Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

170955. Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв'зку. . , . С. 43-50.

170956. Пижов В.В. Допомога масовому навчанню школярів плаванню. . , . С. 33-36.

170957. Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні. . , . С. 51-58.

170958. Сопронюк М. Т. Небезпечні важкі метали : [забруднення води, повітря, ґрунту, продуктів харчування важкими металами]. . , . С. 37-39.

170959. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі. . , . С. 59-69.

170960. Кремечек Г.А., Олешко Л.Д. Деякі аспекти організації навчального процесу у ВНЗ щодо підвищення якості навчання студентів та збереження їхнього здоров'я. . , . С. 28-30.

170961. Максимов С. Про концепт "правове суспільство". . , . С. 82-87.

170962. Мельничук Н. Сторони колективного договору :[ трудове право України]. . , . С. 107-113.

170963. Барбашова Н. Проблеми охорони довкілля Азовського та Чорного морів:організаційно-правовий аспект. . , . С. 122-128.

170964. Кузьмина И. Интегрированные структуры в условиях кризиса. Тест на выживание. . , . С. 2-5.

170965. Сироткин Д., Печерский А. Исследование управления в условиях кризиса: [антикризисное управление предприятием]. . , . С. 6-14.

170966. Чупров К. Стратегия провокации кризиса: [управление кризисом в компании]. . , . С. 15-19.

170967. Гіждіван Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду. . , . С. 164-168.

170968. Марн М., Мосс С., Чери Э. Ценообразование во время кризиса: [совершенствование системы ценообразования в компании]. . , . С. 30-32.

170969. Гусаков В. С новой структурой в новое будущее?: [управление предприятием в период кризиса]. . , . С. 33-37.

170970. Исаченко Н. Социально-психологический контекст сопротивления изменениям: [управление персоналом, взаимоотношения сотрудников]. . , . С. 40-47.

170971. Елисеев С. Кризис пришел не один: корпоративное мошенничество. . , . С. 2-9.

170972. Жалевич А. Оптимизация расходов на предприятии в период кризиса. . , . С. 10-19.

170973. Маліновська І. Правові засоби охорони баз даних: сучасний стан та шляхи удосконалення. . , . С. 196-203.

170974. Идрисов А. Какую выгоду можно получить от кризисного альянса: [объединение предприятий в период кризиса]. . , . С. 20-21.

170975. Тэппинг Д. Производственные потери: найти и обезвредить: [бережливое производство]. . , . С. 23-25.

170976. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2010. 158 с.

170977. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

170978. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 28 с.

170979. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2010. 112 c.

170980. Тема 17. Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг. . , . С. 648-677.

170981. Тема 18. Зовнішня торгівля та зовнішньоторгівельна політика : [міжнародний поділ праці. Теорії міжнародної торгівлі. Зовнішньоторгівельна політика]. . , . С. 683-718.

170982. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави. . , . С. 4-11.

170983. Тема 20. Мікроекономічний аналіз державного регулювання економіки : [прямі і непрямі податки. Дотації та субсидії. Державні втручання у функціонування ринків сільськогосподарської продукції]. . , . С. 41-78.

170984. Тема 25. Досконала конкуренція і чиста монополія. . , . С. 222-257.

170985. Тема 26. Монополістична конкуренція. . , . С. 258-282.

170986. Тема 27. Олігополія : [особливості організації ринку. Моделі поведінки фірми. Ефективність олігополії]. . , . С. 283-326.

170987. Тема 29. Ціноутворення на ринках ресурсів : [ціноутворення на ринку праці. Величина заробітної плати. Рента, процент і прибуток]. . , . С. 361-384.

170988. Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. . , . С. 34-59.

170989. Тема 4. Формування і розподіл прибутку. . , . С. 77-94.

170990. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток: [Конституційний Суд України]. . , . С. 12-25.

170991. Тема 6. Оборотні кошти : [сутність, джерела формування оборотних коштів]. . , . С. 124-149.

170992. Тема 10. Фінансове планування на підприємствах : [фінансовий план]. . , . С. 225-241.

170993. Тема 11. Фінансова санація підприємств : [фінансова криза]. . , . С. 242-263.

170994. Розд. 3. Особливості дослідження конкуренції на споживчому ринку : [механізм формування конкуренції на споживчому ринку. Кокурентоспроможність підприємства...див. анотацію]. . , . С. 190-259.

170995. Субботин С.А. Комплекс характеристик и критериев сравнения обучающих выборок для решения задач диагностики и распознавания образов. . , . С. 25-39.

170996. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України. . , . С.54-59.

170997. Розд. 2. Маркетингові дослідження ринку як передумова ефективної підприємницької діяльності : [планування маркетингових стратегій ; сегментація ринку ; стратегічний маркетинг]. . , . С. 77-184.

170998. Розд. 4. Маркетинговий комплекс підприємства : [канали збуту ; комунікаційні комплекси]. . , . С. 260-347.

170999. Стецюк П. Конституційний Суд України як суб'єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми). . , . С. 70-74.

171000. Розд. 5. Стратегічне планування маркетингу : [основні етапи ; інформаційне забезпечення]. . , . С. 348-392.

171001. Бондар Н. Конституционный Суд России - генератор "живого" (судебного) конституционализма. . , . С.75-86.

171002. Розд. 2. Соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності. . , . С. 22-47.

171003. Тертишник В. Верховенство права і закону. . , . С. 87-92.

171004. Прилуцький Р. Моделі правового регулювання і фінансово-економічна криза в Україні. . , . С. 122-127.

171005. Розд. 3. Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності. . , . С. 48-64.

171006. Розд. 4. Дозвілля молоді. . , . С. 65-98.

171007. Розд. 5. Соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища. . , . С. 99-112.

171008. Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя. Національна профспілкова доповідь Президенту України В.Ф. Януковичу. Березень 2010 р. (див. анотацію). . , . С. 4--36 (На допомогу спеціалісту з охорони праці)

171009. Розд. 7. Відображення особливостей національної психології у дозвіллєвій діяльності людини. . , . С. 166-199.

171010. Гл. 6. Энергетическое обследование и энергоаудит как основные инструменты энергосбережения : [организация работ по энергосбережению...см. аннотацию]. . , . С. 275-304.

171011. Гл. 7. Снижение технологического расхода и потерь электроэнергии по результатам энергетических обследований. . , . С. 305-360.

171012. Розд. 3. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості. . , . С. 116-146.

171013. Розд. 4. Організаційно-економічні фактори застосування трансферу технологій в інноваційній діяльності. . , . С. 167-195.

171014. Розд. 8. Методика вартісної оцінки прав інтелектуальної власності. . , . С. 266-320.

171015. Розд. 1. Інноваційна політика : розвиток економіки країни : [державна промислова політика. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні...див. анотацію]. . , . С. 5-44.

171016. Глава 3. 2. 4. Психологія в здійсненні безпеки. . , . С. 140-142.

171017. Глава 4. Діяльність людини як джерело небезпек, що діють у середовищі життєдіяльності : [техногенні небезпеки, природні небезпеки]. . , . С. 169-221.

171018. Сорокоумов А. Преодолеть табу, или коучинг организационных изменений: [управление изменениями]. . , . С. 26-28.

171019. Черни В. Как мотивировать персонал в условиях кризиса. . , . С. 29-34.

171020. Вишнякова М. Мифы о менеджерах: [ошибка работодателей при прийоме на работу менеджеров]. . , . С. 39-43.

171021. Пригожин А. Организационный оптимизм: [настроение и эмоциональный тонус организационного настроения его виды]. . , . С. 44-47.

171022. Глава 5. Фактори ризику та безпеки життєдіяльності : [природні небезпеки ; надання першої допомоги потерпілим]. . , . С. 222-334.

171023. Глава 6. Людина як суб'єкт системи управління безпекою життєдіяльності : [система правового забезпечення життєдіяльності людини]. . , . С. 335-384.

171024. Лукашенко А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої демократії в Україні. . , . С. 175-181.

171025. Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування. . , . С. 195-199.

171026. Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій. . , . С. 220-225.

171027. Рысьмятов А., Кошелева Е. Мониторинг финансовой устойчивости предприятия во время экономического кризиса. . , . С. 2-6.

171028. Куин Д. Стратегии удержания ключевых сотрудников. . , . С. 12-14.

171029. Солдатенко О. Історія становлення медичного страхування як одного із джерел фінансування охорони здоров'я. . , . С. 233-239.

171030. Гл. 2. Какова сущность бюджетирования. . , . С. 27-44.

171031. Гл. 3. 1. Бюджет продаж : [расчет бюджета продаж]. . , . С. 45-48.

171032. Гл. 3. 2. Бюджет производства : [расчет бюджета производства]. . , . С. 48-54.

171033. Розд. 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики. . , . С. 9-22.

171034. Розд. 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах. . , . С. 100-119.

171035. Розд. 10. Використання логістичних процесів на складах туристичного комплексу. . , . С. 132-173.

171036. Гл. 2. Социальная природа и сущность государства : [понятие и признаки государства, сущность и функции государства. Происхождение государства]. . , . С. 32-51.

171037. Дак Д. Дж. Застой. Монстр в спячке: [борьба с застоем на предприятиях]. . , . С. 15-29.

171038. Гл. 3. Форма государства : [понятие формы государства. Формы управления, форма государственного устройства, политический режим]. . , . С. 52-66.

171039. Большаков А. Правила проведения дискуссий и совещаний. . , . С. 40-44.

171040. Гл. 4. Система органов государственной власти и правовые принципы их организации и деятельности. . , . С. 67-89.

171041. Загородній С. Окремі аспекти визначення та співвідношення освітніх послуг і послуг з професійної підготовки особи. . , . С. 3-7.

171042. Гл. 7. Права человека и гражданина : [история развития прав человека ; правовой статус человека и гражданина : гарантии прав и свобод личности]. . , . С. 124-149.

171043. Гл. 8. Международное право и национальные правовые системы. . , . С. 150-170.

171044. Зазыкин В. Психологическая профилактика конфликтов в коллективе. . , . С. 45-47.

171045. Розд. 6. Моделювання процесів інноваційного оновлення авіаційних підприємств. . , . С. 204-224.

171046. Розд. 1. Основи теорій управління : [еволюція теорії управління ; підприємство як основна управлінська система]. . , . С. 11-47.

171047. Розд. 5. Управління персоналом та оплата праці. . , . С. 166-190.

171048. Розд. 2. Галузеві особливості телекомунікаційної сфери : [етапи та моделі розвитку. Наукомісткість та технологічність. Вплив циклів на розвиток галузі. Стандартизація та ліцензування]. . , . С. 48-90.

171049. Розд. 7. Складові успішної діяльності телекомунікаційних підприємств. . , . С. 227-256.

171050. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

171051. Ч. І. Теорія комерційного підприємства : [провадження. Формування господарських зв'язків]. . , . С. 9-162.

171052. Ч. ІІ. Оптова торгівля. . , . С. 163-228.

171053. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селіщних, міських голів : Закон України від 10липня 2010 року №2487-IV. . , . С.5-21

171054. Ч. ІІІ. Роздрібна торгівля : [роздрібні ринки. Фірмова торгівля. Франчайзинг]. . , . С. 261-464.

171055. Розд. 11. Комерційне підприємництво у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу, побутового обслуговування. . , . С. 597-723.

171056. Розд. 12. Інтернет-технології у комерційній діяльності : [електронна комерція. Інтернет-магазин]. . , . С. 724-761.

171057. Васильченко З.М., Чімишенко С.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України. . , . С. 3-12.

171058. Стукало Н.В. Особливості глобальної фінансової кризи для країн Організації чорноморського економічного співробітництва. . , . С. 13-22.

171060. 2. 3. Вільні економічні зони у країнах Східної Європи. . , . С. 34-41.

171061. Калачов І.В., Рудич О.А. Національний рахунок соціального захисту: концепція побудови та інформаційне супроводження. . , . С. 4-11.

171062. Гурак Л. Реформування господарсько-правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів. . , . С. 55-57.

171063. 2. 4. Вільні економічні зони у країнах Західної Європи і США. . , . С. 41-46.

171064. 2. 5. Спеціальні економічні зони у Китаї. . , . С. 46-52.

171065. Ковтун Н.В., Гражевська Н.І. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації. . , . С. 12-18.

171066. 2. 6. Особливості ВЕЗ у деяких країнах Азії і Африки. . , . С. 52-57.

171067. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та ії взаємозв'зок зі злочинністю. . , . С. 74-77.

171068. 2. 7. Створення вільних економічних зон в Росії. . , . С. 57-60.

171069. Алімпієв Є.В. Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України. . , . С. 23-30.

171070. 6. 2. Науково-технологічні парки і технополіси США. . , . С. 132-134.

171071. Макаренко В.О., Прищепчук І.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу. . , . С. 31-38.

171072. Матковський С.О., Пономаренко О.А. Концептуальні підходи до побудови бази метаданих у галузі статистики. . , . С. 18-22.

171073. Озерський І. Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів. . , . С. 97-100.

171074. Кабанов В.Г. Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки. . , . С. 39-47.

171075. Поддєрьогін А.М. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва. . , . С. 48-57.

171076. 6. 3. Європейський досвід створення науково-технологічних парків і технополісів. . , . С. 134-138.

171077. Попова В.В. Шкала вимірювання економічного розвитку національної макросистеми. . , . С. 22-27.

171078. 6. 4. Науково-технологічні парки у країнах Азії. . , . С. 138-142.

171079. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення. . , . С. 58-65.

171080. Погребняк Н. Апарат Верховної Ради України: основні напрями діяльності у порівнянні із зарубіжними країнами світу. . , . С. 109-111.

171081. Шірінян Л.В. Оподаткування страхових компаній України. . , . С. 76-85.

171082. Кузнєцова А.Я., Джулай В.О. Атикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України. . , . С. 86-97.

171083. Хараджа Н. Історична генеза джерел сімейного права України. . , . С. 122-126.

171084. Тема 1. Сутність поняття "Вільна економічна зона" : [функції ВЕЗ. Класифікація]. . , . С. 10-26.

171085. Диба М.І., Поліщук Є.А. Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості. . , . С. 98-106.

171086. Лєснікова М.В. Агрегування індексів середніх цін та фізичного обсягу експорту-іморту у зовнішній торгівлі товарами. . , . С. 28-33.

171087. Ротар А.В. Особливості статистичного оцінювання інноваційної активності підприємств за європейською програмою CIS (Community Innovation Survey). . , . С. 39-45.

171088. Тема 2. Історичний досвід та особливості функціонування ВЕЗ у різних країнах : [історичні передумови формування. Сучасний етап...див. анотацію]. . , . С. 27-64.

171089. Глущевський В.В. Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво. . , . С. 107-117.

171090. Тема 3. Земельні і аграрні відносини в районі ВЕЗ. Розвиток агробізнесу : [земельний кодекс України, його застосування у ВЕЗ. Аграрні відносини в районі розміщення ВЕЗ...див. анотацію]. . , . С. 66-76.

171091. Мельничук О. Правова природа колективних угод: [трудове право]. . , . С. 154-156.

171092. Тема 4. Спеціальний господарський механізм діяльності комплексних ВЕЗ : [залучення іноземного капіталу. Фінансове забезпечення. Валютний механізм...див. анотацію]. . , . С. 78-106.

171093. Сидорова А.В., Жмайло М.А. Ефективність банківської діяльності: статистична оцінка та моделювання. . , . С. 46-52.

171094. Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт як об'єкт статистичного дослідження : [статистика вантажних та пасажирських перевезень]. . , . С. 53-58.

171095. Тема 5. Управління вільними економічними зонами : [організація створення ВЕЗ. Державне регулювання діяльності. Функції адміністрації. Забезпечення трудовими ресурсами]. . , . С. 108-124.

171096. Тема 6. Науково-технічні зони : [типи. Технопарки і технополіси США. Європейський досвід. Науково-технологічні парки Азії. Стратегія розвитку в Україні]. . , . С. 126-147.

171097. Васильєва Н.М. Статистичний аналіз системи освіти (на прикладі Житомирської області): [Якість освіти. Проблеми розвитку освітки. Пріоритетні завдання держави у сфері освіти]. . , . С. 59-64.

171098. Тема 7. Чорноморський район економічного співробітництва : [характеристика міжнародного морегосподарського комплексу...див. анотацію]. . , . С. 149-167.

171099. Тема 8. Міжнародні транспортні коридори і Єврорегіони. . , . С. 171-191.

171100. Тема 9. Спеціальні (вільні) економічні зони в Україні. . , . С. 193-256.

171101. Тема 10. Перспективи розвитку спільного підприємництва в Українському Причорномор'ї. . , . С. 262-278.

171103. Левчук Н.М. Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику: [Поширеність куріння серед населення у різних країнах світу. Ризик тютюнопаління в Україні та його основні детермінанти]. . , . С. 64-73.

171104. Трофімчук Т.М. Проблеми формування людського капіталу в галузях охорони здоров'я та освіти: [поняття "людський капітал", його відтворення. Причини смертності. Медичні кадри. Виробничий травматизм]. . , . С. 73-80.

171105. Орлюк О. Проблеми та перспективи систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 8-13.

171106. Коваленко Б. Д., Ткачук Р. А., Серпученко В. Г. Інженерна та комп'ютерна графіка. Каравела. К., 2008. 512 с.

171107. Охріменко М. Г., Жуковська О. А., Купка О. О. Методи роз'язування некоректно поставлених задач. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 166 с.

171108. Андрощук Г. Патентна політика зарубіжних університетів. . , . С. 31-40.

171109. Каменская Е. Н. Социология. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 213 с.

171110. Гордієнко С. Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності. . , . С. 41-50.

171111. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения. ИНФРА-М. М., 2007. 344 с.

171112. Хвостенко О.А. Переробна промисловість у системі класифікацій видів економічної діяльності. . , . С. 81-85.

171113. Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів.. . , . С. 86-91.

171114. Бугаєнко Н.М. Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС. . , . С. 92-98.

171115. Фиалков Д. Пабло Пикассо: минотавр в своем лабиринте : [творчество испанского художника П.Пикассо]. . , . С.6-31.

171116. Ливанова М. Михаил Ломоносов: бездна, звезд полна : [жизненный и творческий путь великого русского ученого М.В. Ломоносова]. . , . C. 33-49.

171117. Клімова С.М. Суб'єкти реалізації державної фінансової політики. . , . С. 98-103.

171118. Королюк Ю.Г. Ефективність діяльності місцевої влади: методика визначення диференційованої оцінки на базі методів прикладного системного аналізу. . , . С. 103-107.

171119. Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы : [жизненный и творческий путь украинской художницы К. Билокур. . , . С. 51-67.

171120. Разд. IV. Правовое регулирование возникновения, измененния и прекращения трудовых правоотношений. . , . С. 77-132.

171121. Разд. V. Рабочее время по действующему законодательству. . , . С. 133-179.

171122. Разд. Х. Трудовые споры (конфликты). . , . С. 279-301.

171123. Разд. VI. Оплата труда : [понятие, регулирование. Системы оплаты труда]. . , . С. 180-206.

171124. Дубинянская Я. Джорж Гордон Байрон: в горальдовом плаще : [биография и творческий путь английского поэта лорда Байрона]. . , . С. 69-89.

171125. Кравченко О.М. Мотиваційні механізми залучення банками коштів населення. . , . С. 108-115.

171126. Соловйов В.М. Поняття "новий державний менеджмент" та йго сутність. . , . С. 116-119.

171127. 3. 2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці : [Мін-во праці та соціальної політики України. Державна служба зайнятості...див. анотацію ]. . , . С. 65-78.

171128. 9. 3. Соціальний захист населення у випадку безробіття. . , . С. 207-228.

171129. Шум В. Шаргей-Кондратюк: украинский Дон-Кихот: [биография украинского ученого А. Шаргея-Кондратюка]. . , . С. 91-105.

171130. Герасименко А. И. Электрогазосварщик. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 409 с.

171131. Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці : [суть і функції. Саморегулювання. Інфраструктура. Внутрішньофірмовий ринок праці]. . , . С. 13-107.

171132. Клепко В. Ю., Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах. Центр учбової літератури. К., 2009. 594 с.

171133. Модуль 2. Механізм функціонування ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення : [індивідуальне та сукупне пропонування...див. анотацію]. . , . С. 108-199.

171134. Модуль 3. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України : [безробіття. Гнучкий ринок праці. Аналіз та прогнозування ринку праці. Формування ринку праці]. . , . С. 200-374.

171135. Гл. 5. Экономика Франции : [внешнеэкономические связи Франции]. . , . С. 72-78.

171136. Стандартизація в енергетиці. Індустрія, Леонорм-стандарт. Х., 2009. 128 с.

171137. Гл. 6. Экономика Великобритании : [внешнеэкономические связи Великобритании]. . , . С. 79-88.

171138. Воронова М. Максимилиан Волошин: настоящий поэт нелеп : [биография поэта М. Волошина]. . , . C. 107-131.

171139. Гл. 7. Экономика Италии : [внешнеэкономические связи Италии]. . , . С. 89-99.

171140. Гуцул В. Битва під Оршею (художньо-історичні реалії): [До 495-річчя оршинської битви між московськими та литовськими військами]. . , . С. 3-19.

171141. Гл. 9. Североамериканский центр силы. Экономика США : [структурные особенности. Место США в мировом хоз-ве. Внешнеэкономические связи США и перспективы их развития]. . , . С. 107-120.

171142. Щербань А. Історія селітроваріння в Опішному: [українські промисли]. . , . С. 20-45.

171143. Гл. 10. Экономика Канады и Мексики на современном этапе : [интеграционные процессы в Североамериканском регионе]. . , . С. 121-133.

171144. Гл. 11. Страны Азиатско-тихоокеанского региона и Япония : [общая характеристика стран Азиатско-тихоокеанского региона. Экономика Японии. Внешнеэкономические связи Японии]. . , . С. 134-144.

171145. Гл. 12. Экономика Китайской народной республики : [общая характеристика экономики КНР. Экономическая реформа. Внешнеэкономические связи]. . , . С. 145-158.

171146. Святненко А. Греко-католицька и Римо-катоицька церкви в освітянській політиці самодержавства на правобережній Україні. . , . С. 48-60.

171147. Гл. 16. Россия и сопредельные государства : [основные черты экономики России. Природно-ресурсный потенциал. Место Росии в международном разделении труда. Внешнеэкономические связи]. . , . С. 195-212.

171148. Зінченко А. Московський період життя й діяльности єпископа Парфенія Левицького: [історія релігії]. . , . С. 61-71.

171149. Гл. 3. 5. Сучасні види і концепції навчання : [проблемно-розвивальне навчання ; модульне навчання ; особистісно орієнтоване навчання, ін.]. . , . С. 293-313.

171150. Гл. 6. З історії педагогіки : [виховання і навчання з первісних і родових племян до ХХ ст.. Національна система освіти. Видатні діячі української освіти ХХ ст. ]. . , . С. 509-560.

171151. Рябченко О. Студенство Радянської України в літературно-художніх образах українських письменників другої половини 1920-х років. . , . С. 93-111.

171152. Гл. 6. 2. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і педагогічної думки : [антична педагогіка. Практика і педагогічна думка в епоху Середньовіччя, Відродження, Реформації, Нового часу]. . , . С. 561-604.

171153. Шамара С. До історії поляків української РСР міжвоєнного періоду: [Національні меншини в Україні у 20-х рр. ХХ ст.]. . , . С. 112-119.

171154. Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. В. Теоретические основы электротехники. Питер. СПб., 2009. 512 с.: ил.

171155. Разд. 2. Гостиничная услуга как продукт : [полезность, сегментация рынка направления развития гостиничных услуг]. . , . С. 33-74.

171156. Тимошенко Ю. Історичні студії фізичної культури в УРСР у середині ХХ ст.: [розвиток фізичної культури в Україні у післявоєнний період]. . , . С. 120-141.

171157. Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. В. Теоретические основы электротехники. Питер. СПб., 2009. 432 с.

171158. Разд. 3. Качество гостиничных услуг : [качество гост. услуг и категоризация гостиничных предприятий (в Польше, Франции, Германии, др. странах). Управление через качество]. . , . С. 75-141.

171159. Разд. 4. Цены в гостиничном деле. . , . С. 142-204.

171160. Іванова Г. Іван Давидков та Олександр Довженко: творчий діалог: [Творча діяльність українського письменника А. Довженко і болгарського письменника І. Довидкова]. . , . С. 142-153.

171161. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Лисянська Т. М., Зелінська Т. М., Загальна психологія. Каравела. К., 2009. 464 с.

171162. Разд. 5. Продвижение гостиничных услуг : [реклама. Public relations. Спонсорство. Индивидуальная продажа. Телемаркетинг. Льготные программы. Цепочка гостиниц. Другие формы. Товарный знак]. . , . С. 234-248.

171163. Стратілат М. "Якби з ким сісти, хліба з'їсти...": [творчість Т.Г. Шевченка]. . , . С. 171-175.

171164. Сиденко Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование. Питер. СПб., 2009. 224 с.

171165. Тарасенко І. Білоруська преса ХІХ - першої третини ХХ століття в зібранні національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. . , . С. 195-199.

171166. Толочко Л. Зображення душі на іконах та фасадах споруд Києво-Печерської Свято-Успенської лаври: [Релігія в Україні. Іконопис]. . , . С. 257-263.

171167. Разд. 6. Продажа гостиничных услуг : [рынок гостиничных услуг. Процесс продажи. Продажа для индивидуальных клиентов, бюро путешествий]. . , . С. 249-280.

171168. Разд. 7. Маркетинг в гостиничном предприятии. . , . С. 281-293.

171169. Афанасьева Л. П., Болкина Г. И., Быстров О. Ф., Буриков А. Д., Васильева Е. С. Экономика предприятия (фирмы). ИНФРА-М. М., 2008. 319 с.

171170. Розд. 1. Економічні передумови для розвитку туристичної індустрії : [компонентна структура. Роль туристичних кластерів...див. анотацію]. . , . С. 5-39.

171171. Глава 2. Юридична природа страхових правовідносин. . , . С. 20-31.

171172. Глава 3. Учасники страхових правовідносин. . , . С. 32-43.

171173. Розд. 2. Туристична індустрія в умовах конкуренції. . , . С. 40-57.

171174. Розд. 3. Організація функціонування готельної індустрії. . , . С. 59-97.

171175. Розд. 4. Аспекти управління туристичним підприємством : [класифікація туристичних підприємств. Організаційна структура. Принципи управління...див. анотацію]. . , . С. 98-137.

171176. Любанди Р. Управление по показателями: [ключевые показатели эффективности]. . , . С. 8-13.

171177. Щетинин С. Оптимизация логистики - залог лидерства на рынке. . , . С. 14-17.

171178. Ясинавичус Н. Идите и подавайте!: [как повысить рост продаж]. . , . С. 18-21.

171179. Правила устройства электроустановок. Индустрия. Х., 2009. 164 с.

171180. Корнийчук А. Предложение мафии: [реализация продукции дистрибуция]. . , . С. 22-27.

171181. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. Каравела. К., 2008. 336 с.

171182. Клец В. Управление запасами клиентов: взгляд производителя. . , . С. 28-32.

171183. Минеева Н. А., Пономарев В. В., Колосков П. В. Windows Vista + Office 2007. Наука и техника. СПб., 2007. 544 с.

171184. Попасть в сеть. . , . С. 34-35.

171185. Форкун І. В., Шацька В. М., Фролова Н. Л. Основи казначейскої справи. Новий Світ-2000. Львів, 2006. 516 с.

171186. Слободян С. Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок). . , . С. 50-55.

171187. Омаршрутить перспективы расширения географии доставки грузов по Украине. . , . С. 36-38.

171188. Радченко Г. Цена качества. . , . С. 44-47.

171189. Ситник Й. С. Менеджмент організацій. Тріада плюс. Львів, 2008. 456 с.

171190. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Центр учбової літератури. К., 2010. 172 с.

171191. Дмитриева Е. И., Иевлева Л. Д., Костюченко Л. С. Физика в примерах и задачах. ФОРУМ. М., 2008. 512 с..

171192. Лісовицький В. М. Мікроекономіка. Кондор. К., 2007. 164 с.

171193. Логистический аудит складского хозяйства дистрибьютора. . , . С. 48-51.

171194. Політична економія. Новий Світ-2000. Львів, 2007. 479 с.

171195. Попова Г. Н., Алексеев С. Ю. Машиностроительное черчение. Политехника. СПб., 2006. 456 с.

171196. Нуреев Р. М., Акимов Д. В., Аносова А. В., Вереникин А. О., Калмычкова Е. Н. Сборник задач по микроэкономике. Норма. М., 2008. 415 с.

171197. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності. Каравела. К., 2008. 400 с.

171198. Нікітін А. В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. Маркетинг у банку. КНЕУ. К., 2006. 432 с.

171199. Чернышева Ю. Г., Чернышев Э. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. МарТ. М., 2006. 224 с.

171200. Пензев В. Оборачиваемость или обращаемость?: [размещение товаров на складе]. . , . С. 53-56.

171201. Решетняк Е. Современные методы управления предприятием сферы услуг. Фактор. Х., 2008. 554 с.

171202. Розд. 5. Санаторно-курортна діяльність у сфері туристичної індустрії. . , . С. 140-186.

171203. Розд. 5. 5. Оцінка курортно-рекреаційних ресурсів та потенціалу санаторних закладів на прикладі Трускавця та Моршина. . , . С. 160-181.

171205. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

171206. Розд. 6. Функціонування туристичної індустрії : регулятивні особливості : [організаційно-правове забезпечення в Україні. Державна туристична політика. Міжнародні відносини України у сфері туризму]. . , . С. 187-207.

