Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

207912. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 74 с.

207913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Менеджмент туризму". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 74 с.

207914. Устіннікова О., Палащина Н. Біля витоків державної бібліографії (до 85-річчя "Літопису українського друку"). . , . С. 26-29.

207915. Литвиненко Н. Основні напрями розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу в 30-60-х роках ХХ століття. . , . С. 19-21.

207916. Мар'яна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні. . , . С. 22-25.

207917. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з виконання курсового проекту з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установах та будівлях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

207918. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установах та будівлях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

207919. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Поновлювальні та альтернативні джерела енергії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

207920. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Перехідні процеси в енергосистемах ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

207921. Розділ 6.2. Наукомістка продукція та нові технології. . , . С. 705-707.

207922. Розділ 6.5. Фінансово-економічне поле науки. . , . С. 731-739.

207923. 4.3. Організаційна поведінка та управління персоналом : [акціонерне товариство "Газтранссервіс". Підприємство АВС. Володимирський тракторний завод]. . , . С. 446-464.

207924. 4.4.3 Меблева фабрика "Сигма". . , . С. 473-478.

207925. Шубин А. С. Курс общей физики. Высш. школа. М., 1976. 480 с.

207926. Шаскольская М. П., Эльцин И. А. Сборник избранных задач по физике. Наука. М., 1986. 208 с.

207927. 4.5. Маркетинг : [на прикладі таких підприємств, як: Інститут електрозварювання ім. академика Є. О. Патона. Виробниче об'єднання "Завод Арсенал". Київський колективний завод "Росинка"..див. анот.]. . , . С. 480-524.

207928. Розд. V Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : [інноваційний менеджмент, менеджмент організацій]. . , . С. 561-680.

207929. Розд. І Тести : [спеціальність "Менеджмент"; бакалаври та спеціалісти]. . , . С. 11-157.

207930. Розд. ІІ Вправи та завдання : [спеціальність "Менеджмент"; бакалаври та спеціалісти]. . , . С. 157-266.

207931. Модуль І. Тема 2. Структура організації як об'єкта управління. . , . С. 40-105.

207932. Модуль І. Тема 3. Організація управління підприємством. . , . С. 106-190.

207933. Модуль ІІ. Тема 4. Формування організаційних структур : [управління підприємствами; кризові ситуації на підприємствах; діагностика діяльності підприємств]. . , . С. 192-265.

207934. Модуль ІІ. Тема 5. Менеджмент маркетингової діяльності. . , . С. 266-349.

207935. Модуль ІІ. Тема 6. Виробничий менеджмент організацій. . , . С. 329-348.

207936. Модуль ІІ. Тема 7. Управління соціально-психологічною підсистемою : [взаємодія і взаємовідносини людей в організації. Сутність спілкування. Особистість і організаційна поведінка]. . , . С. 349-391.

207937. Модуль ІІ. Тема 8. Лідерство і менеджмент в організації : [проблема стилів керівництва організацією]. . , . С. 392-409.

207938. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2012. 60 с.

207939. Банківська справа. Знання. Київ, 2012. 128 с.

207940. Модуль ІІ. Тема 9. Менеджмент персоналу та його особливості в діяльності організацій. . , . С. 410-445.

207941. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

207942. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2012. 72 с.

207943. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2012. 32 с.

207944. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2012. 160 с.

207945. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2012. 144 с.

207946. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2012. 85 с.

207947. Теличко К. Соціальна відповідальність - вимога часу : [ХІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум Бюро Верітас]. . , . С. 12-13.

207948. Безуглий Л. Так працюють професіонали : [центр з питань охорони праці Таврійського державного агротехнічного університету (ТДАТУ)]. . , . С. 22-23.

207949. Бєлобров Є., Цвігун К. Чи час спочивати на лаврах? : [охорона праці при перевезенні таксичних та шкідливих вантажів морським транспортом]. . , . С. 48-50.

207950. Чос М. Прихований травматизм очима профспілок : [про ситуацію, що склалася зі станом охорони праці в Запорізькій області]. . , . С. 52-53.

207951. Осипчук Н. Фосфатний експеримент над...українцями. . , . С. 56-57.

207952. Федоренко М. Розслідування аварій, інцидентів, аварійних та інших надзвичайних ситуацій на виробництві : [класифікація надзвичайних ситуацій. Класифікація аварій будівель та споруд. Класифікація .. див. анот.]. . , . С. 8-41. (Додаток)

207953. Косюк В. Пожежна безпека на складах твердого палива електростанцій. . , . С. 55-58. (Додаток)

207954. Тема 1. Організація і технологія надання послуг як сфера комерційної діяльності і як галузь наукових знань. . , . С. 8-30.

207955. Тема 2. Організація надання послуг. . , . С. 20-29.

207956. Тема 15. Стандарти та якість обслуговування. . , . С. 216-227.

207957. Тема 10.2. Технологія надання послуг у сфері охорони здоров'я. . , . С. 152-153.

207958. Тема 10.4. Технологія надання оздоровчих послуг, а також послуг фізичної культури та спорту. . , . С. 157-159.

207959. Тема 10.7. Особливості надання освітніх послуг. . , . С. 168-170.

207960. Розд. 1. Гл. 4. Порядок формування маркетинг-плану. . , . С. 70-83.

207961. Розд. 1. Гл. 5. Обґрунтування товарної (продуктової) політики фірми. . , . С. 84-101.

207962. Розд. 2. Гл. 15. Сутність та задачі проектного менеджменту. . , . С. 250-276.

207963. Розд. 2. Гл. 16. Організаційні форми управління проектами. . , . С. 276-297.

207964. Розд. 2. Гл. 18. Процеси планування в проектному менеджменті. . , . С. 308-338.

207965. Розд. 2. Гл. 19. Процеси виконання у проектному менеджменті. . , . С. 326-338.

207966. Веретій Ж. Конфлікти та їхнє розв'язання в процесі бібліотечної взаємодії. . , . С. 25-28.

207967. Розд. 2. Гл. 20. Процеси здійснення контролю в проектному менеджменті. . , . С. 338-347.

207968. Перші бензинові : [перші бензинові пожежні автомобілі]. . , . С. 20-22.

207969. Суслов С. Техногенна безпека як фактор безпечної життєдіяльності населення. . , . С. 30-31.

207970. [Розд. 3.3] Демографічний і трудовий потенціал. . , . С. 87-110.

207971. Тема 3. Економічний потенціал національної економіки. . , . С. 71-110.

207972. Тема 4. Політика економічного зростання і розвитку національної економіки : [фактори економічного росту. Структурна перебудова. Інвестиційно-інноваційна складова]. . , . С. 111-149.

207973. Тема 13. Національна економіка і міжнародна економічна інтеграція. . , . С. 363-380.

207974. Тема 12. Грошово-кредитні інструменти забезпечення функціонування національної економіки : [грошова система і грошово-кредитна політика. Цінове регулювання економіки. Валютний контроль. Інфляція]. . , . С. 349-362.

207975. Тема 14. Національна економіка та економічна безпека : [критерії та показники. Безпека зовнішньоекономічної діяльності. Соціальна безпека. Залежність економічної безпеки від глобалізаційних процесів]. . , . С. 382-411.

207976. Гл. 3. Методи керівництва персоналом. . , . С. 57-78.

207977. Гл. 12. Робота персоналу з комерційною таємною інформацією. . , . С. 364-384.

207978. Гл. 13. Робота персоналу з державною таємною інформацією. . , . С. 385-410.

207979. Гл. 1. Наукові основи визначення якостей менеджера : [здатність керувати, навички вирішувати проблеми, здатність формувати колектив, ін.]. . , . С. 7-39.

207980. Жаркова И. А., Жадан О. И., Санжаревский В. А. Хозяйственная деятельность и состояние окружающей среды (экономический аспект). Наукова думка. К., 1989. 168 с.

207981. Варшавський імпульс Східного партнерства : [другий саміт Східного партнерства. Підсумки більш ніж двох років існування ініціативи. Статистична таблиця з обсягів торгівлі товарами Євросоюзу]. . , . С. 4-6.

207982. "Живе спілкування з ровесниками з різних країн - це щось неймовірне" : [молоді люди, які спробували себе в країнах ЄС у ролі волонтерів]. . , . С. 24.

207983. Зуев В. Ф. Скороплодные сады и ягодники. Росагропромиздат. М., 1991. 95 с.

207984. Дханда Л. Культура бонсаи. Лесная промышленность. М., 1990. 127 с.

207985. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения. Наукова думка. К., 1989. 304 с.

207986. Глейзер С. И., Плонский В. Д. Необычный аквариум. Знание. М., 1988. 192 с.

207987. [3] Анализ туристических рынков: туристический спрос и туристическое предложение. . , . С. 74-88.

207988. [4] Элементы туристической отрасли. . , . С. 89-112.

207989. Геельхаар Х. Тюльпаны в саду. Агропромиздат. М., 1988. 138 с.

207990. [5] Современное состояние мирового туризма. Анализ его развития. . , . С. 113-149.

207991. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2011. 191 с.

207992. Лютова О. В. Повышение технологических и механических свойств доэвтектических вторичных силуминов. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 127 с.

207993. Лютова О. В. Підвищення технологічних та механічних властивостей доевтектичних вторинних силумінів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 17 с.

207994. Дзюба П. А. Експериментальне дослідження впливу отворів і розрізів поверхні на несучу здатність циліндричних оболонок при статичному навантаженні. ДНУ. Дніпропетровськ, 2012. 198 с.

207995. [6] Роль международных туристических организаций и объединений в развитии мирового туризма. . , . С. 151-174.

207996. Дзюба П. А. Експериментальне дослідження впливу отворів і розрізів поверхні на несучу здатність циліндричних оболонок при статичному навантаженні. ДНУ. Дніпропетровськ, 2012. 21 с.

207997. [7] Менеджмент туристического предприятия (фирмы). . , . С. 175-222.

207998. [8] Менеджмент-технологии в организации туристической деятельности. . , . С. 223-269.

207999. Прикладні проблеми механіки і математики. НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. Львів, 2011. 198 с.

208000. Гончарук А. З., Кобзаренко А. М., Микал О. К., Литвиненко О. В. Пріоритети політики України щодо країн Азії. НІСД. К., 2011. 64 с.

208001. Орфографический словарь русского языка. Гос. изд-во ин. и нац. словарей. М., 1963. 1040 с.

208002. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Советская энциклопедия. М., 1972. 846 с.

208003. Пэнкхерст Р., Холдер Д. Техника эксперимента в аэродинамических трубах. Иностранной литературы. М., 1955. 668 с.

208004. [9] Методика разработки проекта нового турпродукта (на примере туристической фирмы "Спорт Трэвел", направление - Норвегия). . , . С. 270-308.

208005. [10] Стратегическое планирование в деятельности туристической фирмы. . , . С. 309-327.

208006. Куркин Б. М., Щербуха А. Я. Любительское рыболовство. Урожай. К., 1977. 238 с.

208007. Элементарный учебник физики. Наука. М., 1972. 654 с.

208008. Большой англо-русский словарь. Русский язык. М., 1977. 864 с.

208009. Промышленная аэродинамика. Машиностроение. М., 1988. 260 с.

208010. [11] Экономический анализ деятельности туристического предприятия. . , . С. 328-436.

208011. Большой англо-русский словарь. Русский язык. М., 1977. 822 с.

208012. Эксперимент на дисплее. Наука. М., 1989. 175 с.

208013. Подольный Р. Г. Нечто по имени Ничто. Знание. М., 1983. 192 с.

208014. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. Развитие идей от первоначальных понятий до теории относительности и квантов. Наука. М., 1965. 326 с.

208015. Повх И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении. Машиностроение. М., 1965. 480 с.

208016. Альберт Энштейн и теория гравитации. Мир. М., 1979. 592 с.

208017. Эйнштейн и философские проблемы физики ХХ века. Наука. М., 1979. 568 с.

208018. Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття. НІСД. К., 2011. 192 с.

208020. Эйгенсон Л. С. Моделирование. Советская наука. М., 1952. 367 с.

208022. Кузнецова Т. Карта решений. Восемь шагов для устранения проблемы : [управление предприятиями, методология и анализ]. . , . С. 14-19.

208024. Оксенюк В., Кузнецова Т. Бизнес инкогнито : [описан путь к успеху 4-х компаний - мировых лидеров, работающих в разных сферах]. . , . С. 20-30.

208025. Основы газовой динамики. Запорожск. машиностр. инст.. Запорожье, 1971. 101 с.

208026. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208027. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208028. Давтян В. Секреты Мастера переговоров, или переговоры в кайф : [практика ведения переговоров]. . , . С. 34-39.

208029. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208030. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208031. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208032. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208033. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208034. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208035. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208036. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208037. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208038. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2001. 112 с.

208039. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208040. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208041. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208042. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208043. Бондарчук А. Выводим из застоя дорого. Гарантия. Что делать, если ваши продавцы больше не хотят развиваться и выходить из своей зоны комфорта. . , . С. 40-46.

208044. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208045. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2001. 40 с.

208046. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2011. 224 с.

208047. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2011. 200 с.

208048. Сарбаев Т. Записки кризис-менеджера : [управленческий опыт менеджеров]. . , . С. 48-49.

208049. Наука України у світовому інформаційному просторі. Академперіодика. К., 2011. 156 с.

208050. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс. Юрінком Інтер. Київ, 2011. 576 с.

208051. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Методика організації фізичного виховання у дітей молодшого шкільного віку на основі використання елементів тенісу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

208052. ПіК політика і культура. ПІК. Київ, .

208053. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2012. 160 с.

208054. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208055. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Навчання гімнастичним вправам" до практичних занять з дисципліни "Гімнастика з методикою викладання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

208056. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208057. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208058. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208059. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208060. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208061. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208062. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208063. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Сучасні різновиди фітнесу" для студентів спеціальностей 6.01020101 "Фізичне виховання" і 6.01020302 "Фізична реабілітація" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 с.

208064. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208065. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208066. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208067. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208068. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208069. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208070. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208071. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208072. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208073. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації до теми "Сучасні оздоровчі технології легкої атлетики" з дисципліни "Оздоровча легка атлетика з методикою викладання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 30 с.

208074. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208075. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208076. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208077. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208078. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208079. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208080. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208081. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208082. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208083. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208084. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208085. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208086. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208087. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208088. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208089. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208090. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни "Кримінальний процес". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

208091. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208092. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208093. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208094. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208095. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208096. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208097. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208098. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208099. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208100. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Правові і організаційні питання охоронної діяльності", змістовий модуль 3-4 (адміністративне право, господарське право). ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

208101. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208102. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208103. ПіК політика і культура. ТОВ "ПІК". К., 2001.

208104. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208105. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208106. Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України). . , . С. 28-32.

208107. Кислюк Л. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів. . , . С. 32-35.

208108. Наймушина Ю. Інформаційний центр з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України: етапи створення. . , . С. 43-45.

208109. Назарчук Т. Розвиток галузевої бібліографії в Кримській АССР (1921-1941). . , . С. 16-19.

208110. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006-2009 роках. . , . С. 19-25.

208111. Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів. . , . С. 29-30.

208113. Михаил Кузьмич Янгель (штрихи к портрету) : [к 100-летию со дня рождения Главного конструктора КБ "Южное", выдающегося ученого, создателя космической техники]. . , . С. 3-6.

208114. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Мысль. М., 1990. 639 с.

208115. Родионов А. И., Клушин В. Н., Торочешников Н. С. Техника защиты окружающей среды. Химия. М., 1989. 512 с.

208116. Рациональное природопользование и охрана природы в СССР. МГУ. М., 1989. 208 с.

208117. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Правові і організаційні питання охоронної діяльності", змістовий модуль 5 (цивільне право). ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

208119. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання". Основи методики розвитку швидкісних здібностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

208120. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Документознавство та архівознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

208121. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Плавання з методикою викладання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 30 с.

208122. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма, плани семінарських та практичних занять, завдання для самостійної роботи з курсу "Управління проектами" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 50 с.

208123. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки з дисципліни "Управління персоналом" для студентів 4 курсу зі спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 86 с.

208124. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208125. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208126. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208127. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208128. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208129. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208130. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208131. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208132. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208133. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2001. 96 с.

208134. Робинсон Н. Правовое регулирование природопользование и охраны окружающей среды в США. Прогресс. Москва, 1990. 528 с.

208135. Політична думка. ЗАО "Политическая мысль". К., 2001. 140 с.

208136. Політична думка. ЗАО "Политическая мысль". К., 2001. 140 с.

208137. Эндрю А. Искусственный интеллект. Мир. М., 1985. 264 с.

208138. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208139. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208140. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208141. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208142. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208143. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001. 203 с.

208144. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 155 с.

208145. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 151 с.

208146. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 147 с.

208147. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 131 с.

208148. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 147 с.

208149. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 155 с.

208150. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 139 с.

208151. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 143 с.

208152. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 127 с.

208153. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 139 с.

208154. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 155 с.

208155. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2001. 167 с.

208156. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 158 с.

208157. Терентьев В. Ф. Влияние предварительной деформации и размера зерна на усталостную прочность титана и его сплавов (обзор). . , . С. 8-17.

208158. Коваль А. Д., Брыков М. Н., Капустян А. Е., Тимофеенко Д. Н. Исследование кинетики образования нижнего бейнита в структуре высокоуглеродистой низколегированной стали. . , . С. 17-21.

208159. Глотка О. А., Грешта В. Л., Коваль А. Д. Природа важкотопкого брухту та встановлення закономірностей розподілу хімічних елементів по фазових складових. . , . С. 21-25.

208160. Сидоренко О. Г., Федорова И. П., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. О существовании зародышей низкотемпературной фазы в температурной области устойчивого состояния высокотемпературной фазы. . , . С. 25-29.

208161. Ключников В. П., Приймак О. Г., Пересыпкин В. Ф., Азархина Д. М. Человек-техника-природа. Вища школа. К., 1990. 185 с.

208162. Бєліков С. Б., Нарівський О. Е. Вплив механічних властивостей сталі AISI 304 на її пітінгостійкість у хлоридовмісних середовищах. . , . С. 29-33.

208163. Оприщенко Т. А., Дьяченко С. С., Кузьменко Е. А., Христофоров А. И., Костик В. О. Роль параметров первого отпуска в повышении стойкости инструмента из стали Р6М5. . , . С. 34-38.

208164. Жовтень на Запоріжжі. Промінь. Дніпропетровськ, 1969. 142 с.

208165. Ершов А. В., Сейдаметов С. В., Коцур И. М., Камель Г. И. Влияние пограничного слоя на зондовые измерения температуры в плотной плазме аргона. . , . С. 38-42.

208166. Коваль А. Д., Андриенко А. Г., Гайдук С. В., Кононов В. В. Влияние тантала на структуру и прочностные характеристики литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава ЖС3ЛС. . , . С. 42-46.

208167. Лазечний І. М., Лисиця О. В., Міщенко В. Г., Сніжной В. Л., Сніжной Г. В. Перетворення аустеніту в цементованій сталі 13Х3НВМ2Ф. . , . С. 47-52.

208168. Середа Б. П., Белоконь Ю. А., Бондаренко Ю. В., Жеребцов А. А., Белоконь К. В. Исследование влияния дисперсности исходного порошка на параметры процесса горения в условиях самороспространяющегося высокотемпературного синтеза. . , . С. 53-56.

208169. Наумик В. В. Развитие теоретических основ рафинирования при переработке отходов меди. . , . С. 57-60.

208170. Сычук Ю. Т., Нагорный Ю. И., Чигиринский В. В. Влияние параметров процесса пробивки рифлеными пуансонами на силовые затраты и коэффициенты геометрической точности деталей. . , . С. 60-65.

208171. Середа Б. П., Кругляк Д. О. Особенности формирования на бронзах защитных покрытий, полученных в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. . , . С. 65-68.

208173. Солоха В. В., Ліліченко В. С., Фролов М. В. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах. . , . С. 69-72.

208174. Термодинамика газов. Машиностроение. Москва, 1970. 567 с.

208175. Христенко С. И. Организация экономико-экологического управления производством. Наукова думка. К., 1989. 172 с.

208176. Жуков М. Ф., Урюков Б. А., Энгельшт В. С. Теория термической электродуговой плазмы. Наука. Новосибирск, 1987. 285 с.

208177. Григорьєв С. М., Петрищев А. С., Шишканова Г. А. Оптимізація техніко-економічних показників технології виробництва сплаву "Сир". . , . С. 72-78.

208178. Жуков М. Ф., Девятов Б. Н., Новиков О. Я. Теория термической электродуговой плазмы. Наука. Новосибирск, 1987. 288 с.

208179. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208180. Хорват Л. Кислотный дождь. Стройиздат. М., 1990. 80 с.

208181. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208182. Носенко М. І., Павлов В. О. Оптимізація процесів гарячої деформації пористих заготовок з порошків титану, міді, алюмінію при отриманні деталей конструкційного призначення. . , . С. 79-82.

208183. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208184. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208185. Соколов В. А. Новые методы разделения легких углеводородов. Гостоптехиздат. М., 1961. 330 с.

208186. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208187. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2001. 72 с.

208188. Кириченко А. Г., Колесник Н. Ф. Красный шлам - катализатор реакции термокаталитического распада монооксида углерода. . , . С. 82-85.

208189. Соболев А. Н., Глухарев Ю. Г. Элементы газотермодинамики для расчета и проектирования автоматических машин. ТПИ. Тула, 1982. 66 с.

208190. Homo sapiens против Homo technograticus. Либідь. К., 1991. 247 c.

208191. Семиохин И. А. Элементарные процессы в низкотемпературной плазме. Моск. ун-т. М., 1988. 142 с.

208192. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208193. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208194. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208195. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208196. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208197. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2001. 176 с.

208198. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208199. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. Бомбы замедленного действия на нашей планете. Мысль. М., 1990. 270 с.

208200. Свойства низкотемпературной плазмы и методы ее диагностики. Наука. Новосибирск, 1977. 295 с.

208201. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208202. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208203. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208204. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208205. Приводная техника. ОБРИС. М., 2001. 64 с.

208206. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. 176 с.

208207. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. С. 179-368

208208. Русанов В. Д., Фридман А. А. Физика химически активной плазмы. Наука. М., 1984. 415 с.

208209. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. С. 371-544

208210. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2011. 141 с.

208211. Розанов Л. Н. Вакуумные машины и установки. Машиностроение. Л., 1975. 336 с.

208212. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. С. 547-736

208213. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. С. 739-911

208214. Сухарев Э. А. Эргономика землеройных машин. НУВХП. Ровно, 2011. 103 с.

208215. Ринкевичюс Б. С. Лазерная диагностика потоков. Знание. М., 1988. 64 с.

208216. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. С. 915-1072

208217. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. ДонГТУ. Алчевск, 2011. 360 с.

208218. Бульба-Боровець Т. Документи. Статті. Листи. ПП Сергійчук М. І.. Київ, 2011. 816 с.

208219. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208221. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208222. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208223. Лялев Т., Кушлев С., Шювегешь М., Родэ Г., Лустач Л., Ястжемский Л., Петров В., Фабры В., Дробник Я., Джурович Р. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы. Высш. школа. М., 1990. 368 с.

208224. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208225. Рахматулин Х. А. Газовая и волновая динамика. Изд-во Моск. ун-та. М., 1983. 196 с.

208226. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208227. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208228. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208229. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208230. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208231. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208232. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208233. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2001.

208234. Косинский В. В. Получение композиционных материалов с наперед заданными свойствами способом гидростатической пропитки с нагревом. . , . С. 86-94.

208235. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208236. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208237. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208238. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208239. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208240. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2001.

208241. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2004. 184 с.

208242. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2004. 198 с.

208243. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2004. 183 с.

208244. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2004. 186 с.

208245. Тарнавский А. Г. Охрана природы и общественные организации : правовые вопросы. Наука. М., 1990. 128 с.

208246. Любарский Ю. Я. Интеллектуальные информационные системы. Наука. М., 1990. 232 с.

208247. Аверкин А. Н., Батыршин И. З., Блишун А. Ф., Силов В. Б. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. Наука. М., 1986. 312 с.

208248. Черкасова А. И., Давыденко И. К., Губа П. А. Словарь-справочник по пчеловодству. Урожай. К., 1991. 416 с.

208249. Слимак К., Духай Й. Охотничьи собаки. Лесная пром-сть. М., 1986. 335 с.

208250. Самусенко Э. Г. Комнатные животные. Полымя. Минск, 1983. 127 с.

208251. Садоводу-любителю. Донбас. Донецк, 1989. 191 с.

208252. Сабанеев Л. П. Рыболовный календарь. Труды по рыболовству. Физкультура и спорт. М., 1984. 478 с.

208253. Романишин Г. Ф., Шереметьев И. И. Словарь-справочник аквариумиста. Урожай. К., 1990. 228 с.

208254. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208255. Романишин Г. Ф., Мишин В. Н. Мир аквариума. Урожай. К., 1989. 160 с.

208256. Слюсаренко В. К. Эколого-экономическое районирование. Наукова думка. К., 1990. 109 с.

208257. Леонов С. Г. Рекомендации начинающему виноградарю. Коммунар. Запорожье, 1989. 60 с.

208258. Рахманов А. И., Бессарабов Б. Ф. Голуби и профилактика их заболеваний. Россельхозиздат. М., 1987. 271 с.

208259. Ников М., Алипиева М., Ангелиев В., Христов Л. Приусадебный сад. ЗЕМИЗДАТ. София, 1987. 271 с.

208261. Поликарпова Ф. Я. Размножение плодовых, ягодных и декоративных культур зелеными черенками. Агропромиздат. М., 1989. 39 с.

208262. Погорелый Л. В. Инженерные методы испытания сельскохозяйственных машин. Техніка. К., 1981. 176 с.

