Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

187188. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Наука. М., 1987. 464 с.

187189. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Наука. М., 1987. 359 с.

187190. Нигматуллин Р. Г. Нижние оценки сложности и сложность универсальных схем. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1990. 109 с.

187191. Нижнегородские пионеры советской радиотехники. Наука, Ленинград. отд-ние. М., 1966. 215 с.

187192. Нижний С. М. Меры и магазины емкостей, индуктивностей и взаимных индуктивностей. Энергия. М., 1967. 128 с.

187193. Нижник М. С. Лес и отдых. Наукова думка. К., 1989. 120 с.

187194. Потапенко Е. М., Душинова Е. В., Казурова А. Е., Деев С. Г. Линейная динамическая модель асинхронного двигателя с векторным управлением. . , . С. 25-36.

187195. Ярымбаш С. Т., Килимник И. М., Ярымбаш Д. С. Особенности определения параметров электрической схемы замещения печной петли печи графитизации переменного тока. . , . С. 36-43.

187196. Шаблико А. О. Психологія студентської сім'ї. . , . С. 110-112.

187197. Кузьмін О. Є., Передало Х. С. Сутність місії організації як ключової категорії менеджменту. . , . С. 3-10.

187198. Стариковська С. М. Дитяча обдарованість як аномалія розвитку. . , . С. 112-114.

187199. Бородулькіна Т. О. Створення умов для розвитку образу професії студентів-психологів протягом навчання у вищому навчальному закладі. . , . С. 196-197.

187200. Філатов В. Ю. Особливості професійної самосвідомості практичного психолога. . , . С. 198-199.

187201. Сарана Г. С. Характеристика діяльності психолога-волонтера. . , . С. 114-116.

187202. Бала О. І., Мукан О. В., Бала Р. Д. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види. . , . С. 11-15.

187203. Низе Г. Маленькая физика. Физматгиз. М., 1960. 300 с.

187204. Шевченко С. І. Основні компоненти мотиваційної структури, які впливають на підвищення інтересу до професійної діяльності. . , . С. 199-201.

187205. Зінов'єва М. В. Роль особистісних якостей в спортивній кар'єрі. . , . С. 116-117.

187206. Бабало О. Ю. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах : [структури маркетингової діяльності залежно від величини ВНЗ. Обов'язки кожної одиниці служби маркетингу ВНЗ]. . , . С. 16-22.

187207. Горфинкель Б. И., Абалдуев Б. В., Медведев Р. С., Логинов А. П. Низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. Радио и связь. М., 1983. 112 с.

187208. Печенік Г. С. Насильство як культурно-історичній феномен: до постанови проблеми. . , . С. 201-202.

187209. Шубертій Н. Г., Широбоков О. І. Гумор як соціальна взаємодія. . , . С. 118-119.

187210. Босак А. О., Босак О. А. Медель комунікаційного циклу машинобудівного підприємства : [управління підприємствами]. . , . С. 23-35.

187211. Цаберяба Т. О. Формування моральної поведінки у дітей в дошкільному віці. . , . С. 119-121.

187212. Іржавська Є. В. Вплив кризової ситуації в Україні на політичну соціалізацію молоді. . , . С. 202-203.

187213. Вороновська М. М. Система мотивів і стимулів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. . , . С. 36-40.

187214. Повстяна Г. Ю. Психологічні особливості моральної поведінки в дошкільному віці. . , . С. 121-123.

187215. Шубертій Н. Г. Розвиток творчої спонтанності засобами психологічного тренінгу. . , . С. 203-205.

187216. Демчук А. В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми. . , . С. 41-46.

187217. Фастовец Г. В., Мясникова Ю. С. Отношение к семье у воспитанников приюта. . , . С. 123-124.

187218. Дерновий Ю. І. Національна самосвідомість як фактор сприйняття відносин України і Росії. . , . С. 124-126.

187219. Дерябкін Ю. І. Відношення загальнолюдських до національних цінностей. . , . С. 205-207.

187220. Диба М. І. Аналізування витрат процесу ідентифікування та мінімізування фінансових ризиків державної контрольно-ревізійної служби. . , . С. 47-53.

187221. Широбоков О. І. Почуття гумору та самоактуалізація. . , . С. 207-208.

187222. Смолянінова К. О. Особливості політичної соціалізації школярів. . , . С. 126-128.

187223. Шаблико А. О. Взаємозаміщення дитячо-батьківських ролей. . , . С. 208-209.

187224. Плечищева В. А. Влияние родителей на формирование защитных механизмов детей дошкольного возраста. . , . С. 128-130.

187225. Дмитрів К. І. Аналізування управління об'єктами інтелектуальної власності машинобудівних підприємств. . , . С. 54-58.

187226. Катинська Н. Р. Система роботи психолога у початковій ланці освти. . , . С. 210-211.

187227. Косар Н. С., Кіндій М. В., Мамчин М. М. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством. . , . С. 59-64.

187228. Маринюк В. О. Взаємозв'язок типу переживання внутрішнього світу людини та акцентуації характеру. . , . С. 130-131.

187229. Косцик Р. С. Ризики впровадження організаційних змін: сутність, класифікація та ідентифікація. . , . С. 65-71.

187230. Ковальов Д. В. Розвиток навичок творчої спонтанності методами психотренінгу. . , . С. 131-133.

187231. Мельник А. С. Особливості переживання екзистенціальної порожнечі у молодих людей. . , . С. 212.

187232. Колібаба А. М. Емоційна складова менеджменту. . , . С. 72-75.

187233. Агарков О. А. Концепція соціально-державного маркетингу. . , . С. 134-135.

187234. Лебедевич С. І. Концептуальні засади формування системи екологічного менеджменту підприємства. . , . С. 76-79.

187235. Сіренко В. В. Криза в свідомості особистості та суспільстві. . , . С. 213-214.

187236. Матвіїшин В. Є. Методичні положення з кількісного аналізування ризиків енергоресурсів підприємства. . , . С. 80-87.

187237. Єршов А. В., Камель Г. І., Коцур І. М. Дослідження впливу хаотичного струму електронів на параметри електричного поля у прианадній зоні розряду. . , . С. 53-55.

187238. Супрун О. В. Формування навчальної мотивації студентів. . , . С. 215-216.

187239. Мельник О. Г. Механізм формування та використання діагностичної матриці на підприємстві : [управління підприємствами]. . , . С. 88-92.

187240. Музиченко-Козловська О. В., Музиченко-Козловський А. В. Вибір та оцінювання стратегії машинобудівного підприємства. . , . С. 93-98.

187241. Стародуб Н. В. Самооцінка матеріальної забезпеченості та задоволеності шлюбом. . , . С. 219-220.

187242. Олексів І. Б. Методичні положення до прогнозування за симультативною моделлю врахування інтересів груп впливу машинобудівного підприємства. . , . С. 99-105.

187243. Дударьов В. В. Політичний маркетинг. . , . С. 136-137.

187244. Подольчак Н. Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників. . , . С. 106-115.

187245. Попович В. М. Етичні принципи соціальної роботи в допоміжних професіях. . , . С. 137-139.

187246. Смолянинова Е. А. Политическая социализация школьников в условиях современного украинского общества. . , . С. 220-221.

187247. Низколегированная свариваемая сталь. Влияние легирующих элементов. Б. и.. М., 1984. 25 с.

187248. Соловйов А. В. Біржове право. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 618 с.

187249. Низколегированные стали, которые противостоят окислению. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 15 с.

187250. Кулинич Э. М., Зиновкин В. В., Шаповалов С. Е. Метод моделирования визуализации многопараметрической системы управления технологическим процессом приготовления газобетона. . , . С. 56-61.

187251. Процик І. С., Комарницька Б. Б. Управління персоналом у системі "постачання-виробництво-збут" на машинобудівних підприємствах. . , . С. 115-122.

187252. Самотковська Т. А. Розвиток самооцінки дошкільному віці. . , . С. 222-223.

187253. Романишин М. І. Фінансові кризи та кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств. . , . С. 123-130.

187254. Романко О. П. Роль та значення планування конкурентоспроможності в системі менеджменту. . , . С. 131-133.

187255. Ліснюк А. Ю. Дослідження впливу творчої діяльності на процес старіння. . , . С. 223-225.

187256. Стеців С. Р. Вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в організації : [типологія лідерів, основні ознаки, притаманні лідеру, чинники лідерства, які забезпечують зміни. Роль керівника в організації]. . , . С. 134-138.

187257. Днипрова О. А. Дивергентное мышление. . , . С. 225-227.

187258. Харчук В. Ю. Аналіз методів планування ризику нововведень для машинобудівних підприємств. . , . С. 139-144.

187259. Шпак Н. О. Комунікаційний процес машинобудівного підприємства. . , . С. 145-149.

187260. Шуляр Р. В. Принципи командної роботи в системах забезпечення якості продукції. . , . С 149-153.

187261. Мараховський Я. М. Соціально-перцептивні механізми формування ефективного політичного іміджу. . , . С. 227-229.

187262. Савенко Д. В. Роль сім'ї в процесі шкільної адаптації першокласника. . , . С. 229-231.

187263. Lojda J., Kralovic J. Consistency of aims a methods in the process of financial in the company. . , . C. 154-156.

187264. Медведєва Л. В. Проблеми взаємодії теорії та практики соціальної роботи. . , . С. 139-140.

187265. Король В. А. Образ сім'ї у сучасному телесеріалі психологічний аспект. . , . С. 231-232.

187266. Гром'як О. Б. Проблеми активізувння зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 157-162.

187267. Скрипник Я. Є., Агарков О. А. Шляхи оптимізації функціонування державних організацій соціального захисту. . , . С. 141-142.

187268. Ковальчук О. В. Економічний капітал банку - складова системи ризик-менеджменту. . , . С. 163-168.

187269. Жмурко Л. Д. Методи саморегуляції в процесі надання психологічної допомоги хворим на ессенціальну гіпертонію. . , . С. 233-234.

187270. Новости исследовательского рынка : [новости маркетинговых исследований в Украине, новости исследовательских компаний]. . , . С. 8-20.

187271. Пальчук О. І. Факторинг як специфічна фінансова послуга. . , . С. 168-173.

187272. Ватажок Є. В., Агарков О. А. Соціалізація та реабілітація дітей з синдромом Дауна. . , . С. 143-144.

187273. Попович В. М. Омбудсман на захисті прав людини. . , . С. 235-236.

187274. Подольчак Н. І., Семен Л. І. Роль та місце машинобудівного підприємства на ринку лізінгових послуг. . , . С. 174-181.

187275. Сіренко О. В., Агарков О. А. Насилля в сім'ї. . , . С. 144-146.

187276. Агарков О. А. Особливості реформування соціальної політики. . , . С. 236-238.

187277. Пшик-Ковальська О. О., Петришин Н. Я. Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 182-186.

187278. Різник М. М., Дударьов В. В. Комунікація у соціальній роботі. . , . С. 146-148.

187279. Дударьов В. В. Україна в Болонському процесі. . , . С. 238-239.

187280. Пойда-Носик Н. Н., Бачо Р. Й. Страхування як важливий елемент фінансової безпеки підприємництва. . , . С. 186-190.

187281. Дубініна Я. П. Сучасний стан та перспективи управління системою освіти. . , . С. 239-241.

187282. Чернобай Л. І., Вацик Н. О. Особливості виконання міжнародних лізінгових операцій на підприємствах машинобудування. . , . С. 191-200.

187283. Большинство экспертов считает рекламные исследования самостоятельным направлением маркетинговых исследований. . , . С. 25-33.

187284. Борцова А. П., Дударьов В. В. Ресоціалізація неповнолітніх, які повертаються з міст позбавлення волі. . , . С. 148-150.

187285. Кревошеєва О. І. Професіограма спеціаліста з "соціальної роботи". . , . С. 241-243.

187286. Яремко І. Й. Фінансова звітність підприємств корпоративного типу: стан і перспективи. . , . С. 201-207.

187287. Бардакова О. С. Дитяча безпритульність як об'єкт соціальної роботи. . , . С. 243-245.

187288. Злотникова А. Р., Дударьов В. В. "Украина - духовный путь развития в обществе молодежи". . , . С. 150-151.

187289. Іваненко О. Л., Дударьов В. В. Тенденції розвитку гуманітарної освіти в контексті болонського процесу. . , . С. 152-153.

187290. Потрух М. Г. Самотність студента як соціально-психологічна проблема. . , . С. 245-247.

187291. Duda Jan T., Augustynek Andrzej, Borchuk Iryna V. Coomodity trade risk reduction by using optimisation techniques to construct customised currency baskets. . , . C. 208-228.

187292. Ременюк Д. Д., Дударьов В. В. Проблеми усиновлення дітей в Україні. . , . С. 153-155.

187293. Скрипник Я. Е. Коррекционная работа с гиперактивными детьми. . , . С. 247-248.

187294. Катаева А. В., Дударьов В. В. Социализация личности в новой группе. . , . С. 155-156.

187295. Литвин І. В. Методичні рекомендації з визначенням економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств. . , . С. 229-237.

187296. Строна А. А. Валеологічна модель діяльності соціального працвника. . , . С. 248-249.

187297. Сухоребська О. Я. Визначення та контролювання термінів реалізації венчурних проектів за допомогою сіткових планів. . , . С. 237-242.

187298. Попова Д. С. Чоловіча проституція. . , . С. 250-251.

187299. Хрусталев Ф. С., Агарков О. А. Феномены современного потребления в контексте ценностных ориентаций жителей Запорожья. . , . С. 157-158.

187300. Метельський В. П., Волков В. А. Оценка возможности снижения энергопотребления в трехфазных сетях переменного напряжения при симметрировании сетевых фазных токов силовым активным фильтром. . , . С. 68-73.

187301. Біленко Ю. І., Білоган О. І. Валютна політика та її вплив на ефективність функціонування економіки в країнах ЦСЄ. . , . С. 243-252.

187302. Ашурбеков А. А. Соціальниій маркетинг. . , . С. 251-253.

187303. Ашурбеков А. А., Агарков О. А. Стан і тенденції розвитку третього сектору в Україні. . , . С. 158-160.

187304. Рибочка О. С. Державний маркетинг. . , . С. 253-254.

187305. Низколегированный чугун, применяемый при повышенных температурах. Б. и.. М., 1972. 38 с.

187306. Погребна В. Л. Гендер і ЗМК. . , . С. 255-256.

187307. Погребна В. Л. Проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості публікацій у журналі "Натали". . , . С. 161-163.

187308. Вербицька Г. Л. Еволюція економічних теорій національної економіки. . , . С 252-258.

187309. Островська Н. В. Методологічні аспекти дослідження політичних ток-шоу. . , . С. 257-258.

187310. Гуменюк Ю. П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток. . , . С 259-270.

187311. Погребна В. Л., Деркач І. А. Специфіка найбільш вживаних жанрів у військовій періодиці. . , . С. 163-165.

187312. Панченко С. А. Мовні проблеми в інформаційногму просторі України. . , . С. 259-260.

187313. Далик В. П., Бойко В. С. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств-шлях подолання економічної кризи. . , . С 271-277.

187314. Панченко С. А. Українська мова в засобах масової комунікації як націєтворчий чинник. . , . С. 165-166.

187315. Островська Н. В. Суспільно-політичні ток-шоу на запорізькому телебаченні. . , . С. 167-168.

187316. Женчак О. В. Розвиток пенсійного забезпечення та його на економіку України на основі європейського досвіду. . , . С. 278-287.

187317. Самохотская И. С. Вводный курс французского языка для неязыковых вузов. Высш. школа. М., 1981. 120 с.

187318. Бабалікова А. О. Публіцистична діяльність Остапа Вишні ( на прикладі "Вишневих усмішок кримських"). . , . С. 261-262.

187319. Моторнюк О. І., Калиновська Н. Л. Проблеми валютного регулювання в Україні. . , . С. 288-294.

187320. Тонкіх І. Ю. Інтернет-ЗМІ як новий вид журналістики: специфіка, типологія, проблеми розвитку. . , . С. 168-170.

187321. Яремко І. І. Економічний потенціал підприємства в контексті ресурсної концепції. . , . С. 294-298.

187322. Клименко Н. О. Гендерні аспекти публіцистики О. Шапір. . , . С. 170-172.

187323. Мірошниченко П. В., Філіпова О. І. Особливості функціонування репортажу на телеканалі "1+1". . , . С. 262-263.

187324. Загородній А. В., Федишин Н. І. Ризики податкового планування суб'єктів господарювання. . , . С. 299-305.

187325. Мошенець Р. О. Проблеми постприватизаційного розвитку підприємств в Україні. . , . С. 305-309.

187326. Клименко Н. О., Шаповаленко Н. Ю. Специфіка аудиторії газети "Миг". . , . С. 172-174.

187327. Погребна В. Л., Макушина А. В. Особливості жанру статті у жіночих журналах. . , . С. 264-265.

187328. Гончар М. Ф. Формування механізмів розроблення та прийняття управлінських рішень у сфері виробництва продукції машинобудівних підприємств. . , . С. 309-317.

187329. Островська Н. В., Кожухар І. Г. Особливості телевізійного репортажу на каналі "СТБ". . , . С. 265-267.

187330. Мошек Г. Є. Особливості вибору методів розробки і прийняття рішень в управлінні торговельними організаціями. . , . С. 317-321.

187331. Клименко Н. О., Куценко О. Ю. Жіночі образи на сторінках гендерномаркованих глянцевих часописів: специфіка подання, основні способи репрезентації, особливості функціонування. . , . С. 174-176.

187332. Скуртул Г. С. Специфіка публіцистичної творчості Г. Тарасюк. . , . С. 176-177.

187333. Бєломорець В. П., Шинкаренко Н. О. Імідж телеведучого. . , . С. 267-269.

187334. Куянцева О. О. Творчість Є. Я. Панаєвої в літературно-критичному та публіцистичному дискурсі ХІХ століття. . , . С. 178-179.

187335. Мірошниченко П. В., Міхно І. С. Специфіка аналітичних жанрів у друкованих ЗМІ. . , . С. 269-271.

187336. Бейник Т. С. Специфіка роботи молодіжних інтернет-видань України. . , . С. 179-181.

187337. Урсу Д. "...Университет в Иерусалиме будет великим синтезом Востока и Запада" : [Клаузнер Иосиф (1874-1958) - один из основателей Еврейского университета в Иерусалиме, выдающийся ученый-востоковед]. . , . С. 9-35.

187338. Маслак Є. О. Роль ЗМІ у формуванні гендерних стереотипів. . , . С. 181-183.

187339. Давиденко М. С., Мірошниченко П. В. Аналітичний звіт та аналітична кореспонденція як жанри періодичних видань. . , . С. 271-273.

187340. Клименко А. А. Вплив регіонального радіо на формування національної свідомості слухачів. . , . С. 183-185.

187341. Хададова М. Участь євреїв у Польському національно-визвольному русі 30-60-х років ХІХ ст. за матеріалами журналу "Еврейская старина". . , . С. 35-40.

187342. Червенко І. В. Використання емоційно-експресивної лексики в репортажі. . , . С. 185-187.

187343. Мірошниченко П. В., Бондаренко А. Є. Авторське "Я" у репортажі. . , . С. 273-275.

187344. Кривобок О. Єврейська та українська інтелігенція в єврейському та українському національному русі на Чернігівщині між двома революціями (1907-1916рр.). . , . С. 40-45.

187345. Савенко К. А. Роль прес-служби в інформаційному просторі. . , . С. 187-189.

187346. Алющенкова В. О. Коментар як метод і жанр. . , . С. 189-190.

187347. Прохоров Д. Крымские караимы и общественно-политическое движение в 1917-1920 гг.: "Караимская национально-демократическая партия культурного самоопределения". . , . С. 45-51.

187348. Бєломорець В. П. , Погоренна І. М. Теорія психологічного впливу. . , . С. 275-277.

187349. Копил О. Єврейський політичний рух на півдні України (1920-1928 рр.). . , . С. 51-64.

187350. Боготоба С. О. Специфіка роботи журналіста з інформацією. . , . С. 277-278.

187351. Міхно І. С. Стереотипізація як метод пропаганди образу влади. . , . С. 191-192.

187352. Бондар В., Величко О. Архівні джерела про діяльність єврейських релігійних громад на Запоріжжі у 20-ті роки ХХ ст.. . , . С. 64-74.

187353. Філіпова О. І. Специфіка аналітики в жанрі репортажу. . , . С. 192-194.

187354. Козлова И. Еврейские религиозные общины Ореховского района в 20-х годах ХХ века (по документам Госархива Запорожской области). . , . С. 74-79.

187355. Бабенко Т. М. Специфіка інтернет-видання для жінок "Гламур". . , . С. 194-196.

187356. Козирева М. Національні меншини Миколаївщини за голоду 1921-1923 рр.. . , . С. 79-91.

187357. Брага А. О. Репортаж як основа новинних блоків на всеукраїнських телеканалах. . , . С. 279-280.

187358. Котляр Ю. Теоретико-методологічні основи дослідження історії українського єврейства в 20-30-х рр. ХХ ст.. . , . С. 91-96.

187359. Засоріна А. П. Специфічні властивості інтернет-ЗМІ (на прикладі запорізьких видань). . , . С. 196-198.

187360. Смирнова И. Методология и методика исследований репрессий против евреев в Украине в 20-30-е гг. ХХ ст.. . , . С 96-107.

187361. Лобода А. І. Проблеми функціонування аналітичних інтернет-ЗМІ. . , . С. 198-199.

187362. Гаврикова Я. О. Специфіка кримінальних програм у телевізійному просторі України. . , . С. 281-282.

187363. Гуцало Л. Організація економічного життя єврейського населення у 1920-1930-і рр.. . , . С. 107-113.

187364. Супруненко В. І. Специфіка побудови газетного репортажу. . , . С. 199-201.

187365. Костюк Є. Євреї у профспілках радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект. . , . С. 113-117.

187366. Клименко А. А. Особливості розвитку сучасного дротового радіомовлення в сучасному регіоні (" Радіо гуляйпілля" ЗОДТРК). . , . С. 283-284.

187367. Чевичка Є. В. Ефект присутності у репортажі. . , . С. 201-203.

187368. Кондратюк Г. Обзор фондов гоударственного архива Автономной Республики Крым о деятельности еврейских учебных заведений в Крымской АССР в 1920-1930-х годах. . , . С. 117-124.

187369. Парамонова А. І. Відеоряд у телерепортажі. . , . С. 203-204.

187370. Пенькова О. Вивчення повсякденного життя євреїв України: методологічні засади. . , . С. 124-130.

187371. Хрущ К. Ю. Специфіка роботи телерепортера. . , . С. 204-205.

187372. Ночвин Ю. "Нахтигаль" и события во Львове в июне-июле 1941 года. . , . С 130-138.

187373. Аникин Е. Холокост в еврейских колониях на границе Донецкой и Запорожской областей. . , . С. 138-140.

187374. Наконешна Н. М. Роль деталі в репортажному дискурсі. . , . С. 205-207.

187375. Бондаренко А. Є. Жанр рецензії в сучасній пресі. . , . С. 207-209.

187376. Мороко В. Заперечення Холокосту неонацистськими та Голодомору комуністичними об'єднаннями України. . , . С. 140-148.

187377. Тарлов Е. Эхо прошедшей войны. . , . С. 148-154.

187378. Погоренна І. М. Використання архетипів у створенні реклами (на матеріалі реклами каналу "1+1"). . , . С. 209-211.

187379. Рудницька Н. Юдаїка на теренах Житомирщини. . , . С. 155-158.

187380. Маслак Є. О. Гендерні стереотипи в журналі "Наталі". . , . С. 285-286.

187381. Саєнко К. В. Звукова та візуальна виразність телерепортажу. . , . С. 211-213.

187382. Муратов И. Еврейская надгробная эпиграфика как исторический источник по истории еврейского народа в западной Украине и Молдове. . , . С. 158-167.

187383. Хонигсман Я. Генрих Грец: [Генрих Грец - автор первого систематического труда по истории еврейского народа]. . , . С. 168-175.

187384. Фоміна Т. Ю. Принципи художності і документальності у репортажі. . , . С. 213-214.

187385. Панченко А. Л. Репортерська діяльність журналістів тижневика "Субота". . , . С. 287-288.

187386. Чістякова Є. В. Особливості функціонування телеканалів Запорізького регіону. . , . С. 214-216.

187387. Орлянский С. Историософские взгляды Н. Бердяева. . , . С. 175-186.

187388. Смірнова Н. А. Підсумкові випуски новин як аналітичний жанр. . , . С. 288-290.

187389. Погребинська І. Автономізм у системі політичних концепцій східноєвропейського єврейства. . , . С. 187-197.

187390. Легеза Д. С. Новітні тенденції функціонування фотознімків в інтернет-виданнях. . , . С. 216-218.

187391. Рибак О. Криза іудаїзму: месіанство і хасидизм. . , . С. 216- 221.

187392. Кожухар І. Г. Жанр журналістського розслідування на українському телебаченні. . , . С. 218-221.

187393. Коваль А. М. Способи вираження суспільної проблематики в репортажі (на матеріалі Запорізького телебачення). . , . С. 290-292.

187394. Рудницька Н. Вивчення талмуду та релігійно-національних предметів в єврейських навчальних закладах Київського навчального округу у ХІХ-на початку ХХ ст.. . , . С. 221-227.

187395. Брага А. О. Публіцистичний коментар як аналітичний жанр. . , . С. 221-223.

187396. Найман А. Сионизм как спосов решения еврейского вопроса: история и альтернативы. . , . С. 228-242.

187397. Шинкаренко Н. О. Імідж ведучих суспільно-політичних програм Першого національного каналу. . , . С. 223-224.

187398. Бейник Т. С. Творче обличчя молодіжної газети (порівняльна характеристика українських і шведських видань). . , . С. 292-293.

187399. Савченко А. Зарубежная пресса Бунда в конце ХІХ-начале ХХ вв.. . , . С. 243-253.

187400. Тюріна А. В. Періодичні видання Криму у контексті типології друкованих ЗМІ України. . , . С. 225-226.

187401. Ташлай Л., Дорошенко В. Політика державного атеїзму на Миколаївщині 1920-1930 роки. . , . С. 254-261

187402. Давиденко М. С. Журнали про здоровий спосіб життя в структурі журнальної періодики. . , . С. 227-229.

187403. Чевичка Є. В. Засоби впливу ЗМІ на реципієнта (на матеріалах політичних ток-шоу). . , . С. 294-295.

187404. Местецкая А. Музыкальные отзвуки катастрофы Альма Розе из Вены в Освенциме-2. . , . С. 261-267.

187405. Суковатая В. "Еврейская тема" в постсоветском кино "Jewish topic" in the post-soviet cinema. . , . С. 267-270.

187406. Шамота А. Ю. Індивідуально-авторські новотвори у публіцистиці як показник стилю журналіста. . , . С. 229-231.

187407. Павловский Б. По поводу одной публикации по "Еврейскому вопросу": [статья М.Назарова, опубликованная в антисемитском издании известной МАУП "Персонал2]. . , . С 270-278.

