Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

145063. Ладохин С.В., Корнюшин Ю.В. Электронно-лучевая гарнисажная плавка металлов и сплавов. Наук. думка. К., 1988. 144 с.

145064. Кількість студентів денної форми навчання та відсоток стипендіатів за результатами зимової сесії 2008/2009 н.р. у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, підпорядкованих МОН України. . , . С. 2-3.

145065. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 192 с.

145066. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2009. 68 с.

145067. Мировое производство стали. . , . С. 13-15.

145068. Сирик А. Время решений: [Мировой рынок сталей в условиях глобального экономического кризиса]. . , . С. 16-19.

145069. Новий економіст України. Міністерство економіки України. Київ, .

145070. Новий економіст України. Міністерство економіки України. К., 2008. 74 с.

145071. Лесовой В. Генеральная линия для ГМК: [Решение экологических проблем горно-металлургических комбинатов в результате технической модернизации предприятий]. . , . С. 22-23.

145072. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма технологічної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 8 с.

145073. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма переддипломної практики для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 11 с.

145074. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма переддипломної практики для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

145075. Смиронв А. Плюс конвертеризация всей страны: [Кислородно-конвертерное производство стали на предприятиях черной металлургии Украины]. . , . С. 33-37.

145076. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Право інтелектуальної власності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 32 с.

145077. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Дослідження міцності зварних стикових з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" із дисципліни "Проектування зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

145078. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма експлуатаційної практики для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 9 с.

145079. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма експлуатаційної практики для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" спеціальності "Технологія і устаткування зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

145080. Новий економіст. EDITORIAL. Київ, .

145081. Новий економіст. EDITORIAL. К., 2008. 64 с.

145082. Кукин С. Электротяга: [Электросталеплавильное производство в Украине]. . , . С. 38-43.

145083. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

145084. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. Наука. М., 1967. 736 с.

145085. Ладыженская О. А., Уральцева Н. Н. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. Наука. М., 1964. 538 с.

145086. Ладыженская О.А. Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. Физматгиз. М., 1961. 203 с.

145087. Ладыженский Б. Н., Тунков В. П. Выплавка стали в машиностроении. Металлургия. М., 1968. 328 с.

145088. Ладыженский Б.Н., Тунков В.П. Выплавка стали для фасонного литья. Машгиз. М., 1954. 382 с.

145089. Ладыженский Б. Н. Литейное производство. Машгиз. М., 1953. 206 с.

145090. Ладыженский Б. Н. Применение порошкообразных материалов в сталеплавильном процессе. Металлургия. М., 1973. 312 с.

145091. Ладыженский Б. Н., Тунков В. Технология изготовления стальных отливок. Машгиз. М., 1958. 256 с.

145092. Ладыженский М.М., Монгайт Э.М. Устройство для дистанционного многоточечного контроля температуры. Ленингр. организ. о-ва "Знание". Ленинград, 1974. 24 с.

145093. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2008. 339 с.

145094. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2008. 191 с.

145095. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

145096. Гусев Ю. Принуждение к жизни: [Анализ рынка страхования жизни]. . , . С. 31-33.

145097. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 225 с.

145098. Демченко Д. Шлях та знание: [Высшее образование в Польше: преимущества и недостатки для украинцев]. . , . С. 42-42.

145099. Бакалинская А. Cashмарево : [структура инвестиционных проектов в украинский транспорт]. . , . С. 60-62.

145100. Бакалинская А. Пока, ПК: [Украинский рынок металлопродукции]. . , . С. 72-74.

145101. Силивончик А. Карман-сюита: [Рынок пива в Украине]. . , . С. 80-82.

145102. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2008. 203 с.

145103. Баранівська В.Ф. Значення національної мови в історії, культурі та релігійному житті українців. . , . С. 3-9.

145104. Україна в 2008 році. НІСД. К., 2008. 744 с.

145105. Енциклопедія Сучасної України. НАН України. К., 2007. 707 с.

145106. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 266 с.

145107. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 247 с.

145108. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 259 с.

145109. Вимірювальна техніка та метрологія. Вид-во Нац. у-ту "Львівська політехніка". Л., 2008. 167 с.

145110. Бех В.П., Авєріна О.І. Соціальна мінливість: [Розкриті змінні властивості соціального буття; рівні мінливості соціуму]. . , . С. 10-23.

145111. Ладыженский М. М. Электронные аналоговые вычислительные машины. Значение. М., 1973. 64 с.

145112. Маслов А.О. Історико-філософські передумови маргінальності особистості. . , . С. 54-65.

145113. Лазар М., Радо Р., Климан Н. Фторопласты. Энергия. М., 1965. 304 с.

145114. Таран М.О. Маргінальний індивід: актуалізація толерантності. . , . С. 101-107.

145115. Лазарев А.А., Троицкий И.Ф. Двигатель КДМ-46. Машгиз. М., 1952. 303 с.

145116. Лазарев А.И., Харламов И.П. Анализ металлов. Металлургия. М., 1987. 320 с.

145117. Лазарев А.А., Розет И.Я., Ефимов В.И. Двигатель КДМ-100. Устройство и эксплуатация. Машгиз. Москва, 1963. 258 с.

145118. Лазарев А.А., Троицкий И.Ф. Двигатель КДМ-46. Машгиз. М., 1955. 320 с.

145119. Саракун Л.П. Нові тенденції розвитку культурної політики в конкурентних умовах. . , . С. 128-136.

145120. Лазарев А.И. Органические реактивы в анализе металлов. Металлургия. М., 1980. 232 с.

145121. Ярмола О.В. Деміург як космічний феномен у релігійно-філософській концепції Платона. . , . С. 137-146.

145122. Данилишин Б. Іноземні інвестиції працюють на вітчизняну економіку. . , . С. 6-7.

145123. Лазарев В.А. Автомобильные двигатели в катеростроении. Судпромгиз. Ленинград, 1961. 259 с

145124. Зязюн І.А. Філософія педагогічного моніторингу. . , . С. 153-167.

145125. Дубинянский М. Франклин Рузвельт: победитель депрессии: [Политический портрет 32-го президента США (1933-1945г.)]. . , . С. 5-31.

145126. Чалий О.В. Проблеми впровадження кредитно-модульної системи оцінки діяльності студентів у вищій школі України: [Характеристики систем кредитів. Оцінки ECTS. 5-бальна і 12-бальна шкала оцінювання]. . , . С. 168-178.

145127. Семиченко В.А. Рефлексивні передумови індивідуалізації професійної підготовки у вищій школі: [Індивідуалізація. Логіка конструювання відносин з навколишнім світом у психолога і "не психолога": порівняння]. . , . С. 178-187.

145128. Корсун Н. Октавиан Август: возвеличеный богами : [Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63-14 до н.э.) - древне-римский государственный и политический деятель]. . , . С. 33-47.

145129. Шепотько В.П., Волощук І.С. Навчальні програми для обдарованих студентів і стратегії їх навчання. . , . С. 197-205.

145130. Никитин Н. Главврач русской литературы А.П.Чехов: [Библиография русского писателя А.П.Чехова]. . , . С.49-66.

145131. Шевченко Г.П. Естетичне одухотворення студентської молоді. . , . С. 215-225.

145132. Горобець Ю.І., Порев С.М. Проблема розвитку та реформування науки в університетах: [Проблема кількості штатних наукових і науково-технічних працівників в університетах України. Дані за 2006 р.]. . , . С. 226-238.

145133. Орлова Н. Александр Исачев: сияющий лотос на темной воде: [Творческий путь художника А.Исачева]. . , . С. 111-135.

145134. Черваньов Д.М., Жилінська О.І. Наукові дослідження студентів як невід'ємна складова навчально-виховного процесу у ВНЗ (на прикладі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка). . , . С. 238-250.

145135. Тугай А.М. Моніторингова система підготовки фахівців вищої кваліфікації: [Елементи та роль системи у підготовці фахівців вищої кваліфікації. Підготовка аспірантів і докторантів в Україні (2000-2005 рр.)]. . , . С. 291-307.

145137. Пащенко В.О. Родина Русових і Полтавщина: [Софія Русова-Ліндфорс]. . , . С. 412-424.

145138. Скрипнюк О.В. Юридична освіта і правова наука як фактор розбудови демократичної, правової держави в Україні: ретроспекія і сьогодення. . , . С. 425-438.

145139. Лазарев В.Б., Беруль С.И., Салов А.В. Тройные полупроводниковые соединения в системах AI-BV-CVI. Наука. М., 1982. 148 с.

145140. Лазарев В.Б., Соболев В.В., Шаплыгин И.С. Химические и физические свойства простых оксидов металлов. Наука. М., 1983. 239 с.

145141. Лазарев В.Б., Красов В.Г., Шаплыгин И.С. Электропроводность окисных систем и пленочных структур. Наука. М., 1979. 168 с.

145142. Лазарев В. Г., Пийль Е. И., Турута Е. Н. Построение программируемых управляющих устройств. Энергоатомиздат. М., 1984. 192 с.

145143. Піддубний В.І. А у нас - "ВНІПІТРАНСГАЗ": [Інноваційна діяльність українських підприємств. ВАТ "ВНІПІТРАНСГАЗ"]. . , . С. 22-27.

145144. Ворсовський О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств. . , . С. 28-32.

145145. Лазарев В. Г., Маркин Н. П., Лазарев Ю. В. Проектирование дискретных устройств автоматики. Радио и связь. М., 1985. 168 с.

145146. Лазарев В.Г. Электронная коммутация и управление в узлах связи. Связь. М., 1974. 271 с.

145147. Саранчук В. Інтернет-аукціони: шлях до "лідерів думок": [Просування товару через інтернет]. . , . С. 18-22.

145148. Лазарев В.И., Пархоменко В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. Госэнергоиздат. М., 1963. 87 с.

145149. Лазарев Г.С. Автоколебания при резании металлов. Высшая школа. М., 1971. 242 с.

145150. Лазарев Г. С. Устойчивость процесса резания металлов. Высш. школа. М., 1973. 184 с.

145151. Самардак Б. Персонал: звільнення, скорочення...: [Управління персоналом]. . , . С. 29-31.

145152. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. Машиностроение. Ленинград, 1988. 256 с.

145153. Поцюрко Р. Щодо трудових відносин під час призупинення діяльності підприємства. . , . С. 45-47.

145154. Лазарев И. А. Композиционное проектирование сложных агрегативных систем. Радио и связь. Москва, 1986. 312 с.

145155. Лазарев Л. Л. Сотворение мотора. Профиздат. М., 1990. 224 с.

145156. Рибачок Н. BTL - удар нижче... лінії: [Надання маркетингових послуг]. . , . С. 50-51.

145157. Черников С.А. Нормирование на энергопредприятиях - один из путей экономии топливно-энергетических ресурсов. . , . С. 8-10.

145158. Лазарев Л.П. Инфракрасные и световые приборы самонаведения и наведения летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1966. 388 с.

145159. Журбенко Н. Норвежское решение. Энергоэффективность - стиль жизни Королевства Норвегия: [Энергосбережение в Норвегии]. . , . С. 11-13.

145160. Лазарев Л.П., Мировицкая С.Д. Контроль геометрических и оптических параметров волокон. Радио и связь. М., 1988. 280 с.

145161. Коваль А.М., Мялковський В.Й., Чехлатий М.О. Підвищення ефективності використання електроенергії шахтними стаціонарними установками: [Енергозбереження у вугільнній промисловості]. . , . С. 14-16.

145162. Лазарев Л. П. Оптико-электронные приборы наведения. Машиностроение. Москва, 1989. 509 с.

145163. Борисенко В.Ф., Хоменко В.Н. Энергосберегающее управление насосными станциями с возможностью демпфирования гидроудара: [Экономия электроэнергии в насосных установках]. . , . С. 17-20.

145164. Лазарев Л.П. Оптико-электронные приборы наведения летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1984. 480 с.

145165. Хоменко І. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації. . , . С. 12-15.

145166. Лазарев Л.П. Оптико-электронные приборы систем управления летательными аппаратами. Машиностроение. М., 1978. 175 с.

145167. Кучко М.Н. Привлечение дополнительных инвестиций в энергоэффективные. . , . С. 21.

145168. Кузьменко О. Напрями вдосконалення законодавства, що регламентує міжбюджетні відносини. . , . С. 36-38.

145169. Чеботарева О.В., Сербин В.А. Ветроэнергетические установки мегаваттного класса в Донбассе. . , . С. 22-24.

145170. Лисенко О.С. Перспективи розвитку вітроенергетики в Криму. . , . С. 25-27.

145171. Гетманцев Д. До питання про предмет і метод фінансового права. . , . С. 36-38.

145172. Возобнавляемая энергетика: программа президента Барака Обамы: [Энергетическая политика президента США]. . , . С. 28-29.

145173. Кущ Л., Писанец И. О хозяйственном обеспечении деятельности государственных (коммунальных) учреждений здравоохранения. . , . С. 43-46.

145174. Проценко О. Щодо питання відшкодування екологічної шкоди: [Екологічне право України]. . , . С. 47-50.

145175. Лазарев Н.В. Таблицы размеров для построения профиля зубьев звездочек. Машгиз, Южн.отд-ние. Москва, 1962. 119 с.

145176. Лазарев Н.Ф. Перегрузочные процессы в морских портах: Обработка и обслуживание судов. транспорт. М., 1987. 197 с.

145177. Лазарев П. П. Энергия, ее источники на земле и ее происхождение. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 231 с., 1 вкл. л. : ил., табл., портр., черт.

145178. Лазарев Э. М., Корнилова З. И., Федорчук Н. М. Окисление титановых сплавов. Наука. М., 1985. 140 с.

145179. Гурська Г. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні. . , . С. 51-53.

145180. Лазаревич Э. Г., Хорошавина Г. Ф. Аппаратурные и программные средства профессиональных персональных ЭВМ. Вышэйш. школа. Минск, 1991. 267 с.

145181. Лазаревский Н.А., Шафранский В.А. Дефектация судовых электрических машин и преобразователей. Судостроение. Ленинград, 1990. 95 с.

145182. Лазаренко Б.Р., Лазаренко Н. Электроисковая обработка токопроводящих материалов. Изд-во АН СССР. М., 1958. 184 с.

145183. Коваль И. Имущественная ответственность за нарушение авторских прав. . , . С. 58-62.

145184. Лазаренко В.К., Преис Г.А. Износостойкость металлов. Машгиз. М., 1960. 219 с.

145185. Лазаров Д.Л. Электрон и химические процессы. Химия. Ленинград, 1987. 127 с.

145186. Лазаров М. Потерянная флотилия. Судостроение. Ленинград, 1978. 136 с.

145187. Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав. . , . С. 71-74.

145188. Лазароиу Д. Ф., Бикир Н. Шум электрических машин и трансформаторов. Энергия. М., 1973. 271 с.

145189. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2009. 62 с.

145190. Лазарян В. А., Конашенко С. И. Обобщенные функции в задачах механики. Наукова думка. К., 1974. 192 с.

145191. Лазарян В.А. Техническая теория изгиба. Наук. думка. Киев, 1976. 207 с.

145192. Заяць Н. Деякі проблеми становлення культури виборчої демократії в Україні. . , . С. 118-121.

145193. Лазер И. М., Шубарев В. А. Устойчивость цифровых микроэлектронных устройств. Радио и связь. М., 1983. 215 с.

145194. Михалевич В.М., Краєвський В.О. Математичне моделювання механіки формоутворення при холодному торцевому розкочуванні та ротаційній витяжці. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 188 с.

145195. Клочков В. П., Козлов Л. Ф., Потыкевич И. В., Соскин М. С. Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и интерферометрия. Наук. думка. Киев, 1985. 759 с.

145196. Солоухин Р. И., Бураков В. С., Волк-Леванович М. В. Лазерная диагностика плазмы. АН БССР, Ин-т тепло-массообмена им. А.В.Лыкова. Минск, 1978. 142 с.

145197. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н. Лазерная и электроннолучевая обработка материалов. Машиностроение. М., 1985. 495 с.

145198. Одинцов Н.Н., Смирнов В.С., Горный С.Г., Лозовой А.К. Лазерная порошковая наплавка металлов. ЛДНТП. М., 1990. 15 с.

145199. Попович В. Воєнні злочини як рпазновид серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та кримінальна відповідальнсть за них. . , . С. 130-134.

145200. Голубев В. С., Лебедев Ф. В. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1987. 191 с.

145201. Азаров О. Д., Снігур А. В. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 138 с.

145202. Голубев В. С., Лебедев Ф. В. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1988. 176 с.

145203. Григорьянц А. Г., Сафонов А. Н. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1987. 191 с.

145204. Григорьянц А. Г., Соколов А. А. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1988. 191 с.

145205. Григорьянц А. Г., Сафонов А. Н. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1988. 159 с.

145206. Скітейкін М. Злочини проти моральності у сфері культури: визначення поняття. . , . С. 140-143.

145207. Григорьянц А. Г., Шиганов И. Н. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1988. 207 с.

145208. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2009.

145209. Григорьянц А. Г., Соколов А. А. Лазерная техника и технология. Высш. школа. М., 1988. 127 с.

145210. Зеленина Е. Коррупция в высшей школе: лекарство есть?: [Анализ итогов исследования об уровне коррупции при вступительной кампании - 2008 в ВУЗы Украины]. . , . С. 12.

145211. Пантелев М. Приоритеты политики Украины в области энергетики. . , . С. 15-19.

145212. Лир В. Без энергобаланса даже прогнозы невозможны: [Перспективы развития энергетики Украины]. . , . С. 20-24.

145213. Лазерная технология. Знание. М., 1983. 64 с.

145214. Подгорный И. Энергоэффективность как символ энергетического богатства: [Энергетика России. Топливно-энергетические ресурсы]. . , . С. 27-28.

145215. Лазерная технология в приборостроении и точном машиностроении. Машиностроение. М., 1980. 159 с.

145216. Басов Н. Г., Катулин В. А. Лазерная технология и автоматизация исследований. Наука. М., 1989. 224 с.

145217. Бондарчук К. С. Українська мова. Підручники і посібники. Тернопіль, 2009. 384 с.

145218. Велихов Е.П. Россию вытянет энергомашиностроение (Рецепт нездоровых перекосов в экономике от академика Велихова): [Интервью с действительным членом РАН Е.П.Велиховым/ Записал В.Покровский]. . , . С. 31-33.

145219. Сурменко Л.А., Соколова Т.Н., Конюшкин А.Б. Лазерная функциональная прогонка элементов и узлов изделий электронной техники. ЦНИИ"Электроника". М., 1987. 63 с.

145220. Башенко В.В., Горный С.Г., Лопота В.А., Редозубов В.Д. Лазерно-дуговая сварка металлов. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 21 с.

145221. Мироненков А. Трансазиатская энергосистема как способ борьбы с бедностью: [Мировой рынок энергосистем. Трансазиатская энергосистема]. . , . С. 54-57.

145222. Коваленко В.С., Верхотуров А.Д., Головко Л.Ф., Подчерняева И.А. Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов. Наука. М., 1986. 275 с.

145223. Вейко В.П., Костюк Г.К., Роскова Г.П. Лазерное формирование оптических элементов. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 19 с.

145224. Лазерные методы получения полупроводниковых структур и их исследование. Штиинца. Кишинев, 1988. 100 с.

145225. Лазерные пучки. Хабаровский политехн. ин-т. Хабаровск, 1975. 141 с.

145226. Лазерный контроль атмосферы. Мир. М., 1979. 416 с.

145227. Садовский В. Д., Счастливцев В. М., Табатчикова Т. И., Яковлева И. Л. Лазерный нагрев и структура стали. АН УССР, Урал. отд.. Свердловск, 1989. 100 с.

145228. Дод Е. Украинские киловатты - соседям: [Экспорт украинской электроэнергии в Россию]. . , . С. 58-59.

145229. Худяков Н. Ирак вступает в эпоху неопределенности: [Ирак: экспорт нефти и газа]. . , . С. 66-69.

145230. Фридман Г.Б. Исследование и расчет тепловых режимов сухих трансформаторов. ЭТИ им. В.И. Ленина. М., 1966. 27 с.

145231. Свістельник С.С. Вплив геомагнітного поля Землі на організм людини. . , . С.238-243.

145232. Что нового в PowerMILL 9.0. Delcam plc. Б.и.. Бирмингем, 2008. 227 с.

145233. Третяк О.В., Жарких Ю.С. Особливості підготовки спеціалістів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій: [Підготовка ІКТ-спеціалістів в університетах. Застосування ІКТ в системі освіти. Програмні продукти]. . , . С. 336-344.

145234. Фролов В.П. Некоторые задачи подкрепления пластинок тонкими составными кольцами и упругими накладками. ДГУ. Днепропетровск, 1968. 12 с.

145235. Михайлов А.М., Навка І.П. Перспективи створення і розвитку прогресивних технологій машинобудування. . , . С.229-235.

145236. Фролов М. В. Разработка методического обеспечения САПР и оптимизация геометрических параметров резцов с механическим креплением сменных многогранных пластин. МГТУ. М., 1990. 16 с.

145237. Лежнюк П.Д., Остра Н.В., Зелінський В.Ц. Оцінювання чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних систем критеріальним методом. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 131 с.

145239. Лайков А.М. План по фондам экономического стимулирования. Экономика. М., 1972. 55 с.

145240. Лайков А.М. Финансовый план. Экономика. М., 1972. 46 с.

145241. Лайнер А. И. Производство глинозема. Металлургиздат. М., 1961. 620 с.

145242. Фролов С.А. Автоматизация процесса графического решения задач. МВТУ им. Н.Э Баумана. М., 1964. 16 с.

145243. Педаш О.О., Цивірко Е.І. Комбіноване модифікування рафінованого жароміцного сплаву ЗМІЗУ-ВІ. . , . С. 8-13.

145244. Абрамчук О. В., Фіцула М. М. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 137 с.

145245. Фролов С. Ф. Исследование и разработка технологического процесса плавки и термообработки кислой углеродистой стали для отливок группы особого качества. НПИ им. Серго Орджоникидзе. Ростов-на-Дону, 1964. 23 с.

145246. Носенко М.І., Павлов В.О., Ляшенко О.П. Формування структури порошкових конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні. . , . С. 14-16.

145247. Лайнер В.И. Гальванические покрытия легких сплавов. Металлургиздат. М., 1959. 138 с.

145248. Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. Основы гальваностегии. Металлургиздат. М., 1953. 624 с.

145249. Фролова М.В. Исследование влияния тепловых условий затвердевания на строение и механические свойства крупных стальных отливок. ЦНИИТМАШ. М., 1963. 19 с.

145250. Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. Основы гальваностегии. Металлургиздат. М., 1957. 647 с.

145251. Шаломеев В.А. Влияние ЩЗМ на структуру и свойства сплава Мл-5. . , . С. 24-28.

145252. Лайнер В.И. Современная гальванотехника. Металлургия. М., 1967. 384 с.

145253. Фурман Ю. С. Раскисление малоуглеродистой кипящей листовой стали применительно к условиям ускоренной разливки. ДМИ. Днепропетровск, 1968. 18 с.

145254. Лайнер В. И. Электролитическая полировка и травление металлов. Машгиз. Москва, 1947. 243 с. : ил., табл., черт.

145255. Кононенко В.І. Формування національно-культурної картини світу студентів: [Національне виховання. національно-культурна парадигма]. . , . С. 358-368.

145256. Лайнер Ю. А. Комплексная переработка алюминий-содержащего сырья кислотными способами. Наука. М., 1982. 208 с.

145257. Шаломєєв В.А., Пархоменко А.В., Цивірко Е.І. Оптимізація хімічного складу магнієвого сплаву Мл-5 для відповідального лиття. . , . С. 28-34.

145258. Ольшанецкий В.Е. Об использовании парциальных химических потенциалов компонентов термодинамических систем при описании фазовых равновесий. . , . С. 34-39.

145259. Хаас Теодор Исследование изменения коэффициента наполнения по скоростной характеристике тракторного двигателя с самовоспламенением. ХПИ. Харьков, 1953. 10 с.

145260. Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. Химия. М., 1979. 624 с.

145261. Слюсаренко А.Г., Пижик А.М. Теорія і практика впровадження кредитно-модульної системи на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. . , . С. 368-379.

145262. Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы. Наука. М., 1967. 152 с.

145263. Хабаров В.И. Исследование динамики гидравлического пресса при вырубке. МВТУ им. Н.Э. Баумана. М., 1967. 16 с.

145264. Лакедемонский А.В. Биметаллические отливки. Машиностроение. М., 1964. 180 с.

145265. Лакедемонский А.В., Хряпин В. Паяние и припои. Металлургиздат. М., 1961. 230 с.

145266. Лакедемонский А.В., Хряпин В.Е. Справочник паяльщика. Машгиз. М., 1963. 440 с.

145267. Хазанова Т. П. Разработка технологии производства ферромарганца из бедных марганцевых руд и концентратов. ГПИ им. В.И. Ленина. М., 1961. 18 с.

145268. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 227 с.

145269. Ханин Н.С. Исследование быстроходного нагнетателя типа Рут. ГНИАИАИ. М., 1950. 13 с.

145270. Харитонович Н.Н. Давление фрезерного торфа на подпорную стенку. БПИ. Минск, 1955. 14 с.

145271. Хейфец Л.С. Износостойкость деталей цилиндрово-поршневой группы авиадвигателей. ОПИ. Одесса, 1954. 14 с.

145272. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 16 с.

145273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи електроприводів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 40 с.

145274. Лакедемонский А.В., Хряпин В.Е. Справочник паяльщика. Машиностроение. М., 1967. 327 с.

145275. Лакеев А. С., Борисов Г. П. Основы реологии модельных материалов для литья по выплавляемым моделям. Наукова думка. К., 1971. 132 с.

145276. Лакеев А. С., Шегловитов Л. А., Кузьмин Ю. Д. Прогрессивные способы изготовления точных отливок. Техніка. К., 1984. 160 с.

145277. Лакерник М. М. Металлургия свинца. Металлургиздат. М., 1953. 234 с.

145279. Лакерник М. М., Севрюков Н. Н. Металлургия цветных металлов. Металлургиздат. М., 1957. 535 с.

145280. [Законодавчі та нормативні акти щодо перевезення вантажів, безпеки праці, індивідуального захисту]. . , . С. 1-32 (Бібліотека спеціаліста з охорони праці)

145281. Лакерник М. М. Электротермия в металлургии меди, свинца, цинка. Металлургия. М., 1971. 296 с.

145282. Лакерник М. М. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. Металлургия. М., 1964. 283 с.

145283. Лакерник Р.М. Кабели дальней связи в алюминиевых и стальных оболочках. Энергоатомиздат. М., 1984. 168 с.

145284. Лакерник Р.М. Наложение металлических кабельных оболочек. Энергия. М., 1980. 128 с.

145285. Лакерник Р.М., Шарле Д.Л. Полиэтилен и его применение в кабельной технике. Госэнергоиздат. М., 1958. 142 с.

145286. Лакерник Р.М. Симметричные высокочастотные кабели дальней связи в алюминиевой и стальной оболочках. Информэлектро. М., 1974. 65 с.

145287. Лаки без растворителей для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

145288. Манеров В.Б., Каверинский В.С., Ермилов С.П., Прудченко Ф.И. Лаки и краски в вашем доме. Химия. М., 1988. 208 с.

145289. Манеров В. Б., Каверинский В. С., Ермилов С. П., Прудченко Ф. И. Лаки и краски в вашем доме. Химия. М., 1989. 208 с.

145290. Лакиза Ю.В., Малащенко А.А., Мезонов А.В. Повышение эффективности лазерной обработки материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 24 с.

145291. Лакирев С. Г. Обработка отверстий. Машиностроение. М., 1984. 208 с.

145292. Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества. Химия. Москва, 1977. 336 с.

145293. Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества. Химия. Москва, 1977. 286 с.

145294. Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества. Химия. Москва, 1979. 579 с.

145295. Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества. Химия. Москва, 1983. 336 с.

145296. Лакокрасочные материалы. Технические требования и контроль качества. Химия. Москва, 1984. 352 с.

145297. Лакокрасочные материалы для различных отраслей народного хозяйства. . Черкассы, 1980. 70 с.

145298. Лакокрасочные материалы и покрытия. Химия. СПб., 1991. 508 с.

145299. Лакокрасочные покрытия. Химия. М., 1968. 640 с.

145300. Лакокрасочные покрытия в машиностроении. Машиностроение. М., 1974. 576 с.

145301. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів в системі модульного контролю з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 94 с.

145302. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 64 с.

145303. Мастиновский Ю.В., Засовенко А.В. Нестационароное деформирование однопролетной балки под действием подвижной нагрузки. . , . С. 40-43.

145304. Лакомский В. И., Явойский В. Газы в чугунах. Гостехиздат. К., 1959. 168 с.

145305. Лакомский В. И. Плазменнодуговой переплав. Техніка. К., 1974. 336 с.

145306. Лакс Б., Баттон К.Дж. Сверхвысокочастотные ферриты и ферримагнетики. Мир. М., 1965. 675 с.