208263. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208264. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208265. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208266. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208267. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2001. 128 с.

208268. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208269. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208270. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208271. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208272. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208273. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208274. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208275. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208276. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208277. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208278. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208279. Проблеми науки. КиївЦНТІ Міністерства освіти і науки України. К., 2001.

208280. Проблемы передачи информации (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. 80 с.

208281. Проблемы передачи информации (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. 80 с.

208282. Проблемы передачи информации (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. 80 с.

208283. Проблемы передачи информации (Российская Академия наук). Наука. М., 2001. 80 с.

208284. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208285. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208286. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208287. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208288. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208289. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2001. 160 с.

208290. Шилейко А. В., Шилейко Т. И. Информация или интуиция?. Молодая гвардия. М., 1983. 208 с.

208291. Проблемы специальной электрометаллургии. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Киев, .

208292. Проблемы специальной электрометаллургии. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. К., 2001.

208293. Проблемы специальной электрометаллургии. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. К., 2001.

208294. Проблемы специальной электрометаллургии. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. К., 2001.

208295. Проблемы специальной электрометаллургии. Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. К., 2001.

208298. Попович О. Г., Шевченко В. Г. Аналіз зміцнення поверхневим пластичним деформуванням на основі дослідження напруженого стану в області контакту. . , . С. 95-99.

208299. Шамровський О. Д., Шевченко В. О., Радченко В. В., Кучер В. Г., Кобець В. А. Вплив спільних коливань лопатей поворотно-лопатевої гідротурбіни на рух її робочого колеса. . , . С. 100-103.

208300. Ерохов И. В. Главная теорема общей теории цепей. КПУ. Запорожье, 2011. 88 с.

208301. Авраменко О. О. Аналіз напружено-деформованого стану нетонких ортотропних конічних оболонок змінної товщини під дією нерівномірного навантаження. . , . С. 103-107.

208302. Шамровский А. Д., Колесник Д. Н., Миняйло Т. А. Усовершенствованный метод последовательных перемещений для расчета стержневых конструкций. . , . С. 107-111.

208303. Пожуєв В. І., Грищак Д. В. Наближений аналітичний розв'язок задачі про деформований стан ортотропної циліндричної оболонки змінної за часом маси при комбінованому термосиловому навантаженні. . , . С. 111-116.

208304. Левада В. С., Хижняк В. К., Левицкая Т. И. Изгиб полубесконечной анизотропной пластины с жестко закрепленным краем, находящейся под действием сосредоточенной нагрузки. . , . С. 117-119.

208305. Клименко М. І., Мухін В. В. Скінченноелементна методика моделювання хвильових процесів у багатошарових циліндрах. . , . С. 119-125.

208306. Заяц В. И., Новикова О. С. Представление решения двумерной задачи термоупругости в ультрасферических многочленах. . , . С. 126-131.

208307. Басова Е. В., Добротворский С. С. Кинематика формообразования эвольвентной и трохоидальной поверхностей при высокоскоростном концевом фрезеровании. . , . С. 132-137.

208308. Відміч С. С. Вимушені коливання циліндричної заготовки при різанні з одночасним алмазним вигладжуванням. . , . С. 138-141.

208309. Ольшанецький В. Ю., Кисільова І. Ю. Варіаційна задача крутіння призматичного брусу з урахуванням дислокаційного впливу. . , . С. 141-146.

208310. Николаев В. А., Васильев А. Г., Матюшенко Д. А. Расчет приращения толщины по длине полосы при горячей прокатке. . , . С. 146-150.

208311. Ольшанецкий В. Е., Кононенко Ю. И. Об уточненной оценке энергии активации роста зерен в металлических системах с дисперсными частицами второй фазы. . , . С. 151-154.

208312. Винокур Б. Б. Развитие общества и металлы. Перу. . , . С. 155-156.

208313. Павло Андрійович Михайлов (до 100-річчя з дня народження). . , . С. 157.

208314. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

208315. Lucky и краски : [обзор и макропрогноз состояния экономики Украины]. . , . С. 20-22.

208316. Гусев Ю. Физподготовка : [украинский рынок страхования жизни]. . , . С. 43-44.

208317. Бородаченко К. Лига чемпионов : [новые стратегии сбыта товаров]. . , . С. 45-47.

208318. Подписное агентство : [привлечение клиентов с помощью интернет-рассылок]. . , . С. 48-49.

208319. Дикаленко М. Выйдет баком : [состояние рынка нефтепродуктов. Развитие цен на топливо в Украине]. . , . С. 61-63.

208320. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. Наука. М., 1981. 568 с.

208321. Дикаленко М. Авто "сто"п : [законопроект об обязательном использовании биоэтанола при производстве и реализации бензина в Украине]. . , . С. 64-65.

208322. Московчук Э. Метеозависшие : [рынок бутилированной воды в Украине]. . , . С. 66-67.

208323. Васильева Н., Татаренко Г. На клеточном уровне : [производство и экспорт яиц и яичной продукции в Украине]. . , . С. 68-69.

208324. Николаева Т. Соображают на троих : [рынок услуг салонов красоты]. . , . С. 73-74.

208325. Московчук Э. Северный потек : [российские водочное бренды на украинском рынке]. . , . С. 75-76.

208326. Середа Е. На шафи скупе : [структура украинского рынка мебели]. . , . С. 78-79.

208327. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

208328. Эллиот Л., Уилкокс У. Физика. Наука. М., 1975. 735 с.

208329. "Монополия - путь к загниванию" : [политолог Вадим Карасев считает, что централизация власти в Украине преследует цель установления тотального контроля над экономическими ресурсами страны]. . , . С. 12-14.

208330. Поліщук В.М. Криза 13 років у хлопчиків: структура симптомокомплексу і його зміст. . , . С. 2-7.

208331. Мазилов В.А. Методологические исследования в современной российской психологии. . , . С. 8-21.

208332. Шкабура В.А. Исследование турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях. . , . С. 9-13.

208333. Элементарный учебник физики. Наука. М., 1971. 639 с.

208334. Задіранова Г.В. Тренінг формування професійної успішності майбутніх педагогів. . , . С. 21-32.

208335. Лапотко В. М., Кухтин Ю. П., Лапотко А. В. Полный анализ clocking-эффектов в 1.5 ступени газовой турбины с использованием метода отслеживания струй течений газа. . , . С. 14-19.

208336. Перевод в офсайд : [входящие денежные переводы в Украину через международные платежные системы и объем переводов в связи с проведением Евро-2012]. . , . С. 23-24.

208337. "Дефицит капитала - наибольшая проблема рынка" : [интервью с И. Гордиенко, председателем правления АСК "ИНГО Украина"/ записал Гусев Ю.]. . , . С. 41-43.

208338. Элементарный учебник физики. Наука. М., 1986. 656 с.

208339. Русанов А. В., Косьянов Д. Ю., Косьянова А. И. Использование неявной схемы расщепления для численного моделирования трансзвуковых течений идеального газа. . , . С. 20-24.

208340. Бородаченко К. Головная роль : [нехватка квалифицированных кадров. Лихорадка рынка рекрутинга]. . , . С. 44-46.

208341. Ершов С. В. Развитие программного комплекса расчета пространственных течений в турбомашинах. . , . С. 25-30.

208342. Элементарный учебник физики. Наука. М., 1985. 608 с.

208343. Явления переноса в низкотемпературной плазме. Наука и техника. Минск, 1969. 247 с.

208344. Бучаков С. В., Евдокименко Ю. И., Исаев К. Б., Кисель В. М., Ремесло В. В., Фролов Г. А. Методика определения теплопроводности газотермических покрытий. . , . С. 31-35.

208345. Элементарный учебник физики. Наука. М., 1971. 526 с.

208346. Плугин А. Н., Плугин А. А., Трикоз Л. В., Кагановский А. С., Плугин Ал. А. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них. Наукова думка. К., 2011. 336 с.

208347. Юревич Ф. Б., Куликов В. С. Электродуговой нагрев газа. Наука и техника. Минск, 1973. 189 с.

208348. Сербин С. И., Маринец А .Н. Повышение эффективности запуска ГТД плазмохимическими средствами. . , . С. 36-40.

208349. Ахиезер А. И., Ахиезер И. А., Половин Р. В., Ситенко А. Г., Электродинамика плазмы. Наука. М., 1974. 719 с.

208350. Жорнова О., Жорнова О. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи. . , . С. 29-32.

208351. Новикова Е.В. Программа развития творческого мышления младших подростков по системе Эдварда де Боно. . , . С. 33-46.

208352. Долматов Д. А. Регулирование воздушного горения углеводородов дуговыми разрядами малой длины. . , . С. 41-51.

208353. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208354. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208355. Черный Г. Г. Газовая динамика. Наука. М., 1988. 424 с.

208356. Заика Е.В., Быстров К.А. Игры и упражнения для развития микромоторики школьников. . , . С. 39-46.

208357. Химия и термодинамика растворов. Изд-во Лен. ун-та. Ленинград, 1964. 264 с.

208358. Вмешторг : [цены на топливо в Украине]. . , . С. 61.

208359. Краєва О.А. Програма тренінгового курсу "Подолання кризи ідентичності підлітків" 7-8 класів (13-14 років). . , . С. 46-50.

208360. Щукин В. А., Валиев Ф. М., Дунай О. В., Щукин Ф. В. Моделирование образования токсичных веществ в турбулентном пламени однородной смеси. . , . С. 52-58.

208361. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208362. Продбоденья : [государственное регулирование цен на украинском продовольственном рынке]. . , . С. 63-65.

208363. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208364. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208365. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2001. 126 с.

208366. Третяк В. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки. Наукова думка. К., 2011. 279 с.

208367. Лепешкин А. Р. Новый метод нагрева вращающихся дисков с использованием постоянных магнитов. . , . С. 59-61.

208368. Шевченко М. Невольтники : [отечественное металопроизводство]. . , . С. 66-68.

208369. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208370. Тихопой О.В. Психологические ресурсы разрешения ключевого противоречия семейного бизнеса. . , . С. 50-54.

208371. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208372. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208373. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208374. Зуев Г. ЛЭПота : [экспорт украинской электроэнергии на европейские рынки]. . , . С. 72-73.

208375. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208376. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2001. 160 с.

208377. Кудин М. М., Бережной В. Ю. Расчетная оценка влияния геометрии компрессора на пульсации потока в камере сгорания. . , . С. 62-64.

208378. Бек Ш. Заменитости : [рынок автомобильных запчастей в Украине]. . , . С. 74-75.

208379. Бек Ш. Веселые картинки : [украинский рынок шифера]. . , . С. 76-77.

208380. Маравилла Эррера К., Епифанов С. В. Формирование моделей для определения скоростей на входе в рабочее колесо турбины в системах мониторинга выработки ресурса. . , . С. 65-70.

208381. Метрология и измерительная техника. ВИНИТИ. Итоги науки и техники. М., 1972. 191 с.

208382. Рудавський Д. В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах. Наукова думка. К., 2011. 208 с.

208383. Середа Е. Толчки зрения : [украинский рынок сантехники]. . , . С. 78-79.

208384. Тропина А. А. Влияние колебательной температуры на скорость распространения ламинарного пламени. . , . С. 71-74.

208385. Василик В. Б., Драгунов Д. В., Ситник Д. О. Функціонально-дискретний метод розвязування операторних рівнянь та його застосування. Наукова думка. К., 2011. 176 с.

208386. Нагула О. Посилення потенціалу місцевих громад у впровадженні нових послуг зі сприяння батьківській компетентності : [заняття з батьками: зміст тренінгів, лекцій. Особливості розвитку дитини від 0 до 3 років]. . , . С. 54-62.

208387. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

208388. Швецов В. Л., Решитько В. П., Гринштейн М. И., Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. Прогнозирование гидравлических характеристик, температурного поля газа и теплового состояния камеры сгорания ГТУ, оснащенной струйно-стабилизаторным фронтовым устройством. . , . С. 75-78.

208389. Черный Г. Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. Гос.изд. физ.-мат. лит.. М., 1959. 220 с.

208390. Заика А. "На рынке такси выявлен картель" : [проверка рынка такси Антимонопольным комитетом Украины]. . , . С. 22-24.

208391. Маркушин А. Н., Бакланов А. В. Этапы модернизации камеры сгорания ГТД со ступенчатым подводом воздуха по длине жаровой трубы. . , . С. 79-82.

208392. Недашковский Ю. Атомная масса : [грядет крупнейший передел на украинском рынке электроэнергии]. . , . С. 26-27.

208393. Саливон С. Бесцельно непрожитые : [основные направления бюджетной политики и прогноз Госбюджета на 2013-2014 гг.]. . , . С. 29-30.

208394. Шаприцкий В. Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы. Металлургия. М., 1990. 416 с.

208395. Ханжонков В. И. Аэродинамика аппаратов на воздушной подушке. Машиностроение. Москва, 1972. 328 с.

208396. Дресвин С. В., Донской А. В., Гольдфарб В. М., Клубникин С. В. Физика и техника низкотемпературной плазмы. Атомиздат. Москва, 1972. 352 с.

208397. Ферцигер Дж., Капер Г. Математическая теория процессов переноса в газах. Мир. Москва, 1977. 554 с.

208398. Фарнасов Г. А., Фридман А. Г., Каринский В. Н. Плазменная плавка. Металлургия. Москва, 1968. 172 с.

208399. Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. Наукова думка. К., 2011. 727 с.

208400. Михайличенко Н. И., Заяц М. Н., Митрофанова Т. А., Жолоб Г. И. Химия. Вища школа. Киев, 1985. 176 с.

208401. Нгуен Минь Суан , Нгуен Ван Тхинь, Данг Ван Кхиен Эффективность работы авиационных газовых турбин с воздушным охлаждением (ГТСВО). . , . С. 83-90.

208402. Свиридов В. В., Воробьева Т. Н., Гаевская Т. В., Степанова Л. И. Химическое осаждение металлов из водных растворов. Университетское. Минск, 1987. 270 с.

208403. Сердега Б. К. Модуляційна поляриметрія. Наукова думка. К., 2011. 238 с.

208404. Гриньков Д. Отдать всуе : [банковский рынок. Задолженность украинских банков по рефинансированию перед НБУ]. . , . С. 34-36.

208405. Гусев Ю. Защитный рефлекс : [страхование транспортных средств (автострахование). Конфликт на рынке (автогражданка)]. . , . С. 40-41.

208406. Семененко Е. В. Научные основы технологий гидромеханизации открытой разработки титан-цирконовых россыпей. Наукова думка. К., 2011. 231 с.

208407. Пашкеев С. Мы не Lockheed : [опыт работы, путь к успеху, управленчиские решения крупнейшей компании - производителя оружия Lockhed Martin (США)]. . , . С. 42-45.

208408. Кияшко Л.О., Бородчак М.В. Психологічна готовність молоді до громадянської активності в умовах соціально-політичних реформ. . , . С. 62-66.

208409. Бабий Е. В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах. Наукова думка. К., 2011. 184 с.

208410. Химический энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. М., 1983. 791 с.

208411. Бородаченко К. "Флешмоб с интересным сценарием сработает всегда" : [коммерческие флешмобы, маркетинговые исследования]. . , . С. 46-48.

208412. Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности. Изд-во иностран. лит-ры. Москва, 1962. 415 с.

208413. Славинская И. На запасном пути : [книжная ярмарка в Лейпциге. Участие Украины в ярмарке]. . , . С. 49-51.

208414. Куц В. М., Кириченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії. Центр учбової літератури. К., 2010. 160 с.

208415. Мадемуазель споет блюз : [о приезде в Киев французкой певицы П. Каас]. . , . С. 55.

208416. Гідроакустичний журнал : проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану. НТЦ ПАС НАН України. Запоріжжя, 2010. 158 с.

208417. Максименко С.Д., Болтівець С.І., Губенко О.В., Кравченко О.П. Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій (Матеріали до програми "Психологія. 11 клас. Профільний рівень") : [Анкета, вправи]. . , . С. 70-80.

208418. Николаева Т. Сделали ручкой : [прогнозы для рынка товаров hand made в Украине]. . , . С. 72-73.

208419. Ivasishin O. M., Pogrebnjak A. D., Bratushka S. N. Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels. Akademperiodyka. Kyiv, 2011. 286 p.

208420. Карпова Г. Дома рощенные : [украинский рынок котеджных городков]. . , . С. 74-75.

208421. Харин С. Е. Физическая химия. Киевск. ун-т. Киев, 1961. 555 с.

208422. Середа Е. Сегментовские войны : [украинский рынок жилой и офисной мебели]. . , . С. 76-77.

208423. Кобець В. Що забули закласти у фундамент інженерної освіти? : [необхідність викладання дисципліни "Охорона праці" майбутнім інженерам]. . , . С. 16-17.

208424. Моісеєнко О. Керівник чи спеціаліст? Не у свої сани не сідай! : [типове положення про службу охорони праці]. . , . С. 22-24.

208425. Пархоменко М. Альтернативну енергію - на службу охорони праці. . , . С. 32-33.

208426. Шицкова А. П., Новиков Ю. В. Гармония или трагедия? Научно-технический прогресс, природа и человек. Наука. М., 1989. 270 с.

208427. Теличко К. Складнощі з профілактикою? : [результати перевірки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань]. . , . С. 52-53.

208428. Кобець В. Роль страхових експертів зростає : [робота страхових експертів з охорони праці одного з міських районів Харкова]. . , . С. 54.

208429. Стан промислової безпеки в Україні у 2011 році : [статистичні дані щодо виробничого травматизму у різних галузях економіки, аналіз]. . , . С. 6-31. (Додаток)

208430. Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс физики. Высш. школа. М., 1966. 411 с.

208431. Пекар В. Разноцветный менеджмент : [корпоративная культура, субкультура предприятия]. . , . С. 50-59.

208432. Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Атомиздат. М., 1961. 280 с.

208433. Савицкая Л. Ловушки реальности : [управления предприятиями. Руководители: эмоциональность и уверенность в себе]. . , . С. 60-65.

208434. Чуянов В. А. Энциклопедический словарь юного физика. Педагогика. М., 1984. 352 с.

208435. Солтер Ч. Защищать и нападать : [китайская компания Lenovo, как потенциальный глобальный бренд]. . , . С. 67-75.

208436. Тарнавский В. Князь тишины : [Иван Данилович Калита (1288-1341) - 18 лет правил Московским княжеством]. . , . С. 77-81.

208437. Шульман С. Инопланетяне над Россией. Профиздат. М., 1990. 208 с.

208438. Бікбулатова О., Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Зінов'єва А., Любинський В. Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України. . , . С. 3-10.

208439. Балацкий О.Ф., Вакулюк П. Г., Власенко В. М., Вольфсон В. Я. Экология и экономика. Политиздат Украины. К., 1986. 308 с.

208440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі на тему "Brochure Language for Tourism Students" для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 с.

208441. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2012. 73 c.

208442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм. "Comprehensive Reading for Tourism Students". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 50 с.

208443. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання параметрів лінійних компонентів кіл з зосередженими постійними". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

208444. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

208445. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література (друга половина ХІХ-перша третина ХХ століть)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

208446. Это странное привычное, или занимательный мир естественных наук в вопросах и ответах. Университетское. Минск, 1989. 190 с.

208447. Кузнецов В.Н. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей и подростков. Проблемы диагностики и терапии. . , . С. 2-8.

208448. Гапоненко Л.О. Розвиток професійних потенціалів студента-психолога у навчальній взаємодії як умова подолання емоційної дезадаптації. . , . С. 13-17.

208449. Социально-экологические системы как объект управления. Наука. Новосибирск, 1990. 238 с.

208450. Флоров П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми. . , . С. 17-21.

208451. Яремчук О.В. Політико-психологічна технологія створення консолідуючого національного міфу. . , . С. 22-26.

208452. Анцибор А.І. Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера. . , . С. 26-30.

208453. Крайнюк А. И., Крайнюк А. А., Брянцев М. А. Повышение эффективности газотурбинного двигателя каскадного обмена давлением утилизацией теплоты отработавших сред. . , . С. 91-100.

208454. Чередниченко А. К., Ткач М. Р. К выбору параметров промежуточного теплоносителя регенеративного газотурбинного двигателя. . , . С. 101-105.

208455. Бессонова Т.И. Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте. . , . С. 31-34.

208456. Яншин А. Л., Мелуа А. И. Уроки экологических просчетов. Мысль. М., 1991. 429 с.

208457. Скороходько К.В. Вплив рівня децентрації на вибір стилю поведінки у конфлікті у ранньому юнацькому віці. . , . С. 34-36.

208458. Хабайлюк В.В. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку. . , . С. 37-40.

208459. Колядюк А. С., Шульженко Н. Г., Бабаев И. Н. Численное моделирование течения пара в регулировочном клапане турбины. . , . С. 106-109.

208460. Новикова Е.В. Программа развития творческого мышления младших подростков по системе Эдварда Боно. . , . С. 50-54.

208461. Семенова Е.М. Тренинг навыков преодаления напряженных ситуаций педагогической деятельности. . , . С. 54-59.

208462. Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобія: спільне і відмінне у поняттях. . , . С. 59-63.

208463. Аймедов К.В. Мотивація гемблінгу та її кількісна оцінка : [залежність від азартних ігор]. . , . С. 63-66.

208464. Губенко А.В. Концепция построения тренинга развития креативности в сфере предпринимательства и маркетинга. . , . С. 67-79.

208465. Українська журналістика: розклад на завтра : [звіт голови Національної спілки]. . , . С. 1-24, 27-29.

208466. Статус національної спілки журналістів України. . , . С. 30-33.

208467. Тадіян С.В. Розробка методики діагностики механізмів самооцінювання особистості в шкільному віці. . , . С. 40-50.

208468. Кузьменко Н. В Запорожском регионе - новый лидер журналистов : [отчетно-выборная конференция журналистов в Запорожской области. Избрание нового состава руководящих органов]. . , . С. 35.

208469. Ворожок не рекламуємо? : [роз'яснення щодо закону України про заборону поширення реклами послуг ворожок і гадалок в ЗМІ]. . , . С. 43-44.

208470. Жарков Н. В., Прокди Р. Г. Компас-3D V11 (полное руководство) [Электронный ресурс]. Наука Техника. СПб., 2010.

208471. Спектор А. Г. Тракторы, эксплуатация и обслуживание. Россельхозиздат. М., 1975. 76 с.

208472. Соубел Р. Автомобильные войны. Прогрес. М., 1989. 335 с.

208473. Зоря Т. М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі. . , . С. 3-7.

208474. Вдовенко Н. М. Удосконалення методології галузевої системи державного стратегічного планування і контролю. . , . С. 7-10.

208475. Сосновский А. А., Хаймович И. А. Радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов. Транспорт. М., 1987. 256 с.

208476. Ібрагімов Е. Е. Роль ефективності інформаційної підтримки у стратегічному плануванні діяльності підприємств. . , . С. 11-15.

208477. Сосновский А. А. Основы радиоэлектроники и радиооборудование летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1968. 248 с.

208478. Височина А. В., Гриценко Л. Л. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств. . , . С. 16-22.

208479. Пілецька С. Т. Особливості фінансування економічного розвитку промислових підприємств. . , . С. 22-29.

208480. Границы раздела фаз и их свойства. ИПМ. К., 1980. 150 с.

208481. Сорочан Ю. П., Раш Т. И. Большегрузные автомобили и автопоезда. Ниинавтопром. М., 1970. 86 с.

208482. Сорочан Ю. П., Марцыновский Л. Я. Автомобильные поезда. Машиностроение. М., 1965. 317 с.

208483. Мних М. В. Про окремі аспекти трансформації інструментів податкового регулювання економіки України. . , . С. 29-34.

208484. Соловьев С. Н. Проблемы современного судостроения. Знання. К., 1980. 64 с.

208485. Соловьев Н. С. Автомобильные компании США и Японии. Ниинавтопром. М., 1977. 97 с.

208486. Соколов М. М., Шашков Н. А., Полевой В. А. Вагонное хозяйство на промышленном транспорте. Вища школа. К., 1981. 103 с.

208487. Создание прогрессивных гусеничных движителей сельскохозяйственных трактаров. Нати. М., 1987. 104 с.

208488. Стожок Л. Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками. . , . С. 35-39.

208489. Мних-Котляр Н. М. Механізм реалізації правонаступництва України щодо міжнародних договорів у цивільних та сімейних справах. . , . С. 40-43.

208490. Сітенко М. М. Напрямки нормативно-правового та інформаційного забезпечення обліку і контролю за пенсійними розрахунками : [наслідки впровадження єдиного соціального внеску]. . , . С. 44-47.

208491. Головач В. В. Філософія аудиту та його сутність : [проблеми розвитку аудиту в Україні]. . , . С. 48-61.

208492. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

208493. Каратеева А. В ЗТМК готовы вложить 700 миллионов долларов : [визит В. Януковича в Запорожье; государственная подержка запорожских предприятий]. . , . С. 4.

208494. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

208495. От боли искры сыпались из глаз : [интервью с многоборцем, серебряным призерам чемпионата мира А. Касьяновым/ беседовал В. Вардидзев]. . , . С. 10.

208496. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

208497. Данилина Е. "Я попал в нужное время в нужную точку" : [герой Украины с Золотой Звездой №1 Александр Галуненко рассказывает, как "ставили на крыло" Ан-225 "Мрія"]. . , . С. 1, 8-9.

208498. Бузько І. Р., Д'яченко Ю. Ю. Формування методологічних основ розвитку персоналу. . , . С. 8-12.

208499. Горчакова Е. Н. Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем : [рассмотрены конструктивные особенности многоуровневого комплекса социально-экономических систем и направление его использования для решения научно-практических заданий. . , . С. 13-18.

