Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

160823. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Податковий менеджмент " для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

160824. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 348 с.

160825. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 360 с.

160826. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 370 с.

160828. Стрижевская Е. Где от меня и до тебя ходил троллейбус номер два : [история запорожского троллейбуса]. . , . С. 58.

160829. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

160830. Стрижевская Е. Где от меня и до тебя ходил троллейбус номер два : [история запорожского троллейбуса]. . , . С. 58.

160831. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

160832. Армяновский В. "Но баранку не бросал шофер" : [история памятника воинам-автомобилистам в Запорожье]. . , . С. 44.

160833. Каптюк О. А. Нові моделі освіти: пріоритет вибору : [переваги та недоліки фінансування ВНЗ]. . , . С. 43-44.

160834. Колесник О.О. Особливості організації туристичної діяльності у сучасних умовах. . , . С. 47-48.

160835. Зайцев В. О Хмельницком, порогах и пещерах днепровских : [пещеры на Днепре и возможное их использование в качестве укрытия Б.Хмельницкого]. . , . С. 58.

160836. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2009. С.127-252

160837. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2009. 62 с.

160838. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2009. 80 с.

160839. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2009. 144 с.

160840. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2009. 48 с.

160841. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2009. 48 с.

160842. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2009. 90с,

160843. Охорона праці. Новий друк. К., 2009. 64 с.

160844. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2009. 160 с.

160845. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2009. 48 с.

160846. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2009. 144с.

160847. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2009. 80 с.

160848. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2009. 71 с.

160849. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2009. 60 с.

160850. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2009. 64 с.

160851. Мельниченко О. Антимонопольний комітет України і OECP: на шляху партнерства. . , . С. 2-4.

160852. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2009. 80 с.

160853. Міняйло О. Державні закупівлі в Україні: макроекономічні особливості та проконкурентний потенціал. . , . С. 9-13.

160854. Уманців Ю. Світова криза та її вплив на конкуренцію в Україні. . , . С. 15-20.

160855. Стороженко О. Актуальні проблеми кваліфікації зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. . , . С. 21-27.

160856. Бакалінська О. Антиконкурентні дії органів влади: проблеми та тенденції правового регулювання. . , . С. 28-34.

160857. Фурманчук О. Обставини неправомірності відмови від укладення ліцензійного договору з конкурентом за антимонопольним правом Європейського Союзу - запобігання появі нового товару та виключення... (див. анотацію). . , . С. 35-42.

160858. Бегунські Л. Створення системи державної допомоги в Україні: концепція, виклики та наслідки. . , . С. 43-47.

160859. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82 с.

160860. Горбач Д. В белых штанах: [развитие экономики Бразилии. Основные показатели. Антикризисные меры]. . , . С. 20-23.

160861. Куцаченко Е. Дети Феникса: [поведение менеджеров в период кризиса]. . , . С. 44-45.

160862. Силивончик А. Про граммы презентов: [рынок кондитерских изделий в Украине]. . , . С. 62-64.

160863. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

160864. Дикаленко М., Московчук Э. Сухой спирт: [украинский рынок ликеро-водочных изделий]. . , . С. 70-72.

160865. Качан Л. "Мішок добробуту" чи "Віз проблем"?: [соціальні стандарти у суспільстві]. . , . С. 3-5.

160866. Савенко Л. Безбар'єрне середовище потрібне всім: [пропозиції Мінпраці про поліпшення життєдіяльності інвалідів]. . , . С. 7-8.

160867. Нові розміри державної соціальної допомоги. . , . С. 36.

160868. Ногачевский А. Благополучие компаний под угрозой, или Корпоративное мошенничество: [реструктуризация компаний]. . , . С. 7-9.

160869. Кужилева О., Переясловская О. Актуальный аутсорсинг маркетинга в современных условиях. . , . С. 10-14.

160870. Гаськова М., Полетаева А. Экспресс-бренд: [STB - создание краткосрочных брендов]. . , . С. 15-18.

160871. Мисюк А. Неизвестный Маслоу: [теория мотивации Маслоу и ее недостатки с точки зрения маркетологов]. . , . С. 19-23.

160872. Бутивщенко Е. Ярмарка тщеславия закрыта на неопределенный срок: [технология создания торговых марок]. . , . С. 30-33.

160873. Данишевская О. Где искать рекламный креатив в Интернете?. . , . С. 37-47.

160874. Цуканова И. Здесь могла быть ваша реклама: [виды рекламы, размещение рекламы]. . , . С. 48-51.

160875. Шрамко И., Фадеева Н. PR2.0: [проведение PR-кампаний. PR-кампании в интернете]. . , . С. 53-57.

160876. Крушельницкая О.В. Людський потенціал - стратегічний ресурс інноваційного розвитку промисловості. . , . С. 53-54.

160877. Крушельницька О.В. Професійна орієнтація як об'єктивна передумова збалансування ринку робочої сили. . , . С. 55-56.

160878. Бокуняев А. А., Горбачев Б. В., Китаев В. Е.,Колканов М. Ф., Краус Л. А., Кривозубов В. П. Электропитание устройств связи. Радио и связь. М., 1988. 280 с.

160879. Жалило Б. Инструментарий гарантированного роста. Как разработать план для продавца и контролировать его выполнение. . , . С. 18-24.

160880. Сарбаев Т. Куда грести? Практичный инструмент для разработки стратегии изменений. . , . С. 26-32.

160881. Мажар М.А. Інноваційна активність у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки. . , . С. 61-62.

160882. Доморацкий О. А., Жерненко А. С., Кратиров А. Д. Электропитание устройств связи. Радио и связь. М., 1981. 320 с.

160883. Боднарчук А Длинная дорога к Клиенту. Эффективная работа с жалобами потребителей. . , . С. 34-39.

160884. Тарнавский В. Остаться должен только один: [из компаний "большой тройки" автопроизводителей США, только Ford удалось избежать банкротства ]. . , . С. 45-51.

160885. Эллен Макгирт Intel поставила на карту все: [трансформации компаниии Intel]. . , . С. 58-66.

160886. Кузнецова Т. Как выбрать и реализовать оптимальную стратегию и тактику контроля. . , . С. 68-75.

160887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни Теорія автоматичного керування та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

160888. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2009. 112 c.

160889. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів кафедри військової підготовки [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

160890. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів кафедри військової підготовки [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

160891. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2009. 112 c.

160892. Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. ХНТУ. Херсон, 2009. 214 с.

160893. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2009. 244 c.

160894. Кузнецова Т. Прикладной лайф-менеджмент: [постановка новых целей для менеджеров]. . , . С. 13-18.

160895. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Тестові завдання до теоретичної частини дисципліни "Фізичне виховання" "Стрільба кульова пневматична" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 38 с.

160896. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні рекомендації до самостійних занять з дисципліни "Фізичне виховання". Зміцнення мязів грудної клітини засобами атлетичної гімнастики для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 18 с.

160897. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2009. 24 с.

160898. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2009. 24 с.

160899. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

160900. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2009. 178 с.

160901. Колиснык М. Дебиторка: "ползучая" разгерметизация финансов. . , . С. 32-41.

160902. Деревицкий А. Почему они отказывают? Работа с клиентскими возражениями в кризисных условиях. . , . С. 42-46.

160903. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2009. 106 с.

160904. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2009. 102 с.

160905. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2009. 102 с.

160906. Савицкая Л. Команда: думать, как все? [о синдроме "группового мышления"]. . , . С. 52-56.

160907. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2009. 80 с.

160908. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2009. 80 с.

160909. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2009. 150 с.

160910. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2009. 150 с.

160911. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

160912. Ювас И. Улицы бывшей страны : [история названий улиц в честь революционеров: Анголенко, Дробязко, Леппика, Грязнова, Тополина]. . , . С. 65-66.

160913. Макарський О. Сучасне українське мистецтво в залах PINCUK ART CENTRE : [виставки творів українських художників]. . , . С. 25-26.

160914. Тарнавский В. Богатым тоже трудно: [мировой рынок торговли предметами роскоши. Спад на рынке предметов роскоши в Западных странах. Повышение спроса в Китае]. . , . С. 68-74.

160915. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

160916. Ювас И. Чаривный хутор - пэрзовский квартал : [история жилого квартала Запорожского паровозоремонтного завода]. . , . С. 59-60.

160917. Кузнецова Т. Оружие для менеджера: методы и алгоритмы решения проблем. . , . С. 76-80.

160918. Смовженко Т. Університет банківської справи НБУ: відповідь на виклики часу. . , . С. 7-12.

160919. Кузьмінський А. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького: європейський вимір. . , . С. 13-18.

160920. Савицкая Л. "Посторонний", или жизнь в изгнании:[биография французского писателя Лауреата Нобелевской премии А. Камю (1913-1960)]. . , . С. 89-91.

160921. Ромащенко І. Педагогічна технологія формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх маркетологів. . , . С. 45-52.

160922. Катеруша О. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів. . , . С. 53-60.

160923. Мельничук Л.С. Людський фактор в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності. . , . С. 65-66.

160924. Спіцек Г., Зігенталер К.-П. Ціннісно-орієнтоване ранжирування з урахуванням думок усіх зацікавлених сторін : [аналіз сучасних рейтингів бізнес освіти для сталого розвитку]. . , . С. 61-70.

160925. Пруль Р. Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу. . , . С. 71-83.

160926. Мельничук О.П. Гендерні відмінності оплати праці в Україні. . , . С. 67-68.

160927. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2009 № 873. . , . С. 85-103.

160928. Яценко А.В. Школа радостной семьи. Методическое пособие для работы с детьми и взрослыми по развитию творческой личности на основе методик ТРИЗ и РТВ (от 6 до 16 лет). . , . С. 9-17.

160929. Мирошниченко О.В. Кейс-метод как основа обучения и обновления образования. . , . С. 22-29.

160930. Мілінчук О.В. До питань щодо бюджетного управления продажем та виробництвом на хлібопекарському підприємстві. . , . С. 69-70.

160931. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері: [теоретичні і практичні аспекти. Світова практика]. . , . С. 3-14.

160932. Мерзлякова Е.Л. Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания : [практические занятия]. . , . С. 29-37.

160933. Савченко В., Кузнєцова О., Паршина Н., Дрозач М. Формування та розвиток національної системи кваліфікацій. . , . С. 15-20.

160934. Мар'яненко Л.В. Особливості впливу саморегулювання пізнавальної активності на розвиток розумових здібностей школярів-підлітків : [особливості підліткового віку; пересічні і обдаровані підлітки, мотивація]. . , . С. 38-47.

160935. Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України. . , . С. 21-26.

160936. Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків. . , . С. 52-58.

160937. Нечипорук А. Інституціональне середовище нормування праці у рослинництві. . , . С. 27-33.

160938. Селецька Т.В., Сливінська Т.О., Небот С.І., Гіштимулт Т.І. Молодіжна субкультура: вплив на формування особистості : [готи, емо, рольовики, графіті, гопники, байкери, панки, фурі, геймери та ін. Педагогічний всеобуч для класних керівників (практичні вправи)]. . , . С. 58-66.

160939. Брінцева О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом. . , . С. 34-38.

160940. Бауліна Т. Аналіз наслідків політики інтелектуалізації соціально-економічного розвитку держави. . , . С. 39-44.

160941. Олійник Л.М. До проблеми родинного та суспільного статевого виховання дітей : [дидактичні ігри. Тематичний план спецкурсу "Статеве виховання"]. . , . С. 66-71.

160942. Терещенко О. Аналіз антикризових заходів у різних країнах світу (за матеріалами МОП): [аналіз принципів державної підтримки сфери зайнятості провідних країн і країн, що розвиваються та України]. . , . С. 45-49.

160943. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи ДВЗ" для студентів спеціальності 6.090200 "Двигуни внутрішнього згоряння" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 106 с.

160944. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Высш. шк.. М., 2003. 479 с.

160945. Парубоча Н. Индустрия размещения: условия диктуют кризис и УЕФА: [ситуация в гостиничной сфере Украины]. . , . С.42-45.

160946. Платонова П. ОАЭ: экспансия на рынок туризма Украины: [ОАЭ как один из лидеров в сфере международного туризма]. . , . С. 48-52.

160947. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Высш. образование. М., 2004. 407 с.

160948. До 10-річчя Оргуської конвенції: [ратифікація конвенції "Про доступ до інформації ..."]. . , . С. 2-3.

160949. Малишева Н.Р., Тимочко Т.В. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень, доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища: [Оргуська конвенція 1999 р.]. . , . С. 4.

160950. Размєтаєв С.В., Тимочко Т.В. Громадські слухання - важливий чинник впливу на прийняття екологічно важливих рішень: [залучення громадськості до участі у прийнятті екологічно важливих рішень]. . , . С. 6-7.

160951. Кучинська О.П., Чайка Н.А., Душанова Т.В., Любінська Л.Г., Жиловський В.І. Громадська екологічна експертиза еколого-небезпечного об'єкта: [громадська екологічна експертиза небезпечних підприємств Кам'янець-Подільського району]. . , . С. 7-9.

160952. Мудрак О.В. Принципи, ресурси та шляхи формування екологічної мережі Вінниччини у контексті збалансованого розвитку: [регіональна програма екологічної мережі Вінницької області на 2004-2015 роки]. . , . С. 10-15.

160953. Ильяшенко М.Б. Алгоритм нахождения наибольшего общего подграфа. . , . С. 112-120

160954. Лезенко Г.О., Вдовенко О.П., Кунце Е. Деякі аспекти захисту довкілля та населення від впливу поліетилену в країнах Європи та США: [утилізація поліетилену]. . , . С. 15-17.

160955. Балюк Г.И. Кодификация экологического законодательства Украины: проблемы и пути реализации. . , . С. 25-26.

160956. Штуца В.Н. Правовые основы сотрудничества государств в условиях глобального экологического кризиса. . , . С. 26-28.

160957. Шепель О. Екологічні проблеми, пов'язані з експлуатацією газопроводів: [підвищення екологічної безпеки газо-енергетичного комплексу України]. . , . С. 29-31.

160958. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2009. 143 с.

160959. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2009. 64 с.

160960. За рулем. За рулем. М., 2009. 354 с.

160961. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

160962. Третьяк В. Коэффициент болезного действия: [итог выполнения бюджета 2009 года в Украине]. . , . С. 18-21.

160963. Корнилова В.В. Особое состояние развития - детство : [психология детства]. . , . С. 71-73.

160964. Каменев М. Лагерная быль: [энергетическая политика. Экспорт электроэнергии из Украины]. . , . С. 22-23.

160965. Здіорук С.І. Духовно-гуманітарні засади використання ЗМІ з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді. . , . С. 78-80.

160966. Гусев Ю. Надеждой едимы: [страховые компании надеются на возобновление прироста сборов страховых премий в 2010 году]. . , . С. 34-35.

160967. Абакумова Ю. Одессы папа: [биография общественного деятеля - городского головы Одессы Г.Маразли]. . , . С. 49-51.

160968. Бакалинская А. Виськи с сотовой: [украинский рынок мобильных операторов]. . , . С. 59-61.

160969. Силивончик А. Бьюсь об закат: [производство плодоовощных консервов в Украине]. . , . С. 62-63.

160970. Силивончик А., Татаренко Г. Обескровленные: [производство сливочного масла в Украине]. . , . С. 64-66.

160971. Конюхова Е.А. Электроснабжение обьектов. Мастерство. М., 2002. 320 с.

160972. Бек Ш. Под покровом: [рынок строительных материалов в Украине. Строительная пленка]. . , . С. 71-72.

160973. Стойко Т. Офисер запаса: [рынок офисной недвижимости в Киеве]. . , . С. 73-75.

160974. Середа Е. Жилпассив. . , . С. 76-77.

160975. Чернега В. С., Василенко В. А., Бондарев В. Н. Расчет и проектирование технических средств обмена и передачи информации. Высш. школа. М., 1990. 223 с.

160976. Сидоренко И. Один в поле НЕ ВОИН: [вертикальная интеграция - перспективное направление развития украинского бизнеса]. . , . С. 37-40.

160977. Шлапак П., Кажарская Ю. От маркетинга СБЫТА к маркетингу КЛИЕНТА: [CRM - управление взаимоотношениями с клиентами]. . , . С, 42-45.

160978. Роганов П. Инструмент огромной силы. FOZZY GROUP использует свою программу для постоянных покупателей с целью изучения потребительского поведения. . , . С. 46-49.

160979. Тарнавский В. Минутное дело: [компания MINUTECLINIC создала в США новый вид бизнес-деятельности - медицинское экспресс-обслуживание]. . , . С, 58-61.

160980. Масиенко Ю, Все на охоту!: [кулхантинг - поиск новых стилей и трендов]. . , . С. 72-76.

160981. Швайка М. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання. . , . С. 3-10.

160982. Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму. . , . С. 10-16.

160983. Козюк В. Динамічна інконсистентність монетарної політики в контексті глобальних макрофінансових процесів. . , . С. 16-30.

160984. Паливода К. Зовнішні валютні запозичення - інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу?. . , . С. 31-39.

160985. Кузнєцов О. Інфляційне таргетування як механізм стабілізації цін у Великій Британії: [монетарна політика Великобританії]. . , . С. 40-50.

160986. Грищенко Т., Курищук В. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах. . , . С. 51-62.

160987. Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація. . , . С. 63-72.

160988. Любімов В.І. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. . , . С. 16-21.

160989. Рябініна Л. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв'язок та відмінності. . , . С. 72-84.

160990. Любич А.В. Зачем нам две биржи? : [к итогам торгов ПФТС в ноябре]. . , . С. 22-32.

160991. Корнилюк Р. ЄБРР в Україні: любов до своїх : [структура найбільших акціонерів ЄБРР; проекти ЄБРР в Україні, відкриті у 2009 р.; проблемні точки співпраці з Україною]. . , . С. 2-6.

160992. Галіцейська Ю. Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи. . , . С. 85-91.

160993. Головко С.І. Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів. . , . С. 14-20.

160994. Піддубний В.І. "Укрпошту" криза не лякає : [динаміка розвитку підприємства]. . , . С. 26-31.

160995. Максименко І.А. Діяльність суб'єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи. . , . С. 32-36.

160996. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Податкове право" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

160997. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки, робоча програма та контрольні завдання з дисципліни "Технічна електродинаміка" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

160998. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Конструювання НВЧ пристроїв" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

160999. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

161000. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Земельне право" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

161001. Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. Основы цветного телевидения [Текст]. Радио и связь. М., 1982. 159 с.

161002. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Історія держави і права України" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

161003. Міляр Л.Ф. Розвиток ринку екологічно чистої продукції як складова ситеми забезпечення продовольчої безпеки депржави. . , . С.71-72.

161004. Оверчук А.в, Фінансовий план як невід'ємний елемент бізнес-планування. . , . С. 77-78.

161005. Орлова К.Є. Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні. . , . С. 79-80.

161006. Писаренко Б.А. Функціонально-вартісна діагностика систем управління. . , . С. 83-84.

161007. Плаксюк Т.П. Чинники успішності в організації діяльності менеджера. . , . С. 85-86.

161008. Повелиця Т. Економічний механізм матеріального стимулювання праці в Україні. . , . С. 87-88.

161009. Заенцев В. В., Катушкина В. М., Лондон С. Е., Модель З. И. Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний. Советское радио. Москва, 1980. 295 с.

161010. Поліщук Є.О. Поліпшення основних засобів підприємства через інвестиційне кредитування. . , . С. 92-93.

161011. Проценко Н.Б. Методичні аспекти оцінки оптимізації витрат на забезпечення економічної стійкості підприємств. . , . С. 94-95.

161012. Белов Л. А., Богачев В. М., Благовещенский М. В. Устройства генерирования и формирования радиосигналов [Текст]. Радио и связь. Москва, 1994. 416 с.

161013. Рєвнівцева О.В. Політика формування середнього класу. . , . С. 98-99.

161014. Сириця А.А. Побудова ефективної мотивації управлінського персоналу підприємства. . , . С. 100-101.

161015. Тарабукіна О.М. Управління інвестиціямив умовах кризових ситуацій в Україні. . , . С. 104-105.

161016. Тарасюк Г.М. Необходимость формування системи управління плануванням діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. . , . С. 106-107.

161017. Ткачук Г.Ю. Державне регулювання підприємств агробізнесу за умов приєднання до СОТ. . , . С. 108-109.

161018. Ткачук В.О. Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства. . , . С.110-111.

161019. Устіловська А.А. Організаційні аспекти управління персоналом. . , . С. 114-115.

161020. Ціник М.О. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на банківську систему України. . , . С. 118-119.

161021. Николаева Л. А., Черная Л. П. История экономики [Електронна книга]. . М., . 176 с.

161022. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2009. 108 с.

161023. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2009. 275 с.

161024. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2009. 56 с.

161026. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2009. 64 с.

161027. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2009. 44 с.

161028. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2009. 207 с.

161029. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

161030. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 68 с.

161031. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2009. 80 с.

161035. Іноземні мови в навчальних закладах. "Педагогічна преса". К., 2009. 112 с.

161036. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2009. 40 с.

161037. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2009. 162 с.

161038. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2009. 32 с.

161039. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2009. 42 с.

161040. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 176 с.

161041. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2009. 60 с.

161042. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2009. 56 с.

161043. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2009. 56 с.

161045. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 72 с.

161046. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2009. 64 с.

161047. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2009. 131 с.

161048. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2009. 52 с.

161049. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2009. 240 с.

161050. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2009. 36 с.

161051. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2009. 80 с.

161052. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

161053. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

161054. Шваб Л.І. Політика доходів населення України. . , . С. 120-121.

161055. Юзьвак І. В. Обґрунтування методики визначення вартості. . , . С. 122-123.

161056. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2009. 204с.

161057. Юшкевич О.О. Гендерна нерівність зайнятості населення. . , . С. 124-125.

161058. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2009. 72 с.

161059. Яричевська Д.Є. Державне регулювання інформаційних потоків в акціонерному товаристві. . , . С. 126-127.

161060. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 32 с.

161061. Яцкевиц І.В. Венчурний бізнес як форма конкурентоспроможності підприємств. . , . С. 130-131.

161062. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 73 c.

161063. Петров Г. В, Толстой А. И. Линейные балансные СВЧ усилители [Текст]. Радио и связь. М., 1983. 176 с.

161064. Розколупа Н. Окремі питання організації роботи бібліотеки-клубу і бібліотеки-музею. . , . С. 23-25.

161065. Оржеховська В.М., Єжова О.О. Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я : [проблема збереження, зміцнення й формування здоров'я молоді. Визначення здоров'я. Діяльність, спрямована на здоров'я]. . , . С. 5-17.

161066. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Політологія: методичні рекомендації для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

161067. Заморіна Т. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках. . , . С. 25-30.

161068. Агапова И.И. История эконоических учений [Електронна книга]. Юрист. М., 2001. 285 с.

161069. Гук В. І., Шкодовський Ю. М. Транспортні потоки: теорія та ії застосування в урбанізації. Золоті сторінки. Харьков, 2009. 232 с.

161070. Соболев М. П., Этингоф М. И. Автоматический размерный контроль на металлорежущих станках [Текст]. Ойкумена. Смоленск, 2005. 300 с.

161071. Бартенев C. А. История экономических учений в вопросах и ответах [Електронна книга]. Экономистъ. М., 2004. 135 с.

161072. Горяинова Л.В. История экономических учений [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики информатики, финансов и права. М., 2003. 85 с.

161073. Богуслаєв В. О., Качан О. Я., Калініна Н. Є., Мозговий В. Ф., Калінін В. Т. Авіаційно-космічні матеріали та технології. ВАТ " Мотор Січ ". Запоріжжя, 2009. 351 с.

161074. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. АДЕФ-Україна. Київ, 2009. 392 с.

161075. Лузина И.А., Малых О.Е., Стебунова Е.С. История экономики и экономических учений. ДизайнПолиграфСервис. Уфа, 2000. 84 с.

161081. Ботушанська О. Сприяння ОДНБ ім.М.Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині. . , . С. 30-33.

161083. Баньковська І.Г. Аспекти правового регулювання суб'єктів внутрішнього контролю. . , . С. 134.

161084. Пазенок В.С. Філософія туризму. . , . С. 7-28.

161085. Федорченко В.К. Гуманістична функція туризму. . , . С. 66-80.

161086. Пархоменко Т.С. Антропологія туризму. . , . С. 57-65.

161087. Левицька О.І. Етика туризму. . , . С. 66-79.

161088. Боримська К.П. Рахунок як теоретична модель відображення облікової інформації. . , . С. 138-139.

161089. Любивий Я.В. Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур. . , . С. 108-123.

161090. Антоненко В.Г. Міжнародний туризм як чинник міжцивілізаційної взаємодії і взаємозбагачення культур. . , . С. 124-134.

161092. Борович І. Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством. . , . С. 141.

161093. Яроцький П.Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні. . , . С. 143-150.

161094. Голяченко Н.В. Поняття аудиторської послуги. . , . С. 148.

161095. Новиков Ю. Н. Теория и расчет электрических аппаратов. Энергия. Ленинград, 1970. 328 с.

161096. Раков С.А., Вашуленко О.П., Горох В.П., Миляник А.І., Пузирьов В.В. Три виміри логіко-математичної компетентності : [компетентністна парадигма освіти; ІКТ-компетентність, навчальна, культурна, підприємницька, міжособистісна компетентність. Рівень математичної освіти]. . , . С. 6-15.

161097. Захарійченко Ю.О., Котюк М.В., Сливінський Є.С. Мобітехнології в освіті : [мобільне навчання як нова технологія освіти. Тестування за допомогою мобільного телефону]. . , . С. 19-23.

161098. Сазонов Д. М., Гридин А. Н., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ. Высш. школа. М., 1981. 295 с.

161099. Приходько В.М. Якість освіти як об'єкт моніторингу (понятійно-термінологічний аспект). . , . С. 24-28.

161100. Швед А. П., Ефременков Ю. В., Тягун Ф. Ф. Самолетное оборудование связи [Текст]. Радио и связь. М., 1995. 312 с.

161101. Гамблтон Рональд К., Джоунс Рассел В. Порівняння класичної теорії тестів і теорії відповіді на запитання та їх застосування в розробці тестів. . , . С. 29-40.

161102. Нефедов Е. И., Козловский В. В., Згурский А. В. Микрополосковые излучающие и резонансные устройства. Техніка. К., 1990. 160 с.

161103. Першукова С. "Стратегія знань" - це впевненість, відповідальність, надійність : [фінський досвід формування світогляду школярів засобами іноземної мови і двомовного навчання]. . , . С. 30-39.

