Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

164875. Селіверстова Л. С. Методологічні основи оцінки ефективності корпоративних структур. . , . С. 28-32.

164876. Тема 15.. . , .

164877. Тема 15. Світова валютна система. . , . С. 165-195.

164878. Шаповалова А. С., Ляшенко О. М., Шаповалова С. М. Характеристика методів удосконалення бізнес-процесів. . , . С. 33-39.

164879. Пожар идет по плану? Еще раз о стратегическом планировании и бюджетировании логистики: [интервью с заместителем генерального директора ЗАО "Чумак" Александром Таранишиным]. . , . С. 20-23.

164880. Тема 16. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. . , . С. 196-235.

164881. Наумчик Н.В. Проблемы и перспективы развития психологической компетентности студентов технического вуза. . , . С. 73-74.

164882. WEB-transporter - новая схема организации перевозок. . , . С. 34-37.

164883. Тема 17. Глобалізація та економічний розвиток. . , . С. 236-265.

164884. Перфілова О. Є. Проблеми диверсифікації видів і ринків енергоносіїв в контексті забезпечення енергетичної безпеки України : [вугільна промисловість]. . , . С. 40-47.

164885. Голоцван Л. Многоуровневая конструкция. . , . С. 40-44.

164886. Тема 18. Інтеграція України у світову економіку. . , . С. 266-283.

164887. Репида В. Б. Из опыта вхождения Молдовы в Болонский процесс: на примере Славянского университета. . , . С. 48-60.

164888. Барановский В. Оперативное управление складскими площадями. . , . С. 45-47.

164889. Шендерівська Л. П. Диверсифікація каналів збуту поліграфічних матеріалів як ринковий механізм. . , . С. 61-66.

164890. Розділ 2. Основні поняття і терміни журналістики. . , . С. 15-28.

164891. Булавин И. Снова о мотивации, или Что управляет управленцами на складе. . , . С. 48-49.

164892. Розділ 3. Історія виникнення і розвитку журналістики. . , . С. 29-43.

164893. Розділ 4. Сучасний стан і тенденції розвитку світової журналістики. . , . С. 44-60.

164894. Розділ 5. Журналістика, наука і мистецтво : спільне й відмінне. . , . С. 61-66.

164895. Аніщенко В. О., Маргасова В. Г., Ткаленко Н. В. Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості. . , . С. 67-75.

164896. Построение модели и определение коэффициентов для расчета себестоимости складской обработки. . , . С. 50-53.

164897. Антощишина Н. І. Теоретичні аспекти систем дистибуції авіатранспортнго продукту. . , . С. 76-81.

164898. Розділ 6. Основні соціальні завдання (функції журналістики та правила (принципи) її дії). . , . С. 67-85.

164899. Розділ 7. Перспективи творчої особи в журналістиці. . , . С. 86-100.

164900. Белошапка В. А. Создание культуры результативности: компетенции "неручного" управления бизнесом. . , . С. 82-93.

164901. Розділ 8. Результати журналістської діяльності. . , . С. 101-118.

164902. Розділ 10. Українська журналістика і сучасне українське суспільство. . , . С. 124-162.

164903. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їхніх сімей. . , . С. 23-25.

164904. Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" : [аналізуються погляди бібліотекознавців та бібліографознавців на визначення термінів "довідково-бібліографічний апарат (ДБА)", "довідково-пошуковий апарат (ДПА)"]. . , . С. 33-37.

164905. Захист відомостей про контррозвідувальну діяльність, соціальні та правові гарантії. . , . С. 36-37.

164906. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. . , . С. 51.

164907. Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та залучених осіб. . , . С. 75.

164908. Соціальний захист співробітників Служби зовнішньої розвідки України та членів їхніх сімей. . , . С. 57-64.

164909. Котррозвідка : [контррозвідувальна діяльність]. . , . С. 28-80.

164910. Фінансова розвідка. . , . С. 81-101.

164911. Цивільний контроль. . , . С. 102-108.

164912. Типовые правила охраны. . , . С. 27-125.

164913. Варава Л. М., Ковальчук В. А. Інструменти управління інноваційною діяльністю на підприємствах гірничодобувної промисловості. . , . С. 94-100.

164914. Е.О.Патон - выдающийся ученый, педагог, организатор науки и производства : (к 140-летию со дня рождения). . , . С. 3-6.

164915. Якість системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО : [національні освітні пріоритети країни і система тестів ЗНО. Критерії якості системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО]. . , . С. 2-3.

164916. Мартинюк А.П., Свердлова І.О., Набокова І.Ю. Зовнішнє незалежне тестування: Англійська мова : [рекомендації для успішного виконання тесту]. . , . С. 10-30.

164917. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Автоматизація системи педагогічної діагностики як перехід до якісно нового рівня діагностичної діяльності. . , . С. 36-39.

164918. Лео М. Гарвілл Стандартна похибка вимірювання (навчальний модуль Національної Ради США з оцінювання у сфері освіти). . , . С. 40-48.

164919. 2. 1. Фінансова система ФРН : [роль федерального бюджету. Реформування федерального бюджету. Система оподаткування]. . , . С. 16-67.

164920. 2. 2. Фінансова система Франції : [бюджетна політика. Податкова система. Фінанси підприємств і організацій]. . , . С. 68-114.

164921. 2. 3. Фінансова система Великої Британії : [державний бюджет. Місцеві фінанси. Фінанси підприємств. Податкова система]. . , . С. 115-148.

164922. Савицкая Л. "Трудно быть богом", или испытания для лидера: [управление персоналом]. . , . С. 12-16.

164923. 2. 4. Фінансова система Бельгії : [податкова система. Фінанси соціальних фондів і домогосподарств]. . , . С. 156-163.

164924. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

164925. Сокольский М. Большой куш с гарантией: [процесс продаж]. . , . С. 18-23.

164926. 2. 5. Фінансова система Нідерландів : [бюджетна і податкова системи. Місцеві фінанси]. . , . С. 164-183.

164927. 2. 6. Фінансова система Люксембургу : [фінансова і податкова система]. . , . С. 184-188.

164928. Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів). . , . С. 9-33.

164929. 2. 7. Фінансова система Австрії : [бюджет, казначейство, оподаткування, кредит, фінанси підприємств]. . , . С. 189-199.

164930. Кузнецова Т. Сделка века. Как выигрывать в стратегических продажах. . , . С. 24-33.

164931. 2. 8. Фінансова система Ірландії. . , . С. 200-203.

164932. 2. 9. Фінансова система Швейцарії : [особливості фінансового законодавства. Банківська система. Податкова система. Фінанси підприємств]. . , . С. 204-218.

164933. 3. 1. Фінансова система Данії : [фінансова та податкова системи. Державні і місцеві витрати. Фінанси підприємств]. . , . С. 219-224.

164934. 3. 2. Фінансова система Швеції : [фінансова та податкова системи. Фінанси підприємств]. . , . С. 225-238.

164935. 3. 3. Фінансова система Фінляндії : [реформування фінансової системи. Основні видатки бюджету. Місцеві фінанси. Податкова система. Фінанси підприємств]. . , . С. 239-245.

164936. Сокольский М. Люди и деньги. Пересмотр системы оплаты труда в период рецессии. . , . С. 34-40.

164937. 3. 4. Фінансова система Норвегії : [державний бюджет. Податкова система]. . , . С. 246-255.

164938. 4. 1. Фінансова система Італії. . , . С. 261-269.

164939. 4. 2. Фінансова система Іспанії : [реформування фінансової системи. Фінансування автономних спільнот. Податкова система]. . , . С. 270-280.

164940. 4. 3. Фінансова система Греції : [загальна характеристика фінансової системи. Податкова система. Фінансово-економічні наслідки вступу Греції до ЄС]. . , . С. 281-290.

164941. Чернов Б. Маршрут к идее. Как составить инновационный план. . , . С. 44-50.

164942. 4. 4. Фінансова система Португалії : [загальна характеристика фінансової системи. Податкова система]. . , . С. 291-294.

164943. 4. 5. Фінансова система Мальти : [загальна характеристика фінансової системи. Доходи і видатки консолідованого бюджету. Залучення іноземних інвестицій]. . , . С. 295-298.

164944. 4. 6. Особливості фінансових систем мікродержав Європи : [фінансова система Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, Андорри, Ватікану]. . , . С. 299-306.

164945. Спеціальні урядові фундації : [фундація соціального страхування в ФРН]. . , . С. 31-32.

164946. Тарнавский В. Глобальный партнер: [японский торговый дом ITOCHU. Выход из кризиса. Инвестиции. Финансирование. Экспорт]. . , . С. 53-59.

164947. Соціальний захист : [система соціального захисту у Німеччині]. . , . С. 47-55.

164948. Малышко Е. Путь "Као": [японская косметическая компания "Као Сorporation" ]. . , . С. 60-63.

164949. Кузнецова Т. Почва для роста. Как спланировать расширение бизнеса. . , . С. 66-72.

164950. Проблеми державного фінансування та шляхи їх розв'язання : [пенсійне забезпечення у Франції]. . , . С. 75-81.

164951. Позабюджетні державні фонди : [соціальні фонди Великої Британії]. . , . С. 123-124.

164952. Фінанси соціальних фондів і домогосподарств : [соціальне страхування в Бельгії]. . , . С. 162-164.

164953. Тарнавский В. Модернизатор Менелик II: [император Эфиопии Менелик II (1844 - 1913) - централизовал государство и провел ряд реформ административного, налогового и военного характера]. . , . С. 78-84.

164954. Загальна хараектеристика фінансової системи та державних фінансів : [соціальні витрати в Італії]. . , . С. 261-265.

164955. Фінансово-економічні наслідки демократичних реформ : [система соціального забезпечення в Іспанії]. . , . С. 277-281.

164956. Частина 2. Розділ 2. Економічні потреби та ресурси. . , . С. 38-49.

164957. Частина 2. Розділ 3. Форми суспільного виробництва. . , . С. 50-102.

164958. Розділ 4. Сутність грошей. Грошовий обіг. . , . С. 69-102.

164959. Частина 4. Основи підприємництва. Мікроекономіка. . , . С. 147-206.

164960. Розділ 20. Валютна система і валютні відносини : [світова валютна система. Регіональні валютні системи]. . , . С. 477-484.

164961. Розділ 21. Міжнародний кредит : [міжнародні валютно-кредитні організації]. . , . С. 485-492.

164962. Розділ 14. Фінанси, фінансова система. . , . С. 278-315.

164963. Розділ 15. Бюджет держави. . , . С. 316-352.

164964. Розділ 16. Сучасна кредитна система. . , . С. 353-384.

164965. Розділ 17. Ринок цінних паперів. . , . С. 404-434.

164966. Частина 7. Розділ 18. § 4. Соціальна допомога населенню. . , . С. 445-448.

164967. Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонській правових сім'ях. . , . С. 6-9.

164968. Практический копирайтинг : [создание рекламы]. . , . С. 64-97.

164969. Креатив в рекламе : [рационалистическая реклама ; проекционная (эмоциональная) реклама]. . , . С. 98-123.

164970. Макеєва І. Форми і методи професійного навчання співробітників бібліотек вищих навчальних закладів. . , . С. 37-43.

164971. Лобода А. Щодо визначення поняття "правова безпека". . , . С. 10-12.

164972. Руденко Б. Глобалізаційний аспект у дослідженні сучасних правових систем. . , . С. 13-17.

164973. Ващук О. В. Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку. . , . С. 108-113.

164974. Ганущак-Єфіменко Л. М. Network-модель об'єднання підприємств як ефективний напрям розвитку інтеграційних процесів. . , . С. 114-119.

164975. 3. Планування робочого часу менеджера. . , . С. 76-104.

164976. 7. Організація проведення парад, зборів ділових переговорів. . , . С. 237-280.

164977. Коцеруба Н. В. Оцінка операційних фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі. . , . С. 120-128.

164978. 9. Організація взаємодії та повноважень. Розподіл та кооперація управлінської праці. . , . С. 333-451.

164979. 10. Боротьба зі стресами для вивільнення часу менеджера : [поняття стресу, ознаки і причини стресу. Усунення причин стресу. Методи саморегуляції]. . , . С. 451-492.

164980. Куликов С. Г. Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". . , . С. 129-140.

164981. Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності на українських землях. . , . С. 18-21.

164982. Кизим М.О., Гейман О.А. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми. . , . С. 16-23.

164983. Ісаченко Д.А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів. . , . С. 24-32.

164984. Пугач С. Положення про рівноправ'я Загальної декларації прав людини й їх юридичні гарантії в Україні. . , . С. 22-26.

164985. Глава 1. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. . , . С. 7-103.

164986. Мікловда В.П., Товт К.С. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області). . , . С. 33-39.

164987. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 219 с.

164988. Гринькевич О.С., Біль М.М. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону. . , . С. 40-46.

164989. Мельник О. Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства. . , . С. 141-155.

164990. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 64 с.

164991. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

164992. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 76 с.

164993. Глава 2. Проблемы профилактического воздействия на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, преобретенных преступным путем. . , . С. 104-194.

164994. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 43 с.

164995. Турило А. М., Агапова А. В. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства". . , . С. 156-160.

164996. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. ІМФім. Г.В. Курдюмова НАН України. К., 2009. С. 315-631

164997. Щурик М.В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку. . , . С. 47-53.

164998. Глава 3. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. . , . С. 195-237.

164999. Чайковська В. П. Планування ресурсного забезпечення як важливий елемент бізнес-плану промислового підприємства. . , . С. 161-166.

165000. Горбовий В.І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат. . , . С. 54-61.

165001. Гелич Ю. Про поняття "інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя людини". . , . С. 27-30.

165002. Розділ 2. Методика роботи студента над кваліфікаційною і дипломною роботою з психології. . , . С. 22-35.

165003. Боднар І.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі. . , . С. 62-70.

165004. Розділ 6. Методика психологічного тестування : [вибір тестів ; умови, час, частота проведення тестування]. . , . С. 104-133.

165005. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

165006. Янковець Т. М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу. . , . С. 167-174.

165007. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 63 с.

165008. Іртищева І.О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління. . , . С. 71-79.

165009. Розділ 9. Вимоги до оформлення кваліфікаційних та дипломних робіт. . , . С. 201-218.

165010. Захарчин Г.М. Активізація інноваційних процесів підприємств машинобудування на основі фактора інноваційної культури. . , . С. 80-86.

165011. Розділ 10. Підготовка до захисту і захист дипломної (кваліфікаційної) роботи. . , . С. 219-222.

165012. Розділ 3. Вибір методів та огрганізація психологічного дослідження. . , . С. 36-61.

165013. Розділ 8. Статистичні методи обробки результатів психологічних вимірювань. . , . С. 161-200.

165014. Тема 7. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт. . , . С. 119-137.

165015. Тема 1. Історія становлення та розвитку науки. . , . С. 7-24.

165016. Петрина М.Ю., Палагіцький Б.Я. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України. . , . С. 87-94.

165017. Приходько Я. Надзвичайний стан у системі державно-правових режимів. . , . С. 34-38.

165018. Кльоба В.Л. Ситуаційний центр врегулювання проблемної заборгованості. . , . С. 95-100.

165019. Хома І.Б., Хоменко А.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. . , . С. 101-108.

165020. Шевчук Т.В. Особливості ризиків та методи їх мінімізації у житловому будівництві. . , . С. 109-116.

165021. Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація територіально-господарських систем: концептуальні положення та економічний механізм запровадження. . , . С. 117-124.

165022. Синякевич І.М., Синякевич Н.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу. . , . С. 125-132.

165023. Цапок С.О., Бідак В.Я. Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній політиці : [соціально-демографічний розвиток України та її регіонів]. . , . С. 133-139.

165024. Тараєвська Л.С. Сучасні напрями реалізації стратегії розвитку робочих місць. . , . С. 140-144.

165025. Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства. . , . С. 145-151.

165026. Тема 2. Наука як система знань. . , . С. 25-35.

165027. Січко С. М. Нормативно-правове та економічне забезпечення використання й охорони земель рекреаційного призначення. . , . С. 175-179.

165028. Балук Н.Р. Моделювання показників страхової культури споживачів: [тлумачення поняття "страхова культура" і моделювання показників страхової культури споживачів]. . , . С. 152-158.

165029. Тема 3. Організація науково-дослідної роботи в Україні. . , . С. 36-62.

165030. Тема 4. Основи методології науково-дослідної діяльності. . , . С. 63-77.

165031. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 72 с.

165032. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 56 с.

165033. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 47 с.

165034. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

165035. Недошитко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні. . , . С. 159-164.

165036. Тема 5. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. . , . С. 78-98.

165037. Алмаші Л.В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини. . , . С. 165-171.

165038. Тема 9. Інформаційне забезпечення наукової роботи. . , . С. 155-177.

165039. Бочко О. Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації. . , . С. 180-185.

165040. Левандовська Н. І. Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів. . , . С. 186-195.

165041. 4. 2. Міжнародні розрахунки за міжнародними комерційними угодами : [форми міжнародних розрахунків. Міжнародні платіжні системи. Види міжнародних платіжних систем]. . , . С. 508-642.

165042. Розділ 1. Глава 2. Правова уніфікація міжнародної комерційної діяльності. . , . С. 35-69.

165043. Розділ 2. Контракти міжнародної купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі. . , . С. 78-182.

165044. Крайнякова Е., Войтович С. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи. . , . С. 172-180.

165045. Майсюра О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту). . , . С. 196-200.

165046. Глава 6. Умови контрактів у міжнародній зустрічній торгівлі. . , . С. 162-182.

165047. Крутова А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин. . , . С. 181-187.

165048. Глава 7. Міжнародні торгово-посередницькі угоди. . , . С. 183-252.

165049. Богуслаев В. А., Ивщенко Л. И., Качан А. Я., Мозговой В. Ф. Контактное взаимодействие сопряженных деталей ГТД. Мотор Сич. Запорожье, 2009. 328 с.

165050. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 87 с.

165051. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

165052. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

165053. Глава 21. Види міжнародних платіжних систем : [Всесвітня міжбанківська система SWIFT. Транс'європейська міжбанківська система TARGET. Міжбанківська система США, Японії, Бельгії, Швейцарії]. . , . С. 629-642.

165054. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2009. 76 с.

165055. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

165056. Максименко С.Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат. . , . С. 188-196.

165057. 19. 9. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнарнодні кредитові перекази. . , . С. 614-623.

165058. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 28 с.

165059. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

165060. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 80 с.

165061. Коваль Н.В. Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу та його вплив на соціально-економічний розвиток України. . , . С. 197-203.

165062. Зинюк О.Д., Ригайло С.Я. Особливості галузевої структури наукових кадрів вищої кваліфікації Західного регіону України. . , . С. 204-214.

165063. Розділ 3. Валютні відносини та платіжний баланс : [сутність міжнародних розрахунків. Платіжний баланс та його структура]. . , . С. 121-154.

165064. Част. II. Міжнародні фінансові ринки : [міжнародний валютний та кредитний ринки, ринок цінних паперів]. . , . С. 154-302.

165065. Смоляр Л. Г., Халімон А. А. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства. . , . С. 201-209.

165066. Част. I. Міжнародні фінанси та світова фінансова система. . , . С. 9-153.

165067. Бутинець Ф.Ф. Атестація науковців потребує вдосконалення або реформувати треба, але обдумано: [наукові дослідження з проблем бухгалтерського обліку]. . , . С. 6-11.

165068. Част. III. Оподаткування в системі міжнародних відносин. . , . С. 303-335.

165069. 11. 5. Фінансування міжнародної торгівлі. . , . С. 527-533.

165070. 12. 1. Управління валютним ризиком. . , . С. 539-550.

165071. Андрієнко В.О., Тютюнник П.С. Принципи формування фінансової звітності на підприємствах України та за кордоном. . , . С. 12-15.

165072. Разд. 1. Регистрация физического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности. . , . С. 10-15.

165073. Сатсварупа дас Госвами Прабхупада: человек, святой, его жизнь, его наследие. The Bhaktivedanta Book Trust. М., 2007. 608 c.

165074. Разд. 8. Фиксированный налог и другие налоги и сборы. . , . С. 39-50.

165075. Борисенко Ю.В. Валовий дохід: проблеми трактування: [поняття "валового доходу". Бухгалтерський облік доходів]. . , . С. 15-18.

165076. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Шри Ишопанишад. The Bhaktivedanta Book Trust. М., 2008. 172 c.

165077. Бутинець Т.А. Теорія і методологія господарського контролю: інституційний підхід. . , . С. 19-27.

165078. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Жизнь происходит из жизни. The Bhaktivedanta Book Trust. М., 2008. 160 с.

165079. Разд. 9. Отдельные вопросы регулирования деятельности частных предпринимателей-плательщиков фиксированного налога : [регистрация. Учет доходов и расходов...см. аннотацию]. . , . С. 51-99.

165080. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Наука самоосознания. The Bhaktivedanta Book Trust. М., 2008. 495 с.

165081. Бутинець Ю.Ф. Історичний аналіз економічної сутності капіталу: [проблеми сутності капіталу з метою його відображення в обліку та здійснення контролю]. . , . С. 27-29.

165082. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Бхагавад-Гита как она есть. The Bhaktivedanta Book Trust. М., 2007. 816 с.

165083. Вигівська І.М., Скакун Л.С. Сутність, класифікація та методи зниження ризиків при веденні бухгалтерського обліку на договірних умовах. . , . С. 29-39.

165084. Гаргола Ю.Г. Аудиторські послуги: природа і поняття. . , . С. 40-42.

165085. Городиський М.П. Систематизація наукових досліджень з проблем облікового відображення операцій з договорами (контрактами). . , . С. 42-46.

165086. Дмитренко Н. М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції. . , . С. 210-213.

165087. Глущук О.М. Соціальний захист працівників підприємства-банкрута. . , . С. 47-51.

165088. Давидюк Т.В. Людський капітал як об'єкт бухгалтерського спостереження підприємств наукоємних високотехнологічних напрямів. . , . С. 52-55.

165089. Жиглей І.В. Облікове забезпечення заходів, пов'язаних з підвищенням мотивації праці, в світлі П(С)БО 26 "Виплати працівникам". . , . С. 60-67.

165090. Іваненко В.О. Аналіз стану наукових досліджень щодо удосконалення системи показників звітності підприємства. . , . С. 67-74.

165091. Карпюк О.А. Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні: [динаміка мережі ВНЗ України (1990-2008рр.). Структура реалізації освітніх послуг. Навчальні заклади за формами власності]. . , . С. 74-79.

165092. Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об'єднань. . , . С. 79-87.

165093. Кузьмін Дм.Л. Матеріальна шкода як економічна категорія: [поняття майнової шкоди через призму вимірників бухгалтерського обліку]. . , . С. 87-88.

165094. Кузьмін Дн.Л. Процес придбання як складова кругообороту капіталу в умовах глобалізації: [інформація позитивно впливає на організацію етапу постачання]. . , . С. 89-92.

165095. Лазаренко Д.О. Можливості використання первинної облікової інформації для поточного управлінського аналізу. . , . С. 92-95.

165096. Легенчук С.Ф. Управлінські аспекти застосування консерватизму в бухгалтерському обліку. . , . С. 96-104.

165097. Семенча И. Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю. Маковецкий. Днепропетровск, 2010. 88 с.

165098. Малюга Н.М., Разумна О.А. Капітал у дослідженнях вчених Житомирської наукової бухгалтерської школи. . , . С. 104-107.

165099. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

165100. Невмивака П. Фінансова криза внесла свої корективи у вирішення екологічних питань : [здійснення природоохоронної політики у Запоріжжі у 2009 році]. . , . С. 4.

165101. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

165102. Розд. 1. Підприємницька діяльність та її організація : [реєстрація. Взяття на облік у державних органах]. . , . С. 14-195.

165103. Розд. 2. Облік, звітність, оподаткування приватних підприємців. . , . С. 196-318.

165104. Мельник Е.Г. Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат та платежів: склад та характеристика (див. анотацію). . , . С. 107-111.

165105. Розд. 3. Оформлення трудових відносин приватних підприємців з найманими працівниками. . , . С. 320-327.

165106. Цыганок В. И. Спортивные игры: от теории к практике. Диво. Запорожье, 2009. 198 с.

165107. Тема 5. Оподаткування підприємств. . , . С. 89-106.

165108. Мех Я.В., Федоронько Н.І. Проблеми обліку амортизації в Україні та шляхи подолання. . , . С. 111-113.

165109. 6. Объекты и методика калькулирования. . , . С. 45-47.

165110. Радужная И. В прошлом году в Запорожье снято с учета 46% зарегистрированных безработных. Но все ли из них нашли работу? : [рынок труда, проблемы трудоустройства в Запорожье в 2009 г.]. . , . С. 6.

165111. Права та гарантії студента. Четверта хвиля. К., 2008. 476 с.

165112. 8. АВС - метод калькулирования себестоимости продукции. . , . С. 52-82.

165113. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерна графіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 c.

165114. Гл. 9. Транспортное обеспечение в туризме : [авиационные, водные, железнодорожные, автотранспортные перевозки]. . , . С. 233-253.

165115. Мошковська О.А. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції згідно вітчизняного законодавства: подальший розвиток і шляхи вдосконалення. . , . С. 114-117.

165116. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

165117. Пресняк И. "Искра": вся жизнь - борьба за "место под солнцем" : [проблемы развития предприятия "Искра": интервью с директором предприятия И. Пресняком/ Записал Р. Прядун]. . , . С. 4.

165118. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичної роботи №1 з дисципліни "Комп'ютерна графіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 c.

165119. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерна графіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 6 c.

165120. Назаренко Т.П. Підходи до методики маржинального аналізу в наукових дослідженнях: [маржинальний аналіз в бухгалтерському обліку]. . , . С. 117-120.

165121. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичної роботи №3 з дисципліни "Комп'ютерна графіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 c.

165122. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичної роботи №4 з дисципліни "Комп'ютерна графіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 c.

165123. Олійник О.В. Синтез правової, економічної та морально-етичної складових у регулюванні економічного аналізу. . , . С. 121-126.

165124. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Обладнання автоматизованого виробництва та металорізальні верстати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

165125. Гл. 10. Экскурсионное обслуживание в туризме. . , . С. 254-264.

165126. Остап'юк Н.А. Вплив інфляції на бухгалтерський облік: аналіз розкриття в літературі. . , . С. 127-129.

165127. Гл. 12. Международный туризм. . , . С. 284-303.

165128. 1. 2. Статистическое определение туризма. . , . С. 11-45.

165129. 3. 1. Туристская политика. . , . С. 76-93.

165130. 11. 5. Страхование в туризме. . , . С. 277-283.