208500. Савченко О. Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах : [управління змінами в соціально-економічних системах для відповідної їх реакції на потреби та вимоги бізнес-оточення]. . , . С. 19-24.

208501. Сунцова О. О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти. . , . С. 25-36.

208502. Воробьева Е. А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли. . , . С. 37-42.

208503. Длугопольський О. В., Жуковська А. Ю. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України. . , . С. 43-49.

208504. Ільницький Д. О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі. . , . С. 50-63.

208505. Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством. . , . С. 64-71.

208506. Никифоров А. Є. Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика : [досліджено структуру і обґрунтовано систему індикаторів інтелектуального потенціалу країн; опробовано на статистичних даних України та Польщі. . , . С. 72-85.

208507. Хоружий Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури : [історія розвитку вищої освіти. Європейський простір вищої освіти. Студенти, їх типи]. . , . С. 7-23.

208508. Ведернікова С. В. Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством. . , . С. 86-94.

208509. Нуженко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі. . , . С. 25-32.

208510. Кондратюк О. І. Кон'юнктура ринку зерна в Україні. . , . С. 95-100.

208511. Жигірь В. Емпірична модель професійної компетентності менеджера освіти. . , . С. 33-45.

208512. Лиман І. Міжнародні зв'язки Бердянського державного педагогічного університету. . , . С. 46-53.

208513. Мадзігон В. М., Вачевський М. В. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару. . , . С. 101-109.

208514. Мачуга Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні. . , . С. 110-116.

208515. Бондар Б., Свірко С. Інноваційна парадигма сучасної бухгалтерської освіти та науки в університеті. . , . С. 54-66.

208516. Огонь Ц. Г. Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази : [використання коштів державного бюджету на формування та розвиток мінерально-сировинної бази]. . , . С. 117-129.

208517. Хвищун Н. В. Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє. . , . С. 130-138.

208518. Вітлінський В., Устенко С., Шарапов О. Наукова складова в системі інноваційної підготовки фахівців зі спеціальностей "Економічна кібернетика" та "Інтелектуальні системи прийняття рішень". . , . С. 67-75.

208519. Шендерівська Л. П. Макрорівневі чинники, які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі. . , . С. 139-143.

208520. Саркісян М., Чабанюк О. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ : [завдання, органи студентського самоврядування. Студентська академічна рада КНЕУ. Студентський профком. Наукове студентське товариство]. . , . С. 76-85.

208521. Болдирєва К. В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва. . , . С. 144-153.

208522. Ганущак-Єфіменко Л. М., Коберник І. В. Особливості формування інтегрованих бізнес-структур. . , . С. 154-160.

208523. Павлиш В., Загородній А., Пилипенко Л. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами. . , . С. 86-91.

208524. Кліх Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування. . , . С. 92-99.

208525. Розд. V. Економічний механізм природокористування : [сутність. Плата за використання природних ресурсів. Міжбюджетні відносини. Фонди охорони навколишнього середовища]. . , . С. 131-204.

208526. Розд. VI. Економіка стимулювання раціонального природокористування. Екстернальні ефекти : [зміст та завдання. Інструменти та фінансова база. Пріоритетні напрямки]. . , . С. 205-225.

208527. Розд. VII. Організація та управління природокористуванням і охороною довкілля : [інституціональний механізм. Управлінські структури. Регіональні проблеми. Перспективи адміністративної реформи]. . , . С. 226-243.

208528. Розд. ІХ. Екологічна політика держави. . , . С. 264.280.

208529. Розд. ХІІ. Ринок екологічних товарів і послуг. . , . С. 321-343.

208530. Розд. ХІІІ. Науково-методичні основи раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля : [екологічні проблеми...див. анотацію]. . , . С. 344-360.

208531. Розд. XIV. Економічні збитки, оцінка втрат і ризиків. . , . С. 361-381.

208532. Русско-немецкий словарь. Русский язык. М., 1975. 527 с.

208533. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

208534. Сидоров С., Бутенко В. Деньги запорожцев идут в карманы воров : [мошенничество с тендерами в Запорожской области]. . , . С. 8-9.

208535. Олейник А. Улица Димитрова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

208536. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

208537. Гудыменко Ю., Михайлищев С. Запорожье захватила мафия : [преступность Запорожской области]. . , . С. 8-9.

208538. Олейник А. Улица Талалихина : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

208539. Немецко-русский словарь. Русский язык. М., 1983. 528 с.

208540. Заславский Н. Ферросплавная отрасль Украине не нужна? : [состояние Запорожского ферросплавного завода на начало марта 2012 г]. . , . С. 16.

208541. Англо-русский словарь. Русский язык. М., 1980. 808 с.

208542. Миланова Я., Приходько О. В Запорожье исчезает гуманитарная помощь. . , . С. 21.

208543. Артемов Б. Девочка, которую никто не спас : [исторические очерки о Второй мировой войне и Запорожье]. . , . С. 54.

208544. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

208545. Олейник А. Улица Тимошенко : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

208546. Приходько О., Сидоров С. В Запорожье построят асфальтный завод. Второй по счету. . , . С. 15.

208547. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

208548. Бутенко В., Сидоров С., Гудыменко Ю. Кровожадные маршрутки Запорожья : [ДТП Запорожской области за 2010-2012 гг.]. . , . С. 8-9.

208549. Олейник А. Улица Медведева : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

208550. Высокий Н. Александр Пеклушенко: "Проблемы Мелитополя - мои проблемы" : [состояние г. Мелитополя]. . , . С. 16.

208551. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

208552. Захарова Н., Миланова Я. Запорожцы за лечение будут платить дважды : [система здравоохранения Запорожской области]. . , . С. 8-9.

208553. Олейник А. Улица Шушенская : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

208554. Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. . , . С. 7-15.

208555. Миланова Я. Запорожцы на работе становятся инвалидами : [производственный травматизм г. Запорожья]. . , . С. 18.

208556. Сухарніков Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження Національної рамки (академічних) кваліфікацій України. . , . С. 16-50.

208557. Зіньковський Ю. Новий етап взаємодії системи освіти та ринку праці : [Національна рамка кваліфікацій праці. Освітянська рамка кваліфікацій. Ринок праці. Освітянські компетенції]. . , . С. 39-50.

208558. Бородич Л. И., Герасимович А. И., Кеда Н. П., Мелешко И. Н. Справочное пособие по приближенным методам решения задач высшей математики. Выэйш. школа. Минск, 1986. 189 с.

208559. Добрянський І., Кузнєцова І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу. . , . С. 51-58.

208560. Бородюк В., Фролова Г. Науково-дослідний інститут економічного розвитку: вектор діяльності та розвитку. . , . С. 59-64.

208561. Удод А., Михайло Ю. Завоювання чужої віри : [вибір віри князем Володимиром. Особливості становлення християнства на Русі]. . , . С. 65-83.

208562. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. Наука. М., 1983. 416 с.

208563. Хавин В. П. Основы математического анализа. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. ЛГУ. Ленинград, 1989. 448 с.

208564. Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання : [види відкритих занять, вимоги до їх проведення, критерії оцінювання. Педагогічна майстерність молодих викладачів]. . , . С. 84-91.

208565. Яременко О. В. Испытания насосов. Машиностроение. М., 1976. 225 с.

208566. Демидов С., Мінченко Ж., Гавриленко Т. Імуногенетика як науково-практична і навчальна дисципліна. . , . С. 92-102.

208567. Національна рамка кваліфікацій : додаток до постанови КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341. . , . С. 104-111.

208568. Полулях К. С. Электронные резонансные измерительные приборы. Изд-во ХГУ. Харьков, 1961. 139 с.

208569. Супрун В. К. Абразивный износ грунтовых насосов и борьба с ним. Машиностроение. М., 1972. 104 с.

208570. Электропривод, автоматизация и надежность ПТМ. ВНИИПТМАШ. Москва, 1983. 125 с.

208571. Системы приводов. Надежность и долговечность ПТО. ВНИИПТМАШ. М., 1987. 141 с.

208572. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. Техніка. К., 1977. 768 с.

208573. Сегерлинд Л. Д. Применение метода конечных элементов. Мир. М., 1979. 392 с.

208574. Гриценко Л. Л., Височина А. В. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства. . , . С. 161-167.

208575. Дубовик Т. В. Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет. . , . С. 168-173.

208576. Дудко О. С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами. . , . С. 174-182.

208577. Кукоба В. П. Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств. . , . С. 183-188.

208578. Лук'янчук І. Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об'єднання підприємств. . , . С. 189-196.

208579. Матвієць М. В. Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур. . , . С. 197-202.

208580. Саєнко О. Р. Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі запорізького регіону). . , . С. 203-207.

208581. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

208582. Бабенко А. Г., Бондаревська К. В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. . , . С. 208-214.

208583. Павелко И. Вознесенский сельсовет и почта в 20-е годы ХХ века : [история г. Запорожья]. . , . С. 50.

208584. Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О. И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Наука и техника. Минск, 1987. 687 с.

208585. Макаренко М. В. Механізм управління формуванням конкретних переваг регіону. . , . С. 215-223.

208586. Супруненко В. Балка Широкая (Оленья) : [балка о. Хортица]. . , . С. 50.

208587. Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання. . , . С. 224-230.

208588. Томілін О. О. Харчова промисловість Полтавської області в період ринкового реформування. . , . С. 231-234.

208589. Медведєв В. С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності. . , . С. 241-247.

208590. Тужилин А. А., Фоменко А. Т. Элементы геометрии и топологии минимальных поверхностей. Наука. Москва, 1991. 174 с.

208591. Топология. Высш. школа. Минск, 1990. 318 с.

208592. Рывкин А. А., Рывкин А. З., Хренов Л. С. Справочник по математике. Высш. школа. М., 1987. 480 с.

208593. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

208594. Предупреждение заболеваний - это выгодно : [вопросы охраны труда и здоровья на предприятии ПАО "ЗТР"]. . , . С. 9.

208595. Шак В. Храм, с которого начинается Каменка-Днепровская : [храмы Запорожской области]. . , . С. 16.

208596. Желнова Н. Запорожский изобретатель создал микросхему, спасающую от ДТП. . , . С. 39.

208597. В Александровском уезде за погодой следили ученики и помещики-энтузиасты : [очерки истории Запорожской области]. . , . С. 50.

208598. Супруненко В. Балка Наумова и балка Ушвивая (Вошивая) : [балки о. Хортица]. . , . С. 50.

208599. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

208600. Шак В. Ореховская "Альтернатива" : [первый частный музей в г. Орехове Запорожской области]. . , . С. 14.

208601. Павелко И. Старые базары Запорожья : [очерки истории Запорожья]. . , . С. 50.

208602. Супруненко В. Балка Генералка : [балка о. Хортица]. . , . С. 50.

208603. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

208604. Андрущенко В. Соціальний статус учителя. . , . С. 5-9.

208605. Самчук З. Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери. . , . С. 10-19.

208606. Уваркіна О. Особливості сучасного розвитку української національної освіти. . , . С. 20-24.

208607. Таміліна Л., Бакланова О. Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз : [вплив формальних контрактних інститутів на розвиток економічних систем]. . , . С. 4-15.

208608. Кивлюк О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки. . , . С. 25-30.

208610. Яковлєв А., Черненко М. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку. . , . С. 16-24.

208611. Корстак К. ХХІ століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі : [хвилі розвитку суспільства. Еволюція п'яти суспільств. Нанотехнології. Ноотехнології. Ноосуспільство. Сталий розвиток]. . , . С. 31-37.

208612. Касьянов Д. Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку. . , . С. 38-41.

208613. Шірінян Л., Шірінян А. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України : [на основі анкетування перевірено гіпотези щодо наявності кореляції між бажаною страховою премією...див. анот]. . , . С. 25-31.

208614. Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні? : [система організації наукової роботи у ВНЗ]. . , . С. 42-48.

208615. Озімковська В. Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля. . , . С. 32-40.

208616. Вернидуб Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя. . , . С. 49-55.

208617. Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні. . , . С. 41-46.

208618. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів. . , . С. 3-10.

208619. Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу. . , . С. 56-60.

208621. Рябцев А. Д., Троянский А. А., Давыдов С. И., Пашинский В. В., Снижко О. А., Ратиев С. Н., Леоха Ф. Л. Возможности камерного электрошлакового переплава в получении титана коммерческой чистоты. . , . С. 7-11.

208622. Протоковилов И. В. Дегазация электрода, спрессованного из губчатого титана, в процессе вакуумирования камерной печи ЭШП. . , . С. 12-15.

208623. Устинов А. И., Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Харченко Г. К., Петрушинец Л. В., Шишкин Е. А. Многослойные фольги Ti/Al: способы получения, свойства и применение при сварке давлением. . , . С. 30-37.

208624. Коледа В. Н., Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Якуша В. В. Плазменно-дуговая плавка на дисперсной подложке в подвижном горизонтальном кристаллизаторе. . , . С. 41-44.

208625. Григоренко Г. М., Анохин С. В., Таранова Т. Г., Григоренко С. Г., Задорожнюк О. М. Дисперсионно-упрочненные титановые сплавы системы Ti-Si-X. . , . С. 45-52.

208626. Борисова А. Л., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Карпец М. В., Степанюк С. П., Дорошенко Л. К. Структурные и фазовые превращения в сплаве Ti60Cr32Si8, содержащем аппроксимантную фазу. . , . С. 53-57.

208627. Синяков Р. В. Аспекты использования жидкого чугуна в дуговых сталеплавильных печах. . , . С. 58-62.

208628. Тимченко О.М. Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків. . , . С. 11-20.

208629. Шелудько Н.М., Шкляр А.І. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України. . , . С. 21-29.

208630. Прейгер Д., Жаліло Я., Собкевич О., Ємельянова О. Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв'язків між Європою та Азією : [транзитні перевезення вантажів територією України за видами транспорту, країнами...див. анот]. . , . С. 47-59.

208640. Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб`єктів інноваційної діяльності. . , . С. 30-40.

208641. Скрипчук П. Економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації. . , . С. 60-71.

208642. Майорова Т.В., Диба В.М. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу. . , . С. 41-50.

208643. Губені Ю., Оліщук П. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій. . , . С. 72-79.

208644. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінансово-економічні та психографічні фактори розвитку ринку житлової нерухомості в Україні. . , . С. 51-60.

208645. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки. . , . С. 80-85.

208646. Корж М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації. . , . С. 61-76.

208647. Абрамов В., Мошинський Р. Теорія безпеки та інститути (про вибір методологічної основи наукового дослідження системи національної безпеки). . , . С. 5-13.

208648. Макаренко С. Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей. . , . С. 61-66.

208649. Войтович Р. Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції. . , . С. 13-24.

208650. Прудченко І. Педагогічна епістемологія Лі Дж. Шульмана: еволюція знань учителя : [зміст і категорії знання. Педагогічні знання. Джерела знань учителя]. . , . С. 67-74.

208651. Гурієвська В. Системні фактори впливу в системі парламентаризму : [системне розуміння психологічних факторів, що впливають на розвиток парламентаризму]. . , . С. 24-32.

208652. Лозовицький О. Держава в зовнішньому середовищі: закони і закономірності глобального розвитку. . , . С. 32-39.

208653. Слюсаренко О. Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу : [віковий розподіл університетів світу за рейтингом "Шанхайський"]. . , . С. 75-80.

208654. Марутян Р. Науково-експертний супровід державного управління: зарубіжний досвід : [досвід США та європейських країн]. . , . С. 39-46.

208655. Олійник О. Зміст поняття "вольності" в українській традиції і дослідницькій інтерпретації : [принцип вільного вибору очільників провідних інститутів влади]. . , . С. 47-54.

208656. Сельський А. Стратегічне і державне управління: позиціонування. . , . С. 55-62.

208657. Суший О. Міждисциплінарні дослідження державного управління: архетипний напрям. . , . С. 62-71.

208658. Мамонов І. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні. . , . С. 71-76.

208659. Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті. . , . С. 81-86.

208660. Пашко Л. Професійна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: акмеологічний підхід. . , . С. 77-84.

208661. Ринковий Т. Сутність і застосування експертно-консультативних технологій у системі державної служби при прийнятті політико-управлінських рішень. . , . С. 84-90.

208662. Коваль Т. Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові тенденції : [неможливість перенесення до Німеччини американського досвіду організації вищої освіти]. . , . С. 87-92.

208663. Кравчук І. Система оцінювання використання структурних фондів ЄС у Болгарії. . , . С. 91-97.

208664. Купрійчук В. Проблеми та суперечності реалізації антикорупційної політики в Україні. . , . С. 97-130.

208665. Ребкало М. Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань. . , . С. 104-108.

208666. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів. . , . С. 248-257.

208667. Бадзим О. С., Древуш А. Р. Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню. . , . С. 258-266.

208668. Белялов Т. Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг. . , . С. 267-274.

208669. Капера І. Укрїнська молодь у контексті соціальних змін. . , . С. 93-100.

208670. Сахневич І. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей. . , . С. 101-105.

208671. Бочуля Т. В., Янчев А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку. . , . С. 275-282.

208672. Гуцайлюк Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах : [ризики у діючій системі обліку дебіторської заборгованості]. . , . С. 283-288.

208673. Іващенко О. Психолого-педагогічна підготовка фахівців пожежно-рятувальної служби. . , . С. 106-112.

208674. Островская О. А., Сколова О. Б. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности : [методика мониторинга финансовой отчетности предприятия]. . , . С. 289-296.

208675. Денисенок А. Как оценить эффективность заработной платы маркетолога. . , . С. 12-19.

208676. Черняєв Ю. Б., Мазуренко В. П. Злочинність і правоохоронна діяльність як об'єкти економічного аналізу : [економічний підхід до аналізу злочинності]. . , . С. 297-304.

208677. Тютюник В. Вплив незавершеного виробництва на собівартість продукції. . , . С. 2--28.

208678. Стельмах Л. Розрахунок чистого оборотного капіталу, чистих активів та фінансового стану ПАТ : [фінанси публічних акціонерних товариств]. . , . С. 29-35.

208679. Дронь В. С. Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення взаємозалежності між соціально-економічними подіями : [поняття "подія - явище", "подія - умова"; подано їх інтерпретацію]. . , . С. 305-311.

208680. Заворотній Р. І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу : [особливості застосування моделі "Du Pont" та моделі А. Дамодарана]. . , . С. 312-320.

208681. Рогозний С. Фінзвітність за МСФЗ в Україні : [механізм впровадження міжнародних стандартів фінансовоъ звітносты в Україні]. . , . С. 36-50.

208682. Awan A., Asghar N., ur Rehman H. The impact of governance on external debt burden in Pakistan = Вплив якості управління країною на зовнішній борг Пакистану. . , . P. 321-330.

208683. Розд. ХV. Економічна ефективність природокористування. . , . С. 382-391.

208684. Розд. XVI. Еколого-економічні проблеми природокористування. Глобальні проблеми людства. . , . С. 392-409.

208685. Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования. Наука. М., 1984. 383 с.

208686. Розд. XVII. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охоронинавколишнього середовища. . , . С. 410-453.

208687. Розд. ІІІ. Загальна характеристика основних видів природних ресурсів. . , . С. 47-103.

208688. Єфименко Т.І. Антикризове податкове регулювання фінансового сектору. . , . С. 3-21.

208689. Розд. Х. Екологічне страхування, сертифікація, паспортизація та ліцензування в системі охорони навколишнього середовища. . , . С. 281-300.

208690. Крупка М.І., Демчишак Н.Б. Оцінка фінанасового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України. . , . С. 22-32.

208691. Розд. VIII. Законодавча та нормативна база забезпечення раціонального природокористування. . , . С. 244-263.

208692. Білан Ю., Газда Я., Годжішевський Б. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні : [представлено кризові тенденції у бізнес-циклах польської та української економіки на межі XX і XXI ст. з використанням методу неспостережуваних (похідних) змінних. . , . С. 331-333.

208693. Флейчук М.І., Андрусів Р.Р. Ризикованість зовнішніх запозичень для посттранформаційних економік. . , . С. 33-44.

208694. Розд. 2. 4. Екологічна безпека природокористування як фактор соціально-економічного розвитку. . , . С. 42-45.

208695. Резнікова О.О, Нові тенденції розвитку світової економіки : глобальне управління як реальність сьогодення. . , . С. 45-53.

208696. Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу : [ на прикладі корпорації США "Cisco Systems Inc"]. . , . С. 54-64.

208697. Плескач В.Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні. . , . С. 65-75.

208698. Підготовка консолідованої фінансовоїзвітності (екзамен F1) : [переклад статті з англійської мови з сайту www.cimaglobal.com]. . , . С. 50-54.

208699. Виноградова О. В., Дарчук В. Г. Основи музеєзнавства. Магнолія 2006. Львів, 2012. 183 с.

208700. Bratu M. Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models = Порівняння точності прогнозів моделей VAR, AR та VARMA. . , . P. 340-349.

208701. Волошин В.І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого та середнього підприємництва в Україні. . , . С. 76-82.

208702. Диба М.І., Іващенко Ю.В. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні. . , . С.83-91.

208703. Рогов Г.К. Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності. . , . С. 92-103.

208704. Єршова Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України. . , . С.104-112.

208705. Хлівний В.К., Баранова О.В. Інноваційні підходи до управління діяльностю страхової компанії. . , . С. 113-118.

208706. Солодка О.О. Ефективність кредитої політики в механізмі банківського маркетингу. . , . С. 119-127.

208707. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2012. 68 с.

208708. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2012. 490 с.

208709. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2011. 202 с.

208710. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2011. 220 с.

208711. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2011. 170 с.

208712. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2012. 260 с.

208713. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2012. 43 с.

208714. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2012. 44 с.

208715. Інженерія програмного забезпечення. Національний авіаційний університет. Київ, 2011. 111 с.

208716. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2012. 44 с.

208717. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2011. 210 с.

208718. Харченко Г. Принцип поєднання речових прав : [об'ктом цивільних відносин можуть бути купівля-продаж майнових прав, їх застава, договір управління майном]. . , . С. 6-9.

208719. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2011. 103 с.

208720. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2012. 116 с.

208721. Добкіна К. Особливості припинення діяльності торгово-промислових палат як непідприємницьких товариств. . , . С. 22-25.

208722. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2012. 48 с.

208724. Андрущенко Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям. . , . С. 33-35.

208725. Чічкань М. Концептуальні підходи до формування поняття "медичне право" у сучасній юридичній науці. . , . С. 36-39.

208726. Козуб І., Довгань В. Умови праці й умови трудового договору : розмежування понять. . , . С. 39-41.

208727. Іваночко О. Про законодавчий термін "складна життєва обставина". . , . С. 42-45.

208728. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2012. 64 с.

208729. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 32 с.

208730. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 28 с.

208731. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 44 с.

208732. Немченко С. Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії в Україні. . , . С. 49-52.

208733. Верещагіна О. Державний контроль за антимонопольно-конкурентною політикою. . , . С. 57-60.

208734. Параниця С. Реалізація права людини на самозахист за допомогою зброї в Україні. . , . С. 70-73.

208735. Нашинець-Наумова А. Форми адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні. . , . С. 74-76.

208736. Гоцалюк С. Адміністративна та цивільна відповідальність у галузі електроенергетики : порівняльно-правовий аспект. . , . С. 77-79.

208737. Кузьмін Д. Форми тра методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. . , . С. 80-83.

208738. Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні. . , . С. 91-92.

208739. Турчиняк Ю. Міжнародний досвід оподаткування доходів фізичних осіб. . , . С. 93-95.

208740. Назаркевич Л. Сучасні процеси сканування й одночасного мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації. . , . С. 15-16.

208741. Фролов Ю, Кирпичов О. Особливості міжнародно-правового режиму антарктики. . , . С. 96-99.

208742. Мацькевич М. Гарантії захисту інтелектуальної власності в контексті конституційних культурних прав. . , . С. 100-102.

208743. Сеник О. Аналіз наукових підходів до розуміння природи правового конфлікту. . , . С. 103-106.

208744. Гребенюк М. Деякі питання формування правових засад забезпечення продовольчої безпеки в сучасних умовах. . , . С. 107-110.

208745. Радзієвський В. Чи існує українська кримінальна субкультура? : [питання кримінальної субкультури у кримінологічному аспекті]. . , . С. 111-115.

208746. Терещенко О. О., Савчук Д. Г. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами. . , . С. 77-88.

208747. Федоренко А. В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи. . , . С. 89-98.

208748. Голубка С. М. Фінансова політика національного державотворення за часів Центральної Ради : [формування національної фінансової системи (1917 - 1918 рр.)]. . , . С. 111-117.

208749. Леоненко П. М. Видатний учений-економіст : [творчий шлях українського вченого-економіста А. А. Чухна]. . , . С. 118-121.

208750. Кудин В. А. Мир эмоций в нашей жизни. . , . С. 3-8.

208751. Романовский А. Г. Психологические тенденции проявления настроя как готовности студентов к успешной учебе : [настрой как готовность к успешной учебе. Эмоциональный настрой]. . , . С. 9-15.

208752. Дольська О. О. Епістемологічні основи трансдисциплінарного підходу в сучасній освіті : [міждисциплінарність і трансдисциплінарність в освіті. Інтегративність ]. . , . С. 16-21.

208753. Осьодло В. І. Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності. . , . С. 22-28.

208754. Мельник Ю. Б. Методика підготовки до наукової доповіді. . , . С. 29-33.

208755. Агапова М. О. Про проблему оптимізації навчального матеріалу : [поняття, критерії оптимізації]. . , . С. 34-39.

208756. Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек. . , . С. 31-34.

208757. Кухаренко В. Н. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі : [відкриті дистанційні курси: визначення, особливості. Курси за кордоном, у НТУ "ХПІ". Програма курсу]. . , . С. 40-50.