161104. Цюрупа М.В. Філософські аспекти проблеми безпеки правового захисту особистості в туризмі. . , . С.157-167.

161105. Родак С. Підсумки участі вихованців спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю України в іграх ХХІХ Олімпіади у м. Пекіні. . , . С. 3-8.

161106. Лузина И. А., Малых О. Е., Стебунова Е. С. История экономики и экономический учений [Електронна книга]. ДизайнПолиграфСервис. Уфа, 2000. 84 с.

161107. Лузина И.А., Малых О.Е., Стебунова Е.С. История экономики и экономических учений [Електронна книга]. ДизайнПолиграфСервис. Уфа, 2000. 80 с.

161108. Заєць Н.А. Облікова політика як інструмент виявлення економічних вигод для забезпечення корпоративних інтересів. . , . С. 154.

161109. Сергієнко Л.П. Методологія конструювання тестів знань для фахівців фізичного виховання та спорту : [з прикладами тестових завдань]. . , . С. 19-34.

161110. Здреник В.Н. Організація бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами. . , . С. 155-156.

161111. Свістельник І.Р. Спортивна періодика та галузеве книговидання у 40-50-х роках ХХ століття. . , . С. 18, 35-37.

161112. Зеленіна О.О. Характеристика позикових коштів як джерела фінансування інвестиційної діяльності. . , . С. 157.

161113. Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. Технологія психофізичного тренування: ідеї, аспекти, позиціювання : [погляд на проблему оздоровлення, розвитку дітей та учнів у системі "дитячий сад - початкова школа"]. . , . С. 42-50.

161114. Легенчук С.Ф., Шигун М.М. Модель Фелтама-Ольсона та конвенція консерватизму в бухгалтерському обліку. . , . С. 171.

161115. Бесекерский В. А., Власов В. Ф., Гомзин В. Н. Руководство по проектированию систем автоматического управления [Текст]. Высш. школа. М., 1983. 296 с.

161116. Тарасенко Г.С., Тішик О.А. Використання педагогічної евристики у фаховій підготовці вчителя початкових класів : [педагогічна евристика. Евристичні методи навчання: метод емпатії, смислового та символічного бачення, ін.]. . , . С. 18-26.

161117. Пархоменко В.М. Вимоги до методики економічного аналізу якості продукції. . , . С. 182-183.

161118. Ренкас Ю.Л. Загальний і програмний контроль в інформаційних системах бухгалтерського обліку. . , . С. 185.

161119. Антоненко Т.Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця. . , . С. 26-36.

161120. Смилянский Г. Л., Амлинский Л. З. Справочник проектировщика АСУ ТП [Текст]. Машиностроение. М., 1983. 527 с.

161121. Шаповал Л.П. Переваги та недоліки методів оцінки фінансового стану підприємства. . , . С. 196-197.

161122. Бородкіна Н.О., Рудківський О.А. Запровадження логістичних інформаційних систем на підприємстві. . , . С. 207-208.

161123. Вакалюк В.А. Регіональна складова державної політики. . , . С. 209-210.

161124. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 183 с.

161125. Горський С.В. Соціологія туризму. . , . С. 135-142.

161126. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

161127. Економіка України за 2009 рік : [статистичні матеріали]. . , . С. 6-7.

161128. Карпова Л.О. Туризм як соціально-культурний феномен. . , . С. 187-195.

161129. Яковенко Ю.І., Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування. . , . С. 219-223.

161130. Давидюк Ю.В. Передумови виникнення концепції екологічного маркетингу. . , . С.213-214.

161131. Соляник С.Ф. Соціокультурні комунікації в туризмі. . , . С. 227-233.

161132. Збиківська К.Д. Сучасні підходи до формування дистриб'юторської мережі підприємства. . , . С. 215-216.

161133. Наливайко Л.С. Організаційні аспекти управління персоналом в сучасних умовах. . , . С. 221-222.

161134. Олійник В.В. Організація ефективного персонального продажу. . , . С. 223-224.

161135. Пащенко О.П. Особливості стратегічного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості. . , . С. 227-228.

161136. Чуа Л. О., Пен-Мин Лин Машинный анализ электронных схем[Текст]. Энергия. М., 1980. 638 с.

161138. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений [Текст]. Наука. М., 1986. 288 с.

161139. Холленд Р. Микропроцессоры и операционные системы. Энергоатомиздат. М., 1991. 192 с.

161140. Рудківський О.А. Логістичні підходи до ефективної організації. . , . С. 231-232.

161141. Ходаківська О.В. Стратегічний підхід до управління підприємством. . , . С. 235-236.

161142. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв'язання інженерних задач з технічної термодинаміки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с .

161143. Хоречко І.О. Проблеми управління прибутком підприємств в ринкових умовах господарювання. . , . С. 237-238.

161144. Шаньгин В. Ф. Программирование микропроцессорных систем [Текст]. Высш. школа. М., 1990. 302 с.

161145. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв'язання інженерних задач з технічної термодинаміки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

161146. Чекмарьова В.В. Реалії та перспективи розвитку сфери маркетингових досліджень в умовах фінансової кризи. . , . С. 239-240.

161147. Щесняк Д.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації. . , . С. 245-246.

161148. Ярмолюк М.Ю. Прикладні аспекти маркетингових досліджень споживчих ринків. . , . С. 247-248.

161149. Головашенко О.В. Туристська активність як форма реалізації людиною свого потенціалу. . , . С. 179-186.

161150. Сапожник Г.Л. Туристичний бізнес - етичні критерії. . , . С. 224-226.

161151. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Електронна книга]. Интеграл-Пресс. М., 2006. 384 с.

161152. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургиздат. М., 1961. 747 с.

161153. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургиздат. Москва, 1962. 756-1656 с.

161154. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Изд-во АН УССР. Киев, 1961. 144 с.

161155. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Изд-во АН УССР. Киев, 1962. 144 с.

161156. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Металлургиздат. Москва, 1956. 1204 с.

161157. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации [Текст]. Сов. радио. М., 1973. 496 с.

161158. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Металлургиздат. Москва, 1957. 1204 с.

161159. Руденко П. А. По разным поводам улыбки [Текст]. Аспект-Поліграф. Нежин, 2006. 108 с.

161160. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации [Текст]. Сов. радио. М., 1983. 536 с.

161161. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Металлургия. Москва, 1982. 94 с.

161162. Радиолокационные и радионавигационные системы [Текст]. МАИ. М., 1981. 64 с.

161163. Руденко П. О. І сміх, і сльози [Текст]. Аспект-Поліграф. Ніжин, 2003. 132 с.

161164. Металловедение и термообработка. Машгиз. Свердловск; Москва, 1947. 160 с. : ил., табл., граф., черт.

161165. Металловедение и термообработка. ЦБНТИ тяжелого машиностроения. Москва, 1959. 38 с.

161166. Головньова І.В. Актуальні напрями застосування нового підходу до управління в освіті. . , . С. 44-50.

161167. Металловедение и технология сверхпроводящих материалов. Металлургия. Москва, 1987. 560 с.

161168. Тесленко Л. Д. Посміх тіні [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 116 с.

161169. Проектирование радиолокационных и антенных устройств с применением ЭВМ [Текст]. Изд-во ин-та. М., 1985. 78 с.

161170. Металловедение и технология термической обработки. Оборонгиз. Москва, 1958. 181 с.

161171. Герасименко Т.В. Елементи педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського як виховні інновації у формуванні особистості студента - майбутнього сім'янина : [дошлюбна підготовка студентів за Сухомлинським]. . , . С. 57-66.

161172. Металловедение качественных сталей и сплавов. Металлургия. Москва, 1982. 111 с.

161173. Металловедение легких сплавов. Всесоюзный ин-т легких сплавов. Москва, 1985. 155 с.

161174. Сироватко В. Вибране [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2005. 276 с.

161175. Голубков А. П., Далматов А. Д., Лукошкин А. П., Мазин Ю. В., Петров О. В., Печенкин В. С. Проектирование радиолокационных приемных устройств [Текст]. Высш. школа. М., 1984. 335 с.

161176. Походенко С.В. Синдром професійного вигорання у педагогічних працівників : [зміст, рівень прояву, психопрофілактика синдрому вигорання. Залежність розвитку синдрому від цінностей особистості]. . , . С. 75-87.

161177. Металловедение прецизионных сплавов на основе цветных металлов. Металлургия. М., 1984. 88 с.

161178. Попов Д. И. Проектирование радиолокационных систем [Текст]. Рязан. радиотехн. ин-т.. Рязань, 1975. 194 с.

161179. Металловедение реакторных материалов. Госатомиздат. Москва, 1962. 351 с.

161180. Савицкий Е. М., Барон В. В., Ефимов Ю. В. Металловедение сверхпроводящих материалов [Текст]. Наука. М., 1969. 265 с.

161181. Моруга В. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 244 с.

161182. Літневський Г. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2005. 184 с.

161183. Металловедение сплавов легких металлов. Наука. Москва, 1970. 210 с.

161184. Коваль Л. А. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2005. 234 с.

161185. Доценко І. М. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 184 с.

161186. Буряк М. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 164 с.

161187. Металловедение сплавов на основе цветных металлов. Металлургия. М., 1983. 97 с.

161188. Гончаренко О. Дорога крізь хату. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 216 с.

161189. Металловедение сталей и сплавов. ЦНИИТмаш. Москва, 1983. 126 с.

161190. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету нематериальных активов: Приказ Министерства финансов Украины от 16.11.2009 г. №1327. . , . С. 5-15.

161191. Кияшко Л.О., Краснякова А.О. Громадська та політична активність сучасної молоді: психологічний аналіз : [політична соціалізація; політична участь; політична ідентифікація]. . , . С. 96-105.

161192. Металловедение титана. Труды Пятого совещания по металлургии, металловедению и применению титана и его сплавов. Наука. Москва, 1964. 317 с.

161193. Первачев С. В. Радиоавтоматика. Радио и связь. Москва, 1982. 296 с.

161194. Геньба Л. Душа іде на сповідь. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2006. 244 с.

161195. Металловедение, физико-химия и металлофизика сверхпроводников. Наука. Москва, 1967. 187 с.

161196. Моссаковский В. Какой учет нужен Украине ? : [учет и инвестирование капитала; пути совершенствования учета в Украине]. . , . С. 16-27.

161197. Бовть О.Б. Проблеми шкільної віктимізації та її запобігання : [віктимність, передумови її виникнення; класифікація видів віктимності дітей. Шкільна та особистісна віктимність, заходи її профілактики]. . , . С. 105-116.

161198. Білокопитов М. Г. Без паніки!. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 360 с.

161199. Металловедение цветных металлов и сплавов : опыт металлургов ГДР. Металлургия. Москва, 1989. 120 с.

161200. Металловедение цветных металлов и сплавов. Наука. Москва, 1972. 200 с.

161201. Металловеды. Знание. Москва, 1985. 48 с.

161202. Плахотнюк О.Л. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США : [підходи до визначення терміну "характер", "виховання характеру"]. . , . С. 117-125.

161203. Аніщенко С. В. Невагомість. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2006. 180 с.

161204. Золотоноша Л. А. Тепер або ніколи. Фенікс. Київ, 2004. 144 с.

161205. Металловедческие исследования неметаллических (шлаковых) включений и пористости в отливках из чугуна с шаровидным графитом. Б. и.. Киев, 1985. 20 с.

161206. Валуев Б., Кантаева О. Некоторые вопросы учета инновационных затрат и источников их покрытия: концептуальный аспект. . , . С. 28-35.

161207. Муравська С.М. Організація навчання за принципом ненасилля в школі Саммерхілл. . , . С. 126-133.

161208. Шумилин М. С., Козырев В. Б., Власов В. А. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. Радио и связь. М., 1987. 320 с.

161209. Балакирев М. В., Вохмяков Ю. С., Журиков А. В., Карутин Н. В., Коробов О. Н. Радиопередающие устройства [Текст]. Радио и связь. М., 1982. 256 с.

161210. Бондарчук О.Б., Палійчук Р.І. В.П. Науменко - вчитель, педагог, просвітній діяч : [біографія українського діяча Науменко В.П. (1852-1919)]. . , . С. 134-141.

161211. Клягин Л. Е., Козырев В. Б., Ляховкин А. А. Радиопередающие устройства. Связь. М., 1980. 328 с.

161212. Металлография железа. Металлургия. М., 1972. 127 с.

161213. Весела Січ. Весела Січ. Запоріжжя, 2006. 100 с.

161214. Металлография железа. Металлургия. М., 1972. 127 с.

161215. Металлография железа. Металлургия. М., 1972. 655 с.

161216. Білогуб В. Г. Життя серед життя. Пані Зося. Запоріжжя, 2006. 123 с.

161217. Шмига В. Ф.. Малюнки на асфальті [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 68 с.

161218. Шумилин М. С., Головин О. В., Севальнев В. П., Шевцов Э.А. Радиопередающие устройства [Текст]. Связь. М., 1981. 295 с.

161219. Каминская Т. Учетное обеспечение управления рисками в сельском хозяйстве. . , . С. 36-44.

161220. Прудовский В. Н. Апартаменты с сюрпризами [Текст]. Проминь. Днепропетровск, 1989. 70 с.

161221. Грабин В. Ф., Грецкий Ю. Я., Крошина Г. М. Металлография сварных соединений чугуна [Текст]. Наукова думка. К., 1987. 190 с.

161223. Металлография сплавов железа. Металлургия. М., 1985. 248 с.

161224. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика [Електронна книга]. Высшее образование. М., 2006. 654 с.

161225. Фенюк В. М. На ринок їхали Зайчата [Текст]. ПП Мошак М. І.. Кам'янець-Подільський, 2006. 80 с.

161226. Металлоизделия промышленного назначения. Черметинформация. Москва, 1979. 128 с.

161227. Ребро П. П. Вибрані твори [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2006. 500 с.

161228. Обрус [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 600 с.

161229. Шахгильдян В. В., Козырев В. Б., Ляховкин А. А., Нуянзин В. П., Розов В. М., Шумилин М. С. Радиопередающие устройства. Радио и связь. Москва, 1990. 431 с.

161230. Шумилин М. С., Головин О. В., Шевцов Э. А., Севальнев В. П. Радиопередающие устройства [Текст]. Радио и связь. М., 1990. 406 с.

161231. Лях В.В. Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних відносин. . , . С. 96-107.

161232. Шувалов В. П., Захарченко Н. В., Шварцман В. О. Передача дискретных сообщений [Текст]. Радио и связь. М., 1990. 461 с.

161233. Бродский Б. Е. Лекции по макроэкономике переходного периода [Електронна книга]. Высшая школа экономики. М., 2005. 223 с.

161238. Рудич Ф.М. Туризм і політологія. . , . С. 151-156.

161239. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект [Електронна книга]. ТЭИС. М., 1997. 122 с.

161240. Муравьев О. Л. Радиопередающие устройства связи и вещания. Радио и связь. Москва, 1983. 352 с.

161241. Алексеев О. В., Головков А. А., Дмитриев А. Я. Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ. Радио и связь. М., 1987. 392 с.

161242. Уткин Г. М., Благовещенский М. В., Жуховицкая В. П. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ [Текст]. Сов. радио. М., 1979. 317с.

161243. Металлоизделия промышленного назначения. Металлургия. М., 1966. 727 с.

161244. Даниленко В. А., Даневич Т. Б., Скуратівський С. І. Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями. НАН УКраїни. Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна. Київ, 2008. 86 с.

161245. Металлокерамическая высокомарганцовистая сталь. Тема исследовать возможность получения новых конструкционных и износостойких материалов методом ДГП, разработать технологию изготовления изделий. Новочеркасский политехн. ин-т. Новочеркасск, 1981. 43 с.

161246. Металлокерамические электротехнические изделия [Текст]. Информстандартэлектро. М., 1969. 30 с.

161247. Металлокерамические электротехнические изделия. ЦБТИНИИэлектропром. Москва, 1959. 31 с.

161248. Металл-оксидные баристоры, защитные элементы для электроники. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

161249. Металлообработка и сварка. Госстройиздат. Москва, 1952. 25 с.

161250. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання. . , . С. 4-18.

161251. Дергачова В., Савельєв М. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави. . , . С. 19-28.

161252. Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів. . , . С. 37-48.

161253. Металлооптика и сверхпроводимость. Наука. Москва, 1988. 184 с.

161254. Файнштейн В. Г., Файнштейн Э. Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами [Текст]. Энергоатомиздат. М., 1986. 240 с.

161255. Ягнюк В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку: [оцінка об'єктів інтелектуальної власності]. . , . С. 49-54.

161256. Дікарєв О. Стратегії освоєння енергетичних ресурсів шельфу Світового океану: [морська екологічна система. Енергетичні ресурси]. . , . С. 60-73.

161257. Холявский Г. Б. Расчет электродинамических усилий в электрических аппаратах. Энергия. Ленинград, 1971. 156 с.

161258. Семенов А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз: [економіка США. Багатонаціональна система іноземних економічних секторів]. . , . С. 73-81.

161259. Гвелесіані А., Литвин І. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України. . , . С. 82-89.

161260. Филиппов И. Ф. Теплообмен в электрических машинах [Текст]. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 256 с.

161261. Туркевич В. З., Боримский А. И., Новиков Н. В., Лещук А. А., Левитас В. И. Сверхтвердые материалы. Получение и применение [Текст]. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". К., 2003. 319 с.

161262. Буль Б. К., Буткевич Г. В., Годжелло А. Г. Основы теории электрических аппаратов. Высш. школа. Москва, 1970. 600 с

161263. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації для виконання, оформлення та захисту контрольних робіт з дисципліни "Правові проблеми зайнятості населення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

161264. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання НВЧ пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

161265. Новиков Н. В., Полотняк С. Б., Левитас В. И., Шведов Л. К., Перевертайло В. М. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". Київ, 2004. 288 с.

161266. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Зобов'язальне право" для студентів спеціальності 7.060101 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

161267. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні рекомендації з дисципліни "Організація праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

161268. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Правове регулювання туристської діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

161269. Шило А. Е., Бондарев Е. К., Кухаренко С. А., Чалый В. Т., Пащенко Е. А. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". Киев, 2005. 280 с.

161270. Рогов В. В., Филатов Ю. Д., Добровольский Г. Г., Денисенко А. П., Ветров А. Г. Сверхтвердые материалы. Получение и применение [Текст]. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". Киев, 2006. 260 с.

161271. Никитенко А. Г. Автоматизированное проектирование электрических аппаратов [Текст]. Высш. школа. М., 1983. 192 с.

161272. Никитенко А. Г., Гринченков В. П., Иванченко А. Н. Программирование и применение ЭВМ в расчетах электрических аппаратов [Текст]. Высш. школа. М., 1990. 230 с.

161273. Синдеев Ю. Г., Грановский В. Г. Радиоэлектроника. Феникс. Ростов н/Д, 2000. 352 с.

161274. Клименко С. А., Виноградов А. А., Муковоз Ю. А., Мельнийчук Ю. А., Копейкина М. Ю. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". Киев, 2006. 316 с.

161275. Разуваев Г. А., Грибов Б. Г., Домрачев Г. А. Металлоорганические соединения в электронике [Текст]. Наука. М., 1972. 479 с.

161276. Новиков В. Н., Шепелев А. А., Дуброва А. Е., Лавриненко А. И., Химач О. В. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. НАН Украины. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля: ИПЦ "Алкон". Киев, 2007. 340 с.

161277. Котлер Филип Основы маркетинга [Електронна книга]. Прогресс. М., 1991. 862 с.

161278. Зотов В.В. Ассортиментная политика фирмы [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2005. 69 с.

161279. Металлорежущее оборудование. Филиал ЦНИИТЭИавтосельхозмаш. Тольятти, 1990. 74 с.

161280. Пекарский М. Д., Шлеймович М. А., Климов В. И., Померанец Э. С., Родин П. Р. Металлорежущие инструменты. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1949. 324 с., 1 л. табл. : табл., схем., черт.

161281. Металлорежущие станки. Научтехиздат. Москва, 1955. 657 с.

161282. Металлорежущие станки. Машгиз. Москва, 1957. 1015 с.

161283. Скалин Ю. В., Бернштейн А. Г., Финкевич А. Д. Цифровые системы передачи [Текст]. Радио и связь. М., 1988. 272 с.

161284. Немировский А. С., Данилович О. С., Маримонт Ю. И., Марков В. В., Юдин А. И., Минкин В. М. Радиорелейные и спутниковые системы передачи[Текст]. Радио и связь. М., 1986. 392 с.

161285. Ачеркан Н. С., Гаврюшин А. А., Ермаков В. В. Металлорежущие станки. Машиностроение. Москва, 1965. 764 с.

161286. Зотов В.В. Бренд-маркетинг [Електронна книга]. Московская финансово-. М., 2005. 36 c.

161287. Шнепс-Шнеппе М. А. Системы распределения информации. Методы расчета [Текст]. Связь. М., 1979. 342 с.

161288. Вимірювальна техніка та метрологія. Вид-во Нац. у-ту "Львівська політехніка". Львів, 2009. 215 с.

161289. Штефан М. Й. Виконання судових рішень [Електронна книга]. Юрінком Інтер. К., 2001. 320 с.

161290. Ачеркан Н. С., Гаврюшин А. А., Ермаков В. В. Металлорежущие станки. Машиностроение. Москва, 1965. 628 с.

161291. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2009. 121 с.

161292. Вирішення господарських спорів [Електронна книга]. Юстішан. К., 2002. 640 с.

161293. Бизнес - план [Електронна книга]. Финансы и статистика. М., 2004. 256 с.

161294. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

161295. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1965. 387 с.

161296. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2009. 64 с.

161297. Титов В.И. Экономика предприятия [Електронна книга]. ЭКСМО. М., 2008. 216 с.

161298. Степанюк О. І. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення [Електронна книга]. . Тернопіль, 2001. 252 с.

161299. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1965. 150 с.

161300. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1965. 342 с.

161301. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1965. 421 с.

161302. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1965. 223 с.

161303. Авторське право і суміжні права [Електронна книга]. . , . 129 с.

161304. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1968. 322 с.

161305. Стрыгин В. В., Щарев Л. С. Основы вычислительной, микропроцессорной техники и программирования [Текст]. Высш. школа. М., 1989. 478 с.

161306. Владова Т. Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення (З досвіду роботи Вільшанської ЦБС Кіровоградської області). . , . С. 33-35.

161307. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1968. 324 с.

161308. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1968. 374 с.

161309. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1968. 478 с.

161310. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1968. 391 с.

161311. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1969. 646 с.

161312. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1969. 646 с.

161313. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1969. 459 с.

161314. Щелкунов Н. Н., Дианов А. П. Микропроцессорные средства и системы [Текст]. Радио и связь. М., 1989. 287 с.

161315. Пігач Я. М., Труфанова Л. М. Господарське законодавство [Електронна книга]. . Тернопіль, 2002. 160 с.

161316. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. Радио и связь. М., 1982. 624 с.

161317. Кельман М. С. Теорія права [Електронна книга]. Поліграфіст. Тернопіль, 1998. 382 с.

161318. Погорелый С. Д., Слободянюк Т. Ф. Программное обеспечение микропроцессорных систем. Техніка. К., 1989. 301 с.

161319. Смирнов В. Алкоголь та його небезпека: [історія алкоголю. Шкідливість алкоголю. Основні ознаки алкоголізму. Оцінка вмісту алкоголю в організмі людини]. . , . С. 4-17.

161320. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Організація та проведення змагань з футболу: методичні рекомендації з розділу навчальної дисципліни фізичне виховання спеціалізація "Футбол". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

161321. Андрощук Г. Визначення розміру винагороди за створення і викоористання об'єктів права промислової власності. . , . С. 21-30.

161322. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1966. 186 с.

161323. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1966. 226 с.

161324. Земельне право України [Електронна книга]. Істина. К., 2003. 448 с.

161325. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1966. 148 с.

161326. Погорелый С. Д., Слободянюк Т. Ф. Программное обеспечение микропроцессорных систем [Текст]. Техніка. К., 1985. 240 с.

161327. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1969. 363 с.

161328. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1969. 383 с.

161329. Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому. . , . С. 41-44.

161330. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1971. 456 с.

161331. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1971. 519 с.

161332. Морозов О. Українська формула інновацій. . , . С. 45-47.

161333. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1971. 507 с.

161334. Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры [Текст]. Техніка. К., 1988. 263 с.

161335. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1971. 302 с.

161336. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1971. 680 с.

161337. Металлорежущие станки. НИИМаш. Москва, 1971. 472 с.

161338. Металлорежущие станки [Текст]. НИИМаш. М., 1971. 402 с.

161339. Металлорежущие станки. Кинематическая настройка металлорежущих станков. Машгиз. Москва, 1962. 180 с.

161340. Челобов Н. А., Бовин В. Г., Петруха П. Г. Металлорежущие станки. (Кинематические схемы) [Текст]. Оборонгиз. М., 1954. 54 с.

161341. Тепинкичиев В. К., Красниченко Л. В., Тихонов А. А. Металлорежущие станки [Текст]. Машиностроение. М., 1970. 463 с.

161342. Іванова В., Чікін С. Щодо достовірності доказів порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. . , . С. 48-50.

161343. Нерсесянц В.С. Юриспруденция [Електронна книга]. НОРМА. М., 1998. 288 с.

161344. Тепинкичиев В. К., Красниченко Л. В., Тихонов А. А., Колев Н. С. Металлорежущие станки [Текст]. Машиностроение. М., 1972. 463 с.

161345. Металлорежущие станки. Экономиздат. Москва, 1961. 815 с.

161346. Металлорежущие станки. Высшая школа. Москва, 1970. 96 с.

161347. Металлорежущие станки. Высшая школа. Москва, 1969. 108 с.

161348. Металлорежущие станки. Высшая школа. Москва, 1970. 117 с.

161349. Металлорежущие станки. Высшая школа. Москва, 1969. 60 с.

161350. Металлорежущие станки. Челябинский политехн. ин-т. Каф. "Станки и инструмент". Челябинск, 1975. 113 с.

161351. Советов Б. Я., Кутузов О. И., Головин Ю. А., Аветов Ю. В. Применение микропроцессорных средств в системах передачи информации. Высш. школа. М., 1987. 256 с.

161352. Батковський В., Даниленко А., Домрачев В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну. . , . С. 3-9.

161353. Вовчак О., Ковалишин І. Досвід рефінансування іпотечних кредитів через механізм сек'юритизації в Україні. . , . С. 10-13.

161354. Волошин І., Волошин М. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку. . , . С. 16-19.

161355. Бухгалтерский учет [Електронна книга]. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2005. 527 с.