165131. Голос України. Київська правда. К., 2010.

165132. Панченко В.А. Інформаційне забезпечення управління якістю торговельного обслуговування в організаціях і на підприємствах системи споживчої кооперації. . , . С. 130-132.

165133. Пархоменко В.М. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення якості продукції. . , . С. 133-139.

165134. Гл. 2. Терминология и понятийный аппарат туризма. . , . С. 50-75.

165135. Пилипенко О.І. Інтерпретація поняття "інвестиційна привабливість" на різних рівнях економічної системи. . , . С. 144-148.

165136. Гл. 3. Регулирование туризма : [туристская политика. Органы управления туризмом. Стандартизация и сертификация]. . , . С. 76-105.

165137. Ілляш І. Педагогічна наука стає надійним компасом : [результати роботи Академії педагогічних наук України]. . , . C.20.

165138. Гл. 5. Формирование туристского продукта. . , . С. 142-156.

165139. Попадюха Н. Облікова політика головних розпорядників бюджетних коштів. . , . С. 148-152.

165140. Гл. 6. Продвижение туристского продукта. . , . С. 157-184.

165141. Гл. 7. Реализация туристского продукта. . , . С. 185-203.

165142. Предко І.Ю. Управлінський облік в умовах диверсифікації. . , . С. 152-154.

165143. Гл. 8. Услуги размещения и питания в туризме. . , . С. 204-232.

165144. Райковська І.Т. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану в діяльності промислових підприємств. . , . С. 154-158.

165145. Рудейчук С.В. Історичні аспекти бухгалтерського обліку облігацій. . , . С. 159-161.

165147. Гл. 1. Основы художественного конструирования. . , . С. 4-11.

165148. Розділ 7. Законодавство про кооперацію. . , . С. 85-96.

165149. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

165150. Нормативи якості транспортного обслуговування населення на регулярних маршрутах загального користування в м. Запоріжжі : затверджено Рішенням міської ради № 11 від 23.12.2009. . , . С. 6-7.

165151. Англия. Учпедгиз. Ленинград, 1963. 394 с.

165152. ABC. Umformtechnik. Herausgegeben von Obering. Dr. Horst Heumann, Verdienter Techniker des Volkes. Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie. Leipzig, 1972. 352 S.

165153. Academy of sciences of the Ukrainian SSR: 1919 - 1979. Naukova dumka. Kiev, 1980. 298 p.

165154. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія холодного штампування" для студентів спеціальності 7.090206 "Обладнання для обробки металів тиском" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

165155. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технологія холодного штампування" з напрямку підготовки 7.050.502 "Інженерна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165156. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технологія холодного штампування" з напрямку підготовки 7.050.502 "Інженерна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

165157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання по курсу: "Проектування та розрахунок штампового оснащення для холодного штампування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

165158. Дічкова О. Інститут бюджетної декларації в Україні. . , . С. 48-51.

165159. Acta et studia. Изд-во АН Венгрии. Budapest, 1967. 79 p.

165160. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

165161. Acta et Studia. Akademiai Kiado. Budapest, 1971. 71 p.

165162. Витряк В. Осторожно! Работа! : [анализ причин производственного травматизма в Запорожье в 2009 г./ Интервью с В. Витряком записал Р. Прядун]. . , . С. 4.

165163. Agakhanyan T. Integrated circuits. Mir. М., 1986. 560 p.

165164. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. ДонГТУ. Алчевск, 2010. 302 с.

165165. Akhramovich R. T. Outline history of Afghanistan after the second world war. Nauka. Moscow, 1966. 190 р.

165166. Оформлення та ведення трудових книжок: актуальні питання, правильні рішення. . , . С. 49-53.

165167. Aldington R. Death of a hero. Foreing Languages publishing house. Moscow, 1958. 444 p.

165168. Семйон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад : [бухгалтерський облік необоротних активів]. . , . С. 162-167.

165169. Aldridge J. The hunter. Foreing Languages publishing house. М., 1958. 247 p.

165170. Семчук І.В. Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур. . , . С. 167-172.

165171. Горовий В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаціних комунікації сучасності. . , . С. 34-39.

165172. Розділ 8. Правовий статус кооперативу. . , . С. 97-107.

165173. Розділ 10. Передумови кооперації в Європі. . , . С. 136-156.

165174. Alexander F. David, Bedeian Arthur G. Management. The Dryden Press. Orlando, 1991. 401 p.

165175. Розділ 11. Кооперативна ідея у XIX ст.. . , . С. 157-183.

165176. Розділ 1. Кооперативні організації та системи кооперативів. . , . С. 19-23.

165177. Розділ 2. Типи та види кооперативів. . , . С. 25-35.

165178. Alexeev V. Analyse Qualitative. Editions de la paix. Moscou, 1965. 610 p..

165179. Розділ 3. Кооперативні принципи : [міжнародні та національні кооперативні принципи]. . , . С. 36-42.

165180. Розділ 9. Управління кооперативом : [право кооперативного самоврядування. Загальні збори. Правління. Голова. Виконавчий директор. Ревізор. Спостережна рада]. . , . С. 108-119.

165181. Куреза Т. Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні. . , . С. 52-55.

165182. Шепєта О. Органи державної влади та система технічного захисту інформації України. . , . С. 56-58.

165183. Залізняк В. Удосконалення інформаційного законодавства України: методологічні засади. . , . С. 59-61.

165184. Розд. 2. Правові питання охорони праці в Україні. . , . С. 16-51.

165185. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

165186. Середа В. Кольори життя Анатолія Якимця : [А. Якимець - заслужений художник України із Запоріжжя]. . , . С. 10.

165187. Розд. 4. Система управління охороною праці й ризиком на підприємстві. . , . С. 72-177.

165188. Оверковська Т. Господарсько-правова відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування. . , . С. 62-65.

165189. Прикладні проблеми механіки і математики. НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2009. 203 с.

165190. Розд. 5. Державне управління охороною праці : [комплексне управління ; соціальне страхування ; профілактика нещасних випадків]. . , . С. 178-239.

165191. Черненко О. Особливості правового статусу казенних підприємств за законодавством України. . , . С. 66-69.

165192. Катренко Л.А., Ступицька Н.В. Основні аспекти охорони праці в галузі комп'ютингу : [ охорона праці роботи на комп'ютері ]. . , . С. 19-22.

165193. Розд. 1. Міжнародне законодавство з охорони праці : [цілі. Законодавство ЄС. Стан охорони праці в Україні]. . , . С. 5-15.

165194. Кіт Ю.В., Комаров В.І., Яцюк Р.А., Цькуй Л.І. Оптимізація природного освітлення виробничіх приміщень як елемент енергозбереження. . , . С. 74-75.

165195. Часть II. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : [учет основных средств; учет запасов; учет труда и его оплаты ...см. аннотацию]. . , . С. 174-850.

165196. Білокопитов М. Г. Бізнес баби Федори. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 164 с.

165197. Каленов Н., Савин Г., Сотников А., Глушановский А., Кириллов С., Малинин А. Электронная библиотека "Научное наследие России" : [рассматриваются вопросы, касающиеся формирования информационных фондов электронной библиотеки "Научное наследие России" и процедур доступа к ним]. . , . С. 40-42.

165198. Буряк М. Криниця, що відлунює слова.... [Промислово страховий Альянс]. Запоріжжя, 1999. 44 с.

165199. Гая О. Перехрестя. Мотор Січ. Запоріжжя, 2002. 106 с.

165200. Allgemeine Werkstoffkunde fur Ingenieurschulen. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1967. 309 S.

165201. American society for Metals Transactions of the metallurgical society of AIME. American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers. New York, 1962. 1280 р.

165202. American Welding Society Resistange welding. Reinhold publishing Corporation. New Vork, 1956. 164 р.

165203. Zeveke G., Ionkin P., Netushil A., Strakhov S. Analysis of electric circuits. Mir Publishers. М., 1973. 742 p.

165204. Anders I.R. Halbeitermesstechnik. Akademie-Verlag. Berlin, 1969. 180 S.

165205. Апопій І. Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності : [договір контрактацї сільськогосподарської продукції]. . , . С.77-79.

165206. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Наукова думка. К., 1990. 208 с.

165207. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. МГУ. М., 1988. 230 с.

165208. Anders R. Transistorisiertes Kleinmagnetbandgerat, selbstgebaut. o. v.. Berlin, 1975. 88 S.

165209. Гелич А. Про поняття "склад спадщини" за цивільним законодавством України. . , . С. 85-88.

165210. Дикарева А. А. Социология труда. Высш. шк.. М., 1989. 303 с.

165211. Гл. 2. История развития менеджмента в туризме. . , . С. 32-36.

165212. Гл. 3. 3. Виды и формы туризма. . , . С. 51-56.

165213. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Наука. М., 1991. 575 с.

165214. Ansoff H.Igor Implanting strategic management. Prentice-Hall International. London, 1984. 68 p.

165215. Гл. 7. Внешняя и внутренняя среда туристской организации. . , . С. 105-120.

165216. Гл. 9. 2. Технологии, обеспечивающие развитие туризма. . , . С. 150-153.

165217. Гл. 10. Социальный аспект менеджмента в туризме. . , . С. 166-175.

165218. Гл. 11. Управление персоналом туристской фирмы. . , . С. 176-188.

165219. Ansoff H. Igor Implanting strategic management. Prentice-Hall International. London, 1984. 510 p.

165220. Гл. 14. Конфликты в менеджменте туризма. . , . С. 230-242.

165221. Гл. 15. 2. Модели организации гостиничной деятельности. . , . С. 251-253.

165222. Гл. 15. 3. Основные показатели гостиничной деятельности. . , . С. 253-257.

165223. Янчук А. Проблеми співвідношення категорій "збитки" та "шкода" за Цивільним кодексом України. . , . С. 93-96.

165224. Гл. 16. Зарубежный опыт управления гостиничным комплексом : [в странах Восточной и Западной Европы]. . , . С. 258-269.

165225. Жизненный путь личности. Наукова думка. К., 1987. 278 с.

165226. Гл. 5. Функции и принципы менеджмента в туризме. . , . С. 74-104.

165227. Гл. 6. 4. Социально-психологические методы : [методы воздействия на личностные отношения в колективе]. . , . С. 102-104.

165228. Юрченко К. Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн. . , . С. 105-107.

165229. Здоровье студентов. ХПИ. Харьков, 1990. 102 с.

165230. Сисюк С.В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах. . , . С. 172-176.

165231. Шевченко О. Характеристика злочинних дій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, та відповідальність за їх вчинення. . , . С. 133-136.

165232. Скрипник М.І. АВС-калькулювання: [метод калькулювання]. . , . С. 176-179.

165233. Розд. 1. Теоретичні основи маркетингу. Сутність, принципи та функції. . , . С. 6-32.

165234. Розд. 2. Банківський маркетинг : принципи, функції, організація. . , . С. 33-77.

165235. Engels F. Anti-Duhring. Herr Eugen Duhring's Revolution in Science. Progress Publishers. Moscow, 1975. 493 p.

165236. Розд. 3. Банківський продукт, його класифікація та характеристика. . , . С. 78-217.

165237. Сохань Л. В., Тихонович В. А., Донченко Е. А. Культура жизни личности. Наукова думка. К., 1988. 189 с.

165238. Розд. 4. Стратегічний маркетинг та його роль у банківській діяльності. . , . С. 218-251.

165239. Розд. 5. Контроль маркетингової діяльності у банку. . , . С. 252-293.

165240. Супрунова І.В. Актуальні питання оцінки в бухгалтерському обліку: [аналіз видань для проведення критичного аналізу питання оцінки]. . , . С. 180-185.

165241. Engels F. Anti-Duhring (M. E. Duhring bouleverse la science). Progres. М., 1987. 439 p.

165242. Тимрієнко І.Ю. Обліковий аспект відображення витрат на якість продукції підприємств переробної промисловості. . , . С. 185-189.

165243. Дякін Я. Класифікація злочинів у сфері земельних відносин. . , . С. 148-151.

165244. Тітаренко Г.Б. Управлінський облік в організації аграрних корпорацій: [проаналізовано перспективну модель регіональної аграрної корпорації]. . , . С. 190-195.

165245. Appliances and special tools for maintenance and repair of soviet automobiles. Autoexport. Moscow, б. г.. 332 р.

165246. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство. . , . С. 196-199.

165247. Горшков М. К., Шерега Ф. Э., Маслов О. М. Как провести социологическое исследование. Политиздат. М., 1990. 288 с.

165248. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

165249. Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2009 рік. . , . С. 4-34.

165250. Звіт про витрачання коштів державного бюджету України по Міністерству освіти і науки України за 2009 рік. . , . С. 36-46.

165251. Краткий словарь по социологии. Политиздат. М., 1988. 479 с.

165252. Armstrong W. H. Machine tools for metal cutting. Mc GRAW-HILL book company, INC. New York, 1957. 348 p.

165253. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

165254. Геньба Л. Г. Паралель. Дике поле. Запоріжжя, 1998. 64 с.

165255. Мартынюк И. О. Инженер в зеркале времени. . К., 1989. 158 с.

165256. Давыденко Л. Д. Вся жизнь в любви. Видавець. Запорожье, 1997. 64 с.

165257. Мартынюк И. О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. Наукова думка. К., 1990. 124 с.

165258. Супруненко В. Греческий след : [след античных первопроходцев в Запорожском крае]. . , . С. 46.

165259. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

165260. Денисенко Т. А., Денисенко О. А. За пеленой дождя.... Днепровский металлург. Запорожье, 2008. 59 с.

165261. 2. Види ризиків у сучасному підприємництві. . , . С. 49-167.

165262. 4. Загальні процедури оцінювання і моделювання ризику : [методи кількісного аналізу. Моделювання ризиків]. . , . С. 246-306.

165263. 5. Спеціальні методи оцінювання ризику економічних суб'єктів. . , . С. 307-460.

165264. Мацковский М. С. Социология семьи. Наука. М., 1989. 116 с.

165265. Єршов-Холодний Ю. І. Кришталева ластівка. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 224 с.

165266. 3. Система управління (менеджмент) економічними ризиками. . , . С. 168-245.

165267. Шигун М.М. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту. . , . С. 199-203.

165268. Тема 6. Бюджетно-податкова політика. . , . С. 76-91.

165269. Лесик Л. М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи. . , . С. 214-219.

165270. ОАО "ПБК "Славутич" : [краткая информация о предприятии. Выбросы загрязняющих веществ ВАТ ПБК "Славутич" (2007-2009 гг.)]. . , . С. 5.

165271. Тема 7. Грошовий ринок та банківська система. . , . С. 92-110.

165272. Щехорський А.Й., Рудківський О.А. Аналіз ринку втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства. . , . С. 203-208.

165273. Ходжаян А. О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності. . , . С. 220-228.

165274. Стойчев В. Храмы Старого Александровска. Домовая церковь городской мужской гимназии. . , . С. 46.

165275. Тема 8. Макроекономічна рівновага на товарному та грошовому ринках. Модель IS - LM. . , . С. 111-124.

165276. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

165277. Ющак Ж.М. Трансакційні витрати при вході підприємства на ринок: обліковий аспект. . , . С. 208-210.

165278. Коваль В. М. Дідизна. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 144 с.

165279. Тема 9. Зовнішньоекономічна діяльність. . , . С. 125-140.

165280. Рейтинг главных нарушителей природоохранного законодательства : [предприятия Запорожья]. . , . С. 6.

165281. Armensky E.V., Falk G. B. Fractional-horsepower electrical machines. Mir Publ.. M., 1978. 336 c.

165282. Дяків В. В. Оцінка відхилень витрат виробництва на основі їх оперативного аналізу в управлінському обліку. . , . С. 229-233.

165283. Тема 10. Ринок праці та соціальна політика. . , . С. 141-154.

165284. Яцюта А.В. Пасиви та вплив на вартість банку. . , . С. 211-213.

165285. Матвієнко Т. О. Проблеми бухгалтерського обліку зобов'язань за податками і сборами. . , . С. 234-240.

165286. Тема 11. Довгострокове економічне зростання і економічний розвиток : [Фактори економічного зростання. Нейлетанські та неокласичні моделі зростання]. . , . С. 155-167.

165287. Коваль Л. А. Шляхами Піднебесної. Мотор Січ. Запоріжжя, 2001. 60 с.

165288. Бужимська К.О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект. . , . С. 214-217.

165289. Денисюк О.Г. Класифікація майнового потенціалу підприємств АПК. . , . С. 217-221.

165290. Коваль Л. А. Світлини долі. Мотор Січ. Запоріжжя, 2003. 304 с.

165291. Часть I. Глава 1. Информационное начало как фактор эволюционных процессов. . , . С. 16-37.

165292. Часть I. Глава 2. Роль информационного компонента в формировании и развитии социально-экономических систем. . , . С. 38-63.

165293. Благодир Л. М., Мороз О. В., Грабовецький Б. Є. Визначення перспектив розвитку переробних підприємтсв олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа. . , . С. 241-251.

165294. Лісняк В. А. Вибране. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 332 с.

165295. Билецкая И. Б., Беляков Г. Ф., Горовский . Я. Политическая социология. УМК ВО. К., 1991. 192 с.

165296. Квач Я.П., Добровольський О.І. Методологічні основи управління акціонерним капіталом. . , . С. 221-223.

165297. Часть I. Глава 3. Предпосылки формирования информационного общества. . , . С. 64-80.

165298. Aktan B., Jia Wang, Zikovic S. Market portfolio impact on textile, wearing apparel and leather industries in Turkey = Вплив ринкового портфелю у текстильній, шкіряній та швацькій галузях Туреччини: підхід на основі діагональної моделі Шарпа. . , . P. 268-282.

165299. Часть II. Глава 4. Содержание и особенности информационной экономики. . , . С. 82-100.

165300. Лютий Г. Гуляй поле. Хортиця. Запоріжжя, 1996. 59 с.

165301. Часть II. Глава 7. Информационные товары. . , . С. 132-156.

165302. Семенов А. П. Льох на двох. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 224 с.

165303. Часть III. Социально-экономические трансформации при переходе к информационному обществу. . , . С. 157-226.

165304. Семенов А. П. Спонсор напрокат. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 116 с.

165305. Полінчик-Ярова Т.В. Використання портфельного аналізу при управлінні асортиментом на підприємствах хлібопекарної промисловості. . , . С. 224-226.

165306. Часть III. Глава 10. Развитие социальной памяти. . , . С. 203-211.

165307. Скорик С. И. Огонь любви высокой. [б. в.]. Запорожье, 2001. 140 с.

165308. Солодовніков В. Г. Молитви Бабиного літа. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2000. 136 с.

165309. Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини Проблемы налоговой реформы в сельском хозяйстве в условиях кризиса. . , . С. 227-228.

165310. Солонина Е. Неприборкане мовчання. Просвіта. Запоріжжя, 2005. 40 с.

165311. Розд. 1. Рішення в системі менеджменту. . , . С. 7-47.

165312. Пашкова В. А. Хрупкий подарок. Днепровский металлург. Запорожье, 2010. 152 с.

165313. Бачо Р.Й. Оцінка діяльності страхового підприємництва регіонів України. . , . С. 229-232.

165314. Юрик П. С. Сповідь вовкодава. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2006. 224 с.

165315. Разд. 1. Введение в административный менеджмент. . , . С. 38-58.

165316. Юрик П. С. Пісня волі. Січ. Дніпроперовськ, 1993. 56 с.

165317. Разд. 4. Организационно-методическое обеспечение менеджмента. . , . С. 238-298.

165318. Armensky E.V., Falk G.B. Fractional-horsepower electrical machines. Mir publishers. Moscow, 1985. 332 p.

165319. Arbeit am sprachlichen Ausdruck. Volk und wissen volkseigener verlag. Berlin, 1963. 283 c.

165320. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

165321. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з самостійної роботи до підручника "Enterprise 1'' для студентів 1 курсу гуманітарних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

165322. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

165323. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Міжнародне право" для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030402 "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

165324. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Порівняльне правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

165325. Данилко В.К. Фінансові ресурси України та механізм санації як метод оздоровлення підприємств. . , . С. 232-234.

165326. Здреник В.С. Критичний аналіз альтернативних методик бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами. . , . С. 234-238.

165327. Клімова І.О. Статистичний аналіз урожайності сільськогосподарських культур у Житомирський області. . , . С. 238-240.

165328. Колесник О.О. Система показників статистики туризму. . , . С. 241-244.

165329. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

165330. Майданевич П.Н., Кривошлык А.В. Мониторинг кредитного механизма финансового обеспечения агропроизводителей. . , . С. 244-246.

165331. Современная западная социология. Политиздат. М., 1990. 432 с.

165332. Цяпка В. Улицы нашего города. Проспект Медведева : [короткая информация о личности Д.Н. Медведева]. . , . С. 14.

165333. Иванов В. Н., Филиппов Ф. Р., Андреев К. В. Социальная сфера. Наука. М., 1987. 352 с.

165334. Мороз Ю.Ю. Моніторинг фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств України. . , . С. 247-249.

165335. Назаров М. Г., Громыко Г. Л., Королев Ю. Г. Социальная статистика. Финансы и статистика. М., 1988. 317 с.

165336. Вишняк А. И., Чурилов Н. Н., Макеев С. А. Социальный облик молодежи. Наукова думка. К., 1990. 214 с.

165337. Ювас И. Детская железная дорога : [История детской железной дороги]. . , . С. 53-54.

165338. Яковенко Я. В. Босоніж. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 108 с.

165339. Радєва М.М. Корпорація в глобальній економіці: протиріччя та перспективі. . , . С. 18-23.

165340. Розд. 2. Дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств. . , . С. 38-85.

165341. Розд. 3. Дослідження конкуренції в галузі. . , . С. 86-119.

165342. Любич А.В. ОВГЗ продолжают доминировать: [к итогам торгов ПФТС в феврале]. . , . С. 24-32.

165343. Розд. 5. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності промислових підприємств. . , . С. 149-222.

165344. Розд. 1. Сучасне підприємство та його конкурентні стратегії. . , . С. 12-37.

165345. 1. Основні поняття економічної безпеки. . , . С. 8-38.

165346. 2. Загрози та ризики підприємницької діяльності. . , . С. 39-83.

165347. 8. Етичні принципи ведення бізнесу та діловий моніторинг. . , . С. 289-333.

165348. 7. Упраління персоналом та економічна безпека підприємства. . , . С. 258-288.

165349. 7. 6. Досвід США роботи з персоналом. . , . С. 279-289.

165350. Розд. 2. Основи ситуаційного менеджменту і його завдання. . , . С. 76-94.

165351. Artamonov M. D., Ilarionov V. A., Morin M. M. Motor venioles. Fundamentals and design. Mir publishers. Moscow, 1976. 286 p.

165352. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

165353. Розд. 5. Методи і прийоми ситуаційного менеджменту. . , . С. 258-330.

165355. Прищепа Е. В то сырье: [Борьба за первенство в украинском экспорте]. . , . С. 16-18.

165356. Вишневский А. "Снижение рождаемости - благо" : [влияние численности населения на экономику]. . , . С. 12-14.

165358. Розд. 1. Вступ до операційного менеджменту : [планування виробничого процесу]. . , . С. 8-21.

165359. Розд. IV. Тема 10. Управління запасами. . , . С. 126-149.

165360. Розд. IV. Тема 14. Управління якістю продукції та послуг. . , . С. 194-215.

165361. 1. Основы логистики и возможности ее использования. . , . С. 5-27.

165362. Куратник П. Выбор метода амортизации и ее расчет в MS Excel: [управленческий учет]. . , . . 34-42.

165363. Artemsjuk N. D., Senina V. I. Aus dem Alltag gegriffen. International Reziehungen. Moskau, 1971. 144 S.

165364. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

165365. Ювас И. Театр Щорса - Магара : [история театра]. . , . С. 53-54.

165366. Artobolevski I., Kobrinski A. Les robots: знакомьтесь-роботы!. Mir. Moscou, 1980. 298 p.

165367. Astronautical multilingual dictionary of the International Academy of Astronautics. Academia, Publishing House of the Chchoslovak Academy of Scinces. Praque, 1970. 936 p.

165368. Atomstruktur der Materie. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1970. 856 S.

165369. Atabekov W. B. Maintenance and repair of industrial electrical equpment. Mir. Moscow, 1971. 295 p.

165370. Atom for Peace. Oriental Literature Publishing House. Moscow, 1958. 206 p.

165371. 2. Функциональные области логистики : [логистика снабжения, производственная логистика, логистика сбыта, транспортная логистика, складская логистика, финансовая логистика]. . , . С. 27-115.

165372. 3. Функции персонала отдела (службы) логистики. . , . С. 122-127.

165373. Забута И. Техника трансформации финансовой отчетности: [трансформация базовой отчетности в целевую, а также техники корректировок]. . , . С. 43-49.

165374. Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. Наука. М., 1980. 231 с.

165375. Гл. 2. Контекстная реклама : [реклама в интернет]. . , . С. 44-65.

165376. Канева Т. Ремонты и улучшения основных средств в бухгалтерском и налоговом учете - почувствуйте разницу. . , . С. 51-56.

165377. Гл. 3. Подготовка рекламной кампании. . , . С. 66-80.

165378. Коваль О. Оборотні активи у податковому та бухгалтерському обліку. . , . С. 57-62.

165379. Гл. 4. Практика контекстной рекламы : [реклама в интернет]. . , . С. 81-100.

165380. Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. Наука. М., 1985. 231 с.

165381. Голов С. Система глобального бухгалтерського обліку. . , . С. 3-12.

165382. Губа Є. Особливості оподаткування довгострокового договору. . , . С. 63-68.

165383. Гл. 5. Анализ эффективности рекламных кампаний. . , . С. 110-138.

165384. Aufgabensammlung zur Technishen Mechanik. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1970. 212 c.

165385. Даньків Й. До питання виникнення подвійної бухгалтерії та ії експансію. . , . С. 13-18.

165386. Батищев В. Формирование цены продукции: [калькуляция цены продукции]. . , . С. 79-83.

165387. 16. Етика в кіберпросторі : [проблеми етичного характеру в інтернет-журналістиці. Традиційні етичні підходи]. . , . С. 280-299.

165388. Даниленко А. Проверки налоговой службы. Какими они бывают. . , . С. 84-90.

165389. 1. Пошук і опрацювання інформації для інтернет-журналістів : [інтернет-журналістика - нова сфера сучасної журналістики]. . , . С. 13-29.

165390. Гусев Ю. Агентурный провал :[страховщики начали борьбу за организацию рынка страховых посредников]. . , . С. 38-40.

