Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

155235. Материалы для стекольных форм. НИИЛЕГМАШ. Москва, Б. г..

155236. Материалы для распредустройства с газовой изоляцией. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

155237. Материалы и конструкции. Б. и.. Запорожье, 1975. 6 л.

155238. Шумилин С. Жизнь и творчество академика Л. Д. Ландау (краткий очерк к 100-летию со дня рождения) : [биография и научная деятельность выдающегося физика Л. Д. Ландау]. . , . С. 24-26.

155239. Материалы и приборы радиоэлектроники. Днепропетровск. гос. ун-т. Днепропетровск, 1968. 165 с.

155240. Материалы и приборы радиоэлектроники. Днепропетровск. гос. ун-т. Днепропетровск, 1982. 180 с.

155241. Материалы и процессы космической технологии. Наука. Москва, 1980. 230 с.

155242. Материалы и способы упрочняющей обработки деталей тракторов. Машгиз. М., 1959. 60 с.

155243. Чечин А. А., Околелов Н. Н., Шумилин С. Э. Самолет-шпион U-2 : [военная авиация США]. . , . С. 57-64.

155244. Гриневич В. Нервные клетки не восстанавливаются: [нервные клетки человека, их строение, работа, преобразование. Нейрогенез]. . , . С. 75-78.

155245. Материалы и технология деталей энергооборудования. ЦНИИТмаш. Москва, 1989. 90 с.

155246. Материалы и элементы металлургических печей. Уральский университет. Свердловск, 1989. 303 с.

155247. Хогарт К., Дженкинс А., Патли Е. Материалы, используемые в полупроводниковых приборах. Мир. Москва, 1968. 349 с.

155248. Материалы наплавочные : методы анализа : ГОСТ 11930-0-79-ГОСТ 11930-13-79. Издательство стандартов. Москва, 1979. 56 с.

155249. Материалы по вопросам методики преподавания физики в высшей школе. Б. и.. Могилев, 1979. 66 с.

155250. Материалы по истории отечественной химии. Ак. наук СССР. Москва, 1954. 122 с.

155251. Материалы по истории отечественной химии. Б. и.. М., 1953. 319 с.

155252. Материалы по истории художественного конструирования. ВНИИТЭ. М., 1972. 162 с.

155253. Соболев Ю. Павел Мочалов. Жургазоб'единение. Москва, 1937. 180 с., 8 л. ил., портр. : ил., портр.

155254. Соболев Ю. М. С. Щепкин. Жургазоб'единение. Москва, 1933. 159 с. : 15 ил.

155255. Материалы по металлическим конструкциям. Стройиздат. Москва, 1965. 156 с.

155256. Материалы по металлическим конструкциям. Стройиздат. Москва, 1966. 215 с.

155257. Досить учитися! Пора на роботу! : [рейтинг ВНЗ України за оцінками їхніх випускників потенційними роботодавцями]. . , . С. 116-125.

155258. Освіта. Київська правда. К., 2009.

155259. Вакарчук І. Головне в освіті - її якість : [виступ Міністра освіти і науки України І.Вакарчука на засіданні КМУ з питань розвитку загальної середньої освіти]. . , . С. 3.

155260. Вакарчук І. Президентські реформи підтримано : [виступ Міністра освіти і науки України І.Вакарчука на зустрічі Президента України з ректорами 5 жовтня 2009 р.]. . , . С. 2.

155261. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

155262. Ющенко В. Випускники вищих шкіл мають бути освіченими, порядними людьми і патріотами України. . , . С. 1, 2.

155263. Вакарчук І. Пріоритетом діяльності Міністерства є і буде якість надання освітніх послуг. . , . С. 2, 3.

155264. Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління : [дослідження середовища Києво-Могилянської академії]. . , . С. 25-35.

155265. Геєць В., Гриценко А. Навігатор у блукаючому світі (роздуми над прочитаним): [розуміння найважливіших проблем сучасного світового економічного розвитку у книзі Г. Колодко "Світ у русі "]. . , . С. 4-18.

155266. Віткін Л.М. Використання інструментів управління проектами для ефективного впровадження системи якості ВНЗ : [етапи розроблення і впровадження системи якості]. . , . С. 35-42.

155267. Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи: [тернарний підхід до структуризації господарської системи на прикладі металургійного підприємства.]. . , . С. 19-27.

155268. Материалы по обобщению опыта исследования машин. Ижевск. механический ин-т. Ижевск, 1965. 76 с.

155269. Щербина О.В. Програми МВА при вищих навчальних закладах України. . , . С. 43-47.

155270. Каніщенко О.Л. Бізнес-освіта в Україні: нові тенденції та перспективи в перехідній економіці. . , . С. 47-55.

155271. Пилипенко О.С. Особливості стратегічного управління вищими навчальними закладами в сучасних умовах. . , . С. 59-64.

155272. Савченко О.І., Нестеренко Р.О. Роль вищих навчальних закладів у створенні інтелектуального капіталу України. . , . С. 65-72.

155273. Материалы по теории прокатки. Металлургиздат. Москва, 1948. 524 с. : ил., табл., диагр., номогр., схем., черт.

155274. Парнюк В. Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання: [досліджено розвиток ідеї прямого оподаткування витрат громадян на споживання у працях провідних іноземних економістів]. . , . С. 28-39.

155275. Головко Я.Д., Михайленко Ю.М. Співробітництво бізнес-освіти з бізнесом: погляд на проблему. . , . С. 82-87.

155276. Материалы по теории прокатки. Металлургиздат. Москва, 1960. 496 с.

155277. Мельник Т.С., Христофор О.В. Принципи стратегічного планування вищої освіти у контексті вимог сучасного бізнесу. . , . С. 88-95.

155278. Материалы по теории прокатки. Металлургиздат. Москва, 1960. 608 с.

155279. Хмелєвська Є. Академічна акредитація: польський досвід : [польська система забезпечення якості у вищій освіті]. . , . С. 130-140.

155281. Нетепчук В.В. Підходи до управління якістю освітніх послуг. . , . С. 151-158.

155282. Материалы радиоэлектроники. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. Москва, 1975. 214 с.

155283. Бойко М., Гопкало Л. Методичні аспекти удосконалення системи гарантування якості менеджмент-освіти у сфері туризму : [якісні та професійні характеристики працівника туристичної галузі. Методи забезпечення якості навчання]. . , . С. 193-204.

155284. Материалы радиоэлектроники. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. Москва, 1975. 143 с.

155285. Гарник Л.П. Сучасна наукова молодь: українські реалії на тлі зарубіжного досвіду : [проблеми молоді в науці. Заходи щодо збереження дієздатності науки у ВНЗ на основі зарубіжного досвіду]. . , . С. 229-236.

155286. Материалы радиоэлектроники. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. Москва, 1979(вып. дан. 1980). 209 с.

155287. Материалы радиоэлектроники. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. Москва, 1986. 159 с.

155288. Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпіричного дослідження. . , . С. 40-52.

155289. Материалы форм для стекла в Чехословакии. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 7 с.

155290. Клепко С.Ф. Роль бізнес-етики у формуванні соціальної відповідальності бізнесу : [бізнес-етика. Культурні передумови економічної і підприємницької етики]. . , . С. 279-291.

155291. Набока О.Г. Формування соціально-громадських цінностей студентів економічних спеціальностей. . , . С. 311-318.

155293. Савченко С.С. Берегиня сучасного історичного роману : [біографія і творчість української письменниці Р.Г.Іванченко]. . , . С. 69-74.

155294. Ермуратский П. В., Косякин А. А., Листвин В. С., Лычкина Г. П., Нетушил А. В. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники. Высш. школа. М., 1986. 247 с.

155296. Материалы электроизоляционные твердые. Методы электрических испытаний. Условия окружающей среды при нормализации, кондиционировании и испытании: ГОСТ 6433.1-71/СТ СЭВ 2121-80/, ГОСТ6433.2-71/СТ СЭВ 2411-80/, ГОСТ 6433.3-71/СТ СЭВ 3165-81/, ГОСТ 6433.. Издательство стандартов. Москва, 1983. 64 с.

155297. Мудрак Р. Чинники цінової динаміки на ринку м'яса та м'ясопродуктів. . , . С. 67-78.

155298. Материалы электронной техники. Наука. Новосибирск, 1983. 216 с.

155299. Харчук Т. В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки. . , . С. 12-16.

155300. Материалы электронной техники. Наука. Новосибирск, 1983. 192 с.

155301. Материалы электронной техники. МИЭТ. Москва, 1984. 131 с.

155302. 2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шара : [забруднювачі повітря та динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих, озоноруйнівних речовин по Запорізькій області у 2007 р.]. . , . С. 12-25.

155303. Материалы электронной техники. Изд-во ун-та. Днепропетровск, 1987. 96 с.

155304. Анисимов Г. Д., Вахламов И. А. Материальное стимулирование внедрения новой техники. Экономика. Москва, 1966. 183 с.

155305. Анвельт М. Ю., Герасимов В. Г., Данильченко В. П. Сборник задач по электротехнике и основам электроники [Текст]. Высш. школа. М., 1979. 253 с.

155306. Материальное стимулирование работников за создание, внедрение и освоение новой техники. Экономика. Москва, 1989. 78 с.

155307. 4. Водні ресурси : [водний фонд Запорізької області. Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин у водні об'єкти (2007 р.). Оцінка якості вод]. . , . С. 30-43.

155308. Герасимов В. Г. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Высш. школа. М., 1987. 286 с.

155309. Материально-техническое обеспечение строительства. Стройиздат. Москва, 1990. 286 с.

155310. Материально-техническое обеспечение строительства. Стройиздат. Москва, 1990. 281 с.

155311. Любенок Н. О. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання. . , . С. 33-38.

155312. Матиевский Д. Д. Рабочие процессы ДВС. Алтайский политехн. ин-т. Барнаул, 1983. 84 с.

155313. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2009. 52 с.

155314. 5. Збереження різноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду : [лісові ресурси Запорізької області (2007 рік). Динаміка площі лісових ділянок. Стан рекреаційних ресурсів]. . , . С. 44-62.

155315. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2009. 124с.

155316. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2009. 96 с.

155317. Матлин Г. М., Гохштейн А. Б., Кунахович Г. Д. Единая глубоководная система внутренних водных путей Европейской части СССР. Транспорт. Москва, 1971. 129 с.

155318. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2009. 60 с.

155319. Проектирование оптимальных систем производственной связи. Связь. Москва, 1973. 415 с.

155320. 6. Земельні ресурси і ґрунти : [деградація земель. Охорона земель в Запорізькій області. Структура земельних угідь регіону (2007 р.)]. . , . С. 63-71.

155321. Матлин Г. М. Производственная связь. Знание. Москва, 1974. 64 с.

155322. 7. Надра : [стан мінерально-сировинної бази у Запорізькій області (2007 рік). Використання мінерально-сировинної бази. Підземні води. Стан геологічного середовища]. . , . С. 71-78.

155323. 8. Відходи : [структура утворення та накопичення відходів. Поводження з відходами. Використання відходів у Запорізькій області. Місця видалення відходів (2007 р.)]. . , . С. 79-87.

155324. Гойко А. Ф., Скакун В. А., Сорокіна Л. В. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи. . , . С. 58-66.

155325. Основы теории цепей [Текст]. Энергия. М.-Л., 1965. 444 с.

155326. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

155327. Основы теории цепей. Энергия. М., 1975. 752 с.

155328. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 40 с.

155329. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей [Текст]. Энергоатомиздат. М., 1989. 527 с.

155330. Матлин Г. М. Эксплуатация производственной связи. Связь. Москва, 1976. 88 с.

155331. Живко М. О., Босак Х. З. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства. . , . С. 67-74.

155332. Костюк Р. В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах. . , . С. 79-84.

155333. 11. Енергетика : [споживання енергоресурсів по містах та районах Запорізької області у 2007 р. Використання основних видів енергетичних матеріалів. Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел]. . , . С. 96-105.

155334. 12. Транспорт : [пасажирообіг, вантажообіг, обсяги транспортних перевезень у Запорізькій області за 2007 р. Надзвичайні ситуації загальнодержавного значення]. . , . С. 106-109.

155335. 13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища : [екологічна політика в Запорізькому регіоні. Державний контроль. Рівень забруднення ресурсів у 2007 р.]. . , . С. 110-171.

155336. Матлин С. Источники питания радиоламп. ДОСААФ. Москва, 1956. 40 с.

155337. Матлин С. Л. Радио-схемы. Изд-во ДОСААФ. Москва, 1965. 64 с.

155338. Матов В. И., Белоусов Ю. А., Федосеев Е. П. Бортовые цифровые вычислительные машины и системы. Высш. школа. Москва, 1988. 216 с.

155339. Кошеленко В. О. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора. . , . С. 85-96.

155340. Матричные игры. Физматгиз. Москва, 1961. 280 с.

155341. Матросов В. М. К вопросу устойчивости гидроскопических систем. Казанский авиационный ин-т. Казань, 1959. 24 с.

155342. Кужільна Л. К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості. . , . С. 103-107.

155343. Матросов Г. А. Технико-экономическое содержание технологичности и стандартизации изделий. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1975. 47 с.

155344. Мельник О. Г. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій. . , . С. 108-115.

155345. Данилов Л. В., Матханов П. Н., Мерзлютин Ю. Б. Сборник задач по теории электрических цепей [Текст]. Высш. школа. М., 1980. 224 с.

155346. Матросов Н. И. Промышленный транспорт. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1971. 207 с.

155347. Мозенков О. В. Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн. . , . С. 116-123.

155348. Парій В. М. Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи. . , . С. 124-128.

155349. Motor news. Мотор Прес. К., 2009. 98 с.

155350. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2009. 40 с.

155351. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2009. 48 с.

155352. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2009. 55 с.

155353. Економіка України. Преса України. Київ, 2009. 96 с.

155354. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 40 с.

155355. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 68 с.

155356. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2009. 62 с.

155357. Как (журнал о графическом дизайне). "ДизайнДепо". М., 2009. 106 с.

155358. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2009. 72 с.

155359. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2009. 157 с.

155360. Різніченко Л. В., Хома О. С. Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємства. . , . С. 129-135.

155361. Наука и техника. Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ). Х., 2009. 98 с.

155362. Науковий світ. ВАК України. К., 2009. 32 с.

155363. Образотворче мистецтво. Національна спілка художників України. К., 2009. 160 с.

155364. Сметанюк О. А., Сочівець О. П. Етимологія категорії "ефективність управління організацією". . , . С. 136-140.

155365. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2009. 189 с.

155367. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2009. 56 с.

155369. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2009. 105 с.

155370. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2009. 116 с.

155371. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2009. 36 с.

155372. Матросов Ю. И., Литвиненко Д. А., Голованенко С. А. Сталь для магистральных газопроводов. Металлургия. М., 1989. 288 с.

155373. Матрусов И. С. Школа и охрана природы. Знание. Москва, 1976. 64 с.

155374. Харченко С. В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу піприємства. . , . С. 141-149.

155375. Матряшин Н. П., Макеева В. К. Математическое программирование. Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те. Харьков, 1974. 156 с.

155376. Матсон Э. А. Толстопленочные интегральные микросхемы. МРТИ. Минск, 1977. 31 с.

155377. Маттей Д. Л., Янг Л., Джонс Е. М. Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. Связь. Москва, 1972. 495 с.

155378. Цогла О. О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства. . , . С. 150-155.

155379. Маттис Д. К. Теория магнетизма. Введение в изучение кооперативных явлений. Мир. Москва, 1967. 407 с.

155380. Матузон М. И., Горлик Б. Л. Хозрасчет вспомогательных цехов. Экономика. Москва, 1968. 135 с.

155381. Матузон М. И. Экономические методы интенсификации деятельности НИИ и КБ машиностроения. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 175 с.

155382. Ярмолка В. М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії. . , . С. 156-161.

155383. Матусевич А. С. Композиционные материалы на металлической основе. Наука и техника. Минск, 1978. 216 с.

155384. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей: Нелинейные цепи. Высш. школа. Москва, 1977. 272 с.

155385. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Высш. школа. Москва, 1981. 333 с.

155386. Рожнятовська О. А. Фундатор вітчизняної психологічної науки : [до 110-річчя від дня народження Г. С. Костюка]. . , . С. 75-84.

155387. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей : нелинейные цепи. Высш. школа. Москва, 1986. 352 с.

155388. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей: линейные цепи. Высш. школа. Москва, 1990. 399 с.

155389. Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Трунова Т. Н., Смирнова А. Ю. Оценка и анализ неравномерности развития регионов Украины. . , . С. 162-167.

155390. Демченко Н. В. Роль экологической культуры в воспроизводстве общества и человека : [значение экологической культуры]. . , . С. 168-173.

155391. Матханов П. Н. Основы синтеза линейных электрических цепей : для радиотехнических и электротехнических специальностей вузов. Высш. школа. Москва, 1976. 208 с.

155392. Матханов П. Н., Гоголицын Л. З. Расчет, импульсных трансформаторов. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 109 с.

155393. Матханов П. Н. Синтез реактивных четырехполюсников по временным функциям. Энергия. Ленинград, 1970. 136 с.

155394. Толстов Ю. Г. Теория линейных электрических цепей [Текст]. Высш. школа. М., 1978. 279 с.

155395. Матье Ж.-П., Панико Р. Курс теоретических основ органической химии. Мир. Москва, 1975. 556 с.

155396. Матье Л. Сбережем Землю. Прогресс. М., 1985. 173 с.

155397. Толстов Ю. Г. Теория линейных электрических цепей [Текст]. Высш. школа. М., 1971. 296 с.

155398. Матюшин В. М. Зубодолбление. Машгиз. Москва, 1953. 183 с.

155399. Матюшин В. М. Зуборезные долбяки. Машгиз. Москва, 1948. 138 с. : табл., граф., черт.

155400. Дутка С. М. Сталий розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на порушених землях. . , . С. 174-183.

155401. Шебес М. Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. Высш. школа. М., 1982. 488 с.

155402. Шебес М. Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и задачах. Высш. школа. М., 1973. 656 с.

155403. Бек К. Шаблоны реализации корпоративных приложений. Вильямс. Москва, 2008. 176 с.

155404. Матюшков Л. П., Столяров К. Г. Представление символьной информации и интерфейсные возможности документально-фактографической системы на ПЭВМ. Ин-т технической кибернетики. Минск, 1988. 18 с.

155405. Базилюк А. В., Дугін І. М. Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем. . , . С. 184-192.

155406. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергоиздат. Ленинград, 1981. 533 с.

155407. Гринфилд Д., Шорт К. Фабрики разработки программ. Диалектика. Москва, 2007. 592 с.

155408. Маурах М. А., Митин Б. С. Жидкие тугоплавкие окислы. Металлургия. Москва, 1979. 287 с.

155409. Махалдиани В. В., Эджибия И. Ф., Леонидзе А. М. Двигатели внутреннего сгорания с автоматическим регулированием степени сжатия. Мецниереба. Тбилиси, 1973. 270 с.

155410. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергоиздат. Ленинград, 1981. 416 с.

155411. Маханько А. М. Контроль станочных и слесарных работ. Высш. школа. Москва, 1986. 271 с.

155412. Барановська І. В., Варварич Т. А. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи. . , . С. 193-199.

155413. Маханько М. Г. Газотурбинные системы двигателей с разделенным выпуском газов. Машиностроение. Москва, 1972. 120 с.

155414. Махеншалк Р. А. Достижения в области применения плавких металлов и создания новых материалов. ОНТИ ИПМ. К., 1977. 22 с.

155415. Белінська Я. В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні. . , . С. 200-208.

155416. Береславська О. І., Серебрянський Д. М. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України. . , . С. 209-214.

155417. Махин В. А., Аргир И. Х. Пособие для шофера второго класса. Гос. сельхозиздат. Москва, 1956. 479 с.

155418. Махлин М. Д. Занимательный аквариум. Пищевая промышленность. Москва, 1967. 304 с.

155419. Єрмошенко А. М. Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори. . , . С. 215-222.

155420. Махлин М. Д. По аллеям гидросада. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1984. 152 с.

155421. Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники [Текст]. Вища шк.. Львів, 1976. 504 с.

155422. Махлис Ф. А. Радиационная физика и химия полимеров. Атомиздат. Москва, 1972. 326 с.

155423. Махмудов М. Механическая обработка печатных плат. Радио и связь. Москва, 1986. 72 с.

155424. Маханов В. Д., Милохин Н. Т. Устройства частного и время-импульсного преобразования. Энергия. Москва, 1970. 128 с.

155425. Глаголев В. А. Разработка технической документации. Питер. Санкт-Петербург, 2008. 192 с.

155426. Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники [Текст]. Вища шк.. Львів, 1967. 571 с.

155427. Кириченко О. А., Мелесик С. В. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи. . , . С. 223-232.

155428. Бессонов Л. А., Галтеева В. И., Демидова И. Г. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Высш. школа. М., 1975. 487 с.

155429. Махнач В. И., Сафроненко В. А. Автоматизация проектирования технологии горячей вальцовки. Наука и техника. Минск, 1989. 104 с.

155430. Махнев В. М. Скоростное развертывание стали. Иркутское кн. изд-во. Иркутск, 1960. 175 с.

155431. Корнєва І. В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи. . , . С. 233-237.

155432. Рихтер Д., Назар К. Windows via C/C++. Русская редакция. М., 2009. 896 с.

155433. Сосєдова В. С. Державне фінансування діяльності громадських організацій в Україні. . , . С. 238-241.

155434. Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций. Наукова думка. Киев, 1976. 320 с.

155435. Олійничук О. І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств. . , . С. 242-249.

155436. Махненко В. И., Кравцов Т. Г. Тепловые процессы при механизированной наплавке деталей типа круговых цилиндров. Наук. думка. Киев, 1976. 159 с.

155437. Махнорылов В. П. Нормирование труда на производственном участке машиностроительного предприятия. Техніка. Киев, 1975. 184 с.

155438. Костяник Н. В. Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп'ютерних технологій. . , . С. 259-265.

155439. Матвійчук-Соскіна Н. О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем. . , . С. 266-272.

155440. Дерев'янкін Т. І. Відродження і спроби перебудови радянської економіки у післявоєнний період (1946-1991 рр.). . , . С. 3-14.

155441. Махнорылов В. П., Данюк В. М., Смолянинов В. М. Управление социалистическим промышленным предприятием. Техніка. К., 1983. 223 с.

155442. Кириченко О. А., Кудрицький В. Д. Сучасні теорії управління зовнішьою заборгованістю. . , . С. 15-27.

155443. Маховиков Б. С. Гидротурбинный привод горных машин. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1985. 208 с.

155444. Маховичный Н. Накопители энергии. Знание. Москва, 1980. 64 с.

155445. Махоня И. Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям. Машиностроение. Москва, 1984. 144 с.

155446. Засанська О. В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів. . , . С. 28-34.

155447. Махорин К. Е., Пикашов В. С., Кучин Г. П. Теплообмен в высокотемпературном кипящем слое. Наук. думка. Киев, 1981. 147 с.

155448. Махотин А. Н. Эксплуатация автомобиля ГАЗ-51А. Автотрансиздат. Москва, 1961. 54 с.

155449. Махутов Н. А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкций на прочность. Машиностроение. Москва, 1981. 272 с.

155450. Паливода К. В. Світова криза в інвестиційному секторі, її причини та механізми попередження. . , . С. 35-49.

155451. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 11 червня 2009 року, №1506-VI. . , . C. 17-22.

155452. Редькіна В. А. Сучасний потенціал україно-турецьких відносин у контексті реалізації геоекономічної стратегії України : [українсько-турецькі економічні відносини. Євроінтеграція]. . , . С. 50-57.

155453. Мягких І. М. Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні : [розвиток автомобільного транспорту в Україні. Вантажоперевезення]. . , . С. 71-76.

155454. Махутов Н. А. Сопротивление элементов конструкций хрупкому разрушению. Машиностроение. Москва, 1973. 201 с.

155455. Мацвейко А. Н. Коммерческая работа на речном транспорте. Транспорт. Москва, 1989. 222 с.

155456. Чихачова Ю. С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації. . , . С. 77-85.

155457. Мацевитый В. М. Покрытия для режущих инструментов. Вища школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те. Харьков, 1987. 127 с.

155458. Ареф'єв С. О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства. . , . С. 89-90.

155459. Мацевитый Ю. М., Кунеш Й. Гибридное моделирование тепловых процессов. Наукова думка. Киев, 1987. 265 с.

155460. Грод А. М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур. . , . С. 91-97.

155461. Мацевитый Ю. М., Цаканян О. С. Гибридные вычислительные системы для исследования физических полей. Наук. думка. Киев, 1983. 295 с.

155462. Мацевитый Ю. М., Лушпенко С. Ф. Идентификация теплофизических свойств твердых тел. Наук. думка. Киев, 1990. 213 с.

155463. Склярук А.В. Цінності сьогодення, або чим ми відрізняємося від наших батьків : [ціннісні орієнтації молоді Запорізької області]. . , . С. 3-7.

155464. Мацевитый Ю. М., Прокофьев В. Е. Моделирование нелинейных процессов в распределенных системах. Наук. думка. Киев, 1985. 304 с.

155465. Гуткевич С. О., Шаманська О. І. Управління економічними ресурсами підприємства. . , . С. 99-105.

155466. Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А. Моделирование теплового состояния элементов турбомашин. Наук. думка. Киев, 1979. 255 с.

155467. Мацевитый Ю. М. Электрическое моделирование нелинейных задач технической теплофизики. Наук. думка. Киев, 1977. 254 с.

155468. Зінченко О. А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання. . , . С. 106-111.

155469. Гусарова Ю.С. Особливості залежності від азартних ігор. . , . С. 52-62.

155470. Заїкіна Н.В. Житель інтернету - хто ти? : [залежність від інтернету і комп'ютерних ігор]. . , . С. 63-70.

155471. Мацейчик В. И., Ивахнин И. И., Асатурян А. Ш. Об устойчивости обсадных эксплуатационных колонн. Известия высших учебных заведений, нефть и газ. Москва, 1961. 24-29 с.

155472. Гришина А.М. Роль родини в попередженні комп'ютерної залежності в підлітковому віці. . , . С. 71-78.

155473. Мациевский А. Г., Эрлих Л. Б. Рационализация расчетов при конструировании станков. Машгиз. Москва, 1962. 128 с.

155474. Обласна програма підтримки молоді на 2009-2011 роки : затверджено Рішенням Запорізької обласної ради від 18.12.2008. . , . С. 79-104.

155475. Козик В. В., Політанська О. Л. Вплив амортизаційних відрахувань на інвестиційну ефективність продуктових інноваційних проектів машино- та приладобудування. . , . С. 112-119.

155476. Павленок П. Д., Куканова Е. В., Шаповалов В. К. Введение в специальность. Социальная работа. ФОРУМ: ИНФРА-М. М., 2007. 128 с.

155477. Мациевский А. Г., Эрлих Л. Б. Рационализация расчетов при конструировании стандартов. Машиностроение. Москва, 1971. 151 с.

155478. Лапин Н. И. Общая социология. Высш. школа. Москва, 2009. 452 с.

155479. Мігай Н. Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. . , . С. 121-128.

155480. Мацкевичюс И. С., Кальчинскас Г. Л. Управление затратами в АСУП. Финансы и статистика. Москва, 1989. 220 с.

