Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

177010. Парасюк І. В. Інформаційні моделі в оцінюванні економічного розвитку регіону. . , . С. 231-239.

177011. Чуєв О.М. Проектування деталей машин у системі компас 3D. . , . С. 113-114.

177012. Кузьменко І.В. Діагностика і контроль металоконструкцій грузопідйомних кранів. . , . С. 115.

177013. Петрусь Н. Б. Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних форумів на Львівщині. . , . С. 240-246.

177014. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 247 с.

177015. Капітан Ю.І. Особливості спрацювання деталей конічних трибосистем в екстремальних умовах. . , . С. 116-117.

177016. Ревак І. О. Інформаційна база оцінювання науково-технологічної безпеки України. . , . С. 247-254.

177017. Панченко В.О., Семенчук О.М. Шарнірні з'єднання кранових металоконструкцій. . , . С. 117-118.

177018. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

177019. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

177020. Смирнов С. М. Роль і значення інформаційних ресурсів у системі управління фінансовою безпекою території. . , . С. 261-265.

177021. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2010. 24 с.

177022. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 46 с.

177023. Твердохліб І. П., Приймак П. В. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи України на засадах інституціоналізму. . , . С. 266-271.

177024. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 70 с.

177025. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

177026. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2010. 80 с.

177027. Твердохліб М. І. Інформаційне моделювання технологічної структури економіки України. . , . С. 272-280.

177028. Товканець С. А., Товканець Г. В. Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу в рамках транскордонного співробітництва. . , . С. 281-287.

177029. Тригоб'юк С. С. Інформаційна складова системи стратегічного планування діяльності підприємств. . , . С. 288-292.

177030. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2010. 100 с.

177031. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2010. 171 с.

177032. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2010. 164 с.

177033. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2010. 109 с.

177034. Чижов О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення спрямування діяльності страховиків і банків на зменшення тіньових грошових потоків. . , . С. 293-300.

177035. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2010. 95 с.

177036. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

177037. Засовенко А.В. Нагружение ударного типа на упруго-пластическую балку с упрочнением. . , . С. 119-120.

177038. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2010. 64 с.

177039. Учиться искусству контроля. Промінь. Днепропетровск, 1987. 110 с.

177040. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 127 с.

177042. Слюсарова Т.І. Дифракція на циліндрі із фрактальними властивостями поверхні. . , . С. 120-121.

177045. Шлійко А. В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах. . , . С. 301-306.

177046. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

177047. Гальченко Л.В., Шанина З.М. Расчет собственных частот главной балки грузоподъемного крана в условиях интенсивной коррозии. . , . С. 122-123.

177048. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

177049. Анищенко В. В., Левкевич В. Е., Мильман В. А. Технология мониторинга и оценки природных рисков на водных объектах Беларуси. . , . С. 307-314.

177050. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2010. 112 c.

177051. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2010. 114 с.

177053. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2009. 210 с.

177054. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2010. 209 с.

177055. Засовенко В.Г. Дослідження поведінки поверхневих струмів на гранях кута менше за "пі". . , . С. 122-123.

177057. Левицький І.А., Нагорний Ю.І. Застосування методу скінчених елементів до знаходження зон пластичності. . , . С. 123.

177058. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2010. 129 с.

177059. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2010. 133 с.

177060. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2010. 137 с.

177061. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2009. 284 c.

177062. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2010. 308 c.

177063. Утевский Б. С. Воспоминания юриста: из неопубликованного. Юрид. лит.. Москва, 1989. 302 с.

177064. Чумаченко В.П., Ващенко В.В. Сравнительный анализ точности метода произведения областей при использовании различных представлений решения задачи дифракции Н-волн на диэлектрической вставке в прямоугольном волноводе. . , . С. 124-125.

177065. Чумаченко В.П., Крапивной А.В. Метод расчета высокочастотного электромагнитного рассеивания на произвольных выпуклых импедансных 3D объектах. . , . С. 125-126.

177066. Циганок В.І., Соловьева Л.Г., Циганок А.В. Управління змагальною діяльністю в спортивних іграх. . , . С. 127-128.

177067. Голос України. Київська правда. К., 2010.

177068. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2756-VI. . , . С.4-62

177069. Темченко О. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини: європейський контекст. . , . С. 3-6.

177070. Рабінович А. Основоположні споживчі права людини та їх зв'язок з правом на достатній рівень життя. . , . С. 7-8.

177071. Циганок В.І., Барская Н.Л., Федорова О.В., Журавлев Ю.Г. Вплив занять в спеціальних медичних групах на показники фізичного розвитку і фізичної підготовки студентів. . , . С. 129-130.

177072. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177073. "Рост издержек - главный атрибут отечественной системы госуправления": [система госуправления Украины. Эффективность работы административной системы]. . , . С. 8-10.

177074. Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід. . , . С. 16-20.

177075. Циганок В.І., Соловьева Л.Г., Луценко С.Г. Теоретичні аспекти програмованого навчання техніці волейболу. . , . С. 131-132.

177076. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

177077. Гусев Ю. Для тех, кто в танке: [украинский рынок автострахования. Тарифы на авто - КАСКО]. . , . С. 16-19.

177078. Заика А. Поточный метод: [. . , .

177079. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 72 с.

177080. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 317 с.

177081. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 48 с.

177082. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 48 с.

177083. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

177084. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 64 с.

177085. Циганок В.І., Сокол Л.Г., Журавльов Ю.Г. Модельні характеристики змагальної діяльності команд у спортивних іграх. . , . С. 133-134.

177086. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

177087. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2010. 62 с.

177088. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

177089. Заика А. Поточный метод: [подписание соглашения России с Болгарией по "Южному потоку" (строительство нового газопровода)]. . , . С. 29-30.

177090. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

177091. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 44 с.

177092. Бородаченко К. Резервативы: [основным внутренним резервом, на который уповали руководители компаний во время кризиса, был и остаётся персонал]. . , . С. 44-45.

177093. Циганок-Панова О.В., Циганок В.І., Циганок О.В. Комплексна реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня. . , . С. 135-136.

177094. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2010. 60 с.

177095. Курячая Е. Неба жители: [почему топ-менеджерам иногда полезно спускаться с управленческого Олимпа и становиться к "станку"]. . , . С. 46-47.

177096. Петлюк Ю. Реформування земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах та організаціях України: історико-правовий аспект. . , . С. 21-23.

177097. Дикаленко М., Московчук Э. Пескостопие: [мировой и украинский рынок сахара]. . , . С. 69-70.

177098. Ремешевський О. В. Вплив занять вільною боротьбою на рівень фізичного здоров'я та силової підготовленості школярів 10-11 років. . , . С. 136-138.

177099. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 196 с.

177100. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

177101. Бек Ш. Прорыв изоляции: [украинский рынок строительных материалов. Материальная вата]. . , . С. 73-74.

177102. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

177103. Попов В.В. Дослідження впливу іонно-кінетичного фактору на ефективність іоннно-плазмової обробки при атмосферному тиску. . , . С. 139-140.

177104. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 47 с.

177105. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

177106. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2010. 66 с.

177107. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 60 с.

177108. Штрипс. Металлический вестник. Харьков, .

177109. Штрипс. Металлический вестник. Харьков, 2008. 66 с.

177110. Штрипс. Металлический вестник. Харьков, 2008. 66 с.

177111. Гаврильців М. Правове забезпечення охорони природного середовища у міських населених пунктах України. . , . С. 24-27.

177112. Заболотный А.П. Анализ методов построения оптимальной структуры систем промышленного электроснабжения. . , . С. 140-141.

177113. Грищенко Т.В., Івахненко І.С. Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів. . , . С. 8-13.

177114. Шрам О.А. Математична модель процесу впровадження іонів міді в поверхневий шар силікатного скла. . , . С. 141-142.

177115. Серкова П.П. Предложения страхового рынка учтены: [разработка проекта Налогового кодекса]. . , . С. 20-25.

177116. Поддубный В.И. Падение объёма при снижении индекса: [к итогам торгов на украинской бирже за сентябрь]. . , . С. 26-36.

177117. Немыкина О.В. Використання програмного забезпечення MATLAB для моделювання тиристорних джерел живлення. . , . С. 142-144.

177118. Куреза Т. Правовий статус Аудиторської палати Україн и та ії роль у регулюванні аудиторської діяльності в Україні. . , . С. 43-46.

177119. Еременко О.В. Оцінка впливу парникового ефекту на екологію навколишнього середовища з урахуванням Кіотського протоколу. . , . С. 145-146.

177120. Кресняков О.С. Обробка поверхні скла потоками низькотемпературної плазми при атмосферному тиску. . , . С. 147-148.

177121. Решетняк А.Ю. Розробка алгоритму визначення можливостей встановлення проміжних пунктів живлення. . , . С. 148-149.

177122. Ровінець О.А. Розробка і впровадження регулювання індукційних установок за допомогою БРПЕ. . , . С. 150.

177123. Горбачова О. Пенсійний контракт як підстава надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення. . , . С. 72-76.

177124. Яримбаш С.Т., Бережна Г.О. Сучасні системи технологічної обробки електроізоляції. . , . С. 151.

177125. Літвінов Д.О. Визначення втрат у ярмах просторових магнітних систем при несинусоїдальності магнітного потоку. . , . С. 152.

177126. Шлянін О.О. Дослідження перехідних режимів роботи трансформаторів струму. . , . С. 153.

177127. Солодовнікова Т.П. Використання в середовищі MathCAD програми побудови векторних діаграм. . , . С. 153-154.

177128. Попова Т.В. Розробка методів розрахунку оптимального вкладення активних матеріалів трифазного ярмового реактора. . , . С. 154-155.

177129. Дівчук Т.Є. Анализ изменения свойств бумажной электроизоляции под влиянием окружающей среды. . , . С. 155-156.

177130. Лучко А.Р. Залежність величини магнітного потоку в ярмах силових трансформаторів від типу навантаження. . , . С. 157.

177131. Серьогін М. Шляхи становлення та розвитку соціального страхування. . , . С. 52-53.

177132. Коцур І.М. Особливості розрахунку енергозберігаючих асинхронних двигунів. . , . С. 158.

177133. Жулін П.М. Дослідження несиметричних режимів роботи асинхронного двигуна. . , . С. 159.

177134. Ткачевский Ю. М. Право и алкоголизм. Московский унив.. М., 1987. 160 с.

177135. Климов О.Ф. Особливості проектування кранових асинхронних двигунів. . , . С. 160.

177136. Товарищеские суды. Наукова думка. К., 1987. 184 с.

177137. Секретарьов О.О. Реверсивний перетворювач для живлення спеціальних гальванічних ванн. . , . С. 160-161.

177138. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України. . , . С. 3-39.(Додаток)

177139. Карнаух Є.П. Перспективы использования водорода в энергетике. . , . С. 161-162

177140. Горелов Є.В. Инновации трансформаторов TG. . , . С. 162-163.

177141. Чернишов М.В. Термічна стійкість короткозамкнених обмоток асинхронних двигунів. . , . С. 163-164.

177142. Тяжкова И. М. Охрана социалистической собственности. Знание. М., 1987. 96 с.

177143. Дзинько Т. Клиент - король. Как управлять потребительским опытом клиентов и превратить в "адвокатов" бренда. . , . С. 54-57.

177144. Ковтун Е. Сами себе доктора. Более половины украинцев при выборе лекарств прислушиваются к советам специалистов, но решающим фактором остается личный опыт. . , . С. 66-71.

177145. Хачатурова А. Против культа скорости ( Как научиться жить помедленнее ) : [ Slow - тренды в СМИ ]. . , . С. 84-85.

177146. Про ратифікацію конвенції Міжнародної організації праці №139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих... (див. анотацію). . , . С. 52-56.(Додаток)

177147. Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів. . , . С. 57-63. (Додаток)

177148. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

177149. Насушна О. Загальна характеристика адміністративних правопорушенть у сфері земельних правовідносин. . , . С. 100-103.

177150. Карнеев Г. С. Воинские и патриотические ритуалы. ДОСААФ СССР. М., 1989. 96 с.

177151. Клубань А. М. Исход. Молодь. К., 1990. 72 с.

177152. Кувшинов П. С. Рождение личности. Политиздат Украины. К., 1989. 223 с.

177153. Єресько О.В. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 2-7.

177154. Кравченко Р.І. Роз'яснення вимог пожежної безпеки до елементів систем електропроводки об'єктів цивільного призначення. . , . С. 5-11.

177155. Петрище М.О., Шестаков А.Є., Нікітенко Д.В., Логвиненко Д.М. Досвід проведення експертиз лічильників електичної енергії. . , . С. 18-20.

177156. Іншеков Є.М., Дробаха О.С., Козуб О.М. Принципи формування відповідальності промислових підприємств за використання енергетичних ресурсів та викиди парникових газів. . , . С. 23-28.

177157. Куликов В. Г. Доктрина защиты мира и социализма. Военное издательство. М., 1988. 96 с.

177158. Чернявський А.В., Григор'єв В.В. Енергозбереження в системах освітлення громадських будинків. . , . С. 45-50.

177159. Муравьев К. Н., Мурзин И. К. Ремонт металлорежущих станков. Машгиз. М., 1963. 392 с.

177160. Муравьев К. Н. Ремонт металлорежущих станков. Свердловск. М., 1955. 304 с.

177161. Муравьев К. Н., Конюхов С. М., Вульфин З. Б. Слесарно-сборочное дело. Машгиз. М., 1959. 400 с.

177162. Муравьев О. Л. Радиопередающие устройства. Связь. М., 1974. 320 с.

177163. Мурадян А. Г., Гольдфарб И. С., Иноземцев В. П. Оптические кабели многоканальных линий связи. Радио и связь. М., 1987. 200 с.

177164. Мурадян А. Г., Гинзбург С. А. Системы передачи информации по оптическому кабелю. Связь. М., 1980. 159 с.

177165. Муратова Т. М. Вибрации в ядерных реакторах. Главниипроект. Информэнерго. М., 1973. 76 с.

177166. Мурач Н. Н. Металлургия олова. Металлургиздат. Москва, 1947. 272 с. : ил., табл., схем., диагр., граф., черт.

177167. Єльцов Є.Ю. Сучасні тенденції розвитку асинхронних двигунів. . , . С. 164.

177168. Дмитренко С.О., Берегова Ю.О., Маклигін П.В., Палачова К.В. Залежність величин магнітного потоку в ярмах силових трансформаторів від типу навантаження. . , . С. 165.

177169. Калитаев А. Н., Живетьев Г. А., Желудков Э. И. Защита от оружия массового поражения. Военное издательство. М., 1989. 398 с.

177170. Звезды подвига. Воениздат. М., 1991. 240 с.

177171. Тиховод С.М., Корнус Т.М. Використання магнітних конденсаторів для моделювання динамічних електромагнітних процесів в магнітоелектричних колах. . , . С. 166-167.

177172. Дерюгин Ю. И. Контракт со смертью. ДОСААФ. Москва, 1987. 207 с.

177173. Грабин В. Г. Оружие победы. Политиздат Украины. М., 1989. 544 с.

177174. Ганичев П. П. Воинские звания. ДОСААФ СССР. М., 1989. 144 с.

177175. Во имя высокой цели: рассказывают воины, с честью выполнившие свой интернациональный долг на земле Афганистана. Лениздат. Ленинград, 1988. 160 с.

177176. Викторов А. Г. Бдительность, выдержка, стойкость. Лениздат. Ленинград, 1987. 70 с.

177177. В горах Афганистана. Проминь. Днепропетровск, 1988. 144 с.

177178. Мурашев В. И., Сигалов Э. Е., Байков В. Н. Железобетонные конструкции. Госстройиздат. М., 1962. 659 с.

177179. Корнус Т.М. Поліпшення збіжності ітераційних процесів при моделюванні електромагнітних процесів в колах, які містять котушки з сучасною сталлю. . , . С. 167-169.

177180. Мурашкин Л. С., Щеголев А. В. Заточные станки. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 168 с., 3 л. черт., схем. : ил., табл., черт.

177181. Йорж Т.А., Жорняк Л.Б. Повышение качества электрической энергии в системах электроснабжения. . , . С. 169-170.

177182. Мурашкин Л. С. Прикладная нелинейная механика станков. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 192 с.

177183. Афанасьєв О. І. Дослідження емпіричних функцій надійності та законів розподілу напрацювання шунтуючих реакторів напругою 500 кВ. . , . С. 170.

177184. Климов С.И., Поляков М.А. Обработка данных мониторинга параметров силового трансформатора. . , . С. 171.

177185. Ларионова Т.Ю., Поляков М.А. Характеристика сложных электрических аппаратов как кибернетических систем. . , . С. 172-173.

177186. Безотосний В. Ф., Власенко Е. В. Неруйнуючий метод контролю деталей та виробів з застосуванням імпульсного намагнічування. . , . С. 174-175.

177187. Безотосний В. Ф., Козлов В. В., Набокова О. В. Сучасні напрямки неруйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами. . , . С. 176-177.

177188. Мурашов А. М., Климов Н. А. Высокопроизводительные приспособления к металлорежущим станкам. Оборонгиз. М., 1959. 152 с.

177189. Монаєнко А. Фінансово-правова відповідальність як фундаментальний інститут фінансового права. . , . С. 119-123.

177190. Козлов В.В., Набокова О.В. До питання визначення питомої теплопровідності обмоток силових трансформаторів. . , . С. 178-179.

177191. Крамар В. Визначення поняття "амортизація* в умовах адаптації українського законодавства до загальноєвропейських стандартів. . , . С. 132-134.

177192. Волкова О.Г. Влияние усилий замыкания на переходное сопротивление в разрывных электрических контактах. . , . С. 180.

177193. Мурашов И. И. Зубчатые механизмы и их точность. Машиностроение. М., 1967. 112 с.

177194. Волкова О.Г., Лисевич О.О. Исследование электротермических процессов разрывных электрических контактов переключающих устройств при многократных коммутациях. . , . С. 181-182.

177195. Рибак К.В., Грабовський В.Я. Дослідження впливу високого вмісту азоту на забезпечення високотемпературної міцності аустенітних хромомарганцевих сталей. . , . С. 183-184.

177196. Пеклова С.Н., Климов О.В. Дослідження впливу хімічного складу сталей на корозійну стійкість. . , . С. 185-186.

177197. Мурашова В. И., Тананаева А. Н., Ховякова Р. Ф. Качественный химический дробный анализ. Химия. М., 1976. 280 с.

177198. Науменко М.О., Ольшанецький В.Ю. Коректне визначення енергії активації у модельних системах високочистий Ni - мікродобавка Re (Zr). . , . C. 186-188.

177199. Зубко М.І., Степанова Л.П. Дослідження структури і характеристик поверхневого шару лопаток із титанового сплаву ВТ8М із покриттям, створеним іонноплазмовим азотуванням. . , . С. 188-189.

177200. Нех М.С., Грабовський В.Я. Дослідження перетворень в поверхневих шарах матриць при гарячому пресуванні металів. . , . С. 190-191.

177201. Чепель Н.С., Лазечний І.М. Вплив технології хіміко-термічної обробки на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф. . , . С. 192-193.

177202. Упровадження тесту загальної навчальної компетентності в системі ЗНО абітурієнтів ВНЗ : [актуальність упровадження тесту. Науково-методичне забезпечення робіт. Апробація тесту у 2010 р., результати]. . , . С. 2-48.

177203. Андрущенко В., Савельєв В. Метаморфози освітнього планування (огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня) : [освітня політика. Розвиток освітньої та політичної теоретичної думки у розвинутих капіталістичних країнах]. . , . С. 5-14.

177204. Кремень В. Трансформації особистості в суперечностях епохи. . , . С. 15-17.

177205. Муренко Л. Л., Чурков В. М., Широков Ю. Ф. Программаторы запоминающих и логических интегральных микросхем. Энергоатомиздат. М., 1988. 128 с.

177206. Симоненко В. Реформа публічної адміністрації в Україні: фальстарт тривалістю в 15 років. . , . С. 4-13.

177207. Мурзаев А. А. Сетевое планирование ремонта в машиностроении. Машиностроение. М., 1971. 104 с.

177208. Астіон Ю. В., Ольшанецький В. Ю. Коректна оцінка ефективної енергії активації первинної рекристалізації в модельній системі високочисте залізо і мікродобавка церію. . , . С. 193-196.

177209. Бобко А. Економічні аспекти землекористування у лісивництві України та шляхи його вдосконалення: [критичний аналіз Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки]. . , . С. 14-25.

177210. Яресько О.І., Ольшанецький В.Ю. Метод коректної оцінки енергії активації росту практично ізомірних зерен в модельних системах високочистий нікель - мікродобавка ітрію. . , . С. 196-199.

177211. Богачов С., Жданко Є. Особливості сучасного тарифоутворення на послуги ЖКГ в Україні. . , . С. 26-34.

177212. Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв'язки та залежності. . , . С. 35-46.

177213. Калинин Н.А., Капустян А.Е., Петрашов А.С. Воздействие на литой металл при электрошлаковой технологии посредством регулирования условий кристаллизации. . , . С. 200-201.

177214. Асаул А., Лобанов О. Інституційні одиниці в регіональному інвестиційно-будівельному комплексі: критерії та методи виділення. . , . С. 47-56.

177215. Бурков И. А. Предисловие к подвигу. ДОСААФ СССР. М., 1989. 87 с.

177216. Корсак К. Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХІ столітті : [суспільство майбутнього - ноосуспільство. Роль у розвитку ноосуспільства освітньо-наукового комплексу та модернізації змісту підготовки молоді]. . , . С. 18-25.

177217. Боровик А. Г. Как я был солдатом американской армии. Агенство печати Новости. М., 1989. 112 с.

177218. Бессчетнов Е. И. Взлетная полоса. Мол. гвардия. М., 1990. 223 с.

177219. Костенко И.В., Петрашов А.С., Капустян А.Е. Особенности рафинирования при электрошлаковой наплавке порошковым электродом. . , . С. 202-203.

177220. Гук В.А., Шумикин А.Б. Особенности формирования стыковых сварных соединений и оценка их прочности на омедненных стальных деталях. . , . С. 204-205

177221. Шумикин А.Б., Гук В.А. Исследование влияния величины и характера разрушения абразивных материалов в процессе изнашивания металлов. . , . С. 205-206.

177222. Попов С.Н., Редька Н.А. Разработка новых износостойких наплавочных материалов для упрочнения рабочих органов диспергаторов. . , . С. 207-208.

177223. Олексеенко С.В., Куликовский Р.А. Сварка в твердой фазе многослойных стекло-кремниевых узлов. . , . С. 209-210.

177224. Афганистан болит в моей душе.... Мол. гвардия. М., 1990. 254 с.

177225. Антивоенный синдром или преданная армия?.... Воениздат. К., 1990. 144 с.

177226. Плужник А.А., Капустян А.Е., Петрашов А.С., Кудря А.П. Исследование работоспособности сварных наковален балок встряхивания электрофильтров. . , . С. 210-212.

177227. Алые звезды на майках. Воениздат. Москва, 1987. 156 с.

177228. Чернова Л. Наукова картина світу як предмет філософського дискурсу. . , . С. 33-39.

177229. Івченко О. Основні напрями громадянської позиції в сучасній Україні. . , . С. 40-45.

177230. Андрушкевич Ф. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів : [підходи щодо оцінки ефектів і наслідків глобалізації]. . , . С. 64-69.

177231. Бородюк В. П., Вощинин А. П., Иванов А. З. Статистические методы в инженерных исследованиях. Высш. школа. М., 1983. 216 с.

177232. Гетман В., Новицький Ю. Системоутворюючі фактори здоров'я людини. . , . С. 76-80.

177233. Ясребов А. В. Алкоголь и правонарушения. Высшая школа. М., 1987. 96 с.

177234. Писарський А.О., Шаршавий В.С. Анализ защитных устройств при кузнечно-прессовом производстве. . , . С. 213-214.

177235. Гуненков Д. Морально-етичні аспекти господарської діяльності : [роль морального чинника в регуляції підприємницької діяльності. Економічна соціалізація]. . , . С. 81-86.

177236. Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку. . , . С. 87-96.

177237. Дудник Г.И., Шмирко В.И., Михайлова Т.И. Гигиена зрительной работы оператора ПК. . , . С. 214-215.

177238. Білоус Р.М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників. . , . С. 1-11.

177239. Скуйбіда О.Л. Моніторинг водних об'єктів України. . , . С. 216-217.

177240. Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання. . , . С. 57-69.

177241. Ярхо А. В. Законодательство об охране труда. Знание. М., 1988. 112 с.

177242. Циганчук Т.В. Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання. . , . С. 25-33.

177243. Дудник Г.И., Шмирко В.И., Михайлова Т.І. Исследование виброчувствительности с помощью тестера МБН ВТ-02-1 с целью предупреждения виброзаболеваемости. . , . с. 218-219.

177244. Ревчун Б. Від "креативної економіки" до "креативного суспільства":[сутність феномену "креативна економіка" ]. . , . С. 70-78.

177245. Бороздина Л.В., Пукинска О.В. "Триада риска" как потенциально патогенная форма личностного развития и ее коррекция. . , . С. 33-39.

177246. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177247. Ярхо А. В. Время отдыха. Профиздат. М., 1987. 256 с.

177248. Скуйбіда О.Л., Скребцов А.А. Стан і проблеми розвитку світової економіки та захист навколишнього середовища. . , . С. 219-221.

177249. Мельник Б. Про птахівничий бізнес Миколаївщини. . , . С. 79-82.

177250. Горбач Д. Стратегические джоули: [энергетическая политика Евросоюза]. . , . С. 20-22.

177251. Ханина И.Б. Профессиональный мир и личность преподавателя медицинского вуза. . , . С. 39-43.

177252. Яковлева Г. В. Льготы матерям. Беларусь. Минск, 1991. 64 с.

177253. Горбач Д. Для прекрасной Лулы: [выборы в Бразилии]. . , . С. 27-29.

177254. Гриньков Д. Со дна на день: [убытки банковского сектора Украины в 2010 году]. . , . С. 32-34.

177255. Гусев Ю. Доля риска: [украинский рынок страхования жизи]. . , . С. 35-36.

177256. Марков А. Господа оформители: [государственный контроль за импортов грузов]. . , . С. 38-39.

177257. Пашкеев С. Моtораздел: [история успехов и поражений компании Motorola]. . , . С. 46-48.

177258. Шевченко С. Комбинаторы слова: [к 80-летию выхода в свет романа И.Ильфа и Е.Петрова "Золотой теленок"]. . , . С. 54-56.

177259. Васильева Р. В., Гречинский Д. А., Клюев В. В. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара. Машиностроение. М., 1978. 447 с.

177260. Дикаленко М., Московчук Э. Ушли в отрыв: [отечественный рынок морской мороженой рыбы]. . , . С. 70-71.

177261. Васильева Р. В., Гречинский Д. А., Клюев В. В. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара. Машиностроение. М., 1978. 439 с.

177262. Бек Ш. Рулонные расклады: [отечественный рынок покровельной пленки]. . , . С. 75-76.

177263. Бек Ш. Есть кем крыть: [украинский рынок строительных материалов. ПВХ - мембран]. . , . С. 76-77.

177264. Юрченко А. К. Издательский договор. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1988. 104 с.

177265. Юридический энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. М., 1987. 528 с.

177266. Волков В. В., Луизов А. В., Овчинников Б. В., Травникова Н. П. Эргономика зрительной деятельности человека. Машиностроение. Л, 1989. 109 с.

177267. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру: [аналіз існуючої свободи слова в ЗМІ]. . , . С. 3-8.

177268. Гомон Н. Л., Кашкина Т. К., Томилова Л. А. Эргономика в машиностроении. НИИИНФОРТЯЖМАШ. М., 1968. 92 с.

177269. Теремко В. Філософсько-економічні виміри буттєвості книги. . , . С. 9-10.

177270. Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси. . , . С. 13-15.