208758. Яковенко Т. В. Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності майбутнього інженера-педагога : [ігрові технології. Ділові ігри. Проектний метод]. . , . С. 51-57.

208759. Ігнат'єва А. І. Аналіз науково-публіцистичних праць Я. П. Ряпко : [Я. П. Ряпко - учений, педагог, публіцист (20-і роки ХХ ст.)]. . , . С. 58-62.

208760. Скубченко П. С. Соціально-релігійні зміни пострадянського періоду: проблеми духовності. . , . С. 63-67.

208761. Зудилина Н. В. Манифестации идентичности в интернете: виртуальные проекции : [самовыражение личности в виртуальном мире]. . , . С. 68-74.

208762. Алиев Т. Продажа товаров по почте. . , . С. 55-62.

208763. Серкова П. П. К трудностям им не привыкать : [выплата страховых премий на страховых рынках России, Украины]. . , . С. 14-19.

208764. Губа Є. Витрати підприємства на аудит. . , . С. 63-68.

208765. Necheporchuk I. About humanistic orientation of professional training of future engineers = Про гуманістичну спрямованість професійної підготовки майбутнього інженера. . , . P. 75-80.

208766. Поддубный В. И. ВТБ - банк особых проблем не имеет. . , . С. 20-25.

208767. Половенко Л. П. Аналітична компетентність - ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики. . , . С. 81-90.

208768. Калита П. Стержень реформ, или как существенно повысить эффективность реформирования в интересах всех граждан Украины : [предлагаются методы повышения эффективности экономики и жизни людей]. . , . С. 2-9.

208769. Карпова В. Налоговое бремя: анализ методик расчета : [расчет налоговых показателей предприятий: методики, примеры]. . , . С. 69-75.

208770. Воробйова Є. В. Розвиток індивідуального стилю діяльності менеджера в процесі професійної підготовки. . , . С. 91-96.

208771. Булковський Т. Запровадження системи управління якістю в органах внутрішніх справ України на основі міжнародних стандартів. . , . С. 109-115.

208772. Гаман М., Крушельницька Т. Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду. . , . С. 116-123.

208773. Балдич Н. Характеристика інформації на фінансових ринках: уточнення понять. . , . С. 123-129.

208774. Valencia-de Lara P., Arague-Hontangas N. Personality traits and attitudes of an entrepreneur: an empirical study = Індивідуальні риси характеру та установки підприємця: емпіричне дослідження. . , . P. 350-358.

208775. Скиба М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект. . , . С. 129-137.

208776. Валентюк І. Особливості здійснення контролю в процесі управління розвитком регіону. . , . С. 138-144.

208777. Могильний С. Інноваційні технології роботи місцевої влади з органами самоорганізації населення. . , . С. 144-151.

208778. Wong Sek Khin E., Fui L. Y. Pragmatist and critical realist in management research = Прагматизм та критичний реалізм в управлінні як науці. . , . P. 359-364.

208779. Оржель О. Територіальний вимір згуртування ЄС. . , . С. 151-158.

208780. Ребкало В., Шахов В. Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв'язку. . , . С. 159-169.

208781. Grzeszczyk T. Barriers to sustainable development of agribusiness in Poland = Бар'єри на шляху стійкого розвитку агробізнесу у Польщі. . , . P. 365-374.

208782. Іскренко Л. П., Кіров Б. С. Інтернет - трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України. . , . С. 10-13.

208783. Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб'єктної складової еволюції громадянського суспільства. . , . С. 163-176.

208784. Радєва М. М. Україна в глобальній економіці : виклики і можливості. . , . С. 18-23.

208785. Кохан А. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень. . , . С. 176-184.

208786. Трюхан В. Інституційне забезпечення використання угоди про асоціацію Україна - ЄС. . , . С. 184-193.

208787. Піддубний В. І. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. . , . С. 24-32.

208788. Скуратівський В., Линдюк О. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення. . , . С. 194-204.

208789. Dajcman S., Festic M., Kavkler A. Comovement between Central and Eastern European and developed European stock markets: scale based wavelet analysis = Взаємозалежний рух на ринкух ЦСЄ та розвинених країн Європи: вейвлет-аналіз. . , . P. 375-384.

208790. Горбатюк С. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій. . , . С. 204-211.

208791. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторного практикума з фізики твердого тіла. Комп'ютерне моделювання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 30 с.

208792. Кондратюк Т. Концептуальні засади міжнародного досвіду провадження сімейної політики держави : [державне управління сферою родинних відносин]. . , . С. 212-220.

208793. Бейко О. Зміцнення зв'язків уряду з громадськістю як умова ефективного державного управління в демократичних країнах. . , . С. 334-339.

208794. Молчанова Ю. Психологічна підготовка керівних кадрів освіти: актуальні питання формулювання мети і завдань. . , . С. 221-228.

208795. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Прикладні соціально-комунікаційні технології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

208796. Соломонов С. Временное заместительство : [замещение сотрудников]. . , . С. 76-82.

208797. Москаленко С. Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у контексті інтегрування концепцій гендерної рівності та соціальної справедливості. . , . С. 228-235.

208798. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія механізмів і машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

208799. Петроє О. Передумови розвитку соціального діалогу в державному управлінні України. . , . С. 242-249.

208800. Кулик О. Роль молодіжних громадських організацій у становленні громадянського суспільства (на матеріалах м. Києва). . , . С. 358-365.

208801. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування в Україні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

208802. Дутковский Б. Банкрутство по-новому : Коментар до Закону України від 22.12.2011 р. № 4212 - VI. . , . C. 83-90.

208803. Фойгут Н. Управлінські проблеми охорони здоров'я населення похилого віку в межах територіальних громад: баланс між формальним і неформальним сектором : [витрати на охорону здоров'я, на медичне...див. анот.]. . , . С. 249-256.

208804. Dobardzic E., Dobardzic A., Brnicsnin E. Co-movement of financial markets in emerging and developed economies = Рух між фінансовими ринками країн, що розвиваються, та розвинених країн. . , . P. 385-397.

208805. Козка А. Правила оценки имущества, предлпгаемого в качестве залога. . , . С. 91-95.

208806. Юрчук Л. Стратегія розвитку регіональної системи освіти. . , . С. 257-264.

208807. Куратник П. Отчеты для руководителя в 1С 8. . , . С. 96-104

208808. Дяків О. Механізми регулювання взаємодії освіти та ринку праці: зарубіжний досвід. . , . С. 264-271.

208809. Karadeniz E., Ozturk I., Iskenderoglu O. An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries = Підтверження гіпотези ефективного ринку для країн ОЕСР. . , . P. 398-405.

208810. Перечень МСФО, действующих в Украине : [международные стандарты финансовой отчетности]. . , . С. 105-109.

208811. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до самостійної роботи за розділом "Теорія електричних сигналів" дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 с.

208812. Корнієнко С. Теоретичний аналіз спеціального понятійного апарату на відповідність завданням забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні. . , . С. 271-276.

208813. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

208814. Збалансований розвиток - шлях збереження планети : [історія виникнення та становлення концепції збалансованого розвитку]. . , . С. 2-6.

208815. Mir I. A., Khan M. B. Role of humor-based advertising in a crisis economy = Роль гумористичної реклами в умовах кризової економіки. . , . P. 406-414.

208816. Курило О.-М. Взаємодія влади та громадських організацій щодо розвитку системи освіти на регіональному рівні. . , . С. 277-283.

208817. Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління. . , . С. 283-291.

208818. Nazir M. S., Butt A., Nawaz M. M. Interest rate determinants of banks in Pakistan = Чинники, що визначають відсоткові ставки у банках Пакистану. . , . P. 415-424.

208819. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2012. 44 с.

208820. Ніколаєв І. Захист прав кредиторів при банкрутстві: історія українських мораторіїв на примусове стягнення боргів. . , . С. 53-56.

208821. Романов Ю. С. Сохранение биологического разнообразия и активность солнца (БРАС) : [природное и техногенное влияние на состояние окружающей среды]. . , . С. 7-8.

208822. Гонюкова Л. Взаємодія органів державного управління і громадсько-політичних організацій. . , . С. 306-313.

208823. Місюра В. Громадська ініціатива в системі місцевого самоврядування України. . , . С. 288-294.

208824. Драган І. В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі. . , . С. 9-10.

208825. Крижановська О. Т., Волохова О. В., Радченко Т. Д. Еколого-освітня та рекреаційна діяльність на території національного природного парку "Голосіївський" у контексті збалансованого (сталого) розвитку. . , . С. 11-12.

208826. Новак В. Неурядові організації або соціальне партнерство між державою і громадянським суспільством: зарубіжний досвід. . , . С. 359-364.

208827. Разнонапревленные векторы развития рынка комплексной логистики. . , . С. 6-13.

208828. Швыдкий О. В., Коваленко Е. Г., Сергиенко А. Ю. Формирование экологического мировозрения у студентов медицинского профиля - требование современности. . , . С. 13-14.

208829. Голоцван Л. Ребусы в прайсах : [выборы наиболее выгодного перевозчика. О том как правильно прочитать прайс-лист ]. . , . С. 14-17.

208830. Степченков Я. Системные свойства и эволюция логистики предприятия. . , . С. 18-22.

208831. Багрова Л. А., Боков В. А., Мазинов А. С. Развитие образования в сфере экологической энергетики : [специалисты будущего. Квалификационная характеристика магистра]. . , . С. 15-16.

208832. Nieh F.-P., Pong C.-Y. Correlations between brand equity, customer cognitive value, and customer loyalty (in quick service restaurant industry) = Кореляція... [див. анотацію]. . , . P. 425-435.

208833. Попов И Внутренний аудит и использование проектного менежмента в логистике : [на примере компании "Кока-Кола Хелленик Россия"]. . , . С. 24-30.

208834. Козаков В. Взаємодія як організаційний принцип та ціннісний критерій державного управління : [взаємодія влади з інститутами громадянського суспільства: принципи, напрями, форми. Зворотній зв'язок. Діалог]. . , . С. 179-188.

208835. Разгуляев В. Как все-таки правильно делать АВСD - анализ : [АВСD- анализ - это ранжирование об'эктов по степени их важности]. . , . С. 31-33.

208836. Дацій О. І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни. . , . С. 19-20.

208837. Великий Н. М. Силевит и активация воды : [загрязнение водных ресурсов Украины. Значение глобального оздоровления водных ресурсов для преодоления кризисов]. . , . С. 21-23.

208838. Михненко А., Денисенко С. Інститути громадянського суспільства та органи публічної влади в контексті політичної реформи в Україні. . , . С. 278-282.

208839. ur Rahman S., Khan M. B. Ethnocentrism tendenices of consumers: evidence from Pakistan = Етноцентризм споживачів: дані щодо Пакистану. . , . P. 436-445.

208840. Скаженюк О. М., Савчук Н. В. Проблеми атомної енергетики України на прикладі Рівнеської атомної електростанції. . , . С. 25-27.

208841. Мороз М. В., Романишин Н. М. Екологічна свідомість та поінформованість населення Львова. . , . С. 24-25.

208842. Seng T. L., Singh Pritam Singh G. Strategic motives of Malaysian firms engaging in international joint venture abroad = Стратегічна мотивація малайзійських фірм при створенні спільних підприємств за кордоном. . , . P. 446-457.

208843. Терлецький В. К., Філіпенко А. Б. Світовий досвід інноваційних форм екотуризму на порушених ландшафтах. . , . С. 28-29.

208844. Гетьман В. І. Заповідні печери України. . , . С. 30-32.

208845. Surugiu C., Dinca A.-I., Surugiu M.-R. An empirical annalysis of the CO2 emissions impact: vidence from Romanian tourism sector = Емпіричний аналіз впливу викидів вуглекислого газу: за даними туристичної галузі Румунії. . , . P. 458-468.

208846. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Конституційне право зарубіжних країн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

208847. Furuoka F. Total fertility rate and per capita income: new empirical findings from France = Сумарний коефіцієнт народжуваності та дохід на душу населення: нові емпіричні дані по Франції. . , . P. 469-479.

208848. Терехов А Четыре сезона в дистрибуции : [колебания объемов продаж в течении года]. . , . С. 34-36

208849. Балакирев С. Классификация ролей товарных категорий : [управление товарным ассортиментом]. . , . С. 42-46.

208850. Самохина Т. Один для всех или каждый для себя? : [обсуждение перспектив внедрения единой системы мониторинга температурного режима при перевозках]. . , . С. 48-50.

208851. Стеценко Л. Простые рецепты оптимизации. Идентификация товара на складе. . , . С. 52-55.

208852. Ciric M., Grandov Z., Caris M. The level of implementation of customer relationship management in banking industry of Serbia = Стадія розвитку управління відносинами з клієнтами у банковському секторі Сербії. . , . P. 480-489.

208853. К вопросу выбора кранового электропривода. . , . С. 6-7.

208854. Информация об УЛА : [Украинская логистическая ассоциация]. . , . С. 57.

208855. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціологія девіантної поведінки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 14 с.

208856. Европейская логистическая ассоциация : [краткая информация об ассоциации]. . , . С. 58.

208857. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Еще раз о причинах крановых ЧП. Необходимо создать аппарат предупреждения аварий : [характерные причины аварий и повреждений башенных, мостовых и стреловых самоходных кранов]. . , . С. 12-14.

208858. Хасилев П. В. Почему сломалась стрела? Анализ одной аварии : [примеры расчетов выявления причин повреждений стрелы гусеничного крана]. . , . С. 16-19.

208859. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу "Теоретична фізика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 58 с.

208860. Работнев В. Г. Инструменты для бизнеса, или как выжить, если вы - владелец предприятия : [управление предприятием]. . , . С. 20-22.

208861. Рабер Л. М., Крылова А. А. Новый метод оценки качества подготовки соприкасающихся поверхностей фрикционных соединений на высокопрочных болтах. . , . С. 23.

208862. Вдовенко В. Н. Гибридные источники энергии : лавинообразный процесс освоения : [дизель - электрические краны]. . , . С. 24-25.

208863. Кононенко О. Актуальні питання української стандартизації. . , . С. 12-14.

208864. Гуменюк Г. Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільське господарство: основні принципи и характеристики. . , . С. 19-22.

208865. Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України. . , . С. 3-7.

208866. Козяр М. Забезпечуючи принцип ступеневої освіти : [Львівський державний університет безпеки життєдіяльності]. . , . С. 4-5.

208867. Войтович Р. Адаптація системи державного управління до процесів глобальної інтеграції. . , . С. 5-17.

208868. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

208869. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи демократії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 14 с.

208870. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціальний маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

208871. Купрійчук В. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського : [державотворчі процеси та гуманітарний розвиток в період Української революції (1917-1920)]. . , . С. 18-24.

208872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціальне партнерство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

208873. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціологія політики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 14 с.

208874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціологія управління". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

208875. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія надійності та ефективності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

208876. Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності : [напрями можливого впливу боргової кризи в ЄС на фінансову систему України. Оцінка рівня боргових ризиків за станом на початок 2012]. . , . С. 8-15.

208877. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні матеріали та рекомендації по виконанню контрольних робіт із дисципліни "Порівняльне правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 14 с.

208878. Гінзбург М. Єдине нормативне поле технічного регулювання : [стандартизація в системі регулювання економіки]. . , . С. 23-31.

208879. Кумченко Я. А. Новый класс высокоэффективных средств пожаротушения широкого спектра применения для авиационно-космической техники. . , . С. 115-118.

208880. Барановський О. Сьогодення світового ринку банківських послуг : [стан ринку в деяких країнах (США, Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Іспанія, Китай, Австралія)]. . , . С. 18-23.

208881. Крушельницька Т., Ралдугін Є. Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні : [моніторинг. Громадський моніторинг влади]. . , . С. 245-257.

208882. Swirydczuk J., Szymaniak M. Numerical analysis of the flow structure in the rwth aachen model turbine. . , . С. 127-131.

208883. Параев Ю. И. Введение в статистическую динамику процессов правления и фильтрации. Сов. радио. М., 1976. 184 с.

208884. Стандарти ASTM: авторське право і незаконне тиражування. . , . С. 33

208885. Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2011 року. . , . С. 24-31.

208886. Параллельная обработка информации. Наук. думка. Киев, 1985. 279 с.

208887. Параллельная обработка информации. Наук. думка. Киев, 1985. 279 с.

208888. Глухова О., Карандєєв К., Суліма Л., Ходинська А. Уніфікація критеріїв компетентності персоналу - запорука еквівалентного характеру сертифікації систем управління : [порівняння міжнародних та національних вимог до аудиторів з сертифікації СУЯ ]. . , . С. 36-44.

208889. Jedrzejewski L., Lampart P. Tesla friction-type micro turbine for small-scale cogeneration. . , . С. 132-137.

208890. Параллельная обработка информации. Наук. думка. Киев, 1986. 286 с.

208891. Параллельная обработка информации. Наукова думка. К., 1988. 271 с.

208892. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2011 року : аналітичні дані щодо діяльностів в Україні впродовж 2011 року внутрішньодержавних і міждержавних систем переказу ...див аннот.. . , . С. 38-39.

208893. Билека Б. Д., Кабков В. Я., Сергиенко Р. В. Особенности выбора начальных параметров безводного цикла ренкина для энергетических установок, утилизирующих сбросную теплоту приводных газотурбинных установок компрессорных станций. . , . С. 138-141.

208894. Дзюба Т., Мазур Г. Програми - передумови як загальновизнаний ключовий елемент системи управління безпекою харчових продуктів. . , . С. 50-52.

208895. Герасименко Р., Дегтярьова М. Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку. . , . С. 40-46.

208896. Параллельная обработка информации. Наукова думка. К., 1990. 502 с.

208897. Вознюк М. П'ять років, що змінять нашу оСВІТу : [ Львівський інститут банківської справи]. . , . С. 47-49.

208898. Фокин М. Н., Жигалова К. А. Методы коррозионных испытаний металлов. Металлургия. Москва, 1986. 78 с.

208899. Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2012 р.. . , . С.49

208900. Сорогин Ф. Г., Басов Ю. Ф., Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Минячихин А. В., Петухов И. И., Шахов Ю. В. Анализ эффективности ГТП Д-336-2 с распылительной системой охлаждения циклового воздуха. . , . С. 147-151.

208901. Олійник О. Витоки і становлення традиції урядування на теренах давньокиївської держави. . , . С. 24-32.

208902. Валентюк І. Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління : [поняття, характеристики, основні риси моніторингу]. . , . С. 147-152.

208903. Сельський А. Передумови виникнення та зміст стратегічного управління : [стратегічне управління в державному управлінні]. . , . С. 32-39.

208904. Банки, включені до Державного реєстру банків у лютому 2012 р.. . , . С. 49

208905. Хомченко Г. П. Химия. Высш. школа. М., 1989. 368 с.

208906. Коваль Г., Аксьонова Л. Дослідження ефективності методів внутрішнього аудиту системи управління якістю. . , . С. 53-57.

208907. Kwapisz D., Hafner M., Spitsyn V., Mykhaylov A., Berezhnoy V. Test and validation of a microwave tip clearance sensor on a 25 MW gas turbine engine. . , . С. 152-161.

208908. Соловйов В. Теорія "раціонального злочину" як підгрунтя для антикорупційної політики. . , . С. 39-48.

208909. Левшаков С. Пенрспективи розвитку послуг із надання електронних цифрових подписів у банківський системі України. . , . С. 50-53.

208910. Надоша О. Державне управління в умовах переходу до сталого розвитку: аналіз сучасних підходів. . , . С. 48-55.

208911. Никитин С. В. Критериальное представление потерь мощности в гибридном подшипнике при струйной смазке. . , . С. 168-174.

208912. Лук'яненко В., Галич І., Жиліна О. Упровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах України. . , . С. 58-61.

208913. Гришин О., Біліловець О. Електронні гроші і мікрокредитування : оцінка можливості їх співіснування за допомогою математичної моделі. . , . С. 54-60.

208914. Мележик И. И., Гонтаровский П. П., Шульженко Н. Г. Оценка влияния влажно-паровой среды на кинетику трещин в сосудах энергооборудования. . , . С. 175-178.

208915. Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии. Высш. школа. Москва, 1989. 253 с.

208916. Грушенко А. М., Кирьянчук А. Л. О взаимном влиянии потоков смешиваемых в цилиндрических вихревых трактах жидкостей на нестабилизированном начальном участке течения. . , . С. 179-182.

208917. Шпаковский Г. И., Липницкий А. С., Черников Г. Н. Параллельная обработка структур данных. Университетское. Минск, 1988. 272 с.

208918. Пашко Л. Гармонізація управлінських відносин у форматі "керівник - підлеглий": реальність чи утопія? : [процес сучасного оцінювання службовців]. . , . С. 56-65.

208919. Параллельные вычисления. Наука. М., 1986. 372 с.

208920. Юркевич О., Шинкаренко А. Рівень ліквідності фондового ринку : значення та підходи до визначення. . , . С. 62-65.

208921. Придорожный Р. П., Шереметьев А. В. , Зиньковский А. П. Сравнительный анализ напряженного состояния охлаждаемых рабочих лопаток турбины с помощью расчетных моделей различного уровня. . , . С. 183-187.

208922. Стецюк Н. Модернізація державної служби: організаційний аспект управління персоналом. . , . С. 65-70.

208923. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы. Высш. школа. Москва, 1968. 311 с.

208924. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2012 року. . , . С. 68.

208925. Воробьев Ю. С., Романенко В. Н., Романенко Л. Г,. Потанин В. А, Тарасов В. В. Комплексный анализ прочности газовой турбины для турбонаддува мощных дизелей. . , . С. 188-191.

208926. Бубела Т., Воробець О. Нормативно-технічні аспекти контролю органічної продукції в Україні. . , . С. 62-65.

208927. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2012 року. . , . С. 69.

208928. Сурай І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства. . , . С. 70-76.

208929. Ринок державних цінних паперів України у лютому 2012 року. . , . С. 70-71.

208930. Ремізова Н. Сік має бути якісний, смачний і корисний : [якість й безпечність соків та інших фруктових та овочевих напоїв]. . , . С. 66-68.

208931. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы. Высш. школа. Москва, 1976. 399 с.

208932. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы. Высш. школа. Москва, 1977. 397 с.

208933. Хмельницкий Р. А. Физическая и коллоидная химия. Высш. школа. Москва, 1988. 399 с.

208934. Химия и технология молибдена и вольфрама. [б. и.]. Нальчик, 1974. 369 с.

208935. Парамагнитный резонанс. Изд-во ун-та. Казань, 1983. 162 с.

208936. Парамагнитный резонанс. Изд-во ун-та. Казань, 1984. 207 с.

208937. Парамагнитный резонанс. Изд-во ун-та. Казань, 1988. 223 с.

208938. Парамагнитный резонанс. Изд-во ун-та. Казань, 1990. 140 с.

208939. Параметроны. Изд-во иностр. литературы. М., 1962. 331 с.

208940. Комолов В. П., Рошаль А. С., Трофименко И. Т., Фельдиан Б. Я. Параметроны в цифровых устройствах. Энергия. М., 1968. 129 с.

208941. Параметры и динамические режимы электромеханических преобразователей энергии. ФПи. Фрунзе, 1981. 91 с.

208942. Четыркин Е. М. Калихман И. Л. Вероятность и статистика. Финансы и статистика. М., 1982. 319 с.

208943. Параметры и методы анализа диэлектрических резонаторов и колебательных систем на их основе. ЦНИИ"Электроника". М., 1990. 64 с.

208944. Параметры и переходные режимы дальних электропередач. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1966. 126 с.

208945. Ким Дж.- О., Мьюллер Ч. У., Клекка У. Р., Олдендерфер М. С. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Финансы и статистика. М., 1989. 215 с.

208946. Букатый С. А. Расчет стяжного болта и вала ротора компрессора ГТД методом эквивалентных жесткостей. . , . С. 192-196.

208947. Піддубчак О. Особливості соціалізації молодих державних службовців. . , . С. 77-84.

208948. Параметры и системы возбуждения машин переменного тока. Изд. УПИ. Свердловск, 1970. 160 с.

208949. Бойко Л. Г., Демин А. Е., Максимов Ю. П., Пижанкова Н. В., Басов Ю. Ф. Влияние изменения геометрических параметров высоконапорного рабочего колеса осевого компрессора на его газодинамические характеристики. . , . С. 197-202.

208950. Параметры электрических машин. Штиинца. Кишинев, 1978. 92 с.

208951. Попадюк Н. Імплементація сучасних механізмів формування державно-управлінської еліти в українську практику. . , . С. 84-92.

208952. Бойко Л. Г., Барышева Е. С. Исследование трансзвукового течения в высоконапорном центробежном рабочем колесе. . , . С. 203-207.

208953. Параметры электрических машин переменного тока. Наукова думка. Киев, 1968. 204 с.

208954. Сіцінський А., Товстуха С. Нагальні питання щодо запровадження єдиної системи інтегрованого управління безпекою дорожнього руху в Україні. . , . С. 93-102.

208955. Васильєва Н. Фінансування надання адміністративних послуг: проблеми та перспективи. . , . С. 103-110.

208956. Кравчук І. Оцінювання в контексті державного управління з орієнтацією на результати. . , . С. 111-119.

208958. Приймак Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів. . , . С. 126-133.

208959. Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні. . , . С. 133-142.

208960. Фесянов П. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні: досвід провідних країн світу. . , . С. 142-150.

208961. Балдич Н. Інформаційна інфраструктура в системі регулювання фінансових ринків. . , . С. 151-159.

208962. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2012. 48 с.

208963. Алехин С. А., Герасименко В. П., Овчаров Е. Н., Опалев В. А. Оптимизация многоярусных рабочих колес ЦБК. . , . С. 208-212.

208964. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2012. 40 с.

208965. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2012. 52 с.

