Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

130612. Захарін С.В. Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій. . , . С. 74-82.

130613. Берлач А. І., Кондрюкова В. В. Конфліктологія. Університет "Україна". Київ, 2007. 204 с.

130614. Мешко Н.П. Управління трансфертом технологій в умовах міжнародної конкуренції. . , . С. 111-116.

130615. Кирик Л.В. Побудова однофакторних та багатофакторних моделей для дослідження інвестиційної привабливості регіону на прикладі Хмельницької області. . , . С. 59-65.

130616. Назарчук М.І. Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України. . , . С. 83-95.

130617. Котик В. Конституція як інструмент (досвід Румунії в конституційному забезпеченні інтеграційних процесів). . , . С. 42-45.

130618. Старостіна А., Каніщенко О. Суперечливі шляхи економічної глобалізації: [Світова економічна глобалізація та її вплив на розвиток національних економічних систем. Інтернаціоналізація української економіки]. . , . С. 58-65.

130619. Мілютін В.М., Роздобудько Е.В., Черномаз Г.М. Формування економіко-екологічного механізму захисту навколишнього середовища в регіоні. . , . С. 116-121.

130620. Кудинова О.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток Черкаського регіону. . , . С. 65-69.

130621. Винник М.О. Задержка психического развития. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 154 с.

130622. Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії: [Наукові школи у політичній економії]. . , . С. 66-76.

130623. Єдина суверенна: [22 січня по всій Україні відбулися урочистості, присвячені Дню Соборності]. . , . С. 10.

130624. Куштим В.В., Ляшенко В.В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку. . , . С. 96-105.

130625. Гречанінов В. Злагода в країні - мир за кордоном: [Україна і НАТО]. . , . С. 11-12.

130626. Рядно О.А,, Піскунова О.В.,Рибальченко Л.В. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України. . , . С. 106-114.

130627. Карпачова Н. Надійний захист прав людини без науки неможливий. . , . С. 32-33.

130628. Кущік А.П., Пахоменко А.В. Напрями вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва. . , . С. 69-73.

130629. Шмаков С. А. Цифровизация и модернизация межстанционных связей. . , . С. 111-112.

130630. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Б. в.. Київ, 2007. 656 с.

130631. Ткач В. Аллах Акбар ! Тероризм і релігійний екстремізм, як форма ісламського політичного процесу (на прикладі Центральної Азії. . , . С. 45-47.

130632. Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства. . , . С.80-88.

130633. Матвійчук А.В., Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки. . , . С. 115-128.

130634. Коваленко Г. Разом, але окремо: [Світова роль ЄС і НАТО]. . , . С. 48-51.

130635. Вонсович О. Оборонний потенціал - 20 років по тому: [Роль і функції ЄС у забезпеченні європейської безпеки]. . , . С. 52-55.

130636. Гребенікова О.В., Соломянова-Кирильчук К.О. Дискрімінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі. . , . С. 129-137.

130637. Луцкова Л.П. Аналіз і вибір моделей для прогнозування економіко-виробничих процесів АПК. . , . С. 89-92.

130638. Соловйова Н.І. Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК. . , . С. 138-150.

130639. Бочарова С. "Інакший" живопис Олександра Глушаченка: [Творчість українського художника О. Глушаченка]. . , . С. 60-63.

130640. Матукова Г.І. Розвиток корпоративної культури організацій: сучасний стан й актуальні проблеми. . , . С. 96-99.

130641. Мортіков В. Ігри у процесі укладання і виконання угод купівлі-продажу: [Економічні ігри у сучасній Україні. Теорія ігор та економічні процеси]. . , . С. 77-84.

130642. Мезенцева О.М. Основні напрями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в регіоні. . , . С. 99-105.

130643. Мельнікова Н.В. Особливості формування еколого-економічних систем курортних територій. . , . С. 105-110.

130644. Безтелесна Л., Юрчик Г. З досвіду розробки програм зайнятості. . , . С. 85-90.

130645. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України: [Наслідки відкритості банківського сектору для іноземного капіталу. Вплив присутності іноземного капіталу на банківську систему України]. . , . С. 2-7.

130646. Мешко Н.П. Регіональний аспект науково-технічного обміну в умовах міжнародної інтеграції. . , . С. 110-116.

130647. Мірошніченко Е.А. Аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. . , . С. 116-212.

130648. Литвицький В. Реекспансія-2007: [Сім етапів економічного зростання -2007 в Україні. Базові ознаки зростання. Рух валового внутрішнього продукту (ВВП). Моніторинг розвитку індустрії в 2007 р.]. . , . С. 9-17.

130649. Остапенко І.М. Про деякі підходи до питання моделювання бюджету просування: [Розглянуто математичні моделі бюджету просування товарів на ринку]. . , . С. 121-127.

130650. Папуша А. Монетний двір НБУ: 10 років розвитку: [Історія створення і розвитку Монетного двору України. Хроніка подій 1995-2007 р.р.]. . , . С. 18-22.

130651. Перекрест Т.В. Джерела та моделі формування інвестиційних ресурсів на підприємствах. . , . С. 127-131.

130652. Порохня В.М., Лось В.О. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства. . , . С. 131-136.

130653. Набок І.І. Механізм стимулювання цінами інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах. . , . С. 121-125.

130654. Притула Н.М. Сучасний ринок зерна в Україні. . , . С. 137-142.

130655. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2008 року. . , . С. 23.

130656. Петрушевська В.В. Стримування іноземних інвестицій в економіку України. . , . С. 126-129.

130657. Порохня В.М., Головкова Л.С., Остапенко І.М. Інформаційна система моделювання бюджетних процесів. . , . С. 130-134.

130658. Прушківський В.Г. Перебудова механізму реалізації інвестиційної політики в регіоні. . , . С. 142-147.

130659. Рибченко М.Ф., Кириленко В.М. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів: [Бухгалтерський податковий облік основних засобів]. . , . С. 134-137.

130660. Савченко А., Михайлова В. СЕП-2: результати промислового впровадження:[Результати діяльності системи міжбанківських електронних платежів СЕП-2 та основні тенденції її розвитку]. . , . С. 24-25.

130661. Рудченко І.В. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві. . , . С. 137-142.

130662. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

130663. Семенов А.Г. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції в акціонерному товаристві. . , . С. 142-147.

130664. Гривнак К. Реклама: нові обмеження та можливості: [Коментарі до законодавчих актів]. . , . С. 37-38.

130665. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология. Академический Проект. М., 2007. 400 с.

130666. Старшенбаум Г.В. Как стать семейным психологом. Психотерапия. М., 2007. 480 с.

130667. Цены различных металлов в январе - феврале 2008: [Цены на плоский, длинномерный прокат, драгоценные металлы; котировки Лондонской биржи металлов]. . , . С. 14-15.

130668. Дружинин В. Н. Психология семьи. Питер. Санкт-Петербург, 2008. 176 с.

130669. Пірен М. І. Конфліктологія. МАУП. Київ, 2007. 360 с.

130670. Подолянец В. Эволюция решений: [Сбытовая политика металлургических предприятий Украины]. . , . С. 26-29.

130671. Русинка І. І. Конфліктологія: психотехнології запобігання і управління конфліктами. Професіонал. Київ, 2007. 332 с.

130672. Медынский С. Е. Оператор. Аспект-Пресс. М., 2007. 111 с.

130673. Слиньков В. Н. Персонал и его менеджмент. КНТ. Київ, 2007. 476 с.

130674. Подолянец В. Тактика и стратегия: [Промышленная группа "Индустриальный Союз Донбасса"]. . , . С. 38-40.

130675. Евтушенко Е. Вслед за спросом: [Мировой рынок базовых ферросплавов в 2007 году]. . , . С. 60-61.

130676. Коханова Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2007. 383 с.

130677. Рудченко І.В. Вплив макроекономічної ситуації й інфраструктури ринку на розвиток банківських послуг у сучасних умовах. . , . С. 157-161.

130678. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році. . , . С. 30-35.

130679. Попов В., Шейко А. Исторический максимум: [Украинский рынок черных металлов]. . , . С. 61-63.

130680. Могилевский Р. Подпортили статистику: [Украинский рынок стальных труб в 2007 г.]. . , . С. 64-65.

130681. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. Питер. СПб., 2006. 688 с.

130682. Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази. . , . С. 41-45.

130683. Гриньова В. М., Самойленко В. В. Ринок праці. Теоретико-методологичні засади та напрямки розвитку. ВД "ІНЖЕК". Х., 2007. 168 с.

130684. Шаповал А. Сталь - 2008: [Прогнозы развития глобального рынка стали от звезд мирового горно-металлургического комплекса]. . , . C. 66-67.

130685. Лютий І., Юрчук О. Особливості глобального економічного середовища діяльності банків. . , . С.46-51.

130686. Смирнов А. Плюс конвертеризация всей страны: [Производство конвертерной стали в Украине]. . , . C. 70-75.

130687. Романчукевич В. Проблеми та перспективи висвітлення грошово-кредитної політики НБУ (комунікаційний аспект): [Відкритість діяльності НБУ. Головні принципи забезпечення прозорості. Завдання комунікаційної політики]. . , . С. 52-55.

130688. Дубінець С.В. До питання про суспільну діяльність торговців південно-східної України (кін.XIX-XX т.): [Суспільната доброчинна діяльність торговців]. . , . С. 74-77.

130689. Самотуга О.О. Стан і ефективність сучасного природокористування в Черкаській області. . , . С. 161-165.

130690. Рогач Ф., Курза Ю. До системи валютних курсів : [версія реального курсоутворення: обґрунтування математичної моделі. Теорія паритету купівельної спроможності]. . , . С. 57-61.

130691. Третьяков О. А. Моя стратегия успешной газеты. Вершина. М.; СПб., 2007. 176 с.

130692. Боярунец А. Поддержим иностранного производителя: [Рынок цветных металлов в Украине]. . , . С. 82-84.

130693. Сергєєва Л.Н., Макаренко О.І. Аналіз соціально-економічних функцій системи акцизних зборів. . , . С. 147-153.

130694. Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства. . , . С. 153-156.

130695. Смит Н. Психология. Современные системы. Прайм-ЕВРОЗНАК. СПб., 2007. 543 с.

130696. Скотний П.В. Світовий досвід організації та функціонування єврорегіонів. . , . С. 157-159.

130697. Сльозенок Н.М. Перспективи залучення банківських кредитів підприємствами торгівлі. . , . С. 160-164.

130698. Гордиенко А. Цель десятилетия: [МК "Запорожсталь": инновации и техническое перевооружение]. . , . С. 34-35.

130699. Основні макроекономічні показники розвитку України у лютому 2002-2008 років. . , . С. 62.

130700. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Аспект-Пресс. М., 2007. 255 с.

130701. Разноцветный мир: [Мировые рынки цветных металлов]. . , . C. 87.

130702. Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій. . , . С. 63-67.

130703. Фомичева И. Д. Социология СМИ. Аспект-Пресс. М., 2007. 335 с.

130704. Семенов А.Г. Особливості використання конкурентних стратегій в акціонерному товаристві. . , . С. 165-173.

130705. Экспериментальная психология. Питер. СПб., 2007. 496 с.

130706. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2008 року. . , . С. 70.

130707. Слушаєнко Н.В. Моделювання вибору стратегії фірми в умовах зростаючої конкуренції: [На прикладі ЗАТ "Бакмед", один з лідерів медичного обладнання та медичних препаратів]. . , . С 174-155.

130708. Ринок державних цінних паперів України у лютому 2008 року. . , . С. 71.

130709. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. Питер. СПб., 2008. 320 с.

130710. Таратута Л.В., Альшан О.О. Особливості бюджетування в будівництві для прийняття ефективних управлінських рішень. . , . С. 164-168.

130711. Таратута Л.В., Вєдмєдєва Я.С. Вплив трансформації бюджетного обліку в бюджетних установах на фінансування та використання бюджетних коштів: [Бухгалтерський облік в бюджетних установах]. . , . С. 169-174.

130712. Шнейдер Л.Б. Экспериментальная психология. Академический Проект: Фонд "Мир". М., 2007. 300 с.

130713. Орел В.К. Кримські татари: повернення на землю предків та національно-культурне відродження. . , . С. 78-81.

130714. Товста Т.Л. Зовнішня торгівля регіону в контексті розвитку ринку харчової промисловості. . , . С. 174-179.

130715. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум. Ліра-К. К., 2007. 270 с.

130716. Томарева В.В. Роль транснаціональних корпорацій у процесі транскордонної консолідації. . , . С. 179-186.

130717. Тульчинська С.О. Інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку: [Класифікація об'єктів інтелектуальної власності та визначення їх особливостей]. . , . С. 186-189.

130718. Ткаченко Н. В. Страхування. Ліра-К. К., 2007. 376 с.

130719. Шаповал В.М., Валіков В.П. Вітчизняна модель соціальної відповідальності бізнесу: проблеми формування та перспективи розвитку. . , . С. 197-203.

130720. Тесленок І.М. Оцінка ринкової влади виробників на світовому ринку первинного алюмінію. . , . С. 176-179.

130721. Шапуров О.О. Людський капітал як фактор економічного зростання: [Роль людського капіталу у формуванні стійкості конкурентоспроможної економіки]. . , . С. 180-184.

130722. Шестак Т.Г. Передумова формування господарсько-економічної культури в державі. . , . С. 187-191.

130723. Шапурова О.О. Особливості визначення розміру плати за навчання у вищих навчальних закладах: [Методи формування ціни навчання та планування прибутку від цього виду діяльності у ВНЗ]. . , . С. 203-208.

130724. Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності: [Соціологічні дослідження рівня бідності в Україні]. . , . С. 212-215.

130725. Шквиря Н.О. Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Запорізької області. . , . С. 216-219.

130726. Шульга Ж.О. Ефективність інвестування в людський капітал як чинник економічного зростання: [Категорія "людський капітал". Ефективність інвестицій в охорону здоров'я персоналу підприємства]. . , . С. 224-228.

130727. Павлюк М.В. Слов'янські патрономічні етноніми та прізвища. . , . С. 81-84.

130728. Коваль И. Направления совершенствования норм Хозяйственного кодекса Украины об интеллектуальной собственности. . , . С. 7-10.

130729. Бідзілля П.О., Ремізников В.В., Ремізникова І.В. Особливості розвитку освіти та науки в умовах поліетнічності півдня України (друга половина XIX - початок XXст). . , . С. 85-89.

130730. Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб'єктів господарювання: [Правовідносини, що стосуються планування діяльності підприємств]. . , . С. 11-15.

130731. Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки. . , . С. 16-20.

130732. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 21-24.

130733. Фролов Ю., Антошкіна В. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання. . , . С. 25-27.

130734. Янкова Е. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ. . , . С. 28-30.

130735. Нелін О. Спадкове право УРСР за Цивільним кодексом 1922 р.. . , . С. 32-35.

130736. Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності: [Юридична природа довірчої власності та ії види]. . , . С. 36-40.

130737. Дмитренко О. До проблеми поширення режиму відкритої інформації на персональні дані у світлі практики Європейського суду з прав людини. . , . С. 41-43.

130738. Ващишин М. Правові засади соціального розвитку села: [Аграрне право України]. . , . С. 52-55.

130739. Гафурова о. Сільськогосподарська діяльність (сільськогосподарське виробництво) як об'єкт аграрних правовідносин. . , . С. 56-59.

130740. Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК: [Договірні відносини аграрних суб'єктів]. . , . С. 63-65.

130741. Сирота А. Ретроспектива та сучасний генезис категорії "фінанси": [Фінансове право]. . , . С. 66-69.

130742. Снігур В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні. . , . С. 91-95.

130743. Чеботарева Г. Социально-правовые проблеми применения эвтаназии: [Проблема реализации права человека на смерть при помощи другого человека]. . , . С. 133-136.

130744. Товмазова Є. Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров'я дітей за законодавством України та деяких зарубіжних країн. . , . С. 143-146.

130745. Конюхов С. Україна космічна: [До 50-річчя космічної ери. Космонавтика]. . , . С. 2-10.

130746. Семенюк О. Аналіз сутності тероризму як соціально-політичного явища. . , . С. 147-151.

130747. Від Сяну до Дону: [Адміністративний устрій України]. . , . С. 34-39.

130748. Буздуган Я. Характеристика чинників ефективності фінансового забезпечення охорони здоров'я. . , . С. 155-160.

130749. Скрипник Г. Наукова спадщина О.О.Русова в контексті актуальних проблем української етнологічної науки: [Творчість українського етногрфа Русова О.О.]. . , . С. 40-42.

130750. Івченко А. Запоріжжя - край свободи : [Запоріжжя та Запорізька область: пам'ятники культури, природні, геологічні, археологічні, історичні пам'ятки (ілюстрації)]. . , . С. 44-49.

130751. Кундієв Ю. Біоетика в Україні: [Проблема визначення та дотримання вимог моральних принципів в біоетиці]. . , . С. 50-53.

130752. Вольчин І., Тетьоркін Д., Ігнатьева І., Лисюк М., Мота І. Рішення науково-практичної конференції "Екологічні аспекти роботи ТЕС. Шляхи зменшення негативного впливу на атмосферне повітря". . , . С. 22-24.

130753. Бажора Ю. Геноміка - медицині ХХІ століття: [Структурна, порівняльна та функціональна геноміка. Фармакогеноміка. Роль геноміки у сучасній медицині]. . , . С. 55-59.

130754. Пономаренко Е. Печень дяди Сэма: [Биография Д. Рокфеллера]. . , . С. 87-88.

130755. Хлибова Л.В. Культурна самобутність Гетьманщини: [Розвиток освіти та культури за добу Руїни в Україні]. . , . С. 89-90.

130756. Баринберг Г.Д., Валамин А.Е., Култышев А.Ю. Перспективные паровые турбины для ПТУ. . , . С. 25-32.

130757. Галкін А., Ковтун Г. Генетично модифіковані організми та генетично-модифіковані харчові продукти: [Інтерв'ю з доктором біологічних наук Галкіним А. та доктором хімічних наук Ковтуном Г.]. . , . С. 60-67.

130758. Галкін А.П., Ковтун Г.О. Клонування тварин і людини та інших братів наших менших: ризики і нова філософія людства: [Інтерв'ю з доктором біологічних наук Галкіним А. та доктором хімічних наук Ковтуном Г.]. . , . С. 63-65.

130759. Потребич А.А., Ткачев В.И., Коваленко Д.В., Катренко Г.Н. Особенности применения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях. . , . С. 33-35.

130760. Вовканич С., Семів Л. Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань. . , . С. 13-23.

130761. Галкін А., Ковтун Г. Стовбурні клітини - панацея від усіх хвороб і прорив у вічність для людини?: [Інтерв'ю з доктором біологічних наук Галкіним А. та доктором хімічних наук Ковтуном Г.]. . , . С. 65-67.

130762. Дорошенко О.І. Щодо ідейно-теоретичної моделі електроенергетичної системи: [Енергоефективність енергозбереження в енергетичних системах]. . , . С. 36-41.

130763. Шемшученко Ю., Мілова Т. Свобода наукової творчості як конституційне право людини і громадянина. . , . С. 36-43.

130764. Курис Ю.В., Ряснова Е.В., Ткаченко С.Й. Технологии водородного будущего как источника альтернативной энергетики: [Энергоэффективность, энергосбережение водородного топлива]. . , . С. 42-43.

130765. Катрич В.П. XIX століття - трагічна доба в історії України чи час підготовки національних сил?. . , . С. 91-93.

130766. Ситник К. Перший президент Української академії наук: [Біографія і творчий шлях українського академіка В.І.Вернадського]. . , . С. 44-54.

130767. Новіков М.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи реформування та енергоефективного розвитку ЖКХ у 2007-2010 роках: [Енергоефективність у житлово-комунальному господарстві]. . , . С. 49-51.

130768. Онопрієнко В. Найкращий знавець неорганічної природи України: [Біографія академіка П.А. Тутковського]. . , . С. 55-65.

130769. Кузьменко В.В., Сигида Г.А. Запорізький український музично-драматичний театр на тлі соціальних реалій. . , . С. 93-96.

130770. Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос: [Творчість української письменниці М. Матіос]. . , . С. 66-73.

130771. Коренков О.В. Перспективи впровадження теплових насосів у житлово-комунальному господарстві України. . , . С. 52-53.

130772. Оніщук Г.І. Структура енерговитрат в існуючому житловому фонді та ефективність впровадження енергоощадних заходів. . , . С. 54-57.

130773. Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - засновник кардіології в Україні: [Біографія]. . , . С. 69-71.

130774. Павленко Ю. Концептуальні засади осмислення цивілізаційного процесу: [Цивілізаційна структура сучасного світу. Соціологія культури. Соціокультурний розвиток. Релігійно-культурний розвиток. Світові релігії]. . , . С. 73-79.

130775. Исаченко Н. Социально-психологический контекст сопротивления изменениям. . , . С. 5-12.

130776. Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань): [Економічні поняття: банківський відсоток, заощодження та інвестиції, зарплата і прибуток, міжнародна економіка]. . , . С. 21-25.

130777. Лищинин М., Маценко А., Сотник И. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды: [Основные показатели водоснабжения и водопотребления в Сумской области]. . , . С. 26-37.

130778. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 95 с.

130779. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 150 с.

130780. Мельник Т. Проблемні питання розвитку ринку нафти та нафтопродуктів в Україні. . , . С. 38-40.

130781. Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту. . , . С. 42-44.

130782. Хмелевський О. Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування. . , . С. 50-53.

130783. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 112 с.

130784. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 112 с.

130785. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 128 с.

130786. Курівський І. Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту. . , . С. 54-56.

130787. [Сфера споживчого ринку: індекси споживчих цін; зміни споживчих цін (2007-2008 рр.). Сфера реального сектору: частка інноваційно активних промислових підприємств (2007-2008 рр.)]. . , . С. 57.

130788. Симонова О. Світовий досвід вирішення регіональних проблем. . , . С. 58-62.

130789. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

130790. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

130791. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 32 с.

130792. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2008. 64 с.

130793. Турбизнес. Турбизнес. Москва, 2008. 72 с.

130794. Турбизнес. Турбизнес. Москва, 2008. 104 с.

130795. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2007. С. 171-246

130796. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

130798. Україна. Державний комітет статистики Про соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року. . , . С. 6-20.

130799. Жужукіна Н., Петруха С., Колотуша М. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України: [Аналітика. Статистика]. . , . С. 28-43.

130800. Бозуленко О. Щодо регулюваня податкової конкуренції на міжнародному рівні. . , . С. 44-47.

130801. Егоров Владислав Стратегическое развитие системы дистрибуции предприятия. . , . С. 48-53.

130802. Припотень В. Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия: [Создание эффективных организационных структур]. . , . С. 54-57.

130803. Любий О. Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства: [Мотивація праці, оплата праці персонала]. . , . С. 58-60.

130804. Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України. . , . С. 61-63.

130805. Остапчук Я. До питання уніфікації визначення кредиту: [Характеристика категорії "кредит"]. . , . С. 69-71.

130806. Курівський І. Сучасний стан галузі житлового будівництва м. Києва та фактори впливу на її розвиток. . , . С. 72-77.

130807. Литвинчук В. Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України. . , . С. 78-79.

130810. Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : Доповідь Міністра освіти і науки на підсумковій колегії МОН України за 2007 рік, 27 берез. 2008 р., м. Київ. . , . С. 3-18.

130811. Старовойт І., Миленька Г. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні. . , . С. 19-23.

130812. Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій. . , . С. 24-39.

130813. Морозова Т., Мендзебровський І., Пероганич Ю. Вища комп'ютерна освіта та ІТ- індустрія (деякі аспекти взаємодії). . , . С. 40-48.

130815. Юхименко П. Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України. . , . С. 53-62.

130816. Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної пардигми. . , . С. 62-70

130817. Ковальчук К., Рева Т. Функції податків та їх реалізація в податковій системі України. . , . С. 70-83

130818. Дакснер М. Нові парадигми поведінки в академічній сфері та їх наслідки для наймання університетського персоналу: [Визначення поняття "академічна поведінка". Взаємодія наукової, академічної і професійної систем]. . , . С. 84-94.

130820. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів : затверджено Наказом МОН України від 25.01.2008 № 34. . , . С. 110-115.

130823. Гендина Н.И. Лингвистические средства проектирования контента веб-сайтов. . , . С. 5-14

130824. Аноприенко А.Я., Петрова А.А. Библиотека и университет: тысячелетнее развитие и вызовы ХХІ века. . , . С. 14-21

130825. Зверевич В. В. Приключения британского дизайна в России. Организация информационного обеспечения учебного процесса в Британской высшей Школе дизайна. . , . С. 22-28.

130826. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Алдохина О.И. Использование формализованных методов при подготовке текста для веб-сайтов учреждений культуры. . , . С. 29-35

130827. Торлин И.Г. Ресурсы веб-сайтов публичных библиотек Украины: компромисс предлагаемого и ожидаемого. . , . С. 36-41

130828. Панкова Е. В., Косинова С. А. Интернет-сайт среднего профессионального учебного заведения: эффективность поиска в Интернете. . , . С. 41-44.

130829. Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами. . , . С. 45-58

130830. Баженова И.Д., Сороколетова Н.В. Проблемы формирования сводной электронной базы данных статей в корпоративной среде. . , . С. 59-65

130831. Столяров Ю.Н. Н.С. Карташов - специалист, ученый, педагог. К 80-летию со дня рождения. . , . С. 66-71

130832. Литвицький В. Ребаланс - 2007 : [Ключові чинники формування платіжного балансу]. . , . С. 3-11.

130833. Шевченко К., Конопльов В. Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів. . , . С. 12-16.

130834. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2008 року. . , . С. 17.

130835. Науменкова С., Міщенко С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків. . , . С. 18-23.

130836. Половньов Ю., Андрющенков А. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні. . , . С. 24-27.

130837. Примостка Л., Лисенок О. Сукупний ризик банку : методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі. . , . С. 24-27.

130838. Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції:[Богословская література XV ст.]. . , . С. 16-34.

130839. Пернарівський О., Венерова Н. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування. . , . С. 40-43.

130840. Огуй О.Д. Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786): фінансово-економічна адаптація краю після його анексії Австрією. . , . С. 34-42.

130841. Бойко О.Д. Бій під Крутами: історія вивчення: [Українська революція (1917-1921 рр.)]. . , . С. 43-54.

130842. Значкова О. Інвестиційна нерухомість банків. . , . С. 44-48.

130843. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2008.

130844. Нікольський В.М. Обвинувачення репресованих в Україні періоду "великої чистки" 1937-1938 рр.. . , . С. 54-63.

130845. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку в першому кварталі 2008 року. . , . С. 49.

130846. Іщенко О. Перспективки розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі євроінтеграції. . , . С. 52-58.

130847. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2008 року. . , . С. 59.

130848. Клименко Н.П. Штрихи до педагогічної діяльності академіка І.П. Крип'якевича: [Відатні історики України]. . , . С. 64-75.

130849. Динаміка фінансового стану банків україни на 1 квітня 2008 року. . , . С. 68-70.

130850. Москалюк М.М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.. . , . С. 75-85.

130851. Жулинський М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу. . , . С. 14-15.

130852. Серкова П.П. Больше премий - больше налогов: [Страхование. Рейтинг страховых компаний]. . , . С. 24-27.

130853. Поддубный В.И. Рынок акций в ПФТС в марте потерял 35% в объеме сделок: [Фондовый рынок Украины]. . , . С. 28-32.

130854. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеураїнським об'єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнсьими профспілками і проф'обєднаннями на 2008-2009 роки. . , . С. 7-18.

130855. Шевченко О.В. Громадська діяльність Тита Войнаровського: [Тит Євген Войнаровський - церковний діяч греко-католицької церкви кінця XIX-початку XX ст.]. . , . С. 86-91.

130856. Кладова Г.Л. Родина Фальц-Фейнів та її внесок у розвиток культури південного регіону України: [Меценатство в Україні]. . , . С. 99-102.