187408. Чістякова Є. В. Професійна майстерність телевізійного журналіста (на прикладі аналізу творчості О. Вакало). . , . С. 296-297.

187409. Чувакова А. О. Співвідношення форми та змісту в журналістських жанрах. . , . С. 231-232.

187410. Мосяков В. "Ослепленные ксенофобией" (на материалах печати Украины): [анализ статей журнала "Персонал" МАУПа]. . , . С. 279-292.

187411. Коваль А. М. Специфіка політичної аналітики. . , . С. 232-234.

187412. Соколов Е. П. Адаптация подготовки абитуриентов по физике на подготовительных курсах ЗНТУ к изменениям системы конкурсного отбора. . , . С. 298-300.

187413. Муратов И. Основы композиции и внешний вид памятников еврейской надгробной эпиграфики в Правобережной Украине и Молдове. . , . С. 292-306.

187414. Кривошей К. О. Основні наукові підходи до проблеми типології інтернет-ЗМІ. . , . С. 234-236.

187415. Кустовская С. Санкт-Петербургский "музей А. Л. Штиглица": Николаевский след. . , . С. 307-315.

187416. Соколов Є. П. Організація пробного тестування в системі довузівської підготовки ЗНТУ. . , . С. 237-239.

187417. Бабенко Е. Проблемы воспитания в произведениях Януша Корчака. . , . С. 315-318.

187418. Барвинок А. Д., Работкина Е. В. Методика подготовки слушателей ФДП к внешнему независимому оцениванию знаний. . , . С. 300-302.

187419. Некрасовская Л. Стихотворное переложение книги "Пророки". . , . С. 319-325.

187420. Гуляєва Л. В. Фундаменталізація фізичної освіти в умовах профільної школи: історичний аспект. . , . С. 239-241.

187421. Ройтман А. Иудаистские гематрии в прозаических произведениях А. С. Пушкина. . , . С. 326-341.

187422. Суятіна Е. А. Методичні поради з підготовки робітничої молоді до зовнішнього незалежного оцінювання знань. . , . С. 302-303.

187423. Гуляєва Т. В. Структурно-фазові перетворення при спіканні сплавів в системі Nd-Fe-C, B, Cu за наявності зовнішніх стискаючих напруг. . , . С. 241-242.

187424. Бескровная Е. Методологические аспекты исследования творчества С. Г. Фруга. . , . С. 341-353.

187425. Таланова Л. С. Зачет - форма контроля знаний студентов. . , . С. 303-305.

187426. Горлачева В. Особенности еврейской цветовой картины мира. . , . С. 353-358.

187427. Анпілогов Д. І. Особливості організації занять з фізики на філіях з учнями спеціалізованих шкіл. . , . С. 242-244.

187428. Табарев В. Чаадаев и Мендельштам. . , . С. 359-366.

187429. Мехед С. С. Упорядочение учебного материала раздела "География Украины" на основе системного подхода. . , . С. 244-245.

187430. Гриневич Е. Наш земляк - Лев Квитко. . , . С. 366-373.

187431. Анпілогов Д. І. Методика викладання теми "Закон електромагнітної індукції" на факультеті довузівської підготовки. . , . С. 305-307.

187432. Мехед С. С. Организация контрольных мероприятий для курса "География" в системе довузовской подготовки. . , . С. 246-247.

187433. Низкотемпературная плазма. КАИ. Казань, 1979. 63 с.

187434. Розд. 1 Сутність управління готельним комплексом. . , . С . 7-49.

187435. Суятіна Е. А. Шляхи формування системи фізичних знань робітничої молоді. . , . С. 247-248.

187436. Бабаликова А. Зарождение поэтического начала в судьбе Б. Пастернака. . , . С. 373-378.

187437. Мехед С. С. Система подготовки к пробному независимому оцениванию знаний на факультете довузовской подготовки. . , . С. 307-309.

187438. Низкотемпературная пластичность стали с мелкозернистой ферритной структурой при добавке элементов замещения. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

187439. Таланова Л. С. Изучение физической и инженерной терминологии на занятиях с иностранными студентами. . , . С. 248-249.

187440. Куянцева О. Поэма М. Лермонтова "Демон" и стихотворение Б. Пастернака "Памяти демона": точки соприкосновения. . , . С. 379-386.

187441. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 430 с.

187442. Демченко В. С. Формування нової лексики сучасної англійської мови на основі запозичень з близькосхідних та дальньосхідних мов. . , . С. 309-311.

187443. Стеценко В. И. Бродский-переводчик М. Цветаевой (стихотворение "Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес"). . , . С. 387-395.

187444. Онуфрієнко В. М. Фізико-математичні основи застосування диферінтегрального числення в науково-технічних задачах. . , . С. 250-251.

187445. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит. Новий Світ-2000. Л., 2010. 312 с.

187446. Гудько В. О неомифологизме Иосифа Бродского: "Петербургский текст" как невозвращение в миф. . , . С. 395-405.

187447. Низкотемпературные процессы и системы. Наук. думка. К., 1987. 115 с.

187448. Соколов Е. П., Савченко И. М. Разработка компьютерного визуального сопровождения курса "Экзаменационная физика". . , . С. 311-313.

187449. Шевчук О., Щедрин И. Бинарная оппозиция "Небо-Земля" в мировидении в. с. Высоцкого. . , . С. 406-411.

187450. Онуфрієнко В. М., П'янков В. П. Особливості методичного забезпечення вводу елементів диферінтегрального числення в математичні курси. . , . С. 251-252.

187451. Зиненко И. И. Применение метода покрытия областей для математических расчетов характеристик волноводных трансформаторов. . , . С. 252-253.

187452. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напруг на властивості спечених магнітів FE-ND ( TI,CU,C) отриманих з продуктів ЗРС. . , . С. 314-315.

187453. Бескровная Е. К проблематике преподавания курса "Еврейская литература" в высших учебных заведениях. . , . С. 412-425.

187454. Низкотемпературные свойства нормальных и сверхпроводящих систем. Штиинца. Кишинев, 1989. 110 с.

187455. Гуляєва Л. В. Реформування фізичної освіти в старшій школі. . , . С. 315-317.

187456. Долгий А. А., Онуфриенко В. М. Дифферинтегральная модель уравнений Максвелла на очень высоких частотах и ее применение для решения задач рефракции электромагнитных волн. . , . С. 253-254.

187457. Хейлик Т. Древнееврейские имена в русском мужском антропонимиконе. . , . С. 425-428.

187458. Онуфрієнко В. М. Диферінтегральна електромагнітна теорія хвиль в метаматеріальному середовищі. . , . С. 317-318.

187459. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит. Новий Світ-2000. Л., 2010. 432 с.

187460. Черняховська К. С., Онуфрієнко В. М. Математичне моделювання випромінювальних фрактоїдів на межі розділу середовищ. . , . С. 254-255.

187461. Розд. 7 Маркетингова діяльність готельного комплексу. . , . С . 252-275

187462. Долгий А. А., Онуфриенко В. М. Моделирование плазмон-поляритонной плотности фрактального слоя. . , . С. 318.

187463. Орлянский С. По страницам истории украинского еврейства (о книге А. Я. Наймана "История евреев Украины"). . , . С. 429-436.

187464. Козак Н. Л., Шоробура І. М. Університетська освіта. Новий Світ-2000. Л., 2011. 180 с.

187465. Труханенко А. Моё слово о Мартене Феллере. . , . С. 437-447.

187466. Сніжко Н. В. Про наближене розв'язання бісингулярних інтегральних рівнянь зі сталими коефіцієнтами в узагальнених просторах Гельдера. . , . С. 255-256.

187467. Зиненко И. И. Амплитудные характеристики Е-плоскостного волноводного трансформатора; Анализ результатов числового эксперемента. . , . С. 319.

187468. Альтгаузен А. П., Гутман М. Б., Малышев С. А. Низкотомпературный электронагрев. Энергия. М., 1968. 184 с.

187469. Розд . 5 Управління фінансами готельного комплексу : [фінансова діяльність, її планування. Собівартість готельних послуг. Ціна та ціноутворення]. . , . С . 173-203

187470. Тишина Л. В., Кузнецова Л. Ю. Организация учебной дистанционной работы по математике в подготовке абитуриентов к внешнему независимому тестированию. . , . С. 257-258.

187471. Попова О. П. Питання математичної підготовки сучасного інженера в контексті вимог Болонського процесу. . , . С. 320-321.

187472. Кузнецова Л. Ю., Тишина Л. В. Особенности структурирования и систематизации учебного материала по математике при подготовке абитуриентов к внешнему независимому тестированию. . , . С. 258-259.

187473. Розд . 6 Управління персоналом готельного комплексу. . , . С . 204-251.

187474. Саран Л. А., Онуфрієнко В. М. Моніторинг знань з математики в умовах підготовки у ВНЗ до зовнішнього незалежного тестування. . , . С. 322-323.

187475. Альтгаузен А. П., Гутман М. Б., Малышев С. А. Низкотемпературный электронагрев. Энергия. М., 1978. 207 с.

187476. Онуфрієнко Г. С. Лексикографічна інтерпретація наукової та технічної термінології як актуальна лінгводидактична проблема. . , . С. 260-263.

187477. Онуфрієнко В. М., Саран Л. А. Алгоритмічні приписи, як один із засобів стискання навчальної інформації в умовах реформи фізико-математичної освіти. . , . С. 323-325.

187478. Катиш Т. В. Терміни з інтернаціональними компонентами в радіотехнічній термінології української мови. . , . С. 264-265.

187479. Хвингия М. В., Тедошвили М. М., Питимашвили И. А. Низкотомпературные электровибрационные машины. Машиностроение. Ленинград, 1989. 93 с.

187480. Бондарчук К. С. Основні лексичні групи економічної термінології. . , . С. 266-268.

187481. Розд . 8 Якість обслуговування в готельному комплексі : [ вимоги, оцінка якості обслуговування. Ліцензування, стандартизація, сертифікація готельних послуг]. . , . С . 276-310.

187482. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 324 с.

187483. Єршова В. К. Професіоналізми в мові комп'ютерників. . , . С. 268-269.

187484. Кузнецова Л. Ю., Тишина Л. В. Роль структуирования учебного материала в систематизации знаний по математике при подготовке абитуриентов к внешнему независимому тестированию. . , . С. 325-327.

187485. Мурач Л. А., Полежаєва Н. А. Особливості засвоєння літературознавчої термінолексики на заняттях з української літератури на підготовчих курсах. . , . С. 269-271.

187486. Кузнецова Л. Ю., Тишина Л. В. Внесение нестандартности в систему задач. . , . С. 327-328.

187487. Ник Г. Научно-техническая революция и экономика производственных фондов. Финансы. М., 1969. 176 с.

187488. Розд . 10 Управління закладами ресторанного господарства при готельному комплексі. . , . С. 360-413.

187489. Сергиенко Г. А. Факторы повышения эффективности преподавания экономических дисциплин китайским студентам. . , . С. 271-272.

187490. Захарченко П. В., Волков Н. Моделирование оптимального распределения ресурсов. . , . С. 329-330.

187491. Никаноров С. П., Кардашев Б. К. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. Наука. М., 1985. 250 с.

187492. Ильчук К. И. Методика отбора глагольных форм при обучении чтению литературы по специальности. . , . С. 272-273.

187493. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2011. 72 c.

187494. Брацун О. І. Лексико-семантичні особливості транспортної термінології (на матеріалі української мови). . , . С. 273-275.

187495. Киркова Н. П., Богдан П. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия. . , . С. 331-332.

187496. Дорошенко С. В. Лексико-граматичні особливості термінів у публіцистичному стилі англійської мови. . , . С. 275-277.

187497. Жавжарова Е. А. Специфика работы над экономической терминолексикой в иностранной аудитории. . , . С. 277-278.

187498. Захарченко П. В., Матвеева О. Моделирование магистралей развития экономики г. Бердянска в условиях трансформационной экономики. . , . С. 332-334.

187499. Миронюк Л. В. Лексико-граматичні особливості терміноодиниць машинобудування (на матеріалі української мови). . , . С. 278-280.

187500. Бондарчук О. А. Військові звання українського козацтва. . , . С. 280-281.

187501. Головко В . Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів. . , . С . 4-9 .

187502. Глазова Я. В., Ядров Д. Методы оптимального управления торговым складом. . , . С. 334-336.

187503. Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро- мікроекономіка: від теорії до практики. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 443 с.

187504. Кузнецова М. О. Сонети В. Шекспіра як об'єкт українського художнього перекладознавства. . , . С. 285-287.

187505. Даниленко А ., Домрачев В. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011 - 2012 роках. . , . С . 10-15 .

187506. Богдан П., Стеценко М., Мараховский А. В. Компьютерное моделирование переходных процессов в схемотехнике. . , . С. 336-337.

187507. Черневич А. О. Культура спростування (refutatio) в словесному спілкуванні. . , . С. 287-288.

187508. Кравець М. С. Культурологія. Новий Світ 2000. Львів, 2011. 320 с.

187509. Несторенко Т. П, Соловьева О. А. Концептуальные основы моделирования цены как фактора конкурентоспособности продукции. . , . С. 338-339.

187510. Несторенко Т. П. Инновационные модели экономического развития стран пограничья центрально-восточной европы. . , . С. 340-341.

187511. Петрушенко В. Л., Савельєв В. П., Сурмай І. М., Мазур Л. І., Карвацька Г. Ф., Шадських Ю. Г., Повторєва С. М., Піча В. М. Етика та естетика. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 308 с.

187512. Кобельчук Н. Н. Социальноэкономическая значимость прямых продаж в Украине. . , . С. 341-343.

187513. Никанчикова Е. А., Попова А. Л. Технология офсетного производства. Книга. М., 1978. 368 с.

187514. Никберг И. И. Ионизирующая радиация и здоровье человека. Здоровья. К., 1989. 160 с.

187515. Пшик Б . Арт-банкінг : новий напрям діяльності банків у сфері інвестиційного бізнесу. . , . С . 15-19.

187516. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: практикум. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 280 с.

187517. Шафорост І. , Кобельчук Н. М. Программа міжнародного науково-технічного співробітництва EUREKA: сучасний стан розвитку в Україні. . , . С. 343-345.

187518. Никберг И. М., Тищенко А. Н. Оптимальная долговечность оборудования металлургических предприятий. Металлургия. М., 1974. 200 с.

187519. Иванова М. В. Причины и пути выхода Украины из экономического кризиса. . , . С. 345-346.

187520. Костюкова Т. І. Інженерна графіка. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 365 с.

187521. Сердюк О. В., Несторенко Т. П. Проблема дисконтирования при принятии управленческих решений санаторно-курортными учреждениями. . , . С. 347-348.

187522. Матвеев А. С. Концептуальные основы кластеризации национальной экономики. . , . С. 349-350.

187523. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 582 с.

187524. Хомич Н. В. Теоритичні аспекти процесу розробки стратегії конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 351-352.

187525. Лысов В. В., Несторенко Т. П. Проблема исследования динамики уровня экономической безопасности Запорожской области. . , . С. 352-354.

187526. Алексеенко И. В. Технологические, экономические и социальные причины альтерглобализма. . , . С. 355-356.

187527. Никберг И. М., Райко В. В., Зюзин В. И. Устройство и эксплуатация прокатных станов. Металлургиздат. М., 1961. 268 с.

187528. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф. вычислительной математики Методические разработки по использованию ЭВМ в инженерных и математических расчетах. ЗМИ. Запорожье, 1974. 105 с.

187529. Корецька Є. В. Сучасні проблеми правової аксіології. . , . С. 356-359.

187530. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П., Скалецький М. П.,Повторева С. М., Сурмай І. М., Тіменик З. І. Релігієзнавство. Новий Світ-2000. Львів, 2009. 328 с.

187531. Салій В. , Корецька Є. В. Характер впливу сучасного соціального середовища на правову культуру в Україні. . , . С. 359-362.

187532. Буслинський В. А., Скрипка П. І. Основи філософських знань. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 352 с.

187533. Корецька Є. В., Завгородній К. Правові проблеми демократичної трансформації українського суспільства. . , . С. 362-365.

187534. Корнєва Т. С. Моделювання процесу використання ресурсів лікувального озера. . , . С. 366-367.

187535. Богдан В. В. До питання диференціації приєднувальної конструкції та парцельованого речення. . , . С. 368-369.

187536. Агєєв Є. Я. Основи охорони праці. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 404 с.

187538. Никелесодержащие стали и их заменители для деталей кузнечно-прессовых машин. Отд. НТИ. Воронеж, 1978. 32 с.

187539. Никель: методы анализа: ГОСТ 13047.0-81 - ГОСТ 13047.18-81 ; СТ СЭВ 2241-80, СТ СЭВ 2244-80, СТ СЭВ 2256-80, СТ СЭВ 2278-80, СТ СЭВ 2280-80. Издательство стандартов. Москва, 1982. 130 с.

187540. Никеров В. А., Шолин Г. В. Кинетика деградационных процессов. Энергоатомиздат. М., 1985. 136 с.

187541. Никеров В. А. Применение частиц и излучений высокой энергии. Высш. школа. М., 1988. 151 с.

187542. Никеров В. А., Червоненкис А. Я. Человек у экрана. Знание. М., 1990. 63 с.

187543. Никерова Л. Ф. Производство полуфабрикатов из молибдена и его сплавов за рубежом. Цветметинформация. М., 1975. 80 с.

187544. Никиреев В. М., Шадурский В. Л. Практические методы расчета оболочек. Стройиздат. М., 1966. 272 с.

187545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторної роботи № 0 "Ознайомлення зі стендом засобів автоматизації фірми SIEMENS" з дисципліни "Дискретна автоматика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

187546. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

187547. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 74 с.

187548. Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті : [розвиток економічної науки в університеті з часів його заснування]. . , . С. 7-14.

187549. Ковальов А. Перспективні напрямки наукових досліджень Одеського державного економічного університету. . , . С. 15-22.

187550. Звєряков М., Ковальов А., Кублікова Т. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес-середовища : [досвід Одеського державного економічного університету]. . , . С. 23-33.

187551. Тема 1. Сутність та основні елементи грошово-кредитної системи : [основні елементи. Еволюція грошових систем, їх типи. Еволюція валютної системи. Кредитна система. Грошово-кредитна політика]. . , . С. 4-18.

187552. Розд. 1. Промисловий потенціал: сутність і концептуальні основи формування. . , . С. 23-96.

187553. Проценко О., Русєва О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення : [досвід Одеського державного економічного університету]. . , . С. 34-41.

187554. Розд. 2.1. Місце міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій у системі міжнародних організацій. . , . С. 19-30.

187555. Гл. XII. Политика и право в международных отношениях. . , . С. 218-239.

187556. Розд. 2. Інноваційно-технологічна трансформація промисловості. . , . С. 97-174.

187557. Суворовський О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах. . , . С. 42-47.

187558. Розд. 3. Грошово-кредитна система США. . , . С. 31-39.

187559. Никитенко А. Г. Проектирование оптимальных электромагнитных механизмов. Энергия. М., 1974. 135 с.

187560. Гл. II. Проблемы международных отношений и внешней политики в истории социально-политической мысли: [Внешнеполитические концепции Древнего мира, Возрождения, Нового времени. Марксизм и междунар. отн ]. . , . С. 34-50.

187561. Никитенко А. Г., Пеккер И. И. Расчет электромагнитных механизмов на вычислительных машинах. Энергоатомиздат. М., 1985. 216 с.

187562. Розд. 3. Активація інноваційної діяльності промислових підприємств. . , . С. 175-239.

187563. Розд. 4. Грошово-кредитна система Японії : [центральний банк Японії]. . , . С. 40-49.

187564. Тринчук О. Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті : [проблема працевлаштування випускників. Функціонування кадрового агентства в Одеському державному економічному університеті]. . , . С. 48-53.

187565. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 480 с.

187566. Розд. 4. Потенціал організаційних інновацій в підвищенні ефективності промислової діяльності. . , . С. 244-326.

187567. Гл. III. Геополитические концепции международных отношений : [геополитика : Германская, британская, североамереканская школы геополитики.]. . , . С. 51-67.

187568. Розд. 5. Грошово-кредитна система Німеччини : [німецький федеральний банк]. . , . С. 50-58.

187569. Запорожск. машиностр. ин-т. Каф.физики Методические указания к решению задач по физике. ЗМИ. Запорожье, 1986. 24 с.

187570. Кабашнюк В. О., Гаврилькевич В. К. Психофізіологія. Новий Світ-2000. Львів, 2009. 200 с.

187571. Городняк І. В. Соціологія освіти. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 265 с.

187572. Розд. 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості. . , . С. 327-377.

187573. Корольова Т., Шамаєва Г. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення. . , . С. 54-58.

187574. Гл. ІV. Теоретические исследования международных отношений в политической науке 40-60х годов ХХв.. . , . С. 68-85.

187575. Никитенко В. Д. Подготовка программ для станков с числовым программным управлением. Машиностроение. М., 1973. 239 с.

187576. Гл. V. Развитие теории международных отношений в 70-90-е годы ХХв.. . , . С. 86-110.

187577. Копа В. М. Соціальна валеологія. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 204 с.

187578. Ч. 1.1. Общие представления о классическом маркетинге. . , . С. 19-48.

187579. Гл. IX. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса.. . , . С. 154-179.

187580. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Горчакова О. А., Руссол В. М. Педагогіка: модульний курс. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 567 с.

187581. Ч. 1.4. Планирование маркетинга. . , . С. 75-99.

187582. Гл. XIII. Международные организации в мировом политическом процессе : [ ООН в современном мире.]. . , . С. 240-265.

187583. Ч. 1.7. Коммуникационная система фирмы. . , . С. 146-163.

187584. Никитенко Н. И. Исследование нестационарных процессов тепло- и массообмена методом сеток. Наукова думка. Киев, 1971. 266 с.

187585. Ч. 1.8. Организация службы маркетинга. . , . С. 164-168.

187586. Никитенко Н. И. Исследование процессов тепло- и массообмена методом сеток. Наукова думка. К., 1978. 212 с.

187587. Никитенко Н. И. Сопряженные и обратные задачи тепломассопереноса. Наукова думка. К., 1988. 240 с.

187588. Ч. 2. Розд. 1. Тема 10. Аналіз наявності та ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства. . , . С. 299-333.

187589. Ч. 1.10. Конкурентное окружение коммерческой фирмы. . , . С. 177-207.

187590. Ч. 2.1. Общие маркетинговые исследования. . , . С. 256-264.

187591. Ч.ІІІ. Внешняя политика России и совремнные международ. отношения: [российско-американские отношения. Россия, НАТО, ЕС. Россия и страны СНГ, Вост. Европы, Азиатско-Тихоокеанский рег...см. аннотацию]. . , . С. 288-441.

187592. Никитенко Н. И. Теория тепломассопереноса. Наук. думка. Киев, 1983. 351 с.

187593. Никитин А. В. Сборник задач по экономике, нормированию и организации труда в промышленности. Экономика. Москва, 1990. 270 с.

187594. Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти : [поняття інтернаціоналізації в освіті. Основні складові діяльності керівника ВНЗ у цьому напрямку. Досвід Одеського державного економічного університету]. . , . С. 59-63.

187595. Никитин А. И., Алиев А. А., Гостилова С. В. Глобальное непротиворечивое состояние распределенных баз данных. ИК. Киев, 1988. 21 с.

187596. Ч. 2. Розд. 1. Тема 12. Аналіз витрат підприємства. . , . С. 353-381.

187597. Никитин А. И. Общее программное обеспечение систем реального времени. Наук. думка. Киев, 1980. 134 с.

187598. Ч. 2. Розд. 1. Тема 13. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств. . , . С. 382-424.

187599. Розд. ІІ. Системна модель управління організацією. . , . С. 25-68.

187600. Кузнєцова Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти. . , . С. 64-69.

187601. Никитин А. И. Специальный курс теории вероятностей. Брянский ин-т транспортного машиностроения. Брянск, 1974. 48 с.

187602. Ч. 2. Розд. 2. Фінансовий аналіз : [аналіз економічного потенціалу підприємства, оцінка платоспроможності та банкрутства підприємства]. . , . С. 425-589.

187603. Никитин А. И., Гаргер К. С., Ляудис Б. В. Электронная машина варит сталь. Наукова думка. Киев, 1964. 58 с.

187604. Розд. IV. Організування управління підприємством : [нормативно-правова база; структура підприємства; побудова організаційної структури підприємства]. . , . С. 98-146.

187605. Ч. 2. Розд. 3. Стратегічний аналіз : [методики стратегічного аналізу; економічна діагностика підприємства]. . , . С. 590-668.

187606. Розд. VI. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм : [господарські товариства; об'єднання підприємств]. . , . С. 172-203.

187607. Розд. VII. Система управління організацією. . , . С. 204-232.

187608. Пономаренко В. І., Єрмілов В. С., Мамеров А. М. Санаторно-курортна справа як складова охорони здоров'я і медичного страхування. . , . С. 12-18.

187609. Розд. VIIІ. Основи антикризового управління. . , . С. 232-263.

187610. Дячкова Л. І., Шапран Н. Ф. Водолікувальні процедури. . , . С. 91-108.

187611. Никифоренко В. Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України : [програма дій із підтримки обдарованої студентської молоді]. . , . С. 70-77.

187612. Розд. ІХ. Управління ризикозахищенністю підприємства. . , . С. 264-307.

187613. Розд. 1. Методологічні та прикладні основи теорії корпоративного конфлікту у моделі ефективності сучасного підприємства. . , . С. 8-54.

187614. Дячкова Л. І., Коваленко Л. М., Крючина В. Д. Грязелікувальні процедури. . , . С. 109-115.

187615. Дячкова Л. І. Клімамолікування. . , . С. 137-141.

187616. Розд. 4. Концептуальні засади ефективності сучасного підприємства. . , . С. 180-222.

187617. Окландер М. ОДЕУ - лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні : [Одеський державний економічний університет]. . , . С. 78-82.

187618. Розд. ХІ. Ефективність менеджменту : [сутність управління ефективністю]. . , . С. 387-410.

187619. Дячкова Л. І. Лікувальна фізкультура. . , . С. 142-146.

187620. Сисоєва І. О. Стандарти якості санаторно-курортного лікування. . , . С. 169-174.

187621. Розд. ХІІ. Організування управлінської діяльності : [особливості праці менеджера; управлінський персонал; закони менеджменту]. . , . С. 411-442.

187622. Балабанова О. І., Пономаренко І. В. Введення до маркетингу санаторно-курортних послуг, основні особливості маркетингового управління в санаторно-курортній сфері. . , . С. 245-284.

187623. Тема 1. Сутність, складові, предмет і завдання бюджетного менеджменту. . , . С. 15-26.

187624. Тема 1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та завдання курсу. . , . С. 12-31.

187625. Тема 3. Макроекономічне прогнозування. . , . С. 50-63.

