Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

212092. Коломиец В. И без проблем с "проблемными" коллегами: [управление персоналом, разные типы сотрудников]. . , . С. 136-139.

212093. Козлов И. Не царское дело : [стоимость диагностики и технического обслуживания автомобиля Пежо-207]. . , . С. 222-228.

212094. Державна служба статистики України оприлюднює звіт про використання коштів державного бюджету у 2011 році (за економічною структурою бюджетної класифікації). . , . С. 95-100.

212095. Милешкин К. Ступени для взрослых : [агрегаты трансмиссии грузовых автомобилей]. . , . С. 258-260.

212096. Переплетчиков Е. Ф. Опыт эффективного промышленного применения плазменно-порошковой наплавки. . , . С. 6-11.

212097. Лебедь В. Д., Липисий В. И., Нестыкайло В. В., Зеленин В. И., Кавуненко П. М., Полещук М. А., Тисенков В. В., Бондарев С. В., Гаврилов С. А. Эксплуатационные испытания опытных осей колесных пар, восстановленных плазменно-дуговой металлизацией. . , . С. 12-13.

212098. Илюшенко В. М., Лысенко В. А., Петриченко В. Н. Автомотизированная сварка монтажных стыков вертикальных цилиндрических резервуаров из рулонированных конструкций. . , . С. 22-23.

212099. Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Тишенко А. Н. Упрочняющая обработка металлообрабатывающего инструмента с использованием импульсно-плазменного устройства. . , . С. 24-27.

212100. Нестеренко Н. П., Гальчук А. Н., Кондратенко В. Ю. Оборудование для сварки встык полимерных труб нагретым инструментом. . , . С. 34-35.

212101. Єльська Г. Сучасні біотехнології на службі економіки країни : [досягнення у галузі молекулярних біотехнологій Київського інституту молекулярної біології і генетики]. . , . С. 18-21.

212102. Федоров П. Д., Смирнов Н. Я., Лихачев Д. И. Инверторные машины для контактной микросварки : [техническая характеристика, описание машины МТЧ-5.05]. . , . С. 36-39.

212103. Лащенко Г. И. Методы активизации решения творческих инженерных задач. . , . С. 40-45.

212104. Дутов М. Приватизация Греции по-европейски и выводы для Украины : [финансовый кризис 2008-2011 гг в Европе и Греции : последствия]. . , . С. 6-11.

212105. Корниенко А. Н. Трудный путь легкого металла в ракетостроение : [электронно-лучевая сварка: применение в ракетостроении (1950-1970 гг.)]. . , . С. 52-55.

212106. Ціватий В. Нова модель підготовки дипломатів ХХІ століття (досвід Канади). . , . С. 46-49.

212107. Бачило І., Соснін О. Значення інформаційної діяльності в реалізації інтересів інноваційного розвитку і становлення громадянського суспільства. . , . С. 50-53.

212108. Гончаренко О. В., Вовк М. О., Зайченко А. В. Особливості управління активними портфелями банків у посткризовий період. . , . С. 12-15.

212109. Макарський О. Чи стане наше телебачення дружнім до дитини?: [дитяче телебачення. розробка позначок для захисту дітей від інформації]. . , . С. 17-18.

212110. Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави. . , . С. 54-56.

212111. Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет : [США та ЄС]. . , . С. 46-49.

212112. Васильєв О. Глобальні проблеми екології. . , . С. 50-55.

212113. Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє : [економічні і політичні відносини]. . , . С. 9-13.

212114. Серкова П. П. Авіастрахування в Україні і світі. . , . С. 16-23.

212115. Піддубний В. І. Компанія Sab Miller в Україні і світі : [найбільші пивоварні компанії світу. Компанія Sab Miller]. . , . С. 24-32.

212116. Миронюк Д. Концепція видання як спосіб виживання: [проблеми друкованих видань]. . , . С. 33-34.

212117. Кузнецова О. Блогерство і журналістика. . , . С. 36-37.

212118. Полтораков О. Стратегічне партнерство України в "глокальному" світі: у пошуках далекосхідної складової : [екологічні та політичні відносини України з країнами Далекого Сходу, зокрема Республікою Корея]. . , . С. 22-24.

