Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

166914. Истоки. Экономика. М., 1989. 383 с.

166915. Бухарин Н. И. Политическая экономия рантье. Орбита. Московский филиал, 1988. 192 с. : табл.

166916. Рубин В. С. Экономическое управление условиями труда. Наукова думка. К., 1987. 129 с.

166917. Прогнозирование и планирование качества продукции и технического уровня производства. Наука. Ленинград, 1987. 136 с.

166918. Прохоренко И. Д., Заико Л. Ф., Константинов А. А. Политическая экономия. Выш. шк.. Минск, 1991. 207 с.

166919. Каплан Е. Л., Литовка Е. Л., Новиков Э. А. Социально-экономические аспекты рационального природопользования в регионе. Наука. Ленинград, 1989. 125 с.

166920. Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави : [Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова]. . , . С. 5-10.

166921. Сергієнко І. Формула успіху (Академік Михайло Згуровський - видатний учений і організатор освіти). . , . С. 11-16.

166922. Кремень В. Інформаційне середовище - криза культури чи нове буття? : [трансформація суспільства, культури, особистості, змісту і принципів вищої освіти. Глобалізація. Віртуальний світ і віртуальне середовище]. . , . С. 20-32.

166923. Пендяга Г. Особливості правової природи та застосування спеціальних деліктів у цивільному праві. . , . С. 57-60.

166924. Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи. . , . С. 61-63.

166925. Зозуляк О. Поняття цивільно-правового договору в юридичній літературі та законодавстві. . , . С. 64-67.

166926. Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення. . , . С. 68-71.

166927. Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення. . , . С. 72-74

166928. Шульгін В. Ефективність реалізації військового законодавства України в умовах концептуально-інституційної невизначеності Воєнної організації держави. . , . С. 83-86.

166929. Косиця О. Адміністративно-правовий механізм протидії незаконній міграції (міжнародний аспект). . , . С. 90-93.

166930. Заєць О. Особливості діяльності аварійних комісарів та їх роль при з'ясуванні причин і обставин страхових випадків в Україні. . , . С. 98-100.

166931. Ярошенко С. Щодо визначення завдань провадження по адміністративним проступкам у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 101-103.

166932. Панасюк М. В. Управление экономико-географическими объектами. Казанский ун-т. Казань, 1989. 140 с.

166933. Гой В., Шестак Л. Специфіка адміністративно-правового статусу податкових органів, які здійснюють податкове супроводження ВПП. . , . С. 104-107.

166934. Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування. . , . С. 108-111.

166935. Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю. . , . С. 112-115.

166936. Андрушко А. Чи виправданою є заборона призначити громадські роботи особам, які досягли пенсійного віку?. . , . С. 120-123.

166937. Шевченко О. Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект. . , . С. 135-138.

166938. Марущак Н. Досудове розслідування кримінальної справи: завдання та засоби їх досягнення. . , . С. 145-148.

166939. Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів. . , . С. 153-156.

166940. Гонюкова Л. Баготопартійність по-українські : [ умови розвитку багатопартийності і вплив держави на названі процеси ]. . , . С. 176-182.

166941. Логунова М., Пшеничнюк О. Морально-психологічна складова соціальної взаємодії в контексті політики й державного управління. . , . С. 182-193.

166942. Голибардов Е. И., Кудрявцев А. В., Синенко М. И. Техника ФСА. Тэхника. К., 1989. 239 с.

166943. Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет...": [биография русской поэтессы А. Ахматовой ]. . , . С. 5-26.

166944. Дубинянская Я. Митридат VI Евпатор: Загадки человека-горы: [политический и военный портрет Митридата VI Евпатора - правителя и полководца Понтийского царства (132-63 до н.э.)]. . , . С. 29-45.

166945. Дубинянский М. Мустафа Кемаль Ататюрк: Турция без фески : [политический портрет М. К. Ататюрка - основателя и первого президента Турецкой республики (1881-1938)]. . , . С. 47-67.

166946. Ливанова М. Франсиско Гойя: Художник и его честь: [биография испанского художника Ф.Гойя]. . , . С. 69-91.

166947. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

166948. Кому і на скільки підвищено соціальні виплати: [види і розміри допомог в 2009-2010рр.]. . , . С. 5.

166949. Череп А. У Запорізькому національному університеті вміють управляти знаннями. . , . С.8.

166950. Фиалков Д. Никколо Паганини: На пределе струны: [биография великого итальянского музыканта Н. Паганини. . , . С. 92-107.

166951. Феликс Надар: Человек с бульвара Капуцинок,35: [великий фотограф Ф.Надар, которого называют портретистом]. . , . С. 109-133.

166952. Прохоров И.Ю., Акимов Г.Я. Фотоэнергетика и водородная энергетика: возможности и достижения: [альтернативная энергетика. Водородная энергетика]. . , . С. 11-24.

166953. Павленко А., Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ. . , . С. 4-9.

166954. Чурилов М. Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях. . , . С. 18-20.

166955. Жучков С.М., Барышев Е.В., Лохматов А.П., Лученко В.А., Ключников К.Ю. Создание энергосберегающего и экологически чистого участка подготовки металла для холодной деформации в профили простых и сложных сечений. . , . С. 36-47.

166956. Зозульов О., Гусиніна А. Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку. . , . С. 21-23.

166957. Бєлявцев М., Беспята М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств. . , . С. 24-26.

166958. Данніков О. Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю. . , . С. 27-31.

166959. Василенко М.О. Паразитичний маркетинг як вид протизаконної діяльності. . , . С. 77-80.

166960. Цибульов П.М., Корсун В.Ф. Бар'єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні. . , . С. 87-96.

166961. Андрущенко В., Молодиченко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі. . , . С. 34-42.

166962. Столяренко М. Негритюд як пошук самобутності у франкомовній літературі карибських островів. . , . С. 212-220.

166963. Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні : [зміст предметів, мінімальне навантаження за предметами за напрямом "Просторова економіка"]. . , . С. 43-47.

166964. Шпиталь А. Про "антологію..." і не тількі про неї : [латвійська література; творчисть латвійських письменників]. . , . С. 233-236.

166965. Пархоменко І. Сирія - далека і близька : [історичний нарис пам'яток мистецтва Сирії]. . , . С. 237-245.

166966. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

166967. Школьный Д. Флюс-минус бесконечность: [анализ Государственного бюджета Украины - 2010: его "плюсы" и "минусы"]. . , . С. 14-19.

166968. Горбач Д. И летели наземь самураи: [экономика Японии. Основные вехи экономического развития. Макроэкономические показатели]. . , . С. 25-28.

166969. Гриньков Д. Европа минус: [международные валютные отношения]. . , . С. 29-30.

166970. Гусев Ю. СУРовые будни: [Госфинуслуг требует от страховщиков внедрить систему управления рисками]. . , . С. 34.

166971. Гриньков Д. Счетные кости: [украинский банковский рынок]. . , . С. 35-37.

166972. Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи : [тенденції та проблеми поєднання змін у культурі управління освітніми закладами із запровадженням довгострокового стратегічного планування]. . , . С. 60-66.

166973. Серикова В. "Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым",- говорит режиссер и актер Никита Михалков: [интервью с режиссером и актером Н.Михалковым]. . , . С. 52-55.

166974. Мадай А., Татаренко Г. Меленхолия: [рынок муки в Украине]. . , . С. 63-65.

166975. Крапива С. Цветы запоздалые: [украинский рынок живых цветов в Украине]. . , . С. 66-68.

166976. Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров'я студентської молоді. . , . С. 90-96.

166977. Николаева Т. С блеском: [украинский рынок обувной косметики]. . , . С. 69-71.

166978. Бек Ш. Дуже складно: [тенденции украинского рынка строительных материалов]. . , . С. 74-75.

166979. Середа Е. Нехлебное дерево. . , . С. 76-77.

166980. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

166981. Гусев Ю. Уездные страхи: [ужесточение требований к страхованию туристов и высокая убыточность заставят страховщиков повысить стоимость полисов]. . , . С. 30-31.

166982. Абакумова Ю. Уметь молодым: [старение - проблема человечества ближайшего десятилетия ]. . , . С. 50-52.

166983. Крапива С. Садитское удовольствие: [рынок декоративно-лиственных растений в Украине ]. . , . С. 60-61.

166984. Николаева Т. Свадебная вечеринка: [украинский рынок вечерней и свадебной одежды]. . , . С. 62-65.

166985. Силивончик А. Переменная воблачность. . , . С. 69-71.

166986. Пухкал О. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні : становлення і взаємодія. . , . С. 193-201.

166987. Бек Ш. Кило ваты: [рынок минеральной изоляции в Украине]. . , . С. 72-74.

166988. Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави : сучасний стан і перспективи реформування. . , . С. 202-213.

166989. Середа Е. Залозы: [рынок плетеной мебели в Украине]. . , . С. 75-76.

166990. Батушан В. Політичне лідерство в контексті державного управління : історичний досвід. . , . С. 213-221.

166991. Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення. . , . С. 221-230.

166992. Баєва О., Солоненко І. Формування державних освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців менеджменту підприємств і організацій у сфері охорони здоров'я. . , . С. 231-238.

166993. Свістельник І.Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє). . , . С. 3-6.

166994. Іващенко О.В., Худолій О.М. Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури. . , . С. 7-10.

166995. Герцик А.М. До питання тлумачення термінів "фізична реабілітація" та "фахівець з фізичної реабілітації". . , . С. 45-48.

166996. Крентовська О. Проблеми збереження і розвитку людського потенціалу в умовах старіння населення України. . , . С. 238-246.

166997. Науменко Р. Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи отвіти в Україні. . , . С. 246-253.

166998. Паращенко Л. Державне регулювання запровадження автономії загальноосвітніх навчальних закладів. . , . С. 253-260.

166999. Кибанов А. Я. Фукционально-стоимостный анализ: новые возможности в условиях хозрасчета. Знание. М., 1990. 64 с.

167000. Шаргородський А. Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє. . , . С. 32-33.

167001. Толуб'як В. Демографічні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення населення в Україні. . , . С. 260-269.

167002. Каракоз И. И. Теория экономического анализа. Вища шк.. К., 1989. 255 с.

167003. Шиян О. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді. . , . С. 269-279.

167004. Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні. . , . С. 276-283.

167005. Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR : [ Event - організація видовищних рекламних акцій]. . , . С. 34-39.

167006. Красняков Є. Державна політика в галузі освіти та її фінансове забезпечення. . , . С.283-290.

167007. Линдюк О. Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства. . , . С. 290-298.

167008. Співаковська Т., Отрода М. Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії "блакитного океану" на українському ринку: [ нові стратегії у маркетингу]. . , . С. 40-44.

167009. Стадніченко В., Цибулько А. Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення. . , . С. 45-49.

167010. Гавриш О., Старченко О. Ринок матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. . , . С. 50-53.

167011. Бровченко В. Технологічні інновції для роздрібних мереж. . , . С. 54-56.

167012. Ковальчук С., Слободян І. Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів: [ кулхантинг- пошук нових трендів і стилів]. . , . С. 57-59.

167013. Аникин А. В. Золото: международный экономический аспект. Междун. отношения. М., 1988. 335 с.

167014. Бондар В. Крок вперед чи два - назад?: [впровадження нового Типового положення про терцентри]. . , . С. 10-12.

167015. Драченко В. Спільно - проти травматизму. . , . С. 21-22.

167016. Ординський В. Рятівне коло для соціальних гарантій: [діяльність Федерації профспілок Кіровоградської області]. . , . С. 38-39.

167017. Петрицька В. Комфортність обслуговування очима користувачів: [бібліотеки]. . , . С. 32-36.

167018. Наконечна О.В Обережно- ГМО: [Історія, мета створення ГМО. Міфи та реалії. Загрози. ГМО та закон]. . , . С. 27-29.

167019. Дуброва Н.Й., Лимаренко Н.П. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах. . , . С. 35-39.

167020. Черемних В. Юрій Плаксюк, новий голова Держтелерадіо: швидко роздержавивши ЗМІ, ми ризикуємо залишитися без місцевої преси: [впорядкування сітки мовлення державних телерадіокомпаній]. . , . С. 2-4.

167021. Куценко В. Здоров'я- феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення: [ здоров'я населення в Україні (1990-2009 роки). Проблеми охорони здоров'я. Захворюваність населення]. . , . С. 9-10.

167022. Котляр М.Ф. "Отчина" у правосвідомості Давньої Русі : [відстоювання "отчини" було інструментом у змаганнях княжих кланів за Київ і владу на Русі в ХІІ-ХІІІ ст.]. . , . C. 4-18.

167023. Дегодюк Е. Перлина причорномор'я: [Національний парк "Білобережжя Святослава", Миколаївська обл.]. . , . С. 18-22.

167024. Сас П.М. Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р.. . , . С. 17-37.

167025. Рыбакова И. Доорганизовывались. Вернет ли себе маркетинг прежнее влияние в компании?. . , . С. 38-41.

167026. Маслійчук В.Л. Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVIII ст.. . , . С. 38-47.

167027. Андрейченко П. Все начинается в конце. Секреты экспоненциального маркетинга: [ прогрессивный маркетинг, который способствует росту компании]. . , . С. 42-45.

167028. Курченко О. Услуга или товар? Взаимный обмен маркетинговыми технологиями. . , . С. 51-55.

167029. Денис В. С вирусом на Вы. Наступит ли вирусный бум в украинской интернет-рекламе. . , . С. 56-61.

167031. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 98 с.

167033. Тарнавский В. Все для всех: [Японская интернет-компания RAKUTEN собрала под крышей своего онлайнового универмага десятки тысяч торговцев и миллионы потребителей]. . , . С. 66-70

167034. Журнал нано- та електронної фізики. СумДУ. Суми, .

167035. Журнал нано - та електронної фізики. СумДУ. Суми, 2009. 117 с.

167036. Савкова Л. Гліб Головченко: Важливо розуміти, хто прийде в журналістику завтра: [XIII Національний конкурс шкільних газет. Про розвиток юнкорівського руху в Україні і формування молодіжної політики]. . , . С. 7-11.

167037. Веселовська В. "Вітамін - 44" -краща шкільна газета України. . , . С.15.

167038. Дзинько Т. Прямая дорога (метод анализа стратегических вопросов помогает компании разрабатывать стратегию). . , . С. 82-84.

167039. Черемних В. Оксана Забужко: ми щене програли: [інтерв'ю української письменниці О.Забужко. Уривок з роману "Музей покинутих секретів"]. . , . С. 23-28.

167040. Рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, феврвль 2010 года, %. . , . С. 76.

167041. Иванова И., Тимошенко С. Покупка в один клик: реалии и подводные камни : [ электронные платежи, электронные расчеты, интернет-торговля : достоинства и недостатки, риски]. . , . С. 12-13.

167042. Программы, получившие в феврале 2010 года наибольший рейтинг, топ-20. . , . С. 77.

167043. Журнал нано - та електронної фізики. СумДУ. Суми, 2009. 103 с.

167044. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 143 с.

167045. Шаретюк Р.М. Уніатська церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії пенршої чверті ХІХ ст.. . , . С. 48-62.

167046. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

167047. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

167048. Телесериалы, получившые в феврале 2010 года наибольший ретинг, топ-20. . , . С. 77.

167049. Художественные фильмы , получившие в феврвле 2010 года наибольший рейтинг, топ-20. . , . С. 78.

167050. Рекламные компании, получившие в феврале 2010 года наибольший рейтинг, топ-20. . , . С. 78.

167051. Посещение торговых заведений: [социально-демографический и потребительский портрет контактирующих с рекламой в супермаркетах, ТРЦ, аптеках. . , . С. 79-80.

167052. Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки української нації. . , . С. 48-53.

167053. Бобровський І.В. Трансформація світла як засіб дизайну. . , . С. 11-12.

167054. Зыков Е., Гончаров К. Народный премиум : [ рынок ЖК - мониторов ]. . , . С. 20-21.

167055. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

167056. Гірій В., Дубровіна І., Косовець О., Лук'янова Ж., Табачний Л. Радіаційна ситуація в Україні у 2005-2009 роках:[Вміст радіонуклідів в атмосфері і воді]. . , . С. 25-27

167057. Гавронский В.П. Роль и место скульптуры в формировании личности дизайнера. . , . С. 12-14.

167058. Демиденко О. І., Поддубко Л. М. Екологічне виховання учнів в позаурочний час. . , . С. 14-16.

167059. Доброчинская К.С. Трансформация света, как средство визуальных коммуникаций для людей с ограниченными возможностями зрения. . , . С. 16-18.

167060. Стойчев В. Тюремная церковь в борьбе за свое существование (1918-1919 г.г.) : [Александровская тюрьма. Тюремная площадь]. . , . С. 46.

167061. Дудник М.Г. Цвет в эргономике. . , . С. 18-19.

167062. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

167063. Стойчев В. Храмы старого Александровска: тюремная церковь во имя святого Николая. . , . С. 46.

167064. Федоренко О. Ризики - орієнтований підхід та страхова справа: [типизація надзвичайних ситуацій НС за важкістю наслідків і начальні завдання вітчизняної страхової справи]. . , . С. 36-38

167065. Дьячкина Е.Е. О возможности интеграции в общество людей с ограниченными возможностями методами дизайна. Система Speech-glove. . , . C. 20-21.

167066. Єфремова Н. Звичайна реакція на надзвичайну ситуацію: [посттравматичний стрес за умов надзвичайної ситуації]. . , . С. 45-46.

167067. Осьодло В. Аспекти інформаційно-психологічної безпеки. . , . С. 52-53.

167068. Штонь І., Кримчака В. Яка вода - такий стан здоровья кожного з нас: [Забруднення поверхневих вод відходами промислового виробництва]. . , . С. 58-59

167069. Морозова О. Як захистити себе від отруєння медикаментами. . , . С. 60-61.

167070. Собещанський Д. Гайкова О. Склизкова Л. Стан нормативного забезпечення протипожежного захисту морських стаціонарних платформ. . , . С. 54-55

167071. Шевченко В.М. Характеристика категорій земельних власників України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.. . , . С. 75-85.

167072. Хрущев В. В. Электрические машины систем автоматики. Энергоатомиздат. Ленинград, 1985. 368 с.

167073. Таранець С.В. Благодійність купців-старообрядців у сфері освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). . , . С. 86-95.

167074. Точилін С.Д., Лущін С.П., Точилін Д.С. Особливості поширення світла в електроізоляційних матеріалах електронної техніки під час лазерної обробки. . , . С. 28-33.

167075. Кудінов Д.В. До питання революційних подій у Ніжині 1905 р.: селянський вимір. . , . С. 95-102.

167076. Єфремова Н. Сучасні проблеми методології функціонального навчання:[лекції, семінарські, практичні заняття. Дискусія. Тренінг. Навчальні екскурсії. "Круглий стіл" та інше]. . , . С. 11-14.

167077. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

167078. Шпонтак І. М. Методи зниження шумового навантаження на природне середовище:[Боротьба з транспортним шумом: зелені насадження, заглушувачі шуму]. . , . С. 29-31.

167079. Ювас И. Оккупация : [Запорожье накануне и в первые годы Великой Отечественной войны]. . , . С. 53-54.

167080. Хвостов В. С. Электрические машины. Машины постоянного тока. Высш. школа. Москва, 1988. 335 с.

167081. Усенко П.Г. У воєнно-революційному вирі: 100 останніх днів чорноморського командування віце-адмірала О. Колчака (28 лютого - 7 червня 1917 р.). . , . С. 116-136.

167082. Субботин С.А. Анализ свойств и критерии сравнения нейросетевых моделей для решения задач диагностики и распознавания образов. . , . С. 42-52.

167083. Читечян В. И. Электрические машины. Высш. школа. М., 1988. 231 с.

167084. Шпонтак І.М. Захист об'єктів довкілля від шуму:[Зниження шуму промислових підприємств. Екологічна безпека]. . , . С. 32-35

167085. Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х - на початку 1950-х рр.. . , . C 137-163.

167086. Морозов А. Г. Расчет электрических машин постоянного тока. Высш. школа. М., 1977. 564 с.

167087. Сипайлов Г. А., Кононенко Е. В., Хорьков К. А. Электрические машины. Высш. школа. М., 1987. 287 с.

167088. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

167089. Ювас И. Накануне войны : [Запорожье накануне войны: социальная сфера]. . , . С. 53-54.

167090. Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка. . , . С. 164-178.

167091. Сипайлов Г. А., Санников Д. И., Жадан В. А. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты в электрических машинах. Высш. школа. М., 1989. 238 с.

167092. Банки и банковское дело. Питер. СПб., 2001. 256 с.

167093. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки. Альбом деталей для виконання завдань з дисциплін: "Технологічна оснастка", "Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин", "Технологія машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

167094. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Оптика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 90 с.

167095. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна графіка" для самостійних занять до теми "Деталювання складальних креслень" для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

167096. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

167097. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

167098. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

167099. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні матеріали для розмовної практики з дисципліни: "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для студентів I курсу спеціальностей: 8.050401 та 8.050109 всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

167100. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Житлове право " для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

167101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання РГР №1 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Електричні кола постійного струму" (I модуль). ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

167102. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів" для студентів спеціальності 6. 050901 напряму "Радіотехніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 65 с.

167103. Дмитров С., Медвідь Т. Новітня компонента в системі банківських ризиків. . , . С. 11-15.

167104. Курняк О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства : [політична свідомість, політична культура, політична поведінка]. . , . С. 67-71.

167105. Костиря І. До питання про чинники розвитку української культури : [зовнішні чинники розвитку культури]. . , . С. 72-76.

167106. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю., Хома Т. Ефективність діяльності української банківської системи (2005-2009 рр.). Методологія аналізу фронтів. . , . С. 16-22.

167107. Грабар Г. Гостинність у соціокультурній сфері туризму як основний предмет філософського аналізу. . , . С. 77-82.

167108. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2010. 94 с.

167109. Дорофєєва Н., Хижняк Н. Методологічні аспекти прогнозування потреби у банкнотах на регіональному рівні. . , . С. 23-27.

167110. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 48 с.

167111. Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації : [молодіжний рух і державна молодіжна політика в Україні]. . , . С. 83-89.

167112. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 39 с.

167113. Версаль Н. Сек'юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності. . , . С. 28-35.

167114. Андрущенко В., Погребенник В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова - політолога й культуролога. . , . С. 97-106.

167115. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2010. 60 с.

167116. Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів. . , . С. 36-40.

167117. Персонал. МАУП. Київ, 2010. 144 с.

167118. Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України. . , . С. 40-41.

167119. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 369 с.

167120. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

167121. Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів. . , . С. 42-44.

167122. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

167123. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

167124. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

167125. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 72 с.

167126. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2010. 131 с.

167127. Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні. . , . С. 46-50.

167128. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

167129. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 36 с.

167130. Горбач Д. Овес нынче дорог: [инфляция и попытки вывести мировую экономику из кризиса. Экономическая политика]. . , . С. 14-16.

167131. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2010 року. . , . С. 51.

167132. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 80 с.

167133. Галкін А. Оптимізаційні задачі оцінки надійності вексельних зобов'язань. . , . С. 52-55.

167134. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 56 с.

167135. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 94 с.

167136. Шварц О. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи. . , . С. 56-61.

167137. Голос України. Київська правда. К., 2010.

167138. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2010. 56 с.

167139. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

167140. Рябченко П. Нові видання з історії грошового обігу в Україні. . , . С. 64-66.

167141. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 76 с.

167142. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 88 с.

167143. Тимченко С. Викладачі вузів - уже держслужбовці. Завдяки закону про корупцію... : [розмова з ректором ЗНУ про статус викладачів вищих навчальних закладів / Записав Л. Сосницький]. . , . С. 4.

167144. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2010 року. . , . С. 69.

167145. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2010.

167146. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 160 с.

167147. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

167148. Ринок державних цінних паперів України у лютому 2010 року. . , . С. 70.

167149. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

167150. Человек-Легенда : [отрывки из книги "Виталий Сацкий. Очерки жизни"]. . , . С. 1, 4.

167151. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2010.

167152. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 264 с.

167153. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2010. 80 с.

167154. Каменев М. Всем съесть! : [бюджет Киева на 2010 год]. . , . С. 19-21.

167155. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2010. 60 с.

167156. Фінансовий контроль. Піраміда. Київ, 2010. 50 с.

167157. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

167158. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2010. 80 с.

167159. Шевчук В.О., Копич Р.І. Вплив бюджету на макроекономічні показники. . , . С. 3-12.

167160. Шилин Д. "Запорожсталь" все доводит до ума : [оценка эффективности проведенных на предприятии природоохранных мероприятий]. . , . С. 2, 4.

167161. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2010.

167162. Стечишин Т. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України. . , . С. 8-13.

167163. Шилин Д. Виталий Сацкий остается : [основные результаты деятельности ОАО "Запорожсталь" в 2009 г.]. . , . С. 3.

167164. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

167165. Карлін М.І., Хмарук Ю.В. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв'язання. . , . С. 13-21.

167166. Гриньков Д. Покрыть таксоматом: [украинский рынок платежных терминалов]. . , . С. 26-27.

167167. Гончарук В. "Кликнуть" по маленькой:[покупка страховки через интернет]. . , . С. 14-17.

167168. Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання. . , . С. 22-29.

167169. Ювас И. Покушение, которое не удалось : [подготовка покушения на императора Александра ІІ, которая проводилась в Александровске. Революционеры: А. Желябов, С. Ширяев, Н. Кибальчич и др.]. . , . С. 53-54.

167170. Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інстумент соціально-економічного розвитку України. . , . С. 30-37.

167171. Кириченко О., Харченко О., Кудрицький В. Формування механізму управління інвестиційною безпекою підприємств. . , . С. 18-24.

167172. Гриньков Д. Принять внутрь: [ украинские системы денежных переводов на внутреннем рынке]. . , . С. 28-30.

167173. Міщенко В.С. Реформування платежів за користування надрами: методологія і практика. . , . С. 38-49.

167174. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

167175. Школьник І.О. Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії. . , . С. 50-60.

167176. Гусев Ю. Докатались, граждане : [ "автогражданка" продолжает приносить убытки страховщикам]. . , . С. 32-33.

167177. Піддубний В. Roshen ризикує і надає все до шампанського. . , . С. 26-32.

167178. Ювас И. Павло-Кичкас : [история заселения и древние истоки названия района. Колония "Кичкас". Пребывание выдающихся личностей на запорожской земле. Промышленное развитие района]. . , . С. 53-54.

167179. Голос України. Київська правда. К., 2010.

167180. Сухий Я. Хочу залишити добрий слід на рідній землі : [нтерв'ю з народним депутатом України Я. Сухим / Записала Л. Левицька]. . , . С. 8.

167181. Освіта. Київська правда. К., 2010.

167182. Цымбал Г. Второй в первой : [международный кинофестиваль "Харьковская сирень"]. . , . С. 45-47.

167183. Табачник Д. Сходинки досконалості : [доповідь Міністра освіти та науки України на підсумковій колегії МОН "Про підсумки діяльності ВНЗ у 2009 році та основні завдання на 2010 рік"]. . , . С. 1, 2-4.

167184. Лондар С.Л., Башко В.Й. Формування системи первинних дилерів в Україні. . , . С. 61-73.

167185. Камінський А.Б., Соломка Я.В. Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування. . , . С. 74-81.

167186. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації. . , . С. 82-91.

167187. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України. . , . С. 92-100.

167188. Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва. . , . С. 101-109.

167189. Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності. . , . С. 110-116.

167190. Бардаш С.В. Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація. . , . С. 117-126.

167191. Абакумова Ю. Неподдающаяся: [исторический очерк о легендарной летчице, Герое Советского Союза, Валентине Гризодубовой]. . , . С.48-50.

167192. Роденко Д., Смотрич Ж. Результаты исследования "Тенденции развития маркетинга в Украине, 2008-2010". . , . С. 10-13.

167193. Герасимов А. Рекламные перспективы. . , . С. 16-19.

167194. Шавкат Бек Єнергофиктивность: [ энергоэффективность жилых домов. Энергосберегающие технологии в жилых объектах]. . , . С. 69-72.

167195. Некрылова Н. Ценовые исследования как инструмент ценообразования в период экономической нестабильности. . , . С. 22-28.

167196. Середа Е. Русский лез: [украинский рынок деревянного домостроения]. . , . С. 73-74.

167197. Потребительское поведение украинцев на рынке бытовой химии, предметов личной гигиены и косметики в условиях экономического кризиса. . , . С. 29-37.

167198. Суков А. С дачи не надо: [ рынок загородных домов в Киевской области]. . , . С. 74-76.

167199. Андрєєв М.М. Віктор Петров: "Скіфський сюжет" інтелектуальної біографії : [біографія і творчість українського історика, археолога Петрова В.П.]. . , . С. 190-202.

167200. Comstock G. F. Titanium in iron and steel. John Wiley & sons, inc.. New York, s. y.. 294 p.

167201. Conrad J. Lord Jim. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1959. 407 p.

167202. Какие PR - инстремены эффективны на финансовом рынке? Итоги исследования. . , . С. 38-39.

167203. Кужилева О. Разработка системы управления инновационным потенциалом бренда на основе психосемантического анализа. . , . С. 40-46.

167204. Криворог Е. Теория лжи в фокус-группах: [психологические методы в маркетинге]. . , . С. 50-57.

167205. Пархоменко О. Система державного регулювання дивідендної політики підприємств. . , . С. 6-10.

167206. Офисные работники как потребители деловой информации: источники, предпочтения, интересы. . , . С. 52-53.

167207. Украина: рост рынка бытовой техники и электроники продолжается. . , . С. 61-65.