187626. Тема 1. Сфера услуг в современной экономике. . , . С. 19-64.

187627. Тема 2. Проектирование продуктов и процессов в сфере услуг. Бизнес-планирование. . , . С. 65-100.

187628. Тема 5. Затраты и прибыль предприятий сферы услуг. . , . С. 211-264.

187629. Разд. ІІ. Державне регулювання окремих сфер і секторів економіки України : [державне регулювання підприємства, окремих сфер господарської діяльності, інновацій... див. анотацію]. . , . С. 93-188.

187630. Легка Л. М., Семенча Л. Г. Організація діяльності психологічних служб. Новий Світ-2000. Львів, 2010. 372 с.

187631. Вексельнний ринок Франції. . , . С. 101-110.

187632. Вексельний ринок Німеччини. . , . С. 110-113.

187633. 2. Системи стандартів корпоративного управління. . , . С. 40-70.

187634. Тема 7. Организация и управление трудовыми ресурсами в сфере услуг. . , . С. 351-388.

187635. Вксельний ринок Італії. . , . С. 113-115.

187636. 3. Об'єднання підприємств як об'єкт корпоративного управління. . , . С. 71-103.

187637. Тема 6. Маркетинг и ценообразование в сфере услуг. . , . С. 265-350.

187638. Вексельний ринок Англії. . , . С. 115-116.

187639. Тема 8. Организация процесса предоставления услуг. . , . С. 389-416.

187640. 2.2.3. Вексельний ринок США. . , . С. 116-121.

187641. Розд. 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері. . , . С. 7-33.

187642. Розд. 1. Огляд існуючих методів, принципів і засобів первинного відбору на службу за контрактом в Збройні Сили України. . , . С. 9-41.

187643. Розд. 4. Маркетингова стратегія комерційного банку. . , . С. 132-178.

187644. 2.2.5. Вексельний ринок Російської Федерації. . , . С. 122-131.

187645. Розд. 9. Організаційні аспекти маркетингу у банку. . , . С. 377-387.

187646. Розд. 3. Психофізіологічні аспекти відбору кандидатів на керівні посади в Збройні сили України. . , . С. 85-102.

187647. Розд. 10. Контроль у банківському маркетингу. . , . С. 389-417.

187648. Раздел 1. Основы стратегического учета : [финансовый менеджмент; управленческие решения; калькулирование затрат на предприятии. ]. . , . С. 7-46.

187649. Разд. І. Основы философии науки : [предмет, основные концепции...см. аннотацию]. . , . С. 10-253.

187650. Раздел 2. Методика стратегического анализа : [самоанализ предприятия; организационная культура, финансовая оценка; организационная структура предприятия]. . , . С. 47-163.

187651. Разд. ІІ. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. . , . С. 254-328.

187652. Роздел 3. Управление предприятием для успешной реализации стратегии : [руководство предприятием; управление предприятием; стратегическое управление]. . , . С. 179-226.

187653. Розд. 1. Корупція яксоціальне явище: поняття, сутність, правовий, морально-естетичний та психологічний аспекти. . , . С. 5-20.

187654. Разд. ІІІ. Философские проблемы образования : [основные этапы и направления в истории образования и педагогики. Новые подходы в современном образовании]. . , . С. 452-487.

187655. Розд. 3. Соціально-психологічні чинники, що сприяють встановленню корупційних відносин у оперативно-службовій діяльності працівників ОВС. . , . С. 39-48.

187656. Розд. 2. Корупція і особистість. . , . С. 21-38.

187657. Часть 1. Эволюция мирового рынка ценных бумаг :[возникновение рынка ценных бумаг. Формирование международного рынка в ХІХ-ХХвв.]. . , . С. 6-31.

187658. Розд. 4. Особливості виявлення корупції й структури корупційних взаємовідносин серед працівників ОВС. . , . С. 49-51.

187659. Разд. ІІІ. Гл. 1.2. Классическое образование и его проблемы : [история классического образования]. . , . С. 455-462.

187660. Розд. 6. Сучасне методичне забезпечення профілактики злочинних проявів і корупційних діянь серед особового складу ОВС та підвищення надійності персоналу. . , . С. 72-91.

187661. Часть 2. Современные трансформационные процессы на рынках ценных бумаг. . , . С. 32-75.

187662. Козлова Г., Кублікова Т. Компетентнісний підхід до навчання студентів і викладачів : [особливості інтерактивного навчання у Одеському державному економічному університеті: напрямки, форми, методи, програми]. . , . С. 83-93.

187663. Разд. ІІІ. Гл. 1.3. Гуманизирующее образование как альтернатива классическому : [история неоклассического образования]. . , . С. 462-466.

187664. Никитин А. К., Ахвердиев К. С., Остроухов В. И. Гидродинамическая теория смазки и расчет подшипников скольжения, работающих в стационарном режиме. Наука. М., 1981. 316 с.

187665. Часть 3. Рынок ценных бумаг и экономическое развитие. . , . С. 76-119.

187666. Никитин А. Н. Синтез функциональной структуры преобразователя "напряжение-код". АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1972. 15 с.

187667. [Гл.] Індикатори проявів девіантної поведінки у процесійній діяльності працівників ОВС : [професійна деформація]. . , . С. 99-105.

187668. Ведерніков М. Д., Чернушкіна О. О. Нормування праці. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 372 с.

187669. Кіршо С. Забезпечення якості компетентнісно орієнтованої мовної підготовки майбутніх економістів : [досвід Одеського державного економічного університету]. . , . С. 94-100.

187670. Никитин А. П. Механическая обработка стеклопластиков алмазным инструментом. ЛДНТП. Ленинград, 1969. 21 с.

187671. Разд. ІІІ. Гл. 2. Новые подходы в современном образовании : [антропологический, развивающий, гуманистический, культурологический подходы]. . , . С. 473-487.

187672. Часть 4. Регулирование рынков ценных бумаг. . , . С. 120-150.

187673. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Основи психології і педагогіки. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 452 с.

187674. Никитин А. Т. Откуда берутся дети. Мол. гвардия. М., 1989. 254 с.

187675. Никитин Б. В. Расчет динамических характеристик металлорежущих станков. Машгиз. М., 1962. 112 с.

187676. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2011. 46 с.

187677. Гл. 6. Жизнь как категория наук об обществе и культуре : [социокультурное и гуманитарное содержание категории "жизнь". Философия жизни]. . , . С. 408-429.

187678. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2011. 396 с.

187679. Тема 3. Проблеми та розвиток малого та середнього бізнесу. . , . С. 73-112.

187680. Економіка України. Преса України. Київ, 2011. 96 с.

187681. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2011. 85 с.

187682. Допіра І., Обнявко О., Чернега О. Подовжена освіта - шлях у майбутнє : [післядипломна перепідготовка, факультет підвищення кваліфікації, підготовка за програмою МВА - досвід Одеського державного економічного університету]. . , . С. 101-106.

187683. Розд. 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз. . , . С. 34-88.

187684. Разд. ІІ. Гл. 3. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании : [понятие "ценность". Основные философские теории ценности]. . , . С. 329-337.

187685. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2011. 80 с.

187686. Тема 9. Міжнародний маркетинг : [сутність, значення, середовище міжнародного маркетингу, міжнародне маркетингове планування.]. . , . С. 301-336.

187687. Никитин Б. Д., Родионов С. В. Векторный анализ. Высш. школа. М., 1960. 110 с.

187688. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2011. 130 с.

187689. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2011. 86 с.

187691. Разд. І. Гл. 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. . , . С. 39-84.

187692. Беспалов В., Стеценко С. Реалізація концепції виховної роботи в ОДЕУ : [Одеський державний економічний університет]. . , . С. 107-112.

187693. Разд. 3. Конкурентне середовище комерційного банку. . , . С. 89-131.

187694. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2011. 145 с.

187695. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2011. 71 с.

187696. Тема 12. Корпоративна культура та етика в міжнародному бізнесі. . , . С. 425-490.

187697. Розд. 5. Продуктова політика комерційного банку. . , . С. 179-224.

187698. Разд. І. Гл. 3. Наука в культуре современной цивилизации. . , . С. 85-107.

187699. Никитин В. А., Ососков Г. А. Автоматизация измерений и обработки данных физического эксперимента. Изд-во МГУ. М., 1986. 185 с.

187700. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2011. 107 с.

187701. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2011. 87 с.

187702. Розд. 6. Ціноутворення на банківські продукти. . , . С. 225-264.

187703. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 84 с.

187704. Разд. І. Гл. 4. Структура научного познания. . , . С. 108-137.

187705. Слынько Г. И. Фосфористый чугун: материаловедческие аспекты структурного упрочнения. Издательский дом МГТ. Мелитополь, 2011. 296 с.

187706. Розд. 7. Продаж (збут) банківських продуктів. . , . С. 265-305.

187707. Тема 1. Сутність світового бізнесу та його види : [поняття та історичний розвиток. Види. Діяльність багатонаціональних компаній]. . , . С. 3-44.

187708. Разд. І. Гл. 7. Особенности современного этапа развития науки. . , . С. 201-229.

187709. Розд. 8. Комунікації банківських продуктів. . , . С. 306-376.

187710. Тема 4. Міжнародна грошова система : [ринок іноземних валют. Міжнародна валютна система. Міжнародний ринок капіталу]. . , . С. 143-146.

187711. Тема 5. Управління фіннсами в світовому бізнесі : [виникнення, сутність, функції. Капіталовкладення і інвестування. Джерела фінансування. Світове фінансове середовище та фінансова структура]. . , . С. 147-172.

187712. Тема 6. Цінні папери в світовому бізнесі. . , . С. 173-210.

187713. Никитин В. И. Жаропрочность, пластичность и коррозия авиаля. Металлургия. М., 1978. 152 с.

187714. Никитин В. П. Избранные труды. Изд-во АН СССР. М., 1961. 430 с.

187715. Тема 1. Державне казначейство України : необхідність створення та роль в управлінні бюджетною системою. . , . С. 7-50.

187716. Тема 6. Порядок касового виконання бюджетів за видатками. . , . С. 249-320.

187717. Тема 7. Кредитні системи провідних країн світу. . , . С. 211-262.

187718. Тема 10. Регулювання міжнародної торгівлі. . , . С. 337-387.

187719. Тема 7. Фінансова звітність з виконання бюджетів. . , . С. 321-332.

187720. Тема 11. Бухгалтерський облік у світовому бізнесі. . , . С. 389-424.

187721. Тема 2. Бюджетна класифікація : [економічний зміст та призначення. Складові бюджетнної класифікації та їх характеристика ]. . , . С. 51-113.

187722. Тема 8. Особливості здійснення контролю в системі державного казначейства України. . , . С. 376-417.

187723. Никитин В. П. Русское изобретение электрическая дуговая сварка. Академия Наук. М., 1952. 137 с.

187724. Тема 3. Організація бухгалтерского обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах державного казначейства України. . , . С. 114-154.

187725. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 36 с.

187726. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

187727. Тема 4. Єдиний казначейський рахунок - основа платіжної системи виконання бюджетів. . , . С. 155-189.

187728. Буржуй К., Караган И. "У меня есть немного денег, сделайте мне красиво..." : Специфика рекламного рынка Одессы. . , . С. 22-25.

187729. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

187730. Тема 5. Організація касового виконання бюджетів за доходами. . , . С. 190-248.

187731. Розд. ІІІ. 5. Хімічний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 399-429.

187732. Розд. 1. Основи інвестиційної діяльності. . , . С. 9-54.

187733. Разд. ІІІ. 6. Лісопромисловий комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 430-448.

187735. Розд. 2. Інституційні інвестори та їх вплив на інвестиційні процеси. . , . С. 55-70.

187736. Розд. ІІІ. 7. Агропромисловий комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 449-499.

187737. Розд. 3. Обґрунтування доцільності інвестицій. . , . С. 71-122.

187738. Розд. ІІІ. 8. Транспортний комплекс та зв'язок і сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 500-533.

187739. Розд. 4. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій. . , . С. 123-149.

187740. Тема 7. Збутова політика банківських установ. . , . С. 77-87.

187741. Розд. ІІІ. 9. Будівельний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 534-564.

187742. Розд. 5. Україна на міжнародному інвестиційному ринку. . , . С. 150-202.

187743. Тема 8. Комунікаційна політика банку : [комунікаційна політика, стратегія. Реклама. Створення іміджу]. . , . С. 88-97.

187744. Розд. ІV. 2. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 648-677.

187745. Тема 9. Організація і контроль маркетингової діяльності в банку. . , . С. 113-127.

187746. Розд. ІV. 3. Економіка Придніпровського економічного регіону і особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 678-703.

187747. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2011.

187748. Розд. 6. Інфраструктурні інвестиційні проекти та розвиток вітчизняних підприємств. . , . С. 203-235.

187749. Розд. ІV. 4. Економіка Східного економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивнихсил. . , . С. 704-730.

187750. Григоренко І. В. Підсумки роботи Запорізької міської служби зайнятості : [статистичні дані за січень-квітень 2011 р.]. . , . С. 14.

187751. Тема 11. Якість та конкурентоспроможність банків :[банків, конкурентоспроможність в Україні]. . , . С. 128-133.

187752. Дзинько Т. Встречают по одежке. Тренды в дизайне упаковки продуктов питания. . , . С. 34-40.

187753. Тема 12. Маркетинг депозитного, кредитного ринку та цінних паперів. . , . С. 134-143.

187754. Розд. 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем : [державні бюджетні територіальні фінанси. Державний кредит. Спеціальні фонди. Фінанси суб'єктів господарювання]. . , . С. 9-32.

187755. Розд. 2. Організаційні засади бюджетного устрою в зарубіжних країнах. . , . С. 33-46.

187756. Розд. ІV. 5. Економіка Центрального економічного району і особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 731-755.

187757. Розд. 3. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. . , . С. 51-75.

187758. Тема 13. Операції банків з обс платіжного балансу : [розрахунки безготівкові. Рахунки клієнтів. Черговість платежів]. . , . С. 144-152.

187759. Розд. 4. Податкові системи зарубіжних країн. . , . С. 76-100.

187760. Розд. ІV. 6. Економіка Поліського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 756-789.

187761. Тема 14. Управління персоналом банку. . , . С. 153-165.

187762. Тема 15. Система банківського менеджменту. . , . С. 166-171.

187763. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" за темою "Програмування мовою VBA в середовищі Microsoft EXCEL" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

187764. Тема 10. Економічні та правові основи маркетингової діяльності в банку. . , . С. 113-127.

187765. Тема 1. Банківська система України. . , . С. 9-16.

187766. Економіка Подільського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 790-818.

187767. Тема 2. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері. . , . С. 17-27.

187768. Економіка Карпатського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил. . , . С. 819-842.

187769. Тема 3. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз. . , . С. 28-31.

187770. Розд. ІV. 9. Економіка Причорноморського економічного району. . , . С. 848-880.

187771. Розд. V. Регіональна економічна політика і упраліннярегіо нальним розвитком. . , . С. 881-930.

187772. Тема 4. роль маркетингового планування у розробці стратегії банку. . , . С. 45-52.

187773. Никитин В. С., Рябец В. А. Основные параметры взрыво- и пожароопасности газов и паров в СССР, США и ФРГ. ВЦНИИОТ. ОНТИ. М., 1974. 44 с.

187774. Никитин Г. А., Чирков С. В. Влияние загрязненности жидкости на надежность работы гидросистем летательных аппаратов. Транспорт. М., 1969. 184 с.

187775. Никитин Г. А., Комаров А. А. Распределительные и регулирующие устройства гидросистем. Машиностроение. М., 1965. 183 с.

187776. Никитин Г. А. Щелевые и лабиоинтные уплотнения гидроагрегатов. Машиностроение. М., 1982. 135 с.

187777. Никитин Г. М. Эксплуатация и ремонт судового электрооборудования. Речной транспорт. Ленинград, 1962. 503 с.

187778. Никитин Д. П., Новиков Б. В. Здоровье человека - народное достояние. Здоровье. М., 1980. 96 с.

187779. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Робоча програма виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

187780. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Принципи технічної творчості". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 14 с.

187781. Никитин Д. П. Научно-технический прогресс, природа и человек. Наука. М., 1977. 200 с.

187782. Юналиева Ф. Мягкой посадки ! Создание посадочной страницы продающего сайта : [интернет-продажи]. . , . С. 42-46.

187783. Никитин Д. П. Профилактика острых кишечных инфекций. Знание. М., 1973. 93 с.

187784. Тема 5. Товарна політика в банківській сфері : [банківський продукт. Класифікація банківських операцій]. . , . С. 50-65.

187785. Розд. VІ. Зовнішньоекономічний зв'язки та їх роль у розвитку продуктивних сил країни та її регіонів. . , . С. 931-973.

187786. [Гл.] Актуальные вопросы развития рынка жилья : [насколько эффективно ипотечное кредитирование в Украине]. . , . С. 31-51.

187787. Тема 6. Цінова політика банку : [ціноутворення. Маркетингова цінова політика]. . , . С. 66-76.

187788. [Гл.] Ценовая политика на рынке новостроек. . , . С. 51-73.

187789. Тема 2. Система кправління трудовими ресурсами. . , . С. 19-31.

187790. Тема 3. Населення та трудові ресурси Країни : [ресурсний потенціал. Демографічна ситуація, демографічна політика Україн. Напрями розвитку трудового потенціалу в Україні до 2010 р]. . , . С. 32-47.

187791. [§] Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности. . , . С. 216-243.

187792. Тема 4. Управління міграційними процесами : [суть, причини, види міграцій. Механізм регулювання. Організаційно-правова система]. . , . С. 48-58.

187793. [§] Лицензирование в сфере производства и оборота спирта, алкогольных и табачных изделий. . , . С. 198-215.

187794. 4. 3. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд. . , . C. 170-178.

187795. Тема 5. Професійна орієнтація. . , . С. 59-71.

187796. Тема 6. Формування загальноосвітнього та професійного рівня трудових ресурсів. . , . С. 72-95.

187797. Тема 7. Ринок праці та його регулювання. . , . С. 96-107.

187798. 4. 1. Наукова сутність та суспільне значення рекреації у природному середовищі. . , . С. 148-155.

187799. Тема 8. Регулювання зайнятості населення. . , . С. 108-123.

187800. Тема 9. Проблеми безробіття в системі управління трудовими ресурсами. . , . С. 124-133.

187801. Розд. І. Іпотека та її особливості як способу забезпечення залучення інвестицій : [правова природа...див. анотацію]. . , . С. 23-75.

187802. Тема 10. Планування та прогнозування трудових ресурсів. . , . С. 134-141.

187803. Тема 13. Соціальна політика в системі управління трудовими ресурсами. . , . С. 184-194.

187804. 4. 4. Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України : [структура типів територій і об'єктів, включених у природно-заповідний фонд (ПЗФ) Україна]. . , . С. 178-184.

187805. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2003. 34 с.

187806. Никитин Е. А., Шестов С. А., Матвеев В. А. Гидроскопические системы: элементы гидроскопических приборов. Высш. школа. М., 1988. 432 с.

187807. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2003. 34 с.

187808. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2003. 34 с.

187809. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2003. 34 с.

187810. Никитин Е. Е. Теория элементарных атомно-молекулярных процессов в газах. Химия. М., 1970. 455 с.

187811. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187812. Никитин Е. М. Краткий курс теоретической механики для втузов. Наука. М., 1971. 399 с.

187813. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187814. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187815. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187816. Никитин Е. М., Карлин Д. М. Теоретическая механика для техникумов. Госиздат. М., 1958. 663 с.

187817. Никитин И. В. Фториды и оксифториды галогенов. Наука. М., 1989. 116 с.

187818. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187819. Никитин И. К. Сложные турбулентные течения и процессы тепломассопереноса. Наук. думка. Киев, 1980. 238 с.

187820. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2004. 34 с.

187821. Никитин М. С., Долгицер Л. З. Краткий справочник газосварщика и газорезчика. Машгиз. М., 1960. 592 с.

187822. Никитин Н. В., Гаршин Ю. Ф., Меллер С. Х. Краткий справочник монтажника и ремонтника. Энергоатомиздат. М., 1990. 191 с.

187823. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2005. 34 с.

187824. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2005. 34 с.

187825. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2005. 34 с.

187826. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2005. 34 с.

187827. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2005. 34 с.

187828. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2006. 34 с.

187829. Разд. ІІІ. Правовое регулирование ипотеки целостного имущественного комплекса : [понятие. Ипотека государственных предприятий. Ипотека предприятий корпоративного типа]. . , . С. 95-113.

187830. Тема 14. Механізм регулювання ефективного використання трудових ресурсів : [показники та використання трудових ресурсів. Мотивація праці. Заробітна плата. Регулювання використання тредових ресурсів]. . , . С. 195-207.

187831. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2006. 34 с.

187832. Тема 15. Міжнародне співробітництво в управлінні трудовими ресурсами. . , . С. 208-217.

187833. Розд. IV. Правове регулювання іпотеки землі. . , . С. 114-120.

187834. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2006. 34 с.

187835. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2006. 34 с.

187836. Разд. V. Судебная практика и пути совершенствования законодательства о ипотеке. . , . С. 124-151.

187837. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2006. 34 с.

187838. Тема 3. §3-4. Демографічна ситуація в Україні. Основні напрями демографічної політики в Україні. . , . С. 39-42.

187839. Открытия и гипотезы. ООО "Компания Статус". К., 2007. 38 с.

187840. Никитин Н. И. На пути научного работника-химика. Наука. Ленинград, 1969. 207 с.

187841. Розд. 5. Фортеці,замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об'єкти : [в Україні]. . , . С. 201-375.

187842. Тема 9. §3. Соціальний захистнаселення від безробіття. . , . С. 129-133.

187843. Никитин Н. Т. Автоматический контроль размеров при шлифовании. Машгиз. М., 1954. 24 с.

187844. Тема 12. §2-3. Соціально-трудові відносини та їх суб'єкти. Регулювання соціально-трудових відносин. . , . С. 164-170.

187845. Никитин О. Ф., Холин К. М. Объемные гидравлические и пневматические приводы. Машиностроение. М., 1981. 269 с.

187846. Никитин С. А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. МГУ. М., 1989. 247 с.

187847. Зажигина К. Пробка для маркетингового бюджета. Запуск программы поддержки розничных продаж помогает предотвратить утечку рекламного бюджета. . , . С. 48-53.

187848. Никитин С. П. Автомобили. Междунар. отношения. М., 1969. 288 с.

187849. 4. 5. Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону. . , . С. 184-197.

187850. Розд. 1. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні. . , . С. 9-81.

187851. Никитин Ю. В., Козулин Н. А., Шапиро А. Я. Основы расчета технологических режимов вакуумформовочных машин для производства объемных изделий из листовых термопластов. Знание. Ленинград, 1966. 32 с.

187852. Тютюник В. Обґрунтування норми рентабельності. . , . С. 17-23.

187853. Никитин Ю. И. Технология изготовления и контроль качества алмазных порошков. Наук. думка. К., 1984. 264 с.

187854. Розд. 2. Туристичне краєзнавство України : об'єкти, предмет, основні завдання та теоретично-методологічні засади. . , . С. 82-108.

187855. Геєць В. М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр). . , . С. 11-23.

187856. Денега А. Оптимізація затрат на вирощування озимої пшениці. . , . С. 24-31.

187857. Розд. 3. Туристична картографія як основний методологічний засіб туристичного краєзнавства : [зародження і розвиток. Сучасний стан в Україні. Туристичні карти]. . , . С. 109-146.

187858. Луніна І. О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам : підходи до створення ефективної системи управління. . , . С. 24-34.

187859. 4. 2. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України. . , . С. 156-169.

187860. Іваницька О. М. Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період. . , . С. 35-42.

187861. Розд. 6. Курортні ресурси України. . , . С. 376-405.

187862. Куратник П. Анализ предельных расходов для новых изделий : [планирование выпуска новой продукции]. . , . С. 32-38.

187863. Розд. 7. Організація використання печер для цілей туризму. . , . С. 409-440.

187864. Панченко Я. Материальный учет в экспериментальном цехе [финансы предприятий]. . , . С. 40-49.

187865. Никитин Ю. М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей. Оборонгиз. М., 1961. 288 с.

187866. Розд. 8. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності. . , . С. 441-531.

187867. Павлюк К. В., Степанова О. В. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я : [видатки на охорону здоров'я в Україні. Види і проекти партнерства, їх вартість. Переваги впровадження партнерства]. . , . С. 43-55.

187868. Алиев Т. Скидки на товарыпоиск оптимального размера : [эффективные продажи товаров]. . , . С. 50-59.

187869. Ніколаєв С. Транспортне оподаткування: збір не дорівнює податку. . , . С. 60-62.

187870. Деркач М. І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України : [підвищення якості державного управління є його децентралізація]. . , . С. 56-63.

187871. Соломонов С. Корректировка средней заработной платы. . , . С. 64-70.

187872. Губа Є. Зарплата два рази на місяць: встановлення і виплата. . , . С. 71-75.

187873. Гайдук Л. А. Стандарт управління Р2М у моделюванні інноваційного потенціалу підприємств. . , . С. 64-71.

187874. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2011. 110 с.

187875. Сибірянська Ю. В., Котіна Г. М. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету. . , . С. 72-85.

187876. Стефанюк І. Б., Крисюк Н. Е. Актуальні аспекти міжбюджетних відносин у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України. . , . С. 86-96.

187877. Терещенко Г. М. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку. . , . С. 97-105.

187878. Козка А. Кредит-дело договорное. Как не ошибиться при заключении договора. . , . С. 76-80.

187879. Затонацька Т. Г., Шиманська О. А. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління. . , . С. 106-116.

187880. Прокопенко К. О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки. . , . С. 4-9.

187881. Виявлення ознак неплатоспроможності : [приховування банкрутства підприємств, фіктивне банкрутство]. . , . С. 93-105.

187882. Підлужна Н. Індексація грошових доходів населення. . , . С. 106-107.

187883. Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Передові промислові технології як обєкт статистичного спостереження. Частина І. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію. . , . С. 10-12.

187884. Статистическое коммюнике по вопросам народного хозяйства в 2010 г.. . , . С. 10-11.

187885. Юй Инли Перетасовка политической колоды в Северо-Восточной Азии : [обстановка на Корейском полуострове]. . , . С. 14-18.

187886. Ван Фан Реформа госбольниц в Китае. . , . С. 20-22.

187887. Ященко Л. О. Використання ABC - та XYZ - аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність. . , . С. 13-17.

187888. Ю Шаньшань Равенство образовательных возможностей : [образование в Китае]. . , . С. 23-25.

187889. Ван Лэй Мечта о доме : [система обеспечения социальным жильем в Китае]. . , . С. 26-28.

187890. Данилко В. К., Литовка О. В., Парікчай А. Статистичний аналіз поводження з відходами виробництва в Україні. . , . С. 18-21.

187891. Ли Бо Меры по увеличению доходов населения : [Китай - реформы по увеличению доходов населения]. . , . С. 29-31.