161356. Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку. . , . С. 20-23.

161357. Метньова А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. . , . С. 24-29.

161358. Металлорежущие станки. Разд.: "Общий курс металлорежущих станков" и "Кинематика металлорежущих станков". Запорожский машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубар. Запорожье, 1963. 7 с.

161359. Любунь О. Інвестиційні банківські моделі як основний чинник інтеграції банківського та промислового капіталу в ринкових відносинах. . , . С. 30-31.

161360. Ніколенко А. Г., Гудманян А. Г. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови [Текст]. Кондор. К., 2008. 834 с.

161361. Криворізький технічний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Кривий Ріг, 2009. 223 с.

161362. Металлорежущие станки. Техніка. Москва, 1974. 140 c.

161363. Металлорежущие станки. Техніка. Москва, 1974. 165 c.

161364. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1974. 104 c.

161365. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1978. 109 c.

161366. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1979. 100 c.

161367. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1981. 102 c.

161368. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1982. 98 c.

161369. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1983. 118 c.

161370. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1984. 100 c.

161371. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1985. 102 c.

161372. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1986. 119 c.

161373. Металлорежущие станки. Техніка. К., 1987. 132 c.

161374. Металлорежущие станки. Техніка. К., 1988. 114 c.

161375. Металлорежущие станки. Техніка. К., 1989. 112 c.

161376. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1990. 128 c.

161377. Металлорежущие станки. Техніка. Київ, 1991. 100 c.

161378. Ананьин С. Г., Ачеркан Н. С., Богуславский Б. Л. Металлорежущие станки [Текст]. Машгиз. М., 1958. 1016 с.

161379. Металлорежущие станки, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1970 году. НИИМАШ. Москва, 1970. 123 с.

161380. Тема 3. Виховний ідеал української народної педагогіки. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини. . , . С. 28-36.

161381. Металлорежущие станки, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1987 году [Текст]. ВНИИТЭМР. М., 1987. 163 с.

161382. [Гл.] Тип досконалої людини в українській козацькій педагогиці. . , . С. 30-32.

161383. Металлорежущие станки, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1988-1989гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 130 с.

161384. Металлорежущие станки, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1988-1989гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 60 с.

161385. Тема 8. Мудрість народна про сім'ю як головний педагогічний інструментарій : [народний ідеал сім'ї, її роль, завдання, функції. Провідні завдання, принципи родинного виховання]. . , . С. 56-86.

161386. Металлорежущие станки, выпускаемые в 1989-1990 гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 140 с.

161387. Металлорежущие станки, выпускаемые в 1989-1990 гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 89 с.

161388. Металлорежущие станки, выпускаемые в 1990-1991гг. [Текст]. ВНИИТЭМР. М., 1990. 155 с.

161389. Металлорежущие станки, выпускаемые в 1990-1991гг. [Текст]. ВНИИТЭМР. М., 1990. 140 с.

161390. Тема 9. Українське народне дитинознавство : [дитина в українській народній педагогіці. Народна характеристика дітей. Звичаї, обряди, пов'язані з дитиною]. . , . С. 87-98.

161391. Транскордонні перекази у III кв. 2009 р. Аналіт. дані щодо обсягів транскордон. переказів, здійснених в Україні у III кв. 2009 з використанням міжнарод. систем переказу коштів, створених нерезидентами. . , . С. 32-34.

161392. Тема 11. Українська козацька педагогіка : [суть, специфіка, завдання. Козацька духовність, її формування]. . , . С. 109-118.

161393. Металлорежущие станки для инструментального производства. НИИМаш. Київ, 1967. 203 с.

161394. Тема 12. Педагогіка народного календаря : [виховні традиції народного календаря, його виховні потенції і національна система виховання]. . , . С. 119-130.

161395. Інноваційні розробки Криворізького технічного університету. Вид-во ун-ту. Кривий Ріг, 2006. 55 с

161396. Тема 13. Педагогіка народознавства як одна з основ національного реформування загальноосвітньої школи. . , . С. 131-139.

161397. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2009 року. . , . С. 39-41.

161398. Тема 14. Спадкоємці джерел народної педагогіки : [педагогічні погляди українських діячів (Ушинський К., Сковорода Г., Шевченко Т., Куліш П., Духнович О., Русова С., ін.)]. . , . С. 140-155.

161399. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2009 року. . , . С. 42.

161400. Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2009 року. . , . С. 43.

161401. Структура активів банків України за станом на 01.10.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 44-49.

161403. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 455 с.

161404. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.10.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 50-55.

161405. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.10.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 56-61.

161406. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.10.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 62-67.

161407. Егорова Л. И. Бухгалтерский управленческий учет [Електронна книга]. . М., 2004. 52 с.

161408. Захарьин В. Р. Теория бухгалтерского учета [Електронна книга]. . , 2003. 304 с.

161409. Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в организациях [Електронна книга]. Финансы и статистика. М., 2003. 752 с.

161410. Лытнева Н. А., Малявкина Л. И., Федорова Т. В. Бухгалтерский учет [Електронна книга]. ФОРУМ. М., 2006. 496 с.

161411. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 91 с.

161412. Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Преобразовательная техника [Текст]. Вища шк.. К., 1983. 431 с.

161413. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 88 с.

161414. Металлорежущие станки для эффективной эксплуатации инструмента из синтетических сверхтвердых материалов и керамики. ВНИИТЭМР. Москва, 1986. 68 с.

161415. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку та вимірювання в електроенергетиці" для студентів V курсу усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

161416. Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Преобразовательная техника. Вища шк.. К., 1978. 422 с.

161417. Металлорежущие станки и автоматизация технологических процессов. Уфимский авиационный ин-т. Уфа, 1975. 172 с.

161418. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Деталі машин" для студентів спеціальностей машинобудівного напряму заочної і дистанційної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

161419. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання лабораторної та самостійної роботи "Підшипники кочення" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

161420. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної та самостійної роботи "Конструктивні та експлуатаційні особливості черв'ячного редуктора" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

161421. Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование для инструментального производства. Машгиз. Москва, 1962. 215 с.

161422. Металлорежущие станки и прогрессивные методы обработки металлов резанием. РИСХМ. Ростов н/Д, 1977. 163 с.

161423. Щеголева Н.Г. Валютный рынок и валютные операции [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2005. 157 с.

161424. Глава 7. Условия профессиональной деятельности и эффективность труда : [работоспособность; биоритмы и эффективность труда; профессиональный стресс]. . , . С. 197-227.

161425. Металлорежущие станки с числовым программным управлением. НИИМАШ. Москва, 1972. 260 с.

161426. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика [Електронна книга]. ИНФРА. М., 2004. 474 с.

161427. Глава 8. Адаптация человека к профессиональной деятельности : [механизмы адаптации; профессиональная пригодность к требованиям профессии; кризисы профессионального становления]. . , . С. 228-257.

161428. Ломакин В.К. Мировая экономика [Електронна книга]. Юнити-Дана. М., 2007. 433 с.

161429. Металлорежущие станки с числовым программным управлением. НИИМАШ. Москва, 1982. 64 с.

161430. Лиходій В. Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза. . , . С. 6-12.

161431. Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Основы преобразовательной техники. Высш. школа. М., 1980. 424 с.

161432. Металлорежущие станки с числовым программным управлением. ВНИИТЭМР. Москва, 1987. 120 с.

161433. Мировая экономика [Електронна книга]. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2006. 510 с.

161434. Мамонтова Н. А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика. . , . С. 13-18.

161435. Хмелев И.Б., Логвинова И.Л. Мировая экономика [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 127 с.

161436. Металлорежущий инструмент. НИИМАШ. Москва, 1971. 432 с.

161437. Глава 11. Подбор, расстановка и обучение персонала : [методы оценки профессионального потенциала кадров. Обучение и переподготовка персонала]. . , . С. 309-330.

161438. Металлорежущий инструмент. НИИМАШ. Москва, 1971. 292 с.

161439. Марко Є. І. Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір. . , . С. 19-25.

161440. Вилегжаніна Т. Бібліотеки інформаційного суспільства: проблеми, завдання. . , . С. 4-5.

161441. Любушин Н. П., Жаринов В. В., Бородина Н. В. Теория бухгалтерского учета [Електронна книга]. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2003. 312 с.

161442. Глава 12. Профессиональное самоопределение, профессиональная карьера, социальная среда: содержание, динамика, альтернативы : [мотивация; профессиональное самосознание и самоопределение; безработица]. . , . С. 331-389.

161443. Металлорежущий инструмент [Текст]. НИИМАШ. М., 1983. 143 с.

161444. Металлорежущий инструмент [Текст]. НИИМАШ. М., 1983. 192 с.

161445. Металлорежущий инструмент [Текст]. НИИМАШ. М., 1983. 108 с.

161446. Андрусяк О. І. Особливості бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин. . , . С. 26-35.

161447. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 148 с.

161448. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 60 с.

161449. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 116 с.

161450. Михайловська О. В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства. . , . С. 36-44.

161451. Пошерстник Н. В., Мейскин М. С. Самоучитель по бухгалтерскому учету [Електронна книга]. Издательский дом Герда. СПб., 2003. 656 с.

161453. Волошенко А. В. Визначення та принципи цінової політики України. . , . С. 45-50.

161455. Международные экономические отношения [Електронна книга]. Бизнес-школа. М., 1998. 368 с.

161456. Ронова Г.Н. Анализ финансовой отчетности [Електронна книга]. . М., 2003. 156 с.

161457. Грущинська Н. М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентоспроможного національного виробництва. . , . С. 51-60.

161458. Дишлюк С. М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки та економічної стійкості України. . , . С. 61-71.

161459. Национальная экономика [Електронна книга]. Экономист. М., 2005. 813 с.

161460. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 100 с.

161461. Национальная экономика [Електронна книга]. Рос. экон. акад.. М., 2002. 592 с.

161462. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 140 с.

161463. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса [Електронна книга]. Права человека. М., 2008. 636 с.

161464. Металлорежущий инструмент. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 61 с.

161465. Антощишина Н. І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаніями. . , . С. 72-78.

161466. Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала [Електронна книга]. СибУПК. Новосибирск, 2000. 112 с.

161467. Металлорежущий инструмент с механическим креплением пластинок из твердого сплава [Текст]. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1972. 388 с.

161468. Омельченко В. А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи [Текст]. УМК ВО. К., 1991. 183 с.

161469. Металлосберегающая технология. Знание. Москва, 1984. 64 с.

161470. Беркович Е. И., Ковалев В. Н., Ковалев Ф. И. Полупроводниковые выпрямители. Энергия. Москва, 1978. 447 с.

161471. Металлосберегающие технологии. Знание. М., 1988. 64 с.

161472. Металлотермические методы получения соединений и сплавов. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 80 с.

161473. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1971. 107 с.

161474. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1971. 120 с.

161475. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1971. 92 с.

161476. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1971. 108 с.

161477. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1972. 132 с.

161478. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1972. 120 с.

161479. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подгот. Методические рекомендации по русскому языку для начинающих. Основной курс. Лексика [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2010. 58 с.

161480. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1972. 115 с.

161481. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1972. 123 с.

161482. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1972. 136 с.

161483. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 112 с.

161484. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 107 с.

161485. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 120 с.

161486. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 115 с.

161487. Бадзим О. С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану. . , . С. 79-86.

161488. Камышникова Э. В. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия. . , . С. 87-92.

161489. Тестовые задания по русскому языку как иностранному для студентов подготовительного факультета [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 66 с.

161490. Маргасова В. Г., Роговий А. В. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання. . , . С. 93-97.

161491. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 119 с.

161492. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1973. 119 с.

161493. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 107 с.

161494. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 119 с.

161495. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 143 с.

161496. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 128 с.

161497. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 112 с.

161498. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 96 с.

161499. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1974. 102 с.

161500. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 108 с.

161501. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 96 с.

161502. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 104 с.

161503. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 96 с.

161504. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 120 с.

161505. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1975. 118 с.

161506. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1976. 116 с.

161507. Металлофизика. Наук. думка. К., 1976. 120 с.

161508. Металлофизика. Наук. думка. К., 1976. 116 с.

161509. Металлофизика. Наук. думка. К., 1976. 108 с.

161510. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1977. 108 с.

161511. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1977. 132 с.

161512. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1977. 116 с.

161513. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1977. 104 с.

161514. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1978. 112 с.

161515. Радзівілл В. Ю. Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування. . , . С. 98-105.

161516. Сіменко І. В. Якість організаційної структури управління суб'єктом господарювання: аспекти і параметри оцінки. . , . С. 106-113.

161517. Розширене засідання Кабінету Міністрів України : [проаналізовано сучасний стан вітчизняної бібліотечної справи, розглянуто проблеми її розвитку та визначено шляхи їх розв'язання]. . , . С. 5-7.

161518. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1978. 124 с.

161519. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1978. 116 с.

161520. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1978. 128 с.

161521. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1979. 132 с.

161522. Металлофизика. Наук. думка. Киев, 1979. 132 с.

161523. Ахматова А. Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський вектор. . , . С. 2-3.

161524. Гетьман В. Грегочуть Греготи в Карпатах: природний заповідник "Горгани". . , . С. 18-20.

161525. Тырнов В. Безнравственность и наука : [наука и нравственные качества ученого]. . , . С. 22-25.

161526. Щербань Б.А. Сердце самолета : [отечественные газотурбинные двигатели второго поколения - история и конструкция]. . , . С. 26-29.

161527. Розанов Ю. К. Основы силовой преобразовательной техники. Энергия. М., 1979. 392 с.

161528. Загородній А., Герасименко В. Микола Боголюбов - фундатор сучасної теоретичної і математичної фізики. . , . С. 6-13.

161529. Сорокіна І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства. . , . С. 114-121.

161530. Бюлетень Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації. Б. и.. Львів, 2009. 8 с.

161531. Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу. . , . С. 123-133.

161532. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань з дисципліни. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

161533. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інженерне проектування електричних машин та трансформаторів" та контрольні завдання (розділ "Трансформатори"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

161534. Шелест В. В. Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств. . , . С. 134-140.

161535. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методічні вказівки до лабораторної роботи №6 "Ознайомлення зі скануючим приймачем AR 8200 Mk3 і режимами його роботи " з навчальної дисципліни "Спеціальні вимірювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

161536. Товканець С. А. Проблеми управління виробничим потенціалом прикордонного регіону в сучасних умовах. . , . С. 141-146.

161537. Ареф'єва О. В., Мягких І. М. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації. . , . С. 147-153.

161538. Іванишина О. С. Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування. . , . С. 154-159.

161539. Полляк Ю. Г., Филимонов В. А. Статистическое машинное моделирование средств связи [Текст]. Радио и связь. М., 1988. 175 с.

161540. Металлурги в борьбе за технический прогресс. Профиздат. Киев, 1959. 55 с.

161541. Разговоров А. В., Кузовкова Т. А. Статистика связи. Радио и связь. Москва, 1991. 344 с.

161542. Лук'янов В. С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції. . , . С. 160-168.

161543. Металлургическая и горнорудная промышленность. Ин-т техн. информ.. Киев, 1960. 102 с.

161544. Пурденко О. А. Нормативно-правова база і особливості адміністрування податків електроенергетичної галузі. . , . С. 169-174.

161545. Коричнев Л. П., Королев В. Д. Статистический контроль каналов связи. Радио и связь. М., 1989. 240 с.

161546. Металлургическая теплотехника. Сред.-Уральское кн. изд.. Свердловск, 1965. 312 с.

161547. Юркевич О. М. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування. . , . С. 175-181.

161548. Металлургическая теплотехника. Металлургия. Киев, 1968. 255 с.

161549. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1972. 160 с.

161550. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1974. 176 с.

161551. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1974. 192 с.

161552. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1975. 192 с.

161553. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1976. 120 с.

161554. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1978. 108 с.

161555. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1978. 92 с.

161556. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1979. 140 с.

161557. Металлургическая теплотехника. Тематический отраслевой сборник. Металлургия. Москва, 1981. 148 с.

161558. Остальский А. Краткая история денег [Електронна книга]. Амфора. М., 2008. 119 с.

161559. Кот О. С. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків. . , . С. 182-187.

161560. Halvey, John K., Barbara M. Melby Information technology outsourcing transactions: process, strategies, and contracts [Електронна книга]. John Wiley & Sons. Canada, 2005. 625 р.

161561. Металлургическая теплотехника. Металлургия. Москва, 1990. 120 с.

161562. Металлургическая теплотехника и теплофизика. УПИ. Свердловск, 1976. 160 с.

161564. Усов С. В., Михалев Б. Н., Черновец А. К., Кизеветтер Е. Н., Кантан В. В. Электрическая часть электростанций. Энергоатомиздат. Ленинград, 1987. 616 с.

161565. Поломошнов Б. Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього : [філософія культури і світогляду]. . , . С. 26-33.

161566. Костенко О. Вперед - до природи! Апологія натуралізму : [соціальний натуралізм як результат розвитку ідеології Просвітництва XVII-XVIII ст.]. . , . С. 34-37.

161567. Металлургическая теплотехника, контрольно-измерительные приборы и автоматизация металлургического производства. Б. и.. Москва, 1969. 82 с.

161568. Голубець М. Про віру, науку, атеїзм : [взаємовідносини між наукою і релігією]. . , . С. 38-41.

161569. Локтєв В. На захист науки і наукового світогляду. . , . С. 42-46.

161570. Металлургическая теплотехника. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация металлургического производства. ВИНИТИ. Москва, 1967. 62 с.

161571. Геник С., Грицишин М., Дейчаківський І. Фактори обдарованості дитини : [фактори, типи обдарованості]. . , . С. 50-54.

161572. Пиріг Л. Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки : [відомості про основних українських діячів освіти і науки, їх вклад у розвиток цих галузей]. . , . С. 55-61.

161573. Металлургическая теплотехника. Оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматизация металлургического производства. ВИНИТИ. Москва, 1979. 156 с.

161574. Металлургическая теплотехника. Оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматизация металлургического производства. ВИНИТИ. Москва, 1982. 153 с.

161575. Металлургическая теплотехника. Оборудование, измерение, контроль и автоматизация в металлургического производства. ВИНИТИ. Москва, 1986. 98 с.

161576. Металлургическая теплотехника. Оборудование, измерение, контроль и автоматизация в металлургического производства. ВИНИТИ. Москва, 1989. 158 с.

161577. Металлургические и технологические проблемы сварки порошковой проволокой: доклад 1 международной шк. стран-членов СЭВ "Сварка порошковой проволокой" (София, апр. 1986 г.). Наукова думка. Киев, 1986. 140 с.

161578. Металлургические методы повышения качества стали. Наука. М., 1979. 288 с.

161579. John Lee, Ron Ben-Natan Integrating service level agreements : optimizing your OSS for SLA [Електронна книга]. Wiley Publishing. , 2002. 467 р.

161580. Остапенко А. Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов [Текст]. Радио и связь. М., 1985. 280 с.

161581. Металлургические основы литья, легких сплавов. Оборонгиз. Москва, 1957. 443 с.

161582. Металлургические особенности сварки электронным лучом листовой аустенитной нержавеющей стали большой толщины. Б. и.. Запорожье, 1975. 20 л.

161583. Система «Итилиум». Методика внедрения [Електронна книга]. . , 2006. 91 с.

161584. Миткалинный В. И., Крапухин В. В., Ващенко А. И., Грановский Б.Л. Металлургические печи [Текст]. Металлургия. М., 1964. 226 с.

161585. Миткалинный В. И., Крапухин В. В., Иващенко А. И. Металлургические печи. К атласу "Металлургические печи" [Текст]. Металлургия. М., 1964. 46 с.

161586. Баум В. А., Будрин Д. В., Ващенко А. И. Металлургические печи [Текст]. Металлургиздат. М., 1951. 973 с.

161588. Ян Ван Бон Введение в ИТ Сервис-менеджмент [Електронна книга]. . , 2003. 204 с.

161589. Митрейкин Н. А., Озерский А. И. Надежность и испытания радиодеталей и радиокомпонентов. Радио и связь. Москва, 1981. 272 с.

161590. Colin Rudd itSMF - An Introductionary Overview of ITIL [Електронна книга]. . , 2004. 42 с.

161591. Некрасов М. М., Платонов В. В., Дадеко Л. И. Испытания элементов радиоэлектронной аппаратуры. Физические методы надежности [Текст]. Вища шк.. К., 1981. 302 с.

161592. Баум В. А., Будрин Д. В., Ващенко А. И. Металлургические печи. Металлургия. М., 1964. 343 с.

161593. Металлургические печи и плавки. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Свердловск, 1964. 213 с.

161594. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

161595. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

161596. Котляр М.Ф. "Вещий" Олег в історичній пам'яті : [постать руського князя Олега, образ якого сплетений у літописах, легендах і переказах]. . , . С. 4-16.

161597. Рипс Я. А., Савельев Б. А. Анализ и расчет надежности систем управления электроприводами [Текст]. Энергия. М., 1974. 248 с.

161598. Металлургические способы повышения качества конструкционных материалов. Азербайджанский политехн. ин-т им. Ч. Ильдрыма. Баку, 1984.

161599. Гуржій І.О. Окремі аспекти повсякденного життя київських купців ХІХ ст. : [проаналізовано соціально-культурні явища, які впливали на побут і звичаї київських купців]. . , . C. 24-34.

161600. Металлургическое и литейное производство. НИИПТМАШ. Краматорск, 1970. 71 с.

161601. Сборник задач по теории надежности [Текст]. Сов. радио. М., 1972. 407 с

161602. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1974. 117 с.

161603. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1974. 198 с.

161604. Бова Н. Т., Ефремов Ю. Г., Конин В. В. Микроэлектронные устройства СВЧ [Текст]. Техника. К., 1984. 184 с.

161605. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1975. 200 с.

161606. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1976. 144 с.

161607. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1979. 108 с.

161608. Веселов Г. И., Егоров Е. Н., Алехин Ю. Н. Микроэлектронные устройства СВЧ. Высш. школа. М., 1988. 280 с.

161609. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1978. 112 с.

161610. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1979. 116 с.

161611. Металлургическое машиноведение и ремонт оборудования. Металлургия. Москва, 1980. 96 с.

161612. Сотсков Б. С. Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники [Текст]. Высш. школа. М., 1970. 271 с.

161613. Бейліс Л. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек. . , . С. 8-11.

161614. Митин Б.М. Ценные бумаги: учет, налоги, право [Електронна книга]. НАЛОГ ИНФО. М., 2006. 240 с.

161615. Майкл Томсетт Торговля опционами [Електронна книга]. Альпина. М., 2001. 360 с.

161616. Тюрина А.Д., Шилина С.А. Макроэкономика. Конспект лекций [Електронна книга]. Эксмо. М., 2008. 158 с.

161617. Тюрина А.Д. Микроэкономика. Конспект лекций [Електронна книга]. Эксмо. М., 2008. 160 с.

161618. Бойко О.Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р.. . , . С. 35-40.

161619. Заброварний С.І. Економічні погляди М.С. Грушевського : [економічна спадщина відомого українського історика]. . , . С. 47-62.

161620. Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. "Анализ ценных бумаг" Грэма и Додда. Олимп-Бизнес. М., 2000. 704 с.

161621. Лисенко А.А. Військова та політична діяльність отамана Н.Я. Григор'єва (Серветника) у 1918-1919 рр.. . , . С. 63-80.

161622. Дерейко І.І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у Райхскомісаріаті Україна : [залучення українців до формування німецької поліції]. . , . С. 87-106.

161623. Финансы и кредит. Финансы и статистика. М., 2005. 512 с.

161624. Шалагінов Б. "Мужньо й сміло вперед променем світла мчу..." Філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час. . , . С. 155.161.

161625. Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 184 с.

161626. Карташова І. В. Управління витратами та доходами інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності. . , . С. 188-193.

161627. Лопатін О. К., Обухівська Т. С. Система випереджаючих показників для виявлення закономірностей функціонування економіки України напередодні криз ділових циклів : [розроблено систему випереджаючих індикаторів для української економіки. . , . С. 210-217.

161628. Коцьо О. Я. Емпірічний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів : [проблема емпіричного оцінювання точності прогнозування]. . , . С. 200-209.

161629. Харламова Г. О. Макроеконометричні моделі інвестиційного потенціалу України. . , . С. 232-239.

161630. Process Modeling and Simulation with ITIL Framework [Електронна книга]. . , 2005. 108 р.

161631. [Гл.] Здоровье и двигательная активность человека : [здоровье. Определение степеней здоровья. Необходимый объем двигательной активности]. . , . С. 78-91.

161632. Masood O., Aktan B. Determinants of non-performing loans: a comparative analysis = Чинники неблагополучного кредитування: порівняльний аналіз. . , . Р. 251-263.

161633. Тихонов В. И. Марковские процессы [Текст]. Сов. радио. М., 1977. 486 с.

161634. Глава IV. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. . , . С. 109-146.

161635. Металлургическое оборудование. Госнаучтехиздат. Москва, 1946. 233 с.

161636. Равич М. Б., Дворин С. С., Ленков А. Я. Металлургическое топливо [Текст]. Металлургия. М., 1965. 471 с.

161637. Reversing Secrets of Reverse Engineering [Електронна книга]. Wiley. , 2005. 619 р.

161638. Service Level Management. Service Management Function [Електронна книга]. . , 2003. 110 р.

161639. Саймон Вайн Опционы. Полный курс для профессионалов [Електронна книга]. Альпина. М., 2003. 416 с.

161640. [Гл.] Формирование профессионально важных психических качеств средствами физической культуры и спорта : [формирование внимания, мышления, волевых качеств, эмоциональной сферы. Аутоггенная тренировка]. . , . С. 115-123.

161641. [Гл.] Особенности интеллектуальной деятельности студентов : [признаки утомления в процессе умственного труда. Переутомление.]. . , . С. 123-137.

161642. [Гл.] Воспитание физических качеств : [комплекс упражнений для развития выносливости, гибкости, быстроты, силовых качеств, подвижности опорно-двигательного аппарата (метод круговой тренировки)]. . , . С. 158-165.

161643. [Гл.] Психотерапевтические возможности физической культуры. . , . С. 174-179.

161644. [Гл.] Спорт в жизни студента. . , . С. 205-207.

161645. [Гл.] Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта : [акватлон, армреслинг, гидроаэробика, фитнес, джаз-гимнастика, йога, каратэ, керлинг, пауэрлифтинг, стрэтчинг и др.]. . , . С. 207-218.

161646. [Гл.] Туризм, альпинизм, спортивное ориентирование. . , . С. 218-230.

161647. [Гл.] Основы врачебного контроля и самоконтроля. . , . С. 267-275.

