Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

193384. Норден А. П. Пространства аффинной связности. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 464 с.

193386. Норден А. П. Теория поверхностей. Техиздат. М., 1956. 239 с.

193387. Пелех Б. Л., Саляк Б. И. Экспериментальные методы исследования динамических свойств композиционных структур. Наукова думка. К., 1990. 136 с.

193388. Норден А. П. Элементарное введение в геометрию Лобачевского. Гостехиздат. М., 1953. 248 с.

193389. Пеллинец В. С. Определение результатов воздействия механического удара на элементы аппаратуры. ЛДНТП. Ленинград, 1969. 28 с.

193390. Тіхосова Г., Головенко Т., Мєняло І. Необхідність створення національних стандартів інноваційної продукції із льону олійного. . , . С. 9-12.

193391. Теплотехнический справочник. Энергия. Москва, 1976. 896 с.

193392. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2011. 46 с.

193393. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2011. 192 с.

193394. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2011. 240 с.

193395. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2011. 86 с.

193396. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2011. 112 с.

193397. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2011. 36 с.

193398. Теплотехнический справочник. Энергия. Москва, 1975. 744 с.

193399. Пономаренко М. Стандартизація вимог до ліфтів, доступних для усіх пасажирів, зокрема з функціональними порушеннями. . , . С. 13-17.

193400. Князєв В. Визначення вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. . , . С. 22-31.

193401. Приміський В., Мошковська Л., Кряж Є. Полум'яно-іонізаційний метод і газоаналізатор вимірювання вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів. . , . С. 48-52.

193402. Ситніченко В., Кісельова Г., Стоякін Є. Нові стандарти систем енергетичного менеджменту. . , . С. 53-58.

193403. Хомічак Л., Тавлуй І. Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу. . , . С. 60-63.

193404. Бойко О., Гунькало А., Козак О. Формування структури інтелектуальної системи управління якістю продукції. . , . С. 64-67.

193405. Луганський завод медичних виробів "ЮІС ФАРМ" : [інтерв'ю з директором ЗМВ "ЮІС ФАРМ" О. Богомазовим/бесіду провела Л. Куштєва]. . , . С. 68-70.

193406. Нікітчина С. О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров'я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації. . , . С. 11-14.

193407. Яковець Н. Використання спадщини В. О. Сухомлинського на уроках з основ здоров'я. . , . С. 17-20.

193408. Доманський В. А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України. . , . С. 26-29.

193409. Бенцман Ю. І. Небезпека побутової хімії!. . , . С. 31-33.

193410. Смирнов В. Радіація: добро і зло. . , . С. 36-40.

193411. Швец И. Т., Толубинский В. И., Алабовский А. Н. Теплотехника. Вища школа. Киев, 1976. 518 с.

193412. Норденберг Г. М. Трансформаторы для радиоэлектронной аппаратуры. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 239 с.

193413. Архаров А. М., Исаев С. И., Кожинов И. А. Теплотехника. Машиностроение. Москва, 1986. 419 с.

193415. Острейковский В. А. Многофакторные испытания на надежность. Энергия. М., 1978. 152 с.

193417. Терещенко К. Окремі питання корпоративного шантажу або "грінмейлу" в системі корпоративних відносин. . , . С. 83-85.

193418. Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій. . , . С. 86-89.

193419. Норинский Л. Ю., Чернышева С. П., Матрос В. В. Комплекс автоматизированных расчетов по управлению поставками запасных частей на машиностроительном предприятии. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 24 с.

193420. Тушинский Л. И., Плохов А. В. Исследование структуры и физико-механических свойств покрытий. Наука. Новосибирск, 1986. 200 с.

193421. Норицын И. А., Власов В. И. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и штамповки. Машиностроение. М., 1967. 388 с.

193422. Пластмассы в машиностроении. МАШГИЗ. М., 1959. 238 с.

193423. Демський Е. Предмет адміністративного процесуального права: ознаки, поняття та структура. . , . С. 90-93.

193424. Турпаев А. И. Самотормозящие механизмы. Машиностроение. Москва, 1966. 112 с.

193425. Пластмассы в машиностроении и приборостроении. ГИТТЛ. К., 1961. 574 с.

193428. Рєзнік М. Аналіз окремих положень експертно-оціночної діяльності в Україні. . , . С. 94-96.

193429. Петросьянц А. М. Проблемы атомной энергетики. Знание. М., 1969. 46 с.

193430. Петросьянц А. М. Атомная энергия в науке и промышленности. Энергоатомиздат. М., 1984. 448 с.

193431. Тун А. Я. Тахогенераторы для систем управления электроприводами. Энергия. Москва, 1966. 112 с.

193434. Норкин В. И. Оптимизация вероятностей. ИК им. В. М. Глушкова. К., 1989. 19 с.

193435. Пресса заработает на рекламе больше: [прогноз объёмов размещения рекламы в прессе на 2011 год]. . , . С. 25.

193436. Тун А. Я. Системы контроля скорости электропривода. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 168 с.

193437. Трусова И. И., Томашевская И. Г. Неразрушающие методы контроля в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1980. 47 с.

193438. Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось?... . , . С. 28-29.

193439. Трощенко В. Т. Прочность металлов при переменных нагрузках. Наукова думка. К., 1978. 174 с.

193440. Трахтенберг Р. М. Импульсные астатические системы электропривода с дискретным управлением. Энергоиздат. М., 1982. 169 с.

193441. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 266 с.

193442. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 266 с.

193443. Кудрявчев Д. Мир без бумаги: [преимущества бумажных еженедельных изданий перед интернет-изданиями]. . , . С. 30-31.

193444. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 266 с.

193445. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 280 с.

193446. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 287 с.

193447. Межгосударственные стандарты. Леонорм-Стандарт. Львов, 2011. 299 с.

193448. Норкин В. И. Устойчивость стохастических оптимизационных моделей и статистические методы стохастического программирования (по материалам IIASA). Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1989. 24 с.

193449. Щербань М. Властивості, що визначають ціну інформаційного товару: [проблема отримання достовірної, якісної інформації ]. . , . С. 37-42.

193450. Норкин К. Б. Специализированные гибридные управляюще-вычислительные устройства. Энергия. М., 1980. 286 с.

193451. Нормали. Элементы кладок электропечей. "Электропечь". М., 1954-1956. 32 с.

193452. Науменко В. Самооцінювання діяльності структурного підрозділу : [Структурні підрозділи підприємства]. . , . С. 33-37.

193453. Нормали. [б. и.]. М., 1958. 86 с.

193454. Бартоломей Г. Г., Галактионов В. В., Громогласов А. А. и др. Теплоэнергетика и теплотехника. Энергия. Москва, 1980. 528 с.

193455. Нормали на детали, узлы и руководящие материалы электрической части электропечей. "Электропечь". М., 1958. 32 с.

193456. Нормали станкостроения. ЦБТИ. М., 1958. 450 с.

193457. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Львів, 2011. 286 с.

193458. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Львів, 2011. 286 с.

193459. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Л., 2011. 291 с.

193460. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Л., 2011. 295 с.

193461. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Львів, 2011. 324 с.

193462. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Львів, 2011. 258 с.

193463. Стандарти України. Леонорм-Стандарт. Львів, 2011. 263 с.

193464. Нормализация в машиностроении. Стандартгиз. М., 1960. 56 с.

193465. Долінський А. А., Халатов А. А., Басок Б. І., Тимченко М. П., Чайка О. І., Розинський Д. Й. Особливості комунальної теплоенергетики України і перспективи розробки і впровадження електричного (акумуляційного) опалення. . , . С. 3-11.

193466. Влазнев Е. И., Подгорнов С. В., Чернышев В. М., Шалашов П. Г. Нормализованные станочные приспособления. Оборонгиз. М., 1963. 504 с.

193467. Фомішин С. В., Рибчук А. В., Румянцев А. П., Гудзь П. В. Міжнародна економіка. Новий Світ-2000. Л., 2011. 446 с.

193468. Тимченко М. П., Розинський Д. Й. Енергоефективність теплозабезпечення об'єктів житлового, соціально-бюджетного та побутового секторів як енергетичний потенціал України. . , . С. 12-16.

193469. Теплоэнергетика. Изд-во АН СССР. М., 1960. 196 с.

193470. Томашов Н. Д. Теория коррозии и защита металлов. АН СССР. М., 1959. 592 с.

193471. Нормализованные узлы агрегатных станков. ЦИНТИМАШ. Москва, 1961. 348 с.

193472. Тимченко М. П. Електротеплоакумуляційні технології опалення та економічна ефективність їх впровадження на об'єктах цивільного призначення. . , . С. 16-25.

193473. Томас Г. Электронная микроскопия металлов. Прямое исследование металлов в просвечивающем электронном микроскопе. Из-во инстр. лит-ры. М., 1963. 351 с.

193474. Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов. Наука. М., 1983. 316 с.

193475. Нормализованные узлы и детали агрегатных станков и автоматических линий. НИИМАШ. М., 1972. 368 с.

193476. Теплоэнергетика. Изд-во АН СССР. М., 1961. 164 с.

193477. Нормализованные узлы и детали агрегатных станков и автоматических линий. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1968. 384 с.

193478. Нормаль электротехники. ВНИИЭМ. М., 1965. 32 с.

193479. Нормативно-справочные данные к экономическому обоснованию дипломных проектов спец. 0407 и 0308. Куйбышевский политехн. ин-т. Каф. "Экономики и организации производства". Куйбышев, 1975. 67 с.

193480. Спиерс Р. А. Словарь американских идиом. Рус. яз.. М., 1991. 463 с.

193481. Розинський Д. Й., Тимченко М. П. Енергетична ефективність технологій електротеплоакумуляційного опалення. . , . С. 25-32.

193482. Платунов Е. С., Буравой С. Е, Курепин В. В. Теплофизические измерения и приборы. Машиностроение. Ленинград, 1986. 256 с.

193483. Громадський Ю. С., Розинський Д. Й., Тимченко М. П. Сучасний стан регламентації електроопалення у нормативно-технічній документації України. . , . С. 34-38.

193484. Нормативно-технические документы в области метрологии. Изд-во стандартов. М., 1981. 48 с.

193485. Розинский Д. И., Тимченко Н. П. Системы электроотопления помещений, зданий и сооружений в нормативно-технической документации Российской Федерации и Украины. . , . С. 38-43.

193486. Розинський Д.Й., Тимченко М. П., Халатов А. А. Способи і технічні засоби ущільнення добового графіка навантажень ОЕС України. . , . С. 44-47.

193487. Долінський А. А., Тимченко М. П., Розинський Д. Й. Комбіновані бівалентні системи електроопалення. . , . С. 48-54.

193488. Іоргачов Д. В., Оксак В. В., Розинський Д. Й., Ситницький Р. Ю., Швець С. І., Тимченко М. П. Нові вітчизняні нагрівальні кабелі для електроопалення : [Номенклатура нагрівального кабеля, рекомендації щодо використання. Електрокабельні системи опалення (ЕКСО) безпека їх використання]. . , . С. 55-61.

193489. Нормативно-технические документы в области метрологии. Изд-во стандартов. М., 1986. 95 с.

193490. Нормативно-технические документы в области метрологии. Изд-во стандартов. М., 1988. 120 с.

193491. Нормативно-технические документы в области метрологии. Изд-во стандартов. М., 1989. 143 с.

193492. Нормативные документы по подготовке рабочих на производстве. Вища школа. К., 1987. 391 с.

193493. Розинський Д. Й., Тимченко М. П. Теплоакумулюючі електропечі для об'єктів цивільного призначення. . , . С. 61-66.

193494. Нормативные и справочные материалы. М-во внеш. и средн. спец. образов. РСФСР. М., 1970. 123 с.

193495. Горобець В. Г. Применение тепловых аккумуляторов с фазовым переходом для отопления жилых и общественных зданий. . , . С. 66-68.

193496. Бляхман Л. С., Вершинина С. В., Гришина Т. М. Нормативные основы планирования научно-технического прогресса. Наук. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 197 с.

193497. Нормативы времени и режимы электрошлаковой сварки. Отдел науч.-техн. информации. М., 1960. 88 с.

193498. Басок Б. І., Тимченко М. П., Халатов А. А. Електричне опалення в регіональних програмах модернізації комунальної енергетики. . , . С. 69-75.

193499. Нормативы времени на инструментальные работы. Г.Н-Т.Лит. по черн. и цветн. металлургии. Х., 1951. 126 с.

193500. Нормативы времени на кузнечно-штамповочные работы. Машгиз. М., 1952. 188 с.

193501. Нормативы времени на литейные работы. Машгиз. М., 1956. 164 с.

193502. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

193503. Нормативы времени на обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных батарей. Экономика. М., 1988. 26 с.

193504. Шпак О. Л., Петришин Б. М., Розинський Д. Й., Тимченко М. П. Досвід впровадження електроопалення в Хмельницькій області. . , . С. 76-82.

193505. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : Закон України від 8 липня 2011 року № 3668-VI. . , . С. 7-16.

193506. Воронович В. А., Халатов А. А., Тимченко М. Н., Розинський Д. Й. Електрообігрів та інші заходи щодо підвищення енергоефективності експлуатації станцій і об'єктів Київського метрополітену. . , . С. 83-88.

193507. Розинський Д. Й., Шпак О. Л., Тимченко М. П., Петришин Б. М. Перспективи розвитку електротеплозабезпечення в Україні. . , . С. 89-92.

193508. Прищепко А. Основы применения солнечных панелей для промышленных солнечных электростанций. . , . С. 93-95.

193509. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

193510. Нормативы времени на окрасочные работы. Машгиз. М., 1958. 116 с.

193511. Нормативы времени на патентные исследования. Экономика. М., 1987. 24 с.

193512. Зволинский А. "Пока элементы рынка труда действуют в состоянии полной неопределенности". . , . С. 10-11.

193513. Хрестоматия по станкам на английском языке. Высш. школа. Москва, 1963. 112 с.

193514. Горбач Д. Черный квадрат : [мировые рынки металлов и продовольствия . Украинский экспорт и импорт]. . , . С. 25-27.

193515. Нормативы времени на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Экономика. М., 1987. 238 с.

193516. "Ставить на то, что ты станешь знаменитым писателем, - совершенная глупость" : [творчество российского писателя С. Лукьяненко/записала Ю. Абакумова]. . , . С. 55-58.

193517. Середа Е. Сбыт нечт : [украинский рынок предметов декора]. . , . С. 64-67.

193518. Московчук Э., Дикаленко М. Fishкина грамота : [украинский рынок рыбной продукции]. . , . С. 68-70.

193519. Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе. Экономика. М., 1990. 54 с.

193520. Крапива С. Полезли в ящик : [операторы наружной рекламы намерены вернуть себе утерянные рекламные бюджеты]. . , . С. 72-73.

193521. Нормативы времени на работы по изготовлению металлических конструкций. Металлургиздат. М., 1952. 347 с.

193522. Нормативы времени на слесарно-сборочные работы по сборке химической и нефтеперерабатывающей аппаратуры в машиностроительных цехах. Центр. бюро пром. нормативов по труду. М., 1963. 266 с.

193523. Шевченко Н. Курс - Евро : [внутренний рынок металлопродукции строительного сортамента]. . , . С. 74-75.

193524. Бек Ш. Сухострой : [рынок цемента в Украине]. . , . С. 76.

193525. Бек Ш. Теплый стан : [украинский рынок строительных материалов. Пенополистирола]. . , . С. 77-78.

193526. Карамушка Л. М., Дзюба Т. М. Дослідження особливостей психологічної готовності менеджерів освіти до взаємодії з персоналом в умовах конфлікту. . , . С. 1-10.

193527. Лісновська Л. Б. Формування самооцінки шестирічних першокласників як засіб ефективного оволодіння ними навчальною діяльністю. . , . С. 10-18.

193528. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1982. 168 с.

193529. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1983. 127 с.

193530. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1983. 136 с.

193531. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1984. 142 с.

193532. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1985. 152 с.

193533. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1989. 198 с.

193534. Третяк Т. М. Стимуляція творчого сприймання інформації засобами карусу : [КАРУС - методика творчого пошуку]. . , . С. 18-22.

193535. Нормативы для нормирования работ при шлифовании. Нормативы режимов резания и основного времени при круглом наружном, внутреннем, бесцентровом и плоском шлифовани. Машгиз. М., 1959. 267 с.

193536. Заика Е. В. Упражнение на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций. . , . С. 23-29.

193537. Тейлор К. Особенности детского рисунка. . , . С. 29-38.

193538. Баркан А. И. Инструментарий психологической диагностики готовности ребенка к обучению в школе : [Методика "мотивационная готовность". Диагностика социально-психологической готовности]. . , . С. 44-48.

193539. Никольская И. М. Совладающее поведение в защитной системе человека : [Уровни защитной системы человека. Психологическая защита. Совладающее поведение у детей]. . , . С. 49-58.

193540. Портицька Н. Ф. Від наслідування до творчості. . , . С. 59-68.

193541. Давидюк С. Г., Бут В. В. Особливості підготовки студентів-психологів до роботи з обдарованими дітьми. . , . С. 77-79.

193542. Нормативы для нормирования работ при шлифовании. Режимы резания и основное время при шлифовании резьбы, зубьев и шлицев. Машгиз. М., 1958. 98 с.

193543. Нормативы для определения себестоимости эксплоатации станочных приспособлений. Машгиз. М., 1951. 41 с.

193544. Нормативы для технического нормирования на токарно-центровых станках. Машгиз. М., 1955. 190 с.

193545. Щегляев А. В. Паровые турбины. Энергия. М., 1976. 368 с.

193546. Нормативы для технического нормирования работ на зубообрабатывающих станках. Машгиз. М., 1956. 144 с.

193547. Нормативы для технического нормирования работ на продольно-строгальных, поперечно-строгальных и долбежных станках. Машгиз. М., 1958.

193548. Нормативы для технического нормирования работ на расточных станках. Машгиз. М., 1958. 178 с.

193549. Шляхин П. Н. Паровые турбины. Госэнергоиздат. М., 1960. 256 с.

193550. Нормативы для технического нормирования работ на токарно револьверных станках. Машгиз. М., 1954. 167 с.

193551. Нормативы для технического нормирования работ на фрезерных станках. Машгиз. М., 1958. 172 с.

193552. Нормативы для технического нормирования работ на газовой резке черных металлов. Машгиз. М., 1956. 111 с.

193553. Нормативы для технического нормирования работ по сборке металлоконструкций под сварку. Машгиз. М., 1957. 163 с.

193554. Нормативы для технического нормирования работ при автоматической электродуговой сварке под слоем флюса. Машгиз. М., 1954. 142 с.

193555. Нормативы для технического нормирования работ при автоматической электродуговой сварке под слоем флюса. Машгиз. М., 1958. 154 с.

193556. Нормативы для технического нормирования работ при шланговой полуавтоматической сварке под слоем флюса. Машгиз. М., 1956. 54 с.

193557. Пономарев С. Д., Андреева Л. Е. Расчет упругих элементов машин и приборов. Машиностроение. М., 1980. 326 с.

193558. Нормативы и типовые нормы времени и выработки на производство электрокерамических изоляторов. Машгиз. М., 1973. 192 с.

193559. Попилов Л. Я., Зайцева Л. П. Электрополирование и электротравление металлографических шлифов. Металлургиздат. М., 1963. 410 с.

193560. Шински Ф. Г. Управление процессами по критерию экономии энергии. Мир. М., 1981. 387 с.

193561. Щеголев М. М., Гусев Ю. Л., Иванова М. С. Котельные установки. Стройиздат. Москва, 1966. 424 с.

193562. Портной К. И., Бабич Б. Н., Светлов И. Л. Композиционные материалы на никелевой основе. Металлургия. М., 1979. 264 с.

193563. Похмурский В. И. Коррозионная усталость металлов. Металлургия. М., 1985. 206 с.

193564. Чечеткин А. В., Зенемонец Н. А. Теплотехника. Высш. школа. Москва, 1986. 344 с.

193565. Преобразователи частоты для электропривода. ШТИИНЦА. Кишинев, 1979. 107 с.

193566. Нормативы по режимаи резания при многоинструментной обработке. Машгиз. М., 1955. 412 с.

193567. Нормативы подготовительно-заключительного и вспомогательного времени для механических цехов. ЦБТИ. М., 1956. 193 с.

193568. Нормативы подготовительно-заключительного и вспомогательного времени для механических цехов. ЦБТИ. М., 1957. 215 с.

193569. Файерштейн Л. М., Этинген Л. М., Гохбойм Г. Г. Справочник по автоматизации котельных. Энергия. Москва, 1978. 344 с.

193570. Акиньшин И. А., Антонов И. А., Дацковский Л. Х. Преобразователи частоты на основе автономных инверторов для электроприводов переменного тока ( По материалам патентов и авторских свидетельств ). Информэлектро. М., 1974. 40 с.

193572. Устьянцев А. М., Нодельман Г. И., Новиков В. А. Технология производства паровых и газовых турбин. Машиностроение. Москва, 1982. 208 с.

193573. Чередниченко А. В. Особливості розвитку та причини успіху хедж-фондів у сучасній системі світових фінансів. . , . С. 6-11.

193574. Коваль В. В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку. . , . С. 12-16.

193575. Піддубний В. І. Державні облігації як основа сучасного українського фондового ринку. . , . С. 18-23.

193576. Серкова П. П. Растем по жизни : [Страховой рынок Украины в первом квартале 2011 г.]. . , . С. 24-28.

193577. Полнарев С. Я. От развития производства - к развитию страны : [Организация производства, основные направления работы, продукция]. . , . С. 8-11.

193578. Алешин В. Н. Телескопические погрузчики: не только создавать, но и продавать : [короткая характеристика некоторых моделей]. . , . С. 12-14.

193579. Андриенко Н. Н., Корень В. Л., Полнарев С. Я. Куда идем, куда поворачиваем? Пора отказаться от старых догм в подъемно-транспортной отрасли. . , . С. 20-21.

193580. Мельников А. А. Системы радиоуправления кранами "Радук": решаем сразу несколько проблем : [Основные технические данные, описание работы устройства]. . , . С. 22-23.

193581. Нормативы режимов резания и машинно-ручного времени на обработку отверстий сверлами, зенкерами и развертками. Оборонгиз. М., 1953. 474 с.

193582. Денисенок А. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. . , . С. 17-26.

193583. Тютюник В. Аналіз браку на підприємстві. . , . С. 27-34.

193584. Горобець О. Транспортно-експедиторська діяльність у сфері автоперевезень. Бути чи ні?. . , . С. 44-49.

193585. Губа Є. Запит від податківців: коли треба відповідати. . , . С. 51-53.

193586. Соломонов С. Надбавка за классность водителям автотранспортных средств. . , . С. 55-65.

193587. Тютюник В. Простої в роботі підприємства. . , . С. 64-70.

193588. Козка А. Правила консигнации : [Непрямые операции по реализации товаров]. . , . С. 71-75.

193589. Пузыня К. Ф., Запаснюк А. С. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1978. 304 с.

193590. Нормативы режимов резания и нормативы времени при работе на зуборезных станках. НИАТ. М., 1953. 159 с.

193591. Нормативы режимов резания и нормативы времени при работе на токарно-револьверных автоматах. Оборонгиз. М., 1953. 263 с.

193592. Нормативы режимов резания и основного, вспомогательного и подготовительно-заключительного времени на шлифовальные работы. Оборонгиз. М., 1953. 362 с.

193593. Дутковський Б. Кілька нюансів ліквідаційної процедури. . , . С. 76-80.

193594. Нормативы режимов резания на токарные работы. Оборонгиз. М., 1952. 260 с.

193595. Нормативы режимов резания на фрезерные работы. Оборонгиз. М., 1952. 425 с.

193596. Пугачев А. В., Сахаров Э. В. Справочник по радио-изотопной автоматике. Энергия. М., 1974. 240 с.

193597. Цицюра В. Сучасний стан законодавства України про землі оборони. . , . С. 97-100.

193598. Прялин М. А., Кульчев В. М. Оценка технологичности конструкций. Техніка. К., 1985. 120 с.

193599. Нормативы удельных капитальных вложений по отрасли "Промышленность строительных конструкций и деталей" на 1971-1975. Стройиздат. М., 1972. 54 с.

193600. Туляков Г. А. Термическая усталость в теплоэнергетике. Машиностроение. Москва, 1978. 199 с.

193601. Нормативы удельных капитальных вложений по отрасли "строительство" на 1971-1975 годы. Стройиздат. М., 1972. 96 с.

193602. Прочность машиностроительных конструкций при переменных нагружениях. Челябинский полит. ин-т. Челябинск, 1979. 132 с.

193603. Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права. . , . С. 101-103.

193604. Освіта. Київська правда. К., 2011.

193605. Нормирование и научная организация труда. Лениздат. Ленинград, 1978. 367 с.

193606. Motor news. Мотор Прес. К., 2011. 98 с.

193607. Табачник Д. Головний пріоритет - забезпечення якості освіти : [доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачника]. . , . С. 4-5.

193608. Кремень В. Про ціннісні засади і цілі розвитку : [завдання і проблеми розвитку загальної середньої освіти в Україні]. . , . С. 7.

193609. Шакірова О. Інформація та її захист в органах ДПС України в умовах євроінтеграційного поступу. . , . С. 104-107.

193610. Плаксин В. И., Колесникова Н. Н., Плаксина Н. Г., Долгополов Е. Ф. Нормирование и производительность труда в машиностроении. Техніка. Киев, 1978. 125 с.

193611. Хохуляк В. Методологічні проблеми дослідження фінансового права як системного явища. . , . С. 108-111.

193612. Копейкин А. М., Никифоров В. И., Соколов Б. А. Практикум по методике преподавания машиностроительных дисциплин. Высш. школа. М., 1990. 112 с.

193613. Нормирование, контроль и обеспечение надежности кузнечно-прессового оборудования. НПО "ЭНИКМАШ". Воронеж, 1988. 104 с.

193614. Сусин П. П., Кошкарев А. П., Нарыжный И. П., Титаренко В. С. Нормирование работ в машиностроении. Донбас. Донецк, 1974. 229 с.

193615. Валетов В. В., Кулиш С. А., Остапенко Л. С. Нормирование расхода материалов. Высш. школа. М., 1976. 256 с.

193616. Валетов В. В., Весник М. И., Гончаров И. С. Нормирование расхода материалов в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 583 с.

193617. Нормирование расхода материалов в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 480 с.

193618. Трухний А. Д., Лосев С. М. Стационарные паровые турбины. Энергоиздат. Москва, 1981. 456 с.

