Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

132696. Серебряков А.М. Город-предприятие-министерство. Наукова думка. К., 1990. 110 с.

132697. Константинов Б. А., Соколова К. И., Шулятьева Г. Н. Коэффициент мощности и способы его улучшения на промышленных предприятиях. Госэнергоиздат. М., 1959. 56 с.

132698. Конструирование и производство транспортных машин. Вища школа. Харьков, 1976. 122 с.

132699. Константинов Б. А., Соколова К. И., Шулятьева Г. Н. Коэффициент мощности и способы его улучшения на промышленных предприятиях. Энергия. М., 1965. 62 с.

132700. Якобсон Л.И. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. Экономика. М., 1991. 176 с.

132701. Константинов В.В. Материаловедение для гальваников. Высш. школа. М., 1989. 79 с.

132702. Константинов В.Г. Многофазные преобразователи на транзисторах. Энергия. М., 1972. 97 с.

132703. Константинов В. И., Симонов А. Ф., Федоров-Королев А. А. Сборник задач по теоретической электротехнике. Энергия. М., 1975. 200 с.

132704. Константинов В. И., Симонов А. Ф. Сборник практических примеров и задач по общей электротехнике. Высшая школа. М., 1972. 263 с.

132705. Проценко І.Ю., Чорноус А.М., Проценко С.І. Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів. СумДУ. Суми, 2007. 264 с.

132706. Константинов В. И., Поляков Е. Г. Сплавы тантала с ниобием. Наука. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 111 с.

132707. Константинов В. И. Электролитическое получение тантала, ниобия и их сплавов. Металлургия. М., 1977. 239 с.

132708. Константинов В. Н. Синхронизация судовых синхронных генераторов. Судостроение. Ленинград, 1965. 290 с.

132709. Константинов В. С., Рожнова Н. С. Работа с наборами данных на микроЭВМ на базе языка Бейсик. Финансы и статистика. М., 1989. 222 с.

132710. Кожем'яко В. П., Мартинюк Т. Б., Суприган О. І., Клімкіна Д. І. Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 126 с.

132711. Константинов Е.Г. Исследование условий горячей и теплой прокатки титановых сплавов. Моск. ин-т стали и сплавов. М., 1964. 18 с.

132712. Константинов Л.С., Трухов А.П. Напряжения, деформации и трещины в отливках. Машиностроение. М., 1981. 199 с.

132713. Константинов Л.С. Физические основы теории развития деформаций и напряжений в отливках. МАМИ. М., 1965. 58 с.

132714. Константинов М.Т. Расчет программ фрезерования на станках с ЧПУ. Машиностроение. М., 1985. 160 с.

132715. Константинов Н.М., Петров Н.А., Высоцкий Л.И. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. Высш. школа. М., 1987. 303 с.

132716. Титко О. В. Оцінка ефективності фундаментів з групи взаємозалежних паль. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 114 с.

132717. Константинов Н.М., Петров Н.А., Высоцкий Л.И. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. Высш. школа. М., 1987. 431 с.

132718. Константинов О.Я. Магнитная технологическая оснастка. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1974. 383 с.

132719. Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. Машиностроение. Ленинград, 1967. 315 с.

132720. Константинов Ю.М. Гидравлика. Вища школа. К., 1981. 360 с.

132721. Петрук В. Г., Мудрак О. В., Яворська О. Г., Черній В. В., Кватернюк С. М. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 160 с.

132722. Константинов Ю.М. Гидравлика. Вища школа. К., 1988. 397 с.

132723. Константинов О.Я., Анухин В.И., Макарова Т.А. Вопросы точности обработки деталей на гибком токарном модуле. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 22 с.

132724. Осадчук В. С., Осадчук О. В., Кравчук Н. С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 163 с.

132725. Вірник М. М., Іскович-Лотоцький Р. Д., Веселовська Н. Р. Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 198 с.

132726. "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", міжнародна наукова конференція (V; 2008; Житомир) Тези V Міжнародної наукової конференціїї студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", 19-22 березня 2008 року. ЖДТУ. Житомир, 2008. 480 с.

132727. Конструкции базовые несущие радиоэлектронных средств : технологические требования : РД 50-703-91: инструкция. Изд-во стандартов. Москва, 1991. 27 с.

132728. Сенченко М. Книговидання трьох слов'янських країн: Україна, Білорусь, Росія: [Статистичні матеріали за 1991-2007 р.]. . , . С. 3-6.

132729. Пішванова В. Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами. . , . С. 20-22.

132730. Артамонова Н. Стратегії інноваційного розвитку сучасних центрів патентної інформації. . , . С. 26-29.

132731. Конструирование и расчет гусеничных машин. Южно-Уральское кн. изд.. Челябинск, 1966. 211 с.

132732. Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2007 році: [В Україні, по областях, різними мовами: статистичні матеріали]. . , . С. 4-9.

132733. Янішевський О. Нові правила в оформленні списків використаної літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у видавничій галузі?: [Труднощі із впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006]. . , . С. 9-11.

132734. Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта. НГУ. Днепропетровск, 2005. 238 с.

132735. Конструирование и расчет гусеничных машин. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1967. 204 с.

132736. Булах Т. Правові засади реклами. . , . С. 11-15.

132737. Конструкции автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1974. 79 с.

132738. Конструкции автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1974. 72 с.

132739. Сергійчук В. Що дала Україна світові. ПП Сергійчук М.І.. К., 2008. 288 с.

132740. Конструкции автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1974. 98 с.

132742. Жорнова О. Теоретичні засади перетворювальної активності особистості у повсякденні. . , . С. 39-44.

132743. Галицкий Н.Ф., Моисеев А.А., Оглоблин Г.А. Конструкции газотурбинных установок. Судпромгиз. Ленинград, 1962. 100 с.

132744. Бочаров Н.Ф., Цитович И.С., Полунгян А.А., Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости. Машиностроение. М., 1983. 299 с.

132745. Тези ХХХIIІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, Житомир, 18-19 березня 2008 року. ЖДТУ. Житомир, 2008. 242 с.

132746. Смирнов И. В., Гнипович В. И., Возный М. Н. Конструкции зарубежных автобусов выпуска 1977 года. НИИНавтопром. М., 1978. 119 с.

132747. Анохин Л.В., Горячева И.Н., Григорова В.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1969г.. НИИНАВОПРОМ. М., 1969. 294 с.

132748. Анохина Л.В., Горячева И.Н., Григорова В.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1970г.. Б.в.. М., 1970. 160 с.

132749. Лучинин Б.Н., Петров Л.К., Сильницкая М.Н., Харыбина Е.И. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1978 года. НИИНавтопром. М., 1978. 83 с.

132750. Горячева И.Н., Григорова В.В., Неклюдов Н.Ю. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1980 года. НИИНавтопром. М., 1980. 51 с.

132751. Балабаева И. А., Соловьев Н. М., Тверитнев М. В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1980 года. НИИНавтопром. М., 1980. 64 с.

132752. Лучинин Б. Н., Петров Л. К., Сильницкая М. Н. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1980 года. НИИНавтопром. М., 1980. 59 с.

132753. Косова Л.Н. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1980 года. НИИНавтопром. М., 1980. 47 с.

132754. Горячева И.Н., Григорова В.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1981 года. НИИНавтопром. М., 1981. 55 с.

132755. Балабаева И. А., Тверитнев М. В., Соловьев Н. М. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1981 года. НИИНавтопром. М., 1981. 56 с.

132756. Крылов М. В., Лучинин Б. Н., Петров Л. К. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1981 года. НИИНавтопром. М., 1981. 49 с.

132757. Світоч віри: [До 100-річчя від дня народження В.К. Барки (1908-2003)]. . , . C. 47-57.

132758. Тверитнев М.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1981 года. НИИНавтопром. М., 1981. 36 с.

132759. Гусев Ю.И., Карасев И.Н., Кольман-Иванов Э.Э., Конструирование и расчет машин химических производств. Машиностроение. М., 1985. 406 с.

132760. Горячева И.Н., Григорова В.В., Неклюдов Н.Ю. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1982 года. НИИНавтопром. М., 1982. 60 с.

132761. Конструирование и расчет нагревательных и термических печей. Металлургия. М., 1984. 64 с.

132762. Скібінський Л. П., Петрук В. Г. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 110 с.

132763. Балабаева И.А., Тверитнев М.В., Соловьев Н.М. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1982 года. НИИНавтопром. М., 1982. 64 с.

132764. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд. Транспорт. М., 1973. 328 с.

132765. Петров Л.К., Лучинин Б.Н., Сильницкая М.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1982 года. НИИНавтопром. М., 1982. 54 с.

132766. Тверитнев М.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1981 года. НИИНавтопром. М., 1981. 24 с.

132767. Тверитнев М. В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1984 года. НИИНавтопром. М., 1984. 34 с.

132768. Балабаева И.А., Тверитнев М.В., Соловьев Н.М. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1984 года. НИИНавтопром. М., 1984. 51 с.

132769. Конструирование и расчет полосковых устройств. Сов. радио. М., 1974. 296 с.

132770. Горячева И.Н., Григорова В.В., Неклюдов Н.Ю. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1983 года. НИИНавтопром. М., 1982. 47 с.

132771. Балабаева И.А., Тверитнев М.В., Соловьев Н.М. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1983 года. НИИНавтопром. М., 1983. 45 с.

132772. Огородніков В.А., Музичук В.І., Нахайчук О.В. Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 179 с.

132773. Петров Л.К., Лучинин Б.Н., Сильницкая М.В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1983 года. НИИНавтопром. М., 1983. 58 с.

132774. Тверитнев М. В. Конструкции зарубежных автомобилей выпуска 1983 года. НИИНавтопром. М., 1983. 34 с.

132775. Крылов М.В., Лучинин Б.Н., Петров Л.К. Конструкции зарубежных автомобильных двигателей выпуска 1984 года. НИИНавтопром. М., 1984. 60 с.

132776. Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Войтович О. П. Система діагностування безконтактніх електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 156 с.

132777. Конструирование и расчет транспортных и тяговых машин. Южн.-Урал. кн. изд.. Челябинск, 1969. 80 с.

132778. Лучинин Б.Н., Петров Л.К., Пучкова Н.М. Конструкции зарубежных автомобильных двигателей выпуска 1986 года. НИИНавтопром. М., 1986. 55 с.

132779. Горячева И.Н., Григорова В.В., Неклюдов Н.Ю., Петухова О.К. Конструкции зарубежных легковых автомобилей выпуска 1985 года. НИИНавтопром. М., 1985. 57 с.

132780. Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 156 с.

132781. Україна в 2007 році. НІСД. К., 2007. 538 с.

132782. Конструирование и технология в тяжелом машиностроении. УПИ. Свердловск, 1965. 305 с.

132783. Колесов С.Н., Колесов И.С. Электроматериаловедение. Лира ЛТД. Днепропетровск, 2007. 476 с.

132784. Конструирование и технология машиностроения. Машгиз. М.; К., 1961. 267 с.

132785. Графік, живописець і письменник: [До 100-річчя від дня народження В.Г. Литвиненка]. . , . С. 92-100.

132786. Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. Моск. ин-т электронной техники. М., 1979. 119 с.

132787. "А зорі червоні - від стрілецької крові": [До 130-річчя від дня народження М.М. Галущинського - педагога, громадського діяча]. . , . С. 131-139.

132788. Громов В. Е. Смысл и границы человеческой духовности. НГУ. Днепропетровск, 2005. 158 с.

132789. Крылатый металл Запорожья. Січ. Днепропетровск, 1993. 199 с.

132790. Конструкции и исследования машин для обработки проката. ВНИИматмаш. М., 1977. 148 с.

132791. Конструкции и надежность машин. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. Ленинград, 1988. 112 с.

132792. Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. Моск. ин-т электронной техники. М., 1981. 182 с.

132793. Брон Л.С., Власов С.Н., Константинов К.Н. Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков. Высш. школа. М., 1969. 256 с.

132794. Закин Я.Х., Щукин М.М., Марголис С.Я., Ширяев П. П. Конструкции и расчет автомобильных поездов. Машиностроение. Ленинград, 1968. 331 с.

132795. Сердюк В. Р., Заюков І. В. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2007. 177 с.

132796. Конструирование и технология печатных плат. Высш. школа. М., 1973. 214 с.

132797. Конструкции и расчеты машин. Машиностроение. М., 1964. 108 с.

132798. Конструкции и расчеты машин. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1965. 132 с.

132799. Конструкции и расчеты машин. Машиностроение. М., 1966. 132 с.

132800. Конструкции и расчеты машин. Машиностроение. М., 1967. 92 с.

132801. Конструкции и рациональная эксплуатация ступенчатых сверл для станков с ЧПУ. НИИМАШ. М., 1983. 60 с.

132802. Конструкции и строительство тепловых агрегатов. ВНИПИТеплопроект. М., 1979. 105 с.

132803. Конструирование и технология производства РЭА. Изд-во университета. Томск, 1982. 118 с.

132804. Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1981. 76 с.

132805. Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1986. 118 с.

132806. Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1989. 104 с.

132807. Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1990. 92 с.

132808. Конструирование и управление качеством радиоаппаратуры. Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. Ленинград, 1983. 128 с.

132809. Встреча с прошлым. РА "Тандем-У". Запорожье, 2007. 116 с.

132810. Конструкции и строительство тепловых агрегатов. ВНИПИтеплопроект. М., 1979. 197 с.

132811. Конструкции и строительство тепловых агрегатов. ВНИПИТеплопроект. М., 1980. 140 с.

132812. Конструкции и строительство тепловых агрегатов. ВНИПИТеплопроект. М., 1981. 144 с.

132813. Конструкции и строительство тепловых агрегатов. ВНИИ и проектный институт ТЕПЛОПРОЕКТ. М., 1984. 145 с.

132814. Алюминий. Тринадцатый элемент. Б-ка РУСАЛа. М., 2007. 240 с.

132815. Конструкции и эксплуатация торцовых фрез из сверхтвердых материалов на основе нитрида бора. НИИМАШ. М., 1984. 68 с.

132816. Конструкции, исследования и испытания подшипников качения. ВНИПП. М., 1984. 125 с.

132817. Годов А. Н., Горюнов Н. Н., Громов В. С. Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. Энергия. М., 1972. 120 с.

132818. Евтеев Д.П., Дружинин В.П., Степанов Н.К. Конструкции кристаллизаторов УНРС для отливки листовых и сортовых заготовок. Черметинформация. М., 1969. 12 с.

132819. Конструкции, методы монтажа и эксплуатация термических и нагревательных печей. Всесоюз. науч-исслед. и проектн. ин-т. ТЕПЛОПРОЕКТ. М., 1985. 131 с.

132820. Конструкции, методы монтажа и эксплуатация термических и нагревательных печей. ВНИПИИ Теплопроект. М., 1987(1988). 129 с.

132821. Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. Акад. наук СССР. Ин-т научной информации. Итоги науки и техники. М., 1964. 68 с.

132822. Конструкции печей для газовой цементации /Чугунных и стальных деталей/. Б.в.. М., 1976. 25 с.

132823. Конструирование и экплуатация автомобилей и тракторов. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 132 с.

132824. Конструирование и эксплуатация автомобилей и тракторов. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 128 с.

132825. Конструирование и экплуатация автомобилей и тракторов. Вышэйш. школа. Минск, 1990. 130 с.

132826. Фиш А.Я., Тарнопольский Ю.М. Конструкции, расчет и технология производства коллекторов диаметров до 500мм на пластмассовых корпусах. ЦБТИ НИИЭ. М., 1959. 52 с.

132827. Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Энергия: Nakl. techn. lit. М.; Praha, 1978. 383 с.

132828. Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Энергия: Nakl. techn. lit. М.; Praha, 1981. 192 с.

132829. Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Энергия: Nakl. techn. lit. М.; Praha, 1987. 144 с.

132830. Конструирование и экплуатация автомобилей и тракторов. Вышэйш. школа. Минск, 1991. 127 с.

132831. Греков А.А., Косов М.И., Перциков З.И. Конструкции современных цепных волочильных машин. Машиностроение. М., 1968. 151 с.

132832. Конструирование и эксплуатация подъемно-транспортных машин. Изд-во ин-та. Тула, 1985. 147 с.

132833. Арнаутов В.И., Водинчар М.И., Главацкий С.Т., Михалев А.В. Конструкции топологических колец и модулей. Штиинца. Кишинев, 1988. 170 с.

132834. Конструкции точных приборов 50 примеров усовершенствования элементов конструкций приборов и машин, разработанных науч.-техн. коллективом народного предприятия К.Цейсс, Иена. Машгиз. М., 1960. 119 с.

132835. Конструкции управляемых муфт за рубежом. Цинтиам. М., 1963. 132 с.

132836. Конструирование, исследование и эксплуатация топливоподающих систем автотракторных дизелей. Ульяновский сельхоз ин-т. Ульяновск, 1976. 174 с.

132837. Конструирование, исследование, технология и организация производства компрессорных машин. ВНИИкомпрессормаш. Сумы, 1976. 126 с.

132838. Серенсен С. В., Гиацинтов Е. В., Когаев В. П., Степнов М. Н. Конструкционная прочность авиационных сплавов. Оборонгиз. М., 1962. 101 с.

132839. Конструкционная прочность легких сплавов и сталей. Машиностроение. М., 1964. 168 с.

132840. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

132841. Биргер И. А., Балашов Б. Ф., Дульнев Р. А. Конструкционная прочность материалов и деталей газотурбинных двигателей. Машиностроение. М., 1981. 222 с.

132842. Про стан соціально-економічного і культурного розвитку м.Запоріжжя за І квартал 2008 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 26.05.2008 р. № 205. . , . С. 7.

132843. Кудрявцев И. В., Саввина Н. М., Баранова Н. Б., Балабанов Н. А. Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. Машгиз. М., 1957. 159 с.

132844. Хвингия М. В., Цулая Г. Г., Гогилашвили В. Н. Конструкционное демпфирование в узлах вибрационных машин. Грузинский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Тбилиси, 1973. 139 с.

132845. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

132846. Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. Наука. М., 1978. 343 с.

132847. Конструкционные и жаропрочные сплавы. АН СССР. Ин-т литейного производства. К., 1963. 149 с.

132848. Прядун Р. Россияне подрезают крылья "Мотору"?: [Комментарий специалиста о готовности российской стороны самостоятельно выпускать моторы для ракет и самолетов]. . , . С. 1, 4.

132849. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

132850. Тимченко С. У ЗНУ створили свою "Екологію": [Презентація науково-виробничого комплексу "Екологія" у ЗНУ/ Розмову з ректором ЗНУ С.Тимченко записав О.Яценко]. . , . С. 6.

132851. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1978. 250 с.

132852. Гаршин А.П., Карлин В.В., Олейник Г.С., Островерхов В.И. Конструкционные карбидокремниевые материалы. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1975. 151 с.

132853. Конструкционные материалы. Сов. энциклопедия. М., 1963. 416 с.

132854. Конструкционные материалы. Сов. энциклопедия. М., 1965. 527 с.

132855. Конструкционные материалы. Сов. энциклопедия. М., 1964. 408 с.

132856. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1980. 263 с.

132857. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1981. 235 с.

132858. Баландин Ю. Ф., Горынин И. В., Звездин Ю. И., Марков В. Г. Конструкционные материалы АЭС. Энергоатомиздат. М., 1984. 280 с.

132859. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1982. 224 с.

132860. Конструкционные материалы для газовых турбин. НИИнформтяжмаш. М., 1973. 22 с.

132861. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1984. 160 с.

132862. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1984. 207 с.

132863. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1988. 248 с.

132864. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1987. 293 с.

132865. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1989. 256 с.

132866. Акаемова А.В. Взаимосвязь современной политической рекламы с политической рекламой античности. . , . С. 128-130.

132867. Конструирование, исследование, технология и экономика производства автомобиля. Машиностроение. М., 1991. 294 с.

132868. Жорнова О.І. Формування суб'єкта соціокультурної діяльності як шлях забезпечення культурного розвою держави. . , . С. 135-138.

132869. Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. Наука. Москва, 1988. 232 с.

132870. Конструирование крупных машин. Машгиз;Урало-Сиб. отд-ние. М.-Свердловск, 1962. 155 с.

132871. Жорнова О.І. Культуротворчість як проблема "хорошего" суспільства. . , . С. 138-142.

132872. Конструкционные материалы и оборудование. АН УССР. Ин-т проблем материаловедение. К., 1976. 221 с.

132873. Кузнецов О.А. Українське село: етносоціальні процеси у 70-80-і роки XX століття. Історіографія проблеми. . , . С. 142-147.

132874. Орел В.К. "Українізатор" Одеси Михайло Слабченко: [Український громадський діяч]. . , . С. 151-155.

132875. Хуго И., Каболка И., Кожени И., Рибарж Ф. Конструкционные пластмассы. Свойства и применение. Машиностроение. М., 1969. 336 с.

132876. Конструкционные свойства пластмасс. Химия. М., 1967. 463 с.

132877. Сарнацький О.П. Міністерство закордонних справ Росії і українські політичні партії на початку ХХ ст.. . , . С. 160-162.

132878. Сигида Г.А. Роль зовнішньої політики Російської імперії в процесі формування купецтва Південної України в першій половині ХІХ століття. . , . С. 163-165.

132879. Турчина Л.В. Визначення адміністративного статусу Єлисаветграду на межі 10-20-х років ХХ століття. . , . С. 173-176.

132880. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

132881. Штода А.В., Алещенко С.П., Иванов А.Я. Конструкция авиационных газотурбинных двигателей. Оборонгиз. М., 1961. 412 с.

132882. Леонідов В. Прем'єр виділяє гроші на мости й повністю залишає Запоріжжю екологічні збори: [Візит прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко у Запоріжжя]. . , . С. 1.

132883. Конструкционные свойства пластмасс. Машиностроение. М., 1968. 212 с.

132884. Конструкционные стали. Металлургиздат. М., 1947. 481 с.

132885. Альперин В. И., Корольков Н. В., Мотавкин А. В. Конструкционные стеклопластики. Химия. М., 1979. 360 с.

132886. Конструкция авиационных двигателей. Уфимский авиационный ин-т им. С.Орджоникидзе. Уфа, 1971. 106 с.

132887. Иванчекнко В. О., Ильинков Д. В., Бастрыга И. М. ЗАлК. РА "Тандем-У". Запорожье, 2007. 224 с.

132888. Штода А.В., Алещенко С.П. Конструкция авиационных двигателей. Изд. ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. М., 1958. 387 с.

132889. Штода А.В., Алещенко С.П. Конструкция авиационных двигателей. Изд. ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. М., 1959. 432 с.

132890. Конструирование крупных машин. Машгиз. М., 1963. 204 с.

132891. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

132892. Иванов В. Н., Иванов В. В., Панов Н. И., Третьяков А. П. Конструкция и динамика тепловозов. Транспорт. М., 1968. 287 с.

132893. Онуфриенко Л. Особое подразделение завода: [Ветеранская организация завода: ее история и деятельность]. . , . С. 5.

132894. Грачев Л.Н., Косовский В.Л., Ковшов А.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов. Высш. школа. М., 1986. 288 с.

132895. Конструирование машин и оборудования. Машгиз; Урало-Сиб. отд-ние. М.; Свердловск, 1956. 128 с.

132896. Васильчук Т.В. Проблеми повоєнного відновлення вищої педагогічної освіти в Україні (друга половина 40-х рр.). . , . С. 190-192.

132897. Грачев Л.Н., Косовский В.Л., Ковшов А.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов. Высш. школа. М., 1989. 271 с.

132898. Конструирование металургического оборудования. Машгиз. М.;Свердловск, 1958. 236 с.

132899. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

132900. Копеліович О. Першопрохідник запорізьких олімпійців: [Спортивна біографія Якова Пункіна (греко-римська боротьба)]. . , . С. 10.

132901. Барканов О.В., Быстров О.В, Завалишин П.И. Конструирование микромодульной аппаратуры. Сов. радио. М., 1968. 415 с.

132902. Конструкция и охлаждение специальных электрических машин безотходной технологии. Харьковский авиац. ин-т. Харьков, 1982. 154 с.

132903. Конструкция и охлаждение специальных электрических машин безотходной технологии. ХАИ. Харьков, 1986. 168 с.

132904. Вьюнов С.А., Гусев Ю.И., Карпов А.В. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. Машиностроение. М., 1989. 564 с.

132905. Конструирование микроэлектронной аппаратуры. Сов. радио. Минск, 1975. 121 с.

132906. Гахун Г. Г., Баулин В. И., Володин В. А. и др. Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. Машиностроение. М., 1989. 424 с.

132907. Володін П.В. Становлення історичного процесу духовної культури України. . , . С. 193-194.

132908. Паничкин Н. И., Слепушкин Ю. В., Шинкин В. П., Яцинин Н. А. Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1986. 344 с.

132909. Конструкция и прочность коленчатого вала. Машгиз. М., 1963. 108 с.

132910. Конструкция и прочность самолетов и вертолетов. Транспорт. М., 1972. 440 с.

132911. Конструкция и ремонт счетноперфорационных машин (Перфораторы, контрольники и сортировальные машины). Госстатиздат. М., 1963. 166 с.

132912. Воейков Д.Д., Герцигер Л.Н., Князев К.К., Конструирование низкочастотных генераторов. Энергия. М., 1964. 226 с.

132913. Конструкция и технология изготовления твердосплавного инструмента. ГОСИНТИ. М., 1964. 23 с.

132914. Бугров Е., Когге Ю.К., Новиков В.И. Конструкция и эксплуатация турбореактивных двигателей с центробежным компрессором типа ВК-1А, ВК-1Ф. Оборонгиз. М., 1958. 91 с.

132915. Бауэршмидт М., Бюргер Э., Витте И., Кинаст В. Конструирование приборов. Машиностроение. М., 1987. 384 с.

132916. Дубровин В.И., Федорончак Т.В. Вейвлет-преобразование в задаче выделения объектов на изображениях. . , . С. 51-53.

132917. Конструирование приборов. Машиностроение. М., 1987. 376 с.

132918. Конструирование режущего инструмента. Машгиз. М., 1956. 142 с.

132919. Онуфрієнко Н.Л. Методологічні основи інновацій. . , . С. 120-122.

132920. Онуфрієнко Г.С. Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів як актуальна лінгводидактична проблема в умовах Болонського процесу. . , . С. 206-207.

132921. Барский И.Б., Брюховец Д.Ф., Иванов В.В. Конструкция, основы теории и расчет тракторов. Высш. школа. М., 1971. 431 с.

132922. Конструирование роботов. Мир. М., 1986. 360 с.

132924. Апанович Н.Г., Евенко В.И., Иванов В.В. Конструкция, расчет и проектирование тепловозов. Машиностроение. М., 1969. 387 с.

132926. Конструкция электродов для тлеющего разряда, стабилизированного магнитным полем. Б.в.. К., 1986. 20 с.

132927. Конструирование с применением вычислительной техники в станкостроении. . , 1974. 12 c.

132928. Констэбл Дж. Неандертальцы. Мир. М., 1978. 159 с.

132929. Контактная жесткость в машиностроении и приборостроении. Севастопольский приборостроит. ин-т. Брянский ин-и транспорт. машиностроения. Севастополь, 1972. 48 с.

132930. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

132931. Малышев И.П. ОАО "Запорожогнеупор" - завод, которому нет равных: [История завода]. . , . С. 22.

132932. Конструирование сельско-хозяйственных машин. Агропромиздат. М., 1986. 255 с.

132933. Берестовая С. Н., Перевозчикова О. Л., Романов В. М., Ющенко Е. Л. Конструирование систем программирования обработки данных. Статистика. М., 1979. 269 с.

132934. Конструирование специализированной электронно-вычислительной аппаратуры. РРТИ. Рязань, 1984. 127 с.

132935. Конструирование средств автоматизации и систем управления. Техніка. К., 1970. 120 с.

132936. Ермолаев Б. И., Вартанян В. И., Дудоров И. В. Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. Сов. радио. М., 1978. 200 с.

132937. Конструирование электрических машин и методы их испытаний. ВНИИЭМ. Львів, 1980. 114 с.

132938. Емельянов И. А., Михан В. И., Солонин В. И., Конструирование ядерных реакторов. Энергоиздат. М., 1982. 398 с.

132939. Конструктивная теория поля. Мир. М., 1977. 268 с.

132940. Конструктивная теория функций и функциональный анализ. КГУ. Казань, 1979. 124 с.

132941. Конструктивная теория функций и функциональный анализ. КГУ. Казань, 1984. 134 с.

132942. Конструктивная теория функций и функциональный анализ. КГУ. Казань, 1987. 95 с.

132943. Габасов Р. Ф., Кириллова Ф. М., Костюкова О. И., Ракецкий В. М., Конструктивные методы оптимизации. Университетское. Минск, 1987. 223 с.

132944. Конструктивные элементы и нормализованные узлы креплпения режущих инструментов. Машгиз. М., 1959. 264 с.