155481. Мацкель С. С. Расчет элементов станций на ЭВМ. Транспорт. Москва, 1980. 177 с.

155482. Поліщук Т. В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні. . , . С. 129-137.

155483. Мацкерле Ю. Автомобиль сегодня и завтра. Машиностроение. М., 1980. 384 с.

155484. Мацкерле Ю. Автомобильные двигатели с воздушным охлаждением. Машгиз. Москва, 1959. 391 с.

155485. Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль. Машиностроение. М., 1987. 320 с.

155486. Прокопишин Л. М. Механізм формування та використання управлінського потенціалу на підприємствах машинобудування. . , . С. 138-145.

155487. Мацюцкий С. П. Заветные травы. Проминь. Днепропетровск, 1990. 254 с.

155488. Столяренко Л. Д. Основы психологии [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 696 с.

155489. Мачерет И. Г. Козловые краны и их применение. Машиностроение. Москва, 1965. 175 с.

155490. Мачикин В. И., Зборщик А. М., Складановский Е. Н. Повышение качества черных металлов. Техніка. Киев, 1981. 161 с.

155491. Руденко А. М. Психология социально-культурного сервиса и туризма. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 313 с.

155492. Мачинский В. И. Гимнастика, исправляющая осанку. Медгиз. Москва, 1960. 76 с.

155493. Сахарова Т. В., Порохня О. О. Дослідження рівня задоволення потреб споживачів у закладах громадського харчування (на прикладі їдалень закладів вищої освіти м. Києва). . , . С. 146-153.

155494. Мачинский Ю. А., Соколов А. А., Жураховский П. Н. Справочник по эксплуатации и ремонту шин на автотранспортных предприятиях. Тэхника. Киев, 1988. 86 с.

155495. Мачулин В. В., Пятибратов А. П. Эффективность систем обработки информации. Сов. радио. Москва, 1972. 280 с.

155496. Мачулка Г. А. Лазерная обработка стекла. Советское радио. Москва, 1979. 136 с.

155497. Мачулка Г. А. Лазеры в печати. Машиностроение. Москва, 1989. 221 с.

155498. Мачульский А. Н. Алмазные шлифовальные ленты на бесконечном металлическом основании. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. Москва, 1970. 33 с.

155499. Мачульский И. И., Алепин Е. А. Машины напольного безрельсового транспорта. Машиностроение. Москва, 1982. 232 с.

155500. Мачульский И. И., Капырина В. И., Алепин Е. А. Электропогрузчики. Транспорт. Москва, 1987. 238 с.

155501. Ульяницька О. В., Ярошенко Т. В. Особливості фінансування підприємництва бізнес-янголами : [розкрита роль приватних інвесторів (бізнес-янголів)]. . , . С. 154-160.

155502. Франчук В. І. Теоретичні засади корпоративної безпеки. . , . С. 161-167.

155503. Шапуров О. О. Методи досліджень виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 168-174.

155504. Машбиц Л. М. Зоны обслуживания систем спутниковой связи. Радио и связь. Москва, 1982. 169 с.

155505. Шарапа О. М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу : [маркетинг як соціальна складова діяльності підприємств]. . , . С. 175-183.

155506. Машбиц Л. М. Цифровая обработка сигналов в радиотелеграфной связи. Связь. Москва, 1974. 192 с.

155507. Карпенко Ю. М. Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами. . , . С. 184-191.

155508. Петраков А. В. Основы практической защиты информации [Текст]. Радио и связь. М., 1999. 368 с.

155509. Машевич З. А. Лабораторные работы по курсу "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент". Машгиз. М., 1958. 247 с.

155510. Машевич З. А. Лабораторные работы по курсу "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент". Машиностроение. Москва, 1967. 232 с.

155511. Фрир Джон Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров. Мир. М., 1990. 413 с.

155512. Машевич З. А. Технология локомобилестроения. Машгиз. Москва, 1953. 544 с.

155513. Губар О. В. Аналіз забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України. . , . С. 192-200.

155514. Адельсон-Вельский Г. М., Арлазаров В. Л., Битман А. Р. Машина играет в шахматы. Наука. М., 1983. 207 с.

155515. Аджиев В. Д., Васько А. А., Пилюгин В. В. Машинная геометрия и графика. Знание. Москва, 1990. 48 с.

155516. Переверзєва А. В. Індекс людського щастя - показник рівня реалізації людського потенціалу. . , . С. 201-207.

155517. Машинная графика и автоматизация проектирования в радиоэлектронике. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола; Челяб. област. правление НТО РЭС им. А. С. Попова. Челябинск, 1988. 88 с.

155518. Азаренкова Г. М. Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років. . , . С. 208-215.

155519. Патока В. В. Світлий геній українського слова : [біографія і творчість українського перекладача, письменника М. О. Лукаша]. . , . С. 101-110.

155520. Борейко В. І. Стабілізаційний фонд як засіб захисту економіки України. . , . С. 216-222.

155521. Бородавкин П. П., Львов В. А., Самсонова Э. Н. Машинная графика, компьютерная графика. ТПИ. Тула, 1989. 76 с.

155522. Ільєнко Р. В. Концептуальні засади податкового стимулювання розвитку виробничої сфери. . , . С. 223-228.

155523. Савченко С.С. Чарівник кольору : [біографія і творчість французького художника А. Матісса]. . , . С. 111-116.

155524. Макаровский Б. Н., Петрова Э. В., Каплан А. Б. Машинная обработка экономической информации на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1989. 287 с.

155525. Корнєєв М. В. Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії. . , . С. 229-236.

155526. Ларин А. Г., Томашевский Д. И., Шумков Ю. М., Эйдельнант В. М. Машинная оптимизация электронных узлов РЭА. Сов. радио. Москва, 1978. 192 с.

155527. Машинно-вентильные системы, коммутация коллекторных электрических машин. Куйбышев авиац. ин-т. Куйбышев, 1981. 118,5 с.

155528. Королюк Н. М. Людський капітал як об'єкт бухгалтерської методології. . , . С. 252-260.

155529. Машинное моделирование при исследовании материалов. Моделирование на ЭВМ дефектов кристаллической решетки. Мир. Москва, 1974. 414 с.

155530. Баженова Ю. В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики. . , . С. 261-266.

155531. Дубинянская Я. Виктор Цой: "Я хотел бы уснуть, но нет времени спать..." : [биография и творчество российского актера и певца В. Цоя]. . , . С. 5-29.

155532. Фиалков Д. Амедео Модильяни: не утоливший жажды : [биография и творческий путь итальянского художника Амедео Модильяни (1884-1920)]. . , . С. 31-51.

155533. Винниченко Т. Николай Гумилев: в глаза чудовищ : [биография и творческий путь русского поэта Н. Гумилева (1886-1921)]. . , . С. 53-67.

155534. Машинное моделирование роста зерен-11. Распределение зерен по размерам, топология и локальная динамика. Б. и.. Киев, 1985. 23 с.

155535. Машинное моделирование физических процессов в электротехнических устройствах. Наукова думка. Киев, 1988. 176 с.

155536. Литвицький В. Платіжний дисбаланс : [показники платіжного балансу України у січні 2009 р.]. . , . С. 3-12.

155537. Машинное моделирование электрических и электронных цепей. Наук. Думка. Киев, 1981. 222 с.

155538. Нідзельська І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні. . , . С. 12-18.

155539. Лис І. Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах світової фінансової кризи. . , . С. 19-25.

155540. Машинное проектирование, увязка и воспроизведение сложных деталей в авиастроении. Иркут. ПТИ. Иркутск, 1978. 257 с.

155541. Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. МИРЭА. Москва, 1978. 232 с.

155542. Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. МИРЭА. Москва, 1979. 240 с.

155543. Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. МИРЭА. Москва, 1981. 240 с.

155544. Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. МИРЭА. Москва, 1984. 237 с.

155545. Машинное проектирование электронных схем. Воронежский политехн. ин-т. Воронеж, 1974. 87 с.

155546. Петрик О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання. . , . С. 4-10.

155547. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2009 року. . , . С. 11.

155548. Машинное проектирование тиристорного преобразователя частоты. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

155549. Тридід О., Вовк В. Аналіз конкурентної позиції банків у сучасних умовах ведення банківського бізнесу. . , . С. 26-37.

155550. Лобозинська С. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України. . , . С. 38-43.

155551. Куклік К. Банки як учасники проектного фінансування. . , . С. 44-55.

155552. Иванченко Б. И., Каплан В. И., Цыреторов К. Б. Машинно-ориентированные методы расчета комбинированных двигателей. Машиностроение. Москва, 1978. 168 с.

155553. Кириченко О., Кім Ю. Законодавче забезпечення ефективного функціонування ринку капіталів в Україні. . , . С. 56-67.

155554. Уманцев Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці. . , . С. 68-81.

155555. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. Мир. Москва, 1975. 500 с.

155556. Комашко О., Баженова Ю. Моделювання очікувань інфляції в Україні. . , . С. 82-86.

155557. Лук'янов В. Платіжна система України: її складові та принципи формування. . , . С. 87-90.

155558. Машинные методы обнаружения закономерностей, анализа структур и проектирования. АН СССР, Ин-т математики. Новосибирск, 1982. 146 с.

155559. Міщенко В., Шульга С. Інституційні засади державної підтримки банківського сектору в період кризи. . , . С. 12-21.

155560. Машинные методы обработки информации для задач управления. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1986. 57 с.

155561. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму : Директива Європейського парламенту та ради 2005/60/ЄС 26 жовтня 2005 року (текст стосується ЄЕП). . , . С. 25-47.

155562. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. . , . С. 54-66.

155563. Дмитриев А. Н., Егупов Н. Д., Шестопалов А. М., Моисеев Ю. Г. Машинные методы расчета и проектирования систем электросвязи и управления. Радио и связь. Москва, 1990. 272 с.

155564. Вовчак О., Поляк Н. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України. . , . С. 22-25.

155565. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2009 року. . , . С. 27.

155566. Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків : Постанова Правління Національного банку України від 16 квітня 2009 р. № 225 : затверджено Постанова (див. анотацію). . , . С. 96-102.

155567. Циганов С., Яншина А. Актуальні проблеми синдикування позик за участі міжнародних фінансових організацій. . , . С. 28-32.

155568. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : затверджено Постановою Правління Національного банку України 30.04.2009 № 259. . , . С. 114-127.

155569. Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро. . , . С. 32-35.

155570. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

155571. Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи : затверджено Постановою Правління Національного банку України 30.04.2009 №262. . , . С. 129-136.

155572. Машинный анализ и моделирование электрических цепей. Наук. думка. Киев, 1978. 207 с.

155573. Барановський К. Круговая оборона - лучшее нападение : [рейдерство]. . , . С. 2-5.

155574. Носкова А. Как найти хорошую работу в Интернете?. . , . С. 6-11.

155575. Машинный перевод. Ин. лит.. Москва, 1957. 314 с.

155576. Кужилева О., Переясловская О. Украинская система бизнес-образования маркетологов. . , . С. 12-13.

155577. Домнин В. Как выбрать имя бизнесу? : [Создание брендов, торговых марок]. . , . С. 14-19.

155578. Пелихова А., Федоров К. Выставочный event : [организация и проведение выставок]. . , . С. 20-24.

155579. Машинный перевод и прикладная лингвистика. Моск. педагогический ин-т иностр. языков. Москва, 1967. 143 с.

155580. Машинный перевод и прикладная лингвистика. Моск. педагогический ин-т иностр. языков. Москва, 1969. 240 с.

155581. Машинный перевод и прикладная лингвистика. Моск. педагогический ин-т иностр. языков. Москва, 1969. 206 с.

155582. Коробова Т. Комплексные коммуникации в Интернете : [создание комплексных кампаний по продвижению компаний, бренда, товаров]. . , . С. 25-30.

155583. Тамберг В., Бадьин А. Стратегия PR. Формула корпоративного имиджа. . , . С. 31-36.

155584. Машиноведение. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1973. 209 с.

155585. Старков С. Психологические особенности личности и потребление : [психологическая проблема выбора товаров]. . , . С. 37-44.

155586. Парамонова Т. Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине. . , . С. 45-53.

155587. Изофатов Д. Развитие розничной торговой сети. . , . С. 54-59.

155588. Машиноведение. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1974. 220 с.

155589. Машиноведение. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1977. 176 с.

155590. Машиноведение. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1979. 120 с.

155591. Машиноведение. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1980. 123 с.

155592. Егорушкин В. Е., Колб В. Л., Степура М. А. Машиноведение. Изд-во М-во высшего, среднего спец. и проф. образования БССР. Минск, 1963. 554 с.

155593. НСМЕП: особливості розвитку на фоні фінанс. кризи. Підсумки роботи Нац. системи масових електронних платежів у першому півріччі 2009 р. в контексті діяльності банків України на ринку платіжних карток. . , . С. 40-41.

155594. Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання. . , . С. 42-45.

155595. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2010 році : Наказ МОН України від 26.06.09 № 570. . , . С. 3-4.

155596. Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Ураїні. . , . С. 47-51.

155597. Концепція тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів : Проект. . , . С. 5-28.

155598. Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків. . , . С. 54-60.

155599. Захарійченко Ю., Школьний О. Проект концепції проведення в Україні зовнішнього незалежного оцінювання з математики. . , . С. 29-43.

155600. Кравченко Т.В. Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини. . , . С. 32-42.

155601. Ринок державних цінних паперів України у червні 2009 року. . , . С. 69.

155602. Машиноведение и детали машин. Яросл. технол. ин-т. Ярославль, 1973. 103 с.

155603. Рудишин С.Д. Методологічна основа формування змісту професійного навчання й виховання студентів-екологів у вищій школі. . , . С. 47-55.

155604. Машиноведение и детали машин. Яросл. технол. ин-т. Ярославль, 1976. 103 с.

155605. Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2009 року. . , . С. 70-71.

155606. Демченко Н.І. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної культури сучасних фахівців технічного профілю. . , . С. 66-74.

155607. Машинный расчет и моделирование (симуляция) преобразовательных установок. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

155608. Таланова Ж.В. Реалізація компетентнісного підходу в докторській підготовці: європейський досвід. . , . С. 90-98.

155609. Литвицький В. Інфляційний детант: [експрес-аналіз інфляційного процесу в Україні. Цифри, діаграми.]. . , . С. 4-7.

155610. Шухгальетр Л. Я., Артоболевский И. И., Серенсен С. В. Машиностроение. Автоматическое управление машинами и системами машин. Радиотехника, электроника и электросвязь. Наука. Москва, 1970. 443 с.

155611. Полонська Т.К. Портфоліо як складова системи моніторингу освітніх досягнень учнів основної школи : [поняття моніторингу, освітнього моніторингу, портфоліо. Оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі]. . , . С. 99-110.

155612. Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні : [концепція формування рейтингів, схвалена вченою радою Інституту вищої освіти АПН України]. . , . С. 111-120.

155613. Машиностроение. Каунасский политехн. ин-т. Каунас, 1976. 93 с.

155614. Безлюдний О.І. Насильство над дитиною в сім'ї: теоретичні розвідки американських дослідників. . , . С. 121-130.

155615. Батковський В., Домрачев В. Політика процентних ставок центральних банків у кризових умовах: [ динаміка процентних ставок провідних центральних банків ]. . , . С. 14-16.

155616. Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській Республіці. . , . С. 131-141.

155617. Машиностроение. Б. и.. Вильнюс, 1986. 108 с.

155618. Машиностроение. Б. и.. Вильнюс, 1987. 108 с.

155619. Азаренкова Г., Головко О. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку. . , . С. 18-21.

155620. Машиностроение. Б. и.. Вильнюс, 1988. 100 с.

155621. Машиностроение. Ин-т техн. информ.. Киев, 1960. 116 с.

155622. Кулаковська О. Досвід оподаткування банків країн-членів ЄС та деякі проблемні питання оподаткування банків України: [особливості оподаткування, види податків у країнах ЄС і Україні]. . , . С. 22-25.

155623. Машиностроение. Каунас. политехн. ин-т им. А. Снечкуса. Вильнюс, 1989. 152 с.

155624. Пономарів О. Назви банків з погляду норм українського правопису: [Таблиця з існуючими назвами банків та виправленими автором назвами відповідно до норм українського правопису]. . , . С. 63-68.

155625. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1951. IV, 375 с.

155626. Орлова В., Чучук Ю. Проблеми оцінки фінансового стану банків: [бухгалтерський облік в банках]. . , . С. 26-28.

155627. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1978. 125,5 с.

155628. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1979. 122 с.

155629. Запоріжжя індустріальне: історія і сьогодення. Дике Поле. Запоріжжя, 2009. 368 с.

155630. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1980. 123 с.

155631. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1980. 109 с.

155632. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1981. 140 с.

155633. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 168 с.

155634. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1983. 133 с.

155635. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1984. 123 с.

155636. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1985. 138 с.

155637. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1987. 120 с.

155638. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 128 с.

155639. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 126 с.

155640. Машиностроение. Вышэйш. школа. Минск, 1990. 148 с.

155641. Аддеси В., Тилли Р. Реформы рынка труда как причина недавней "итальянской головоломки" : [изменения в итальянской экономике за последние два десятилетия]. . , . С. 5-22.

155642. Сахин А., Акди И. Конвергенция инфляционных индексов (на примере Турции). . , . С. 23-31.

155643. Адамык В., Савка А. Торговые механизмы влияния мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на трансформационные экономики. . , . С. 32-52.

155644. Машиностроение. Б. и.. Москва, 1983. 164 с.

155645. Машиностроение. Б. и.. Москва, 1984. 162 с.

155646. Машиностроение. Б. и.. Москва, 1985. 117 с.

155647. Машиностроение. Б. и.. Москва, 1985. 151 с.

155648. Иляш О. Отрицательные последствия международной миграции человеческих ресурсов при условии формирования в Украине зоны свободной торговли. . , . С. 53-63.

155649. Машиностроение. Моск.высш. техн. училище им. Н. Э. Баумана. Калужский филиал. Калуга, 1967. 213 с.

155650. Литовченко Б. Изменение парадигмы стратегического менеджмента в контексте экономики знаний. . , . С. 82-97.

155651. Машиностроение. Краснояр. политехн. ин-т. Красноярск, 1971. 180 с.

155652. Транскордонні перекази у І півріччі 2009 року: [статистичні дані щодо обсягів транскордонних переказів]. . , . С. 29-31

155653. Горобець В.М. "Це вікопомне склеювання знову в одне...". Зовнішньополітичні стимули та соціополітичні аванси для впровадження Гадяцької унії 1658 р. : [Гадяцька угода Війська Запорожского з Річчю Посполитою 1658 р]. . , . С. 48-66.

155654. Патрікац Л. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської освіти і науки в Україні. . , . С. 32-35.

155655. Кириленко О., Билоус И. Уникальная роль бюджетьа в решении проблемы бедности в Украине. . , . С. 98-114.

155656. Вінцковський Т.С., Музичко О.Є. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст. : [представник українського національного руху кінця ХІХ - початку ХХ ст. І.М.Луценко (1863-1919)]. . , . С. 94-106.

155657. Машиностроение. Краснояр. политехн. ин-т. Красноярск, 1972. 145 с.

155658. Ринок державних цінних паперів України у липні 2009 року. . , . С. 35-36.

155659. Машиностроение. Краснояр. политехн. ин-т. Красноярск, 1973. 113 с.

155660. Машиностроение. Краснояр. политехн. ин-т. Красноярск, 1975. 253 с.

155661. Машиностроение. Краснояр. политехн. ин-т. Красноярск, 1975. 216 с.

155662. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1954. 165 с.

155663. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1955. 157 с.

155664. Рибалко С., Смольникова С. Банківські приміщення на ринку комерційної нерухомості України: особливості оцінки до і під час кризи. . , . С. 37-39.

155665. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1957. 427 с.

155666. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1954. 191 с.

155667. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1955. 265 с.

155668. Машиностроение (экономика, организация и планирование производства). Машгиз. Москва, 1956. 117 с.

155669. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

155670. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1957. 298 с.

155671. Положення про ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти : Проект. . , . С. 1, 6.

155672. Машиностроение (экономика, организация и планирование производства). Машгиз. Москва, 1958. 110 с.

155673. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2009 року. . , . С. 45.

155674. Машиностроение. Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1963. 122 с.

155675. Страны, являющиеся наилучшими для ведения бизнеса : [статистические материалы]. . , . С. 115-118.

155676. Машиностроение. Машгиз, Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1962. 176 с.

155677. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2009 року. . , . С. 47.

155679. Машиностроение. Машгиз, Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1967. 375 с.

155680. Структура активів банків України за станом на 01.07.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

155681. Машиностроение. Машгиз, Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1969. 309 с.

155682. Машиностроение. Пермский политехнический ин-т. Пермь, 1970. 215 с.

155683. Машиностроение. Грузинский политехн. ин-т. Тбилиси, 1975. 232 с.

155684. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.07.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 54-59.

155685. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

155686. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.07.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 66-71.

155687. Божко О.І. Повстанська армія України (осінь 1918 р.): створення, організаційна структура, склад : [присвячено створеній під керівництвом більшовицького Всеукраїнського комітету (див. анотацію)]. . , . С. 107-129.

155688. Мярковський А. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи. . , . С. 3-18.

155689. Барановський О. Сутність і різновиди фінансових криз. . , . С. 19-32.

155690. Машиностроение. Дальневосточный политехн. ин-т им. В. В. Куйбышева. Владивосток, 1971. 70 с.

155691. Опарін В., Поляков М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв'язку України в умовах світової економічної кризи. . , . С. 33-39.

155692. Машиностроение. Изд-во стандартов. Москва, 1989. 429 с.

155693. Боголіб Т. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу. . , . С. 40-50.

155694. Машиностроение: точность и конструирование. СОГУ. Орджоникидзе, 1979. 155 с.

155695. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1948. VI, 712 с., 16 л. ил. : ил., табл., диагр., черт.

155696. Гайдуцький А. Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу. . , . С. 51-67.

155697. Боднар І. Наслідки фінансової глобалізації для України. . , . С. 68-75.

155698. Жибер Т. Удосконалення прцесу бюджетування в Україні. . , . С. 76-81.

155699. Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи. . , . С. 8-13.

155700. Ткаченко Н., Уманців Ю. Макроекономічні аспекти державних закупівель. . , . С. 82-88.

155701. Колосова В. Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні. . , . С. 89-101.

155702. Нідзельська І. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи. . , . С. 102-108.

155703. Волохов В. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності. . , . С. 109-117.

155704. Петрук О., Виговська Н. Модернізація системи господарського контролю в Україні. . , . С. 118-124.

155705. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1947. ХІІ, 544 с., 5 л. ил., 1 л. схем, 1 л. черт.

155706. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1949. VIII, 708 с., 4 л. ил, 1 л. схем, 1 л. черт. : ил.

155707. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1949. ХІІ, 716 с., 1 л. ил., 3 л. черт., 4 л. диагр.

155708. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1947. VIII, 712 с., 17 л. ил. : ил., табл., схем., черт.

155709. Филина Ф. Как повысить устойчивость и надежность бизнес-процессов: [опасности и риски предприятий при инвестировании]. . , . С. 5-7.

155710. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1949. VIII, 1071 с. : ил., табл., номогр., схем., черт.

155711. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1950. ХІІ, 1208 с. : ил., табл., схем., черт., номогр.

155712. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1949. ІХ, 1202 с. : ил., табл., номогр., схем., черт.

155714. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1946. VIII, 552 с., 6 л. черт., 1 л. схем. : ил., черт.

155715. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1948. VIII, 456 с., 1 л. схем., 4 л. черт. : ил.

155716. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1949. ХІІ, 732 с., 6 вкл. л. : ил., табл., диагр., черт.

155717. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1950. VIII, 804 с., 1л. табл., 2 л. схем. : граф.

155718. Бородачев Н. А., Безсонов Н. И., Глейзер Л. А., Городецкий И. Е. и др. Машиностроение. Машгиз. М., 1952. 804 с.

155719. Машиностроение и металлургия Кировского завода. Машиностроение. Ленинград, 1970. 528 с.

155720. Машиностроение и приборостроение. Изд-во АН СССР. Москва, 1958. 358 с.

155721. Машиностроение и технология химических производств. Вища школа. Киев, 1973. 176 с.

155722. Машиностроение, оборудование, ремонт и эксплуатация. СибТИ. Красноярск, 1975. 150 с.

155723. Хруцкий В. План действий по постановке внутрифирменного бюджетирования. . , . С. 8-11.

155724. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1948. VI, 403 с., 8 л. черт. : ил., табл., диагр., черт.

155725. Бармаков Б. Методические положения по функциональной диагностике организационных структур: [управление предприятиями]. . , . С. 12-19.

155726. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1970. 88 с.

155727. Коляда А. Маркетинг в условиях обвала рынков. . , . С. 20-27.

155728. Долгих В. Повышение объемов продаж компании в условиях кризиса. . , . С. 28-31.

155729. Паладій М. Державна система правової охорони інтелектуальної власності як складова інноваційної моделі розвитку суспільства. . , . С. 4-8.

155730. Цибенко Л. Зміни в законодавстві з питань інтелектуальної власності. . , . С. 9-23.

155731. Уразова Н. Гражданские войны в коллективе. . , . С. 41-43.

155732. Цейтлин Н. И., Цукерман Э. М. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1972. 210 с.

155733. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1975. 186 с.

155734. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1978. 263 с.

155735. Тарков А. Как уверенно контролировать эмоции в условиях жесткого прессинга, или тренинг разрешения конфликтов. . , . С. 44-47.

155736. Романчиков Б.Ф., Калмыкова Л.Н. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1980. 92 с.

155737. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1983. 133 с.

155738. Романчиков Б. Ф. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1983. 133 с.

155739. Романчиков Б. Ф. Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. Гидропривод. ВИНИТИ. Москва, 1988. 130 с.

155740. Богуш Д. Ментальное айкидо: стратегия конкуренции и антикризисный контроль: [конкурентная борьба на рынке]. . , . С. 2-4.

155741. Машиностроительный комплекс: Модернизация. Знание. Москва, 1989. 64 с.

155742. Машины вычислительные аналоговые и аналогоцифровые: ГОСТ 23335-78, ГОСТ 23336-78. Издательство стандартов. Москва, 1979. 12 с.

155743. Машины вычислительные, системы обработки и аппаратура передачи данных: ГОСТ 19767-74; ГОСТ 19769-74; ГОСТ 13052-74. Издательство стандартов. Москва, 1974. 43 с.

155744. Таранишин А. Битва титанов, или Логистика производителя против логистики ритейлера. . , . С. 8-12.

155745. Коваленко А. Логистика в продуктовом ритейле вчера, сегодня, завтра. . , . С. 20-23.

155746. Марченкова И. Эффективное прогнозирование спроса. . , . С. 28-33.

155747. Соколов А. Д., Петров Б. А., Татаркин В. А., Александрович И. Р. Машины для автоматизированного производства деталей из реактопластов. Машиностроение. Москва, 1990. 302 с.

155748. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія машинобудування" з напрямку 6.050502 - Інженерна механіка для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

155749. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Сучасна українська мова [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

155750. Машины для земляных работ. Атлас конструкций. Машгиз. Москва, 1959. 154 с.