165391. 3. Ідея для матеріалів. . , . С. 46-61.

165392. 2. Робота інтернет-журналіста. . , . С. 30-45.

165393. Омеляненко Т. Особливості обліку операцій факторінгу з правом регресу. . , . С. 19-23.

165394. Перший президентський візит Віктор Янукович здійснив до Брюсселя: [зовнішня політика України. Відносини ЄС - Україна]. . , . С. 7-8.

165395. 4. Інтернет-ресурси та бази даних : [інтернет-журналісти більшу частину інформації дістають за допомогою комп'ютерів]. . , . С. 62-85.

165396. Велигорский В. "3D-фильмы к кино не имеют никакого отношения", убежден Сергей Маковецкий, народный артист РФ: [Интервью с российским актером С. Маковецким]. . , . С. 54-57.

165397. Безверхий К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов'язаних із виплатою заробітної плати. . , . С. 24-29.

165398. 5. Джерела та інтерв'ю. . , . С. 86-111.

165399. II. Написання матеріалу. . , . С. 110-165.

165400. Бек Шавкат Сточностью до наоборот: [украинский рынок систем очистки сточных вод ]. . , . С. 74-75.

165401. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1978. 456 с.

165402. III. Редагування в інтернет-журналістиці. . , . С. 164-241.

165403. Шаповал Е. Вихри враждебные: [украинский рынок промышленных кондиционеров]. . , . С. 76-77.

165404. IV. Стандарти, закони та етичні питання. . , . С. 242-312.

165405. Екологічну політику ЄС презентовано у Дніпропетровську : [міжнародне співробітництво в галузі екології]. . , . С. 15.

165406. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1978. 575 с.

165407. Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал. . , . С. 30-34.

165409. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1985. 430 с.

165410. Розинський Д.Й., Тимченко М.П. Стан розробки нормативно-методичних матеріалів по улаштуванню енергоефективних систем електроопалення в Україні: [енергоефективність та енергозбереження у будівельній галузі на 2010 - 2014 рр.]. . , . С. 7-14.

165411. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1985. 560 с.

165412. Шпіс М. Когенераційні технології - сьогодні і в майбутньому: [використання когенераційних установок. Отримання двух видів енергії - електричної і теплової]. . , . С. 19-22.

165413. Китайские технологии альтернативной энергетики: [развитие солнечной энергетики в Китае. Применение нанотехнологий в качестве энергосберегающих материалов]. . , . С. 23-25.

165414. Сапрыка А.В. Модернизация осветительного комплекса мегаполиса: [энергоэффективность и энергосбережение в освещении. Энергосберегающие лампы]. . , . С. 31-35.

165415. Гершкович В.Ф. Зеленая энергетика - состояние, проблемы и перспективы: [альтернативная энергетика]. . , . С. 36-42.

165416. Савченко С. До релігійного світогляду братів Зизаніїв: [історія релігії в Україні. Релігійні течії української церкви]. . , . С. 3-21.

165417. Гусак Л. Святогірський монастир XIX - поч. XX ст. в оцінці новітньої історіографії: [історія релігії в Україні. Церковна архітектура]. . , . С. 22-30.

165418. Рибаков М. Ще один забутий київський театр: [київські театри на початку XX століття]. . , . С. 31-45.

165419. Жванко Л. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни. . , . С. 46-64.

165420. Ільюшин І. Переддень війни в пострадянській українській історіографії: [аналіз міжнародної ситуації в Європі напередодні Другої світової війни]. . , . С. 65-75.

165421. Бугай С. Уроки Михайла Коцюбинського в літературно-критичній діяльності Михайлини Коцюбинської: [літературно-критичний аналіз творчості М. Коцюбинського]. . , . С. 91-97.

165422. Ткачук М. Жанр елегії в ліриці Юліуша Словацького. До 120-річчя від дня народження поета: [творчість українського поета Ю. Словацького]. . , . С. 102-114.

165423. Гнатюк М. Микола Гоголь і Юрій Яновський: дві гілки українського дерева: [творчість М.Гоголя і Ю.Яновського]. . , . С. 133-144.

165424. Толочко Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя). . , . С. 166-175.

165425. Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Е.А., Войналович А.А. Энергетический мониторинг как механизм управления функционирования системы энергосбережения в бюджетной сфере: [энергетика. Энергосбережение. Энергоэффективность]. . , . С. 54-60.

165426. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

165427. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та розрахунок штампового оснащення для холодного штампування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165428. Назарбаева І. Ідентифікація послуг: від Класифікатора до здорового глузду. . , . С. 12-17.

165429. Бондарева О. Реклама, виставки, маркетинг, мерчандайзинг: проблеми визначення місця поставки. . , . С. 18-21.

165430. Горобець І., Мартинов А. Новий етап історії Європейського Союзу: [міжнародні організації - ЄС. Ратифікація Лісабонського договору. Реформування Євросоюзу]. . , . С. 5-7.

165431. Савчин Л. Давос - 2010: Rethink, Redesign, Rebuild: [40 - й Міжнародний економічний форум в Давосі. Січень 2010 р.]. . , . С. 8-9.

165432. Automation of production Processes in the iron and Steel indastry. Внешторгиздат. [Б. м.], 1977. 17 с.

165433. Станкевич Л. П. Проблемы целостности личности. Высш. шк.. М., 1987. 132 с.

165434. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 2-15.

165435. Правила оформлення на архівні документи у дисертаціях. . , . С. 17-24.

165436. Розд. 1. Сільський зелений туризм як окрема форма рекреаційної діяльності. Поняттєво-термінологічні, концептуально-теоретичні та методологічні аспекти. . , . С. 11-48.

165438. Розд. 2. Європейськипй досвід організації сільського зеленого туризму. . , . С. 49-69.

165439. Розд. 3. Організація та планування сільського зеленого туризму. . , . С. 76-120.

165440. Розд. 4. Менеджмент сільського зеленого туризму. . , . С. 121-138.

165441. Розд. 5. Маркетинг сільського зеленого туризму. . , . С. 139-156.

165442. Розд. 6. Передумови та етапи розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському районі України. . , . С. 157-248.

165443. Социологос. Прогресс. М., 1991. 480 с.

165444. Розд. 5.2. Інформаційні системи маркетингових комунікацій у сільському зеленому туризмі : [маркетингові інформаційні системи, їхня сутність]. . , . С. 149-156.

165445. Розд. 7. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. . , . С. 249-263.

165446. Розд. 2.6. Інформаційні технології просування та збуту європейського агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації туристичного ринку : [офіційні веб-сайти...див. анотацію]. . , . С. 70-75.

165447. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. Москва, 1972. 456 с.

165448. Шаповалова О. Східна Європа в європейській системі міжнародних відносин: [міжнародні відносини країн Східної Європи з ЄС і НАТО. Геополітика]. . , . С. 10-13.

165449. Гончар Н. П., Сивая Т. Д., Рева В. С. Общая теория статистики. Высш. школа. Харьков, 1987. 122 с.

165450. Фесенко М., Рибченко Т. Річниця діяльності президента США Б. Обами: перемоги та поразки: [підсумки президентського правління Б.Обами. Економічний і зовнішньополітичний курс]. . , . С. 14-17.

165451. Чекаленко Л. Є різні дати в нашій історії ( до чергової річниці СНД): [підсумки діяльності держав-учасниць СНД]. . , . С. 18-21.

165452. Хрупа В. Туреччина: інноваційна переорієнтація економіки в умовах світової фінансово-економічної кризи : [економіка Туреччини. Рост ВВП. Інноваційна технологія]. . , . С. 26-29.

165453. Султанський П. Центральноєвропейська ініціатива - 20 років існування: [міжнародні організації - Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). Історія створення, роль у процесі євроінтеграції.. . , . С. 30-33.

165454. Перга Т. Альтернативна енергетика як фактор підвищення конкурентоспроможності України на світовій арені: [розвиток нетрадиційної енергетики в Україні]. . , . С. 38-41.

165455. Гуменюк Б. Болонський процес і фах дипломата: [специфіка дипломатичної освіти в умовах Болонського процесу в Україні]. . , . С. 42-46.

165456. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1972. 576 с.

165457. Шелест Г. Українські інтереси в Іраку - втрачені можливості та перспективи : [політичне, торговельно-економічне співробітництво України та Іраку]. . , . С. 50-54.

165458. Ламонов И. М. Разработка технологии и оборудования для получения высококачественных покрытий с диффузионным сцеплением комплексной плазменной и ионно-плазменной обработкой. ЗМИ. Запорожье, 1994. 17 с.

165459. Леонтьев В. В. Исследование напряженно-деформированного состояния и оптимизация конструкций плоских элементов скоростных канатовьющих машин. ЗГТУ. Запорожье, 1995. 21 с.

165460. Гл. 4. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність : [кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність]. . , . С. 101-151.

165461. Гл. 5. Законодавство України про автомобільний транспорт. . , . С. 152-166.

165462. Гл. 5. § 1. Автомобільний транспорт. Поняття, структура системи та види. . , . С. 152-156.

165463. Гл. 6. Законодавство України про водний транспорт : [договірні відносини. Україна - суб'єкт міжнародного морського та річкового права]. . , . С. 167-184.

165464. Гл. 6. § 1. Водний транспорт. Поняття, структура системи та види. . , . С. 167-170.

165465. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Наука. М., 1970. 456 с.

165466. Гл. 7. Законодавство України про залізничний транспорт : [управління залізничним транспортом. Міжнародне співробітництво. Ради із залізничного транспорту]. . , . С. 185-194.

165467. Гл. 7. § 1. Залізничний транспорт. Поняття, структура системи та види. . , . С. 185-187.

165468. Гл. 8. Законодавство України про повітряний транспорт : [управління повітряним транспортом. Правові основи діяльності повітряного транспорту]. . , . С. 195-211.

165469. Гл. 8. § 1. Повітряний транспорт. Поняття, структура системи та види. . , . С. 195-198.

165470. Гл. 9. Законодавство України про трубопровідний транспорт : [правові основи діяльності, управління]. . , . С. 212-219.

165471. Лебедев А. А. Оценка прочности и остаточной долговечности несущих элементов металлоконструкций грузоподъемных кранов и их модернизация с целью продления сроков службы. Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря. Запорожье, 1986. 267 с.

165472. Гл. 9. § 1. Трубопровідний транспорт. Поняття, структура системи та види. . , . С. 212-213.

165473. Гл. 10. Взаємодія усіх видів транспорту. . , . С. 220-228.

165474. Савиновский Г. К. Исследование влияния термической обработки и цианирования на механические свойства и стойкость мелкоразмерного инструмента. ЗМИ им. В. Я. Чубаря. Запорожье, 1981. 25 с.

165475. 3. Учет труда и заработной платы на автотранспортных предприятиях. . , . С. 27-48.

165476. 8. Особенности учета доходов по автоуслугам. . , . С. 122-124.

165477. Тема 2. Організація виробничого процесу у просторі. . , . С. 24-25.

165478. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

165479. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 313 с.

165480. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2010. 42 с.

165481. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

165482. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2010. 111 с.

165483. Юзьків Я., Тетера В. Координація і планування робіт зі стандартизації. . , . С. 3-9.

165484. Анищенко І., Рудик Т., Іванова І., Іванова Ю. Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів соціальної відповідальності. . , . С. 10-13.

165485. Зоргач Д., Новіков В., Пазюк А. Упровадження ДСТУ ISO / IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог: [стандарти з управління якістю]. . , . С. 14-16.

165486. Automatic control, fundamentals of control and automation of metallurgical processes. Внешторгиздат. Moscow, 1977. 186 p.

165487. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Забезпечення надійності виробів електроніки" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної й заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

165488. Артгерц Р., Стюдер П. Вода. Стандарти ISO і Протокол з проблем води і здоров'я: [забруднення питної води. Використання стандартів ISO (оцінка якості води)]. . , . С. 17-18.

165489. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту "Кулонiвська нестiйкiсть металевих кластерiв" з дисциплiни "Фiзика наноплiвок i кластерiв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

165490. Вакуленко М. Національна стандартизація. Використання віддієслівних іменників у нормативних документах. . , . С. 28-32.

165491. Automatic Transmissions.. The Goodheart-Willcox Company, Publishers. Thicago, 1960. 158 c.

165492. Петришин І., Петришин Н., Джочко П., Безгачнюк Я. Організація та порядок проведення вибіркового статистичного контролю побутових лічильників газу, що експлуатуються. . , . С. 38-41.

165493. Baсke H., Konig L. Elektrotechnik selbst erlebt Bauen und ezperimentieren. uranian-verlag. Leipzig-Jena-Berlin, 1974. 260 c.

165494. Порєв В. Організація навчально-наукової діяльності кафедри "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи": [екологія і освіта]. . , . С. 42-48.

165495. Друзюк В., Теребушко Р., Хохлов Ю. Стандарт ISO 9001. Перспективи розвитку процесів управління якістю. . , . С. 49-52.

165496. Backe H. Rund um die Physik Aus der Geschchte der Physik und ihrer Forscher. der Kinderbuchverlang. Berlin, o. v.. 192 с.

165497. Backe H. Konig L. Elektrotechnik selbst erlebt Bauen und ezperimentieren. Urania Verlag. Leipzig, 1970. 260 c.

165498. Ситніченко В., Кісельова Г., Стоякін Є. Системи управління безпекою ланцюга постачання за SO 28000. Практичні аспекти. . , . С. 53-56.

165499. Чурсіна Л., Кузьміна Т., Тіхосова Г. Аналізування сучасних методів і засобів контролю показників якості текстильних волокон. . , . С. 57-61.

165500. Катрич В. Взуття для дітей дошкільного віку: надійність з позиції якості матеріалів. . , . С. 62-65.

165501. Bank-und finanzlexikon deutch-russisch:mit russisch deutschen Anhang. Gablen. Wiesbaden, 1993. 174 c.

165502. Электротехнические изделия и устройства. МЭИ. М., 2003. 518 с.

165503. Barabashov F. Thread-Milling Practice. Mir Pablishers. M, 1984. 256 c.

165504. Barker A., Nonweiler T., Smelt R. Jets and rockets. Charman hall LTD 37 essexstreet,WS2. London, 1959. 268 c.

165505. Общетехнический справочник. Машиностроение. М., 1982. 415 с.

165506. Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. ФОРУМ: ИНФРА-М. М., 2005. 214 с.

165507. Barthel G Fahrbetrieb auf der Modellbahn. veb Verlag fur Verkehrswesen. Berlin, 1975. 96 c.

165508. Bastelbuch fur Modellektronik. Eine summlung electronicher Experimente von einem. Duetscher Millitarverlag. Berlin, 1970. 271 c.

165509. Адамов В. Е. Статистический словарь. Финансы и статистика. М., 1989. 623 с.

165510. Вaskakov S.I. Signals and circuits. Mir. M., 1986. 520 c.

165511. Свирен С. Я. Электрические станции, подстанции и сети. . , 1962. 279 с.

165512. Клупт М. А. Экономическое измерение демографической динамики. ЛГУ. Ленинград, 1990. 128 с.

165513. Batz H. Elektrotechnishe schaltgerete. Dozent an der ingenieurschule fur Maschinenbau und Elektrotechnik. Veb verlagtechnik. Berlin, 1970. 180 s.

165514. Арутюнов С. А., Джарылгасинова Р. Ш. Япония: народ и культура. Знание. М., 1991. 64 с.

165515. Волков Ф. Д. Тайное становится явным. Политиздат. М., 1989. 367 с.

165516. Волковинський В. М. Батько Махно. Знання. К., 1992. 48 с.

165517. Маевский В. Введение в эволюционную макроэкономику. Издательство "Япония сегодня". М., 1997. 106 с.

165518. Baule B. Die Mathematik des Naturforschers und Ingenieurs. Band 5. Variationsrechnung 7. Auflage. Mit 23 Abbilddungen. S. Hirzel Verlag. Leipzig, 1968. 72 c.

165519. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. Высш. школа. М., 1988. 496 с.

165520. Becker E., Beyer P. Weichmagnetische Ferritbauelemente und ihre Anwendung. O. S.. Berlin, 1974. 110 s.

165521. Рачинський А. Стратегічне управління в контексті сучасних західноєвропейських підходів. . , . С. 12-20.

165522. Beckert M. und Neumann A. Grundlagen der Schweibtechnik Schweibverfahren 6, durchgesehene Auflage. veb verlag technik. Berlin, 1964. 227 c.

165523. Болгов В. А., Демидович Б. П., Ефименко В. А. Сборник задач по математике для втузов. Наука. М., 1981. 367 с.

165524. Юрич М.Ю, Барсуков Д.С. Выбор алгоритма сортировки с использованием методов искусственного интеллекта. . , . С. 49.

165525. Афонин Ю. С., Манило Т. В. Программная реализация методов анализа виброакустического сигнала. . , . С. 50-51.

165526. Сердюк С.Н., Горбенко Я.В. Метод интеллектуальной поддержки процесса эргономического проектирования графического интерфейса пользователя. . , . С. 52-53.

165527. Самара С. Теоретична модель взаємодії уряду України з місцевими державними адміністраціями в науці державного управління. . , . С. 21-28.

165528. Скуленко М. Обґрунтування тези в журналістиці та пропаганді. . , . С. 36-39.

165529. Сурмін Ю., Крушельницька Т., Науменко Р., Пригородова С., Гогіна Л., Ралдугін Є. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект. . , . С. 29-49.

165530. Сіцінська М. Сутнісні характеристики та соціальний характер державної служби. . , . С. 50-56.

165531. Грай М. Статус суб'ктів державно-службових відносин в Україні. . , . С. 57-64.

165532. Балбич Н. Державне регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків: симптоми проблеми. . , . С. 65-71.

165533. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Знання. К., 1991. 240 с.

165534. Греков И. Б., Шахмагонов Ф. Ф. Мир истории: русские земли в XIIІ-XV веках. Молодая гвардия. М., 1988. 334 с.

165535. Гай Д. И., Снегирев В. Н. Вторжение. ИКПА. М., 1991. 380 с.

165536. Борисенко О. Митна вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю. . , . С. 71-78.

165537. Дмитренко Г. Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки: [підходи до використання фіскальних інструментів у регулюванні економіки]. . , . С. 79-86.

165538. Beckert M., Neumann A. Grundlagen der Schweisstechnik. Schweissverfahen. Veb Verlag Technik. Berlin, 1968. 223 S.

165539. Долгий А. Визначення мотиваційних спрямувань персоналу у процесі управління реформуванням залізничної галузі. . , . С. 87-93.

165540. Becker R. Polyurethane. Veb Fahbuchverlag. Leipzig, 1973. 274 S.

165541. Belleza y fuerza del Danubio. Politvidav Ukrainy. К., 1984. 22 c.

165542. Bedeian Arthur G. Management. The Dryden Press. Orlando, 1993. 745 p.

165543. Belyakov R. S. Progress in electric arс steelmelting. s. n.. Zaporozhye, 1984. 98 c.

165544. Мірошниченко О. Перспективи оптимізації системи спрощеного оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті економічної безпеки України. . , . С. 93-101.

165545. Олійник Н. Державні житлові програми: стан реалізації і шляхи вдосконалення системи будівництва та придбання житла для громадян. . , . С. 101-110.

165546. Головатенко О. Перспективи державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України в умовах фінансової кризи. . , . С. 118-126.

165547. Косинський Р. Місце державного фінансового контролю в системі державного управління. . , . С. 126-133.

165548. Тема 3. Організація виробничого процесу у часі. . , . С. 46-76.

165549. Тема 7. Організація заробітної плати. . , . С. 153-165.

165550. Тема 9. Організація контролю якості. . , . С. 176-200.

165551. Глава 31. Стресс и его особенности. . , . С. 593-608.

165552. Глава 36. Искусство управлять людьми : [стили руководства. Эффективное руководство. Управленческие принципы]. . , . С. 678-698.

165553. Глава 38. Ограничения современного руководителя. . , . С. 717-728.

165554. Глава 39. Эвристические методы решения управленческих задач : ["мозговой штурм", эвристических вопросов, свободных ассоциаций и др.]. . , . С. 729-756.

165555. Глава 40. Психологические особенности подготовки и проведения деловых бесед и переговоров. . , . С. 757-781.

165556. Чуприна А. Функціонування податкової служби Нідерландів: уроки для України. . , . С. 134-142.

165557. Глава 41. Этикет в деятельности современного делового человека : [управленческая этика, виды этикета. Рекомендации по общественному поведению в различных странах]. . , . С. 782-802.

165558. Бабінова О. Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу. . , . С. 143-150.

165559. Глава 42. Способы психологической защиты. . , . С. 803-816.

165560. Глава 47. Диагностика креативности. . , . С. 871-891.

165561. Глава 21. Психологические и этические нормы и принципы делового общения. . , . С. 404-442.

165562. Гл. 1. Правовое регулирование договорных отношений : общие положения. . , . С. 8-18.

165563. Малиновський В. Місто-регіон: аргументи за і проти. . , . С. 150-158.

165564. Гл. 4. Общая характеристика договора : [обязательства. Договор как вид сделки. Порядок заключения договоров. Условия, формы договоров. Расторжения договора]. . , . С. 66-110.

165565. Бабич А. Особливості регіонального управління в Україні в контексті сучасної кризи. . , . С. 158-165.

165566. Гл. 5. Способы обеспечения договорных обязательств : [неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток]. . , . С. 111-147.

165567. Гл. 11. Страхование коммерческих рисков : [что входит в понятие "коммерческие риски". Страхование коммерческих рисков в Украине]. . , . С. 378-381.

165568. Розд. 1. 1. Значення холдингових компаній у сфері господарювання. . , . С. 8-17.

165569. Дяченко С. Структура ринку місцевих запозичень в Україні. . , . С. 165-174.

165570. Розд. 1. 2. Історія становлення холдингових компаній у світі. . , . С. 17-28.

165571. Розд. 1. 3. Історія становлення холдингових компаній в Україні. . , . С. 29-38.

165572. Заяць Д. Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні. . , . С. 174-182.

165573. Розд. 1. 4. Проблеми законодавчого та теоретичного визначення поняття холдингової компанії. . , . С. 39-49.

165574. Розд. 1. 5. Відмінність поняття холдингових компаній від споріднених юридичних конструкцій. . , . С. 50-55.

165575. Розд. 1. 6. Види холдингових компаній. . , . С. 59-67.

165576. Розд. 2. Правовий режим здійснення контролю холдингової компанії за діяльністю її дочірніх підприємств. . , . С. 86-152.

165577. Розд. 3. Правові основи управління в холдингових групах. . , . С. 153-206.

165578. Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : [бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності]. . , . С. 35-39.

165579. Грицяк І., Камінська Т. Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО). . , . С. 183-194.

165580. Гонюкова Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід. . , . С. 195-201.

165581. Юхименко Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти - важливий чинник його розвитку. . , . С. 43-47.

165582. Максимець Б. Історія становлення інституту парламентаризму в Україні: [історичні витоки сучасного парламентаризму]. . , . С. 202-208.

165583. Loskutov S. V., Lushin S. P. Short course of lectures of general physics. ZNTU. Zaporozhye, 2010. 102 p.

165584. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

165585. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напрямку "Електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

165586. Розділ 11. Брендінг товарів та послуг : [поняття, побудова, етапи формування брендів]. . , . С. 413-434.

165587. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050201 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

165588. Розділ 15. Маркетинг інновацій : [мотивація попиту; стимулювання попиту]. . , . С. 593-618.

165589. Розділ 17. Управління інноваційним розвитком : [інноваційний розвиток підприємства]. . , . С. 619-648.

165590. Розділ 19. Мотивація інноваційної діяльності : [мотивація персоналу, творчої праці, споживання інноваційних продуктів]. . , . С. 741-768.

165591. Егоров В. Л. Золотая орда: мифы и реальность. Знание. М., 1990. 62 с.

165592. Розділ 9. Ціноутворення. . , . С. 327-382.

165593. Розділ 22. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності економіки. . , . С. 811-842.

165594. Днепр - река героев: свидетельства всенародного подвига. Политиздат Украины. К., 1988. 391 с.

165595. Розділ 23. Основи формування інноваційно-інформаційної економіки в Україні. . , . С. 843-852.

165596. История и культура древней Индии. МГУ. М., 1990. 352 с.

165598. Розділ 2.9. Лідерство і влада в організації. . , . С. 55-58.

165599. Инрайт Д. "Синано" - потопление японского секретного суперавианосца. Военное издательство. М., 1991. 224 с.

165600. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050201 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

165601. Розділ 1.2. Особистісні якості викладача. . , . С. 15-18.

165602. Розділ 1.3. Моральні якості викладача. . , . С. 18-19.

165603. Гл. 2. Митні органи України як суб'єкти митного права : [правовий статус, мета і завдання, форми та методи діяльності митних органів]. . , . С. 25-66.

165604. Гл. 3. Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях : [правовий статус, правовий та соціальний захист працівників]. . , . С. 67-90.

165605. Ильинская Л. С. Легенды и археология. Древнейшее Средиземноморье. Наука. М., 1988. 176 с.

165606. Гл. 9. Порушення митних правил і відповідальність за них. . , . С. 229-268.

165607. Гл. 10. Україна - суб'єкт міжнародного митного права : [вплив міжнародного митного права на розвиток митного права України. Міжнародне та регіональне митне співробітництво України]. . , . С. 269-313.

165608. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050201 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165609. Розділ 5. Доля нескорених народів. Політичний розвиток українських земель по Батнєвій навалі : [залежність українських земель від монгольських ханів]. . , . С. 69-100.

165610. Розділ 1.5. Використання засобів театральної педагогіки у педагогічній діяльності. . , . С. 24-31.

165611. Розділ 1.6. Обов'язки науково-педагогічного працівника. . , . С. 31-34.

165612. Розділ 7. Українські землі у складі Золотої Орди : [особливості розвитку степового регіону України у складіУлусу Джучі (сер. XIII ст.) ; темник Ногой і перший розкол у Золотій Орді ; Мамаєва Орда]. . , . С. 137-164.

165613. Розділ 1.7. Вимоги та рекомендації щодо проведення занять. . , . С. 35-50.

165614. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

165615. Розділ 4. Утворення Золотої Орди : [Золота Орда та її кордони у XIII ст. Адміністративно-політичний устрій]. . , . С. 54-68.

165616. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

165617. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

165618. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050108 "Менеджмент організаці. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

165619. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

165620. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

165621. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165622. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165623. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165624. Термінологічний словник з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.050106 денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

165625. Термінологічний словник з дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 7.050108 денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

165626. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 7.050108 денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

165627. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення в кредитно-модульній системі практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 7.050108 денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165628. Кондратов А. М. Атлантиды пяти океанов. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1987. 156 с.