161648. [Гл.] Основы техники и тактики преодаления водных естественных препятствий : [прикладное плавание. Заболоченная местность, болота]. . , . С. 314-321.

161649. [Гл.] Организация переправ через реки. . , . С. 321-339.

161650. Григорова Т.М., Усов А.В. Вероятностно-статистическое моделирование маршрутизированных пассажиропотоков в крупных городах: [АСУ технологическими процессами пассажирского автомобильного транспорта]. . , . С. 63-69.

161651. Рябцев А.Д., Троянский А.А., Давыдов С.И. Рафинирование титана от кислорода и азота при электрошлаковом переплаве: [электрошлаковая технология]. . , . С. 5-7.

161652. Бистрицька Е.В. Зміцнення міжнародного авторитету Російської православної церкві у сталінському плані боротьби з Ватиканом (1943-1948). . , . С. 106-124.

161653. Еремин Е.Н. Новая технология получения заготовок изделий из жаропрочных сплавов: [электрошлаковое литье]. . , . С. 17-20.

161654. Деривативы. Курс для начинающих [Електронна книга]. Альпина. М., 2002. 208 с.

161655. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Практикум з медіаторних технологій" для студентів спеціальності 8.040202 "Соціальна робота" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

161656. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальностей 7.050201 "Менеджмент організацій" та 6.050108 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

161657. Крупина В.О. Влада Радянської України в оцінці громадян (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.). . , . С. 124-135.

161658. Металлургия. 1962 [Текст]. АН СССР, Ин-т науч. информации, итоги науки и техники. М., 1964. 349 с.

161659. Нечай В.О. Схеми недружнього поглинання. . , . С. 12-18.

161661. Иванова Е.В. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка [Електронна книга]. Волтерс Клувер. М., . 70 с.

161662. Ч1. Гл.2. Классификация видов спорта. . , . С. 13-19.

161663. Ч.1. Гл.3. Виды, способы и оценка спортивных соревнований : [определение спортивного результата. Спортивное движение. Спортсмены профессионалы и любители]. . , . С. 20-25.

161664. Металлургия. "Машины и технология обработки металлов давлением" [Текст]. Белорусский политехнический ин-т. Минск, 1977. 126 с.

161665. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1977. 110 с.

161666. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1978. 150 с.

161667. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1979. 191 с.

161668. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1980. 160 с.

161669. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1982. 171 с.

161670. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1985. 125 с.

161671. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1987. 126 с.

161672. Рутман Э. М. Надо ли убегать от стресса?. Физкультура и спорт. М., 1990. 128 с.

161673. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1988. 144 с.

161674. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1989. 138 с.

161675. Металлургия. Вышэйшая школа. Минск, 1990. 140 с.

161676. OGC Prince2 Електронна книга]. . , 2002. 412 р.

161677. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1959. 34 с.

161678. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1960. 132 с.

161679. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1961. 148 с.

161680. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1962. 144 с.

161681. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1963. 138 с.

161682. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1964. 154 с.

161683. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1965. 208 с.

161684. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1966. 194 с.

161685. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1967. 172 с.

161686. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1968. 218 с.

161687. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1969. 194 с.

161688. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1970. 190 с.

161689. Металлургия. Судпромгиз. Ленинград, 1971. 166 с.

161690. Металлургия. Изд-во стандартов. Москва, 1991. 160 с.

161691. Bob Hughes, Mike Cotterell Mcgraw Hill Software Project Management [Електронна книга]. . , 1999. 99 р.

161692. Масленицкий И. Н., Чугаев Л. В., Борбат В. Ф. Металлургия благородных металлов [Текст]. Металлургия. М., 1987. 431 с.

161693. Металлургия в электронике. Металлургия. Москва, 1970. 271 с.

161694. Беркхаут М., Рой Харроу и др. ITIL-Поддержка услуг [Електронна книга]. ТSО. Лондон, 2005. 418 c.

161695. Металлургия вольфрама, молибдена и ниобия. Наука. Москва, 1967. 224 с.

161696. Металлургия вольфрама, молибдена. Металлургия. М., 1982. 95 с.

161697. Гасик М. И., Петров Ю. Н., Семенов И. А. Металлургия высокомарганцевой стали. Тэхника. К., 1990. 136 с.

161698. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 64 с.

161699. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 47 с.

161700. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2009. 100 с.

161702. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2009. 64с.

161703. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2009. 64 с.

161704. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2009. 90 с.

161705. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2009. 236с.

161706. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Напрямки розвитку систем електропостачання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 с.

161707. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2009. 88 с.

161708. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 39с.

161709. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2009. 159 с.

161710. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2009. 285 с.

161711. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2009. 136 с.

161712. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2009. 125с.

161713. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2009. 75 с.

161714. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 107 с.

161715. Ian Tho Elsevier-Managing the Risks of IT Outsourcing [Електронна книга]. . , 2005. 225 р.

161717. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2009. 72 с.

161718. Походня И. К., Горпенюк В. Н., Миличенко С. С. Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление [Текст]. Наук. думка. Киев, 1990. 224 с.

161719. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1965. 212 с.

161720. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1966. 139 с.

161721. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1965. 150 с.

161722. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1966. 271 с.

161723. Сотсков Б. С. Основы расчета и проектирования электромеханических элементов автоматических и телемеханических устройств [Текст]. Энергия. М., 1965. 576 с.

161724. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1966. 238 с.

161725. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1967. 158 с.

161726. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 91 с.

161727. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 157 с.

161728. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 144 с.

161729. Танатар А. И. Элементы промышленной автоматики и их динамические свойства. Техніка. Киев, 1975. 232 с.

161730. Colin Armistead The Service Management Audit [Електронна книга]. Cambridge Strategy Publications. , . 113 р.

161731. Жаров В.О., Добриніна Г.П. Вільний доступ до патентно-інформаційних ресурсів України - запорука ефективного створення об'єктів права інтелектуальної власності. . , . С. 25-30.

161732. Громов О.В. Світовий досвід податкового регулювання в інноваційній сфері та проблеми оподаткування операцій з об'єктами промислової власності в Україні. . , . С. 31-36.

161733. IT Service Management [Електронна книга]. . , . 59 р.

161734. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 121 с.

161735. Gary Walker IT Problem Management. Prentice-Hall. , 2001. 168 р.

161736. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 150 с.

161737. Жужнева А.О. Зарубіжне патентування : переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ) : [PCT - Patent Cooperation Treaty]. . , . С. 44-49.

161738. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 122 с.

161739. Бойко-Бойчук Л.В. Суспільні реформи як керовані соціальні інновації : вимоги до моделі : [сформульовані вимоги до моделі суспільної реформи ; виділено 3 групи вимог]. . , . С. 92-98.

161740. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1968. 119 с.

161741. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1969. 97 с.

161742. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1969. 110 с.

161743. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 101 с.

161744. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 179 с.

161745. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 104 с.

161746. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 104 с.

161747. Jay Schlickman ISO 9001-2000 Quality Management System Design. Artech House. London, 2003. 402 p.

161748. Желязны Д. Говори на языке диаграмм [Електронна книга]. Институт комплексных стратегических исследований. М., 2004. 220 с.

161749. Банке Г., Коултер Т., Харт Ч., Маркус И., Сигер М., Стир С. От центра затрат к центру прибыльности [Електронна книга]. VERITAS Software Corporation. , 2004. 202 с.

161750. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 85,6 с.

161751. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 93,6 с.

161752. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1970. 173 с.

161753. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1971. 100 с.

161754. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1971. 105 с.

161755. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1971. 140 с.

161756. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1972. 126,6 с.

161757. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1972. 149,9 с.

161758. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1972. 109,8 с.

161759. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1972. 96,7 с.

161760. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1972. 104,10 с.

161761. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1973. 102 с.

161762. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1973. 132 с.

161763. Неклепаев Б. Н. Координация и оптимизация уровней токов короткого замыкания в электрических системах [Текст]. Энергия. М., 1978. 152 с.

161764. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1973. 164 с.

161765. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1973. 144 с.

161766. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 112 с.

161767. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 124 с.

161768. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 88 с.

161769. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 152 с.

161770. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 146 с.

161771. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1974. 97 с.

161772. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1975. 110 с.

161773. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1975. 107 с.

161774. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1975. 97 с.

161775. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1975. 121 с.

161776. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1975. 106 с.

161777. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1976. 116 с.

161778. Порудоминский В. В. Устройства переключения трансформаторов под нагрузкой [Текст]. Энергия. М., 1974. 288 с.

161779. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1976. 96 с.

161780. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1976. 106 с.

161781. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1976. 100 с.

161782. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1977. 74 с.

161783. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1977. 98 с.

161785. Цыганов Г.А. Математические методы экономических исследований [Електронна книга]. МИЭП. М., 1996. 102 с.

161786. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1977. 100 с.

161787. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1977. 104 с.

161788. Смага О. Упровадження інформаційного моніторингу в документаційне забезпечення управління закладів освіти України. . , . С. 32-36.

161789. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1978. 116 с.

161790. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1978. 113 с.

161791. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1978. 113 с.

161792. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1978. 96 с.

161793. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1979. 118 с.

161794. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1979. 108 с.

161795. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1979. 104 с.

161796. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1979. 104 с.

161797. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1980. 125 с.

161798. Михненко А., Месюк М. Владні інститути та громадянське суспільства : діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю? : [взаємини між владою і громадянським суспільством]. . , . С. 5-12.

161799. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1980. 120 с.

161800. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1980. 104 с.

161801. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1980. 97 с.

161802. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1981. 106 с.

161803. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1981. 107 с.

161804. Кравчук І. Порівняння понять : "контроль", "оцінювання", "моніторинг" та "адміністративний аудит". . , . С. 19-24.

161805. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1981. 112 с.

161806. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1981. 113 с.

161807. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1982. 129 с.

161808. Радченко О. Ціннісні витоки та передумови інституювання влади й держави : [механізм становлення та розвитку інститутів влади і держави]. . , . С. 25-33.

161809. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1982. 124 с.

161810. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения [Текст]. Энергоатомиздат. М., 1989. 767 с.

161811. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1982. 140 с.

161812. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1982. 144 с.

161813. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1983. 114 с.

161814. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1983. 119 с.

161815. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1983. 105 с.

161816. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1983. 108 с.

161817. Буханевич А. Особливості реалізації публічного контролю в системі органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах розвитку громадянського суспільства. . , . С. 33-41.

161818. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Сборник задач по экономической теории [Електронна книга]. ООО «АСА». М., 2009. 248 с.

161819. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1984. 102 с.

161820. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1984. 88 с.

161821. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1984. 104 с.

161822. Чепурин М. Н., Киселева Е. А. Курс экономической теории [Електронна книга]. Издательство "АССА". Киров, 1995. 624 с.

161823. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1985. 124 с.

161824. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1985. 114 с.

161825. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1985. 114 с.

161826. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1986. 115 с.

161827. Балдич Н. Державне регулювання рейтингових агентств в умовах кризи фінансових ринків. . , . С. 70-78.

161828. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1986. 131 с.

161829. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1986. 132 с.

161830. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1987. 135 с.

161831. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1987. 130 с.

161832. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1987. 118 с.

161833. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1988. 114 с.

161834. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1988. 113 с.

161835. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1988. 116 с.

161836. Металлургия и коксохимия. Техніка. Киев, 1989. 138 с.

161837. Дмитренко Г. Основні напрями бюджетної політики : трансформація ролі в бюджетному процесі. . , . С. 78-86.

161838. Сидорович А.В. Курс экономической теории [Електронна книга]. Издательство «Дело и Сервис». М., 2001. 832 с.

161839. Кравченко С. Моделювання механізму здійснення державно-управлінських реформ. . , . С. 86-95.

161840. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория [Електронна книга]. НОРМА (НОРМА-ИНФРА-М). М., 2007. 447 с.

161841. Мэнкью H. Г. Принципы Экономикс [Електронна книга]. Питер Ком. СПб., 1999. 784 с.

161842. Олійник Н. Досвід прибалтійських країн у проведенні модернізації житлового фонду. . , . С. 95-104.

161843. Мочерный С.В., Некрасов В.Н., Овчинников В.Н., Секретарюк В.В. Экономическая теория [Електронна книга]. Издательство ПРИОР. М., 2000. 231 с.

161844. Металлургия и металловедение. Казахский политехнический ин-т. Алма-Ата, 1972. 317 с.

161845. Кризська Р. Використання податкових інструментів регулювання інвестиційно-інноваційних процесів у системі антикризових заходів в Україні. . , . С. 112-119.

161846. Металлургия и металловедение. Казахский политехнический ин-т. Алма-Ата, 1975. 195 с.

161847. Металлургия и металловедение. Казахский политехнический ин-т. Алма-Ата, 1977. 184 с.

161848. Металлургия и металловедение. Казахский политехнический ин-т. Алма-Ата, 1978. 149 с.

161849. Липсиц И.В Экономика [Електронна книга]. Омега-Л. М., 2006. 656 с.

161850. Репетько О. Пріоритетні напрями розвитку державного фінансового аудиту в сучасних умовах України : [запровадження аудиту адміністративної діяльності]. . , . С. 119-126.

161851. Металлургия и металловедение. Изд-во АН СССР. Москва, 1958. 518 с.

161852. Слюсар А. Пріоритетні завдання вдосконалення спеціальних податкових режимів в Україні. . , . С. 127-133.

161853. Металлургия и металловедение вольфрама и молибдена. Металлургия. М., 1983. 64 с.

161854. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. ИНФРА-М. М., 1999. 974 с.

161855. Камаев В.Д Экономическая теория [Електронна книга]. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. М., 2003. 592 с.

161856. Металлургия и металловедение плутония и его сплавов. Госатомиздат. Москва, 1962. 275 с.

161857. Металлургия и металловедение цветных сплавов. Наука. М., 1982. 247 с.

161858. Металлургия и металловедение чистых металлов. М-во высш. образования СССР. Моск. инж.-физ. ин-т. Москва, 1959. 243 с.

161859. Драган І. Закономірності державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні. . , . С. 142-152.

161860. Металлургия и металловедение чистых металлов. Атомиздат. Москва, 1960. 335 с.

161861. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1961. 307 с.

161862. Базів Д. Шляхи оптимізації системи виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Севастополь. . , . С. 165-173.

161863. Гукасьян Г. М., Бородина Т. С. Экономическая теория. Практикум. ИНФРА-М. М., 2003. 151с.

161864. Яловий В. Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації. . , . С. 181-191.

161865. Грицяк І., Хоменко О. Основні концепйії диференційованої європейської інтеграції : [економічна інтеграція]. . , . С. 200-210.

161866. Чекаленко Л. Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України. . , . С. 211-218.

161867. Бабінова О. Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки : регіональний аспект : [суспільно-політичний розвиток України. Політичні, демократичні перетворення]. . , . С. 218-227.

161868. Пухкал О. Методологічні основи дослідження структурної та функціональної адекватності політичної системи України : [взаємний вплив політичної системи і громадянського суспільства в Україні]. . , . С. 227-235.

161869. Экономическая теория [Електронна книга]. ИНФРА-М. М., 2003. 714 с.

161870. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1963. 252 с.

161871. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1971. 174 с.

161872. Гнатенко Н. Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму? : [політичне мислення. Політична поведінка, культура, ідеологія]. . , . С. 235-242.

161873. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1976. 68 с.

161874. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1976. 64 с.

161875. Металлургия и металловедение чистых металлов. Госатомиздат. Москва, 1979. 154 с.

161876. Металлургия и обогащение. М-во высшего и средн. спец. образования Казахской ССР. Алма-Ата, 1969. 239 с.

161877. Металлургия и обогащение. М-во высшего и средн. спец. образования Казахской ССР. Алма-Ата, 1969. 199 с.

161878. Металлургия и обогащение. М-во высшего и средн. спец. образования Казахской ССР. Алма-Ата, 1978. 160 с.

161880. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют. НП «Журнал Вопросы экономики». М., 2004. 416 с.

161881. Сахаров Б. А., Вигдорович В. Н., Маслов В. Н. Металлургия и технология полупроводниковых материалов [Текст]. Металлургия. М., 1972. 544 с.

161884. Металлургия и технология сварки тугоплавких металлов и сплавов на их основе. Наукова думка. К., 1982. 304 с.

161885. Металлургия и технология цветных металлов. Металлургиздат. Москва, 1963. 336 с.

161886. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1967. 300 с.

161887. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1968. 384 с.

161888. Суший О. Ціннісно-нормативні основи соціокультурної взаємодії індивідів і соціальних спільнот за умов глобалізації : [взаємозв'язок та взаємозалежність динаміки політичних змін із динамікою цінностей]. . , . С. 266-275.

161889. Піддубний В.І. Ще не вмерла "Поліграфкнига". . , . С. 24-29.

161890. [Гл.] Організація самостійної роботи студентів магістратури. . , . С. 193-208.

161891. Мних А.М. Особливості використання запозичених коштів в Україні. . , . С. 30-32.

161892. [Гл.] Українські міфи як історичні пам'ятки про педагогічні надбання наших пращурів : [педагогічне тлумачення деяких міфологічних образів]. . , . С. 234-243.

161893. [Гл.] Народна педагогіка, вірування, фольклор у вихованні дітей у найдавніші часи. . , . С. 243-248.

161894. [Гл.] Острозький культурно-освітній осередок національного відродження України. . , . С. 248-256.

161895. § 4. Національне виховання та формування національної самосвідомості. . , . С. 50-54.

161896. Фойгт Н. Здоров'я населення як сучасний науково-управлінський підхід : історичний контекст : [здоров'я населення та управління охороною здоров'я в історичному контексті]. . , . С. 275-283.

161897. § 5. Виховна робота зі студентами вищого закладу освіти : [виховання; ідеал виховання; національне виховання - мета, принципи. Напрямки виховання]. . , . С. 54-61.

161898. Шиян О. Соціально-історичні витоки освітньої політики держав з питань здорового способу життя : [історичний розвиток знань про здоров'я та відповідну освіту]. . , . С. 283-289.

161899. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1969. 324 с.

161900. § 6. Виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування у студентської молоді. . , . С. 61-69.

161901. § 9. Громадянське та правове виховання студентів вищого навчального закладу. . , . С. 69-73.

161902. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1970. 262 с.

161903. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1970. 135 с.

161904. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1970. 175 с.

161905. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1972. 280 с.

161906. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1973. 120 с.

161907. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1975. 135 с.

161908. Металлургия и химия титана. Металлургия. Москва, 1976. 147 с.

161909. Металлургия марганца. Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. Москва, 1981. 152 с.

161910. Шапран О. Соціальне самопочуття населення як критерій результативності надання соціальних послуг державними службовцями. . , . С. 289-298.

161911. Смирнов В. И., Цейдлер А. А., Худяков И. Ф. Металлургия меди, никеля и кобальта. Альтернативный курс. Металлургия. М., 1966. 405 с.

161912. Металлургия, обогащение и металловедение [Текст]. Кахазский политехн. ин-т. Алма-Ата, 1979. 160 с.

161913. Худоба Н. Духовно-релігійна складова державотворення України : [релігія в Україні. Держава і церква]. . , . С. 298-306.

161914. Металлургия, обработка и области применения циркония. Управления научной информации. М., 1954. 171 с.

161915. Мурач Н. Н., Севрюков Н. Н., Полькин С. И. Металлургия олова. Металлургиздат. М., 1964. 351 с.

161916. Грацианов Ю. А., Путимцев Б. Н., Молотилов Б. В. Металлургия прецизионных сплавов [Текст]. Металлургия. М., 1975. 448 с.

161917. Металлургия: проблемы, поиски, решения [Текст]. Металлургия. М., 1989. 352 с.

161918. § 15. Трудове виховання у вищому закладі освіти. . , . С. 126-129.

161919. Металлургия сверхпроводящих материалов. Металлургия. Москва, 1984. 380 с.

161920. § 16. Економічне виховання студентської молоді. . , . С. 129-133.

161921. § 17. Фізичне виховання у вищому закладі освіти. . , . С. 134-139.

161922. Жовнірчик Я. Управлінські рішення щодо забезпечення динамічного відтворювального процесу в регіоні. . , . С. 307-314.

161923. Металлургия сплавов на никелевой основе. Б. и.. Запорожье, 1975. 23 л.

161924. § 19. Емоційне виховання студентів вищого закладу освіти. . , . С. 142-150.

161925. § 25. Виховання студентів уміння поводитися в конфліктних ситуаціях. . , . С. 196-210.

161926. § 27. Виховна робота куратора студентської групи ВЗО. . , . С. 222-238.

161927. § 29. Студентське самоврядування у вищому закладі освіти. . , . С. 241-246.

161928. § 31. Управління щодо реалізації завдань виховної системи та планування виховної роботи у вищому закладі освіти. . , . С. 252-255.

161929. Єжеєв М., Ніколаєнко С., Устименко О. Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України. . , . С. 314-323.

161930. § 10. Сутність, завдання, форми екологічного виховання студентів. . , . С. 84-92.

161931. Шестопалов П. Зарубіжний досвід державної політики у сфері іпотечного кредитування молодіжного житлового будівництва. . , . С. 323-332.

161932. Экономика [Електронна книга]. Юристъ. М., 2003. 896 с.

161933. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 84 с.

161934. Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. Курс методов оптимизации [Текст]. Наука. М., 1986. 326 с.

161935. Ростом не вышли : [макропрогноз развития экономики Украины на 2010 год]. . , . С. 19-21.

161936. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование [Текст]. Мир. М., 1975. 534 с.

161937. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 2-8.

161939. Пшеничный Б. Н., Данилин Ю. М. Численные методы в экстремальных задачах [Текст]. Наука. М., 1975. 319 с.

161940. Демченко Д. Кружок моделирования : [выбор модели управления компанией зависит от того, на каком этапе развития находится компания и ее персонал]. . , . С. 46-48.

161941. Дикаленко М., Московчук Э. Доигрались : [производство отечественных игристых вин, структура рынка. Некоторые статистические данные, прогноз на будущее]. . , . С. 62-66.

161942. Металлургия СССР. (1917-1957). Металлургиздат. Москва, 1958. 747 с.

161943. Металлургия СССР. (1917-1957). Металлургиздат. Москва, 1959. 814 с.

161944. Металлургия стали. Металлургиздат. Харьков, 1961. 275 с.

161945. Металлургия стали. Металлургиздат. Харьков, 1963. 132 с.

161946. Явойский В. И., Левин С. Л., Баптизманский В. И. Металлургия стали. Металлургия. М., 1973. 816 с.

161947. Явойский В. И., Левин С. Л., Баптизманский В. И. Металлургия стали. Мартеновский процесс. Конструкции и оборудование мартеновских печей и цехов. Металлургиздат. М., 1961. 448 с.

161948. Абросимов Е. В., Аншелеси И. И. Металлургия стали. Общий курс [Текст]. Металлургиздат. М., 1961. 679 с.

161949. Металлургия стали и обработка металлов давлением. Металлургиздат. Харьков ; Москва, 1950. 92 с. : ил., табл., диагр., схем.

161950. Голос України. Київська правда. К., 2010.

161951. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування : Закон України від 19.01.2010 № 1798-VI. . , . С. 3.

161952. Толмачева Р.П. Экономическая история [Електронна книга]. «Дашков и К0». М., 2003. 604 с.

161953. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики [Електронна книга]. Академический Проект. М., 2000. 362 с.

161954. Крупина В.О. Влада радянської України в оцінці громадян (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.). . , . С. 124-135.

161955. История мировой экономики. . М., 2002. 340 с.

161956. Остапенко Ю.М. Экономика труда [Електронна книга]. ИНФРА-М. М., 2007. 272 с.

161957. Егорова Е.А., Кучмаева О.В. Экономика труда [Електронна книга]. Московская финансово-промышленная академия. М., 2004. 80 с.

161958. Попова О. Между метий : [украинский рынок ресторанных услуг]. . , . С. 68-69.

161959. Середа Е. Процессы на горошине : [рынок матрасов в Украине : структура прдаж, перспективы]. . , . С. 78-79.

161960. Генкин Б. М. Экономика и социология труда. . М., 2007. 448 с.

161961. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 84 с.

161962. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда [Електронна книга]. ЮНИТИ. М., 2000. 407 с.

161963. Дмитриев А. Контроль государства подавляет развитие науки : [рассуждения ректора РГГУ А. Дмитриева о вчерашнем дне и о будущем науки и высшего образования в Украине]. . , . С. 12-14.

161964. Металлургия титана. Металлургия. Москва, 1970. 120 с.

161965. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації. . , . С. 146-165.

161966. Пашкеев С. Руководство невертити : [человеческий фактор в организациях. Принципы правильной организации работы сотрудников]. . , . С. 40-42.

161967. Ковалевська О.О. План Полтавської битви Ніколя де Фера 1714 р.. . , . С. 202-215.

161968. Металлургия титана. Металлургия. Москва, 1971. 320 с.

161969. Інститут президента України : [інтерв'ю завідувача кафедри державногобудивництва Національної юридичної академії України С. Серьогіної - головному редакторові журналу "Право України" О. Святоцькому]. . , . С. 6-17.

161970. Мельниченко В., Плахотнюк Н. Інститут президента в Україні : стан та перспективи розвитку. . , . С. 18-29.

161971. Виконавча влада в Україні : [інтерв'ю академіка Ю.Битяка - головному редакторові журналу "Право України" академіку О. Святоцькому]. . , . С. 30-38.

161972. Бродская Т.Г, Видяпин В.И. и др. Экономическая теория [Електронна книга]. ZNTU. М., 2008. 208 с.

161973. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П., Тарасевич Л.С. Экономическая теория [Електронна книга]. . , 2003. 714 с.

161974. Грязнова А.Г, Чечелева Т.В Экономическая теория [Електронна книга]. "Экзамен". М., 2005. 592 с.

161975. Итуэлл Дж., Милгейт М., Ньюмен П. Экономическая теория [Електронна книга]. ИНФА. М., 2004. 944 с.

161976. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс [Електронна книга]. Дело. М., 2004. 576 с.

161977. [Гл.] Физиологическая характеристика мышечной деятельности : [теория и практические занятия по измерению функций организма]. . , . С. 6-50.

161978. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики [Електронна книга]. БГУ. Минск, 2000. 354 с.

161979. [Гл.] Физиология спортивной тренировки : [теория и практические занятия по измерению тренированности, работоспособности]. . , . С. 51-110.

161980. Verbeek M. A guide to modern Econometrics [Електронна книга]. . , 2000. 399 р.

161981. [Гл.] Физиологические основы занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях : [теория и методика проведения работы]. . , . С. 111-190.