167208. Головин В., Яницкий А. Бей машину, я плачу? :[причина невиданной щедрости страховщиков в кризисный год]. . , . С. 20-21.

167209. Поддубный В. "Лугансктепловоз" снова попробуют продать. . , . С. 22-27.

167210. Рынок фото и видео в Украине - итоги 2009-го, прогнозы на 2010 год. . , . С. 66-67.

167211. Бажура А. Демонстративное потребление как фактор посещения заведений общественного питания. . , . С. 70-80.

167212. Антоненко І., Охріменко А. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України. . , . С. 28-32.

167213. Исследование украинского рынка сливочного масла, маргарина и молока длительного хранения. . , . С. 84-88.

167214. Романовский А., Гуревичев М. Ученый, инженер, менеджер - творцы инновационного развития Украины. . , . С. 3-9.

167215. Моніторинг якості системи вступу до ВНЗ як необхідна умова її вдосконалення. . , . С. 2-4.

167216. Шестопалюк О.В. Структура та шляхи формування громадської компетентності молоді:[поняття "компетентність", "громадська компетентність". Структурний склад, шляхи формування громадської компетентності]. . , . С. 10-14.

167217. Гелмс Р. Прийом до університетів: світовий досвід. . , . С. 5-13.

167218. Моніторингове дослідження якості формування контингенту студентів ВНЗ України на основі ЗНО абітурієнтів : [Звіт: основні передумови запровадження ЗНО; проблеми, ефективність вступу до ВНЗ, ін.]. . , . С. 14-96.

167219. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 3-14.

167220. Єзерська І.В. Чоловічі та жіночі імена за метриками хрещень Катедрального костелу Львова (ХІІІ ст) : [дослідження імені як лінгвістичного джерела]. . , . С. 202-214.

167221. Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в освітньо-виховній системі Харківського імператорського університету:[ Історія Харківського університету. Діяльність майстрів педагогічної справи П. Гулака-Артемовськог]. . , . С. 15-22.

167222. Костенко Н. Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа: [онтологічні підходи: " новий позитивизм" Б.Латура, "пост-герменевтика" Г.У.Гумбрехта, ]. . , . С. 3-15.

167223. Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості : [цілісний менталітет. Інтелект. Чинники розвитку інтегрованого мислення]. . , . С. 1-10.

167224. Кривцова С.В. Жизненные навыки (уроки психологии в первом классе). . , . С. 10-20.

167225. Никончук Н.О. Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки розвитку здібностей у молодшому шкільному віці. . , . С. 20-35.

167226. Штриголь Д.В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці : [ієрархія сімейних цінностей. Рольові очікування юнаків та дівчат. Проективний твір "Шлюбний контракт". Методика "Рольові очікування у шлюбі"]. . , . С. 36-45.

167227. Constitution of Ukraine. Ukrainan legal foundation. Kyiv, 1996. 132 p.

167228. La Constituion de L'Union Sovietique. Editions dy progres. Moscou, 1986. 293 p.

167229. Constitution of Soviet Ukraine. Politvidav Ukraini Pablishers. Kiev, 1984. 24 p.

167230. Максименко О.Г. Дослідження механізмів психологічного захисту особистості в залежності від рівня диференціації психіки. . , . С. 45-50.

167231. Container-Taschenbuch. Transpress Veb Verlag fur Verkehrswesen. Berlin, 1969. 76 S.

167232. Лимар Л.В. Основні чинники конфліктів в системі відносин "Лікар-пацієнт". . , . С. 50-54.

167233. Розд. 2. Формування підприємницьких структур : [соціально-економічне середовище господарювання. Види і форми підприємництва. Підприємство]. . , . С. 39-67.

167234. Барданова Е.В. Особенности выбора жертвы преступником : [механизм, мотивы преступного поведения. Классификации жертв преступников]. . , . С. 54-60.

167235. Cooper J. F. The last of the mohicans. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1959. 462 p.

167236. Щербина Л.Ф. Рівні мислення психолога-практика. . , . С. 61-66.

167237. Розд. 3. Механізм створення власної справи : [вибір ідеї. Визначення стартової стратегії. Статутний фонд...див. анотацію]. . , . С. 68-78.

167238. Пономарьов О.С. Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти. . , . С. 23-29.

167239. Розд. 4. Ринок та конкуренція у системі підприємництва. . , . С. 82-105.

167240. Correspondence between the chairman of the council of ministers of the USSR and the presidens of the USA and prime ministers of great Britain during the great patriotic war of 1941-1945. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1957. 401 p.

167241. Розд. 5. Планування підприємницької діяльності : [методологія планування. Бізнес-план. Зміст та принципи комерційного розрахунку]. . , . С. 107-129.

167242. Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огнієнка. . , . С. 66-71.

167243. Розд. 6. Підприємницький ризик : [зміст. Види. Способи оцінки. Методи зниження]. . , . С. 132-172.

167244. Калошин В.Ф. Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика. . , . С. 71-80.

167245. Розд. 7. Державне регулювання підприємницької діяльності. . , . С. 173-185.

167246. Розд. 8. Маркетингова орієнтація підприємницької діяльності. . , . С. 187-237.

167247. Голос України. Київська правда. К., 2010.

167248. Петров О.О. Системний підхід до формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. . , . С. 30-34.

167249. Розд. 9. Менеджмент підприємницької діяльності. . , . С. 238-272.

167250. Correspondence between the chairman of the council of ministers of the USSR and the presidens of the USA and prime ministers of great Britain during the great patriotic war of 1941-1945. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1957. 303 p.

167251. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих..." (див. анотацію). . , . С. 5.

167252. Панфілов Ю.І. Фундаменталізація освіти - потреба часу. . , . С. 35-39.

167253. Розд. 10. Культура і етика підприємництва : [загальна характеристика. Принципи ділової етики. Основні етичні напрямки підприємництва : деонтична етика, етика справедливості та ін.]. . , . С. 274-306.

167254. Клименко Н.В. Соціальний експеремент як один із методів перевірки гіпотези. . , . С. 48-57.

167255. Підбуцька Н.В. Актуальні проблеми професійної підготовки сучасних фахівців. . , . С. 58-63.

167256. Гл. 12. Страхование - важнейший прием менеджмента риска : [сущность, содержание и виды страхования рисков]. . , . С. 170-178.

167257. Corsten L. C. A. Vectors, a tool in statistical regression theory. H. Veenman & Zonen. Netherlands, 1958. 92 p.

167258. Гл. 13. Передача риска без страхования : [оптимальные уровни удержания для самострахования риска. Передача риска без страхования через договорные соглашения]. . , . С. 181-190.

167259. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні. . , . С. 10-21.

167260. Гл. 15. Страхование и управление рисками в разных странах : [национальные страховые рынки, международные стратегии по страхованию и управлению рисками]. . , . С. 205-212.

167261. Раздел I. Гл. 1. Риск в хозяйственной деятельности предприятия : [элементы, черты, систематизация и классификация хозяйственных рисков]. . , . С. 14-30.

167262. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження). . , . С. 22-28.

167263. Раздел I. Гл. 2. Эволюция концептуальных подходов устойчивого финансового развития предприятия. . , . С. 31-40.

167264. Толстик В. Борьба за содержание права - важнейшее научное направление. . , . С. 29-35.

167265. Раздел II. Гл. 5. Предпосылки и осуществление рискованых решений и действий : [поведение персонала в условиях рискованой деятельности]. . , . С. 82-98.

167266. Кобилянський О.В. Професійна освіта і підготовка посадових осіб з безпеки життєдіяльності: [аналіз програм викладання]. . , . С. 64-70

167267. Максимов С. Дуальність права : [уявлення про право як соціально-культурний феномен]. . , . С. 36-42.

167268. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

167269. Шафиров В. Человекоцентристский подход к пониманию права : [сущность права обусловлена природой человека]. . , . С. 43-48.

167270. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права. . , . С. 49-55.

167271. Пермяков Ю. Правопонимание как самоопределение исторического субъекта. . , . С. 56-63.

167272. Стовба О. Праворозуміння VS. Правосвідомість: проблеми і перспективи. . , . С. 64-69.

167273. Пантус М.В., Пантус Н.М. Емоційний дизайн та його основна функція. . , . С. 22-23.

167274. Сирык Е.В. Прооектная концепция транспортного средства, учитывающего особенности людей с ограниченными возможностями "Free action". . , . C. 23-25.

167275. Геворкян Ю.Л., Чикина Н.А. Компьютерная система обучения и контроля знаний студентов по дисциплине "высшая математика". . , . С. 71-75

167276. Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания. . , . С. 70-75.

167277. Авшенюк Н.М. Транснаціональна взаємодія університетів в умовах євроатлантичної інтеграції. . , . С. 76-81.

167278. Раздел III. Хозяйственная среда и риск финансовой неустойчивости предприятия. . , . С. 99-109.

167279. Графский В. О традициях в понимании права. . , . С. 76-84.

167280. Громов Є.В., Ящун Т.В. Електронні засоби навчання: сучасні підходи до структури й технологій розроблення:[ організація, структура, реалізація електронних засобів навчання. Електронні підручники]. . , . С. 91-98.

167281. Council for mutual economic assistance. Purposes principles structure activities. CMEA Secretariat. Moscow, 1980. 32 p.

167282. Раздел IV. Риск-менеджмент в практике устойчивого хозяйствования : [управление рисками ; финансовая устойчивость предприятия]. . , . С. 135-211.

167283. Костенко О. Що є право? Про основи "натуралістичної" юриспруденції у світлі соціального натуралізму. . , . С. 83-91.

167284. Бендес Ю.П., Меньшов Ю.В. Інновації при вивченні теми "напівпровідники". . , . С. 99-104.

167285. Северина Н.Ю. Застосування активних методів навчання при формуванні професійної компетентності з математичного моделювання інженера-математика. . , . С. 105-110.

167286. Бондар М.В. Інтелектуальні технології як могутні важелі розвитку економіки. . , . С. 111-116

167287. Groll H. Mikrowellen Messtechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1969. 397 S.

167288. Crossley E. Dynamics in Machines. The Ronald Press Company. New York, 1954. 464 р.

167289. Cronin A. J. Hatter's Castle. Foreing languages publishing house. Moscow, 1960. 695 p.

167290. Cronin A. J. The citadel. Higher school publishing house. Moscow, 1966. 516 p.

167291. Мастіпан О. Треті соціологічні читання в національній парламентській біліотеці України. . , . С. 6-8.

167292. Culture of Soviet Ukraine. Politvidav Ukraini Publiches. Kiev, 1984. 39 р.

167293. Мартышин О. Классические типы правопонимания и "новые теории права". . , . С. 92-99.

167294. Мозуленко Д. И. Первый преподаватель механики Александровского среднего семиклассного механико-технического училища [Грудинский Ф.Ф.]. . , . С. 26-27.

167295. Науково-дослідна робота національної парламентської бібліотеки України (1969-2009): стан і тенденції. . , . С. 9-13.

167296. Тема 2. 2. Правові основи організації туристичного бізнесу в Україні. . , . С. 34-37.

167297. Лемак В. Зміна парадигми праворозуміння: досвід днржав Центральної Європи. . , . С. 114-119.

167298. Волошко Т.О. Розквіт "особливих відносин" США та Великої Британії в період з 1981 по 1988 роки. . , . С. 28-29.

167299. Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України. . , . С. 14-17.

167300. Капустіна Н., Ходарєва Ю. Регіональний дослідницький проект " Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання. . , . С. 26-28.

167301. Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу : [передумови виникнення й розвитку. Стан і перспективи в Україні]. . , . С. 10-22.

167302. Мазур І.С. Австралія у світовій економіці 2007 року. . , . С. 29-30.

167303. Пархоменко В.О. Початок правління Ніколя Саркозі. . , . С. 30-31.

167304. Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом. . , . С. 46-61.

167305. Вергунов В. Знаний вчений і кваліфікований біліотекар (До 50-річчя доктора с.г. наук, професора О. Тарабаніна): [підсумки ]. . , . С. 39.

167306. Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту. . , . С. 63-91.

167307. Арсент'єва Г. О. Проблема свідомості і сучасна філософія. . , . С. 32-33.

167308. Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу. . , . С. 91-98.

167309. Бондаревич І.М. Духовна цілісність особистості : філософсько-антропологічний аналіз. . , . С. 33-35.

167310. Рабінович С. Юснатуралізм у філософсько-правовій думці України: взаємодія західної та східної традицій європейського права. . , . С. 127-131

167311. Бондаренко О.В. Українська національна економічна ментальність : сучасний європейський контекст. . , . С. 35-38.

167312. Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів : [готельне господарство : сутність, експлуатаційна програма, планування]. . , . С. 100-109.

167313. Володин П.В. Глобальные проблемы современного мира. . , . С. 38-39.

167314. Бехрус Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система. . , . С. 143-147.

167315. Головко Л.В. Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій. . , . С. 40-41.

167316. Гордійченко В.В. М.В. Гоголь в образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка. До 200-ліття М.В.Гоголя. . , . С. 41-42.

167317. Тема 7. Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів : [сутність і види діяльності підприємств харчування, їх класифікація...див. анотацію]. . , . С. 111-130.

167318. Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах : [туристичні підприємства]. . , . С. 133-153.

167319. Тема 9. Джерела формування та напрями використання доходу туристичних підприємств. . , . С. 156-173.

167320. Кореневская В.Н. Студентська родина та соціально-моральні передумови її формування. . , . С. 42-43.

167321. Тема 10. Поточні витрати на собівартість туристичного продукту. . , . С. 175-182.

167322. Лукьянова О. И. Стимулювання студентів до навчальнеої діяльності. . , . С. 43-44.

167323. Хилл П. Наука и искусство проектирования. Мир. М., 1973. 263 с.

167324. Тема 11. Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств. . , . С. 183-193.

167325. Московка В.Н. Етичні погляди сучасності. . , . С. 45.

167326. Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу. . , . С. 202-217.

167327. Повзло А. Н. Философские аспекты формирования образования в условиях переходного периода. . , . С. 46-47.

167328. Головатий С. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки. . , . С. 206-219.

167329. Теличко К. Стан смертельного травматизму на виробництві у першому кварталі 2010р.. . , . С. 9-10.

167330. Мурашко М., Наритник Т. Мобільні телефони і біологічна небезпека. . , . С. 46-49.

167331. Братко Н. Безпека праці - не благо, а обов'язкова умова:[ проведення профілактичних заходів по охороні праці страховими експертами на Дніпропетровщині]. . , . С. 52-54.

167332. Качан Л. Подбати про живих, вшанувати полеглих:[ допомога Уряду ветеранам Великої Вітчизняної війни]. . , . С. 2-3.

167333. Качан Л. Інституційні реформи та оптимізація витрат:[ Бюджет-2010 і соціальні витрати]. . , . С. 4-7.

167334. Семенюк М. Пенсійна реформа: шо заважає Україні?. . , . С. 10-14.

167335. Талан М. Підвищення пенсійного віку: проблеми та тенденції:[ Заходи, які вживають уряди Греції, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Болгарії, Франції, України аби уникнути проблем]. . , . С. 15-16.

167336. Горін Г. О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917-1921рр.]. . , . C. 5-9.

167337. Талан М. Роковини чорнобильської катастрофи: проблем ще вистачає. . , . С. 17

167338. Догаров О. Чорнобиль - це спільні трагедія і біль. . , . С. 17-18.

167339. Котляревська Н. С. Формування системи управління лісовим господарством України. . , . С. 10-16.

167340. Семенюк М. Забезпечити реальні права на повноцінне життя: [ дія закону "Про ратифікацію Конвенції" про права інвалідів "Факультативного протоколу до неї" в Україні]. . , . С.19-20.

167341. Кравченко В. Сила громади - у взаємодопомозі :[ діяльність Фонду соціальної допомоги у місті Умань]. . , . С. 49-50.

167342. Самсоненко Н. Двостороння торгівля залежить від поінформованості бізнесменів: [Торгово-економічні відносини України і Сербії]. . , . С. 2-3.

167343. Ляшенко О. М., Бойко З. М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств. . , . С. 17-25.

167344. Напрями українсько-казахстанської співпраці. . , . С. 5.

167345. Гембскі П. Успіхи і проблеми польської економіки: [стабілізація польської економіки: рост ВВП, рост інвестицій, експорт, імпорт]. . , . С. 6.

167346. Кириленко О. Енергозбереження - стратегія розвитку:[ Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Вступ України до Енергетичного Співтовариства. Новітні технології]. . , . С. 8-11.

167347. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2010.

167348. Гаценко А. Как изменятся социальные выплаты в этом году: [новый бюджет устанавливает новые размеры прожиточных минимумов для всех категорий украинцев - от детей до пенсионеров]. . , . С. 17-18.

167349. Вечерський В. Феномен Григорія Логвина. До сторіччя з дня народження : [ біографія і творчість українського мистецтвознавця Г.Н. Логвина]. . , . С. 6-7.

167350. Cusack D. Say no to Death. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1961. 379 p.

167351. Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення : Рішення РНБОУ від 07.10.2009. . , . С. 3-7. (Додаток "На допомогу спеціалісту...")

167352. Методы автоматизации проектирования, программирования и моделирования. ТРТИ. Таганрог, 1981. 162 с.

167353. Cusack D Say no to death. Dnipro publishers. Kiev, 1976. 383 p.

167354. Зленко Г. Доля бібліотеки професора Дегурова : [ бібліотека в Одесі XIX ст. ]. . , . С.14-15.

167355. Попов Г. О коррупции в постиндустриальном обществе. . , . С. 43-51.

167356. Das Fachwissen des Ingenieurs. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1976. 1151 S.

167357. Методы автоматизации проектирования, программирования и моделирования. ТРТИ. Таганрог, 1982. 161 с.

167358. Методы автоматизации проектирования, программирования и моделирования. ТРТИ. Таганрог, 1982. 146 с.

167359. Методы автоматизации проектирования, программирования и моделирования. ТРТИ. Таганрог, 1983. 131 с.

167360. Лейн Д. "Кольорова" революція як політичний феномен: [аналізуються різні форми політичних змін]. . , . С. 16-38.

167361. Тарные инновации : [ пластиковая тара, холодильная техника ]. . , . С. 14-17.

167362. Чудиновских О. Сколько в мире гастарбайтеров?. . , . С. 101.

167363. Федулова С. О. Поняття "управління людськими ресурсами" у системі продуктивних сил суспільства. . , . С. 26-30.

167364. Продавать больше. Управление ассортиментом для мелкого и среднего торгового бизнеса. . , . С. 18-21.

167365. Методы автоматизированной оценки нагруженности и расхода ресурса элементов машин. ВНИИНмаш. М., 1979. 56 с.

167366. Daudet Alfonse Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Panstwowe zakiady Wydawnictw szkoinych. Warszawa, 1958. 95 p.

167367. Савельєв Ю. Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в глобальному світі: [тенденції глобального розвитку і потенціал європейських суспільств]. . , . С. 39-55.

167368. Жижняк Г. Не тратить деньги зря. Шесть главных вопросов к обучению : [ методы обучения персонала ]. . , . С. 22-24.

167369. Алешин Н. П., Белый В. Е., Вопилкин А. Х. Методы акустического контроля металлов. Машиностроение. М., 1989. 455 с.

167370. Кобута І. В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. . , . С. 31-38.

167371. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167372. Федоренко М. Методика розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій та інцидентів. . , . С. 9-40. (Додаток "На допомогу спеціалісту...")

167373. DDR. Farbige Impressionen aus der Deutschen Democratischen Republik. o. v.. Leipzig, 1976. 184 S.

167374. Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов. Наука. М., 1975. 400 с.

167375. Огнєв А. Першотравень на Запоріжжі у далекому сорок п'ятому : [відмінні ознаки та особливості першого травня 1945 року на запорізькій землі]. . , . С. 7.

167376. Дубровський В., Ширмер Я., Грейвс-Третій В., Головаха Є., Гарань О., Павленко Р. Рушійні сили небажаних реформ: уроки українського перехідного періоду: [досліджуються політико-економічні механізми, що призводять до економічних реформ]. . , . С. 56-72.

167377. Методы анализа в теоретической и прикладной электротехнике. Наук. думка. К., 1986. 312 с.

167378. Danko P. E., Popov A., Kogevnikova T. Exercices et problemes des mathematiques. Editions Mir. Moscou, 1985. 406 p.

167379. Кошлатий М. Земляні фортеці для запоріжців винайшли голландці ? : [передісторія дніпровської лінії фортець. Козацьке військо на Азові]. . , . С. 20, 21.

167380. Danko P. E., Popov A., Kogevnikova T Exercices et problemes des mathematiques. Editions Mir. Moscou, 1985. 495 p.

167381. Розд. 2. Загальна характеристика промислового підприємства : [види підприємств]. . , . С. 21-42.

167382. Бикова Ю. О. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові. . , . С. 48-49.

167383. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167384. Розд. 4. Формування виробничої структури промислового підприємства. . , . С. 58-82.

167385. Велика І.О. Національне та інтернаціональне в процесі термінологічної номінації на прикладі технічних термінів німецької мови. . , . С. 49-51.

167386. І вічний рух, нам спокій тільки сниться : [інтерв'ю з ректором Мелітопольського державного педагогічного університету І. Аносовим. Віхи поступу університету. Розвиток науки]. . , . С. 10, 11.

167387. Розд. 10. Організація діяльності енергетичного господарства промислового підприємства. . , . С. 274-294.

167388. Рахманов О. Первинне нагромадження капіталу як соціальний феномен: [аналіз поняття "первинне нагромадження капіталу" і його головні риси]. . , . С. 73-87.

167389. Безрукова О. А. Стан та напрямки удосконалення системи соціального обслуговування населення в Запорізькій області. . , . С. 52-53.

167390. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 45 с.

167391. Аптекар С. С.. Сучасний стан нафтової промисловості України: проблеми і шляхи подолання кризи нафтових ресурсів. . , . С. 39-51.

167392. Богданова Л.Ф. Авторське право перекладачів і укладачів збірників. . , . С. 53-55.

167394. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 64 с.

167395. Виноградов А. П., Алимарин И. П., Яковлев Ю. В. Методы анализа веществ высокой чистоты. Наука. М., 1965. 528 с.

167396. Розд. 11. Організація діяльності транспортного господарства промислового підприємства. . , . С. 295-316.

167397. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

167398. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167399. Жиляєва Н. М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети. . , . С. 51-59.

167400. Журавська І. Щорічні відпустки: види, тривалість, особливості надання. . , . С. 16-19.

167401. Резнік В. Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності: [аналіз феномена легітимації. Ідея конструювання легітимації приватної власності]. . , . С. 88-106.

167402. Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал". . , . С. 3.

167403. Розд. 13. Організація управління якістю продукції на промисловому підприємстві. . , . С. 350-390.

167404. Darkov A., Kouznetsov V. Cours de mecanique des constructions. Mir. Moscou, 1968. 679 p.

167405. Тарасова Н. Середня зарплата для відпускних: правила і приклади. . , . С. 24-30.

167406. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167407. Попова О. "Перехідні" відпускні: оподаткування та облік. . , . С. 31-32.

167408. Про оголошення в Запорізькій області 2010 року Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни : Рішення Запорізької обласної ради № 42 від 31.03.2010. . , . С. 19.

167409. Розд. 1. Центральні банки та їх роль в економіці : [проходження та форми організації. Статус. Функції у країнах з ринковою економікою. Європейський центральний банк ]. . , . С. 7-27.

167410. Daudet A. Fromont jevne et Risler aine. Editions en langues etrangeres. Moscou, 1959. 318 p.

167411. Розд. 2. Створення та організація діяльності комерційних банків. . , . С. 28-50.

167412. Шингур І. Здоров'я не купиш, а підлікуватися можна... (матеріальна допомога на оздоровлення у зв'язку з наданням відпустки). . , . С. 33-36.

167413. Захарін С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень. . , . С. 60-64.

167414. Розд. 3. Формування ресурсів комерційного банку : [власний капітал. Депозитні операції. Види банківських рахунків. Страхування вкладів. Недепозитні методи]. . , . С. 51-71.

167415. Журавська І. Щорічні відпустки в офіційних роз'ясненнях. . , . С. 50-54.

167416. Журавська І. Кадрові питання відпускного сезону: [різні види відпусток]. . , . С. 11-15.

167417. Коржов Г. Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці: [проблеми територіальних ідентичностей у сучасній західній соціології]. . , . С. 107-124.

167418. Варяник В.Т. Критерії та види політичного інституту глави держави. . , . С. 55-57.

167419. Розд. 4. Комерційний банк у системі грошових розрахунків : [міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків. Чекові розрахунки...див. анотацію]. . , . С. 72-96.

167420. Defoe D. Robinson Crusoe. Der Kinderbuchverlag. Berlin, 1965. 340 S.

167421. Розд. 5. Кредитні операції банків. . , . С. 97-120.

167422. "Наші економіки доповнюють одна одну" : [торгово-економічні відносини між Україною і Туреччиною]. . , . С. 2.

167423. Жорнова О. І. Соціокультурна компетентність студентів. . , . С. 57-59.

167424. Розд. 6. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами : [банківські інвестиції. Емісійна діяльність ком. банку. Сек'юритизація активів. Банківська діяльність на ринку цінних паперів]. . , . С. 121-142.

167425. Жорнова О. І. Нові освітні технології. . , . С. 59-61.

167426. Макогон Ю., Яценко А. Учитывать интересы национального производителя: [Экономическое сотрудничество Украины и ЕС. Интеграционный процесс]. . , . С. 4.

167427. Методы анализа динамики схем с управляемыми вентилями. Материалы семинара по кибернетике. Штиинца. Кишинев, 1974. 32 с.

167428. Розд. 7. Міжнародний банківський бізнес. . , . С. 143-167.

167429. Долінський А. Теплоенергетика - скарбниця фінансових ресурсів : [енергетика. Енергозберігаючі технології в комунальній теплоенергетиці]. . , . С. 6-8.

167430. Коваліско Н. Домінантна кон'юнкція у вивченні стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції: [соціальна нерівність у суспільстві]. . , . С. 125-137.

167431. Кириченко В.М. Шляхи формування правової держави в Україні. . , . С. 61-63.

167432. Dehlinger U. Theoretishe Metallkunde. Springer-Verlag. Berlin, 1955. 250 S.

167433. Кірєєва Л.О. Об'єкти права інтелектуальної власності створені по службовому завданню. . , . С. 63-64.

167434. Соколенко Ю.М. Механізм реалізації культурних прав і свобод громадян України. . , . С. 64-66.

167435. Лавріненко Н. Гендерні відносини в українській родині: [взаємостосунки партнерів по браку з погляду гендерної рівності/нерівності]. . , . С. 138-162.

167436. Розд. 8. Банківський маркетинг та нетрадиційні види банківських послуг : [банківський маркетинг. Нетрадиційні види банківських послуг. Комісійно-посередницькі операції комерційних банків]. . , . С. 168-192.

167437. Мельничук А. Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках. . , . С. 65-72.

167438. The Demons of peace and the Gods of war. Political thought. Kyiv, 1997. 448 p.

167439. Розд. 2. Корпорація як обє'кт стратегічного управління : [акціонерні товариства]. . , . С. 46-96.

167440. Тютюник В. Оцінка ефективності науково-технічних розробок у період фінансової кризи. . , . С. 15-23.

167441. Deresky Helen International management. Harpercollins college publishers. New York, 1994. 634 p.

167442. Розд. 5. Стратегія маркетингу в корпоративних структурах : [цінні папери ; формування концепції маркетингу]. . , . С. 223-255.

167443. Гридина В. Управление денежными средствами. Доходы или поступления? Как не запутаться?:[финансы предприятий]. . , . С. 25-33.

167444. Розд. 6. Стратегія формування організаційної культури корпорації. . , . С. 255-280.

167445. Погрібна В. Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів: [проблеми і перспективи розвитку соціологічної науки і розширення галузевих напрямів]. . , . С. 163-174.

167446. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

167447. Занько Б., Пінчук Л. Продажа основних засобів: бухгалтерський та податковий облік. . , . С. 35-39.

167448. Воловенко І. Планова перевірка РРО. Неоприбуткування чи невикористання КОРО? :[ перевірки проведення розрахунків за товари. РРО (реєстратори розрахункових операцій), КОРО (книга обліку розрахункових операцій)]. . , . С. 41-45

167449. Не люди для реформ, а реформи для людей: Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу. . , . С. 4-6.

167450. Яковенко Ю. З приводу питання про місце професіоналізму в предметі соціології: [соціологія професіоналізму - новий напрям соціологічної науки]. . , . С. 175-177.

167451. Капуста А. Управление отделом продаж для рынка В2В : [ торговля между юридическими лицами ]. . , . С. 25-29.

167452. Литвиненко І. Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу: [системний підхід - засіб для впорядкування соціологічної теорії та методології]. . , . С. 178-187.

167453. Ясир М.Д. Парламентаризм в Україні : етапи становлення та ризики. . , . С. 66-68.

167454. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167455. Будилка О. Приховувати кількість виробничого травматизму стали менше : [стан виробничого травматизму на підприємствах Запорізької області, кількість профзахворювань]. . , . С. 6.

167456. Даниленко А. На страже конкуренции. Что следует знать о проверках АМК: [АМК - антимонопольный комитет]. . , . С. 46-51.

167457. Ясир М.М. Політична соціалізація особистості : проблеми та шляхи їх подолання. . , . С. 68-70.

167458. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167459. Бурлачук В. Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова. З нагоди 150-ліття від дня народження. . , . С. 188-196.

167460. Бабій І. М. Індивідуалізація тренувального процесу десятиборців в групах СПВ. . , . С. 71-72.

167461. Навколишнє природне середовище області в 2009 році. . , . С. 5.