165630. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

165631. Стан православної церкви : [під час монгольської навали]. . , . С. 93-100.

165632. Розд. 11. Антикризове регулювання та управління підприємством. . , . С. 140-163.

165633. Розд. 12. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства. . , . С. 164-177.

165634. Розд. 13. Реструктуризація та санація як способи подолання кризових явищ на підприємстві. . , . С. 177-204.

165635. Розд. 14. Державна політика щодо подолання кризи в економіці. . , . С. 205-226.

165636. Розд. 15. Досвід антикризового управління на підприємствах України і світу. . , . С. 227-246.

165637. Розд. 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємством. . , . С. 10-31.

165638. Розд. 6. Криза збуту та шляхи її подолання. . , . С. 84-95.

165639. Розд. 9. Криза управління персоналом та шляхи її подолання. . , . С. 118-125.

165640. Розд. I. 2. Україна в "державі-комуні" : [Україна у складі СРСР (1925 р.)]. . , . С. 38-57.

165641. Розд. II. "Великий перелом" : [індустріалізація ; колективізація ; політика Кремля щодо України (1922 - 1929 рр.)]. . , . С. 58-161.

165642. Розд. III. Голод 1932 р.. У тіні голодомору : [криза колгоспного ладу ; Голодомор]. . , . С. 164-227.

165643. Розд. 1. Інформаційні системи та їхня роль в управлінні народним господарством : [основні етапи розвитку. Класифікація, структура інформаційних систем, напрямки їх розвитку]. . , . С. 5-53.

165644. Розд. 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису. . , . С. 54-100.

165645. Розд. 3. Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної інформації. . , . С. 103-128.

165646. Розд. 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. . , . С. 129-161.

165647. Розд. 5. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційної системи у державному менеджменті. . , . С. 162-195.

165648. Розд. 7. Комп'ютерні технології формування державного бюджету і контролю за його виконанням. . , . С. 236-272.

165649. Розд. 8. Інформаційна система Національного банку України. . , . С. 273-340.

165650. Розд. 9. Інформаційна система державної статистики. . , . С. 341-411.

165651. Розд. 10. Інформаційні системи соціальної сфери : [створення комп'ютерної інформаційної системи "Пенсійне обслуговування"]. . , . С. 412-448.

165652. Дубровін В.І., Льовкін В.М. Прийняття рішень в ризик-контролінгу фінансової діяльності підприємства. . , . С. 54-55.

165653. Дубровин В.И., Федорончак Т.В. Применение вейвлет-преобразования в вибродиагностике подшипников. . , . С. 56-57.

165654. Часть 1. Глава 1. Поиск информации журналистом. . , . С. 6-186.

165655. Зайцев С.А., Белозеров Ю.В., Неласая А.В. Протоколы коллективной цифровой подписи. . , . С. 57-59.

165656. Часть 2. Глава 3. Аналитика и журналистика. . , . С. 205-349.

165657. Часть 3. Глава 7. Выводы и краткий ликбез по основам экономической журналистики. . , . С. 534-563.

165658. Миронова Н.А., Коробка Е.Ю. Программная реализация методов принятия решений в условиях неопределенности. . , . С. 59-61.

165659. Олійник А.О. Еволюційні методи структурно-параметричного синтезу нейромоделей. . , . С. 61-63.

165660. Розділ II. Аналіз мотиваційно-вольових детермінант поведінки викладачів ВНЗ : [загальні засади формування мотивації викладачів. Політична культура і мотивація]. . , . С. 115-230.

165661. Олійник О.О. Методи мультиагентної оптимізації. . , . С. 63-65.

165662. Розділ 2. Педагогічна культура : [зовнішній вигляд, поведінка, риси характеру викладача. Професійна педагогічна етика. Педагогічний такт. Педагогічне спілкування. Мовна майстерність]. . , . С. 61-73.

165663. Розділ 3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності : [активізація навчання. Принципи, прийоми, методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності]. . , . С. 74-164.

165664. Розділ 3.4. Методи та форми активного навчання : [сократична бесіда, рольові та ділові ігри, ситуаційні, імітаційні методи, метод "круглого столу", "мозкового штурму", програмоване навчання]. . , . С. 84-125.

165665. Крутов Г.В., Осадчук Ю.Г. Управління енергоефективністю насосных установок шламового господарства ГЗК: [енкргозберігаючі технології в гірничо-металургійному комплексі (на гірничо-збагачувальних комбінатах)]. . , . С. 103-106.

165666. Розділ 4. Методична робота у навчальних закладах : [напрями, форми методичної роботи. Конкретні методики викладання дисциплін: поняття конкретної методики, завдання, порядок розробки і оформлення]. . , . С. 165-193.

165667. Комащенко П.Г., Бурим В.О., Комащенко П.П. Особливості та сучасний стан моніторингу гідроекосистеми Криворізького басейну: [забруднення річок Криворізького басейну гірничодобувними підприємствами]. . , . С. 122-128.

165668. Розділ 3.6.2. Дистанційна освіта і дистанційне навчання. . , . С. 149-162.

165669. Розділ 3.5. Проблемне навчання. . , . С. 125-134.

165670. Сметана С. М., Сметана О. М. Екологічна класифікація техногенних ландшафтів як основа для направленого формування вторинних екосистем на порушених гірничими роботами землях Кривбасу. . , . С. 158-161.

165671. Сердюк С.Н. Автоматизация процесса эргономического проектирования информационных моделей. . , . С. 65-67.

165672. Піза Д.М., Степаненко О.О., Павлов О.О. Методи та програмна реалізація обробки ультразвукових медичних зображень. . , . С. 67-69.

165673. Савченко А., Івченко І. Електронна Україна: міф чи реальність?. . , . С. 3-6.

165674. Гнатенко Н. Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності. . , . С. 216-225.

165675. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2009. 32 с.

165676. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

165677. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2010. 62 с.

165678. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2010. 120 с.

165679. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 24 с.

165680. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2010. 150 с.

165681. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

165682. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 294 с.

165683. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

165684. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2010. 68 с.

165685. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

165686. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2010. 52 с.

165687. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 87 с.

165688. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

165689. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2010. С.7-261

165690. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 126 с.

165691. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

165692. Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності. . , . С. 40-44.

165693. Буковинський С., Корнівська В. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку. . , . С. 7-13.

165694. Михалевич С. Облік та внутрішньогосподарсьеий контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств). . , . С. 45-48.

165695. Вовчак О., Галущак О. Фінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні. . , . С. 16-20.

165696. Чуб О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти. . , . С. 22-26.

165697. Бурденко І. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов'язання чи інструмент капіталу?. . , . С.27-29.

165698. Савчук М. Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ. . , . С. 225-232.

165699. Долінський Л., Галкін А. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов'язань солідарними боржниками. . , . С. 30-34.

165700. Петроє О. Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади. . , . С. 233-240.

165701. Толуб'як В. Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України. . , . С. 240-248.

165702. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2010 року. . , . С. 35.

165703. Фойгт Н. Парадигма постмодернізму в управлінні здоров'ям населення: спроба усвідомлення. . , . С. 249-255.

165704. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року. . , . С. 36-40.

165705. Шевченко С. Моніторинг у державно-громадському управлінні якістю вищої освіти: сутність, специфіка, особливості. . , . С. 255-262.

165706. Плоский К. Основні проблеми та напрями залучення молоді до державної служби. . , . С. 263-270.

165707. Усенко О. Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадянського суспільства в Україні. . , . С. 270-278.

165708. Філіпчук П. Поняття та правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення. . , . С. 279-286.

165709. Сурмін Ю., Шпильовий І. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми. . , . С. 287-304.

165710. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2010 року. . , . С.41.

165711. Кручок Н. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів. . , . С. 42-43.

165712. Ринок державних цінних паперів України у січні 2010 року. . , . С. 47.

165713. Говоруха О. Автомобілі технічної служби. . , . С. 18-19.

165714. Зміни і доповнення до державного реєстру банків, внесені у січні 2010 року. . , . С. 46.

165715. Рожков А. Пожежно-технічні комісії: нове старе, але корисне. . , . С. 27-28.

165716. Боровиков В. Новини стандартизації у галузі пінного пожежогасіння. . , . С. 32-33.

165717. Структура активів банків України за станом на 01.01.2010 (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

165718. Табунщик Г.В., Шкурин Е.Г. Web-система поддержки медицинских исследований. . , . С. 69-70.

165719. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2010. . , . С. 54-59.

165720. Романиченко Г. В., Біла Н. І. Моделювання вартості опціонів на фінансових ринках. . , . С. 73.

165721. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2010 року (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

165722. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2010року (у розрізі банків). . , . С. 66-71.

165723. Шипачев В. С. Основы высшей математики. Высш. школа. М., 1989. 479 с.

165724. Дорошенко І.В., Дорошенко В.І., Делі О.О. Заходи щодо подолання фінансової кризи Національним банком України. . , . С. 10-13.

165725. Серкова П.П. Налогов тяжкое бремя (у "мусорных" акций закончилось время): [налогооблагаемый доход от страховой деятельности в России и Украине за 2009 год]. . , . С. 14-19.

165726. Шипачев В. С. Высшая математика. Высш. школа. М., 1990. 479 с.

165727. Шипачев В. С. Высшая математика. Высш. школа. М., 1985. 471 с.

165728. Поддубный В.И. Продолжается заметный рост: [к итогам торгов на Украинской бирже за февраль]. . , . С. 20-28.

165729. Ноздрин И. Н. Прикладные задачи по высшей математике. Вища школа. К., 1976. 174 с.

165730. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

165731. Денисенко А.И. Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений конвекции методом дифференцирования по параметру. . , . С. 73-75

165732. Вас здесь не стояло: [анализ состояния украинской экономики 2009 года и прогноз на 2010 год]. . , . С. 17-20.

165733. Єрмоленко О.А., Корніч Г.В. Молекулярно-динамічне моделювання взаємодії низькоенергетичних іонів аргону з поверхнями поліетилену та пентацену. . , . С. 75-76.

165734. Киприч В.И., Корнич Г.В. Моделирование напыления тонких пленок металлических оксидов. . , . С. 77-78.

165735. Бородаченко К. Толпотворение: [привлечение покупателей к разработке продуктов]. . , . С. 47-48.

165736. Часть 3. Глава 5. Техника юридической защиты журналиста. . , . С. 455-519.

165737. Башкирцева О. "Эпоха великого кино канула в Лету", - утверждает итальянская актриса Клаудия Кардинале: [интервью с итальянской актирсой Клаудией Кардинеле]. . , . С. 54-56.

165738. Серов В. Мат-комбинаты: [ситуация на украинском металлургическом рынке]. . , . С. 58-60.

165739. Розд. 1. 2.1. Організація роботи з охорони праці управління освіти. . , . С. 20-21.

165740. Бакалинская А. Загрузопотоки: [транзитный потенциал Украины ]. . , . С. 62-63.

165741. Beliakov R. S. Converter steel production. s. n.. Zaporozye, 1985. 201 p.

165742. Розд. 1. 2.2. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах. . , . С. 22-41.

165743. Силивончик А., Татаренко Г. Куда несетесь: [рынок куриных яиц в Украине]. . , . С. 70-71.

165744. Розд. 1. 2.4. Розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. . , . С. 46-56.

165745. Розд. 1. 5. Виробничий травматизм та професійні захворювання : [у навчально-виховних закладах]. . , . С. 102-108.

165746. Николаева Т. Детолизация: [рынок деталей одежды в Украине]. . , . С. 72-73.

165747. Розд. 2. Охорона праці під час навчання в загально-освітніх закладах : [охорона праці в комп'ютерних класах, в інших кабінетах. Заходи безпеки на спортивних майданчиках, спортивних залах. Інструкції]. . , . С. 150-346.

165748. Розд. 1. Законодавство в розділі охорони праці. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах : [організація роботи з охорони праці. Розслідування нещасних випадків]. . , . С. 5-109.

165749. Терещенко Э.В., Корнеева Е.В. Классификация объектов в булевом пространстве. . , . С. 79-80.

165750. Belyakov R. S. Ladle metallurgy continuous steelmaking process. s. n.. Zaporozhye, 1986. 102 p.

165751. 3. 2. Міжнародні економічні організації. . , . С. 69-77.

165752. Глава 5. Міжнародний економічний порядок. . , . С. 91-110.

165753. Бек Ш. Оспешный бизнес: [тенденции рынка ОС-плит в Украине ]. . , . С. 75-76.

165754. Beranger P. Oeuvres choisies. Editions en Langues etrangeres. Moscou, 1956. 276 р.

165755. Корнич Г.В., Корнич В.Г. Распределение по энергиям обратнорассеянных частиц CU при бомбардировке кластеров меди на поверхности графита димерами CU2. . , . С. 80-81.

165756. Глава 7. Світова організація торгівлі. . , . С. 134-152.

165757. Глава 8. Загальні засади регулювання міжнародної торгівлі. . , . С. 152-168.

165758. Глава 13. Міжнародна торгівля послугами. . , . С. 261-273.

165759. Глава 14. Міжнародні інвестиції. . , . С. 280-306.

165760. Глава 15. Міжнародний рух робочої сили. . , . С. 307-317.

165761. Глава 16. Міжнародні валютно-фінансові відносини. . , . С. 318-336.

165762. Berbeshkina Z., Zenkin D., Jakovleva L. Que es el materialismo historico. Progreso. Moscu, 1986. 287 p.

165763. Розд. 3. Складові економічної безпеки підприємства та способи їх забезпечення. . , . С. 76-101.

165764. Розд. 3. 8. Економічна складова економічної безпеки підприємства. . , . С. 96-98.

165765. Розд. 2. Система економічної безпеки підприємства та державне регулювання у її забезпеченні. . , . С. 48-75.

165766. Розділ 2. Облік заробітної плати. . , . С. 24-103.

165767. Berliet: Automobiles M. Berliet. s. m.. Lyon, s. a.. 68 p.

165768. Berliet incendie. s. m.. Lyon, s. a.. 54 p.

165769. Черемных В. Александр Бридж: сможем, если захотим: [о взаимоотношениях с зарубежным инвестором рассказывает главный редактор газеты "Донбасс" Александр Бриж]. . , . С. 5-10.

165770. Розділ 1. Заробітна плата в сучасних умовах існування підприємств. . , . С. 6-23.

165771. Катвала Д. Задайте себе десять вопросов: [журналист Джалдип Катвала предлагает 10 советов журналистам, пишущим новостные материалы]. . , . С. 25.

165772. Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту. . , . С. 9-16.

165773. Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту. . , . С. 171-188.

165774. Тема 2. Структура бюджету держави як об'єкта управління. . , . С. 17-35.

165775. Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом. . , . С. 45-65.

165776. Тема 4. Бюджетне планування. . , . С. 72-88.

165777. Петлюра - журналіст і редактор: [про книгу Наталії та Дмитра Миронюк "Симон Петлюра - редактор, журналіст, публіцист"]. . , . С. 26-28.

165778. Тема 5. Виконання бюджету. . , . С. 95-115.

165779. Тема 6. Облік виконання бюджету. . , . С. 130-138.

165780. Скуленко М. Спростування тези та аргументів: [про логічні вимоги до спростування тези та аргументів у роботі журналіста]. . , . С. 28-33.

165781. Тема 7. Звітність про виконання бюджету. . , . С. 145-149.

165782. Тема 8. Контроль за виконанням бюджету. . , . С. 155-167.

165783. Про стан свободи слова в Україні: [в матеріалі наведений аналіз свободи слова, виконаний НСЖУ на основі статистичних даних за 2007-2009 рік, зібраних Інститутом масової інформації]. . , . С. 42-43.

165784. Гл. 1. Теоретические и методологические основы логистики. . , . С. 11-44.

165785. Гл. 5. Информационная логистика. . , . С. 175-224.

165786. Транковский С. Премия за связь без брака: [лауреаты Нобелевской премии по физике 2009 г.]. . , . С. 12-15.

165787. Сергиев П. Молекулярная фабрика из добелкового мира: [лауреаты Нобелевской премии по химии 2009 года]. . , . С. 15-19.

165788. Розділ 1. Бухгалтерський облік та роль документів в судовій бухгалтерії. . , . С. 6-56.

165789. Розділ 3. Аналіз і контроль, ревізія й аудит : [судова бухгалтерія]. . , . С. 87-138.

165790. Розділ 5. Судово-бухгалтерська експертиза : економічно-правовий аспект. . , . С. 162-209.

165791. Кочкарева А. Издана книга 1076 года: [рукопись "Изборник 1076 года"]. . , . С. 29.

165792. 1. Место рекламы в комплексе маркетинга. . , . С. 8-64.

165793. Історія світової культури. Дике Поле. Запоріжжя, 2009. 376 с.

165794. Речмедин М. Питьевая вода?: [экология. Качество питьевой воды. Охрана питьевой воды. Закон РФ "О техническом регулировании" питьевой воды]. . , . С. 31-34.

165795. 4. Творческая группа. Рекламные тексты. . , . С. 159-241.

165796. 7. Служба продаж. Возможности FMCA продаж при продажах рекламы. . , . С. 347-413.

165797. Пархоменко Л.А. Аналіз коеволюції дисперсної фази при випуску сталі та сплавів. . , . С.82-83.

165798. Розділ 1. Становлення інституту посередницької діяльності з надання послуг в митній галузі. . , . С. 8-41.

165799. Пинчук В. П., Белая Н. И. Моделирование источника случайных воздействий с заданными характеристиками. . , . С. 83-85.

165800. Розділ 2. Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника. . , . С. 42-101.

165801. Bermant A. F., Aramanovich I. G. Mathematical analysis. Mir Publishers. Moscow, 1975. 782 p.

165802. Книга 1. Розділ 1. Мати міст руських : [походження Києва та його назви]. . , . С. 12-49.

165803. Книга 1. Розділ 2. Скіфська імперія. . , . С. 50-87.

165804. Пинчук В.П., Вишневская В.Г. Моделирование передачи сигнала оптическим контактом. . , . С.85-87.

165805. Пинчук В.П., Вишневская В.Г. Использование метода Монте-Карло для моделирования оптической пары. . , . С. 87-89.

165806. Книга 2. Розділ 3. Наука й релігія. . , . С. 318-375.

165807. Ростставания: [повышение цен на энергоносители]. . , . С. 21-22.

165808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Менеджмент організацій" спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" для студентів ФК та ФПО. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 c.

165809. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Менеджмент організацій" спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" для студентів ФК та ФПО. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

165810. Тексти (конспекти) лекцій з теми: "Стислі відомості з історії розвитку озброєння" розділу: "Військово-технічна і військово спеціальна підготовка" підрозділу: ,"Будова і конструкція озброєння" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

165811. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи римського приватного права " для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

165812. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общей языковой подготовки Изучаем глаголы движения. Методические указания по дисциплине "Русский язык как иностранный" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2010. 70 с.

165813. Чуков В. Челюскинская эпопея, рассказанная сегодня: [челюскинская экспедиция 1934 года в Арктике. 2-х месячная зимовка челюскинцев]. . , . С. 38-46.

165814. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Робоча програма та методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" для студентів спеціальності 7.050108 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

165815. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Робоча програма та методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" (за кредитно-модульною системою). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

165816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Групова динаміка і комунікації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

165817. Лозовская Е. Наука в рамках рационального бюджета: [настоящее и будущее российской науки]. . , . С. 48-49.

165818. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Групова динаміка і комунікації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

165819. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи програмної інженерії" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" (заочної форми навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

165820. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи програмної інженерії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

165821. Алексеев А. Неистовые ревнители. Московская Русь в XVII: [страницы истории Руси XVII века. Царствование Алексея Михайловича (1629-1676). Воссоединение Русского государства с Украиной (1654) ]. . , . С. 66-73.

165822. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Основи програмної інженерії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

165823. Палажченко А. История бумажного листа: [выставка "Многоликая бумага" в Государственном биологическом музее имени К.А.Тимирязева. Как и когда появилась бумага]. . , . С. 84-88.

165824. Подковаліхіна О.О. Дослідження процесу відставання шару з включенням від пружного півпростору. . , . С. 89-91.

165825. Полеванов В. За убегающим горизонтом Шамбалы: [происхождение и сущность религии. Шамбала. Из истории религиозных суеверий]. . , . С. 116-122.

165826. Митянин А. Вопрос жизни: [личное страхование]. . , . С. 123-124.

165827. Очеретько Л.М., Візіренко С.В. Податок на прибуток підприємствата його роль у формуванні доходів державного бюджету. . , . С. 92-93.

165828. Ремига С.П. Оцінка сучасного стану ринку страхування життя у Запорізькій області. . , . С. 94.

165829. Москвин С. Фондовый рынок Украины: место встречи можно изменить: [обзор украинского фондового рынка]. . , . С. 6-9.

165830. Фатюха Н.Г. Діяльність транспортної системи Запорізької області. . , . С. 95-96.

165831. Полищук А. Карточный домик платежных систем: [увеличение количества терминалов не "поднимет" отечественный рынок пластиковых карт]. . , . С. 12-16.

165832. Шарова С.В. Проблеми інвестиційної активності зарубіжних інвесторів з питань використання та розвитку нерухомості України. . , . С.97-28.

165833. Гончарук В. Патриоты поневоле: [переход страхователей на гривневые полисы]. . , . С. 18-19.

165834. Возіянов В.В. Нові підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. . , . С. 99-100.

165835. Кримська Л.О. Еволюція поглядів на розвиток організації у ХХ сторіччі. . , . С. 100-101.

165836. Кузнецова С .С. У истоков индонезийской культуры. Наука. М., 1989. 200 с.

165837. Козлова Ю.М., Нечаєва І.А. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів. . , . С. 101-103.

165838. Крым: прошлое и настоящее. Мысль. М., 1988. 107 с.

165839. Крушинський В. Ю., Левенець Ю. А. Історія України: події, факти, дати. Тарнекс. К., 1992. 200 с.

165840. Круглов С.Ю., Шумілова О.А. Особливості використання методів реінжинірингу з метою удосконалення бізнес-процесів підприємств стільникового зв'язку. . , . С. 103-104.

165841. Розділ 2. 1. Державні нагороди для заохочення військовослужбовців. . , . С. 45-110.

165842. Піддубний В.І. "Аеросвіт" та лізинг як близнюки-брати: [фінансові показники компанії "Аеросвіт" та її діяльність на лізинговому ринку]. . , . С. 20-27.

165843. Нечаєва І.А. Особливості нагромадження та відтворення основного капіталу в Україні. . , . С. 105-106.

165844. Харченко О.І., Кириченко О.А., Кудрицький В.Д. Концептуальні засади інвестиційної ризикології. . , . С. 28-32.

165845. Питання 85. Державний лад України після проголошення незалежності. . , . С. 260-266.

165846. Питання 86. Судова система та інші правоохоронні органи України після проголошення незалежності. . , . С. 267-275.

165847. Пуліна Т.В. Особливості фінансового забезпечення технічного розвитку виробництва. . , . С. 107-108.

165848. Питання 87. Конституційне право після проголошення незалежності. . , . С. 276-283.

165849. Питання 10. Конституція УНР від 29 квітня 1918 року. . , . С. 27-32.

165850. Жарінова А., Глухівський Л. Про якість експертизи заявок на об'єкти промислової власності в ДП "Український інститут промислової власності" пртягом 2007-2009 років. . , . С. 4-8.

165851. Питання 36. Створення СРСР і роль України в цій акції. Конституція СРСР 1924 року. . , . С. 116-120.

165852. Харченко В. Право на раціоналізаторську пропозицію в системі забезпечення прав та свобод людини і громадянина. . , . С. 9-15.

165853. Питання 50. Конституційне право України в 30-ті роки. . , . С. 159-163.

165854. Гл. 2. Современные особенности туризма : [туризм как экономическая деятельность, как рынок, как общественное движение. Глобализация и туризм]. . , . С. 59-77.

165855. Гл. 8. Экономика туризма. Туристский рынок : [экономические основы. Туристский рынок. Международная торговля услугами]. . , . С. 229-290.

165856. Лакиер А. Б. Русская геральдика. Книга. М., 1990. 432 с.

165857. Гл. 9. Эволюционное развитие мирового туристского рынка : [оценка потенциала роста мирового рынка туризма. Перспективы развития]. . , . С. 291-308.

165858. Слободян С. Про право автора на недоторканість твору. . , . С. 17-22.

165859. Гл. 10. Маркетинг в туризме. . , . С. 309-382.

165860. Дмитришин В. Правові аспекти визнання знака добре відомим в Україні (з практики роботи Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності): [захист прав на товарні знаки]. . , . С. 23-35.

165861. Разд. 3. Стратегический менеджмент в туризме. . , . С. 383-396.

165862. Чачуна А. Реєстрація торговельної марки у спекулятивних цілях. . , . С. 36-38.

165863. Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому. . , . С. 39-46.

165864. Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. Мысль. М., 1988. 348 с.

165865. Плис А. И., Сливина Н. А. Лабораторный практикум по высшей математике. Высш. школа. М., 1983. 208 с.

165866. Bermant A. F., Aramanovich I. G. Mathematical analysis. Mir. Moscow, 1986. 782 p.

165867. Bessonov L. A. Applied electricity for engineers. Mir Publishers. Moscow, 1968. 792 p.

165868. Василенко І., Шевелева Т. Проблеми вдосконалення міжнародного законодавства: 22-а сесія Постійного комітету ВОІВ із законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень. . , . С. 47-50.

165869. Артамонов А. Я. Исследование упрочняющей механической обработки пористых металлокерамических материалов. АН БССР,Отд-ние техн. наук. Минск, 1963. 40 с.

165870. Балашов К. К. Технико-экономические основы проектирования трансформаторов. КПИ. К., 1962. 40 с.

165871. Гл. 14. Проблемы повышения доходности туризма. . , . С. 419-436.

165872. Гл. 16. Управление жизненным циклом туристского продукта. . , . С. 475-508.

165873. Гл. 17. Проблемы управления технологическими инновациями : [в туристическом бизнесе]. . , . С. 509-550.

165874. Bessonov L. A. Cours d'electrotechnique theorique. Editions Ecole Superieure. Moscou, 1968. 716 p.

165875. Разд. II. Глава 8. Государственные органы власти Украины. . , . С. 125-147.

165876. Bidulya P. Steel foundry practice. Mir Publishers. Moscow, 1968. 320 p.

165877. Разд. V. Глава 30. Англо-американский тип правовой системы : [Англия, США]. . , . С. 590-613.

165878. Александрова Н. П. Изучение свойств и коррозионной стойкости литой аустенитной безникелевой нержавеющей стали. АН УССР. К., 1964. 16 с.