145307. Лакшин А.П. Литейные машины. Машгиз. Москва, 1948. 197 с.

145308. Лалаянц И. Э., Милованова Л. С. СПИД : катастрофа 20 века. Знание. М., 1990. 64 с.

145309. Лалаянц И.Э. Шестой день творения. Политиздат. М., 1989. 110 с.

145310. Лаленков В. Н. Монтаж электрооборудования промышленных предприятий и установок. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1965. 335 с.

145311. Лаленков В. Н. Монтаж электрооборудования промышленных предприятий и установок. Харьковского ун-та. Харьков, 1968. 416 с.

145312. Мокін Б.І., Мокін О.Б. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 92 с.

145313. Ламан Н.К. Развитие техники волочения металлов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1963. 235 с.

145314. Нахайчук О. В., Розенберг О. О., Огородніков В. А., Крицький А. Д., Мельниченко В. В. Нові технологічні процеси з використанням прогресивних методів пластичного деформування. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 158 с.

145315. Ламан Н. К. Развитие техники обработки металлов давлением с древнейших времен до наших дней. Наука. М., 1990. 236 с.

145316. Ламб Г. Гидродинамика. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 928 с. : табл., черт.

145317. Білинський Й. Й., Городецька О. С. Автоматизований контроль поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 146 с.

145318. Прушківський В. Г. Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика. Юго-Восток. Донецьк, 2008. 443 с.

145320. Ламбек И. Кольца и модули. Мир. М., 1971. 279 с.

145321. Жорнова О.І. Теоретичні і практичні аспекти впровадження інтеракції в педагогічний процес у ВНЗ. . , . С. 75-77.

145322. Ламберт Д. Доисторический человек: Кембриджский путеводитель. Недра. Л., 1991. 256 с.

145323. Ламекин В. Ф. Широкополосные интегральные усилители. Советское радио. М., 1980. 224 с.

145324. Акимов И.В., Савченко В.А., Яковлев А.Ю. Эрозионная стойкость графитизированной стали в агрессивной среде при повышенных температурах. . , . С. 303-305.

145325. Ламинарные электростатические волны, получаемые ионным лучом. . Запорожье, 1975. 22 л.

145326. Ламм М.М. Гидродинамическая теория резания металлов и практика ее применения. Изд-во Харьк. ун-та. Х., 1956. 244 с.

145327. Шевченко В.Г., Овчинников А.В., Петрик И.А. Определение полей напряжения в сложных изделиях из титановых сплавов. . , . С. 333-336.

145328. Ламмеранер Й., Штафль М. Вихревые токи. Энергия. М. Л., 1967. 208 с.

145329. Дем'янчук І., Головко В. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь: [Міжнародні економічні відносини України з Росією]. . , . С. 12-14.

145330. Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України. . , . С. 32-36.

145332. Ламонов И. М. Разработка технологии и оборудования для получения высококачественных покрытий с диффузионным сцеплением комплексной плазменной и ионно-плазменной обработкой. ЗМИ. Запорожье, 1994. 149 с.

145333. Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 123 с.

145334. Лампа с бегущей волной. Госэнергоиздат. М., 1959. 152 с.

145335. Ламперт М., Марк П. Инжекционные токи в твердых телах. Мир. М., 1973. 416 с.

145336. Ламперти Д. Вероятность. Наука. М., 1973. 183 с.

145337. Ламперти Дж. Случайные процессы. Вища школа. К., 1983. 224 с.

145338. Ламповые усилители. Изд. "Советское радио". М-ва, 1951. 462 с.

145339. Ламсден Д. Термодинамика сплавов. Металлургиздат. М., 1959. 440 с.

145340. Ламтев Н. Н. Стационарные аккумуляторные установки. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 303 с. : ил., табл., черт.

145341. Хаустов В. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях. . , . С. 37-41.

145342. Корж М. Оценка прибыльности инновационногопроекта в условиях глобализации и развития инструментария международного маркетинга. . , . С. 43-45.

145343. Ламуатье Ж. П. Упражнения по программированию на Фортране IV. Мир. М., 1978. 162 с.

145344. Ламунин С.Н. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта для работы на строительстве в сельском хозяйстве и в торговле. ЦИНТИАМ. М., 1962. 83 с.

145345. Ланг А. Г., Майзель В. С. Портальные краны. Машгиз. М., 1953. 208 с.

145346. Ланге О. Оптимальные решения. Основы программирования. Прогресс. М., 1967. 285 с.

145347. Буряковський В., Чабан Я. Регулюючий вплив податків на економічнийрозвиток території. . , . С. 46-48.

145348. Паянок Т. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи. . , . С. 49-51.

145349. Ланге Ф. Корреляционная электроника. Основы и применение корреляционного анализа в современной технике связи, измерений и регулирования. Судпромгиз. Ленинград, 1963. 447 с.

145350. Ейтутис Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту. . , . С. 56-58.

145351. Болдирєв О.О. Ризик-менеджмент - ефективний інструмент антикризового управління банком. . , . С. 11-18.

145352. Серкова П.П. Выживут ли динозавры?: [Анализ украинского страхового рынка в условиях финансового кризиса]. . , . С. 20-25.

145353. Ланге Ф.Г. Статистические аспекты построения измерительных систем. Радио и связь. М., 1981. 167 с.

145354. Лир В. Главное - создать условия для экономического роста. . , . С. 4-8.

145355. Ланге Ю.В. Акустические низкочастотные методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкций. Машиностроение. М., 1991. 270 с.

145356. Мандиль К. "Энергетика будущего должна быть чистой, разумной и конкурентоспособной": [Деятельность Международного энергетического агенства]. . , . С. 9-12.

145357. Любич А.В., Поддубный В.И. Акции уверенно вышли на первый план: [Украинский фондовый рынок. ПФТС в январе]. . , . С. 26-31.

145358. Лангенбек В. Органические катализаторы и их отношение к ферментам. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 192 с.

145359. Чорна Л.О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства. . , . С. 32-36.

145360. Ланда А. Ф. Графитизация чугуна. Машгиз. Москва, 1946. 72 с. : ил., табл., черт.

145361. Ланда А. Ф. Основы получения чугуна повышенного качества. Состав, структура, термообработка. Машгиз. М., 1960. 238 с.

145362. Пантелеев М. Рекомендации Международного энергетического агентства по совершенствованию энергетики Украины. . , . С. 14-18.

145363. Ланда А. Ф. Основы производства высококачественного чугуна. ВНИТОЛ. М., 1954. 126 с.

145364. Телегина Е. В ожидании "прорывных" технологий: [Энергетика России]. . , . С. 19-21.

145365. Ланда Б.Д. Сетевое планирование. Знание. М., 1966. 43 с.

145366. Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы. Наука. М., 1980. 360 с.

145367. Голос України. Київська правда. К., 2009.

145368. Ландау И. Я. Применение ЦВМ для проектирования ЦВМ. Энергий. М., 1974. 152 с.

145369. Ландау Л.Д. Собрание трудов. Наука. М., 1969. 512 с.

145370. Зерно України: резерви галузі та складові успіху. . , . С.10-11.

145371. Ландау Л.Д. Собрание трудов. Наука. М., 1969. 450 с.

145372. Классон М. Вытянуть из постсоветского провала: [Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России (до 2015г)]. . , . С. 38-40.

145373. Кормановський С. І., Кожем'яко В. П. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 160 с.

145374. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механики и молекулярная физика. Наука. М., 1965. 384 с.

145375. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механики и молекулярная физика. Наука. М., 1969. 399 с.

145376. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. Электродинамика. Наука. М., 1969. 272 с.

145377. Опитц П., Херманн С. Совместный механизм осуществления - шанс для российской экономики: [Энергетика России. Киотский протокол]. . , . С. 42-43.

145378. Ландау Л., Лифшиц Е. Теоретическая физика. ОГИЗ. Москва ; Ленинград, 1948. 364 с. : черт.

145379. Григорьев А. Это не пьют, на этом ездят: [Возобновляеме источники энергии в России. Биэтанол.]. . , . С. 44-45.

145380. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2009. 68 с.

145381. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. Наука. М., 1978. 206 с.

145382. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. Движение. Теплота. Физматгиз. М., 1963. 391 с.

145383. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. Движение. Теплота. Наука. М., 1965. 391 с.

145384. Ландихов А.Д. Производство труб, прутков и профилей из цветных металлов. Металлургиздат. М., 1962. 391 с.

145385. Ландау Э. Введение в дифференциальное и интегральное исчисление. ГИИЛ. М., 1948. 458 с.

145386. Ландау Э. Основы анализа. Изд-во иностранной литературы. Москва, 1947. 184 с.

145387. Ландау-Тылкина С. П. Радиация и жизнь. Атомиздат. М., 1974. 168 с.

145388. Ландау Л.Д., Румер Ю.Б. Что такое теория относительности. Сов. Россия. М., 1975. 112 с.

145389. Ландкоф Н.С. Введение в теорию вероятностей. Изд. Харьков. ун-та. Харьков, 1968. 236 с.

145390. Ландкоф Н. С. Основы современной теории потенциала. Наука. М., 1966. 515 с.

145391. Ландсберг Г.С. Общий курс физики. Гостехиздат. М., 1957. 759 с.

145392. Ландсберг Г. С. Оптика. Наука. М., 1976. 926 с.

145393. Ланжевен П. Избранные труды. Изд-во АН СССР. М., 1960. 755 с.

145394. Злепко С. М., Коваль Л. Г., Бондарчук М. Т., Тимчик С. В., Петрушин С. А. Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 154 с.

145395. Ланис В.А., Левин Л.Е. Практические основы техники вакуумных испытаний. Госэнергоиздат. М., 1955. 120 с.

145396. Сергієнко І. Академік Віктор Глушко: [Творчий шлях українського академіка - кібернетика В.М.Глушкова]. . , . С. 2-6.

145397. Ланис В.А., Левина Л.Е. Техника вакуумных испытаний. Госэнергоиздат. М., 1963. 263 с.

145398. Ланкастер П. Теория матриц. Наука. Москва, 1982. 272 с.

145399. Ланно М., Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках: Теория. Мир. М., 1984. 264 с.

145400. Жук О. Академік Степан Тимошенко: [Творчий шлях вченого - механіка С.П. Тимошенко]. . , . С. 7-9.

145401. Ланнэ А.А. Оптимальный синтез линейных электрических цепей. Связь. М., 1969. 292 с.

145402. Гнатуш В. А., Григорак М. Ю., Жук Г. В., Иващенко В. И., Кравченко М. А. Цветные металлы: алюминий, медь, титан. Внешторгиздат: Держзовнишинформ. К., 2007. 397 с.

145403. Ланнэ А.А. Оптимальный синтез линейных электронных схем. Связь. М., 1978. 335 с.

145404. Ланнэ А.А. Потенциальные характеристики линейных фильтрующих цепей. Связь. М., 1974. 57 с.

145405. Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Архипчук М.Р. Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 171 с.

145406. Лановой В.Т. Самофинансирование-основа эффективного хозяйства. Техніка. К., 1987. 111 с.

145407. Мироненков А., Сарсембеков Т., Куйшабаев Э. Цена вопроса - сэкономленные миллиарды: [Энергосберегающая политика Евразийского экономического сообщества]. . , . С. 54-56.

145408. Ланска Д. Из леса и огорода-от весны до зимы. Профиздат. М., 1989. 288 с.

145409. Ланская К. А. Высокохромистые жаропрочные стали. Металлургия. М., 1976. 216 с.

145410. Полуянський М. Академік Микола Поляков: [Біографія вченого за напрямом "гірнична справа" М. Полякова]. . , . С. 11-13.

145411. Ланская К. А., Куликова Л. В., Яровой В. В. Микролегирующие и примесные элементы в низколегированной хромомолибденовой стали. Металлургия. М., 1989. 176 с.

145412. Грабко В. В., Грабко В. В. Методи і засоби для дослідження об'єктів, що обертаються, за тепловими полями. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 155 с.

145413. Варбанець П. А., Вуличко В. В., Волович О. О., Константинов В. Ю., Корсунский С. В. Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. Київ, 2008. 222 с.

145414. Ланской Е.Н., Евстифеев В.В., Грязнов В.В. Автоматизация проектирования процессов холодной объемной штамповки и создание систем автоматизированного производства. Машиностроение. М., 1988. 67 с.

145415. Загородній А. Академік Микола Боголюбов: [Біографія відатного фізика М.М. Боголюбова]. . , . С. 14-15.

145416. Богачук В.В., Мокін Б.І. Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 141 с.

145417. Мачулін В. Академік Вадим Лашкарьов:[ Біографія відатного фізика В. Лашкарьова]. . , . С. 16-17.

145418. Правосудов С. Против кого собираемся дружить?: [Проет концепции Международного альянса национальных неправительственных газовых организаций стран, производящих и транспортирующих газ (МАННГО)]. . , . С. 60-62.

145419. Коваль Ю. Академік Георгій Курдюмов: [Біографія відатного фізика Г. В. Курдюмова]. . , . С. 18-21.

145420. Голембевска М. Большой бизнес Польши присматривается к черноморско-каспийскому региону: [Энергетическая стратегия Польши]. . , . С. 64-68.

145421. Юхимчук С.В., Кацман М.Д. Моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 144 с.

145422. Старостенко В. Академік Серафим Субботін: [Біографія відатного геофізика С.І. Субботіна]. . , . С. 33-35.

145423. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2009. 48 с.

145424. Походня І. Академік Євген Патон: [Біографія українського академіка у галузі електрозварювання Є.О. Патона]. . , . С. 36-39.

145425. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2009. 254 с.

145426. Гончарук В. Академік Антон Думанський: [Біографія відатного хімика А.В. Думанського]. . , . С. 58-61.

145427. Клочко В. І., Праворська Н. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 140 с.

145428. Дубинец А.И., Архангельский Г.В. Механика клиноременных вариаторов. НТУУ "КПИ". К., 2007. 202 с.

145429. Швец Е. И нефть, и газ, и гидроэнергетика: [Сотрудничество России со странами Латинской Америки в области энергетики]. . , . С. 70-73.

145430. Ротштейн О.П., Ларюшкін Є.П., Мітюшкін Ю.І. Soft Computing в біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2008. 144 с.

145431. Франчук В. Академік О.Потебня: [Біографія відатного мовознавця О.О.Потебні]. . , . С. 83-87.

145432. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування. Видавництво Олексія Капусти (Підрозділ агенції "Стандарт"). К., 2008. 412 с.

145433. Латышева Т. С. Программирование и решение задач на двухадресных машинах. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1963. 184 с.

145434. Шаров Ю.П., Сухінін Д.В. Муніципальні послуги: шлях до високої якості. Видавничий будинок ММД. Мелітополь, 2008. 136 с.

145435. Трахтенберг И.А. Денежные кризисы (1821-1938). АН СССР. М., 1963. 731 с.

145436. Конторович А., Коржубаев А., Эдер Л. ФРГ - ключевой рынок для России: [Сотрудничество России с Германией в области энергетики]. . , . С. 74-77.

145437. Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ. Машиностроение. М., 1985. 65 с.

145438. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов. ДонГТУ. Алчевск, 2008. 488 с.

145439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Програмна реалізація сервісних додатків AutoCAD засобами AutoLISP". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

145440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 38 с.

145441. Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 82 с.

145442. Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 82 с.

145443. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 46 с.

145444. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Механіка. Молекулярна фізика [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 88 с.

145445. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 c.

145446. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Механіка. Молекулярна фізика [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 52 с.

145447. Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ. Машиностроение. М., 1975. 88 с.

145448. Латхи Б.П. Системы передачи информации. Связь. М., 1971. 320 с.

145449. Юхновський І., Верстюк В., Борисенко В., Боряк Г., Бурь'ян Л. Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Видавництво ім. Олени Теліги. К., 2008. 1000 с.

145450. Латушко Н. А. Операционные системы в программном обеспечении ЭВМ на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1991. 288 с.

145451. Пресняков А. А., Червякова В. В., Дуйсемалиев У. К., Новиков А. В. Превращения в твердом состоянии и технолические свойства. Металлургия. М., 1969. 120 с.

145452. Латишенко В.А. Диагностика жесткости и прочности материалов. Зинатне. Рига, 1968. 320 с.

145453. Латенко И. В. Аналоговые множительные устройства. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 194 с.

145454. Латвийский университет им. П.Стучки Ученые записки. Химия. Латвийский Гос. ун-т им. П.Стучки. Рига, 1958. 328 с.

145455. Латвийский университет им. П.Стучки Ученые записки. Химия. Латвийский Гос. ун-т им. П.Стучки. Рига, 1964. 83 с.

145456. Латвийский университет им. П.Стучки Ученые записки. Химия. Латвийский Гос. ун-т им. П.Стучки. Рига, 1967. 105 с.

145457. Вьюнов В.А., Степаненко С.М., Томашевский А.В. Анализ качества ремонта авиадвигателей с использованием статистических методов. . , . С. 114-117.

145458. Латвийский математический ежегодник. Зинатне. Рига, 1989. 240 с.

145459. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw University of Technology. Wroclaw, 2008. 274 p.

145460. Латаш Ю. В., Медовар Б. И. Электрошлаковый переплав. Металлургия. М., 1970. 240 с.

145461. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

145462. Прядун Р. ЗЭРЗ: остановка по требованию отменяется: [Современное состояние и проблемы развития Запорожского электровозоремонтного завода]. . , . С. 1, 4.

145463. Ластовченко М.М., Медвинский И.А. Автоматизация разработки высоконадежной РЭА. Вища школа. Киев, 1978. 238 с.

145464. Ласло М., Петерне-Пиклер Э. Справочник матери. Медицина. М., 1973. 232 с.

145465. Закрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Алекс" : [основні показники фінансово-господарської діяльності за 2008 р.]. . , . С. 6.

145466. Ласкорин Б.Н., Чалов В.И. Безотходное производство в металлургии. Металлургия. М., 1988. 72 с.

145467. Ласкорин Б. Н., Смирнова Н., Гантман М. Н. Ионнообменные мембраны и их применение. Госатомиздат. М., 1961. 163 с.

145468. Зиновкин В.В., Залужный М.Ю., Таран А.В. Моделирование электромагнитных процессов в электрооборудовании в системах резкопеременных нагрузок. . , . С. 234-236.

145469. Ларке Е.К. Прокатка листового и полосового металла. Металлургиздат. М., 1959. 384 с.

145470. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения. Наука. М., 1987. 142 с.

145471. Ларичев В.Е. Охотники за черепами. Мол. гвардия. М., 1971. 271 с.

145472. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

145473. Ленінський район у 80 років - такий молодий! : [перспективи розвитку Ленінського району на 2009 р.: районні плани. Підсумки за 2008 р.: промисловість і фінанси; благоустрій; соціальні турботи]. . , . С. 5.

145474. Ларичев В.Е. Поиски предков Адама: (Рассказы археолога). Политиздат. М., 1978. 128 с.

145475. Ларионова Л.А., Батракова О.Я. Некоторые вопросы повышения качества изделий хозяйственного обихода. НИИНавтопром. М., 1970. 36 с.

145476. Ларионов Л.Ф. Рак причины, предупреждение, лечение. Медгиз. М., 1959. 106 с.

145477. Ларионов В.П. Электродуговая сварка конструкций в северном исполнении исполнений. Наука. Новосибирск, 1986. 256 с.

145478. Ларионов В.П. Хладостойкость и износ деталей машин и сварных соединений. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1976. 206 с.

145479. Ларионов В.П. Слесарно-ремонтное дело. Машгиз. М., 1946. 289 с.

145480. Ларионов В. П. Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии. Энергия. М., 1974. 56 с.

145481. Nowoczesne technologie w odlewnictwie, konferencja naukowa (XXXII; 2008; Krakow) XXXII konferencja naukowa z okazji ogolnopolskiego dnia odlewnika 2008 Nowoczesne technologie w odlewnictwie. Akapit. Krakow, 2008. 242 s.

145482. Ларионов А. М. Вычислительные системы (о проблеме быстродействия). Знание. М., 1987. 64 с.

145483. Ларионов А. М., Майоров С. А., Новиков Г. И. Вычислительные комплексы, системы и сети. Энергоатомиздат. Ленинград, 1987. 288 с.

145484. Дубровин В.И., Дейнега Л.Ю. Создание базы прецедентов экспертной системы. . , . С. 467-471.

145485. Ларионов А. К. Занимательная инженерная геология. Недра. Москва, 1974. 280 с.

145486. Ларионов А.Д. Нормативный метод учета: сущность, опыт и проблемы внедрения. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 23 с.

145487. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

145488. Городнер Г., Примак Н., Потапов А., Попов И. ОП "Атомэнергомаш": стабильность, развитие!: [В состав ОП входят завод нестандартного оборудования и трубопроводов и завод специальных конструкций (г. Энергодар)]. . , . С. 6-7.

145489. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2009.

145490. Ларионов А.Д., Орлов М.П. Бухгалтерский учет в условиях перестройки управления экономикой. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 23 с.

145491. Костюк В. Мінімальна зарплата - ключова соціально-трудова гарантія. . , . С. 4-5.

145492. Ларина Э. Т. Силовые кабели и кабельные линии. Энергоатомиздат. М., 1984. 368 с.

145493. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

145494. Ларина О. Д., Тимошенко Н. Н. Количественный анализ оксидных и нейридных включений в сталях и сплавах. Металлургия. М., 1978. 255 с.

145495. Ларин Ю.Т., Плетнева И.М. Ленточные провода. Энергоиздат. М., 1982. 158 с.

145496. Архипова Н. Через кризу запорізьки банки втратили півтора мільярда гривень: [Кількість банків в області. Кількість грошей на рахунках. Обмін валют у 2008 р. (цифри)]. . , . С. 3.

145497. Ларин Ю.Т. Технологическое оборудование для изготовления опорных кварцевых труб, заготовок и оптических волокон. Информэлектро. М., 1987. 60 с.

145498. Чорнолуцький В. Педінститут став університетом, ширився кооперативний рух, а вибори проходили на альтернативних засадах: [Життя Запорізької області кінця 80-х років ХХ ст.]. . , . С. 3.

145499. Ларин М.Н. Современные методы конструирования, эксплуатации и изготовления фрез. НТОмашпром. Общественный ун-т. М., 1961. 56 с.

145500. Ларин М. Н. Основы фрезерования. Машгиз. Москва, 1947. 304 с. : ил., табл., схем., черт.

145501. Ларин М.Н. Высокопроизводительные конструкции фрез и их рациональная эксплуатация. Машгиз. М., 1957. 272 с.

145502. Ларин В.Б. Статистические задачи виброзащиты. Наукова думка. К., 1974. 128 с.

145503. Ларин В. Б., Науменко К. И., Сунцев В. Н. Синтез оптимальных линейных систем с обратной связью. Наук. думка. Киев, 1973. 151 с.

145504. Ларин А.А. Морские порты: проблемы, перспектива. Знание. М., 1984. 63 с.

145505. Лариков Л.Н. Залечивание дефектов в металлах. Наук. думка. Киев, 1980. 280 с.

145506. Медвідь С.М. Інформація про виконання обласного бюджету за 2008 рік: [Аналіз виконання видатків у розрізі їх функціональної та економічної класифікації]. . , . С. 5.

145507. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запорізький абразивний комбінат". . , . С. 16.

145508. Лавриков Л.Н., Шматко О.А. Ячеистый распад пересыщенных твердых растворов. Наук. думка. Киев, 1976. 223 с.

145509. Назарчук З.Т. Національній академії наук України - 90 років. . , . С. 7-14.

145510. Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу. . , . С. 15-23.

145511. Лариков Н. Н. Общая теплотехника. Стройиздат. М., 1966. 448 с.

145512. Палійчук М.В., Шкварилюк В.В., Попович В.В., Петренко В.П. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу. . , . С. 24-31.

145513. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

145514. Кореняко М.Г. Муніціпальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів. . , . С. 32-37.

145515. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "ЗКЗ" : [Запорізький кабельний завод. Звітність за 2008 р.]. . , . С. 18.

145516. Каспрук Ю.В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області. . , . С. 38-44.

145517. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "ЗТР" : [Запорізький трансформаторний завод. Показники за 2008 р.]. . , . С. 18.

145518. Шевчук В.О., Мунько М.М. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект. . , . С. 45-62.

145519. Лариков Л.Н. Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах. Наукова думка. К., 1975. 214 с.

145520. Лариков Л.Н., Рябов В.Р., Фальченко В.М. Диффузионные процессы в твердой фазе при сварке. Машиностроение. М., 1975. 189 с.

145521. Лариков Л.Н., Черепин В.Т., Гуревич М.Е. Автоматизация контроля и исследования металлов. Техніка. Киев, 1971. 211 c.

145522. Гощинський А.В., Бакушевич Д.Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій. . , . С. 63-71.

145523. Лариков Е. А., Виляевская Т. И. Узлы и детали механизмов приборов. Основы теории и расчета. Машиностроение. М., 1974. 327 с.

145524. Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування. . , . С. 72-80.

145525. Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України. . , . С. 81-86.

145526. Реверчук Н.Й., Ковалюк А.О. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання. . , . С. 87-96.

145527. Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління. . , . С. 97-103.

145528. Кривцун І.М., Кутник О.І. Управління ризиками комерційного банку. . , . С. 104-108.

145529. Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи. . , . С. 109-114.

145530. Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики. . , . С. 115-118.

145531. Руденко М.О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій. . , . С. 119-124.

145532. Лариков Е. А. Расчет и проектирование кулачковых механизмов приборов. Машиностроение. М., 1968. 104 с.

145533. Лапшин Н.П. Стимулирование творческой активности специалистов. Знание. М., 1977. 64 с.

145534. Лапшин Г. М. Организация и планирование вычислительных центров в машино- и приборостроении. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1990. 247 с.

145535. Лапшин В. В. Основы переработки термопластов литьем под давлением. Химия. М., 1974. 266 с.

145536. Дребот Н.П., Галько О.Р. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг. . , . С. 125-131.

145537. Лапшин А. А. Электрические влагомеры. Госэнергоиздат. М. Л., 1960. 114 с.

145538. Лапченко П.И., Беличенко Г.М. Методические указания по курсовому проектированию короткозамкнутых асинхронных двигателей мощностью до 100КВТ. Запорожский машиностр. ин-т. Запорожье, 1967. 196 с.

145539. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 341 с.

145540. Лапухин Н.В., Подольский В.П. Экономическому контролю-современные технологические решения. Финансы и статистика. М., 1989. 240 с.

145541. Лапухин Н.В. Внутризаводской контроль в условиях АСУП. Финансы и статистика. М., 1981. 111 с.

145542. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

145543. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Дніпроенерго" за 2007-2008 роки. . , . С. 16.

145544. Лапуста М. Г. Критерии оценки деятельности машиностроительных предприятий. Машиностроение. М., 1989. 50 с.

145545. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Мотор Січ" : [За 2008 р.]. . , . С. 16.

145546. Лапуста М.Г. Качество, стимулы, хозрасчет. Экономика. М., 1975. 183 с.

145547. Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку. . , . С. 132-140.

145548. Станков О.С. Особливості діяльності арабських фінансових інституцій на світових ринках: [Розвиток банківської системи в країнах Близького Сходу]. . , . С. 151-156.

145549. Козоріз М.А., Калинець К.С. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми: [Порівняльний аналіз з Угорщиною, Чехією та Польшею]. . , . С. 157-162.

145550. Колісник М.К., Сміх К.Е. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції. . , . С. 163-172.

145551. Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 173-184.

145552. Лапуста М.Г., Швандар В.А. Качество-задача общенародная. Экономика. М., 1989. 189 с.

145553. Скриньковський Р.М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування. . , . С. 185-192.

145554. Тарасюк Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах. . , . С. 193-199.

145555. Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України. . , . С. 200-207.

145556. Слава С.С., Бондаренко В.М. Структурування життєздатного розвитку: аналіз підходів та дефініцій. . , . С. 208-214.

145557. Ригайло С.Я., Зинюк О.Д. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України. . , . С. 215-222.

145558. Кульчицький В.А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності. . , . С. 228-236.

145559. Шовкалюк В.С. Законодавче забезпечення розвитку інноваційної діяльності: стан та проблеми. . , . С. 21-30.

145560. Тацій В.Я. Проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку України: стан і перспективи. . , . С. 33-38.

145561. Гриньов Б.В., Стадник П.О. Інноваційні можливості в академічних установках: [Особливості здійснення інноваційної діяльності в наукових академічних установах]. . , . С. 75-80.

145562. Ферчук А.М. Охорона інтелектуальної власності в Україні у контексті подій 1918 року. . , . С. 85-91.

145563. Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Утилізація твердих побутових відходів і знешкодення небезпечних відходів". . , . С. 92-96.

145564. Діяльність технопарків в Україні, 2007 рік (за данними Міністерства освіти та науки України). . , . С. 97-110.

145565. Сидоренко М. Висвітлення основних проблем і цілей у розрізі секторів (напрямів)статистики, зазначених у проекті розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень. . , . С. 15-19.