177271. Юридический справочник дл я населения. Юрид. лит.. М., 1989. 624 с.

177272. Юлдашев А. Х. Организационно-правовое обеспечение машинной информатики. Наукова думка. К., 1987. 176 с.

177273. Полякова О.Б. Особенности психологической защиты в общении и способов реагирования в конфликтных ситуациях психологов и педагогов. . , . С. 43-47.

177274. Мурзакаев Ф. Г. Соединения серы и окружающая среда. Знание. М., 1977. 63 с.

177275. Печерский М. Высший пилотаж маркетинга. Инструкция по планированию, конструтрованию и запуску сообщества бренда. . , . С. 36-43.

177276. Мурзаков В. В. Основы технической термодинамики. Энергия. М., 1973. 303 с.

177277. Рыбакова И. Дорого. Очень дорого. 4Р Luxury - маркетинга : [ приобретение эксклюзивных товаров ]. . , . С. 44-47.

177278. Мурзаков В. В. Сжигание газа в паровых котлах. Госэнергоиздат. М., 1962. 143 с.

177279. Мурзин Г. С. Новый способ маркировки монтажных проводов. ВНИИЭМ. Отд-ние науч.-техн. информ. стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1966. 12 с.

177280. Мурзин И. К. Замена металлов при ремонте оборудования. Машгиз. Москва, 1963. 76 с.

177281. Мурзин И. К. Контроль ремонтных операций. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва, 1960. 110 с.

177282. Автоматизированные системы проектирования и обучения. Ивановский энергетичекий институт. Иваново, 1988. 160 с.

177283. Мурзин И. К., Панаева В. И. Особенности ремонта металлорежущих станков. Б. и.. М., 1960. 79 с.

177284. Янгазов В. М. Мятежная юность. Воениздат. М., 1990. 288 с.

177285. Мурин А. Н. Введение в радиоактивность. Изд-во университета. Ленинград, 1955. 251 с.

177286. Эпицентр. Воениздат. М., 1990. 126 с.

177287. Мурин Г. А. Теплотехнические измерения. Госэнергоиздат. М., 1956. 544 с.

177288. Мурин Г. А. Теплотехнические измерения. Госэнергоиздат. М., 1958. 568 с.

177289. Мурин Г. А. Теплотехнические измерения. Энергия. М., 1968. 584 с.

177290. Якунін В.В., Осаул Л.П. Перспективи використання органічних інгібіторів у корозії конструкційних сталей у слабко-кислому середовищі. . , . С. 222-223.

177291. Данильченко Д.О., Пономаренко Н.И. Экологический аудит - экономический рычаг управления природопользованием. . , . С. 224-225.

177292. Бугрова Т.І. Експериментальні дослідження характеристик квазіоптичних дус багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль. . , . С. 226.

177293. Щетинов Ю. А., Старков Б. А. Красный маршал. Молодая гвардия. Львів, 1990. 303 с.

177294. Самойлик С.С., Бондарев В.П. Энергетические характеристики проходного резонатора, возбуждаемого волной Н101. . , . С. 227.

177295. Черемных В. М. На защите завоеваний революции. Мысль. М., 1988. 238 с.

177296. Гулин А.С., Гулин С.П. Определение амплитудной характеристики функционального модуля по его статической характеристике на основе концепции и функций динамического насыщения. . , . С. 228.

177297. Гулин А.С., Гулин С.П. Определение спектра отклика функционального модуля СВЧ по его амплитудной характеристике на основе концепции и функций динамического насыщения. . , . С. 228-229.

177298. Голуб Т.В., Щекотихін О.В. Дослідження шляхів підвищення завадостійкості ВОСП. . , . С. 230-232.

177299. Хоссайни А., Дмитренко В.П. Повышение помехоустойчивости модема абонентского терминала системы с технологией Wi-Fi. . , . С. 232-233.

177300. Палий А. И. Радиоэлектронная борьба. Воениздат. Москва, 1989. 350 с.

177301. Платонов В. И. Записки адмирала. Воениздат. Москва, 1991. 319 с.

177302. Попков М. Д. Оборонное могущество Родины. ДОСААФ СССР. М., 1988. 79 с.

177303. Мурманское высшее мореходное училище Труды Мурманского высшего мореходного училища. Морской транспорт. М., 1960. 76 с.

177304. Кулагина И.Ю. Доминирующая мотивация школьников: возрастные тенденции и условия развития. . , . С. 47-50.

177305. Служат Родине сыновья. Политиздат Украины. К., 1987. 159 с.

177306. Варданян К.Є. Виявлення суїцидальних схильностей особи за її власноручною графікою і малюнками. . , . С. 50-54.

177307. 100 вопросов - 100 ответов: об армии, авиации, флоте. Мол. гвардия. М., 1986. 224 с.

177309. Стрельцова Н. И. Возвращение из Афганистана. Мол. гвардия. М., 1990. 222 с.

177310. Шебанова В.И., Шебанова С.Г. "Телеменю" для мальчишек и девченок : [исследование влияния демонстрации на экране ТВ негативной информации на современную молодежь. Телевизионные предпочтения молодежи]. . , . С. 66-70.

177311. Мурога С. Системное проектирование сверхбольших интегральных схем. Мир. М., 1985. 288 с.

177312. Мурога С. Системное проектирование сверхбольших интегральных схем. Мир. М., 1985. 290 с.

177313. Супрун Д.М. Інтелектуальний компонент становлення особистості (валеологічна складова) : [інтелектуальне виховання як базова умова формування особистості]. . , . С. 70-74.

177314. Куцак С.В., Бондарев В.П. Энергетические соотношения стыка прямоугольных волноводов под прямым углом. . , . С. 233-234.

177315. Муромский Н. Ф., Муромский С. Н. Техника безопасности в установках промышленных паровых котлов малой мощности. Госэнергоиздат. М., 1961. 532 с.

177316. Михайлюк Л.М. Освітній простір: шляхи дослідження : [поняття освітнього простору, соціалізації, соціального середовища. Компоненти освітнього простору]. . , . С. 74-76.

177317. Сухой В. В. Ливермор: мундир вместо мантии. Политиздат. К., 1988. 78 с.

177318. Горелик С. Говорите, вас слушают. Как рассказать аудитории о программе корпоративной социальной ответственности. . , . С. 48-52.

177319. Мурсаев А. Х., Смелов В. Б., Угрюмов Е. П. Точные ключи, операционные усилители и устройства запоминания напряжений на канальных транзисторах. Ленингр. организация о-ва "Знание". Ленинград, 1972. 30 с.

177320. Погосов В.В., Бабіч А.В. Вплив ефекту уширення на вольт-амперну характеристику одноелектронного транзистора. . , . С. 235-236.

177321. Овчаров А.О. Зв'язок між індивідуально-психологічними якостями особистості та особливостями сприйняття нею соціальних інновацій. . , . С. 77-80.

177322. Коротун А.В. Оптична провідність металевих нанодротиків. . , . С. 237.

177323. Сніжной Г.В. Менеджмент якості в мікроелектроніці. . , . С. 237-239.

177324. Багінський А.М. Дослідження умов формування електролюмінесцентної області в структурі n-ZnS-p-CuS. . , . С. 240-241.

177325. Шаровський В.О. Дослідження насичення транзистора в ключовому режимі. . , . С. 242-243.

177326. Макеєва І. Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи: [соціально-психологічний тренінг в підвищенні кваліфікації]. . , . С. 22-24.

177327. Нагорна Н.М. Дослідження генераторів послідовностей з квазіідеальними автокореляційними властивостями. . , . С. 243-245.

177328. Муршаф Б. Современное линейное программирование : теория и практика. Мир. М., 1984. 222 с.

177329. Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку. . , . С. 27-33.

177330. Грядун В.І. Гетероструктура алюміній-азотної і галій-азотної нанотрубок. . , . С. 245-246.

177331. Томашевський О.В. Дослідження фізико-хімічних процесів нарощування нанорозмірних плівок SiO2. . , . C. 247-248.

177332. Подгорецкая Т. Отвественный подход. Три направления прграммы корпоративной социальной ответственнсти сети "Премьер отели". . , . С. 54-56.

177333. Мусабеков Ю. С. Шарль Адольф Вюрц (1817-1884). Изд. АН СССР. М., 1963. 93 с.

177334. Тарнавский В. Копи - центр. В пригороде Китайского города Шэньженя изготовляестя более 60% картин известных художников. . , . С. 58-61.

177335. Малий О.Ю. Особливості реалізації віртуальних моделей мікро контролерів в програмі MC-CAD. . , . С. 249-250.

177336. Мусабеков Ю. С. Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846-1919). Наука. М., 1967. 80 с.

177337. Всеукраїнська екологічна ліга запропонувала нові підходи до здійснення екологічної політики в Україні. . , . С. 2-7.

177338. Хачатурова А. Cherches la маркетолог. Анализ ситуции на рынке труда для маркетологов. . , . С.66-69.

177339. Шило Г.М., Баркалова О.В., Гапоненко М.П. Оптимізація технологічних і експлуатаційних відхилень при інтервальному розподілу параметрів. . , . С. 251-252.

177340. Шинкаренко Е.М. До питання щодо використання мікрохвильових технологій в сучасних телекомунікаційних системах. . , . С. 252-253.

177341. Звернення громадських організацій природоохоронного спрямування: [управління природоохоронною діяльністю]. . , . С. 7-9.

177342. Хребтова Т.В., Малицька М.М. Наукове огрунтування компенсаційних заходів щодо збереження морського біорізноманіття. . , . С. 10-11.

177343. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Вибір параметрів, що визначають точність елементів, при нормальному законі розподілу. . , . С. 253-254.

177344. Андрейченко П. Приходи, народ! ( Практические советы об организации мероприятий ). . , . С. 78-85.

177345. Стародубцев В.М., Богданець В.А., Яценко С.В. Екологічні аспекти формування нових ландшафтів у водосховищах Дніпра. . , . С. 12-13.

177346. Захаров Є.П. Комплексний вплив автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище України. . , . С. 14-16.

177347. Поспеєва І.Є. Використання САПР Inventor для моделювання деталей несучих конструкцій рез на базі КП НВК "Іскра". . , . С. 254-256.

177348. Карловец С. Умные и чуткие. ( Эмоциональний интеллект женщин-руководителей ). . , . С. 84-87.

177349. Білявський Г.О., Тимочко Т.В. Екологічна паспортизація об'єктів антропогенної діяльності - важливий засіб екологізації економіки та підвищення рівня національної екологічної безпеки. . , . С. 17-19.

177350. Крищук В.М., Шило Г.М., Сиротюк О.В. Оптимізація масогабаритних показників несучих конструкцій. . , . С. 256-257.

177351. Комендар В.І. Сучасні проблеми лісового комплексу Карпат. . , . С. 20-21.

177352. Полянский Г.А. Исследование свойств сложных объектов управления с применением математического аппарата статистической динамики. . , . С. 257-258.

177353. Філіпенко А.Б. Агроекологічний комплекси Західного Полісся. . , . С. 22-23.

177354. Мусакин А. П., Рачинский Ф. Ю., Суглобова К. Д. Оборудование химических лабораторий. Химия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 480 с.

177355. Мусатов Г. С., Семченко Н. Ф. Станок для зачистки кромок листовых заготовок. ГосИНТИ. М., 1968. 5 с.

177356. Коніщук В.В. Еколого-економічні передумови розширення Черемського природного заповідника та створення національного природного парку "Західне Побужжя". . , . С. 28-29.

177357. Мусатов Т. П. Эксплуатация телемеханизированных подстанций. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 24 с.

177358. Беликов Д. В., Козина Г. Л. Анализ криптозащищенности систем мобильной связи. . , . С. 259.

177359. Мусаэлян Э. С. Наладка электрооборудования электростанций и подстанций. Энергия. М., 1966. 536 с.

177360. Лутченко А.Н., Завьялов С.Н. Моделирование методов защиты корпоративных сетей при использовании VoIP технологий. . , . С. 260.

177361. Комарова А.Б., Журавлев В.Н. Разработка модели управления информационной безопасностью под воздействием человеческого фактора внутри локальной вычислительной сети предприятия. . , . С. 260-261.

177362. Мусаэлян Э. С. Проверки и испытания при монтаже турбогенераторов. Обмотки статора и ротора, возбудитель. Госэнергоиздат. М., 1962. 80 с.

177363. Шилова С.Ю., Карпуков Л.М. Исследование криптостойкости хэш-функции, построенной на базе блочного алгоритма. . , . С. 261-262.

177364. Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями інтернет-магазину. . , . С. 47-50.

177365. Васильева А.А., Журавлев В.Н. Анализ моделей и методов оценки параметров риска систем управления соединениями сетей GSM. . , . С. 262.

177366. Кривенко Т.П., Клочко В.В. Лабораторный стенд для исследования звукоизоляционных свойств строительных материалов. . , . С. 263.

177367. Дуэль М.А., Шелепов И.Г. Совершенствование и развитие функционального обеспечения АСУ энергоблоков ТЭС и АЭС Украины. . , . С. 10-17.

177368. Цвяк С.А., Козина Г.Л. Система анализа и проактивной защиты компьютерной сети. . , . С. 263-264.

177369. Масалаткин А.Н., Куцак С.В. Запрещенные технологии поисковой оптимизации сетевых ресурсов. . , . С. 264-265.

177370. Куцак С.В. Ефективність захисту інформації в автоматизованих системах обробки даних. . , . С. 265-266.

177371. Чернікова О. Транспортна інфраструктура України як кровоносна система господарювання. . , . С.4-41.

177372. Мастиновський Ю.В., Данільченко Д.В., Тиха О.А. Невісісиметричні хвилі в оболонках з криволінійною віссю. . , . С. 267.

177373. Левицька Т.І. Когнітивне моделювання асортиментної політики. . , . С. 267-269.

177374. Пожуєва І.С. Імітаційне моделювання міграційних процесів в умовах трансформаційної економіки. . , . С. 269-270.

177375. Дуэль М.А. Актуальность создания интегрированной автоматизированной системы управления электростанцией. . , . С. 18-26.

177376. Коротунова О.В. Застосування методу характеристик до чисельного роз'вязку динамічних задач теорії пружності. . , . С. 271-272.

177377. Щолокова М.О. Зв'язок коефіцієнтів Пуасона з фрактальною розмірністю матеріалу. . , . С. 272.

177378. Асатурян А.Ш., Мязін О.О. Залишкові напруження при ультразвуковому зміцненні матеріалу. . , . С. 273.

177379. Зарубина Т.В. Применение оператора Лапласа к решению дифференциальных уравнений, которые используются для решения задач в радиотехнике. . , . С. 273-275.

177380. Чернишов В.М., Плачинда В.Д., Безнос А.В. Аналіз впливу значного зменшення електроспоживання у IV кварталі 2008 року та протягом 2009 року на нерівність добових графіків навантаження в цілому в Україні та вибірково ... (див. анотацію). . , . С. 53-59.

177381. Шишканова Г.А. Розв'язання інтегральних рівнянь зі слабкими особливостями застосовуючи розкладання потенціалу простого шару. . , . С. 275-276.

177382. Куріс Ю.В. Використання біогазу для електрифікації сільськогосподарського виробництва. . , . С. 60-63.

177383. Мизерная Е.Л. Моделирование напряженно-деформированного состояния вязкоупругих композитных конструкций с использованием метода конечных элементов. . , . С. 277.

177385. Мусин И. А. Планирование эксперимента при моделировании погрешности средств измерений. Изд-во стандартов. М., 1989. 136 с.

177386. Галета А.В., Тимовский А.К. Экспертные системы в современных компьютерных технологиях. . , . С. 280.

177387. Мусин Р. А., Анциферов В. Н., Квасницкий В. Ф. Диффузионная сварка жаропрочных сплавов. Металлургия. М., 1979. 207 с.

177388. Мусифулин А. Г. Технико-экономические вопросы использования химических материалов в машиностроении. Машиностроение. М., 1969. 143 с.

177389. Мусияченко В. Ф., Миходуй Л. И. Дуговая сварка высокопрочных легированных сталей. Машиностроение. М., 1987. 80 с.

177390. Муслин Е. С. Машины ХХ века. Идеи, конструкции, перспективы. Машиностроение. М., 1971. 296 с.

177391. Муслин Е. С. Металл меняет форму. Машиностроение. М., 1968. 364 с.

177392. Мустафа Г. М. Моделирование схем с вентилями на аналоговой вычислительной машине. Штиинца. Кишинев, 1972. 47 с.

177393. Вершина А.И., Гайдукова И.О. Принципы построения экзоядерных ОС. . , . С. 281.

177394. Варибок А.В., Солдатов Б.Т. Сети нового поколения - NGN. . , . С. 282.

177395. Варибок А.В., Отроха И.О., Тимовский А.К. Комплекс МАЕС-WIN. . , . С. 283.

177396. Мустафин Г. Ф., Харламов О. И. Эксплуатация пылегазоочистного оборудования в цветной металлургии. Металлургия. М., 1988. 127 с.

177397. Ковальчук Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації. . , . С. 9-11.

177398. Скрупский С.Ю., Семерюк Т.М. Моделирование качества обучения. . , . С. 284.

177399. Скрупский С.Ю., Касьян К.Н. Современные методы борьбы со спамом. . , . С. 285-286.

177400. Шкарупило В.В., Кудерметов Р.К. Алгоритм минимизации количества вычислительных узлов на основе отношения расчетного времени к заданному. . , . С. 287.

177401. Ненароков А. П. Верность долгу. Изд-во полит. лит.. М., 1989. 158 с.

177402. Мусхелишвили Н. И. Курс аналитической геометрии : для механико-математических факультетов университетов. Высш. школа. М., 1967. 655 с.

177403. Олийник А. М. Памятник в Кабуле. Молодая гвардия. М., 1988. 284 с.

177404. Шкарупило В.В., Кудерметов Р.К. Применение технологии CUDA в системах GRID. . , . C. 288-289.

177405. Кунанець Н. Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці XIX - на початку XX ст.. . , . С. 12-16.

177406. Максимов М. Т., Оджагов Г. О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. Энергоатомиздат. М., 1989. 304 с.

177407. Богуш Т. Удосконалення практичної діяльності - основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології. . , . С. 16-19.

177408. Львов А.С., Точилин С.Д. Производительность CGI и DLL Web-приложений поиска в данных СУБД MySQL на основе сервера Apache. . , . С. 289-291.

177409. Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підгрунтя підготовки Державної цільової програми підтримки та розвитку читання. . , . С. 19-22.

177410. Ручка А. Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації. . , . С. 22-25.

177411. Ганноцкая Т.С., Кудерметов Р.К. Применение теста LINPACK для вычисления производительности компьютеров. . , . С. 291-292.

177412. Сак О. Книги - взірці поліграфічного мистецтва у фонді Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара. . , . С. 29-31.

177413. Киричек Г.Г. Авторизированный доступ к информации в процессе обучения. . , . С. 292-293.

177414. Юрич М.Ю. Основные параметры файлов оценки в GRID. . , . C. 293-294.

177415. Дьячук Т.С. Параметры ресурсного запроса в GRID-среде. . , . С. 294.

177416. Щербаков А.М., Юрич М.Ю, Локальні мережі з нейросистемним управлінням динамічних об'єктів та процесів. . , . С. 295.

177417. Степаненко В. О стратегии реформы теплоснабжения. . , . С. 4-7.

177418. Корсак К. Від традиційних моделей організації економіки - до інноваційної. . , . С. 12-17.

177419. Андрощук И. Тепловое оборудование: экономим на энергии. . , . С. 8-9.

177420. Юрич М.Ю., Барсуков Д.С., Некрасов А.М., Шапкин А.Н. Разработка универсального языка перевода. . , . С. 296.

177421. Скрупський С.Ю., Луценко Н.В. Переваги бездротових мереж WIMAX. . , . C. 297.

177422. Ляховский А. А., Забродин В. М. Тайны афганской войны. Планета. М., 1991. 270 с.

177423. Львов А.С., Точилин С.Д. Фрактальные методы сжатия растровых изображений. . , . С. 298.

177424. Лосото Е. Л. Командировка на войну. Книга. М., 1990. 126 с.

177425. Кравчук Г.И., Вершина А.И. Интеллектуальная система сохранения знаний. . , . С. 299.

177426. Федорончак Т.В. Застосування вейвлет-фільтрації та дискримінантних ознак в задачах вібродіагностики підшипників кочення. . , . С. 300-302.

177427. Федорченко Е.Н. Исследование влияния операторов на сходимость генетического алгоритма. . , . С. 302-303.

177428. Афонин Ю. С. Методы обнаружения аварийного рассоединения трансмиссии газотурбинного двигателя для модуля автоматической защиты. . , . С. 304-305.

177429. Неласа Г.В., Живко М.О. Аналіз складності криптографічних перетворень на гіпереліптичних кривих. . , . С. 305-307.

177430. Олійник А.О. Еволюційний метод оптимізації нейромоделей. . , . С. 307-309.

177431. Олійник О.О. Індукція нечітких правил на основі мультиагентного підходу. . , . С. 309-310.

177432. Пархоменко А.В. Исследование современных концепций построения корпоративных информационных систем. . , . С. 311-313.

177433. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Основные уравнения. Плоская теория упругости. Кручение и изгиб. Изд-во АН СССР. М., 1954. 647 с.

177434. Сердюк С.Н. Модель бази знань оператора-управлінця. . , . С. 313-315.

177435. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Основные уравнения. Плоская теория упругости. Кручение и изгиб. Наука. М., 1966. 707 с.

177436. Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. Граничные задачи теории функции и некоторые их приложения к матем. физике. Физматгиз. М., 1962. 599 с.

177437. Каминская Ж.К. Проблемы автоматизации процесса эргономического проектирования информационных моделей. . , . С. 315-317.

177438. Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. Граничные задачи теории функции и некоторые их приложения к матем. физике. Наука. М., 1968. 511 с.

177439. Горбенко Я.В. Аналіз методологічної та нормативної бази контролю якості графічного інтерфейсу користувача. . , . С. 317-319.

177440. Мусьяков М. П., Миценко И. Д. Оптико-электронные системы ближней дальнометрии. Радио и связь. М., 1991. 166 с.

177441. Гофман Е.А. Особенности принятия решений оператором-исследователем. . , . С. 319-320.

177442. Мусяков Л. А. Электроника в охране труда. Профиздат. М., 1960. 110 с.

177443. Людвиченко В. Прожитковий мінімум і обчислення його вартості. . , . С.18-24.

177444. Юсеф Н. Стан та перспективи співробітництва України з Близьким Сходом у галузі енергетики. . , . С. 26-36.

177445. Пругло О.В. Деякі тенденції демографічних процесів та ринок праці України. . , . С. 58-61.

177446. Колпаков М. Проблеми розвитку аналітичного сервісу в системі управління персоналом. . , . С. 48-55.

177447. Григор'єв С.М. Економічна ефективність упровадження інновацій у розвиток виробництва хромовмісних легувальних матеріалів в Україні. . , . С. 177-181.

177448. Рисіков В.П. Сучасні проблеми створення автоматизованих систем керування технологічними процесами. . , . С. 320-322.

177449. Круглик А.И., Притула А.В. Интелектуальный анализ интернет-статистики. . , . С. 323-324.

177450. Муто Т., Такаги Ю. Теория явлений упорядочения в сплавах. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 130 с.

177451. Зайцев С.А., Корниенко С.К. Альтернативные планировщики операционных систем реального времени. . , . С. 325-326.

177452. Качан А.И., Федорченко Е.Н., Кайнара А.С., Ральченко О.А. Информационная система "формирование отчетности" как приложение платформы "1С: 1С: Бухгалтерия 8". . , . С. 327-329.

177453. Прушківський В.Г., Сиволап Т.Г. Особливості інвестиційної політики : регіональний аспект. . , . С. 184-190.

177454. Верещак М.І., Качан О.І. Електронна бібліотека ЗНТУ. . , . С. 329-332.

177455. Дейнега Л.Ю. Использование WEB-технологий в экспертных системах. . , . С. 332-333.

177456. Єрмоленко О.А., Корніч Г.В. Молекулярно-динамічне моделювання розпилювання кластерів міді на поверхні поліетилену. . , . С. 334-335.

177457. Денисенко А.И. Моделирование термо-концентрационной конвекции от кругового источника. . , . С. 335-336.

177458. Тіховська Т. М. Моделі оцінювання наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації. . , . С. 232-236.

177459. Нечипоренко Н. О., Біла Н. І. Про чисельне інтегрування функцій з урахуванням додаткової інформації. . , . С. 336-338.

177460. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 128 с.

177461. Лежнева Л.И. Теплонасосы: крымские перспективы. . , . С. 10-11.

177462. Пархоменко Л.А. Обобщение методики структурного анализа дисперсных систем. . , . С. 338-340.

177463. Пинчук В.П. Эквидистантный метод моделирования динамики жестких систем. . , . С. 340-341.

177464. Олийниченко В.Г. Энергия морской воды. . , . С. 12-13.

177465. Подковалихина Е.А., Величко Е.В. Изучение влияния неоднородности грунта на распределение напряжений вблизи вертикальных колодцев. . , . С. 342-343.

177466. Терещенко Е.В., Корнєєва О.В. Інформаційний підхід до вибору інтервалу дискретизації в аналізі даних. . , . С. 343-344.

177467. Кіпріч В.І., Корніч Г.В. Дифузійно-подібна модель росту структурованої плівки. . , . С. 344-345.

177468. Громов И. Энергонезависимость есть тепловой насос плюс когенерация всей страны: [внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство Украины]. . , . С. 14-16.

177469. Специалист по альтернативной энергетике - профессия будущего. . , . С. 17.

177470. Благута А.А., Благута А.А., Благута И.А. Технология Благута "Экотерм": [водородная энергетика]. . , . С. 20-23.

177471. Кучеренко В.Н. Опыт эксплуатации и песпективы внедрения тепловых насосов в ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". . , . С. 24-25.

177472. Кара-Мурза С. Г. Проблемы интенсификации науки: технология научных исследований. Наука. М., 1989. 248 с.

177473. Руденко О. Монархи - за енергозбереження: [ставлення королівської сім'ї Великої Британії до проблем енергозбереження]. . , . С. 26-27.

177474. Кухарский В.Г. Отопление пассивного дома: [дома с низким потреблением энергии]. . , . С. 28-29.

177475. Леге Жан-Мари Кого страшит развитие науки?. Знание. М., 1988. 189 с.

177476. Захарчук В.І., Ткачук В.В. Споживчі властивості нового біодизельного палива. . , . С. 30-32.

177477. Методические указания по работе над кандидатской диссертацией по техническим наукам. УЗПИ. Х., 1988. 64 с.

177478. Мороз О. П. Прекрасна ли истина?. Знание. М., 1989. 208 с.

177479. Тимофєєв М.В., Сахновська С.О. Забезпечення енергоефективності при термомодернизації будівлі. . , . С. 17-19.

177480. Шулдан Л. Нове життя старих будівель: [енергозбереження та енергоефективність громадських будівль. Термомодернізація будівль]. . , . С. 20-23.

177481. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 194 с.

177482. Наука в современной капиталистической экономике. Наука. М., 1987. 237 с.

177483. Образцов Н. Н., Соловьев А. К. Наука и производство: организация взаимосвязи. Знание. М., 1987. 64 с.

177484. Єфімов О. Транспортні перевезення в Україні: правові засади. . , . С. 41-42.

177485. Орлова Л. В., Свистунов Б. Л., Якимов А. Н. Организация научных исследований. Пенз. полит. ин-т. Пенза, 1985. 78 с.

177486. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. Наука. М., 1987. 414 с.

177487. Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым. Прогресс. М., 1987. 368 с.

177488. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Экономика. М., 1989. 271 с.

177489. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : затверджені Наказом Міністерства транспорту України. . , . С. 81-102.

177490. Традиции и революции в истории науки. Наука. К., 1991. 264 с.

177491. Перевезення різними видами транспорту. . , . С. 65-143.