155751. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з курсу ОТК, розділ "Одиночний коливальний контур" зі застосуванням прикладного пакету MathCAD. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

155752. Машины для земляных работ. Теория и расчет. Машгиз. Москва, 1959. 426 с.

155753. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Монтаж електрообладнання і електричних установок". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 46 с.

155754. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Монтаж електрообладнання і електричних установок" для студентів спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. С. 47-85

155755. Пронишин А. Подход Логической структуры - революционная технология развития бизнеса и решения бизнес-задач. . , . С. 34-39.

155756. Машины для инженерных расчетов. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1973. 210 с.

155757. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Розрахунок теплових режимів електричних апаратів. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

155758. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Практикум з домашнього читання. Francoise Sagan "Bonjour tristesse". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

155759. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Практикум з домашнього читання Somerset Maugham "Selected Stories ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

155760. Голоцван Л. Зонирование склада: [складское хозяйство, рабочее пространство складов]. . , . С. 46-49.

155761. Машины для испытаний подшипников качения и рабочих смазок. ОНТИ. Москва, 1962. 38 с.

155762. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" з напрямку 6.050502 - Інженерна механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 с.

155763. Геллер Л. М., Голубков В. С., Смушкович Б. Л. Машины для испытания материалов на трение и износ. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1974. 55 с.

155764. Машины для кислородной резки. Госхимиздат. Москва, 1953. 121 с.

155765. Антонов В. А., Белостоцкий М. Д., Берин В. Э., В, В.Денисенко и др. Машины для литья под давлением. Машиностроение. М., 1973. 288 с.

155766. Котлукова С. Аренда vs. аутсорсинг. Состояние рынка коммерческой недвижимости в России: [рынок недвижимости в России. Складское хозяйство]. . , . С. 50.

155767. НЕК "Укренерго" - національний оператор ОЕС України. . , . С. 6-9.

155768. Маевский В. Сокращение издержек посредством управления запасами в магазине и на складе. . , . С. 8-11.

155769. Мазуренко Т. Хочу на аутсорсинг!. . , . С. 12-15.

155770. Пронишин А. Новая ценность продаж. . , . С. 26-29.

155771. Зализенко И., Костюк М. Перспективы рынка логистической недвижимости. . , . С. 37-45.

155772. Васильев В. "Тюнинг" для склада: [складское хозяйство, управление складами]. . , . С. 46-49.

155773. Майоров К. И снова об альтернативной энергетике: [энергия ветра, солнца, биоэнергетика, геотермальная энергетика]. . , . С. 3-5.

155774. Коврига Т. Ветроэнергетика: преимущества и особенности. . , . С. 6-9.

155775. Фролов Н. Энергия ветра: день за днем - доступнее, надежнее, эффективнее. . , . С. 10-11.

155776. Бекларян А. Александр Юденко, ОАО "Квазар": "Мы искренне хотим развивать Украину!": [солнечная энергетика. Производство фотоэлектрических модулей и преобразователей]. . , . С. 12-15.

155777. Кравец П. Большая солнечная печь - место для уникальных экспериментов и промышленного производства:[солнечная энергетика. Большая солнечная печь - оптико-механический комплекс с АСУ]. . , . С. 20-21.

155778. Якубов А. Солнечные коллекторы - лучший способ экономии!: [альтернативная энергетика. Солнечная энергетика. Солнечные коллекторы]. . , . С. 22-24.

155779. Фрадкин В. Метан на дне океана как альтернативный энергоноситель:[альтернативная энергетика. Метан]. . , . С. 25-27.

155780. Белозерова Л. Водород против нефти - пока 0:1 состояние дел мирового лидера в области водородной энергетики: [водородная энергетика]. . , . С. 28-29.

155781. Майоров А. И., Решетов В. И., Левин Я. М. Машины для механизации работ в разливочных пролетах сталеплавильных цехов в СССР и за рубежом. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1975. 60 с.

155782. Белозерова Л. Будущее за водородной энергетикой: [альтернативная энергетика. Водородная энергетика]. . , . С. 30-31.

155783. Карп И., Никитин Е., Пьяных К., Зайвый А. Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и энергии в промышленности и коммунальной энергетике: [использование вторичных ресурсов и биогаза в промышленности]. . , . С. 16-25.

155784. Хвастухин Ю., Олабин В., Орлик В. Энергосберегающие технологии слоевой термообработки дисперсных материалов. . , . С. 42-50.

155785. Пикашов В. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации: [альтернативные виды топлива. Утилизация отходов]. . , . С. 51-57.

155786. Никитин Е. Системный подход к разработке энергоэффективных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов. . , . С. 89-97.

155787. Пятничко А., Крушневич Т. Производство биометана из биогаза: [технология использования возобновляемого сырья-биомассы. Переработка биомассы в биогаз]. . , . С. 109-112.

155788. ЦСКП - майданчик для діалогу між Україною та Росією:[українсько-російські відносини. Громадська українська організація "Центр соціально-консервативної політики"]. . , . С. 11-12.

155789. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технологія формоутворення художніх виробів" та виконання контрольних завдань. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 18 с.

155790. Бондаренко Р.І. Термінологічні й методологічні проблеми пам'яткоохоронної діяльності (архітектурний та містобудівний аспекти) : [класифікація пам'яток культури і містобудування]. . , . С. 175-184.

155791. Попович М. Про філософську культуру країни на ім'я "СРСР". . , . С. 5-15.

155792. Аляєв Г. Біля витоків радянської філософії. Богданов contra Ленін: наука проти віри?. . , . С. 40-52.

155793. Йолон П. Павло Копнін та українська філософська думка. . , . С. 53-70.

155794. Бистрицький Є. Метафізика пізнього радянського марксизму: філософська теорія та її втрати. . , . С. 71-89.

155795. Грабовський С. У пошуках істин: український неомарксизм 1960-1980-х. . , . С. 90-102.

155796. Мінаков М. Tenebrae seu lux ex oriente? Переоцінка радянської філософії в сучасній англо-американській історіографії. . , . С. 103-116.

155797. Козловський В. Імануїл Кант у "залізних обіймах" радянської філософії: декілька нотаток до нашої недавньої інтелектуальної історії. . , . С. 117-126.

155798. Столяр М. Ієрофанії часу в радянському хронотопі. . , . С. 127-139.

155799. Державний комітет статистики України Індекси цін : [Індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ)]. . , . С. 11.

155800. Полохало В. Щодо нового порядку присвоєння вчених звань : [аналіз Постанови КМУ від 27.12.2008 р. "Про затвердження порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"]. . , . С. 14.

155801. Найман Э. Индекс цен инвестиционных товаров (investment price index) - неоходимый объект воздействия монетарной политики центрального банка. . , . С. 16-23.

155802. Лекарь С., Лощинин М. Сопоставление рейтингов богатых персон со статистиками физических и юридических лиц Украины. . , . С. 24-35.

155803. Голян В. Інституціональне середовище водокористування в сучасних умовах. Проблеми реструктуризації та вдосконалення. . , . С. 36-39.

155804. Устенко О.Л. Экономика предприятия. МАУП. К., 2000. 44 с.

155805. Вакульчик О., Дубицький Д. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства. . , . С. 40-43.

155806. Волкова О. Удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок України. . , . С. 44-45.

155807. Бандур С. Пріоритети розвитку ринку праці Черкаської області до 2015 року. . , . С. 46-48.

155808. Дубинський І. Розвиток Інтернету в Україні відкриває нові можливості для маркетингових досліджень. . , . С. 11-13.

155809. Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки. . , . С. 14-20.

155810. Федорченко А. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах. . , . С. 24-29.

155811. Лилик І., Волянська О., Магдік М. Кейс завоювання сектору кредитування для малого та середнього бізнесу. . , . С. 39-41.

155812. Іванова Л. Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємства готельного господарства. . , . С. 50-56.

155813. Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг. . , . С. 57-59.

155814. Кручинецкий С. Практика разработки маркетинговой стратегии в кризисный период. . , . С. 2-7.

155815. Шрамко И. Сногсшибательное воровство : [криминальное мышление людей, работающих в торговле]. . , . С. 8-11.

155816. Давиденко А., Михно В. Ребрендинг? В кризис? - Я вам не верю! : [ребрендинг в период кризиса]. . , . С. 12-15.

155817. Кеворков В. Разработка нового товара или услуги: ошибки и риски. . , . С. 16-19.

155818. Коробова Т. Будущее корпоративных сайтов. . , . С. 20-24.

155819. Репьев А. Как рекламодателю получить эффективную рекламу?. . , . С. 32-41.

155820. Зюнькін А. Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. МАУП. К., 2003. 160 с.

155821. Луценко О. Из банок - в Банки? : [депозиты населения в отечественных банках]. . , . С. 42-45.

155822. Данишевская О. Подходы и принципы проведения маркетинговых исследований и Интернете. . , . С. 46-55.

155823. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. МАУП. К., 2004. 328 с.

155824. Грідчіна М. В., Захожай В. Б. Фінанси (теоретичні основи). МАУП. К., 2004. 312 с.

155825. Deutschland. . , 2009. 65 с.

155826. Deutschland. . , 2009. 65 с.

155827. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

155828. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

155829. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

155830. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2009. 158 с.

155831. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2009. 252 с.

155832. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2009. 254 c.

155833. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2009. 24 с.

155834. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2009. 80 с.

155835. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2009. 80 с.

155836. Мерцялова М. Н. Поэзия народного костюма. Молодая гвардия. Москва, 1988. 224 с.

155837. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2009. 99 с.

155838. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 48 с.

155839. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 48 с.

155841. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2009. 60 с.

155842. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2009. 56 с.

155843. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2009. 48 с.

155844. Вища школа. Знання. Київ, 2009. 128 с.

155845. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2009. 32 с.

155847. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2009. 175 с.

155848. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2009. 68 с.

155849. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2009. 88 с.

155850. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2009. 32 с.

155851. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2009. 159 с.

155852. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2009. 80 с.

155853. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2009. 63 с.

155854. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2009. 86 с.

155855. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2009. 64 с.

155856. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2009. 63 с.

155857. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2009. 52 с.

155859. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2009. 64 с.

155860. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

155861. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

155862. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2009. 110 с.

155863. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2009. 68 с.

155864. Поліграфія і видавнича справа. Українська академія друкарства. Львів, .

155865. Поліграфія і видавнича справа. Українська академія друкарства. Львів, 2009. 124 с.

155866. Відновлювана енергетика. ІВЕ НАН України. Київ, .

155867. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2009. 100 с.

155868. Кампус. Редактор М. Київ, .

155869. Кампус. ООО Издательский дом "Редактор М". К., 2009. 72 с.

155870. Методология и история психологии. Социальные науки. Москва, .

155871. Методология и история психологии. ООО "Исследовательская группа "Социальные науки"". Москва, 2008. 208 с.

155872. Технологические системы. Компания Индустриальные технологии. Киев, .

155873. Технологические системы. Индустриальные технологии. Киев, 2009. 78 с.

155874. Технологические системы. Индустриальные технологии. Киев, 2009. 92 с.

155875. Оборудование и инструмент для профессионалов.Серия Металлообработка. ЧФ "ЦентрИнформ". Харьков, .

155876. Оборудование и инструмент для профессионалов.Серія Металообробка. ЧФ "ЦентрИнформ". Харьков, 2008. 135 с.

155877. Богомолова Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации. Аспект Пресс. М., 2008. 191 с.

155878. Правовые и этические нормы в журналистике [Текст]. Аспект Пресс. М., 2009. 232 с.

155879. Вычуб Г. С., Иваницкий В. Л., Ищенко Н. В., Грибанова Л. В., Гринева И. Н. Проблематика СМИ [Текст]. Аспект Пресс. М., 2008. 316 с.

155880. Кочеткова А. В., Тарасов А. С. Современная пресс-служба. Эксмо. Москва, 2009. 272 с.

155881. Ворошилов В. В. Современная пресс-служба. КНОРУС. Москва, 2009. 224 с.

155882. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. Гревцов Паблишер. Минск, 2008. 384 с.

155883. Машины для переработки полимерных материалов. Машиностроение. М., 1964. 211 с.

155884. Машины для стыковой сварки стальных лент оплавлением. Б. и.. К., 1985. 2 с.

155885. Машины уборки и послеуборочной обработки урожая. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1972. 23 с.

155886. Машины уборки и послеуборочной обработки урожая. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1972. 19 с.

155887. Машины для уплотнения грунтов, дорожных оснований и покрытий [Текст]. ЦИНТИАМ. ЦБТИ. М., 1963. 88 с.

155888. Варганов С. А., Андреев Г. С., Марков П. И. Машины для уплотнения грунтов и дорожно-строительных материалов. Машиностроение. Москва, 1981. 240 с.

155889. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом. КНТ. К., 2007. 208 с.

155890. Артемов В. Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО. КНТ. К., 2007. 172 с.

155891. Курило В. І. Правові засади охоронної діяльності. Кондор. Київ, 2009. 182 с.

155892. Воробей О. В., Мельников І. М., Волошин О. Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 304 с.

155893. Машины и автоматизация кузнечно-штамповочного производства. Всесоюзный заочный машиностроительный институт. Москва, 1984. 159 с.

155894. Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Горбачевський В. Я., Сущенко В. Д. Оперативно-розшукова діяльність [Текст]. Правова єдність. К., 2009. 310 с.

155895. Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б., Керницька М. І., Живко М. О. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. Правова єдність. К., 2009. 544 с.

155896. Машины и автоматизация кузнечно-штамповочного производства. Всесоюзный заочный машиностроительный институт. Москва, 1986. 157 с.

155897. Организатору охраны [Текст]. КНТ: Скиф. К., 2008. 464 с.

155898. Дидоренко Э. А., Бараненко Б. И., Глазков В. А., Курочка Н. И., Силюков В. А., Цветков А. Г. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине [Текст]. Центр учебной литературы. К., 2007. 264 с.

155899. Старжинський В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України [Текст]. Бурун Книга. Харків, 2007. 112 с.

155900. Машины и автоматизация кузнечно-штамповочного производства. Всесоюзный заочный машиностроительный институт. М., 1988. 172 с.

155901. Цветков В. Л., Шевченко В. М., Шаматава Н. Е. Психология оперативно-розыскной деятельности [Текст]. ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. М., 2009. 255 с.

155902. Машины и автоматизация литейного производства. МВТУ. М., 1975. 161 с.

155903. Машины и агрегаты для производства труб и проката. ВНИИметмаш. Москва, 1978. 168 с.

155904. Машины и агрегаты металлургического производства. ВНИИметмаш. М., 1984. 187 с.

155905. Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Ільченко В. Л., Стельмахович І. В. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері приватизації (ст. ст. 223, 233, 234, 235 КК України) [Текст]. КНТ. К., 2007. 348 с.

155906. Погорська І., Лакішик Д. Стратегічний старт нової американської адміністрації: [зовнішня політика США. Нова стратегія національної безпеки]. . , . С. 13-16.

155907. Зленко А. Глобальним викликам - солідарна відповідальність: [глобалізація. Геополітика. Міжнародні відносини. Роль НАТО, ЄС]. . , . С. 17-18.

155908. Будько О. Україна під дугою свободи і процвітання: [міжнародні і економічні відносини України і Японії]. . , . С. 19-21.

155909. Давидчук С. Через усвідомлення історичної пам'яті. Новий етап розвитку українсько-ізраїльських відносин: [міжнародні і економічні відносини України і Ізраїлю]. . , . С. 22-25.

155910. Толстов С. НАТО - повернення до першооснов: [60 років утворення НАТО. Роль і місце НАТО в сучасному світі]. . , . С. 30-33.

155911. Чабала О. Хто збудує спільний Кавказький дім?: [система регіональної безпеки Південного Кавказу]. . , . С. 36-39.

155912. Гуменюк Б. Україна під уламками світової фінансової піраміди ( частина II). . , . С. 40-44.

155913. Наджос А. Етанол як стратегічна складова енергетичної політики США: [енергетика США. Альтернативні джерела енергії. Біопаливо. Етанол]. . , . С. 45-48.

155914. Чекаленко Л. На роздоріжжі відносин України - ЄС:[інтеграція України до ЄС]. . , . С. 49-52.

155915. Куропась І. Економічні союзи Європи і Америки. . , . С. 53-56.

155916. Yoshioka D. Statistical physics. An introduction. . , . 209 с.

155917. Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ: [принципи ефективної діяльності систем управління якістю]. . , . С. 3-9.

155918. Королько С., Шаповал В., Юзьків Я. Планування робіт з національної стандартизації. . , . С. 10-17.

155919. Величко О., Проненко С. Сучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML. . , . С. 18-23.

155920. US DOE Fundamentals Handbook. . , 1992. 82 c.

155921. US DOE Fundamentals Handbook. . , 1992. 80 c.

155922. US DOE Fundamentals Handbook. . , 1992. 138 c.

155923. Pottier N. Physique statistique hors d#equilibre.. Equation de Boltzmann, reponse lineaire (fr)(J. . , 1999-2000. 343 c.

155924. Пихтін Я., Левченко В., Іванисенко Л., Пасько В., Восковець Ю, Аналіз вимог національних стандартів до якості залізничних рейок та результатів досліджень їх експлуатаційної стійкості. . , . С. 24-30.

155925. O Connell J.P., Haile J.M. Thermodynamics Fundamentals for Applications. . , 2005. 654 c.

155926. Намаконов Б. Пропозиції щодо нормування екологічності технічних виробів. . , . С. 37-39.

155927. Nelson E. Dynamical theories of Brownian motion. . , . 114 с.

155928. Nayak C. Many-Body Physics. . , 1999. 348 с.

155929. Скрипчук П. Концепція сертифікації об'єктів навколишнього природного середовища і територіально-господарських систем стосовно екологічних вимог. . , . С. 41-51.

155930. Mirlin Statistics of energy levels and eigenfunctions in disordered systems. . , 2000. С. 259-382.

155931. Linder B. Thermodynamics and Introductory Statistical Mechanics. . , 2004. 209 с.

155932. Стригунова М., Торболова А., Царьов В. До питання про показники якості вищої освіти. . , . С. 62-66.

155933. Матвєєва Н. Якість готельних послуг на Волині. . , . С. 70-71.

155934. Lienhardt, Lienhardt A heat transfer textbook. . , 2003. 750 с.

155935. Lieb, Yngvason Physics and mathematics of the second law of thermodynamics. . , 1999. 96 с.

155936. Liboff R. Kinetic Theory.. Classical, Quantum, and Relativistic Descriptions. . , 1998. 571 с.

155937. Le Bellac M., Mortessagne F., Batrouni G.G. Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodyn. . , 2004. 616 с.

155938. Kaufman M. Principles of thermodynamics. . , 2002. 393 с.

155939. Jaynes E.T. Probability as logic. . , . 16 с.

155940. Jaynes E.T. Tutorial introduction to Bayesian methods. . , 1996. 19 с.

155941. Jaynes E.T. Probability theory - the logic of science. . , 1998. 592 с.

155942. Hinchin A. Matematicheskie osnovanija statisticheskoj mehaniki. . , 1941. 117 с.

155943. Gould H., Tobochnik J. Thermal and statistical physics. . , 2006. 403 с.

155944. Gorban A.N., Karlin I.V. Invariant manifolds for physical and chemical kinetics. . , . 495 с.

155945. Galperin Y., Feder J. Statistical physics. . , 2004. 181 с.

155946. Gallavotti Statistical mechanics. . , 1999. 349 с.

155947. Frenkel D. Notes on Statistical Thermodynamics. . , 2001. 64 с.

155948. Escobedo M., Mischler S., Valle M.A. Homogeneous Boltzmann equation in quantum relativistic kinetic theory. . , . 81 с.

155949. Cengel, Boles Thermodynamics. An engineering approach. . , . 963 с.

155950. Capek V., Sheehan D. Challenges to the Second Law of Thermodynamics. Theory and Experiment. . , . 347 с.

155951. Bricmont J. Probabilities in physics. . , 2001. 288 с.

155952. Benayoun L. Methodes geometriques pour systemes thermodynamiques. . , 1999. 240 с.

155953. Anderson G.M. Thermodynamics of Natural Systems. . , 2005. 648 с.

155954. Агеев Е. П. Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах. . , 2001. 136 с.

155955. Сумська А. Особливості авторського права на службовий твір : [майнові та немайнові права інтелектуальної власності на службові твори]. . , . С. 14-18.

155956. Іваненко П. Перехід до використання безпаперової інформаційної технології у процесах набуття прав на об'єкти промислової власності : [патентне право]. . , . С. 19-23.

155957. Колотілова Ю. Сучасні тенденції в патентуванні лікарських засобів, створених із застосуванням комбінаторних технологій. . , . С. 24-26.

155958. Шенкаренко О. Призначення залежних пунктів формули винаходу. . , . С. 36-38.

155959. Івченко В. В Україні немає інноваційного буму, бо наука й бізнес "говорять різними мовами" : [проблема існування "прірви" між винаходом та інноваційним продуктом в Україні]. . , . С. 42-43.

155960. Anisimov S., Khokhlov V. Instabilities in laser-matter interaction. . , 1995. 147 с.

155961. Ахиезер А. И., Пелетминский С. В. Методы статистической физики. . , 1977.

155962. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до контрольних та самостійних робот з дисциплини "Практика англійської мови" для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 "Переклад". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 с.

155963. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2009. 48 с.

155965. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 72 c.

155966. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009.

155967. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2009. 127 с.

155968. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2009. 64 с.

155969. Іноземні мови в навчальних закладах. "Педагогічна преса". К., 2009. 112 с.

155971. Історія. Філософія. Релігієзнавство.. "Антросвіт". К., 2009. 80 с.

155972. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2009. 66 с.

155974. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2009. 82 с.

155975. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2009. 52 с.

155976. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2009. 176 с.

155977. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2009. 239 с.

155978. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2009. 44 с.

155979. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2009. 22 с.

155980. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 63 с.

155981. Карбовский В.Ф., Нуждин И. А. Новый подход к инвестированию на рынке акций. Вершина. М., 2006. 224 с.

155982. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2009. 144 с.

155983. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

155984. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2009. 232 с.

155985. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2009. 48 с.

155986. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2009. 286 с.

155987. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2009. 59 с.

155988. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2009. 126 с.

155989. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. Техносфера. М., 2003. 320 с.

155990. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг. Инфра-М. М., 2006. 144 с.

155991. Вильямс Б. Новые Измерения в Биржевой Торговле. . , . 156 с.

155992. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Федеративная Книготорговая Компания. М., 1998. 352 с.

155993. Федоренко В. Г. , Денисенко М. П. , Руженський М. М. Підприємництво. МАУП. К., 2005. 280 с.

155994. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Юнити-Дана. М., 2004. 501 с.

155995. Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Подгорний О. О., Шутенко С. В., Тимченко Л. Л. Протидія злочинам, що вчиняються із використанням пластикових платіжних карток [Текст]. КНТ. К., 2007. 152 с.

155996. Молчанова Т. В., Некрасов В. А., Корсун С. І., Усатий Г. О. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт [Текст]. КНТ. К., 2007. 238 с.

155997. Зінь Е. А., Дука Н. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Кондор. Київ, 2009. 432 с.

155998. Ходжаян А. О. Політична економія. Кондор. Київ, 2009. 304 с.

155999. Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент. Кондор. Київ, 2009. 528 с.

156000. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій. Кондор. Київ, 2009. 680 с.

156001. [Часть] 1. Объекты индустриальной культуры. . , . С. 10-56.

156002. [Часть] 2. Объекты индустриальной культуры в ландшафте. . , . С. 56-120.

156003. 1.3. Екологічні катастрофи. . , . С. 24-31.

156004. Глава 4. Техноекологія: [основні техногенні забруднювачі і методи їх контролю: Енергетика. Промисловість. Сільсіке господарство. Транспорт. Військова діяльність]. . , . С. 176-253.

156005. Глава 6. Екологія людини: [здоров'я та його критерії. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров'я людини]. . , . С. 291-326.

156006. Глава 9. Наслідки екологічних катастроф: [природні екологічні катастрофи. Антропогенні екологічні катастрофи. Аварія на Чорнобильській АЕС]. . , . С. 376-381.

156007. Глава 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку. . , . С. 382-403.

156008. Тема 4. Національне господарство як об'єкт світової економічної системи. Міжнародна економічна інтеграція. . , . С. 98-121.

156009. 9.1. Регулювання міжнародної торгівлі. . , . С. 234-241

156010. 10.1. Регулювання валютно-кредитної політики країн. . , . С. 248-256.

156011. [Раздел] 6. Виды предпринимательской деятельности. . , . С. 15-17.

156012. [Раздел] 11. Предприятия как субъекты предпринимательской деятельности: общая характеристика и классификация. . , . С. 26-29.

156013. [Раздел] 98. Административно - правовая защита субъектов предпринимательской деятельности. . , . С. 221-224.

156014. Розділ II. Кримінальна відповідальність та її підстави. . , . С. 26-33.

156015. Розділ V. Поняття злочину. . , . С. 65-78.

156016. Розділ XX. Судимість. . , . С. 364-369.

156017. 6.1. Україна в Болонському процесі: [прблеми, ініціативи]. . , . С. 149-152.

156018. Розділ 1. Розвиток політичної системи України: [ефективність політичної системи. Модернізація виборчої системи. Демократизація партійної системи. Розвиток політичної участі]. . , . С. 7-34.

156019. Розділ 5. Зовнішня політика України: [європейська інтеграція. Євроатлантична інтеграція. Стратегічне партнерство Україна - США. Україна - РФ.Україна - Азійсько Тихоокеанський регіон]. . , . С. 123-146.

156020. Хоар Ч. Взаимодействующие последовательные процессы [Електронна книга]. Мир. Москва, 1989. 264 с.

156021. Рынок ценных бумаг. Финансы и статистика. М., 2006. 448 с.

156022. Соколова Е. С. Аудит. Московский международный институт эконометрики,. М., 2003. 97 с.

156023. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2009. 64 с.

156024. За рулем. За рулем. М., 2009. 310 с.

156025. За рулем. За рулем. М., 2009. 354 с.

156026. За рулем. За рулем. М., 2009. 302 с.

156027. Шеремет А.Д, Суйц В.П. Аудит. ИНФА. М., 2006. 448 с.

156028. Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита. КНОРУС. М., 2006. 296 с.

156029. Танков В.А. Основы аудита. Вопросы и ответы.. Юриспруденция. М., 2005. 72 с.

156030. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини. Кондор. Київ, 2009. 266 с.

156031. Бездітко Ю. М., Мануйленко О. О., Стасюк Г. А. Валютне регулювання. ОЛДІ-плюс. Херсон, 2009. 272 с.

156032. Воронова Л. К., Кучерявенко М. П., Пришва Н. Ю., Тарангул Л. Л., Бех Г. В. Фінансове право України. Правова єдність. Київ, 2009. 392 с.

156033. Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М. Ділове мовлення [Текст]. Кондор. К., 2009. 262 с.

156034. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права. Кондор. Київ, 2008. 477 с.

156035. Юрій С. І., Березюк Р. М., Сарай М. І., Буян І. В., Вербінський М. М. Економічна теорія: політична економія. Кондор. К., 2009. 604 с.

156036. Юрій М. Ф. Соціологія. Кондор. К., 2007. 288 с.

156038. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури [Текст]. Кондор. К., 2006. 264 с.