208966. За рулем. За рулем. М., 2012. 330 с.

208968. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2012. 64 с.

208969. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

208970. Калинин Д. В., Ананьев В.М., Кожаринов Е. В., Плущевский А. М. Расчетно-экспериментальное исследование напряженного состояния в концентраторах напряжений валов несущих винтов вертолетов. . , . С. 213-217.

208971. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 166 с.

208972. Охорона праці. Новий друк. К., 2012. 62 с.

208973. Парамонов В. Н. Производительность труда и повышение эффективности общественного производства. Прапор. Х., 1970. 127 с.

208974. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2012. 144 с.

208975. Дубин А .И. О релаксационной стойкости лопаток компрессора. . , . С. 218-222.

208976. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2012. 144 с.

208977. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2012. 164 с.

208978. Буданова А., Герасимов А., Длигач А., Кракович Д., Роденко Д., Федоришин А., Чурилов Н. Украинский рынок маркетинговых исследований : эксперты сдержаны в оценках перспектив. . , . С. 16-21.

208979. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2012. 52 с.

208980. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2012. 56 с.

208981. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2012. 52 с.

208982. Голос України. Київська правда. К., 2012.

208983. Игнатович С. Р., Карускевич М. В., Дорошенко Е. Ю. Математическая модель формирования кластеров деформационного рельефа на поверхности плакирующего слоя конструкционных алюминиевых сплавов. . , . С. 223-228.

208984. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2012. 240 с.

208985. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2012. 36 с.

208986. Квасніков В. П., Селенков В. М. Дослідження міцносних характеристик деталей верстату для різання кераміки. . , . С. 229-233.

208987. Королюк В. Кожен другий - геній, кожен перший - талант. Так відгукуються в Запоріжжі про жителів Енергодара - одного з наймолодших міст країни : [розвиток м. Енергодар Запорізької області]. . , . С. 6.

208988. Попова В. Реорганізація системи податкових органів: організаційно-структурні аспекти міжвідомчої інтеграції. . , . С. 159-168.

208989. Толорайя В. Н., Петухов А. Н., Колотников М. Е., Харьковский С. В., Остроухова Г. А Некоторые особенности формирования монокристаллических отливок на примере безуглеродистого сплава ВЖМ5. . , . С. 234-238.

208990. Великанова Н. П., Великанов П. Г., Киселeв А. С. Влияние эксплуатационной наработки на характеристики длительной прочности жаропрочного сплава для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД. . , . С. 239-243.

208991. Танаев В. С., Сотсков Ю. Н., Струсевич В. А. Теория расписаний. Многостадийные системы. Наука. Москва, 1989. 328 с.

208992. Голубовский Е. Р., Бычков Н. Г., Хамидуллин А. Ш. , Базылева О. А Экспериментальная оценка кристаллографической анизотропии термической усталости монокристаллов сплава на основе NI3AL для высокотемпературных деталей АГТД*. . , . С. 244-248.

208993. Щепак С. В., Костенюк Д. Н., Сейдаметова Г. С., Лисовская М. В. Прогнозирование живучести алюминиевого сплава по параметрам деформационного рельефа у концентратора напряжений. . , . С. 249-252.

208994. Локощенко А. М. Сплющивание длинной цилиндрической оболочки под действием внешнего равнораспределенного давления. . , . С. 253-254.

208995. Парамонов И. В. Учиться управлять. Мысли и опыт старого хозяйственника. Экономика. М., 1967. 166 с.

208996. Парамонов И. В. Учиться управлять. Мысли и опыт старого хозяйственника. Экономика. М., 1970. 182 с.

208997. Чиглинцев С. Рынок маркетинговых исследований за последние три-четыре года практически не изменился. . , . С. 22-26.

208998. Парамонов И. В. Учиться управлять. Мысли и опыт старого хозяйственника. Экономика. М., 1977. 254 с.

208999. Ткаченко О., Сухина Ю. Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів. . , . С. 168-175.

209000. Парамонов И. В. Учиться управлять. Мысли и опыт старого хозяйственника. Экономика. М., 1983. 168 с.

209001. Глобальные цифровые коммуникации: исследование использования SMS и социальных сетей. . , . С. 30-35.

209002. Малащенко В. Вплив корпоративної культури на економічний розвиток і безпеку підприємства. . , . С. 175-183.

209003. Парамонов Ф. И. Автоматизация управления групповыми поточными линиями. Машиностроение. М., 1973. 392 с.

209004. Парамонов Ф. И., Бойкова М. В. Информационное обеспечение АСУ групповыми поточными линиями. Машиностроение. М., 1978. 216 с.

209005. Радиокомитет прогнозирует рост рынка радиорекламы - в 2012 на уровне 10-15%. . , . С. 36-37.

209006. Парамонов Ф. И. Математические методы расчета многономенклатурных потоков. Машиностроение. М., 1964. 264 с.

209007. Саати Т. Л., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. Радио и связь. М., 1991. 224 с.

209008. Стадниченко Т. Основні напрями інвестування коштів недержавних пенсійних фондів. . , . С. 183-190.

209009. Пірен М., Ребкало В. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства. . , . С. 191-200.

209010. Парамонов Ф. И. Механизация и автоматизация управления серийным производством. Машиностроение. М., 1968. 280 с.

209011. Рубан Ю. Особливості аналізу конституційної проблематики в політичній комунікації : [конституційні зміни та їх економічні і політичні наслідки]. . , . С. 201-209.

209012. Пустотин В.С. Главные мировые тенденции рынка ритейла продовольственных товаров. . , . С. 38-47.

209013. Сіцінська М. Правові основи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки та оборони. . , . С. 209-217.

209014. Царьов Ю. Особливості формування сучасної системи державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України. . , . С. 217-224.

209015. Жмудський Р. Джерельна база дослідження проблем відповідальності : [політична відповідальність в державному управлінні]. . , . С. 224-230.

209016. Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна - ЄС. . , . С. 230-240.

209017. Афоніна О. Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в Україні. . , . С. 241-249.

209018. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2012.

209019. Економіка України за січень-березень 2012 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

209020. Кравченко М. Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України. . , . С. 249-257.

209021. Паращенко Л. Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи. . , . С. 257-264.

209022. Фойгт Н. Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров'я засобами управлінського впливу. . , . С. 264-272.

209023. Василець О. Соціальна функція Церкви в умовах трансформації українського суспільства: державно-управлінський аспект. . , . С. 272-278.

209024. Билинская М., Гадоев С. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в формировании и реализации государственной политики в Республике Таджикистан. . , . С. 279-286.

209025. Іманбердієв Д. Система державного управління Киргизької Республіки у світлі конституційної реформи. . , . С. 286-291.

209026. Співак І. Концептуальні засади та епістемічні детермінанти геополітики : [сутність геополітики]. . , . С. 292-299.

209027. Качан Л. 2012-й має стати роком глибоких соціальних реформ : [соціальні реформи в Україні]. . , . С. 6-7.

209028. Ждан П. Соціальний захист інвалідів - за міжнародними стандартами. . , . С. 8-11.

209029. Черенько Л. Найбільшу вигоду від пільг мають заможні, а не бідні українці. . , . С. 11-13.

209030. Поліпшено соціальний захист найбільш вразливих верств населення. . , . С. 15.

209031. Парамонов Ф. И. Моделирование процессов производства. Машиностроение. М., 1984. 232 с.

209032. Яковлєва Л. Оновлення досягається небайдужістю та активністю : [державна допомога в Донецькій області]. . , . С. 16-20.

209033. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : Закон України. . , . С. 21-26.

209034. Парамонов Ф. И. Рационализация аппарата управления предприятиями. Экономика. М., 1989. 237 с.

209035. Парамонов Ю. М. Индикация усталостного повреждения. . Рига, 1962. 22 с.

209036. Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №81 і від 28 лютого 2011 р. №268 : затверджено Постановою Кабінету Міністрів...див. анот.. . , . С. 27-28.

209037. Вилегжаніна Т. Бібліотечне обслуговування в сільській місцевості: стан і перспективи. . , . С. 4-5.

209038. Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1381. . , . С. 28-29.

209039. Парамонова З. А. Конструирование валов и осей. Машгиз. К., 1958. 144 с.

209040. Качан Л. Стимулювати розвиток ринку праці : [країни ЄС відрізняються не лише за рівнем боргів, а й забезпеченністю громадян роботою]. . , . С. 37.

209041. Исследование украинского рынка детских игрушек. . , . С. 48-51.

209042. Парасюк И. И., Сергиенко И. В. Вопросы разработки семейства одного класса пакетов прикладных программ на ЕС ЭВМ. ИК. К., 1978. 46 с.

209043. Сомов М. Безробіття слід не долати, а упереджувати. . , . С. 38-39.

209044. Гаращенко О. У майбутнє - разом із бібліотекою: роль ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі регіону (на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського). . , . С. 8-10.

209045. Ярема Р. Я. Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях. . , . С. 31-35.

209046. Параубек Г. Э. Сетевое планирование и управление. Экономика. М., 1967. 143 с.

209047. Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. Автомобиль ЗАЗ-968А "Запорожец". Транспорт. Москва, 1980. 320 с.

209048. Що важливо знати інженеру про ризик, або деякі елементи теорії ризику : [безпека підприємства. Потенційно небезпечні об'єкти. Класифікація ризиків]. . , . С. 36-40.

209049. Фідельська А. Стан дотримання видавцями нормативних документів на основі аналізу оформлення вихідних відомостей у книжкових виданнях за 2011 р.. . , . С. 4-9.

209050. Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. Автомобили "Запорожец" ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Транспорт. Москва, 1972. 304 с.

209051. Афонін О. Звіт про діяльність Правління Благодійної організації "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" за період з 24 лютого 2011 року до 16 лютого 2012 р.. . , . С. 9-14.

209052. Таблицы физических величин. Справочник. Атомиздат. М., 1976. 1006 с.

209053. Прибєга Н. Мистецтво "Мистецтва" творити книгу : [державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво"]. . , . С. 14-16.

209054. Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання. . , . С. 16-19.

209055. Уокер Дж. Физический фейерверк. Мир. М., 1979. 287 с.

209056. Фрумкин К. А., Армадеров Р. Г., Ладыгин Д. Д. Развитие гидрообъемных передач для автомобилей. НИИНавтопром. Москва, 1967. 94 с.

209057. Фомина О. В. Компания "Honda Motor". НИИНавтопром. Москва, 1976. 43 с.

209058. Парижер И. А. Электросети промышленного транспорта. Энергия. М., 1971. 128 с.

209059. Зуб В. Окремі аспекти системи управління бібліотеками України. . , . С. 25-28.

209060. Парикожка И. А., Шварцман Определение мест повреждения изоляции кабелей связи. Связь. М., 1967. 248 с.

209061. Физическая энциклопедия. Сов. энциклопедия. М., 1988. 704 с.

209062. Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам. . , . С. 37-40.

209063. Бондар Ю. Книга і вибори : [роль і місце книговидань у політичному процесі й політичній комунікації]. . , . С. 40-44.

209064. Федотова О. Політична цензура в УСРР-УРСР: практика обмеження друкованої продукції. . , . С. 45-47.

209065. Шкуратова І. І. Управління природокористуванням та економічна оцінка природних ресурсів. . , . С. 4-5.

209066. Рассадникова С. І. Інвестиційна стратегія у сфері природокористування та збереження природно-ресурсного потенціалу. . , . С. 6-7.

209067. Степаненко А. В., Обиход Г.О. Пріоритети державної політики в системі гарантування природно-техногенної безпеки. . , . С. 8-9.

209068. Шевель А. О. Природоохоронні традиції Глухівщини : [природокористування України має стати провідним чинником стабілізації й збереження унікальних природних та історико-культурних територій та об'єктів]. . , . С. 10-11.

209069. Зербідо Д. Д. Екологічні парадокси України: пресинг ксенобіотиків і серцево-судинна захворюваність та смертність (нова теорія). . , . С. 12-13.

209070. Паркус Г. Неустановившиеся температурные напряжения. Физматгиз. М., 1963. 252 с.

209071. Паркшеян Х. Р., Хайкин А. М. Экономика применения полимерных материалов в электротехнике. Энергия. М., 1972. 136 с.

209072. Парнес В. А. Михаил Степанович Воронин (1838-1903). Наука. М., 1976. 182 с.

209073. Парнес М. Г. Механизация и автоматизация изготовления элементов радиоаппаратуры. Госэнергоиздат. М., 1963. 427 с.

209074. Пітин М. Переваги процесів інформатизації для галузі фізичної культури і спорту. . , . С. 35-39.

209075. Большинство украинцев относятся ответственно к выбору лекарств. . , . С. 52-53.

209076. Парницкий А. Б. Шарнирно сочлененные укосины кранов. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1948. 68 с., 1 л. черт. : ил., табл., схем., черт.

209077. Тут зберігаються національні гроші : у квітні Центральному сховищу Національного банку України виповнюється 20 років із дня заснування : [історія НБУ]. . , . С. 32-35.

209078. Парнов Е. И. Дальний поиск. Госатомиздат. М., 1963. 255 с.

209079. Кривденко О. Инновации в методах оценки качества сервиса с помощью тайных покупателей. . , . С. 54-56.

209080. Фиттерман Б. М., Горячева И. Н. Современные зарубежные легковые автомобили особо малого класса. [б. и.]. Москва, 1972. 65 с.

209081. Парнов Е. И. На перекрестке бесконечностей. Атомиздат. М., 1967. 461 с.

209082. Парнов Е. И. Проблема 92. Курчатов. Повесть об ученом. Молодая гвардия. М., 1973. 223 с.

209083. Фракталы в физике. Мир. М., 1988. 670 с.

209084. Фиттерман Б. М. Микроавтомобили. Машгиз. Москва, 1961. 270 с.

209085. Моцак Т. П. Ендокринні захворювання як наслідок аварії на ЧАЕС. . , . С. 13-15.

209086. Фастовцев Г. Ф. Автотехобслуживание. Машиностроение. Москва, 1985. 256 с.

209087. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. Финансы и статистика. М., 1982. 344 с.

209088. Чикусова М. Анализ автомобильного рынка Украины. . , . С. 58-66.

209089. Безуглый Г. З., Галацан В. Н., Палей В. А. Паровая турбина К 300-240 ХТГЗ. Энергоиздат. М., 1982. 269 с.

209090. Арсенье Л. В., Кантор С. А., Носовицкий А. И. Паровые и газовые турбины. Атлас конструкций. Машиностроение. Л., 1970. 124 с.

209091. Химинець В. В. Еколого-економічні проблеми в контексті сталого розвитку Закарпаття. . , . С. 15-17.

209092. Савченко І. Г., Корж О. П. Вміст важких металів у мулових відкладах малої річки Мокра Московка : [забруднення водного середовища в м. Запоріжжі]. . , . С. 20-21.

209093. Паровые котлы зарубежных электростанций. Гоэнергоиздат. М., 1959. 144 с.

209094. Паровые котлы, сосуды и паротрубопроводы. Техніка. К., 1972. 622 с.

209095. Какими стали социальные сети в 2011 году. . , . С. 68-72.

209096. Головко О. М., Лєй В. О. Генеруючі та лімітуючі чинники ландшафтно-екологічної ситуації Великого Севастополя як умови розвитку туристичної політики. . , . С. 22-23.

209097. Белан В. Ю. Чорнобильська катастрофа - як це було і що ми маємо сьогодні. . , . С. 24-26.

209098. Париж возглавил рейтинг брендов городов по результатам исследования Anholt-GFK Roper в 2011 году : [лучшие города для жизни]. . , . С. 73-75.

209099. Лисакова І. В. Гуманізація екологічної освіти: крок до освіти для збалансованого розвитку. . , . С. 26-27.

209100. Паровые котлы США. Госэнергоиздат. М., 1957. 104 с.

209101. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура ключової ділянки "Острівський гідрологічний заказник" (Волинське Полісся) : [природно-заповідний фонд]. . , . С. 28-29.

209102. Паровая турбина. Госэнергоиздат. М., 1959. 199 с.

209103. Романенко М. Качество телефонного сервиса на украинском рынке каталожной торговли. . , . С. 76-79.

209104. Гетьман В. І. Заповідний "Єланецький степ" : [природно-заповідний фонд]. . , . С. 30-32.

209105. Паровая турбина. Госэнергоиздат. М., 1959. 200 с.

209106. Исследование потребительского восприятия рекламы. . , . С. 81-83.

209107. Паровые турбины для морских кораблей. ЦБНТИ. М., 1959. 23 с.

209108. Московець Л. Відроджуемо смак до читання. . , . С. 11-12.

209109. Широкополосный доступ к интернет в Украине продолжает расти. . , . С. 84-85.

209110. Парогазовые теплоэнергетические установки. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1968. 112 с.

209111. Ковалев А. П., Лелеев Н. С., Панасенко М. Д. Парогенераторы. Энергия. М., 1966. 448 с.

209112. Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений. Химия. М., 1965. 976 с.

209113. Ховрак І.В. Індикатори формування економіки знань в Україні. . , . С. 3-8.

209114. Чистяков И. Г. Жидкие кристаллы. Наука. М., 1966. 127 с.

209115. Вдовенко Н.М. Державне регулювання рибовідтворювальних комплексів в Україні. . , . С. 9-13.

209116. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Оптимізація чистого оборотного капіталу як фактор забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи. . , . С. 14-18.

209117. Чеботин В. Н. Физическая химия твердого тела. Химия. Москва, 1982. 320 с.

209118. Чанг Р. Физическая химия с приложениями к биологическим системам. Мир. Москва, 1980. 662 с.

209119. Цитович И. К. Курс аналитической химии. Высш. школа. Москва, 1977. 463 с.

209120. Семко Т.В., Чубка О.Ю. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні. . , . С. 19-24.

209121. Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я., Чернышенко И.С. О включенности журнала "Прикладная механика - International Applied Mechanics" в мировое научное сообщество. . , . С. 3-18.

209122. Хорошун Л.П., Шикула Е.Н. Деформируемость и повреждаемость линейно-упругих однородных композитных материалов (обзор). . , . С. 19-73.

209123. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Финансы и статистика. М., 1989. 607 с.

209124. Янсон Э. Ю. Комплексные соединения. Высш. школа. М., 1968. 173 с.

209125. Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ. Изд-во иностранной литературы. Москва, 1963. 288 с.

209126. Ягодин Г. А., Раков Э. Г., Третьякова Л. Г. Химия и химическая технология в решении глобальных проблем. Химия. М., 1988. 176 с.

209127. Юдин А. М., Сучков В. Н. Химия в быту. Химия. М., 1975. 208 с.

209128. Андрущенко І.Г. Особливості правового регулювання злиття і поглинання фінансових установ в Україні. . , . С. 25-29.

209129. Пароль Н. В. Кинескопы. Радио и связь. М., 1984. 64 с.

209130. Энциклопедия неорганических материалов. Укр. сов. энцикл.. Киев, 1977. 815 с.

209131. Энциклопедия неорганических материалов. Укр. сов. энцикл.. Киев, 1977. 840 с.

209132. Справочник по прикладной статистике. Финансы и статистика. М., 1989. 510 с.

209133. Тарантюк З. Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС. . , . С. 12-14.

209134. Головач В.В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьгодення стсовно виконання аудитором завдань з надання впевненості. . , . С. 30-36.

209135. Проблемні питання реєстрації змін до установчих документів у випадку відмови одного із учасників підписувати такі зміни. . , . С. 37.

209136. Пароль Н. В. Надежность приемно-усилительных ламп. Сов. радио. М., 1964. 136 с.

209137. Федоров С. А. Определение технического состояния амортизаторов автомобилей в прцессе эксплуатации. ЛДНТП. Ленинград, 1972. 27 с.

209138. Пароль Н. В., Бернштейн А. С. Осциллографические электронно-лучевые трубки. Радио и связь. М., 1982. 49 с.

209139. Электрохимия. Защита металлов от коррозии. Растворы. УАИ. Уфа, 1971. 136 с.

209140. Амеліна Є., Пілярчук В. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек. . , . С. 14-19.

209141. Справочник по прикладной статистике. Финансы и статистика. М., 1990. 526 с.

209142. Пароль Н. В., Бернштейн А. С. Осциллографические электронно-лучевые трубки. Радио и связь. М., 1990. 95 с.

209143. Пароль Н. В., Петухов В. М. Приемно-усилительные лампы. Сов. радио. М., 1966. 103 с.

209144. Пароль Н. В., Кайдалов С. А. Фоточувствительные приборы и их применение. Радио и связь. М., 1991. 109 с.

209145. Паротурбинные установки атомных электростанций. Энергия. М., 1978. 312 с.

209146. Фаробин Я. Е. Фрикционые передачи автомобилей и тракторов. Машгиз. Москва, 1962. 163 с.

209147. Гришутин М. М., Севастьянов А. П., Селезнев Л. И. Паротурбинные установки с органическими рабочими телами. Машиностроение. Л., 1988. 219 с.

209148. Шульпин Г. Б. Эта увлекательная химия. Химия. М., 1984. 184 с.

209149. Штрубе В. Пути развития химии. Мир. Москва, 1984. 239 с.

209150. Фаробин Я. Е., Овчаров В. А., Кравцева В. А. Теория движения специализированного подвижного состава. ВГУ. Воронеж, 1981. 160 с.

209151. Шишков В. Ф. Получение и структура диэлектриков. ИПИ. Иркутск, 1976. 106 с.

209152. Паротурбостроение в США и Англии. Госэнергоиздат. М., 1957. 41 с.

209153. Парр Н. Л. Зонная очистка и ее техника. Металлургиздат. М., 1963. 210 с.

209154. Шварцман Л. А., Жуховицкий А. А. Начала физической химии для металлургов. Металлургия. М., 1974. 352 с.

209155. Решевская Е. С. Напряженно-деформированное состояние эластомерных элементов в условиях контактного взаимодействия. ЗНУ. Запорожье, 2012. 137 с.

209156. Парр Э. Знакомство с микроЭВМ. Машиностроение. М., 1989. 184 с.

209157. Решевська Е. С. Напружено-деформований стан еластомерних елементів в умовах контактної взаємодії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 20 с.

209158. Шашков Ю. М. Выращивание монокристаллов методом вытягивания. Металлургия. М., 1982. 312 с.

209159. Шафрановский И. И., Алявдин В. Ф. Краткий курс кристаллографии. Высш. школа. М., 1984. 120 с.

209160. Шафрановский И. И. История кристаллографии в России. АН СССР. Москва, 1962. 415 с.

209161. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Наука. М., 1975. 440 с.

209162. Партенский Б. М. Рычажные механизмы. Кинематические исследование и синтез. Машиностроение. М., 1964. 179 с.

209164. Партолин О. Ф., Чистов Е. Д., Быховский А. В. Радиационная безопасность при промышленной дефектоскопии. Машиностроение. М., 1977. 134 с.

209165. Партон В. З., Борисковский В. Г. Динамическая механика разрушения. Машиностроение. М., 1985. 264 с.

209166. Партон В. З., Перлин П. И. Интегральные уравнения теории упругости. Наука. М., 1977. 311 с.

209167. Партон В. З., Перлин П. И. Методы математической теории упругости. Наука. М., 1981. 688 с.

209168. Партон В. З. Механика разрушения. Наука. М., 1990. 238 с.

209169. Партон В. З., Морозов Е. М. Механика упруго-пластического разрушения. Наука. М., 1974. 416 с.

209170. Фаробин Я. Е., Шупляков В. С. Оценка эксплуатационных свойств автопоездов для международных перевозок. Транспорт. Москва, 1983. 200 с.

209171. Партс И. Р. Теоретическое и экспериментальное исследование индукционных машин с разомкнутым магнитопроводом. Изд-во "Валгус". Таллин, 1972. 246 с.

209172. Фалькевич Б. С. Теория автомобиля. Машгиз. Москва, 1963. 236 с.

209173. Людвік Н. Вебінар - як нова форма професійного спілкування. . , . С. 19-22.

209174. Нормирование расхода сварочных материалов при сварке под флюсом. Экотехнологія. К., 2008. 40 с.

209175. Большаков В. А., Константинов Ю. М., Попов В. Н., Нетюхайло А. П. Справочник по гидравлике. Вища школа. К., 1984. 343 с.

209176. Партхасаратхи Т., Рагхаван Т. Некоторые вопросы теории игр двух лиц. Мир. М., 1974. 295 с.

209177. Парунакян В. Э., Синянская Р. И. Борьба с прилипанием и примерзанием горной массы к рабочим поверхностям транспортного оборудования на карьерах. Недра. М., 1975. 142 с.

209178. Нормирование расхода сварочных материалов при сварке в углекислом газе и его смесях. Екотехнологія. К., 2008. 68 с.

209179. Хохряков В. П. Вентиляция, отопление и обеспыливание воздуха в кабинах автомобилей. Машиностроение. Москва, 1978. 152 с.

209180. Хомутинкин В. М., Тригуб А. Н. Автомобиль ЛуАЗ-969М: устройство, техническое обслуживание, ремонт. Транспорт. Москва, 1989. 302 с.

209181. Хлебников В. Н. Конструкции электровозов: механическая часть. Машиностроение. Москва, 1964. 302 с.

209182. Парфенов А. М. Основы агломерации железных руд. Металлургиздат. М., 1961. 320 с.

209184. Парфенов Б. Г., Герасимов В. В., Венедиктова Г. И. Коррозия циркония и его сплавов. Атомиздат. М., 1967. 257 с.

209185. Парфенов Г. С. Сборник примеров и задач по физической химии. Просвещение. М., 1965. 211 с.

209186. Парфенов Е. М. Электромеханические модули точного приборостроения. Машиностроение. М., 1984. 144с.

209187. "ЄС проводив транспортні реформи 20 років. В Україні все може статися швидше" : [проект ЄС "Підтримка інтеграції України до транс'європейської транспортної мережі ТЄМ-Т"]. . , . С. 8-9.