130857. Соболь П.І. Українізація педагогічних вузів півдня України: 20-ті роки XXст.. . , . С. 11-113.

130858. Васильчук Т.В. Деякі аспекти викладання суспільно-політичних наук у вузах України в повоєнні роки. . , . С. 115-117.

130859. Пилипенко В.Ю., Соколовська Л.С., Соколова Л.С. Вузи України в умовах нової соціокультурної реальності: гуманітаризація, нові технології навчання (до 70-річчя Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури):[Сучасна діяльність ОДАБА]. . , . С. 118-120.

130860. Зразки кримінально-процесуальних документів. Істина. Київ, 2006. 176 с.

130861. Клименко М.М. Місце православної церкви в розвитку освіти на південноукраїнських землях на початку XX століття. . , . С. 123-126.

130862. Іващенко Ю.В. З історії педагогічної думки на півдні України: XIX - початок XXст.. . , . С. 129-131.

130863. Зразки цивільно-правових документів. Істина. К., 2007. 712 с.

130864. Господарський процесуальний кодекс України. Видавець Паливода А.В.. К., 2007. 64 с.

130865. Гордєєв Б.В. Асканія - Нова - перлина півдня України. . , . С. 131-134.

130866. Кодекс законів про працю України. Видавець Паливода А.В.. К., 2007. 104 с.

130867. Осадчая И. Эволюция современной макроэкономической теории. . , . С. 3-13.

130868. Тараканов Г. Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы. . , . С. 14-21.

130869. Турчина Л.В. Деякі аспекти українізації культурно-освітніх закладів на Запоріжжі у 20-ті роки. . , . С. 134-138.

130870. Роїна О.М. Збірник позовних заяв. КНТ. К., 2008. 184 с.

130871. Гордійченко В.В. Герой " Притчи про блудного сина" у Шевченківській інтерпретації. Символ та алегорія образу. . , . С. 146-151.

130872. Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей єкономической теории. . , . С. 22-29.

130873. Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю., Мєзєнцев Є.І. Державна виконавча служба України. Алерта. К., 2004. 564 с.

130874. Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці. . , . С. 3-9.

130875. Лыкова Л. Налоги на чистую стоимость богатства. . , . С. 30-37.

130876. Павко А.І. Біля витоків формування політичних концепцій елітаризму: [В.Парето, Г. Моска, Р. Міхельс: Теорія політичної влади. Політична еліта]. . , . С. 91-100.

130877. Бесчастний В. М., Філонов О. В., Субботін В. М., Пашков С. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Знання. Київ, 2007. 467 с.

130878. Широкова О.М. Аналіз роботи заліничого транспорту, як передумова проведення реформування. . , . С. 10-12.

130879. Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модернизации. . , . С. 38-50.

130880. Попельницька О.О. М.Ф. Біляшівський - перший директор Національного музею історії України: [Діяльність українського етнографа, мистецтвознавця М.Ф. Біляшківського]. . , . C. 100-118.

130881. Вінник О.М. Інвестиційне право. Юридична думка. К., 2005. 568 с.

130882. Геєць І. О. Теоретичне обґрунтування необхідності формування корпоративного сектору управління в авіаційній галузі України. . , . С. 17-18.

130883. Зуева К. Образ России: взгляд из Франции: [Политические и экономические отношения между Россией и Францией]. . , . С. 51-60.

130884. Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право. Центр навч. літератури. К., 2005. 200 с.

130885. Лукашов А. Защита от враждебного поглощения при ІРО. Опыт американских компаний. . , . С. 18-24.

130886. Ален Дэвид Контроль над жизнью: фазы управления рабочим процессом: [Искусство выполнять ответственную работу]. . , . С. 29-44.

130887. Рыбаков М. Проблемы роста: [Анализ ранней стадии развития компаний]. . , . С. 13-17.

130888. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Атіка. К., 2005. 432 с.

130889. Харсун Л.Г. Стан та перспективи первезень експортно-імпортних вантажів залізничим транспортом України. . , . С. 19.

130890. Сококина Н. Современные реалии миграционной политики Финляндии. . , . С. 70-75.

130891. Збірник установчих документів. КНТ. К., 2006. 368 с.

130892. Кодекс адміністративного судочинства України. Новий Світ-2000. Львів, 2006. 144 с.

130893. Кодекс адміністративного судочинства України. Скіф. К., 2007. 120 с.

130894. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України. Юрінком Інтер. Київ, 2007. 544 с.

130895. Шкарупа В. К., Коломоєць Т. О., Гулєвська Г. Ю., Армаш Н. О., Поліщук В. Г. Адміністративне право України. Істина. Київ, 2007. 216 с.

130896. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. Юрінком Інтер. К., 2007. 416 с.

130897. Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В., Пащенко О.М. Аграрне право України. Істина. К., 2007. 448 с.

130898. Щербина В. С. Господарське право. Юрінком Інтер. Київ, 2007. 656 с.

130899. Кудрявцева Е. Энергетическая составляющая экономической интеграции стран МЕРКОСУР: [Страны Латинской Америки. Энергетический и нефтегазовый рынок]. . , . С. 76-86.

130900. Кравчук С. Й. Господарське право України. Кондор. Київ, 2007. 264 с.

130901. Господарське законодавство України. Правове регулювання господарських відносин. Атіка. Київ, 2004. 836 с.

130902. Дудла І. О. Захист прав споживачів. Центр навч. літератури. К., 2007. 448 с.

130903. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2008. 119 с.

130904. Понеделко Г. Сдвиги на рынке труда Испании: [Экономика Испании]. . , . С. 86-93.

130905. Носенко В. Западная Европа и исламизм : [иммиграционный наплив в Европу выходцев из мусульманского мира]. . , . С. 54-103.

130906. Кремень В.Г., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Актуальні проблеми філософії соціального управління. . , . С. 3-10.

130907. Шестопалюк О.В. Гуманістичні аспекти громадянського виховання у вищій школі: [Громадянське виховання. Гуманістична спрямованість виховної роботи у ВНЗ]. . , . С. 26-32.

130908. Синельник І.В., Плахотнік О.Ю. Стратегія проектування технологій навчання: [П'ятикомпонентна модель технології навчання, її системоутворюючі елементи. Етапи проектування технології]. . , . С. 33-42.

130909. Грень Л.Н. Мотивация достижения успеха как условие формирования профессионального самосознания студентов: [Структура мотивации к учению. Профессиональное самосознание и проблема его развития]. . , . С. 43-51.

130910. Лозовой В.О. Формування правової культури населення у системі соціального управління Японії. . , . С. 52-59.

130911. Соломянова-Кирильчук К.О. Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту: [Банкрутство та санація підприємств]. . , . С. 20-23.

130912. Тріщ Г.М. Ефективність методики навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню систем управління якістю в машинобудуванні. . , . С. 66-72.

130913. Ивантер В., Узяков М. Долгострочный прогноз развития экономики России: инвестиционный вариант. . , . С.12-25.

130914. Шаргун Т.О. Моделювання процесу вивчення професійних дисциплін іноземними мовами у підготовці майбутніх інженерів. . , . С. 73-78.

130915. Куштим В.В. Порівняльна оцінка структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів з погляду країн, які складають певну ринкову групу. . , . С. 23-26.

130916. Астахова М.С., Середа Н.В. Механізми формування якості освіти в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності: [актуальні проблеми впровадження нових управлінських механізмів розвитку якості освіти]. . , . С. 79-85.

130917. Юр'єва І.А. Особливості психолого-педагогічної підготовки жінки-керівника до адміністративної діяльності. . , . С. 86-91.

130918. Гасанов Р.И., Задояный М.Т., Зубов Д.А. Генезис преступного поведения и его эмпирические исследования ( анализ работы криминолога, академика В.Н. Кудрявцева. . , . С. 27-35.

130919. Чехонадских Л. Совершенствование методов государственного финансового контроля: [Государственный финансовый контроль в России]. . , . С. 26-30.

130920. Агалець І. О. Обґрунтування системи етикету як загальнокультурного складника формування особистості вчителя. . , . С. 100-107.

130921. Кулик К.Г. Правові засади призначення експертизи у цивільних справах з порушення прав інтелектуальної власності. . , . С. 35-37.

130922. Смирнов В. Социально-экономические условия эффективного развития региона: [Региональное развитие в России]. . , . С. 31-39.

130923. Коберник Л.О. Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання: [Конфлікт. Види конфліктної поведінки. Причини конфліктної поведінки студентів]. . , . С. 108-116.

130924. Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб'єкта міжнародного приватного права ( на прикладі концесії). . , . С. 38-39.

130925. Ушачев И., Ратушин Ю., Тарасов В. Понятие экономической свободы в информационных сообществах: [Развитие информационно-коммуникационных сетей в России]. . , . С. 40-51.

130926. Лавренюк Л.В., Новикова М.В. Механізм функціонування міжнародних організацій в умовах глобалізації. . , . С. 3-5.

130927. Усик Н. Конкурентная среда: управление процессом ее формирования в России: [Конкуренция в экономике России]. . , . С. 52-59.

130928. Жарылгасова Б. Бюджетирование как информационная основа финансового менеджмента и внутреннего экономического контроля. . , . С. 60-67.

130929. Геєць І. О. Теоретичне обґрунтування необхідності формування корпоративного сектору управління в авіаційній галузі України. . , . С. 5-7.

130930. Кравченко К. Крупные промышленные компании: типы организационной культуры. . , . С. 68-76.

130931. Балаева О., Предводителева М. Управление мощностью организации сферы услуг: проблемы и решения. . , . С. 77-89.

130932. Метельков А., Чеботарев А., Цветкова Ю. Многокритериальная оптимизация планов по достижению целей организации. . , . С. 90-99.

130933. Гусева И. Модель стратегического контроллинга: [Эффективное использование имеющихся у предприятия преимуществ]. . , . С. 100-108.

130934. Мильнер Б. Нематериальные активы компании: [Интеллектуальный капитал компании]. . , . С. 109-118.

130935. Харсун Л.Г. Стан та перспективи перевезень експортно-імпортних вантажів залізничим транспортом України. . , . С. 8-11.

130936. Кучерук Г. Ю., Вовк О. М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства. . , . С. 11-15.

130937. Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід. . , . С.18-21.

130938. Голос України. Київська правда. К., 2008.

130939. Букалов А.В. Трансперсональная психология и измененные состояния сознания : [Измененные состояния сознания в концепции Грофа С. ЛДС. Психоинформационное поле и пространство. Переживания человека]. . , . С. 19-30.

130940. Манько М. Коли ж "заговорені" мости стануть третім чудом Запоріжжя?: [Будівництво мостів]. . , . С. 9.

130941. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2008.

130942. Карпенко О.Б. Соционический анализ личности Петра I. . , . С. 39-47.

130943. Прядун Р. Зашлакований регіон: [Діяльність металургійних комбінатів у Запорізькому регіоні та вплив на екологію регіону]. . , . С. 7.

130944. Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб'єкта міжнародного приватного права ( на прикладі концесії). . , . С. 22-23.

130945. Ермак В.Д. Взаимодействие психики человека с окружающим миром: [Структура информационного потока взаимодействия психики человека с окружающим миром. Восемь составляющих потока сознания]. . , . С. 14-24.

130946. Лещенко М.В. Понятие дополнительного выпуска акций и основные принципы его регулирования. . , . С. 24-27.

130947. Біленчук П.Д., Задояний М.Т. Правові і управлінські засади моніторингу, контролю, аналізу фінансового сектору економіки: міжнародний і вітчизняний досвід. . , . С. 27-30.

130948. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

130949. Цены (с НДС) на прочие услуги ОАО "Запорожгаз" по состоянию на 05.06.2008 г. в грн.. . , . С. 7.

130950. Казначеев В.П., Трофимов А.В. Введение в проблему "Археологии" интеллекта: [Анализ понятия "интеллект", его сущности, путей развития. Новая гипотеза об основах интеллекта]. . , . С. 24-36.

130951. Биленчук П.Д., Гасанов Р.И., Задояный М.Т. Современный международный терроризм: сущность, правовые и психологические основы взаимодействия. . , . С. 31-39.

130952. Букалов А.В., Карпенко О.Б. Комментарии к работе К.Яроша "Психологическая параллель. Иоанн Грозный и Петр Великий": [Определение типов исторических личностей]. . , . С. 53-60.

130953. Кудрявцев М. Россия и Запад: от Ф.И. Тютчева до наших дней: [История международных отношений]. . , . C3-33.

130954. Переслегин С. Преемник принимает страну в хорошем состоянии: [Итоги экономического развития России 2007 г.]. . , . С. 34-47.

130955. Примаков Е. Внешняя политика во все большей степени направляется на восстановление России в качестве державы мирового класса. . , . С. 48-51.

130956. Рибалка В.В. Особистість у філософії, психології та педагогиці добра і культури І.А.Зязюна. . , . С. 1-12.

130957. Мальгин А. Россия - Польша. "Окно возможностей" ?: [Международные отношения России и Польши]. . , . С. 73-82.

130958. Соколов Ю. Ядерная энергетика - следующая четверть века: [Развитие ядерной энергетики. Роль МАГАТЭ]. . , . С. 84-94.

130959. Косачев К. Сильной России нужна сильная дипломатия. . , . С. 128-138.

130960. Заемский В. Встреча на Ист-Ривер: [62-я сессия Генеральной Ассамблии ООН]. . , . С. 139-150.

130961. Татаринов А. Россия - Мьянма: 60-летие дипотношений. . , . С. 151-161.

130962. Айтматов Ч. Русский язык соединил берега народов: [Русский язык и русская литература в глобальном мире]. . , . С. 165-171.

130963. Лавров В. ШОС - право на безопасность: [Деятельность и значение Шанхайской организации сотрудничества]. . , . С. 172-184.

130964. Шишков Г. Менеджмент качества: реинжиниринг и BSC: [Реинжиниринг бизнес процессов]. . , . С. 10-15.

130965. Сазонова И. PR в кризисных ситуациях: [Паблик рилейшнз на кризисных предприятиях]. . , . С. 16-26.

130966. Наталушко І.Ю. Самотність та та усамітнення через призму творчості: [Інтнрпритація поняття самотності, усамітнення; свіввіднесення цих понять. Творчі люди та самотність]. . , . С. 13-17.

130967. Ален Д. Искусство безстрессовой продуктивности : [поведение сотрудников в стрессовых ситуациях]. . , . С. 27-37.

130968. Старовойтов А.В. Психологическое пространство телесно-ориентированной психотерапии: [Проблемы и возможности использования телесно-ориентированной психотерапии ]. . , . С. 28-31

130969. Ладванов И. Оценочная беседа: [Использование беседы для оценки потенциального сотрудника]. . , . С. 38-42.

130970. Беликова В. Как добиться независимости менеджера?.: [Независимость руководства акционерного общества]. . , . С. 43-45.

130971. Чорна Л.Г. Творче настановлення особистості: природа, структура, функції: [Творчість. Настановлення. Творче настановлення]. . , . С. 66-71.

130972. Шулдик Г.О., Шулдик Н.В. Психологічні особливості творчої діяльності студента та педагога:. . , . С. 72-75.

130973. Пахомов І.В. Психологічні особливості засуджених-рецедивістів. . , . С. 74-77.

130974. Цільовий план Україна - НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО. . , . С. 10-82.

130975. Приходько О.В. Американская ПРО: повторение истории или новая перспектива: [Система национальной безопасности США]. . , . С. 3-22.

130976. Краснов Ю.С., Петрыкина Р.Я., Качан А.Я. Прогрессивные способы получения заготовок в авиадвигателестроении методами обработки металлов давлением. . , . С. 82-83.

130977. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни "Абразивний інструмент і інструмент з надтвердих матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 c.

130979. Багнюк А. Творці "крилатого" металу: 12 червня 1933 року у Запоріжжі було одержано перший алюміній. . , . С. 11.

130980. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2008.

130981. Творці "крилатого" металу: 12 червня 1933 року у Запоріжжі було одержано перший алюміній. . , . С. 11.

130982. Гончарук П. Провісник української конституційної державності: [Діяльністть українського гетьмана П.Орлика. Перша українська Конституція]. . , . С. 11-29.

130983. Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських коплексах: [Архітектура Києво-Печерської лаври]. . , . С. 30-41.

130984. Гавров Є. В., Буличева В. Г., Бажміна Е. А. Основи інженерної графіки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 146 с.

130985. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Теплообмін корпусу РЕА в необмеженому просторі" з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 12 c.

130986. Москалюк М. Технічний переворот на Україні у другій половині XIX - на початку XXст.. . , . С. 42-53.

130987. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

130988. Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-ті рр. XIX ст. - 1920-ті роки). . , . С. 54-88.

130989. Гавров Є. В. Елементи нарисної геометрії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 208 с.

130990. Прядун Р. Битва за "Титан": [Запорожский титано-магниевый комбинат: проблемы функционирования в современных условиях]. . , . С. 6.

130991. Смирнов В. Соціальна політика в українському селі в період НЕПу: [Соціальна політика в Україні у 20-х роках]. . , . С. 89-109.

130992. Лащених О.А., Кузькін О.Ф. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 435 с.

130993. Гарачковська О. Жанр казки в дослідницькому дискурсі: [Фольклорна казка]. . , . С. 129-137.

130994. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення проектування електричних апаратів та електротехнічних пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 с.

130995. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

130996. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Тепломасообмін". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 34 с.

130997. Домалега І. Історія й культура в мовній палітрі трилогій Д. Міщенка та І. Білика: [Творчість українських письменників Д. Міщенка та І. Білика]. . , . C. 138-145.

130998. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2007 рк : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 01.04.2008 № 5: [Додатки]. . , . С. 7.

130999. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 68 с.

131000. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131001. Стойчев В. Как создавалась Александровская тюрьма: [История тюремной площади и здания тюрьмы]. . , . С. 7.

131003. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Дидактичний матеріал до модульного контролю з дисципліни "Історія зарубіжної літератури ХХ ст". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 62 с.

131005. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електроприводи ПТМ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 42 с.

131006. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електроприводи металорізальних верстатів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 23 с.

131007. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131008. Климчук П. "ЗАлК": вчера, сегодня, завтра: [Вхождение ЗАлК в объединенную компанию "РУСАЛ"]. . , . С. 4.

131009. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання нелінійних спотворень звукової карти персонального комп'ютера" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 14 c.

131010. Балійська конференція залишає надію на майбутне: [XIII сесія Конференції сторін Рамкової конвенції ООН щодо зміни кліимату]. . , . С.4-5.

131011. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання амплітудно-частотних характеристик електричних коло" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 16 c.

131012. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фізико-технічні методи захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 56 c.

131013. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Поштові правила України" з дисципліни "Основи поштового зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 62 c.

131014. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131015. Стойчев В. Махновці в Олександрівську: [1919 рік у Олександрівську]. . , . С. 4.

131016. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131017. Про затвердження заходів, спрямованих на виконання Державної Програми "Дитяча онкологія" в м. запоріжжі на 2008-2010 роки : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 27.03.08 № 103/2. . , . С. 4.

131018. Кредитна спілка "Альянс-Капітал" : [річний фінансовий звіт підприємства]. . , . С. 6.

131019. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131020. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Контроль якості зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 67 c.

131021. Прядун Р. Национальные парки депутатам и чиновникам не нужны. Мешают землей торговать?: [Проблема создания национальных парков в Запорожском регионе]. . , . С. 4.

131022. Гавриленко И. За год нас стало меньше на пять тысяч человек: [Демографическая ситуация в Запорожском регионе. Основные причины смерти. Основные вложения в материально-техническую базу лечебных учреждений города]. . , . С. 22.

131023. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131024. Стойчев В. Тюремная площадь Александровска: [Тюремный замок в Александровске: история, план Тюремной площади]. . , . С. 4.

131025. Железна Т., Морозова О. Гранули з біомаси для енергетики. . , . С. 6-7.

131026. Конеченков А. Енергетика біовідходах: [Альтернативна енергетика із рослинних відходів]. . , . С. 9-12.

131027. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 50 c.

131028. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 c.

131029. Шмідт Г., Конеченков А. "Зелений бізнес" по - австрійськи: [Альтернативна енергетика в Австрії]. . , . С. 13-14.

131030. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Теорія електропривода" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 110 c.

131031. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 24 c.

131032. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи енергозбереження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 c.

131033. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системи електропостачання енергоємних виробництв" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 20 c.

131034. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131035. Прядун Р. Проблему промислових відходів потрібно вирішувати вже сьогодні : [Проблема відходів промислових підприємств Запорізького регіону та навколишнє природнє середовище]. . , . С. 4.

131036. ВАТ "Запоріжжяобленерго": [Тарифи на додаткові роботи, послуги]. . , . С. 8.

131037. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131038. Стрілець С. Земля переоцінюється: [Інформація про стан соціально-економічного й культурного розвитку Запоріжжя за І квартал 2008 р.]. . , . С. 2.

131039. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131040. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2007 рік : затвердженно Рішенням Запорізької міської ради від 23.04.08 № 13. . , . С. 5.

131041. Матвеев Ю., Кучерук П. Біогаз як засіб енергетичної незалежності: [Біогазові установки із відходів тваринницьких комплексів]. . , . С. 19-22.

131042. Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Запоріжжя за 2007 рік : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 01.04.08 № 6. . , . С. 6.

131044. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

131046. Прядун Р. Заработать на металле: [Итоги работы крупнейших промышленных предприятий Запорожья за 2007 г. ("Запорожсталь", "Днепроспецсталь", "Запорожкокс", "ЗАлК" и др.)]. . , . С. 4.

131047. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та магістерських робіт. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

131048. Економічна теорія. НАН України. К., 2008. 116 с.

131049. Вітроенергетика світу: 2007:[ Альтернативна енергетика]. . , . С. 25-27.

131050. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2008. 52 с.

131051. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2008. 48 с.

131052. Литейное производство. Фолиум. М., 2008. 48 с.

131053. Литейное производство. Фолиум. М., 2008. 48 с.

131054. Гусак С., Ганзелинський С. Баштова вітроустановка, або українське ноу-хау: [Альтернативна енергетика. Вітроенергетика]. . , . С. 28-30.

131055. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2008. 123 с.

131056. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 134 с.

131057. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 42 с.

131058. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 175 с.

131059. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 118 с.

131060. Охорона праці. Новий друк. К., 2008. 64 с.

131061. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2008. 156 с.

131062. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2008. 48 с.

131063. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2008. 148 с.

131064. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2008. 264 с.

131065. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2008. 52 с.

131066. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2008. 132 с.

131067. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

131068. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131069. Стойчев В. Как жил детский приют?: [История детского приюта Александровска (конец ХІХ ст.)]. . , . С. 31.

131070. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131071. Шак В. Экологическая катастрофа на побережье Азовского моря: [Проблемы гидрологического заказника "Молочный лиман"]. . , . С. 9-10.

131072. Клейнер И. Правильная стратегия - трамплин в успешное будущее: [Интервью с генеральным директором ОАО "ЗТР" Клейнер И.В./ Записал Архипенко С.]. . , . С. 11.

131073. Дерий В. Проблемы учета расходов и доходов предприятия и перспективы их решения в Украине. . , . С. 7-11.

131074. Кузнецова С. Система бухгалтерского учета : методологические и правовые аспекты формирования. . , . С. 12-16.

131075. Дубченко И. Кому достанется "Днепроэнерго"?: [Конфликт между ОАО "Днепрэнерго" и группой "Приват"]. . , . С. 54.

131076. Стойчев В. Графиня Канкрина Вера Петровна - попечительница детей: [История возникновения детского приюта в Александровске]. . , . С. 58.

131077. Уманцив Г. Учет в системе микро- и макроэкономического управления: [Теория бухгалтерского учета]. . , . С. 17-24.

131078. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131079. Мачулка О. Особенности формирования учетно-информационного обеспечения относительно использования прибыли государственными предприятиями. . , . С. 25-30.

131080. Чуприна А. И зачем нам эти природные парки? Кто виноват в торможении создания НПП "Приазовский" и развития НПП "Великий Луг": [Биологическая ценность лиманов, кос, парка "Великий Луг"]. . , . С. 13.

131081. Слезко Т. Процедура бухгалтерского учета: организационный и методический подходы. . , . С. 31-36.

131082. Барышев И.А., Семин Н.Л. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами: [Национальная безопасностьСША. Национальные спецслужбы. Трансформация военной политики]. . , . С. 23-40.

131083. Хозинская К.В. Институт международной безопасности и место США в его структуре (гипотезы и тенденции). . , . С. 41-56.

131084. Супруненко В. Приазовские останцы: [Приазовская степь: природные достопримечательности]. . , . С. 58.

131085. Миненкова Н.В. Канадская модель єлектронной торговли: [Использование электронных форм в экономической деятельности Канады]. . , . С. 57-68.

131086. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131087. Шкарупа С. Ликвидация Каховского водохранилища: "за" и "против". . , . С. 12.

131088. Лютов А.А. Робочая сила и система образования США. Проблемы иммигрантов: [Тенденции развития высшего образования США.Иммиграция и рынок рабочей силы. Уровень образования иммигрантов]. . , . С. 84-95.

131089. Мных Е. Концепция построения компьютерной информационной системы учета деятельности корпораций: [Компьютерная информационная система учета деятельности корпорациий (КИСУ)]. . , . С. 41-45.

131090. Жураковская И. Документирование операций с объектами интеллектуальной собственности. . , . С. 46-55.

131091. Коротких А.А. Современное состояние производства биотоплива в США и в мире: [Использование альтернативных источников энергии в США. Биоэтонол и биодизель]. . , . С. 98-110.

131092. Этапы "реализации" проекта заповедной территории: [Историко-культурная заповедная территория "Старый Александровск"]. . , . С. 56.

131093. Спицин Д.А. Фирмы венчурного капитала в США: управленческий аспект. . , . С. 111-118.

131094. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131095. Дорошенко Д. Компании "Александр" - 15 лет: [Деятельность компании]. . , . С. 10.

131096. Краснокутская Л. Налогообложение операций , связанных с ипотечным жилищным кредитованием для физических лиц. . , . С. 56-58.

131097. Середенко О.Г., Соколовська Г.М. Послідовники передвижників на Україні (кінець XIX - початок XXст.). . , . С. 154-156.

131098. Черногорцева С.В. Этнические диаспоры в США. . , . С. 119-127.

131099. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131100. Немченко Г.В. Марко Кропивницький і південна Україна. . , . С. 156-158.

131101. Ейтутис Г.Д. Державне регулювання та стратегічний менеджмент на залізничному транспорті України в умовах ринкової економіки. . , . С. 28-31.

131102. Северин С. Запорожкокс тянет за всех: [Проблема промышленных сточных вод]. . , . С. 12.

131103. Долина Л.Ф. Методы устранения неприятных запахов на объектах железнодорожного транспорта. . , . С. 43-45.

131104. Крутько Е., Абросимова М., Дячук А. Студенческое самоуправление: миф или реальность?: [Студенческое самоуправление в некоторых ВУЗах Запорожья]. . , . С. 51.

131105. Щербина Т.П. Запорізький симфонічний оркестр: історія і сучасність. . , . С. 159-161.

131106. Тихонова О.Ю. Аналіз та прогноз розвитку світового ринку авіаперевезень. . , . С. 60-62.

131107. Шитюк М.М. Культура півдня України під пресом сталінського адміністративно-ідеологічного контролю. . , . С. 161-166.

131108. Гордеев В.С. Железнодорожный транспорт и рекреационно-туристический бизнес: точки соприкосновения. . , . С. 63-65.

131109. Аксьонов І.М., Бакалінський О.В. Методологічні завади у дослідженнях якості обслуговання споживачів на ринку пасажирських перевезень. . , . С. 66-70.

131113. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131114. Задворнов В.В. Сергей Юльевич Витте: [Роль русского государственного деятеля в истории железнодорожного транспорта]. . , . с. 77-78.