156039. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. Кондор. Київ, 2009. 636 с.

156040. Максимюк С. П. Педагогіка. Кондор. К., 2009. 670 с.

156041. Сморж Л. О. Естетика [Текст]. Кондор. К., 2009. 334 с.

156042. Предборський В. А., Гарін Б. Б., Кухаренко В. Д. Економічна теорія. Кондор. Київ, 2007. 492 с.

156043. Розділ 6.2. Суспільно - релігійні відносини:[релігія і держава. Релігія і політика. Забезпечення свободи совісті та віросповідання]. . , . С. 153-156.

156044. Раздел 2. Предпринимательское право Украины. . , . С. 58-79.

156045. Раздел 3. Предпринимательское законодательство Украины. . , . С. 58-79.

156046. Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности. . , . С. 94-126.

156047. Голос України. Київська правда. К., 2009.

156048. Раздел 10. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности. . , . С. 234-299.

156049. Глобальні виклики та нові стратегії для вітчизняних університетів : [проблема рейтингування університетів та питання їхнього розвитку в різних країнах світу (матеріали конференції університетів)]. . , . С. 25.

156050. Финансовый менеджмент: теория и практика. "Перспектива". М., 2003. 656 с.

156051. Раздел 14. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине. . , . С. 380-415

156052. Раздел 15. Правовое регулирование биржевой деятельности. . , . С. 416-432.

156053. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. "ТК Велби". М., 2002. 424 с.

156054. Раздел 16. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. . , . С. 433-457.

156055. 2. Розвиток транспортної логістики в Україні. . , . С. 75-156.

156056. Раздел 1. Предпринимательство и его виды. . , . С. 14-57.

156057. Раздел 7. Лицензирование предпринимательской деятельности. . , . С. 177-199.

156058. Раздел 8. Патентование предпринимательской деятельности. . , . С. 200-215.

156059. Раздел 12. Инвестирование предпринимательской деятельности. . , . С. 330-357.

156060. Раздел 17. Монополизм и конкуренция в предпринимательском праве. . , . С. 458-482.

156061. Фомин Н.Н. Радиоприемные устройства [Текст]. Радио и связь. М., 1996. 511с.

156062. Бригхем Ю, Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс [Електронна книга]. Экономическая школа. СПб., 1997. 497 с.

156063. Раздел 18. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. . , . С. 483-503.

156064. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право. Кондор. Київ, 2009. 446 с.

156065. Давыдов Ю. Т., Данич Ю. С., Жуковский А. П., Захаров Ю. С., Протопопов А. С., Цветнов В. В. Радиоприемные устройства. Высш. школа. М., 1989. 341 с.

156066. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Господарське право України. Кондор. Київ, 2009. 434 с.

156067. Туров В. Финансовый кризис: что делать?:[антикризисное управление]. . , . С. 2-6.

156068. Антонов-Антипов Ю. Н., Васильев В. П., Комаров И. В., Разевиг В. Д. Сборник задач и упражнений по курсу "Радиоприемные устройства" [Текст]. Радио и связь. М., 1984. 224 с.

156069. Иванов М. Мобилизационное управление: [управление предприятием в период кризиса; приказная система управления]. . , . С. 7-10.

156070. Прокофьев В. Г., Пахарьков Г. Н. Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура [Текст]. Радио и связь. М., 1988. 240 с.

156071. Солонінко К. С. Міжнародна економка. Кондор. Київ, 2008. 382 с.

156072. Мельник Л. Ю., Макаренко П. М., Економічна теорія - політекономічний контекст. Кондор. К., 2008. 524 с.

156073. Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы. . , . С. 11-14.

156074. Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г. М. Граматика української мови [Текст]. Кондор. К., 2008. 544 с.

156075. Ходус Р. Четырнадцать способов оптимизации проектных затрат. . , . С. 15-18.

156076. Дудин А. Управление дебиторской задолженностью и работа с долгами. . , . С. 19-21.

156077. Сазонов Д. М. Антенны и устройства СВЧ. Высш. школа. М., 1988. 432 с.

156078. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2009. 144 с.

156079. Уразова Н. Создание рабочей атмосферы в кризисных условиях. . , . С. 29-31.

156080. Соломанидина Т. Руководство для достижения готовности к переменам:[практические советы для достижения готовности к переменам]. . , . С. 32-37.

156081. Андриенко Е. Маркетинг выживания: [маркетинг в период экономического кризиса]. . , . С. 38-40.

156082. Рыбаков М. Продажи в условиях кризиса. . , . С. 41-42.

156083. Большаков А. Менеджеру, обдумывающему житье: [советы начинающим менеджерам]. . , . С. 43-47.

156084. Македонская Н. Пришло время антикризисного управления:[предприятия в период экономического кризиса]. . , . С. 2-5.

156085. Иванов М. Проектирование желаемого будущего: [стратегический менеджмент в организации]. . , . С. 6-9.

156086. Бригхем Ю, Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс [Електронна книга]. Экономическая школа. СПб., 1997. 669 с.

156087. Соломанидина Т. Модели позитивной и негативной реакции на перемены: [реакции личности на перемены. Столкновение с неразрешимыми ситуациями]. . , . С. 10-13.

156088. Био М. Вариационные принципы в теории теплообмена [Електронна книга]. Энергия. М., 1975. 209 с.

156089. Хруцкий В. Бюджетирование на нулевой основе: [финансы предприятий]. . , . С. 15-16.

156090. Тульчинский Г. Кризис как потенциал и ресурс PR. . , . С. 17-20.

156091. Журавлева Н.В. Финансы и кредит [Електронна книга]. «ЭКЗАМЕН». М., 2005. 160 с.

156092. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2009. 100 с.

156093. Економіка України. Преса України. Київ, 2009. 96 с.

156094. Данишевская О. Дорогу осилит идущий, или оправданы ли затраты в интернет во времена кризиса?. . , . С. 21-25.

156095. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2009. 192 с.

156096. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2009. 44 с.

156097. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2009. 90 с.

156098. Уразова Н. Процесс выбора и оценки поставщиков. . , . С. 26-31.

156099. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 64 с.

156100. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 64 с.

156101. Науковий світ. ВАК України. К., 2009. 24 с.

156102. Персонал. МАУП. Київ, 2009. 144 с.

156103. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2009. 168 с.

156105. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2009. 56 с.

156106. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2009. 52 с.

156107. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2009. 84 с.

156108. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2009. С. 515-731

156109. Сорокер Я. Українські теми у творчій спадщині Петра Чайковського. . , . С. 460-464.

156110. Беннетт Р. Коэффициенты расчета текучести кадров. . , . С. 32-35.

156111. Рыбаков М. Кризис и карьера: [компании в период экономического кризиса]. . , . С. 36-40.

156112. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2003. 48 с.

156113. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2003. 48 с.

156114. Туров В. Сколько денег вы не заработали: [управление предприятием]. . , . С. 41-43.

156115. Беликов О. Инвестирование в условиях кризиса. . , . С. 44-47.

156116. Заславський О., Кустовський С., Капітан О. Вплив температури осадження на формування структури вакуумних конденсатів хрому. . , . С. 307-310.

156117. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 58 с.

156118. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент [Електронна книга]. Финансы и статистика. М., 2004. 768 с.

156119. Розділ 1. Історичні передумови та причини українсько - російської війни 1658 - 1659 рр.: цивілізаційний аспект. . , . С. 27-155.

156120. Розділ 2. Етичне здійснення зовнішньоекономічної діяльності як фактор соціальної відповідальності міжнародних бізнес-менеджерів:[ділова етика. Правова, корпоративна, особистісна етика]. . , . С. 37-66.

156121. Розділ 3. Етика як умова ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності: [діловий етикет. Протокольні положення дотримання етику, правил формування іміджу]. . , . С. 67-78.

156122. Розділ 4. Національні особливості етики та етикету здійснення зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 79-101.

156123. Ронова Г.Н. Финансовый менеджмент [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 107 c.

156124. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 1999.

156125. Брускова Е. Мир без Улановой. . , . С. 13-21.

156126. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2000.

156127. Байрамова Л. Иван Крамской. . , . С. 98-115.

156128. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2000.

156129. Дмитриев В. Николай Ге. . , . С. 100-118.

156130. Розділ 2. Світло Лаврської науки і прсвітництва: [культурно - освітня місія Києво - Печерської лаври XVII - XVIII ст. Виникнення Києво - Могилянської академії. Ширення освіти на українських землях]. . , . С. 80-153.

156131. "Золотий вік" в історії Лаври: [історія Києво - Печерської лаври]. . , . С. 228-243.

156132. Настоятелі Києво - Печерської лаври. . , . С. 244-284.

156133. Розділ 1. Далека Монголія. Народження імперії XII - XIII ст. : [становлення Монгольської держави. Реформи Чингісхана]. . , . С. 10-26.

156134. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2000.

156135. Байрамова Л. Карл Брюллов. . , . С. 96-117.

156136. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2009. 46 с.

156137. Motor news. Мотор Прес. К., 2009. 106 с.

156138. Чернобыльский И. И., Бондарь А. Г., Гаевский Б. А. Машины и аппараты химических производств. Основы теории и расчета. Машгиз. Москва, 1959. 464 с.

156139. Чернобыльский И. И., Бондарь А. Г., Гаевский Б. А. Машины и аппараты химических производств. Основы теории и расчета. Машгиз. Москва, 1961. 490 с.

156140. Машины и механизмы для механизации тяжелых и трудоемких работ на металлургических предприятиях. Металлургия. Москва, 1982. 40 с.

156141. Соломонов С. А., Хабаров В. П., Малицкий Л. Я., Нуждин Н. М. Машины и механизмы для путевого хозяйства. Транспорт. Москва, 1984. 440 с.

156142. Якубовський М. Науково - інноваційне забезпечення модернізації української промисловості: [уасть української науки у процесах модернізації вітчизняної промисловості]. . , . С. 4-14.

156143. Машины и оборудование, выпускаемое предприятиями Главэнергостроймеханизации [Текст]. Информэнерго. М., 1978. 92 с.

156144. Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки: [структурна модель узгодження систем макро- та мікроекономічного прогнозу]. . , . С. 15-26.

156145. Boon, Yip Molecular hydrodynamics [Електронна книга]. . , 1991. 429 c.

156146. Сотник І. Про макроекономічні наслідки ресурсозбереження: [позитивні та негативні аспекти сучасних ресурсозберігаючих трансформацій української економічної системи]. . , . С. 27-35.

156147. Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу. . , . С. 41-53.

156148. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2009.

156149. Бурлай Т., Білоцерківець О. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів. . , . С. 62-68.

156150. Економіка України за січень-жовтень 2009 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6-7.

156151. Крисанов Д., Удова Л. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій: [підходи до формування кластерів в європейських країнах. Формування українських кластерів]. . , . С. 69-75.

156152. Буркинський Б., Котлубай О. Україна в СОТ: проблеми й перспективи розвитку вітчизняного судноплавства. . , . С. 76-87.

156153. Машины и оборудование, выпускаемое предприятиями Главэнергостроймеханизации [Текст]. Информэнерго. М., 1979. 64 с.

156154. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти. . , . С. 5-13.

156155. Андрущенко Т. Освіта України в системі цінностей "розколотого світу" : [характеристика духовних орієнтацій українського населення. Політична культура]. . , . С. 31-37.

156156. Великий Ю. Французский опыт сотрудничества государственных и частных секторов в сфере научно-технической модернизации промышленности. . , . С. 3-5.

156157. Радчук О. Дослідження можливих наслідків входження України до зони вільної торгівлі для агропромислового комплексу. . , . С. 5-8.

156158. Кириченко К. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи. . , . С. 9-12.

156159. Сікорський П., Горіна О. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів. . , . С. 49-55.

156160. Костерина Т.М. Банковское дело [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2005. 191 c.

156161. Матвеев В., Мазен Ахмед Ганем Аль-Суфи Маркетинг аэропортов и исследования потребителей авиатранспортной продукции. . , . С. 12-16.

156162. Романовська Ю., Романовський О., Степко М. До проблеми виховання інтелігентної та освіченої української нації. . , . С. 63-71.

156163. Молодиченко В. Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик. . , . С. 78-82.

156164. Ануфрієва Є., Кучерук Г. Аналіз методів технологічного оновлення авіатранспортних підприємств. . , . С. 17-19.

156165. Бойко А. Утвердження демократії: орієнтація на духовну культуру молоді. . , . С. 83-89.

156166. Тимошенко О. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій. . , . С. 90-97.

156167. Chandrasekhar S. Stochastic problems in Physics and Astronomy [Електронна книга]. . , 1943. 89 c.

156168. Тютюнник А.В. Бухгалтерский учет в банках [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2004. 101 c.

156169. Макаренко Є. Реалізація стратегії інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави. . , . С. 19-22.

156170. Машины и оборудование, выпускаемое предприятиями Главэнергостроймеханизации [Текст]. Информэнерго. М., 1979. 13 с.

156171. Щеголева Н.Г. Операции во внешней торговле и валютные операции банка [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2004. 101 с.

156172. Назаренко А. Теретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства". . , . С. 22-29.

156173. Чепмен С., Каулйнг Т. Математическая теори неоднородных газов [Електронна книга]. . , 1960. 511 с.

156174. Терепищий С. Філософсько-освітній зміст поняття "стандартизація вищої освіти". . , . С. 98-105.

156175. Машины и приборы для измерения механических величин. Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований приборостроения, средств автоматизац. Москва, 1973. 252 с.

156176. Машины и приборы для испытаний металлов. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1961. 132 с.

156177. Попович О., Матвеев В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств. . , . С. 29-31.

156178. Хабаров В.И., Попова Н.Ю. Банковский маркетинг [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия,. М., 2004. 165 с.

156179. Dalvit D.A.R., Frastai J., Lawrie I.D. Problems on statistical mechanics [Електронна книга]. . , 1999. 290 с.

156180. Машины и приборы для испытаний материалов. Металлургия. Москва, 1968. 288 с.

156181. Тарасюк Г. Проблема реалізації принципу єдиного громадянства в Україні: [конституційно-правовий статус людини і громадянина]. . , . С. 32-35.

156182. Левківський К., Панасевич Д. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці : [аналіз обсягів практичної підготовки студентів за рівнем "бакалавр"]. . , . С. 12-25.

156183. Dugdale J.S. Entropy and its Physical Meaning [Електронна книга]. . , . 193 с.

156184. Матвійчук Ю. Правові основи превентивної діяльності прокуратури: [діяльність органів прокуратури України визначаються законом]. . , . С. 36-37.

156185. Николаева Т.П. Финансы предприятий [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 158 с.

156186. Ричард Фейман Статическая механика [Електронна книга]. . , . 412 с.

156187. Машины и приборы для испытаний материалов. Металлургия. Москва, 1971. 229 с.

156188. Машины и приборы для испытания металлов и пластмасс. Машиностроение. Москва, 1965. 135 с.

156189. Портной М.А., Николаева Т.П., Рзаев А.М., Соколова И.Ю. Финансы и кредит [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 285 с.

156190. Машины и приборы для определения механических свойств материалов [Текст]. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1982. 107 с.

156191. Чорномаз О. Суб'єкти правовідносин у сфері пасажирських перевезень залізничним транспортом, їх взаємодія. . , . С. 38-39.

156192. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1984. 136 с.

156193. Ферцигер Дж., Капер Г. Математическая теория процессов переноса в газах [Електронна книга]. . , 1976. 555 с.

156194. Машины и приборы для определения механических свойств материалов [Текст]. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1978. 72 с.

156195. Финансы [Електронна книга]. Юрайт. М., 2003. 504 с.

156196. Буглов Е. Г., Филатов Э. Я., Гарф М. Э. Машины и приборы для программных испытаний на усталость. Наук. думка. Киев, 1970. 195 с.

156197. Энрико Ферми Термодинамика [Електронна книга]. . , . 162 с.

156198. Машины и процессы обработки материалов давлением. ТулПИ. Тула, 1988. 169 с.

156199. Гадолин В. Л., Дроздов Н. А., Иванов В. Н. Машины и стенды для испытания деталей. Машиностроение. М., 1979. 343 с.

156200. Машины и стенды для определения физико-механических свойств материалов. ФМИ. Львов, 1980. 75 с.

156201. Финансы [Електронна книга]. ТК Велби, Изд-во Проспект. М., 2007. 636 с.

156202. Машины и технология обработки металлов давлением. Лабораторные работы. Вища школа. К., 1987. 199 с.

156203. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз. Академвидав. Київ, 2007. 224 с.

156204. Ромат Е. В. Реклама [Текст]. Питер. СПб., 2008. 208 с.

156205. Богуслаев В. А., Бабенко О. Н., Олейник А. А., Павленко Д. В., Кореневский Е. Я. Прогнозирование частот собственных колебаний лопаток компрессора высоких форм при регулировании частоты основного тона. . , . С. 10-14.

156206. Смирнов Б. А., Тиньков А. М. Методы инженерной психологии [Текст]. Гуманитарный центр. Х., 2008. 528 с.

156207. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Центр учбової літератури. К., 2009. 208 с.

156208. Алексєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Бондаренко З. П., Братусь І. В. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. Центр навчальної літератури. Київ, 2008. 336 с.

156209. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Електронна книга]. Проспект. М., 2007. 1024 с.

156210. Ложкін Г. В., Комаровська В. Л, Воленюк Н. Ю. Економічна психологія. Професіонал. Київ, 2008. 464 с.

156211. Богданова І. М. Соціальна педагогіка. Знання. К., 2008. 343 с.

156212. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування. Професіонал. Київ, 2007. 464 с.

156213. Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" (8 липня 2009). . , . С. 98-104.

156214. Юрій М. Ф., Павлюк В. І. Політична антропологія. Дакор. К., 2008. 408 с.

156215. Мазін В.О. Індукторне гальмо для стендових іспитів теплових двигунів: метод теплового розрахунку. . , . С. 25-27.

156216. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. Професіонал. Київ, 2009. 240 с.

156217. Головатий М. Ф. Політична психологія. Центр навч. літератури. К., 2009. 400 с.

156218. Пономарев С. А. Час Самайна [Текст]. Книжный Клуб "Клуб Семейного досуга. Х., 2007. 400 с.

156219. Евсеев Ю. И. Физическая культура. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 378 с.

156220. Грейнджер Э. Секрет миссис Смитон. Книжный Клуб "Клуб Семейного досуга. Харьков, 2006. 351 с.

156221. Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 81 с.

156222. Ferziger J.H., Kaper H.G. Mathematical theory of transport processes in gases [Електронна книга]. . , 1972. 568 c.

156223. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча програма і методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни "Зварювальні матеріали" для студентів напрямку підготовки 7.050504 "Зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

156224. Сафон Карлос Р. Тінь вітру [Текст]. Книжный Клуб "Клуб Семейного досуга. Х., 2007. 477 с.

156225. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Дослідження впливу вуглецю на зносостійкість залізовуглецевих сплавів у різному структурному стані". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

156226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи "Фізико-металургічні процеси при дуговому зварюванні" з курсу "Фізичні і металургійні процеси при зварюванні" для магістрів спеціальності 8.092301 "Технологія та устаткування зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 6 с.

156227. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занятть з дисципліни "Стрільба і управління вогнем". "Особливості ураження цілі снарядами з дистанційним підривником" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 31 с.

156228. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Порівняльне дослідження міцності зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" із дисципліни "Розрахунок зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 10 с.

156229. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Дослідження стандартизованого методу випробувань металевих матеріалів на зношування закріпленим абразивом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

156230. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Визначення оптимальної температури нагрівання під гартування сталі заданого хімічного складу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 6 с.

156231. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Філософія" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей ЗНТУ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 106 с.

156232. Макдональд Г. Карнавал Флетча. Сознавайтесь, Флетч! Флетч. АСТ-ПРЕСС-ВБА. Москва, 1993. 536 с.

156233. Машины и технология обработки металлов давлением. Омский политехн. ин-т. Омск, 1975. 176 с.

156234. Машины и технология обработки металлов давлением. Моск. высш. техн. училище. Москва, 1951. 162 с.

156235. Машины и технология обработки металлов давлением. Машгиз. Москва, 1960. 248 с.

156236. Кубіч В.І., Івщенко Л.Й. До питань фізичного моделювання роботи трибоз'єднання "шийка-покриття-вкладиш". . , . С. 32-35.

156237. Машины и технология обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1964. 222 с.

156238. Машины и технология обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1967. 296 с.

156239. Машины и технология обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1969. 279 с.

156240. Машины и технология обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1973. 303 с.

156241. Машины и технология обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1976. 92 с.

156242. Машины и технология обработки металлов давлением. МВТУ. Москва, 1978. 144 с.

156243. Машины и технология обработки металлов давлением. Западно-Сибирское кн. изд-во. Омск, 1965. 115 с.

156244. Машины и технология обработки металлов давлением. Западно-Сибирское кн. изд-во. Омск, 1967. 158 с.

156245. Машины и технология обработки металлов давлением и литейное производство. Западно-Сибирское кн. изд-во. Омск, 1971. 248 с.

156246. Погосов В.В., Вакула П.В. Работа выхода электронов из деформированных металлов. . , . С. 58-60.

156247. Машины и технология обработки металлов давлением и некоторые вопросы получения машиностроительных материалов. Омский политехн. ин-т. Омск, 1973. 221 с.

156248. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2001. 288 с.

156249. Машины и технология переработки полимеров. Ленингр. технологический ин-т. Ленинград, 1967. 261 с.

156250. Машины и технология переработки полимеров. Ленингр. технологический ин-т. Ленинград, 1967. 186 с.

156251. Машины и установки для мелиоративных работ. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1972. 19 с.

156252. Васильков А. А. Теория и методика спорта. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 379 с.

156253. Бестужева-Лада С. С печалью не прощаются : [биография и творчество французской писательницы Франсуазы Саган]. . , . С. 37-43.

156254. Машины кузнечно-прессовые. Технические требования на изготовление для поставок на экспорт. ОНТИ. Воронеж, 1982. 92 с.

156255. Чайлд Л. Ловушка [Текст]. Єксмо: Домино. М.; СПб., 2008. 512 с.

156256. Івщенко Л.Й., Циганов В.В., Лоскутов С.В., Сейдаметов С.В. Вплив тривимірного навантаження на енергетичний стан поверхневого шару деталей ГТД. . , . С. 61-65.

156257. Гамильтон Д. Несущие грозу. Разрушители. Проф-Пресс. Ростов н/Д, 1995. 416 с.

156258. Машины литейные формовочные пневматические встряхивающие типа 1: ГОСТ 7020-62 в экспортном исполнении. МРТУ2-043-6-65. НИИЛИТМАШ. Межресп. техн. условия на продукцию машиностроения. Москва, 1965. 14 с.

156259. Успенская Т. Л. Я вышла замуж в Америку [Текст]. АСТ: Астрель: Транзиткнига. М., 2005. 525 с.

156260. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф. Финишные технологии обработки деталей ГТД. . , . С. 71-78.

156261. Литвинов С. В., Литвинова А. В. Пока ангелы спят. ЭКСМО-ПРЕСС. Москва, 2001. 448 с.

156262. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2009. 57 с.

156263. Чигиринский В. В., Бень А. Н. Разработка математической модели выдавливания плоской заготовки в конической матрице. . , . С. 79-82.

156264. Машины напольного транспорта, лифты и подъемники, кабельные краны, подвесные канатные дороги. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. Москва, 1969. 98 с.

156265. Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В., Старіков І. М. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Професіонал. К., 2009. 208 с.

156266. Ингерлейб М. Б. Анатомия физических упражнений. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 187 с.

156267. Кресанов Ю.С., Качан А.Я., Богуслаев А.В., Войтенко А.А. Изготовление точных шестигранных профилей из титановых сплавов. . , . С. 83-89.

156268. Матвеєв М. Е., Дідович І. І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Професіонал. Київ, 2008. 192 с.

156269. Егорова О. Лекарство от любви - любовь. АСТ: Транзиткнига. Москва, 2006. 315 с.

156270. Кальныш Р. Определение внешней характеристики автономной ВЭУ при регулировании выводом ротора из-под ветра: [развитие малой ветроэнергетики]. . , . С. 49-57.

156271. Машины напольного транспорта, лифты и подъемники, кабельные краны, подвесные канатные дороги. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. Москва, 1969. 131 с.

156272. Машины напольного транспорта, погрузочно-разгрузочные машины и вспомогательное складское оборудование. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1970. 140 с.

156273. Лукьяненко С. Императоры иллюзий. Русич. Смоленск, 1997. 358 с.

156274. Машины непрерывного транспорта. Машиностроение. Москва, 1969. 720 с.

156275. Машины непрерывного транспорта. НИИИнформтяжмаш. Москва, 1970. 319 с.

156276. Аничкова М. Переводчица. АСТ: Олимп. М., 2002. 317 с.

156277. Хайлов К. И., Цоглин А. Н., Романов Ю. В., Раковщик А. Н. Машины непрерывного транспорта К3-67. НИИИнформтяжмаш. Москва, 1968. 252 с.

156278. Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Кутайні З., Кіро О. С. Міжнародні організації [Текст]. Центр навч. літератури. К., 2007. 440 с.

156279. Андреев О. Россия: вокзал. АСТ: Олимп. М., 2001. 397 с.

156280. Беспалов Н. А., Богомольный И. Н., Комиссаров Е. И. Машины, оборудование и механизмы для дорожного строительства. Будівельник. Київ, 1972. 276 с.

156281. Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. Цифрова схемотехніка [Текст]. Новий Світ-2000. Львів, 2009. 736 с.

156282. Машины, приборы, стенды, технологическое оборудование. Машиностроение. Москва, 1976. 80 с.

156283. Машины., приборы,. стенды,. технологическое оборудование. МВТУ им. Баумана. Москва, 1980. 92 с.

156285. Машины., приборы,. стенды,. технологическое оборудование. МВТУ им. Баумана. Москва, 1982. 64 с.

156286. Машины., приборы,. стенды,. технологическое оборудование. МВТУ им. Баумана. М., 1984. 80 с.

156287. Машины, приборы, стенды, технологическое оборудование. МВТУ им. Баумана. Москва, 1986. 52 с.

156288. Машины, приборы, стенды, технологическое оборудование. МВТУ им. Баумана. Москва, 1988. 52 с.

156290. Машины ручные пневматические. Двигатели ротационные. Двигатели турбинные. МН4696-63-МН4699-63. Изд-во стандартов. М., 1963. 15 с.

156291. Машины рядом с животными. Знание. Москва, 1981. 48 с.

156292. Мировая политика и международные отношения [Текст]. Питер. СПб., 2007. 448 с.

156293. Андрусенко С. І., Білецький В. О., Бортницький П. І., Бугайчук О. С., Клименко Ю. М. Технологічне проектування автотранспортних підприємств [Текст]. Каравела. К., 2009. 368 с.

156294. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82с.

156295. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст]. Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. К., 2009. 964 с.

156296. Середа Е. Перетянули: [структура укрепления рынка мебельного сервиса]. . , . С. 76-77.

156297. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст]. Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. К., 2009. 624 с.

156298. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1989. 226 с.

156299. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1989. 227-428 с.

156300. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1989. 429-667 с.

156301. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1989. 216 с.

156302. Любич А. Индекс растет вместе с объемом сделок: [к итогам торгов ПФТС в сентябре]. . , . С. 24-35.