209188. Хельдт П. М. Автомобильные сцепления и коробки передач. Машгиз. Москва, 1960. 417 с.

209189. Лежух Ю.О. Прийнять проект нового Кримінально-процесуального кодексу України. . , . С. 38-39.

209190. Парфенов Л. И. Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях. Высш. школа. М., 1991. 223 с.

209191. Парфенов Л. И., Суконников С. Е. Охрана труда во вспомогательных цехах цветной металлургии. Металлургия. М., 1991. 286 с.

209192. Лежух Ю.О. Проблемні питання підсудності спорів щодо поновлення строку договору оренди землі. . , . С. 40-41.

209193. Парфенов О. Д. Способы повышения точности обработки на универсальных металлорежущих станках. Профтехиздат. М., 1962. 104 с.

209194. Парфенов Э. Е., Ровинский П. А. Асинхронно-вентильные каскады для двухзонного регулирования скорости асинхронных электродвигателей. Наука, Ленинград. отд-ние. Л., 1969. 116 с.

209195. Парфенов Ю. А., Парфенова Р. К., Ли З. Л. Влияние цепей ПДИ в кабелях ГТС. Связь. М., 1979. 112 с.

209201. Лесик О. С., Логвін С. М., Нілов Р. Ю. Моніторинг процесу випробувань, як процедура контролю якості результатів випробувань. . , . С. 20-23.

209208. Редзюк А. М., Новікова А. М., Новікова О. В., Черенько П. М., Ященко Т. М. Дослідження перспектив росту обсягів перевезень окремих видів транспорту, дорожнього господарства та перспектив розвитку автомобільного транспорту на середньостроковий період до 2015 року..див. анот.. . , . С. 2-8.

209209. Петрашевский О. Л., Кириченко А. И., Алексеенко А. В. Концептуальные основы создания транспортных информационно-управляющих систем. . , . С. 9-11.

209210. Науменко В. А. Внутрішній аудит найвищого керівництва : [підтримання системи управління якістю ДП "ДержавтотрансНДІ-проект"]. . , . С. 15-19.

209211. Федоров В. В., Іллющенко Д. С. Глушник шуму "поршневий - плюс" з компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів. . , . С. 20-22.

209212. Жданюк В. К., Костін Д. Ю., Воловик О. О. Дослідження колієстійкості щебенево-мастикових асфальтобетонів при різних температурах. . , . С. 25-29.

209213. Кіщинський С. В., Кириченко Л. Ф., Копинець Л. Ф., Гончаренко Ю. Ф. Ремонт тріщинуватих асфальтобетонних покриттів з використанням мембранних технологій : [наведено результати досліджень]. . , . С. 30-34.

209214. Литвиненко А. С. Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В.2.1-12. . , . С. 35-39.

209215. Угненко Є. Б., Тимченко О. М. Моніторинг та структура оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості. . , . С. 43-46.

209216. Безпрецедентне об`єднання потребує такого ж сполучення : [покращення у ЄС транспортних мереж]. . , . С. 10-11.

209217. Парфенов Ю. А., Рысин Л. Г. Кабели сельской электросварки. Радио и связь. М., 1983. 87 с.

209218. Шеставін М. Україна та ЄС шукають можливості зменшення викидів парникових газів : [міжнародне співробітництво в галузі екології]. . , . С. 12-13.

209219. Пархиловский И. Г. Автомобильные листовые рессоры. Конструкция, теория и расчет. Госнаучтехиздат. М., 1954. 252 с.

209220. Переговори з Угоди про вільну торгівлю завершено. . , . С. 16.

209221. Пархимович Э. М. Сварка и наплавка в ультразвуковом поле. Наука и техника. Минск, 1988. 207 с.

209222. Пархоменко А. С. Переходное сопротивление сильноточных скользящих контактов. Калининский политехн. ин-т. Калинин, 1977. 8 л.

209223. Шмидт А. Б. Статистическая термодинамика классической плазмы. Энергоиздат. М., 1991. 120 с.

209224. Пипуныров В. Н. Иван Петрович Кулибин. Машгиз. М., 1955. 187 с.

209225. "ЄС - не СРСР, а Брюсель - не Кремль радянських часів" : [ЄС, його відносини з Україною та процеси, які в ній відбуваються]. . , . С. 18.

209226. Пархоменко В. И. Видеозапись (магнитная). Знание. М., 1974. 64 с.

209227. Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров. Мир. М., 1989. 335 с.

209228. Пархоменко В. И., Стенчиков Г. Л. Математическое моделирование климата. Знание. М., 1986. 32 с.

209230. Пархоменко П. П., Согомонян Е. С. Основы технической диагностики (оптимизация алгоритмов диагностирования, аппаратурное средства). Энергоиздат. М., 1981. 319 с.

209231. Шехтман А. М. Газодинамические функции реальных газов. Энергоатомиздат. М., 1988. 170 с.

209232. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні вказівки з планами семінарських занять з дисципліни "Історія української культури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 50 с.

209234. Ховрак І.В., Таран А.А. Оцінка впливу нової економічної політики на економіку України. . , . С. 3-8.

209235. Перельман Я. И. Занимательная механика. ОГИЗ. М., 1948. 172 с.

209236. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Етика та психологія ділового спілкування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 14 с.

209237. Андрущенко І.Г. З`ясування сутності категорії "фінансова установа" за законодавством України. . , . С. 9-13.

209238. Пархомовский Г. Д. Конспект лекций по физике. Харьковский политехн. ин-т. Каф. общей и эксперимент. физики. Харьков, 1959. 216 с.

209240. Программные продукты и системы. МНИИПУ. Тверь, 2001. 48 с.

209241. Программные продукты и системы. МНИИПУ. Тверь, 2001. 48 с.

209242. Программные продукты и системы. МНИИПУ. Тверь, 2001. 48 с.

209243. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Кримінологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

209244. Программные продукты и системы. МНИИПУ. Тверь, 2001. 48 с.

209245. Пархомовский Г. Д. Конспект лекций по физике. ХПИ им. Ленина. Каф. общей и экспериментальной физики. Харьков, 1959. 235 с.

209246. Усков И.В. Развитие системы местных финансов в условиях евроинтеграции Украины. . , . С. 14-18.

209247. Котюк І.І. Зміна ідеології судочинства - це лише перший крок до правосуддя. . , . С. 19-25.

209248. Термодинамические и оптические свойства плазмы металлов и диэлектриков. Металлургия. М., 1988. 400 с.

209249. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2001. 88 с.

209250. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2001. 88 с.

209251. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2001. 88 с.

209252. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови "Труднощі перекладу технічної літератури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

209253. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2001. 88 с.

209254. Біленчук П.Д., Арешонков В.В., Терещук А.О. Особливості криміналістичного дослідження корисливо-насильницьких злочинів, вчинених з використанням вогнепальної зброї: системний аналіз. . , . С. 26-32.

209255. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209256. Головач В.В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю. . , . С. 33-36.

209257. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209258. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209259. Порядок реєстрації права власності на нерухоме майно. . , . С. 37.

209260. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209261. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209262. Біленчук П.Д., Терещук А.О. Криміналістика ХХІ століття: ідеї, інновації, грід-технології. . , . С. 40-41.

209263. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209264. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209265. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209266. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209267. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209268. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001. 59 с.

209269. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електричні мережі та системи" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

209270. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання самостійних та лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 58 с.

209271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання самостійних та лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

209272. Рыкалин Н. Н., Углов А. А., Кокора А. Н. Лазерная обработка материалов. Машиностроение. М., 1975. 296 с.

209273. Постников Н. С. Упрочнение алюминиевых сплавов и отливок. Металлургия. М., 1983. 119 с.

209274. Шапошников Н. А. Механические испытания металлов. Научтехиздат. М., 1954. 443 с.

209276. Паршин А. А., Тер-Миносьян С. М. Основные направления повышения качества и надежности котлов СКД. НИИинформтяжмаш. М., 1975. 31 с.

209277. Паршин А. М., Чашников Д. И. Сверхпластичность и длительная сверхпластичность металлов и сплавов. ЛДНТП. Ленинград, 1975. 36 с.

209278. Паршин А. М. Структура и радиационное распухание сталей и сплавов. Энергоатомиздат. М., 1983. 55 с.

209279. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2001. 80 с.

209280. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2001. 80 с.

209281. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2001. 80 с.

209282. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2001. 80 с.

209283. Поляхов Н. Н., Зегжда С. А., Юшков М. П. Теоретическая механика. Изд-во Ленингр.. Ленинград, 1985. 536 с.

209284. Хальфан Ю. А. Мероприятия, повышающие безопасность конструкции легкового автомобиля. Пассивная безопасность. НИИНавтопром. Москва, 1967. 102 с.

209285. Полупроводниковые тензорезисторы. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1985. 136 с.

209286. Хальфан Ю. А. Тормозные качества автомобиля. Транспорт. Москва, 1965. 81 с.

209287. Полупроводниковая тензометрия. Новосибир. электротех. ин-т. Новосибирск, 1969. 221 с.

209288. Хельдт П. М. Шасси автомобиля. Машгиз. Москва, 1949. 491 с.

209289. Подольный Р. Г. Чем мир держится?. Знание. М., 1978. 192 с.

209290. Економіка України. Преса України. Київ, 2012. 96 с.

209291. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2001.

209292. Погребысский И. Б. От Лагранжа к Эйнштейну. Наука. М., 1966. 327 с.

209293. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2001.

209294. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209295. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209296. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209297. Паршин А. М., Васильков Н. Е. Структура, прочность и коррозионная стойкость хромоникелевых мартенситностареющих сталей и рациональные области их применения. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 24 с.

209298. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209299. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209300. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209301. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209302. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209303. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209304. Паршин А. М., Разуваева И. Н., Ушков С. С. Структура, прочность и пластичность дисперсионно упрочняемого бета-сплава титана и рациональные области его использования. ЛДНТП. Ленинград, 1973. 27 с.

209305. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209306. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209307. Радиотехника. Радиотехника. М., 2001. 88 с.

209308. Цитович И. С., Вавуло В. А., Краснов Е. П. Расчет зубчатых колес коробок передач грузовых автомобилей. БПИ. Минск, 1971. 72 с.

209309. Чен Ф. Ф. Введение в физику плазмы. Мир. М., 1987. 398 с.

209310. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209311. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209312. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209313. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209314. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209315. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209316. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209317. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209318. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209319. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209320. Радиотехника и электроника. Наука. М., 2001.

209321. Расплавы. Наука. М., 2001.

209322. Расплавы. Наука. М., 2001.

209323. Расплавы. Наука. М., 2001.

209324. Расплавы. Наука. М., 2001.

209325. Расплавы. Наука. М., 2001.

209326. Расплавы. Наука. М., 2001.

209327. Розбудова держави. Видавницьтво ім. Олени Теліги. К., 2001.

209328. Розбудова держави. Видавницьтво ім. Олени Теліги. К., 2001.

209329. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209330. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209331. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209332. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209333. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209334. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209335. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209336. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209337. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209338. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2001.

209339. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209340. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209341. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209342. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209343. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209344. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209345. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209346. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209347. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209348. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209349. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209350. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2001. 104 с.

209351. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209352. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209353. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209354. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209355. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209356. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209357. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209358. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209359. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209360. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209361. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2001. 64 с.

209362. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209363. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209364. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209365. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209366. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209367. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2001. 52 с.

209368. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2001. 71 с.

209369. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2001. 71 с.

209370. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2001. 71 с.

209371. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2001. 71 с.

209372. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2001. 112 с.

209373. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2001. 112 с.

209374. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2001. 112 с.

209375. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2001. 112 с.

209376. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209377. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209378. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209379. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209380. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209382. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209383. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209384. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209385. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209386. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209387. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 100 с.

209389. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 72 с.

209390. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 72 с.

209391. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 72 с.

209392. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 72 с.

209393. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2001. 106 с.

209394. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2001. 106 с.

209395. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2001. 106 с.

209396. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2001. 106 с.

209397. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209398. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209399. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209400. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209401. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209402. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209403. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209404. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209405. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209406. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209407. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209408. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2001. 128 с.

209409. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209410. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

209411. Чистенко И. Спирт поможет очистить город от автовыбросов : [замена традиционных видов топлива в г. Запорожье]. . , . С. 4.

209412. Каменев М. Братья Кармазина : [разработка закона о продаже газотранспортной системы в Украине]. . , . С. 24-26.

209413. Тлустенко А. Как 100 лет назад поднимали сельское хозяйство : [банки Александровска. Исторические очерки г. Запорожья]. . , . С. 8.

209414. Шевченко В. Ехал ли Пушкин через Александровск? : [история г. Александровска (Запорожье)]. . , . С. 18.

209415. Рейтинг молока по соотношению цены и качества : [качество молочных продуктов в Запорожском регионе]. . , . С. 22.

209416. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209417. Санкции ЕС и Беларусь : [внешняя политика ЕС]. . , . С. 5

209418. Радужна І. У Запорізькій області на обліку - 8765 осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. . , . С. 4.

209419. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209420. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209421. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209422. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209423. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209424. Гусев Ю. Гарантийное обсуживание : [президент ветировал законодательные изменения на рынке "автогражданки"]. . , . С. 43-44.

209425. Акінфеєв І. Запорізька область - на другому місці за рівнем злочинності. . , . С. 6.

209426. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209427. Голян В. Институциональные разрывы земельной реформы в Украине. . , . С. 7-11.

209428. Пашкеев С. Большая перемена : [реорганизация условий ведения бизнеса]. . , . С. 45-48.

209429. Власенко Н. Чи та читанка : [VI международный фестиваль детской книги во Львове]. . , . С. 51.

209430. Петренко О. Сховища хлору на ЗТМК - під особливою увагою : [питання екології на ДП "Запорізькому титано-магнієвий комбінаті"]. . , . С. 1,3.

209431. Петренко І. "Склофлюс" потужно працює та дбає про навколишнє середовище : [питання екології на ПАТ "Запоріжсклофлюсі"]. . , . С. 4.

209432. Найденко И. ANIMAция : [человеческая душа с точки зрения религии, науки и философии]. . , . С. 52-55.

209433. Петренко І. На водоймах регіону з'явиться "Народна дружина" : [природоохоронні заходи в Запорізькій області]. . , . С. 5.

209434. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209435. Запоріжжя відвідала делегація з Фінляндії. . , . С. 1.

209436. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209437. "Медицину способны возродить опытные клиницисты" : [интервью с главным врачом Запорожской городской клинической больницы С. Завгородним/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 6.

209438. Паршин А. М. Структура, прочность и радиационная повреждаемость коррозионностойких сталей и сплавов. Металлургия. Челябинск, 1988. 656 с.

209439. Президент ГП НАЭК "Энергоатом" Ю. Недашковский высоко оценил профессионализм и ответственность персонала Запорожской АЭС. . , . С. 7.

209440. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209441. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2001. 80 с.

209442. Варнье Р. "Моя слабость - люблю работать с хорошими актерами" : [интервью с французским режиссером Р. Варнье провела М. Маликова]. . , . С. 56-58.

209443. Паршин В. А., Зудов Е. Г., Прошенков В. Н. Технология производства и управление качеством металлопродукции. Металлургия. М., 1991. 176 с.

209444. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209445. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209446. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209447. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209448. Справедливая цена на электроэнергию - это требование Президента : [интервью с С. Зубовым - заместителем председателя правления Запорожского завода ферросплавов/ беседовал И. Степаненко]. . , . С. 1,3.

209449. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209450. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209451. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209452. "Запоріжсклофлюс" не загрожує екології міста. . , . С. 1,2.

209453. Шевченко Н. Вредрассудки : [системное отраслевое регулирование горно-металлургического комплекса]. . , . С. 59-62.

209454. Паршин В. С. Основы системного совершенствования процессов и станов холодного волочения. Изд-во ун-та. Красноярск, 1986. 192 с.

209455. Тімарцев О. Реалізація соціального вектора в Запорізькому регіоні - у стабільності місцевих бюджетів. . , . С. 5.

209456. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

209457. Бакалинская А. Web-ratio : [интернет-предпринимательство в Украине]. . , . С. 66-67.

209458. Сергеев Р. Сложный путь запорожской воды. . , . С. 4.

209460. Голос України. Київська правда. К., 2012.

209461. Дикаленко М. Помаши настроению : [реалии отечественного сельскохозяйственного машиностроения]. . , . С. 71-73.

209462. Искренность и доброта несравнимы ни с чем : [интервью с директором клиники современной офтальмологии Н. Завгородней/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 6-7.

209463. Степанов В. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности. . , . С. 12-14.

209464. Бек Ш. Бензотносительно : [украинский рынок газобалонного оборудования]. . , . С. 76-77.

209465. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

209466. Зверяков М., Ковалев А., Сментына Н. Особенности стратегии экономического и социального развития региона (на примере Одесской области). . , . С. 15-18.

209467. Медвідь С. Інформація головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2012 року. . , . С. 2.

209468. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

209469. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012. . , . С. 9-56.

209470. Логанов Є. Як Микола Галочка людство від атома рятував : [Чорнобильська АЕС та запорожці]. . , . С. 5.

209471. Паршутин В. В., Береза В. В. Электрохимическая размерная обработка спеченных твердых сплавов. Штиинца. Кишинев, 1987. 230 с.

209472. Лекарь С. К вопросу о создании больших обезличенных неагрегированных баз данных о потреблении, производстве и распределении главных ресурсов : [установление объективной структуры рынка ресурсов]. . , . С. 19-24.

209473. Колобов Ю. Диференціаці внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України. . , . С. 3-12.

209474. Пасечник Л. А. Экономическая эффективность применения радиоактивных изотопов в промышленности. Наук. думка. К., 1969. 167 с.

209475. Наше кредо - безпечна праця і соціальний захист : [Фонд загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Статистичні...див. анот.]. . , . С. 8-9.

209476. Петухов Б. С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. Энергия. М., 1967. 411 с.

209477. Диба М., Яременко С. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні. . , . С. 13-23.

209478. Тридід О., Самородов Б. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банка : [на прикладі умовних банків]. . , . С. 24-35.

209479. Киндзевский Ю. Дилеммы модернизации: к определению ее содержания, целей и стратегии в общественно-экономических преобразованиях. . , . С. 25-29.

209480. Бобиль В. Особливості операційного ризику: класифікація, кількісна оцінка, управління : [операційний ризик в сучасних банках України]. . , . С. 36-50.

209481. Пирсол И. Кавитация. Мир. М., 1975. 94 с.

209482. Волошин М. Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку. . , . С. 51-58.

209483. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209484. Васильєв О. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України. . , . С. 59-67.

209485. Лощинин М. Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты. . , . С. 30-41.

209486. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209487. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209488. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209489. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209490. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2001. С. 723-859

209491. Полубояринов Ю. Г. Гидравлика и гидравлические машины. СЗПИ. Л., 1969. 92 с.

209492. Попов Д. Н. Нестационарные гидромеханические процессы. Машиностроение. М., 1982. 240 с.

209493. Преображенсий В. П. Теплотехнические измерения и приборы. Энергия. М., 1978. 704 с.

209494. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

209495. Пасечник М. В. Вопросы нейтронной физики средних энергий. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 336 с.

209496. Лехман І. На "Галявині казок" у Мелітополі : [парки м. Мелітиполя]. . , . С. 8.

209497. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

209498. Юрик П. Чи буде більше райдуг над полями? Чи матимуть вологу пшениці? : [стан зрошувальних систем Запорізької області]. . , . С. 2.

209499. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

209500. Крисанов Д. Пищевая продукция качественная , безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации. . , . С. 42-49.

209501. Пасечник М. В. Нейтронная физика. Наукова думка. Киев, 1969. 307 с.

209503. Бондар В. Про що промовчав документ, або українська гривня на Запоріжжі. Рік 1919-й. . , . С. 8.

209504. Пасечник М. В. Перспективы развития ядерной энергетики. О-во "Знание" УССР. Киев, 1982. 48 с.

209505. Егупов Ю. Экономическая оценка производственной программы предприятия в условиях многономенклатурного производства. . , . С. 50-54.

209506. Оніщенко Г. Євроінтеграційний поступ України під час головування Польщі в ЄС: очікування та перспективи на майбутнє. . , . С. 6-7.

209507. Мищенко В. Минеральные ресурсы Украины в рыночных трансформациях. . , . С. 55-58.

209508. Чекаленко Л. Головний біль Європи : [зовнішня політика країн Європи. ЄС як найбільший світовий донор розвитку гуманітарної допомоги]. . , . С. 8-11.

209509. Пасечник Н. Д. Элементарная электротехника. Гостехиздат УССР. К., 1961. 234 с.

209510. Пасечник Н. Д. Элементарная электротехника. Техніка. К., 1965. 224 с.

209511. Лозовицький О. Addio, прем'єре Берлусконі - Chao, "сірий кардинале" Сільвіо! : [внутрішня політика Італії. Відставка Голови Ради Міністрів Італійської Республіки Сільвіо Берлусконі]. . , . С. 12-15.

209512. Паскалев Ж. Первые шаги в вычислительной технике. Радио и связь. М., 1987. 152 с.

209513. Паскалев Ж. Электронные игры. Радио и связь. М., 1983. 111 с.

209514. Рабинович Е. З., Евгеньев А. Е. Гидравлика. Недра. М., 1987. 225 с.

209515. Рабинович Е. З. Гидравлика. Изд-во физико-математической литературы. М., 1961. 408 с.

209516. Сіновець П. На порядку денному російсько-американського діалогу - Європейська система ПРО : [міжнародне співробітництво Росії та США. Стратегічний діалог між Росією і НАТО на чолі зі США]. . , . С. 16-19.

209517. Рауз Х. Механика жидкости. Стройиздат. М., 1967. 390 с.

209518. Орлик В. Росія та США напередодні президентських виборів : [російсько-американські відносини. Політологія в Росії]. . , . С. 20-22.

209519. Жумабаєв А. "Колеги бачать у мені більше українця, аніж казаха" : [політологія в Казахстані. Заступник Міністра закордонних справ РК Амангельди Жумабаєв]. . , . С. 23.

209520. Эйрих Ф. Р., Рейнер М., Прагер В. Реология. Изд-во иностранной литературы. М., 1962. 824 с.

209521. Вайнберг Д. В., Писаренко Г. С. Механические колебания и их роль а технике. Наука. М., 1965. 276 с.

209522. Управление риском. Анкил. Москва, 2001.

209523. Управление риском. Анкил. Москва, 2001.

209524. Вайнберг Д. В., Писаренко Г. С. Механические колебания и их роль а технике. Наука. М., 1958. 232 с.

209525. Управление риском. Анкил. Москва, 2001.

209526. Управление риском. Анкил. Москва, 2001.

209527. Роуч П. Д. Вычислительная гидродинамика. Мир. Львів, 1980. 616 с.

209528. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2001. С. 1-108

209529. Мишенин Е. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствования. . , . С. 59-64.

209530. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2001. С. 109-187

209531. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2001. С. 189-280

209532. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2001. С. 281-351

209533. Удовенко Г. "Нас усіх об'єднувала любов до України" : [біографія видатного дипломата України Геннадія Йосиповича Удовенка. Партнерство України й НАТО, урегульовані відносини з ЄС]. . , . С. 24-27.

209537. Пасковатый О. И. Электрические помехи в системах промышленной автоматики. Энергия. М., 1973. 102 с.

209546. Физика металлов и металловедение. Наука. Москва, 2001.

209547. Пасконов В. М., Полежаев В. И., Чудов Л. А. Численное моделирование процессов тепло-и массообмена. Наука. М., 1984. 286 с.

209548. Савчин Л. України - Угорщина: 20 років успішної співпраці. . , . С. 28-29.

209549. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209550. Андреева Н. Научные подходы к диагностике инвестиций в природообразующие проекты: системология, инструментарий и методы реализации. . , . С. 65-69.

209551. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209552. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209553. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209554. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209555. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 128 с.

209556. "Україна і Близький Схід: проблеми, виклики і перспективи розвитку відносин з країнами регіону". . , . С. 30-33.

209557. Паспортизация металлорежущих станков. Металлургиздат. Харьков ; Москва, 1948. 328 с., 1 вкл. л. : табл., черт.

209558. Жарова Л., Хлобыстов Е. Косвенные ущербы катастрофы еа ЧАЭС: социально-экономическая динамика. . , . С. 70-73.

209559. Чутчиков П. И., Дроздов Н. Е., Абрамов А. А. Пассажирские лифты. Машиностроение. М., 1978. 141 с.

209560. Ігошина Ж. У полоні "Арабської весни" : ["Арабська весна" започаткувала незворотні трансформаційні процеси як усередині арабських країн, так і на регіональному й глобальному рівнях]. . , . С. 34-36.

209561. Пассажирский транспорт Москвы, 1986. Моск. рабочий. М., 1986. 431 с.

209562. Пассажирский транспорт Москвы. Моск. рабочий. М., 1990. 368 с.

209563. Рогач Ф. Риски и оценки государственного долга Украины. . , . С. 74-76.

209564. Зінько С. Сирійський політичний пасьянс : [внутрішня та зовнішня політика Сирії. Міжнародні відносини]. . , . С. 37-39.

209565. Субх М. Сирія: тунель без світла в кінці : [внутрішня політика та сучасне політичне положення Сирії]. . , . С. 40-43.

209566. Пассивирование электролитически луженой жести. ГОСИНТИ. М., 1972. 16 с.

209567. Олефир А. Проблемы и перспективы нетарифного регулирования международной торговли. . , . С. 77-81.

209568. Воротнюк М. "Арабська весна" - шанс регіонального лідерства для Туреччини : [трансформаційні процеси на Близькому Сході й активна роль, яку Туреччина намагається відігравати в демократизації цих країн]. . , . С. 44-47.