161982. 1.2. Діловий протокол : [основні принципи протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації]. . , . С. 24-30.

161983. 1.3. Економічна етика : [норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника]. . , . С. 31-39.

161984. 1.4. Етичні засади бізнесу : [соціальна відповідальність бізнесу]. . , . С. 40-49.

161985. 1.5. Адміністративна етика : [стосунки представників держави і підприємництва]. . , . С. 50-58.

161986. Металлургия цветных и редких металлов. 1966. Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. Москва, 1967. 62 с.

161988. 1.6. Шляхи формування етики підприємництва : [класична ринкова парадигма ділової етики]. . , . С. 59-66.

161989. Металлургия цветных и редких металлов. 1967. ВИНИТИ. Москва, 1968. 105 с.

161990. Металлургия цветных и редких металлов. 1969. ВИНИТИ. Москва, 1970. 91 с.

161991. Розділ 2. Підготовка та проведення ділових зустрічей : [організація зустрічі делегації. Підготовка до проведення переговорів]. . , . С. 67-118.

161992. Розділ 3. Ділова атрибутика : [візітні картки, ділові подарунки, діловий одяг]. . , . С. 119-140.

161993. Розділ 6. Організація ділових прийомів. . , . С. 213-229.

161994. Розділ 5.3. Психологічна культура спілкування. . , . С. 191-200.

161995. Розділ 5.4. Практика ведення переговорів : [такичні прийоми на переговорах]. . , . С. 201-211.

161996. Розділ 7. Ділові контакти з іноземними партнерами : [традиції спілкування в різних країнах світу. Шляхи вирішення міжкультурних проблем]. . , . С. 230-344.

161997. Металлургия цветных и редких металлов. 1970. ВИНИТИ. Москва, 1971. 120 с.

161998. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. М., 1972. 135 с.

161999. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1973. 156 с.

162000. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1974. 112 с.

162001. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1975. 107 с.

162002. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1976. 99 с.

162003. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1977. 113 с.

162004. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1978. 104 с.

162005. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1979. 138 с.

162006. Агеєва В. "Сьогодні роман про жінку - це аж ніяк не роман про жінку у вітальні чи у дитячій кімнаті" : [інтерв'ю літературознавця В.Агеєвої про жінок-письменниць, їхні твори, читацьку аудиторію]. . , . C. 47-48.

162007. Металлургия цветных и редких металлов. ВИНИТИ. Москва, 1980. 135 с.

162008. Металлургия цветных и редких металлов. Наука. М., 1967. 247 с.

162009. Дикаленко М., Московчук Э. Абы чай : [Украинский рынок чая : структура прдаж, итоги 2009 года, перспективы]. . , . С. 64-65.

162010. Попова О. Шпагетто : [Крупнейшие производители макаронных изделий в Украине. Украинский рынок макаронных изделий, его структура. Импорт, экспорт. Конкуренция ]. . , . С. 66-67.

162011. Бек Ш. Пластическая операция : [производство ПВХ-профилей в Украине. Рынок ПВХ-профилей, его структура, динамика. Цифры. Импорт профилей ]. . , . С. 73-74.

162012. Середа Е. Купеечный доход : [производство шкафов-купе в Украине, рынок этой продукции, объем и структура продаж. Прогноз]. . , . С. 75-76.

162013. Дакас К. Мировые корпорации ушли в кредитно-страховой отказ : [многие международные кредитно-страховые корпорации отказываются страховать сделки с участием украинских компаний]. . , . С. 2-4.

162014. Металлургия цветных металлов [Текст]. Металлургия. М., 1974. 232 с.

162015. Металлургия цветных металлов. Металлургиздат. Москва, 1959. 590 с.

162016. Металлургия цветных металлов. Металлургиздат. Москва, 1963. 102 с.

162017. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

162018. Орлов А. И. Эконометрика [Електронна книга]. Экзамен. М., 2002. 576 с.

162019. Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р. [Електронна книга]. Істина. К., 2003. 368 с.

162020. Серкова П.П. Рынок страхования в мире, России и Украине. . , . С.30-36.

162021. Металлургия цветных металлов [Текст]. Металлургия. Москва, 1967. 159 с.

162022. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009-2010 навчальному році: Наказ МОН України від 01.02.10 № 1/9-50. . , . С. 1, 2-6.

162023. Металлургия цветных металлов [Текст]. Металлургия. М., 1969. 150 с.

162024. Металлургия цветных металлов и методы анализа [Текст]. Металлургия. М., 1965. 399 с.

162025. Металлургия циркония [Текст]. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 419 с.

162026. Вовченко Н. Енергозберігаючі лампи. усі "за" і "проти" : [порівняльна характеристика ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Яку небезпеку несуть енергозберігаючі лампи]. . , . С. 14-19.

162027. Мельник А.М. Захищаймо самі себе від "чуми ХХІ століття" : [ВІЛ-інфекція. СНІД та його розповсюдження в Україні]. . , . С. 25-26.

162028. Нагайчук В.М., Докукіна В.І. Атестація робочих місць за умовами праці у дорожній галузі : [для вирішення питань надання робітникам дорожніх підприємств пенсій за віком на пільгових умовах]. . , . С. 22-23.

162029. Старовойда В.П. Деякі характеристики автомобільних потоків : [результати досліджень транспортних потоків у м. Київ. Наводиться картограма транспортних потоків на пл. Слави]. . , . С. 29-30.

162030. Степенчук О.В., Рейцен Є.О., Бєлятинський А.О. Моделювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст : [моделювання транспортних потоківи з використанням теорії графів на пркладі м. Київ]. . , . С. 31-34.

162031. Глава XVI. Специфика технологий социальной работы в сфере образования. . , . С. 408-492.

162032. Глава XVIII. Социальная работа в школе. . , . С. 522-550.

162033. 3.1. Социально-экономические проблемы занятости в современных условиях России. . , . С. 66-69.

162034. Алєксандров Є. Нове в підготовці фахівців машинобудівної галузі України. . , . С. 12-16.

162035. Зубок М. Академізм і прагматизм вищої школи - здобутки минулого та перспективи майбутнього? : [вплив трансформаційних процесів на стан і розвиток вищої освіти в Україні]. . , . С. 37-42.

162036. Глава 1. Теория черт : [черты личности как психологическая категория. Содержание основных тестов-опросников черт личности]. . , . С. 8-23.

162037. 1.3. Психолого-педагогічні основи соціалізації людської особистості з метою гармонізації власно особистісних та загальносуспільних інтересів. . , . С. 39-57.

162038. 1.5. Екопсихологічна система особистості. Вплив мікрочинників соціалізації на її формування. . , . С. 80-105.

162039. 2.10. Соціально-педагогічні аспекти в діяльності керівників трудових колективів. . , . С. 494-515.

162040. Барышников Н. В., Гегер В. Э., Кожемякин В. А. Металлургия циркония и гафния. Металлургия. М., 1979. 208 с.

162041. Ч.1. Гл.4. Цель, средства и принципы спортивной тренировки. . , . С. 26-33.

162042. Ч.1. Гл.5. Основы управления и контроля в спортивной тренировке : [виды управления; виды контроля]. . , . С. 34-44.

162043. Ч.1. Гл.6. Физическая подготовка спортсменов : [виды физической подготовки; изменения средств физической подготовки на этапах многолетней тренировки]. . , . С. 45-48.

162044. Ч.1 Гл.8. Техническая подготовка спортсмена : [виды, задачи технической подготовки. Степень освоения и результативность техники. Управление движениями. Совершенствование технического мастерства]. . , . С. 54-64.

162045. Ч.1. Гл.9. Тактическая подготовка в спорте : [стратегия и тактика в спорте. Тактические действия до и во время соревнований. Тактическое мышление. Тактические варианты в беговых дисциплинах]. . , . С. 65-77.

162046. Ч.1. Гл.10. Развитие психических качеств спортсменов : [формирование мотивации занятий спортом. Волевая, идеомоторная подготовка. Совершенствование реагирования. Регуляция психической напряженности]. . , . С. 78-102.

162047. Ч.1. Гл.19. Структура многолетней подготовки. . , . С. 183-203.

162048. Ч.2. Гл. 6. Формы построения занятий в оздоровительной физической культуре : [формы физкультурно-оздоровительной работы. Требования к уроку. Условия, методы, средства, плотность урока]. . , . С. 293-302.

162049. Ч.2. Гл.7. Дозирование физических нагрузок. . , . С. 303-309.

162050. Ч.2. Гл.8. Врачебно-педагогический контроль. . , . С. 310-318.

162051. Ч.2. Гл. 9. Физическая культура в специальных медицинских группах. . , . С. 319-334.

162053. Ч.2. Гл.11. Оздоровительные технологии : [ритмическая гимнастика и аэробика. Комплексные системы оздоровления]. . , . С. 339-354.

162054. Ч.2. Гл.12. Адаптивная физическая культура : [цель, средства, методики АФК. Особенности занятий спортом инвалидов]. . , . С. 355-367.

162055. Металлургия черных металлов [Текст]. Казахский полуиехн. ин-т им. В. И. Ленина. Алма-Ата, 1982. 163 с.

162056. Дубинянская Я. Оскар Уайльд: счастливый принц : [биография и творчество английского писателя О. Уайльда (1854-1900)]. . , . С. 5-23.

162057. Металлургия черных металлов [Текст]. Казахский полуиехн. ин-т им. В. И. Ленина. Алма-Ата, 1977. 176 с.

162058. Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." : [биография и творчество поэтессы серебряного века А. Ахматовой (1889-1966)]. . , . С. 49-69.

162059. Металлургия черных металлов [Текст]. Казахский полуиехн. ин-т им. В. И. Ленина. Алма-Ата, 1979. 172 с.

162060. Бугаев К. М., Бычков Ю. Б., Коваленко В. С. Металлургия черных металлов [Текст]. Металлургия. М., 1968. 215 с.

162061. Фиалков Д. Роберт Луис Стивенсон: посейдон чернильного моря : [биография и творчество английского писателя Роберта Луиса Стивенсона (1850-1894)]. . , . С. 71-91.

162062. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 309 с.

162063. Металлургия черных металлов и металлургическая теплотехника [Текст]. ЛПИ. Ленинград, 1984. 104 с.

162064. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

162065. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

162066. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2010. 192 с.

162067. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 44 с.

162068. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2009. 66 с.

162069. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2010. 142 с.

162070. Металлургия чугуна [Текст]. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1960. 169 с.

162071. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2009. 90 с.

162072. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

162073. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

162074. Металлургия чугуна [Текст]. Металлургия. М., 1973. 152 с.

162075. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

162076. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2009. 100 с.

162077. Металлургия чугуна [Текст]. Металлургиздат. М., 1960. 176 с.

162078. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

162079. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2009. 977 с.

162080. Вегман Е. Ф., Жеребин Б. Н., Похвиснев А. Н. Металлургия чугуна [Текст]. Металлургия. М., 1989. 512 с.

162081. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2009. 68 с.

162082. Металлургия чугуна и стали [Текст]. Металлургиздат. Свердловск, 1957. 221 с.

162083. Металлургия электрошлакового процесса. Наукова думка. К., 1986. 247 с.

162084. Металлы. Методы механических и технологических испытаний. Изд-во стандартов. М., 1972. 388 с.

162085. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

162086. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009. 206c.

162087. [Гл.] Профессионально-ориентированный тренинг как средство повышения эффективности деятельности команды : [виды тренинговых программ]. . , . С. 73-78.

162088. [Гл.] Факторы, детерминирующие психологический климат в группе : [лидерство, руководство, стили руководства]. . , . С. 57-64.

162089. [Гл.] Оценка психологической сложности деятельности. . , . С. 79-81.

162090. [Гл.] Перечень деловых характеристик. . , . С. 94-120.

162091. Металлы. Методы механических и технологических испытаний [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1967. 263 с.

162092. Глава 1. Управление воспитательной системой общеобразовательного учреждения : [понятие воспитательной системы, ее формирование, анализ состояния]. . , . С. 5-38.

162093. Глава 4. Содержание и направление воспитательной работы в общеобразовательном учреждении : [воспитывающая среда в условиях четырехлетней школы. Воспитание учащихся младших классов. Профориентация]. . , . С. 145-208.

162094. [Гл.] Противодействие вовлечению молодежи в экстремистские организации и религиозные секты : [памятка "Как вести себя при попытке вовлечения в секту"]. . , . С. 183-194.

162095. Бандура О.О., Бублик С.А., Заінчковський М.Л. та ін. Філософія права [Електронна книга]. Юрінком Інтер. Запорожье, 2000. 236 с.

162096. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права [Електронна книга]. . Тернопіль, 2002. 131 с.

162097. Лоуренс Морон Введение в Microsoft Silverlight 2 [Електронна книга]. . , 2008. 278 с.

162098. Металлы и металлургия [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162099. Норт Дуглас Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Електронна книга]. . М., 1997. 180 с.

162100. Гладков А. С., Амосов В. М., Копецкий Ч. В., Левин А. М. Металлы и сплавы для электровакуумных приборов [Текст]. Энергия. М., 1969. 599 с.

162101. Тарлінська О. Сучасний бібліотекар: професіонал та особистість (З досвіду роботи бібліотек Запорізької області). . , . С. 40-41.

162102. Металлы и технический прогресс [Текст]. Знание. М., 1984. 64 с.

162103. Металлы, сплавы и другие термически напыленные покрытия [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162104. История экономических учений [Електронна книга]. ИНФРА-М.. М., 2002. 784 с.

162105. Металлы, электроны, решетка [Текст]. Наук. думка. Киев, 1975. 439 с.

162106. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

162107. Шумський П.В. Прокуратура України [Електронна книга]. Вентурі. К., 1998. 336 с.

162108. Метаморфозы "огненной профессии" [Текст]. Знание. М., 1977. 47 с.

162109. Гігієна атмосферного повітря : [забруднення атмосферного повітря м.Запоріжжя. Перевищення ГДК викидів у 2005-2009 рр.]. . , . С. 4.

162110. Метаморфозы "огненной профессии" [Текст]. Знание. М., 1983. 48 с.

162111. David Romer Advanced Macroeconomics [Електронна книга]. . , 1996. 550 p.

162112. Ефимов Ю. В., Варлимонт Г., Мухин Г. Г. Метастабильные и неравновесные сплавы. Металлургия. М., 1988. 383 с.

162113. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак 3.Я. та ін. Трудове право України [Електронна книга]. Видавничий Дім "Ін Юре",. К., 2003. 536 с.

162114. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

162115. Неізвестна Н.В. Аналіз методик розрахунку пропускної спроможності кільцевого перехрещення. . , . С. 38-40.

162116. Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Запоріжжі : Проект. . , . С. 5-6.

162117. Агапова Т. А., Серепина С. Ф. Макроэкономика [Електронна книга]. . , 2004. 448 с.

162118. Угненко Є.Б. Застосування системного підходу до проектування реконструкції автомобільних доріг. . , . С. 42-43.

162119. Метелица В. И. Ишемическая болезнь сердца [Текст]. Медицина. М., 1975. 64 с.

162120. Савенко Л. Під особливою опікою держави : [інтерв'ю заступника міністра праці та соціальної політики України Л. Савенка про соціальний захист інвалідів /записав В. Захаров]. . , . С. 5-7.

162121. Метелкин И. И., Поздеева Н. В. Пайка металлизированной керамики с металлами припоями на основе меди [Текст]. ЦНИИ"ЭЛЕКТРОНИКА". М., 1974. 82 с.

162122. Метелкин И. И., Павлова М. А., Поздеева Н. В. Сварка керамики с металлами [Текст]. Металлургия. М., 1977. 159 с.

162123. Красникова Е.В. Экономика переходного периода [Електронна книга]. ОМЕГА. М., 2005. 296 с.

162124. Метельский Н. В. Математика. Курс средней школы для поступающих в вузы и техникумы [Текст]. Вышэйшая школа. Минск, 1973. 688 с.

162125. Белокрылова О.С. Теория переходной экономики [Електронна книга]. . , .

162126. Метельский Н. В. Пути совершенствования обучения математике [Текст]. Университетское. Минск, 1989. 158 с.

162127. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление [Електронна книга]. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2002. 239 с.

162128. Авер'янов В. , Дерець В., Пухтецька А. Організація виконавчої влади потребує реформування : [реформування виконавчої влади в Україні]. . , . С. 39-46.

162129. Меткалф М. Оптимизация в фортране [Текст]. Мир. М., 1985. 264 с.

162130. Меткин Н. П., Щеголев В. А. Математические основы технологической подготовки гибких производственных систем [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1985. 255 с.

162131. Метлицкий Е. А., Каверзнев В. В. Системы параллельной памяти[Текст]. Изд-во ун-та. Ленинград, 1989. 240 с.

162132. Метлицкий Л. В., Рогачев В. И., Хрущев В. Г. Радиационная обработка пищевых продуктов [Текст]. Экономика. М., 1967. 160 с.

162133. Судова влада в Україні : [інтерв'ю завідувача кафедри державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" М.Козюри-головному ред. журналу "Право України" О.Святоцькому]. . , . C. 47-63.

162134. Метлюк К. Н. Формальная модель координатора двухуровневой системы. Ин-т техн. кибернетики АН БССР. Минск, 1987. 22 с.

162135. Метлюк Н. Ф., Автушко В. П. Динамика пневматических и гидравлических приводов автомобилей. Машиностроение. М., 1980. 231 с.

162136. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

162137. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : затверджено Наказом МОН України від 18.02.2008 № 94 (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151). . , . С. 3.

162138. Богданов С. Прагнемо забезпечити максимальну захищеність : [як фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань України опікується проблемами інвалідів]. . , . С. 12-13.

162139. Васильєв О., Чьочь В. Системи пошуку наукової інформації (Огляд) : [професійні (Dialog, STN International), системи-агрегатори (EBSCOhost), системи видавництв наукової періодики... (див. анотацію)]. . , . С. 11-16.

162140. Потапенко Е. М., Потапенко Е. Е. Робастные алгоритмы векторного управления асинхронным приводом. ЗНТУ. Запорожье, 2009. 352 с.

162141. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права [Електронна книга]. "Знання". К., 2003. 302 c.

162142. Ивашковский С. Н. Микроэкономика [Електронна книга]. . , 2002. 472 с.

162143. Науковий коментар Кримінального кодексу України [Електронна книга]. Атіка. К., 2001. 656 с.

162144. Патей-Братасюк М. Нариси з філософії права [Електронна книга]. . Тернопіль, 2002. 92 с.

162145. Городня О. У центрі реформи медицини - пацієнт. . , . С. 14-15.

162146. Галицький В.М. Стратегія працевлаштування інвалідів. . , . С.27-28.

162147. Івашкевич В. Державне соціальне страхування має гарантувати кожному впевненість у завтрашньому дні : [система загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні, її головні задачі ]. . , . С. 31-32.

162148. Показники пенсійного забезпечення України : (у цифрах і фактах) : [по роках, по областях. Недержавні пенсійні фонди, показники їхньої роботи. Демографічна ситуація і пенсійна система]. . , . С.40-42.

162149. Сарбей Д. Великий князь Василь-Костянтин Острозький : [відомий український громадський і культурний діяч XVI т. (1525-1608) ]. . , . С.65-66.

162150. Залєтов О. Страховий рітейл в Україні в умовах економічної кризи : [страховий ринок України та інших країн. Попит і пропозиції на страховому ринку. Потреба населення у страхуванні. Статистичні матеріали ]. . , . С.4-11.

162151. Philip Kotler Marketing Management, Millenium edition [Електронна книга]. . , 2002. 456 p.

162152. Структура портфелю ТОП-20 страховиків України за 9 місяців 2009 р.. . , . С. 12-15.

162153. ТОП-20 страховиків України з автострахування за 9 місяців 2009 р. : [страхування і перестрахування автотранспорту, аівіаційне страхування і перестрахування, особисте страхування та перестрахування]. . , . С.16-21.

162154. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента [Електронна книга]. ТРТУ. Таганрог, 2003. 230 с.

162155. Волошина А. Фінансова криза в українському страхуванні : міфи та реальність : [аналіз статистичних даних]. . , . С. 22-25.

162156. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Електронна книга]. Атіка. К., 2002. 304 с.

162157. Розділ ІІІ. Науково-дослідна діяльність студентів : [курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист. Основи редагування роботи]. . , . С. 107-151.

162158. Розділ ІІ. Методологічні основи соціально-економічного дослідження : [економічна свідомість]. . , . С. 28-106.

162159. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину [Електронна книга]. Атіка. К., 2002. 444 с.

162160. Кірімов О. Управління перестраховим захистом : оцінка перестрахування високозбиткових портфелів за принципом stop-loss : [страховий менеджмент, його роль у діяльності компаній]. . , . C. 26-32.

162161. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні [Електронна книга]. Ін Юре. К., 1997. 36 с.

162162. Метод автоматической трассировки для проектирования чипсов БИС при совершенствовании технологии [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162163. Глава V. Профессионально-этические основы социальной работы : [этика, профессиональные ценности, значимые качества личности, профессионально-этический кодекс]. . , . С. 93-111.

162164. Глава ІІІ. Социальная политика : [России]. . , . С. 51-73.

162165. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право [Електронна книга]. Юрінком Інтер. К., 2000. 416 с.

162166. Глава І. История социальной работы : [Х - начало ХХІ века]. . , . С. 11-35.

162167. Огляд світового ринку перестрахування : Ринок перестрахування у 2009 році виявився життєздатним незважаючи на відсутність допомоги з боку уряду. . , . C. 34-39.

162168. Глава ІХ. Гендерология и феминология. . , . С. 170-187.

162169. Глава XVIII. Конфликтология в социальной работе. . , . С. 314-328.

162170. Абдуллин Р. З., Анапольский Л. Ю., Воронов А. А. Метод векторных функций Ляпунова в теории устойчивости [Текст]. Наука. М., 1987. 308 с.

162171. 2.1. Механизмы и методы психологического воздействия на личность. . , . С. 15-19.

162172. Тема 3. Психологические вопросы организации тренинговой группы : [особенности группы, фазы ее развития. Этапы тренингового занятия]. . , . С. 25-35.

162173. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика [Електронна книга]. ЮрайтИздат. М., 2006. 374 с.

162174. Тема 4. Тренинги личностного роста : [общая характеристика, особенности тренинговой работы. Группы встреч, гештальт-ориентации, трансактного анализа]. . , . С. 36-46.

162175. Параскевуполо П., Григорьев О., Шубін В., Платонова Е., Коваленко О. Тектонічні зміни російського ринку перестрахування в 2009 році : [точка зору провідних російських перестраховиків]. . , . С. 40-43.

162176. Сборник задач по микроэкономике [Електронна книга]. Норма. М., 2005. 432 с.

162177. Блантер М. С. Метод внутреннего трения в металловедческих исследованиях. Металлургия. М., 1991. 247 с.

162178. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Електронна книга]. Норма. М., 2002. 572 с.

162179. Закалюк А., Томкіна О. Належне кадрове забезпречення судової влади як неодмінна умова незалежного та доброчесного здійснення нею правосуддя. . , . С. 64-70.

162180. Тема 7. Имитационные игры : [психологические эффекты игровой деятельности. Классификация игр. Психодрама. Деловая игра]. . , . С. 62-70.

162181. [Гл.] Задания и упражнения для работы с группой : [психологические тренинги]. . , . С. 79-85.

162182. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права.. М., 2003. 129 с.

162183. Метод выделения, анализа и идентификации карбитов и быстрорежущих сталях [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162184. Тема 23. Професійні етичні принципи та правила : [етика журналіста. Типові порушення журналістської етики]. . , . С. 390-409.

162185. Притика Д. Створення науково обґрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи. . , . С. 71-83.

162186. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков [Електронна книга]. ИЧП «Издательство Магистр». М., 1998. 320 с.

162187. Varian Hal Microeconomic Analysis [Електронна книга]. . , 1992.

162188. Mankiw N. Gregory Principles of Microeconomics [Електронна книга]. . , 2006.

162189. Метод гармонической линеаризации в проектировании нелинейных систем автоматического управления [Текст]. Машиностроение. М., 1970. 567 с.

162190. Экономика. Микроэкономика [Електронна книга]. Издательство МАИ. М., 2006. 285 с.

162191. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

162192. Метод Гольдфарба в теории регулирования [Текст]. Госэнергоиздат. М., 1962. 224 с.

162193. Казенне підприємство внесено до "білого списку" : [Запорізький титано-магнієвий комбінат внесено до реєстру підприємств, до товарів яких застосовується спрощенний порядок процедур митного контролю]. . , . С. 4.

162194. Метод граничных интегральных уравнений: Вычислительные аспекты и приложения в механике [Текст]. Мир. М., 1978. 212 с.

162195. Потєряхін О. Причинні схеми й мотивація професійної діяльності : [мотивація страхового агента. Невдачі і удачі у його роботі. Стратегії ставлення до невдач.]. . , . С. 44-47.

162196. Михайлова К. Потреби, мотиви та вподобання працівників страхової сфери у 2009 році : [аналіз, статистичні матеріали]. . , . С. 48-52.

162197. Метод для цифрового моделирования преобразовательной схемы [Текст]. Б. и.. Запорожье, 1975. 18 л.

162198. Найбільш привабливі бренди на страховому ринку України з точки зору учасників дослідження. . , . С. 53.

162199. Поляков О.В. Бизнес-планирование [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права,. М., 2003. 155 с.

162200. Ильенкова С.Д. Кузнецов В.И. Менеджмент [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 70 с.

162201. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

162202. Воронина Э.М. Менеджмент предприятия и организации [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 181 с.

162203. Береза А.В. Абразивщики выстояли и обеспечили перспективы : [анализ деятельности ОАО "Запорожабразив" в 2009 г./ Интервью с председателем правления А.В.Березой записала И.Валентинова]. . , . С. 22.

162204. Дослідження якості телефонного обслуговування call-центрів страхових компаній України у 2009 році. . , . С. 54-58.

162205. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

162206. Суслов В., Филонюк А., Завада А., Загребной В, Ганчак В., Нельга П., Пушкарева А., Сиренко И., Непочатова Л., Рыжова Т. Гарантированное довольствие : [по мнению ведущих страховщиков Украины, принявших участие в круглом столе, украинский страховой рынок надо развивать за счет обязательных видов страхования]. . , . С. 26-28.

162207. Метод исследования механизма шлифования [Текст]. Б. и.. М., 1970. 15 л.

162208. Місцеве самоврядування в Україні : [інтерв'ю завідувача відділу правових проблем інституту державного будівництва АПрН України П. Любченка - голов. редакторові журналу "Право України" О.Святоцькому]. . , . С. 85-100.