193619. Покараев Г. М., Зайцев А. А., Карасев О. В. Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. Машиностроение. М., 1988. 270 с.

193620. Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. Машиностроение. М., 1988. 448 с.

193621. Панащенко Н. И., Харченко П. Ф., Бейниш А. М. Нормирование расхода электродов для дуговой сварки. Наук. думка. Киев, 1978. 127 с.

193622. Аптекарь С. С., Богуславский Л. Б., Вендров И. Г. Нормирование ремонтных работ в промышленности. Экономика. М., 1965. 149 с.

193623. Андрющенко Э. И., Филипповский В. Н., Плаксов В. А., Уманский А. М. Нормирование труда в условиях интенсификации производства. Техніка. К., 1988. 212 с.

193624. Нормирование труда ИТР и служащих. Науч.-исслед. ин-т труда Гос. ком. Совета Министров СССР. М., 1969. 111 с.

193625. Нормурадов М. Т., Умирзаков Б. Е. Энергетические спектры поверхности твердых тел, имплантированных ионами низких энергий. Фан. Ташкент, 1989. 152 с.

193626. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Углетехиздат. М., 1958. 191 с.

193627. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Углетехиздат. М., 1958. 124 с.

193628. Словська І. Класифікація функцій парламенту. . , . С. 112-115.

193629. Ларченко М. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків. . , . С. 116-119.

193630. Нормы выработки на проектные и изыскательские работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1958. 186 с.

193631. Нормы выработки на проектные и изыскательские работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1959. 74 с.

193632. Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України. . , . С. 120-123.

193633. Смірнова В. Класифікація рішень суду апеляційної інстанції. . , . С. 124-127.

193634. Нормы выработки на проектные и изыскательские работы. Госстройиздат. М., 1959. 64 с.

193635. Нормы выработки на проектные и изыскательские работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1958. 68 с.

193636. Нормы выработки на проектные работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1954. 177 с.

193637. Чухраєв Д. Законність застосування впливу з боку третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи. . , . С. 128-130.

193638. Макаров М. Відображення принципів екстрадиції у кримінально-процесуальних нормах. . , . С, 131-134.

193639. Игнаток А. И., Цыганов М.А., Кугинис В. Л., Храмцов В. А. Справочник по технике безопасности и производственной санитариидля предприятий машиностпоения. Изд-во машиностроит. лит.. М., 1962. 592 с.

193640. Абаджи К. И., Бойцов А. Н., Богуславский М. Г. Справочник по производственному контролю в машиностроении. Машиностроение. Ленинград, 1974. 975 с.

193641. Гальцов А. Д., Денисюк И. Н., Левандовский С. Н. Справочник нормировщика-машиностроителя. Машгиз. М., 1959. 676 с.

193642. Бенинг Ф. Отрицательные сопротивления в электронных схемах. Советское радио. М., 1975. 286 с.

193643. Нормы выработки на проектные и изыскательные работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1958. 22 с.

193644. Нормы выработки на проектные и изыскательные работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1958. 153 с.

193645. Нормы выработки на проектные и изыскательные работы, оплачиваемые сдельно. Госстройиздат. М., 1959. 198 с.

193646. Алексеев С. А., Жмакин Д. Ф., Керекеш В. В. Справочник нормировщика-машиностроителя. Машгиз. М., 1962. 672 с.

193647. Нормы и тарифы на автотранспорте. Гостехиздат Украины. Киев, 1949. 196 с., 1 вкл. л. : табл.

193648. Нормы и технические условия проектирования стальных конструкций. Стройиздат. Москва, 1947. 44 с. : ил., табл., черт.

193649. Нормы износа, стойкости режущего инструмента. Машгиз. М., 1961. 175 с.

193650. Нормы искусственного освещения для предприятий машиностроения, точного приборостроения и судостроения. Машиностроение. М., 1967. 71 с.

193651. Нормы испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Энергоиздат. М., 1982. 105 с.

193652. Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений СН 440-72. Стройиздат. М., 1972. 592 с.

193653. Нормы радиационной безопасности. Атомиздат. М., 1972. 86 с.

193654. Пономарев С. Д., Бидерман В. Л., Лихарев К. К. Расчеты на прочность в машиностроении. Машгиз. М., 1959. 1118 с.

193655. Нормы расхода материалов и инструментов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей для авторемонтных предприятий хозяйств. Автотрансиздат. М., 1960. 72 с.

193656. Пономарев С. Д., Бидерман В. Л., Лихарев К. К., Макушин В. М., Малинин Н. Н. Расчеты на прочность в машиностроении. Машгиз. М., 1956. 884 с.

193657. Полушкин К. П. Монтаж гидроагрегатов. Энергия. Ленинград, 1971. 528 с.

193658. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт агрегатов, узлов, приборов и механизмов автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями, автомобилей с дизельными двигателями. Транспорт. М., 1985. 96 с.

193659. Нормы расхода материалов, труб, санитарно-технических изделий и отопительных приборов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ СН 424-71. Химическая промышленность. Стройиздат. М., 1971. 46 с.

193660. Нормы расхода материалов, труб, санитарно-технических изделий и отопительных приборов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ СН 424-71. Цветная металлургия. Стройиздат. М., 1971. 46 с.

193661. Расчеты на прочность. Машгиз. М., 1961. 407 с.

193662. Нормы расхода материалов, труб, санитарно-технических изделий и отопительных приборов на строительстве объектов здравохранения, просвещения, культуры и спорта : СН 256-69. Стройиздат. Москва, 1971. 46 с.

193663. Шапошников Н. Н., Тарабасов Н. Д., Петров В. Б., Мяченков В. И. Расчет машиностроительных конструкций на прочность и жесткость. Машиностроение. М., 1981. 333 с.

193664. Ринда В. Судовий контроль за проведенням слідчих дій. . , . С. 135-138.

193665. Бажанов В. Л., Гольденблат И. И., Николаенко Н. А., Синюков А. М. Расчет конструкций на тепловые воздействия. Машиностроение. М., 1969. 600 с.

193666. Алексійчук О. Предмет доказування у кримінальних справах про вбивства (встановлення об'єктивної сторони злочину). . , . С. 139-142.

193667. Фрідман-Козаченко М. Нормативно-правові причини здійснення податкових злочинів. . , . С. 143-145.

193668. Нормы расхода смазки на металлообрабатывающие станки. ОНТИ. М., 1936. 39 с.

193669. Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета колебаний сложных пространственных конструкций в области низших форм колебаний. ВНИИНМАШ. М., 1982. 144 с.

193670. Нормы расхода твердосплавных резцов и фрез при обработке черных металлов. [б. и.]. [Москва], 1950. 38 с., 1 л. табл. : табл., черт.

193671. Слинько Г. І. Вплив фосфору на процеси структуроутворення і властивості чавуну. . , . С. 19-21.

193672. Нормы расхода энергоносителей для цехов заводов станкостроительной и инструментальной промышленности. НИИМАШ. М., 1973. 144 с.

193673. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2011. 110 с.

193674. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

193675. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2011. 48 с.

193676. Банківська справа. Знання. Київ, 2011. 96 с.

193677. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2011. 68 с.

193678. Катюшин Э. А., Митенков Ф. М., Кондраненков Ю. Д. Радиационный контроль сварных соединений теплообменных аппаратов ядерных энергетических установок. Энергоатомиздат. М., 1985. 80 с.

193679. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2011. 269 с.

193680. Слинько Г. І. Особливості формування мікроструктури фосфористих чавунів. . , . С. 165-166.

193681. Про затвердження Порядку подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності : затверджено Постановою правління Фонду... див. анот.. . , . С. 26-29.

193682. Журавська І. Оздоровча допомога працівнику: мінімум податків - максимум задоволення. . , . С. 57-60.

193683. Журавська І. Майнове страхування та податок на прибуток: можливості без меж?. . , . С. 65-68.

193684. Дубровский В. Б., Лавданский П. А., Пергаменщик Б. К. Радиационная стойкость материалов. Атомиздат. М., 1973. 264 с.

193685. Пилипчук Б. И. Современное состояние техники определения твердости металлов. Стандартгиз. М., 1960. 107 с.

193687. Нормы теплового расчета котельного агрегата. Госэнергоиздат. М., 1952. 175 с.

193688. Нормы техники безопасности для рабочего ФИАТ- а.1.. [б. и.]. [Б. м.], 1969. 22 с.

193689. Нормы технологического проектирования машиностроительных заводов. НИИМАШ. М., 1970. 255 с.

193690. Нормы технологического проектирования машиностроительных предприятий. Госстройиздат. М., 1958. 106 с.

193691. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2011. 144 c.

193692. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2011. 56 с.

193693. Економіка України. Преса України. Київ, 2011. 96 с.

193694. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2011. 39 с.

193695. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2011. 78 с.

193696. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

193697. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2011. 64 с.

193698. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2011. 76 с.

193699. Персонал. МАУП. Київ, 2011. 144 с.

193700. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2011. 160 с.

193701. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2011. 48 с.

193702. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2011. 106 с.

193704. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. Минэнерго СССР. М., 1981. 122 с.

193705. Нормы штучного времени на изготовление штампов для предприятий местной промышленности. Росгизместрпром. М., 1957. 169 с.

193706. Носаль С. С. Повышение механической прочности и долговечности кабельных изделий. УМКВО. Киев, 1990. 55 с.

193707. Носарев Л. Г. Исследование гидромеханических параметров колебательного процесса беспоршневых отсадочных машин. Харьк. политехн. ин-т им. В. И. Ленина. Каф. "Гидравлические машины". Харьков, 1963. 25 с.

193708. Рыжов Э. В., Горленко О. А. Математические методы в технологических исследованиях. Наукова думка. К., 1990. 184 с.

193709. Носач А. П. Разработка композиционного материала на основе алюминиевого сплава, армированного стальной стружкой. Харьков. автомобильно-дорож. ин-т. Харьков, 1992. 20 с.

193710. Половко А. М. Принципы построения абсолютно надежных технических устройств. Знание. Ленинград, 1990. 24 с.

193711. Харченко Н. В. Фінансові відносини держави і акціонерних товариств. . , . С. 4-7.

193712. Носач М. Я. Прогрессивные процессы абразивной обработки в машиностроении. Ленингр. отд-ние. М., 1966. 100 с.

193713. Слобода Л. Я. Динамічне резервування у міжнародній практиці регулювання банківського капіталу та перспективи його впровадження в Україні. . , . С. 8-13.

193714. Розенфельд Я. С., Клименко К. И. История машиностроения СССР (с первой половины ХIХ в. до наших дней). Академия наук СССР. М., 1961. 452 с.

193715. Поддубный В. И. На биржах все спокойно (к итогам торгов на украинской бирже за июль). . , . С. 14-21.

193716. Вайншток И. С., Герасимов В. Г., Гурвич А. К., Дорофеев А. Л. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Машиностроение. М., 1976. 391 с.

193717. Шнипко О. С. Економічна глобалізація: плюралізм інтерпретація. . , . С. 22-28.

193718. Образование будущего: начало начал или технологический кризис?. . , . С. 12-14.

193720. Решетов Л. Н. Конструирование рациональных механизмов. Машиностроение. М., 1972. 256 с.

193721. Литвин В. Україна й європейський суд з прав людини: витоки та проблеми взаємодії (виступ на Міжнародній конференції). . , . С. 6-10.

193722. Герасимов В. Г., Гурвич А. К., Дегтерев А. П. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Машиностроение. М., 1986. 351 с.

193723. Коска Ж.-П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі (виступ на Міжнародній конференції). . , . С. 11-15.

193724. Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини (виступ на Міжнародній конференції). . , . С. 16-22.

193725. Ключковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство (виступ на Міжнародній конференції). . , . С. 23-32.

193726. Длоугий В. В., Муха Т. И., Цупиков А. П., Януш Б. В. Приводы машин. Машиностроение. Ленинград, 1982. 383 с.

193727. Гудима Д. Антропологічні сюжети у практиці страсбурзького суду (на прикладі захисту прав "квірів") : [Право сексуальних меньшинств]. . , . С. 33-41.

193728. Ремонто-пригодность машин. Машиностроение. М., 1975. 368 с.

193729. Носач П. И. Исследование износа железоуглеродистых сплавов в среде свободного абразива. Киевский ин-т инж. гражд. авиации. Киев, 1968. 136 с.

193730. Маланчук Б. Особливості статті з ЄКПЛ крізь призму основних принципів тлумачення конвенції : [Європейський суд з прав людини]. . , . С. 42-47.

193731. Ангелов Г. С., Ермолов И. Н., Марков А. И. Применение ультразвука в промышленности. Машиностроение. М., 1975. 240 с.

193732. Ремонт, надежность и совершенствование машин. Б. и.. Челябинск, 1967. 365 с.

193733. Онопенко В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення (виступ на Міжнародній конференції). . , . С. 64-68.

193734. Федорова А. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці. . , . С. 128-138.

193735. Справочник механика машиностроительного завода. Машгиз. Москва, 1958. 767 с.

193736. Справочник механика машиностроительного завода. Машгиз. Москва, 1958. 1060 с.

193737. Баденкова П. Ф., Евстратова В. Ф.,Резниковского М. М, Резина-конструкционный материал. Химия. М., 1967. 318 с.

193738. Резервы повышения экономической эффективности машиностроительного производства. Саратовский полит. ин-т. Саратов, 1982. 156 с.

193739. Макаров В. М., Беличенко Ю. П., Галустов В. С., Чуфаровский А. И. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях. Машиностроение. М., 1988. 272 с.

193740. Расчет на прочность элементов конструкций. Машгиз. М., 1957. 132 с.

193741. Расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость. Московский станкоинструментальный ин-т. М., 1985. 175 с.

193742. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2011. 52 с.

193743. Смирнова К., Федорова А. Часткові угоди ради Європи. . , . С. 139-147.

193744. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2011. 52 с.

193745. Носенко Н. Е. Новые станки для правки и резки арматурной стали. Гос. Изд. Стр. Лит.. М., 1951. 47 с.

193746. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2011. 52 с.

193747. Носик Б. М. Альберт Швейцер. Молодая гвардия. М., 1971. 416 с.

193748. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. С.275-540

193749. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2011. 132 с.

193750. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2011. 130 с.

193751. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 84 с.

193752. Носиро К. Предельные множества. Изд-во иностр. лит.. М., 1963. 250 с.

193753. Носков Б. А. Исследование способов использования природного газа при втроичной плавке чугуна и их усовершенствование. Харьк. политехн. ин-т им. В. И. Ленина. Каф. "Гидравлические машины". Харьков, 1964. 37 с.

193754. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави. . , . С. 148-155.

193755. Галунько В., Онищук О. Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації. . , . С. 156-160.

193756. Цимбалюк М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя. . , . С. 161-168.

193757. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини - головний обов'язок держави. . , . С. 169-174.

193758. Андрущенко І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції. . , . С. 175-181.

193759. Омельченко А. Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність. . , . С. 182-187.

193760. Сидор В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України. . , . С. 197-202.

193761. Мацькевич М. Правоохоронні органи в ЗУНР : [Правоохоронні органи в Західноукраїнській Народній Республіці]. . , . С. 224-228.

193762. Гончаренко С. Лекція доцента С. Гончаренка: "Методика викладання положень Європейської конвенції з прав людини і прецедентного права Європейського суду з прав людини у юридичних вищих навчальних закладах". . , . С. 251-268.

193763. Європейський суд з прав людини. . , . С. 292-341.

193764. Носков Б. А., Смеляков Н. Н. Конструирование литых деталей. Машгиз. Киев, 1957. 211 с.

193765. Проблемы энергосбережения. Ин-т проблем энергосбережения АН УССР. К., 1991. 128 с.

193766. Носков Б. А., Пелих В. Ф. Плавка чугуна в вагранках и печах с применением природного газа. Машиностроение. М., 1969. 152 с.

193767. Носков Б. А. Теория металлургических процессов (с основами физической химии). [б.и.]. Харьков, 1962. 119 с.

193768. Ільїна В. М., Добрянський В. І. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі : [Наркоманія. Розвиток масової наркоманії]. . , . С. 9-11.

193769. Смирнов В. Радіація: добро і зло. . , . С. 34-40.

193770. Дудка Є. І. Енергоаудит на залізничному транспорті. . , . С. 6-7.

193771. Павлов С. А., Машнов В. Н., Подопригора А. И. Южная железная дорога - этапы развития в сфере энергоэффективности. . , . С. 8-11.

193772. Романчук Т. В. Південно-Західна залізниця: робота на перспективу. . , . С. 12-14.

193773. Чешеев И. В., Сухенко А. Г. Составляющие экономики: нормирование и контроль расходов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на предприятиях морского и речного транспорта Украины. . , . С. 15-17.

193774. Еременко Д. В. Эффективность переработки грузов. . , . С. 18-19.

193775. Носков Б. А. Теория металлургических процессов (с основами физической химии). [б.и.]. Харьков, 1962. 56 с.

193776. Носков Б. А. Теория металлургических процессов (с основами физической химии). [б.и.]. Харьков, 1962. 94 с.

193777. Савицкий Е. М., Грибуля В. Б., Киселева Н. Н. Прогнозирование в материаловедении с применением ЭВМ. Наука. М., 1990. 86 с.

193778. Носкова Г. М. Тара из пенополистирола. ЦНИИТЭИМС. М., 1975. 37 с.

193779. Носкова Т. А. Коррозия металлов и борьба с ней. Учпедгиз. М., 1959. 63 с.

193780. Носов А. В., Быков Д. В. Электроисковая обработка металлов. Кооперативиздат. М., 1953. 163 с.

193781. Носов В. А. Ультразвук в химической промышленности. Гостехиздат. К., 1963. 243 с.

193782. Носов В. К., Колачев Б. А. Водородное пластифицирование при горячей деформации титановых сплавов. Металлургия. М., 1986. 120 с.

193783. Скаковский К. П. Керченская паромная переправа. . , . С. 22-23.

193784. Носов В. К. Полупроводники и их применение. ДОСААФ. М., 1968. 71 с.

193785. Воробиенко П. П., Кадацкий А. Ф., Орел Л. В. Экологические проблемы городского транспорта. . , . С. 24-26.

193786. Носов В. С. Технология изготовления кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки. ГПИ. Горький, 1979. 91 с.

193787. Терновский Д. В. Беспроигрышные технологии: тепловые насосы. . , . С. 32-34.

193788. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

193789. Онищенко О. Оподаткування ПДВ послуг зі страхування. . , . С. 21.

193790. Надрага В. Тимчасова непрацездатність працівників банкрута. . , . С. 36.

193791. Короневський В. ЄВСС на суму надбавки за вахтову роботу : [ЄВСС - єдиний внесок на соціальне страхування]. . , . С. 38.

193792. Ушаков Е. Перевірка заяв-роботодавців. . , . С. 45-47.

193793. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

193794. Сніжной Г. В. Зародження мартенситу деформації в хромонікелевих сталях аустенітного класу. . , . С. 84-89.

193795. Побірченко Н. Ми - університет у глибинці : [Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини/ інтерв'ю записала О. Даниленко]. . , . С. 20.

193796. Горбань А. Н., Кравчина В. В. Разработка конструкции и технологии изготовления комплементарных транзисторов для радиоционно стойких ИС. . , . С. 23-26.

193797. Журавська І. Відшкодування за пошкоджене майно: облік страхових виплат. . , . С. 65-66.

193798. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

193799. Кульнєва Г. М. Методика розрахунку національної економіки. . , . С. 9-14.

193800. Носов М. В. Расчет основных размеров одноступенчатой центростремительной турбины. Оборонгиз. М., 1961. 83 с.

193801. Череп А. В., Рурка Г. І. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації. . , . С. 48-52.

193802. Череп А. В., Тимошик В. Ю. Оцінювання потенційної привабливості новобудов на ринку житлової нерухомості м. Запоріжжя. . , . С. 78-81.

193803. Сохар О. Початок підприємницької діяльності. . , . С. 12-14.

193804. Стесин С. П., Яковенко Е. А. Лопастные машины и гидродинамические передачи. Машиностроение. М., 1990. 240 с.

193805. Степанов Г. Ю. Гидродинамика решеток турбомашин. Физматгиз. М., 1962. 512 с.

193806. Сохар О., Носачова І. Призупинення підприємницької діяльності. . , . С. 16-17.

193807. Науменко В. А. Система управління якістю: орієнтація на замовника та залучення працівників. . , . С. 12-13.

193808. Банківська справа. Знання. Київ, 2003. 96 с.

193809. Носов М. П. Динамическая усталость полимерных нитей. Гостехиздат УССР. К., 1963. 196 с.

193810. Носов Н. А. Разработка метода испытаний автотракторных двигателей в эксплуатационных условиях. Ленинград. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1956. 13 с.

193811. Носов Н. П. Прогрессивные формы хозяйственной деятельности в машиностроении. ВНИИТЭМР. М., 1989. 60 с.

193812. Носов Н. П. Управление техническим перевооружение объединения. Экономика. М., 1989. 157 с.

193813. Буринський С. Оплата листка непрацездатності фізичній особі - підприємцю. . , . С. 18.

193814. Носов Ю. Р. Будущее дисплеев или дисплеи будущего. Знание. М., 1988. 64 с.

193815. Носов Ю. Р. Волоконно-оптическая связь. Знание. М., 1990. 64 с.

193816. Носов Ю. Р., Петросянц К. О., Шилин В. А. Математические модели элементов интегральной электроники. Сов. радио. М., 1976. 304 с.

193817. Надрага В. Страхові виплати особам, які обрали спрощену систему оподаткування. . , . С. 19-20.

193818. Рябков В. И., Толмачев Н. Г. Большой адронный коллайдер - альтернативный взгляд : [описаны два современных пути исследования свойств вещества : с помощью коллайдерных процессов и на основе квантово-энергетического моделирования ]. . , . С. 58-64.

193819. Носов Ю. Р. Машинная память. Знание. М., 1987. 64 с.

193820. Журавська І. Контрагент - приватний підприємець: хто платить єдиний внесок?. . , . С. 23-25.

193821. Носов Ю. Р. Оптоэлектроника. Советское радио. М., 1977. 232 с.

193822. Журавська І. Підприємництво і тимчасова непрацездатність: як отримати страхову виплату. . , . С. 26-28.

193823. Носов Ю. Р., Сидоров А. С. Оптроны и их применение. Радио и связь. М., 1981. 280 с.

193824. Носов Ю. Р. Полупроводниковые импульсные диоды. Советское радио. М., 1965. 224 с.

193825. Носов Ю. Р. Приборы с зарядовой связью. Знание. М., 1989. 63 с.

193826. Носов Ю. Р. Физические основы работы полупроводникового диода в импульсном режиме. Наука. М., 1968. 263 с.

193827. Носова Г. И. Фазовые превращения в сплавах титана. Металлургия. М., 1968. 180 с.

193828. Носова Е. М. Справочник литейщика. Гостехиздат. К., 1955. 472 с.

193829. Носова Е. М., Кугель А. В., Кузнецов Н. А. Справочник литейщика. Гостехиздат УССР. Киев, 1961. 610 с.

193830. Носова Л. Н. Таблицы функций Томсона и их первых производных. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1960. 423 с.

193831. Носова Р. Б. Трубопроводный транспорт (развитие, размещение, влияние на региональную экономику). Знание. М., 1986. 84 с.

193832. НОТ и современные методы оперативного планирования. Кн. изд-во. Куйбышев, 1972. 144 с.

193833. НОТ монтажника радиоаппаратуры. Техника. К., 1985. 95 с.

193834. Сираиси А., Яги Я. Машиностроительное проектирование с использование ЭВМ в примерах и задачах. Машиностроение. Москва, 1982. 204 с.

193835. НОТ на предприятиях и в организациях. НИИИнформтяжмаш. М., 1972. 20 с.

193836. Ноткин Л. Р. Функциональные генераторы и их применение. Ралио и связь. М., 1983. 184 с.

193837. Аллик Р. А., Бородянский В, И., Бурин А. Г. САПР изделий и технологических процессов в машиностроении. Машиностроение. Ленинград, 1986. 319 с.

193838. Нотт Дж. Основы механики разрушения. Металлургия. М., 1978. 256 с.

193839. Нотыч А. А. Исследовние процесса штамповки полых электрод-инструментов из металлопорошковых композиций. [б. и.]. М., 1977. 18 с.

193841. Силантьева Н А., Малиновский В. Р. Техническое нормирование труда в машиностроении. Машиностроение. М., 1990. 256 с.

193843. Даниленко В. М., Смольніцька М. К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр.. . , . С. 4-22.

193844. Агапов В. Л. Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р.. . , . С. 23-40.

193845. НТП и крупное энергомашиностроение. Знание. М., 1986. 64 с.

193846. Краюхин Г. А., Шкомова М. С., Курляндчик Р. И., Касаткин К. П., Гущин Б. Д., Томилина Д. Н., Камалетдинов Р. А. Сборник задач по технико-экономическому и оперативно-производственному планированию машиностроительного предприятия (объединения). Машиностроение. Л., 1987. 156 с.

193847. Кузьменко Ю. В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР. . , . С. 41-54.

193848. Нуберт Г. П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 360 с.

193849. Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації. . , . С. 55-76.

193850. Падалка С. С. Українська приватизація у системі відносин: влада - суспільство - індивід (1991-2011 рр.) : [переділ засобів виробництва, формування капіталу]. . , . С. 77-92.

193851. Нувахов Б. Доктор Илизаров. Прогресс. М., 1987. 160 с.

193852. Нудельман М. Г., Саенко С. П. Повышение производительности труда при механической обработке деталей машин. Машгиз. Киев, 1959. 155 с.

193853. Ковпак Л. В. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991-2011 рр.). . , . С. 93-107.

193854. Разумов И. М., Глаголева Л. А., Ипатов М. И., Муравьев М. С., Проскуряков А. В., Пуртов С. Г. Сборник задач по организации и планирование машиностроительного производства. Машиностроение. М., 1976. 285 с.

193855. Нудельман П. Я. Полиномные синтезаторы частотных и временных характеристик. Связь. М., 1975. 135 с.

193856. Шульга Т. С. Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України. . , . С. 108-115.

193857. Нудлер Г. И., Тульчин И. К. Основы автоматизации производства. Высш. школа. М., 1976. 182 с.

193858. Матях В. М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика. . , . С. 116-131.

193859. Сатановский Р. Л. Организационное обеспечение гибкости машиностроительного производства. Машиностроение. Л., 1987. 96 с.