187892. Вань Чэнцай Отношения КНР и РФ сегодня. . , . С. 22-25.

187893. Ли Цзиминь Китай "расплачивается" за большие инвалютные резервы. . , . С. 32-34.

187894. Яшкіна О. І. Статистичний аналіз наукового потенціалу України. . , . С. 22-27.

187895. Ю Шаньшань Новое направление єкономической политики Китая. . , . С. 26-29.

187896. Чжоу Цзинь, Ван Лэй Будущее е-книги в тумане : [электронные книги в Китае]. . , . С. 36-38.

187897. Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма : [биография, бизнес богатейшего американца, первого долларового миллионера (08.07.1839-25.05.1937)]. . , . С. 6-21.

187898. Ван Фан С надеждой на лучшее : [нтервью с сопредседателем Китайско-Российской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией Чжан Юйцзином]. . , . С. 34-37.

187899. Ковтун Н. В., Черемухіна О. М. Статистична оцінка рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям за регіонами України. . , . С. 28-34.

187900. Ба Шусун Задачи правительства на 2011 год : [внетренняя политика Китая]. . , . С. 18-21.

187901. Никитин Ю. М. Конструирование элементов деталей и узлов авиадвигателей. Машиностроение. М., 1968. 324 с.

187902. Кулинич Р. О. Статистичне обґрунтування програм регіонального розвитку. . , . С. 34-39.

187903. Юань Юе, Чжан Хуэй Доклад об индексе качества жизни населения Китая. . , . С. 10-11.

187904. Чэнь Юйцзе Борьба за "кассовый пирог" : [китайский кино-рынок]. . , . С. 23-25.

187905. Зоріна О. А. Проблематика трактування контролінгу. . , . С. 40-44.

187906. Ван Лэй Отношения между КНР и США : новые направления. . , . С. 14-16.

187907. Ли Бо Чего мы ждем от рынка рабочей силы в Китае?. . , . С. 30-31.

187908. Поповченко О., Новіков В. Біблія-джерело кримінального права. . , . С. 26-27.

187909. Колеснік В. І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази. . , . С. 45-50.

187910. Мин Цзиньвэй Разъяснения на счет национального богатства Китая : [валютные резервы - национальное богатство Китая]. . , . С. 36-39.

187911. Никитина З. А. Инструкции по расчету червячных фрез. ОТИ ВНИИ. М., 1960. 74 с.

187912. Никитина З. А. Инструкции по расчету червячных фрез. ОТИ ВНИИ. М., 1966. 96 с.

187913. Гончар О. В., Кузьміна О. В. Нормативно-правове забезпечення гарантування конфіденційності в Європейській статистичній системі. . , . С. 57-61.

187914. Блащук Т., Пецко І. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять. . , . С. 33-36.

187915. Ван Шо Судьба водно-болотных угодий Китая : [интервью Чэнь Кэлиня и Янь Чэнгао о защите водно-болотных угодий в Китае/записал Ван Шо]. . , . С. 47-49.

187916. Никитина И. К. Справочник по турбопроводам тепловых электростанций. Энергоатомиздат. М., 1983. 176 с.

187917. Браніцький О., Шароватова А. Інститут неустойки в господарських правовідносинах: теоретичний і практичний аспекти. . , . С. 48-52.

187918. Никитина Л. М. Таблицы равновесного удельного влагосодержания и энергии связи влаги с материалами. Госэнергоиздат. М., 1963. 175 с.

187919. Хараджа Н. Зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правового регулювання: теоретико-правовий аспект. . , . С. 71-74.

187920. Кириченко К. В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.). . , . С. 4-20.

187921. Рубан Н. І., Василькова Т. В., Пасічник В. П. Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи. . , . С. 62-65.

187922. Шевченко И. Сказка - ложь, да в ней намек. Событийный маркетинг в "Детском мире" : [новые способы привлечения покупателей]. . , . С. 54-56.

187923. Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Френсіс Гальтон: життя та внесок у розвиток статистичної науки. . , . С. 66-71.

187924. Земський Ю. С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. : [український національний рух та процес вітчизняного націєтворення]. . , . С. 21-40.

187925. Хримли И. Формирование ценностно-мировоззренческих ориентиров современной молодежи в высшей школе. . , . С. 75-78.

187926. Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр. Часть первая. Человек из Стрэтфорда : [биография, творческий путь выдающегося английского драматурга, поэта Вильяма Шекспира]. . , . С. 24-47.

187927. Катихін Є. О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку. . , . С. 77-81.

187928. Клименко О. Імплементація ознак різних форм держави : [класифікація форм державного правління сучасних держав]. . , . С. 79-82.

187929. Опря І. А. Утиски адептів пізньопротестантських конфесій у Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.. . , . С. 41-49.

187930. Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста. . , . С. 87-90.

187931. Матвєєнко І. В. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект. . , . С. 82-85.

187932. Таранець С. В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії. . , . С. 50-64.

187933. Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем. . , . С. 21-27.

187934. Міокова Н. В. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку. . , . С.86-92.

187935. Білоус Л. В. Депортації європейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни. . , . С. 65-79.

187936. Пришляк Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування (теоретичний аспект). . , . С. 96-98.

187937. Хачатурова А. Pepsi с молоком. PR - сопровождение сделок по покупке доли собственности. . , . С. 75-77.

187938. Практичні питання регулювання валютних операцій. . , . С. 27-29.

187939. Михайлуца М. І. Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.). . , . С. 80-90.

187940. Юдіцький О. Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні. . , . С. 96-99.

187941. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування та розрахунок штампового оснащення для холодного штампування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

187942. Никитина Л. М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах. Энергия. М., 1968. 500 с.

187943. Старицька О. Деякі соціальні проблеми державної влади в сучасній Ураїні. . , . С. 100-103.

187944. Хачатурова А. Черные дыры PR. Как не допустить утечек информации. . , . С. 78-81

187945. Пилявець Ю. Г., Пилявець Р. І. Каторга у СРСР (1943-1954 рр.) : табори, контингент, умови утримання та праці в'язнів. . , . С. 91-105.

187946. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

187947. Дубинянский М. Фридрих Энгельс: номер второй : [биография выдающегося немецкого философа, теоретика, революционера, разностороннего человека, друга и соратника К. Маркса (28.11.1820-05.08.1895)]. . , . С. 44-63.

187948. Шевчук В. О. Рецензія на монографію Попової В. В. "Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку: методологія та практика вимірювання"*. . , . С. 101-103.

187949. Генега Р. Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття. . , . С. 106-122.

187950. Кравцова Т. Адміністративно-правова природа діяльності держави у сфері економіки. . , . С. 104-110.

187951. Гудыменко Ю. Запорожский Институт титана: выгодное банкротство. . , . С. 48-49.

187952. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 194 с.

187953. Никитина О. А., Вячеславов П. М. Блестящее цинкование в цинкатном электролите. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 27 с.

187954. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

187955. Калашников Н. "Запорожкокс" снижает выбросы вредных веществ : [работы по снижению выбросов на предприятии. Статистические данные]. . , . С. 12.

187956. Олейник А. Улица Жукова : [краткая историческая справка]. . , . С. 14.

187957. Никитина Т. С., Журавская Е. В. , Кузьминский А. С. Действие ионизирующих излучений на полимеры. Госхимиздат. М., 1959. 102 с.

187958. Конвенції з міжнародних перевезень вакнтажів від 1 січня 1991 року. . , . С. 33-36.

187959. Винниченко Т. Никола Тесла: сеанс физики с разоблачением : [биография, творческий и научный путь физика и изобретателя Николы Теслы (1856-1943)]. . , . С. 64-86.

187960. Никитинский А. М. Пайка алюминия и его сплавов. Машиностроение. М., 1983. 192 с.

187961. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

187962. Про транзит вантажів : Закон України від 20 жовтня 1999 року №1172-ХІV. . , . С.158-160.

187963. Захарова Н., Приходько О. Где в Запорожье жить хорошо : [информация о каждом районе города: площадь, население, социальная инфраструктура, зеленая зона, превышение ПДК вредных веществ в воздухе]. . , . С. 8-9.

187964. Пузий В. Афанасий Никитин: возвращение, растянувшееся на века : [биография русского путешественника, географа, писателя, купца, автора записок "Хождение за три моря" Афанасия Никитина (?-1474)]. . , . С. 84-101.

187965. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Робоча програма стажування магістрів напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка спеціальності 8.05070204 - електромеханічні системи автоматизації та електропривод. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

187966. Бутакова Е. Вирджиния Вульф: этот обожаемый несовершенный мир : [биография английской писательницы Вирджинии Вульф (25.01.1882-28.03.1941)]. . , . С. 102-121.

187967. Никитский В. З. Маломощные силовые трансформаторы. Энергия. М., 1968. 88 с.

187968. Никитский В. З. Трансформаторы малой мощности. Энергия. М., 1976. 97 с.

187969. Никитюк Н. М. Свет кванты и вычислительная техника. Знание. Москва, 1967. 46 с.

187970. Никифоров А. А. Справочник по тракторам С-80 и С-100. Сельхозгиз. М., 1960. 158 с.

187971. Никифоров А. А. Трактор "Сталинец-80". Сельхозгиз. М., 1953. 275 с.

187972. Никифоров А. В. Технологические возможности и перспективы чистовой и упрочняющей обработки упругим инструментом. ВНИИТЭМР. М., 1991. 56 с.

187973. Охотнікова О. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забеспеченні сталого розвитку України. . , . С. 107-109.

187974. Ричка В. М. Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії ХІХ ст.. . , . С. 143-158.

187975. Яременко В. І. Історіософський зміст шевченкових "Гайдамаків" (до 170-річчя виходу поеми) : [історичний коментар поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки"]. . , . С. 159-179.

187976. Крикун В. Податки та збори як елементи державної антикризової політики у сфері економіки України. . , . С. 121-123.

187977. Бондар В. В., Присяжнюк Ю. П. Сучасна історіографія пореформеного селянства. . , . С. 180-201.

187978. Кентій А. В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України. . , . С. 202-222.

187979. Греєць В. М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр). . , . С. 3-18.

187980. Мушенок В. Про переваги механізму державної фінансової підтримки страхування ризиків аграрного виробництва. . , . С. 124-125.

187981. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

187982. Козик В. В., Сидоров Ю. І. Проблеми застосування моделей типу "хижак-жертва" в економічній практиці. . , . С. 5-15.

187983. Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства. . , . С. 126-130.

187984. Радіонова І. Ф. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання. . , . С. 19-34.

187985. Кузьмін О. Є., Козик В. В., Сидоров Ю. І., Єрашок В. Е. Симуляційне моделювання економічних процесів. . , . С. 16-25.

187986. Олейнікова Л. Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки. . , . С. 35-41.

187987. Семиноженко В. П. Яка інноваційна політика потрібна Україні?. . , . С. 41-44.

187988. Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Мотор-Гарант" : [баланс за 2010 р., звіт про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал]. . , . С. 1-4.

187989. Соколовська А. М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні. . , . С. 42-53.

187990. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

187991. Денисенко С. Деякі актуальні проблеми реалізації міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур у діяльності митних органів України. . , . С. 159-163.

187992. Мойсеєнко Б. І. Інфляційне таргетування : міжнародний досвід та українські перспективи. . , . С. 45-52.

187993. Орджонікідзевський район - адміністративно-діловий, туристичний, науково-культурний і торговий центр Запоріжжя : [сучасна ситуація, перспективи розвитку району]. . , . С. 5.

187994. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

187995. печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. . , . С. 167-170.

187996. Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій податкового кодексу. . , . С. 54-62.

187997. Андрощук Г. А. Управление интеллектуальной собственностью при офшоринге : аспекты экономической безопасности. . , . С. 53-70.

187998. Запоріжжя потребує нової природоохоронної програми : [актуальні питання щодо покарщення навколишнього природного середовища, забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства в Запоріжжі]. . , . С. 3.

187999. Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти. . , . С. 83-86.

188000. Юшко С. В. Амортизація основних засобів у контексті податкового кодексу України. . , . С. 63-71.

188001. Петренко О. Стан повітря - загрозливий : [дослідження атмосферного повітря у м. Запоріжжя у травні 2011 р.]. . , . С. 3.

188002. Сільченко С. Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності. . , . С. 164-166.

188003. Бондар М. І., Бабіч В. В. Облік податкових різниць згідно з податковим кодексом України. . , . С. 72-80.

188004. Михайленко С. В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні. . , . С. 81-91.

188005. Природоохоронна діяльність не завжди ефективна. Так вважають у прокуратурі області : [про проблеми щодо здійснення контролю та нагляду у сфері охорони атмосферного повітря]. . , . С. 4.

188006. И экономно, и экологично : [промышленные предприятия Запорожья, использующие вторичные ресурсы в собственном производстве]. . , . С. 5.

188007. Тараненко А. План дій - альтернативна енергетика : [світова економіка. Альтернативна енергетика]. . , . С. 26-29.

188008. Воїнов М. Дерево охорони праці Запорізької області : [Запорізький обласний центр охорони праці]. . , . С. 16-17.

188009. Снісаренко О. Б., Гусєва Ю. Ю. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу. . , . С. 92-99.

188010. Рябінін Є. Зовнішня політика нової влади : спроба політологічного аналізу. . , . С. 30-33.

188011. Сафонова Л. Д., Нєвєшкіна Т. С. Теоретичні засади управління видатками бюджету. . , . С. 100-110.

188012. Доклад МОТ к всемирному Дню охраны труда : [доклад межународной организации труда]. . , . С. 3-19.

188013. Кудрявський О. Бельгія мінус Фламандія = Валлонія? : [внутрішня політика Бельгії. Саботаж фламандських націоналістів]. . , . С. 36-37.

188014. Гаврилюк О. В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення. . , . С. 111-126.

188015. Виконання бюджету м. Запоріжжя за І квартал 2011 року. . , . С. 7.

188016. Никифоров А. Д., Бойцов В. В. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении. Изд-во стандартов. М., 1987. 282 с.

188017. Осипчук Н. Вперед у минуле, або праця дітей як відображення суспільного розвитку. . , . С. 52-54.

188018. Ігнатьєв П. Шрі-Ланка після "тигрів": якою бути країні? : [внутрішня та зовнішня політика Шрі-Ланки]. . , . С. 38-41.

188019. Султанський П. У віддзеркаленні міста Лева : [Сінгапур - історія розвитку держави, політика]. . , . С. 42-47.

188020. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

188021. Микитась О., Колесник С. Ні-дитячій праці на Херсонщині : [Всесвітній день боротьби за ліквідацію дитячої праці на Херсонщині]. . , . С. 55.

188022. Разгуляев В. Получение правильных скидок у логоператоров. . , . С. 13-15.

188023. Ліквідація екологічної експертизи - загроза довкіллю. . , . С. 2-3.

188024. Никифоров А. Д. Точность в химическом аппаратостроении. Машиностроение. М., 1969. 216 с.

188025. Скрипка Ф. Как построить машину В2В-продаж. . , . С. 16-19.

188026. Никифоров А. Д. Точность и технология изготовления метрических резьб. Высш. школа. М., 1963. 180 с.

188027. Тимочко Т. В. Національний проект "Україна на шляху до "зеленого зростання". . , . С. 4-5.

188028. Янов О. Про державну політику у сфері авторського права і суміжних прав : [інтерв'ю з першим заступником голови Державної служби інтелектуальної власності Олексієм Яновим журналу "Інтелектуальна власність"]. . , . С. 9-14.

188029. Вайтаник К. Район продолжает развиваться : [Жовтневий район Запорожья]. . , . С. 5.

188030. Гардашук Т. В. Глобальні стратегічні моделі та український вибір : [глобальна екологічна перспектива]. . , . С. 6-7.

188031. Никифоров А. С. Бехтеров. Мол. гвардия. М., 1986. 288 с.

188032. Бродецкая Н. О чем говорят ключевые показатели дистрибуции. . , . С. 20-25.

188033. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

188034. Заводський район : [з історії району, сучасне життя]. . , . С. 5.

188035. Шмандій В. М., Бредун В. І., Харламова О. В. Особливості формування екологічної небезпеки регіону під впливом техногенних землетрусів. . , . С. 8-9.

188036. Никифоров А. Ф., Суслов С. К. Классические ортогональные полиномы. Знание. М., 1985. 32 с.

188037. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

188038. Всесвітня організація інтелектуальної власності Типові особливості авторського права в країнах з перехідною економікою: огляд перехідного процесу - керівництво щодо його завершення, де це може бути необхідним. . , . С. 20-35.

188039. Шмидт Т. Доставка без границ. . , . С. 26-29.

188040. Коновалов В. С. Генетические аспекты Чернобыльской катастрофы - 25 лет спустя : [влияние радиации на организм человека и животных]. . , . С. 10-11.

188041. ЗАлК начал производство катанки из российского сырья. . , . С. 4.

188042. Сушик О. В. Правове регулювання державного контролю і нагляду у сфері гарантування радіаційної безпеки. . , . С. 13-14.

188043. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. Наука. М., 1984. 344 с.

188044. Жилінкова О., Вярвельська Г. Права інтелектуальної власності на телевізійний формат - питання теорії та практики. . , . С. 36-44.

188045. Ребро П. "Весела Січ" - не колгосп, а курінь дотепників : [інтерв'ю з запорізьким гумористом і сатириком П. Ребро]. . , . С. 11.

188046. Кульпач П. Маркетинговый бюджет: инвестиции или выброшенные деньги?. . , . С. 34-37.

188047. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

188048. Ковтун О. М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект. . , . С. 17-19.

188049. Бадыр Ю. Факторы, препятствующие вовлечению ОИС в экономический оборот в странах с переходной экономикой. . , . С. 51-58.

188050. Делегація із Магдебурга знайомиться із Запоріжжям : [Магдебург - місто-партнер Запоріжжя]. . , . С. 1.

188051. Управление основными данными в розничной сети на примере "Метро Кеш энд Керри Украина". . , . С. 38-43.

188052. Снова минус... : [информация о производстве легковых автомобилей на ЗАЗе в апреле 2011 г.]. . , . С. 4.

188053. Білик Т. І., Штика О. С. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища. . , . С. 20-21.

188054. Топ-50 сетевых ритейлеров Украины. . , . С. 44-48.

188055. Скиба Ю. А., Лазебна О. М., Скиба М. М. Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку. . , . С. 25-26.

188056. Захарець Д. Про інноваційний бізнес та патентну систему США. . , . С. 58-61.

188057. ЗАлК начал производство катанки из российского сырья. . , . С. 4.

188058. Архіпова Г. І., Проценко Д. В., Тройченко О. В. Особливості екологічного маркування продуктів харчування в Україні. . , . С. 27-28.

188059. Голоцван Л. Реальность виртуальности. . , . С. 50-55.

188060. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. Наука. М., 1978. 319 с.

188061. Гетьман В. І. Заповідне "Розточчя" - природна перлина України. . , . С. 29-31.

188062. Никифоров Б. А., Петров В. А., Пяткова С. Б. Метрология в метизном производстве. Изд. УПИ. Свердловск, 1987. 70 с.

188063. Никифоров В. М. Краткий курс технологии металлов. Машгиз, Ленинград. отд-ние. М., 1963. 368 с.

188064. Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы. Высш. школа. М., 1980. 360 с.

188065. Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1987. 363 с.

188066. Никифоров В. Н. Мастерская живого постоянства. Сов. Россия. М., 1985. 80 с.

188067. Никифоров Г. Д. Металлургия сварки плавлением алюминиевых сплавов. Машиностроение. М., 1972. 264 с.

188068. Никифоров Г. Д. , Опарин М. И., Федоров С. А. Сварка и пайка световым лучом. Машиностроение. М., 1979. 40 с.

188069. Янукович В. Виступ Президента України Віктора Януковича із щорічним посланням до Верховної Ради України. . , . С. 1-3.

188070. Мирошниченко Н., Скоробогатов А. Оптимизация рисков в международной транспортной логистике. . , . С. 34-38. (Справочник Логиста)

188071. Паниотто В. Использование сетевых методов для оценки численности небольших групп населения. . , . С. 34-40.

188072. Готовимся к переезду склада. . , . С. 66-70. (Справочник Логиста)

188073. Чиглинцев С. Некоторые методологические аспекты необходимости и достаточности маркетингового исследования. . , . С. 44-52.

188074. Куценко В., Гаращук О. Стратегія соціальної парадигми сталого розвитку. . , . С. 10-13.

188075. Міщенко В. Мінерально-сировинна база України в контексті програмно-цільового планування. . , . С. 14-17.

188076. Куковский В. Проникновение интернет среди взрослых жителей Украины достигло 35%. . , . С. 53-55.

188077. Сабадаш В. Організаційно-економічні засади неконфліктної політики в енергетичному секторі. . , . С. 6-23.

188078. Рейтинговое исследование рынка товаров класса "люкс" "Luxury Index'2011". . , . С. 56-58.

188079. Вострышев М. И. Божий избранник: крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Современник. М., 1990. 191 с.

188080. Бистряков І. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності. . , . С. 18-22.

188081. Ліщук В. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл. . , . С. 14-16.

188082. Медиа-агентство Nirvana Media провело исследования отношения украинцев к рекламе. . , . С. 60-61.

188083. Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України. . , . С. 23-25.

188084. Воспитать атеиста. Мысль. М., 1988. 428 с.

188085. Вылечить грипп : [маркетинговое исследование готовности украинцев покупать лекарственные противовирусные препараты. Доверие врачам]. . , . С. 62-65.

188086. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2011.

188087. Крисанов Д., Лисак В. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості. . , . С 17-22.

188088. Воронцов Г. В., Андрианов Н. П. Атеистическое воспитание личности. Лениздат. Ленинград, 1987. 56 с.

188089. Яроцька О. Водомісткість промислового виробництва в Україні. . , . С. 37-39.

188090. Никифоров Д. Д., Лифшиц М. Л. Телевизионные автоматы в сварке элементов атомной технике. Энергоатомиздат. М., 1985. 126 с.

188091. Воронкова Л. П. Критика теологических концепций секуляризации: эволюция американского протестантизма. Знание. М., 1987. 64 с.

188092. Дымшиц М. Н. Инструменты и методы оценки эффективности рекламы в управленческом процессе. . , . С. 66-75.

188093. Левковська Л. Національні пріоритети вирішення проблем водозабезпеченості : [водні ресурси України]. . , . С. 40-41.

188094. Шилин Д. Путь в небо : [ГП "Ивченко-Прогресс": перспективы развития]. . , . С. 8-9.

188095. Никифоров Н. П., Циклис А. М., Шпигель А. Р. Измерение качественных показателей каналов связи с ИКМ. Радио и связь. М., 1984. 104 с.

188096. Лидерами рынка инвестиций становятся прозрачные компании. . , . С. 76-77.

188097. Дацій О. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни. . , . С. 42-45.

188098. Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування: інституціональні передумови та можливі альтернативи. . , . С. 36-38.

188099. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1989. 335 с.

188100. Никифоров С. Н. Сопротивление материалов. Высш. школа. М., 1966. 584 с.

188101. Украинцы согласны, что реклама - двигатель прогресса, однако стали более требовательными к качеству самой рекламы. . , . С. 78-79.

188102. Ступень М. Особливості використання земель сільськогогосподарського призначення в ринкових умовах. . , . С. 49-52.

188103. Вопросы научного атеизма. Мысль. М., 1989. 336 с.

188104. Николаева В. К., Решетилова Т. Б. Оценка эффективности рекламной кампании. . , . С. 80-87.

188105. Никифоров С. Н. Сопротивление материалов. ОНТИ. М., 1936. 318 с.

188106. Шубалий О. Василик Н. Інструменти економічного стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу. . , . С. 39-42.

188107. Коваль Я. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання. . , . С. 53-55.

188108. Вопросы научного атеизма. Мысль. М., 1988. 303 с.

188109. Антоненко І. Лісоресурсний комплекс: проблеми та напрями розвитку. . , . С. 56-58.

188110. Никифоров С. Н. Сопротивление материалов. Госстроиздат. М., 1960. 248 с.

188111. Никифоров Ю. Б. Аутотренинг+физкультура. Сов. спорт. М., 1989. 44 с.

188112. Никифорова Т. Р. Осип Иванович Сомов. (1815-1876). Наука, Ленинград. отд-ние. М., 1964. 128 с.

188113. Никифорович Г. В. Почти природне лекарства. Молодая гвардия. М., 1986. 207 с.

188114. Никифоровский В. А. Великие математики Бернулли. Наука. М., 1984. 177 с.

188115. Никифоровский В. А. Путь к интегралу. Наука. М., 1985. 189 с.

188116. Вагабов М. В., Вагабов Н. М. Ислам и вопросы атеистического воспитания. Высш. школа. М., 1988. 272 с.

188117. Козюк В., Атамась Н. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки. . , . С. 30-34.

188118. Никифоровский В. С., Шемякин Е. И. Динамическое разрушение твердых тел. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1979. 271 с.

188119. Вядрова І., Добровольська І. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями на депозитних рахунках у банках. . , . С. 35-37.

188120. Мироненко В., Мироненко Г. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду. . , . С. 38-41.

188121. Литвин Н. Нематеріальні активи банків України: розкриття інформації у фінансовій звітності. . , . С. 42-45.

188122. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

188123. Барановський О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи. . , . С. 46-50.

188124. Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні. . , . С. 51-53.

188125. Степаненко А., Чамара І. Лобіювання банківських інтересів у процесі реалізації пріоритетних цілей. . , . С. 54-57.

188126. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

188127. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2011 року. . , . С. 65.

188128. Юрик П. Китайські інвестиції - в економіку області : [торгово-економічна співпраця Запорізької області з Китаєм у 2010 р.]. . , . С. 2.

188129. Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2011 року. . , . С. 66-67.

188130. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2011 року. . , . С. 68.

188131. Ринок державних цінних паперів України у березні 2011 року. . , . С. 69.

188132. Поенко Ю. От соперничества к партнерству? : [взаимодействия в цепи поставщик-розница]. . , . С. 30-33.

188133. Маслянко П. П., Майстренко О. С. Бізнес-інжинирінг організаційних систем: [організаційна система і її бізнес-моделі]. . , . С. 69-77.

188134. Праховник А. В., Дешко В. І., Шевченко О. М. Енергетична сертифікація будівель. . , . С. 141-153.

188135. Никишин В. С., Шапиро Г. С. Задачи теории упругости для многослойных сред. Наука. М., 1973. 131 с.

188136. Никишин В. С. Термонапряжение состояние сплошного и полого цилиндров при произвольном распределении температуры по высоте. Вычислительный центр АН СССР. М., 1962. 67 с.

188137. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

188138. Ребро П. Без почуття гумору ми, українці, нелегітимні : [інтерв'ю із запорізьким гумористом і сатириком П. Ребро]. . , . С. 10.

188139. Никишин Е. М., Сорокин В. Н. Рациональные аппроксимации и ортогональность. Наука. М., 1988. 254 с.