165879. Разд. II. Глава 32. Часть 1. Религиозно-традиционный тип правовой системы. . , . С. 633-668.

165880. Відбулася підсумкова колегія ГоловКРУ України. . , . С. 1-2.

165881. Манешкін О. Гроші під ногами: [використання земель рекреаційного призначення на території Ялти]. . , . С. 16-18.

165882. Амосов Б. В. Исследование ультразвуковой сварки применительно к деталям радиотехнических приборов. МАТИ. М., 1962. 13 с.

165883. Blast Furnace Pig Iron Production. Внешторгиздат. Москва, 1977. 258 p.

165884. Bobek K. Heiss, Shmidt Fr. Stahlleichtbau von Maschinen. Springer-Verlag. Berlin, 1955. 180 S.

165885. Асатурян А. Ш. Вопросы трубопроводного транспорта вязких и высоковязких нефтей. МИНХиГП. М., 1966. 34 с.

165886. Квасниця І. Стежками християнських і народних традицій та звичаїв: [історія свят: Благовіщення, Великодня]. . , . С. 48-50.

165887. Сопільняк В. Дбаючи про безпеку праці своїх виборців: [на прикладі Хмельницької області]. . , . С. 14-15.

165888. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2010. 67 с.

165889. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 63 с.

165890. Поліграфія і видавнича справа. Українська академія друкарства. Львів, 2009. 96 с.

165891. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 160 с.

165892. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 36 с.

165893. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 36 с.

165894. Розд. 2. Організаційні основи охорони праці : [державне управління охороною праці. Система управління охороною праці]. . , . С. 41-77.

165895. Розд. 1. Правові основи охорони праці. . , . С. 8-40.

165896. Розділ 2. Великий неспокій (1658 - 1672) : [українсько-московська війна (1658 - 1659 рр.)]. . , . С. 90-108.

165897. Чернов О. Зроблено чимало, але до вирішення проблеми ще далеко: [про стан професійної захворюваності на Тернопільщині та шляхи покращення профілактичної роботи щодо їх недопущення]. . , . С. 57.

165898. Розділ 4. Північна війна 1700 - 1721 рр. та доба петрівських перетворень. . , . С. 220-332.

165899. 1. 3. Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства : загальне та особливе. . , . С. 15-25.

165900. Лищинский И. Новая экономическая география и альтернативные концепции агломерации производства: [представлена парадигма новой экономической географии в аспекте различных агломерационных форм]. . , . С. 259-284.

165901. 1. 4. Історична генеза ставлення до молоді і реалізації молодіжної політики в СРСР та сучасній Україні. . , . С. 25-34.

165902. 3. Освітня і професійна підготовка молоді на сучасному етапі : [освіта і виховання молоді, формування особистості]. . , . С. 56-92.

165903. Сборник задач по курсу высшей математики. Высш. школа. М., 1973. 576 с.

165904. Бондарь Н. Структура законодательства ЕС и международные стандарты в области безопасности и гигиены труда в горной промышленности. . , . С. 9-14 (Додаток)

165905. Пригорницький В. В. Народні свята. Карпати. Ужгород, 1989. 146 с.

165906. 6. Соціологічні аспекти молодої сім'ї. . , . С. 140-148.

165907. Вернер Ян Образование и децентрализация в Западной Европе: политика "сплетения" в действии: [виды финансирования образования. Результативность образования. Распределение налоговых поступлений]. . , . С. 285-304.

165908. Вуколов Э. А., Ефимов А. В., Земсков В. Н. Сборник задач по математике для втузов : специальные курсы. Наука. М., 1984. 608 с.

165909. Borchers H. Metallkunde. Aufbau der Metalle und Legierungen. [o. v.]. Berlin, 1950. 110 p.

165910. Рампа Т. Лобсанг Третий глаз. Лениздат. Л., 1991. 192 с.

165911. Вуколов Э. А., Ефимов А. В., Земсков В. Н. Сборник задач по математике для втузов. Наука. М., 1990. 432 с.

165912. Bougrov Y., Nikolski S. Exercises de mathematiques superievres. Editions mir. М., 1985. 245 p.

165913. 9. Молодіжний рух як об'єктивний і суб'єктивний чинник розробки і практичної реалізації молодіжної політики. . , . С. 202-235.

165914. Асцатуров В. Н. Исследование нагрева легированных сталей и усовершенствование автоматического управления нагревом в методических печах. ДМИ. Днепропетровск, 1966. 19 с.

165915. Розділ 1. Культура в структурі соціологічного знання : [соціологічне поняття культури. О. Конт як основоположник соціології]. . , . С. 9-40.

165916. Bouzuev V., Gorodnov V. Qu'est-ce que le marxisme-leninisme?. Progres. Moscou, 1987. 294 p.

165917. Розділ 2. Особистість як засновник "себе" і суб'єкти культури : [праці Августина, І. Канта]. . , . С. 41-91.

165918. Березюк Р., Китура А. Стратегия участия Украины в международном рынке квот на выбросы парниковых газов: [международное сотрудничество в области экологии. Киотский протокол]. . , . С. 305-328.

165919. Розділ 8. Культура і соціальна структура. . , . С. 236-257.

165920. Афанасьев П. Д. Исследование структуры и магнитных свойств литых высокоэрцитивных железо-никель-алюминиевых сплавов с присадками кремния, ниобия, титана и азота. ЛПИ. Львів, 1963. 21 с.

165921. Розділ 4. Бути людиною в культурі. . , . С. 117-160.

165922. 3. 4. Гендерна політика : [гендерна рівноправність жінок і чоловіків в Україні]. . , . С. 168-177.

165923. 3. 6. Етно-національні відносини : [рівноправність етнічних груп населення в Україні]. . , . С. 187-197.

165924. Вуколов Э. В., Ефимов А. В., Земсков В. Н. Сборник задач по математике для втузов. Наука. М., 1990. 304 с.

165925. 3. 7. Релігійна ситуація : [релігійні організації, релігійний склад населення України]. . , . С. 198-204.

165926. Хитра Е. Информация как знергетический фактор глобальной конкурентоспособности международных корпораций. . , . С. 329-349.

165927. 4. 7. Екологічна та техногенна безпека України : [надзвичайні ситуації техногенного характеру, викиди шкідливих речовин в атмосферу, сталий і сбалансований розвиток]. . , . С. 263-270.

165928. ВВП и статьи его расходов (страны ЕС-16). . , . С. 364-365.

165929. Раздел I. Специфика социальной работы в котексте кофликтологии : [виды социальных групп и психологические типы личности в контексте конфликтологии]. . , . С. 6-96.

165930. Добавленная стоимость от экономической деятельности (страны ЕС-16). . , . С. 366-367.

165931. Промышленное производство ( страны ЕС-16). . , . С. 368-369.

165932. Раздел II. Универсальные характеристики теории конфликтологии : [история становления конфликтологии, понятие, функции, типы конфликта. Причины возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере]. . , . С. 98-236.

165933. Новые промышленные заказы и оборот, розничная торговля и регистрация новых легковых автомобилей (страны ЕС-16). . , . С. 370-371.

165934. Бизнес и потребительские опросы (страны ЕС-16). . , . С. 372-373.

165935. Раздел III. Управление конфликтами в социальной работе : [методы предупреждения и способы урегулирования конфликтов в области трудовых отношений]. . , . С. 238-308.

165936. Розд. 1. Глава 2. Сутність та методологічні основи програмного регулювання соціальної сфери. . , . С. 33-56.

165937. Розд. 4. Глава 1. Перспективи розвитку програм соціального страхування. . , . С. 220-238.

165938. Розд. 4. Глава 2. Реформування та перспективи пенсійного забезпечення : [розвиток недержавного пенсійного забезпечення]. . , . С. 239-255.

165939. Розд. 4. Глава 3. Програми надання пільг : аналіз та перспективи реорганізації. . , . С. 256-276.

165940. Розд. 4. Глава 4. Гендерний аспект реалізації соціальних програм : [гендерні програми в Україні. Подолання гендерної нерівності]. . , . С. 185-201.

165941. Brack Georg Technik der Automatisierungsgerate. Veb Verlag Technik. Berlin, 1967. 406 S.

165942. Сигида К.Ю., Касіч-Пилипенко Т.М. Проблеми управління людськими ресурсами в Україні в умовах вступу в СОТ. . , . С. 109-110.

165943. Bratislava. Osveta. Bratislava, 1970. 230 s.

165944. Брезіцька О.В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства. . , . С. 3-8.

165945. Симоненко І.В., Касіч-Пилипенко Т.М. Принципи формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства. . , . С. 111-113.

165946. Braune W. Althochgeutsche Grammatik. Max Niemeyer Verlag. Halle (Saale), 1955. 362 S.

165947. Марцин В.С. Особливості планової роботи в ринковій економіці в період виходу з кризи. . , . С. 8-14.

165948. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень. . , . С. 14-17.

165949. Тесленок І.М. Дослідження конкурентної ситуації на ринку первинного алюмінію. . , . С. 113-114.

165950. Торопова В.І., Нечаєва І.А. Формування інвестиційної програми промислового підприємства. . , . С. 114-116.

165951. Кузь В.Г. В. О. Сухомлинський: лонгітюдне дослідження в Павлиші : [ідеї Сухомлинського щодо виховання та розвитку дитини. Характеристика лонгітюдних досліджень педагога]. . , . С. 5-13.

165952. Герасименко О.М. Інформаційна безпека торговців цінними паперами. . , . С. 18-21.

165953. Шумілова О.А. Особливості використання методів реінжинірингу на підприємствах стільникового зв'зку. . , . С. 116-117.

165954. Поливана Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії. . , . С. 22-24.

165955. Банина Н.А., Козицкая Г.В. Использование инструментов мерчандайзинга в деятельности торгового предприятия. . , . С.118-119.

165956. Мартишко А.Ю. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів. . , . С. 25-29.

165957. Brick R. M., Low J., Lorig C. H. Behavior of metals at low temperatures. Clevland American Society for metals. Ohio, 1953. 112 р.

165958. Дічек Н.П. Ціннісний вибір В. О. Сухомлинського: аксіологічна драма педагога : [почуттєво-ціннісний підхід В. О. Сухомлинського до визначення основ виховання, як новаторський у радянській педагогіці]. . , . С. 14-25.

165959. Трубін І.О., Шкуренко Н.Г. До питання розгляду судами справ за участю органів державної податкової служби України: [податкові правовідносини]. . , . С. 29-31.

165960. Стригун Д.Ю. Виявлення контрабандних вкладень наркотичних засобів і психотропних речовин в контейнерах та вантажах, які в них переміщуються. . , . С. 32-35.

165961. Глава 6. Социально-психологические основы рекламы : [процесс воздействия и восприятия рекламы. Психология потребительской мотивации поведения покупателя]. . , . С. 149-183.

165962. Лавріненко О.В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України. . , . С. 35-39.

165963. Глава 13. 2. Психологическая эффективность применения средств рекламы. . , . С. 502-508.

165964. Bronte Ch Shirley. Foreign languages publishing house. Moscow, 1956. 668 p.

165965. Глава 3. Основные средства маркетинговых коммуникаций : [коммерческая пропаганда ; стимулирование сбыта ; личная продажа]. . , . С. 46-70.

165966. Савченко В., Верба Д. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства. . , . С. 3-9.

165967. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій. . , . С. 10-13.

165968. Глава 9. Организация рекламы в магазине : [внешняя реклама. Рекламные мероприятия в магазине. Витрины как средство рекламы]. . , . С. 279-405.

165969. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України. . , . С. 14-19.

165970. Глава 11. Организация паблик рилейшнз на предприятии : [история развития паблик рилейшнз. Цели, задачи, функции паблик рилейшнз]. . , . С. 423-450.

165971. Шевчук В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили. . , . С. 20-25.

165972. Глава I. Методологические основы прогнозирования социальных процессов. . , . С. 11-32.

165973. Brooks N. Language and language Learning. Burlingame. New York, 1964. 300 p.

165974. Глава II. Прогностика. Социальное прогнозирование. . , . С. 79-115.

165975. Технологии разработки экологического прогноза. . , . С. 113-115.

165976. Модели экологической безопасности. . , . С. 167-169.

165977. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців. . , . С. 26-34.

165978. Budapest. Corvina. Budapest, 1963. 18 p.

165979. Модели социоэкологической реабилитации населения. . , . С. 173-175.

165980. Моделирование социально-экологических проблем. . , . С. 216-217.

165981. Бідак В. Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці. . , . С. 35-40.

165982. Buzuev A., Buzuev B. Political economy. Progress Publishers. Moscow, 1986. 342 р.

165983. Зайцева Л.І. Цілісна пояснювально-перетворювальна стратегія в навчальному процесі. . , . С. 27-37.

165984. Бауліна Т. Технологія формування інтелектуального капіталу національного господарства на засадах реалізації інтегрованої концепції його ідентифікації. . , . С. 41-45.

165985. Гвоздик Н. Організаційно-економічний механізм формування та використання людського капіталу на підприємствах системи споживчої кооперації Полтавського регіону. . , . С. 46-50.

165986. Пальчук М.І. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі та їхній вплив на стратегічний розвиток професійної освіти. . , . С. 38-49.

165987. Buletin Stiintific. Editura academiei Repabliciipopulare Romine. Romine, 1956. 424 c.

165988. 5. 4. Благотворительность в системе материально-финансового обеспечения социальной работы. . , . С. 129-134.

165989. 1. 3. Вплив видобутку і переробки матеріальної сировини на навколишнє природне середовище. . , . С. 43-52.

165990. Burghard H., Axelrod A., Anderson J. Machine tool operation. McGraw-Hill Book Company Inc. New York, 1959. 588 p..

165991. 2. Гірничовидобувні регіони України з катастрофічним станом довкілля. . , . С. 53-153.

165992. Гл. 1. Сучасний стан і проблеми розвитку МСБ України. . , . С. 8-52.

165993. Сталин. Рузвельт. Черчиль. Де Голль. Беларусь. Мн., 1991. 367 с.

165994. Гл. 3. Концептуальні основи реструктуризації мінерально-сировинної бази України. . , . С. 154-230.

165995. Гл. 4. Інформаційне забезпечення реструктуризації МСБ України : [МСБ - матеріально-сировинна база]. . , . С. 231-326.

165996. Политическая культура журналиста. Политический анализ. . , . С. 138-148.

165997. Buzzell Robert D., Quelch John A., Bartlett Christopher A. Global marketing management. Addison-Wesley Publishing Company. Boston, 1995. 686 p.

165998. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

165999. Тавровский Ю. В. Загадки "японского духа". Советская Россия. М., 1989. 128 с.

166000. Beckert M., Neumann A. Grundlagen der Schweisstechnik Schweissmetallurgie. Veb Verlag Technik. Berlin, 1970. 276 S.

166001. Занятие 8. Социальная работа и политика. . , . С. 102-112.

166002. Занятие 9. Социальная работа и религия. . , . С. 113-118.

166003. Занятие 10. Социальная работа и философия. . , . С. 119-124.

166004. Занятие 12. Социальная работа и социология. . , . С. 129-137.

166005. Занятие 11. Социальная работа и история. . , . С. 125-128.

166006. Занятие 13. Социальная работа и психология. . , . С. 138-144.

166007. Bruins D. H. Werkzeugmaschinen fur spanabhebendеs Formen. Teubner Verlagsgesellschaft. Leipzig, [1948]. VIII, 292 S. : Abb., Tafel, Zeichnungen

166008. Занятие 17. Социальная работа и педагогика. . , . С. 164-169.

166009. Раздел IV. Социальные институты : структуры повседневности. . , . С. 214-270.

166010. Глава XIII. Социальные группы : их сущность и разновидности. . , . С. 291-327

166011. Braune W., Helm K. Gotische Grammatik. Max Niemeyer Verlag Saale. Halle, 1952. 192 S.

166012. Раздел VII. Личность : [личность в системе социальных взаимодействий. Статусы]. . , . С. 455-503.

166013. Белецкая И.И. Развитие брендинга на рынке товаров для детей. . , . С. 120-121.

166014. Глава XXVI. Экономическая социология и экономическое поведение. . , . С. 607-630.

166015. Глава XXVII. Социология политики. . , . С. 631-648.

166016. Кузнецова В.С., Козицкая Г.В. Разработка брендбука для товаров потребительского назначения. . , . С.122-123.

166017. Braun C.hristiane, Bruggeman, Weermann Wolfgang (Leitung) Wirtschaft - auf deutsch. Klett Edition Deutsch. Munchen, 1992. 168 S.

166018. Brandes M. P., Markina L. G. Praktikum fur die deutsche Stilistik. Internationale Beziehungen. Moskau, 1966. 208 S.

166019. Borodina M. Phonetique historique du francais. Editions scolaires d'etal du Ministere de l'instruction publique de la RSFSR. L., 1961. 154 р.

166020. Bildworterbuch Deutsch und Russisch. Veb Verlag Enziklopadie. Leipzig, 1962. 754 S.

166021. Глава XVI. § 2. Особенности и социально-историческая роль религии. . , . С. 365-380.

166022. Фондовий ринок. Аналітика від ДУ АРІФРУ. . , . С. 14-15.

166023. Birkenhof G. M., Moltschanowa I. D. Ubungsbuch zur deutschen Grammatik. Изд-во ин-та международных отношений. Москва, 1963. 288 S.

166024. Тема 4. Аполонійська та діанасійська засади європейської культури. . , . С. 63-82.

166025. Тема 8. Ідея рівноправності культур у сучасному світі. . , . С. 136-159.

166026. Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період. . , . С. 16-20.

166027. Тема 10. Техніка, культура та проблеми людини. . , . С. 160-172.

166028. Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки. . , . С. 21-25.

166029. Гл. 6. Вплив людини на навколишнє природне середовище : [взаємовідносини людини з природою. Антропогенний вплив на біосферу]. . , . С. 244-259.

166030. 6.4. Глобальні екологічні проблеми сучасності. . , . С. 260-265.

166031. Ходжаян А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України. . , . С. 26-29.

166032. Blach I. S., Sabelinna E. A., Zwilling M. J. Ubersetzungspraktikum. Deutsche Zeitunssprache. Internationale Beziehungen. Moskau, 1969. 247 S.

166033. Банасько Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні: [проблемні питання обліку і контролю нематеріальних активів]. . , . С. 30-33.

166034. Макеєва О. Організація системи забезпечення якості в аудиторській практиці. . , . С. 34-36.

166035. Гл. 8. Основні стратегеми виживання людської цивілізації в умовах екологічної кризи : [формування екологічної культури як основи неруйнівної поведінки людини в біосфері]. . , . С. 353-375.

166036. 1. Теоретико-методологічні основи управління персоналом. . , . С. 4-16.

166037. 2. Система роботи з персоналом організацій : [кадрова політика. Технології управління персоналом. Управління персоналом і ділова культура]. . , . С. 17-46.

166038. Лифар В.В. Эффективное управление товарными потоками. . , . С. 124-126.

166039. Глава 8. СМИ : правовые и этические нормы : [этика журналиста : профессиональная и служебная. Кодекс как механизм саморегуляции в журналистских сообществах]. . , . С. 267-293.

166040. Глава 9. Маркетинговые коммуникации в журналистике : [российская реклама. Организация рекламной деятельности]. . , . С. 306-344.

166041. Марьенко И.Ю., Соколова Ю.А. Разработка маркетингового плана. . , . С. 126-128.

166042. Николенко Ю.В., Гудзь П.В. Обоснование маркетингового плана для малого предприятия, предоставляющего транспортные услуги грузоперевозок. . , . С.128-130.

166043. Качала Т. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку Черкаського регіону. . , . С. 37-41.

166044. Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва). . , . С. 42-46.

166045. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичне моделювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 35 с.

166046. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Програма та контрольні завдання з дисципліни: "Випробування, експлуатація та ремонт ЕА і ЕТП" для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092206 - Електричні машини та апарати. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

166047. Програмне забезпечення інтелектуальних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 94 с.

166048. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Методичні вказівки до лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях студентів спеціальної медичної групи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

166049. Опорний конспект лекцій з дисципліни: "Будова і конструкція озброєння" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 78 с.

166050. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Методичні рекомендації до занять силовою підготовкою для студентів всіх спеціальностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

166051. Словарь-справочник терминов и понятий по курсу "Теория и методика физического воспитания и спорта". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

166052. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Фізичне виховання студентів: тестові завдання до теоретичної частини з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

166053. Економіка України за січень-березень 2010 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7-8.

166054. Цікавий і оригінальний витвір народу : [українська хата]. . , . С. 8-80.

166055. Предмети хатнього інтер'єру та їх внутрішній образ. . , . С. 81-130.

166056. Господарський двір : [селянська садиба]. . , . С. 131-174.

166057. Сільський громадський центр : [традиційне українське село]. . , . С. 175-226.

166058. Глава 1. Предмет социологии культуры. . , . С. 9-37.

166059. Зелінська О. Планування просторового розвитку прикордонних територій як один з напрямів європейського транскордонного співробітництва: [митна політика України]. . , . С. 47-51.

166060. Глава 4. Наука как социальный институт. . , . С. 108-135.

166061. Лекарь С. Вітчизняна практика оцінювання нерухомості для цілей оподаткування: [оцінювання вартості земельних ділянок]. . , . С. 52-55.

166062. Глава 3. Массовая, высокая и элитарная культура. Субкультура и контркультура. . , . С. 76-107.

166063. Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як складової інноваційної активності підприємств. . , . С. 56-58.

166064. Глава 6. Художественная культура и ее сущность. . , . С. 158-178.

166065. Козирєва О. Дослідження сутності і ролі інтелектуального капіталу у розвитку сучасного фармацевтичного виробництва. . , . С. 59-62.

166066. Глава 7. Человек как субъект культуры. . , . С. 179-202.

166067. Алавердян Л. Організаційно-економічний механізм промислового використання метану, газу підземної газифікації та гідрогенізації вугілля: [енергетика в Україні. Використання метану, газу та гідрогенізації вугілля]. . , . С. 63-64.

166068. Глава первая. Качественный анализ непосредственно общественной потребительской стоимости. . , . С. 13-47.

166069. Глава третья. Выведение категорий стоимости и абстрактного труда. . , . С. 106-113.

166070. Глава пятая. Цена продукта в социальном рыночном хозяйстве. . , . С. 147-165.

166071. Трипільська цивілізація. . , . С. 14-46.

166072. Із ким поведешся, від того й наберешся : [комерійці, скіфи, сармати, держави Причорномор'я]. . , . С. 47-108.

166073. Cavitation in Hydrodynamics. Her Majesty's Stationery Office. London, 1956. 26 p.

166074. Слов'яни. . , . С. 109-130.

166075. Київська Русь. . , . С. 131-187.

166076. Мозаїка української душі. . , . С. 281-354.

166077. 6. 6. Соціальний захист громадян від безробіття. . , . С. 181-187.

166078. Гл. 8. Система соціально-трудових відносин. . , . С. 224-248.

166079. 11. 3. 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси. . , . С. 318-320.

166080. Гл. 17. Міжнародна організація праці (МОП) та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. . , . С. 458-484.

166081. Розд. II. Економічні й соціальні компоненти трудового потенціалу : [населення й трудовий потенціал. Людський капітал]. . , . С. 67-126.

166082. Tomasz Wofowiec Ділова етика: як покращити етичну свідомість у компанії. . , . С. 5-9.

166083. Антонова О.В., Страпчук С.І. Механізм оцінювання рівня конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на прикладі використання графічного методу. . , . С. 10-12.

166084. Антонюк А.А., Шмиголь Н.М., Кельдер Т.Л. Процес формування інформаційної бази для аналізу та контролю маркетингових витрат підприємства. . , . С. 12-16.

166085. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

166086. Про Державний бюджет України на 2010 рік : Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI. . , . C. 7-15.

166087. Бардась О.В. Шляхи підвищення продуктивності праці при видобутку фосфоритів в Україні. . , . С. 16-20.

166088. Баюра В.І., Костенко О.П., Різніченко Л.В. Застосування економіко-математичного моделювання при дослідженні рентабельності продукції ХК "АвтоКрАЗ". . , . С. 20-28.

166089. Бєляєва С.В. Конкурентоспроможність фірми та вплив на неї операційної стратегії. . , . С. 28-31.

166090. Білоусова С.В. Аналіз світового досвіду розвитку інтеграційних процесів як необхідна умова підвищення ефективності агробізнесу. . , . С. 31-36.

166091. Розд. III. Ринок праці як сфера трудової реалізації людини : [ринок праці, зайнятість і безробіття. Людина на ринку праці]. . , . С. 128-222.

166092. Богма О.С. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування. . , . С. 36-40.

166093. Розд. 1. Історія становлення та розвитку гостинності. . , . С. 9-56.

166094. Розд. 2. Основи менеджменту готельного бізнесу. . , . С. 57-132.

166095. Розд. 3. Організація й управління готельним підприємством. . , . С. 133-167.

166096. Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектору економіки. . , . С. 40-45.

166097. Розд. 4. Якість обслуговування в готельній сфері. . , . С. 168-197.

166098. Розд. 5. Механізм та особливості формування тарифів на готельні послуги : [структура вартості послуг. Цінова стратегія підприємств]. . , . С. 198-223.

166099. Розд. 6. Організація і технологія обслуговування в готелях. . , . С. 224-310.

166100. Борецька Н.П. Розвиток джерел формування людського і соціального капіталу в Україні. . , . С. 45-49.

166101. Розд. 7. Особливості організації, управління та технології обслуговування у підприємствах харчування при готелях. . , . С. 311-333.

166102. Розд. 8. Архітектурно-планувальна організація споруд готелів. . , . С. 334-380.

166103. Васільєва Л.М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва. . , . С. 50-54.

166104. Розд. 1. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні. . , . С. 7-25.

166105. Розд. II. Визначення організації як соціальної структури. . , . С. 26-38.

166106. Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва. . , . С. 54-58.

166107. Розд. IV. Фактори, принципи й функції менеджменту та їх подальший розвиток в умовах ринкової економіки : [менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі]. . , . С. 57-63.

166108. Розд. V. Організація виробництва послуг як функція менеджменту : [у сфері ресторанно-готельного бізнесу]. . , . С. 64-94.

166109. Войтко Є.В. Матрична структура підприємства як необхідний елемент у системі управління персоналом. . , . С. 59-63.

166110. Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств. . , . С. 64-67.

166111. Розд. VI. Мотивація й стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі. . , . С. 95-129.

166112. Гноєвий В.Г. Стан і перспективи світового ринку боргових зобов'язань. . , . С. 67-72.

