Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

183116. Тема 4. Міжнародний кредитний ринок : [форми і види міжнародного кредитування. Кредитний аналіз. Лізінгові операції]. . , . С. 92-126.

183117. Тема 8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс : [організаційні засади міжнародних розрахунків. Платіжний баланс - відображення зовнішньоекономічних зв'язків країни]. . , . С. 189-224.

183118. Тема 9. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин : [міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації]. . , . С. 225-253.

183119. Тема 5. Ринок міжнародних інвестицій. . , . С. 127-149.

183120. Романюк Ю.Ф. Щодо методики техніко-економічного обґрунтування багатозонного обліку електроенергії. . , . С. 54-57.

183121. Баранник Є.Я. Блискавкозахист промислових фотоелектрогенеруючих установок. . , . С. 10-17.

183122. В. Бар'яхтар " Мене ніхто й ніколи не називав скупим " : [академік В. Бар'яхтар - представник старшої генерації організаторів науки / інтерв'ю записав М. Славинський]. . , . С. 2-3.

183123. Соснін О. На глибинах і мілинах інформаційної повені : [інформаційні технології і розвиток науково-освітньої діяльності]. . , . С. 4-6.

183124. Кушнір Р.М., Максимчук О.В., Марчук М.В., Осадчук В.А. Науковий доробок професора Богдана Любомировича Пелеха з теорії тонкостінних елементів конструкцій та механіки композитів і його розвиток : (до 70-річчя від дня народження). . , . С. 7-16.

183125. Жулинський М. Навколишній світ як священна територія : [виховання обережного ставлення до природи]. . , . С. 9-10.

183126. Березяк В. Хати й шумери : доатлантичний період : [історія окремих народів]. . , . С. 16-19.

183127. Тема 7. Оподаткування в системі міжнародних відносин : [поняття, основні риси сучасних податкових систем. Еволюція структури податкових систем. Елементи та класифікація податкових систем]. . , . С. 165-188.

183128. Дубровин В. И., Клименко В. А. Методы оценки остаточного ресурса изделий (обзор). . , . С. 162-168.

183129. Кудря С. О., Хілько В. А., Пепелов О. В. Щодо деяких питань впровадження в Україні сонячних фотоелектричних станцій : [енергозберігаючі заходи і технології]. . , . С. 2-5.

183130. Горбенко А.В., Засуха С.А., Рубан В.И., Тарасюк О.М., Харченко В.С. Безопасность ракетно-космической техники и надежность компьютерных систем : 2000-2009 г.г.. . , . С. 9-20.

183131. Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні. . , . С. 205-209.

183132. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа Internet". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 50 с.

183133. Корженевська В.М. Роль та значення фінансової стійкості в забезпеченні стабільного розвитку підприємства. . , . С. 210-214.

183134. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа Internet". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 51-112 с.

183135. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания к курсовому проектированию по технологии автотракторостроения с применением ЭВМ. ЗМИ. Запорожье, 1985. 75 с.

183136. Литвин О.О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами. . , . С. 215-220.

183137. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі. Технологія локальних мереж". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 74 с.

183138. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания к расчету припусков на ЭВМ. ЗМИ. Запорожье, 1980. 21 с.

183139. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі. Технологія локальних мереж". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 75-124 с.

183140. Паршин Ю.І. Визначення економічної ефективності впровадження заходів на гірничодобувних підприємствах. . , . С. 221-226.

183141. Тема 10. Україна на світовому фінансовому ринку : [динаміка зовнішнього боргу. Кредитні відносини. Реформування державної грошово-кредитної політики України. Інтеграція до ЄС]. . , . С. 254-275.

183142. Протопопова Н.А. Організаційні аспекти аудиту експортних операцій. . , . С. 227-231.

183143. Семенов А.Г., Шарко А.І. Аналіз та вдосконалення оплати праці. . , . С. 232-238.

183144. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2011. 64 с.

183145. Веретільник Т.І., Яхно О.М. Технологія очищення стічних вод із використанням кавітаційних пристроїв. . , . С. 78-83.

183146. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

183147. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

183148. Денисов М.О. Система флуоресцентної діагностики онкологічних захворювань. . , . С. 125-129.

183149. Цвєтнова О.В. Актуальність розробки Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Прибуток (збиток) за звітний період" на основі аналізу міжнародного досвіду. . , . С. 239-242.

183150. Шмиголь Н.М. Методологія управління прямими доходами підприємства. . , . С. 243-247.

183151. Веремеєнко Л.А. Оцінка тривалості елементів транспортного процесу в системі матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств. . , . С. 20-25.

183152. Сидорин И. И., Косолапов Г. Ф., Макарова В. И. Основы материаловедения. Машиностроение. М., 1976. 439 с.

183153. Грицай С.В., Трушевський В.Е. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання. . , . С. 36-39.

183154. Іншеков Є. М., Дробаха О. С., Козуб О. М. Використання концепції карбонового сліду для підготовки та реалізації проектів з енергозбереження. . , . С. 42-47.

183155. Юрчишина Л.І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів. . , . С. 248-251.

183156. Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу. . , . С. 253-258.

183157. Букало А.М. Структура інвестиційних фондів у корпоративній сфері. . , . С. 259-265.

183158. Верхоглядова Н.І. До питання про економічну сутність інноваційного розвитку. . , . С. 266-269.

183159. Волик Н.Г., Яценко К.Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 270-274.

183160. Єрмолаєва В.В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні. . , . С. 275-280.

183161. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

183162. Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. . , . С. 281-286.

183163. Олейник А. Улицы нашего города. Улица Ладожская : [краткая историческая справка]. . , . С. 15.

183164. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

183165. Олейник А. Улицы нашего города. Улица академика Александрова : [краткая историческая справка]. . , . С. 15.

183166. Кузькін О.Ф. Нормативно-правові аспекти оцінки якості послуг міського маршрутного пасажирського транспорту загального користування : [на прикладі м. Запоріжжя ]. . , . С. 79-84.

183167. Алферов A. П., Зубов А. Ю., Кузьмин А. С., Черемушкин A.B. Основы криптографии. Гелиос АРВ. М., 2001. 480 с.

183168. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

183169. Олейник А. Улицы нашего города. Площадь Пушкина : [краткая историческая справка]. . , . С. 15.

183170. Турпак С.М. Організація взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на металургійних підприємствах на основі логістичних принципів. . , . С. 135-138.

183171. Математизация современной науки: предпосылки, проблемы, перспективы. Центр, совет филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР. Москва, 1986. 151 с.

183172. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

183173. Методы гидрофизических исследований. Волны в вихри. ИПФ АН СССР. Горький, 1987. 380 с.

183174. Калашников Н. Дешевое тепло из запорожских отходов : [экономия ресурсов на ОАО "Запорожский завод ферросплавов"]. . , . С. 12.

183175. Олейник А. Улицы нашего города. Улица Грязнова : [краткая историческая справка]. . , . С. 15.

183176. Аналоги отечественных и зарубежных транзисторов. . , . 317 с.

183177. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

183178. Андреев В. М., Кузнецов А. С, Петров Г. И., Шигина Л. Н. Производство германия. Металлургия. М., 1969. 96 с.

183179. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания по дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1973. 84 с.

183180. Андреев Ю. Н. Управление конечномерными линейными объектами. Наука. Москва, 1976. 424 с.

183181. Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит: [католицько-протестанські засади ідеології лібералізму та неоконсерватизму]. . , . С. 4-13.

183182. Кудряшов В. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення. . , . С. 14-26.

183183. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания по курсовому проектированию с применением ЭВМ по дисциплине "Технология машиностроения". ЗМИ. Запорожье, 1983. 98 с.

183184. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів. . , . С. 26-34.

183185. Олейник А. Улицы нашего города. Улица Горького : [краткая историческая справка]. . , . С. 15.

183186. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств. Техносфера. М., 2007. 128 с.

183187. Антонов A. B. Системный анализ. Высш. школа. М., 2004. 454 с.

183188. Богдан І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження. . , . С. 35-45.

183189. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2011.

183191. Пасхавер Б. Збитки годувальника: [розвиток продовольчого ринку України. Досвід США]. . , . С. 46-56.

183192. Нас заверяют: сейсмическая безопасность ЗАЭС - на уровне : [краткая информация о ЗАЭС]. . , . С. 3.

183193. От Пушкина до Чехова. Русский язык. М., 1977. 448 с.

183194. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания по курсовому проектированию по технологии автотракторостроения. ЗМИ. Запорожье, 1975. 80 с.

183195. Осташко Т. Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС. . , . С. 57-69.

183196. Щербина С. Хортица для всіх : [громадськість про туристичні об'єкти, облаштовані на острові протягом 2005-2007 років]. . , . С. 6.

183197. Ярош О., Пушкарьов О. Шляхи подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні. . , . С. 70-77.

183198. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания по применению ЭЦВМ для математической обработки данных эмпирических распределений. ЗМИ. Запорожье, 1977. 56 с.

183199. [23 марта - день, когда Александровск был переименован в Запорожье. Как это происходило?]. . , . С. 42.

183200. Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації. . , . С. 78-88.

183201. Ахинько Е. В Александровске потерявшиеся животные жили при Городской Управе : [защита животных в Александровске]. . , . С. 50.

183202. Антонюк Л. М., Марусенко В. С. Теория газотурбинных двигателей. . , . 161 с.

183203. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. технолог. машиностр. Указания по курсовому проектированию по технологии машиностроения. ЗМИ. Запорожье, 1968. 87 с.

183204. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Лабораторные работы по физике твердого тела. ЗМИ. Запорожье, 1980. 78 с.

183205. Антосик П., Микусинский Я., Сикорский Р. Теория обобщенных функций. Секвенциальный подход. Мир. М., 1976. 312 с.

183206. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Методические указания к лабораторным работам по физике твердого тела. ЗМИ. Запорожье, 1986. 60 с.

183207. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2011.

183208. Анхимюк В. Л., Опейко О. Ф., Михеев H. H. Теория автоматического управления. Дизайн ПРО. Минск, 2000. 352 с.

183209. Елкина В. Жить, себе не изменяя : [к юбилею народного депутата Украины Я.Сухого]. . , . С. 44-45.

183210. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Методические указания к лабораторным работам по разделу "Физика твердого тела". ЗМИ. Запорожье, 1983. 80 с.

183211. Лукашова І.О., Власова О.С. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми. . , . С. 7-12.

183212. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2011.

183213. Аоки М. Оптимизация стохастических систем. Наука. М., 1971. 424 с.

183214. Шкарупа С. Запорожский воздух стал еще более опасным : [итоги "Программы охраны окружающей среды г. Запорожья" за 2010 г. Промышленные предприятия города и загрязнение окружающей среды]. . , . С. 10-11.

183215. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Методические указания к решению задач по физике. ЗМИ. Запорожье, 1986. 52 с.

183216. Мельник М.І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти. . , . С. 13-16.

183217. Плотников В. В. Аппаратура радиоуправления моделями. Энергия. М., 1980. 48 с.

183218. Коржавин А. В. Пособие по техническому переводу с французского языка для неязыковых вузов. Высш. шк. М., 1977. 232 c.

183219. Жулин О.В. Моделі фінансів автодорожніх концесій. . , . С. 17-20.

183220. Чуприна А. Неандертальцы Владимира Гордийченко: между сколопендрами и порождениями страха : [о необычном хобби В. Гордийченко - преподавателя кафедры философии ЗНТУ]. . , . С. 48.

183221. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Методические указания к лабораторным работам физике (электричество). ЗМИ. Запорожье, 1979. 105 с.

183222. Івахненко І.С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів. . , . С. 21-25.

183223. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2011.

183224. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки "Idioms in use" для практичних занять з дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

183225. Шпак В. В гости к "запорожцу за Дунаем" : [Иван Паторжинский, украинский оперный певец, народный артист СССР, - уроженец Запорожской области]. . , . С. 8.

183226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 66 с.

183227. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Динаміка ковальсько-штампувальних машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

183228. Коркишко В. В. Учебник английского языка. Вища школа. К., 1986. 248 с.

183229. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

183230. Богданова Ж.А. Сутність понять "туризм" та "турист" в економічній літературі. . , . С. 23-26.

183231. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Электромагнетизм. ЗМИ. Запорожье, 1973. 82 с.

183232. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.химии Руководство к лабораторным работам по курсу "Методы анализа химического состава". ЗМИ. Запорожье, 1979. 57 с.

183233. Радио - это очень просто. Высш. школа. М., 1982. 88 с.

183234. Бесекерсикй В. А., Елисеев А. А., Небылов А. В. Радиоавтоматика. Высш. шк.. М., 1985. 271 с.

183235. Бондар М.І. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства. . , . С. 27-29.

183236. Популярная механика. ООО Фэшм првсс. М., 2009. 122 с.

183237. Белов Л. А., Благовещенский М. В., Богачев В. М., Григорьянц В. В., Жуховицкая В. П., Капранов М. В., Коптев Г. И. Радиопередающие устройства. Радио и связь. М., 1982. 407 с.

183238. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). Просвещение. М., 1966. 304 с.

183239. Бондарчук В.В. Засоби виробництва: економічні поняття та їх місце в системі бухгалтерського обліку. . , . С. 34-36.

183240. Коровин Н. В., Мингулина Э. И., Рыжова Н. Г. Лабораторные работы по химии. Высш. школа. М., 1986. 239 с.

183241. Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л., Лазурский А. В., Митюшин Л. Г., Санников В. З., Цинман Л. Л. Лингвистический процессор для сложных информационных систем. Наука. М., 1992. 256 с.

183242. Король Е. В., Петрова А. Н. Учебник французского языка для старших курсов технических вузов. Высш. школа. М., 1975. 238 с.

183243. Король Е. В., Петрова А. Н., Длугач И. М. Учебник французского языка. Высш. школа. М., 1979. 295 с.

183244. Боримська К.П. План рахунків бухгалтерського обліку як інтегрованаоблікова модель: підходи до побудови. . , . С. 37-43.

183245. Королькова В. А., Лебедева А. П., Сизова Л. М. Учитесь читать газеты. Высш. школа. М., 1981. 176 с.

183246. Аракелян А. К., Афанасьев А. А. Вентильные электрические машины и регулируемый электропривод. Энергоатомиздат. М., 1997. 498 с.

183247. Корректировочный курс русского языка. Русский язык. М., 1978. 280 с.

183248. Банков В. Н., Барулин Л. Г., Жодзишский М. И., Малышев И. В., Петрусинский В. В. Радиоприемные устройства. Радио и связь. М., 1984. 272 с.

183249. Зюко А. Г., Коробов Ю.Ф., Левитан Г. И., Симонтов И. М., Фалько А. И. Радиоприемные устройства. Связь. М., 1975. 399 с.

183250. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания к выполнению курсовых работ по организации и планированию производственного участка. ЗМИ. Запорожье, 1980. 68 с.

183251. Амиантов И. Н., Антонов-Антипов Ю. Н., Васильев В. П., Данилов Б. В., Лебедев В. Л., Сифоров В. И. Радиоприемные устройства. Советское радио. М., 1974. 559 с.

183252. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания к выполнению курсовой работы по экономике, организации и планированию производственного участка. ЗМИ. Запорожье, 1986. 64 с.

183253. Гура Н.О. Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми ії нарахування. . , . С. 73-74.

183254. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания к проведению семинарских занятий и решению специальных производственных и ситуационных задач по курсам "Экономика машиностроительной промышленности", "Организация, планирование и. ЗМИ. Запорожье, 1984. 66 с.

183255. Розд. 2. Управління реальними інвестиціями підприємства. . , . С. 36-65.

183256. Гусак Л.В. Складське господарство: економічний зміст та облікове значення в сучасих умовах господарювання. . , . С. 75-79.

183257. Король Г.О., Куцинська М.В. Планування та організація проведення аудиту ефективності діяльності кафедр ВНЗ. . , . С. 92-96.

183258. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания по организационно-экономическому разделу дипломных проектов. ЗМИ. Запорожье, 1983. 78 с.

183259. Розд. 4. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. . , . С. 112-145.

183260. Радиоэлектроника и связь. Воениздат. Москва, 1973. 214 с.

183261. Розд. 6. Управління інвестиційною програмою розвитку підприємства. . , . С. 186-221.

183262. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Проектування та розрахунок кривошипних пресів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

183263. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания по организационно- экономическому разделу дипломных проектов. ЗМИ. Запорожье, 1983. 62 с.

183264. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания по определению экономической эффективности робототехники. ЗМИ. Запорожье, 1987. 60 с.

183265. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

183266. Ч. 8. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитної економіки. . , . С. 197-228.

183267. Ч. 1. Міжнародна торгівля товарами: загальний режим. . , . С. 3-52.

183268. Литвин М.В. Індексний метод визначення адаптивності банківської системи до глобалізаційних вимог. . , . С. 25-29.

183269. Ч. 10. Міжнародні транспортні послуги. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій. . , . С. 229-256.

183270. Ч. 6.7. Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності. . , . С. 175-179.

183271. Богданов М.М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі. . , . С. 30-32.

183272. Тема 1. Засади фінансового менеджменту банку. . , . С. 7-39.

183273. Головач В.В. Шахрайство в ресторані та як з ним боротися (продовження). Шахрайство кухарів. . , . С. 33-35.

183274. Тема 2. Органи управління та організаційна структура банку. . , . С. 40-63.

183275. Тема 3. Управління капіталом банку. . , . С. 64-88.

183276. Матвійчук Ю.М. Критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду щодо запобігання та протидії злочинності. . , . С. 35-37.

183277. Тема 7. Управління активами і пасивами банку. . , . С. 188-229.

183278. Тема 8. Управління ліквідністю банку. . , . С. 230-266.

183279. Тема 9. Управління прибутком банку. . , . С. 267-302.

183280. Тема 6. Управління інвестиційним портфелем банку. . , . С. 161-187.

183281. Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги. . , . С. 38-39.

183282. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

183283. Юрик П. Запорізька атомна може витримати вісім балів за шкалою Ріхтера : [сейсмостійкість Запорізької АЕС]. . , . С. 1.

183284. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

183285. Розд. 1. Методичні основи аналізу та синтезу логістичних систем. . , . С. 10-36.

183286. Лехман І., Зелінський Ю. Євгенія та Андрій працюють на... космос : [наукове співробітництво студентів ЗНТУ з запорізьким науково-виробничим підприємством "Хартрон-Юком"]. . , . С. 1.

183287. Розд. 3. Принципи проектування логістичних систем. . , . С. 50-81.

183288. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. экон. и орг. пр-ва Методические указания по экономическому обоснованию и разработке организационной части дипломных проектов. ЗМИ. Запорожье, 1984. 56 с.

183289. Розд. 7. Проектування ланцюгів створення вартості. . , . С. 165-189.

183290. Левченко О.Г., Левчук В.К., Тимошенко О.Н. Экранирующие материалы и средства индивидуальной защиты сварщика от магнитных полей. . , . С. 49-55.

183291. Костецкая Е. О., Кардашевский В. И. Практическая грамматика французского языка. Высш. школа. М., 1979. 21 с.

183292. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электроснабж. пром. предприятий Сборник заданий на курсовое проектирование по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий". ЗМИ. Запорожье, 1978. 45 с.

183293. Кривов'язюк І.В. Кризові явища в українській економіці та їх зв'язок з циклічністю. . , . С. 20-27.

183294. Розд. ІІ. Тема 3. Планування збутової комерційної діяльності промислового підприємства. . , . С. 76-103.

183295. Поддубный В.И. Некоторые итоги торгов акциями в 2010 г.. . , . С. 28-32.

183296. Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. Рус. яз.. М., 1984. 158 с.

183297. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электроснабж. пром. предприятий Методическая разработка к курсовому проектированию по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий". ЗМИ. Запорожье, 1980. 145 с.

183298. Костирко Р.О. Внутрішній контроль в системі управління підприємства: методологічне забезпечення. . , . С. 97-99.

183299. Розд. ІІІ. Тема 6. Планування роздрібного та гуртового товарообігу. . , . С. 142-160.

183300. Розд. 2. 2. 6. Вексельний ринок України : [Вексельне законодавство. Особливості вексельного обігу України]. . , . С. 131-135.

183301. Розд. 1. 1. Поняття векселя : [функції, властивості. Теорії вексельного зобов'язання. Бланковий вексель. Дружні та бронзові векселі]. . , . С. 7-26.

183302. Розд. ІІІ. Тема 7. Планування асортименту та торгової номенклатури товарів. Маркетингові комунікації в комерційній діяльності. . , . С. 161-178.

183303. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183304. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. Мир. М., 1986. 448 с.

183305. "Днепроспецсталь" на пути выполнения природоохранных мероприятий. . , . С. 1, 4.

183306. Розд. ІІІ. Тема 10. Планування персоналу і заробітної плати в комерційній діяльності. . , . С. 228-251.

183307. Якобі Е. Право цінних паперів. . , . С. 139-162.

183308. Остапенко М. Вирішення проблемних питань Хортиці затягується : [питання впорядкування о. Хортиця. Кількість туристів, які відвідують заповідник. Унікальність Хортиці. Проблема збереження пам'яток]. . , . С. 5.

183309. Розд. ІІІ. Тема 12. Фінансове планування на підприємстві. . , . С. 292-337.

183310. Сергеев Р. Экономить - значит заработать : [выполнение проекта "Внедрение и функционирование Национальной программы более чистого производства": результаты конференции, состоявшейся в Запорожье]. . , . С. 6.

183311. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183312. Павлов Л. П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. Высшая школа. М., 1987. 236 с.

183313. Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз : [розкрито підходи до виокремлення передумов появи управлінського обліку]. . , . С. 108-119.

183314. Дуднік С.Г. Наш обов'язок - допомагати людям, які зазнали травм на виробництві : [Запорізьке відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Стан виробничого травматизму за 2010 р.]. . , . С. 4.

183315. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электрические машины Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Проектирование электрических машин". ЗМИ. Запорожье, 1979. 64 с.

183316. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2010 рік : Рішення Запорізької міської ради від 28.02.2011 № 5 : [з Додатками]. . , . С. 5-8.

183317. Аракелян Н. У., Мартяросян В. А. Степенные ряды: аналитическое продолжение и локализация особенностей. Ереванский ун-т. Ереван, 1991. 99 с.

183318. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183319. Розд. ІІІ. Тема 13. Технологія розробки бізнес-плану торговельного підприємства. . , . С. 338-364.

183320. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электрические машины Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине "Проектирование электрических машин". ЗМИ. Запорожье, 1983. 53 с.

183321. Павлов П. В., Хохлов А. Ф. Физика твердого тела. Высш. школа. М., 1985. 384 с.

183322. Моторостроители обновляют технологии : [краткая информация о внедрении новых технологий и оборудования на ОАО "Мотор Сич"]. . , . С. 3.

183323. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электрические машины Методические указания к курсовому проекту по асинхронным двигателям по дисциплине "Электрические машины". ЗМИ. Запорожье, 1981. 59 с.

183324. Котляр Т. Р. Иллюстрированная грамматика английского языка=English Gerammar in fiction. Международные отношения. М., 1979. 216 с.

183325. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183326. Аренс X., Лёйтер Ю. Многомерный дисперсионный анализ. Финансы и статистика. М., 1985. 230 с.

183327. Минулого року на медичну допомогу кожному запоріжцю було витрачено 529,46 грн. : [підсумки роботи міського управління охорони здоров'я у 2010 році]. . , . С. 3.

183328. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электрические машины Методические указания к курсовому проектированию трансформаторов с применением ЭЦВМ "Мир-1" и БЭСМ-4М. ЗМИ. Запорожье, 1980. 64 с.

183329. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183330. З'явилася вулиця імені академіка Ф.М. Муравченка. . , . С. 2.

183331. Миронова О.И. Особенности проведения аудита операций по налогам и сборам при использовании метода сплошной проверки. . , . С. 132-135.

183333. Аркин В. И., Евстигнеев И. В. Вероятностные модели управления и экономической динамики. Наука. М., 1979. 176 с.

183334. Набок Є.В. Необхідність впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні. . , . С. 143-145.

183336. Арнольд В. И. Лекции по классической механике. МГУ. М., 1966. 24 с.

183337. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2011. 326 с.

183338. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2011. 52 с.

183339. Арнольд В. И. Лекции по классической механике. МГУ. М., 1966. 55 с.

183340. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2011. 73 c.

183341. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2011. 48 с.

183342. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2011. 40 с.

183343. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2011. 64 с.

183344. За рулем. За рулем. М., 2011. 266 с.

183345. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2011. 62 с.

183346. Арнольд В. И. Лекции по классической механике. МГУ. М., 1967. 44 с.

183347. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 44 с.

183348. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2010. 60 с.

183349. Арнольд В. И. Лекции по классической механике. МГУ. М., 1967. 46 с.

183350. Персонал. МАУП. Київ, 2010. 240 с.

183351. Арнольд В. И. Лекции по классической механике. МГУ. М., 1967. 49 с.

183352. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2011. 52 с.

183353. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2011. 86 с.

183354. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2011. 128 с.

183356. Панібратова С.В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю використання запасів на підприємствах галузі машинобудування. . , . С. 152-154..

183357. Палей М. М. Технология производства приспособлений прес-форм и штампов. Машиностроение. М., 1979. 293 с.

183358. Арнольд В. И. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. МГУ. М., 1969. 113 с.

183359. Пархомчук О.О. Методика аудиту резервів підприємства. . , . С. 162-164.

183360. Мисири Г. С., Габ С. П. Русский язык. Высш. школа. М., 1979. 232 с.

183361. Палшков В. В. Радиоприемные устройства. Радио и связь. М., 1984. 392 с.

183362. Арнольд В. И. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. МГУ. М., 1969. 75 с.

183363. Арнольд В. И. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. МГУ. М., 1969. 41 с.

183364. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. электрические машины Расчет потерь и тока холостого хода силовых трансформаторов. ЗМИ. Запорожье, 1982. 79 с.

183365. Панов Д. Ю. Счетная линейка. Наука. М., 1975. 168 с.

183366. Запорожск. машиностроит. ин-т. Каф. электрич. машин Сборник лабораторных работ по курсу "Электрические машины". Синхронные машины. ЗМИ. Запорожье, 1979. 225 с.

183367. Панова В. Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Русский язык. М., 1974. 200 с.

183368. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи електропостачання енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

183369. Полянська О.А. Ключові проблеми вітчизняних підприємств гуртової торгівлі та шляхи їх вирішення із застосуванням ресурсних можливостей системи управлінського обліку. . , . С. 165-168.

183370. Заре навстречу. Русский язык. М., 1978. 312 с.

183371. Зарубина Н.Д., Ожегова Н. С. Сборник упражнений по грамматике русского языка. Русский язык. М., 1980. 144 с.

183372. Морозенко В. В., Турук И. Ф. Коррективный курс английского языка для неязыковых вузов. Высш. школа. М., 1980. 128 с.

183373. Саух І.В. Значення собівартості продукції в діяльності виробничих підприємств за умов ринкового господарювання. . , . С. 169-170.

183374. Зарубина Н. Д., Ожегова Н. С. Сборник упражнений по грамматике русского языка. Русский язык. М., 1974. 144 с.

183375. Васильева В. П., Гришин Ю. П., Зюбенко В. Д. Расчет элементов импульсных и цифровых схем радиотехнических устройств. Высш. школа. М., 1976. 359 с.

183376. Морозенко В. В., Турук И. Ф. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов. Высш. школа. М., 1985. 144 с.

183378. Скрипник М.І. Формування собівартості продукції: пострадянський ефект. . , . С. 171-173.

183379. Зендер П. С. Сборник технических текстов на немецком языке для машиностроительных специальностей. Высш. школа. М., 1975. 88 с.

183380. Муравьева Л. С. Глаголы движения в русском языке. Русский язык. М., 1976. 248 с.