177492. Копыт Н.х., Бондаренко Л.Р., Статина Л.А., Копыт Н.Н. Высокоэффективные защитные покрытия на основе пен: [энергосбережение в строительстве. Теплоизоляционные материалы - пенополиуретан]. . , . С. 26-27.

177493. Єфімов О. Перевезення залізницею. . , . С. 144-145.

177494. Пистора З. Согревающее солнце: [альтернативная энергетика. Солнечные электростанции]. . , . С. 28-31.

177495. Лубянко А. Энергосбережение: системный подход: [учет энергоресурсов. Электромагнитный теплосчетчик]. . , . С. 34-35.

177496. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177497. Дубровский В. "Солидарная пенсионная система - это финансовая порамида": [солидарная пенсионная система доживает последние дни]. . , . С. 12-14.

177498. Каменев М. Газводящий: [переговоры Украины с Евросоюзом и Россией в сфере энергетики и строительства газопровода]. . , . С. 24-26.

177499. Горбач Д. Помериться пенсиями: [Пенсионный фонд Украины хотят вывести из-под контроля государства]. . , . С. 28.

177500. Гусев Ю. Точка кипения: [небанковские финансовые рынки готовы добиваться отставки главы Госфинуслуг В.Волги]. . , . С. 37-39.

177501. Пашкеев С. Пальмовая ветвь: [производство пальмового масла]. . , . С. 47-50.

177502. Муттер В. М. Аналого-цифровые автоматические системы: проектирование и расчет. Машиностроение. Ленинград, 1981. 199 с.

177503. Муттер В. М. Аналого-цифровые следящие системы. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1974. 184 с.

177504. Муттер В. М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации. Энергоатомиздат. Ленинград, 1990. 282 с.

177505. Муфты гидродинамические регулируемые одноопорные: ГОСТ 14151-69 - ГОСТ 14160-69. Издательство стандартов. Москва, 1970. 64 с.

177506. Муфты пневмокамерные радиального действия : МН 5019-63 - МН 5022-63. Изд. стандартов. Москва, 1966. 32 с.

177507. Муфты предохранительные кулачковые, шариковые и фрикционные. ВНИИНмаш. М., 1979. 109 с.

177508. Муфты упругие втулочно-пальцевые. М-во тяжелого, энергетич. и транспортного машиностроения. М., 1971. 23 с.

177509. Абакумова Ю. Час описи: [сегмент книжного рынка - литературные журналы]. . , . С. 51-52.

177510. Абакумова Ю. "Каждый современный писатель должен хоть раз опубликоваться в толстом журнале", - считает писатель, публицист Мария Галина: [мнение литературного критика М.Галиной о книжном рынке]. . , . С. 53-55.

177511. Дикаленко М., Московчук Э. Дел мороз: [рынок мороженных овощей в Украине]. . , . С. 60-62.

177512. Муха И. М. Твердые сплавы в мелкосерийном производстве. Наук. думка. К., 1981. 168 с.

177513. Муха И. М., Любимов В. Е. Технология изготовления твердосплавных деталей и инструмента. Техніка. Киев, 1980. 191 с.

177514. Силивончик А. Надоимка: [украинская молочная промышленность]. . , . С. 66-67.

177515. Дикаленко М., Московчук Э. Утри звезды: [производство коньяка в Украине]. . , . С. 68-69.

177516. Муха Т. И., Януш Б. В., Цупиков А. П. Приводы машин. Машиностроение. Ленинград, 1975. 344 с.

177517. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177518. Деркач Т. Електронна звітність та цифровий підпис: окремий випадок - фінмоніторинг. . , . С. 37-38.

177519. Деркач Т. Електронний цифровий підпис: правова сутність. . , . С. 45-47.

177520. Алешин С. М., Крашенников В. М., Одегов Ю. Г. Организационно-экономический механизм науки: проблемы и решения. Изд-во Ростовского ун-та. Ростов н/Д, 1989. 224 с.

177521. Мухамедьяров А. М. Разработка, внедрение, эксплуатация. Моск. рабочий. М., 1979. 100 с.

177522. Лопаткін Р.Ю., купрієнко В.В., Ігнатенко С.М., Пелепей Р.Л., Іващенко В.А. Універсальні засоби для комп'ютеризації наукового і навчального експериментів. . , . С. 55-59.

177523. Муханов И. И. Импульсная упрочняюще-чистовая обработка деталей машин ультразвуковым инструментом. Машиностроение. М., 1978. 44 с.

177524. Жарінова А.Г. Український інститут промислової власності - 10 років діяльності. Наші досягнення та перспективи. . , . С. 79-86.

177525. Бабаев Б. Д. Как работать над диссертацией. Ивановский гос. ун-т. Иваново, 1989. 72 с.

177526. Маковецкая О.К. Сварочная индустрия современного Китая. . , . С. 25-31.

177527. Видяпин В. И. Экономический анализ выполнения научно-технических программ. Финансы и статистика. Москва, 1988. 174 с.

177528. Левченко О.Г., Ковтун І.М. Захист від оптичних випромінювань при зварюванні. . , . С. 42-44.

177529. Чумаченко Я.В. К расчету коэфициента интенсивности напряжений, возникающих при кручении прямоугольного стержня, ослабленного краевой наклонной трещиной. . , . С. 278-279.

177530. Добров Г. М. Наука о науке. Наукова думка. К., 1989. 301 с.

177531. Мухачев В. И., Боровик В. С. Рабочий класс и управление производством. Политиздат. М., 1975. 64 с.

177532. Мухачев В. М. Как рождаются изобретения. Моск. рабочий. М., 1968. 239 с.

177533. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік: [лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2010 р. № 9111/0/14-10/13]. . , . С. 15-17.

177534. Денисенок А. Управления ценами: факторы, методы, стратегии. . , . С. 18-24.

177535. Мухачев Г. А., Щукин В. К. Термодинамика и теплопередача. Высш. школа. М., 1991. 480 с.

177536. Тютюник В. Аналіз фонду оплати праці. . , . С. 25-32.

177537. Очеретько Л.М., Візіренко С.В. Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів. . , . С. 16-17.

177538. Фатюха Н.Г. Статистичний аналіз стану автомобільних доріг відомчого підпорядкування Запорізької області. . , . С. 17-18.

177539. Мухачева Э. А. Дополнительные вопросы математического программирования. Уфимский авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1972. 94 с.

177540. Мухачева Э. А. Рациональный раскрой промышленных материалов. Машиностроение. М., 1984. 176 с.

177541. Занько Б. Нарахування податкового кредиту без податкової накладної. . , . С. 43-48.

177542. Гараба С.С. Глобальна світова криза та її вплив на розвиток українського дефолту 2008-2009 роках. . , . С. 19-20.

177543. Левченко Н.М. Пріоритетні напрями державної політики стимулювання інноваційного розвитку галузей економіки. . , . С. 21-22.

177544. Мухин Е. М., Джангулов В. Ю., Мартынов В. С. Перспективы развития производственно-технической базы автомобильного транспорта ленинградского региона. Общ-во "Знание РСФСР". Ленинград, 1991. 22 с.

177545. Тимошик В.Ю, Методологічні принципи оцінки земельних ділянок призначених для забудови житла. . , . С. 22-23.

177546. Николаев С. Что нужно знать о патентовании: [патентование предпринимательской деятельности (торговых, бытовых услуг). Перечень услуг, подлежащих патентованию. Налоговый учет]. . , . С.49-57.

177547. Шарова С.В. Сучасні фактори розміщення продуктивних сил. . , . С. 24-26.

177548. Даниленко О. Перевірки за новим сценарієм Держфінмоніторингу. . , . С. 59-61.

177549. Зоря О.П. Банківсько-фінансова сфера суспільства: специфіка соціологічного дослідження. . , . С. 26-28.

177550. Гудзь П.В. Діагностика курортно-рекреаційної системи як основа організаційно-економічних перетворень господарської системи приморського міста. . , . С. 29-30.

177551. Тітова Т. Удосконалення процесу нормування ручних робіт у будівництві. . , . С. 66-70.

177552. Мухин К. Н. Введение в ядерную физику. Госатомиздат. М., 1963. 588 с.

177553. Верба Д. Вибір стратегії управління персоналом. . , . С. 70-78.

177554. Дутковський Б. Особливості факторингового договору. . , . С. 79-82.

177555. Гудзь М.В. Методика оценки качества стратегического планирования курортно-рекреационных территорий. . , . С. 30-32.

177556. Козицька Г.В. Дослідження конкурентної ситуації в автомобільному бізнесі України. . , . С. 32-35.

177557. Мухин К. Н. Занимательная ядерная физика. Атомиздат. М., 1969. 272 с.

177558. Никитин Б. П., Никитина Л. А. Мы, наши дети и внуки. Молодая гвардия. М., 1989. 304 с.

177559. Марценюк Т. Стипендіальні програми на навчання за кордоном: [зміст стипендіальних програм]. . , . С. 83-85.

177560. Кримська Л.О., Соколова Ю.О. Концентрація капіталу у вертикально-інтегрованих структурах. . , . С. 35-36.

177561. Никитин Б. П., Никитина Л. А. Резервы здоровья наших детей. Физкультура и спорт. М., 1990. 221 с.

177562. Возіянов В.В. Вдосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень. . , . С. 37-38.

177563. Нечаєва І.А. Особливості амортизаційної політики промислового підприємства. . , . С. 38-40.

177564. Куратник П. Будем знакомы - Excel 2007: [функции компьютерной программы Excel 2007 ]. . , . С. 88-96.

177565. Новые методы и средства обучения. Моск. ин-т радиот. элект. и авт-ки. Москва, 1990. 138 с.

177566. Мухин Л. М. В нашей Глактике. Мол. гвардия. М., 1983. 192 с.

177567. Мухин Л. М. Планеты и жизнь. Мол. гвардия. М., 1980. 191 с.

177568. Панкова А.Ю. Роль інновацій в соціально-економічному розвитку регіону. . , . С. 40-41.

177569. Мухин Н. В. Статика сооружений в примерах. Высш. школа. М., 1979. 304 с.

177570. Пуліна Т.В. Сучасні тенденції розвитку ринку послуг в Україні. . , . С. 41-43.

177571. Данилов-Данильян В., Рейф И. Что может и чего не может рыночная экономика: [экономика и экология. Экологический кризис, как из него выйти]. . , . С. 3-8.

177572. Касіч-Пилипенко Т.М., Фоміних Т.О. Становлення HR-менеджменту в Україні. . , . С. 43-45.

177573. Мухина З. С., Никитина Е. И. Ускоренные методы анализа титана и его сплавов. Оборонгиз. М., 1961. 124 с.

177574. Купреєва О.П. Суть та особливості становлення регіонального маркетингу в Україні. . , . С. 45-47.

177575. Кочнова І.В. Сучасні напрямки розвитку корпоративного управління. . , . С. 48-50.

177576. Недоспасов С., Руденко Б. Великая иммунологическая революция: [история возникновения и развития иммунологии. Выдающиеся ученые, исследования]. . , . С. 21-26.

177577. Фоміних Т.О. Основні принципи антикризового управління персоналом. . , . С. 50-52.

177578. Сорина О.А. Разработка стратегии развития предприятия в условиях экономической нестабильности. . , . С. 52-53.

177579. Оконь В. Введение в общую дидактику. Высшая школа. М., 1990. 382 с.

177580. Губарев В. Профессор Христо Тахчиди: прозрение в будущее... Научная школа академика С.Н.Фёдорова как основа медицины XXI века. . , . С. 31-42.

177581. Ткачук А.Е. Некоторые аспекты управления земельной реформой в Украине. . , . С. 54-55.

177582. Остроумова И. Русская живопись в польской капелле: [Польша в XIV в. История возведения, описание капеллы Св. Троицы в Люблине. Настенная живопись]. . , . С. 108-113.

177583. Мухитдинов М. М., Мусаев Э. С. Оптические методы и устройства контроля влажности. Энергоатомиздат. М., 1986. 97 с.

177584. Білецька І.І. Бренд міста: сутність і актуальність в сучасних умовах розвитку економіки України. . , . С. 56-57.

177585. Слынько В.В. Особенности оценки качества услуг. . , . С. 57-59.

177586. Мухитдинов М., Мусаев Э. С. Светоизлучающие диоды и их применение. Радио и связь. М., 1988. 80 с.

177587. Бурлаченко О.П. Інформаційне забезпечення сертифікації системи управління якістю. . , . С. 59-61.

177588. Мухленов И. П. Технология важнейших отраслей промышленности. Изд-во ВПШИАОН при ЦК КПСС. М., 1958. 178 с.

177589. Мухов С. В., Матюшков Л. П. Базы данных с рандомизированным доступом на основе картотек с кольцевой структурой. Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1989. 18 с.

177590. Мухопад Ю. Ф. Проектирование специализированных микропроцессорных вычислителей. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1981. 161 с.

177591. Мухортов П. П., Синицын В. Б., Шулаков В. В. М-ский треугольник или Чужие здесь не ходят. Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. М., 1990. 125 с.

177592. Осташко Т. Можливості та обмеження застосування захисних заходів для сільськогосподарської продукції в рамках СОТ. . , . С. 4-11.

177593. Сидлецкая Е.О., Козицкая Г.В. Проектирование торгового предприятия на основе мерчандайзинга. . , . С. 61-63.

177594. Кіндзерський Ю. Проблеми використання інститутів розвитку в сучасній економічній політиці. . , . С. 7-11.

177595. Портная М.К., Слынько В.В. Маркетинг деловых переговоров. . , . С. 63-66.

177596. Відомий вчений - теоретик і практик Алла Василівна Череп. . , . С. 1.

177597. Муценек К. Я. Автоматизация сборки изделий. Акад. наук Латвийской ССР. Отд. физических и техн. наук. Рига, 1964. 161 с.

177598. Муценек К. Я. Автоматизация сборочных процессов. Машиностроение. Ленинград, 1969. 107 с.

177599. Демченко М., Савченко В. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття. . , . С. 12-16.

177600. Ротко О.М., Гудзь П.В. Взаємозв'язок кадрової політики та кадрової стратегії підприємства. . , . С. 66-69.

177601. Анисимова В.В., Тесленок И.Н. Развитие рынка страхования жизни. . , . С. 69-71.

177602. Воробьева Е.А., Сидоренко М.А., Козицкая Г.В. Формирование конкурентных преимуществ предприятия общественного питания с использованием инструментов мерчандайзинга. . , . С. 71-73.

177603. Бутенко Н. Ю. Воспроизводство специалистов с высшим образованием. Выща школа. Киев, 1990. 136 с.

177604. Гибалюк М.С., Пулина Т.В. Особенности управления автомобилестроительным предприятием в условиях кризиса. . , . С. 73-75.

177605. Муценек К. Я. Основы проектирования сборочных автоматов и линий. Зинатне. Рига, 1981. 223 с.

177606. Кучеренко М.А., Касич-Пилипенко Т.Н. Корпоративная культура как фактор повышения эффективности организации. . , . С. 75-77.

177607. Савчук В. Напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти. . , . С. 17-21.

177608. Мисюра В.А., Касич-Пилипенко Т.Н. Использование трудового потенциала в условиях кризиса. . , . С. 77-79.

177609. Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій. . , . С. 22-25.

177610. Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе. Высшая школа. М., 1989. 144 с.

177611. Николенко Ю.В., Сорина О.А. Обоснование целесообразности и финансовой состоятельности открытия кофейни в г. Запорожье. . , . С. 79-82.

177612. Крисанов Д., Водянка Л. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості. . , . С. 26-29.

177613. Муцетони В. М. Белый ворон и райские птицы. Лесная промышленность. М., 1987. 136 с.

177614. Муцянко В. И. Абразивная заточка и доводка металлорежущих инструментов. Машгиз. М., 1961. 87 с.

177615. Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку. . , . С. 30-41.

177616. Муцянко В. И. Бесцентровое шлифование. Машгиз. М., 1960. 80 с.

177617. Пєшкова Ю.А., Пуліна Т.В. Просування продукції промислового підприємства в умовах національної кризи. . , . С. 82-84.

177618. Муцянко В. И. Бесцентровое шлифование. Машиностроение. Ленинград, 1967. 116 с.

177619. Сухорукова І.О., Фоміних Т.О. Теоретичні та практичні аспекти оцінки нерухомості у світовому та українському бізнесі. . , . С. 85-86.

177620. Муцянко В. И. Основы выбора шлифовальных кругов и подготовка их к эксплуатации. Машиностроение. Ленинград, 1987. 133 с.

177621. Гончар Т. Основные направления формирования системы управления рисками на металлургических предприятиях Украины. . , . С. 42-45.

177622. Куча Ю.А., Кочнова И.В. Торговые лидеры в период кризиса, способы выжывания. . , . С. 87-89.

177623. Майстренко О. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств. . , . С. 46-48.

177624. Мучиев Г. С. Забота о здоровье женщины. Знание. М., 1979. 96 с.

177625. Ткаченко О.С., Слынько В.В. Маркетинговые исследования рынка молочной продукции (жидких йогуртов). . , . С. 89-90.

177626. Мучиев Г. С. Здоровье женщины. Знание. М., 1983. 96 с.

177627. Королькова І., Королькова О. Щодо управління вартістю підприємства на основі збалансованої системи показників. . , . С. 49-51.

177628. Кузнецова В.С., Кримська Л.О. Тенденції розвитку рекламного ринку в умовах фінансової кризи. . , . С. 90-91.

177629. Мучник А. Я., Парфенов К. А. Общая электротехника. Высш. школа. М., 1967. 446 с.

177630. Стародуб В.О., Гудзь П.В. Аналіз розвитку організацій, заснованих на ключових компетенціях. . , . С. 91-93.

177631. Мучник В. С., Голланд Э. Б. Экономические проблемы современного научно-технического прогресса. Наука. Новосибирск, 1984. 302 с.

177632. Мельник В. М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. Знание. К., 1990. 48 с.

177633. Ейтутіс Д. Щодо підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників. . , . С. 52-53.

177634. Мучник Г. Ф., Рубашов И. Б. Методы теории теплообмена. Высш. школа. М., 1970. 287 с.

177635. Мучников В. М. Некоторые методы расчета упругих систем на колебания при подвижной нагрузке. Госстройиздат. М., 1953. 130 с.

177636. Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтьєва "витрати-випуск". . , . С. 54-56.

177637. Дєдкова О. М., Андросова О. Ф. Облік доходів від участі в капіталі. . , . С. 93-94.

177638. Князева М. Л. Ключ к самосозиданию. Мол. гвардия. М., 1990. 255 с.

177639. Алмурадов Э. Оценка риска инвестиционного проекта по освоению производства конкурентоспособной химической продукции. . , . С. 57-59.

177640. Шаповалова І.В., Лифар В.В. Логістичні системи на підприємствах Запорізької області. . , . С. 95-96.

177641. Мушкат М. И. Техническая эксплуатация аппаратуры тонального телеграфирования с частотной модуляцией. Связь. М., 1966. 100 с.

177642. Интенсификация творческой деятельности студентов. Казан. ун-т. Казань, 1990. 198 с.

177643. Шаповалова І.В., Возіянов В.В. Сучасні інструменти менеджменту. . , . С. 96-98.

177644. Игровое моделирование. Наука. Новосибирск, 1987. 230 с.

177645. Плетень А.Б. Удосконалення маркетингової стратегії організації. . , . С. 98-100.

177646. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 321с.

177647. Долженко О. В., Шатуновский В. Л. Современные методы и технология обучения в техническом вузе. Высшая школа. Москва, 1990. 191 с.

177648. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI. . , .

177649. Муштари Х. М. Нелинейная теория оболочек. Наука. М., 1990. 220 с.

177650. Мхитарян А. М. Аэродинамика. Машиностроение. М., 1970. 428 с.

177651. Мхитарян А. М. Гидравлика и гидромеханика. Гостехиздат УССР. К., 1958. 374 с.

177652. Лощинин М. Попытка вычисления неравенства участников рыночного социума Украины. . , . С. 60-64.

177653. Янкова С. Державна реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір: [авторське право в Україні]. . , . С. 8-12.

177654. Міщенко І. Застосування моделі Constructive Cost Model (COCOMO II) під час проведення оцінки комп'ютерних програм на основі витратного підходу. . , . С. 13-17.

177655. Андрощук Г. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності, створених за кошти держбюджету: [досвід зарубіжних країн]. . , . С. 28-35.

177656. Тиммерманс К. Монополизация данных клинических испытаний: последствия и тенденции: [патентование фармацептической продукции]. . , . С. 36-45.

177657. Гончаренко К. "Охорона інтелектуальної власності у часі й просторі". . , . С. 50-54.

177658. Паладій М.В. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку України. . , . С. 43-45.

177659. Мчедлишвили В. А., Самарин А. Изучение раскисления стали силикомарганцем. Акад. наук СССР. М., 1953. 36 с.

177660. Демидова Л. Правова охорона об'єктів промислової власності: етапи становлення та розвитку. . , . С. 46-50.

177661. Макаришева Т.С., Єрьомкін Є.А. Реальні інновації машинобудівної галузі. . , . С. 55-66.

177662. Андрощук Г.О. Національна інноваційна система Фінляндії: формула успіху. . , . С. 93-107.

177663. Притула К.О. Вдосконалення організації управління сервісною компанією. . , . С. 100-101.

177664. Талонец Н.А. Управление процессом создания и внедрения нового продукта в столярном производстве. . , . С. 101-102.

177665. Жидких Р.О. Управление качеством социальных услуг. . , . С. 102-103.

177666. Рыбницкая Т.А., Ковалева И.Г. Исследование и обоснование социально-экономического эффекта реализации проекта обеспечения медицинскими препаратами жителей пгт. Верхний Рогачик. . , . С. 104-105.

177667. Мчедлишвили В. А., Любимова Г. А., Самарин А. М. Роль марганца в устранении вредного влияния серы на качество стали. Металлургиздат. М., 1960. 55 с.

177668. Миронова І. С. Обґрунтування стратегії операційного маркетингу виноробного підприємства в умовах членства України у СОТ. . , . С. 105-107.

177669. Мчедлишвили В. А. Термодинамика и кинетика раскисления стали. Металлургия. М., 1978. 287 с.

177670. Болобченкова А.Ю. Оценка эффективности рекламы в различных медиа. . , . С. 107-108.

177671. Данилюк О.В. Стратегия эмоционального позиционирования в брендинге. . , . С. 109-110.

177672. Мацюк С.І. Формування маркетингової стратегії підприємства. . , . С. 110-112.

177673. Тарасюк В.Г. Латеральный маркетинг и его развитие в современных условиях. . , . С. 112-114.

177674. Тыхенький Ю.И. Особенности деятельности предприятий в сфере услуг. . , . С. 114-116.

177675. Мы - кузнецы. Знание. М., 1987. 48 с.

177676. Мы - металлурги. Б. и.. Днепропетровск, 1987. 222 с.

177677. Зюзько Г.А. Дослідження мотивів споживачів при покупці автомобіля. . , . С. 116-117.

177678. Горелый А. В., Бодрунов А. П., Бубнов В. А. Активизация обучения проектирования. УМК ВО. Киев, 1991. 264 с.

177679. Данилюк Ю.М. Особливості формування комунікаційної стратегії комерційного банку. . , . С. 117-121.

177680. Дедогрюков Р.Г. Использование promotion при продвижении FMCG товаров на примере вина. . , . С. 121-123.

177681. Білан К.В. Шляхи підвищення ефективності фінансового інвестування в Україні. . , . С.124-125.

177682. Кізілов С.О. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні. . , . С. 125-127.

177683. Андреев О. А., Хромов Л. Н. Техника быстрого чтения. Изд-во Университетское. Мн., 1987. 204 с.

177684. Прушківський В.Г. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України в регіональному аспекті. . , . С. 128-129.

177685. Домбровська С.І. Держава в системі влади. . , . С. 130-131.

177686. Блажей А., Дриенски Д., Перлаки И. Научно-техническая революция и инженерное образование. Высшая школа. Москва, 1988. 288 с.

177687. Палій В.В. Розвиток малого і середнього підприємництва - важливий напрямок у підвищенні рівня зайнятості в сучасних умовах. . , . С. 131-132.

177688. Сиволап Т.Г. Регіон як економічна категорія: проблеми і критерії визначення. . , . С. 133-134.

177689. Мы с железным конем. Знание. М., 1983. 48 с.

177690. Мы строим железные дороги. Знание. М., 1985. 48 с.

177691. Мы строим села. Знание. М., 1984. 48 с.

177692. Мыкольников А. А., Штундель Р. И., Баталов А. Н. Отливки для металлургического оборудования. Машиностроение. М., 1966. 71 с.

177693. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

177694. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

177695. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 45 с.

177696. За рулем. За рулем. М., 2010. 314 с.

177697. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

177698. Історія. Філософія. Релігієзнавство.. "Антросвіт". К., 2010. 108 с.

177699. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2011. 131 с.

177700. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 32 с.

177701. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 336 с.

177702. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 180 с.

177703. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

177704. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

177705. Поддубный В.И. Китай готов инвестировать: [к итогам торгов ПФТС в октябре]. . , . С. 16-27.

177706. Бородіна О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення. . , . С. 28-32.

177707. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 72 с.

177708. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 72 с.

177709. Мылко С. Н., Конашко Н. П. Конвертерное производство стали для фасонного литья. Металлургич. пром-сть. Киев, 1965. 108 с.

177710. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 72 с.

177711. Мылко С. Н., Видишев В. Е. Практика скоростного сталеварения. Машгиз. М., 1953. 64 с.

177712. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2010. 64 с.

177713. Мылко С. Н., Фирстов А. Н. Прогрессивная технология литейного производства. Б. и.. К., 1960. 40 с.

177714. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

177715. Мымрин М. П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ "Агат". Машиностроение. М., 1990. 297 с.

177716. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2010. 240 с.

177717. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 83 с.

177718. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

177719. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

177720. Мымрин Ю. Н., Малахов И. Н. Выбор и оптимизация технико-экономических показателей машин при разработке технического задания. Машиностроение. М., 1987. 152 с.

177721. Мынбаев К. Т., Отелбаев М. О. Весовые функциональные пространства и спектр дифференциальных операторов. Наука. М., 1988. 288 с.

177722. Балаба А. "Вузькі" місця створюють великі проблеми: [захист від економічної конкуренції у супроводженні морських торгови суден через акваторії]. . , . С. 4-9.

177723. Федорченко О.К. Перспективи залучення інвестицій в економіку України. . , . С.135-136.

177724. Мырцымов А. Ф., Мырцымова А. С. Обслуживающие центры в системе металлоснабжения. Наук. думка. Киев, 1981. 128 с.

177725. Чумак О. В. Роль університетів у розвитку регіональних національних інноваційних систем. . , . С. 137-138.

177726. Коротунова Е.В., Мастиновский Ю.В. Нестационарное взаимодействие упругих соосно вложенных цилиндров при ограниченной прочности их соединения. . , . С. 74-75.

177727. Дмитренко Д.О. Підприємництво - необхідна умова економічного зростання. . , . С. 139-140.

177728. Герасименко А. Аналіз впливу регуляторних обмежень на розвиток конкуренції на внутрішньому ринку України. . , . С. 14-19.

177729. Комаринський Д.О. Вільні економічні зони. . , . С. 141-142.

177730. Мурадян А.В. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні. . , . С. 142-144.

177731. Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. . , . С. 20-24.

177732. Ревчук В.Е. Сущность предпринимательства. Развитие препринимательства в Украине. . , . С. 144-146.

177733. Демиденко Л., Ситницький М. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. . , . С. 25-32.

177734. Роліна Є.В. Антиінфляційна політика держави. . , . С. 146-148.

177735. Руденко М.О. Порядок переміщення валюти через митний кордон України. . , . С. 148-150.

177736. Кудласевич О. Інституційні параметри оптимізації регуляторної політики держави у сфері телекомунікаційної діяльності. . , . С. 33-39.