209569. Пассман С. И. Принципы оптимизации проектирования, изготовления и использования операторского управления машинами и агрегатами на примере уникальных станков и прессов. НИИмаш. М., 1978. 107 с.

209570. Шергін С., Шаповалов Є. "Тиждень АСЕАН": прорив у забезпеченні стабільності в Східній Азії. . , . С. 48-51.

209571. Міняйло О. Державні закупівлі у системі інструментів регуляторної політики. . , . С. 687-7.

209572. Лук`янов В. Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні. . , . С. 78-81.

209573. Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малайзійський акцент : [політика та економічний розвиток країн Південно-Східної Азії. АСЕАН]. . , . С. 52-57.

209574. Голов С. МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок : [запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні]. . , . С. 3-12.

209575. Малишкін О. Диференціація поняття "Бухгалтерський облік": податковий аспект : [обґрунтування змісту понять "податковий облік", "управлінський облік", "фінансовий облік"]. . , . С. 13-20.

209576. Безверхий К. Концепція нової редакції плану рахунків бухгалтерського обліку в контексті законодавчих змін. . , . С. 21-24.

209577. Галькевич А. Гудвіл при придбанні та об'єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття обліку та фінансовій звітності : [бухгалтерський облік нематеріальних активів]. . , . С. 25-33.

209578. Кащенко О. Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису : [запровадження спрощеного бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу]. . , . С. 34-40.

209579. Тюлин В. Н. Введение в теорию излучения и рассеяния звука. Наука. М., 1976. 254 с.

209580. Голубка С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України. . , . С. 85-95.

209581. Гнилицька Л. Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства. . , . С. 41-47.

209582. Міщенко С. Сучасні тенденції регулювання та організації готівкового грошового обігу : [в окремих країнах світу та в Україні]. . , . С. 96-109.

209583. Івахненков С., Георгіаді А. Філосовсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ. . , . С. 48-53.

209584. Сосновський М., Афян А. Творчин особистостям - зрозумілі і прозорі закони : [система авторського права в Україні]. . , . С. 11-14.

209585. Кнейслер О. Інституціональні регулятори ринку перестрахування в Україні. . , . С. 110-118.

209586. Паливода К. Концептуальні засади встановлення обмінного курсу національної валюти в Україні. . , . С. 119-127.

209587. Штефан О., Штефан А. Деякі актуальні питання діяльності організацій колективного управління : [управління авторським правом і суміжними правами]. . , . С. 14-21.

209588. Болєлий С. Підготовка матеріалів заявок з використанням текстового, математичного та хімічного редакторів : [складання і подання заявки на винахід]. . , . С. 22-27.

209590. Пастернак П. Л., Марьясина И. Е. Железобетонные часторебристые перекрытия и настилы. Машстройиздат. Москва, 1950. 144 с., 1 л. черт., 1 л. табл. : ил., схемы., черт

209591. Гученко І.В. Програмна система оцінки та управління зручністю використання програмного забезпечення при гнучкій розробці. . , . С. 5-19.

209592. Сеймов В. М., Трофимчук А. Н., Савицкий О. А. Колебания и волны в слоистых средах. Наукова думка. К., 1990. 221 с.

209593. Тегельман О.В. Розробка вимог до СКБД на базі стандарту ISO 9126 : [якість програмного забезпечення]. . , . С. 28-32.

209595. Андрощук Г. Використання генетично модифікованих організмів: соціально-економічні й правові аспекти : [міжнародні конвенції і договори. Ситуація щодо ГМО в окремих країнах]. . , . С. 28-36.

209596. Пастухова Ж. П., Рахштадт А. Г., Каплуи Ю. А. Динамическое старение сплавов. Металлургия. М., 1986. 222 с.

209597. Моргун І.А. Метод експертної оцінки якості програмного забезпечення. . , . С. 33-37.

209599. Ступак С. Майнові права виробників фонограм (відеограм) і виконавців у законопроекті 6523 - "нижче плінтуса..." : [права інтелектуальної власності виробників фонограм]. . , . С. 43-49.

209600. Чистяков А.В., Ислямова И.С. О некоторых особенностях разработки программного обеспечения для современных компьютеров. . , . С. 38-45.

209601. Пастухова Ж. П., Рахштадт А. Г. Пружинные сплавы меди. Металлургия. М., 1979. 336 с.

209602. Світ обурюється. Законопроекти США "Stop Online" и "Protect IP Act" : [захист авторських прав, антипіратські заходи в США]. . , . С. 62-65.

209603. Пастухова Ж. П., Рахштадт А. Г. Пружинные сплавы цветных металлов. Металлургия. М., 1983. 364 с.

209604. Пасхавер А. И. Оценки эффективности технического перевооружения предприятий в новом хозяйственном механизме. Наук. думка. Киев, 1990. 150 с.

209605. Нормирование расхода материалов при термической резке. Екотехнологія. К., 2008. 16 с.

209606. Михайлова Н. Навколосвітній українець : [Юрій Лисянський здійснив першу в Російській імперії навколосвітню подорож]. . , . С. 116-119.

209607. Пасхавер И. С. Закон больших чисел и статистические закономерности. Статистика. М., 1974. 152 с.

209608. Сидорова Н.М. Навчання інженерії програмного забезпечення - систематичний огляд літератури : [систематичний огляд літератури як метод дослідження у сфері інженерії програмного забезпечення]. . , . С. 56-67.

209609. Дубовик О. Космос на полотні, або Вишиваймо долю червоними і... білими нитками : [рушники - обереги Олександри ТеліженкоС]. . , . С. 130-135.

209610. Сборник задач по гидравлике. Вища школа. К., 1975. 298 с.

209611. Євро відсвяткувало десятиріччя : [1 січня 2012 - 10 років з дня впровадження в обіг монети і банкноти євро]. . , . С. 4.

209612. Пасхин Е. Б. Современные тенденции в конструкции легковых автомобилей. Знание. М., 1985.

209613. Євросоюз надає додаткові кошти на розвиток. . , . С. 6.

209614. Нормирование расхода покрытых электродов при ручной дуговой сварке и наплавке. Екотехнологія. К., 2008. 67 с.

209615. Слезкин Н. А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. Гостехиздат. М., 1955. 519 с.

209616. Стретт Дж. В. ( Лорд Рэлей ) Теория звука. Техтеориздат. Москва, 1955. 503 с.

209617. Іммігрантом бути важко : [Євростат оголосив дані про соціально-економічне становище іммігрантів, які проживають у ЄС]. . , . С. 8.

209618. Солоненко І. "Євросоюз розуміє важливість українського громадянського суспільства". . , . С. 12-13.

209619. Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы. Высш. школа. М., 1987. 478 с.

209620. Розпочато проект із удосконалення статистики : [проект Twinning "Розробка нових статистичних методологій та показників в окремих сферах статистики згідно зі статистичними стандартами ЄС"]. . , . С. 20.

209621. Пасынков В. В., Чиркин Л. К., Шинков А. Д. Полупроводниковые приборы. Высш. школа. М., 1966. 414 с.

209622. Медіа і євроінтеграція: чого бракує : [висвітлення тематики євроінтеграції українськими медіа]. . , . С. 22.

209623. Данченко А.Л. Анализ процессов совершенствования качества электронных образовательных ресурсов. . , . С. 73-77.

209624. Пасынский А. Г. Коллоидная химия. Высш. школа. М., 1963. 297 с.

209625. Васильева Н. В., Голоднова Н. Н., Жебрунова Т. И., Жукова Г. М., Иванова О. А., Мартюкова И. П.. Сукиасян Э. Р., Ходанович М. А. Библиотечно-библиографическая классификация. Пашков дом. М., 2011. 336 с.

209626. Пасько Н. И. Надежность станков и автоматических линий. ТПИ. Тула, 1979. 105 с.

209627. Шевчук П.Г. Оцінювання ефективності навчання програмування на основі різних мов та парадигм написання. . , . С. 78-83.

209628. Андреева Е. В., Батяйкина Л. П., Бисьева А. В., Булгакова Н. Ф., Дубинина Т. Г., Жукова Г. М., Литвиненко Л. И.. Милевская И. А., Сергеева Г. П., Трубачева Л. А. Библиотечно-библиографическая классификация. Пашков дом. М., 2011. 400 с.

209629. Бутенко М.Л. Використання агентно-орієнтованого підходу при проектуванні систем електронного документообігу. . , . С. 84-90.

209630. Современные проблемы гидродинамики и теплообмена в элементах энергетических установок и криогенной технике. ВЗМИ. М., 1986. 126 с.

209631. Уникальная инновация в сфере авиационных продаж от Travelport Galileo. . , . С. 6-7.

209632. Кто лучший с ГДС? : [рейтинг лучших ГДС - глобальные дистрибутивные системы]. . , . С. 12-13.

209633. Galileo: успех за счет гибкости : [статистические данные авиационного и неавиационного контента в ГДС Galileo]. . , . С. 14-15.

209634. Йилмаз Х. "Турецкие Авиалинии" к испытаниям готовы! : [об авиакомпании "Турецкие Авиалинии"]. . , . С. 16-18.

209635. Соловьев А. Н., Каплун А. Б. Вибрационный метод измерения вязкости жидкостей. Наука. Новосибирск, 1970. 140 с.

209636. Рейтинг страховых компаний : [рынок туристического страхования]. . , . С. 20.

209637. Авто напрокат: динаміка позитивна : [ринок автопрокату в Україні у 2011 році]. . , . С. 22-23.

209638. Вильнер Я. М., Ковалев Я. Т., Некрасов Б. Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. Вышэйшая школа. Минск, 1985. 382 с.

209639. Ибрагимов М . Х., Субботин В. И., Бобков В. П. Структура турбулентного потока и механизм теплообмена в каналах. Атомиздат. М., 1978. 296 с.

209640. Тарг С. М. Основные задачи теории ламинарных течений. Гостехиздат. М., 1951. 420 с.

209641. Самойлов Ю. Выездные потоки возрастают : [статистика заграничных поездок граждан Украины в 2011]. . , . С. 24-25.

209642. Абдулин А. З., Безбородов В. С., Минько А. А., Рачкевич В. С. Текстурообразование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах. Университетское. Минск, 1987. 176 с.

209643. Оцениваем консульские службы : [оформление виз. Рейтинг лояльности консульств разных стран к туристическим компаниям]. . , . С. 26-27.

209644. Брэдшоу П., Себеси Т., Фернгольц Г.-Г. Турбулентность. Машиностроение. Москва, 1980. 343 с.

209645. Георгунтзос Г. Греция для каждого : [Греция как туристический объект]. . , . С. 28-32.

209646. Неправская Н. Израиль: расширенные возможности : [обзор туристического рынка Израиля. Рейтинг посещаемости регионов Израиля украинскими туристами]. . , . С. 40-45.

209647. Самойлов Ю. Адриатика: цены выше, выбор тоже : [обзор рынков туристических услуг Черногории, Хорватии, Словении]. . , . С. 50-53.

209648. Самойлов Ю. Всегда на связи! : [коммуникационные технологии как неотъемлемая составляющая туристического продукта]. . , . С. 72-75.

209649. Патентно-информационное обеспечение. ИПКИР. М., 1985. 62 с.

209650. Патентно-лицензионная, изобретательская и рационализаторская работа в отрасли. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1975. 17 с.

209651. Сидлин З. А. Производство электродов для ручной дуговой сварки. Экотехнология. К., 2009. 462 с.

209652. Буракова С. О., Супрович М. П., Беркещук І. С., Замойська К. В., Дуганець В. І. Супрович Т. М. Дипломне проектування: розділи з охорони праці. Медобори-2006. К.ам'янець-Подільський, 2010. 360 с.

209653. Михайлин І. Л. Основи журналістики. Центр учбової літератури. К., 2011. 496 с.

209654. Патентные исследования по важнейшим проблемам отрасли. Конструкции вакуумных выключателей и отдельных элементов. [Б. и.]. [Б. м.], 1978. 38 л.

209655. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С. Країнознавство: теорія та практика. Центр учбової літератури. К., 2012. 528 с.

209656. Патентные исследования по важнейшим проблемам отрасли. КРУ с элегазовой изоляцией. [Б. и.]. [Б. м.], 1978. 36 л.

209657. Патковский А. Б. Агломерационные фабрики черной металлургии. Научтехниздат. М., 1954. 238 с.

209658. Патлах Д. И. Универсальная вычислительная номограмм. Машиностроение. М., 1981. 31 с.

209659. Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів. Кондор. К., 2012. 244 с.

209660. Козловский Р. Украина на мировой Wi-fi карте : [интернет в Украине]. . , . С. 76-78.

209661. Патон Б. Е,, Корниенко А. Н. Огонь сшивает металл. Педагогика. М., 1980. 128 с.

209662. Патон Б. Е., Спыну Г. А., Тимошенко В. Г. Промышленные роботы для сварки. Наук. думка. Киев, 1977. 227 с.

209663. Циолковский в воспоминаниях современников. ПКИ. Тула, 1971. 336 с.

209664. Науково-освітній потенціал України. Український рейтинг. К., 2011. 304 с.

209665. Циолковский К. Э. Избранные труды. АН СССР. Москва, 1962. 535 с.

209666. Цибулка Ю. Автомобиль-мое увлечение. Техніка. Киев, 1981. 145 с.

209667. Черногорова В. Беседы об атомном ядре. Молодая гвардия. Москва, 1976. 207 с.

209668. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

209669. Глеч С. Г., Ледяєв С. Ф., Ольшанська І. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. СевНТУ. Севастополь, 2011. 176 с.

209670. Энергия, рожденная для полета. Златограф. К., 2011. 251 с.

209671. Відповіді на 100 запитань. Посольство Великої Британії в Україні. К., 2004.

209672. Патон Б. Е. Сто раз отмерить.... Сов. Россия. М., 1989. 105 с.

209673. Цейтлин Г. Д. Техническое обслуживание автомобиля. ДОСААФ. Москва, 1966. 168 с.

209674. ЛЭИ. Ленинградский ордена Ленина Электротех. Ин-т им. В. И. Ульянова(Ленина). Ленинград, 1982. 90 с.

209675. Семенча І. Є., Ковальчук К. Ф. Інтелектуальний аналіз менеджменту систем. Видавець Біла К. О.. Дніпропетровськ, 2011. 132 с.

209676. Шрайбер А. А., Гавин Л. Б., Наумов В. А. Турбулентные течения газовзвеси. Наукова думка. Киев, 1987. 238 с.

209677. Федоровский А. Д. Оптические методы в гидромеханике. Наукова думка. Киев, 1984. 176 с.

209678. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1988. 136 с.

209679. Фишер И. З. Статистическая теория жидкостей. Физматгиз. Москва, 1961. 280 с.

209680. Хинце И. О. Турбулентность. Ее механизм и теория. Физматгиз. Москва, 1963. 680 с.

209681. Холин К. М., Никитин О. Ф. Основы гидравлики и объемные гидроприводы. Машиностроение. Москва, 1989. 263 с.

209682. Цыбин Л. А., Шанаев И. Ф. Гидравлика и насосы. Высш. школа. Москва, 1976. 256 с.

209683. Гасанова П. Вопросы финансирования инновационной деятельности : [на примере Азербайджана]. . , . С. 82-83.

209684. Шубалый А. Организационно-экономические основы трансформации системы управления лесным комплексом. . , . С. 84-87.

209685. Шевченко Н. Битвы с титаном: [приватизация титановых предприятий за счет частичных инвесторов. На примере ЗНТК (Запорожского титано-магниевого комбината)]. . , . С. 20-23.

209686. Василик Н. Направления реализации базовых принципов устойчивого лесопользования на современном этапе. . , . С. 88-90.

209687. Горбач Д. Песнь об Олланде : [победа на президентских выборах во Франции социалиста Ф.Олланда]. . , . С. 30-32.

209688. Патон Б. Е., Медовар Б. И., Бойко Г. А. Электрошлаковая технология. О-во "Знание" УССР. К., 1976. 64 с.

209689. Уляницкая А. К руссам туристо: [фондовые брокеры предлагают украинским трейдерам доступ к торговле деривативами на российской фондовой бирже]. . , . С. 37-39.

209690. Патон Е. О. Избранные труды. Изд-во АН УССР. К., 1959-1961. 580 с.

209691. Патон Е. О. Избранные труды. Изд-во АН УССР. К., 1959-1961. 419 с.

209692. Патон Е. О. Избранные труды. Изд-во АН УССР. К., 1959-1961. 557 с.

209693. Автоматическая сварка под флюсом. Машгиз. Киев ; Минск, 1948. 344 с. : ил., табл., черт.

209694. Патон Е. О. О первенстве советской науки и техники в области сварки под флюсом. Изд-во Акад. наук Укр. ССР. К., 1951. 30 с.

209695. Патрашев А. Н. Гидромеханика. Воениздат. М., 1953. 719 с.

209696. Патрик Э. А. Основы теории распознавания образов. Сов. радио. М., 1980. 408 с.

209697. Положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики : затверджено Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1059/2011. . , . С. 10-15.

209698. Патрикеев Л. Н., Подлепецкий Б. И., Попов В. Д. Радиационная стоцкость полупроводниковых приборов и интегральных схем. Моск. инженерно-физический ин-т. М., 1975. 128 с.

209699. Положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг : затверджено Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1073/2011. . , . С. 16-20.

209700. Чижевська І. А. Базовий інструмент регулятора в реалізації політики енергоефективності. . , . С. 21-25.

209701. Патрикеев Ю. Н., Першиков В. И. Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ. Статистика. М., 1979. 181 с.

209702. Патров Б. М., Солодовников А. И. Практические схемы и параметры преобразователей малых напряжений на варикапах. ГосИНТИ. М., 1967. 10 с.

209703. Внуков Ю. М., Залога В. О. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів. Сумський державний університет. Суми, 2010. 243 с.

209704. Ломинога И. В. Внедрение новых технологий освещения как средство экономии энергоресурсов и важный фактор обеспечения безопасности движения. . , . С. 26-29.

209705. Чудаков Е. А. Конструкция и расчет автомобиля. Машгиз. М., 1951. 429 с.

209706. Шальнов В. А. Шлифование и полирование высокопрочных материалов. Машиностроение. М., 1972. 272 с.

209707. Чудаков Е. А. Качение автомобильного колеса. Машгиз. Москва, 1947. 72 с. : черт.

209708. Патроны поводковые для центровых оправок : МН 5595-64 и МН 5596-64. Изд-во стандартов. Москва, 1969. 8 с.

209709. Чудаков Е. А. Боковая устойчивость автомобиля при торможении. Машгиз. М., 1952. 182 с.

209710. Четвертухин Н. Ф. Проективная геометрия. Учпедгиз. Москва, 1961. 360 с.

209711. Гриценко Е. А., Игначков С. М. Человек-легенда. Издательский дом "Агни". Самара, 2011. 352 с.

209712. Чудаков Е. А. Избранные труды. АН СССР. М., 1961. 344 с.

209713. Чудаков Е. А. Чудаков Е. А.. ИАН СССР. М., 1961. 459 с.

209714. Чиркин О. В. Современные советские грузовые автомобили. Знание. М., 1973. 63 с.

209715. Кардона М., Гюнтеродт Г., Абстрейтер Г., Пинчук А. Рассеяние света в твердых телах. Мир. М., 1986. 408 с.

209716. Чиняев В. Г. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов. ДОСААФ. М., 1982. 111 с.

209717. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2012. 68 с.

209718. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2012. 56 с.

209719. Вища школа. Знання. Київ, 2012. 128 с.

209720. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2012. 56 с.

209721. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2012. 80 с.

209722. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2012. 76 с.

209723. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2011. 56 с.

209724. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2012. 105 с.

209725. Чернишов Л. Ф., Шехтер Л. Ф. Технічне обслуговування автомобілів "Москвич-408" і "Москвич-412". Техніка. Київ, 1976. 176 с.

209726. Патроны цанговые и цанги зажимные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком к токарно-револьверным станкам : конструкция и размеры : ГОСТ 17200-71, ГОСТ 17201-71. Издательство стандартов. Москва, 1974. 10 с.

209727. Патрунов Ф. Г. Использование криогенных температур. Знание. М., 1975. 64 с.

209728. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2012. 104 с.

209729. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2012. 84 с.

209730. Черепин Ю. Т. Если вы любите свой автомобиль. Рэклама. Кишенев, 1989. 144 с.

209731. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2012. 130 с.

209732. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2012. 80 с.

209733. Патрунов Ф. Г. Ниже 120 по Кельвину. Знание. М., 1989. 170 с.

209734. Черемовский Ю. И. Тракторы С-80 и С-100 устройство и эксплуатация. Машгиз. Москва, 1959. 439 с.

209735. Патт В. А. Наш хлеб. Легкая и пищевая промышленность. М., 1984. 56 с.

209736. Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики. Наука. М., 1989. 560 с.

209737. Паттерсон Г. Н. Молекулярное течение газов. Физматгиз. М., 1960. 272 с.

209738. Чекунов К. А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. Судостроение. Ленинград, 1969. 462 с.

209739. Паттон А. Энергетика и кинетика биохимических процессов. Мир. М., 1968. 160 с.

209740. Пашкеев С. Америка - Одетта: [American Apparel - еданственная крупная США, изготовляющая одежду исключительно на своей территории]. . , . С. 46-50.

209741. Патури Ф. Растения-гениальные инженеры природы. Прогресс. М., 1982. 272 с.

209742. Чандрасекар С. Жидкие кристаллы. Мир. Москва, 1980. 344 с.

209743. Чернов А. В., Бессребренников Н. К., Силецкий В. С. Основы гидравлики и теплотехники. Энергия. Москва, 1975. 415 с.

209744. Чугаев Р. Р. Гидравлика. Энергоиздат. Л., 1982. 672 с.

209745. Шашин В. М. Гидромеханика. Высш. школа. М., 1990. 384 с.

209746. Штеренлихт Д. В. Гидравлика. Энергоатомиздат. М., 1991. 349 с.

209747. Штеренлихт Д. В. Гидравлика. Энергоатомиздат. М., 1991. 367 с.

209748. Паули В. Теория относительности. Наука. М., 1991. 328 с.

209749. Паулин Г. Малый толковый словарь по вычислительной технике. Энергия. М., 1975. 295 с.

209750. Щукин В. К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил. Машиностроение. М., 1970. 332 с.

209751. Сильноточные электрические контакты. Наукова думка. К., 1970. 160 с.

209752. Пауль Р. Транзисторы. Физические основы и свойства.. Сов. радио. М., 1973. 504 с.

209753. Авакумова Ю. Натуральный художник: [биография и творчество русского художника И.Шишкина]. . , . С. 54-55.

209754. 100 Questions answered. Foreign and Commonwealch Office. London, 2003. 100 p.

209755. Щукин В. К., Халатов А. А. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах. Машиностроение. М., 1982. 200 с.

209756. Найденко И. Эго-суверенен: [творчество русского поэта И.Северянина (1887-1941]. . , . С. 56-57.

209757. "Странных людей играть очень интересно*: [интервью с российским актером , режиссером Ю. Соломиным провела Т.Омельченко]. . , . С.58-60.

209758. Чутко И. Э. Мост через время. Политиздат. М., 1989. 335 с.

209759. Силивончик А. Интервенционал: [регулирование молочного рынка в Украине]. . , . С. 64-65.

209760. Гержод Ю. В., Горбаха М. М., Редзюк А. М., Хабутдінов А. Р. Безпека автомобільних перевезень. Основні проблеми та шляхи їх вирішення. . , . С. 12-14.

209761. Чудаков Е. А. Устойчивость автомобиля против заноса. Машгиз. Москва, 1949. 144 с. : граф., схемы, черт.

209762. Паульсен П. Электроника для диагностики автомобильных двигателей. Знание. М., 1981. 64 с.

209763. Чудаков Е. А. Теория автомобиля. Машгиз. Москва, 1950. 344 с. : табл., схемы, граф., диагр., черт.

209764. Шур'яков М. В. Аналіз показань портативних приладів для оцінки зчіпних якостей дорожніх покриттів. . , . С. 40-42.

209765. Клочай В. А. Технология фракционирования цементобетонного покрытия : [автомобильные дороги]. . , . С. 47-48.

209766. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

209767. Данилина Е. Ученый без степеней и званий. К 100-летию со дня рождения Николая Александровича Алексеева : [выдающийся деятель Запорожской области занимавшийся гидрохимическим мониторингом природы]. . , . С. 8-9.

209768. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Пособие по переводу с английского языка на русский. Высш. школа. М., 1973. 136 с.

209769. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

209770. Егорова И. Взялись за оружие : [криминогенная ситуация в Запорожской области]. . , . С. 1,5.

209771. Паушкин Я. М. Химический состав и свойства реактивных топлив. Ак. Наук СССР. М., 1958. 376 с.

209772. Строительство, материаловедение, машиностроение. ГВУЗ "ПГАСА". Днепропетровск, 2012. 515 с.

209773. Савицкая Л. Лидерство изнутри: как бороться с деструктивными управленческими привычками. . , . С 12-17.

209774. Кузнецова Т. На гребне волны. Работа в состоянии потока : [повышение продуктивности труда]. . , . С. 18-23.

209775. Пауэлл Т., Пауэлл Дж. Психотренинг по методу Хосе Сильвы. ПИТЕР. СПб., 2000. 192 с.

209776. Пауэр В. Д. Высоковакуумные откачные устройства. Энергия. М., 1969. 527 с.

209777. Мальцев Э. Менеджмент счастья : [позитивное управление персоналом]. . , . С. 24-30.

209778. Франчук Т., Кузнецова Т. Между целью и результатом . Нюансы в выстраивании деревьев стратегии и тактики. . , . С. 40-44.