183381. Тимрієнко І.Ю. Відображення витрат, пов'заних з якістю продукції: етапи розвитку бухгалтерського обліку. . , . С. 186-190.

183382. Муравьева Л. С. Verbs of motion in russian. Русский язык. М., 1978. 270с.

183383. Шиманська К.В. Порядок здійснення контролю колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві: поетапний підхід. . , . С. 204-208.

183384. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. Рус. яз.. М., 1981. 887 с.

183385. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. Рус. яз.. М., 1982. 887 с.

183386. Аронин Г. С. Практическая аэродинамика. Воениздат. М., 1962. 383 с.

183387. Артемьев Н. А. Основы качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. ЛГУ. Ленинград, 1941. 159 с.

183388. Артин Е. Введение в теорию гамма-функции. Государственное технико-теоретическое издательство. М., 1934. 39 с.

183389. Архангельская В. М. L-функции Дирихле. Саратовский ун-т. Саратов, 1962. 75 с.

183390. Шпильова В.О. Аналіз соціально-економічного розвитку регіону : [основні стадії стратегічного планування та різні підходи до розробки стратегії регіонального розвитку]. . , . С. 209-213.

183391. Редзько К. В., Досычев А. Л. Сборник задач и упражнений по радиоприемным устройствам. Высш. школа. М., 1981. 296 с.

183392. Режущий инструмент. Машиностроение. М., 1985. 168 с.

183393. Архангельский А. Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5. Издательство БИНОМ. М., 1999. 256 с.

183394. Manufacture of formed sections. Внешторгиздат. Moscow, 1977. 86 p.

183395. Щирба І.М. Облік розрахунків за зарабітною платою в умовах комп'ютерної обробки даних. . , . С. 214-219.

183396. Meshchersky I. V. Collection of problems in theoretical mechanics. s. n.. Zaporozhye, 1993. 166 p.

183397. Meshchersky I. V. Collection of problems in theoretical mechanics. [s. n.]. Zaporozhye, 1993. P. 167-320.

183398. Атаев С. С., Данилов Н. Н., Прыкин Б. В., Штоль Т. М., Овчинников Э. В. Технология строительного производства. Стройиздат. М., 1984. 559 с.

183399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів і машинобуд. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технології машинобудування" (розділ - проектування технологічних процесів). ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 86 с.

183400. Золотова Н. Н. Встреча с Пушкиным. Русский язык. М., 1982. 160 с.

183401. Петренко О. Запорізьке повітря - у жахливому стані : [проблеми забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами та неефективності природозахисних заходів]. . , . С. 2.

183402. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183403. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологічні основи машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

183404. Прядун Р. Как расходуется экофонд : [проблема целесообразного распределения средств фонда охраны окружающей природной среды Запорожья]. . , . С. 4.

183405. Зотова Т. Ф., Свободов А. Н. Сборник текстов и упражнений по русскому языку. Русский язык. М., 1978. 168 с.

183406. Афанасьев Г.И. Русско-английский сборник авиационно-технических терминов. Авиаиздат. М., 1995. 640 с.

183407. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183408. Шиханов Р. Як Олександрівськ став Запоріжжям. . , . С. 1, 4.

183409. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2010 рік : затверджено Рішенням міської ради № 35 від 18.02.2011. . , . С. 7.

183410. Афанасьева Л. Г., Булинская Е. В. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами. МГУ. М., 1980. 110 с.

183411. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183412. Гавриленко І. Сучасні методи діагностики та лікування раку в Запоріжжі. . , . С. 4.

183413. Ахвердов И. Н. Основы физики бетона. Стройиздат. М., 1981. 464 с.

183414. Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об'єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення : Проект. . , . С. 5-6.

183415. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183416. Ахрем А. А., Левина И. С., Титов Ю. А. Алкилирование непредельных карбонильных соединений реактивом Гриньяра. Наука и техника. Минск, 1973. 328 с.

183417. Прядун Р. Программа нашей безопасности : [проблема загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями. Ассигнования для выполнения программ экологической безопасности]. . , . С. 4.

183418. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

183419. Ребро П. Тарас Шевченко і Хортиця (Спроба дослідження). . , . С. 5.

183420. Качан Л. Сергій Тигипко: "Усі реформи потрібно проводити системно та одночасно". . , . С. 6-9.

183421. Про затвердження Типового положення про бухгалтеоську службу бюджетної установи : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59. . , . С. 26-29.

183422. Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №49. . , . С. 26.

183423. Україна і Японія : глобальне партнерство і ефективна двостороння взаємодія. . , . С. 6-10.

183424. Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності : Затверджено Постановою правління Фонду соціального... див. анотацію. . , . С. 35-36.

183425. Макух В. Україна і країни Магрібу : перспективи розвитку співробітництва. . , . С. 11-15.

183426. Співробітництво на всіх рівнях : [міжнародне співробітництво України і Азербайджану]. . , . С. 16-17.

183427. Чекаленко Л. Через безпеку для себе - до безпеки для всіх : [зовнішня політика України. Безпекова політика]. . , . С. 18-21.

183428. Чому ЗМІ активно виробляють в українців особливу форму російської свідомості?!. . , . С. 28-31.

183429. Полтораков О. ОДКБ : у пошуках євразійської безпеки : [Організації Договору про колективну безпеку механізму мировотворчої діяльності]. . , . С. 22-25.

183430. Ришина С. А., Ноникон П. А. Сборник текстов и упражнений по русскому языку (электротехнические устройства). Русский язык. М., 1982. 180 с.

183431. Рябінін Є. Хто стане локомотивом Чорноморсько-Каспійського регіону: місце вакантне : [регіональна політика щодо Чорноморсько-Каспійського регіону]. . , . С. 26-29.

183432. Ігнатьєв П. Індія і монархії Перської затоки : взаємодоповнюваність інтересів. . , . С. 30-35.

183433. Гергель Ю. Україна - Сирія : рух назустріч : [зовнішньоекономічні стосунки України і Сирії]. . , . С. 36-39.

183434. Шергін С. Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Хронологія успіху. . , . С. 40-43.

183435. Уравновешивание роторов и механизмов. Машиностроение. Москва, 1978. 320 с.

183436. Урмаев А. С. Основы моделирования на аналоговых вычислительных машинах. Наука. М., 1978. 271 с.

183437. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении. Машиностроение. М., 1989. 189 с.

183438. Ахромеева Т. С. и др. Парадоксы мира нестационарных структур. Знание. М., 1985. 48 с.

183439. Крючков Г. Г., Мамотенко М. П., Хлопук В. С., Воеводская В. С. Ускоренный курс французского языка. Вища школа. К., 1991. 304 с.

183440. Аш Ж. Датчики измерительных систем. Мир. М., 1992. 480 с.

183441. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

183442. Зворигіна Н. Стежини козацького краю чекають на гостей : [коротка інформація про туристичні об'єкти Запоріжжя та області]. . , . С. 16.

183443. Аш Ж. Датчики измерительных систем. Мир. М., 1992. 424 с.

183444. Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике. МГУ. М., 1980. 199 с.

183445. Соснін О. Розвиток інформаційної сфери в координатах проблем модернізації суспільства. . , . С. 44-47.

183446. Кресіна І. Проблеми утвердження толерантності в українському суспільстві. . , . С. 48-51.

183447. Людвигова Е. В., Баженова С. М., Павлова З. С., Седов Д. Г. Учебник английского языка. Высш. школа. Москва, 1982. 318 с.

183448. Семенова К. Міжнародний досвід розробки комплексу маркетингу для спеціалізованих видавництв. . , . С. 52-55.

183449. Перші кроки української дипломатії : неупередженість і достовірність. . , . С. 58-59.

183450. Берман И. М., Ковбасюк Т. М., Авраменко О. П., Панченко М. А. Учебник английского языка. Вища школа. Киев, 1987. 320 с.

183451. Красинская М. С., Головина Н. А. Учебник английского языка для технических вузов. Высш. школа. М., 1972. 320 с.

183452. Городецкая И. Л., Поповцева Т. Н., Судоплатова М. Н., Фоменко Т. А. Краткий толковый словарь русского языка. Русский язык. М., 1978. 227 с.

183453. Шабат Б. В. Распределение значений голоморфных отображений. Наука. М., 1988. 288 с.

183454. Шавров В. Б., Федоров Н. Г., Алфеев А. П. Краткое техническое описание и руководство по ремонту самолета Ш-2. . М., 1953. 219 с.

183455. Шагурин И. И. Современные микроконтроллеры и микропроцессоры Motorola. Горячая линия-Телеком. М., 2004. 952 с.

183456. Шамбадаль П. Развитие и приложения понятия энтропии. Наука. М., 1967. 279 с.

183457. Пасынков В. В., Чиркин Л. К., Шинков А. Д, Полупроводниковые приборы. Высш. школа. М., 1981. 431 с.

183458. Шампандар Алекс Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх: как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия. И.Д. Вильямс. М., 2007. 768 с.

183459. Пасынков В. В., Чиркин Л. К., Шинков А. Д. Полупроводниковые приборы. Высш. школа. М., 1973. 398 с.

183460. Лере Ж. Лагранжев анализ и квантовая механика. Мир. М., 1981. 261 с.

183461. Паустовский К. Г. Рождение рассказа. Русский язык. М., 1978. 360 с.

183462. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. Просвещение. М., 1990. 96 с.

183463. Шапиро К. Я., Кулакова В. В. Кислотная переработка вольфрамо-молибденового сырья. . М., 1967. 96 с.

183464. Шарапудинов И. И. Многочлены, ортогональные на сетках. Теория и приложения. ДГПУ. Махачкала, 1977. 253 с.

183465. Андреева Е. Бритва Оккама в работе?: [новые методы управления компанией ]. . , . С. 12-18.

183467. Роботы и робототехнические системы. Запорожский машиностроит. ин-т. Запорожье, 1984. 112 с.

183468. Колисных М. Конец эпохи традиционного менеджмента, или нейробиологические основы мотивации. . , . С. 20-27.

183469. Івщенко Л. Й., Петрикін В. В., Дядя С. І., Левченко Б. М. Взаємозамінність, стандартизація та метрологічне забезпечення технічних вимірювань. Мотор Січ. Запоріжжя, 2010. 451 с.

183470. Родригес-Ириондо М. Немного об Испании. Высш. школа. М., 1984. 199 с.

183471. Шарп Дж.. Госни И., Роули А. Практикум по органической химии. Мир. М., 1993. 240 с.

183472. Фокина С. Мозг на связи: [как применять технологии нейропродаж для заключения сделок]. . , . С. 28-32.

183473. Горбачев А. Часы для агента: [внедрение тайм-менеджмента в отделе продаж]. . , . С. 34-40.

183474. Ризенко А. Недетские проблемы. Что делать, когда у компании появляется виртуальный конкурент?. . , . С. 42-45.

183475. Шаршунова М., Шварц В., Михалец Ч. Тонкослойная хроматография в фармации и клинической биохимии. Мир. М., 1980. 321 с.

183476. Сакс Д. Одержимые: [история развития You Tube ]. . , . С. 48-57.

183477. Дубровская С. Г., Дубина Д. Б., Немировская Э. А. Учебник английского языка для I-II этапов обучения в технических вузах. Высш. школа. Москва, 1977. 240 с.

183478. Тарнавский В. Компания с миллионом сотрудников: [тайваньская фирма Foxconn, крупнейший производитель электроники]. . , . С. 58-65.

183479. Кузнецова Т. Искусство подстраивания. Как оценивать и развивать гибкость компании. . , . С. 68-70.

183480. Гнаткевич Ю. В., Бондаренко Л. Ф., Кузьменко З. Э., Петренко О. В. Учебник немецкого языка. Вища школа. Киев, 1989. 270 с.

183481. Шарыгин И. Ф. Геометрия 7 (теория, задачи).. МИРОС. М., 1995. 442 с.

183482. Чадов Е.А., Казаков Б.І. Перше березня - Всесвітній день цивільної оборони: [історія розвитку цивільної оборони в Україні]. . , . С. 2-3.

183483. Доманський В.А. Основні підходи до формування Кодексу цивільного захисту України: [обговорення проекту Кодексу цивільного захисту України]. . , . С. 4-8.

183484. Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики - кокаїн. . , . С. 10-14.

183485. Гумилева Н. В., Казакова Н. В., Золотарева Т. Н., Левина З. Г. Учебник немецкого языка для технических вузов. Высш. школа. Москва, 1987. 206 с.

183486. Гумилева Н. В., Казакова Н. В., Золотарева Т. Н., Левина З. Г. Учебник немецкого языка для технических вузов. Высш. школа. Москва, 1979. 192 с.

183487. Шпонтак І.М. Інноваційна компетентність педагога. . , . С. 21-24.

183488. Нікітчина С.О. Здоров'язберігаючі погляди В.О.Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності. . , . С. 27-30.

183489. Гапончук Т., Гладкий Е. Деякі аспекти організації навчання працівників і особливого складу невоєнізованих формувань з питань цивільного захисту у вищих навчальних закладах. . , . С. 31-38.

183490. Родионов Б. Н., Летенко В. А.. Кузяков Н. В. Сборник задач по курсу "Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием". Высш. школа. М., 1980. 264 с.

183491. Мы работаем не ради денег!. . , . С. 20.

183492. Максимов В. И., Хватов С. А., Лукашев В. А. Учебник русского языка для иностранных студентов 1 курса технических вузов СССР. Русский язык. Москва, 1990. 427 с.

183493. Рыбакова И. Места притяжения: [причины растущего влияния крупных городов]. . , . С. 25-31.

183494. Романовский П. И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа. Наука. Москва, 1980. 336 с.

183495. Перельмутер В. М., Сидоренко В. А. Системы управления тиристорными электроприводами постоянного тока. Энергоатомиздат. М., 1988. 304 с.

183496. Рассудова О. П., Рожкова Г. И., Шмидт Н. З. Учебник русского языка для лиц, говорящих на немецком языке. Русский язык. Москва, 1979. 512 с.

183497. Савельев А. Я., Сазонов Б. А., Лукьянов С. Э. Персональный компьютер для всех. Высш. школа. М., 1991. 192 с.

183498. Жуковскаяя Е. Е., Золотова Г. А., Леонова Э. Н., Мотина Е. И. Учебник русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. Русский язык. М., 1984. 335 с.

183499. Рудакова И. Ф., Берг Ю. Г., Гилянова Г. Ф. Учебный словарь общетехнической лексики : рус.-англ.-франц.-нем. : около 4000 слов и словосочетаний : для студентов-иностранцев. Русский язык. М., 1976. 192 с.

183500. Учебник русского языка. Высш. школа. М., 1974. 280 с.

183501. Синеокая М. В., Болдинова М. П., Бузникова И. А. Учись переводить: немецкий язык. Высш. школа. Москва, 1985. 135 с.

183502. Ушаков В. Н. Основы радиоэлектроники. Высш. школа. Москва, 1979. 287 с.

183503. Сборник диктантов по русскому языку. Рад. школа. К., 1974. 432 с.

183504. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Высш. школа. М., 1978. 430 с.

183505. Ушаков Н. Н. Технология элементов вычислительных машин. Высш. школа. М., 1976. 413 с.

183507. Атамалян Э. Г., Аствацатурьян Е. Р., Бодряшова О. Н. Сборник задач и упражнений по электрическим и электронным измерениям для втузов. Высш. школа. М., 1980. 117 с.

183508. Шевченко И. Городские романсы: [об отечественных особенностях внутренней миграции и отношении украинцев к жизни в крупных городах]. . , . С. 32-35.

183509. Дзинько Т., Шевченко И. Самые - самые. Что и как повлияет на жизнь украинцев в 2011 году. . , . С. 36-40.

183510. Тарнавский В. Самый легкий бизнес: [американский производитель воздушных шариков Pionner Balloon Company ]. . , . С. 48-51.

183511. Павлина С. Поближе к людям. О пользе изучения региональных потребителей. . , . С. 56-57.

183512. Акулич М. Клиент прав почти всегда. Как предсказать будущие потребности клиентов. . , . С. 58-61.

183513. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2011. 26 с.

183514. Шаскольская М. П., Эльцин И. А. Избранные задачи по физике. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1949. 132 с.

183515. Шаталова Т.И. Англо-русский тематический словарь. Астрель. М., 2005. 237 с.

183516. Шатуновский С. О. Введение в анализ. . Одесса, 1923. 244 с.

183517. Шахгильдян В. В., Козырев В. Б., Ляховкин А. А. Радиопередающие устройства. Радио и связь. М., 2003. 560 с.

183518. Лисица О. Гляжусь в тебя как в зеркало: [аудиовизуальные коммуникации]. . , . С. 62-64.

183519. Физика и физико-химия жидкостей. МГУ. М., 1973. 146 с.

183520. Шварцбурд С. И. Математический анализ и алгебра. Просвещение. М., 1967. 347 с.

183521. Шведенко C. B. Избранные лекции по математическому анализу. МИФИ. М., 1992. 140 с.

183522. Справочник строителя-отделочника. Будівельник. К., 1986. 304 с.

183523. Шевалле Клод Теория групп Ли. Государственное издательство иностранной литературы. М., 1948. 315 с.

183524. Шевалле Клод Теория групп Ли. Издательство иностранной литературы. М., 1958. 274 с.

183525. Русская и советская литература. Изд-во ун-та. Казань, 1973. 488 с.

183526. Шевчук И. А. Приближение многочленами и следы непрерывных на отрезке функций. Наукова думка. К., 1992. 225 с.

183527. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, декабрь 2010 года, %]. . , . С. 66.

183528. Русская советская проза. Русский язык. М., 1976. 440 с.

183529. Данные исследований - в помощь маркетологу: [программы и телесериалы, получившие в декабре 2010 года наибольший рейтинг, топ-20]. . , . С. 67.

183530. Андрейченко П. Организация маркетинговых процессов в режиме реального времени. . , . С. 72-75.

183531. Хачатурова А. В ответ - тишина. Результаты замера скорости реакции украинских компаний на запросы извне. . , . С. 76-79.

183532. Савельев А. Я., Сазонов Б. А., Лукьянов С. Э. Персональный компьютер для всех. Высш. школа. М., 1991. 207 с.

183533. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Р. М., 1998. 186 с.

183534. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Р. М., 1998. 216 с.

183535. Савельев А. Я., Сазонов Б. А., Лукьянов С. Э. Персональный компьютер для всех. Высш. школа. М., 1991. 160 с.

183536. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Р. М., 2000. 222 с.

183537. Русский язык. Русский язык. М., 1984. 120 с.

183538. Савельев А. Я., Сазонов Б. А., Лукьянов С. Э. Персональный компьютер для всех. Высш. школа. М., 1991. 207 с.

183539. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Р. М., 2001. 240 с.

183540. Дзинько Т. Вид: коммуникатор. Подвид: идеальный. Как развивать в себе навыки эффективного коммуникатора: [четыре социальных стиля поведения]. . , . С. 82-87.

183541. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Пресс. М., 2003. 237 с.

183542. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные схемы. СОЛОН-Пресс. М., 2005. 238 с.

183543. Шевченко П., Дєнков Д. Дмитро Тевелєв: Економіка не сприймає авторитарні методи. . , . С. 6-11.

183544. Алексеев А. Капитальные проблемы государственных банков. . , . С. 12-16.

183545. Фантастика и приключения. Русский язык. М., 1979. 144 с.

183546. Русско-испанский словарь. Русский язык. М., 1974. 975 с.

183547. Корягіна Т.В. Роль держави в корпоративній економіці. . , . С. 18-23.

183548. Гл. 1. Организация ресторанного производства. . , . С. 5-7.

183549. Тормосов Р.Ю. Особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів. . , . С. 24-27.

183550. Гл. 3. Концепция ресторанного заведения : [тип заведения, клиентская база, реклама и продвижение, тип обслуживания и др.]. . , . С. 11-18.

183551. Гл. 8. Классификация ресторанов. . , . С. 31-32.

183552. Шемякин Е. И. Динамические задачи теории упругости и пластичности. НГУ. Новосибирск, 1968. 336 с.

183553. Гл. 9. Организация производства и торговой деятельности : [в ресторанах]. . , . С. 33-38.

183554. Петрович Н. Т., Камнев Е. Ф., Каблукова М. В. Космическая радиосвязь. Сов. радио. М., 1979. 280 с.

183555. Піддубний В.І. Не надто прозора "Перспектива": [український фондовий ринок]. . , . С. 28-32.

183556. Гл. 10. Особенности ресторанных заведений среднего формата : [бар, кофейня, чайная, пивные заведения, пиццерия]. . , . С. 39-103

183557. Гл. 11. Виды ресторанного обслуживания. . , . С. 104-129.

183558. Гл. 12. Составление меню : [в ресторанном бизнесе]. . , . С. 130-140.

183559. Руцкий А. И. Электрические станции и подстанции. Вышэйшая школа. Минск, 1974. 440 с.

183560. Паладій М. Новий етап розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 4-9.

183561. Пахаренко-Андерсон А. Практика використання інноваційних "мінливих" (fluid) торговельних марок. . , . С. 10-15.

183562. Гл. 14. Кадровый состав в действии : [в ресторанном бизнесе. Управляющий. Шеф-повар. Метрдотель. Официант]. . , . С. 154-171.

183563. Куса С., Лисенко Л. Стандарти ВОІВ як основа для створення та використання патентної документації: [ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності]. . , . С. 16-21.

183564. Гл. 15. Программа работы с клиентами : [в ресторанном бизнесе]. . , . С. 172-186.

183565. Міндрул А. Продовження строку чинності патенту, об'єктов якого є лікарський засіб: проблеми та перспективи. . , . С. 22-25.

183566. Шенберг А. Препаративная органическая фотохимия. Издательство иностранной литературы. М., 1963. 443 с.

183567. Грядущий Б. Энергопотенциал промышленного Донбасса : [интервью директора Донецкого научно-исследовательского угольного института, профессора Б. Грядущего / записал А. Лягуша]. . , . С. 4-5.

183568. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. Издательство иностранной литературы. М., 1963. 829 с.

183569. Гл. 16. Кадры и корпоративная культура : [в ресторанном бизнесе]. . , . С. 187-204.

183570. Рязанова Н. Можливі напрямки використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об'єктів інтелектуальної власності (див. анотацію). . , . С. 26-30.

183571. Гл. 18. Подбор персонала : [в ресторанном бизнесе]. . , . С. 208-213.

183572. Ушинская В. Стратегия энергоэффективности. . , . С. 10-11.

183573. Соболев А., Залесов А. Применение теории эквивалентов при толковании в судах объёма патентной охраны изобретений в области естественных наук: [защита нарушенных патентных прав в России, Германии, Великобритании и США]. . , . С. 31-48.

183574. Федоров Н. Д. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы. Атомиздат. М., 1979. 286 с.

183575. Берд К. Інтелект без власності: [Нобелівські лауреати 2010 р. про захист інтелектуальної власності]. . , . С. 49-53.

183576. Слободян С. Про підстави відмови у наданні правової охорони товарним знакам (торговельним маркам) відповідно до чинного законодавства України. . , . С. 53-59.

183577. Федорова З. М., Лукин И. Ф., Нестеров А. П. Подъемники. Вища школа. К., 1976. 294 с.

183578. Рейтинг турагентств от туроператоров. . , . С. 11-13.

183579. Шепелев А. М. Как построить сельский дом. Россельхозиздат. М., 1980. 351 с.

183580. "Фавориты успеха" определяют лучших: [рынок туристических услуг Украины. Рейтинг лучших операторов, туристических агентств, авиакомпаний. отелей]. . , . С. 16-18.

183581. Гурщенко І. М. Проблеми енергозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та шляхи їх вирішення. . , . С. 23-25.

183582. Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Стройиздат. Ленинград, 1981. 176 с.

183583. Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. Энергоатомиздат. М., 1984. 520 с.

183584. Государство и бизнес: развитие туризма финансируем вместе: [финансирование туризма в Финляндии]. . , . С. 63.

183585. Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Архитектура-С. М., 2005. 175 с.

183586. Моніторинг впровадження в Україні технологій та проектів у сфері енергоефективності. . , . С. 26-27.

183587. Самойлов Ю. Массовый туризм: на пороге кардинальных перемен?: [прогнозы развития рынка туризма в связи с волнениями в Тунисе, Иордании, Египте]. . , . С. 64-67.

183588. Харин А. Н., Катаева Н. А., Харина Л. Т. Курс химии. Высш. школа. М., 1983. 511 с.

183589. Шерешевский И. А. Жилые здания. Архитектура-С. М., 2005. 123 с.

183590. Харин А. Н., Катаева Н. А., Харина Л. Т. Курс химии. Высш. школа. М., 1975. 415 с.

183591. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. . , . 600 с.

183592. Харченко В. М. Основы электроники. Энергоиздат. М., 1982. 353 с.

183593. Воловик П. Н., Гончаренко С. У., Мавло Д. П., Мойся Е. Г. Физика. Вища школа. К., 1988. 360 с.

183594. Белоус М. В., Васковская В. Н., Воронецкая Л. В., Ментковский Ю. Л. Физика. Вища школа. К., 1984. 360 с.

183595. Белоус М. В., Васковская В. Н., Воронецкая Л. В. Физика. Вища школа. К., 1983. 360 с.

183596. Трудоношин В. А., Пивоварова Н. В. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 156 с.

183597. Шерстнев А. Н. Конспект лекций по математическому анализу. УНИПРЕСС. Казань, 1998. 488 с.

183598. Шибанов А. С Александр Михайлович Ляпунов. Молодая гвардия. М., 1985. 336 с.

183599. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2011. 56 с.

183600. Вища школа. Знання. Київ, 2011. 128 с.

183601. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2011. 48 с.

183602. Шивринский В.Н. Основы метрологии и электрические измерения. УлГТУ. Ульяновск, 1997. 120 с.

183603. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2011. 26 с.

183604. Науковий світ. ВАК України. К., 2011. 24 с.

183605. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2011. 32 с.

183606. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2011. 167 с.

183607. Капустин Н. М., Васильев Г. Н. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 187 с.

183608. Шикин Е. В. Линейные пространства и отображения. МГУ. М., 1987. 311 с.

183609. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2011. 56 с.

183610. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 156 с.

183611. Освіта. Київська правда. К., 2011.

183612. Шилдт Г. С#: учебный курс. Питер. СПб., 2003. 512 с.

183613. Кремень В.Г. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації. Доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кременя. . , . С. 6-7.

183614. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2011. 200 с.

183615. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 140 с.

183616. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 159 с.

183617. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2011. 93 с.

183618. Павко А., Курило Л. Служив не собі, а справі, вітчизні, науці : [науково-педагогічна спадщина видатного вченого, лікаря-хірурга М. І. Пірогова. Гуманістична педагогічна система Пірогова]. . , . С. 13.

183619. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2011. 85 с.

183620. Адо А. В., Аникеев Н. П., Антипина Г. С. Философский словарь. Политиздат. Москва, 1980. 445 с.

183621. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2011. 126 с.

183622. Шилина А. 1000 + 1 совет по строительству дачного домика. Харвест. Мн., 2000. 320 с.

183623. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1987. 125 с.

183624. Хмель В. Ф., Чаплин А. Ф., Шумлянский И. И. Антенны и устройства СВЧ : сборник задач. Выща школа. К., 1990. 232 с.

183625. Андреев И. "Разлияние взятки..." : [взятка - атрибут государства]. . , . С. 30-36.

183626. Жук Д. М., Мартынюк В. А., Сомов П. А. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 155 с.

183627. Костыря М. Зима : алегория и реальность : [зима в творчестве европейских художников]. . , . С. 39-45.

183628. Флора В. Д., Коробков Ю. С. Бесконтактные электрические аппараты автоматики. УМК ВО. К., 1989. 94 с.

183629. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2011. 36 с.