145566. Лазебник М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році та прогноз на 2009 рік. . , . С. 28-32.

145567. Папоян А. Маркетингове управління базами даних споживачів. . , . С. 40-44.

145568. Пилипчук В., Литовченко І. Стратегічне планування в мережі Інтернет. . , . С. 45-48.

145569. Зозульов О. Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку. . , . С. 49-52.

145570. Гевко О. Брендинг у машинобудуванні: стан і перспективи. . , . С. 53-57.

145571. Березін І. Середній бізнес Росії: якісні характеристики та кількісні оцінки. . , . С. 60-63.

145572. Бойко З. М. Розширення існуючих підходів до дослідження і оцінки внутрішньогалузевої торгівлі. . , . С. 5-13.

145573. Єрмошенко М. М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки. . , . С. 14-20.

145574. Шмир І. П. Генезис факторних доходів у теорії оподаткування громадян. . , . С. 21-28.

145575. Сухарев Э. А. Методы моделирования и оптимизации механических систем машин и оборудования. Нац. ун-т водного хоз. и природопольз.. Ровно, 2008. 194 с.

145576. Лапуста М.Г. Качество продукции: Механизм управления. Экономика. М., 1980. 183 с.

145577. Лаптин М.Н., Агеева И.С. Качество продукции на современном этапе. Сов. Россия. М., 1978. 191 с.

145578. Лаптенок Л. В. Пособие для больного сахарным диабетом. Беларусь. Минск, 1989. 144 с.

145579. Лаптев Ю.Н. Динамика гидромеханических передач. Машиностроение. М., 1983. 104 с.

145580. Лаптев Ю.Н. Автотракторные одноступенчатые гидродинамические трансформаторы. Машгиз. М., 1963. 219 с.

145581. Лаптев Ю. Н. Автотракторные гидротрансформаторы. Машиностроение. М., 1973. 280 с.

145582. Лаптев С. А. Дорожные испытания автомобилей. Машигз. Москва, 1962. 315 с.

145583. Лаптев С.А. Автомобильные полигоны. Машиностроение. М., 1966. 198 с.

145584. Лаптев Д.М. Задачи и упражнения по термодинамике растворов. Металлургия. М., 1965. 220 с.

145585. Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления. Наука. М., 1975. 336 с.

145586. Лаптев Б.Л. Геометрия Лобачевского, ее история и значение. Знание. М., 1976. 63 с.

145587. Лаптев Б.Д. Николай Иванович Лобачевский. К 150-летию геометрии ЛОбачевского 1826-1976. Изд-во ун-та. Казань, 1976. 135 с.

145588. Лаптев Б. Л. Н. И. Лобачевский и его геометрия. Просвещение. М., 1976. 112 с.

145589. Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду. Медицина. М., 1988. 144 с.

145590. Голубенко Н.С., Олишевская В.Е., Курдюков С.Д. Ветровая электрическая турбогенераторная установка ТГ-750. . , . С. 71-77.

145591. Лаптев А.П. Бег и здоровье. Знание. М., 1984. 63 с.

145592. Кочеткова А.В. Ще раз про патентну інформацію в контексті сьогоднішнього дня: [Захист прав інтелектуальної власності]. . , . С. 89-96.

145593. Лаптев А. П. Азбука закаливания. Физкультура и спорт. М., 1986. 96 с.

145594. Білошапка В. А. Регіональні структурні побудови в управлінській практиці міжнародних компаній. . , . С. 29-35.

145595. Лаптев А.Л., Смирницкий Е.К. Механизация и автоматизация инженерно-управленческого труда. Экономика. М., 1967. 279 с.

145596. Малицький Б.А. Про науково-технологічну та інноваційну політику Росії. . , . С. 103-105.

145597. Лаппо С.И., Кузьмин И.М., Силин А.В. Таблицы стандартных образцов черных металлов. Металлургия. М., 1983. 136 с.

145598. Лаппе Р., Фишер Ф. Измерения в энергетической электронике. Энергоатомиздат. М., 1986. 232 с.

145599. Проблеми енергетичної безпеки. . , . С. 11-13.

145600. Лапотышкин Н. М., Лейтес А. В. Трещины в стальных слитках. Металлургия. М., 1969. 111 с.

145601. Лаповок Я.С. Я строю КВ радиостанцию. Изд-во ДОСААФ. М., 1983. 109 с.

145602. Лапкин Ю.П. Накопительные устройтсва в системах внутрицехового транспорта. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 23 с.

145603. Пошуки і шляхи розв'язання проблеми продовольчої безпеки. . , . С. 14-17.

145604. Лапкин Ю.П., Окунь В.Г. Опыт проектирования и применения безнасосных вакуумных захватов. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 24 с.

145605. Березянко Т. В. Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду : [світова та національна тенденція змін корпоративного управління]. . , . С. 36-42.

145606. Голод В. Ю. Проблеми валютно-фінансової системи Гонконгу. . , . С. 43-48.

145607. Лапицкий М. Н. Эффективность внедрения прогрессивных форм организации внутризаводских транспортно-складских операций. Филиал НИИНавтопрома. Тольятти, 1977. 51 с.

145608. Рибчук А. В. Глобальна виробнича інфраструктура як об'єкт економічної безпеки світового співтовариства. . , . С. 49-58.

145609. Зеркалов Д. Про проблеми екологічної безпеки: [Екологія в православному світосприйманні]. . , . С. 21-24.

145610. Виговська В. В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку. . , . С. 59-64.

145611. Лапицкий Е. Г., Семенов А. М., Сосновкин Л. Н. Расчет диапазонных радиопередатчиков. Энергия, Ленингр.отд-ние. Ленинград, 1974. 270 с.

145612. Киплинг Р. The Second Jungle Book. Знання. Киев, 2008. 311 c.

145613. Довбняк Т. Ф. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках. . , . С. 65-72.

145614. Корж М. В. Особенности развития международного маркетинга в промышленной сфере в условиях глобализации. . , . С. 73-81.

145615. Назарчук В. Л. Маржа нефтепереработки и факторы ее роста в Украине : [современный уровень нефтепереработки и повышение её эффективности]. . , . С. 82-91.

145616. Смерека С. Б. Особливості антикризового управління в житлово-комунальному господарстві. . , . С. 92-97.

145617. Лапицкий В.И. Организация и планирование энергетики. Высш. школа. М., 1967. 579 с.

145618. Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: [Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. №1017]. . , . С. 16-34.

145619. Лапицкий В. И. Организация и планирование энергетики. Высш. школа. М., 1975. 488 с.

145620. Тарнавский В., Хананова Н., Кузнецова Т., Балашова Е., Возвахова Л. Они победили : уроки компаний, преодолевших кризис. Изд-во Алексея Капусты (подразделение "Агентства "Стандарт"). К., 2008. 212 с.

145621. Ареф'єва О. В., Кузенко Т. Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. . , . С. 98-103.

145622. Лапицкий В. И., Ступарь Н. И., Легкоступ О. И. Металлургия стали. Металлургиздат. М., 1963. 327 с.

145623. Висіцька І. Закон України "Про акціонерні товариства": усунення проблем чи створення нових?. . , . С. 39-42.

145624. Лапицкий В. А., Крицук А. А. Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков. Наукова думка. К., 1986. 93 с.

145625. Лапиров-Скобло М. Эдисон. Мол. гвардия. М., 1960. 253 с.

145626. Сліпачук А. Криза: діагностика і лікування:[ Антикризовий менеджмент]. . , . С. 73-76.

145627. Лапир Ф. А., Сусников А. А., Шагинов Д. Л. Механическое оборудование заводов сборных железнобетонных изделий. Машгиз. М., 1962. 128 с.

145628. Лапин Ю.В., Стрелец М.Х. Внутренние течения газовых смесей. Наука. М., 1989. 366 с.

145629. Засадний Б. Управлінський облік: шлях до ефективного управління. . , . С. 85-93.

145630. Лапин Н.А., Канцельсон В.Ю. Скоростное точение стали при снятии стружек крупного сечения. Машгиз. М., 1952. 92 с.

145631. Лапин М.С., Казаков Н.И. Технологические процессы и системы пайки радиоэлектронных модулей с поверхностно-монтируемыми изделиями. ЛДНТП. Ленинград, 1989.

145632. Лапин В. В. Петрография металлургических и топливных шлаков. Изд-во АН СССР. М., 1956. 323 с.

145633. Ступак Ю. Зменшення заробітної плати. . , . С. 113-118.

145634. Гавриленко Т. В. Аутсорсинг як інструмент зниження у системі стратегічного управління. . , . С. 104-109.

145635. Лапин А.А. Колебания и вибрации в машинах. Машгиз. М., 1953. 96 с.

145636. Лапий В.Ю., Калюжный А.Я., Красный Л.Г. Устройство ранговой обработки информации. Техніка. Киев, 1986. 119 с.

145637. Мансуров Р. Реформирование системы оплаты труда в компании. . , . С. 119-122.

145638. Жамойда О. А. Методичні особливості визначення конкурентоспроможності промислового підприємства. . , . С. 110-118.

145639. Шаманін Д. Матеріальна допомога на оздоровлення. . , . С. 123-126.

145640. Жуковська Т. О., Кудря Я. В. Сутність, роль і функції індивідуальної думки працівника у мотивуванні персоналу машинобудівних корпорацій. . , . С. 119-125.

145641. Лапидус В.И., Петров В.А. Гидромеханические передачи автомобилей. Машгиз. М., 1961. 495 с.

145642. Автомобильные гидротрансформаторы. Машиностроение. М., 1971. 160 с.

145643. Лапидус В.А. Электроды для наплавки. Машгиз. М., 1957. 232 с.

145644. Лапатухин В.С. Фосфатирование металлов. Исследование процессов холодного и ускоренного фосфатирования. Машгиз. М., 1958. 264 с.

145645. Лапа В.Г. Методы предсказания и предсказывающие системы. Вища школа. Киев, 1980. 183 с.

145646. Лапа В.Г. Математические основы кибернетики. Вища школа. Киев, 1974. 450 с.

145647. Лапа В. Г. Математические основы кибернетики для электроприборостроительных специальностей вузов. Вища школа. Киев, 1971. 418 с.

145648. Ланцош К. Альберт Эйнштейн и строение космоса. Шесть лекций, прочитанных весной 1962 г. в Мичиганском университете. Наука. М., 1967. 159 с.

145649. Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. Физматгиз. М., 1961. 524 с.

145650. Ланцов А. Л., Зворыкин А. Л., Осипов И. Ф. Цифровые устройства на комплементарных МДП интегральных микросхемах. Радио и связь. М., 1983. 272 с.

145651. Ланцевицкий И. Л., Гроза В. Ф. Теоретическая механика. Харьковский политехн. ин-т. Харьков, 1960. 114 с.

145652. Ланцбург Я.Б. Справочник молодого машиниста экскаватора. Высш. школа. М., 1968. 272 с.

145653. Ланцбург Я.Б. Справочник молодого машиниста экскаватора. Высш. школа. М., 1973. 287 с.

145654. Ланцберг И.Д., Соколин Л.З. Ремонт приборов системы питания карбюраторных двигателей. Транспорт. М., 1985. 100 с.

145655. Лануа А. Газовые турбины малой мощности (30-300 л.с.). Машгиз. М., 1958. 58 с.

145656. Ланской Е. Н., Банкетов А. Н. Элементы расчета деталей и узлов кривошипных пресов. Машиностроение. М., 1966. 380 с.

145657. Кузьмін О. Є., Литвин І. В. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку. . , . С. 126-135.

145658. Мягких І. М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої коопераці. . , . С. 136-142.

145659. Трубей О. М. Залучення посередників до закупівельно-збутової діяльності на ринку споживчих товарів. . , . С. 143-151.

145660. Панухник О. В. Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України. . , . С. 152-157.

145661. Бабич Л. М., Васечко Л. І. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України. . , . С. 158-170.

145662. Зарубінський В. М., Демьянов М. І., Кишлик Є. Я., Семеренко І. В. Фінансове управління підприємством: принципи, методи та інструменти. . , . С. 171-175.

145663. Лаут В. Н., Любович Л. А. Запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках быстродействующей электронной счетной машины АН СССР. Изд. АН СССР. М., 1957. 88 с.

145664. Лауфер М.В. Измерение нестабильности скорости носителя записи. Связь. М., 1980. 103 с.

145665. Лауфер М.В., Крыжановский И.А. Теоретические основы магнитной записи сигналов на движущийся носитель. Вища школа. Киев, 1982. 270 с.

145666. Лауэ М. История физики. Гостехиздат. М., 1956. 230 с.

145667. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. Машиностроение. М., 1976. 256 с.

145668. Лахтин Л.М. Свободное движение в поле земного сфероида. Физматгиз. М., 1963. 120 с.

145669. Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків з Україною. . , . С. 176-183.

145670. Масалітіна В. В. Особливості обліку доходів від пасажирських перевезень. . , . С. 184-190.

145671. Мозенков О. В. Підвищення ефективності стратегічного управління фірмою за рахунок вдосконалення управлінського обліку. . , . С. 191-196.

145672. Чуприн К. С. Структура та методичні засади статистичного забезпечення управління ринком продовольчих товарів (на прикладі ринку цукру). . , . С. 197-206.

145673. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2009.

145674. Вдовиченко А. М. Фінансові ресурси населення та їх вплив на інноваційні процеси в Україні. . , . С. 207-217.

145675. Положення про добровільну пожежну дружину (команду). . , . С. 56-57.

145676. Михайловська О. В. Самоорганізація світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації. . , . С. 218-228.

145677. Янковий О. Г., Гура О. Л. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування. . , . С. 229-238.

145678. Лахтадырь И. С. Системы управления электроприводом постоянного тока на транзисторах. Техника. Киев, 1964. 122 с.

145679. Лахоткин Ю. В., Хусаинов М. А., Красовский А. И. Физико-механические свойства вольфрам-рениевых сплавов, полученных химическим осаждением из газовой фазы. Ин-т физ. химии АН СССР. М., 1978. 11 л.

145680. Гальчицький А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії. . , . С. 3-8.

145681. Лахно Р.П., Нифонтов Б.Н. Выбор числа ступеней и передаточных чисел силовой передачи автопоездов для междугороных грузовых перевозок. Техн.-экон. обоснование. НИИНАвтопром. М., 1968. 85 с.

145682. Лаханин В.В., Захаров Ю.В., Лебедев О.Н. Использование атомной энергии на водном транспорте. Транспорт. М., 1965. 188 с.

145683. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Лазерная химико-термическая обработка и наплавка сплавов. Машиностроение. М., 1986. 59 с.

145684. Лахтин Ю. М., Ульянина И. Ю. Новые машиностроительные материалы. Машиностроение. М., 1986. 53 с.

145685. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 202 с.

145686. Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение. Машиностроение. М., 1972. 511 с.

145687. Литвицький В. Дивергенція трендів: [Макроекономічна ситуація в Україні за останні місяці 2008 року: інфляція, економічне зростання, ВВП]. . , . С. 10-18.

145688. Кравченко І., Багратян Г. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи. . , . С. 19-23.

145689. Щукін Л. Інформаційні загрози для банківської системи: уроки українського антикризового PR. . , . С. 24-26.

145690. Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України. . , . С. 28-33.

145691. Міщенко В., Сомик А. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання. Стаття 3.. . , . С. 34-41.

145692. Лахтин Ю.М. Основы металловедения. Металлургиздат. М., 1957. 458 с.

145693. Лахтин Ю. М. Основы металловедения. Металлургия. Москва, 1988. 318 с.

145694. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Поверхностное легирование металлов и сплавов при лазерном нагреве. Машиностроение. М., 1990. 53 с.

145695. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Структура и прочность азотированных сплавов. Металлургия. М., 1982. 175 с.

145696. Лацков Г.А. Современные автоматизированные методы конструкторско-технологической подготовки производства в транспортном машиностроении. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 27 с.

145697. Лачашвили Р.А., Траубе Л.В. Проектирование электронно-лучевых приборов. Радио и связь. М., 1988. 216 с.

145698. Лачинов Н.В., Фармаковский Памятка слесаря по монтажу трубопроводов в цехах тепловых электростанций. Госэнергоиздат. М., 1960. 104 с.

145699. Герасименко Б. Українська культура на Кубані. Просвіта. Тернопіль, 2005. 34 с.

145700. Лашкарев В. Е., Любченко А. В., Шейнкман М. К. Неравновесные процессы в фотопроводниках. Наукова думка. Киев, 1981. 264 с.

145701. Лашкарев Г.В., Таранец А.М., Фоменко В.С. Новые источники электрической энергии. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 88 с.

145702. Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України. . , . С. 42-45.

145703. Нечипоренко М. Майбутній ландшафт європейської стандартизації: реалізація кіпрських рішень CEN i CENELES. . , . С. 12-14.

145704. Аржевітян С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою. . , . С. 46-49.

145705. Віткін Д. Досвід Європейського Союзу щодо ролі стандартизації у розвитку малого і середнього бізнесу. . , . С. 3-11.

145706. Наконечна Л. Стандартизація в санаторно-курортній сфері. . , . С. 15-18.

145707. Концепція зеленого офісу. Пульсари. К., 2007. 64 с.

145708. Верхівкер Я., Заїкіна Т. Сокове виробництво: стан нормативної бази. . , . С. 19-21.

145709. Організація тимчасової зайнятості студентської молоді. Б.и.. Запоріжжя, 2008. 31 с.

145710. Круглик С., Єременко О. Проблеми реформування управління Міжнародним фондом. . , . С. 50-53.

145711. Власна справа. Б.и.. Запоріжжя, 2007. 36 с.

145712. Пугачевський Г., Михайлова Г. Товар: властивості й ознаки. . , . С. 22-25.

145713. Сергиенко И.В., Дейнека В.С., Химич А.Н., Попов А.В., Калынюк Н.А. Исследование с помощью многопроцессорного вычислительного комплекса распределенных систем с большими объемами связанных данных. Б.н.. К., 2005. 32 с.

145714. Дмитров С., Меренкова О., Левченко Л. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів. . , . С. 54-59.

145715. Ставська Ю Контролінг витрат на якість продукції. . , . С. 48-51.

145716. Талерко Н.Н., Гаргер Е.К. Опыт тестирования модели атмосферного переноса LEDI на основе натурных экспериментов и Чернобыльских данных. Б.и.. Чернобыль, 2005. 16 с.

145717. Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2008 року. . , . С. 62-63.

145718. Голуб Б. Проблеми ідентифікації та простежуваності функціональних молочних продуктів. . , . С. 64-69.

145719. Основні макроекономічні показники розвитку України у листопаді 2002-2008 року. . , . С. 66.

145720. Рейтинг самых дорогих корпораций Украины. . , . С. 28-35.

145721. Блинов А. Под натиском импорта: [Внешняя экономика украины. Структура экспорта]. . , . С. 18-20.

145722. ГVардия 500. Самые богатые компании Украины. . , . С. 36-51.

145723. Гиганток А. Экстенсивный рост: [Рейтинги украинских рынков и отраслей промышленности]. . , . С. 86-102.

145724. Інформаційний вісник. АН ВО України. Київ, 2007. 66 с.

145725. Шапран В. Гремучая смесь: [Рейтенги страховых компаний на 1 полугодие 2008 г.]. . , . С. 44-49.

145726. Інформаційний вісник. АН ВО України. Київ, 2007. 34 с.

145727. Краснобаєва В. Суспільний прогрес може бути точно виміряним становищем жінки в суспільстві. . , . С. 4-6.

145728. Арсланова А. Премиальный градус: [Украинская пищевая промышленность: кондитерская, алкогольная, молочная, мясоперерабатывающая]. . , . С. 114-123.

145729. Резолюціяр про соціальне забезпечення. Міжнародна організація праці. . , . С. 64-66.

145730. Сигарный первопроходец. Об истории становления и динамике развития в Украине компании Сигарный дом "Фортуна". . , . С. 134-135.

145731. Антоненко Т. Система страхових внесків має принципове значення. . , . С. 68-69.

145732. Рейтинг вищих навчальних закладів України "Компас": [Результати опитування роботодавців та випускників]. . , . С. 136-140.

145733. Лашко Н.Ф., Лашко С.В. Контактные металлургические процессы при пайке. Металлургия. М., 1977. 192 с.

145734. Лашко Н.Ф., Лашко-Авакян Металловедение сварки ( некоторые вопросы). Машгиз. М., 1954. 271 с.

145735. Арасланова А. Не в формате: [Анализ молочной промышленности в Украине]. . , . С. 120-123.

145736. Лашко Н.Ф., Лашко С.В. Некоторые проблемы свариваемости металлов. Машгиз. М., 1963. 300 с.

145737. Кучинский Г. С. Высоковольтные импульсные конденсаторы. Энергия. Ленинград, 1973. 176 с.

145738. Кучинский Г. С., Кизеветтер В. Е., Пинталь Ю. С. Изоляция установок высокого напряжения. Энергоатомиздат. М., 1987. 368 с.

145739. Кучис Е. В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования. Радио и связь. М., 1990. 264 с.

145740. Лашко Н.Ф., Лашко С.В. Пайка металлов. Машиностроение. М., 1967. 367 с.

145741. Лашко Н. Ф., Лашко С. В. Пайка металлов. Машиностроение. Москва, 1977. 328 с.

145742. Лашко Н. Ф., Еремин Н. И. Фазовый анализ и структура аустенитных сталей. Машгиз. М., 1957. 235 с.

145743. Лашко Н. Ф., Лашко С. В. Пайка металлов. Машиностроение. М., 1988. 375 с.

145744. Лашко-Авакян С.В., Лашко Н.Ф. Пайка легких металлов (магния, титана, бериллия) и их сплавов. МДНТП. М., 1958. 22 с.

145745. Лашнев С. И., Юликов М. И. Проектирование режущей части инструмента с применением ЭВМ. Машиностроение. М., 1980. 207 с.

145746. Лашнев С.И. Профилирование инструментов для обработки винтовых поверхностей. Машиностроение. М., 1965. 151 с.

145747. Лашнев С.И., Юликов М.И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ. Машиностроение. М., 1975. 391 с.

145748. Лашнев С.И. Формообразование зубчатых деталей реечными и червячными инструментами. Машиностроение. М., 1971. 215 с.

145749. Лащинский А. А. Конструирование сварных химических аппаратов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 382 с.

145750. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

145751. Кралєв П. Подвижники освіти Катеринославського земства. . , . С. 46.

145753. Лащинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Машгиз. Москва, 1963. 468 с.

145754. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2008. 160 с.

145755. Ефименко Н.В. Управление угловой переориентацией космического аппарата посредством маховиков. . , . С. 121-128

145756. Лбов Г. С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. Наука. Новосибирск, 1981. 160 с.

145757. Лебедев А. А., Чернобровкин Л. С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. Оборонгиз. М., 1962. 548 с.

145758. Леб Л. Статическая электризация. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 408 с.

145759. Лебедев А.А. Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии. Наук. думка. Киев, 1976. 147 с.

145760. Лебедев А. А. Показатели работы промышленного предприятия. Статистика. М., 1973. 96 с.

145761. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2009.

145762. Муравченко Ф. Боьше не могу молчать: [Анализ иркутской авиакатастрофы 1997 г., проделанный профессором, членом НАН, доктором технических наук, академиком Инженерной академии Украины Ф.Муравченко]. . , . С. 1-12.

145763. Про Державний бюджет України на 2009 рік : Закон України № 835-IV від 26 грудня 2008 року. . , . С.3-49.

145764. Міщенко В.І., Лисенко Р.С. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи. . , . С. 50-57.

145765. Лебедев А.В., Камионская Г.И., Трофимов Г.С. Расчет шумов многоканальных систем связи. Связь. М., 1977. 47 с.

145766. Лебедев А.В., Федорова Р.М. Справочник по математическим таблицам. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1956. 549 с.

145767. Лебедев А.И. Точность сварных конструкций. ЛПИ. Ленинград, 1978. 71 с.

145768. Плескач В.Л., Желябовський Ю.Г. Сучасні підходи щодо фіансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм. . , . С. 58-72.

145769. Лебедев А.М., Орлова Р.Т., Пальцев А.В. Следящие электроприводы станков с ЧПУ. Энергоатомиздат. М., 1988. 223 с.

145770. Лебедев А. Н., Панов Л. И. Модели сложных объектов. ППИ. Пенза, 1977. 72 с.

145771. Уманців Ю.М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії. . , . С. 73-85.

145772. Лебедев А. Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. Радио и связь. М., 1989. 223 с.

145773. Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи. . , . С. 86-97.

145774. Лебедев А. Н. Моделирование трансцендентных уравнений. Судпромгиз. Ленинград, 1963. 188 с.

145775. Тридід О.М., Вовк В.Я. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком. . , . С. 98-106.

145776. Лебедев А.Н. Планирование качества продукции. Экономика. М., 1975. 30 с.

145777. Щурик М.В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону. . , . С. 107-114.

145778. Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України. . , . С. 115-121.

145779. Карлова В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства. . , . С. 21-30.

145780. Калмикова Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв'язок та взаємовпливи. . , . С. 38-46.

145781. Гурієвська В. Етичні аспекти організації і здійснення психологічного консультування у вищих органах державної влади: [Етичні аспекти владно-управлінської діяльності]. . , . С. 54-60.

145782. Лебедев А. Н. Счетно-решающие устройства. Машиностроение. М., 1966. 424 с.

145783. Лебедев А.С. Механизированные приспособления. ЦБТИавтомоб. пром-сти. М., 1959. 32 с.

145784. Лебедев А.С. Способы восстановления деталей станков. Машгиз. М., 1958. 239 с.

145785. Лебедев А. Т. Гидропневматические приводы тракторных агрегатов. Машиностроение. М., 1982. 184 с.

145787. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Архітектура корпоративних програмних додатків". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 54 с.

145788. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040202 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 23 с.

145789. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Основи алгоритмізації процесів управління в АСУТП. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 26 с.

145790. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизовані системи контролю та управління технологічними процесами". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

145791. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Основи алгоритмізації процесів управління в АСУТП". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

145792. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація та функціонування інформаційно-обчислювальних комплексів і систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 51 с.

145793. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Організація та функціонування інформаційно-обчислювальних комплексів та систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

145794. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Системне програмування і операційні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 35 с.

145795. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Системне програмування і операційні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 35 с.

145796. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування і операційні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 72 с.

145797. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування і операційні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 66 с.

145798. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "НДРС та патентознавство" для студентів спеціальності 7.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація " денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

145799. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Соціальна педагогіка" для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.040202 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

145800. Лебедев А.Т. Регуляторы режимов работы тракторов с гидрообъемной трансмиссией. НИИНАВТОПРОМ. М., 1967. 64 с.

145801. Лебедев А.Ф. Комплексная механизация термической обработки деталей. Машгиз. М., 1958. 46 с.

145802. Лебедев Б.Г. Введение в металлургию чугуна и стали. Описательный курс. Металлургиздат. М., 1951. 343 с.

145803. Лебедев Б.Д. Сварочная порошковая проволока. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1973. 94 с.

145804. Лебедев Б.М. Расчеты гидравлических механизмов сельскохозяйственных машин. ЦИНТИМАШ. М., 1960. 90 с.

145805. Лебедев Б.М. Таблицы расхода шихты в зависимости от выхода годного и безвозвратных потерь. Машгиз. М., 1960. 64 с.

145806. Лебедев В. А., Кобер В. И., Ямщиков Л. Ф. Термохимия сплавов редкоземельных и актиноидных элементов. Металлургия. Челяб. отд-ние. Челябинск, 1989. 336 с.

145807. Заклекта О., Фролова М. Еволюція наукових поглядів щодо механізмів державного регулювання підприємницької діяльності. . , . С. 68-75.

145808. Франчук І. Особливості державного регулювання енергетики в ринкових умовах. . , . С. 91-98.

145809. Шевченко О. Удосконалення системи державного регулювання продовольчого ринку. . , . С. 98-105.

145810. Лебедев В.Г., Бургонова Г.Н. Совершенствование внутрипроизводственного хозяйственного расчета на предприятии. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 28 с.

145811. Лебедев В.Г., Луговская Е.А. Температура шлифования и автоматическое управление качеством шлифуемых деталей. Одесский политехн.ин-т. Одесса, 1979. 41 с.

145812. Виноходова С. Потреби та перспективи розвитку науково-практичних засад аналізу ринкової позиції вітчизняних страхових компаній. . , . С. 105-116.

145813. Марецький Р. Державні засоби сприяння конкурентоспроможності суднобудівної галузі: зарубіжний досвід та умови використання в Україні. . , . С. 116-124.

145814. Лебедев В.Г., Славиковский Н.А. Укладка и эксплуатация бесстыковского пути. Транспорт. М., 1987. 206 с.

145815. Бабінова О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети. . , . С. 132-138.

145816. Балдич Н. Субнаціональний вимір фіскальної конкуренції в Україні. . , . С. 138-146.

145817. Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах. Физматгиз. М., 1958. 176 с.

145818. Гаман П. Проблеми стратегії розвитку системи регіонального управління в рекреаційній сфері на проектних засадах. . , . С. 154-159.