131115. Супруненко В. Из балки в балку : [балки Запорожского края]. . , . С. 41.

131116. Стойчев В. Министр финансов Сергей Юльевич Витте: [Почетный гражданин Александровска]. . , . С. 41.

131117. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

131118. Лисовой Ю. Пять шагов к победе, пять ступенек к славе: [История победы на Кубке ИГФ (1983 г.) запорожского гандбольного клуба "ЗИИ"]. . , . С. 38.

131120. Стойчев В. Иван Алексеевич Анопов - просветитель и финансист: [Почетный гражданин Александровска. Вклад Анопова в развитие учебных заведений города]. . , . С. 42.

131121. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2008. 144 с.

131122. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2008. 144 с.

131123. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 42 c.

131124. Гуцал К.А. Мовна культура жителів Запоріжжя і області. . , . С. 169-172.

131125. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки з дисципліни "Нарисна геометрія та перспектива" до теми "Побудова перспективних зображень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 42 c.

131126. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 34 c.

131127. Теорія функцій комплексної змінної [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 93 c.

131128. Соболь Ю.О. Прагматичні особливості мови ділової кореспонденції (на матеріалі англійської мови). . , . С. 173-176.

131129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Економетрія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 57 с.

131130. Гузенко Л.Н. Специфика обучения китайских студентов русскому языку. . , . С.178-181.

131131. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131132. Жодне звернення не залишається без відповіді: [Довідка щодо роботи зі зверненнями громадян в обласній державній адміністрації в І кварталі 2008 р.]. . , . С. 5.

131133. Конспект лекцій з курсу "Історія зарубіжної літератури" (ХVІІ - поч. ХІХ ст.). ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 74 c.

131134. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131135. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Кримінальне право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 c.

131136. Яким є виробничий потенціал області: [Статистичні дані (промисловість, сільське господарство, товари та послуги, ціни, чисельність жителів)]. . , . С. 3.

131137. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інтелектуальні агенти". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 c.

131138. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131139. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 c.

131140. Сальник С. Найбільший прибуток у металургів: [Обсяги промислового виробництва на підприємствах області: статистичні матеріали]. . , . С. 10.

131141. Катиш Т.В., Миронюк Л.В. Основні мотиви жіночої лірики запорізьких поетес. . , . С. 181-184.

131142. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасний штучний інтелект". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 62 c.

131143. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування і операційні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 71 c.

131144. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Економічна теорія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 39 c.

131145. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131146. Туманський В. Сплав досвіду і молодості на службі здоров'я людини: [Запорізький державний медичний університет]. . , . С. 11.

131147. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Навчальна програма і контрольне завдання з дисципліни "Радіовимірювальні прилади і системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 29 c.

131149. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131150. Соколенко Г. Вихований Україною і Латвією: [Відомий запорізький художник, фундатор та перший директор Запорізького художнього музею Г.О.Соколенко/ Інтерв'ю записала В.Середа]. . , . С. 11.

131151. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131152. ВАТ "Дніпроенерго" : [основні показники фінансово-господарської діяльності у 2007 р.]. . , . С. 3.

131153. Логанов Є. Винахідник-самородок Олександр Підтепа: [Заслужений винахідник України О.Підтепа - мешканець Запорізької області]. . , . С. 3.

131154. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131155. ЗАТ "Зеніт-Електронік" : [основні показники фінансово-господарської діяльності за 2007 р.]. . , . С. 3.

131156. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131157. Чорнолуцький В. Кожний восьмий - відмінник, кожного десятого залишали на другий рік: [Система народної освіти та успішність навчання в Запорізькій області у передвоєнні роки]. . , . С. 3.

131158. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131159. Тарифи по наданню державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру : затверджено... (див. анотацію). . , . С. 3.

131160. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131161. Чорнолуцький В. Один трамвай, сім автобусів та 25 вантажівок: [Мережа підприємств транспорту і зв'язку в Запорізькій області на кінець 1940 р.]. . , . С. 3.

131162. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента. МАУП. Киев, 1999. 360 с.

131163. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131164. ВАТ "Запоріжавтотранс" : [основні показники фінансово-господарської діяльності]. . , . С. 3.

131165. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131166. Чорнолуцький В. Напередодні війни область славилася енергетичним, металургійним, машинобудівним комплексом та досягненнями у рослинництві: [Народногосподарський потенціал Запорізької області у передвоєнні роки]. . , . С. 3.

131167. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

131168. Кузьменко Н. Каховське водосховище стає вкрай небезпечним: [Загроза техногенної катастрофи на території Запорізької області]. . , . С. 1, 2.

131169. Онуфрієнко Г.С.,Таранова Н.В. Культурологічний потенціал навчальних занять з курсу " Риторика". . , . С. 192-193.

131170. Акайомова А.В. Етапи розвитку реклами та її вплив на культурні процеси в Донецькій області (90-тір. XXст.). . , . С. 166-169.

131171. Бондарчук К.С., Єршова В.К. З історіїї розвитку науково-технічної термінології. . , . С. 199-200.

131172. Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. Математичне програмування в Excel. Європ. ун-т. К., 2005. 320 с.

131173. Бондарчук К.С., Єршова В.К. Місце української народної творчості в драматургії М.Л. Кропивницького. . , . С. 200-202.

131174. Піча В. М., Хоронжий А. Г., Магазинщикова І. П., Мельникова Н. В., Савка В. Є. Практикум з соціології. Магнолія плюс. Львів, 2006. 368 с.

131175. Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби. КНТ. Київ, 2008. 288 с.

131176. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2008. 116 с.

131177. Науковий світ. ВАК України. К., 2008. 32 с.

131178. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 258 с.

131179. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2008. 155 с.

131180. Банківська справа. Знання. Київ, 2008. 96 с.

131181. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

131182. Шевченко В.В., Ломачинська І.М. Музеєзнавство. Ун-т "Україна". К., 2007. 288 с.

131183. Лапутін А. М., Гамалій В. В., Архипов О. А., Кашуба В. О., Носко М. О. Біомеханіка спорту. Олімпійська література. К., 2005. 319 с.

131184. Алексеев А.С. Глобализации: возможны ли новые империи?: [Глобализация и антиглобализм]. . , . С. 2-11.

131185. Прозоровский В. Аминокислоты - пептиды - лекарства: [Нейрофармакология]. . , . С. 24-26.

131186. Закутняя О. Теория струн и черные дыры: премия Крафурда 2008 года: [Лауреаты премии]. . , . С. 40-41.

131187. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Господарське право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 c.

131188. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни "Програмне забезпечення проектування електричних апаратів та електротехнічних пристроїв" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 c.

131189. Савка В. Г., Радько М. М., Воробйов О. О., Марценяк І. В., Бабюк А.В. Спортивна морфологія. Книги - XXI. Чернівці, 2007. 196 с.

131190. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Історія держави і права України". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 22 c.

131191. Попов Г., Аджубей Н. Третий выбор - Сталин: [Политическая деятельность Н.С.Хрущева в 20-30-х годах ХХ века. Сталинский выбор Хрущева]. . , . С. 54-63.

131192. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародне право ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131193. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 19 c.

131194. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи метрології та електричні вимірювання" та контрольні завдання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 36 c.

131195. Васильченко В. С., Петюх В. М., Щетініна Л. В. Ринок праці. КНЕУ. Київ, 2006. 228 с.

131196. Скаландис А. Счастливый мальчик: [Творчество писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких]. . , . С. 72-80.

131197. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Функціональне та логічне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 62 c.

131198. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи при виконанні РГР № 1 "Розрахунок кіл постійного струму". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 c.

131199. Серова Л. "Пойми живой язык природы...": Иван Саввич Никитин: [Творчество русского поэта И.Никитина]. . , . С. 112-116.

131200. Поплавський Л. Ю. Баскетбол. Олімпійська література. К., 2004. 447 с.

131201. Барабанов В., Горшков А. Новая технология очистки воды: [Электрохимическая очистка воды]. . , . С. 118.

131202. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 110 c.

131203. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Mетодичні вказівки з вивчення дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 14 c.

131204. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електромеханічні перехідні процеси" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 19 c.

131205. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи підприємництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 c.

131207. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. хімії та екології Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи загальної екології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 66 c.

131208. Волков Н. И., Несен Э. Н., Осипенко А. А., Корсун С. Н. Биохимия мышечной деятельности. Олимпийская литература. Киев, 2000. 503 с.

131210. Zaporozhye National Technical University.TCE Methodical Instructions for students' self-dependent calculation-graphic work on theoretical engineering course "The transient processes in the linear electrical circuits". ZNTU. Zaporozhye, 2007. 38 р.

131211. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Порівняльне правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 19 c.

131212. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Менеджмент і маркетинг підприємств зв'язку ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 58 c.

131213. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 58 c.

131214. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Тестовые и контрольные задания по русскому языку [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 28 c.

131215. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання завдання з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 c.

131216. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 54 c.

131217. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 162 с.

131218. Андрущенко О. За протест: [Транзитные перевозки в Украине]. . , . С. 34-37.

131219. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 39 c.

131220. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 59 c.

131221. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Вантажні перевезення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 66 c.

131222. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Сімейне право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 c.

131223. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Трудове право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 61 c.

131224. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Трудове право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 23 c.

131225. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Нотаріат України". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 15 c.

131226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установках та будівлях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 45 c.

131227. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Методичні рекомендації з курсу "Сучасна українська література". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 34 c.

131228. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

131229. Маслова Н. Запорожские памятники внесли в "черный" список: [Количество памятников в Запорожье и области. Проблема определения ценности памятников. Некоторые ошибки в расположении памятников]. . , . С. 8-9.

131230. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Олимпийская литература. К., 2002. 294 с.

131231. Дуцик Д. Р. Політична журналістика. Вид. дім "Києво-Могилянська акад.". К., 2005. 138 с.

131232. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

131233. Ювас И. На "Запорожстали" закроют мартены: [Реконструкция предприятия и перспективы сооружения кислородно-конвертерного цеха]. . , . С. 15, 17.

131234. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 74 c.

131235. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу" згідно з Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 c.

131236. Ювас И. Запорожский "Титан" уже украли или собираются воровать?: [Точки зрения на события, развивающиеся вокругЗапорожского титано-магниевого комбината]. . , . С. 22-23.

131237. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Кондор. Київ, 2006. 432 с.

131238. Уляницкая А. Бумажная прогрессия:[Структура торгов на украинском фондовом рынке]. . , . С. 44-47.

131239. Колот А.М. Соціально-трудові відносини. КНЕУ. К., 2005. 230 с.

131240. Курячая Е. Перелицовка: [Советы по принятию решения по омоложению бренда]. . , . С. 66-69.

131241. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Основи методів оптимізації. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт за курсом "Методи оптимізації та дослідження операцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 58 c.

131242. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Теорія прийняття рішень. Теоретичні відомості та практичні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 47 c.

131243. Яковець А. В. Телевізійна журналістика. Вид. дім "Києво-Могилянська акад.". К., 2007. 240 с.

131244. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Основи дискретної математики. Теорія та застосування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 60 c.

131245. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Основи дискретної математики. Теорія та застосування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 58 c.

131246. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом. КНЕУ. Київ, 2005. 403 с.

131247. Школа І. М., Ореховська Т. М., Корольчук О. П., Кифяк В. Ф., Бутирська І. В. Розвиток туристичного бізнесу регіону. Книги - XXI. Чернівці, 2007. 292 c.

131248. Головатий М. Ф., Панасюк М. Б. Соціальна політика і соціальна робота. МАУП. Київ, 2005. 560 с.

131249. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Основи алгебри логіки. Теорія та застосування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 43 c.

131250. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Програма експлуатаційної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 10 c.

131251. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Обчислювальні методи. Методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 70 c.

131252. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з теми: "Диференційні рівняння першого порядку" з курсу "Диференційні рівняння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131253. Бородаченко К. Персональная экономия: [Как компании экономят на человеческих ресурсах в случаях кризиса и насколько]. . , . С. 70-71.

131254. Іванина В. Любов і смерть узурпатора. Дніпро. К., 2006. 224 с.

131255. Щербіна С. Особливості правил внутрішнього трудового розпорядку в готелях. . , . С.14-17.

131256. Шевченко Н. Прокат-лукум:[Украинский металлопрокат и турецкий рынок]. . , . С. 96-98.

131257. З фольклорної криниці Франкового села. Волинська книга. Луцьк, 2007. 167 с.

131258. Крапива С. Полевой выход:[Сельський зеленый туризм]. . , . С. 102-104.

131259. Рожнов В. Штатное расписание: составление, внесение изменений и применение. . , . С. 20-26.

131260. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з тем: "Диференційні рівняння вищих порядків", "Системи диференційних рівнянь" з курсу "Диференційні рівняння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 39 c.

131261. Повх Л. Біла хата на горбку. Карпати. Ужгород, 2006. 60 с.

131262. Шавкат Бек Чутки про плітки: [Отечественный рынок керамической плитки]. . , . С. 113-115.

131263. Галузева угода між Міністерством з питань ЖКГ України та Центральним комітетом профспілки працівниців ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2007-2009 роки. . , . С. 36-41.

131264. Толочко Л. І., Грибовська О. В. Пам'ятник святому князю Володимиру в Києві. Техніка. Київ, 2007. 144 с.

131265. Використовуємо англійську: бронювання, зустріч, поселення: [Практика отельного бізнесу]. . , . С. 54-57.

131266. Текст лекций для самостоятельной работы по курсу "Теория резания". ЗНТУ. Запорожье, 2008. 106 c.

131267. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131268. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсів "Інформатика", "Алгоритмічні мови та програмне забезпечення" за темою "Системний аналіз та оптимізація засобами Excel". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 63 c.

131269. Лозовська Л. І., Терещенко Е. В. Конспект лекцій з дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 70 c.

131270. Лозовська Л. І., Терещенко Е. В. Конспект лекцій з дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 66 c.

131271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 42 c.

131273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних завдань з теоретичних основ теплотехніки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131274. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Рівняння математичної фізики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131275. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання модульних розрахунково-графічних робіт з курсу "Опір матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 59 c.

131276. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 65 c.

131277. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародне приватне право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131278. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131279. Бондаренко Е. Инвестиция в виде прав на использование торговой марки: [Имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку]. . , . С. 4-7.

131280. Тютюник В. Формування ціни на продукцію промислового підприємства. . , . С. 8-11.

131281. Литвин Ю. Одностороннє збільшення розміру орендної плати. . , . С. 13-16.

131282. На затяжном подъеме находилась в 2007 году экономика России, а вместе сней и транспорт. На подъем этот был проблемным, непростым и противоречивым...: [Анализ рынка грузовых перевозок]. . , . С. 12-24.

131283. Порядок проведення індексації грошових доходів населення : затверджено Постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. . , . С. 24-31.

131284. Губа Є. Амортизація основних засобів: бухгалтерський та податковий облік. . , . С. 52-59.

131285. Згурский О. Жилье под офис - офис под жилье: [Налоговый и бухгалтерский учет покупки квартиры]. . , . С. 60-66.

131286. Засадний Б. Звіт про прибутки та збитки: прибуток на акцію. . , . С. 67-74.

131287. Ступак Ю. Порядок розрахунку сум відпускних. . , . С. 78.83.

131288. Корбут Л. Автострахование: ОСГПО. . , . С. 86-90.

131290. Шевельов С. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку: [Страховання автомобіля і цивільної відповідальності його власника]. . , . С. 91-95.

131291. Российскому автопрому от года свиньи: Анализ российского рынка подвижного состава. Ретроспектива и перспектива автопрома страны. . , . С. 30-40.

131292. Руданський С.В. Усі твори в одному томі. Перун. К., Ірпінь, 2007. 520 с.

131293. Бакалюк О.Й. Температура, екологія, довкілля і безпека життєдіяльності людини: [Вплив підвищення температури на взаємовідносини між людьми та мікроорганізми]. . , . С. 26-27.

131294. Шиян В.Д., Возник М.В. Генезис, сучасні проблеми та перспективи дисципліни "Безпека життєдіяльності": [БЖД як наука. Завдання БЖД. Сучасна інтерпритація ризику. Розрахунок коефіцієнту ризику]. . , . С. 33-35.

131295. Алексеева С. Азиатский прорыв: Продажи грузовиков в Америке падают, в Европе - растут, в Азии - увеличиваются очень сильно: [Мировой рынок продажи автомобилей]. . , . С.42-43.

131296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Аналіз і побудова алгоритмів і структури даних [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 16 c.

131297. Селиванов С.С., Тетюшкин М.Н. Анализ обстановки в Украине при возникновении черезвычайных ситуаций: [Природно-техногенная безопасность в Украине. Экологическая безопасность]. . , . С. 36-39.

131298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Теорія систем і математичне моделювання. Завдання до лабораторних робіт і методичні вказівки для самостійної роботи [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 39 c.

131299. Шевченко Т.Г. Усі твори в одному томі. Перун. К., Ірпінь, 2007. 824 с.

131300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Програмування. Методичні вказівки й завдання до курсової роботи [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 35 c.

131301. Безотеческий В.Ф. Вплив радіації на життєдіяльність людини. . , . С. 45-48.

131302. Михайлов А. Между Европой и Азией от заборов - к мостам: [Международные перевозки. Законодательная база в области транспорта]. . , . С. 60-63.

131303. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 41 c.

131304. Стеченко О.Ф. Лозоплетіння. Урожай. К., 2007. 286 с.

131305. Кушка Н.Х., Панасенко Т.В. Йододефіцитні захворювання. . , . С. 51-52.

131306. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт" - Загальна фізична підготовка [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 15 с.

131307. Останіна Н.С. Ніжинська вища школа: історія та сьогодення. . , . С. 53.

131308. Жарко О. Не бороться, а договариваться намерен Белорусский союз транспортников. И в этом видит перспективы ростав отрасли. . , . С. 80-83.

131309. Росляков А.Б. Проблемы социологии культуры на конференции в Глазго. . , . С. 10-14.

131310. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичного розділу програми з фізичного виховання "Настільний теніс" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 35 c.

131311. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження опору тіла людини електричному струму" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 14 c.

131312. Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измерение и межстрановые сравнения. . , . С. 17-25.

131313. Руденко М.Д. У череві дракона. Дніпро. К., 2007. 582 с.

131314. Сокольский М. Лидерство в стиле модерн: Четыре сферы интеллекта современного руководителя. . , . С. 22-28.

131315. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження ефективності захисних екранів від дії іонізуючого випромінювання" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 23 c.

131316. Мальковская И.А. Эволюция зрелищ в человеческом измерении. . , . С. 26-35.

131317. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 64 с.

131318. Кузнецова Т Как стать лидером: Техники развития главных навыков руководителя. . , . С. 38-45.

131319. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 64 с.

131320. Барабаш Ю.Я. Вибрані студії. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". К., 2007. 741 с.

131321. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2008. 151 с.

131322. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2008. 155 с.

131323. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 14 c.

131324. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2008. 96 с.

131325. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з курсу "Системний аналіз". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 68 c.

131326. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2008. 64 с.

131327. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання по дисципліні "Теорія ймовірностей та математична статистика". Розділ 3: "Математична статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131328. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2008. 32 с.

131329. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Основи теорії мовної комунікації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 20 c.

131330. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2008. 47 с.

131331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Риторика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131332. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт. Волейбол. Спеціальна фізична підготовка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 15 c.

131333. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Опір матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 39 c.

131334. Косела К. Интеллигенция Польши на рубеже веков. Опыт иэмпирического исследования идентификации. . , . С. 36-46.

131335. Тексты для чтения с лексико-грамматическими заданиями [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 54 c.

131336. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131337. Шахотько Л.П. Спецификация демографической ситуации в Республике Беларусь. . , . С. 47-55.

131338. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до розрахунково-графічних завдань за розділами курсу "Основи газової динаміки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 47 c.

131339. Business Spotlight. ООО "Издательство " Экономика". К., 2008. 82 c.

131340. Business Spotlight. ООО "Издательство " Экономика". К., 2008. 82 c.

131341. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2008. 111 с.

131342. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2008. 98 с.

131343. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Організація баз даних і знань. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131344. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів ЕОМ і мікропроцесорні системи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 34 c.

131345. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 78 c.

131346. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 21 c.

131347. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 64 c.

131348. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 70 c.

131349. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи міцності та довговічності автомобіля" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 54 c.

131350. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автомобілі і трактори. Основи конструкції" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 56 c.

131351. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 86 c.

131352. Медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования. Харьков, .

131353. Медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования. Х., 2008. 136 с.

131354. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Контрольні завдання з курсу "Математичний аналіз" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 42 c.

131355. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Аналіз вантажних і кінематичних особливостей радіальних підшипників кочення" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 19 c.

131356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Тестові контрольні завдання з української мови [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131357. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін "Менеджмент персоналу", "Управління трудовими ресурсами", "Економіка праці і соціально-трудові відносини". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 c.

131358. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Імпульсні локаційні методи вимірювання параметрів оптичних волокон. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 43 c.

131359. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Analytical reading for students. Методичні вказівки з дисципліни "Іноземна мова". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 46 c.

131360. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Дослідження стійкості стояків з одинарними та складеними перерізами при жорсткому й шарнірному закріпленні їх кінців". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 11 c.

131361. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Системи виробництва та забезпечення якості електроенергії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 46 c.

131362. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни "Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131363. Николаева Т. Недвижимость уморят: [Рынок курортной недвижимости в Украине]. . , . С. 116-120.

131364. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Скульптура" на тему "Робота з гипсом" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 22 c.

131365. Сокольский М. Делу время и место: Как эффективно управлять своими делами. . , . С. 46-53.

131366. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №3 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" на теми: "Магнітні кола постійного струму та нелінійні кола синусоїдного струму". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 c.

131367. Мадай А. АМБАр:[Украинский рынок зерна]. . , . С. 122-123.

131368. СиливончикА., Татаренко Г. Тугая плавка : [рынок плавленых сыров в Украине]. . , . С. 126-127.

131369. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 4 "Управління автоматичною установкою А1416" з курсів "Практикум по зварюванню" та "Учбовий практикум". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 10 c.

131370. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 5 "Автоматичне зварювання під флюсом стикових швів на установці А1416" з дисципліни "Учбовий практикум" та "Практикум по зварюванню". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131371. Квич А. Феномен вечного недовольства: К каким жалобам в компании стоит прислушиваться, а к каким - нет. . , . С. 54-57.

131372. Дикаленко М., Московчук Э. Тише воды:[Украинский рынок безалкогольных напитков]. . , . С. 128-131.

131373. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Легка атлетика [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 11 c.

131374. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 6 "Виконання кутових та таврових швів на установці А1416" з курсів "Учбовий практикум" та "Практикум по зварюванню". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 14 c.

131375. Тарнавский В. Снять пятно с репутации: [Компания Dow Chemikal: проблемы имиджа]. . , . С. 70-75.

131376. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. Мистецтво. К., 2007. 432 с.

131377. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до практичних занять за курсом "Теорія автоматичного керування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131378. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Станції та промислові вузли". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 94 c.

131379. Слова по полочкам : Как научиться эффективно работать с текстом и делать записи: [Обработка информации для руководителей]. . , . С. 84-88.

131380. Химченко С. Чтение с ускорением: Как быстро извлекать полезную информацию из текста. . , . С. 88-90.

131381. Україна - Польща: спадщина століть. Грані-Т. К., 2007. 160 с.

131382. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2008.

131383. Лазуренко О. Магістр інженерії: чому б ні?: [Готовність інженерно-технічної освіти України до інтеграції в освітню систему Європи: інтерв'ю з деканом ХПІ О.Лазуренко/ Записала О.Зеленіна]. . , . С. 12.

131384. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія держави і права". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 34 c.

131385. Українські літературні казки. Грані-Т. Київ, 2006. 160 с.

131386. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Порівняльне правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 31 c.

131387. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчальна програма з дисципліни "Англійська ділова мова професійного спілкування" для студентів спеціальності "Менеджмент туристичної діяльності" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 35 c.

131388. Українські літературні казки. Грані-Т. Київ, 2006. 168 с.

131389. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 76 c.

131390. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження структури зварних з'єднань" з курсу "Теорія зварювальних процесів" напрямку підготовки 6.092300 "Зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 12 c.

131391. Шлыкова Е.В. Социальная приемлемость нововведений миграционного законодательства: [Миграционные процессы и миграционное законодательство в России]. . , . С. 56-65.

131392. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки. Робоча програма, завдання до виконання практичних робіт та самостійної підготовки з дисципліни "Дослідження надійності на транспортних засобах" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131393. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Економіка підприємства" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 22 c.

131394. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Світова економіка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131396. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів по розрахунку лінійних кіл змінного струму за допомогою MathCAD. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131397. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Дослідження та випробування електричних апаратів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131398. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія та теорія соціології" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 c.

131399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціологія державного управління" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131400. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 38 c.

131401. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні вказівки з вивчення змістових модулів дисципліни "Філософія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 114 c.

131402. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 50 c.

131403. Бабинцев В.П., Бояринова И.В., Реутов Е.В. Лидерство и аутсайдерство в молодежной среде региона: [Социальные группы. Лидерский потенциал молодежи]. . , . С. 76-83.

131404. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки щодо проходження практики студентами спеціальності "Управління трудовими ресурсами". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131405. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни "Статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 90 c.

131406. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Механізм газорозподілу: Кінематичний і динамічний розрахунок. Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 з дисципліни "Основи конструювання і розрахунку ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 20 c.

131407. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Механізм газорозподілу: Розрахунок на міцність. Методичні вказівки до контрольної роботи № 2 з дисципліни "Основи конструю-вання і розрахунку ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 17 c.

131408. Горобей Н.В. Система йогів як одна із популярних форм фізичного та особистісного вдосконалення людини. . , . С. 9-13.

131409. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 50 c.

131410. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 c.

131411. Грищенко Л.Я., Голєва Н.П. Раціональна організація дій у циклі пострілу. . , . С. 13-16.

131412. Кириченко Н.В. Гимнастика пилатес. . , . С. 19-21.

131413. Луценко С.Г. Удосконалювання спортивної майстерності студентів-волейболістів. . , . С. 21-23.

131414. Михайленко Н.В. Аспекты оздоровительной эффективности занятий физическим воспитанием студентов. . , . С. 23-24.

131415. Напалкова Т.В., Милкина Е.В. Проблема стиля руководства спортивной командой. . , . С.27-29.

131416. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Теорія держави і права". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 70 c.

131417. Конспект лекцій з дисципліни: "Паяння металів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 46 c.

131418. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Контрольні завдання з дисципліни "Політологія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 28 c.

131419. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з дисципліни "іноземна мова" для студентів спеціальності всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 74 c.

131420. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 50 c.

131421. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Опір матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 39 c.

131422. Конспект лекцій з дисципліни Центральний банк та грошово-кредитна політика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 78 c.

131423. Конспект лекцій з дисципліни Центральний банк та грошово-кредитна політика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 62 c.

131424. Конспект лекцій з дисципліни Центральний банк та грошово-кредитна політика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 86 c.

131425. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установках та будівлях ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 14 c.

131426. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Енергозбереження по галузям економіки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 14 c.

131427. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 41 c.

131429. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Дослідження технологічних особливостей процесу відновлення і зміцнення деталей машин і апаратів ручним дуговим наплавленням". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 7 c.

131430. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Дослідження процесу відновлення деталей автоматичним наплавленням ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 6 c.

131431. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 "Дослідження технологічних особливостей процесу відновлення працездатності деталей наплавленням у середовищі захисних газів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 6 c.

131432. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 "Дослідження технологічних особливостей процесу відновлення і зміцнення деталей машин і апаратів напівавтоматичним наплавленням". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 6 c.

131433. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інтернет-технології та додатки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 62 c.

131434. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Аналіз конструктивного складу виробів РЕА" з дисципліни "Конструювання та технології РЕА". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 11 c.