183630. Шилов Г. Е. Введение в теорию линейных пространств. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1952. 384 с.

183631. Руденко Б. Лечение вне тела : очищение крови. . , . С. 107-111.

183632. Шилов Г. Е. Лекции по векторному анализу. ГИТТЛ. М., 1954. 139 с.

183633. Писаренко А. П., Хавин З. Я. Курс органической химии. Высш. школа. М., 1975. 510 с.

183634. Фомин А. В., Боченков Ю. И., Сорокопуд В. А. Технология, надежность и автоматизация производства БГИС и микросборок. Радио и связь. М., 1981. 352 с.

183635. Шилов Г. Е. Некоторые вопросы теории преобразования Фурье. МГУ. М., 1968. 10 с.

183636. Анализ в бесконечномерных пространствах. МГУ. М., 1974. 66 с.

183637. Семенов Б. Ю. Шина I2С в радиотехнических конструкциях. СОЛОН-Р. М., 2002. 190 с.

183638. Подвижниця бібліотечної справи : [ до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної]. . , . С. 34-41.

183639. Хомченко Г. П. Химия. Высш. школа. М., 1981. 176 с.

183640. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

183641. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

183642. Заика А. Прет продажный: [энергетическая политика НАК "Нафтогаз Украъни"]. . , . С. 18-21.

183643. Гусев Ю. По делу личному: [личное страхование в Украине]. . , . С. 33.

183644. Семиноженко В. Повернути науки в університети : [університети мають знову стати центрами інтелектуального тяжіння]. . , . С. 6.

183645. Свобода вибору як життєве кредо : [ до 70-річчя від дня народження українського кінорежисера Р.Г. Балаяна]. . , . С. 42-48.

183646. "Введение обязательного медстрахования возможно не ранее 2013 - 2014 гг.". - говорит Г.Мысник, зампредседателя правления АСГ "ИНГО Украина": [интервью с Г.Мысник// записал Ю.Гусев ]. . , . С. 34-35.

183647. Бородаченко К. Не с тем газета: [корпоративные издания компаний ]. . , . С. 46.

183648. Курячая Е. Вся ось тыла: [смена лидера в топ-менеджменте]. . , . С. 48-50.

183649. Та, що молиться віршами : [ до 70-річчя від дня народження української поетеси І.В. Жиленко]. . , . С. 49-60.

183650. Цымбал Г. "Если человек не меняется, он безнадежен", - считает кинорежиссер, сценарист С.Говорухин: [интервью с российским кинорежиссером, сценаристом С.Говорухиным // записал Г.Цымбал]. . , . С. 53-56.

183651. "Це митець божої ласки..." : [ до 140-річчя від дня народження В.Стефаника (1871-1936)]. . , . С. 61-73.

183652. Розділ 1. Державні органи зовнішніх зносин. . , . С. 16-51.

183653. Мадай А., Татаренко Г. Сбои без правил: [рынок подсолнечного масла в Украине]. . , . С. 60-61.

183654. Розділ 2. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва. . , . С. 52-70.

183655. Попова О. Quick ли?: [украинский рынок продуктов быстрого приготовления]. . , . С. 62-63.

183656. Розділ 3. Основні документи дипломатичного представництва. . , . С. 571-109.

183657. Розділ 5. Дипломатичні переговори і міжнародні конференції. . , . С. 141-169.

183658. Дикаленко М., Московчук Э. Граммовержцы: [украинский рынок ликероводочных изделий]. . , . С. 66-67.

183659. Розділ 9. Торговельно-економічна місія у складі дипломатичного представництва. . , . С. 247-256.

183660. Пичугин И. Г., Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых приборов. Высш. школа. М., 1984. 288 с.

183661. Хрестоматия по обществоведению. Политиздат. М., 1978. 398 с.

183662. Николаева Т. Духовная широта: [украинский парфюмерный рынок]. . , . С. 71-73.

183663. Геній науки і безстрашний борець за права людини : до 90-річчя від дня народження А.Д. Сахарова (1921-1989). . , . С. 74-84.

183664. Бек Ш. Вокруг да около: [украинский субрынок строительных лесов]. . , . С. 75-76.

183665. Кудрявцев В. Н., Кирляшев Ю. Н., Гинзбург Е. Г. Планетарные передачи. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1977. 535 с.

183666. Середа Е. Матрасская тишина: [украинский рынок матрацев]. . , . С. 77-78.

183667. Життя без генеральних репетицій : [ до 75 -річчя від дня народження відомого письменника , редактора В.О. Коротича]. . , . С. 91-101.

183668. Ширшов А. И., Жевлаков К. А., Слинько А.М., Шестаков И. П. Кольца, близкие к ассоциативным. Наука. М., 1978. 431 с.

183669. Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия": устройство, эксплуатация, ремонт. Транспорт. Москва, 1990. 293 с.

183670. Ширяев А. Н. Вероятность-1. МЦНМО. М., 2004. 520 с.

183671. Серкова П.П. У нашего страхового рынка пока не видно привлекательности. . , . С. 12-17.

183672. Ширяев А. Н. Вероятность-2. МЦНМО. М., 2004. 408 с.

183673. Поддубный В.И. До пяти миллиардов недотянули: [к итогам торгов на Украинской бирже за январь]. . , . С. 18-25.

183674. Творець електронного телебачення : [ до 110-річчя від дня народження видатного українського вченого Б.П. Грабовського]. . , . С. 123-130.

183675. Ревко Т.В. Перспективи реформування відносин власності у водному господарстві. . , . С. 26-32.

183676. Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время. Вища школа. К., 1984. 232 с.

183677. Ширяев А. Н. Колмогоров в воспоминаниях. Физматлит. М., 1993. 735 с.

183678. Федорук В. Г., Черненький В. М. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 157 с.

183679. Кузьмик П. К., Маничев В. Б. САПР. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 187 с.

183680. Енамины в органическом синтезе. УрО РАН. Екатеринбург, 1996. 132 с.

183681. Душа українського поетичного кіно : [ до 70-річчя від дня народження українського актора І. Миколайчука (1941-1987)]. . , . С. 131-146.

183682. Школьник А. Г. Двучленные уравнения и задача деления круга. Учпедгиз. М., 1940. 68 с.

183683. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. Химия. М., 1989. 432 с.

183684. Денисенок А. Экономическая эффективность рекламы. . , . С. 29-34.

183685. Ормоцадзе М. Е краткое: [электронные платежи в Украине]. . , . С. 9-11.

183686. Сафронова С. П. Пособие по английскому языку для транспортных техникумов. Высш. школа. М., 1984. 94 с.

183687. Медведев В. А., Абалкин Л. И., Ожерельев О. И. Политическая экономия. Политиздат. М., 1990. 735 с.

183688. Цехнович Л. И., Петриченко И. П. Атлас конструкций редукторов. Вища школа. Киев, 1979. 128 с.

183689. Коваль О. Нова форма податкової накладної: порядок заповнення. . , . С. 35-41.

183690. Медведев В. А., Абалкин Л. И., Ожерельев О. И. Политическая экономия. Политиздат. М., 1989. 735 с.

183691. Фурунжиев Р. И. Вычислительная техника и ее применение. Вышэйшая школа. Минск, 1975. 400 с.

183692. Занько Б. Оподаткування прибутку: з 1 квітня по-новому. . , . С. 43-50.

183693. Политическая экономия капитализма. Выща школа. Львов, 1988. 368 с.

183694. Шлее М. Qt. Профессиональное программирование на С++. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 544 с.

183695. Губа Є. Деякі аспекти співпраці з нерезидентами. . , . С. 51-57.

183696. Покрытан А. К., Балуков И. Т., Бородатый В. П. Политическая экономия социализма. Выща школа. К., 1988. 286 с.

183697. Шнеперман Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. Высш. школа. Мн., 1982. 223 с.

183698. Василенок В. С., Глезер В. А., Грамп Е. А. Функционально-стоимостный анализ в электротехнической промышленности. Энергоатомиздат. М., 1984. 288 с.

183699. Горобець О. Додаткові витрати підприємств. Податковий кодекс діє. . , . С. 59-63.

183700. Шноль Э. Э. Семь лекций по вычислительной математике. Едиториал УРСС. М., 2004. 112 с.

183701. Шпирт М. Я. Физико-химические основы переработки германиевого сырья. Металлургия. М., 1977. 264 с.

183702. Тютюник В. Акордна система оплати праці. . , . С. 64-71.

183703. Якубовский С. В. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Радио и связь. М., 1990. 495 с.

183705. Його звали просто Віка : [ до 100-річчя від дня народження російського письменника В.П. Некрасова]. . , . С. 147-154.

183706. Горбачова О.М. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії. . , . С. 7-9.

183707. Шрайбер Г. Инфракрасные лучи в электронике. ДМК Пресс. М., 2001. 240 с.

183708. Павлов О.І. Інституціональний підхід щодо подолання диспропорцій у розвитку міської та сільської територіальних підсистем суспільства. . , . С. 10-13.

183709. Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии. КолосС. М., 2003. 312 с.

183710. Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг. . , . С. 14-17.

183711. Шрейер О., Шпернер Е. Теория матриц. ОНТИ. М., 1936. 156 с.

183712. Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками. . , . С. 18-23.

183713. Шрейер О., Шпернер Е. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении. ОНТИ. М., 1934. 210 с.

183714. Фролов Г. И., Гембицкий Р. А. Микропроцессоры. Автоматизированные системы контроля объектов. Высш. школа. М., 1984. 87 с.

183715. Клапків Л.М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками. . , . С. 24-27.

183716. Штамм К., Витте Г. Многослойные конструкции. Стройиздат. М., 1983. 300 с.

183717. Баулін О.В., Федотова Г.В. Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання. . , . С. 29-31.

183718. Головач В.В. Шахрайство в ресторані та як з ним боротися (продовження). Шахрайство бухгалтерів. . , . С. 32-35.

183719. Kucher A. Technology of Metals-Moscow. . , . 224 p.

183720. Штернт Э., Тиммонс К. Электронная абсорбционная спектроскопия в органической химии. Мир. М., . 295 с.

183721. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Горячая линия - Телеком. М., 2007. 288 с.

183722. Онишко О.Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини. . , . С. 36-39.

183723. Чебовский О. Г., Моисеев Л. Г. Испытания силовых полупроводниковых приборов. Энергоиздат. М., 1981. 201 с.

183724. Гритцевич А. Б., Зайцев А. А., Мокряков В. В. Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные. Стабилитроны. Тиристоры. Радио и связь. М., 1989. 528 с.

183725. Гитцевич А. Б., Зайцев А. А.. Мокряков В. В. Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные. Диоды импульсные. Оптоэлектронные приборы. Радио и связь. М., 1988. 592 с.

183726. Зайцев А. А., Миркин А. И., Мокряков В. В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности. Радио и связь. М., 1989. 383 с.

183727. Зайцев А. А., Микрин А. И., Мокряков В. В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности. Радио и связь. М., 1989. 640 с.

183728. Поплавко Ю. М. Физика диэлектриков. Вища школа. К., 1980. 400 с.

183729. Попова И. Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи. Высш. школа. М., 1984. 215 с.

183730. Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка. Просвещение. М., 1975. 180 с.

183734. Курашвили Е. И., Михалкова Е. С. Английский язык. Высш. шк.. М., 1982. 183 с.

183735. Салтыков А. И., Семашко Г. Л. Программирование для всех. Наука. М., 1987. 176 с.

183738. Курашвили Е. И., Михалкова Е. С. Английский язык. Высш. школа. Москва, 1982. 320 с.

183739. Курашвили Е. И. Английский язык. Высш. шк.. М., 1991. 139 с.

183740. Фролов А. Д. Радиодетали и узлы. Высш. школа. М., 1975. 440 с.

183741. Салли И. В., Фалькевич Э. С. Управление формой роста кристаллов. Наукова думка. К., 1989. 160 с.

183742. Чернышева М. Г., Самошенко С. М., Черный В. Д. Пособие по немецкому языку для технических вузов. Высш. школа. М., 1990. 157 с.

183743. Фролкин В. Т., Попов Л. Н. Импульсные устройства. Сов. радио. М., 1980. 367 с.

183744. Чернявская Т. Н., Руденко В. Б. Советская культура. Русский язык. М., 1982. 136 с.

183745. Фрейтас Д. Минимум для общения. Высш. школа. М., 1990. 139 с.

183746. Французско-русский словарь по машиностроению. Русский язык. Москва, 1974. 600 с.

183747. Чертов А. Г., Воробьев А. А., Федоров М. Ф. Задачник по физике с примерами решения задач и справочными материалами. Высш. школа. М., 1973. 510 с.

183748. Фрадин А. З. Антенно-фидерные устройства. Связь. М., 1977. 440 с.

183749. Чехов А. П. Дама с собачкой. Русский язык. М., 1976. 224 с.

183750. Шубов Л. Я., Иванков С. И., Щеглова Н. К. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья. Недра. М., 1990. 263 с.

183751. Чехов А. П. Рассказы. Прогресс. М., 1975. 132 с.

183752. Шулов Л. М., Хейфиц Л. А. Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-косметического производства. Агропромиздат. М., 1990. 208 с.

183753. Шульженко М. Н., Мостовой А. С. Курс конструкций самолетов. Машиностроение. М., 1965. 563 с.

183754. Чечель Е. Г., Андренко Е. М., Королев П. Г. Учебник английского языка. Выща школа. К., 1988. 303 с.

183755. Ющенко Е. Л., Небрат О. П., Переход И. И. Фортран. Вища школа. К., 1976. 326 с.

183756. Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д., Бойко А. И. Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий. Будівельник. К., 1986.

183757. Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС. Мир. М., 1989. 183 с.

183758. Щербак И. Г. Биологическая химия. СПбГМУ. СПб., 2005. 480 с.

183759. Мировая экономика. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2004. 318 с.

183760. Самофалов К. Г., Луцкий Г. М. Структуры и организация функционирования ЭВМ и систем. Вища школа. К., 1978. 391 с.

183761. Чешко Л. А. Русский язык. Высш. школа. М., 1990. 332 с.

183762. Ющенко Е. Л., Переход И. А., Платонова О. П., Ющенко А. А. Фортран. Вища школа. К., 1980. 399 с.

183763. Сандаков М. В., Вегнер В. А., Вегнер М. К. Таблицы для подбора шестерен. Машиностроение. М., 1988. 576 с.

183764. Ющенко Е. Л., Переход И. А., Платонова О. П., Ющенко А. А. Фортран. Вища школа. К., 1989. 404 с.

183765. Чиженко И. М., Руденко В. С., Сенько В. И. Основы преобразовательной техники. Высш. школа. М., 1974. 430 с.

183766. Чистик М. Я. Учебник английского языка. Высш. школа. М., 1980. 368 с.

183767. Розділ 1. Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. . , . С. 5-46.

183768. Розділ 2. Форми міжнародної торгівлі : [зовнішньоторговельні зв'язки України]. . , . С. 47-190.

183769. Арбузов С. Час реформ і розвитку: [інтерв'ю з С.Арбузовим. Шляхи вдосконалення банківської системи України]. . , . С. 3-6.

183770. Розділ 3. Методи міжнародної торгівлі : [торгівля навпрямки (прямий метод), торгівля через посередницьку ланку (непрямий метод)]. . , . С. 191-222.

183771. Розділ 5. Регулювання міжнародної торгівлі : [міжнародний рівень регулювання міжнародної торгівлі у межах ГАТТ/СОТ]. . , . С. 254-323.

183772. Додаток 2. Стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні : [географічна структура експорту-імпорту товарів 1996-2002 р.р. Зовнішня торгівля з країнами СНД та ЄС]. . , . С. 391-395.

183773. Степаненко А., Чамара І. Суть інтеграції національної банківської системи з реальним сектором економіки та форми її реалізації: [банківська система України та її вплив на інші галузі економіки]. . , . С. 7-11.

183774. Чистик М. Я. Учебник английского языка. Высш. школа. М., 1975. 350 с.

183775. Щупак Ю. А. Win32 API. Эффективная разработка приложений. Питер. СПб., 2007. 572 с.

183776. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. Наука. М., 1982. 255 с.

183777. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. Наука. М., 1978. 224 с.

183778. Чистяков Н. И. Радиоприемные устройства. Сов. радио. М., 1978. 150 с.

183779. Иванова К. А., Краснова Е. Я., Смирнова М. В. Пособие по английскому языку для электротехнических и радиотехнических вузов. Высш. школа. М., 1977. 152 с.

183780. Лабораторные работы по функциональному анализу для студентов специальности 2013. Гомельский ун-т. Гомель, 1987. 66 с.

183781. Аносович Н. Ф., Грумондз Л. М., Новицкая Т. М. Пособие по английскому языку для радиоэлектронных и инженерно-физических вузов вузов. Высш. школа. М., 1975. 140 с.

183782. Лаврентьев М. А. Избранные труды. Математика и механика. Наука. М., 1990. 600 с.

183783. Ладик Я. Квантовая биохимия для химиков и биологов. Мир. М., 1975. 256 с.

183784. Литвиненко B. B., Майструк А. П. Автомобильные датчики, реле и переключатели. За рулем. М., 2004. 176 с.

183785. Девятайкина В. С., Добровольская В. В., Иевлева З. Н. Пособие по методике преподавания русского языка как иностранного для студентов-нефилологов. Рус. язык. М., 1984. 184 с.

183786. Изаренков Д. И., Кухаревич Н. Е., Полидва М. А. Пособие по обучению говорению. Русский язык. М., 1982. 205 с.

183787. Ефашкина Т. И., Майсюк М. К., Малютин Ю. А. Пособие по развитию навыков слушания и записывания лекций. Русский язык. М., 1981. 174 с.

183788. Міщенко В., Крилова А. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду. . , . С. 12-15.

183789. Азаренкова Г., Шамов С., Лобігер Н. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання. . , . С. 16-21.

183790. Потапов М. К., Александров В. В., Пасиченко П. И. Алгебра и анализ элементарных функций. Наука. М., 1980. 560 с.

183791. Поспелов Д. А., Осипов Г. С. Прикладная семиотика. . , . 22 с.

183792. Потишко А. В., Крушевская Д. П. Справочник по инженерной графике. Будівельник. Киев, 1976. 255 с.

183793. Лампы для звукового High-End. . , . 4 с.

183794. Хомутенко В., Волкова О. Вплив Податкового кодексу України на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок. . , . С. 22-25.

183795. Ландо Ю. К. Элементы математической теории управления движением. Просвещение. М., 1984. 88 с.

183796. Боришкевич О. Світовий валютний ринок: стан та динаміка. . , . С. 25-29.

183797. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ в 2010 році. . , . С. 31-33.

183798. Транскордонні перекази за підсумками 2010 року. Аналітичні дані щодо діяльності в Україні протягом 2010 року міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами. . , . С. 36-39.

183799. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2011 року. . , . С. 44.

183800. Чуваева В. Г. Практическая грамматика немецкого языка : для неязыковых вузов. Высш. школа. М., 1976. 222 с.

183801. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2011 року. . , . С. 46.

183802. Щербина Я. Я. Основы противопожарной техники. Вища школа. К., 1977. 236 с.

183803. Ринок державних цінних паперів України у січні 2011 року. . , . С. 47.

183804. Лаптев В. В., Морозов А. В., Бокова А. В. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. Питер. СПб., 2007. 288 с.

183805. Юдина Л. П., Битехтина Г. А. Устные тренировочные упражнения по теме "глаголы движения". МГУ. М., 1976. 80 с.

183806. Юревич Е. И. Теория автоматического управления. Энергия. Ленинград, 1975. 416 с.

183807. Структура активів банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

183808. Панова И. И., Христорождественская Л. П., Ревтович Ю. М. Практика английской устной речи на начальном этапе обучения. Высш. школа. Минск, 1984. 271 с.

183809. Володина Г. И., Курганова С. П., Лариохина Н. М., Нейфельд М. Н. Практический курс русского языка. Рус. язык. М., 1977. 445 с.

183810. Барыкина А. Н., Бурмистрова В. П., Доьровольская В. В., Цыганкина А. Г. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. Рус. язык. М., 1983. 300 с.

183811. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 54-59.

183812. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

183813. Латышев В. Н. Комбинаторная теория колец: сложность алгебраических алгоритмов. МГУ. М., 1987. 105 с.

183814. Латышев Б. В. Практические методы расчета железобетонных силосных корпусов. Стройиздат. Ленинград, 1973. 112 с.

183815. Применение интегральных схем. Мир. М., 1987. 432 с.

183816. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 66-71.

183817. Применение интегральных микросхем. Мир. М., 1987. 413 с.

183818. Лачуга Ю. Ф., Ксендзов В. А. Теоретическая механика. КолосС. М., 2005. 576 с.

183819. Яворский Б. М., Пинский А. А. Основы физики. Наука. Москва, 1974. 494 с.

183820. Кудряшов И. А., Кушнер Н. Х., Петрова Л. В., Силов Н. А. Программирование, отладка и решение задач на ЭВМ единой серии. Энергоатомиздат. Ленинград, 1988. 208 с.

183821. Лашко С. В., Лашко Н. Ф., Нагапетян И. Г., Пичугин В. М., Сухачев А. П., Шварцер А. М. Проектирование технологии пайки металлических изделий. Металлургия. М., 1983. 280 с.

183822. Яворский Б. М., Пинский А. А. Основы физики. Наука. М., 1974. 464 с.

183823. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. Справочное руководство по физике. Наука. М., 1975. 624 с.

183824. Щукин А. Н. Русский язык в монологах (аудиовизуальный курс). Русский язык. М., 1983. 272 с.

183825. Лебег Г. Об измерении величин. Учпедгиз. М., 1938. 208 с.

183826. Ямпольский Л. С., Ятель Г. П., Реголянт Е. Е. Учебник английского языка. Вища школа. Львів, 1979. 328 с.

183827. Ямпольский Л. С., Ятель Г. П., Реголянт Е. Е. Учебник английского языка для технических вузов и специальностей. Вища школа. Львів, 1981. 328 с.

183828. Ямпольский Л. С., Ятель Г. П., Реголянт Е. Е. Учебник английского языка. Изд-во ун-та. Львів, 1973. 346 с.

183829. Покрищук В., Коваль С. Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України. . , . С. 3-10.

183830. Янковенко В. С., Арсенюк С. С., Царик В. М. Расчет и конструирование элементов электропривода. Энергоатомиздат. М., 1987. 318 с.

183831. Лебедев А. Т. Масс-спектрометрия в органической химии. БИНОМ. М., 2003. 493 с.

183832. Пономарьова О., Біденко Т. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці. . , . С. 11-12.

183833. Лебедев Г. А., Кракович Г. А., Безкоровайный К. Г. Напыление. Сварка. Склеивание. Химия. Ленинград, 1973. 104 с.

183834. Верховод І. Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці. . , . С. 18-25.

183835. Н. Н. Лебедев, И. П. Скальская, Я. С. Уфлянд Сборник задач по математической физике. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1965. 420 с.

183836. Бурлуцький С. Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень. . , . С. 26-30.

183837. Экономика складского хозяйства. Техніка. К., 1979. 136 с.

183838. Леви Г., Нельсон Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу углерода-13 для химиков-органиков. Мир. М., 1975. 295 с.

183839. Чалапко Л., Кульков Ю. Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження. . , . С. 31-40.

183840. Червінська Л., Червінська Т. Використання людського капіталу в контексті інноваційного розвитку. . , . С. 41-44.

183841. Герасимов О. Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні. . , . С. 45-51.

183842. Бабенко І. Японські митні правила. . , . С. 29.

183843. Опанасюк С. Протипожежний захист будинків підвищеної поверховості. . , . С. 26-27.

183844. Экономика электронной промышленности. Высш. школа. М., 1976. 222 с.

183845. Левин Б. Я. Целые функции. МГУ. М., 1971. 124 с.

183846. Левитин К. Е. Геометрическая рапсодия. Знание. М., 1976. 144 с.

183847. Чернавский С. А., Ицкович Г. М., Киселев В. А. Проектирование механических передач. Машиностроение. М., 1976. 608 с.

183848. Шахгильдян В. В., Шумилин М. С., Попов И. А. Проектирование радиопередающих устройств. Радио и связь. М., 1984. 424 с.

183849. Сиверс А. П., Носикова Г. Н., Степанов Ю. П., Кривенко А. С., Павлов Г. Н., сарафов Б. П., Соколов Ю. П. Проектирование радиоприемных устройств. Советское радио. М., 1976. 486 с.

183850. Лёвшин В. А. Магистр Рассеянных Наук. Дет. лит.. М., 1987. 430 с.

183851. Лёвшин В. А. Нулик-мореход. Дет. лит.. М., 1994. 175 с.

183852. Лагалли М. Векторное исчисление. ОНТИ. М., 1936. 343 с.

183853. Леен Аммерааль STL для программистов на С++. ДМК Пресс. М., 1999. 240 с.

183854. Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике. Мир. М., 1990. 302 с.

183855. Шарбатов Г. Ш. Русско-арабский учебный словарь. Рус. яз.. М., 1979. 1056, 140 с.

183856. Шаров В. А. Немецко-русский словарь по вычислительной технике. Рус. яз.. Москва, 1976. 400 с.

183857. Бесекерский В. А., Герасимов А. Н. , Лучко С. В. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. Наука. М., 1978. 510 с.

183858. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во втузы. Высш. школа. М., 1978. 519 с.

183859. Леонтьев А. Ф. Обобщения рядов экспонент. Наука. М., 1981. 320 с.

183860. Влчек Р. Функционально-стоимостный анализ в управлении. Экономика. М., 1986. 176 с.

183861. Винославский В. Н., Праховник А. В., Клеппель Ф., Бутц У. Проектирование систем электроснабжения. Вища школа. Киев, 1981. 359 с.

183862. Егерев В. К., Зайцев В. В., Кордемский Б. А. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во втузы. Высш. школа. М., 1977. 519 с.

183863. Леонтьев А. А. Л. С. Выготский. Просвещение. М., 1990. 158 с.

183864. Сборник приключенческих рассказов. Высш. школа. М., 1974. 96 с.

183865. Бриль А. Р. Функционально-стоимостный анализ в экономических расчетах. Изд-во Ленинградского ун-та. Ленинград, 1989. 148 с.

183866. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 194 с.

183867. Леонтьев А. Ф. Последовательности полиномов из экспонент. Наука. М., 1980. 384 с.

183868. Гришкевич А. И., Бусел Б. У., Бутусов Г. Ф. Проектирование трансмиссий автомобилей. Машиностроение. М., 1984. 272 с.

183869. Кулиш Л. Ю., Медведева Л. М., Герасименко Г. А. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Вища школа. К., 1978. 246 с.

183870. Проектирование усилительных устройств. Высш. школа. М., 1982. 190 с.

183871. Муравьева Л. С., Озе С. Э., Пятецкая С. Л. Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-иностранцев нефилологических факультетов вузов СССР (естественнонаучный профиль). Русский язык. М., 1981. 211 с.

183872. Назарбаєва І. Бухгалтерський і податковий облік НМА: розбіжностей не уникнути : [необоротні матеріальні активи]. . , . С. 9-11.

183873. Леонтьева Т. Л. Лекции по теории функций комплексного переменного. Научный мир. М., 2004. 216 с.

183874. Назарбаєва І. Необоротні матеріальні активи: визнання та класифікація. . , . С. 15-21.

183875. Байда Л. И., Добротворский Н. С., Душин Е. М., Исмаилов Ш. И., Мокиенко Д. Н. Электрические измерения. Энергия. Ленинград, 1973. 420 с.

183876. Калашников С. Н., Коган Г. И., Козловский И. С. Производство зубчатых колес. Машиностроение. М., 1975. 728 с.

183877. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1981. 468 с.

183878. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1983. 153 с.

183879. Веников В. А., Горушкин В. И., Маркович И. М. Электрические системы. Высш. школа. М., 1973. 318 с.