171207. Державний комітет статистики України Економіка України за січень-червень 2010 року : [статистичні матеріали : промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля, ціни і тарифи, т.ін.]. . , . С. 6-7.

171208. Мякота В., Федорченко Ф., Пироженко О., Маханько О., Клиженко Я. 104 блиц-урока для бухгалтера. Фактор. Х., 2008. 272 с.

171209. Вайт С., Макалістер Є. Переосмислення "помаранчевої революції": [Соціологічні опитування характеру "помаранчевої революції"]. . , . С. 3-27.

171210. Глава 4. Фінансовий контроль. . , . С. 61-78.

171211. Глава 6. Правове регулювання державних доходів і державних витрат. . , . С. 92-96.

171212. Глава 9. Бюджетний процес. . , . С. 134-162.

171213. Глава 10. Правові основи оподаткування в Україні. . , . С. 163-229.

171214. Глава 13. Правові основи грошового обороту. . , . С. 254-270.

171215. Глава 14. Фінансово-правові основи регулювання банківської діяльності. . , . С. 271-287.

171216. Глава 15. Правове регулювання валютних відносин. . , . С. 288-300.

171217. Глава 16. Фінансово-правове регулювання ціноутворення. . , . С. 304-312.

171218. 1. Сутність, принципи і роль страхування. . , . С. 6-22.

171219. 3. Страхові ризики та їхня оцінка. . , . С. 36-47.

171220. 4. Страховий ринок. . , . С. 48-67.

171221. 6. Державне регулювання страхової діяльності. . , . С. 83-130.

171222. 8. Майнове страхування. . , . С. 131-154.

171223. Моргун А. Н. Справочник по Turbo Pascal для студентов. Вильямс. М., 2006. 608 с.

171224. Арсеєнко А. Демістифікація "нової економіки" і проблема безробіття у США та Еврооюзі за умов глобальної кризи. . , . С. 28-48.

171225. 1. 2. Об'єкти соціології релігії : [християнство, іудаїзм, іслам, будизм, індуїзм, секти релігійні]. . , . С. 10-16.

171226. 1. 5. Виникнення і розвиток соціології релігії. . , . С. 22-25.

171227. Розд. 2. Релігія як символічна система : [магії і релігії. Ритуали і міфи як елементи символічної системи]. . , . С. 32-39.

171228. Розд. 4. Структура і функції релігії. . , . С. 59-69.

171229. Розд. 5. Релігія і суспільство : [релігійні відносини. Релігійні організації. Релігія і влада]. . , . С. 74-83.

171230. Розд. 6. Релігія і людина : [релігійна свідомість. Релігійна діяльність]. . , . С. 84-92.

171231. Дюженкова Л. І., Дюженкова О. Ю., Михалін Г. О. Вища математика. Приклади і задачі. Академія. К., 2003. 624 с.

171232. Коваліско Н. Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків: [трикомпонентна кон'юкція у стратифікаційному порядкі]. . , . С. 49-63.

171233. Розд. 7. Процеси у релігійній сфері : [сакралізація, секуляризація]. . , . С. 95-101.

171235. Казаков В. Зовнішні та внутрішні конфлікти. . , . С. 84-97.

171236. Мацевич І. Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії: [аналіз концептуальних засад сучасних політичних програм розвитку креативного суспільства]. . , . С. 98-111.

171237. Голов С. Уніфікація як гальмо розвитку бухгалтерського обліку в Україні. . , . С . 3-7.

171239. Гуцйлюк З. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку. . , . С. 8-13.

171240. Безрукова О. Відповідальність у соціологічному дискурсі : [моральні аспекти відповідальності з позиції соціології]. . , . С. 132-141.

171241. Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати. . , . С. 22-26.

171242. Сурженко Л. Організація управлінського обліку та бюджетування на основі бізнес-процесів (на прикладі швейної промисловості. . , . С. 27-31.

171243. Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів. Індустрія. Х., 2007. 28 с.

171244. Свєженцева Ю., Проскурова О. Традиція: концептуалізація та напрями вивчення: [традиції як соціальний феномен]. . , . С. 142-153.

171245. Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки. . , . С. 32-39.

171246. Розд. ХІ. Запорізька Січ - відома та невідома : [Заснування Січі. Влада і законодавство. Господарство. Військове мистецтво. Боротьба казаків проти турецько-татарської агресії]. . , . С. 245-263.

171247. Нельга О. Етнічна соціологія як наука. . , . С. 154-169.

171248. Розд. І. Розвиток історичного краєзнавства в Україні : [історичне краєзнавство в Україні до поч. ХХ ст., за радянських часів та в часи незалежності]. . , . С. 5-45.

171249. Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик (До 115-річчя від дня народження Л.Биковського). . , . С. 16-19.

171250. Тарасенко В., Чепак В. До питання розроблення методик викладання соціології: [Історія вищої соціологічної освіти. Проблеми викладання соціології у ВНЗ України. Методичні засади викладання дисципліни]. . , . С. 170-182.

171251. Розд. V. Музеї в історичному краєзнавстві : [розвиток музеїв на Україні ; класифікація музеїв ; музейні фонди]. . , . С. 134-153.

171252. Ковальчук Н. Сучасність і максимальна географія - нинішні тенденції перекладної української літератури. . , . С. 27-28.

171253. Розд. VII. Як Київська Русь брала участь у створенні єдиної Європи. . , . С. 182-207.

171254. Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління. . , . С. 40-43.

171255. Трокай А. Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі. . , . С. 28-30.

171256. Розд. VIII. Галичина за часів князя Осмомисла. . , . С. 201-219.

171257. Трохименко Г. Бібліотечний калейдоскоп (Харківська обласна бібліотека для дітей): [бібліотека для дітей як відкрита соціальна система. Нові моделі роботи. Благодійництво та меценатство]. . , . С. 31-33.

171258. Розд. ІХ. Італійські колонії в Криму : [Кафа (Каффа, Кафас, Кефе), Сугдея (Солдайа, Сурож, Судак)]. . , . С. 220-226.

171259. Розд. Х. Як українські землі були частиною Росії : [розподіл українських земель XV - XVI ст.]. . , . С. 227-244.

171260. Розд. ХІІ. Історія подорожі імператриці Катерини ІІ на південь України : [стан українських земель в період 1768 -1789 рр.]. . , . С. 264-282.

171261. 1. Теоретичні основи практики соціальної роботи : [значення теорій для практики соціальної роботи...див. анотацію]. . , . С. 7-20.

171262. 1. 3. Соціологічні моделі соціальної роботи : [системна модель соціальної роботи. Екологічна модель соціальної роботи...див анотацію]. . , . С. 52-87.

171263. Ткачев Б. Под общим зонтом: [зонтичные бренды]. . , . С. 24-25.

171264. Богза Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку : [досвід бібліотек Миколаївщини щодо інноваційного розвитку]. . , . С. 2-4.

171265. Легка Л. М., Семенча Л. Г. Організація діяльності психологічних служб. Новий Світ-2000. Львів, 2009. 372 с.

171266. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз. РУТА. Житомир, 2007. 704 с.

171267. 2. Індивідуальна соціальна робота. . , . С. 126-201.

171268. Рыбакова И. Маркетинг для Адама и Евы. . , . С. 34-36.

171269. Малюта Д Специальные корреспонденты: [твиттер-трансляция как инструмент маркетинга мероприятий]. . , . С. 44-49.

171270. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Кондор. К., 2009. 266 с.

171271. Калачова І. В., Трофімова Г. Г. Правова статистика. КНЕУ. Київ, 2006. 300 с.

171272. Тарнавский В. Polaroid не хочет умирать: [после двух банкротств бренд Polaroid ищет новое место на рынке]. . , . С. 54-59.

171273. Ильяшенко С. И. Экономическая эффективность информационных систем промышленных предприятий. . , . С. 332-349.

171274. Загоруйко И., Пыхтина В. Управлене процессами использования информационных ресурсов в библиотеке высшего учебного заведения. . , . С. 8-12.

171275. Касьяненко В. А. Виртуальное предприятие как элемент современной экономики. . , . С. 350-357.

171276. Бутинець Ф. Ф., Барановська Т. В., Береза С. Л., Бойко С. В., Бондар В. П. Світовий бізнес. Рута. Житомир, 2008. 498 с.

171277. Геец В. М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний. . , . С. 16-48.

171278. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. Высш. школа. М., 2005. 453 с.

171279. Ковальчук Г., Кучерява Н. Використання електронніх ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібілотеках : [досвід формування та використання електронних ресурсів у бібліотеках Східної України]. . , . С. 13-16.

171280. Лень В. С., Гливенко В. В. Звітність підприємства. Каравела. К., 2010. 672 с.

171281. Мельник Л. Г. Предпосылки формирования информационного общества. . , . С. 60-87.

171282. Чухно А. А. Соотношение индустриального и постиндустриального типов развития : проблемы теории и практики. . , . С. 88-119.

171283. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

171284. Романенко Н. Будущее - в голове у потребителя: [перспективы развития нейромаркетинга]. . , . С. 72-75.

171285. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 №2453-VI. . , . С. 7-26.

171286. Кремень В. Г. К обществу знаний - через совершенствование системы образования : [общество знаний. Информационное общество и образование...см. аннотацию]. . , . С. 34-48.

171287. Рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, апрель 2010 года, %. . , . С. 76

171288. Дзинько Т. В поиске резонатора: [Как стать компанией, настроеной на рынок]. . , . С. 82-86.

171289. Семиноженко В. О. Инновационное развитие как безальтернативный путь планирования будущего. . , . С. 49-59.

171290. Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек : [опыт проведения ретроконверсии каталога научно-техныческой библиотеки НИИ "Николаевская астрономическая обсерватория"]. . , . С.17-20.

171291. Вэриан Х. Р. Экономическая теория информационных технологий : [технология и рыночная структура ; интернет-бум ; диверсификация продуктов и цен ; конкуренция за потребителей ; стандарты]. . , . С. 214-276.

171292. Кривуца В. Г., Барковський В. В., Барковська Н. В. Вища математика. Центр навч. літератури. К., 2005. 536 с.

171293. Паринов С. И. К построению теоретической модели сетевой экономики. . , . С. 277-312.

171294. Ван Фан Стрессы городской жизни. . , . С. 10-13.

171295. Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины. . , . С. 21-26.

171296. Ся Ян Давайте сокрушим "невидимые стены": [человеческое общение в китайском городском социуме]. . , . С. 12-16.

171297. Ван Фан Переход от сельского общества к городскому. . , . С. 16-17.

171298. Фу Минсинь "Наши отношения продвигаются вперед": [Китайско-азербайджанские отношения в области политики, экономики, культуры]. . , . С. 30-33.

171299. Ковальчук Г., Поянська Н. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек Східної України. . , . С. 28-31.

171300. Иванов А. Как управлять по-китайски. . , . С. 68-69.

171301. Данилишин Б., Куценко В. Через модернізацію освіти до економіки знань: [Основні напрями модернізації вищої освіти в Україні]. . , . С. 6-8.

171302. Зленко Г. Дослідники минувшини чорноморського козацтва. . , . С. 9-10.

171303. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2010. 114 с.

171304. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 72 с.

171305. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 333 с.

171306. Наумова Н. Споріднені гуманізмом "книги народу польського і польського пілігрімства" і "книги битія українського народу". . , . С. 22-24.

171307. Щур Е. Б'єнвенідос нуестрос амігос: [Міжнародна україно-кубинська програма з надання медичної допомоги дітям, постраждалим внаслідок аврії на ЧАЕС]. . , . С. 24-25.

171308. Лісовенко М. Казахська доля Кобзаря. . , . С. 28-30.

171309. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 48 с.

171310. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 48 с.

171311. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 40 с.

171312. Сопронюк М. Важкі метали : [забруднення води, повітря, ґрунту, продуктів харчування важкими металами]. . , . С. 74-75.

171313. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

171314. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

171315. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 48 с.

171316. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

171318. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 72 с.

171319. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 56 с.

171320. Ткаченко О.Б. До ідеологічних основ української нації і української мови. . , . С. 49-54.

171321. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2010. 62 с.

171322. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2010. 64 с.

171323. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2010. 162 с.

171324. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2010. 164 с.

171325. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

171326. Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування.. . , . С. 55-82.

171327. Лучик В.В. Етюди з "короткого етимологічного словника топонімів України": [етимології найвідоміших топонімів України]. . , . С. 124-135.

171328. Селігей П.О. Про виховання мовної свідомості. . , . С. 176-193.

171329. Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач. Індустрія. Х., 2009. 52 с.

171330. Збірник примірних інструкцій з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт. Індустрія. Х., 2009. 100 с.

171331. Семилет Н. Стоит ли спорить об очевидном?! : [о роли библиотек в обществе, связанной с развитием компьютерных технологий]. . , . С. 8-11.

171332. Баловсяк Н., Цыганок Ю. Интернет для бухгалтера. Фактор. Х., 2009. 224 с.

171333. 5.6. Рекреаційні ресурси природно-заповідного фонду України: [географічна структура ПЗФ України: Перелік]. . , . С. 118-129.

171334. Брикайло Л. Ф. Інформатика та комп'ютерна техніка. Видавець ПАЛИВОДА А.В.. К., 2009. 266 с.

171335. Тема 12. Рекреаційне природокористування. . , . С. 232-243.

171336. Тема 8. Курортно-оздоровчі заклади України. . , . С. 157-171.

171337. Иванов В. Б. Программирование микроконтроллеров для начинающих. МК-Пресс. К., 2010. 176 с.

171338. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини. Каравела. К., 2008. 552 с.

171339. Тема 9. Рекреаційне районування України. . , . С. 172-184.

171340. Немировский В. Г. История социологии. ВЛАДОС. М., 2005. 318 с.

171341. Тема 11. Санаторно-курортне господарство світу: [курорти Європи, Азії, Америки, Африки, Австралії та Океанії]. . , . С. 199-229.

171342. Тема 13. Проблеми і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України на сучасному етапі. . , . С. 244-258.

171343. Овсянников В. В., Русев А. Г., Русев Г. М., Быковский О. Г., Пасько А. Н. Плазменнодуговое напыление меди на контактные поверхности токопроводов из алюминия. . , . С. 14-15.

171344. Науменкова С.В. Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України. . , . С. 3-16.

171345. Правила безпеки у доменному виробництві. Індустрія. Х., 2008. 92 с.

171346. Мартовицкая Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС". . , . С. 16-20.

171347. Бурмака М.О., Борисюк К.М. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи. . , . С. 17-26.

171348. Норми випробування електрообладнання. Індустрія. Х., 2009. 232 с.

171349. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Мельничук В. В. Податковий облік і звітність. КНЕУ. К., 2006. 312 с.

171350. Брегеда О.А., Савлук С.М. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем. . , . С. 27-34.

171351. Мережко А. А. Наука политики международного права: истоки и перспективы. Юстиниан. К., 2009. 144 с.

171352. Боголіб Т.М. Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід. . , . С. 35-44.

171353. Полозенко Д.В., Квітко Н.О. Особливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні. . , . С. 45-52.

171354. Колосова В.П. Реформа розміру квот країни - членів міжнародного валютного фонду. . , . С. 53-65.

171355. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171356. Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України. . , . С. 66-76.

171357. Ломоносов А.В. Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. . , . С. 77-87.

171358. Лободіна З.М. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров'я. . , . С. 88-97.

171359. Каменев М. Голубей огонек: [действующая и будущая модели рынка газа в Украине]. . , . С. 22-24.

171360. Комаха А. Viva ректория: [новые правила поступления в вузы, введенные в этом году Министерством образования и науки Украины, способствуют коррупции]. . , . С. 28-29.

171361. Гусев Ю. Раскрутящий момент: [страховщики добились подорожания "автогражданки", но ужесточили требования к ним]. . , . С. 36-38.

171362. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 3-13.

171363. Наумова О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 47-51.

171364. Саливон С. Для служебного пользования: [закон о едином социальном взносе. За и против]. . , . С. 44.

171365. Велигорский В. Боевое скрещение: [украинский рынок по продаже экологических автомобилей]. . , . С. 65-67.

171366. Дикаленко М., Московчук Э. Нет HODа без добра: [украинский рынок по доставке питьевой воды]. . , . С. 68-70.

171367. Силивончик А. Дети ще: [рынок детского питания]. . , . С. 72-74.

171368. Брич В., Шушпанов П. Шляхи вдосконалення зовнішньої трудової міграції населення. . , . С. 28-30.

171369. Мачуська І. Б. Земельне право. КНЕУ. К., 2007. 280 с.

171370. Чабан І. Проблеми забезпечення цілісності баз даних читачів. . , . С. 21-24.

171371. Крапива С. Фамильеры: [переоборудование сельской усадьбы в гостиницу. Вхождение в бизнес]. . , . С. 75-78.

171372. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І., Кириченко О. А., Лаптєв С. М. Організація та проектування логістичних систем. Центр учбової літератури. К., 2010. 336 с.

171373. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 98 с.

171374. Середа Е. Камнем на дно: [украинский рынок натурального камня для отделки]. . , . С. 78-79.

171375. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины: введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы. Питер. СПб., 2008. 320 с.

171376. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 80 с.

171377. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2010. 127 с.

171378. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

171379. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171380. Саливон С. Как пенсионер пенсионеру: [пенсионный фонд Украины (ПФУ) и пенсионные взносы]. . , . С. 37.

171381. Осадець С. С., Артюх Т. М., Гаманкова О. О.. Колотило О. Д., Кривошлик Т. Д. Страхові послуги. КНЕУ. К., 2007. 464 с.

171382. Сенько В. І., Панасенко М. В., Сенько Є. В., Юрченко М. М., Сенько Л. І. Електроніка і мікросхемотехніка. Каравела. К., 2008. 400 с.

171383. Силивончик А., Татаренко Г. Фабержесть: [украинский рынок куриных яиц]. . , . С. 57.

171384. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 72 с.

171385. Мадай А., Татаренко Г. Пригречені: [запасы гречки в Украине]. . , . С. 58.

171386. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2010. 72 с.

171387. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 24 с.

171388. Как это было. Керамист. Запорожье, 2009. 136 с.

171389. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 232 с.

171390. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2010. С. 183-307

171391. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 172 с.

171392. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

171393. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 106 с.

171394. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2010. 103 с.

171395. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2010. 64 с.

171396. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 124 с.

171397. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 125 с.

171398. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

171399. Грищенко Т., Аврамова И., Этенко Н. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования. . , . С. 25-27.

171400. Николаева Т. Кому уходно: [структура, объем рынка средств для ухода за кожей лица. Прогноз]. . , . С. 66-67.

171401. Рыбальченко Е. Опыт формирования информационной компетентности пользователей вузовской библиотеки. . , . С. 28-31.

171402. Морина Б. Гонка вооружений: [украинский рынок средств активной самообороны (оружия): тенденции развития]. . , . С. 70-72.

171403. Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання. . , . С. 32-35.

171404. Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий. . , . С. 36-40.

171405. Ярошенко Т. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! : [звіт науково-практичної конференції "ДІяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти"]. . , . С. 44-47.

171406. Царук О.В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України. . , . С. 98-101.

171407. Кузнецов О.В. Особливості сучасної британської податкової системи: [розвиток податкової системи у Великобританії]. . , . С. 102-113.

171408. Полищук А. Ипотека : бег на месте общеукрепляющий : [жилищное кредитование в Украине в 2009-2010 г.г. Анализ, цифры]. . , . С. 10-

171409. Руденко В. Страшний дохід : [страхування життя (лайфове страхування) в Україні : аналіз, цифри]. . , . С. 18-19.

171410. Юхименко П.І., Бойко С.В. Володимир Миколайович твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки. . , . С. 114-125.

171411. [Розд. 1.] Економіко-організаційні засади фінансування діяльності підприємства : [особливості застосування в Україні інструментів фінансування зовнішньої торгівлі, інституційна структура]. . , . С. 5-44.

171412. Силивончик А. Конд-удар: [украинский рынок кондитерских изделий. Производство кондитерских изделий в Украине, экспорт]. . , . С. 72-74.

171413. Бек Ш. Крова сток: [украинский рынок кровельных материалов (шифер, черепица и т. п.) Перспективы]. . , . С. 75-76.

171414. Піддубний В.І. ММК ім. Ілліча жив, живе та буде жити : [історія, структура, основні напрямки діяльності, продукція, зв'язки, основні техніко-економічні показники роботи (2007-2009), фінанси, кадрова політика]. . , . С. 20-27.

171415. Середа Е. Дверной косяк: [рынок дверей в Украине: структура, объем. Импорт дверей. Перспективы]. . , . С. 77-78.

171416. Криклій В.А. Етапи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні. . , . С. 28-32.

171417. [Розд. 2.] Механізми фінансування зовнішньоторговельних операцій : [комерційний кредит. Внутрішньофірмове фінансування зовнішньоторговельної діяльності. Умови та форми фінансування банками]. . , . С. 45-107.

171418. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171419. Горбач Д., Билян П. Пес в ребро: [повышение пенсионного возрастного ценза]. . , . С. 15-18.

171420. Серкова П.П. У регулятора много поводов для беспокойства : [результаты проверки страхового рынка Украины, анализ. Статистические материалы]. . , . С. 22-29.

171421. Лицевой счет : [право физического лица на банкротсво в Украине и других странах]. . , . С. 28-32.

171422. Гриньков Д. Під кожний жир: [банковский рынок. Рефинансирование ]. . , . С. 34-37.

171423. Пашкеев С. А ля гер мания: [германская строительная компания Hochtief: история, путь к успеху ]. . , . С. 48-50.

171424. [Гл. 1.] Общая характеристика энергетики: [Энергетическое хозяйство промышленно-развитых стран. Ресурсная обемпеченность мировой энергетики и перспективы её развития]. . , . С. 9-33.

171425. Мадай А., Татаренко Г. Ассемеляция: [масло-жировая промышленность. Производство растительного масла в Украине. Рынок подсолнечного масла]. . , . С. 63-65.

171426. Бакалинская А. Розмережування: [украинский рынок широкополосного доступа в интернет (ШПД)]. . , . С. 66-67.

171427. Піддубний В.І. Чи бути Україні з цукром : [світовий та український ринки цукру. Найбільші світові виробники цукру. обсяги виробництва цукру, динаміка в Україні, в світі. Якість цукру]. . , . С. 30-36.

171428. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171429. Гриньков Д. Карты в руки: [банки возобновили карточное кредитование]. . , . С. 30-31.

171430. Куцаченко Е. Персональные экономисты: [кадровый менеджмент]. . , . С. 40-42.

171431. Пашкеев С. Мильная опера: [программы лояльности к клиентам]. . , . С. 43-45.

171432. Абакумова Ю. Собственная гордость: [географический, политический, экономический очерк Швейцарии]. . , . С. 51-54.

171433. Березянко Т.В. Вимоги корпоративного середовища до внутрішнього менеджменту : [перерозподіл власності. Фінансово-промислові групи. Корпоративне управління. Корпоративний менеджмент, його інструментарій]. . , . С. 8-13.

171434. Бакалинская А. Без порто'в: [приватизация морских портов в Украине]. . , . С. 59-60.

171435. 5-6. Своевременное состояние энергетики России. Стратегия развития отечественной энергетики до 2020г.. . , . С. 34-46.

171436. 2.5. Международное сотрудничество в области энергосбережения. . , . С. 59-61.

171437. 3. Перспективы энергосбережения России: [Федеральная целевая программа "Энергосбережение россии". Этапы реализации программы. Региональные программы энергосбережения]. . , . С. 63-76.

171438. Велигорский В. Легко виє: [украинский рынок легковых автомобилей: реалии, перспективы]. . , . С. 64-66.

171439. Дикаленко М., Московчук Э. Скипетрдаренные: [украинский рынок рекламно-сувенирной продукции]. . , . С. 67-68.

171440. [Гл. 5.] Природоохранная деятельность: [Основные направления экологичесокй политики при развитии ТЭК. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений тепловых электростанций и котельных]. . , . С. 93-125.

171441. Сивоконь П. G20 дефолт зустрічей світових лідерів : [самміт розвинених країн у Торонто, 2010]. . , . С. 2-4.

171442. Мадай А., Татаренко Г., Кондратьева Н. Злак козненный: [рынок зерна в Украине. Государственное регулирование]. . , . С. 69-72.

171443. Николаева Т. Занавесьте мне окна туманом: [рынок декоративных тканей в Украине: реалии и перспективы]. . , . С. 73-75.

171444. Шаповал Е. Не в жилу: [рынок кабельно-проводниковой продукции]. . , . С. 75-76.

171445. Бек Ш. Тех изоляция: [отечественные производители технической изоляции уступили часть рыночной доли импортерам, но обещают вскоре ее вернуть]. . , . С. 77.

171446. Мельниченко К.О. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України. . , . С. 6-9.

171448. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Україна у другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій: [політизація складних проблем історії Другої світової війни]. . , . С. 4-29.

171449. Орехова В. В., Байрачний Б. И. Теоретические основы гальваностегических процессов. Высш. школа. К., 1988. 208 с.

171450. Сахно О.В. Агрострахування в Україні : сучасний стан, проблеми та перспективи. . , . С. 16-19.

171451. Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943): [причини та характер втрат вищого офіцерського складу Червоної армії]. . , . С. 30-45.

171452. Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України. . , . С. 46-63.

171453. Лобода М.К. Політика і практика працевикористання в окупованій Україні (1941-1944 рр.): [Життя в умовах окупації працівників великої промисловості]. . , . С. 64-77.

171454. Беллецца С.А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області). . , . С. 78-91.

171455. Березянко Т.В. Вплив наддержавних міжнародних організацій на коригування національного корпоративного середовища : [вплив МВФ, ЄБРР, Світового банку та інших міжнародних організацій на економічні процеси в Україні]. . , . С. 20-24.

171456. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 46 с.

171457. Перехрест О.Г. Сільске господарство України в 1943-1945 рр.: проблеми та резултати відбудови. . , . С. 92-109.

171458. Пастушенко Т.В. Спадок війни: політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві: [становище колишніх остарбайтерів та військовополонених у повоєнному радянському суспільстві]. . , . С. 110-127.

171459. Лендєл М.А.., Миголинець М.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Карпатського регіону : [Закарпатськ, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецка області]. . , . С. 26-32.

171460. Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах північного Причорномор'я: [Історія релігії в Україні. Античне Причерномор'я. Грецька культура]. . , . С. 127-141.

171461. Бахчисарайцьян Н. Г., Борисоглебский Ю. В., Буркат Г. К. Практикум по прикладной электрохимии. Химия. Ленинград, 1990. 304 с.

171462. Ричка В.М. Чи "в руках" сон? Світ сновидінь та їх сприйняття у Давній Русі: [зміст "пророчих" віщих снів у пам'ятках письменості Давньої Русі]. . , . С. 142-153.

171463. Павлюк В.В. Польська аристократія у суспільному житті правобережної України після поділів речі посполітої: [роль польскої шляхти у суспільному житті: правобережної України]. . , . С. 154-165.

171464. Чухно В.Є. Михайло Осипович Судієнко - український історик, археограф і меценат середини ХІХ ст.. . , . С. 175-185.

171465. Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух на Київщині 1917-1923 рр.: сучасна історіографія проблеми. . , . С. 186-203.

171466. Тюрменко І.І. Наталена Королева: стан і перспективи дослідження життя та творчості. . , . С. 204-212.

171467. Мицик Ю.А., Пухальська Н.Я. Італійська Брошура 1633р. про участь запоріжців у смоленській війні (1632-1634 рр.). . , . С. 213-218.

171468. [Гл. 6] Энергосберегающие технологии в электроэнергетике России. . , . С. 127-135.

171469. 7.4. Опыт энергосбережения в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. . , . С. 178-184.

171470. [Гл. 8.] Нетрадиционные источники энергии: [Ветроэнергетика, геотермальная энергетика, солнечная энергетика, энергия морей и океанов]. . , . С. 185-245.

171471. [Розд. 1.] Місцеві фінанси: їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури регіону. . , . С. 7-50.

171472. [Розд. 2] Принципи, методи та механізми управління місцевими фінансами. . , . С. 55-77.

171473. [Розд. 3.] Органи місцевого самоврядування місцеві органи виконавчої влади, їх права та обов'язки в галузі фінансів та роль у бюджетному процесі. . , . С. 83-109.

171474. [Розд. 4] Місцеві бюджети як центральна ланка місцевих фінансів. . , . С. 116-166.

171475. Мельник О. Проблемні питання навчання безпеці життєдіяльності у вищих навчальних закладах України. . , . С. 6-7.

171476. [Гл. 6] Ринок міжнародних рекламних послуг: [Рекламні оголошення і рекламні компанії; рекламна діяльність]. . , . С. 102-116.

171477. [Гл. 2.] Міжнародний ринок транспортних послуг. . , . С. 31-48.

171478. [Гл. 3.] Ринок міжнародних туристичних послуг. . , . С. 49-76.

171479. [Гл. 5.] Міжнародний ринок інформаційних послуг. . , . С. 93-101.

171480. Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період : інституціональний аспект. . , . С. 18-21.

171481. Капустин А. Финансовая колонизация Украины. Реальность и перспективы : [ банковская система Украины, последствия экспансии иностранных банков. Необходимость укрепления банковского сектора.]. . , . С. 14-17.

171482. Галковская Т. От стеклянных бус к электронной гривне : [интернет-деньги, электронные деньги в Украине, возможности их использования. Перспективы. Виртуальная валюта. Система WebMoney]. . , . С. 18-23.

171483. Лицар, страдник, поет : [біографія українського поета І.Г. Сакульського (1940-1992)]. . , . С. 31-40.

171484. Видатний зодчий Києва : [біографія київського архітектора О.В. Кобелєва]. . , . С. 48-53.