131435. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Організаційно-технічні методи захисту інформації" та "Фізико-технічні методи захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 32 c.

131436. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 71 c.

131437. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна графіка" до теми: "Проекційне креслення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 37 c.

131441. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Управління трудовими ресурсами" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 26 c.

131450. Соловйова М.Г. Особливості організації занять з фізичного виховання у Запорізькому національному технічному університеті. . , . С. 35-37.

131451. Сокол Л.Г. Використання рухливих ігор для технічної та тактичної підготовки. . , . С. 38-39.

131452. Федорова О.В. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студентов технического вуза. . , . С. 39-41.

131453. Чухланцева Н.В. Професійно формуюча система фізичної активності і здоров'я студентів вищих навчальних закладів. . , . С. 42-45.

131454. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи при виконанні РГР №2 з дисципліни ТОЕ "Розрахунок трифазних кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 23 c.

131455. Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи:[Сутність моделі диференційованого балансу доходів населення, її "плюси" і "мінуси"в умовах ринкової економіки]. . , . С.3-5.

131456. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. Новий Світ-2000. Львів, 2007. 480 с.

131457. Шепитько В.Ю. Криминалистика. Одиссей. Х., 2006. 368 с.

131458. Ивахин А.Е., Прыгунов П.Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб. КНТ. К., 2008. 408 с.

131459. Ивахин А.Е., Прыгунов П.Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб. КНТ. К., 2008. 224 с.

131460. Ивахин А.Е., Прыгунов П.Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб. КНТ. К., 2007. 432 с.

131461. Ивахин А.Е., Прыгунов П.Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб. КНТ. К., 2007. 484 с.

131462. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Юрінком Інтер. К., 2008. 383 с.

131463. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2008. 128 с.

131464. Социологические исследования. Наука. Москва, 2008. 160 с.

131465. Современная Европа. Институт Европы РАН. М., 2008. 160 с.

131466. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 102 с.

131467. Специальная техника. "Типография стандарт". Москва, 2008. 64 с.

131468. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2008. 64 с.

131469. Петров АВ. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изменений: [Семья, труд, работа, религия, справедливость, демократия для молодежи. Характеристики ценностного сознания]. . , . С. 83-90.

131470. Карташов И.Г. Условия жизни военнослужащих по контракту как фактор их здоровья: [Вооруженные силы России]. . , . С. 118-122.

131471. Игнатьев В.В. Социологические исследования в военном вузе: [Оценка профессионального уровня субъектов управления военным вузом. Социологическое сопровождение управления вузом]. . , . С. 123-126.

131472. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2008. 15 с.

131473. Дорофеева З.Е. Незанятые в современной России: [Социологический анализ незанятых групп населения России]. . , . С. 127-134.

131474. Рысакова П.И. Концепция воспитания Н.Лумана: системно-функциональный подход. . , . С. 141-145.

131475. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2008. 95 с.

131476. Волков Э.П., Баринов В.А. Стратегия развития электроэнергетики России на период до 2030 г.. . , . С. 2-8.

131477. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2008. 128 с.

131478. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2008. 148 с.

131479. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2008. 132 с.

131480. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2008. 130 с.

131481. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 64 с.

131482. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2008. 72 с.

131483. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2008. 80 с.

131484. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2008. 56 с.

131485. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2008. 128 с.

131486. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2008. 76 с.

131487. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Знання. Київ, 2007. 559 с.

131488. К энергетической независимости: на "Запорожкоксе " запущен турбогенератор для производства электроэнергии: [Модернизация системы энергосбережения на предприятии]. . , . С. 7.

131489. Информбюро: [Металлургическая продукция на мировом рынке: статистические данные]. . , . С. 8-9.

131490. Шейко А. Убрать лишнее: [Украинский рынок лома и отходов черных металлов]. . , . С. 40-43.

131491. Червонный И., Иващенко В. Титанический аппетит: [Мировой титановый рынок]. . , . С. 56-59.

131492. Червонный И., Иващенко В. Ждем подкрепления: [Мировой рынок черной металлургии: молибден]. . , . С. 62-65.

131493. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Знання. Київ, 2004. 535 с.

131494. Ларина Т. Изменение прейскурантных цен на продукцию российских и украинских предприятий ГМК в январе-феврале 2008 года: [Железнорудная продукция. Кокс. Базовые ферросплавы. Лом черных металлов. Чугун. Прокат]. . , . С. 20-23.

131495. [Мировой рынок станкостроения: статистические материалы]. . , . С. 53-57.

131496. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 235 с.

131497. Боярунец А. Удвоить показатели: [Рынок труб ВГП Украины]. . , . С. 56-57.

131498. Криштопа О. Битва за ресурсы: [Мировой рынок железнорудной продукции]. . , . С. 60-66.

131499. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 108 с.

131500. За рулем. За рулем. М., 2008. 345 с.

131501. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2008. 47 с.

131502. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис. ВД "Києво-Могилянська академія". Київ, 2007. 360 с.

131503. Товажнянський Л. Л., Романовський О. Г., Пономарьов О. С. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації. ХПІ. Харків, 2004. 416 с.

131504. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і тестування. Майстер-клас. К., 2007. 272 с.

131505. Устаев Н. Туркменистан открыт для инвесторов: [Торгово-економическое сотрудничество Украины и Туркменистана]. . , . С. 4-5.

131506. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Знання. К., 2007. 271 с.

131507. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка. Знання. К., 2007. 703 с.

131508. Матвійків М.Д., Когут В.М., Матвійків О.М. Основи виробництва електронних апаратів. Апріорі. Львів, 2008. 360 с.

131509. Грисенко М. В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі. Либідь. Київ, 2007. 720 с.

131510. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І., Світова економіка. Либідь. К., 2007. 640 с.

131511. Жулинський М. Г., Бондар М. П., Гончар О. І., Деркач Б. А., Івакін Ю. О. Історія української літератури ХІХ століття. Либідь. Київ, 2005. 656 с.

131512. Жмир В. Ернст Юнгер - хто він?: [Філософ, письменник Е.Юнгер: біографія, творчість, погляди]. . , . С. 15-35.

131513. Шпак В. Історія як система взаємодії потоків людської діяльності: [Філософія історії]. . , . С. 55-65.

131514. Ковалев Е. Коксохимические предприятия Украины и проблемы экологии. . , . С. 16-17.

131515. Ярошенко В. Час у межах і поза межами: [Розуміння часу]. . , . С. 128-141.

131516. Жулинський М. Г., Бондар М. П., Гаєвська Л. О., Гундорова Т. І., Кодак М. П. Історія української літератури ХІХ століття. Либідь. Київ, 2005. 712 с.

131517. Лозниця С. Маніпуляція свідомістю: історико-культурні засади: [Цивілізації та маніпуляція свідомістю. Маси та маніпуляція. Тоталітаризм і маніпуляція. Сучасні виміри маніпуляції]. . , . С. 142-154.

131518. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 162 с.

131519. Курячая Е. Миру - IR: [Потребность компаний в привлечении капитала приводит к тому, что наличие в штате специалиста по связям с инвесторами является уже производственной необходимостью]. . , . С. 68-71.

131520. Щербатенко О. ІТ- Предприятие: отраслевые решения - гарантия успешности проектов: [Информационные технологии на предприятии]. . , . С. 5-8.

131521. Попова О. Сквозь дуршлаг: [Производство макаронных изделий в Украине]. . , . С. 100-102.

131522. Дикаленко М., Московчук Э. Дали в водную: [Украинский рынок бутилированной минеральной воды]. . , . С. 104-106.

131523. Успенский И. Автоматизация машиностроения: цели, проблемы и решения. . , . С. 9-12.

131524. Бакалинская А. Друк за друком: [Украинский рынок печатной техники]. . , . С. 108-109.

131525. Терентьев И. Желание замочить: [Услуги автомоек в Украине]. . , . С. 112-115.

131526. Евтушенко С. APS - Предприятие: технологии лля технической подготовки производства: [Информационные технологии на предприятии]. . , . С. 14-17.

131527. Николаева Т. Запарка: [Развитие индустриальных парков в Украине]. . , . С. 120-123.

131528. Шавкат Бек Сверху вниз: [Рынок пассажирских и грузовых лифтов в Украине]. . , . С. 124-126.

131529. Шаповал Е. Перекрыть кислород: [Украинский рынок вентиляционных систем]. . , . С. 128-131.

131530. Беляченко О., Полищук Н. SAP CRM - инструмент повышения эффективности сбыта: [Повышение эффективности маркетинга и управление отношениями с клиентами]. . , . С. 21-26.

131531. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 162 с.

131532. Totalogy - ХХІ. Центр гуманітарної освіти НАН України. К., 2006. 593 с.

131533. Заика А. Газ и пром: [Украинский рынок природного газа]. . , . С. 26-28.

131534. Лукацкий А. Построение архитектуры информационной безопасности: [Информационная безопасность предприятия]. . , . 49-53.

131535. Totalogy - ХХІ. Центр гуманітарної освіти НАН України. К., 2005. 362 с.

131536. Уляницкая А. Отток сознания: [Украинский фондовый рынок. Показатели деятельности оптовых инвестиционных фондов]. . , . С. 50-53.

131537. Totalogy - ХХІ. Центр гуманітарної освіти НАН України. К., 2006. 498 с.

131538. Totalogy - ХХІ. Центр гуманітарної освіти НАН України. К., 2006. 384 с.

131539. Бородаченко К. Эффектно выставить: [Как оценить эффективность участия в выставке]. . , . С. 69-71.

131540. Пашкеев С. Бытовая изменчивость: [Торговая сеть Best Buy - крупнейший продавец бытовой техники и электроники в США]. . , . С. 72-75.

131541. Пирожкова Ю. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні: організаційний аспект. ЗНУ. Запоріжжя, 2008. 205 с.

131542. Кравченко В. В. Конституційне право України. Атіка. Київ, 2007. 592 с.

131543. Сборник систематизированного законодательства : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 241 с.

131544. Земельний кодекс Украины (с изменениями и дополнениями). . , . С. 18-64.

131545. Ченцов В.В., Кувакін С.В., Мазур А.В., Перепьолкін С.М., Приймаченко Д.В. Митне право України. Істина. К., 2007. 328 с.

131546. Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень. Фактор. Х., 2004. 224 с.

131547. Курило Т.В. Митне право України. Новий Світ-2000. Львів, 2007. 240 с.

131548. Шевченко Н. Мет базара: [Внутренний рынок металлургической продукции в Украине]. . , . С. 90-91.

131549. Крапива С. Бордость духа: [Рынок наружной рекламы в Украине]. . , . С. 92-94.

131550. Подаруй ми писаночку. Каменяр, Гердан Графіка. Львів, 2001. 95 с.

131551. Середа Е. Купательная способность: [Характеристика и структура рынка бассейнов в Украине]. . , . С. 120-123.

131552. Дикаленко М., Московчук Э. Взяли за жабры: [Рынок мороженой и охлажденной рыбы в Украине. Импорт, структура импорта мороженой рыбы в Украину]. . , . С. 130-131.

131553. Типове положення про дитячий оздоровчий заклад : затверджено Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 05.02.04 № 31. . , . С. 24-31.

131554. Козленко Н. Звездная пыль: [Об улучшении качества обслуживания в гостиницах]. . , . С. 41-46.

131555. Бондаренко Е. Благоустройство пляжей: [Требования к местам, отведенным под отдых]. . , . С. 47-51.

131556. Тимошина Г. Сезонные работники: организация оплаты труда: [Приводится примерное положение об оплате труда сезонных работников]. . , . С. 64-69.

131557. Литвицький В. Знова сімка: [Аналітика. 7 етапів економічного зростання 2007 р. в Україні]. . , . С. 3-23

131558. Харазішвілі Ю., Любіч О., Дмитренко Н. Прожитковий мінімум як критерій визначення рівня життя населення. . , . С. 24-36.

131559. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи. . , . С. 37-45.

131560. Конституційне законодавство зарубіжних країн. Юрінком Інтер. Київ, 2007. 384 с.

131561. Черевань І. Лізинг як метод фінансування інноваційного розвитку виробничої бази вітчизняних підприємств. . , . С. 46-56.

131562. Кириченко О. Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 57-72.

131563. Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи. . , . С. 73-81.

131564. Вахненко Т. Взаємодія політики державних запозичень і грошово-кредитної політики у забезпеченні розвитку фінансової системи України. . , . С. 82-94.

131565. Художники Івано-Франківщини. Образотворче мистецтво. К., 2002. 95 с.

131566. Любіцева О. О. Методика розробки турів. Альтерпрес. К., 2003. 104 с.

131567. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве самоврядування. Дакор. К., 2005. 560 с.

131568. Стоцький А.Б., Тимошенко О.І., Гуз А.М., Макаренко В.В., Марущак А.І. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом. Вид-во Європ. ун-ту. К., 2006. 232 с.

131569. Степанюк А. Х., Лисодєд О. В., Романов М. В., Голіна В. В., Черненок М. П. Кримінально-виконавче право України. Право. Х., 2006. 256 с.

131570. Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання: [Переваги та недоліки використання дистанційної зайнятості]. . , . С.6-12.

131571. Кримінальний кодекс України. Право. Х., 2006. 368 с.

131572. Толстоухов А.В. Всеукраїнська екологічна ліга: 10 років задля краси довкілля. . , . С. 2-3.

131573. Кримінально-процесуальний кодекс України. Право. Х., 2006. 392 с.

131574. Хоружий П.Д. Шляхи збалансованого водокористування та водовідтворення в Україні: [Охорона водних ресурсів від забруднення. Очищення стічних вод. Біореактори. Фільтри]. . , . С. 7-8.

131575. Башук Л. Експериментальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації. . , . С. 13-18.

131576. Бабченко Р.П. Генетично модифіковані рослини: за і проти. . , . С. 9 - 10.

131577. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Видавець ПАЛИВОДА А.В.. Київ, 2007. 352 с.

131578. Бодюк А.., Дубель В., Дусяк С. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб. . , . С. 19-21.

131579. Вереша Р. В., Туркевич І. К. Кримінальне право України. Загальна частина. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 208 с.

131580. Довжук Б. Професійні орієнтири випускників загальноосвітніх шкіл Тернопільщини. . , . С.22-27.

131581. Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є., Родинюк Л. В. Оперативне розпізнавання. КНТ. К., 2007. 216 с.

131582. Освіта. Київська правда. К., 2008.

131583. Огнев'юк В. Нація має йти вперед: [Актуальність аксіологічних домінант педагогічної спадщини Г.Ващенка]. . , . С. 4-5.

131584. Оперативно-розшукова діяльність. КНТ. Київ, 2005. 552 с.

131585. Освіта. Київська правда. К., 2008.

131586. Щербань П. Формування національної самосвідомості студентів. . , . С. 6-7.

131587. Приймак В., Ткач І. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку: [Прблеми гармонійного розвитку людини та довкілля. Екогомологія. Екомологія]. . , . С. 28-34.

131588. Матвиенко Е. Денег нет. А когда будут ?: [Кризис ликвидности в украинской банковской системе]. . , . С. 50-63.

131589. Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України. . , . С. 35-38.

131590. Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств. . , . С. 39-42.

131591. Таряник О., Колмакова О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення. . , . С. 42-50.

131592. Про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ: (виправлене видання): Директива 2006/48/ЄС Європейського парламенту та ради від 14.06.2006 року. . , . С. 7-116.

131593. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2008. 64 с.

131594. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2008. 96 с.

131595. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2008. 88 с.

131596. Вища школа. Знання. Київ, 2008. 128 с.

131597. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2008. 62 с.

131598. Економіка України. Преса України. Київ, 2008. 96 с.

131599. Беликов О. Чужой бизнес как свой, или Еще раз о франчайзинге. . , . С. 2-5.

131600. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2008. 80 с.

131601. Баширов И., Макоткина Л., Лазебник Р. Структурная модель маркетингового сопровождения инновационного развития предприятия : [трудности реализации инновационных программ развития предприятий]. . , . С. 6-11.

131602. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2008. 160 с.

131603. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2008. 192 с.

131604. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2008. 114 с.

131605. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2008. 80 с.

131606. Миронова Н. Дифференцированный подход к маркетингу услуг. . , . С. 12-21.

131607. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 238 с.

131608. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 87 с.

131610. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2008. 126 с.

131611. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2008. 126 с.

131612. Морозова Е., Казанцев В. Линзовые растры в защите бренда от подделок: [Защита товаров от подделок]. . , . С. 22-25.

131613. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2008. 54 с.

131614. Тамберг В., Бадьин А. Новая идея продукта: от рекламы - к базису маркетинга: [Реклама товаров]. . , . С. 26-35.

131615. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2008. 106 с.

131616. Лапицкий В.Н., Борисовская Е.А. Токсико-мутагенная опасность шлаков мусоросжигательных заводов: [Загрязнение атмосферы выбросами мусоросжигательного производства. Образование токсичных шлаков]. . , . С. 11-12.

131617. Попов В. С., Брыков Н. Н., Дмитриченко Н. С. Износостойкость прессформ огнеупорного производства. Металлургия. М., 1971. 160 с.

131618. Лимаренко Ю.О. Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 20 с.

131619. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1947. VIII, 457 с. : ил., табл., схем., черт.

131620. Рабин Ю. Выставочная и конгрессивная деятельности становятся ближе. . , . С.36-39.

131621. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1948. Х, 891 с., 1 л. номогр. : ил., табл., черт.

131622. Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.. Машиностроение. М., 1978. 576 с.

131623. Новаченко И.В., Телец В.А. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Радио и связь. М., 1991. 272 с.

131624. Толошина А.М., Ісаєнко В.М., Пилипенко Л.А. Проблеми моніторингу територій, забруднених непридатними пестицидами: [Екологічні наслідки застосування агрохімікатів]. . , . С. 13-14.

131625. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори. Абрис. К., 1994. 288 с.

131626. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку. МАУП. Київ, 1994. 194 с.

131627. Романовский Н.В. Теоретическая социология в России - рамочные условия: [Теория и методология социологических исследований]. . , . С. 6-12.

131628. Безверха М.А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 20 с.

131629. Управление риском. Анкил. Москва, 2008. 64 с.

131630. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2008. 56 с.

131631. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Теория и практика культуры и спорта. Москва, 2008. 80 с.

131632. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Теория и практика культуры и спорта. Москва, 2008. 80 с.

131633. Бессонова О.Э. Общая теория институциональных трансформаций: парадигмальное переосмысление цивилизационного развития России. . , . С. 13-23.

131634. Мобильный маркетинг: панацея от всех бед , или наваждение для клиентов?: [Реклама в SMS и MMS; мобильная реклама]. . , . С. 47-48.

131635. Лимаренко Ю. О. Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ. ЗНТУ. Запорожье, 2008. 134 с.

131637. Безверха М. А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах. ЗНТУ. Запорожье, 2008. 155 с.

131638. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. 435 с.

131639. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

131640. Курейко В., Плис Р. PR - аудит: как объективно оценить эффективность PR - деятельности предприятия. . , . С. 49-52.

131641. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

131642. Голод С.И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи. . , . С. 40-49.

131643. Электричество. Знак. Москва, 2008. 77 с.

131644. Дудка І., Гелюта В.П., Андріанова Т.В., Тихоненко Ю.., Гайова В.П. Мікобіота як складова біорізноманіття у заповідниках та національних природних парках України: [Моніторинг різноманіття грибів. Перспективні засоби їх охорони]. . , . С. 15-16.

131645. Горностаева М.В. Художник как социальный актер: современный научный дискурс: [Социологические исследования творчества художника]. . , . С. 97-105.

131646. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 250 с.

131647. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 255 с.

131648. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 250 с.

131649. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 260 с.

131651. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 260 с.

131652. Межгосударственные стандарты, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 278 с.

131653. Тимченко О.І., Омельченко Е.М., Линчак О.В., Вітовська О.П. Відтворення населення України в контексті збалансованого розвитку: [Демографічна криза. Медичні аспекти екології]. . , . С. 17-19.

131654. Стандарти України, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 260 с.

131655. Стандарти України, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 254 с.

131656. Стандарти України, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 244 с.

131657. Стандарти України, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 330 с.

131658. Стандарти України, 2008. Леонорм-Стандарт. Л., 2008. 314 с.

131659. Демчишин М.Г., Беспалова О.М., Анацький О.М., Кріль Т.В. Охорона та збереження об'єктів культурної і природної спадщини в контексті збалансованого (сталого) розвитку. . , . С. 19-20.

131660. Озоль С. Выбор стратегии работы с постащиком: [Как грамотно построить отношения с поставщиками]. . , . С. 59-62.

131661. Яцик А.В. Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави: [Управління водними ресурсами. Наукове забезпечення розвитку водного господарства]. . , . С. 21-24.

131662. Мудрак О.В. Інноваційні підходи щодо створення раціональної системи природних парків як об'єктів регіональної екологічної мережі (на прикладі Поділля): [Природоохоронні об'єкти, ландшафтні парки]. . , . С. 26-29.

131663. Захаров А.В. Разлечение SUB SPECIA социологии: [Социологические исследования индустрии досуга, массовой культуры]. . , . С.106-114.

131664. Кукушкина Н.И. Содружество муз : [О поэтическом творчестве людей науки]. . , . С. 119-128.

131665. Маркс Г.Т. О профессиональной деятельности социолога - 37 моральных императивов. . , . С. 129-138.

131666. Шаронова С.А. Компетентостный подход и стандарты в образовании (сравнительный анализ стран ЕС и России). . , . С. 138-145.

131667. Артамонова М.В. Преподаватели и руководители вузов об интеграции в европейское образовательное пространство. . , . С. 146-151.

131668. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 162 с.

131669. Бородаченеко К. И праздник удался: [Корпоративные праздники]. . , . С. 60-63.

131670. Мержиєвська В.В. Результати експериментального дослідження двигуна ВАЗ-2106 із живленням різними видами палив, із системою нейтралізації викидних газів: [Покращення екологічних показників]. . , . С. 19-21.

131671. Заславський В.А., Сідляренко А.І. Про регулювання викидів шкідливих речовин вздовж автомобільних доріг: [Погіршення екологічного стану населених пунктів вздовж автострад]. . , . С. 40-43.

131672. Ронин В. Творческий бум: Экспресс-тренировка креативности: [Творческое мышление]. . , . С. 32-38.

131673. Тиволд И. Логистика - философия бизнеса: [Службы логистики на предприятиях]. . , . С. 8-11.

131674. Філоненко В.А., Сироватська І.Ю., Зайченко В.І. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на допоміжні потреби підприємствами й організаціями Укравтодору: [Енергозбереження на підприємствах автодору]. . , . С. 44-46.

131675. Степченков Я. Управление запасами: [Управление запасами на предприятии]. . , . С. 12-14.

131676. Руденко Ю. Распределение товара в канале дистрибуции. . , . С. 15-17.

131677. Шу Вэнь Сила ветра: [Энергетика Китая. Альтернативная энергетика. Ветроэнергетика]. . , . С. 24-26.

131678. Белецкий А. Гештальт-маркетинг:[ Психологические методы в маркетинге]. . , . С. 30-33.

131679. Кацарь А. Мир антиидей:Создание и продвижение товара "от обратного": [Предложены варианты продвижения товара]. . , . С. 40-43.

131680. Чжан Сюйдун, Чжоу Инфэн, Ло Ша Десять признаков прогресса: [Рост экономики Китая. Рост ВВП. Рост финансовых доходов. Улучшение жизни населения. Ликвидация безработицы]. . , . С. 27-29.

131681. Мыц А. Лабиринты страхования: [Страхование грузов в Украине и за рубежом]. . , . С. 34-37.

131682. Чэнь Цзянь Презентация эстафеты олимпийского огня: [Презентация предметов и символики эстафеты олимпийского огня в пекине (2008 г.): факел, лампа для огня, чаша олимпийского огня, форма бегунов и др.]. . , . С. 66-67.

131683. Чигиринец В. Молодо-зелено: Маркетинговые ошибки топ-менеджмента. . , . С. 44-49.

131684. Максимовский А. Проектирование склада: связь между потоками товаров, технологией их обработки и зонированием. . , . С. 48-51.

131685. Максимов А. Второе рождение стимулов: О трансформации приемов стимулирования в программах лояльности: [Стимулирование сбыта]. . , . С. 54-59.

131686. Шуренкова А. Мастера на все руки: Маркетинг-директора становятся все более влиятельными: [Приводятся результаты исследований: отношение компаний к маркетингу, место маркетинга в структурах компании и др.]. . , . С. 60-70.

131687. Сергеева О. Свое место на карте: Какие переменные использовать при построении карт восприятия: [Стратегия позиционирования товара]. . , . С. 102-106.

131688. Європейська валютна інтеграція. Темпус, ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 196 с.

131689. Міжнародні банківські операції. Темпус, ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 235 с.

131690. Фондовий ринок. Темпус; Ін-т міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка. Запоріжжя, 2003. 185 с.

131691. Суходуб Т. Європейський вектор вітчизняної освіти: проблеми та перспективи: [Негативні наслідки некритичного прийняття Болонської системи навчання. Поняття "європейськість". Філософія європейської освіти]. . , . С. 7-21.

131692. Клепко С. Інтеграція й поліморфізм знання у вищій освіті. Частина ІІІ: [Перебудова освіти та утиск інформації засобами візуалізації на основі естетичних закономірностей. Філософія освіти]. . , . С. 22-33.

131693. Синергетика в образовании: возможности методологии: [Материалы груклого стола]. . , . С. 54-102.

131694. Фінансовий менеджмент. Темпус, ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 318 с.

131695. Братаніч Б. Освітній маркетинг у контексті глобалізації: [Поняття освітньої сфери. Напрями трансформації цінностей філософії глобальної освіти маркетинговими механізмами]. . , . С. 103-109.

131696. Российская идентичность в социологическом измерении: [Социологические исследования политической активности граждан России]. . , . С. 67-90.

131697. Гринин Л.К. Национальный суверенитет и процессы глобализации. . , . С. 123-133.

131698. Аршин К.В. Влияние факторов экономики, политики, культуры на процесс нациеобразования в Европе в новое время. . , . С. 134-141.

131699. Шичанина Ю. Супермен как феномен современной культуры: актуальные трансформации. . , . С. 112-123.

131700. Вакуленко В. Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми: [Акмеологія. Предмет педагогічної акмеології. Професіоналізм педагога. Акмеологія як дисципліна у вищій педагогічній освіті]. . , . С. 124-133.

131701. Добронравова І. Фундаментальна наука - фундаментальна освіта: [Уявлення про фундаментальність освіти]. . , . С. 134-144.

131702. Макаренко С.А. Эволюция государства-нации: попытка деконструкции: [Теория происхождения государства. Национальное государство]. . , . С. 142-152.

131703. Лукьянец В., Соболь О. Горизонты гуманитарии: проблема постчеловеческого будущего: [Особенности нынешней стадии познания человеческой природы. Роль современной науки]. . , . С. 145-164.

131704. Сытин А.Г. Политическая философия демократии: вклад Томаса Джефферсона. . , . С. 153-168.

131705. Ян де Груф Свобода вибору в освіті: передумови сучасної демократії: [Роль законодавства в демократичному розвитку держави. Порівняння законодавчих освітніх актів різних країн. Поняття "свобода освіти"]. . , . С. 208-215.

131706. Терещенко Ю. Віра як світоглядний креатив життєдіяльності людини. . , . С. 216-227.

131707. Лапкин В.В. Политическая история и современная политика России сквозь призму структурно-циклической парадигмы. . , . С. 169-182.

131708. Ковальчук М.В. Нанотехнологии - фундамент новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в XXI веке. . , . С. 5-28.

131709. Козловський О. Проблема специфіки "релігійної свідомості" у сучасній філософії: [Філософія релігії]. . , . С. 228-238.

131710. Лукашевич М., Рябченко В. Проблема цілісного сприйняття особистості студента у контексті соціокультурного середовища ВНЗ: соціально-філософський аспект: [Соціалізація особистості студента через соціокультурне середовище ВНЗ]. . , . С. 259-265.