177737. Шевелева О. Право промислової (інтелектуальної) власності дорого коштує. А скільки саме?. . , . С. 40-45.

177738. Черніков Д. Державна допомога і розвиток регіонів: класифікація адміністративно-територіальних одиниць з метою визначення інтенсивності допомоги. . , . С. 46-51.

177739. Мырцымов А. Ф. Черная металлургия капиталистических и развивающихся стран. Наукова думка. Киев, 1978. 519 с.

177740. Новікова А.М., Мироненко В.П., Шум І.В., Коськовецький В.М. Правове регулювання ринку транспортних послуг вантажного автомобільного транспорту в ЄС та Україні. . , . С. 9-11.

177741. Мысак И. С., Кусков И. А. Повышение маневренности энергоблоков. Техніка. К., 1982. 136 с.

177742. Активність морських піратів спровокувала конкуренцію страховиків і зниження страхових тарифів. . , . С.8.

177743. Мысловский Э. В. Промышленные роботы в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Радио и связь. М., 1988. 224 с.

177744. Страховий ринок України: підсумки 1 півріччя 2010 року : [огляд базується на офіційному звіті Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України]. . , . С. 10-25.

177745. Структура портфелю ТОП 20 страховиків України за 6 місяців 2010 р.. . , . С. 26-29.

177746. Мысовских И. П. Лекции по методам вычислений. Физматгиз. М., 1962. 342 с.

177747. Вплив негативних факторів на російський ринок перестрахування. . , . С. 30-31.

177748. Мытниченко А. П. Сборник задач и упражнений по курсу "Счетные машины и их использование в учебе". Высш. школа. М., 1962. 181 с.

177749. ТОП-50 російських страховиків по вхідному перестрахуванню у 1 півріччі 2010 року, тис. руб.. . , . С. 32-33.

177750. Кірімов О. Механізм та технологія сек'юритизації страхового ризику з застосуванням катастрофічних облігацій. . , . С. 34-37.

177751. Мышалов С. В. Литье под давлением. Машиностроение. М., 1964. 51 с.

177752. Свириденко С. С. Современные информационные технологии. Радио и связь. Москва, 1989. 304 с.

177753. Тарасенко А.О. Трудові ресурси України. . , . С. 150-151.

177754. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177755. Ромащенко О. Коефіцієнт платоспроможності - як показник фінансової стійкості страховиків. . , . С. 38-40.

177756. Каменщик О.А. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. . , . С. 152-153.

177757. Информатика и культура. Наука. Новосибирск, 1990. 133 с.

177758. В Україні введено нові тарифи на страхування "Зелена картка". . , . С. 41.

177759. Крупінова Ю.С. Інвестиційне забезпечення економічного зростання. . , . С. 154-155.

177760. Черкасова О.С. Банківська система та грошово-кредитне регулювання економіки. . , . С. 156-157.

177761. Ніканьонок Ю. Корпоративне ДМС в умовах нестабільного ринку. Якого страховика вибрати?: [визначення основних стратегій для вибору постачальника добровільного медичного страхування (ДМС)]. . , . С. 42-43.

177762. Информатика. ВИНИТИ. М., 1988. 167 с.

177763. Бороненко Д.Г. Міграція населення як форма міжнародних економічних відносин. . , . С. 158-159.

177764. Гуща К.В. Інвестиційна політика на регіональному рівні. . , . С. 159-161.

177765. Залєтов О. Страхування екологічних ризиків при землекористуванні. . , . С. 44-46.

177766. Воробьев Г. Г. Твоя информационная культура. Молодая гвардия. Москва, 1988. 303 с.

177767. Зеліско К.Ю. Роль промислових природних ресурсів та проблема їх раціонального використання в Придніпровському економічному районі. . , . С. 161-162.

177768. Мышинский Э. Л., Рыжков-Дудонов М. А. Судовые поршневые двигатели внешнего сгорания. Судостроение. Ленинград, 1976. 75 с.

177769. Азаров І. І. Управління собівартістю відливків. . , . С. 163.

177770. Онуфрієнко Н.Л. Процес підготовки виробництва до випуску нової продукції. . , . С. 165-166.

177771. Бобровникова Р.Г. Оцінка організаційно-економічного етапу інноваційного розвитку промислового підприємства. . , . С. 167-168.

177772. Вовканыч С. И. Информационный потенциал и ускорение научно-технического прогресса. Наукова думка. Киев, 1990. 176 с.

177773. Ващекин Н. П., Абрамов Ю. Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. Иркут. ун-т. Иркутск, 1990. 292 с.

177774. Тіховська Т. М. Концепція управління ВАТ "НДІперетворювач". . , . С. 168-169.

177775. Остапенко В.В. Разработка "инновационного портрета Запорожья". . , . С. 170-171.

177776. Шитікова Л.В. Трудовий потенціал - інтегральна оцінка характеристик суспільства. . , . С. 171-172.

177777. Борисенко О.Є. Оптимізація фінансових ресурсів автотранспортного підприємства. . , . С. 172-174.

177778. Антоненко Т.А. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. . , . С. 174-175.

177779. Петрищев А.С, Економічна ефективність технологій одержання сплаву для легування та розкислення швидкоріжучої сталі. . , . С. 176.

177780. Григор'єв С.М.,Лавроненко В.О. Економічна ефективність ресурсо- та енергозбереження металургії тугоплавких легуючих матеріалів. . , . С. 176-178.

177781. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

177782. Мышкин В. Г. Автомобильные краны. Машгиз. М., 1961. 210 с.

177783. Гриньков Д. Корпоративная вечеринка : [Украина - банковский рынок]. . , . С. 34-36.

177784. Мышкин В. Г. Автомобильные краны. Машиностроение. М., 1967. 275 с.

177785. Мышкис А. Д. Конспект лекций по высшей математике. Харьк. авиац. ин-т. Харьков, 1960. 286 с.

177786. Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике. Наука. М., 1964. 607 с.

177787. Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике. Наука. М., 1967. 640 с.

177788. Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике. Наука. Москва, 1969. 640 с.

177789. Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике. Наука. М., 1973. 640 с.

177790. Жупина Л.В., Сердюк Є.М. Умови впровадження інноваційних процесів в економіці. . , . С. 178-180.

177791. Ренгач І. І. Економічне обґрунтування прибутковості інтернет-порталу в умовах глобальної кризи. . , . С. 180-181.

177792. Бондаренко К. Ум не чают. . , . С. 48-49.

177793. Пантус А.М. Особливості маркетингових досліджень на ринку дизайнерських продуктів. . , . С. 181-183.

177794. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого. Физкультура и спорт. М., 1988. 208 с.

177795. Зубрицька Я.О. Пріоритетні напрямки регіональної політики економічного розвитку Запорізької області на 2009-2012 роки. . , . С. 183-185.

177796. Баранов В. М. В мире оздоровительной физкультуры. Здоров'я. К., 1987. 134 с.

177797. Мышкис А. Д. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом. Гос. изд-во Т-Т. Лит.. М., 1951. 254 с.

177798. Бражник А. В., Шемраев Э. С. Туристические маршруты Крыма. Таврия. Симферополь, 1989. 240 с.

177799. Бронштейн Д. И. Самоучитель шахматной игры. Физкультура и спорт. М., 1987. 352 с.

177800. Мышкис А. Д. Математика для втузов. Наука. М., 1971. 632 с.

177801. Адабашьян. А. "От денег есть только одна защита - еще большие деньги" : [интервью сценариста, актера, режиссера А. Адабашьяна / записала Г. Цымбал]. . , . С. 51-53.

177802. Найденко И. Гвоздик Рафаэля : [картина Рафаэля Санти "Мадонна"]. . , . С. 56.

177803. Силивончик А. Відлік : [структура украинского фармацевтического рынка]. . , . С. 65-67.

177804. Пунь В.П. Формування парку колісних транспортних засобів для міжнародних вантажних пперевезень. . , . С. 16-18.

177805. Соколенко К.В. Бізнес-план розвитку фірми "Сервіс-центр Панасонік". . , . С. 185-187.

177806. Шепель С. В., Абрамов І. Ф. Економічне обґрунтування вибору оптимального типу рухомого складу на вантажних перевезеннях. . , . С. 187-189.

177807. Бакбардіна Т.В. Інноваційна активність у напрямах удосконалення експлуатаційних характеристик автомобілів. . , . С. 22-26.

177808. Болюта Ю.Ю. Формування витрат на виробництво продукції та послуг підприємства електропостачання. . , . С. 189-190.

177809. Тевс А.О. Бізнес-план організації по ремонту складної техніки. . , . С. 191.

177810. Кокарева С.Н., Кокарев Б.В. Исследование воздействия персональных программ реабилитации спортсменов на скорость восстановления после травм коленного сустава. . , . С. 192-193.

177811. Мьюрарка Ш. Силициды для СБИС. Мир. М., 1986. 176 с.

177812. Мэддок Р. Дж. Эквивалентные схемы в электронике. Энергия. М., 1972. 328 с.

177813. Мэй Дж., Редди В. Турбонаддув двигателя. ГОСИНТИ. М., 1959. 48 с.

177814. Нечипорук С. Служба контролінгу : ефективний відділ чи бюрократизація ?. . , . С. 56-59.

177815. Николаева Т. Распальтовка : [Украина - рынок верхней одежды из трикотажа и текстиля]. . , . С. 72-73.

177816. Мэйндоналд Дж. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике. Финансы и статистика. М., 1988. 350 с.

177817. Мэнгин Ч.-Г, Макклелланд С. Технология поверхностного монтажа. Мир. М., 1990. 276 с.

177818. Мэндл М. 200 избранных схем электроники. Мир. М., 1980. 344 с.

177819. Мэндл М. 200 избранных схем электроники. Мир. М., 1985. 350 с.

177820. Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний. Машиностроение. М., 1972. 368 с.

177821. Самодай А. Пенсійне забезпечення: проблеми та варіанти рішень. . , . С. 48-50.

177822. Потєряхін О. Знайти "ключик" до клієнта: провідний канал сприйняття інформації. . , . С. 51-53.

177823. Денисова І. Конкурентна перевага - не просто "мрія", а умова виживання в сучасному бізнесі. . , . С. 54-55.

177824. Крапива С. Подъемные склонности : [Украина - рынок горнолыжного туризма]. . , . С. 74-75.

177825. Корниенко Д.С., Новиков А.В., Терехина О.Л. Проблемы и перспективы розвития спортивных игр в высших учебных заведениях. . , . С. 194-195.

177826. Велигорский В. Стихийный мытинг : [Украинский рынок зимней автомобильной косметики]. . , . С. 76.

177827. Ахмедов А. Проблема виплати відшкодування при банкрутстві члена P & I клубу. . , . С. 58-60.

177828. Середа Е. Столообряды : [Украинский рынок столовой посуды для общепита]. . , . С. 77-78.

177829. Черненко А.Е., Горобей Н.В., Чмыхал А.И. Медико-биологические и психолого-педагогические особенности игровых видов спорта. . , . С. 196-197.

177830. Єгоров А.О. Дослідження диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів ЄС. . , . С. 198-199.

177831. Мэнсон С. Температурные напряжения и малоцикловая усталость. Машиностроение. М., 1974. 344 с.

177832. Хавкіна О.М. Успішний рекламний заголовок як головний складник ефективної реклами (на матеріалі англійських перекладних текстів). . , . С. 200-201.

177833. Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. Прогресс. М., 1970. 238 с.

177834. Лещенко Г.А. Реклама, що шокує: в пошуках ефективності. . , . С. 201-203.

177835. Серга Н.В. Міжкультурні аспекти перекладу французької реклами. . , . С. 203-205.

177836. Дмитракова Н.Ю. Лінгвокультурні особливості франкомовної реклами. . , . С. 205-206.

177837. Гут И., Сарбаев Т. Совет директоров - с чем его едят. Особенности украинской кухни. . , . С. 20-26.

177838. Боднарчук А. Интернет-магазин? Да он вам просто не нужен!. . , . С. 34-39.

177839. Мерфи Дж. С. Как устроены и работают электронные цифровые машины. Мир. М., 1965. 390 с.

177840. Сокольский М. Испытание перегрузками. Как сохранять высокую эффективность под давлением: [работа в условиях стресса]. . , . С. 40-45.

177841. Мэрфи Дж. Тиристорное управление двигателями переменного тока. Энергия. М., 1979. 254 с.

177842. Освіта. Київська правда. К., 2010.

177843. Кулабнєва О.А. Реклама як засіб комунікації. Принцип двопланової семантики рекламної термінології з її широким діапазоном можливих конототивних значень. . , . С. 206-207.

177844. Андрусишин Б. Освітнє право України: шлях та перспективи розвитку. . , . С. 6-7.

177845. Підгорна А.Б. Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами. . , . С. 207-209.

177846. Мэтьюс П. Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных частиц. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 184 с.

177847. Архипов Е. М., Седов А. В. Велосипедный спорт. Физкультура и спорт. М., 1990. 143 с.

177848. Миллер Г. Выращивание кристаллов из расплава. Конвекция и неоднородности. Мир. М., 1991. 143 с.

177849. Авербах Ю. Л., Бейлин М. А. Путешествие в шахматное королевство. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 272 с.

177850. Правда Н.А. Деякі проблеми перекладу рекламних текстів. . , . С. 209-211.

177851. Мюллер Г. Основы трассирования и разбивка автомобильных и железных дорог. Транспорт. М., 1990. 238 с.

177852. Горбач Д. Корееды : [военное столкновение между Республикой Корея (РК) и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР)]. . , . С. 29-31.

177853. Білогуб Л. П. Труднощі перекладу рекламних повідомлень в газетно-публіцистичній пресі в аспекті маркетингових комунікацій. . , . С. 211-212.

177854. Кузнєцова І.В. Адекватність перекладу англомовної неометафорики тексту. . , . С. 212-214.

177855. Дуйко Є.О. Збереження експресивності рекламного тексту. . , . С. 215-216.

177856. Кущ Е.О. Прагматичні та композиційні особливості англомовної радіореклами. . , . С. 216-218.

177857. Прохоренко А., Пасечник В. Нежные КЛУБни...: [коммуникационные процессы в бизнесе]. . , . С. 48-52.

177858. Мюллер Е. Новые воззрения в органической химии. Органическая химия для углубленного изучения. Изд. иностр. лит.. М., 1960. 680 с.

177859. Экологическое образование и воспитание в технических вузах : проблемы, поиски, решения, перспективы. УМК ВО. Киев, 1991. 280 с.

177860. Напалкова М. Лексико-семантичні особливості американського варіанту англійської мови. . , . С. 218-220.

177861. Мюллер Э., Цонь Т. Автоионная микроскопия. Металлургия. М., 1972. 360 с.

177862. Мюллер Э. Гидравлические ковочные прессы и насосно-аккумуляторные установки. Машгиз. М., 1958. 239 с.

177863. Мюллер Э. Гидравлические прессы и их приводы. Машиностроение. М., 1965. 315 с.

177864. Мюллер Э. Гидравлические прессы и их приводы. Прессы для прессования легких и цветных металлов выдавливанием. Машгиз. М., 1962. 264 с.

177865. Визначення енергетичної ефективності акумуляційного електроопалення. . , . С. 43-48.

177866. Мюльберг Е. Усовершенствование бесшумных и многотопливных дизелей МАН с системой смесеобразования типа "М". ГОСИНТИ. М., 1959. 48 с.

177867. Мягков В. Д. Допуски и посадки. Машгиз. М., 1957. 639 с.

177868. Мягков В. Д. Допуски и посадки. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1966. 771 с.

177869. Мяздников О. А., Манойлов В. Е. Электреты. Госэнергоиздат. М., 1962.

177870. Бурковська М. Метафорична термінологія. . , . С. 220-222.

177871. Михайлютенко К.Ю. Запозичена термінологія. . , . С. 222-223.

177872. Федулова І.М. Патенти як особливий документ. . , . С. 224-225.

177873. Мяздриков О. А., Тарасов Ю. В. Электроизмерительные приборы с жидкостными чувствительными элементами. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 104 с.

177874. Ярошенко В.М. Механізми термінотворення. . , . С. 225-226.

177875. Гавронский В.П. Академические дисциплины, как основа профессиональной подготовки дизайнера. . , . С. 227-228.

177876. Дудник М.Г. Синтез как категория проектирования. . , . С. 229-230.

177877. Мякишев Г. Я. От динамики к статистике. Знание. М., 1983. 64 с.

177878. Пантус Н.М. Макетування як складова частина сучасного проектно-творчого процесу. . , . С. 231-232.

177879. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. М., 1972. 367 с.

177880. Пантус Н.М. Проектна графіка - графічна мова сучасного дизайнера. . , . С. 233-234.

177881. Бобровський І.В., Миленька Л.П. Морфологічна трансформація як засіб дизайну. . , . С. 235-236.

177882. Еншуева Т.В. Концепции качества жизни, устойчивого развития и образования, определяющие социальное развитие в Украине. . , . С. 236-238.

177883. Кругляк В.И. Академический рисунок, как средство воспитания графической культуры. . , . С. 238-239.

177884. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. М., 1973. 367 с.

177885. Демиденко О.І., Поддубко К.В. Цілісність зорового сприйняття живопису натюрморту. . , . С. 239-241.

177886. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. М., 1975. 367 с.

177887. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. М., 1976. 367 с.

177888. Демиденко О.І., Поддубко Л.М. Про методи підготовки студентів-дизайнерів, які навчаються за контрактом. . , . С. 241-243.

177889. Сирык Е.В. Достижение безопасности экстремального движения в городской среде. . , . С. 243-244.

177890. Сірик Є.В. Проектна концепція досягнення швидкості за рахунок зменшення тертя. . , . С. 245-246.

177891. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. М., 1977. 319 с.

177892. Онофрийчук Т.А. Проектная концепция туристического снегоходного транспортного средства. . , . С. 246-248.

177893. Дьячкина Е.Е. Проектная концепция скоростной магнитной транспортной системы. . , . С. 248-250.

177894. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Просвещение. Москва, 1979. 319 с.

177895. Мякишев Г. Я. Элементарные частицы. Наука. М., 1979. 172 с.

177896. Мякшин В. Н. Методы и средства снижения производственного шума. Будівельник. К., 1967. 108 с.

177897. Мямлин В. А., Плесков Ю. В. Электрохимия полупроводников. Наука. М., 1965. 338 с.

177898. Мясковский Г. М. Системы производственной радиосвязи. Связь. М., 1980. 217 с.

177899. Ефимов Б. Г., Филиппов Ю. А., Васильев Ф. А. Технология электроаппаратостроения. Энергоатомиздат. Ленинград, 1987. 360 с.

177900. Сахаров П. В., Селянин В. И. Технология и оборудование производства электрических аппаратов. Энергия. М., 1972. 463 с.

177901. Мясников А. Л. Сто вопросов и ответов о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Медицина. М., 1965. 61 с.

177902. Фомина А.Ю. Принцип морфологической трансформации в городском транспортном средстве "Cristal". . , . С. 250-251.

177903. Отрішко С.Л. Інноваційна концепція модульних меблів. . , . С.251-252.

177904. Дуб'яга В.В. Морфологічна трансформація модульних меблів. . , . С. 252-254.

177905. Удод К.И. Эволюция Бельгии в федеративное государство (1970-1990 гг.) и ее современное положение. . , . С. 255-256.

177906. Павленко І.О. Концепція зовнішньої політики РФ. . , . С. 257-258.

177907. Волошко Т.О. Японская концепция менеджмента. . , . С. 259-260.

177908. Маркін М.О. Экономика Камбоджи 2000-х гг.. . , . С. 261-262.

177909. Лихоманов П.О. Порівняльний аналіз економіки Південної Кореї у 1998 та 2008-2009 рр.. . , . С. 263-264

177910. Арсентьєва Г. О. Сучасні популярні психологічні напрямки. . , . С. 265-266.

177911. Бондаренко О.В. Політичний простір сучасної України у розмаїтті національних ментальних рис. . , . 266-268.

177912. Московка В.Н. Вплив християнських партій на релігіозну ситуацію в Україні. . , . С. 268-269.

177913. Бондаревич І. М. Проблеми викладання курсу "Філософія" в технічному університеті. . , . С. 269-271.

177914. Володин П.В. Актуальність проблеми глобалізації у сучасному світі. . , . С. 271-273.

177915. Лук'янова О. І. Наркозалежність - хвороба чи порок?. . , . С. 273-274.

177916. Головко Л.В. Бізнес і релігійна мораль. . , . С. 274-275.

177917. Повзло О.М. Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в освітньо-виховній політиці. . , . С. 275-277.

177918. Бикова Ю. О. Методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень. . , . С. 278-279.

177919. Велика І.О. Лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу термінів. . , . С. 280-281.

177920. Калантаєва О.О. Сучасні підходи до упорядкування термінології. . , . С. 281-283.

177921. Куліш І.В. Класифікація термінів. . , . С. 283-285.

177922. Сивачук О.М. Особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою. . , . С. 285-287.

177923. Соболь Ю.О. Стильові особливості науково-технічного викладу. . , . С. 287-289.

177924. Агібалов О.П. The concept of infinity. . , . С. 289-290.

177925. Гонтарук Г.В. Emergency technologies Maximum Demand Controllers. . , . С. 290-292.

177926. Жежерун А.А. Energy generating revolving door in New York. . , . С. 292-294.

177927. Кагановський О.Д. Wireless fidelity, intresting facts the history of Wi-Fi. . , . С. 294-296.

177928. Кацило С.В. Nikola Tesla: the lord of the world. . , . С. 296-298.

177929. Ларіонова Т.Ю. Machine translation prospects. . , . С. 298-299.

177930. Маракуліна Д.О. Hubble space telescope. . , . С. 299-300.

177931. Рибіна М.В. Effective work at the exhibition. . , . С. 301-302.

177932. Харченко В.В. Computers in our life. Advantages and disadvantages. . , . С. 302-303.

177933. Кириченко В.М. Формування правосвідомості і правової культури студентської молоді. . , . С. 304-305.

177934. Варяник В.Т. Загальній декларації прав людини - 60 років. . , . С. 305-307.

177935. Соколенко Ю.М. Роль політичних партій у розвитку демократії. . , . С. 307-309.

177936. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Моделювання систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

177937. Ясир М.М. Політична соціалізація особистості: проблеми та шляхи їх подолання. . , . С. 309-310.

177938. Богданова Л.Ф., Буйниченко Т.О. Іноземне патентування винаходів та корисних моделей. . , . С. 311-312.

177939. Ясир М.Д, Парламентаризм в Україні: етапи становлення та ризики. . , . С. 313-314.

177940. Безрукова О. А. Формування політичної позиції як аспект політичної соціалізації молоді: соціологічний дискурс. . , . С. 315-316.

177941. Бабий И. Н. Физические упражнения как средство повышения работоспособности у студентов высших учебных заведений. . , . С. 317-318.

177942. Багмет К.П. Проблемні питання розвитку приватної розшукової діяльності в Україні. . , . С. 319-320.

177943. Булатов С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму в ЗНТУ. . , . С. 320-321.

177944. Вертинський К.В. Роль одноборств в підготовці кадрових працівників для структур приватної охоронної діяльності. . , . С. 321-323.

177945. Мясников Б. Н. К вопросу о запуске заторможенных релаксаторов на туннельных диодах. Рижский ин-т инженеров гражданского воздушного флота. Рига, 1962. 20 с.

177946. Забора А.В. Гімнастика в системі загальної фізичної підготовки співробітників в органах внутрішніх справ України. . , . С. 19-34.

177947. Горбатко Д.А. Особенности применения нейроадаптивного сигнала при болевом синдроме с заболеванием грыж межпозвоночных дисков. . , . С. 323-325.

177948. Мясников В. А., Вальков В. М., Омельченко И. С. Автоматизированные и автоматические системы управления технологическими процессами. Машиностроение. М., 1978. 232 с.

177949. Гуревич О.М., Чередниченко І.А. Особливості системи мотивації праці в менеджменті спортивної організації. . , . С. 325-327.

177950. Мясников В. А., Игнатьев М. Б., Покровский А. М. Программное управление оборудованием. Машиностроение. Ленинград, 1984. 427 с.

177951. Дорохов О.О., Порада О.В. Методика розвитку швидкості футболістів 9-10 років. . , . С. 327-328.

177952. Мясников В. А., Игнатьев М. Б., Покровский А. М. Программное управление оборудованием. Машиностроение. Ленинград, 1974. 243 с.

177953. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

177954. Захарова О.М. Позаурочні форми занять фізичною культурою з дівчатами старших класів. . , . С. 328-330.

177955. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

177956. Мясников В. А., Майоров С. А., Новиков Г. И. ЭВМ для всех: электроно-вычислительная техника в народном хозяйстве. Знание. М., 1980. 192 с.

177957. Кириченко И.Н. Реабилитация женщин с патологическим климактерическим синдромом. . , . С. 330-332.

177958. Корж Н.Л., Сметанін С.В. Вплив акробатичних вправ на розвиток координаційних здібностей спортсменів в ушу. . , . С. 332-333.

177959. Мясников Г. Д., Дувакин В. А., Лесных О. Д. Ориентированные пленки, свойства и применение. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 20 с.

177960. Мясников Л. Л., Мясникова Е. Н. Автоматическое распознавание звуковых образов. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 183 с.

177961. Мясников С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике для поступающих в вузы. Высш. школа. М., 1971. 287 с.

177962. Кривокора М.О., Крамаренко Ю.М. Окремі аспекти визначення "економічної безпеки підприємства". . , . С. 334-335.

177963. Мясников С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике для поступающих в вузы. Высш. школа. М., 1976. 328 с.

177964. Ломака И.В. Применение кардиоинтервалографии в реабилитации больных с ишемической болезнью сердца. . , . С. 336-337.

177965. Мясников С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике. Высш. школа. М., 1981. 391 с.

177966. Мазин В. Н. Методика определения целевых установок студентов к занятиям оздоровительными видами физической культуры. . , . С. 337-339.

177967. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Електричні станції та підстанції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 46 с.

177968. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електричні апарати" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

177969. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Електричні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

177970. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

177971. Васьков Ю.В. Шляхи удосконалення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 47-49.

177972. Пугачова Ю.В. Концепция управленческого образования при подготовке специалистов по физической культуре и спорту в вузах. . , . С. 339-340.

177973. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

177974. Роздобудько М. М., Бабій І. М. Історико-теоретичні засади розвитку футболу в Україні. . , . С. 341.

177975. Саварець Д.Г. Особливості побудови навчально-тренувального процесу дзюдоісток. . , . С. 342-343.

177976. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Спектральний аналіз сигналів і кіл: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

177977. Скориченко О.О. Окремі аспекти визначення "захист інформації". . , . С. 344-345.

177978. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу, виконання контрольних робіт та модульних контролів з дисципліни "Основи ергономіки і дизайну автомобіля". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

177979. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи радіоелектроніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

177980. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Твердотільна електроніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

177981. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в електронній галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

177982. Степанова В. В. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців охоронних та розшукових структур. . , . С. 345-347.

177983. Паспорт спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті : затверджено Постановою президії ВАК України від 28 квітня 2009 р. № 200-06/1. . , . С. 8-10.

177984. Тарасова Г.В. Якість життя у взаємозв'язку з потребою в послугах фізичної реабілітації і рекреації. . , . С. 347-349.

177985. Федорченко Д.Г. Правове регулювання договору охорони. . , . С. 349-350.

177986. Фролов О.В. Криміналістичні методи, що застосовуються в приватній охоронній діяльності. . , . С. 351-352.

177987. Хлепитько О.Н. Суточное мониторирование артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. . , . С. 352-353.

177988. Цапенко В.О. Ефективність гри жіночих команд високої кваліфікації на олімпійських іграх у Пекіні. . , . С. 354-355.

177989. Юрченко З.Б. Реабілітаційні заходи при порушеннях хребта та опорно-рухового апарату у дітей 5-6 року життя. . , . С. 355-357.

177990. Яжлєв М.О. Окремі аспекти охорони банківських установ. . , . С. 357-359.