188140. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

188141. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2011 року. . , . С. 2.

188142. Долінський А. А., Грабов Л. М., Посунько Д. В., Степанова О. Є. Стан енергетики України та перспективи її розвитку : [теплопостачання: розподіл кількості котелень по потужності та за видом використаного палива, ... див. анотацію]. . , . С. 3-6.

188143. Николаев А. Что ищут "археологи космоса"?. Знание. М., 1989. 48 с.

188144. Третяк О. Енергетична безпека Польщі та перспективи розвитку атомної енергетики. . , . С. 7-12.

188145. Николаев А. Г. Встретимся на орбите. Воениздат. М., 1966. 227 с.

188146. Куріс Ю. В., Семененко Н. В. Науково-технічні аспекти світового раціонального використання біогазів : [основні варіанти використання біогазу. Біореактори та принцип їх роботи. Рекомендації до складу біогаз. установок, див. анот.]. . , . С. 40-50.

188147. Карпук А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності. . , . С. 59-61.

188148. Ігнашкіна Т., Шура Н. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств. . , . С. 62-65.

188149. Божидарнік Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення. . , . С. 66-67.

188150. Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства. . , . С. 68-74.

188151. Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України. . , . С. 75-77.

188152. Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих закладів освіти. . , . С. 78-80.

188153. Нечипоренко Л. А. Буржуазная "Социология конфликта". Политиздат. М., 1982. 142 с.

188154. Дешко В. І., Шовкалюк М. М., Шовкалюк Ю. В., Шевченко О. М. Проекти з підвищення енеогоефективності типових будівель : [вплив різних факторів на ефективність теплоспоживання будівель. Порівняльна оцінка проектів енергозбереження типових об'єктів]. . , . С. 53-58.

188155. Хадрович Л., Гальди Л. Венгерско-русский словарь. Terra Budapest. Budapest, 1971. 804 c.

188156. Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу. . , . С. 43-44.

188157. Гулиев А. Влияние нефтяной промышленности Азербайджана на загрязнение окружающей среды и меры по его уменьшению. . , . С. 45-48.

188158. Косюк В. В. Електромашинні приміщення електростанцій (із циклу "Пожежна безпека енергетичних підприємств"). . , . С. 59-67.

188159. Нестеров В. Г., Иткин И. Б., Соколова Н. П. Инженерная этика : из цикла "О профессиональной этике". Знание. М., 1982. 64 с.

188160. Росциус Ю. Дневник пророка?. Знание. М., 1990. 48 с.

188162. Михальська В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект. . , . С. 49-51.

188163. Функциональные стили и преподавания иностранных языков. Наука. М., 1982. 360 с.

188164. Нерсесянц В. С. Сократ. Наука. М., 1977. 152 с.

188165. Лебеда Т., Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні. . , . С. 52-58.

188167. Нарский И. С. Новейшие течения буржуазной философии. Знание. М., 1982. 63 с.

188168. Челядінова Н. Економічні аспекти державно-приватного партнерства на залізничному транспорті України. . , . С. 59-60.

188169. Дворцов А. Т. Гегель : жизнь, деятельность, учение. Наука. М., 1972. 175 с.

188170. Турянская Т. А. Некоторые вопросы обучения беспроводному чтению научно - технической литературы. СВВМИУ. Севастополь, 1969. 31 с.

188171. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

188172. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2011. 128 с.

188173. Николаев А. Г. Космос-дорога без конца. Мол. гвардия. М., 1974. 269 с.

188174. Морев Л. Н. Тайско-русский словарь. Советская Энциклопедия. М., 1964. 984 с.

188175. "Худшая избирательная система - нынешняя": [политолог В.Фесенко уверен, что действующую в Украине систему выборов невозможно испортить]. . , . С. 12-14.

188176. Николаев А. Г. Космос-дорога без конца. Мол. гвардия. М., 1979. 240 с.

188177. Николаев А. Г., Рейбман А. И. Новые лакокрасочные материалы для защиты изделий и сооружений. ЛДНТП. Ленинград, 1976. 25 с.

188178. Гусев Ю. Страх и только: [за годы независимости рынок страхования жизни так и не смог выйти из зачаточного состояния]. . , . С. 44-46.

188179. Николаев А. Г., Перцов С. В. Радиотеплолокация: пассивная радиолокация. Советское радио. М., 1964. 335 с.

188180. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення курсу "Національна економіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 62 с.

188181. Николаев А. К., Розенберг В. М. Сплавы для электродов контактной сварки. Металлургия. М., 1978. 95 с.

188182. Хлобистов Є., Жарова Л., Коваленко А. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки : [загальні принципи формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки. Характеристики екологічної безпеки]. . , . С. 30-33.

188183. Николаев А. К., Новиков А. И., Розенберг В. М. Хромовые бронзы. Металлургия. М., 1983. 176 с.

188184. Хвесик М. Раціоналізація водокористування в сучасних цивілізаційних вимірах: вибір стратегічних домінант та формування інституціональної архітектоніки. . , . С. 34-36.

188185. Николаев А. С. Особенности нагружения сателлитов планетарных передач. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1967. 4 с.

188186. Ібатуллін Ш. Використання фракталів у дослідженні структури економічного простору. . , . С. 46-48.

188187. Курячая Е. Антимармиты: [методы повышения популярности бренда]. . , . С. 52-54.

188188. Попова О. Райские гущи: [украинский рынок кофе]. . , . С. 71-72.

188189. Николаев А. Ф. Свойства и применение пластмасс отверждающихся на холоду. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 18 с.

188190. Силивончик А. Флорсырье: [украинский рынок сыра]. . , . С. 72-73.

188191. Николаева Т. Мужские уходники: [тенденции украинского рынка косметики]. . , . С. 75-76.

188192. Николаев А. Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе. Химия. М., 1966. 768 с.

188193. Николаев А. Ф. Технология пластических масс. химия. Ленинград, 1977. 368 с.

188194. Николаев Б. А. Термодинамический расчет ракетных двигателей. Оборонгиз. М., 1960. 148 с.

188195. Николаев В. А. Тонкое точение спеченных материалов. Машиностроение. М., 1979. 65 с.

188196. Николаев В. Г., Павленко В. И., Ясь Д. С. Экономия энергоресурсов на предприятиях легкой промышленности. Техніка. К., 1981. 128 с.

188197. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Політологія : методичні вказівки з курсу лекцій для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 98 с.

188198. Николаев В. И., Роговцев В. Л. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля. Машиностроение. М., 1971. 408 с.

188200. Коврига Т. Малые ГЭС: невостребованный потенциал : [гидроэнергетика Украины]. . , . С. 3-5.

188201. Николаев В. И. Контроль работы судовых энергетических установок. Судостроение. Ленинград, 1965. 238 с.

188203. Николаев В. М. Макароны на любой вкус. Агропромиздат. М., 1989. 160 с.

188204. Ремета В. Мала гідроенергетика Закарпатського регіону. . , . С. 7-9.

188205. Николаев В. Т. Кварцевый кристалл в радиоэлектронике. Знание. М., 1975. 62 с.

188206. Чешско-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1967. 845 с.

188207. Николаев В. Ф. Газоспасательная служба на промышленных предприятиях. Металлургия. М., 1971. 200 с.

188208. Черданцева Т. З. Итальянско-русский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1976. 544 с.

188209. Николаев Г. А., Ольшанский Н. А. Новые методы сварки металлов и пластмасс. Машиностроение. М., 1966. 180 с.

188210. Чешско-русский политехнический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 862 с.

188211. Николаев Г. А., Куркин С. А., Винокуров В. А. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций. Высш. школа. М., 1971. 760 с.

188212. Колиса О. Геотермальна енергетика України. . , . С. 10-11.

188213. История и настоящее гидроэнергетики : [категории ГЭС по размеру и мощности. Влияние ГЭС на экологию. Приливные электростанции]. . , . С. 16-18.

188214. Розенберг Ю. А. Влияние смазочных масел на долговечность и надежность деталей машин. Машиностроение. М., 1970. 312 с.

188215. Николаев Г. А. Расчет сварных соединений и прочность сварных конструкций. Высш. школа. М., 1965. 451 с.

188216. Розенберг Ю. А., Виноградова И. Э. Смазка механизмов машин. Гостоптехиздат. М., 1960. 340 с.

188217. Николаев Г. А. , Фридляндер И. Н., Арбузов Ю. П. Свариваемые алюминиевые сплавы. Металлургия. М., 1990. 295 с.

188218. Николаев Г. А. Сварные конструкции. Научтехиздат. М., 1955. 343 с.

188219. Николаев Г. А., Гельман А. С. Сварные конструкции и соединения. Машгиз. Москва, 1947. 503 с. : ил., табл., черт.

188220. Николаев Г. И. Магний служит человеку. Металлургия. М., 1978. 183 с.

188221. Николаев Г. И. Металл века. Промінь. Днепропетровск, 1975. 214 с.

188223. Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. Вышейная школа. Минск, 1986. 128 с.

188224. Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. Вышейная школа. Минск, 1989. 106 с.

188225. Николаев Г. И. Металл века. Металлургия. М., 1982. 168 с.

188226. Николаев Г. И. Металл века. Металлургия. М., 1987. 168 с.

188227. Гиляревский Р. С., Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте. Высш. школа. Москва, 1985. 303 с.

188228. Николаев Е. Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. Высш. школа. М., 1980. 192 с.

188229. Николаев Е. Н., Коротин И. М. Термическая обработка металлов токами высокой частоты. Высш. школа. М., 1977. 214 с.

188230. Николаев Е. Н., Коротин И. М. Термическая обработка металлов токами высокой частоты. Высш. школа. М., 1984. 207 с.

188231. Ким Ин-хе Выставка "Азиатский реализм": ХХ век глазами азиатских художников : [современная азиатская живопись]. . , . С. 56-61.

188232. Николаев И. М., Филинюк Н. А. Микроэлектронные устройства и основы их проектирования. Энергия. М., 1979. 334 с.

188233. Николаев И. М. Оборудование и технология производства полупроводниковых приборов. Высш. школа. М., 1977. 269 с.

188234. Николаев Л. А. Катализаторы. Знание. М., 1960. 48 с.

188235. Юшманов Н. В. Элементы международной терминологии. Наука. Москва, 1968. 72 с.

188236. Шевенко С. М. Пособие по переводу японских научно-технических текстов. Наука. Москва, 1974. 403 с.

188237. Николаев Л. А., Тулупов В. А. Физическая химия. Высш. школа. М., 1964. 442 с.

188238. Семенов В. Е. Социальная психология искусства: актуальные проблемы. ЛГУ. Ленинград, 1988. 168 с.

188239. Шведско-русский словарь. Гос. изд. иностранных и национ. словарей. Москва, 1959. 1296 с.

188240. Николаев Н. А. Первая атомная электростанция Советского Союза. Знание. М., 1956. 31 с.

188241. Николаев Н. С., Козлов Э. С., Полгородник Н. П. Аналоговая математическая машина УСМ-1. Машгиз. М., 1962. 295 с.

188243. Данченко А. Л. Метод количественной оценки качества учебных материалов обучающих систем: [критерии качества учебных материалов, их структурная модель. Расчеты различных показателей]. . , . С. 51-56.

188245. Бодалев А. А., Столин В. В., Соколова Е. Т., Спиваковская А. С.,Шмелев А. Г., Варга А. Я., Бутенко Г. П., Новикова Е. В., Смехов В. А., Баженова О. В. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического консультирования. Педагогика. М., 1989. 208 с.

188247. Сейдаметова З. С., Темненко В. А. Факторы, влияющие на IT-образование: рынок труда, образовательные стандарты, языки программирования. . , . С. 62-70.

188253. Николаев П. В., Сабинин Ю. А. Фотоэлектрические следящие системы. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1969. 345 с.

188254. Николаев С. А. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам. Энергия. М., 1969. 207 с.

188255. Кириленко Е. Г., Лучшева О. В. Обоснование содержания обучения в рамках методологии преподавания профессионально-ориентированной дисциплины "Групповая динамика и коммуникация". . , . С. 71-78.

188256. Трофимов Ю. Л. Техническое творчество в САПР: психологические аспекты. Вища школа. Киев, 1989. 184 с.

188257. Толстых А. В. Возрасты жизни. Молодая гвардия. Москва, 1988. 224 с.

188258. Николаев С. А. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам. Энергия. М., 1975. 222 с.

188259. Морозова Т. Ю. Освітні та наукові IT-спеціальності у кількісному вимірі: [структура вищої IT-освіти. Пропозиції вишів за напрямами підготовки IT-профілю]. . , . С. 79-85.

188260. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. МГУ. М., 1989. 215 с.

188261. Гученко І. В. Зручність застосування прграмного забезпечення: атрибути та метрики. . , . С. 5-13.

188262. Николаев Ф. А., Фомин В. И., Хохлов Л. М. Проблемы повышения достоверности в информационных системах. Энергоиздат. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1982. 140 с.

188263. Николаев Ю. Н., Скворцов К. Ф., Фролов В. В. Нанесение металлических покрытий химическим методом. Машиностроение. М., 1983. 55 с.

188264. Николаев Ю. С., Нилов Е. И., Черкасов В. Г. Голодание ради здоровья. Сов. Россия. М., 1988. 240 с.

188265. Горбаневский М. В. В мире имен и названий. Знание. М., 1983. 192 с.

188267. Гафуров А. Г. Лев и Кипарис. Наука. М., 1971. 238 с.

188268. Николаев Ю. С., Нилов Е. И. Простые и полезные истины. Худеем с помощью движений. Физкультура и спорт. М., 1985. 78 с.

188270. Симеонова Л. Человек рядом.... Политиздат. М., 1989. 158 с.

188271. Николаев Я. Ю. Методика экономических обоснований дипломных проектов для специальности 0407 "Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов". Куйбышевский политехн. ин-т. Каф. "Экономики и организации производства". Куйбышев, 1975. 140 с.

188272. Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике. МГУ. Москва, 1986. 184 с.

188273. Шинкарук В. И., Булатов М. А., Табачковский В. Г. Очерки по философии Л. Фейербаха. Наукова думка. К., 1982. 336 с.

188274. Николаева Е. Г., Кирпа И. Г. Очистка технологической смазки в системах прокатных станов. Металлургия. М., 1986. 135 с.

188275. Орлов В. В. Человек, мир, мировоззрение. Молодая гвардия. М., 1985. 220 с.

188276. Ореховский А. И. Личные качества и ответственность руководителя. Знание. М., 1982. 64 с.

188277. Американская сатира. Высш. школа. М., 1966. 315 с.

188278. Ойзерман Т. И. Главные философские направления. Мысль. М., 1984. 303 с.

188279. Английские научно-технические тексты по автоматике, вычислительной технике и электронике. АН СССР. М., 1963. 144 с.

188280. Николаева Л. В., Борисенко А. И. Тонкослойные стеклоэмалевые и стеклокерамические покрытия. Наука. Ленинград, 1980. 88 с.

188281. Овчинников В. Ф. Репродуктивная и продуктивная деятельность как фактор творческого развития человека. Высш. школа. М., 1984. 87 с.

188282. Николаева-Терешкова В. В. Вселенная-открытый океан !. Правда. М., 1964. 199 с.

188283. Жлуктенко Ю. А., Березинский В. П., Борисенко И. И. Английские неологизмы. Наукова думка. Киев, 1983. 172 с.

188284. Общество и природная среда. Знание. М., 1980. 240 с.

188285. Николаевский Г. К., Панов П. В., Таукач Г. Л. Кинофикация учебно-научного процесса в технических вузах. Изд-во ун-та. Харьков, 1965. 72 с.

188286. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. Изд. Ленинградского университета. Ленинград, 1979. 150 с.

188287. Английские сокращения по электронным приборам. ВЦП. М., 1986. 111 с.

188288. Николаевский И. Ф., Игумнов Д. В. Параметры и предельные режимы работы транзисторов. Сов. радио. М., 1971. 381 с.

188289. Копецька Н. Україна - Туреччина : нові горизонти спвіпраці. . , . С. 2-4.

188290. Алмазова Л. А. Как научиться говорить по-английски. Высш. школа. М., 1980. 224 с.

188291. Повилейко Р. П. Инженерное творчество. Знание. М., 1977. 62 с.

188292. Алмазова Л. А. Как научиться говорить по-английски. Высш. школа. М., 1977. 223 с.

188293. Плеханов Г. В. Утопический социализм XIX века. Госполитиздат. М., 1958. 78 с.

188294. Аксененко Б. Н. Предлоги английского языка. Учпедгиз. Ленинград, 1962. 164 с.

188295. Николаевский И. Ф. Эксплуатационные параметры и особенности применения транзисторов. Связьиздат. М., 1963. 223 с.

188296. Енергоефективність як відповідь на виклики часу : [стан та перспективи енергетики в України]. . , . С. 5-7.

188297. Николаевский М. Я. Задачи по курсу "Электрооборудование" и методика их решения. ЛВИКА им. Можайского. Ленинград, 1967. 64 с.

188298. Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология. Высш. школа. М., 1973. 256 с.

188299. Агеева З. Д., Алешкина Н. П. Книга для чтения по страноведению США. Высш. школа. М., 1976. 168 с.

188300. Платонов К. К. Занимательная психология. Молодая гвардия. М., 1964. 380 с.

188301. Озерский Ю.Г., Шайхутдинов Р.М. Что придет на смену нефти и природному газу ? : [нетрадиционные виды топлива - биомасса]. . , . С. 8-9.

188302. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1954. 175 с.

188303. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1959. 51 с.

188304. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1960. 41 с.

188305. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1968. 185 с.

188306. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1969. 186 с.

188307. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. Политиздат. М., 1982. 255 с.

188308. Петровский А. В. Популярные беседы о психологии. Педагогика. М., 1976. 208 с.

188309. Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. Наука. Ленинград, 1971. 163 с.

188310. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 172 с.

188311. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 152 с.

188312. Пахомов Б. Я. Становление современной физической картины мира. Мысль. М., 1985. 270 с.

188313. Парыгин Б. Д. Социально-психологический климат коллектива : пути и методы изучения. Наука. Ленинград, 1981. 192 с.

188314. Парыгин Б. Д. Современное состояние и проблемы социальной психологии. Знание. М., 1973. 63 с.

188315. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Н. К. И.. Николаев, 1970. 187 с.

188316. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 211 с.

188317. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 183 с.

188318. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 138 с.

188319. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 196 с.

188320. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1970. 187 с.

188321. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 217 с.

188322. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 151 с.

188323. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 65 с.

188324. Грядущий Б.А. Энергосбережение в угольной промышленности. . , . С. 17-18.

188325. Белозерова Л. Биоматерия будущего: сорго : [альтернативная энергетика. Биоэнергетика]. . , . С. 30-32.

188326. Дишлевий О. П. Метричне забезпечення властивостей програмного забезпечення. . , . С. 14-22.

188327. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Изд-во иностранной литературы. М., 1960. 436 с.

188328. Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода. Высш. школа. М., 1985. 232 с.

188329. Леонтьев А. А. Что такое язык. Педагогика. М., 1976. 96 с.

188330. Казанский Б. В. В мире слов. Лениздат. Ленинград, 1958. 264 с.

188331. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Высш. школа. М., 1985. 256 с.

188332. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Н. К. И.. Николаев, 1971. 128 с.

188333. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 123 с.

188334. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 158 с.

188335. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1971. 148 с.

188336. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 105 с.

188337. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 107 с.

188338. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Н. К. И.. Николаев, 1972. 100 с.

188339. Разговорник на русском, английском, испанском, немецком, французском языках. Изд. иностр. литературы. М., 1957. 182 с.

188340. Великий меценат і подвижник на українській ниві : [до 90-річчя від дня народження українського мецената П.Ф. Яцика (1921-2001)]. . , . С. 27-36.

188341. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 101 с.

188342. "...Богу помолитись і караваю уклонитись" : [до 200-річчя від дня народження українського хірурга В.О. Караваєва]. . , . С. 37-47.

188343. Безклубенко С. Д. Сокрушение идолов. Политиздат Украины. К., 1989. 253 с.

188344. Митрохин Л. В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. Знание. М., 1990. 59 с.

188345. Дубровская С. Г., Дубина Д. Б., Немировская Э. А., Горбунова Е. В., Соколова Л. Н., Соколова Н. П., Науменко Г. Г. Английский язык для инженерных специальностей вузов. Высш. школа. М., 1985. 296 с.

188346. Яковина В. С., Федасюк Д. В., Мамроха Н. М. Аналіз використання аспектно-орієнтованого програмування як засобу підвищення надійності програмного забезпечення. . , . С. 23-28.

188348. Научный атеизм. Политиздат. М., 1988. 304 с

188349. Харченко О. Г., Яцишин В. В., Райчев І. Е. Інструментальний засіб розробки та комунікації вимог якості до програмних систем. . , . С. 29-34.

188351. Научный атеизм и атеистическое воспитание. Беларусь. Минск, 1989. 103 с.

188352. Сидоров М. О., Мендзебровський І. Б., Орехов А. А. "Професійна практика програмної інженерії" - досвід викладання. . , . С. 54-60.

188354. Некрасов С. М. "Сквозь жар души, сквозь хлад ума....". Лениздат. Ленинград, 1987. 189 с.

188355. Белов А. Когда звонят колокола: о религиозных праздниках. Советская Россия. М., 1988. 249 с.

188356. Байрамов Э. З. С чем идешь к людям?. Советская Россия. М., 1988. 144 с

188357. Морозова Т. Ю. Модель класифікації освітніх спеціальностей в IT-сфері. . , . С. 61-66.

188358. Макеева В. М., Брискина Б. П., Миронова Н. С., Сальникова Л. В. Английский язык. Высш. школа. М., 1968. 160 с.

188359. О боге ли спор?. Советская Россия. Москва, 1987. 128 с.

188360. Ни В. Духовный человек. б. и.. Чикаго, 1984. 233 с.

188361. Молодежь, религия, атеизм. Молодая гвардия. М., 1988. 239 с.

188362. Калинин Ю. А. Модернизм русского православия. Политиздат Украины. К., 1988. 77 с.

188363. Бабосов Е. М. Истина и богословие: критика богословских интерпретаций научно-технического прогресса. Беларусь. Минск, 1988. 416 с.

188364. Основа IT-стратегии: ["облачные" вычисления: что это такое. Использование "облачных" технологий: "плюсы" и "минусы"]. . , . С. 18-19.

188365. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 105 с.

188366. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 114 с.

188367. Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. Терра. М., 1990. 199 с.

188368. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 116 с.

188369. Бессонов М. Н. Православие в наши дни. Политиздат. М., 1990. 303 с

188370. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 102 с.

188371. Москалец В. П. Религиозный культ: особенности функционирования и пути преодаления. Наукова думка. К., 1987. 118 с.

188372. Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. Прогресс. М., 1990. 290 с.

188373. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 103 с.

188374. Водолазский М. "Ромсат" - 17 лет развития и инноваций: [ компании "Ромсат" - поставщик продукции и решений для телекоммуникационного рынка. Структура и принципы работы, перспективы работы]. . , . С. 20-27.

188375. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1972. 138 с.

188376. Івченко В. Харківське прискорення : [на шляху до атомної бомби : дослідження фізиків-ядерників О.І.Лейпунського, Л.Д.Ландау, К.Д.Синельникова та ін.]. . , . С. 6-9.

188377. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Н. К. И.. Николаев, 1973. 129 с.

188378. Буряков Ю. Ф., Дремичев И. Д., Дубошин В. Н., Лопатин Р. Н., Максимов М. И. Англо-русский авиационный словарь. Воениздат. М., 1963. 544 с.

188379. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1973. 129 с.

188380. Никольский Н. М. История русской церкви. Беларусь. Минск, 1990. 541 с.

188381. Богданов А. П. Перо и крест: русские писатели под церковным судом. Политиздат. М., 1990. 478 с.

188382. Библия для детей. Зеркало. Свердловск, 1990. 255 с.

188383. Болотин И. С. Тупики клерикального национализма. Политиздат. М., 1987. 108 с.

188384. Мухаммедходжаев А. Гносеология суфизма. Дониш. Душанбе, 1990. 112 с.

188385. Никонов К. И. Религиозен ли человек по природе?. Знание. М., 1990. 64 с

188386. Мороз О. П. От имени науки. Политиздат. М., 1989. 303 с.

188387. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Управління розвитком персоналу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

188389. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 139 с.

188390. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 135 с.

188391. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 156 с.

188392. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 143 с.

188393. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 136 с.

188395. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 124 с.

188396. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 128 с.

188397. Некрасов С. М. Завещанная память. Политиздат. М., 1989. 95 с.

188398. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 143 с.

188399. Муслимов С. Ш. От свободомыслия к научному атеизму: процесс секуляризации т атеизации общественного сознания народов Северного Кавказа. Изд-во Ростовского университета. Ростов н/Д, 1987. 176 с.

188400. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Служба управління персоналом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

188402. Брюс Ф. Документы Нового Завета: достоверны ли они?. [б. и.]. Чигаго, 1990. 126 с.

188403. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 148 с.

188404. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 165 с.

188405. Никонов К. И. Критика антропологического обоснования религии. МГУ. М., 1989. 192 с.

188406. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 145 с.

188407. Куценко В. Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів. . , . С. 10-12.

188408. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1974. 138 с.

188409. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 113 с.

188410. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 148 с.

188412. Рудишин С. Зміст екологічної освіти : логіко-психологічне дослідження. . , . С. 12-14.

188413. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 141 с.

188414. Мироздание и человек. Политиздат. М., 1990. 352 с.

188415. Варганич Е. Прагматический подход: [описаны наиболее популярные ERP - системы. ERP - планирование ресурсов предприятия]. . , . С. 34-41.

188416. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу "Теоретична механіка. Кінематика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 82 с.

188417. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 121 с.

188418. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 121 с.

188419. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 138 с.

188421. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 138 с.

188422. Тарасинский Ю. Рынок источников бесперебойного питания: [описание наиболее перспективных источников бесперебойного питания (ИБП). Рынок ИБП в Украине]. . , . С. 54-61.

188423. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 158 с.

188424. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 154 с.

188425. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 127 с.

188426. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 144 с.

188427. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

188428. Буайе Ж. Ф. Империя Муна. Политиздат. М., 1990. 351 с.

188429. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 142 с.

188430. Гетьман В. Українська модель національного парку : [роль заповідних територій у культурі суспільства. Функції заповідників]. . , . С. 15-16.

188431. Панченко В. Міська символіка Острожчини. . , . С. 17-18.

188432. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1975. 110 с.

188433. Саньков П. М., Ткач Н. О. Забезпечення акустичної безпеки населення України - шлях до інтеграції: [проблеми шуму в Україні. Мета та завдання національної програми забезпечення акустичної безпеки населення України]. . , . С. 3-6.

188434. Співець народної музи : [до 140 -річчя від дня народженняукраїнського композитора, етнографа Ф.М. Колесси ( 11871-1947)]. . , . С. 48-54.

188435. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 103 с.