145819. Лебедев В. М., Мельников А. В., Николаенко В. В. Отливки из алюминиевых сплавов. Машиностроение. М., 1970. 216 с.

145820. Плакіда В. Методологія управління власністю на регіональному рівні. . , . С. 160-167.

145821. Дяченко С. Нормативно-правове забезпечення механізму державного регулювання ринку місцевих запозичень в Україні. . , . С. 168-175.

145822. Корбут Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна-ЄС. . , . С. 175-183.

145823. Бондаренко І. Політико-правові механізми вдосконалення державно-владних відносин у сучасній Україні: [Державотворчий процес в Україні]. . , . С. 192-201.

145824. Жадько О. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України: [Україна і ЄС]. . , . С. 202-208.

145825. Ярошко О. Операціоналізація поняття "завдання зовнішньої політики України": [Аналіз зовнішньої політики України]. . , . С. 208-217.

145826. Бесчасний В. Державні рішення у процесі проведення реформ в українському освітньо-науковому комплексі: [Управління вищою освітою. Розвиток освіти. Організаційно-управлінські основи нової освітньої моделі]. . , . С. 218-225.

145827. Біляченко О.Л. Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності для потреб бухгалтерського обліку. . , . С. 7-12.

145828. Бугайцов С. Районні онкологічні кабінети - первинна ланка системного надання онкологічної допомоги населенню України: [Показники захворюваності на рак в Україні у 2006 р.]. . , . С. 225-232.

145829. Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації. . , . С. 13-21.

145830. Лебедев В. М., Мельников А. В., Постников Н. С. Фасонное литье алюминиевых сплавов. Металлургия. М., 1972. 152 с.

145831. Лебедев В. Н., Соколов А. П. Введение в систему программирования ОС ЕС. Статистика. М., 1978. 144 с.

145832. Брохун Н.С. Система контролінгу: об'єкт, суб'єкт та завдання. . , . С. 22-30.

145833. Лебедев В. Н., Соколов А. П. Введение в систему программирования ОС ЕС. Финансы и статистика. М., 1985. 167 с.

145834. Лебедев В. Н. Введение в системы программирования. Статистика. М., 1975. 312 с.

145835. Рингач Н. Управлінські підходи до досягнення України цілі розвитку тисячоліття стосовно обмеження поширення ВІЛ/СНІДу: [Показники, причини, прогноз поширення захворювання. Протидія ВІЛ-інфекції, ефективність]. . , . С. 232-241.

145836. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміни. . , . С. 31-42.

145837. Лебедев В.Н., Коровина В.М., Варакин П.И. Крупные поковки для валов турбогенераторов. Машиностроение. М., 1968. 119 с.

145838. Гаргола Ю.Г. Ринок аудиторських послуг та можливості його розвитку. . , . С. 43-48.

145839. Лебедев В.Н. Расчет движения космического аппарата с малой тягой. АН СССР. Вычислит. центр.. М., 1968. 108 с.

145840. Гноєва І.М., Кугубаєва Я.В. Оцінка аудиту ефективності у державному фінансовому контролі. . , . С. 49-53.

145841. Рожкова І. Формування майбутнього органів державного управління та закладів охорони здоров'я в Україні. . , . С. 241-248.

145842. Здреник В.С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку. . , . С. 54-60.

145843. Сиченко В. Державна освітня політика в контексті європейської інтеграції. . , . С. 249-256.

145844. Кантаєва О.В. Организационные формы функционирования учетно-аналитической информации об инновационной деятельности. . , . С. 61-67.

145845. Ковбич Т.М. Аудиторська перевірка в умовах застосування комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку. . , . С. 68-76.

145846. Шиян О. Забезпечення якості здоров'язберігаючої діяльності у сфері освти: [Залежність якості освіти від стану здоров'я студентів. Необхідність здоров'язберігаючої діяльності ВНЗ]. . , . С. 257-261.

145847. Бортейчук Р. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні: аналіз наукової проблеми. . , . С. 286-235.

145848. Лебедев В. П., Авраменко В. Л. Противокоррозионная защита металла. Прапор. Харьков, 1984. 53 с.

145849. Лебедев Д. В. Конструктивная прочность криогенных сталей. Металлургия. М., 1976. 264 с.

145850. Лебедев Д.В., Ткаченко А.И. Системы инерциального управления. Алгоритмические аспекты. Наук. думка. Киев, 1991. 202 с.

145851. Лебедев Д.С., Цуккерман И.И. Телевидение и теория информации. Энергия. М., 1965. 219 с.

145852. Лебедев И.В. Атомную энергию на благо народа. Госполитиздат. М., 1956. 78 с.

145853. Лебедев И.П., Есютин А.А. Производственные ресурсы предприятия: эффективное использование. Экономика. М., 1984. 200 с.

145854. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Анализ крови: вчера, сегодня, завтра. Знание. М., 1990. 64 с.

145855. Лебедев К.Б. Рений. Металлургиздат. М., 1960. 100 с.

145856. Лебедев Л. М. Машины и приборы для испытаний полимеров. Машиностроение. М., 1967. 212 с.

145857. Лебедев М. С. Скоростное резание металлов. Трудрезервиздат. М., 1952. 272 с.

145858. Кузьмін Д.Л. Підприємництво як об'єкт накопичення та збереження майна. . , . С. 77-86.

145859. Лебедев М.С. Шлифование металлов. Машгиз. М., 1951. 202 с.

145860. Лебедев М.Я. Такелажные работы, монтаж и наладка кранов. Укр. заоч. политехн. ин-т. Харьков, 1975. 67 с.

145861. Лебедев Н.А. Принцип площадей в теории однолистных функций. Наука. М., 1975. 336 с.

145862. Лебедев Н.Н., Скальская И. П., Уфлянд Я. С. Сборник задач по математической физике. Техтеориздат. М., 1955. 420 с.

145863. Лебедев Н. Н. Специальные функции и их приложения. Физматгиз. М., 1963. 358 с.

145864. Лебедев О. А. Производство магния электролизом. Металлургия. М., 1988. 288 с.

145865. Легенчук С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті парадигмального методу Т.С.Куна: зарубіжний досвід. . , . С. 87-100.

145866. Лебедев О. Н. Микросхемы памяти и их применение. Радио и связь. М., 1990. 158 с.

145867. Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем. Машиностроение. Ленингр.отд-ние. Ленинград, 1976. 326 с.

145868. Лебедев О.Т., Огибин М.А. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем. Изд-во ун-та. Ленинград, 1974. 272 с.

145869. Майданевич П.Н. Методика и особенности учета биологических активов в сельскохозяйственных предприятиях. . , . С. 101-105.

145870. Лебедев О.Т. Прогнозирование подготовки инженерных кадров для электронной промышленности. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1977. 232 с.

145871. Лебедев П.А. Кинематика пространственных механизмов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1966. 280 с.

145872. Лебедев П.Д., Бакластов А.М. Метод безмашинного программированного обучения и контроля курса "Теплообменные, сушильные и холодильные установки". Знание. М., 1967. 30 с.

145873. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Промышленная теплотехника. Госэнергоиздат. М., 1956. 384 с.

145874. Балуєва О.В., Агаркова Н.В. Формування логістичної стратегії розвитку легкої промисловості. . , . С. 5-9.

145875. Лебедев П. Д. Расчет и проектирование сушильных установок. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 320 с.

145876. Лебедев П.Д. Сушка инфракрасными лучами. ГЭИ. М., 1955. 232 с.

145877. Бахтін О.Г. Особливості маркетингового дослідження трансфертного ринку: [Трансферт. Відношення між футбольними клубами. ФІФА]. . , . С. 10-14.

145878. Назаренко Т.П. Маржа як об'єкт бухгалтерського оліку. . , . С. 106-110.

145879. Никоюк М.З. Подібність і розбіжності права власності та права інтелектуальної власності: обліковий аспект. . , . С. 111-115.

145880. Лебедев П. Д., Щукин А. А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. Энергия. Москва, 1970. 408 с.

145881. Лебедев П. Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. Энергия. М., 1966. 288 с.

145882. Лебедев П.И. Автоматизированный гидравлический престаблетирования пресспорошков. ГОСИНТИ. М., 1968. 3 с.

145883. Лебедев П. Н. Избранные сочинения. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 243 с., 1л. портр.,1 л. ил. : ил., табл., черт.

145884. Лебедев С. А., Мельников В. А. Общее описание БЭСМ и методика выполнения операций. Физматгиз. М., 1959. 208 с.

145885. Олійник О.В. Системний підхід до розвитку економічного аналізу. . , . С. 116-128.

145886. Лебедев С.В. Избранные работы по органической химии. Акад. наук СССР. М., 1958. 670 с.

145887. Лебедев С.П. Электропередачи в самоходных машинах. Машгиз. Москва, 1961. 224 с.

145888. Пилипенко О.І. Облікове забезпечення функціонування системи корпоративного управління. . , . С. 129-132.

145889. Райковська І.Т. Економічний аналіз в системі управління суб'єкта господарювання. . , . С. 133-145.

145890. Сеймон В.С. Активи як облікова категорія: проблеми трактування. . , . С. 146-155.

145891. Семчук І.В. Бухгалтерська звітність як вихідний елемент системи обліку. . , . С. 156-166.

145892. Скакун Л.С. Організація бухгалтерського обліку: сучасний стан та перспективні напрями наукових досліджень. . , . С. 167-181.

145893. Голос України. Київська правда. К., 2009.

145894. Горб С. Каким будет образование?: [Будущее образования согласно исследованиям, проведенным ЮНЕСКО]. . , . С. 18.

145895. Суков Г.С. Система управління вартістю - базова складова обліку та стратегічного управління промислового підприємства. . , . С. 182-187.

145896. Томашевська І.Л. Облікове забезпечення економічної безпеки операцій з купівлі-продажу підприємств. . , . С. 188-197.

145897. Філозоп О.В. Суть внутрішнього аудиту та його занчення в діяльності підприємства. . , . С. 198-206.

145898. Шигун М.М. Обліково-контрольна інформація в системі прийняття управлінських рішень. . , . С. 207-215.

145899. Величко О.Г., Король Г.О., Акімова Т.В. Аналітичне забезпечення розрахунку оплати за навчання у вищому навчальному закладі. . , . С. 227-232.

145900. Глібов Р.В. Економічна політика на ринку продовольчої продукції: проблеми та принципи формування. . , . С. 233-238.

145901. Драган О.І. Система забезпеченя конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти. . , . С. 239-246.

145902. Баюра В.І., Костенко О.П., Різніченко Л.В. Конкурентні переваги ВАТ "Крюковський вагонобудівний завод" на ринку вагонобудівної продукції. . , . С. 15-21.

145903. Бережна Г.В. Досвід трансформації фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії для України. . , . С. 22-31.

145904. Збиранник О.М., Черненко З.І., Гопта О.В. Теоретичні дослідження електроенергетики України. . , . С. 247-251.

145905. Карпець С.Л. Світовий досвід управління регіональним розвитком. . , . С. 252-258.

145906. Брильов С.І. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом автоматизації діяльності працівників. . , . С. 35-43.

145907. Бугай І.В. Реформування пенсійного забезпечення: данина моді чи необхідність. . , . С. 44-47.

145908. Левандовский В.И. Прогнозирование значений финансовых коэффициентов в анти-кризисном управлении предприятием. . , . С. 271-274.

145909. Передерій Н.О. Отримання енергії з біогазу - перспективи розвитку технології: [Альтернативні джерела енергії]. . , . С. 281-284.

145910. Василичев Д.В. Напрями реформування системи відшкодування податку на додану вартість. . , . С. 47-52.

145911. Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства. . , . С. 52-55.

145912. Тарабукіна О.М. Науково-методичне забезпеченняоцінки інвестиційної привабливості регіонів. . , . С. 285-294.

145913. Верхоглядова Н.І., Слабко Я.Я. Методологічні основи формування організаційної культури підприємства. . , . С. 56-60.

145914. Власюк Г.В. Проблеми та напрями вдосконалення обліку фінансових результатів : [методологічні засади визначення доходів і витрат]. . , . С. 60-64.

145915. Головкова Л.С., Лукашов О.О. Методи оцінки ефективності використання кадрового потенціалу підприємства. . , . С. 70-76.

145916. Греськів Т.С. Формування та вдосконалення облікової податкової політики підприємства. . , . С. 76-79.

145917. Гудима О.В. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах. . , . С. 79-83.

145918. Зінов'єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств. . , . С. 88-92.

145919. Кальєніна Н.В. Етапи розробки системи управління витратами. . , . С. 92-94.

145920. Кисіль Т.О. Якість управління туристичною фірмою та зовнішній аудит. . , . С. 95-97.

145921. Коваленко О.В. Деякі особливості антикризового управління промисловими підприємствами. . , . С. 97-101.

145922. Лебедев С.П., Богоявленский В.Н. Электропередачи в тракторах и автомобилях. НИИНАвтосельхозмаш. М., 1964. 72 с.

145923. Костенко О.П., Устименко В.А., Білик Ю.Д. Маркетингові дослідження діяльності створення торгово-розважального центру. . , . С. 111-117.

145924. Валуев Б.И. Види хозяйственного учета или качественные характеристики создаваемой в нем информации?: [Финансовый и управленческий виды учета]. . , . С. 6-14.

145925. Крайнік О.М. Оптимізація показника інвестиційної привабливості при визначенні стратегіі сталого розвитку підприємства. . , . С. 117-120.

145926. Тарасович Л.В. Розвиток і становлення системи агрохімічного обслуговування: організаційно-історичний аспект. . , . С. 295-300.

145927. Кузьменко Р.В. Соціальна політика: основні проблеми періоду глобалізації. . , . С. 120-123.

145928. Бондар В.П. Тестування в аудиті: термінологічний аспект. . , . С. 15-20.

145929. Лубенченко О.Е. Зовнішній аудит як засіб контролю суб'єктів господарювання. . , . С. 132-136.

145930. Ткачук І.Г. Формування фінансової стратегії в системі управління підприємством. . , . С. 301-304.

145931. Маханько В.Г. Формування оптимального портфеля замовлень виробничої програми підприємства. . , . С. 136-141.

145932. Боримська К.П. Рахунки бухгалтерського обліку: на шляху моделювання системи бухгалтерського обліку. . , . С. 21-31.

145933. Бутинец Т.А. Господарський контроль як галузь знань. . , . С. 32-46.

145934. Данилко В.К., Цал-Цалко Ю.С. Роль бухгалтерського обліку у формуванні інформаційних ресурсів для аналізу стану і розвитку туристичного бізнесу. . , . С. 47-56.

145935. Лебедев Т.А. Некоторые вопросы общей теории сплавов. Ленингр. Газ. Журн. и книжн. изд-во. Ленинград, 1951. 134 с.

145936. Лебедев Ю. А. Второе дыхание марафонца. Металлургия. М., 1984. 120 с.

145937. Данько Т.Ю. Сутністна характеристика контролю та визначення його класифікаційних ознак. . , . С. 57-65.

145938. Шваб О.В., Шваб Л.І., Янченко З.Б. Вплив інтелектуального капіталу на ефективність господарської діяльності підприємств легкої промисловості Житомирського регіону. . , . С. 305-311.

145939. Мягкова О.В. Вплив реструктуризації підприємств на конкурентоспроможність регіону. . , . С. 141-145.

145940. Лебедев Ю. А. Второе дыхание марафонца. Металлургия. М., 1990. 139 с.

145941. Лебедев Ю. Г. Обновление основных фондов черной металлургии: вопросы теории и практики. Металлургия. М., 1990. 102 с.

145942. Васюренко В.О. Окремі статистичні узагальнення щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування. . , . С. 312-317.

145943. Гончрюк А.О., Наріжня А.О., Черевик Н.В. Податок на додану вартість в контексті діючого законодавства України та проблеми бухгалтерського обліку. . , . С. 318-323.

145944. Лебедева В. В. Техника оптической спектроскопии. МГУ. М., 1977. 383 с.

145945. Лебедева А.Т. Тыквенные культуры. Госсельхозиздат. М., 1987. 80 с.

145946. Деньга С.М. Організація контролю і аналізу ефективності вкладення капіталу на торговельному підприємстві. . , . С. 66-76.

145947. Кучеренко С.А. Валютно-курсова політика НБУ та її вплив на макроекономічні чинники. . , . С. 328-338.

145948. Лебедева Е.М. Измерение электрических и неэлектрических величин. Моск. ин-т радиоэлектроники и горной электромеханики. М., 1963. 64 с.

145949. Євдокимов В.В. Облікова політика підприємства як чинник управління величиною фінансових результатів. . , . С. 77-87.

145950. Лебедева К. В. Охрана труда и техника безопасности в цветной металлургии. Металлургиздат. М., 1958. 306 с.

145951. Мошенський С.З. Значення фінансового ринку в економічному розвиткудержави та у забезпеченні її інвестиційної безпеки. . , . С. 339-348.

145952. Жиглей І.В. Соціальна безпека суб'єкта господарювання: місце та роль бухгалтерського обліку. . , . С. 88-95.

145953. Остапенко В.В., Сердюк Є.М. Механізм кластерізації в завданні зростання інноваційності підприємництва Запорізького регіону. . , . С. 145-148.

145954. Остапенко І.М. Марківська задача прийняття рішень при плануванні рекламної кампанії: [Моделювання стратегії рекламної кампанії]. . , . С. 149-153.

145955. Пащенко О.П. Формування середнього класу в Україні: передумови, особливості та перспективи. . , . С. 349-356.

145956. Лебедева К. В. Охрана труда на предприятиях цветной металлургии. Металлургия. М., 1981. 216 с.

145957. Лебедева Н. Н., Люминарский Б. М. Защитные полимерные покрытия на основе латексов. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 14 с.

145958. Супрунова І.В. Вплив глобалізаційних процесів на банківську систему України. . , . С. 357-364.

145959. Лебедева Э.Б. Современные тенденции развития металлообрабатывающей промышленности Италии. ВНИИТЭМР. М., 1987. 67 с.

145960. Павлов І.Д., Павлов Ф.І. Гармонійний менеджмент складних виробничих систем. . , . С. 153-155.

145961. Фатюха Н. Г. Статистика інфраструктури автомобільного транспорту. . , . С. 365-369.

145962. Здреник В.С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів. . , . С. 109-119.

145963. Лебединская А.Д., Макарова Е.В. Катоды. ЦНИИ"ЭЛЕКТРОНИКА". М., 1975. 112 с.

145964. Шевчук Л.П. Моделювання та відображення в обліку розрахунку єдиного соціального податку згідно запропонованої методики. . , . С. 370-375.

145965. Ногачевский А. Кризис-управление организацией: [Антикризисное управление в организации]. . , . С. 5-12.

145966. Лебединский А. В., Франкфурт У. И., Френк А. М. Гельмгольц (1821-1894). Наука. М., 1966. 319 с.

145967. Лебединский В. И. Вулканы - грозное явление природы. АН УССР. Киев, 1963. 107 с.

145968. Лебединский М.А. Технология электровакуумного производства. Госэнергоиздат. М., 1961. 480 с.

145969. Лебединский Ю.Н., Белясов В.И. Копировально-шлифовальный станок на базе круглошлифовального станка мод. 3А151. ГосИНТИ. М., 1966. 10 с.

145970. Лебединский Ю.Н., Белясов В.И. Модернизация внутришлифовальных станков. ГосИНТИ. М., 1967. 13 с.

145971. Лебединский Ю. П., Склянкин Ю. В., Попов П. И. Ресурсосбережение и экология. Политиздат Украины. К., 1990. 223 с.

145972. Лебедки и грузоподъемные устройства К1-67. . Москва, 1968. 54 с.

145973. Лебедовский М.С., Федотов А.И. Автоматизация в промышленности. Лениздат. Ленинград, 1976. 254 с.

145974. Грамм А. Куда пристроить маркетинг?: [Что такое маркетинг и зачем он нужен]. . , . С. 13-17.

145975. Лебедовский М. С. Автоматизация процессов в машиностроении. Северо-Зап. заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1977. 81 с.

145976. Трофимов Я. Форма и содержание в брендинге: важность баланса и последствия диспропорций. . , . С. 18-21.

145977. Лебедовский М.С. Автоматизация сборки изделий. СЗПИ. Ленинград, 1980. 81 с.

145978. Паршина О.А. Модель стратегічного управління виробництвом конкурентоспроможної продукції машинобудування. . , . С. 156-160.

145979. Касян С., Матівець М. Використання прямого маркетингу та аналізу пропозицій при позиціюванні товарів. . , . С. 22-26.

145980. Кузьмін Д. Інвентаризація як економічна категорія: визначення, значення. . , . С. 120-132.

145981. Педак І.С. Сертифікація персоналу в системі підтвердження відповідності як фактору конкурентоспроможності. . , . С. 160-164.

145982. Лебедовский М.С., Федотов А.И. Автоматизация сборочных работ. Лениздат. Ленинград, 1970. 448 с.

145983. Глухов В., Меттус И. Инновативность во всем: от атрибутов бренда до коммуникации с потребителями: [Продвижение товаров]. . , . С. 27-32.

145984. Пельтек Л.В., Ниценко А.М. Сек'юритизація активів та актуальність її використання у вітчизняній практиці. . , . С. 164-167.

145985. Савина А. Брендинг по полочкам: [Маркетинговые коммуникации]. . , . С. 33-41.

145986. Перекрест Т.В. Розробка та реалізація етапів емісійної програми підприємств машинобудування. . , . С. 168-174.

145987. Тоцкая Н. Путь к сердцу лояльного клиента проходит через лояльного сотрудника: [Обслуживание клиентов]. . , . С. 44-47.

145988. Лебедовский М.С., Вейц В.Л., Федотов А.И. Научные основы автоматической сборки. Машиностроение. Ленинград, 1985. 316 с.

145989. Лаговська О.А. Трансформація підходів до облікового відображення розподілу доходів: [Ретроспективний аналіз підходів до облікового відображення розподілу доходів на основі зміни економічного середовища]. . , . C. 133-141.

145990. Ожиевская А. Любовь читателей = успех рекламодателей: [Корпоративные издания]. . , . С. 48-51.

145991. Пивоваров М. Г. Обґрунтування банкрутства підприємства легкої промисловості : [на прикладі ВАТ "Хлібокомбінат"]. . , . С. 175-181.

145992. Лісіна В.Ю. Деякі методологічні аспекти аудиту цінних паперів при інвестиційній діяльності акціонерних товариств. . , . С. 142-145.

145993. Дмитриев С. Планирование и прогнозирование продаж. . , . С. 55-57.

145994. Подмешальська Ю.В. Механізм стратегічного ціноутворення на машинобудівному підприємстві. . , . С. 181-186.

145995. Головченко С. Аудит торговых точек. . , . С. 58-60.

145996. Редченко К.І. Використання методу моделювання в стратегічному аудиті. . , . С. 186-189.

145997. Реутов В.Є. Методологія дослідження регіональних трансформацій. . , . С. 189-196.

145998. Лебедь А.Н., Доветов М.Ш., Аристаков Ю.М. Материально-техническое снабжение и сбыт в современных условиях. Экономика. М., 1969. 255 с.

145999. Савченко В. Ф. Обґрунтування системи програмних документів і показників на регіональному рівні. . , . С. 196-201.

146000. Сандалович Г.Є. Прогнозування динаміки питомої ваги основних податків у загальному обсязі податкових надходжень в Україні. . , . С. 201-210.

146001. Лебедько Е.Г., Портирьев Л.Ф., Хайтун Ф.И. Теория и расчет импульсных и цифровых оптико-электронных систем. Машиностроение. Ленинград, 1984. 191 с.

146002. Серпенінова Ю.С. Ризик ліквідності в загальній системі банківських ризиків. . , . С. 210-215.

146003. Фурсов О.І. Переоцінка основних засобів в умовах реструктуризації. . , . С. 215-221.

146004. Цвєтнова О.В. Аналіз складання звіту про фінансові результати й удосконалення його форми з метою збільшення інформативності. . , . С. 222-226.

146005. Лебле С.Б. Волноводное распространение нелинейных волн в стратифицированных средах. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1988. 197 с.

146006. Олійник О.В. Метод і методологія економічного аналізу. . , . С. 146-160.

146007. Прохоренко А. Маркетинг - 2009: перезагрузка системы: [Как приспособить маркетинг компании к изменившимся условиям рыночной среды]. . , . С. 20-25.

146008. Павелко О.В. "Дохід" у бухгалтерському обліку: історичний аспект дослідження сутності поняття. . , . С. 161-168.

146009. Рыбакова И., Савицкий В. Бренд и люди, которые его окружают: [Что делать, если образ бренда и имидж руководителя компании на совпадают]. . , . С. 27-33.

146010. Ожиевская А. Пишем о людях и для людей: [Корпоративные издания. Стимулирование интерактива с читателями в корпоративном СМИ]. . , . С. 34-37.

146011. Пилипенко О.І Етапи формування єдиної облікової політики корпорації. . , . С. 169-175.

146012. Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі. . , . С. 176-186.

146013. Максимов А. Подарок для половины: [Избавиться от необоснованных медийных затрат поможет поведенческий маркетинг. Рациональное использование средств на рекламу]. . , . С. 38-42.

146014. Романенко Н., Зализняк О. Звезды советуют: [Серьезно о несерьезном: можно ли использовать принадлежность к знаку зодиака в качестве критерия сегментации потребителей]. . , . С. 44-47.

146015. Тарнавский В. Сосиски с перчиком: [Компания GoodMark Fods/ ConAgra Foods]. . , . C. 52-55.

146016. Савицкий В. Точные расчеты: [Показатели эффективности маркетинга, позволяющие оценить прибыльность потребителей и рыночных сегментов]. . , . С. 74-78.

146017. Супрунов І.В. Оцінка в економічних теоріях: еволюція та взаємозв'язок категорій. . , . С. 187-194.

146018. Толочко П. Пересопницьке Євангіліє та його історичний контекст. . , . С. 2-5.

146019. Шергін С. Сучасний вимір глобалізації: концепції і реальність. . , . С. 26-33.

146020. Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. Связь. М., 1978. 192 с.

146021. Лев И.Е. Карбидный анализ чугуна. Металлургиздат, Укр. отд-ние. Харьков, 1962. 180 с.

146022. Леванов Н. М. Железочугунные отливки. Машгиз. Москва, 1948. 167 с., 1 вкл. л. : ил., табл., черт.

146023. Трахтенберг І. Чи отруйні отрути?: [Дослідження відношеня до отрути й отруйних речовин в історії людства і медицини]. . , . С. 66-68.

146024. Цеханович В.Б. Єврорегіони як форма транскордонної співпраці. . , . С. 226-229.

146025. Івченко А. Дніпрові пороги природно-людський феномен України: [Утворення порогів. Історичні згадки про судноплавство через пороги, вигляд Дніпра. Будування Дніпрогесу]. . , . С. 72-75.

146026. Череп А.В., Кириченко Л.А. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи. . , . С. 233-236.

146027. Вавілов С. З історії олімпійських ігор: [О.Бутовський - патріарх розбудови сучасного олімпійського руху. Олімпійські ігри 1896 р.]. . , . С. 76-80.

146028. Шишкіна К.М., Макаркіна Г.В., Кутепов М.Л. Моделювання впливу підвищення оплати праці на рівень галузевих цін регіону. . , . С. 237-241.

146029. Філозоп О.В. Сутність та призначення служби внутрішнього аудиту на підприємстві. . , . С. 195-200.

146030. Шигун М. М. Фінансова звітність підприємства: ознаки якості. . , . С. 201-209.

146031. Цал-Цалко Ю.С., Луканьов І.В. Стратегічне управління розміщенням інвестицій в основні засоби за видами економічної діяльності. . , . С. 211-218.

146032. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2009. 36 с.

146033. Бекешко В.Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. . , . С 5-7.

146034. Брильов С. І. Ергономічне обґрунтування застосування мобільних інформаційних технологій на промислових підприємствах. . , . С. 7-16.

146035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт, курсової і контрольної роботи з дисципліни "Методи структурного аналізу матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 86 с.

146036. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча навчальна програма з дисципліни "Управління регіоном" (для магістрів) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

146037. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подгот. "Готовимся к экзамену". Методические указания по дисциплине "Русский язык как иностранный" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2009. 30 с.

146038. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з курсу "Програмне забезпечення ЕОМ" за темою: "Програмування мовою VBA у середовищі Microsoft Excel". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 46 с.

146039. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. Контролінг у системі управління підприємством. . , . С. 16-21.

146040. Бірюченко С.Ю. Механізм формування оптимального складу доходів персоналу підприємств. . , . С. 219-239.

146041. Бужимська К.О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: основні тенденції та проблеми. . , . С. 230-236.

146042. Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні. . , . С. 237-243

146043. Галанець В.Г., Денисюк Л.І. Можливості використання факторингу та форфейтингу в операціях кредитування сільськогосподарських товаровиробників. . , . С. 21-25.

146044. Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном: [На прикладі Запорізького та Дніпропетровського регіонів]. . , . С. 25-33.