183880. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1983. 97 с.

183881. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1985. 148 с.

183882. Веников В. А., Жуков Л. А., Поспелов Г. Е. Электрические системы. Высш. школа. М., 1975. 344 с.

183883. Шах-Назарова В. С., Федина М. С. Английский для всех. Высш. школа. М., 1983. 367 с.

183884. Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы. Высш. школа. М., 1986. 175 с.

183885. Лере Ж. Обобщенное преобразование Лапласа, переводящее унитарное решение гиперболического оператора в его фундаментальное решение. Мир. М., 1969. 168 с.

183886. Прохоров А. Ф. Конструктор и ЭВМ. Машиностроение. М., 1987. 272 с.

183887. Шах-Назарова В. С., Федина М. С. Английский для всех. Высш. школа. М., 1983. 304 с.

183888. Лефшец С. Алгебраическая топология. Издательство иностранной литературы. М., 1949. 503 с.

183889. Шварц В. В. Краткий иллюстрированный русско-арабский словарь по машиностроению. Рус.язык. М., 1985. 224 с.

183890. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011.

183891. Горбач Д. Страна приливов : [землетрясение в Японии может угробить мировую экономику]. . , . С. 21-24.

183892. Гриньков Д. Частые вкладчики. . , . С. 30-32.

183893. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1987. 138 с.

183894. Рекомендации по технологичности самолетных конструкций. НИАТ. М., 1972. 683 с.

183895. Дулин В. Н., Аваев Н. А., Демин В. П. Электронные приборы. Энергоатомиздат. М., 1989. 495 с.

183897. Дирацу В. С., Коновалов П. И., Петренко Л. И. Электроснабжение промышленных предприятий. Вища школа. К., 1974. 279 с.

183898. Светозарова Г. И., Сигитов Е. В., Козловский А. В. Практикум по программированию на алгоритмических языках. Наука. М., 1980. 320

183899. Гусев Ю. Завальный рост : [страховой рынок Украины. Падение объема страховых премий]. . , . С. 38-39.

183900. Саливон С. Авто мат : [автоматическое возмещение НДС : текущая ситуация в Украине]. . , . С. 44-45.

183901. Зайдель Х. Э., Коген-Далин В. В., Крымов В. В., Герасимов В. Г., Морозов Д. Н., Цепляева М. С. Электротехника. Высш. школа. М., 1985. 480 с.

183902. Электротехника. Высш. школа. М., 1983. 480 с.

183903. Пашкеев С. Социальные сети : [как мексиканская сеть "социальных" магазинов Diconsa стала универсальным провайдером товаров и услуг для малообеспеченных жителей страны]. . , . С. 47-49.

183904. Свечарник Д. В. Электрические машины непосредственного привода: безредукторный электропривод. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 206 с.

183905. Свешников А. Г., Тихонов А. Н. Теория функций комплексной переменной. Наука. М., 1979. 319 с.

183906. Бабкина К. Изображая драму : [драматургия нового времени]. . , . С. 56-58.

183907. Силивончик А. Остатки сладких : [кондитерские предприятия Украины]. . , . С. 63-66.

183908. Бакалинская А. Худо, бедно... : [международные транспортные перевозки (МТП)]. . , . С. 67-68.

183909. Анвельт М. Ю., Герасимов В. Г., Данильченко В. П., Зайдель Х. э., Коген-Дален В. В., Кпымов В. В., Морозов Д. Н., Пантюшин В. С., Цепляева М. С., Шнейберг Я. А. Электротехника. Высш. школа. М., 1976. 560 с.

183910. Специальные вопросы теории приближений и оптимального управления распределенными системами. Вища школа. К., 1990. 208 с.

183911. Шавкат Б. Прозрачный намек : [баланс украинского рынка строительного стекла]. . , . С. 71.

183912. Шевченко Л. А., Пинченко Н. М., Карабан В. С. Пособие по русскому языку и литературе для поступающих в вузы. Изд-во ун-та. Минск, 1973. 320 с.

183913. Романюк Е. Домарощенные : [рынок первичного жилья в Киевской области]. . , . С. 72-73.

183914. Электротехника. Наука. Москва, 1978. 96 с.

183915. Шавкат Б. Дешево отделались : [украинскый рынок отдельных материалов. Сайдинг]. . , . С. 76-77.

183916. Линник П. Н., Набиванец Б. И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1986. 270 с.

183917. Тищенко О. Ф., Киселев Л. Т., Коваленко А. П. Элементы приборных устройств. Высш. школа. М., 1982. 304 с.

183918. Тищенко О. Ф., Киселев Л. Т., Коваленко А. П. Элементы приборных устройств. Высш. школа. М., 1982. 263 с.

183919. Линович Л. Е. Расчет и конструирование частей гражданских зданий. Будівельник. К., 1972. 664 с.

183920. Тищенко О. Ф., Нестерова Н. П., Коваленко А. П. Элементы приборных устройств. Высш. школа. М., 1978. 327 с.

183921. Строение и свойства адсорбентов и катализаторов. Мир. М., 1973. 645 с.

183922. Тищенко О. Ф., Нестерова Н. П., Коваленко А. П. Элементы приборных устройств. Высш. школа. М., 1978. 231 с.

183923. Пушкин А. С. Стихотворения. Поэмы. Рус. язык. М., 1978. 416 с.

183924. Липатов Ю. С., Сергеева Л. М. Адсорбция полимеров. Наукова думка. К., 1972. 195 с.

183925. Пярнпуу А. А. Программирование на современных алгоритмических языках. Наука. М., 1990. 383 с.

183926. Николаенко В. К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. Рад. шк.. К., 1990. 160 с.

183927. Лисичкин Г. В., Бетанели В. И. Химики изобретают. Просвещение. М., 1990. 112 с.

183928. Куранов Ю., Пермяк Е., Пантелеев Л. Эхо. Прогресс. М., 1973. 131 с.

183929. Шлях у міжзоряний простір : [ до Всесвітнього дня авіації і космонавтики ]. . , . С. 26-33.

183930. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

183931. Шелковников Ф. А., Такайшвили К. Г. Сборник упражнений по операционному исчислению. Высш. школа. М., 1976. 184 с.

183932. Уляницкая А. Клубника в слив...: [фондовый рынок Украины]. . , . С. 38-40.

183933. Бабкина К. Украина.doc: [киевский фестиваль документального кино, посвященного правам человека]. . , . С. 54-56.

183934. Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. Высш. школа. Москва, 1983. 271 с.

183935. Дикаленко М., Московчук Э. In vino верится: [виноделы могут привлечь иностранные инвестиции, если докажут инвесторам перспективность развития сырьевой базы Украины]. . , . С. 64-67.

183936. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Наука. М., 1986. 623 с.

183937. Шаповал Е. Спросквозило: [рынок промышленных кондиционеров]. . , . С. 73-74.

183938. Ловлейс А., Роуч Д., Постельнек У. Алифатические фторсодержащие соединения. Издательство иностранной литературы. М., 1961. 345 с.

183939. Романюк Е. Звездная болезнь: [строительство гостиниц в Украине]. . , . С. 76-77.

183940. Локуциевский О. В. Об индуктивной размерности. . М., 1974.

183941. Шероховатость поверхности: параметры, характеристики и обозначения : ГОСТ 2789-73, ГОСТ 2.309-78. Издательство стандартов. Москва, 1978. 24 с.

183942. Лопаткин А. В. P-CAD 2004. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 560 с.

183943. Targ S. M. Curso breve de mecanica teorica. Mir. Moscu, 1986. 516 p.

183944. Шефер И. А. Испанский язык. Высш. школа. М., 1989. 142 с.

183945. Тарко Г. Н., Свободов А. Н. Пособие по чтению. Рус. язык. М., 1981. 148 с.

183946. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация. Мир. М., 1975. 496 с.

183947. Тартаковский Д. Ф., Ястребов А. С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. Высш. школа. М., 2001. 205 с.

183948. Глава 3. География туризма в Российской Федерации : [туристические регионы. Гостиничный бизнес. Экологический туризм. Религиозный туризм. Санаторно-курортное лечение]. . , . С. 141-258.

183949. Алехин Р. Динамические склады. . , . С. 20-23.

183950. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. Наука. М., 1980. 727 с.

183951. Лукевиц Э. Я., Воронков М. Г. Гидросилилирование, гидрогермилирование и гидростаннилирование. Издательство АН Латвийской ССР. Рига, 1964. 372 с.

183952. Бурмистров М. Тенденции сетевого ритейла: [розничная торговля]. . , . С. 24-29.

183953. Лунгу К. Н. Линейное программирование. Физматлит. М., 2005. 128 с.

183954. Лурье А. А. Хроматографические материалы. Химия. М., 1978. 440 с.

183955. Разгуляев В. Расчет цены безубыточной продажи. . , . С. 30-35.

183956. Лурье К. А. Оптимальное управление в задачах математической физики. Наука. М., 1975. 480 с.

183957. Ясинавичюс Н. Стратегия "Полдевятого": [финансы предприятий]. . , . С. 36-38.

183958. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Воениздат. М., 1977. 439 с.

183959. Шолохов М. А Судьба человека. Прогресс. М., 1974. 80 с.

183960. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2009. Легион. Ростов-на-Дону, 2008. 400 с.

183961. Математика. ЕГЭ-2009. Легион. Ростов-на-Дону, 2008. 400 с.

183962. Шопен Л. В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики. Энергия. М., 1976. 568 с.

183963. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы проектирования компиляторов. Мир. М., 1979. 654 с.

183964. Лю Б. Теория и практика неопределенного программирования. БИНОМ. М., 2005. 416 с.

183965. Люстерник Л. А. Выпуклые тела. ОНТИ. М., 1936. 75 с.

183966. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 164 с.

183967. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Краткий курс функционального анализа. Высш. школа. М., 1982. 271 с.

183968. Штернберг Л. Ф. Разработка и отладка программ. Радио и связь. М., 1984. 89 с.

183969. Тексти лекцій з дисципліни "Пристрої генерації та формування радіосигналів". ЗДТУ. Запоріжжя, 1998. 86 с.

183970. Люстерник Л. А. Геодезические линии. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1940. 50 с.

183971. Лялинов М. А. Дифракция акустических и электромагнитных волн в клиновидных и конусовидных областях с граничными условиями импедансного типа. СПбГУ. Санкт-Петербург, 2004. 304 с.

183972. Лямин А. А. Математические парадоксы. Типография Г. Лисснера И Д. Собко.. М., 1911. 335 с.

183973. Аксентов Ю. В., Веревкин Н. С., Джакония В. Е. Телевидение. Связь. М., 1979. 432 с.

183974. Лямин А. А. Физико-математическая хрестоматия. Издание фирмы "Сотрудник школ" А. К. Залесской. М., 1913. 284 с.

183975. Темп 3. Рус. язык. М., 1983. 238 с.

183976. Ионкин П. А., Даревский А. И., Кухаркин Е. С. Теоретические основы электротехники. Высшая школа. М., 1976. 544 с.

183977. Теоретические основы электротехники. Высш. школа. М., 1976. 383 с.

183978. Атабеков Г. И., Купалян С. Д., Тимофеев А. Б., Хухриков С. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1979. 412 с.

183979. Санковский Е. А., Шаталов А. С., Шматок С. А., Громыко В. Д. Теория автоматического управления. Высш. школа. Москва, 1977. 448 с.

183980. Афанасьев Б. П., Гольдин О. Е., Кляцкин И. Г., Пинес Г. Я. Теория линейных электрических цепей. Высш. школа. Москва, 1973. 592 с.

183981. Зюко А. Г., Кловскийм Д. Д., Назаров М. В., Финк Л. М. Теория передачи сигналов. Связь. М., 1980. 288 с.

183982. Скалкин В. Л. Английский язык для общения. Высш. школа. М., 1986. 192 с.

183983. Терещук Р. М.,Терещук К. М., Седов С. А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Наук. думка. К., 1988. 800 с.

183984. Синявская Е. В., Тынкова О. И., Улановская Э. С. Учебник английского языка для 1 курса инженерно-строительных и автодорожных вузов. Высш. школа. М., 1982. 264 с.

183985. Уокенбах Джон, Банфилд Колин Microsoft Office Excel 2007 для "чайников". Вильямс. М., 2007. 384 с.

183986. Сипайлов Г. А., Лоос А. В. Математическое моделирование электрических машин (АВМ). Высш. школа. М., 1980. 176 с.

183987. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи керування енерговикористанням" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

183988. Немецко-русский словарь. Русский язык. М., 1974. 527 с.

183989. Магарил-Ильяев Г. Г., Малыгина O. A., Сивкова Е. О., Чекалкин Н. С. Начала анализа. Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет). М., 2006. 100 с.

183990. Термінологічний словник з радіотехніки російською, українською, англійською та німецькою мовами. ЗДТУ. Запоріжжя, 1998. 62 с.

183991. Силантьева Н. А.. Малиновский В. Р. Техническое нормирование труда в машиностроении. Машиностроение. М., 1981. 184 с.

183992. Глава 4. География туризма Краснодарского края : [природно-ресурсный потенциал. Места религиозного паломничества. Спортивные туристские походы]. . , . С. 259-318.

183993. Сидорин Б. Я. Немного о Кубе. Высш. школа. М., 1983. 128 с.

183994. Магда Ю. С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. Питер. СПб., 2006. 410 с.

183995. Александров Г. Н., Иванов В. Л., Кадомская К. П. Техника высоких напряжений. Высш. школа. М., 1973. 528 с.

183996. Техника высоких напряжений. Энергия. М., 1976. 486 с.

183997. Глава ІІ. География туризма в мире : [туристическо-рекреационные макрорегионы и регионы мира. Гостиничное хозяйство в мире. Виды туризма]. . , . С. 15-140.

183998. Никифоров Б. Д., Пашинин С. А., Скабалланович В. С. Техническая эксплуатация железных дорог. Транспорт. М., 1982. 344 с.

183999. Сиваева Е. К. Методическое пособие по разработке экономических вопросов в дипломном проекте для специальности "Литейное производство черных и цветных металлов и сплавов". Моск. ин-т стали и сплавов. М., 1970. 194 с.

184000. ВИНИТИ Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. ВИНИТИ. М., 1988. 240 с.

184001. Серова Т. С. Учебник немецкого языка для электротехнических и энергетических специальностей вузов. Высш. школа. М., 1989. 255 с.

184002. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2011. 144 с.

184003. Гандерлой Майк, Харкинз Сьюзан Сейлз Автоматизация Microsoft Access с помощью VBA. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 416 с.

184004. Чирка Д.М. Валютний курс та його вплив на дільність суб'єктів господарювання. . , . С. 201-203.

184005. Сердюк В. В., Чемересюк Г. Г., Терек М. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках. Вища школа. К., Одесса, 1982. 151 с.

184006. Селезнев Ю. А. Основы элементарной физики. Наука. М., 1974. 544 с.

184007. Селютин В. А. Машинное конструирование электронных устройств. Сов. радио. М., 1977. 383 с.

184008. Семашко А. П., Пружина К. Ф. Пособие по французскому языку. Вища школа. К., 1978. 175 с.

184009. Семашко А. П. Пособие по французскому языку для машиностроительных вузов. Вища школа. К., 1973. 160 с.

184010. Села К. Х. Рассказы. Прогресс. М., 1975. 303 с.

184011. Манская С. М., Кодина Л. А. Геохимия лигнина. Наука. М., 1975. 232 с.

184012. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической динамики и равновесия. Наука. М., 1973. 336 с.

184013. Макаров Г. И., Новиков В. В. Четыре лекции по теории распространения радиоволн. ЛГУ. Ленинград, 1972. 138 с.

184014. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Excel. Финансы и статистика. М., 2002. 368 с.

184015. Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А. Теория кодов, исправляющих ошибки. Связь. М., 1979. 744 с.

184016. Макдональд М. Microsoft Visual Basic .NET: рецепты программирования. Мастер-класс. ИТД "Русская Редакция". М., 2004. 704 с.

184017. Мак-Дональд М. WPF. Windows Presentation Faundation в .NET 3.5 с примерами на С# 2008 для профессионалов. И.Д. Вильямс. М., 2008. 928 с.

184018. Маки Р., Смит Д. Путеводитель по органическому синтезу. Мир. М., 1985. 352 с.

184019. Маккиман У., Хорнинг Дж., Уортман Д. Генератор компиляторов. Статистика. М., 1980. 527 с.

184020. Акопова В.Г. Системний підхід як методологічна основа організаційно-економічного механізму управління якістю продукції /послуг. . , . С. 220-222.

184021. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М. Конструкции гражданских зданий. Издательство АСВ. М., 2000. 280 с.

184022. Снова растем!: [рынок коммерческой недвижимости в 2010 г.]. . , . С. 39-45.

184023. Мак-Нейр Г., Бонелли Э. Введение в газовую хроматографию. Мир. М., 1970. 277 с.

184024. Смычковская Ю. А. Испанский язык. Вища школа. К., 1985. 320 с.

184025. Макоха А. Н., Сахнюк П. А., Червяков Н. И. Дискретная математика. Физматлит. М., 2005. 368 с.

184026. Голоцван Л. Свет в конце туннеля. Итоги 2010 г. для рынка погрузочной и складской техники. . , . С. 46-50.

184027. Скоробогатов А., Мирошниченко Н. Оптимизация рисков в международной транспортной логистике. . , . С. 52-53.

184028. Максимихин Б. А. Пайка металлов в приборостроении. Центральное бюро технической информации. Ленинград, 1959. 116 с.

184029. Березіна О.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "Корпоративна відповідальність". . , . С. 223-225.

184030. Соболев В. Д. Физические основы электронной техники. Высш. школа. М., 1979. 448 с.

184031. Білокінь Т.Г. Методика діагностики регіонального споживчого ринку. . , . С. 226-228.

184032. Савицкая Л. В круге перемен: [японский менеджмент кайдзен]. . , . С. 12-18.

184033. Советов Н. М. Техника сверхвысоких частот. Высш. школа. М., 1976. 184 с.

184034. Кузнецова Т. Достижимое совершенство: [теория и практика использования кайзден в украинских компаниях]. . , . С. 20-28.

184035. Кузнецова Т. Тонкие материи: [как создать культуру взаимного доверия и уважения в компании]. . , . С. 30-34.

184036. Бородкіна Н.О., Крушельницька О.В. Кадровий маркетинг в системі управління персоналом. . , . С. 229-230.

184037. Кирсанов А. В., Манько А. В., Сохин К. М. Советский Союз. Рус. яз.. М., 1977. 136 с.

184038. Капуста А. Умножение на ноль: [управление персоналом]. . , . С. 36-41.

184039. Максудов Ф. Г., Гаджиев А.Дж. Сферические свертки и осциллирующие мультипликаторы. Элм. Баку, 2000. 160 с.

184040. Бурбела Т.М. Оцінка структурних чинників розвитку промислового виробництва. . , . С. 231-234.

184041. Сокольский М. Неявный саботаж. Как руководители убивают ответственность подчиненных. . , . С. 42-47.

184042. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка-ХХI. М., 2007. 408 с.

184043. Тарнавский В. Спартонский подход: [американская компания Sparton, производитель электронного оборудования для медицины]. . , . С. 51-55.

184044. Малаховский В. С. Введение в теорию внешних форм. Калининградский гос. ун-т. Калининград, 1980. 84 с.

184045. Кузнецова Т. Встреча без потерь. Как повысить продуктивность совещания. . , . С. 68-72.

184046. Тарнавский В. Годы Тигра: [Захир ад-дин Мухаммед Бабур (1483 -1530) - полководец, государственный деятель, писатель - основал в Индии одну из последних империй Востока]. . , . С. 77-81.

184047. Удастся ли разгадать загадку сознания?: [физиологические механизмы беспрерывной работы мозга]. . , . С. 82-83.

184048. Аннушкин В. И. Первая русская "Риторика". Знание. М., 1989. 64 с.

184049. Волков Д.П. Місце і роль операційної діяльності в системі підприємства. . , . С. 235--238.

184050. Малиновский M. С. Окиси олефинов и их производные. Госхимиздат. М., 1961. 553 с.

184051. Копецкая Н. Украинско - Саудовский деловой совет: первые достижения и перспективы: [интервью руководителя Коордиционного комитета Украинско - Саудовского делового совета Мельника А./ подготовила Копецкая Н.]. . , . С. 4-6.

184052. Ус И. Корпоративная социальная ответственность как состовляющая репутации компании. . , . С. 2-4.

184053. Гросул В.А. Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки. . , . С. 239-241.

184054. Баранов А. Н. Что нас убеждает?. Знание. М., 1990. 64 с.

184055. Зарифьян И. А. Теория словесности. Знание. М., 1990. 64 с.

184056. Скирневский Д. Организация отдела маркетинга для эффективного проведения выставки. . , . С. 5-16.

184057. Смотрич Ж. Топ-13 офисных презентов к новому году - 2011, или Дареному коню...: [ивент-менеджмент]. . , . С. 17-20.

184058. Трофимов Я. Опередить время: [новые технологии в розничном бизнесе]. . , . С. 26-31.

184059. Мартиновская М. Трикотажные перспективы: [маркетинговые исследования рынка украинского трикотажа]. . , . С. 32-35.

184060. Кот Д. Коммерческое предложение: коммивояжер на бумаге или менеджер в лаптях?: [составление коммерческих предложений]. . , . С. 36-38.

184061. Гридин Д. Директ-маркетинг в В2В - реальная помощь продажам или еще одна бесполезная игрушка?. . , . С. 39-42.

184062. Овечкин А. Как оптимизировать процесс покупки в интернет-магазине. . , . С. 43-50.

184063. Бутивщенко Е. Наружка: кухня без секретов: [наружная реклама]. . , . С. 55-57.

184064. Пекар В., Тодорова О. Двенадцать острых вопросов о корпоративных медиа. . , . С. 58-63.

184065. Дімітрієва С.Д. Світовий досвід та його адаптація в підвищенні економічної безпеки України. . , . С. 5-10.

184066. Ставицький А.В. Аналіз зв'язку між податковою політикою держави та тіньовою економікою України. . , . С. 11-14.

184067. Соколов М. М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. Энергия. М., 1976. 488 с.

184068. Соколова Г. В. Книга для чтения студентов-иностранцев. Рус. яз.. М., 1976. 200 с.

184069. Слинько Г., Слинько В. Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом. . , . С. 40-43.

184070. Козяр М.М. Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. . , . С. 3-8.

184071. Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань. . , . С. 15-19.

184072. Малкин А. Я., Вольфсон С. А., Кулезнев В. И., Файдель Г. И. Полистирол. Физико-химические основы получения и переработки. Химия. М., 1975. 288 с.

184073. Свидерский В. М. Малые архитектурные формы. Ограды, фонари, вазы, скамьи. Издательство академии архитектуры Украинской ССР. К., 1953. 215 с.

184074. Малышев В. А. Введение в евклидову квантовую теорию поля. МГУ. М., 1985. 96 с.

184075. Соучек Б. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Сов. радио. М., 1979. 517 с.

184076. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2011. 68 с.

184077. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2011. 84 с.

184078. Спиридонов А. А., Васильев Н. Г. Планирование эксперимента. УПИ. Свердловск, 1975. 150 с.

184079. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2011. 264 с.

184080. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2011. 55 с.

184081. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2011. 32 с.

184082. Економіка України. Преса України. Київ, 2011. 96 с.

184083. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2011. 60 с.

184084. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2011. 84 с.

184085. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2011. 72 с.

184086. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2011. 369 с.

184087. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2011. 80 с.

184088. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

184089. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

184090. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2011. 107 с.

184091. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 84 с.

184092. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2011. 82 с.

184093. Давидюк Т.В. Реалізація інтелектуального потенціалу працівників як передумова ефективності управління капіталізацією компанії. . , . С. 242-244.

184094. Денисюк О.Г. Сутність інноваційного розвитку майнового потенціалу підприємств АПК. . , . С. 245-247.

184095. Sivachyov N. V., Yazkov E. F. History of the USA since World War 1. Progress Publishers. Moscow, 1976. 501 p.

184096. Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей. Энергоатомиздат. М., 1989. 220 с.

184097. Залевський Р.А., Князева О.П. Еколого-економічні ризики у сучасних економічних умовах: соціальний аспект. . , . С. 248-251.

184098. Коваль О.О. Україна в світовому лісопромисловому комплексі: оцінка стану та основні конкуренти. . , . С. 252-253.

184099. Коломицева О.В., Пріоритети і конкурентні переваги в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів. . , . С. 254-257.

184100. Куцик П.О., Мазуренко О.М. "Простір ефективності виробництва" - метод управління загальновиробничими витратами кондитерських підприємств. . , . С. 258-265.

184101. Лобунько А.В. Теоретичні основи інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки регіону. . , . С. 261-265.

184103. Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація. . , . С. 266-269.

184104. Павлова С.І., Юхимчук І.О. RAB-регулювання тарифів як метод підвищення інвестиційної привабливості підприємств енергетичної галузі. . , . С. 278-281.

184105. Волков А. В., Звягин П. Т., Куксенок П. Ф. Технология производства электрических аппаратов управления и защиты. Энергия. Ленинград, 1977. 304 с.

184106. Совгиря О. Конституційно-правовий статус уряду: межі та понятійний апарат дослідження проблеми. . , . С. 3-8.

184107. Хортюк О. Зміст поняття "ділова репутація юридичної особи". . , . С. 16-19.

184108. Чабан О. Об'єкт інвестиційної діяльності як одна з істотних умов інвестиційного договору (контракту). . , . С. 20-23.

184109. Виговський О. Цінні папери в зарубіжних правових системах: досвід правового регулювання. . , . С. 27-29.

184110. Волотковский С. А., Емец В. И., Козло В. К. Типовой электропривод промышленных установок. Вища школа. К., 1983. 312 с.

184111. Козуб І. Щодо визначення поняття "міжнародно-правові стандарти у сфері праці". . , . С. 34-37.

184112. Тиристоры. Радио и связь. М., 1990. 270 с.

184113. Тишин С. Д., Тишин С. С. Таблицы возведения в степень при основаниях от 0, 00001 до 1000 и показателях от 0.01 до 4. Статистика. М., 1979. 400 с.

184114. Тищенко Г. А. Осветительные установки. Высшая школа. М., 1984. 247 с.

184115. Савченко В. О. Оптимізація хімічного складу та технології модифікування графітизованих сталей з метою підвищення механічних та службових властивостей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

184116. Толстой Л. Н. Басни, сказки и рассказы. Кавказский пленник.. Прогресс. М., 1973. 122 с.

184117. Батигіна О. Сільськогосподарська продукція як об'єкт обігу на аграрному ринку. . , . С. 38-41.

184118. Справочник по автоматизированному электроприводу. Энергоатомиздат. М., 1983. 616 с.

184119. Томушев М. М. Автомобили и тракторы. Вища школа. Львов, 1975. 275 с.

184120. Справочник по единой системе конструкторской документации. Прапор. Харьков, 1979. 239 с.

184121. Савченко Г. Правові питання протекціоністської політики держави щодо розвитку сільськогосподарського виробництва. . , . С. 42-45.

184122. Педаш О. О. Вплив способів модифікування на структуру та властивості жароміцних нікелевих сплавів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

184123. Савченко В. О. Оптимізація хімічного складу та технології модифікування графітизованих сталей з метою підвищення механічних та службових властивостей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 130 с.

184124. Педаш О. О. Вплив способів модифікування на структуру та властивості жароміцних нікелевих сплавів. [б.в.]. Запоріжжя, 2011. 173 с.

184125. Тарабрин Б. В., Якубовский С. В., Барканов Н. А. Справочник по интегральным микросхемам. Энергия. М., 1977. 583 с.

184126. Барабаш Р. Організаційно-правове забезпечення консолідації земель у країнах Європейського Союзу. . , . С. 46-49.