166113. Розд. VII. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі. . , . С. 130-143.

166114. Розд. VIII. Планування як функція менеджменту : [планування на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу]. . , . С. 144-238.

166115. Розд. IX. Значення системи методів менеджменту в роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 239-251.

166116. Розд. X. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 252-263.

166117. 9. 3. Соціально-психологічні методи управління. . , . С. 248-251.

166118. Головченко Н.З., Калініченко Т.І. Національні організаційні культури: адаптація зарубіжного досвіду. . , . С. 72-76.

166119. Горбанський А.Б. Ідентифікація типу інфляційного процесу в Україні. . , . С. 76-81.

166120. Розд. XI. Сучасні технології управління колективами : [управлінські кадри в готельно-ресторанному бізнесі]. . , . С. 264-299.

166121. Розд. XII. Комунікаційні процеси в системі управління : [комунікаційні процеси на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу]. . , . С. 300-315.

166122. Горохова В.С. Формування конкурентного середовища в економіці України. . , . С. 81-90.

166123. Концепция охраны объектов хозяйствующего субъекта, его дочерних предприятий и филиалов. . , . С. 12-27.

166124. Греськів Т.С. Узгодження фінансової та податкової звітності. . , . С. 90-96.

166125. Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). . , . С. 325-329.

166126. Григор'єв С.М. Інноваційна доцільність виробництва металізованого молібденового концентрату в Україні. . , . С. 97-100.

166127. Глава. XII. § 1. Мораль, право и политика как регуляторы международных отношений. . , . С. 218-223.

166128. Гудима О.В. Проблеми та перспективи запровадження стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах. . , . С. 100-104.

166129. Слинько В.В. Особенности сервисного обеспечения турпродукта. . , . С. 130-131.

166130. Дідовець І.В. Система збалансованих показників як основний інструмент розробки і реалізації стратегії банку. . , . С. 105-110.

166131. Іляшенко А.Х. Інструменти здійснення регуляторної політики в галузі туризму. . , . С. 110-113.

166132. Соколова Ю.О., Кочнова І.В. Соціально-економічні аспекти розвитку корпоративних торгових мереж в інфраструктурі споживчого ринку. . , . С. 131-133.

166133. Кадієвський В.А., Попова В,В. Інформаційне забезпечення вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми. . , . С. 113-116.

166134. Катан Л.І. Місце агропродовольчої системи в аграрному бізнесі України: [в контексті членства України в СОТ]. . , . С. 116-120.

166135. Ярмошенко И.С., Соколова Ю.А. Маркетинговое обоснование выхода на рынок развлекательных услуг нового агентства. . , . С. 133-135.

166136. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 76 с.

166137. Киреенко Н.В. Роль и значение коммерческого посредничества при продвижении сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешние рынки. . , . С. 120-125.

166138. Колісник Ю.О., Євтушенко О.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України. . , . С. 125-131.

166139. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 56 с.

166140. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 47 с.

166141. Копійка О.В. Ціноутворення в бухгалтерському й податковому обліку. . , . С. 131-135.

166142. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2010. 264 с.

166143. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2010. 56 с.

166144. Анисимова В.В., Нечаева И.А. Проблемы развития рынка черной металлургии в свете вступления Украины в ВТО. . , . С. 135-137.

166145. Церен Э. Библейские холмы. Правда. М., 1986. 480 с.

166146. Бігдан А.В., Тесленок И.М. Этика бизнеса - фактор роста. . , . С. 137-139.

166147. Розд. 1. Менеджмент готельного бізнесу. . , . С. 10-39.

166148. Розд. 2. Менеджмент послуг готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 39-67.

166149. Матукова Д.Г. Стратегія розвитку підприємства: аналіз його готовності до виробничої діяльності. . , . С. 135-140.

166150. Розд. 3. Забезпечення якості обслуговування в готелі. . , . С. 68-81.

166151. Новікова К.І. Перспективні напрями розвитку митно-тарифного регулювання в Україні. . , . С. 141-145.

166152. Черняк Е. Б. Невидимые империи: тайные общества старого и нового времени на Западе. Мысль. Москва, 1987. 271 с.

166153. Білан К.В., Зубрицька Я.О., Возіянов В.В. Можливості та передумови активізації фінансового інвестування в Україні. . , . С. 139-140.

166154. Розд. 5. Інформаційні технології в управлінні готелем. . , . С. 97-124.

166155. Розд. 6. Антикризовий менеджмент готельного бізнесу. . , . С. 125-139.

166156. Чмыхов Н. А. Истоки язычества Руси. Лыбидь. Киев, 1990. 383 с.

166157. Оліховська М.В. Особливості аграрного бізнесу в Сполучених Штатах Європи: [економіка сільського господарства США. Структура і форми АПК: корпорації, компанії, фірми, особисті ферми]. . , . С. 145-148.

166158. Розд. 4. Структура операційного менеджменту : [менеджмент в готельному бізнесі]. . , . С. 82-96.

166159. Розд. 9. Стратегічний менеджмент в готельному бізнесі. . , . С. 163-198.

166160. Омельчак Г.В. Передумови побудови моделей конкурентоспроможності потенційних можливостей підприємств. . , . С. 148-152.

166161. Розд. 10. Маркетингова діяльність в готельній справі. . , . С. 199-223.

166162. Розд. 11. Фінансова діяльність готельної справи. . , . С. 224-244.

166163. Розд. 12. Безпека готельного бізнесу. . , . С. 245-271.

166164. Щелоков А. А. Свидетели истории. Мол.гвардия. М., 1987. 191 с.

166165. Розд. 13. Організація корпоративного менеджменту в сучасних готелях. . , . С. 272-301.

166166. Павлова В.А., Кузьменко О.В. Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі. . , . С. 152-156.

166167. Розд. 14. Використання інноваційного менеджменту : [в готельному бізнесі]. . , . С. 302-318.

166168. Грибалюк М.С., Пулина Т.В. Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности предприятий запорожского региона. . , . С. 141-143.

166169. Пивоваров М.Г. Удосконалення методики розрахунку конкурентоспроможності малих підприємств. . , . С. 156-162.

166170. Розд. 8. Організація проектного менеджменту в готельному бізнесі. . , . С. 153-162.

166171. Погорєлова Н.П. Проблеми отримання кредитів за програмою молодіжного кредитування. . , . С. 162-166.

166172. Розд. 15. Значення інвестиційного менеджменту в готельному бізнесі. . , . С. 319-352.

166173. Порохня В.М., Кравченко В.М., Грицуняк Г.А. Моделювання економічного зростання. . , . С. 166-171.

166174. Розд. 16. Товарно-матеріальні ресурси готельного бізнесу. . , . С. 353-376.

166175. Розд. 17. Менеджмент ресторанного господарства. . , . С. 377-447.

166176. Реутов В.Є. Методичні підходи щодо моделювання розвитку регіональних господарських систем. . , . С. 171-176.

166177. Гудзь П.В. Трансформація управління розвитком курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах. . , . С. 143-145.

166178. Семикіна М.В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України. . , . С. 180-185.

166179. Касіч-Пилипенко Т.Н. Региональные аспекты занятости. . , . С. 145-147.

166180. 1. Журналістика як вид творчої діяльності. . , . С. 15-28.

166181. Алферова З. В. Математическое обеспечение экономических расчетов с использованием теории графов. Статистика. Москва, 1974. 208 с.

166182. 2. Складові журналістської майстерності. . , . С. 29-40.

166183. Ткачова О.К. Методологічні аспекти оцінювання ефективності діяльності митних органів за допомогою економіко-математичних методів. . , . С. 185-189.

166184. 3. Феномен цікавого в журналістиці. . , . С. 41-52.

166185. Федорищева А.М., Ганзя В.П. Цінова політика та її вплив на формування ціни. . , . С. 189-193.

166186. 4. Об'єктивна реальність і шляхи її відображення в журналістиці. . , . С. 53-66.

166187. 5. Задум, тема, концепція, ідея твору. . , . С. 67-76.

166188. Федорова Ю.В. Дослідження складових синергетичного ефекту взаємодії учасників промислово-фінансової групи. . , . С. 194-198.

166189. 6. Факт і його природа у журналістиці. . , . С. 77-86.

166190. Коноваленко М.Ю., Гудзь П.В. Проблемы развития рекреационной экономики в промышленных регионах. . , . С. 147-149.

166191. 7. Методи збору інформації в журналістиці. . , . С. 87-100.

166192. Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації підприємств. . , . С. 198-205.

166193. Корольков В.В. Зростання індексу економіки знань в Україні. . , . С. 149-151.

166194. 8. Композиція, конфлікт, сюжет твору. . , . С. 101-108.

166195. 9. Процес написання журналістського твору. . , . С. 109-120.

166196. 10. Аргументація в журналістиці. . , . С. 121-133.

166197. 11. Полеміка в журналістиці. . , . С. 135-146.

166198. Чехова І.В. Економічна сутність формування ринку кредитних ресурсів. . , . С. 205-209.

166199. 12. Загальна характеристика жанрів. . , . С. 146-162.

166200. Соріна О.О. Застосування теорії нечітких множин. . , . С. 151-152.

166201. 13. Інформаційні методи відтворення. . , . С. 163-188.

166202. Carter D. Fatherless sons. Foreign languages publishing house. Moscow, 1957. 606 p.

166203. Шаров О.І., Шаповал В.М. Негативні наслідки діяльності підприємств вугільної промисловості України: [забруднення навколишнього середовища підприємствами вугільної промисловості]. . , . С. 210-218.

166204. Стародуб В.А., Тесленок И.М. Анализ состояния и перспективы страхового рынка Украины в условиях вступления в ВТО. . , . С. 152-154.

166205. Castro F. Une victore militare a la purrhus et une profonde defaite morale. Editora politica. Habana, 1983. 20 s.

166206. Castro F. La crisis economica y social del mundo sus repercusiones en los paises subdesarrollados, sus perspectivas sombrias y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir. Oficina de publicaciones. Habana, 1983. 238 c.

166207. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

166208. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

166209. За рулем. За рулем. М., 2010. 254 с.

166210. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 144 с.

166211. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2010. 72 с.

166212. Медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования. Х., 2009. 92 с.

166213. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 106 с.

166214. Надзвичайна ситуація. Агентство "Чорнобильінтерінформ". К., 2010. 64 с.

166215. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2009. 162 с.

166216. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

166217. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

166218. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 72 с.

166219. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 105 с.

166220. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2010. 119 с.

166221. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2010. 87 с.

166222. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2010. 80 с.

166223. Лунев В. В., Пирожкова В. П., Грищенко С. Г. Неметаллические включения в сталях, чугунах и ферросплавах. Днепровский металлург. Запорожье, 2006. 384 с.

166224. Castro F. Una victoria militar pirrica y una profunda derrota moral. Editora politica. Habana, 1983. 27 s.

166225. 14. Аналітичні методи в журналістиці. . , . С. 189-213.

166226. Талонец Н.А., Сорина О.О., Фоминых Т.О. Запорожские мосты: проблемы и перспективы строительства. . , . С. 154-156.

166227. 15. Художньо-публіцистичне відображення. . , . С. 225-262.

166228. Castro F. A pyrrhic military victory and a profound moral defeat. Editora politica. Habana, 1983. 19 s.

166229. Прушківський В.Г. Методологічні основи формування механізму управління соціально-економічним розвитком промисловості регіону. . , . С. 157-158.

166230. Розділ 1. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Його структура та місце у світовій злочинності. . , . С. 7-164.

166231. Castro F. Seleccion tematica. Editoraolitica. Habana, 1983. 378 s.

166232. Castro F. Seleccion tematica. Editoraolitica. Habana, 1983. 812 s.

166233. Розділ 3. Заходи запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі. . , . С. 220-251.

166234. Гладких В. А., Гасик М. І., Овчарук А. М., Пройдак Ю. С. Проектування і обладнання електросталеплавильних і феросплавних цехів. Системні технології. Дніпропетровськ, 2004. 692 с.

166235. Cazaud R. La Fatique des Metaux. Dunod. Paris, 1959. 574 p.

166236. Курітник І. П., Карпінський М. Безпровідна трансляція інформації. Тайп. Тернопіль, 2010. 376 с.

166237. Розділ 2. Детермінанти, які призводять до становлення феномену шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. . , . С. 220-251.

166238. Васильцов І. В. Атаки спеціального виду на криптопристрої та методи боротьби з ними. Видавничий центр КОГПІ. Кременець, 2009. 264 с.

166239. Розділ 2. Правоохоронна діяльність : питання теоретичного осмислення та юридичного визначення. . , . С. 58-117.

166240. Розділ 3. Механізм правоохоронної діяльності. . , . С. 118-173.

166241. Розділ 1. Авторські текстові оригінали. Загальні вимоги до них, правила підготовки та оформлення. . , . С. 11-205.

166242. Розділ 2. Ілюстрації. Особливості підготовки і правила оформлення. . , . С. 206.

166243. 1. Теоретичні засади соціології : [місце соціології в системі суспільних наук. Історія розвитку соціології]. . , . С. 9-36.

166244. Грошев В. П. Занимательная экономика. Просвещение. М., 1989. 176 с.

166245. 2. Соціологічні методи збору інформації : [опитування та його види, спостереження, експеримент]. . , . С. 37-80.

166246. 3. Конкретне соціологічне дослідження. . , . С. 81-106.

166247. Щербакова Т.А. Перспективи покращенням інвестиційного клімату в економіці України. . , . С. 158-161.

166248. 4. Значення соціології у журналістській діяльності : [вплив соціологічних методів збору інформації на журналістську методику]. . , . С. 107-152.

166249. Исторические предпосылки возникновения журналистики. . , . С. 16-34.

166250. Идейно-теоретические концепции свободы печати : [история идейных подходов на свободу печати]. . , . С. 34-51.

166251. Виды и типы систем журналистики. . , . С. 52-88.

166252. Палій В.В. Мале і середнє підприємництво як чинник економічного зростання в Україні. . , . С. 161-162.

166253. Беляева Л. Прогулки по любимому городу. ТОВ "ВПО "Запоріжжя". Запорожье, 2010. 88 с.

166254. Журналистика как целостная социальная система. . , . С. 89-102.

166255. Модели систем журналистики. . , . С. 103-142.

166256. Федорченко О.К. Петрспектива розвитку економіки України до вступу в ЄС. . , . С. 162-164.

166257. Чумак О.В. Інноваційна діяльність як складова розвитку банківської системи України. . , . С. 164-166.

166258. Система массовой коммуникации. . , . С. 143-210.

166259. Домбровська С.І. Політика державних приоритетів в Україні в сучасних умовах. . , . С. 166-168.

166260. Системоформирующие факторы и функции журналистики. . , . С. 211-242.

166261. Лук'яненко Н.Е. Можливі наслідки вступу України до СОТ для галузей економіки. . , . С. 168-170.

166262. Типология журналистики. . , . С. 243-278.

166263. Шаповалова І. Сучасні демографічні проблеми в Україні і світі. . , . С. 170-172.

166265. Скрипникова В.Г. Проблеми та перспективи розвитку ринку освіти в умовах сучасної економіки. . , . С. 173-174.

166266. Сварка пластмасс. Стройиздат. М., 1987. 128 с.

166270. Письменна Д. Національні заощадження та інвестиції в Україні. . , . С. 175-176.

166271. Вчені Росії про Закарпаття. Ужгородська міська друкарня. Ужгород, 2009. 520 с.

166272. Шестопал А. Н., Васильев Ю. С., Тарасенко О. В., Тарногродский В. П. Справочник по сварке и склеиванию пластмасс. Техніка. К., 1990. 199 с.

166273. Справочник по сварке, пайке, склейке и резке металлов и пластмасс. Металлургия. М., 1980. 463 с.

166274. Тростянская Е. Б., Комаров Г. В., Шишкин В. А. Сварка пластмасс. Машиностроение. М., 1967. 252 с.

166275. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

166276. Храмцова О.С. Монетарна політика національного банку України. . , . С. 176-178.

166277. Нирцова І. Економічний аспект вступу України в НАТО. . , . С. 178-180.

166278. Шуваєва І.С. Проблеми фіскальної політики в сучасній Україні. . , . С. 180-182.

166279. Азаров І. І. Енергозбереженя в народному господарстві України. . , . С. 183-184.

166280. Антоненко Т.А. Вплив зовнішнього середовища на результат діяльності підприємства. . , . С. 184-186.

166281. Чжу Таотао Взаимовыгодное сотрудничество - к визиту председателя КНР Ху Цзиньтао в Центральную Азию: [международные отношения КНР с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном.]. . , . С. 10-11.

166282. Бобровникова Р.Г. Формування плану збуту продукції, послуг. . , . С. 186-187.

166283. Борисенко О.Є. Методичне забезпечення оцінки ресурсної складової потенціалу промислового підприємства. . , . С. 188-189.

166284. Ю Шаньшань Копенгаген: начало или конец "сказки"?: [международное сотрудничество в области экологии. Конференция ООН по вопросам изменения климата. Копенгаген. Декабрь 2009 года. Соглашение по изменению климата]. . , . С. 12-15.

166285. Варинская Л.А. Анализ перспектив развития теплоэнергетики в условиях Украины. . , . С. 190-191.

166286. Григор'єв С.М., Лавроненко В.О. Підвищення економічної ефективності конверторного виробництва сталі. . , . С. 192-193.

166287. Вэнь Цзябао Содействие борьбе с изменением климата: [охрана окружающей среды в КНР. Выступление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на конференции ООН по изменению климата в Копенгагене. Декабрь 2009 года. ]. . , . С. 16-17.

166288. Chahly A. T. Descriptive Geometry. The Higher school publishing house. Moscow, 1963. 306 p.

166289. Жупина Л.В. Аналіз системи державного регулювання інноваційної діяльності України. . , . С. 193-195.

166290. Ван Фан Экологически чистый Жичжао: [энергетика КНР. Использование экологически чистых источников энергии. Солнечная энергия]. . , . С. 18-20.

166291. Леженко Е.О. Проблеми інвестиційного кредитування в Україні: умови, проблеми, ризики. . , . С 195-196.

166292. Фу Минсинь Приверженность курсу углубления сотрудничества: [международное сотрудничество Туркменистана и КНР. Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество]. . , . С. 30-31.

166293. Моргун И.Н. Диагностика научно-технической деятельности предприятия. . , . С. 196-197.

166294. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної та самостійної роботи "Конструкція та розрахунок механічних муфт" з дисципліни "Деталі машин та основи конструювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

166295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

166296. Ю Шаньшань Направление развития экономики Китая в 2010 г.: [макроэкономическая политика КНР: активизация денежной политики, реструктуризация, рост экспорта, экономическая реформа]. . , . С. 32-34.

166297. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

166298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Психодіагностика" для студентів спеціальності 6.030102 "Психологія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

166299. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Плани семінарських занять з дисципліни "Патопсихологія" для студентів спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

166300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Плани практичних та семінарських занять з дисципліни "Психодіагностика" для студентів спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

166301. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2010. 32 с.

166302. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки "Words that go together" до практичних занять з дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для студентів спеціальностей: 8.050401 та 8.050109. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

166303. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

166304. Чэнь Бяо, Се Чжихуа "Баоган" - стальной гигант: [шанхайская металлургическая корпорация "Баоган"]. . , . С. 36-39.

166305. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 62 с.

166306. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2010. 22с.

166307. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 76 с.

166309. Charette N. Robert Applications strategies for risk analysis. Intertext pulications Mc Graw-Hill book Company. New, 1990. 570 p.

166310. [Розд.] 2. Огляд програмних продуктів для підприємств малого бізнесу в Україні. . , . С. 17-30.

166311. Онуфрієнко Н.Л. Інноваційна активність промислових підприємств Запорізької області. . , . С.198-199.

166313. Остапенко В.В. Проблемы создания "Инновационного портрета Запорожья". . , . С. 200.

166316. Сердюк Є.М. Математичне моделювання енергетичних систем. . , . С.201-202.

166317. Тіховська Т. М. Моделювання процесу оптимізації виробничої програми підприємства силової електроніки. . , . С. 202-204.

166318. [Розд.] 3. Система автоматизації бухгалтерського обліку " ІС : підприємство " версія 7.7 конфігурація " Бухгалтерський облік для України ". . , . С. 31-89.

166319. Шитікова Л.В. Діагностика соціально-трудових відносин. . , . С. 204-205.

166320. [Розд.] 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємствами малого бізнесу. . , . С. 8-16.

166321. Авдєєв А.І. Сучасні методи діагностики ринку. . , . С. 205-206.

166322. Барахова М.В. Методика ціноутворення на електричну енергію генеруючих компаній. . , . С. 206-208.

166323. Chekanov A. A. Evgeny Oskarovich Paton. Naykova dumka. Kiev, 1981. 108 p.

166327. Дядя Я.С. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. . , . С. 208-210.

166328. Лісниковська І. С. М. О. Корф і розвиток освіти в наддніпрянській Україні (60 -80-і рр. ХІХ ст.). . , . С. 184-190.

166329. Chetverikov V. Data processing for control and management. Mir publishers. Moscow, 1977. 376 p.

166330. Світленко С. І. Д. І. Яворницький і українська національна ідентичність. . , . С. 5-19.

166331. Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця ХІХ - почат. ХХ ст.. . , . С. 20-29.

166332. Прокопенко Л. Л. Освітянська діяльність Д. І. Яворницького. . , . С. 60-69.

166333. Усбрій І. В. Українське бароко в контексті слов'янського національного відродження. . , . С. 223-236.

166334. Журавльова О.О. Еволюція методів оптимізації портфеля замовлень підприємства. . , . С. 210-211.

166335. Кучеров С.А. Развитие регионального арт-рынка. . , . С. 211-212.

166336. Чин Чжун-хен Картины "Соданг" и "Ссирым" из "Альбома жанровой живописи" Ким Хонг-до: [творчество корейского художника Ким Хонг-до]. . , . С. 52-55.

166337. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 43 с.

166338. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. ІМФім. Г.В. Курдюмова НАН України. К., 2009. С. 633-940

166339. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 88 с.

166340. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

166341. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

166342. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

166343. Герои Советского Союза. Их именами названы улицы Запорожья. Издательско-полиграфическое объединение "Запоріжжя". Запорожье, 2010. 144 с.

166344. Ковальова І. Ф. Місце Д. І. Яворницького у регіональній археології Наддніпрянщини. . , . С. 252-276.

166345. Сапко А. И. Механическое и подъемно-транспортное оборудование электрометаллургических цехов. Металлургия. М., 1986. 328 с.

166346. Фотиев М. М. Электропривод и электрооборудование металлургических и литейных цехов. Металлургия. М., 1983. 288 с.

166347. Акимова И. М., Осинкина Е. С., Лещенко Н. И. Партнерство бизнеса и государства в сфере образования : международный опыт и украинская практика. . , . С. 7-30.

166348. Фотиев М. М. Электропривод и электрооборудование металлургических цехов. Металлургия. М., 1990. 349 с.

166349. Місюк А.Р., Бардус І.Є. Соціально-трудові відносини та їх діагностика. . , . С. 213-214.

166350. Заболотный А. А., Касьянова Д. С. Сотрудничество бизнеса и образования : перспективы развития в Украине : [формы взаимодействия высшего образования и промышленности за рубежом]. . , . С. 36-42.

166351. Морозов І.О. Характеристика трудових ресурсов и динамика развития в Украине. . , . С. 214-216.

166352. Нестеренко Р.Н. Финансовое прогнозирование в MATLAB. . , . C. 216-218.

166353. Петрова Т. П. Ринок праці України : регулювання процесів підготовки та використання робочої сили. . , . С. 53-60.

166354. Николенко Ю.В. Анализ конъюнктуры гостиничного рынка Украины на основе применения статистических методов и показателей. . , . С. 218-220.

166355. Ренгач І., Левашов Д. Пошук оптимального варіанту з надання інформаційних послуг. . , . С. 220-221.

166356. Близнюк В. В. Освітні послуги як детермінанти конкурентоспроможності людського капіталу. . , . С. 60-69.

166357. Сидоренко К.С. Аналіз демографічного стану населення України. . , . С. 221-223.

166358. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 308 с.

166359. Грішнова О. А. Безперервна освіта в контексті завдань людського розвитку та економічного відродження України. . , . С. 69-77.

166360. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

166361. Брежнєва-Єрмоленко О. В. Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки : [нова економіка і інтелектуальний капітал]. . , . С. 4-12.

166362. Сологуб П.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства з впровадженням поновленої системи якості. . , . С. 223-225.

166363. Дмитриев В. Ю. Недостатки системы образования в Украине и пути их преодоления. . , . С. 78-81.

166365. Козюбра М. Права людини і верховенство права. . , . С. 24-35.

166366. Ільїч Л. М. Державне регулювання професійної підготовки кадрів. . , . С. 90-99.

166367. Деревянкин Т. И. О советско-германских экономических отношениях накануне Великой Отечественной войны (1939-1941 гг.). . , . С. 13-30.

166368. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2010. 232 с.

166369. Лісогор Л. С. Працевлаштування випускників на ринку праці : проблеми та перспективи. . , . С. 99-109.

166370. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2010. 64 с.

166371. Чечеватова О.Г., Бобровникова Р.Г., Тіховська Т.М. Перспективи використання детандер-генераторних установок в газорозподільних мережах України. . , . С. 225-226.

166372. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2010. 239 с.

166373. Огієнко О. І. Неперервна професійна освіта дорослих : скандинавський досвід. . , . С. 118-126.

166374. Будкін В. С. Проблеми та перспективи розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва. . , . С. 31-37.

166375. Гамов М.С. Регіональне співробітництво як важлива складова європейської інтеграції України. . , . С. 227-228.

166376. Логутова Т. Г., Остроушко А. В., Альошина В. О. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій. . , . С. 38-44.

166377. Єгоров А.О. Досвід використання фінансових інструментів для проведення регіональної економічної політики ЄС.. . , . С. 229-230.

166378. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність. . , . С. 36-43.

166379. Примостка Л. О., Зубок М. І. Навчальний процес : проблеми та перспективи : [проблеми реорганізації навчального процесу вузів відповідно до Європейських стандартів]. . , . С. 57-66.

166380. Кладова Г.Л. Лісабонський саміт щодо стратегії протистояння глобалізації та вирішення політичних суперечок всередині ЄС. . , . С. 231-232.

166381. Гурин В. А. Національний університет водного господарства та природокористування - в системі освіти і науки України. . , . С. 75-81.

166382. Шевчук С. В. Т. Шевченко - основоположник нової української літературної мови. . , . С. 45-49.

166383. Єрмошенко М. М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання. . , . С. 45-54.