131711. Булгакова Н. Формування світорозуміння у майбутніх випускників технічного університету: [Гуманізація сучасної освіти. Психологічний та інформаційний захист випускників. Самозахист]. . , . С. 266-273.

131712. Жадько В. Творчисть як чинник трактування духовності: [Трактування творчості, духовності у різні часи, взаємозв'язок між ними]. . , . С. 274-280.

131713. Півняк Г.Г. Розвиток інноваційних структур в університетах та роль місцевих органів влади в їх становленні. . , . С. 63-67.

131714. Кущ О. Меблева інвестиція: [Як організувати цех із виготовленняи корпусних меблів]. . , . С. 4-16.

131715. Жаб'юк С. Що варто знати про корпоративні блоги?:[ Інтернет-блоги]. . , . С. 20-22.

131716. Корицька О. Молодість - це недолік, що зчасом зникає. Як сформувати кредитну історію новоствореному підприємству. . , . С. 34-36.

131717. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2008.

131718. Греченко В. Історичні дисципліни у вищій школі. . , . С. 6.

131719. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (додаток 1) : затверджено Наказом МОН України від 05.05.08 № 371. . , . С. 20-28.

131720. Козка А. Гадюка за пазухою: [Шахрайство та зловживання власного персоналу підприємства]. . , . С. 37-41.

131721. Пивоваренко О. Кадровий аудит методами соціоніки - поради для керівника. . , . С. 46-50.

131722. Иноземцев В. "Постамериканский мир": мечта дилетантов и непростая реальность: [Международная обстановка ХХІ века. Глобальное лидерство США. Перспективы развития]. . , . С. 3-15.

131723. Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность?: [Экономика новых высокотехнологичных отраслей]. . , . С. 16-23.

131724. Егоров Д. О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка категории "стоимость". . , . С. 24-31.

131725. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов. Высш. школа. М., 1990. 382 с.

131726. Комплексное решение вопросов охраны труда. Профиздат. М., 1982. 163 с.

131727. Комплексное решение вопросов охраны труда. Профиздат. М., 1988. 151 с.

131729. Комплексное совершенствование учета и контроля при создании автоматизированной системы планирования и управления и управления металлургическим производством. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1969. 46 с.

131730. Тарлецкая Л. Международная демографическая статистика: оценки и прогнозы ООН : [численность населения мира. Итоги всемирных переписей населения]. . , . С. 32-39.

131731. Ковалев Е. Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы: [Национальный проект России "Развитие АПК"]. . , . С. 40-47.

131733. Хенкин С. Мусульмане в Испании: проблемы адаптации: [Социально-политическое развитие Испании в ХХІ веке. Иммигранты. Взаимоотношения с коренным населением]. . , . С. 48-58.

131735. Комплексонометрический метод определения содержания магния в легированном чугуне и чугуне с шаровидным графитом. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

131737. Комплексные автоматизированные системы управления. ИК. Киев, 1982. 96 с.

131738. Калинин В. Организация логистики на промышленном предприятии. . , . С. 14-15

131739. Цапенко И. Развитые страны: интеграционная политика в отношении иммигрантов: [Содействие социально-экономической интеграции иммигрантов в странах ЕС]. . , . С. 59-69.

131740. Комплексные и специальные разделы механики. ВИНИТИ. М., 1986. 148 с.

131741. Комплексные и специальные разделы механики. ВИНИТИ. М., 1988. 316 с.

131742. Сергеева О. Генералы сервиса:[ Эффективная стратегия предоставления услуги способствует успеху сервисных компаний]. . , . С. 26-29.

131743. Голоцван Л. Мотивация логистического персонала: Круглый стол. . , . С. 19-25.

131744. Комплексные и специальные разделы механики. ВИНИТИ. М., 1991. 316 с.

131745. Комплексные исследования подъемно-транспортной техники. ВНИИПТМАШ. М., 1980. 216 с.

131746. Петренко Г., Савицкий В. Главны слова: [Создание рекламных заголовков, бьющих точно в цель]. . , . С. 34-36.

131747. Комплексные исследования энергетических установок и систем. ЭНИН. М., 1989. 135 с.

131748. Жмурко С. Дистрибуция - не логистика: [Исследование развития розничной торговли]. . , . С. 35-37.

131749. Максимов А. Сколько стоит ваш клиент?: [Связь предприятия со своими клиентами]. . , . С. 54-57.

131750. Мыц А. Автомобиль в лизинг: плюсы и минусы. . , . С. 38-41.

131751. Савицкий В. На пректной основе: [Искусство управления маркетинговыми пректами]. . , . С. 90-93.

131752. Комплексные радиоэлектронные системы управления. ЛЭТИ. Ленинград, 1977. 157 с.

131753. Мыц А. В поисках генподрядчика: [Проблемы строительства складов]. . , . С. 46-50.

131754. Комплексные системы управления и обработки данных. ИК. К., 1986. 60 с.

131755. Макарычев А. Мишель Фуко как теоретик безопасности: критическое прочтение концептов: [История политического учения Мишеля Фуко. Проблема безопасности в мировой политике]. . , . С. 81-90.

131756. Тузовская Н. Трансформация НАТО: от концепций к практике?: [Роль НАТО в современном мире. Стратегическая концепция НАТО]. . , . С. 91-101.

131757. Горкіна Л. П., Чумаченко М. Г. У світовому науковому просторі: економічний доробок учених української діаспори (20-80-і роки ХХ ст.). . , . С. 3-20.

131758. Коленкова Н. А. Стратегия конкуренции фирмы как научная категория экономической теории конкуренции. . , . С. 21-29.

131759. Трейд-маркетинг: а что думают о нем эксперты?: [Технологии торгового маркетинга]. . , . С. 13-21.

131760. Шевченко К. Трейд - маркетинг - это переводчик в обращении отдела маркетинга и отдела продаж: [Торговий маркетинг]. . , . С. 22-23.

131761. Лось Т. Правда и мифы о трейд-маркетинге: [Торговый маркетинг]. . , . С. 24-25

131762. Кужилева О., Переясловская О. Промокация: как достигнуть согласия?: [Промокации - элемент трйд-маркетинга, благодаря которому максимально приближается производитель к потребителю]. . , . С. 28-30.

131763. Гельман А. Д., Москвин А. И., Зайцев Л. М., Мефодьева М. П. Комплексные соеднинения трансурановых элементов. Изд-во АН СССР. М., 1961. 223 с.

131764. Комплексные технологические процессы изготовления стальных цилиндрических зубчатых колес с применением методов пластической деформации. НИИИнформмаш. М., 1966. 194 с.

131765. Комплексный анализ и его приложения. Наука. М., 1978. 671 с.

131766. Ортынская В., Бориславская Н. Торговый маркетинг - компромиссы и сенергия: [Теоретические вопросы торговго маркетинга]. . , . С. 50-53.

131767. Корнєв Ю. Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. . , . С. 30-36.

131768. Комплексный анализ и моделирование гибкого производства. Наука. М., 1990. 178 с.

131769. Гук Ю.Б., Долгов П.П., Окороков В.Р. Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике. Энергоатомиздат. М., 1985. 175 с.

131770. Бондарчук А. Магазины переходят в интернет. Или нет?:[Торговля через интернет]. . , . С. 60-62.

131771. Нестеренко О. П. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем. . , . С. 37-42.

131772. Гриник Н. Мобильный маркетинг:[Торговля по средством SMS, MMS; SMS, MMS - маркетинг]. . , . С. 63-66.

131774. Ареф'єва О. В., Лебедєва Р. Ю. Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів. . , . С. 43-50.

131775. Цивирко Э. И., Мошкевич Е. И., Улитенко А. Н., Бялик Г. А. Комплексный контроль качества конструкционной стали. Техніка. К., 1986. 126 с.

131776. Вороновский Г. П., Зинченко О. Л., Иосифьян А. Г. Комплексный подход к решению крупных отраслевых проблем на примере создания единой серии электродвигателей 4А. Информэлектро. М., 1977. 64 с.

131777. Крестов Г.А. Комплексо-образование в неводных растворах. Наука. М., 1989. 256 с.

131778. Кропельницька С. О. Особливості формування фінансових відносин у кластері народних художніх промислів. . , . С. 51-58.

131779. Мотриченко В. М. Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії. . , . С. 59-69.

131780. Опимах И. Художник и его демоны: [Творчество российского художника М. Врубеля]. . , . C. 76-85.

131781. Комплексы и автоматические линии на базе кузнечно-прессовых машин и средств автоматизации и механизации кузнечно-штамповочного производства. ЭНИКмаш. М., 1982. 43 с.

131782. Алпатова Н. М., Гавриленко В. В., Кесслер Ю. М. Комплексы металлоорганических, гидридных и галоидных соединений алюминия. Наука. М., 1970. 295 с.

131783. Комплексы технических средств АСУП и опыт их применения. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1975. 43 с.

131784. Красовский В.А., Головин Н.И., Омельченко Л.В., Привознов Г.В. Комплексы цветного телевидения. Техніка. Киев, 1977. 159 с.

131785. Мещеряков В. М., Лобов И. Е., Глебов С. С. Комплект БИС К1804 в процессорах и контроллерах. Радио и связь. М., 1990. 255 с.

131786. Информационные технологии. ХГПУ. Харьков, 1998. 538 с.

131787. Информационные технологии. ХГПУ. Харьков, 1998. 543 с.

131788. Донецкий технический ун-т Сборник научных трудов.... ДонГТУ. Донецк, 1998. 236 с.

131789. Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы. Техніка. К., 1976. 366 с.

131790. Петриченко А. М. Книга о литье. Техника. К., 1972. 284 с.

131791. Трейстер Р., Мейо Дж. 44 источника электропитания для любительских электронных устройств. Энергоатомиздат. М., 1990. 288 с.

131792. Сидоров И.Н. Устройства охраны и сигнализации для квартир, дач и автомобилей. Лениздат. СПб., 1996. 315 с.

131793. Маслов Н. Н., Коробов Ю. И. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1996. 238 с.

131794. Полуянов В. П. Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения. . , . С. 70-75.

131795. Москаленко А. З., Губерський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація. Либідь. К., 1997. 216 с.

131796. Уокер Ф. Электронные системы охраны. За и против. М., 1991. 288 с.

131797. Правила технической эксплуатации механического оборудования электросталеплавильных цехов. Металлургия. М., 1989. 330 с.

131798. Солопенко Р. І. Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства. . , . С. 76-82.

131799. Трофимов А.П., Холодов И.Я. Специальные транспортные машины в строительстве. Будівельник. К., 1983. 154 с.

131800. Механизация трудоемких операций в металлургических цехах. Металлургия. М., 1987. 103 с.

131801. Всесоюзное совещание по вопросам металлов для подшипников качения.(1963; 20-23 февраля; Москва) Материалы..Всесоюзного совещания по вопросам металлов для подшипников качения. ОНТИ. М., 1963. 244 с.

131802. Aaron B., Aaron A. Upgrading PCs Made Easy. Osborne Mc Graw-Hill. New York, 1991. 459 p.

131803. Оре О. Теория графов. Наука. М., 1980. 336 с.

131804. Щербак А. В. Перспрективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств. . , . С. 83-91.

131805. Камінська І. М. Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України. . , . С. 92-101.

131806. Внуков Ю. Н., Дубровин В. И., Афонин Ю. С., Манило Т. В. Моделирование износа инструмента по результатам вейвлет-преобразования звукового сигнала. . , . С. 73-79.

131807. Субботин С.А. Методы синтеза нейросетевых и нейро-нечетких распознающих моделей с линеаризацией и факторной группировкой признаков. . , . С. 165-172.

131808. Электротехнический справочник. Энергоатомиздат. М., 1985. 488 с.

131809. Электротехнический справочник. Энергоатомиздат. М., 1986. 712 с.

131810. Электротехнический справочник. Энергоатомиздат. М., 1988. 880 с.

131811. Электротехнический справочник. Энергоатомиздат. М., 1988. 615 с.

131812. Словарь-справочник по сварке. Наукова думка. К., 1974. 196 с.

131813. Коленда Н. В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем : [багаторівнева модель формування стратегій розвитку рекреаційних систем регіону та реалізації стратегічного потенціалу]. . , . С. 102-109.

131814. Фролов В.В. Язык радиосхем. Радио и связь. М., 1989. 130 с.

131815. Холл А. М. Никель в чугуне и стали. Металлургиздат. М., 1959. 517 с.

131816. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості. Либідь. Київ, 2007. 256 с.

131817. Демченко Н. В. Экологический императив и ценности ХХІ века : [гармонизация отношений человека с окружающей природной средой]. . , . С. 110-116.

131818. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Знання. К., 2007. 263 с.

131819. Салин В.Л. Экономика и нововведения. Вища шк.. К., 1991. 111 с.

131820. Рассадникова С. І. Концептуальний підхід до систематизації об'єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування : [економіко-екологічні основи регіонального природокористування]. . , . С. 117-123.

131821. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Електроніка та мікросхемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 18 с.

131822. Чернявська Ю. Б. Актуальні проблеми розвитку ринку праці на селі. . , . С. 124-132.

131823. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу. . , . С. 133-138.

131824. Бєляєв Д. О. Структура класів активів золотовалютних резервів : [структура класів активів, з яких формуються золотовалютні резерви країни. Фінансові інструменти золотовалютних резервів]. . , . С. 139-145.

131825. Чичкин В. А., Гасянец Г. И. Справочник по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Будивэльник. Киев, 1988. 256 с.

131826. Біль і тривоги Чорнобиля. Київська Правда. К., 2006. 288 с.

131827. Максимов М.В., Горгонов Г.И. Радиоэлектронные системы самонаведения. Радио и связь. М., 1982. 304 с.

131828. Гуліда Е. М., Дзюба Л. Ф., Ольховий І. М. Прикладна механіка. Світ. Львів, 2007. 384 с.

131829. Основы экономической информатики и вычислительной техники. Изд-во Ленингр.фин.-экон.ин-та. Л., 1991. 79 с.

131830. Герої визволення України. Україна. К., 2007. 111 с.

131831. Панасюк А. Д., Фоменко В. С., Глебова Г. Г. Стойкость неметаллических материалов в расплавах [Текст]. Наук. думка. К., 1986. 351 с.

131832. Бондарук Т. Г. Ефективність трансферної політики в системі міжбюджетних відносин. . , . С. 146-153.

131833. Збірник козацьких літописів. Дніпро. К., 2006. 976 с.

131834. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Радио и связь. М., 1989. 440 с.

131835. Технические средства диагностирования. Машиностроение. М., 1989. 671 с.

131836. Ільїн В. В. Фінансова цивілізація. Книга. Київ, 2007. 528 с.

131837. Журавка Ф. О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні. . , . С. 154-160.

131838. Мала гірнича енциклопедія. Донбас. Донецьк, 2007. 640 с.

131839. Малецька О. Державна метрологічна система. Розвиток нормативної бази. . , . C. 29-31.

131840. Захарін С. В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств. . , . С. 161-168.

131841. Величко О. Нормативне забезпечення європейської директиви що ЗВТ: [Нормативне забезпечення щодо засобів вимірювальної техники]. . , . С. 32-37.

131842. Цицилиано О. СУЯ органів з оцінки відповідності. Моніторинг з використанням методу Харінгтона: [Система управління якістю]. . , . С. 46-49.

131843. Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки. Либідь. К., 2007. 560 с.

131844. Калита П. Загальнолюдські цінності, соціально-спрямований бізнес і системне управління. . , . С. 53-57.

131845. Коваленко В. В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції. . , . С. 169-176.

131846. Горбань Ю. А., Білик Б. І., Дячук Л. В., Карабанов М. М., Конашевич А. П. Історія сучасного світу. Соціально-політична історія ХV-ХХ століть. Знання. Київ, 2007. 439 с.

131847. Мещеряков А. А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки. . , . С. 177-184.

131848. Омелянович Н. О., Гордієнко Є. С. Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств : [податкове регулювання 1990-2006 р.р., податкові надходження до державного бюджету]. . , . С. 185-201.

131849. Грушевський М. Твори. Світ. Львів, 2007. 432 с.

131850. Грушевський М. Твори. Світ. Львів, 2007. 776 с.

131851. Яценко Б. П., Стафійчук В. І., Брайчевський Ю. С., Бородієнко О. В., Подольський А. О. Політична географія і геополітика [Текст]. Либідь. К., 2007. 255 с.

131852. Коршунов Д. Ще раз про якість...: [Якість продукції та послуг]. . , . С. 58-61.

131853. Васильович Л., Маловик К., Стригунова М. Показники якості процесів освітніх послуг ВНЗ. . , . С. 62-65.

131854. Україна - Польща: єдність зброї крізь віка. Грані-Т. К., 2007. 120 с.

131855. Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови. . , . С. 202-207.

131856. Сіра Ю. В. Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах. . , . С. 208-214.

131857. Іванова В. В. Інформаційна основа економічних трансформацій : [роль інформації на сучасному етапі економічного розвитку]. . , . С. 215-221.

131858. Мамонова Г. В., Волкова О. М. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання : [державна програма демографічного розвитку в Україні]. . , . С. 222-230.

131859. Мельніков С. А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки. . , . С. 231-237.

131860. Справочник технолога-полиграфиста. Книга. М., 1985. 296 с.

131861. Кудрицкий В. Д. Прогнозирующий контроль радиоэлектронных устройств. Техніка. Киев, 1982. 168 с.

131862. Рунец М.А. Справочник автомобильного механика. Транспорт. М., 1976. 272 с.

131863. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Высш. шк.. М., 1990. 363 с.

131864. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 90 с.

131865. Соколовська З. М., Клепікова О. А. Моделювання фінансових потоків страхових компаній : [імітаційна модель страхових компаній. Страхові платежі. Страхові виплати]. . , . С. 238-245.

131866. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 119 с.

131867. Буринська Н.М., Староста В.І. В.О.Сухомлинський про застосування навчальних завдань. . , . С. 89-93.

131868. Курячая Е. Про мысленный маркетинг: [Стратегическое мышление у менеджмента компаний]. . , . С. 52-53.

131869. Гальчук О.Я. Проблема этиологии и патогенеза фобических расстройств. . , . С. 20-23.

131870. Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології та міжгалузевих відносин. . , . С. 3-6.

131871. Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П ., Ткач Є. І. Фінансово-банківська статистика. Либідь. Київ, 2007. 512 с.

131872. Смітюх А. Щодо причин поширення в Україні практики корпоративних загарбань ("сірого" та "чорного" корпоративного рейдерства). . , . С. 7-10.

131873. Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико-правового аналізу взаємозв'зків. . , . С. 17-20.

131874. Сябренко Г.П. Изменение сексуального поведения при старении и его коррекция. . , . С. 82-85.

131875. Воробьев в.В. Характерологические и личностные особенности женщин с мастопатией. . , . С. 110-115.

131876. Російсько-український науково-технічний словник. Б.в.. Львів, 1997. 456 с.

131877. Синчанский С. Регулирование охрани окружающей среды и ВТО. . , . С. 25-28.

131878. Кабели силовые. Информэлектро. Москва, 2001. 56 с.

131879. Петролюк З.Б. Психологічні проблеми жінок, хворих на рак молочної залози. . , . С. 132-136.

131880. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування. Либідь. К., 2007. 656 с.

131881. Семенова И. И. История менеджмента. ЮНИТИ. Москва, 1999. 222 с.

131882. Губрієнко О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд. . , . С. 33-37.

131883. Кравченко А. И. История менеджмента. Академический Проспект. Москва, 2000. 352 с.

131884. Янчук А. Суб'єкти референдного процесу та особливості їх особливості їх конституційно-правового статусу. . , . С. 38-41.

131885. Reliable Computing. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1997. 102 p.

131886. Роменець В. А. Історія психології. Либідь. К., 2007. 832 с.

131887. Reliable Computing. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1997. 348 p.

131888. Reliable Computing. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1997. 473 p.

131889. Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності. . , . С. 49-58.

131890. Рибачек В. Державний, громадський і виробничий контроль за охороною атмосферного повітря. . , . С. 88-90.

131891. Тагієв С. Правове забезпечення реалізації громадянами екологічних обов'язків при здійсненні загального природокористування. . , . С. 91-93.

131892. Horn T. Delton 49 easy electronic projects for transconductance & Norton op amps. Tab books Blue Ridge Summit, PA. New York, 1990. 216 p.

131893. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба. Либідь. К., 2007. 224 с.

131894. Pappas H. Chris, Murray H. William Borland C++. Osborne Mc Graw-Hill. New York, 1991. 952 p.

131895. Караченцев С. Професійне захворювання як різновид соціального ризику. . , . С. 98-101

131896. Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України. . , . С. 102-106.

131897. Edneral F. P. Electrometallurgy of steel and ferro-alloys. Mir publishers. Moscow, 1977. 312 p.

131898. Евзеров И.Х., Горобец А.С., Мошкович Б.И., Перельмутер В. М., Яновский Л. А. Комплектные тиристорные электроприводы. Энергоатомиздат. М., 1988. 319 с.

131902. Антонюк Н. Болонська система: іноземна мова та переклад: [Актуальні прблеми навчання мовленнєвої комунікації студентів в установах Болонського процесу]. . , . С. 12-17

131903. Любіч О., Харазішвілі Ю. Важелі макроекономічної політики для регулювання економічного зростання та інфляції. . , . С. 18-30

131904. Бутук О. Поліекономічне визначення сутності та структури регулюючої діяльності. . , . С. 31-41

131908. Нестреляй А. Науково-педагогічна спадщина Сильвестра Гогоцького (1837-1886 рр.): [Український педагог, філософ, богослов]. . , . С. 75-85

131909. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 березня 2008 року в м. Києві. . , . С. 91-110

131912. Панкова Н.Б., Любина Б.Г., Щербаков В.П., Тяпин А.Н., Ковалев В.И. Повышение уровня физической нагрузки школьников как метод профилактики задержки в функциональном развитии регуляторных систем их организма. . , . С. 6-9.

131917. Данилов Д.А., Черкашин И.А. Организационно-управленческая технология педагогического обеспечения интеграции духовного и физического воспитания юношей. . , . С. 23-25.

131921. Болотов В.М. Использование идеи индивидуального и системного подходов на этапе начальной подготовки каратистов. . , . С. 34-35.

131922. Дружинина Э.А. Физкультурная деятельность как фактор качества трудовой жизни молодежи. . , . С. 35.

131925. Севастьянов А.Г. Теоретическое и методологическое обоснование моделирования процесса развития ловкости у баскетболистов 17 - 19 лет массовых разрядов. . , . С. 40-41.

131926. Боязитова И.В., Лоскутова Л.И. Специфика гендерных структур интегральной индивидуальности школьников-спортменов. . , . С. 42-43.

131927. Черняева Е. Основы интеграции спортивной и физической культуры в общеобразовательном учреждении. . , . С. 44.

131928. Скородумова А.П., Васина Е.В. Величины соревновательных нагрузок теннисистов 13-14 лет. . , . С. 45-46.

131930. Полякова Т.А. Педагогическая технология спортивной ориентации детей младшего школьного возраста. . , . С. 51-53.

131932. Бельц В.Э. Формирование духовного здоровья детей и подростков на тренировочных занятиях по каратэ-до. . , . С. 58-59.

131935. Исаев А.П., Черепов Е.А., Кабанов С.А., Потапова Т.В. Формирование понятий как фактор развития методологии науки о физическом воспитании: [Возможность решения проблемы оздоровления нации средствами физической культуры]. . , . С. 70-72.

131936. Кожин В.И. Модернизация профессионального обучения в училищах олимпийского резерва. . , . С. 73-75.

131938. Компьютер. Финансы и статистика. М., 1990. 62 с.

131940. Суслов Ф.П. Проблемы детско-юношеского спорта на современном этапе его развития. . , . С. 2-6.

131941. Сячин В.Д. Организационно-методические основы отбора и спортивной ориентации в беге на выносливость. . , . С. 7-9.

131942. Скородумова А.П., Жихарева О.И., Кузнецов А.А. Соревновательные нагрузки теннисистов 15-16 лет. . , . С. 10-12.

131944. Гаврилов Д.Н., Малинин А.В., Савенко М.А., Никитина М.А. Определение оздоровительного воздействия различных программ физической культуры с использованием экспертных систем. . , . С. 15-19.

131945. Година Е.З., Пурунджан А.Л., Хомякова И.А., Задорожная Л.В. Особенности физического развития учащихся различных московских школ. . , . С. 20-23.

131946. Соколов А.С. Управление физической подготовкой студентов на основе системы автоматизированного динамического контроля. . , . С. 24-28.

131949. Чирва Б.Г. Основные положения переноса тренированности в быстроте и точности действий с мячом в футболе. . , . С. 36-37.

131950. Бойко Р.В. Спортивно-патриотическое воспитание подростков в условиях детско-юношеских спортивных школ. . , . С. 38-39.

131951. Криволапчук И.А. Реализация напряженной информационной нагрузки и аэробные возможности детей и подростков 5-14 лет. . , . С. 40-45.

131952. Похоруков О.Ю. Каратэ-до как оздоровительная система для детей и подростков: [История каратэ-до. Система подготовки и классические составляющие каратэ-до. Следствия регулярных занятий]. . , . С. 46-49.

131955. Коблев Я.К., Умрихин Ю.А. Формирование физической культуры личности с использованием компьютерных технологий. . , . С. 60-64.

131956. Сериков Г.Н., Сериков С.Г. Компетенции учителя физической культуры в обеспечении здоровьесбережения учащихся. . , . С. 65-69.

131957. Шорохова Л.Б. Управление пропагандой, агитацией и рекламной деятельностью в сфере физической культуры и спорта. . , . С. 70-74.

131958. Семенова Е.В. Профессиологический подход в построении образовательного процесса вуза физической культуры и спорта: [Подходы к профессиональной подготовке специалистов. Структура профессиологического подхода]. . , . С. 75-79.

131959. Компьютер. Финансы и статистика. М., 1990. 63 с.

131960. Компьютер. Финансы и статистика. М., 1990. 62 с.

131961. Компьютер. Финансы и статистика. М., 1991. 62 с.

131962. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення: [Інституціоналізм як школа економічної теорії]. . , . С. 4-13.

131963. Пустовійт Р., Овчарук М. Теоретичний аналіз процесу інституціалізації в постсоціалістичних економіках. . , . С. 14-26.

131964. Васильев В.С., Роговский Е.А. Грядущая финансовая турбулентность: [Финансово-економическая система США]. . , . С. 3-20

131965. Тимофеев О.А. Состояние и перспективы американо-китайских отношений США и КНР. . , . С. 21-39.

131966. Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. Аудит-Оптим. М., 2001. 148 с.

131967. Компьютер в офисе. Знание. М., 1990. 48 с.

131968. Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі. . , . С. 27-36.

131969. Патрон П.А. Государственный рынок и социально-экономическое развитие: [Государственное регулирование здравоохранения и образования в США]. . , . С. 35-52.

131970. Юлдашева Г.И. Ирано-американские отношения: история и современность. . , . С. 53-71.

131971. Луніна І., Фролова Н. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади. . , . С. 37-47.

131972. Кліяненко Б., Гречана С. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Українї. . , . С. 48-57.

131973. Стасовський Ю. Світова трубна промисловість. ХХІ століття: [Тенденції розвитку світової трубної промисловості, місце в ній трубної підгалузі України. Перспективи розвитку трубної промисловості України ]. . , . С. 58-65.

131974. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1989. 80 с.

131975. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131976. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131977. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131978. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131979. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131980. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2008. 103 с.

131981. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131982. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131983. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2008. 160 с.

131984. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131985. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131986. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2008. 42 с.

131987. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2008. 64 с.

131988. КомпьютерПресс. КомпьютерПресс. М., 1990. 80 с.

131989. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2008. 40 с.

131990. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2008. 72 с.

131991. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2008. 66 с.