132946. Конструкторско-технологические аспекты проектирования РЭА. МИРЭА. М., 1981. 205 с.

132947. Бушминский И. П., Гудков А. И., Дергачев В.Ф., Конструкторско-технологические основы поектирования полосковых микросхем. Радио и связь. М., 1987. 272 с.

132948. Пономарев В.П., Батов А.С., Захаров А.В., Конструкторско-технологическое обеспечение качества деталей машин. Машиностроение. М., 1984. 184 с.

132949. Контактная жесткость в приборостроении и машиностроении. РПИ. Рига, 1979. 174 с.

132950. Контактная прочность машиностроительных материалов. Наука. М., 1964. 198 с.

132951. Колосов В.І., Губар В.І. Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектральнонасичених сигналах. . , . С. 43-53.

132952. Контактная прочность металлических сплавов. УПИ. Свердловск, 1972. 142 с.

132953. Контактная прочность пространственных конструкций. Наукова думка. К., 1976. 20 с.

132954. Аксельрод Ф.А., Зайцев Г.И., Злобин Г.И., Контактная сварка. Высш. школа. М., 1964. 464 с.

132955. Освіта. Київська правда. К., 2008.

132956. Вступна кампанія - 2008. Особливості. . , . С. 1.

132957. Голос України. Київська правда. К., 2008.

132958. Аксельрод Ф.А., Зайцев М.П., Злобин Г.И., Контактная сварка. Профтехиздат. М., 1962. 464 с.

132959. Нефьодов О. Запоріжжя - не лише серце держави, а й її руки: [Інтерв'ю з головою обласної ради О.Нефьодовим/ Записав М.Манько]. . , . С. 3.

132960. Контактная стыковая сварка сопротивлением с формированием соединения. ИЭС. К., 1988. 88 с.

132961. Кучук-Яценко С.И., Кривенко В.Г., Сахарнов В.А., Контактная стыковая сварка трубопроводов. Наукова думка. К., 1986. 207 с.

132962. Теоретические основы системного анализа. Майор. М., 2006. 592 с.

132963. Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике. КАИ. Куйбышев, 1977. 151 с.

132964. Нортроп Т., Уилдермьюс Ш., Райан Б. Основы разработки приложений на платформе Microsoft. NET Framework. "Русская редакция". М., 2007. 864 c.

132965. Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике. КАИ. Куйбышев, 1978. 147 с.

132967. Полухин П.И., Николаев В.П., Полухин В.П., Контактное взаимодействие металла и инструмента при прокатке. Металлургия. М., 1974. 199 с.

132968. Мацяшек Л. А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 432 c.

132969. Хольцнер С. PHP в примерах. ООО"Бином-Пресс". М., 2007. 352 с.

132970. Архангельский А.Я. Программирование в C++ Builder 6. "Издательство БИНОМ". М., 2003. 1152 c.

132975. Чен К., Джиблин Л., Ирвинг А. MATLAB в математических исследованиях. Мир. М., 2001. 346 с.

132977. Фишер Дж. П. Создание и обработка звука в Sound Forge. НТ Пресс. М., 2005. 136 с.

132978. Мюллер Р. Дж. Базы данных и UML. Проектирование. ЛОРИ. М., 2002. 420 с.

132979. Джамса К., Шмаудер Ф. WAP в действии. Доступ к Интернет-сайтам через сотовый телефон. Триумф. М., 2002. 416 с.

132980. Торрес Дж. Скрипты для администратора Windows. Специальный справочник. Питер. СПб., 2002. 336 с.

132981. Дураков Б.К. Краткий курс высшей алгебры. ФИЗМАТЛИТ. М., 2006. 232 с.

132983. Стерлинг Д. Дж. Техническое руководство по волоконной оптике. ЛОРИ. М., 1998. 180 с.

132984. Леонтьев Б. К. Форматы файлов Microsoft Windows XP. ЗАО "Новый издательский дом". М., 2005. 352 с.

132985. Чанг Т. К., Кларк Ш. Популярные web-приложения на FLASH MX. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2003. 272 с.

132986. Гашков С.Б., Чубариков В.Н. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений. Дрофа. М., 2005. 320 с.

132987. Гриффитс А. GCC. Настольная книга пользователей, программистов и системных администраторов. . К., 2004. 624 с.

132989. Скембрей Дж., Стюарт М-К. Секреты хакеров. Безопасность Windows Server 2003 - готовые решения. Изд. дом "Вильямс". М., 2004. 512 с.

132991. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

132992. Саттер Г. Решение сложных задач на С++. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 400 c.

132993. Егорова И. Мы поняли, что мосты нужны: [Визит премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в Запорожье]. . , . С. 3, 6.

132995. Эйнджел Э Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL. Изд. дом "Вильямс". М., 2001. 592 с.

132996. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

132997. Зайцева Г. Первые слитки алюминия носили по проспекту: [История производства Запорожского алюминиевого комбината]. . , . С. 3, 6.

132998. Флэнаган Д. Java. Символ-Плюс. СПб., 2004. 1040 c.

132999. Вайк А. JavaScript. Энциклопедия пользователя. ООО "ДиаСофтЮП". СПб., 2002. 1420 с.

133000. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

133001. Шилин Д. Чтобы комбинат развивался и зарплата была (Акционеры "Запорожстали" подвели итоги работы предприятия в 2007 году). . , . С. 1, 2, 3.

133002. Контактное взаимодействие твердых тел. Калинин. политехн. ин-т. Калинин, 1982. 152 с.

133004. Контактное взаимодействие твердых тел. КГУ. Калинин, 1986. 144 с.

133005. Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 5. Наука и Техника. СПб., 2004. 516 с.

133006. Комиссарова В. Программирование драйверов для Windows. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 256 c.

133007. Контактное взаимодействие твердых тел и расчет сил трения и износа. Наука. М., 1971. 239 с.

133008. Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии. Триумф. М., 2004. 464 с.

133009. Леванов А. Н., Колмогоров В. Л., Буркин С. П. Контактное трение в процессах обработки металлов давлением. Металлургия. М., 1976. 416 с.

133010. Касперски К. Записки исследователя компьютерных вирусов. Питер. СПб., 2005. 316 с.

133011. Валиев К. Л., Кокин А. А. Квантовые компьютеры. РХД. Ижевск, 2001. 352 с.

133012. Контактные и динамические задачи теории упругости. Пластинки и оболочки. СПИ. Саратов, 1970. 94 с.

133013. Контактные и циклические задачи теплопроводности. Вопросы прочности и работоспособности инструментальных материалов. КАИ; КПИ. Куйбышев, 1977. 168 с.

133015. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование С++. Питер. СПб., 2004. 432 с.

133016. Контактные свойства расплавов. Наукова думка. Киев, 1982. 164 с.

133017. Лесневский А.С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. БИНОМ. Лаборатория знаний. М., 2005. 232 с.

133018. Михеев Р.Н. MS SQL Server 2005 для администраторов. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 544 с.

133019. Осташявичюс В.В., Рудгальвис Б.В., Рагульскене В.Л., Бакшис Б.П. Контактные системы. Машиностроение; Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1987. 279 с.

133022. Эспозито Д. Знакомство с технологией Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX. "Русская Редакция", Питер. М., СПб, 2007. 320 с.

133024. Голубев Г.А., Кукин Г.М., Лазарев Г.Е., Чичинадзе А.В. Контактные уплотнения вращающихся валов. Машиностроение. М., 1976. 264 с.

133025. Петров Ю. П., Петров Л. Ю. Неожиданное в математике и его связь с авариями и катастрофами. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 240 с.

133026. Скиена С. С, Ревилла М. А. Олимпиадные задачи по программированию. Руководство по подготовке к соревнованиям. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2005. 416 с.

133027. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Неожиданный шаг или сто тринадцать красивых задач. Агрофирма "Александрия". К., 1993. 60 с.

133028. Магда Ю. С. Использование ассемблера для оптимизации программ на С++. БХВ-Петербург. СПб., 2004. 496 с.

133029. Кристиансен Т., Торкингтон Н. Perl. Сборник рецептов. Для профессионалов. Питер. СПб., 2004. 928 с.

133030. Дэвидсон Г. Л. Поиск неисправностей и ремонт электронной аппаратуры без схем. ДМК Пресс. М., 2002. 544 с.

133031. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. Финансы и статистика. М., 2004. 600 с.

133033. Конт-Белло Ж. Турбулентное течение в канале с параллельными стенками. Мир. М., 1968. 176 с.

133034. Реймонд Э. С. Искусство программирования для Unix. Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 544 с.

133036. Шлосснейгл Дж. Профессиональное программирование на РНР. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 624 с.

133037. Платонов В. В. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности вычислительных сетей. Изд. центр "Академия". М., 2006. 240 с.

133038. Шлее М. Qt4. Профессиональное программирование на С++. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 880 с.

133040. Хоглунд Г., Батлер Дж. Руткиты. Питер. СПб., 2007. 285 с.

133041. Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Угаров В. А., Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики. ФИЗМАТЛИТ; ЛАНЬ. М., 2006. 240 с.

133042. Гинзбург В. Л., Левин Л.М., Сивухин Д. В., Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики. ФИЗМАТЛИТ; ЛАНЬ. М., 2006. 176 с.

133043. Стрелков С П , Сивухин Д В , Хайкин С Э , Эльцин И А , Яковлев И А Сборник задач по общему курсу физики. ФИЗМАТЛИТ; ЛАНЬ. М., 2006. 232 с.

133044. Гинзбург В. Л., Левин Л.М., Сивухин Д. В., Четверикова Е. С, Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики. ФИЗМАТЛИТ; ЛАНЬ. М., 2006. 272 с.

133045. Гинзбург В. Л., Левин Л.М., Рабинович М. С, Сивухин Д. В. Сборник задач по общему курсу физики. ФИЗМАТЛИТ; ЛАНЬ. М., 2006. 184 с.

133046. Скляров И. С. Головоломки для хакера. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 320 с.

133048. Контейнеризация и пакетирование на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1978. 134 с.

133049. Батищев И.И., Гуз П.А., Дерибас А.Т., Контейнерная транспортная система. Транспорт. М., 1974. 431 с.

133050. Александров А.М., Аглицкий В.Е., Кованов П.В., Контейнерный трубопроводный пневмотранспорт. Машиностроение. М., 1979. 263 с.

133053. Саттер Г. Новые сложные задачи на С++. Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 272 с.

133054. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация (+CD). Классика CS. Питер. СПб., 2007. 704 с.

133055. Тилборг В. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник. Мир. М., 2006. 471 с.

133056. Киллелиа П. Тюнинг веб-сервера. Питер. СПб., 2003. 528 с.

133057. Контейнеры и контейнерное оборудование. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1973. 40 с.

133059. Касперски К. Восстановление данных. Практическое руководство. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 352 с.

133060. Контер Л. Я. Стали для теплостойких подшипников. НИИНавтопром. Львів, 1978. 77 с.

133061. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. Изд. дом "Вильямс". М., 2001. 1072 с.

133063. Конторов Д. С., Голубев-Новожилов Ю. С. Введение в радиолокационную системотехнику. Советское радио. М., 1971. 367 с.

133065. Конторович И. Е. Термическая обработка стали и чугуна. Металлургиздат. Москва, 1950. 684 с., 1 л. ил.: ил., табл., портр., диагр., черт

133067. Контрович М.И. Нелинейные колебания в радиотехнике (автоколебательные системы). Сов. радио. М., 1973. 320 с.

133068. Брассар Ж. Современная криптология. ПОЛИМЕД. М., 1999. 126 с.

133070. Контрович М. И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях. Наука. М., 1964. 328 с.

133071. Полянский А.А. Программирование на CGI. Майор. М., 2003. 176 с.

133074. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. Радио и связь. М., 1988. 128 с.

133075. Бенайюн Р., Ларичев О.И., Монгольфье Ж.Де, Терин Ж.. Линейное программирование с многими критериями. Метод ограничений. Радио и связь. М., 1996. 291с.

133076. Бернштейн С.Н. Теория вероятностей. Гос. Изд.-во. М., 1927. 363 с.

133077. Брэгг Р. Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс Microsoft. Изд.- торг. дом "Русская Редакция", Питер. М., СПб, 2006. 672 с.

133078. Емеличев В. А., Ковалев М. М., Кравцов М. К. Многогранники, графы, оптимизация (комбинаторная теория многогранников). Наука. М., СПб, 1981. 344 с.

133081. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. ФИЗМАТЛИТ. М., 2003. 240 с.

133083. Пирогов В. Ю. Ассемблер и дизассемблирование. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 464 с.

133084. Конторович М. И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях. Сов. радио. М., 1975. 320 с.

133085. Погоржельский В.И., Литвиненко Д.А., Матросов Ю.И., Иваницкй А.В. Контролируемая прокатка. Металлургия. М., 1979. 183 с.

133086. Контроль взаимного расположения поверхностей в корпусных деталях и деталях тел вращения. НИИ информации по машиностроению. М., 1972. 112 с.

133087. Поликарпов В.И., Филонов В.С., Чубакова О.В., Юзвук Н.Н. Контроль герметичности тепловыделяющих элементов. Госатомиздат. М., 1962. 187 с.

133088. Булгакова Н.Г., Василевская Л.С., Градус Л.Я., Контроль за выбросами в атмосферу и работой газоочисных установок на предприятих машинострения. Машиностроение. М., 1984. 128 с.

133089. Никольская Ю.Н., Исхакова Н.Ш., Никитина Л.В., Контроль и диагностика многокристальных больших интегральных схем. Ин-т точной механики и вычисл. техн. АН СССР. М., 1975. 13 с.

133090. Бжозовский Б.Н., Добряков В.А., Игнатьев А.А. Контроль и диагностирование автоматизированных металлорежущих станков. ВНИИТЭМР. М., 1991. 75 с.

133091. Несвижский В. Программирование аппаратных средств и Windows. БХВ-Петербург. СПб., 2004. 880 с.

133092. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. АСТ: Астрель. М., 2006. 509 с.

133094. Богаенко И.Н., Донченко В.И., Савченко Ю.Г., Ушаков В.А. Контроль и диагностирование оборудования прокатного производства. Техніка. К., 1982. 152 с.

133095. Котеров Д. В. Самоучитель РНР 4. БХВ-Петербург. СПб., 2003. 576 с.

133097. Дынкин. Е. Б. Марковские процессы. ФИЗМАТГИЗ. М., 1963. 860 с.

133098. Контроль и испытание изоляции высоковольтного электрооборудования. ГПНТБ СССР. М., 1969. 25 с.

133099. Дынкин. Е. Б. Основы теории марковских процессов. ФИЗМАТГИЗ. М., 1965. 226 с.

133100. Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Теория вероятностей и марковские процессы. Наука. М., 1974. 232 с.

133101. Тейнсли Д. Linux и UNIX: программирование в shell. Руководство разработчика. Издательская группа BHV. К., 2001. 576 с.

133102. Егоров А. И. Основы теории управления. ФИЗМАТГИЗ. М., 2004. 504 с.

133103. Освіта. Київська правда. К., 2008.

133105. Сертифікати про зовнішнє незалежне оцінювання - основний критерій прийому до ВНЗ: [Матеріали селекторної наради щодо вступної кампанії 2008 року]. . , . С. 1.

133106. Вакарчук І.О. Безпрецендента підготовча робота. Виступ Міністра освіти і науки України І.О.Вакарчука на селекторній нараді 20.06.2008 року. . , . С. 4-5.

133107. Освіта. Київська правда. К., 2008.

133109. Вакарчук І.О. Вступна кампанія в цьому році буде проведена прозоро, відкрито, об'єктивно: [Матеріали прес-конференції Міністра освіти і науки України І.Вакарчука та директора українського центру оцінювання освіти]. . , . С. 2.

133110. Вакарчук І.О. Удосконалення законодавства про вищу освіту - вимога часу: [Доповідь Міністра освіти і науки України І.Вакарчука на слуханнях Комітету ВР України з питань науки і освіти 18 червня 2008 р.]. . , . С. 4, 5.

133111. Качалова К.Н., Израилевич. Е.Е Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. ТОО "ЮНВЕС". М., 1998. 716 с.

133112. Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. Наука. М., 1966. 588 с.

133113. Лікарчук І. Ми отримали комплексний показник: [Розмова з директором Українського центру незалежного оцінювання якості освіти І.Л.Лікарчуком/ Записала О.Коноваленко]. . , . С. 6-7.

133114. Байер Г., Эккельт Р., Еккеркунст В., Контроль и качество продукции. Изд. стандартов. М., 1968. 266 с.

133115. Колмогоров А. Н., Журбенко И. Г., Прохоров А. В. Введение в теорию вероятностей. ФИЗМАТЛИТ. М., 1995. 176 с.

133118. Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем. Питер. СПб., 2007. 480 с.

133119. Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. Гос. изд-во тех.-теор. лит-ры. М., Л., 1949. 582 с.

133120. Контроль и оценка качества дорожных одежд. ВИСИ. Вильнюс, 1973. 110 с.

133121. Контроль и управление качеством в производстве шлифовальных материалов и инструментов. ВНИИАШ. Ленинград, 1980. 84 c.

133122. Контроль и управление качеством сварки. ИЭС. К., 1984. 135 с.

133125. Московенко И.Б., Славина Л.Я., Коварская Е.З., Вербловский Г.С. Контроль качества абразивного инструмента акустическим методом. НИИмаш. М., 1979. 94 с.

133126. Контроль качества в действии. Изд-во стандартов. М., 1970. 112 с.

133130. МакКузик М. К., Невилл-Нил Д. В. FreeBSD: архитектура и реализация. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2006. 800 с.

133131. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. Издательский дом "Додэка-ХХ1". М., 2007. 592 с.

133132. Контроль воздуха и топлива в газовы турбинах. . Запорожье, 1975. 9 с.

133133. Мортон Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Издательский дом "Додэка-ХХ1". М., 2006. 272 с.

133134. Контроль качества продукции. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 91 с.

133135. Верещагин Н.К., Шень А.. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. МЦНМО. М., 1999. 128 с.

133136. Контроль качества продукции в машиностроении. Научтехиздат. М., 1955. 639 с.

133138. Морозов Б. М., Поротикова Р. Г., Гончаров Э. Н., Контроль качества продукции машиностроения. Стандартов. М., 1974. 447 с.

133139. Павловская Т. А., Щупак Ю. А C/C++. Структурное программирование. Питер. СПб., 2003. 240 с.

133140. Паппас К., Мюррей У. Отладка в C++. Наука. М., 1998. 506 с.

133141. Макино Т., Охаси М., Докэ Х., Макино К. Контроль качества с помощью персональных компьютеров. Машиностроение. Москва, 1991. 221 с.

133142. Феррара А., Мак-Дональд М. Программирование web-сервисов для NET. BHV; Питер. К., СПб, 2003. 430 с.

133143. Контроль качества термической обработки стальных полуфабрикатов и деталей. Машиностроение. М., 1984. 384 с.

133144. Правила русской орфографии и пунктуации. Эксмо. М., 2007. 480 с.

133145. Баранов В. Н Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. Издательский дом "Додэка-ХХ1". М., 2004. 288 с.

133146. Борисов В.Г., Бугай Н.В., Измаилов Ф.И., Контроль металла в энергетике. Техніка. К., 1980. 134 с.

133148. Контроль, оценка качества и испытания печатных плат. ЧПИ. Челябинск, 1975. 97 с.

133149. Морган С., Райан Б., Хорн Ш., Бломсма М. Разработка распределенных приложений на платформе Microsoft .Net Framework. "Русская Редакция"; Питер. М., СПб, 2008. 608 с.

133150. Контроль, предупреждение и исправление брака фасонного стального литья. Машгиз. М., 1949. 235 с.

133151. Розанов Ю..А. Марковские случайные поля. Наука, Главная редакция физико-математической литературы. М., 1981. 258 с.

133152. Контроль сварных швов ультразвуком. ЦНИИТМАШ. М., 1959. 30 с.

133153. Романовский В.И. Дискретные цепи Маркова. Гос. изд-во тех.-теор. лит-ры. М., Л, 1949. 436 с.

133154. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Флинта: Наука. М., 1999. 600 с.

133155. Саттер Г., Александреску А. Стандарты программирования на С++. Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 224 с.

133156. Стратонович Р.Л. Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального управления. МГУ. М., 1966. 319 с.

133158. Тихомиров В. М. Рассказы о максимумах и минимумах. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.. М., 1986. 192 с.

133160. Эккель Б. Философия С++. Введение в стандартный С++. Питер. СПб., 2004. 572 с.

133161. Фленов М. Е. DirectX и С++. Искусство программирования. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 384 с.

133166. Гутманc Э., Баккен С., Ретанс Д. РНР 5. Профессиональное программирование. Символ-Плюс. СПб., 2006. 704 с.

133167. Пензов Ю.Е. Элементы математической логики и теории множеств. Издательство Саратовского университета. Саратов, 1968. 143 с.

133168. Контроль состояния окружающей среды. Знание. М., 1983. 96 с.

133169. Магда Ю.С. Ассемблер. Разработка и оптимизация Windows-приложений. БХВ-Петербург. СПб., 2003. 544 с.

133170. Орлов Б.Д., Чулошников П.Л., Верденский В.Б., Марченко А.Л. Контроль точечной и роликовой электросварки. Машиностроение. М., 1973. 304 с.

133173. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. Наука, Главная редакция физико-математической литературы. М., 1973. 513 с.

133174. Контроль, управление и передача информации. Наука; Ленинградское отд-ние. Ленинград, 1970. 223 с.

133175. Контроль червячных зуборезных фрез. ВНИИ. М., 1963. 63 с.

133176. Контроль шума в промышленности. Судостроение. Ленинград, 1981. 321 с.

133177. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1965. 132 с.

133178. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1966. 138 с.

133179. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1966. 136 с.

133180. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1968. 153 с.

133181. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1968. 154 с.

133182. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1969. 148 с.

133183. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1969. 172 с.

133184. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1969. 140 с.

133185. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1970. 159 с.

133186. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1971. 109 с.

133187. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1971. 160 с.

133188. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1972. 139 с.

133189. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1972. 147 с.

133190. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1973. 130 с.

133191. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1974. 140 с.

133192. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1974. 136 с.

133193. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1975. 118 с.

133194. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1975. 168 с.

133195. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1976. 168 с.

133196. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1976. 152 с.

133197. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1977. 170 с.

133198. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1977. 146 с.

133199. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1978. 146 с.

133200. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1978. 144 с.

133201. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1979. 186 с.

133202. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1979. 170 с.

133203. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1980. 172 с.

133204. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1980. 166 с.

133205. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1981. 160 с.

133206. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1981. 160 с.

133207. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1982. 151 с.

133208. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1982. 150 с.

133209. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1983. 147 с.

133210. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1983. 147 с.

133211. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1984. 154 с.

133212. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1984. 144 с.

133213. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1985. 128 с.

133214. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1985. 142 с.

133215. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1986. 112 с.

133216. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1986. 133 с.

133217. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1987. 142 с.

133218. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1987. 137 с.

133219. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1988. 136 с.

133220. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1988. 139 с.

133221. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1989. 143 с.

133222. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1989. 118 с.

133223. Контрольно-измерительная техника. Изд-во ин-та. Львов, 1990. 135 с.

133224. Коченов М. И., Абрамзон Э. Л., Гликин А. С. Контрольно-измерительные автоматы и приборы для автоматических линий. Машиностроение. М., 1965. 372 с.

133225. Контрольно-измерительные приборы. НИИТЭХИМ. Черкассы, 1979. 32 с.

133226. Контрольно-измерительные приборы и взаимозаменяемость. Изд. стандартов. М., 1969. 203 с.

133227. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1983. 124 с.

133228. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1984. 146 с.

133229. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1985. 167 с.

133230. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1986. 147 с.

133231. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1987. 208 с.

133232. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1988. 139 с.

133233. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1983. 184 с.

133234. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Информэнерго. М., 1990. 164 с.

133235. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации за рубежом. ЦБТИ. М., 1961. 92 с.

133236. Контрольно-измерительные ультразвуковые приборы. ЦИНТИ. М., 1960. 174 с.

133237. Вострокнутова Л.В., Михайлов К.В., Скороход Б.А., Контрольно-испытательное оборудование для бесконтактных систем регулирования и статических преобразователей. ГосИНТИ. М., 1971. 28 с.

133238. Берклайд И.М., Вихман В.С., Контрольные автоматы. Машгиз. М., 1961. 195 с.

133239. Гипп Б.А., Гоникберг Ю.М., Контрольные приспособления. Машгиз. М., 1960. 339 с.

133240. Зусман В.Г., Тихомиров Э.Л., Лебедев А.М., Контурные системы числового управления и их элементы. Машиностроение. М., 1972. 175 с.

133241. Конфедератов И.Я. Основы энергетики. Просвещение. М., 1964. 112 с.

133242. Конфедератов И.Я. Иван Иванович Ползунов. Госэнергоиздат. М.;Ленинград, 1951. 295 с.

133243. Конфедератов И.Я. Джемс Уатт - изобретатель паровой машины. Наука. М., 1969. 223 с.

133244. Конференции, совещания, семинары, выставки 2-4 квартал 1978 г.. ВНИИКИ. М., 1978. 20 с.

133245. Конференция молодых ученых и специалистов концерна "Электрон". НИИТТ "Электрон". Львов, 1991. 66 с.

133246. Конфедератов И.Я. Современная энергетика. Знание. М., 1961. 40 с.

133247. Конфигурационная локализация электронов в твердом теле. Наукова думка. К., 1975. 252 с.

133248. Конфигурационные представления электронного строения в физическом материаловедении. Наукова думка. К., 1977. 208 с.

133249. Кон-Фоссен С.Э. Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом. Физматгиз. М., 1959. 304 с.

133250. Концевой Е. М., Розенштейн Б. М. Ремонт крановых металлоконструкций. Машиностроение. М., 1979. 206 с.

133251. Концевой Ю. А., Кудин В. Д. Методы контроля технологии производства полупроводниковых приборов. Энергия. Львів, 1973. 142 с.

133252. Концевой Ю. А., Литвинов Ю. М., Фаттахов Э. А. Пластичность и прочность полупроводниковых материалов и структур. Радио и связь. М., 1982. 240 с.

133253. Концентраты ильменитовые: ГОСТ 23500.1-79 - ГОСТ 23500.5-79. Издательство стандартов. Москва, 1979. 24 с.

133254. Концентрация напряжений. Наукова думка. К., 1965. 347 с.

133255. Концентрация напряжений. Наукова думка. К., 1968. 256 с.

133256. Концентрация напряжений. Наукова думка. К., 1971. 222 с.

133257. Концентрация напряжений в элементах авиационных двигателей. УАИ. Уфа, 1980. 147 с.

133258. Концентрация напряжений в элементах авиационных двигателей. УАИ. Уфа, 1986. 139 с.

133259. Гнеденко В. Г., Гринберг А. С., Седегов Р. С. Концепция разработки методических материалов по созданию систем управления автоматизированными производствами [Текст]. ИНФОРМПРИБОР. М., 1991. 54 с.

133260. Конструктивно-технологическое проектирование сварных конструкций базовых деталей кузнечно-прессового оборудования. ОНТИ ЭНИКмаш. Воронеж, 1978. 59 с.

133261. Конструктивно-технологическое проектирование сварных конструкций базовых деталей кузнечно-прессового оборудования. ОНТИ ЭНИКмаш. Воронеж, 1979. 54 с.

133262. Піддубний В.І. Світова торгівля та українські банківські ресурси. . , . С. 26-32.

133263. Сєркова П.П. Про деяких лідерів українського майнового страхування. . , . С. 14-19.

133264. Піддубний В.І. Світовий банк сьогодні: [Аналітика для інвесторів]. . , . С. 26-32.

133265. Кончаловский В. Ю. Цифровые измерительные устройства. Энергоатомиздат. М., 1985. 304 с.

133266. Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы. МЭИ. М., 1974. 76 с.

133267. Кончиц В.В., Мешков В.В., Мышкин Н.К. Триботехника электрических контактов. Наука и техника. М., 1986. 256 с.

133268. Конышева Н.К., Захарова Т.П. Производство литых деталей к оборудованию за рубежом. ЦНИИИТЭИцветмет. М., 1974. 31 с.

133269. Бурєнніков Ю.Ю. Формування структури механізму управління інноваційною діяльністю. . , . С. 42-45.

133270. Білодід В. Володимир Антонович: недержавність українців. . , . С. 61-77.

133271. Нохрина В.А., Нохрин Ю.В. Использование электронных библиотек в справочно-библиографическом обслуживании. . , . С. 11-17

133272. Теплицкая А.В., Леликова Н.К. Библиографическая продукция РГБ и РНБ за 1992-2005 гг.: сравнительный анализ. . , . С. 18-27

133273. Коньков А.С. Кузнечное производство. Машиностроение. М., 1966. 384 с.

133274. Тимошина Г. Спортивно-оздоровительные услуги в гостинице. . , . С. 38-43.