209779. Сарбаев Т. Записки кризис-менеджера : [практические советы менеджера]. . , . С. 50-51.

209780. Пахалин Ю. А. Алмазное контактно-эрозионное шлифование. Машиностроение. Ленинград, 1985. 178 с.

209781. Савицкая Л. Стратегия: от эфемерности к действительности : [стратегическое управление предприятиями]. . , . С. 52-57.

209782. Тарнавский В. Правильные приоритеты : Отказ от жесткой экономии и сверхцентрализации помогли Kraft Foods преодолеть спад. . , . С. 59-64.

209783. Яблонский В. С. Краткий курс технической гидромеханики. Физматгиз. М., 1961. 355 с.

209784. Уолкер Р. Сам себе творец : [как компания MakerBot привлекла миллионные инвестиции]. . , . С. 67-72.

209785. Туранская Е. Неизбежность зла : [французский мыслитель Рене Жирар - о природе насилия в человеческом обществе]. . , . С. 75-78.

209786. Яблонский В. С., Исаев И. А. Сборник задач и упражнений по технической гидромеханике. Физматгиз. М., 1963. 199 с.

209787. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2011. 375 с.

209788. Музейний вісник. б. и.. Запоріжжя, 2011. 270 с.

209789. Запорізький архів. З історії міста Олександрівська. Єврейські студії (XIX- I половина XX ст.). Державний архів Запорізької області, Запорізьке міське віцдділення товариства "Україна-Ізраїль". Запоріжжя, 2012. 384 с.

209790. Гончаров В. Д., Дорофеев В. А. Методология и идеология инновационно-технического и социально-экономического развития. Издательский Дом Барнаул. Барнаул, 2010. 323 с.

209791. Ярымбаш Д.С. Применение адаптированных схемных моделей для расчета токов короткой сети мощных электротехнических комплексов. . , . С. 59-65.

209792. Барабаш Т. А. Пособие по грамматике современного английского языка. Международные отношения. М., 1975. 288 с.

209793. Новицкая Т. М., Кучин Н. Д. Практическая грамматика английского языка. Высш. школа. Москва, 1983. 399 с.

209794. Проненко В. И., Якирин Р. В. Метрология в промышленности. Техніка. К., 1979. 222 с.

209795. Проектирование механизмов по заданным критериям качества. Хабаровский ин-т инженеров ж/д. транспорта. Хабаровск, 1988. 110 с.

209796. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения. ЦНИИТЭИприборостроение. М., 1981. 145 с.

209797. Преподавание метрологии в вузах. Изд-во стандартов. М., 1987. 208 с.

209798. Проектирование механизмов и динамика машин. ВЗМИ. М., 1985. 134 с.

209799. Проектирование механизмов и динамика машин. ВЗМИ. М., 1986. 157 с.

209800. Попов М. В. Теоретическая механика. Наука. М., 1986. 336 с.

209801. Гончаров В. Д. Современные высокие технологии в машиностроении. АлтГТУ. Барнаул, 2011. 277 с.

209802. Применение тензометрии в машиностроении : из опыта исследования работы машин на уральских заводах. МАШГИЗ. М.; Свердловск, 1956. 236 с.

209803. Комп'ютерні науки та інженерія: матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009,14-16 травня, 2009. Україна, Львів. Львівська політехніка. Львів, 2009. 360 с.

209804. Баскаков А. П., Берг Б. В., Рыжков А. Ф.,Филипповский Н. Ф. Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. Металлургия. М., 1978. 248 с.

209805. Ривкин С. Л. Термодинамические свойства газов. Энергоатомиздат. М., 1987. 286 с.

209806. Лукашенко А. Г., Мельниченко Т. В., Лукашенко Д. А. Лазерная сварка тонколитовой нержавеющей стали модулированным излучением. . , . С. 19-23.

209807. Олабоде М., Ках П., Мартикайнен Дж. Металлургические особенности сварки высокопрочного алюминиевого сплава 7025-Т6. . , . С. 24-35.

209808. Борисова А.Л., Борисов Ю.С., Астахов Е.А., Мурашов А.П., Бурлаченко А.Н., Цымбалистая Т.В. Теплозащитные свойства газотермических покрытий, содержащих квазикристаллический сплав системы Al-Cu-Fe. . , . С. 36-41.

209809. Патон Б.Е., Калеко Д.М., Булацев А.Р., Шулым В.Ф. Конденсаторная приварка шпилек в вакууме. . , . С. 42-46.

209810. Полещук М. А., Матвеев И. В., Бовкун В. А. Области применения магнито-импульсной сварки (Обзор). . , . С. 47-52.

209811. Пантелеймонов Е. А. Оборудование для термообработки сварных соединений трубопроводов. . , . С. 53-56.

209812. Кирьян В. И., Дворецкий В. И., Мальгин М. Г. Расчет локальных напряжений в зонах сварных соединений крупногабаритных пространственных конструкций. . , . С. 3-7.

209813. Терновой Е. Г., Бондарев А. А. Электронно-лучевая сварка толстостенных обечаек из алюминиевых сплавов АМг6 и М40. . , . С. 8-14.

209814. Харченко Г.К., Устинов А.И., Фальченко Ю.В., Петрушинец Л.В., Григоренко С.Г., Костин В.А., Гуриенко В.П. Диффузионная сварка в вакууме интерметаллидного сплава гамма-TiAl со сталью 12Х18Н10Т. . , . С. 15-18.

209815. Маркашова Л.И., Ищенко А.Я., Кушнарева О.С., Федорчук В.Е. Влияние структурно-фазовых превращений в соединениях алюминиево-литиевого сплава 1460 на физико-механические свойства. . , . С. 23-31.

209816. Позняков В.Д., Довженко В.А., Касаткин С.Б., Максименко А.А. Микроструктурные особенности усталостной повреждаемости и способы повышения долговечности сварных соединений стали О9Г2С. . , . С. 32-37.

209817. Кривчиков С. Ю. Влияние добавок алюминия в порошковую проволоку на свойства высокоуглеродистого наплавленного металла. . , . С. 38-39.

209818. Кравчук Л. А. Оборудование и технология ЭЛС при косметическом заглаживании и ремонте обратных валиков шва трубчатых изделий. . , . С. 45-47.

209819. Барвинко А.Ю., Кніш В.В., Барвинко Ю.П., Яшник А.Н. Развитие поверхностного трещиноподобного дефекта в сварных соединениях стали О6ГБ-390 при циклическом нагружении. . , . С. 48-51.

209820. Кучук-Яценко С.И., Швец Ю.В., Загадарчук В.Ф., Швец В.И., Хоменко В.И., Журавлев С.И., Сударкин А.Я. Контактная стыковая сварка оплавлением тостостенных труб из высокопрочных сталей класса почности К56. . , . С. 5-11.

209821. Синюк В.С., Походня И.К., Пальцевич А.П., Игнатенко А.В. Экспериментальное исследование механизма водородной хрупкости металлов с ОЦК решеткой. . , . С. 12-16.

209822. Лобанов Л.М., Лебедев В.А., Максимов С.Ю., Тимошенко А.Н., Гончаров П.В., Лендел И.В., Клочко Р.И. Новые возможности механизированной дуговой точечной сварки с применением импульсных воздействий. . , . С. 17-22.

209823. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакия Б. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен. Мир. Москва, 1991. 678 с.

209824. Самсонов В. А. Очерки о механике: некоторые задачи, явления и парадоксы. Наука. М., 1980. 64 с.

209825. Саломатин В. И. Бесконтактные измерители линейных и угловых скоростей. Энергия. М., 1974. 93 с.

209826. Савин Г. Н., Пятята Т. В., Фрадлин Б. Н. Очерки развития некоторых фундаментальных проблем механики. Наукова думка. К., 1964. 376 с.

209827. История механики в России. Наукова думка. К., 1987. 390 с.

209828. Рябыкин С. Л., Загавура Ф. Я. Средства измерения параметров движения. Вища школа. К., 1987. 136 с.

209829. История механики с конца 18 века до середины 20 века. Наука. М., 1972. 412 с.

209830. История механики гироскопических систем. Наука. М., 1975. 127 с.

209831. Рабинович С. Г. Погрешности измерений. Энергия. Ленинград, 1978. 261 с.

209832. Судно или морская платформа - сварочные системы "Fronius" везде находят применение : [сварочные работы в судостроении]. . , . С. 65-66.

209833. "Триада-сврка" демонстрирует робот MOTOMAN : [студенты ЗНТУ на демонстрации робота MOTOMAN]. . , . C.68.

209834. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакин Б. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен. Мир. Москва, 1991. 528 с.

209835. Московчук Э. Рыбий жил: [участники отечественного рынка ищут пути оздоровления рыбной отрасли]. . , . С. 66-68.

209836. Крапива С. Одной колонной: [рынок международных грузовых автоперевозок]. . , . С. 69-71.

209837. Николаева Т. Сейлські вісті: [украинский внутренний рынок металлопродукции]. . , . С. 74-75.

209838. Середа Е. Забытливость: [отечественный рынок бытовой техники]. . , . С. 77-79.

209839. Андрейко І., Кулик В., Прокопець В. Дослідження пошкоджуваності поверхні кочення залізничних коліс : [запропоновано схеми формування вищербин через пітингоутворення та розшарування]. . , . С. 32-36.

209840. Сологуб Б. Моделювання та аналіз роботи пасажирських канатних доріг із замкнутим канатом. . , . С. 44-47.

209841. Річна фінансова звітність за 2011 рік ТзОВ "Інвестиційно-фінансова компанія" : [показники, аудиторський висновок]. . , . С. 6-29.

209842. Пасочник В. Система гарантирования вкладов: жизнь в стиле "реформация" : [реформирование отечественной системы вкладов физических лиц]. . , . С. 30-33.

209843. Піддубний В. І. Навіщо нам "диво турецьке"? : [перспективи Туреччини у найближчому майбутньому. Аналітичний огляд]. . , . С. 34-44.

209844. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудні 2011 року. . , . С. 2-9.

209845. Савченко А. Защита прав потребителей финансовых услуг при тотальной финансовой безграмотности населения. . , . С. 2-4.

209846. Перконос П. П. Пріоритетність використання методів оцінки акцій в управлінні активами ІСІ : [результати оцінки вартості акцій металургійних підприємств]. . , . С. 6-12.

209847. Кузьменко Г.В., Кузьменко В.Г., Галинич В.И., Тагановский В.М. Новая технология электродуговой сварки ванным способом рельсов в условиях трамвайных и подкрановых путей. . , . С. 40-44.

209848. Пиердзех К., Штадтманн Г., Целаури Л. Валютная война : [США, Китай, Бразилия и Япония на мировом валютном рынке. Курсы валют]. . , . С. 14-17.

209849. Поддубный В. И. Рынки теряют привлекательность : [к итогам торгов ПФТС в марте]. . , . С. 19-28.

209850. Соколов А. Н. Литейные сплавы, применяемые в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 138 с.

209851. Крапко О. М., Скуз Г. О. Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі : [досвід США та України]. . , . С. 30-32.

209852. Савченко А. Уроки мирового финансового кризиса для Украины. . , . С. 2-4.

209853. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2012. 49 с.

209854. Мораль і духовність - нєвіддільні : [ключові тези виступу Президента 7 березня 2012 р.]. . , . С. 3-9.

209855. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 32 с.

209856. Васильєва К.Ю. Сучасна ситуація інвестиційної діяльності страхових компаній. . , . С. 16-19.

209857. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2012. 52 с.

209858. Нова соціальна політика - це насамперед увага до родини : [заявив Віце-прем'єр-міністр - Міністр соціальної політики С. Тігіпко]. . , . С. 10-11.

209859. Україна: яка ціна праці? : [соціальна політика. Розв'язання проблем внутрішнього соціально-економічного розвитку й у сфері оплати праці]. . , . С. 12-14.

209860. Поддубный В.И. К итогам торгов на украинской бирже в марте. . , . С. 20-28.

209861. Конструктивний діалог розпочато : [соціальний захист працівників соціальної сфери та державних установ]. . , . С. 15.

209862. Семенюк М. Підвищувати рівень договірних і державних гарантій : [соціальна політика про стан оплати праці та роль профспілок у її державному регулюванні]. . , . С. 16-17.

209863. Сомов М. Чи стане Євро-2012 футболом без обмежень : [сучасні підходи європейських інституцій (в т. ч. УЄФА) щодо дотримання прав уболівальників з інвалідністю]. . , . С. 19-20.

209864. Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів : Закон України. . , . С. 24-28.

209865. Селиванов М. Н., Фридман А. Э., Кудряшова Ж. Ф. Качество измерений: методическая справочная книга. Лениздат. Л., 1987. 295 с.

209866. Лист Міністерства соціальної політики України від 28.12.2011 р. 376/13/133-11: Про працю інвалідів. . , . С. 32-33.

209867. Шмирко С.В., Гелдаш С.В. Нові "розваги" сучасної учнівської молоді : [підліткова жорстокість. Кібербуллінг і троллінг. Інтернет-злочини]. . , . С. 4-5.

209868. Панкратов В. Активна протидія безпритульності : [дії Запорізького головного управління праці та соціального захисту населення в боротьбі з безпритульністю]. . , . С. 51.

209869. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. . , . С. 16-22.

209870. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства. . , . С. 26-29.

209871. Волошин А.И., Шаповалов К.П., Белинский В.А., Литвиненко С.Н., Ющенко К.А., Лычко И.И., Козулин С.М. Способ изготовления крупногабаритных ковано-литых заготовок электрошлаковой сваркой. . , . С. 52-54.

209872. Бетін В.І. Методологія андрогогічного дослідження : [андрогогіка - теорія навчання дорослих]. . , . С. 30-32.

209873. Пятницкий Е. С., Трухан Н. М., Ханукаев Ю. И., Яковенко Г. Н. Сборник задач по аналитической механике. Наука. М., 1980. 320 с.

209874. Коротков В.А. Опыт применения установки плазменной закалки УДГЗ-200 на предприятиях Уральского региона. . , . С. 55-58.

209875. Кепе О. Э., Виба Я. А., Грапис О. П. Сборник коротких задач по теоретической механике. Высш. школа. М., 1989. 368 с.

209876. Бахчисарайцева М. Э., Каширина В. А. Energetics. Энергия. Москва, 1969. 311 с.

209877. Багреев В. В., Винокуров А. И., Киселев В. А. Сборник задач по технической механике. Судостроение. Ленинград, 1973. 496 с.

209879. Смольников Е. А., Жданова Ф. И. Соляные ванны для термической обработки изделий. Машгиз. М., 1963. 122 с.

209880. Бражниченко Н. А., Кан В. Л., Минцберг В. Л. Сборник задач по теоретической механике. Высш. школа. М., 1974. 520 с.

209881. Рустем С. Л., Гаращенко А. П. Оборудование, автоматизация и механизация в термических цехах. Машгиз. М., 1957. 391 с.

209882. Фомин В. М., Слободской А. П. Вакуумные электрические печи сопротивления с экранной теплоизоляцией. Энергия. Москва, 1970. 96 с.

209883. Соколов А. А., Соколов А. Н. Литейные сплавы, применяемые в машиностроении. Машгиз. М., 1980. 88 с. с.

209884. Корниенко А.Н. Легкие сварочные тракторы ИЭС им. Е.О. Патона. . , . С. 59-60.

209885. Пахаренко В. А. Термостойкие полимеры. О-во "Знание". К., 1984. 47 с.

209887. Пахолков Г. А., Кашинов В. В., Пономаренко Б. В. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров. Радио и связь. М., 1981. 233 с.

209888. Пахольчик А. Радиогалактики: перенос излучения, динамика, устойчивость и эволюция синхронного плазмоида. Мир. М., 1980. 241 с.

209889. Пахомов А. В. Вентиляция и отопление на автотранспортных машинах. Моск. автомеханич. ин-т. Каф. "Технология металлов". Курс "Охрана труда". М., 1976. 105 с.

209890. Пахомов И. И., Рожков О. В., Рождествин В. Н. Оптико-электронные квантовые приборы. Радио и связь. М., 1982. 456 с.

209891. Пахомов Л. Н. Оптические квантовые генераторы. ЛПИ. Ленинград, 1977. 91 с.

209892. Олинер А., Фарнелл Д., Джерард Г. Поверхностные акустические волны. Мир. М., 1981. 390 с.

209893. Распространение волн и подводная акустика. Мир. М., 1980. 230 с.

209894. Расторгуев Б. П. Окно в мир звука. Знание. М., 1978. 144 с.

209895. Геращенко О. А., Гордов А. Н., Еремина А. К., Лах В. И., Луцик Я. Т., Пуцыло В. И. Температурные измерения. Наукова думка. Киев, 1989. 703 с.

209897. Охотин А. С., Боровикова Р. П., Нечаева Т. В., Пушкарский А. С. Теплопроводность твердых тел. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 322 с.

209898. Ставнічук К. Енергоефективність агропромислового комплексу. . , . С. 4-5.

209899. Бабієнко М. Ф. Вплив інновацій на забезпечення продовольчих ресурсів в Україні. . , . С. 6-9.

209900. Кулик М. І., Рій О. В., Крайсвітній П. А. Цінити землю : [раціональне використання деградованих земель для вирощування енергетичних культур і виробництва біопалива]. . , . С. 12-13.

209901. Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Берестецький В. О. Енергозбереження: спиртова галузь : [процес виробництва спирту]. . , . С. 16-18.

209902. Бударин В. А. Комплекс "БГУ+Теплица" : [биогазовая установка в комплексе с теплицей - наиболее полное использование возобновляемых энергоресурсов]. . , . С. 19-20.

209903. Дрожжин Д. Ю. Луганщина экономит ресурсы : [Луганщина начала новый этап развития в направлении энергоэффективности]. . , . С. 23-25.

209904. Білозерова Л. Львівщина, готовність до інновацій : [Львівський регіон. Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК. Проекти з енергозбереження]. . , . С. 26-29.

209905. Руденко О. Оазисы жизни в пустыне : [сельское хозяйство Израиля]. . , . С. 30-33.

209906. Рудишин С. Д. Генетично модифіковані рослини: проблеми і перспективи використання. . , . С. 5-13.

209907. Прохоров И. Ю., Акимов Г. Я., Радионова О. И. Твердые катионные электролиты и метаноловая энергетика : [обзор мировых тенденций в области альтернативной энергетики за 2009-2012 гг.]. . , . С. 17-32.

209908. Соловьев В. П. Итоги ХVI международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики". . , . С. 74-76.

209909. Новожилов Е. А. 20 лет СНГ - вместе по пути созидания. . , . С. 77-81.

209910. Арутюнян С. Г., Асатрян Р. М. Инновационная экономика - будущее Республики Армения в ХХІ веке. . , . С. 82-85.

209911. Попович А. С. Проблемы, которые необходимо решить в новой редакции Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности". . , . С. 86-90.

209912. Смирнов И. Логистика с акцентом на продажах. . , . С. 12-15.

209913. Енькина Н. Менеджмент особой категории : [динамика продаж детского питания]. . , . С. 18-22.

209914. Ухов В. Ф., Кобелева Р. М., Дедков Г. В., Темроков А. И. Электронно-статистическая теория металлов и ионных кристаллов. Наука. М., 1982. 159 с.

209915. Голоцван Л. Возможен ли точный прогноз : [управление заказами]. . , . С. 23-27.

209916. Ивасюк А. Грехи и погрешности: математическое прогнозирование и управление запасами в рознице. . , . С. 28-33.

209917. Туннельные явления в твердых телах. Мир. Москва, 1973. 421 с.

209918. Терехов А. Одесский ритейл восстановил темпы роста : [розничная торговля в Одессе]. . , . С. 36-39.

209919. Голдратт Р. Вниманию менеджмента! : [теория ограничений]. . , . С. 40-43.

209920. Голоцван Л. Таможня Украины: поиск компромиссов : [Таможенный кодекс Украины]. . , . С. 44-48.

209921. Экономичность Nissan на службе природы : [модернизация модели дизельных погрузчиков Nissan GX]. . , . С. 51.

209922. Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена. Мир. Москва, 1988. 542 c.

209923. Ангичанова Ю. Ребусы в прайсах : [вопрос выбора наиболее выгодного перевозчика. Как правильно "прочитать" прайс-лист]. . , . С. 35-40. (Додаток)

209924. Грузовой прицеп двойного назначения : [сочетание перевозки наливных и паллетированых грузов]. . , . С. 45-48. (Додаток)

209925. Товарная карта склада. Советы практиков. . , . С. 76-80. (Додаток)

209926. Филиппов Л. П. Прогнозирование теплофизических свойств жидкостей и газов. Энергоатомиздат. М., 1988. 166 с.

209927. Зинченко С. Логисты. Какими они быют : [особенности взаимоотношений отделов логистики с другими подразделами компаний]. . , . С. 94-100. (Додаток)

209928. Як наше слово одзоветься? : [інтерв'ю з Павлом Фроловим з питань теорії та практики інформаційного впливу/ записав Ю. Романюк]. . , . С. 13-15.

209929. Національна ідеологія - збереження життя людини : [інтерв'ю голови Українського фонду "Здоров'я" В. Дудки/ записав О. Войцехівська]. . , . С. 16-17.

209930. Таран І. Повертаємось до часів Шельменка? : [періодичні видання в Україні для незрячих людей]. . , . С. 34-35.

209931. Хильд Э. Главные тенденции 2012 года : [социальные сети в работе журналистов]. . , . С. 38-39.

209932. Гармата В. А., Петрунько А. Н., Галицкий Н. В., Олесов Ю. В. Титан: свойства, сырьевая база, физико-химические основы и способы получения. Металлургия. Москва, 1983. 558 с.

209933. Ульянин Е. А. Коррозионностойкие стали и сплавы. Металлургия. М., 1980. 208 с.

209936. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи оптимізації комп'ютерних мереж і систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 c.

209937. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів всіх форм навчання з вивчення дисципліни "Металообробне обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 с.

209938. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української культури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 38 с.

209939. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

209940. Гудыменко Ю., Макаров Т. Запорожье "заряжает" олигархов : [состояние энергетической промышленности г. Запорожья]. . , . С. 8-9.

209941. Литвинова Е. Улица Крылова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

209942. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

209943. Бутенко В., Гудыменко Ю. Запорожье за решеткой : [состояние запорожских тюрем]. . , . С. 8-9.

209944. Литвинова Е. Улица Седова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

209945. Макаров Т. Запорожцы покупают билеты на поезда у спекулянтов : [билеты на железнодорожный транспорт в Запорожье]. . , . С. 60.

209946. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

209947. Сергеев С. И. Демпфирование механических колебаний. Физматгиз. М., 1959. 408 с.

209948. Запорожским ЖКХ досталось гнилое "основание" : [состояние ЖКХ Запорожья]. . , . С. 12-13.

209949. Скучик Е. Основы акустики. Изд-во ин. лит-ры. Москва, 1958. 617 с.

209950. Олейник А. Улица Ватунина : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

209951. Хомченко Г. П. Химия для поступающих в вузы. Высш. школа. Москва, 1985. 367 с.

209952. Скучик Е. Основы акустики. Изд-во ин. лит-ры. Москва, 1959. 565 с.

209953. Смагин А. Г. Прецизионные кварцевые резонаторы. Физические основы. Изд-во стандартов. М., 1964. 239 с.

209954. Калинин С. Два храма, две истории, два мецената... : [Свято-Троицкий храм в Приморске и Свято-Андреевский храм в Запорожье]. . , . С. 22.

209955. Грицевский С. С., Рапопорт А. Я., Турутов А. П., Шульман Г. С. Экономика, организация и планирование машиностроительных предприятий. Машиностроение. Ленинград, 1974. 304 с.

209956. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

209957. Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ". . , . С. 41-44.

209958. Сорокин Е. С. Внутренние и внешние сопротивления при колебаниях твердых тел. Госстройиздат. М., 1957. 65 с.

209959. Гудыменко Ю. Памятник металлургу "сьест" треть миллиона гривен из бюджета : [памятники г. Запорожья]. . , . С. 7.

209960. Олейник А. Улица Гагарина : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

209961. Стрелков С. П. Введение в теорию колебаний. Наука. М., 1964. 437 с.

209962. Смит Р. Полупроводники. Мир. М., 1982. 560 с.

209963. Стретт Дж. В. (Лорд Рэлей) Теория звука. Изд-во технико-теоретической литературы. М., 1955. 503 с.

209965. Стретт Дж. В. (Лорд Рэлей) Теория звука. Техтеориздат. М., 1955. 473 с.

209966. Тема 1. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. . , . С. 8-30.

209967. Тема 3. Стратегія і техніка оратора. . , . С. 42-55.

209968. Тема 8. Судове красномовство. . , . С. 171-206.

209969. Глава 1. Системы автомобильного электрооборудования : [система электроснабжения, система пуска ДВС, системы электроискрового зажигания, система освещения и сигнализации]. . , . С. 12-22.

209970. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисціплини "Основи наукових досліджень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 62 с.

209971. Глава 2. Автомобильные аккумуляторные батареи : [параметры, характеристики и сервисное обслуживание аккумуляторных батарей]. . , . С. 22-45.

209972. Глава 5. Принципы построения автомобильных генераторов. . , . С. 46-67.

209973. Глава 8. Электростатер современного легкового автомобиля. . , . С. 68-76.

209974. Белецкий Н. Н., Светличный В. М., ,Халаммейда Д. Д., Яковенко В. М. Электромагнитные явления СВЧ диапазона в неоднородных полупроводниковых структурах. Наукова думка. К., 1991. 216 с.

209975. Глава 9. Современные автомобильные системы зажигания : [транзисторные системы зажигания, электронные и микропроцессорные системы зажигания; свечи и катушки зажигания]. . , . С. 77-108.

209976. Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. Наука. М., 1989. 430 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.