193860. Гай-Нижник П. П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським. . , . С. 132-164.

193861. Нудлер Г. И., Тульчин И. К. Основы автоматики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Высшая школа. М., 1967. 104 с.

193862. Лисенко О. Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи : [історіографія Другої світової війни]. . , . С. 165-194.

193863. Самойлович В. Г. Прогнозирование оптимального технико-экономического уровня машин. Машиностроение. М., 1987. 136 с.

193864. Нуждин А. С. Пасека на приусадебном участке. Росагропромиздат. М., 1991. 96 с.

193865. Самойлов А. Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. Энергоатомиздат. М., 1985. 224 с.

193866. Ясь О. В. Неоромантизм і історичній візії С. Томашівського : [творчість українського історика С. Томашівського (1875-1930 рр.)]. . , . С. 195-214.

193867. Нуждин В. Н. Автоматизация проектирования и исследования электроприводов. ИвГУ. Иваново, 1979. 95 с.

193868. Нуждихин В. Г., Беседин А. Л. Системы автоматизированного проектирования. Знание. М., 1984. 62 с.

193869. Конструювання меблів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 85 с.

193870. Нужин М. Т., Ильинский Н. Б. Методы построения подземного контура гидротехнических сооружений. Обратные краевые задачи теории фильтрации. Изд-во ун-та. Казань, 1963. 139 с.

193871. Нуммелин Э. Общие неприводимые цепи Маркова и неотрицательные операторы. Мир. М., 1989. 207 с.

193872. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 194 с.

193873. Нуралиева Р. Д., Вербицкий О. Г., Поликова С. П. Аморфные магнитомягкие сплавы для устройства РЭА. ЦНИИ"Электроника". М., 1984. 51 с.

193874. Сокольский М. Моделируя будущее : [Как создавать инновационные бизнес-модели]. . , . С. 20-29.

193875. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. . , . С. 68-81.

193876. Нуржанов А. Погрешность базирования. Машиностроение. М., 1988. 35 с.

193877. Кузнецова Т. Гонка за инновацией. . , . С. 30-37.

193878. Нусинов М. Д. Воздействие и моделирование космического вакуума. Машиностроение. М., 1982. 176 с.

193879. Чаплинский Ю. Архитектура для креатива : [Опыт применения соционики в управлении проектной компанией]. . , . С. 38-43.

193880. Мэннерс Д. Принципы для вдохновения : [Создание атмосферы увлеченности работой]. . , . С. 44-47.

193881. Сальников Г. П. Технология машиностроения и конструкционные материалы. Техніка. К., 1974. 320 с.

193882. Сакс Д. Преображение eBay : [Компания eBay]. . , . С. 48-55.

193883. Губіна І. Довідник виплат фізичним особам. . , . С. 102-118.

193884. Тарнавский В. Двигатель прогресса : [Компания Commins - крупнейший производитель дизельных двигателей]. . , . С. 57-62.

193885. Управление угрозой как выявлять и оценивать риски. . , . С. 64-70.

193886. Тарнавский В. Третья сила : [правление Генриха IV (1553-1610) во Франции]. . , . С. 75-80.

193887. Губіна І. Податок на доходи фізичних осіб: загальні принципи обчислення. . , . С. 124-128.

193888. Нуссбаумер Г. Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы вычисления сверток. Радио и связь. М., 1985. 248 с.

193889. Журавська І. Єдиний соціальний внесок: загальні принципи обчислення. . , . С. 129-132.

193890. Аксьонова О.П. Нова фізична культура: система методів навчання. . , . С. 25-31.

193891. Кушина О. Заробітна плата. . , . С. 137-145.

193892. Антоненко Л. А., Дмитрицкий С. С. Влияние мирового экономического кризиса на мелких товаропроизводителей в трудах М. И. Тугана-Барановского. . , . С. 10-16.

193893. Журавська І. Матеріальна допомога. . , . С. 151-153.

193894. Журавська І. Лікарняні. . , . С. 154-158.

193895. Кушина О. Виплати фізичним особам: правила бухгалтерського обліку. . , . С. 180-188.

193896. Комарець С. О. Взаємозв'язки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості. . , . С. 17-25.

193897. Нут Ю. Ю. Геометрия Лобачевского в аналитическом изложении. Изд-во АН СССР. М., 1961. 310 с.

193898. Костинець Ю. В. Маркетингова взаємодія на ринку посередницьких послуг. . , . С. 26-31.

193899. Гуторов А. О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільскогосподарського виробництва. . , . С. 4-9.

193900. Півненко Ю.В. Генезис та класифікація моделей і технологій в контексті розвитку здоров'я : [проблема ефективності діяльності освітнього закладу у напрямку здоров'язбереження]. . , . С. 7-11.

193901. Нымм В. Р., Балаш Т. В. Опыт математического моделирования для проектирования систем очистки природных и сточных вод промышленных предприятий. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 34 с.

193902. Лєснікова М. В. Економіко-статистичні підходи до формування цільового індексу цін експорт-імпорту товарів у зовнішній торгівлі товарами. . , . С. 10-14.

193903. Худолій О.М. Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення ІІ : [методи, технологія розвитку сили. Програма силової підготовки гімнастів. Принципи фізичного виховання]. . , . С. 19-34.

193904. Мельник Л. Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур. . , . С. 32-40.

193905. Прокопенко В. Ю. Методологічні засади дослідження ринку нерухомості. Інституційна теорія: основні принципи та еволюція. . , . С. 41-49.

193906. Тринчук В. В. Страхова дошка як різновид зовнішньої реклами страхової компанії. . , . С. 50-59.

193907. Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Передові промислові технології як об`єкт статистичного спостереження. Частина ІІ. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні. . , . С. 14-19.

193908. Турило А. М., Корнух О. В. Необхідність розмежування категорій "інтелектуальний капітал" та "інтелектуальний капітал підприємства". . , . С. 60-66.

193909. Бодюк А. В., Пискун М. М., Хоцянівська Н. В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності. . , . С. 20-24.

193910. Шкодіна І. В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації. . , . С. 67-73.

193911. Юсвалієва А. В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб'єкта господарювання. . , . С. 74-79.

193912. Кустовська О. В., Ціщик Р. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні. . , . С. 25-31.

193913. Ямненко Г. Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства. . , . С. 80-86.

193914. Муха Д. В. Оценка доходности привлеченных прямых иностранных инвестиций : [иностранные инвестиции поступившие в мировую экономику и экономику Беларуси]. . , . С. 31-37.

193915. Цюйши В. Государственная поддержка структурных преобразований топливно-энергетического комплекса в Европейском Союзе. . , . С. 87-92.

193916. Чунюй Л. Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства. . , . С. 93-99.

193917. Ротар А. В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств. . , . С. 38-42.

193918. Хоменко О. В. Інноваційна конкурентоспроможність країн. . , . С. 100-105.

193919. Прокопчук І. М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств. . , . С. 43-47.

193920. Швайка М. А. Запровадження світової резервної валюти як чинник посткризової стабілізації світових фінансів. . , . С. 106-115.

193921. Рубцов В. П., Садовский Л. А., Филатов А. С. Системы с силовыми шаговыми двигателями для металлургической промышленности. Энергия. М., 1967. 97 с.

193922. Пугачова М. В. Діяльність малих підприємств у промисловості України: неочікувані висновки. . , . С. 47-54.

193923. Бурлака В. Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України. . , . С. 116-124.

193924. Новіцька І. В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України. . , . С. 125-131.

193925. Хром`як Н. В., Чубай В. М. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств. . , . С. 54-59.

193926. Печенюк Н. М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави. . , . С. 132-141.

193927. Абдуллах Р. А. Механизмы влияния государства на повышение энергоэффективности национального хозяйства Украины. . , . С. 142-147.

193928. Ньюкирк Д., Верник Д. Прямое наблюдение несовершенств в кристаллах. Металлургия. М., 1964. 384 с.

193929. Ньюмен А. Легкин нашей планеты. Мир. М., 1989. 336 с.

193930. Ящук Д. В., Черняк О. І., Монаков В. О. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискримінантного аналізу та методу дерев рішень. . , . С. 59-64.

193931. Васьків С. Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі. . , . С. 65-68.

193932. Ньютон Дж. К., Гулд Л. А., Кайзер Ф. Теория линейных следящих систем. Физматгиз. М., 1961. 407 с.

193933. Ньютон И. Лекции по оптике. АН СССР. Ленинград, 1946. 295 с., 2 л. портр. : ил.

193934. Колеснік В. І., Музиченко Ю. А. Міжнародне співробітництво у сфері статистики (за матеріалами 42-ї сесії Статистичної комісії ООН). . , . С. 69-72.

193935. Василенко О. М. Степан Степанович Жилкін: служіння суспільству і статистиці. . , . С. 73-78.

193936. Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. Машгиз. М., 1954. 365 с.

193937. Ньюэлл А. Солитоны в математике и физике. Мир. М., 1989. 323 с.

193938. Нэш Г. Д., Комри Д., Бротон Г. Ф. Теплоизоляция зданий. Данные для проектирования и их применение. Госстройиздат. М., 1958. 186 с.

193939. Нэш Г. Д., Комри Д., Бротон Г. Ф. Теплоизоляция зданий. Данные для проектирования и их применение. Стройиздат. М., 1964. 199 с.

193940. Нюренберг В. А. Дистанционные измерения тракторов проводного вещания. Связьиздат. М., 1954. 33 с.

193941. Нюрнберг В. Испытание электрических машин. Госэнергоиздат. М., 1959.

193942. Соколовский А. П. Жесткость в технологии машиностроения. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1946. 208 с.: ил., табл., виброграм., профилограм., черт

193944. Соколовский А. П. Научные основы технологии машиностроения. Машгиз. М., 1955. 513 с.

193945. Совкин В. Ф., Бударин А. М. Технологическое проектирование механических цехов. Б. и.. Куйбышев, 1971. 188 с.

193946. Справочник механика машиностроительного завода. Машиностроение. М., 1971. 623 с.

193947. Справочник механика машиностроительного завода. Машиностроение. М., 1971. 565 с.

193948. О взаимодействии колеса с опорной поверхностью. Отдел науч.-техн. проп. и информ.. М., 1959. 68 с.

193949. О вибрации. Знание. М., 1983. 63 с.

193950. Скляров В. Ф. Атомная энергетика УССР. Знание. К., 1983. 48 с.

193951. О влиянии неметаллических включений на свойства высокопрочных конструкционных сталей. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193952. Система конструктивно-технологической классификации деталей машин при групповой обработке. НИИТМАШ. К., 1966. 30 с.

193953. О влиянии пористости на кинетику уплотнения при спекании под давлением. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 6 с.

193954. Справочник машиностроителя по охране труда. Беларусь. Минск, 1973. 280 с.

193955. О влиянии продуктов разложения шестифтористой серы при электрических разрядах на диэлектрические свойства литьевых смол с наполнителями. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 12 с.

193956. Справочник машиностроителя. Научтехиздат. М., 1956. 567 с.

193957. О влиянии различных легирующих элементов на технологические свойства чугуна и прежде всего на его термическую стойкость. [б. и.]. Giesserei, 1982.

193958. Галицька Е. В., Прімєрова О. К. Життєвий шлях і наукова спадщина І. В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження). . , . С. 79-83.

193959. Бублик С. Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні. . , . С. 84-87.

193960. О влиянии содержания неокисленного алюминия и азота на величину аустенитных зерен в стали. [б. и.]. М., 1966. 11 с.

193961. Воронов М. П., Дихнич І. В. Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України та ЄС. . , . С. 88-92.

193962. Яцук В. А. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 93-97.

193963. Чиглинцев С. Что такое маркетинговые исследования?!!!. . , . С. 18-25.

193964. Давидович Я. Г., Дридзо М. Л. Вибрации щеточно-коллекторного узла электрических машин. Информэлектро. М., 1974. 56 с.

193965. Планы украинцев на отдых в 2011 году. . , . С. 26-30.

193966. Эффективность наружной видеорекламы получила научное подтверждение. . , . С. 34-37.

193967. Рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний. . , . С. 38-39.

193968. Покупка одежды и обуви в торговых центрах: предпочтения киевлян. . , . С. 40-41.

193969. Глобальная утечка мозгов: результаты исследования. . , . С. 46-48.

193970. Исследование поездок и отдыха населения Украины. . , . С. 52-58.

193971. Телевизионная реклама теряет свои позиции. . , . С. 59.

193972. В фокусе маркетинговых исследований - пользователи интернет. . , . С. 60-65.

193973. О влиянии содержания неокисленного алюминия и азота на величину аустенитных зерен в стали. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 11 с.

193974. Топ-25 доменов за период 1-30 июня. . , . С. 68-71.

193975. О внедрении международной системы единиц. Изд. стандартов. М., 1965. 163 с.

193976. Исследование рынка минеральной воды в Украине. . , . С. 78-88.

193977. О возможностях снижения ванадиевой коррози в газовых турбинах с начальной температурой 800 С при использовании мазута, содержащего ванадий. [б. и.]. Запорожье, 1975. 12 л.

193978. О вторичных ресурсах. Знание. М., 1987. 64 с.

193979. О действии четырех важнейших легирующих элементов чугуна. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193980. О законе контактного деформирования. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193981. О источниках нагрева пятен на дуговом катоде. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193982. О кинетике нарастания чугуна с узловатым графитом. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193983. Справочник машиностроителя. Гос. изд-во машиностроит. лит.. М., 1956. 559 с.

193984. О методах моделирования при изучении энергетических систем. Изд. АН СССР. М., 1963. 152 с.

193985. О методах статистического анализа результатов испытаний на усталость, осуществленными над материалами для аэронавтики. [б. и.]. Запорожье, 1975. 32 л.

193986. О механизме высокотемпературной серной коррозии бинарных сплавов. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193987. Bojarko I. M., Hrytsenko L. L. Contemporary views on the essence of company's solvency analysis = Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства. . , . P. 157-165.

193988. О механизме межзеренного охрупчивания под влиянием фосфора в трансформаторной стали. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

193989. Ганущак-Єфіменко Л. М. Інтеграція активів у процесі реалізації вертикальних інтеграційних процесів підприємств. . , . С. 166-183.

193990. О надежности сложных технических систем. Сов. радио. М., 1966. 324 с.

193991. Григорак М. Ю., Чичкан-Хліповка Ю. М. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу. . , . С. 171-183.

193992. Гудзь Ю. Ф. Інтеграція малих підприємств як стратегічний напрям підвищення ефективності в нестабільному підприємницькому середовищі. . , . С. 184-195.

193993. Джани-Заде М., Савченко В. С. Штепсельные разъемы. Советское радио. М., 1969. 52 с.

193994. О наиболее важных результатах и рекомендациях межвузовских научных и научно-технических конференций и совещаний, проведенных по плану миничтерства высшего и среднего специального образования. Информ. центр. высш. школы. Реф. информация. М., 1969. 19 с.

193995. Кашубіна Ю. Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства. . , . С. 198-201.

193996. О некоторых вопросах прочности и износоустойчивости. ЛИЭИ. Ленинград, 1958. 144 с.

193997. Кузьмін О. Є., Горбань В. Б. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства. . , . С. 202-212.

193998. Олех Н. Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі. . , . С. 213-218.

193999. О некоторых случаях использования эффекта Холла в электрических измерениях. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194000. О некоторых характеристиках и параметрах сканирующих тепловизоров и фотографирующих систем. ЛВИКА им. Можайского. Ленинград, 1968. 77 с.

194001. О поведении щепы из лиственной древесины при размоле. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194002. Пяткин А. М., Шадрухин И. А. Экономия энергоресурсов: резервы и факторы эффективности. Знание. М., 1982. 64 с.

194003. Додольчак Н. Ю., Беднарська О. Р. Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств. . , . С. 219-229.

194004. Пшеничнов Ю. П. Выявление тонкой структуры кристаллов. Металлургия. М., 1974. 528 с.

194005. Раєвнєва О. В. Моделювання процесів формування господарських рішень на промислових підприємствах з урахуванням ризику. . , . С. 230-234.

194006. Тельнова А. В., Безбожный В. Л. Совершенствование процесса стратегического планирования на предприятии. . , . С. 235-242.

194007. Шліхта В. М. Особливості використання системи збалансованих показників як інструменту впровадження інноваційних змін в організації. . , . С. 243-249.

194008. О поиске из малой версии большой базы данных. [б. и.]. М., 1982. 23 с.

194009. Пушкин В. Г. Проблема надежности. Наука. М., 1971. 190 с.

194010. Бужин О. А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах. . , . С. 265-269.

194011. О порошковой металлургии суперсплавов. [б. и.]. К., 1984. 46 с.

194012. Коваленко В. В., Крухмаль О. В., Торяник Ж. І. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку. . , . С. 276-286.

194013. Кравчук Г. В. Наслідки фінансової кризи для страхових ринків країн світу. . , . С. 287-299.

194014. Мамонова Г. В., Сухонос С. Л. Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг. . , . С. 300-304.

194015. Нікітішин А. О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування. . , . С. 305-312.

194016. Онисько С. М., Содома Р. І. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками. . , . С. 313-319.

194017. Пупков К. А., Капалин В. И., Ющенко А. С. Функциональные ряды в теории нелинейных систем. Наука. М., 1976. 448 с.

194018. Писаренко Г. С., Руденко В. Н., Третьяченко Г. Н., Трощенко В. Т. Прочность материалов при высоких температурах. Наукова думка. К., 1966. 795 с.

194019. Карпинос Д. М., Максимович Г. Г., Кадыров В. Х., Лютый Е. М., Прочность композиционных материалов. Наукова думка. К., 1978. 236 с.

194020. Дж. К. Си, В. П. Тамуж Прочность и разрушение композитных материалов. ЗИНАТНЕ. Рига, 1983. 320 с.

194021. О применении емкости р-n-перехода полупроводниковых приборов в радиотехнических схемах. Оборонгиз. М., 1962. 93 с.

194022. О природе - взрослым и детям. Знание. М., 1977. 95 с.

194023. О природе - взрослым и детям. Знание. М., 1978. 95 с.

194024. О природе - взрослым и детям. Знание. М., 1979. 95 с.

194025. О природе схватывания твердых тел. Наука. М., 1968. 59 с.

194026. О природе трения твержых тел. Наука и механика. Минск, 1971. 472 с.

194027. О проблемах контроля качества прогаммного обеспечения. ЦНИИТЭприборостроения. Ленинград, 1981. 9 с.

194028. О проблемах нагрева закрытых комплектных распределительных устройств номинального напряжения до 1000 в и токов 2500 А. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194029. Чайковська В. П. Управління фінансами страхових організацій: методологічний аспект. . , . С. 320-326.

194030. Пожар Т. О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни. . , . С. 327-333.

194031. Ильин В. А., Терешкин В. А. Прогрессивная технология изготовления печатных плат. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 32 с.

194032. Шерстенников Ю. В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства. . , . С. 334-347.

194033. О проблемах технологии мягких магнитных металлокерамических сплавов на основе железного порошка. [б. и.]. Запорожье, 1975. 18 л.

194034. Хусу А. П., Витенберг Ю. Р., Пальмов В. А. Шероховатость поверхностей. Теоретико-вероятностный подход. Наука. Москва, 1975. 344 с.

194035. Ali I., Rehman K. ur, Arkam M. Corporate social responsibility and investors' satisfaction influence on investors' loyalty = Вплив корпоративної соціальної відповідальності та задоволеності інвесторів на їх лояльність. . , . P. 348-357.

194036. Хургин Я. И. Да, нет или может быть...Рассказы о статистической теории управления и эксперимента. Наука. Москва, 1983. 208 с.

194037. Zhou W. A dynamic model of export subsidy competition = Динамічна модель конкуренції за експортні субсидії. . , . P. 369-378.

194038. Kurt-Gumus G., Aktan B., Masood O. Analysis of Islamic banking industry in the Republic of Sudan = Аналіз ісламського банкингу в Республіці Судан. . , . P. 379-389.

194039. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. Мир. Москва, 1974. 519 с.

194040. Холл М. Комбинаторика. Мир. Москва, 1970. 424 с.

194041. Moghsoudi N., Hasanli Y. Analysis of impact of oil shocks on Iran's economic situation by input-output schedules = Аналіз впливу нафтових шоків на економічну ситуацію в Ірані та систему "витрати-випуск". . , . P. 399-408.

194042. Хеди Э., Кандлер У. Методы линейного программирования. Колос. Москва, 1965. 447 с.

194043. Nikopour H., Habibullah M. S. Shadow economy in different stages of development = Тіньова економіка на різних етапах розвитку. . , . P. 409-418.

194044. О проблеме защиты от перенапряжений в закрытых высоковольтных установках с изоляцией и газонаполненных кабелях. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 27 л.

194045. Odhiambo N. M. Dynamics of financial sector reforms in Kenya = Динаміка реформування фінансового сектору в Кенії. . , . P. 419-427.

194046. Ponnu C. H. Job-related ethics of hotel employees in Malaysia = Робоча етика готельного персоналу в Малайзії. . , . P. 428-440.

194047. Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. Наука. Москва, 1969. 511 с.

194048. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Мир. Москва, 1990. 512 с.

194049. Фудзисава Т., Касами Т. Математика для радиоинженеров: теория дискретных структур. Радио и связь. Москва, 1984. 240 с.

194050. Форд Л. Р., Фалкерсон Д. Р. Потоки в сетях. Мир. Москва, 1966. 276 с.

194051. Каневский Е. М., Краснянский Э. В., Лысов М. М., Новоженов Ю. М. О продуктах и культуре потребления. Экономика. М., 1984. 232 с.

194052. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов. Наука. Москва, 1970. 288 с.

194053. О происхождении трения и его влиянии на износе. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194054. О роботах. Знание. М., 1983. 64 с.

194055. О роли ниобия в измельчении зерен в сталях, не подвергнутых закалке и отпуску. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194056. Chuang L.-M., Chao S.-T., Liu P.-H. Electronic service quality and attitudes towards adolescents' online purchasing: mediating effect of reputation and perceived risk = Якість електронного сервісу та молодіжна онлайн-купівля: взаємозв'язок репутації та ризику. . , . P. 441-451.

194057. О свойствах и реакциях сульфидов хрома как продуктов высокотемпературной коррозии. [б. и.]. Запорожье, 1976. 24 л.

194058. О системном подходе к моделированию и управлению в металлургии. Металлургия. М., 1983. 152 с.

194059. О современной физике-учителю. Знание. М., 1975. 176 с.

194060. Верченко В. Р., Левин В. К., Васютович В. В. О создании единой системы программной документации. Изд-во стандартов. М., 1974. 11 с.

194061. О создании однородного поперечного газового разряда с помощью предионизации. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194062. Прищенко А. Принципы проектирования приемников солнечной энергии для солнечных электростанций. . , . С. 44-46.

194063. Гальчинський А. За межами капіталізму : [Теорія системної трансформації капіталізму]. . , . С. 4-16.

194064. О структуре и свойствах прессованных и штампованных изделий их алюминиевых сплавов. Оборонгиз. М., 1958. 248 с.

194065. Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції. . , . С. 17-26.

194066. О теории вероятностей и математической статистике. Наука. М., 1977. 200 с.

194067. Клочко В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи. . , . С. 27-37.

194068. О теории дисперсии. Статистика. М., 1968. 239 с.

194069. Мацибора Т. Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності. . , . С. 38-42.

194070. О термостойкости чугуна. Торгово-промышленная палата УССР. К., 1975. 27 с.

194071. Чемодуров О. Капіталізація фондового ринку та економічне зростання. . , . С. 43-53.

194072. Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України. . , . С. 54-63.

194073. О тех, кто нас одевает. Знание. М., 1978. 48 с.

194074. О типизации промышленных роботов. Изд-во стандартов. М., 1976. 88 с.

194075. Бондар Н. Компаративний аналіз соціально-економічного розвитку України та інших європейських країн. . , . С. 64-75.

194076. О точности описанного в работе способа расчета прохождения кривой твердости при торцовой закалке на основании химического анализа. [б. и.]. К., 1986. 31 с.

194077. Степаненко С. Історична еволюція поняття "власність" (від Арістотеля до неоінституціоналістів). . , . С. 76-92.

194078. О труде и здоровом быте. Профиздат. М., 1965. 200 с.

194079. Рушди Салман Дети полуночи. Лимбус Пресс. СПб., 2006. 760 с.

194080. О химических и физических процессах при разливке и отвердевании стали. ЦНИИТМАШ. М., 1951. 29 с.

194081. О цепных передачах. Машгиз. М., 1955. 85 с.

194082. Акройд Питер Завещание Оскара Уайльда. АСТ. , 2000.

194083. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. Физматгиз. М., 1963. 625 с.

194084. О щелоках для сульфатной варки. Каустизация щелоков. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194085. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. Наука. М., 1979. 272 с.

194086. О явлениях, возникающих на маркерах во время окисления никеля в двуокисисеры. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194087. Пинчон Томас Энтропия. . , .

194088. Об актуальных результатах и проблемах внедрения металлургии по улучшению свойств металла. Запорож. маш. ин-т. Запорожье, 1985. 5 с.

194089. Исигуро Кадзуо Не отпускай меня. Эксмо. Москва, 2006.

194090. Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. Советское радио. М., 1974. 400 с.

194091. Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій. . , . С. 3-5.

194092. Буряк С. Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2011 року. . , . С. 6-9.

194093. Заславець Г. "Букрек" - лауреат міжнародного конкурсу "Мистецтво книги". . , . С. 9-10.

194094. Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2011 році. . , . С. 10-11.

194095. Майданюк Н. Для майбутніх поколінь : [Про можливості та роль благодійників у поповненні фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького]. . , . С. 13-15.

194096. Вопросы измерения малых постоянных токов и напряжений. . М., 1970. 68 с.

194097. Колесникова Т. Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ. . , . С. 15-18.

194098. Климчук Л. Інформаційні потреби користувачів краєзнавчих документів Поділля. . , . С. 19-23.

194099. Лоза Г. Студентська преса Київського політехнічного інституту (1923-1937). . , . С. 28-31.

194100. Об алгоритме трассировки печатных плат, основанном на теории графов. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194101. Марціняк Н. Видавничий репертуар і книготорговельний асортимент України: особливості функціонування в умовах централізованої системи управління (друга половина 40-х - кінець 80-х років минулого століття). . , . С. 31-35.

194102. Об истирании абразивов. [б. и.]. Запорожье, 1975. 12 л.

194103. Біличенко О. До проблеми формування соціокомунікативних засад дослідження художньої літератури. . , . С. 42-45.