133275. Коньков А. С., Райцес В. Б. Мастерство кузнеца. Машгиз. М., 1959. 352 с.

133276. Коньков А.С. Нормирование расхода материалов в машиностроении. Машгиз. М.;Свердловск, 1954. 317 с.

133277. Коньков А.С. Очистка и отделка поковок. . К.-Свердловск, 1960. 68 с.

133278. Коньков А.С. Снижение припусков в кузнечном поизводстве. Кн. изд-во. Челябинск, 1957. 72 с.

133279. Коньков А.С. Снижение припусков при штамповке поковок. Машгиз. М.;Свердловск, 1961. 168 с.

133280. Коньков П.С. Техническое нормирование труда на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1971. 351 с.

133281. Конюх В. Я. Газокислородная плавка металлов. Наукова думка. К., 1979. 167 с.

133282. Конюх В.Я., Приймачек В.В., Прохоренко К.К. Факельня продувка расплавов. Техніка. К., 1977. 87 с.

133283. Конюхов А.Д., Осадчук Г.И. Коррозионностойкие материалы для кузовов вагонов. Транспорт. М., 1987. 140 с.

133284. Конюхов Н.Е., Плют А.А., Шаповалов В.М. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. Энергия.Ленингр. отд.. Ленинград, 1977. 160 с.

133285. Конюхав Н. Е., Плют А. А., Марков П. И. Оптоэлектронные контрольно-измерительные устройства. Энергоатомиздат. М., 1985. 152 с.

133286. Конюхов Н.Е., Медников Ф.М., Нечаевский М.Л. Электромагнитные датчики механических величин. Машиностроение. М., 1987. 256 с.

133287. Мамонтова М.С. Традиционная или электронная: какую книгу читать. . , . С. 28-31

133288. Конюхов Н.Е. Электромеханические функциональные преобразователи. Машиностроение. М., 1977. 239 с.

133289. Колганова А.А. Библиотека как автор электронных изданий. . , . С. 32-41

133290. Евтюхина Е.А. Классификация информационных потребностей в библиотеке. . , . С. 42-47

133291. Мелентьева Ю.П. Понятия "чтение" и "культура чтения" в контексте русской культурной традиции. . , . С. 48-52

133292. Конюхов С. М., Гектина Р. Ф. Высокопроизводительный слесарно-сборочный инструмент. Машгиз. М., 1958. 136 с.

133293. Конюшая Ю.П. Открытия и научно-техническая революция. Моск. рабочий. М., 1974. 494 с.

133294. Конюшая Ю. П. Открытия советских ученых. МГУ. М., 1988. 477 с.

133295. Конюшая Ю. П. Открытия советских ученых. МГУ. М., 1988. 232 с.

133296. Конюшко З.М. Расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций с учетом пластических деформаций. . М., 1960. 176 с.

133297. Григорьева Д.Н. Правовая основа обязательного экземпляра документов: итоги и перспективы. . , . С. 53-57

133298. Соков П.С. Посвящается первому директору Московского библиотечного института : [Г. К Дерман]. . , . С. 66-70

133299. Андреева О.В. Букинистическая библиография как источник по истории книги (1920-1930-е гг.). . , . С. 75-81

133300. Климаков Ю.В. Летописец русской истории : [Н. П. Барсуков]. . , . С. 82-88

133301. Сухоруков К.М. Издательско-книготорговая библиография сегодня. . , . С. 12-23

133302. Савина И.А. Библографический язык в современном обществе. . , . С. 24-27

133303. Научно-исследовательская и научно-информационная работа в РКП: перспективы развития. . , . С. 28-30

133304. Конюшков Г.В., Копылов Ю.Н. Диффузная сварка в электронике. Энергия. М., 1974. 167 с.

133305. Шатохина Н.З. Краеведческие библиографические ресурсы областных библиотек. . , . С. 31-38

133306. Дворкина М.Я. Западное библиотековедение на российской почве: первая четверть ХХ в.. . , . С. 71-75

133307. Мелентьева Ю.П. Теория библиопсихологии Н. А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких ученых. . , . С. 76-78

133308. Каратыгина Т.Ф. Б. С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества. . , . С. 79-81

133309. Касинец Э. "Американская тема" Л. Б. Хавкиной. . , . С. 82-87

133310. Коняева Н.А., Кузнецова Л.И. Специальная обувь. Профизат. М., 1990. 112 с.

133311. Кооп С.Г. Термическая обработка быстрорежущей стали. Металлургиздат. М., 1956. 120 с.

133312. Лихачев В.А., Панин В.Е., Засимчук Е.Э., Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации. Наукова думка. Запорожье, 1989. 320 с.

133313. Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. Штиинца. Кишинев, 1989. 207 с.

133314. Координатные измерительные машины и их применение. Машиностроение. М., 1988. 328 с.

133315. Коорт А. Стохастическое моделирование на компьютере. Частные проблемы. Валгус. Таллин, 1981. 82 с.

133316. Копанев П.И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. Вышэйш. школа. Минск, 1986. 269 с.

133317. Копаневич Е. Г. Точность изготовления заготовок. Машгиз. М., 1963. 364 с.

133318. Копаневич Е.Г. Установочно-зажимные станочные приспособления в приборостроении. Машиностроение. М., 1971. 279 с.

133319. Копачевский Н.Д., Крейн С.Г., Нго Зуй Кан, Операторные методы в линейной гидродинамике. Эволюционные и спектральные задачи. Наука. М., 1989. 416 с.

133320. Копвиллем У.Х., Пранц С.В. Поляризационное эхо. Наука. М., 1985. 192 с.

133321. Копвиллем У.Х. Эхо в физике. Знание. М., 1981. 64 с.

133322. Копейка П.И. Эффективность деятельности НИИ и КБ. Экономика. М., 1983. 57 с.

133323. Копейкин А. М., Тайнов А. И., Цветков Ю. Ю. Рассчет и проектирование лентопротяжных механизмов приборов. ЯПИ. Ярославль, 1974. 112 с.

133324. Копейкин Б. А. Меры безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. Профиздат. М., 1954. 115 с.

133325. Копейкин В.А., Климентьева В.С., Красный Б.Л. Огнеупорные растворы на фосфатных связующих. Металлургия. М., 1986. 104 с.

133328. Копелович А.П. Инженерные методы расчета при выборе автоматических регуляторов. Металлургиздат. М., 1960. 190 с.

133329. Ильина О.Н. В.Н. Тукалевский - библиотекарь, библиограф, библиофил. . , . С. 88-101

133330. Копелович А.П. Краткий справочник по автоматическому регулированию в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1963. 407 с.

133331. Семеновкер Б.А. Выходные сведения в рукописных книгах. . , . С. 102-105

133332. Щербак Н.Л. Бюро международной библиографии при Академии наук и Петроградская книжная палата : [сотрудничество в начале ХХ века]. . , . С. 106-114

133333. Джиго А.А., Сухорукова Е.М. Всемирный конгресс библиотекарей и информационных работников. . , . С. 145-152

133334. Соков П.С. 36-я международная научная конференция АБДОС. . , . С. 152-154

133335. Копельман Л.А. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. Машиностроение.Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 231 с.

133337. Николай Коперник. Знание. М., 1973. 64 с.

133338. Копецкий Ч.В., Сидоров М.А. В одном кристалле - ЭВМ. Сов. Россия. М., 1985. 72 с.

133339. Копецкий Ч.В. Структура и свойства тугоплавких металлов. Металлургия. М., 1974. 206 с.

133340. Копничев Л.Н. Принципы построения аппаратуры для передачи дискретной информации. Связь. М., 1972. 154 с.

133341. Гапоненко Н.П., Огренич Е.В. Проектирование гофрированных тепловодов. . , . С. 5-8.

133342. Гулин С.П. Анализ спектра отклика нелинейности, представленной функцией динамического насыщения, при многочастотном воздействии. . , . С. 8-13.

133343. Захарченко А.А., Кутний В.Е., Прохорец И.М., Рыбка А.В., Хажмурадов М.А. Определение параметров переноса заряда в CdTe детекторах y-излучения методами математического моделирования. . , . С. 13-15.

133344. Пиза Д.М., Чернобородова Н.П., Чернобородов М.П. Усовершенствование метеоканала аэродромного радиолокационного комплекса "Днепр-А". . , . С. 16-20.

133345. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329. . , . С. 58-60.

133346. Достижения банков по состоянию на 1.04.2008 г.. . , . С.14-19.

133347. Кравчук М. Выход отменяется: [Инвестиционный рынок сегодня]. . , . С. 38-41.

133348. Медпомощь организуют профессионалы: [Медицинское страхование на рынке страховых услуг]. . , . С. 52-55.

133349. Псарев В.И., Пархоменко Л.А., Пьянкова Ю.В. О технике индетификации при системном анализе тонких островковых пленок. . , . С. 20-25.

133350. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Застосування мереж Петрі для моделювання систем електронної комерції. . , . С. 26-33.

133351. Захматов В.Д., Щербак Н.В., Коваль Н.В. Перспективний шлях перетворення армії: [Нова зброя захисного призначення]. . , . С. 21-23.

133352. Герасин С.Н., Козлов М.А. Стохастическая модель изменяющихся межпроизводственных потоков. . , . С. 33-37.

133353. Гороховатский В.А., Кузьмин С.В. Статистический анализ значений характеных признаков при распознавании изображений. . , . С. 37-43.

133354. Долгов В.И., Неласая А.В. Геометрический подход к сложению дивизоров гиперэллиптической кривой. . , . С. 44-50.

133355. Дьячук Т.С., Кудерметов Р.К. Распределение заданий в многопроцессорной системе. . , . С. 51-54.

133356. Егошина А.А. Формальная модель словообразовательной семантики. . , . С. 57-57.

133357. Журавлев В.Н., Архипова Е.А. Анализ метода расчета параметра эффективности маскирования речи в технических каналах утечки. . , . С. 57-64.

133358. Ильяшенко М.Б. Алгоритм оптимального резервирования распределенных вычислительных ресурсов по критерию эффективного использования вычислительных узлов. . , . С. 64-69.

133359. Курапов С.В. Конструктивный алгоритм для раскраски кубических графов. . , . С. 69-75.

133360. Липчанский А.И., Давыдов А.А. Классификация основных показателей для оценки надежности и диагностируемости компьютерных систем. . , . С. 76-79.

133361. Новотарский М.А. Алгебра процессов для имитационного моделирования сложных дискретных систем. . , . С. 79-86.

133362. Становский А.Л., Лысенко Т.В., Носенко Т И., Лысенко Е.В. Синхронизирующее управление экстремумами отдаленных состояний. . , . С. 86-89.

133363. Бодянский Е.В., Кулишова Н.Е. Интерполирующая нейро-фаззи-сеть для моделирования цветопередачи печатной системы. . , . С. 90-96.

133364. Киприч Т.В., Дубровин В.И. Анализ модификаций самоорганизующихся карт Кохогена по критериям регулярности и точности аппроксимации. . , . С. 96-99.

133365. Руденко О.Г., Заец А В., Ткач Ю.Э. Управление нагрузкой в распределенной компьтерной сестеме при помощи нейронных сетей. . , . С. 99-101.

133366. Савельев А.В. Обзор изобретений в области нейрокибернетики и нейромоделирования. . , . С. 101-111.

133367. Афонин Ю. С., Дубровин В. И., Манило Т. В. Применение методов Вейвлет-анализа и преобразования Фурье в задачах диагностики объектов по виброаккустическому сигналу. . , . С. 112-117.

133368. Дубровин В.И., Дейнега Л.Ю. Подсистема визуализации базы знаний экспертной системы технической диагностики. . , . С. 117-121.

133369. Киричек Г. Г. Електронна бібліотека як об'єкт освітніх технологій. . , . С. 122-127.

133370. Мусиенко М.П., Томенко В.И. Беспроводные информационно-комуникационные и навигационные технологии на транспортных средствах. . , . С. 127-131.

133371. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Панченко И.В. Определение управляющих воздействий на выходе нечеткого регулятора при идентичных треугольных функциях принадлежности с ограничением. . , . С. 132-134.

133372. Никитина Т.Б. Синтез цифрового нелинейного робастного управления многоканальными системами. . , . С. 134-143.

133373. Потапенко Е.М., Казурова А.Е., Душинова Е.В., Левыкина В.И. Асимптотическое выполнение математических операций на многофазных сигналах. . , . С. 144-147.

133374. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 112 с.

133375. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 190 с.

133376. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 144 с.

133377. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 134 с.

133378. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 222 с.

133379. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 160 с.

133380. Потапенко Е.М., Соломаха А.В. Синтез и анализ компенсатора пассивного LC-фильтра на выходе преобразователя частоты. . , . С. 148-151.

133381. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 272 с.

133382. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 256 с.

133383. Цыганаш В.Е., Зверев В.М., Белоиваненко Ю.С. Анализ задачи оптимального управления процессом преобразования энергии в турбоагрегате. . , . С. 151-154.

133384. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 132 с.

133385. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2008. 176 с.

133386. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2008. 84 с.

133387. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 276 с.

133388. Банківська справа. Знання. Київ, 2008. 96 с.

133389. Гнатейко О.З., Лук'яненко Н.С. Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища: [Дія ксенобіотиків. Екопатології. Система захисту організму]. . , . С. 32-38.

133390. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2008. 66 с.

133391. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2008. 48 с.

133392. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Юрінком Інтер. К., 2008. 336 с.

133393. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2008. 52 с.

133395. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2008. 44 с.

133396. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2008. 62 с.

133397. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2008. 159 с.

133398. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2008. 48 с.

133399. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2008. 30 с.

133400. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2008. 100 с.

133401. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2008. 160 с.

133402. За рулем. За рулем. М., 2008. 298 с.

133403. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2008. 128 с.

133404. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2008. 80 с.

133405. Науковий світ. ВАК України. К., 2008. 32 с.

133406. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2008. 80 с.

133407. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2008. 64 с.

133408. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2008. 132 с.

133409. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2008. 68 с.

133410. Гончаров Ю.П., Панасенко М.В., Божко В.В., Хворост М.В., Єресько О.В., Замаруєв В.В., Івахно В.В., Васькевич А.В., Любіч Р.І. Перетворювач з вольтододатком на повністю керованих напівпровідникових приладах для тягових підстанцій постійного струму. . , . С. 4-11.

133411. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2008. 96 с.

133412. Двигателестроение. Двигателестроение. Санкт-Петербург, 2008. 60 с.

133413. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2008. 72 с.

133414. Андриенко П. Д., Шило С. И., Немудрый И. Ю. Исследование режимов торможения в системе импульсного регулирования сериесного электродвигателя. . , . С. 11-14.

133415. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2008. 112 с.

133416. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 32 с.

133417. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

133418. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2008. 116 с.

133419. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 40 с.

133420. Электричество. Знак. Москва, 2008. 72 с.

133421. Глебин А.Г. Принцип построения системы управления резонансным инвертором тока тиристорного преобразователя частоты для индукционного нагрева металлов. . , . С. 15-18.

133422. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2008. 56 с.

133423. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2008. 56 с.

133424. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2008. 175 с.

133425. Стрункин Г.Н. Оптимизация частоты коммутации двухуровневого автономного инвертора напряжения. . , . С. 19-22.

133426. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2008. 72 с.

133427. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 116 с.

133428. Переверзев А.В., Кузнецов Д А. Многоуровневый автономный инвертор напряжения с одноуровневым источником напряжения. . , . С. 23-28.

133429. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2008. 64 с.

133430. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2008. 152 с.

133431. Тиховод С.М. Совершенствование методики расчета установившихся процессов в электрических цепях переменного тока. . , . С. 29-33.

133432. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2008. 142 с.

133433. Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Жуйков М.В. Енергетичні характеристики тиристорних електроприводів постійного струму у динамічному режимі їх роботи. . , . С. 33-38.

133434. Економіка України. Преса України. Київ, 2008. 96 с.

133435. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2008. 76с.

133436. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2008. 40 с.

133437. Орловский И.А., Бут Ю.С. Уточненные математическая и имитационная модели электропривода перемещения мостового крана. . , . С. 39-51.

133438. Соколов В.П. Устройство для контроля высоких значений постоянного напряжения. . , . С. 51-53.

133439. Синявский А.А. Учет эффекта упругого сплющивания рабочих валков в имитационной модели электроприводов клетей непрерывного тонколистового прокатного стана. . , . С. 54-61.

133440. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2008. 32 с.

133441. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2008. 192 с.

133442. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2008. 160 с.

133443. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2008. 192 с.

133444. Волков А.В., Крикота С.М. Имитационная модель двухзвенного непосредственного преобразователя частоты, нагруженного на асинхронный двигатель. . , . С. 61-70.

133445. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2008. 127 с.

133446. Трухин А.С. Имитационная модель реверсивного тиристорного электропривода постоянного тока с раздельным управлением. . , . 71-75 c.

133447. Мирошниченко О.Г. Компенсация реактивной мощности в узлах энергосистемы с учетом фактических графиков нагрузок. . , . С. 76-82.

133448. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2008. 122 с.

133449. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 72 с.

133450. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2008. 228 с.

133451. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2008. 80 с.

133452. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2008. 160 с.

133453. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2008. 48 с.

133454. Охорона праці. Новий друк. К., 2008. 64 с.

133455. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2008. 126 с.

133456. Логвин М.М. Духовні засади збереження фізичного здоров'я та генофонду суспільства: [Статєве здоров'я. Статєва культура та генофонд нації. Генетика. Явище телегонії]. . , . С. 49-53.

133457. Степченко Я. Управление персоналом: [Мотивация персонала]. . , . С. 25-29.

133458. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

133459. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2008. 128 с.

133460. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 64 с.

133461. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2008. 240 с.

133462. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2008. 52 с.

133463. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Юрінком Інтер. К., 2008. 352 с.

133464. Полис (политические исследования). Наука. М., 2008. 192 с.

133465. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2008. 68 с.

133467. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 "Аналіз технології виготовлення виробів РЕА" з дисципліни "Конструювання та технології РЕА". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 19 с.

133468. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2008. 248 с.

133469. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2008. 224 с.

133470. Вища школа. Знання. Київ, 2008. 128 с.

133471. Вища школа. Знання. Київ, 2008. 128 с.

133472. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2008. 128 с.

133473. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2008. 147 с.

133474. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2008. 64 с.

133475. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2008. 46 с.

133476. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2008. 32 с.

133477. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2008. 145 с.

133478. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2008. 164 с.

133479. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2008. 75 с.

133481. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2008. 184 с.

133482. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2008. 352 с.

133483. Образотворче мистецтво. Національна спілка художників України. К., 2008. 152 с.

133484. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2008. 64 с.

133485. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2008. 94 с.

133486. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2008. 60 с.

133487. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2008. 55 с.

133488. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2008. 158 с.

133489. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2008. 130 с.

133490. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 74 с.

133491. Нанотехнологии. Изд.дом."Деловая пресса". М., 2008. 80 с.

133492. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2008. 178 с.

133493. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2008. 32 с.

133494. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2008. 48 с.

133495. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2008. 98 с.

133496. Электричество. Знак. Москва, 2008. 76 с.

133497. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2008. 80 с.

133498. Motor news. Мотор Прес. К., 2008. 144 с.

133499. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2008. 60 с.

133500. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2008. 56 с.

133501. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2008. 96 с.

133502. Техника машиностроения. Вираж-Центр. Москва, 2008. 64 с.

133503. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2008. 72 с.

133504. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2008. 80 с.

133505. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2008. 287 с.

133506. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2008. 92 с.

133507. Журналист. Издательский дом "Журналист". М., 2008. 96 с.

133508. Журналист. Издательский дом "Журналист". М., 2008. 96 с.

133509. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

133510. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2008. 64 с.

133511. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2008. 95 с.

133512. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 48 с.

133513. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 48 с.

133514. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2008. 112 с.

133515. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 48 с.

133516. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2008. 93 с.

133517. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2008. 73 c.

133518. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

133519. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2008. 128 с.

133520. Социологические исследования. Наука. Москва, 2008. 170 с.

133521. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2008. 108 с.

133522. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2008. 96 с.

133523. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2008. 191 с.

133524. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 60 с.

133525. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 158 с.

133526. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 176 с.

133527. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2008. 80 с.

133528. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2008. 168 с.

133529. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 264 с.

133530. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2008. 80 с.

133531. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2008. 66 с.

133532. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2008. 224 с.

133533. Економіка України. Преса України. Київ, 2008. 96 с.

133534. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2008. 64 с.

133535. Науковий світ. ВАК України. К., 2008. 32 с.

133536. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2008. 164 с.

133537. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2008. 132 с.

133538. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2008. 56 с.

133539. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 174 с.

133541. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 134 с.

133542. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2008. 46 с.

133543. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2008. 96 с.

133544. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2008. 108 с.

133545. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2008. 32 с.

133546. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2008. 160 с.

133547. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

133548. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2008. 96 с.

133549. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 50 с.

133550. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

133551. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 28 с.

133552. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 28 с.

133553. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2008. 64 с.

133554. Business Spotlight. ООО "Издательство " Экономика". К., 2008. 82 c.

133555. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2008. 98 с.

133556. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Навчальна книга, Богдан. Тернопіль, 2000. 248 с.

133557. Кабак В. С., Уваров Р. В. Функціональні пристрої телефонів мобільного зв'язку. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 370 с.

133558. Перегрін Г. Р., Башмакова Л. І., Поспеєва І. Є., Соріна О. О. Інженерні помилки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 289 с.

133559. Явтушенко О. В. Проектування та розрахунок кривошипних пресів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 301 с.

133560. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Афіша. Львів, 2000. 412 с.

133561. Ла Рош В., Майєр К., Гооффаккер Г. Вступ до практичної журналістики. Академія Української Преси. К., 2005. 229 с.

133562. Копничев Л.Н. Передача данных. Связь. М., 1979. 136 с.

133563. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 130 с.

133564. Копничев Л.Н., Лещук И.А. Документальная электросвязь. Связь. М., 1977. 184 с.

133565. Заика А. Юрий Стабилизатор: [Энергетическая политика в Украине. Структура потребления электроэнергии. Экспорт электроэнергии]. . , . С. 23-24.

133566. Гриньков Д. Вставай, золотко!: [Международные финансы. Распродажв золота]. . , . С. 38-40.

133567. Уляницкая А. Дело случая: [Социальное страхование от несчастного случая. Смертельная программа]. . , . С. 42-44.

133568. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 114 с.

133569. Пашкеев С. Не железобетонно: [Американская строительная компания Bechtel]. . , . C. 48-50.

133570. Копилевич Э.В., Пурник М.А., Федоров С.А. Диагностика подвески автомобилей. Транспорт. М., 1974. 50 с.

133571. Король-Королевская А. Сладкий бизнесмен: [Бобринский А.А. - основатель сахарной промышленности в Украине]. . , . С.52-55.

133572. Сердюков С. Отшельник, влюбленный в жизнь: [Географический и туристический очерк княжества Монако]. . , . С. 65-58.

133573. Копецкий Ч.В., Орлов А.Н., Фионова Л.К. Границы зерен в чистых материалах. Наука. М., 1987. 157 с.

133574. Коперник Н. Сборник статей и материалов. К 410-летию со дня смерти (1543-1953). Акад. наук СССР. М., 1955. 112 с.

133575. Копельман Б. Материалы для ядерных реакторов. Госатомиздат. М., 1962. 496 с.

133577. Черкашин И. "Правительство не вмешивается в нашу деятельность...": [Интервью с пердседателем Национального агенства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР)]. . , . С. 72-76.

133578. Копелев С.З., Тихонов Н.Д. Расчет турбин авиационных двигателей. Машиностроение. М., 1974. 267 с.

133579. Конюшков Г.В., Масленников В.Н. Соединение узлов электровакуумных приборов при камерной и гнездовой откачке. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 19 с.

133580. Контроль качества изоляции при изготовлении статорных обмоток высоковольтных машин. ЦИНТИЭлектропром. М., 1963. 24 с.

133581. Субботин С.А., Олейник А.А. Сравнительный анализ методов эволюционного поиска. . , . С. 44-49.

133582. Назаров В.В. Распределительная электрическая сеть (ресурсо- и энергосбережение). . , . С. 35-38.

133583. Хоренженко Ю.В., Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Шовкалюк Ю.В. Досвід роботи ТЕО будівництва автономної котельні на відходах деревини підприємства в м. Києві. . , . С. 53-59.

133588. Линден И.Л. Новый инструмент оценки качества библиотечного обслуживания - ServQual/LibQual. . , . С. 45-54

133589. Броневская Н.А. Изучение качества библиотечно-информационного обслуживания студентов-заочников. . , . С. 55-61

133590. Харыбина Т.Н., Слащева Н.А., Мохначева Ю.В. Комплексная методика изучения информационных потребностей пользователей. . , . С. 62-71

133591. Лойкова А.М. Новые аспекты в справочно-библиографическом и информационном обслуживании. . , . С. 72-77

133592. Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования. . , . С. 78-82

133593. Бычкова Е.Ф. Виды экологической информации и способы ее предоставления. . , . С. 83-99

133594. Езова С.А. Коммуникативная компетенция библиотечного специалиста. . , . С. 100-107

133595. Сукиасян Э.Р. Компетентноностный подход: еще одна возможность уйти в сторону от реальных задач библиотечного образования. . , . С. 107-115

133596. Стрелкова И.Б. Исследование проблемы управления творческими сотрудниками в библиотеках вузов Республики Беларусь. . , . С. 115-123

133597. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2008. 80 с.

133598. Контактная точечная сварка чистого титана с нержавеющей сталью 304. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

133599. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

133600. Вища школа. Знання. Київ, 2008. 128 с.

133601. Копейкин Б.В., Смирнов Е.А., Багиев Г.Л. Эффективность энергосбережения. Энергоатомиздат. Ленинград, 1985. 112 с.

133602. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2008. 62 с.

133603. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2008. 160 с.

133604. Литейное производство. Фолиум. М., 2008. 48 с.

133605. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2008. 80 с.

133606. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2008. 128 с.

133607. Контактные поверхности в испытательной и промышленной атмосфере. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

133608. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2008. 96 с.

133609. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 142 с.

133610. Конференция работников центральных заводских лабораторий инструментальных и машиностроительных заводов. 11-я/Москва/1968 ХІ конференция работников центральных заводских лабораторий инструментальных и машиностроительных заводов. 13-17 мая 1968. ВНИИ. М., 1968. 97 с.

133611. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2008. 292 с.

133612. Социологические исследования. Наука. Москва, 2008. 160 с.

133613. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2008. 128 с.

133614. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2008. 64 с.

133615. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2008. 100 с.

133616. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2008. 124 с.

133617. Психология и соционика межличностных отношений. Международній институт соционики. К., 2008. 64 с.

133618. Конференция по физико-химическим основам производства стали, 8-я. Москва.1977 VIII конференция по физико-химическим основам производства стали. Б.и.. М., 1977. 173 с.

133619. Конференция по физико-химическим основам производства стали, 8-я. Москва.1977 VIII конференция по физико-химическим основам производства стали. Б.и.. М., 1977. 194 с.

133620. Конференция по физико-химическим основам производства стали, 5-я. Москва.1958 Пятая конференция по физико-химическим основам производства стали. Б.и.. М., 1959. 178 с.

133622. Турбизнес. Турбизнес. Москва, 2008. 36 с.

133623. Турбизнес. Турбизнес. Москва, 2008. 96 с.

133624. Турбизнес. Турбизнес. Москва, 2008. 76 с.

133625. Контроль микровключений и спецификации чистоты мелкозернистых сталей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

133626. Staccy D. Контроль температуры форм. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

133629. Бачурин В. В., Ваксенбург В. Я., Дьяконов В. П. Схемотехника устройств на мощных полевых транзистоpax. Радио и связь. М., 1994. 280 с.

133630. Контактные материалы группы Ag-Meo исследования, разработка и оценка характеристик. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

133631. Глимм Дж., Джаффе А. Математические методы квантовой физики. Мир. М., 1976. 448 с.

133633. Копничев Л.Н., Сахарчук С.И. Телеграфия и оконечное оборудование документальной электросвязи. Радио и связь. М., 1990. 319 с.

133634. Копничев Л. Н. Эксплуатация абонентских пунктов передачи данных. Радио и связь. М., 1982. 126 с.

133635. Копняев В.П. Методы анализа прибыли и рентабельности предприятий. Финансы. М., 1969. 128 с.

133636. Копняев П. П. Основы электротехники. ХТИ. Харьков, 1922. 92, IV с. : табл., черт.

133637. Копп В.Я. Пневматические модульные манипуляторы в сборочном производстве. ВНИИТЭМР. М., 1989. 52 с.

133638. Коппенберг Г., Венцель В. Кислородное дутье в шахтной печи. Металлургиздат. М., 1959. 158 с.

133639. Коптев А. А. Монтаж кабельных сетей. Высш. школа. М., 1983. 247 с.