177991. Кузнецова Т. Компания с характером: как создать и упрочить оргкультуру. . , . С. 64-70.

177992. Кузнецова Т. Типичные ошибки в формировании корпоративной культуры. . , . С. 71.

177993. Савицкая Л. Сила судьбы, или Путь мудреца. . , . С. 78-79.

177994. Даниел Белл: "Это становится центром мира": [американский социолог и публицист, основатель теории "постиндустриального общества" - о своем видении будущего человечества]. . , . С. 80-81.

177995. Леженко Е.О. Проблеми інвестиційної діяльності підприємства на сучасному етапі. . , . С. 164.

177996. Кеворков В., Галян С. Увидеть потребность, понять мечту, или еще раз о планировании нового товара с ориентацией на бренд: [марочный портфель компании и пути его расширения. Планирование нового товара с ориентацией на брен]. . , . С. 30-41.

177997. Рыбакова И. Самый главный ресурс. А вы незаменимый сотрудник?: [человеческие ресурсы организации. Личностные и профессиональные качества сотрудников]. . , . С. 38-41.

177998. Качковский А., Горлач Е. Продавай в Интернете: [пошаговое руководство по созданию и продвижению интернет-магазина]. . , . С. 42-49.

177999. Коробкова А. На чем они зарабатывают: [бизнес-модели интернет-торговли]. . , . С. 50-51.

178000. Тарнавский В. Дешево и благожелательно: [американская компания JetBlue]. . , . С. 58-63.

178001. Шевченко И. На потребительском фронте без перемен: [анализ потребительской корзины украинцев в 2010 году]. . , . С. 72-73.

178002. Мясников С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике. Высш. школа. М., 1988. 399 с.

178003. Мясникова Е. П. Объективное распознавание звуков речи. Энергия. Ленинград, 1967. 148 с.

178004. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, сентябрь 2010 года, % ]. . , . С. 78.

178005. Данные исследований - в помощь маркетологу: [программы, получившие в сентябре 2010 года наибольший рейтинг, топ-20]. . , . С. 79.

178006. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології статистичної обробки даних". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

178007. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Аналіз електронних схем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

178008. Мячев А. А., Иванов В. В. Интерфейсы вычислительных систем на базе мини- и микроЭВМ. Радио и связь. М., 1986. 246 с.

178009. Спок Б. Разговор с матерью. Прогресс. М., 1987. 224 с.

178010. Мячев А. А., Степанов В. Н., Щербо В. К. Интерфейсы систем обработки данных. Радио и связь. М., 1989. 415 с.

178011. Мячев А. А. Организация управляющих вычислительных комплексов. Энергия. М., 1980. 271 с.

178012. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Програмування механічних операцій в технологічних процесах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178013. Дзинько Т. "Зеленые" сотрудники: [переквалификация сотрудников компаний на пути создания экологически чистого бизнеса]. . , . С. 84-86.

178014. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технологічні основи машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

178015. Мячев А. А. Система КАМАК. Устройства сопряжения КАМАК с малыми ЭВМ. ЦНИИТэИприборостроения. М., 1976. 67 с.

178016. Старченко Т. Я., Стоян О. М., Бобик О. І. Вища школа на шляху оновлення. Світ. Львів, 1991. 128 с.

178017. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

178018. Мяченков В. И., Мальцев В. П. Методы и алгоритмы расчета пространственных конструкций на ЭВМ ЕС. Машиностроение. М., 1984. 280 с.

178019. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

178020. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 98 с.

178021. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 48 с.

178022. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 92 с.

178023. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2010. 62 с.

178024. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2010. 70 с.

178025. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

178026. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

178027. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2010. С. 309- 493

178028. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

178029. Мяченков В. И., Григорьев И. В. Расчет составных оболочечных конструкций на ЭВМ. Машиностроение. М., 1981. 212 с.

178030. Мячин В. А., Шабельский В. А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. Машиностроение. М., 1989. 183 с.

178031. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2010. 128 с.

178032. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2010. 110 с.

178033. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 32 с.

178034. На Д. Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. Мир. М., 1983. 294 с.

178035. Шпонтак І. Небезпека чадного газу : [як розпізнати наявність, перша допомога при отруєнні, необхідні захисні заходи ]. . , . С. 26.

178036. На благо всего человечества. Известия. М., 1978. 303 с.

178037. Присяжнюк В., Ячник К., Горобець О. Основні положення проекту національного стандарту України ДСТУ "Протипожежна техніка. Пристрої канатно-спускової рятувальні пожежні індивідуальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань". . , . С. 30-31.

178038. Жугай В. Доброго ранку з твітосфери: [розширення можливостей соціальних медіа ]. . , . С. 10-12.

178039. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України. . , . С. 13-23.

178040. Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб'єктів сектору безпеки. . , . С. 24-32.

178041. Скуленко М. Судження у журналістиці та пропаганді: [формування судження про ті чи інші факти, події, явища або людей]. . , . С. 35-39.

178042. На международной авиационной выставке в фарнборо впервые показана система для ремонта лопаток вентиляторов авиационных двигателей по принципу "Новые лопатки из старых". [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

178043. На передовых рубежах физики микромира. Знание. М., 1988. 64 с.

178044. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 84 с.

178045. Симонов С. Використання технологічної автоматики для запобігання пожежам на виробництві. . , . С. 32-33.

178046. На пути к единой теории поля. Знание. М., 1980. 64 с.

178047. "Евроинтеграционная риторика - фактор сдерживания России": [внешняя политика нашего государства]. . , . С. 14-16.

178048. Самостоятельная работа студентов в условиях перестройки учебного процесса. Челябинск. полит. ин-т им. Лениского комсомола. Челябинск, 1988. 228 с.

178049. Сергеев И. Управительство: [административная реформа. Сокращение общего количества чиновников минимум на треть ]. . , . С. 24-26.

178050. Заика А. Наше дело: [приватизация в энергетике]. . , . С. 27-28.

178051. Гусев Ю. Физиков терапия: [увеличение в 2010 году сбора страховых премий в Украине]. . , . С. 40-42.

178052. Рыжов В. А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в Великобритании. Высшая школа. Москва, 1991. 159 с.

178053. На путях обновления школьного курса математики. Просвещение. М., 1978. 303 с.

178054. Балдин Г. А., Сосков П. П., Гиткович В. К., Грандова Г. В. На стальных магистралях. Транспорт. М., 1975. 159 с.

178055. Пашкеев С. Преимущество стоп: [компания Zappos, американский онлайновый продавец обуви]. . , . С. 52-54.

178056. Набарро Ф. Р. Н. Пластичность чистых монокристаллов. Металлургия. М., 1967. 214 с.

178057. Пути и средства совершенствования процесса обучения в условиях перестройки высшей школы. Краснодарский полит. ин-т. Краснодар, 1990. 118 с.

178058. Абакумова Ю. "Плаче душа і ридає": [кобзарство - феномен украинского народа]. . , . С. 57-62.

178059. Дикаленко М., Московчук Э. В трети - лишний: [тенденции украинского рынка водки и ликеро-водочных изделий]. . , . С. 72-74.

178060. Силивончик А. Тела слажение: [украинский рынок кондитерских изделий]. . , . С. 75-76.

178061. Николаева Т. Влас предержащие: [украинский рынок косметики для волос]. . , . С. 77-78.

178062. Зайцева В.М. Маркетинговые исследования потребителей туристского продукта. . , . С. 17-18.

178063. Бек Ш. Тех устройство: [украинский рынок строительной спецтехники]. . , . С. 80-81.

178064. Журавльова С.М. Проблеми розвитку готельних мереж в Україні в умовах підготовці до Євро 2012. . , . С. 19-20.

178065. Кукліна Т.С. Особливості надання анімаційних послуг в курортних зонах відпочинку. . , . С. 20-22.

178066. Бутко В. Ключ от страны, где деньги лежат. . , . С. 2-5.

178067. Зайцева О.Л. Транспортное обслуживание туристов в Украине. . , . С. 22-24.

178068. Серкова П.П. Некачественная работа Госфинуслуг при шторме на мировом рынке: [рынок страхования в Украине в 2010 году]. . , . С. 18-25.

178069. Поддубный В.И. Есть три миллиарда!: [к итогам торгов на украинской бирже за октябрь]. . , . С. 26-35.

178070. Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Сніцар В.Г., Клименко С.А. Сучасні матеріали у верстатобудуванні. . , . С. 38-50.

178071. Перепаддя І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку сек'юритизації активів як інноваційного способу залучення фінансування. . , . С. 36-40.

178072. Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання). . , . С. 66-75.

178073. Дорогий Я.Ю., Халавчук С.О. Архітектура забезпечення захищеної мережевої взаємодії в Інтернеті. . , . С. 81-85.

178074. Индекс инвестиционной привлекательности Украины: III квартал 2010 года. . , . С. 20-22.

178075. Єфремов М.Ф., Єфремов В.М., Єфремов Ю.М. Автоматизація управління автогосподарством на базі агентів із врахуванням міжнародних перевезень. . , . С. 86-90.

178076. Ожидаемый прирост рынка интернет-торговли составит более 30 %. . , . С. 23.

178077. Потеев М. И. Практикум по методике обучения во втузах. Высшая школа. Москва, 1990. 94 с.

178078. Рейтинг "Interbrand - 2010": топ-бренды выходят из кризиса. . , . С. 24-29.

178079. Спутник работника физической культуры и спорта. Здоровья. К., 1990. 352 с.

178080. Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та окремих іноземних країнах. . , . С. 84-89.

178081. Зайко Т.А., Корнієнко С.К. Автоматизована система обробки інформаційних потоків торговельного центру. . , . С. 91-95.

178082. Обнародованы результаты рейтинга "Бренд наций Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2010". . , . С. 36-38.

178083. Сердюк О.М. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу на прикладі АР Крим. . , . С. 24-25.

178084. Пасечник В. Методы исследования неочевидного: ненаучный подход. . , . С. 40-46.

178085. Камінська Ж.К. Аналіз проблем автоматизації процесу ергономічного проектування інформаційних моделей технологічних процесів. . , . С. 103-108.

178086. Выровой Ю. Kwendi Impact Meter: вооружаем маркетолога новым инструментом оценки восприятия рекламных роликов. . , . С. 48-57.

178087. Спортивная стрельба. Физкультура и спорт. М., 1987. 255 с.

178088. Набат из будущего. Беларусь. Минск, 1990. 205 с.

178089. Сергеев В. Н. Туризм и здоровье. Профиздат. М., 1987. 80 с.

178090. Набиуллин М. К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1990. 216 с.

178092. Наблюдение W и Z - бозонов эксперимент и установка. Знание. М., 1986. 64 с.

178093. Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація. . , . С. 102-111.

178094. Наблюдение, распознавание и анализ неметаллических включений и выделений в стали. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

178095. Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України. . , . С. 147-153.

178096. Рыбкин В. А. Ручное изготовление литейных форм. Высш. школа. М., 1981. 192 с.

178097. Наблюдение эффектов влияния температуры и кристаллографической ориентации на образование поверхностных сегрегаций в сплаве. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

178098. Салли И. В. Физические основы формирования структуры сплавов. Металлургия. М., 1963. 219 с.

178099. Небогатов Ю. Е.,Тамаровский В. И. Специальные виды литья. Машиностроение. М., 1975. 176 с.

178100. Вікентьєв С.О. Електронна система бронювання та резервування туристських послуг в Інтернеті. . , . С. 26-27.

178101. Цымбал В. П. Математическое моделирование металлургических процессов. Металлургия. М., 1986. 239 с.

178102. Гаджега Ю.В. Франчайзінг в індустрії туризму на прикладі "мережі магазинів гарячих путівок". . , . С. 27-29.

178103. Горлова О.В. Оздоровчий туризм: проблеми та перспективи напрямку розвитку санаторно-курортного обслуговування внутрішнього туризму. . , . С. 29-30.

178104. Набойченко С. С. Автоклавная переработка медноцинковых и цинковых концентратов. Металлургия. М., 1989. 112 с.

178105. Дем'яненко Д.С. Взаємозв'язок туристського та готельного сервісу: проблеми, перспективи, розвиток. . , . С. 31-32.

178106. Детюк І.В. Анализ и проэктирование системы управления персоналом в предприятиях размещения. . , . С. 32-33.

178107. Ткаченко К. М., Кемлер Л. Ф., Давыдов Н. И., Балясникова Г. С. Противопригарные покрытия для форм и стержней. Машиностроение. М., 1968. 96 с.

178108. Набойченко С. С. , Смирнов В. И. Гидрометаллургия меди. Металлургия. М., 1974. 271 с.

178109. Єрмолиш О.В. Особливості реклами в галузі туризму на прикладі туристичної компанії TEZ-TOUR. . , . С. 33-34.

178110. Набоких В. А., Чепланов В. И. Основные тенденции развития электронных систем зажигания автомобильных двигателей. НИИНАвтопром. М., 1967. 65 с.

178111. Мамєдова Т.М. Шляхи підвищення ефективного використання трудового потенціалу готелю "Салют". . , . С. 34-36.

178112. Эмингер З., Вебер К. Производство отливок из специальных сталей. Машгиз. М., 1960. 141 с.

178113. Навакатикян А. О., Ковалева А. И. Здоровье и работоспособность при умственном труде. Здоровья. К., 1989. 84 с.

178114. Рева Є.В. Організація і проведення рекламної компанії туристських послуг. . , . С. 37-39.

178115. Сокол И. Я. Двухфазные стали. Металлургия. М., 1974. 214 с.

178116. Рентюк К.В. Можливості глобальної мережі Інтернет у просуванні та реалізації турпродукту. . , . С. 39-40.

178117. Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. Физиология и гигиена умственного труда. Здоровье. К., 1987. 149 с.

178118. Степаненко Т.В. Проблеми безпеки в сфері туризму. . , . С. 40-41.

178119. Бабич О.Б. Корпоративна соціальна відповідальність органу місцевого самоврядування. . , . С. 42-43.

178120. Василичев Д.В. Удосконалення умов оплати праці на підприємстві. . , . С. 44-45.

178121. Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки, юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору 2007 року. . , . С. 188-193.

178122. Васильєва О.О. Особливості управління трудовими ресурсами Запорізького регіону в умовах кризи. . , . С. 46-47.

178123. Кузюков А. Н.. Борисенко В. А., Березовский Л. Б. Обследование и защита от коррозии химического оборудования. Техніка. К., 1982. 104 с.

178124. Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі закону України "Про судоустрій і статус суддів". . , . С. 200-205.

178125. Трифонов Г.Ф. Соціально-економічні аспекти оцінки впливу нової техніки на трудовий колектив. . , . С. 47-49.

178126. Цуркан В.П. Роль мотивації в підвищенні ефективності виробництва. . , . С. 49-50.

178127. Ажажа М.А. Соціальний капітал як основа системи управління трудовими ресурсами. . , . С. 51-52.

178128. Зуєва В.О. Проблеми соціально-гуманітарної політики в Україні. . , . С. 52-54.

178129. Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах : [корупційні порушення в Україні]. . , . С. 213-228.

178130. Болдуєва О.В. Управління трудовим потенціалом на підприємствах агропромислового комплексу. . , . С. 54-56.

178131. Олійник О. Юридична риторика як теоретична і прикладна наука: реалії та перспективи розвитку. . , . С. 229-233.

178132. Фелтам П. Деформация и прочность материалов. Металлургия. М., 1968. 120 с.

178133. Кутідзе Л.С. Трудові ресурси в системі економічного потенціалу регіону. . , . С. 56-57.

178134. Патлах И.Н. Організаційно-правові аспекти оптимізації трудових відносин у період фінансової кризи. . , . С. 58-59.

178135. Богуцький П. Військове правот як система. . , . С, 234-239.

178136. Гіль Л.А. Проблеми використання соціопсихотехнологій в управлінні персоналом на етапі професійного відбору. . , . С. 59-61.

178137. Мірошниченко Л.Г. Використання нових технологій в управлінні персоналом в умовах кризи. . , . С. 61-62.

178138. Навигационная привязка и статистическая обработка космической информации. Наука. М., 1983. 183 с.

178139. Олійник О.М. Регіональні аспекти розвитку експортного потенціалу АПК України. . , . С. 63-64.

178140. Яцків І. Деякі питання застосування міжнародних механізмів протидії корупції в Україні. . , . С. 259-265.

178141. Пругло О.В. Стан ринку праці Запорізької області та напрямки його регулювання. . , . С. 64-66.

178142. Бажинов И. К., Гаврилов В. П., Ястребов В. Д. Навигационное обеспечение полета орбитального комплекса "Салют-6" - "Союз" - "Прогресс". Наука. М., 1985. 376 с.

178143. Навигационные и гироскопические устройства. Оборонгиз. М., 1962. 137 с.

178144. Рабинович М. Х. Прочность, температура, время. Наука. М., 1968. 160 с.

178145. 50 самых популярных брендов Украины (рейтинг "Фокуса"). . , . С. 58-61.

178146. Коваленко Є.О. Соціальний діалог як невід'ємна складова інтеграції України до Європейського Союзу. . , . С. 66-68.

178147. Гальянова Л. Рейтинг бизнес-доверия в банковской сфере (июль - август 2010 года). . , . С. 64-71.

178148. Плинокос Д.Д. Використання потенціалу системи вищої освіти України для підготовки кадрів іноземних країн. . , . С. 68-69.

178149. Трохін В.Ф. Економічний горизонт. . , . С. 70-71.

178150. Галан О.Є. Моделювання макроекономічних показників використання трудових ресурсів. . , . С. 71-72..

178151. Волох Л.М. Підвищення конкурентоспроможності працівника на основі розвитку людського капіталу. . , . С. 73-75.

178152. Навигация, наведение и оптимизация управления. Наука. Москва, 1978. 124 с.

178153. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги...: [мировой рейтинг благотворительности]. . , . С. 72.

178154. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги...: [список 100 лучших вузов мира]. . , . С. 72-80.

178156. Наводороживание во время электрошлакового переплава. Б. и.. Запорожье, 1975. 21 л.

178157. ТОП-15 рекламодателей по итогам первого полугодия: ТВ, пресса и наружная реклама. . , . С. 81-83.

178158. Оцифровка телевидения в Украине. . , . С. 84-85.

178159. Наводороживание и коррозия металлов. ПГУ. Пермь, 1978. 94, 6 с.

178160. Навроцкая В. Д. Производства интегральных схем за рубежом. УкрНИИНТИ. К., 1971. 29 с.

178161. Глушко О.В. Формування кваліфікованих кадрів для базових галузей промисловості України. . , . С. 75-77.

178162. Єгорова А.А. Проблеми забезпечення професійними кадрами промислового комплексу. . , . С. 77-78.

178163. Карпенко Н.В. Фактори формування кадрового потенціалу промисловості. . , . С. 79-80.

178164. Луговська Т.А. Формування кадрового потенціалу через організацію професійного навчання безробітних безпосередньо на виробництві. . , . С. 80-82.

178165. Кузнецова І. Ринок зерна України:тенденції та стратегічний вектор розвитку. . , . С. 10-12.

178166. Навроцкий В. С. Обработка металлов резанием. Обработка на фрезерных станках. Изд-во ун-та. К., 1966. 27 с.

178167. Навроцкий Г. А., Навроцкий А. Г., Сафонова Г. Г. Кривошипные прессы для холодной объемной штамповки. Машиностроение. М., 1991. 58 с.

178168. Невлюдов І. Ш. Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі. Компанія СМІТ. Харків, 2009. 400 с.

178169. Котлубай О., Дебель С. Формування сучасної морської транспортної політики України у працях науковців відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та екологічних досліджень НАН України (м. Одеса). . , . С. 13-15.

178170. Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини. . , . С. 297-304.

178171. Рубель О. Дунайська Стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики. . , . С. 16-19.

178172. Сосненко М. Н. Современные литейные формы. Машгиз. М., 1959. 275 с.

178173. Притула Н. В. Державна підтримка розвитку кадрів в Україні. . , . С. 82-83.

178174. Щербюк Н. Сфера регулювання трудового права: погляд на проблему. . , . С. 305-310.

178175. Сєдова О.С. Підходи до професійної підготовки персоналу промислового підприємства. . , . С. 83-85.

178176. Аржевітін С. Сукупні заощадження населення в умовах державного регулювання ресурсного потенціалу банків України. . , . С. 20-22.

178177. Беда П. И., Выборнов Б. И., Глазков Ю. А. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Машиностроение. М., 1976. 456 с.

178178. Троцевич А. І. Аналіз стану та проблеми кадрового забезпечення промисловості України. . , . С. 85-87.

178179. Навроцкий Г. А., Белков Е. Г. Навивка пружин на автоматах. Машиностроение. М., 1978. 144 с.

178180. Каминская Ю. Дополнительная пенсия - это ваше благополучие, стабильность, независимость. . , . С. 23-24.

178181. Ковальова О.В. Професійний розвиток кадрового потенціалу України. . , . С. 87-88.

178182. Харічков С., Андрєєва Н. Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні. . , . С. 25-29.

178183. Навроцкий Г. А., Филиппов Ю. К., Шибаков В. Г. Технология холодной объемной штамповки на автоматах. Машиностроение. М., 1987. 64 с.

178184. Редькін О., Михайленко С. Проблемні питання застосування програмно-цільового методу при виконанні бюджетних програм. . , . С. 30-33.

178185. Квач Я. Інстументи капіталізації доданої вартості та дисконтування грошових потоків у корпоративному секторі економіки України. . , . С. 34-36.

178186. Звєряков М. Основні тенденції, проблеми та перспективи економічного розвитку Одеської області. . , . С. 38-39.

178187. Навроцкий Г. А. Универсально-гибочные прессы-автоматы. Мос. Механ. Инст.. М., 1952. 134 с.

178188. Лозинська К.С. Питання підготовки кадрів промислового сектору України в контексті інноваційного розвитку економіки. . , . С. 89-90.

178189. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Металлургия. М., 1974. 550 с.

178190. Гешева О.С. Ринок праці та професійно-технічна підготовка кадрів. . , . С. 90-92.

178191. Воробієнко П., Смірнов І. Інформаційна Одещина - шлях у майбутнє України. . , . С. 40-42.

178192. Загрудня І.О. Проблеми ефективного використання кадрового потенціалу підприємств України. . , . С. 92-94.

178193. Накалюжна А.В. Забезпечення кадрами - запорука ефективної діяльності промислових підприємств регіонів. . , . С. 94-96.

178194. Пашинский В. Ф., Пархоменко Д. М. Справочник металлурга. Донбас. Донецк, 1982. 175 с.

178195. Анісімова Т.О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства. . , . С. 96-97.

178196. Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми: [загальні цілі освіти. Компоненти освітніх парадигм. Науково-освітній потенціал України]. . , . С. 43-46.

178197. Пашинский В. Ф., Пархоменко Д. М. Справочник металлурга. Донбас. Донецк, 1976. 159 с.

178198. Бабаченко А.А. Побудова системи управління мотивацією праці працівників промислового підприємства. . , . С. 98-99.

178199. Журавка з подільського жита : [творчість української поетеси Г.Т. Чубач]. . , . С. 32-41.

178200. Навроцкий Д. И. Применение сварных конструкций из стали повышенной прочности. ЛДНТП. Ленинград, 1958. 23 с.

178201. Бойченко В.С. Удосконалення системи оцінювання персоналу промислового підприємства. . , . С. 99-101.

178202. Маслов А. А., Померанцев Ю. М. Гимнастика ущу: реальность через призму мифов. Знание. М., 1990. 190 с.

178203. Навроцкий Д. И. Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 171 с.

178204. Навроцкий К. Л., Сырицын Т. А., Степаков А. И. Шаговый гидропривод. Машиностроение. М., 1985. 160 с.

178205. Петрунько А. Н., Олесов Ю. Г., Дрозденко В. А. Титан в новой технике. Металлургия. М., 1979. 160 с.

178206. Менхин Ю. В. Физическая подготовка в гимнастике. Физкультура и спорт. М., 1989. 224 с.

178207. Мильнер Е. Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры. Физкультура и спорт. М., 1991. 112 с.

178208. Михайлов Б. Е., Федорцов В. Б. Вопросы теории техники пулевой спортивной стрельбы. ДОСААФ. М., 1987. 61 с.

178209. Балджи М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області. . , . С. 47-49.

178210. Храм української науки в екзилі : [ до 90-річчя від дня відкриття Українського Вільного Університету у Празі (1971)]. . , . С. 42-51.

178211. Бельтюков Є., Черкасова Т. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств. . , . С. 52-55.

178212. Єременко Л.В. Математичні методи оптимізації основних фінансових параметрів у вищій освіті. . , . С. 101-102.

178213. Сподвижник духу : [ до 100-річчя від дня народження українського скульптора І.М. Гончара (1911-1993)]. . , . С. 52-59.

178214. "З поля честі не відступила..." : [до 140-річчя від дня народження Л.Українки (1871-1913.)]. . , . С. 76-84.

178215. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178216. Орлов В., Купріянова К. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. . , . С. 56-58.

178217. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

178218. Валуєв Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства. . , . С. 59-62.

178219. Федчун А., Вакеряк В. Поис. Инновации.Успех. . , . С. 64-65.

178220. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

178221. Навстречу методологии проектирования для интерактивных систем. Б. и.. К., 1982. 10 с.

178222. Нагаев Р. Ф. Механические процессы с повторными затухающими соударениями. Наука. М., 1985. 200 с.

178223. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Організація та технологія вантажних робіт на транспорті". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

178224. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма переддипломної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178225. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

178226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Організація та технологія вантажних робіт на транспорті". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178227. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

178228. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

178229. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Оптимізація соціальних процесів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

178230. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Кадрова політика в державному управлінні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

178231. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань "Комунікації в системі органів управління". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

178232. Нагаев Р. Ф., Гузев В. В. Самосинхронизация инерционных вибровозбудителей. Мащиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1990. 178 с.

178233. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціальний маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178234. Нагаев Э. Л. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями. Наука. М., 1988. 230 с.

178235. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціальний маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178236. Нагаев Э. Л. Физика магнитных полупроводников. Наука. М., 1979. 431 с.

178237. Нагаева И. Д., Улицкая И. М. Организация и оплата труда на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1989. 205 с.

178238. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці і виконанні розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни: "Електротехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

178239. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці і виконанні розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Електротехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

178240. Настольный теннис. Физкультура и спорт. М., 1987. 320 с.

178241. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технічн. перекладу Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни "Практика англійської мови". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

178242. Петров В. К. Грация и сила. Советский спорт. М., 1989. 62 с.

178243. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 94 с.

178244. Платини М. Жизнь как матч. Физкультура и спорт. М., 1990. 224 с.

178245. Художник - шукач істини : [до 180-річчя від дня народження російського художника М.М. Ге (1831-1894)]. . , . С. 85-91.

178246. Нагайцев А. А., Пигузова Д. Х. Опыт применения и реставрации прессового инструмента на заводах по обработке цветных металлов. Цветметинформация. М., 1974. 46 с.

178247. Полиевский С. А., Старцева И. Д. Физкультура и профессия. Физкультура и спорт. Львів, 1988. 159 с.

178248. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Етика ділового спілкування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

178249. Нагайцев А. А., Грабарник Л. М. Прессование труб и прутков из меди и ее сплавов. Металлургия. М., 1981. 107 с.

178250. Поликовский А. М. О, игра!. Знание. М., 1990. 64 с.

178251. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до конструювання та розрахунку шківів клинопасових та поліклинових передач з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178252. Видатний зодчий Києва : [до 130-річчя від дня народження українського арххітектора П.Ф. Альошина (1881-1961]. . , . С. 92-99.

178253. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Електричні машини". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

178254. Основоположник національної графіки : [до 125-річчя від дня народження Г.І. Нарбута (1886-1920)]. . , . С. 100-105.

178255. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричнi апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

178256. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: "Електричні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 86 с.