171485. Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні : [учасники бюро : банки, кредитні спілки, лізингові компанії, страхові компанії, підприємства небанківського сектора ]. . , . С. 16-21.

171486. Піддубний В.І. Залізний порт - нова зірка українського туристичного ринку : [Залізний порт - селище у Херсонській області. Характеристика туристичного ринку України. В'їзний, виїзний, внутрішній туризм. Цифри ]. . , . С. 22-28.

171487. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171488. Портмоне. . Запоріжжя, 2010.

171489. Обзор банковской системы Украины за І полугодие 2010 года : [основные индикаторы. Нефинансовые показатели деятельности банков. Финансовые результаты. Ресурсная база. Размещение средств]. . , . С.5

171490. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

171491. Митець шевченкової доби : [біографія українського художника А.М. Мокрицького]. . , . С. 65-69.

171492. Невтомний подвижник церкви та мистецтва : [100-річчя від дня народження отця Д. Блажейовського (1910)]. . , . С. 70-75.

171493. Горбач Д. Как белги в колесе : [внутреннее положение, экономика Бельгии на разных этапах, сравнение основнх экономических показателей Украины и Бельгии]. . , . С. 24-28.

171494. Романтик моря : [біографія письменника-романтика О.С. Гріна (1880-1932). . , . С. 76-83.

171495. Зачарований прагматик : біографія українського політичного діяча, присьменника М.Г. Жулинського (1940). . , . С. 89-101.

171496. Василенко О. Статистична інформація в бібліотечному маркетингу. . , . С. 3-8.

171497. Рурк М. "Я - плохой американец, скорее - русский, нежели европеец" : [интервью с американским актером Микки Рурком о его жизни, творчестве, взглядах и убеждениях /записала О.Башкирцева]. . , . С. 48-51.

171498. Шевченко С. Старчик мира : [о жизненном пути и взглядах Григория Сковороды, украинского философа, мудреца, писателя (22.11.1722-09.11.1794 г.г.)]. . , . С. 52-54.

171499. Куценко П. Україна - Естонія: стабільність торговельно-економічних стосунків. . , . С. 4-5.

171500. Гончарук В. Джерела чистої питної води: [Забруднення вод. Водопідготовка. Очищення вод. Водопастачання]. . , . С. 6-7.

171501. Крехівський О., Саліхова О. Інноваційна політика України потребує змін: [високотехнологічні напрямки виробництва. Високотехнологічна промисловість (ВТП); передові промислові технології (ППТ)]. . , . С. 8-12.

171502. Романов В.В. Палаты Украины и Беларуси: совместная работа и дружба: [Сотрудничество торгово-промышленных палат Украины и Беларуси]. . , . С. 3-5.

171503. Мхітарян Н. Джерела відновлюваної енергетики: [Державна програма енергоефективності на 2010-2015р.. Відновлювана енергетика]. . , . С. 7-9.

171504. Чижиков Г. Палата - активний исполнитель программ регионального развития. . , . С. 14-15.

171505. Сторчак С. Філософія охорони праці: [основні пріоритети державної політики в галузі промислової безпеки та охорони праці]. . , . С. 6-8.

171506. Колесник С. На річці на Дніпрі: [Водні шляхи України. Безпека судноплавства]. . , . С. 12-13.

171507. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 56 с.

171508. Михайлюта О. Про рівність жінок і чоловіків у світі праці. . , . С. 18-19.

171509. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2010. 264 с.

171510. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 211 с.

171511. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 39 с.

171512. Щуров Г. Кривонос - це Стаханов на транспорті: [Сторінки історії залізничного транспорту 100 років від дня народження машиніста паровоза, героя соціального труда - Петра Кривоноса]. . , . С. 20-21.

171513. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

171514. Яремко З., Тимошук С. Виробничий травматизм: реальний стан не покращується: [Динаміка виробничого травматизму за 2000-2009р.р.]. . , . С. 24-25.

171515. Цвігун К. Потрібні серйозні реформи: [Проблеми та недоліки в медичному обслуговуванні працюючого населення]. . , . С. 49.

171516. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2010. 64 с.

171517. Левкевич Л. Психофізіологічна експертиза - вимогу часу. . , . С. 50-51.

171518. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 144 с.

171519. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 72 с.

171520. Римарцов М. Щоб зростала кількість надійних страхувальників. . , . С. 52-53.

171521. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 88 с.

171522. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

171523. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 176 с.

171524. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

171525. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

171526. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

171527. Антологія запорізької журналістики : [пресс-конференція, присвячена виходу антології "Пером і словом". В ній зібрані матеріали про видатних діячів і події в історії журналістики Запоріжжя]. . , . С.7

171528. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2010. 83 с.

171529. Велет думки і слова : [біографія відатного мовознавця О.О. Потебні (1835-1891)]. . , . С. 109-121.

171530. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 236 с.

171531. Калініченко А. Основне завдання Фонду - захист людини праці: [пропозиції керівників щодо покращення роботи Фонду соцстрахування]. . , . С. 54-55.

171532. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

171533. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2010. 52 с.

171534. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 85 с.

171535. Уроки Греції : [фінансова криза Греції]. . , . С. 4-5.

171536. Черемних В. Лариса Бурчо: говорячи правду, багатсв не наживеш: [розповідь Л. Бурчо, головного редактора "Вечерней Одессы" про те, як робити незалежну газету]. . , . С. 10-13.

171537. Державна цільова науково-технічна програма "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231. . , . С. 5-7.

171538. Панков А. Профессионалами не рождаются: [дискуссия на тему, кто и как должен готовить журналистов]. . , . С. 18-20.

171539. Гриньов Б.В., Гусєв В.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність". . , . С. 9-14.

171540. Патон Б.Е., Костюк М.Д., Кучук-Яценко С.И.,зур А.А., Микитин Я.И., Яковлев В.А., Швец Ю.В. Инновационный кластер "Бархатный путь" и научно-технический прорыв Украины на мировой рынок строительства скоростных железных дорог: [анализ железнодорожной сети Украины. Строительство железных дорог]. . , . С. 69-86.

171541. А что думают студенты?: [мнение студентов о профессии журналиста]. . , . С. 20-21.

171542. Шемшученко Ю.С., Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної та комунальної власності : потрібен новий закон. . , . С. 87-93.

171543. Веремчук Т., Лебедєва Л., Бабко Ю. Заглиблення в обрану професію: [роздуми студентів Видавничо-поліграфічного інституту Київської політехніки про майбутню професію]. . , . С. 32-35

171544. Стражник Л. Друкована журналістика. Для кого працюємо?. . , . С. 39-40.

171545. Макарський О. Від сайту газети - до газети сайту: [міркування про сучасні сайти газет]. . , . С. 41-41.

171546. Скуленко М. Визначення поняття: [технологія підготовки журналістських та пропагандистських текстів]. . , . С. 49-52.

171547. Надрага В. " Нам є що вдосконалювати і реформувати": [звіт Міністра праці та соціальної політики В. Надраги про 100 днів роботи уряду в соціальній сфері]. . , . С. 6-8.

171548. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-6.

171549. В Україні буде єдина система пільг і допомог: [створення Єдиного реєстру одержувачів усіх видів соціальної допомоги]. . , . С. 10-11.

171550. Олтаржевський Д. Історична генеза соціально-інформаційне функціонування корпоративної преси. . , . С. 6-9.

171551. Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році. . , . С. 10.

171552. Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання. . , . С. 11-12.

171553. Семенюк М. Антикризовий "атестат зрілості": [зві про виконання бюджету Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України]. . , . С. 12-13.

171554. Оздоровлення потерпілих на виробництві. . , . С. 13-14.

171556. Соціальний захист чорнобильців: актуальні питання. . , . С. 15-17.

171557. Барабаш С. Паблік рилейшинз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки. . , . С. 30-32.

171558. Уряд посилює соціальний захист населення: [збільшення державної допомоги ВІЛ - інфікованим дітям]. . , . С. 17-19.

171559. Орлик О. Журнальний фонд Книжкової палати України 1941-1945 років. . , . С. 37-39.

171560. Гончаренко Г. Благодійна допомога - ветеранам: [телемарафон "Пам'ять" в Запорізькій області]. . , . С. 44-45.

171562. Силивончик А., Татаренко Г. Сокровища агро : [мировой и украинский рынки сельскохозяйственной продукции : структура, цены, тенденции]. . , . С. 55-58.

171563. Дем'янюк Л. Становлення та розвиток друкарства в Ірані. . , . С. 44-51.

171564. Олянишен Т., Мельников О. Читання в сучасному суспільстві. . , . С. 46-49.

171565. Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство. . , . С. 51-57.

171566. Сенченко М. Інформаційна агресія та її впливи на культуру: ["ситуаційна етика". Мораль, моральність, поняття про добро і зло, їхній зміст в залежності від особистих переконань і життєвих обставин]. . , . С. 3-5.

171570. Маркова В. Читач як комунікативний діяч. . , . С. 43-47.

171571. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-5.

171572. Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2009 році. . , . С. 6-15.

171573. Бакалинская А. Free - вольно : ["плюсы" и "минусы" либерализации доступа европейских авиакомпаний в украинское небо]. . , . С. 63-65.

171574. Дикаленко М., Московчук Э. САН скрыт : рынок слабоалкогольных напитков в 2010 г. продолжает прошлогоднее пике. . , . С. 67-68.

171575. Хювенен Ю. Аналіз дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2009 рік. . , . С. 16-18.

171576. Бужбецька А. Маркетингові стратегії та українське книговидання. . , . С. 18-19.

171577. Маркова В. Читач як комунікативний діяч. . , . С. 43-47.

171578. Дикаленко М., Московчук Э. Sweet тает : [украинский рынок сахара : анализ, перспективы]. . , . С. 69.

171579. Мадай А., Татаренко Г. Не тот коленкур : [производство курятины в Украине. Рынок курятины в Украине, России и ЕС. Экспорт из Украины]. . , . С. 70-71.

171580. Николаева Т. ПриSPAсобленцы : [рынок SPA и Wellness-услуг в Украине : тенденции развития. Статистические данные]. . , . С.72-74.

171581. Кудлач В. Українська книга потребує державного піклування: [ХІ Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині"]. . , . С. 48-52.

171582. Внукова Н., Воронін А. Модифікація моделі М.Калецького, що описує динаміку капіталу: [використання ідеї польського економіста М. Колецького для розробки стратегії розвитку держави]. . , . С. 4-10.

171583. Звєряков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України. . , . С. 11-21.

171584. Панченко Є. Нова міжнародна поведінкова парадигма та її значення для підвищення ефективності ризик-менеджменту в Україні. . , . С. 22-36.

171585. Вишневський В., Александров І., Половян О. Системно-динамічне моделювання розвитку старопромислових регіонів: [критерій сталого розвитку, що базується на ідеї одночасного поліпшення екологічних та економічних параметрів]. . , . С. 37-49.

171586. Соколов М. Фантом у теорії оподаткування: (про криву Артура Лаффера) : [напрями стимулювання економіки за допомогою податкових інструментів]. . , . С. 50-59.

171587. Микстуров В. Н. Комбинаторика укладок. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1975. 54 с.

171588. Школьник І. До питання про термінологічне розрізнення базових категорій фінансової науки: [концептуальні трактування поняття "фінансова система". Фінансова система України]. . , . С. 59-68.

171589. Другов О. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення сфери науки в Україні. . , . С. 69-77.

171590. Кропивко М., Ковальова О. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні. . , . С. 78-85.

171591. Чистілін Д. Євразійське майбутнє України та Росії: інституціональний аспект. . , . С. 86-92.

171592. Давидченко С.В., Логозинский И.Н., Билоник И.М., Сальников А.С., Казаков С.С., Гасик М.И., Кузьменко А.Ю. Разработка и исследование технологии выплавки слитка ЭШП диаметром 800 мм без поверхностных дефектов. . , . С. 3-7.

171593. Кузнець О.Я. Проектування систем опалення з тепловими насосами: [Використання енергоефективних технологій]. . , . С. 3-4.

171594. Микулик Н. А. Динамические системы с реактивными звеньями. Высш. школа. Минск, 1985. 112 с.

171595. Микулик Н. А., Рейзина Г. Н. Решение технических задач по теории вероятностей и математической статистике. Вышэйш. школа. Минск, 1991. 163 с.

171596. Третьякова Л.Д., Разводовский А.А. Альтернативное отопление становится реальностью: [Использование электроэнергии для отопления]. . , . С. 16-21.

171597. Тимченко М.П. Наука виробництву: [Економічна доцільність електротеплоакумуляційного опалення житлових, адміністративних, побутових, громадських будинків і споруд]. . , . С. 27-36.

171598. Микулик Н. А., Рейзина Г. Н. Руководство к решению технических задач по теории вероятностей и математической статистике. Вышейшая школа. Минск, 1977. 140 с.

171599. Калинчик В.П., Петров А.А., Калинчин В.В. Определение шага дискретизации для контроля и управления электропотреблением. . , . С. 43-50.

171600. Находов В.Ф., Бориченко О.В., Тишко О.В. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії. . , . С. 51-58.

171601. Микулин Б. П., Шварков П. М. Изыскание и проектирование железных дорог промышленных предприятий. Металлургиздат. М., 1962. 272 с.

171602. Микулин Е. И. Криогенная техника. Машиностроение. М., 1969. 270 с.

171603. Шило Г.Н., Коваленко Д.А., Гапоненко Н.П. Выбор параметров элементов с учетом внешних воздействий при нормальном законе распределения. . , . С. 254-259.

171604. Попович М. Чи має українська модель суспільства бути ліберальною : [можливості ліберального реформування суспільно-економічної системи України]. . , . С. 4-10.

171605. Якубовський М. Промислова політика : проблеми та перспективи модернізації : [проблеми промислового комплексу, пріоритетні напрями модернізаціїЇ промисловості. Інституційне забезпечення промислової політики]. . , . С. 21-29.

171606. Мамонтов Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні : [обсяг виконаних наукових і науково-технічних робіт. Інноваційна та інноваційно-технологічна діяльність. . , . С. 30-39.

171607. Середа Е. Хранический недуг : [украинский рынок сейфов : субъекты рынка, объемы реализации, структура, прогнозы]. . , . С. 75-76.

171608. Микулин Е. И., Шевич Ю. А. Матричные теплообменные аппараты. Машиностроение. М., 1983. 111 с.

171609. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

171610. Бек Ш. Плоские шутки : [украинский рынок мягкой кровли (рубероид) : структура, объемы реализации, участники рынка, перспективы]. . , . С. 77-78.

171611. Микулин Ю. В., Карницкий В. В., Энглин Б. А. Пуск холодных двигателей при низкой температуре. Машиностроение. М., 1971. 215 с.

171612. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171613. Горбач Д. Нехай горить : [Евросоюз (ЕС) сегодня. Хронология становления ЕС, прогнозы его существования или распада в будущем. Влияние этих процессов на Украину]. . , . С. 15-18.

171614. Чистілін Д. Євразійське майбутнє України і Росії : інституціональний аспект : [геополітика. Зовнішня політика США, ЄС, Росії, України. Євразійська політика України. Взаємини з СНД]. . , . С. 85-93.

171615. Микулина Е. Соперники металла, камня, дерева. Госполитиздат. М., 1958. 46 с.

171616. Термодинамические характеристики неводных растворов электролитов. Химия. Ленинград, 1984. 304 с.

171617. Микулинский А. М., Шейман Л. С., Радзюкевич Т. М. Воздействие локальной вибрации и вопросы виброзащиты. Волго-Вятское кн. изд-во. Горький, 1983. 176 с.

171618. Микулинский А. М., Стариков Г. А., Шейман Л. С. Защита от вибрации при работе с пневматическими шлифовальными машинами. Машиностроение. М., 1976. 85 с.

171619. Гриньков Д. Пора, золотая! : [мировой и украинский рынки золота : современное состояние, перспективы]. . , . С. 30-32.

171620. Третьяк В. Мы учили : [анализ проекта Налогового кодекса Украины]. . , . С. 36-38.

171621. Микулинский А. С. Вакуумные электрические печи для получения щелочных и щелочноземельных металлов. Госэнергоиздат. М., 1962. 97 с.

171622. Микулинский А. С. Определение параметров руднотермических печей на основе теории подобия. Энергия. М., 1964. 87 с.

171623. Полищук О. На нюх переносимо : [маркетинг отношений, его актуальность сегодня. Этапы эволюции маркетинга и маркетинговых коммуникаций. Нанобрендинг (характеристики)]. . , . С. 40-42.

171624. Микусинский Я., Сикорский Р. Элементарная теория обобщенных функций. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 67 с.

171625. Курячая Е. Отжаться от пола : [гендерный подход при выборе специалистов для участия в разработке маркетинговых стратегий. "Женские" и "мужские" бренды]. . , . С.44-46.

171626. Микуцкий Г. В. Высокочастотные заградители и устройства присоединения для каналов высокочастотной связи. Энергоатомиздат. М., 1984. 192 с.

171627. До перемоги йшли довгих вісім років. Кіровоградські журналісти виграли у Європейському суді. . , . С. 2-4.

171628. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) у системі ЗНО. Системи вступу до ВНЗ: світовий досвід. . , . С. 2-7.

171629. Байт-Маром Р., Беллер М., Браун Г., Бренан Р., Гафні Н., Коен Й., Тселгов Й. Роль психометричного вступного тесту (РЕТ) у прийомі студентів до університетів в Ізраїлі. . , . С. 40-47.

171630. Тест загальної навчальної компетентності. . , . С. 7-38.

171631. Николаева Т. Как в аптеке : [украинский рынок аптечной косметики : состояние и перспективы]. . , . С. 67-69.

171632. III Всеукраїнський конкурс журналістських робіт на тему "Страхування відловідальності власників транспортних засобів - запорука захисту учасників дорожнього руху". . , . С. 11.

171633. Микуцкий Г. В., Шкарин Ю. П. Линейные тракты каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи. Энергоатомиздат. М., 1986. 197 с.

171634. Микуцкий Г. В. Устройства обработки и присоединения высокочастотных каналов. Энергия. М., 1966. 184 с.

171635. Войцехівська О. Костянтин Стогній: потрібна система: [подробиці підготовки передачі "Надзвичайні новини" К. Стогнія]. . , . С. 12-14.

171636. Середа Е. Не сущие мелочи : [ситуация на украинском рынке оконной и дверной фурнитуры]. . , . С. 75-76.

171637. Миладинов П. Полезные советы и реценты для всех. Легпромбытиздат. М., 1990. 240 с.

171638. Милевский Э. Б. Радиационный контроль и измерение изделий. Машгиз. Москва, 1963. 131 с.

171639. Бек Ш. Основательные расхождения : [украинский рынок сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе]. . , . С. 77-78.

171640. Войцехівська О. Газет багато в Запоріжжі, але в його душі - одна: [про це розповідає журналіст Д.Єгоров з відомої на Запоріжжі газети "Улица Заречная" ]. . , . С. 23-25.

171641. Миленин В. М., Тимофеев Н. А. Плазма газоразрядных источников света низкого давления. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1991. 240 с.

171642. Гайовий Г. Що таке геноцид українською мовою? Роздуми над книгою Аркадія Сидорука "Голодомор: коли Україна й світ визнають правду? Роздуми над трагедією". . , . С. 28-32.

171643. Миленин Н. К. Преобразование и математическое описание сообщений, сигналов и помех в радиотехнических системах передачи информации. Рязанский радиотехнически ин-т. Рязань, 1971. 223 с.

171644. Фаренюк Г.Г., Агєєва Г.М. Особливості оцінювання енергоефективності проектів житлових будинків : [енергозбереження при опаленні житлових будинків]. . , . С. 13-17.

171645. Бедерак Я.С., Дегтярев А.В. Применение АСУЭ на промышленных предприятиях для решения задач энергосбережения : [энергосбережение при внедрении автоматизированных систем учета электроэнергии на предприятиях]. . , . С. 28-35.

171646. Миленко Н. П., Сердюк А. В. Моделирование испытаний ЖРД. Машиностроение. М., 1975. 184 с.

171647. Миленький А. В. Классификация сигналов в условиях неопределенности. Статистические методы самообучения в распознавании образов. Сов. радио. М., 1975. 328 с.

171648. Сухонос М.К. Особенности обследования (энергоаудита) систем водоснабжения и канализации. Мониторинг водопотребления и водоотведения. . , . С.54-58.

171649. Милер М. Голография. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 207 с.

171650. Милехин А. Г. Радиотехнические схемы на полевых транзисторах. Энергия. М., 1976. 141 с.

171651. Милзарайс Я. Я., Мижуев А. Д. Унифицированные электропроигрывающие устройства ІІ класса. Радио и связь. М., 1981. 127 с.

171652. Милзарайс Я. Я., Мижуев А. Д. Унифицированные электропроигрывающие устройства ІІ класса. Радио и связь. М., 1982. 127 с.

171653. Миличенко С. Л. Ремонт кавитационных разрушений гидротурбин. Энергия. М., 1971. 105 с.

171654. Милковская Л. Б. Повторим физику. Высш. школа. М., 1972. 607 с.

171655. Милковская Л. Б. Повторим физику. Высш. школа. М., 1977. 439 с.

171656. Шубенко А.Л., Бабак Н.Ю., Роговой М.И., Сенецкий А.В. Экономическая эффективность утилизации низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов посредством установки турбины на низкокипящем рабочем теле. . , . С.18-26.

171657. Чиркин Н.Б., Шерстов Е.В., Клепанда А.С., Несвитайло В.А. Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 1. О требуемой нагрузке системы и мощности теплового насоса : [внедрение теплонасосных установок]. . , . С.27-36.

171658. Миллер В. Перт-система управления. Экономика. М., 1965. 202 с.

171659. Туренко С.С. Пути снижения энегоемкости за счет новых знаний : [энергосбережение в строительстве]. . , . С. 45-48.

171660. Шевцова С.В., Жолудь Д.С. Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии : [альтернативная энергетика зарубежных стран]. . , . С.49-53.

171661. Миллер В., Куракин Л. А. Приемные электронно-лучевые трубки (свойства и параметры). Энергия. М., 1964. 368 с.

171662. Миллер В. С. Атомная энергетика и ее будущее. Наук. думка. К., 1967. 144 с.

171663. Прокопенко О.В., Шкода В.Ю. Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою. . , . С.54-67.

171664. Миллер В. Я., Корчагин В. А., Толоконников В. Г. Стальные конструкции комплекса доменной печи и газоочистки. Стройиздат. М., 1965. 279 с.

171665. Миллер Г. Р. Автоматизация в системах электроснабжения промышленных предприятий. Госэнергоиздат. М., 1961. 176 с.

171666. Филин С.О. Жизнь во тьме или результаты независимого энергетического аудита в г. Одессе : [анализ результатов измерения напряжения в сетях индивидуальных потребителей]. . , . С. 68-73.

171667. Миллер Е. В. Бесконтактные логические элементы на полупроводниках и их применение. Энергия. М., 1964. 82 с.

171668. Миллер Е. В. Основы теории электропривода. Высш. школа. М., 1968. 408 с.

171669. Качан Л. Перспективи розвитку соціальної сфери: [2 липня 2010 в Донецьку на виїзному засіданні Колегії Мінпраці України обговорювалися ці питання]. . , . С. 9-10.

171670. Ефективність і стабільність підтвердив час : [правління Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття відзначило десятилітній ювілей своєї діяльності]. . , . С. 15-16.

171671. Миллер Е. В. Электрооборудование и автоматизация общепромышленных механизмов. Высш. школа. М., 1965. 303 с.

171672. Талан М. "Щоб творити добро було легше...": [підписання Меморандуму благодійників України]. . , . С. 20.

171673. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

171674. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 28 с.

171675. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

171676. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2010. 110 с.

171677. Миллер К. Ползучесть и разрушение. Металлургия. М., 1986. 119 с.

171678. Миллер Р. Теория переключательных схем. Наука. М., 1970. 416 с.

171679. Миллер Э. Э. Техническое нормирование в машиностроении. Машгиз. М., 1958. 364 с.

171680. Миллер Э. Э. Техническое нормирование труда в машиностроении. Машиностроение. М., 1966. 188 с.

171681. Тема ІХ. Фінанси підприємств, організацій та установ : [фінанси комерційних та некомерційних підприємств]. . , . С. 138-152.

171682. Тема 7. Страхування та страховий ринок : [особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми страхових фондів. Організація страхування. Страховий ринок]. . , . С. 98-106.

171683. Тема 13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин : [суть і призначення міжнародних фінансів. Міжнародна валютна система. Валютний курс. Міжнародні валютні ринки. Валютні ризики]. . , . С. 203-216.

171684. 13. 6. Міжнародні організації в системі міжнародних фінансів. . , . С. 213-216.

171685. Тема І. Суть фінансів, їх функції та роль. . , . С. 12-22.

171686. Тема ІІ. Фінансова система України. . , . С. 23-35.

171687. Тема ІІІ. Фінансові ресурси та резерви : [суть, структура, джерела та використання. Фонди цільового призначення (пенсійний, соц. страхування). Забезпечення відтворювального процесу]. . , . С. 36-54.

171688. Тема IV. Фінансова політика і фінансовий механізм : [зміст, значення. Фінансовий механізм, фінансове планування. Управління фінансами. Фінансовий контроль. Правове регулювання. Фінансове право]. . , . С. 55-74.

171689. Тема V. Бюджет і бюджетна система. . , . С. 75-87.

171690. Тема VI. Доходи і видатки Державного бюджету. . , . С. 88-97.

171691. Тема VIII. Державний кредит : [форми державного кредиту. Державний кредит. Державний борг та управління ним]. . , . С. 112-137.

171692. Тема Х. Податки. Податкова система України. . , . С. 153-175.

171693. Тема ХІ. Місцеві фінанси. . , . С. 176-187.

171694. Тема ХІІ. Фінансовий ринок. . , . С. 188-202.

171695. Глава 6. 1. Поняття і види інтелектуальної власності. . , . С. 101-103.

171696. Гл. 1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. . , . С. 8-13.

171697. Миллер Э. Э. Техническое нормирование труда в машиностроении. Машиностроение. М., 1972. 247 с.

171698. Миллер Э. Э., Унгерман А. И., Фаткин П. Ф. Экономика, организация и планирование машиностроительного предприятия. Машгиз. М., 1959. 374 с.

171699. Миллер Э. Э., Унгерман А. И., Фаткин П. Ф. Экономика, организация и планирование машиностроительного производства. Машиностроение. М., 1969. 400 с.

171700. Миллер Э. Э., Унгерман А. И., Фаткин П. Ф. Экономика, организация и планирование машиностроительного производства. Машиностроение. М., 1970. 400 с.

171701. Миллер Э. Э. Экономика, организация и проектирование кузнечных цехов машиностроительных предприятий. Машиностроение. М., 1964. 256 с.

171702. Миллман Я., Тауб Г. Импульсные и цифровые устройства. Госэнергоиздат. М., 1960. 416 с.

171703. Милн В. Э. Численное решение дифференциальных уравнений. Изд. иностранная литература. М., 1955. 290 с.

171704. Милн Дж. Этальные когомологии. Мир. М., 1983. 392 с.

171705. Гл. 2. Регулювання і управління ЗЕД : [поняття суб'єкта і об'єкта ЗЕД. Державні і недержавні органи управління ЗЕД. Тарифне регулювання, адміністративне регулювання ЗЕД]. . , . С. 14-28.

171706. Гл. 3. Організація зовнішньоекономічних операцій. . , . С. 32-76.

171707. Гл. 4. Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій : [класифікація транспортних операцій. Вибір транспорту. Міжнародний водний транспорт. Міжнародні повітряні перевезення. див. анотацію]. . , . С. 77-89.

171708. Милн Л., Милн М. Чувства животных и человека. Мир. М., 1966. 303 с.

171709. Гл. 5. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності : [сутність, види. Страхування зовнішньоторговельних вантажів, експортних кредитів, інвестицій...див. анотацію)]. . , . С. 90-100.

171710. Гл. 6. Міжнародна торгівля об'єктами інтелектуальної власності. Підрядні операції. . , . С. 101-111.

171711. Гл. 7. Лізингові операції в зовнішньоекономічній діяльності. . , . С. 112-121.

171712. Гл. 8. Міжнародні зустрічні операції : [поняття, види. Товарообмінні і компенсаційні угоди на безвалютній основі...див. анотацію]. . , . С. 122-126.

171713. Гл. 9. Торговельно-посередницькі операції на зовнішньому ринку : [методи збуту товарів. Класифікація торговельно-посередницьких операцій]. . , . С. 126-129.

171714. Милнс А., Фойхт Д. Гетеропереходы и переходы металлполупроводник. Мир. М., 1975. 432 с.

171715. Гл. 10. Комерційні операції на міжнародних біржах, аукціонах, торгах : [біржі у міжнародній торгівлі (товарні, фондові, валютні). Міжнародні аукціони. Міжнародні торги]. . , . С. 130-141.

171716. Вахнован В., Шкурко О. Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. . , . С. 10-13.

171717. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

171718. Горбач Д. Австральное тело: [внутреннее положение Австралии. Избирательная система. Итоги последних выборов в парламент]. . , . С. 21-33.

171719. Гриньков Д. Накарткали: [рынок пластиковых платежных карт в Украине: современное состояние, динамика]. . , . С. 24-27.

171720. Гусев Ю. Стабильно тяжелые: [сокращение объема страхования страховыми компаниями]. . , . С. 30.

171721. Саливон С. Местечковость: [местные финансы. Реформа местных налогов и ее последствия]. . , . С. 36-37.

171722. Милн-Томсон Л. М., Комри Л. Четырехзначные математические таблицы. Физматгиз. М., 1961. 245 с.