133640. Коптев А.А. Монтаж цеховых электрических сетей напряжением до 1кВ. Энергоатомиздат. М., 1988. 191 с.

133641. Коптев А.А. Монтажные требования к электрооборудованию и материалам. Энергоиздат. М., 1982. 97 с.

133642. Коптев А.А. Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования. Энергоатомиздат. М., 1983. 120 с.

133643. Коптев А.А. Справочник молодого электромонтажника по кабельным сетям. Высшая школа. М., 1987. 208 с.

133644. Коптев А. А. Электромонтер оперативно-выездной бригады подстанций. Высш. школа. М., 1988. 255 с.

133645. Коптев И.В. Теория воздушных линий связи. Связьиздат. М., 1956. 282 с.

133648. Овчінніков О.В., Шевченко В.Г., Волчок І.П. Легований киснем губчастий титан для одержання титанових сплавів. . , . С. 78-80.

133649. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. вычисл. матем. Методические указания и индивидуальные задания по курсу "Вычислительная техника и программирование". ЗНТУ. Запорожье, 1996. 33 с.

133650. Тиховод С.М. Система компьютерного моделирования динамических процессов в нелинейных магнитоэлектрических цепях. . , . С. 16-23.

133651. Грин Брайан Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. Едиториал УРСС. М., 2004. 288 с.

133652. Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика". Ижевск, 2000. 272 с.

133653. Харахулах В., Лесовой В., Мельник В. Состояние и перспективы развития сталеплавильного производства ГМК Украины до 2012-2015. . , . С. 6-10.

133654. Новикова И. М. Основы оптимизации (курс лекций). Мир. М., 1980. 345 с.

133655. Копферман Г. Ядерные моменты. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 486 с.

133656. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. Наука. М., 1972. 367 с.

133657. Копыленко В. П. Определение напряжений и перемещений при динамической нагрузке. МАИ. Москва, 1950. 309 с. : черт.

133658. Гасанов Э.Э. Функционально-сетевые базы данных и сверхбыстрые алгоритмы поиска: Конспект лекций.. Издательский центр РГГУ. М., 1997. 88 с.

133659. Копылов А.П. Устойчивость в С-норме классов отображений. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1990. 221 с.

133660. Копылов В. В. В мире полимеров. Знание. М., 1983. 176 с.

133661. Копылов В. В. Штурм теплового барьера. Наука. М., 1977. 120 с.

133662. Копылов В. В. Штурм теплового барьера. Наука. М., 1983. 168 с.

133663. Копылов Г.И. Всего лишь кинематика. Наука. М., 1981. 176 с.

133664. Копылов Г.И. Основы кинематики резонансов. Наука. М., 1970. 487 с.

133665. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. Высшая школа. М., 1987. 248 с.

133667. Допомога на випадок безробіття. . , . С. 37-38.

133668. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

133669. Допомога на випадок безробіття. . , . С. 37-38.

133670. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

133671. Добровільне страхування від нещасного випадку на виробництві. . , . С. 16.

133672. Буслов В. А., Яковлев С. Л. Численные методы. Исследование функций. . СПб., 2001. 59 с.

133673. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008р. №654. . , . С. 31-33.

133674. Буслов В. А., Яковлев С. Л. Численные методы. Решение уравнений. . СПб., 2001. 44 с.

133675. Лещев В. А. Создание интерактивного web-сайта. Питер. СПб., 2003. 544 с.

133676. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б., Часовских А. А. Алгоритмические основы эллиптической криптографии. Изд. дом "Вильямс". М., 2004. 499 с.

133677. Каррано Ф.М.. Причард Дж.Дж. Абстракция данных и решение задач на C++. Стены и зеркала. Изд. дом "Вильямс". М., 2003. 848 с.

133678. Копылов И. П. Применение вычислительных машин в инженерно-экономических расчетах : электрические машины. Высш. школа. М., 1980. 256 с.

133679. Копылов И. П. Электрические машины. Энергоатомиздат. М., 1986. 360 с.

133680. Копылов И. П., Щедрин О. П. Расчет на ЦВМ характеристик асинхронных машин. Энергия. М., 1973. 120 с.

133681. Копылов И. П., Маринин Ю. С. Тороидальные двигатели. Энергия. М., 1971. 95 с.

133682. Копылов И. П. Электромеханические преобразователи энергии. Энергия. М., 1973. 400 с.

133683. Копылов И. П., Фрумин В. Л. Электромеханические преобразование энергии в вентильных двигателях. Энергоатомиздат. М., 1986. 168 с.

133684. Копылов П. М. Сети телевизионного вещания. Связь. М., 1980. 232 с.

133685. Копылов П. М., Тачков А. Н. Телевидение и голография. Связь. М., 1976. 168 с.

133686. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках. Лениздат. Ленинград, 1975. 392 с.

133687. Копылов Ю.А. Метод потенциальных ям в курсе общей физики. Днепропетровский с.-х. ин-т. Каф. физики. Днепропетровск, 1972. 150 с.

133688. Копытин Л. В. Разработка и исследование стали повышенной прокаливаемости для тяжелонагруженных крупногабаритных подшипников качения. Отдел научно-техн. информации. М., 1965. 20 с.

133689. Копытов В.Ф. Механизированные кузнечные печи. Машгиз. К.; М., 1952. 70 с.

133691. Копытов В.Ф. Нагрев стали в печах. Металлургиздат. М., 1955. 264 с.

133692. Копытов Ю. В., Чуланов Б. А. Экономия электроэнергии в промышленности. Справочник. М., 1978. 118 с.

133693. Копытов Ю. В., Чуланов Б. А. Экономия электроэнергии в промышленности. Энергоатомиздат. М., 1982. 109 с.

133694. Копьев И.М., Овчинский А.С. Разрушение металлов, армированных волокнами. Наука. М., 1977. 240 с.

133696. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Феникс. Ростов н/Д, 2003. 144 с.

133697. Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г. Диагностика зависания и неисправностей компьютера. Феникс. Ростов н/Д, 2001. 320 с.

133698. Копьев С.Ф. Вспомогательное оборудование машинных цехов электростанций. Госэнергоизд. М., 1954. 296 с.

133699. Лав Р. Разработка ядра Linux. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 448 с.

133700. Никитенко К. Корабелы. Знание. М., 1983. 48 с.

133701. Форта Б. Освой самостоятельно SQL. Издат. дом "Вильямс". М., 2005. 288 с.

133702. Кораблев А.И., Решетов Д.Н. Повышение несущей способности и долговечности зубчатых передач. Машиностроение. М., 1968. 288 с.

133703. Кораблев В.В., Чепарухин В.В. Сканирующие электронные пучки в исследовании твердого тела. Ленингр. политехн. ин-т. Ленинград, 1978. 85 с.

133704. Кораблев В.П. Устройства электробезопасности. Энергия. М., 1979. 70 с.

133705. Кораблев В. П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности. Химия. Москва, 1991. 237 с.

133706. Кораблев Л.Н. Лампы с холодным катодом. Акад. наук СССР. М., 1961. 176 с.

133707. Харт Д. М. Системное программирование в среде Windows. Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 592 с.

133708. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 1120 с.

133709. Скляр А.Я. Введение в InterBase. Горячая линия-Телеком. М., 2002. 517 с.

133710. Фрэнк Д. Луна Введение в программирование трехмерных игр с DirectX 9.0. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 440 с.

133712. Шиндер Т., Шиндер Д. ISA Server 2004. Издательско-торговый дом "Русская Редакция"; "БХВ-Петербург". М.; СПб, 2006. 1088 с.

133713. Кораблев П.А., Суминов В.М. Автоматизация поднастройки инструмента на токарных автоматах. Машгиз. М., 1963. 132 с.

133714. Кораблев П. А. Обработка на агрегатных станках в приборостроении. Машгиз. М., 1960. 167 с.

133715. Кораблев П.А. Точность обработки на металлорежущих станках в приборостроении. Машгиз. М., 1962. 227 с.

133716. Корбанский И. Н. Антенны. Энергия. М., 1973. 334 с.

133717. Кораблев С. С., Шапин В. И., Филатов Ю. Е Вибродиагностика в прецизионном приборостроении. Машиностроение. Ленинград, 1984. 84 с.

133718. Корасташевский Л. В., Штремель Г. Х., Лашков В. Д. Основы проектирования электрооборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий. Высшая школа. М., 1980. 272 с.

133719. Лидовский В. В. Теория информации. Компания Спутник+. М., 2004. 111 с.

133721. Культин Н.Б. С++ Builder в задачах и примерах. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 336 с.

133722. Бруй В.В., Карлов С.В. LINUX-сервер: пошаговые инструкции инсталляции и настройки.. СИП РИА. М., 2003. 572 c.

133723. Корбетт Д. Кумаонские людоеды. Географгиз. М., 1959. 175 с.

133724. Корбетт Дж. Храмовый тигр. Наука. М., 1964. 144 с.

133725. Корбут А. А., Финкельштейн Ю. Ю. Дискретное программирование. Наука. М., 1969. 368 с.

133726. Корбут В.А. Новая техника села. Знание. М., 1972. 47 с.

133727. Корбут Л.А. Основные направления технического прогресса в сельском хозяйстве. Знание. М., 1967. 32 с.

133728. Кордаков И.А. Секреты домашнего хозяйства. Б.и.. Алма-Ата; Казахстан, 1990. 222 с.

133729. Кордемский Б.А. Математика изучает случайности. Просвещение. М., 1975. 223 с.

133730. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. Физматгиз. М., 1959. 575 с.

133731. Кордемский Б. А. Математическая смекалка. Физматгиз. М., 1963. 567 с.

133732. Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Системы открытого доступа к информации: причины и истории возникновения.. . , . С. 16-29

133733. Кордонский Х.Б. Приложения теории вероятностей в инженерном деле. Физматгиз. М., 1963. 435 с.

133735. Мифы и легенды народов мира. Древняя Греция. Литература, Мир книги. М., 2004. 496 с.

133736. Рэй Э., Макинтош Дж. Perl & XML. Библиотека программиста. Питер. СПб., 2003. 208 с.

133737. Дедков В. Настольная книга мастера Adobe Photoshop. Компьютер Пресс. М., 2001. 224 с.

133738. Поляк-Брагинский А. В. Администрирование сети на примерах. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 320 с.

133739. Оберг Роберт, Дж. Торстейнсон Питер Архитектура .NET и программирование с помощью Visual C++. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 656 с.

133742. Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект. . , . С. 9-13.

133743. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні. . , . С. 14-18.

133744. Билоник И. М., Бережный С. П., Петрашов А. С. Влияние условий эксплуатации на износ наковален балок встряхивания электрофильтров. . , . С. 175-177.

133745. Аверкин В.П., Бобровский А.И., Веснин В.В., Радушинский В.Ф., Хоменко А.Д. Программирование на C++. . , . 252 с.

133746. Николенко Д. В. Практические занятия по Java Script для начинающих. Наука и Техника. М., 2000. 129 с.

133747. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Изд. дом "Вильямс". М., 2003. 1128 с.

133748. Кордюк О.Л. Исследование энергозсимптотическим методом концентрации напряжений и действия локальной нагрузки при изгибе пластин. Б.в.. Днепропетровск, 1979. 17 с.

133749. Кордюков В.П., Коротких Е.Л. Свободная ковка на молотах. Машиностроение. М., 1974. 214 с.

133750. Коревицкая М. Г. Неразрушающие методы контроля качества железобетонных конструкций. Высш. школа. М., 1989. 79 с.

133751. Дворкина М.Я. Сущность и структура библиотечно-информационной деятельности. . , . С. 5-21

133753. Коренблит И.Я., Шендер Е.Ф. Спиновые стекла. Знание. М., 1984. 64 с.

133754. Зверева О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів. . , . С. 19-22.

133755. Коренев Б. Г. Введение в теорию бесселевых функций. Наука. М., 1971. 287 с.

133756. Сукиасян Э.Р. Централизованная систематизация в России. Четыре десятилетия побед и поражений. . , . С. 21-38

133757. Шилов В.В. Об учете библиотечных фондов. . , . С. 39-55

133758. Коренев Б. Г. Задачи теории теплопроводности и термоупругости : решения в бесселевых функциях. Наука. М., 1980. 400 с.

133760. Коренев Г.В. Введение в механику управляемого тела. Наука. М., 1964. 568 с.

133761. Коренева Л.Г., Золин В.Ф., Давыдов Б.Л. Молекулярные кристаллы в нелинейной оптике. Наука. М., 1975. 136 с.

133762. Коренева Л.Г., Золин В.Ф., Давыдов Б.Л. Нелинейная оптика молекулярных кристаллов. Наука. М., 1986. 200 с.

133763. Коренева С. А. Самостоятельная работа с описаниями изобретений к патентам на немецком языке. Изд-во ун-та. Иркутск, 1989. 86 с.

133764. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організацій мовлення в Україні. . , . С. 63-68.

133766. Кореневский Д. Г. Устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров. Алгебраические критерии. Наук. думка. К., 1989. 208 с.

133767. Кореневский Е.Я. Исследование влияния конструктивно-технологических факторов на вибропрочностные характеритики лопаток компрессора и регулирование их в производстве. ХАИ. Харьков, 1989. 25 с.

133768. Коренман И.М. Аналитическая химия малых концентраций. Химия. М., 1966. 167 с.

133769. Коренман И. М. Количественный микрохимический анализ. Госхимиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 320 с. : ил., табл., черт.

133770. Коренман И.М. Методы количественного химического анализа. Химия. М., 1989. 128 с.

133771. Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства України. . , . С. 73-77.

133772. Коренман И.М. Микрокристаллоскопия. Госхимиздат. М., 1955. 424 с.

133773. Зеліско А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих товариств в Україні. . , . С. 78-82.

133774. Дейтел Х. М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. БИНОМ. М., 1999. 1022 с.

133775. Ткачева Н.И., Русакова Е.В., Морозов С.В. Интеграция библиотечных ресурсов для информационного обеспечения фундаментальных и прикладных исследований. . , . С. 56-61

133776. Мохначева Ю.В.. Харыбина Т.Н. Избирательное распространение информации как библиотечный сервис: основные задачи, цели и методы. . , . С. 62--67

133783. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. Факториал Пресс. М., 2002. 824 с.

133784. Таненбаум Э., Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. Питер. СПб., 2003. 877 с.

133785. Веллинг Л., Томсон Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 304 с.

133786. Microsoft Corporation Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000. Изд.- торг. дом "Русская Редакция". М., 2003. 400 с.

133787. Хидекель С.С., Кауль М.Р. Русско-английский объяснительный словарь русско-английских соответствий. ACT Астрель Тратнткнига. М., 2006. 492 с.

133791. Шрайберг Я.Л., Земсков А.И. Модели открытого доступа: история, виды, особенности, терминология. . , . С. 68-79

133792. Валентин Васильевич Лунев: [К 70-летию со дня рождения]. . , . С. 22.

133793. Motor news. Мотор Прес. К., 2008. 144 с.

133794. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

133795. Матвеев М.Ю. Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии. . , . С. 80-91

133796. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

133797. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2008. 72 с.

133798. Коготков Л.Я. Становление ГПНТБ как научно-исследовательского учреждения. . , . С. 92-99

133799. Скуляк І. Історія розвитку органів дізнання в Україні. . , . С. 144-148.

133800. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2008. 107 с.

133801. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 110 с.

133802. Охорона праці. Новий друк. К., 2008. 64 с.

133803. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII- XVIII ст.. . , . С. 153-159.

133804. Мотульский Р. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни. . , . С. 3-6

133805. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2008. 48 с.

133806. Кірюхіна Л., Кузьмініч Т. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни. . , . С. 7-10

133807. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 174 с.

133808. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2008. 48 с.

133809. Паспорти спеціальностей: [Спеціальності "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення", "Технологія машинобудування", "Діагностика матеріалів і конструкцій" та ін.]. . , . С. 17-23.

133810. Кірюхіна Л., Алейнік М. Наукове забезпечення діяльності бібліотек Білорусі. . , . С. 10-14

133811. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2008. 144 с.

133812. Долгополова О., Кузьмінич Т. Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання. . , . С. 14-17

133813. Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. Химия. М., 1970. 334 с.

133814. Коренной А.А., Войтенко А.Ф., Руденок А.Г. Научно-технический прогресс и проблемы материалосбережения. Техніка. К., 1986. 108 с.

133815. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2008. 164 с.

133816. Шереметьєва А., Фісенко Л. Інформаційний центр Національної бібліотеки Білорусі у розвитку корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі. . , . С. 18-21

133817. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2008. 40 с.

133818. Коренцвит Ф. Р. Двухрядный сегментный опорный подшипник. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации, стандиртизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 24 с.

133819. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2008. 72 с.

133820. Коренюк Ю. М. Сварка меди под флюсом. Машиностроение. М., 1967. 64 с.

133821. Економічна теорія. НАН України. К., 2008. 116 с.

133822. Кореняко А.С., Кременштейн Л.И. Теория механизмов и машин. Гостехиздат. К., 1955. 574 с.

133823. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2008. 52 с.

133824. Корепанов Е.Н. Ресурсосбережение: обеспечение экономии ресурсов на стадии НИОКР. ВНТИЦЕнтр. М., 1990. 104 с.

133825. Корецкий Г. И. Применение роторных машин и линий для производства деталей изделий электротехнической промышленности. М-во электротехн. пром-сти СССР. ВНИИЭМ. М., 1966. 16 с.

133826. Корецкий Я. Цементация стали. Судпромгиз. Ленинград, 1962. 232 с.

133827. Корж В.Н., Дыхно С.Л. Обработка металлов водородно-кислородным пламенем. Техніка. К., 1984. 64 с.

133828. Корженевич Ю.В. Комбинаторные задачи: Олимпиады по программированию. Университетское. Минск, 1989. 116 с.

133829. Корженевич Ю. В., Кобайло А. С. Синтез вычислительных структур. Наука и техника. Минск, 1989. 216 с.

133830. Коржик В. И., Финк Л. М. Помехоустойчивое кодирование дискретных сообщений в каналах со случайной структурой. Связь. М., 1975. 272 с.

133831. Коржик В. И., Финк Л. М., Щелкунов К. Н. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Радио и связь. М., 1981. 232 с.

133832. Корзо В. Ф., Черняев В. Н. Диэлектрические пленки в микроэлектронике. Энергия. М., 1977. 368 с.

133833. Коржуев М. А. Теллурид германия и его физические свойства. Наука. М., 1986. 104 с.

133834. Кузьмінич Т., Пугачова С. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі. . , . С. 21-23

133835. Корзун П. П., Слодкевич Н. И. Оперативно-производственное планирование на машиностроительном заводе. Организация работы по графику. Машгиз. М., 1956. 191 с.

133836. Кориков А. М., Сырямкин В. И., Титов В. С. Корреляционные зрительные системы роботов. Радио и связь. Томск, 1990. 264 с.

133837. Корин А.Г., Кошкарев А.П., Лученко К.Ф. Машиностроители работают по-новому. Донбасс. Донецк, 1967. 70 с.

133838. Корицкий Ю.В. Основы физики диэлектриков. Энергия. М., 1979. 248 с.

133840. Коричнев Л. П., Чистякова В. И. Фортран. Высш. школа. М., 1989. 160 с.

133841. Коркунов А. И. Механизация производственных процессов на алюминиевых заводах. Металлургия. М., 1984. 112 с.

133842. Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі. . , . С. 24-26

133843. Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами. . , . С. 27-29

133844. Гончаренко І., Мирончик В. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі. . , . С. 30-31

133845. Корлисс У.Р. Загадки Вселенной. Мир. М., 1970. 248 с.

133846. Корлисс У.Р., Харви Д. Источники энергии на радиоактивных изотопах. Мир. М., 1967. 413 с.

133847. Корлисс У.Р. Ракетные двигатели для космических полетов. Изд-во иностр. лит-ры. М., 1962. 489 с.

133848. Кормаков Л. Ф. Автомобильный транспорт агропромышленного комплекса. Транспорт. М., 1990. 231 с.

133849. Корман А.Г. Механизация монтажных работ. Б.и.. Москва; Свердловск, 1960. 101 с.

133850. Корман А.Г. Механизация монтажных работ. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1962. 84 с.

133851. Корн Г. А. Моделирование случайных процессов на аналоговых и аналого-цифровых машинах. Мир. М., 1968. 315 с.

133853. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука. М., 1968. 720 с.

133855. Мотульский Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі. . , . С.32-35

133857. Шереметьєв С., Думанська І. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі. . , . С. 35-36

133858. Ковальчук Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ. . , . С. 3-10

133859. Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых документов. . , . С. 11-15

133860. Слипецький Д., Горбунов В. Створення електронного репозитарію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення. . , . С. 16-21

133861. Макеєва І. Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу. . , . С. 22-27

133862. Культин Н.Б. DELPHI 6. Программирование на OBJECT PASCAL. Изд. дом "Вильямс". М., 2000. 592 с.

133864. Волкова Е.B. Photoshop CS2. Художественные приемы и профессиональные хитрости. Питер. СПб., 2006. 252 с.

133867. Вакарчук І. Виступ Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука на нараді за участю Президента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти (26 лютого 2008 р.). . , . С. 5-9.

133868. Чухліб Т.В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея ії відновлення в українсько - польських стосунках другої половини XVII ст.. . , . С. 45-74.

133869. Нізова Л.В. Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством: [Дрібний власник у системі суспільних відносин]. . , . С. 101-123.

133870. Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву". . , . С. 10-17.

133871. Саєнко Т., Познанська О. Нова парадигма розвитку української освіти у ХХІ столітті: [Роль освіти у сталому розвитку. Нові підходи до розвитку екологічної освіти і культури]. . , . С. 18-26.

133872. Израэль Ю.А., Лизонов Г.Л., Расновський А.А. Возможностикосмических и ядерных технологий в реформировании мировой энергетики ХХІ века. . , . С. 3-19.

133873. Пазиніч С., Пономарьов О. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації : [аналіз можливостей розвитку науково-технічної еліти, примноження інтелектуального і духовного потенціалу української нації]. . , . С. 27-33.

133874. Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії Укоаїни XX століття: [Український політичний та громадський діяч]. . , . С. 134-149.

133875. Акимов В.Н., Конюхов В.Г., Коротеев А.А. Эффективность применения космических многорежимных ядерных энергодвигательных установок с машинным преобразованием энергии. . , . С. 20-27.

133876. Марченко О.В., Соломин С.В. Исследование экономической эффективности использования энергии ветра и водорода в автономных энергосистемах: [Альтернативная энергетика]. . , . С. 43-51.

133877. Ахманов М. Вода, которую мы пьем. Качество питьевой воды и ее очистка с помощью бытовых фильтров.. Невский проспект. СПб., 2002. 192 с.

133878. Мазин В.А. Обобщенный показатель качества теплового двигателя: метод определения. . , . С. 13-16.

133879. Дари К., Бринзаре Б., Черчез-Тоза Ф.. Бусика М. AJAX и РНР: разработка динамических веб-приложений. Символ-Плюс. СПб., 2006. 336 с.

133880. Колемаев В. А., Калинина В. Н., Соловьев В. И. Теория вероятностей в примерах и задачах. ГУУ. Москва, 2001. 87 с.

133881. Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux. Установка, настройка, использование. Наука и Техника. СПб., 2006. 688 с.

133882. Барсуков В. Г., Струк В. А., Иванченко Н. С. Конструирование и производство изделий из композиционных материалов. ГрГУ. Гродно, 2002. 70 c.

133883. Замковой В. Е., Качан А. Я., Дудников А. С., Калинина Н. Е., Андрейченко Н. В. Изготовление заготовок рабочих лопаток турбины ГТД из жаропрочных никелевых сплавов на основе применения нанотехнологий. . , . С. 40-46.

133885. Лазакович Н. В., Сташуленок С. П., Яблонский О. Л. Курс теории вероятностей. Электронная книга БГУ. Минск, 2003.

133886. Мак-Клар С., Скембрэй Д., Кури Дж. Секреты хакеров. Безопасность сетей. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 736 с.

133887. Богуслаев А.В., Клочихин В.В., Лысенко Н.А., Дубров Г.Л., Темкин Д.А. Модифицирование жаропрочних сплавов ультрадисперсными порошками. . , . С. 47-51.

133888. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука. М., 1970. 720 с.

133889. Бойко А. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції: [Трансформація української освіти в умовах сучасного геополітичного простору. Українська освіта і стосунки України з Європейським Союзом]. . , . С. 34-39.

133891. Богуслаев А.В., Клочихин В.В., Дубров Г.Л., Темкин Д.А., Соболевская Т.Д., Коваленко Т.А., Синяева Композиционный материал для отливки поршней ДВС. . , . С. 75-79.

133892. Корн ГА., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. Наука. М., 1973. 831 с.

133893. Корицкий Ю. В. Электротехнические материалы. Энергия. М., 1968. 320 с.

133894. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. Наука. М., 1974. 831 с.

133895. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. Наука. М., 1977. 831 с.

133896. Олейник А.А., Павленко Д.В., Субботин С.А. Определение влияния режимов высокоскоростного фрезирования на параметры нежесткихдеталей на основе эволционного подхода. . , . С. 84-90.

133897. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. Наука. М., 1978. 831 с.

133898. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука. М., 1984. 833 с.

133899. Корн Г. А., Корн Т. М. Электронные аналоговые и аналого-цифровые вычислительные машины. Мир. М., 1967. 462 с.

133900. Корнблит С. СВЧ оптика. Связь. М., 1980. 359 с.

133901. Корндорф С. Ф. Основы электроизмерений электронной техники и электроавтоматики в приборостроении. Машгиз. М., 1959. 464 с.

133902. Корндорф С.Ф., Попов В.А. Промышленная электроника. Высш. школа. М., 1964. 226 с.

133903. Пирс К. Освой самостоятельно Perl за 24 часа. Изд. дом "Вильямс". М., 2001. 384 с.

133904. Заєць О. Основні завдання управління освітою: [Специфіка управління освітою, його функції, технологіїї, основні засоби]. . , . С. 52-61.

133905. Павловская Т. А. Программирование на языке высокого уровня C/C++. Питер. СПб., 2003. 461 с.

133906. Зіньковський Ю., Мірських Г. Збереження інженерної кваліфікації - ознака інноваційного суспільства: [Джерела вищої технічної освіти. Формування основних принципів сучасної вищої технічної освіти. Освітні рівні. Статус інженера]. . , . С. 74-84.

133907. Корндорф С.Ф. Радиотехнические измерения. Госэнергоиздат. М., 1956. 400 с.

133908. Камзолов В.А., Радачииский В.И. Шпаргалка по аудиту. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133909. Руденко T.A. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133910. Щербакова О.В. Шпаргалка по конституционному (государственному) праву. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133911. Варламова M.A. Крутикова Ю.А. Шпаргалка по курсу "Финансы, денежное обращение и кредит". Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133912. Шепелева А.Ю. Шпаргалка по логистике. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133913. Аблезгова О. В., Лукин Е. Е. Шпаргалка по международному праву. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133914. Ионова С.М., Шумал C.C. Шпаргалка по менеджменту. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133915. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 114 с.

133916. Татарников Е.A, Максимчук Л.В. Шпаргалка по мировой экономике. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133917. Горбунова М. Ю., Ножкина Т. В. Шпаргалка по психологии. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133918. Дикаленко М., Московчук Э. Сох с мякотью: [Рынок соков в Украине]. . , . С. 89-91.

133919. Мельникова Н. А. Шпаргалка по социальной психологии. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133920. Середа Е. Аллюминация: [Украинский рынок металлопластиковых окон]. . , . С. 99-102.

133921. Аскерова Н. B., Белова E. В., Мельникова Н. А. Шпаргалка по социологии. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133922. Шульга В.І. Організаційно - економічний механізм формування трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах. . , . С. 6-11.

133923. Мельникова Н.А., Мальвина Н.А., Алексеев В.О. Шпаргалка по философии. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133924. Ермасова Н. Б., Замедлина С. Г., Новикова Н.А. Шпаргалка по финансам и кредиту. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133925. Киселев М. В., Михайлова Н. А. Шпаргалка по финансам. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133926. Сальникова Л. В., Тимофеева Е. В. Шпаргалка по финансовому праву. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133927. Баліцька В.В. Механізми монетарного регулювання: оцінка впливу на господарську діяльність та формування капіталу підприємств України. . , . С. 12-19.

133928. Кулакова О. С. Шпаргалка по экологическому праву. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133929. Корндорф С.Ф., Терешин Г.М. Сборник задач и упражнений по радиотехническим измерениям. Госэнергоиздат. М., 1962. 160 с.

133930. Гребенникова Е.В., Зайченко И.А. Концептуальный подход к оценке стоимости предприятия с учетом его конкурентной позиции. . , . С. 25-28.

133931. Корндорф С.Ф. Фотоэлектрические измерительные устройства в машиностроении. Машиностроение. М., 1965. 195 с.