167462. Олексієнко І. Лютий не порадував запоріжців чистим повітрям : [стан атмосферного повітря Запоріжжя. ГДК забруднюючих речовин]. . , . С. 6.

167463. Соломонов С. Нормирование труда водителей автотранспортных средств. . , . С. 62-67.

167464. Ефимов А. Оптимизация налогообложения. Договор купли-продажи. . , . С. 73-77.

167465. Билан С.Ю. Разработка комплексной программы восстановления опорно-двигательного аппарата рабочих промышленных предприятий. . , . С. 73-74.

167466. Ермакова Ю. Розничные тренды : [ розничные продажи ]. . , . С. 30-31.

167467. Дутковський Б. Ініціювання банкрутства боржником та пов'язані з цим ризики. . , . С. 79-83.

167468. Губа Є. Офшори: деякі нюанси. . , . С. 84-90.

167469. Брухно Е.Л. Спортивне орієнтування. . , . С. 74-76.

167470. Барановский В. Инструменты повышения эффективности использования транспорта в службе доставки. . , . С. 40-43.

167471. Коваль О. Фінансова безпека бізнесу. Відпуск ТМЦ за довіреностями. . , . С 91-98.

167472. Горовець Н.О., Горовець М.Г. Проблеми формування ефективної дивідендної політики вітчизняними акціонерними товариствами. . , . С. 3-6.

167473. Захарова Е.Н. Влияние занятий ритмической гимнастикой с отягощениями на организм девушек 16-17 лет. . , . С. 77-78.

167474. Куратник П. Образование для экономистов и бухгалтеров. Квалификация CIMA. . , . С. 99-103.

167475. Методы анализа и синтеза нелинейных цепей. Наук. думка. Киев, 1982. 227 с.

167476. Зачосова Н.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами. . , . С. 7-12.

167478. Клуніченко К.І., Порада О.В. Особливості науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. . , . С. 78-79.

167479. Deutsch Russisch. Hermann Duncker. Leipzig, 1980. 388 S.

167480. Волик Б. Г., Буянов Б. Б., Лубков Н. В. Методы анализа и синтеза структур управляющих систем. Энергоатомиздат. М., 1988. 295 с.

167481. Методы анализа, контроля и испытаний металлопродукции. Металлургия. М., 1983. 97 с.

167482. Deutch-Russisches Worterbuch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1971. 718 S.

167483. Копылов И. П., Горяинов Ф. А., Клоков Б. К. Проектирование электрических машин. Энергия. М., 1980. 495 с.

167484. Метлин Г. А., Чурмантеева Л. В., Перминова В. М. Методы анализа материалов, применяемых в электровакуумной промышленности. Сов. радио. М., 1972. 407 с.

167485. Методы анализа надежности электрических машин. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 118 с.

167486. Корж Н.Л. Вплив корегуючої гімнастики при порушеннях функцій хребта у дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 79-81.

167487. Тема 6. Акціонерні товариства в Україні : їх суть та види. . , . С. 143-163.

167488. Рынок складской недвижимости : итоги 2009 года. . , . С. 44-46.

167489. Тема 7. Управління капіталом у корпораціях. Корпоративні цінні папери. . , . С. 164-184.

167490. Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем. . , . С. 13-16.

167491. Пестова Ю.В. Вплив нетрадиційних форм фізичної культури на стан здоров'я студентської молоді. . , . С. 81-82.

167492. Холодниок М., Клич А., Кубичек М., Марек М. Методы анализа нелинейных динамических моделей. Мир. М., 1991. 368 с.

167493. Маевский В., Барановский В. Брак по расчету : [ выявление и предотвращение брака на складе ]. . , . С. 47-53.

167494. Карбівничий І.В. Оптимізація фінансового забезпечення механізму кредитної політики банку. . , . С. 17-22.

167495. Паладій М. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку України. . , . С. 9-21.

167496. Рижкова М.В. Адаптація курсу БЖД для студентів спеціальності "Фізична реабілітація". . , . С. 82-84.

167497. Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем. . , . С. 22-24.

167498. Розд. II. Зовнішня сфера корпоративного регулювання : [державне регулювання. Депозитарна система. Управління рухом акцій. Фінансові посередники в системі корпоративного управління]. . , . С. 185-255.

167499. Методы анализа открытой поверхности и их применение в трибологии. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 14 с.

167500. Покладова Е. Реорганизация системы хранения. . , . С. 54-56.

167501. Саварец Д.Г. Проблемы пола в спорте и физической культуре. . , . С. 84-85.

167502. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167503. Сардак О.О. Ефективність використання альтернативних методик дихання у відновленні здоров'я. . , . С. 86-87.

167504. Розд. III. Внутрішня сфера корпоративного управління : [загальні організаційні засади. Внутрішньокорпоративна система. Регулювання виробничої та фінансової діяльності. Антикризове управління]. . , . С. 256-348.

167505. Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України. . , . С. 25-29.

167506. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2009 рік : затвердженно Рішенням Запорізької міської ради № 39 від 24.03.2010 р.. . , . С. 6.

167507. Сметанін С.В. Формування наукової методології спортивного ушу. . , . С. 88-89.

167508. Куса С., Лисенко Л., Пархета О. Актуалізація процедур коригування, внесення змін та доповнень, які стосуються опублікованої патентної інформації, - вимога сьогодення. . , . С. 22-31.

167509. Стригун Д.Ю. Проблеми використання судових експертиз при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів. . , . С. 30-33.

167510. Гопенко К. Чим ЗНУ схожий на підводний човен ? : [енергозбереження у ЗНУ]. . , . С. 5.

167511. Венер Г., Лихтман Д., Бак Т. Методы анализа поверхностей. Мир. М., 1979. 582 с.

167512. Березанська В., Крук М. Українська спільнота - проти підробок: [захист права інтелектуальної власності в Україні]. . , . С. 44-55.

167513. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167514. Розділ 10. Аналіз, звітність та аудит у сфері праці. . , . С. 230-237.

167515. Шарай О.В. Використання спеціальних знань перекладача під час допиту іноземців за злочинами у сфері обігу наркотичних засобів. . , . С. 33-35.

167516. Сорокін В.О. Проблеми здоров'я та якості життя мешканців екологічно забруднених регіонів. . , . С. 90-91.

167517. Методы анализа продуктов производства синтетического каучука. Госзимиздат. Ленинград, 1960. 124 с.

167518. Дановська І.І. Потреби слідчої практики як складова криміналістичного забезпечення. . , . С. 36-39.

167519. Кулибов А. У Энергодара - надежное будущее : [местное самоуправление и развитие города. Уровень кредитного рейтинга. Приоритетные направления развития Энергодара]. . , . С. 6.

167520. 3. Система соціально-трудових відносин в суспільстві : [особливості соціально-трудових відносин]. . , . С. 45-52.

167521. Федулова Л. І., Корнєєва Т. М. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні. . , . С. 73-86.

167522. Сорокіна Л. О. Методологія впровадження в учбовий процес курсу "Реабілітація здоров'я". . , . С. 91-93.

167523. Методы анализа редких и цветных металлов. Московск. ун-т. М., 1956. 174 с.

167524. Сировой О.В. Державне управління фізичною культурою і спортом в Україні. . , . С. 93-94.

167525. Чихачова Ю. С. Управління державними корпоративними правами в Україні. . , . С. 87-93.

167526. 4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин : [фактори, що визначають розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві...див. анотацію]. . , . С. 53-61.

167527. Тарасова В. Г. Провадження сучасного бачення в учбовий процес з дисципліни "Фізіологія людини". . , . С. 95-96.

167528. 11. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин : [зміст, мета і завдання соціально-економічних відносин]. . , . С. 232-246.

167529. Артімонова І. В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства. . , . С. 94-101.

167530. 12. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин : [МОП і її вплив на розвиток соціально-трудових відносин в Україні]. . , . С. 247-251.

167531. Шмигля О.Є., Чередниченко І.А. Сучасна технологія маркетингу у фізкультурно-оздоровчих центрах. . , . С. 97-98.

167532. Розд. 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал. . , . С. 16-44.

167533. Розд. 5. Організація праці. . , . С. 62-78.

167534. Розд. 6. Нормування праці. . , . С. 79-120.

167535. Дубинська О. С. Сутність і особливості поняття "криза" в організаційно-виробничій сфері підприємства. . , . С. 102-108.

167536. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167537. Розд. 7. Політика доходів і оплати праці в ринковому виробництві. . , . С. 121-184.

167538. Атамас П., Атамас О. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення плану рахунків:[удосконалення облігу, основних активів товарів, доходів і витрат]. . , . С. 3-16.

167539. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 194 с.

167540. Про затвердження розмірів ставок податків і зборів, які зараховуються до бюджету міста : Рішення Запорізької міської ради № 38 від 24.03.2010 р. : [з додатками]. . , . С. 4.

167541. Розд. 8. Ефективність і продуктивність праці, її планування. . , . С. 185-206.

167542. Розд. 9. Ринок праці. . , . С. 207-229.

167543. Захаревич В. В. Чинники впливу на механізм ціноутворення на автотранспортні послуги. . , . С. 109-113.

167544. Моссаковський В. Невирішені питання обліку непоточних активів:[облік основних засобів і нематеріальних активів]. . , . С. 17-28.

167545. Назарбаєва І. Нерухомість: класифікація для обліку. . , . С. 21-32.

167546. Кузьмінський Ю., Воронова М. Облік платежів за використання комп'ютерних програм. . , . С. 29-33.

167547. Гл. 20. Законодавчо-правове та нормативне забезпечення розвитку НВДЕ : [відновлювальні джерела енергії]. . , . С. 472-489.

167548. Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. . , . С. 84-95.

167549. Гл. 1. Енергоекологічний чинник розвитку економіки. . , . С. 12-36.

167550. Кричун П. Передконтрактні витрати: місце в структурі собівартості БМР та вплив на показники НБВ: [бухгалтерський облік у будівництві]. . , . С. 34-38.

167551. Кобилянський В. Речові права на нерухомість: реєстрація по-новому. . , . С. 96-102.

167552. Петрик О. Оновлений закон України "Про аудиторську діяльність": яким йому бути?. . , . С. 39-45.

167553. Гурова Д.Д. Генезис менждународного туризма в ХХ-ХХІ веках. . , . С. 99-100.

167554. Перепічка П. Нецільове використання бюджетних коштів: економічний зміст, проблемні питання та шляхи їх розв'язання. . , . С. 18-23.

167555. Ковалев В.В. Поиск квалифицированных кадров в гостиничной и туристской отраслях. . , . С. 101-102.

167556. Стефанюк І. Метод і форма державного фінансового контролю: сутність і методологічні відмінності. . , . С. 24-28.

167557. Сердюк О. М. Аналіз концепції вузівської підготовки фахівців туристської індустрії. . , . С. 103-105.

167558. Макаренко М. В. Технологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. . , . С. 114-119.

167559. Коваль О. Політика просування продукції на споживчий ринок як об'єкт аудиту. . , . С. 37-39.

167560. Квасниця І. Від Дня Святого Юрія до зелених свят:[історія святкування Дня Святого Юрія, свята Матері, зелених свят]. . , . С. 46-49.

167561. Каляєв В. Головне - віра у людей та добро! :[ благодійний захід для вихованців дитячого закладу]. . , . С. 51.

167562. Галелюка О. Олесько та Олеський замок : [поняття української культури. Олеський замок]. . , . С. 2-5.

167563. Лабинцев Ю., Щавинська Л. Феофан Лебединцев - посланець Черкаської землі : [Феофан Лебединцев - засновник журналу "Київська старовина" та переодичних видань для духовництва]. . , . С. 6-9.

167564. Полканова А. Кримські караїми : [корінний народ Криму: історія, сучасне життя, традиції]. . , . С. 10-23.

167565. Гузар І. До проблеми ренесансу в Україні : [ренесанс в Україні]. . , . С. 24-25.

167566. Дзюба І. На полях книги спогадів Івана Дзюби : [творчість українського письменника і громадського діяча І. Дзюби]. . , . С. 21-31.

167567. Настасенко О. Г. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств. . , . С. 120-126.

167568. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167569. Зменшився розмір інвестицій у розвиток області : [обсяги інвестицій у Запорізьку область протягом січня-березня 2010 р.]. . , . С. 4.

167570. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167571. Галущак М. П. Сучасна динаміка розвитку міжнародного туризму. . , . С. 105-106.

167572. Прядун Р. Нужен ли государству "Кремнийполимер"? : [современная ситуация и перспективы развития предприятия]. . , . С. 5.

167573. Данилина Л. Г. Развитие туризма в европейском регионе. . , . С. 107-108.

167574. Гл. 2. Енергетична ефективність економіки України : [особливості розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Ефективність використання ПЕР]. . , . С. 37-54.

167575. Поклонська О. Співвідношення влади і права. . , . С. 225-230.

167576. Методы анализа редкометаллической и полупроводниковой продукции. Изд-во "Гиредмет". М., 1986. 130 с.

167577. Петрович Й. М., Леськів М. Р. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом. . , . С. 127-132.

167578. Методы анализа режимов электроэнергетических систем и установок. Наук. думка. К., 1987. 151 с.

167579. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

167580. Про затвердження зразка договору оренди землі у м. Запоріжжі : Проект рішення. . , . С. 5-6.

167581. Методы анализа руд и продуктов цветной металлургии. Металлургия. М., 1965. 203 с.

167582. Гл. 3. Пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження. Потенціал розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. . , . С. 55-67.

167583. Методы анализа черных и цветных металлов. Металлургиздат. Свердловск, 1953. 127 с.

167584. Гл. 5. Технологічне ресурсо- та енергозбереження в гірничому комплексі України. . , . С. 90-113.

167585. Методы введения избыточности для вычислительных систем. Сов. радио. М., 1966. 456 с.

167587. Гл. 6. Високоефективні системи живлення і керування енергоємними установками гірничо-металургійного комплексу : [ресурсоенергозберігаючі фактори...див. анотацію]. . , . С. 114-157.

167588. Методы виброизоляции машин и присоединенных конструкций. Наука. М., 1975. 130 с.

167589. Романко О. П. Класифікація видів планування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. . , . С. 133-137.

167590. Гл. 11. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : [розвиток нетрадиційної та відновлювальної енергетики]. . , . С. 228-248.

167591. Методы возмущений в механике. Наука. Новосибирск, 1982. 160 с.

167592. Україна і Росія: момент істини : [українсько-російські відносини]. . , . С. 32-33.

167593. Кіндратець О. Інтелігенція та політична еліта України. . , . С. 38-41.

167594. Сергієнко С. Людина багатьох вершин. Пам'яті академіка Б.І. Вєркіна присвячується : [біографія і творчий шлях фізика, академіка НАН України Вєркіна Б.І.]. . , . С. 42-43.

167595. Кратко М. З історії розвитку інформатики в Україні : [історія створення електронних обчислювальних машин]. . , . С. 56-62.

167596. Гл. 12. Вітрова енергія : [вітроенергетика в Україні, вітропотенціал України, інвестиції у вітроенергетику, вітроенергетика і наука, мала вітроенергетика]. . , . С. 249-273.

167597. Віра і розум : [дискусія: наука і релігія]. . , . С. 74-75.

167598. Гл. 13. Сонячна енергія : [потенціал сонячної енергії в Україні. Стратегія розвитку української фотоенергетики. Сонячна теплоенергетика]. . , . С. 274-299.

167599. Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути?. . , . С. 239-248.

167600. Топачевський А. Таємниці біблійних рослин : [священі дерева і рослини. Релігійна символіка]. . , . С. 76-79.

167601. Гл. 14. Енергія біомаси : [енергетичне використання деревинних, сільськогосподарських та комунально-промислових відходів біомаси...див. анотацію]. . , . С. 300-372.

167602. Соломенко О. Є., Виноградов О. А. Інформаційне забезпечення управління ризиковою ситуацією на малому підприємстві. . , . С. 144-149.

167603. Корецька Г.І. Зелений туризм в Україні та світі. . , . С. 108-110.

167604. Москаленко У.О. Автоматизація роботи готельного підприємства. . , . С. 110-111.

167605. Нечитайло Д.Л. Розвиток франчайзингу в Україні. . , . С.112-113.

167606. Палиенко Е. Ю. Сельский зеленый туризм. . , . С. 114-115.

167607. Подолян Т.М. Розвиток туризму в Києві. . , . С. 115-116.

167608. Гіль Л.А. Проблеми використання сучасних кадрових технологій в діяльності приватного охоронного підприємства. . , . С. 117-118.

167609. Горбань С.Ф. Дослідження стану ринку праці у Запорізькому регіоні. . , . С. 118--120.

167610. Мірошниченко Л.Г. Шляхи скорочення плинності кадрів на підприємстві. . , . С. 120-122.

167611. Пругло О.В. Сучасний ринок праці України та механізм його збалансування. . , . С. 122-124.

167612. Мірошниченко Л.Г., Гапонова І.В. Міжнародне правове регулювання праці. . , . С. 124-126.

167613. Васильєва О.О., Дегтярьова С.П. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління персоналом. . , . С. 126-128.

167614. Горбань С.Ф., Клімова К.К. Механізми регулювання зайнятості населення України на сучасному етапі. . , . С. 128-130.

167615. Васильєва О.О., Коваленко М.О. Проблема молодіжного безробіття в Запорізькій області та шляхи її вирішення. . , . С. 130-132.

167616. Толок В.О., Куцевалова А.Є. Оцінка ефективності управління персоналом у банківських установах. . , . С. 132-133.

167617. Толок В.О., Мицюра Н.С. Шляхи удосконалення корпоративної культури управління. . , . С. 134-135.

167618. Толок В.О., Рудницька Л.В. Удосконалення механізмів роботи з кадровим резервом на підприємстві. . , . С. 136-137.

167619. Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики. . , . С. 258-264.

167620. Баєва Л. В. Функції місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 138-139.

167621. Саміло Г.О. Правові засади становлення та розвитку політичних партій в Україні. . , . С. 140-141.

167622. Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1954. 54 с.

167623. Методы высокомолекулярной органической химии. Акад. наук СССР. М., 1953. 667 с.

167624. Бровко Б.А. Логічні засади психологічного знання. . , . С. 142-143.

167625. Рєзнікова В. Посередництво на страховому ринку України. . , . С. 275-282.

167626. Гайворонская Т.А. Глобализация : философское видение тенденций развития современного мира. . , . С. 143-145.

167627. Гольченко В.М. Этические проблемы современной психологии. . , . С. 145-146.

167628. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

167629. Кампус. ООО Издательский дом "Редактор М". К., 2010. 72 с.

167630. Кампус. ООО Издательский дом "Редактор М". К., 2010. 72 с.

167631. Походенко С.В. Соціально-психологічні фактори становлення та розвитку політичної культури. . , . С. 146-147.

167632. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2010. 80 с.

167633. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2010. 103 с.

167634. Силивончик А. Свинъекция: [украинский рынок вакцин]. . , . С. 16-17.

167635. Філатов В.Ю. Сучасні підходи та напрямки соціально-психологічного супроводу організацій. . , . С. 147-149.

167636. Гвардия. Галицькі контракти. К., 2010. 72 с.

167637. Хрустальова М.С. Психологічний аспект проблеми молодих сімей в Запорізькій області. . , . С . 149-151.

167638. Горбач Д. Просто Таи: [политический кризис в Таиланде. Экономическая модернизация]. . , . С. 26-28.

167639. Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. ХНТУ. Херсон, 2009. 204 с.

167640. Шевченко С.І. Нейропсихологічна діагностика та корекція у дитячому віці. . , . С. 151-153.

167641. Гриньков Д. Кэшмарный сон: [украинский банковский рынок]. . , . С. 30-33.

167642. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1963. 107 с.

167643. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1966. 131 с.

167644. Бородаченко К. Поставленный допрос. . , . С. 43-44.

167645. Шевчук З. М. Психологічна сутність виховання та його мета в сучасній Україні. . , . С. 153-154.

167646. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1967. 164 с.

167647. Захаренко В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України. . , . С. 336-342.

167648. Башкирцева О., Слипченко К. Тайский босс: [63-й Каннский кинофестиваль]. . , . С. 49-51.

167649. Шубертій Н.Г. Тренінг стресостійкості як фактор підвищення особистісної ефективності у роботі менеджера. . , . С. 155-156.

167650. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1968. 152 с.

167651. Дмитренко О.М., Іванова О.К. Трансформація функцій сім'ї в сучасній Україні: психологічний аспект. . , . С. 156-157.

167652. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1971. 148 с.

167653. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1978. 192 с.

167654. Романюк Е. "Я головой не думаю," - признается французский актер Венсан Кассель: [интервью с французским актером В.Кассель]. . , . С. 52-54.

167655. Методы вычислений. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1988. 176 с.

167656. Магновський І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення ХVII- XVIII ст.. . , . С. 343-348.

167657. Методы вычислительной математики и их применение. Московский экономико-статистический ин-т. М., 1978. 132 с.

167658. Иржавская Е.В., Походенко С.В. Архетип "отца" и его воплощение в образах современных политиков. . , . С. 158-159.

167659. Дикаленко М., Московчук Э. Админводы: [украинский рынок безалкогольных напитков]. . , . С. 62-64.

167660. Николаева Т. Зона декольте: [украинский рынок косметологических услуг]. . , . С. 72-73.

167661. Агарков О. А. "Якість життя" як критерій ефективності державного управління. . , . С. 160-161.

167662. Бородулькіна Т. О. Діагностика та формування образу професії у майбутніх фахівців (на прикладі студентів-психологів та соціальних працівників). . , . С. 161-163.

167663. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, .

167664. Дубініна Я. П. Реформування освітнього простору: соціологічний підхід. . , . С. 163-164.

167665. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2008. 103 с.

167666. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2008. 91 с.

167667. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2009. 75 с.

167668. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2009. 103 с.

167669. Дударев В.В. Политическая ссоциализация: становление личности. . , . С. 165-166.

167670. Український смисл. Дніпропетровський націон. універ. ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2009. 83 с.

167671. Абаренков И. В., Антонова И. М., Барьяхтар В. Г., Булатов В. Л., Зароченцев Е. В. Методы вычислительной физики и теории твердого тела. Наукова думка. К., 1991. 456 с.

167672. Попович В.М. Введение зарубежного опыта социальной зашиты в Украине. . , . С. 167-168.

167673. Гл. 15. Енергія малих річок : [розвиток гідроенергетики в Україні. Гідроенергетичний потенціал малих річок України. Програма розвитку малої гідроенергетики України]. . , . С. 373-398.

167674. Бардакова О.С. Конституционная реформа Украины 2008 года. . , . С. 168-170.

167675. Методы гидрофизических исследований . Турбулентность и микроструктура. АН СССР Ин-т прикладной физики. Н. Новгород, 1990. 370 с.

167676. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України. . , . С. 4-15.

167677. Ватажок Є.В. Введення зарубіжного досвіду соціальної роботи з дітьми та молоддю на практиці в Україні. . , . С. 170-172.

167678. Волосюк В.Ю. Игромания, компьютеромания - угроза современной молодежи. . , . С. 172-174.

167679. Гл. 16. Геотермальна енергія : [практичне застосування геотермальної енергії для теплопостачання в АР Крим...див. анотацію]. . , . С. 399-422.

167680. Методы графических изображений на пластмассах. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. эстетики. М., 1971. 26 с.

167681. Циган Р. М. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання. . , . С. 150-155.

167682. Попова Д.С. Стратегические приоритеты развития украинского общества. . , . С. 174-175.

167683. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського: [нооекономічні засади, які формуються у структурі економічного простору]. . , . С. 16-29.

167684. Щербак В. Г., Щербак О. В. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства. . , . С. 156-161.

167685. Щербинский В. Г., Феоктистов В. Г., Полевик В. А. Методы дефектоскопии сварных соединений. Машиностроение. М., 1987. 335 с.

167686. Рибочка О.С. Розмежування повноважень між президентом, урядом і парламентом України. . , . С. 176-177.

167687. Скрипник Я. Є. Казкотерапія як метод соціальної роботи. . , . С. 177-179.

167688. Методы диагноза и контроля сложных дискретных систем и автоматов. ИК. Киев, 1973. 59 с.

167689. Методы диагноза и контроля сложных систем и автоматов. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1976. 63 с.

167690. Панченко С.А. Сучасний масово-інформаційний простір : ситуація у світі та в Україні. . , . С.180-181.

167691. Пашник О.В. Трансформація жанрової системи сучасних друкованих мас-медіа як наукова проблема. . , . С. 182-183.

167692. Островська Н. В. Актуальні проблеми культури мовлення регіональних радіо- і телебачення. . , . С. 184-185.

167693. Чистякова Є.В. Підсумкові випуски новин на всеукраїнських каналах телебачення як вияв аналітики. . , . С. 186.

167694. Клименко А.А. Аналітичні жанри в українських інтернет-виданнях. . , . С. 187-189.

167695. Боготоба С.О. Основні вимоги до журналістської інформації. . , . С. 190-191.

167696. Шинкаренко Н.О. Аналітичне інтерв'ю на телебаченні. . , . С. 192-193.

167697. Анпилогов Д. И. Обязательные домашние задания при подготовке к независимому тестированию по физике. . , . С. 194-195.

167698. Барвинок А. Д., Работкина Е. В. Трудности студентов ВУЗа при изучении курса физики. . , . С. 196.

167699. Барвинок О. Д., Работкіна О. В. Упровадження державної мови як невід'ємна складова навчального процесу. . , . С. 197-198.

167700. Гуляєва Л. В. Методичні засади формування технічного мислення студентів у контексті майбутньої професії. . , . С. 198-199.

167701. Гуляєва Т.В. Структурно-фазові перетворення при спіканні сплавів системи Nd-Fe-C-B-Cu в умовах стискаючих напруг. . , . С. 200-202.

167702. Мехед С. С. Организация учебного процесса в заочной школе для молодежи отдаленных районов. . , . С. 202-203.

167703. Соколов Є. П. Про систему роботи факультету довузівської підготовки ЗНТУ в умовах ведення незалежного тестування. . , . С. 204-205.

167704. Суятина Э. А. Пути формирования системы знаний по физике у рабочей молодежи. . , . С. 206-207.

167705. Таланова Л. С. Инновационный подход в работе с иностранными студентами. . , . С. 207-208.

167706. Вишневська В.О. Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах сучасного економічного розвитку України. . , . С. 6-11.

167707. Серкова П.П. Уходить не собираются:[ рынок страхования жизни в Украине. Деятельность УСК "Дженерали Гарант"]. . , . С. 20-25.

167708. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

167709. Голос України. Київська правда. К., 2010.

167710. Степко М. Болонський процес у контексті інтересів держави і громадян : [дискусії щодо реформ національної освіти до приєднання України до Болонського процесу]. . , . С. 16, 17.

167711. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2010. 43 с.

167712. Кармишин А. В., Жуков А. И., Колосов В. Г. Методы динамических расчетов и испытаний тонкостенных конструкций. Машиностроение. М., 1990. 288 с.

167713. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

167715. Дерев'янкін Т. Велика Вітчизняна війна: витоки, ресурси і зброя Перемоги. . , . С. 30-45.

167716. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2010. 32 с.

167717. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 62 с.

167718. Методы дискретной оптимизации и эффективная организация пакетов программ. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 67 с.

167719. Любич А.В., Поддубный В.И. А индексы все растут:[ К итогам торгов ПФТС в апреле]. . , . С. 26-36.

167720. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 68 с.

167721. Онуфрієнко В.М. Матеріальне несуцільне середовище : математична теорія та перспективи сучасних технологічних застосувань. . , . С. 209.

167722. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 48 с.

167723. Рибак С., Лазебник Л. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці. . , . С. 46-54.

167724. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2010. 66 с.

167725. Методы и алгоритмы автоматизации проектирования БИС. МИЭТ. М., 1985. 120 с.

167726. Зиненко И.И. Особенности математических расчетов амплитудных характеристик Е-плоскостных волноводных трансформаторов. . , . С.210-211.

167727. Річна фінансова звітність за 2009 рік ТзОВ "Інвестеційно-фінансова компанія". . , . С. 10-22.

167728. Попова О. П. Математична інженерна освіта в контексті вимог Болонського процесу. . , . С. 211-213.

167729. Варналій З., Серебрянський Д. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України. . , . С. 55-69.

167730. Поддубный В.И. Но спускаемся мы с покоренных вершин:[ К итогам торгов на Украинской бирже за апрель]. . , . С. 28-37.

167731. Волкович В. Л., Волошин А. Ф., Горлова Т. М. Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления. Наук. думка. К., 1984. 216 с.

167732. Кузнєцова Л. Цінові шоки 2006-2009 рр. та їх наслідки для економіки України. . , . С. 70-83.

167733. Саран Л. А., Онуфрієнко В. М. Моніторинг знань з математики в умовах кредитно-модульної системи. . , . С. 213-214.

167734. Полищук А. Не за страх, а за совесть :[внедрение обязательного медицинского страхования в Украине]. . , . С. 38-40.

167735. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

167736. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

167737. Будниченко Ю. Реформування тарифної політики України на шляху вступу до Енергетичного співтовариства Європи: [енергетика України. Енергетичні мережі. Тарифна політика]. . , . С. 84-95.

167738. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

167739. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

167740. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

167741. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2010. 66 с.

167742. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2010. 52 с.

167743. Бродяга-Бродецький О. Вибране. Полиграф. Запоріжжя, 2005. 256 с.

167744. Дубинянский М. Джордж Вашингтон: первый среди равных:[Политический портрет Дж. Вашингтона - первого Президента США (1789-1797), главнокомандующего американской армией во время войны за независимость в Сев. Америке]. . , . С. 5-23.