188437. Шмирко С. В., Добрянський В. І. Деструктивні секти: новий виклик та небезпека для сучасного суспільства. . , . С. 10-15.

188438. Красюк С. Слобожанський любомудр : [про видатного українського філософа Г.Сковороду та перше в сучасній Україні повне академічне зібрання його творів]. . , . С. 18-19.

188440. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 141 с.

188441. Мчедлов М. П. Политика и религия. Советская Росия. М., 1987. 252 с.

188442. Англо-русский металлургический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1974. 752 с.

188443. Відоняк Н. Талантом і працею Вадима Модзалевського : [біографія і творчість українського історика В. Модзалевського (1882-1920)]. . , . С. 20-21.

188444. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2011. 68 с.

188446. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2011. 42 с.

188447. Баландин Р. К. Чудо или научная загадка?. Знание. М., 1989. 64 с.

188448. Петрук В. Сакральна столиця Великої Скіфії : [сакральність світогляду давніх скіфів]. . , . С. 22-26.

188449. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2011. 56 с.

188451. Жити всупереч усьому : [до 75-річчя від дня народження українського кінорежисера Ю.Г. Іллєнка (1936-2010)]. . , . С.55-66.

188452. Авраменко Н. Л. Науково-дослідна робота студентів як складова навчального процесу: стан, проблеми та шляхи удосконалення (див. анотацію). . , . С. 17-21.

188453. Ількова В. Щоб помічник не став ворогом: [охорона праці під час роботи с ЕОМ]. . , . С. 36-38.

188454. Висока мета : [до дня Незалежності України]. . , . С. 87-93.

188455. Шулєшко Є. П. Тероризм - загроза суспільству: [характеристика явища. Терористичні організації. Причини тероризму]. . , . С. 38-40.

188456. Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. Вольные каменщики. Интербук. М., 1991. 140 с.

188457. Український мастер портрета : [до 100-річчя від дня народження українського художника М.М. Божія]. . , . С. 104-109.

188458. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2011. 279 с.

188459. Пумпянский А. Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. Наука. М., 1974. 246 с.

188460. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2011. 56 с.

188461. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2011. 32 с.

188462. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

188463. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

188464. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2011. 176 с.

188465. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2011. 80 с.

188466. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2011. 76 с.

188467. Вагина В. Н. Разведчицы фронтового неба. Видавець. Запорожье, 2000. 144 с.

188468. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. Наукова думка. К., 1981. 352 с.

188469. Петров В. В. Структуры значения (логический анализ). Наука. Новосибирск, 1979. 142 с.

188470. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух. ИМО. М., 1959. 190 с.

188473. Англо-русский автотракторный словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 703 с.

188474. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 102 с.

188475. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 141 с.

188476. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 129 с.

188477. Рухманов А. А. Познать себя. Молодая гвардия. М., 1983. 207 с.

188479. Кузнецова Т. Инвентаризация знаний : [как управлять информацией в компании]. . , . С. 14-19.

188480. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 143 с.

188481. Рюриков Ю. Б. Самое утреннее из чувств: культура любви. Реклама. К., 1985. 136 с.

188482. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1977. 142 с.

188483. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 87 с.

188484. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 106 с.

188485. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 83 с.

188486. Ружичка И. Некоторые проблемы социальной психологии. Прогресс. М., 1981. 215 с.

188487. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 110 с.

188488. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 112 с.

188489. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 101 с.

188490. Рубахин В. Ф., Филиппов А. В. Психологические аспекты управления. Знание. М., 1973. 64 с.

188491. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 120 с.

188492. Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії. . , . С. 3-7.

188493. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 134 с.

188494. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1978. 122 с.

188495. Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин. . , . С. 8-10.

188496. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1979. 93 с.

188497. Резвицкий И. И. Личность. Индивидуальность. Общество. Политиздат. М., 1984. 141 с.

188498. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1979. 101 с.

188499. Турусин Д. Новая грань управления. Три закона эффективности точек контракта : [отношения с клиентами в компании]. . , . С. 20-25.

188500. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1979. 103 с.

188501. Теремко В. Стратегічні випробування електронною книжністю. . , . С. 10-14.

188502. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1979. 126 с.

188503. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1979. 115 с.

188504. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1980. 102 с.

188505. Редько М. П. Видатний філософ-гуманіст. Знання. К., 1972. 47 с.

188506. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1980. 94 с.

188507. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1980. 92 с.

188508. Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри. . , . С. 26-33.

188509. Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. Политиздат. М., 1991. 526 с.

188510. Козлов М. Діяльність Філарета колеси як етнографа і фольклориста: радянська історіографія 70-х - початку 90-х років XX століття. . , . С. 34-39.

188511. Сокольский М. Точечный анализ. Как оценить свои контакты с клиентом. . , . С. 26-33.

188512. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1980. 91 с.

188513. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1981. 104 с.

188514. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1981. 85 с.

188515. Пугач Г. В. Познавательная активность человека: сущность, природные и социальные предпосылки. Политиздат. М., 1985. 94 с.

188516. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1982. 91 с.

188517. Справочник личных имен народов РСФСР. Советская энциклопедия. М., 1965. 253 с.

188518. Николаевский кораблестроительный институт Труды.... Изд-е Н. К. И.. Николаев, 1982. 95 с.

188519. Мичелл Дж., Рикард Р. Феномены книги чудес. Политиздат. М., 1988. 294 с.

188520. Волков И. П.,т Головко-Гаршина Н. В., Кузьмин Е. С. Психология в управлении. Лениздат. Ленинград, 1983. 192 с.

188521. Московский ин=т иностранных языков им. Мориса Тореза Сборник научных трудов. Моск. орд. Дружбы народов гос. ин-т ин. яз.. М., 1989. 132 с.

188522. Сергеев И. В. Основы эсперанто. ИМО. М., 1961. 126 с.

188523. Скороходько Э. Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста. Наукова думка. К., 1983. 219 с.

188524. Николаенко Н. А. Вероятностные методы динамического расчета машиностроительных конструкций. Машиностроение. М., 1967. 366 с.

188525. Успенский Л. В. Слово о словах. Молодая гвардия. Москва, 1960. 388 с.

188526. Тезаурус научно-технических терминов. Воениздат. М., 1972. 672 с.

188527. Николаенко Н. А., Ульянов С. В. Статистическая динамика машиностроительных конструкций. Машиностроение. М., 1977. 368 с.

188528. Кудрявцев Т. В., Моргунова Р. С., Сверчкова Р. Т., Путляева Л. В. Психологические проблемы технического интеллекта и технического творчества. НИИВШ. М., 1977. 48 с.

188529. Николаенко Н. С. Проектирование транзисторных усилителей измерительных устройств. Энергия. М., 1965. 348 с.

188530. Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола Проблемы методологии научных исследований. НГУ. Новосибирск, 1982. 166 с.

188531. Николаенко Н. С. Синтез конверторных R-фильтров. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1974. 152 с.

188532. Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. Издательство воронежского университета. Воронеж, 1974. 224 с.

188533. Николаенко Н. С. Синтез транзисторных усилителей и фильтров. Энергия. Ленинград, 1970. 240 с.

188534. Англо-русский политехнический словарь. Физматгиз. Москва, 1962. 664 с.

188535. Практикум по психологии. МГУ. М., 1972. 248 с.

188536. Вишнякова Т. А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. Русский язык. М., 1980. 152 с.

188537. Потылико Г. П. Этико-психологические основы общения. Знание. М., 1983. 64 с.

188538. Каленский О. Организация эффективной логистики розничной сети. . , . С. 8-12.

188539. Николаи Е. Л. Гироскоп в кардановом подвесе. Наука. М., 1964. 136 с.

188540. Жариков С. Продажа изнутри. Как найти и подготовить посредника в компании клиента : [привлечение клиентов]. . , . С. 34-38.

188541. Пономарев Я. А. Психика и интуиция. Политиздат. М., 1967. 256 с.

188542. Завизион А. Маленькие секреты большой логистики: [эффективность логистических процессов]. . , . С. 14-19.

188543. Николаи Е. Л. Гироскоп и некоторые его технические применения в общедоступном изложении. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 152 с. : ил., черт.

188545. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. Русский язык. М., 1980. 320 с.

188546. Алексеев Д. И., Гозман И. Г., Сахаров Г. В. Словарь сокращений русского языка. Русский язык. М., 1984. 487 с.

188547. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. Просвещение. М., 1982. 223 с.

188548. Чернавина Л. И. Перевод научно-технической литературы. ВЦП. Москва, 1978. 44 с.

188549. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. Советское энциклопедия. М., 1968. 600 с.

188550. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. Просвещение. Москва, 1972. 414 с.

188551. Битехтина Г. А., Юдина Л. П. Система работы по теме "Глаголы движения". Русский язык. М., 1985. 160 с.

188552. Белошапкова В. А. Современный русский язык: синтаксис. Высш. школа. М., 1977. 248 с.

188553. Николаи Е. Л. Теоретическая механика. Гос. Изд. Т-Т. Лит. М., 1951. 304 с.

188554. Арутюнов А. Р., Израйловский М. Ш. Немецко-русские речевые параллели в темах и ситуациях. Русский язык. М., 1980. 240 с.

188555. Вишнякова О. В. Короткие рассказы. Русский язык. М., 1981. 112 с.

188556. Николаи Е. Л. Теоретическая механика. Гос. Изд. Т-Т. Лит. М., 1958. 280 с.

188557. Николаи Е. Л. Теоретическая механика. Гостехиздат. М., 1956. 484 с.

188558. Николаи Е. Л. Теоретическая механика. Гостехиздат. М., 1957. 484 с.

188560. Николаи Е. Л. Труды по механика. Гостехиздат. М., 1955. 573 с.

188561. Вишнякова Т. А., Бадриева Л. С., Сдобнова Ю. А. Практическая грамматика и упражнения. Русский язык. М., 1977. 318 с.

188562. Николайченко В. Г., Михалишин Б. Е. Исследование первичного преобразователя электрогирационного измерения высоких напряжений. АН УССР, Проектно-констр. бюро электрогидравлики. Николаев, 1988. 30 с.

188563. Николайчик Н. П. Исследование качественной характеристики изложниц в зависимости от состава формы, ее теплового сопротивления и конфигурации наружной поверхности. МВТУ им. Баумана. М., 1954. 13 с.

188564. Николайчик Н. П., Николайчик Е. Н. Повышение стойкости изложниц на машиностроительных заводах. Металлургия. М., 1974. 160 с.

188565. Николайчик Н. П. Повышение стойкости чугунных изложниц. Металлургиздат. М., 1956. 235 с.

188566. Николайчик Н. М. Расчет шихт для вагранок. Научтехиздат. К., 1955. 77 с.

188567. Николенко Л. К., Соколов В. И. Пособие для слесаря-сборщика газотурбинных двигателей. Оборонгиз. М., 1963. 263 с.

188568. Николенко Л. К., Соколов В. И. Сборка реактивных двигателей. Оборонгиз. М., 1956. 278 с.

188569. Шило Г. Н., Огренич Е. В., Гапоненко Н. П. Проектирование радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами. . , . С. 30-33.

188570. Хрестоматия по инженерной психологии. Высш. школа. Москва, 1991. 287 с.

188571. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. Педагогика. Москва, 1989. 154 с.

188572. Херсонский Б. Г., Дворняк С. В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. Здоровья. Киев, 1991. 192 с.

188573. Маковецкая О. К. Современный рынок сврочной техники и материалов : [систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии мирового, региональных и нац. рынков сварочной техники за 2006-2009 г]. . , . С. 23-38.

188574. Николин Б. И. Многослойные структуры и политипизм в металлических сплавах. Наук. думка. К., 1984. 240 с.

188575. Николин В. И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. Транспорт. М., 1990. 191 с.

188576. Фишер Р., Юри У . Путь к согласию, или переговоры без поражения. Наука. Москва, 1990. 158 с.

188577. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 78 с.

188578. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Мир. М., 1990. 342 с.

188579. Филиппов А. В. Работа с кадрами: психологический аспект. Экономика. Москва, 1990. 168 с.

188580. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 90 с.

188581. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

188582. Аракелов Г. Г., Жариков Н. М., Зеер Э. Ф. Учителям и родителям о психологии подростка. Высш. школа. Москва, 1990. 304 с.

188583. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 78 с.

188584. Англо-русский словарь. Изд. иност. и национ. словарей. М., 1961. 1192 с.

188585. Англо-русский словарь. Изд. иност. и нац. словарей. Москва, 1960. 1192 с.

188586. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до самостійної роботи з французької мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

188587. Англо-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1971. 912 с.

188588. Англо-русский словарь. Госиздат. М., 1956. 699 с.

188589. Англо-русский разговорник. Прогресс. М., 1967. 423 с.

188590. Англо-русский учебный разговорник для иностранцев. Советская энциклопедия. М., 1964. 656 с.

188591. Англо-русский ракетно-космический словарь. Воениздат. Москва, 1966. 920 с.

188592. Апресян Ю. Д., Ботякова В. В, Латышева Т. Э. Англо-русский синонимический словарь. Русский язык. М., 1979. 543 с.

188593. Николис Дж. Динамика иерархических систем. Мир. М., 1989. 486 с.

188594. Николотов В. И, Новые полупроводниковые приборы с полевым эффектом. ВЗЭИС. М., 1980. 36 с.

188595. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Office XP за 10 минут. Вільямс. Москва, 2003. 256 с.

188596. Никольская И. Л., Тараканова З. П. Аналитическая геометрия. Высш. школа. М., 1970. 800 с.

188597. Якунин В. А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. ЛГУ. Ленинград, 1988. 160 с.

188598. Эфроимсон В. Загадка гениальности. Знание. М., 1991. 64 с.

188600. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. Наука. М., 1981. 276 с.

188601. Никольский А. А. Точные двухканальные следящие электроприводы с пьезокомпенсаторами. Энергоатомиздат. М., 1988. 160 с.

188602. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2003. 224 с.

188603. Никольский А. К. Донная удочка. Физкультура и спорт. М., 1989. 128 с.

188604. Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. Русский язык. Москва, 1981. 113 с.

188605. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 70 с.

188606. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. Русский язык. М., 1977. 880 с.

188607. Никольский А. П., Замараев В. П., Бердичевский Г. В. Автоматизированный экспресс-контроль состава материалов в черной металлургии. Металлургия. М., 1985. 104 с.

188608. Степанов И. А. Макиавеллизм и политическая мысль США. Наука и техника. Минск, 1982. 152 с.

188609. Сороко Э. М. Структурная гармония систем. Наука и техника. Минск, 1984. 264 с.

188610. Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. Русский язык. М., 1980. 253 с.

188611. Никольский Б. П. Стеклянный электрод и химическое строение стекол. Знание. М., 1971. 60 с.

188612. Соловьев Э. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. Молодая гвардия. М., 1984. 288 с.

188613. Демидова А. К., Смирнов Э. А. Русская коммерческая корреспонденция. Русский язык. Москва, 1985. 224 с.

188614. Никольский В. В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики. Наука. М., 1967. 460 с.

188615. Англо-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1968. 606 с.

188616. Демидова А. К. Учебник русского языка для студентов - монголов. Русский язык. М., 1978. 272 с.

188617. Соколов В. В. Спиноза. Мысль. М., 1977. 223 с.

188618. Щетинин С. Вызовы 2011 г. и построение логистической стратегии компании-импортера. . , . С. 20-23.

188620. Никольский В. В. Теория электромагнитного поля. Высшая школа. М., 1964. 384 с.

188621. Современные зарубежные исследования по средневековой философии. [б. и.]. М., 1979. 206 с.

188622. Турлаев Е. 10 ошибок в построении эффективного отдела продаж. . , . С. 24-25.

188623. Давыдов С. И., Клюканова Н. Д., Севериненко Ю. Д. [Text]. Высш. школа. М., 1973. 390 с.

188624. Англо-русский словарь. Гос. изд.. иностр. и национ. слов.. М., 1963. 592 с.

188625. Касьян Д. Надежный инструмент для дистрибьютора. . , . С. 26-27.

188626. Ошибка системы или ошибка в системе?. . , . С. 28-32.

188627. Швед А. Логистика on-line. . , . С. 34-37.

188628. Бродецкая Н. КПД: битва продолжается: [технико-экономическая эффективность]. . , . С. 38-41.

188629. Стеценко Л. Клиент всегда прав! Особенно, если это клиент агрессивный. . , . С. 42-43.

188630. Современные зарубежные исследования по античной философии. [б. и.]. М., 1978. 240 с.

188631. Разгуляев В. Организация зоны быстрого отбора: [складское хозяйство]. . , . С. 46-49.

188632. Как наладить диалог с таможней: [таможенное оформление грузов]. . , . С. 50-53.

188633. Лосевская А., Мажарин А. Концепция "сухой порт" и грузовые таможенные комплексы в Украине. . , . С. 54-55.

188634. Смирнов С. Н. Философские проблемы научно-технической литературы. Знание. М., 1980. 64 с.

188635. Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. Наука. М., 1979. 264 с.

188636. Слуцкий М. С. Взаимосвязь философии и естествознания. Высш. школа. М., 1973. 119 с.

188637. Никольский В. В. Учебное пособие по курсу "Электродинамика и распространение радиоволн". Математический аппарат электродинамики. Московск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1973. 151 с.

188638. Сичивица О. М. Методы и формы научного познания. Высш. школа. М., 1972. 95 с.

188639. Никольский В. В. Электродинамика и распространение радиоволн. Наука. М., 1978. 543 с.

188640. Никольский К. К., Фролов П. А. Применение полимерных, материалов в технике дальней связи. Связь. М., 1965. 110 с.

188641. Никольский Л. А. Горячая штамповка заготовок из титановых сплавов. Машиностроение. М., 1964. 228 с.

188642. Селье Г. Стресс без дистресса. Прогресс. М., 1982. 128 с.

188643. Никольский Л. Н., Кеглин Б. Г. Амортизаторы удара подвижного состава. Машиностроение. М., 1986. 144 с.

188644. Никольский Н. К. Лекции об операторе сдвига. Наука. М., 1980. 383 с.

188646. Селье Г. Стресс без дистресса. Прогресс. М., 1979. 127 с.

188647. Свидерский В. И. О диалектике отношений. Ленинградский университет. Ленинград, 1983. 137 с.

188648. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. Наука. М., 1974. 279 с.

188649. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Советская энциклопедия. М., 1973. 846 с.

188650. Огольцев В. М. Устойчивые сравнения русского языка. Русский язык. М., 1984. 176 с.

188651. Новые слова и значения. Советская энциклопедия. М., 1973. 543 с.

188652. Новиков Л. А. Лингвистическое толкование художественного текста. Русский язык. М., 1979. 252 с.

188653. На рубеже веков. Из русской прозы конца 19 - начала 20 веков. Русский язык. М., 1983. 400 с.

188654. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи : проблемы обучения. Русский язык. М., 1976. 199 с.

188655. Митрофанов О. Д. Научный стиль речи : проблемы обучения. Русский язык. М., 1985. 128 с.

188656. Микаэльян Э. К., Озе С. Э. Вводный разговорно-фонетический курс. МГУ. М., 1974. 80 с.

188657. Дергачева Г. И., Кузина О. С., Малашенко Н. М. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе обучения. Русский язык. М., 1983. 168 с.

188658. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. Русский язык. М., 1978. 400 с.

188659. Никольский С. М. Квадратурные формулы. Гос. изд-во физико-математ. литер.. М., 1958. 122 с.

188660. Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. Русский язык. М., 1986. 1136 с.

188661. Кохтев Н. Н., Розенталь Д. Э. Русская фразеология. Русский язык. М., 1986. 304 с.

188662. Никольский С. М. Квадратурные формулы. Наука. М., 1979. 255 с.

188663. Никольский С. М. Квадратурные формулы. Наука. М., 1988. 256 с.

188664. Костомаров В. Г., Половникова В. И., Шведова Л. Н. Русский язык для иностранных студентов. Русский язык. М., 1983. 408 с.

188665. Англо-русский словарь. Иност. литература. М., 1950. 847 с.

188666. Великопольская Н. А. Учитесь говорить по-испански. Международ. отношения. М., 1967. 310 с.

188667. Великопольская Н. А. Учитесь говорить по-испански. ИМО. М., 1962. 243 с.

188668. Англо-русский словарь. Гос. изд. иност. и национ. словарей. Москва, 1954. 936 с.

188669. Белкин П. Г., Емельянов Е. Н., Иванов М. А. Социальная психология научного коллектива. Наука. М., 1987. 214 с.

188670. Философские вопросы технического знания. Наука. Москва, 1984. 296 с.

188671. Батура С. М. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка для неязыковых вузов. Высш. школа. М., 1966. 173 с.

188672. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1973. 431 с.

188673. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1973. 391 с.

188674. Англо-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1966. 988 с.

188675. Философские вопросы буддизма. Наука. Новосибирск, 1984. 123 к.

188676. Алесина Н. М. Espanol. Вища школа. Киев, 1974. 256 с.

188677. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1975. 432 с.

188678. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1975. 408 с.

188679. Бахарев В. Д., Колдасов Г. Д., Рябов В. Д. Психология технического творчества. ЛДНТП. Ленинград, 1991. 34 с.

188680. Андреевская-Левенстерн Л. С., Полозова Е. А. Учебник французского языка. Высш. школа. М., 1965. 175 с.

188682. Англо-русский словарь для перевода и технической литературы. Львовского университета. Ленинград, 1967. 91 с.

188683. Философия и мировоззренческие проблемы современной науки. XVI Всемирный философский конгресс. Наука. Москва, 1981. 380 с.

188684. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1983. 464 с.

188685. Батов Б. И. Другому как понять тебя?. Знание. М., 1991. 48 с.

188686. Англо-русский словарь математических терминов. Изд. иностр. литературы. М., 1962. 371 с.

188687. Александрова М. А., Галкина Л. И. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов. Высш. школа. М., 1966. 126 с.

188688. Никольский С. М. Курс математического анализа. Наука. М., 1983. 448 с.

188689. Философия Гегеля и современность. Мысль. Москва, 1973. 431 с.

188691. Агаркова Н. А., Ступина Н. А., Пружина К. Ф. Francais. Изд. киевского университета. Киев, 1961. 287 с.

188692. Англо-русский словарь по деталям машин. С приложением алфавитного указателя русских терминов. Физматгиз. Москва, 1959. 309 с.

188693. Англо-русский экономический словарь. МГУ. М., 1976. 334 с.

188694. Русский язык для всех. Давайте поговорим!. Русский язык. М., 1982. 144 с.

188695. Владимиров В. А., Горюнов Б. Ф., Губин М. Ф., Корчагина А. Я., Корчагин Е. А. Англо-русский словарь по гидротехнике. Русский язык. М., 1983. 294 с.

188696. Русский язык в нефилологическом вузе: синтаксическая основа обучения языку специальности. Русский язык. М., 1985. 136 с.

188697. Никольский С. М. Элементы математического анализа. Наука. М., 1981. 160 с.

188698. Никольский С. М. Элементы математического анализа. Наука. М., 1989. 222 с.

188699. Федосеев П. Н. Философия и научное познание. Наука. Москва, 1983. 464 с.

188700. Русский язык: энциклопедия. Советская энциклопедия. М., 1979. 431 с.

188701. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам. С приложением алфавитного указателя русских терминов. Судпромгиз. Ленинград, 1962. 215 с.

188702. Англо-русский словарь по аэрогидротехнике. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 710 с.

188703. Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування. Академвидав. К., 1959. 232 с.

188704. Уемов А. И. Истина и пути ее познания. Политиздат. Москва, 1974. 88 с.

188705. Никонов А. А. , Страхова О. А., Слюзберг М. О. Управление результатами и затратами в научно-технических организациях машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1988. 80 с.

188706. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике. Советская энциклопедия. Москва, 1973. 431 с.

188707. Російсько-український металургійний словник. Наукова думка. К., 1970. 120 с.

188708. Никонов А. В., Папернов Л. З. Измерители уровня звуковых сигналов. Радио и связь. М., 1981. 113 с.

188709. Уварова Л. И. Наука как производительная сила общества: история и современность. Наука. Москва, 1982. 168 с.

188710. Никонов Б. П. Оксидный катод. Энергия. М., 1979. 238 с.

188711. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам. Воениздат. Москва, 1972. 486 с.

188712. Трошихин В. А., Виленский Ю. Г. Темперамент...Что это?. Наукова думка. Киев, 1968. 124 с.

188713. Никонов В. В., Стреляев В. С. Расчетно-экспериментальная оценка циклической трещиностойкости при эксплуатационных режимах нагружения. Машиностроение. М., 1991. 64 с.

188714. Теория познания и современная физика. Наука. М., 1984. 336 с.

188715. Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации: для работников печати. Книга. М., 1984. 272 с.

188716. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке для работников печати. Книга. М., 1971. 304 с.

188717. Багмут И. А., Белодед И. К., Головащук С. И., Гумецкая Л, Л, Русско-украинский словарь. Наукова думка. К., 1969. 727 с.

188718. Гак В. Г., Львин Ю. И. Курс перевода: французский язык. Общесвенно-политическая лексика. ИМО. М., 1962. 434 с.

188719. Тарасов К. Е. Гносеологические корни идеализма. Политиздат. М., 1974. 47 с.

188720. Русско-украинский словарь. Наукова думка. К., 1969. 756 с.

188721. Русско-украинский словарь. Наукова думка. К., 1969. 700 с.

188722. Гак В. Г., Львин Ю. И. Курс перевода: французский язык. Общесвенно-политическая лексика. Международные отношения. М., 1980. 356 с.

188723. Кузнецов Л. М. "Святая" мафия. Знание. М., 1989. 64 с.

188724. Гак В. Г. Беседы о французском слове. Международные отношения. М., 1966. 335 с.

188725. Табачников И. А. Григорий Сковорода (1722-1794). Мысль. М., 1972. 207 с.

188726. Кронштадский И. Моя жизнь во Христе. Советская Россия. М., 1991. 80 с.

188727. Виньярски М. И., Ванников Ю. В. Перевод с русского языка на испанский. Высш. школа. Москва, 1971. 271 с.

188728. Красников Н. П. Русское православие, государство и культура. Знание. М., 1989. 64 с.

188729. Крамар П. П. Научный атеизм : философско-мировоззренческое обоснование. Вища школа. К., 1989. 80 с.

188730. Выгодская К. С. Карманный французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1979. 288 с.

188731. Коротков Н. Д. Кризис философии католицизма. Политиздат Украины. К., 1987. 173 с.

188732. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка. Высш. школа. М., 1965. 451 с.

188733. Кондратов А. М., Шилик К. К. Как рождаются мифы ХХ века. Лениздат. Л., 1988. 176 с.

188734. Никонов С. Н., Панкратов В. П. Судовой разметчик. Судпромгиз. Ленинград, 1962. 217 с.

188735. Колтунюк С. В. Культура. Атеизм. Личность. Политиздат Украины. К., 1988. 141 с.

188736. Выгодская К. С., Долгополова О. Л. Краткий французско-русский и русско-французский словарь. Русский язык. Москва, 1979. 679 с.