156303. Круш П. Антикризова політика національних держав: загальне і особливе. . , . С. 36-40.

156304. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 167 с.

156305. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 130 с.

156306. Любич А. Позитивных сигналов маловато: [к итогам торгов ПФТС в августе]. . , . С. 28-36.

156307. Левченко О., Левчук В. Нормування та контроль електромагнітних випромінювань при зварюванні. . , . С. 50-56.

156308. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп'ютерна графіка. ОЛДІ-плюс. Херсон, 2008. 584 с.

156309. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 224 с.

156310. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 242 с.

156311. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 246-557 с.

156312. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 559-753 с.

156313. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 263 с.

156314. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства. Просвещение. М., 1977. 188 с.

156315. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 182 с.

156316. Машины электрические. ВНИИстандартэлектро. Москва, 1990. 246 с.

156317. Перелік нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку в банках України. . , . С. 7.

156318. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну. Кондор. Київ, 2007. 492 с.

156319. Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України : [добірка нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках України]. . , . С. 8-200.

156320. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму: дата набрання чинності від 01.06.2007 р.. . , . С. 5-16.

156321. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп'ютерна графіка. ОЛДІ-плюс. Херсон, 2004. 584 с.

156322. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: дата набуття чинності від 20.06.2004 р.. . , . С. 17-38.

156323. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2009. 66 с.

156324. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2009. 145 с.

156325. Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду): від 1 жовтня 2001 року. . , . С. 55-70.

156327. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2009. С. 241-413

156328. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2009. 47 с.

156329. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009. 72c.

156330. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82с.

156331. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2009. 48 с.

156332. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 40 с.

156333. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2009. 64 с.

156334. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2009. 68 с.

156335. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 64 с.

156336. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2009. 96 с.

156337. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2009. 163 с.

156338. Машины электрические мощностью до 0,6 кВт общего применения. ИНФОРМЭЛЕКТРО. Москва, 1991. 56 с.

156339. Volchok I. P., Belikov S. B., Gazha V. V. Material Science and Technology of Structural Materials. ZNTU, Dike Pole. Zaporozhye, 2009. 126 p.

156340. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2009. 80 с.

156341. Цыганкова Э. Г. У истоков дизайна. Наука. М., 1977. 112 с.

156342. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2009. 48 с.

156344. Шевченко Н. Потреблеяние: [украинский внутренний рынок металлопродукции]. . , . С. 63-64.

156345. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2009. 66 с.

156346. Николаева Т. Игра в классы: [структура украинского рынка профессиональной косметики]. . , . С. 65-66.

156347. Машистов А. И., Матросов Г. А. Новое в методах расчета и повышения эффективности новой техники. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 45 с.

156348. Татаренко Г., Мадай А. Лезь в бутылку: [украинский рынок фасованного подсолнечного масла]. . , . С. 69-71.

156349. Машистов А. И., Матросов Г. А., Игнатьев В. И. Резервы эффективности инструментальных цехов. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 28 с.

156350. Середа Е. Свет тает: [украинский рынок светотехники]. . , . С. 72-73.

156351. Машкевич В. С. Основы кинетики излучения лазеров. Наукова думка. Киев, 1966. 235 с.

156352. Бек Ш. Де монтаж?: [украинский рынок профнастила]. . , . С. 74-75.

156353. Герасимчук І. Методика розрахунку основних показників енергоефективності підприємства: [ефективність споживання енергоносіїв]. . , . С. 84-87.

156354. Приймак В. Деформації рівноважних цін на ринках праці та капіталу. . , . С. 3-7.

156355. Шевченко Л. Контракт про найом працівника: теоретико-інституціональний аналіз. . , . С. 8-13.

156356. Лузан Ю. Сучасний соціально-трудовий потенціал села: проблеми та шляхи їх вирішення. . , . С. 14-17.

156357. Мацола М. Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону. . , . С. 28-32.

156358. Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині. . , . С. 33-37.

156359. Ворона М. Надання рівних можливостей жінкам та чоловікам у сфері праці: [гендерна рівність]. . , . С. 38-41.

156360. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2009. 106 с.

156361. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 72 с.

156362. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2009. 80 с.

156364. Ломанов І., Кузьменко В. Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання державних службовців. . , . С. 42-46.

156366. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009. 196 c.

156367. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2009. 240 с.

156368. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82с.

156369. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

156370. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

156371. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

156372. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2009. 66 с.

156373. Курячая Е. За - разное: [вирусный маркетинг]. . , . С. 36-37.

156374. Николаева Т. Цепляясь за поверхности: [украинский рынок бытовых чистящих средств]. . , . Сю 63-65.

156375. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2009. 36 с.

156376. Дикаленко М., Московчук Э. Продай українське: [внешняя торговля Украины]. . , . С. 70-71.

156377. Диордиева О.Н. Лекции по курсу "Гражданский процесс"[Електронна книга]. . М., 2003. 87 с.

156378. Бек Ш. Внутреннее давление: [украинский рынок сандвич - панелей]. . , . С. 74-75.

156379. Диордиева О.Н. Лекции по курсу "Гражданский процесс"[Електронна книга]. . М., 2003. 84 с.

156380. Зенин И.А. Гражданское право Российской Федерации [Електронна книга]. . , 2003. 421 с.

156381. Рузакова О.А. Гражданское право [Електронна книга]. . М., 2004. 422 с.

156382. Цыбульская М.В. История политических и правовых учений [Електронна книга]. . М., 2003. 111 с.

156383. Шульга Л.В. Учебное пособие "Криминалистика" [Електронна книга]. . М., 2003. 72 с.

156385. Вергилес Э.В. Лидерство и власть [Електронна книга]. . М., 2003. 34 с.

156386. Машков А. К. К проблеме кокиля. Зап.-Сиб. кн. изд-во. Омск, 1975. 106 с.

156387. Шаповалова Н.Н. Международное право [Електронна книга]. . М., 2004. 120 с.

156388. Шаповалова Н.И. Международное публичное право. . М., 2004. 132 с.

156389. Рузакова О.А. Международное частное право [Електронна книга]. . М., 2005. 178 с.

156390. Зенин И.А. Основы права [Електронна книга]. . М., 2003. 184 с.

156391. Вишняков Л.Р., Мазная А.В. Влияние механо-химической обработки на структурообразование композиционных материалов системы BN- SiAlON. . , . С. 16-21.

156392. Лищук В.В., Рузакова О.А., Рукавишников С.М. Основы права [Електронна книга]. . М., 2004. 370 с.

156393. Машков А. К. Теплопередача, движение газов, печи для термической обработки отливок. М-во высш. и сред. образования РСФСР. Ом политехн. ин-т. Омск, 1974. 93 с.

156394. Рузакова О.А. Право интелектуальной собственности [Електронна книга]. . М., 2004. 308 с.

156395. Середа Б.П., Кругляк И.В., Белоконь Ю.А. Термодинамический анализ процесса формирования защитных покрытий на высокоуглеродных материалах, полученных в условиях СВС. . , . С. 21-24.

156396. Рузакова О.А. Учебное пособе по интегрированному курсу "Право. Базовый курс" [Електронна книга]. . М., 2005. 210 с.

156397. Машкова Е. С., Молчанов В. А. Рассеяние ионов средних энергий поверхностями твердых тел. Атомиздат. Москва, 1980. 255 с.

156398. Машкович В. П., Панченко А. М. Основы радиационной безопасности. Энергоатомиздат. Москва, 1990. 176 с.

156399. Радион А.Ю. Правовые основы оценочной деятельности [Електронна книга]. . М., 2005. 265 с.

156400. Машкович М. Д. Электрические свойства неорганических диэлектриков в диапазоне СВЧ. Сов. радио. Москва, 1969. 238 с.

156401. Пронякин А.Д., Пронякин Д.А. Правоохранительные органы РФ [Електронна книга]. . М., 2003. 95 с.

156402. Машковцев Б. М., Цибизов К. Н., Емелин Б. Ф. Теория волноводов. Наука. Москва, 1966. 351 с.

156403. Середа Е. По мелочи: [украинский рынок оконной и дверной фарнитуры]. . , . С. 76-77.

156404. Зенин И.А. Предпринимательское право [Електронна книга]. . М., 2003. 65 с.

156405. Машляковский Л. Н., Лыков А. Д., Репкин В. Ю. Органические покрытия пониженной горючести. Химия. Ленинград, 1989. 184 с.

156406. Брягин А.П., Пронякин А.Д. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Електронна книга]. . М., 2004. 120 с.

156407. Машовец В. П., Форсблом Г. В. Электрическое производство алюминия. Металлургиздат. М-ва, 1951. 220 с.

156408. Зенин И.А. Росийское частное право [Електронна книга]. . М., 2003. 417 с.

156409. Рузакова О.А. Семейное право [Електронна книга]. . М., 2003. 82 с.

156410. Мелехин А.В. Теория государства и права [Електронна книга]. . М., 2003. 150 с.

156411. Мелехин А.В. Теория государства и права [Електронна книга]. . М., 2003. 126 с.

156412. Мащенко А. Ф., Медведков В. И. Техническое обслуживание автомобилей. Оборонгиз. Москва, 1957. 218 с.

156413. Лищук В.В. Трудовое право [Електронна книга]. . М., 2004. 175 с.

156414. Нацветаев А.Г. Экологическое право [Електронна книга]. . М., 2004. 286 с.

156415. Маэно Н. Наука о льде. Мир. Москва, 1988. 231 с.

156416. Борщевський В. В. Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації : [економічна інтеграція України і Польщі]. . , . С. 11-18.

156417. Сорока І. Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції. . , . С. 35-41.

156418. Мунін Г. Б., Карягін Ю. О., Роглєв Х. Й., Руденко С. І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Кондор. Москва, 2008. 460 с.

156419. МГД в литейном производстве и металлургии. Изд-во ин-та. Киев, 1984. 110 с.

156420. Ведєрніков Ю. А., Кучук А. М. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект. Знання України. Київ, 2009. 219 с.

156421. Глушков В. О., Коваленко П. М. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Ін Юре. Київ, 2008. 280 с.

156422. Ганущак-Єфіменко Л. М. Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об'єднаних у кластер. . , . С. 86-95.

156423. Пожежна безпека в Україні [Текст]. Юрінком Інтер. Київ, 2007. 416 с.

156424. Герасимчук Н. А. Розвиток підприємництва на селі шляхом організації співпраці малих сільськогосподарських і агротуристичних підприємств. . , . С. 96-101.

156425. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Фролова Є. І., Рябих М. В. Практична граматика англійської мови з вправами. Нова книга. Вінниця, 2006. 276 с.

156426. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Дмитренко В. О., Ребрій О. В. Практична граматика англійської мови з вправами. Нова книга. Вінниця, 2006. 284 с.

156427. Дідківська К. В. Актуалізація ролі соціально-етичного маркетингу в сучасних умовах господарювання. . , . С. 102-107.

156428. Дмитрук О. В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності рекреаційно-туристичних підприємств. . , . С. 108-112.

156429. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації [Текст]. Афіша. Львів, 2008. 292 с.

156430. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. Советский художник. М., 1964. 1964

156431. Кривошея Г. П. Довідник журналіста. Національний авіаційний університет. Київ, 2006. 76 с.

156432. Домбровський В. С., Пластун О. Л. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинника попередження його банкрутства. . , . С. 113-120.

156433. Кондратенко О. В. Продуктовий аспект управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. . , . С. 121-125.

156434. Корінько М. Д., Тітаренко Г. Б. Концептуальні основи управління витратами суб'єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин. . , . С. 126-132.

156435. МГД в металлургии и литейном производстве. Ин-т проблем литья АН УССР. Киев, 1972. 253 с.

156436. Тарасенко І. О., Королько О. М., Белявська К. С. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління. . , . С. 133-141.

156437. Турило А. М., Лисевич С. Г. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства. . , . С. 142-147.

156438. Шульга А.И., Червоный И.Ф., Егоров С.Г. Влияние условий охлаждения на прочность алюминиевой катанки. . , . С. 44-47.

156439. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

156440. Петренко О. СЕС: повітря як і раніше не відповідає санітарним вимогам, а рівень шуму постійно зростає : [гігієна атмосферного повітря, ґрунту, води, фізичних факторів у м. Запоріжжі. Перевищення ГДК]. . , . С. 4.

156441. Франчук В. І. Загрози корпоративній безпеці як об'єкт дослідження. . , . С. 148-154.

156442. Циганок О. О. Аналіз позиції підприємства в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг. . , . С. 155-161.

156443. Чигарев В.В., Пирч И.И., Чейлях Я.А. Создание метастабильных состояний и повышение износостойкости хромистых инструментальных сталей плазменной и электронно-лучевой обработками. . , . С. 44-47.

156444. Мамонова Г. В., Піжук О. І. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні : [гендерна нерівність]. . , . С. 174-179.

156445. Шейченко Г.В., Чейлях А.П. Прогнозирование деформационно-мартенситных превращений в конструкциях из метастабильных материалов. . , . С. 71-76.

156446. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. ПАІС. Львів, 2008. 276 с.

156447. Косинский В.В. Анализ поведения пористых металлических основ при изостатической обработке жидкостями высокого давления. . , . С. 76-85.

156448. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

156449. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. ПАІС. Львів, 2005. 176 с.

156450. Агафонов С.А., Костюшко И.А. Об асимптотической устойчивости гироскопической системы с двумя степенями свободы при действии нелинейных скоростных и позиционных сил. . , . С. 85-88.

156451. МГЛ генераторы. АН СССР. ИН-т научной информации. Москва, 1967. 491 с.

156452. Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики. МарТ. М., 2008. 320 с.

156453. Нікітіна І. В., Нікітін Ю. В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект. . , . С. 180-189.

156454. Гончарова Л. І. Економічний аналіз у сфері оподаткування як підґрунтя планування та прогнозування податкових надходжень. . , . С. 219-226.

156455. Кокодей Т. А. Совершенствование системы обучения персонала с использованием компьютерного тренажера "виртуальное предприятие". . , . С. 227-234.

156456. Adobe® Creative Suite 2 : взаимодействие всех программ Adobe CS 2 - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe GoLive, Adobe Acrobat - в одном пакете [Електронний ресурс]. Триумф. М., 2006. 288 с.

156457. Топорков С. С. Adobe Photoshop CS в примерах. [Електронна книга]. . СПб., 2005. 384 с.

156458. Майорош П., Вицаи П. Роль Украины во внешнеэкономической стратегии Венгрии : [украинско-венгерские торгово-экономические отношения]. . , . С. 260-273.

156459. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати високої напруги" для студентів спеціальності 8.092206.02 "Електричні апарати" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

156460. Adobe Photoshop CS3: официальный учебный курс [Електронний ресурс]. Триумф. М., 2008. 448 с.

156461. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Правове забезпечення фізичної культури та спорту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

156462. Конспект лекцій з дисципліни "Податковий менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

156463. Сидоренко О.Г., Федорова И.П., Сухой А.П. Уточнение методики определения наименьшей величины реального зародыша новой фазы. . , . С. 88-93.

156464. Шевчук Д. А. Экономическая журналистика [Текст]. Гросс Медиа: РОСБУХ. М., 2008. 568 с.

156465. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. РИП-холдинг. М., 2007. 366 с.

156466. МГЛ генераторы. АН СССР. ИН-т научной информации. Москва, 1969. 483 с.

156467. МГЛ генераторы. АН СССР. ИН-т научной информации. Москва, 1969. 630 с.

156468. МГЛ генераторы и термоэлектрическая энергетика. Наук. думка. Киев, 1983. 204 с.

156469. Шаповалова О.М., Бабенко Е.П. Влияние температуры нагрева на процесс насыщения газамиoитановых порошков. . , . С. 93-98.

156470. МГД-процессы в энергоустановках. ЭНИН им. Г. М. Кржижановского. Москва, 1985. 137 с.

156471. Сыноров В. Ф., Ревелева М. А., Алейников Н. М. МДП-структуры. Изд-во ун-та. Воронеж, 1975. 228 с.

156472. Меандров Л. В. Двухслойные коррозионностойкие стали за рубежом. Металлургия. Москва, 1970. 228 с.

156473. Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді. Освіта України. Київ, 2008. 256 с.

156474. Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм. Альтерпрес. Київ, 2008. 280 с.

156475. Мебус Г. Г. Расчет ракетных двигателей. Изд-во иност. лит.. Москва, 1959. 143 с.

156476. Мевис А. Ф., Несвижский В.Б., Фефер А.И. Допуски и посадки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Радио и связь. Москва, 1984. 152 с.

156477. Дригайло В. Сучасники про Д.І. Яворницького : [спогади про життя і діяльність видатного історика Яворницького Д.І.]. . , . С. 6.

156478. Мегреблиан Р. В., Холмс Дэвид К. Теория реакторов. Госатомиздат. Москва, 1962. 590 с.

156479. Мельник Г. С., Виноградова С. М. Деловая журналистика. Питер. СПб., 2010. 304 с.

156480. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

156481. Шевченківський район : [видатні особистості, визначні пам'яткі, економіка]. . , . С. 5.

156482. Мегрелишвили А. Г. Электромеханический метод контроля точности легкодеформируемых криволинейных профилей из токопроводящих материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1970. 20 с.

156483. Шамровський О.Д., Безверхий А.И., Кривуляк В.В. Метод последовательных приближений для расчета стержневых систем. . , . С. 93-98.

156484. Алалыкина Н. Н., Бакулев Г. П., Бычкова Л. А., Васина Н. В., Воробьева О. И. Психология массовой коммуникации [Текст]. Гардарики. М., 2008. 254 с.

156485. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82с.

156486. Дурович А. П. Организация туризма. Питер. Санкт-Петербург, 2009. 320 с.

156487. Смирнов І. Г. Логістика туризму. Знання. К., 2009. 444 с.

156488. Бек Ш. Кабельное тепловидение: [украинский рынок систем обогревания]. . , . С. 72-73.

156489. Бек Ш. Отоп-менеджмент: [украинский рынок отопительных радиаторов]. . , . С. 74-75.

156490. Середа Е. Накрыло: [украинский рынок напольных покрытий]. . , . С. 76-77.

156491. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

156492. Курячая Е. Метод от противного: [методика менеджмента]. . , . С. 39-41.

156493. Максимов А.Б. Исследование пластической деформации кручением стальных стержней. . , . С. 133-137.

156494. Покатаев В. П. Дизайнер-конструктор [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 384 с.

156495. Демченко Д. Зимующие: [кадровый менеджмент]. . , . С. 42-43.

156496. Дикаленко М., Московчук Э. Высокопарный слег: [украинский рынок соков]. . , . С. 64-66.

156497. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Барановська М. І., Козак А. О., Граматик Ю. І., Захарченко О. В., Сотніков Ю. М., Метіль Т. К., Левицький М. А., Бикова М. Є., Кравченко Є. В., Гаврилов М. С. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 648 с.

156498. Татаренко Г., Мадай А. Цап за рапс: [украинский рынок масличных культур. Рапс.]. . , . С. 67-69ю

156499. Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід. ІНКОС. К., 2006. 616 с.

156500. Бек Ш. Мини-ралли: [производство минеральной ваты]. . , . С. 74-75.

156501. Михайленко В. Е., Ковалев С. Н., Сазонов К. А. Формообразование большепролетных покрытий в архитектуре. Вища шк.. Киев, 1987. 191 с.

156502. Середа Е. Непыльная работенка: [украинский рынок клинингового оборудования]. . , . С. 76-77.

156503. Петрович Й. М. Організування промислового виробництва [Текст]. Знання. Київ, 2009. 328 с.

156504. Домасев М. В., Гнатюк С. П. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения. Питер. Санкт-Петербург, 2009. 224 с.

156505. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

156506. Винокур Б.Б. Развитие общества и металлы. Европа в средние века. . , . С. 158-160.

156507. Жучков С.М., Кузьмичев В.М., Перков О.Н. К вопросу о замене литых центров локомотивных колес на катаные. . , . С. 148-150.

156508. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

156509. Дригайло В. Сучасники про Д.І. Яворницького : [спогади про життя і діяльність видатного історика Яворницького Д.І.]. . , . С. 5.

156510. Веренев В.В., Коренной В.В., Даличук А.П., Мацко С.В., Симененко О.В., Яценко В.А. Статистический анализ нагрузок в клетях ШПС. . , . С. 145-148.

156511. Крапива С. Карманный взнос: [рынок внутреннего и въездного туризма в Украине]. . , . С. 65-67.

156512. Середа Е. Топор войны. . , . С. 72-73.

156513. Стойко Т. Короткими очередями. . , . С. 76-77.

156514. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

156515. Типове положення про місцеву галузеву раду підприємців : затверджено Розпорядженням міського голови від 11.09.2009. . , . С. 6.

156516. Рубан О. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні. . , . С. 11-17.

156517. Медведев А. Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1988. 201 с.

156518. Абрамчук О.Г., Афанасьев В.В., Щербаченко В.К. Соціологія фізичної культури і спорту. . , . С. 3-7.

156519. Медведев А. Г. Планирование научно-технического прогресса в машиностроительном объединении. Машиностроение. Ленинград, 1983. 160 с.

156520. Капралов С.Ю. Применение авторской методики реабилитации с применением инструментального массажа в условиях сауны. . , . С. 12-18, 35-40.

156521. Медведев А. М. Контроль и испытания плат печатного монтажа. Энергия. Москва, 1975. 152 с.

156522. Поддубный В. Украинская биржа и другие. К итогам торгов за август. . , . С. 26-33.

156523. Худолій О.М. Технологія навчання гімнастичним вправам : [методи навчання, їх класифікація та вимоги до них. Програмоване навчання гімнастичним вправам]. . , . С. 19-34.

156524. Медведев А. М. Надежность и контроль качества печатного монтажа. Радио и связь. Москва, 1986. 216 с.

156525. Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О. Особливості цільової точності при виконанні пострілу зі стрілецьких видів зброї. . , . С. 45-49.

156526. Кутрань К. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні. . , . С. 4-8.

156527. Медведев В. А. Конструкторско-технологические проблемы радиоэлектроники. Знание. Москва, 1976. 64 с.

156528. Поддубный В. ПФТС - пока еще первая, но уже не единственная. . , . С. 20-23.

156529. Медведев В. В. Отделочное хонингование. Техніка. Киев, 1973. 56 с.

156530. Медведев Г. А., Тарасенко В. П. Вероятностные методы исследования экстремальных систем. Наука. Москва, 1967. 456 с.

156531. Дорошенко І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу. . , . С. 24-32.

156532. Медведев Г. У. Чернобыльская хроника. Современник. Москва, 1989. 239 с.

156533. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 2-14.

156534. Бітюк П. Фондові біржі в Україні і світі. . , . С. 6-13.

156535. Медведев Д. Д. Автоматизированное управление процессом обработки резанием. Машиностроение. Москва, 1980. 143 с.

156536. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено Наказом МОН України від 18.09.2009 № 873. . , . С. 2-13.

156537. Дорошенко І. Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності. . , . С. 18-24.

156539. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. . , . С. 18-25.

156540. Любімов В. Оцінювання інвестиційного середовища в умовах ризику. . , . С. 26-31.

156541. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики. . , . С. 28-31.

156542. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. . , . С. 36-48.

156543. Медведев Д. Д. Точность обработки в мелкосерийном производстве. Машиностроение. Москва, 1973. 120 с.

156544. Колисниченко Д. GIMP2 Бесплатный аналог Photoshop для Windows/Linux/Mac OS [Електронна книга]. . , . 192 c.

156545. Медведев Д. Т. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации сетей наружного освещения. Будівельник. Киев, 1975. 120 с.

156546. Москалець В.П. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової діяльності. . , . С. 1-8.

156547. Гурский Ю. А., Гурская И. В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты (+CD). [Електронна книга]. . СПб., 2005. 512 с.

156548. Коніжай М. Методи оцінки стабільності та економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності при довгостроковому кредитуванні. . , . С. 15-20.

156549. Дьяков С.І. Суб'єктність особистості за характеристиками самостійної активності : [активність, діяльність, види діяльності, психологія діяльності]. . , . С. 8-16.

156550. Медведев И. А., Гликман Э.С. Задачи и упражнения по организации и планированию металлургического производства. Металлургия. Москва, 1975. 296 с.

156551. Кірсканова С.В., Трубнікова І.А. Профілактика емоційних розладів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (Пелюстки настрою) : [практичні заняття]. . , . С. 16-25.

156552. Кутрань К. Особливості венчурного інвестування в Україні. . , . С. 22-28.

156553. Медведев И. А., Чернуха А. П. Научная организация труда мартеновца. Промінь. Днепропетровск, 1968. 78 с.

156554. Мерзлякова Е.Л. Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания : [практические занятия]. . , . С. 26-38.

156556. Поддубный В. Украинская биржа набирает обороты. Итоги торгов за сентябрь. . , . С. 30-36.

156557. Болтівець С.І. Домашнє насилля як підгрунтя девіантної поведінки підлітка. . , . С. 38-39.

156558. Губенко О.В. Корекція та активізація навчально-пізнавальних здібностей як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім'ї : [практичні заняття]. . , . С. 41-47.

156559. Чайка Г.В. Симптоми комп'ютерної залежності. . , . С. 52-55.

156560. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік: схвалено рішенням Ради Національного банку України від 10 вересня 2009 р. № 10. . , . С. 3-6.

156561. Руденко С.В. Социальный интеллект учителей: функции и пути развития : [понятие социального интеллекта, его функциональная структура, модель]. . , . С. 48-52.

156562. Adobe® Photoshop® CS3 Руководство пользователя для Windows® и Mac OS [Електронний ресурс]. Триумф. М., 2007. 735 с.

156563. Ринок державних цінних паперів України у серпні 2009 року: [таблиці]. . , . С. 10-11.

156564. Турчанова Т.М. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які знаходяться у місцях попереднього утримання, засобами освіти. . , . С. 55-57.

156565. Янковчук М.М. Вплив сім'ї як виховної інституції на розвиток обдарованості. . , . С. 57-61.

156566. Лендер С., Нечаев И. Быстро и легко осваиваем Adobe Photoshop CS [Електронна книга]. . М., 2005. 336 с.

156567. Герасимов Д. Б., Клеандрова И. А., Прокди Р. Г. Дизайн интерьера квартиры и загородного дома на компьютере в ArCon Home 2. Наука и техника. Санкт-Петербург, 2008. 256 с.

156569. Photoshop CS4 [Електронна книга]. . , . 201 с.

156570. Медведев И. А. Организация и планирование производства в сталеплавильных цехах. Металлургия. Москва, 1970. 272 с.

156571. Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Photoshop CS2 [Електронна книга]. . СПб., 2006. 368 с.

156572. Медведев И. А. Организация и планирование производства в сталеплавильных цехах. Металлургия. Москва, 1983. 144 с.

156573. Медведев И. А., Бельгольский Б.П., Зайцев Е. П. Организация и планирование производства в сталеплавильных цехах. Вища школа. Донецк, 1984. 400 с.

156574. Медведев И. А., Гликман Э. С. Сборник задач по организации и планировании металлургического производства. Металлургия. Москва, 1965. 176 с.

156575. Медведев К. П. Применение радиоизотопов в коксохимии. Металлургиздат. Харьков, 1963. 143 с.