166384. Желюк Т. Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки. . , . С. 55-61.

166385. Кондратюк О. І. Економічний потенціал країни, його сутність та тенденції розвитку. . , . С. 91-98.

166386. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України. . , . С. 120-128.

166387. Ал-Газу Али Ахмед Мохамед Международные маркетинговые стратегии промышленных предприятий Украины и стран Ближнего Востока. . , . С. 123-130.

166388. Бурковський П., Черненко С. Вплив маніпулятивних технологій у ЗМІ на перебіг політичного процесу у 2007 р.. . , . С. 42-81.

166389. Нечай О.О. Вплив євроінтеграційних процесів на формування сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в запорізькому регіоні. . , . С. 233-234.

166390. Поновлення конституційного процесу після позачергових парламентських виборів 2007 р. : основні сценарії : [аналіз розвитку конституційних реформ в Україні]. . , . С. 6-25.

166391. Павлюк Т.С. Україна у світовому економічному просторі. Шляхи адаптації до європейського середовища. . , . С. 235-236.

166392. Зорько В. Довіра громадян до органів влади та базових соціальних інституцій в Україні на тлі політичних процесів у Європі. . , . С. 82-94.

166393. Тихомиров Э. Л., Васильев В. В., Коровин Б. Г., Яковлев В. А. Микропроцессорное управление электроприводами станков с ЧПУ. Машиностроение. М., 1990. 319 с.

166394. Ситников М.М. Проблеми управління потенціалом соціалізації економіки регіону. . , . С. 237-238.

166395. Жукова Н.М. До питання відтворення антропонімів у тексті перекладу. . , . С. 239.

166396. Мережинська Г. Ю. Гоголівські мотиви і стратегії традиціоналізації в російській літературі 1930 - 2000 років. . , . С. 73-83.

166397. Ізарова І. Архітектура - сфера захисту авторського права. . , . С. 129-134.

166398. Чумакова Н.В. Міжкультурна компетентність перекладача як лінгвістична проблема. . , . С. 239-240.

166399. Кущ Е.О. Етнокультурна специфіка англомовних топонімів. . , . С.240-241.

166400. Білогуб Л. П. Проблема перекладу та особливості перекладу терміносистем. . , . С. 241.

166401. Костенко Г.М. Переклад та проблема втрати значення. . , . С. 242.

166402. Кулабнєва О.А. Переклад та його труднощі при перекладі назв установ та форм у місті Запоріжжя. . , . С. 243.

166403. Кузнєцова І.В. До проблеми перекладу англійської безеквівалентної лексики. . , . С. 243-244.

166404. Моисеенко Е. А., Чернышев М. А., Анопченко Т. Ю., Болошин Г. А., Григан А. М. Коммуникации в бизнесе. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 315 с.

166405. Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин. . , . С. 135-141.

166406. Можаровська Н. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорона та захисту в Україні. . , . С. 143-149.

166407. Волошук В.І. Німецька безеквівалентна лексика. . , . С. 244-245.

166408. Планинда С. Династія Симиренків. . , . С. 410-422.

166409. Правила охорони праці в металургійній промисловості. Індустрія. Х., 2009. 128 с.

166410. Устав Организации Объединенных Наций. . , . С. 19-68.

166411. Вічевич А. М., Максимець О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. ВД "Професіонал". К., 2009. 216 с.

166412. Устав Всемирной Туристской организации (ВТО). . , . С. 69-81.

166413. Правда Н.А. Способи перекладу безеквівалентної термінології (на прикладі економічних текстів). . , . С. 245-246.

166414. Дмитракова Н.Ю. До проблеми перекладу термінів у сфері інформаційних технологій (на французько-українському матеріалі). . , . С. 246-247.

166415. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. Наука. М., 1987. 509 с.

166416. Устав Международной организации труда. . , . С. 82-103.

166417. Низовий М. А. Вступ до книгознавства. Кондор. К., 2009. 144 с.

166418. Підгорна Г.Б. Національно-маркована лексика художнього тексту. . , . С.247.

166419. Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. . , . С. 104-117.

166420. Лопатников Л. И. Популярный экономико-математический словарь. Знание. Москва, 1990. 256 с.

166421. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності. Академвидав. К., 2009. 248 с.

166422. Синягин Н. Н., Афанасьев Н. А., Новиков С. А. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. Энергия. М., 1978. 408 с.

166423. [документы, регулирующие международную туристическую деятельность (уставы, декларации, этический кодекс, хартия туризма)]. . , . С. 69-303.

166424. Международная гостиничная конвенция касательно заключений контрактов владельцами гостиниц и турагентами. . , . С. 378-391.

166425. Международные гостиничные правила. Одобрены Советом международной гостиничной ассоциации 2 ноября 1984 г. Катманду, Непал. . , . С. 398-401.

166426. Приложения. Международные стандарты туристско-экскурсионных услуг и обслуживания. . , . С. 435-484.

166427. Меженный О. А. Turbo Paskal. Вильямс. М., 2006. 240 с.

166428. Электрические нагрузки промышленных предприятий. Энергия. Л, 1971. 264 с.

166429. Корхин А. С., Минакова Е. П. Компьютерная статистика. НГУ. Д., 2008. 150 с.

166430. Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. Наука. М., 1985. 472 с.

166431. Протоєрейський О. С., Запорожець О. І. Охорона праці в галузі. Книжкове видавництво НАУ. Київ, 2005. 268 с.

166432. Сафонов Ю. М. Электроприводы промышленных роботов. Энергоатомиздат. М., 1990. 176 с.

166433. Трифонов В. В. Ремонт легкового автомобиля. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 573 с.

166434. Музыченко П. П., Крумаленко М. В. История государства и права Украины в вопросах и ответах. Одиссей. Х., 2007. 368 с.

166435. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Прогресс. М., 1991. 736 с.

166436. Борисов Б. П., Вагин Г. Я., Лоскутов А.Б., Шидловский А. К. Повышение эффективности использования электроэнергии в системах электротехнологии. Наукова думка. К., 1990. 237 с.

166437. Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 350 с.

166438. Закладний О. М., Прокопенко В. В., Закладний О. О. Електропривод. Освіта України. К., 2009. 351 с.

166439. Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Митна справа. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 320 с.

166440. Борисенко О. А. Дискретна математика. Університетська книга. Суми, 2008. 255 с.

166441. Васютинська Ю. О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування. . , . С. 138-142.

166442. [документы, регулирующие деятельность гостиниц на международном уровне, взаимодействие турагенств и гостиниц]. . , . С. 378-434.

166443. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Індустрія. Х., 2008. 116 с.

166444. Международная конвенция 1973 г. по упрощению и гармонизации (согласованию) таможенных процедур (конвенция в Киото) : [положение о въезде, положение об отъезде, транзитные пассажиры]. . , . С. 304-321.

166445. Правила безопасности в трубном производстве. Индустрия. Х., 2008. 48 с.

166446. Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14. 06. 85 между правительствами государств экономического союза Бенилюкс, ФРГ ... [см. аннотацию]. . , . С. 322-359.

166447. Правила технічної експлуатації залізниць України. Індустрія. Х., 2007. 120 с.

166448. Ганущак-Єфіменко Л. М. Конкурентні переваги кластерооб'єднаних підприємств на ринку. . , . С. 143-147.

166449. Частина перша. Гл. 1. Основи циклічного розвитку. . , . С. 15-45.

166450. Частина перша. Гл. 2. Цикли індустріального розвитку. . , . С. 46-70.

166451. Черномаз П. О. Міжнародний маркетинг. Академвидав. К., 2010. 272 с.

166452. Частина перша. Гл. 3. Структурні кризи. . , . С. 71-91.

166453. Частина перша. Гл. 4. Субординація економічних і соціальних циклів. . , . С. 92-116.

166454. Частина друга. Гл. 6. Цикли міжсистемних трансформацій. . , . С. 153-180.

166455. Частина друга. Гл. 7. Цивілізаційні цикли. . , . С. 181-221.

166456. Частина друга. Гл. 9. Начало меттаекономіки. . , . С. 280.

166457. Частина друга. Гл. 8. Цикли глобалізації. . , . С. 222-279.

166458. Автономова М. П., Степанова А. П. Начертательная геометрия. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 283 с.

166459. Гриценко Л. Л., Боярко І. М., Роєнко В. В. Контролінг грошових потоків підприємств. . , . С. 148-154.

166460. Марченко В. М. Методичний підхід до оцінки стійкості корпорації до зовнішніх флуктуацій. . , . С. 155-162.

166461. [§] Становлення і розвиток структури філософії. . , . С. 35-63.

166462. Пиріг Д. З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах. . , . С. 163-170.

166463. Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України. Індустрія. Х., 2010. 116 с.

166464. [§] Особливості розвитку та основні моделі класичної філософії : [філософія епохи відродження, нового часу, просвітництва]. . , . С. 64-108.

166465. [§] Сучасна філософія : синтез культурних традицій. . , . С. 109-170.

166466. Сайкевич М. І., Сайкевич О. Д. Асоціації експортерів. . , . С. 171-178.

166467. [§] Формування і розвиток вітчизняної філософської думки в контексті світової філософії. . , . С. 171-212.

166468. Вахович І. М., Камінська І. М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України. . , . С. 187-196.

166469. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку. Алерта. К., 2007. 275 с.

166470. [§] Базові категорії онтології : структура організації та діалектика буття. . , . С. 213-234.

166471. [§] Діалектика як вчення про загальний взаємозв'язок та розвиток. . , . С. 235-262.

166472. [§] Сутність та структура пізнавального процесу. . , . С. 263-283.

166473. Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии ПБГЧМ-86. Индустрия. Х., 2008. 152 с.

166474. [§] Методологія наукового пошуку : рівні, етапи, засоби : [методологія. Пізнавальна діяльність. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання. Наукове знання]. . , . С. 284-307.

166475. [§] Загальні сфери життєдіяльності суспільства. Динамізм і цілісність сучасного світу. . , . С. 308-328.

166476. [§] Особистість та її перспективи у вимірах філософського аналізу. . , . С. 329-351.

166477. Герасимчук З. В., Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку : [наведено дані про складові інноваційної інфраструктури України, Росії, Білорусі]. . , . С. 197-207.

166478. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп'ютерна графіка. Каравела. К., 2010. 360 с.

166479. Будзяк О. С. Сучасне використання земель історико-культурного призначення як чинник екологобезпечного землекористування. . , . С. 208-212.

166480. Семеног О. М. Культура наукової української мови. Академія. К., 2010. 216 с

166481. Герасимчук Н. А. Економічна ефективність природоохоронних заходів сільськогосподарських підпрємств: сучасний стан і перспективи розвитку : [екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва]. . , . С. 213-219.

166482. Рогатных Е. Б. Элементарная статистика. Экзамен. М., 2006. 158 с.

166483. Шестопалова Л.Ф., Каленская Г.Ю. Психологические особенности больных с различными формами невротических расстройств. . , . С. 3-8.

166484. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. МАУП. К., 2001. 384 с.

166485. Ковтанюк Ю. С. Антикризисный самоучитель. Интернет. МК-Пресс: КОРОНА-ВЕК. К.; СПб, 2010. 368 с.

166486. Правила пожарной безопасности в Украине. Пожинформтехника. К., 2009. 208 с.

166487. Пустовая О. А. Электрические измерения. Феникс. Ростов н/Д, 2010. 247 с.

166488. Шипелик Т.В. Особенности становления личностной зрелости подростков. . , . С. 13-17.

166489. Іващенко В. В., Невлюдов І. Ш., Краснобрижа Г. А., Денисов С. В., Новоселов С. П. Основи банківської справи. Кондор. К., 2008. 150 с.

166490. Кримінальний кодекс України. Правова єдність. К., 2010. 152 с.

166491. Кримінально-процесуальний кодекс України. Правова єдність. К., 2010. 182 с.

166492. Павловская Т. А., Щупак Ю. А. С/С++. Структурное и объектно-ориентированное программирование. Питер. СПб., 2010. 352 с.

166493. Живко З. Б., Франчук В. І., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність. Алерта. К., 2008. 444 с.

166494. Мидько А.А. Когнитивно-диспозиционные предикторы суицидальности и сфера самосознания : [ощущение безнадежности и суицидальное поведение. "Я"-концепция и суицидальные наклонности]. . , . С. 22-28.

166495. Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами. Энергоиздат. М., 1982. 416 с.

166496. Терехов В. М. Элементы автоматизированного электропривода. Энергоатомиздат. М., 1987. 224 с.

166497. Гончаров В.Е. Модель построения терапевтических отношений с пациентами, страдающими шизофренией. . , . С. 34-37.

166498. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві. Університетська книга. Суми, 2008. 319 с.

166499. Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування. Академвидав. К., 2008. 240 с.

166500. Мышкис А. Д. Элементы теории математических моделей.. . , 2007. 192 с.

166501. Самофалов К. Г., Викторов О. В., Кузняк А. К. Микропроцессоры. Техніка. К., 1986. 271 с.

166502. Шипачев В. С. Высшая математика. Высш. школа. М., 1998. 479 с.

166503. Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. Высш. школа. М., 1994. 112 с.

166504. Бородин Б. А., Ломакин В. М., Мокряков В. В. Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы. Радио и связь. М., 1985. 560 с.

166505. Баюков А. В., Гитцевич А. Б., Зайцев А. А. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Энергоатомиздат. М., 1984. 774 с.

166506. Бережний В. М., Кушнір В. С., Сухомлин Л. Є. Історія економічних вчень. Макроекономіка. Еспада. Харків, 2007. 320 с.

166507. Головіна С. В. Формування нового соціального мислення як передумови підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів. . , . С. 220-226.

166508. Точиліна І. В. Вплив пільгового оподаткування інноваційної діяльності на доходи бюджету. . , . С. 227-236.

166509. Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України. Індустрія. Х., 2008. 16 с.

166510. Музыченко П. П., Долматова Н. И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. Одиссей. Х., 2007. 288 с.

166511. Made in Ukraine - металлорежущий инструмент из Украины : [фирма ЧПКП "Механик" - один из лидеров в Украине и РФ по производству металлорежущего инструмента и инструмента для обработки дерева и ПХВ. ]. . , . С. 8-10.

166512. Бобровський О. В. Імітаційна модель визначення оптимальної чисельності обслуговуючого персоналу сервісної компанії. . , . С. 237-242.

166513. Грозных А. Ю. Эксплуатация отечественного автомобиля. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 192 с.

166514. Захаров С.Е., Розанов В.А. Динамика самоубийств и суицидальных попыток в Одессе в 2001-2008 гг. - первые признаки влияния мирового кризиса?. . , . С. 38-47.

166515. Жабенко Н.Ю. Психиатрические аспекты ВИЧ-инфекции / СПИД. . , . С. 55-58.

166516. Мартовой П. Газотермическое напыление - любыми материалами, на любую основу : [защитные покрытия, способы их нанесения : современное состояние, перспективные направления]. . , . С. 12-16.

166517. Борисюк І. О. Економіко-математична модель формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності. . , . С. 243-248.

166518. Каденко О.А., Антонова З.О. Ранні сексуальні зв'язки у підлітків, причини і наслідки. . , . С. 80-83.

166519. Кузьмич О. І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку. . , . С. 249-258.

166520. Эль-Дакдуки И.М. Факторы, влияющие на развитие хронического алкоголизма. . , . С. 88-91.

166521. Возможности и преимущества волоконных лазеров : [описание комплекса лазерной резки на основе волоконных генераторов лазерного луча]. . , . С. 18-19.

166522. Семенов И.Н. Формирование интеллектуально-рефлексивной конкурентоспособности одаренных учащихся как компонента их человеческого капитала. . , . С. 1-6.

166523. Розділ 18. 6. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку : [внесок освіти в економічне зростання]. . , . С. 513-517.

166525. Розд. V. Гл. 12. Організація праці : [організація робочих місць ; трудовий процес ; умови праці]. . , . С. 334-358.

166527. Розд. V. Гл. 13. Нормування праці : [об'єкти нормування праці ; режими праці і відпочинку ; робочий час ; системи нормативів і норм праці]. . , . С. 359-374.

166528. Кубонива М., Табата М., Табата С., Хасэбэ Ю. Математичекая экономика на персональном компьютере. Финансы и статистика. М., 1991. 303 с.

166529. Розд. V. Гл. 14. Ефективність праці : [продуктивність і рентабельність праці]. . , . С. 375-396.

166530. Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics. НАН України. К., 2009. C. 105-203

166531. Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics. НАН України. К., 2009. С. 205-315

166533. Розд. V. Гл. 15. Оплата праці : [форми і системи заробітної плати ; тарифна та безтарифна модель оплати праці]. . , . С. 398-428.

166534. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

166535. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2009. С. 287-428

166536. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2009. С. 579-733

166537. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2009. 152 с.

166538. Розд. 3. Основні напрямки вдосконалення регіональних ринків праці. . , . С. 111-158.

166539. Полуянов В. П., Савенко А. Ю. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні. . , . С. 259-267.

166540. Математические методы и интенсификация производства. Штиинца. Кишинев, 1987. 82 с.

166541. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2009. 104 с.

166542. Реєстрація, зберігання і обробка даних. Інст. проблем реєстраціі інформації НАН України. К., 2009. 86 с.

166543. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2009. 80 с.

166544. Теоретическая и экспериментальная химия. НАН України. Киев, 2009. С. 199-264

166545. Теоретическая и экспериментальная химия. НАН України. Киев, 2009. С. 265-330

166546. Розд. 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства : [на прикладі виробничо-поліграфічного комплексу (ВПК). Виробнича структура формування цін]. . , . С. 4-8.

166547. Бастун Н.А., Лукомська С.О. Специфіка раннього втручання для дітей з різними функціональними обмеженнями : [особливості раннього втручання для дітей з відхиленнями у розвитку (ДЦП, аутизм, вади слуху, зору)]. . , . С. 11-25.

166548. Сидоров Ю. І., Козик В. В. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій. . , . С. 268-274.

166549. Заика Е.В. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты исследований. . , . С. 27-32.

166550. Константинов А. Дизель-генераторы ХХІ века : [оценка технического уровня современных дизель-генераторов]. . , . С. 20-21.

166551. Алиев Р. М. Роль инвестиционно-строительного комплекса в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики. . , . С. 275-280.

166552. Никоноров А. JABRO-SOLID2 - новая серия твердосплавных фрез фирмы SECO TOOLS AB. . , . C. 24-25.

166553. Крикливенко О.І. Розвиток творчих здібностей молодших школяріва. Програма факультативу з математики, орієнтовні плани занять (1-3 класи). . , . С. 32-40.

166554. Стемківська Я.Є. Розвиток творчої особистості. Спеціалізований курс для учнів 5-11 класів. . , . С. 40-53.

166555. Ситиников А. Изготовление микроинструментов : [в частности, микрофрез]. . , . С. 26-27.

166556. Саблиев Д. М. Диагностика неисправностей автомобиля. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 253 с.

166557. Губенко А.В. Преодаление интеллектуальной ригидности методами процессуализации мышления при подготовке школьников к творческой деятельности. . , . С. 53-67.

166558. Гайворонская С. А., Шилова И. В. Применение программных продуктов инвестиционного проектирования и маркетинга в высшей школе. . , . С. 281-288.

166559. Матіїв Д. І. Основи електротехніки і електроніки. Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2008. 133 с.

166560. Леонидов М. Термическя резка проката. Классификация и области применения. . , . С. 28-29.

166561. Пєтухова І.О. Внесок українських педагогів в розвиток методу тестів в 20-30 рр. ХХ ст.. . , . С. 67-75.

166562. Ломсадзе Д. Г. Актуальные проблемы теории и практики бизнеса в России. . , . С. 289-296.

166564. Півняк Г. Г., Проценко С. М., Стаднік М. І., Ткачов В. В. Децентралізоване керування. Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2007. 107 с.

166565. Розд. 2. Планування діяльності підрозділів поліграфічного підприємства. . , . С. 9-19.

166568. Розд. 3. Контроль, оцінка та стимулювання діяльності : [поліграфічні підприємства]. . , . С. 20-30.

166569. Розд. 4. Методичні основи аналізу й оптимізації операційної системи підприємства. . , . С. 31-36.

166570. Барданова Е.В. Некоторые аспекты исторического развития и актуальные проблемы современной виктимологии. . , . С. 75-80.

166571. Пивняк Г. Г., Стадник Н. И., Ткачев В. В. Автоматизация однородных объектов управления. Национальный горный университет. Днепропетровск, 2007. 160 с.

166572. Черняк Я.П. Дуговая полуавтоматическая и автоматическая наплавка : [наплавка - один из наиболее эффективных и экономически выгодных способов восстановления изношенных деталей]. . , . С. 30-31.

166573. Розділ 2. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : [організація бухгалтерського обліку...див. анотацію]. . , . С. 33-60.

166574. Розділ 4. Обіг грошових коштів та розрахунків. . , . С. 80-98.

166577. Розділ 11. Особливості обліку у суб'єктів малого підприємництва різних видів економічної діяльності. . , . С. 152-160.

166578. Тулуб С. Б., Разумний Ю. Т., Рухлов А. В. Проблеми сучасної енергетики. НГУ. Днепропетровськ, 2007. 144 с.

166582. Розділ 12. Звітність суб'єктів малого бізнесу. . , . С. 161-180.

166583. Жулин Д. Порошковая быстрорежущая сталь. . , . С. 34-35.

166588. Розділ 5. Облік оплати праці. . , . С. 98-110.

166590. Колпаков А.С., Кардонина Н.И. Плазменное напыление композиционных высокоазотистых порошков на основе железа. . , . С. 36-37.

166591. Розділ 1. Стандартизація первинного обліку. . , . С. 11-41.

166592. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 2-10.

166593. Рихлівський І.П. Інновації в дисертаційних роботах : [визначення коефіцієнтів інноваційності дисертаційних робіт за 2001-2009 рр.]. . , . С. 12-13.

166594. Розділ 2. Стандартизація аналітичного та синтетичного обліку. . , . С. 42-71.

166595. Розділ 3. Стандартизація об'єктів бухгалтерського обліку. . , . C. 72-125.

166596. Розділ 4. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика : [правові засади здійснення аудиторської діяльності ; стандарти аудиту]. . , . С. 126-225.

166597. Розд. 1. Функції менеджера в організації. Особливості праці менеджера. . , . С. 8-27.

166598. Розд. 4. Підготовка менеджерів. . , . С. 47-60.

166599. Ермак Ч., Мазур К., Руцкий М. Бесконтактные измерения геометрических параметров профиля пневматическим датчиком. . , . С. 38-39.

166600. Розділ I. Охорона об'єктів інтелектуальної власності : [охорона інтелектуальної власності в Україні, США]. . , . С. 10-83.

166601. Розділ II. Охорона об'єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі. . , . С. 84-149.

166602. Розділ III. Міжнародна охорона інтелектуальної власності. . , . С. 150-224.

166603. 5. 4. Загальний огляд країн Африки : [географічний, історичний, політичний огляд. Населення. Економіка]. . , . С. 185-191.

166604. Осипов Ю. М. Опыт философии хозяйства. МГУ. М., 1990. 382 с.

166605. 5. 5. Загальний огляд Австралії та країн Океанії : [географічний, історичний, політичний огляд. Населення. Економіка]. . , . С. 192-199.

166606. Леонидов М. Огонь, вода и металлопластиковые трубы : [полимерные трубы в тепло- и водоснабжении : специфика монтажа и эксплуатации, достоинства]. . , . С. 40-41.

166607. Розд. 3. Україна і глобальні інтеграційні процеси : [Україна - СОТ, ЄС, СНД]. . , . С. 81-106.

166608. Дорофєєва О. Удосконалення достуу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази даних поталу Державної науково-педагогічної біблітеки України ім. В.О.Сухомлинського). . , . С. 3-9.

166609. 1. 1. 4. Теорії міжнародної торгівлі. . , . С. 16-19.

166610. 1. 2. 10. Міжнародна економічна інтеграція. . , . С. 40-49.

166611. Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років в Україні. . , . С. 5-15.

166612. 1. 3. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили : [основні демографічні показники. Міграція населення. Міграція робочої сили]. . , . С. 51-55.

166613. Розд. 2. Світова валютна система. . , . С. 67-80.

166614. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Вища школа. К., 1994. 560 с.

166615. Розд. 5. 1. Загальний огляд країн Європи : [географічний, історичний, політичний огляд. Населення. Економіка]. . , . С. 159-166.

166616. Давыденко Л. Н., Войцеховский В. А., Галуза С. Г. Основы экономической теории. Выш.шк.. Минск, 1991. 206 с.

166617. 5. 2. Загальний огляд країн Америки : [географічний, історичний, політичний огляд. Населення. Економіка]. . , . С. 167-178.

166618. 5. 3. Загальний огляд країн Азії : [географічний, історичний, політичний огляд. Населення. Економіка]. . , . С. 179-184.

166619. Блинков В.В., Кондратюк В.И. Возможности лазерной резки, как финишной операции при изготовлении деталей различного класса. . , . С. 42-45.

166620. Розділ 9. Видатні юристи світу : [біографічні дані найвидатніших юристів]. . , . С. 190-210.

166621. [Розділ] Додатки : [коротка інформація про державних діячів і юристів України і світу]. . , . С. 211-394.

166622. Хрулев А. Балансировка... мифы и реальность : [вопросы балансировки коленчатого вала, балансировочный станок]. . , . С. 48-49.

166623. Лясковский В. Виды газотермических покрытий : [защитные, технологические, конструкционные]. . , . С. 50-51.

166624. Розділ 1. Засади побудови обліку в бюджетних установах : облік в управлінні фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ ; бухгалтерський баланс ; форми бух. обліку. . , . С. 7-38.

166625. Розділ 2. Облік доходів і видатків : [розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки ; облік доходів]. . , . С. 39-119.

166626. Казакова А. Все об энергосберегающих лампах : [сравнительная характеристика ламп накаливания и люминесцентных ламп. Конструкция, достоинства энергосберегающих ламп]. . , . С. 53-55.

166627. Бурлачков В. Особливості сучасних економомічних процесів і грошово-кредитна політика. . , . С. 16-21.

166628. Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи. . , . С. 22-29.

166629. Планирование и моделирование регионального развития экономических систем. АН УССР ин-т. кибернетики. К., 1988. 74 с.

166630. Розділ 5. Облік необоротних активів. . , . С. 284-337.

166631. Розділ 7. Облік виробничих витрат. . , . С. 405-438.

166632. 3. Битва за лучших : как привлечь к вам яркий талант : [привлечение лучших работников на предприятие]. . , . С. 98-153.