212119. Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності. . , . С. 38-40.

212120. Гречанінов В. Сектор безпеки України та культура безпеки : [національна безпека України]. . , . С. 41-43.

212121. Загоруйко П. Проект Трудового Кодексу: переваги та застереження. . , . С. 14-15.

212122. Мухамед'яров Н. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя. . , . С. 18-21.

212123. Гуцайлюк З. Системи бухгалтерського обліку : критичний аналіз думок економістів : [прогнозний, стратегічний і креативний облік]. . , . С. 3-11.

212124. Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна" : Наказ Міністерства соціальної політики України 23.03.2012 №158: [наведено тексти стандартів]. . , . С. 20-37.

212125. Моссаковський В., Кононенко Т. Шляхи вдосконалення обліку амортизації. . , . С. 12-17.

212126. Клепар Г. Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, Податковим Кодексом України. . , . С. 18-25.

212127. Дмитренко А. Спільна діяльність без створення юридичної особи : поточний бухгалтерський облік і порядок складання звітності. . , . С. 26-30.

212128. Скобелєв О. Держпожнагляду - 85, або погляди крізь роки: [історія Держпожнагляду]. . , . С. 10-11.

212129. Озеран В., Чік М. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства. . , . С. 31-41.

212130. Єрмаков М. Епопея київського автонасоса. . , . С. 20-21.

212131. Нападовська Л. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 3-7.

212132. Євдокимов В., Легенчук С., Грицишен Д. Ісламська модель бухгалтерського обліку : базисні положення. . , . С. 42-49.

212133. Гуч С. Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природно-географічні регіони України. . , . С. 18-22.

212134. Семенко Т. Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення. . , . С. 50-53.

212135. Скобелєв О. На допомогу відповідальним за пожежну безпеку об'єктів: [протипожежна безпека на підприємствах]. . , . С. 26-27.

212136. Скобелєв О. Плани евакуації людей на випадок пожежі: [приклади оформлення планів евакуації]. . , . С. 28-31.

212137. Філонюк О., Гудима Н. Ліга страхових організацій України - 175 тисяч годин кропіткої роботи. . , . С. 4-11.

212138. Безверхий К., Ковач С. Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування. . , . С. 17-24.

212139. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 48 с.

212140. Гоголь Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємств малого бізнесу. . , . С. 32-33.

212141. Insurance Top відзначив Лідерів страхового ринку України за 2011 рік: [журнал Insurance Top провів річну Презентацію]. . , . С. 12-21.

212142. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2012 року. . , . С. 2-8.

212143. Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень. . , . С. 40-48.

212144. Національний Клуб страхової виплати 2011. . , . С. 22-25.

212145. Ушакова Л. Медогляди працівників, зайнятих обслуговуванням населення : [перелік професій, виробництв і організацій, проацівники яких зобов'язані проходити профілактичний медогляд, порядок проведення медоглядів]. . , . С. 19-27.

212146. Довгопол Н., Нестеренко М. Методи визнання доходів і виникнення зобов'язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України. . , . С. 49-56.

212147. Структура портфелю ТОП 20 страховиків України за 12 місяців 2011 р.. . , . С. 26-31.

212148. Бабаєв В. М., Маляренко В. А., Орлова Н. О. Формування і реалізація політики підвищення ефективності комунальної енергетики. . , . С. 9-22.

212149. Про пріоритети Держнагляду в сфері пожежної і техногенної безпеки : [інтерв'ю з головою Держінспекції техногенної безпеки України Е. М. Улинцем]. . , . С. 10-12.

212150. Паращак О. Землетруси в 2010 - 2011роках коштували економіці $276 млрд.. . , . С. 32-34.

212151. Харлампиди Д. Х., Тарасова В. А. К вопросу применения воздушного теплонасосного цикла Брайтона для систем теплохладснабжения станций метрополитенов. . , . С. 40-48.

212152. Збиток страхової галузі від затоплення Costa Concordia перевищить $ 1 млрд.. . , . С. 36.