171723. Курячая Е. Пакетирование: [соцпакет: медицинское страхование, страхование жизни и от несчастного случая]. . , . С. 38.

171724. Пашкеев С. Химическое соединение: [история становления, путь к успеху глобального химического гиганта BASF]. . , . С. 42-44.

171725. Цымбал Г. "Нельзя серьезно относиться к тому, что ты - великий или гений," - уверяет кинорежиссер Георгий Данелия: [биография кинорежиссера Г. Данелия]. . , . С. 47-50.

171726. Милова Л. Н., Гехт Л. И. Новая форма комплектования строек оборудованием. ЦНИИТЭИМС. М., 1975. 23 с.

171727. Милова М. Ф. Красота и удобство-своими руками. Мол. гвардия. М., 1987. 272 с.

171728. Велигорский В. Плавнокомандование: [украинский рынок нефти и нефтепродуктов]. . , . С. 60.

171729. Милованов А. Ф. Расчет жиростойких железобетонных конструкций. Стройиздат. М., 1975. 232 с.

171730. Милованов О. С., Собенин Н. П. Техника сверхвысоких частот. Атомиздат. М., 1980. 464 с.

171731. Бакалинская А. Загонный парк: [подвижной состав украинской железной дороги. Объемы перевозок. Парк грузовых вагонов]. . , . С. 62-63.

171732. Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : [сутність категорії "конкурентоспроможність". Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, фактори впливу на цей процес]. . , . С. 3-8.

171733. Миловзоров В. И. Бесконтактное регулирование скорости электрических испольнительных устройств. Энергия. М., 1965. 112 с.

171734. Силивончик А. Млечный путь: [молочная промышленность Украины. Животноводство. Молочные сельхозкооперативы]. . , . С. 67-69.

171735. Николаева Т. Игра в классиков: [украинский рынок школьной формы: современное состояние, перспективы]. . , . С. 70-71.

171736. Миловзоров В. П. , Мусолин А. К. Дискретные стабилизаторы и формирователи напряжения. Энергоатомиздат. М., 1986. 246 с.

171737. Назаренко А.С. Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранспортної галузі України : [аналіз, статистичні матеріали]. . , . С. 8-14.

171738. Миловзоров В. П. Электромагнитная техника. Энергия. М., 1964. 512 с.

171739. Миловзоров В. П. Электромагнитная техника. Высш. школа. М., 1966. 471 с.

171740. Миловзоров В. П. Электромагнитные устройства автоматики. Высш. школа. М., 1974. 414 с.

171741. Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность : [суть венчурного предпринимательства, его влияние на интенсификацию инновационной деятельности. Венчурное финансирование]. . , . С. 14-18.

171742. Свістельник І.Р. Спортивна періодика та книговидання 60-х років XX століття. . , . С. 3-5.

171743. Миловзоров В. П. Электромагнитные устройства автоматики. Высш. школа. М., 1983. 408 с.

171744. Миловзоров В. П. Элементы информационных систем. Высш. школа. М., 1989. 439 с.

171745. Мазурок П.П., Ведькал В.А., Гузенко О.П. Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі : [зміст нетарифних заходів, проблеми та шляхи їх вирішення]. . , . С.19-24.

171746. Тема 1. Сучасні підходи до розуміння громади. . , . С. 5-17.

171747. Худолій О.М. Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь I: [організм як функціональна система. Рухи. Рухові здібності. Мускульна система. Рухова діяльність]. . , . С. 19-33.

171748. Тема 2. Ретроспективний огляд соціальної роботи в громаді. . , . С. 18-27.

171749. Тема 3. Соціальні служби та форми роботи з населенням в громадах зарубіжних країн. . , . С. 28-43.

171750. Герцик А.М. Міжнародне трактування термінів "фізична реабілітація" та "фізична терапія". . , . С. 35-38.

171751. Бас М.А. Антикризове управління банківськими установами : теоретичний аспект : [розглянуто дискусійний характер терміну "антикризове управління банківськими установами", визначено сутність цього поняття]. . , . С. 25-27.

171752. Галіздра А.А. Вплив різних за характером фізичних вправ на корекцію функції правильного дихання студентів. . , . С. 39-41.

171753. Тема 4. Теоретичні основи соціальної роботи в громаді. . , . С. 44-55.

171754. Тема 5. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді. . , . С. 56-68.

171755. Миловзорова З. И. Электромагнитная техника в задачах, упражнениях и расчетах. Высш. школа. М., 1975. 215 с.

171756. Тема 6. Розробка та впровадження соціальних проектів на локальному рівні. . , . С. 69-78.

171757. Лошицька Т.І. Результати оцінки інтегрального компонента здоров'я студентів. . , . С. 42-45.

171758. Тема 7. Роль партнерства в організації соціальної роботи на рівні громади. . , . С. 79-88.

171759. Програма до курсу "Соціальна робота в громаді". . , . С. 89-113.

171760. Масові комунікації та їх дослідження. . , . С. 9-33.

171761. Миловидов С. Е., Гуськов В. П. Слесарю-сборщику. Донбас. Донецк, 1980. 136 с.

171762. Теорії масових комунікацій : [історія досліджень масових комунікацій та типи теорій масової комунікації]. . , . С. 34-70.

171763. Миловидов С. С. Детали машин. Высш. школа. М., 1961. 614 с.

171764. Медіареформи : подолання тоталітаризму. . , . С. 71-93.

171765. Самойлович В.А., Мусхаріна Ю.Ю., Гутарєва Н.В. Використання нетрадиційних методів оздоровлення підлітків спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури. . , . С. 46-49.

171766. Професія журналіста. . , . С. 94-132.

171767. Милович А. Я. Теория динамического взаимодействия тел и жидкости. Стройархиздат. М., 1955. 309 с.

171768. Специфічні представлення : [зображення у медіях соціальних та національних груп, які прагнуть реалізації власних прав]. . , . С. 133-142.

171769. Леоненко І.В. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. . , . С. 28-31.

171770. Громадське мовлення : [телебачення і радіо]. . , . С. 143-153.

171771. Лавріненко О.В. Трудо-правовий принцип соціального партнерства й договірного встановлення умов праці : сутність і сучасні проблеми практичної реалізації. . , . С. 31-34.

171772. Милонов В. М., Горячев В. Н. Расчет толстостенных железобетонных конструкций на неравномерный нагрев. Стройиздат. М., 1972. 134 с.

171773. Музика О.Л. Ціннісна підтримка: теорія і практика сприяння особистісному зростанню. . , . С. 1-6.

171774. Нові медії : [електронні медіа - Інтернет]. . , . С. 154-163.

171775. Милосавлевич З. Азбука современной квартиры. Стройиздат. М., 1980. 128 с.

171776. Глобалізація і порозуміння : [розгляд медійної проблематики у контексті глобалізації]. . , . С. 164-196.

171777. Шевчук Н.В., Озерський І.В. До питання врегулювання статусу кінологічної служби в ОВС України : [роль кінологічної служби органів внутрішніх справ. Процесуальна діяльність спеціаліста-кінолога]. . , . С. 35-38.

171778. Гл. 6. Технології соціальної роботи з обдарованими дітьми : [характеристика творчої обдарованої дитини. Типологія обдарованості, її особливості. Проблеми обдарованих дітей]. . , . С. 292-315.

171779. Милосавлевич Р. Как обставить квартиру. Стройиздат. М., 1991. 128 с.

171780. Гл. 1. Соціальна робота як практична діяльність : [взаємозв'язок соціальної політики і соціальної роботи. Функції, структура, принципи соціальної роботи]. . , . С. 8-34.

171781. Семко Т.В., Покутня М.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки : [етапи формування державного боргу України. Індикатори боргової безпеки України. Динаміка ВВП, боргу та дефіциту бюджету]. . , . С. 8-11.

171782. Гл. 3. Технологізація соціальної роботи як умова її оптимізації : [технології соціальної роботи : сутність, специфіка, класифікація. Оцінка ефективності соціальної роботи]. . , . С. 61-91.

171783. Розділ 9. Джерела права. Основні правові системи світу : [характеристика правових сімей : романо-германської, англосаксонської, соціалістичної, мусульманської. Звичаєве право]. . , . С. 199-220.

171784. Гл. 2. Качество услуг гостиниц и других средств размещения. Основные характеристики услуг. . , . С. 22-33.

171785. Гл. 3. Показатели индустрии гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации. . , . С. 33-40.

171786. Милосердин Ю. В., Семенов Б. Д., Кречко Ю. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. Машиностроение. М., 1985. 408 с.

171787. Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти. . , . С. 15-20.

171788. Ціпан О.Я. Модель організації бенчмаркінгового процесу в авіації. . , . С. 12-15.

171789. Мірошниченко О.В., Грабар С.Ю. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України. . , . С. 15-20.

171790. Коротун В.І. Проблеми мінімізації сплати податків в Україні : [аналіз схем мінімізації податків в Україні і в світі. Пропозиції щодо вдосконалення національного податкового законодавства]. . , . С. 21-24.

171791. Копосов Г.О. До побудови шкали абсолютної ефективності : [для оцінки і порівняння ефективності вкладення засобів у різноманітні проекти у різний час і за різних умов]. . , . С. 24-26.

171792. Ягнюк В.А. Особенности признания нематериальными активами права пользования и права на осуществление деятельности. . , . С. 27-31.

171793. Милохин Н. Т. Частотные датчики систем автоконтроля и управления. Энергия. М., 1968. 128 с.

171794. Милушкин А. А., Черняйкин В. А. Справочник водителя автомобиля. Транспорт. М., 1980. 224 с.

171795. Милушкин А. А., Черняйкин В. А. Справочник водителя автомобиля. Транспорт. М., 1982. 240 с.

171796. Милушкин А. А., Черняйкин В. А. Справочник водителя автомобиля. Транспорт. М., 1985. 176 с.

171797. Милушкин А. А. Требования эксплуатации к безопасности конструкций грузовых автомобильных транспортных средств. Транспорт. М., 1972. 44 с.

171798. Мильбурн Г. Рентгеновская кристаллография. Мир. М., 1975. 256 с.

171799. Мильвидский М. Г. Полупроводниковые материалы в современной электронике. Наука. М., 1986. 144 с.

171800. Мильвидский М. Г., Освенский В. Б. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников. Металлургия. М., 1984. 256 с.

171801. Грущинський Я.М. Правові аспекти інвестування у сільське господарство шляхом парадачі прав на об'єкти інтелектуальної власності. . , . С.32-35.

171802. Ридчик В.В. Захисник-адвокат як суб'єкт протидії під час досудового розслідування. . , . С. 36-39.

171803. Мильвидский М. Г., Освенский В. Б. Структурные дефекты в эпитаксиальных слоях полупроводников. Металлургия. М., 1985. 159 с.

171804. Мильвидский М. Г., Пелевин О. В., Сахаров Б. А. Физико-химические основы получения разлагающихся полупроводниковых соединений. Металлургия. М., 1974. 391 с.

171805. Мильков Ф. Н. Рукотворные ландшафты. Мысль. М., 1978. 86 с.

171806. Мильман И. В. Стивидорные работы. Транспорт. М., 1967. 292 с.

171807. Мильнер Б. З. Нормирование работ по обслуживанию производства. Экономика. М., 1967. 192 с.

171808. Мильнер Б. З. Экономия труда на вспомогательных работах в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 174 с.

171809. Мильто Ю. Р., Трошин В. И. Совет первичной организации НТО. Профиздат. М., 1975. 40 с.

171810. Мильштейн В. Н. Энергетические соотношения в электроизмерительных приборах. Госэнергоиздат. М., 1960. 312 с.

171811. Мильштейн М. З. Нарезание зубчатых колес. Высш. школа. М., 1972. 272 с.

171812. Мильштейн М. З. Чистовая обработка зубчатых колес. Техніка. К., 1971. 166 с.

171813. Милютин А. В. Центровка турбин и других вращающихся агрегатов тепловых электростанций. Энергия. М., 1968. 104 с.

171815. Миляев О. Н., Хитрун В. Н. Опыт разработки системы управления гибкой автоматизированной линией гальванопокрытий. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 25 с.

171816. Миляев О. Н., Федотов А. И. Основы построения гибкой производственной системы механообработки корпусных деталей. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 26 с.

171817. Макеєва І. Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів. . , . C. 21-22.

171818. Миляев О. Н., Федоров А. И. Роботизированные технологические комплексы для фрезерных работ. Машиностроение. Ленинград, 1988. 78 с.

171819. Милях А. Н., Кубышин В. Е., Волков И. В. Индуктивно-емкостные преобразователи источников напряжения в источнике тока. Наукова думка. К., 1964. 304 с.

171820. Милях А. Н., Шидловский А. К. Принцип взаимности и обратимость явлений в электротехнике. Наукова думка. К., 1967. 316 с.

171821. Ивченко З.А., Лунев В.В. Исследование свойств отливок, залитых электродами второго переплава сплава ВТ5Л собственного производства. . , . С. 73-78.

171822. Богуслаев А.В., Мозговой В.Ф., Балушок К.Б., Басов А.Ю., Бирук М.К. Автоматизация технологической подготовки производства ОАО "Мотор Сич" в среде АСТПП на базе комплекса TechCARD/Search. . , . C. 108-112.

171823. Павлиго Т.М., Сердюк Г.Г., Шевченко В.І. Стандартизація термінології у порошковій металургії. . , . С. 150-157.

171824. Дряхлов Е. Многокомпонентное литье: [Современные технологии литья под давлением]. . , . С. 38-40.

171825. Волков В.П., Дюкарев Н.В. Эволюция тормозного управления автомобиля: [Конструкция тормозной системы автомобиля]. . , . С. 52-54.

171826. Милях А. Н., Волков И. В. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей. Наукова думка. Киев, 1974. 216 с.

171827. Славинський М. Академік Микола Жулинський: "Ми ніколи не згорнемо крил": [інтерв'ю з академіком М. Жулинським до 70-річчя від дня народження]. . , . С. 2-5.

171828. Милях А. Н., Шидловский А. К., Кухнецов В. Г. Схемы симметрирования однофазных нагрузок в трехфазных цепях. Наукова думка. Киев, 1973. 219 с.

171829. Голованенко В. Спочатку він возив із Криму сіль : [український меценат М.А. Терещенко]. . , . С. 6.

171830. Милях А. Н., Барабанов В. А., Двойных Е. В. Трехстепенные электрические машины. Наук. думка. Киев, 1979. 311 с.

171831. Бузник В.М. Нанотехнологические подходы - как направление развития фторполимерного производства и материаловедения. . , . С. 55-57.

171832. Мин Чен Задачи по физике с решениями. Мир. М., 1978. 296 с.

171833. Минаев А. А. Автомобильная промышленность ФРГ. Грузовые автомобили Daimler-Benz и Magirus-Deutz. НИИНавтопром. М., 1971. 167 с.

171834. Зленко Г. Перша в Одесі українська книжка: [український твір "Маруся" невідомого автора виданий в одеській Міській друкарні]. . , . С. 14-15.

171835. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації: [виховання та історичне життя народу]. . , . С. 16-17.

171836. Малинов В.Л. Наплавочные материалы для повышения долговечности: [Новые экономичные наплавочные материалы]. . , . С. 34-35.

171837. Лукина Л.Н. Практическая дельфинотерапия. . , . С. 11-24.

171838. Жулин Д. Оборудование и материалы для электросварки: [Дуговая сварка в сфере защитных газов]. . , . С. 40-42.

171839. Минаев А. А., Ноткин Е. Б., Сазонов В. А. Вакуумная формовка. Машиностроение. М., 1984. 216 с.

171840. Минаев А. А. , Устименко С. В. Контролируемая прокатка сортовой стали. Металлургия. М., 1990. 174 с.

171841. Тимченко И.И., Тимченко Д.И. Научные основы эффективного применения биотоплив в ДВС. . , . С. 44-46.

171842. Минаев М. И. Генераторы СВЧ с внешней дополнительной обратной связью. Вышэйшая школа. Минск, 1984. 166 с.

171843. Дорошенко В.С., Бердыев К.Х. Современные методы изготовления литейных моделей из пенополистирола. . , . С. 61-64.

171844. Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України : [фінансове забезпечення та матеріальна система сільського господарства, зв'язок між ними]. . , . С. 11-20.

171845. Филоненко А. Н. Материальный базис мира. Политиздат Украины. К., 1988. 136 с.

171846. Минаев М. И. Радиопередающие устройства сверхвысоких частот. Вышэйш. школа. Минск, 1978. 222 с.

171847. Минаев Ю. А. Поверхностные явления в металлургических процессах. Металлургия. М., 1984. 152 с.

171848. Минайчев В. Е. Вакуумные крио-насосы. Энергия. М., 1976. 151 с.

171849. Минаков А. М., Щетинин П. Ф. Учебно-методическое пособие по начертательной геометрии. Воронежский политехн. ин-т. Воронеж, 1973. 118 с.

171850. Шевченко Н.Ф,, Сурякова М.В. Практикум з розвитку професійної кар'ри майбутнього фахівця: [практичні заняття. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю Дж. Роттера]. . , . С. 25-33.

171851. Зуєв В., Зуєва В. Криза освіти: український контекст. . , . С. 7-13.

171852. Лукомская С.А. Интегративная роль фототерапии как средства психологической помощи. . , . С. 34-38.

171853. Кривцова С.В. Жизненные навыки (Уроки психологии в первом классе). . , . С. 38-44.

171854. Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства. . , . С. 14-21.

171855. Харитонова Е.В., Ясько Б.А. Опросник "Профессильная востребованность личности" (ПВЛ). . , . С. 45-57.

171856. Таланова Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі: [рекомендації щодо розвитку освіти в Україні]. . , . С. 22-27.

171857. Дронова О.С. Теоретико-прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх. . , . С. 57-60.

171858. Жижко Т. Реформа університетської освіти в контексті болонських домовленостей. . , . С. 28-35.

171859. Ткаченко В.М. Дослідження соціально-педагогічних умов школи-інтернату з метою підвищення ефективності діяльності соціального педагога. . , . С. 61-65.

171860. Кокун О.М. Теоретико-методологічні та практичні засади дистанційної психодіагностики в професійній сфері. . , . С. 65-68.

171861. Минаков В. И., Коган М. З. Производство тонкопленочных микросхем. Энергия. Ленинград, 1973. 176 с.

171862. Паршакова О. Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процесу. . , . С. 36-43.

171863. Кучма Л. Д. Зламане десятиліття. Інформаційні системи. К., 2010. 559 с.

171864. Данилишин Б. Новітні виміри сучасної практики соціально-економічних перетворень у державі : [дисбаланс зовнішньоекономічної діяльністі (експорт, імпорт) : аналіз статистичних даних (2005-2009)]. . , . С. 40-50.

171865. Буркова Л.В. Визначення класу соціономічних професій. . , . С. 68-73.

171866. Онопрієнко В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна освіта. . , . С. 44-51.

171867. Минакова И. И. Неавтономные режимы автоколебательных систем. Изд-во МГУ. М., 1987. 167 с.

171868. Тарнавська Ю.С. "Синдром саванта" в контексті наукових досліджень та суспільних уявлень про людей з відхиленнями. . , . С. 74-77.

171869. Грицюк П. Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових : [встановлено антиперсистентний характер динаміки врожайності озимої пшениці для областей України]. . , . С. 51-62.

171870. Створення екологічних коридорів в Україні. Держ. служба заповідної справи МОНПСУ. К., 2010. 159 с.

171871. Чебоненко С. Реалізація цілей навчання у процесі самостійної роботи курсантів. . , . С. 52-58.

171872. Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз : [негативні впливи глобальної фінансової кризи. Напрями вдосконалення грошово-кредитної політики України]. . , . С. 63-76.

171873. Карагодин А. И., Ткаченко В. Г., Скворцов О. Г., Драмашко И. А. Связь времен. Дикое Поле. Запорожье, 2007. 192 с.

171874. Морские и речные порты. Портовые сооружения. ОГАСА. Одесса, 2009. 140 с.

171875. Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду. . , . С. 59-67.

171876. Червінська Л., Червінська Т. До питання використання інтелектуального потенціалу аграрної науки. . , . С. 77-84.

171877. Мингалев В. С., Ларин М. В. Специальные системы документирования. Экономика. Москва, 1989. 142 с.

171878. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2010. 122 с.

171879. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2009. 118 с.

171880. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2009. 188 с.

171881. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2010. 143 с.

171883. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Кондор. К., 2010. 330 с.

171884. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці : [недоліки моделі людини економічної, запропоновано засади моделі людини культурної]. . , . С. 4-10.

171885. Цибін С. Молодь проти тоталітаризму : [молодіжна політика та ідеологічна орієнтація молоді]. . , . С. 73-79.

171886. Князевич А. О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі. . , . С. 26-30.

171887. Панчук Н. Політична активність студентів: чинники зростання та стримування. . , . С. 80-84.

171888. Мазурок П., Шахно А. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України : [рівень безробіття за регіонами України на 01.2009, еміграція до країн світу, інші стат. дані]. . , . С. 3-10.

171889. Марків О. Комп'ютероманія та її вплив на здоров'я студентської молоді. . , . С. 85-88.

171890. Маслов А. О. Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії. . , . С. 31-40.

171891. Костиря І. Політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в тоталітарному суспільстві. . , . С. 89-95.

171892. Мельник Л. Г. Закономерности функционирования и развития социально-экономических систем. . , . С. 41-46.

171893. Гуненков Д. Поняття "моралі" у світлі сучасного філософського дискурсу. . , . С. 96-104.

171894. Стельмах Н. Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень з питань дошкільної освіти : [діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки ім.В.О.Сухомлинського (див. анотацію)]. . , . С. 18-21.

171895. Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін. . , . С. 47-52.

171896. Калашнікова С. Професійна підготовка керівників навчальних закладів за технологією змішаного навчання. . , . С. 105-108.

171897. Антонюк В., Дорофєєва Ю. Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів : [стан формування безперервної освіти в Україні та в окремих країнаї світу. Освта протягом життя]. . , . С. 11-18.

171898. Покась В. Інтернатна освіта: становлення та розвитку в Україні. . , . С. 109-116.

171899. Кучмінська Х. Й. Двовимірні неперервні дроби. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Львів, 2010. 218 с.

171900. Ситник Й. С. Методологічний підхід до оцінювання ефективності систем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища. . , . С. 53-59.

171901. Ушкалов И. Г., Иванов С. Л. Эмиграция: взгляд с Востока и Запада. Знание. Москва, 1991. 64 с.

171902. Лєй В. О китайском бизнесе в Узбекистане : [экономические отношения между Китаем и Узбекистаном. Инвестиции. Совместные предприятия]. . , . С. 30-32.

171903. Терновой Ю. Ф., Пашетнева Н. Н., Воденников С. А. Полуфабрикаты и изделия из распыленных металлических порошков. Запорожская государственная инженерная академия. Запорожье, 2010. 184 с.

171904. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. ДонГТУ. Алчевск, 2010. 268 с.

171905. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст]. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2010. 220 с.

171906. Белик Д. В. Начала электромагнитной физики. Новосибирское книжное издательство. Новосибирск, 2010. 143 с.

171907. Belik D. V. Basics of the electromagnetic physics. Новосибирское книжное издательство. Novosibirsk, 2010. 143 p.

171908. Минсинь Ф. "Наглядные доказательства партнерских отношений" Интервью с Временным поверенным в делах Республики Молдова в КНР А. Урекяну : [Китайско-молдавские отношения в области политики, экономики, культуры]. . , . С. 36-39.

171909. Гл. 1. Социология как наука : [Объект и предмет социологии. Социологические методы исследования. Функции социологии]. . , . С. 4-11.

171910. Миндин Г. Р. Электронагревательные трубчатые элементы. Энергия. М., 1965. 112 с.

171912. Гл. 2. История развития социологической мысли. . , . С. 12-19.

171913. Карась П., Терентьєва К. Оцінка ефективності концепції розвитку кар'єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної пивоварної компанії). . , . С. 19-23.

171914. Гарбарчук В. І. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою. . , . С. 11-25.

171915. Лэй В. Строжайшее урегулирование и контроль : [экономика Китая. Рынок недвижимости. Рост цен на жилье]. . , . С. 42-45.

171916. Хайлэ Л. Далеко ли китайцам до "зеленых" автомашин? : [Автомобилестроение Китая. Китайский рынок автомобилей на новых видах энергии]. . , . С. 46-47.

171917. Гл. 3. Общество как целостная социокультурная система. . , . С. 19-28.

171918. Таотао Ч. ЭКСПО-2010 с низкими углеродными выбросами: [новые технологии применения экологически чистых энергоносителей, представленные на выставке ЭКСПО-2010 КНР]. . , . С. 48-50.

171919. Гл. 4. Социально-классовая структура общества. . , . С. 28-41.

171920. Закурдаев А. Сянган: там, где Восток покорил Запад : [История Сянгана ( бывший Гонконг)]. . , . С. 58-59.

171921. Миндлин Я. Б. Заточка, доводка и полирование прецизионного режущего инструмента. Машиностроение. М., 1975. 41 с.

171922. Гл. 5. Социальные общности : [этнические общности, большие социальные общности, и малые социальные группы]. . , . С. 41-49.

171923. Миндлин Я. З. Логика конструирования. Машиностроение. М., 1969. 124 с.

171924. Гл. 6. Личность - основной элемент общества. . , . С. 49-59.

171925. Мамутов В. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть. . , . С. 4-12.

171926. Гл. 7. Социальное действие, взаимодействие и поведение. . , . С. 59-72.

171927. Гл. 8. Социология культуры. . , . С. 72-83.

171928. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства. . , . С. 13-18.

171929. Гл. 9. Социальные процессы. . , . С. 83-89.

171930. Бобкова А. До питання господарського керівництва екологічним підприємництвом. . , . С. 26-32.

171931. Гл. 10. Социальные конфликты. . , . С. 90-97.

171932. Зельдіна О. Правові питання залучення інвестицій до України. . , . С. 33-38.

171933. Дроздовський Д. Останній монолог російського бітника : [творчість російського поета А. Вознесенського]. . , . С. 214-216.

171934. 4. 2. Гл. 13. Политическая власть и властные отношения : [легитимность политической власти. Структуры политической власти в России]. . , . С. 117-125.

171935. Гл. 14. Политические режимы : [тоталитарный, авторитарный, демократический]. . , . С. 126-134.

171936. Миневский А. И. Методика определения комплексных затрат предприятия. Экономика. М., 1971. 148 с.

171937. Гл. 15. Политическая система общества : [структура, функции политической системы. Политическая система России]. . , . С. 135-140.

171938. Гл. 16. Государство : [устройство государства и формы правления. Структура федеративного устройства России]. . , . С. 141-146.

171939. Минеев В. П. Сверхтекучесть гелий-3. Знание. М., 1984. 64 с.

171940. Минеев Р. В., Бадажков О. А., Игнатов И. А. Опыт эксплуатации дуговых печей малой и средней емкости. Металлургия. М., 1988. 79 с.

171941. Гл. 18. Политические партии и партийные системы : [функции политической партии. Российская партийная система]. . , . С. 152-161.

171942. Минеев Р. В. , Михеев А. П., Рыжнев Ю. Л. Повышение эффективности электроснабжения электропечей. Энергоатомиздат. М., 1986. 207 с.

171943. Атаманова Ю. До питання про правові режими інноваційної діяльності в Укрїні. . , . С. 72-79.

171944. Устименко В., Джабраілов В. Принцип верховенства права: неповнота врахуання у законодавстві України та наслідки. . , . С. 80-87.

171945. Миненко Б. И., Новодворский В. Д. Калькулирование продукции заготовительных производств в машиностроении. Машиностроение. М., 1982. 185 с.

171946. Гл. 19. Политические элиты : [роль и значение политической элиты]. . , . С. 162-166.

171947. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб'єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства. . , . С. 95-101.

171948. Гл. 20. Политическое лидерство : [функции политического лидера. Политическое лидерство в России]. . , . С. 167-174.

171949. Гл. 22. Политическая культура : [функции политической культуры. Типы политической культуры]. . , . С. 186-192.

171950. Бйорджес Д. Місія освітніх вимірювань : [механізми оцінювання, які використовуються в школах і коледжах Англії]. . , . С. 28-35.

171951. Азаренкова Г. М., Іванова М. В. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків. . , . С. 61-71.

171952. Миненко В. И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем. Техніка. К., 1970. 168 с.

171953. Білоусова Л.І. Єдиний державний іспит з інформатики в Росії: тенденції і перспективи. . , . С. 36-42.

171954. Прощаликіна А. М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою. . , . С. 72-77.

171955. Краснова М. Розвиток наукових підходів щодо договорів в екологічному праві. . , . С. 102-109.

171956. Вельсовский В. Н., Еремин И. А., Кальянов Н. Н. Минераловатные утеплители. Госстройиздат. М., 1963. 200 с.

171957. Коваль П. Ф., Алєшугіна Н. О., Андрєєва Г. П. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України. . , . С. 78-83.

171958. Приходько В.М. Моніторинг як продуктивна технологія громадянського виховання учнів : [поняття, зміст, переваги продуктивної педагогічної технології. Громадянськість. Громадянське виховання]. . , . С. 11-15.

171959. Минералогическая энциклопедия. Недра. Ленинград, 1985. 511 с.

171960. Бабій І. В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств. . , . С. 84-90.

171961. Зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено Наказом МОН України від 26.03.2010 №243. . , . С. 4-5.

171962. Минералы и рабочих спеовках. Знание. М., 1982. 48 с.

171963. Минеральные наполнители. НИИТЭХИМ. М., 1976. 13 с.

171964. Брінцева О. Г. Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. . , . С. 91-95.

171965. Мельник Р. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв'язку. . , . С. 116-122.