162209. Варвак П. М., Бузун И. М., Городецкий А. С. Метод конечных элементов [Текст]. Вища школа. Киев, 1981. 176 с.

162210. Дикаленко М., Московчук Э. Еле ели : [тенденции отечественного рынка готовых прдуктов питания]. . , . С. 48-50.

162211. Велигорский В. Дои без правил : [украинский рынок нефтепродуктов. Ценообразование]. . , . С. 56-60.

162212. Мадай А., Татаренко Г. Не вольніе хлеба : [украинский рынок хлебобулочных изделий, его динамика ; производство хлебобулочных изделий в Украине : тенденции, перспективы]. . , . С. 62-64.

162213. Дикаленко М., Московчук Э. Первая четверть : [тенденции украинского рынка сахара. Ценообразование]. . , . С. 65.

162214. Варвак П. М., Бузун И. М., Городецкий А. С. Метод конечных элементов в механике сплошной среды [Текст]. Киев. автомоб.-дор. ин-т. Киев, 1976. 114 с.

162215. Крапива С. Большая возня : [грузовые перевозки : тенденции. Сокращение объемов международных грузовых автоперевозок на руку крупным компаниям]. . , . С. 66-67.

162216. Николаева Т. Ранимая натура : [тенденции украинского рынка косметики]. . , . С. 68-69.

162217. Ювас И. Бабурка : [история правобережного жилмассива Запорожья]. . , . С. 61-62.

162218. Середа Е. За оконный мир : [украинский рынок окон : структура продаж, импорт, экспорт, тенденции]. . , . С. 70-71.

162219. Сахаров А. С., Кислоский В. Н., Киричевский В. В. Метод конечных элементов в механике твердых тел [Текст]. Вища школа. К., 1982. 480 с.

162220. Бек Ш. Кровная жесть : [украинский рынок металлочерепицы, его структура, объемы продаж, перспективы]. . , . С. 72-73.

162221. Метод контроля и измерения распространения трещин с помошью вихревого тока и экспериментальное исследование характеристик скорости распространения трещин [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162222. Бек Ш. Це менталитет : [цементные предприятия Украины : структура производства, украинский рынок цемента : объемы продаж, перспективы]. . , . С. 75-76.

162223. Метод коррозионных испытаний двухслойной искусственной золой для оценки срока службы труб пароперегревателя. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

162224. Любаренко Т.І. Інноваційні технології формування міжнародних брендів : [як сильні бренди впливають на репутацію компанії та посилюють конкурентні переваги на світових товарних ринках]. . , . С. 3-6.

162225. Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі : [дослідження тенденцій ефективності інвестиційного забезпечення, заходи щодо підвищення ефективності]. . , . С. 7-11.

162226. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України [Електронна книга]. Юрінком Інтер. К., 1999. 576 c.

162227. Ціпан О.Я. Аналіз проблем та шляхів підвищення конкурентоспроможності ринку авіаційних перевезень України. . , . с. 11-14.

162228. Метод МБР в квантовой электронике и лазерное разрушение [Текст]. Наука. М., 1982. 190 с.

162229. Долкарт В. М., Новик Г. Х., Степанов В. Н. Метод монтажа накруткой [Текст]. Энергия. М., 1967. 48 с.

162230. Халилов А.Э. Теория управления как фактор устойчивого развития системы. . , . С. 15-17.

162231. Аширов Д.А. Управление персоналом [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 135 c.

162232. Башкатова Ю.И. Управленческие решения [Електронна книга]. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. 89 с.

162233. Глава 7. Общение сотрудников стенда с посетителями : [выставочное общение; эффективное общение; использование психологических приемов в общении с посетителями]. . , . С. 152-192.

162234. Глава 1. Понятие, классификация, значение, развитие и современное состояние выставок и ярмарок. . , . С. 16-45.

162235. Глава 5. Реклама и PR-технологии в рамках выставки. . , . С. 112-127.

162236. Розділ 1. Вербальні компоненти українського комунікативного етикету : [ідіоетичні, гендерні, регіональні особливості спілкування. Стандартні етикетні форми українського мовленнєвого етикету]. . , . С. 10-87.

162237. Верховский А. В., Аранович В. М., Глявин Ю. В. Метод неплоских сечений. (Напряжения и перемещения) [Текст]. Волго-Вятское кн. изд-во. Горький, 1971. 248 с.

162238. Метод определения скорости коррозии в условиях движения агрессивных сред [Текст]. Б. м.. К., 1986. 12 с.

162239. Іщенко О.В. Фінансовий механізм санації банків : теоретичні аспекти побудови. . , . С. 18-22.

162240. Розділ 2. Невербальні засоби українського комунікативного етикету : [засоби невербального спілкування; невербальні етикетні знаки]. . , . С. 88-121.

162241. Лагздинь А. Ж., Тамуж В. П., Тетерс Г. А., Крегерс А. Ф. Метод ориентационного усреднения в механике материалов [Текст]. Зинатне. Рига, 1989. 190 с.

162242. Смирнов В. С., Григорьев А. К., Карачунский А. Д., Мельничук О. Я. Метод пособия в теории прокатки [Текст]. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 178 с.

162243. Розділ 4. Методичний аспект опанування українським комунікативним етикетом : [етикет і формування мовленнєво компетентної особистості. Формування етикетного мовлення у навчальному закладі (вправи)]. . , . С. 142-192.

162244. Метод порошковой металлургии титана спекание с разложением гидридов [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162245. Метод последовательной оптимизации решений при многих критериях [Текст]. Б. и.. М., 1983. 16 с.

162246. Метод построения параметрических имитационных моделей программно-технических комплексов САПР : Методические материалы [Текст]. Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1985. 48 с.

162247. Джужа О.М., Корчинський В.О.,Фаренюк С.Я. та ін. Курс кримінально-виконавчого права України [Електронна книга]. Юрінком Інтер. К., 2000. 304 с.

162248. Метод предсказания из химического состава длительной прочности дисперсионноупрочняемых суперсплавов на никелевой основе [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162249. Заборенко К. Б., Иофа Б. З., Лукьянов В. Б. Метод радиоактивных индикаторов в химии [Текст]. Высшая школа. М., 1964. 370 с.

162250. Филатов В. И., Гардымов Г. П., Лаврентьев К. К. Метод расчета рационального применения оборудования и оснастки при изготовлении деталей из пластмасс [Текст]. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 17 с.

162251. Додаток 1. Авторська програма курсу "Основи теорії мовної комунікації". . , . С. 198-216.

162252. Розділ 1.1.1. Мова як генетичний код національної культури. . , . С. 10-17.

162253. Федулова Л.І., Шовкун І.А. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України. . , . С. 5-15.

162254. Гураль П. Волосна територіальна громада - організаційно-правова основа самоврядування в україні: історико-правовий аспект. . , . С. 101-116.

162255. Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества : [неравенство доходов, анализ системы распределения доходов в Украине, направления ее рефоромирования]. . , . С. 23-27.

162256. Глава 2. Социальное восприятие : [эффекты и схемы восприятия. Когнитивный диссонанс и социальная атрибуция. Внутригрупповые эффекты]. . , . С. 37-62.

162257. Соловйов В.П. Національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції. . , . С. 16-22.

162258. Батанов О. Концентуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 117-125.

162259. Федулова Л.І. Стан та проблеми України в контексті розвитку ринків високотехнологічних товарів та послуг. . , . С. 40-48.

162260. Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін. Кримінальне право України: Загальна частина [Електронна книга]. Юрінком Інтер. К., 2002. 416 с.

162261. Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті : [аналізуються нормативні акти органів виконавчої влади щодо пасажирських перевезень]. . , . С. 28-33.

162262. Паладій М.В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави. . , . С. 51-54.

162263. Попович О.С. До питання про визначення стратегії інноваційного розвитку України. . , . С. 57-71.

162264. Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій. . , . С. 72-88.

162265. Заруба П.І. Окремі питання правового регулювання реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. . , . С. 33-36.

162266. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

162268. Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики : [процес розвитку місцевого самоврядування в Україні]. . , . С. 126-133.

162269. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 64 с.

162270. Глава 5. Типология социальных коммуникаций : [внутрикорпоративные, кризисные, электоральные, политические и др. коммуникации]. . , . С. 98-139.

162271. Чекман І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень. . , . С. 89-93.

162272. Дашковська О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства : [права жінок у політичній сфері]. . , . С. 134-139.

162273. Шушняев Д.О. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті. . , . С. 37-39.

162274. Бойко-Бойчук Л.В. Поняття "соціальна інновація": типи визначень, приклади застосування. . , . С. 94-99.

162275. Глава 3. Информационное пространство : [массовая коммуникация и медиаэффекты. Вариативная интерпретация действительности]. . , . С. 63-77.

162276. Глава 1.1. Социальные группы. . , . С. 7-12.

162277. Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід. . , . С. 151-160.

162278. Корнієнко О.М. [Гл.] Формування національної визначеності особистості. [Розділ 1] Національне в системі цінносних орієнтирів особистості. Типи етнічної (національної) ідентичності особистості. . , . С. 122-168.

162279. Дрозд І.П. Роль релігії в формуванні духовного світу особистості : [релігійний світогляд. Соціальна роль релігії. Виховне значення релігії]. . , . С. 169-201.

162280. Бєлкіна Ю. Роль президента України в забезпеченні культурних прав громадян. . , . С. 161-167

162281. Метод сварки наплавлением твердеюшего металла. Б. и.. К., 1986. 13 с.

162282. Кримінальне право і законодавство України [Електронна книга]. Атіка. К., 2001. 432 c.

162283. Гетьман-П'ятковська І. Суддівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів. . , . С. 168-175.

162284. Єрьоміна І.Д. Соціалізація особистості студента : [сучасні підходи до визначення особистості студента в соціології]. . , . С. 7-69.

162285. Кубрак О.В. Суспільно-політична активність молоді як складова її соціалізації (на прикладі розвитку громадянського суспільства). . , . С. 202-233.

162286. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерні угоди : [корпоративне законодавство]. . , . С. 182-190

162287. Прикладна теорія цифрових автоматів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 102 с.

162288. Романовський О.Г., Квасник О.В. Підготовка висококваліфікованого інженера як одне з основних завдань вищої освіти (у контексті Болонського процесу): [зміст підготовки інженерів. Напрями модернізації інженерної освіти]. . , . С. 3-11.

162289. Энгелсон Т. Метод сравнения свойств древесных материалов, влияющих на износ режущих инструментов [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162290. Коберник Л.О. Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки. . , . С. 23-28.

162291. Корнякова Т. Охорона довкілля - важлива функція української держави. . , . С. 202-208.

162292. Метод статистических испытаний. (Метод Монте-Карло) [Текст]. Физматгиз. М., 1962. 331 с.

162293. Пономарьов О.С., Харченко А.О. Логіко-методологічні основи активізації професійно-пізнавальної діяльності студентів: [самостійна діяльність у системі освіти як основа формування професійної та соціальної компетенції]. . , . С. 29-35.

162294. Стрельчук Н. А., Хесин Г. Л., Губин Ф. Ф. Метод фотоупругости [Текст]. Стройиздат. М., 1975. 460 с.

162295. Стрельчук Н. А., Хесин Г. Л., Губин Ф. Ф. Метод фотоупругости [Текст]. Стройиздат. М., 1975. 368 с.

162296. Стрельчук Н. А., Хесин Г. Л., Губин Ф. Ф. Метод фотоупругости [Текст]. Стройиздат. М., 1975. 312 с.

162297. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

162298. Грошевий Ю., Капліна О. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України : [правова реформа в Україні]. . , . С. 209-217.

162299. Метод функций Ляпунова и его приложения [Текст]. Наука. Новосибирск, 1984. 253 с.

162300. Нечипорук С. Щодо питання про місце судової гілки влади в системі поділу влади. . , . С. 228-234.

162301. Романовська О.О. Конкурентоздатність і проблема підготовки майбутніх фахівців до діяльності в ринкових умовах: [конкуренція; конкурентоздатність та її структура. Професійні якості конкурентоспроможного фахівця]. . , . С. 36-43.

162302. Гриньков Д. Card тонки : [украинский рынок платежных пластиковых карт, его передел]. . , . С. 32-34.

162303. Гнатюк Н.Є. Стан розв'язання проблеми організації самостійної інформаційної діяльності студентів у педагогічній і психологічній літературі. . , . С. 48-52.

162304. Ящук О. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості. . , . С. 242-246.

162305. Третьяк В. Блок Юлии Тимошенко : [о выполнении государственного бюджета в январе 2010 года]. . , . С. 35-37.

162306. Чебакова Ю.Г. Педагогічні умови формування мотивації до вивчення психолого-педагогічних дисциплін у студентів вищих технічних навчальних закладів: [поняття "педагогічні умови"; види педагогічних умов, їх зміст]. . , . С. 53-60.

162307. Пашкеев С. Эстетика и бизнес : [эстетический фактор (красота, дизайн, изысканность интерьера) могут стать для компании одним из конкурентных преимуществ]. . , . С. 44-46.

162308. Метод числового определения характеристик трансформаторов тока с учетом насыщения сердечника [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162309. Пінчук Є.А. Європейська інтеграція в освіті й соціокультурна обумовленість процесів модернізації освіти. . , . С. 61-69.

162310. Баклинская А. Заимосвязь : [украинский рынок мобильных телефонов : объемы продаж по годам, структура рынка, перспективы]. . , . С. 56-57.

162311. Шеремет Л.А. Особливості освіти Німеччини та її участь у Болонському процесі. . , . С. 70-76.

162312. Долгарев А.В. Культура власти и цивилизация: [теория политической власти. Политическая культура]. . , . С. 77-82.

162313. Николаева Т. Для пользі тела : [тенденции украинского рынка средств по уходу за телом, структура и объем рынка, перспективы]. . , . С. 61-65.

162314. Козлова О.А., Семке Н.М. Роль родини в процесі соціалізації особистості. . , . С. 83-88.

162315. Попова О. Совет скорейших : [украинский рынок продуктов быстрого приготовления : структура и объем прдаж, перспективы]. . , . С. 66-67.

162316. Порало І.В. Інтелектуальний капітал в Україні в полоні плагіату. . , . С. 89-97.

162317. Соколіна І.Ю. Розвиток гуманістичного світогляду студента як шлях піднесення українського суспільства. . , . С. 98-103.

162318. Гура Т.В. Концептуальні підходи до формування управлінської компетентності майбутніх фахівців електромашинобудівних спеціальностей. . , . С. 104-108.

162319. Шаполова В.В. Формування управлінської компетентності у студентів вищих технічних навчальних закладів. . , . С. 109-114.

162320. Левченко А., Романюк Е. Проживочный минимум : [гостиничный рынок Украины : обзор и прогноз до 2012 г.]. . , . С. 71-73.

162321. Арабаджи Т.Д. Про особливості прояву активності особистості спортсмена у професійному самовизначенні. . , . С. 115-119.

162322. [Гл.] Зміст та роль освіти в житті суспільства : [поняття освіти, рівня освіти. Функції та призначення освіти. Духовність освіти. Освіта і соціалізація. Функції школи]. . , . С. 635-656.

162323. [Гл.] Взаємоджія між суспільством, особою та вихованням : [соціальна програма виховання особи]. . , . С. 693-702.

162324. Петренко М.В. Модели и теории, используемые для исследования мотивации донорства крови (анализ актуальных исследований). . , . С. 120-127.

162325. [Гл.] Соціальне середовище і проблеми виховання : [демократизація і виховання. Політичне виховання. Виховання культурою. Студентська молодь як об'єкт виховання]. . , . С. 702-717.

162326. Крапива С. В борьбе загруз : [рынок гостиничных услуг в Украине : снижение уровня загрузки вынуждает отельеров сражаться за клиентов и сокращать затраты]. . , . С. 74-75.

162327. Середа Е. Корпускулярная теория : [рынки корпусной мебели в Украине, в других странах]. . , . С. 76-77.

162328. [Гл.] Масова комунікація. Соціологія засобів масової інформації : [специфіка засобів масової інформації. Об'єкти соціологічних досліджень ЗМІ. Сучасні концепції масової комунікації]. . , . С. 417-432.

162329. Розділ 1. З історії становлення соціології : [розвиток соціальних знань у Стародавньому Світі, в епохи Середньовіччя і Відродження. Класична соціологічна спадщина ХІХ-ХХ ст. Соціологія в Україні]. . , . С. 38-218.

162330. Метод экспериментального определения величины действительного напряжения в процессе горячего прессования [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162331. Методика. Разработка укрупненных нормраскода и потребности в металлообрабатывающем инструменте и технологической оснастке на перспективный период [Текст]. ВНИИ. М., 1969. 70 с.

162332. Глава 7. Лечебно-оздоровительный туризм : [курорты, их типология. Основные методы и принципы лечения. Примеры программ на курортах]. . , . С. 82-113.

162333. Каблов Е. Наука как отрасль экономики : [перспективы развития науки. Подготовка инженеров]. . , . С.6-10.

162334. Глава 1. Эволюция туризма. Классификация туризма. . , . С. 6-22.

162335. Методика. Сплайн-аппроксимация табличных функий на ЭВМ [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1980. 26 с.

162336. Глава 2. Религиозный туризм. . , . С. 22-32.

162337. Глава 3. Религиозный туризм в христианстве. . , . С. 33-43.

162338. Глава 4. Религиозный туризм в исламе. . , . С. 44-51.

162339. Методика анализа и планирование исследований трения и износа [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162340. Методика анализа системы технологической подготовки производства на предприятии [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1976. 48 с.

162341. Мещеряков В., Распопов О., Горшков Э. Притяжение Севера : [история освоения Арктики. Экспедиции английских мореплавателей Джона и Себастьяна Каботов и американца Ф.Кука. Экспедиция англичанина Уиллоби 1553 г.]. . , . С. 47-55.

162342. Методика анализа эффективности использования основных производственных фондов приборостроительных предприятий [Текст]. ЦНИИИТЭИприборостроения, средств автоматизации и систем управления. М., 1970. 32 с.

162343. Методика внедрения СТ СЭВ 1052-78 "Метрология, единицы физических величин" в областях измерения давления, силы и теплофизических измерений МИ 221-80 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1981. 20 с.

162344. Методика внедрения СТ СЭВ 1052-78 "Метрология, единицы физических величин" в областях измерения давления, силы и теплофизических измерений. МИ 221-80 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1982. 20 с.

162345. Методика выбора допусков на параметры в целом и комплектующие эти изделия компоненты с учетом требований к надежности [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1977. 24 с.

162346. Методика выбора и оптимизации контролируемых параметров технологических процессов : РДМУ 109-77 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 64 с.

162347. Методика выбора количества изделий для ресурсных испытаний и оценки достоверности их результатов [Текст]. Гос. союзный науч.-исслед. тракт. ин-т "НАТИ". М., 1970. 160 с.

162348. Методика выбора норм надежности технических устройст [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 31 с.

162349. Методика выбора оптимального варианта технологического процесса поточных линий методом случайного поиска с помощью ЭВМ [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1981. 27 с.

162350. Горобець В. Павло Полуботок. . Київ, 2009. 64 с.

162351. Методика выбора показателей для оценки надежности сложных технических систем [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1977. 44 с.

162352. Методика выполнения голографических интерференционных измерений с устранением спекл-шума РД 50-408-83 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1984. 24 с.

162353. Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання [Текст]. ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2009. 144 с.

162354. Методика выполнения измерений параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 при помощи при бортов профильного метода МИ 41-75 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1975. 14 с.

162355. Розумний Я. Батьківщина в поезії Яра Славутича [Текст]. Києво-Могилянська академія. К., 2009. 179 с.

162356. Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства. . , . С. 2-22.

162357. Методика выполнения курсовых проектов и работ. Высш. школа. Москва, 1988. 199 с.

162359. Верига Ю., Орищенко М., Клименко О. Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку. . , . С. 23-48.

162360. Латишко М. Час надій. Києво-Могилянська академія. Київ, 2009. 174 с.

162361. Микитенко Т., Міщенко Т. Річна податкова звітність: складання та подання. . , . С. 49-59.

162362. Ліпкан В. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України у сфері національної безпеки України. . , . С. 4-8.

162363. Шестак Ю. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання. . , . С. 9-11.

162364. Онопчук І. Особливості компетенції й організаційної структури міністерства юстиції Японії. . , . С. 15-19.

162365. Соколовська О. Зміст та особливості поняття житлово-комунального господарства. . , . С. 20-23.

162366. Панченко В. Небо Левка Мацієвича [Текст]. Пульсари. К., 2009. 52 с.

162367. Кедра О. Комуністичний капіталізм. ПП"Ощипок М. М.". Миколаїв, 2009. 313 с.

162368. Глава 2. Психологические методы. . , . С. 58-141.

162369. Кизильштейн Л. Уголь. Следы в атмосфере : [загрязнение атмосферы парниковыми газами ТЭС в результате сжигания угля]. . , . С. 75-78.

162370. 9.6. Методы отбора операторов : [профессиография, профессиограмма, психограмма. Особенности профессионала]. . , . С. 499-518.

162371. Методика государственных испытаний губцевого инструмента, выпускаемого по стандартам и техническим условиям заводов изготовителей (Текст]. ВНИИТЭМР. М., 1986. 19 с.

162372. Раздел ІІ. Гл. 7. Коммуникатор - кто он? : [образ коммуникатора, восприятие его в СМИ]. . , . С. 92-113.

162373. Раздел ІІ. Гл.8. Сообщение (контент) массовой коммуникации : [направленность сообщений на разные социальные группы. Параметры сообщения в "убеждающей коммуникации"]. . , . С. 114-133.

162374. Україна на шляху до Європи. Проміжні результати Помаранчевої революції [Текст]. Києво-Могилянська академія. К., 2009. 383 с.

162375. Раздел ІІ. Гл.10.3. Воздействие СМИ на межличностное общение и духовный мир человека. . , . С. 152-162.

162376. Веселовський А. Україна - ЄС: етап, що завершується; етап, що починається: [європейська інтеграція України. Відносини між Україною і ЄС]. . , . С. 10-12.

162377. Раздел І. Социально-психологические характеристики массовой коммуникации : [стороны общения и функции массовой коммуникации. Развитие социально-психологических исследований массовой коммуникации]. . , . С. 9-71.

162378. Методика и нормативы времени для нормирования многостаночных работ на металлорежущих станках (Текст]. Центр. бюро пром. нормативов по труду при Науч.-исслед. ин-те труда. М., 1968. 79 с.

162379. Раздел ІІ. Социально-психологические исследования структурных компонентов массовой коммуникации : [средства, сообщение, аудитория массовой коммуникации]. . , . С. 71-167.

162380. Грищенко К. Прагматичний фундамент для українсько-російського партнерства: [торговельно-економічні стосунки між Україною і Росією. Трудова міграція. Інвестиції.]. . , . С. 13-14.

162381. Методика и организация системы избирательного распределения информации на мелких предприятиях автомобильной промышленности (Текст]. НИИНАвтопром. М., 1972. 16 с.

162382. Микитенко Є. Український козир у афро-арабському пасьянсі: [міжнародні і економічні відносини України і Єгипта]. . , . С. 14-15.

162383. Методика и практика металлографического исследования инструментальной стали (Текст]. Машгиз. М., 1961. 228 с.

162384. Шамшур О. "Київ - Вашингтон - перезавантаження не потребує": [міжнародні і торговельно-економічні відносини між Україною і США. Експорт, імпорт. Співпраця в енергетиці, роззброєнні]. . , . С. 16-19.

162385. Чугунов І.Я., Лисяк Л.В. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства : [економічна сутність бюджетної системи, роль бюджетної стратегії з позицій інституційного підходу]. . , . С. 3-11.

162386. Методика и практика стандартизации (Текст]. Изд. стандартов. М., 1965. 576 с.

162387. Словник термінів інформаційного права [Текст]. КНТ. К., 2008. 184 с.

162388. Кушнір О. Шодо необхідності прийняття закону України про протидію торгівлі людьми та допомогу постраждалим від торгівлі людьми. . , . С. 27-29.

162389. Кулінич М. Сонце в Україну йде з Далекого Сходу: [міжнародні і економічні відносини України і Японії]. . , . С. 20-23.

162390. Методика и программа расчета ресурсов в многоцелевых системах сетевого планирования для ЭВМ М-20 (Текст]. АН Укр ССР. Ин-т кибернетики. К., 1966. 80 с.

162391. Шаян Л. П. Нариси про українське управління [Текст]. Динаміка. К., 2009. 144 с.

162392. Рябінін Є. "Перезавантаження" пріоритетів США на пострадянському просторі: [міжнародні відносини США з ЄС, НАТО, Росією, Україною. Відмова США від розміщення елементів системи ПРО в Європі]. . , . С. 24-27.

162394. Ялі М. Росія у постбіполярному світовому порядку: [аналіз зовнішньої політики Росії. Геополітика]. . , . С. 28-31.

162395. Шарф О. Білорусь - ЄС: шлюб за розрахунком?: [інтеграція Білорусі до ЄС]. . , . С. 32-33.

162396. Методика и результаты исследований топливной аппаратуры тракторных дизелей. Машгиз. М., 1961. 68 с.

162397. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Атіка. К., 2002. 640 с.

162398. Методика и руководство по расчету режима резания на многоинструментных станках (Текст]. ЦБТИ. М., 1957. 196 с.

162399. Зливко С. Функції державної кримінально-виконавчої служби України. . , . С. 30-32.

162400. Детюк А. Правоохоронні органи як суб'єкти системи забезпечення економічної безпеки України. . , . С. 33-37.

162401. Семенов В. У дусі міжнаціонального порозуміння: [економіка, політика Казахстану. Міжнародні стосунки з Україною]. . , . С. 34-37.

162402. Вартанян Ю. С., Карташов Г. Д., Морозов И. И. Методика и таблицы планов контроля качества по количественным признакам [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1973. 120 с.

162403. Методика измерения твердости [Текст]. Б. и.. М., 1979. 343 с.

162404. Методика измерения электрической прочности изоляции силовых цепей и цепей управления при испытаниях кузнечно-прессовых машин [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1984. 10 с.

162405. Полтораков О. ОДКБ: євразійська безпекова альтернатива: [відкриття на території України Інформаційного центру Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Воєнно-політична інтеграція]. . , . С. 48-49.

162406. Стефанюк І.Б. Державний фінансовий контроль : проблеми ідентифікації й визначення системи : [предмет державного фінансового контролю, його місія та складові системи]. . , . С. 12-19.

162407. Романів Є.М., Хом'як Р.Л., Мороз А.С. та ін. Контроль і ревізія [Електронна книга]. "Львівська політехніка". Львів, 2002. 320 с.