212153. Єрмаков М. Епопея київського автонасоса : [історія пожежних автомобілів]. . , . С. 22-23.

212154. Крах "Титаніка" коштував 70 страховикам $12 млн., що відповідає $270 млн. з урахуванням інфляції. . , . С. 37.

212155. Кошеленко О. Вибір вогнегасника для автомобіля : [норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів]. . , . С. 31.

212157. Ernst&Young назвав основні напрямки розвитку страховиків в 2012 році. . , . С. 39.

212158. "Дівчина з татуюванням дракона" за версією страховиків - найбільш ризиковий фільм 2011 року. . , . С. 40.

212159. Коцалап С. О. Формування алгоритму діагностики управлінської культури. . , . С. 70-73.

212160. Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи. . , . С. 42-45.

212161. Гайшук Л. Оптимальные стратегии доставки от УВК : [оказание логистических услуг на примере компании УВК]. . , . С. 6-7.

212162. Ткаченко К. Економічна сутність страхування політичних ризиків. . , . С. 46-48.

212163. Холод И. Между продавцом и покупателем : [доставка товаров покупателям, приобретенных в интернет-магазинах]. . , . С. 12-15.

212164. Бойчин М. "Європейське туристичне страхування" - лідер страхування туристів в Україні. . , . С. 49.

212165. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2012. 64 с.

212166. Голоцван Л. Естественный отбор на рынке транспортного экспедирования. . , . С. 16-21.

212167. Бабко Т. Україна сьогодні випадає з міжнародної інтеграції в світовий ринок перестрахування. . , . С. 50-51.

212168. Вища школа. Знання. Київ, 2012. 128 с.

212169. Удинский А. М. Порт, порт, порт.... Знание. Москва, 1990. 48 с.

212170. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2012. 24 с.

212171. В Україні спостерігається зниження об'ємів ринку внутрішнього перестрахування. . , . С. 52-53.

212172. Пульгун Ю. Дифференциация как драйвер роста : [транспортная логистика]. . , . С. 22-23.

212173. Зиньковский Ю. Отечественное электронное производство - неиспользованный источник валютных поступлений : [отечественный рынок радиоэлектронных изделий и аналогичные рынки других стран]. . , . С. 2-5.

212174. Вангородский Д. Планирование доставки по городу : [доставка товара в торговые точки]. . , . С. 24-27.

212175. Федорчук А. Отложенные инвестиции : [украинский фондовый рынок]. . , . С. 6-8.

212176. Крутенко А. Еще раз о морковке и ослике, или Где найти хорошего водителя : [система мотивации сотрудников в транспортной отрасли]. . , . С. 32-33.

212177. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2012. 70 с.

212178. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2012. 44 с.

212179. Голоцван Л. Инструменты для управления перевозками. . , . С. 34-40.

212180. За рулем. За рулем. М., 2012. 234 с.

212181. Тимошик А. М. Визначення ощадних умов роботи зношених енергоблоків. . , . С. 31-35.

212182. Мезенцев А. Управление графиком поставок, или как снизить затраты на транспортную логистику. . , . С. 41.

212183. Фонарев З. И. Транспортирование вязких жидкостей с применением электроподогрева. ЛДНТП. Ленинград, 1973. 36 с.

212184. Нечай Н. Фінансова та податкова системи Давнього Риму. . , . С. 22-23.

212185. НДС на транспортные услуги: новые нормы и "вечные" коллизии. . , . С. 42-45.

212186. Соколов О. Г., Кацов К. Б. Железомарганцевые сплавы. Наукова думка. К., 1982. 213 с.

212187. Вольчин И. А., Ясинецкий А. А. Технологии сухой и полусухой сероочистки дымовых газов угольных ТЭС. . , . С. 46-51.

212188. Филимонченко В. В. Современные станции технического обслуживания автомобилей. [б. и.]. Москва, 1971. 50 с.

212189. Галица И. А. Личность и глобализация. . , . С. 14-15.

212190. Дуэль А. Л., Фурсова Т. Н. Автоматизация пусковых режимов энергоблоков ТЭС. . , . С. 57-65.

212191. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2012. 48 с.