184127. Никифоров О. Поняття й основні ознаки холдингової компанії. . , . С. 55-57.

184128. Брежнева К. М., Гантман Е. И., Давыдова Т. И. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Радио и связь. М., 1981. 656 с.

184129. Мельничук О. Освітні правовідносини: класифікація, поняття й особливості окремих видів. . , . С. 61-64.

184130. Костантінов С. Ювенальна юстиція у правовому механізмі України. . , . С. 65-69.

184131. Трохименко Я. К., Каширский И. С., Ловкий В. К. Проектирование радиотехнических схем на инженерных ЭЦВМ. Техніка. К., 1976. 272 с.

184132. Мастикаш О., Кіндрацький Б. Математичне моделювання процесів взаємодії виробничих підрозділів автотранспортного підприємства. . , . С. 48-52.

184133. Мельниченко С. Передовые технологии электропртвода SEW-EURODRIVE в Украине. . , . С. 10-11.

184134. Пашков В., Лисак В. Правове регулювання відшкодування витрат при медикаментозному забезпеченні населення на регіональному рівні. . , . С. 70-74.

184135. Позняков С. Місце і роль норм адміністративного права у системі господарського механізму. . , . С. 75-78.

184136. Нагорный В.М., Нагорный В.В. Проект инструкции по определению остаточного ресурса и оценке технического состояния грузоподъемного оборудования. Ч 2.. (Приложения 2 и 3 Инструкции [1]). . , . С. 15-18.

184137. Світличний О. Адміністративно-територіальні перетворення в контексті проведення земельної й адміністративної реформи в Україні. . , . С. 79-82.

184138. Пасіка С. Проблемні питання реалізації соціальних гарантій військовослужбовців. . , . С. 86-89.

184139. Старицька О. Теоретичні аспекти корупції в органах державної влади. . , . С. 90-93.

184140. Менько Л.М. Тлумачення найменувань тварин у словнику української мови. . , . С. 84-91.

184141. Пасічніченко С. Форми та види соціального захисту інвалідів в Україні. . , . С. 94-97.

184142. Чернадчук В. Концептуальні засади виконання бюджету. . , . С. 102-106.

184143. Воробей В.Я. Современные тенденции мирового лифтостроения и отечественное производство. . , . С. 24-27.

184144. Лівак П. Повноваження органів публічної влади щодо правового механізму формування фінансових ресурсів медичної галузі України. . , . С. 107-110.

184145. Свідерський Є., Свідерський Д. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України. . , . С. 3-7.

184146. Мельников И. Современное чугуннолитейное производство - завод GEORG ROTH Eisengieberil GmbH, Германия. . , . С. 2-6.

184147. Бабіч В., Поддєрьогін А. Спільна діяльність: облік та оподаткування. . , . С. 8-12.

184148. Буданов Е.Н. Производство наиболее сложных отливок по ПГС - ребристый корпус электродвигателя. . , . С. 13-22.

184149. Чиженко И. М., Андриенко П. Д., Баран А. А., Відолоб Ю. Ф. Справочник по преобразовательной технике. Техніка. Киев, 1978. 447 c.

184150. Езжев В.М. Оборудование для литья под давлением : [ краткие характеристики машин литья под давлением, комплексной периферии (дозаторов, смазчиков, съемщиков). Капитальный ремонт и модернизация машин ЛПД]. . , . С. 22-33.

184151. Астраханцев А. А., Безрук В. М. Маршрутизація в мережах зв'язку. СМІТ. Х., 2011. 368 с.

184152. Торба А. А., Торба А. А. Аналоговая и цифровая электроника. СМІТ. Х., 2010. 432 с.

184153. Севастьянов А. Стандарти промислових систем телевимірювання і телекерування : етапи розвитку. . , . С. 12-18.

184154. Ясенко С. Нормативне регулювання умов пересування пасажирів із особистими потребами в авіації. . , . С. 19-23.

184155. Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Компания СМИТ. Х., 2010. 352 с.

184156. Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Компания СМИТ. Х., 2010. 296 с.

184157. Семенець В. В., Невлюдов І. Ш., Палагін В. А. Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології. Компанія СМІТ. Х., 2011. 416 с.

184158. Єфименко Т. І., Копилов В. А., Кравець А. М., Кузькін Є. Ю., Мярковський А. І. Управління державним бюджетом України. Міністерство фінансів України. К., 2010. 816 с.

184159. Тиравський Ю. Атестиція та уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевіряння технічного стану колісних транспортних засобів. . , . С. 32-35.

184160. Щелкунов В. І., Кулаєв Ю. Ф., Зайончик Л. Г., Загорулько В. М., Кучерук Г. Ю. Основи економіки транспорту. Кондор. Київ, 2010. 392 с.

184161. Формановская Н. И., Соколова Г. Г. Речевой этикет. Высш. шк.. М., 1989. 112 с.

184162. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 336 с.

184163. Французский язык. Деловая поездка за рубеж. Высш. шк.. М., 1988. 167 с.

184164. Климчук В. О. Математичні методи у психології. Освіта України. К., 2009. 288 с.

184165. Цыбова И. А. Определите значение слова. Междунар. отношения. М., 1981. 104 с.

184166. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука. Університетська книга. Суми, 2009. 336 с.

184167. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління. Центр навч. літератури. К., 2009. 608 с.

184168. Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки". Видавнича група BHV. К., 2011. 85 c.

184169. Гуменюк Г. Навчально-освітня програма НУБіП України зі стандартизації - у п'ятірці кращіїх у світі : [ національний університет біоресурсів і природокористування ]. . , . С. 45-46.

184170. Ролько О. Управління ризиками в системах управління : [ визначення ризику виготовлення неякісної продукції ]. . , . С. 47-52.

184171. Стелюк Б., Морозов Ю., Сиволап Т. Управління організаційними змінами на основі комплексної системи показників : [ управління підприємствами ]. . , . С. 53-56.

184172. Новіков В. Інноваційна модель системи управління якістю на основі ISO 9004-2009. . , . С. 57-59.

184173. Motor news. Мотор Прес. К., 2011. 98 с.

184174. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 36 с.

184175. Розд.1 Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві. . , . С. 9-18.

184176. Розд.2 Подорожі в стародавньому світі: [ мореплавство в стародавній Фінікії. Подорожі стародавніх греків, в стародавньому Римі. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в стародавньому світі]. . , . С. 19-34.

184177. Розд.3 Подорожі в епоху Середньовіччя (VI - перша пол. XVст.). . , . С. 35-54.

184178. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

184180. Розд.4 Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині XV - XVI ст. :[ подорожі в епоху відродження. Розвиток мореплавства та Великі географічні відкриття. Подорожі в Росії XV - XVII ст.]. . , . С. 55-68.

184181. Гриньков Д. А на нас : [украинский банковский рынок. Трансграничные переводы]. . , . С. 22-24.

184182. Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпечених. . , . С. 6-7.

184183. Розд.5 Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVII - XVIII cт.). . , . С. 69-90.

184184. Розд. 6 Розвиток туризму в світі в XIX - першій пол. XX. . , . С. 91-120.

184185. Розд. 7 Подорожі та туризм у Російській імперії у XVIII - поч. XXст.. . , . С. 121-146.

184186. Горбач Д., Билян П. Глаз божий : [политическая система. Политическое устройство. Законодательные инициативы]. . , . С. 26-28.

184187. Розд. 8 Розвиток тризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX - на поч. XXст.. . , . С. 147-162.

184188. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 10 с.

184189. Розд. 9 Розвиток туризму на українських землях у складі Австро-Угорської імперії (др. половина XIX - 1914р.) та міжвоєнної Польщі (1921-1939рр.). . , . С. 163-182.

184190. Розд.10 Туризм в радянському Союзі. . , . С. 183-200.

184191. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Муніципальне право України". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

184192. Розд.11 Розвиток туризму в сіті у другій половині XX - на поч. XXI ст.. . , . С. 201-228.

184193. Розд.12 Туризм в Україні на рубежі XX - XXIст.. . , . С. 229-256.

184194. Писаренко Б.А., Проценко Н.Б. Діагностика діючої системи показників ефективності виробництв. . , . С. 282-284.

184195. Билян П., Вачаев О., Заика А. Права Лева : [львовская региональная элита. Кто и как руководит Львовщиной]. . , . С. 29-31.

184196. Резникова О.С. Оценка эффективности механизмов формирования национальной продовольственной безапасности. . , . С. 285-287.

184197. Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах. . , . С288-290.

184198. Тарасюк Г.В. Роль планування та реалізація управління плануванням в системі антикризового менеджменту підприємства. . , . С.295-298.

184199. Юшкевич О.О. Інтегроване еколого-економічне управління підприємством. . , . С. 314-317.

184200. Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору : [ досвід ФРН ]. . , . С. 8-14.

184201. Козьменко С., Васильева Т., Лєонов С. Використання рядів Фур'є для формалізації структури фінансового ринку України. . , . С. 15-19.

184202. Диленко В. Анализ эффективности функционирования системы отраслей национальной экономики. . , . С. 20-23.

184203. Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності. . , . С. 337-341

184204. Анісімова Н. Правові передумови формування податкового контролю у сфері виробництва й обігу спирту та алкогольних напоїв в Україні. . , . С. 111-114.

184205. Копча В. Правова реформа в Словацькій республіці у зв'язку із вступом до Європейського Союзу: основні напрями. . , . С. 115-119.

184206. Сухонос В. Історія виникнення третейських судів. . , . С. 120-122.

184207. Гаврилова Ю. Правовий режим міжнародного повітряного простору. . , . С. 127-130.

184208. Канцір В. Організаційні аспекти боротьби з тероризмом та її основні напрями. . , . С. 139-142.

184209. Савченко В. Інститут адвоката потерпілого та свідка у кримінальному судочинстві України: перспективи запровадження й європейський досвід. . , . С. 150-152.

184210. Стульников В. И. Программирование задач для решения на АВМ. Техніка. К., 1978. 199 с.

184211. Малышев В. А. Случайные блуждания. Уравнения Винера-Хопфа в четверти-плоскости. Автоморфизмы Галуа. МГУ. М., 1970. 201 с.

184212. Малышев В. А., Морозов В. А. Линейные полугрупппы и дифференциальные неравенства. МГУ. М., 1995. 208 с.

184213. Малютов М. Б., Мятлев В. Д. Минимаксные планы проверки адекватности линейной модели на кубе и шаре. МГУ. М., 1971. 18 с.

184214. Малютов М. Б., Пасеков В. П. Реконструкция родословных деревьев изолированных популяций. МГУ. М., 1971. 52 с.

184215. Мамиконов А. Г. Принятие решений и информация. Наука. М., 1983. 184 с.

184216. Мамфорд Д. Абелевы многообразия. Мир. М., 1971. 299 с.

184217. Мандельберг Е. М. В мире холодного света. Наука. Львів, 1968. 107 с.

184218. Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров. Химия. М., 1966. 333 с.

184219. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Стройиздат. М., 1979. 419 с.

184220. Мандриков А. П. Примеры расчета металлических конструкций. Стройиздат. М., 1991. 431 с.

184221. Манолов К. Великие химики. Мир. М., 1976. 412 с.

184222. Марголис Л. Я. Окисление углеводородов на гетерогенных катализаторах. Химия. М., 1977. 328 с.

184223. Маргулис М. А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. Химия. М., 1986. 288 с.

184224. Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений. Наука. Львів, 1978. 240 с.

184225. Мукосеев В. В., Сидоров И. Н. Маркировка и обозначение радиоэлементов. Горячая линия-Телеком. М., . 349 с.

184226. Садченков Д. А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. СОЛОН-Р. М., 2002. 224 с.

184227. Маркова Е. В. Неполноблочные планы. МГУ. М., 1970. 318 с.

184228. Маркова Е. В. , Маслак А. А. Планирование и анализ эксперимента в автоматизированных документальных информационных системах. . М., 1979. 68 с.

184229. Материалы девятой научной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. . М., 1969. 433 с.

184230. Маркушевич А. И. Краткий курс теории аналитических функций. Гостехиздат. М., 1957. 336 с.

184231. Маркушевич А. И. Избранные главы теории аналитических функций. Наука. М., 1976. 191 с.

184232. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

184233. Соціально-економічне становище України за січень-березень 2011 року. . , . С. 6.

184234. Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных: программное обеспечение, методы и архитектура. Финансы и статистика. М., 1986. 269 с.

184235. Марченко В. А. Спектральная теория операторов Штурма-Лиувилля. Наукова думка. К., 1972. 219 с.

184236. Масленицкий И. Н., Доливо-Добровольский В. В., Доброхотов Г. Н., Соболь С. И., Чугаев Л. В., Беликов В. В. Автоклавные процессы в цветной металлургии. Металлургия. М., 1969. 319 с.

184237. Дуба С. Судовий допит його сутність і види. . , . С. 153-155.

184238. Ігонін Р. Функції судової влади. . , . С. 167-169.

184239. Драгнєвіч О. Особливості зупинення виконавчого провадження для підприємств паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 170-173.

184240. Собери сам 55 электронных устройств из наборов "Мастер Кит". Додэка-ХХI. М., 2003. 271 с.

184241. Собери сам 60 электронных устройств из наборов "Мастер Кит". Додэка-ХХI. М., 2004. 303 с.

184242. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс. Высш. школа. М., 1989. 336 с.

184243. Матвеев Е. П., Мешечек В. В. Технические решения по усилению и теплозащите конструкций жилых и общественных зданий (чертежи, узлы, детали, расчеты, технология производства). . М., 1998. 209 с.

184244. Матвеев В. Ф., Ушаков В. Г. Системы массового обслуживания. МГУ. М., 1984. 240 с.

184245. Соколова Г. Г. Фразообразование во французском языке. Высш. школа. М., 1987. 144 с.

184246. Доклады по математике и ее приложениям. МИАН. М., 1991. 45 с.

184247. Материалы общеуниверситетского семинара по учебно-методическим вопросам. МГУ. М., 1971. 108 с.

184248. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2011. 135 с.

184249. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2011. 64 с.

184250. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 36 с.

184251. Гараджа В. И., Колодний А. Н., Литвиненко Н. Т. Атеистическое воспитание: содержание, формы и методы. Политиздат Украины. К., 1989. 288 с.

184252. Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста. . , . С. 24-27.

184253. Билян П., Вачаев О., Заика А. Тихой сапой : [привлечение инвестиций. Львовская область]. . , . С. 35-39.

184254. Пішеніна Т. Онтологія, періодичність та сутнісні ознаки радіоекологічної безпеки, етапність процесу становлення радіоекологічної безпеки України. . , . С. 28-29.

184255. Гусев Ю. Весенний разлет : [туристическое страхование в Украине]. . , . С. 44-45.

184256. Третьяк В. Руко положение : [ситуация с автоматическим возмещением НДС]. . , . С. 53-55.

184257. Найденко И. Зеркало Кастора : [греческий город Кастория]. . , . С. 72-73.

184258. Балуєва О.В. Містобудівна екологія: сутність і напрями досліджень. . , . С. 20-24.

184259. Атеистические чтения. Политиздат. Москва, 1989. 343 с.

184260. Атеистические чтения. Политиздат. Москва, 1988. 343 с.

184261. Ступень М., Радомський С., Таратула Р. Ефективність використання сільскогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області. . , . С. 30-32.

184262. Морина Б. Кепські справи : [украинский рынок юридических услуг]. . , . С. 76-78.

184263. Науменко Т. Зниження енергоємності підприємств завдяки інноваційній діяльності. . , . С. 33-34.

184264. Николаева Т. Пяльцы веером : [структура украинского рынка товаров для рукоделия]. . , . С. 88-89.

184265. Артеменко И. И., Моця А. П. Боги созданы людьми. Политиздат Украины. К., 1989. 173 с.

184266. Мирзоев К. Состояние инвестиционной обеспеченности экономики Азербайджана. . , . С. 35-39.

184267. Середа Е. Едимство и борьба : [украинскый рынок элитной кухонной мебели]. . , . С. 91.

184268. Арестов В. Н., Шудрик И. А. Яд с доставкой на дом: "Нетрадиционные религии" в системе идеологических диверсий империализма. Прапор. Х., 1986. 118 с.

184269. Шаповал Е. Холодный фронт : [украинский рынок бытовых кондиционеров]. . , . С. 92-93.

184270. Шавкат Б. Пыль да туман : [рынок оборудования для производства асфальтобетона]. . , . С. 94.

184271. Апокрифы древних христиан: исследование, тексты, комментарии. Мысль. М., 1989. 336 с.

184272. Демидюк С. Проблемні питання еколого-економічного регулювання регіональних ринків лісопродукції. . , . С. 40-42.

184273. Куцик П., Вірт М. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових тогровельних підприємств. . , . С. 43-45.

184274. Строительные нормы и правила : СНиП II-46-75. Стройиздат. Москва, 1976. 48 с.

184275. Блакита Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на тоговельних підприємствах. . , . С. 46-48.

184276. Мамедов П. Организация производства и реализация пищевых продуктов в Азербайджане. . , . С. 49-51.

184277. Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. Взаимоотношения Советского государства и религии. Политиздат. М., 1991. 398 с.

184278. Акинчиц И. И. Поросль отрезанной ветви. Молодая гвардия. М., 1985. 224 с.

184279. Божидарнік Т. Реформа молокопродуктового підкомплексу : альтернативи та пріоритети. . , . С. 52-54.

184280. Мирошниченко Ю. Зміна фінансових потоків оператора-перевізника приміських пасажирських перевезень, враховуючи структурні перетворення. . , . С. 57-58.

184281. Демьянов В. Ф., Виноградова Т. К., Никулина В. Н. Негладкие задачи теории оптимизации и управления. Изд-во ун-та. Ленинград, 1982. 324 с.

184282. Юркович І. Роль церкви у збереженні довкілля : [ виступ Архієпіскопа І.Юрковича на еколого-освітній конференції ]. . , . С. 3-4.

184283. Негомедзянов Ю. А., Жилин Д. Н. Эксплуатация и ремонт подвижного состава промышленного транспорта. Калининский политехнический ин-т. Калинин, 1976. 103 с.

184284. Стрелкова Л. П. Физический практикум по электромагнитным волнам. Изд-во ун-та. М., 1974. 94 с.

184285. Сухотин А. М., Зотиков В. С., Казанкина А. Ф. Негорючие теплоносители и гидравлические жидкости: свойства, коррозия, технология. Химия. Ленинград, 1979. 360 с.

184286. Негробов В. К. Любительское декоративное садоводство. Донбасс. Донецк, 1974. 168 с.

184287. Страховский Г. М., Успенский А. В. Основы квантовой электроники. Высш. школа. М., 1979. 303 с.

184288. Недеогло Д. Д., Симашкевич А. В. Электрические и люминесцентные свойства селенида цинка. Штиинца. Кишинев, 1984. 152 с.

184289. Недобывайло П. А. Здравницы на Днепре. Промінь. Днепропетровск, 1968. 96 с.

184290. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. Советское радио. М., 1980. 423 с.

184291. Недовизий И. Н., Тарнавский А. А. Скоростное волочение низкоуглеродистой стальной проволки. Металлургиздат. М., 1954. 188 с.

184292. Недолужко И. Г., Сергиенко Е. Ф. Однопереходные транзисторы. Энергия. М., 1974. 102 с.

184293. Недома И. Расшифровка рентгенограмм порошковых. Металлургия. М., 1975. 423 с.

184294. Недорезов В. Е. Резцы. Конструкции, геометрия, технология изготовления. Машгиз. М., 1952. 216 с.

184295. Недорезов В. Е. Технология производства электросварочных машин. Машиностроение. Ленинград, 1968. 435 с.

184296. Трудоношин В. А., Пивоварова Н. В. Системы автоматизированного проектирования. Вышэйш. школа. Минск, 1986. 156 с.

184298. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1932. 898 с.

184299. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1934. 920 с.

184300. Недорезов В. Е. Электросварочные машины. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 312 с.

184301. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1933. 894 с.

184302. Недорезов И. А. Исследование копания грунта отвалами автогрейдера. Московский автомобильно-дорожный ин-т. М., 1959. 14 с.

184303. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1933. 952 с.

184304. Недорогая трибологическая лаборатория. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184305. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1933. 982 с.

184306. Недорогостоящее защитное покрытие материалов, работающих в экстремальных условиях. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184307. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1934. 1016 с.

184308. Журавлева Л. С., Аркадьева О. М., Исаева Э. А. Старт-3. Рус. яз.. М., 1982. 272 с.

184309. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1934. 920 с.

184310. Недоспасов А. В., Хант В. Д. Колебания и неустойчивости низкотемпературной плазмы. Наука. М., 1979. 166 с.

184311. Бевз Г. П., Фильчаков П. Ф., Швецов К. И., Яремчук Ф. П. Справочник по элементарной математике. Наукова думка. К., 1972. 528 с.

184312. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1934. 890 с.

184313. Справочник по элементарной математике. Наукова думка. К., 1973. 528 с.

184314. Техническая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1934. 828 с.

184315. Белкин М. К., Белинский В. Т.. Мазор Ю. Л.. Терещук Р. М. Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств. Вища школа. К., 1988. 472 с.

184316. Справочник по русской фразеологии для иностранцев. Изд-во ун-та. М., 1976. 92 с.

184317. Недоспасов А. В., Хаит В. Д. Основы физики процессов в устройствах с низкотемпературной плазмой. Энергоатомиздат. М., 1991. 224 с.

184318. Справочник по русской фразеологии для иностранцев. Изд-во ун-та. М., 1978. 64 с.

184319. Недоступ В. И., Галькевич Е. П., Каминский Е. С. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях. Наук. думка. Киев, 1990. 192 с.

184320. Недоступ Л. А. Оптимизация контроля, регулировки и технологической приработки приборов. Вища школа. Львов, 1987. 152 с.

184321. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2011. 47 с.

184322. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2011. 330 с.

184323. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2011. 48 с.

184324. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2010. 254 с.

184325. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2011. 68 с.

184326. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2011. 40 с.

184327. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2011. 73 c.

184328. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2011. 44 с.

184329. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2011. 62 с.

184330. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 40 с.

184331. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2011. 88 с.

184332. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2011. 64 с.

184333. Охорона праці. Новий друк. К., 2011. 64 с.

184334. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2011. 48 с.

184335. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2011. 160 с.

184336. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2011. 144 с.

184337. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2011. 168 с.

184338. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2011. 71 с.

184339. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2011. 56 с.

184340. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2011. 171с.

184341. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

184342. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. С.1-264

184343. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2011. 126 с.

184344. Мах Э. Популярно-научные очерки. Образование Спб. СПб., 1909. 341 с.

184345. Мацкевич В. Д. Сборка и сварка корпусов судов. Судостроение. Л., . 402 с.

184346. Медведев Ф. А. Ранняя история аксиомы выбора. Наука. М., 1982. 304 с.

184348. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Методологія наукових досліджень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

184349. Верховод І.С. Освіта - шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів. . , . С. 25-27.

184350. Бахарев С. И., Вольман В. И., Либ Ю. Н. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств. Радио и связь. М., 1982. 328 с.

184351. Фатенок-Ткачук А.О. Оцінка експортного потенціалу регіонів України у машинобудуванні. . , . С. 28-32.

184352. Феофанова І.В., Феофанов Л.К. Становлення титаномагнієвої промисловості в Україні. . , . С. 33-38.

184353. Дяченко О.Г. Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку. . , . С. 44-48.

184354. Бойко В.В., Клочко О.О. Комплексна система оцінювання економічної ефективності інноваційних рішень виробничого підприємства. . , . С. 49-53.

184355. Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації. . , . С. 54-57.

184356. Болдуєв О.В. Усунення цінового монополізму інститутів інфраструктури ринку цінних паперів. . , . С. 58-61.

184357. Сергієнко Л.К. Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток держави. . , . С. 342-345.

184358. Сурай А.С. Статистичне моделювання регіонального ринку житлової нерухомості : [приклад Черкаського регіону]. . , . С. 349-351.

184359. Петров А. Анализ публичного размещения акций компаний Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже. . , . С. 7-10.

184360. Кадемія М.Ю. Підвищення якості навчання у вищому навчальному закладі за допомогою інтерактивних засобів. . , . С. 9-13.

184361. Недоступ Л. А., Удовиченко Е. Т., Шевцов Г. А. Технологические методы управления качеством радиоэлектронных измерительных устройств. Изд-во стандартов. М., 1976. 123 с.

184363. Бугай І.В. Основні аспекти впровадження МСФЗ в українську облікову практику : [міжнародні стандарти фінансової звітності]. . , . С. 62-68.

184364. Діденко Ю., Шатравка О. Система багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення. . , . С. 16-21.

184365. Бугрім О.Ю. Побудова внутрішньогосподарського механізму промислового підприємства. . , . С. 69-75.

184366. Поддубный В. В ожидании "энергетического чуда" : [к итогам торгов ПФТС в январе]. . , . С. 22-32.

184367. Азимов А. В начале: автор комментирует Библию. Политиздат. М., 1989. 373 с.

184368. Верхоглядова Н.І., Кононова І.В. Сутність стійкості функціонування підприємства. . , . С. 76-78.

184369. Гнезділова О.М., Пушкар І.В. Удосконалення методики аудиту зобов'зань. . , . С. 79-82.

184370. Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства. . , . С. 83-87.

184371. Некрасов Е. Шесть вечных струн. Знание. Москва, 1990. 64 с.

184372. Єрмошенко М.М., Гольцев Д.Г. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 89-92.

184373. Товмирзаев Р.В. Религия ислам как путь сохранения экологического баланса на Земле. . , . С. 4-5.

184374. Жилінська Л.О. Напрями модернізації складського господарства підприємства. . , . С. 93-98.

184375. Матвєєва Т. О. Мозаїка та різьблення по дереву. Вища школа. Київ, 1993. 135 с.

184376. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

184377. Іляшенко А.Х. Створення холдингових структур підприємств машинобудування. . , . С. 99-104.

184378. Недумов Б. И. Организация внутризаводского оперативно-производственного планирования на заводах приборостроения. Госэнергоиздат. М., 1963. 206 с.

184379. Кальєніна Н.В. Стан та проблеми управління витратами машинобудівних підприємств. . , . С. 105-107.

184380. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. Высш. школа. М., 1989. 141 с.

184381. Корінєв В.Л. Сутність та види лізингу для підприємства. . , . С. 108-112.

184382. Литвин О.О. Особливості планування маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 113-116.

184383. Мельникова М.О. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства. . , . С. 117-123.

184384. Кокарев И. Е. США на пороге 80-х: Голливуд и политика. Искусство. М., 1987. 256 с.

184385. Нечипорук С.В. Методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства. . , . С. 124-127.

184386. Недялков А. Д. Спасные тропы натуралиста. Мысль. М., 1973. 174 с.

184387. Русак О.П. Формування виробничого потенціалу підприємств з виробництва м'яса птиці. . , . С. 136-139.

184388. Беккерман Я. И. Технология оформительских работ. Высш. школа. М., 1991. 128 с.

184389. Беккерман Я. И. Материалы для художественно-оформительских работ. Высш. школа. М., 1989. 95 с.

184390. Морозюк А. Пограничное состояние : [таможенная реформа в Украине наконец-то сдвинулась с "насиженногго места"]. . , . С. 2-4.

184391. Сокол П.М., Петриченко Г.В. Формування товарної стратегії на підприємстві. . , . С. 140-143.

184392. Нежданов И. В. Инверторы на тиристорах. Энергия. М., 1965. 112 с.

184393. Шмиголь Н.М. Визначення величини непрямих доходів підприємств. . , . С. 144-147.

184394. Нежелательность введения легирующих элементов в наплавленный металл. Б. и.. К., 1984. 16 с.

184395. Гринько Е., Дремова У. Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины. . , . С. 12-19.