131992. Каверина Э.Ю. Политика США в сфере высшего образования. . , . С. 72-88.

131993. Компьютеры. Мир. М., 1986. 416 с.

131994. Компьютеры. Мир. М., 1986. 440 с.

131995. Компьютеры. Мир. М., 1986. 406 с.

131996. Бектон К. Правительственный план достижения гендерного равенства в Канаде: [Российско-канадская конференция по проблемам гендерного равенства в Канаде]. . , . С. 89-96.

131997. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2008. 177 с.

131998. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2008. 48 с.

131999. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2008. 160 с.

132000. Шоув К. Экономическое развитие регионов как функция американских университетов: [Участие университов в региональном экономическом развитии]. . , . С. 97-104.

132001. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2008. 160 с.

132002. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2008. 130 с.

132003. Маршак Б.И., Рагимова М.А. Автоматизированная система Российского Сводного каталога как корпоративный ресурс научно-технической информации. . , . С. 47-53

132004. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2008. 100 с.

132005. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2008. 48 с.

132006. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2008. 80 с.

132007. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 76 с.

132008. Митрополит Кирилл Православие и образование. . , . С. 2-16.

132009. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2008. 191 с.

132010. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2008. 64 с.

132011. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2008. 352 с.

132012. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2007. С. 247-294

132013. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2008. 160 с.

132014. Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент. Информ.-издат.дом "Филинь". М., 1996. 280 с.

132015. Motor news. Мотор Прес. К., 2008. 144 с.

132016. Кифяк В. Функціонування єврорегіону "Верхній Прут" та його роль в інтеграційних процесах України: [Роль транскордонних утворень в інтеграційних процесах України]. . , . С. 65-72.

132017. Масловська Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС. . , . С. 72-79.

132018. Баракат Р., Даллас У., Фриден Б. Компьютеры в оптических исследованиях. Мир. М., 1983. 488 с.

132019. Компьютеры+Программы. Информ.- изд. центр. К., 1993. 80 с.

132020. Комплектные распределительные устройства напряжением 6-10кв. наружной установки сермм К-47. Информэнерго. М., 1980. 96 с.

132021. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2008. 78 с.

132022. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2008. 63 с.

132023. Заюков І., Коваль Н. Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві. . , . С. 80-87.

132024. Довбенко М. Теорія раціональних очікувань: [Як очікування людей впливають на поведінку суб'єктів економіки: погляд на це питання Р. Лукаса, Нобелівського лауреата]. . , . С. 88-93.

132025. Орлюк О.П. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні. . , . С. 68-73.

132026. Семенов В.Г. Україна без нафти: стан і перспективи розвитку виробництва та застосування екологічно чистого біодизельного палива: [Енергетика. Альтернативні палива рослинного походження]. . , . С. 81-86.

132027. Старокадомский Д.Л., Малышев А.С. Инновационная политика Германии: достижения и проблемы лидера Европы. . , . С. 107-114.

132028. Борисенко В.К., Гримич М.В., Гончаров О.П., Горленко В. Українська етнологія. Либідь. К., 2007. 400 с.

132029. Бергер Я. Китай уточняет курс: [Итоги 17-го съезда КПК: социально-экономический рост, новая китайская модель развития, укрепление международных позиций]. . , . С. 2-11.

132030. Коргун В. Россия, Пакистан и афганский фактор: [Международные и экономические отношения между странами. Участие в ШОС. Экспорт электроэнергии. Международный терроризм. Наркобизнес. Коррупция]. . , . С. 12-13.

132031. Комплектные распределительные устройства серии К-59. Информэнерго. Москва, 1989. 172 с.

132032. Господынько Г. Северная Африка и страны СНГ: трудовая миграция в Европу и Россию. . , . С. 14-19.

132033. Черепанова И. Винная индустрия Австралии: прорыв на международный рынок: [Виноградарство и виноделие в Австралии]. . , . С. 20-22.

132034. Донской Н.В., Кириллов А.А., Купчан Я.М. Комплектные системы управления электроприводами тяжелых металлорежущих станков. Энергия. М., 1980. 287 с.

132035. Комплектные трансформаторные подстанций 35/6-10кв. с короткозамыкателем и отделителем мощностью 1 (5600-15000)ква и 2 (5600-15000)ква и предохранителями мощностью 1 (560-3200)ква и 2 (560-3200)ква. ВНИИЭМ. М., 1964. 151 с.

132036. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди : [норматвні і правові акти, коментована судова практика]. . , . С. 3-384.

132037. Королев А. Стратегия Израиля на палестинском направлении: [Ближневосточный кризис. Израильско-Палестинский конфликт. Международная конференция по мирному урегулированию ближневосточного кризиса (ноябрь, 2007 г)]. . , . С. 25-29.

132038. Гусев М. Индонезия - новый игрок на ближневосточной арене?: [Политика Индонезии. Участие в ближневосточном кризисе. Противостояние с Саудовской Аравией]. . , . С. 30-33.

132039. Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего назначения. Информэлектро. М., 1995. 6 с.

132040. Комплектные устройства управления. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 115 с.

132041. Ниязи А. Игра на выдавливание: Центральная Азия как объект противостояния России и США: [Развитие и безопасность стран Центральной Азии]. . , . С. 34-38.

132042. Комплектные устройства управления. Комплектный регулируемый электропривод. М-во электротехн. пром-сти СССР. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 75 с.

132043. Файзуллаев Д. Россия - США: геополитическое соперничество в Центральной Азии: [Внешнеполитический и экономический курс России и США в странах Центральной Азии. Топливно-энергетический рынок стран Центральной Азии]. . , . С. 39-42.

132044. Комплектные устройства управления. М-во электротехн. пром-сти СССР. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 119 с.

132045. Сыртыпова С.-Х. Будда Майтрейя в Сибири, или возвращение Белого Слона: [Буддизм в России]. . , . С. 56-59.

132046. Комплектные устройства управления. Шинопроводы. М-во электротехн. пром-сти СССР. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 28 с.

132047. Репенкова М. В поисках меланхолической души: творчество турецкого романиста Орхана Памука. . , . С. 68-70.

132048. Комплектные устройства управления, распределения электрической энергии и защиты станций, подстанций, систем и сетей. Информэлектро. М., 1995. 6 с.

132049. Комплектные электроприводы постоянного тока ПТР-2 и ПТР-4 с широким диапазоном регулирования скорости. Информэлектро. М., 1969. 16 с.

132050. Симония А. Мьянма: жаркий сентябрь 2007 года: [60 лет независимости Мьянмы. Политика страны, конституция, оппозиция, военная диктатура, политический кризис 2007 г., рыночная экономика, международные отношения]. . , . С. 2-9.

132051. Андреещев Р. ШОС сегодня и завтра: надежды и заботы стран - членов организации: [Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели, задачи, политика, экономика]. . , . С. 10-14.

132052. Комплектные электротехнические устройства. Информэлектро. М., 1999. 168 с.

132053. Габуев А. Энергетическая политика Китая в Центральной Азии. . , . С. 15-17.

132054. Комплектные электротехнические устройства. Информэлектро. М., 1999. 166 с.

132055. Комплектные электротехнические устройства. Информэлектро. М., 1999. 158 с.

132056. Комплектные электротехнические устройства. Информэлектро. М., 1999. 104 с.

132057. Безналичный и наличный расчет : [законодавчі та правові акти]. . , . С. 3-156.

132058. Байбаков А. Будут ли арабы жить лучше?: [Темпы социально-экономического развития стран Азии: динамика роста ВВП, индекса развития человеческого потенциала, образования, здравоохоанения]. . , . С. 23-29.

132059. Комплектный электропривод общего назначения. Информэлектро: АИЦ ИЗАНА. Москва, 1991. 154 с.

132060. Лалетин Ю. Новое политическое объединение в Афганистане: первые шаги: [Политические партии, политические организации, политические лидеры Афганистана. Политическое объединение "Национальный фронт"]. . , . С. 35-40.

132061. Сергеев В. Военно-политическая ситуация в Афганистане: весна - осень 2007 г.: [Терроризм в Афганистане. Увеличение числа смертников]. . , . С. 41-44.

132062. Лавров А. Ислам в Афганистане: сегодня и завтра: [Роль ислама в политике, экономике и общественной жизни Афганистана]. . , . С. 46-51.

132063. Алексеенко И. Дорогая защита: рост продаж автомобилей способствует увеличению спроса на автострахование, а также повышению страховых тарифов: [Страховые компании. Автострахование]. . , . С. 24-27.

132064. Комплектный электропривод назначения. Информэлектро: ИЗАНА. М., 1991. 44 с.

132065. Ахмедов В. Ближний и Средний Восток в канун перемен: политика, государство, армия: [Политика и процесс демократизации в странах ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иран, Израиль, Палестина, Ливан)]. . , . С. 53-60.

132066. Комплектующие изделия, серийно выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности и рекомендуемые для применения при проектиров. сборочно-сварочного оборудован. НИИМАШ. М., 1983. 93 с.

132067. Піддубний В.І. Банки у світі, в Україні та в ПФТС: [Огляд стану]. . , . С. 28-32.

132068. Кошкин А. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: [15-й форум Азиатско-Тихоокеанского сообщества - АТЭС (Австралия, Сидней, сентябрь 2007 г.]. . , . С. 63-64.

132069. Келим Л. Индия. Джайны приспосабливаются к глобализации: [Джайнизм в Индии]. . , . С. 66-71.

132070. Портяков В. Основные итоги XVII съезда коммунистической партии Китая: [Перспективы модернизации Китая на период до 2020 г. Дальнейший экономический рост, укрепление международных позиций Китая]. . , . С. 2-9.

132071. Тебин Н. Молодежь Японии: без амбиций и цели в жизни: [Рынок труда Японии. Перестройка системы трудоустройства. безработица среди молодежи]. . , . С. 10-14.

132072. Гусев М. Индонезия в поисках национальной идеи: [Позиции Индонезии в исламском мире. Борьба правительства за лидерство в исламском мире. Исламский национализм]. . , . С. 15-20.

132073. Филоник А. Сирия: с высокого старта - в будущее: [Новый курс социально-экономического развития Сирии. Экономические реформы: частный капитал, инвестиции, реформа банковской системы, налоги, страхование]. . , . С. 21-26.

132074. Файзуллаев Д. "Золотой запас" узбекской экономики: [Золотодобывающая промышленность Узбекистана. Инвестиции. мировой рынок золота]. . , . С. 27-32.

132075. Назарчук М., Кашкин А. Оценка ликвидности акций по результатам торгов на фондовой бирже ПФТС: [Динамика показателей, характеризующих ликвидность акций ОАО "Азовсталь", "ЗАлК" и др.]. . , . С. 14-18.

132076. Сахиев С. Казахстан и Россия. Вместе - против терроризма: [Борьба с терроризмом в России и Казахстане]. . , . С. 40-48.

132077. Бондар М.І. Сутність інвестицій в бухгалтерському обліку: [Охарактеризовано різні підходи до визначення інвестицій. Трактування інвестицій. Бухгалтерський облік інвестицій]. . , . С. 24-29.

132078. Ланда Р. Мусульмане России - вместе с Россией: [Ислам в современном мире. Стремление мусульман России к единству и укреплению межконфессионального диалога]. . , . С. 56-60.

132079. Композиционные материалы. Наука. М., 1981. 303 с.

132080. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 440 с.

132081. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 564 с.

132082. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 510 с.

132083. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 504 с.

132084. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 474 с.

132085. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 294 с.

132086. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 344 с.

132087. Композиционные материалы. Мир. М., 1978. 263 с.

132088. Піддубний В.І. Світова торгівля та українські банківські ресурси : [світові лідери експорту і імпорту (2007р.), свтової торгівлі послугами (2000-2007р.), показники діяльності банківської системи України... див.анотац.]. . , . С. 30-36.

132089. Заболоцкий А.А. Композиционные материалы. ВИНИТИ. Итоги науки и техники. М., 1979. 106 с.

132090. Композиционные материалы. ВИНИТИ. Итоги науки и техники. М., 1984. 104 с.

132091. Композиционные материалы. ВИНИТИ. Итоги науки и техники. М., 1988. 98 с.

132092. Композиционные материалы в конструкции летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1975. 272 с.

132093. Карпинос Д. М., Тучинский Л. И., Сапожкова А. Б. Композиционные материалы в технике. Техніка. К., 1985. 152 с.

132094. Ван Фо Вы Г. А., Грошева В. М., Денбновецкая Е. Н., Зильберберг В. Г., Карпинос Д. М., Косторнов А. Г., Ткаченко А. В., Тучинский Л. И., Федорченко И. М. Композиционные материалы волокнистого строения. Наукова думка. К., 1970. 403 с.

132095. Композиционные материалы и их обработка. Ереван. политехн. ин-т им. К.Маркса. Ереван, 1986. 101 с.

132096. Композиционные материалы слоистого строения. Волгоградский педагогический ин-т им. А. С. Серафимовича. Волгоград, 1976. 92 с.

132097. Композиционные металлические материалы. Онти. Москва, 1972. 238 с.

132098. Бітюк О.В., Піддубний В.І. Наш "Луганськтепловоз" вперед лети! - 2: [Аналіз показників роботи ВАТ "ХК"Луганськтепловоз"]. . , . С.16-22.

132099. Зубов А.Б. Христиане и политика: гонящая церковь и гонимая церковь. Почему все, желающие жить во Христе Иисусе, будут гонимы?.. . , . С. 17-22.

132100. Рябых Г. Русская Православная Церковь в системе современных международных отношений. . , . С. 23-37.

132101. Малиновская Е.А. Православие в Центральной Азии: истоки и современность. . , . С.. 38-45.

132102. Брык М. Т., Ильина З. Т., Чернова В. И. Композиционные металлополимерные материалы на основе дисперсного титана. Наук. думка. К., 1980. 168 с.

132103. Композиционные прецизионные материалы. Металлургия. М., 1983. 87 с.

132104. Башилов В. А., Близнюк В. А., Киянский И. А., Сухарев М. М. Композиционные сверхпроводящие материалы волокнистого строения. Металлургия. М., 1986. 136 с.

132105. Кальвез Ж.- И. Глобализация и церковь. . , . С. 61-67.

132106. Композиционные сверхтвердые материалы. ИСМ. Киев, 1979. 160 с.

132107. Композиция для покрытия суперсплавов. [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 17 с.

132108. Композиция и стандарт. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т технической эстетики. М., 1971. 153 с.

132109. Институт социологии РАН Российская идентичность в социологическом измерении: [Социологические исследования по основным политическим прблемам в России]. . , . С. 81-104.

132110. Анохина Н.В. Эволюция структуры партийного спектра России накануне парламентских выборов 2007. . , . С. 105-121.

132111. Компоновка больших гибридных микросхем, максимизирующая эффективность производства. [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 12 л.

132112. Лавров С. Перспективы развития европейского сотрудничества: взгляд из Москвы : [Внешняя политика России. Международное сотрудничество в ЕС, США, СНГ]. . , . С. 3-14.

132113. Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования " мягкой силы": [Внешнеполитическая стратегия России]. . , . С. 122-135

132114. Тарасов И.Н. Политико-экономическая ассимметрия в отношениях России со странами Центрально-Восточной Европы. . , . С.136-146.

132115. Абдулатипов Р. Динамика российско-таджикстких отношений: [15 лет установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном]. . , . С. 15-24.

132116. Швецова Д.С. Политические риски в государствах Ценральной Азии: [Теория политических отношений]. . , . С. 147-156.

132117. Чань Ян. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной прблемы. . , . С. 157-161.

132118. Красиков С.А. Глобализация: политические риски отрытости. . , . С. 162-170.

132119. Петров С. Россия и Канада. Близкие соседи и естественные партнеры: [Международные отношения в области политики, экономики, науки]. . , . С. 25-33.

132120. Колесникова Н.С. Глобализация - рискогенный фактор для здоровья человека. . , . С. 171-178.

132121. Брагин М. Кресло в Белом доме "на троих": [Избирательная кампания в США.Предстоящие выборы Президента]. . , . С. 44-54.

132122. Симония Н. Нефть в политике США: [Внешняя политика США. Роль США на мировых нефтяных рынках]. . , . С. 55-77.

132123. Селиванов А.И. Противостояние цивилизаций и строительство будущего России. . , . С. 21-26.

132124. Болд Р. Социальные конфликты переходного периода Монголии. . , . С. 37-43.

132125. Максимович И. Как рушилась Берлинская стена: [Падение Берлинской стены. Ноябрь 1989 г.]. . , . С. 92-115.

132126. Ярмиев М.З. Репрезентация бедности как социальной проблемы в российских СМИ. . , . С. 67-72.

132127. Лысенко В. Взаимодействие власти и СМИ: стратегия и технологии ее реализации (региональный аспект). . , . С. 73-77.

132128. Кушлейкайте М., Киркутис А., Разбалдаускас А. Депрессия как фактор риска заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых болезней. . , . С. 87-89.

132129. Путин В. В национальном характере наших людей - привычка побеждать: Выступление Президента России В.Путина на расширенном заседании Гос.совета "О стратегии развития России до 2020 года". . , . С. 117-134

132130. Овсищер П.И., Лившиц И.И., Орчинский А.К. Компоновка и конструкции микроэлектронной аппаратуры. Радио и связь. М., 1982. 208 с.

132131. Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2007 року: експертна оцінка та аналіз УАМ. . , . С. 18-22.

132132. Головкіна Н. Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір. . , . С. 27-33.

132133. Компрессионное разрушение в процессе сдвига порошковых слоев. [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 15 л.

132134. Лавров С. Безопасность нужна не друг от друга и тем более не против кого-то, а от трансграничных угроз: Выступление министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пленарном заседании Конференции по разоружению. . , . С. 135-142.

132135. Дмитрий Медведев - на президентской высоте: Обозреватели "МЖ" - из первых рук: [Избирательная компания России]. . , . С. 152-156.

132136. Компрессор (1г-166/320; 1г-266/320; 2рв-3/350; 3г-50/200; 3г-100/200; 3,5г-108/35; 4г-40/5,5-220; 4г-80/5,5-6-285/320; 5г-60/15; 5г-300/42-60; 5г-600/42-60; Детандер-машина. ЦБТИмашиностроения. М., Б.г.. 30 с.

132137. Стахович К.И., Френкель М.И., Кондряков И.К., Рис. В.Ф. Компрессорные машины. Госторгиздат. М., 1961. 599 с.

132138. Компьютер и задачи выбора. Наука. М., 1989. 204 с.

132139. Левеску Г., Бэдли Д., Крейн Л. Компьютер обретает разум. Мир. М., 1990. 238 с.

132140. Компьютерная оптика. МЦНТИ. М., 1988. 126 с.

132141. Компьютерная оптика. МЦНТИ. М., 1989. 138 с.

132142. Компьютерная оптика. МЦНТИ. М., 1989. 110 с.

132143. Компьютерная оптика. МЦНТИ. М., 1989. 136 с.

132144. Компьютерные игры. Знание. М., 1988. 96 с.

132145. Компьютеры и автоматизация инженерного труда. Наука. М., 1990. 144 с.

132146. Старицький Т., Старицька О. Мерчендайзинг як інструмент отримання додаткового прибутку: [Ефективне представлення товару]. . , . С. 34-38.

132147. Компьютеры и экономика: экономические проблемы компьютеризации общества. Наука. М., 1991. 190 с.

132148. Ганжа И. Великий Миф о Креативе: [Креатив в рекламе]. . , . С. 20-29.

132149. Морозова И. Игра в серьозное: анатомия творчества: [Креативный подход в брендинге и маркетинговые исследования]. . , . С. 30-34.

132150. Ильченко К. Креаитив - любое нестандартное решение в области коммуникаций. . , . С. 40-41.

132151. Компьютеры, модели, вычислительный эксперимент. Введение в информатику с позиций математического моделирования. Наука. М., 1988. 176 с.

132152. Ромат Е.В., Яцюк Д.В. Бренд - ориентированная реклама: сущность и место в системе коммуникаций бренда. . , . С. 42-47.

132153. Шрамко И. Рекламная онлайн-реальность: [Реклама в интернете]. . , . С. 48-51.

132154. Кашпур А. Виртуальное торговое предложение - способ сделать сахар слаще:[Виртуальная реклама]. . , . С. 62-66.

132155. Колесникова И.С. Новации в социологии медицины и здоровья: [Актуальные вопросы развития современной медицины]. . , . С. 89-91.

132156. Мотоока Т., Томита С., Танака Х. Компьютеры на СБИС. Мир. М., 1988. 388 с.

132157. Мотоока Т., Томита С., Танака Х. Компьютеры на СБИС. Мир. М., 1988. 336 с.

132158. Комраков Б.М., Шапочкин Б.А. Измерение параметров оптических покрытий. Машиностроение. М., 1986. 136 с.

132159. Коблянская Г. Методология учета и финансовой отчетности экспортных операций. . , . С. 4-14.

132160. Комсток Дж. Титан в чугуне и стали. Изд. Иностр. лит.. М., 1956. 355 с.

132161. Кривоконь А. Тенденции развития рынка бухгалтерских услуг. . , . С. 15=-17.

132162. Кантаева О. Направление развития методики бухгалтерского учета инновационной деятельности предприятия. . , . С. 18-28.

132163. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2008. 68 с.

132165. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2008. 56 с.

132166. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2008. 48 с.

132167. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2008. 52 с.

132168. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2008. 301 с.

132169. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2008. 44 с.

132170. За рулем. За рулем. М., 2008. 329 с.

132171. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2008. 159 с.

132172. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 128 с.

132173. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2008. 90 с.

132174. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2008. 123 с.

132175. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2008. 287 с.

132176. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2008. 160 с.

132177. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

132178. Охорона праці. Новий друк. К., 2008. 48 с.

132179. Психология и соционика межличностных отношений. Международній институт соционики. К., 2008. 64 с.

132180. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2008. 72 с.

132182. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2008. 52 с.

132183. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 112 с.

132184. Трушков В.В. Современное состояние и некоторые тенденции измерения: [Динамика численности рабочих в ведущих отраслях промышленности России в 1999-2004 гг.]. . , . С. 23-29.

132185. Максимов Б.И. Рабочие как акторы процесса трансформаций:[Участие рабочих в рыночных реформах]. . , . С. 29-33.

132186. Кацва А.М. Протестное движение рабочего класса: [Забастовочное движение в России 1990 - 2003 гг.]. . , . С. 38-42.

132187. Гришина Е.А. Научная интеллигенция: противоречия социальной идентификации: [Сокращение численности научных организаций и работников науки в России]. . , . С. 60-70.

132188. Балабанов С.С., Бедный Б.И., Миронос А.А. Подготовка научных кадров социогуманитарного профиля в аспирантуре: [Проблемы эффективности и качества подготовки. Критерии эффективности аспирантуры]. . , . С. 70-78.

132189. Попова И.П. Дополнительное профессиональное образование в стратегиях работающих специальстов (1995-2005): [Дополнительное профессиональное образование: сущность, стратегии. Социогическое исследование]. . , . С. 79-91.

132190. Печенкин В.В., Зайцев Д.В. Проблемы образования в представлениях инвалидов: [Дополнительное профессиональное образование инвалидов. Социологическое исследование отношений инвалидов как потребителей образовательных услуг]. . , . С. 92-97.

132191. Собкин В.С., Николашина Е.В. Школьное самоуправление: мнения старшеклассников: [Демократизация в общеобразовательной школе. Участие в школьном самоуправлении]. . , . С 98-104.

132192. Сохань И.П. Деспотия демократии: [Формы политических систем. Политический режим. Демократич]. . , . С. 110-118.

132193. Масловский М.В. Неовеберианская историческая социология. . , . С. 119-126.

132194. Бомба М.Я., Бомба М.І. Біологічне землеробство: стан і песпективи розвитку: [Застосування біологічних препаратів для фрмування високопродуктивних агроекосистем]. . , . С. 5-9.

132197. Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж.Залтмана (ZMET) у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань. . , . С. 39-43.

132198. Ткаченко Т., Дупляк Т. Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку. . , . С. 44-49.

132199. Пилипчук В., Данніков О. Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній. . , . С. 61-67.

132200. Хамідова А. Соціально відповідальний маркетинг підприємств: огляд нормативної бази. . , . С. 68-69.

132201. Амоша О.І., Череватський Д.Ю. Економічні моделі розвитку української енергетики. . , . С. 2-4.

132202. Корженко Є.С., Ренгач Ю.С., Романенко А.В. Про ефективність процесів підігрівання повітря при спалюванні відновлювальних джерел енергії: [Використання відходів деревини]. . , . С. 8-9.

132203. Разумный Ю.Т., Рухлов А.В. Направления эффективного использования энергии и топлива: [Энергосбережение и энергоэффективность в металлургической промышленности]. . , . С. 10-14.

132204. Матвиевский А.А., Абызова Т.Ю. Утепление дома. Типичные ошибки частного застройщика : [использование теплоизоляционного материала для утепления домов. Энергосбережение в быту]. . , . С. 20-21.

132205. Потравный И.М., Бегин Н.И. Экономические аспекты реализации Киотского протокола: перспективы для Украины и России. . , . С. 22-25.

132206. Коврига Т. На шляху до стійкого суспільства?: [Використання біоенергетики у Швеції]. . , . С. 30-32.

132207. Мігас Р.В. Проблеми забруднення довкілля та шляхи іх подолання: [Забруднення довкілля Волинськоі області]. . , . С. 10.

132208. Решетюк О.В. Перспективи розвитку лісових рекреацій: [Прородно-рекреаційний потенціал природних регіонів Західного і Київського Полісся]. . , . С. 11-13.

132209. Вадзюк С.Н., Федорців О.Є. Медико-екологічні проблеми в сучасних умовах: [Негативні чинники, які впливають на стан здоров'я населення України]. . , . С. 14-15.

132210. Каптюк Р. П. Екологія людини в контексті збалансованого розвитку : [екологічна ситуація в Волинській області. Забруднення питної води, ґрунтів, підвищена радіація]. . , . С. 18-19.

132211. Дем'янюк О.Й. Екологічна освіта як складова природоохоронних знань суспільства. . , . С. 20-21.

132212. Філіпенко А.Б. Валеогічна культура і екологічне виховання. . , . С. 22-24.

132213. Гетьман В.І. Про конфлікт навколо національного природного парку "Гуцульщина". . , . С. 25-28.

132214. Семіволос І. Карабаська залежність: [Міжнаціональні конфлікти. Нагірний Карабах]. . , . С. 23-24.

132215. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок: методика і практика. Сейбр-Світло. Львів, 1995. 270 с.

132216. Плюс - минус конституційний патріотизм: [Конституційна реформа В Україні]. . , . С. 40-43.

132217. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

132218. Бухгалтерський учет операций по созданию и формированию уставного капитала акционерных обществ. . , . С. 17-19.

132219. Оптимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля: [Творчество итальянского художника Рафаэля. История создания картины]. . , . С. 116-127.

132220. Комендар В., Пекар-Санісло Я., Рішко А., Воткальчук К. Хижацтво, або як знищують унікальні букові праліси у зеленій зоні Невицького замку. . , . С. 29-30.

132221. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. Вища шк.. К., 1988. 245 с.

132222. Корсак К., Корсак Ю. Роздуми навколо проблеми "небезпечних знань": [Етичні проблеми що постають внаслідок прискорення прогресу біологічних технологій]. . , . С. 6-8.

132223. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2008.

132224. Мансуров Р. Реинжиниринг бизнес-процессов энергетической компании. . , . С. 47-52.

132225. Виступ Міністра освіти і науки України І.О.Вакарчука на селективній нараді 20.06.2008 р.. . , . С. 2.

132226. Тимошенко А. Системи управління запасами. . , . С. 53-58.

132227. Манакин В., Безбатько О. Амортизация как источник капитальных инвестиций: [Роль и место амортизации в бухгалтерском учете]. . , . С. 59-64.