188737. Козик П. З. Раннее христианство: вымыслы и действительность. Вища школа. К., 1987. 112 с.

188738. Брагин Ю. И., Воропаев Н. Д., Гонсалес М. А. Испанско-русский политехнический словарь. Русский язык. М., 1986. 818 с.

188739. Ковальский Я. В. Папы и папство. Политиздат. М., 1991. 236 с.

188740. Испанско-русский политехнический словарь. Советская энциклопедия. М., 1964. 840 с.

188741. Проблемы краткосрочного обучения русскому языку иностранцев. Русский язык. М., 1977. 176 с.

188742. Никоноров Н. М., Марсов А. В., Ермаков П. Е. Справочник по лабораторным весам и гирям. Машгиз, Лениград. отд-ние. М., 1963. 192 с.

188743. Клизовский А. Правда о масонстве. Виеда. Рига, 1990. 32 с.

188744. Испанско-русский словарь. Около 42 000 слов. Советская энциклопедия. М., 1966. 944 с.

188745. Войтюк Н. А. Теоретическая фонетика современного французского языка. Вища школа. Львів, 1979. 108 с.

188746. Кичанова И. М Светит путеводная звезда: нравственные ценности, атеистический потенциал. Молодая гвардия. М., 1987. 221 с.

188747. Правила русской орфографии и пунктуации. ГУПИМП РСФСР. М., 1956. 176 с.

188748. Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Наука и религия. Наука. М., 1988. 176 с.

188749. Испанско-русский словарь. Изд. иностр. и нац. словарей. М., 1962. 944 с.

188750. Каушанский П. Л. С претензией на истину: о взглядах и деятельности экстремистов от баптизма. Маяк. Одесса, 1988. 248 с.

188752. Никотин П. П., Перфилетов А. Н. Материалы кабельного производства. Госэнергоиздат. М., 1963. 311 с.

188753. Фалькович М. М., Лебединская Е. М., Стрелкова Н. С. Пособие по развитию навыков устной речи. Международные отношения. М., 1976. 214 с.

188754. Каутский К. Происхождение христианства. Политиздат. М., 1990. 463 с.

188755. Никс Дж. Бейсик: решение производственных задач. Машиностроение. М., 1987. 247 с.

188756. Англо-русский словарь по сварочному производству. Физматгиз. Москва, 1961. 191 с.

188757. Католицизм. Политиздат. М., 1991. 320 с.

188758. Витрешко Н. Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов. Высш. школа. М., 1971. 246 с.

188759. Англо-русский словарь по сварочному производству. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 376 с.

188760. Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А. Личность в спорте: очерки исследований психологии спортсмена. Советская Россия. М., 1987. 160 с.

188761. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 448 с.

188762. Павлова В. П. Обучение конспектированию. Русский язык. М., 1977. 102 с.

188763. Бодалев А. А. Психология о личности. МГУ. М., 1988. 188 с.

188764. Никулин А. С. Тахеометрические таблицы. Недра. М., 1976. 317 с.

188765. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку: в старших классах средней школы. Утв. Министерством просвещени РСФСР. Просвещение. М., 1971. 272 с.

188766. Никулин В. М. От чудес природы - к чудесам техники. Проминь. Днепропетровск, 1988. 166 с.

188767. Никулин В. М., Исхаков Г. Х. Резервы роста производительности труда в огнеупорном производстве. Металлургиздат. Свердловск, 1961. 88 с.

188768. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке. Физматгиз. Москва, 1961. 678 с.

188769. Никулин В. М. Экономика и организация производства огнеупоров. Металлургиздат. Свердловск, 1962. 200 с.

188770. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

188773. Остапенко В. И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. Русский язык. М., 1983. 144 с.

188774. Колокольцев Ф., Билян П. Второе счастье: [пенсионная реформа в Украине]. . , . С. 18-20.

188775. Орфографический словарь русского языка. Русский язык. М., 1986. 397 с.

188777. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии. Производ.-изд. комбинат ВИНИТИ. Москва, 1963. 234 с.

188778. Гриньков Д., Комаха А. Мама, не горюй. . , . С. 36-37.

188779. Никулин В. С., Борисов В. С., Горемыкин В. В. Диагностика и коррекция ошибок в полупроводниковых запоминающих устройствах. Штиинца. Кишинев, 1987. 139 с.

188781. Орфографический словарь русского языка. Советская энциклопедия. М., 1969. 520 с.

188782. Абакумова Ю. "Я никогда не ставил цель заработать много денег", - признается музыкант Уинтон Марсалис: [интервью с американским музыкантом Уинтоном Марсалисом]. . , . С. 56-57.

188783. Англо-русский физический словарь. Советская энциклопедия. М., 1972. 848 с.

188785. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Просвещение. М., 1976. 543 с.

188786. Карповский Е. А. Мы-атеисты: советский образ жизни и атеизм. Волго-Вятское кн. изд.. Горький, 1990. 247 с.

188787. Никулин Л. В., Липчин Т. Н., Заславский М. Л. Литье под давлением магниевых сплавов. Машиностроение. М., 1978. 181 с.

188788. Розенталь Д. Э. Вопросы русского правописания. МГУ. М., 1970. 224 с.

188789. Рожкова Г. И. К лингвистическим основам методики преподавания русского языка иностранцам. МГУ. М., 1983. 125 с.

188790. Англо-русский физический словарь. Советская энциклопедия. М., 1968. 848 с.

188791. Горохов П. К. Французско-русский словарь по радиоэлектронике. Русский язык. М., 1978. 504 с.

188792. Пулькина И. М., Захарова-Некрасова Е. Б. Учебник русского языка. Русский язык. М., 1975. 518 с.

188793. Кантеров И. Я. Клерикализм сегодня. Знание. М., 1988. 64 с.

188794. Англо-русский фразеологический словарь. Госинлитиздат. М., 1956. 1453 с.

188796. Англо-русский фразеологический словарь. Госиздатиностран. и нац. словарей. М., 1955. 1455 с.

188797. Джеваго Е. П., Ганцкая Т. Б., Баранова Д. М. Учебник французского языка. Международные отношения. М., 1965. 328 с.

188798. Донченко Г. В., Метлов Э. Русско-французский учебный словарь. Русский язык. М., 1984. 271 с.

188799. Англо-русский химико-технологический словарь. Физматгиз. Москва, 1961. 706 с.

188801. Никулин Л. Ф. Системный анализ трудовых процессов станочников. Экономика. М., 1975. 173 с.

188802. Англо-русский технологический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 736 с.

188803. Никулин Д. Ф. Элементы распознавания образов при изучении трудовых процессов рабочих. Машиностроение. М., 1978. 151 с.

188804. Философский энциклопедический словарь. Советская энциклопедия. М., 1983. 840 с.

188805. Аничкова-Платонова А. Е., Израилевич Е. Е., Кагаловская Э. Т. Англо-русский экономический словарь. Русский язык. М., 1977. 728 с.

188806. Силивончик А. Сушеный-ряженый: [рынок отечественных сухофруктов]. . , . С. 68-71.

188807. Философские проблемы современного естествознания. Вища школа. Киев, 1984. 136 с.

188808. Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. УДН. Москва, 1986. 156 с.

188809. Motor news. Мотор Прес. К., 2011. 98 с.

188810. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

188811. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 28 с.

188812. Заботкина О. С., Реферовская Е. А., Шрайбер Э. Л. По Франции. Просвещение. Ленинград, 1968. 320 с.

188813. Середа Е. Столкачи: [украинский рынок офисной мебели]. . , . С. 76-77.

188814. Шаповал Е. Обережающими темпами: [украинский рынок бытовых и промышленных вентиляторов]. . , . С. 78-79.

188815. Андрианова Л. Н., Багрова Н. Ю., Ершова Э. В. Учебник английского языка. Для заочных технических вузов и факультетов. Высш. школа. М., 1967. 404 с.

188816. Андреев Г. Я., Гураль Л. Л., Лев А. Л. Сборник технических текстов на английском языке. Высш. школа. М., 1969. 110 с.

188817. Присяжнюк М., Саблук П., Кропивко М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи. . , . С. 4-16.

188818. Антрушина Г. Б. Пособие для чтения на английском языке. Международные отношения. М., 1979. 190 с.

188819. Мокряк В., Мокряк Е. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій: [економічний лібералізм про соціально-економічне регулювання ринку]. . , . С. 17-26.

188820. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. Высш. школа. М., 1985. 223 с.

188821. Михайловська О. Фрактали як ступінь організованості інвестиційних процесів у сучасних умовах. . , . С. 27-40.

188822. Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функцій. . , . С. 40-43.

188823. Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку. . , . С. 50-58.

188824. Червінська Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу. . , . С. 59-65.

188825. Хрестоматия по вниманию. МГУ. Москва, 1976. 295 с.

188826. Аполлова М. А. Грамматические трудности перевода. Международные отношения. М., 1977. 136 с.

188827. Карманный французско-русский словарь. ГИС. Москва, 1960. 648 с. ; 70х92/128

188828. Яценко Ю. Світовий досвід організації фінансового вирівнювання: уроки для України. . , . С. 66-77.

188829. Аракин В. Д. Английский язык. ИМО. М., 1962. 54 с.

188830. Хаккер В. Инженерная психология труда: психологическая структура и регуляция различных видов трудовой деятельности. Машиностроение. Москва, 1985. 376 с.

188831. Карманный русско-французский словарь. Госиздат. иностр. и нац. словарей. Москва, 1961. 620 с. ; 70х92/128

188832. Гончарук А. Науково-практичні аспекти прийняття варіативних інвестиційних рішень: [вибір об'єктів для інвестування]. . , . С. 78-85.

188833. Арбекова Т. И. Лексикология английского языка: практический курс. Высш. школа. М., 1977. 240 с.

188834. Дроб О. Оптимізація трансфертного ціноутворення в економічних мережах: деякі теоретичні аспекти. . , . С. 86-95.

188835. Nikolskaia E. K., Goldenberg T. Y. Grammaire francaise. Ecole superieure. Moscou, 1965. 356 c.

188836. Ахманова О. С., Идзелис Р. Ф., Шишкина Г. Н. Курс практической стилистики современного английского языка. Изд-во МГУ. М., 1978. 157 с.

188837. Никитина Г. И. Пособие по французскому языку для групп ускоренного обучения. Высш. школа. М., 1978. 168 с.

188838. Аракин В. Д., Уайзер Г. М., Фоломкина С. К. Словарь наиболее употребительных слов английского языка. Русский язык. М., 1981. 567 с.

188839. Нехендзи Б. Д., Благовещенский В. В. Грамматика современного французского языка. Морфология. Высш. школа. М., 1964. 343 с.

188840. Мальцев Э. Менеджер для дела. Как собственнику выбрать руководителя для своей компании, а не для себя ?. . , . С. 40-47.

188841. Ризенко А. В ловушке дешевизны. Как вернуться в дорогой сегмент после снижения цены. . , . С. 48-51.

188842. Назарян А. Г. Почему так говорят по-французски. Наука. М., 1968. 350 с.

188844. Металлургия. Иноиздат. М., 1960. 152 с.

188845. Мамичева В. Т. Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский. Высш. школа. М., 1976. 159 с.

188846. Баг Э. Я., Нечаева Н. А., Яралова Э. С. Учебник английского языка. Изд. иностр. литературы. Москва, 1960. 214 с.

188847. Мамичева В. Т., Савкина Н. П. Лексический минимум французского языка. Высш. школа. М., 1983. 40 с.

188848. Балабан М. А. Английский язык. Машгиз. К., 1957. 246 с.

188849. Тарнавский В. Главное дело Холмса : [компания Wyndham Worldwide. Успешная стратегия противостояния спаду в туристическом бизнесе]. . , . С. 55-59.

188850. Литкенс К. Я., Крупеникова М. Л. Французский язык для начинающих. Международные отношения. М., 1978. 288 с.

188851. Банкевич Л. В. Практическое пособие по английскому языку. Высш. школа. М., 1969. 392 с.

188852. Insurance TOP відзначив Лідерів страхового ринку України за 2010 рік. . , . С. 4-13.

188853. Валби К. Библиотекарь всей планеты : [создание и развитие сайта "Википедия", руководитель "Википедии" Сью Гарднер]. . , . С. 60-66.

188854. Хаваш К. Так - логично!. Прогресс. Москва, 1985. 272 с.

188855. Національний Клуб страхової виплати 2010. . , . С. 14-17.

188856. Кузнецова Т. Селекция кандидатов. Как найти нужного компании сотрудника. . , . С. 68-73.

188857. Структура портфелю ТОП 20 страховиків України за 12 місяців 2010 р.. . , . С. 18-21.

188858. Барська Д. Й., Заволянська Г. Г. Do you speak english ? (Handbook of current colloquial english). Вид. Львівського ун-ту. Ленинград, 1962. 258 с.

188859. Фролов И. Т. О смысле жизни, о смерти и бессмертии человека. Научный, реальный гуманизм и нравственные философские искания и истории русской культуры. Знание. Москва, 1985. 64 с.

188860. В Україні з квітня 2011 року набули чинності нові тарифи на страхування "Зелена картка". . , . С. 23.

188861. Кузнецова Т. Собеседование без проблем. Как избежать трудностей в проведении интервью : [собеседование при прийоме на работу]. . , . С. 73-74.

188862. В Росії держава буде страхувати тільки катастрофічні ризики аграріїв. . , . С. 24.

188863. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание конфликт!. Наука. Новосибирск, 1989. 189 с.

188864. Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного английского языка. Высш. школа. М., 1966. 200 с.

188865. Танака Р., Накажима А., Коулман М., Штейн Н. Висока капіталізація страховиків дозволяє запобігти зниженню рейтингів у зв'язку із землетрусом в Японії. . , . С. 26-31.

188867. Голос України. Київська правда. К., 2011.

188868. Тацій В. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" - флагман юридичної освіти та науки України/ Інтерв'ю записав М. Косий. . , . С. 8-9.

188869. Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и философией. Иностранная литература. Москва, 1960. 543 с.

188870. Освіта. Київська правда. К., 2011.

188871. Більченко Є. Болонський процес: інший кут зору. . , . С. 2.

188872. Братусь Б. С. Аномалии личности. Мысль. Москва, 1988. 301 с.

188873. Никулин Н. В., Шишорина Г. Д. Высоковольтные вводы и их ремонт. Высш. школа. М., 1980. 142 с.

188874. Савицкая Л. Чужой среди своих : [Пьер Тейар де Шарден, философ, естествоиспытатель]. . , . С. 79-81.

188875. Купрейченко А. Б. Концептуальные основы исследования феноменов доверия и недоверия. . , . С. 1-10.

188876. Дементьева И. Жестокое обращение с ребенком в семье: последствия для личностного развития. . , . С. 17-20.

188877. Емяшева Ж. В. Риск возникновения суицидальных тенденций у людей с аддиктивным поведением (возрастной аспект). . , . С. 20-48.

188878. Аверина И. С., Щебланова Е. И., Задорина Е. Н. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста. . , . С. 43-50.

188879. Зак А. З. Диагностика различий в мышлении младших школьников. . , . С. 55-68.

188880. Фальова О. Є., Заїка Є. В. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю : [динаміка психологічних особливостей студентів технічних і економічних спеціальностей]. . , . С. 69-76.

188881. Калошин В. Ф. Управління думками - ефективний засіб досягнення щастя, здоров'я, успіхів кожною людиною. . , . С. 76-80.

188882. Никулин Н. В., Кортнев В. В. Оборудование и технология производства электрокерамических конструкций. Энергия. М., 1969. 416 с.

188883. Никулин Н. В., Назаров А. С. Радиоматериалы и радиокомпоненты. Высш. школа. М., 1981. 224 с.

188884. Никулин Н. В., Назаров А. С. Радиоматериалы и радиокомпоненты. Высш. школа. М., 1986. 208 с.

188885. Никулин Н. В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям. Высш. школа. М., 1983. 216 с.

188886. Никулин Н. В. Электроматериаловедение. Высш. школа. М., 1984. 176 с.

188887. Никулин Н. В. Электроматериаловедение. Высш. школа. М., 1989. 190 с.

188888. Никулин С. М. Надежность элементов радиоэлектронной аппаратуры. Энергия. М., 1979. 81 с.

188889. Никулин Ф. Е. Утилизация и очистка промышленных отходов. Судостроение. Ленинград, 1980. 231 с.

188890. Никулина Т. Н., Чеснокова Ж. А. Декоративные собаки. Лесная пром-сть. М., 1988. 64 с.

188891. Нил Б. Г. Расчет конструкций с учетом пластических свойств материалов. Госстройиздат. М., 1961. 314 с.

188892. Нил Д. М. Конструирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом. Энергия. М., 1968. 424 с.

188893. Нилов Е. Боткин. Молодая гвардия. М., 1966. 159 с.

188894. Нилов Е. Зелинский. Молодая гвардия. М., 1964. 256 с.

188895. Нилсен Д. Аэродинамика управляемых снарядов. Оборонгиз. М., 1962. 474 с.

188896. Нильсон Н. Дж. Обучающиеся машины. Мир. М., 1967. 180 с.

188897. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. Невский Диалект. Санкт-Петербург, 2001. 557 с.

188898. Кузнецова С. А., Нестеренко А. В., Афанасьев А. О. OrCAD 10. Проектирование печатных плат. Горячая линия-Телеком. М., 2005. 454 с.

188899. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. Мир. М., 1988. 264 с.

188900. Обен Ж.-П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. Мир. М., 1988. 512 с.

188901. Обен Ж.-П. Приближенное решение эллиптических краевых задач. Мир. М., 1977. 383 с.

188902. Суханов П. Г. Справочник по русскому языку: фонетика. Словообразование. Морфология и орфография. Просвещение. М., 1975. 111 с.

188903. Обследование и испытание зданий и сооружений. Высш. школа. М., 2004. 447 с.

188904. Степанова Е. М., Чеботарев П. Г. Интенсивный курс русского языка. Книга для учащегося. "Темп-1". Русский язык. М., 1985. 191 с.

188905. Беляева М. А. Грамматика английского языка. Высш. школа. М., 1971. 334 с.

188906. Обуховский К. Психология влечений человека. Прогресс. М., 1971. 247 с.

188907. Степанова Е. М., Чеботарев П. Г. Интенсивный курс русского языка. Русский язык. М., 1982. 192 с.

188908. Овчинников К. В., Семенов И. Н., Богданов Р. В. От атома к молекуле. Химия. Ленинград, 1973. 112 с.

188909. Бахчисарайцева М. Э., Каширина В. А. Energetics. Энергия. М., 1969. 311 c.

188910. Справочник личных имен народов РСФСР. Русский язык. М., 1979. 574 с.

188911. Содержание и структура учебника русского языка как иностранного. Русский язык. М., 1981. 288 с.

188912. Бахчисарайцева М. Э., Каширина В. А. Учебное пособие по английскому языку для энергетических вузов. Высш. школа. М., 1968. 152 с.

188913. Липец Е. Э. Русско-французский разговорник. Учпедгиз. М., 1961. 87 с.

188914. Попов Р. Н., Валькова Д. П., Маловицкий Л. Я., Федоров А. К. Современный русский язык. Просвещение. М., 1978. 463 с.

188915. Слесарева И. П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. Русский язык. М., 1980. 182 с.

188916. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски?. Знание. М., 1983. 224 с.

188917. Коржавин А. В., Кудряшов Ю. А., Седунова Л. Я. Учебник французского языка. Высш. школа. М., 1980. 304 с.

188918. Синтаксис сложного предложения: устойчивые структуры русского языка. Казанский университет. Казань, 1985. 134 с.

188919. Беляева Т. М., Хомяков В. А. Нестандартная лексика английского языка. Изд. ЛГУ. Ленинград, 1985. 136 с.

188920. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. Речь. СПб., 2003. 192 с.

188922. Березин Ф. М. Лекции по языкознанию. Высш. школа. М., 1969. 176 с.

188923. Ожигова Е. П. Александр Николаевич Коркин. Наука. Ленинград, 1968. 140 с.

188924. Берман И. М. Краткая практическая грамматика английского языка. Международные отношения. М., 1965. 295 с.

188925. Испанско-русский технический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 630 с.

188926. Белов А. В. Через костры и пытки. Детская литература. М., 1985. 302 с.

188927. Левинтова Э. И., Вольф Е. М., Мовшович Н. А., Будницкая И. А. Испанско-русский фразеологический словарь. Русский язык. М., 1985. 1076 с.

188928. Ожигова Е. П. Егор Иванович Золотарев. Наука. Ленинград, 1966. 143 с.

188929. Башин М. Л. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Экономика. М., 1969. 232 с.

188930. Книжка для читання французькою мовою для учнів 8-10 класів. Радянська школа. К., 1971. 51 с.

188931. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. Русский язык. Москва, 1985. 856 с.

188932. Барыкин К. Пишу, печатаю, диктую... Рассказы о журналистком инструментарии; о его историии и технике применения; разработки практики и некоторые советы. Политиздат. М., 1975. 127 с.

188933. Китайгородская Г. А. Французский язык. Высш. школа. М., 1982. 192 с.

188934. Байнхауэр Хаген, Шмакке Эрнст Мир в 2000 году. Свод международных прогнозов. Прогресс. М., 1973. 240 с.

188935. Ногейра Х., Туровер Г. Я. Русско-испанский учебный словарь. Русский язык. М., 1976. 471 с.

188936. Шептулин А. П. Основные законы диалектики. Наука. Москва, 1966. 184 с.

188937. Денисенок А. Время производства заказа. Можно ли на него повлиять ? : [как увеличить прибыль предприятия]. . , . С. 20-27.

188938. Кирко В. М. Я немного говорю по-французски. Высш. школа. М., 1963. 92 с.

188939. Канонич С. И. Справочник по грамматике испанского языка. Высш. школа. М., 1972. 160 с.

188940. Анушкин А. Тайны старопечатной книги. Поиски, находки, загадки. Таврия. Симферополь, 1972. 127 с.

188941. Шейнин Ю. Потенциал разума: противоречия НТР и подступы к их решению. Молодая гвардия. Москва, 1983. 165 с.

188942. Окер В. С., Крейн С. Д. Теория и практика слепого полета. Воениздат. М., 1933. 135 с.

188943. Тютюник В. Управління джерелами фінансування підприємства. . , . С. 28-34.

188944. Антонов А. В. Восприятие внетекстовых форм информации в издании. Книга. М., 1972. 103 с.

188945. Окунев Л. Я. Проблема резольвент Чеботарёва. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1940. 55 с.

188946. Алієв Т. Облік і аналіз маркетингових витрат. . , . С. 35-48.

188947. Шептулин А. П. Категории диалектики. Высш. школа. Москва, 1971. 279 с.

188948. Казакова Ж. А., Попова И. Н. Учебник французского языка для 2 курса институтов и факультетов иностранных языков. Высш. школа. М., 1967. 404 с.

188949. Андреев И. Д. Наука и общественный прогресс. Высш. школа. М., 1972. 343 с.

188950. Олафсен Ю., Скрайбнер К., Уайт К. Д. и др. Visual С++ 6 И MFC. Энциклопедия пользователя. . , . 716 с.

188951. Карманный русско-испанский словарь. Советская энциклопедия. М., 1964. 374 с.

188952. Амиров Ю. Д. Организация и эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Экономика. М., 1974. 237 с.

188953. Губа Є. Податковий облік іноземної валюти. . , . С. 49-53.

188954. Олехник С. П., Нестеренко Ю. В., Потапов М. К. Старинные занимательные задачи. Наука. М., 1988. 159 с.

188955. Карманный испанско-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 422 с.

188956. Швейцер А. Культура и этика. Прогресс1973. Москва, 1973. 344 с.

188957. Актуальные методологические вопросы современной науки. Политиздат Украины. Киев, 1983. 177 с.

188958. Онищик А. Л. Топология транзитивных групп преобразований. Физматлит. М., 1995. 384 с.

188959. Бараненков Г. С., Демидович Б. П., Ефименко В. А. Задачи и упражнения по математическому анализу. Физико-математической лит-ры. М., 1962. 472 с.

188960. Шахнович М. И. Современный сионизм и иудейский клерикализм: в помощь лектору. Знание. Ленинград, 1977. 38 с.

188961. Соломонов С. Доплаты за совмещение профессий в производственной сфере. . , . С. 54-63.

188962. Левандовська Н. Методи оцінки ефективності праці на підприємствах будіндустрії. . , . С. 64-72.

188963. Левинтова Э. И., Вольф Е. М. Испанский язык. Грамматический очерк, литературные тексты с комментариями и словарем. Московский ун-т. М., 1964. 239 с.

188964. Шалютин С. М. Язык и мышление. Знание. Москва, 1980. 64 с.

188965. Дутковский Б. Санация брожника як одна із судових процедур банкрутства. . , . С. 73-78.

188966. Куратник П. Excel + Word : избавляемся от рутины : [работа с документами в Excel и Word]. . , . С. 92-99.

188967. Чурбанов В. Б. В чьих ранцах маршальские жезлы, или несколько правил развития способностей. Молодая гвардия. Москва, 1980. 160 с.

188968. Чанышев А. Н. Италийская философия. Изд-во ун-та. Москва, 1975. 215 с.

188969. Чанышев А. Н. Аристотель. Мысль. Москва, 1981. 200 с.

188970. Чалоян В. К. Восток - Запад: преемственность в философии античного и средневекового общества. Наука. Москва, 1979. 213 с.

188971. Добросельский К. М. Вопросы организации и методики научных исследований. Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта. М., 1968. 118 с.

188972. Сергій Тігіпко: "Ми працюємо системно над тим, щоб зрушити країну з "мертвої точки": [відеоконференція, присвячена реалізації основних напрямів соціальної політики держави]. . , . С. 7-9.

188973. Большой англо-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1972. 863 с.

188974. Талан М., Семенюк М. Профіль гідної праці в Україні: економічні та соціальні аспекти: [презентація доповіді "Гідна праця: профіль України"]. . , . С. 10-13.

188975. Глухов А. Г. Приключения книг. Советская Россия. М., 1985. 240 с.

188976. Большой англо-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1972. 822 с.

188977. Котов М. Бути корисним суспільству: [прес-конференція "Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості]. . , . С. 15-16.

188978. Ганов В. А. Соціальна сутність науки. Вища школа. К., 1978. 172 с.

188979. Русско-французский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 688 с.

188980. Взаимосвязь общественных, естественных и технических наук. [б. и.]. Москва, 1980. 56 с.

188981. Юрганов О. Б. Смотрись, как в зеркало, в другого человека: записки психолога о служебном общении. Вищэйшая школа. Минск, 1977. 192 с.

188983. Мусимо вчитися заробляти самі: [Хмельницька область. Діяльність Бюро сприяння працевлаштуванню, де людям з функціональними обмеженнями допомагатимуть у пошуках роботи]. . , . С. 16-17.

188984. Русско-французский автотракторный словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1973. 575 с.