167745. Deutsche Demokratische Republik. veb F. A Brockhaus Verlag. Leipzig, 1980. 339 S.

167746. Шекет Ю. Сара Бернар: три тысячи и одна жизнь :[биография и творчество французской актрисы С. Бернар]. . , . С. 27-45.

167747. Міндрул А. Охорона даних випробувань лікарських засобів в Україні: реалії і перспективи. . , . С. 14-24.

167748. Deutsch lehr- und ubung sbuch. Международные отношения. Москва, 1965. 240 c.

167749. Методы и алгоритмы оптимального планирования режимов энергосистем и управления ими для АСДУ. Энергия. М., 1978. 158 с.

167750. Винниченко Т. Джеймс Кук: капитан трех океанов:[географический очерк об английском мореплавателе Джеймсе Куке, совершившем кругосветное плавание]. . , . С 62-85.

167751. Deutsch. Veb verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1964. 316 S.

167752. Deutsch. Max Niemeyer Verlag. Halle, 1963. 305 S.

167753. Ветров И. Н., Герасимов Б. М., Тарасов В. А., Токарев И. В. Методы и алгоритмы оптимального синтеза средств отображения информации. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1987. 22 с.

167754. Deutsch. Veb verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1969. 616 S.

167755. Хасилев В. Я., Меренков А. П., Каганович Б. М. Методы и алгоритмы расчета тепловых сетей. Энергия. М., 1978. 176 с.

167756. Deutsch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1975. 144 S.

167757. Методы и аппаратура для измерения сдвига фаз. ИФ. Красноярск, 1980. 193 с.

167758. Deutsch. Max Niemeyer Verlag. Halle, 1963. 260 S.

167759. Мосов С. Система забезпечення життєвого циклу об'єкта промислової власності: [забезпечення життєвого циклу об'єктів промислової власності дозволяє забезпечити необхідну ефективність його реалізації]. . , . С. 30-33.

167760. Мазурок Д. Об'єкти авторського права в міжнародному комерційному обороті. . , . С. 34-36.

167761. Методы и аппаратура для измерения электрических и магнитных величин. Наукова думка. Киев, 1966. 200 с.

167762. Онуфрієнко В. М., Саран Л. А. Алгоритмічні приписи в математиці, як один із засобів стискання навчальної інформації. . , . С. 214-216.

167763. Шевелева Т. Реєстрація прав на сертифікаційні та колективні знаки: міжнародний досвід. . , . С. 42-50.

167764. Методы и аппаратура для неразрушающих исследований металлов. ОНТИ. М., 1966. 128 с.

167765. Deutsch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1975. S. 145-448

167766. Пьянков В.П. Тестовые технологии и выработка рациональных действий при решении заданий по математике. . , . 216-217.

167767. Андрощук Г. Колективне управління авторськими правами в Китаї. . , . С. 51-59.

167768. Deutsch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1976. 621 S.

167769. Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений. ВНИИФТРИ. М., 1987. 98 с.

167770. Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений. ВНИИФТРИ. М., 1984. 105 с.

167771. Цокур А. Я. Впровадження засобів дистанційного навчання у підготовці абітурієнтів до незалежного зовнішнього тестування. . , . С. 217-218.

167772. Deutsch-russiches Worterbuch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1963. 718 S.

167773. Кузнецова Л. Ю., Тишина Л. В. Методы структурирования учебного материала для систематизации знаний по математике при подготовке абитуриентов к внешнему независимому тестированию. . , . С. 218-220.

167774. Методы и аппаратура для тренировки, испытаний и измерения параметров электронных СВЧ приборов и их элементов. Отраслева конференция. 2-я. Москва, 1976. ЦНИИ "ЭЛЕКТРОНИКА". М., 1976. 64 с.

167775. Тішина Л. В., Кузнєцова Л. Ю. Проблеми організації навчальної роботи з математичних дисциплін на курсах підготовки абітурієнтів до незалежного зовнішнього тестування знань. . , . С. 220-222.

167776. Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України. . , . С. 162-168.

167777. Єрмакова О. А. Регіон як самостійний суб'єкт міжнародних економічних відносин. . , . С. 169-175.

167778. Біленко Т.Г. Метафора як показник ідіостилю Григорія Лютого. . , . С. 223-224.

167779. Бондарчук К.С. Специфіка національно-мовної картини світу на різних мовних рівнях. . , . С. 224-225.

167780. Бондарчук О.А. Екологічний стан в Україні після чорнобильської катастрофи. . , . С. 225-227.

167781. Крилова В., Набок Р. Світовий досвід оцінки інструментів гібридного капіталу банку. . , . С. 8-23.

167782. Методы и аппаратура для экспериментального исследования автомобилей, двигателей и их агрегатов, совещание, Москва, 1960 Материалы всесоюзного совещания "Методы и аппаратура для экспериментального исследования автомобилей, двигателей и их агрегатов" 17-19 мая 1960г. Секция автоматериалов. ОНТИ. М., 1961. 160 с.

167783. "Методы и аппаратура для экспериментального исследования автомобилей, двигателей и их агрегатов", совещание, Москва, 1960 Материалы всесоюзного совещания "Методы и аппаратура для экспериментального исследования автомобилей, двигателей и их агрегатов" 17-19 мая 1960г. Секция автоматериалов. ОНТИ. М., 1961. 133 с.

167784. Євдокімова В. Рівень життя населення в Україні та світі: порівняльний аналіз. . , . С. 4-11.

167785. Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки. . , . С. 24-34.

167786. Методы и аппаратура спектрального и корреляционного анализа сложных сигналов. ТРТИ. Таганрог, 1978. 215 с.

167787. Бутук О. Антидепресивні заходи в умовах світової кризи. . , . С. 34-41.

167788. Чернорог Є. Чи готові українські підприємства та органи влади до роботи в СОТ під час економічної кризи : [дослідження комплексу підприємств міста Северодонецьк Луганської області]. . , . С. 12-19

167789. Погорєлова І. Політичні відносини України з державами Східної Азії. . , . С. 20-25.

167790. Хорякова Т. Способи вдосконалення фінансової звітності малого підприємства. . , . С. 26-30.

167791. Методы и возможности оценки пригодности листов для глубокой вытяжки. Б.и.. М., 1966. 31 с.

167792. Перькова А. Эдит Пиаф: голос любви и боли: [биография и творчество французской певицы Э.Пиаф]. . , . С. 87-113.

167793. Deutsch-russiches Sprachfuhrer. Verlag fur Fremdsprachige Literatur. Moskau, 1959. 177 S.

167794. Дубинянская Я. Сирано де Бержерак: с солнцем в крови: [Биография и творчество французкого поэта, драматурга и мыслителя 27 века]. . , . С. 115-132.

167795. Deutsch-russiches Worterbuch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1962. 718 S.

167796. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду. . , . С. 10-11.

167797. Ногачевський О. Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи. . , . С. 22-25.

167798. Гончаров Ю., Бондаренко С. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки. . , . С. 26-30.

167799. Підлісний П., Кравчук О. Економічні аспекти створення та діяльності операторської мультимедійної компанії - перевізника Укрзалізниці. . , . С. 31-35.

167800. Єрмакова О., Сазонов В., Вінник П. Щодо мінімізації ризиків експорту української металопродукції. . , . С. 36-40.

167801. Шарко М., Оболенцева Е. Современное состояние сырьевой базы рыбопромышленных предприятий Украины. . , . С. 41-43.

167802. Бобух І. Проблеми регіонального розподілу основного капіталу в Україні. . , . С. 45-50.

167803. Кухарская Н. Диагностика рынка услуг Украины и его региональные приоритеты. . , . С. 51-54.

167804. Методы и модели исследования живучести систем энергетики. Наука. Новосибирск, 1990. 284 с.

167805. Павлюк А. П., Пилипів В. В., Коваленко А. О. Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи. . , . С. 176-188.

167806. Авраменко Н. Л. Економічна оцінка асимілюючої здатності водних об'єктів : [очищення промислових стокових вод]. . , . С. 189-195.

167807. Методы и модели оптимизация работы морского флота. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1979. 63 с.

167808. Методы и модели управления. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1972. 196 с.

167809. Методы и модели управления. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1973. 142 с.

167810. Борсук О. М. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика розвитку сільської кредитної кооперації. . , . С. 196-203.

167811. Методы и опыт построения систем обработки данных. ИК. Киев, 1979. 94 с.

167812. Єрмошенко А. М. Параметри успіху взаємодії страхового сектору і банківської сфери. . , . С. 204-211.

167813. Івахненко І. С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. . , . С. 212-218.

167814. Методы и опыт построения систем обработки данных. ИК. Киев, 1980. 66 с.

167815. Михайленко С. В. Показники оцінки обґрунтованості проектів бюджетів. . , . С. 219-227.

167816. Національний Клуб страхової виплати 2009: [перелік членів Клубу]. . , . С. 4.

167817. Хлєбнікова І. І. Стан і умови акцизного оподаткування. . , . С. 228-235.

167818. Методы и опыт проектирования и построения автоматизированных информационных систем. ИК. Киев, 1981. 111 с.

167819. Номінанти Національного Клубу страхових виплат 2009: [номінанти різних видів страхування]. . , . С. 5-7.

167820. Беген Є. І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції. . , . С. 236-243.

167821. ТОП20 страховиків України за 12 місяців 2009. . , . С. 8-9.

167822. Omar M., Bora A. Fiscal stimulus and countercyclical monetary policies: commentaries on cuurent worlwide depression = Фіскальне стимулювання та антициклічна монетарна політика: коментарі щодо чинної світової депресії. . , . P. 244-261.

167823. Залєтов О. Страховий ринок потребує структурних реформ. . , . С. 10-13.

167824. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167825. Паращак О. Вітчизняним страховикам виміряли "податковий тиск". . , . С. 14-15.

167826. Інформація про виконання обласного бюджету за І квартал 2010 року. . , . С. 4.

167827. Методы и отечественные приборы для измерения, автоматического контроля и регулирования влажности твердых тел. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1962. 112 с.

167828. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

167829. Матвієнко П. Про особливості головного фінансового документа регіону : [із доповіді голови облради П. Матвієнка]. . , . С. 2.

167830. Кірімов О. Дослідження зміни цінової споживчої переваги у сегменті страхування КАСКО фізичних осіб. . , . С. 16-20.

167831. Ромащенко О. Тенденції формування коефеціента "ділової активності" страховиків. . , . С. 22-23.

167832. Медвідь С. Як область виконала бюджет торік і що її очікує нині : [аналіз бюджету міста за 2009 р., прогнози щодо виконання (з доповіді начальника головного фінансового управління облдержадміністрації)]. . , . С. 2.

167833. Lloyd's, не дивлячись на надприбутки, турбує конкуренція з боку влади Нью-Йорка. . , . С. 24.

167834. УНІКАльні страхові рішення UNIQA вже в Україні. . , . С. 26.

167835. Ахмедов А. Шахрайство і страхування професійної відповідальності: [Коментар до справи Goldsmith Williams проти Travelers Insurance Company Ltd (2010)]. . , . С. 28-29.

167836. Актуарна справа в Україні: історія та розвиток. . , . С. 30-32.

167837. Чередниченко М. Медичний асистанс в ДМС - ще один критерій вибору. . , . С. 33-35.

167838. Гладкий В. Експортні кредитні агенства як один із шляхів державної підтримки експорту. . , . С. 42-51.

167839. Тринчук В., Лисак Б. Мобільний маркетинг страхових компаній. . , . С. 36-37

167840. Рябініна Л. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці. . , . С. 51-59.

167841. Тринчук В., Короленко В. Вірусний маркетинг страхових компаній: [історія, суть, ефективність вірусного маркетингу]. . , . С. 42-46.

167842. Васильченко З., Васильченко І. Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні. . , . С. 60-71.

167843. Тринчук В., Ротова Т. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Страхування" вийшла на міжнародний рівень. . , . С. 48-53.

167844. Зозульов О. До питання про методологічну основу формування ефективних маркетингових рішень у бізнесі. . , . С. 71-77.

167845. Філонюк Ю. Особливості управління у полікультурних корпораціях: [управління персоналом]. . , . С. 54-55.

167846. Юхименко П., Загурський О., Могилко В. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій. . , . С. 78-85.

167847. Лук'янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні. . , . С. 86-94.

167848. Методы и практика управления ускорением научно-технического прогресса и оценки его эффективности. Штиинца. Кишинев, 1984. 154 с.

167849. Методы и приборы автоматического контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1971. 69 с.

167850. Dick G., Knipper A. Deutsch-Russisches Gesprachsbuch. Volk und Wissen volkseigener Verlag. Berlin, 1962. 187 S.

167851. Diamond Michael A. Financical accounting. South-Western Publishing Co. Cincinnati, 1993. 932 p.

167852. Dickens C. A tale of two cities. Progress Publishers. Moscow, 1974. 415 p.

167853. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1977. 114 с.

167854. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1980. 186 с.

167855. Dickens C. The posthumous papers of the pickwick club. Foreing languages publishing house. Moscow, 1949. 896 p.

167856. Харитоненко К. Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК. . , . С. 8-10.

167857. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1982. 173 с.

167858. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1983. 170 с.

167859. Diffusion Bonding of Materials. Mir Publishers. Moscow, 1985. 304 p.

167860. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1984. 143 с.

167861. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1985. 112 с.

167862. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1986. 162 с.

167863. Методы и приборы автоматического неразрушающего контроля. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1988. 188 с.

167864. Методы и приборы для измерения расхода и количества жидкости, газа и пара. Материалы 3 всесоюз. науч.-техн. конф.. ЦНИИИТЭИПриборостроения. М., 1973. 140 с.

167865. Денісова Л. Вдосконалення соціальної політики неможливе без поглиблення курсу ринкових перетворень:[ інтерв'ю Міністра праці та соціальної політики України Л.Денисової]. . , . С. 2-4.

167866. Висоцька Л. По чому ліки для народу?:[Формування, встановлення та застосування цін на лікарськи засоби в Україні]. . , . С. 6-13.

167867. Михальчишин Н., Поплавська Ж. Принципи та постулати антимонопольної діяльності. . , . С. 14-21.

167868. Фарріон І.Д. Символіка українських звуків. . , . С. 2-13.

167869. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-5.

167870. Ганжуров Ю. Основні етапи композиційного редагування. . , . С. 8-9.

167871. Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання. . , . С. 14-15.

167872. Шевчук Л. Конкурентна боротьба в умовах сучасної фінансово-економічної кризи: вплив на розвиток регіонів України. . , . С. 22-27.

167873. Клименко В. Особливості державної конкурентної політики на ринку фінансових послуг України. . , . С. 28-34.

167874. Вовк О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства на основі акумулювання ресурсів та можливостей. . , . С. 35-39.

167875. Голікова Н.С. Мовна культура в інформаційно-політичному дискурсі сучасного Прідніпров'я. . , . С. 14-21.

167876. Методы и программные средства оптимизации, моделирования и построения систем. ИК. Киев, 1988. 93, 7 с.

167877. Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан: [аналіз інформатизації бібліотек ВНЗ Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей]. . , . С. 25-28.

167878. Методы и процедуры проектирования схем баз данных. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1982. 72 с.

167879. Домбровська Л. Науково-інформаційний потенціал українських журналів педагогічної тематики другої половини XIX - початку XX століття: з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського. . , . С. 37-41.

167880. Тітова А. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів. . , . С. 44-45.

167881. Методы и системы принятия решений. Вопросы создания экспертных систем. РПИ. Рига, 1988. 152 с.

167882. Шуляр Н. Механізм забезпечення якості персоналу підприємства. . , . С. 40-44.

167883. Diop B. Les contes D'amadou Koumba. Editions en langues etrangeres. М., 1961. 157 p.

167884. Базік О., Фесенко М. Хочеш надавати послуги кабельного телебачення - отримай погодження у конкурента! :[розвиток мережі багатоканального ефірно-кабельного телебачення]. . , . С. 46-51.

167885. Методы и системы принятия решений. Интеллектуальные системы принятия решений. РПИ. Рига, 1987. 143 с.

167886. Ермоленко С.Я. Культура мови в освіті, науці, засобах масової інформації. . , . С. 22-37.

167887. Методы и системы принятия решений. Информационное и алгоритмическое обеспечение моделей принятия решений. РПИ. Рига, 1984. 151 с.

167888. Dispositivos y herramientas especiales para el en tretenimiento tecnico y repracion de los automoviles sovieticos. Autoexport. Mosca, s. m.. 366 p.

167889. Методы и системы принятия решений. Прикладные задачи анализа решений в технических системах. РПИ. Рига, 1986. 142 с.

167890. Dodge M. M. Hans Brinker or The Silver Skates. Foreign languages publishing house. Moscow, 1961. 282 p.

167891. Методы и средства автоматического контроля и управления. Наука. Ленинград, 1969. 155 с.

167892. Трипольська Г., Чибіська Л. Розвиток кокуренції між нафтопереробними підприємствами та виробниками моторного біопалива :[міжнародний досвід для України]. . , . С. 52-58.

167893. Методы и средства аналоговой и цифровой обработки информации. АН ЭССР, Ин-т кибернетики. Таллин, 1988. 198 с.

167894. Масенко Л.Т. Мова і свідомість : [українська мова у двомовному соціумі]. . , . С. 38-54.

167895. Гура Н.П. Архетипна основа міфу про Іфігенію. . , . С. 227-228.

167896. Говорун А.Г., Павловський М.В., Куций П.В. Про деякі особливості використання біодизельнего палива в автомобільних дизелях з турбонаддувом. . , . С. 18-20.

167897. Doyle Arthur Conan The hound of the Baskervilles. Знання. Kyiv, 2000. 128 p.

167898. Дорошенко С.В. Емотивність в сучасних газетних англомовних та американських текстах : порівняльний аналіз. . , . С. 228-229.

167899. Нагайчук В.М., Безуглий А.О. Удосконалення науково-технічного забезпечення дорожньої галузі. . , . С.26-28.

167900. Dolukhanov M. Propagation of Radio Waves. Mir Publishers. Moscow, 1971. 372 p.

167901. Єршова В.К. Українська мова в ефірі. . , . С.229-230.

167902. Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. Зинатне. Рига, 1983. 272 с.

167903. Білоус В.Б., Білоус В.В. Репліка про винниченкову метафору : [творчість українського письменника В.Винниченка]. . , . С. 79-84.

167904. Сергиенко Г.А., Жавжарова Е.А. Учет этнопсихолингвистических особенностей иностранных студентов при обучении РКИ. . , . С. 230-231.

167905. Методы и средства измерений при исследованиях и испытаниях машин и технологических процессов кузнечно-штамповочного производства. НПО "ЭНИКМАШ". Воронеж, 1987. 233 с.

167906. Ильчук К.И. Устранение ошибок-китаизмов в русской речи у носителей китайского языка. . , . С. 232.

167907. Druon M. Les grandes familles Roman. Dnipro. Kiev, 1976. 384 p.

167908. Методы и средства измерения параметров высокотемпературной плазмы. ВНИИФТРИ. М., 1983. 106 с.

167909. Датченко Ю.В. Писанковий всесвіт : [українська писанка: традиції та символіка]. . , . С. 85-92.

167910. Du Baikal au pacifique. Editions de L'agence de presse novosti. Moscou, 1976. 32 p.

167911. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Урахування вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища при реконструкції автомобільних дорог. . , . С. 43-45.

167912. Методы и средства информатики речи. ИК. Киев, 1991. 60 с.

167913. Dulin V. Electron Devices. Mir Publishers. Moscow, 1980. 424 p.

167914. Dumas A Les trois mousquetaires. Editions du progres. Moscou, 1977. 619 p.

167915. Волощук А.В. Сучасна практика страхування будівельних ризиків. . , . С. 46-48.

167916. Сікорська З.С. Чужомовний пересит як чинник загрози національно-мовному відродженню. . , . С. 7-20.

167917. Методы и средства информационной технологии на основе систем баз данных и знаний. ИК. К., 1988. 74 с.

167918. Dymkov A. M. Transformer design. Mir publishers. Moscow, 1975. 329 p.

167919. Методы и средства контроля качества в черной металлургии. Металлургия. М., 1984. 87 с.

167920. Головатий М. Логвиненко С. Проблеми національної консолідації українського суспільства в умовах глобалізації і світового тероризму. . , . С. 4-9.

167921. Dymkov A. M. Transformer design. Mir publishers. Москва, 1975. 324 p.

167922. Dyakov A.M The national problem in India today. Nauka. Moscow, 1966. 176 p.

167923. Поліщук І. Інститут політичних партій: історія та сучасність. . , . С. 10-15.

167924. Донцова О. Становлення правового статусу політичних партій та партійних систем. . , . С. 16-22.

167925. Ахундов К. Основи ісламської державності на Близькому Сході. . , . С. 23-28.

167926. Ядранський Д. Соціологічна модель самонормування у сфері праці. . , . С. 30-34.

167927. Гнатієнко Г. Моделювання мотивації генераліста у рекрутенгу персоналу:[мотивація праці інженерів]. . , . С. 35-40.

167928. Лук'янова Н. Загальноглобалізаційні проблеми людства і формування особистості в умовах сучасної України: [Політична соціалізація української молоді. Формування державної молодіжної політики]. . , . С. 42-47.

167929. Андрусенко А. М., Данильченко В. П., Прокопов А. В. Методы и средства лазерной прецизионной дальнометрии. Изд-во стандартов. М., 1987. 222 с.

167930. Купрікова О.Г. Поняття модальностіта засоби її вираження в художніх текстах англійською й українською мовами. . , . С. 233-234.

167931. Методы и средства математического моделирования. Казанский государственный ун-т им. С. М. Кирова. Алма-Ата, 1979. 182 с.

167932. Миронюк Л.В. Запозичені лексеми у поетичному циклі Ліни Костенко "Коротко - як діагноз". . , . С. 235.

167933. Дехганізадзе-Багдадабаді А. Міграційна політика сучасних держав. . , . С. 54-60.

167934. Онуфрієнко Г.С. Теорія мовної комунікації як інтегративна лінгвістична наука і нова навчальна дисципліна в університетській освіті. . , . С. 236-237.

167935. Мирошніченко П. Активні форми навчання персоналу промислових підприємств і студентів. . , . С. 62-68.

167936. Кузнецова Т. Совершенство по плану. Как разработать стратегию индивидуального развития. . , . С. 20-27.

167937. Чернуха Н., Чернуха Г. Підготовка фахівців у сучасних соціокультурних умовах виховання толерантності : [ толерантність; комунікативна толерантність. Гуманітарна освіта. Проблема діалогу в освіті]. . , . С. 70-75.

167938. Хавкіна О.М. Особливості функціонування назв розміру в мові української прози ХХ століття. . , . С. 238.

167939. Методы и средства неразрушающего контроля и диагностики энергетического оборудования. Центр. н.-и. ин-т технологии машиностр.. М., 1987. 78 с.

167940. Верзіліна О.В. Специфіка сполучуваності еквівалентної лексики в українській та російській мовах. . , . С. 239-240.

167941. Києн Л., Києм Х. Моделі боротьби з корупцією: [боротьба з корупцією у світі]. . , . С. 90-98.

167942. Грезіна М.В. Лексичне багатство творчості М. Стельмаха. . , . С.240-242.

167943. Методы и средства обработки графической информации. Изд-во ун-та. Горький, 1986. 194 с.

167944. Назаров Е. Міжнародна політика Європейського Союзу стосовно Росії. . , . С. 31-35.

167945. Дядченко А.І. Активні дієприкметники та їх водповідники в українській мові. . , . С. 242-243.

167946. Мушинка М. Політичне русинство на сучасному етапі:[історія карпато-русинів в Україні]. . , . С. 100-111.

167947. Опанасюк О. Провідні фінансово-промислові групи на європейському ринку телекомунікацій. . , . С. 38-43.

167948. Гетьман В. Канівські гори - блакитні здалека :[ Канівський природний заповідник]. . , . С. 113-121.

167949. Методы и средства обработки сигналов. МФТИ. М., 1988. 166 с.

167950. Методы и средства определения чистоты поверхности в машиностроении. Науч. техиздат. М., 1955. 206 с.

167951. Афонін О. Українська книга в контексті фінансово-економічної кризи 2009 року : [оцінка стану видавничої галузі на 1 січня 2010 р. Кількість книг на одного мешканця, виданих в областях України в2009 р. (таблиця)]. . , . С. 6-9.

167952. Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. Наук. думка. Киев, 1981. 313 с.

167953. Сокольский М. Сам себе лидер. Самолидерство как способ повышения личной эффективности : [ правила самолидерства ]. . , . С. 28-33.

167954. Війтенко О. Макіавеллі і Шекспір. Суперечливості епохи відродження:[ значний внесок у розвиток культури. Відродження зробили видатні мислителі Н.Макіавеллі і В.Шекспір]. . , . С. 122-131.

167955. Методы и средства повышения экономичности и надежности энергосистем. НЭТИ. Новосибирск, 1989. 130 с.

167956. Бондарчук А. Как не попасться во всемирной сети : [ возможности и опасности интернета ]. . , . С. 34-40.

167957. Михнова Т. Шкала ценности. О системе оценки и мотивации персонала в клиниках "Медісвіт". . , . С. 42-47.

167958. Кузнєцова М.О. Періодизація українського художнього перекладу першої половини ХХ століття. . , . С.244-245.

167959. Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці. . , . С. 44-49.

167960. Тарнавський В. Журналы электронной эры : [ как издательская группа Hearst предоставляет спад в отрасли ]. . , . С. 54-61.

167961. Донцова О. Правові засади взаємодії партійної та виборчої систем України: аналіз вітчизняного та світового досвіду. . , . С. 52-57.

167962. Фаріон І.Д. Словники ХХ століття крізь призму лінгвоциду. . , . С. 21-43.

167963. Визначення професійної готовності. . , . С. 140-142.

167964. Кривонос А., Білокур М. Власність як основа земельних відносин. . , . С. 58-64.

167965. Дрозд Л.М. Роль словників у професійному мовленні. . , . С.44-47.

167966. Фідельська А. Аналіз дотримання нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у неперіодичних виданнях за 2009 рік. . , . С. 9-14.

167967. Савицкая Л. Изменения без разрушений : [ управление изменениями на предприятиях ]. . , . С. 62-70.

167968. Український екологічний конгрес "Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку":[3-й Український екологічний конгрес. Київ 2009р., грудень]. . , . С. 2-3.

167969. Методы и средства повышения эксплуатационной надежности силового электрооборудования в условиях сельскохозяйственного производства. Укр. с.-х. акад.. К., 1984. 84 с.

167970. Савицкая Л. Лао-цзы - "мудрый старец" : [ философия Лао-цзы, древнекитацского мыслителя и основатеся даосизма ]. . , . С.83-85.

167971. Бутынец Ф. Ф. Бухгалтерский учет - на службе социальной защиты работающих или кому нужен управленческий учет. . , . С. 6-45.

167972. Методы и средства повышения эффективности систем управления. ИК им. В. М. Глушкова. К., 1987. 92 с.

167973. Сошинська В., Іваненко С. Діяльність книжкових клубів як засіб торговельної комунікації видавництва і читача. . , . С. 17-22.

167974. Малюга Н. М. Развитие теории бухгалтерского учета : отражение внешней среды системы предприятия (теоретический аспект). . , . С. 46-99.

167975. Чабаненко В.А. Кодак - Дніпровий поріг і фортеця. . , . С. 51-55.

167976. Жиглей И. В. Социальный капитал предприятия : экономическое обоснование и бухгалтерское отражение. . , . С. 100-139.

167977. Методы и средства повышения эффективности устройств преобразовательной техники. Наук. думка. Киев, 1981. 163 с.

167978. Майсак О.К. Етикет полеміста. . , . С.246-247.

167979. Евдокимов В. В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. . , . С. 140-160.

167980. Ситник К.М. Світогляди сучасного суспільства: інвайронменталізм, біоцентризм, соціальний натуралізм, трансгуманізм. . , . С. 4-5.

167981. Котляров И. Новая методика оценки качества научных журналов: [предлагаемая структура индекса научного качества журнала (таблица)]. . , . С. 22-26.

167982. Нагель В.В. Номінація особи в молодіжному жаргоні : [українська мова і молодіжний жаргон]. . , . С. 66-73.

167983. Рабошук А. В. Сущность и назначение стандартов бухгалтерского учета и отчетности. . , . С. 161.

167984. Костюк Т. Національна ідеологія українського соціуму на сучасному етапі. . , . С. 66-70.

167985. Попова А.В. Найбільш уживані кальки та їх літературні відповідники в сучасній українській мові. . , . С. 248-249.

167986. Сидоренко К.С. Усне спілкування в управлінській та професійній діяльності. . , . С. 249-250.

167987. Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання: [виготовлення тиражу]. . , . С. 29-30.

167988. Шилов Ю. Аратта - найдавніша цивілізація: наукове відкриття та його політизація : [Трипільська цивілізація]. . , . С. 72-82.

167989. Данилишин Б.М. Про концепцію переходу України до сталого розвитку. . , . С. 6-7.

167990. Поліщук Р. Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні. . , . С. 35-38.

167991. Соломеник О.І. Особистість ритора у мовно-комунікативній концепції Івана Франка. . , . С. 251-252.

167992. Розділ 2. 7. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я : [визначення поняття "здоров'я". Ознаки здоров'я. Вплив негативних факторів на здоров'я]. . , . С. 111-119.

167993. Хваткова С.О. Універсальні та національно-культурні аспекти мовної комунікації. . , . С. 253-255.

167994. Розділ 2. 5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. . , . С. 106-109.

167995. Черкасова О.С. Запозичені топоніми на мапі Запорізької області. . , . С. 255-257.

167996. Методы и средства преобразования информации. Зинатне. Рига, 1989. 105 с.