146045. Валуев Ю.Б. Концептуальные вопросы создания и перестройки системы управления экономическими процессами основных сфер деятельности. . , . С. 244-253.

146046. Колиснык М. Время рациональности, или Руководство по выживанию во времена рецессии: [Финансовое управление в перио кризиса]. . , . С. 20-29.

146047. Кругман П. Это конец того мира, каким ми его знаем сегодня: [Перспективы интернета. Потребители]. . , . С. 37-39.

146048. Герасимович А.М.Ю, Бондаренко В.В. Оцінка вартості капіталу. . , . С. 254-257.

146049. Примак И. На гребне: Обзор наиболее популярных концепций инновационного менеджмента, успешно применяемых в крупных компаниях. . , . С. 40-47.

146050. Глібов Р.В. Інструментарій ринку продовольчої продукції. . , . С. 158-263.

146051. Тарнавский В. Граждане мира: [Компания ACCENTURE: пример успешного управления]. . , . С. 50-55.

146052. Тарнавский В. Труден только первый шаг: [Индийская строительная компания PUNJ LLOYD]. . , . C. 57-61.

146053. Кузнецова Т. Стимул на любой вкус: создание эффективной системы поощерий. . , . С. 74-79.

146054. Головкова Л.С., Лукашов О.О., Головкова А.Є. Сутність і завдання управління кадровим потенціалом підприємства. . , . С. 33-39.

146055. Гончар Л.А. Передумови і механізм упровадження комерційної логістики на підприємствах роздрібної торговлі. . , . С. 39-43.

146056. Зінов'єв Ф.В., Лагода Є.Ю. Формування фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств України. . , . С. 44-47.

146057. Зульфугарова С.О. Концепція формування структури цілей управління регіоном як системою, що прагне до ідеалу. . , . С. 48-52.

146058. Іванова М.В., Саннікова С.Ф. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможносі вітчизняних підприємств. . , . С. 52-55.

146059. Івасишин О.І., Сікерко Л.П. Вплив сучасної економіки знань на розвиток суспільства. . , . С. 55-59.

146060. Кузнецова Т. Мотивапционная палитра: Нестандартные приемы материального стимулирования: [Создание эффективной системы поощерий. Нестандартные приемы материального поощения]. . , . С. 79-80.

146061. Кузнецова Т. Типичные ошибки при материальном поощрении. . , . С. 81.

146062. Ільїна Н.А. Мотиваційний потенціал персоналу в контексті вимог міжнародного стандарту управління якістю. . , . С. 60-64.

146063. Іляшенко А.Х. Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України. . , . С. 64-69.

146064. Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України. . , . С. 264-270.

146065. Каламбет С.В. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування : [основні способи фінансування, порівняння моделей фінансування вищої освіти]. . , . С. 69-73.

146066. Кібук Т.М. Поелементна структуризація стратегічного підприємства. . , . С. 75-77.

146067. Мельничук Д.П. Ринковий механізм формування та розвитку людського капіталу України. . , . С. 271-178.

146068. Кравченко В.М., Макущенко Л.І. Сучасні проблеми ризик-менеджменту в АПК. . , . С. 85-91.

146069. Луцій О.П. Організація розробки нових товарів з позицій креативного менеджменту підприємства. . , . С. 91-95.

146070. Писаренко Б.А., Проценко Н.Б. Функціонально-вартісна діагностика ефективності системи управління підприємством. . , . С. 279-285.

146071. Макаренко О.І., Дем'яненко Ю.В. Визначення однорідних чинників класів послуг з погляду формування соціального капіталу. . , . С. 95-100.

146072. Маханько В.Г. Концепція моделювання виробничої програми підприємства. . , . С. 105-108.

146073. Мельнікова Н.В. Дослідження впливу автотранспортного комплексу регіону на стійкість еколого-економічного розвитку курортної території. . , . С. 108-112.

146074. Данилко С.В. Цільові екологічні фонди України у дзеркалі статистики. . , . С. 313-318.

146075. Мягкова О.В. Удосконалення системи управління в завданнях реструктуризації системи управління. . , . С. 112-116.

146076. Олександренко І.В. Особливості іноземного інвестування в Україні. . , . С. 117-122.

146077. Грищенко Е., Скрипник В. Бизнес-аналитика в логистике: [Моделирование бизнес-систем в логистике]. . , . С. 12-17.

146078. Кучеренко С.А. Моделі, теорії та концепції формування валютного курсу. . , . С. 319-327.

146079. Мороз Ю.Ю. Статистичне дослідження регіонального розвитку сільського і лісового господарства та мисливства. . , . С. 328-342.

146080. Музыченко Ю., Добронравин Е. Управление запасами: [Имитационное моделирование и прогнозирование]. . , . С. 23-25

146081. Марцинович В. Оседлайте бурю: [Управление предприятием в период кризиса]. . , . С. 32-37.

146082. Онегіна В.М., Павлюк О.В. Сучасне значення неоподаткованого мінімуму доходів громадян. . , . С. 122-126.

146083. Пархоменко О.С. Основні складові дивідендної політики підприємства. . , . С. 126-130.

146084. Голоцван Л. Дистрибуция: альтернативные пути: [Мелкая торговля]. . , . С. 38-41.

146085. Перекрест Т.В. Державне регулювання залучення інвестиційних ресурсів підприємствами за допомогою цінних папеів. . , . С. 131-136.

146086. Подмешальська Ю.В. Оцінювання реакції споживачів при формуванні цінової стратегії машинобудівного підприємства. . , . С. 136-140.

146087. Калашник В. Дистанционная торговля - опора бизнеса почты в будущем. . , . С. 42-44.

146088. Попова В.В. Структурні зрушення міжгалузевого балансу "витрати-випуск" в Украні. . , . С. 141-145.

146089. Огінська А.Г. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу стану лісових ресурсів. . , . С. 343-347.

146090. Порохня В.М., Ільченко С.В. Моделювання конкурентоспроможності підприємств високотехнологічного кластера в умовах інтелектуальної економіки. . , . С. 145-149.

146091. Порохня В.М., Ладунка І.С. Науково-методичні основи оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу підприємств. . , . С. 152-158.

146092. Притула Н.М. Проблеми розвитку маркетингу в аграрному секторі України. . , . С. 158-162.

146093. Рудченко І.В. Кредитоспроможність позичальників як критерій формування кредитних відносин. . , . С. 162-166.

146094. Корсак К. Суспільство майбутнього? Як його назвемо, таким воно і буде.... . , . С. 2-5.

146095. Рядно О.А., Шерстенников Ю.В. Виробничі функції й інвестиційна програма підприємства в ринкових умовах. . , . С. 166-175.

146096. Слушаенко Н.В. Експертно-регресійне оцінювання інвестиційних проектів. . , . С. 179-182.

146097. Хлебников Д. Бизнес: проблемы роста. Изменения бизнес-систем, вызванные ростом и типовые кризисы роста: [Пятая фаза развития бизнес-систем. Управление нематериальными активами]. . , . С. 2-9.

146098. Смесова В.Л. Механізм стимулювання процесу відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки. . , . С. 182-190.

146099. Федулова І.В. Визначення точок біфуркації еволюційної синергетичної моделі інноваційного розвитку підприємств. . , . С. 190-196.

146100. Шаповал В.М. Взаємодія держави й бізнесу як основа соціальної відповідальності. . , . С. 196-201.

146101. Юрчишин І.І. Соціальний орієнтир у контексті інтеграційного вибору України. . , . С. 208-212.

146102. Ядранська О.В. Щодо створення національної моделі мотивації праці: [Мотивація праці на підприємствах гірничо-металлургійного комплексу України]. . , . С. 212-217.

146103. Зіньковський Ю.Ф. Сучасні завдання педагогіки. . , . С. 17-27.

146104. Адеби П. Как объеденить стратегию организационных изменений с особенностями организации. . , . С. 13-18.

146105. Ничкало Н.Г. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи. . , . С. 27-50.

146106. Товажнянський Л.Л., Пономарьов О.С., Романовський О.Г. Якість освіти і професійна культура: європейські орієнтири. . , . С. 58-67.

146107. Чо Ин-су "Любовники в лунную ночь": сладкая горечь запретной любви и боль расставания: [Анализ картины корейского художника Син Юн-бока (1758-1813)]. . , . С. 50-53.

146108. Кристофферсон С., Макниш Р., Сиас Д. Проклятие победителя: ошибки слияний: [Слияния предприятий]. . , . С. 19-25.

146109. Десятов Т.М. Європейська структура кваліфікацій як механізм реформування освіти. . , . С. 68-76.

146110. Юткина Ю. Как правильно покупать готовый бизнес. . , . С. 26-30.

146111. Сисоєва С.О. Проблема критеріїв ефективності професійної підготовки в контексті євроінтеграції. . , . С. 190-199.

146112. Вільчковський Є.С. Проблеми валеологічної освіти студентів вищих навчальних закладів Польщі. . , . С. 200-207.

146113. Гуржій А.М. Пріоритетні напрями інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів. . , . С. 206-218.

146114. Белецкий А. L&M or M&L ?! Маркетинг и логистика: конфликт или взаимодействие. . , . С. 35-42.

146115. Васянович Г.П. Інформаційні технології якісної та доступної освіти. . , . С. 231-240.

146116. Куракина Е. Кризисные коммуникации: особенности PR-сопровождения судебних процессов. . , . С. 43-48

146117. Юрженко В.В. Актуальні проблеми розвитку професійно-технічної освіти. . , . С. 240-246.

146118. Дмитриченко М.Ф., Сухарніков Ю.В., Хмелевский М.О., Хорошун Б.І. Інтегративні підходи в структуруванні змісту освіти у вищих технічних навчальних закладах. . , . С. 258-267.

146119. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. вычисл. матем. Методические указания и индивидуальные задания по курсу "Вычислительная техника и программирование" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 1996. 30 с.

146120. Парахневич Є.М., Луньов В.В., Петруша Ю.П. Розподіл неметалевих вкраплень при електрошлаковому наплавленні однорідних сталей. . , . С. 96-97.

146121. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. вычисл. матем. Методические указания и индивидуальные задания по курсу "Вычислительная техника и программирование" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 1996. 38 с.

146122. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. вычисл. матем. Методические указания и индивидуальные задания по курсу "Вычислительная техника и программирование" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 1996. 31 с.

146123. Волков О.І. Особливості застосування стандартів ISO 9000 у вищих навчальних закладах: [Перелік та зміст етапів впровадження систем управління якістю ВНЗ. Вимоги до нормативної документації ВНЗ]. . , . С. 268-276.

146124. Сидоренко В.К. Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва: [Технічні здібності. Технічна творчість. Технічне мислення]. . , . С. 287-300.

146125. Зиновкин В. В., Арсеньева С. И., Волкова О. Г. Исследование температуры поверхности контактов переключающих устройств градиентным методом. . , . С. 99-101

146126. Кудикіна Н.В. Взаємозв'язок ринку праці і змісту професійно-технічної освіти: [Поняття виробничої діяльності. Професійно-технічна освіта і виробнича діяльність]. . , . С. 301-308.

146127. Бандурин В., Ларицкий В. Теория кризиса: [Виды кризисов предприятия, процесс развития кризиса]. . , . С. 2-5.

146128. Ильенкова С.Д., Бандурин А.В., Горбовцев Г.Я. Производственный менеджмент. ЮНИТИ. М., 2000. 583 с.

146129. Хлебников Д. Как быть готовым к кризису: [Антикризисная политика предприятий]. . , . С. 6-10.

146130. Сочава А.І., Глушко В.І., Мартовицький Л.М., Сакара О.М. Опір втомі сталі 09Г2С в умовах асиметрії циклу. . , . С. 101-103.

146131. Айвазов А., Кобяков А. "Зеркало кризиса": [Теоретическое обоснование, анализ и прогнозы]. . , . С. 11-19.

146132. Шкляр А.Х. Основные направления повышения качества образования в республике Беларусь. . , . С. 308-314.

146133. Рибалка В.В. Про принцип цінності особистості у психології та педагогіці: [Особистість, її цінність. Розвиток особистості професіонала в умовах неперервної освіти]. . , . С. 315-330.

146134. Носенко М.І., Павлов В.О. Дослідження механічних властивостей порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні. . , . С.105-107.

146135. Буков П., Стратененко О. Как преодолеть сопротивление сотрудников переменам в процессах M&A: [Проблемы при слиянии и поглощении компаний]. . , . С. 24-30.

146136. Ивахненко Е.И. Анализ структуриных составляющих феррито-карбидных сплавов. . , . С. 109-110.

146137. Каваев Д. Как работать с персоналом в период кризиса. . , . С. 36-39.

146138. Образцова О. PR при банковском слиянии и поглощении. . , . С. 40-47.

146139. Кваша Б.Ф. Формирование потребностно-мотивационной сферы творческой активности личности. . , . С. 330-342.

146140. Бандурин В., Ларицкий В. Зарубежный опыт управления несостоятельными предприятиями: [Банкротство предприятий]. . , . С. 2-13.

146141. Побірченко Н. А. Психологічний ресурс особистості в розвитку професійних досягнень: [Особистість. Індивід. Індивідуальність. Психологічний ресурс особистості і його характеристика. Професійні досягнення]. . , . С. 343-349.

146142. Полянский Ю. Как вывести из кризиса производственное предприятие. . , . С. 14-17.

146143. Хомич Л.О. Взаємозв'язок процесів соціалізації і виховання особистості. . , . С. 350-356.

146144. Пигин В. Настало время человеческого ресурса. . , . С. 18-22.

146145. Анненков В.П. Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів у період модернізації освіти України. . , . С. 357-367.

146146. Лазечний І.М., Іващенко О.В. Вплив структури перед відпуском на склад карабідної фази цементованої сталі 13Х3НВМ2Ф після ХТО. . , . С. 110-113.

146147. Кобяков А. Финансы как воровство: отказ от моральных принципов ведет мировую экономику к катастсрофе. . , . С. 30-40.

146148. Зайчук В.О. Традиції української народної педагогіки і особливості їх застосування. . , . С. 367-376.

146149. Скавитин А. Управление коммуникациями в кризисных ситуациях: Что нужно делать, а чего нельзя. . , . С. 46-48.

146150. Федьков А.В., Лунев В.В. Литейные конструкционные стали для деталей горно-металлургического оборудования. . , . С. 116-117.

146151. Талалуєва Н.О., Завгородня Т.К. Б.М. Ступарик про національне виховання: [Ступарик Б.М. - дослідник освіти і педагогічної думки на Західній Україні. Його наукова спадщина]. . , . С. 377-384.

146152. Федьков А.В., Федьков В.А., Минакова В.И., Федьков Г.А. Влияние чистоты металла на износ и коррозионную стойкость низколегированных сталей. . , . С. 118-119.

146153. Лютова О.В. Підвищення ливарних властивостей алюмінієвих стопів. . , . С. 119-120.

146154. Акімов І.В., Волчок І.П. Високотемпературне втомне руйнування графітизованих сталей. . , . С. 120-122.

146155. Грабовський В.Я., Колеснік О.П., Іващенко О.В. Умови використання теплостійкої штампової сталі 4Х3Н3Г7М7Ф. . , . С. 122-123.

146156. Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. Главсевморпуть. Москва ; Ленинград, 1945. 428 с., 1 л. портр., 5 л. карт. : ил., портр.

146157. Амеліна І. Вітроенергетика - шлях до енергонезалежності Криму. . , . С. 9-10.

146158. Сидоренко Е. Маркетинг-ориентированность персонала, или О тонкостях внутреннего маркетинга. . , . С. 7-10.

146159. Кучис Е. В. Методы исследования эффекта Холла. Советское радио. Москва, 1974. 328 с.

146160. Пухнюк А. Чому Штати відстають від Європи?: [Сонячна енергетика Каліфорнії (США)]. . , . С. 19-22.

146161. Чернега Т. Бизнес-план. Кто должен его разрабатывать?: [Планировапние на предприятии]. . , . С. 11-12.

146162. Широков Є. Екодім нульового енергоспоживання: вигідно, швидко, корисно: [Енергоефективні будинки]. . , . С. 23-24.

146163. Федоренко Е. Как не попасть в бренд-ловушку зонтичного расширения?: [Контроль над брендом в течение всего его жизненного цикла. Суббренды]. . , . С. 13-15.

146164. Кузнецова Т. "Персональное решение": [Ответы на самые актуальные вопросы управления персоналом]. . , . С. 22-33.

146165. Ольшанецький В.Ю., Кононенко Ю.І. Про міграцію меж зерен лінійного типу у тонких металевих плівках. . , . С. 123-126.

146166. Климов О.В., Марченко С.В., Ткач Д.В. Особливості структури білих зносостійких чавунів, легованих титаном і азотом. . , . С.126-128.

146167. Тарнавский В. Кризисный HR-менеджемент: [Зарубежный опыт работы с кадрами в условиях экономического спада]. . , . С. 34-41.

146168. Ткач Д.В., Ольшанецкий В.Ю. Про нові підходи щодо оцінки характеристик втоми. . , . С. 131-132.

146169. Слинько Г.І. Вплив плазмового оплавлення на мікроструктуру поверхневого шару фосфористних чавунів. . , . С. 132-133.

146170. Соколовський М. Успеть за 60 секунд. Цель, выговор и похвала за одну минуту: [Эффективный менеджмент, корпоративная культура]. . , . С. 43-47.

146171. Попов С. Н., Антонюк Д. А. Исследование структуры и свойств износостойких FE-TI-C-B наплавочных сплавов. . , . С. 133-135.

146172. Попов С.Н., Редька Н.А. Разработка новых износостойких наплавочных материалов для упрочнения рабочих органов диспергаторов. . , . С. 135-137.

146173. Business Spotlight. ООО "Издательство " Экономика". К., 2009. 82 c.

146174. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 48 с.

146175. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2008. 48 с.

146176. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 194 с.

146177. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2009. 52 с.

146178. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2009. 224 с.

146179. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2009. 56 с.

146180. Економіка України. Преса України. Київ, 2009. 96 с.

146181. Кубич В.И., Иващенко Л.И. Микрометрические характеристики элементов трибосопряжения "шейка-покрытие-вкладыш" и их влияние на его износостойкость. . , . С. 137-138.

146182. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 64 с.

146183. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2009. 44 с.

146184. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2009. 100 с.

146185. Сосик А. Ю. Вибір та обґрунтування композиційних матеріалів дискового гальмівного механізму з метою поліпшення його надійності довговічності та стабільності дії. . , . С. 138-140.

146186. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2009. 192 с.

146187. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2009. 44 с.

146188. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2009. 90 с.

146189. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 80 с.

146190. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2008. 160 с.

146191. Педаш О.О., Цивірко Е.І. Комбіноване модифікування жароміцного сплаву ЗМІ3У-ВІ. . , . С. 151-153.

146192. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2009. 112 с.

146193. Охорона праці. Новий друк. К., 2009. 64 с.

146194. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

146195. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2009. 48 с.

146196. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2009. 196 с.

146197. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2009. 64 с.

146198. Проскура Е. Время экономить время: [Рациональное использование рабочего времени]. . , . С. 48-53.

146199. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2008. С. 333-426

146200. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2009. 80 с.

146201. Давидов С.І., Шевченко В.Г., Овчинников О.В., Висоцька Н.І. Застосування ресрсосберігаючих технологій для отримання економнолегованих титанових сплавів. . , . С. 162-163.

146202. Психология и соционика межличностных отношений. Международній институт соционики. К., 2009. 64 с.

146203. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2009. 52 с.

146204. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2009. 108 с.

146205. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2009. 52 с.

146206. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Теория и практика культуры и спорта. Москва, 2009. 80 с.

146207. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2008. 184 с.

146208. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2009. 128 с.

146209. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 28 с.

146210. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2009. 36 с.

146211. Тарнавський В. Курс лечения: [Возрождение компании-банкрота на примере американской медицинской компании Grose Hospital]. . , . С. 62-67.

146212. Солтер Ч. На передовой веб-приложений Mikrosoft: знакомьтесь, доктор Флекенштейн: [Американская компания Mikrosoft]. . , . С. 69-76.

146213. Систему мира можно создать лишь единожды, и это уже сделал Ньютон: [Биография И. Ньютона]. . , . С. 92-95.

146214. Данилишин Б. Економіка України: розвиток в умовах фінансової нестабільності. . , . С. 14-18.

146215. Стадник Р. Без паніки, Україно !: [Огляд стану економіки України ]. . , . С. 2-5.

146216. Євроінтеграція: [Відносини між Україною та ЄС. Угода про партнерство та співробітництво]. . , . С.6-8.

146217. Житник Е. Маркетинговые исследования: профиль индустрии в Украине. . , . С. 16-20.

146218. Данишевская О. Интернет-консалнинг: быть или не быть?..Быть!: [Получение прибыли с помощью интернет-проектов]. . , . С. 25-29.

146219. Деньга С. М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної моделі мікроекономічної системи : [методи дослідження впливу гентичних чинників на ефективність мікроекономічних систем]. . , . С. 4-11.

146220. Трифонова В. Корпоративное издание: мода или необходимость?. . , . С. 33-36.

146221. Крюкова І. О. Ціннісний вимір в економіці: кількісний і якісний аспекти. . , . С. 12-22.

146222. Цуканова И. Нелегкий выбор рекламиста: [Баннерная реклама в воздухе, инновационные виды рекламы]. . , . С. 41-46.

146223. Точилін В. О., Венгер В. В. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар'єри, ринкова влада і державне регулювання. . , . С. 23-38.

146224. Гонтмахер К. Торговые сети и программа лояльности производителя: [Реализация товаров]. . , . С. 55-61.

146225. Іванова В. В. Інформаційний ринок: зарубіжні та українські реалії. . , . С. 39-44.

146226. Кириченко О. А., Ваганова Е. В. Деякі аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки. . , . С. 45-56.

146227. Пінькас Г. І. Система ефективного державного фінансового контролю і координації у сфері державних закупівель. . , . С. 57-69.

146228. Дибач І. Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств. . , . С. 70-78.

146229. Козляченко О. М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки. . , . С. 79-88.

146230. Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку. . , . С. 89-96.

146231. Парсяк В. Н., Драгомірова І. М. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові. . , . С. 97-104.

146232. Розділ 1.2. Сучасна філософія освіти як визначальний фактор авторитету соціальної держави: [Стан та проблеми розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.]. . , . С. 26-49.

146233. Рорзділ 1.3. Сучасний світовий освітній простір: [Тенденції розвитку світової системи освіти. Міжнародні системи освіти. Освітні регіони та їх типи. Освітні моделі]. . , . С. 49-53.

146234. Цогла О. О. Теоретичні аспекти моніторингу диверсіфікації діяльності машинобудівного підприємства. . , . С. 105-108.

146235. Ярема Л. В. Аспекти побудови економічного механізму інтеграції на підприємствах агропромислового комплексу. . , . С. 115-122.

146236. Полонська-Василенко Н. Історія України. Либідь. Київ, 1993. 589 с.

146237. Полонська-Василенко Н. Історія України. Либідь. Київ, 1993. 608 с.

146238. Розділ 1.4. Основні соціокультурні функції та потенціал сучасних освітніх систем. . , . С. 53-56.

146239. Розділ 1.5. Методологічні засади модернізації освітянської галузі України. . , . С. 56-65.

146240. Розділ 1.6. Система освіти в Україні: тенденції та перспективи: [Проблеми освіти в Україні. Освітньо-педагогічні зміни в національному масштабі. Освіта і розвиток суспільства]. . , . С. 66-90.

146241. Бардадим О. І. Роль спадковості та середовища в мотивації креативності персоналу. . , . С. 123-128.

146242. Розділ ІІ. Українська освіта в добу глобалізації: [Історичні виклики ХХІ ст. щодо освіти. Усталені норми освітньої діяльності в контексті вимог ХХІ ст. Освітня політика. Дистанційна освіта]. . , . С. 158-207.

146243. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні. . , . С. 170-180.

146244. Зарицька І. А. Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному просторі. . , . С. 129-143.

146245. Коваленко В. В.,Коренєва О. Г., Крухмаль О. В. Банківська криза та інструменти антикризового управління. . , . С. 144-150.

146246. Розділ 2.7. Особливості та принципи побудови системи дистанційного навчання: [Основні характерні риси ДО, її специфічні властивості, принципи]. . , . С. 188-199.

146247. Кубах Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу. . , . С. 151-158.

146248. Розділ 3.1. Становлення національної системи вищої освіти в Україні: [Реформування вищої освіти, здобутки, показники стану вищої освіти, тенденції та проблеми розвитку у цій сфері]. . , . С. 208-221.

146249. Розділ 3.2. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку. . , . С. 221-252.

146250. Серпенінова Ю. С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку. . , . С. 159-166.

146251. Маргасова В. Г., Роговий А. В., Виговська В. В. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом. . , . С. 167-175.

146252. Сіра Ю. В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції. . , . С. 176-182.

146253. Шумило Ю. О. Аналіз операційних витрат у системі бюджетів підприємств. . , . С. 183-188.

146254. Кучкин М. Д., Спицын Н. А. Автоматизация гидроэлектрических станций. Госэнергоиздат. Москва, 1957. 350 с.

146255. Кучкин М. Д. Автоматическое управление и контроль режима работы гидроэлектростанций. Энергия. Москва, 1967. 239 с.

146256. Кучкин С. А. Голубые трассы десятой пятилетки. Знание. Москва, 1977. 64 с.

146257. Кучма К. Г., Прохорский А. А. Электрические станции и подстанции. Транспорт. Москва, 1962. 531 с.

146258. Кучма М. И. Условия оплаты труда на предприятии. Юрид. лит.. Москва, 1979. 112 с.

146259. Кучук-Яценко С. И., Лебедев В. К. Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением. Наукова думка. Киев, 1965. 139 с.

146260. Кужель Е. В., Герасимчук З. В. Інформаційні аспекти прогнозно-аналітичних досліджень : [використання патентної інформації в інноваційному середовищі]. . , . С. 199-203.

146261. Маслій В. В., Гнатик Я. Б. Аналіз неповних даних у процесі вибіркового обстеження діяльності суб'єктів ринку автотранспортних послуг. . , . С. 204-213.

146262. Тригуб О. В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва. . , . С. 214-221.

146263. Кучук-Яценко С. И., Лебедев В. К. Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением изделий с большим поперечным сечением. УНИИНТИиТЭИ. Киев, 1968. 12 с.

146264. Щербак А. В. Моделювання прийняття інвестиційних рішень підприємствами в умовах ризику. . , . С. 222-228.

146265. Кучук-Яценко С. И., Лебедев В. К. Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением. Наукова думка. Киев, 1976. 214 с.

146266. Кучура Н. А., Ходош М. В., Цагельский В. И. Персональные ЭВМ единой системы Бейсик. Финансы и статистика. М., 1988. 207 с.

146267. Серраскуеро З., Нуньєс П. М., Леітан Ж. Ріст компаній та продуктивності праці на малих і середніх підприємствах: емпіричні дані. . , . С. 229-240.

146268. Кушаковский М. С. Гипертоническая болезнь. Сердечно-сосудистые заболевания. Медицина. Москва, 1977. 216 с.

146269. Кушлин В. И. Ускорение внедрения научных достижений в производстве. Экономика. Москва, 1976. 175 с.

146270. Кушманов И. В., Васильев Н. Н., Леонтьев А. Г. Электронные приборы. Связь. Москва, 1973. 360 с.

146271. Кушнарев Б. П., Зарх Б. Л. Технико-экономические показатели работы гальванических цехов. ЛДНТП. Ленинград, 1967. 30 с.

146272. Розділ 3.3. Актуальні проблеми розвитку вищої освіти у світлі вимог Закону України "Про вищу освіту" (2002). . , . С. 252-275.

146273. Розділ 3.5. Складові якості освіти : [динаміка мереж ВНЗ за рівнями акредитації (1991-2005). Динаміка чисельності студентів ВНЗ, прийом студентів у ВНЗ за джерелами фінансування (2004-2005), ін.]. . , . С. 283-324.

146274. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України. . , . С. 339-349.

146275. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. . , . С. 350-359.

146276. Лубышева Л.И., Полякова Т.А. Спортивная ориентация: новый вектор развития. . , . С. 2-6.

146277. Ханжиева А.Я. Методика проведения уроков физической культуры с использованием комплекса физических упражнений на развитие выносливости у юношей 15-16 лет. . , . С. 14-16.

146278. Латыпов И.К. Подготовка учащихся спортивно-педагогических классов к профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. . , . С. 17-19.

146279. Голощапов С.В. Значение физической культуры в профилактике деструктивного поведения в кадетских корпусах ХІХ - начала ХХ века. . , . С. 56-57.

146280. Мягков Ю.Н. О роли русского офицерства в развитии физической культуры и спорта в России в конце ХІХ - начале ХХ века. . , . С. 58-60.

146281. Абдусаламов Ш.Т. Методика обучения детей технике вольной борьбы. . , . С. 77-78.