184396. Юхновська Ю.О. Стратегії розвитку машинобудівного підприємства: [стратегії розвитку ЗАТ "ЗАЗ". Можливості і загрози розвитку. Основні постачальники підприємства. Види інтеграції]. . , . С. 148-152.

184397. Белошапка В., Кулик Ю. Инструментальные компетенции менеджера при формировании рыночной корпоративной культуры. . , . С. 20-24.

184398. Неживов О. А. Схемы логических устройств на ферромагнитных сердечниках лестничного типа. энергия. М., 1969. 72 с.

184399. Юзвяк О. Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період. . , . С. 25-32.

184400. Афонченкова Т.М. Удосконалення управління розвитком альтернативної енергетики на засадах інноваційного підходу. . , . С. 153-156.

184401. Нежинская Л. А., Ястремский И. С., Лабан П. И. Хозрасчет на предприятиях и в производственных объединениях. Техніка. Киев, 1979. 264 с.

184402. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2011.

184403. "Днепрспецсталь" отметили на всеукраинском экологическом форуме : ["Днепроспецсталь" - учасник Всеукраинского проекта "Экология, окружающая среда и природопользование в Украине"]. . , . С. 9.

184404. Нежиховский Р. А. Наводнения на реках и озерах. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1988. 184 с.

184405. Незабытовский К. П. Протягивание. Машгиз. Москва, 1954. 54 с.

184406. Бондаренко В. М., Клубникова Л. Е., Голенищева С. А., Панченко И. Н. Незапотевающие полимерные материалы в приборах и изделиях. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 20 с.

184407. Незлин М. В. Динамика пучков в плазме. Энергоиздат. М., 1982. 263 с.

184408. Бражко О.В., Бейцер Т.М. Активізація інвестиційного процесу в Україні як механізму соціально-економічних перетворень. . , . с. 157-161.

184409. Неижко И. Г. Графитизация и свойства чугуна. Наук. думка. Киев, 1989. 208 с.

184410. Волик Н.Г., Димченко М.М. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків. . , . С. 162-166.

184411. Левченко Н.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку. . , . С. 167-171.

184412. Неизвестный космодром. Орбита. М., 1990. 240 с.

184413. Шемет А.Д. Стандартизація як метод регулювання якості товарів: її використання для інноваційних форм торгівлі. . , . С. 172-176.

184414. Неисчерпаемый. Молодая гвардия. М., 1964. 492 с.

184415. Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами. . , . С. 177-181.

184416. Небер Г. Концентрация напряжений. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 204 с. : ил., черт.

184417. Нейгебауер О. Точные науки в древности. Наука. М., 1968. 224 с.

184418. Бєлєнкова О.Ю., Саушева Л.С. Оцінювання кошторисної вартості об'єктів у дипломних проектах спеціальності ПЦБ. . , . С. 182-185.

184419. Пруцакова О.Л. Духовно-світоглядні орієнтири екологічного виховного ідеалу. . , . С. 6-8.

184420. Нейков О. Д., Логачев И. Н., Шумилов Р. Н. Аспирация паропылевых смесей при обеспыливании технологического оборудования. Наук. думка. К., 1974. 126 с.

184421. Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні. . , . С. 186-191.

184422. Кашуба О.М. Інформаційне забезпечення безперервної освіти як складової ринку освітніх послуг: [інноваційна роль бібліотек в інформаційному забезпеченні безперервної освіти]. . , . С. 192-197.

184423. Плинокос Д.Д. Перспективи залучення іноземних студентів для покращеня тудового потенціалу України. . , . С. 198-201.

184424. Нейл У. География жизни. Прогресс. М., 1973. 338 с.

184425. Нейлор К. Как построить свою экспертную систему. Энергоатомиздат. М., 1991. 288 с.

184426. Неймайер К. Ф. Холодная и горячая штамповка. Госмашметиздат. Ленинград, 1934. 447 с.

184427. Нейман В. А. Монтаж централизованных смазочных систем. Свердловск. М., 1960. 112 с.

184428. Андрієнко-Малюк Т.Л. Фіторізноманіття Українського Полісся та питання його охорони. . , . С. 9-10.

184429. Любарський І.Є. Збереження біорізноманіття - одна з основних "цілей тисячоліття" для України. . , . С. 12-14.

184430. Галушкіна Т.П., Реутов В.Є. "Зелена економіка" як ідеологія трансформаційних зрушень. . , . С. 24-25.

184431. Архіпова Г.І., Проценко Д.В., Тройченко О.В. Особливості екологічних вимог сировини для продуктів дитячого харчування. . , . С. 29-30.

184432. Нейман В. Г. Гидроприводы авиационных систем управления. Влияние внешних факторов, стендовые испытания и надежность. Машиностроение. М., 1973. 200 с.

184433. Нейман В. И. Структуры систем распределения информации. Радио и связь. М., 1983. 217 с.

184434. Гуревич Р.С. Як визначити рівень професійної компетентності персоналу?. . , . С. 31-37.

184435. Объявлены результаты работы "Киевстар" в 2010 году : [основные показатели работы]. . , . С. 14-16.

184436. Гура Т.В. Дослідно-експериментальна перевірка впровадження моделі формування управлінської компетентності у випускників електромашинобудівних спеціальностей. . , . С. 45-54.

184437. Якимчук С. Мобильные платежи : бизнес для оператора : [рынок мобильных платежей, наиболее успешные внедрения, правила ведения этого бизнеса. Факторы, стимулирующие развитие услуг мобильного банкинга]. . , . С. 46-53.

184438. Ігнатюк О.А. Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти США. . , . С. 55-64.

184439. Друзь І.М. Педагогічна система підготовки фахівців в умовах Болонського процесу. . , . С. 65-70.

184440. Барановский В. Рост "лезвий" : [мировой рынок серверов. Направления совершенствования характеристик серверов: увеличение вычислительной мощности, уменьшение энергопотребления, уменьшение габаритов. Блейд-серверы]. . , . С. 55-60.

184441. Скубченко С. Значение православной духовности в процессе формирования гуманитарно-технической элиты. . , . С. 71-74.

184442. Безрукова О. А. Особливості трансформації соціальної відповідальності в Україні. . , . С. 60-62.

184443. Варяник В.Т. Актуальні питання викладання політології. . , . С. 101-104.

184444. Кириченко В.М., Ясир М.Д. Взаємодія інститутів влади в демократичному суспільстві. . , . С. 314-318.

184445. Нейман В. И. Теоретические основы единой автоматизированной сети связи. Наука. М., 1984. 224 с.

184446. Нейман Д., Бокхов Ф. Сварка пластмасс. Машгиз. М., 1961. 238 с.

184447. Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Наука. М., 1970. 708 с.

184448. Орлянський В.С. Деякі напрямки політики окупаційної адміністрації в соціальній сфері життя населення Запоріжжя. . , . С. 560-564.

184449. Нейман З. Б., Пекне В. З., Моз Л. С. Крупные вертикальные электродвигатели переменного тока. энергия. М., 1974. 376 с.

184450. Нейман З. Н. Внутризаводское технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии. Машиностроение. Ленинград, 1982. 176 с.

184451. Нейман И. Ф. Математические основы квантовой механики. Наука. М., 1964. 367 с.

184452. Нейман И. Ш. Крутильные колебания многомассовой нелинейной системы. Оборонгиз. Москва, 1947. 131 с.

184453. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Руководство к лаборатории электромагнитного поля. Высш. школа. М., 1961. 220 с.

184454. Ясир М.М. Формування концепціїполітичної соціалізації особистості в Україні. . , . С. 825-828.

184455. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Руководство к лаборатории электромагнитного поля. Высш. школа. М., 1966. 267 с.

184456. Нейман Л. Р. Теоретическая электротехника. Наука. Ленинград, 1988. 331 с.

184457. Нейман Л. Р., Калантаров П. Л. Теоретические основы электротехники. Госэнергоиздат. М., 1959. 296 с.

184458. Нейман Л. Р., Калантаров П. Л. Теоретические основы электротехники. Госэнергоиздат. М., 1959. 444 с.

184459. Нейман Л. Р., Калантаров П. Л. Теоретические основы электротехники. Госэнергоиздат. М., 1959. 232 с.

184460. Нейман М. Б. Атомная энергия и ее применение. Акад. наук СССР. М., 1961. 144 с.

184461. Нейман М. С. Курс радиопередающих устройств. Сов. радио. М., 1957. 296 с.

184462. Нейман М. С. Курс радиопередающих устройств. Сов. радио. М., 1965. 594 с.

184463. Нейман Ю. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики. Наука. М., 1968. 448 с.

184464. Неймарк А. М. Роботы на службе человека. Наука. М., 1982. 104 с.

184465. Неймарк В. Е. Модифицированный стальной слиток. Металлургия. М., 1977. 200 с.

184466. Неймарк И. Е. Поры в твердых телах и их значений в технологических процессах. Знание. М., 1984. 64 с.

184467. Неймарк Ю. И., Коган Н. Я., Савельев В. П. Динамические модели теории управления. Наука. М., 1985. 440 с.

184468. Неймарк Ю. И., Ланда П. С. Стохастические и хаотические колебания. Наука. М., 1987. 422 с.

184469. Нейтронная физика. Госатомиздат. М., 1961. 371 с.

184470. Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. Мир. М., 1982. 264 с.

184471. Нейтронография металлов, сплавов и соединений. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1977. 184 с.

184472. Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. ИК. Киев, 1991. 77 с.

184473. Нейфах А. Э. Сверточные коды для передачи дискретной информации. Наука. М., 1979. 221 с.

184474. Нейфельд И. Е., Фалькевич А. С., Лившиц Л. С. Контроль качеств сварных соединений в строительстве. Стройиздат. М., 1968. 176 с.

184475. Нейштадт И. Справочник молодого токаря-скоростника. Трудрезервиздат. М., 1951. 170 с.

184476. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1966. 522 с.

184477. Мейер Г. Анализ и определение органических соединений. ОНТИ-Химтеорет. Ленинград, 1937. 457 с.

184478. Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы. Мир. М., 1973. 326 с.

184479. Трухин И. А. Будущему семьянину. Радянська школа. Киев, 1987. 272 с.

184480. Трезвый быт. Физкультура и спорт. Москва, 1987. 144 с.

184481. Туркова Я., Мелоун Б., Мотл О., Новотный Л.; Комерс Р., Крейчи М., Прохазка З., Прусик З., Микеш О. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. Мир. М., 1982. 381 с.

184482. Мелькумов Т. М. Авиационные дизели. Воениздат. М., 1940. 250 с.

184483. Мельник М. М. Высокочастотный сварочный аппарат. Издательство 3М. М., 2003. 24 с.

184484. Толстых А. В. Морально-этические проблемы психологической практики. Знание. Москва, 1988. 64 с.

184485. Павлов П. А., Паршин Л. К., Колчин Г. Б., Мельников Б. Е. Введение в сопротивление материалов. Лань. СПб., 1999. 160 с.

184486. Теплов Г., Лао-Си, Дейл Карнеги Наставление сыну..... Знание. Москва, 1990. 64 с.

184487. Богданов Г. Т., Богданович Л. А., Полеев А. М. Супружеская жизнь: гармония и конфликты. Профиздат. М., 1990. 173 с.

184488. Соина О. С. Этика самосовершенствования. Л. Толстой, Ф. Достоевский, Вл. Соловьев (Философское Эссе). Знание. М., 1990. 64 с.

184489. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1966. 408 с.

184490. Тахтамышев А. Г., Невзорова Т. П. Стальные конструкции. Стройиздат. М., 1976. 328 с.

184491. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1967. 522 с.

184492. Фунгициды. Издательство "ФАН" Узбекской ССР. Ташкент, 1980. 157 с.

184493. Голос України. Київська правда. К., 2011.

184494. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1967. 407 с.

184495. Силами общественности: трудовой коллектив в борьбе за трезвость. Профиздат. М., 1987. 80 с.

184496. Мендельев И. Метод математики. Логика и гносеология математических знаний. Образованіе. СПб., 1913.

184497. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. Ленинград, 1967. 407 с.

184498. Литвин В. Нюрнберзький процес через призму десятиліть: історія, політика, правові наслідки та сучасні виклики. . , . С. 4-5.

184499. Метакидес Г., Нероуд А. Принципы логики и логическое программирование. Факториал. М., 1998. 288 с.

184500. Семенова С. Г. Этика "Общего дела Н. Ф. Федорова". Знание. М., 1989. 64 с.

184501. Металлические конструкции. Стройиздат. М., 1980. 776 с.

184502. Метелюк Н. С. Сваи и свайные фундаменты. Будівельник. К., 1977. 256 с.

184503. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Электроника и микросхемотехника". КПИ. К., 1991. 47 с.

184504. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Энергия. Ленинград, 1975. 524 с.

184505. Методические указания к практическим занятиям по функциональному анализу. ОГУ. Одесса, 1984. 32 с.

184506. Неклюдов Д. П. Применение вакуума в металлургии черных и цветных металлов за рубежом. ЦИТЭИН. М., 1961.

184507. Методические указания по курсу "математический анализ". МГУ. М., 1955. 40 с.

184508. Некорректные задачи естествознания. МГУ. М., 1987. 303 с.

184509. Некорректные задачи теории возмущений (асимптотические методы механики). Наука. Новосибирск, 1984. 248 с.

184510. Семья. Политиздат Украины. К., 1990. 254 с.

184511. Некоторые актуальные вопросы литейного производства. ЦБТИ тракторн. и с/х машиностроения. М., 1957. 44 с.

184512. Родионов С. В. Преступление против всех: размышления писателя о пьянстве. Лениздат. Ленинград, 1988. 221 с.

184513. Некоторые актуальные проблемы радиотехнических измерений. Изд-во стандартов. М., 1971. 111 с.

184514. Некоторые аспекты металлургии и износоустойчивость покрытий. Б. и.. Запорожье, 1975. 46 л.

184515. Некоторые важные достижения трибологии в прошлом и настоящем. Б. и.. Запорожье, 1976. 7 л.

184516. Некоторые возможности применения технологии плазменного напыления в стекольной промышленности. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184517. Разум сердца: мир нравственности в высказываниях и афоризмах. Политиздат. М., 1989. 605 с.

184518. Протько Т. С. В борьбе за трезвость: страницы истории. Наука и техника. Минск, 1988. 162 с.

184519. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. М., 1974. 219 с.

184520. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Б. и.. М., 1974. 210 с.

184521. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Б. и.. М., 1972. 118 с.

184522. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1969. 106 с.

184523. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1969. 169 с.

184524. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1971. 187 с.

184525. Некоторые вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1973. 180 с.

184526. Некоторые вопросы аэродинамики и динамики самолета. Оборонгиз. М., 1959. 112 с .

184527. Микеш О., Новак Й., Прохазка З., Гейтманек М., Шебеста К., Томашек В., Мотл О., Новотный Л., Штамберг Я. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. Мир. М., 1982. 400 с.

184528. Некоторые вопросы больших пластических деформаций металлов при высоких давлениях. Изд-во АН СССР. М., 1960. 80 с.

184529. Миклюков В. М. Конформное отображение нерегулярной поверхности и его применения. ВолГУ. Волгоград, 2005. 273 с.

184530. Некоторые вопросы вычислительной математики. ИК. Киев, 1980. 39 с.

184531. Некоторые вопросы динамики и управления движением. Наук. думка. Киев, 1976. 175 с.

184532. Некоторые вопросы динамики машин. Львовский гос. ун-т. Львов, 1956. 148 с.

184533. Некоторые вопросы динамики машин. Львовский гос. ун-т. Львов, 1959. 215 с.

184534. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений в решении прикладных задач. ТПИ. Тула, 1981. 156 с.

184535. Мартин Т. Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный курс. Додэка-ХХI. М., 2006. 340 с.

184536. Голубцов М. С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. СОЛОН-Пресс. М., 2003. 288 с.

184537. Гребнев В. В. Микроконтроллеры семейства АVR фирмы Аtmel. РадиоСофт. М., 2002. 176 с.

184538. Яценков В. С. Микроконтроллеры Microchip®. Практическое руководство. Горячая линия-Телеком. М., 2002. 296 с.

184539. Петропавловская Н. Д. "В нас входят другие, и мы входим в других...". Знание. М., 1988. 64 с.

184540. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений в решении прикладных задач. ТПИ. Тула, 1982. 196 с.

184541. Освіта. Київська правда. К., 2011.

184542. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений и решении прикладных задач. Тульский политехнический ин-т. Тула, 1984. 169 с.

184543. Некоторые вопросы изменения свойств титановых сплавов под влиянием условий обработки. ЛДНТП. Ленинград, 1971. 40 с.

184544. Тимошенко І. Чому роботодавців не задовольняє рівень кваліфікації випускників ВНЗ? : [недоліки у підготовці кадрів у ВНЗ. Досвід підвищення рівня практичної підготовки фахівців у Європейському університеті]. . , . С. 4.

184545. Некоторые вопросы информационного поиска в делопроизводстве. Изд-во стандартов. Москва, 1972. 38 с.

184546. Некоторые вопросы исследования колебаний в авиационных двигателях. Оборонгиз. М., 1961. 161 с.

184547. Первушин А. "Задачу выполнил. Гагарин": [история космонавтики. Этапы развития космической техники. Подготовка к полету человека в космос. Ю.Гагарин]. . , . С. 3-15.

184548. Некоторые вопросы исследования тепловых машин. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1969. 200 с.

184549. Печенкин И. "Императору Александру II любовию народа": [создание архитектурных памятников Александру II]. . , . С. 20-24.

184550. Некоторые вопросы контактной сварки. Отд-ние ВНИИЭМ по науч-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 67 с.

184551. Таланова Ж. Оцінювання й визнання або реальний та раціональний підходи до формування найвищих рівнів Національної рамки кваліфікацій. . , . С. 5.

184552. Освіта. Київська правда. К., 2011.

184553. Інтернет-портал Запорізьких освітян. . , . С. 3.

184554. Некоторые вопросы кристаллохимии тугоплавких соединений. Киевский политехн. ин-т. К., 1974. 126 с.

184555. Рылов А. Памятники Девичьего поля: [выдающиеся русские врачи - Сеченов И.П., Пирогов Н.И., Филатов Н.Ф., Снегирев В.Ф., Семашко Н.А., Абрикосов А.И.]. . , . С. 52-60.

184556. Национальный парк "Андазибе-Мантандиа": [природно-заповедный фонд Мадагаскара]. . , . С. 98-105.

184557. Некоторые вопросы магнетизма и прочности твердых тел. АН СССР. Ин-т физики металлов. Свердловск, 1968. 495 с.

184558. Грачева И. Хрустальная слава России: [история, описание изделий хрустального завода в г. Гусь-Хрустальный. Об основателях завода - семье Мальцевых]. . , . С. 109-116.

184559. Ульрих В. А. Микроконтроллеры PIC16X7XX. Наука и техника. СПб., 2002. 320 с.

184560. Некоторые вопросы математического описания процессов гидродинамики тепломассообмена многофазных систем. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 38 с.

184561. Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку. . , . С. 18-23.

184562. Яценков В. С. Микроконтроллеры Microchip® rfPIC™ со встроенным маломощным радиопередатчиком. Горячая линия-Телеком. М., 2006. 344 с.

184563. Буцьо З.Ю. Аналіз основних напрямів розвитку (енергетичних стратегій, довгострокових прогнозів) провідних зарубіжних країн (ОЕСР, ЄС, Росія, США тощо) та їх уточнення в умовах кризи. . , . С. 3-31.

184564. Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. Энергоатомиздат. Москва, 1990. 320 с.

184565. Шульженко Н.Г., Гонтаровский П.П., Голощапов В.Н., Пожидаев А.В. Расчетный ресурс высокотемпературных роторов турбины Т - 250/300 - 240 Ч. 1. Методика оценки ресурса: [эксплуатация энергетического оборудования]. . , . С. 41-46.

184566. Городянська Л. Методологічні засади формування системи аналізу відтворюваних економічних ресурсів в обліку. . , . С. 24-29.

184567. Миллер Т. DirectX 9 с управляемым кодом. Программирование игр и графика. КомБук. М., 2005. 392 с.

184568. Милнор Дж. Теорема об h-кобордизме. Мир. М., 1969. 115 с.

184569. Гончаренко Н. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення. . , . С. 30-34.

184570. Кисельова О. Податок на прибуток в координатах податкового кодексу: плюси та мінуси. . , . С. 40-51.

184571. Некоторые вопросы машиностроения и строительной механики. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1965. 112 с.

184572. Некоторые вопросы машиностроения и строительной механики. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1965. 112 с.

184573. Афанасьева Т. М., Дюжева О. А., Камай В. И. От Я до МЫ: азбука семейной жизни. Педогогика. М., 1989. 336 с.

184574. Нравственное самосовершенствование личности. Знание. М., 1989. 64 с.

184575. Назарова О. Н. О смысле жизни, его утрате и творении. Знание. М., 1989. 64 с.

184576. Наука и ценности. Наука. Новосибирск, 1987. 242 с.

184577. Милованов А. Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. Стройиздат. М., 1998. 304 с.

184578. Веселов С. Л. Мини-АТС. Горячая линия-Телеком. М., 2002. 256 с.

184579. Минин И. Н. Теория переноса излучения в атмосферах планет. Наука. М., 1988. 264 с.

184580. Абдулхаіров А.З. Роль Міністерства курортів і туризму АР Крим у рекламно - інформаційному просуванні кримського туристського продукту. . , . С. 7-9.

184581. Некоторые вопросы механики. Оборонгиз. М., 1962. 205 с.

184582. Минлос Р. A. Введение в математическую статистическую физику. МЦНМО. М., 2002. 112 с.

184583. Великий Ю.В. Инновационный процесс как фактор социально-экономического развития. . , . С. 10-13.

184584. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы. Питер. СПб., 2006. 272 с.

184585. Божко В.П.,Кащеева И.А. Анализ реорганизации предприятия как способа повышения его финансовой эффективности. . , . С. 14-16.

184586. Воронкіна Н.В. Інноваційна складова бюджетно-економічного механізму регулювання соціально-економічних процесів розвитку України. . , . С. 16-18.

184587. Михайлов Л. Г. Некоторые переопределенные системы уравнений в частных производных с двумя неизвестными функциями. Дониш. Душанбе, 1986. 116 с.

184588. Некоторые вопросы механики деформируемых сред. Изд-во АН СССР. М., 1959. 219 с.

184589. Усков И.В. Теоретические подходы к достижению сбалансированности местных бюджетов. . , . С. 19-22.

184590. Некоторые вопросы механики и физики. Оборонгиз. М., 1959. 84 с.

184591. Босенко М.О. Класифікація наказів в системі міліції. . , . С. 23-25.

184592. Головач В.В. Шахрайство в ресторані та як зним боротися (продовження). Виявлення шахрайства в ресторані методами економіко-правового аналізу. . , . С. 25-33.

184593. Пендяга А.Л. Значення причинного зв'зку як підстави цивільно-правової відповідальності. . , . С. 34-36.

184594. Трубіна М.В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств. . , . С. 36-39.

184595. Некоторые вопросы обработки металлов давлением. Отд. науч-техн. информации. М., 1961. 84 с.

184597. Некоторые вопросы организации, планирования и экономики авиационного производства. Оборонгиз. М., 1959. 70 с.

184598. Михалев И. А. Системы автоматического управления самолетом. Машиностроение. М., 1971. 464 с.

184599. Михеева В. Д., Харитонова И. А. Microsoft® Access 2002. БХВ-Петербург. СПб., 2003. 1040 с.

184600. Михлин С. Г. Вариационные методы в математической физике. Наука. М., 1970. 512 с.

184601. Некоторые вопросы относительно обрабатываемости резанием белого чугуна. Б. и.. К., 1984.

184602. Мищенко А. С., Стернин Б. Ю., Шаталов В. Е. Метод канонического оператора Маслова. . М., 1974. 229 с.

184603. Предводителев А. С. Николай Алексеевич Умов. МГУ. М., 1950. 54 с.

184604. Моделист-конструктор. . М., 2009. 44 с.

184605. Модульные источники питания. ЗАО "Компэл". М., 2005. 240 с.

184606. Некоторые вопросы повышения помехоустойчивости радиотехнических устройств. Горьковский политехнический ин-т. Горький, 1968. 64 с.

184607. Мозговой M. B. С++ мастер-класс. 85 нетривиальных проектов, решений и задач. Наука и техника. СПб., 2007. 272 с.

184608. Некоторые вопросы повышения производительности тракторов и снижения себестоимости тракторных работ. НАТИ. М., 1966. 102 с.

184609. Некоторые вопросы помехоустойчивости систем связи. ЛВИКА им. А. Ф. Можайского. Ленинград, 1966. 89 с.

184610. Некоторые вопросы применения вычислительной техники в металлургии. Металлургия. М., 1985. 128 с.

184611. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 2-4.

184612. Некоторые вопросы применения марковских процессов для моделирования. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1982. 39 с.

184613. Моисеев Н. О некоторых вопросах теории устойчивости. ВВА РККА им. Жуковского. М., 1939. 58 с.

184614. Некоторые вопросы проектирования и изготовления зубчатых передач. Отд-науч.-техн. информации. М., 1960. 82 с.

184615. Некоторые вопросы производства глобоидных передач и повышения их технико-экономических качеств. Отд-науч.-техн. информации. М., 1960. 71 с.

184616. Костенко І.В., Усенко І.Б. Про вдосконалення правового врегулювання науково-атестаційного процесу в Україні. . , . С. 26-33.

184617. Некоторые вопросы производства и применения средств силовой преобразовательной техники в народном хозяйстве. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике. М., 1970. 128 с.

184618. Буцьо З., Мартинюк В. Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики в провідних зарубіжних країнах та Україні в контексті заміщення органічного палива поновлюваними енергетичними ресурсами. . , . С. 3-19.

184619. Некоторые вопросы прочности и пластичности. ФПИ. Фрунзе, 1979. 114 с.

184620. Мокайтис Т. Р. Бизнес-курс английского языка. Феникс. Ростов-на-Дону, 1997. 320 с.

184621. Некоторые вопросы расчета и конструирования авиационных гидравлических систем. Оборонгиз. М., 1962. 232 с.

184622. Луданов К. Новий спосіб перетворення енергії - основа водневої теплоенергетики. . , . С. 55-58.

184623. Молодцов В. А. Информатика: тесты, задания, лучшие методики. Феникс. Ростов-на-Дону, 2008. 217 с.

184624. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 98 с.

184625. Некоторые вопросы расчета и проектирования авиационных двигателей. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1968. 122 с.

184626. Молодший В. Н. Основы учения о числе в ХVШ веке. Учпедгиз. М., 1953. 180 с.

184627. Косюк В. Важливий інструмент у визначенні загальної пожежної безпеки виробничих та складських приміщень. . , . С. 59-64.

184628. Моль А. Социодинамика культуры. Прогресс. М., 1973. 406 с.

184630. Конспект лекций с дисциплины "Теория пластической деформации". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 62 с.

184631. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи. . , . С. 4-20.

184632. Конспект лекций с дисциплины "Теория пластической деформации". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

184633. Моргун Н. П. Линейная алгебра. ТОРСИНГ ПЛЮС. Х., 2007. 32 с.

184634. Кузнецова Н, Кохановська ОГ. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 21-29.

184635. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з розрахунку на витривалість та міцність зубчатих коліс трансмісій автомобілів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

184636. Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід. . , . С. 30-39.

184637. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні пристрої ЕЄВ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

184638. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні пристрої ЕЄВ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

184639. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав). . , . С. 45-58.

184640. Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси. . , . С. 60-65.

184641. Некоторые вопросы регулирования воздушно-реактивных двигателей. Оборонгиз. Москва, 1947. 104 с., 1 л. черт. : черт.

184642. Некоторые вопросы сверхпроводимости. Наука. М., 1975. 164 с.