132228. Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки: Додаток до рішення колегії МОН від 24.04.2008 р. № 4/11-2: [Надається динаміка кількості гімназій, лицеїв та колегіумів з 2001р.]. . , . С. 4-16.

132229. Засадний Б. Звіт про зміни у власному капіталі. . , . С. 68-78.

132230. Ермак В.Д. Взаимодействие психики человека с окружающим миром: [Информационная аспектная структура субъективных представлений о мире]. . , . С. 20-29.

132231. Букалов А.В., Карпенко О.Б. Комментарии к работе К.Яроша "Психологическая параллель. Иоанн Грозный и Петр Великий": [Определение типов исторических личностей]. . , . С. 54-60.

132232. Лучанинов С. Особенности нормирования различных трудовых процессов. . , . С. 79-83.

132234. Ступак Ю. Порядок розрахунку сум відпускних. . , . С. 84-89.

132236. Волков Е.Н. Эволюция к свободе, драма ответственности и ловушка культов: основания психологической безопасности, зависимости и автономии личности: [Психологическая безопасность и адаптация личности]. . , . С. 9-11.

132237. Мешко Г.М., Мешко О.І. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне: [Чинники, що погіршують емоційне благополуччя. Шляхи підвищення емоційного комфорту учнів]. . , . С. 11-15.

132238. Калошин В.Ф. Емоційний інтелект - головний показник ефективності використання людських ресурсів: [Вплив емоцій на прийняття рішень. Емоційний інтелект і реалізація людських можливостей. Оцінка, розвиток інтелекту]. . , . С. 54-63.

132239. Мерзлякова Е.Л., Петухов В.Э. Социально-психологическая коррекционно-развивающая программа: профилактика психологической манипуляции и контроля сознания: [План программы. Конспект урока]. . , . С. 63-77.

132240. Балл Г. О., Зливков В. Л. Соціально-психологічні засади обґрунтування мовної політики в Україні. . , . С. 1-9.

132241. Кузнецов Е.С., Курников И.П. Производственная база автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1988. 232 с.

132242. Кваснюк Б.Є. Науково-технічний і воробничий потенціал національної економіки. . , . С. 85-99.

132243. December John, Randall Neil, Tatters Wes Discover the World Wide Web with your Sportster. Sams. net. Indianapolis, 1995. 155 p.

132244. Линчевский Б. В. Вакуумная металлургия стали и сплавов. Металлургия. М., 1970. 258 с.

132245. Штольцель К. Технологические процессы литейного производства. Теоретические и практические основы. Машиностроение. М., 1975. 255 с.

132246. Акимов Д.И. Проблемы формирования концептуальных основ социального маркетинга. . , . С. 17-20.

132247. Малахова Н.Б. Логіка граничних величин в економіці: [Маржиналізм в економіці]. . , . С. 3-21.

132248. Містобудування та територіальне планування. КНУБА. Київ, 1999. 198 с.

132249. Містобудування та територіальне планування. КНУБА. Київ, 2000. 274 с.

132250. Обухов С. Г., Васильев В. И., Гусев Ю. М. Электронные промышленные устройства. Высш. шк.. М., 1988. 302 с.

132251. Галушка З.А. Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень. . , . С. 22-29.

132252. Сардак С. Перспективы развития современного бизнеса. . , . С. 4-12.

132253. Белозеров В. Е., Капустян В. Е. Геометрические методы модального управления. Наук. думка. К., 1999. 259 с.

132254. Модели и системы. ХВУ. Харьков, 1999. 66 с.

132255. Тимошенко А. HR - экспертиза: от оценки к исследованию: [Оценка персонала]. . , . С. 13-19.

132256. Петровська О.С. Сучасна модель економічного розвитку національної економіки. . , . С. 30-40.

132257. Баранчукова И. М., Гусев А. А., Крамаренко Ю. Б. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения. Высш. школа. М., 1999. 416 с.

132258. Беликова В. Due Diligence: экспертиза предприятий в Украине: [Привлечение инвестиций на предприятия]. . , . С. 20-26.

132259. Тихонцов А. М., Павленко А. М. Обработка технологических эмульсий в машиностроении. ДГТУ. Днепродзержинск, 1997. 237 с.

132260. Мороз Н. Бренд руководителя: от вождя к отцу родному. . , . С. 27-31.

132261. Довбенко М.В. Теорії економічних механізмів колективного вибору: [Нобелівська премія за створення основ теорії оптимізації економічних механізмів]. . , . С. 55-65.

132262. Туренко А. Н. Повышение эффективности торможения грузовых и пассажирских автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом. ХГАДТУ. Харьков, 1997. 352 с.

132263. Радов Д. Генеральный директор как наемный работник. . , . С. 36-40.

132264. Лякишев Н. П., Гасик М. И. Металлургия хрома. ЭЛИЗ. М., 1999. 522 с.

132265. Животко А. П. Історія української преси. Наша культура і наука. К., 1999. 368 с.

132266. Старинская А. Мотивационное дежавю: [Мотивация персонала]. . , . С. 41-44.

132267. Бажал Ю.М. Магістерська програма з економічної теорії теорії в Україні: концепція форми і зміст. . , . С. 66-80.

132268. Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології. Британська Рада в Україні. К., Б.г.. 76 с.

132269. Ходаницкая А. Методы оценки персонала. . , . С. 45-54.

132270. Росляков А. В. Общеканальная система сигнализации № 7. ЭКО-ТРЕНДЗ. М., 1999. 176 с.

132271. Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. ЭКО-ТРЕНДЗ. М., 1999. 148 с.

132272. Беликов О. Договор управления имуществом как эффективная форма реализации прав собственника. . , . С. 55-62.

132273. Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети. ЭКО-ТРЕНДЗ. М., 2000. 267 с.

132274. Петраков А. В., Лагутин В. С. Утечка и защита информации в телефонных каналах. Энергоатомиздат. М., 1997. 304 с.

132275. Бартенев В. А., Болотов Г. В., Быков В. Л. Спутниковая связь и вешание. Радио и связь. М., 1997. 528 с.

132276. Ратынский М. В. Основы сотовой связи. Радио и связь. М., 2000. 248 с.

132277. Бабков В. Ю., Вознюк М. А., Никитин А. Н. Системы связи с кодовым разделением каналов. СПбГУТ. СПб., 1999. 120 с.

132278. Соловьев А. А. Пейджинговая связь. Эко-Трендз. М., 2000. 285 с.

132279. Козырев В. Т., Козырева Л. В., Богуслаев В. А., Козырев Н. В. Прочность и работоспособность звеньев, лимитирующих гарантийный ресурс газотурбомашин. Наукова думка. К., 1994. 222 с.

132280. Сотников Е.А. Эксплуатационная работа железных дорог (состояние, проблемы, перспективы). Транспорт. М., 1986. 256 с.

132281. Мотоцикл "Ява": эксплуатация, ремонт. Ранок. Чернигов, 1999. 208 с.

132282. Булатов В.П., Фридлендер И.Г., Баталов А.П. Расчет точности машин и приборов. Политехника. СПб., 1993. 495 с.

132283. Рассел Е. Смитт Ремонт холодильников, кондиционеров и нагревательных приборов. Феникс. Ростов н/Д, 1998. 544 с.

132284. Правила безопасности в газовом хозяйстве. ДЕАН. СПб., 2000. 91 с.

132285. Пескин А. Е., Войцеховский Д. В., Коннов А. А. Современные зарубежные телевизоры: видеопроцессоры и декодеры цветности. Радио и связь. М., 1999. 228 с.

132286. Галасюк В. О "парадоксе Галасюка" или почему физики и экономисты по-разному оценивают динамику одних и тех же процессов: [Методика принятия экономитческих решений: спорные моменты]. . , . С. 24-36.

132287. Металлы. Строение. Свойства. Обработка. Наука и техника. Москва, 1999. 710 с.

132288. Соколов В. С. Системы электронного управления телевизорами. Радио и связь. М., 1999. 180 с.

132289. Каталоги и справочники по электротехнике на 01.01.2000 г.. Информэлектро. М., 2000. 136 с.

132291. Метельский В. П. Совершенствование конструкции силовых трансформаторов, питающих потребителей резкопеременных нагрузок. Ин-т электродинамики НАН Украины. Київ, 1999. 192 с.

132292. Переверзєв А. В., Тімовський А. К., Василенко О. В. Моделювання пристроїв промислової електроніки. ЗДІА. Запоріжжя, 2000. 74 с.

132293. Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. Машиностроение. М., 1980. 592 с.

132294. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ. Харвест. Минск, 1999. 176 с.

132295. Сабодахо С.В. За рулем легкового автомобиля. Патриот. М., 1990. 222 с.

132296. Титаническая власть: [Увольнение директора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Рентабельность продукции. Показатели рентабельности ]. . , . С.4.

132297. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2007. 100 с.

132298. Регулируемые электроприводы. Информэлектро. Москва, 2000. 56 с.

132299. SEEJE South-Eastern Europe journal of Economics. Universiti of Macedonia. , 2008. 116 c.

132300. Коробова Н., Есиркенов Е. Рынок ХХІ века: [Формирование, динамика мирового углеродного рынка. Киотский протокол. Европейская система торговли выбросами парниковых газов. Цены на углеродном рынке. Место Украины на этом рынке]. . , . С. 18-21.

132301. Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics. НАН України. К., 2008. 104 с.

132302. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 106 с.

132303. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 112 с.

132304. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 116 с.

132305. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 170 с.

132306. Соловьев Ю. А. Системы спутниковой навигации. Эко-Трендз. М., 2000. 267 с.

132307. Психодиагностика персонала. Бахрах-М. Самара, 2007. 560 с.

132308. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 186 с.

132309. Новопольский В.А. Работа с электронно-лучевым осциллографом. Радио и связь: Горячая линия-Телеком. М., 2000. 172 с.

132310. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2007. 158 с.

132312. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2008. 174 с.

132313. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2007. 189 с.

132314. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, 2007. 166 с.

132315. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, 2007. 107 с.

132316. Вісник Сумського державного університету. Серія: Фізика, математика, механіка. СумДУ. Суми, 2007. 141 с.

132317. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2008. 32 с.

132318. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2008. 80 с.

132319. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2008. 204 с.

132320. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2008. 246 с.

132321. Конаков П. К. Теория подобия и ее применение в теплотехнике. Госэнергоиздат. М., 1959. 208 с.

132322. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

132323. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 166 с.

132324. Конаныхин Ю.Ф. Гидропневматические системы со свободно движущимися массами. Изд-во Воронеж. ун-та. Воронеж, 1986. 127 с.

132325. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 46 с.

132326. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 78 с.

132327. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

132328. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Неорганическая химия. Химия. М., 1978. 240 с.

132329. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

132330. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. Химия. М., 1982. 240 с.

132331. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Неорганическая химия. Химия. М., 1984. 224 с.

132332. Конарева Л. А. Внедрение программ бездефектного выпуска продукции на фирмах США. Изд. стандартов. М., 1969. 155 с.

132333. Конашинский Д.А. Введение в технику ультравысоких частот. Госэнергоиздат. М-ва; Л-д, 1951. 128 с.

132334. Конвей Дж., Слоэн Н. Упаковки шаров, решетки и группы. Мир. М., 1990. 413 с.

132335. Конвей Дж., Слоэн Н. Упаковки шаров, решетки и группы. Мир. М., 1990. 418-791 с.

132336. Конвей Р.В., Максвелл В.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. Наука. М., 1975. 359 с.

132337. Конвейер уборки обрези у ножниц. Основные параметры и конструкция. Ост. 24.093.01. М-во тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Отраслевой стандарт. М., 1971. 16 с.

132338. Махлис Ф.А., Леонов И.И., Карбасов О.Г., Никитин В.В. Конвейерные ленты. Химия. М., 1991. 179 с.

132339. Подолянец В. Мир зелени: [Киотский протокол и мировой углеродный рынок. Торговля квотами на выброс парниковых газов. Украина на этом рынке.]. . , . С. 22-27.

132340. Конвейеры, канатные дороги. ВНИИПТМАШ. М., 1984. 86 с.

132341. Конвейеры, канатные дороги. ВНИИПТМАШ. М., 1985. 67 с.

132342. Конвейеры, канатные дороги, гидропривод. ВНИИПТМАШ. М., 1983. 175 с.

132343. Конвейеры ленточные стационарные и катучие. НИИЭИНФОРМЭНЕРГОМАШ. М., 1982. 73 с.

132344. Харрингтон, Джеймс Х Управление качеством в американских корпорациях. Экономика. Москва, 1990. 271 с.

132345. Конвейры ленточные стационарные и катучие. НИИЭКОНОМИКИ. Москва, 1986. 72 с.

132346. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной 1600 и 2000мм. Роликоопоры. Параметры и основные размеры. МН 5825-65 - МН 5835-65. Изд-во стандартов. М., 1966. 20 с.

132347. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной 400-1400мм. МН 4177-63 - МН 4185-63; МН 4343-63 - МН 4351-63. Изд-во стандартов. М., 1968. 56 с.

132348. Конвейеры общего назначения. О-во "Знание" УССР. Киевск. дом науч.-техн. пропаганды. К., 1964. 49 с.

132349. Конвективная теплопередача в двухфазном и однофазном потоках. Энергия. М., 1964. 448 с.

132350. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2008. 128 с.

132351. Полежаев В.И., Белло М.С., Верезуб Н.А. Конвективные процессы в невесомости. Наука. М., 1991. 239 с.

132352. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2008. 128 с.

132353. Конвективный теплообмен. Наукова думка. К., 1965. 203 с.

132354. Конвективный теплообмен. Наукова думка. К., 1968. 220 с.

132355. Козленко Л.Г. Енергетична політика ЄС в контекті забезпечення енергетичної безпеки: [Національна програма розвитку енергетики. Підвищення енергетичної ефективності]. . , . С. 2-6.

132356. Коврига Т. "Все включено" (ефективне освітлення по-українські) : [енергоефективне освітлення]. . , . С. 7-8.

132357. Лапицкий В. И., Левин С. Л., Легкоступ О. И. Конвертерные процессы производства стали. Металлургия. М., 1970. 280 с.

132358. Пивняк Г.Г., Разумный Ю.Т., Рухлов А.В. Перспективы повышения номинальных напряжений электрической сети в системе электроснабжения угольных шахт: [Энергосбережение в угольной промышленности]. . , . С. 9-11.

132359. Радченко М.І., Сирота О.А., Макарова О.В. Підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності автоклавної термообробки будівельних матеріалів: [Енергозбереження при термічній обробці будівельних матеріалів]. . , . С. 12-15.

132360. Кімаковський К.М. Вітроенергетика в Криму. . , . С. 16-17.

132361. Конверторный шаровидный чугун для небольших отливок. Процесс МАП (Понт-а-Муссон) для получения шаровидного чугуна. Б.в.. Запорожье, 1975. 4 л.

132362. Смирнов А., Сафонов В. После конвертера и ДСП: [Комплексная обработка стали в агрегате "ковш-печь". Установки "ковш-печь", их достоинства, варианты конструкций, основные параметры]. . , . С. 34-39.

132363. Конвисар Н.Г. Непрерывные и квазинепрерывные твердотельные лазеры с преобразованием частоты. ЦНИИ"Электроника". М., 1988. 51 с.

132364. Конвисаров Д. В. Внешнее трение и износ металлов. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1947. 184 с. : табл., диагр., граф., схем., черт.

132365. Конвисаров Д. В. Кривошипно-шатунный механизм. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1948. 56 с. : граф., схем., черт.

132366. Конвисаров Д. В. Теоретические основы проектирования механизмов. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 320 с. : черт.

132367. Кудря С.О. Шляхи і способи підвищення ефективності розвитку відновлювальної енергетики в Україні: [Стратегія розвитку відновлювальної енергетики на найближчі 50 років]. . , . С. 18-20.

132368. Круть О.А. Державний контроль у сфері енергозбереження. Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової роботи на сучасному етапі: [Забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в Україні]. . , . С. 24-27.

132369. Квіт С. Головне досягнення нашого університету - це корпоративна культура: [Бесіда з президентом Національного університету " Києво-Могилянська академія" С. Квитом. Записав В. Карасьов]. . , . С. 3-11.

132370. "Чисте виробництво" в Королівстві Норвегії (результати участі фахівців НАЕР у роботі семінару з енергозбереження в м.Осло): [Альтернативна енергетика. Енергоефективні технології]. . , . С. 28-29.

132371. Смирнов А., Сафонов В. Цели и средство: [В чем находят применение агрегатам "ковш-печь" на металлургических предприятиях СНГ. Классификация агрегатов "ковш-печь"]. . , . С. 38-39.

132372. Зозульов О. Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку. . , . С. 42-50.

132373. Куриляк В. Методологічні проблеми міжнародного та міжкультурного менеджменту як галузей знань. . , . С. 62-74.

132374. Криштопа О. Цепная реакция: [Мировой рынок коксующихся углей]. . , . С.56-60.

132375. Боярунец А. Перелом: [Рынок кокса в Украине. Финансовые результаты работы коксохимических предприятий Украины в 2006-2007 г.г.]. . , . С. 62-64.

132376. Шпінадель Е. Аргентина в очікуванні вітру: [Енергетика Аргентини. Вітроенергетика]/ Інтерв'ю з президентом Вітроенергетичної асоціації Аргентини Е.Шпинаделем/ Записали А.Конеченков, Г.Шмідт. . , . С. 7-8.

132377. Шлєгєльмілх К. 9 мільярдів євро від відновлювальної енергетики: [Енергетика Німеччини. Вітроенергетика]/ Інтервью з К.Шлєгєльмілх записала Г.Шмідт. . , . С. 9-10.

132378. Ігнасті Н. М. Іспанські енергоальтернативи : [інтерв'ю з генеральним секретарем з енергетики Міністерства промисловості Іспанії про енергетику Іспанії, вітроенергетику, нові технології /Записав А.Конеченков]. . , . С. 10-11.

132379. Сврюков-Кистерев М. Евровидение: шоу продолжается: [История Евровидения]. . , . С. 74-78.

132380. Рогожа М. Учений, педагог, громадянин: З нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.М. Нікольського: [Видатний український учений-зоолог, педагог]. . , . С. 76-79.

132381. Щекотихін О. В., Піза Д. М., Корольков Р. Ю. Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 160 с.

132382. Берлінський старт офшорному вітру: [І Європейська конференція та виставка офшорної вітроенергетики. Берлін, 2007 р.]. . , . С. 20.

132383. Шмідт Г. Світовий прорив офшорної енергетики: [Розвиток офшорної морської вітроенергетики у Європейських країнах]. . , . С. 21-23.

132384. Кондаков В.В. Применение кислорода в черной металлургии. Знание. М., 1957. 39 с.

132385. Кондаков Л.А. Рабочие жидкости и уплотнения гидравлических систем. Машиностроение. М., 1982. 217 с.

132386. Пивоваренко К. Рейтинг - оцінка успішності менеджерів з продажу: [Стимулювання праці менеджерів]. . , . С. 32-33.

132387. Кондаков Л. А. Уплотнения гидравлических систем. Машиностроение. М., 1972. 240 с.

132388. Желєзна Т., Морозова О. Лушпиння соняшнику для теплових потреб: [Альтернативна енергетика України. Біомаса як джерело альтернативноі енергії]. . , . С. 24-25.

132389. Кондалев А. И., Романов В. А. Анализ временных параметров АЦП время-импульсного типа. АН УССР. Ин-т кибернетики. Секция "Кибернет. техника". К., 1972. 15 с.

132390. Кондалев А. И. Преобразователи формы информации. Наукова думка. Киев, 1965. 176 с.

132391. Конеченков А. Американський ешвіль: "біопаливні" проекти: [Альтернативна енергетика США. Біопаливо, біоетанол, біодизель, зелені мікроорганізми, як паливна альтернатива]. . , . С. 26-28.

132392. Кондаков В. В., Бойков Н. С. Выплавка стали в малых конвертерах на кислородном дутье. Металлургиздат. М., 1960. 186 с.

132393. Кондалев А. И., Фабричев В. А. Классификация и экспериментальное исследование помех на объектах автоматизации. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1976. 36 с.

132394. Кондалев А. И. Системные преобразователи формы информации. Наукова думка. К., 1974. 336 с.

132395. Кондахчан В.С. Эксплуатация трансформаторов. Госэнергоиздат. М., 1957. 304 с.

132396. Кондахчан В. С. Эксплоатация трансформаторов. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 256 с. : табл., черт.

132397. Кондахчан В.С. Эксплуатация электрооборудования собственных нужд электростанций. Госэнергоиздат. М., 1956. 207 с.

132398. Кондашевский В.В. Автоматический контроль в процессе шлифования деталей с прерывистыми поверхностями. Гособорониздат. М., 1955. 99 с.

132399. Кондашевский В.В. Автоматический контроль размеров деталей в процессе обработки. Оборонгиз. М., 1951. 245 с.

132400. Кондашевский В.В., Лотце В. Активный контроль размеров деталей на металлорежущих станках. Зап.-Сиб. кн. изд-во Ом. отд-ние. Омск, 1976. 431 с.

132402. Кондашевский В.В. Контроль деталей в процессе обработки. Машгиз. Москва; Свердловск, 1957. 58 с.

132403. Кондашевский В.В. Наладка автоматических приборов для контроля размеров деталей при механической обработке. Конструкции приборов и методы их наладки. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1960. 183 с.

132404. Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення. . , . С.3-8.

132405. Конденсаторы импульсные. Информэлектро. М., 1990. 5 с.

132406. Конденсаторы косинусные. Информэлектро. М., 1990. 16 с.

132407. Конденсаторы фильтровые. Конденсаторы для цепей демпфирования. Конденсаторы для тиристорных преобразователей. Информэлектро. М., 1990. 5 с.

132408. Терюханова І., Стульпінас Н., Терещук О. Працевлаштування та зайнятість інвалідів: погляд інвалідів і роботодавців. . , . С. 9-13.

132409. Кондиленко И.И., Коротков П.А., Хижняк А.И. Физика лазеров. Вища школа. К., 1984. 232 с.

132410. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1971. 130 с.

132411. Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект : [дохідна та видаткова частини бюджету Донецької обл. Структура витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення (2006 р.)]. . , . С.14-19.

132412. Мартовецький Л.М. Розробка статистично визначених кінематичних схем кранових мостів. . , . С. 92.

132413. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1974. 164 с.

132414. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1974. 122 с.

132415. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1975. 109 с.

132416. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1976. 75 с.

132417. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1977. 82 с.

132418. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1978. 68 с.

132419. Кондиционеростроение. ВНИИкондвентмаш. Харьков, 1979. 64 с.

132421. Кондорский Е.И. Зонная теория магнетизма. Изд-во МГУ. М., 1976. 136 с.

132422. Засовенко В.Г., Романіченко Ю.Г., Чумаченко В.П. Розв'язок задачі Неймана розсіювання для ємнісного стрижня в прямокутному хвилеводі методомдобутку областей. . , . С. 102-104.

132423. Кондра Б. Н. Высоковольтные испытательные установки. УМК ВО. К., 1989. 52 с.

132424. Кондратенко А. Н., Куклин В. М. Основы плазменной электроники. Энергоатомиздат. М., 1988. 320 с.

132425. Кондиционирование дымовых газов для уменьшения вредных выбросов из котлов. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

132426. Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. Энергоатомиздат. М., 1985. 208 с.

132427. Кондратенко В. Н., Гранитов Г. И. Электрические машины постоянного тока и специальные микромашины для станкостроения. Станкин. М., 1978. 66 с.

132428. Кондратенко Р. Н. Микроэлектродвигатели пульсирующего тока постоянного напряжения. Энергия. М., 1974. 97 с.

132429. Кондратов А.В., Потапенко А.А. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий радиоэлектроники. Радио и связь. М., 1986. 80 с.

132430. Кондратов А.М. Динозавтра ищите в глубинах. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1985. 144 с.

132431. Кондратов А.М. Динозавтра ищите в глубинах. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1984. 144 с.

132432. Кондратов А. М. Машинный перевод. Знание. М., 1967. 32 с.

132433. Кондратьев А.Б. Технология полупроводникового и электровакуумного машиностроения. Высш. школа. М., 1969. 526 с.

132434. Кондратьев А. И., Местечкина Н. М. Охрана труда в строительстве. Высш. школа. Москва, 1990. 351 с.

132435. Поляков М.А. Раціональне планування процесів графітації. . , . С. 121-122.

132436. Кондратьев А. И. Теоретико-игровые модели в задачах распознавания. Наука. М., 1986. 285 с.

132437. Кондратьев А. И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы. Наука. М., 1990. 268 с.

132438. Кондратьев А.Н., Лаптев В.В. Физика и компьютер. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1989. 324 с.

132439. Кондратьев А.С., Кучма А.Е. Электронная жидкость нормальных металлов. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1980. 199 с.

132440. Кондратьев В. В., Махалин Б. Н. Автоматизация контроля цифровых функциональных модулей. Радио и связь. М., 1990. 152 с.

132441. Кондратьев В.Н. Константы скорости газофазных реакций. Наука. М., 1970. 351 с.

132442. Кондратьев В.Н. Свободные радикалы-активная форма вещества. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1960. 56 с.

132443. Кондратьев В.Н. Структура атомов и молекул. Физматгиз. М., 1959. 524 с.

132444. Кондратьев В.П. Метод календарной организации движения транспортных средств и поточных производственных процессов. Транспорт. М., 1978. 160 с.

132445. Кондратьев В.С., Котов А.Ф., Марков Л.Н. Многопозиционные радиотехнические системы. Радио и связь. М., 1986. 264 с.

132446. Кондратьев Г. М. Приборы для скоростного определения тепловых свойств материалов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 60 с. : ил., табл., черт.

132447. Кондратьев Е. Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение. Колос. Москва, 1983. 272 с.

132448. Кондратьев К.П., Оглоблин Л.А. Эксплуатация гидравлических систем портовых перегрузочных машин. Морской транспорт. Ленинград, 1960. 132 с.

132449. Кондратьев Н.В., Родинков Е.К. Автоматизация управления качеством продукции на предприятии. Машиностроение. Ленинград, 1980. 207 с.

132450. Куровська Г. Надомна форма організації праці - шлях до підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю. . , . С. 20-25.

132451. Кондратьев Н. В., Марченко И. В., Родинков Е. К. Система управления качеством продукции в производственном объединении электромашиностроения. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 22 с.

132452. Кондратьев Н. В., Марченко И. В., Родинков Е. К. Система управления качеством продукции в производственном объединении электромашиностроения. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 28 с.

132453. Кір'ян Т., Куліков Ю. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу. . , . С. 26-31.

132454. Кондратьев Н. В., Родинков Е. К. Управление технической подготовкой производства в электромашиностроении. Энергия. Ленинград, 1974. 159 с.

132455. Кондратьев Ю. Н., Корнев В. В., Леко В. К. Физико-химические свойства промышленных видов кварцевого стекла. ВНИИЭСМ. М., 1975. 68 с.

132456. Кондратьев Л.А., Соломоник В.С. Сборник вопросов и задач по математике для поступающих в техникумы. Высш. шк.. М., 1983. 223 с.

132457. Кондратьева Л.А. Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Общий курс. Транспорт. М., 1983. 231 с.

132458. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції. КНЕУ. Київ, 2000. 384 с.

132459. Кондратьев Т.Ф., Исаков В.П. Клапаны поршневых компрессоров. Машиностроение. Ленинград, 1983. 158 с.

132460. Кондратьева Т.Ф., Доброклонский Е.Б., Видякин Ю.А. Оппозитные компрессоры. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 419 с.

132461. Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны для компрессорных установок. Машгиз. М., 1963. 179 с.

132462. Данюк В., Чернушкіна О. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки: [Ставлення людини до праці]. . , . С. 32-36.

132463. Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення. . , . С. 37-40.

132464. Заюков І. Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал: [Основні демографічні показники України за 2004-2007рр., прогноз на майбутнє]. . , . С. 41-46.