133932. Соломянова-Кирильчук К.О. Санаційний потенціал, як ключова категорія менеджменту. . , . С. 28-31.

133933. Корнев В.К. Применение ЭЦВМ для оценки надежности энергооборудования. Ленингр. организ. о-ва "Знание" РСФСР. Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды. Ленинград, 1967. 36 с.

133934. Гасанов Р.И., Задояный М.Т., Зубов Д.А. Воспоминание о прошлом и настоящем истории криминологии. . , . С. 32-39.

133935. Корнев Ю.В. Радиоактивные атомы в науке и технике. Госкультпросветиздат. М., 1956. 68 с.

133936. Корнеев А.А., Корнеев А.Н. Адаптеризованная гитара. Госэнергоиздат. М., 1960. 23 с.

133937. Корнеев В. В. Архитектура вычислительных систем с программируемой структурой. Наука. Новосибирск, 1985. 163 с.

133938. Приходько А. В., Снежинская М. В., Татарников E. A. Шпаргалка по экономике предприятия. Аллель-2000. М., 2005. 64 с.

133939. Корнеев В.Д. Мы причесываем женщин. Легкая и пищева промышленность. М., 1984. 96 с.

133940. Корнеев В.Л. Окраска волос и прическа. Легкая и пищевая пром-сть. М., 1983. 88 с.

133941. Корнеев В. И., Сусс А. Г., Цеховой А. И. Красные шламы. Металлургия. М., 1991. 143 с.

133942. Корнеев В.И., Юргинсон Е.Н., Кузьмин Б.А. Опыт разработки и применения связующих для легковыбиваемых формовочных смесей. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 27 с.

133943. Послед Б. C. Borland C++ Builder 6. Разработка приложений баз данных. ООО "ДиаСофтЮП". СПб., 2003. 320 с.

133944. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. Техносфера. М., 2004. 368 с.

133945. Секунов Н. Ю. Программирование на C++ в Linux. БХВ-Санкт-Петербург. СПб., 2004. 368 с.

133947. Соснаускене О. И. Шпаргалка по анализу финансовой отчетности. ТК Велби. М., 2005. 56 с.

133948. Яблукова Р. З. Шпаргалка по международным экономическим отношениям. ТК Велби. М., 2005. 48 с.

133949. Барышева А. Д. Шпаргалка по обществознанию. ТК Велби. М., 2005. 48 с.

133950. Ткаченко И. В., Жидкова О. И. Шпаргалка по основам безопасности жизнедеятельности. ТК Велби. М., 2005. 48 с.

133951. Аксенова Д. А. Шпаргалка по основам государства и права. ТК Велби. М., 2005. 40 с.

133952. Вигман С. Л. Шпаргалка по педагогике. ТК Велби. М., 2005. 40 с.

133953. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL. Додэка-ХХI. М., 2006. 288 с.

133954. Петере В. А. Шпаргалка пo психологии и педагогике. ТК Велби. М., 2005. 48 c.

133955. Ткаченко И. В., Шарохина Е. В. Шпаргалка по риторике. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133956. Звіт Антимонопольного комітету України за 2007 рік. . , . С. 2-25.

133957. Колокнева М. В. Шпаргалка по теориии организации. ТК Велби. М., 2006. 32 c.

133958. Металлургические процессы и оборудование. УНИТЕХ. Донецк, .

133959. Металлургические процессы и оборудование. ДонГТУ "УНИТЕХ". Донецк, 2008. 60 с.

133960. Information Security. Гротек. Москва, .

133961. Балинова В.С. Шпаргалка по теориии статистики. ТК Велби. М., 2005. 48 c.

133962. Information Security. "Гротек". М., 2008. 80 с.

133963. Information Security. "Гротек". М., 2008. 64 с.

133964. Миллер Н. Н. Шпаргалка по финансовому анализу. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133965. Фінансовий звіт Антимонопольного комітету України за 2007 рік. . , .

133966. Слезингер Ю. В. Шпаргалка по бухгалтерскому учету. ТК Велби. М., 2005. 64 c.

133967. Костусєв О., Талах В. Тенденції позвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності. . , . С. 32-39.

133968. Родионова M.A. Шпаргалка по финансовому праву. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133969. Никитина Н., Филатова В. Методы исследования финансового состояния промышленного предприятия. . , . С. 25-33.

133970. Куликов А.Л. Шпаргалка по ценам и ценообразованию. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133971. Хасаинова Н. В., Скорик А. В. Шпаргалка по экологии. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133972. Черненко С. Поняття державної допомоги суб'єктам господарювання. . , . С. 40-44.

133973. Вигман С.П. Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит. ТК Велби. М., 2005. 80 c.

133974. Солодилова О. П. Шпаргалка по возрастной психологии. ТК Велби. М., 2005. 56 c.

133975. Исаев Д. Информация в системе стратегического управления: [Стратегическое управление предприятиями]. . , . С.34-39.

133976. Латыпов Р. И. Шпаргалка по истории государства и прав зарубежных стран. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133977. Смолін І., Кирій Р. Генезіс формування та механізм взаємодії базових конкурентних стратегій організації. . , . С. 45-51.

133978. Панфилова Е. Некоторые аспекты формирования системы корпоративного управления в промышленной организации. . , . С. 49-60.

133979. Шестаков С.Ю. Шпаргалка по истории политических и правовых учений. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133980. Мicrosoft Internet Security and Acceleration Server 2000. Русская Редакция. М., 2003. 400 с.

133981. Повзло О. М., Гордійченко В. В. Етика й естетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 227 с.

133982. Броило Е. Система оценки рисков инвестиционно-инновационной деятельности организаций. . , . С. 61-71.

133983. Галустова О.В. Шпаргалка по истории психологии. ТК Велби. М., 2005. 48 c.

133984. Аксенова Д.А. Шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133985. Украинцева А.А. Шпаргалка пo маркетингу. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133986. Кришталева Т. Методологія налогового аудита и управление качеством услуг. . , . С. 72-79.

133987. Бархатова Е.Ю. Шпаргалка по международному праву. ТК Велби. М., 2005. 40 c.

133988. Великий Ю.В. Из истории нотовского движения: [Научная организация труда двадцатых годов]. . , . С. 21-24.

133989. Романова М. Контроллинг как средство стратегического управления предприятием. . , . С. 80-85.

133990. Касперски К. Образ мышления - дизассемблер IDA Pro. . , . 426 с.

133991. Коггзолл Дж. РНР 5. Полное руководство. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 752 c.

133992. Сыромятникова О. Экологический менеджмент - элемент интегрированной системы управления предприятием. . , . С. 86-95.

133993. Попова В. Конкурентоспроможність економіки України: джерела формування та соціальні наслідки. . , . С. 4-13.

133995. Третьякова Е. Структура и технология управления организацией: концептуальный подход. . , . С. 96-101.

133996. Тамберг В., Бадьин А. Новая идея продукта: от рекламы - к базису маркетинга: [Конкуренция на рынке]. . , . С. 18-23.

133997. Орлова Т. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, виды. . , . С. 109-119.

133999. UKRAINICA BIOORGANICA ACTA. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Київ, .

134000. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. ДМК Пресс. М., 2000. 432 c.

134001. UKRAINICA BIOORGANICA ACTA. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. К., 2007. 72 с.

134002. Уолтон Ш. Создание сетевых приложений в среде Linux. Изд. дом "Вильямс". М., 2001. 464 c.

134003. Астахова И.Ф., Толстобров А.П., Мельников В. М. SQL в примерах и задачах. Новое знание. Минск, 2002. 176 c.

134004. Белецкий А. Нейминг от "чайников" - 2: [Нейминг - специальные приемы генерирования наименований для торговых марок ]. . , . С. 24-29.

134005. Гуменюк В., Міщук Г. Критерії ідентифікації парцездатного населення. . , . С. 13-23.

134008. Стивенс У. UNIX. Питер. СПб., 2003. 576 c.

134009. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. Київ, .

134010. Ермолаев В., Сорока Т. C++ Builder: Книга рецептов. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2006. 208 c.

134011. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 227 с.

134012. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 288 с.

134013. Козюк В. Глобальний монетаризм та актуальні проблеми кількісної теорії. . , . С. 24-35.

134015. Наумик В.В. Изменение температур затвердевания жидкометаллического кристаллизатора в процессе его эксплуатации. . , . С. 91-95.

134016. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 330 с.

134018. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 70 с.

134019. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 332 с.

134020. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 309 с.

134021. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2008. 309 с.

134022. Гурский Д. А., Турбина Е. С. Вычисления в Mathcad 12. Питер. СПб., 2006. 544 c.

134023. Климов А. П., Чеботарев И. Г. Windows. Народные советы. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 256 c.

134025. Рихтер Дж. Программирование на платформе Microsoft NET Framework. Русская Редакция. М., 2003. 512 c.

134026. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. Питер. СПб., 2003. 368 c.

134027. Тодорова О Под благотворительным началом: [Корпоративная благотворительность, пропаганда идей гуманизма и сострадания]. . , . С. 33-36.

134029. Валейд Дж. РНР 5 для "чайников". Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 320 c.

134030. Фленов М. E. PHP глазами хакера. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 304 c.

134034. Носов Д. Украинский В2В-рынок промышленных товаров: разработка программы маркетинговых коммуникаций. . , . С. 43-51.

134036. Шкурупий А., Есина Ю. Как народ дошел до сетевого маркетинга: [Многоуровневая система бистрибуции и осуществления продаж]. . , . С. 55-56.

134037. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 78 с.

134039. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 184 с.

134041. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2008. 282 с.

134042. Міщенко В. Фінансування природоохоронної сфери (чи є критерій достатності? ). . , . С. 46-55.

134044. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 32 с.

134045. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 48 с.

134046. Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. ДИАЛОГ-МИФИ. М., 2001. 640 с.

134048. Глушаков С.В., Коваль А.В., Черепнин С.А. Программирование на Visual C++. Издательство "Фолио". Харьков, 2002. 726 c.

134049. Дьюхэрст С.Х. Скользкие места С++. Как избежать проблем при проектировании и компиляции ваших программ. ДМК Пресс. М., 2006. 264 c.

134050. Боресков А.В. Графика трехмерной компьютерной игры на основе OpenGL. Диалог-МИФИ. М., 2004. 384 c.

134051. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. Питер. СПб., 2008. 400 c.

134052. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. МАУП. К., 2000. 148 с.

134053. Почепцов Г.Г. ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ для профессионалов. Рефл-бук: Ваклер. К., 2000. 622 с.

134054. Саблук П., Пріб К. Процеси у міжнародного руху капіталів та участь у них України. . , . С. 56-68.

134055. Бобров Є. Невуглеводнева енергетична політика України у світовому контексті. . , . С. 68-79

134056. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 142 с.

134057. Мудрак Р. Модель поведінки споживача як фактор національної продовольчої безпеки. . , . С. 80-89.

134059. Васькова Н. Бизнес-процесс по трейд - маркетинговым акциям: [Непрямая реклама, проекты рекламных кампаний ]. . , . С. 57-61.

134060. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Лукинов В.В. Поверхностное модифицирование магнитных отливок. . , . С. 127-130.

134061. Глотка О.А., Коваль А.Д. Виготовлення Ni-W лігатури для легування стопів на основі нікелю. . , . С. 139-142.

134062. Кадыков М. Роль CRM - систем в повышении эффективности деятельности компании: [CRM - управление взаимоотношениями с клиентами]. . , . С. 62-63.

134063. Мастиновский Ю.В., Засовенко А.В. Нестационарное деформирование упруго-вязкопластической балки. . , . С. 139-142.

134065. Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 143-146.

134067. Шаломеев В.А. Жаропрочность магниевого сплава МЛ-5, модифицированного скандием. . , . С. 147-150.

134068. Путров С. Ю., Соловйова Л. Г. Мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету і шляхи його формування [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 76 с.

134069. Лубківський Р. На барикадах Праги - з думкою про Україну: [Творчість чеського поета Й.В. Фріча]. . , . С. 105-110.

134070. Сергеева О. Глобальные вопросы: Какие стратегии наиболее эффективны в условиях глобализации: [Стратегии достижения успеха]. . , . С. 22-28.

134072. Загірняк М., Євстіфєєв В. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних технологій. . , . С. 85-90.

134074. Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями. . , . С. 91-97.

134076. Андрущенко Н. Конфлікт та шляхи контролю конфліктної ситуації (короткий огляд): [Конфлікт; конфліктологія; раціонально-інтуітивна модель оволодіння конфліктною ситуацією; подолання страху в конфліктній ситуації]. . , . С. 98-103.

134078. Андрущенко Т. Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання: [Дослідження проблеми естетичного: історичні підходи до розгляду естетичного, його локалізація в культурному середовищі]. . , . С. 112-117.

134079. Савицкий В. Спорт и маркетинг: что общего?: Руководство по примению спортивного маркетинга. . , . С. 30-41.

134081. Химченко С. Встречи и раставания: Чего закупщики ожидают от менеджеров по продажам. . , . С. 60-65.

134082. Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та ії складові елементи. . , . С. 4-8.

134084. Тарнавский В. "Мы не банкиры, а ретейлеры!": [Американский Umpqua Bank : нетрадиционный подход к банковскому сервису]. . , . С. 78-81.

134085. Резников Е. С чего начинается брендинг?: [Теория создания брендов]. . , . С. 94-99.

134086. Сергеева О. Внутри матрицы: Пример организации служды маркетинга по матричному принципу. . , . С. 102-104.

134087. Митичкин С.А. Практика программирования в среде 1С :Предпрнятие 7.7.. Издательский Дом "КомБук". М., 2004. 272 с.

134088. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення:[Теорія інформаційного постіндустріального суспільства]. . , . С. 4-12.

134089. Данилишин Б., Веклич О. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку. . , . С. 13-23.

134090. Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в контексті європейської інтеграції України. . , . С, 17-20.

134091. Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України. . , . С. 24-36.

134092. Отдел продаж: [Норрмативные документы, инструкции, положения и т.п. отдела продаж и торговой точки. Квалифиакационные требования к персоналу, особенности организации работы]. . , . С. 3-145.

134093. Налоги: единый, фиксированный, общая система : [нормативные и правовые документы, касающиеся различных видов налогов и общей системы налогообложения]. . , . С. 3-43.

134094. Жаворонкова Г.В., Скібіцький О.М. Інноваційна стратегія розвитку України: [Динаміка основних видів інноваційної діяльності в промисловості України]. . , . С. 56-59.

134095. Ставицкий В.В., Мамченко А.В., Косыгина И.М. Экологическая, энергосберегающая технология подготовки теплоносителя: [Теплоснабжение. Водоподготовка котельных установок. Энергосбережение. экология]. . , . С. 7-9.

134096. Прокопенко І. Минуле, сучасне та майбутнє педагогічної освіти в Україні: [Бесіда з ректором Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди І.Прокопенком/ Записав В.Карасьов]. . , . С. 3-14.

134097. Калініченко В.К. Техніко-економічні аспекти використання торфу в Україні. . , . С. 12-15.

134098. Горовенко М. Парламетські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах. . , . С. 30-34.

134099. До 70-річчя кандидататехнічних наук, доцента Бондаренко Валерія Івановича. . , . С. 83.

134101. Данчук Ю., Кучер М. Сьогодення та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні: [Вітроенергетика. Біомаса, біопаливо]. . , . С. 16-21.

134102. Шевченко А.А. Автономный ветроводородный комплекс: (использование электрохимического генератора водорода и кислорода в установках, потребляющих возобновляемые источники). . , . С. 22-24.

134103. Знаменський Г. Економічна політика і законодавство: [Взаємовідносини економічної політики та права в Україні]. . , . С. 40-42.

134104. Ефремов А., Поляков Е. WMS - фундамент эффективного склада: [Складское хозяйство, управление складом]. . , . С. 40-42.

134105. Мыц А. Как сберечь груз?:[Потери при доставке грузов]. . , . С. 50-53.

134106. Кулаев Ю.Ф., Ковель М.О. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України: [Деякі статистичні матеріали, їх аналіз]. . , . С. 7-10.

134107. Осадчая И. Инфляция: суть, причины, формы проявления: [Особенности инфляции в России. Инфляция и продовольственная проблема]. . , . С. 14-20.

134108. Попов Г., Аджубей Н. Пять выборов Никиты Хрущева: [Сталинский социализм. Деятельность Н.С. Хрущева в 30-е годы. Строительсьво метрополитена]. . , . С. 54-60.

134109. Керестеджиянц Л. Югославская трагедия: [Распад Югославии и его последствия]. . , . С. 38-53.

134110. Речицкий В. "Крученая подача - 2": [Энергосберегающая технология. Использование теплонакопителей в жилищно-коммунальном хозяйстве для горячего водоснабжения и отопления]. . , . С. 64-68.

134111. Ананьева Е. Расколотые партии не выигрывают: [Предвыборная президентская кампания в США. Борьба между республиканцами и демократами]. . , . С. 60-69.

134112. Транковский С. Экологическая обстановка и жизнь у нас в стране: [Концентрация токсичных веществ в воде и воздухе в городах России]. . , . С. 70 -71.

134113. Яковлев П. Аргентинский бизнес семьи Киршнер: [Президент Аргентины - К.Ф. де Киршнер. Политические и социально-экономические преобразования]. . , . С. 70-87.

134114. Клепацкий Л. Стратегия отношений России и Евросоюза. . , . С. 88-104.

134115. Марголина А. Прпавда и вымысел о фитоэстрогенах: [Влияние фитоэстрогенов на организм человека]. . , . С 25-27.

134116. Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН: [13-й саммит Ассоциации гос-в Юго-Восточной Азии. ]. . , . С. 111-122.

134117. Лихачев В. Парламентский диалог России и ЕС продолжается: [10 лет вступления в силу Соглашения о партнерстве о сотрудничестве между Россией и ЕС]. . , . С. 123-133

134118. Володин Д. Военная политика Канады начала XXI века. . , . С. 134-146.

134119. Криницький І. Податковий облік як податково-процесуальне провадження. . , . С. 43-46.

134120. Лазаренко А. Співвідношення стану довкілля, здоров'я населення та природоохоронного законодавства як показник якісного забезпечення екологічної безпеки в Україні. . , . С. 61-66.

134121. Медведев А. "Газпром" и энергобезопасность Европы. . , . С. 147-156.

134122. Битяк О. Удосконалення господарсько-правового регулювання електроенергетичного ринку України. . , . С. 85-90.

134123. Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності. . , . С. 108-113.

134124. Лібанова Е.М. Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції. . , . С. 16-25.

134125. Кірюхін Б.П., Отченаш А.А. Фондовий ринок України очікує інновацій. . , . С. 26-27.

134126. Федулова Л. Технологічна структура економіки України. . , . С. 28-33.

134127. Невмержицький Є. Політична корупція: сутність, зміст, механізми пртидії. . , . С. 123-129.

134128. Вахненко Т. Кредитний бум в Україні в системі координат світових фінансів. . , . С. 34-38.

134129. Корнеев Л.А. Слово о собаке. Мысль. М., 1989. 253 с.

134130. Ейтутіс Г., Кудрицька Н. Реформування залізничного транспорту України - один із можливих шляхів підвищення ефективності його функціонування в сучасних економічних умовах. . , . С. 39-41.

134131. Хаустов В. Набуття прав на об'єкти промислової власності в системі оцінювання результативності наукових досліджень. . , . С. 45-47.

134132. Стасишен М., Шканов С. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства. . , . С. 48-50.

134133. Алавердян Л. Сравнительная оценка угольной промышленности как вида предпринимательской деятельности. . , . С. 52-57.

134134. Белозерцев В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованності на підприємстві. . , . С. 58-61.

134135. Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу. . , . С. 62-65.

134136. Носов М.Г. Япония - США: неизменность союза. . , . С. 3-18.

134137. Лыткина Л. Все недопонимания - из-за отсутствия хорошей связи между клиентом и исследователем: [Проведение маркетинговых исследований]. . , . С. 30-31.

134138. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2008.

134139. Даскалу С. Дотошный подход к выбору исследовательской компании: [Проведение маркетинговых исследований]. . , . С. 44-49.

134140. Беликов С. Мы преданы нашему ВУЗу, и поэтому лучшие : [интервью с С. Беликовым, ректором ЗНТУ / записала А. Смоленская]. . , . С. 9.

134141. Вахненко Т. Державний борг України: поточний стан і ризики. . , . С. 37-46.

134142. Косова Т., Роганова Г. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію. . , . С. 57-64.

134143. Корнеев Н.И., Скугарев И.Г. Основы физико-химической теории обработки металлов давлением. Термомеханические факторы обработки металлов и сплавов. Машгиз. М., 1960. 316 с.

134144. Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій. . , . С. 65-73.

134145. Криницкая А. Достучаться до небес, или pravda о проведении сложных интервью (труднодостижимой аудиторией). . , . С. 60-65.

134146. Бочаров И.Ф. Современные подходы США к ядерному сдерживанию. . , . С. 19-31.

134147. Шостак Л., Дікарев О. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій. . , . С. 74-83.

134148. Кужилева О., Переясловская О. Особенности рынка фитнес-услуг глазами потребителя. . , . С. 66-72.

134149. Роденко Д., Игольникова К., Ищенко К. Мы желаем счастья Вам! или как поздравляют своих коллег и партнеров с праздниками в украинских компаниях. . , . С. 73-76.

134150. Оспіщев В., Кривошей В. Закономірності розвитку наукових досліджень магістрів з економіки: [Вплив змін у соціально-економічному житті країни на вимоги до випускників ВНЗ. Болонський процес і вітчизняна система вищої освіти]. . , . С. 15-24.

134151. Зеленько А. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні. . , . С. 76-84.

134152. Колот А. Потреба соціалізації економічного розвитку - не феномен окремо взятої країни: [Модернізація соціальної політики. Соціально-економічний розвиток у світовій економіці]. . , . С. 17-24.

134153. Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Указ Президента України № 412/2008 від 5 травня 2008 року. . , . С. 88-89.

134154. Сулима О. "Пологи" медичного страхування затяглися...: [Запровадження медичного страхування в Україні]. . , . С. 108-110.

134155. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2008. 188 с.

134156. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: (виступи учасників підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України (21 березня 2008 року))). . , . С. 92-125.

134157. Аналіз тексту бюджетних меморандумів Нідерландів на 2004 та 2005 роки. . , . С. 21-22.

134158. Губені Ю. Органи самоорганизації населення на селі як інструмент місцевого розвитку. . , . С. 84-91.

134159. "Український прорив: для людей, а не політиків": [Основні положення Уряду України про соціальний захист]. . , . С. 26-28.

134160. Генеральна угода на 2008-2009 роки - важливий документ для спільної діяльності. . , . С. 30-31.

134161. Кундієв Ю., Нагорна А. Професійне здоров'я в Україні та шляхи його покращення. . , . С. 50-53.

134162. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2008. 73 c.

134163. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2008. 73 c.

134164. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 272 с.

134165. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2008. 64 с.

134166. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2008. 48 с.

134167. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 136 с.

134168. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2008. 64 с.

134169. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2008. 64 с.

134170. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2008. 64 с.

134171. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2008. 80 с.

134172. Пишуліна О. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України. . , . С. 55-58.

134173. Бакіров В. Харківський національний університет відзначив 200 років з дня першого випуску: [Бесіда з ректором університету імені В.Н.Каразіна В.Бакіровим/ Записав В.Карасьов]. . , . С. 3-9.

134174. Леонов О. Умови досягнення позитивного ефекту від впровадження єдиного соціального внеску: [Соціальне страхування]. . , . С. 98-102.

134175. Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы: опыт пограничной политики США. . , . С. 32-47.

134176. Виконання бюджету фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік. . , . С. 106-108.

134177. Пенсії підвищать для деяких категорій громадян: [Пенсыйне забезпечення]. . , . С. 115.

134178. Буряк В. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів: [Визначення самостійної роботи. Рівні самостійності студентів. Види самостійних робіт]. . , . С. 10-24.

134179. Ульянов В. Неосведомленность граждан о негосударственном пенсионном обеспечении - одна из важнейших проблем его развития. . , . С. 116-117.

134180. Чепига М. Керування тематичною самостійною роботою студентів: [Технологія управління навчанням студентів]. . , . С. 25-32.

134181. Новак І. Витрати на робочу силу в промислових регіонах України. . , . С. 8-10.

134182. Співак І. Інфляція та економічне зростання. . , . С. 16-18.

134183. Дащенко О. Ф., Кириллов В. Х., Коломиец Л. В., Оробей В. Ф. MATLAB в инженерных и научных расчетах. Астро-Принт. Одеса, 2003. 214 с.

134184. Шевчук В. Вплив передбачувальних і непередбачувальних компонент пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції. . , . С. 8-14.

134185. Осипов А.А. Феномен информационных посредников на кредитном рынке США. . , . С. 48-60.

134186. Романченко О. Управлінський облік і система управлінської інформації. . , . С. 15-18.

134187. Ігнатенко С., Бондарчук Р. Методологічні відмінності бухгалтерського та податкового обліку результатів обмінних операцій з іноземною валютою. . , . С.20-23.

134188. Крилова В., Набок Р. Складові процесу управління ліквідністю банку. . , . С. 24-29.

134189. Корнеева А.И. Проблемы познания микромира. Мысль. М., 1978. 246 с.

134190. Корнеева В.М. Художественная штопка. Высш. школа. Москва, 1989. 79 с.

134191. Шпанко А. Роль банківських установ на ринку спільного інвестування. . , . С. 30-34.

134192. Корнеева Л. Л. Счетно-клавишные машины и их применение на небольших предприятиях. Госместпромиздат. М., 1961. 104 с.

134193. Супян Н.В. Американские инвестиции в ФРГ: взаимовыгодное трансатланттическое партнерство. . , . С. 61-70.

134194. Гай-Нижник П. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917 - 1918 років. . , . С. 35-39.

134195. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2008 року. . , . С. 45-71.

134196. Аніщенко В. О., Маргасова В. Г. Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях. . , . С. 3-14.

134197. Горкіна Л. П., Чумаченко М. Г. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XXст.. . , . С. 15-33.

134198. Прокопенко В. В., Закладний О. М., Кульбачний П. В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями. Освіта України. Київ, 2008. 436 с.

134199. Корнейчук А.И. Исследование и разработка рациональных методов измерения температуры жидкого металла в фасоннолитейных цехах. Киевский политех. ин-т. К., 1968. 21 с.

134200. Корнейчук В. И., Тарасенко В. П., Мишинский Ю. Н. Вычислительные устройства на микросхемах. Техніка. К., 1986. 264 с.

134201. Корнейчук В. И., Тарасенко В. П. Вычислительные устройства на микросхемах. Тэхника. К., 1988. 351 с.

134202. Корнейчук В. И. Запоминающие устройства ЦВМ. Техніка. Киев, 1976. 168 с.

134203. Корнейчук Н.К., Чернов А.В. Машиноведение. Трудрезервиздат. М., 1957. 440 с.

134204. Деревянкин Т. И. Деформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921гг) : [история эволюции товарно-денежных отношений в России и Украине на рубеже двух эпох]. . , . С. 34-50.

134205. Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближения. Наука. М., 1984. 352 с.

134206. Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения. Наука. М., 1987. 422 с.

134207. Корнейчук Н. П. Экстремальные задачи теории приближения. Наука. М., 1976. 320 с.

134208. Корниенко М.А. Руководство к практическим занятиям по общей химии. Изд-во гос. ун-та. Харьков, 1959. 330 с.

134209. Школьник І. О. Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації. . , . С. 63-66.

134210. Морозова Т. Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі (з досвіду Російської Федерації). . , . С. 60-69.

134211. Корниенко С.К. Исследование и разработка принципов управления процессом трассировки в интегрированной САПР РЭА. Б.и.. Ленинград, 1987. 16 с.

134212. Корнилов И. Е. О сходимости метода поверхностных конечных элементов решения задач дифракции гармонических волн. Изд-во ин-та кибернетики им. В.М.Глушкова. К., 1985. 8 с.

134213. Бугрій О. Активізація навчального процесу в зарубіжній вищій школі: [Організаційні форми та методи активного навчання студентів]. . , . С. 70-78.

134214. Корнилов И. Е., Нога Ю. В. О численном методе решения задач дифракции гармонических волн на тонких замкнутых оболочках. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. К., 1985. 11 с.

134215. Корнилов И. И., Глазова В. В. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом. Наука. М., 1967. 256 с.

134216. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 84 с.

134217. Корнилов И. И., Белоусов О. К., Качур Е. В. Никелид титана и другие сплавы с эффектом "памяти". Наука. М., 1977. 179 с.

134218. Корнилов И. И. Титан. Источники, составы, свойства, металлохимия и применение. Наука. М., 1975. 308 с.

134219. Корнилов И. И. Физико-химические основы жаропрочности сплавов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1961. 516 с.