184643. Некоторые вопросы современной технологии приборостроения. Гособорониздат. М., 1957. 127 с.

184644. Некоторые вопросы спектрального анализа. Ленингр. организация о-ва. Ленинград, 1968. 24 с.

184645. Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. . , . С. 4-15.

184646. Мордухай-Болтовской Д. Д. Философия. Психология. Математика. Серебряные нити. М., 1998. 560 с.

184647. Некоторые вопросы структурного синтеза релейных устройств. Штиинца. Кишинев, 1974. 29 с.

184648. Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень. . , . С. 16-27.

184649. Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем. . , . С. 28-38.

184650. Морен К. Методы гильбертова пространства. Мир. М., 1965. 570 с.

184651. Биткін С., Литвин В., Редько А. Використання розрахункових цін у комерційних переговорах щодо імпорту вогнетривких матеріалів. . , . С. 39-44.

184652. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост (Многоотраслевой анализ). Наука. М., 1972. 280 с.

184653. Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі. . , . С. 45-55.

184654. Мороз Б. 3. Диофантовы уравнения и доказуемость в математике. МЦНМО. М., 2008. 56 с.

184656. Некоторые вопросы теории и проектирования контрольно-измерительных радиотехнических систем. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1972. 155 с.

184657. Богиня Д., Якуба К. Українське село вимирає: національна небезпека. . , . С. 56-66.

184658. Морозов А. Г., Хоперсков A. B. Физика дисков. ВолГУ. Волгоград, 2005. 423 с.

184659. Некоторые вопросы теории и эксперимента в области совершенствования работы тепловозных дизелей. Ростовский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1981. 72 с.

184660. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності. . , . С. 66-77.

184661. Лозовицький О. Сучасний Схід : демократичний ренесанс чи геополітичний перерозподіл? : [зовнішньополітична поведінка держав світу. Геополітика]. . , . С. 6-9.

184662. Мосолов П. П., Мясников В. П. Вариационные методы в теории течений жестко-вязко-пластических сред. МГУ. М., 1971. 114 с.

184663. Некоторые вопросы теории профилирования. Укр. науч.-исслед. ин-т металлов. Харьков, 1967. 104 с.

184664. Некоторые вопросы теории работы авиационных электрических машин. Оборонгиз. М., 1959. 126 с.

184665. Окснер Э. С. Мощные полевые транзисторы и их применение. Радио и связь. М., 1985. 288 с.

184666. Соколова З. Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки. . , . С. 67-76.

184667. Некоторые вопросы теории электрических машин. Рижский ин-т инженеров гражданской авиации им. Ленингр. комсомола. Рига, 1970. 46 с.

184668. Кестинг Р. Е. Синтетические полимерные мембраны. Химия. М., 1991. 336 с.

184669. Некоторые вопросы техники физического эксперимента при исследовании газового разряда. Госатомиздат. М., 1961. 120 с.

184670. Дітц А. Врегулюваненя питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес. . , . С. 78-91.

184671. Скарга М., Шелегеда Б., Баєвська Р. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій. . , . С. 77-87.

184672. Serdyuk S.N. The informative level enhancement method for managing operator. . , . P. 104-110.

184673. Голос України. Київська правда. К., 2011.

184674. Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра. . , . С. 3-6.

184675. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році. . , . С. 7-11.

184676. Горобець І., Мартинов А. Іранський вузол глобальних протиріч : [зовнішня політика Ірану. Міжнародні відносини]. . , . С. 16-19.

184677. Міщенко В., Петріна А. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави. . , . С. 12-17.

184678. Полохало В. Зубожиння вітчизняної науки : [наука як чинник економічного розвитку України]. . , . С. 4-5.

184679. Нагорний С. Проблеми та перспективи міжнародного співробітництва з Іраком в енергетичній галузі. . , . С. 20-25.

184680. Некоторые вопросы технической механики. Б. и.. Гомель, 1969. 111 с.

184681. Некоторые вопросы технологии выплавки легированных сталей. ОНТИ. М., 1965. 126 с.

184682. Некоторые вопросы технологии машиностроения. Гостехиздат. М., 1954. 91 с.

184683. Некоторые вопросы технологии тяжелого машиностроения. Машгиз. М., 1960. 267 с.

184684. Некоторые вопросы технологии тяжелого машиностроения. Машгиз. М., 1960. 174 с.

184685. Некоторые вопросы точности технологии приборостроения. Оборонгиз. М., 1960. 66 с.

184686. Некоторые вопросы усовершенствования технологии выплавки стали в машиностроении. ОНТИ. М., 1962. 106 с.

184687. Некоторые вопросы усталостной прочности стали. Машгиз. М., 1953. 214 с.

184688. Некоторые вопросы физики космоса. Всесоюз. астрономо-геодез о-во при АН СССР. М., 1974. 202 с.

184689. Некоторые вопросы физики неравновесных процессов в полупроводниках и диэлектриках. Штиинца. Кишинев, 1984. 112 с.

184690. Некоторые вопросы физической электроники. АзГУ. Баку, 1987. 110 с.

184691. Некоторые вопросы химии и физики полупроводников сложного состава. Ужгородский ун-т МВ и ССО УССР. Ужгород, 1970. 294 с.

184692. Некоторые вопросы экономики проектирования и производства новой техники. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 44 с.

184693. Некоторые вопросы электроники. Машгиз. М., 1955. 155 с.

184694. Некоторые вопросы ядерной энергетики. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 347 с.

184695. Іванко А.Б. Убитий диктатурою партійного авторитаризму : [Сухомлинський В.О. - представник покоління шестидесятників]. . , . С. 17-31.

184696. Некоторые задачи анализа и синтеза радиосигналов и их обработки. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1975. 165 с.

184697. Некоторые задачи механики скоростного наземного транспорта. Наукова думка. К., 1974. 200 с.

184698. Некоторые задачи механики скоростного рельсового транспорта. Наукова думка. К., 1973. 272 с.

184699. Бех І.Д. Категорія совісті в посткласичному психологічному осмисленні : [поняття совісті. Погляди на совість]. . , . С. 33-42.

184700. Некоторые задачи механики сплошных сред. Ин-т математики. Киев, 1978. 177 с.

184701. Шор Н. З., Юн Г. Н., Андрусенко С. К. Некоторые задачи оптимизации планирования и проектирования на транспорте. Ин-т кибернетики АН СССР. М., 1982. 58 с.

184702. Некоторые задачи преобразования энергии сильноточных релятивистских пучков. Фан. Ташкент, 1990. 74 с.

184703. Уиклер Д., Брок Д., Каплан А., Деджордж Р. На грани смерти. Знание. М., 1989. 64 с.

184704. Некоторые задачи прочности и устойчивости плоских и пространственных систем. Саратов. политехн. ин-т. Саратов, 1966. 208 с.

184705. Некоторые задачи современной аэродинамики. Изд-во иностр. лит-ры. М., 1961. 100 с.

184706. Махаєва О. Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в Україні. . , . С. 18-22.

184707. Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об'єктів рейтингування. . , . С. 23-27.

184708. Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. . , . С. 27-29.

184709. Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків. . , . С. 30-33.

184710. Некоторые исследования, касающиеся улучшения качеств высококремнистого чугуна. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184711. Мы и наша семья. Книга для молодых супругов. Молодая гвардия. М., 1988. 416 с.

184712. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. . , . С. 92-100.

184713. Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків. . , . С. 34-37.

184714. Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфелю банку. . , . С. 38-45.

184715. Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальної власності : [право інтелектуальної власності в Росії]. . , . С.113-126.

184716. Голубовский А. В., Коломинский Я. Л., Круглов Б. С. Мы живем среди людей: кодекс поведения. Политиздат. М., 1989. 382 с.

184717. Слобода Л., Дунас Н. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період. . , . С. 46-51.

184718. Москаленко А. Т., Сержантов В. Ф. Смысл жизни и личность. Наука. Новосибирск, 1989. 205 с.

184719. Слав'янська Н., Незнамова А. Сучасні тенденції регулювання та нагляду сектору небанківських фінансових установ. . , . С. 52-57.

184720. Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього : [право інтелектуальної власності]. . , . С. 127-138.

184721. Волинський В.П., Красовський О.С., Чорноус О.В., Якушина Т.В. Проектування і створення аудіовізуальних електронних засобів (проблеми, завдання, шляхи розв'язання). . , . С. 79-86.

184722. Генеральний департамент регулювання платіжних систем та розрахунків Національного банку України Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2010 р. Аналітичні дані щодо діяльності в Україні за 2010 р. внутрішньодержавних і міжнарод. систем переказу коштів, створених резидентами. . , . С. 58-59.

184723. Бідюк Н.М. Концептуальні засади прогностичного розвитку системи професійного навчання безробітних в Україні. . , . С. 87-95.

184724. Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей. . , . С. 60-64.

184725. Некоторые классы полуупорядоченных пространств. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1966. 82 с.

184726. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 139-148.

184727. Авшенюк Н.М. Міжкультурний вимір розвитку навчального плану педагогічної освіти в Європі. . , . С. 96-

184728. Некоторые конструкции современных кузовов зарубежного производства. ОНТИ. М., 1959. 20 с.

184729. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2011 року. . , . С. 69.

184730. Нечаев И. А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем. Радио и связь. М., 1992. 120 с.

184731. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної влшасності. . , . С. 149-157.

184732. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2011 року. . , . С. 70.

184733. Ринок державних цінних паперів України у лютому 2011 року. . , . С. 71.

184734. Бордакова О. Шкільний профконсультант в освітній системі Польщі. . , . С. 105-114.

184735. Некоторые математические задачи нейтронной физики. Изд-во Моск. ун-та. М., 1960. 221 с.

184736. Гендин Г. С. Все о резисторах. Горячая линия-Телеком. М., 1999. 192 с.

184737. Некоторые методологические проблемы технических наук. Высш. школа. М., 1969. 165 с.

184738. Кризе С. Н. Выходные трансформаторы. Госэнергоиздат. М., 1953. 32 с.

184739. Кронегер О. Сборник формул для радиолюбителя. Энергия. М., 1964. 64 с.

184740. Євтух О. Т. Сучасна теорія економічного нормування як основа управління в економіці. . , . С. 3-12.

184741. Куневич А. В., Сидоров И. Н., Скорняков С. В. Трансформаторы для бытовой и офисной аппаратуры. Горячая линия-Телеком. М., . 140 с.

184742. Маслов А. О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці. . , . С. 13-23.

184743. Некоторые методы исследования быстропротекающих процессов и их применение к изучению формирования детонационной волны. Изд-во АН СССР. М., 1960. 92 с.

184744. Некоторые методологические проблемы технических наук. Высш. школа. М., 1971. 176 с.

184745. История и теория атеизма. Мысль. М., 1974. 430 с.

184746. Некоторые механизмы абразивного износа цементируемых карбидных соединений. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184747. Некоторые модели оптимального планирования в АСПР. ИК. К., 1980. 46 с.

184748. Карпенко О.В. Перспективи розвитку освітньої галузі Республіки Казахстан: нормативно-правові акти та державно-управлінські рішення. . , . С. 123-142.

184749. Некоторые особенности отработки конструкции и параметров авиационных газотурбинных двигателей. Пермский политехн. ин-т. Пермь, 1967. 178 с.

184750. Некоторые проблемы математики и механики. Изд-во сибир. отд.. Новосибирск, 1961. 268 с.

184751. Коваль І. Щодо місця правовідносин з використання об'єктів промислової власності серед господарських правовідносин. . , . С. 158-166.

184752. Некоторые проблемы математики и механики. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 287 с.

184753. Некоторые проблемы обнаружения сигналов, маскируемого флюктуационной помехой. Советское радио. М., 1965. 264 с.

184754. Школа гениев. Увлекательная математика. Реши за 5 минут!. ООО ТД "Издательство Мир книги". М., 2008. 64 с.

184755. Некоторые проблемы современных методов обработки шлифованием. Исследование работы шлифовальных кругов с наполнителем. Б. и.. М., 1969. 15 л.

184756. Некоторые проблемы тепло-и массообмена. Ин-т тепло-и массообмен им. А. В. Лыкова. Минск, 1978. 216 с.

184757. Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та ії нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики. . , . С. 175-186.

184758. Мурашко Н. Н., Соболев Ю. В. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий. Высш. школа. Минск, 1987. 278 с.

184759. Некоторые проблемы тугоплавких металлов и сплавов. Изд. иностр. лит. М., 1963. 168 с.

184760. Михайловська О. В. Механізми зворотніх зв'язків у глобальній економічній системі. . , . С. 24-35.

184761. Соскін О. І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі. . , . С. 36-45.

184762. Мухин В. В., Ющенко Д. П. Мера и интеграл Лебега. ГГУ. Гомель, 1988. 40 с.

184763. Ажиппо О.Ю. Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчання студентів. . , . С. 15-18, 35.

184764. Худолій О.М. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи : [джерела інформації та їх використання у роботі. Техніка роботи з джерелами інформації]. . , . С. 19-35.

184765. Михеева И. Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект. Наука. М., 1991. 128 с.

184766. Некоторые проблемы физики и химии поверхности полупроводников. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 250 с.

184767. Мир любви, мир семьи. Книжное изд-во. Краснодар, 1990. 285 с.

184768. Швиданенко О. А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності. . , . С. 46-55.

184769. Некоторые проблемы экономики использования тракторов. НАТИ. М., 1967. 51 с.

184770. Павлюк С. К., Лупачев В. Г., Белоконь В. М., Березиенко В. П. Ресурсосберегающие технологии в сварочном производстве. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 439 с.

184771. Дорофєєва Т.І. Вплив соціально-демографічних факторів на якість учбової праці студентів. . , . С. 36-39.

184772. Мышкис А. Д. Советские математики: Мои воспоминания. Издательство ЛКИ. М., 2007. 304 с.

184773. Павленко І.О., Криводуд Т.Є., Прийменко Л.І. Фізичне виховання як провідний засіб зміцнення здоров'я майбутніх педагогів. . , . С. 44-47.

184774. Мышковская М. В. Геометрия в стихах и картинках. ОЛМА-ПРЕСС 06разование. М., 2002. 86 с.

184775. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 47 с.

184776. Дятлова В. В. Забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності економіки механізмами технічного регулювання. . , . С. 56-62.

184777. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2011. 125 с.

184778. Лутчин Н. П., Карпова Я. Ю. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку. . , . С. 63-67.

184779. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

184780. Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні. . , . С. 187-192.

184781. Зворигіна Н. Тризуб - символ України на всі часи : [відкриття запорізьких істориків щодо символіки України]. . , . С. 6.

184782. Борденюк В. Правовий статус сільського, селищного, міськог голови у контексті законодавчих ініціатив. . , . С. 193-201.

184783. Митропан С. О. Інноваційні структури сучасної економіки. . , . С. 68-73.

184784. Михайленко О. В., Скопенко Н. С. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК. . , . С. 74-79.

184785. Мэйерс С. Эффективное использование С++. 55 верных способов улучшить структуру и код ваших программ. ДМК Пресс. М., 2006. 300 с.

184786. Мэррей А., Уильямс Д. Л. Синтезы органических соединений с изотопами углерода. ИЛ. М., 1962. 627 с.

184787. Мясоедова В.В., Марченко Г.Н., Крестов Г.А. Физическая химия неводных растворов целлюлозы и ее производных. Наука. Львів, 1991. 225 с.

184788. Минкина Н. А. Воспитание ответственностью. Высш. школа. М., 1990. 144 с.

184789. Некоторые пути повышения долговечности точных машин. "Удмуртия". Ижевск, 1966. 50 с.

184790. Меснянкина И. Б. Поиски нравственной свободы. (Анализ этических идеалов Н. Г. Чернышевского и Ф. М. Достоевского). Знание. М., 1987. 64 с.

184791. Некоторые результаты ультразвуковых исследований образцов стали методом погружения высокочастотного высокофокального зонда. Б. и.. К., 1986. 12 с.

184792. Disegnsre il Corpo Umano una guida completa. Gribaudo-Parragon. , . 160 c.

184793. Аристотель Сочинения. Мысль. М., 1975. 550 с.

184794. Андреева Г. М. Социальная психология. Изд-во университета. М., 1980. 416 с.

184795. Некоторые свойства вероятностной модели для глобальной проводки. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184796. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. Мысль. Москва, 1991. 299 с.

184797. Кондуфор Ю. Ю., Клоков В. И., Кульчицкий С. В., Лещенко Н. Н., Лихолат А. В., Сарбей В. Г., Сергиенко Г. Я., Сохань П. С. История Украинской ССР. Наукова думка. К., 1982. 544 с.

184798. Некоторые свойства молисденовых покрытий, напыляемых электродуговым способом. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184799. Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління. . , . С. 23-30.

184800. Некоторые современные представления о кинетике и механизме спекания. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184801. Некоторые соображения по кристаллизации чугунов, содержащих графит промежуточной формы (вермикулярного типа). Б. и.. М., 1979. 25 с.

184802. Некоторые специальные вопросы создания автоматизированных систем управления. Ин-т кибернетики. К., 1980. 46 с.

184803. Некоторые философские вопросы современного естествознания. Ленингр. ун-т им. А. А. Жданова. СПб., 1973. 136 с.

184804. Завацька Н.Є. Психологічна та соціальна підтримка узалежнених від психотропних речовин на стадії ремісії. . , . С. 75-83.

184805. Некоторые философские проблемы физики. Знание. М., 1970. 128 с.

184806. Алямовский А. А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006-2007. Инженерный анализ методом конечных элементов. ДМК. М., 2007. 784 с.

184807. Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах : [досвід ХНУРЕ]. . , . С. 7-15.

184808. Некоторые экспериментальные данные о влиянии химического фактора на величину абразивного износа. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

184809. Давидова Н. О. Особисті немайнові права. Ін Юре. К., 2008. 160 с.

184810. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики в теории автоматического управления. Цикл лекций. Машиностроение. М., 2004. 576 с.

184811. Гультяев А. К. Запись CD и DVD. Включая Nero 8. Питер. СПб., 2009. 144 с.

184812. Резчиков Е. А. Деловая этика. МГИУ. М., 2005. 116 с.

184813. Кадино Э. Электронные системы охраны. ДМК Пресс. М., 2001. 256 с.

184814. Орел С. Чесна журналістика потребує підтримки. . , . С. 13-15.

184815. Справочник мастера-строителя. Государственное издательство БССР. Минск, 1955. 1036 с.

184816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електричні машини" та контрольні завдання для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машини та апарати" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

184817. Дзьобак В. Чорнобиль: тривожний травень 1986: [інформаційна панорама про події на Чорнобильскій атомній станції 26 квітня 1986]. . , . С. 18-20.

184818. Євтух О. Наука й освіта за крок до майбутнього : [історичний розвиток освіти і науки. Визначення деяких завдань сучасної науки й освіти]. . , . С. 16-28.

184819. Наливайко М. Там, де "хабар" страє "новиною" : [офіційний візит журналістів України до Ісламської Республіки Іран]. . , . С. 23-26.

184820. Как построить композицию и перспективу. ООО "Издательство АСТ". М., 2002. 32 с.

184821. Восем трендов журналистики в 2011 году: [директор Nieman Journalist Lab Джошуа Бентон поделился взглядами на развитие новостной журналистики]. . , . С. 33-36.

184822. Романюк Ю. В обороні мудрості. Дещо про професіоналізм і технології у мас-медійному супроводі освітньої справи в Україні. . , . С. 37-40.

184823. Гелль П. Как превратить персональный компьютер в универсальный программатор. ДМК Пресс. М., 2006. 168 с.

184824. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

184825. Гуйтур М., Коноваленко В. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень. . , . С. 29-39.

184826. Зозуля Ю. Н. Тонкая настройка компьютера с помощью BIOS. Питер. СПб., 2010. 176 с.

184827. Некрасов А. С., Некрасов О. А., Синяк Ю. В. Сетевое планирование в энергетике. Энергия. М., 1968. 160 с.

184828. Каплун Я. А. Стальные конструкции из широкополочных двутавров и тавров. Стройиздат. М., 1981. 143 с.

184829. Лиходій В. Поліпшення технології підготовки економістів : [програма підготовки підсумкової самостійної роботи]. . , . С. 48-55.

184830. Пуцентейло П. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку м'ясного скотарства. . , . С. 80-85.

184831. Костюченко О. А., Жиромський В. П., Моторіна Т. М. Бюджетне, податкове та митне законодавство України. Прецедент. К., 2009. 93 с.

184832. Некрасов А. С., Синяк Ю. В. Управление энергетикой предприятия. Энергия. М., 1979. 294 с.

184833. Некрасов А. С., Синяк Ю. В. Экономика энергетики процессов нагрева. Энергия. М., 1965. 136 с.

184834. Боярко І. М., Самусевич Я. В. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії. . , . С. 89-94.

184835. Гулевич В. О., Красношапка В. В., Круш П. В., Кузьменко К. В., Кузьменко Л. А., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М., Тульчинська С. О., Хринюк О. С., Шевченко Т. Є. Організація виробництва. Каравела. К., 2010. 536 с.

184836. Ганущак-Єфіменко Л. М Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів. . , . С. 95-101.

184837. Некрасов Б. Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. Машиностроение. М., 1967. 368 с.

184838. Каракозов Э. С., Мустафаев Р. И. Справочник молодого электросварщика. . , .

184839. Некрасов Б. Б. Сборник задач по гидравлике. Оборонгиз. Москва, 1947. 112 с. : ил., табл., черт.

184840. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона. Стройиздат. М., 1996. 416 с.

184841. Некрасов Б. В. Основы общей химии. Химия. М., 1965. 519 с.

184842. Андрєєва Т. А., Бутенко О. П., Опікунова Н. В., Садовніченко О. В., Тулін В. М. Етика та психологія ділових відносин. Бурун Книга. Х., 2004. 144 с.

184843. Некрасов Б. В. Основы общей химии. Химия. М., 1967. 400 с.

184844. Чикун Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін. . , . С. 63-71.

184845. Бахчисарайцева М. Э., Каширина В. А., Антипова А. Ф. Пособие по английскому языку для старших курсов энергетических вузов. Высш. школа. Москва, 1983. 158 с.

184846. Некрасов Б. В. Основы общей химии. Химия. М., 1969. 518 с.

184847. Некрасов Б. В. Основы общей химии. Химия. М., 1969. 399 с.

184848. Некрасов Б. В. Основы общей химии. Химия. М., 1970. 416 с.

184849. Некрасов В. В. Руководство к малому практикуму по органической химии. Химия. М., 1964. 380 с.

184850. Некрасов В. К., Алиев Р. М. Эксплуатация автомобильных дорог. Высш. школа. М., 1983. 287 с.

184851. Некрасов И. П. Модернизация револьверной головки токарно-револьверных автоматов типа 1112, 1118. Госинти. М., 1968. 2 с.

184852. Предко О. І. Психологія релігії. Академвидав. К., 2008. 344 с.

184853. Некрасов К. Д., Тарасова А. П. Жароупорный химический стойкий бетон на жидком стекле. Госхимиздат. М., 1959. 152 с.

184854. Матвеева В. Операции с наличными в бюджетных организациях. Фактор. Х., 2010. 160 с.

184855. Некрасов М. М. Микроминиатюризация и микроэлектроника на нелинейных сопротивлениях. Сов радио. М., 1965. 488 с.

184856. Верхогляд О., Романовська Ю., Романовський О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США : [функції і стадії американської акредитації в галузі освіти. Надання повноважень акредитаційній агенції. Регіональні асоціації (агенції)]. . , . 72-84.

184857. Некрасов М. М., Платонов В. В., Дадеко Л. И. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры. Техніка. Киев, 1980. 199 с.

184858. Васильев А. А., Телина И. С. Расчеты в Excel 2007: финансы, экономика и бухгалтерия. Питер. СПб., 2008. 400 с.

184859. Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії : [система освіти Великої Британії. Система переходу до професійної освіти. Готовність фахівця]. . , . С. 85-98.

184860. Коваленко В. Правова природа грошових ризиків та їх прояви на фінансовому ринку. . ., . С. 304-310.

184861. Сиротина О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США. . , . С. 99-106.

184862. Харитонова О. Лекція професора О. Харитонової: вступ до курсу "Право інтелектуальної власності". . , . С. 311-322.

184863. Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації. Вид. центр "Академія". К., 2010. 240 с.

184864. Некрасов Н. М., Тирановский Г. Г. Монтаж специальных и контрольных кабелей. Энергия. М., 1980. 96 с.

184865. Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство. Академвидав. К., 2008. 464 с.

184866. Галян І. М. Психодіагностика. Академвидав. К., 2009. 464 с.

184867. Некрасов С. С. Сопротивление хрупких материалов резанию. Машиностроение. М., 1971. 184 с.

184868. Завідняк Б. Вільям Вордсворт: Творчість англійського поета В. Вордсворта (1770-1850). . , . С. 26-28.

184869. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2011. 52 с.

184870. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2011. 126 с.

184871. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2011. 40 с.

184872. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2011. 56 с.

184873. Науковий світ. ВАК України. К., 2011. 24 с.

184874. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2011. 176 с.

184875. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2011. 54с.

184876. Державна статистика освіти : [статистичні матеріали щодо кількості навчальних закладів, учнів, студентів, випускників тощо в Україні (1995-2009 р.р.)]. . , . С. 107-125.

184877. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 80 с.

184878. Карпов В. А. Электрические измерительные приборы. Московское акционерное издательское общество. М., 1927. 160 с.

184879. Мессмер М. Карьера для "чайников". Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 352 с.

184880. Каталог по применению полевых транзисторов. Синапс. Донецк, 1992. 150 с.

184881. Корякин-Черняк С. Л., Краткий справочник домашнего электрика. Наука и техника. СПб., 2008. 288 с.

184882. Некрасов М. М., Зильберман Г. М. Технология материалов. Обработка конструкционных материалов резанием. Машиностроение. М., 1974. 288 с.

184883. Тали электрические канатные грузоподъемностью 0,25-10 т. Ассоциация 'Подьемтранстехника'. М., 1993. 38 с.

184884. Симоненко Т. В., Чорновол Г. В., Руденко Н. П., Божко В. В., Красовська О. М., Т. А. Шульга, Л. П. Боть Українська мова за професійним спрямуванням. Академія. К., 2010. 272 с.

184885. Некрасов Ю. И. Применение газов-заменителей ацетилена при газоплазменной обработке металлов. Машиностроение. М., 1983. 37 с.

184886. Лубська М. Мусульманське право. Академвидав. К., 2009. 256 с.

184887. Потопахин В. В. Современное программирование с нуля. ДМК Пресс. М., 2010. 240 с.

184888. Некрасов Ю. И. Сварка металлов с использованием жидкого горючего. Машгиз. М., 1963. 88 с.

184889. Кашкаров А. П. Электронные самоделки. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 304 с.

184890. Все отечественные микросхемы. Додэка. М., 1997. 188 с.

184891. Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. Энергоатомиздат. М., 1987. 200 с.

184892. Некрасов Ю. И. Справочник молодого газосварщика и газорезчика. Высш. школа. М., 1984. 168 с.

184893. Каурова А. Д. Организация сферы туризма. Герда. СПб., 2008. 368 с.

184894. Некрасова Н. М., Кацевич Л. С. , Евтюкова И. П. Промышленные электротермические установки. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 415 с.

184895. Некрутман С. В. Электрооборудование двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение. М., 1967. 144 с.

184896. Кизлюк А. И. Телефоны отечественные и ВЭФ. . , .

184897. Киперт Д. Неорганическая стереохимия. Мир. М., 1985. 280 с.

184898. Кипнис Е. Б., Курицина Т. В., Красикова Т. В. Оборудование для переработки пластмасс и резины. ЦИНТИнефтехиммаш. М., 1976. 34 с.