171966. Минервин Г. Б. Архитектоника промышленных форм. ВНИИТЭ. М., 1974. 180 с.

171967. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах. . , . С. 123-129.

171968. Минервина Е. Б. Программирование алгоритмов одномерного и двумерного действительного БПФ и исследование их быстродействия и точности. АН БССР, Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1988. 29 с.

171969. Городецкий А. В., Кулебякин А. З., Морозников С. Н., Урбанович Э. Н. Миниатюризация магнитных усилителей. Энергия. М., 1970. 65 с.

171970. Шляхи вдосконалення системи прийому до вищих навчальних закладів (За матеріалами круглого столу). . , . С. 2-3.

171971. Гетьманцев Д. Держава як сторона фінансово-правового забов'язання : [управління державними фінансами]. . , . С. 130-135.

171972. Галушко О. С. Карта потоку створення цінності та методика її формування. . , . С. 96-104.

171973. Євменькова К. М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України. . , . С. 105-109.

171974. Раздел II. Глава 8. Культурологическая проблематика : [культура как объект журналистики]. . , . С. 143-176.

171975. Єфіменко Н. А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об'єкту управління. . , . С. 110-117.

171976. Раздел І. Глава 2. Демографические проблемы : [демографическая ситуация в российской прессе]. . , . С. 21-30.

171977. Котенко Т. Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі. . , . С. 118-121.

171978. Миниатюрные устройства УВЧ и ОВЧ диапазонов на отрезках линий. Радио и связь. М., 1989. 112 с.

171979. Бараш Є. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми. . , . С. 136-141.

171980. Раздел II. Глава 7. Социальная проблематика : [отражение состояния социальной сферы в социальной журналистике]. . , . С. 98-142.

171981. Курташова І. В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв. . , . С. 122-126.

171982. Михайлюк Г. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою інтернету : [правове регулювання інтернет-банкінгу]. . , . С. 162-168.

171983. Раздел ІІІ. Актуальные проблемы социальной практики в освещении СМИ : [проблематика благотворительной деятельности, гендерная, антикриминальная, антинаркотических публикаций в СМИ]. . , . С. 178-260.

171984. Мазнєва М. В. Сучасні проблеми адаптації інновацій в аграрних підприємствах. . , . С. 127-131.

171985. Раздел 1. Глобальные процессы современности в проблематике СМИ : [противоречия глобализации. Проблемы экологии]. . , . С. 10-53.

171986. Разд. ІІ. Гл. 5. Политическая проблематика : [СМИ в политической проблематике : внутренняя и внешняя политика]. . , . С. 54-83.

171987. Разд. ІІІ. Гл. 9. Духовно-религиозная проблематика : [в информационной работе СМИ]. . , . С. 178-191.

171988. Разд. ІІІ. Гл. 12. Гендерная проблематика : [в информационной работе СМИ]. . , . С. 223-238.

171989. Филиппов Л. Г., Фрейдзон И. Р., Дятку Э. Мини- и микро-ЭВМ в управлении промышленными объектами. Машиностроение. Ленинград, 1984. 336 с.

171990. 14. Психолінгвістичні норми редагування : [психолінгвістичні механізми сприймання. Вплив уваги на сприймання. Поняття розуміння. Обсяг інформації і запам'ятовування]. . , . С. 237-262.

171991. 2. Сутність редагування. . , . С. 31-38.

171992. 3. Історія розвитку редагування. . , . С. 39-48.

171993. 4. Методологічні основи редагування. . , . С. 49-66.

171994. 5. Структура об'єкта редагування. . , . С. 67-82.

171995. Матвєєв В. В., Новикова М. В. Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах. . , . С. 132-143.

171996. 6. Нормативна база редагування. . , . С. 83-92.

171997. 7. Помилки та їх види. . , . С. 93-102.

171998. Проскура К. П., Зінов'єв Г. О., Капустян О. М. Вплив амортизації на фінансування вітчизняних підприємств. . , . С. 144-150.

171999. 8. Методи редагування. . , . С. 103-122.

172000. Пузирьова П. В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств. . , . С. 151-156.

172001. 16. Поліграфічні норми редагування. . , . С. 300-308.

172002. 17. Особливості редагування на різних етапах видавничого процесу. . , . С. 309-328.

172003. Шаманська О. І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства. . , . С. 157-161.

172004. 18. Комп'ютеризація редагування і видавничої діяльності. . , . С. 329-356.

172005. Культенко О. Щодо потреби перегляду обсягу правосуб'єктності інтерполу в Україні: [реформування внутрішнього права для врегулювання відповідності статусу служби та діяльності інтерполу в Україні]. . , . С. 169-173.

172006. Гордієнко Т. М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи. . , . С. 162-166.

172007. Розд. 2. Світовий ринок паливно-енергетичних товарів. . , . С. 21-36.

172008. Розд. 3. Світовий ринок руд і металів. . , . С. 37-82.

172009. Толстых Б. Л., Талов И. Л., Цывинский В. Г. Мини- и микро-ЭВМ семейства "Электроника". Радио и связь. М., 1987. 236 с.

172010. Гукалюк А. Ф., Іванович І. М. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності території. . , . С. 167-173.

172011. Розд. 4. Світовий ринок сільськогосподарських товарів. . , . С. 83-111.

172012. Розд. 5. Світовий ринок лісових товарів. . , . С. 112-130.

172013. Гуснин С. Ю., Омельянов Г. А., Резников Г. В., Сироткин В. С. Минимизация в инженерных расчетах на ЭВМ. Машиностроение. М., 1981. 121 с.

172014. Розд. 6. Світовий ринок хімічних товарів. . , . С. 131-148.

172015. Минин Б. А. СВЧ и безопасность человека. Сов. радио. М., 1974. 351 с.

172016. Розд. 7. Світовий ринок машин та обладнання. . , . С. 149-164.

172017. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2010. 48 с.

172018. Минин Б. А. Уровень качества. Изд-во стандартов. М., 1989. 182 с.

172019. Третяк В. П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери. . , . С. 174-181.

172020. Розд. 8. Світовий ринок побутової електронної техніки тривалого вжитку. . , . С. 165-198.

172021. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 40 с.

172022. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 72 с.

172023. Розд. 9. Світовий ринок товарів легкої промисловості. . , . С. 199-214.

172024. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2009. 72 с.

172025. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

172026. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

172027. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

172028. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 80 с.

172029. Минин Г. П. Измерение мощности. Госэнергоиздат. М., 1962. 95 с.

172030. Минин Г. П. Измерение мощности. Энергия. М., 1965. 119 с.

172031. Минин Г. П. Измерение электрических величин. Энергия. М., 1971. 88 с.

172032. Минин Г. П. Измерение электроэнергии. Энергия. М., 1974. 104 с.

172033. Минин Г. П. Реактивная мощность. Энергия. М., 1978. 87 с.

172034. Минин П. И. Технология сельскохозяйственного машиностроения. Машгиз. Москва, 1950. 488 с. : ил., табл., схем., черт.

172035. Трофімчук Т. Проблеми та чинники реалізації людського капіталу на ринку праці України : [спільні риси людського та фізичного капіталу. Ринок праці у цифрах ]. . , . С. 24-29.

172036. Минин С. В. Пятизначные таблицы логарифмов. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 56 с. : табл.

172037. Попова О. Ю. Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств : [екологічні проблеми вугільної промисловості]. . , . С. 182-187.

172038. Батченко Л. В., Дєліні М. М. Розвиток реформованої пенсійної системи України та вплив на формування механізму соціального самозахисту населення. . , . С. 188-193.

172039. Гордей О. Д. Соціальний аспект бюджетної політики. . , . С. 194-198.

172040. Назаренко Е. Формування інституту іпотеки та його роль у виникненні держави. . , . С. 174-179.

172041. Ямкова І. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тенденції розвитку. . , . С. 180-187.

172042. Розд. 1. Теоретичні основи формування світового ринку послуг та місце України на світовому ринку послуг. . , . С. 5-26.

172043. Розд. 2. Світовий ринок туристичних послуг. . , . С. 27-48.

172044. Луцький М. Значення спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі. . , . С. 188-196.

172045. Гладкий С. Право кооперативної власності в УСРР 20-х років ХХ століття. . , . С. 197-201.

172046. Минина О. М. Определение динамических характеристик и параметров типовых регулируемых объектов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1963. 47 с.

172047. Розд. 4. Світовий ринок комп'ютерних послуг та послуг зв'язку. . , . С. 63-83.

172048. Історик і правознавець, один із засновників української академії наук - М. Василенко. . , . С. 203-205.

172049. Розд. 5. Світовий ринок банківських послуг. . , . С. 84-111.

172050. Розд. 6. Світовий ринок страхових послуг. . , . С. 112-139.

172051. Розд. 7. Світовий ринок лізингових послуг. . , . С. 140-157.

172052. Красномовець В. А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : [використання дистанційної та інклюзивної форм навчання]. . , . С. 199-203.

172053. Розд. 8. Світовий ринок франчайзингових послуг. . , . С. 158-182.

172054. Розд. 9. Світовий ринок послуг у сфері освіти : [освітня послуга, її особливості. Послуги світового освітнього ринку. Поняття глобалізації вищої освіти. Транснаціональна освіта. Ринки освітніх послуг]. . , . С. 183-200.

172055. Панюк Т. П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах. . , . С. 204-208.

172056. Глінський Є. Г. Критерії конкурентних позицій банків у контексті забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів. . , . С. 209-214.

172057. Розд. 10. Світовий ринок медичних послуг : [медичні послуги, їх характеристика. Фактори формування світового ринку. Медичне страхування]. . , . С. 201-213.

172058. Жулінська К. М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму. . , . С. 215-220.

172059. Розд. І. Філософські аспекти конституційного права та практика конституційного судочинства : [теорія правового позитивізму ; природне право та його застосування у процесі здійснення правосуддя]. . , .

172060. Лідерам країн Великої двадцятки вдалося домовитися на саміті в Торонто про скорочення держборгу та стимулювання зростання економіки : [саміт лідерів країн "двадцятки" G20 Торонто, 26-27 червня 2010р]. . , . С. 5.

172061. Розд. ІІ. Правова революція в Європі та Україні : [верховенство права та правова держава ; конституції та конституціоналізм...див. анотацію]. . , . С. 107-226.

172062. Шаповалова О. Українсько-російські відносини: деконструкція конфліктності : [міжнародні відносини України і Росії. Зниження конфліктного потенціалу. Взаємини з країнами Східної Європи]. . , . С. 6-9.

172063. Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини: із глибини століть - в успішне майбутнє : [міжнародні відносини між Україною і Казахстаном. Торговельно-економічне, науково-технічне, космічне, культурне співроб.]. . , . С. 10-12.

172064. Іванишина О. С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності. . , . С. 221-225.

172065. Хуснутдінов О. Європейські виміри громадського руху в Україні : [формування глобального громадянського суспільства]. . , . С. 17-18.

172066. Мартиненко М., Матросов В. Шляхи підвищення мотивації до співпраці соціальних партнерів на галузевому рівні. . , . С. 30-35.

172067. Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя : [аналіз рівня доступності певних товарів та послуг для домогосподарств. Розподіл населення за наявних депривацій (позбавлень) умов життя.]. . , . С. 36-42.

172068. Горобець І., Мартинов А. Дипломатична служба Європейського Союзу : [зовнішня політитка ЄС]. . , . С. 19-21.

172069. Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах : [представлено формалізовану модель регулювання доходів із урахуванням чинників впливу]. . , . С. 43-49.

172070. Конарівська О. Б. Удосконалення класифікації фінансової діяльності небанківських фінансових посередників. . , . С. 226-230.

172071. Акулов-Муратов В., Будько О. Польща до і після Смоленська: Qua vadis? : [Геополітика. Взаємини між Польщею, Україною та Росією у зв'язку з авіакатастрофою під Смоленськом]. . , . С. 22-25.

172072. Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. . , . С. 231-234.

172073. Мармазов В., Піляєв І. Україна на перехресті європейської та євразійської інтеграції: SOS чи шанс? : [Місце та роль України в загальноєвропейському та загальноевразійському інтеграційному процесі]. . , . С. 26-30.

172074. Москаленко Н. В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу. . , . С. 235-238.

172075. Паєнтко Т. В., Безугла І. А. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі. . , . С. 239-244.

172076. Полтораков О. Під захистом святого Патрика : [17 березня - День незалежності Ірландії. Історичний, політичний, економічний нарис]. . , . С. 31-33.

172077. Перехрест Л. М., Бриштіна В. В. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків. . , . С. 245-249.

172078. Лоссовський І. Зовнішня політика Малайзії: від колоніальної залежності до регіонального лідерства : [Міжнародні, торговельно-економічні відносини Малайзії]. . , . С. 34-37.

172079. Позднякова Л. О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи розв'язання в сучасних умовах. . , . С. 250-254.

172080. Шергін С. Саміт АТЕС у Сінгапурі: парадигма "нового зростання" : [17-й саміт лідерів економік-учасниць форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) Сінгапур, 2009р.]. . , . С. 38-41.

172081. Унинець О.М. Фінансовий маркетинг: теоретичні аспекти. . , . С. 255-259.

172082. Головченко В. Індійсько-американське стратегічне партнерство: уроки для України : [стратегічне співробітництво між Індієй і США. Ядерне розброєння. Боротьба з міжнародним тероризмом]. . , . С. 42-45.

172083. Унинець-Ходаківська В. П. Коцептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг. . , . С. 260-265.

172084. Шкляр А. І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги. . , . С. 266-271.

172085. Фесенко О. Митний союз: геополітичний чи соціально-економічний локомотив у СНД : [Митний союз та зона вільної торгівлі у рамках СНД за участю Росії, Білорусі та Казахстану]. . , . С. 46-48.

172086. Сльозенок Н. М. Кредити в іноземній валюті: проблеми обліку і оподаткування. . , . С. 272-276.

172087. Балабанов К. Багатовекторний характер міжнародної діяльності МДГУ : [Маріупольський дуржавний гуманітарний університет]. . , . С. 49-53.

172088. Твердохліб І. П. Імітаційне моделювання процесу вибору найціннішого пакета акцій за умов конкуренції. . , . С. 277-283.

172089. Твердохліб М. І. Класифікація математичних моделей технологічних моделей технологічних укладів економіки. . , . С. 284-288.

172090. Мадзігон В. М., Вачевський М. В. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності. . , . С. 3-12.

172091. Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень. . , . С. 13-18.

172092. Колесникова Т. Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження. . , . С. 26-30.

172093. Wawer M., Wawer R. Eye-tracking research in consumers' behavior diagnosing. . , . Р. 290-296.

172094. Грущинська Н. М., Музиченко М. П. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах. . , . С. 19-26.

172095. Бурков В. В., Зикунов Е. П., Иовлев М. Е., Ткешелашвили Н. Н. Мини-тракторы. Машиностроение. Ленинград, 1987. 271 с.

172096. Мини-ЭВМ. Мир. М., 1975. 102 с.

172097. Палагин А. В., Иванов В. А., Кургаев А. Ф., Денисенко В. П. Мини-ЭВМ. Принципы построения и проектирования. Наук. думка. Киев, 1975. 200 с.

172098. Минкевич А. Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Машиностроение. М., 1965. 491 с.

172099. Минкевич А. Н. Химико-термическая обработка стали. Машгиз. Москва, 1950. 432 с. : ил., табл., диагр., черт.

172100. Минкин А. С., Гельбер Б. Т. Эпоксидный клей и его применение в ремонтной практике. ЛДНТП. Ленинград, 1960. 31 с.

172101. Минкин В. И., Осипов О. А., Жданов Ю. А. Дипольные моменты в органической химии. Химия. Ленинград, 1968. 246 с.

172102. Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М. Теория строения молекул. Высш. школа. М., 1979. 407 с.

172103. Минкин М. Л. Пусковые устройства автомобильных двигателей. Машгиз. М., 1961. 140 с.

172104. [Гл. 8] Міжнародний ринок інжирінгових послуг. . , . С. 128-141.

172105. Минкин С. Б., Шашков А. Г. Позиторы. Энергия. М., 1973. 89 с.

172106. Минков Г. Замороженные свободные радикалы. Изд. иностр. лит.. М., 1962. 218 с.

172107. Минков М. А. Технология изготовления глубоких точных отверстий. Машиностроение. М., 1965. 175 с.

172108. Минкович Б. М., Яковлев В. П. Теория синтеза антенн. Сов. радио. М., 1969. 294 с.

172109. Миннарт М. Свет и цвет в природе. Наука. М., 1969. 344 с.

172110. Минорский В. П., Улановский В. П. Векторная алгебра. Г.И.Т-Т.Л.. М., 1951. 77 с.

172111. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. Научтехиздат. М., 1955. 359 с.

172112. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. Физматгиз. М., 1961. 359 с.

172113. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. Физматгиз. М., 1962. 359 с.

172114. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. Наука. М., 1969. 352 с.

172115. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. Наука. М., 1987. 350 с.

172116. Минскер Е. Г., Аншин В. Ш. Сборка масляных трансформаторов. Высшая школа. М., 1971. 321 с.

172117. Минскер Е. Г., Аншин В. Ш. Сборка масляных трансформаторов малой и средней мощности. Госэнергоиздат. М., 1959. 134 с.

172118. Минскер Е. Г., Аншин В. Ш. Сборка трансформаторов. Высш. школа. М., 1976. 215 с.

172119. Минскер Е. Г., Аншин В. Ш. Сборка трансформаторов. Высш. школа. М., 1981. 246 с.

172120. Минскер Е. Г., Дымков А. М., Силич И. В. Электромонтер-обмоточник по ремонту трансформаторов. Высш. школа. М., 1979. 112 с.

172121. Минскер И. Н. Машины автоматической регистрации. ЦИНТИПриборэлектропром. М., 1962. 72 с.

172122. Реформа хозяйственной системы в КНР. Экономика. М., 1989. 351 с.

172123. Минскер Ф. Е. Организация труда в чистых модулях по производству БИС и СБИС. Высш. школа. М., 1989. 77 с.

172124. Минскер Э. И., Капник М. Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. Машиностроение. М., 1982. 184 с.

172125. Минскер Э. И., Сущев М. И. Разработка релейно-контактных электрических схем управления производственных механизмов. Энергия. М., 1972. 135 с.

172126. [Гл. 9] Світовий ринок фінансових послуг. . , . С. 142-150.

172127. [Гл. 4.] Світовий ринок страхових послуг. . , . С. 77-92.

172128. Частина ІІ. Пріоритети розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації : [ринок транспортних послуг. Туристичний бізнес. Ринок консалтингових послуг]. . , . С. 153-185.

172129. Грибан А. Законодавство України щодо об'єкта патентування "застосування" та шляхи його вдосконалення : [охорона прав заявників в Україні]. . , . С. 17-20.

172130. Лясковська Т., Артемова С. Зміни, які вносяться до Державного реєстру патентів України на просмислові зразки. . , . С. 20-24.

172131. Частина І. Проблеми теорії та історії соціології : [соціологія як наука про суспільство. Структура системи соціологічного знання. Соціологічні закони і категорії. Генеза соціології]. . , . С. 10-76.

172132. Частина ІІ. Суспільство як соціальна система. . , . С. 77-183.

172133. Андрощук Г. Університетські служби з передання технологій: моделі фінансування : [передання результатів наукових досліджень у промисловість]. . , . С. 46-51.

172134. Частина ІІІ. Соціальні соціологічні теорії : [соціологія особистості, сім'ї, організацій, молоді, етносу, громадської думки, масової комунікації, девіантної поведінки]. . , . С. 184-311.

172135. Тимошенко А. Бережливое производство: организация и внедрение. . , . С. 22-32.

172136. Частина IV. Галузеві соціологічні теорії : [соціологія політики, права, економіки, праці, культури, освіти, релігії]. . , . С. 311-501.

172137. Частина V. Методологія і технології соціологічних досліджень. . , . С. 502-543.

172138. Частина 4. Розд. 2. 7. Соціологія релігії. . , . С. 464-482.

172139. Розд. ІІ. Планування комерційної діяльності промислового підприємства. . , . С. 33-101.

172140. Тютюник В. Прогнозування валютного ринку : [технічний аналіз]. . , . С. 33-39.

172141. Розд. ІІ. Тема 2. Планування закупівельної діяльності промислового підприємства. . , . С. 76-103.

172142. Лучанинов С. Модель "производительность - цена - прибыль" как инструмент поиска резервов повышения эффективности. . , . С. 40-46.

172143. Розд. ІІ. Тема 3. Планування збутової комерційної діяльності промислового підприємства. . , . С. 76-103.

172144. Ефимов А. Оптимизация налогообложения : [договор комиссии]. . , . С. 71-77.

172145. Розд. ІІІ. Тема 10. Планування персоналу і заробітної плати в комерційній діяльності. . , . С. 228-251.

172146. Мокін Б.І., Власюк А.І. Статистика відвідувань електронної версії журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту". . , . С. 5-9.

172147. Горобець О. Тимчасове вивезення товарів: ідентифікація, гарантії поверення та оподаткування. . , . С. 78-82.

172148. Прищак М.Д. Поняття духовності в педагогіці України радянського періоду (1930-1980 роки). . , . С. 15-20.

172149. Розд. 3. Тема 12. Фінансове планування на підприємстві : [фінансові ресурси ; доходи підприємства ; бюджетування тощо]. . , . С. 271-294.

172150. Как работают японские предприятия. Экономика. М., 1989. 262 с.

172151. Разов С. С. Китайская Народная Республика. Изд. пол.лит-ры. Львів, 1989. 277 с.

172152. Боровська Т.М., Колесник І.С., Северілов В.А. Моделювання розвитку підприємства "на фоні" підприємств і споживачів сегменту ринку. . , . С. 21-27.

172153. Минский педагогический ин-т им. А. М. Горького Ученые записки. Учпедгиз. Минск, 1956. 116 с.

172154. Минский педагогический ин-т им. А. М. Горького Ученые записки. Учпедгиз. Минск, 1958. 151 с.

172155. Дудатьєв А.В., Баришев Ю.В. Розширення економічної складової поняття ризику в теорії захисту інформації. . , . С. 58-61.

172156. Минтаиров М. С. , Пьянков А. Ф., Романов А. А. Система управления качеством работ в НИИ и КБ. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 27 с.

172157. Мину М. Математическое программирование : теория и алгоритмы. Наука. М., 1990. 485 с.

172158. Минц А. Л. Радиоэлектроника. Акад. наук СССР. М., 1963. 86 с.

172159. Клочко В.І., Бондаренко З.В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів. . , . С. 102-106.

172160. Николаев С. Архив или макулатура? Сколько зранить документы и как правильно их уничтожать. . , . С. 101-107.

172161. Минц М. Б. Гальванометрические приборы. Энергоиздат.Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1982. 184 с.

172162. Абишов Н.А. Перевага використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі. . , . С. 116-120.

172163. Минц М. Б., Ткаченко А. Н. Магнитоэлектрические веберметры. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 112 с.

172164. Савчук Т.О., Смирнова О.В. Інформаційні технології аналізу стану навчально-методичного забезпечення підрозділу вищого навчального закладу. . , . С. 121-125.

172165. Минц М. Б. Магнитоэлектрические веберметры. Госэнергоиздат. М., 1963. 95 с.

172166. Минц Р. Г., Рахманов А. Л. Неустойчивости в сверхпроводниках. Наука. М., 1984. 262 с.

172167. Кашканов А.А., Стенжицька І.Є. Оптимізація міських пасажирських перевезень на базі використання інформаційно-логістичних технологій : [пасажирські автомобільні перевезення]. . , . С. 39-42.

172168. Минц Р. И., Аксельрод Е. Г. Дисклинации в атомных, молекулярных и биологических кристаллах. Уральский политехнический ин-т. Свердловск, 1980. 72 с.

172169. Шраменко Н.Ю. Системний підхід до процесу доставки вантажів в міжнародному сполученні в умовах невизначеності : [управління та правила перевезення вантажу. Міжнародні перевезення]. . , . С. 43-46.

172170. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

172171. Основні зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році : Проект. . , . С. 6.

172172. Минько Э. В., Николенко А. А., Войчинский А. М. Обеспечение технологичности изделий в судовом радиоприборостроении. Судостроение. Ленинград, 1990. 241 с.

172173. Миньков Л. В., Олисов В. В., Сигнал М. И. Опыт разработки и внедрения системы учета труда ИТР. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 22 с.

172174. Миньковский Е. М., Овсянников Н. Н. Вычислительные машины моделей ВМП-2, ВМА-2 и "Вильнюс". Статистика. М., 1967. 136 с.

172175. Миньковский Е. М., Овсянников Н. Н. Вычислительные машины моделей КЕЛРС и САРС. Госстатиздат. М., 1962. 98 с.

172177. Миньковский Е. М. Счетные машины и их использование в бухгалтерском учете. Госстатиздат. М., 1961. 247 с.

172178. Миняйленко Н. А. Определение температурного поля и тепловых напряжений в турбинных дисках. Изд-во АН УССР. М., 1960. 70 с.

172179. Куликов В. С. Китайцы о себе. Политиздат. М., 1989. 256 с.

172180. Кулышев Ю. А. Канада. Мысль. М., 1989. 139 с.

172181. Романюк С.О. Визначення інтегрального інноваційного рівня автотранспортного підприємства. . , . С. 47-51.

172182. Латинская Америка. Политиздат. М., 1990. 399 с.

172183. Бобровников А. В. Латинская Америка в цифрах. Наука. М., 1989. 204 с.

172184. Поляков А.П., Плахотник О.М. Вибір критерію оцінки працездатності автомобілів під час експлуатації та методика його визначення : [технічне обслуговування автомобілів]. . , . С. 58-61.

172185. Маевский Ю. А. Франция и "малая Европа": планы и реальность. Мысль. М., 1987. 292 с.

172186. Мир Я. А., Сотникова А. Т. Литье изделий из алюминиевых сплавов в кокиль: опыт Горьковского автомобильного завода. ЦБТИавтомоб. пром-сти. М., 1959. 14 с.

172187. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

172188. Астахова В. Г., Дубровский Е. В., Жерневская И. И. Мир вокруг нас. Политиздат. М., 1983. 175 с.

172189. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 357 с.

172190. Банківська справа. Знання. Київ, 2010. 96 с.

172191. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

172192. Машкін Л. Упровадження систем екологічного керування та управління охороною та гігієною праці у гірничо-металургійному комплексі: [екологічне управління на "Кривбасстандартметрологія"]. . , . С. 68-70.

172193. Цимбал С.В. Розробка та реалізація проекту диверсифікації автотранспортного підприємства. . , . С. 74-77.

172194. Кобилянський О.В. Міжпредметні зв'язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування. . , . С. 114-120.

172195. Розд. 7. Акції та інші цінні папери акціонерного товариства : [загальні положення. Випуск і реалізація цінних паперів...див. анотацію]. . , . С. 97-103.

172196. Григор'єв С.М. Економічна доцільність інноваційного розвитку виробництва губчастого феровольфраму у вітчизняній металургії. . , . С. 32-34.

172197. Архіпова Т.Ф., Байло В.Г., Байло М.Ю. Проблеми розробки й апробації тестових завдань при вивченні теми "рівноважні фази і структури сталей та чавунів" в курсі дисципліни "матеріалознавство". . , . С. 121-124.

172198. Гл. І. Наукові основи корпоративного управління : [становлення моделі корпоративного управління ; корпоративна культура]. . , . С. 7-49.

172199. Мир живой природы. Мир. М., 1984. 263 с.

172200. Гл. І. Розд. 3. Управління акціонерним товариством. . , . С. 40-48.

172201. Гл. V. Корпоративні фінанси : [фінанси акціонерних товариств; банкрутство]. . , . С. 136-204.

172202. Саух Ю.П., Вознюк О.В. Філософія освіти-педагогіка-освітологія : [інтерв'ю з Віктором Огнев'юком]. . , . С. 2-4.

172203. Гл. 1. Введение в теорию эффективных продаж. . , . С. 7-66.

172204. Гл. 2. Лояльность клиентов : [понятие лояльности ; уровни лояльности клиентов]. . , . С. 67-109.

172205. Розд. 5. Класифікація витрат. . , . С. 32-36.

172206. Розд. 10. Аналіз витрат. . , . С. 80-86.

172207. Розд. 11. Планування витрат. . , . С. 87-96.

172208. Ткач В.О., Камушков О.С. Зовнішньоекономічна безпека підприємств туристичної сфери. . , . С. 173-181.

172209. Розд. 12. Контроль витрат. . , . С. 97-101.

172210. Розд. 9. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами. . , . С. 64-79.

172211. Мираж-программа трассировки с простой моделью для проектирования иерархической раскладки масок интегральных схем. Б. и.. М., 1982. 23 с.

172212. Розд. 8. Характеристика поточних витрат. . , . С. 48-63.

172213. Миракова Т. Н. Развивающие задачи на уроках математики в V-VIII классах. Журнал Квантер. Львов, 1991.

172214. Миранда К. Уравнения с частными производными эллиптического типа. Инлитиздат. М., 1957. 256 с.

172215. Миранцев Г. Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов. Энергия. М., 1968. 160 с.

172216. Миранцев Г. Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов. Энергия. М., 1980. 225 с.

172217. Мирахмедов Д. А., Рахимов Т. Н. Идентификация в АСУ технологическими процессами. Фан. Ташкент, 1977. 168 с.

172218. Мирдель Г. Электрофизика. Мир. М., 1972. 608 с.

172219. Миренбург Л. А. Ремонт роторов турбинных генераторов в стационных условиях. Госэнергоиздат. М., 1959. 440 с.