132465. Крімер Б. Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи. . , . С. 47-51.

132466. Кириленко В. UK - політика підвищення енергоефективності: [Енергетика Великобританії. Енергоефективність, енергозбереження у жтлово-комунальному господарстві]. . , . С. 28-29.

132467. Кондратько М.Я., Курицын В.Н. Основы полупроводниковой электроники. ЛТИ. Ленинград, 1977. 91 с.

132468. Кондратюк А. А. Ряды Фурье и мероморфные функции. Вища школа. Львов, 1988. 196 с.

132469. Кондратюк Г.А., Попов Д.И. Факторный экономический анализ и черной металлургии. Металлургия. М., 1984. 64 с.

132470. Кондратюк С. Е., Касаткин О. Г. Разрушение литой марганцовистой стали. Наук. думка. К., 1987. 148 с.

132471. Кондрашев Г.Н. На стальных магистралях. Знание. М., 1988. 48 с.

132472. Кондрашев Л. Ф., Халдин Н. Н. Оборудование для ядерных исследований. Госатомиздат. М., 1961. 147 с.

132473. Кондрашов А.П., Шестопалов Е.В. Основы физического эксперимента и математическая обработка результатов измерений. Атомиздат. М., 1977. 197 с.

132474. Кондрашов Э.К., Владимирский В.Н., Бейдер Э.Я. Эрозионностойкие лакокрасочные покрытия. Химия. М., 1989. 136 с.

132475. Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессорные машины и установки. Высш. школа. М., 1966. 507 с.

132476. Портнов А. Зміст конституційної юрисдикції: наукові погляди та їх відтворення у законодавстві: [Конституційна реформа в Україні]. . , . С. 9-13.

132477. Кондращенко В. Я., Самойлов В. Д. Автоматизация моделирования сложных теплоэнергетических установок. Наук. думка. К., 1987. 184 с.

132478. Авдеев І.В. Дослідження оптичних властивостей силікатного скла з модифікованою поверхнею. . , . С. 132.

132479. Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 40-43.

132480. Осаул Л. П., Садовнікова С. І. Залишкова токсичність ґрунту як один з показників його якості. . , . С. 158-160.

132481. Головченко Г. Правові засади виховання та захисту прав дитини. . , . С. 88-97.

132482. Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.). . , . С. 92-98.

132483. Кондряков И.К. Холодильные машины и устройства для обработки металлов холодом. Машгиз. М., 1953. 52 с.

132484. Кондукторы универсально-переналаживаемые для сверления отверстий в валиках и цилиндрах диаметром от 16 до 60 мм : МН 5573-64 и МН 5574-64. Изд. стандартов. Москва, 1969. 4 с.

132485. Кондюкова Е. И., Редькин Б. Е. Аналого-цифровые преобразователи систем автоматического контроля. Энергия. М., 1967. 80 с.

132486. Конев В.А., Любецкий Н.В., Тиханович С.А. Радиоволновая эллипсометрия диэлектрических структур. Наука и техника. Минск, 1989. 134 с.

132487. Конев В.С. Опыт аттестации специалистов с использованием ЭВМ. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 32 с.

132488. Конев В.С. Опыт организации баз данных многоуровневой структуры. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 32 с.

132489. Конев В.С. Реализация подсистемы "Кадры, труд и зарплата" на единой информационной базе. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 24 с.

132490. Конев Ю.И. Кристаллические триоды в устройствах автоматического управления. Сов. радио. М., 1957. 160 с.

132491. Розенфельд Н. Віртуальний предмет злочинів, пов'язаних зпорушенням авторського права і суміжних прав: [Міжнародне та українське право про авторське право]. . , . C. 105-108.

132492. Стасюк С. Міжнародне гуманітарне право у контексті правового регулювання збройних конфліктів. . , . С. 132-136.

132493. Конев Ю.И. Транзисторные импульсные устройства управления электродвигателями и электромагнитными механизмами. Энергия. М., 1964. 120 с.

132494. Коневкин И. И. Ремонт доменных печей. Металлургия. М., 1964. 254 с.

132495. Коневоды. Знание. М., 1991. 48 с.

132496. Верланов С. Стандарти економічних та соціальних прав людини у Європейському Союзі та Раді Європи: взаємозв'язок і співвідношення. . , . С. 137-141.

132497. Сарана О.Ю. Вплив глобалізації світової економіки на економічну роль національної держави: [Світовий розвиток і еволюція ролі держави в умовах глобалізації]. . , . С. 3-6.

132498. Коневоды. Знание. М., 1987. 48 с.

132499. Коненков Ю.К., Ушаков И.А. Вопросы надежности радиоэлектронной аппаратуры при механических нагрузках. Сов. радио. М., 1975. 144 с.

132500. Коненков Ю.К., Давтян М.Д. Случайные механические процессы в оборудовании машин. Машиностроение. М., 1988. 271 с.

132501. Кучерук Г. Ю., Вовк О. М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств. . , . С. 6-7.

132503. Мартинюк В.О. Сутність, об'єкт і предмет державного контролю на ринку цінних паперів України. . , . С. 8-10.

132504. Конечномерные и распределенные системы управления. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР. К., 1983. 144 с.

132505. Конечномерные и распределенные системы управления. ИК. К., 1986. 80 с.

132506. Конечные группы. Наука и техника. Минск, 1966. 192 с.

132507. Коничев И.П., Мясников Б.Н. Экспериментальные исследования схем регулируемой задержки на туннельных диодах. Рижский ин-т инженеров гражданского воздушного флота. Рига, 1964. 16 с.

132508. Журавлев А.Н., Медведева Р.В., Партикевич Ф.В., Ткаченко Н.Т. Конические соединения. Машиностроение. М., 1968. 144 с.

132509. Конкин В.Д., Жихарева В.И. Комплексометрический анализ. Техніка. Киев, 1964. 255 с.

132510. Конкордиа Ч. Синхронные машины. Переходные и установившиеся процессы. Госэнергоиздат. М., 1959. 272 с.

132511. Конников С. Г., Сидоров А. Ф. Электронно-зондовые методы исследования полупроводниковых материалов и приборов. Энергия. М., 1978. 136 с.

132512. Коннов П.Г. Организация и планирование сбыта черных металлов. Научтехиздат. М., 1955. 214 с.

132513. Коннов П.Г. Экономика и организация снабжения металлами. Металлургия. М., 1968. 268 с.

132514. Конобеевский С. Т. Действие облучения на материалы. Введение в радиационное материаловедение. Атомиздат. М., 1967. 401 с.

132515. Конов К.И. Электронно-цифровые генераторы сигналов телевизионных изображений. Связь. М., 1979. 105 с.

132516. Конов Ю. П., Мазнев С. Ф. Ускорение использования изобретений. Машиностроение. М., 1983. 144 с.

132517. Конов Ю. П., Мазнев С. Ф. Ускорение использования изобретений. Машиностроение. М., 1989. 151 с.

132518. Коноваленко К.Д. Организация, планирование и управление предприятиями. Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. Харьков, 1982. 105 с.

132519. Коноваленко К.Д., Светличная А.Г., Филиппенко Т.С. Предприятие (объединение). Внутризаводское планирование. Организация обеспечения качества продукции. УМКВО. Киев, 1989. 107 с.

132520. Коноваленко К.Д. СПУ в подготовке производства. Прапор. Харьков, 1969. 101 с.

132521. Коновалов Б.П. СССР-Франция: космическое сотрудничество. Машиностроение. М., 1990. 200 с.

132522. Коновалов В. И. Идентификация объектов управления. ТПИ. Томск, 1981. 90 с.

132523. Коновалов В. И. Термодинамический анализ процессов в теплоэнергетических установках. Ивановский энергетический ин-т. Иваново, 1980. 64 с.

132524. Коновалов В.С., Фомин Н.М. Комплексная механизация складов шихтовых и формовочных материалов машиностроительных заводов. Науч.-исслед. ин=т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. М., 1967. 32 с.

132525. Коновалов В. С., Фомин Н. М. Механизация подъемно-транспортных работ в литейных цехах машиностроительных заводов. НИИинформтяжмаш. М., 1973. 25 с.

132526. Коновалов В.Ф. Устойчивость и управляемость машиннотракторных агрегатов. Пермский с/х ин-т. Пермь, 1969. 444 с.

132527. Коновалов Г.В., Тарасенко Е.М. Импульсные случайные процессы в электросвязи. Связь. М., 1973. 304 с.

132528. Коновалов Г. Ф. Радиоавтоматика. Высш. школа. М., 1990. 335 с.

132529. Коновалов Г.Ф., Коноваленко О.В. Системы автоматического управления с электромагнитными порошковыми муфтами. Машиностроение. М., 1976. 156 с.

132530. Коновалов Е.Г., Сакулевич Ф.Ю. Диагональное зубофрезование. Наука и техника. Минск, 1968. 102 с.

132531. Коновалов Е.Г., Дроздов В.М., Тявловский М.Д. Динамическая прочность металлов. Наука и техника. Минск, 1969. 303 с.

132532. Коновалов Е.Г., Сакулевич Ф.Ю. Основы электроферромагнитной обработки. Наука и техника. Минск, 1974. 272 с.

132533. Коновалов Е.Г., Чистосердов П.С., Фломенблит А.И. Ротационная обработка поверхностей с автоматической подачей. Вышэйш. школа. Минск, 1976. 190 с.

132534. Зайцева А. Лояльного працівника потрібно виховувати: [Практика утримання працівників]. . , . С. 34-39.

132535. Тюрина И. Руководитель: между теорией и практикой: [Отличие менеджера от администратора]. . , . С. 4-8.

132536. Пономарьова О.С. Шляхи гармонізації вітчизняної практики управління якістю з міжнародними стандартами. . , . С. 10-14.

132537. Платонов Ю. Стркутура и условия лидерства. . , . С. 9-14.

132538. Лавриненко В. Пять функций руководства: [Анализ работы руководителя]. . , . С. 15-23.

132539. Коновалов Е.Г., Шулев Г.С. Чистовая обработка деталей в магнитном поле ферромагнитными порошками. Наука и техника. Минск, 1967. 125 с.

132540. Вачугов Д. Аполлон, казарма, клуб: виды и функции организационной культуры. . , . С. 24-30.

132541. Коновалов И. И. Лечение гастритов и язвенной болезни. Знание. М., 1981. 64 с.

132542. Коновалов Л.А., Медиков В.Я. Использование металлургического оборудования: Экономическая оценка и оптимизация. Металлургия. М., 1986. 150 с.

132543. Боровикова Н. Самообучающаяся компания: [Приумножение достижения компании]. . , . С. 31-36.

132544. Коновалов Л.А., Ходоровский М.Я., Черевко А.С. Организация хозяйственного расчета на предприятиях черной металлургии. Металлургия. М., 1981. 56 с.

132545. Коновалов Л. В. Нагруженность, усталость, надежность деталей металлургических машин. Металлургия. М., 1981. 280 с.

132546. Хуповой В., Павленко И. Антропологический фактор в управлении компанией: [Человеческий капитал компании]. . , . С. 37-41.

132547. Зайвенко Т.О. Переваги, недоліки та сучасний ситан страхового асистансу в Україні : [асистанс - перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються в потрібний момент через медичне, тех., фінанс. сприяння]. . , . С. 15-16.

132548. Коновалов Л.И., Петелин Д.П. Элементы и системы электроавтоматики. Высш. школа. М., 1985. 216 с.

132549. Боднарчук А. Некорпоративная система мотивации: [Малый и средний бизнес]. . , . С. 42-46.

132550. Коновалов Л. И., Петелин Д. П. Элементы и системы электроавтоматики. Высш. школа. М., 1980. 192 с.

132551. Коновалов Н.Н., Гельфенбаум Д.М. Гидравлические затворы напорных трубопроводов. Машиностроение. М., 1983. 199 с.

132552. Коновалов О.М. Полупроводниковые материалы. Харьк. ун-та. Харьков, 1963. 212 с.

132553. Ломовицкая О. Работа с инвенсторами (Investment Relations): [Финансовый паблик рилейншз]. . , . С. 47-50

132554. Коновалов П. Г. Пластические массы, их свойства и применение в промышленности. Высш. школа. М., 1961. 182 с.

132555. Радов Д. Структура управления региональными филиалами: в поисках оптимальной модели. . , . С. 51-56.

132556. Коновалов Р.П. Слиток кипящей стали. Металлургия. М., 1986. 176 с.

132557. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л., Пономарев В.И. Расчет параметров листовой прокатки. Металлургия. М., 1986. 430 с.

132558. Гавриловська І.М. Проблемні питання обліку капітальних інвестицій та шляхи їх вирішення. . , . С. 17-19.

132559. Беликов О. Стратегическое управление инвестициями: [Выгодное вложение капиталов]. . , . С. 57-62.

132560. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л. Температурный режим широкополосных станов горячей прокатки. Металлургия. М., 1974. 175 с.

132561. Коновалова Л. Л., Рожкова Л. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Энергоатомиздат. М., 1989. 528 с.

132562. Мастиновский Ю.В., Данильченко Д.В. Распространение упруго-вязкопластических волн в стержне. . , . С.198.

132563. Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах. . , . С. 19-21.

132564. Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід. . , . С.22.

132565. Бондарев В.П., Самойлик С.С. Расчет собственных частот прямоугольного резонатора с несколькими неоднородностями. . , . С. 216-217.

132566. Гасанов Р.И., Задояний М.Т., Зубов Д.А. Криминология о преступнике : [особенности отдельных категорий преступников]. . , . С.23-27.

132567. Коробчук Ю.Л. Молодіжне кредитування в Україні: [Проблеми молодіжного житлового кредитування]. . , . С. 28-32.

132568. Іщук Н. Особливості застосування законодавства з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням у 2008 році. . , . С. 17-18.

132569. Коновалова Н.П. Производственные мощности предприятий: Эффективное использование. Экономика. М., 1987. 64 с.

132570. Половинський Л.В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід. . , . С. 33-35.

132571. Конон Ю.А., Первухин Л.Б., Чудновский А.Д. Сварка взрывом. Машиностроение. М., 1987. 216 с.

132572. Кононенко А. И. Техника вычислений на счетах. Изд. университета. Харьков, 1953. 118 с.

132573. Кравцов С., Смагіна О. Проблеми соціальної адаптації молоді в умовах реформування освіти: [Соціальні проблеми безробіття молоді]. . , . С. 29-31.

132574. Кононенко А.П., Голубон Ю.Н. Уплотнительные устройства машин и машиностроительного оборудования (Расчет и конструирование). Машиностроение. М., 1984. 104 с.

132575. Польовий П.Ю. Правова регламентація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань. . , . С. 35-37.

132576. Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері. . , . С. 37-39.

132577. Андрусенко Н. Люди непрацездатного віку, продовжуючи працювати, можуть перерахувати свою стару пенсію: :[ Інтерв'ю директора Депортаменту пенсійного забезпечення Н. Шамбір]. . , . С. 48-50.

132578. Кононенко В.В. Основные направления развития передовой техники и технологии в машиностроении. Изд-во Харьков. ун-та. Харьков, 1959. 134 с.

132579. Ганич Д. И., Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. Рад. школа. Киев, 1991. 560 с.

132580. Кононенко В.В., Шихин А.Я. Экономия электроэнергии на строительстве. Высш. школа. М., 1990. 70 с.

132581. Уяздовська О. Пенсіне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок:[ Розміри пенсій громадян, які постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи.2008]. . , . C. 51-54.

132582. Кононенко В.Г. Высокоскоростное формоизменение и разрушение металлов. Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. Харьков, 1980. 231 с.

132583. Кононенко В. Г., Кушнаренко С. Г., Прялин М. А. Оценка технологичности и унификации машин. Машиностроение. М., 1986. 160 с.

132584. Константинович С. А., Максимович А. М., Новиков В. Н. Охрана природы - забота общая. Вышэйш. школа. Минск, 1981. 80 с.

132585. Кононенко В.И. Износ инструментов при резании металлокерамических материалов. Машиностроение. М., 1972. 73 с.

132586. Константиновский А.Г. Управление релаксационными генераторами. Гостехиздат УССР. К., 1962. 113 с.

132587. Константиновский А. Г. Устройство и техническое обсуживание телевизоров. Техніка. К., 1975. 255 с.

132588. Константиновский А. Г. Устройство и техническое обслуживание телевизоров. Техніка. К., 1976. 192 с.

132589. Константиновский А.Г., Крохмалюк В.П. Эксплуатация и ремонт телевизоров. Техніка. К., 1964. 208 с.

132590. Константиновский М. И. Малогабаритные аналоговые вычислители. Энергия. М., Л., 1966. 240 с.

132591. Константы взаимодействия металлов с газами. Металлургия. М., 1987. 368 с.

132592. Кононенко В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение в науке и технике. Наука и техника. Минск, 1975. 56 с.

132593. Кононенко В.О. Нелинейные колебания механических систем. Наук. думка. Киев, 1980. 382 с.

132594. Кононенко Е.В. Синхронные реактивные машины. Энергия. М., 1970. 208 с.

132595. Кононенко Е. В., Сипайлов Г. А., Хорьков К. А. Электрические машины. Специальный курс. Высш. школа. М., 1975. 279 с.

132596. Конституция и свойства минералов. Наукова думка. К., 1979. 124 с.

132597. Богуслаев В. А., Качан А. Я., Долматов А. И., Мозговой В. Ф., Кореневский Е. Я. Технология производства авиационных двигателей. Мотор Сич. Запорожье, 2007. 518 с.

132598. Кононенко И.П., Беляев В.М. Выбор вариантов новой техники, соответствующей мировому научно-техническому уровню. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 23 с.

132599. Конституция и свойства минералов. Наукова думка. К., 1967. 192 с.

132600. Кононенко Л.М., Мазур Е.Б., Бжезовский С.М. Совершенствование подготовки водителей автомобилей и проведение экзамена. Вища шк.. К., 1987. 88 с.

132601. Кононков А.Ф. История физики в московском университете с его основания до 60-х годов ХІХ столетия 1755-1859. Б.в.. М., 1955. 298 с.

132602. Дьячков В.И., Зубков В.Ф., Коробейников П.В., Семин А.С. Конструирование апериодических пленочных усилителей. Сов. радио. М., 1972. 143 с.

132603. Проблемы ресурса и безопасной эксплуатации материалов. ГУНиПТ. СПб., 2007. 377 с.

132604. Борисов В.Ф., Бойченко Ю.И., Высоцкий Б.Ф., Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС. Радио и связь. М., 1989. 272 с.

132605. Кононов А. П., Филлипова В. А. Сборник задач по бухгалтерскому учету. Статистика. М., 1969. 140 с.

132606. Павлов С. В., Кожем'яко В. П., Петрук В. Г., Колісник П. Ф. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 254 с.

132607. Кононов Б.А. Дефектоскопия быстрыми электронами. Атомиздат. М., 1979. 81 с.

132608. Конструирование и внедрение новых средств вычислительной техники. АН УССР;Ин-т кибернетики;Научн. совет по проблеме "Кибернетика". К., 1974. 128 с.

132609. Конструирование и внедрение новых средств вычислительной техники. АН УССР;Научный совет по кибернетике;Ин-т кибернетики. К., 1971. 220 с.

132610. Волков В. Понятный самоучитель работы в Windows. Питер. СПб., 2003. 192 с.

132611. Волков В. Понятный самоучитель работы в Microsoft Excel. Питер. СПб., 2003. 224 с.

132612. Конструирование и изготовление деталей машин. КСМИ. Курган, 1967. 173 с.

132613. Васильківський І.В., Петрук В.Г. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 171 с.

132614. Друкований М.Ф., Матвєєв С.В., Корчевський Б.Б., Риндюк В.І., Черний В.Г. Армовані основи будівель та споруд. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 235 с.

132616. Ратушняк Г. С., Слободян Н. М. Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 161 с.

132617. Мороз О.В., Музика О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 165 с.

132618. Конструирование и изготовление сидений из пенопласта. М-во автомоб. пром-ти;НИИ информации по автотракт. и с.-х. машиностроению "НИИНАвтосельхозмаш". М., 1966. 12 с.

132619. Осипов Л.А. Обработка сигналов на цифровых процессорах. Линейно-аппроксимирующий метод. Горячая линия-Телеком. М., 2001. 112 с.

132620. Кононов Б.Н. Симметричные триггеры на плоскостных полупроводниковых триодах. Госэнергоиздат. М., 1960. 160 с.

132621. Кононов В.А., Бирюкова Т.Л. Оптимальный метод поиска экстремумов на некотором классе неунимодальных функций. ИК. К., 1977. 26 с.

132623. Кононов С.П., Кукушкин В.К., Осокина В.Ф. Сборник задач по теории электрических и магнитных цепей. Казанское Высш. Командно-инженерное училище. Казань, 1969. 240 с.

132624. Кононов Ю.В., Никифоров А.С. Усовершенствования в технологии сборки мостовых кранов. Машгиз. Москва; Свердловск, 1962. 88 с.

132625. Кононов Ю. Д. Энергетика и экономика. Наука. М., 1981. 188 с.

132626. Кононова Г.А. Организация управления трудовым коллективом автотранспортного предприятия. О-во "Знание" РСФСР. Ленинград, 1990. 24 с.

132627. Кононович Л. М. Радиовещательный УКВ прием. Энергия. М., 1977. 191 с.

132628. Кононович Л. М. Современный радиовещательный приемник. Радио и связь. М., 1986. 144 с.

132629. Кононович Л.М., Ковалгин Ю.А. Стереофоническое воспроизведение звука. Радио и связь. М., 1981. 184 с.

132630. Конончук Н.И. Методы оценки выносливости жаропрочных сплавов. Металлургия. М., 1966. 247 с.

132631. Проценко І.Ю., Шумакова Н.І. Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів. СумДУ. Суми, 2008. 198 с.

132632. Кононыхин Б. Д. Лазерные системы управления машинами дорожного строительства. Машиностроение. М., 1990. 304 с.

132633. Конопелько В. К., Лосев В. В. Надежное хранение информации в полупроводниковых запоминающих устройствах. Радио и связь. М., 1986. 286 с.

132634. Конструирование и исследование компрессоров. Машгиз. М., 1952. 104 с.

132635. Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках ХІХ століття. ДНУ. Дніпропетровськ, 2006. 268 с.

132636. Коноплев В.И., Клейнерман А.Л., Кисурин А.А. Монтаж подъемно-транспортных машин. ТПИ. Тула, 1977. 65 с.

132637. Коноплев В. И., Клейнерман А. Л., Кисурин А. А. Ремонт подъемно-транспортных машин. ТПИ. Тула, 1979. 80 с.

132638. Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку). Чайка-Всесвіт. К., 2007. 335 с.

132639. Конструирование и исследование компрессоров. Машгиз. М., 1954. 128 с.

132640. Ротштейн О. П., Штовба С. Д., Козачко О. М. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 211 с.

132641. Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Романюк О. Н. Інтерполяція в задачах контурного формоутворення. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 103 с.

132642. Пєтух А. М., Кузьмін Є. В., Войтко В. В., Катєльніков Д. І. Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 162 с.

132643. Складановська М. Г. Людина і світ. Вступ до екологічної психології. НГУ. Дніпропетровськ, 2006. 144 с.

132644. Конструирование и исследование оппозитных компрессоров. ,(Ленингдадское отд-ние. Ленинград, 1967. 208 с.

132645. Швець В. В., Дудар І. Н. Вібротермосилова технологія залізобетонних виробів і конструкцій. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 87 с.

132646. Конструирование и надежность электрических машин. ТПИ. Томск, 1978. 187 с.

132647. Світленко С.І. Світ модерної України кінця ХVIII - початку ХХ століття. Герда. Дніпропетровськ, 2007. 460 с.

132648. Історія Академії наук вищої освіти України (1992 - 2007). АН ВО України. К., 2007. 221 с.

132649. Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. ИК. К., 1980. 97 с.

132650. Конструирование и производство радиоаппаратуры. Ереванский политехн. ин-т им.К.Маркса. Ереван, 1984. 85 с.

132651. Коноплев В. И., Клейнерман А. Л., Кисурин А. А. Эксплуатация подъемно-транспортных машин. ТПИ. Тула, 1978. 71 с.

132652. Конструирование и производство радиоаппратуры. Челябинский политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1973. 166 с.

132653. Коноплев М. И., Шалабанов А. К. Голографическая интерферометрия и фототехника. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1990. 100 с.

132655. Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства. Просвещение. М., 1991. 192 с.

132656. Коноплянко В.И. Информативность транспортных средств. Машиностроение. М., 1984. 97 с.

132657. Коноплянко В.И., Рыжков С.В., Воробьев Ю.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. Изд-во ДОСААФ СССР. М., 1989. 223 с.

132658. Виноградов П.А., Левин С.З., Риммер Б.И. Консервация изделий ингибаторами атмосферной коррозии металлов. Ленингр. организация о-ва "Знание" РСФСР. Ленинград, 1968. 32 с.

132659. Конструирование и производство сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1971. 82 с.

132660. Консервация изделий осушением воздуха. ГОСИНТИ. М., 1972. 5 с.

132661. Конструирование и производство сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1972. 126 с.

132662. Полторак І. С., Колісник Л. О., Лаптурова Я. О. Соціологія. НГУ. Дніпропетровськ, 2008. 112 с.

132663. Консервация машин, оборудования, приборов, инструмента и запасных частей. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1968. 75 с.

132664. Консервация машин, оборудования, приборов, инструмента и запасных частей. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1968. 135 с.

132665. Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні. Планета. К., 2004. 350 с.

132666. Консольно-фрезерные станки моделей 6М12П и 6М12ПБ. Руководство по уходу и обслуживанию. НИИМАШ. Горький, 1969. 66 с.

132667. Консольно-фрезерные станки моделей 6М13П и 6М13ПБ. Руководство по уходу и обслуживанию. НИИМАШ. Горький, 1969. 70 с.

132668. Консольно-фрезерные станки моделей 6М83 и 6М83Г. Руководство по уходу и обслуживанию. НИИМАШ. Горький, 1969. 70 с.

132669. Конструирование и производство сельскохозяйственных машин. Машгиз. М., 1954. 446 с.

132670. Консольные насосы типа К и КМ. Машгиз. М., 1963. 30 с.

132671. Конструирование и рассчет гусеничных машин. Челябинский политехнический ин-т. Челябинск, 1963. 125 с.

132672. Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. ДНУ. Дніпропетровськ, 2007. 79 с.

132673. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1989. 144 с.

132674. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1988. 137 с.

132675. Консон А.С. Экономика ремонта машин. Машиностроение. Ленинград, 1970. 216 с.

132676. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1987. 122 с.

132677. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1986. 140 с.

132678. Консон А. С. Экономические расчеты в приборостроении. Высш. школа. М., 1983. 160 с.

132679. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1985. 136 с.

132680. Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Знання. К., 2008. 484 с.

132681. Консон А. С. Экономические расчеты в приборостроении. Высш. школа. М., 1973. 200 с.

132682. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1984. 127 с.

132683. Консон А. С. Экономический анализ при проектировании машин. Машгиз. М., 1955. 278 с.

132684. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1983. 122 с.

132685. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1982. 118 с.

132686. Консон А. С. Экономическое обоснование проектов электрических машин, аппаратов, приборов. Госэнергоиздат. М., 1963. 220 с.

132687. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1980. 130 с.

132688. Константинеску В.Н. Газовая смазка. Машиностроение. М., 1968. 718 с.

132689. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1980. 132 с.

132690. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1979. 126 с.

132691. Константинов Б. А., Зайцев Г. З. Компенсация реактивной мощности. Энергия. Ленинград, 1976. 104 с.

132692. Швидько Г.К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р.. НГУ. Дніпропетровськ, 2004. 335 с.

132693. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1978. 128 с.

132694. Бейти В., Дайбл Г., Гленн П. Секрет успеха. Самар. Дом Печати. Самара, 1992. 279 с.

132695. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1977. 144 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 15 сек.