162408. Методика изучения использования рабочего времени в промышленности [Текст]. Науч.-исслед. ин-т труда. М., 1967. 112 с.

162409. Методика инженерного прогнозирования параметрических показателей технического уровня кузнечно-прессовых машин [Текст]. НПО "ЭНИКМАГ". Воронеж, 1988. 141 с.

162410. Ярошенко С. Адміністративно-правова охорона прав інтелектуальної власності. . , . С. 50-53.

162411. Ч.І. Тема 1. Наукова організація праці студента : [психологічні механізми засвоєння інформації, етапи її сприймання, засвоєння. Прийоми запам'ятовування. Забування. Правила конспектування]. . , . С. 18-46.

162412. Ч.І. Гл. 1.8. Планування студентом самостійної навчальної діяльності. . , . С. 43-46.

162413. Ч.ІІ. Тема 7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. . , . С. 194-204.

162414. Ч.ІІ. Модуль ІІІ. Тема 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах. . , . С. 298-307.

162415. Ч.І. Тема 2. Актуальні питання соціалізації особистості. . , . С. 47-62.

162416. Ч.І. Тема 5. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді. . , . С. 81-93.

162418. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 72 с.

162419. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2009. 52 с.

162420. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2009. 119 с.

162421. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

162422. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 233 с.

162423. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

162424. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 60 с.

162425. Методика инженерного прогнозирования параметров кузнечно-прессовых машин [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1980. 126 с.

162426. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2009. 22с.

162427. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2009. 56 с.

162428. 6.1. Політична свідомість як психологічний феномен. . , . С. 208-218.

162429. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 24 с.

162430. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 85 с.

162431. 6.3. Психологія масової свідомості та громадської думки. . , . С. 224-232.

162432. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

162433. 6.2. Психологія політичного мислення. . , . С. 219-224.

162434. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. . , . С. 20-34.

162435. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

162436. 6.4. Національна ідея як об'єднуючий чинник української реформації і проблеми національної психології. . , . С. 233-265.

162437. Розділ 7. Психологічні аспекти політичної орієнтації, участі та поведінки : [політичне лідерство, формування політичної еліти, політичної культури. Політичні маніпуляції, міфи, насилля]. . , . С. 266-364.

162438. Методика испытания фильтров и фильтрущих материалов, применяемых для очистки приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования (отраслевая) [Текст]. ВЦСПС. М., 1974. 40 с.

162439. Версаль Н.І., Кирій В.П. Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи. . , . С. 71-85.

162440. Диба М.І., Осадчий Є.С. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні : [іноземний спекулятивний капітал, його вплив на економіко-соціальну ситуацію в Україні в період глобальної фінансової кризи]. . , . С. 35-46.

162441. Методика исследования режимов в энергосистемах [Текст]. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1968. 178 с.

162442. Кузнєцова Л.В. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку. . , . С. 86-94.

162443. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. . , . С. 95-106.

162444. Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування. . , . С. 107-115.

162445. Головань М.М. Про реформування системи пільгового оплдаткування : [чинна система пільгового оподаткування, її основні недоліки, рекомендації щодо їх реформування]. . , . С. 47-52.

162446. Методика косвенных измерений и оценки плоскости рабочих поверхностей деталей и машин. РТМ 2 БВОО-3-80 [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1980. 44 с.

162447. Глущевський В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності. . , . С. 116-124.

162448. Методика метрологической аттестации ваттметров проходящей мощности с преобразователями Я2М-21 и Я2М-22 в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда в диапазоне частот 3-10 ГГц МИ 211-80 [Текст. Изд-во стандартов. М., 1980. 8 с.

162449. Методика обработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1976. 55 с.

162450. Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб'єктів податкового боргу : [фактори, що впливають на поведінку платників податку, типи платників податку ]. . , . С. 53-62.

162451. Юшко С.В. Фіксований сільськогосподарський податок : історія та перспективи застосування. . , . С. 63-72.

162452. Прядко В.В., Островська Н.С. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи : [у світовій і національній економіці. Заходи, що спиятимуть виходу української банківської системи із кризи]. . , . С. 73-77.

162453. Ястримская А. Зона свободной торговли с ЕС: позиция отечественного бизнеса: [сотрудничество Украины и ЕС. Увеличение экспорта и инвестиций]. . , . С. 2-3.

162454. Гуцал І.С., Тимків А.О. Проблеми і перспективи функціонування інвестиційних банків : [міжнародний досвід, перспективи розвитку інвестиційних банків в Україні]. . , . С. 78-87.

162455. Бруновт Е. П., Зверев И. Д., Малахова Г. Я. Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека [Текст]. Просвещение. М., 1973. 383 с.

162456. Юркевич О.М. Місце та роль кредитних компаній на фондовому ринку України. . , . С. 88-93.

162457. Самсоненко Н. Діалоги дружби та співробітництва: [торговельно-економічні зв'язки між Україною і Азербайджаном]. . , . С. 7-9.

162458. Романов Ю. Нанотехнологии - новый научно-технический прорыв: [применение нанотехнологий]. . , . С.6-9.

162459. Строганов А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов [Електронна книга]. Диалог-МИФИ. М., 2008. 228 с.

162460. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий автомобильной промышленности [Текст]. Гипроавтопром. М., 1986. 138 с.

162461. Методика определения количества парамагнитных центров в исследуемых образцах веществ и материалов относительным метром с помощью стандартных образцов: МИ 143-77 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 8 с.

162462. Поддєрьогін А.М., Корнилюк А.В. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України : [взаємозв'язок інновацій та інвестицій із урахуванням основних положень теорії циклічності]. . , . С. 94-100.

162463. Кузнецов О.В. Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків : [деякі аспекти зовнішньоекономічної політики Великобританії щодо іноземного інвестування, структура експорту і імпорту інвестицій]. . , . С. 101-111.

162464. Методика определения области рационального применения кузнечно-прессового оборудования с программным управлением [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1981. 78 с.

162465. Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку : [економічна сутність амортизаційної політики, її складові та елементи]. . , . С.112-121.

162466. Храмов Л. Д., Чернышева Л. И., Яговкин В. А., Суханов В. К. Методика определения оптовых цен на новые тракторы и двигатели [Текст]. НАТИ. М., 1974. 144 с.

162467. Методика определения плановой трудоемкости продукции на предприятии [Текст]. Экономика. М., 1989. 89 с.

162468. Методика определения режимов упрочнения деталей машин поверхностным деформированием: Оперативно-информационные материалы [Текст]. Ин-т проблем надежности и долговечности машин АН БССР. Минск, 1984. 46 с.

162469. Методика определения свойств окислов при исследовании повреждения деталей энергетического оборудования в процессе их эксплуатации [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162470. Методика определения стоимости и экономической эффективности модернизации кузнечно-прессовых машин [Текст]. ОНТИ. Воронеж, 1960. 58 с.

162471. Методика определения температуры вылета электрода. Б. и.. К., 1983. 9 с.

162472. Україна і світова економіка: оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики. Альфа-Принт. К., 2002. 84 с.

162473. Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова. [Б.в.]. Мюнхен, 1971. 504 с.

162474. Голов А. П., Константинова В. Д., Маркушин В. Г., Ставцева Н. О. Методика определения экономической эффективности мероприятий НОТ [Текст]. Науч.-исслед. ин-т труда. М., 1970. 52 с.

162475. Стащенко О. До питання про зміст і напрями соціологічного праворозуміння: [становлення та розвиток соціологічних напрямів у праві - нова наукова галузь у суспільствознавстві України]. . , . С. 7-9.

162476. Кравчук В. Взаємовідносини профспілкових організацій з державою в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні. . , . С. 14-17.

162477. Перерва Ю. Еволюція законодавчого процесу: зарубіжний досвід. . , . С. 18-22.

162478. Гладкий С. Правовий статус кооперативу як вияв особливої місії кооперації в УСРР 20-х років XX ст.. . , . С. 32-35.

162479. Бєгова Т. Щодо питання про правове оформлення обороту ноу-хау: [захист прав інтелектуальної власності]. . , . С. 36-39.

162480. Мухамєдова Е. Право на мирні зібрання як особисте немайнове право фізичних осіб у цивільному праві: [право на свободу мирних зібрань]. . , . С. 51-55.

162481. Сільченко С. До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування. . , . С. 65-68.

162482. Пісьменна К. Шляхи розвитку господарського законодавства у суднобудівному секторі промисловості України. . , . С. 69-73.

162483. Рєзнікова В. Посередництво в економіці та господарському праві України: [господарсько-правова сутність посередництва]. . , . С. 74-77.

162484. Лубенець І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном. . , . С. 82-85.

162485. Приміський В. Національні та міжнародні стандарти щодо норм викидів відпрацьованих газів автомобілів : аналіз вимог. . , . С. 9-15.

162486. Туманов В. Правове регулювання провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у країнах Європейського Союзу. . , . С. 86-89.

162487. Браніцький О., Тригуб А. Державний акт на право приватної власності на землю як правопосвідчувальний документ: проблеми правозастосування: [право власності на земельну ділянку]. . , . С. 90-94.

162488. Віткін Л. Франція.Болгарія. Подальший розвиток системи технічного регулювання у Європейському Союзі : [принципи створення інфраструктури якості у Франції та Болгарії]. . , . С. 19-24.

162489. Барабаш Н. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами: [місце даних земель у складі земель України]. . , . С. 99-103.

162490. Старунський А, Полікарпов О. Сучасна випробувальна база для контролю якості та безпечності медичних електричних виробів. . , . С. 25-32.

162491. Кудінов В. Правове регулювання охорони земель: стан та перспективи. . , . С. 104-107.

162492. Методика определения экономической эффективности новой техники в кузнечно-штамповочном производстве. Эникмаш. Воронеж, 1968. 187 с.

162493. Кайдашов В. Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот. . , . С. 116-118.

162494. Криворучко О. Оцінювання якості менеджменту підприємства. . , . С. 36-42.

162495. Мотало В. Методика оцінювання якості конструкційних матеріалів : [на основі концепції неруйнівного контролю]. . , . С. 47-53.

162496. Скорик Я. Природоохоронні відносини та забезпечення екологічної безпеки в Україні. . , . С. 116-118.

162497. Методика определения экономической эффективности от внедрения мероприятий по новой технике в кузнечном производстве [Текст]. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 110 с.

162498. Левківський К. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості : [роль освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Тенденції світового розвитку і розвиток освіти. Структура освіти України]. . , . С. 5-14.

162499. Методика отвода тепла [Текст]. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

162500. Зелик А. Статистичні методи у процесах поліпшення якості медичних послуг : [організаційно-методична допомога фахівцям галузі, які впроваджують систему управління якістю (СУЯ)]. . , . С. 54-58.

162501. Методика отработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения [Текст]. ВНИИНмаш. М., 1973. 102 с.

162502. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

162503. Плетньова О. Сутність спеціальних процесуальних засад діяльності антимонопольного комітету України й особливості їх правового регулювання. . , . С. 127-130.

162504. Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту : Лист МОН України від 16.02.2010 № 1/9-84. . , . С. 1.

162505. Детюк А. Окремі питання визначення поняття "національна економічна безпека". . , . С. 131-136.

162506. Гой В. Удосконалення діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків. . , . С. 141-144.

162507. Собовий О. Правовий статус судді в адміністративно-деліктному процесі: його сутність і проблеми визначення. . , . С. 149-152.

162508. Методика оценки и расчета показателей надежности кузнечно-прессового оборудования. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1985. 68 с.

162509. Рижов І. Проблемні питання визначення тероризму в контексті теорії соціального управління: [соціологія тероризму]. . , . С. 153-156.

162510. Іванов В. М. Історія держави і права України. МАУП. Київ, 2003. 224 с.

162511. Москаленко О. Розвиток нових технологій у державній науково-технічній бібліотеці України. . , . С. 16-18.

162512. Методика оценки надежности нефтепромыслового оборудования. РТМ 26-11-101-67 [Текст]. ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ. М., 1969. 58 с.

162513. Методика оценки научно-технического уровня АСУ. Типовые положения РД 50-492-84 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1985. 18 с.

162514. Методика оценки параметрической надежности кузнечно-прессового оборудования [Текст]. ЭНИКмаш. Воронеж, 1981. 47 с.

162515. Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек. . , . С. 18-22.

162516. Методика оценки погрешности результатов измерения параметров при исследовании КПО. ОНТИ ЭНИКмаш. Воронеж, 1978. 69 с.

162517. Некипелова О. Краєзнавчі електронні ресурси: погляд крізь призму сайту Центральної міської бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаїва. . , . С. 22-24.

162518. Пожидаєва М. Локальні акти банків і небанківських фінансових установ: їх правова природа. . , . С. 157-160.

162519. Методика оценки соответствия продукции в странах Европейского союза (модульный подход) [Текст]. Гос. центр стандартизации, метрологии и сертификации. Харьков, 1998. 23 с.

162520. Стоєцький О. Суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правові засади. . , . С. 161-164.

162521. Методика оценки технологических смазок для штамповки [Текст]. ОНТИ. Воронеж, 1981. 82 с.

162522. Методика оценки технического уровня и качества изделий Министерства автомобильной промышленности: Инструкция И 37.001.016 [Текст]. Б. и.. М., 1977. 8 с.

162523. Яцишин М Програмно-цільове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи (теоретико-концептуальний аспект). . , . С. 170-174.

162524. Лєшукова І. Процесуальні особливості міжнародної співпраці слідчих органів внутрішніх справ України при розв'язанні питань про видачу (екстрадицію). . , . С. 175-179.

162525. Кузьменко О. Вплив категорії "бюджет" на концептуальні засади сутності міжбюджетних відносин: теоретичні питаняння. . , . С. 63-67.

162526. Верхогляд О., Романовська Ю., Романовський О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти. . , . С. 15-23.

162527. Методика оценки экономической эффективности отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ)в промышленных министерствах, всесоюзных и республиканских промышленных объединениях [Текст]. Экономика. М., 1976. 54 с.

162528. До 200-річчя від дня народження М.Гоголя : [Л.Любаренко "Гоголь і Україна", О.Баркова Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України... (див. анотацію)]. . , . С. 24-29.

162529. Методика планирования снижения трудоемкости и разработки нормативов трудовых затрат на производство продукции [Текст]. Научно-исслед. ин-т труда. М., 1969. 204 с.

162530. Грожан Д. В. Справочник начинающего дизайнера. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 318 с.

162531. Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия [Текст]. Лениздат. Ленинград, 1970. 263 с.

162532. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2009. 159 с.

162533. Методика по определению прочностных и деформационных характеристик бетонов при одноосном кратковременном статическом сжатии. МИ 11-74 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1975. 80 с.

162534. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Высшее образование. Москва, 2008. 479 с.

162535. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

162536. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

162537. Методика по построению нелинейных регрессивных моделей технологических процессов массового производства (байесовский подход). Изд-во стандартов. М., 1977. 40 с.

162538. Біланич Г. З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття. . , . С. 36-38.

162539. Браиловская Л. В. Арт-дизайн: красивые вещи 'hand-made''. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 249 c

162540. Методика поверки измерителей радиопомех класса 11 в диапазоне частот 0. 15-300 Мгц. МИ 175-79 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1979. 16 с.

162541. Методика поверки измерителей радиопомех класса 11 в диапазоне частот 0. 15-300 Мгц. МИ 175-79 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1982. 16 с.

162542. Чистов С. М., Никифоров А. Є, Куценко Т. Ф., Тормоса Ю. Г., Стеценко Т. О. Державне регулювання економіки. КНЕУ. Київ, 2006. 440 с.

162543. Методика поверки преобразователей и комплектов РН-метров : МИ 173-79 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1981. 64 с.

162544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Основи менеджменту" для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

162545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки із переддипломної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

162546. Методика поверки приборов для исследования амплитудночастотных характеристик в диапазоне частот 20 Гц-200кГц. МИ 220-80 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1981. 13 с.

162547. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та навчально-методичні матеріали з курсу "Інвестиційний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

162548. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні рекомендації до написання дипломних та магістерських робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040202 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

162549. Соціологія. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

162550. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсу "Релігієзнавство" для студентів заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

162551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студентів спеціальностей машинобудівного напряму денної, заочної та дистанційної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

162552. Зіньковський Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи. . , . С. 24-30.

162553. Клоцман Е. Я. Системы шихтоподачи доменных печей. Пороги. Дніпропетровськ, 2007. 240 с.

162554. Швалб Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті : [поняття компетентності, здібності, здатності. Модель психологічної структури здатності. Етапи формування компетентності]. . , . С. 31-36.

162555. Зайчук Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної фірми : [проблеми сучасної професійної освіти. Система методів організації навчальної діяльності]. . , . С. 37-42.

162556. Олійник О. Б. Сучасна українська мова [Текст]. Кондор. К., 2008. 234 с.

162557. Каменская Е. Н. Социальная психология. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 192 с

162558. Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів : [поняття педагогічної діагностики, її завдання, проблеми. Проблеми упровадження інформаційних технологій у навчання]. . , . С. 43-52.

162559. Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції. . , . С. 59-70.

162560. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. ОНИКС, Мир и Образование. М., 2008. 304 с.

162561. Про запровадження у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи : Наказ МОН України від 16 жовтня 2009 р. № 943 : [з додатками]. . , . С. 75-91.

162562. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза : природа, шляхи і методи її подолання. . , . С. 4-13.

162563. Кузьмін О., Жежуха В. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень. . , . С. 14-23.

162564. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. Финансы и статистика. М., 1999. 480 с.

162565. Індутна К. Напрями державної підтримки книговидання в Україні. . , . С. 24-33.

162566. Васильева Э. К., Елисеева И. И., Кашина О. Н., Кадибур Т. С., Курышева С. В. Социальная статистика [Текст]. Финансы и статистика. М., 1997. 416 с.

162567. Барановський О. Банківські кризи : сутність, фактори виникнення та особливості прояву. . , . С. 34-48.

162568. Загірняк М. В., Невзлін Б. І. Електричні машини. Знання. Київ, 2009. 399 с.

162569. Козюк В. Суверенний попит на активи : індивідуальна раціональність і колективна неефективність. . , . С. 48-58.

162570. Бойко Н. И., Санамян В. Г., Хачкинаян А. Е. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 512 с.

162571. Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки : [статистичні показники оцінки корупції та їх динаміка. Динаміка індексу сприяння корупції в деяких країнах (1998-2008)]. . , . С.59-71.

162572. Про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах... (див. анотацію). . , . С. 93-94.

162573. Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку : [перехід від індустріальної стадії цивілізаційного розвитку до постіндустріальної і до інформаційної]. . , . С. 72-83.

162574. Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні. . , . С. 84-89.

162575. Федорченко А. А. Автослесарь по ремонту двигателей [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 346 с.

162576. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Акції. Акціонерні товариства. Кондор. Київ, 2007. 84 с.

162577. Куратник П. Применение MS Excel для оценки эффективности инвестиционных проектов. . , . С. 26-33.

162578. Забута И. Техника трансформации финансовой отчетности. . , . С. 41-46.

162579. Барковський В. В., Барковська Н. В. Вища математика для економістів. Центр навч. літератури. К., 2010. 448 с.

162580. Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності. Кондор. К., 2009. 286 с.

162581. Олійник О. Б. Риторика. Кондор. Київ, 2009. 170 с.

162582. Вяткін О., Маркіна М. Особлитвості контролю якості коньяків і коньячних спиртів. . , . С. 59-62.

162583. Гуменюк Г. Регулювання і забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції. . , . С. 63-70.

162584. Козаченко Д. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете. . , . С. 47-53.

162585. Даниленко О. Плата за землю - 2010. Оподаткування, розрахунок, звітність. . , . С. 64-71.

162586. Сериця І. Фіксований сільськогосподарський податок. Як перейти, розрахувати і сплатити. . , . С. 72-78.

162587. Методика поверки рабочих ужарных акселерометров по образцовым упруго-контактным акселерометрам 1-го разряда МИ-142-77 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 12 с.

162588. Методика преподавания гидравлики безнапорных течений [Текст]. ЛПИ. Ленинград, 1987. 104 с.

162589. Гусєв В,В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією. . , . С. 12-19.

162590. Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є., Живко М. О. Системи технологій [Текст]. Алерта. К., 2009. 200 с.

162591. Бєлєйченко О.Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки. . , . С. 24-28.

162592. Любич А.В. Не ОВГЗ едиными... [к итогам торгов ПФТС в декабре]. . , . С. 30-40.

162593. Методика преподавания гидравлики напорных течений [Текст]. ЛПИ. Ленинград, 1986. 120 с.

162594. Новицький В.Є. Проблеми інституційно-інноваційного регулювання в контексті завдань національного розвитку на сучасному етапі глобалізації. . , . С. 5-10.

162595. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу. Кондор. К., 2006. 240 с.

162596. Стоєцький О. Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України. . , . С. 72-75.

162597. Методика преподавания физики в вузе: в помощь преподавателю [Текст]. Изд-во Тартуского ун-та. Тарту, 1985. 71 с.

162598. Аніщенко В. О. Основи екології. Кондор. К., 2009. 148 с.

162599. Сакалош Т.В. Електроспроможність підприємств радіоелектронної галузі України. . , . С. 11-22.

162600. Уривалкін О. М. Історія України ( середина XIII - середина XVII ст.) [Текст]. Кондор. К., 2005. 284 с.

162601. Пшеничнюк О. В., Романовська О. В. Соціологія. Видавець Паливода А.В.. К., 2008. 172 с.

162602. Аржевітін С. Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання. . , . С. 3-7.

162603. Методика применения Гост 8.050-73 "Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений". МИ 88-76 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1977. 48 с.

162605. Сегеда І.В. Методологія оцінювання впливу міжгалузевого ефекту утилізації відходів на економічну безпеку території: [підвищення екологічної безпеки ТЕС шляхом утилізації відходів]. . , . С. 23-29.

162606. Синеокий О. В. Адвокатура как инструмент правовой помощи и защиты [Текст]. Право. Х., 2008. 496 с.

162607. Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури : основні питання та можливі виклики для України : [вплив глобальних криз на світову фінансову систему. Аналіз діяльності міжнародних фінансових організацій]. . , . С. 8-23.

162608. Антонов Е. Т., Бандровский Г. И., Мансуров Г. И. Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования [Текст]. Экономика. М., 1967. 36 с.

162609. Крутов В., Берлач Ю. Зарубежний досвід протидії негативним проявам рейдерства, шляхи його застосування в Україні. . , . С. 76-79.

162610. Скоробогатова Н.Є. Інвестиційна активність регіонів України. . , . С. 30-40.

162611. Синєокий О. В. Психолого- правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології. Право. Х., 2009. 752 с

162612. Пісьменна К. Господарсько-правові аспекти реалізації інноваційної політики держави усфері суднобудування. . , . С. 80-84.

162613. Кручок Н. Стандартизація вимог до бізнес-плану та формалізація його оцінки в процесі визначення кредитоспроможності потенційного позичальника. . , . С. 14-17.

162614. Гелич Ю. Космічні об'єкти як об'єкти цивільних прав. . , . С. 93-95.

162615. Гідулян А. Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні. . , . С. 18-22.

162616. Спиркин А. Г. Философия. Гардарики. М., 2008. 368 с.

162617. Бобиль В., Соловей М. Сек'юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком : [визначення категорії "сек'юритизація", методи управління портфельним кредитним ризиком]. . , . С. 22-25.

162618. Закорецька Л. Право інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та США. . , . С. 96-99.

162619. Клименко С. Поняття та правовий режим житла як об'єкта права власності фізичної особи. . , . С. 105-108.

162620. Губерський Л. Університет приростає наукою : [інтерв'ю з ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка/ записала Л. Суржик]. . , . С. 5-10.

162621. Шатковська І. Лікарська таємниця як об'єкт правового регулювання. . , . С. 109-111.

162622. Генш Н. А., Клипина Т. Ю., Улыбина Ю. Н. Справочник по реабилитации. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 348 с.

162623. Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системе непрерывного оперативного планирования и управления производством [Текст]. Экономика. М., 1967. 120 с.

162624. Гогіташвілі Г., Цапко В., Лапін В. Потенційний ризик чинників виробничого середовища у професійній діяльності працівників банківських установ : [охорона праці банківського працівника]. . , . С. 26-32.

162625. Гарасимів Т. Право як соціальна основа життєдіяльності суспільства. . , . С. 130-133.

162626. Ермаков В. И., Бобрик Г. И., Гринцевичюс Р. К., Матвеев В. И., Рудык Б. М. Сборник задач по высшей математике для экономистов. ИНФРА-М. М., 2008. 575 с.

162627. Кремень В. Феномен інновацій : [поняття інновацій, їх значення в розвитку науки й культури]. . , . С. 11-16.

162628. Кочура Є. В., Полінський О. М, Задачі дослідження операцій для економістів з розрахунками на комп'ютері. НГУ. Дніпропетровськ, 2008. 130 с.

162629. Токарчук О. С.П. Шелухін про форму держави : [державно-правові погляди українського громадського діяча і правника С.П. Шелухіна]. . , . С. 134-137.

162630. Гайдуцький А. Світовий ринок міграційного капіталу та економічна криза 2008-2009 років. . , . С. 34-37.

162631. Жеребко О. Сучасні можливості судової експертизи. . , . С. 163-166.

162632. Анисимова К. Н., Вайнштейн В. С. , Ергопуло Л. Т. Методика применения экспертных методов для оценки качества продукции [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1975. 55 с..

162633. Ткачов В. В., Чернишев В. П., Одновол М. М, Технічні засоби автоматизації [Текст]. НГУ. Дніпропетровськ, 2008. 177 с.

162634. Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти. . , . С. 211-214.

162635. Набок Р. Особливості управління банком в умовах нестабільності на фінансових ринках : [характеристика концепцій управління банком ; тенденції розвитку банківського сектору України]. . , . С. 38-40.

162636. Щербина В. Проблеми правового регулювання кадрової роботи в умовах ринкових відносин. . , . С. 219-222.

162637. Стеценко В. Платні медичні послугі у державних і комунальних закладах охорони здоров'я: проблеми правової регламентації. . , . С. 223-226.

162638. Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів : [нотатки з конференції]. . , . С. 41-43.

162639. Кльоба Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності : [практичні рекомендації щодо розвитку і вдосконалення ризик-менеджменту в банках]. . , . С. 44-47.

162640. Андрущенко В., Бондар В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття. . , . С. 17-23.

162641. Методика проведения метрологической экспертизы методов, включенных в комплексы квалификационной оценки топлив, масел, смазок и спецжидкостей МИ-134-77 [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 8 с.