212192. Піддубний В. І. Міжнародні авіалінії в Україні і світі. . , . С. 16-23.

212194. Декларування доходів держслужбовців та перерахунок податку на доходи: які новації. . , . С. 9-10.

212195. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2012. С. 128-311

212196. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 73 с.

212197. Як бюджетникам оплачувати відрядження: алгоритм розрахунку. . , . С. 17-19.

212198. Грищенко К. І. Зовнішня політика України 2011 - 2012 : здобутки та пріоритети. . , . С. 6-11.

212199. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2012. 85 с.

212200. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2012. 135 с.

212201. Гуменний І. 20 років українсько-малазійських відносин - чи стала Південно-Східна Азія ближчою до України?. . , . С. 12-14.

212202. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2012. 111 с.

212203. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2012. 80 с.

212204. Калинина Т. И. Фильтры СВЧ на микрополосковых линиях с подвешенной подложкой. ЦНИИ Электроника. М., 1989. 49 с.

212205. Старунский А. В., Шеламов Г. Н. Селективные СВЧ устройства на основе волноводно-планарных структур. УНИИ Электроника. М., 1989. 64 с.

212206. Макконен А. "Наскільки тісний цей світ" : [підсумок двадцятирічної співпраці та перспективи співробітництва між Україною та Фінляндією]. . , . С. 15-17.

212207. Відрядження в бюджетників: важливі дрібниці. . , . С. 20-21.

212208. Графік документообігу в бюджетній установі: чи обов'язковий документ : [на прикладі бухгалтерської служби]. . , . С. 41-46.

212209. Шорш Халід Саід "Україна та Ірак доклали величезних зусиль для встановлення і налагодження двосторонніх економічних відносин". . , . С. 22-24.

212210. Крівченкова А. Офіційна документація результатів внутрішнього аудиту: зміст і форма аудиторського звіту : [наводиться "дорожня карта" інспектора з підготовки, проведення планової ревізії та реалізації її матеріалів]. . , . С. 54-56.

212211. Деньгин А. П. Задачи развития научно-технического потенциала промышленной безопасности Украины в условиях членства в ВТО: [о Национальном НИИ промышленной безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ)]. . , . С. 4-6.

212212. Субх М. Перська затока : імунітет від "Арабської весни", або Час ще не настав? : [проблеми Перської затоки]. . , . С. 26-29.

212213. Економія держкоштів: які обмеження діють для бюджетних установ й одержувачів держкоштів. . , . С. 13-16.

212214. Бажан Л. Спільна аграрна політика Європейського Союзу : проблеми фінансування аграрного сектору. . , . С. 30-33.

212215. Міжнародний досвід здійснення контролю у сфері державних закупівель : [у країнах ЄС та СНД]. . , . С. 22-24.

212216. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету : затверджено Наказом Міністерства фінансів України 12.03.2012 р. №333. . , . С. 27-38.

212217. Крівченкова А. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту: зміст і форма робочої документації. . , . С. 55-57.

212218. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, .

212219. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2012. 32 с.

212220. Инновационные решения Харьковского экспериментального завода подъемно-транспортного машиностроения. . , . С. 8-9.

212221. Ігнатьєв П., Черкас Б. Азіатські велетні в боротьбі за вплив на країни Африки : [Індія і Китай зацікавлені в політичному та економічному проникненні до Чорного континенту]. . , . С. 34-37.

212222. Кабанец М. А., Лисунов В. А. Как мы ремонтировали перегружатели: [специалисты ЗАО "Южмормонтаж" и ДГМА в тандеме вернули к жизни два 35-летних специальных крана]. . , . С. 10-11.

212223. Буданов Е. Н. Актуальные аспекты производства крупных стальных ж.д. отливок по вакуум-процессу : [развитие вагоностроения. Статистические данные по объемам производства крупного ж.д. литья за 2000-2011 гг.]. . , . С. 13-28.

212224. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

212225. Самофалов В. Міжнародний імідж України : яким йому бути? : [формування міжнародного іміджу країн : США, Росія, Україна]. . , . С. 38-41.