146282. Шлаина В.М. Сокровища и подводные камни интертипных отношений: [Проявления всех интертипных отношений: отношения дуальные, тождества, активации, ревизии, деловые, миражные, конфликта, суперэго и др.]. . , . С. 7-22.

146283. Паливода Ю. Сутність і способи діяльності редактора щодо формування видавничого портфеля. . , . С. 13-18.

146284. Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні. . , . С. 38-41.

146285. Макарський О. Як годували глядача "консервами", або про телевізійну мову: [Історія розвитку вітчизняного телебачення]. . , . С. 13-18.

146286. Голос України. Київська правда. К., 2009.

146287. Манько М. АЕС опалюватиме місто ще не скоро, а "Запоріжсталь" гарячу воду вже дає: [Проблема енергозбереження в Запоріжжі]. . , . С. 23.

146288. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки. Дивосвіт. Полтава, 2008. 285 с.

146289. Військове законодавство України: Збірник нормативних актів. Атіка. К., 1999. 800 с.

146290. Субботин С.А., Олейник А.А. Мультиагентная оптимизация на основе метода пчелиной колонии. . , . С. 15-25.

146291. Денісова Л. Уряд гарантує дотримання соціальних стандартів. . , . С. 3-6.

146292. Інклюзивна освіта - шлях до всебічного розвитку дітей. . , . С. 15.

146293. Захарчин Г.М. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства. . , . С. 3-7.

146294. Беднарська О.Р. Суть та види ризиків у плануванні діяльності машинобудівного підприємства. . , . С. 8-15.

146295. Колодій А.М. Принципи права України. Юрінком Інтер. К., 1998. 208 с.

146296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

146297. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 26 с.

146298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для магістрантів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Магістр" (підготовка, написання, захист). ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

146299. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

146300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки з дипломного проектування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

146301. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання". Баскетбол. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 20 с.

146302. Захаров А.И. Происхождение страха: [Социально-культурные и психологические предпосылки. Детские страхи]. . , . С. 311-322.

146303. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. . , . С. 284-289.

146304. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. . , . С. 289-296.

146305. Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М. Индивидуальность школьника и компьютеры. . , . С. 274-283.

146306. Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления: [Отрывки из книги]. . , . С. 73-82.

146307. Глава 11. Емоції і почуття: [Поняття, функції емоцій. Види емоцій: фрустраційні, комунікативні, інтелектуальні. Характеристика почуттів]. . , . С. 125-150.

146308. Глава 13. Здібності: [Поняття здібностей та їхній розвиток. Види здібностей]. . , . С. 161-165.

146309. Глава 16.5. Психічні стани: [Сутність, класифікація, особливості психічних станів. Страх. Фобія. Паніка]. . , . С. 233-246.

146310. Глава 19. Спілкування: [Поняття та види спілкування. Функції та труднощі спілкування. Класифікація засобів спілкуванні]. . , . С. 233-246.

146311. Глава 20. Основи соціальної психології груп: [Поняття соціальних груп, їхня класифікація. Великі та малі соціальні групи]. . , . С. 233-263.

146312. Глава 22. Психологічні основи національної безпеки: [Розуміння національної безпеки. Психологічна підсистема системи національної безпеки]. . , . С. 273-285.

146313. Гл. 5.4. Роль біологічніх ритмів у житті людини: [Взаємозв'язок конституції людини з біологічними ритмами. Хронобіологічна норма і хронотип людини. Дисинхроноз. Клінічні ритми]. . , . С. 183-193.

146314. Гл. 5.7. Харчування людини як екологічний фактор: [оживні речовини і харчові продукти. Вітаміни. Раціональне харчування. Потреби людини у харчових речовинах. Вода, її структура, роль]. . , . С. 201-232.

146315. Глава 5.8. Взаємодія людини з іншими живими організмами: [Взаємодія людини з симбіотичними, патогенними мікроорганізмами, паразитичними тваринами]. . , . С. 239-243.

146316. Глава 7. Вплив на людину антропогенних екологічних факторів: [Здоров'я людини: фактори, що його обумовлюють, характеристика. Формування в людини здорового і патологічного стану]. . , . С. 266-352.

146317. Гл. 7.1. Екопатологічні процеси в організмі людини: [Екологічна агресія та її вплив на розвиток патологій в людини]. . , . С. 273-277.

146318. Глава 7.2. Здоров'я людини і хімічні забруднювачі навколишнього середовища: [Вплив токсичних речовин на організм людини: пестицидів, нітратів, ароматичних вуглеводів, лікарських препаратів, алкоголю]. . , . С. 277-309.

146319. Гл. 7.3. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища: [Вплив радіації на організм людини. Генетичні та віддалені наслідки опромінення]. . , . С. 309-317.

146320. Гл. 7.11. Вплив мутагенів навколишнього середовища на апарат садковості людини: [Роль спадкових і середовищних факторів у виникненні хвороб людини. Мутагенез, його наслідки]. . , . С. 334-341.

146321. Гл. 7.12. Руйнівна дія стресу. Психологія людини в умовах екологічної кризи: [Стрес. Фактори стресу. Вплив стресу на людину]. . , . С. 341-346.

146322. Гл. 7.3.4. Медико-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС. . , . С. 316-318.

146323. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

146324. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. . , . С. 3-7.

146325. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови. . , . С. 7-11.

146326. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw University of Technology. Wroclaw, 2008. 218 p.

146327. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw University of Technology. Wroclaw, 2008. 282 p.

146328. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw University of Technology. Wroclaw, 2008. 279 p.

146329. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw University of Technology. Wroclaw, 2008. 261 p.

146330. Марголин Е.М. Исследование отраслевого рынка ( отрасль печати ). . Курган, 1999. 298 с.

146331. Босак А.О. Комунікаційне забезпечення планування виробництва. . , . С. 16-20.

146332. Гончар М.Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення управління виробничим процесом на машинобудівному. . , . С. 21-28.

146333. Єлецьких С.Я. Формування інформаційно-аналітичного простору ефективної виробничо-фінансової діяльності підприємства. . , . С. 29-32.

146334. Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими ресурсами та фінансовими потоками: концепції, проблеми, перспективи. . , . С. 33-38.

146335. Литвин І.В. Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 39-45.

146336. Мельник О.Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання. . , . С. 46-51.

146337. Мирончук Т.В., Огерчук Ю.В. Методика встановлення рівня схильності франчайзера до ризику під час оптимізації структури франчайзингової винагороди. . , . С. 53-59.

146338. Найчук-Хрущ М.Б. Оцінювання економічної ефективності зниження рівня дублювання функцій у холдиногових структурах. . , . С. 60-68.

146339. Ноджак Л.С., Лебедєва О.О. Інтегрований підхід до менеджменту ЗЕД: сутність та складові елементи: [Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності]. . , . С. 69-76.

146340. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

146341. Шевченко Н. Невосполнимые нитраты: [Рынок минеральных удобрений в Украине]. . , . С. 83-85.

146342. Олексів І.Б. Підходи до підвищення раціональності управлінських рішень. . , . С. 77-82.

146343. Середа Е. Шикпотреб: [Рынок мебели в Украине]. . , . С. 90-92.

146344. Паранчук С.В., Коць О.О. Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом. . , . С. 83-88.

146345. Артюшина О.А. Напрями мотиваційного регулювання конкурентоспроможності персоналу акціонерних товариств торгівлі. . , . С. 9-13.

146346. Подольчак Н.І. Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізінгоотримувача на засадах факторного аналізу: [Запропоновані методи враховують специфіку машинобудівної галузі]. . , . С. 89-96.

146347. Підддубний В.І. "САМ" інвестує сам: [Туристична фірма "САМ". Фінансові показники]. . , . С.24-27.

146348. Салата І.З. Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи: [Сутність основних понять франчайзингових відносин]. . , . С. 97-102.

146349. Автомобильный транспорт. Техника. Киев, 1972. 159 с.

146350. Семчук Ж.В. Формування оптимальної послідовності управління людськими ресурсами в машинобудівних підприємствах. . , . С. 103-107.

146351. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з фізики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 122 с.

146352. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2009.

146353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Правові основи захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 28 с.

146354. Про внутрішне і зовнішнє становище України: Щорічне послання Президента України В. Ющенка. . , . С. 3-4.

146355. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (САD/САМ-системи)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

146356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки. Тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни "Альтернативні конструкції ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 38 с.

146357. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи теплопостачання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 56 с.

146358. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 62 с.

146359. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Реклама і зв'язки з громадськістю". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 60 с.

146360. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

146361. Гриньков Д. Национальный проход: [Структура собственного капитала украинских банков]. . , . С. 26-29.

146362. Дикаленко М., Московчук Э. Табачок в рост: [Рынок табачных изделий в Украине]. . , . С. 80-81.

146363. Дергачова В.В. Розвиток фондового ринку України як складової національної інвестиційної політики. . , . С. 3-13.

146364. [Гл.] Психофизиология двигательной активности: [Методы определения мышечной силы, взрывной силы, быстроты, гибкости, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости]. . , . С. 115-129.

146365. [Гл.] Психофизиология биоритмической активности: [Тестирование биологических ритмов: определение хронотипа; определение физического, эмоционального, интеллектуального циклов, индивидуальной минуты]. . , . С. 104-114.

146366. [Гл.] Определение уровня стрессорного напряжения организма: [Оценка степени напряжения адаптационных систем организма; оценка степени уверенности в себе]. . , . С. 41-45.

146367. Гл. 2.3. Познание и понимание людьми друг друга в процессе общения: [Социальная перцепция. Перцептивные ситуации. Каузальная атрибуция. Самоподача и проблема открытости]. . , . С. 109-140.

146368. Гл. 3.2.5. Лидерство как феномен психологической власти в группе. . , . С. 218-224.

146369. Гл. 3.2.6. Руководство как феномен психологической власти в группе. . , . С. 224-233.

146370. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2009.

146371. Как высшее образование переживает кризисные времена?: [Круглый стол по проблемам высшего образования в Украине в период эекономического кризиса. Проблема внешнего независимого тестирования]. . , . С. 10-11.

146372. Шаповал Е. Быстро мутирующие: [Украинский рынок быстромонтируемых зданий]. . , . С. 88-90.

146373. Шавкат Бек Кладкоискатели:[Украинский рынок строительных материалов: силикатный и керамический кирпич]. . , . С. 91-92.

146374. Шевчук В.Р., Чернобай Л.І. Концепція управління фінансами підприємства на базі економічної доданої вартості. . , . С. 108-113.

146375. Кузьмін О.Є., Яремко І.Й. Фактори створення вартості і пердумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування. . , . С. 119-124.

146376. Розділ 4. Психофізіологія пізнавальних процесів: [Психофізіологія уваги, пам'яті, мовлення, мислення, ін.]. . , . С. 46-59.

146377. Вирста М.Я., Вирста Я.Я. Пропозиції розрахунку економічних показників у фінансовому аналізі будівельних проектів. . , . С. 125-128.

146378. Левант Г. Е., Райцин Г. А. Практикум по общей химии. Высш. школа. Москва, 1963. 270 с.

146379. Левантовский В.И., Лешковцев В.А., Рахлин И.Е. Советская ракета исследует космос. Физматгиз. М., 1959. 128 с.

146380. Левашев А.Е. Элементарные частицы. Изд-во Киевского ун-та. К., 1960. 135 с.

146381. Левашов А.В. Основы расчета точности кинематических цепей металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1966. 212 с.

146382. Левашов Н.Д. Универсальные таблицы для подбора зубчатых колес металлорежущих станков. Техніка. Киев, 1979. 248 с.

146383. Левенберг В. Д., Ткач М. Р., Гольстрем В. А. Аккумулирование тепла. Тэхника. К., 1991. 112 с.

146384. Левенсон Е.М. Конструирование измерительных приспособлений и инструментов в машиностроении. Машгиз. М., 1956. 385 с.

146385. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

146386. Левенсон Е.М. Контрольно-измерительные приспособления в машиностроении. Машгиз. М., 1953. 255 с.

146387. Левенсон Е.М. Контрольно-измерительные приспособления в машиностроении. Машгиз. М., 1960. 292 с.

146388. Левенсон Е.М. Основы метрологии и технические измерения. Машгиз. М., 1958. 339 с.

146389. Левенсон Л. Б. Теория механизмов и машин. Кинематика и динамика механизмов. Машгиз. М., 1954. 504 с.

146390. Бакалинская А. Братские мобилы: [Структура украинского рынка мобильных телефонов]. . , . С. 66-68.

146391. Дроздовський Д. "Так помирають святі": [Біографія англійського поета і художника В. Блейка]. . , . С. 145-150.

146392. Дикаленко М. ЛВИная доля: [Рынок ликероводочных изделий в Украине]. . , . С. 75-77.

146393. Левенсон Я.С. Конструкции из стальных труб. Стройиздат. М., 1967. 120 с.

146394. Левенталь Л. Введение в микропроцессоры. Энергоатомиздат. М., 1983. 464 с.

146395. Силивончик А., Татаренко Г. Убой-френды: [Последствия отмены дотаций поставщикам мяса и молока на переработку]. . , . С. 81-83.

146396. Левенцов А.А., Соколовский А.В. Технология металлов и других конструкционных материалов. Белорусский политехн. ин-т. Минск, 1971. 19 с.

146397. Кейс В. Пісні невинності і пісні досвіду: парадоксальна візія Вільяма Блейка: [Творчість англійського поета В.Блейка]. . , . С. 162-168.

146398. Шаповал Е. Не до фонаря: [Украинский рынок осветительного оборудования]. . , . С. 88-89.

146399. Левенцов А.А., Соколовский А.В. Технология металлов и других конструкционных материалов. Белорусский политехн. ин-т. Минск, 1971. 24 с.

146400. Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений. Энергия. Ленинград, 1967. 235 с.

146401. Леви Л.И. Газы и неметаллические включения в чугуне. Центр. правлен. НТО машиностроит. пром.. М., 1957. 40 с.

146402. Леви Л.И. Кислород в процессах получения чугунного литья. Машгиз. М., 1955. 275 с.

146403. Дроздовський Д. Чингіз Айтматов:"Я сприймаю світ як щось трагічне. Але з життєствердним фіналом": [Біографія відатного письменника Ч. Айтматова]. . , . C. 192-195.

146404. Терюханова І., Стульпінас Н., Терещук О. Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів. . , . С. 3-6.

146405. Кушнарев Н.И., Нижниковский Г.С., Таранов Ю.А. Монтаж сборных железобетонных конструкций промышленных зданий. Будівельник. К., 1972. 232 с.

146406. Розділ 5. Психофізіологія емоцій: [Поняття, класифікація, функції, теорії, індикатори, психофізичні механізми емоцій]. . , . С. 60-69.

146407. Кушнер В.П. Биополимеры. Наука. М., 1965. 147 с.

146408. Розділ 6. Психофізіологія свідомого: [Поняття, теорії, психофізіологічні теорії свідомості]. . , . С. 70-85.

146409. Кушнер В.С. Решение задач механики и теплофизики с применением теории эксперимента и АВМ. ОмПИ. Омск, 1976. 79 с.

146410. Розділ 7. Психофізіологія несвідомого: [Поняття несвідомого. Поведінкові автоматизми і стереотипи. Підпорогове сприйняття. Змінені стани свідомості]. . , . С. 79-85.

146411. Розділ 9. Психофізіологія рухової діяльності: [Поняття, класифікація рухів. Організація рухової системи. Система управління рухами]. . , . С. 95-106.

146412. Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання : [реформування Кримінально-процесуального кодексу України]. . , . С. 29-35.

146413. Розділ 12. Психофізіологія станів людини: [Психічний стан. Функціональний і психофізіологічний стан. Негативні стани. Стреси]. . , . С. 127-137.

146414. Розділ 13. Психофізіологія адаптації: [Поняття, види, закономірності адаптації. Дезадаптація. Адаптаційні можливості]. . , . С. 138-143.

146415. Розділ 8. Психофізіологія сну: [Сон, його види. Теорії, стадії сну. Сноведіння. Значення сну]. . , . С. 86-94.

146416. Кушнер В.С. Теоретические основы расчета режимов резания. Новосибирский инженерно-строительный ин-т. Новосибирск, 1977. 80 с.

146417. Кушнер Г.Дж. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений. Наука. М., 1985. 224 с.

146418. Кельман М. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права. . , . С. 60-67.

146419. Кушнер Г. Ф. Измерение геометрических параметров валов бумагоделательных машин. ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ. М., 1976. 59 с.

146420. Кушнерев Н. Т., Неменман М. Е., Цагельский В. И. Программирование для ЭВМ "Минск-32". Статистика. М., 1973. 248 с.

146421. Пазенок А. Сутність та способи реалізації права на страйк: вітчизняний та світовий досвід. . , . С. 68-73.

146422. Кушнир В. Ф., Ферсман Б. А. Теория нелинейных электрических цепей. Связь. М., 1974. 383 с.

146423. Кушнир Ф. В., Савенко В. Г., Верник С. М. Измерения в технике связи. Связь. М., 1976. 432 с.

146424. Кушнир Ф.В. Радиотехнические измерения. Связь. М., 1980. 177 с.

146425. Бессараб В., Грушко Л. Особливості нарахування роботодавцями Одеської області зарплати найманим працівникам. . , . С. 7-12.

146426. Студінський В. Питання соціальної справедливості у контексті соціальної політики. . , . С. 13-16.

146427. Кушнир Ю.М. Советская электронная микроскопия. Знание. М., 1952. 32 с.

146428. Кушниренко А. Г., Лебедев Г. В. Программирование для математиков. Наука. М., 1988. 382 с.

146429. Кушниренко А.Н. Введение в квантовую теорию поля. Высш. школа. М., 1983. 319 с.

146430. Кушниренко А.Н. Электродинамика. Изд-во Киевского ун-та. Киев, 1961. 235 с.

146431. Кушниренко К.Ф. Краткий справочник по горючему, техническим средствам и складам. Воениздат. М., 1968. 270 с.

146432. Кушниров В. А. Эффективность применения вычислительной техники (проблемы и решения). Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. К., 1986. 24 с.

146433. Кушнирюк Ю.Г., Морин А.Л., Чернышев А.А. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. Будивельник. К., 1989. 256 с.

146434. Кушталова И.П. Рекристаллизация и дисперсионное упрочнение металлов и сплавов. Наукова думка. К., 1969. 123 с.

146435. Кушуль В.М. Новый тип двигателя внутреннего сгорания. Судостроение. Ленинград, 1965. 211 с.

146436. Кушуль М.Я. Автоколебания роторов (динамика быстроходных веретен). Изд-во Акад. наук СССР. М., 1963. 167 с.

146437. Кущ О. К. Оптический расчет световых и облучательных приборов на ЭВМ. Энергоатомиздат. М., 1991. 152 с.

146438. Кущев Б. И. Ряды Фурье и некоторые их применения. Воронежское кн. изд-во. Воронеж, 1961. 114 с.

146439. Кущенко В. С. Логарифмическая линейка. Судпромгиз. Ленинград, 1958. 62 с.

146440. Кущенко В.С. Сборник конкурсных задач по математике с решениями. Судпромгиз. Ленинград, 1960. 372 с.

146441. Кущенко Ю.А., Муравьев А.И. Опыт работы объединения "Электросила" имени С.М.Кирова по увеличению экономической эффективности производства. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 26 с.

146442. Мацькевич М. Державотворчі процеси в Україні на сучасному етапі ії розвитку: проблеми і перспективи. . , . С. 74-79.

146443. Гладунський В.Н., Огерчук М.О., Стахів М.Я. Стійкість суб'єктів підприємницької діяльності в умовах рейдерських атак. . , . С. 129-134.

146444. Виклюк М.І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств транспортного машинобудування України. . , . С. 135-141.

146445. Бандурин В. ,Ларицкий В. Методические подходы к антикризисноу управлению. . , . С. 2-7.

146446. Глинська Г.Я. Оцінка вартості підприємства при злитті : [методи оцінки фінансового стану та ринкової вартості підприємства]. . , . С. 141-146.

146447. Дятлов Н. Три модели жизненных циклов и развития организации. . , . С. 11-15.

146448. Галелюк М.М., Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі. . , . С. 147-152.

146449. Мортіков В., Моклякова А. Проблема реалізації трудових угод. . , . С. 17-20.

146450. Дремова У.В. Формирование кредитной политики банка с позиции развития долгосрочного банковского кредитования. . , . С. 153-158.

146451. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2009. 24 с.

146452. Загорецька О.Я. Формування внутрішньої ціни продукції за мультиплікативною та адитивною схемами ціноутворення. . , . С. 164-171.

146453. Берлач А., Пирога І. Еластична ставка податку на додану вартість як стимул економічного зростання в Україні. . , . С. 94-100.

146454. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2008. 210 с.

146455. Іващук Н.Л. Кореляційні опціони на іноземні цінні папери. . , . С. 172-179.

146456. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2009. 106 с.

146457. Комаринець С.О. Фінансова гнучкість підприємства в умовах невизначеності середовища. . , . С. 186-191.

146458. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2008. 114 с.

146459. Кравець А.В. Способи реалізації "схемного" страхування на страховому ринку України. . , . С. 192-197.

146460. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2008. 116 c.

146461. BioTechniques. . Canada, 2008. 840-936 с.

146462. Нічога Н.В. Основні передумови фінансової кризи підприємства : [управління грошовими потоками підприємства]. . , . С. 198-203.

146463. Подольчак Н.Ю. Поняття та види ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств. . , . С. 203-210.

146464. Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. ХНТУ. Херсон, 2008. 218 с.

146465. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 80 с.

146466. Пономаренко Н.О. Оптимальна структура фінансового потенціалу як передумова ефективного його використання. . , . С. 211-215.

146467. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 80 с.

146468. Смоленюк Р.П. Проблеми захисту комерційної таємниці. . , . С. 221-227.

146469. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

146470. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2009. 80 с.

146471. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2009. 164 с.

146472. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2009. 64 с.

146473. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 72 с.

146474. Гамза В. Программа защиты непрерывности бизнеса: [Управление предприятиями в период кризиса]. . , . С. 16-18.

146475. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2009. 48 с.

146476. Гнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики. . , . С. 109-120.

146477. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2009. 97 с.

146478. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 178 с.

146479. Синицин Д. Кризис с высоты пчьего полета, или любопытная классификация профессионального поведения людей. . , . С. 19-22.

146480. За рулем. За рулем. М., 2009. 266 с.

146481. Науковий світ. ВАК України. К., 2009. 32 с.

146482. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2009. 300 с.

146483. Феодоритов Ю. Стиль речи и кризис организации. Четыре стиля речи против четырех кризисов организации. . , . С. 23-28.

146484. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2009. 50 с.

146485. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 80 с.

146486. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2009. 42 с.

146487. Вяткин В. Практический инструментарий управления рисками: [Риск-менеджмент]. . , . С. 29-34.

146488. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2009. 48 с.

146489. Медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования. Х., 2008. 96 с.

146490. Волкогонова О. Методы преодоления сопротивления изменениям: [Анализ реакции сотрудников на стратегические изменения в организации]. . , . С. 35-40.

146491. Баяндин Н. Пять этапов бенчмаркинга: [Конкурентная разведка. Улучшение показателей компании]. . , . С. 41-44.

146492. Журналист. Издательский дом "Журналист". М., 2009. 96 с.

146493. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2008. 80 с.

146494. Щапов Д. Кризис вызывали ? Технология антикризисного PR-менеджмента. . , . С. 44-47.

146495. Леви П. Конкретные проблемы функционального анализа. Наука. М., 1967. 510 с.

146496. Зарубежный роман. Московская газетная типография. Москва, .

146497. Зарубежный роман. ОАО""Московская газетная типография". М., 2009. 80 с.

146498. Левис С. С., Лебедев Н. Н. Электрооборудование и электроснабжение строительных площадок. Высш. школа. М., 1966. 340 с.

146499. Зарубежный роман. ОАО""Московская газетная типография". М., 2009. 64 с.

146500. Промислова електроенергетика та електротехніка. КиївПромЕлектроПроект. Київ, .

146501. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2009. 60 с.

146502. Корнякова Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища. . , . С. 121-133.

146503. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 40 с.

146504. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2009. 40 с.

146505. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2009. 240 с.

146506. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2009. 104 с.

146507. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2009. 80 с.

146508. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2009. 66 с.

146510. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2008. 100 с.

146511. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 73 c.

146512. Леви-Чивита Т. Курс теоретической механики. И. И. Л.. М., 1951. 555 с.

146513. Леви-Чивита Т. Курс теоретической механики. И. И. Л.. М., 1951. 435 с.

146514. Леви-Чивита Т., Амальди У. Курс теоретической механики. И. И. Л.. М., 1952. 387 с.

146515. Левидов В.А., Тихонов О.Н., Цивирко Г.П. Измерение скоростей. (Измерительное дифференцирование). Изд-во стандартов. М., 1972. 258 с.

146516. Левин А.А. Введение в квантовую химию твердого тела. Химическая связь и структура энерг. зон в тетраэдрических полупроводниках. химия. М., 1974. 237 с.

146517. Калаев Д. Как справиться с финансовым кризисом: [Управление предприятиями в период кризиса]. . , . С. 2-7.

146518. Тема 2. Історія естетичної думки. . , . С. 14-56.

146519. Тема 3. Історія розвитку української естетичної думки. . , . С. 57-69.

146520. Горелик О. Управленческий анализ и принятие оперативных решений: [Управление предприятиями]. . , . С. 8-11.

146521. Тема 4. Основні естетичні категорії: [Прекрасне, трагічне, комічне]. . , . С. 70-84.

146522. Тема 5. Естетичний феномен мистецтва: [Предмет, функції та теорії походження мистецтва. Художня культура суспільства]. . , . С. 85-91.

146523. Левин А.А. Квантовая химия ковалентных кристалов. Знание. М., 1970. 64 с.

146524. [Гл.] Социальная психология семьи: [Функции семьи. Ответственность, власть, любовь в семье. Нормальная семья]. . , . С. 8-45.

146525. Левин А.В., Боришанский К.Н., Консон Е.Д. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 712 с.

146526. [Гл.] Интеллектуальное развитие детей в семье: [Наследственность и среда. Стиль семейного воспитания и детский интеллект. Состав семьи и интеллектуальное развитие]. . , . С. 132-173.

146527. Левин А.И., Помосов А.В. Лабораторный практикум по теоретической электрохимии. Металлургия. М., 1979. 312 с.

146528. Нікітін Ю. Економічна безпека як один із ключових факторів впливу на забезпечення національної безпеки і стабілізації криміногенного стану в державі. . , . С. 160-167.

146529. Шаповал М. Балансовий метод як засіб подолання фінансово-економічної кризи в Україні. . , . С. 26-27.

146530. Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи. . , . С. 28-32.

146531. Брич В., Шупшанов П. Соціально-економічна структура населення Тернопільської області як чинник зовнішньої трудової міграції. . , . С. 33-37.

146532. Длугош О., Дмітрієв-Заруденко В. Досвід реформування закордонних служб зайнятості з метою підвищення задоволення клієнтів і забезпечення якості надання послуг. . , . С. 38-42.

146533. Шкуратенко О. Встановлення двосторонніх відносин як одна із форм реалізації УРСР своєї міжнародної правосуб'єктності (40-ві роки ХХ ст.). . , . С. 168-173.

146534. Левин А.И. Теоретические основы электрохимии. Металлургия. М., 1972. 543 с.

146535. Білик О. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності. . , . С. 43-46.

146536. Шелудько Н.М., Шкляр І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу. . , . С. 3-21.

146537. Крисоватий А.І.,Кощук Т.В. Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС. . , . С. 31-43.

146538. Левин А. И., Номберг М. И. Электролитическое рафинирование меди. Металлургиздат. М., 1963. 216 с.

146539. Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування. . , . С. 44-50.

146540. Десятнюк О.М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування. . , . С. 51-59.

146541. Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік міжнародним валютним фондом. . , . С. 60-65.

146542. Левин А. И. Электрохимия цветных металлов. Металлургия. М., 1982. 256 с.

146543. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

146544. Левин А. Л. Катары верхних дыхательных путей и их профилактика. Медицина. М., 1973. 38 с.

146545. Московцева В. Романтик із далекого села: Він любив масові сцени і єдиним штрихом творив образ епохи: [Магар В.Г. - народний артист СРСР і народний артист України]. . , . С. 17.

146546. Левин А.П., Сватикова Н.Э. Расчет вибропрочности конструкций РЭА. Изд-во ин-та. М., 1983. 87 с.

146547. Левин А.Ф. Надежность автотракторного электрооборудования и приборов. Машгиз. М., 1963. 116 с.

146548. Левин А.Ф. Эксплуатация электрооборудования автомобилей зимой. Транспорт. М., 1971. 80 с.

146549. Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. Международные отношения. М., 1986. 168 с.

146550. Левин Б.Г., Пятов Я.Л. Алмазное хонингование отверстий. Машиностроение. Ленинград, 1969. 111 с.

146551. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

146552. Левин Б.Е., Канева И.И. Технология ферритовых элементов. Моск. ин-т стали и сплавов. Каф. "Материаловедения полупроводников". М., 1977. 103 с.

