Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

166914. Истоки. Экономика. М., 1989. 383 с.

166915. Бухарин Н. И. Политическая экономия рантье. Орбита. Московский филиал, 1988. 192 с. : табл.

166916. Рубин В. С. Экономическое управление условиями труда. Наукова думка. К., 1987. 129 с.

166917. Прогнозирование и планирование качества продукции и технического уровня производства. Наука. Ленинград, 1987. 136 с.

166918. Прохоренко И. Д., Заико Л. Ф., Константинов А. А. Политическая экономия. Выш. шк.. Минск, 1991. 207 с.

166919. Каплан Е. Л., Литовка Е. Л., Новиков Э. А. Социально-экономические аспекты рационального природопользования в регионе. Наука. Ленинград, 1989. 125 с.

166920. Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави : [Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова]. . , . С. 5-10.

166921. Сергієнко І. Формула успіху (Академік Михайло Згуровський - видатний учений і організатор освіти). . , . С. 11-16.

166922. Кремень В. Інформаційне середовище - криза культури чи нове буття? : [трансформація суспільства, культури, особистості, змісту і принципів вищої освіти. Глобалізація. Віртуальний світ і віртуальне середовище]. . , . С. 20-32.

166923. Пендяга Г. Особливості правової природи та застосування спеціальних деліктів у цивільному праві. . , . С. 57-60.

166924. Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи. . , . С. 61-63.

166925. Зозуляк О. Поняття цивільно-правового договору в юридичній літературі та законодавстві. . , . С. 64-67.

166926. Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення. . , . С. 68-71.

166927. Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення. . , . С. 72-74

166928. Шульгін В. Ефективність реалізації військового законодавства України в умовах концептуально-інституційної невизначеності Воєнної організації держави. . , . С. 83-86.

166929. Косиця О. Адміністративно-правовий механізм протидії незаконній міграції (міжнародний аспект). . , . С. 90-93.

166930. Заєць О. Особливості діяльності аварійних комісарів та їх роль при з'ясуванні причин і обставин страхових випадків в Україні. . , . С. 98-100.

166931. Ярошенко С. Щодо визначення завдань провадження по адміністративним проступкам у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 101-103.

166932. Панасюк М. В. Управление экономико-географическими объектами. Казанский ун-т. Казань, 1989. 140 с.

166933. Гой В., Шестак Л. Специфіка адміністративно-правового статусу податкових органів, які здійснюють податкове супроводження ВПП. . , . С. 104-107.

166934. Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування. . , . С. 108-111.

166935. Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю. . , . С. 112-115.

166936. Андрушко А. Чи виправданою є заборона призначити громадські роботи особам, які досягли пенсійного віку?. . , . С. 120-123.

166937. Шевченко О. Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект. . , . С. 135-138.

166938. Марущак Н. Досудове розслідування кримінальної справи: завдання та засоби їх досягнення. . , . С. 145-148.

166939. Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів. . , . С. 153-156.

166940. Гонюкова Л. Баготопартійність по-українські : [ умови розвитку багатопартийності і вплив держави на названі процеси ]. . , . С. 176-182.

166941. Логунова М., Пшеничнюк О. Морально-психологічна складова соціальної взаємодії в контексті політики й державного управління. . , . С. 182-193.

166942. Голибардов Е. И., Кудрявцев А. В., Синенко М. И. Техника ФСА. Тэхника. К., 1989. 239 с.

166943. Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет...": [биография русской поэтессы А. Ахматовой ]. . , . С. 5-26.

166944. Дубинянская Я. Митридат VI Евпатор: Загадки человека-горы: [политический и военный портрет Митридата VI Евпатора - правителя и полководца Понтийского царства (132-63 до н.э.)]. . , . С. 29-45.

166945. Дубинянский М. Мустафа Кемаль Ататюрк: Турция без фески : [политический портрет М. К. Ататюрка - основателя и первого президента Турецкой республики (1881-1938)]. . , . С. 47-67.

166946. Ливанова М. Франсиско Гойя: Художник и его честь: [биография испанского художника Ф.Гойя]. . , . С. 69-91.

166947. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

166948. Кому і на скільки підвищено соціальні виплати: [види і розміри допомог в 2009-2010рр.]. . , . С. 5.

166949. Череп А. У Запорізькому національному університеті вміють управляти знаннями. . , . С.8.

166950. Фиалков Д. Никколо Паганини: На пределе струны: [биография великого итальянского музыканта Н. Паганини. . , . С. 92-107.

166951. Феликс Надар: Человек с бульвара Капуцинок,35: [великий фотограф Ф.Надар, которого называют портретистом]. . , . С. 109-133.

166952. Прохоров И.Ю., Акимов Г.Я. Фотоэнергетика и водородная энергетика: возможности и достижения: [альтернативная энергетика. Водородная энергетика]. . , . С. 11-24.

166953. Павленко А., Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ. . , . С. 4-9.

166954. Чурилов М. Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях. . , . С. 18-20.

166955. Жучков С.М., Барышев Е.В., Лохматов А.П., Лученко В.А., Ключников К.Ю. Создание энергосберегающего и экологически чистого участка подготовки металла для холодной деформации в профили простых и сложных сечений. . , . С. 36-47.

166956. Зозульов О., Гусиніна А. Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку. . , . С. 21-23.

166957. Бєлявцев М., Беспята М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств. . , . С. 24-26.

166958. Данніков О. Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю. . , . С. 27-31.

166959. Василенко М.О. Паразитичний маркетинг як вид протизаконної діяльності. . , . С. 77-80.

166960. Цибульов П.М., Корсун В.Ф. Бар'єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні. . , . С. 87-96.

166961. Андрущенко В., Молодиченко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі. . , . С. 34-42.

166962. Столяренко М. Негритюд як пошук самобутності у франкомовній літературі карибських островів. . , . С. 212-220.

166963. Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні : [зміст предметів, мінімальне навантаження за предметами за напрямом "Просторова економіка"]. . , . С. 43-47.

166964. Шпиталь А. Про "антологію..." і не тількі про неї : [латвійська література; творчисть латвійських письменників]. . , . С. 233-236.

166965. Пархоменко І. Сирія - далека і близька : [історичний нарис пам'яток мистецтва Сирії]. . , . С. 237-245.

166966. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

166967. Школьный Д. Флюс-минус бесконечность: [анализ Государственного бюджета Украины - 2010: его "плюсы" и "минусы"]. . , . С. 14-19.

166968. Горбач Д. И летели наземь самураи: [экономика Японии. Основные вехи экономического развития. Макроэкономические показатели]. . , . С. 25-28.

166969. Гриньков Д. Европа минус: [международные валютные отношения]. . , . С. 29-30.

166970. Гусев Ю. СУРовые будни: [Госфинуслуг требует от страховщиков внедрить систему управления рисками]. . , . С. 34.

166971. Гриньков Д. Счетные кости: [украинский банковский рынок]. . , . С. 35-37.

166972. Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи : [тенденції та проблеми поєднання змін у культурі управління освітніми закладами із запровадженням довгострокового стратегічного планування]. . , . С. 60-66.

166973. Серикова В. "Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым",- говорит режиссер и актер Никита Михалков: [интервью с режиссером и актером Н.Михалковым]. . , . С. 52-55.

166974. Мадай А.