134220. Корнилов К. А. Производство зубчатых колес. Машгиз. Москва, 1947. 244 с. : ил., табл., черт.

134221. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. Недра. М., 1983. 239 с.

134222. Пищуліна О. Необхідність зміни підходів до формування соціальних стандартів як інструменту державного регулювання. . , . С. 21-24.

134223. Корнилов С.А., Савшинский В.А., Уман С.Д. Шумы клистронных генераторов малой мощности. Сов. радио. М., 1972. 200 с.

134224. Корнилов С.А. Электровакуумные приборы СВЧ. ЛПИ. Ленинград, 1977. 73 с.

134225. Корнилов Ю. В., Крюков В. И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1986. 335 с.

134226. Небесний Г. Двері Господні для покарання відкриті: [Науково-технічний прогрес і релігія]. . , . С. 26-28.

134227. Антонов Н. Л. Прогнозирующее релейно-векторное регулирование статорного тока в асинхронном электроприводе с упрощенным двухзвенным непосредственным преобразователем частоты. . , . С. 37-48.

134228. Український прорив: для людей, а не політиків: [Соціальний розвиток в Україні. Соціальне забезпечення]. . , . С. 31-32.

134229. Корнилов Ю. В., Бредихин А. Н. Слесарь-электромонтажник. Высш. школа. М., 1988. 256 с.

134230. Корнилов Ю. В. Слесарь-электромонтажник. Высш. школа. М., 1981. 225 с.

134231. Корнилов Ю.Г. Автоматизация и телемеханизация газовых систем. Гостехиздат УССР. К., 1961. 148 с.

134232. Корнилов Ю. Г., Пивень В. Д. Основы теории автоматического регулирования в приложении к теплосиловым установкам. Машгиз. Москва, 1947. 308 с. : ил., черт.

134233. Гуревич В.И. О режиме питания мощного контактора переменного тока при провалах напряжения в сети 0,4 кВ. . , . С. 70-73.

134234. Новиков В., Куликов Г., Семенов В. Совершенствование регулирования минимальной зароботной плати в Украине. . , . С. 58-61.

134235. Канов Л.Н. Оценка степени несинусоидальности формы напряжения в автономной электроэнергетической системе с использованием метода имитационного моделирования. . , . С. 64-69.

134236. Косенко И.А. Сравнение частотно-токового и частотно-напряженческого способов релейно-векторного управления асинхронными электроприводами с автономным инвертором тока. . , . С. 52-58.

134237. Василенко П. Медичне страхування: реалії та проблеми. . , . С. 112-113.

134238. Пенсії підвищаться для деяких категорій громадян. . , . С. 125.

134239. Лучко А.Р., Страколист Е.В. Уточненная имитационная модель тягового электродвигателя постоянного тока со смешанным возбуждением. . , . С. 31-36.

134240. Бабець І. Г., Полякова Ю. В. Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності : [патетно-ліцензійна діяльність в Україні]. . , . С. 67-72.

134241. Рівень безробіття: зростає чи знижується?. . , . С. 108-109.

134242. Оксанич А.П., Петренко В.Р., Притчин С.Е., Білий П.М. Основні динамічні показники малопотужних магнітоелектричних двигунів. . , . С. 4-7.

134243. Орловский И.А., Синявский А.А. Расчет моделей тиристорного электропривода постоянного тока на полиномиальных рекуррентных нейронных сетях. . , . С. 7-19.

134244. Переверзев А.В., Алексеевский Д.Г., Семенов В.В., Буров А.Н., Стрункин Г.Н., Таранец А.В. Об использовании крановых асинхронных двигателей в качестве генераторов для атомных ВЭУ. . , . С. 20-23.

134245. Скалько Ю.С. Сравнение электромеханических процессов для высоковольтного асинхронного электропривода со скалярным, квазивекторным и векторным принципами частотного управления. . , . С. 24-31.

134246. Мацевитый Ю.М., Чиркин Н.Б., Богданович Л.С., Клепанда А.С. Внедрение теплонасосных технологий: [Энергосбережение в теплоснабжении]. . , . С. 4-10.

134247. Тиховод С. М., Афанасьева И. О., Корнус Т. М., Скрыпицин Н. В. Уточненный расчет параметров кабелей связи с помощью системы ANSYS. . , . С. 48-51.

134248. Снежкин Ю.Ф., Шаврин В.С., Чалаев Д.М., Шапарь Р.А. Применение теплонасосных технологий в энергетике. . , . С. 11-15.

134249. Варинская Л. А., Андриенко А. Н. Современное состояние и оценка технико-экономических перспектив теплоэнергетической отрасли Украины. . , . С. 59-64.

134250. Корнилов Ю. Г. Теоретические основы автоматического регулирования. Техніка. Киев, 1965. 397 c.

134251. Корнилов Ю.Г., Булгаков Б.Б., Толстов В.М. Элементы и системы пневмоавтоматики. Техніка. Киев, 1968. 142 с.

134252. Заболотний А.П., Федоша Д.В., Яценко О.О., Криворученко Н.Л. Удосконалений метод потенційної функції для формування оптимальної структури розподільчої мережі. . , . С. 74-80.

134253. Корнилова Т. В., Тихомиров О. К. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером. Изд-во МГУ. М., 1990. 191 с.

134254. Пасичная М.С., Пасичная В.В. О высокотемпературных технологических процессах в солнечных печах и их экономике. . , . С. 22-26.

134255. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 157 с.

134256. Корнилович О.П. Безопасность такелажных работ при монтаже. Энергоатомиздат. М., 1984. 94 с.

134257. Антропов О.С., Вовк C. М., Борулько В.Ф. Метод минимума пространственной протяженности для определения диаграммы направленности антенны по измерениям ближнего поля. . , . С. 9-12.

134258. Корнилович О.П. Безопасность электромонтажных работ на высоте. Энергоатомиздат. М., 1988. 95 с.

134259. Дынкин А., Иванова Н. Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия: [Финансирование науки. Российская наука иинновации]. . , . С. 8-20.

134260. Корнилович О. П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах. Энергия. М., 1980. 199 с.

134261. Біла Н. І., Нечипоренко Н. О., Бондаренко Л. О. Про регуляризацію чисельного диференціювання. . , . С. 42-45.

134262. Золин И. Управление миграцией: [Роль миграции населения в современных экономических системах]. . , . С. 27-32.

134263. Бодянский Е.В., Викторов Е.А. Прогнозирование временных последовательностей на основе каскадной ортогональной нейронной сети. . , . С. 92-97.

134264. Янов В. Вексельные обязательства: теоретико-методологические вопросы: [Российский рынок ценных бумаг]. . , . С. 37-49.

134265. Антонов В., Самосудов М. Теоретические проблемы корпоративного управления. . , . С. 50-61.

134266. Довбня А.Н., Удовенко С.Г., Шамраев А.А. Определение параметров модели магнитного спектрометра по экспериментальным данным. . , . С. 45-49.

134267. Дубровин В.И., Юськив О.И. Модели и методы оптимизации выбора инвестиционного портфеля. . , . С. 49-60.

134268. Душинова Е.В., Левыкина В.И., Васильева Е.В. Простой метод оценки потокосцеплений асинхронного двигателя. . , . С. 143-148.

134269. Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю. Метод расчета микроволновых ступенчатых фильтров на соразмерных участках линий. . , . С. 13-16.

134270. Казурова А.Е., Ивочка Н.В. Обеспечение заданного соотношения показателей качества электротехнической системы с неполным измерением вектора состояния. . , . С. 138-143.

134271. Киприч Т.В., Дубровин В.И. Программная реализация методики самоорганизующихся карт Кохонена для диагностирования состояний процессов и систем. . , . С. 98-103.

134272. Крапивной А.В., Чумаченко В.П., Чумаченко Я.В. Об уточнении одной оценки скалярного волнового поля рассеяного импедансной сферой. . , . С. 5-8.

134273. Крисан Ю.А., Крисан А.А. Исследование єлектронного ключа с гальванической развязкой. . , . С. 16-20.

134274. Крищук В.М., Шило Г.М., Артюшенко Б.А. Розпаралелення генетичного алгоритму параметричного синтезу антенної гратки на комп'ютерній мережі. . , . С. 20-23.

134275. Кунгурцев А.Б., Зиноватная С.Л. Имитационная модель для исследования эффективности денормализации реляционной базы данных в информационной системе. . , . С. 60-69.

134276. Лобов В.Й., Рубан С.А. Розробка принципів керування температурним режимом процесу випалювання котунів з використанням прогнозуючих ANFIS-моделей. . , . С. 69-74.

134277. Корнилович О. П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах. Энергоатомиздат. М., 1987. 240 с.

134278. Корнилович Ю.Е. Связующие свойства цементов. Акад. наук УССР. К., 1952. 146 с.

134279. Мороз В.I. Аналіз раціонального порядку апроксимаційного полінома для відновлення інформації за її дискретними відліками. . , . С. 74-78.

134280. Корнильев Э. А., Прокопенко И. Г., Чуприн В. И. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации. Тэхника. К., 1989. 224 с.

134281. Корницкий С. Я. Унификация паровых котлов. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 132 с.

134282. Неласая А.В., Козина Г.Л., Молдовян Н.А. Протоколы коллективной цифровой подписи на эллиптических и гиперэллиптических кривых. . , . С. 127-133.

134284. Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. Моделювання дискретних кліткових нейронних мереж. . , . С.103-107.

134285. Корнич Г.В. Диффузионное приближение при описании преимущественного распыления двухкомпонентных сплавов и эволюции примесных профилей в ходе послойного анализа ионами средних энергий. Б.и.. Донецк, 1990. 20 с.

134286. Новосельцев И.В., Аксак Н.Г. Применение многопроцессорных систем для реализации многослойного персептрона. . , . С. 108-111.

134287. Овский А.Г., Толок В.А. Использование систем комп'ютерной математики Maple для доказательства закона ортогональности матриц прямого и обратного преобразований, составленных В. З. Власовым. . , . С. 78-85.

134288. Корнич Л.П. Некоторые особенности возбуждения и кинетики радикало-рекомбинационной люминесценции цинксульфидных фосфоров. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. Днепропетровск, 1971. 16 с.

134289. Пиза Д.М., Степаненко А.А. Сегментация ультразвуковых медицинских изображений на основе метода нечеткой кластеризации. . , . С. 24-27.

134290. Корнишин М.С., Паймушин В.Н., Снигирев В.Ф. Вычислительная геометрия в задачах механики оболочек. Наука. М., 1989. 206 с.

134291. Прохорец И.М. Математические модели для анализа статистических характеристик многоэлементных полупроводниковых детекторов. . , . С. 27-32.

134292. Корнишин М.С., Исанбаева Ф.С. Гибкие пластины и панели. Наука. М., 1968. 260 с.

134293. Решевская Е.С., Гребенюк С.Н. Моделирование напряженно- деформированного состояния трехмерных конструкций на основе метода конечных элементов с интерполирующим полиномом ЭРМИТА. . , . С. 85-91.

134294. Корнишин М.С. Нелинейные задачи теории пластин и пологих оболочек и методы их решения. Наука. М., 1964. 192 с.

134295. Корноухов Н.В. Избранные труды по строительной механике. АН УССР. Ин-т механики. К., 1963. 321 с.

134296. Корноухов П.В. Корректирующие цепи усилителей звуковой частоты. Техніка. Киев, 1965. 268 с.

134297. Самойлик С.С., Бондарев В.П. Добротность прямоугольного резонатора с переменным числом диэлектрических неоднородностей. . , . С. 32-37.

134298. Корнфельд В. Н., Войтов А. О., Штейнберг Л. С. Тепловая работа мартеновской печи с применением кислорода. Металлургия. М., 1964. 327 с.

134299. Корнфельд Д.М. Упругость и прочность жидкостей. Г.Т.Т.Л.. М-ва; Л-д, 1951. 107 с.

134300. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Призначення нормальних допусків методом відображень. . , . С. 37-41.

134301. Корнюшин Ю. В. Явления переноса в реальных кристаллах во внешних полях: (Диффузионная кинетика носителей тока и макродефектов). Наукова думка. Киев, 1981. 179 с.

134302. Слепцов В.И., Карпуков Л.М. Правовая подготовка кадров в области информационной безопасности. . , . С. 133-137.

134303. Корнюшкин О.А., Рысева Н.М., Иоффе М.А. Управление качеством отливок. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 16 с.

134304. Соломаха А.В. Формирование системы векторного управления асинхронным приводом с компенсацией неопределенностей. . , . С. 148-153.

134305. Субботін С.О., Олійник А.О. Структурний синтез нейромодулей на основі полімодального еволюційного пошуку. . , . С. 111-117.

134306. Юрич М.Ю., Щербаков А.Н., Камышанов А.Ф. Архитектура интеллектуальной системы нейроуправления летательным объектом с эволюционным прогнозом предпочтительного поведения. . , . С. 118-121.

134307. Зайцев С.А., Корниенко С.К. Операционная система для встраиваемых устройств. . , . С. 122-126.

134308. Герасименко І. О. Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі. . , . С. 73-78.

134309. Ігнатенко А. В., Кабанов В. Г., Харченко О. І., Ясковець В. Л. Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України. . , . С. 79-88.

134310. Кратт О .А., Дєєва Л. Г. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти : [готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову систему]. . , . С. 89-95.

134311. Коробейников А. В. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Изд-во ун-та. Ленинград, 1976. 88 с.

134312. Коробейников В.П. Задачи теории точечного взрыва. Наука. М., 1985. 400 с.

134313. Коробейников В.П. Математические моделирование катострофических явлений природы. Знание. М., 1986. 48 с.

134314. Коробейников В.П., Мельникова Н.С., Рязанов Е.В. Теория точечного взрыва. Физматгиз. М., 1961. 332 с.

134315. Дабагян В.М. Динамика врезных работ при точении. Еревански политехнический институт. Ереван, 1958. 29 с.

134316. Коробки для электропроводок в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. МН 3211-62- МН 3215-62. Стандартгиз. М., 1962. 23 с.

134317. Коробкин А.Д., Прилепский Б.В., Кричевский А.И. Интегрированная система управления предприятием непрерывного производства. Наука. Новосибирск, 1983. 201 с.

134318. Дедков Н. В. Использование памятников революционной, боевой и трудовой славы в коммунистическом воспитании трудящихся (опыт партийных организаций Украины). ДГУ. Днепропетровск, 1987. 19 с.

134319. Коробкин Ю.И., Белько В.И. Современное оборудование для производства деревянной тары. ЦНИИТЭИМС. М., 1974. 31 с.

134320. Доценко Н.И. Исследование способа электроимпульсной наплавки металла в жидкости и применение его для восстановления автомобильных деталей. Московский Автомобильно-дорожный институт. М., 1958. 22 с.

134321. Коробкина З. В. У опасной черты : о борьбе с алкоголизмом, наркоманией, курением. Мысль. М., 1991. 218 с.

134322. Коробко В. И. Закономерности золотой пропорции в строительной механике. Изд-во политехн. ин-та. Ставрополь, 1991. 113 с.

134323. Дрончак В.А. Разработка и исследование нагружающего устройства для циклических испытаний элементов гидропривода. МВТУ им. Баумана. М., 1986. 18 с.

134324. Коробков А.В. Двигательный режим и здоровье. Знание. М., 1972. 78 с.

134325. Коробков В.И. Метод макроавторадиографии. Высш. школа. М., 1967. 183 с.

134326. Дуб В. С. Исследование влияния раскисления кремнием и алюминием на свойства высоколегированных сталей аустенитного класса. ЦНИТМ. М., 1966. 18 с.

134327. Коробков М. В., Окружнов В. А., Агапова В. И. Организация экономного использования смазочных материалов и спецжидкостей на автомобильном транспорте. ЦБНТИМинавтотранса РСФСР; Автомоб. транспорт. М., 1988. 51 с.

134328. Коробков М. В., Окружнов В. А., Агапова В. И. Организация подготовки и обеспечение эксплуатации автомобилей в зимний период. ЦБНТИМинавтотранса РСФСР. М., 1988. 59 с.

134329. Макаренко М. І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки. . , . С. 96-102.

134330. Коробов А. П. Расчет гибкой нити постоянного и переменного сечений, несущей произвольную нагрузку. Ростиздат. Ростов-на-Дону, 1948. 112 с. : табл., черт.

134331. Ефимов А. И. Исследование структурных и фазовых изменений в пограничных зонах ферритного зерна. Институт металлокерамики и специальных сплавов. К., 1961. 12 с.

134332. Коробов В. А. Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные двигатели. Сельхозгиз. Москва, 1950. 448 с., 4 л. черт. : ил., табл., черт.

134333. Коробов В.И. Производство медных литых микропроводов в стеклянной изоляции. Информэлектро. М., 1969. 47 с.

134334. Коробов М. М., Кондаков В. Н. Пневмо- гидро- и аэрозольтранспорт на промышленных предприятиях. Техніка. Киев, 1967. 318 с.

134335. Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе. Физматгиз. М., 1963. 224 с.

134336. Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения. Наука. М., 1989. 240 с.

134337. Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Квебек: [Краткая история, политика, экономика, населенние, города Канадской провинции Квебек]. . , . С. 71-82.

134338. Боташев Анвар Юсуфович Розробка наукових основ пректування та промислове впровадження теплових енергоприводів імпульсних машин для обробки металів тиском. ДАУ. Х., 2000. 34 с.

134339. Брагин В.Ф. Резервы повышения эффективности производства за счет снижения себестоимости чугуна в черной металлургии Украинской ССР. Днепропетровский металлургический институт. Днепропетровск, 1967. 16 с.

134340. Бровкина Е. П. Исследование некоторых свойств чугунов, легированных серой. Одесский политехнический институт. Одесса, 1965. 21 с.

134341. Бублик В.И. Резервы роста производительности труда в ремонтных службах (на примере машиностроительных предприятий). НИЭИ Госплана УССР. К., 1966. 19 с.

134343. Ефремов И.А. Колебательные процессы в поплавковых системах. ЛПИ. Львів, 1985. 15 с.

134344. Емяшев А. В. Выплавка в вакууме сталей Х-28, 18ХНВА и литого жаропрочного сплава на никелевой основе. ЦНИИ Черной Металлургии. М., 1958. 15 с.

134345. Коробов Ю.М., Прейс Г.А. Электромеханический износ при трении и резании металлов. Техніка. Киев, 1976. 199 с.

134346. Ермакова В.Н. Семантический класс глаголов изменения состояния в современном немецком языке (на основе распределительного словаря по машиностроению). АН ССР Ленинградское отд. Института языкознания. Ленинград, 1983. 19 с.

134347. Коробочкин Б.Л. Динамика гидравлических систем станков. Машиностроение. М., 1976. 240 с.

134348. Коробочкин И. В. Колебания всесоизмерительных приборов. Машгиз. М., 1947. 74 с.

134350. Коробчанский И.Е., Кузнецов М.Д. Расчеты аппаратуры для улавнивания химических продуктов коксования. Металлургиздат. Харьков; М., 1952. 286 с.

134351. Коровин А.И. Газопитание сварочных участков. Машиностроение. М., 1974. 54 с.

134352. Коровин А.И. Газопламенная поверхностная закалка. Машгиз. М., 1960. 80 с.

134353. Коровин Н.В. Новые покрытия и электролиты в гальванотехнике. Металлургиздат. М., 1962. 134 с.

134354. Коровин Н.В. Новые химические источники тока. Энергия. М., 1978. 184 с.

134355. Коровин Н. В. Электрохимическая энергетика. Энергоатомиздат. М., 1991. 264 с.

134356. Коровина З.П. Влияние новой техники на экономику предприятий. Наук. думка. Киев, 1981. 190 с.

134357. Гаврилюк Ю.Р. Струкрурно-компановочний синтез багатономенклатурних агрегатних верстатів. ХДПУ. Х., 1998. 19 с.

134358. Коровина З.П. Организация внедрения новой техники: На примере новых производств. Экономика. М., 1976. 214 с.

134359. Коровкин П.П. Линейные операторы и теория приближений. Физматгиз. М., 1959. 211 с.

134360. Коровкин П.П. Неравенства. Наука. М., 1974. 71 с.

134361. Коровкин П.П. Неравенства. Наука. М., 1983. 72 с.

134362. Коровский Ш.Я. Летающие металлы. Машиностроение. М., 1967. 254 с.

134363. Коровский Ш.Я. Летающие металлы. Машиностроение. М., 1977. 191 с.

134364. Коровчинский М.В. Теоретические основы работы подшипников скольжения. Машгиз. М., 1959. 403 с.

134365. Коровяковский И.Г. Приводы к выключателям высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1962. 223 с.

134366. Коровяковский И. Г. Электроизоляционные материалы в конструкциях выключателей и трансформаторов тока высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1963. 88 с.

134367. Корогодин А.Н.,Трусфус В.И. Автоматические системы управления кранами-штабелерами. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 38 с.

134368. Гогиберидзе Ю. М. Исследование процесса раскисления стали силикомарганцем с повышенным содержанием фосфора. ГПИ им. Ленина. Тбилиси, 1964. 19 с.

134369. Корогодский В. И., Кужеков С. Л., Паперно Л.Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ.. Энергоатомиздат. М., 1987. 248 с.

134370. Короед А.С., Беляев А.А. Совершенствование управления производством в условиях научно-технического прогресса. Наукова думка. К., 1975. 156 с.

134371. Королев А.А. Зарубежные прокатные станы. Машгиз. М., 1958. 356 с.

134372. Гольдзберг В.Л. Исследование вопросов совместного движения жидкости и газа в горизонтальных и наклонных трубах. МИН и ГП им. Губкина. М., 1968. 16 с.

134373. Жигунова О. Иерархическая структура и оценка интегрального потенциала строительного предприятия. . , . С. 66-70.

134374. Горбань А. Г. Повышение профессионально-квалификационного уровня молодых специалистов как объект социального планирования. ГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1982. 26 с.

134375. Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов. Металлургия. М., 1985. 376 с.

134376. Городилов А. А. Разработка и исследование кассет для процессов вплавления в полупроводниковом производстве. МИМЭ. М., 1972. 29 с.

134377. Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов. Металлургия. М., 1969. 462 с.

134378. Рогожина Н. Система управления сбытовыми запасами: агрегированная оценка: [Реализация продукции]. . , . С. 71-79.

134379. Королев А.А. Механическое оборудование прокатных и трубных цехов. КВА Металлургия. М., 1987. 480 с.

134380. Гребеньков В.И. Экспериментальные динамичекие и стойкостные исследования при зубодолблении чугуна. ВПИ. Волгоград, 1966. 21 с.

134381. Королев А.А. Механическое оборудование прокатных цехов. Металлургия. М., 1965. 515 с.

134382. Королев А.А. Нагрузки, действующие на вертолет и его агрегаты. Изд-во ЛКВВИА. Ленинград, 1960. 48 с.

134383. Гребенюк С.М. Руйнування еластомерів в умовах в'язкопружного нелінійного деформування. ЗДТУ. Запоріжжя, 2001. 21 с.

134384. Королев А.А. Прокатные станы. Конструкция и расчет. Машгиз. М., 1958. 450 с.

134385. Королев А.А. Прокатные станы и оборудование прокатных цехов. Металлургия. М., 1981. 203 с.

134386. Королев А.А. Флаттер лопастей несущего и хвостового винтов вертолета. ЛКВВИА. Ленинград, 1959. 30 с.

134387. Королев А.В., Березняк Р.А. Прогрессивные процессы правки шлифовальных кругов. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1984. 108 с.

134388. Королев А.В., Болкунов В.В. Совершенствование методов проектирования технологических процессов в ГАП. ВНИИТЭМР. М., 1989. 60 с.

134389. Гусенкова Н. П. Совершенствование режимов нагрева насыпных садок в термических печах. ИГЭУ. Иваново, 2000. 23 с.

134390. Гузенко Л.Н. Функционирование двухкомпонентных имен существительных по данным распределительного словаря электроники и телевидения (на материале немецкого языка). Киевский Государственный Педагогический Институт иностранных языков. К., 1987. 19 с.

134391. Королев А.В., Новоселов Ю.К. Теоретико-вероятностные основы абразивной обработки. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1987. 156 с.

134392. Королев А. Е. Противопожарные мероприятия. Мин-во комун. хоз-ва. Москва ; Ленинград, 1948. 244 с. : ил., табл., черт.

134393. Зорин А. И. Повышение эксплуатационных и технологических свойств кислотоупорных сплавов типа ферросилид. ВЗПИ. Новомосковск, 1965. 29 с.

134394. Королев А. И. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. Транспорт. М., 1964. 388 с.

134395. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134396. Дежкина И., Поташева Г. Оценка эффективности организационных структур управления: [Стратегическое управление предприятием]. . , . С. 80-85.

134397. Королев А.Н., Жохов В.П. Надувные лодки. Судостроение. Ленинград, 1989. 287 с.

134398. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2008 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.07.08 № 4 : [Додатки]. . , . С. 7.

134399. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

134400. Задворный В. А. Становление принципов пролетарской нравственности. КГУ им. Т.Г.Шевченко. К., 1971. 17 с.

134401. Королев В.А., Зотов П.М., Марголин Л.С. Справочник инструментальщика. Беларусь. Минск, 1976. 416 с.

134402. Заморуев В. М. Вольфрам в стали. АНССР Институт металлургии им. Байкова. М., 1958. 27 с.

134403. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134404. Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 25 червня 2008 р. №178. . , . С. 37-39.

134405. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2008 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.07.08 № 4 : [Додатки]. . , . С. 3-7.

134406. Зайцев Е.П. Квазистатическое термонапряженное состояние анизотропных цилиндров и пластин в условиях высокотемпературного теплообмена. Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря. Запорожье, 1988. 18 с.

134407. Зелюкова Р.В. Исследование характеристик неупругого сопротивления сталей и нелинейной задачи с гистерезисом. ОПИ. Одесса, 1958. 16 с.

134408. Королев В.А., Розин Я.Н., Спиридонов Д.В. Справочник слесаря-ремонтника. Беларусь. Минск, 1967. 379 с.

134409. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134410. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.01.08 № 5 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами і доповненнями): Рішення Запорізької міської ради від 23.07.08 № 5: [Додатки]. . , . С. 5.

134411. Жиганова Л.П. Современные тенденции развития биотехнологии в сельском хозяйстве США. . , . С. 99-114.

134412. Лютов А.А. Государственная политика США по охране окружающей среды. . , . С. 115-127.

134413. Жадан М.И. Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественной организации. КГУ им. Т.Г.Шевченко. К., 1985. 26 с.

134414. Жмойдин Г. И. Физико-химические свойства алюмосиликатных расплавов и влияния на них вульфида кальция. Институт металлургии им. Байкова. М., 1965. 21 с.

134415. Журж А. Г. Исследование термодинамической активности углерода в рассплавах железо-хром-никель-углерод. МИС и С. М., 1965. 17 с.

134416. Зауэрвальд П. Исследование гидравлического копировального устройства, работающего на больших скоростях слежения. КПИ. К., 1966. 20 с.

134418. Волков Г.В. Использование электрогидроимпульсной обработки для повышения эксплуатационных свойств высокоуглеродистых сплавов на основе железа. Харьковский Государственный автомобильно-дорожный технический университет. Х., 1995. 21 с.

134419. Власенко В. Е. Разработка и исследование процесса внепечного рафинирования 75%- ного ферросилиция и передельного силикохрома. ДМИ. Днепропетровск, 1964. 18 с.

134421. Василенко Г. И. Влияние лигирующих элементов на концентрацию углерода и форму выделения карбидов в цементованном слое легированных сталей. НИИ Авиационны материалов. М., 1965. 18 с.

134422. Вальский Е.Г. Исследование характера движения газов, условий теплообмена и процесса плавки в газовой чугуноплавильной печи. ХПИ. Х., 1966. 20 с.

134423. Вальский Е.Г. Исследование и основы выбора конструкций газовой чугуноплавильной печи. Челябинский Политехнический институт. Челябинск, 1967. 26 с.

134425. Патон Б.Є. Про діяльність Національної Академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України: Матеріали Загальних зборів Національної академії наук України. . , . С. 6-14.

134426. Ющенко В.А. Наукова еліта ніколи не поступається принципами : [матеріали Загальних зборів Національної академії наук України]. . , . C. 15-17.

134427. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134428. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2008 року: Проект рішення Запорізької міської ради : [Додатки]. . , . С. 4-6.

134429. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134430. Прядун Р. "Дніпроспецсталь" повинна прискорити процес модернізації виробництва: [Проблема заміни устаткування. Обсяг відходів (2001-2007 рр.), викидів]. . , . С. 2.

134431. Саатов Д. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства города - самый актуальный вопрос: [Анализ проблемы реформирования ЖКХ]. . , . С. 4.

134432. ЗНУ відтепер готує держслужбовців. . , . С. 4.

134433. Про стан роботи зі зверненнями громадян в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради: Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.06.2008 № 243. . , . С. 6.