156576. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 "Переклад". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 с.

156577. Вельдбрехт О.О. Культурно-історична еволюція уявлення про творчу особистість. . , . С. 67-71.

156578. Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини. . , . С. 71-80.

156579. Заруцька О. Відображення фінансового стану банків України за картою Кохонена: [аналіз з використанням методів групування великих масивів даних. . , . С. 12-19.

156580. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів" для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 34 с.

156581. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технічн. перекладу Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 "Переклад". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 с.

156582. Єгоричева С. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку. . , . С. 20-23.

156583. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання процесів теплової обробки матеріалів та виробів" для студентів спеціальності 7.090101, 8.090101 "Прикладне матеріалознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

156584. Єжов А. Міжнародна практика запобігання відмиванню кримінальних доходів та управління відповідними ризиками. . , . С. 24-29.

156586. Вдовиченко А. Функціонування венчурних фондів в Україні. . , . С. 30-35.

156587. Гідулян А. Державна фінансово-кредитна політика в площині розвитку банківської системи України. . , . С. 35-40.

156588. Жигайло Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків. . , . С. 42-46.

156590. Воробйова І. А. Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 398 с.

156591. Краснова І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку. . , . С. 46-51.

156592. Кзнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України. . , . С. 52-57.

156593. Григурко І. О., Брендуля М. Ф., Доценко С. М, Технологія обробки типових деталей : курсове проектування. Новий світ-2000. Львів, 2006. 576 с.

156594. Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2009 року: [таблиця]. . , . С. 68.

156595. Агранович-Пономарева Е. С., Аладова Н. И. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 348 с.

156596. Федулова Л., Корнєєва Т. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії. . , . С. 3-17.

156597. Медведев М. А., Песчаников Ю., Фадеев В. Новые технологические процессы в литейном производстве. Маяк. Одесса, 1973. 60 с.

156598. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. Електроніка і мікросхемотехніка. Каравела. К., 2009. 416 с.

156599. Полозенко Д. Розвиток пенсійної системи України. . , . С. 18-26.

156600. Медведев П. И. Физическая и коллоидная химия. Сельхозгиз. Москва, 1954. 271 с.

156601. Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст]. Каравела. Київ, 2008. 688 с.

156602. Плескач В., Кулик А. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку. . , . С. 27-35.

156603. Васильченко М., Сєдих В., Тамм Н. Український бібліотекознавець і педагог : [біографія видатного українського бібліотекознавця Євгена Петровича Тамма ]. . , . С. 38-41.

156604. Паливода К. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс. . , . С. 36-42.

156605. Николаев В. А., Путноки А. Ю. Прокатка широкополосной стали [Текст]. Освита Украины. К., 2009. 268 с.

156606. Барабаш Т. М., Глух М. В., Данченко Т. В., Левицька Л. В., Савченко Л. А. Основи правознавства. КНТ. Київ, 2009. 408 с.

156607. Міщенко В., Граділь А. Удосконалення управління проблемними активами банків. . , . С. 43-54.

156608. Берлач А. І., Бичкова С. С., Карпенко Д. О., Колодій А. М., Олійник А. Ю. Правознавство [Текст]. Правова єдність. Київ, 2009. 792 с.

156609. Норман Дональд Дизайн промышленных товаров [Текст]. Вильямс. М., 2008. 384 с.

156610. Рыжкин А. А., Шучев К. Г., Схиртладзе А. Г., Боков А. И., Алиев М. М. Режущий инструмент [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 405 с.

156611. Аринин И. Н., Коновалов С. И., Баженов Ю. В. Техническая эксплуатация автомобилей. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 314 с.

156612. Моисеенко В. П. Материалы и их поведение при сварке. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 300 с.

156613. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 304 с.

156614. Верхоглядова Н. І., Ядранський Д. М., Лисенко Ю. В., Слабко Я. Я. Нормування праці. Професіонал. Київ, 2009. 368 с.

156615. Шелудько Н., Ануфрієва К. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи. . , . С. 55-70.

157058. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2008. 275 с.

157059. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 275 с.

157061. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 115 с.

157062. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 251 с.

157142. Лялюк О. Юридичні ознаки і класифікація основ організації та діяльності місцевих рад в Україні. . , . С. 29-32.

157269. Орищенко Л. Лібералізація освітніх послуг у рамках ГАТС. . , . С. 124-1126.

157270. Юрченко К. Як підвищити можливості використання переваг членства в СОТ країн, що розвиваються?. . , . С. 127-129.

157271. Вербицька Н. Обмеження прав використання землі: можливість чи зобов'язання? : [право власності на землю]. . , . С. 156-159.

157272. Курзова В. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом у галузі карантину рослин : [фітосанітарна охорона кордонів]. . , . С. 160-163.

157273. Медовар Б. И. Сварка хромоникелевых аустенитных сталей. Машгиз. Москва, 1958. 198 с.

157274. Глущук Л. Ядерне законодавство України : ретроспективний розгляд. . , . С. 167-169.

157275. Зачесов В. П., Филоненко В. Г. Технология и организация перевозок на речном транспорте. Феникс: Сибирское соглашение. Ростов н/Д; Новосибирск, 2005. 400 с.

157276. Токарський Ю. М., Янків В. В., Сірик З. О., Гошко М. О., Коненко І. Є. Механічні передачі. Розрахунок та конструювання. Новий світ-2000. Львів, 2008. 152 с.

157277. Живко М., Босак Х. Особливості управління захистом інформації в процесі експертно-криміналістичних досліджень. . , . С. 184-190.

157278. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Ковалевський В. В., Левицький М. А., Воронова О. В. Міжнародні фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 640 с.

157279. Медовар Б. И. Электродуговая сварка аустенитных сталей. Машгиз. Киев, 1958. 99 с.

157280. Медовар Б. И., Латаш Ю. В. Электрошлаковый переплав. Наукова думка. К., 1965. 80 с.

157281. Жовтанецький М., Твердохліб М. Інформаційне моделювання життєвого циклу третього технологічного укладу економіки України. . , . С. 191-202.

157282. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

157283. Алферов С.Н. Растить профессионалов : [интервью с начальником Запорожского юридического института С. Н. Алферовым]. . , . С. 18, 19.

157284. Захаров П., Милько І. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу. . , . С. 203-211.

157285. Захарчин Г. Інформаційне забезпечення процесу формування організаційної культури на підприємстві. . , . С. 212-219.

157286. Туров М. П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач [Текст]. Освіта України. К., 2008. 312 с.

157287. Дергачова В.В., Канченко Є.В. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності науково-технологічного співробітництва України : [інноваційна активність та економічне зростання. Перспективи інноваційного розвитку України]. . , . С. 5-15.

157288. Медовикова И. К., Медовиков Л. М. Информационно-поисковая система инструмента. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 17 с.

157289. Козлянченко О. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства. . , . С. 220-226.

157290. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг [Електронна книга]. . М., 2008. 440 c.

157291. Медовой И. А., Уманский Я. Г., Журавлев Н. М. Исполнительные размеры калибров. Машиностроение. Москва, 1980. 384 с.

157292. Медовой И. А., Уманский Я. Г., Журавлев Н. М. Исполнительные размеры калибров. Машиностроение. Москва, 1980. 446 с.

157293. Бізнес-адміністрування: магістерський курс. Університетська книга. Суми, 2008. 896 с.

157294. Капустян В.О., Чепелев М.Г. Дослідження моделі ринкової економіки, яка самостійно розвивається, за умови дифузії керуючих параметрів і стабілізація поведінки системи. . , . С. 16-23.

157295. Корінько М., Тітаренко Г. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій. . , . С. 227-232.

157296. Левицька Т., Камець О., Живко В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі: [проблема становлення ринка платіжних карток]. . , . С. 233-238.

157297. Ванін В. В., Бліок А. В., Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації. Каравела. Київ, 2004. 160 с.

157298. Сабадаш В.В. Ризики виникнення екологічних конфліктів у контексті забезпечення ресурсної безпеки : [екологічна безпека. Екологічні конфлікти]. . , . С. 24-33.

157299. Петрусь Н. Модель оцінювання ефективності регіональних інвестиційних форумів за умов невизначеності інформації. . , . С. 245-254.

157300. Нидерхоффер Виктор, Кеннер Лорел Практика биржевых спекуляций [Електронна книга]. . М., 2003. 560 с.

157301. Медовой И. А., Дроздова Ю. И., Городецкая И. И. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина М. Машиностроение. Москва, 1984. 352 с.

157302. Положенцева К. Удосконалення інформаційного забезпечення системи стратегічного управління регіональним АПК. . , . С. 255-259.

157303. Мендрул О. Г. Структурно-логічні схеми до вивчення дисципліни "Економіка підприємства" для студентів програми "МБА". КНЕУ. Київ, 2008. 120 с.

157304. Медь в черных металлах. Металлургия. М., 1988. 312 с.

157305. Меерзон Б. Я. Электромузыкальные инструменты. Знание. Москва, 1977. 64 с.

157306. Меерзон Ф. И. Пуск и наладка кислородных установок. Металлургиздат. Москва, 1959. 43 с.

157307. Стахів П., Струбицька І. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу: [моделі екологічного моніторингу]. . , . С. 260-265.

157980. Баранчиков В.И., Боровский Г.В., Гречишников В.А., Иванов Ю. И. Справочник конструктора-инструментальщика. Машиностроение. М., 1994. 560 с.

157981. Абрамович М. И., Стародубцев М. Т. Математика: геометрия и тригонометрические функции. Высш. школа. Москва, 1976. 304 с.

157982. Авдеев Г. И., Аполлонов А. А., Зиновьева Н. Г. Продолжительность и стоимость строительства предприятий, цехов и агрегатов в чёрной металлургии за рубежом. . Москва, 1988. 93 с.

157983. Абрамович С. В. Числовые и функциональные ряды. Ред.-изд. отдел НПИ. Новочеркасск, 1961. 73 с.

157984. Абрамян А. А. Асинхронное детектирование и прием импульсных радиосигналов. Советское радио. Москва, 1966. 295 с.

157985. Абрамян Е. А., Альтнркоп Б. А., Кулешов Г. Д. Интенсивные электронные пучки. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 231 с.

157986. Авдеев Н. В. Технология и выбор способа материалопокрытия. Мехнат. Ташкент, 1990. 268 с.

157987. Абакумов В. Г., Петренко А. И. Устройства на видеоконе для ввода графиков в электронные вычислительные машины. Энергия. Москва, 1967. 96 с.

157988. Авдеев Ю. А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. Экономика. Москва, 1971. 96 с.

157989. Абрамов В. Г., Трифонов Н. П., Трифонова Г. Н. Введение в язык Паскаль. Наука. Москва, 1988. 318 с.

157990. Авдеева А. В. Получение серы из газов. Металлургия. Москва, 1977. 174 с.

157992. Бабичев А. П. Вибрационная обработка деталей в абразивной среде. Машиностроение. Москва, 1968. 92 с.

157993. Авербух А. Я. Комплексное использование химического сырья. Знание. Москва, 1975. 64 с.

157994. Авербух А. Я. Сырье химической промышленности. Знание. Москва, 1969. 47 с.

157995. Авербух А. Я. Химия в современной жизни. Знание. Ленинград, 1975. 47 с.

157996. Авербух А. Я., Богушевская К. К. Что делает химия из древесины. Лесная промышленность. Москва, 1964. 145 с.

157997. Авербух А. Я. Это из древесины. Знание. М., 1962. 31 с.

157998. Авербух Н. И. Типизация в сталелитейном производстве. Машиностроение. Москва, 1987. 136 с.

157999. Авербух Т. Д., Павлов П. Г. Технология соединений хрома. Химия. Ленинград, 1967. 376 с.

158002. Абраменко Т. Н., Золотухина А. Ф., Шашков Е. А. Термическая диффузия в газах. Наука и техника. Минск, 1982. 191 с.

158003. Абраменкова Н. А., Воропай Н. И., Заславская Т. Б. Структурный анализ электроэнергетических систем : в задачах моделирования синтеза. Наука. Новосибирск, 1990. 224 с.

158006. Абрамов А. И. Измерение "неизмеримого". Атомиздат. Москва, 1972. 200 с.

158007. Абрамова Л. Д. Экономика вычислительной техники. Знание. М., 1981. 64 с.

158008. Абчук В. А. 7:1 в нашу пользу. Радио и связь. Москва, 1982. 176 с.

158009. Абчук В. А., Матвейчук Ф. А., Томашевский Л. П. Справочник по исследованию операций. Воениздат. Москва, 1979. 368 с.

158010. Абрамов С. Б. Машиностроение: стратегия и тактика ускорения. Знание. Москва, 1988. 64 с.

158011. Авербух А. М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. Энергия. Ленинград, 1975. 416 с.

158012. Абрамов С. Б. Механизация ручного труда. Робототехника. Знание. Москва, 1983. 64 с.

158013. Абрамов С. Б. Управление складским хозяйством. Знание. Москва, 1982. 64 с.

158014. Аваев Н. А., Наумов Ю. Е., Дулин В. Н. Элементы сверхбольших интегральных схем. Радио и связь. Москва, 1986. 168 с.

158016. Барзов А. А., Виряскин А. И., Тутнов И. А. Проектирование, изготовление и эксплуатация клееного инструмента. Машиностроение. Москва, 1987. 40 с.

158019. Контактные процессы при больших пластических деформациях. ХАИ. Х., 1982. 98 с.

158020. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82с.

158021. Бизнес. Блиц-Информ. Киев, . 50 с.

158022. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, .

158023. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

158024. Сколько каких религиозных организаций в Запорожской области? : [статистические материалы]. . , . С. 10.

158027. Рудюк Л. В. Фінанси підприємств. Україна. Київ, 2006. 186 с.

158028. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, .

158029. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2009. 64 с.

158030. Зеленська Н. Переваги добровільного страхування. . , . С. 32..

158031. Акимов А. В. Резцы высокой производительности. Трудрезервиздат. М., 1956. 108 с.

158032. Медовар Б. И. Автоматическая электродуговая сварка под флюсом. Машгиз. Киев, 1959. 75 с.

158033. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, .

158034. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2009. 188 с.

158035. Карлович А. Право вето глави держави як ефективний механізм відносин з парламентом у напівпрезидентській республіці. . , . С. 33-36.

158036. Апчерч А. Управленческий учет. Финансы и статистика. М., 2002. 952 с.

158038. Гаджиахмедов А. Причини, наслідки й основні заходи профілактики підліткового алкоголізму. . , . С. 58-62.

158039. Кіцул Ю. Особливості побудови системи місцевих органів виконавчої влади в Україні. . , . С. 63-66.

158040. Огаренко Є. Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні. . , . С. 67-71.

158041. Медовар Б. И., Цыкуленко А. К., Дяченко Д. М. Качество электрошлакового металла. Наук. думка. Киев, 1990. 311 с.

158045. Медовар Б. И. Металлургия вчера, сегодня и завтра. Наукова думка. К., 1986. 128 с.

158046. Медовар Б. И. Металлургия вчера, сегодня и завтра. Наук. думка. Киев, 1990. 189 с.

158047. Медовар Б. И. Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов. Машиностроение. Москва, 1966. 430 с.

158048. Анцулевич М. Н., Горюнов И. И., Шанский К. И. Производство и эксплоатация литого режущего инструмента. Лениздат. Ленинград, 1949. 80 с. : ил., табл., схем., черт.

158049. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, .

158050. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2009. 305 с.

158051. Бондаренко Т. М. Інформаційно-аналітична система маркетингового дослідження з використанням Grid-системи жорстких та експертних оцінок. . , . С. 141-154.

158052. Сухова О. В. Фазові перетворення у сплавах [Текст]. РВВ ДНУ. Дніпропетровськ, 2009. 100 с.

158053. Медовар Б. И. Аустенитно-боридные стали и сплавы для сварных конструкций. Наукова думка. К., 1970. 147 с.

158054. Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Консульт. Х., 2008. 212 с.

158055. Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Консульт. Х., 2009. 144 с.

158056. Байсупов И.А., Арзяева Г.В. Электроизоляционные покрытия электродов-инструментов для электрохимической обработки. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 24 с.

158057. Байсупов И. А. Электрохимическая обработка металлов. Высш. школа. Москва, 1981. 152 с.

158058. Исследования зубообрабатывающих станков, инструментов и процессов резания. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1982. 117 с.

158059. Исследования зубообрабатывающих станков, инструментов и резания металлов. Сарат. политехн. ин-т. Саратов, 1973. 191 с.

158060. Исследования в области инструментального производства и обработки металлов резанием. ТПИ. Тула, 1979. 178 с.

158061. Москаленко Н. В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв'язання. . , . С. 117-121.

158062. Перехрест Л. М. Банківський ризик-менеджмент. . , . С. 122-128.

158063. Антощишина Н. І. Інформаційне забезпечення процесу формування цінності авіатранспортних послуг. . , . С. 129-135.

158064. Бандирський Б. Й. Застосування чисельних методів для оптимального розв'язування задач менеджменту. . , . С. 136-140.

158066. Бандирська О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. . , . С. 60-64.

158069. Автомонов П. Ледовый десант. Советский писатель. М., 1989. 459 с.

158071. Живко З. Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки. . , . С. 65-73.

158072. Єфремова І. Децентралізація влади : шлях до самостійності місцевих бюджетів : [система організації влади в Україні на місцевому рівні. Місцеві фінанси]. . , . С. 25-28.

158073. Медиков В. Я. Экономические проблемы обоснования и использования производственных мощностей. Сиб. политехн. ин-т. Новокузнецк, 1986. 60 с.

158074. Медицина сегодня. Знание. М., 1988. 64 с.

158075. Медицина сегодня. Знание. М., 1989. 64 с.

158076. Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Каравела. К., 2009. 400 с.

158078. Инструментальное производство СССР. ВНИИ, НИИМаш. М., 1967. 233 с.

158079. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи. Академія. Київ, 2009. 320 с.

158080. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, .

158081. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 158 с.

158082. Ивакина И. Управленческий учет. Фактор. Х., 2007. 320 с.

158083. Ага М. С. Применение математических методов и электронно-вычислительной техники в планировании работ строительных организаций. . Ленинград, 1966. 44 с.

158085. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-Прес. Київ, .

158086. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2009. 80 с.

158087. Калошин В.Ф. Про посмішку: від А до Я : [посмішка. Види посмішки. Посмішка у спілкуванні]. . , . С. 77-80.

158089. Литовченко Н.Ф. Психологічна допомога у випадку нерозділеного кохання. . , . С. 5-11.

158090. Яценко А.В. Школа радостной семьи. Методическое пособие для работы с детьми и взрослыми по развитию творческой личности на основе методик ТРИЗ и РТВ (от 6 до 16 лет). . , . С. 12-34.

158091. Губенко О.В. Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах. . , . С. 35.

158092. Медведев Ф. А. Развитие теории множеств в ХІХ веке. Наука. Москва, 1965. 232 с.

158093. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Електроконтактна обробка жароміцних сплавів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 10 с.

158095. Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. А. Автомобили. КамАЗ-5320, КамАз-4310, Урал-4320. ДОСААФ. Москва, 1987. 327 с.

158096. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2009. 82 с.

158097. Інформаційний вісник. Інтас. Київ, 2002. 114 с.

158098. Мельник Л. Г. Информационная экономика. Университетская книга. Сумы, 2003. 288 с.

158099. Банківська справа. Знання. Київ, .

158100. Банківська справа. Знання. Київ, 2009. 96 с.

158101. Литвицький В. Півкроку вперед після двох стрибків назад : (огляд економічної активності другого кварталу) : [статистичні матеріали]. . , . С. 3-18.

158102. Меджибожский М. Я. Применение сжатого воздуха в мартеновском производстве. Металлургия. Москва, 1965. 192 с.

158104. Погорелов Ю. С. Моделювання розвитку підприємства. . , . С. 51-59.

158105. Сальник О. М. Використання досвіду функціонування технологічних парків країн-членів ЄС в Україні. . , . С. 20-28.

158106. Вопросы высокопроизводительной обработки металлов резанием. Кузбасский политехн. ин-т. Каф."Технологии машиностроения". Кемерово, 1974. 224 с.

158107. Семенчук А. О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості. . , . С. 29-35.

158108. Мазур А.В., Мазур В.И. Правило фаз Гиббса для термодинамической системы с микрогетерогенной фазой. . , . С. 8-12.

158109. Бурлака В. Г., Назарчук Р. В., Шерстюк Р. В. Информатизация нефтегазовых компаний в современных условиях развития. . , . С. 155-160.

158110. Медицина сегодня. Знание. М., 1990. 64 с.

158112. Аванесян Г. Р., Беспалов А. А. Униполярные интегральные микросхемы. Радио и связь. Москва, 2003. 220 с.

158113. Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога. Знание. Москва, 1987. 192 с.

158114. Дутковський Б. Не чекати, а діяти ! : (ініціювання процедури банкрутства кредитором) : [хто і як може ініціювати банкрутство]. . , . С.62-65.

158115. Носков В.И., Кальянов А.В., Мирошниченко О.В. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза. . , . С. 36-41.

158116. Вопросы теории обработки металлов резанием. Машгиз. Москва; Свердловск, 1955. 42 с.

158117. Автоматизация технологического проектирования процессов механической обработки. Политехн. ин-т. Таллин, 1980. 56 с.

158118. Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитнгими спредами облігацій. . , . С. 19-24.

158119. Дикаленко М., Московчук Э. Про воды: [тенденции на украинском рынке безалкогольных напитков]. . , . С. 67-68.

158120. Суворов А. Б. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети и Интернет [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 384 с.

158121. Лимар Л.В. Конфлікти при вивченні іноземних мов у немовному ВНЗ. . , . С. 41-44.

158123. Петрик В.М. Особливості ідеологічної та психологічної обробки в новітніх релігійних організаціях. . , . С. 51-60.

158124. Мерзлякова Е.Л. Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания : [практические занятия]. . , . С. 64-72.

158126. Соловей О. І. Промислові електротехнологічні установки. Кондор. К., 2009. 174 с.

158127. IT Assurance Guide [Електронна книга]. . , . 270 c.

158129. Практика художественного конструирования [Текст]. ВНИИТЭ. М., 1973. 142 с.

158131. Конструкция твердосплавного инструмента. Гос. Н.-Т.И.Маш.Лит.. М-ва, 1951. 133 с.

158132. Вопросы теории обработки металлов резанием. Машгиз. Москва; Свердловск, 1954. 106 с.

158135. Использование электрических явлений при резании для коррекции режима обработки. ОНТИ. М., 1981. 16 с.

158139. Абгарян К. А. Введение в теорию устойчивости движения на конечном интервале времени. Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит.. Москва, 1992. 160 с.

158142. Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ. Машиностроение. Москва, 1984. 256 с.

158143. Смирнов Н.А. Современные методы анализа и контроля продуктов производства. Металлургия. М., 1985. 256 с.

158144. Смирнов Н.А. Современные методы анализа и контроля продуктов производства. Металлургия. М., 1980. 256 с.

158149. Исследования в области электрофизических и электрохимических методов обработки металлов. ТПИ. Тула, 1977. 120 с.

158150. Техническая эстетика и промышленный дизайн. Просвещение. Москва, .

158152. Глазычев В. Дизайн в легендах: Очерки по теории и практике дизайна на Западе. . , . С. 6-13.

158156. Student Guide [Електронна книга]. . , 2005. 344 c.

158157. Larry Klosterboer Implementing ITIL Configuration Management [Електронна книга]. . , 2007. 228 p.

158159. Методика художественного конструирования. ВНИИТЭ. М., 1973. 180 с.

158160. Сети и телекоммуникации. Декабрь. Киев, .

158161. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2009. 71 с.

158162. Варганич Е. Олицетворение ингноваций : [история связи. "Лаборатория Белла" (Bell Labs), ее деятельность со дня основания и до наших дней]. . , . С. 34-41.

158163. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, .

158164. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158165. Кононенко О., Мякота В., Бойцова М., Андрусь О., Маханько О. Частное предпринимательство - фиксированный налог [Текст]. Фактор. Х., 2007. 320 с.

158166. Медведицков С. Н. Высокопроизводительное зубонарезание фрезами. Машиностроение. Москва, 1981. 105 с.

158167. Медведева В. Д. Авиационные материалы. Акад. гражд. авиации. Ленинград, 1977. 86 с.

158168. Медведева-Орлова Т. П. Пособие по проектированию авиационных приборов. Оборонгиз. Москва, 1961. 87 с.

158171. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, .

158172. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

158174. Монаєнко А. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів. . , . С. 72-75.

158175. Зубатенко О. Деякі аспекти правового статусу кооперативу як учасника господарських відносин. . , . С. 80-82.

158176. Пашков В. Ринкове саморегулювання господарських відносин у сфері охорони здоров'я. . , . С. 86-89.

158177. Высокопроизводительные конструкции и его рациональная эксплуатация. ОНТИ ВНИИ. М., 1977. 92 с.

158178. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. Транспорт. М., 1980. 270 с.

158181. Высокопроизводительные процессы и режимы производства и эксплуатации инструмента. Контроль качества материалов и изделий. ВНИИ. М., 1975. 195 с.

158182. Оржевский И.С. Художественное конструирование автомобилей и двигателей [Текст]. . М., 1979. 74 с.

158183. Высокоскоростная обработка материалов. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1974. 168 с.

158185. Варганич Е. Домашняя сотовая связь : [фемтосоты и перспективы телекоммуникационной отрасли]. . , . С. 56-63.

158186. Gelia L. Desmond Project Management for Telecommunication Managers [Електронна книга]. . , 2004. 275 c.

158188. Выставка прецизионного металлообрабатывающего оборудования и инструмента. НИИИМашиностроению. Москва, 1968. 163 с.

158190. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій [Текст]. Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. Львів, 2009. 1024 с.

158192. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

158193. Бразилія цікавиться нашим містом : [інформація про товарообіг між підприємствами Запорізького регіону й бразильськими партнерами за 9 місяців 2009 р.]. . , . С. 1.

158194. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Основные размеры и рекомендации по применению. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1964. 227 с.

158197. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Основные размеры и рекомендации по применению. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1964. 227 с.

158198. Качество и режимы обработки материалов. Северо-Осет. гос.ун-т. Орджоникидзе, 1987. 147 с.

158199. Качество и режимы обработки материалов. Северо-Осетинский гос. ун-т. Орджоникидзе, 1984. 121 с.

158201. Родионов В. Ф., Фиттерман Б. М. Проектирование легковых автомобилей: техническое задание, эскизный проект и общая компоновка. Машиностроение. М., 1980. 479 с.

158202. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2009. 82 с.

158203. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158204. Три квартали завершено: минув рік від початку кризи : [підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-вересень 2009 року]. . , . С. 3.

158208. Юдковский П. А., Киберев Г. Н., Шевель А. П. Автоматизация производства и повышение качества концевого режущего инструмента. Машиностроение. Москва, 1980. 120 с.

158209. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, .

158211. Версаль Н., Кирій В. Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи. . , . С. 71-85.

158214. Кузнєцова Л. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку. . , . С. 86-94.

158220. Родин П. Р. Металлорежущие инструменты. Вища шк.. К., 1979. 431 с.

158221. Гребенки зуборезные прямозубые и косозубые : МН 3348-62- МН 3350-62, РТМ 46-62 - РТМ 48-62. Изд-во стандартов. Москва, 1968. 20 с.