167997. Розділ 2. 2. Середовище життєдіяльності. Природне середовище : [навколишнє природне середовище : атмосфера, клімат, гідросфера, літосфера, ґрунт, техносфера, ноосфера]. . , . С. 62-73.

167998. Тимочко Т.В. У людства не залишається іншого виходу, як планувати своє майбутнє:[Стратегія збалансованого (сталого) розвитку України. Національний план дій по прийняттю стратегії]. . , . С. 8-10.

167999. Теслюк В., Ткачик В. Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників. . , . С. 38-41.

168000. Швагер Д.В. Мова науки і національна мова. . , . С. 257-258.

168001. Методы и средства преобразования информации. Зинатне. Рига, 1990. 88 с.

168002. Хвесик М.А. Екологізація розвитку продуктивних сил України в умовах глобальних викликів. . , . С. 10-11.

168003. Методы и средства преобразования информации. Наукова думка. Киев, 1966. 182 с.

168004. Стародубцев В.М., Сахацький О.І. Нічийна земля: формування та освоєння нової (Каховської) дельти Дніпра. . , . С. 12-14.

168005. Михайлов Л. М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1987. 147 с.

168006. Староверов А. Г. Основы автоматизации производства. Машиностроение. М., 1989. 311 с.

168007. Баєва Л. Статут територіальної громади як засіб реалізації конституціоного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні. . , . С. 11-14.

168008. Методы и средства преобразования сигналов в научном приборостроении. ИФ. Красноярск, 1979. 214 с.

168009. Методы и средства прецизионной спектрометрии. ВНИИФТРИ. М., 1987. 160 с.

168010. Шайхутдинов З. Г., Бакиров Ф. Г., Рудой Б. П., Ахмедзянов А. М. Методы и средства проведения научных исследований в области машиностроения. УАИ. Уфа, 1979. 79 с.

168011. Методы и средства программной инженерии. ИК. Киев, 1989. 84 с.

168012. Коваленко И.Н. Обзор моих научных работ. Учителя и соратники : [И.Н.Коваленко (род. 16.03.1935 г.) - ученый-математик, специалист в области прикладной теории вероятностей и матем. статистики. Библиография трудов]. . , . С. 3-27.

168013. Методы и средства проектирования дискретных систем. АН УССР Ин-т кибернетики. К., 1984. 84 с.

168014. Шаломєєв В.А. Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5. . , . С. 48-52.

168015. Методы и средства проектирования дискретных систем. АН УССР Ин-т кибернетики. К., 1988. 105 с.

168016. Методы и средства проектирования многопроцессорных систем. ИК. К., 1987. 89 с.

168017. Методы и средства противоаварийного управления в электроэнергетических системах. НЭТИ. Новосибирск, 1986. 154 с.

168018. Хворов М. Зміна клімату: глобальні виклики і нові стратегії для українського бізнесу :[масштабні кліматичні зміни]. . , . С. 6.

168019. Баранник О.Ю. Епітет та його структура в українських народних піснях і думах. . , . С. 2-10.

168020. Животовський К. Стан та перспективи використання ВДЕ в Україні :[Альтернативна енергетика. Діаграми про стан ринку відновлюваної енергетики в 2008р.]. . , . С. 7-8.

168021. Магрицька І.В. Трансформація питомих українських прізвищ як негативний чинник українського державотворення. . , . С. 11-16.

168022. Казаков Г. Відповідь архітектурі на глобальні кліматичні зміни :[Основні напрями розвитку сучасної архітектури на воді у контексті проблем глобального потепління]. . , . С. 9-12.

168023. Мамчич І.П. Український правопис: історія волюнтаристських змін. . , . С. 17-24.

168024. Українська компанія інвестує у збір біогазу:[Енергетика. Альтернативна енергетика. Збір та утилізація біогазу. Технологія видобутку метану]. . , . C. 14-15.

168025. Методы и средства разработки информационного обеспечения для задач управления. ИК. К., 1987. 84 с.

168026. Сербенська О.А. Ефірне мовлення в системі національних цінностей. . , . С. 25-34.

168027. Ситнік О.І. ГМО: сучасний стан проблеми. . , . С. 15-16.

168028. Василик О. Цифровое вещание : проблемы перехода и пути их решения : [в Украине]. . , . С. 22-13.

168029. Шепєта О. Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв'язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації. . , . С. 34-36.

168030. Нан Чэн Вне предела локальных сетей : [о технологии Ethernet, перспективах ее внедрения рассказывает президент Metro Ethernet Forum Нан Чен /записал О. Василик]. . , . С. 26-29.

168031. Зицик С. Правовий механізм оскарження рішень органів державної податкової служби. . , . С. 40-43.

168032. Усатенко О.В., Петенко І.В Стратегії інтернаціоналізації для розв'язання глобальних екологічних проблем:[Міжнародне співробітництво в галузі екології. Кіотський протокол]. . , . С. 17-18.

168033. Удалов О. Класифікація видів страхування у сфері інвестиційної діяльності. . , . С. 44-47.

168034. Берест З., Байдашніков А., Кириченко М., Котенко А., Назаренко В., Петренко А., Пучков П., Чернєй Л., Шешурак П. Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних у НПП "Голосіївський". . , . С. 19-20.

168035. Кравець І. Організація господарських систем: постановка проблеми: [основи правового становища сучасних господарських систем в Україні]. . , . С. 48-52.

168036. Новосельська І. Поняття та категорії міжнародних і європейських стандартів відповідальності у сфері трудових відносин та їх дотримання Україною. . , . С. 71-73.

168037. Розд. 4. 2. Небезпеки техногенного характеру : [антропогенний вплив на навколишнє середовище...див. анотацію]. . , . С. 180-192.

168038. Варганич Е. Система управления бизнесом : [инвестиции компаний для автоматизации бизнеса. Конкурентоспособность компании]. . , . C. 36-41.

168039. Кузнецова Е.Ю. Антропогенное влияние на популяцию чабреца в Крыму : [анализ проб лекарственного сырья чабреца на тяжелые металлы в зоне Крыма]. . , . С. 21-22.

168040. Манн И. Арифметика маркетинга : О маркетинге - простым языком. . , . С. 30-37.

168041. Розд. 4. 3. Соціально-політичні небезпеки : [війни, тероризм]. . , . С. 192-209.

168042. Гулій А. До питання про співвідношення канонічного та церковного права Православної Церкви ( з позиції сучасної правової науки). . , . С. 103-106.

168043. Кучинська О .П., Жиловський В. І. Проблема відходів: наслідки паводків у басейні р. Дністра : [відходи виробництва та їх вплив на ґрунти і води]. . , . С. 23-24.

168044. Варганич Е. Мобильный интернет в Украине : [беспроводной доступ во всемирную сеть : рынок услуг]. . , . С. 42-46.

168045. Грабовець Н. Формування державного земельного кадастру за часів Київської Русі. . , . С, 112-114.

168046. Шенье Л. А ваш бренд скучный? Теория и практика кантент-маркетинга : [ интернет-маркетинг ]. . , . С. 38-43.

168047. Шевченко В.Л., Лукаш О.В. Ліси Чернігівщини в аспекті радіоактивного забруднення. . , . С. 25-26.

168048. Методы и средства решения краевых задач. ЛПИ. Ленинград, 1981. 139 с.

168049. Розд. 4. 5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі : [забруднення атмосфери міст, забруднення міських приміщень...див. анотацію]. . , . С. 234-247.

168050. Шутов А. Пути развития : [рынок услуг спутниковой связи в Украине и в России, тенденции его развития]. . , . С. 48-55.

168051. Пашкова А.П., Єсипенко А.С. Науково-методичні принципи та екологічні аспекти щодо безпечної утилізації й захоронення твердих відходів гірничодобувної галузі:[Критичний екологічний стан довкілля Криворізького залізорудного бас.]. . , . С. 28-31.

168052. Горрисон П. Миф об ATL и BTL : о коммуникационных учениях, которые определенно старые, но не такие уж добрые : [ ATL- имиджевая реклама, BTL - реклама продаж ]. . , . С. 44-47.

168053. Мельниченко Б. Пріоритети конституційних змін в Чехословаччині після "оксамитової революції" (1989 - 1990 рр.). . , . С. 115-117.

168054. Розділ 3. 3. Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу в галузі державного управління та місцевого самоврядування. . , . С. 117-144.

168055. Гнідак К. Психологічний захист як аспект психопрофілактики і психогігієни. . , . С. 84-94.

168056. Смирнова А. Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів. . , . С. 129-132.

168057. Мазур М. Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття. . , . С. 133-136.

168058. Гетьман В. Заповідні куточки Тернопільщини (чи буде там національний парк) : [національний природний парк "Дністровський каньйон"]. . , . С. 96-104.

168059. Розд. 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення місцевого самоврядування : [зарубіжні підходи до аналізу місцевих фінансів...див. анотацію]. . , . С. 8-46.

168060. Тарнавский В. Бренд, рожденный сексуальной революцией : [ американская компания "Amerikan Apparel", рекламные технологии ]. . , . С. 48-51.

168061. Демченко С. Верховенства права як складова ефективності судового контролю. . , . С. 145-149.

168062. Крупко Г. Співбесіда, або хто найкраще похвалить себе. . , . С. 120-122.

168063. Шуренкова А. Активисты, спортсмены и просто красавицы. Портрет украинского маркетолога - 2010. . , . С. 58-68.

168064. Розд. 2. 1. Організаційно-правові засади фінансування місцевого самоврядування в документах ЄС. . , . С. 47-67.

168065. Грішанова О.А., Пасєкова А.С. Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій. . , . С. 7-14.

168066. Ніколенко Л. Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду. . , . С. 150-153.

168067. Василик О. Ключевой элемент : [мировой рынок коммутаторов Ethernet - важнейшего элемента сетевой инфраструктуры]. . , . С.56-63.

168068. Розд. 2. 2. Конституційні основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування унітарних європейських країн. . , . С. 68-93.

168069. Клочков В. Співвідношення прокурорського нагляду та державного контролю за дотриманням законів (проблеми теорії та практики). . , . С. 154-156.

168070. Методы и средства системного программирования. Изд-во ин-та кибернетики. К., 1984. 143 с.

168071. Ратнікова Л. Анкети, до бою! : [як відповідати на питання під час співбесіди]. . , . С. 123-124.

168072. Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання. . , . С. 15-23.

168073. Тест "Методика самооцінки особистості" : [психологічний тест]. . , . С. 128-131.

168074. Ридчик В. Становлення інституту адвокатури в Україні. . , . С. 158-161.

168075. Розд. 3. Особливості фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн : [фінансові інструменти державної регіональної політики...див. анотацію]. . , . С. 94-116.

168076. Методика "Визначення стилю керівництва трудовим колективом" (за В.П. Захаровим і А.Л. Журавльовим) : [психологічний тест]. . , . С. 132-133.

168077. Стеченко Д.М., Бузуглий І.В. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи:[Еколого-економічний розвиток регіональної рекреаційно-туристичної системи]. . , . С. 24-31.

168078. Силаков Н. Упорядочивание контроля : [средства обеспечения информационной безопасности; риски. Защита информации. Безопасность в информационной среде]. . , . С. 64-71.

168079. Додаток 1. Конституційні засади фінансового забезпечення місцевого самоврядування : [країн Європи]. . , . С. 158-213.

168080. Методы и средства создания современных АС УТП дискретных производств. НИИУМС. Пермь, 1986. 174 с.

168081. Ганжа С.А. Функціонально-стилістичні особливості ад'єктивних фразеологізмів. . , . С. 71-81.

168082. Методы и средства технической кибернетики. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1969. 64 с.

168083. Козловський С.В. Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні. . , . С. 32-38.

168084. Додаток 2. Показники структури доходів та видатків місцевих бюджетів європейських країн у 1998 - 2004 роках. . , . С. 214-267.

168085. Незговоров Е. FaМильярный носитель. Перспективы радио как канала коммуникации. . , . С.68-73.

168086. Бутко М.П., Акименко О.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах. . , . С. 39-47.

168087. Поповський А.М. Українські прізвища із займенниковою основою сам/само. . , . С. 82-93.

168088. Додаток 3. Динаміка показників, які характеризують структуру доходів та видатків місцевих бюджетів розвинених та постсоціалістичних європейських країн. . , . С. 268-291.

168089. Герасимчук З.В., Куцай Н.С. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України. . , . С. 48-52.

168090. Дзинько Т. Мастера боевых искусств : (Как получить черный пояс по маркетингу) : [ новый способ мышления для маркетологов ]. . , . С. 80-84.

168091. Додаток 4. Місцеві бюджети України у 2002 - 2005 рр.. . , . С. 292-299.

168092. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

168093. Голікова Н.С. "Неподолані" проблеми українського правопису. . , . С. 2-8.

168094. Економіка України за січень-квітень 2010 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6-7.

168095. Додаток 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. №966 - XIV. . , . С. 186-204.

168096. Додаток 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 198-496.

168097. Князь С.В. Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 53-62.

168098. Ронин В. Беседа без потерь : (Как повысить эффективность совещаний в компании). . , . С. 86-87.

168099. Розд. 6. Фактори і резерви продуктивності : [продуктивність праці]. . , . С. 108-118.

168100. Розд. 7. Організація праці : [поділ праці, умови праці на підприємстві]. . , . С. 119-133.

168101. Землякін А.І., Підоричева І.Ю. Ключові напрями вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні. . , . С. 63-69.

168102. Методы и средства технической кибернетики. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1969. 64 с.

168103. Методы и средства технической кибернетики. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1971. 51 с.

168104. Долішній Д.Б. Про перспективи енергозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області. . , . С. 70-77.

168105. Методы и средства цифрового управления электроэнергетическими агрегатами. ВНИИэлектромаш. Ленинград, 1984. 105 с.

168106. Розд. 8. Регулювання робочого часу і міри праці. . , . С. 134-158.

168107. Розд. 9. Заробітна плата в ринкових умовах : [державне та договірне регулювання заробітної плати]. . , . С. 159-166.

168108. Розд. 11. Тарифне нормування оплати праці : [тарифні сітки ; тарифні ставки, доплати, надбавки]. . , . С. 167-190.

168109. Мельник О.Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств. . , . С. 78-85.

168110. Жук П.В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської концепції: [Екологічне оподаткування країн-учасниць Карпатської конвенції та країн ЄС]. . , . С. 86-93.

168111. Розд. 12. Системи винагороди за працю : [відрядна, почасова оплата праці : оплата праці в бригадах ; преміювання]. . , . С. 191-223.

168112. Бабкевич У.П. Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу : [Міжнародне співробітництво в галузі екології. Кіотський протокол]. . , . С. 94-98.

168113. Методы и средства цифровой обработки пространственно-временных сигналов. Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова. Свердловск, 1988. 114 с.

168114. Розд. 1. Ринок праці в економічній системі. . , . С. 9-22.

168115. Розд. 2. Трудові ресурси і зайнятість населення. . , . С. 23-58.

168116. Полінський О.М. Факторний аналіз прибутків комерційних банків. . , . С. 99-106.

168117. Розд. 3. Доходи населення і рівень життя. . , . С. 59-80.

168118. Розд. 13. Соціальна політика і соціальне партнерство. . , . С. 224-242.

168119. Піхоцький В.Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів. . , . С. 107-114.

168120. Пшик Б.І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні. . , . С. 115-122.

168121. Куценко В.І, Руденко Н.П. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти:[освітня міграція у світі і в Україні. Кількість іноземних студентів у вузах світу і України. Регіональна структура підготовки]. . , . С. 123-130.

168122. Семів Л.К. Регіональні особливості міграції:[ в Україні]. . , . С. 131-140.

168123. Позняк О.В. Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України. . , . С. 141-147.

168124. Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію. . , . С. 148-155.

168125. Лапшина І.А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України. . , . С. 156-162

168126. Бідак В.Я, Гладченко М.М. Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області). . , . С. 163-171.

168127. Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки. . , . С. 172-177.

168128. Сухаревич В.Т. Діяльність банків на ринку лізингу Польщі: уроки для України : [економіка Польщі. Фінанси. Банки]. . , . С. 187-195.

168129. Мошняга В.Г. Влияние экономического кризиса на международную трудовую миграцию молдавского населения:[Экономика Молдовы. Экономический кризис. Влияние кризиса на транспотн., строит. сектор эконом. и на труд. мигр]. . , . С. 196-201.

168130. Антипова Е.А. Структура миграции населения сельской местности Беларуси в 21 веке:[Экономика сельского хозяйства Белоруси. Миграция сельского населения в города]. . , . С. 202-208.

168131. Чухрай Н.І., Глинський Ю.Н. Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування українських міст. . , . С. 209-216.

168132. Тарасюк М.В. Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами. . , . С. 217-223.

168133. Садула Л.М. Зовнішня торгівля західноукраїнських областей:[Зовнішньоекономічні відносини України з країнами ЄС і СНД]. . , . С. 224-231.

168134. Карпова Я.Ю. Маркетинговий аналіз ефективності функціонування товарного ринку хлібних продуктів у Львівській області. . , . С. 232-239.

168135. Румянцева Г.І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку. . , . С. 240-247.

168136. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Спеціальні види лиття" та "Спеціальні методи лиття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 c.

168137. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Methodical guide's for laboratory works on the "High voltage apparatus course" for 8.092206 major - Electrical apparatus. Part1 for all study forms. ZNTU. Zaporozhye, 2010. 18 р.

168138. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики. Розділ "Фізика твердого тіла". Частина 1. Для студентів інже-нерно-технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

168139. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики. Розділ "Фізика твердого тіла" для студентів інже-нерно-технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

168140. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Проектування радiолокацiйних систем" для студентів спеціальності 7.090701, 8.090701 "Радіотехніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

168141. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни "Сучасні види лиття" для студентів спеціальності 7.090205 "Обладнання ливарного виробництва" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

168142. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи математичної теорії надійності" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

168143. Ван Фан Аомэнь: изменения за 10 лет:[ Аомэнь - особый административный район Китая. Автономное управление. 10 лет под юрисдикцией КНР. Прогрессивное развитие в области политики, экономики]. . , . С. 10-16.

168144. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять та дипломного проектування з дисциплін "Спеціальні види лиття" та "Спеціальні методи лиття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

168145. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування та виробництво металевої оснастки" для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

168146. Бабич Н.Д. Демократизація мовних норм і вульгаризація сучасного українського мовлення. . , . С. 9-19.

168147. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Персонологія" для студентів спеціальності 6.040202 "Соціальна робота" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

168148. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Статистика праці" та виконання контрольних робіт студентами спеціальності "Управління трудовими ресурсами" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

168149. Методы и структура систем телетрафика. Наука. М., 1979. 206 с.

168150. Губарь И. Качество обслуживания по алгоритму. Как сформировать и поддерживать стандарты качества сервиса. . , . С. 18-25.

168151. Чжун Синь Развитие Аомэня при поддержке центрального правительства:[Политика, экономика ОАР Аомэнь. Рост экономики. Развитие предпринимательства и туризма]. . , . С. 17.

168152. Локтионова М. Сервис на уровне. Опыт поддержания стандартов обслуживания в украинской ресторанной сети. . , . С. 26-32.

168153. Шаньшань Ю Экономика Аомэня в плюралистическом развитии: [Развитие экономики Особого административного района Аомэня. Развитие игорного бизнеса, туризма]. . , . С. 18-20.

168154. Методы и технические средства стабилизации тока. Наук. думка. Киев, 1980. 163 с.

168155. Методы и устройства магнитных и электрических измерений. ОмПИ. Омск, 1985. 140,9 с.

168156. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

168157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова" для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

168158. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Methodical guide's for course project on the "High voltage apparatus" course for 8.092206 major - Electrical apparatus for all study forms. ZNTU. Zaporozhye, 2010. 18 р.

168159. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Моделювання та оптимізація технологічних систем" і "Теорія технічних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

168160. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи геометричного та графічного моделювання". "Основні прийоми роботи в САПР КОМПАС". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

168161. Кондратенко С.І. Суфіксальні фітокольоративи у прозі О.Гончара. . , . С. 20-44.

168162. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні види лиття" для студентів спеціальності 7.090205 "Обладнання ливарного виробництва" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

168163. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Техніка безпеки в електроустановках" та контрольні запитання для студентів спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

168164. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. труд. ресурсами Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Управління трудовими ресурсами" для бакалаврів спеціальності 6.050109 "Управління персоналом і економіка праці" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

168165. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Фінансова математика " для студентів денної форми навчання гуманітарного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

168166. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 78 с.

168167. Лян Суфан, Ли Хуэйпэн Туризм в Аомэне: [КНР. Аомэн - ОАР Китая. Развитие экономики. Текстильна промышленность. Экспорт. Тризм]. . , . С. 20-23.

168168. Методы и устройства обработки информации в системах управления. Изд-во ин-та. Рязань, 1985. 116 с.

168169. Методы и устройства обработки сигналов в радиотехнических системах. ГПИ. Горький, 1987. 99 с.

168170. Методы и устройства обработки сигналов в радиотехнических системах. Моск. ин-т радиотехн., электроники и автоматики. М., 1983. 223 с.

168171. Сокольский М. Дизайн для мыслителя, или выдающиеся проекты в максимально сжатые сроки : [ ["дизайнерское мышление" как творческий процесс: алгоритм применения. Модификации мозгового штурма]. . , . С. 34-42.

168172. Поповський А.М. Відроджуймо історичні пам'ятки :[ походження назви "Дніпро"]. . , . C.66-72.

168173. Методы и устройства передачи информации по каналам связи. ВПИ. Воронеж, 1986. 165 с.

168175. Тарнавский В. От восхищения до ненависти ... : американский банк Goldman Sachs в кризисном 2009 году получил рекордную прибыль. . , . С. 51-57.

168176. Хань Бин, Чу Гоцян Вновь звучат призывы в жилищной реформе: [Экономика Китая. Рост цен на жилье. Жилищная реформа]. . , . С. 26-29.

168177. Попова І.С. До питання про культтуру мови у вишах. . , . С. 8-27.

168178. Фан Е Новый пакет мер пока не нужен: [Экономика КНР. Правительственные меры по борьбе с кризисом: стабилизация экономики, сдерживание экономического спада]. . , . С. 32-35.

168179. Щербак С.В. Своеріднсть образу козака в драматичному творі Миколи Костомарова "Сава Чалий". . , . С. 49-54.

168180. Чєнь Бяо, Се Чжихуа Вклад в процветание страны :[Ракетно-космическая промышленность КНР]. . , . С. 36-39.

168181. Грин И. Калоши счастья : [ компания Zappos бъет рекорды популярности. Интернет-торговля ]. . , . С. 60-64.

168182. Савченко А., Івченко І. Інформаційна безпека банків: шляхи розв'язання проблеми. . , . С. 3-5.

168183. Петрик О. Криза довіри: [політика НБУ в умовах фінансової кризи]. . , . С. 6-11.

168184. Волошин І. Оптимальне управління роздрібним кредитуванням банку. Задача для бізнес-інтелідженс-систем. . , . С. 12-15.

168185. Ю Шаньшань "Мы надеемся на прекрасное будущее": [Торгово-экономическое сотрудничество Китая и Таджикистана]. . , . С. 42-43.

168186. Панасенко Г. Особливості взаємодії фінансових посередників на шляху поліпшення інвестиційних процесів в Україні та ключові фактори їх успіху. . , . С. 16-22.

168187. Резнікова Н., Відякіна М. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму. . , . С. 23-27.

168188. Макарова А.А. Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России. . , . С. 6-10.

168189. Орловська Н. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування. . , . С. 28-30.

168190. Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей. . , . С. 31-36.

168191. Сорока Б.С., Кудрявцева В.С., Карабчиевский Р.С. Энергоэкологический анализ эффективности использования топлива и энергии с применением математического и компьютерного моделирования. Методика расчета энергетической эффективности и ее теплофизическое. . , . С. 11-20.

168192. Харченко В., Капралов Р. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками. . , . С. 44-52.

168193. Кузнецова Т. Конфликтный ликбез. Как классифицировать и устранять конфликты : [ организационные конфликты : причины возникновения и пути решения ]. . , . С. 66-69.

168194. Круглик С., Єременко О. Реформування управління Міжнародним валютним фондом затримується?: [міжнародні валютні відносини]. . , . С. 53-57.

168195. Степнова Н.Г. Екологические аспекты введения сточных вод в грунт (Обзор). . , . С. 66-71.

168196. Кузнецова Т. Профилактика проблем. Предотвращение конфликтов в коллективе : [ правила предупреждения и предотвращения конфликтных ситуаций ]. . , . С. 70-71.

168197. Ринок державних цінних паперів України у березні 2010 року. . , . С. 65-66.

168198. Кузнецова Т. Типичные ошибки при управлении конфликтом. . , . С. 73.

168199. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2010 року. . , . С. 67.

168200. Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2010 року. . , . С. 68-69.

168201. Датченко Ю.В. Про українську витинанку : [історія виникнення витинанки]. . , . C. 55-60.

168202. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2010 року. . , . С. 71.

168203. Кравченко В.М. Легенди про квіти. . , . С.61-64.

168204. Цопа В., Будущее цивилизации под угрозой? или Реализация концепции устойчивого развития: [решение глобальных проблем современности и бизнеса]. . , . С. 2-10.

168205. Суровцева И., Маркова Я. Управление маркетинговыми бизнес-процессами с помощью программного обеспечения. . , . С. 11-16.

168206. Беляев С. Кадровый рынок Украины. Краткие итоги 2009 и прогноз на 2010 год. . , . С. 17-20.

168207. Методы и устройства передачи, приема и обработки информации. ВПИ. Воронеж, 1985. 161 с.

168208. Тамберг В. Направления развития Fast Food. . , . С. 21-23.

168209. Методы и устройства преобразования графической информации. Наукова думка. К., 1968. 272 с.

168210. За рулем. За рулем. М., 2010. 282 с.

168211. За рулем. За рулем. М., 2010. 266 с.

168212. 5. Банкротство, реестр, измор и другие методы захвата предприятий. . , . С. 62-70.

168213. Методы и устройства радио и аккустической голографии. Наука. Ленинград, 1983. 126 с.

168214. 17. Способы захвата недвижимости рейдерами и защита. . , . С. 148-157.

168215. Долина И. А не пора ли нам подкрепиться?. . , . С. 24-27.

168216. Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. Наука. Ленинград, 1985. 272 с.

168217. Романенко Н. Пять фактов о рынке косметики Украины. . , . С. 28-33.

168218. Белашко С. Предвыборная кампания-2010: содержательные и коммуникативные аспекты. Заключительный этап. . , . С. 34-46.

168219. Чурилов Н. Достижимость в маркетинговых и социологических исследованиях. . , . С. 46-49.

168220. 18. Превентивная защита от рейдеров. . , . С. 158-169.

168221. Методы измерения остаточных напряжений в поверхностном слое подшипниковых сталей. Специнформцентр. М., 1968. 121 с.

168222. Польская О. Корпоративная книга как зеркало души компании. . , . С. 55-58.

168223. Методы измерения параметров полупроводниковых приборов. Оборонгиз. М., 1961. 263 с.

168224. Пономаренко Т. Новые движения продвижения: [реклама алкогольных брендов]. . , . С. 59-61.

168225. Методы измерения температуры. Изд-во иностр. лит-ры. М., 1954. 431 с.

168226. Гл. 3. Индустрия туризма и определение ее конъюктуры. . , . С. 60-94.

168227. Гл. 6. Инвестиции в туризме. . , . С. 163-184.

168228. Методы измерения теплового расширения стекол и спаиваемых с ними металлов. Труды Первого Всесоюз. симпозиума. Ленинград. 13-16 апреля 1966 год. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 199 с.

168229. Гл. 8. Ценообразование в туризме. . , . С. 204-219.

168230. Гл. 10. Развитие международного и особенности российского туризма на современном этапе. . , . С. 241-262.

168231. Андрейченко П. Мобильная мания. Вторая интернет-революция. . , . С. 31-39.

168232. Бачинская Е. А. Украинские казаки в придунайских степях в XVIII в.. . , . С. 10-19.

168233. Бойко А. В. Запорожское казачество и чумачество : проблема исторического наследия последней четверти XVIII - середины XIX вв.. . , . С. 20-27.

168234. Малюта Д. Terra incognita маркетинга. Маркетинг в социальных медиа: руководство к действию. . , . С. 40-45.

168235. Горобец В. Н. Запорожский кош в политической структуре казачьей Украины (вторая половина XVII - нач. XVIII вв.). . , . С. 40-49.

168236. Недосека А.Я., Недосека С.А. Об оценке надежности эксплуатирующихся конструкций : (состояние вопроса и перспектива развития) : [методы оценки состояния материалов конструкций при эксплуатации]. . , . С. 7-17.

168237. Заборовский Л. В. Некоторые проблемы изучения религиозной жизни украинского казачества в гетьманстве Б. Хмельницкого. . , . С. 61-70.

168238. Зажигина К. Инструкция по управлению новой метлой. Как убедить всех в компании принять программу индивидуальных коммуникаций. . , . С. 47-49.

168239. Захарьев Л. Н., Леманский А. А., Турчин В. И. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. Радио и связь. М., 1985. 368 с.

168240. Денис В. Горшочек, не вари! Украинская реклама: в прекрасном тихом омуте: [история украинской рекламы]. . , . С. 50-53.

168241. Методы изучения структуры металлов. [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 24 л.

168242. Дубов А.А. Проблемы оценки остаточного ресурса стареющего оборудования : [современные методы неразрушающего контроля (акустической эмиссии и магнитной памяти металла) ]. . , . С. 49-54.

168243. Маленко Л. М. Место южно-украинского казачества в политических иконах Российской империи в последней четверти XVIII - XIX вв.. . , . С. 99-121.