194105. Юдин Д. Б., Гольштейн Е. Г. Задачи и методы линейного программирования. Советское радио. М., 1961. 491 с.

194106. Об обеднении хромом вблизи границ зерен аустенитной нержавеющей стали. [б. и.]. К., 1985. 23 с.

194107. Юдин Д. Б. Вычислительные методы теории принятия решений. Наука. М., 1989. 317 с.

194108. Об одном быстром алгоритме построения деревьев Штейнера. [б. и.]. М., 1983. 10 с.

194109. Юдин Д. Б., Гольштейн Е. Г. Линейное программирование. Наука. М., 1969. 424 с.

194110. Об одном способе расположения планарного графа с циклически упорядоченным со средством на плоскости. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 15 с.

194111. Об основных характеристиках высокомарганцеватой стали, содержащей ванадий. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.]. 4 с.

194112. Об охране окружающей среды. Политиздат. М., 1979. 352 с.

194114. Об электромагнитных методах контроля качества изделий. Некоторые вопросы теории и практики. АН СССР. Ин-т физики металлов. Свердловск, 1965. 300 с.

194115. Об эффективности применения аналоговых методов решения краевых задач. Московс. горный ин-т. М., 1969. 196 с.

194116. Обеды вегетарианца. Медицина. Москва, 1990. 64 с.

194117. Обезьянин Г. Г. Технический прогресс и научная организация труда. Экономика. М., 1972. 46 с.

194118. Экономико-математические модели и численные методы решения прикладных задач. ИК АН УССР. К., 1983. 102 с.

194119. Обэн Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. Мир. М., 1988. 264 с.

194120. Обэн Ж.-П. Приближенное решение эллиптических краевых задач. Мир. М., 1977. 383 с.

194121. Обэн Ж.-П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. Мир. М., 1988. 510 с.

194122. Оберган А. Н. Конструирование и технология производства средств измерений. ТПИ. Томск, 1977. 95 с.

194123. Оберемок В. З., Юрковский И. М. Пуск автомобильных двигателей. Транспорт. М., 1979. 118 с.

194124. Оберман Р. М. Счет и счетчики. Радио и связь. М., 1984. 176 с.

194125. Оберман Я. И. Строповка грузов. Металлургия. М., 1990. 335 с.

194126. Оберт Б. О. Вопросы оптимального планирования литейного производства. Изд-во Сарат. ун-т. Саратов, 1979. 73 с.

194127. Оберхеттингер Ф. Преобразования Фурье распределений и их обращения. Наука. М., 1979. 248 с.

194128. Обеспечение износостойкости изделий. ВНИИНМАШ. М., 1982. 13 с.

194129. Обеспечение качества и надежности РЭА и ЭВА. МИП. М., 1989. 154 с.

194130. Обеспечение качества на фирмах США. Изд-во стандартов. М., 1970. 115 с.

194131. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2011. 40 с.

194132. Данилин Н. С., Гусев Л. И., Загоровский Ю. И. Обеспечение качества РЭА методами диагностики и прогнозирования. Изд-во стандартов. М., 1983. 224 с.

194133. Шторм Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества. Мир. М., 1970. 368 с.

194134. Усталость материалов при высокой температуре. Металлургия. Москва, 1988. 342 с.

194135. Высоцкий М. С., Гальбурт А. Е., Шлелес Л. Х., Кузнецов Е. С. Обеспечение надежности автомобилей МАЗ в эксплуатации. Транспорт. М., 1977. 183 с.

194138. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2011. 73 c.

194139. Урванцов Л. А. Эрозия и защита металлов. Машиностроение. Москва, 1966. 235 с.

194140. Урванцов Л. А. Газовая эрозия металлов. Общие сведения. Методы изучения и защиты. Машгиз. Москва, 1962. 139 с.

194141. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2011. 44 с.

194142. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2011. 47 с.

194143. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2011. 40 с.

194144. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2011. 80 с.

194145. Управляемый тиристорный электропривод постоянного и переменного тока. УПИ. Свердловск, 1971. 125 с.

194146. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2011. 176 с.

194147. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2011. 75 с.

194148. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2011. 172 с.

194149. Лебедев Е. Д., Неймарк В. Е., Пистрак М. Я., Слежановский О. В. Управление вентильными электроприводами постоянного тока. Энергия. Москва, 1970. 200 с.

194150. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2011. 64 с.

194151. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2011. 64 с.

194152. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 28 с.

194153. Кондаков Л. А., Голубев А. И., Овандер В. Б. Уплотнения и уплотнительная техника. Машиностроение. Москва, 1986. 464 с.

194154. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2011. 160 с.

194155. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2011. 160 с.

194156. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2011. 80 с.

194157. Попов С. Н. Концептуальные проблемы многокритериального подхода при исследовании износостойкости сплавов в условиях интенсивного абразивного изнашивания. . , . С. 49-54.

194158. Уотерхауз Р. Б. Фреттинг-коррозия. Машиностроение. Ленинград, 1976. 271 с.

194159. Уделл С. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. Знание. Москва, 1980. 87 с.

194160. Усовершенствование методик безобразцового определения механических свойств материалов. б. и.. Москва, 1982. 42 с.

194161. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. Мир. М., 1972. 381 с.

194162. Макаренко М., Жулінська К. Дослідження інфляційних чинників в Україні. . , . С.3-10.

194163. Лобозинська С. Державне регулювання ліквідності банківської системи України: шляхи вдосконалення. . , . С. 11-20.

194164. Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України : [З прикладами інших держав]. . , . С. 21-30.

194165. Кириченко О., Вигівська Ю. Кредитування малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки. . , . С. 31-47.

194166. Уманців Ю. Злиття та поглинання компаній у контексті фінансово-економічної кризи. . , . С. 48-55.

194168. Разработка и исследование новых материалов и композиций на их основе. ИМП АН УССР. К., 1980. 168 с.

194169. Калиниченко А. П. Новые технологические процессы термовакуумной обработки изоляции трансформаторов высокого напряжения. ВНИИЭМ. Отд-ние науч.-техн. конференции, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1966. 18 с.

194171. Чуев Ю. В.. Спехова Г. П. Технические задачи исследования операций. Советское радио. м, 1971. 244 с.

194172. Обеспечение надежности тракторной техники. Научно-исследов. тракторный ин-т. М., 1984. 70 с.

194173. Чуев Ю. В., Михайлов Ю. Б., Кузьмин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. Советское радио. М., 1975. 400 с.

194174. Скнарь А. Застосування класичного контролінгу в сучасних економічних умовах: приклад Нової Зеландії. . , . С. 56-66.

194175. Васильчинко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека - Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів. . , . С. 67-79.

194176. Чернышев А. А., Иванов В. И., Аксенов А. И., Глушкова Д. Н. Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. Энергия. М., 1980. 216 с.

194177. Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України. . , . С. 80-86.

194178. Антипов К. Ф., Балакшин В. С., Барылов Г. И. Справочник технолога-машиностроителя. Машгиз. М., 1958. 660 с.

194179. Разработка способа прогнозирования длительной кавитационно-эрозионной стойкости материалов и их выбор для спецдеталей по ускоренным испытаниям. ВНТИЦ. Свердловск, 1975. 160 с.

194180. Поплевічева Н. Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку. . , . С. 87-94.

194181. Глава 6. Развитие личности: зарубежные и отечественные теории личности : [биологическая, психоаналитическая и другие теории личности. Социализация. Социальные роли ]. . , . С. 257-332.

194182. Ранькис И. Я. Оптимизация параметров тиристорных систем импульсного регулирования тягового электропривода. ЗИНАТНЕ. Рига, 1985. 183 с.

194183. История машиностроения. АН СССР. М., 1961. 328 с.

194184. История машиностроения. АН СССР. М., 1961. 258 с.

194185. Глава 7. Основы инженерной психологии. Личность и мышление инженера в современных условиях. . , . С. 333-403.

194186. Расчет и проектирование гидропневмосистем. МОТКЗАДИ. М., 1985. 130 с.

194187. Глава 9.6. Проблемное обучение и деловые игры. . , . С. 483-486.

194188. Попов С. М. Особливості впливу будови твердих вкраплень на зносостійкість наплавлених гетерогенних сплавів. . , . С. 21-25.

194189. Глава 9.8. Психология учебной деятельности : [Учение. Характеристики учебной деятельности. Психологическая форма успешного обучения. Мотивация]. . , . С. 488-496.

194190. Пауэлл М. Дж. Д., , Гилл Ф., Мюррэй У. Численные методы условной оптимизации. Мир. М., 1977. 290 с.

194191. Глава 9.9. Концепции, методы, формы воспитания. . , . С. 496-501.

194192. Цветков А. Ф. Теория игр и статистических решений. Радиотехнический ин-т. Рязань, 1990. 48 с.

194193. Обеспечение технологичности конструкций изделий. Издательство стандартов. Москва, 1976. 80 с.

194194. Обеспечение точности и производительности технологических процессов. Фрунзенский политехн. ин-т. Фрунзе, 1983. 104 с.

194195. Безъязычный В. Ф., Силин С. С., Корнеев В. Д. Обеспечение точности технологического процесса механической обработки. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1979. 68 с.

194196. Обеспечение удовлетворительного стружкообразования при токарной обработке на гибком производственном модуле. ЭНИМС. М., 1985. 31 с.

194197. Бердар М. М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством. . , . С. 7-11.

194198. Пасічник Т. О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки. . , . С. 12-16.

194199. Минько В. А., Кулешов М. И., Плотникова Л. В. Обеспыливание в литейных цехах машиностроительных предприятий. Машиностроение. М., 1987. 224 с.

194200. Резников Ю. Н., Граховский Б. М., Мягкий Д. Д, Обессоливание сточных вод предприятий черной металлургии. Техника. К., 1984. 104 с.

194201. Соловей І. О., Кругляк І. О. Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці управлінського персоналу. . , . С. 16-21.

194202. Горовець Н. О., Горовець М. Г. Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. . , . С. 22-25.

194203. Гриценко Л. Л., Ісаєва О. В. Роль банків у фінансуванні проектів державно-приватного партнерства. . , . С. 26-29.

194204. Балинська О. М. Код у праві : [Кодування мови права]. . , . С. 30-34.

194205. Пендяга А. Л. Щодо питання захисту прав споживачів медичних послуг. . , . С. 34-36.

194206. Федотова Г. В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання. . , . С. 36-39.

194207. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

194208. Хейман Д. "Украине приходится выбирать между Заподом и Востоком" : [международное сотрудничество Украины]. . , . С. 12-13.

194209. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Планування туристичної діяльності. Знання. К., 2010. 310 с.

194210. Саливон С. ОптиМистики : [прогноз развития украинской экономики на 2012-2014 г.]. . , . С. 29.

194211. Гриньков Д. Подъем целины : [рынок финансового лизинга в Украине]. . , . С. 31-33.

194212. Полищук О. Поэтическим причинам : [работодатели начали "зачитываться" профелями соискателей в соцсетях]. . , . С. 41.

194213. Бородаченко К. Зрелищ час : [вовлеченность брендов в события культурно-развлекательного характера]. . , . С. 42-43.

194214. Базилевич В. Д., Пікус Р. В., Філонюк О. Ф., Гудима Н. В., Старостіна А. О., Черняк О. І. Страхування. Знання. К., 2011. 607 с.

194215. Пашкеев С. Клубни и будни : [крупнейший в мире производитель картофеля фри канадская компания McCain Foods]. . , . С. 44-48.

194216. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка. Знання. К., 2011. 319 с.

194217. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Знання. К., 2010. 375 с.

194218. Власенко Н. Это тоска о сказке : [творчество украинского художника Н. Песке]. . , . С. 50-51.

194219. Бабкина К. Поэзия под grune sobe : [современная поэзия. Фестиваль Meridian Czernowitz]. . , . С. 52-56.

194220. Бакалинская А. Я прийшов, ТБ нема : [цифровое телевидение в Украине]. . , . С. 62-63.

194221. Бакалинская А. "Телеканалом надо продумать заполнение вещательной сетки" : [проблемы с получением телерадиокомпаниями лицензий на цифровое эфирное вещание]. . , . С. 64-65.

194222. Силивончик А. Вымь да положь. . , . С. 68-70.

194223. Глава 5.3. Здібності : [Характеристика, види і структура здібностей. Проблема їх вимірювання. Обдарованість і талант]. . , . С. 216-230.

194224. Обжиг руд, плавильные печи, нагрев и охлаждение стали. ВНИИМТ. Свердловск, 1967.

194225. Обзор влияний температуры и окружающей среды на усталость конструкционных металлов. [б. и.]. К., 1985. 46 с.

194226. Глава 1.2. Формування творчої особистості. . , . С. 260-269.

194227. Нетребко В. В. Разрушение жаростойких сталей при термоциклировании. . , . С. 157-159.

194228. Чичинадзе А. В., Браун Э. Д., Гинзбург А. Г., Игнатьева З. В. Расчет, испытание и подбор фрикционных пар. Наука. М., 1979. 267 с.

194229. Глава 1.4. Система освіти в Україні : [Принципи побудови системи освіти. Основні теми закладів освіти. Управління освітою]. . , . С. 285-303.

194230. Кореневская Т. А., Егорова А. С., Перфильева А. Д. Регуляторы прямого действия, датчики-реле, механизмы исполнительные. ЦНИИТЭИП. М., 1973. 206 с.

194231. Нетребко В. В. Влияние комплексного микролегирования на окалиностойкость хромоникелевых сталей. . , . С. 155.

194232. Рекомендации по ускоренному определению пределов выносливости образцов. Метод Локати. ВНИИНМАШ. М., 1971. 37 с.

194234. Нетребко В. В., Дедок Г. Я., Живица И. В. Влияние термоциклирования на структуру и свойства жаростойких сталей. . , . С. 100.

194235. Ремизов А. Л. Методы неразрушающего контроля. Машиностроение. М., 1988. 56 с.

194236. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

194237. Рети П. Неразрушающие методы контроля металлов. Машиностроение. М., 1972. 208 с.

194238. Кузьмінський Л. І. Педагогіка вищої школи. Знання. Київ, 2011. 486 с.

194239. Ремишев Б. И., Ямпольский Д. С. Проектирование и наладка систем подчиненного регулирования электроприводов. Энергия. М., 1975. 184 с.

194240. Чумак В. В., Чумак О. Г. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання. Знання. К., 2011. 631 с.

194241. Рейтингове агенство "Стандарт рейтинг" Рейтинг надійності українських банків за результатами першого півріччя 2011 року. . , . С. 12-13.

194242. Обзор защитных газов, применяемых при дуговой сварке плавящимся электродом. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194243. Рейтингове агенство "Стандарт рейтинг" Відновлення триває. Тенденціїї. Підсумки рейтингу надійності банків за результатами першошго півріччя. . , . С. 14-15.

194244. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій. Знання. К., 2010. 452 с.

194245. Ризкин И. Х. Машинный анализ и проектирование технических систем. Наука. М., 1985. 160 с.

194246. Обзор литературы, как база при проведении исследовательских работ в области трибологии. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194247. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика. Знання. Київ, 2010. 294 с.

194248. Розенфельд И. Л. Атмосферная коррозия металлов. Академия наук СССР. М., 1960. 372 с.

194249. Глава 2.2. Зміст освіти в Україні : [Рівні, види освіти. Пріооритети розвитку освіти. Нормативні документи: навчальний план, державний стандарт освіти, ін.]. . , . С. 309-328.

194250. Ломинога И. В. Пути снижения расходов энергоресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта. . , . С. 35-38.

194251. Канцедал Д. С. Управління витратами підприємств паливно-енергетичного комплексу України. . , . С. 39-41.

194252. Быкова Т. И. Реновация энергоблоков ТЭС и АЭС путем диагностирования их низкопотенциальных комплексов. . , . С. 53-58.

194253. Колодізєв О. М., Колесніченко В. Ф. Гроші і кредит. Знання. К., 2010. 615 с.

194254. [Гл.] Система контролю за рівнем засвоєння змісту освіти у процесі навчання : [Контроль знань]. . , . С. 320*328.

194255. Глава 3.3. Мета, завдання і основні напрями виховання: [Національне, розумове, моральне, економічне, ін.]. . , . С. 406-450.

194256. Обзор литературы по вопросу характеристик отливок из никельалюминиевых и марганецникельалюминиевых бронз. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194257. Обзор литературы по формовочным материалам, применяемым в стекольной промышленности. [б. и.]. Запорожье, 1975. 16 л.

194258. Харитонов Л. Г. Определение микротвердости. Методика испытаний, измерение отпечатков. Номограмма и таблицы для определения микротвердости. Металлургия. Москва, 1967. 47 с.

194259. Хализев Г. П. Электрический привод. Высш. школа. Москва, 1977. 256 с.

194260. Обзор методов разработки программ и программной документации. НИИТЕПЛОПРИБОР. М., 1981. 32 с.

194261. Шкарупа В. К., Філонов О. В., Титов А. М., Кінаш Ю. Я. Адвокатура України. Знання. К., 2008. 398 с.

194262. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194263. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194264. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194265. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194266. Обзор новых конструкций источников питания для процессов дуговой сварки. [б. и.]. К., 1986. 19 с.

194267. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194268. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194269. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194270. Обзор параметров рабочего процесса и методов смесеобразования некоторых современных тракторных и автомобильных дизелей. ЦБТИ. М., 1956. 45 с.

194271. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194272. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194273. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194274. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 с.

194275. Обзор поведения жаропрочных сплавов с алюминидными покрытиями. [б. и.]. Запорожье, 1975. 40 л.

194276. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 198 с.

194277. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 198 с.

194278. Обзор последних работ по рабочим температурам стекольных форм. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194279. Обзор работы завода "Запорожсталь". ЦИИНЧМ. М., 1960. 30 с.

194280. Обзор средств автоматизированного проектирования печатных плат, применяемых в электронной промышленности. [б. и.]. М., 1980. 50 с.

194281. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 192 с.

194282. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 198 с.

194283. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 208 с.

194284. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2001. 198 с.

194285. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194286. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194287. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194288. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194289. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194290. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194291. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194292. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194293. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194294. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194295. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194296. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2001. 48 с.

194297. Алексеев А. Испания: "Из тени в свет перелетая" : [Гражданская война в Испании (1936-1939)]. . , . С. 38-48.

194298. Бурас М. Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности. . , . С. 66-72.

194299. Черникова Н. "Вакансы" заканчиваются, пора собирать портфель : [Откуда взялись в русском языке и что означают слова портфель, тетрадь, пенал и циркуль]. . , . С. 95-96.

194300. Епатко А. "Русское сокровище" экспедиции Лаперуза : [Российские монеты XVIII века с места гибели кораблей Лаперуза]. . , . С. 97-103.

194301. Майзингер Р. Банкноты рассказывают : [Изображения на денежных знаках-монетах и купюрах]. . , . С. 128-133.

194302. Обзор существующих методов повышения стойкости штоков штамповочных молотов. ЭНИКМАШ. ЦБТИ ЭНИМС. М., 1958. 31 с.

194303. Обзор технологии межсоединений в 1980 году. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194304. Тема 6. Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства : [Мистецтво як соціальний та культурний феномен. Художній образ. Мода. Естетика людських стосунків]. . , . С. 179-230.

194305. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент. Знання. К., 2011. 423 с.

194306. Тема 8. Етичне та естетичне виховання молоді: [Етична та естетична культура студентської молоді. Естетика молодіжної субкультури. Проблеми етичного виховання ]. . , . С. 248-278.

194307. Обзор художественного конструирования мебели. ВНИИТЭ. М., 1973. 212 с.

194308. Бесчастний В. М., Мичко М. І., Філонов О. В., Субботін В. М., Титов А. М., Горбачов В. П., Кременовська І. В. Прокуратура України. Знання. К., 2011. 446 с.

194309. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР. Ин-т высоких температур. М., 1978. 122 с.

194310. Розділ ІІІ. Теорія та практика розв'язання конфліктів: [Керування конфліктами. Психопрофілактика, врегулювання конфліктів. Взаємодія психолога і клієнта]. . , . С. 162-221.

194311. Розділ 2. Професіограма менеджера. . , . С. 15-24.

194312. Розділ 4. Управління конфліктною ситуацією. . , . С. 30-54.

194313. Чайка Г. Л. Організація праці менеджера. Знання. К., 2007. 420 с.

194314. Розділ 7. Зміст соціально-психологічної роботи менеджера. . , . С. 129-136.

194315. Розділ 19. Маніпуляція суспільною свідомістю. . , . С. 466-507.

194316. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1981. 142 с.

194317. Пинчук В. П. Проблемно-ориентированное расширение С++ для задач обработки структурной информации. . , . С. 104-107.

194318. Глава 5. З історії педагогіки : [педагогіка давнього світу. Становлення зарубіжої педагогіки. Історія української школи і педагогіки]. . , . С. 465-552.

194319. Глава 5.4. Історія української школи і педагогіки : [школа, виховання і педагогічна думка в Киівській Русі, у період українського відродження, у XVIII-XX ст.]. . , . С. 503-552.

194320. Модуль 4. Психолого-акмеологічні засади діяльності слідчо-оперативних груп в звичайних та особливих умовах : [Психологічна сумісність, особливості взаємодії співробітників]. . , . С. 141-183.

194321. Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу : [Університетська автономія. Зміст Болонського процесу. Модернізація вищої освіти України]. . , . С. 7-27.

194322. Тема 3. Організація навчального процесу в університеті : [Нормативно-правова база. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчання. Підготовка курсових робіт]. . , . С. 45-72.

194323. Лысенков В. Ф, Платунов Е. С. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1984. 78 с.

194324. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1984. 129 с.

194325. Глава 4.2. Фахова підготовка студентів економічного профілю. . , . С. 76-80.

194326. Тема 7. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи. . , . С. 118-125.

194327. Тема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами : [Формування і розвиток електронного навчального середовища ВНЗ]. . , . С. 91-98.

194328. Кулешов Г. Г. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1985. 88 с.

194329. Медведев В. А. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1985. 81 с.

194330. Жеребцов И. П. Электрические и магнитные цепи. Энергоатомиздат. Ленинград, 1987. 256 с.

194331. Тарзиманов А. А., Люстерник В. Е., Арсланов В. А. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 83 с.

194332. Рабинович В. А., Шелудяк Ю. Е., Попов П. В. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 89 с.

194333. Байдаков В. Г. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 94 с.

194334. Ключников Н. И., Любимова И. А. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 105 с.

194335. Герасимов Г. Я. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 157 с.

194336. Мозговой А. Г. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. АН СССР, Ин-т высоких температур. М., 1987. 82 с.

194337. Обкатка и штамповка на планетарных и роторных обкатных машинах и роторных автоматических линиях. НИИинформтяжмаш. М., 1977. 50 с.

194338. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка. Знання. К., 2010. 550 с.

194340. Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму. Знання. К., 2011. 334 с.

194341. Область применения алмазных кругов, кругов из карбида кремния зеленого и режимы заточки твердосплавного инструмента. ВНИИ. М., 1967. 17 с.

194342. Журило А. Г. Первая мировая война как технологическая категория металлообработки. Металлургия Украины в начале ХХ века : [обзор]. . , . С. 67-73.

194343. Гузь А. Н. О работе института механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины в 1991-2011 гг.. . , . С. 3-27.

194344. Шаровська І. Програма "Бібліоміст" допомогла дітям Запоріжжя отримати доступ до Інтернету. . , . С. 6-8.

194345. Область рационального применения координатноревольверных прессов с числовым программным управлением. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1983. 20 с.

194346. Глава 1.2. Логіка і методіка педагогічного дослідження. . , . С. 13-35.

194347. Глава 1.5. Система вищої освіти в Україні : [структура, напрями вдосконалення, управління. Мережа ВНЗ. Поняття про ВНЗ.]. . , . С. 82-111.

194348. Облегченные двутавровые балки и швеллеры. Металлургиздат. М., 1960. 8 с.

194349. Облегченные и специальные профили проката и труб. Металлургиздат. М., 1960. 225 с.

194350. Облегченные несущие металлические конструкции. Госстройиздат. М., 1963. 284 с.

194351. Розенфельд И. Л., Рубинштейн Ф. И., Жигалова К. А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. Химия. М., 1987. 224 с.

194352. Розенфельд И. Л. Коррозия и защита металлов. Локальные коррозионные процессы. Контакная коррозия. Щелевая коррозия. Питтинговая коррозия. Коррозия и вопросы конструирования. Металлургия. М., 1970. 448 с.

194353. Розина М. В., Яблоник Л. М., Васильев В. Д. Неразрушающий контроль в судостроении. Судостроение. Ленинград, 1983. 152 с.

194354. Букштынов А. Д., Трофимов Т. Т., Ермаков Б. С. Облепиха. Лесная пром-сть. М., 1985. 183 с.

194355. Ройх И. Л., Колтунова Л. Н. Защитные вакуумные покрытия на стали. Машиностроение. М., 1971. 280 с.

194356. Романов В. В. Коррозионное растрескивание металлов. Машгиз. М., 1960. 179 с.

194357. Романов В. В. Методы исследования коррозии металлов. Металлургия. М., 1965. 280 с.

194358. Глава 2.4. Форми організації навчання у вищій школі : [методика підготовки і проведення лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять. Самостійна, Практична і Наукова робота]. . , . С. 163-229.

194359. Облеухов К. К., Киреева А. Н. Автоматизация обработки данных эксплуатации о надежности технических средств в системе управления качеством продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 20 с.

194360. Облов В. К. Устройство ЧПУ "Электроника НЦ-31" и его техническое обслуживание. Машиностроение. М., 1990. 79 с.

194361. Обломов А. Ф., Токарев Л. А., Момот Е. Г. Вопросы избирательности радиоприемников. Энергия. М., 1965. 103 с.

194362. Маньшин Г. Г., Игнатов В. А., Чуприн В. М. Обмен аналоговой информацией с ЭЦВМ. Наука и техника. Минск, 1975. 108 с.

194363. Сухарев И. П. Экспериментальные методы исследования деформации и прочности. Машиностроение. М., 1987. 216 с.

194364. Обмен информацией в сложных системах. Штиинца. Кишинев, 1973. 26 с.

194365. Обмен опытом по эксплуатации и ремонту автомобилей. Гостехиздат. К., 1952. 111 с.

194366. Обмен передовым опытом в автомобилестроении. Филиал НИИНавтопрома. Тольятти, 1974. 58 с.

194367. Глава 2.5. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі : [диференційоване, проблемне навчання. Ігрові технології. Кредитно-модульна система]. . , . С. 230-306.