188985. Бурдин К. С., Веселов П. В. Как оформить научную работу. Высш. школа. М., 1973. 152 с.

188986. Агишева Н. К., Алексеев А. В., Виш И. М., Деметер Р. С. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов. Здоров'я. Киев, 1982. 296 с.

188987. Боно Эдвард де Рождение новой идеи: о нешаблонном мышлении. Прогресс. М., 1976. 143 с.

188988. Бут К. Б. Великі стихійні лиха підкреслюють важливість і цінність страхування для суспільства. . , . С. 32-33.

188989. Берман И. М. Введение в чтение английских технических текстов. Изд. Минист-ва , высш., среднего спец. и проф-ного образ-я БССР. Минск, 1963. 123 с.

188990. Панов А. Страхування відповідальності як ефективний механізм управління ризиками. . , . С. 34-36.

188991. Федосеев П. Н., Казначеев В. П., Яншин А. Л., Смирнов С. Н. Экологическая проблема в современной глобалистике: сущность, пути решения. Знание. Москва, 1985. 64 с.

188992. Ус В. Титульне страхування як дієвий механізм захисту майнових інтересів власників нерухомості. . , . С. 37.

188993. Бобрышев Д. Н. Организация управления разработками новой техники. Экономика. М., 1971. 167 с.

188994. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. Высш. школа. М., 1970. 230 с.

188995. Малюкова М., Трофімова К., Есс А. Проблеми з якістю активів уповільнюють темпи відновлення української банківської системи. . , . С. 38-42.

188996. Шубас М. Л. Инженерное мышление и научно-технический прогресс: стиль мышления, картина мира, мировоззрение. МИНТИС. Вильнюс, 1982. 173 с.

188997. Блюменау Д. И. Проблемы свертывания научной информации. Наука. Ленинград, 1982. 166 с.

188998. Шультес К. В 2011 році оцікується суттєве зростання вартості акцій європейських страховиків. . , . С. 43.

188999. Белозерцев В. И., Сазонов Я. В. Философские проблемы развития технических наук. Изд-во Саратовского университета. Саратов, 1983. 143 с.

189000. Залетов О. Трудова міграція українців та її страховий потенціал. . , . С. 44-47.

189001. Кірімов О. Мікрострахування: інноваційний продукт для ринків, що розвиваються. . , . С. 48-49.

189002. Беклешов В. К, Минтаиров М. С., Сараев Ю. Д. Экономика, организация и планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Изд-во Ленинградского университета. Ленинград, 1973. 107 с.

189003. Бицадзе Н. А., Рабкина Ц. Л. Сборник текстов и упражнений для развития навыков устной речи по английскому языку. Наука. Новосибирск, 1970. 191 с.

189004. Ткаченко К. Страхування експортних кредитів. . , . С. 50-51.

189005. Blair-jankowska C. Express it in english. Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych. Warszawa, 1967. 207 c.

189006. Добрун А. П., Сухомлин В. Ф. Страхове відшкодування - за що і скільки платити?. . , . С. 52-53.

189007. Конюшко Д. Характеристика Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ДТП та виплати страхового відшкодування". . , . С. 54-56.

189008. Пилипенко О. Акціонери НАСК "Оранта" визнали роботу компанії в 2010 році задовільною. . , . С. 57.

189009. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. Просвещение. Москва, 1971. 208 с.

189010. Штофф В. А. Современные проблемы методологии научного познания. Знание. Ленинград, 1975. 40 с.

189011. Шумелда Я., Тринчук В. Костянтину Григоровичу Воблому присвячується : [Воблий Костянтин Григорович - вчений-економіст, професор, доктор політичної економії та статистики]. . , . С. 60-63.

189012. Денисов П. Н., Зеленова Н. К., Кочнева Е. М. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Русский язык. Москва, 1978. 686 с.

189013. Штофф В. А. Моделирование и философия. Наука. Ленинград, 1966. 301 с.

189014. Привалова О. Дослідження особливостей розкриття інформації страховиками за умов конкуренції на страховому ринку України. . , . С. 64-68.

189015. Рудников А. А. В помощь переводчику. Высш. школа. М., 1963. 275 с.

189016. Штайгервальд Р. Введение в марксистскую философию. Политиздат. Москва, 1982. 143 с.

189017. Успенский Л. В. По закону буквы. Молодая гвардия. Москва, 1973. 240 с.

189018. Шмелев А. Г. Острые углы семейного круга: психология обыденной жизни. Знание. Москва, 1986. 96 с.

189019. Трудности русского языка. МГУ. Москва, 1974. 480 с.

189020. Шихирев П. Н. Современная социальная психология США. Наука. Москва, 1979. 229 с.

189021. Ройтенберг Ф. Е. Читай и говори по-французски. Воениздат. М., 1974. 248 с.

189022. Шинкарук В. И. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. Наукова думка. Киев, 1974. 335 с.

189023. Шершунов А. Д. Категории исторического материализма в их взаимосвязи. Высш. школа. Москва, 1975. 79 с.

189024. Потушанская Л. Л., Шкунаева И. Д., Юдина И. А. Практический курс французского языка. Международные отношения. М., 1963. 247 с.

189026. Язовицкий Е. В. Говорите правильно. Просвещение. Ленинград, 1969. 304 с.

189027. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Высш. школа. Москва, 1985. 160 с.

189028. Орлов Д. С., Гришина Л. А., Ерошичева Н. Л. Практикум по биохимии гумуса. МГУ. М., 1969. 157 с.

189029. Чешко Л. А. Русский язык. Высш. школа. Москва, 1981. 261 с.

189030. 4000 наиболее употредительных слов русского языка. Русский язык. Москва, 1975. 264 с.

189031. Кутателадзе С. С. Наивное обоснование инфинитезимальных методов. НГУ. Новосибирск, 1986. 45 с.

189032. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). Питер. СПб., 2004. 560 с.

189033. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Людино-машинний інтерфейс". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

189034. Никулин Е. А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа и синтеза систем. . , 2000. 230 с.

189035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Людино-машинний інтерфейс". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

189036. Федосеева Е. О., Федосеева Г. П. Основы электроники и микроэлектроники. Искусство. М., 1990. 240 с.

189037. Хавронина С. А. Говорите по-русски. Прогресс. Москва, 1973. 272 с.

189038. Фразеологический словарь русского языка. Русский язык. Москва, 1986. 543 с.

189039. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. Русский язык. Москва, 1982. 192 с.

189040. Филимонов В. Г. Русско-урду учебный словарь. Русский язык. Москва, 1982. 352 с.

189041. Остапенко А. Г., Сушков А. Б., Бутенко В. В., Акимов В. И., Завадовский А. З. Рекурсивные фильтры на микропроцессорах. Радио и связь. М., 1988. 128 с.

189042. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Прогресс. Москва, 1986. 671 с.

189043. Brown G. Listening to spoken english. Просвещение. Moscow, 1984. 171 p.

189044. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт №1 і №2 з дисципліни "Дискретна автоматика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

189045. Остерман Л. А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. Наука. М., 1985. 536 с.

189046. Власова Т. С., Власова Т. А. Современный разговорный английский язык. Высш. школа. М., 1971. 280 с.

189047. Бойко М. С., Старовойт И. С. Атеизм и религия в условиях НТР. Политиздат Украины. Киев, 1985. 95 с.

189048. Остославский И. В., Калачев Г. С. Продольная устойчивость и управляемость самолета. Государственное издательство оборонной промышленности. М., 1951. 367 с.

189049. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Математичні моделі та обчислювальні методи досліджень в електромеханіці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

189050. Потоцкая Н. П., Елагина В. В., Каменская М. П. Учебник французского языка. Высш. школа. М., 1962. 304 с.

189051. Власова З. Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями. Советская энциклопедия. М., 1964. 772 с.

189052. Берар Петру Религия в современном мире. Политиздат. М., 1979. 144 с.

189053. Радугина Т. Н., Скворцова О. Н., Филимонова И. Л., Юрьева Е. Ю. Пособие по аналитическому чтению на французском языке для 5 курса институтов и факультетов иностранных языков. Высш. школа. М., 1977. 176 с.

189054. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс для ин-тов и фак. иностр. языков. Высш. школа. М., 1969. 456 с.

189055. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

189056. Острем К. Ю. Введение в стохастическую теорию управления. Мир. М., 1975. 321 с.

189057. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Кашинская Н. А. Учебник французского языка для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. Высш. школа. М., 1971. 455 с.

189058. Островский Л. А., Рабинович М. И. Нелинейные и нестационарные волны. Рязанский радиотехнический институт. Рязань, 1975. 80 с.

189059. Бердышев Г. Д. Наука и религия о смерти и бессмертии. Знание. К., 1986. 48 с.

189060. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Высш. школа. М., 1979. 407 с.

189061. Беляев В. П. Я обвиняю!. Политиздат. М., 1978. 160 с.

189062. Остроушко Ю. И., Бучихин П. И., Алексеева В. В., Набойщикова Т. Ф., Ковда Г. А., Шелкова С. А., Алексеева Р. Н., Маковецкая М. А. Литий, его химия и технология. Издательство главного управления по использованию атомной энергии при совете министров СССР. М., 1960. 200 с.

189064. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

189065. Очан Ю. С. Методы математической физики. Высш. школа. М., 1965. 383 с.

189066. Парчевский К. К., Ройзенблит Е. Б. Le francais a la portee de tous. Высш. школа. М., 1963. 409 c.

189067. Парчевский К. К., Ройзенблит Е. Б. Самоучитель французского языка. Высш. школа. М., 1978. 406 c.

189068. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

189069. Беленький М. С. О мифологии и философии библии. Наука. М., 1977. 167 с.

189070. Белов А. В. Рождество христово. Политиздат. М., 1974. 80 с.

189071. Беленький М. С. Современный иудаизм. Знание. м, 1972. 64 с.

189072. Воробйова С. А., Молодід Т. К. Російсько-український словник соціально-економічної термінології. Вища школа. М., 1976. 412 с.

189073. Парчевский К. К., Ройзенблит Е. Б. Le francais a la portee de tous. Высш. школа. М., 1965. 411c.

189074. Озерова Н. В., Ройтенберг Ф. Е., Смирнова С. А. Французский разговорный язык. Пособие по развитию навыков устной речи. Высш. школа. М., 1963. 163 с.

189075. Балагушкин Е. Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма. Знание. М., 1984. 64 с.

189076. Баканурский Г. Л. Кризис и модернизация иудаизма. Знание. М., 1980. 64 с.

189077. Баканурский А. Г. Православная церковь и скоморошество. Знание. М., 1986. 64 с.

189078. Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1967. 946 с.

189080. Ахмедов А. Ислам в современной идейно-политической борьбе. Политиздат. М., 1985. 240 с.

189081. Атеизм и духовная культура. Вища школа. Киев, 1985. 433 с.

189082. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методологія наукового дослідження" для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.092206 - "Електричні машини та апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

189083. Атеизм и современное естествознание. Изд-во Московского ун-та. М., 1977. 120 с.

189084. Атеистическое воспитание в семье. Политиздат. К., 1984. 196 с.

189085. Русско-французский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1969. 839 с.

189086. Ануфриев Л. К чему зовут и о чем молчат библейские заповеди. Маяк. Одесса, 1972. 96 с.

189087. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів. Наукова думка. К., 1969. 559 с.

189088. Ануфриев Л. Религия и жизнь: вчера и сегодня. Маяк. Одесса, 1978. 239 с.

189089. Русско-французский словарь. Гос. изд. иностранных и национальных словарей. М., 1959. 852 с.

189090. Канюка С. М., Кестель С. М., Купрієнко Г. І., Скоморовська Н. Н. Підручник української мови. Радянська школа. К., 1960. 229 с.

189091. Русско-французский словарь. Гос. изд. иностр. и национ. словарей. М., 1955. 781 с.

189092. Російсько-український словник. Укр. рад. енцикл.. К., 1978. 1012 с.

189093. Українське мовознавство. Вища школа. Киев, 1978. 144 с.

189094. Анисимов А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества. Наука. М., 1966. 242 с.

189095. Русско-французский словарь по радиоэлектронике. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 432 с.

189096. Александров О. Г., Антонюк Д. А. Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 312 с.

189097. Ільін В. С., Дорошенко К. П., Левченко С. П., Паламарчук Л. С. Українсько-російський словник. Наукова думка. Київ, 1971. 1064 с.

189098. Алиева Б. А. Современный ислам и наука. Знание. М., 1981. 64 с.

189099. Владовская И. С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка. Высш. школа. М., 1970. 76 c.

189100. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Планування експерименту у дослідженнях ЕА та ЕТП" для студентів усіх форм робіт спеціальностей 8.092206 - "Електричні машини та апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 10 с.

189101. Актуальные вопросы атеистического воспитания на современном этапе. Знание. М., 1986. 64 с.

189102. Успенская Е. В., Гаврилова Л. И., Заславская И. П. Сборник упражнений по грамматике французского языка. Высш. школа. М., 1978. 211 с.

189103. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки з додаткових матеріалів для курсового та дипломного проектування з електромеханіки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 86 с.

189104. Свириденко В. С. Учебное пособие по французскому языку для радиотехнических вузов. Высш. школа. М., 1975. 144 с.

189105. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Новітні методи пошуку та обробки інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

189106. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теплові та гідравлічні розрахунки електричних машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

189107. Браун Э. Л., Даунинг Дж., Сите Дж. Первый учебный словарь. Русский язык. М., 1983. 320 с.

189108. Бонди Е. А., Царев П. В. Учебное пособие по английскому языку для поступающих в вузы. МГУ. Москва, 1976. 270 с.

189109. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Технологічна оснастка" з напрямку підготовки 6.050502 "Інженерна механіка",. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 82 с.

189110. Вопросы германского языкознания. КИГВФ. К., 1961. 90 с.

189111. Аветисьян А. А. Очерки по истории религии и атеизма. АН УССР. Киев, 1960. 196 с.

189112. Вагис А. Г, Братусь А. В, Василенко В. И. Реализация экспертной системы на основе логической информации. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1987. 14 с.

189113. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. Высш. школа. М., 1982. 637 с.

189114. Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежом. Просвещение. М., 1978. 191 с.

189115. Большой русско-польский политехнический словарь. Научно-техн.. Варшава, 1977. 370 с.

189116. Брискина К. С., Завадская М. Ф., Штульберг English for technical students. Киевский ун-т. Киев, 1964. 211 с.

189117. Вопросы германской филологии. Наука. Новосибирск, 1982. 97 с.

189118. Вопросы анализа специального текста. Р.-И. отд. Башк. унив.. Уфа, 1982. 164 с.

189119. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. Высш. школа. М., 1985. 127 с.

189120. Бурлаков М. А. Методика обучения лексике иностранного языка. Вища школа. К., 1983. 94 с.

189121. Вопросы грамматики английского, немецкого и французского языков. СНХ. Иваново, 1961. 117 с.

189122. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 45 с.

189123. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 45 с.

189124. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

189125. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 28 с.

189126. Мирович А., Дулевич И., Грек-Пабис И., Марыняк И. Большой русско-польский словарь : около 65000 слов. Везда повшехна. М.-Варшава, 1970. 1456 с.

189127. Мирович А., Дулевич И., Грек-Пабис И., Марыняк И. Большой русско-польский словарь. Везда повшехна. М.-Варшава, 1970. 784 с.

189128. Несмеянов А. Н., Соколик Р. Л. Методы элементо-органической химии. Бор, алюминий, галлий, индий, таллий. Наука. М., 1964. 500 с.

189129. Белкин В. М. Карманный арабско-русский словарь : около 9400 слов. Русский язык. М., 1986. 528 с.

189130. Кочешков К. А., Сколдинов А. П., 3емлянский Н. Н. Методы элементоорганической химии. Сурьма, висмут. Наука. М., 1976. 483 с.

189131. Андрианов К. А. Методы элементо-органической химии. Кремний. Наука. М., 1968. 700 с.

189132. Українсько-російський словник. ВАНУ РСР. К., 1963. 618 с.

189133. Українсько-російський словник. ВАНУ РСР. К., 1962. 591 с.

189134. Українсько-російський словник. ВАНУ РСР. К., 1961. 570 с.

189135. Українсько-російський словник. ВАНУ РСР. К., 1961. 528 с.

189136. Українсько-російський словник. АН УРСР. Київ, 1953. 506 с.

189137. Кочешков К. А., Несмеянов А. Н. Синтетические методы в области металлоорганических соединений элементов 3 группы. Издательство АН СССР. М., 1945. 124 с.

189138. Невилль А. М. Свойства бетона. Стройиздат. М., 1972. 344 с.

189139. Итальянско-русский и русско-итальянский автомобильный словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1969. 560 с.

189140. Неволин Ф. В. Химия и технология синтетических моющих средств. Пищевая промышленность. М., 1971. 130 с.

189141. Итальянско-русский словарь : 55000 слов. Советская энциклопедия. М., 1972. 944 с.

189142. Интенсивные формы обучения иностранным языкам. Казанский университет. Казань, 1984. 50 с.

189143. Некрасов С. В. Межфазный катализ и его применение в синтезе биологически активных веществ. Химико-фармацевтический институт. СПб., 1992. 50 с.

189144. Французско-русский словарь по автоматике и вычислительной технике. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 669 с.

189145. Ишлинский А. Ю., Павлова Г. Е. М. В. Ломоносов - великий русский ученый. Педагогика. Минск, 1986. 128 с.

189146. Французско-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 650 с.

189147. Источники научно-технической информации и их аналитико-синтетическая обработка. ИНКИР. М., 1974. 149 с.

189149. Тараканов К. В., Полян М. П., Коровя И. Д. Информатика. Книга. М., 1986. 303 с.

189150. Немыцкий В. В., Слудская М., Черкасов А. Курс математического анализа. Гостехиздат. М., 1944. 364 с.

189151. Французско-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 650 с.

189152. Гнедовский А. В., Ротанов С. В. Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям. Финансы и статистика. М., 1981. 270 с.

189153. Немыцкий В. В., Слудская М., Черкасов А. Курс математического анализа. Гостехиздат. М., 1944. 404 с.

189154. Французско-русский словарь. Русский язык. М., 1974. 671 с.

189155. Генри О. Рассказы. Высш. школа. М., 1964. 79 с.

189156. Гутнер М. Д. Пособие по переводу с английского языка на русский общественно-политических текстов. Высш. школа. Москва, 1982. 158 с.

189158. Гундризер В. Р. Учебник английского языка для технических вузов. Высш. школа. М., 1972. 319 с.

189159. Французско-русский автотракторный словарь. Советская энциклопедия. М., 1965. 460 с.

189160. Колесников А. Н. Краткий курс математики для экономистов. ИНФРА-М. М., 1998. 208 с.

189161. Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе. Книга. М., 1982. 247 с.

189162. Инженерная лингвистика и оптимизация преподавания иностранных языков. РТП ЛГПИ. Ленинград, 1980. 142 с.

189163. Горбунова Е. В., Дубровская С. Г. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях. Высш. школа. М., 1985. 175 с.

189164. Елисеев Ю. С. Карманный русско-финский словарь : 11000 слов. Русский язык. М., 1978. 304 с.

189165. Демьяненко М. Я., Лазаренко К. А., Мельник С. В. Основы общей методики обучения иностранным языкам : теоретический курс. Вища школа. К., 1984. 254 с.

189166. Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. Знание. М., 1985. 64 с.

189167. Сакович В. А. Модели управления запасами. Наука и техника. Минск, 1986. 319 с.

189168. Датско-русский словарь : 42000 слов : с приложением краткого очерка фонотеки, грамматики и словообразования датского языка, составителем кандидата филологических наук доцента А. С. Новаковичем. ГИИиНС. М., 1960. 972 с.

189169. Французско-русский металлургический словарь. Физматгиз. Москва, 1962. 434 с.

189170. Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? : критические очерки. Политиздат. М., 1984. 302 с.

189171. Григорьян М. М. Курс лекций по истории атеизма. Мысль. М., 1974. 309 с.

189172. История математики с древнейших времен до начала ХІХ столетия. Наука. М., 1970. 351 с.

189173. Гордиенко Н. С. Эволюция русского православия (20 - 80-е годы ХХ столетия ). Знание. М., 1984. 64 с.

189174. Богданов К. М, Яновский К. А. Бионика и радиоэлектроника. Знание. М., 1975. 64 с.

189175. Французский язык Программа методические указания и контрольные задания. Высш. школа. М., 1986. 95 с.

189176. Сакодынский К. И., Панина Л. И. Полимерные сорбенты для молекулярной хроматографии. Наука. М., 1977. 168 с.

189177. Гордиенко Н. С. Атеизм и религия в современной борьбе идей : критика клерикального антикоммунизма. Лениздат. Ленинград, 1982. 175 с.

189178. Завлин П. Н. Опыт изучения затрат рабочего времени сотрудников научно-исследовательских организаций. [б. и.]. Ленинград, 1968. 30 с.

189179. Сальвадори М. Дж. Численные методы в технике. ИЛ. М., 1955. 247 с.

189180. Французско-русский словарь. Гос. изд. иностранных и национальных словарей. Москва, 1962. 902 с.

189181. Глаголев В. С. Религиозно-идеалистическая культурология : идейные тупики. Мысль. М., 1985. 222 с.

189182. Самаржаян Ш. С. Расчеты и глазомер в авиации. Воениздат. М., 1980. 128 с.

189183. Самарин М. С. Вольт, ампер, ом и другие. Единицы физических величин в технике связи. Радио и связь. М., 1988. 184 с.

189184. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2011. 48 с.

189185. Завлин П. Н., Юделевич М. А. Основные проблемы научной организации труда в научно-исследовательских учреждениях. [б. и. ]. Ленинград, 1968. 33 с.

189186. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2011. 294 с.

189187. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2011. 269 с.

189188. Самарский А. А., Андреев В. Б. Разностные методы для эллиптических уравнений. Наука. М., 1976. 352 с.

189189. Жуковский Я. М. Наука как производительная сила общества. Мысль. М., 1973. 69 с.

189190. Самко С. Г. Гиперсингулярные интегралы и их приложения. Ростовский ун-т. Ростов н/Д, 1984. 208 с.

189191. Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. Наука. М., 1974. 414 с.

189192. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2011. 72 с.

189193. Самолет ЯК-1. Воениздат. М., 1942. 145 с.

189194. Жуков Н. И. Философские основания кибернетики. Знание. М., 1985. 64 с.

189195. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2002. 64 с.

189196. Герасименко В. К., Захаров М. Ф., Цветков В. Д. С чужого голоса : о борьбе с иеговизмом. Таврия. Симферополь, 1975. 104 с.

189197. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 44 с.

189198. Шунков В. Н. Самолеты спецназначения. Харвест. Минск, 1999. 448 с.

189199. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2011. 64 с.

189200. Жамин В. А. Производительная сила науки. Знание. М., 1974. 64 с.

189201. Гараджа В. И. Протестантизм. Политиздат. М., 1971. 199 с.

189202. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2011. 32 с.

189203. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2011. 40 с.

189204. Великович Л. Н. Черная гвардия Ватикана. Мысль. М., 1985. 271 с.

189205. Биркгофф Г. Математика и психология. Советское радио. М., 1977. 96 с.

189206. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2011. 140 с.

189208. Великович Л. Н. Современный капитализм и религия. Политиздат. М., 1984. 271 с.

189209. Копылов В. А. Построение автоматизированных информационно-поисковых систем. Энергия. М., 1974. 145 с.

189210. Коган В. З. Маршрут в страну информологию. Наука. М., 1985. 160 с.

189212. Великович Л. Н. Иезуиты вчера и сегодня. Знание. М., 1972. 64 с.

189213. Великович Л. Н. Католицизм в современном мире. Знание. М., 1981. 64 с.

189214. Пошелюжна Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві. . , . С. 7-12.

189215. Пахаренко А. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії : [право інтелектуальної власності на торговельну марку]. . , . С. 13-19.

189216. Комаров В. Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни. . , . С. 20-28.

189217. Потоцький М. Конфлікт прав на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки. . , . С. 29-34.

189218. Вейш Я. Я. Религия и церковь в Англии. Наука. М., 1976. 183 с.

189219. Двенадцать рассказов. Просвещение. М., 1966. 136 c.

189221. Краснов М. Л., Макаренко Г. И., Киселев А. И., Вариационное исчисление. Наука. М., 1973. 190 с.

189222. Васильев Л. Л. Таинственные явления человеческой психики. Политиздат. М., 1964. 181 с.

189223. Международный светотехнический словарь. ГРИНТСФМГ. М., 1963. 428 с.

189224. Лоя Я. В. Латышско-русский словарь. ОГИЗ ГИС. Москва, 1942. 252 с.

189225. Цвиллинг М. Я. Лингво-стилистические исследования научной речи. Наука. М., 1979. 264 с.

189226. Французско-русский разговорник. б. и.. М., 1959. 172 с.

189227. Французско-русский словарь по сварке. Советская энциклопедия. Москва, 1965. 208 с.

189228. Джоунз Д. Словарь английского произношения. Советская энциклопедия. М., 1965. 538 с.

189229. Французско-русский словарь по радиоэлектронике. Физматгиз. М., 1963. 440 с.

189230. Лисичкин В. А. О достоверности прогнозов. Знание. М., 1979. 64 с.

189231. Кулиш Л. Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи : зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего. Вища школа. К., 1982. 208 с.

189232. Методология науки и научный прогресс. Наука. Новосибирск, 1981. 352 с.

189233. Французско-русский электротехнический словарь. Советская энциклопедия. М., 1965. 720 с.

189234. Кузнецова Р. А. Изучение иностранных языков в неязыковом вузе. Издательство ун-та. Казань, 1979. 112 с.

189235. Краткий русско-шведский словарь : 23000 слов с приложением краткого грамматического очерка. ОГИЗ. М., 1948. 400 с.

189236. Диксон Р. Р. Говорите по-английски. Лит-ры на иностр. языках. М., 1963. 237 с.

189237. Методологические проблемы современной науки. Политиздат. М., 1979. 295 с.

189238. Французско-русский фразеологический словарь. Гос. изд. иностранных и национальных словарей. М., 1963. 1111 с.

189239. Бионика. Наукова думка. Київ, 1988. 103 с.

189240. Ислам : происхождение, история и современность. Знание. М., 1984. 64 с.

189241. Краткий китайско-русский словарь : около 19000 слов. ГИС. М., 1962. 631 с.

189242. Сантало Л. А. Введение в интегральную геометрию. ИЛ. М., 1956. 183 с.

189243. Методика определения экономической эффективности научно-исследовательских работ в условиях хозяйственного расчета. [б. и.]. М., 1971. 26 с.

189244. Коршунова Я. Б., Шахбаз А. С. А. Арабско-русский учебный разговорник. Русский язык. М., 1983. 696 с.

189245. Диксон Р. Говорите по-английски. Высш. школа. М., 1969. 268 с.

189246. Ислам. Наука. М., 1986. 137 с.

189247. Сапоженко A. A. Некоторые вопросы сложности алгоритмов. МГУ. М., 2001. 46 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.