168244. Боряк К.Ф., Зорич Э.А., Калашник В.А., Силкин В.И. Методика вибрационных испытаний на прочность и определения технического состояния карданных валов на стенде "ВИК-4000". . , . С. 55-60.

168245. Сергийчук В. И. Походы украинского казачества в Европу в XVI - первой половине XVII вв.. . , . С. 152-159.

168246. Стороженко И. С. Военная доктрина запорожцев Сечи конца XVI - первой половины XVII вв.. . , . С. 179-187.

168247. Крапивка Г. А. Научное обоснование строительства историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". . , . С. 79-98.

168248. Лащенко Г.И. Совершенствование технологии механизированной дуговой сварки. . , . С. 6-8.

168249. Ишуткин В.В. Оптимизация технологических процессов сварки MIG-MAG. . , . C. 14-17.

168250. Гл. 1. Формы и виды предприятий в сфере гостиничного хозяйства и туризма : [классификация гостиниц. Службы гостиниц. Капитальные вложения. Капитальное строительство]. . , . С. 5-35.

168251. Гл. 2. Имущество предприятия (основные фонды и оборотные средства) : [в гостиничном и ресторанном хоз-х]. . , . С. 36-67.

168252. Методы интерактивного проектирования. Б. и.. М., 1982. 15 с.

168253. Гл. 3. Оплата труда в отрасли туризма. . , . С. 68-85.

168254. Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку. . , . С. 3-9.

168255. Гл. 4. Ценообразование в туристической отрасли. . , . С. 86-103.

168256. Владимиров А., Хабузов В. Универсальный аппарат для сварки и резки металлов : [техническая характеристика модуля, описание]. . , . С. 18-21.

168257. Гл. 6. Себестоимость продукции и услуг гостиничного и ресторанного хозяйства. . , . С. 121-144.

168258. Гл. 7. Прибыль и рентабельность гостиничного и ресторанного хозяйства. . , . С. 147-168.

168259. Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи. . , . С. 10-15.

168260. Методы испытаний деталей и материалов машин и приборов. Госатомиздат. М., 1961. 106 с.

168261. Гл. 8. Специфика налогообложения туристических организаций. . , . С. 170-177.

168262. Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці. . , . С. 16-20.

168263. Гл. 9. Планирование хозяйственной деятельности в туристской отрасли. . , . С. 179-193.

168264. Методы испытаний нефтепродуктов. Гостоптехиздат. Москва : Ленинград, 1946. 416 с., 1 л. номогр. : ил., табл., черт.

168265. Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні. . , . С. 21-26.

168266. Куліков Ю., Сташевська О. Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні. . , . С. 27-33.

168267. Методы испытаний полимерных материалов. Материалы науч.-техн. совещания. ОНТИ. , 1963. 220 с.

168268. Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. . , . С. 34-40.

168269. Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка. . , . С. 41-45.

168270. Борецька Н., Созінов О. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах. . , . С. 46-51.

168271. Кирьян В.И., Гуща О.Й., Кот В.Г., В.Н.Смиленко Неразрушающий контроль сварочных остаточных напряжений. . , . С. 22-24.

168272. Методы испытания автомобиля и его механизмов. Г.Н.Т.И.Маш.Лит.. М-ва, 1951. 108 с.

168273. Методы испытания автомобиля и его механизмов. Машгиз. М., 1951. 67 с.

168274. Химмельбауэр К. Процесс СМТ - революция в сварочных технологиях : [СМТ - холодный перенос металла. Сравнение СМТ с традиционным дуговым процессом (GMAW)]. . , . C. 26-30.

168275. Методы испытания автомобиля и его механизмов. Машгиз. М., 1952. 118 с.

168276. Лысов М. И., Королев А. И. Методы испытания автомобиля и его механизмов. Машгиз. М., 1953. 81 с.

168277. Методы испытания и оценки служебных свойств материалов для подшипников скольжения. Наука. М., 1972. 187 с.

168278. Обзор рынка сварочных материалов и оборудования Японии за 2009 г.. . , . С. 40-43.

168279. Рыбакова И. Бизнес-эмпатия. Как помочь компаниям понимать мысли и чувства своих потребителей. . , . С. 54-61.

168280. Бокштейн Б. С., Бокштейн С. З., Жуховицкий А. А. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Машиностроение. М., 1971. 552 с.

168281. Глава 6. 4. Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на людину : [зв'язок між препаратами побутової хімії і здоров'ям]. . , . С. 169-173.

168282. Данилов Ю. С., Козлов Л. А., Зилова Т. К. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Машиностроение. М., 1974. 320 с.

168283. Тарнавский В. Исторические куклы. Американская компания American Girl предлагает покупателям "поиграть в историю": [история компании "American Girl"]. . , . С. 62-66.

168284. Калинина Л. С., Дорошина Л. И., Словохотова Н. А. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Машиностроение. М., 1973. 283 с.

168285. Методы испытания материалов без разрушения образцов. НИИНАвтопром. М., 1967. 19 с.

168286. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізичні властивості металів" для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної і заочної форм навчання.. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 c.

168287. Резников Е. Неглубокий прыжок в глубины украинской рекламы. . , . С. 68-73.

168288. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

168289. Дзинько Т. За дело! (Как продавать в трудные времена). . , . С. 80-85.

168290. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей ЗНТУ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 100 с.

168291. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство", денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

168292. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

168293. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Екологічне право" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

168294. Гетьман В.І. Духовна сила народу - у збереженій природі :[Збереження природного ландшафтного різноманіття національних парків]. . , . С. 2-5.

168295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

168296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

168297. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Навчальний практикум" для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної і заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

168298. Шапоренко О.І., Каменський А.К. Шляхи активізації еколого-інноваційної діяльності в АПК. . , . С. 6-7.

168299. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

168300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу "Спеціальні розділи філософії", що виносяться на самостійну роботу студента для студентів-магістрів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

168301. Кононенко В.Я. Использование способа сухой сварки при ремонте подводных переходов газо- и нефтепроводов в России. . , . С. 54-59.

168302. Харічков С.К., Воробйова О.А. Стале рекреаційно-туристичне природокористування на природно-заповідних територіях :[Рекреаційна діяльність на територіях природно-заповідного фонду України]. . , . С. 7-8.

168303. Молодан Г.М. Деякі напрями вдосконалення економічного механізму природокористування. . , . С. 9-10.

168304. Ситнік О.І. Генетичні технології та бізнес-інтереси, або "весь світ грає у російську рулетку" :[загрози здоров'ю та життю людей при споживанні ГМ-продуктів. Наслідки експериментів у галузі генної інженерії]. . , . С. 11-15.

168305. Білявський Г.О., Саєнко Т.В., Пащенко О.В. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки :[екологія і освіта. Екологія і економіка]. . , . С. 16-17.

168306. Черемних В. Моніторинг, співпраця, допомога: [Донецька область. Координація діяльності в інформаційній сфері]. . , . С. 8-11.

168307. Методы испытания на изнашивание. Труды совещания, состоявшегося 7-10 декабря 1960 г.. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 238 с.

168308. Олтаржевський Д. Великі можливості "малої" преси: [корпоративні медіа і їхнє майбутнє]. . , . С. 26-28.

168309. Паламарчук О.П., Демов О.Д., Бандура І.О. Спрощений розрахунок плати за реактивну енергію. . , . С. 9-11.

168310. Методы испытания на микротвердость. Приборы. Наука. М., 1965. 263 с.

168311. Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови: [книга Б.Рогози "Уроки державної мови"]. . , . С. 34-36.

168312. Методы исследования динамических систем на ЭВМ. Наука. М., 1984. 137 с.

168313. Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. Наук. думка. К., 1989. 219 с.

168314. Скуленко М. Поняття у журналістських та пропагандистських текстах. . , . С. 39-43.

168315. Масловский С.Б., Рябчук С.В., Назаров В.В. Распределительные трансформаторы серии ТМГС : [технические характеристики трансформаторов серии ТМГС]. . , . С.12-14.

168316. Методы исследования и анализа структуры, фазового и химического состава материалов энергомашиностроения. ЦНИИТМАШ. М., 1980. 222 с.

168317. Івченко В. Веселі бувальщини. . , . С. 43-45.

168318. Кордин В.А., Ключко С.С., Храповицкий И.А., Лучко А.В. Опыт построения единой цифровой корпоративной сети связи Днепрооблэнерго. . , . С. 19-23.

168319. Методы исследования и моделирования ИС и БИС на уровне моделей компонентов и макромоделей логических элементов. ВНИТИЦентр. М., 1978. 139 с.

168320. Глава 7. 10. Подолання психологічного перевантаження : [ознаки стресу. Методи усунення стресового стану : автотренінг, медитація, йога, раціональне харчування та ін.]. . , . С. 213-216.

168321. Глава 8. Адаптація людини до стресогенних чинників : [закономірності адаптації людини. Адаптогенні фактори]. . , . С. 217-230.

168322. Фоміна Н.М. Особливості екологічної освіти та виховання студентської молоді. . , . С. 18-19.

168323. Глава 7. Екологічні фактори здоров'я людини : [критерії здоров'я людини. Екологічна діагностика. Інтоксикація організму і роль окремих органів у його очищенні. Екологічні проблеми харчування людини]. . , . С. 174-196.

168324. Виговська Т.В., Матеюк О.П. Сучасний стан та можливі перспективи екологічної підготовки майбутніх економістів на засадах сталого розвитку. . , . С. 19-20.

168325. Глава 9. Еколого-демографічний стан людства. . , . С. 231-242.

168326. Європейський Союз і Україна після виборів: майбутнє двосторонніх відносин : [зовнішня політика України. Матеріали міжнародного форуму. Квітень 2010]. . , . С. 4-8.

168327. Громико А.В., Столяренко Г.С. Впровадження ресурозберігаючих технологій на автомобільному транспорті. . , . С. 21-22.

168328. Бобошко Ю.М. Спорідненість екології та енергозбереження :[Альтернативна енергетика. Енергозбереження. Соціально екологічні проблеми]. . , . С. 25-27.

168329. Петрище М.О., Шестаков А.Є., Логвиненко Д.М. Визначення метрологічних характеристик лічильників електроенергії на місці їх експлуатації. . , . С. 24-27.

168330. Розділ IX. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій : [порядок проведення безготівкових розрахунків в іноземній валюті...див. анотацію]. . , . С. 450-509.

168331. Ярыжко В. Болонский процесс глазами магистров: [мнение магистров о европейской системе оценивания ECTS]. . , . С. 2-4.

168332. Козлов В.Д., Соколова Н.П., Табунець О.А., Розен В.П. Методика класифікації аеропортів за чинниками впливу електроспоживання : [енергозбереження на авіаційному транспорті]. . , . С. 33-37.

168333. Мережко В. Путь силы К-1: [К-1 - боевой вид спорта, который объединяет техники с различных видов боевых искусств]. . , . С. 51-53.

168334. Розділ I. Поняття, види та особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку : [зовнішньоторгові операції. Орендні операції...див. анотацію]. . , . С. 5-58.

168335. Україна і енергетична безпека в Центральній і Східній Європі : [підписання Україною Договору про Енергетичне Співтовариство]. . , . С. 13-18.

168336. Майстренко О.Ю., Курис Ю.В., Ткаченко С.І., Калінцева Ю.С. Експериментальне дослідження процесу спалювання біогазу в установках термічного сушіння : [визначення оптимальної конструкції газогорілочного обладнання; методи спалювання біогазу]. . , . С. 37-44.

168337. Розділ ІІ. Організація зовнішньоторгових операцій. . , . С. 59-129.

168338. Методы исследования и оптимизации процессов переноса. Иг-т тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова. Минск, 1979. 214 с.

168339. Методы исследования и расчета электрических систем автомобилей, дорожных и строительных машин. МАДИ. М., 1981. 140 с.

168340. Розділ ІІІ. Зовнішньоторгова документація : [документи з виробництва імпортного товару, підготовки до відвантаження...див. анотацію]. . , . С. 135-158.

168341. Іншеков Є.М. Класифікація завдань енергетики сталого розвитку та шляхи їх вирішення. . , . С.45-50.

168342. Розділ IV. Зовнішньоторгові договори : структура, зміст, види. . , . С. 159-211.

168343. Перспективи Угоди про асоціацію з ЄС : плани і реальність : [Угода України про асоціацію з ЄС. Зона вілшьної торгівлі]. . , . С. 19-24.

168344. Розділ V. Міжнародні комерційні розрахунки : [валютні умови зовнішньоторгових контрактів. Фінансові умови зовнішньоторгових контрактів (визначення видів платежу, форм розрахунку, засобів розрахунку)]. . , . С. 212-278.

168345. Розділ VI. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та міжнародних проектів. . , . С. 279-449.

168346. Розділ VII. Реєстрація зовнішньоекономічної діяльності : [реєстрація підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів]. . , . С. 337-357.

168347. Розділ VIII. Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності : [митні конвенції. Митні режими. Визначення митної вартості...див. анотацію]. . , . С. 358-449.

168348. Українсько-російські відносини : досягнення, суперечки, точки зору і перспективи. . , . С. 30-38.

168349. Кампус. ООО Издательский дом "Редактор М". К., 2009. 96 с.

168350. Методы исследования и свойства границ раздела контактирующих фаз. Наук. думка. Киев, 1977. 187 с.

168351. Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Моделирование процесса управления системой перегрузки углеводородных жидких топлив. . , . С. 5-7.

168352. Методы исследования напряжений. Проблемы прочности в машиностроении. Наука. М., 1965. 142 с.

168353. Романов П.П. Технология вакуумного напыления. . , . С. 18-19.

168354. Методы исследования напряжений в конструкциях. Наука. М., 1976. 130 с.

168355. [Гл.] Ефективний бізнесмен : психологічний портрет. . , . С. 22-27.

168356. Барабанов А. Т., Катковик В. Я., Нелепин Р. А., Хлыпало Е. И., Якубович В. А. Методы исследования нелинейных систем автоматического управления. Наука. Москва, 1975. 447 с.

168357. [Гл.] Основи психології підприємницького мислення. . , . С. 31-42.

168358. Про наукові парки : Закон України від 25 червня 2009 року № 1563-VI. . , . С.5-13.

168359. [Гл.] Діловий етикет : [поняття, види]. . , . С. 195-202.

168360. Методы исследования нелинейных систем управления. Наука. М., 1983. 240 с.

168361. Нагорний В.П., Денисюк І.І., Волгін Л.О. Новітні імпульсні технології та обладнання для підвищення продуктивності видобувних та нагнітальних свердловин при розробці корисних копалин. . , . С. 39-43.

168362. Близнюк Н. Варіації на електоральну тему :[Ставлення суспільства до виборів президента України]. . , . С. 23-24.

168363. Методы исследования операций в задачах автомобильного транспорта. МАДИ. М., 1983. 121 с.

168364. Гл. 1. Посилення інновацій та зростання продуктивності виробництва у Європі : сподівання та реальності "лісабонської стратегії" ЄС. . , . С. 9-24.

168365. Андрощук Г.А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае: состояние и тенденции. . , . С. 81-101.

168366. Методы исследования операций и теории надежности. ИК. Киев, 1985. 68 с.

168367. Гл. 2. Зелена книга. Європейський науково-дослідницький простір : нові перспективи. . , . С. 25-30.

168368. Методы исследования операций и теории надежности в анализе систем. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1979. 104 с.

168369. Гл. 4. Фінський прогноз на розвиток країни до 2015 р. (розвиток економіки, глобалізація, інновації, управління екологією). . , . С. 37-47.

168370. Методы исследования операций и теории надежности в анализе систем. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 98 с.

168371. Гордієнко Т. Деякі аспекти оцінювання ефективності діяльності національних ТК у 2008 - 2009 роках: [технічні комітети стандартизації]. . , . С. 4-9.

168372. Городня О. Детінізація українських зарплат: міф чи реальність. . , . С. 25-26.

168373. 5. Страхові ризики : [сутність страхування. Види ризиків з точки зору страхування. Види страхування. Методи страхування. Методи зниження ризику]. . , . С. 51-59.

168374. Варріс Енн-Марі Наступне покоління стандарту ISO 14001: три запитання і правило 3 C's: [стандартизація в управлінні навколишнім середовищем. Стандарт ІSO 14001 і ISO 14004]. . , . С. 15-18.

168375. Перспективи економічної співпраці Центральної і Східної Європи після кризи: новий вимір. . , . С. 39-43.

168376. Стригунова М., Жукова Р. Аналіз показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ. . , . С. 29-33.

168377. Віткін Л. Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління: [управління підприємствами]. . , . С. 43-49.

168378. Лясковский В. Передовые светолазерные и лазерно-световые технологии. . , . С. 20-21.

168379. Ситніченко В., Кісельова Г., Стоякін Є. Формування інформаційної безпеки на основі стандарту ISO/IES 27001:2005. . , . С. 50-56.

168380. Методы исследования операций и теории надежности в анализе систем. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1976. 149 с.

168381. Нестеров С. Спрямовуємо зусилля на забезпечення виплат потерпілим :[діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків ]. . , . С. 33-34.

168382. Гущина М., Миронова Т. Правила побудови бази знань системи управління якістю "Виробниче середовище". . , . С. 57-60.

168383. Решения TaeguTec для ветроэнергетики : [TaeguTec - компания, выпускающая твердосплавный металлорежущий инструмент для обработки всех составных частей ветроустановок]. . , . С. 22-23.

168384. Кабаков Ю. Конструктор систем управління організацією. . , . С. 61-67.

168385. Широбокова А. Управління безпечністю харчових продуктів: системний підхід. . , . С. 68-70.

168386. Методы исследования плазмы. Спектроскопия, лазеры, зонды. Мир. М., 1971. 552 с.

168387. Моргун М. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. . , . С. 35-36.

168388. Медичне страхування переживає не найкращі часи. . , . С. 36-37.

168389. Кутракова С., Захаров В. Хроніка повені.... . , . С. 41-42.

168390. Долгова В. Чи дочекаються селяни реформ?. . , . С. 43-44.

168391. Східне партнерство і майбутнє регіональної співпраці в Центральній і Східній Європі. . , . С. 44-49.

168392. 2. Класифікація ризиків. . , . С. 23-31.

168393. Громадянське суспільство як фундамент демократії. . , . С. 50-54.

168394. Дотримання Порядку роботи із зверненнями громадян в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2009 рік. . , . С. 37-38.

168395. Методы исследования поликристаллических и электролюминесцирующих систем. Тарт. гос. ун-т. Тарту, 1987. 149 с.

168396. 3. Зовнішні ризики : [види : природ., загальноекономічні, політичні, державні, фінансові, валютні, кредитні, процентні]. . , . С. 32-42.

168397. Довженко В. В Україні набирає обертів інклюзивне навчання. . , . С. 45-47.

168398. Долгова В. День весняного рівноправ'я :[гендерна рівність - рівноправ'я жінок та чоловіків]. . , . С. 48.

168399. 4. Внутрішні ризики : [підприємницький, комерційний, виробничий, технічний, інноваційний, керування]. . , . С. 43-50.

168400. Близнюк Н. Хвороби "втраченої" води. . , . С. 51-52.

168401. Проблеми регіональної безпеки: чи можлива спільна позиція? : [участь України в миротворчих місіях НАТО]. . , . С. 55-59.

168402. 6. Банківські ризики : [поняття, види : кредитний, валютний, ліквідності, неплатоспроможності, цінові, портфельний, галузевий. Керування банківськими ризиками]. . , . С. 60-83.

168403. Глава 3. Эволюция социологии : [протосоциология ; классическая социология ; неоклассическая социология ; постклассическая социология ; постмодернистская социология]. . , . С. 90-156.

168404. Шарапов В.М., Базило К.В. Емкостные датчики уровня : [описание, характеристики]. . , . С.26-27.

168405. Методы исследования полимеров. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 334 с.

168406. Методы исследования радиационных свойств среды. АН СССР, Сиб. отд., Ин-т теоретической и прикладной механики. Новосибирск, 1977. 181 с.

168407. Методы исследования с помощью вихревых токов трещин, образовавшихся в конструкционных элементах под влиянием изменяющихся во времени нагрузок. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

168408. Методы исследования свойств сверхтвердых материалов. Ин-т сверхтвердых материалов АН УССР. К., 1981. 67 с.

168409. Трощенко В. Т., Грязнов Б. А., Стрижало В. А. Методы исследования сопротивления металлов деформированию и разрушению при циклическом нагружении. Наукова думка. Киев, 1974. 254 с.

168410. Методы исследования структуры высокодисперсных и породистых тел. Ин-т физической химии. М., 1958. 294 с.

168411. Ковальчук А. Коли у нас справді почнуть шукати ГМО?. . , . С. 57.

168412. Гл.1. Нормативні вимоги до освітньо-виховного процесу у вищій школі : [поняття вищої освіти, стандарту вищої освіти, ліцензування, педагогічного контролю. Обов'язкові параметри Болонського процесу]. . , . С. 8-15.

168413. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 194 с.

168414. Про рекламу : Закон України від 11 липня 2003 року №1121 - IV. . , . C. 10-20.

168415. Гл.2. Від системи вищої освіти до системи з освітою людини : [обґрунтування не суперечливого вектра розвитку вищої школи. Особливості радянської системи освіти та сучасної американської освіти]. . , . С. 16-26.

168416. Чернобук О. Форма та види трудового договору. . , . С. 65-67.

168417. Методы исследования схем и режимов преобразовательных установок. Госэнергоиздат. М., 1962. 408 с.

168418. Марінова Т. Храм душі... :[12 березня в Україні стартував проект "Духовність у сучасному мистецтві"]. . , . С. 70-71.

168419. Методы исследования характеристик электромагнитных систем и композиционных материалов. Азербайджанский политехнический ин-т им. Ч. Ильдрыма. Баку, 1985. 162 с.

168420. Степаненко В. Использовать шанс :[Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины]. . , . С. 5-8.

168421. Розділ 4. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. . , . С. 140-180.

168422. Розділ 5. Міжнародні розрахунки та облік їх у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України. . , . С. 181-218.

168423. Розділ 16. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 564-567.

168424. Шуляк В.С. Метод литья по газифицируемым моделям из пенополистирола. Институт проблем литья АН УССР. К., 1971. 67 с

168425. Розд. 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні : [основні принципи і види зовнішньоекономічних операцій, регулювання зовнішньоекономічної діяльності]. . , . С. 5-37.

168426. Методы исследования экстремальных задач. ИК. Киев, 1981. 124 с.

168427. Кушина О. Зовнішня реклама: перевірена часом, облікована : [бухгалтерський облік рекламних заходів]. . , . C. 89-96.

168428. Гл. 3. Педагогічна діяльність і контроль за результатами навчання : [концепції та структура діяльності викладача. Педагогічні уміння. Вибір викладачем методів навчання. Контрольні заходи]. . , . С. 26-34.

168429. Розд. 3. Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні : [реєстрація і акредитація суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності...див. анотацію]. . , . С. 109-139.

168430. Методы исследования экстремальных задач. ИК. К., 1988. 77 с.

168431. Методы кибернетики в химии. АН УССР, Ин-т кибернетика. К., 1972. 68 с.

168432. Методы кибернетики в химии. АН УССР, Ин-т кибернетика. К., 1974. 72 с.

168433. Розд. 11. Кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності. . , . С. 389-410.

168434. Гл. 4. Від адаптації до навчальної діяльності студентів : [адаптація студентів до навчання у ВНЗ. Вплив факторів ВНЗ на особу першокурсника. Поняття "навчальна діяльність студента"]. . , . С. 35-46.

168435. Деркач Т. Інтернет-реклама: реалії використання та проблеми обліку. . , . С. 100-106.

168436. Розд. 13. Лізингові зовнішньоекономічні операції. . , . С. 445-480.

168437. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-6.

168438. Коновалов Н. А., Лахно Н. И., Путрык Н. Д., Скорик А. Д. Методы кинофоторегистрации в технической механике. Наука думка. К., 1990. 160 с.

168439. Гельман Н. З., Терентьева Е. А., Шанина Т. М. Методы количественного органического микроанализа. Химия. М., 1987. 296 с.

168440. 23 квітня - День книги і авторського права. . , . С. 7.

168441. Методы количественной оценки и обеспечения надежности. Изд-во стандартов. М., 1972. 179 с.

168442. Поляков В., Устіннікова Т. Виконання Закону України "Про обов'язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007-2009). . , . С. 8-10.

168443. Методы количественной оценки качества продукции (квалиметрия). Изд-во стандартов. М., 1972. 194 с.

168444. Скобельцин А. Антифрикционные пластичные смазки общего назначения : [краткий обзор, преимущества и недостатки смазок]. . , . С. 28-30

168445. Гл. 5. Засвоєння як центральна ланка навчальної діяльності студентів : [пізнавальна діяльність. Знання та вміння. Навичка та її формування. Поняття про розуміння. Загальна характеристика засвоєння]. . , . С. 47-56.

168446. Заряда Н. Аналітичний огляд газет, виданих в Україні у 2009 році: [випуск газет в Україні за періодичністю, мовами, за засновниками (таблиці)]. . , . С. 10-15.

168447. Черняк Я.П. Применение электрошлаковой наплавки лентами : [ЭШНЛ]. . , . С. 32-33.

168448. Халікян Н. Інноваційні технології книговидання і книгоросповсюдження в умова економічної кризи з використанням веб-технологій: [динаміка випуску літератури в Україні (1991-2008 р.) у т. ч. для ВНЗ ]. . , . С. 15-17.

168449. Гл. 6. Картини світу. Визначення пріоритетної картини світу людини : [поняття про картини світу. Світогляд. Становлення студента як духовної особистості. Методика М. Рокіча "Ціннісні орієнтації"]. . , . С. 57-65.

168450. Алексеев Г., Духанин С., Геков В. Современные методы производства нанопорошков. . , . С. 34-36.

168451. 7. 5. Проблеми соціального страхування в Україні та шляхи їх вирішення. . , . С. 169-174.

168452. Гл. 7. Педагогічна діагностика і педагогічний контроль. . , . С. 66-73.

168453. Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання. . , . С. 19-21.

168454. Розд. 9. Страхування у фінансовій системі України : [види, форми страхування. Проблеми розвитку страхового ринку]. . , . С. 222-233.

168455. Агеев Е.В., Семенихин Б.А. Восстановление коленчатого вала двигателя КамАЗ-740 твердосплавной наплавкой. . , . С. 38-39.

168456. Судіна Т., Букшина Т. Стан відображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології та освіти в УРЖ "Джерело" (1999-2009). . , . С. 21-25.

168457. Тополянский В.А. Плазменные методы упрочнения и восстановления пресс-форм. . , . С. 42-44.

168458. Гл. 9. Діагностика результатів навчальної діяльності студентів : [зміст контролю знань, умінь, навичок. Діагностика особистих якостей студентів. Діагностика й оцінка творчої діяльності]. . , . С. 82-92.

168459. Крижанівська Т. Друковане слово - солдат Перемоги: [Книжкова палата України у роки Великої Вітчизняної війни]. . , . С. 38-41.

168460. Гл.10. Педагогічний контроль в умовах різних форм навчання. . , . С. 93-102.

168461. Гл. 11. Психолого-педагогічний аналіз навчального заняття. . , . С. 103-111.

168462. Гл. 12. Кваліфікаційні роботи студентів : [комплексні кваліфікаційні завдання, кваліфікаційні випускні роботи: поняття, зміст. Відгук керівника кваліфікаційної роботи]. . , . С. 112-120.

168463. Карпенко В.А., Глушкова Д.Б., Аврунин А.Г., Рыжков Ю.В. Применение плазменных покрытий для повышения эксплуатационных характеристик деталей гидропередач. . , . С. 46-47.

168464. Розд. 2. Державний бюджет України, його функції і структура : [суть і функції. Доходи та видатки державного бюджету]. . , . С. 43-60.

168465. Розд. 4. Державний борг України. . , . С. 85-101.

168466. Розд. 5. Місцеві бюджети України. . , . С. 222-233.

168467. Жулин Д. Создание полимеров со специальными свойствами. . , . С. 48-50.

168468. Розд. 6. Податкова система України. . , . С. 136-155.

168469. Розд. 7. Державні цільові фонди України : [пенсійний, соціального страхування]. . , . С. 156-175.

168470. Розд. 10. Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування. . , . С. 234-252.

168471. Клочков Ю.І. Енергозберження по-київські:[Енергетичний комплекс м.Київа. Енергозбереження. Інвестиційний проект "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Київа]. . , . С. 9-11.

168472. Коврига Т. Львівський енергоменеджмент. . , . С. 16-17.

168473. Чикунова Ю. Скандинавские стандарты:[Международный проект "Сбережение энергии без границ: Польско-Украинское сотрудничество, основанное на скандинавских стандартах"]. . , . С. 28-29.

168474. Розділ І. Монгольська навала та встановлення ординського іга. . , . С. 6-24.

168475. Розділ ІІІ. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. . , . С. 44-79.

168476. Сорока Б.С. Использование альтернативных газов с целью экономии природного газа при отоплении высокотемпературных агрегатов. . , . С 5-17.

168477. Белодед В.Д., Чалаев Д.М., Белодед Г.Е. Извлечение пресной воды из атмосферы воздуха с применением адсорбентов и тепловой энергии различного происхождения. . , . С. 18-25.

168478. Розд. 11. Фінанси домогосподарств України. . , . С. 253-271.

168479. Розд. 12. Органи управління фінансовою системою України. Державне казначейство України. Податкова служба України. Контрольно-ревізійна служба. Державне регулювання фінансового ринку. . , . С. 202-311.

168480. Сергеев Н.Н. Отопление объектов АПК на основе использования древесных отходов. . , . С. 52-53.