194368. Судариков Ю. Н., Смирнов В. Н. Государственная приемка продукции на машиностроительных предприятиях. Машиностроение. М., 1987. 159 с.

194369. Обморшев А. Н. Введение в теорию колебаний. Наука. М., 1965. 276 с.

194370. Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Энергия. М., 1973. 448 с.

194371. Мацелик М. О., Мацелик Т. О., Пригоцький В. А. Фінансове право. Знання. К., 2011. 815 с.

194372. Статников Р. Б. , Матусов И. Б. Многокритериальное проектирование машин. Знание. М., 1989. 48 с.

194373. Реверчук С. К., Скоморович І. Г., Лобозинська С. М., Дмитриченко Л. А., Грушко В. І., Сова О. Ю., Владичин У. В., Яворська Т. В., Чиж Л. М., Дзюблюк О. В., Гроші та кредит. Знання. К., 2011. 382 с.

194374. Фудзии Т., Дзако М. Механика разрушения композиционных материалов. Мир. Москва, 1982. 232 с.

194375. Фролов К. В. Вибрация - друг или враг?. Наука. Москва, 1984. 144 с.

194376. Фридман Я. Б., Гордеева Т. А., Зайцев А. М. Строение и анализ изломов металлов. Машгиз. Москва, 1960. 128 с.

194377. Фридкин П. А. Безредукторный дугостаторный электропривод. Энергия. Ленинград, 1970. 140 с.

194378. Фрер Ф., Орттенбургер Ф. Основные звенья регулируемого привода постоянного тока. Энергия. Москва, 1977. 183 с.

194379. Браун М. П., Веселянский Ю. С., Костырко О. С., Винокур Б. Б., Матюшенко Н. И., Неижко И. Г. Фрактография, прокаливаемость и свойства сплавов. Наукова думка. Киев, 1966. 312 с.

194380. Фрактография и атлас фрактограмм. Металлургия. М., 1982. 489 с.

194381. Фомин В. В. Гидроэрозия металлов. Машиностроение. Москва, 1977. 287 с.

194382. Полтев А. И. Элегазовые аппараты. Энергия. Ленинград, 1971. 151 с.

194383. Полотовский Л. С. Емкостные машины постоянного тока высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1960. 154 с.

194384. Зимин В. И., Каплак М. Я., Палей М. М. Обмотки электрических машин. Энергия. Ленинград, 1975. 486 с.

194385. Рудаков В. В., Мартикайнен Р. П. Синтез электроприводов с последовательной коррекцией. Энергия. Ленинград, 1972. 120 с.

194386. Обмоточные данные асинхронных двигателей. Энергия. М., 1966. 368 с.

194387. Вовчак О. Д., Рушицин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа. Знання. К., 2008. 564 с.

194388. Рудаков В. В. Расчет и моделирование автоматизированных электроприводов. Наука. М., 1965. 136 с.

194389. Обмоточные данные асинхронных двигателей. Энергия. М., 1971. 391 с.

194390. Румянцев С. В., Добромыслов В. А., Борисов О. И. Типовые методики радиационной дефектоскопии и защиты. Атомиздат. М., 1979. 200 с.

194391. Полтавцев Ю. Г., Князев А. С. Технология обработки поверхностей в микроэлектронике. Тэхника. К., 1990. 206 с.

194392. Ряшенцев Н. П., Ряшенцев В. Н. Электромагнитный привод линейных машин. Наука. Новосибирск, 1985. 152 с.

194393. Фираго Б. И. Непосредственные преобразователи частоты в электроприводе. Университетское. Минск, 1990. 255 с.

194394. Привезенцев В. А., Гантц В. Л., Зарина Н. А. Обмоточные провода высокой нагревостойкости с эмалевой и волокнистой изоляцией. ЦИНТИЭ промышленности и приборостроения. М., 1960. 32 с.

194395. Философско-методологические проблемы технических наук. Московский рабочий. Москва, 1986. 264 с.

194396. Глава 2.6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів : [види, форми, методи контролю успішності. Оцінювання результатів навчання]. . , . С. 287-306.

194397. Половой И. Ф., Михайлов Ю. А., Халилов Ф. Х. Перенапряжения на электрооборудовании высокого и сверхвысокого напряжения. Энергия. Ленинград, 1975. 255 с.

194398. Глава 4.1. Наукові засади управління вищим навчальним закладом. . , . С. 406-428.

194399. Поликарпов А. Г., Сергиенко Е. Ф. Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА. Радио и связь. М., 1989. 158 с.

194400. Глава 4.2. Методична робота у вищому навчальному закладу. . , . С. 429-435.

194401. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. Знання. К., 2010. 495 с.

194402. Философские и социальные проблемы научно-технической революции. б. и.. Ленинград, 1971. 127 с.

194403. Поливанов К. М. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1965. 357 с.

194404. Филатов Э. Я., Павловский В. Э. Универсальный комплекс машин для испытания материалов и конструкций на усталость. Наукова думка. Киев, 1985. 92 с.

194405. Обнаружение и исправление ошибок в дискретных устройствах. Советское радио. М., 1972. 287 с.

194406. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. Знання. К., 2011. 423 с.

194407. Старик Д. Э. Экономическая эффективность машин. Машиностроение. М., 1983. 112 с.

194408. Бассвиль М., Вилски И., Банвени А. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем. Мир. М., 1989. 278 с.

194409. Акимов П. С., Евстратов Ф. Ф., Захаров С. И. Обнаружение радиосигналов. Радио и связь. М., 1989. 288 с.

194410. Мовчан В. С. Естетика. Знання. К., 2011. 527 с.

194411. Обнаружение роста трещины, возникшей в результате усталости материала, с помощью акустической эмиссии. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194412. Поливанов К. М. Теоретические основы электротехники. Энергия. Москва, 1972. 239 с.

194413. Арбузова Н. В., Грешников В. А., Калинин И. В. Стандартизация деталей и сборочных единиц общемашиностроительного применения. Изд-во стандартов. М., 1982. 215 с.

194414. Средства автоматизации и механизации контрольных операций в машиностроении. ЦИНТИПРИБОРЭЛЕКТРОПРОМ.. М., 1962. 40 с.

194415. Голос України. Київська правда. К., 2011.

194416. Бондаренко М. Університет зі світовим ім'ям : [Харківський національний університет радіоелектроніки/ Інтерв'ю з ректором М. Бондаренко записав О. Млинар]. . , . С. 9.

194418. Бліхер В. С., Боровська Г. С., Бучин М. А., Волинець О. О., Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. Політологія. Знання. К., 2011. 415 с.

194419. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2011. 42 с.

194420. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2011. 56 с.

194421. Вища школа. Знання. Київ, 2011. 128 с.

194422. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 44 с.

194423. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2011. 72 с.

194424. Охорона праці. Новий друк. К., 2011. 64 с.

194425. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2011. 63 с.

194426. Богуцький Ю. П., Андрущенко В. П., Безвершук Ж. О., Новохатько Л. М. Українська культура в європейському контексті. Знання. К., 2007. 679 с.

194427. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2011. 228 с.

194428. Абдо-Ясінська Л. І., Антонюк Н. В., Балицька Н. М., Бедрій Р. Б., Біленко Ю. І., Гіщинська С. В., Гладиш М. Л., Гогоша О. І., Головко-Гавришева О. І., Занько Ю. С., Заяць О. А., Зінько І. З., Іжнін І. І. Український дипломатичний словник. Знання. К., 2011. 495 с.

194429. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2010. 196 с.

194430. Золотарев А. Н., Волик И. Н., Медведев О. В., Бикулова Д. У. Обновление технической базы машиностроительных предприятий. Наук. думка. Киев, 1990. 136 с.

194431. Обобщающие эмпирические уравнения для анализа параметров транспортных машин. Иркутск. политехнич. ин-т. Иркутск, 1969. 70 с.

194432. Обобщение передового опыта по снижению удельного расхода изложниц. М-во черной металлургии СССР. Запорожье, 1971. 57 с.

194433. Хорошун Л. П., Козлов С. В., Иванов Ю. А., Кошевой И. К. Обобщенная теория неоднородных по толщине пластин и оболочек. Наук. думка. К., 1988. 152 с.

194434. Обобщенная теория первого коэффициента ионизации таунсенда в сильных электрических полях. [б. и.]. К., 1984. 9 с.

194435. Обобщенные функции в термоупругости. Наук. думка. Киев, 1980. 215 с.

194436. Стогний Б. С., Рогоза В. В., Черненко В. А., Беспалый А. Ф. Обобщенные характеристики трансформаторов тока в переходных режимах. Ин-т электродинамики. К., 1971. 84 с.

194437. Обогревательные устройства гидравлических прессов и машин для переработки пластмасс. НИИМАШ. М., 1971. 87 с.

194438. Обогреваемые газом установки скоростного нагрева для прессования и объемной штамповки. [б. и.]. К., 20. 05.85. 8 с.

194439. Ободан В. Я. Автоматический контроль размеров сечения сортного проката и труб. Металлургия. М., 1985. 93 с.

194440. Ободовский Б. А. Расчет статически неопределимых балок. Изд-во Харьк. Гос. ун-та. Х., 1960. 47 с.

194442. Ободовский Б. А., Ханин С. Е. Сопротивление материалов в примерах и задачах. Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. Харьков, 1981. 344 с.

194443. Ободянский А. В., Золотарев И. А. Справочное пособие по сварке сталей. Промінь. Днепропетровск, 1973. 217 с.

194444. Обозначение характеристик абразивных материалов и инструментов, выпускаемых зарубежными фирмами. НИИмаш. М., 1982. 60 с.

194445. Обозначения характеристик абразивных материалов и инструментов, выпускаемых зарубежными фирмами. ВНИИТЭМР. М., 1988. 63 с.

194446. Оболенский В. Н., Золотухин А. И., Гусаков Б. В. Механизация и автоматизация процессов сборки резьбовых соединений. Машиностроение. М., 1983. 47 с.

194447. Оболенцев Ф. Д. Качество литых поверхностей. Машгиз. М., 1961. 183 с.

194448. Оболенцев Ю. Б., Гиндин Э. Л. Электрическое освещение общепромышленных помещений. Энергоатомиздат. М., 1990. 109 с.

194449. Оболончик В. А., Иванченко Л. А. Свойства халькогенидов европия. Наук. думка. Киев, 1980. 92 с.

194450. Оборудование внутризаводских подвесных монорельсовых дорог. А 11-70. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 137 с.

194451. Оборудование, выпускаемое Усольским заводом горного оборудования. Цветметинформация. М., 1978. 41 с.

194452. Оборудование для выплавки стали и непрерывной разливки металла. Науч.-исслед. информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. М., 1972. 75 с.

194453. Оборудование для выплавки стали и непрерывной разливки металла. НИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1974. 80 с.

194454. Тучинский Л. И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки. Металлургия. М., 1986. 208 с.

194455. Оборудование для комплексной механизации сварочного производства. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 222 с.

194456. Оборудование для комплексной механизации сварочного производства. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1967. 216 с.

194457. Розділ 1. Роль і значення університету в підготовці журналістів : [Місія університету. Викладач журналістики. Модель навчання й виховання журналіста]. . , . С. 6-78.

194458. Солодовников С. А., Кучук-Яценко С. И., Сахарнов В. А. Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация. Наукова думка. Киев, 1974. 182 с.

194459. Розділ 5. Теорія і методика викладання журналістики у вищій школі : [Творчі майстерні, навчально-виробнича практика, науково-дослідна робота студента]. . , . С. 210-330.

194460. Оборудование для коррозионных испытаний. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194461. Оборудование для литейного и абразивного производства: из опыта работы заводов и проетных организаций. Центр. ин-т науч.-техн. информации по автоматизации и машиностроению. М., 1963. 83 с.

194462. Оборудование для механизации перегрузки крупнотоннажных контейнеров. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1971. 134 с.

194463. Розділ 2. Проблеми журналістики в новітній світовій гуманітарній науці : ["Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма; теорія масової комунікації Г. Маклюена;... див. анот.]. . , . С. 79-113.

194464. Оборудование для механизации перегрузки крупнотоннажных контейнеров. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1971. 151 с.

194465. Александрова А. Т., Бродский С. И., Сажин И. И., Щиренко Г. Н. Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве. Госэнергоиздат. М., 1963. 80 с.

194466. Оборудование для переработки пластмасс. НИИМАШ. М., 1970. 205 с.

194467. Розділ 3. Журналістська наука : [Періодичні наукові видання з журналістики; методики наукової праці в галузі історії журналістики]. . , . С. 114-145.

194468. Герман-Галкин С. Г., Лебедев В. Д., Марков Б. А., Чичерин Н. И. Цифровые электроприводы с транзисторными преобразователями. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 248 с.

194469. Розділ 4. Вибрана історіографія навітніх праць з журналістикознавства : [К. Серажим, В. Владимиров, Ю. Шаповал, В. Галич, Е. Шестакова]. . , . С. 146-209.

194470. Оборудование для переработки полимерных материалов методом литья под давлением. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1972. 12 с.

194471. Каган В. Г., Бери Ю. Д., Акимов Б. И., Хрычев А. А. Цифровые электромеханические системы. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 208 с.

194472. Розділ 1. Соціологія освіти в системі соціологічного знання. . , . С. 7-38.

194473. Оборудование для плазменного нанесения покрытий. ВНИИТЭМР. М., 1988. 16 с.

194474. Розділ 2. Освіта як соціокультурне явище. . , . С. 39-58.

194475. Оборудование для плазменной обработки металлов. [Б. и.]. Ленинград, 1978. 38 с.

194476. Розділ 3. Соціальні зміни та система освіти. . , . С. 59-87.

194477. Оборудование для плазменной обработки металлов. Информэлектро. М., 1991. 36 с.

194478. Розділ 4. Знання як основний компонент освіти. . , . С. 88-116.

194479. Оборудование для подачи и очистки СОЖ в металлорежущих станках. ЭНИМС. М., 1982. 59 с.

194480. Розділ 5. Управління освітніми організаціями. . , . С. 117-145.

194481. Цвет в производственной среде. ВНИИТЭ. Москва, 1967. 283 с.

194482. Розділ 6. Прикладні аспекти освіти в процесі життєдіяльності людини. . , . С. 146-185.

194483. Оборудование для проведения пескоструйной очистки с низкими нагрузками для ремонта и нанесения покрытий на детали газовых турбин. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194484. Цаплин В. А., Бациевский А. Ф. Приборы для измерения твердости металлов. Машиностроение. Москва, 1964. 92 с.

194485. Хорощун Л. П., Маслов Б. П., Лещенко П. В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. Наукова думка. Киев, 1989. 207 с.

194486. Хорбенко И. Г. Звук, ультразвук, инфразвук. Знание. Москва, 1978. 160 с.

194487. Холзунов А. Г. Основы расчета пневматических приводов. Машиностроение. Москва, 1964. 267 с.

194488. Харрис К., Крид Ч. Справочник по ударным нагрузкам. Судостроение. Ленинград, 1980. 360 с.

194489. Попов В. С. Электротепловые преобразователи в вычислительной технике. Техніка. К., 1971. 142 с.

194490. Попов И. Н., Гейнов С. Й. Определение оптимальных размеров силовых трансформаторов. Энергия. М., 1967. 95 с.

194491. Попов Н. А. Вакуумные выключатели. Состояние и перспективы развития. Энергия. М., 1965. 112 с.

194492. Оборудование для производства окатышей за рубежом. М-во тяжелого, энерг. и трансп. машиностроения. М., 1967. 65 с.

194493. Оборудование для производства полупроводниковых диодов и триодов. Энергия. М., 1970. 184 с.

194494. Оборудование для прокатки изделий сложной формы. ЦБТИ. М., 1963. 358 с.

194495. Григорченко П. С., Гуревич Ю. Д., Кац А. М. Оборудование для ремонта автомобилей. Транспорт. М., 1978. 384 с.

194496. Оборудование для сварочных работ в строительстве. Будівельник. К., 1979. 64 с.

194497. Оборудование для смазки, фильтрации и очистки СОЖ. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 104 с.

194498. Оборудование для сушки пропитки и компаундирования обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. ЦИНТИПРИБОРЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1963. 35 с.

194499. Запорожский В. П., Лапшинов Б. А. Обработка полупроводниковых материалов. Высш. школа. М., 1988. 184 с.

194500. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194501. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 70 с.

194502. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194503. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194504. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194505. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194506. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194507. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194508. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194509. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 76 с.

194510. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 72 с.

194511. Розділ 2. Організація та ідеологія : [ Громадовские традиции украинского национального движения в границах Российской империи (1860-1890 рр.)]. . , . С. 80-187.

194512. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194513. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194514. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194515. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194516. Оборудование для химической, электрохимической обработки поверхности и нанесения покрытий. ВНИИТЭМР. М., 1989. 138 с.

194517. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194518. Розділ 3. Персоналии : [Политические идеи С. А. Ефремова, П. Я. Стебницкого, М. А. Славинского, О. Х. Саликовского, М. С. Грушевского, В. Л. Беренштама, Н. Ф. Белешевского]. . , . С. 188-332.

194519. Оборудование для централизованного производства режущего инструмента на 1986-1990 гг.. ВНИИТЭМР. М., 1986. 120 с.

194520. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194521. Оборудование для электродуговой сварки. Информэлектро. М., 1995. 9 с.

194522. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194523. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194524. Оборудование для электродуговой сварки. Информэлектро. М., 1991. 35 с.

194525. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194526. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194527. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 40 с.

194528. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2001. 44 с.

194529. Чвертко А. И., Назаренко О. К., Святский А. М., Некрасов А. И. Оборудование для электроннолучевой сварки. Наук. думка. Киев, 1973. 408 с.

194530. Оборудование для электрошлакового переплава и литья. Наук. думка. К., 1981. 56 с.

194531. Оборудование для электрошлакового переплава и литья. Наук. думка. К., 1982. 24 с.

194532. Алферова Т. К., Амиров Ю. Д., Волков П. Н. Технологичность конструкций изделий. Машиностроение. Москва, 1985. 368 с.

194533. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194534. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194535. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194536. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194537. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194538. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194539. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194540. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194541. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194542. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 72 с.

194543. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 64 с.

194544. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194545. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194546. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194547. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194548. Оборудование для электрошлакового переплава и литья. Наук. думка. К., 1986. 31 с.

194549. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194550. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194551. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194552. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194553. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194554. Фотеев Н. К., Савельев Е. Н., Подольский А. Т. Оборудование для электроэрозионной обработки и его применение. ГОСИНТИ. М., 1967. 91 с.

194555. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2004.

194556. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194557. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2001.

194558. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2001. 47 с.

194559. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2001. 47 с.

194560. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2001. 47 с.

194561. Бевзюк В. М. Проблеми розбудови інформаційного суспільства та безпека інформаційного простору: національний вектор. . , . С. 31-36.

194562. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2001. 47 с.

194563. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194564. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

194565. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

194566. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194567. Симоненко І. М. Подолання віктимності історичної пам'яті українського суспільства. . , . С. 37-43.

194568. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194569. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194570. Соболєв А. А. Нові концептуальні погляди Росії та забезпечення безпеки і оборони держави. . , . С. 139-148.

194571. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194572. Оборудование и другие компоненты гибких производственных систем стран-членов СЭВ (1985-1986 гг.). ВНИИТЭМР. М., 1987. 64 с.

194573. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194574. Технологичность конструкций. Дом техники. Москва, 1959. 452 с.

194575. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 72 с.

194576. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 80 с.

194577. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 80 с.

194578. Оборудование и другие компоненты гибких производственных систем стран-членов СЭВ (1987-1988 гг.). ВНИИТЭМР. М., 1990. 136 с.

194579. Свергунов О. О. Методичні підходи до оцінки впливу глобальних енергоресурсних змін на воєнну безпеку держави. . , . С. 154-161.

194580. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194581. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194582. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194583. Пелагеша Н. Є. Новий світовий лінгвістичний порядок та його вплив на комунікаційний простір в Україні : [Новий світовий лінгвістичний порядок сьогодні визначає англійська мова]. . , . С. 44-56.

194584. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194585. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194586. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194587. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194588. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194589. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194590. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194591. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194592. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194593. Пономарев Б. А. Электрические измерения. Госэнергоиздат. М., 1962. 57 с.

194594. Бурдун Г. Д., Волосов С. С., Марков Н. Н., Педь Е. И., Пуш В. Э., Синопальников В. А. Технологическое обеспечение качества продукции в машиностроении (активный контроль). Машиностроение. Москва, 1975. 279 с.

194595. Оборудование и изделия для механизации строительства энергетических объектов. Информэнерго. М., 1985. 110 с.

194596. Слинько Г. І., Бєліков С. Б., Улітенко О. М. Теплотехнічні процеси та теплова обробка матеріалів і виробів. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. Мелітополь, 2011. 360 с.

194597. Оборудование и изделия для механизации строительства энергетических объектов. Информэнерго. М., 1985. 100 с.

194598. Пономарев А. С. Силовые полупроводниковые преобразователи. Высш. школа. М., 1982. 89 с.

194599. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194600. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194601. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194602. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194603. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194604. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194605. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194606. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194607. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194608. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194609. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194610. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194611. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194612. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194613. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194614. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194615. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194616. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194617. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194618. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194619. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194621. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194622. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194623. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194624. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194625. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194626. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194627. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194628. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194629. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194630. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194631. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194632. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194633. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

194634. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2001.

194636. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2001.

194637. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2001.

194639. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2001.

194640. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2001.

194641. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2001.

194642. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2001.

194643. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2001.

194644. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2001. 146 с.

194645. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2001. 146 с.

194646. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2001.

194649. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194650. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194651. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194652. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194653. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194654. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 80 с.

194655. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194656. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194657. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194658. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194659. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194660. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2001. 72 с.

194661. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2011. 96 с.

194662. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

194663. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

194664. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 28 с.

194665. Журенко Ю. Перший репортаж: [студенти-п'ятикурсники Національного університету культури і мистецтва підготували перший репортаж]. . , . С. 5-8.

194666. Релігійно-правові школи (мазхаби) сунітського та шиітського спрямування. . , . С. 102-140.

194667. "Муватта" Маліка Ібн Анаса - визначний документ мусульманських правової та релігійної думок. . , . С. 141-161.

194668. Мусульманське право у контексті сучасного цивілізаційного процесу. . , . С. 199-228.

194669. Чиликин М. Г. Общий курс электропривода. Энергия. Москва, 1965. 544 с.

194670. Тема №2. Біржовий ринок в Україні. Юридична характеристика. . , . С. 46-56.

194671. Чиликин М. Г., Соколов М. М., Шинянский А. В. Асинхронный электропривод с дросселями насыщения. Энергия. Москва, 1964. 240 с.

194672. Тема №3. Поняття, ознаки та види бірж. . , . С. 56-62.

194673. Тема №8. Функції держави у сфері біржової діяльності. . , . С. 88-94.

194674. Полянин К. П. Интегральные стабилизаторы напряжения. Энергия. М., 1979. 190 с.

194675. Войцехівська О. Різне 20-ліття в різних газетах: [як сприймають цю дату журналісти]. . , . С. 8-9

194676. Черепанов Г. П. Механика разрушения композиционных материалов. Наука. Москва, 1983. 296 с.

194677. Черневич Е. В. Язык графического дизайна. ВНИИТЭ. Москва, 1975. 137 с.

194678. Войцехівська О. Що важливіше - зміст чи мова?: [проблема мови після набуття Україною незалежності не полишає і українські ЗМІ]. . , . С. 16-17.

194679. Розділ 2. Законодавство України та міжнародні стандарти стосовно захисту прав споживачів. . , . С. 32-56.

194680. Розділ 3. Юридичний механізм забезпечення деяких прав споживачів в Україні. . , . С. 57-125.

194681. Радость познания. Мир. Москва, 1986. 264 с.

194682. Получение и исследование полупроводниковых материалов и эпитаксиальных структур. Гиредмет. М., 1985. 157 с.

194683. [Розд.] 2. Правовая охрана торговых марок. . , . С. 26-38.

194684. Макарський О. Фотожурналістика: тенденції сьогодення: [найпрестижніший у світі конкурс фотографій для преси. World Press Photo-2011]. . , . С. 21-22.

194685. Оборудование и изделия для механизации строительства энергетических объектов. Информэнерго. М., 1990.

194686. [Розд.] 7. Налоговый и бухгалтерский учет торговых марок. . , . С. 74-115.

194687. Войцехівська О. Крок до відкритості влади. На чому спотикаємось: [дієвість закону "Про доступ до публічної інформації" в журналістській праці]. . , . С. 27-29.

194688. Тема 1. Науко-продуктивна сила розвитку суспільства. . , . С. 7-35.

194689. Оборудование и изделия широкого потребления, ослуживающие основные функциональные процессы в квартире, в доме и за его пределами. ВНИИТЭ. М., 1974. 112 с.

194690. Тема 2. Організаційні основи наукових досліджень. . , . С. 36-50.

194691. 11 новых вакансий, которые появятся в СМИ. . , . С. 31-32.

194692. Справочная книга по технике безопасности в энергетике. Энергия. М., 1978. 654 с.

194693. Оборудование и приборы металлургических цехов. Средства механизации ремонтных работ в мартеновском производстве. Черметинформация. М., 1984. 19 с.

194694. Тема 3. Методологічні основи наукового пізнання. . , . С. 51-75.

194695. Справочная книга по технике безопасности в энергетике. Энергия. М., 1979. 608 с.

194696. Оборудование и приспособления для слесарно-сборочных, заготовительных и термических операций. [Б. и.]. М., 1971. 54 с.

194697. Тема 5. Організація та проведення наукового дослідження. . , . С. 96-117.

194698. Скуленко М. Полеміка в журналістиці та пропаганді: [полемічність - невід'ємною рисою журналістської та пропагандистської діяльності]. . , . С. 38-40.

194699. Школьник Л. М. Методика усталостных испытаний. Металлургия. М., 1978. 304 с.

194701. Справочник горного электротехника. Госгортехиздат. М., 1962. 400 с.

194702. Веприк А. М., Вознюк П. Д., Крупенин В. Л., Чирков И. М. Широкополосные виброударные генераторы механических колебаний. Машиностроение. Ленинград, 1987. 78 с.

194703. Справочник по интегральным микросхемам. Энергия. М., 1980. 816 с.

194704. Справочник по интегральным микросхемам. Энергия. М., 1981. 816 с.

194708. Оборудование и приспособления, применяемые при сборочных работах. ГОСИНТИ. М., 1963. 32 с.