172220. Миренков Н. Н. Параллельное программирование для многомодульных вычислительных систем. Радио и связь. М., 1989. 319 с.

172221. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2002. 100 с.

172222. Григорьев С.М., Григорьев Д.С. Снижение примесей в металлизированном вольфрамовом концентрате. . , . С. 43-46.

172223. Миренский М. Л. Работа на мелкосортном прокатном стане. Металлургиздат. М., 1957. 263 с.

172224. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 46 с.

172225. Ч. ІІ. Управление : [управление предприятием : планирование, прогнозирование, организация, учет]. . , . С. 267-578.

172226. Ч. ІІІ. Гл. 1. Снабжение и логистика. . , . С. 586-633.

172227. Ч. ІІІ. Гл. 3. Маркетинг : [происхождение маркетинга ; стратегический маркетинг ; сбытовая логистика]. . , . С. 675-723.

172228. Ніколаєв С. Єдиний соціальний внесок. Бути чи ні?. . , . С. 11-12.

172229. Ч. ІІІ. Гл. 5. Финансирование : [формы финансирования ; самофинансирование]. . , . С. 775-851.

172230. Тютюник В. Останні події валютного ринку: технічний аналіз: [технічний аналіз]. . , . С. 27-33.

172231. Рибачук М. Щлях до толерантності через діалог : [філософія релігії]. . , . С. 10-15.

172232. Ч. ІІІ. Гл. 6. Управление персоналом предприятия : [рабочая сила ; поведение персонала ; управление персоналом]. . , . С. 851-905.

172233. Куратник П. Системы калькулирования. Нормативный метод: [учет фактической себестоимости на предприятии]. . , . С. 41-49.

172234. Гл. 3. Условие предприятием деятельности : [экономическая система. Налоговая система. Интересы и принятие решений на предприятии]. . , . С. 78-129.

172235. Губа Є. Проблеми застосування мінімальної погодинної оплати праці. . , . С. 58-63.

172236. Арабская Республика Египет. Наука. М., 1990. 355 с.

172237. Гл. 4. Инвестиции : [основы теории. Изолированное планирование инвестиций. Синхронное планирование инвестиций]. . , . С. 724-774.

172238. Алиев Т. Проверки в сфере стандартизации. . , . С. 72-78.

172239. Ч. І. Гл. 2. Научные направления экономики предприятия : [цепи науки ; основные научные направления ; родоначальники современной экономики предприятия]. . , . С. 38-77.

172240. Мирзоахмедов Ф., Урясьев С. П. Метод негладкой оптимизации с адаптивной регулировкой шага в детерминированном и стохастическом случаях. ИК. Киев, 1981. 27 с.

172241. Оніщенко О. Евристичний потенціал епістолярної спадшини З.Фрейда: по той бік принципу толерантності. . , . С. 16-22.

172242. Соломонов С. Нормативы численности рабочих-ремонтников. . , . С. 91-100.

172243. Ч. ІІ. Гл. 3. 1. Учет как информационная система : [отражение деятельности предприятия в учете ; организация учета]. . , . С. 399-407.

172244. Горохова К. Г. "Государство благосостояния": шведская модель. Знание. М., 1989. 64 с.

172245. Ч. ІІ. Гл. 2. Балансы : [отчет и отчетность ; содержание баланса ; инвентаризация]. . , . С. 407-480.

172246. Ч. ІІ. Гл. 3. Учет затрат : [затраты и расходы ; методы калькуляции]. . , . С. 481-547.

172247. Мирзоев Р. Г., Тягунов Л. И., Карапетян Э. Г. Управление технологическими процессами переработки пластмасс в изделия с помощью распознавания образов. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 23 с.

172248. Міністр транспорту та зв'язку України Костянтин Єфименко окреслив пріоритетні завдання Мінтрансзв'язку на 2010 рік: [транспортна стратегія України на період до 2010 р.]. . , . С. 2-3.

172249. Гл. 1. Знакомство с понятием аутсорсинга в области информационных технологий : [различные модели аутсорсинга]. . , . С. 9-24.

172250. Ященко Т.М. Проблеми оптимізації податкової політики для автомобільних перевізників. . , . С. 4-6.

172251. Миринов Г. Б. Заболевание органов дыхания : профилактика. Знание. М., 1983. 96 с.

172252. Миринов Г. Б. Профилактика туберкулеза легких. Знание. М., 1985. 96 с.

172253. Гл. 3. Цели и характеристики услуг аутсорсинга : [изучение целей ; анализ бизнес-плана и др.]. . , . С. 43-72.

172254. Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. Наука. М., 1974. 256 с.

172255. Градобитова Л. Д., Ушакова С. М. Дания: некоторые аспекты социально-экономического развития. Знание. М., 1990. 63 с.

172256. Гл. 5. Управление производительностью : [услуги аутсорсинга ; управление исправлением контракта ; предоставление услуг]. . , . С. 104-137.

172257. Денисов Ю. Д. Основные направления научно-технического прогресса в современной Японии. Наука. М., 1987. 182 с.

172258. Миркин Л. И. Рентгеноструктурный анализ. Наука. М., 1976. 326 с.

172259. Гл. ІІ. Выбор поставщика и работа с ним : [покупательское решение ; поиск, выбор и работа с поставщиком ; управление закупками]. . , . С. 14-19.

172260. Миркин Л. И. Справочник рентгеноструктурному анализу поликристаллов. Физматгиз. М., 1961. 863 с.

172261. Поліщук О. Ентузіастичне начало та гармонія як основа художнього освоєння людиною світу: теоретико-методологічний аспект. . , . С. 23-26.

172262. Гл. VI. Планирование маркетинга : [структура плана маркетинга ; бюджет маркетинга и рекламы]. . , . С. 29-61.

172263. Гл. VIII. Управление маркетингом : [положение о службе маркетинга ; поиск покупателей ; коммерческое предложение ; учет и отчетность]. . , . С. 64-257.

172264. Зорін О.М., Гуревич Л.М. Методичні рекомендації з виконання вимог нормативних актів щодо кваліфікації фахівців автомобільного транспорту. . , . С. 10-11.

172265. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

172266. Ковтун Н. Співвідношення образу бога Велеса з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. . , . С. 27-31.

172267. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

172268. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

172269. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 72 с.

172270. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 32 с.

172271. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

172272. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 200 с.

172273. Маловицька Л. Парадоксальні властивості художнього мислення генія: вплив синестезії на творчий процес. . , . С. 32-37.

172274. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2010. 48 с.

172275. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

172276. Свінціцька О. Концепти "естетики як науки" О. Баумгартена та "естетики як мистецтва expression" Б. Кроче: порівняльний аналіз : [розуміння предмету естетики. Краса. Інтуіція]. . , . С. 38-43.

172277. Вальтер С. Б., Кованов С. И. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях. Финансы и статистика. М., 1988. 366 с.

172278. Войтюк В. Б. Черная металлургия Украины в 1986-1990. Техника. К., 1986. 120 с.

172279. Галиновский Е. И., Комова С. К., Масумов В. И. Эффективность производства и капитальных вложений в электроэнергетике. Техніка. К., 1986. 152 с.

172280. Геронимус Ю. В. Игра, модель, экономика. Знание. М., 1989. 207 с.

172281. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. Высшая школа. М., 1989. 207 с.

172282. Рижакова Г.М. Економетричне моделювання обсягів продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видами діяльності "Транспорт та зв'язок". . , . С. 20-23.

172283. Миркин Л. И. Физические основы обработки материалов лучами лазера. Изд-во ун-та. М., 1975. 384 с.

172284. Безуглий А.О. Актуальні питання системи кошторисного ціноутворення в дорожній галузі. . , . С. 25-27.

172285. Базовая система микроэлемен ных нормативов времени (БСМ-1). Экономика. М., 1989. 123 с.

172286. Миркин Л. И. Физические основы прочности и пластичности. Изд. Моск. ун-та. М., 1968. 538 с.

172287. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Вплив пересічень автомобільних доріг на забруднення навколишнього середовища придорожнього простору: [екологічні проблеми при будівництві пересічень автомобільних доріг]. . , . С. 46-47.

172288. Беленький А. С. Совершенствование планирования в транспортных системах. Знание. М., 1988. 64 с.

172289. Виклюк Я.І., Савєльєв В.Є. Підходи до створення моделі даних туристичної сфери України. . , . С. 55-61.

172290. Близнец В. Ф., Кравцова Г. И., Малая В. И. Словарь-справочник банковских терминов. Беларусь. Минск, 1989. 191 с.

172291. Laskowski M., Szymczyk T. Economic and legal aspects of adjusting onlaine advertisements for visually impaired = Економічні та юридичні аспекти адаптації онлайн-реклами для людей з порушеннями зору. ВНЗ "Національна академія управління". К., . Р. 301-308.

172292. Якусевич Ю.Г. Моделювання та реалізація багаторівневого тестування в системі компютеризованого навчання. . , . С. 80-85.

172293. Шаруда С.С., Кишенько В.Д. Сценарний підхід в управлінні хлібопекарським підприємством. . , . С. 13-16.

172294. Білоконь Т.М. Сутність та основні складові організаційно-економічного механізму санації підприємств. . , . С. 40-45.

172295. Мороз О.В., Мацюк Д.В. Напрямки розвитку підприємницької діяльності на ринку виробництва тепла з відходів рослинництва у Вінницькій області. . , . С. 46-50.

172296. Яворська В. "Тіні забутих предків": перепони на шляху створення : [складні умови створення фільму С. Параджанова "Тіні забутих предків"]. . , . С. 47-53.

172297. Модуль 1. Розд. 1. Теоретична сутність менеджменту. . , . С. 4-24.

172298. Мокін Б.І., Мельник О.П., Слободянюк О.В. Інтеграція дистанційної та традиційної форм організації навчального процесу. . , . С. 115-118.

172299. Модуль 1. Розд. 3. Корпоративна культура. . , . С. 51-60.

172300. Модуль 3. Функції управління : [функція планування ; функція організації ; функції мотивації праці ; функція контролю в менеджменті]. . , . С. 93-167.

172301. Нефьодов Д. Воєнна та післявоєнна історіографія підпільно-партизанського руху на Півдні України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944рр.). . , . С. 53-60.

172302. Модуль 4. Лідерство і влада : [суть і природа керівництва та лідерства]. . , . С. 168-207.

172303. Мокін Б.І., Ляховченко Н.В. До питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості знань: [аналіз передумов впровадження ЗНО, його переваги та недоліки. Формула для зарахування до ВНЗ]. . , . С. 119-125.

172304. Розд. 2. Підприємництво : [суть та категорія. Суб'єкти та об'єкти. Функції та фактори здійснення. Власність як основа формування підприємництва]. . , . С. 25-48.

172305. Шевчук А. Формування дворянського станового суду в українських губерніях Російської імперії : [заходи Катерини ІІ із створення дворянського станового суду за реформою 1775 р.]. . , . С. 61-69.

172306. Milosz M., Milosz E. Critical success factors and barriers to implementation of knowledge management systems at Polish SMES = Критичні чинники успіху та бар'єри на шляху впровадження системи управління знаннями на польських малих та середніх підприємствах. ВНЗ "Національна академія управління". К., . Р. 309-315.

172307. Шевченко А. Експорт збіжжя з портів Південної Бессарабії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.. . , . С. 70-73.

172308. Жуковський О. Продержавні громадські організації етнічних меншин України у 20-ті роки ХХ століття. . , . С. 74-77.

172309. Булига І. Конфлікт ідеологій (релігійне життя Волині у 1939-1941 рр.). . , . С. 78-80.

172310. Березовська Т. Петербурзька та московська преса про зовнішню політику Росії останньої третини ХІХ століття. . , . С. 81-83.

172311. Стадник М. Наука й релігія: трансформаційні тенденції : [модернізація християнства в Україні]. . , . С. 84-88.

172312. Сердюк В.Р., Франишина С.Ю. Енергозбереження в будівництві - вимога сьогодення. . , . С. 17-21.

172313. Лісогор Л.С., Заюков І.В. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України. . , . С. 22-26.

172314. Шиян А.А. Моделювання критично важливих умов для побудови в Україні розвиненої економіки. . , . С. 27-32.

172315. Лазарчук О.В. Ретроспектива та математичний опис основних концепцій теорії конфлікту на підприємстві. . , . С. 39-44.

172316. Мотигін В.В., Шеремета О.П., Герасимлюк В.В. Аналіз якості обслуговування локальною мережею користувачів Internet. . , . С.65-68.

172317. Мокін Б.І., Писклярова А.В., Мокіна Ю.В. Структура синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп. . , . С. 102-109.

172318. Миркин М. С. Технология обработки деталей с глубокими и узкими пазами. Машгиз. М., 1963. 131 с.

172319. Кобилянський О.В. Практичні аспекти викладання безпеки життєдіяльності в процесі підготовки бакалаврів і спеціалістів економічного спрямування. . , . С. 110-115.

172320. Мирлин Г. А. Сварка в автостроении. Машгиз. М., 1963. 268 с.

172321. Мирлис А. И. Созидающая хирургия. Знание. М., 1980. 64 с.

172322. Мирный атом в странах социализма. Атомиздат. М., 1979. 278 с.

172323. Мировая энергетика. Энергия. М., 1980. 255 с.

172324. Друцул Т. Органи виконавчої влади в системі поділу державної влади. . , . С. 10-13.

172325. Зінченко Ю. Принцип пропорційності як складова верховенства права: [верховенство права і права людини]. . , . С. 14-17.

172326. Мировая энергетическая конференция. 5-я. Вена. 1956 Пятая мировая энергетическая конференция в Вене. ЦБНТИнформтяжмаш. М., 1958. 287 с.

172327. Мировое производство сырой стали в 1982 г.-644 млн. т.. Б. и.. М., 1983. 2 с.

172328. Миролюбов А. А., Солдатов М. А. Линейные неоднородные разностные уравнения. Наука. М., 1986. 126 с.

172329. Блізняк А. Історія створення і сучасна діяльність міжнародного кооперативного альянсу. . , . С. 30-33.

172330. Шугаєва Л. Теократичні сподівання неохристиянських релігійних утворень у контексті суспільних викликів постмодерної епохи. . , . С. 88-92.

172331. Мироненко А. В. Фотоэлектрические измерительные системы. Энергия. М., 1967. 360 с.

172332. Охотнікова О., Гонтаренко Н. Деякі питання щодо державного управління у сфері земельних відносин в Україні. . , . С. 56-59.

172333. Пальчук П. Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України. . , . С. 73-76.

172334. Миронов А. И. Нервные болезни у детей. Знание. М., 1977. 64 с.

172335. Коломієць-Людвіг Є. Правові наслідки злиття та поглинання. . , . С. 81-84.

172336. Миронов Б. А. Основы оптимизации классов точности прецизионных металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1979. 47 с.

172337. Стасюк Л. Експлікація специфіки Закарпатської реформатської церкви у геополітичному вимірі : [релігійно-національні меншини Закарпатської реформатської церкви]. . , . С. 93-96.

172338. Шевченко О. Право на свободу віросповідання як особисте немайнове право фізичної особи: перспективи вдосконалення національного законодавства. . , . С. 98-100.

172339. Марковський Б. Християнська традиція та міфологічна символіка провини й жертви: [міфо-релігійна символіка. Символіка жертва. Релігійний ритуал]. . , . С. 97-99.

172340. Коросташивець Ю. Спільні та відмінні риси понять "туристична послуга" та "туристичний продукт" за законодавством України та інших держав. . , . С. 105-108.

172341. Grzegorski S. On the solutions of Inhomogeneous symmetric eigenvalue problem = Щодо вирішення задачі неоднорідних симетричних власних значень. . , . P. 297-300.

172342. Никитин А. В., Кольцов Н. А., Самарина И. А., Петроченко П. Ф. Анализ трудовых показателей. Экономика. М., 1989. 288 с.

172343. Пузаненко В. До питання правового регулювання перестрахування. . , . С. 109-112.

172344. Никитин Е. Энергетический менеджмент - эффективный инструмент энергоресурсосбережения. . , . С. 4-6.

172345. Гудзь Л. Механізм забезпечення виборчих прав громадян України та його основні елементи. . , . С. 129-131.

172346. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності. . , . С. 147-150.

172347. Хруцкий В. Е. Управленческий потенциал в промышленности США. Наука. М., 1988. 130 с.

172348. Майоров К. Спеціалісти з альтернативної енергії. . , . С. 8-11.

172349. Ранський А.П., Гордієнко О.А. Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об'єкти реагентного знешкодження: [негативний вплив пестицидів на довкілля та людину. Переробка та знешкодження]. . , . С. 20-25.

172351. Страны Африки. Политиздат. М., 1988. 336 с.

172352. Пилипенко О.М., Васильченко В.Ю., Миленко А.Л. Вплив кута випередження запалювання на паливно-екологічні показники карбюраторного двигуна з озонуванням палива: [зниження токсичності відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання в автомобілях. . , . С. 26-28.

172353. Белозеров И. Теория и практика энергоаудита. . , . С. 14-16.

172354. Миронов В. А. Магнитно-импульсное прессование порошков. Зинатне. Рига, 1980. 194 с.

172355. Миронов В. А. Прогрессивные способы производства деталей машин и приборов из порошковых материалов. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1974. 26 с.

172356. Козловський В.О., Дончак Л.Г. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства. . , . С. 36-39.

172357. Миронов В. Б. Компьютерная техника служащим. Знание. М., 1987. 64 с.

172358. Миронов В. Г. Ковочные манипуляторы. Б. и.. М., 1960. 127 с.

172359. Грабовецький Б.Є., Єпіфанова І.Ю. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування. . , . С. 40-43.

172360. Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. Экономика. М., 1990. 255 с.

172361. Боровська Т.М., Мороз О.О., Лазарчук О.В. Розробка моделей розвитку сільських громад та сільськогосподарских підприємств з урахуванням фактора конфліктності. . , . С. 44-49.

172362. Миронов В. Г., Зальцман Л. И., Мансуров И. З. Конструирование кузнечных манипуляторов. Машиностроение. М., 1970. 224 с.

172363. Заюков І.В. Особливості розвитку трудових ресурсів в галузі будівництва. . , . С. 50-54.

172364. Миронов Г. А. Испытательные программы для контроля электронных цифровых машин. Наука. М., 1964. 267 с.

172365. Ларионов А. И., Юрченко Т. И., Новоселов А. Л. Экономико-математические методы в планировании. Высшая школа. М., 1991. 240 с.

172366. Миронов И. Локомотивы настоящего и будущего. Знание. М., 1963. 56 с.

172367. Сердюк В.Р., Мимрик Л.В. Соціально-економічні аспекти охорони праці. . , . С. 55-59.

172368. Миронов К. А., Шипетин Л. И. Автоматические регуляторы. Машгиз. М., 1961. 551 с.

172369. Миронов К. А., Шипетин Л. И. Теплотехнические измерительные приборы. Машгиз. М., 1958. 896 с.

172370. Мокін О.Б. Альтернативний спосіб розрахунку розміру ставок податку з власників автотранспорту. . , . С. 60-63.

172371. Миронов Н. В. Планирование научно-технического прогресса. Беларусь. Минск, 1980. 64 с.

172372. Миронов Н. И. Применение полиуретана в механизмах для гидротехнического строительства. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 16 с.

172373. Мироносецкий Н. Б. Моделирование процессов создания и выпуска новой продукции. Наука. Новосибирск, 1976. 168 с.

172374. Мироносецкий Н. Б., Андерсон А. Р. Управление подготовкой производства. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1976. 160 с.

172375. Миронченко В. Л. Типовые расчеты по электрооборудованию и электроснабжению литейных цехов. Б. и.. Запорожье, 1971. 101 с.

172376. Количественная оценка тяжести труда. Экономика. М., 1988. 120 с.

172377. Козловский В. В. Заработная плата и результативность труда. Навука і тэхніка. Минск, 1990. 70 с.

172378. Клименко А. В., Сапов Г. Г. Планирование капитальных вложений. Изд-во МГУ. К., 1990. 96 с.

172379. Матейчик В.П., Олійник Р.В., Никонович С.О. Особливості руху синхронізованого транспортного потоку: [автомобільно-дорожний рух. Транспортний поток на перехресті дороги. Аналіз виникнення затору]. . , . С. 101-103.

172380. Миронюк В. П., Ковалева Г. В., Григорьева Т. В. Олефиновые термопластичные эластометры-новые перспективные композиционные материалы. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 28 с.

172381. Клименко Н. В. Запорожье. Промінь. Днепропетровск, 1987. 174 с.

172382. Миропольский Ю. А. Исследование прессов-автоматов для объемной штамповки. Машиностроение. М., 1968. 156 с.

172383. Миропольский Ю. А., Луговой Э. П. Накатывание резьб и профилей. Машиностроение. М., 1976. 175 с.

172384. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Экономика. М., 1987. 222 с.

172385. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Экономика. М., 1989. 272 с.

172386. Жарковский Г. М. Ускорение НТП и качество продукции. Знание. М., 1988. 64 с.

172387. Жарова О. М. Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта. Высшая школа. Львів, 1991. 223 с.

172388. Миропольский Ю. А., Наносов А. Н. Технология и оборудование для накатывания резьб и профилей. НИИМАШ. М., 1971. 176 с.

172389. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Экономика. М., 1990. 238 с.

172390. Равнение на потребление. Практические методы оптимизации закупочной логистики. . , . С. 6-7.

172391. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Экономика. М., 1990. 224 с.

172392. Миропольский Ю. А., Филиппов Ю. К. Технология холодной объемной штамповки на многопозиционных автоматах. ВНИИТЭМР. М., 1986. 69 с.

172393. Мирославский Д. Е., Сабинин Ю. А. Повышение качества характеристик обратимых следящих приводов электромеханических манипуляторов. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 24 с.

172394. Показатели эффективности управления запасами. . , . С. 8-11.

172395. Зинченко С. Логистический аудит. Торговля Китай - Украина. . , . С. 12-14.

172396. Мирошин Р. Н., Халидов И. А. Теория локального взаимодействия. Изд-во ЛГУ. Л., 1991. 273 с.

172397. Греб А. В одной лодке. Взаимозависимость поставщика и ритейлера. . , . С. 15-18.

172398. Мирошник И. А., Пирогов А. И. Методы измерения импульсных характеристик малогабаритных магнитных сердечников. Энергия. М., 1977. 96 с.

172399. Маличевский В. Школа успешных продаж: [проведение тренингов]. . , . С. 24-25.

172400. Мирошник И. В. Согласование управление многоканальными системами. Энергоатомиздат. Ленинград, 1990. 128 с.

172401. Мирошников Л. В., Болдин А. П., Пал В. И. Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях. Транспорт. М., 1977. 263 с.

172402. Мирошников Л. В. Техническая эксплуатация автомобилей. Транспорт. М., 1965. 195 с.

172403. Мирошников Л. П. Внедрение оборудования с числовым программным управлением в машиностроении. Наукова думка. К., 1987. 105 с.

172404. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку. . , . С. 7-11.

172405. Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків. . , . С. 12-19.

172406. Бондар В. Методичні засади експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due diligence. . , . С. 23-28.

172407. Мирошников Л. П. Применение станков с программным управлением. Прапор. Харьков, 1972. 100 с.

172408. Іваненко О. Особливості обліку активів кредитної спілки. . , . С. 29-38.

172409. Мирошников М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Машиностроение. Ленинград, 1983. 696 с.

172410. Лазарєв А., Чумакова І. Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки рахункової палати на шляху до європейського аудиту. . , . С. 39-48.

172411. Мирошников П. С., Котляров А. Ф., Бабич В. П. Материальное стимулирование научно-технического прогресса. Наук. думка. Киев, 1973. 159 с.

172412. Мирошников П. С., Карножицкая С. И. Планирование в новых условиях хозяйствования. Маяк. Одесса, 1989. 69 с.

172413. Каменська Т. Внутрішній аудит системи управління ризиками: [служба внутрішнього аудиту на підприємствах]. . , . С. 49-53.

172414. Мирошников П. С., Денисов В. Т. Повышение эффективности холодноштамповочного производства. Машиностроение. М., 1981. 152 с.

172415. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. Экономика. Москва, 1991. 286 с.

172416. Мирошников П. С. Экономические проблемы автоматизации производства. Наукова думка. Киев, 1965. 175 с.

172417. Мирошникова М. М., Ожегов В. Б., Черкас Л. А. Контроль знаний по математике с применением ЭВМ. Высш. школа. Москва, 1990. 191 с.

172418. Мирошниченко Б. Я., Ненастьев С. М. Рационализация инструментальной разметки. Ленингр. организ. о-ва "Знание". Ленинград, 1966. 24 с.

172419. Мирошниченко Б. Я. Современный инструмент и приспособления разметчиков-машиностроителей. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1972. 134 с.

172420. Ерхарт Б., Мілденхолл Ш., Хетлстад Т. Світовий ринок перестрахування: підсумки 1 півріччя 2010 року. . , . С. 14-17.

172421. Мирошниченко Б. Я. Точность машиностроительной разметки. Машгиз. Свердловск, 1960. 87 с.

172422. Ринок страхових послуг України: підсумки 1 кварталу 2010 року. . , . С. 18-33.

172423. Хювенен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Мир. М., 1990. 447 с.

172424. Хювенен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Мир. М., 1990. 319 с.

172425. Мирошниченко И. С. Закалка из жидкого состояния. Металлургия. М., 1982. 168 с.

172426. Кандрашина Е. Ю., Литвинцева Л. В., Поспелов Д. А. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. Наука. М., 1989. 326 с.

172427. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

172428. Львова І. Судова система України: реформування триває. . , . С. 68-71.

172429. Мирошниченко И. П. Перспективы развития морского флота СССР. Знание. М., 1977. 64 с.

172430. Мирошниченко Л. Н., Блинцов В. С., Касьянов Ю. И. Резонансные зарядные устройства генераторов импульсных токов. Наук. думка. Киев, 1990. 116 с.

172431. Мирошниченко Н. С. Кислородно-конвертерное производство стали. Металлургиздат. М., 1963. 38 с.

172432. Миррахимов М. М. Человек и горы. Знание. М., 1978. 64 с.

172433. Мирсаидов Ш. Р. Техника города, год 1999. Знание. М., 1981. 64 с.

172434. Малик Г. С. Основы экономики и математические методы в планировании. Высшая школа. М., 1988. 279 с.

172435. Освіта. Київська правда. К., 2010.

172436. Мирсалимов В. М., Емельянов В. А. Напряженное состояние и качество непрерывного слитка. Металлургия. М., 1990. 151 с.

172437. Марьин Н. К., Белянский В. П. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в черной металлургии. Металлургия. М., 1988. 223 с.

172438. Табачник Д. Стартуємо. До якісної освіти : [виступ міністра освіти і науки України "Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2009/2010 рік"]. . , . С. 2-3.

172439. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

172440. Мир профессий. Человек-техника. Молодая гвардия. М., 1987. 350 с.

172441. Моисеева Н. К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. Машиностроение. Минск, 1987. 320 с.

172442. Роз'яснення МОН щодо Постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншим установам та закладами системи освіти, що належать... [див. анотацію]. . , . С. 2.

172443. Раздел І. Глава 1. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений : [трудовые ресурсы ; трудовой потенциал ; рабочая сила ; факторы производства]. . , . С. 13-23.

172444. Раздел VII. Глава 19. Вопросы занятости и безработицы в экономических теориях : [классическая и неоклассическая теория ; марксистская теория ; теория рациональных ожиданий]. . , . С. 424-453.

172445. Гл. 5. 3. Оплата труда и спрос на рабочую силу. . , . С. 108-116.

172446. Гл. 5. Рабочая сила на рынке труда : факторы спроса. . , . С. 93-138.

172447. Гл. 6. Рабочая сила на рынке труда : факторы предложения : [предложение рабочей силы ; заработная плата]. . , . С. 116-137.

172448. Борисов А. Н., Алексеев А. В., Меркурьева Г. В. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. Радио и связь. М., 1989. 302 с.

172449. Гл. 8. Оплата труда в структуре рынка рабочей силы и факторов экономического роста. . , . С. 156-176.

172450. Мирсалимов В. М. Неодномерные упругопластические задачи. Наука. М., 1987. 255 с.

172451. Мирский Г. Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов. Энергия. М., 1967. 431 с.

172452. Мирский Г. Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов. Энергия. М., 1972. 455 с.

172453. Справочное пособие инженера-экономиста автосервиса. Тэхника. К., 1988. 96 с.

172454. Буткевич В. Г., Филипенко А. С., Кисиль В. И. Совместные предприятия: создание и деятельность. Лыбидь. К., 1990. 189 с.

172455. Мирский Г. Я. Радиоэлектронные измерения. Энергия. М., 1969. 528 с.

172456. Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. Энергоиздат. М., 1982. 319 с.

172457. Мирский Л. М. Процессы диффузии в сплавах. Оборонгиз. М., 1959. 122 с.

172458. Мирский М. Б. Во имя жизни. Политиздат. М., 1966. 143 с.

172459. Мирский М. Б. Как укрепить здоровье ребенка. Знание. М., 1962. 48 с.

172460. Мирский М. Б. Первый нарком здоровья. Знание. М., 1974. 96 с.

172461. Мирский М. Б. Первый физиолог России. Знание. М., 1979. 96 с.

172462. Миртов Б. А. Межпланетная станция. Знание. М., 1960. 32 с.

172463. Кірімов О. Деякі аспекти організації структури продажів масових видів страхування. . , . С. 34-37.

172464. Смирнов К. А. Нормирование и рациональное иапользование материальных ресурсов. Высшая школа. М., 1990. 304 с.

172465. Горко В. Страхування тюнінгу та аерографії як додаткового обладнання автомобіля. . , . С. 38-40.