166633. 4. Как можно удержать талант : [отношение к своим подчиненным]. . , . С. 154-188.

166634. 6. Все о развитии, вознаграждении, общении : [коммуникации, оплата труда и др.]. . , . С. 222-255.

166635. 8. Готовьте ваш бизнес к будущим сражениям : [кадровые вопросы ; отношение к сотрудникам и др.]. . , . С. 274-302.

166636. Вельфе В. Економічна політика і сучасні кризи в Польщі. . , . С. 30-36.

166637. Гриценко А. Глобальна криза як форма сучасної фінансово-економічної динаміки. . , . С. 37-46.

166639. Національно-визвольні рухи в історії українського народу та їх роль у становленні і розвитку державності України. Інститут підготовки юридичних кадрів дя СБУ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. Х., 2009. 152 с.

166643. Маневич В. Економічна криза: світло в кінці тунелю?. . , . С. 47-55.

166644. Головнін М. Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки. . , . С. 56-64.

166645. Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики. . , . С. 65-75.

166646. Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження. . , . С. 76-87.

166647. Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів. . , . С. 88-95.

166648. Коляда М.Г. Дидактичні принципи організації навчального процесу підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою. . , . С. 49-54.

166649. Галус О.М. Розвиток адаптивних здібностей студентів у контексті неперервної освіти. . , . С. 54-63.

166650. Гонтаровська Н.Б. Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища. . , . С. 75-85.

166651. [Гл.] 10. Прогнозування в біржовій торгівлі : [поняття біржової торгівлі. Типи графіків, їх побудова. Типи застосовуваних осциляторів...див. анотацію]. . , . С. 159-198.

166652. Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді. . , . С. 85-95.

166653. Овчаров А.О. Чинники соціально-психологічного впливу на громадську думку в освітній галузі : [особливості об'єктів та суб'єктів застосування соціально-психологічних технологій. Психологічний супровід]. . , . С. 96-104.

166654. Пінчук І. С. Запорізька Січ - військово-політичний центр козацтва : [зародження, устрій та управління в козацькому війську]. . , . С. 33-49.

166655. Время Д. В. Роль П. Сагайдачного у національно-визвольній боротьбі українського народу в XVIII столітті. . , . С. 50-59.

166656. Бовть О.Б. Дослідження напрямів та форм віктимізації осіб студентського віку. . , . С. 105-110.

166657. Петруля М. М. Історична роль Б. Хмельницького у становленні української державності : сучасні погляди. . , . С. 60-64.

166658. Медведева М. Екосистемний підхід у міжнародному праві навколишнього середовища: проблеми розуміння та застосування. . , . С. 184-189.

166659. Семенюк М. В. Сучасні погляди на роль гетьмана Мазепи в українському державотворенні XVIII століття. . , . С. 65-72.

166660. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз). . , . С. 190-197.

166661. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні. . , .

166662. Глембоцький А. М. Вклад П. Орлика в поширення ідеї незалежності України в Європі у XVIII ст.. . , . С. 73-75.

166663. Євдокімов В. Г. Окремі аспекти історії дисидентського руху в Україні. . , . С. 131-135.

166664. Євич С. Ю. Дисидентський рух в Україні, його основні напрямки. . , . С. 136-143.

166665. Середа Л.І. Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестування. . , . С. 111-119.

166666. Про аудиторську діяльність : Закон України. . , . С. 117-130.

166667. Коммерческая разведка как она есть : [системный подход к разведке ; экономический шпионаж]. . , . С. 17-38.

166668. Техника переговоров проще таблицы умножения ! : [правила техники переговоров, тайна успехов переговоров]. . , . С. 129-135.

166669. Ивахненко Е. И. Разработка и внедрение коррозионно-износостойких сплавов для деталей горно-металлургического оборудования. ЗГТУ. Запорожье, 1994. 175 с.

166670. Нос Л.С. Дидактичні особливості підготовки вчителів початкової школи в Канаді. . , . С. 134-143.

166671. 1. 9. Розвиток міжнародної валютної системи та його вплив на валютну політику. . , . С. 64-77.

166672. 2. 6. Теоретичні засади вибору стратегії валютної політики. . , . С. 161-173.

166673. Розд. 3. Валютно-курсова політика. . , . С. 189-267.

166674. Розд. 4. Валютна політика і платіжний баланс країни. . , . С. 268-324.

166675. Червинский Р. А. Методы синтеза систем в целевых программах. Наука. Москва, 1987. 222 с.

166676. Розд. 5. Формування золотовалютних резервів як елемент валютної політики : [структура офіційних золотовалютних резервів]. . , . С. 325-364.

166677. Человеко-машинные методы исследования и оптимизации процессов промышленного производства. Ин-т кибернетики АН УССР. К., 1986. 68 с.

166678. Розд. 6. Політика валютних обмежень : [сутність, цілі, форми реалізації політики валютних обмежень]. . , . С. 365-404.

166679. Розд. 1. Організаційні засади валютної політики : [поняття, сутність. Валютне регулювання і контроль. Валютний ринок, валютна система]. . , . С. 13-77.

166680. Розд. 2. Центральний банк у механізмі реалізації валютної політики. . , . С. 78-188.

166681. Глава 5. Джерела фінансового права. . , . С. 105-145.

166682. Глава 6. Фінансово-правові норми. . , . С. 146-160.

166683. Глава 7. Фінансові правовідносини. . , . С. 161-183.

166684. Глава 9. Правові основи фінансового контролю. . , . С. 206-248.

166685. Глава 10. Органи фінансового контролю в Україні. . , . С. 249-302.

166686. Глава 1. Фінанси та фінансова система України. . , . С. 9-23.

166687. Карасев В. П. Исследование процесса осадочного раскисления железа и стали и возможности его интенсификации. ЛПИ. Ленинград, 1964. 16 с.

166688. Розд. 1. 3. Вимоги до ведення загального діловодства. . , . С. 31-76.

166689. Розд. 2. Організація роботи з секретними документами : [класифікація друкування документів ; кінофотороботи тощо]. . , .

166690. Гл. 1. Проблемы качества промышленных материалов. . , . С. 15-62.

166691. Гл. 5. Управление качеством материалов. . , . С. 132-210.

166692. Новое в технике автоматизированного єлектропривода. Вища шк.. К., 1990. 206 с.

166693. Микропроцессорное управление в системах энергообеспечения и электропривода. Изд-во Томск. ун-та. Томск, 1991. 224 с.

166694. Солодовников В. В. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Высш. школа. М., 1991. 254 с.

166695. Петров Г. Н. Электрические машины. Энергия. М., 1974. 239 с.

166696. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 298 с.

166697. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2010. 48 с.

166698. Банківська справа. Знання. Київ, 2010. 96 с.

166699. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов. Энергия. М., 1976. 544 с.

166700. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

166701. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2010. 100 с.

166702. Экономико-математический анализ и моделирование систем. Ин-т киберенетики АН УССР. К., 1987. 70 с.

166703. Попович Н. Г., Ковальчук А. В., Гаврилюк В. А. Электромеханические системы автоматизированного электропривода. КПИ. К., 1980. 114 с.

166704. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

166705. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

166706. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 80 с.

166707. Афанасьев В. В., Адоньев Н. М., Кибель В. М. Трансформаторы тока. Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. 415 с.

166708. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 56 с.

166709. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2010. 192 с.

166710. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2010. 80 с.

166711. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2009. 60 с.

166712. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2010. 88 с.

166713. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2009. 222 с.

166714. Надзвичайна ситуація. Агентство "Чорнобильінтерінформ". К., 2010. 64 с.

166715. Афанасьев В. В., Адоньев Н. М., Жалалис Л. В. Трансформаторы тока. Энергия. Ленингр. отд.. Ленинград, 1980. 344 с.

166716. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. ІМФім. Г.В. Курдюмова НАН України. К., 2009. С. 941-1245

166717. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 24 с.

166718. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

166719. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2010. С. 1-181

166720. Топчеев Ю. И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. Машиностроение. Москва, 1989. 752 с.

166721. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2010. 60 с.

166722. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2010. 80 с.

166723. Нетушил А. В., Балтрушевич А. В. Теория автоматического управления: Нелинейніе системі управления, при случайніх воздействиях. Высш. школа. М., 1983. 432 с.

166724. Герасимова Л. С., Дейнега И. А., Пшеничный Г. И., Чечелюк Я. З. Технология и механизация производства обмоток и изоляции словых трансформаторов. Энергия. М., 1979. 335 с.

166725. Энергетическая электроника. Энергоатомиздат. М., 1987. 463 с.

166726. Артамонова Н. Створення нових консолідованих електронних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (з досвіду медичної галузі). . , . С. 10-13.

166727. Тютюник В. Виробнича потужність підприємства. . , . С. 25-30.

166728. Занько Б. Як правильно переоцінити запаси: [оцінка і бухгалтерський облік запасів]. . , . С. 31-36.

166729. Серица И. Социальные путевки. . , . С. 61-66.

166730. Соломонов С. Нормирование труда водителей автотранспортных средств. . , . С. 67-70.

166731. Лукашев Ю. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. . , . С. 73-84.

166732. Гусев В. Совместная работа в Интернете. . , . С. 85-90.

166733. Ту Ю. Современная теория управления. Машиностроение. Москва, 1971. 472 с.

166734. Кльоба В.Л. Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку. . , . С. 12-16.

166735. Любич А.В. ОВГЗ и не только: [к итогам торгов ПФТС в марте]. . , . С. 18-29.

166736. Ту Ю. Цифровые и импульсные системы автоматического управления. Машиностроение. Москва, 1964. 702 с.

166737. Олешко А.А. Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати: [інвестиційна безпека як складова антикризових заходів]. . , . С. 30-36.

166738. Шамриков Б. М. Основы теории цифровых систем управления. Машиностроение. М., 1985. 296 с.

166739. Степанчук С.С., Кравцова І.В. Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні. . , . С. 8-11.

166740. Куликов А. Г. Политическая экономия. Политиздат. М., 1987. 351 с.

166741. Воробйова О.І. Регіональні особливості кредитної діяльності банків України. . , . С. 12-19.

166742. Перепаденко Т. И страхование требует подстраховки: [система агрострахования в Украине]. . , . С. 20-21.

166743. Семенов И.Н. Развитие профессионально-знаниевых компетенций как компонентов человеческого капитала учащихся в свете Болонского процесса : [модернизация в России высшего образования в контексте Болонского процесса]. . , . С. 1-4.

166744. Криклій В.А. Компаративний аналіз закордонних моделей функціонування пенсійних систем і недержавних пенсійних фондів. . , . С. 22-27.

166745. Поддубный В.И. Во глубине украинских "Надр" храните. . , . С. 28-32.

166746. Тюптя О.В. Етапи вирішення проблемної ситуації (на прикладі психологічного консультування) : [структурування процесу вирішення проблеми клієнта. Встановлення контакту з клієнтом. Процедура консультування]. . , . С. 4-11.

166747. Зайченко Д. Зменшилася кількість загиблих та матеріальних втрат: [аналіз надзвичайних ситуацій в Україні в 2009 році]. . , . С. 36-38.

166748. Горбунова В.В. Як спланувати психологічний експеримент? (знайомство з процедурою планування експериментів Д. Кемпбелла). . , . С. 12-16.

166749. Бєгун В., Буравльов Є. Ризик-орієнтований підхід та страхова справа. . , . С. 40-43.

166750. Труш Є. Перемагають навчені, озброєні і захищені: [організація гасіння пожеж на промислових об'єктах підвищеної небезпеки]. . , . С. 50-51.

166751. Проценко К. "Від серця до серця": [Черкаські рятувальники започаткували благодійну акцію допомоги дітям-сиротам]. . , . С. 44.

166752. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2010. 52 с.

166753. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

166754. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

166755. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 105 с.

166756. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

166757. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 87 с.

166758. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 126 с.

166759. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 84 с.

166760. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2009. 99 с.

166761. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2010. 112 c.

166762. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

166763. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

166764. Комаха А., Гусев Ю., Гриньков Д. Финансовый Оскар - 2009: [итоги 12-го "Финансового рейтинга" лучших банкиров и страховщиков страны]. . , . С. 26-30.

166765. Гриньков Д. Внешне привлекательные: [банковский рынок Украины. Внешняя задолженность]. . , . С. 31-32.

166766. Третьяк В. Великий корм чей?: [региональная диспропорция в наполнении украинского бюджета. Налогообложение]. . , . С. 34-36.

166767. Пашкеев С. Дошли до кондиции: [китайская компания Gree Electric]. . , . С. 42-43.

166768. Абакумова Ю. "Око" личности: [выставка украинского художника М. Николаева]. . , . С. 44-47.

166769. Абакумова Ю. По сто им: [состояние книжного рынка в Украине]. . , . С. 48-51.

166770. Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні. . , . С. 237-242.

166771. Бакалинская А. Недомогания: [грузовые железнодорожные перевозки в Украине в 2009 году]. . , . С. 62-63.

166772. Силивончик А. Нетвердые намерения: [украинский рынок мороженого]. . , . С. 66-68.

166773. Середа Е. Доска кабацкая: [украинский рынок для общепита]. . , . С. 71-72.

166774. Бестер-Дільгер Ю. Сильні та слабкі сторони Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов: західноєвропейський досвід. . , . С. 94-99.

166775. Бек Ш. Трубы. Проводы: [украинский рынок полиэтиленовых труб]. . , . С. 73-74.

166776. Середа Е. Начисто: [тенденции украинского рынка клинингового оборудования]. . , . С. 75-76.

166777. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

166778. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи. . , . С. 6-18.

166779. Кривцова С.В. Жизненные навыки (уроки психологии в первом классе). . , . С. 16-28.

166780. Галкович І.В. Розвиток творчого мислення (спеціалізований курс для учнів 1-4 класів). . , . С. 29-33.

166781. Кравчук І. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України. . , . С. 5-10.

166782. Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу). . , . С. 19-23.

166783. Каменев М. Не отдают концы: [президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в Харькове изменили газовые договоренности между странами]. . , . С. 20-22.

166784. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин. . , . С. 24-35.

166785. Горбач Д. Гуляшные патриоты: [парламентские выборы в Венгрии. Борьба за власть между консерваторами и радикалами]. . , . С. 23.

166786. Оржель О. Принципи європейського врядування. . , . С. 10-20.

166787. Прокопов Д. Вержовенство права у контексті проблеми природного права. . , . С. 36-43.

166788. Каменев М. Давление на атом: [увеличение производства электроэнергии в Украине. Тепловые электростанции. Рынок электроэнергии]. . , . С. 24-25.

166789. Гусев Ю. Старые страхи: [перестрахование рисков]. . , . С. 28-29.

166790. Гриньков Д. Пошли на убыль: [банковский рынок Украины]. . , . С. 30-32.

166791. Дикаленко М., Московчук Э. Без fishek: [украинский рынок рыбных консервов]. . , . С. 58-59.

166792. Трость в горле: [рынок сахара в Украине. Экспорт свекловичного сахара]. . , . С. 62-64.

166793. Солоненко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні. . , . С. 20-28.

166794. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози. . , . С. 44-51.

166795. Потенциометр: [производство сахарной свеклы в Украине]. . , . С. 65-67.

166796. Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історічна генеза і співвідношення. . , . С. 52-61.

166797. Сабинин Ю. А. Электромашинные устройства автоматики. Энергоатомиздат. Ленинград, 1988. 408 с.

166798. Велигорский В. Баллонская система: [рынок нефтепродуктов в Украине]. . , . С. 69-70.

166799. Николаева Т. Засучить рукава: [тенденции украинского рынка товаров хозяйственно-бытового назначения]. . , . С. 70-71.

166800. Бек Ш. Зажигательная активность: [рынок керамического кирпича в Украине]. . , . С. 72-73.

166801. Пархоменко-Куцевіл О. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції. . , . С. 29-34.

166802. Середа Е. Объеденный перерыв: [рынок кухонной мебели в Украине]. . , . С. 73-76.

166803. Піддубчак О. Розвиток корпоративної культури молодих політико-управлінських кадрів. . , . С. 43-50.

166804. Шаповал Е. Поправки на ветер: [рынок бытовых кондиционеров в Украине]. . , . С. 76-77.

166805. Дніпренко Н. Запровадження комунікативної політики - об'єктивний виклик часу. . , . С. 63-71.

166806. Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні. . , . С. 62-71.

166807. Корзинов Н. Демография: пргнозы и жизнь : [демографические данные по Китаю и России за последние 120 лет ]. . , . С. 10-11.

166808. Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів державної влади і забезпечення верховенства права. . , . С. 80-87.

166809. Алексеев А. Российская империя: вторичные признаки Европы: [страницы истории Российской империи XVIII-XIXв. Модернизация на европейский лад]. . , . С. 26-35.

166810. Федоренко В. Утворення процесуального конституційного права як запорука дієвості принципу верховенства права в Україні. . , . С. 89-97.

166811. Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже). . , . С. 98-105.

166812. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід). . , . С. 115-119.

166813. Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 120-125.

166814. Балабуха А. Боудикка, или Тень Клеопатры: [история Великобритании. Антиримское восстание племени иценов в 61 г. Боудикка - национальная героиня Великобритании, возглавившая восстание]. . , . С. 50-56.

166815. Летов Е. Торговля компромиссами: [переговоры Украины и России о пересмотре газовых договоренностей. Снижение цены на газ]. . , . С. 6-7.

166816. Chekhov A. Selected Works in Two Volumes. Progress Publishers. Moscow, 1979. 254 p.

166817. Губенко А.В. Преодаление интеллектуальной ригидности методами процессуализации мышления при подготовке школьников к творческой деятельности. . , . С. 33-37.

166818. Choderlos de Laclos Les Liaisons dangeveuses ou lettves. Editions du progres. Moskau, 1978. 552 p.

166819. Музика О.Л., Загурська І.С. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності. . , . С. 38-47.

166820. Серкова П.П. Волга и непопулярные меры: [Волга В.А. - новый председатель Госфинуслуг. Страховые компании Украины: "ИНГО Украины", "ТАУ", ]. . , . С. 20-26.

166821. Олійник Н. Концептуальні підходи до формування стратегії реновації житлового фонду. . , . С. 71-79.

166822. Лукина Л.Н. Практическая дельфинотерапия. . , . С. 47-57.

166823. Поддубный В.И. Рост становится более чем заметным: [к итогам торгов на украинской бирже за март]. . , . С. 28-36.

166824. Рябцев Г. Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України. . , . С. 80-86.

166825. Зубаль Н.Г. Матеріали діагностичного дослідження розвитку учнів та учнівських колективів : [анкета, діагностичні опитувальники]. . , . С. 58-62.

166826. Кальба Я.Є. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа. . , . С. 63-67.

166827. Василик О. Продвижение к "цифре": [презентация проекта экспериментального цифрового эфирного телерадиовещания]. . , . С. 36-39.

166828. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Сучасна держава: типи та форми правління: методичні рекомендації з курсу "Політологія" для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 c.

166829. Сапронов О. Основні напрями забепечення транспортної безпеки України. . , . С. 87-94.

166830. Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества (Из опыта самонаблюдений). . , . С. 67-71.

166831. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

166832. Варганич Е. Мобильный кошелек: [мобильный банкинг]. . , . С. 40-45.

166833. Сафронова О. Механізми державного сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур у промисловості України. . , . С. 95-101.

166834. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 47 с.

166835. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки для економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 7.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

166836. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

166837. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 72 c.

166838. Бабінова О. Агенства регіонально розвитку : європейський досвід. . , . С. 111-118.

166839. "ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА" Освоение "пятерки": [особенности распределения радиочастотного ресурса в Украине в диапазоне 5 ГЦ]. . , . С. 66-71.

166840. Валентюк І., Сухенко В., Сич Н. Інституційне забезпечення розвитку територій України. . , . С. 119-130.

166841. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності". . , . С. 3-9.

166842. Churchill Gilbert A. Marketing research. The Dryden Press. Hinsdale, 1991. 1070 p.

166843. Голов С. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в страховому секторі. . , . С. 10-19.

166844. Диба В. Облікова модель нематеріальних активів. . , . С.24-26.

166845. Габрук О. Зовнішньоекономічна діяльність: валютне регулювання та оподаткування. . , . С. 27-30.

166846. Clavel B. La saison des loups. Editions du progres. Moscou, 1978. 287 p.

166847. Коваль О., Балабайкіна Н. Методика бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій. . , . С. 31-35.

166848. Калошин В.Ф. Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика. . , . С. 71-76.

166849. Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку ( на прикладі швейних підприємств). . , . С. 36-40.

166850. Дегтярьова І. Методологічні основи формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону в сучасній Україні. . , . С. 130-137.

166851. Мельник Т., Мельник М. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів. . , . С. 41-50.

166852. Редько О. Соціологія аудиту (різні думки практикуючих аудиторів). . , . С. 51-56.

166853. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентів спеціальності 7.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

166854. Червінська Л.П. Використання інноваційної трудової діяльності: [використання інноваційної праці інноваторів-науковців та виробничників]. . , . С. 3-8.

166855. Королюк Ю. Інтелектуальний аналіз управлінського впливу місцевої влади на соціально-економічний стан регіону ( на прикладі Чернівецької області ). . , . С. 138-147.

166856. Гриценко Л. Л., Губар А. А. Обґрунтування доцільності використання реальних опціонів при управлінні інвестиційними проектами. . , . С. 9-13.

166857. Малиновський В. Регіональний рівень України : підходи то реформування. . , . С. 148-156.

166858. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки з розрахунку економічного модуля в дипломних проектах для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

166859. Куклин В.М., Колесник Ю.В. Проблемы создания привлекательного инновационного климата в Украине. . , . С. 13-16.

166860. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроенергетики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

166861. Дегтярьова О.В., Ріпенко А.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на експорт в Україні. . , . С. 17-21.

166862. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Загальні основи ОРД та криміналістики", змістовий модуль 2 (основи криміналістики) для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

166863. Луніна І.Ю. Проблеми і перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні. . , . С. 3-12.

166864. Шарий В. Місцеве самоврядування в Україні як механізм реалізації делегованих повноважень. . , . С. 156-166.

166865. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для студентів 3 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

166866. Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах. . , . С. 22-26.

166867. Ридчик В.В. Тактичні прийоми допиту свідка за участю захисника-адвоката під час досудового розслідування. . , . С. 27-29.

166868. Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів. . , . С. 13-26.

166869. Clason W.E. Elsevier's dictionary of tools and ironware. Elsevier scientific publishing company. Amsterdam, 1982. 297 p.

166870. Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики. . , . С. 27-35.

166871. Claudius E. Menschen an unser Seite. Verlag fur fremdspachige Literatur. Moskau, 1953. 336 S.

166872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Програмне забезпечення інтелектуальних систем. Програма, методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

166873. Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України. . , . С. 36-45.

166874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Функціональне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

166875. Мельник В.М., Кощук Т.В. Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки. . , . С. 46-57.

166876. Cocteau J. Thomas I'imposteur Orphee La Voix humaine La Machine a ecrire Poesies. Editions du Progres. Moscou, 1976. 359 p.

166877. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання з фізики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

166878. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсів "Психологія", "Психологія і педагогіка" та "Основи психології і педагогіки": для студентів заочної форми навчання для вісх спеціальностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

166879. Лекарь С.І. Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність. . , . С. 58-64.

166880. Чернишов В.Л. Проблеми обігу прекурсорів у закладах охорони здоров'я України. . , . С. 29-33.

166881. Маневич В. Е. Экономические дискусии 20-х годов. Экономика. М., 1989. 140 с.

166882. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "Скульптура" на тему "Рельєф" для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 3 курс. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

166883. Ягнюк В.А. Особенности признания нематериальными активами права пользования и права на осуществление деятельности. . , . С. 33-37.

166884. Полозенко Д.В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України. . , . С. 65-69.

166885. Панасюк О., Богдан І. Зловживання суб'єктивними трудовими правами: постановка проблеми. . , . С. 161-165.

166886. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технологія машинобудування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 c.

166887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технологічні основи машинобудування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 c.

166888. Гетманець О. Правові основи бюджетного контролю. . , . С. 174-177.

166889. Федотов О.А. Предмет злочинного посягання за злочинами у сфері комп'ютерних технологій. . , . С. 37-39.

166890. Боголіб Т.М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США. . , . С. 70-72.

166891. Нідзельська І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки. . , . С. 83-88.

166892. Турция: итоги - 2009: [поток иностранных туристов в Турцию за 2009 г.]. . , . С. 31.

166893. Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошовоїї оцінки земельних ділянок. . , . С. 166-173.

166894. Бирковская А., Самойлов Ю. Делаем ставки на курорты Чехии: [курорты Чехии. Въездной туризм в Чехию]. . , . С. 52-58.

166895. Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологічної кризи суспільства. . , . С. 197-203.

166896. Науменкова С.В., Буй Т.Г. Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні. . , . С 89-101.

166897. Козловский Р. Круизные тенденции: [круизный туризм. Посещение Украины]. . , . С. 64-75.

166898. Демченко С. Медіація у господарському судочинстві: [спосіб врегулювання спору між сторонами за участю посередника]. . , . С. 3-5.

166899. Гаврилішин А., Козирєва В. Альтернативні способи вирішення господарських спорів. . , . С. 6-10.

166900. Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект. . , . С. 11-14.

166901. Нашинець-Наумова А. Правове регулювання діяльності вітчизняних корпорацій. . , . С. 15-17.

166902. Корчміт О. Pestle-аналіз мілітаризованого регіону на передконверсійному етапі. . , . С. 166-175.

166903. Куреза Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном. . , . С. 18-21.

166904. Онупрієнко А. Місцева влада в системі вертикального поділу влади: загальнотеоретичні аспекти. . , . С. 27-30.

166905. Colombier L, Hochmann I. Aciers inoxydables. Aciers refractaires. Dunod. Paris, 1955. 526 p.

166906. Старицька О. Науковий плюралізм розуміння феномена "державна влада". . , . С. 31-34.

166907. Козинець О. Судоустрій і судочинство за Судебниками 1497 та 1550 рр.: [російське феодальне право]. . , . С. 35-38.

166908. Рибачок В. Особливості розвитку іпотечних правовідносин і роль нотаріуса при їх оформленні в дореволюційний період. . , . С. 44-47.

166909. Мельник К. Юридичний зміст трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. . , . С. 52-56.

166910. Крамаренко Г.О., Левшаков С.Ф. Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні. . , . С. 102-110.

166911. Вожжов С.П. Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності. . , . С. 111-119.

166912. Турило А.М., Святенко С.В. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства. . , . С. 120-126.

166913. Истоки. Экономика. М., 1990. 335 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.