146553. Левин Б.Е., Третьяков Ю.Д., Летюк Л.М. Физико-химические основы получения, свойства и применение ферритов. Металлургия. М., 1979. 471 с.

146554. Корнієнко О. Два явища, дві долі - Федір Муравченко і "Прогрес": [До 80-річчя Ф. Муравченко - генерального конструктора ДП "Пргогрес"]. . , . С. 1.

146555. Кеворков В. Управление изменениями в компании и реинжиниринг бизнес-процессов: [Медодика проведения реинжиниринга (перепроектирования) бизнес-процессов]. . , . С. 12-15.

146556. Перелік державних та регіональних програм по обласному бюджету на 2009 рік : додаток 8 до рішення обласної ради від 26.02.2009 № 44. . , . С. 2.

146557. Левин Б. И., Шубин Е. П. Теплообменные аппараты систем теплоснабжения. Энергия. М., 1965. 256 с.

146558. Показники міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та іншими бюджетами на 2009 рік : додаток 4 до рішення обласної ради від 26.02.2009 № 44. . , . С. 2.

146559. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

146560. Лапыгин Ю. Трансформация организаций: [Создание корпоративных объединений]. . , . С. 16-20.

146561. Доходи обласного бюджету на 2009 рік : додаток 1 до рішення обласної ради від 26.02.2009 № 44. . , . С. 2.

146562. Левин Б.К. Управление роботами и манипуляторами и программирование их работы при обслуживании станков с ЧПУ. Машиностроение. М., 1986. 50 с.

146563. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

146564. Екатеринославский Ю. Инструменты и методы управленческой диагностики: [Экономическая диагностика в период экономического кризиса]. . , . С. 21-24.

146565. Про нормативно-правові документи з питань списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області : затверджено Рішенням Запорізької облради від 26.02.09 № 8. . , . С. 5-6.

146566. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

146567. Левин Б. М., Левин А. Н. Применение пластмасс и экономия материалов в промышленности. Экономиздат. М., 1962. 244 с.

146568. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, .

146569. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2009. 80 с.

146570. Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : [На основі статистичних матеріалів України за 2007-2008 рр.]. . , . С. 66-72.

146571. Мадай А., Татаренко Г. Плевое дело: [Производство и экспорт подсолнечника в Украине]. . , . С. 76-78.

146572. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

146573. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії. . , . С. 73-81.

146574. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "ПБК "Славутич". . , . С. 3.

146575. Бек Ш. Бедолаки: [Рынок лакокрасочных материалов в Украине]. . , . С. 91-92.

146576. Мозенков О.В., Калюжний В.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави. . , . С. 82-98.

146577. Інженер-машинобудівник: [Спеціальний випуск про машинобудівний факультет та кафедри, що до нього входять]. . , 2009. 4 с.

146578. Інженер-машинобудівник: [Спеціальний випуск про гуманітарний факультет та кафедри, що до нього входять]. . , 2009. 4 с.

146579. Інженер-машинобудівник: [Спеціальний випуск. Тези перспективної програми діяльності на 2010-2017 рр. кандидата на посаду ректора ЗНТУ професора С.Б. Белікова]. . , 2010. 6 с.

146580. Макаревич Л. Инстументы ликвидации утечек времени: [Контроль рабочего времени]. . , . С. 28-32.

146581. Чадов Н. Завоевание территории: рецепты успешной разведки для отдела продаж. . , . С. 33-36

146582. Ногачевский А. Кризис-управление организацией. . , . С. 39-47.

146583. Левин Б. М., Троицкий П. А. Цеховые расходы машиностроительного завода. Методика нормирования, планирования, распределения и анализа. Машиностроение. М., 1973. 319 с.

146584. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Советское радио. М., 1966. 728 с.

146585. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Сов. радио. М., 1968. 503 с.

146586. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Сов. радио. М., 1969. 752 с.

146587. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Советское радио. М., 1974. 552 с.

146588. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Советское радио. М., 1975. 392 с.

146589. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Советское радио. М., 1976. 288 с.

146590. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Советское радио. М., 1989. 656 с.

146591. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

146592. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2009. 56 с.

146593. Левин Б.Р. Теория случайных процессов и ее применение в радиотехнике. Изд-во "Сов. радио". М., 1957. 495 с.

146594. Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя: Проект. . , . С. 5-6.

146595. Встречная полоса. Аванти. К., 2009. 48 с.

146596. Левин В.А., Норкин Г.А. Радиотехнические системы фильтрации с возвратным гетеродинированием. Сов. радио. М., 1979. 270 с.

146597. Левин В.А., Малиновский В.Н., Романов С.К. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки. Радио и связь. М., 1989. 232 с.

146598. Левин В. А. Стабилизация дискретного множества частот. Энергия. М., 1970. 328 с.

146599. Левин В. Е. Ядерная физика и ядерные реакторы. Атомиздат. М., 1969. 280 с.

146600. Левин В. И. Бесконечнозначная логика в задачах кибернетики. Радио и связь. М., 1982. 175 с.

146601. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2009. 46 с.

146602. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2009. 56 с.

146603. Левин В. И. Динамика логических устройств и систем. Энергия. М., 1980. 224 с.

146604. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 64 с.

146605. Сокульський А. Запоріжжю - 1057 років: [Висновки монографії "Козацька Хортиця"]. . , . С. 4.

146606. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

146607. Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов'язаннями підприємств. . , . С. 99-110.

146608. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2009. 52 с.

146609. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2009. 52 с.

146610. Савлук С.М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків. . , . С. 111-117.

146611. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2009. 64 с.

146612. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2009. 94 с.

146613. Герасименко А. Федору Муравченко - 80!: [Восемь интересных фактов из жизни юбиляра]. . , . С. 11.

146614. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

146615. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. С. 683-917

146616. Диба В.М. Інтелектуальний капітал як об'єкт бухгалтерського обліку. . , . С. 118-125.

146617. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2009. 132 с.

146618. Левин В.И. Краткий справочник шлифовальщика. Машиностроение. М., 1968. 136 с.

146619. Сокульський А. Запоріжжю - 1057 років: [Висновки монографії "Козацька Хортиця"]. . , . С. 5.

146620. Левин В.И. Логическая теория надежности сложных систем. Энергоатомиздат. М., 1985. 128 с.

146621. Вопросы психологии. Вопросы психологии. Москва, .

146622. Вопросы психологии. Вопросы психологии. М., 2009. 176 с.

146623. Левин В. И. Методы математической физики. Учпедгиз. М., 1960. 243 с.

146624. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

146625. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Укрграфіт" : [за 2008 рік]. . , . С. 19.

146626. Левин В. И. Профессии сжатого воздуха и вакуума. Машиностроение. М., 1989. 256 с.

146627. Дніпро. Редакція журналу "Дніпро". Київ, .

146628. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2009. 160 с.

146629. КПД. СПС. Киев, .

146630. К. П. Д.(компьютерное проектирование и технический документооборот). ЧП "СПС". К., 2008. 102 с.

146631. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2009. 98 с.

146632. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2009. 98 с.

146633. Отельер. Интеллект. Киев, .

146634. Отельер. ЧП "Интеллект". К., 2009. 72 с.

146635. Левин В.И. Рамануджан-математический гений Индии. Знание. М., 1968. 47 с.

146636. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, .

146637. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2009. 52 с.

146638. Левин В. И. Структурно-логические методы исследования сложных систем с применением ЭВМ. Наука. М., 1987. 304 с.

146639. Левин В.М., Маев Р.Г., Проклов В.В. Свет и звук: взаимодействие в среде. Знание. М., 1981. 64 с.

146640. Ю-Чжен Лю, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/80800. Радио и связь. М., 1987. 521 с.

146641. Левин Г. Основы вакуумной техники. Энергия. М., 1969. 272 с.

146642. Левин Г.Г., Вишняков Г.Н. Оптическая томография. Радио и связь. М., 1989. 223 с.

146643. Левин Г. М., Танаев В. С. Декомпозиционные методы оптимизации проектных решений. Наука и техника. Минск, 1978. 240 с.

146644. Левин Г.М., Гольденталь М.Э. Реверсивный ионный электропривод. Энергия. М., 1964. 92 с.

146645. Левин Г.Я. Нормирование и календарное планирование опытно-конструкторских работ. Б.в.. Ленинград, 1989. 116 с.

146646. Страховий ринок України. ПП Поліграфічні послуги. Київ, .

146647. Страховий ринок України. ПП Поліграфічні послуги. Київ, 2008. 383 с.

146648. Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні. . , . С. 3-7.

146649. Береславська О. Чинники курсової нестабільності в Україні. . , . С. 8-14.

146650. Левин Д. М., Оглоблин П. Ф. Зимняя эксплоатация автомобилей. Гос. Н.Т.Изд. Маш. Лит. М-ва, 1951. 115 с.

146651. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 232 с.

146652. Левин Д. М. Смазка автомобиля. Коммунхоз РСФСР. Москва ; Ленинград, 1949. 56 с., 1 вкл. л. : ил., табл., черт.

146653. Левин Д. М. Техническая термодинамика. Красноярск. краевое изд-во. Красноярск, 1946. 303 с., 2 л. диагр. : табл., черт.

146654. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2009.

146655. Левин Д. Я. Инструментальный комплекс программирования на основе языков высокого уровня. Наука. М., 1987. 196 с.

146656. Підвисоцький Р. Валерій Геєць:"Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова фінансова криза, але значна частина передумов має внутрішнє походження: [Нотатки з лекції]. . , . С.16-18.

146657. О Муравченко в небе поют двигатели "Прогресса": [К 80-летию Ф. Муравченко: вехи жизни, поздравления первых людей города]. . , . С. 1, 4-5.

146658. Левин Д. Я. Язык сверхвысокого уровня СЕТЛ и его реализация (для ЭВМ БЭСМ-6). Выч. центр АН СССР. Новосибирск, 1983. 160 с.

146659. Левин Е.Е. Микроскопическое исследование металлов. Гос. Н-Т. и Маш. Лит.. М-ва, 1951. 176 с.

146660. Левин Е. М. Один подход к анализу достоверности многовходовых схем сжатия информации. ИТК. Минск, 1989. 48 с.

146661. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2009 року. . , . С. 19.

146662. Левин Е.Т., Лифшиц Н.И. Применение ЭВМ для управления складами за рубежом. ЦНИИТЭИМС. М., 1975. 46 с.

146663. Левин И.Б., Мельник С.Л. Справочник экономиста-организатора труда. Вышэйшая школа. Минск, 1975. 448 с.

146664. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2009.

146665. Левин И.Б. Технико-экономическое планирование на промышленных предприятиях. Вышэйшая школа. Минск, 1981. 430 с.

146666. Левин И.М., Боткачик И.А. Дымососы и вентиляторы мощных электростанций. Госэнергоиздат. М., 1962. 184 с.

146667. Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Запоріжтурист" : [за 2008 р.]. . , . С. 7.

146668. Левин И. М. Электрооборудование обогатительных фабрик. Металлургиздат. М., 1956. 286 с.

146669. Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування: [Підходи центральних банків економічно розвинутих країн]. . , . С. 20-27.

146670. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2009.

146671. Левин И. Я. Справочник конструктора точных приборов. Машиностроение. М., 1964. 735 с.

146672. Основны показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Електротехнологія" : [за 2008 р.]. . , . С. 7.

146673. Левин И. Я. Справочник конструктора точных приборов. Машиностроение. М., 1967. 743 с.

146674. Левин Л. Методы решения технических задач с использование аналоговых вычислительных машин. Мир. М., 1966. 415 с.

146675. Левин Л. Теория волноводов. Радио и связь. М., 1981. 311 с.

146676. Левин Л.С., Плоткин М.А. Основы построения цифровых систем передачи. Связь. М., 1975. 174 с.

146677. Левин Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. Радио и связь. М., 1982. 215 с.

146678. Левин М.Г. Программное обеспечение для решения задач линейной алгебры на СМ ЭВМ. Штиинца. Кишинев, 1990. 198 с.

146679. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2008 році. . , . С. 29-31.

146680. Харченко В.. Капралов Р. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного платіжного простору України. . , . С. 32-37.

146681. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку в четвертому кварталі 2008 року. . , . С. 38-40.

146682. Левин М. З., Седуш В. Я. Механическое оборудование доменных цехов. Вища школа. Киев-Донецк, 1978. 176 с.

146683. Гусейнов Ф. Економіко-правове регулювання іпотечних відносин в Азербайджані. . , . С. 44-49.

146684. Левин М. З., Седуш В. Я. Механическое оборудование доменных цехов. Расчеты и устройство. Вища школа. К., 1970. 220 с.

146685. Левин М. И. Автоматизация дизель-генераторных установок. Типовая технология и унифицир. средства. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 167 с.

146686. Левин М.И., Морозов Н.Ф. Автоматическая сигнализация в отечественных дизельных установках. Машгиз. М., 1953. 142 с.

146687. Ринок державних цінних паперів України у грудні 2008 року. . , . С. 49-51

146688. Левин М.И., Хесин Ю.И. Безопасность труда на участке пакетирования металолома. Металлургия. М., 1982. 47 с.

146689. Левин М.И. Оборудование и проектирование цехов по переработке лома. Металлургиздат. Харьков, 1962. 211 с.

146690. Ананьїна О.Ю., Яновський О.С. Комп'ютерне дослідження взаємодії атомів бору з чистими поверхнями Si(100). . , . С. 690-694.

146691. Левин М.Л., Рытов С.М. Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике. Наука. М., 1967. 307 с.

146692. Левин М.М., Попова Н.Ю. Центробежная отливка металлов. Машгиз. М., 1958. 61 с.

146693. Левин М. Ш. Инструментальные средства определения эффективности организационно-технических мероприятий в машиностроении. ВНИИТЭМР. М., 1988. 58 с.

146694. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

146695. Левин М. Ш. Применение оптимизационных комбинаторных моделей в автоматизированных системах. ВНИИТЭМР. М., 1986. 64 с.

146696. Ювас И. Первая электростанция: [Первая электростанция в Александровске: история открытия]. . , . С. 41-42.

146697. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2009 року. . , . С. 52-53.

146698. Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації: [Державотворення у Західній Україні в 1918-1919 рр.]. . , . С. 4-11.

146699. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

146700. Солдатенко В.Ф. Осінь 1919 р.: доля об'єднаного фронту: [Причини суперечностей армії УНР і української галицької армії ЗОУНР]. . , . С. 11-28.

146701. Ювас И. Запорожский Дуб: [Дуб, как главная составляющая историко-культурного комплекса. Легенды и быль. Приднепровские дубравы]. . , . С. 41-42.

146702. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

146703. Ювас И. Нескребивка - Вознесенка: [История основания "войсковой слободы Вознесенка", население слободы. Шевченковские места. Советская "перестройка"]. . , . С. 41-42.

146704. Типовой подход к оценке качества машиностроительной продукции. ВНИИКИ. М., 1988. 64 с.

146705. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

146706. Ювас И. Майдан волі - Площадь свободы: [Площадь свободы: основание сквера, история присвоения названия. Территория вокруг сквера. Народный дом]. . , . С. 41-42.

146707. Левин Н.Ф., Гришко А.Н. Совершенствование экономической работы в черной металлургии. Металлургия. М., 1985. 70 с.

146708. Левин Р.Е. Теплотехника. Котельные установки, тепловые двигатели, тепловые электростанции. Гос.Н-Т Изд-во Лит. по черн. и цветн. металлургии. М., 1951. 434 с.

146709. Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света. Изд. стандартов. М., 1968. 164 с.

146710. Левин С.М., Либерман Л.М. Организация труда и техническое нормирование черной металлургии. Металлургиздат. М., 1956. 423 с.

146711. Левин Ю. И. Математика и языкознание. Знание. М., 1964. 48 с.

146712. Левин Я. М. Сталеразливочные ковши. Металлургия. М., 1968. 148 с.

146713. Левина З. М., Решетов Д. Н. Контактная жесткость машин. Машиностроение. М., 1971. 264 с.

146714. Левинджер Дж. Фотоядерные реакции. Изд. иностр. лит.. М., 1962. 260 с.

146715. Левинзон А.М, Королькова Н.М. Опыт ЛОМО имени В.И.Ленина в повышении качества защитно-декоративных покрытий. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 27 с.

146716. Левинзон А.М. Получение лакокрасочных покрытий на автоматической линии методом электроосаждения. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 30 с.

146717. Офіційний список банків України, включених до державного реєстру банків. . , . С. 54-60.

146718. Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 - 01.01.2009 рр.). . , . С. 61-62.

146719. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2008 року. . , . С. 63.

146720. Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 1991-2008 рр.. . , . С. 64-70.

146721. Левинзон А.М. Электролитическое осаждение металлов подгруппы железа. Машиностроение. Ленинград, 1983. 96 с.

146722. Левинзон Г.Л., Логинов А.В. Высококачественный усилитель низкой частоты. Энергия. М., 1977. 118 с.

146723. Єрмоленко О.А., Корніч Г.В. Молекулярно-динамічне моделювання нормального бомбардування об'ємних поліетилену та пентацену низькоенергетичними іонами аргону. . , . С. 793-797.

146724. Основні макроекономічні показники розвитку України у грудні 2002-2008 років. . , . С. 71.

146725. Динаміка облікової ставки НБУ в 1992-2008 рр.. . , . С. 70.

146726. Левинзон С.В. Защита в источниках электропитания РЭА. Радио и связь. М., 1990. 140 с.

146727. Левинзон-Александров Ф. Радиотехника. Воениздат. М., 1957. 371 с.

146728. Беженов С. О., Бялік Г. А., Беженов О. І. Механізм поверхневого зміцнення конструкційних вуглецевих сталей. . , . С. 81-87.

146729. Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2008 році, встановлений Національним банком України. . , . С. 66-67.

146730. Левинский И.В. Пневматический инструмент и приспособления в машиностроении. мАШГИЗ. к., 1954. 217 с.

146731. Левинский Ю. В. Диаграммы состояния металлов с газами. Металлургия. М., 1975. 295 с.

146732. Левинский Ю.В. р-Т-х Диаграммы состояния двойных металлических систем. Металлургия. М., 1990. 397 с.

146733. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно ( за грудень 2008 року). . , . С. 68-69.

146734. Левинский Ю.В. р-Т-х Диаграммы состояния двойных металлических систем. Металлургия. М., 1990. 359 с.

146735. Левинсон Е.М. Отверстия малых размеров. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 151 с.

146736. Мир туризма. Редакция журнала " Мир туризма". Киев, .

146737. Мир туризма. ЧП "Редакция журнала " Мир туризма". К., 2009. 108 с.

146738. Левинсон Е.М., Лев В.С. Справочное пособие по электротехнологии. Электроэрозионная обработка металлов. Лениздат. Ленинград, 1972. 327 с.

146739. Левинсон Е. М., Владимиров Е. И. Установка для электроискрового изготовления отверстий малого диаметра. Лениздат. Ленинград, 1950. 52 с. : ил., табл., черт.

146740. Левинсон Е.М. Электроискровая обработка металлов. Лениздат. Ленинград, 1957. 188 с.

146741. Добжанський О.Б. Соборницькі прагнення українців Буковини восені 1918 р,[ Ідеї єдності України]. . , . С. 28-38.

146742. Райківський І.Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830-1840-х рр.. . , . С. 39-55.

146743. Левинсон Е.М., Владимиров Е. Электроискровые установки. Машгиз. М., 1951. 246 с.

146744. Левинсон Е.М., Лев В.С. Электроэрозионное оборудование. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1965. 296 с.

146745. Левинсон И.Б., Никитин А.А. Руководство по теоретическому вычислению интенсивностей линий в атомных спектрах. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1962. 358 с.

146746. Левинсон Л. Е. Теоретическая механика с элементами теории механизмов. Трудрезервиздат. М., 1958. 410 с.

146747. Левинсон Я. И. Аэродинамика больших скоростей. Оборонгиз. Москва, 1948. 336 с. : ил., табл., номогр., черт.

146748. Андріанов Ю.О. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. . , . С. 228-231.

146749. Тимошик Н.С. Умови конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та роль ціни в їхньому заберпеченні. . , . С. 232-236.

146750. Барановська С.П. Інноваційні структури у національній економіці. . , . С. 237-244.

146751. Вербицька Г.Л., Завербний А.С. Особливості інвестиційного проектування. . , . С. 245-250.

146752. Левинтов С.Д., Борисов А.М. Бесконтактные магнитоупругие датчики крутящего момента. Энергоатомиздат. М., 1984. 88 с.

146753. Галушко О.С. Створення фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку - необхідна умова євроінтеграції України. . , . С. 251-256.

146754. Левинштейн М.Б., Симин Г.С. Знакомство с полупроводниками. Наука. М., 1984. 240 с.

146755. Ричка В.М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі: [Знакові символи князівської влади Києвської Русі]. . , . С. 67-83.

146756. Левинштейн М.Б., Симин Г.С. Барьеры: От кристалла до интегральной схемы. Наука. М., 1987. 320 с.

146757. Горбань В.Б., Хома І.Б. Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій. . , . С. 257-262.

146758. Глібчук В.М. Вплив інвестиційних ризиків на реалізацію проектів. . , . С. 263-270.

146759. Левинштейн М. Е., Пожела Ю. К., Шур М. С. Эффект Ганна. Советское радио. М., 1975. 288 с.

146760. Левинштейн М. Л. Операционное исчисление и его приложения к задачам электротехники. Энергия. М., 1964. 466 с.

146761. Демиденко О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів. . , . С. 271-276.

146762. Заец Н.А., Мамонтенко Н.С. Метод формирования инновационной стратегии машиностроительного предприятия. . , . С. 277-282.

146763. Левит А.Б. Введение в общую теорию телевидения. Сов. радио. М., 1967. 116 с.

146764. Іличок Б.І. Інвестиційний процес в Україні в контексті її євроінтеграції. . , . С. 277-282.

146765. Сас П.М. Чи вступили запорожці до Ліги християнської міліції: [Розглянуто переговори щоло залучення козаків Війська Запорозького до хрестового походу проти Османської імперії]. . , . С. 84-102.

146766. Левит В. Е., Переверзев -Орлов В. С. Структура и поле данных при распознавании образов. Наука. М., 1984. 120 с.

146767. Князь С.В., Георгіаді Н.Г. Управління фінансовим забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 289-293.

146768. Кузнецова Л.В. Вплив фінансової глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції на розвиток банківської системи України. . , . С. 294-299.

146769. Левит М.Е., Ройзман В.П. Вибрации и уравновешивание роторов авиадвигателей. Машиностроение. М., 1970. 172 с.

146770. Левит М. Е. Карты с краевой перфорацией в статистике. Статистика. М., 1967. 52 с.

146771. Макара О.В. Особливості врахування соціальних наслідків інноваційного розвитку підприємства у поточному і бізнес-плануванні. . , . С. 300-306.

146772. Няньчук Н.Ю. Актуальні питання щодо розвитку інноваційної діяльності малих підприємств. . , . С. 307-311.

146773. Старовойтенко І.М. "Історія України-Русі" М. Аркаса у світлі відгуків та рецензій початку ХХ ст.. . , . С. 102-116.

146774. Сіренко О.І. Підходи до оцінки інтелектуального потенціалу як складника інноваційного розвитку. . , . С. 312-317.

146775. Левит М.Л., Падалко О.В. Материалы и методы для изготовления фасонных электродов-инструментов электроэрозионных копировальнопрошивочных станков. НИИмаш. М., 1975. 143 с.

146776. Левит Н.Б., Подгайный В.К. Автоматика. Воениздат. М., 1964. 400 с.

146777. Тивончук О.І. Планування та оцінювання внеску учасників у фінансові результати від інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. . , . С. 318-323.

146778. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методологія організації державних систем стандартизації, сертифікації та управління якістю". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

146779. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи стандартизації і сертифікації продукції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

146780. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування комп'ютерних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 38 с.

146781. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Автоматизація проектування комп'ютерних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 51 с.

146782. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології забезпечення якості продукції" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 46 с.

146783. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Автоматизоване проектування комп'ютерних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 72 с.

146784. Тексти лекцій з дисципліни "Автоматизація проектування комп'ютерних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 148 с.

146785. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Нормативне забезпечення якості" для студентів спеціальності 7.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

146786. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи стандартизації і сертифікації продукції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

146787. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Багатовимірні методи оптимізації. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій" для студентів напряму підготовки 6.050103. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 40 с.

146788. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичний посібник до дипломного проектування студентів спеціальності 7.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної й заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

146789. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Засоби і способи вимірювань частоти електричних коливань". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 18 с.

146790. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. фізики Методичні вказівки до занять з теми "Явище електромагнітної індукції" для слухачів факультету довузівської підготовки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

146791. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання і спорт". Експериментальна програма професійно-прикладної фізичної підготовки для студентів транспортних спеціальностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 45 с.

146792. Сосин И.К. Феномен "Brain Drain" ("утечка умов") и его валеопсихологические аспекты: [Проблема выезда ученых, специалистов как внутригосударственный кадровый миграционный процесс. Валеопсихологические аспекты]. . , . С. 3-12.

146793. Ковальчук М.А. Участь вояків-українців у спробах ліквідувати більшовицький переворот 1917 р.. . , . С. 110-128.

146794. Бачериков А.М., Матузок Е.Г., Ткаченко Т.В., Лакинский Р.В. Влияние депрессивного расстройства матери на семейное функционирование и психоэмоциональное развитие ребенка. . , . С. 13-16.

146795. Дармостук Н.В. Проблемы психологической подготовки женщины к осознанному материнству. . , . С. 27-29.

146796. Левит Н.И. Пароводостойкие и маслостойкие покрытия на основе бакелитового лака. ЛДНТП. Ленинград, 1963. 13 с.

146797. Левит Р.М. Электропроводящие химические волокна. Химия. М., 1986. 198 с.

146798. Левитан Б.М., Саргсян И.С. Введение в спектральную теория. Самосопряженные обыкновенные дифференциальные операторы. Наука. М., 1970. 671 с.

146799. Левитан Б. М. Обратные задачи Штурма-Лиувилля. Наука. М., 1984. 240 с.

146800. Ветрила Т.Г. Взаимосвязь между состоянием детско-родительских отношений и уровнем психического здоровья и психологического благополучия ребенка. . , . С. 30-35.

146801. Левитан Б.М. Операторы обобщенного сдвига и некоторые их применения. Физматгиз. М., 1962. 323 с.

146802. Левитан Б. М. Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 160 с.

146803. Левитан В.Л. Автоматизация литейных процессов. Слаботочные электрические схемы управления с бесконтактными и контактными элементами. Машгиз. М., 1963. 96 с.

146804. Крикніцький О.П. Військова операція Червоної армії з анексії Півничної Буковини і Бессарабії (червень-липень 1940). . , . С. 143-160.

146805. Левитан Е.П. Физика Вселенной. Наука. М., 1976. 199 с.

146806. Левитан Ю.В., Обморнов В.П., Васильев В.И. Червячные редукторы. Машиностроение. Ленинград, 1985. 168 с.

146807. Motor news. Мотор Прес. К., 2009. 128 с.

146808. Банківська справа. Знання. Київ, 2009. 96 с.

146809. Левитанский Б. А. Электрооборудование подготовительного производства черной металлургии. (Рудников, агломерационных фабрик и коксохимических заводов). Металлургиздат. М., 1958. 256 с.

146810. Motor news. Мотор Прес. К., 2009. 112 с.

146811. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2009. 40 с.

146812. Левитанский Б.А. Электрооборудование предприятий черной металлургии. Металлургиздат. М., 1955. 619 с.

146813. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2009. 52 с.

146814. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2009. 88 с.

146815. Левитанус А.Д. Ускоренные доводочные испытания тракторов. Машиностроение. М., 1983. 181 с.

146816. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 72 с.

146817. Левитанус А.Д. Ускоренные испытания тракторов, их узлов и агрегатов. Машиностроение. М., 1973. 208 с.

146818. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2009. 80 с.

146819. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2009. 44 с.

146820. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2008. 175 с.

146821. Левитин Б.С., Воронцов Г.А. Применение алюминиевых сплавов в крановых металлоконструкциях. Машиностроение. М., 1964. 192 с.

146822. Охорона праці. Новий друк. К., 2009. 64 с.

146823. Левитин Е.А., Левитин Л.Е. Радиовещательные приемники. Энергия. М., 1967. 367 с.

146824. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2009. 176 с.

146825. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2009. 188 с.

146826. Левитин Е.А. Электронные лампы. Госэнергоиздат. М., 1954. 103 с.

146827. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2008. 112 с.

146828. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2008. 108 с.

146829. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2009. 52 с.

146830. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 28 с.

146831. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

146832. Левитин Е.А., Левитин Л.Е. Электронные лампы. Энергия. М., 1964. 128 с.

146833. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 73 c.

146834. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009. 164 с.

146835. Левитин И. Б., Харламова Т. Е. Диэлектрические материалы. СЗПИ. Ленинград, 1977. 82 с.