184899. Жилінкова І. В., Борисова В. І., Спасибо-Фатєєва І. В., Баранова Л. М., Печений О. П., Пучковська І. Й., Янишен В. П., Сиротенко С. Є. Договірне право. Право. Х., 2008. 116 с.

184900. Киприанов А. И. Введение в электронную теорию органических соединений. Наукова думка. К., 1975. 192 с.

184901. Кузнецов В. Торговая марка: вопросы права и учета. Фактор. Х., 2008. 208 с.

184902. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем. Магнолія 2006. Львів, 2011. 228 с.

184903. Голоскубова Н., Казанова М, Ковенко М., Костюк Д., Мехедов Э., Петрушина В., Сараева А., Солошенко Л., Шпакович Н, Ярошенко Я. Налоговые накладные. Фактор. Х., 2009. 224 с.

184904. Волков В. П., Вільський Г. Б. Теорія руху автомобіля. Університетська книга. Суми, 2010. 320 с.

184905. Киреев М. Радиолюбительский High-End. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет. Радіоаматор. К., 1999. 112 с.

184906. Нелепец В. В. Фильтры и ограничители мощности СВЧ на монокристаллах ферритов. Радио и связь. М., 1981. 56 с.

184907. Современное состояние жидкостной хроматографии. Мир. М., 1974. 325 с.

184908. Современные проблемы математики. Знание. М., 1980. 64 с.

184909. Нелидов И. Е. Организация и планирование энергомашиностроительного производства. Высш. школа. М., 1968. 360 с.

184910. Кирута А. Я., Рубинов А. М., Яновская Б. Б. Оптимальный выбор распределений в сложных социально-экономических задачах (вероятностный подход). Наука. Ленинград, 1980. 167 с.

184911. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. Академвидав. К., 2006.

184912. Нелидов И. Е., Фураева В. В. Организация, планирование и управление электротехническим предприятием. Высш. школа. М., 1975. 320 с.

184913. Нелидов И. Е., Никонова Л. Г. Перспективное планирование производства с применением ЭВМ. Экономика. М., 1975. 176 с.

184914. Нелидов И. Е., Никонова Л. Г. Разработка техпромфинплана с применением электронно-вычислительной техники. Машиностроение. М., 1970. 160 с.

184915. Нелинейная оптика полупроводниковых лазеров. Наука. М., 1986. 205 с.

184916. Нелинейная спектроскопия. Мир. М., 1979. 586 с.

184917. Кирхнер Ю. Тонкослойная хроматография. Мир. М., 1981. 616 с.

184918. Степанов И. С. Конструкция автомобиля : кузова и кабины. Горячая линия-Телеком. М., 2008. 464 с.

184919. Кирхнер Ю. Тонкослойная хроматография. Мир. М., 1981. 523 с.

184920. Мицик Л. М., Кузьменко Ю. В. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007). Академвидав. К., 2008. 544 с.

184921. Нелинейная теория пластин и оболочек. Изд-во ун-та. Казань, 1962. 175 с.

184922. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право. Академія. К., 2010. 456 с.

184923. Нелинейные волновые процессы. Мир. М., 1987. 295 с.

184924. Быковский О. Г., Брыков М. Н. Всеукраинский конкурс студенческих научных работ по сварке. . , . С. 44.

184925. Нелинейные задачи гидроаэромеханики и теории упругости. ДГУ. Днепропетровск, 1987. 161 с.

184926. Кирш Ю.Э. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды: Синтез и физико-химические свойства. Наука. М., 1998. 252 с.

184927. Киселев М. Ф. Предупреждение деформации грунтов от морозного пучения. Стройиздат. Ленинград, 1985. 130 с.

184928. Киселев В. В. Исследование в области химий колхициновых алкалоидов. . М., 1978. 379 с.

184929. Світлична В. В. Історія України. Каравела. К., 2009. 400 с.

184930. Киселева Е. В., Каретников Г. С., Кудряшов И. В. Сборник примеров и задач по физической химии. Высш. школа. М., 1976. 381 с.

184931. Нелинейные задачи динамики и прочности машин. Изд-во ун-та. Ленинград, 1983. 336 с.

184932. Милейковский И. Е., Райзер В. Д., Достанова С. Х. Нелинейные задачи расчета оболочек покрытий. Стройиздат. М., 1976. 145 с.

184933. Греченко В. А., Танцюра В.І., Калініченко В. В., Куліш С.М., Петровський В. В., Радченко Л. О., Романов С. Г., Семененко В. І., Серьогіна Н. С., Чорний Д. М. Політична історія України. Академвидав. К., 2008. 552 с.

184934. Нелинейные и линейные методы в распознавании образов. Наука. М., 1975. 158 с.

184935. Нелинейные и сверхвысокочастотные радиотехнические системы. Машиностроение. М., 1970. 332 с.

184936. Мельниченко В. В. Самоучитель работы на компьютере и ноутбуке. Век+: МК-Пресс: Корона-Век. К.; СПб., 2009. 464 с.

184937. Дюгованець О. М. Розвиток посівної стадії фінансування інноваційних підприємств в Україні. . , . С. 102-109.

184938. Зінченко О. А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства. . , . С. 110-114.

184939. Поліщук В.М. Криза 13 років як перехідний період від молодшого шкільного до підліткового віку (дівчатка). . , . С. 10-14.

184940. Александреску А. Современное проектирование на С++. Вильямс. М., 2008. 336 с.

184941. Суворова И.Ю. Влияние культуры на формирование неформальных молодежных объединений : [конфликт ценностей, вызванный переходом от индустриального общества к информационному, как основа возникновения субкультур]. . , . С. 15-18.

184942. Нелинейные инвариантные САР с дифференциальной связью. Штиинца. Кишинев, 1973. 31 с.

184943. Пістун А. І., Пістун І. П., Тубальцева Н. П. Охорона праці в галузі освіти: фізична культура і спорт. Університетська книга. Суми, 2010. 444 с.

184944. Матвєєв С. О., Лясота Л. І Економічна соціологія. Університетська книга. Суми, 2006. 184 с.

184945. Нелинейные колебания и переходные процессы в машинах. Наука. М., 1972. 364 с.

184946. Нелинейные корректирующие устройства в системах автоматического управления. Машиностроение. М., 1971. 466 с.

184947. Нелинейные модели и задачи механики деформируемого твердого тела. Наука. М., 1984. 208 с.

184948. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. Академвидав. Київ, 2010. 456 с.

184949. Вышковский Г. Л., Ганопольский Л. З., Долгов А. М. Нелинейные нестационарные системы. Машиностроение. М., 1986. 336 с.

184950. Силби Р., Зисс Ж., Шемла Д. Нелинейные оптические свойства органических молекул и кристаллов. Мир. М., 1989. 528 с.

184951. Силби Р., Зисс Ж., Шемла Д. Нелинейные оптические свойства органических молекул и кристаллов. Мир. М., 1989. 248 с.

184952. Аблязов Р. А., Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. Командний менеджмент. Професіонал. К., 2008. 352 с.

184953. Клабуновский Е. И. Асимметрический синтез. Госхимиздат. М., 1960. 230 с.

184954. Нелинейные проблемы полупроводниковой электроники СВЧ. МГПИ. М., 1986. 139 с.

184955. Свідерська Г.М. Тренінгова програма розвитку чуйності у старшокласників "Я - чуйна людина". . , . С. 28-46.

184956. Классический анализ.. ICM. М., 1966. 100 с.

184957. Башук Л.П. Програма впровадження засобів формування позитивної мотивації до пошуку роботи у безробітної молоді. . , . С. 47-53.

184958. Скуловатова О.В. Методика аналізу зумовленості життєвого шляху особистості. . , . С. 53-58.

184959. Карпенко Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя). Каравела. К., 2010. 248 с.

184960. Карачина Н. П. Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки. . , . С. 115-130.

184961. Овсянников Л. В., Макаренко Н. И., Налимов В. И. Нелинейные проблемы теории поверхностных и внутренних волн. Наука. Новосибирск, 1985. 318 с.

184962. Нелинейные узкополосные радиотехнические системы. Машиностроение. М., 1966. 172 с.

184963. Артюшина М. В., Журавська Л. М., Колесніченко Л. А., Котикова О. М. , Радченко М. І. , Романова Г. М. , Сгадова В. В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. КНЕУ. К., 2008. 336 с.

184964. Макарюк О. В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку. . , . С. 131-138.

184965. Ткаченко О.А. Взаємини психолога і священика: "справожиттєва" практика. . , . С. 62-66.

184966. Олех Н. Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва. . , . С. 139-147.

184967. Александрова Н.А. Значение показателей функционирования семьи в профессиональном самоопределении старшеклассников. . , . С. 67-70.

184968. Фіцула М. М. Педагогіка. Академвидав. К., 2009. 560 с.

184969. Прокопчук С. І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України. . , . С. 148-152.

184970. Білоус Р.М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості. . , . С. 70-75.

184971. Столяренко Л. Д., Гулиев М. А., Ганиева Р. Х. Психология и педагогика для технических вузов. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 510 с.

184972. Нелинейные уравнения и вариационные неравенства. Линейные операторы и спектральная теория. ЛГУ. Ленинград, 1990. 254 с.

184973. Класифікатор професій: ДК 003-2010. Фактор. Х., 2011. 512 с.

184974. Романовський О. О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів. . , . С. 153-167.

184975. Хміль Ф. І. Управління персоналом. Академвидав. К., 2006. 488 с.

184976. Джанус Ф. InfoPath 2007 для профессионалов. Вильямс. М., 2009. 272 с.

184977. Турило А. М., Корнух О. В. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту. . , . С. 168-178.

184978. Юрик Н. Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії. . , . С. 179-183.

184979. Клейн Г. К. Расчет подпорных стен. Высш. школа. М., 1964. 196 с.

184980. Піза Д.М., Залевський О.П., Бондарев Б.М. Вплив нелінійних ефектів на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів. . , . С. 16-18.

184981. Савченко В. Ф. Методичні основи визначення економічної ефективності природоохоронної діяльності. . , . С. 192-200.

184982. Неразрушающий контроль. Машиностроение. М., 2004. 864 с.

184983. Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті. Індустрія. Х., 2011. 72 с.

184984. Диденко Д. В. Учимся работать в Solid Edge. ДМК Пресс. М., 2009. 250 с.

184985. Зарапіна Ю. Е. Дефініційні засади соціальної структури суспільства в умовах глобалізації. . , . С. 201-208.

184986. Волянська М. І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору. . , . С. 209-215.

184987. Киприч В.И., Корнич Г.В. Математическое и программное моделирование при анализе систем с диффузионно-подобными процессами переноса. . , . С. 18-19.

184988. Клюско Л. А. Проблемні банки в Україні, їх рефінансування та рекапіталізація в сучасних умовах. . , . С. 216-222.

184989. Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції. . , . С. 223-229.

184990. Яковлєва А. М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання. . , . С. 230-234.

184991. Ярошенко О. В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення. . , . С. 235-242.

184992. Касич А. О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності. . , . С. 243-249.

184993. Горр Г. В., Илюхин А. А., Ковалев А. М., Савченко А. Я. Нелинейный анализ поведения механических систем. Наук. думка. К., 1984. 288 с.

184994. Неметаллические включения в сталях. Металлургия. М., 1983. 96 с.

184995. Корінько М. Д., Хільченко А. М. Бухгалтерський облік погашення зобов'язань у процедурі ліквідації суб'єкта господарювання. . , . С. 250-255.

184996. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. Запорожский машиностроит. ин-т. Запорожье, 1976. 157 с.

184997. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. Б. и.. Запорожье, 1979. 151 с.

184998. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. Б. и.. Запорожье, 1982. 148 с.

184999. Правила ведення нотаріального діловодства. Істина. К., 2010. 122 с.

185000. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. АН УССР НТО "Машпром". Запорожье, 1985. 276 с.

185001. Варуха Г. В. Цивільне процесуальне право України. Видавець ПАЛИВОДА А. В.. К., 2009. 132 с.

185002. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. ЗМИ. Запорожье, 1988. 372 с.

185003. Бондарев Б.Н., Звягинцев Е.А. К вопросу о внеполосных излучениях радиосигналов. . , . С. 20-21.

185004. Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю., Клочко В.В. Синтез микроволновых фильтров на основе передаточных функций в z-области. . , . С. 24-25.

185005. Неметаллические включения и газы в литейных сплавах. ЗМИ. Запорожье, 1991. 197 с.

185006. Куцак С.В., Бондарєв В.П., Логачова Л.М. Поверхневий імпеданс стику прямокутних хвилеводів під прямим кутом. . , . С. 26-27.

185007. Клейн Ф. Вопросы элементарной и высшей математики. Mathesis. Одесса, 1912. 486 с.

185008. Клейн Ф. Высшая геометрия. ГОНТИ. М., 1939. 399 с.

185009. Стальные конструкции покрытий одноэтажных промышленных зданий. Изд-во литературы по строительству. М., 1967. 53 с.

185010. Климкин В. М. Введение в теорию функций множества. Издательство Саратовского университета, Куйбышевский филиал. Куйбышев, 1989. 209 с.

185011. Климов А. П. Занимательное программирование на Visual Basic. NET. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 528 с.

185012. Климов Г. П., Кузьмин А. Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями. МГУ. М., 1985. 232 с.

185013. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2009. НИИ школьных технологий. М., 2009. 156 с.

185014. Андрущенко В. Освіта нового століття: пріоритети розвитку. . , . С. 5-7.

185015. Антосик А.П. Подихати свіжим повітрям: що це означає : [Повітря в життєдіяльності людини. Склад повітря. Сонячне випромінювання, його перетворення і взаємодія з життєвими процесами на Землі]. . , . С. 24-28.

185016. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін. . , . С. 8-11.

185017. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. Физматлит. М., 2006. 816 с.

185018. Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти. . , . С. 12-20.

185019. Сатир В. В. Економіко-математичне моделювання впливу на державне регулювання економіки. . , . С. 256-270.

185020. Богданова Н. Культура життєтворчості особистості як філософська проблема : [поняття: творчість, життєтворчість, модель життя]. . , . С. 21-26.

185021. Aga M. Role of universities in Turkish Cypriot economi: higher education as a means of promoting tourism = Роль університетів в економіці турецької частини Кіпру: вища освіта як засіб просування туризму. . , . Р. 271-280.

185022. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг. Видавець ПАЛИВОДА А.В.. К., 2007. 204 с.

185023. Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу : [поняття екологічної свідомості, її форми, типи]. . , . С. 27-31.

185024. Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 224 с.

185025. Bac D., Badulescu A., Lang E Excesses and challenges of the economic growtth. A brief history: from Malthus to Al Gore = Крайнощі та проблеми економічного росту: короткий нарис - від Мальтуса до Альберта Гора. . , . Р. 281-289.

185026. Волков С. Е., Волков А. Е., Забалуев Ю. И., Буряковский Г. А. Неметаллические включения и дефекты в электрошлаковом слитке. Металлургия. М., 1979. 136 с.

185027. Фарафонов А.Ю., Воропай А.Ю. Синтез микрополосковых фильтров на связанных линиях с отверстиями в єкранирующем слое. . , . С. 27-29.

185028. Чернобородова Н.П., Чернобородов М.П. Синтез вагових функцій для перетворення Фур'є. . , . С. 29-31.

185029. Івченко О. Розуміння свободи в реаліях ХХІ століття. . , . С. 32-39.

185030. Неметаллические литые изделия и материалы. АН УССР, Ин-т проблем литья. К., 1988. 108 с.

185031. Lee H.-W. Developing theoretical model to predict job stress reaction = Розробка теоретичної моделі прогнозування стресової реакції на роботі. . , . Р. 290-300.

185032. Суслов Н. И., Григорьев А. Д., Пименов И. В. Неметаллические материалы. Машгиз. Москва, 1962. 360 с.

185033. Неметаллические материалы и их применение в авиастроении. Гособоронгиз. Москва, 1958. 428 с.

185034. Шидловський А. Відповідальність часу - визначальний пріоритет діяльності Національного Гірничого університету : [діяльність НГУ, стратегічна мета розвитку]. . , . С. 40-45.

185035. Бугрова Т.І. Хвилі інтегральної структури з металевих стрічок. . , . С. 49-50.

185036. Косолапова Т. Я., Андреева Т. В., Бартницкая Т. С. Неметаллические тугоплавкие соединения. Металлургия. М., 1985. 224 с.

185037. Гулін С.П., Гулін О.С., Дмитренко В.П., Піза Д.М. Пристрій для визначення параметрів N-вимірних характеристик нелінійних систем. . , . С. 51-53.

185038. Немец А. А., Федотов В. И. Основы радиолокации и телевидения. Высш. школа. М., 1984. 208 с.

185039. Лисенков С. Л., Коваль О. А. Конституційне законодавство України. Прецедент. К., 2009. 107 с.

185040. Немец И. Практическое применение тензорезисторов. Энергия. М., 1970. 144 с.

185041. Ponnu C. H. Incorporating governance in capitalist enterprises: corporate governance under conditions of global capitalism = Інкорпоруюче управління на капіталістичних підприємствах: корпоративний менеджмент в умовах глобального капіталу. . , . Р. 301-314.

185042. Немец И. И. , Добровольский Г. Б. Новая технология производства огнеупорных материалов. Укр.НИИНТИ. К., 1968. 63 с.

185043. Немец О. Ф., Гофман Ю. В. Справочник по ядерной физике. Наукова думка. К., 1975. 413 с.

185044. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Індустрія. Х., 2008. 40 с.

185045. Рябченко В. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та рамки осягнення ними особистості. . , . С. 46-54.

185046. Немец Я. Расчеты прочности сосудов, работающих под давлением. Машиностроение. М., 1964. 310 с.

185047. Краткая химическая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1963. 1088 с.

185048. Краткая химическая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1964. 1112 с.

185049. Краткая химическая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1965. 1182 с.

185050. Андрущенко Т. Романтизм та діалектика естетичного : [онтологія естетичного в романтизмі та її виховний вплив на особистість]. . , . С. 70-78.

185052. Корсак К. До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності. . , . С. 79-85.

185053. Немец Я. К. Жесткость и прочность стальных деталей. Машиностроение. М., 1970. 528 с.

185054. Бойчук М. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя. . , . С. 86-92.

185055. Немец Я. К. , Серенсен С. В., Стреляев В. С. Прочность пластмасс. Машиностроение. М., 1970. 335 с.

185056. Немецкий экспорт. Измерительная и испытательная аппаратура. Б. и.. Берлин, 1967. 56 с.

185057. Немецкий экспорт. Б. и.. Берлин, 1966. 48 с.

185058. Зайцева К. Б. Посібник з аналітичного читання для 5 курсу факультету перекладу та лінгвістики. Бурун Книга. Х., 2010. 80 с.

185059. Немецко-русский гидротехнический словарь. Физматгиз. М., 1961. 97 с.

185060. Немецко-русский математический словарь. Физматгиз. М., 1960. 182 с.

185061. Ковалевская Н. Л. Учись считать быстро. Аверсэв. Минск, 2006. 47 с.

185062. Пути развития рекламного агентства. . , . С. 16.

185063. Кованько А. С. Интеграл Лебега. Книжно-журнальное издательство. Львов, 1951. 202 с.

185064. Пустотин В. Бренд-менеджмент как процесс. . , . С. 22-23.

185065. Семенюк М. Микола Азаров: "Цей рік був непростим як для Уряду, так для людей, країни в цілому": [діяльність Кабінету Міністрів України]. . , . С. 3-5.

185066. Чесноков В. Л. Фінансові інструменти. Центр учбової літератури. К., 2008. 288 с.

185067. Радкявичус Д., Турло Д. Квантовая расшифровка розницы. Как возникают узкие места в ретейле : [ розничная торговля ]. . , . С. 24-28.

185068. Фивер У. Когда мы были детьми. Советский художник. М., 1979. 96 с.

185069. Качан Л. Сергій Тигипко: "Без глибоких і комплексних реформ нам не обійтися": [діяльність Уряду України]. . , . С. 6-9.

185070. Талан М. Суспільство підтримає реформи, якщо їх результати будуть зрозумілі та прогнозовані. . , . С. 9-12.

185071. Рыбакова И., Хачатурова А. Подымаем категорию. Могут ли производитель и ретейлер вместе управлять категорией? : [ розничная торговля ]. . , . С. 31-33.

185072. Когут О. І. Основи ораторського мистецтва. Астон. Тернопіль, 2005. 296 с.

185073. Голиков А. П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А., Сидоров В. И. География мирового хозяйства. Центр учебн. литературы. К., 2008. 192 с.

185074. Білогур В., Макаренко С. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей. . , . С. 93-99.

185075. Довнар-Запольская Н. М., Кулаева Л. И. Немецко-русский механико-математический словарь. МГУ. Москва, 1960. 237 с.

185076. Шевченко И. Проверка на разрыв. Способы применения ценовой эластичности спроса. . , . С. 34-35.

185077. Довнар-Запольская Н. М., Кулаева Л. И. Немецко-русский словарь по деревообработке. Физматгиз. М., 1962. 216 с.

185079. Немецко-русский электротехнический словарь. Физматгиз. М., 1962. 1090 с.

185080. Талалай Х., Перепльотченко М. І через чверть століття не зменшилася гострота чорнобильських проблем...: [парламентські слухання про сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи ]. . , . С. 13-16.

185081. Гулин С.П. Расчет спектра отклика нелинейности, представленной логарифмической функцией динамического насыщения, на многочастотное воздействие. . , . С. 53-55.

185082. Сивоок В. Сучасні проблеми працевлаштування інвалідів: [досвід працівників служби зайнятості Миколаївщини]. . , . С. 43.

185083. Гулин С.П. Обобщенная модель радиотехнического звена. . , . С. 56-60.

185084. Карпуков Л.М., Клочко В.В. Об особенностях характеристик некоторых локаторов нелинейностей. . , . С. 61-62.

185085. Онуфрієнко В.М. Проблема моделювання густини вузлової структури фрактальної системи зв'язку. . , . С. 73-74.

185086. Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психологія конфлікту. Каравела. К., 2010. 304 с.

185087. Андрушкевич Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці. . , . С. 108-113.

185088. Козлакова Г. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто. . , . С. 114-119.

185089. Полянский Г.А. Исследование и разработка методов схемотехнического проектирования электронных схем. . , . С. 75-76.

185090. Томашевський О.В. Дослідження імітансних параметрів мдн-структур багатошаровими діелектричними нанорозмірними плівками. . , . С. 77-78.

185091. Немзер Г. Г., Шамов А. Н. Нагрев металла под ковку и штамповку. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1981. 104 с.

185092. Максфилд Б. Mathcad в инженерных расчетах. МК-Пресс. К., 2010. 368 с.

185093. Артюшенко О. Виховання як чинник відтворення ментальності підпростаючого покоління. . , . С. 120-125.

185094. Рыбакова И., Шевченко И. Держим цену. Как правильно давать скидки, а если получится, то не давать вовсе. . , . С. 36-41.

185095. Немзер Г. Г. Тепловые процессы производства крупных поковок. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1979. 269 с.

185096. Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика. Знання. Київ, 2008. 663 с.

185097. Сафин А. Горячая альтернатива холодным звонкам. Директ-мейл в сфере В2В - эффектный способ привлечения клиентов или пустая трата денег?. . , . С. 42-47.

185098. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1968. 388 с.

185099. Пазенок В. С. Філософія. Академвидав. К., 2008. 280 с.

185100. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1968. 388 с.

185101. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1972. 196 с.

185102. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. Академвидав. Київ, 2010. 432 с.

185103. Корнійчук В.І., Желєзний В.Д., Щекотихін О.В. Імітаційне моделювання WDM лінійних трактів. . , . С.79-80.

185104. Кожедуб Л. Розуміння підтексту як передумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів. . , . С. 63-69.

185105. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1989. 127 с.

185106. Сварочное оборудование. Наукова думка. Киев, 1991. 151 с.

185107. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології. Академвидав. К., 2009. 384 с.

185108. Немилов Е. Ф. Справочник по электроэрозионной обработке материалов. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1989. 162 с.

185109. Бондаренко А. Открытая электросеть. Небольшие компании и домохозяйства - производители электроэнергии будущего? : [ альтернативная организация электросетей. Мировой опыт ]. . , . С. 48-55.

185110. Долгий А.А., Онуфриенко В.М. Дифферинтегральная модель описания источника фрактальных сигналов. . , . С. 84-86.

185111. Немилов Е. Ф. Электроэрозионная обработка материалов. Машиностроение. Ленинград, 1983. 160 с.

185112. Неминущий В. В. Стан холодной прокатки широких листов. Металлургия. М., 1967. 112 с.

185113. Неминущий В. В. Станы для прокатки цветных металлов и сплавов. Металлургия. М., 1968. 208 с.

185114. Козаченко В.Ф. Практическое руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS®-196/296 во встроенных системах управления. ЭКОМ. М., 1997. 500 с.

185115. Неминущий И. И., Олефир В. С. Планирование в черной металлургии. Металлургия. М., 1985. 175 с.

185116. Богуслаев В. А., Качан А. Я., Мозговой В. Ф., Кореневский Е. Я. Технология производства авиационных двигателей. Мотор Сич. Запорожье, 2010. 417 с.

185117. Богуслаев В. А., Качан А. Я., Мозговой В. Ф., Кореневский Е. Я. Технология производства авиационных двигателей. Мотор Сич. Запорожье, 2010. 417 с.

185118. Козлов В. Н. Элементы математической теории зрительного восприятия. МГУ. М., 2001. 128 с.

185119. Немировский А. М. Механические и электромеханические модели сетевых графиков. Энергия. М., 1977. 112 с.

185120. Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування. ДВНЗ "ДонНТУ". Донецьк, 2010. 378 с.

185121. Юрич М.Ю., Камышанов А.Ф., Щербаков А.Н. Использование информационно-измерительных систем дляправления летательным объектом. . , . С. 86-88.

185122. Немировский А. С. Борьба с замираниями при передаче аналоговых сигналов. Радио и связь. М., 1984. 208 с.

185123. Немировский А. С. Исследование глобоидного зацепления. ЦИАМ. Москва, 1947. 8 с.

185124. Немировский А. С., Рыжков Е. В. Системы связи и радиорелейные линии. Связь. М., 1980. 432 с.

185125. Шевченко Ф. Л., Царенко С. М. Задачі з опору матеріалів. ФОП Бабалік А. В.. Донецьк, 2011. 356 с.

185126. Колганов И. М., Филиппов В. В. Проектирование приспособлений, прочностные расчеты, расчет точности сборки. УлГТУ. Ульяновск, 2000. 99 с.

185127. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2011. 188 с.

185128. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2010. 182 с.

185129. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку. . , . С. 3-13.

185130. Чернобородова Н.П., Чернобородов М.П. Вимірювання доплерівського зсуву частоти метеосигналу за наявності відбиттів від земної поверхні, що заважають. . , . С. 88-90.

185131. Колесников Г. С. Синтез винильных производных ароматических и гетероциклических соединений. Издательство АН СССР. М., 1960. 303 с.

185132. Рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, январь 2011 года. . , . С. 62

185133. Коллатц Л., Крабс В. Теория приближений. Чебышевские приближения и их приложения. Наука. М., 1978. 271 с.

185134. Программы, получившие в январе 2011 года наибольший рейтинг, топ-20. . , . С. 63.

185135. Некоторые вопросы математики и механики. МГУ. М., 1981. 116 с.

185136. Жарікова О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання. . , . С. 14-20.

185137. Немировский М. И. Электрооборудование электростанций и подстанций металлургических заводов. Металлургиздат. М., 1956. 588 с.

185138. Телесериалы, получившие в январе 2011 года наибольший рейтинг, топ-20. . , . С. 63.

185139. Немировский М. С. Помехоустойчивость радиосвязи. Энергия. М., 1966. 296 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.