194710. Павлов В. Б., Шидлвский А. К., Скиданов В. М., Рычков В. А. Полупроводниковые преобразователи в автономном электроприводе постоянного тока. Наукова думка. К., 1987. 284 с.

194712. Оборудование и технологии высоковольтного разряда в жидкости. Наук. думка. К., 1987. 96 с.

194713. Шеменев Г. И. Философия и технические науки. Высш. школа. М., 1979. 120 с.

194714. Полупроводниковые материалы. МИЭТ. М., 1983. 124 с.

194715. Шаров В. С. Электромагнитные муфты скольжения. Госэнергоиздат. М., 1958. 104 с.

194716. Чупраков Ю. И. Гидравлические системы защиты человека-оператора от общей вибрации. Машиностроение. М., 1987. 224 с.

194717. Беркович Е. И., Боровой А. И., Венделанд В. М. Полупроводниковые выпрямители. Энергия. Москва, 1967. 480 с.

194718. Гулый Г. А., Малюшевский П. П., Кривицкий Е. В. Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта. Машиностроение. М., 1977. 320 с.

194719. Полупроводниковые интегральные схемы памяти. Схемотехника и технология. МИЭТ. М., 1980. 140 с.

194720. Полупроводниковые материалы и тонкие пленки на их поверхности. Воронежск. ун-та. Воронеж, 1982. 163 с.

194721. Оборудование и технология для очистки сточных вод машиностроительных предприятий. ВНИИТЭМР. Москва, 1991. 120 с.

194722. Оборудование и технология производства полуфабрикатов из легких сплавов. ВИЛС. М., 1979. 193 с.

194723. Оборудование и технология штамповки. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Челябинск, 1969. 139 с.

194724. Оборудование, изделия и малая механизация. Информэнерго. М., 1978. 96 с.

194725. Оборудование, изделия и малая механизация. Информэнерго. М., 1979. 167 с.

194726. Оборудование металлургических цехов, приборы. Черметинформация. М., 1975. 24 с.

194727. Масленников П. Н., Лаврентьев К. А., Гингис А. Д. Оборудование полупроводникового производства. Радио и связь. М., 1981. 336 с.

194728. Барышев Б. В., Безмогарычный М. М., Изаксон С. И., Клюев А. А. Справочник по монтажу силового и вспомогательного электрооборудования на электростанциях и подстанциях. Энергия. М., 1972. 166 с.

194729. Арсеєнко А. Демістифікація "нової економіки" і проблема безробіття у США та Еврооюзі за умов глобальної кризи. . , . С. 28-48.

194730. Оборудование сельскохозяйственных гидроэлектрических станций. Машгиз. М., 1953. 292 с.

194731. Оборудование телефонной коммутации для системы взаимодействия телефонных сетей пакетной коммутации. [б. и.]. М., 1985. 35 с.

194733. Вайт С., Макалістер Є. Переосмислення "помаранчевої революції": [Соціологічні опитування характеру "помаранчевої революції"]. . , . С. 3-27.

194734. Оборудование фирмы Камюр для проиводства целлюлозы. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194735. Воскресенский Н. А., Гомберт А. Е., Колесников Л. Ф. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. Энергоатомиздат. М., 1984. 344 с.

194736. Дембіцький С. "Обґрунтована теорія": стратегія збирання та аналіз якісних даних за теоретичної валідизації : [якісне дослідження на основі стратегії "обґрунтованої теорії"]. . , . С. 64-83.

194737. Александров В. М., Антонов В. М., Гендлер Б. И., Ефимов А. Г. и др. Оборудование цехов электрохимических покрытий. Машиностроение. Ленинград, 1987. 309 с.

194738. Казаков В. Зовнішні та внутрішні конфлікти. . , . С. 84-97.

194739. Касаткин Б. С., Кудрин А. Б., Лобанов Л. М. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Наукова думка. К., 1981. 584 с.

194740. Коваліско Н. Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків: [трикомпонентна кон'юкція у стратифікаційному порядкі]. . , . С. 49-63.

194741. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. Наукова думка. К., 1972. 624 с.

194742. Мацевич І. Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії: [аналіз концептуальних засад сучасних політичних програм розвитку креативного суспільства]. . , . С. 98-111.

194743. Экономические проблемы научно-технического прогресса. Экономика. Москва, 1984. 296 с.

194744. Нельга О. Етнічна соціологія як наука. . , . С. 154-169.

194745. Свєженцева Ю., Проскурова О. Традиція: концептуалізація та напрями вивчення: [традиції як соціальний феномен]. . , . С. 142-153.

194746. Суковата В. "Філософія після Освенцима": рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості. . , . С. 112-131.

194747. Экономические аспекты научно-технического прогнозирования. Экономика. М., 1975. 222 с.

194748. Тарасенко В., Чепак В. До питання розроблення методик викладання соціології: [Історія вищої соціологічної освіти. Проблеми викладання соціології у ВНЗ України. Методичні засади викладання дисципліни]. . , . С. 170-182.

194750. Эйчис А. П. Покрытия и техническая эстетика. Техніка. К., 1971. 248 с.

194751. Щучинский С. Х. Электромагнитные приводы исполнительных механизмов. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 152 с.

194752. Щетинин Т. А. Электромагнитные муфты скольжения. Энергоатомиздат. М., 1985. 272 с.

194753. Шубенко В. А., Браславский И. Я., Шнейнер Р. Т. Асинхронный электропривод с тиристорным управлением. Энергия. Москва, 1967. 96 с.

194754. Тема 1. Релігієзнавство як наука. . , . С. 7-32.

194755. Шубенко В. А., Браславский И. Я. Тиристорный асинхронный электропривод с фазовым управлением. Энергия. М., 1972. 200 с.

194756. Тема 2. Історичний розвиток релігієзнавства. . , . С. 33-75.

194757. Тема 3. Генезис релігії, її ранніх форм. . , . С. 76-93.

194758. Тема 4. Етнічні та регіональні релігії. . , . С. 94-133.

194759. Тема 5. Буддизм. . , . С. 134-150.

194760. Штейнберг Ш. Е., Хвилевицкий Л. О., Ястребенецкий М. А. Промышленные автоматические регуляторы. Энергия. М., 1973. 568 с.

194761. Тема 6. Християнство. . , . С. 151-191.

194762. Техническая подготовка производства в машиностроении. Рижский политех. ин-тут. Рига, 1980. 142 с.

194763. Тема 7. Іслам. . , . С. 192-211.

194764. Шрейнер Р. Т., Дмитренко Ю. А. Оптимальное частотное управление асинхронными электроприводами. Штиинца. Кишинев, 1982. 224 с.

194765. Тема 8. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні. . , . С. 212-253.

194766. Тема 10. Релігійна свідомість і проблеми сучасної науки, економіки, політики, культури, права та моралі. . , . С. 279-324.

194767. Шпара П. Е., Шпара И. П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Вища школа. К., 1989. 247 с.

194768. Сачко Н. С., Панин А. М., Фонталин Н. Н. Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 256 с.

194769. Терган В. С., Андреев И. Б., Либерман Б. С. Основы автоматизации производства. Машиностроение. Москва, 1982. 272 с.

194770. Оборудование электросварочное. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. М., 1988. 256 с.

194771. Оборудование электротермическое. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. М., 1989. 159 с.

194772. Оборудование электротермическое. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. [Б. м.], 1989. 149 с.

194773. Оборудование электротермическое. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. [Б. м.], 1989. 125 с.

194774. Обоскалов В. П. Резервы мощности в электроэнергетических системах. УПИ. Свердловск, 1989. 88 с.

194775. Оботуров В. И. Дуговая сварка в защитных газах. Стройиздат. М., 1989. 229 с.

194776. Кривоухов В. А., Егоров С. В., Бруштейн Б. Е. Обрабатываемость резанием жаропрочных и титановых сплавов. Машгиз. М., 1961. 244 с.

194777. Обрабатываемость сплава Nimonic 80 A с изменением количества Yi - фазы. [б. и.]. К., 1984. 4 с.

194778. Обработка битов в фортране. [б. и.]. [Б. м.], [б. г.].

194779. Назюта Л. Ю., Смотров А. В., Губанова А. В., Корнев Г. В. Структура образования и рециклинг технологических отходов на металлургических предприятиях полного цикла. . , . С. 44-53.

194781. Обработка высокопрочных сталей и сплавов инструментами из сверхтвердых синтетических материалов. Авиац. ин-т. Куйбышев, 1978. 161 с.

194782. Уткин Н. Ф., Кижняев Ю. И., Плужников С. К., Шаманин А. А. Обработка глубоких отверстий. Машиностроение. Ленинград, 1988. 268 с.

194783. Обработка графической информации на ЭВМ. Техніка. Киев, 1974. 144 с.

194784. Обработка давлением авиационных материалов. Машиностроение. М., 1968. 194 с.

194785. Обработка давлением алюминиевых и жаропрочных сплавов. Машиностроение. М., 1967. 123 с.

194786. Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов. Наука. М., 1974. 173 с.

194787. Янтовский Е. И. Потоки энергии и эксергии. Наука. М., 1988. 144 с.

194788. Обработка давлением легких сплавов. Машиностроение. М., 1965. 180 с.

194789. Эванс А., Рафф А., Видерхорн С. Эрозия. Мир. М., 1982. 464 с.

194790. Обработка давлением специальных сталей и сплавов. Металлургия. М., 1967. 107 с.

194791. Эрозионно-коррозионное изнашивание энергетического оборудования. НИИЭ. Москва, 1986. 39 с.

194792. Обработка давлением труднодеформируемых материалов. Наука. М., 1984. 150 с.

194793. Эпштейн И. И. Автоматизированный электропривод переменного тока. Энергоиздат. М., 1982. 192 с.

194794. Корнеев Н. И., Певзнер С. Б., Разуваев Е. И. Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов. Металлургия. М., 1967. 267 с.

194795. Энергетическая, атомная, транспортная и авиационная техника. Космонавтика. Наука. Москва, 1969. 472 с.

194796. Обработка данных в многопроцессорных распределенных вычислительных системах. ИК. Киев, 1987. 77 с..

194797. Попов В. С. Электрические измерения (с лабораторными работами). Энергия. М., 1974. 399 с.

194798. Обработка данных с помощью компьютера. Выща школа. Киев, 1991. 286 с.

194799. Обработка данных сравнительных испытаний ранговым методом : РД 50-371-82 : метод. указания. Изд-во стандартов. Москва, 1983. 15 с.

194800. Цыпкин М. Е., Краснов Л. Б., Гольцикер Д. Г. Обработка деталей машин на расточных станках. Машгиз. М., 1958. 340 с.

194801. Карташов И. Н., Шаинский М. Е., Власов В. А. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих резервуарах. Вища школа. К., 1975. 188 с.

194802. Попов В. С. Теоретическая электротехника. Энергия. М., 1978. 560 с.

194803. Попов В. С. Теоретическая электротехника. Энергия. М., 1975. 560 с.

194804. Обработка жаропрочных сплавов. Изд-во АН СССР. М., 1960. 232 с.

194805. Обработка жаропрочных сплавов и стеклопластиков. Гос. ком. по машиностроению при Госплане СССР. М., 1965. 72 с.

194806. Обработка жаропрочных сталей и сплавов резанием. ЛДНТП. Ленинград, 1959. 54 с.

194807. Бабий В. И., Белоконова А. Ф., Белый Р. А. Энергетика и охрана окружающей среды. Энергия. М., 1979. 352 с.

194808. Электропривод переменного тока с коллекторными двигателями. ВНИИЭМ. М., 1964. 68 с.

194810. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2007. 244 с.

194812. Ахмеров Р. Суб'єктивна картина історії народу : [соціологія етносу. Графіки і показники суб'єктивної картини історії російського і татарського народів]. . , . С. 108-118.

194813. Бевзенко Л. Життєвий успіх, цінності, стилі життя: [Соціологія культури. Важливість життєвих цінностей та їх значущість для громадян України]. . , . С. 132-151.

194814. Электропривод и автоматизация промышленных установок. ГПИ. Горький, 1987. 184 с.

194815. Данилова К. Динаміка базових цінностей молоді Республіки Білорусь: [Соціологічні дослідження ставлення молоді Білорусії до праці, політики, релігії, навколишнього середовища]. . , . С. 99-107.

194816. Демків О. Економічна моральність українського суспільства у загальноєвропейському та внутрішньорегіональному вимірі: [Соціологія моралі. Економічна моральність. Соціально-економічні взаємодії]. . , . С. 5-37.

194817. Электропривод и автоматизация промышленных установок. ВИНИТИ. М., 1974. 219 с.

194818. Дрожанова О. Ціннісно-мотиваційні чинники ставлення до праці робітників промислових підприємств: [Задоволеність робітників працею. Ієрархія мотивів, що визначають задоволеність. Типи ставлення робітників до праці]. . , . С. 83-98.

194819. Соколов М. М., Петров Л. П., Масандилов Л. Б., Ладензон В. А. Электромагнитные переходные процессы в асинхронном элетроприводе. Энергия. М., 1967. 201 с.

194820. Адгамов Р. И., Боровик В. О., Дмитриев С. В. Обработка и анализ информации при автоматизированных испытаниях. Машиностроение. М., 1987. 215 с.

194821. Порудоминский В. В. Трансформаторы с переключением под нагрузкой. Энергия. Москва, 1965. 264 с.

194822. Семенков О. И., Абламейко С. В., Берейшик В. И., Старовойтов В. В. Обработка и отображение информации в растровых графических системах. Наука и техника. Минск, 1989. 181 с.

194823. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2000. 212 с.

194824. Обработка и распознавание сигналов. ИК. Киев, 1975. 216 с.

194825. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2000. 200 с.

194826. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2000. 212 с.

194827. Городецкий В. И., Дмитриев А. К., Марков В. М. Элементы теории испытаний и контроля технических систем. Энергия. Ленинград, 1978. 192 с.

194828. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2000. 208 с.

194829. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2001. 188 с.

194830. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2001. 220 с.

194831. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2001. 228 с.

194832. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2002. 218 с.

194833. Зоткін А. Прийняття рішень у парламенті України, або доктор Джекіл і містер Гайд українського парламентаризму: [Результати голосувань фракцій депутатів Верховної Ради України 2002-2007 рр.]. . , . С. 65-82.

194834. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2002. 216 с.

194835. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2002. 212 с.

194836. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2002. 254 с.

194837. Мартинюк І., Александров Д. Протосоціологічна традиція у становленні категорії "інтерес": [Теорія інтересу. Проблема інтересу у історичній динаміці. Метафізичне розуміння соціальних інтересів. Теорія Канта, гегеля, Феєрбаха]. . , . С. 152-171.

194838. Электромагнитные методы измерения, контроля и исследования свойств материалов. ИТУ. Томск, 1982. 202 с.

194839. Обработка и сварка пластических масс. ГОСИНТИ. М., 1959. 195 с.

194840. Резнік О. Стилеві ознаки громадсько-політичних практик населення України та чинники їх формування: [Участь населення України в громадсько-політичних заходах. Поняття "політичний стиль життя особистості"]. . , . С. 50-64.

194841. Чигрин В. Актуальні питання професійного та трудового самовизначення сільської молоді: [Сільська молодь. Зайнятість, заробітна плата, соціальні пільги]. . , . С. 172-179.

194842. Хуанг Т., Эндрюс Д., Фиасконаро Д. Обработка изображений и цифровая фильтрация. Мир. М., 1979. 318 с.

194843. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2006. 216 с.

194844. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2006. 248 с.

194845. Шульга О. Типологія поняттєво-категоріального апарату феноменологічної соціології: [Історія соціології. Система Е.Гусерля. Трансцендентальна феноменологія]. . , . С. 119-131.

194846. Эксплуатация и надежность техники. Знание. М., 1982. 64 с.

194847. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений в конструкциях. Наука. М., 1977. 148 с.

194848. Проценко А. В., Дмитриков В. П., Гуляев В. М. Реагентная переработка отработанных серебряно-цинковых щелочных аккумуляторов. . , . С. 54-57.

194849. Головаха Є., Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до "помаранчевої революції". . , . С. 32-51.

194850. Горбачик А., Жулькевська О. Мережевий підхід до вивчення структури українського парламенту. . , . С. 161-181.

194852. Зоткін А. Прийняття рішень у парламенті України: результати голосувань щодо законодавчих актів (2002-2004). . , . С. 182-190.

194853. Коваліско Н. Соціальна стратифікація: теоретичні та методичні засади дослідження на регіональному рівні: [Вивчення соціальної нерівності та ієрархії за різними моделями стратифікації]. . , . С. 137-152.

194854. Костенко Н. Публічні імперативи медіа: час виборів: [Публічний характер мас-медіа]. . , . С. 213-221.

194856. Поскробко А. А., Братолюбов В. В. Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства на переменном токе. Энергия. М., 1978. 192 с.

194857. Блок В. М., Обушев Г. К., Паперно Л. Б. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей. Высш. школа. М., 1981. 304 с.

194858. Мельник О. О., Лазечний І. М. Вплив технологій термічного оброблення на властивості та структурні перетворення сталі 13Х3НВМ2Ф. . , . С. 20-22.

194859. Прушківський В. Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : [кількість, структура студентів ВНЗ у Запорізькій області. Динаміка кількості випускників]. . , . С. 94-103.

194860. Обработка импульсным магнитным полем (метод и техника). [б. и.]. София-Горький, 1989. 134 с.

194861. Обработка информации автоматическими системами. Рязан. радиотехн. ин-т. Рязань, 1970. 292 с.

194862. Обработка информации в некоторых радиотехнических устройствах. МАИ. М., 1980. 70 с.

194863. Обработка информации в системах связи. ЛЭИС. Ленинград, 1985. 167 с.

194864. Тєлков О. С., Вініченко В. С. Підвищення стійкості прес-форм для лиття заготовок із мідних сплавів, виготовлених із штампованих сталей для гарячого деформування. . , . С. 22-24.

194865. Гоббс Т. Сочинения. Мысль. М., 1989. 740 с.

194866. Садовникова С. І., Ольшанецький В. Ю. Аналітичні залежності знеміцнення вольфрамренієвих та молібденренієвих сплавів в результаті потужного імпульсного нагріву. . , . С. 24-26.

194867. Обработка корпусных деталей крупными сериями на многоинструментных станках с ЧПУ с применением комбинированного инструмента. ЭНИМС. М., 1982. 24 с.

194868. Обработка материалов при высоких давлениях. ИПМ. К., 1987. 146 с.

194869. Обработка материалов резанием. Всесоюз. заоч. машиностр. ин-т. М., 1975. 188 с.

194870. Лейн Д. Еліти, класи та громадянське суспільство в період трансформації державного соціалізму: [Суспільна структура постсоціалістичних країн]. . , . С. 14-31.

194871. Обработка материалов резанием. Всесоюз. заоч. машиностр. ин-т. М., 1976. 194 с.

194872. Семічева К. С., Кононенко Ю. І., Ольшанецький В. Ю. Про метод уточнення оцінки енергії активації росту зерен в металевих системах з нерухомими частинками надлишкових фаз. . , . С. 26-31.

194873. Обработка машино-строительных материалов алмазным инструментом. Наука. М., 1966. 251 с.

194874. Макеєв С. Статус класового аналізу в сучасній соціології. . , . С. 81-91.

194875. Ойкс Г. Н., Степанов А. В., Мелихов П. И. Обработка металла инертными газами. Металлургия. М., 1969. 112 с.

194876. Оксамитна С. Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні: [Динаміка освітньої нерівності за віком та статтю. Соціально-класові позиції батька і рівень освіти дитини: матеріали соціологічних досліджень]. . , . С. 116-136.

194877. Панькова О., Іващенко К. Страйковий рух в Україні: тенденції та особливості. . , . С. 236-248.

194878. Середа В. Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в офіційному дискурсі президентів України і Росії: [Ставлення президентів до історичного минулого]. . , . С. 191-212.

194879. Стегній О Тенденції розвитку асоціативних груп інтересів (на прикладі екологічного руху в Україні). . , . С. 222-235.

194880. Галєнкова О. Б., Грабовський В. Я. Використання інтерметалідної фази лавеса типу FE2(W, MO) для зміцнення штампових сплавів гарячого деформування металів. . , . С. 31-33.

194881. Пацера М. Від гривні Київської Русі - до валюти України. . , . С. 3-5.

194882. Нагалюк О. М., Грабовський В. Я. Використання ступеневого старіння для покращення характеристик хромомарганцевих аустенітних сталей з дисперсійним твердінням. . , . С. 33-34.

194883. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

194884. Смовженко Т. Сучасна економічна освіта - це насамперед інновації, поєднані з кращими традиціями та досвідом : [Університет банківської справи НБУ]. . , . С. 6-10.

194885. Єременко О. Чергова поправка до Статуту Міжнародного валютного фонду. . , . С. 10-11.

194886. Сендецька Т. С., Грабовський В. Я. Визначення температури нагрівання пресових матриць в процесі експлуатації за результатами зміни мікроструктури та твердості. . , . С. 34-36.

194887. Державна служба статистики України Економіка України січень-серпень 2011 року : [Статистичні матеріали]. . , . С.6.

194888. Транскордонні перекази у І півріччі 2011 року : [Аналітичні дані про обсяги транскордонних переказів, здійснених в Україні протягом І півріччя 2011 року... див. анот.]. . , . С. 12-14.

194889. Костицька Л. П., Степанова Л. П. Дослідження природи вторинної фази в сплавах системи Ni-Cr-Zr. . , . С. 36-37.

194890. Хайлук С. Аналіз зміни продуктивної діяльності вітчизняних банків на основі індексу Малмквіста. . , . С. 3-11.

194891. Лазечний І. М., Лисиця О. В. Функціональні властивості конструкційних цементованих сталей високої теплостійкості. . , . С. 38-40.

194892. Вініченко В. С. Порівняльні дослідження структури та властивостей гарячештампових сталей ДИ71 та ДИ22. . , . С. 41-43.

194893. Про введення в обіг пам'ятних монет "20 років незалежності України". . , . С. 15.

194894. Пластун О. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи. . , . С. 16-20.

194895. Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг. . , . С. 20-26.

194896. Обработка металла в ковше с использованием нового метода применения стержневого прутка. Запорож. маш. ин-т им. В. Я. Чубаря. Запорожье, [ь. г.].

194897. Крупин А. В., Соловьев В. Я., Попов Г. С., Кръстев М. Р. Обработка металлов взрывом. Металлургия. М., 1991. 494 с.

194898. Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об'єктів. . , . С. 27-30.

194899. Крупин А. В., Соловьев В. Я., Попов Г. С., Кръстев М. Р. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. Москва, 1955. 483 с.

194900. Фурсова В., Каширіна О. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи : [Із статистичними матеріалами]. . , . С.33-41.

194901. Структура активів банків України за станом на 01.07.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 42-47.

194902. Обработка металлов давлением. Магнитогорский горно-металлургический ин-т. Свердловск, 1962. 200 с.

194903. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.07.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

194904. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 55-59.

194905. Обработка металлов давлением. Тульский политехн. ин-т. Каф. технологии штамповочного производства. Тула, 1971. 285 с.

194906. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.07.2011 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

194907. Обработка металлов давлением. Волочение. Терминология. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 16 с.

194908. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2011 року. . , . С. 70.

194909. Обработка металлов давлением. Доклады. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1958. 167 с.

194910. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2011 року. . , . С. 71.

194911. Обработка металлов давлением. Исследование процессов производства труб и других изделий, вопросы расчета и конструирования оборудования. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. Каф. технологии и оборудования трубного производства. М., 1971. 335 с.

194912. Голинец М. В., Ершевич В. В.. Зейлигер А. Н., Илларионов Г. А., Ковальчук Л. В., Рудык Л. Я., Фришберг Р. М.. Шапиро И. М. Справочник по проектированию электрических систем. Энергия. М., 1971. 248 с.

194913. Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок. Энергия. М., 1974. 727 с.

194914. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. М., 1953. 262 с.

194915. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. М., 1954. 267 с.

194916. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1969. 203 с.

194917. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1970. 352 с.

194918. Жарінова А. Інтелектуальна власність як новітнє джерело зростання добробуту суспільства. . , . С. 4-8.

194919. Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні". . , . С. 9-19.

194920. Лященко С. Охорона прав інтелектуальної власності, які стосуються природних мінеральних вод. . , . С. 20-27.

194921. Андрощук Г. Забезпечення економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 28-35.

194922. Обработка металлов давлением. ВЗМИ. М., 1979. 148 с.

194923. Березанська В. Знак повинен працювати на свого власника!. . , . С. 36-45.

194924. Слобожанін С. Корисні моделі в Німеччині: найважливіші зміни. . , . С. 49-51.

194925. Пархоменко О., Пархоменко В. Сутність інтелектуальної власності в умовах економіки знань. . , . С. 56-61.

194926. Денисенок А. Рентабельность маркетинговой деятельности предприятия. . , . С. 21-27.

194927. Тютюник В. Аналіз готової продукції та управління нею. . , . С. 28-34.

194928. Занько Б. Спокій нам лише сниться. Що знову змінилося в бухгалтерському обліку. . , . С. 39-45.

194929. Энгель Л., Клингеле Г. Растровая электронная микроскопия. Разрушение. Металлургия. М., 1986. 232 с.

194930. Губа Є. Екологічний податок замість "брудного" збору. . , . С. 46-53.

194931. Абубакиров Б. А., Авдеева А. А., Гуревич М. Л., Гудкович Б. Д., Добош Е. В., Елизаров А. Н., Исаев В. Н., Козлов Ю. В. Справочник по радиоизмерительным приборам. Советское радио. М., 1976. 232 с.

194932. Соломонов С. Отмена и минимизация доплат и надбавок. . , . С. 62-74.

194933. Куратник П. Бизнес-план. Маркетинг и производство. . , . С. 75-84.

194934. Козка А. Нестандартные залоги : [Кредиты в виде товаров или нематериальных активов]. . , . С. 83-88.

194935. Абубакиров Б. А., Авдеева А. А., Гуревич М. Л., Гудкович Б. Д., Добош Е. В., Елизаров А. Н., Исаев В. Н., Козлов Ю. В. Справочник по радиоизмерительным приборам. Советское радио. М., 1977. 272 с.

194936. Проблемы современной логистики и пути их решения. . , . С. 8-9.

194937. Абубакиров Б. А., Авдеева А. А., Гуревич М. Л., Гудкович Б. Д., Добош Е. В., Елизаров А. Н., Исаев В. Н., Козлов Ю. В. Справочник по радиоизмерительным приборам. Советское радио. М., 1979. 424 с.