146836. Касьянов Г.В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія: [Становлення системи відносин влади і власності в Україні впродовж 1990-2000-х рр.]. . , . С. 160-180.

146837. Щеглов Л.М. Эрос в зеркале культуры: [Анализ общеисторических закономерностей формирования и взаимодействия сексуальности и сексуальной культуры. Изменения и сдвиги в институте семьи, семейно-брачных отношениях]. . , . С. 40-45.

146838. Левитин И.Б. Применение инфракрасной техники в народном хозяйстве. энергоиздат. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 264 с.

146839. Спирина И.Д., Дячук А.М., Черняков И.В. Проблеми та перспективи вивчення розладів особистості на сучасному етапі. . , . С. 54-58.

146840. Іщук В.В. Стан психічного здоров'я чоловіків з порушеннями темпів психосексуального розвитку. . , . С. 59-63.

146841. Левитин И.Б., Харламова Т.Е. Проводниковые и магнитные материалы. СЗПИ. Ленинград, 1977. 59 с.

146842. Савіна М.В. Детермінанти девіантної поведінки: [Узагальнені історичні й сучасні дані про основні фактори формування девіантної поведінки]. . , . С. 67-70.

146843. Левитин К. Е. Прощание с алголом. Знание. М., 1989. 223 с.

146844. Левитин К.М. Эффективность освещения и световой сигнализации автотранспортных средств. Энергоатомиздат. М., 1991. 239 с.

146845. Рибалко В.В. С.Д. Максименко: генетико-психологічна теорія народження та існування особистості: [Визначення особистості. Змістовні ознаки поняття особистості. Феномени нужди і любові як начала і умови розвитку]. . , . С. 1-5.

146846. Левитов В.И. Корона переменного тока. Вопросы теории, методов исследования и практ. характеристик. Энергия. М., 1975. 280 с.

146847. Левитский Г.С. Хромирование деталей машин и инструмента. Машгиз, Укр. отд-ние. Киев, 1956. 267 с.

146848. Володарська Н.Д. Духовність у гештальт-парадигмі. . , . С. 5-8.

146849. Левитский К.И. Техника безопасности и противопожарная техника в предприятиях общественного питания. Экономика. М., 1966. 166 с.

146850. Левитский Н. И. Колебания в механизмах. Наука. М., 1988. 336 с.

146851. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Тренинг ролевого поведения руководителей: концепции и процедуры. . , . С. 9-16.

146852. Левитский Н.И. Кулачковые механизмы. Машиностроение. М., 1964. 287 с.

146853. Левитский Н.И. Методы расчета кулачковых механизмов. Машгиз. М., 1954. 128 с.

146854. Левитский Н. И., Цуханова Е. А. Расчет управляющих устройств для торможения гидроприводов. Машиностроение. М., 1971. 232 с.

146855. Левитский П. А., Вакшуль Н. И. Расчет заделов на машиностроительных предприятиях. Прапор. Харьков, 1971. 128 с.

146856. Левитский С. М., Кошевая С. В. Вакуумная и твердотельная электроника СВЧ. Вища школа. Киев, 1986. 272 с.

146857. Левитский С. М., Сигаловский Д. Ю. Работают электронные и ионные лучи. Вища школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те. Киев, 1987. 199 с.

146858. Левитский С.М. Сборник задач и расчетов по физической электронике. Изд-во Киевского ун-та. Киев, 1964. 211 с.

146859. Левицкий А.Л., Сибаров Ю.Г. Охрана труда в локомотивном хозяйстве. Транспорт. М., 1989. 216 с.

146860. Левицкий М.Я. Корректирующие устройства. Техніка. К., 1969. 191 c.

146861. Левицкий М. Я., Штомпель В. П. Определение на электронных цифровых вычислительных машинах режимов резания при точении. Техніка. Киев, 1966. 83 с.

146862. Левицкий М.Я. Основы резьбофрезерования. Машгиз. К., 1953. 156 с.

146863. Левицкий М. Я. Проволочные потенциометры. Машгиз. М., 1961. 114 с.

146864. Левицкий М. Я. Резьбофрезерование. Машгиз. Киев ; Москва, 1950. 192 с. : ил., табл., номогр., черт.

146865. Левицкий Н.К. Диспетчерское руководствона промышленном железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1964. 160 с.

146866. Заика Е.В., Зуев И.А. Школьное психологическое консультирование: пути оптимизации познавательной деятельности учеников: [Методика временного выключения одного полушария; определения ведущей руки и др.]. . , . С. 16-21.

146868. Гранатуров В., Воробієнко С. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України. . , . С. 33-35.

146869. Гречко А. Анализ особенностей современного рынка авиаперевозок в Украине. . , . С. 36-39.

146870. Харламова Г. Американо-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації. . , . С. 41-43.

146871. Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування. . , . С. 44-47.

146873. Чуницька І. Видатки бюджету та збільшення їх позитивних ефектів на формування фінансового потенціалу держави. . , . С. 52-55.

146875. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2009 року. . , . С. 7-10.

146876. Захарченко В. Новая экономика для новой Украины : [Інформационные технологии в экономике]. . , . С. 16-22.

146877. Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход): [Управление затратами и прибылью. Расчет себестоимости по видам продукции]. . , . С. 24-28.

146878. Пабат А. Світова енергетика та глобальна економічна криза. . , . С. 30-32.

146879. Левицкий Н.К., Маничев М.Н. Диспетчерское руководство на промышленном железнодорожном транспорте. транспорт. М., 1976. 184 с.

146880. Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов. Наука. М., 1988. 200 с.

146881. Терещук Н.В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки: [Профілактика ігрової залежності в підлітковому віці. Опитувальник з виявлення групи ризику]. . , . С. 22-24.

146882. Левич В.Г. Введение в статистическую физику. Техиздат. М., 1954. 528 с.

146883. Чернобровкін В.М. Дослідження прийняття педагогічних рішень як діяльнісного процесу. . , . С. 25-43.

146884. Желдак И.М. Сценарий групповой психотерапии с детьми 6-11 лет. . , . С. 44-64.

146885. Хандюк І.М. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні. . , . С. 324-328.

146886. Пальчевський С.С. Формування особистісної зрілості вихованців гімназії в процесі їх соціального розвитку (з досвіду роботи соціального педагога Рівненської державної гуманітарної гімназії Мокляк В.І.). . , . С. 64-67.

146887. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Физматгиз. М., 1962. 819 с.

146888. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. Физматгиз. М., 1959. 700 с.

146889. Левичев В.Г., Степук Я.В., Фогельсон Б.И. Основы радиотехники и радиолокации. Радиопередающие и радиоприемные устройства. Воениздат. М., 1965. 584 с.

146890. Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства. Воениздат. М., 1974. 510 с.

146891. Шпак Н.О., Дмитрів К.І. Інноваційні розробки у кредит як новий спосіб комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств. . , . С. 329-336.

146892. Бондаренко Л.П. Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи. . , . С. 337-341.

146893. Левковец П. Р., Городиский В. Н., Калита П. Я. Качество ремонта и технического обслуживания автомобилей в АТП. Тэхника. Киев, 1990. 90 с.

146894. Гордієнко Л.А. Регіональна специфіка доходів і витрат домогосподарства. . , . С. 349-354.

146895. Левкович В.Л. Аналитические и графические методы приближенных вычислений. М-во высшего образования. Белорусский политехнич. ин-т. Минск, 1959. 76 с.

146896. Десятнюк О.М. Управління податковими ризиками - нова парадигма розбудови податкової системи України. . , . С. 355-361.

146897. Левченко А.М. Контроль качества покрытых электродов для дуговой сварки. (Определение водорода). ЛДНТП. Ленинград, 1986. 21 с.

146898. Михальчишин Н.Л. Конкурентні відносини в умовах перехідної та ринкової економіки. . , . С. 362-368.

146899. Комаринський І.М., Бублик М.І., Кушніренко О.О. Методологічні аспекти розвитку регіону на засадах екологізації. . , . С. 391-396.

146900. Полякова Л.М., Попович С.С. Система оподаткування в Україні. . , . С. 397-401.

146901. Смаковська Ю.М. Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва. . , . С. 402-407.

146902. Соколовський Є.А. Інститути іпотеки землі: актуальні проблеми та напрямки їх вирішення. . , . С. 408-412.

146903. Сукач О.М. Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бюджету території : [на прикладі Черкаської області]. . , . С. 413-418.

146904. Ткач К.І. Шляхи оптимізації державного регулювання в умовах природної монополії. . , . С. 419-424.

146905. Левченко Д.Г. Аппаратура двухчастотной индуктивной электроразведки. Наука. Новосибирск, 1964. 94 с.

146906. Левченко И.С. Численные методы решения уравнений ортотропной оболочки вращения. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1971. 15 с.

146907. Левченко Л.Н., Гуров Н.А., Машкин Л.Ф. Интенсификация производства мелкосортного проката на непрерывных станах. Техніка. Киев, 1980. 271 с.

146908. Левченко М.Т., Хомяков М.Н. Автоматическое включение резерва. Энергия. М., 1971. 80 с.

146909. Левченко М. Т., Черняев П. Д. Индукционные реле тока. Энергия. М., 1966. 56 с.

146910. Левченко М.Т., Черняев П.Д. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики. Энергия. М., 1968. 80 с.

146911. Левченко Н. А., Головцева Г. Н., Эскина Л. Я. Применение ЭЦВМ для расчета схем на ферритах и сегнетоконденсаторах. Наукова думка. Киев, 1969. 103 с.

146912. Миколайчук М. Школа виховання гармонійної особистості дитини. Системний підхід: [Шляхи попередження порушення взаємин між батьками і дітьми. Безумовне прийняття. Вміння слухати і чути дитину. Психологічна допомога]. . , . С. 67-72.

146913. Левченко Т.И. Расчет линейных цепей при гармоническом воздействии. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1968. 83 с.

146914. Федоткіна О.Ю. Роль золота у формуванні золотовалютних резервів центральних банків. . , . С. 425-429.

146915. Філіпова С.В., Добруля О.О. Фінансові проблеми трансформаційних процесів у промисловому секторі економіки України. . , . С. 430-434.

146916. Вербицька Т.П. Неформальна зайнятість: проблеми та перспективи. . , . С. 435-439.

146917. Левченко Т.И. Сборник задач по теории радиотехнических цепей. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1965. 122 с.

146918. Левченко Т.И. Сборник задач по теории радиотехнических цепей. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1967. 85 с.

146919. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия: Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Недра. М., 1983. 400 с.

146920. Гоголь Г.П., Гуменюк Ю.П. Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи. . , . С. 440-445.

146921. Левчук Д.М. Применение пневмовихревых методов в механосборочном производстве. Машиностроение. М., 1987. 36 с.

146922. Левшин В.А. Сопротивление материалов. Гостехиздат. М., 1961. 475 с.

146923. Левшин В. Л., Левшин Л. В. Люминесценция и ее применение. Наука. М., 1972. 183 с.

146924. Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации. Сов. радио. М., 1971. 200 с.

146925. Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов. Наука. М., 1977. 430 с.

146926. Левшин Л.В., Тимофеев Ю.П. Вадим Леонидович Левшин (1896-1969). Наука. М., 1981. 160 с.

146927. Левшин Л. В., Салецкий А. М. Люминесценция и ее измерения. Молекулярная люминесценция. МГУ. М., 1989. 277 с.

146928. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Энергоатомиздат. Ленинград, 1983. 320 с.

146929. Левшиц В. М., Литвин Б. Ф. Приближенные вычисления и программирование на ЭВМ "Наири-2". Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977.

146930. Левшов Н.Н. Связь обеспечим. Знание. М., 1990. 48 с.

146932. Левятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин. Высш. школа. М., 1974. 295 с.

146933. Розділ 3. Елементи дипломатичного протоколу в історії України: [Історія дипломатичного етикету VI - друга пол. ХХ ст.]. . , . С. 29-43.

146934. Левятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин. Высш. школа. М., 1979. 303 с.

146935. Левятов Д.С., Соскин Г.Б. Расчеты и конструирование деталей машин. Высш. школа. М., 1985. 280 с.

146936. Легирование и обработка легких сплавов. Наука. М., 1981. 214 с.

146937. Легирование и свойства жаропрочных сплавов. Наука. Москва, 1971. 207 с.

146938. Легирование и термическая обработка титановых сплавов. ОНТИ. М., 1977. 400 с.

146939. Легирование и хрупкость стали. Ин-т проблем литья. К., 1971. 276 с .

146940. Розділ 7. Національні особливості спілкування: [Ділове спілкування]. . , . С. 89-106.

146941. Винокур Б. Б., Бейнисович Б. Н., Геллер А. Л., Натансон М. Э. Легирование машиностроительной стали. Металлургия. М., 1977. 199 с.

146942. Легирование полупроводников. Наука. М., 1982. 293 с.

146943. Розділ 2. Соцільно-психологічні особливості професійної діяльності психолога у спорті: [Зміст, структура та загальна характеристика професійної діяльності психолога]. . , . С. 30-78.

146944. Розділ 3.2. Критерії оцінки ефективності професійної діяльності психолога у спорті. . , . С. 90-98.

146945. Розділ 1. Вища освіта в Україні в умовах входження в загальноєвропейський освітній простір: [Болонський процес. Основні тенденції розвитку, концепція та якість сучасної вищої освіти в Україні]. . , . С. 8-25.

146946. Розділ 2. Сучасні підходи до цілей та структури дисципліни "Управлінський облік" у закладах вищої освіти: [Організація навчання управлінському обліку, сучасні цілі та завдання]. . , . С. 26-47.

146947. Розділ 4.1. Поняття, види та форми самостійної роботи студентів. . , . С. 75-80.

146948. Смирнов Л. С., Соловьев С. П., Стась В. Ф., Харченко В. А. Легирование полупроводников методом ядерных реакций. Наука. Новосибирск, 1981. 181 с.

146949. Розділ 8. Організація науково-дослідної роботи студентів: [У межах навчального процесу та у позаурочний час]. . , . С. 120-134.

146950. Прокошкин Д. А., Зудин И. Ф., Шарипкулов Р. С., Банных О. А. Легирование хромомарганцовистой нержавеющей стали. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1961. 76 с.

146951. Розділ 10.1. Види, форми контролю та функції перевірки результатів навчання. . , . С. 167-179.

146952. Легированные железные порошки из сырья Урала. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1983. 88 с.

146953. Легированные полупроводники. Наука. М., 1975. 140 с.

146954. Розділ 10.3. Сучасні підходи до оцінювання рівня навчальних досягнень: [Шкала оцінювання студентів за системою ECTS та 4-бальною системою]. . , . С. 189-193.

146955. Легированные полупроводниковые материалы. Наука. М., 1985. 264 с.

146956. Браун М. П., Винокур Б. Б., Черный В. Г. Легированные сплавы. Изд-во Акад. нвук УССР. Киев, 1963. 144 с.

146957. Легированные стали и сплавы. Ин-т проблем литья. Киев, 1975. 179 с.

146958. Гл.10.3. Знания, умения. способности и личностные качества преподавателя психологии. . , . С. 221-230.

146959. Легкие и жаропрочные сплавы и их обработка. Наука. М., 1986. 303 с.

146960. Гл. 9. Разработка учебного курса по психологии. . , . С. 181-212.

146961. "Ім'я моє після смерті буде щасливішим за мене": [Біографія російського письменника М.В. Гоголя]. . , . С. 20-28.

146962. Легкие сплавы. Изд-во АН СССР. Ин-т металлургии им. А.Байкова. М., 1958. 495 с.

146963. Гл. 7. Методы обучения психологии: [Словесные, наглядные, практические методы. Дистанционное обучение психологии]. . , . С. 146-163.

146964. Легкие сплавы и методы их обработки. Наука. М., 1968. 304 с.

146965. Дриц М. Е., Падежнова Е. М., Рохлин Л. Л. Легкие сплавы, содержащие литий. Наука. М., 1982. 143 с.

146966. Він міг розсмішити увесь світ: [Біографія Ч.С. Чапліна]. . , . С. 38-44.

146967. Легкий В.Н., Миценко И.Д., Галун Б.В. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров. Радио и связь. Том. отд-ние. Томск, 1990. 215 с.

146968. Легковой автомобиль - 2000 г.. Знание. М., 1988. 64 с.

146969. Легонин Н. Н. Алгоритмы идентификации динамических объектов с использованием функций Виленкина-Крестенсона. АН БССР, Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1988. 12 с.

146970. Черкес Р.Б. Рекламна стратегія банку як інструмент розширення спектра клієнтської бази та підтримки його іміджу. . , . С. 446-450.

146971. Гасанов Г.Б. Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній системі Азербайджану. . , . С. 451-456.

146972. Пасічник Ю.В. Роль наукових закладів у бюджетному менеджменті. . , . С. 457-461.

146973. Гл. 8. Проверка и оценка знаний по психологии: [Организация, виды и формы проверки знаний]. . , . С. 181-190.

146974. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Білик М.С. Структуризація економічного аналізу діяльності підприємства: управлінський підхід. . , . С. 466-472.

146975. Гл. 5.4. Основные тенденции развития психологии в мире и психологическое образование. . , . С. 99-104.

146976. Будівничий самостійної України : [Біографія С.В. Петлюри (1879-1926)]. . , . С. 65-78.

146977. Мінаков М. Відповідальність за відкритість: місія Кантівського товариства в Україні. . , . С. 3-13.

146978. Серретті М. Широта і обмеженість тренсцендентальної філософії Канта. . , . С. 14-39.

146979. Круглов О. Проблема істини: Кант і російська релігійна філософія. . , . С. 40-58.

146980. Поет на всі часи: [Біографія О.С. Пушкіна]. . , . С. 83-89.

146981. Козловський В. Кантові "паралогізми чистого розуму" в інтелектуальній атмосфері київської духовної академії (ХІХ - початок ХХ ст.). . , . С. 59-83.

146982. Коначова С. Інтерпретація Кантової теорії істини у трансцендентальному томізмі. . , . С. 84-93.

146983. Легостаев Г. С. Электросталь по заказу. Донбасс. Донецк, 1987. 66 с.

146984. Ледзинский В. С., Теличко А. А., Зверев А. В. Художественная ковка и литье Москвы. Машиностроение. М., 1989. 304 с.

146985. Ледков В.Г. Непрерывные травильные линии. Металлургиздат. М., 1961. 158 с.

146986. Ледли Р. С. Программирование и использование цифровых вычислительных машин. Мир. М., 1966. 644 с.

146987. Ледовский А.Н. Электрические машины с высококоэрцитивными постоянными магнитами. Энергоатомиздат. М., 1985. 168 с.

146988. Ледянкин Ю. Я. Единый технологический поток в организации вычислений-способ повышения производительности паралельных структур на процессорных элементах транспьютерного типа. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1989. 20 с.

146989. Леенсон И.А. Чет или нечет?. Химия. М., 1987. 176 с.

146990. Лежнева С. С., Булатова И. И. Сказка своими руками. Полымя. Минск, 1991. 63 с.

146992. Винников Н.П., Градченко А.И., Грищенко Э.И., Девин Л. Н. Лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов. Тэхника. К., 1988. 118 с.

146994. Бойко М. Оформлення трудових відносин між власником та керівником готелю: [Із зразком контракту]. . , . С. 17-28.

146995. Про оздоровлення та відпочинок дітей : Закон України від 4 вересня 2008 року №375-VI. . , . С. 47-61.

146996. Лезин Ю.С. Введение в теорию и технику радиотехнических систем. Радио и связь. М., 1986. 280 с.

146997. Лезин Ю.С. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов. Сов. радио. М., 1963. 319 с.

146998. Лой А. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб'єктивізму. . , . С. 94-114.

146999. Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи. . , . С. 115-130.

147000. Козловські П. Argumentum ethico-oeconomicum: аргумент на користь існування Бога з позиції етичної економіки. . , . С. 131-154.

147001. Байбуз А. Калькуляція витрат готелю: [Облік в туристистично-готельної галузі]. . , . С. 78-89.

147002. Лезин Ю. С. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов. Советское радио. М., 1969. 448 с.

147003. Лезнов С. И., Тайц А. А. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций. Высш. школа. М., 1980. 301 с.

147004. Шиян А. Феноменологічне розуміння істини та "критика чистого розуму": [Збіг та розбіжності між філософськими позиціями І.Канта і Є.Гусерля]. . , . С. 165-175.

147005. Григоренко Ю. Кризисное инвестирование. . , . С. 5-10.

147006. Лезнов С. И., Тайц А. А., Приклонский Е. Н. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций. Высшая школа. М., 1985. 288 с.

147007. Лезнов С. И., Фаерман А. Л., Махлина Л. Н. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. Энергоатомиздат. М., 1986. 152 с.

147008. Рыжикова Е. Внешнеэкономический контракт: виды, форма, содержание. . , . С. 12-17.

147009. Лезнов С.И., Фаерман А.Л. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. Энергия. М., 1979. 135 с.

147010. Юхно Е. SaaS: преимущества и недостатки: [Программное обеспечение бизнеса]. . , . С. 18-22.

147011. Лейбенгардт Г.И., Пеллинец В.С. Согласующие усилители пьезоэлектрических измерительных преобразователей. Ленингр. организация о-ва "Знание" РСФСР. Ленинград, 1971. 35 с.

147012. Лейбензон Л.С. Собрание трудов. Б.и.. М., 1953. 544 с.

147013. Засадний Б. Витрати для ефективного управління діяльністю підприємства: [Управлінський облік]. . , . С. 57-62.

147014. Лейбензон Л.С. Курс теории упругости. Гостехиздат. М., 1947. 464 с.

147015. Забута И. Курсовые разницы: [Влияние курсовых разниц на финансовые показатели в бухгалтерской отчетности]. . , . С. 63-69.

147016. Соломонов С. Компенсация при задержке выплаты зарплаты. . , . С. 83-89.

147017. Губа Є. Дотація для работодавця: [Умови та механізм надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць]. . , . С. 90-96.

147018. Губа Є. Дотація для створення приватного бізнесу: [Виплата допомоги по безробіттю. Одноразова допомога для організації підприємницької діяльності]. . , . С. 97-102.

147019. Лейбензон С. А., Трегубенко А. Ф. Производство стали методом электрошлакового переплава. Металлургиздат. М., 1962. 237 с.

147020. Лейбензон С. А. Электрошлаковый переплав и качество металла. Металлургия. М., 1965. 63 с.

147021. Мазур В., Скороход О. Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України. . , . С. 4-18.

147022. Лейбзон Я.И., Волков В.Г. Монтаж и эксплуатация индукторных муфт скольжения. Энергия. М., 1968. 113 с.

147023. Лейбзон Я.И., Милич М.Б. Регулируемые электроприводы переменного тока с индукторными муфтами скольжения. Энергия. М., 1965. 57 с.

147024. Лейбкинд Ю., Суворов Б. Метод сетевого планирования и управления. Экономика. М., 1965. 80 с.

147025. Сидорова А., Анісімова Г. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України. . , . С. 19-26.

147026. Воронін О., Пастух О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб'єктами ринку. . , . С. 27-38.

147027. Дяченко Ю. Про питання щодо співвідношення та обчислення фінансового реального секторів економіки. . , . С. 38-44.

147028. Юрчишин В. Аграрні революції в України у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність: [Аграрні революції в Україні у 1917 та 1991 рр.]. . , . С. 45-57.

147029. Воронін А., Вовк В. Сучасний погляд на кейнсіанську модель економічного циклу. . , . С. 58-64.

147030. Княждвірська К. Енергоресурси країн Африки в контексті запитів України: [Нафто- та газові родовища в країнах Африки. Їх використання розвинутими державами]. . , . С. 73-79.

147031. Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України. . , . С. 80-87.

147032. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

147033. Гриньков Д. Депозитные каникулы: [Финансовый кризис и депозиты украинского населения]. . , . С. 28-30.

147034. Соколова М. Наперед не закатывай: [Украинский рынок плодоовощных консервов]. . , . С. 78-79.

147035. Дикаленко М., Московчук Э. Поло винное: [Украинский рынок тихих виноградных вин]. . , . С. 80-82.

147036. Крапива С. Расслоение щита: [Украинский рекламный рынок]. . , . С. 83-85.

147037. Кутецкая Д. Доверие - золото: [Первичный рынок жилья в Украине]. . , . С. 86-88.

147038. Бек Ш. Стать жестьче: [Рынок строительных материалов в Украине. Изделия из оцинкованной стали]. . , . С. 89-90.

147039. Мортіков В. Фігура фрірайдера в сучасній економіці: [Аналіз феномену неплатника]. . , . С. 65-72.

147040. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2009. 158 с.

147041. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 245 с.

147042. Скляревский А.Н., Денисенко А.И. Синтез гидропривода нагружения полостных элементов внутренним давлением. . , . С. 84-87.

147043. Лейбович М. Х., Люханов Б. И. Автоматизация бобинорезательных станков. ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ. М., 1977. 32 с.

147044. Лейбфрид Г. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. Физматгиз. М., 1963. 312 с.

147045. Лейбфрид Г., Бройер Н. Точечные дефекты в маталлах. Мир. М., 1981. 439 с.

147046. Лейзеганг З. Электронная микроскопия. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 240 с.

147047. Лейзерзон М.С. Синтетическая слюда. Госэнергоиздат. М., 1962. 192 с.

147048. Лейзерович Г.Я., Чехова Е.Ф. Применение обжига в кипящем слое. ЦНИИИТЭИцветмет. М., 1974. 60 с.

147049. Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления и индукционные). Энергия. М., 1968. 328 с.

147050. Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления и их узлов. Госэнергоиздат. М., 1961. 113 с.

147051. Лейканд М.С. Конструкции индукционных вакуумных электропечей и их узлов. Госэнергоиздат. М., 1960. 96 с.

147052. Лейкин А. Е., Родин Б. И. Материаловедение. Высш. школа. М., 1971. 414 с.

147053. Лейкин А.С. Напряженность и выносливость деталей сложной конфигурации. Машиностроение. М., 1968. 371 с.

147054. Лейкин В. Е. Плавка стали в электропечах. Металлургиздат. Москва, 1946. 332 с., 1 л. черт. : ил., табл., схем., черт.

147055. Лейкин В. Е. Плавка стали в электропечах. Гос. Н-Т.Изд.Лит. по черн. и цветн. металлургии. М., 1951. 331 с.

147056. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2009. 56 с.

147057. Орлова Л. ОАО "Запорожсталь": Наши цели и достижения. Этап 2 - внедрение электронного архива и документооборота. . , . С. 46-49.

147058. Свістельник І.Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 70-х роках ХХ століття. . , . С. 3-6.

147059. Голінка І. Розвиток стандартизації на міжнародному, регіональному та національному рівнях. . , . С. 11-17.

147060. Бубела О. Рекомендовані комплекси вправ для формування постави в умовах школи та дому. . , . С. 19-25.

147061. Сергієнко Л.П. До проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Методи наукових досліджень у фізичній культурі": [Розподіл навчального часу за модулями і видами занять. Лекції, семінарські, практичні]. . , . С. 26-34.

147062. Бондар Л., Зелик А. Сертифікація системи управління якістю в лікувальних закладах. . , . С. 24-34.

147063. Огнистий А.В., Бірюков О.В. Самостійна робота як шлях мінімізації аудиторних занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі. . , . С. 38-42.

147064. Лейкин В. Е., Сахарук П. А. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Металлургиздат. М., 1960. 600 с.

147065. Ситніченко В. Стратегія розвитку машинобудування на основі системи збалансованих показників. . , . С. 39-44.

147066. Лейкин В. Е., Сахарук П. А. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Металлургиздат. М., 1953. 639 с.

147067. Мосійчук Л.В., Дзюбановський А.Б., Мельникович Б.І. Чинники формування студентської молоді стійких мотивів та звички до систематичних занять фізичним вихованням. . , . С. 46-47.

147068. Друзюк В., Федак О. Система управління якістю - інвестиція в майбутнє. . , . С. 51-54.

147069. Лейкин И. М., Чернашкин В. Г. Низколегированные строительные стали. Металлургиздат. М., 1952. 394 с.

147070. Лейкин И. М., Литвиненко Д. А., Рудченко А. В. Производство и свойства низколегированных сталей. Металлургия. М., 1972. 256 с.

147071. Ніколаєнко А. Стандарти IRIS: шляхом високої якості: [Упровадження стандарту IRIS в залізничній промисловості]. . , . С. 55-57.

147072. Лейкин И.Н. Рассеивание вентиляционных выбросов химических предприятий. Химия. М., 1982. 225 с.

147073. Лейкин Н. Н. Конструирование пластмассовых прессованных изделий. Машиностроение. М., 1964. 219 с.

147074. Мазур Г., Дюба Т. Харчові продукти: система управління безпечністю: [Стандартизація в харчовій промисловості]. . , . С. 58-60.

147076. Родак С.М. Проблеми діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у сучасних умовах: [Історія виникнення спортивних школ. Проблеми їх діяльності сьогодні, основні завдання діяльності]. . , . С. 3-7.

147077. Лейкин Н. Н. Конструирование прессформ для изделий. Машгиз. М., 1961. 167 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 16 сек.