178257. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до cамостійної роботи "Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

178258. Повернута із забуття : до 170-річчя від дня народження української письменниці Марусі Вольвачівни (1841-1910). . , . С. 122-130.

178259. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

178260. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальностей: "Туризм" та "Управління персоналом" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178261. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Шляхи та шляхове господарство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178262. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до практичних занятть з дисципліни "Основи інформаційної безпеки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

178263. Нагао М., Катаяма Т., Уэмура С. Структура и базы данных. Мир. М., 1986. 198 с.

178264. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Electromagnets Calculations: methodical Instructions to Perform the Term Work on the Subject: "Fundamentals of Electrical Apparatuses Theory". ZNTU. Zaporozhye, 2011. 18 р.

178265. Нагапетьянц Н. А., Шульгин Ю. Г., Смирнов А. И. Совершенствование материально-технического снабжения в машиностроении. Машиностроение. М., 1990. 207 с.

178266. Нагель Э., Ньюмен Д Теорема Геделя. Знание. М., 1970. 62 с.

178267. Нагибина И. М., Прокофьев В. К. Спектральные приборы и техника спектроскопии. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 271 с.

178268. Нагиев М. Ф. Теоретические основы рециркуляционных процессов в химии. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 326 с.

178269. Нагиев М. Ф. Учение о рециркуляционных процессах в химической технологии. Изд-во АН СССР. М., 1958. 244 с.

178270. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Право інтелектуальної власності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 28 с.

178271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Право соціального забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

178272. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Види та пристрої узгодження у передавальних трактах" з дисципліни "Радіотехнічні пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 с.

178273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Реалізація та оптимізація параметрів пристроїв частотної селекції та узгодження " з дисципліни "Радіотехнічні пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 14 с.

178274. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-№4 з дисципліни "Основи технології РЕЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

178275. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-4 з дисципліни "Технологія деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

178276. Нагиев Т. М. Химическое сопряжение. Наука. М., 1989. 216 с.

178277. Идеальная фигура. Знание. М., 1990. 192 с.

178278. Каганов Л. С., Донской Д. Д Развиваем выносливость. Знание. М., 1990. 191 с.

178279. Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия: [идеология бизнеса компании "Шабо"]. . , . С. 68-69.

178280. Карпов А. Е. Неисчерпаемые шахматы. Изд-во Моск.-го ун-та. Москва, 1991. 399 с.

178281. Квартальнов В. А., Федорченко В. К. Туризм социальный: история и современность. Выща шк.. К., 1989. 342 с.

178282. Нагорный А. В., Бурчак Н. П. Обоснование необходимости создания первого опытно-показательного комбината экологизации индустриального производства. Запорож. машиностр. ин-т. Запорожье, 1980. 54 л.

178283. Нагорный А. О. Основы электроники. Техніка. Киев, 1966. 134 с.

178284. Книга тренера по легкой атлетике. Физкультура и спорт. М., 1987. 399 с.

178285. Нагорный А. О. Основы электроники. Техніка. К., 1967. 136 с.

178286. Коротков И. М. Подвижные игры во дворе. Знание. М., 1987. 96 с.

178287. Нагорный В. С., Денисов А. А. Устройства автоматики гидро- и пневмосистем. Высш. школа. М., 1991. 365 с.

178288. Косилина Н. И., Сидоров С. П. Гимнастика в режиме рабочего дня. Знание. М., 1988. 96 с.

178289. Крапивина Е. А., Заикин В. А., Зайцева В. В. Физические упражнения йогов. Знание. М., 1991. 192 с.

178290. Кудрявцев В. Г., Кудрявцева Ж. В. Спорт мира и мир спорта. Мол. гвардия. М., 1987. 331 с.

178291. Лавров В. В., Шапошников Ю. В. Истоки богатырства. Мол. гвардия. М., 1989. 284 с.

178292. Лапутин А. Н. Атлетическая гимнастика. Здоровья. К., 1990. 174 с.

178293. Лукашев М. Н. Родословная самбо. Физкультура и спорт. М., 1986. 160 с.

178294. Разд. 4. Социальная философия: [социальная философия как теория и методология познания общества. Развитие социально-философской проблематики в XIX - XX вв. Культура и цивилизация]. . , . С. 305-439.

178295. Лысенко А. В., Гик Е. Я. Оценка позиции. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 176 с.

178296. Розд. 2. Структура і внутрішнє середовище соціальних організацій. . , . С. 71-134.

178297. Розд. 3 Соціальна організація та її зовнішнє оточення. . , . С. 135-204.

178298. Розд. 4 Поведінка людей в соціальних організаціях. . , . С. 206-268.

178299. Пономаренко В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті : [зміст концептуально нового підходу до підготовки спеціалістів у ХНЕУ]. . , . С. 7-24.

178300. Сєдова Л. Формування й розвиток основних моральних орієнтирів ХНЕУ. . , . С. 25-30.

178301. Петренко І.М. Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкві (XVIII ст.). . , . С. 51-68.

178302. Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історічної перспективи доби Української революції 1917-1921 рр.. . , . С. 103-117.

178303. Нагорный В. С. Электрокаплеструйные регистритующие устройства. Машиностроение. Ленинград, 1988. 268 с.

178304. Тема 7. Статистика страхової справи: [суть страхування та задачі статистики. Розрахунок тарифних ставок]. . , . С. 175-207.

178305. Нагорный Л. Я. Анализ и расчет усилительных схем. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 244 с.

178306. Іванець А.В. До питання про діяльність парізького Українського національного комітету (1919-1921). . , . С. 117-135.

178307. Нагорный Л. Я. Моделирование электронных цепей на ЦВМ. Техніка. Киев, 1974. 360 c.

178308. Нагорский Д. В. Вспомогательные таблицы и графики для некоторых расчетов печей. Металлургиздат. М., 1957. 38 с.

178309. Гранд-пасьянс и геомантия. Внешторгиздат. М., 1990. 104 с.

178310. Гуфельд Э. Е. Сицилианская защита. Здоровья. Киев, 1989. 168 с.

178311. Гузов Н. М. Узоры на стадионе. Физкультура и спорт. М., 1987. 128 с.

178312. Бюджетний процес в ЄС: без компромісів не обійтися. . , . С. 4-5.

178313. Котляр М.Ф. Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції. . , . С.192-202.

178314. Нагрев и охлаждение стали. Теплотехника слоевых процессов. Металлургия. М., 1970. 324 с.

178315. Выборнов Ю. В., Горанский И. В. Марадона, Марадона.... Физкультура и спорт. М., 1989. 192 с.

178316. Ворона И. П. Гимнастика в режиме труда. Здоровья. К., 1987. 64 с.

178317. Иоффе Х. М., Пивоваров Ф. И., Прохоренко А. П. Нагрев металлов. Металлургия. М., 1981. 280 с.

178318. Волович В. Г., Скопинцев Б. Г. Как выжить в экстремальной ситуации: советы туристу. Знание. М., 1990. 192 с.

178319. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

178320. Як у ЄС використовують землі. . , . С. 18.

178321. Транспортна стратегія Українина період до 2020 : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. №2174. . , . С. 12-14.

178322. Нові цілі щодо збереження біорозмаїття. . , . С. 19.

178323. Ковбасюк А. "Саме молодь налаштована найбільше проєвропейськи": [діяльність громадської організації "Центр європейських ініциатив" у Сумах. Реалізація молодіжних програм]. . , . С. 25.

178324. Цивільний шлюб найпопулярніший серед фінської молоді. . , . С. 26.

178325. Нагрев металла и работа нагревательных печей. Металлургиздат. Свердловск, 1960. 213 с.

178326. Сердюк С. М. Аналізатор скінченних цифрових автоматів. . , . С. 146-150.

178327. Ущаповський К.В., Нікітін О.О., Олефір Д.О., Дейкун-Степанчук Є.І. Перспективи впровадження ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в ОЕС України. . , . С. 3-7.

178328. Соколов А.Є. Комбінована модель управління процесом комп'ютеризованого навчання. . , . С. 157-160.

178329. Справа М.О. Проблеми захисту інформації у вищому навчальному закладі. . , . С. 161-165.

178330. Костюк Т. Розбудова правової держави і громадського суспільства в Україні. . , . С. 64-69.

178331. Гулунов В. С., Золотуева С. М., Либерман Л. Ф. Нагрев металла перед прокаткой. Металлургиздат. М., 1963. 221 с.

178332. Праховник А.В., Волошко А.В. Информационно-измерительные системы в Smart Grids технологиях: [построение и функционирование электрических сетей]. . , . С. 43-48.

178333. Ковецкий В.М., Ковецкая М.М. Использование шахтного метанового газа в теплоэлектрогенерирующих установках. . , . С. 49-52.

178334. Прокопенко І. В., Гутянська О. В. Техніка газетної справи. Вища шк.. К., 1989. 160 с.

178335. Розен В.П., Ячник Є.А. Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери. . , . С. 53-57.

178336. Нагрев обмоток трансформаторов тока током короткого замыкания. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 13 с.

178337. Кальянов А. Ера лідерства : нові виклики : [ функції лідерства. Класифікація типів, видів лідерів. Стилі лідерства. Чинники, що впливають на крах лідерства ]. . , . С. 71-75.

178338. Майстренко А.Ю., Курис Ю.В., Власенко В.Н. Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива. . , . С. 58-62.

178339. Косюк В.В. Щоб бути готовими гасити пожежу в першу мить її виникнення. . , . С. 63.

178340. Семенюк М. Василь Надрага: "Закон про соціальні стандарти буде виконуватися на сто відсотків". . , . С. 11-12.

178341. Підвищилися адресність та ефективність соціальних послуг: [впровадження проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги"]. . , . С. 15-16.

178342. Брудный А. А. Другому как понять тебя. Знание. М., 1990. 64 с.

178343. Говорите...если умеете. Знание. М., 1990. 64 с.

178344. Галицький В. "Наша робота - не в статистичних показниках, а в долях людей": [стверджують працівники державної служби зайнятості України]. . , . С. 17-19.

178345. Нагрев слябов. Металлургия. М., 1977. 245 с.

178346. Продумані та скоординовані дії - ефективні та результативні: [праця соціальних служб на Дніпропетровщині]. . , . С. 23-27.

178347. Вульф Б. К. Термическая обработка титановых сплавов. Металлургия. М., 1969. 375 с.

178348. Колобнев И. Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Металлургия. М., 1966. 394 с.

178349. Чорнобильські питання - в центрі уваги: [питання соціального захисту чорнобильців - серед пріоритетів соціальної політики держави]. . , . С. 29.

178350. Колобнев И. Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Металлургия. М., 1961. 413 с.

178351. Україна в Організації Об'єднаних Націй. . , . С. 9-11.

178352. Чекаленко Л. Україна в ООН : історичний екскурс. . , . С. 15-17.

178353. Водный туризм. Профиздат. М., 1990. 304 с.

178354. Головатий М. Освіта України в контексті світового і національного поступу. . , . С. 84-94.

178355. Владимиров Я. Г. Как решать задачи и этюды. Физкультура и спорт. Москва, 1986. 112 с.

178356. Мельник М.І. Проблеми та напрями удосконалення регуляторної політики та дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності. . , . С. 6-10.

178357. Виленский М. Я., Ильинич В. И. Физическая культура работников умственного труда. Знание. Москва, 1987. 96 с.

178358. Веретенников Е. И., Дрогов И. А. Общественный туристкий актив: подготовка, обучение, воспитание. Профиздат. М., 1990. 176 с.

178359. ООН - Україна : 65 років партнерства та співпраці. . , . С. 20-21.

178360. Чекаленко Л. ООН у політиці України : реалії сучасності. . , . С. 24-28.

178361. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. Высшая школа. М., 1991. 140 с.

178362. Горбаневский М. В. В мире имен и названий. Знание. М., 1987. 208 с.

178363. Буш, Боно, світовий тероризм і Цілі розвитку тисячоліття : [Цілі розвитку тисячоліття - дарують надію на покращення життя та забезпечення більш справедливого та мирного світу]. . , . С. 29-31.

178364. Гучков А. И. Корабль потерял свой курс. Знание. М., 1991. 64 с.

178365. Червінська Л.П., Кальніцький М.І. Інноваційна трудова діяльність: сутність та особливості. . , . С. 11-15.

178366. Пономарьова О.С. Підвищення конкурентоспроможності авіапромисловості України в контексті вдосконалення якості. . , . С. 15-18.

178367. Місцеве самоврядування : історія та сучасність. . , . С. 32-34.

178368. Конференция по сварке легких, цветных и тугоплавких металлов и сплавов, 1-я. Киев.1978 І конференция по сварке легких, цветных и тугоплавких металлов и сплавов, 21-23 нояб. 1978 г.. ИЭС. Киев, 1978. 144 с.

178369. Боярко І.М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства. . , . С. 19-25.

178370. Семенишин М.О. Напрями запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми. . , . С. 30-34.

178371. Лавріненко О.В. Понятійний апарат принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці. . , . С. 34-38.

178372. Ніколайчук І. Невторовані шляхи вітчизняної онкології. . , . С. 5-10.

178373. Славинський М. "Є в книгах незмірна глибина...": [9 листопада - День української писемності та мови]. . , . С. 15-17.

178374. Березяк В. Анти - далекі пращури козаків?: [тлумачення слова анти]. . , . С. 18-22.

178375. Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Чайка Н.А., Рябий М.М., Жиловський В.І. Роль зелених насаджень в урбоекосистемі міста Кам'янця-Подільського. . , . С. 4-5.

178376. Лапицкий В.Н., Мамайкина Ю.Л., Гончаренко В.И. Экологическая опасность электромагнитного загрязнения городов Украины. . , . С. 10-11.

178377. Кудрик І.Д. Геотехногенез складних природних систем як перешкода збалансованому природокористуванню Східного Криму: [забруднення біосфери, гідросфери нафтопродуктами]. . , . С. 12-13.

178378. Мовчан Я.І. Методологія інноваційної трансформації економіки в контексті екосистемного підходу. . , . С. 14-15.

178379. Лобко В.Ю., Федорішко М.І. Моніторинг забруднення атмосферного повітря у Закарпатській області: чим ми платимо за безпечність. . , . С. 16-17.

178380. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Репрезентативність природно-заповідної мережі Поділля згідно з фізико-географічним районуванням. . , . С. 18-20.

178381. Нагрев стали и печи. Машгиз. Москва, 1949. 184 с. : ил., табл., схем., диагр., черт.

178382. Нагрев электрических плоскостных контактов. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

178383. Нагревательная печь ПАП-17. Рабочие чертежи. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 64 с.

178384. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

178385. Нагревательные приборы, применяемые за рубежом. Госстройиздат. М., 1956. 34 с.

178386. Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 № 1218. . , . С. 1.

178387. Європейська безпека в умовах багатополярного світу. . , . С. 35-39.

178388. Міщенко В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України. . , . С. 3-14.

178389. Стан і перспективи відносин України з країнами Центральної Азії : [Економічні відносини]. . , . С. 40-43.

178390. Полозенко Д.В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України. . , . С. 15-20.

178391. Нагревательные устройства. Магнитогорский горно-металлургический ин-т им. Г. И. Носова. Магнитогорск, 1972. 38 с.

178392. Співробітництво України з Іраном в енергетичній галузі в контексті політики провідних країн світу. . , . С. 44-47.

178393. Алімпіев Є.В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін. . , . С. 21-28.

178394. Афганська проблема в сучасних міжнародних відносинах : [зовнішня політика Афганістану. Взаємовідносини Афганістану з США і НАТО]. . , . С. 48-51.

178395. Калашнікова Т.В. Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України. . , . С. 29-37.

178396. Нагруженность и надежность механических систем. Наук. думка. Киев, 1987. 196 с.

178397. Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки. . , . С. 38-46.

178398. Нагруженность, колебания и прочность сложных механических систем. Наук. думка. Киев, 1977. 146 с.

178399. Поляков Б. Н., Няшин Ю. И., Волегов И. Ф., Трусов А. Ф. Нагруженность, несушая способность и долговечность прокатного оборудования. Металлургия. М., 1990. 318 с.

178400. Нагруженность, прочность, устойчивость движения механических систем. Наук. думка. К., 1980. 203 с.

178401. Юшкевич Т. П., Васюк В. Е., Буланов В. А. Тренажеры в спорте. Физкультура и спорт. М., 1989. 320 с.

178402. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: парадоксы развития, поиски. перспективы. Мысль. М., 1991. 253 с.

178403. Багдикян Б. Монополия средств информации. Прогресс. М., 1987. 317 с.

178404. Золотарьова І., Жан-Юг Шоша Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України. . , . С. 42-48.

178405. Нагрузка высоковольтного выключателя при погасании тока. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

178406. Афанасьєв М., Ромашова Я. Інформаційні технології в навчальному процесі : [елктронний підручник. Електронна книга: організація структури, змісту та ін. структурних елементів]. . , . С. 49-62.

178407. Нагула Г. Е., Калисский В. С., Манзон А. И. Учебник шофера третьего класса. Госсельхозиздат УССР. Киев, 1962. 431 с.

178408. Нагумо М. Лекции по современной теории уравнений в частных производных. Мир. М., 1967. 132 с.

178409. Стеблюк М. І. Загроза і ліквідація хімічного зараження : [Виробництво, транспортування, використання сильнодіючих ядучих речовин (СДЯР). Небезпека зараження навколишнього середовища]. . , . С. 3-7.

178411. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. Мир. М., 1969. 863 с.

178412. Шестаков Є. А. Мотивація безпеки життєдіяльності людини. . , . С. 8-10.

178413. Пам'ятка працівникам і студентам університету про порядок дій у разі загрози здійснення або здійснення терористичного акту : [поняття тероризму, його форми. Поведінка у ситуаціях загрози]. . , . С. 11-20.

178414. Олейнікова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні. . , . С. 47-59.

178415. Точилін С.Д. Продуктивність Java та РНР XML-RPS WEB-служб пошуку в даних СКБД MYSQL. . , . C.166-169.

178416. Федорак О. Д. Організація та проведення "Тижня знань безпеки життєдіяльності" в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 20-23.

178417. Рибак С.О., Коваль О.П. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 60-64.

178418. Надальяк П. А. Одноковшовые экскаваторы. Очерк развития одноковшовых экскаваторов для открытых горных работ. АН СССР. М., 1960. 72 с.

178419. Терещенко Г.М., Топчій Ю.В. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні. . , . С. 65-72.

178420. Долінський Л.Б. Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників. . , . С. 73-80.

178421. Юркевич О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінанасових інститутів. . , . С. 81-86.

178422. Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров'я". . , . С. 24-26.

178423. Попов С. М., Антонюк Д. А., Нетребко В. В. Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні. Мотор Січ. Запоріжжя, 2010. 368 с.

178424. Ханин Н. С., Шерстюк А. Н., Зайченко Е. Н. Наддув и нагнетатели автомобильных двигателей. Машиностроение. М., 1965. 222 с.

178425. Коваленко В.В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України. . , . С. 87-99.

178426. Шпонтак І. М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей. . , . С. 26-28.

178427. Матвієнко О., Сабадуха В. Європейський контекст соціально-філософських поглядів В. Липинського. . , . С. 110-119.

178428. Пойда-Носик Н.Н., Петришинець Л.В. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства. . , . С. 100-112.

178429. Війтенко О. Гуманістичні ідеали епохи відродження. . , . С. 120-130.

178430. Федосов В.М., Юхименко П.І., Бойко С.В. Микола Цитович - фундатор науки про місцеві фінанси : [біографія українського економіста - фінансиста М. Цитовича]. . , . С. 113-124.

178431. Надежин Б. Н., Плеханов И. П. Автомобиль "Москвич-408". Транспорт. М., 1968. 240 с.

178432. Лепейко Т., Пушкар О. Концепція педагогічного дизайну навчальних систем : [методи навчання: традиційні, нетрадиційні. Структура компетенцій спеціалістів. Склад мультимедійного навчального комплексу]. . , . С. 63-77.

178433. Надежин Б. Н., Плеханов И. П. Автомобиль "Москвич-412". Транспорт. М., 1972. 248 с.

178434. Надеждин В. В., Сапронов А. К., Сиротко В. К. Статические реле в релейной защите. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 283 с.

178435. Иностранные языки в высшей школе. Высш. шк.. М., 1987. 159 с.

178436. Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ формування професійної компетентності фахівця : [поняття, структура та зміст професійної компетентності]. . , . С. 78-87.

178437. Иностранные языки в высшей школе. Высш. шк.. М., 1987. 143 с.

178438. Надежность автоматизированных систем и средств управления. Изд-во ин-та. К., 1985. 132 с.

178439. Атовмян И. О., Вайрадян А. С., Руднев Ю. П. Надежность автоматизированных систем управления. Высш. школа. М., 1979. 287 с.

178440. Ванеев Б. Н., Главный В. Д., Гостищев В. М., Сердюк Л. И. Надежность асинхронных электродвигателей. Техніка. К., 1983. 143 с.

178441. Надежность в технике. Вероятностный метод расчета на усталость сварных конструкций : методические указания : РД 50-694-90. Изд-во стандартов. Москва, 1991. 84 с.

178442. Надежность в технике. Методы испытаний на контактную усталость. Изд-во стандартов. М., 1974. 51 с.

178443. Надежность в технике. Методы ускоренных испытаний на усталость для оценки пределов выносливости материалов, элементов машин и конструкций : методические указания : РД 50-686-89. Изд-во стандартов. Москва, 1990. 24 с.

178444. Аркин Я. Г., Горин Ю. В., Захаров П. П. Школа альпинизма. Физкультура и спорт. М., 1989. 463 с.

178445. Хапко В. Е., Маслов В Н. Совершенствование мастерства волейболистов. Здоровья. М., 1990. 128 с.

178446. Андросова О. Ф., Аскерова Ю. Є. Шляхи удосконалення обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб. . , . С. 214-218.

178447. Турчин И. Стратегия игры: гандбол. Молодь. К., 1988. 176 с.

178448. Данилова З. В., Князевська І. Б., Байбакова І. М. Bisiness English. Fundamentals of management and leadership. Астон. Тернопіль, 1998. 152 с.

178449. Ткачева А. А. Найдите свою йогу. Знание. М., 1991. 64 с.

178450. Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки : [особливості модернізації професійної освіти у ХНЕУ]. . , . С. 88-98.

178451. Дороніна М., Литовченко І. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток : [когнітивна теорія навчання. Поведінковий підхід до навчання та трудової діяльності]. . , . С. 99-113.

178452. Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації : [досвід ХНЕУ. Кількісні та якісні показники науково-дослідних робіт. Напрями дисертаційних робіт]. . , . С. 114-125.

178453. Єрмаченко В. Міжнародне співробітництво університету : [Харківський національний економічний університет]. . , . С. 31-41.

178454. Курдюмов А. В., Пикунов М. В., Чурсин В. М. Литейное производство цветных и редких металлов. Металлургия. М., 1982. 352 с.

178455. Надежность в технике. Оценка параметров безопасности колесных и гусеничных машин по опрокидыванию : характеристики динамической и статической устойчивости : РД 50-233-81. Изд-во стандартов. Москва, 1981. 64 с.

178456. Надежность в технике. Технологические системы. ВНИИМАШ. М., 1980. 40 с.

178457. Надежность в технике. Технологические системы. ВНИИМАШ. М., 1981. 89 с.

178458. Зырянов А. Пеле : просто король : [о легендарном бразильском футболисте, род. 23.10.1940 г.]. . , . С. 6-29.

178459. Дубинянский М. Луи-Наполеон Бонапарт : по дядиным стопам : [(20.04.1808-09.01.1873). Биография, портреты]. . , . С. 30-47.

178460. Надежность в технике. Упрочение стальных изделий химико-термической обработкой. Диффузионное хромирование : методические указания : РД 50-187-80. Изд-во стандартов. Москва, 1981. 18 с.

178461. Фурманская Э. Ответ знает Агата Кристи : [ биография и творческий путь английской писательницы А. Кристи (15.09.1890-12.01.1976)]. . , . С. 48-69.

178462. Надежность в технике. Ускоренные испытания. Основные положения : методические указания : РД 50-424-83. Изд-во стандартов. Москва, 1984. 11 с.

178463. Краевский А. Павел Пестель : человек, опасный для России : [биография декабриста П.Пестеля (24.06.1793-13.07.1826)]. . , . С. 71-85.

178464. Дубинянская Я. Удивительная жизнь Рэя Брэдбэри : [биография и творчество американского писателя Р.Брэдбэри, род. 22.08.1920 г.]. . , . С. 87-109.

178465. Дмитренко В. Император Траян : Рим на пике могущества : [история Римской Империи. Биография императора Марка Ульпия Нерва Траяна (15.09.53-8/9.08.117 г.) ]. . , . С. 104-119.

178466. Антосик А.П. Вода в житті людини і рослини : [специфічні властивості й особливості води. Характеристика природних мінеральних вод (таблиця).]. . , . С. 17-21.

178467. Надежность в технике. Функциональная взаимозаменяемость. Основные положения и принципы расчета. ВНИИ по нормализации в машиностроении. М., 1979. 28 с.

178468. Надежность, динамика, диагностика и оптимизация строительных и путевых машин. РИИЖТ. Ростов н/Д, 1989. 78 с.

178469. Надежность и активная безопасность автомобиля. Моск. автомах. ин-т. М., 1985. 285 с.

178470. Надежность и диагностика полупроводниковых приборов. Вопросы электроники. Штиинца. Кишинев, 1984. 140 с.

178471. Надежность и диагоностика энергетических электромашин. Наук. думка. К., 1984. 192 с.

178472. Надежность и диагностирование технологического оборудования. Наука. М., 1987. 230 с.

178473. Надежность и долговечность авиационных газотурбинных двигателей. Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. К., 1971. 133 с.

178474. Надежность и долговечность авиационных газотурбинных двигателей. Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. К., 1972. 156 с.

178475. Надежность и долговечность авиационных газотурбинных двигателей. Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. К., 1973. 144 с.

178476. Надежность и долговечность авиационных газотурбинных двигателей. Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. К., 1973. 80 с.

178477. Брусак В.П. Розвиток рекреації і туризму як основа поліпшення еколого-економічної ситуації у Галицькому районі Івано-Франківської області. . , . С. 29-30.

178478. Орел В. Безпечне харчування - міф чи примарні реалії?: [вміст нітратів у продуктах харчування. Якість харчових продуктів]. . , . С. 31-32.

178479. Гетьман В.І. У степу широкім (Український степовий природний заповідник. . , . С. 21-25.

178480. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

178481. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Система MatLab. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 90 с.

178482. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних та контрольної робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

178483. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Основи теорії електричних апаратів: програма дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050702 - Електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

178484. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Збірник завдань до курсового проекту з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 110 с.

178485. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. і спорту Питання до семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Історія фізичної культури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

178486. Кожурін Ф. Д. Методологічні засади проекту нагальних системних економічних і соціальних перетворень в Україні. . , . С. 3-18.

178487. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. і спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Гімнастика з методикою викладання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи "Вивчення побудови, принципу дії та методики проектування механізму обертання маніпулятора М 11010". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178489. Курс лекцій з дисципліни "Особливості мови науково-технічної літератури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

178490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту" для бакалаврів напряму 6.030102 "Психологія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178491. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178492. Антосик А.П. Вода в житті людини і рослини : [Функції води в людському і рослинному організмах. Вода і терморегулювання. Вода й енергетика майбутнього]. . , . С. 22-23.

178493. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до розрахунку конічних передач редукторів загального призначення з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178494. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни "Аналіз умов експлуатації деталей машин і інструменту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

178495. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Аналіз умов експлуатації деталей машин і інструменту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

178496. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з курсу: "Психологія та педагогіка" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 86 с.

178497. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з курсу: "Психологія та педагогіка" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

178498. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методические рекомендации к самостоятельным занятиям по дисциплине "Скульптура" на тему "Лепка головы". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

178499. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Мотивація персоналу" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178500. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Порошкові та композиційні матеріали ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 98 с.