194938. Однорогов С. Pakline Logistics преимущества профессионализма : [Портрет компании Pakline Logistics]. . , . С. 14-15.

194939. Хорольский О. Что происходит с ценами на рынке логистических услуг. . , . С. 16-17.

194940. Будниченко М. Редизайн глобальной цепи поставок. Проект, занявший второе место в рейтинге European Award for Logistics Excellence 2011 г.. . , . С. 18-21.

194941. Рабкин Л. И., Евгенова И. Н. Герконы (герметизированные магнитоуправляемые контакты). Связь. М., 1968. 80 с.

194942. Справочник по проектированию электроснабжения. Энергия. М., 1980. 456 с.

194943. Самохина Т. Что выросло, то выросло? Эволюция дистрибуции и перспективы украинских компаний. . , . С. 22-27.

194944. Зинченко С. Новые тенденции в дистрибуции. . , . С. 28-31.

194946. Разгуляев В. Оптимизация запасов сети филиалов : [Рентабельность перемещения товаров]. . , . С. 32-36.

194947. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. Энергия. М., 1974. 696 с.

194949. Рынок почтовой логистики в Украине. . , . С. 40-44.

194950. Обработка металлов давлением. ВЗМИ. М., 1979. 143 с.

194951. Теплов Г. В. Планирование на машиностроительных заводах. Машгиз. Москва, 1960. 480 с.

194952. Гаврилов Ю. С., Еременко А. С., Зубилевич Л. Ю., Келин А. В., Коневских В. М., Лозицкий Б. Н. Справочник по радиоизмерительным приборам. Энергия. М., 1976. 622 с.

194953. Калашник В. Многоликие курьеры : [Исследования украинского рынка почтовой логистики]. . , . С. 45-48.

194954. Калниболотский Ю. М., Королев Ю. В., Богдан Г. И., Рогоза В. С. Расчет и конструирование микросхем. Вища школа. К., 1983. 279 с.

194955. Александрова М. Г., Белянин А. Н., Брюкнер В. Расчет электрических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ. Радио и связь. М., 1983. 344 с.

194956. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. М., 1962. 355 с.

194957. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1982. 152 с.

194958. Кузнецова Т. Доля ответственности. Как увеличить вклад сотрудников в общий результат. . , . С. 14-19.

194959. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1965. 380 с.

194960. Рабинович Э. А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике. Энергия. М., 1971. 312 с.

194961. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. М., 1967. 344 с.

194962. Темчин Е. А. Эра новых технологий. Знание. М., 1977. 127 с.

194963. Рабинович Э. А., Сургучев В. Д. Сборник задач по общей электротехнике. Энергия. М., 1964. 320 с.

194964. Обработка металлов давлением. Металлургиздат. М., 1967. 256 с.

194965. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1970. 350 с.

194966. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1970. 272 с.

194967. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1971. 382 с.

194968. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1971. 296 с.

194969. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1972. 312 с.

194970. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1976. 430 с.

194971. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1983. 156 с.

194972. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1982. 115 с.

194973. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1981. 174 с.

194974. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1980. 191 с.

194975. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1979. 171 с.

194976. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1978. 152 с.

194977. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1977. 143 с.

194978. Обработка металлов давлением. Ростовский-на-Дону ин-т сельхоз. машиностроения. Ростов-на-Дону, 1975. 162 с.

194979. Сокольский М. Плану - Время. Как эффективно планировать работу сотрудников. . , . С. 20-27.

194980. Рабкин Л. И., Соскин С. А., Эпштейн Б. Ш. Ферриты. Строение, свойства, технология производства.. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1968. 384 с.

194981. Рабкин Л. И., Евгенова И. Н. Магнитоуправляемые герметизированные контакты. Связь. М., 1976. 104 с.

194982. Расчеты параметров электрических машин. ЩТИИНЦА. Кишинев, 1980. 70 с.

194983. Раскин Л. Я. Стабилизированные автономные инверторы тока на тиристорах. Энергия. М., 1970. 94 с.

194984. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1973. 143 с.

194985. Беленький Б. П., Бондаренко П. Н., Борисова М. Э. Расчет эксплуатационных характеристик и применение электрических конденсаторов. Радио и связь. М., 1988. 240 с.

194986. Поспелов Г. Е., Сыч Н. М., Федин В. Т. Компенсирующие и регулирующие устройства в электрических системах. Энергоатомиздат. Ленинград, 1983. 112 с.

194987. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1974. 140 с.

194988. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1976. 141 с.

194989. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1977. 128 с.

194990. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1978. 149 с.

194991. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1979. 159 с.

194992. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1980. 160 с.

194995. Поярков К. М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация. Госэнергоиздат. М., 1962. 176 с.

194996. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1982. 159 с.

194997. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1983. 143 с.

194998. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1984. 144 с.

194999. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1985. 138 с.

195000. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1986. 146 с.

195001. Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей. Энергоатомиздат. М., 1987. 560 с.

195002. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1989. 136 с.

195003. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1990. 150 с.

195004. Поярков М. Ф. Электрическое оборудование станций. Энергия. М., 1964. 568 с.

195005. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1985. 137 с.

195006. Васильев Г. С., Чаплюк В. А., Соколов Р. И. Справочник по ремонту крупных электродвигателей. Энергоатомиздат. М., 1985. 272 с.

195007. Обработка металлов давлением. УПИ. Свердловск, 1988. 144 с.

195008. Справочник по ремонту турбогенераторов. Энергоиздат. М., 1978. 480 с.

195009. Воротницкий В. Э., Железко Ю. С., Казанцев В. Н. Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Энергоиздат. М., 1983. 368 с.

195010. Постников И. М., Ралле В. В. Синхронные реактивные двигатели. Техніка. К., 1970. 148 с.

195011. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1969. 291 с.

195012. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1970. 360 с.

195013. Обработка металлов давлением. Металлургия. М., 1972. 148 с.

195014. Справочник по строительству линий электропередачи. Энергия. М., 1971. 559 с.

195015. Обработка металлов давлением. [Б. и.]. Фрунзе, 1976. 131 с.

195016. Гордон С. В., Ерохин П. И., Кирнов Е. С. Справочник по строительству электросетей 0,38-35 кВ. Энергоиздат. М., 1982. 448 с.

195017. Обработка металлов давлением. ФПИ. Фрунзе, 1979. 149 с.

195018. Обработка металлов давлением. Операции и переходы ковки и штамповки. Терминология. Изд-во АН СССР. М., 1961. 27 с.

195019. Таран В. П., Андриец В. К., Корчемный Н. А., Синельник А. В. Справочник по эксплуатации электрооборудования. Техніка. К., 1985. 184 с.

195020. Альтман А. Б., Герберг А. Н., Гладышев П. А. Постоянные магниты. Энергия. М., 1980. 488 с.

195021. Обработка металлов давлением. НИИПТМАш. Краматорск, 1970. 80 с.

195022. Постников И. М. Проектирование электрических машин. Гостехиздат. К., 1960. 910 с.

195023. Обработка металлов давлением. Тульский политехн. ин-т. Краматорск, 1973. 124 с.

195024. Обработка металлов давлением. Уфимский авиационный ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1971. 136 с.

195025. Обработка металлов давлением. Машгиз. М., 1959. 176 с.

195026. Обработка металлов давлением. Машгиз. М., 1963. 220 с.

195027. Обработка металлов давлением. Машиностроение. М., 1965. 195 с.

195028. Обработка металлов давлением. Машиностроение. М., 1966. 136 с.

195029. Обработка металлов давлением. Машиностроение. М., 1967. 116 с.

195030. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций. Энергия. М., 1972. 120 с.

195031. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций. Энергия. М., 1969. 120 с.

195032. Обработка металлов давлением в автомобилестроении. З-д втуз при Моск. автомоб. з-де. М., 1978. 223 с.

195033. Крупин А. В., Линецкий Б. Л., Чернышев В. Н. Обработка металлов давлением в вакууме и в инертных средах. Черметинформация. М., 1972. 42 с.

195034. Обработка металлов давлением и сварка. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1967. 132 с.

195035. Кушнир Ф. В. Радиотехнические измерения. Связь. М., 1975. 320 с.

195036. Обработка металлов давлением и сварка. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1969. 260 с.

195037. Горский А. Н., Русин Ю. С., Иванов Н.Р., Сергеева Л. А. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания. Радио и связь. М., 1988. 176 с.

195038. Алексеев С. В., Баумштейн И. А., Либерман А. Я., Малов В. С., Раппопорт М. И. Справочник по электрическим сетям высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1962. 559 с.

195039. Обработка металлов и пластмасс резанием. Машгиз. М., 1955. 123 с.

195041. Костюков Н. С., Антонова Н. П., Зильберман М. И., Асеев Н. А. Радиационное электроматериаловедение. Атомиздат. М., 1979. 224 с.

195042. Пашков А. Н., Авениров Н. В., Киселев А. В., Акимов В. И. Радиоизмерения. Воениздат. М., 1980. 240 с.

195043. Новиков В. В., Пономарев А. Н., Янюк В. И., Суслов Г. П. Радиоционная микролитография в процессах изготовления изделий функциональной электроники. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 32 с.

195044. Попов С. Н., Мищенко А. С. Разработка технологии износостойкой наплавки роликов угольных мельниц. . , . С. 44-45.

195045. Беспалов Б. Л., Глейзер Л. А., Колесов И. М., Латышев Н. Г., Соловьев С. Н., Чарнко Д. В. Технология машиностроения. Специальная часть. Машиностроение. Москва, 1965. 456 с.

195046. Попов С. М., Шевченко М. П. Вплив хімічного складу наплавленого металу на триботехнічні властивості гетерогенних зносостійких сплавів з боридним зміцненням. . , . С. 46-47.

195047. Попов С. М., Коробова Т. О., Білан О. О. Залежність відносної зносостійкості поверхонь деталей від межі міцності абразива на стиск. . , . С. 48-49.

195048. Холод А. В., Буга Е. И., Андрущенко М. И. Влияние температуры испытаний на свойства износостойких материалов. . , . С. 49-51.

195049. Лобузина К., Клочок А. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища. . , . С. 3-10.

195050. Обработка металлов при ремонте машин. Воениздат. М., 1957. 464 с.

195051. Вовк Д. В., Беседенко С. В., Андрущенко М. И. Исследование способности к самоупрочнению поверхности трения деталей в условиях абразивного изнашивания. . , . С. 52-53.

195052. Обработка металлов резанием. Гособоронгиз. Москва, 1958. 627 с.

195053. Обработка металлов резанием. Калининский политехн. ин-т. Калининград, 1970. 190 с.

195054. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2010. 68 с.

195055. Обработка металлов резанием. Калининский политехн. ин-т. Каф. "Станки и инструмент". Калинин, 1973. 148 с.

195056. Обработка металлов резанием. Калининский политехн. ин-т. Каф. "Станки и инструмент". Калинин, 1974. 88 с.

195057. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность : конфликт, гармония. Политиздат Украины. К., 1987. 172 с.

195058. Илюнин К. К., Леонтьев Д. И., Набебина Л. И., Орешников В. В., Строкач С. Н. Справочник по электроизмерительным приборам. Энергоатомиздат. Ленинград, 1983. 784 с.

195059. Монахов Г. А., Жданович В. Ф., Радинский Э. М. Обработка металлов резанием. Машиностроение. М., 1974. 598 с.

195060. Базаров Б. М., Авербух Б. А., Каминский Я. А. Технология газонефтяного и нефтехимического машиностроения. Машиностроение. Москва, 1986. 384 с.

195061. Резников Н. А., Шатерин М. А., Кунин В. С., Резников Л. А. Обработка металлов резанием с плазменным нагревом. Машиностроение. М., 1986. 232 с.

195062. Добко Т. Довідково-бібліогрвфічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне. . , . С. 11-23.

195063. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2011. 460 с.

195064. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2011. 48 с.

195065. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2011. 52 с.

195066. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 47 с.

195067. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2011. 32 с.

195068. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2011. 64 с.

195069. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2011. 48 с.

195070. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2011. 50 с.

195071. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2011. 160 с.

195072. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 154 с.

195073. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2011. С. 109-273

195074. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2011. 64 с.

195075. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2011. 56 с.

195076. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 72 с.

195077. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2011. 79 с.

195078. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2011. 52 с.

195079. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 76 с.

195080. Питик С. Бизнес в стиле Just in time. . , . С. 29-35.

195081. Бондарчук А. Нераскрытый потенциал сетей. . , . С. 36-41.

195082. Андреева Е. Конструктор идей. Практичные инструменты для решения проблем. . , . С. 42-47.

195083. Тазов Г. В., Хрущев В. В. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности. Энергоатомиздат. Л., 1991. 334 с.

195084. Таев И. С. Электрические аппараты управления. Высш. школа. Москва, 1969. 446 с.

195085. Ризенко А. Дистрибьюционный ноль : [Анализ деятельности компании]. . , . С. 48-51.

195086. Тарнавский В. Искусство группового шопинга : [Groupon как основатель интернет-бизнеса с нуля]. . , . C. 53-59.

195087. Макгрей Д. Как морковка чипсы вытесняет : [Секрет успеха продаж]. . , . С. 61-65.

195088. Діяльність суб'єктів господарювання за 2007 рік. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2008. 116 с.

195089. На уровне сделки. Как повышать профессионализм продавцов. . , . С. 68-71.

195090. Общая сила. Как наладить работу отдела продаж. . , . С. 72-74.

195091. Движение со скоростью мысли. . , . С. 82-83.

195092. Таев И. С. Электрическая дуга в аппаратах низкого напряжения. Энергия. М.-Л., 1965. 223 с.

195093. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей : обязательны для тепловых электростанций на органическом топливе, гидравлических электростанций, электрических и тепловых сетей. Энергия. М., 1977. 288 с.

195094. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

195095. Черенько Л. "Единственный путь преодоления бедности - рост экономики" : [отечественная социальная политика]. . , . С. 8-9.

195097. Гриньков Д. Санузел : [банковский рынок]. . , . С. 38-39.

195098. Илюнин К. К., Леонтьев Д. И., Набебина Л. И., Орешников В. В., Строкач С. Н. Справочник по электроизмерительным приборам. Энергия. Ленинград, 1973. 703 с.

195099. Уляницкая А. ИСИтественный отбор : [проблемы инвестфондов]. . , . С. 40-42.

195100. Лазин А. И. Короткозамыкатели и отделители. Госэнергоиздат. М. Л., 1963. 40 с.

195101. Денис В., Каминский Е. Хандра сил : [женские и мужские стили руководства]. . , . С. 44-45.

195102. Таранюк В. А. Переносные многопредельные комбинированные приборы. Энергия. М., 1970. 191 с.

195104. Пашкеев С. Грусть-печать : [сеть печатных центров Kinko's]. . , . C. 46-50.

195106. Абакумова Ю. Время "Ч" : [Львов. 18-й Форум издателей]. . , . С. 51-53.

195107. Уроки украинского : [третий Киевский международный кинофестиваль]. . , . С. 54-57.

195108. Бек Ш. Пошли в отрез : [украинский рынок отопительных котлов и европейский рынок]. . , . С. 78-79.

195109. Наливайко Л. До визначення поняття "принципи державного ладу України". . , . С. 3-6.

195110. Черкас М. Поняття та структура правової свідомості. . , . С. 12-16.

195111. Григорьев С. М., Петрищев А. С. Особенности фазовых превращений в процессе восстановления окалины быстрорежущей стали. . , . С. 16-20.

195112. Морозова Н. Взаємодія жержави та громадянського суспільства : теоретико-методологічний аналіз. . , . С. 17-20.

195113. Тісунова В. Модель корпоратизації господарюючих суб'єктів в області. . , . С. 25-29.

195114. Григорьев С. М., Григорьев Д. С., Карпунина М. С. Термодинамические особенности восстановления вольфрама и математическая модель в системе W-O-C применительно к технологии получения губчатого ферровольфрама. . , . С. 49-55.

195115. Кузьміна М. Особливості правового регулювання відповідальності виробника за неякісну продукцію. . , . С. 30-33.

195116. Безух О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин (частина перша). . , . С. 34-37.

195117. Танатар А. И. Методы регулирования скорости асинхронных двигателей. Техніка. Киев, 1968. 157 с.

195118. Ферриты и магнитодиэлектрики. Советское радио. Москва, 1968. 175 с.

195119. Верещагіна О. Поняття та зміст антимонопольно-конкурентної політики в Україні. . , . С. 38-41.

195120. Технологичность конструкций. Машиностроение. Москва, 1969. 423 с.

195121. Такеути Т. Теория и применение вентильных цепей для регулирования двигателей. Энергия. Ленинград, 1973. 248 с.

195122. Петренко Н. Історичні засади формування інституту підсудності господарських спорів. . , . С. 42-45.

195123. Онищенко Г. Б. Асинхронный вентильный каскад. Энергия. М., 1967. 153 с.

195124. Мирославський С. Щодо поняття системи цінних паперів. . , . С. 55-57.

195125. Харченко Г. До проблеми визначення поняття "речове право". . , . С. 58-61.

195126. Онегин Е. Е., Зенькович В. А., Битно Л. Г. Автоматическая сборка ИС. Технологический процесс. Оборудование. Управление. Техническое зрение.Привод. Высш. школа. Минск, 1990. 383 с.

195127. Рубець І. Застосування допоміжних репродуктивних технологій : суб'єктний склад і його законодавчі обмеження. . , . С. 68-73.

195128. Справочник по электротехническим материалам. Энергия. М., 1974. 584 с.

195129. Окунь С. С., Сергеенков Б. Н., Киселев В. М. Трансформаторные и трансформаторно-тиристорные регуляторы-стабилизаторы напряжения. Энергия. М., 1969. 183 с.

195130. Справочник по электротехническим материалам. Энергия. М., 1974. 616 с.

195131. Справочник по электротехническим материалам. Энергоатомиздат. М., 1976. 896 с.

195132. Федулова А. А., Котов Е. П., Явич Э. Р. Сеточно-химическая технология изготовления печатных плат. Радио и связь. Москва, 1984. 56 с.

195133. Елькин А. В., Наумик В. В., Зеленюк А. Н. Использование 100 % технологического возврата при литье деталей газотурбинных двигателей. . , . С. 38-41.

195134. Одинец М. С. Чернобыль. Юридическая лит-ра. М., 1988. 144 с.

195135. Завальна Ж. Договірне регулювання управлінських відносин бюджетної сфери. . , . С. 74-77.

195136. SEEJE South-Eastern Europe journal of Economics. Universiti of Macedonia. , 2011. 94 c.

195137. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2011. 112 c.

195138. Букатова Д. Актуальні проблеми здійснення державного контролю на ринках фінансових послуг України. . , . С. 78-80.

195139. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2011. 169 с.

195140. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2010. 156 с.

195141. Тунік А. Захист персональних даних : аналіз вітчизняного законодавства. . , . С. 97-100.

195142. Николаев В. А., Васильев А. А. Особенности на комбинированном полосовом стане. . , . С. 3-8.

195143. Горіславська І., Радченко А. До питання страхування сільськогосподарських тварин в Україні. . , . С. 111-112.

195144. Обработка неметаллических материалов. АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. К., 1982. 147 с.

195145. Діяльність суб'єктів господарювання за 2006 рік. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2007. 116 с.

195146. Максакова Р. Дострокове припинення повноважень представницьких органів влади як предмет всеукраїнського референдуму : позиція держави. . , . С. 113-116.

195147. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2011. 32 с.

195148. Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на початок 2008/2009 навчального року в області. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2009. 164 с.

195149. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2011. 32 с.

195150. Обработка нержавеющих сталей. ЦИИНЧМ. М., 1962. 194 с.

195151. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2010. С.1001-1998

195152. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2010. С.2001-2904

195153. Федосенко Р. Я. Надежность электроснабжения и электрические нагрузки. Энергия. Москва, 1967. 160 с.

195154. Омельченко А. Організаційно-правові засади гармонізації зовнішньоекономічного законодавства України із міжнародним та європейським правом. . , . С. 117-120.

195155. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2010. С.3201-3998

195156. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2010. С.4001-4999

195157. Мажар Л. Позиції України та Румунії щодо морської делімітації в Чорному морі. . , . С. 125-129.

195158. Обработка нержавеющих сталей. ЦИИНЧМ. М., 1963. 132 с.

195159. Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на початок 2009/2010 навчального року в області. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2010. 171 с.

195160. Ринкова О. Місце та роль судово-екологічної експертизи у кримінальному судочинсві. . , . С. 142-144.

195161. Обработка, передача и отображение информации в устройствах автоматики и связи на железнодорожном транспорте. Ростовский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1983. 86 с.

195162. Інноваційна та патентно-ліцензійна діяльність в Запорізькій області. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2008. 111 с.

195163. Обработка пластмасс в машиностроении. Наука. М., 1968. 128 с.

195164. Білокінь Р. Прокурорський нагляд : становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи реформування. . , . С. 153-156.

195165. Наукова та інноваційна діяльність у Запорізькій області. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2011. 142 с.

195166. Інженерія програмного забезпечення. Національний авіаційний університет. Київ, 2010. 83 с.

195167. Стасюк О. Окремі питання оновленого статусу верховного суду України. . , . С. 157-159.

195168. Наукова та науково-технічна діяльність в Запорізькій області. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2008. 123 с.

195169. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2011. 80 с.

195170. Овчинников В. В. Реле РНТ в схемах дифференциальных защит. Энергоатомиздат. М., 1989. 88 с.

195171. Парриш П., Херглотц Х., Хадсон Дж., Фоукс Ф., Лью Г., Фикалора П., Крюгер Д., Петтит Ф. Обработка поверхности и надежность материалов. Мир. М., 1985. 192 с.

195172. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2011. 80 с.

195173. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2011. 80 с.

195174. Карбань В. И., Кой П., Рогов В. В. Обработка полупроводниковых материалов. Наук. думка. Киев, 1982. 254 с.

195175. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Промінь. Днепр.-к, 1970. 352 с.

195176. Обработка пространственно-временных сигналов. Воронежский ун-т. Воронеж, 1983. 140 с.

195177. Ионкин П. А., Мельников Н. А., Даревский А. И., Кухаркин Е. С. Теоретические основы электротехники. Высш. школа. М., 1965. 736 с.

195178. Овчинников И. Е., Лебедев Н. И. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Наука. Ленинград, 1979. 270 с.

195179. Проскурин Г. М., Поляков В. Е., Троценко А. А. Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем. Энергия. М., 1979. 237 с.

195182. Федосеев Д. Н. Технология изготовления силовых трансформаторов и дросселей, применяемых в радиотехнике. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 155 с.

195183. Галинский П. П., Кононов А. П., Лукутин В. А., Панин В. Ф., Соколов В. С., Эськов В. Д. Теоретические основы электротехники в задачах: постоянный и синусоидальный токи в линейных цепях. ТПИ. Томск, 1981. 88 с.

195184. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Промінь. Днепр.-к, 1971. 352 с.

195186. Овчинников В. В. Электромагнитные реле тока и напряжения. Энергия. М., 1965. 72 с.

195187. Економічна активність населення. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2011. 182 с.

195188. Економічна активність населення. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2010. 173 с.

195189. Економічна активність населення. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2009. 177 с.

195190. Овчинников Н. Я., Хомяков М. В. Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках. Энергоатомиздат. М., 1984. 97 с.

195191. Діяльність суб'єктів господарювання за 2009 рік. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2010. 202 с.

195192. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Энергия. М., 1970. 352 с.

195193. Методы мультипликации изображений в производстве микросхем. Электроника. М., 1977. 32 с.

195194. Тимошенко С. П. Прочность и колебания элементов конструкций. Наука. Москва, 1975. 704 с.

195195. Обработка радиосигналов, выбор структуры радиосистем и вопросы конструирования микроэлектронной аппаратуры. МАИ. М., 1977. 93 с.

195196. Тейлор П. Д. Расчет и проектирование тиристоров. Энергоатомиздат. М., 1990. 208 с.

195197. Кекуа М. Г., Хуцишвили Э. В., Медведева З. С. Твердые растворы в полупроводниковых системах. Наука. М., 1978. 197 с.

195198. Федосеев А. М. Релейная защита электрических систем. Энергия. Москва, 1976. 560 с.

195199. Батченко Л. В., Мякотіна Н. А. Економіка в умовах сучасних трансформацій. . , . С. 5-8.

195200. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Энергия. М., 1969. 352 с.

195201. Татур Т. А. Основы теории электромагнитного поля. Высш. школа. М., 1989. 271 с.

195202. Фарбман С. А., Бун А. Ю., Райхлин И. М. Ремонт и модернизация трансформаторов. Энергия. Москва, 1976. 616 с.

195203. Татур Т. А. Основы теории электрических цепей. Высш. школа. М., 1980. 271 с.

195204. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Энергоатомиздат. М., 1986. 424 с.

195205. Нікуліщев Г. І., Козина Г. Л., Неласа Г. В. Еліптичні і гіпереліптичні криві над скінченими векторними полями. . , . С. 188-191.

195206. Куреда Н. М., Корінний С. О. Співвідношення інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку чорних металів і виробів з них. . , . С. 15-21.

195208. Панченко І. А. Форсайт : методологія технологічного прогнозування : [Форсайт - довгострокове прогнозування розвитку науки й технологій]. . , . С. 30-34.

195209. Егоров М. Е., Дементьев В. И., Тишин С. Д., Дмитриев В. Л. Технология машиностроения. Высш. школа. Москва, 1965. 590 с.

195210. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2011. 235 с.

195211. Правила устройства электроустановок. Энергоиздат. М., 1981. 80 с.

195212. Фабрикант В. Л., Глухов В. П., Паперно Л. Б. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование. Высш. школа. Москва, 1968. 483 с.

195213. Правила устройства электроустановок. Энергоиздат. М., 1982. 88 с.

195214. Методология и история психологии. ООО "Исследовательская группа "Социальные науки"". Москва, 2009. 188 с.

195215. Петруха П. Г., Чубаров А. Д., Стерлин Г. А. Обработка резанием высокопрочных коррозионностойких и жаропрочных сталей. Машиностроение. М., 1980. 168 с.

195216. Порохня В. М. Геном економіки як особлива форма існування капіталу : [Інтелектуальний капітал]. . , . С. 35-38.

195217. Методология и история психологии. ООО "Исследовательская группа "Социальные науки"". Москва, 2010. 168 с.

195218. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2011. 120 с.

195219. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2011. 84 с.