134434. Про затвердження заходів та завдань щодо розвитку донорства крові та її компонентів на 2008-2012 роки : Рішення Запорізької міської ради від 26.06.08 № 246. . , . С. 6.

134435. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134436. И лишь ритуальные услуги подешевели: [Динамика потребительских цен в Запорожской области в январе-июне 2008 г.]. . , . С. 3.

134437. Платонов П. ЗАлК: стабильность сегодня, уверенность завтра: [Анализ ситуации на комбинате. Перспективы развития]. . , . С. 6.

134438. Малов А.Т. Вопросы теории и расчета станков для клепки шарнирных соединений. НЭИ. Новосибирск, 1966. 23 с.

134439. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134440. Искаков С.С. Кинетика прессования отливок из жидкой стали. МВМИ. М., 1966. 23 с.

134441. Ивахненко Е. И. Разработка и внедрение коррозионно-износостойких сплавов для деталей горно-металлургического оборудования. ЗГТУ. Запорожье, 1994. 21 с.

134442. Костенко И. Чем лучше будет пополняться бюджет, тем будут качественнее условия учебы наших детей : [беседа с председателем депутатской комиссии Запорожского горсовета по гуманитарным вопросам...см. аннотацию]. . , . С. 4.

134443. Ивахненко И. С. Исследование гамма-ионизационного метода применительно к контролю сварных соединений энергетического оборудования и изучению плотности жидких металлов. ЦНИИТМАШ. Москва, 1964. 15 с.

134444. Материально-экономическое развитие г.Запорожья за январь-май 2008 года: [Развитие экономики. Промышленность. Доходы и трудоустройство. Инвестиционная деятельность]. . , . С. 5.

134445. Кадинов Е. И. Исследование технологии и разработка методов снижения потерь хрома при электроплавке сталей типа Х18Н10Т. ДМИ. Днепропетровск, 1963. 23 с.

134446. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134447. Калмыков В. А. Некоторые физические свойства и сорбционная способность сталеплавильных шлаков. ЛПИ. Ленинград, 1965. 17 с.

134448. Карп С. Ф. Некоторые вопросы влияния метода раскисления спокойной стали на ее механические свойства. Институт Черной Металлургии. Днепропетровск, 1962. 15 с.

134449. Кузнецова С., Маркова В. SWOT-анализ: практика применения: [Стратегическое исследование работы компании]. . , . С. 86-91.

134450. Кашин В. И. Выплака жаропрочных сплавов в вакуумных индукционных печах. Институт Металлургии им. Байкова. М., 1959. 22 с.

134451. Карташов Е. В отличие от "Фокуса" я объявляю Запорожье первым в рейтинге лучших городов Украины!: [Интервью с мэром г.Запорожья Е.Карташовым/ Записал Д.Иванцов]. . , . С. 4.

134452. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

134453. Касич-Пилипенко Т. Н. Социальная эффективность механизации и автоматизации производства. МИУ им. С.Орджоникидзе. М., 1982. 19 с.

134454. Ульянов В. Безопасность корпоративного информационного пространства-2008: [Исследование эффективности политики информационной безопасности в организациях. Аудит информационной безопасности]. . , . С 16-19.

134455. Казачков И. П. Влияния вакуумирования безуглеродистого феррохрома. ДМИ им. Сталина. Днепропетровск, 1959. 13 с.

134456. Кладова Г. Л. Деятельность профсоюзов Украины по повышению культурно-технического уровня рабочего класса в 1971-1975 г.г.. Высшая Школа профсоюзного движения ВЦСПС. М., 1981. 24 с.

134457. Кочегура Н. М. Иссдедование и разработка радиоизотопных методов контроля качества литейных форм. АН УССР Объединенный ученый совет технических наук. К., 1968. 16 с.

134458. Чистенко І. Полігон твердих побутових відходів не загрожує ані екології, ані людям: [Планування будівництва полігона твердих відходів № 3 з комплексом сміттєпереробки м.Запоріжжя]. . , . С. 4, 5.

134459. Леваи З. Анализ и выбор принципиальных схем автомобильных гидромеханических трансмиссий. ЛПИ им. Калинина. Ленинград, 1956. 11 с.

134460. Лебедева А.Б. Вопросы коррекции управляющих программ при обработке поверхностей на станках с ЧПУ. Объединенный Ученый Совет при МТИ Пищевой промышленности. М., 1975. 28 с.

134461. Лебедев И.В. Исследование причин возникновения внутреннего отбела в чугунных поршневых кольцах. ГПИ им. Жданова. Горький, 1961. 17 с.

134462. Лебедев А.А. Оценка прочности и остаточной долговечности несущих элементов металлоконструкций грузоподъемных кранов и их модернизация с целью продления сроков службы. Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря. Запорожье, 1986. 24 с.

134463. Лебедев А.А. Экономическая эффективность литья из чугуна, модифицированного магнием. ВГУ им. Ленинского комсомола. Воронеж, 1970. 31 с.

134464. Анализ рисков информационной безопасности для корпоративных систем электронной почты. . , . С. 22-23.

134465. Фадеев А. Роль документов в коммерческой организации: от делопроизводства к автоматизации процессов управления: [Электронный документооборот. Системы коллективной работы. Автоматизация процессов управления]. . , . С. 34-35.

134466. Моргунов С. Заверение электронных документов: выбор технологий: [Сравнительный анализ технологий, выполняющих процедуру заверения электронного документа]. . , . C. 38-40.

134467. Джиго А.А., Сухоруков К. М. Выпуск периодических изданий в России в 2007 г.. . , . С. 16-22.

134468. Компаниец О. Основные проблемы перехода современных компаний к маркетинго-ориентированному управлению. . , . С. 92-97.

134469. Лебедев Ю. М. Исследование Ni-Cr сплавов методами теплоемкости , высокотемпературной рентгенографии , электросопротивления и дилатометрии. ЧГУ. Черновцы, 1969. 18 с.

134470. Лазаренков А.М. Исследование влияния продуктов деструкции газифицированной модели и параметров литейной формы на формирование стальной отливки. БПИ. Минск, 1974. 20 с.

134471. Дрогобыцький А. Теоретико-методологические основы кадровой работы в крупной компании. . , . С. 98-105.

134472. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

134473. Попандопуло З. Город в плавнях: [Археологические раскопки в районе р.Конка древнего города (XVI в.)]. . , . С. 58.

134474. Кизильштейн Л. Следы угольной энергетики: [Использование отходов угольной энергетики - золы и шлаков - в строительной промышленности. Безотходная технология]. . , . С. 42-47.

134475. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

134476. Город в плавнях: [Археологические раскопки в районе р.Конка древнего города (XVI в.)]. . , . С. 58.

134477. Лавитский А.С. Исследование работы многопролетных канатов подвесных канатных дорог с кольцевым движением. ЛПИ им. Ленинского комсомола. Львів, 1981. 26 с.

134478. Латаш Ю. В. Разработка, исследование и дальнейшее развитие процесса электрошлакового переплава специальных сталей и сплавов. АН УССР ИЭ им. Патона. К., 1968. 64 с.

134479. Лабунец В. Ф. Исследование влияния некоторых диффузионных покрытий с участием бора на процессы трения и износа углеродистой стали в условиях вакуума и воздуха. КИИГА. К., 1972. 25 с.

134480. Попов Г., Аджубей Н. Пять выборов Никиты Хрушева: [Деятельность Н.С. Хрущева в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.]. . , . С. 48-56.

134481. Лакеев А.С. Исследование свойств и разработка новіх модельных композиций при литье по выплавляемым моделям. АН УССР Объединенный ученый совет технтческих наук. К., 1967. 26 с.

134482. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 242 с.

134483. Лакомский В.И. Изучение растворимости водорода в жидких ваграночных чугунах и поведения газов при модифицировании чугуна. КПИ. К., 1954. 10 с.

134484. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

134485. Лалетин Л.И. Об одном методе изображений пространственных образов на одной плоскости (метод параследов). ОИИМФ. Одесса, 1949. 7 с.

134486. Старух О. Я не нова людина в області: [Інтервью з і.о. председателя Запорізької обласної державної адміністрації О.Старухом/ Записав В.Москаленко]. . , . С. 6.

134487. Притика Д. Сучасний стан та шляхи реформування системи правосуддя в Україні. . , . С. 4-8.

134488. Ланчава М.Д. Исследование процесса прямого электронагрева жидкого чугуна и его влияния на структуру и свойства металла. ГПИ им. Ленина. Кутаисси, 1964. 19 с.

134489. Ланкин Р.П. Динамическая устойчивость круговых стержней. ЛПИ им. Калинина. Ленинград, 1955. 11 с.

134490. Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії. . , . С. 15-19.

134491. Власов О. Запорожский край: древность и средневековье: [Территория и народы, населявшие Запорожскую область в древние времена]. . , . С. 58.

134492. Лащеных А.А. Исследование энергетической эффективности одноковшевых экскаваторов. ХАДИ. Х., 1974. 25 с.

134493. Рылов А. Отец и сыновья: [Династия Боткиных. Боткин Сергей Петрович и его достижения в области медицины]. . , . С. 76-80.

134494. Лащеных А.А. Оптимизация процессов грузопереработки на промышленных предприятиях с мелкопартионными многономенклатурными грузопотоками. ЛИИЖТ им. Образцова. Ленинград, 1984. 25 с.

134495. Солдатенко О. Право на охорону здоров'я у конституціях України та інших європейських держав. . , . С. 20-24.

134496. Руденко Б. Возвращение Робин Гуда: [История, устройство стрелкового лука. Спортивный лук. Состязания по стрельбе из лука. В статье много иллюстраций]. . , . С. 141-149.

134497. Данилюк Ю. Про поняття об'єктів конституційних правовідносин. . , . С. 9-14.

134498. Крестовська Н. Ювенальне право України: підстави виокремлення галузі: [Система правових норм, спрямованих на забезпечення захисту інтересів молодого покоління]. . , . С. 36-40.

134499. Сущенко А.В., Лещенко Е.Н., Безчерев А.С., Прахнин В.Л., Стариковский Н.Л., Харин А.К. Энерго-ресурсосберегающие разработки ПГТУ в мартеновском производстве ОАО "ММК им. Ильича": [Энергосберегающие технологии в металлургии (Мариупольский металлургический комбинат)]. . , . С. 33-37.

134500. Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні. . , . С. 41-47.

134501. Муллабаев А.А. Исследование механизмов со сменными и связанными шестернями. КПИ им. Куйбышева. Куйбышев, 1968. 16 с.

134502. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2008.

134503. Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта. . , . С. 64-73.

134504. Власов О. Ногайцы: [История Запорожской области в XVI в. Образ жизни ногайцев]. . , . С. 58.

134505. Сущенко А.В., Ларионов А.А., Климанчук В.В., Семенюк П.П., Волков А.М., Безчерев А.С. Разработка и внедрение энерго-ресурсосберегающей технологии дожигания монооксида углерода 160-т конвертерах ОАО "ММК им. Ильича": [Энергосберегающие технологии в металлургии (Мариупольский МК)]. . , . С. 29-32.

134506. Грудницька С. Еволюція господарської правосуб'єктності як економіко-правової категорії. . , . С. 74-80.

134507. Андрієць В.С. Структурно-логічна схема оптимізації грошових потоків торговельних підприємств. . , . С. 3-6.

134508. Баліцька В.В. Особливості емісійних механізмів монетарної політики у контексті задоволення потреб підприємств у платіжних засобах та нагромадженні капіталу. . , . С. 6-11.

134509. Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки. . , . С. 12.

134510. Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні. . , . С. 13-17.

134511. Чирик Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції. . , . С. 17-22.

134512. Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі. . , . С. 22-25.

134513. Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства. . , . С. 26-29.

134514. Ярема Я.Р. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні. . , . С. 30-31.

134515. Гасанов Р.И., Задояный М.Т. Социальный контроль: его понятие и сущность: [Социальный контроль поведения человека]. . , . С. 32-35.

134516. Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя: [Поняття правосуддя, судова влада]. . , . С. 35-37.

134517. Огурцов А. П. Исследование влияния интенсификации процесса кипения на качество трубной стали. ДПИ. Днепропетровск, 1965. 18 с.

134518. Оганесян С. В. Исследование установившихся режимов канатно-скреперных установок для животноводства с целью повышения их надежности. Горский сельхозинститут. Орджоникидзе, 1968. 25 с.

134519. Одинец В.Ф. Расчет температурных полей термоупругих и термопластических напряжений вращающихся дисков переменной толщины. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1985. 10 с.

134520. Обухов А.А. Расчет обода и спиц зубчатых колес. ОПИ. Одесса, 1950. 11 с.

134521. Обдул В.Д. Разработка винтового пресса с муфтой включения и регулируемой энергией удара. КИИ. Краматорск, 1990. 17 с.

134522. Мартынов Н.В. Борьба русских реводюционных демократов ХІХ века против расизма и национализма. Академия общественных наук при ЦК КПСС. М., 1993. 14 с.

134523. Марков В.В. Исследование структуры и свойств сплавов при кристаллизации под высоким статическим давлением. ГПИ им. Жданова. Горький, 1967. 18 с.

134524. Маркин Е.А. Исследование динамики упругой системы протяжных станков с гидроприводом как основного элемента общей динамической системы. БПИ. Минск, 1968. 25 с.

134525. Маринченко Б.В. Исследование коррозиционной стойкости и механических свойств чугунных отливок для химического машиноствоения. ДМИ. Днепропетровск, 1970. 27 с.

134526. Мариковский И.П. Исследование природных свойств чушковых чугунов типа "Вантит" при производстве отливок из чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом. АН УССР Институт проблем литья. К., 1969. 28 с.

134527. Мандрик Е.А. Исследование и разработка метода суспензионного литья с использованием полистирола. ГПИ им. Жданова. Горький, 1978. 21 с.

134528. Манжурнет В.К. Исследование систем автоматического контроля размеров при обточке валов. КПИ. К., 1967. 28 с.

134529. Мансуров В.И. Экспериментальное исследование струйного усилителя с механическим отклонением струи. Киевский институт инженеров гражданской авиации. К., 1969. 25 с.

134530. Мараховский И.С. Снижение расслоев в автолистах из малоуглеродистой кипящей стали. ДМИ им. Сталина. Днепропетровск, 1958. 12 с.

134531. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2008. 76 с.

134532. Энергетическая автономия: [Автономное тепло- и энергоснабжение в загородных домах. Использование солнечной энергии и энергии ветра]. . , . С. 8-12.

134533. Кугаткін Ю. Бюро кредитних історій: Забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій. . , . С. 27-29.

134534. Тронь О.Я. Аналіз реалізації комплексної державної програми енергозбереження України у 2007 році. . , . С. 2-6.

134535. Пивняк Г.Г., Бешта А.С. Основные пути повышения энергетической эффективности электроприводов. . , . С. 7-12.

134536. Нестерович Л. Н. Исследование структуры и свойств высокопрочных деформируемых алюминиевых сплавов. АН БССР Отделение технических наук. Минск, 1962. 19 с.

134537. Барон В.Г. Водяной охладитель воздуха - эффективное средство энергосберегающего локального кондиционирования. . , . С. 13-19.

134538. Напетваридзе З.П. Исследование влияния термической обработки на структуру и свойства стыко-сварных соединений труб нефтяного сортамента и разработка ее оптимального режима. ГПИ им. Ленина. Баку, 1963. 13 с.

134539. Назаратин В.В. Исследование процесса затвердивания крупных стальных отливок типа плит при различных условиях охлаждения в литейной форме. ЦНИИТМАШ. М., 1969. 28 с.

134540. Немцов В.Б. Расчет оболочек вращения и кривых брусьев и его приложение к расчету тормозных механизмов автомобиля. БПИ. Минск, 1965. 26 с.

134541. Нижник С. Б. Структурные изменения в стали при импульсном действии высоких температут и давления. АН УССР Институт металлокерамики и спецсплавов. К., 1964. 12 с.

134542. Нацвлишвили Р.С. Исследование ротационных челночных механизмов обувных машин. ГПИ им. Ленина. Тбилиси, 1968. 28 с.

134543. Никитенко И.Н. Влияние технологий горячего брикетирования на качество стальных брикетов как шихтового материала. НПИ им. Орджоникидзе. Новочеркасск, 1966. 21 с.

134544. Николаева Т.Е. Реакционно-апологетический характер элиптическмх концепций буржуазного менеджеризма. МГУ им. Ломоносова. М., 1985. 24 с.

134545. Николаев А.А. Автоматизация в токарной обработке в серийном производстве. МАТИ. М., 1955. 14 с.

134546. Николаев Н.А. Исследование влияния химического состава и некоторіх технологических факторов накачество листопрокатных валков. ДМИ. Днепропетровск, 1968. 24 с.

134547. Николаев Б.В. Исследование зубчатых цепей с шарнирами трения качения. ХПИ им. Ленина. Х., 1962. 17 с.

134548. Нагорный П. Л. Исследование износостойкости высокоуглеродистых легированных сплавов при изготовлении огнеупоров. МВТУ им. Баумана. М., 1971. 16 с.

134549. Никитин Б.В. Расчет динамической характеристики упругой системы металлорежущих станков. МСИ. М., 1962. 16 с.

134550. Найдин Ю. В. Исследование метода проектирования шпиндельных коробок агрегатных станков с применением ЭВМ. МСИ. М., 1969. 38 с.

134551. Нагирный С. В. Исследование влияния циклических перегрузок на физико-механические свойства алюминиевого сплава ДІ6АТ стали ІХІ8Н9Т. ЛПИ. Львів, 1971. 18 с.

134552. Нагорный Ю.И. Стационарные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. ДГУ. Днепропетровск, 1973. 13 с.

134553. Натапов Б. С. Природа анормальности стали. ЦНИИЧМ им. Бардина. М., 1963. 27 с.

134554. Никинин Г.А. Исследование явления защемления плунжерных пар в агрегатах гидросистем самолетов. КИГВФ. К., 1960. 14 с.

134555. Никитин Б. М. Электропроводность шлаков и ее влияние на электрический и тепловой режимы работы дуговой сталеплавильной печи. ДМИ. Днепропетровск, 1964. 20 с.

134556. Опара М.М. Ефективність використання енергентичних ресурсів в рослинництві: [Енергоефективність у сільському господарстві]. . , . С. 20-22.

134557. Никитский А. В. Иследование свойств и разработка технологии получения радиоционно-модифицированной рукавной пленки из полиэтилена низкой плотности. МТИЛП. М., 1975. 22 с.

134558. Колієнко А.Г. Раціональне використання палива у житлово-комунальному господарстві. . , . С. 23-25.

134559. Нечаев Л.В. Исследование статических и динамических тепловых характеристик системы жидкостного охлаждения автотракторных двигателей. НЭИ. Новосибирск, 1965. 27 с.

134560. Назаров Г.Г. Исследование влияния механических свойств и энергетическиго состояния поверхностей сталей на характеристики трения. МИНиГП им. Губкина. М., 1983. 22 с.

134561. Жерновецкий Ф. Использование энергии вашего дома: [Зарубежный опыт экономии энергетических ресурсов в жилых домах]. . , . 26-30.

134562. Назаренко Ю.В. Исследование истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 г.г. и воссоединение Украины с Россией в советской историографии середины 30-х - середины 80-х. ДГУ. Днепропетровск, 1987. 18 с.

134563. Назаренко В. Р. Влияния церия на технологические и механические свойства литой жаропрочной стали перлитного класса 15ХІМІФ. ЦНИИТМАШ. М., 1965. 14 с.

134564. Нарожных А.Т. Стойкостные исследования червячно-модульных фрез с вершиннонагруженной и прогрессивной схемами резания. ВПИ. Волгоград, 1968. 23 с.

134565. Нгуен Ван Лик Выбор материала и поверхностного упрочнения прецизионных деталей гидровлических насосов. ХАДИ. Х., 1990. 21 с.

134566. Нгуен Нгок Ле Исследование гидравлических следящих систем, работающих на больших скоростях слежения с приводом от гидромотора. КПИ. К., 1969. 22 с.

134567. Немировский Р.Г. Исследование и разроботка способов повышения стойкости сквозных листовых изложниц. ЛПИ им. Калинина. Ленинград, 1972. 21 с.

134568. Нечипоренко Н.А. Оптимальные по прочности алгоритмы восстановления функций и некоторых функционалов. КГУ им. Шевченка. К., 1988. 18 с.

134569. Мацевитый Ю.М., Соловей В.В., Шульженко Н.Г., Русланов А.В., Голощапов В.Н., Костиков А.О., Павленко А.В. Теплоавя энергетика и энергетическая безопасность Украины : [паровые турбинные установки с автономным электрогенератором. Энергоэффективность в тепловой энергетике]. . , . С. 2-5.

134570. Макогон Ю.В., Кадермеева Д.С., Кошеленко В.В. Потенциал альтернативных и вторичных источников энергии в Украине. . , . С. 6-10.

134571. Еременко Н. Биоэнергетика на селе: первые муспешные шаги: [Интервью руководителя проекта "Биоэнергетика: получаем энергию из отходов" Н. Еременко / Записала Л. Белозерова]. . , . С. 11-15.

134572. Эль Мусли Х.И. Исследование жесткости металлорежущих станков на примере радиально-сверлильного станка. МСИ. М., 1971. 33 с.

134573. Мурель П.Г. Термодинамический анализ работы судовых двухтактных двигателей с высоким наддувом на расчетном и переменных режимах. ЛКИ. Ленинград, 1950. 11 с.

134574. Мохан Н. Исследование выплавки нержавеющих сталей с использованием высокоуглеродистого феррохрома. МИС и С. М., 1964. 14 с.

134575. Мельников Е.С. Влияние повышенных скоростей на тягово-сцепные свойства и проходимость гусенечных тракторов при работе на торфяно-болотных почвах. ЦНИИМ и ЭСХ нечерноземной зоны СССР. Минск, 1969. 21 с.

134576. Леках С. Н. Влияние прицесса микролегирования на форму включения интерметаллических фаз в алюминиевых и магниевых сплавах. БПИ. Минск, 1974. 20 с.

134577. Ляховицкий Ю.М. Исследование процесса торможения шахтной подъемной машины грузогидравлическим приводом. ХПИ им. Ленина. Х., 1969. 20 с.

134578. Лях П.Ф. Исследование и выбор параметров обода приводного колеса гусеничного хода экскаваторов. КПИ. К., 1978. 17 с.

134579. Лузан П.П. Изучение влияния природы чушковых чугунов заводов Украины на свойства отливок из чугуна, модицицированным магнием. КПИ. К., 1963. 18 с.

134580. Лютенко В.Е. Динамика нагружения вышечных подъемников. ЛПИ. Львів, 1984. 17 с.

134581. Мостовой А.Б. Экзотермический обогрев прибыли и повышение однородности и плотности металла стального кузнечного слитка. МВМИ. М., 1966. 15 с.

134582. Неймарк А.М. Исследование некоторых технологических процессов литья в оболочковые формаы и создание на его основе нового автоматического оборудования. МАИ. М., 1968. 30 с.

134583. Наумов Б.И. Исследование и расчет оптимальных режимов резания для многоинструментных наладок. ГПИ. Горький, 1956. 19 с.

134584. Немкевич А.С. Исследование печатающих механизмов пишущих машин. МВТУ им. Баумана. М., 1964. 20 с.

134585. Мошкевич Е. И. Совершенствование технологии выплавки и разливки трансфоматорной стали. ДМИ. Днепропетровск, 1963. 16 с.

134586. Мочаев Ю.П. Исследование гидравлического релейного следящего привода копировального металлорежущего станка , работающего по принципу зависимой ведущей продачи. МСИ. М., 1969. 25 с.

134587. Мочалов Ю.А. Удельные термодинамические потенциалы и некоторые вопросы их использования в исследованиях и рассчетах цикдлв и газотурбинных установок. АН УССР Институт теплофизики. К., 1971. 23 с.

134588. Мукоко-Матсила-Жан-Мари Влияние режимов дросселирования на локализацию и интенсивность кавитауионной эррозии элементов гидроаппаратуры в потоке жидкости АМГ- 10. КИГА. К., 1986. 16 с.

134589. Калюжний В. Механізми розвитку та протидії інфляції в Україні. . , . С. 16-22.

134590. Лекарь С. Світовий досвід у справлянні податку на нерухоме майно. . , . С. 23-27.

134591. Мустафа-Заде Ф.М. Исследование влияния вибрации на формирование отливок и свойства сплавов. С-ЗЗПИ. Ленинград, 1968. 16 с.

134592. Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ. . , . С. 28-31.

134593. Мушенков Ю.А. Некоторые задачи нелинейных колебаний круговых и цепных арок. ДМИ. Днепропетровск, 1968. 15 с.

134594. Буяк А., Кравченко Т. Сучасний стан і перспективи розвитку енергетичного розвитку енергетичної галузі України: [Динаміка виробництва і споживання електроенергії в Україні на 2008 - 2015 роки]. . , . С. 32-37.

134595. Можарова Н.М. Исследование и разработка состава высокохромистого чугуна валков горячей прокатки. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1990. 11 с.

134596. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1982. 526 с.

134597. Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля. . , . С. 92-97.

134598. Похлебкин В.В. Занимательная кулинария. Легкая и пищевая промышленность. М., 1983. 128 с.

134599. Москаленко Т.А. Оценка вибронагруженности несущих элементов малоконструкций зерноуборочных комбайнов и их модернизация с целью продления сроков службы. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1990. 26 с.

134600. Коробков Ю.С., Флора В.Д. Электромеханические аппараты автоматики. Энергоатомиздат. М., 1991. 344 с.

134601. Коробков Ю. С., Флора В. Д. Электрические аппараты на тиристорах. МЭИ. М., 1985. 72 с.

134602. Морозов Л.В. Характеристики долговечности и прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбин. РИИГА. Рига, 1966. 7 с.

134603. Драчко-Єрмоленко Є., Сакунова І. Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу. . , . С. 38-41.

134604. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 82 с.

134605. Морев В.В. Трансформаторные датчики линейных перемещений с постоянной магнитной цепью. КИИ. Куйбышев, 1959. 18 с.

134606. Корніюк О. Господарське судочинство: нові пріоритети: [Господарське право України]. . , . С. 73-74.

134607. Мордвинов Б.С. Новый метод расчета операционных размеров и допусков. МСИ. М., 1966. 15 с.

134608. Білоус Н.. Андрійчук О. Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області. . , . С. 42-45.

134609. Мойсеенко И.И. Эксплуатационая стойкость и повышение роботоспособности роликов рольгангов. ЛПИ. Львів, 1959. 18 с.

134610. Митин Г.Г. Исследование динамики кристаллических решеток галогенидов амония методом лазерной спектроскопии комбинационного рассеяного света. АН ССР Физический институт им. Лебедева. М., 1976. 14 с.

134611. Конопльова І., Папп В. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект. . , . С. 46-51.

134612. Мишустин И.А. Исследование некоторых особенностей работы карбюраторного двигателя при интенсивном воздействии ена дроссельную заслонку. ВПИ. Волгоград, 1969. 27 с.

134613. Оболенцева Е. Обеспечение конкурентных позиций на рынке рыбных товаров. . , . С. 52-55.

134614. Морозов М.С. Исследование влияния напряженного состояния на качество поршневых колец. ГПИ им. Жданова. Горький, 1953. 10 с.

134615. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

134616. Макаренко Н.Г. Газовыделение из жидкости АМГ-10 при кавитационном истечении через дроссельные устройства гидроприводов. КИИГА. К., 1985. 16 с.

134617. Коробков Ю. С., Флора В. Д. Удерживающие реле, реле с памятью, реле на ферридах и датчики перемещений и усилий. Моск. энергетич. ин-т. М., 1987. 84 с.

134618. Королев Ф.К. Расчет металлорежущих станков. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Каф. металлорежущих станков. Харьков, 1962. 80 с.

134619. Акбаш Р. Самые громкие мифы Запорожья: [Мифы, связанные с историческими местами Запорожской области]. . , . С. 8-9.

134620. Королев Ф.К. Расчет металлорежущих станков. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Каф. металлорежущих станков. Харьков, 1962. 80 с.

134621. Макаренко С. Ф. Выбор оптимальных условий обработки жидкого чугуна магнием. ХПИ им. Ленина. Х., 1964. 19 с.

134622. Сколько стоит поумнеть?: [Стоимость обучения в университетах г.Запорожья]. . , . С. 22-23.

134623. Максименко Н.Н. Теория и методы расчета заземляющих устройств в многолетнемерзлых грунтах. ТПИ им. Кирова. Томск, 1973. 51 с.

134624. Королев В.В. Исследование влияния тепловыделения при абразивном разрезании на качество поверхности заготовок и износ абразивных кругов. Завод-втуз при Московск. автомобильном заводе им.И.А.Лихачева. М., 1972. 28 с.

134625. Королев В. В. Управление процессами прокатного производства с помощью ЭВМ. Металлургия. М., 1986. 232 с.