178501. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу "Проектування інформаційних ресурсів Інтернет". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

178502. Lopatkina I. V. Economic and social effects of trade liberalization in Turkey = Економічний та соціальний ефект торговельної лібералізації в Туреччині. . , . P. 19-28.

178503. Боярко І. М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства. . , . С. 69-77.

178504. Бульба С. А. Економічна сутність підприємницьких мереж. . , . С. 78-82.

178505. Ганущак-Єфіменко Л. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств. . , . С. 83-95.

178506. Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством. . , . С. 96-107.

178507. Дзюба С. Г., Гайдай І. Ю. Реорганізація підприємств як спосіб поновлення ефективної діяльності. . , . С. 108-114.

178508. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством. . , . С. 115-122.

178509. Дубовик Т. В., Дубовик О. В. Мерчандайзинг інтернет-магазину. . , . С. 123-128.

178510. Калиніченко Ю. В., Чухрай Н. І. Витратний підхід в оцінці вартості вітчизняних промислових підприємств. . , . С. 129-136.

178511. Капітула С. В., Якубець В. М., Шевченко С. І. Удосконалення класифікації і структури безпеки підприємства. . , . С. 137-141.

178512. Кудря Я. В. Підготовка фахових економістів і менеджерів для інтегрованих промислових структур. . , . С. 142-147.

178513. Осадча О. А. Сутність, принципи, функції та методи антикризового управління підприємствами машинобудування. . , . С. 148-155.

178514. Тарнавська Н. П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства. . , . С. 156-164.

178515. Майсюра О. М. Формування кадрів інноваційного типу - нової генерації трудового потенціалу країни. . , . С. 173-179.

178516. Волосович С. В. Страхування ризиків лізингових операцій. . , . С. 189-196.

178517. Левченко О. М. Факторинг: методика облікового процесу : [бухгалтерський облік факторингових операцій]. . , . С. 219-233.

178518. Заворотний Р. И. Моделирование поступлений и затрат строительных предприятий. . , . С. 234-239.

178519. Твердохліб І. П., Блиндюк І. В. Оцінка асиметрії джерел статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарствами України продуктів харчування. . , . С. 256-262.

178520. Трунковский Е. Что такое наука : [научный подход к явлениям и прцессам окружающего мира]. . , . С. 3-6.

178521. Материалы на все времена : [авиационные материалы. Интервью с директором Всероссийского института авиационных материалов Е.К. Кабловым]. . , . C. 12-19.

178522. Лылов А. И., Ловчикова Ю. С. Укрепление внешнеэкономических связей между Воронежской и Луганской областями на основе создания в их приграничье Еврорегиона. . , . С. 291-295.

178523. Акімов Д. І. Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від "відтоку мізків". . , . С. 296-299.

178524. Константинов И. Тут сливаются Москва-река с Окой : [история российского города Коломны]. . , . С. 20-22.

178525. Алексеев А. Откуда взялись славянофилы : [антизападные настроения в России в ХІХ веке]. . , . С. 34-42.

178526. Труш І. Порядок створення комунальних унітарних підприємств: [організаційно-правові проблеми процесу створення комунального підприємства]. . , . С. 11-15.

178527. Монаєнко А. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. . , . С. 20-24.

178528. Гуляев В. Древние майя: новые открытия и старые мифы. . , . С. 60-67.

178529. Ситников К. "Достоверно и правдоподобно..." : [научно-фантастическая литература]. . , . С. 73-78.

178530. Лісовська В. Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення. . , . С. 25-28.

178531. Алексеев А. "Недаром помнит вся Россия..." : [Отечественная война 1812 года]. . , . С. 90-95.

178532. Артеменко О., Яра О. Інформація як спосіб забезпечення екологічного захисту громадян. . , . С. 29-31.

178533. Нашинець-Наумова А. До питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні: [порівняльна характеристика регулювання діяльності корпорацій в Англії, Японії, Німеччині]. . , . С. 32-35.

178534. Гриневич А. Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". . , . С. 36-38.

178535. Крамар Р. Міжнародний досвід протидії марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів. . , . С. 39-43.

178536. Мікуліна М. Особисті немайнові відносини: природно-правові витоки (від Стародавньої Еллади до початку XIX століття): [історія боротьби з безправ'ям і гнобленням людини]. . , . С. 60-63.

178537. Рєзнікова В. Туристичний продукт: товар чи послуга. . , . С. 64-69.

178538. Аржевітін С. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів: [аналіз існуючої системи в Україні та в деяких інших країнах ]. . , . С. 3-7.

178539. Федорченко Н. Зміст зобов'язань надання послуг з вищої освіти. . , . С. 70-73.

178540. Уразова А. Окремі аспекти поняття ділової репутації. . , . С. 82-85.

178541. Барановський О. На шляху до нової фінансовї архітектури : [світова фінансова система та її майбутнє]. . , . С. 9-15.

178542. Біда М. Поняття й особливості договору банківського вкладу (депозиту): цивільно-правова сутність і підходи. . , . С. 86-89.

178543. Костюк О., Костюк О. Методичні засади оптимізації чисельності рад директорів банків: неоінституціональний підхід. . , . С. 16-20.

178544. Грамацький Е. Напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів. . , . С. 107-109.

178545. Сомик А. Особливості дії трансміссійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку. . , . С. 21-27.

178546. Антошкіна В., Кирпичов О. Єврорегіони як складова регіональної політики ЄС та Європейської політики сусідства. . , . С. 110-113.

178547. Кузнецов О. Генеза фінансових криз. . , . С. 30-33.

178548. Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи. . , . С. 121-125.

178549. Сільченко С. Правове регулювання пенсійної реформи. . , . С. 141-143.

178550. Філонова І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні. . , . С. 33-36.

178551. Вахнюк С. Застосування продукційної моделі організації експертних знань в оцінці операційно-технологічного ризику банку. . , . С. 38-40.

178552. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області Безпека на виборчих дільницях. . , . С. 29-30.

178553. Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків. . , . С. 42-45.

178554. Ткачов О.Ф., Чадов Е.А. Перехитрити терориста. . , . С. 30-31.

178555. Меренкова О., Медвідь Т., Бойко А. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних дохдів або фінансування тероризму. . , . С. 46-52.

178556. Труш А., Труш Ю., Котенко Н. Методичний підхід до визначення внесків структурних підрозділів у загальній фінансовий результат роботи організації (на прикладі комерційного банку). . , . С. 53-54.

178557. Халіменко Ю., Семениченко Ю. Оптимальний розподіл функціональних повноважень працівників банку з обслуговування кредитних операцій із суб'єктами господарювання. . , . С. 56-61.

178558. Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя. . , . С. 62-65.

178559. Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров'я: [міфи щодо вживання енергетичних напоїв. Склад енергетиків]. . , . С. 32-33.

178560. Наконечна О.В. Небезпека мобільних телефонів. . , . С. 34.

178561. Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі?. . , . С. 35-39.

178562. Шпонтак І.М. Небезпека чадного газу!: [як розпізнати його наявність та запобігти отруєнню]. . , . С. 39-40.

178563. Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2010 року. . , . С. 67.

178564. Динаміка фінансового стану банків України на 1 жовтня 2010 року. . , . С. 68-69.

178565. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2010 року. . , . С. 70.

178566. Ринок державних цінних паперів України у вересні 2010 року. . , . С. 71.

178567. Прокопенко В. Б. Изобретения и бизнес. Николаевский клуб изобретателей. Николаев, 2010. 34 с.

178568. Прокопенко В. Б. Изобретательское творчество. Николаевский клуб изобретателей. Николаев, 2010. 22 с.

178569. Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів. . К., 2010. 19 с.

178570. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 76 с.

178571. Життя, присвячене боротьбі за справедливість : [ Ігор Гаврилович Побірченко - почесний президент Міжнародного арбітражного суду при ТПП України ]. . , . С. 13.

178572. Банківська справа. Знання. Київ, 2010. 96 с.

178573. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

178574. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2010. 42 с.

178575. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 48 с.

178576. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2010. 254 с.

178577. Украина - Россия: необходимость реорганизации кооперации. . , . С. 14-15.

178578. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2010. 280 с.

178579. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2010. 55 с.

178580. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 60 с.

178581. Гончар О.В., Яневич Т.О. Оцінювання показників малих підприємств за доменами. . , . С. 7-12.

178582. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

178583. За рулем. За рулем. М., 2010. 274 с.

178584. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 80 с.

178585. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2010. 72 с.

178586. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2010. 72 с.

178587. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2010. 143 с.

178588. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 160 с.

178589. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 86 с.

178590. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 32 с.

178591. Крехівський О.В., Саліхова О.Б. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика. Частина II. Ключові критерії ідентифікації вітчизняних високотехнологічних виробників. . , . С. 12-17.

178592. Микитенко М.Т., Лєснікова М.В., Пономаренко К.О. Методологічні питання розрахунку вартості послуг за статтею "Туристські послуги" у зовнішньоекономічній діяльності. . , . С. 18-22.

178593. Терещенко Г.І. Сучасні методологічні підходи до статистичного об'єднання даних. . , . С. 23-29.

178594. Колеснік Я.В. Банківський капітал як об'єкт статистичного вивчення. . , . С. 35-38.

178595. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2010. 224 с.

178596. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

178597. Грабовецький Б.Є., Чаплигіна О.В. Дослідження тенденції зміни орендної плати за землю та оцінки впливу на її рівень окремих факторів на прикладі Вінницької області. . , . С. 39-44.

178598. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 104 с.

178599. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

178600. Економіка України за січень-листопад 2010 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

178601. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2010. 52 с.

178602. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2010. 84 с.

178603. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 126 с.

178604. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

178605. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 36 с.

178606. Кулинич Р.О. Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності їх розвитку. . , . С. 44-47.

178607. Матковський С.О., Гавука І.С., Синицький О.М. Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області. . , . С. 48-51.

178608. Ровенчак О.А., Володько В.В. Порівняльний контент-ананіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міграції та місця в ній України. . , . С. 52-58.

178609. Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Міжнародний досвід щодо розрахунку дефлятора цін досліджень і розробок. . , . С. 59-62.

178610. Кузьміна О.В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі. . , . С. 63-67.

178611. Шлапак М.Ю. Національне екологічне рахівництво країн Європейського Союзу: корисний досвід для України. . , . С. 67-71.

178612. Вишневська О.А. Удосконалення нормативно-правової бази статистичного забезпечення для потреб соціальної політики за роки незалежності України. . , . С. 72-76.

178613. Герман Г.Ю. Правове забезпечення кар'єри на державній службі. . , . С. 76-80.

178614. Катихіна М.О. Удосконалення конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 81-85.

178615. Прищак М.Д. Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз. . , . С. 5-8.

178616. Овчаренко І.І. Структура та управління інвестиційними проектами протипаводкового призначення. . , . С. 14-19.

178617. Крещенецький В.Л. Методологічна розробка стратегій підтримки в роботоздатному стані технологічного обладнання підприємств автомобільного транспорту. . , . С. 82-85.

178618. Черняхович О.С. Роль ситуативності в навчанні професійно орієнтованого діалогічного мовлення. . , . С. 115-121.

178619. Прищак М.Д. Дискурс поняття "комунікація" в контексті формування сучасної парадигми освіти: [поняття "комунікація". Комунікативні засади освіти]. . , . С. 25-29.

178620. Сердюк А.В. Підвищення доступності житла. . , . С. 39-46.

178621. Біліченко В.В. Прогнозування організаційно-технічного розвитку підпрємств автомобільного транспорту. . , . С. 82-87.

178622. П'яст Н.Й. Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням): [поняття інтерактивного навчання. Методи інтерактивного навчання]. . , . С. 98--102.

178623. Банасько Т.М. Економічний аналіз використання нематеріальних активів: значення та методика здійснення. . , . С. 6-11.

178624. Бєлік В.Д. Внутрішній контроль: проблеми трактування в науковій літературі. . , . С. 12-14.

178625. Борисюк О.С. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства: [проблеми обліку необоротних активів в умовах реформування економіки]. . , . С. 15-17.

178626. Брохун Н.С. Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою контролінг: [Україна, Росія]. . , . С. 18-23.

178627. Бутинець Т.А. Теорія контролю: необхібність нових підходів: [господарський контроль на макро- й мікрорівні]. . , . С. 23-28.

178628. Одінцова Л.М., Ватуля Л.А., Худик К.А. Особливості відображення в податковому та бухгалтерському обліку рекламної діяльності. . , . С. 28-31.

178629. Голуб Н.М. Вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів. . , . С. 31-32.

178630. Давидюк Т.В. Вплив інформації про витрати та інвестиції у персонал на обліково-аналітичну систему підприємства. . , . С. 33-40.

178631. Дерун І.А. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації. . , . С. 40-42.

178632. Євдокимов В.В. Взаємозв'язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства. . , . С. 42-45.

178633. Жиглей І.В. Політична економія як методологічний фундамент бухгалтерського обліку на шляху подолання соціальної кризи. . , . С. 45-47.

178634. Замула І.В. Роль бухгалтерського обліку у формуванні екосвідомості суспільства. . , . С. 50-53.

178635. Іваненко В.О., Семчук І.В. Систематизація наукових досліджень з поблем звітності підприємства. . , . С. 53-67.

178636. Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці. . , . С. 67-70.

178637. Кузьмін Дм.Л., Левицька І.В. Проблеми інвентаризації у працях науковців (1912 - 2008 рр.). . , . С. 70-75.

178638. Кучер С.В. Еволюція поняття "прибуток" в загальній історії економічних учень. . , . С. 76-78.

178639. Легенчук С.Ф. Вплив культури на застосування принципу консерватизму в бухгалтерському обліку: порвіняльний аналіз. . , . С. 79-86.

178640. Литвиненко І.Ю. Класифікація оренди для потреб бухгалтерського обліку. . , . С. 86-96.

178641. Лозинський Д.Л. "Витрати" та "затрати": узгодження понять в бухгалтерському обліку. . , . С. 96-99.

178642. Мельник Е.Г. Інвентаризація витрат майбутніх періодів. . , . С. 100-103.

178643. Остап'юк Н.А., Дударєва К.О. Види інфляції, їх вимірювання і вплив на бухгалтерський облік та економіку в цілому. . , . С. 104-111.

178644. Пархоменко В.М. Організація бухгалтерського обліку витрат на якість. . , . С. 112-120.

178645. Пилипенко О.І. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства: макро- і мікроекономічний аспект. . , . С. 120-127.

178646. Радченко К.М. Витрати як об'єкт обліку та їх місце в системі бухгалтерського обліку: [класифікація витрат, методи калькуляції собівартості продукції]. . , . С. 132-134.

178647. Райковська І.Т. Підходи до назви аналітичної галузі знань: [економічний аналіз: історія і теорія]. . , . С. 134-140.

178648. Сакун Л.М. Методика оцінки показників результативності виробничо-збутової діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 146-149.

178649. Сейон В.С. Бухгалтерський облік активів підпрємства в різних країнах: порівняльний аспект: [порівняння бухгалтерського обліку активів підприємства в Україні, Молдові, Російській Федерації та США]. . , . С. 149-154.

178650. Скакун Л.С. Бухгалтерський аутсорсинг: розподіл відповідальності: [розподіл відповідальності між зовнішнім суб'єктом та замовником]. . , . С. 155-159.

178651. Скрипник М.І. Сутність витрат як економічної категорії. . , . С. 159-166.

178652. Уллубієва К.К. Добавлена та додана вартість: сутність та взаємозв'язок понять в бухгалтерському обліку. . , . С. 166-170.

178653. Федчишина В.В. Методика судово-бухгалтерської експертизи: підходи до визначення. . , . С. 173-176.

178654. Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять. . , . С. 177-181.

178655. Цвєтнова О.В. Удосконалення відображення інформації про формування фінансових результатів у регістрах бухгалтерського обліку. . , . С. 182-185.

178656. Циган Р.М., Гориславець Т.І. Специфіка організації обліку зовнішньоторговельних операцій без вивезення та ввезення товарів. . , . С. 185-187.

178657. Шигун М.М. Моделювання елементів організації бухгалтерського обліку. . , . С. 188-190.

178658. Щирба І.М. Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці та факторів впливу на її формування. . , . С. 191-193.

178659. Богданова Ж.А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні. . , . С. 194-197.

178660. Богоявленська Ю.В. Проблеми ефективності управління інвестиційними процесами у сфері телекомунікацій. . , . С. 198-202.

178661. Звірід Н.В. Вибіркові обстеження як джерело інформації про трудові міграції. . , . С. 207-208.

178662. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції. . , . С. 209-212.

178663. Рошко Н.Б. Розвиток туристичної діяльності в Карпатському регіоні. . , . С. 223-226.

178664. Тарасова В.В. Конкурентоспроможність агропідприємств з різною ресурсоємністю виробництва. . , . С. 226-235.

178665. Кравчук Г.В. Формування конкурентних стратегій страхових компаній на базі конкурентних переваг. . , . С. 244-247.

178666. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 195 с.

178667. Федькевич Н.В. Особливості оподаткування експорту послуг типу "інжиніринг". . , . С. 247-250.

178668. Гордієнко Т. Аналіз діяльності українських ТК паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 12-28.

178669. Захожай В. Першочергові завдання вітчизняної стандартизації у період реформування системи технічного регулювання. . , . С. 29-31.

178670. Повхан З. Сертифікація і митний контроль імпортованої продукції. . , . С. 45-46.

178671. Віткін Л., Лемешко Т. Методи управління проектами в державному управлінні. . , . С. 52-56.

178672. Калита Т. Три рівні зрілості системи управління: [управління підприємствами]. . , . С. 57-62.

178673. Гончарук В., Кущевська Н., Терлецька Г. Контроль якості води. Нові державні стандарти для визначення токсикологічних показників. . , . С. 63-69.

178674. Бельгія - виробнича "майстерня світу": [інтерв'ю радника з економічних питань Посольства України в Королівстві Бельгія Олександра Громова]. . , . С. 2-4.

178675. Україна - Малайзія: аспекти співпраці. . , . С. 5.

178676. Дятленко Н. Хозяйственное право как учебная дисциплина в ФРГ: опыт для подготовки юристов в Украине. . , . С. 7-10.

178677. У перспективі - 10-мільярдний товарообіг: [співробітництво України і Турецької Республіки]. . , . С. 7.

178678. Рішення має бути справедливим : [український комерційний арбітраж. Інтерв'ю голови Міжнародного арбітражного суду при ТПП України І.Г.Побірченка]. . , . С. 10-11.

178679. Енергія з лушпиння соняшнику: [Пологівський олійноекстракційний завод]. . , . С. 13.

178680. Пархоменко В. Яким буде бухгалтерський облік фінансових витрат? : [облік витрат, пов'язаних із обслуговуванням позикового капіталу]. . , . С. 3-5.

178681. Компания УВК Рынок логистики Украины.. . , . С. 20-21.

178682. Галян С. Управление продуктовым портфелем компании. . , . С. 28-31.

178683. Управление запасами в розницу. . , . С. 32-35.

178684. Голоцван Л. Маркетинг в новом измерении. . , . С. 36-40.

178685. Компания Colliers International Рынок холодных складов Украины. . , . С. 45-47.

178686. Разгуляев В. Оптимизация подбора заказов: [складское хозяйство]. . , . С. 50-54.

178687. Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного капіталу в бухгалтерському обліку. . , . С. 6-12.

178688. Податкові реалії та тенденції в Євросоюзі. . , . С. 4-5.

178689. "Компромісу щодо демократії бути не може". . , . С. 6.

178690. ЄС висловив стурбованість станом свободи медіа в Україні. . , . С. 7.

178691. Адамик О. Пенсійні виплати з держбюджету : проблеми класифікації та адміністрування. . , . С. 13-29.

178692. Схвалено стратегію з гендерної рівності. . , . С. 13.

178693. Започатковано ініціативу "молодь у русі": [нова ініціатива Європейської комісії]. . , . С. 20.

178694. Палєй С. І знову до питання про реформування ПДВ. . , . С. 38-46.

178695. Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Еволюційні обчислення та програмування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 324 с.

178696. Слепцов В. І. Правове та нормативне забезпечення інформаційної безпеки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 156 с.

178697. Погосов В. В., Куницький Ю. А., Бабіч А. В., Коротун А. В. Елементи фізики поверхні, нано-структур і технологій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 366 с.

178698. Соколов Є. П., Анпілогов Д. І. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 208 с.

178699. Тиждень науки - 2010. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 320 с.

178700. Тиждень науки - 2010. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 352 с.

178701. Тиждень науки - 2010. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 340 с.

178702. Тиждень науки - 2010. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 290 с.

178703. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

178704. Сохранить должность : [восстановление украинской экономики в 2011 году продолжится, но медленно, и будет очень сильно зависеть от внешней конъюктуры]. . , . С. 20-23.

178705. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено Наказом МОН України від 19.10.2010 № 961 : [з Додатками]. . , . С. 2-35.

178706. Підсумки вступної кампанії 2010 року - за даними інформаційної системи "Конкурс". . , . С. 36-48.

178707. Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "Диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций : [социальный интеллект]. . , . С. 4-9.

178708. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: модель, структура теста (MISCEIT V2.0). . , . С. 19-29.

178709. Білоус Р.М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників. . , . С. 29-39.

178710. Шел по улице валютка : [прогнозные характеристики финансового рынка Украины]. . , . С. 25-26.

178711. Сысоева Т.А. Приемы и стратегии, используемые при идентификации эмоций. . , . С. 51-57.

178712. Здіорук С.І. Методичні рекомендації щодо ефективного використання засобів ЗМІ з метою пропагування серед молоді психогігієнічного виховання і здорового способу життя. . , . С. 68-72.

178713. Губенко О.В. Методичні рекомендації з популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах. . , . С. 73-74.

178714. Міляєва В.Р., Бісик Ю.М. Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців. . , . С. 74-80.

178715. Каменев М., Саливон С. Сметные богатства : [Государственный бюджет 2011г.]. . , . С. 30-32.

178716. Максименко С.Д., Ложкин Г.В., Колосов А.Б. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению. . , . С. 1-10.

178717. Не тот случай : [что ожидает Украину с новым Жилищным кодексом]. . , . С. 33-35.

178718. Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості : [особистість; розвиток особистості; 9 особистісних типів]. . , . С. 11-17.

178719. Гусев Ю. Автогражданская прозиция : [прямое урегулирование убытков по полисам "автогражданки"]. . , . С. 42.

178720. Лисюк М. Культура охорони праці на підприємстві. . , . С.12-13.

178721. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования). . , . С. 23-29.

178722. Семеняга М. Причина - у червоному шламі?: [ризики для навколишнього середовища становлять шкідливі відходи хімічної промисловості]. . , . С. 42.

178723. Білоус Р.М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників. . , . С. 34-38.

178724. Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические данные. . , . С. 39-48.

178725. Колесник С. Інвалідність: варто замислитись!. . , . С. 46-48.

178726. Калинина Н.В. Тренинг жизнестойкости для старших подростков. . , . С. 48-54.

178727. Микитась О. Рівноправність жінок та чоловіків у сфері трудових відносин. . , . С. 54-55.

178728. Андреева И.Н. Взаимосвязи эмоционального интеллекта и характеристик социально-психологической адаптации личности. . , . С. 63-67.

178729. Болтівець С.І. Ефективне застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах (Методичні рекомендації). . , . С. 67-70.

178730. Балл Г.О., Бастун Н.А., Завгородня О.В., Зливков В.Л., Копилов С.О., Чуйко О.В. Засади запровадження здорового способу життя української молоді (Психогігієнічний аспект). . , . С. 70-73.

178731. Гуменюк Г.В. Психогігієнічне виховання молоді у медичних закладах (Методичні рекомендації). . , . С. 74-77.

178732. Кузнецова Т. Фильтр для общения. Как эффективно коммуницировать. . , . С. 12-17.

178733. Адизес Ш. 11 шагов к организационной трансформации. Методология Адизеса на практике: [необходимость интеграции всех структур организации]. . , . С. 18-28.

178734. Лоттенбах Д. Синтез успеха. Как провести аудит бизнес-модели своей компании. . , . С. 34-41.

178735. Капуста А. Эффективность в облаках. Тренды, определяющие завтрашний день в корпоративном тайм-менеджменте. . , . С. 42-46.

178736. Уляницккая А. Ежегодник : [украинский фондовый рынок]. . , . С. 44-46.

178737. Савицкая Л. "Лягушки" и "головастики". Синдромы организационного краха: [компании в период экономического кризиса]. . , . С. 48-52.

178738. Бутивщенко Е. Хорошо забытое старое : [продажа, продвижение товаров]. . , . С. 60-61.

178739. Абакумова Ю. "Я - художник. О!" :[ творчество украинской художницы К. Билокур]. . , . С. 65-67.

178740. Марков А. Не шаг делать : [раздел "НДС " нового Налогового кодекса]. . , . С. 48-51.

178741. Тарнавский В. Цыплёнок жареный: [производитель курятины Pilgrim's Pride. "Идеальный" вариант выхода из кризиса]. . , . С. 55-61.

178742. "Публику, хоть и считают порой "дурой" - не проведешь", - уверена французская актриса Мишель Мерсье. . , . С. 68-70.

178743. Кузнецова Т. Развитие в soft-стиле. как выявлять и восполнять дефицит социально-психологических навыков в коллективе. . , . С. 64-70.

178744. Велигорский В. Импортенция : [украинский рынок нефтепродуктов]. . , . С. 74-74-75.

178745. Тарнавский В. Острые грани личности Махатира Мохамада: [Махатир Мохамад - экс-премьер-министр Малайзии, превратил слабое государство в экономического лидера Юго-Восточной Азии]. . , . С. 78-82.

178746. Татаренко Г. На дне - бутылка : [украинский рынок фасованного растительного масла в Украине]. . , . С. 88-89.

178747. Дроздова Л. Шляхи подолання абсолютної бідності в Україні. . , . С. 3-7.

178748. Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз: [культурний капітал в постіндустріальному суспільстві]. . , . С. 8-12.

178749. Зайцев Ю., Верба Д. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства. . , . С. 13-19.

178750. Маслєннікова В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці. . , . С. 20-25.

178751. Сливка О. Основні елементи реігонального соціально-економічного механізму людського розвитку. . , . С. 26-30.

178752. Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації. . , . С. 31-35.

178753. Варецька О. Сегментація персоналу: стратегічний вибір. . , . С. 36-43.

178754. Хромов М. Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу. . , . С. 44-49.

178755. Гродзинський Д. "Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль". . , . С. 2-3.

178756. Наумова Н. Тарас Шевченко - академік гравюри: [Т.Шевченко - гравер]. . , . С. 20-23.

178757. Панченко В. Міська геральдика Кременеччини. . , . С. 24-25.

178758. Ходаков В.Є., Підмогильний М.В., Мартиновець С.М. Моделі планування та оптимізації бюджету міста території. . , . С. 46-50.

178759. Дєнков Д. Держкомісія правильно оцінить "сміття"?: [переоцінка проблемних активів у фондах інститутів спільного інвестування]. . , . С. 6-8.

178760. Макаров М.Г. Невостребованные банковские счета. Основные подходы к регулированию. . , . С. 15-19.

178761. Гордеева И.А. Приоритетность ролей по этапам развития команды и стадиям жизненного цикла проекта. . , . С. 51-55.

178762. Солодкий М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі. . , . С. 20-23.

178763. Піддубний В.І. Сінгапур готовий нам допомагати: [огляд економіки Сінгапуру. Аналітика для інвестора]. . , . С. 24-32.

178764. Шульга І.П. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду. . , . С. 8-12.

178765. Петров Э.Г., Олишевская О.Н. Синтез модели затрат на систему скорой медицинской помощи. . , . С. 56-64.

178766. Ормоцадзе М. Только для белых: [выбор автокредитов растет, но рассчитывать на заем могут лишь избранные]. . , . С. 21-23.