162642. Кот О. Грошові потоки як відображення фінансової стабільності банків : [сучасні тенденції розвитку контролю за грошовими потоками в банках]. . , . С. 48-51.

162643. Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів : [аналіз причин невеликого внеску українського малого бізнесу у ВВП країни у порівнянні з іншими країнами світу]. . , . С. 52-53.

162644. Іващенко Ю. Механізм залучення комерційних банків до інвестування економіки в умовах фінансової кризи : [наводиться схема механізму виведення економіки України з фінансової кризи]. . , . С. 54-56.

162645. Люзняк М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку : [запропонована модель оптимальної регіональної структури банку]. . , . С. 58-63.

162646. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2009 року. . , . С. 69.

162647. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2009 року. . , . С. 70.

162648. Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2009 року. . , . С. 71.

162649. Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20-30-х роках ХХ ст.. . , . С. 3-13.

162650. Мусин М. М., Райгородская Е. З., Серб П. Ф. Методика разработки и внедрения планов научной организации труда (НОТ) для рабочих мест, участков и цехов [Текст]. Экономика. М., 1966. 56 с.

162651. Методика разработки информационной модели системы технологической подготовки производства [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1978. 40 с.

162652. Методика разработки нормативов времени на сборочные работы в машиностроении [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1966. 170 с.

162653. Бауліна Т. Розроблення моделей стійкості інтелектуального потенціалу до ризиків кризових наслідків. . , . С. 227-230.

162654. Валуев Ю. Б. Уровни компетенции собственника наемного персонала в системе управления предприятием. . , . С. 3-12.

162655. Соснін О. Державний компас на інформаційних шляхах. Сучасні аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні. . , . С. 2-5.

162656. Козловський С. В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем. . , . С. 13-20.

162657. Корсак К., Тарутіна З. "Рай" як мрія й об'єкт наукового дослідження: [релігія і наука про "райське" життя]. . , . С. 8-11.

162658. Мамонтова Н. А. Побудова системи управління вартістю компанії : [доводиться, що в постіндустріальній економіці основним чинником зростання вартості компанії буде зростання вартості її інтелектуального капіталу ]. . , . С. 21-26.

162659. Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом : [методи оцінки кредитоспроможності позичальника]. . , . С. 231-234.

162660. Рудишин С. Роздуми про європейський вимір української освіти ( системний підхід). . , . С. 14-15.

162661. Реалізація з 1 січня 2010 року деяких соціальних гарантій : [перерахунок виплат пенсій, державної соціальної допомоги інвалідам]. . , . С. 4-5.

162662. Курза Ю. Україна в світовій економічній кризі. . , . С. 6-32.

162663. Приходько В. В., Вікторов В. Г. Педагогічний контроль у вищій школі. НГУ. Дніпропетровськ, 2009. 150 с.

162664. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

162665. Осичнюк Е. В. Собственность: прошлое, настоящее, будущее : [проблемы собственности с точки зрения особенностей ее возникновения, развития и роли в историческом развитии общества]. . , . С. 27-46.

162666. Ейтутіс Г. Методологічні підходи до проблем реформування залізничного транспорту на основі регіоналізації транспортного обслуговування. . , . С. 33-39.

162667. Правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом [Текст]. Индустрия. Х., 2008. 24 с.

162668. Валуєв Б., Банасько Т. Деякі актуальні аспекти проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів промислових підприємств. . , . С. 40-42.

162669. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Зовнішньоекономічна діяльність. Кондор. Київ, 2007. 168 с.

162670. Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив. . , . С. 47-56.

162671. Гришко Н. Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств. . , . С. 44-47.

162672. Закон України " Про охорону праці ". Фактор. Х., 2009. 80 с.

162673. Кондратчук К. С. Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі. . , . С. 57-63.

162674. Дащенко А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку. . , . С. 48-51.

162675. Кириченко О. А. Харченко О. І. Антикризова інвестиційна політика України : [розкрито механізм управління інвестиціями в основний капітал та запропоновано заходи з його модернізації]. . , . С. 64-74.

162676. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки до вивчення дисциплін " Нарисна геометрія" , "Інженерна графіка" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання інж.-техн. спеціальностей. Контрольна робота №4. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 49 с.

162677. Фоміних М. Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України. . , . С. 52-55.

162678. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства. Каравела. К., 2008. 376 с.

162679. Мельник Т. Експортні стратегії України: позиціонування у глобалізованому торговельному просторі. . , . С. 56-59.

162680. Котикова О. І. Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування. . , . С. 75-79.

162681. Крисюк Б. В., Крисюк В. І. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України. . , . С. 80-87.

162682. Лабай В. Й. Тепломасообмін. Тріада Плюс. Львів, 2004. 260 с.

162683. Артьомова Т., Полічко О. Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці: [необхідність процесу капіталізації економіки України]. . , . С. 60-63.

162684. Майданевич П. М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК. . , . С. 88-92.

162685. Марцин В. С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні. . , . С. 93-102.

162686. Порадник адвоката [Текст]. ІГВІНІ. Х., 2008. 384 с.

162687. Колотов А., Бублик С. Транжира или скупердяй: найти середину! Как правильно управлять запасами. . , . С. 6-8.

162688. Голоцван Л. Ритейлер - поставщик: от противостояния к диалогу. . , . С. 14-19.

162689. Олійник В. Проблеми та шляхи розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України в сучасному полікультурному суспільстві : [культуротворча місія освіти, її роль у фаховому зростанні]. . , . С. 24-34.

162690. Півняк Г. Г., Бешта О. С., Тулуб С. Б. Цифрова ідентифікація параметрів електромеханічних систем в задачах енерго- і ресурсозбереження [Текст]. НГУ. Дніпропетровськ, 2004. 197 с.

162691. Забаштанський М. М. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання комунальної сфери. . , . С. 103-108.

162692. Курбатов С. Університетські рейтинги як індикатор стану освіти : [виникнення та становлення ідеї університетських рейтингів. Світові університетські рейтинги]. . , . С. 35-41.

162693. Савинский Ю. Ловушки Win-Win. Кое-что о практике ведения переговоров. . , . С. 26-30.

162694. Зінченко О. А. Управління якістю фінансового результату підприємства. . , . С. 109-114.

162695. Данильченко Ю., Кірієнко О. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів у курсі теорії механізмів і машин. . , . С. 42-50.

162696. Пронишин А. Учитывать, чтобы управлять!: [управленческий учет в компаниях]. . , . С. 31-37.

162697. Коваленко Л. О. Удосконалення системи корпоративного управління у світлі нового законодавства : [в Україні]. . , . С. 115-122.

162698. Терехова Л. О. Навчальний посібник з французької мови [Текст]. НГУ. Д., 2006. 147 с.

162699. Молодиченко В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти. . , . С. 51-55.

162700. Коновалов С. Всему своя цена: [значение определения цены товаров]. . , . С. 38-40.

162701. Соляник Л. Г. Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління [Текст]. НГУ. Дніпропетровськ, 2009. 239 с.

162702. Боряк Т. Історія колишнього спецфонду Державної науової архівної бібліотеки як депозитарію бібліотечних колекцій "Празького архіву". . , . С. 14-19.

162703. Лактионова А. А., Украинская О. А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования. . , . С. 123-135.

162704. Паршина О. А, Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції [Текст]. НГУ. Д., 2008. 280 с.

162705. Тема 1. Загальна характеристика банківських операцій і послуг. . , . С. 5-24.

162706. Тема 2. Пасивні операції банків, їхній склад і структура. . , . С. 25-51.

162707. Методика разработки ограничительных документов применяемости унифицированных и стандартных деталей и сборочных единиц [Текст]. ВНИИНМАШ. М., 1971. 32 с.

162708. Маргасова В. Г., Роговий А. В. Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств : [класифікація видів фінансового ризику за рівнями та об'єктами управління, ступенем його впливу на систему менеджменту АТ]. . , . С. 136-142.

162709. Ганевский Г. М., Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. Высшая школа, Академия. М., 1998. 288 с.

162710. Тема 3. Послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу. . , . С. 52-71.

162711. Методика разработки перспективных технологических процессов [Текст]. Изд-во стандартов. М., 1976. 31 с.

162712. Мельник О. Г. Системно-орієнтована діагностика діяльності підприємства. . , . С. 143-150.

162713. Тема 4. Форми безготівкових розрахунків. . , . С. 72-105.

162714. Вахненко Т. Уроки світової фінансової кризи для економіки України. . , . С. 12-25.

162715. Тема 5. Економічний зміст активних операцій банку та їх класифікація. . , . С. 106-127.

162716. Тема 6. Організація банківського кредитування. . , . С. 128-155.

162717. Скрипник А., Зінчук Т. Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України. . , . С. 16-20.

162718. Тема 7. Операції комерційного банку по видачі та погашенню окремих видів кредиту. . , . С. 156-185.

162719. Тема 8. Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 186-216.

162720. Тема 9. Послуги комерційних банків. . , . С. 217-260.

162721. Полонський В. Г., Шаповалова О. І. Амортизація людського капіталу : [оцінка нематеріальних активів підприємства, економічні аспекти механізму ефективного використання людського капіталу та його швидкої окупності]. . , . С. 151-154.

162722. Баранова В. Проблеми функціонування страхової системи України в умовах фінансової кризи. . , . С. 21-23.

162723. Розд.2 Теоретичні засади логістики туризму. . , . С. 39-55.

162724. Соловій Х. Я. Збалансована система показників як інструмент об'єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 155-163.

162725. Розд.3 Логістичні основи сталого розвитку туризму. . , . С. 56-79.

162726. Розд. 4 Логістика ресурсної бази туризму. . , . С. 82-101.

162727. Соломко А. С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах. . , . С. 164-174.

162728. Розд.5 Логістика турфірми. . , . С. 104-126.

162729. Федулова Л., Хаустов В. Створення та використання об'єктів промислової власності в промисловості України. . , . С. 24-31.

162730. Розд.6 Логістика туру: [Класифікація турів. Туристичні маршрути. Логістична розробка туру]. . , . С. 127-145.

162731. Карачина Н. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини за умов нестабільності. . , . С. 32-37.

162732. Методика расчета загрузки кузнечно-прессового оборудования. РТМ 24.004.34-72 [Текст]. Мин-во тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. М., 1973. 126 с.

162733. Шубін О. О., Сіменко І. В. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій : [методика]. . , . С. 175-184.

162734. Методика расчета зубчатых колес главного привода локомотивов [Текст]. Белорусский политехн. ин-т. Коломенский тепловозостроит. завод. Минск, 1969. 67 с.

162735. Михайловська О. Застосування явища інформаційної атракції інвестицій для прогнозу розвитку глобального потоку ПІІ в регіональному розрізі. . , . С. 38-41.

162736. Розд. 7 Логістика міжнародного туризму. . , . С. 146-175.

162737. Кривенко Л. В., Мелешко О. В. Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення : [доходи населення, динаміка середньомісячної заробітної плати по областях України у 2001-2008 рр., інші статистичні дані]. . , . С. 185-192.

162738. Гоменюк М. Типізація секторів інноваційного розвитку регіону за тенденціями зміни валової доданої вартості. . , . С. 42-45.

162739. Методика расчета зубчатых передач на прочность и долговечность [Текст]. Б. и.. Уфа, 1957. 79 с.

162740. Розд.8 Логістика готельних послуг в в туризмі. . , . С. 176-215.

162741. Буяк Л., Паучок В. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки. . , . С. 46-50.

162742. Розд. 9 Інформаційна логістика в туризмі. . , . С. 216-238.

162743. Харламова Г. Вплив прямого іноземного інвестування на екологічну безпеку України: [економетричний аналіз екологічного стану України]. . , . С. 51-53.

162744. Криворак А., Баева Т. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения. . , . С. 54-56.

162745. Ребрик М. А. Ліміти як вираження толерантності банку до валютного ризику : [досліджено механізм зовнішнього та внутрішнього лімітування валютного ризику банку]. . , . С. 193-199.

162746. Чеховська М. Інвестиційні та інноваційні напрями подальшого розвитку залізничного транспорту: [комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008 - 2020 р.]. . , . С. 57-59.

162747. Ціпура В. Л. Сутність і класифікаційні ознаки міжбюджетних трансфертів : [наведено узагальнену класифікацію міжбюджетних трансфертів на основі 51 класифікаційної ознаки]. . , . С. 200-210.

162748. Кравчук О. Дослідження факторів ймовірних перешкод проведенню структурної реформи залізничного транспорту в Україні: [програма структурної реформи на залізничному транспорті]. . , . С. 60-64.

162749. Розд. 10 Фінансова логістика в туризмі. . , . С. 239-270.

162750. Надточий И. И. Метод максимизации при ограниченности ресурсов на производство соков. . , . С. 211-224.

162751. Розд.11 Транспортна логістика в туризмі. . , . С. 271-321.

162752. Аванесова И. Глобальные инвестиционные стратегии транснациональных корпораций. . , . С. 127-136.

162753. Розд. 12 Міжнародні транспортні коридори як чинник розвитку туризму ( на прикладі України). . , . С. 322-356.

162754. Цвіркун Л. І., Грулер Г. Робототехніка та мехатроніка [Текст]. НГУ. Дніпропетровськ, 2007. 216 с.

162755. Приймак В. І., Купрій Н. А. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів : [апробацію отриманих результатів проведено на прикладі опціонів на акції українських акціонерних товариств]. . , . С. 225-236.

162756. Бахтінова А. П., Гиль О. О., Гришина Л. О. Організація виробництва: практикум. Новий Світ - 2000. Львів, 2008. 216 с.

162757. Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу. КНТ. Київ, 2007. 260 с.

162758. Прокопчук С. І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : [розглянуто точність прогнозування за допомогою 6 методів прогнозування]. . , . С. 237-244.

162759. [Гл.] Політика і соціальна сфера : [соціальна політика]. . , . С. 46-56.

162760. Розділ 3. Соціальна система, суспільство, держава - місце функціонування політики. . , . С. 63-122.

162761. 7.3. Політичне лідерство як психологічний феномен. . , . С. 300-318.

162762. 7.4. Психологічний аспект формування і особливості функціонування політичної еліти. . , . С. 319-334.

162763. 7.5. Психологічні аспекти формування політичної культури. . , . С. 335-342.

162764. Частина ІІІ. Тема 3. К.Д. Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. . , . С. 383-397.

162765. Частина ІІІ. Тема 3.8. Послідовники К.Д. Ушинського. Педагогічні погляди Л.М. Толстого. . , . С. 395-397.

162766. Частина ІІІ. Тема 4. Українська педагогічна думка та її видатні представники : [Сковорода Г., Шевченко Т.Г., Франко І.Я., Драгоманов М.П., Духнович О.В., Русова С. та ін.]. . , . С. 399-414.

162767. Частина ІІІ. Тема 4.5. Завдання української педагогіки на сучасному етапі. . , . С. 412-414.

162768. Частина ІІІ. Тема 5. Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С. Макаренка. . , . С. 415-436.

162769. Частина ІІІ. Тема 6. В.О. Сухомлинський - видатний український педагог новатор. . , . С. 437-458.

162770. Тарасенко В. Ретроспективне пізнання в соціології : деякі гносеологічні та методологічні проблеми : [відтворення і тлумачення соціального минулого]. . , . С. 5-18.

162771. Агапова С. Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации (английский язык). Феникс. Ростов н/Д, 2004. 288 с.

162772. Частина ІІІ. Тема 7. Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. Освіта в Японії. . , . С. 459-472.

162773. Частина ІІІ. Тема 8. Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади, Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки). . , . С. 473-486.

162774. Танчер В., Скокова Л. Культуральна соціологія: "сильна програма" досліджень смислів соціального життя : [ американська культурна соціологія - новий напрям соціології. Роботи Джефрі Александера]. . , . С. 19-42.

162775. Частина І. Тема 7. Зміст освіти в національній школі : [визначення змісту освіти. Історія реформування змісту шкільної освіти. Реформування сучасного змісту. Навчальні плани, програми]. . , . С. 124-144.

162776. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В. Материаловедение. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 320 с.

162777. Мукан Н. В., Балацька Л. П., Гаврилюк М. В., Гасько О. Л., Закаулова Ю. В. Іноземна мова професійного спрямування. Знання. К., 2009. 595 с.

162778. Частина ІІ. Тема 2. Система національного виховання : [сутність, завдання, принципи. Українські виховні ідеали. Традиції родинного, козацького, лицарського виховання]. . , . С. 231-249.

162779. Частина ІІ. Тема 7.3. Ідея духовно-гуманістичного виховання в теорії і практиці В.О. Сухомлинського. . , . С. 342-349.

162780. Охотский В. Б. Модели металлургических систем [Текст]. Системные технологии. Днепропетровск, 2006. 287 с.

162781. Частина ІІІ. Тема 1.4. Я.А. Коменський і сучасна педагогічна наука. . , . С. 358-363.

162782. Засоби захисту під час експлуатації енергоустановок: норми річної потреби. Індустрія. Харків, 2009. 16 с.

162783. Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості розвитку). Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2008. 96 с.

162784. Частина ІІІ. Тема 2. Видатні зарубіжні представники гуманної педагогіки (XVIII-XX ст.) : [Руссо Ж.-Ж., Песталоцці І.Г., Дістервег А., Монтессорі М., Френе С., Штайнер Р.]. . , . С. 364-382.

162785. Розділ другий. Глава VII. Основи конституційного права України. . , . С. 176-271.

162786. Розділ другий. Глава VIII. Основи муніципального права. . , . С. 272-310.

162787. Частина ІІІ. Тема 9. Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи : [упровадження в Україні та Росії. Структура, зміст освіти у країнах Європи, США. Оцінювання успішності навчання у різних країнах]. . , . С. 487-512.

162788. Розділ другий. Глава ІХ. Основи трудового права України.. . , . С. 311-363.

162789. Розділ IV. Тема 1. Наукові основи управління сучасною школою. . , . С. 515-529.

162790. Вакуленко М. О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії. Київський університет. Київ, 2009. 64 с.

162791. Розділ IV. Тема 4. Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти : [показники кризового стану виховання молоді. Реформування освіти]. . , . С. 571-591.

162792. Розділ другий. Глава Х. Основи екологічного права України. . , . С. 364-382.

162793. Розділ другий. Глава ХІ. Основи земельного права. . , . С. 383-407.

162794. Розділ IV. Тема 5. Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть : [педагогічна інновація; педагогічні технології. Нові технології навчання. Розвивальне навчання]. . , . С. 592-642.

162795. Розділ другий. Глава ХІІІ. Основи господарського і господарського процесуального права України. . , . С. 474-511.

162796. Бродяга-Бродецкий А. М. Многоточие жизни.... Просвіта. Запорожье, 2008. 512 с.

162797. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє [Текст]. К.І.С.. К., 2009. 240 с.

162798. Андрєєва О.І. Примітки до річної фінансової звітності та формування інформації про основні засоби підприємства, що перебувають на операційній оренді чи фінансовому лізингу. . , . С. 4-7.

162799. Вернер Я. Образование и децентрализация в Западной Европе: политика "сплетения" в действии: [затраты на образование в странах Европы, их распределение между уровнями власти]. . , . С. 137-167.

162800. Бендасюк О.О. Державне регулювання зайнятості населення. . , . С. 11-17.

162801. Стрішенець Н. Від управління фондом до управління знаннями : [визначення понять "управління фондом": розвиток фонду, вилучення видань з фонду, збереження]. . , . С. 19-25.

162802. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст]. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2009. 152 с.

162803. Черноусова М. Возможности транснационализации экономики Украины на основе усовершенствования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций. . , . С. 168-179.

162804. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 227 с.

162805. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 335 с.

162806. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 347с.

162807. Кредисов А., Бережнюк И. Всемирная таможенная организация как институт управления таможенным делом на международном уровне: [модернизация таможенной службы]. . , . С. 180-205.

162808. Кращі приклади з практики проекту '' Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна". [б.в.]. Киев, 2009. 100 с.

162809. Вовк С. Международные потоки прямых иностранных инвестиций и участие Украины в них. . , . С. 206-233.

162810. Смоленцев В. П. Технология электрохимической обработки внутренних поверхностей [Текст]. Машиностроение. М., 1978. 175 с.

162811. Стан корупції в Україні [Текст]. Київський міжнародний інститут соціології. К., 2009. 48 с.

162812. Бізянов Є.Є., Зайцев І.С. Реінжиніринг організаційної структури інформаційної служби підприємства. . , . С. 17-21.

162813. Біла Н. Г. Економічна криза та структурні зрушення в економіці. . , . С. 21-26.

162814. Смоленцев В. П. Изготовление инструмента непрофилированным электродом [Текст]. Машиностроение. М., 1967. 159с.

162815. Корупція в Україні. Київський міжнародний інститут соціології. Київ, 2008. 58 с.

162816. Матвиив Н. Формирование международного рынка производства знаний в Украине. . , . С. 234-247.

162818. Болдуєв М.В. Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК. . , . С. 26-30.

162819. Болдуєва О.В. Критерії оцінювання податкових відносин. . , . С. 30-36.

162820. Роїк О. М., Азарова А. О., Кілимник Л. А. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда. . , . С. 245-253.

162821. Вихор В.В. Витрати на відтворення робочої сили як фактор формування конкурентоспроможності економіки України. . , . С. 36-40.

162822. Розділ 12. Судова система, правоохоронні та правозахисні органи України. . , . С. 284-340.

162823. Шиллер З., Гайзиг У., Панцер З. Электронно-лучевая технология [Текст]. Энергия. М., 1980. 528 с.

162824. Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками : [ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика"]. . , . С.40-44.

162825. Войтко Є.В. Соціально-економічні аспекти функціонування кадрового персоналу підприємства. . , . С. 44-51.

162826. Волик Н.Г. Удосконалення інструментарію управління портфелем активів комерційних банків у сучасних умовах господарювання. . , . С. 52-56.

162827. Сєріков А. В., Криворучко Г. В. Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства. . , . С. 254-262.

162828. Отрешко Н. Суб'єкт, метод пізнання, картина соціального світу в класичній, некласичній, постнекласичній соціології. . , . С. 43-55.

162829. Masood O., Aktan B. Market structure and competetive conditions of banking industry in KSA: the Panzar-Rosse approach = Ринкова структура та конкретні умови банківської індустрії Королівства Саудівська Аравія: підхід Панзара-Росса. . , . P. 263-276.

162830. Шульга О. Типологія категоріально-поняттєвого апарату феноменологічної соціології: [історія соціології. Система Е.Гусерля. Феноменологічна інтерпретація концепції легітимації]. . , . С. 56-66.

162831. Седыкин В. Ф., Дмитриев Л. Б., Иванов Н. И. Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин. Машиностроение. М., 1980. 277 с.

162832. Головачев В. А., Петров Б. И., Филимошин В. Г., Шманев В. А. Электрохимическая размерная обработка деталей сложной формы. Машиностроение. М., 1969. 199 с.

162833. Stoenoiu C. E., Bolboaca S. D., Abrudan I. V., Jantschi L. Role of academic community in defining professional route: students' perception = Роль академічної спільноти у визначенні професійного шляху: студентське сприйняття. . , . P. 277-285.

162834. Розділ 2. Цивільне виконавче правовідношення. . , . С. 64-123.

162835. Зоткін А. Інтеграція і регіоналізація - два вектори єдиної політики Євросоюзу. . , . С. 67-83.

162836. Розділ 4. Стадії провадження в цивільному виконавчому праві. . , . С. 146-232

162837. Шафизаде Э. Р., Шихлинская Р. Ю. Применение нечетких правил логического вывода к модели оптимизации производственно-отраслевой структуры сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности : [Азербайджан]. . , . С. 286-294.

162838. Головкова Л.С. Механізми формування та функціонування маркетингового потенціалу машинобудівної галузі. . , . С. 56-61.

162839. Рейнгольд Э. Комбинаторные алгоритмы : теория и практика. Мир. М., 1980. 476 с.

162840. Шерстнев Л. Г. Электроннолучевые приборы [Текст]. Энергия. М.-Л., 1966. 296 с.

162841. Методика расчета и специфическая технология в точном электроприборостроении [Текст]. Центр. ин-т науч.-техн. информации приборостроения, электропром-сти и средств автоматизации. М., 1962. 139 с.

162842. Прибиткова І. Просторова самоорганізація населення: теоретико-методологічні передумови дослідження: [територіальне переміщення населення. Моделювання процесів просторової самоорганізації населення. ]. . , . С. 84-98.

162843. Григор'єв С.М., Зубрицька Я.О. Ресурсо- та енергозбереження в регіональній економічній політиці на прикладі утилізації легувальних елементів з техногенних відходів виробництва прецизійних сплавів. . , . С. 61-65.

162844. Двоєзерська В.С. Удосконалення методики оцінювання ефективності інвестиційної діяльності. . , . С. 65-69.

162845. Сторожев М. В., Середин П. И., Кирсанова С. Б. Технология ковки и горячей штамповки цветных металлов и сплавов [Текст]. Высш. школа. М., 1967. 350 c.

162846. Методика расчета механизмов перемещения пуансонной головки холодновысадочных автоматов РТМ2-КП 51-2-79 [Текст]. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1980. 61 с.

162847. Черниш Н. До історії українських біобібліографічних словників : [висвітленно теоретичні засади підготовки і видання біобібліографічних словників]. . , . С. 26-30.

162848. Боровський О., Літвінов С. Специфіка застосування методу дерев рішень в аналізі масиву даних на прикладі порівняльного дослідження... (див. анотацію). . , . С. 115-127.

162849. Бова А. Динаміка уявлень населення України про суб'єктивно-нормальний дохід. . , . С. 138-144.

162850. Моисеев Н. Н. Асимптотические методы нелинейной механики. Наука. М., 1969. 380 с.

162851. Моисеев Н. Н. Методы оптимизации. Наука. Москва, 1978. 351 с.

162852. Войцехівська О. Заборона, яка дорівнює цензурі: [рішення Нацради України, стосовно ретрансляції іноземних програм]. . , . С. 16-17.

162853. Лизанчук В. Студенти про журналістику і духовну безпеку України: [роздуми студентів над важливими аспектами функціонування ЗМІ]. . , . С. 23-27.

162854. Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів. . , . С. 7-15.

162855. Вовканич С.Й. Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект. . , . С. 16-26.

162856. Палійчук М.В., Крижанівський Є.І., Витвицький Я.С., Петренко В.П. Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем. . , . С. 27-35.

162857. Кратінов Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу. . , . С. 36-43.

162858. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

162859. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів факультету післядипломної освіти. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

162860. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

162861. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Розміщення продуктивних сил" для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

162862. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комп'ютерні технології автоматизації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.