168481. Розділ V. Соціально-економічні процеси на українських землях в ХIV-серед. XVI ст.. . , . С. 108-127.

168482. Будько В.І. Використання енергопотенціалу вітру та сонця в автономних енергосистемах на території України. . , . С. 26-35.

168483. Стасовский Ю.Н. Ресурсосберегающие технологии при производстве труб : состояние и перспективы. . , . С. 57-59.

168484. Розд. 13. Проблеми і шляхи забезпечення фінансової безпеки України. . , . С. 312-318.

168485. Дзензерський В.А., Плаксин С.В., Погорелая Л.М., Соколовский И.И., Тарасов С.В., Шкиль Ю.В. Методология построения солнечных электростанций большой мощности. . , . С. 36-40.

168486. Розен В.П., Давиденко В.А., Давиденко Л.В. Комплексний підхід до задачі енергозбереження та оцінювання рівня енергоефективності водопостачального підприємства як складної системи. . , . С. 65-70.

168487. Ліснічний В.М., Цаплін Ю.О. До питання використання біогазових технологій в Україні. . , . С. 90-94.

168488. Розділ 1. Теоретичні аспекти застосування інформаційних технологій на підприємствах. . , . С. 9-70.

168489. Бурдейный Д.Н., Шаталов В.И., Свитличная Ю.И. Получение энергии и удобрений из биомассы :[Перспективы производства биогаза в Украине]. . , . С. 77-80.

168490. Розділ 2. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку та аудиту. . , . С. 71-153.

168491. Розділ 3. Організація бух. обліку та аудиту при застосуванні комп'ютерних інформаційних систем. . , . С. 154-239.

168492. Розділ 4. Створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку та аудиту. . , . С. 240-340.

168493. Розділ VIIІ. Крим та Кримське ханство. . , . С. 176-208.

168494. Пронишин А. Пути выхода из кризиса для дистрибьюторских компаний рынка FMCG. . , . С. 2-6.

168495. § 1. Юриспруденция и ее логико-методологическая проблематика. . , . С. 10-69.

168496. Розділ ІХ. Виникнення та еволюція козацтва на території України. . , . С. 209-244.

168497. Ван Лэй [подборка статей о внедрении в жизнь стратегии крупномасштабного освоения западных районов Китая, разработанной в 1999-м году китайским правительством. Карта западных районов Китая ]. . , . С. 10-16.

168498. Романюк О. Тайм-менеджмент для начинающего супервизора в Call-центре: [контроль за работниками массовых телефонных контактов]. . , . С. 7-9.

168499. § 2. Взаимосвязь научной методологии юриспруденции с гносеологией и методологией научного познания. . , . С. 70-133.

168500. Садовая Н. Подпольный PR в корпоративной культуре. . , . С. 10-14.

168501. Розділ VII. Церковне життя та міжконфесійні відносини в Україні (друга половина ХІІІ - сер. XVII ст.). . , . С. 149-175.

168502. Слободянюк Э. "Я к вам пишу.." Умение создавать незабываемые письма :[Директ-маркетинг]. . , . С. 15-22.

168503. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

168504. Ожиєвська А. Корпоративне видання приносить прибуток... Не мрії, а реальність!. . , . С. 23-26.

168505. Зменшити термін навчання і підвищити якість освіти : [обговорення у ВРУ проблеми терміну навчання, проведення освітніх реформ в Україні та розвитку освіти]. . , . С. 1-3.

168506. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

168507. Робул Ю. Комплексный анализ привлекательности рынков с использованием ключевых факторов успеха:[разработка стратегии привлекательности рынков]. . , . С. 27-34.

168508. Методы контроля и диагноза сложных систем и автоматов. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1972. 49 с.

168509. Шакун В. Прикладна юридична освіта - основний напрям реформ : [потреба в оновленні вищої юридичної освіти в Україні. Основні напрямки реформ]. . , . С. 5.

168510. Методы контроля и исследования легких сплавов. Металлургия. М., 1985. 510 с.

168511. Кужилева О., Переясловская О. Маркетинговые показатели на службе задач исследований :[Анализ рынка]. . , . С. 35-40.

168512. Цуканова И. Мой нежный и ласковый зверь :[животные в рекламе]. . , . С. 41-45.

168513. Курищенко М. Чего от нас хотят клиенті? :[маркетинговые исследования желаний клиентов]. . , . С. 46-49.

168514. Татаренков А. И., Енишерлова К. Л., Русак Т. Ф., Гриднев В. Н. Методы контроля нарушенных слоев при механической обработке монокристаллов. Энергия. М., 1978. 64 с.

168515. Родиевский Б. Специализированные СМИ: курс на выживание :[маркетинговая политика для специализированных СМИ после кризиса]. . , . С. 50-53.

168516. Скрипка Ф. Системное управление активными В2В-продажами :[эффективность продаж]. . , . С. 54-59.

168517. Бызов Ю. А., Панков В. А., Резник К. А., Цейтлин Я. М. Методы контроля нарушенных слоев при механической обработке монокристаллов. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 29 с.

168518. § 3. Основы современной формальной логики : [формальная логика как теория необходимого вывода. Логика высказываний. Логика предикатов. Модальная логика. Семантика]. . , . С. 134-211.

168519. Методы математического анализа управляемых процессов. Изд-во ун-та. Ленинград, 1981. 284 с.

168520. Лискин Е. Пути повышения прибыльности продаж розничных компаний. . , . С. 60-63.

168521. Лю Хайлэ Гуанси - удобные ворота в АСЕАН : [в 2010 г. официально открылась Зона свободной торговли (ЗСТ) "Китай-АСЕАН"]. . , . С. 17-19.

168522. Ван Тяньи Будущее острова Хайнань : [китайский остров Хайнань в ближайшее время станет центром международного туризма. "Плюсы" и "минусы" этого процесса]. . , . С. 20-21.

168523. Методы математического моделирования, автоматизация обработки наблюдений и их применения. МГУ. М., 1986. 280 с.

168524. Методы математического моделирования и вычислительной диагностики. Изд-во МГУ. М., 1990. 300 с.

168525. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2009 року. . , . С. 2-9.

168526. Каплун С. М., Попырин Л. С., Аврутик С. В. Методы математического моделирования и оптимизации теплоэнергетических установок. Наука. М., 1972. 223 с.

168527. Братута Э.Г., Шерстюк А.В. Модернизация аммиачной холодильной машины с целью повышения экономичности и продления ресурса эксплуатации. . , . С. 10-14.

168528. Немировский И.А. Энергетический менеджмент - основа эффективности экономики Украины. . , . С. 15-22.

168529. Кравченко С.А. Энергетический баланс комплекса по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений. . , . С. 23-28.

168530. "Методы математического моделирования и теория электрических цепей", семинар. Киев, 1965 Доклады. [Б. и.]. К., 1965. 114 с.

168531. Майстренко О.Ю., Куріс Ю.В., Калінцева Ю.С., Літвішков І.В. Методи та технології анаеробної переробки тваринницької біомаси. . , . С. 29-34.

168532. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 144 с.

168533. "Методы математического моделирования и теория электрических цепей". Семинар. Киев, 1966 Доклады. [Б. и.]. К., 1966. 82 с.

168534. Ван Фан Кто такой Конфуций : [биография, мировоззрение великого китайского философа и мыслителя]. . , . С. 22-24.

168535. "Методы математического моделирования и теория электрических цепей". Семинар. Киев, 1967 г. Доклады. [Б. и.]. К., 1967. 102 с.

168536. Прокопенко О.В. Концепції екологізації інноваційної діяльності випереджуючий розвиток суспільної мотивації їх реалізції порівнянно з мотивацією підприємств. . , . С. 37-53.

168537. 20. 2. Громадські ініціативи щодо відродження козацтва в сучасній Україні. . , . С. 478-488.

168538. Методы математического программирования и приложения. Ин-т математики и механики. Свердловск, 1979. 129 с.

168539. Редбко А.А., Бугай В.С. Эксперементальное исследование гидравлических режимов геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения при эрлифтной эксплуатиции. . , . С. 60-66.

168540. 20. 3. Участь сучасного козацтва у політичному житті. Державна підтримка козацького руху. . , . С. 488-494.

168541. Ефименко Н.П. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе ВУЗа. . , . С. 75-78.

168542. Розд. 11. 2. Особливості козацьких звичаїв та обрядів. . , . С. 18-34.

168543. Методы механических и технологических испытаний металлов. Стандартгиз. М., 1960. 186 с.

168544. Розд. 12. Православна традиція війська Запорозького. . , . С. 74-132.

168545. Розд. 13. Козацьке право і судочинство : [звичаєво-правова культура запорозького козацтва ; нормативно-правове регулювання козацького станового права]. . , . С. 133-176.

168546. Методы миниатюризации и автоматизации производства компонентов ЭВМ. ИК. Киев, 1974. 113 с.

168547. Рашкевич Ю. Студент - університет - ринок праці: пряма чи трикутник : [ситуація на європейському ринку праці і працевлаштування студентів. Відмінності між критеріями оцінювання у ВНЗ і критеріями ринку праці]. . , . С. 30-34.

168548. Розд. 17. Козацтво в системах Російської і Турецької імперій : [козацтво в XVIII - XIX ст. ; Задунайське, Чорноморське козацтво]. . , . С. 303-413.

168549. Методы миниатюризации и автоматизации производства компонентов ЭВМ. ИК. Киев, 1975. 90 с.

168550. Методы миниатюризации и автоматизации производства компонентов ЭВМ. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1972. 176 с.

168551. Розд. 1. Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.) : [освітянські екскурсії, екскурсійна діяльність наукових товариств...див. анотацію]. . , . С. 7-38.

168552. Методы моделирования и управления в гибких автоматизированных производствах и системах автоматического управления. МИРЭА. М., 1989. 159 с.

168553. Розд. 2. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття : [створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів та наукових установ]. . , . С. 39-120.

168554. Розд. 4. Екскурсійна діяльність у сучасній Україні. . , . С. 143-154.

168555. Катамадзе Г. Я переконаний, у нас світле майбутнє : [думка Посла Грузії в Україні Г. Катамадзе про розвиток вищої освіти в Україні та Грузії, погляд на зміст освітніх реформ у рамках Болонського процесу]. . , . С. 8-13.

168556. Українські наукові установи у світовому інформаційному просторі: аналіз за даними Scopus (2009 р.). . , . С. 5-14.

168557. Розд. 8. Фінанси підприємств : [фінансово-економічна безпека ; фінансово-економічна діяльність підприємств]. . , . С. 176-221.

168562. Волошина О.А. Економічний стан ВАТ "Центренерго". . , . С. 21-25.

168563. Биндер К., Сиперли Д., Ансен Ж.- П. Методы Монте-Карло в статистической физике. Мир. М., 1982. 400 с.

168566. Методы начертательной геометрии и ее приложения. Гостехиздат. М., 1955. 411 с.

168567. Методы нелинейной механики и их приложения. АН УССР, Ин-т математики. К., 1982. 168 с.

168568. Богданович Б. М., Черкас Л. А., Задедюрин Е. В. Методы нелинейных функционалов в теории электрической связи. Радио и связь. М., 1990. 278 с.

168569. Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я. К проблеме оценки научных публикаций : [оценка научных публикаций по их цитируемости]. . , . С. 26-39.

168570. Методы обнаружения закономерностей с помощью ЭВМ. АН СССР. Новосибирск, 1981. 130 с.

168571. Методы обмера технологической шепы. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

168572. Міжнародне співробітництво Національної академії наук України : [відділення математики, інформатики, механіки, фізики і астрономії, ядерної фізики та енергетики, біології, економіки]. . , . С. 40-113.

168573. Ногачевский А. Украинский рынок франчайзинга: тенденции, проблемы, перспективы. . , . С. 2-7.

168574. Методы обработки информации и алгоритмы управления в системах автоматизации производственных процессов. Азербайджанский политехн. ин-т им. Ч. Ильдрыма. Баку, 1984. 111 с.

168575. Методы обработки радиосигналов. МЭИ. М., 1988. 97 с.

168576. Хуан Ливэй В Китае возрождается интерес к Конфуцию. . , . С. 24-25.

168577. Бирюков Б. Н., Болдин В. М., Трейгер В. Е., Фексон С. Г. Методы обработки резанием круглых отверстий. Машиностроение. М., 1989. 199 с.

168578. Кручинецкий С. Разработка маркетингового плана. Где логика? :[планы развития компании]. . , . С. 8-12.

168579. Методы обработки сигналов в радиотехнических системах. МИРЭА. М., 1986. 156 с.

168580. Хуан Ливэй "Конфуций" шагает по планете : [22 января 2010 г. на экраны всего мира вышел фильм "Конфуций" китайского режиссера Ху Мэй. Об этом фильме]. . , . С. 26-27.

168581. Методы обработки сигналов и полей. Ульяновский политеън. ин-т. Ульяновск, 1990. 128 с.

168582. Журнали НАН України і SCORUS: актуальні питання : [журнали НАН України в реферативної базі даних SCOPUS]. . , . С. 15-16.

168583. Методы определения и анализа редких элементов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1961. 668 с.

168584. Стріха М.В. Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки. . , . С. 17-25.

168585. Цоцорина Л. Тимбилдинг, или как не побояться создать в коллективе настоящую команду :[управление персоналом]. . , . С. 13-17.

168586. Трофимов Я. Брендинг настоящего, которое становится будущим. . , . С. 18-28.

168587. Колесникова Л. Исследования и их роль в построении бренд-коммуникаций. . , . С. 29-33.

168588. Методы определения и исследования газов в легких и цветных сплавах. ВИЛС. М., 1974. 120 с.

168589. Бутивщенко Е., Баранский Э. Картины Ван Гога и кирпич - что общего? :[продвижение новой продукции]. . , . С. 34-38.

168590. Гл. 2. Что такое услуга ? : [характеристика услуг ; услуги и товары ; сфера обслуживания]. . , . С. 25-54.

168591. Гл. 3. Практические понятия маркетинга : [анализ конкурентов ; брендинг ; комплекс маркетинга ; сегментация]. . , . С. 55-101.

168592. Методы определения и исследования состояния газов в металлах. Наука. М., 1968. 287 с.

168593. Ширяев В. ROI в BTL и DM, или как результативно влиять на возраст инвестиций в продвижении. . , . С. 39-42.

168594. Романюха С. Нейромаркетинг. Сила эмоций в противовес ожившим представлениям. . , . С. 43-47.

168595. Гл. 6. Целевые стратегии продвижения : [непрямой маркетинг ; потребители ; маркетинговый процесс]. . , . С. 180-241.

168596. Гл. 7. Управление процессом : [ведения переговоров ; оплата ; оценка ресурсов ; клиенты]. . , . С. 242-276.

168597. Гл. 8. Маркетинговый аудит для поставщиков, оказывающих услуги : [продажи и управление ими ; продавцы ; закупки ; маркетинговые исследования]. . , . С. 277-288.

168598. Гл. 5. Ценообразование с целью получения прибыли : [критические точки. Пакетное ценообразование. Конкурентное ценообразование. Факторы, влияющие на цену]. . , . С. 132-179.

168599. Андреева К. Как получить отдачу от участия в выставке или конференции. . , . С. 48-50.

168600. Розд. 1. 1. Сутність і структура фінансової системи України. . , . С. 17-20.

168601. Червоный А. А., Чобанян В. А., Шварц В. А. Методы определения и контроля надежности больших систем. Энергия. М., 1976. 264 с.

168602. Розд. 1. 3. Державний бюджет України, його функції та структура. . , . С. 31-40.

168603. Зиненко Е. Социальный ивент как эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций :[организация рекламных акций]. . , . С. 51-56.

168604. Розд. 1. 5. Державний борг. . , . С. 64-67.

168605. Розд. 1. 6. Місцеві бюджети. . , . С. 68-80.

168606. Методы определения качества металлокерамических твердых сплавов. Руководящие материалы. ВНИИ. М., 1968. 70 с.

168607. Казакова Е. Запуск проекта корпоративного издания в период экономической тербулентности. . , . С. 57-63.

168608. Розд. 1. 7. Податкова система України. . , . С. 8-90.

168609. Розд. 1. 15. Фінансовий ринок України, проблеми його розвитку. . , . С. 115-124.

168610. Розд. 1. 16. Фінанси домогосподарств України. . , . С. 125-134.

168611. 1. 9. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхуваня на випадок безробіття. . , . С. 95-98.

168612. Федоров О.Г. Забезпечення населення індивідуальними засобами радіаційного і хімічного захисту - міфи та реалії. . , . С. 14-19.

168613. 1. 10. Фонд соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності. . , . С. 98-100.

168614. Кремечек Г.А., Терлецька С.Г. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього. . , . С. 28-30.

168615. 1. 11. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. . , . С. 100-101.

168616. 1. 12. Проблеми соціального страхування в Україні. . , . С. 101-103.

168617. 1. 14. Страхування в Україні : [галузі, форми і види страхування. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні]. . , . С. 112-115.

168618. Володимиров О. Про основні засади порядку створення та організації діяльності добровільної дружини (команди). . , . С. 26-27.

168619. Розд. 2. Фінанси Російської Федерації : [бюджетна система. Податкова система. Реформування фінансової системи. Фінансування соціальної сфери. Фінансовий ринок. Фондовий ринок. Страховий ринок]. . , . С. 135-302.

168620. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорні прилади та пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

168621. Безтелесний О. Слідами злочинів проти безпеки виробництва. . , . С. 17-18.

168622. Розд. 3. Фінанси Республіки Білорусь : [бюджетна система. Податкова система. Реформування фінансової системи]. . , . С. 303-351.

168623. Татевосян О., Колесник С. Та все ж профілактика - первинна : [діяльність Фонду соціального страхування в АР Крим]. . , . С. 52-53.

168624. Розд. 4. Фінанси Польщі : [бюджет. Податки. Фінанси підприємств. Цінні папери. Польща і ЄС. Перші фінансово-економічні результати входження Польщі до ЄС ]. . , . С. 352-460.

168625. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Інформаційні технології у виробництві. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології у виробництві ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

168626. Тютюнник М. Гуманітарний вектор профілактики :[діяльність Фонду соціального страхування в Полтавській області]. . , . С. 54-55.

168627. Розд. 5. Фінанси Словаччини : [бюджет. Реформування фінансової системи]. . , . С. 461-479.

168628. Розд. 6. Фінанси Угорщини : [бюджетна система. Податкова система. Пенсійна система]. . , . С. 480-529.

168629. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009р. №1262. . , . С. 29-62.На допом. спеціал. з охор. праці

168630. Розд. 7. Фінанси Румунії : [бюджетна система. Місцеві фінанси. Іноземні інвестиції]. . , . С. 530-561.

168631. Розд. 8. Фінанси Молдови : [фінансово-економічна система. Місцеві фінанси]. . , . С. 562-576.

168632. Утияма И. Методы определения неметаллических включений и стали. ВИНИТИ. М., Б. г.. 33 л.

168633. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліні "Побудова сучасних систем на базі оптоволоконної техніки" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 "Електронні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

168634. Гл. 3. Классические задачи управления : [анализ ; мотивация ; обучение и др.]. . , . С. 55-78.

168635. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Програмні засоби в інформаційних технологіях. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмні засоби в інформаційних технологіях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

168636. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів 2 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

168637. Методы определения переходных характеристик используемых на практике трансформаторов тока для релейной защиты. Всесоюз. ин-т трансформатор. М., Б.г..

168638. Гл. 5. Компания как единый механизм : [цель, миссия, девиз, мифы ; стандарты и ритуалы]. . , . С. 105-127.

168639. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів заочної форми навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

168640. Гл. 7. Усиление харизмы организации : [сотрудники, корпоративные мифы и др.]. . , . С. 163-176.

168641. Фещенко С. Ф., Луковский И. А., Рабинович Б. И. Методы определения присоединенных масс жидкости в подвижных полостях. Наукова думка. Киев, 1969. 250 с.

168642. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енерію в Україні у січні 2010 року .. . , . С. 2-8.

168643. Методы определения редкоземельных элементов в природных и промышленных объектах. Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского. М., 1963. 130 с.

168644. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів заочної форми навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

168645. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

168646. Додаток 2. Законодавчі та нормативно-правові акти України з проблем інноваційної діяльності (перелік). . , . С. 94-105.

168647. Врублевський А.Г. Звіт ДП"Енергоринок" за 2009 рік на загальних зборах членів оптового ринку електричної енергії України. . , . С. 9-31.

168648. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до курсової та самостійної роботи з дисципліни "Електричні апарати" для студентів денної форми навчання спеціальності 6.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

168649. Тань Синъюй Конфуций и антропософский дух. . , . С. 30-31.

168650. Иманалиев М. "Китай сегодня - локомотив мировой экономики" : [интервью с Генеральным Секретаре ШОС М. Иманалиевым о роли Китая в мировой экономике /записал Фу Мисинь]. . , . С. 32-35.

168651. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень в електроприводах" для студентів спеціальності 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

168652. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Цивільне право" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

168653. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання наукових рефератів для членів наукового гуртка "Jus privatum"студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

168654. Методы определения тепловодности и температуропроводности. Энергия. М., 1973. 336 с.

168655. Методы определения физико-механических свойств металлов. АН УССР, Физико-механический ин-т. Львов, 1980. 78 с.

168656. Методы определения экономической эффективности метрологических работ МИ 412-86. Изд-во стандартов. М., 1987. 94 с.

168657. Ван Лэй, Се Чжихуа Смелое новаторство и развитие ККТС : [ о работе ведущей в мире и крупнейшей в Китае транспортоно-строиельной компании - Китайской корпорации транспортного строительства (ККТС)]. . , . С. 36-39.

168658. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 83 с.

168659. Методы оптимального проектирования сооружений с применение ЭЦВМ. Транспорт. М., 1971. 63 с.

168660. Баничук Н. В., Бирюк В. И., Сейранян А. П. Методы оптимизации авиационных конструкций. Машиностроение. М., 1989. 295 с.

168661. Методы оптимизации автоматических систем. Энергия. М., 1972. 367 с.

168662. Методы оптимизации в статистических задачах управления. Машиностроение. М., 1974. 240 с.

168663. Сухонос М.К., Старостіна А.Ю. Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери. . , . С. 32-35.

168664. Орловский И.А. Измерение параметров режима дизель-поезда ДЕЛ-02 во время эксплуатации и сравнение их с математической моделью. . , . С. 4-18.

168665. Лозинський А.О. Дослідження стійкості систем з нестійкою підсистемою (частина 1). . , . С. 19-29.

168666. Майстренко О.Ю., Куріс Ю.В., Калінцева Ю.С., Власенеко В.М. Досліджування показників біореактору при анаеробному зброджуванні біомаси. . , . С. 54-65.

168667. Кулагін Д. О., Качур О. С., Андрієнко П. Д. Розробка моделі модернізованого частотно-керованого тягового електропривода зі змінним алгоритмом керування дизель-поїзда ДЕЛ-02. . , . С. 30-34.

168668. Прохоров И.Ю., Акимов Г.Я. От топливних ячеек к водородным элементам: твердые электролиты и наноэлектролиты. . , . С. 66-75.

168669. Gurevich V.I. Microprocessor Protection Devices: the Present and the Future. . , . Р. 34-42.

168670. Горбунов Н.П., Зеленская И.И., Зеленский О.И. Нанотехнологии - приоритетные направления инновационной деятельности Украины. . , . С. 76-78.

168671. Заблодский Н.Н., Лупанов А.В. Оценка вращающих моментов в торцевых зонах погружных электромеханических преобразователей методами теории поля. . , . С. 43-45.

168672. Тиховод С.М. Моделирование динамических процессов в нелинейных магнитоэлектрических цепях с использованием диакоптики и параллельных вычислений. . , . С. 46-52.

168673. Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю. Синтез микроволновых шлейфовых фильтров низких частот по функции фильтрации. . , . С. 53-56.

168674. Методы оптимизации и их приложения. Сибирский энергетический ин-т. Иркутск, 1979. 180 с.

168675. Николаев К.А., Скляр А.В. Пылеугольное топливо как резерв энергоэффективности. . , . С. 14

168676. Методы оптимизации и их приложения. Сибирский энергетический ин-т. Иркутск, 1982. 214 с.

168677. Методы оптимизации и распознавания образов и задачах планирования. АН СССР, Уральский научный центр. Свердловск, 1980. 150 с.

168678. Лохматов А.Г., Стрижак П.В. Порівняння способів керування продуктивністю насосних установок сільськогосподарського призначення. . , . С. 57-61.

168679. Кузнецова А.С., Дудуенко И.И., Кулибаба В.К., Друпова Н.А., Зозуля А.И. Использование водоугольного топлива. . , . С. 22-24.

168680. Заболотний А.П. , Федоша Д.В.,. Кучерук Н.А, Присяжний А.В. Алгоритм визначення оптимальної топології розподільчої мережі. . , . С. 62-65.

168681. Кривенко Е.П. Кредиты на энергросберегающие технологии. . , . С. 25.

168682. Додаток 3. Перелік проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків. . , . С. 106-127.

168683. Дедеш В. Т., Герман В. М., Августинович В. Г., Архипов С. В. и др. Методы оптимизации испытаний и моделирования систем управления газотурбинными двигателями. Машиностроение. М., 1990. 160 с.

168684. Заболотний А.П. , Федоша Д.В., Парусімова К.І., Усенко С.В. Алгоритм визначення проміжних вузлів навантеження радіальних розподільчих мереж. . , . С. 66-71.

168685. Кончуковский Д.А. Моделирование электрических параметров газоразрядной лампы высокого давления. . , . С. 72-77.

168686. Кущ В.В., Журавлев Д.В., Назаров А.И., Федотенко М.А. Комбинированное фильтрокомпенсирующее устройство. . , . С. 77-80.

168687. Розд. 1. Поняття та роль ринку банківських послуг у ринковій економіці. . , . С. 5-41.

168688. Мялковский В.Й., Чехлатий М.О., Лясковець Т.М., Самохіна Т.І. Визначення основних напрямків енергозбереження у вугільній промисловості. . , . С. 26-28.

168689. Розд. 2. Аналіз фінансового стану банку : [суть і напрями. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості]. . , . С. 42-61.

168690. Ван Чень Права человека в Китае : [интервью с главой пресс-канцелярии Госсовета КНР Ван Ченем /записал Ван Лэй]. . , . С. 42-43.

168691. Розд. 3. Аналіз активів і пасивів банку. . , . С. 62-68.

168692. Иоселиани А. Н., Михалевич А. А., Нестеренко В. Б., Салуквадзе М. Е. Методы оптимизации параметров темлообменных аппаратов АЭС. Наука и техника. Минск, 1981. 143 с.

168693. Каленский О. Логистика повседневного спроса :[логистические услуги]. . , . С 7-8.

168694. Розд. 4. Аналіз кредитної діяльності банку. . , . С. 69-89.

168695. Глава 1.3. Диалог как основная форнма межличностного общения. . , . С. 36-54.

168696. Горнштейн В. М., Мирошниченко Б. П., Пономарев А. В. Методы оптимизации режимов энергосистем. Наука и техника. Минск, 1981. 143 с.

168697. Поенко Ю. ЗPL в Украине: взгляд клиента :[обеспечение скорости прохождения грузов]. . , . С. 10-11.

168698. Розд. 5. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку. . , . С. 90-96.

168699. Методы оптимизации систем многосвязного регулирования. Наука. М., 1972. 127 с.

168700. Розд. 6. Аналіз інвестиційної діяльності банків. . , . С. 97-155.

168701. Зинченко С. Реорганизация внутренней логистики :[логистические системы украинских компаний]. . , . С. 12-16.

168702. Розд. 7. Аналіз ефективності ринку банківських послуг. . , . С. 156-165.

168703. Голуб Е. Поставщик и розница: как найти понимание. . , . С. 20-23.

168704. Розд. 2. Екологічне право та обов'язки громадян України. . , . С. 38-57.

168705. Заика Е. Опыт северного соседа :[Фармацевтический рынок России. Ценообразование]. . , . С. 24-26.

168706. Методы отбора и передачи информации. Наукова думка. Киев, 1965. 184 с.

168707. Глава 2. Принципы коммуникативно-прагматического конституирования английской диалогической речи : [принципы сотрудничества, экономии языковых средств, вежливости, взаимодействия]. . , . C.90-180.

168708. Розд. 3. Право власності на об'єкти та їх ресурси. . , . С. 58-67.

168709. Методы отбора и преобразования информации. Наукова думка. К., 1967. 180 с.

168710. Барановский В. Инструменты повышения эффективности использования транспорта в службе доставки. . , . С. 36-43.

168711. Розд. 4. Право природокористування. . , . С. 68-76.

168712. Розд. 6. Правове регулювання екологічної експертизи. . , . С. 107-115.

168713. Счастливенко Ф. Е., Скорынин Ю. В., Харитонов Е. М. Методы оценки долговечности трущихся сопряжений металлорежущих станков. Наука и техника. Минск, 1976. 100 с.

168714. Червоненко Е. Давайте искать компромиссы :[ситуация на автотранспортном рынке Украины. Транспортная логистика]. . , . С. 44-49

168715. Розд. 9. Правовий режим використання та охорони земель. . , .

168716. Розд. 11. Правовий режим використання та охорони вод. . , . С. 182-205.

168717. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 161 с.

168718. Терентьев В.Ф. Циклическая прочность субмикро- и нанокристаллических металлов и сплавов (обзор). . , . С. 8-24.

168719. Червоный И.Ф., Панченко О.В., Осипова Л.В. Межпримесное взаимодействие в монокристаллическом кремнии. . , . С. 25-27.