178767. Піддубний В.І. Рівень життя населення за даними Держкомстату. . , . С. 26-32.

178768. Українсько-російський діалог : від пошуку форми до визначення змісту : [українсько-російська зовнішня політика та економічне співробітництво]. . , . С. 10-14.

178769. Волощук В.А., Рокочинський А.М. Глобальне потепління та його вплив на зміну теплоспоживання в житлово-комунальному господарстві країни. . , . С. 42-47.

178770. Геополітичний вимір світової економічної кризи : безперспективність російської геостратегії "енергетичної наддержави". . , . С. 15-19.

178771. Титар С.С., Крижна С.Ф. Сонячні колектори різних конструкцій в системах теплопостачання: [використання сонячної енергії для здобуття тепла]. . , . С. 55-59.

178772. Нятина Н.Л. Анализ историко-экономических этапов развития промышленных центров в мировой практике для построения модели развития региона. . , . С. 65-71.

178773. Колесник Л.В. Процедура оценки персонала предприятия. . , . С. 72-77.

178774. Корчевський Б.Б., Дякова В.В. Мультимедійні технології в навчанні. Створення навчальних відеофільмів. . , . С. 118-123.

178775. Бідюк П.І., Івченко Л.М. Аналіз методів оцінювання та прогнозування стану підприємства. . , . С. 78-86.

178776. Бабичев С.А., Погребняк И.Ф., Шарко А.В. Базовая информационная структура системы поддержки принятий управленческих решений с разнонаправленной мотивацией интересов. . , . С. 87-91.

178777. Міжнародний досвід "зеленого" розвитку економіки : [узгодження економічного, соціального і екологічного розвитку]. . , . С. 20-23.

178778. Действительно ли наметилась "точка Льюиса"?: [Китай находится на важном этапе трансформации модели экономического развития]. . , . С. 19-21.

178779. У людства не залишається іншого виходу, як планувати своє майбутнє : [екологічна політика. Відновлювальна енергетика та енергозбереження - головні пріоритети української енергетичної політики]. . , . С. 25-29.

178780. Ходаков В.Е. Роль случая в истории компьютерной техники. . , . С. 93-96.

178781. Минсинь Фу Новый уровень китайско-украинских отношений: [интервью с Послом Украины в КНР Костенко Ю./ записал Фу Минсинь]. . , . С. 22-23.

178782. Минсинь Фу "Высокий уровень стратегического партнерства". . , . С. 24-27.

178783. Шаньшань Ю. Зерновой рынок Китая. Иностранный капитал осваивает новый китайский рынок. . , . С. 28-30.

178784. Бо Ли Индустриализация нового типа в Шэньяне: [открыта новая экономичесская зона в Шэньяне]. . , . С. 30-32.

178785. Сюаньлян Ли Насущная необходимость: [Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - как "обеспечение безопасности и мира в регионе"]. . , . С. 38-39.

178786. Кошкин к.В., Харитонов Ю.Н. Информационное обеспечение управления проектами реконструкции систем теплоснабжения. . , . С. 104-108.

178787. Синъюй Тань Будущее китайского ушу. . , . С. 46-47.

178788. Борисова Н.В., Гончаров С.В. Створення та поповнення електронних галузевих термінологічних словників. . , . С. 204-206.

178789. Шаньшань Ю. "Печаль" литературы: [русская литература на китайском книжном рынке ]. . , . С. 57-59.

178790. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" та його впливу на Дельту Дунаю. . , . С. 30-33.

178791. Козуля Т.В. Концепція екологічної корпоративної системи у вирішенні задач екологічної оцінки й еколого-гігієнічного нормування. . , . С. 254-264.

178792. Рязанцев А.И., Скарга-Бандурова И.С. Об одном подходе к оперативной идентификации источника выбросов вредных веществ. . , . С. 280-283.

178793. Ходаков Д.В. Учет потребления электроэнергии с помощью распределительной сети. . , . С. 309-312.

178794. "Турецький гамбіт" : втрати на Заході - виграші на Сході : [зовнішня політика Туреччини та економічне співробітництво з країнами Сходу]. . , . С. 36-39.

178795. Зовнішньоторговельні перспективи Індонезії на світових ринках. . , . С. 47-51.

178796. Хан Ён-чхоль Корейская война и социальные изменения. . , . С. 8-15.

178797. Хан Мен-хи Корейская война: незаживающая рана в душах корейцев. . , . С. 17-21.

178798. Прокопчук Ю.А. Синергетическая теория управления медико-социальными процессами : [анализ негативных факторов периода 1991-1997 гг. в развитии системы здравоохранения, их влияние на здоровье населения стран СРСР]. . , . С. 378-384.

178799. Пак Тхэ-пон Послевоенное развитие Кореи: [экономика Кореи]. . , . С. 22-27.

178800. Шерстюк В.Г., Деминова Т.Н., Гусев В.Н. Многоагентное моделирование перевозок в крупной судоходной компании. . , . С. 385-388.

178801. Ким Дон-ук Корейская фигуристка Ким Ён-а: стоя на вершине мира. . , . С. 44-49.

178802. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Робоча програма та методичні вказівки з переддипломної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 11 с.

178803. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Рекламний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

178804. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання магістерської роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 78 с.

178805. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Планування діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

178806. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Планування діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

178807. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни "Планування діяльності підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

178808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

178809. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "ТІ та МЗ САПР ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

178810. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніко-інформаційне та математичне забезпечення САПР". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

178811. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Сучасні кадрові технології в діяльності приватного охоронного підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

178812. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Економічна безпека". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178813. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікросхемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

178814. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи інформаційної безпеки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

178815. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Антени і пристрої мікрохвильової та оптоелектронної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

178816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Журналістська етика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

178817. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

178818. Сердюков Р. Есть такая профессия - дарить людям свет : [деятельность "Днепроэнерго"]. . , . С. 2.

178819. Приходько О., Смаглюк Н. Руины запорожских заводов : [об упадке промышленных предприятий Запорожья]. . , . С. 8-9.

178820. Кокошко В.С., Лисяной Г.В. Основные понятия и определения теории автоматизированного управления промышленным производством. . , . С. 484-490.

178821. Димков А.Ю., Келеберда И.Н., Лесная Н.С. Реализация личностно-ориентированной мотивационной модели обучения с использованием технологии социальной сети. . , . С. 503-507.

178822. Соколов А.Е., Махова Е.О. Формализация составляющих процесса обучения. . , . С. 508-512.

178823. Хохлов В.А., Плотников А.О. Об одном подходе к автоматизации процесса тестирования знаний студентов. . , . С. 516-519.

178824. Кривуля Г.Ф., Шкіль О.С., Каук В.І., Гаркуша О.В. Комп'ютерне тестування як технологія контролю залишкових знань. . , . С. 520-528.

178825. Мазурок Т.Л. Формальные основы построения индивидуальных стратегий обучения. . , . С. 529-533.

178826. Лозицький О.А., Пасічник О.В. Інформаційні технології дистанційного навчання людей з вадами зору. . , . С. 534-536.

178827. Губаренко Е.В. Перераспределение затрат при планировании работ : [информационные технологии при планировании работ]. . , . С. 551-534.

178828. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

178829. Кузьменко Н. От Александровска - до Запорожья : [чиновники, служившие в Александровске в 1832 году]. . , . С. 8.

178830. Миних В.В., Кирхар И.В. Сравнение систем каталогов электронных библиотек. . , . С. 561-563.

178835. Нормативне забезпечення пожежної безпеки об'єктів спортивного призначення. . , . С. 30-31.

178838. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178839. Гавриленко І. Чому мало жінок при владі? : [результати дослідження участі жінок в управлінні державними справами у Запорізькій області. Проблема гендерної рівності]. . , . С. 3.

178840. Николай Пахомов: один из первых : [120 лет со дня рождения Николая Пахомова - одного из первых руководителей Запорожского горсовета]. . , . С. 5.

178841. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178842. Сергеєв Р. У Приазовському районі електроенергію будуть добувати за допомогою вітру. . , . С. 4-5.

178843. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178844. Будилка А. Лечить при помощи... лошадей : [деятельность запорожского обласного центра социальной реабилитации детей-инвалидов]. . , . С. 22.

178845. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178846. Сивак В. На ЗТМК спасали экологию и отечественную науку : [проблема утилизации отходов предприятия]. . , . С. 4.

178847. Романовичев Л. Особенности национального титана : [смена руководства на ЗТМК]. . , . С. 4.

178848. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178849. Ребро П. Володимир Сосюра і Запоріжжя. . , . С. 5.

178850. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178851. Голавська О. Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в м. Запоріжжі : [сучасні напрями медичної та соціальної реабілітації інвалідів]. . , . С. 4.

178852. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2010. 48 с.

178853. Расторгуев В. Фонд поддержки предпринимательства работает в Запорожье в режиме обратной связи : [о деятельности организации]. . , . С. 4.

178854. Соціально-економічне становище Запорізької області за січень-жовтень 2010 року. . , . С. 7.

178855. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2010. 72 с.

178856. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 48 с.

178857. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

178858. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

178859. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

178860. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 44 с.

178861. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2010. 156 с.

178862. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2010. 158 с.

178863. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2010. 162 с.

178864. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 184 с.

178865. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 350 с.

178866. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2010. 60 с.

178867. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

178868. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

178869. Горшков И. Е. Литье слитков цветных металлов и сплавов. Металлургиздат. М., 1952. 416 с.

178870. Канищева О.В., Кочуева З.А., Шаронова Н.В. Идентификация информационных объектов в современной библиотеке с использованием алгоритма реферирования. . , . С. 126-130.

178871. Демківський Є.О., Бідюк П.І. Формалізація і автоматизація процесу вибору кращої моделі часового ряду : динаміка цін акцій ВАТ "Мотор Січ". . , . С. 99-107.

178872. Зовнішньоекономічна діяльність області : [січень-вересень 2010 року]. . , . С. 7.

178873. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

178874. Сосницкий В. Запорожье посетил разработчик инвестстратегии Санкт-Петербурга : [перспективы сотрудничества с международной консалтинговой компанией "Collers Internetional" в области развития и застройки территорий]. . , . С. 2.

178875. Бардачев Ю.Н., Соколов А.Е. Интегрированная компьютеризированная система управления университетом на базе Internet/Intranet технологий. . , . C.112-116.

178876. Прядун Р. Запорожский электроаппаратный завод: "Выжить вопреки". . , . С. 4.

178877. Карамушка М.В., Радванская Л.Н. Синтез структуры интегрированной системы управления функционированием и развитием предприятия. . , . С. 117-121.

178878. Гавриленко И. В Запорожье - более 11 тысяч малых предприятий : [частное предпринимательство и предприятия в Запорожье. статистические данные на 1 октября 2010 г.]. . , . С. 5.

178879. Козуля Т.В. Прийняття рішення в системі екологічного моніторингу на основі концепції екологічної корпоративної системи і синергетики. . , . С. 152-160.

178880. Иванец Ю. ОП "Атомэнергомаш" ГП НПЭК "Энергоатом": безопасность, профессионализм, развитие!. . , . С. 6-7.

178881. Михайлова В.В. Автоматизация системы эколого-мелиоративного мониторинга. . , . С. 161-164.

178882. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

178883. Медвідь С. Про обласний бюджет на 2011 рік : [з доповіді С. Медвідя - начальника головного фінансового управління облдержадміністрації]. . , . С. 4.

178884. Лесная Н.С., Репка В.Б., Шерстнюк А.В., Ивченко О.В. Аналитическая система для поддержки процесса кредитования в банке. . , . С. 171-176.

178885. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2010 № 6... [див. анотацію]. . , . С. 6.

178886. Ходаков В.Е., Шеховцов А.В. Концепция создания корпоративной базы данных "Население Украины". . , . С. 227-237.

178887. Зарубова Т.А., Мельник А.Н., Кушнир О.М. Предпосылки создания автоматизированной медицинской системы. . , . С. 251-256.

178888. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

178889. Медвідь С. Про виконання бюджету за дев'ять місяців 2010 року : [з доповіді С. Медвідя - начальника головного фінансового управління облдержадміністрації]. . , . С. 2.

178890. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

178891. Бебик В. Енеїда - метрополія Шумера : [Кам'яна Могила як найстаріший храм планети]. . , . С. 6.

178892. Ходаков В.Е. Предпосылки необходимости модернизации системы образования в Украине : [динамика ВНЗ, научных кадров, студентов с 1990 по 2006 г.Необходимость информатизации обучения и подготовки IТ-специалистов]. . , . С. 392-399.

178893. Михайлов К.М. Модели качества в системе высшего образования : [учебный процесс и качество высшего образования. Этапы контроля качества. Модели движения выпускников]. . , . С. 407-411.

178894. Хайрова Н.Ф., Барашев К.С., Кирвас В.А. Методика проведения мониторинга уровня знаний, умений, навыков и компетенций : [формирование рентинговой оценки. Параметры оценивания знаний] ]. . , . С. 412-416.

178895. Коваленко И.И., Солобуто Л.В. Методика формирования экспертной группы для создания электронного учебника. . , . С. 422-426.

178896. Зорі А.А., Тарасюк В.П. Підвищення ефективності запровадження основ Болонського процесу за рахунок створення електронного підручника для самостійного вивчення дисциплін з аналогової схемотехніки та імпульсних пристроїв. . , . С. 433-437.

178897. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

178898. Горбатко В. Бердянська коса благає про допомогу : [руйнування коси, можливі наслідки цього процесу. Роботи з берігоукріплення]. . , . С. 1, 11.

178899. Дударь З.В., Медовой А.Л., Блонская О.Б. О принципах тестирования образовательных веб-приложений. . , . С. 438-441.

178900. Ходаков В.Е., Михайлов К.М., Райко Г.А. Об автоматизированной системе управления образовательной средой региона. . , . С. 442-449.

178901. Шевченко Ю. І. Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України. . , . С. 3-9.

178902. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні : вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації. . , . С. 10-30.

178903. Григорова А.А., Захарченко Р.Н., Кирюшатова Т.Г. Критерии выбора корпоративной системы для обучения студентов экономических специальностей. . , . С. 450-453.

178904. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні - липні 2010 року. . , . С. 2-8.

178905. Стефанюк І. Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджетного кодексу. . , . С. 31-35.

178906. Агєєва Г.М., Марченко Н.В. Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку - пріоритетне завдання реконструкції. . , . С. 9-15.

178907. Евсеев В.В., Хряпкин А.В. Многофакторный выбор и оценка дисциплин учебного плана. . , . С. 454-456.

178908. Лобозинська С. М. Особливості податкового регулювання банківської системи України. . , . С. 36-47.

178909. Юрій С. І., Луцишин О. О. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки. . , . С. 48-59.

178910. Егорова В.В., Рудакова А.В., Бражник А.М. Задачи визуализации в интерактивных системах дистанционного образования. . , . С. 457-461.

178911. Камінський А. Б. Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації. . , . С. 60-70.

178912. Іонін Є. Є., Овчинникова М. М. Управлінння портфелем акцій інвестиційного фонду. . , . С. 71-79.

178913. Плачинда В.Д., Яровицина Т.В., Замулко А.І., Чернецька Ю.В. Актуальні питання використання тарифів на електричну енергію, диференційованих за періодами часу. . , . С. 16-22.

178914. Куріс Ю.В., Червоний І.Ф., Калінцева Ю.С. Експериментальні дослідження способів підвода теплоти для інтенсифікації процесу сушки матеріалу: [залучення в господарський оборот нетрадиційних джерел енергії - використання біогазу]. . , . С. 23-33.

178915. Коваль О. П. Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. . , . С. 80-86.

178916. Шандова Н.В., Шандов В.А. Проблеми створення інноваційних систем на машинобудівних підприємствах України. . , . С. 462-466.

178917. Редько А.А., Бережко Ю.В., Павловский С.В., Загребельный И.Н. Современное состояние мировой геотермальной энергетики. . , . С. 34-41.

178918. Турило А. М., Зінченко О. А. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві. . , . С. 87-92.

178919. Колесников А.В. Стратегии для энергетической отрасли. . , . С. 42-43.

178920. Нятина Н.Л. Структурирование алгоритмов принятия решений при подборе профессиональных параметров кадрового состава. . , . С. 472-478.

178921. Паршин О. Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 - 2015 роки: [тези доповіді на Міжнародній конференції в м. Алушта, червень 2010 р.]. . , . С. 61-66.

178922. 130 років Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України. . , . С. 68-70.

178923. Бутинець Ф.Ф. Рішення у сфері бухгалтерського обліку: історичний аспект : [формування базових нормативних документів для ведення бухгалтерського обліку в різних країнах світу]. . , . С. 7-11.

178924. Бенько І.Д., Сисюк С.В. Аналіз оборотних активів Тернопільської філії ВАТ "Укртелеком". . , . С. 11-15.

178925. Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством. . , . С. 15-23.

178926. Біляченко О.Л. Інвентаризація програмного забезпечення: теорія і методика. . , . С. 23-28.

178927. Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи : [проблеми формування внутрішнього контролю]. . , . С. 31-37.

178928. Семенюк Е. Наука як фактор збереження цивілізації і культури. . , . С. 3-7.

178929. Мазур Л. Бінарна структура ідентичності в світлі девіантної поведінки. . , . С. 8-13.

178930. Карівець І.В. Елементи повсякдення: тіло, час, інші. . , . С. 19-24.

178931. Шадських Ю. Співвідношення науки і мудрості в сучасному світі. . , . С. 14-18.

178932. Мазурик М. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла: [розглянуті проблеми добра ізла з точки зору етики та онтології]. . , . С. 25-31.

178933. Живко З. Б. Фінансовий моніторинг підприємства : проблеми, безпека і специфіка діяльності. . , . С. 93-100.

178934. Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості М. Гайдеггера. . , . С. 42-47.

178935. Бутинець Ю.Ф. Економічна сутність капіталу: історичний вимір : еволюція поглядів вчених на трактування категорії "капітал". . , . С. 38-41.

178936. Кадикало А. Особливості взаємодії філософії та релігії в контексті постмодерної парадигми. . , . С. 48-53.

178937. Дема Д.І. Механізм укладення і виконання ф'ючерсних угод: обліково-витратний аспект. . , . С. 41-46.

178938. Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії. . , . С. 54-58.

178939. Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як джерело інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України. . , . С. 47-50.

178940. Житний П.Є., Афанас'єва І.І. Фактори впливу на формування облікової політики торгово-виробничих підприємств. . , . С. 51-53.

178941. Льовкіна О. Незалежна етика Т.Котарбіньського у світлі християнського віровчення. . , . С. 66-72.

178942. Богдановський І. Добродійна діяльність нетрадиційних релігійних рухів як форма їхньої соціальної активності. . , . С, 73-79.

178943. Полозенко Д. В., П'ятаченко Г. О., Пасічний М. Д. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ - на початку ХХ століття. . , . С. 111-120.

178944. Зеленіна О.О. Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа. . , . С. 53-60.

178945. Каменська Т.О. Методи збору аудиторських доказів службою внутрішнього аудита. . , . С. 61-63.

178946. Легенчук С.Ф. Історичні аспекти розвитку теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах. Частина 1. . , . С. 63-70.

178947. Данило О., Скалецький М. Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовах економічної кризи. . , . С. 85-90.

178948. Гронська Н. Світоглядні критерії теорії гармонійних перетворень. . , . С. 91-95.

178949. Сколотяный Ю., Пасочник В., "ЗН" Банковский капитал : размер имеет значение. . , . С. 10-15.

178950. Литвиненко І.Ю. Особливості податкового регулювання обліку орендних операцій. . , . С. 70-77.

178951. Волинець О. Характеристика знаків часу та їх інтерпретація Католицькою церквою. . , . С. 96-102.

178952. Поддубный В. И. Эстония переходит на евро : [к итогам торгов ПФТС в ноябре]. . , . С. 20-32.

178953. Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість і фінансові витрати: співставність окремих норм П(С)БО 31 "Фінансові витрати" і П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". . , . С. 76-79.

178954. Квасюк Л. Філософські категорії Арістотеля в аргументації на захист східнохристиянської інтерпретації догмату про походження Святого Духа у "Треносі" (1610) Мелентія Смотрицького. . , . С. 103-108.

178955. Пархоменко В.М. Еволюція систем управління якістю: діалектичний підхід. . , . С. 93-99.

178956. Переймивовк Т.А. Аудит звіту про рух грошових коштів: методичний аспект. . , . С. 100-105.

178957. Тіменик З. Ідеї філософії релігії у Митрополита Іларіона (Огієнка) і процес вірування. . , . С. 109-113.

178958. Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення. . , . С. 105-111.

178959. Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки. . , . С. 114-119.

178960. Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності польського філософського товариства у 1910 - 1939 рр. (у межах досліджень Львівської філософської школи). . , . С. 119-126.

178961. Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 101-110.

178962. Рябошук А.В., Грицишен Д.О. Фінансова звітність як засіб справедливого розподілу ресурсів: досвід мусульманських країн. . , . С. 111-116.

178963. Одарченко М. Філософія єдності В.С. Соловйова про особливості ісламу (Наукове повідомлення). . , . С. 134-137.

178964. Рудейчук С.В. Бухгалтерський облік інвестицій в облігації: досвід України та Росії. . , . С. 116-120.

178965. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями : [облік затрат і методи калькулювання]. . , . С. 120-123.

178966. Сливка Т.О. Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні. . , . С. 8-14.

178967. Поддубный В.И. Есть четыри с половиной миллиарда!: [к итогам торгов на украинской бирже за ноябрь]. . , . С. 20-29.

178968. Серкова П.П. Новый налоговый кодекс и налогообложение страховых компаний. . , . С. 30-36.

178969. Тема 1. Соціальна психологія як наука. . , . С. 7-28.

178970. Тема 2. Проблема особистості в соціальній психології: [поняття особистості. Сучасні уявлення про структуру осбистості]. . , . С. 29-46.

178971. Тема 3. Особливості міжособистісних стосунків. . , . С. 57-72.

178972. Тема 5. Соціальна психологія малої групи. . , . С. 109-131.

178973. Тема 6. Соціально-психологічний клімат у колективі і його регуляція: [вплив моббінгу на соціально-психологічний клімат]. . , . С. 132-145.

178974. Супрунова І.В. Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку. . , . С. 124-129.

178975. Тема 7. Проблеми великої групи : [різновиди, структура та особливості функціонування великих груп. Класи]. . , . С. 151-174.

178976. Томашевська І.Л. Положення про організацію процесу придбання підприємств: обліковий аспект : [ведення бухгалтерського обліку операцій з придбання підприємств]. . , . С. 129-132.

178977. Тема 8. Сучасні напрями досліджень і проблеми прикладної соціальної психології. . , . С. 175-193.

178978. Травін В.В. Значення бухгалтерського обліку у системі стратегічного управління держави. . , . С. 132-138.

178979. Філозол О.В. Професійно-кваліфікаційні та етичні складові внутрішнього аудиту : [вимоги до внутрішніх аудиторів при здійсненні внутрішнього аудиту]. . , . С. 142-145.

178980. Фірсова Н.В. Напрями вдосконалення фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації. . , . С. 145-147.

178981. Бірюченко С.Ю. Класифікація доходів персоналу підприємства. . , . С. 150-153.

178982. Пасишниченко Е. Обычной меркой не измеришь. [Штрихи к портрету журналиста Николая Александровича Шибика]. . , . С. 8-13.

178983. Черемних В. Журналіст: романтик, авантюрист, філософ, трудяга?..: [історія професійного життя журналіста Миколи Хрієнко - найкращий підручник для журналіста-початківця]. . , . С. 17-22.

178984. Газеты умрут через 20 лет?..: [Андрей Мирошниченко о процессах и тенденциях в современном медиамире]. . , . С. 26-28.

178985. Спасибо-Фатєєва І. Цивілістичний погляд на поняття партнерства : [партнерство в українському праві]. . , . С. 4-10.

178986. Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки. . , . С. 11-17.

178987. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу. . , . С. 5-13.

178988. Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України. . , . С. 25-31.

178989. Боїла Л.І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту. . , . С. 153-156.

178990. Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи. . , . С. 14-25.

178991. Вікарчук О.І. Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. . , . С. 156-159.

178992. Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність : [право власності в Україні]. . , . С. 32-39.

178993. Морозова Т. Про доцільність інтеграції освітніх ІТ-спеціальностей в єдине класифікаційне поле. . , . С. 26-36.

178994. Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ступеня економічного ризику. . , . С. 159-162.

178995. Денисенко М.П., Воронкова Т.Є. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. . , . С. 163-167.

178996. Печений О. Про деякі теоретичні проблеми спадкового права. . , . С. 40-47.

178997. Кириченко О., Лаптєв С. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України : [поняття освіти, економічної безпеки. Кількість навчальних закладів в Україні у 2010 р. Класифікація загроз підприємництву]. . , . С. 37-46.

178998. Костеньова О.В. Інтелектуальний капітал в управлінні інноваційним розвитком промислових підприємств регіону. . , . С. 170-175.

178999. Соловйов О. Суб'єктивне право власності (деякі аспекти проблеми). . , . С. 48-54.

179000. Костюк Т.П. Мотивація інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання. . , . С. 175-178.

179001. Українсько-російські відносини : прагматизм стратегічного партнерства. . , . С. 6-9.

179002. Крушельницька О.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах. . , . С. 178-182.

179003. Іщенко Т., Хоменко М. Без права на помилку : [проблеми якісної підготовки кадрового потенціалу в Україні. Головні здобутки держави в галузі вищої освіти. Методична складова в навчальному процесі]. . , . С. 47-56.

179004. Український прорив на азіатському напрямку : [українсько-китайські відносини]. . , . С. 10-12.

179005. Кучменко В.О. Економічний механізм функціонування та ефективного забезпечення транспортного комплексу регіону. . , . С. 182-185.

179006. Україна - Канада : інвестиції в майбутнє. . , . С. 18-21.

179007. Крат В. Нетипові об'єкти цивільних прав : [нетипові об'єкти цивільних прав на прикладі газопроводу крізь призму його правового режиму]. . , . С. 62-67.

179008. Бейрут - Київ : діалог триває : [українсько-ліванські відносини. Економічне співробітництво]. . , . С. 25-31.

179009. Марченко В.М. Методологічна сутність ефектів злиття корпорацій. . , . С. 186-189.

179010. Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу. . , . С. 74-79.

179011. Мороз Ю.Ю. Моніторинг спеціалізації сільськогосподарського виробництва. . , . С. 194-199.

179012. Проблеми становлення Союзу заради Середземномор'я. . , . С. 33-35.

179013. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" та його впливу на дельту Дунаю. . , . С. 38-40.

179014. Мостенська Т.Л. Ризики в системі антикризового управління. . , . С. 199-202.

179015. У безвізовому режимі : [співробітництво України та Ізраїлю. Економіка Ізраїлю]. . , . С. 41-43.

179016. Остапчук Т.П. Плата за використання земель населених пунктів під житловим фондом: обліковий аспект. . , . С. 202-205.

179017. Явища толерантності та мігрантофобії в умовах сучасної трудової міграції. . , . С. 44-47.

179018. Пащенко О.П. Цільовий підхід в управлінні підприємствами харчової промисловості: суть, особливості та значення. . , . С. 205-211.

179019. Писаренко Б.А., Проценко Н.Б. Концепція активної організації виробництва. . , . С. 211-214.

179020. Справи посольські : [зовнішня політика України в давні часи та її відображення в фольклорі]. . , . С. 48-51.

179021. Протасова Л.В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування в сучасних умовах господарювання. . , . С. 214-216.

179022. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії. . , . С. 52-56.

179023. Лазор Л. Правове регулювання правосуб'єктності у сфері трудового права у ринкових умовах. . , . С. 108-114.

179024. Семенов В. Ярмаркова благодійність прижилася на берегах Дніпра : [18 Різдвяна благодійна ярмарка в Києві]. . , . С. 60-61.

179025. Гетманцева Н., Козуб І. Праводієздатність професійних спілок. . , . С. 115-123.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.