195220. Резников Н. И., Бурмистров Е. В., Жарков И. Г. Обработка резанием жаропрочных, высокопрочных и титановых сплавов. Машиностроение. М., 1972. 200 с.

195221. Даниелян А. М., Бобрик П. И., Гуревич Я. Л. Обработка резанием жаропрочных сталей, сплавов и тугоплавких металлов. Машиностроение. М., 1965. 306 с.

195222. Строшков А. Н., Теслер Ш. Л., Шабашов С. П., Элинсон Д. С. Обработка резанием труднообрабатываемых материалов с нагревом. Машиностроение. М., 1977. 140 с.

195223. Гельман Р. Е., Местечкин М. М. Справочник электротехника. Энергия. М., 1964. 185 с.

195224. Гельман Р. Е., Цетлин В. Г. Справочник электротехника. Энергия. М., 1964. 200 с.

195225. Обработка сигналов в локационных системах исследования неоднородных сред. УПИ. Свердловск, 1987. 167 с.

195226. Лукошкин А. П., Каринский С. С., Шаталов А. А. Обработка сигналов в многоканальных РЛС. Радио и связь. Москва, 1983. 328 с.

195227. Гельман Р. Е., Кулешов Я. Т., Савостьянов А. И. Справочник электротехника. Энергия. М., 1965. 240 с.

195228. Далматов А. Д., Елисеев А. А., Лукошкин А. П. Обработка сигналов в радиотехнических системах. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1987. 400 с.

195229. Справочник электротехника. Госэнергоиздат. М., 1962. 479 с.

195230. Гельман Р. Е., Левицкий Г. М. Справочник электротехника. Энергия. М., 1964. 424 с.

195231. Александров А. А., Анастасиев П. И., Вертебный В. И., Гельман Р. Е., Ермилов А. А. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Госэнергоиздат. М., 1963. 720 с.

195232. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 79 с.

195233. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 161с.

195234. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 173 с.

195235. Анастасиев П. И., Гельман Р. Е., Брострем А. А., Вешеневский С. Н., Горнштейн Л. А. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Госэнергоиздат. М., 1963. 598 с.

195236. Божко С. І. Стан енергетичної безпеки України : статистичний аспект. . , . С. 7-12.

195237. Слонєвська Н. І. Особливості оцінки працівників на підприємствах будіндустрії. . , . С. 13-17.

195238. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95). . , . С. 2-10.

195239. Широкова О. М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання. . , . С. 17-20.

195240. Чубань В. С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі. . , . С. 29-34.

195241. Безногих В. С. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів. . , . С. 35-39.

195242. Попов С. М., Кузьменко І. О. Оптимізація хімічного складу і властивостей наплавленого металу дискових ножів на основі математичного планування експерименту. . , . С. 53-54.

195243. Сапич В. І. Економіко-правове забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. . , . С. 40-43.

195244. Шарай О. В. Використання спеціальних пізнань під час розкриття злочинів (історичний аспект). . , . С. 44-47.

195248. Флершейм Ч. Х., Рис М. П., Кеннеди М. В. Теория и конструкции выключателей. Энергоиздат. Ленинград, 1982. 493 с.

195250. Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П. О бесконечных системах метода произведения областей для задач рассеяния волн в плоскостных узлах с соединительной полостью прямоугольной формы. . , . С. 10-14.

195251. Тетельбаум И. М. Электрическое моделирование. Физматгиз. Москва, 1959. 317 с.

195253. Рубашев М. А., Бердов Г. И., Гаврилов В. Н., Любимов М. Л., Мусатов М. И., Преснов В. А., Ротнер Ю. М. Термостойкие диэлектрики и их спаи с металлом в новой технике. Атомиздат. Москва, 1980. 246 с.

195254. Тімовський А. К., Голдобін О. О. Функціональне моделювання САР за допомогою програми МАЕС-П. . , . С. 30-34.

195256. Колпакова Т. А. Определение компетентности экспертов при принятии групповых решений. . , . С. 40-43.

195257. Какуевицкий Л. И., Крупицкий А. Ю., Саков А. Д., Смирнова Т. В. Справочник реле защиты и автоматики. Энергия. М., 1968. 296 с.

195258. Терзян А. А. Автоматизированное проектирование электрических машин. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 256 с.

195259. Анисимова Н. Д., Веников В. А., Ежков В. В., Жуков Л. А., Надеждин С. В., Розанов М. Н., Федоров Д. А., Цовьянов А. Н. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях. Энергия. М., 1967. 456 с.

195260. Льовкін В. М., Дубровін В. І., Оніщенко В. Ф. Прогнозування фактичних результатів проекту на стадії передпроектного планування. . , . С. 44-51.

195261. Терешин А. И., Софронов В. А. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов. Техніка. Киев, 1973. 498 с.

195263. Тер-Акопов А. К. Динамика быстродействующих электромагнитов. Энергия. Москва, 1965. 167 с.

195264. Справочные данные по электрооборудованию. Машгиз. М., 1960. 607 с.

195265. Абрамов В. И., Бартоломей Г. Г., Белосельский Б. С. Тепловые и атомные электрические станции. Энергоиздат. Москва, 1982. 625 с.

195266. Неласа Г. В., Дозоренко І. С. Огляд та порівняння схем цифрових мультипідписів. . , . С. 52-56.

195267. Тепловые электрические станции. Госэнергоиздат. Москва, 1956. 272 с.

195268. Справочные данные по электрооборудованию. Энергия. М., 1964. 326 с.

195271. Дубровин В. И., Твердохлеб Ю. В. Усовершенствование методов анализа ЭКГ-сигналов на основе вейвлет-преобразования в системе электрокардиографии высокого разрешения. . , . С. 91-98.

195272. Рибчук А. В. Ієрархія економічних інтересів суб'єктів глобальної виробничої інфраструктури. . , . С. 39-43.

195273. Теплопередача и охлаждение электрических машин. Цинтиэлектропром. Москва, 1963. 336 с.

195274. Субботин С. А. Экспериментальное исследование и анализ взаимосвязей информационных показателей качества диагностических нейромоделей. . , . С. 104-110.

195275. Справочные данные по электрооборудованию. Энергия. М., 1965. 483 с.

195276. Справочные данные по электрооборудованию. Энергия. М., 1967. 291 с.

195277. Поздняков А. А., Пархоменко А. В., Тамрас Н. И., Чижик Е. В. Автоматизированное управление проектом внедрения программной системы. . , . С. 123-129.

195278. Сільське господарство Запорізької області за 1990-2010 роки. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2011. 151 с.

195279. Сільське господарство Запорізької області за 1990-2009 роки. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2010. 153 с.

195280. Сільськогосподарська діяльність господарств населення Запорізької області за 2000-2009 роках. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2010. 60 с.

195281. Діяльність суб'єктів господарювання за 2008 рік. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2009. 144 с.

195282. Освіта в області. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2008. 105 с.

195283. Освіта в області. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2009. 117 с.

195284. Освіта в області. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2010. 116 с.

195285. Освіта в області. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2011. 119 с.

195286. Пугач А. Ф., Чурюмов К. И. Небо без чудес. Политиздат. К., 1987. 231 с.

195287. Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2010 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2011. 17 с.

195288. Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2006 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2007. 17 с.

195289. Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2007 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2008. 16 с.

195290. Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2008 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2009. 17 с.

195291. Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2009 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2010. 16 с.

195292. Статистичний щорічник Запорізької області за 2009 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2010. 508 с.

195293. Статистичний щорічник Запорізької області за 2010 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2011. 490 с.

195294. Міста та райони Запорізької області за 2010. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2011. 278 с.

195295. Беженов С. А. Методические аспекты проблемы оценки характеристик сопротивления усталости металлических материалов. . , . С. 27-31.

195296. Григорьев С. М., Петрищев А. С. Особенности фазовых и структурных превращений при металлизации окалины быстрорежущей стали. . , . С. 31-35.

195297. Пекне В. З. Синхронные компенсаторы. Энергия. М., 1980. 272 с.

195298. Пеккер И. И., Никитенко А. Г. Расчет электромагнитных механизмов на вычислительных машинах. Энергия. М., 1967. 168 с.

195299. Бєліков С. Б., Нарівський О. Е. Кінетика корозійних процесів сталей AISI 321 та 12Х18Н10Т у нейтральних хлоридовмісних розчинах та швидкість їх корозії. . , . С. 36-44.

195300. Пеккер И. И. Физическое моделирование электромагнитных механизмов. Энергия. М., 1969. 1969

195301. Міста та райони Запорізької області за 2009. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2010. 269 с.

195302. Афанасьев Ю. В., Студенцов Н. В., Хорев В. Н., Чечурина Е. Н., Щелкин А. П. Средства измерений параметров магнитного поля. Энергия. Л., 1979. 320 с.

195303. Ковалев Ф. И., Мосткова Г. П., Чванов В. А., Толкачев А. И. Стабилизированные автономные инверторы с синусоидальным выходным напряжением. Энергия. М., 1972. 152 с.

195304. Кисільова І. Ю., Ольшанецький В. Ю. Про теоретичну оцінку розподілу густини дислокацій у феритних корозійностійких сталях на стадії лінійного зміцнення. . , . С. 44-47.

195305. Стабилизированные источники питания для потребителей с переменной нагрузкой. Наукова думка. К., 1984. 184 с.

195306. Лукинский В. С., Зайцев Е. И. Опыт расчета показателей надежности механических систем при проектировании. Знание. Ленинград, 1988. 24 с.

195307. Ольшанецький В. Ю. Про теоретичні підходи до побудови нових та уточнення існуючих бінарних діаграм фазової рівноваги. . , . С. 56-58.

195308. Парнес М. Г. Расчет и конструирование намоточных станков. Машиностроение. М., 1975. 296 с.

195309. Кобзев А. В., Лебедев Ю. М., Михальченко Г. Я. Стабилизаторы переменного напряжения с высокочастотным широтно-импульсным регулированием. Энергоатомиздат. М., 1986. 152 с.

195310. Срибнер Л. А. Путевые переключатели на магнитоуправляемых контактах. Энергия. М., 1971. 56 с.

195311. Ткач Д. В., Павленко Д. В., Ольшанецький В. Е. Особенности структуры и разрушения титана марки ВТ1-0 В субмикрокристаллическом состоянии при циклическом нагружении. . , . С. 66-72.

195313. Статические преобразователи малой мощности. ВНИИЭМ. М., 1979. 116 с.

195314. Пухальская Г. В., Гликсон И. Л., Лукьяненко О. Л. Влияние режимов обработки лопаток компрессора шариками в магнитном поле на формирование характеристик поверхностного слоя. . , . С. 73-77.

195315. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроживлення систем зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 66 с.

195316. Вильчек А. И., Сидоренко М. В., Шевченко С. Н. Исследование влияния типа масла на контактную выносливость цементуемых сталей. . , . С. 81-85.

195317. Статические компенсаторы для регулирования реактивной мощности. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 158 с.

195318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Практичний курс німецької мови". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

195319. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Плани семінарських занять і тематика контрольних робіт з дисципліни "Історія України". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

195322. Статические компенсаторы реактивной мощности в электрических системах. Энергоатомиздат. М., 1990. 175 с.

195323. Веников В. А., Жуков Л. А., Карташев И. И., Рыжов Ю. П. Статические источники реактивной мощности в электрических сетях. Энергия. М., 1975. 135 с.

195325. Перельмутер Н. М. Электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин и трансформаторов. Высш. школа. М., 1984. 328 с.

195328. Перенапряжения и координация и изоляции. Энергоатомиздат. М., 1988. 184 с.

195329. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки з комп'ютерної графіки (AutoCAD 2002) для практичних і самостійних занять до теми: "Проекційне креслення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 c.

195330. Федьков В. А., Федьков А. В., Меняйло Е. И., Минакова В. И. Модифицирование чугунов отходами титано-магниевого производства. . , . С. 85-87.

195331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств" та "Проектування ливарних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

195332. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 Розрахунок параметрів режиму точкового контактного зварювання з дисципліни "Зварювання тиском" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

195333. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни "Проектування ливарних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

195334. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки з виконання контрольних робіт та вивчення дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

195335. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Визначення параметрів умов праці при атестації робочих місць" з дисципліни "Охорона праці в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

195336. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення комп'ютерних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 70 с.

195337. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія масової інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

195338. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Визначення повітрообміну у виробничих та адміністративних приміщеннях" з дисципліни "Охорона праці в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

195339. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Визначення типів та розрахунок кількості первинних засобів пожежогасіння для виробничих та адміністративних приміщень" з дисципліни "Охорона праці в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

195340. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень" з дисципліни "Охорона праці в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

195341. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Програма, методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу та контрольні завдання з дисципліни "Проектування ливарних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

195342. Стефанов К. С. Техника высоких напряжений. Энергия. М., 1967. 495 с.

195343. Стейнберг У. Ф., Форд У. Б. Электро- и радиотехника для всех. Советское радио. М., 1971. 368 с.

195344. Стогний Б. С. Теория высоковольтных измерительных преобразователей переменного тока и напряжения. Наукова думка. К., 1984. 271 с.

195345. Стрельченко С. С., Лебедев В. В. Соединения А В. Металлургия. М., 1984. 144 с.

195346. Ступель Ф. А. Электромеханические реле. Основы теории проектирования и расчета. ХГУ. Х., 1956. 355 с.

195347. Ступель Ф. А. Электромеханические датчики и преобразователи неэлектрических величин. Прнцип действия, схемы, расчет. Энергия. М., 1965. 116 с.

195348. Сугано Т., Икома Т., Такэиси Ё. Введение в микроэлектронику. Мир. М., 1988. 320 с.

195350. Супронович Г. Улучшение коэффициента мощности преобразовательных установок. Энергоатомиздат. М., 1985. 137 с.

195351. Суетин В. Я. Цифровые измерительные приборы. Радио и связь. М., 1984. 78 с.

195352. Сурикова Е. И. Погрешности приборов и измерений. ЛГУ. Ленинград., 1975. 158 с.

195353. Сухоруков В. В. Математическое моделирование электромагнитных полей в проводящих средах. Энергия. М., 1975. 150 с.

195354. Сухоруков Ф. Т. Технология обмоточно-изоляционного производства. Госэнергоиздат. М., 1951. 286 с.

195355. Суху Р. Магнитные тонкие пленки. Мир. М., 1967. 422 с.

195356. Сыноров В. Ф., Пивоваров Р. П. Параметрическая надежность и физические модели отказов интегральных схем. ВГУ. Воронеж, 1983. 152 с.

195357. Сюше Ж. П. Физическая химия полупроводников. Металлургия. Москва, 1969. 224 с.

195358. Шмелев К. Д., Королев Г. В. Источники электропитания лазеров. Энергоиздат. М., 1981. 168 с.

195359. Шмитц Н., Новотный Д. Введение в электромеханику. Энергия. М., 1969. 336 с.

195360. Шнаревич Е. И., Рыбинский О. А., Злобин В. А. Диэлектрики интегральных схем. Энергия. М., 1975. 120 с.

195361. Шнеерсон Э. М. Дистанционные защиты. Энергоатомиздат. М., 1986. 448 с.

195362. Шницер Л. М. Основы теории и нагрузочная способность трансформаторов. Госэнергоиздат. М., 1959. 232 с.

195363. Шольц Н. Н., Пискарев К. А. Ферриты для радиочастот. Энергия. М., 1966. 256 с.

195364. Шпаннеберг Х. Электрические машины: 1000 понятий для практиков. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 256 с.

195365. Шпизер Р., Грюттер Ф. Неисправности электрических машин, трансформаторов и аппаратов. Судостроение. Ленинград, 1964. 370 с.

195366. Штафль М. Электродинамические задачи в электрических машинах и трансформаторах. Энергия. М., 1966. 200 с.

195367. Штегер Г. Электроизоляционные материалы. Госэнергиздат. М., 1961. 264 с.

195368. Штёлтинг Г., Байссе А. Электрические машины. Энергоатомиздат. М., 1991. 228 с.

195369. Хижняк В. К., Левада В. С., Левицкая Т. И. Изгиб пластины, нагруженной подвижными тепловыми источниками. . , . С. 111-114.

195370. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. Логістика: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 360 с.

195371. Куземко А. В., Костюшко И. А. Исследование устойчивости движения и автоколебания гироскопа в кардановом подвесе. . , . С. 133-138.

195372. Лазебний В. С., Розорінов Г.М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. Ліра-К. К., 2011. 160 с.

195373. Плескач В. М. ХІ Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології". . , . С. 146-147.

195374. Игнатьев В. В., Дикушин В. В., Сербинов Д. Н. Технологические процессы и оборудование, используемые в производстве микросхем. ЛЭТИ. Ленинград, 1977. 89 с.

195375. Андрушків Б. М., Черничинець С. П. Корпоративне управління. Кондор. К., 2011. 528 с.

195376. Товканець Г. В. Університетська освіта. Кондор. К., 2011. 182 с.

195377. Метельський В. П. Електротехнічному факультету 50 років. . , . С.4-6.

195378. Потапенко Е. М., Казурова А. Е., Савранская А. В. Обзор работ по динамике многомассовых неопределенных электромеханических систем, выполненных на кафедре электропривода ЗНТУ. . , . С. 7-10.

195379. Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації. Кондор. К., 2011. 450 с.

195380. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи. Кондор. Київ, 2011. 628 с.

195381. Технология толстых и тонких пленок. Мир. Москва, 1972. 174 с.

195382. Старостенко Г. Г., Онишко С. В., Поснова Т. В. Національна економіка. Ліра-К. Київ, 2011. 432 с.

195383. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність. Кондор. Київ, 2011. 418 с.

195384. Штерн В. И. Испытания масляных выключателей 6-35 кВ. Энергия. М., 1975. 112 с.

195385. Борисоглебский П. В., Дмоховская Л. Ф., Ларионов В. П., Пинталь Ю. С., Разевиг Д. В., Рябкова Е. Я. Техника высоких напряжений. Энергия. Москва, 1964. 471 с.

195386. Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці. . , . С. 2-3.

195387. Рейви К. В. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. Мир. М., 1984. 475 с.

195388. Рейнбот Г. Магнитные материалы и их применение. Энергия. Л., 1974. 384 с.

195389. Рекус Г. Г., Чесноков В. Н. Лабораторные работы по электротехнике и основам электроники. Высш. школа. М., 1989. 240 с.

195390. Пылаева И., Скирда И. Администрирование электронного читального зала при помощи инновационных информационных технологий. . , . С. 4-6.

195391. Штерн Л. Основы проектирования интегральных схем. Энергия. М., 1973. 328 с.

195392. Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах. Энергоатомиздат. М., 1984. 200 с.

195393. Рембеза С. И. Методы измерения основных параметров полупроводников. Изд-во ВГУ. Воронеж, 1989. 224 с.

195394. Техника высоких напряжений. Вища школа. Киев, 1987. 213 с.

195395. Шуйский В. П. Расчет электрических машин. Энергия. Ленинград, 1968. 730 с.

195396. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства. Центр учбової літератури. К., 2010. 488 с.

195397. Шубов И. Г. Шум и вибрация электрических машин. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 207 с.

195399. Шумилин А. С. Точностные расчеты в микроэлектронике. ЛГУ. Ленинград, 1980. 140 с.

195400. Алексеев В. С., Варганов Г. П., Панфилов Б. И. Реле защиты. Энергия. М., 1976. 464 с.

195401. Шумиловский Н. Н., Ярмольчук Г. Г., Грабовецкий В. П. Метод вихревых токов. Энергия. М., 1966. 176 с.

195402. Шустов Э. И., Хабарова Л. В. Устройства последовательного спектрального анализа. Связь. М., 1978. 110 с.

195403. Щербина Ю. В., Лепорский В. Д., Жмурко В. А. Автоматизация управления технологическим расходом и потреблением электроэнергии. Техніка. К., 1984. 112 с.

195404. Сахарцева Г. А., Семенов Г. М., Бескоста Г. М. Бухгалтерський облік. Кондор. К., 2010. 554 с.

195405. Щербина Ю. В., Бойко Н. Д., Бутенко А. Н. Снижение технологического расхода энергии в электрических сетях. Техніка. К., 1981. 104 с.

195406. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Кондор. Київ, 2011. 416 с.

195407. Щукин Б. Д., Лыков Ю. Ф. Применение ЭВМ для проектирования систем электроснабжения. Энергоиздат. М., 1982. 174 с.

195408. Смєсова В. Л. Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки. . , . С. 44-47.

195410. Череп А. В., Рурка Г. І. Інвестиційна діяльність в Україні : стан та шляхи її активізації. . , . С. 48-52.

195411. Кучер С. Ф. Економічне районування в умовах інтернаціоналізації світового господарства. . , . С. 53-59.

195412. Трушкин В. П. Ошибка ! Как ее предотвратить. Записки конструктора. Московский рабочий. Москва, 1971. 264 с.

195413. Леміш К. М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту. . , . С. 60-63.

195414. Данилишин Б. М., Хвесик М. А., Голян В. А. Економіка природокористування. Кондор. К., 2010. 465 с.

195415. Макущенко Л. І. Статистичний аналіз шлюбності та розлучуваності в Запорізькій області. . , . С. 64-70.

195416. Пашкевич М. С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України. . , . С. 71-77.

195417. Поклад Г. Г. Геодезия. Недра. М., 1988. 304 с.

195418. Череп А. В., Тимошик В. Ю. Оцінювання потенційної привабливості новобудов на ринку житлової нерухомості м. Запоріжжя. . , . С. 78-81.

195419. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. Физматгиз. М., 1961. 212 с.

195420. Жуков Л. И., Горшков В. В., Ловков В. А., Неверовский Л. В. Труд и зарплата на предприятиях машиностроения в условиях самофинансирования. Машиностроение. Ленинград, 1988. 153 с.

195421. Шкрабак І. В. Територіальні утворення як системно-конгломератні структури. . , . С. 82-86.

195422. Деев С. Г., Потапенко Е. М. Оптимальное робастное управление космическим аппаратом с избыточным количеством электродвигателей-маховиков. . , . С. 11-18.

195423. Якимова Л. П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму. . , . С. 100--106.

195424. Бугай І. В. Проблеми обліку в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку та їх вирішення. . , . С. 107-112.

195425. Казурова А. Е., Потапенко Е. М. Робастная система управления наведением и стабилизацией вооружения бронированной машины. . , . С. 18-26.

195426. Болонкина И. И., Кутай А. К., Сорочкин Б. М., Тайц Б. А. Точность и производственный контроль в машиностроении. Машиностроение. Ленинград, 1983. 368 с.

195427. Геркавенко С. С., Вернудіна Г. В., Нестеренко Л. В. Особливості формування конкурентної стратегії на ринку побутових газових котлів. . , . С. 113-118.

195428. Паркер Б. Мечта Энштейна : в поисках единой теории строения Вселенной. Наука. М., 1991. 222 с.

195429. Эдельман Ф. Л. Структура компонентов БИС. Наука. Новосибирск, 1980. 255 с.

195430. Душинова Е. В., Потапенко Е. М., Деев С. Г., Шибалкин О. Е., Шийка А. А. Электропривод поворота антенны радиолокационной станции. . , . С. 26-35.

195431. Головкова Л. С. Соціально-відтворювальний підхід до формування трудоресурсного потенціалу акціонерного товариства. . , . С. 119-124.

195432. Греськів Т. С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів. . , . С. 125-130.

195433. Магда И. И., Меженный С. Я., Сулейманов В. Н., Качанова Н. А., Лепорский В. Д., Щербина Ю. В. Экономия энергии в электрических сетях. Техніка. К., 1986. 168 с.

195434. Черваньов Д. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт. Київський університет. Київ, 2010. 853 с.

195435. Галиновский Е. И., Дерий И. П., Добрушкин Г. А., Дубовик В. С., Коробко А. Н., Померанцев О. В. Экономия электроэнергии в народном хозяйстве. Техніка. К., 1974. 72 с.

195436. Адам Э., Аккерманн Г., Штурм А., Кабанов Л. П., Кузнецов В. Д., Маргулова Т. Х. Экономичность и безопасность атомных электростанций (реакторы ВВЭР). Высш. школа. М., 1984. 224 с.

195437. Костромин В. Г., Бронин С. В., Дагаев В. А. Технология производства асинхронных двигателей. Энергоиздат. Москва, 1981. 270 с.

195438. Технология, проектирование и надежность интегральных полупроводниковых схем. МИЭТ. Москва, 1988. 122 с.

195439. Технология полупроводниковых материалов. Оборонгиз. Москва, 1961. 314 с.

195440. Федулова А. А., Устинов Ю. А., Котов Е. П. Технология многослойных печатных плат. Радио и связь. Москва, 1990. 209 с.

195442. Технология крупного электромашиностроения. Энергоатомиздат. Ленинград, 1990. 352 с.

195443. Дубовик Т. В., Бучацька І. О. Соціально-етичний маркетинг підприємств. . , . С. 131-135.

195444. Обработка сигналов радиофизическими методами. МФТИ. М., 1986. 129 с.

195445. Каліцінська К. О. Роль внутрішнього аудиту в системі економічної безпеки підприємства. . , . С. 136-139.

195446. Протопопова Н. А. Особливості аудиту економічної безпеки підприємства. . , . С. 155-159.

195447. Щукін О. І. Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 185-189.

195448. Фомин Б. П., Циханович Б. Г., Виро Г. М. Технология крупного электромашиностроения. Энергия. Москва, 1966. 335 с.

195449. Бєлоусова О. С., Пащенко Н. А. Вплив корпоративної культури на формування позитивного іміджу комерційних банків України. . , . С. 199-202.

195450. Фомин Б. П., Циханович Б. Г., Виро Г. М. Технология крупного электромашиностроения. Энергоиздат. Ленинград, 1981. 390 с.

195451. Волик Н. Г., Саліхова З. М. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку. . , . С. 203-206.

195452. Кіктенко З. П., Дзюмак А. А. Ефективність маркетингової діяльності на фондовому ринку України. . , . С. 207-211.

195453. Андриенко П. Д., Орловский И. А., Метельский В. П. Синтез базовой математической модели в виде модифицированной рекуррентной нейронной сети электромеханической системы с не полностью известной структурой. . , . С. 50-56.

195455. Ковтун О. А. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів : [Структура та динаміка видатків бюджету м. Запоріжжя за 2010-2011 рр.]. . , . С. 212-216.

195456. Малиш І. М. Застосування еквівалентного грошового потоку для аналізу ефективності інвестицій в інновації. . , . С. 217-221.

195457. Технология СБИС. Мир. Москва, 1986. 404 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 14 сек.