168720. Косинский В.В. Анализ изменений параметров жидких сред при формировании композиционных материалов методом гидростатической обработки. . , . С. 28-33.

168721. Комендар В.І.. Мигаль А.В. Про охорону заповідних урочищ невід'ємного елемента мережі природно-заповідних територій Закарпаття :[на прикладі буштинських дібров - свідків льодовикової епохи]. . , . С. 6-7.

168722. Цзянь Юй Жизнь математика : [жизненный путь современного китайского математика Гу Чаохао (род 1926 г.)]. . , . С. 49-51.

168723. Коваль А.Д., Ольшанецкий В.Е. О коалесценции пограничных выделений в металлических сплавах. . , . С. 34-39.

168724. Гайдук С.В. Оценка влияния тантала в сплаве зми-3у на сопротивление отдельных фаз ускоренному коррозионному проникновению. . , . С. 39-44.

168725. Глотка О.А., Коваль А.Д., Внуков Ю.Н. Дослідження впливу легування важкотопким брухтом на структуру і властивості жароміцного нікелевого сплаву. . , . С. 45-51.

168726. Ольшанецкий В.Е. Об аномальной пограничной адсорбции крупноразмерных примесных атомов в однокомпонентной металлической матрице. . , . С. 51-54.

168727. Буря А.И., Кудина Е.Ф., Гаюн Н.С. Влияние природы и содержания наполнителей на свойства композитов на основе фенилона. . , . С. 55-61.

168728. Ху Цзяньмин Китай : закон о деликатной ответственности : [комментарии]. . , . С. 70-71.

168729. Максимов А.Б. Исследование пластической деформации при циклическом растяжении-сжатии. . , . С. 61-66.

168730. Вишняков Л.Р., Нешпор О.В., Мазна О.В., Сінайський Б.М. Ударна стійкість при швидкісних ударних навантаженнях склопластиків із епоксидною матрицею. . , . С. 66-71.

168731. Мельник В.І. Геологічний парк для України. . , . С. 8-9.

168732. Коваленко Т.А., Овчинников А.В. Влияние исходной структуры на механизмы разрушения и механические свойства субмикрокристаллического титана. . , . С. 72-80.

168733. Розд. 1. Екологічне право як галузь права : загальна характеристика : [взаємодія суспільства і природи...див. анотацію]. . , . С. 11-38.

168734. Матвийчук М.В., Саввакин Д.Г. Синтез высоколегированных титановых сплавов методом порошковой металлургии. . , . С. 81-84.

168735. Глава 2. Типология адвакатской профессии : [адвокат - хозяйственник, адвокат в административном судопроизводстве, адвокат-криминалист, адвокат-цивилист]. . , . С. 98-162.

168736. Рябец А.Н., Богомаз А.В., Березенко Л.Е. Исследование процесса наводораживания титана губчатого в опытно-промышленных установках с прямым нагревом. . , . С. 85-89.

168737. Архіпова Г.І., Галушка Ю.О. Можливості застосування технологій переробки побутових відходів з утворенням горючих газів. . , . С. 12-13.

168738. Ивченко З.А., Лунев В.В. Изготовление и использование прессованных титановых брикетов. . , . С. 90-92.

168739. Захарченко И.Г., Волчок Н.А., Брюханов П.А., Совкова Т.С. Влияние комбинации прямой и поперечной прокаток на текстуру и анизотропию свойств. . , . С. 93-98.

168740. Міронова Н.Г., Крайнова І.П., Білецька Г.А. Аналіз впливу чинників на рівень небезпеки, яку створюють об'єкти поводження з небезпечними відходами. . , . С. 15-16.

168741. Глава 3. Защита от обвинения как вид правовой помощи. . , . С. 165-286.

168742. Розд. 5. Правові засади управління в галузі охорони довкілля : [загальна характеристика управління в галузі охорони довкілля...див. анотацію]. . , . С. 77-107.

168743. Наумик В.В. Разработка оптимального режима прерывистой вытяжки при получении качественных цельнолитых заготовок из оловянной бронзы. . , . С. 99-103.

168744. Мовчан Я.І., Тарасова О.Г., Бонь О.В., Мовчан Н.В. Морська екополітика України: сценарій стратегії збалансованого розвитку. . , . С. 17-18.

168745. Белов Б.Ф., Троцан А.И., Бродецкий И.Л., Александров В.Д., Щиголев В.В. Структуризация силикатов железа в процессах образования шлаковых и неметаллических включений в стали. . , . С. 104-108.

168746. Петрищев А.С., Григор’єв С.М. Термодинамічна рівновага в системі v-o-c металізації ванадійвмісної оксидної сировини. . , . С. 109-113

168747. Тарасов А.Ф., Короткий С.А. Моделирование разделительных операций на основе оценки степени использования ресурса пластичности материала в среде системы конечно-элементного анализа abaqus. . , . С. 114-117

168748. Методы оценки качества и надежности изделий. Всесоюзный науч-исслед. ин-т по нормализации в машиностроении. М., 1975. 142 с.

168749. Воронцова І.А., Влащенко С.В., Размєтаєва С.В. Формування природоохоронного світогляду у шкільної та студентської молоді. . , . С. 19-20.

168750. Розд. 12. Правовий режим використання і охорони лісів та інших об'єктів рослинного світу. . , . С. 206-234.

168751. Роганов Л.Л., Чоста Н.В., Кириенко Т.В. Развитие механических прессов с клиношарнирным механизмом для разделительных операций. . , . С. 118-121.

168752. Чигиринський В.В., Силенко С.А., Матюхін А.Ю. Рішення осесиметричної плоскої задачі теорії пластичності в напруженнях. . , . С. 121-125.

168753. Методы оценки надежности технических систем. ВНИИНМАШ. М., 1975. 152 с.

168754. Яковлева А.Г., Камель Г.И. Особенности износа конических трибосистем в условиях скольжения, смазки и вибрации. . , . С. 126-130.

168755. Методы оценки надежности технических систем по опытным данным. ВНИИНМАШ. М., 1980. 185 с.

168756. Мартовицкий Л.М., Глушко В.И., Сочава А.И., Федерякин И.А., Гальченко Л.В., Шанина З.М., Клименко А.В. Конструктивные и эксплуатационные предпосылки создания подъемно-транспортных кранов-роботов в машиностроении. . , . С. 131-138

168757. Круглова Н.О., Павленко О.В., Мараховська О.Ю. Аналіз можливостей розкладання важкорозчинних сполук титану. . , . С .139-141.

168758. Гринів Л.С. Розвиток еколого-економічної науки та освіти: нові вимоги, тенденції, пріоритети. . , . С. 20-21.

168759. Методы оценки противозадирных и противоизносных свойств смазочных материалов. Наука. М., 1969. 230 с.

168760. Мазін В.О. Алгоритм пошуку вихідних даних фізико-математичної моделі комбінованого двигуна внутрішнього згоряння. . , . С. 142-143.

168761. Бабушкін Г. Ф., Кузькін О. Ф., Юдін В. П., Падченко О. О. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя. . , . С. 144-146.

168762. Асатурян А.Ш., Ольшанецкий В.Е., Мязин А.А. Математическое моделирование температурного поля при силовых ударах. . , . С. 146-148.

168763. Димитрова Л.В. Оцінка атмосферного забруднення Києва методом ліхеноіндикації. . , . С. 22-24.

168764. Методы оценки развития электроэнергетики. Наука. М., 1973. 155 с.

168765. Геллер А.Л., Горелик В.Г. Ежегодная международная конференция металлургов в Дюссельдорфе (Германия) "Сталь-2009". . , . С. 149-160.

168766. Наші ювіляри До 90-річчя Асатуряна Асатура Шаміровича. . , . С. 161.

168767. Методы очистки отходящих промышленных газов от органических соединений. ГНШТБ СО АН СССР. Новосибирск, 1990. 260 с.

168768. Анишев П. А., Ачасова С. М., Бандман О. Л. Методы параллельного микропрограммирования. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1981. 180 с.

168769. Методы передачи и обработки информации. Наука. М., 1980. 119 с.

168770. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 172 с.

168771. Ващенко В. В., Чумаченко В. П. О выборе представления поля для базовой треугольной области в задачах моделирования h-плоскостных волноводных узлов. . , . С. 5-10.

168772. Логачева Л. М., Куцак С. В., Бондарев В. П. Дифракция волны н10 в прямоугольном волноводе на скачке импеданса узких стенок. . , . С. 10-15.

168773. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Энергетические характеристики проходного резонатора на прямоугольных волноводах с частичным диэлектрическим заполнением. . , . С. 15-20.

168774. Гулин С. П., Гулин А. С. Характеризация резистивных нелинейных схемных элементов радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе концепции управляемого динамического насыщения. . , . С. 21-27.

168775. Карпуков Л. М., Корольков Р. Ю. Метод синтеза микроволновых полосно-пропускающих фильтров с короткозамкнутыми четвертьволновыми шлейфами. . , . С. 27-31.

168776. Петрищев А. А. Измерение выходного сопротивления источников сигналов. . , . С. 32-34.

168777. Фурманова Н. І., Антоненко О. С., Шинкаренко Е. М., Фарафонов О. Ю. , Воропай О. Ю. Дослідження залежності хвильових опорів мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів на зв'язаних лініях з отворами в екрані від товщини смужки мікросмужкової лінії. . , . С. 34-38.

168778. Белоус Н. В., Куцевич И. В. Модель адаптивного контроля знаний. . , . С. 39-45.

168779. Высоцкая Е. В., Довнарь А. И., Порван А. П. Технология оценивания субъективной информации при определении степени тяжести состояния организма человека методом анализа иерархий. . , . С. 45-50.

168780. Дубровін В. І., Льовкін В. М. Оцінювання ризиків інвестиційного портфеля. . , . С. 51-55.

168781. Евсеев С. П., Король О. Г., Гончарова А. И. Построение моделей атак на внутриплатежные банковские системы. . , . С. 56-66.

168782. Калекина Т. Г., Коваленко Т. Н. Обоснование критерия структурно-информационной связности при анализе надежности телекоммуникационных систем и сетей. . , . С. 66-70.

168783. Киричек Г. Г. Керування інформаційними потоками на всіх рівнях ієрархії отримання знань. . , . С. 70-78.

168784. Кошевой Н. Д., Калашников Е. Е., Костенко Е. М., Черепащук Г. А. Моделирование и оптимизация весоизмерительной системы для непрерывного дозирования сыпучих материалов. . , . С. 78-82.

168785. Кудерметов Р. К. Задача оптимизации для иерархических систем на основе сервис-ориентированной архитектуры. . , . С. 82-87.

168786. Невлюдов И. Ш., Шостак Б. А., Бабай О. Н., Юрьева С. В. Диагностика микросхем памяти в микропроцессорных устройствах. . , . С. 87-93.

168787. Рибін О. І., Наталенко С. С., Ніжебецька Ю. Х. Властивості перетворення rtf. . , . С. 93-97.

168788. Романюк В. В. Принцип визначення оптимальних стратегій першого гравця в одному підкласі нестрого опуклих антагоністичних ігор. . , . С. 97-102.

168789. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

168790. Шаховська Н. Б. Формалізація простору даних за допомогою алгебраїчної системи. . , . С. 102-108.

168791. Bodyanskiy Ye., Dolotov A. Analog-digital self-learning fuzzy spiking neural network and its learning algorithm based on 'winner-takes-more' rule. . , . С. 109-116.

168792. Купін А. І. Структура прототипу та обґрунтування впровадження інтелектуальної системи керування процесом збагачення залізної руди. . , . С. 116-120.

168793. Гусев Ю. Снизу донизу: [страховой рынок в Украине]. . , . С. 33.

168794. Субботин С. А. Метод синтеза нейро-нечетких моделей количественных зависимостей для решения задач диагностики и прогнозирования. . , . С. 121-127.

168795. Баркалов А. А., Зеленева И. Я., Гриценко А. А. Синтез управляющих автоматов с использованием распределенных и параллельных систем. . , . С. 128-134.

168796. Гусев Ю. Пикник на обочине: [украинский рынок автострахования]. . , . С. 40-41.

168797. Дубровин В. И., Колпакова Т. А., Козлов А. В. Поддержка принятия решений в управлении строительными проектами. . , . С. 134-141.

168798. Третьяк В. Белый код: [оценка текущего и грядещего исполнения государственного бюджета Украины]. . , . С. 42-44.

168799. Скрупский С. Ю., Маркин А. Г., Скрупская Л. С. Автоматизация подготовки рабочих станций в локальных вычислительных сетях. . , . С. 141-144.

168800. Юрич М. Ю. Анализ систем управления заданиями в рамках GRID. . , . С. 144-152.

168801. Гостев В. И. Проектирование нечеткого регулятора при идентичных колоколообразных функциях принадлежности. . , . С. 153-158.

168802. Зиновкин В. В., Кулинич Э. М. Критерии оптимального управления многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона. . , . С. 158-163.

168803. Прэтт У. К., Саркисон Д. Д., Мусмани Х. Г. Методы передачи изображений. Сокращение избыточности. Радио и связь. М., 1983. 264 с.

168804. Рязанцев О. І., Кардашук В. С. Система автоматизації керування технологічним процесом аерозольного нанокаталізу у віброзрідженому шарі. . , . С. 164-172.

168805. Демченко Д. Продукты испытания:[продуктивность офисных сотрудников ]. . , . С. 46-47.

168806. Саміло Г. О. Теорія держави і права. Просвіта. Запоріжжя, 2010. 348 с.

168807. Методы поверхностного упрочнения металла с целью повышения износоустойчивости. Применение обработки бором. ПМ ГПНТБ СССР. М., 1972. 18 с.

168808. Вопрос 34. Социальная психология безопасности. Информационная безопасность: понятие и социально-психологические характеристики : [нформационно-психологическое оружие; информационная война]. . , . С. 177-183.

168809. Курячая Е. Карьерный озноб: [новый вид снобизма - карьерный]. . , . С. 48-49.

168810. Сухінін Д. В. Запорозькі козаки. Дике Поле. Запоріжжя, 2009. 352 с.

168811. Цымбал Г. Антон Мультфильмович: [второй Киевский международный кинофестиваль]. . , . С. 51-52.

168812. Методы поверхностного упрочнения инструмента и деталей КГМ при совместном и отдельном насыщении бором и азотом. ОНТИ. Воронеж, 1981. 48 с.

168813. Павлов В. А. Обработка давлением порошков цветных металлов. Мотор Сич. Запорожье, 2010. 347 с.

168814. 2. Відображення особливостей українського словотворення у фаховій термінології. . , . С. 9-16.

168815. Цымбал Г. "Пока Украина не присоединится к Eurimage, все пути для нас закрыты", - говорит режиссер и продюсер Елена Фетисова: [ II Киевский кинофестиваль ]. . , . С. 53-54.

168816. 5. Деякі нюанси термінологічного вживання паронімів і псевдосинонімів. . , . С. 27-46.

168817. Абакумова Ю. Тихая моя родина: [биография и творчество выдающегося певца И. Козловского]. . , . С.55-56.

168818. Ткачев В. Н., Фиштейн В. М. , Власенко В. Д., Уланов В. А. Методы повышения долговечности деталей машин. Машиностроение. М., 1971. 272 с.

168819. Дикаленко М., Московчук Э. Удержимые: [украинский рынок коньяка]. . , . С. 63-65.

168820. Бакалинская А. Воз обновляется: [вагоностроение. Украинский рынок вагонов]. . , . С. 70-71.

168821. Методы повышения качества и надежности литых заготовок. Зап.-Сиб. кн. изд., Омское отд-ние. Омск, 1968. 174 с.

168822. [подборка статей о наиболеел известных центрах туризма в Китае: Циньхуендао, Байдайхэ, Наньдайхэ, Золотой берег, Шаньхайгуань (Великая китайская стена), Цзушань. Описание курортов, информац. туристов]. . , . С. 10-29.

168823. Раздел VIII. Реабилитация после острой психологической травмы (острого стресса). . , . С. 197-223.

168824. Березюк Н. М. К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930). Тимченко. Х., 2010. 320 с.

168825. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2010. 157 с.

168826. Мороко В. В. Партійне будівництво в сучасній Україні (1996-2010). Тандем. Запоріжжя, 2010. 208 с.

168827. Методы повышения качества систем автоматического регулирования. Штиинца. Кишинев, 1973. 36 с.

168828. Розд. II. Ставлення до корупції : [поширенність на різних етапах митного контролю. Легкість ухилення від митних процедур. Причини корупції]. . , . С. 6-12.

168829. Методы повышения надежности полупроводниковых приборов. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

168830. Розд. ІІІ. Досвід корупції : [види корупційних практик. Офіційні особи, залучені до корупції та ін.]. . , . С. 13-25.

168831. Богуслаев А. В., Олейник Ал. А., Олейник Ан. А., Павленко Д. В., Субботин С. А. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей. Мотор Сич. Запорожье, 2009. 468 с.

168832. Розд. IV. Ставлення до урядових антикорупційних заходів. . , . С. 26-30.

168833. Середа Е. Спалка о двух концах: [украинский рынок матрацев]. . , . С. 72-73.

168834. Середа Е. Покупальный сезон. . , . С. 74-75.

168835. Розд. І. 1. Облік грошових коштів. . , . С. 13-29.

168836. Бек Ш. Русские накрыли: [украинский рынок битумной черепицы]. . , . С. 76-77.

168837. Розд. І. 2. Облік короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій. . , . С. 30-52.

168838. Розд. І. 3. Облік дебіторської заборгованості. . , . С. 53-84.

168839. Розд. І. 4. Облік розрахунків із підзвітними особами. . , . С. 85-96.

168840. Розд. ІІ. 6. Облік доходів та фінансових результатів. . , . С. 355-376.

168841. Планковский С. И., Цегельник Е. В., Гарин В. О. Моделирование течений в катодных узлах плазменного оборудования при описании дуги объемным источником энергии. . , . С. 8-15.

168842. Власов В. М., Маленко И. П., Пасько Н. И., Шемарин Н. Н. Методы повышения производительности машин, работающих в абразивных средах. Приок. кн. изд-во. Тула, 1978. 144 с.

168843. Аствацатурян Е. А. Методы повышения радиационной стойкости электронных схем и устройств вычислительной техники. МИФИ. М., 1986. 88 с.

168844. 2. 7. Метрологічне забезпечення контролювання забруднення атмосфери. . , . С. 95-111.

168845. Методы повышения эффективности использования режущих инструментов при обработке деталей летательных аппаратов. КуАИ. Куйбышев, 1986. 172 с.

168846. Шабатура Ю. В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами. ВНТУ. Вінниця, 2010. 324 с.

168847. 2. 8. Метрологічне забезпечення контролювання якості води. . , . С. 112-136.

168848. 2. 9. Метрологічне забезпечення якості ґрунту. . , . С. 137-154.

168849. 3. 4. Державна система стандартизації в Україні. . , . С. 261-278.

168850. Поддубный И. Н., Чернета О. Г., Коробочка А. Н., Ивщенко Л. И. Оценка работоспособности клапанов механизма газораспределения двигателей внутреннего сгорания. . , . С. 16-19.

168851. Розділ 5.7. Правове регулювання власності в Україні. Захист права власності. . , . С. 124-126.

168852. Дубовик Л. Г., Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Хитько А. В. Оценка массовых характеристик и времени работы космических мусоросборщиков с ЭРД, выводимых на орбиту различными ракетами-носителями. . , . С. 20-23.

168853. Бевз О. М., Квєтний Р. Н. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню. ВНТУ. Вінниця, 2010. 96 с.

168854. Гл. 11. Корпоративная реклама : родовой образ : [носители ; критика, будущее корпоративной рекламы]. . , . С. 276-309.

168855. Попов В. О., Кондратенко І. П., Ращепкін А. П. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. ВНТУ. Вінниця, 2009. 250 с.

168856. Методы поискового конструирования в системах автоматизированного проектирования. Изд. МарГУ. Йошкар-Ола, 1986. 173 с.

168857. Дурняк Б.В., Луцків М.М., Хмельницька І.М. Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи. . , . С. 8-17.

168858. Розд. 3. Сутність та особливості становлення італійського регіоналізму : [регіональні відмінності як детермінанта розвитку італійської державності ...див. анотацію]. . , . с. 124-169.

168859. Методы покрытия и регулирования пиков электрических нагрузок. Энергия. М., 1965. 240 с.

168860. Гриченко Д.С. Кінематика привода конвеєра тамподрукарських машин. . , . С. 40-47.

168861. Розділ 5.8. Право інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 126-129.

168862. Методы покрытия пиков электрической нагрузки. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1963. 527 с.

168863. Щербина Ю. Требуется перезагрузка :[Социальная ответственность и конкурентные преимущества бинеса]. . , . С. 8-11.

168864. Барка В. Жовтий Князь. Українська Вільна Академія Наук у США. Нью-Йорк-Харків, 2008. 772 с.

168865. Методы получения графических изображений на алюминии и его сплавах. Всесоюз. науч.- исслед. ин-т техн. эстетики. М., 1971. 31 с.

168866. Методы получения и измерения низких и сверхнизких температур. Наук. думка. К., 1987. 198 с.

168867. Верховодова Л. Проверка на зрелость. . , . С. 12-15.

168868. Дорожкин Н. Н., Ярошевич В. К., Белоцерковский М. А., Верещагин В. А. Методы получения износостойких покрытий из металлических порошков с наполнителями. Ин-т проблем надежности и долговечности машин АН БССР. Минск, 1979. 58 с.

168869. Колышко Р. В мировых трендах :[Социальная ответственность в бизнесе]. . , . С. 16-21.

168870. Методы получения, свойства и применение нитридов. АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. К., 1972. 382 с.

168871. Куковальская Н. Возраждение меценатства :[традиции меценатства в Украине. Национальный заповедник "София Киевская"]. . , . С. 22-23.

168872. Методы получения точных заготовок обработкой давлением. ЭНИКмаш. Воронеж, 1977. 110 с.

168873. Рейтинг открытости и системности компаний в сфере КСО-2010. . , . С. 26-27.

168874. Тамбовец Е. И все-таки она вертится :[корпоративная социальна ответсвенность в Украине]. . , . С. 28-31.

168875. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

168876. Методика рейтинга открытости системности компаний в сфере КСО. . , . С. 32-33.

168877. Сімонов Д. Українським Гарвардам бути? : [питання підвищеня конкурентоспроможності українських вишів у світі через створення дослідницьких університетів]. . , . C. 10.

168878. Методы помехоустойчивого приема ЧМ и ФМ. Сов. радио. М., 1970. 239 с.

168879. Методы помехоустойчивого приема ЧМ и ФМ сигналов. Сов. радио. М., 1972. 212 с.

168880. Шульга Н. Проти сутності науки : [проблема інтеграції вузівської та академічної науки в Україні]. . , . С. 11.

168881. Методы помехоустойчивого приема ЧМ и ФМ сигналов. Сов. радио. М., 1976. 255 с.

168882. Тансу Еэн Главное направление :[помочь бездомным детям можно только комплексно]. . , . С. 34-35.

168883. Методы построения алгоритмических моделей сложных систем. Таганрогский радиотех. ин-т. Таганрог, 1976. 236 с.

168884. Методы построения алгоритмических моделей сложных систем. Таганрогский радиотех. ин-т. Таганрог, 1977. 236 с.

168885. Методы построения алгоритмических моделей сложных систем. Таганрогский радиотех. ин-т. Таганрог, 1980. 169 с.

168886. Дронь Н. М., Дубовик Л. Г., Кондратьев А. И., Хорольский П. Г. Расчет характеристик космического аппарата для сбора мелкого космического мусора. . , . С. 24-28.

168887. Розд. 4. Вплив європейської інтеграції на розвиток сучасного італійського регіоналізму. . , . С. 170-223.

168888. Методы представления знаний в информационных технологиях. ИК. Киев, 1991. 114 с.

168889. Розд. 1. Теоретичні основи регіоналізму : [поняття. Сутність і форми]. . , . С. 9-54.

168890. Сахно Ю. А., Сахно Е. Ю., Шевченко Я. В. Уменьшение величины износа коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания автомобиля. . , . С. 29-33.

168891. Литвин С. М., Швець І. А. Вдосконалення математичної моделі розрахунку робочого процесу газових двигунів з врахуванням особливостей газоподібних палив. . , . С. 34-38.

168892. Коротунова О. В., Щолокова М. О. Нестаціонарне навантаження циліндричної конструкції зі східчастим поперечним перерізом. . , . С. 39-43.

168893. Кондратюк Э. В., Зиличихис С. Д., Гребенников М. А., Каминская Л. Л. Оптимизация конструкторско-технологических параметров щеточных уплотнений ГТД. . , . С. 44-49.

168894. Ефименко А. В., Польникова Н. В., Доценко В. Н. Влияние внешнего трения на эффективность демпферов опор роторов турбин авиадвигателей и двигателей наземного применения. . , . С. 50-52.

168895. Костюк В. Е., Кирилаш Е. И., Козел Д. В., Степанова Т. В. Экономичный метод повышения точности численного расчета коэффициентов расхода смесительных отверстий жаровой трубы. . , . С. 53-59.

168896. Кресанов Ю. С., Богуслаев А. В., Качан А. Я., Гасик Л. И. Влияние процессов точной штамповки и холодного вальцевания пера рабочих лопаток компрессора из жаропрочных сплавов на качество их изготовления. . , . С. 60-71.

168897. Кузьменко А. Г. Обобщенная диаграмма сдавливания тел двоякой кривизны как функция твердости и основа режимов ППД. . , . С. 72-76.

168898. Чесноков А. В. Разработка и анализ технологии изготовления углепластиковых стержней на углеводсодержащем связующем. . , . С. 77-80.

168899. Качан А. Я., Богуслаев А. В., Павленко Д. В., Мозговой С. В. Отделочно-упрочняющие технологии обработки лопаток моноколес современных газотурбинных двигателей. . , . С. 81-90.

168900. Болсуновский С. А., Вермель В. Д., Губанов Г. А., Зиняев В. В. Оценка максимальной производительности обрабатывающего центра с ЧПУ, оснащенного интегрированным мотор-шпинделем (энергетический аспект). . , . С. 91-95.

168901. [Раздел] 1. Первичные документы в системе бухгалтерского учета. . , . С. 5-30.

168902. Гранина В. Перспективная экология. . , . С. 36-37.

168903. Шевченко В. Г., Попович О. Г. Методика розрахунку складу покриття для мінімізації в ньому температурних напружень. . , . С. 96-98.

168904. [Раздел] 3. Первичный учет необоротных активов. . , . С. 54-105.

168905. Педаш А. А., Цивирко Э. И. Измельчение структуры внутренних поверхностей охлаждаемых деталей ГТД. . , . С. 99-103.

168906. Наумик В. В. Получение качественных отливок из жаропрочных никелевых сплавов методом высокоскоростной направленной кристаллизации на установках типа УВНК-8П. . , . С. 104-107.

168907. [Раздел] 4. Первичные документы учета денежных средств и расчетов. . , . С. 106-180.

168908. Калита П. Философия качества :[корпоративная социальная ответственность в Украине и нормы законодательства]. . , . С. 40-45.

168909. Самойлов Ю. В., Цивирко Э. И., Самойлов В. Е. Поверхностное натяжение, структура и свойства литых жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 108-114.

168910. [Раздел] 5. Первичные документы по учету запасов. . , . С. 181-216.

168911. [Раздел] 7. Применение первичных документов по учету производства на промышленных предприятиях. . , . С. 272-285.

168912. Темченко А. Г., Кияновский Н. В., Бондарь Е. В., Рубаненко В. В., Котляр Д. А. Замена традиционных методов изготовления зубчатой шевронной поверхности детали вал-шестерня на базе cad/cam powersolution (delcam). . , . С. 115-120.

168913. Пухальська Г. В., Карась Г. В., Голощапова В. В., Панченко Т. О. Забезпечення частот власних коливань у виробництві відцентрових колес. . , . С. 121-127.

168914. Осейко Н. Трудовые отношения: замена матрицы. . , . С. 46-49.

168915. Андриенко А. Г., Гайдук С. В., Кононов В. В., Гнатенко О. В. Оценка влияния соотношения тантала к рению на структурную стабильность и механические свойства жаропрочного никелевого сплава жс-32. . , . С. 128-132.

168916. Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Цивирко Э. И. Влияние гип на структуру и свойства монокристаллических лопаток из сплава жс26-ви. . , . С. 133-139.

168917. Сапрыкина М. Ключевой аспект :[социальная ответственность и корпоративное управление]. . , . С. 50-54.

168918. Методичні рекомендації щодо підготовки семінарських занять та написання рефератів : [семінар - поняття, основна мета та завдання семінарських занять. Підготовка реферату]. . , . С. 308-315.

168919. Шаповалова О. М., Бабенко Е. П. Влияние температуры нагрева на процесс насыщения газами титановых порошков. . , . С. 140-145.

168920. Прокаева В. Рука помощи :[интервью с В.Прокаевой - президентом благотворительного фонда "одаренные дети будущее Украины"]. . , . С. 55.

168921. Шаломеев В. А., Цивирко Э. И. Влияние элементов IV подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева на структуру и свойства сплава МЛ-5. . , . С. 146-152.

168922. Дрокин И. В. О возможности прогнозирования срывных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД с использованием методов цифровой обработки данных виброиспытаний. . , . С. 153-157.

168923. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю (іспиту). . , . С. 316-318.

168924. Севастюк А. Зеленая тема :[Экологическая направленность бизнеса в Украине]. . , . С. 56-59.

168925. Свириденко Е. Измеряемая ответственность бизнеса. . , . С. 60-63.

168926. Методы приближенных расчетов и выбора параметров при проектировании самолетов. Оборонгиз. М., 1961. 98 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.