158222. Гребенки, кулачки, звездочки и винты к винторезным головкам по ГОСТ 3307-61, МН 4268-63-МН 4299-63. Изд. стандартов. М., 1964. 123 с.

158226. Федоренко Л.М. Комп'ютерна ігроманія неповнолітніх очима юридичного психолога : [зміст ігроманії, її стадії, особливості розвитку]. . , . С. 72-76.

158227. Конструирование и изготовление режущего инструмента. Машгиз. М., 1954. 293 с.

158229. Олексієнко І. ЗТМК розробляє інвестиційну програму розвитку підприємства. . , . С. 2.

158230. Він стояв біля джерел музею козацтва : [громадський діяч Запорізького краю Кириченко С.М.: біографічні відомості]. . , . С. 2.

158233. Дибнер Л. Г. Справочник молодого заточника металлорежущего инструмента. Высш. школа. М., 1990. 208 с.

158236. Уманців Ю. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. . , . С. 95-106.

158237. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения металлорежущим станкам и инструментам. Машиностроение. М., 1986. 287 с.

158242. Родин П. Р. Металлорежущие инструменты. Вища шк.. К., 1974. 400 с.

158247. Жесткость, точность и вибрации при механической обработке. Машгиз. М., 1956. 194 с.

158248. Залит Н. Н. Тепловозы промышленного транспорта. Справочник. М., 1980. 366 с.

158250. Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов. Машиностроение. М., 1986. 285 с.

158252. Ребро П. Остап Вишня і Запорізький край : [спогади сучасників]. . , . С. 5.

158253. Митков В. В. Голгофа болгар Таврии: анатомия репрессий, 1920 - 1940-е годы [Текст]. Тандем-У. Запорожье, 2009. 244 с.

158254. Что-кто. ВНИИТЭМР. М., 1991. 187-328 с.

158255. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1964. 309 с.

158256. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. Москва, 1964. 239 с.

158257. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1965. 212 с.

158258. Инструмент для металлообрабатывающих станков. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1965. 200 с.

158260. Инструмент с многогранными неперетачиваемыми твердосплавными пластинками. ВНИИ. М., 1967. 197 с.

158262. Исследование зубообрабатывающих станков и инструментов. СПИ. Саратов, 1981. 142 с.

158263. Исследование производительных процессов резания жаропрочных сплавов. ЦНИИТМАШ. М., 1961. 83 с.

158264. Исследование металлообрабатывающих станков и инструментов. СПИ. Саратов, 1989. 93 с.

158265. Семенченко И. И. Режущий инструмент. ОНТИ. Ленинград, 1936. 556 с., 7 вкл. л. : ил., табл., диагр., черт.

158266. Исследование процессов высокопроизводительной обработки металлов резанием. Оборонгиз. М., 1959. 132 с.

158267. Исследование и применение процессов электромеханической обработки металлов. Ульян. с.-х. ин-т. Ульяновск, 1970. 217 с.

158268. Исследование конструкции инструмента и процесса резания. Омск. политех. ин-т. Каф. металлорежущих станков и инструментов. Омск, 1970. 98 с.

158269. Исследование обрабатываемости резанием жаропрочных сплавов. ЦБТИ ЭНИМС. М., 1959. 108 с.

158270. Исследования в области станков и инструментов. Саратовск. политехн. ин-т. Саратов, 1974. 184 с.

158272. Исследования зубообрабатывающих станков и инструментов и процессов резания. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1984. 120 с.

158273. Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1973. 186 с.

158274. Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1974. 192 с.

158275. Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1976. 290 с.

158276. Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1978. 160 с.

158277. Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна [Текст]. Машиностроение. М., 1984. 192 с.

158278. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование [Електронна книга]. . , 2002. 320 c.

158280. Качество обработанных поверхностей. Машгиз. М., 1954. 319 с.

158281. Качество поверхности деталей машин. Изд-во АН СССР. М., 1959. 292 с.

158282. Качество поверхности и долговечность деталей машин. Ленингр. инж.-эконом. ин-т. Ленинград, 1956. 204 с.

158283. Долинская Р. Г., Мищенко В. А. Контроллинг в действии. ИНЖЭК. Харьков, 2008. 472 с.

158284. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля. Знання. Київ, 2008. 365 с.

158285. Правила паркування транспортних засобів у місті Запоріжжі : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 28.10.2009 № 59. . , . С. 6.

158286. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

158288. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 158 с.

158289. Правила по безопасности труда при обработке металлов резанием [Текст]. Индустрия. Х., 2008. 36 с.

158290. Правила техники безопасности и производственной санитарии в литейном производстве машиностроительной промышленности. Индустрия. Х., 2008. 60 с.

158291. Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст]. Центр учбової літератури. К., 2009. 344 с.

158292. Правовое обеспечение международного туризма [Текст]. Кондор. К., 2009. 486 с.

158293. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 472 с.

158294. Бєсєдіна Л. М., Сторубльов О. І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах. Логос. Київ, 2009. 204 с.

158295. Сторубльов О. І., Бєсєдіна Л. М. Підготовка рукописів до видання [Текст]. Логос. К., 2008. 250 с.

158296. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, .

158297. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2009. 60 с.

158298. Лазарєва Є. Дослідження закономірностей інноваційних перетворень у регіональній економіці. . , . С. 35-37.

158299. Окландер І. Класифікація наукових організацій Одеської області за економіко-статистичними методами. . , . С. 38-44.

158300. Левчук С.А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць гріна. . , . С. 102-106.

158301. Шамровський О.Д., Веселов А.І. Двошарова дискретна модель нестаціонарних хвильових процесів у стержні. . , . С. 106-109.

158302. Коноваленко В. Мінімальні ставки винагороди: право чи обов'язок сторін договору? : [авторське право. Паушальний платіж, роялті, комбінований платіж. Свобода договору та авторська винагорода. Мінімальні ставки]. . , . С. 78-79.

158303. Панченко О.М., Лищенко О.Г. Оптимізація облікової інформації в системі управління витратами для іноваційного розвитку підприємств металургійної галузі. . , . С. 109-114.

158304. Грищак Д.В. Новий наближений аналітичний розв' язок задачі про власні коливання тришарової пластини зі змінними за часом , масою та коефіцієнтом демпфірування. . , . С. 114-118.

158305. Середа Б.П., Кругляк И.В., Ткаченко С.Н. Математическое моделирование получения силицированных покрытий на чугунах в условиях самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза. . , . С. 118-126.

158306. Медведовский Д. С., Гузевич О. Н. Электрогитары. Энергия. Ленинград, 1970. 96 с.

158308. Меджибожский М. Я. Интенсификация мартеновской плавки вдуванием компрессорного воздуха в ванну. Машгиз. Москва, 1959. 174 с.

158309. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, .

158310. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

158311. Минервин Г. Б., Мунипов В. М. О красоте машин и вещей [Текст]. Просвещение. М., 1981. 143 с.

158312. Козирев В. Х., Сосик А. Ю. Вибір та обґрунтування схеми управління дисковим гальмівним механізмом автомобіля категорії М1 з електричним приводом. . , . С. 126-130.

158313. Медицина-школе. Знание. Москва, 1987. 64 с.

158314. Медич Дж. Статистически оптимальные линейные оценки и управление. Энергия. Москва, 1973. 440 с.

158315. Медников Ю. П. Проектирование и эксплуатация печей и сушил машиностроительных предприятий. Куйбышевский политехн. ин-т. Куйбышев, 1982. 100 с.

158316. Меднио И. В. Справочные таблицы для нейтроноактивационного анализа. Зинатие. Рига, 1969. 207 с.

158318. Sarbanes-Oxley IT Compliance Using COBIT and Open Source Tools [Електронна книга]. . , 2005. 336 p.

158319. Василенко В. Структурні і відокремлені підрозділи підприємств: а в чому різниця? : [види підрозділів, оформлення (організаційні аспекти) діяльності підрозділів. Ліцензії, патенти та РРО у підрозділів]. . , . С. 76-77.

158320. Щербина В.С. Господарське право України [Електронна книга]. . , 2001. 384 с.

158321. Медведев Я. Е., Кондашевский В. В. Экономическая эффективность средств механизации и автоматизации контроля размеров в машиностроении. Омский политехн. ин-т. Омск, 1968. 143 с.

158322. Богуслаев В. А., Качан А. Я., Калинина Н. Е., Мозговой В. Ф., Калинин В. Т. Авиационно-космические материалы и технологии. Мотор Сич. Запорожье, 2009. 383 с.

158323. Медведев Я. И. Газы в литейном форме. Машиностроение. М., 1965. 197 с.

158324. Медведев Я. И., Валисовский И. В. Технологические испытания формовочных материалов. Машиностроение. М., 1973. 312 с.

158325. Анисимов Н. Н. Основы рисования. Стройиздат. М., 1977. 168 с.

158326. Мазур В. І., Капустникова С. В., Шпортько Г. Ю., Бондарев С. В. Структуроутворення при високошвидкісній кристалізації сплаву Al-11%Si. . , . С. 8-11.

158327. Спектор Я.И., Куницкая И.Н., Тумко А.Н., Ноговицын А.В., Ольшанецкий В. Е. Термокинетические диаграммы и механизмы рекристаллизации при многопроходной горячей деформации специальных сталей. . , . С. 11-17.

158328. Климов О.В., Марченко С.В. Азот і титан у білому аброзивостійкому чавуні. . , . С.17-21.

158329. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И. Жаропрочность магниевого сплава Мл-5 с графнием. . , . С. 21-24.

158330. Сніжной Г.В., Сніжной В.Л. Кластерний механізм зародження мартенситу в залізонікелевих сплавах. . , . С. 24-30.

158331. Андрущенко М. И., Куликовский Р. А., Бережный С. П., Сопильняк О. Б. Способность к самоупрочнению поверхности трения и износостойкость наплавленного металла в условиях абразивного изнашивания. . , . С. 30-37.

158332. Кубич В.И., Ивщенко Л.И. О состоянии поверхностных слоев шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, подвергнутых антифрикционной обработке. . , . С. 37-42.

158333. Григор'єв С.М., Петрищев А.С. Рентгеноструктурний фазовий аналіз та мікроскопічне дослідження при одержанні сплаву для легування та розкислення швидкорізальної сталі. . , . С. 42-46.

158334. Дурягіна З.А., Лазько Г.В., Борисюк А.К. Магнітометрична оцінка поверхневих явищ після лазерного легування. . , . С. 46-51.

158335. Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств. . , . С. 50-53.

158336. Меднис К. Яков Алкснис. Жизнь в авиации. Латвийское гос. изд-во. Рига, 1961. 160 с.

158337. Медноалюминиевые литые детали. Структура. Коррозионная стойкость. Влияние дефектов. Ремонтная сварка. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 35 с.

158338. Самойлов В.Е., Лунев В.В., Самойлов Ю.В., Бялик Г.А. О возможности применения бария при производстве конструкционной литой стали. . , . С. 51-54.

158339. Алиев И.С., Матвийчук В.А. Совершенствование локальных методов обработки металлов давлением на основании анализа напряженно-деформированного состояния и деформируемости металлов. . , . С. 54-59.

158340. Янко Т.Б., Скачков В.О. Аналіз процесу формування оксидних покриттів на алюмінієвих сплавах. . , . С. 59-63.

158341. Роганов Л.Л., Попивненко Л.В. Способы получения изделий из порошковых материалов, прессуемых в закрытых матрицах при высоких давлениях. . , . С. 63-66.

158342. Голтвяница В.С., Баньковский О.И., Цивирко Э.И., Голтвяница С.К. Модифицирование бором литых титан-алюминиевых сплавов. . , . С. 66-69.

158343. Григоренко В.У., Нагній О.С., Хавкін Г.О., Чуб І.І. Технологічні параметри процесу холодної пільгерної прокатки труб із застосуванням комп’ ютерної системи «ХПТ-експертиза». . , . С. 69-71.

158344. Дяченко С.С., Пономаренко І.В. Іонно-плазмова обробка як фактор підвищення конструкційної міцності сталевих виробів. . , . С. 71-78.

158345. Шамровський О.Д., Колесник Д.М., Лимаренко Ю.О. Розрахунок стержневих конструкцій методом послідовних переміщень із урахуванням геометричної нелунійності. . , . С. 78-86.

158346. Бойко Ю.А., Драгобецкий В.В., Пузырь Р.Г. Расчет технологических параметров процесса формоизмерения сварных заготовок. . , . С. 86-91.

158347. Десятнюк О. Коцептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування. . , . С. 107-115.

158348. Ребро П. Остап Вишня і Запорозький край : [спогади сучасників]. . , . С. 5.

158349. Про упорядкування торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пивом на території м. Запоріжжя : Рішення Запорізької міської ради від 30.09.2009 № 37. . , . С. 6.

158350. Глущевський В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності. . , . С. 116-124.

158351. Турпак С.М., Кузькін О.Ф., Грицай С.В. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період. . , . С. 91-93.

158352. Попов С. Н., Антонюк Д. А. Оптимизация износостойкого наплавочного сплава системы Fe-С-Ti-B для условий изнашивания закрепленным абразивом. . , . С. 93-100.

158353. Репях С.И. К вопросу о короблении отливок. . , . С. 100-102.

158354. Запорізький національний технічний університет. Транспортний (автомобільний) факультет. Мотор Січ. Запоріжжя, 2007. 111 с.

158355. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158356. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158357. Силивончик А. За живое: [украинский рынок пива]. . , . С. 69-70.

158358. Кобинець А. Молочний лиман на порозі екологічної катастрофи. . , . С. 1.

158359. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158360. Ребро П. Остап Вишня, "Запорізька правда" і наш край : [спогади сучасників]. . , . С. 4.

158361. Шаповал Е. Полевые ниши: [украинский рынок быстромонтируемых зданий]. . , . С, 73-75.

158362. Середа Е. Малютные шалости: [украинский рынок детской мебели]. . , . С. 76-77.

158363. Макогон Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран. . , . С. 9-11.

158364. Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу. . , . С. 15-19.

158365. Хвесик М., Голян В., Шубалий О. Природокористування в умовах ринкової трансформації: тенденції, закономірності та прогнози. . , . С. 20-25.

158366. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України [Електронна книга]. . К., 2003. 544 с.

158367. Магдич С. Інвестиційна привабливість харчових галузей та динаміка іноземних інвестицій. . , . С. 26-29.

158368. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

158369. Производство падает, а выбросы растут : [процент превышения ПДК загрязняющих веществ в жилой застройке города за І полугодие 2009 года]. . , . С. 39.

158370. Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи подолання, 2007 р. - вересень 2008 р. [Текст]. НІСД. К., 2009. 108 с.

158371. Академія наук вищої освіти України, 1992 - 2007 гг.. АН ВО України. К., 2007. 71 с.

158372. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

158373. Стан виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки міста Запоріжжя станом на 1 жовтня 2009 року. . , . С. 4-5.

158374. Бабушкін Г. Ф., Омельченко О. Д., Артемчук С. О. Цикл фізичного розподілу готової продукції металургії та машинобудування від місця виробництва до місця споживання. . , . С. 130-137.

158375. Ольшанецкий В.Е., Лавренко А.С., Коробко А.В., Шмырко В.И. О модернизации технологии изготовления образцов и деталей из листовых металлокомпозитов с целью улучшения качества материала и повышения безопасности процесса. . , . С. 137-139.

158376. Геллер А.Л., Горелик В.С. Ежегодная международная конференция металлургов в Дюссельдорфе (Германия) Сталь 2008 : [новые технологии, подготовка кадров]. . , . С. 139-153.

158377. Філіпенко А. С. Міжнародні торговельні зв'язки України: генезис і структура [Текст]. Знання України. К., 2008. 223 с.

158379. Винокур Б.Б. Развитие общества и металлы. Соединенные Штаты Америки : [связь добычи и производства металлов с разными аспектами жизни страны]. . , . С. 153-155.

158380. Целуйко В. М. Психология современной семьи [Текст]. Владос. М., 2006. 287 с.

158381. Наука и техника. ХАИ. Харьков, .

158383. Левенко А. "Первопроходцы третьего эшелона" : [ракетно-космическая техника. Иранские, северокорейские и южнокорейские ракеты разных радиусов действия. Характеристики некоторых видов ракетного вооружения]. . , . С. 21-25.

158384. Скоробогатов П.Ф. Легенды о советских танках : [танки Т-54, Т-55, Т-62, сравнительная характеристика с американскими и британскими моделями танков ]. . , . С. 26-35.

158385. Мороз С.Г. Помощь союзника : [военно-авиационная техника отечественного и зарубежного производства в 30-40-е годы ХХ ст.]. . , . С. 36-40.

158386. Григорович С. В поисках первожизни : [нуклеиновые кислоты. РНК. Теория возникновения жизни.]. . , . С. 16-20.

158387. Любченко Д.И. Аэростаты. Деньги на ветер? : [история воздухоплавания и гражданскаой авиации. Использование дирижаблей и аэростатов в мирное и военное время]. . , . С. 48-50.

158388. Шпаковский В.О., Беспалова Н.Ю. Сражение у Литтл-Бигхорн : Самое великое сражение периода индейских войн : [история США (І-я половина ХІХ в.)]. . , . С. 67-75.

158389. Беспалова Н. Юлиан-Отступник : [Римская империя, ІV век ]. . , . С. 81-86.

158390. Демиденко О.І., Поддубко Л.М. Питання екодизайну в художньо-естетичному вихованні студентів машинобудівних та металургійних спеціальностей. . , . С. 155-157.

158391. Салевич Ю.Л. Доходное место : [взаимоотношения между церковью и государством в России после 1917 года. Доходы и расходы церквей. Церковная экономика]. . , . С. 76-80.

158392. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, .

158396. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2009. 76 с.

158397. Жарінова А., Глухівський Л. Динаміка винахідництва у контексті фінансово-економічної кризи : [порівняння 2007 і 2009 років]. . , . С. 4-7.

158398. Мусієнко П. Авторські права як об'єкти відносин, пов'язаних з Інтернетом : [за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальна власність в ХХІ сторіччі", 24.04.2009 р., НТТУ "КПІ"]. . , . С. 8-10.

158399. Плескач В.М. Головний термінологічний стандарт : [аналіз ДСТУ 3966-2000]. . , . С. 157-158.

158400. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світо-господарських процесів. Знання. Київ, 2009. 222 с.

158401. Андрощук Г. Визначення розміру винагороди за створення і використання об'єктів права промислової власності. . , . С. 11-19.

158402. Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому. . , . С. 38-49.

158403. Нерсисян С. Авторское право и смежные права на территории Республики Армения : (особенности законодательства, его практическое применение). . , . С. 60-63.

158404. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст]. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2009. 183 с.

158405. Портнов А. Між "Центральною Європою" та "Русским миром": сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій [Текст]. НІСД. К., 2009. 160 с.

158406. Народна Конституція [Текст]. НІСД. К., 2009. 99 с.

158407. Кулешов В. В., Германович Г. В. Сущность и роль заготовительной отрасли потребительской кооперации на рынке сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь : [экономика Республики Беларусь, кооперативная система]. . , . С. 13-19.

158408. Третяк О. В., Бойко Ю. В. Засоби та системи автоматизації наукових досліджень [Текст]. ВПЦ "Київський університет". К., 2007. 319 с.

158409. Шкарлет С. М., Кальченко О. М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки : [із статистичного матеріалу в'їзного та виїзного туризму]. . , . С. 36-43.

158410. Фурунжиев Р. И., Гугля В. А., Фурунжиев Р. И. САПР или как ЭВМ помогает конструктору [Текст]. Вышэйш. школа. Минск, 1987. 206 с.

158411. Инженерная психология в применении к проектированию оборудования. Машиностроение. Москва, 1971. 488 с.

158412. Середа Г. К., Бочарова С. П., Репкина Г. В., Смирнов Б. А. Инженерная психология. Вища шк.. Киев, 1976. 307 с.

158413. Погорілий С. Д., Калита Д. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних [Текст]. ВПЦ "Київський університет". К., 2007. 455 с.

158414. Вудсон У. Е., Конновер Д. В. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов. Мир. Москва, 1968. 518 с.

158415. Санін Ф. П., Кучма Л. Д., Джур Є. О., Санін А. Ф. Твердопаливні ракетні двигуни [Текст]. Дніпропетровський ун-т. Дніпропетровськ, 1999. 320 с.

158416. Манько Т. А., Кучма Л. Д., Губенко С. І., Джур Є. О., Сітало В. Г. Спеціальне матеріалознавство [Текст]. АРТ-ПРЕС. Дніпропетровськ, 2004. 216 с.

158417. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля. Знання. Київ, 2007. 199 с.

158418. Інформаційний вісник. АН ВО України. Київ, 2009. 166 с.

158419. Єрмошенко А. М. Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків. . , . С. 88-96.

158420. Прасолова С. П. Кредитування і контроль [Текст]. Ліра - К. Київ, 2008. 202 с.

158421. Косинский В.В. Изменение прочности пористых металлических оснований при гидростатической обработке жидкостями высокого давления. . , . С. 12-17.

158422. Копайгора І. Д., Панченко М. І., Олюха В. Г., Ан М. І., Нечаєв А. В. Цивільне виконавче право України [Текст]. Магнолія-2006. Львів, 2007. 538 с.

158424. Охорона праці. Новий друк. Київ, .

158425. Охорона праці. Новий друк. К., 2009. 64 с.

158426. Сердюк В., Мимрик Л. Більше уваги малому бізнесу : [охорона праці на підприємствах малого бізнесу]. . , . С. 22-23.

158427. Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи. . , . С. 25-32.

158428. Скороходов І. Організація роботи, гідна розповсюдження : [Дніпровська енергетична система, яка забезпечує управління режимами роботи суб'єктів електроенергетики на теріторії Запорізької області]. . , . С. 19-21.

158429. Паливода К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні. . , . С. 32-39.

158430. Україна в 2005 -2009 рр: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст]. НІСД. К., 2009. 655 с.

158431. Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни. . , . С. 40-50.

158432. Ковальчук К., Вишнякова І., Вишнякова В. Цінова політика банків України за процентними операціями: стан, ефективність, чинники впливу. . , . С. 51-64.

158433. Азаренкова Г., Ляшенко В. Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків. . , . С. 65-72.

158434. Коваленко І., Колотуха С., Борейко І. Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону. . , . С. 73-86.

158435. Кондратюк А. Кредитна історія позичальника США. . , . С. 86-91.

158436. Машков А. Понимание государства Людвигом фон Мизесом в контексте проблемы пределов государственного вмешательства в общественные отношения. . , . С. 3-6.

158437. Киндюк Б. Правові засади охорони лісів у Соборному Уложенні 1649 р.. . , . С. 11-13.

158438. Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів. . , . С. 18-21.

158441. Ганущак-Єфіменко Л. М. Інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств, об'єднаних у кластер. . , . С. 161-165.

158446. Классификация режущего инструмента. ЦИНТИмашиностроения. М., 1960. 56 с.

158447. Князев Ю.Е. Новые станки для электрохимической обработки. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 24 с.

158448. Інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2007. 107 с.

158450. Калинчик В. Г., Розен В. П., Соловей А. И., Танский А.-М. М. Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации. Кондор. Киев, 2007. 104 с.

158451. Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2009 року : [з доповіді начальника головного фінансового управління облдержадміністрації С. Медвідя]. . , . С. 2.

158452. The Official Introduktion to the ITIL Service Lifecycle [Електронна книга]. . , 2007. 252 p.

158453. Комплексный контроль качества изготовления сборных резцов. ВНИИТЭМР. М., 1986. 28 с.

158455. Пінчук В. П., Лозовська Л. І. Програмування мовою С/С ++ з прикладами та вправами. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 204 с.

158457. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2009. 82с.

158458. Велигорский В. Черный фарц: [ мировой нефтерынок]. . , . С. 57-59.

158459. Косова Т. Д., Циганов О. Р. Банківські операції. Центр учбової літератури. К., 2008. 372 с.

158460. Векслер Е. М., Рифа В. М., Василевич Л. Ф. Менеджмент якості. Професіонал. Київ, 2008. 320 с.

158468. Сокур А. Як казали запорозькі козаки... : [фрази, які використовували у побуті запорозькі козаки та їх тлумачення]. . , . С. 11.

158471. Бардадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенцій. . , . С. 45-48.

158472. Лезвийные инструменты из сверхтвердых материалов на основе нитрида бора. Конструкция и эксплуатация резцов из сверхтвердых материалов на основе нитрида бора. НИИМАШ. М., 1980. 60 с.

158473. Лезвийный инструмент, оснащенный композитом, и его применение в промышленности. ВНИИАШ. Ленинград, 1986. 52 с.

158474. Дикаленко М., Московчук Э. На выHOD: [тенденции на украинском рынке питьевой воды]. . , . С. 60-61.

158475. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158476. Каширина И. 1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 288 с.

158478. Литой и наплавленный инструмент. ВНИТОМАШ. М-ва, 1951. 359 с.

158480. Тишковець С. Високе звання - меценат : [меценатство та оподаткування]. . , . С. 19-20.

158484. Надыкто В.Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств. Видавничий будинок ММД. Мелітополь, 2003. 240 с.

158485. Медведев Р. Б., Бондарь Ю. Д., Романенко В. Д. АСУ ТП в металлургии. Металлургия. М., 1987. 256 с.

158486. Студентський гуртожиток: ціна висока, кімнат не вистачає... : [проблема з поселенням студентів у гуртожитки ЗНТУ]. . , . С. 5.

158487. Николаева Т. Запредельные цели: [украинский рынок косметики]. . , . С. 64-65.

158489. Інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2009. 154 с.

158492. Липов В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Професіонал. Київ, 2009. 336 с.

158493. Медведев С. Ф. Циклическая прочность металлов. Машгиз. Москва, 1961. 303 с.

158494. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

158495. Шак В. С Власом Чубарем чубаревцы расставаться не намерены : [биографические данные Чубаря В.Я.]. . , . С. 3.

158496. Зборовська О. М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств. ДУЕП. Дніпропетровськ, 2008. 200 с.

158497. Медведев С. А. Введение в технологию полупроводниковых материалов. Высш. школа. Москва, 1970. 504 с.

158498. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Основные положения и словарь. ИПК Издательство стандартов. Москва, 2001. 33 с.

158499. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

158500. Силивончик А. Кислый приварок: [украинский рынок цельномолочных продуктов]. . , . С. 66-67.

158501. Кліковка Г. Благословенна будь, учительська дорого! : [Мелітопольський державний педагогічний університет: інтерв'ю з ректором університетута його сподвижниками]. . , . С. 1.

158502. Чибіскова Г. Аналіз інституційного середовища для виробництва біодизелю та визначення оптимальної структури виробничих потужностей: [виробництво дизельного біопалива в Україні]. . , . С. 54-58.

158505. Теория, эксперимент, практика электроразрядных технологий. Наук.думка. К., 1993. 109 с.

158506. Что-кто. ВНИИТЭМР. М., 1991. 184 с.

158507. Бржозовский Б. М., Игнатьев А. А., Дебряков В. А., Мартынов В. В. Обеспечение точности обработки на автоматизированных прецизионных металлорежущих станках. . М., 1992. 68 с.