134626. Максимов М. В. Повышение уровня безопасности эксплуатации АЭС и ВВЭР-1000 путем совнршенствования автоматизации перегрузки ядерного топлива. ОГПУ. Одесса, 2000. 38 с.

134627. Королев В. И. Слоистые анизотропные пластинки и оболочки из армированных пластмасс. Машиностроение. М., 1965. 272 с.

134628. Королев В.И. Упруго-пластические деформации оболочек. Машиностроение. М., 1971. 303 с.

134629. Королев В.М., Степанов В.М. Фасонное литье по выплавляемым моделям. Оборонгиз. М., 1962. 158 с.

134630. Королев В. Н. Листовая штамповка молибдена и его сплавов в приборостроении. Машиностроение. М., 1977. 150 с.

134631. Михнек М.М. Методы определения локальных характеристик кривых линий и поверхностей, заданных своими ортогональными проекциями. МАИ. М., 1959. 11 с.

134632. Королев Г.В. Электронные устройства автоматики. Высш. школа. М., 1991. 255 с.

134633. Королев Г.В. Электронные устройства автоматики. Высш. школа. М., 1983. 255 с.

134634. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

134635. Королев Е. П., Либерзон Э. М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. Энергия. М., 1980. 208 с.

134636. Акбаш Р. Запорожцы в Пекине: итоги: [Результаты выступлений запорожских спортсменов на Пекинской Олимпиаде]. . , . С. 59.

134637. Мигай В.П. Исследование влияния внепечного вакуумирования на структуру и некоторіе свойства чугуна. ВЗПИ. М., 1963. 20 с.

134638. Королев Л. Н. Микропроцессоры и персональные компьютеры. Знание. М., 1986. 48 с.

134639. Королев Л. Н. Микропроцессоры, микро- и мини-ЭВМ. Изд-во Моск. ун-та. М., 1988. 213 с.

134640. Михалев М. Ф. К вопросу определения мощности и распорных усилий в рабочих контактах вальцев при пластикации каучуков. ЛТИ. Ленинград, 1958. 9 с.

134641. Королев Л. Н. Операционные системы. Знание. М., 1977. 63 с.

134642. Миндель Е.М. Исследование тяговых свойств тракторных движителей на песках. МАДИ им. В.М.Молотова. М., 1953. 13 с.

134643. Королев Л. Н. Развитие ЭВМ и их математического обеспечения. Знание. М., 1984. 64 с.

134644. Милицын К.Н. Исследование питания кристализирующейся отливки. МИС им. Сталина. М., 1958. 32 с.

134645. Королев Л. Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. Наука. М., 1978. 351 с.

134646. Королев Л. Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. Наука. М., 1974. 255 с.

134647. Миронов Ю. М. Рациональные режимы и основные статические свойства однофазных электрошлаковых печей как объектов управления и регулирования. МЭИ. М., 1965. 22 с.

134648. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

134649. Праховник А.В. Енергозбереження: нетрадиційний погляд та інша стратегія: [Скорочкний варіант Концепції енергозбереження]. . , . С. 30-32.

134650. Королев М. А., Клешко Г. Н., Мишенин А. И. Информационные системы и структуры данных. Статистика. М., 1977. 183 с.

134651. Захарова Н. 43 человека на место: [Вступительная кампания 2008 в Запорожье: самые популярные специальности]. . , . С. 15.

134652. Миронов В.С. Влияние чушковых чугунов на свойства ваграночного ковкого чугуна. ХПИ. Х., 1959. 17 с.

134653. Королев М.В., Стариков Б.П., Карпельсон А.Е. Ультрозвуковые импульсные приборы контроля прочности материалов. Машиностроение. М., 1987. 112 с.

134654. Мисакян Р. Х. Движение тракторного агрегата на склонах с применением контролирующих устройств. Сатаровский институт механизации сельского хозяйства. Ереван, 1968. 20 с.

134655. Королев М.В. Эко-импульсные толщиномеры. Машиностроение. М., 1980. 111 с.

134656. Бобровский В.С., Прокофьев В.П. Альтернативные теплогенераторы: [Использование кавитационных теплогенераторов]. . , . С. 33-38.

134657. Роговский Е.А., Васильев В.С. Опасная финансовая турбулентность (статья вторая): [Мировая структура платежных балансов, Финансы в мировой экономике]. . , . С. 3-22.

134658. Королев М. Л. Азот как легирующий элемент стали. Металлургиздат. М., 1961. 162 с.

134659. Мишагин В.Н. Графическое и механическое построение плоских кривых. Уральский Политехнический Институт. Свердловск, 1960. 9 с.

134660. Мищенко В. Г. Разработка и внедрение хромистых корризионных сталей. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1984. 25 с.

134661. Малей Т.П. Исследование процесса пресования деталей из жидкой стали. БПИ. Минск, 1965. 13 с.

134662. Супян В.Б. Наука и образование в США: Главные приоритеты развития в "экономике знаний". . , . С. 23-34.

134663. Курис Ю.В., Хейфец Р.Г., Ткаченко С.Й. Возможности и перспективы использования альтернативных топлив в ДВС сельскохозяйственного назначения. . , . С. 43-46.

134664. Травкина Н.М. Федеральлный бюджет США: гендерное измерение: [Рост социальных расходов]. . , . С. 35-50.

134665. Дерзкий В.Г., Скиба В.Ф., Чекаленко М.И. Потребление электроэнергии населением: [Нормы электропотребления]. . , . С. 47-52.

134666. Варламов Г.Б. Особливості застосування організаційних методів підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів: [Екологічні проблеми енергоспоживання]. . , . С. 53-56.

134667. Меттус Г.С. Исследование физической природы раслоения высокопрочной стальной проволоки. КПИ. К., 1974. 31 с.

134668. Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию: перенацеливание на "продвижение демократии": [История становления Агентства по международному развитию - АМР в США]. . , . С. 51-64.

134669. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134670. Кобинець А. Степова казка Новимиколаївщини: [Зоологічний парк "Таврія"]. . , . С. 10.

134671. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134672. Минаев Е.М. Влияние условий получения металлических порошков на их свойства. БПИ. Минск, 1963. 14 с.

134673. Миневич А.Ш. Повышение качества и эксплуатационной надежности чугунных деталей в автомобилестроении и неразрушающие методы их контроля. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1987. 19 с.

134674. Королев Н.В., Колчин Г.Г., Ермаков Б.С. Опыт применения эмиссионного спектрального микроанализа для повышения надежности конструкционных материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 25 с.

134675. Королев Н.В., Рюхин В.В., Горбунов С.А. Эмиссионный спектральный микроанализ. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 215 с.

134676. Королев Н. И. Технология чугунолитейного производства. Машгиз. М., 1951. 219 с.

134677. Королев Н.К. Обеспечение исправного состояния автомобиля. Картя Молдовеняскэ. Кишинев, 1983. 160 с.

134678. Королев Н.С. Эффективность работы автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1981. 231 с.

134679. Микшта В.И. Влияние химического состава и термической обрботки на остаточные напряжения и механические свойства чугуна с шаровидным графитом. МСИ. М., 1962. 14 с.

134680. Королев П. Г. Расчетно-проектировочные работы по сопротивление материалов. Госсельхозиздат УССР. Киев, 1963. 176 с.

134681. Королев П.Г. Сборник задач по сопротивлению материалов. Вища школа, Головное изд-во. К., 1977. 288 с.

134682. Королев П.Г., Бялер И.Я., Салион В.Е. Сопротивление материалов. Изд-во УАСХИ. К., 1962. 278 с.

134683. Мельник П. И. Диффузионное наыщение железа и его сплавов бериллием марганцем бором и исследование некоторых свойств полученных слоев. ЛПИ. Львів, 1968. 15 с.

134684. С.П.Королев: (К 70-летию со дня рождения). Знание. М., 1977. 63 с.

134685. Королев Ф.А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. Учпедгиз. М., 1962. 504 с.

134686. Мазурко В. Н. Система котлов-парообразователей для сельскохозяйственного производства. Академия сельскохозяйственных наук БССР. Минск, 1960. 28 с.

134687. Королев Ф. А. Теоретическая оптика. Высш. школа. М., 1966. 555 с.

134688. Королев Ф. К., Тимофеев Ю. В. Примерный расчет сверлильного станка. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Каф. металлорежущих станков. Харьков, 1963. 80 с.

134689. Меладзе Р. Д. Исследование процесса мойки клепковой тары с целью создания моечных машин. ГПИ им. Ленина. Тбилиси, 1975. 25 с.

134690. Перелік об'єктів, що фінансуються в 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на соціально-економічний розвиток... див. анотацію. . , . С. 6.

134691. Мергольд А.И. Формирование сложных алюминиевых отливок при литье под низким давлением. ГПИ им. Жданова. Горький, 1967. 21 с.

134692. Маеров А.Г. Исследование точности станков при затыловании червячных фрез. Московский станкостроительный институт. Львів, 1970. 22 с.

134693. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134694. Королев Ф.К. Расчет поперечно-строгальных станков. Машгиз. К.; М., 1952. 100 с.

134695. Королев Ю.В., Путилов В.Е. Защита оборудование от коррозии. Машиностроение. Ленинград, 1973. 134 с.

134696. Малахов И.Ф. Исследование процесса ускоренного охлаждения крупных чугунных отливок в литейной форме. ЦНИИТМАШ. М., 1968. 23 с.

134697. Чорнолуцький В. Першу виставу театр показав уже у 1944-му: [Соціально-економічний розвиток Запорізької області у 1944-му році]. . , . С. 3.

134698. Королев Ю. М., Столяров В. И. Восстановление фторидов тугоплавких металлов водородом. Металлургия. М., 1981. 184 с.

134699. Лапин Н. Стратегия инновационного развития: национальная инновационная сисетма: [Инновационное развитие российской экономики]. . , . С. 106-118.

134700. Медвидь М. В. Основы теории автоматических ориентирующих устройств. ЛПИ. Львів, 1963. 38 с.

134701. Королев Ю. Н. Тиристоры. Знание. М., 1968. 64 с.

134702. Ватагин М.Ю., Баталов А.Г., Бондаренко Ю.Н. ОЭС Украины 2007: [ОЭС - объединенная энергетическая система Украины. Производственный потенциал ОЭС Украины]. . , . С. 3-12.

134703. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134704. Королев Ю. П. Рентгеноспектральный экспресс-анализ цветных сплавов на ЛПО "Красный выборжец". ЛДНТП. Ленинград, 1979. 22 с.

134705. Мальцев В.Ф. Исследование роликовых механизмов свободного хода. Институт Машиноведения Академии Наук СССР. М., 1961. 20 с.

134706. Королева Е.В., Рудник В. Соперники орлов. Маяк. Одесса, 1976. 232 с.

134707. Чорний В. Проблеми Молочного лиману крізь призму прокуратури: [Позиція органів прокуратури щодо екологічної катастрофи]. . , . С. 1.

134708. Королева Е.В., Рудник В. Соперники орлов. Маяк. Одесса, 1974. 222 с.

134709. Михайлюк Э.А. Исследование эффективности применения ультразвуковых колебаний при нарезании глухой резьбы в жаропрочных материалах. Куйбышевский авиационный институт. Куйбышев, 1966. 20 с.

134710. Короленко А.С. Исследование ствольного пескострельного способа уплотнения литейных форм. МАИ. М., 1966. 29 с.

134711. Петришина Н. В. Державний сектор в економіці України: теоретичні та організаційні засади. . , . С. 103-113.

134712. Литвинський Л.Л., Пуртов О.А. Про основні засади стратегії розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року: [Атомна енергетика України]. . , . С. 33-35.

134713. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134714. Шестопалов В. Керована коеволюція як стратегія подолання глобальної екологічної кризи: [Екологізація виробництва , впровадження біотехнологій]. . , . С. 3-9.

134715. Короленко И.К. Автоматизация процессов гальванических и химических покрытий. Машиностроение. М., 1981. 48 с.

134716. Полонський В. Г. Кадрова полтика в умовах вступу України до СОТ. . , . С. 114-120.

134717. Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2008 рік" : [з доповіді начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації С. Медвідя]. . , . С. 2.

134718. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

134719. Данилишин Б., Веклич О. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв'язку між економічним зростанням і тиском на довкілля. . , . С. 12-18.

134720. Малышев Г.П. Исследование и разработка сплава, стойкого в среде анодных газов алюминиевых электролизеров. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1982. 22 с.

134721. Копеліович А. Завтра у Пекіні спалахне вогонь Олімпіади-2008: [Повпреди запорізького спорту на ХХІХ Олімпійських іграх]. . , . С. 10-11.

134722. Матюшин В.М. Низкотемпературная хемостимулированная гетеродиффузия в германии. ДГУ. Донецк, 1982. 22 с.

134723. Матвейко Ю.П. Исследование технологического процесса литья выжиманием панелей из магниевых сплавов. МВТУ им. Баумана. М., 1967. 18 с.

134724. Корнєв Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності. . , . С. 24-31.

134725. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2008.

134726. Матяш И.Ф. Исследование зависимости момента фрикционно-шариковых муфт от конструктивных параметров. КПИ. К., 1973. 29 с.

134727. Короленко Н.К. Источники и регулирование тока в цехах электрохимической обработки металлов. Энергия. М., 1964. 264 с.

134728. Майоров Н. П. Исследование начальной стадии формирования простого слитка , режима работы и усовершенствование кристаллизаторов установок непрерывной разливки стали. ГПИ им. Жданова. Горький, 1966. 23 с.

134729. Короленко Ц. П., Завьялов В. Ю. Личность и алкоголь. Наука. Новосибирск, 1987. 165 с.

134730. Майструк А.Я. Исследование структурных превращений и свойств фаз графитизируемых сплавов. Ждановский металлургический институт. Донецк, 1969. 16 с.

134731. Короленок-Горский Л. К. Исследование надежности сложных систем методом статистических испытаний. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1965. 321 с.

134732. Король В.К., Гильденгорн М.С. Основы технологии производства многослойных металлов. Металлургия. М., 1970. 237 с.

134733. Ареф'єва О. В., Забуранний С. В. Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг. . , . С. 121-126.

134734. Меламед М.И. Исследования в области эксплуатации газогенераторных автомобилей в зимних условиях. Челябинский механико-машиностроительній институт. Челябинск, 1950. 14 с.

134735. Степко М. Високі технології виробництва - у високі технології навчання: [Збори Асоціації ректорів вищих технічних закладів України, що відбулись у 2007-2008 роках на базі ХПІ та ЗНТУ]. . , . С. 4.

134736. Мендоса П.А. Автоматизация и оптимизация технологического процесса измерения температуры расплавленного металла с использованием современной микропроцессорной элементной базы. ЗГТУ. Запорожье, 1996. 16 с.

134737. Кирій Р. П. Аналітичний механізм вибору та оцінки базових стратегій конкуренції банку. . , . С. 127-133.

134738. Мешков Ю. Я. Исследование фазовых и структурных превращений при быстрых нагревах хромистых сталей. АН УССР Отдление технических наук. К., 1961. 14 с.

134739. Мешков М.Д. Исследование пуска тракторных дизельных двигателей в зимних условиях. Белорусский НИИ Земледелия. Минск, 1961. 18 с.

134740. Метельский В.П. Оптимизация структур и параметров тиристорных электроприводов на аналоговых вычислительных машинах. ОПИ. Одесса, 1979. 16 с.

134741. Михаевич Е.П. Исследование динамики гидравлического струйного усилителя и возможности разработки струйных вибрационны механизмов. ТПИ им. Кирова. Томск, 1979. 20 с.

134742. Михайличенко К.А. Некоторые вопросы теории устойчивости стержневых систем. Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе. Новочеркасск, 1955. 17 с.

134743. Корольков А.М. Литейные свойства металлов и сплавов. Изд-во АН СССР. М., 1960. 196 с.

134744. Корольков А. М. Литейные свойства металлов и сплавов. Наука. М., 1967. 199 с.

134745. Михелькевич В.Н. Исследование систем автоматического регулирования поперечной подачи сферошлифовальных станков. КПИ им. Куйбышева. Куйбышева, 1964. 23 с.

134746. Корольков Н. В., Марышева Г. И. Логические элементы ЦВМ на тонких ферромагнитных пленках. Энергия. М., 1971. 72 с.

134747. Корольков П.М., Ханапетов М.В. Современные методы термической обработки сварных соединений. Высш. школа. М., 1987. 112 с.

134748. Малярова В.М. Влияние ускорений второго порядка на выбор параметров кулачковых механизмов быстроходных автоматов. Днепрпетровский металлургический институт им. Сталина. Днепропетровск, 1953. 12 с.

134749. Королюк В.С., Боровских Ю.В. Асимптотический анализ распределений статистик. Наук. думка. Киев, 1984. 302 с.

134750. Королюк В.С., Боровских Ю.В. Мартингальная аппроксимация. Наук. думка. К., 1988. 248 с.

134751. Максимович В. А. Исследование влияния передаточных чисел ступеней на основные параметры цилиндрических редукторов. КПИ. К., 1974. 23 с.

134752. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Полумарковские процессы и их приложения. Наук. думка. Киев, 1976. 184 с.

134753. Королюк В. С. Стохастические модели систем. Наук. думка. К., 1989. 203 с.

134754. Малахов Н.А. Построение линии пересечения поверхностей топологическими преобразованиями и графомеханическими способами. ЛТИ им Ленсовета. Ленинград, 1954. 7 с.

134755. Королюк В.С., Боровских Ю.В. Теория U - статистик. Наук.думка. К., 1989. 383 с.

134756. Матулионис И.И. Высшая матматика :Учебник. Вильнюсский Государственный университет. Вильнюс, 1960. 6 с.

134757. Марченко Д.Г. Исследование процесса шлифования высоколегированных быстрорежущих сталей новыми аброзивными материалами. Воронежский политехнический университет. Воронеж, 1968. 30 с.

134758. Мамедов Р.М. Исследование работы вертикально-шпиндельного аппарата типа ХВС-1.2 в условиях Азербайджанской ССР. Армянский сельхозинститут. Ереван, 1965. 25 с.

134759. Мамедов А.З. Исследование и обоснование параметров плужных канавокопателей для прокладки оросительных канав в полувыемке полунасыпи. Белорусский НИИ Земледелия. Минск, 1963. 24 с.

134760. Малышев П.Н. Исследование насосной зоны быстроходного червячного пресса. ЛТИ им. Ленсовета. Ленинград, 1967. 18 с.

134762. Лебедєв Є., Савельєв Ю., Тодосійчук Т., Дмитрієва Т. Полімери в енергетичній сфері: Засоби підвищення ефективності виробництва біосировини та хімічні технології її перероблення в біопаливо. . , . С. 44-48.

134763. Мастрюкова А.С. Расчет на прочность плоских и конических поршней быстроходных машин. МВТУ им. Баумана. М., 1956. 15 с.

134764. Мастиновский Ю. В. Неосесимметричные колебания и волны в цилиндрической оболочке , содержащей заполнитель. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1985. 20 с.

134765. Малышев В.А. Повышение выхода годного металла при отливке крупных стальных слитков. Днепрпетроский металлургический институт. Днепропетровск, 1963. 14 с.

134766. Малышев В.А. Регулирование процесса затвердевания прибыли крупного стального слитка с целью экономии металла. Научно-исследовательский институт. Донецк, 1961. 13 с.

134767. Мамулашвили А. В. Исследование механизмов петлеобразующих органов коттонных машин. ГПИ им. Ленина. Тбилиси, 1963. 15 с.

134768. Масленников И.И. Некоторые вопросы режима работы антинометрических приборов и повышение точности антинометрических наблюдений. Казахский Государственный Университет им. Кирова. Алма-Ата, 1955. 11 с.

134769. Лысов М.И. Исследование технологических процессов свободной гибки и гибки-прокатки деталей самолета. МАИ им. С. Орджоникидзе. М., 1960. 23 с.

134770. Лысенко В.С. Исследование замкнутых схем испытания и обкатки гидравлических машин и механических передач. КПИ. К., 1968. 25 с.

134771. Лунев О.А. Исследование и разработка процесса плавки чугуна в вагранке с рубашечно-струйчатым водяным охлаждением и нефутированным плавильмым поясом. МВМИ. М., 1965. 31 с.

134772. Лунев В. В. Разработка теоретических основ и внедрение процессов внепечной обработки жидкой электростали РЗМ и ЩЗМ с целью повышения механических и эксплуатационных свойств металла. ДМИ им. Брежнева. Днепропетровск, 1984. 39 с.

134773. Ленев Л. М. Исследование термодинамических свойств некоторых шпинелидов и титанов. ЧПИ. Челябинск, 1968. 30 с.

134774. Леонов О.Б. Исследование влияний испаряемости топлив на процессы смесеобразования в двигателях. МВТУ им. Баумана. М., 1951. 10 с.

134775. Леонтьев В. В. Исследование напряженно-деформированного состояния и оптимизация конструкций плоских элементов скоростных канатовьющих машин. ЗГТУ. Запорожье, 1995. 21 с.

134776. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

134777. Лесник В. А. Теоретическое и экспериментальное исследование бесконтактного синхнонного двигателя совмещенного типа с автоматическим регулированием возбуждения. АН УССР Институт электродинамики. К., 1973. 37 с.

134778. Пожуев В. Без сертификатов не можем принять никого!: [Вступительная кампания 2008 в ЗГИА: интервью с ректором ЗГИА В.Пожуевым/ Записала В.Дорошенко]. . , . С. 5.

134779. Левченко Ю. Н. Исследование кинетики удаления магния из жидкого чугуна. АН УССР Обїединенный Ученый Совет Технических наук. К., 1965. 17 с.

134780. Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками. ДГУ. Днепропетровск, 1971. 12 с.

134781. Удачи вам, запорожце в Пекине!: [Запорожские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Пекине]. . , . С. 12-13.

134782. Левин А. М. Исследование окислительного периода электроплавки стали. ДМИ им. Сталина. Днепропетровск, 1950. 11 с.

134783. Литвин А.А. Деятельность Компартии Украины по сокращению ручного труда в промышленности (1976-1980гг.). ДГУ. Днепропетровск, 1987. 16 с.

134784. Литвинов Е.С. Исследование и разработка подсистемы размещения конструктивных элементов на монтажной плоскости печатных плат и микросборок. ЛЭТ им. Ленина. Ленинград, 1982. 19 с.

134785. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

134786. Лившиц Б.А. Исследование работоспособности сепараторов высокоскоростных радиально-упорных шарикоподшипников с четырехточечным контактом. КАИ им. Королева. Куйбышев, 1969. 28 с.

134787. Платонов П. ЗАлК: стабильность сегодня, уверенность завтра: [Производственные решения и достижения комбината]. . , . С. 5.

134788. Лизунов С.И. Моделирование функциональных узлов аналоговых и дискретно-аналоговых ИМС. МЭИ. М., 1989. 20 с.

134789. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2008.

134790. Лобода А. С. Изучение некоторых особенностей технологии выплавки высоколегированного никелевого сплава ХН70ВМЮТ (ЭИ765). ЦНИИТМАШ. М., 1966. 16 с.

134791. Иванов О.А. Иммграционная реформа в США: проблемы и противоречия. . , . С. 77-88.

134792. Карташов Е. Мосты прошли "точку невозврата": [Интервью с мэром Запорожья Е.Карташовым о развитии и статусе города, строительстве мостов]. . , . С. 3, 4.

134793. Лобунец Р.Н. Исследование фрикционных свойств стального металлизированного слоя. ОПИ. Одесса, 1955. 12 с.

134794. Спицин Д.А. Особенности неформального рынка венчурного капатала в США:[Рынок частных венчурных инвесторов США]. . , . С. 105-112.

134795. Исраелян Е.В. Некоммерческий сектор в зеркале статистики: международный и канадский опыт: [Статистический анализ некоммерческого сектора. Статистика Канады]. . , . С. 113-127.

134796. Логвиненко И.Ф. Диалектическая взаимосвязь социалистического образа жизни и социально-политической активности МАСС. КГУ им. Шевченко. К., 1980. 24 с.

134797. Криклій А.С., Пікус Р.В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід. . , . С. 14-20.

134798. Лиськов В.В Формування ефективної структури цукрової промисловості України. НАН УССР Інститут економіки. К., 2000. 23 с.

134799. Пархоменко В. Динамичное развитие Плана счетов бухгалтерского учета. . , . С. 3-16.

134800. Лунев В. В. Производство хладностойкой среднеуглеродистой стали для отливок. ГПИ им. Жданова. Горький, 1966. 16 с.

134801. Лосев С.А. Исследование оптимального угла смещения фрез при многофрезерной обработке. ЛПИ им. Калинина. Ленинград, 1961. 16 с.

134802. Запорожець І. Страхування автопарку: [Страхування транспортних засобів]. . , . С. 51-54.

134803. Ловцов Ю. И. Исследование и создание радиально-поршневых гидромоторов для гидрообъемных трансмиссий транспортных машин. МВТУ им. Баумана. М., 1965. 19 с.

134804. Голов С. Концепции фонда и их применение в бухгалтерском учете. . , . С. 17-27.

134805. Любецкий Д.Г. Технологические основы отливки крупных стальных шестерен. ХПИ им. Ленина. Х., 1963. 14 с.

134806. Лубенский М. З. Исследование влияния добавок редких элементов на структуру и свойства вторичных сплавов алюминия. АН БССР Отделение физико-технических наук. Минск, 1967. 21 с.

134807. Ин Я., Шаньшань Ю. Китай - Беларусь: к новому качеству сотрудничества: [Китайско-белорусские отношения. Торгово-экономическое сотрудничество]. . , . С. 24-27.

134808. Луценко В. Т. Исследование дымообразования в электропроцессе и технологических способов по значительному его снижению. Уральский политехнический институт им. Кирова. Свердловск, 1969. 23 с.

134809. Луценко Г. Г. Влияние фазово-структурного состава на свойства высокомарганцевистых сталей и эксплуатационную стойкость деталей дробильно-размольного оборудования. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1987. 20 с.

134810. Королюк И.П., Цыб А.Ф. Беседы о ядерной медицине. Мол. гвардия. М., 1988. 192 с.

134811. Луценко М.С. Основные параметры сельскохозяйственных агрегатов для хлопковых МТС. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Ташкент, 1951. 12 с.

134812. Середньомісячна заробітна плата за регіонами у 2007 році. . , . С. 59-61.

134813. Сахацький В. Накопичувальні системи альтернативи немає: [Соціальне страхування. Пенсійне страхування]. . , . С. 120-123.

134814. Луцив И.В. Виброустойчивость механизмов выравнивания нагрузок при двухрезцовом точении. ЛПИ. Львів, 1986. 18 с.

134815. Лукутин А. И. Исследование процесса вакуумной обработки кипящей стали в ковше. Институт металлургии им. Байкова. М., 1964. 20 с.

134816. Кузнецова С. Выбор формы организации ведения бухгалтерского учета отечественными предприятиями. . , . С. 28-34.

134817. Розділ 5. Характеристика основних видів витрат. . , . С. 64-73.

134818. Корінько М. Д. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання. . , . С. 134-142.

134819. Лухменский А.В. Применеие двухфазного рабочего процесса в двигателях с самовоспламенением от сжатия. Казахский Государственный сельхозинститут. Алма-Ата, 1952. 23 с.

134820. Сюеци Я., Синьли В. Собственный путь развития: [Развитие специальной экономической зоны Хайнань в Китае]. . , . С. 40-43.

134821. Ломинский С.В. Исследование возможностей улучшения обрабатываемости стального литья. АН БССР. Минск, 1962. 15 с.

134822. Розділ 7. Вимірювання обсягів виробництва та продуктивності: [Соціально-економічне значення та проблеми вимірвання продуктивності. Вимірювання сукупної та часткової продуктивності]. . , . С. 108-132.

134823. Левинштейн Ю.Ю. Влияние металлургических и некоторых технологических факторов на струкруру и свойства чугунных поршневых колец автотракторных двигателей. МВМИ. М., 1966. 20 с.

134824. Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства. . , . С. 158-164.

134825. Зозульов О., Базь М., Царьова Т. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах. . , . С. 50-68.

134826. Левинзон Д.И. Применение зондовых методов измерения удельного сопротивления для контроля однородности полупроводниковых материалов. НИИ Редкометаллической промышленности. М., 1966. 23 с.

134827. Гл. 5. Продажи и сбыт: [Продажи и сбыт в гостиничном бизнесе]. . , . С. 69-87.

134828. Кантаева О., Глушко Е. Совершенствование методики анализа инновационной деятельности для принятия управленческих решений. . , . С. 35-46.

134829. Гл. 14. Управление корпоративной культурой и максимизация продаж: [Гостиничный бизнес]. . , . С. 163-168.

134830. Корона на проводах. ЭНИН. М., 1977. 170 с.

134831. Розділ І. Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача. . , . С. 23-35.

134832. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Юрінком Інтер. К., 2008. 416 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 18 сек.