172466. Слепнева Т. А., Глушков Н. Т., Шкурский А. Г. Экономика цветной металлургии СССР. Металлургия. Москва, 1988. 486 с.

172467. Сергеев В. В. Ресурсосбережение - важный фактор ускорения. Промінь. Днепропетровск, 1988. 88 с.

172468. Мисайловский С. В., Суконкин А. П., Черепанов Г. И. Краткое описание ЭЦВМ "Урал-1". ЛВИКА им. А. Можайского. Ленинград, 1966. 257 с.

172469. Сакович В. А. Управление комплексными поставками. Вышэйшая школа. Минск, 1989. 175 с.

172470. Ільченко А. Деякі аспекти реалізації права регресу у страхових відносинах. . , . С. 42-43.

172471. Косенков А. Страхування лізингових об'єктів. Українські особливості. . , . С. 44-45.

172472. Аварія в Мексиканській затоці - найбільша екологічна катастрофа в світі за останні 20 років: [збитки страховиків на нафтовій платформі "Deepwater Horizon"]. . , . С. 46-49.

172473. Залєтов О. Поняття та основна суть екологічного страхування. . , . С. 50-53.

172474. Паращак О. Зимова Олімпіада Sochi 2014: аналіз ризиків та страховий аспект. . , . С. 54-56.

172475. Каркузашвілі Г. Досвід впровадження ІТ-системи в крупній страховій компанії. Яких помилок можна було уникнути?. . , . С. 58-60.

172476. Хайзе М. 2010-й рік загострить демографічні проблеми старіння та скорочення працездатності населення. . , . С. 61.

172477. Ахмедов А. Невчасне сповіщення страховика як підстава для відмови у страховій виплаті (коментар до справи Loyaltrend vs Brit. . , . С. 62-63.

172478. Дзинько Т. Инновации по правилам. Несколько энтузиастов решили определить политику человечества в сфере инноваций: [необходимость введения инноваций в период кризиса]. . , . С. 30-33.

172479. Мисарек Д. Турбокомпрессоры. Машиностроение. М., 1968. 236 с.

172480. Мисеюк О. А. Клеммовые соединения. Машгиз. Киев, 1955. 62 с.

172481. Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиции. Мир. М., 1968. 464 с.

172482. Армашула А. На старт! Внимание! Марш! Простые советы о малобюджетном продвижении старт-апа: [создание нового бизнеса]. . , . С. 34-39.

172483. Чумак Н. То ли банк, то ли кофейня. Эволюция розничного банкинга: форматы будущего. . , . С. 41-45.

172484. Сокольский М. Призма для инноватора. Как находить идеи, о которых даже не задумываються конкуренты. . , . С. 20-29.

172485. Старинский Б. Где зарыты резервы роста? Проверенный алгоритм оптимизации: пример из ритейл-бизнеса. . , . С. 32-39.

172486. Барморо О. Коллективный разум для дилера. Опыт управления сетью независимых сервисных центров. . , . С. 40-45.

172487. Савицкая Л. Решение без иллюзий: [стратегическое управление предприятием]. . , . С. 50-55.

172488. Тарнавский В. Заботы успешной компании: [металлургическая корпорация Южной Кореи Posco. Выход из кризиса]. . , . С. 57-62.

172489. Кузнецова Т. Мотивация для себя: [техники и советы для поддержания собственной мотивации. Типичные ошибки в личной мотивации ]. . , . С. 63-71.

172490. Тарнавский В. Миротворец: [история и экономика социалистической Югославии. Политический портрет И.Б.Тито - президента Югославской республики (1974 - 1980)]. . , . С. 77-82.

172491. Мисник И. Б. Ручная дуговая сварка металлов. Вышейшая школа. Минск, 1981. 207 с.

172492. Гл. 9. Модели конкуренции на рынке рабочей силы. Неравенства в оплате труда. . , . С. 177-200.

172493. Миссол В. Поверхностная энергия раздела фаз в металлах. Металлургия. М., 1978. 176 с.

172494. Разд. І. Общая характеристика рынка труда. . , . С. 8-73.

172495. Мисюра В. И., Овсянников Б. В., Присняков В. Ф. Дисковые насосы. Машиностроение. М., 1986. 112 с.

172496. Мисюрев М. А. Методика решения задач по теоретической механике. Высш. школа. М., 1962. 307 с.

172497. Разд. ІІІ. Цена труда. Конкуренция и мобильность рабочей силы : [цена труда. Оплата труда. Модели конкуренции на рынке рабочей силы...см. аннотацию]. . , . С. 138-264.

172498. Разд. IV. Безработица. . , . С. 265-292.

172499. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

172500. Мительман Л. В., Ноткин Л. Р., Марченко В. В. Централизованная аппаратура контроля АЧХ. Связь. М., 1977. 136 с.

172501. Горбач Д. Расширение горизонтов: [внешнеэкономические связи Украины. Расширение географической структуры украинского экспорта и импорта]. . , . С. 22-25.

172502. Разд. V. Регулирование рынка труда и его инфраструктура : [социальное партнерство и регулирование социально-трудовых отношений...см. аннотацию]. . , . С. 293-370.

172503. Мительман Л. М. Решение задачи кручения методом последовательного приближения к контуру. Оборонгиз. М., 1955. 92 с.

172504. Митин С. Т. Применение вычислительной техники во внутризаводском планировании. Машиностроение. М., 1965. 176 с.

172505. Митина В. Г., Кутуля Л. А., Сухоруков А. А. Проблемы физической органической химии. Изд-во при Харьк. гос. ун-те. Харьков, 1989. 150 с.

172506. Разд. VI. Социальная защита на рынке труда. . , . С. 371-423.

172507. Миткалинный В. И. Струйное движение газов в печах. Металлургиздат. М., 1961. 184 с.

172508. Миткевич А. В. Стабильность постоянных магнитов. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 128 с.

172509. Миткевич В. Ф. Избранные труды. Изд-во АН СССР. М., 1956. 266 с.

172510. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. . , . С. 1-26.

172511. Миткевич В. Ф. Электрическая энергия. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 312 с. : ил., табл., схем., черт.

172512. Митков А. Л., Кардашевский С. В. Статистические методы в сельхозмашиностроении. Машиностроение. М., 1978. 360 с.

172513. Пашкеев С. В мусорном ведре: [стремление к росту любой ценой стало фатальным для американской компании Rubbermaid - производителя пластиковых хозяйственных товаров]. . , . С. 40-44.

172514. Митник Ю. Ш., Хмельницкий А. С. Основы программирования и эксплуатации ЭВМ. Машиностроение. М., 1974. 392 с.

172515. Митник Ю. Ш., Хмельницкий А. С. Программирование и алгоритмические языки. Машиностроение. М., 1984. 368 с.

172516. Митрейкин Н. А., Озерский А. И. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики. Машиностроение. М., 1975. 272 с.

172517. Митришкин Ю. В. Управление динамическими объектами с применением автоматической настройки. Наука. М., 1985. 158 с.

172518. Митропольский А. К. Интеграл вероятностей. Изд-во Ленинг. ун-та. Ленинград, 1972. 86 с.

172519. Митропольский А. К. Краткие математические таблицы. Наука. М., 1968. 96 с.

172520. Митропольский Ю. А. Асимптотические методы исследования квазиволновых уравнений гиперболического типа. Наукова думка. К., 1991. 232 с.

172521. Митропольский Ю. А., Самойленко А. М., Кулик В. Л. Исследования дихотомии линейных систем дифференциальных уравнений с помощью функций Ляпунова. Наук. думка. Киев, 1990. 269 с.

172522. Митропольский Ю. А., Самойленко А. М. Математические проблемы нелинейной механики. Вища школа. К., 1987. 69 с.

172523. Митропольский Ю. А., Молчанов А. А. Машинный анализ нелинейных резонансных цепей. Наук. думка. Киев, 1981. 238 с.

172524. Митропольский Ю. А. Метод усреднения в нелинейной механике. Наукова думка. К., 1971. 440 с.

172525. Митропольский Ю. А. Проблемы асимптотической теории нестационарных колебаний. Наука. М., 1964. 431 с.

172526. Силивончик А. Живительная влага: [отечественный рынок пива]. . , . С. 60-61.

172527. Бакалинская А. Оптимистика: [рынок бытовой техники и электроники]. . , . С. 63-64.

172528. Митропольский Ю. А., Боголюбов А. Н. Роль математики в развитии техники. Знание. К., 1984. 48 с.

172529. Митропольский Ю. А., Лопатин А. К. Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики. Наук. думка. К., 1988. 272 с.

172530. Силивончик А., Татаренко Г. Маслопотамия: [украинский рынок сливочного масла]. . , . С. 71-72.

172531. Митрофанов А. В., Щеголев А. И. Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой радиоаппаратуре. Радио и связь. М., 1985. 72 с.

172532. Хендерсон П. Функциональное программирование. Мир. М., 1983. 349 с.

172533. Митрофанов А. В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV. Радио и связь. М., 1982. 64 с.

172534. Дикаленко М., Московчук Э. PAPERательство: [украинский рынок канцтоваров]. . , . С. 73-74.

172535. Середа Е. Встройными рядами: [украинский рынок встраиваемой бытовой техники]. . , . С. 75-76.

172536. Митрофанов В. В., Фогель В. А. Физика и химия полупроводников. Судостроение. Ленинград, 1965. 219 с.

172537. Климась Р., Матвійчук Д. Стан із пожежами та наслідками від них в Україні в першому півріччі 2010 року. . , . С. 16-17.

172538. Митрофанов В. Г. Математическое обеспечение САПР технологической подготовки производства. Машиностроение. М., 1991. 49 с.

172539. Митрофанов В. Я., Никифоров А. Е., Черепанов В. И. Спектроскопия обменно-связанных комплексов в ионных кристаллах. Наука. М., 1985. 144 с.

172540. Олівенський М. Економіка спеки: [порівняльна характеристика електроспоживання в Україні (Дніпропетровськ) і в Ізраїлі (Модиїн)]. . , . С. 2-4.

172541. Заєць Т.О. Моделі та механізми корпоративного управління в Україні. . , . С. 6-11.

172542. Андреева Е. Летние страхи: [рынок имущественного страхования]. . , . С. 16-17.

172543. Галиця І.О. Інтелектуально-ігровий (конкурентний) туризм в умовах "економіки стресу". . , . С. 18-20.

172544. Поддубный В.И. Варшавский прорыв: [к итогам торгов ПФТС в июле]. . , . С. 22-32.

172545. Таранская Е. "Иде я нахожусь?" Настоящее и будущее социальных сервисов местоположения. . , . С. 46-49.

172546. Митрофанов С. П., Гульнов Ю. А. Автоматизация проектирования технологических процессов с помощью ЭВМ. Знание. Ленинград, 1970. 24 с.

172547. Копач М. Долгий переход: [страховая компания UNIQA в поисках "новых потребителей"]. . , . С. 51-55.

172548. Митрофанов С. П., Гульнов Ю. А., Куликов Д. Д. Автоматизация технологической подготовки серийного производства. Машиностроение. М., 1974. 360 с.

172549. Митрофанов С. П., Филатов В. И. Автоматизированная подготовка группового производства пластмассовых деталей. ЛДНТП. Ленинград, 1972. 44 с.

172550. Митрофанов С. П. Групповая обработка деталей как метод научных основ технологии. Б. и.. Ленинград, 1956. 118 с.

172551. Митрофанов С. П. Групповая технология изготовления заготовок серийного производства. Машиностроение. Ленинград, 1985. 240 с.

172552. Митрофанов С. П. Групповая технология машиностроительного производства. Машиностроение. Ленинград, 1983. 407 с.

172553. Митрофанов С. П. Групповая технология машиностроительного производства. Машиностроение. Ленинград, 1983. 376 с.

172554. Митрофанов С. П. Метод групповой обработки деталей на револьверных станках. Научтехиздат. М., 1955. 206 с.

172555. Митрофанов С. П. Научная организация машиностроительного производства. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 711 с.

172556. Митрофанов С. П. Научная организация серийного производства. Машиностроение. М., 1970. 768 с.

172557. Тарнавский В. Сила обновления. Кризис помогает Avon усиливать свои позиции в мировой индустрии красоты: [американская косметическая компания Avon. История, кризис, возрождение]. . , . С. 56-61.

172558. Рыночная экономика: выбор пути. Профиздат. М., 1991. 200 с.

172559. Брюханов С. Фокусы с вопросами. Ключевые принципы разработки вопросов для фокус-групп. . , . С. 66-69.

172560. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, май 2010 года, %]. . , . С. 70.

172561. Зарицька І. А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції. . , . С. 27-41.

172562. Нечаев А. А., Лемешко М. Н. Ресурсосбережение - объективная потребность развития производства. Знание. М., 1988. 64 с.

172563. Сеченко О. С. Світовий досвід організації проведення нагляду за фінансовою сферою. . , . С. 42-47.

172564. Ремизов К. С. Основы экономики труда. Изд. МГУ. М., 1990. 208 с.

172565. Радченко Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження. Порівняльна перевага ноосферної моделі виробництва перед індустріальною. . , . С. 4-9.

172566. Коба Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві. . , . С. 10-14.

172567. Ткачук О.В. Товарна дифференціація торгівлі України з Європейським Союзом. . , . С. 48-55.

172568. Кіндзерський Ю. Цілі і завдання промисловості України на середньострокову перспективу. . , . С. 15-17.

172570. Реутов В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України. . , . С. 18-23.

172571. Митрофанов С. П. Научные основы групповой технологии. Лениздат. Ленинград, 1959. 434 с.

172572. Голубков Е. П., Жандаров А. М., Ужинский И. К. Проблемы планирования и управления: опыт системных исследований. Экономика. М., 1987. 208 с.

172573. Саліхова О., Крехівський О. Українським високотехнологічним виробництвам - "Табель про ранги". . , . С. 24-27.

172574. Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник экономиста по труду. Экономика. М., 1988. 239 с.

172575. Письменна У. Особливості застосування показника енергомісткості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки. . , . С. 28-31.

172576. Курдюкова Н. Г., Господинова З. Я., Гулинский Я. П. Планирование экономического и социального развития регионов. Лыбидь. Киев, 1990. 325 с.

172577. Макаренко М., Гойхман І. Методологічні засади економіко-статистичного аналізу роботи залізничного транспорту. . , . С. 32-35.

172578. Іменинник А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах. . , . С. 36-39.

172579. Палицын В. А. Оценка и стимулирование творческого труда. Беларусь. М., 1990. 142 с.

172580. Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції. . , . С. 40-42.

172581. Касумова Л. Некоторые особенности формирования себестоимости строительного производства в условиях рыночной экономики: [экономика строительства Азербайджана]. . , . С. 43-45.

172582. Камалов Н. Проблемы организации маркетинга в совместных предприятиях пищевой промышленности Азербайджана. . , . С. 46-49.

172583. Мурадов Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций. . , . С. 50-53.

172584. Макеєва О. Перспективи внутрішнього аудиту в Україні. . , . С. 54-57.

172585. Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп'ютерних систем. . , . С. 58-60.

172586. Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішньовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники. . , . С. 61-64.

172587. Митрофанов С. П. Научные основы организации группового производства. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 308 с.

172588. Митрофанов С. П. Научные основы технологической подготовки группового производства. Машиностроение. М., 1965. 395 с.

172589. Швець О. Як підвищити ліквідність фондового ринку. . , . С. 6-7.

172590. Митрофанов С. П. Научные основы технологической подготовки производства. ЛДНТП. Ленинград, 1962. 79 с.

172591. Митрофанов С. П. Рациональное использование металлорежущих станков. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 344 с.

172592. Шаров А. Как нам реорганизовать рабкредит. Тезисы банковской политики. . , . С. 8-12.

172593. Митрохин В. Т. Выбор параметров и расчет центростремительной турбины. Машиностроение. М., 1966. 199 с.

172594. Серкова П.П. Даешь обязательное страхование ответственности туроператоров. . , . С. 14-21.

172595. Піддубний В.І. Бачили очі, що купували: [динаміка основних фінансових показників ВАТ "Київський центральний універмаг"]. . , . С. 28-32.

172596. Митрошкин Ю. Г., Вейцман Э. В., Мириенбах Л. М. Плавка чугуна в индукционных тигельных печах. НИИИТЭНмашиностроение. М., 1968. 51 с.

172597. Митряев Е. В., Ростовцев Ю. Г., Рышков Ю. П. Контроль верности информации в морской радиосвязи. Судостроение. Ленинград, 1979. 164 с.

172598. Миттон С. Дневная звезда. Мир. М., 1984. 208 с.

172599. Миттра Р., Ли С. Аналитические методы теории волноводов. Мир. М., 1974. 327 с.

172600. VII Российско - Украинский Экономический Форум. Киев, 18 мая 2010: [российско-украинское экономическое сотрудничество]. . , . С. 4-11.

172601. Митченко А. И., Хлебников А. И. Синтез вычислительных устройств на заданной системе элементов. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 43 с.

172602. Оліфер В. Кон'юнктура зовнішніх ринків у 2010 році. . , . С. 18-20.

172603. Митюгов В. В. Физические основы теории информации. Сов. радио. М., 1976. 217 с.

172605. Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины. . , . С. 26-30.

172606. Митюшкин К. Г. Расчет и анализ магнитных гистерезисных элементов телемеханических устройств. Энергия. М., 1972. 207 с.

172607. Рузмайкіна І. Облікова політика як складова загальної стратегії управління підприємством. . , . С. 36-41.

172608. Грищенко І. М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. . , . С. 56-61.

172609. Пенькова О. Г. Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки : [на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду]. . , . С. 62-72.

172610. Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України. . , . С. 73-80.

172611. Митюшкин К. Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. Энергоатомиздат. М., 1990. 286 с.

172612. Митюшкин К. Г. Телемеханика в энергосистемах. Энергия. М., 1975. 352 с.

172613. Митяев Н. И. Основные производственные фонды черной металлургии. Металлургия. М., 1977. 216 с.

172614. Митяев Н. И. Основные проиводственные фонды черной металлургии. Металлургия. М., 1984. 104 с.

172615. Митяков В. Г., Угарова Н. Ю. Анализ и исследование вопросов высокоплотной термооптической записи двоичной информации. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР им. С. А. Лебедева. М., 1975. 13 с.

172616. Мельник Е. Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп'ютерних технологій. . , . С. 42-45.

172617. Гулиева А. Организация предпринимательской деятельности на предприятиях платных услуг населению Азербайджана. . , . С. 46-48.

172618. Мусаева Д. Эконометрическая оценка влияния прибыли в нефтяном секторе экономики на развитие других секторов: [проблемы моделирования социально-экономического развития Азербайджана. Природные ресурсы. ]. . , . С. 49-51.

172619. Соколик М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в Україні. . , . С. 52-57.

172620. Митяшев Б. Н. Определение временного положения импульсов при наличии помех. Сов. радио. М., 1962. 199 с.

172621. Миускова Р. П. Оптимизация трудовых процессов с использование математических методов и ЭВМ. Экономика. М., 1975. 200 с.

172622. Підлісний П., Чеховська М. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті: [проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту. ]. . , . С. 58-62.

172623. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 88 с.

172624. Фондовий ринок: квітень-травень 2010. Аналітика від АРІФРУ. . , . С. 63-64.

172625. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 203 с.

172626. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

172627. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 64 с.

172628. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2010. 62 с.

172629. Экономика, организация и планирование промышленного производства. Вышэйшая школа. Минск, 1990. 144 с.

172630. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2010. 192 с.

172631. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 44 с.

172632. Экономика, организация и планирование промышленного производства. Вышэйшая школа. Минск, 1988. 108 с.

172633. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 144 с.

172634. Михайленко А. Я., Осокин Н. Е., Грановский Б. Л. Печи для цветных металлов. Металлургиздат. Москва, 1946. 384 с., 7 л. черт. : ил., табл., граф., черт.

172635. Экономика, организация и планирование промышленного производства. Вышэйшая школа. Минск, 1989. 132 с.

172636. Экономика, организация и планирование промышленного производства. Вышэйшая школа. Минск, 1987. 112 с.

172637. Михайленко А. Я., Крапухин В. В. Печи цветной металлургии. Металлургиздат. М., 1954. 458 с.

172638. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2010. 90 с.

172639. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 98 с.

172640. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2010. 152 с.

172641. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

172642. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

172643. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 313 с.

172644. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 107 с.

172645. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2010. 70 с.

172646. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 86 с.

172647. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2010. С.539-779

172648. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 124 с.

172649. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

172650. Головин В. Тень издалека кажется больше: [теневая и официальная экономика Украины]. . , . С. 2-4.

172651. Ганущак-Єфіменко Л. М. Бізнес-модель управління інноваційно активними підприємствами на ринку. . , . С. 81-93.

172652. Михайленко А. Я., Крапухин В. В. Печи цветной металлургии. Металлургиздат. М., 1959. 464 с.

172653. Селіверстова Л.С. Система корпоративного управління: сутність, поняття та основні елементи. . , . С. 6-9.

172654. Михайленко В. М., Антонюк Р. А. Сборник прикладных задач по высшей математике. Выща школа. Киев, 1990. 164 с.

172655. Єфіменко Н. А. Механізм управління відтворення якості основного капіталу машинобудівних підприємств. . , . С. 94-102.

172656. Невмержицький Є.І. Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави. . , . С. 10-16.

172657. Франдюк И. В. Аттестация и рационализация рабочих мест в промышленности. Техніка. К., 1987. 184 с.

172658. Гончарук В. Остановка по требованию: [повышение стоимости автострахования]. . , . С. 18-19.

172659. Циткина Ф. А. Терминология и перевод ( к основам сопоставительного терминоведения ). Вища шк.. Львів, 1988. 157 с.

172660. Михайлин В. В., Тернов И. М. Синхротронное излучение. Знание. М., 1988. 64 с.

172661. Поддубный В.И. Два миллиарда - не предел: [к итогам торгов на Украинской бирже за июль]. . , . С. 20-28.

172662. Михайличенко А. И., Михлин Е. Б., Патрикеев Ю. Б. Редкоземельные металлы. Металлургия. М., 1987. 228 с.

172663. Михайличенко А. М. , Пустовойтов Н. А., Сухоребрый В. Г. Устойчивость управляемых систем со случайными параметрами. Наук. думка. Киев, 1981. 160 с.

172664. Бутивщенко Е., Баранский Э. Бизнес чашечки кофе: [многоступенчатый маркетинг]. . , . С. 2-5.

172665. Михайлов А. А. Обработка деталей с гальваническими покрытиями. Машиностроение. М., 1981. 144 с.

172666. Сокол М. Перспективы автомобильной промышленности в Украине. . , . С. 6-9.

172667. Михайлов А. В. Высокоэффективные оптимальные системы связи. Связь. М., 1980. 344 с.

172668. Дейнеко Е. Где найти хорошего молодого специалиста? Первый рейтинг вузов: [рейтинг ВУЗов Украины]. . , . С. 10-14.

172669. Михайлов А. В., Савин С. К. Точность радиоэлектронных устройств. Машиностроение. М., 1976. 214 с.

172670. Михайлов А. В. Эксплуатационные допуски и надежность в радиоэлектронной аппаратуре. Сов. Радио. М., 1970. 215 с.

172671. Апостолов О. П., Бляхман Л. С., Гендлер Г. Х. Управление трудовыми ресурсами. Экономика. М., 1987. 343 с.

172672. Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Основы научной информации. Наука. М., 1965. 655 с.

172673. Костюк С. Практические аспекты использования данных анализа стадии развития рынка и жизненного цикла продукта. . , . С. 26-30.

172674. Ожиевская А. Нейминг корпоративного издания: от теории к практике. . , . С. 31-34.

172675. Новиков Д. Т., Гретченко А. И., Захаров А. Н., Нестеров Н. А. Управление материальными ресурсами. Знание. Львів, 1990. 64 с.

172676. Михайлов А. И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1989. 154 с.

172677. Деревянко Е. Есть ли лицо у Украины?: [имидж страны]. . , . С. 38-40.

172678. Михайлов А. К., Ворошилов В. П. Компрессорные машины. Энергоатомиздат. М., 1989. 286 с.

172679. Козюк Т. Украинский ивент-рынок: перспективы масштабных изменений. . , . С. 41-45.

172680. Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки. ЛИЭИ. Ленинград, 1990. 128 с.

172681. Терещенко В. И. Беседы экономиста. Знание. М., 1991. 64 с.

172682. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Конструкции и расчет центробежных насосов высокого давления. Машиностроение. М., 1971. 303 с.

172683. Тамберг В., Бадьин А. Маркетинг детских товаров и теория эволюции. . , . С. 46-50.

172684. Даскалу С. Качественные исследования или пляски у стола заседаний?. . , . С. 51-58.

172685. Жаріков А. Є. Утворення галузевих об'єднань як механізм формування вітчизняних транснаціональних компаній. . , . С. 103-110.

172686. Онищенко К. О безопасности сайта замолвите слово. . , . С. 59-63.

172687. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Лопастные насосы. Машиностроение. М., 1977. 288 с.

172688. Михайлов А. М. Металлические конструкции в примерах. Стройиздат. М., 1976. 320 с.

172689. Юрий С., Савельев Е. Новый мировой экономический порядок: история, теория, направления формирования. . , . С. 381-400.

172690. Желюк Т. Концептуальные основы управления долгосрочным развитием Украины: национальная модель и глобальные вызовы. . , . С. 401-413.

172691. Мавридис Д., Полиопулос Л., Полиопулос Т. Историко-экономическое и социальное измерение корпоративной социальной ответственности (на основе сектора промышленности по обработке меха). . , . С. 414-430.

172692. Михайлов А. М. Основы расчета элементов строительных конструкций в примерах. Высш. школа. М., 1980. 304 с.

172693. Тибери М. Некоторые заметки по поводу мирового экономического кризиса: [современный мировой экономический кризис; причины и уроки Великой Депрессии 1929 года]. . , . С. 431-468.

172694. Михайлов А. М. Основы расчета элементов строительных конструкций в примерах. Высш. школа. М., 1986. 416 с.

172695. Голяш И., Галушка Н. Аудит прогнозной финансовой информации: проблемы и перспективы развития. . , . С. 484-492.

172696. Михайлов А. М. Сварные конструкции. Стройиздат. М., 1983. 367 с.

172697. Гармонизированный индекс потребительских цен, другие уровни цен и затрат стран Еврозоны. . , . С. 502-510.

172698. Михайлов А. М. Сопротивление материалов. Стройиздат. М., 1989. 351 с.

172699. Михайлов А. С. Измерение параметров ЭМС РЭС. Связь. М., 1980. 200 с.

172700. Михайлов А. Ф., Частоедов Л. А. Электроснабжение устройст автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта. Транспорт. М., 1980. 240 с.

172701. Михайлов Б. М., Нерода Б. М., Кузнецов М. Н. Гибкие автоматические производства. Знание. М., 1985. 64 с.

172702. Михайлов Б. М. Химия бороводоровов. Наука. М., 1967. 520 с.

172703. Михайлов В. А. Электроника в городском хозяйстве. Энергия. М., 1964. 336 с.

172704. Капустіна Н., Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини:за результатами регіонального дослідницького проекту "Харків - територія читання молоді". . , . С. 2-5.

172705. Шаліганова А. Молодий працівник наукових бібліотек України. . , . С. 6-12.

172706. Михайлов В. А., Богданова Д. Д. Электроперенос в жидких металлах. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1978. 219 с.

172707. Михайлов В. В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты. Энергоатомиздат. М., 1986. 128 с.

172708. Михайлов В. В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. Энергия. М., 1973. 168 с.

172709. Михайлов В. В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. Энергоиздат. М., 1982. 150 с.

172710. Михайлов В. В. , Эдельман В. И. Определение ущерба промышленных предприятий от перерывов электроснабжения. ГосИНТИ. М., 1968. 37 с.

172711. Михайлов В. В. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Госстроиздат. М., 1963. 607 с.

172712. Михайлов В. В. Тарифы и режимы электропотребления. Энергия. М., 1974. 129 с.

172713. Носенко И. А., Горбунова Е. В. Пособие по переводу научно-технической литературы с английского языка на русский. Высш. школа. М., 1974. 152 с.

172714. Михайлов В. В. Тиристоры в устройствах аварийного управления. Энергия. М., 1968. 112 с.

172715. Михайлов В. Г., Златоустова Л. В. Измерение параметров речи. Радио и связь. М., 1987. 167 с.

172716. Зачосова Н. В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами. . , . С. 111-119.

172717. За рулем. За рулем. М., 2010. 342 с.

172718. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. Высш. школа. М., 1973. 304 с.

172719. Михайлов В. И., Князев Г. И., Раков Б. М. Информационные каналы запоминающих устройств на магнитных дисках. Энергоатомиздат. М., 1984. 176 с.

172720. Михайлов В. М. Импульсные электромагнитные поля. Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. Харьков, 1979. 138 с.

172721. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. Высш. школа. М., 1959. 350 с.

172722. Михайлов В. Н. Столярно-механические производства. Гослесмумиздат. М., 1951. 611 с.

172723. Михайлов В. П. Дифференциальные уравнения в частных производных. Наука. М., 1976. 391 с.

172724. Кожухівська Р. Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання інтернет-реклами. . , . С. 120-126.

172725. Михайлов В. П. Дифференциальные уравнения в частных производных. Наука. М., 1983. 424 с.

172726. Винье Ж. М. Язык французской технической литературы. Высш. школа. М., 1981. 120 с.

172727. Михайлов В. С., Игнатьев А. Д., Сафронова Л. В. Вегетарианские блюда. Экономика. М., 1982. 144 с.

172728. Михайлов В. С., Трушкина Л. А., Могильный Н. П. Культура питания и здоровье семьи. Профиздат. М., 1987. 208 с.