158514. Аксенова Е. Вода, вода, кругом вода : [целебные свойства воды. Химические и органолептические показатели вод разных регионов Украины. Требования к качеству воды. Качество воды и здоровье]. . , . С. 11-15.

158516. Медведев Ф. А. Очерки истории теории функций действительного переменного. Наука. Москва, 1975. 248 с.

158517. Гончарова Н. В. Инновационная парадигма формирования "новой экономики" : [новая экономика, которая основывается на инновационных ресурсах]. . , . С. 4-12.

158518. Більченко О. В., Дудка О. І., Хижняк В. Г., Чернега С. М. Леговані сталі. Кондор. Київ, 2009. 98 с.

158519. Медведев Я. И. Газовые процессы в литейной форме. Машиностроение. М., 1980. 200 с.

158520. Ювас И. Запорожские истоки: Александровская крепость. . , . С. 53-54.

158521. Клюско Л. А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи. . , . С. 97-106.

158522. Лунякова Н. А. Оценка депозитных рисков в банковской деятельности. . , . С. 107-116.

158524. Меджибожский М. Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. Вища школа. Киев, 1979. 277 с.

158527. Аасамаа І. Т. Як себе поводити. Молодь. Київ, 1974. 192 с.

158528. Абаліхін Б. Український народ у Вітчизняній війні 1812 р.. Держполітвидав УРСР. К., 1962. 63 с.

158529. Абрамська Г. А., Голлендер Н. І. Збірник вправ і диктантів з англійської мови 5-7 класи. Радянська школа. Київ, 1960. 111 с.

158530. Авруцький Л. Слово про земляків. Промінь. Дніпропетровськ, 1966. 182 с.

158532. Автомонов П. Ф. Коли розлучаються двоє. Держлитвидав. К., 1959. 777 с.

158533. Автомонов П. Ф. Недописана анкета. Дніпро. К., 1976. 344 с.

158534. Автомонов П. Ф. Недописана анкета. Радянський письменник. К., 1967. 303 с.

158536. Автомонов П. Ф. П'ята застава. Дніпро. К., 1988. 956 с.

158537. Автомонов П. Ф. Рокіровка. Дніпро. К., 1986. 238 с

158538. Автомонов П. Ф. Так народжувались зорі. Молодь. К., 1963. 396 с.

158540. Медные сплавы в коррозионной среде. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

158541. Лисенко Л. І., Максимов Б. В. Ринок праці. Техніка пошуку роботи. Професіонал. Київ, 2004. 320 с.

158543. Степанова А. П., Корж М. С. Перспектива [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 129 с.

158544. Гевко Б. М., Дичковський М. Г., Матвійчук А. В. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої. Кондор. Київ, 2009. 220 с.

158545. Бондаренко С. С. Застосування системи "бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови. . , . С. 44-50.

158546. Борисов С. П. Стойкость и надежность металлорежущего инструмента. . М., 1989. 68 с.

158547. Бондарчук Л. І. Культура ділового мовлення. Рута. Житомир, 2008. 244 с.

158548. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу [Текст]. Академвидав. К., 2009. 136 с.

158549. Небесний Г. Деякі роздуми з приводу визначного ювілею : Баптистському руху виповнилося 400 років : [160-річний шлях баптизму в Україні]. . , . С. 53-55.

158550. Александров В. В., Горский Н. Д. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных. Наука. Ленинград, 1983. 208 с.

158551. Бєсєдіна Л. М., Сторубльов О. І. Підготовка та захист кваліфікаційних, дипломних робіт. Логос. Київ, 2009. 97 с.

158552. Середа Е. Обставили: [украинский рынок жилой мебели]. . , . С. 72-74.

158554. Семенченко И. И. Режущий инструмент. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1938. 676 с. : ил., табл., черт.

158555. Бабичев А. П., Трунин В. Б., Самодумский Ю. М. Вибрационные станки для обработки деталей. Машиностроение. М., 1984. 168 с.

158557. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Требования. ИПК Издательство стандартов. Москва, 2001. 28 с.

158563. Прогрессивный металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1992. 40 с.

158565. Гелль П. Как превратить персональный компьютер в универсальный программатор. ДМК Пресс. М., 2000. 168 с.

158566. Паршин Ю.И. Повышение эффективности механической обработки изделий из сталей типа З8ХНЗМФА с повышенными прочностными характеристиками. ДГТУ. Донецк, 2000. 20 с.

158568. Алмазные головки, надфили, притиры, хонинговальные бруски, инструмент для суперфиниша приборных подшипников. Размеры и технические требования. Науч.-исслед. ни-т информации по машиностроению. Москва, 1966. 118 с.

158570. Алмазный инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 144 с.

158573. Родін П. Р., Равська Н. С., Ковальова Л. І., Родін Р. П. Різальний інструмент у прикладах і задачах. Вища школа. К., 1994. 294 с.

158574. Руденко П.О. Резерви використання металорізального інструменту. Знання. К., 1981. 48 с.

158575. Усачов П.А. Застосування суцільнотвердосплавного інструменту. . К., 1980. 48 с.

158576. Аваков А. А. Физические основы теорий стойкости режущих инструментов. Машгиз. Москва, 1960. 308 с.

158577. Абрамова Н. Н., Ратыкова И. П. Блестящее цинкование в аммиакатном электролите. ЛДНТП. Ленинград, 1963. 14 с.

158578. Аваков Р. А., Гуан Т. И., Сондерис А. П. Техническая эксплуатация телефонных станций местных сетей. Радио и связь. Москва, 1981. 86 с.

158579. Авдеенко В. Н., Котлов В. А. Производственный потенциал предприятия. Знание. Москва, 1986. 64 с.

158580. Абрамов В. М., Беляев А. И. Микроэлектронные схемы в устройствах железнодорожной телемеханики и связи. Транспорт. Москва, 1987. 118 с.

158581. Авдеенко В. Н., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия. Экономика. Москва, 1989. 239 с.

158582. Абрамов В. М. Электронные элементы железнодорожной автоматики. Транспорт. Москва, 1986. 231 с.

158583. Абрахамс Дж., Каверли Дж. Анализ электрических цепей методом графов. Мир. Москва, 1967. 176 с.

158584. Абрикосов А. А. Академик Л. Д. Ландау. Краткая биография и обзор научных работ. Наука. Москва, 1965. 48 с.

158585. Авдеенкова Л. М., Корольков Н. В. Анализ работы и расчёт магнитных феррит-диодных элементов для цифровых вычислительных машин. Акад. наук СССР. Вычислит. центр. Москва, 1962. 211 с.

158586. Абрикосов А. А. Введение в теорию нормальных металлов. Наука. Москва, 1972. 288 с.

158587. Абрикосов А. А., Горьков Л. П., Дзялошинский И. Е. Методы квантовой теории поля в статистической физике. Физматгиз. Москва, 1962. 443 с.

158588. Абрикосов А. А. Основы теории металлов. Наука. Москва, 1987. 520 с.

158589. Авдонин А. С., Фигуровский В. И. Расчёт на прочность летательных аппаратов. КПИ. Киев, 1985. 440 с.

158590. Абрамов Г. Г. Прогрессивная технология изготовления мелких и средних чугунных отливок в условиях единичного и мелкосерийного производства. Машиностроение. Москва, 1979. 60 с.

158591. Абрикосов Н. Х., Шелимова Л. Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений А4В4. Наука. Москва, 1975. 195 с.

158592. Авдоньев Е. Я. Конструирование форм современных машин, аппаратов и сооружений. Лыбидь. Киев, 1990. 153 с.

158593. Абрамов Е. И., Колисниченко К. А., Маслов В. Т. Элементы гидропроизводства. Техника. Киев, 1977. 320 с.

158594. Абрамов Е. П. Аппаратура телепередачи информации ЭЦВМ. Энергия. Ленинград, 1968. 96 с.

158595. Абрамов И. И., Харитонов В. В. Численное моделирование элементов интегральных схем. Вышейш. школа. Минск, 1990. 224 с.

158596. Авдуевский В. С., Лесков Л. В. Работает невесомость. Молодая гвардия. Москва, 1988. 223 с.

158597. Абсатаров Х. А., Антонович Е. В. Подготовка производства электромонтажных работ. Энергоиздат. Москва, 1981. 72 с.

158598. Авдулина А. С. Жизнь без лекарств. Физкультура и спорт. Москва, 1986. 80 с.

158599. Абрамов Н. Н, Поспелова М. М. Расчет водопроводных сетей. Госстройиздат. Москва, 1962. 228 с.

158600. Авен О. И., Доманицкий С. М. Бесконтактные исполнительные устройства промышленной автоматики. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 344 с.

158601. Абрамов О. В., Инберг С. П. Параметрический синтез настраиваемых систем. Наука. Москва, 1986. 124 с.

158602. Авен О. И., Гурин Н. Н., Коган Я. А. Оценка качества и оптимизация вычислительных систем. Наука. Москва, 1982. 464 с.

158603. Абрамов О. В., Розенбаум А. Н. Прогнозирование состояния технических систем. Наука. Москва, 1990. 125 с.

158604. Авен О. И. Что же такое АСУ?. Наука. Москва, 1984. 176 с.

158605. Абрамов Р. А. Ошибки динамически настраиваемых гироскопов. Машиностроение. Москва, 1985. 264 с.

158606. Авен О. И. Что же такое АСУ?. Наука. Москва, 1981. 175 с.

158608. Абрамов С. А., Зима Е. В. Начала информатики. Наука. Москва, 1989. 256 с.

158609. Авен О. И., Мучнин И. Б., Ослон А. А. Функциональное шкалирование. Наука. Москва, 1988. 182 с.

158610. Абугов Д. И. Процессы и характеристики воздушно-реактивных двигателей. МАИ. Москва, 1951. 238 с.

158611. Абрамов С. А., Зима Е. В. Начала программирования на языке паскаль. Наука. Москва, 1987. 112 с.

158612. Авегниров Н. В., Каназеев К. Г., Кисилев А. В. Основы организации и техники измерений. ЛВИКА им. Можайского. Ленинград, 1968. 101 с.

158613. Абрамов С. А., Антипов И. Н. Основы программирования на Алголе. Наука. Москва, 1982. 172 с.

158614. Абугов Д. И., Бобылев В. М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. Маштностроение. Москва, 1987. 271 с.

158615. Абрамов С. А., Антипов И. Н. Основы программирования на Алголе. Наука. Москва, 1980. 173 с.

158616. Авербах Е. М. Введение в физику твердого тела. Из-во Воронеж. ун-та. Воронеж, 1981. 172 с.

158617. Абрамов С. А., Антипов И. Н. Основы программирования на упрощенном Алголе. Наука. Москва, 1978. 182 с.

158618. Абчук В. А. В мире управляющих машин. Машиностроение. Ленинград, 1987. 192 с.

158619. Авербух А. Е. Организация железнодорожных перевозок на металлургических заводах. Металлургиздат. Москва, 1959. 483 с. : ил., табл.

158620. Абрамов С. А., Мариничев М.И., Поляков П.Д. Сетевые методы планирования и управления. Советское радио. Москва, 1965. 166 с.

158621. Абчук В. А. Директорский "хлеб". Лениздат. Ленинград, 1991. 208 с.

158622. Абрамов С. А. Экономическое обоснование автоматизации обработки информации. Статистика. Москва, 1974. 183 с.

158623. Абиев А. Г. Планирование и статистическая обработка эксперимента. ВПИ. Воронеж, 1980. 80 с.

158624. Аваков Р. А., Гольденберг Л. М., Игнатьев В. О. Электронные управляющие машины. Связь. Москва, 1979. 223 с.

158625. Абрамов Б. М. Типовые задачи по теории механизмов и машин. Вища школа. Х., 1976. 208 с.

158626. Абинов А. Г. Человек или машина? Возможности вычислительных машин. Знание. М., 1989. 47 с.

158627. Абкин Г. Л. Задачи и упражнения по общей химии. Высш. школа. Москва, 1971. 264 с.

158628. Абкин Г. Л. Задачи и упражнения по общей химии. Высш. школа. Москва, 1968. 256 с.

158630. Абрамович А. Д. Основные тенденции развития мощных энергетических блоков в США. Энергетическое машиностроение. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1967. 52 с.

158631. Аванесян Р. Р. Устойчивость электропереноса в резистивных материалах и слоях. . Москва, 1990. 56 с.

158633. Абрамович Б. Г. Термоиндикаторы и их применение. Энергия. Москва, 1972. 224 с.

158634. Абрамович Б. Г., Картавцев В. Ф. Цветовые индикаторы температуры. Энергия. Москва, 1977. 216 с.

158635. Авах Ю. А. Полупостоянные запоминающие устройства с механической сменой информации. Энергия. Москва, 1973. 161 с.

158636. Аввакумов А. М., Щелоков Я. М., Сазыкин Ю. К. Совершенствование схем теплоснабжения промышленных предприятий. Изд-во Сарат. ун-та. Саранск, 1973. 100 с.

158637. Аввакумов В. Г. Методы нескалярной оптимизации и их приложения. Вища школа. Киев, 1990. 186 с.

158639. Абковиц С. Титан в промышленности. Оборонгиз. Москва, 1957. 140 с.

158640. Абрамов В. В. О сокращении интернационного процесса в методе Гнуса-Зейделя. ЗМИ. Запорожье, 1982. 15 с.

158641. Аблазов В. И., Гупал В. И., Згурский А. В. Преобразование, запись и воспроизведение речевых сигналов. Лыбидь. К., 1991. 208 с.

158642. Абловиц М. Солитоны и метод обратной задачи. Мир. Москва, 1987. 479 с.

158643. Абрамов В. В. Статически неопределимые стержневые системы. ЗМИ им. В. Я. Чубаря. Запорожье, 1963. 51 с.

158645. Авдеев Б. А. Техника определения механических свойств материалов. Машиностроение. Москва, 1965. 488 с.

158646. Абрагам Время вспять, или физик, физик, где ты был. Наука. Москва, 1991. 391 с.

158647. Абрамов В. В. Таблицы для расчета толстостенных цилиндров по методу расчленения тела. Горьковский политехн. ин-т. им. А. А. Жданова. Горький, 1961. 7 с.

158648. Авдеев Б. А. Техника определения механических свойств материалов. Машгиз. Москва, 1952. 411 с.

158649. Абрагам А. Ядерный магнетизм. Изд. иностр. лит.. Москва, 1963. 551 с.

158650. Мееров М. В. Исследование и оптимизация многосвязных систем управления. Наука. Москва, 1986. 233 с.

158651. Мееров М. В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. Наука. Москва, 1967. 423 с.

158652. Мееров М. В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. Физматгиз. Москва, 1959. 284 с.

158653. Мееров М. В. Системы многосвязного регулирования. Наука. Москва, 1965. 384 с.

158654. Онищенко Т., Рудяк Ю., Кавторєва Я., Кузнєцов В. Приватний підприємець [Текст]. Фактор. Харків, 2007. 688 с.

158655. Меерович И. И. Распределение напряжений в компрессорных лопатках при колебаниях. Оборонгиз. Москва, 1961. 107 с.

158656. Меерович И. М., Филатов А. С. Измерение усилий при прокатке. Металлургиздат. Москва, 1963. 226 с.

158657. Меерович И. М. Повышение производительности прокатных станов. Трудрезервиздат. Москва, 1957. 95 с.

158658. Меерович И. М. Прокатка плит и листов из легких сплавов. Металлургия. Москва, 1969. 252 с.

158660. Меерович Э. А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике. Энергия. Москва, 1966. 190 с.

158661. Голоскубова Н., Змиенко В., Казанова М., Кононенко О., Кулигина О. Основные хозяйственные операции в схемах, таблицах и примерах [Текст]. Фактор. Х., 2009. 320 с.

158662. Семенченко Ж., Дзюба Н., Бойцова М., Кузнецов В., Толстопят Ю. Аренда помещения: практические рекомендации для руководителя и бухгалтера. Фактор. Х., 2009. 320 с.

158663. Меерсон А. М. Радиоизмерительная техника. Энергия. Москва, 1967. 400 с.

158664. Меерсон Г. А., Зеликман А. Н. Металлургия редких металлов. Госнаучтехиздат. Москва, 1955. 608 с.

158667. Твердохліб І. П., Беген Є. І. Формування досьє типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережевих технологій. . , . С. 273-282.

158675. Межвузовская конференция по авиационным лопаточным машинам. 1-я. Казань, 1956 Труды .... Оборонгиз. Москва, 1958. 358 с.

158679. Межвузовская конференция по прикладной теории устойчивости двидения и аналитической механике. Казань, 1962 Труды .... Казанский авиационный ин-т. Казань, 1964. 147 с.

158680. Вишнепольский Е.В., Пухальская Г.В., Гликсон И.Л. Повышение сопротивления усталости мест концентрации напряжений в цилиндрических оболочках алмазным выглаживанием. . , . С. 90-94.

158681. Межвузовская конференция по сварке. Москва, 1956 Сборник докладов Межвузовской конференции по сварке. Машгиз. Москва, 1958. 267 с.

158682. Петрыкин В.В., Петрыкина Р.Я. Изменение тонкой структуры поверхностного слоя при шлифовании титановых сплавов под воздействием теплового фактора. . , . С. 95-97.

158683. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады V межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Машгиз. Москва, 1968. 267 с.

158684. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады V межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция аналоговое моделирование в различных областях техники. МЭИ. Москва, 1968. 148 с.

158685. Кресанов Ю.С., Богуслаев А.В., Качан А.Я., Войтенко А.А. Технология изготовления прутков круглого профиля из жаропрочных сплавов. . , . С. 102-107.

158686. Куницкая И.Н., Ольшанецкий В.Е., Спектор Я.И., Ноговицын А.В. Об энергетике структурообразования при горячей деформации прокаткой уастенитной стали. . , . С. 17-23.

158687. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады V межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Математические вопросы вероятносного и кибернетического моделирования". МЭИ. Москва, 1968. 122 с.

158688. Брыков М.Н., Ольшанецкий В.Е. Механизм упрочнения нестабильного аустенита при пластической деформации. . , . С. 23-27.

158689. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач". МЭИ. Москва, 1968. 134 с.

158690. Шапран Л.А., Иванова Л.Х. О стойкости роликов зоны вторичного охлаждения слябовых МНЛЗ. . , . С. 27-31.

158691. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Моделирование при решении задач радиотехники и электроники". МЭИ. Москва, 1968. 163 с.

158692. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Моделирование при решении электроэнергетических и электромеханических задач". МЭИ. Москва, 1968. 229 с.

158694. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Моделирование применительно к задачам механики, строительства и машиностроения". МЭИ. Москва, 1968. 259 с.

158695. Цыпак В.И., Безкоровайная В.А., Рыбалкин П.С. Определение технологической надежности операций механической обработки. . , . С. 108-112.

158696. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Моделирование химико-технологических процессов". МЭИ. Москва, 1968. 173 с.

158697. Попов С.Н., Антонюк Д.А. Влияние азота на структуру и свойства высокобороуглеродистых износостойких наплавочных материалов. . , . С. 31-37.

158698. Ткачук О.В., Погрелюк I.М. Модифікування поверхні титанових сплавів при термодифузійному насиченні у контрольованому азоткисневмісному середовищі. . , . С. 37-41.

158699. Леонтьев В.А., Зиличихис С.Д., Сахнюк Н.В. Повышение ремонтопригодности рабочих лопаток КВД. . , . С. 113-115.

158700. Вишняков Л.Р., Синайский Б.Н., Яременко О.П., Петропольский В.С., Демиденко З.Н. Полимерные гибридно-армированные композиты для лопастей малых ветродвигателей. . , . С. 41-46.

158701. Жеманюк П.Д., Пухальская Г.В., Коваль А.Д., Степанова Л.П., Патюпкин А.В. Исследования влияния обработки лопаток из титановых сплавов в жидком азоте на структурные и прочностные характеристики. . , . С. 119-124.

158702. Асатурян А.Ш., Мязин А.А., Пухальская Г.В. Об ультразвуковом упрочнении металлических матириалов. . , . С. 46-50.

158703. Соболевская Т.Д., Гишкина В.И., Коваленко Т.А. Влияние качества губчатого титана на наличие дефектов в полуфабрикатах и деталях из титанового сплава. . , . С. 50-55.

158704. Шаломеев В.А., Пархоменко А.В., Цивирко Э.И. Оптимизация химического состава жаропрочного сплава Мл - 10 для авиационного литья. . , . С. 129-133.

158705. Вишняков Л.Р., Мороз В.П., Синайский Б.Н., Ромашко И.М., Воропаев В.С., Варченко В.Т. Разработка и триботехнические свойства композиционных алюмоматричных материалов с частицами карбида кремния. . , . С. 55-60.

158706. Мищенко В.Г., Багрийчук А.С. Титан Украины для авиастроения: тенденции и перспективы развития. . , . С. 139-142.

158707. Ивщенко Л.И., Цыганов В.В., Черный В.И. Ускоренные испытания сложнонагруженных деталей трибосопряжений. . , . С. 150-154.

158708. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция моделирования в области теплоэнергетики. МЭИ. Москва, 1968. 145 с.

158709. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела [Електронна книга]. . М., 2000. 494 с.

158710. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело [Електронна книга]. . М., 2003. 272 с.

158711. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады V межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция моделирования при решении электроэнерг. и электромехан. задач. МЭИ. Москва, 1968. 264 с.

158712. Годнєв Є. Навіщо підприємствам стандарти менеджменту якості (ISO 9001:2008). . , . С. 34-35.

158713. Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 [Текст]. Всесвітній Економічний Форум. Женева, 2008. 74 с.

158714. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Общие вопросы метода моделирования". МЭИ. Москва, 1968. 265 с.

158715. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки инфо". МЭИ. Москва, 1968. 265 с.

158716. Шаповал Е. Как ветром сдуло: В этом году количество игроков рынка бытовых кондиционеров может сократиться на 20-30% : [рынок бытовых кондиционеров в Украине]. . , . С. 91-92.

158717. "Искра" - полвека в радиолокации. НПК "Искра". Запорожье, [2009]. 77 с.

158718. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Секция "Применение методов теории пособия при решении технико-экономических задач". МЭИ. Москва, 1968. 265 с.

158719. Межвузовская конференция по физическому и математическому моделированию, 5-я. Москва, 1968 Доклады пятой межвузовской конференции по физическому и математическому моделированию. Применение цифрового моделирования. МЭИ. Москва, 1968. 168 с.

158720. Межвузовская научно-техническая конференция по применению высокоскоростных машин с электроприводом повышенной частоты в народном хозяйстве. Краснодар, 1966 Сборник докладов и сообщений. Кубанский сельскохозяйств. ин-т. Коаснодар, 1967. 226 с.

158721. Черемных В. Н. Александр Поживанов: биография, воспоминания, документы [Текст]. Пресса Украины. К., 2009. 224 с.

158722. Межвузовская научно-техническая конференция по электрическому моделированию задач строительной механики, теории упругости и сопротивления материалов 2-я. Новочеркасск, 1962 Труды .... Ростовский инженерно-строит. ин-т. Новочеркасск, 1962. 175 с.

158723. Межвузовская научно-техническая конференция по электротехнике. 2-я. Запорожье, 1969 Тезисы докладов 2-й республиканской межвузовской научно-технической конференции по электротехнике. Промінь. Днепропетровск, 1969. 229 с.

158724. Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике, 5-я. Вильнюс, 1980 V Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. Оргкомитет V МГМК. Москва, 1980. 196 с.

158725. Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике, 5-я. Вильнюс, 1980 V Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. Оргкомитет V МГМК. Москва, 1980. 213 с.

158726. Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике, 5-я. Вильнюс, 1980 V Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. Оргкомитет V МГМК. Москва, 1980. 196 с.

158727. Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике, 5-я. Вильнюс, 1980 V Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. Оргкомитет V МГМК. Москва, 1980. 196 с.

158728. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 84 с.

158729. Демченко Д. Штучка с ручкой : Аппаратные технологии изучения реакции потребителя на рекламу позволяют понять, что он чувствует. . , . С. 42-43.

158730. Международная конференция по нелинейным колебаниям, 9-я. Киев, 1981 Труды конференции .... Наук. думка. Москва, 1984. 455 с.

158731. Международная конференция по нелинейным колебаниям, 9-я. Киев, 1981 Труды конференции .... Наук. думка. Киев, 1984. 488 с.

158732. Бородаченко К. Халаты не в моде : [Халатность сотрудников, как с ней бороться]. . , . С. 44-45.

158733. Международная конференция по нелинейным колебаниям, 9-я. Киев, 1981 Труды конференции .... Наук. думка. Киев, 1984. 538 с.

158734. Николсон Дж. "Я по натуре жизнелюб, эпикуреец, любитель поесть и выпить" : [интервью с американским актером, продюсером, сценаристом и режиссером /записала О. Башкирцева]. . , . С. 48-51.

158735. Татаренко Г., Малай А. Чисто писание : [рынок мяса в Украине. Производители мясного сырья просят правительство ограничить ввоз импортного мяса]. . , . С. 56-57.

158736. Куцаченко Е. Полная околесица : [рынок автомобилей, Украина. Тенденции]. . , . С. 62-64.

158737. Дикаленко М., Московчук Э. Звездная болезнь : [рынок коньяка в Украине, его структура. Производство, импорт, экспорт : цифры]. . , . С. 69-71.

158738. Середа Е. Дорога ложка : [рынок кухонного оборудования и посуды в Украине : структура и объем рынка, экспорт, импорт]. . , . С. 74-75.

158739. Бек Ш. Смена профиля : [рынок алюминия в Украине : стуктура, импорт, экспорт. Прогнозы]. . , . С. 76-77.

158741. Международная конференция по смазке и изному машин. Машгиз. Москва, 1962. 655 с.

158742. Международная конференция по физике полупроводников, 9-я. Москва, 1968 Труды ІХ Международной конференции по физике полупроводников. Москва, 23-29 июля 1968 г.. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 672 с.

158743. Международная конференция по физике полупроводников, 9-я. Москва, 1968 Труды ІХ Международной конференции по физике полупроводников. Москва, 23-29 июля 1968 г.. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 1402 с.

158744. Международная конференция технологов тяжелого машиностроения стран-членов СЭВ, 1-я. Прага. 1961 Конференция технологов тяжелого машиностроения, стран-членов СЭВ. ЦИНТИАМ. М., 1962. 152 с.

158745. Балашов А. И., Зурабов Ю. Г., Пчеляков Л. С. Международная космическая радиотехническая система обнаружения терпящих бедствия. Радио и связь. Москва, 1987. 376 с.

158746. Международная патентная классификация : основная схема. Центр. науч.-исслед. ин-т. М., 1967. 88 с.

158747. Стивенсон Р. Treasure Island. Знання. К., 2009. 310 c.

158748. Международная станкостроительная выставка 1968г. в Лондоне. НИИМаш. Москва, 1968. 100 с.

158749. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2009.

158750. Егорова И. Каменская Сечь стала частью "Хортицы" : [памятка запорожского казачества в Херсонской области стала филиалом Национального заповедника]. . , . С. 5.

158751. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 73 c.

158752. Международная станкостроительная выставка 1968г. в Лондоне. НИИМаш. Москва, 1968. 61 с.

158753. Международная станкостроительная выставка 1968 г. в Лондоне. НИИМаш. Москва, 1968. 72 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.