172729. Михайлов В. С. Основы технологии правки сварных конструкций. Судостроение. Ленинград, 1983. 203 с.

172730. Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский словарь. Рад. школа. Киев, 1962. 839 с.

172731. Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів. . , . С. 13-14.

172732. Михайлов В. С. Расчетный метод определения оптимальных параметров правки местными нагревами набора и фундаментов. Ленингр. организац. о-ва "Знание"РСФСР. Ленинград, 1967. 32 с.

172733. Михайлов В. С. Теория управления. Выща школа. К., 1988. 310 с.

172734. Михайлов В. С., Мусин Е. А. Электромашинные усилители в судовых системах автоматического управления. Судостроение. Ленинград, 1967. 228 с.

172735. Лоттенбах Д. Цифровой тюнинг бизнеса. Как улучшить бизнес-модель компании при помощи цифровых технологий. . , . С. 18-29.

172736. Андрианов С.Н.,Сорокина Л. Textbook of economic translation. ИМО. М., 1961. 347 с.

172737. Ерогова А. М., Морозов В. К. Пособие по переводу экономической литературы с английского языка на русский. Высш. школа. М., 1973. 151 с.

172738. Егорова А. М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский. Международные отношения. Москва, 1974. 190 с.

172739. Михайлов Г. А. Некоторые вопросы теории методов Монте-Карло. Наука. Новосибирск, 1974. 142 с.

172740. Михайлов Г. А. Оптимизация весовых методов Монте-Карло. Наука. М., 1987. 238 с.

172741. Боднарчук А. Бизнес в сетях. Как "одноклассников" сделать клиентами: [социальный маркетинг]. . , . С. 30-35.

172742. Михайлов Г. Г., Бобровников А. П., Красненькова Л. В. Конструкции из алюминиевых сплавов. Металлургия. М., 1983. 238 с.

172743. Михайлов Г. Д., Захаров В. И. Физика. Высшая школа. М., 1965. 240 с.

172744. Михайлов Г. П., Кириллов А., Сергачев М. Производство сварных металлических конструкций. Машгиз. М., 1953. 276 с.

172745. Гут И. Возможен ли рост во время кризиса? Возможен. Растем за счет конкурентов!. . , . С. 36-43.

172746. Тарнавский В. Вечно вторые: [американская компания AMD по производству микропроцессоров. История, кризис, выход из кризиса]. . , . С. 54-62.

172747. Кузнецова Т. Мастерство переговорщика. . , . С. 64-68.

172748. Михайлов Г. П. Сварка металлов. Машгиз. Москва, 1956. 63 с.

172749. Кузнецова Т. Универсальный ход. Переговорные тактики на все случаи жизни. . , . С. 70-72.

172750. Савицкая Л. Князь ученых : [биография персидского ученого и философа Абу Али Ибн Сина (Авиценна) (980 -1037)]. . , . С. 79-82.

172751. Михайлов Г. П., Добровольский Н. С. Сварка металлов и прогресс техники. Машгиз. Москва, 1957. 73 с.

172752. Михайлов Г. П. Сварка трехфазной дугой. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 160 с. : ил., табл., схем., черт.

172753. Михайлов Г. П. Сварка трехфазной дугой. МАШГИЗ. М., 1956. 239 с.

172754. Михайлов Г. П. Технология сварки трехфазной дугой. Машгиз. М., 1952. 254 с.

172755. Пронина Р. Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. Высш. школа. М., 1973. 200 с.

172756. Пронина Р. Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. Высш. школа. М., 1965. 216 с.

172757. Михайлов Д. В., Цейц И. Э., Борцов Л. С. Нормативы для определения стоимости эксплоатации инструмента. Машгиз. Москва, 1949. 72 с. : табл.

172758. Усенко Н. Чтобы турист выбрал Украину...: [туристический потенциал Украины. Гостиничная индустрия]. . , . С. 26-28.

172759. Птахив С. О чем говорят данные страховых компаний?. . , . С. 64-65.

172760. Самойлова В. Малый отель: перспективно, но проблематично. . , . С. 70-73.

172761. Королев С. А. Политический курс КПСС в интерпретации буржуазной пропаганды. Знание. М., 1988. 64 с.

172762. Тымчий Н. "Качественный сервис - наше главное преимущество" - страховая компания "Универсальная". . , . С. 80-81.

172764. Савчук В. Управление предприятием: что делать, если случился кризис. . , . С. 2-22.

172765. Шахов А. Стратегии работы с клиентами в период экономического кризиса. . , . С. 22-28.

172766. Михайлов Д. И. Основы электробезопасности. Новочеркас. политехн. ин-т. Новочеркасск, 1976. 183 с.

172767. Шарафанова Е. Модели поведения менеджеров в кризисных ситуациях. . , . С. 29-31.

172768. Михайлов Е. В. Помехозащищенность информационно-измерительных систем. Энергия. М., 1975. 104 с.

172769. Рыбаков М. Бизнес вырос. Конец детства?. . , . С. 32-36.

172770. Никифоров Г. Стратегии и модели преодолевающего поведения. . , . С. 37-41.

172771. Краткий политический словарь. Политиздат. Львів, 1989. 623 с.

172772. Гурков И. Алгоритм проектирования организационной структуры. . , . С. 42-47.

172773. Михайлов Е. И., Резник В. А., Кринский А. А. Комплексные воздухоочистительные устройства для энергетических установок. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 142 с.

172774. Мшвениерадзе В. В., Кравченко И. И., Осипова Е. В. Власть. Наука. М., 1989. 328 с.

172775. Баталов Э. Я. В мире утопии. Политиздат. М., 1989. 319 с.

172776. Михайлов И. В., Пропашин А. И. Конденсаторы. Энергия. М., 1973. 55 с.

172777. Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и новации: советский политический язык (от ритуала к метафоре). Знание. М., 1991. 64 с.

172778. Михайлов И. Г., Соловьев В. А., Сырников Ю. П. Основы молекулярной акустики. Наука. М., 1964. 514 с.

172779. Михайлов И. Г. Ультразвук и его применение. Знание. Ленинград, 1968. 47 с.

172780. Михайлов И. И. Аппаратура телеизмерения с цифровым отсчетом. Техника. К., 1964. 123 с.

172781. Савчук В. Здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринках будівельних матеріалів. . , . С. 5-10.

172782. Михайлов Л. П., Григорьев Ю. А., Садовский С. И. Гигант энергетики в саянах. Энергия. М., 1980. 104 с.

172783. Михайлов М. В., Гусева С. В. Микроклимат в кабинах мобильных машин. Машиностроение. М., 1977. 230 с.

172784. Михайлов М. И. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи проводной связи и защитные мероприятия. Связьиздат. М., 1959. 583 с.

172785. Невінчаний І. Засоби протидії недобросовісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 11-16.

172786. Михайлов М. И., Разумов Л. Д. Защита кабельных линий связи от влияния внешних электромагнитных полей. Связь. М., 1967. 343 с.

172787. Михайлов Н. И. Технология механической обработки. Машгиз. М., 1955. 254 с.

172788. Михайлов Н. М. Вопросы сушки топлива на электростанциях. ГЭИ. М., 1957. 152 с.

172789. Киричок И. Библиотечно-информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности молодых ученых-медиков : [организация и проведение семинаров молодых ученых медицинского вуза]. . , . С. 15-18.

172790. Михайлов О. А. Математическая статистика в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1956. 100 с.

172791. Михайлов О. А. Математическая статистика и линейное программирование в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1961. 160 с.

172792. Михайлов О. А. От руды до проката. Знание. Москва, 1961. 39 с.

172793. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки, робоча програма та контрольні завдання з дисципліни "Фiзико-теоретичнi основи конструювання електронних апаратiв" для студентів за напрямком підготовки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

172794. Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. . , . С. 17-22.

172795. Бабак А. Методологічні засади удосконалення ціноутворення суб'єктів природних монополій у сфері централізованого теплопостачання. . , . С. 23-32.

172796. Данилов О. Захист селян від антиконкурентних узгоджених дій молокопереробних підприємств. . , . С. 43-46.

172797. Бараш М., Венгер В. Щодо деяких аспектів запровадження антимонопольної політики в умовах кризових явищ в економіці США. . , . С. 48-53.

172798. Фінансовий звіт за 2009 рік : [обсяг бюджетних асигнувань]. . , . С. 12-19.

172799. Музика П. Формування інноваційного потенціалу аграрного сектору на регіональному рівні. . , . С. 20-26.

172800. Невінчаний І. Засоби протидії недобросовісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 27-33.

172801. Бакалінська О. Оманлива рклама: тенденції правового регулювання в Україні та світі. . , . С. 34-41.

172802. Стахєєва Г. Вплив Лісабонського договору на право конкуренції Європейського Союзу. . , . С. 42-47.

172803. Бараш М., Венгер В. Щодо деяких аспектів запровадження антимонопольної політики в умовах кризових явищ в економіці США. . , . С. 51-57.

172804. Михайлов О. А. Производство электростали с применением кислорода. Металлургиздат. М., 1954. 160 с.

172805. Роденко Д. Рынок маркетинговых исследований в Украине: результаты и прогнозы. . , . С. 28-29.

172806. Курейко В. PR - агентства: факторы выбора, сервис для клиента. . , . С. 38-42.

172807. Бабіч А.В., Кравцова Г.Г., Курбацький В.П., Погосов В.В., Сніжной Г.В. Енергетичні характеристики деформованого контакту метал-діелектрик. . , . С. 567-574.

172808. Гальянова Л. Результаты исследования "Рейтинг бизнес-доверия" в пищевой отрасли Украины. . , . С. 44-51.

172809. Михайлов О. А. Производство электростали с применением кислорода. Металлургиздат. М., 1964. 180 с.

172810. Михайлов О. И., Ферапонтов Г. В., Шрамов А. А. Пособие приемосдатчику груза. Транспорт. М., 1975. 319 с.

172811. Михайлов О. П. Динамика электромеханического привода металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1989. 223 с.

172812. Михайлов О. П., Цейтлин Л. Н. Измерительные устройства в системах адаптивного управления станками. Машиностроение. М., 1978. 152 с.

172813. Михайлов О. П., Стоколов В. Е. Электрические аппараты и средства автоматизации. Машиностроение. М., 1982. 183 с.

172814. Подведены итоги установочного исследования телесмотрения нишевых каналов. . , . С. 53-55.

172815. Михайлов П. А. Ремонт электроизмерительных приборов. Энергия. М.-Л., 1964. 414 с.

172816. Михайлов Ф. А. Случайные процессы в нестационарных линейных системах. Энергия. М., 1969. 97 с.

172817. Михайлов Ф. А. Теория и методы исследования нестационарных линейных систем. Наука. М., 1986. 320 с.

172818. Михайлов Ф. М. Основы охраны труда в машиностроении. Машгиз. М., 1960. 208 с.

172819. Михайлов Ю. А. Сушка перегретым паром. Энергия. М., 1967. 200 с.

172820. Михайлов Ю. И., Тищенко Л. Д., Святошнюк В. И. Конвейеры с погруженным рабочим органом. Машиностроение. М., 1984. 176 с.

172821. Михайлов Ю. К., Иванов Б. С. Муфты с неметаллическими упругими элементами. Машиностроение. Ленинград, 1987. 143 с.

172822. Чем интересуется и где берет информацию фундамент делового мира - офисный персонал?. . , . С. 75-79.

172823. Михайлов-Михеев П. Б. Металл газовых турбин. Машгиз. М., 1958. 350 с.

172824. Исследование украинского рынка мороженого, соков и нектаров. . , . С. 80-89.

172825. Михайлов-Михеев П. Б. Новый промышленный металл-титан. Машгиз. М., 1958. 33 с.

172826. Лепьохіна О. В. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу підприємства. . , . С. 127-136.

172827. Михайлов-Михеев П. Б. Справочник по металлическим материалам турбино- и моторостроения. Машгиз. М., 1961. 838 с.

172828. Михайлов-Михеев П. Б. Тепловая хрупкость стали. Машгиз. М., 1956. 116 с.

172829. Мамонтова Н. А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії. . , . С. 137-143.

172830. Пиріг Д. З. Урахування ризиків в оцінці економічної ефективності інноваційних проектів малих підприємств. . , . С. 144-152.

172831. Коротков Э. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. . , . С. 2-15.

172832. Качалов И. Три ключевых параметра развития и кризисов компаний. . , . С. 16-20.

172833. Могилевская Е., Савицкая Л. Управляемый кризис. . , . С. 21-26.

172834. Малахов В. Стратегия реструктуризации строительного холдинга в кризис. . , . С. 27-43.

172835. Рудык Н. Основные инструменты недружественных поглощений и их классификация. . , . С. 44-46.

172836. Михайлов-Тепляков В. А., Богданов М. П. Автоматизированная лазерная резка материалов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 208 с.

172837. Михайлова А. П., Полякова Ю. Л., Васина Ю. Н. Совершенствование анализа и планирования издержек обращения в снабжении сельского хозяйства. ЦНИИТЭИМС. М., 1975. 41 с.

172838. Николайчук В. Стратегии упреждающих действий: [управление предпритиями]. . , . С. 2-5.

172839. Райзберг Б. Общая схема выработки и принятия управленческих решений. . , . С. 6-9.

172840. Михайлова В. Л., Буренин В. В. Безопасность труда в кузнечно-штамповочных цехах. Высш. школа. М., 1988. 120 с.

172841. Бримсон Б. А. Непрерывное совершенствование видов деятельности: пять шагов процесса: [способы управления организацией]. . , . С. 10-13.

172842. Веснин В. Многомерные стили управления. . , . С. 14-19.

172843. Тарасенко І.О. Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості. . , . С. 153-163.

172844. Каверина О. Какая информация нужна руководителю: два правила релевантности. . , . С. 20-23.

172845. Кролл М. Влияние без власти: [вознаграждение в коллективе]. . , . С. 24-29.

172846. Турило А.М., Агапова А.В. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства". . , . С. 164-168.

172847. Кеворков В. Аспекты лояльности в бизнесе: [создание ценности для потребителей]. . , . С. 30-35.

172848. Шаціло Н.І. Методологічні засади визначення рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. . , . С. 169-174.

172849. Боровикова Н., Паринова А. Рекомендации для директоров и менеджеров по персоналу при выборе консалтинговой или тренинговой компании. . , . С. 36-53.

172850. Дутка С. М., Мельник Ю. В., Дерев'янко І. В., Власова Н. М. Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту. . , . С. 175-183.

172851. Дранко О. Цели и системы управления запасами. . , . С. 54-57.

172852. Разу М. Дом качества: метод структурирования нужд и желаний потребителя. . , . С. 62-66.

172853. Юсупова А. Методика управления репутацией компании на основе системы репутационных профилей. . , . С. 67-71.

172854. Михайлова В. Л., Буренин В. В. Безопасность труда кузнеца на молотах и прессах. Машиностроение. М., 1986. 64 с.

172855. Михайлова М. М., Филиппов В. В., Муслаков В. П. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры. Радио и связь. М., 1983. 200 с.

172856. Михайлова П. К. Методика структурного металлографического анализа твердых сплавов. Машгиз. М., 1962. 40 с.

172857. Михайлова Т. Ф. Сингулярные возмущения в задачах синтеза оптимального управления системами с распределенными параметрами. ИК. Киев, 1989. 20 с.

172858. Михайловский В. Н., Хон Г. Н. Диалектика формирования современной научной картины мира. ЛГУ. Ленинград, 1989. 125 с.

172859. Чернишов В.М., Плачинда В.Д., Комарова В.О. Аналіз динаміки та структури споживання електричної енергії в Україні за 2009 рік: [енергетика.електроспоживання за 2009 рік]. . , . С. 4-6.

172860. Михайловский В. Н., Свенсон А. Н. Электронные коммутаторы. Гостехиздат УССР. К., 1961. 139 с.

172861. Михайловский Г. А. Термодинамические расчеты процессов парогазовых смесей. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1962. 184 с.

172862. Куліш М.П. Основні аспекти впровадження CIM - моделі для керування електрозабезпеченням металургійних підприємств. . , . С. 36-40.

172863. Михайловский Е. В. Теория и расчет автомобиля. Научтехиздат. М., 1955. 246 с.

172864. Михайловский Е., Цимбалин В. Теория трактора и автомобиля. Сельхозгиз. М., 1960. 332 с.

172865. Номенклатурный каталог. . М., 2006. 121 с.

172866. Михайловский Ю. Н. Атмосферная коррозия металлов и методы их защиты. Металлургия. М., 1989. 101 с.

172867. Михайлусенко Н. Е. Как сложить экономическую бытовую печь. Книжное изд-во. Краснодар, 1991. 60 с.

172868. Электродвигатели асинхронные трехфазные. . , . 23 с.

172869. Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня. Мир. М., 1984. 256 с.

172870. Михалев А. С., Миловзоров В. П. Следящие системы с бесконтактными двигателями постоянного тока. Энергия. М., 1979. 159 с.

172871. Михалев И. А., Оксемов Б. Н., Чикулаев М. С. Системы автоматической посадки. Машиностроение. М., 1975. 216 с.

172872. Надеин И. Альтернативное твердое топливо: работаем на Европу, а не на себя : [энергетитка. Рынок альтернативного твердого топлива: производство топливных брикетов и гранул]. . , . С. 4-6.

172873. Михалев И. И. , Колобова З. Н., Батизат В. П. Технология склеивания металлов. Машиностроение. М., 1965. 279 с.

172874. Асинхронные электродвигатели. . , . 32 с.

172875. Михалев С. Б., Мирзоев С. М. Автоматизация технологической подготовки производства. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 238 с.

172876. Михалев С. Б., Зажарский А. Н., Кондратьев В. В. Средства вычислительной техники для применения в САПР. Беларусь. Минск, 1989. 159 с.

172877. Михалевич А. А. Математическое моделирование массо- и теплопереноса при конденсации. Наука и техника. Минск, 1982. 216 с.

172878. Михалевич В. С., Волкович В. Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. Наука. М., 1982. 285 с.

172879. Михалевич В. С., Козорез В. В., Рашкован В. М. Динамика точечного заряда в магнитном поле двух соосных идеально электропроводящих колец. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1989. 36 с.

172880. Филиппов Г. Г. Социальная организация и политическая власть. Мысль. М., 1985. 173 с.

172881. Михелевич В. С., Гупал А. М., Норкин В. И. Методы невыпуклой оптимизации. Наука. М., 1987. 280 с.

172882. Араго Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. . Ижевск, 2000. 464 с.

172883. Электродвигатели асинхронные трехфазные. . , . 15 с.

172884. Испытание и иследованние автомобильных генераторов и стартеров: методические указания к лабораторным работам по курсу "Теория, конструкция и расчет систем электроснабжения и пуска автомобилей и тракт". . , . 42 с.

172885. Чудинов А. В. Политическая справедливость Уильяма Годвина. Знание. Москва, 1990. 64 с.

172886. Шестопал Е. Б. Личность и политика. Мысль. М., 1988. 203 с.

172887. Акулинин И. Н., Набатов К. А., Моторина Н. П. Электротехника. Электротехнические машины: Лабор. раб.. ТГТУ. Тамбов, 2002. 28 с.

172888. Брандина Е. П. Электрические машины. Письменные лекции. Примеры решения задач. . СПб., 2004. 152 с.

172889. Скуленко М. И. История политической пропаганды. Лыбидь. К., 1990. 166 с.

172890. Попов С. И. Буржуазная идеология на пороге XXI столетия. Мысль. М., 1988. 268 с.

172891. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Электрические машины". . Самара, 2000. 32 с.

172892. Мазур М. П., Внуков Ю. М., Доброскок В. Л., Залога В. О., Новосьолов Ю. К., Якубов Ф. Я. Основи теорії різання матеріалів. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 422 с.

172893. Редько А.А. Эксергетический анализ циклов геотермальных энергетических станций: [альтернативная энергетика. Геотермальная энергетика]. . , . С. 61-65.

172894. Михалевич В. С., Кукса А. И. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. Наука. М., 1983. 208 с.

172895. Михалевич В. С., Молчанов И. Н. Тенденции развития супер-ЭВМ и проблемы, ими порождаемые. АН УССР ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1984. 40 с.

172896. Михалевич В. С., Козорез В. В., Рашкован В. М. Эффект "Магнитная потенциальная яма и устойчивость планетарной конфигурации зараженной частицы в магнитном поле идеально электропроводящего кольца". ИК. К., 1988. 50 с.

172897. Михалевич М. В. Методы учета риска в задачах принятия решений (по материалам ІІASA). Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1989. 16 с.

172898. Михалевич М. В. Об одном критерии эффективности мероприятий по повышению надежности высоконадежных технических систем. Ин-т кибернетики. К., 1986. 11 с.

172899. Михалевский В. С. Элементы теории сверхвысокочастотных замедляющих систем. Изд-во Ростовского ун-та. Ростов, 1964. 190 с.

172900. Акимов А. В., Акимов С. В., Лейкин Л. П. Генераторы зарубежных автомобилей. Издательство "За рулем". М., 1998. 80 с.

172901. Кислицын А. Л. Трансформаторы. УлГТУ. Ульяновск, 2001. 76 с.

172902. Михаленко Ф. П., Грикке А. Х., Демиденко Е. И. Автоматическая холодная штамповка мелких деталей на быстроходных прессах. Машиностроение. М., 1965. 287 с.

172903. Копылов И. П. Электромеханика в космосе. . М., 2004. 5 с.

172904. Михаленко Ф. П. Стойкость разделительных штампов. Машиностроение. М., 1976. 207 с.

172905. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

172906. Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009-2010 навчальному році та завдання на 2010-2011 навчальний рік. . , . С. 1, 2, 4.

172907. Михаленко Ф. П. Стойкость разделительных штампов. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

172908. Михалин Г. И. Наладка и регулировка стационарных дизелей. Изд-во мин-ва коммун. хоз. РСФСР. М., 1963. 128 с.

172909. Мещеряков Ю. Г., Киселев Г. А., Квашнин Ю. А., Полюшкин В. В., Суворова Г. П. Электрические машины и аппараты. Изд-во АлтГТУ. Барнаул, 2004. 44 с.

172910. Прохоров С. Г., Хуснутдинов Р. А. Практикум по электрическим машинам и аппаратам. Изд-во КГТУ. Казань, 2005. 90 с.

172911. Михалин Г. И. Справочник мастера по ремонту и монтажу стационарных дизелей. Машгиз. М., 1963. 248 с.

172912. Прохоров С. Г., Хуснутдинов Р. А. Электрические машины. Изд-во КГТУ. Казань, 2002. 150 с.

172913. Михалин Г. И. Эксплуатация дизельных электрических станций. Энергия. М., 1968. 359 с.

172914. Михалин Г. И. Эксплуатация стационарных дизелей на электростанциях. Изд-во Мин-во коммун. х-ва РСФСР. М., 1960. 236 с.

172915. Михалков А. В. Техника высоких напряжений в примерах и задачах. Высш. школа. М., 1965. 228 с.

172916. Михалков А. В. Что нужно знать о регулировании напряжения. Энергия. М., 1967. 57 с.

172917. Загірняк М. Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського - 50 років. . , . С. 5-10.

172918. Михалков А. В. Что нужно знать о регулировании напряжения. Энергия. М., 1971. 56 с.

172919. Загірняк М., Почтовюк А. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом. . , . С. 11-17.

172920. Ющенко Л. В. Электрические машины. Изд-во ДВГУПС. Хабаровск, 2002. 95 с.

172921. Бєляєв Ю, Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції. . , . С. 18-22.

172922. Чорний О., Родькін Д. Віртуальні комплекси і тренажери - технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління. . , . С. 23-34.

172923. Theodor Krautch, Franz Sales Meyer Mobelschreinerei. . Leipzig, 1892. 129 p.

172924. Зинченко М.Г., Тында О.А. К вопросу интенсификации процесса анаэробного сбраживания органических отходов: [способ получения энергии с помощью экологически чистых технологий, продуктом которого является - биогаз]. . , . С. 66-70.

172925. Симонова Д. Н. Мебельный альбом. . , 1891. 21 с.

172926. Михалков А. В. Электрические сети и системы в примерах и задачах. Энергия. М., 1967. 160 с.

172927. Михалков К. В. Основы телевизионной автоматики. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 284 с.

172928. Михаль С. Часы. Знание. М., 1988. 256 с.

172929. Волянюк Н.Ю., Ложкин Г.В. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии: [цинизм как психолого-этический феномен]. . , . С. 1-4.

172930. Кіричевська Є.В. Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: стратегії подолання. . , . С. 4-9.

172931. Михановский В. Н. Электромагнитная дефектоскопия в постоянном и переменном поле. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1963. 53 с.

172932. Михеев А. В. Перелеты птиц. Лесная пром-сть. М., 1971. 208 с.

172933. Найдьонова Л.А. Кібер-буллінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики. . , . С. 10-17.

172934. Волошин В.С., Рязанцев Г.Б. Биогаз азовского моря : [альтернативные источники энергии: биогазы. Метановые бактерии Азовского моря. Получение биогаза в акватории Азовского моря]. . , . С. 7-9.

172935. Циганчук Т.В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ: [комплексна методика підвищення стресостійкості]. . , . С. 18-29.

172936. Єлізаров О.І., Єлізаров М.О. Чи можна дати раду цвітінню дніпровських водосховищ? : [Забруднення води дніпровських водосховищ]. . , . С. 10-12.

172937. Семенов В.Г., Якушко С.И., Остапенко Г.А. Производство биотоплива: реально и выгодно : [альтернативные источники энергии: твердые и жидкие виды биотоплива]. . , . С. 14-15.

172938. Михеев А. М., Ревякина Н. Т. Вишня. Агропромиздат. М., 1985. 40 с.

172939. Коваль С. Ветряки на терриконах : [использование терриконов угольных шахт Донбасса в качестве электростанций. Ветроэнергетика]. . , . С. 18-19.

172940. Кривцова С.В. Жизненные навыки. (Уроки психологии в первом классе). . , . С. 30-34.

172941. Михеев В. А. Гидравлические прессовые установки. Расчет, конструирование и эксплуатация. Машгиз. М., 1953. 375 с.

172942. Ульяніч І.В. Розвиток рефлексивної компетентності вчителів-початківців. (Програма семінару-тренінгу). . , . С. 35-39.

172943. Михеев В. А. Гидропрессовые установки сверхвысоких давлений. Машгиз. М., 1958. 118 с.

172944. Хаєцька О.П. "Солодкий" біоетанол : [технологія виробництва біоетанолу з відходів цукрових буряків]. . , . С. 20-22.

172945. Михеев В. А. , Павлов А. М. Гидросбив окалины в прокатных цехах. Металлургия. М., 1964. 107 с.

172946. Семенков Д.И. Субъективный опыт ученика: его содержание и технология использования при организации личностно ориентированного образования. . , . С. 40-45.

172947. Михеев В. А., Ям В. М., Поляков Б. И. Модернизация гидропрессового оборудования. Машгиз. М., 1961. 251 с.

172948. Ночевник И.Н. Выявление и оценивание способов учебной работы учащихся на личностно ориентированных уроках. . , . С. 46-53.

172949. Игнатович А. Н., Светлов Г. Е. Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии. Мысль. М., 1989. 283 с.

172950. Гончаров Ю. В. Підвищення питомої ваги і ролі середнього класу в структурі населення України: передумови, проблеми, перспективи. . , . С. 184-195.

172951. Михеев В. И. Социально-психологические аспекты управления. Стиль и метод работы руководителя. Мол. гвардия. М., 1975. 368 с.

172952. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

172953. Суворова Г.А. Научное творчество В.Д. Шадрикова: системогенез деятельности и способностей человека. . , . С. 53-58.

172954. Майоров К. "Солнечные пирамиды" : [использование терриконов угольных шахт Донбасса в качестве электростанций на базе солнечных модулей]. . , . С. 22-23.

172955. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 8 липня 2010 №2464-VI. . , . C. 8--31.

172956. Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия. . , . С. 66-69.

172957. Белялов Т. Е., Єрмошенко А. М. Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг Республіки Польща. . , . С. 196-205.

172958. Михеев Г. Ф. Изотопы экономят время и труд. АН СССР. Науч.-попул. серия. М., 1963. 111 с.

172959. Сорокин В.М. Светодиодная техника : [использование светодиодных ламп для освещения с целью экономии электроэнергии]. . , . С. 24-27.

172960. Туркова Д.М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога. . , . С. 69-77.

172961. Михеев Г. Ф., Постников В. И. Эффективность применения радиоактивных изотопов в народном хозяйстве. Госатомиздат. М., 1962. 104 с.

172962. Михеев И. И. Монтаж централизованных систем смазки, гидравлики и пневматики. Госстройиздат. М., 1961. 241 с.

172963. Михеев М. А., Михеева И. М. Краткий курс теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1960. 208 с.

172964. Михеев М. А., Михеева И. М. Краткий курс теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1961. 208 с.

172965. Глінка А.І. Дослідження критичних суперечностей між сімейною та професійно-організаційною ролями жінки-керівника. . , . С. 77-80.

172966. Веровец Е.А. Будущее за альтернативной энергией : [энергетика. Донецкого региона. Внедрение новых энергосберегающих техноогий]. . , . С. 28-30.

172967. Михеев М. А. Основы теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1949. 396 с.

172968. Емельяненко Л. Стевия: безуглеводная сладость! : [ресурсосберегающая технология выращивания культуры ХХІ века в Украине]. . , . С. 32-35.

172969. Алпатов В. Ужели слово найдено?: [слово и механизмы речи]. . , . С. 19-21.

172970. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2010. 71 с.

172971. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2010. 280 с.

172972. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2010. 100 с.

172973. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2010. 282 с.

172974. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.