212226. Калінчук О. Парламентаризм Республіки Ірак : нелегкий досвід. . , . С. 46-49.

212227. Шепотько В. П., Гавриш П. А. Технологичность ремонтной сварки крановых металлоконструкций. . , . С. 12-13.

212228. Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави : [біографія українського історика, громадсько-політичного діяча Д. І. Дорошенка (1882-1951)]. . , . С. 50-53.

212229. Полищук О., Шеррер А. Излишняя патЭтика : [этика бизнес-отношений. Корпоративная социальная ответственность. Комитеты по этике в компаниях]. . , . С. 38-40.

212230. "Я оптимист по жизни и русская всей душой" : [интервью российской актрисы О. Остроумовой о своем творческом пути/ записала Т. Омельченко]. . , . С. 44-46.

212231. Терехов А. В. О некоторых вопросах эксплуатации опорно-поворотных устройств башенных кранов. . , . С. 14-16.

212232. Панченко О. "Всі народи стали націями, коли відчули в собі силу реформувати людство" : [біографія видатного українського політичного діяча Льва Ребета (1912-1957)]. . , . С. 54-57.

212233. Работнев В. Г. Инструменты для бизнеса: [мотивация как двигатель прогресса компании]. . , . С. 17-19.

212234. Вдовенко В. Н. Новомодные формы роботизации строительных машин: [обзор технических "чудес" экскаваторной техники]. . , . С. 26-27.

212235. Кузнецова Т. Погоня за смыслом : [мотивация труда сотрудников]. . , . С. 12-17.

212236. Манн И. Продает каждый : [продвижение, продажи товаров]. . , . С. 18-21.

212237. Колумбет О.П. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства. . , . С.3-7.

212238. Сокольский М. Внутренний аудит : [как сделать продажи общей задачей персонала]. . , . С. 22-25.

212239. Зозуля Д., Такида А. Незнакомые каналы : [поиски новых рынков сбыта товаров на примере компании Dragon Capital]. . , . C. 26-29.

212240. Чередник Н. Довгоочікувана пора відпусток : [види відпусток, порядок оформлення. оплати. Нарахування відпускних]. . , . С. 19-29.

212241. Хомяк О. О влиянии, силе и построении отношений : [личная эффективность. Взаимодействие. Сценарии поведения]. . , . С. 30-36.

212242. Петренко В.А. Інструменти державного регулювання діяльності підприємств інформаційної сфери. . , . С. 8-11.

212243. Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування. . , . С. 4-5.

212244. Мальцев Э. Управление в контекстах : [человек как существо социальное. Контексты социального взаимодействия. Анализ среды. Принятие решений]. . , . С. 38-44.

212245. Ризенко А. Проблема на местах : [проблемы в управлении филиалами фирмы]. . , . С. 46-50.

212246. Онисько С.М., Кіц М.В. Платоспроможність підприємств - основа ефективного господарювання. . , . С. 12-15.

212247. Сарбаев Т. Записки кризис-менеджера : [управление проектами]. . , . С. 52-53.

212248. Пилипенко І. Нестаціонарне обслуговвання населення Донецької області. . , . С. 6-9.

212249. Кушнерик О.В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці. . , . С. 16-19.

212250. Риб'янцева І. Комфортний простір - підгрунтя для якісного бібліотечного обслуговування. . , . С. 10-11.

212251. Григаш Л. Бібілотечне краєзнавство - шлях до об'єднання громади. . , . С. 11-15.

212252. Гнолі К., Маззоччі Ф., Славік А. Універсальна десяткова класифікація: проект перегляду розділу Філософія. . , . С. 22-23.

212253. Шабалин Н. Н., Фефелов А. М. Устройство и организация работы железнодорожных станций. Транспорт. М., 1977. 319 с.

212254. Чернов И. С. Правила и безопасность движения транспорта. Свит. Львов, 1990. 159 с.

212255. Цветов Ю. М., Воронкин А. Г. Координация работы автомобильного и железнодорожного транспорта при перевозке грузов. Техніка. Киев, 1980. 111 с.

212256. Царев Р. М., Хибриков Е. А. Автоматизированная система управления материально-техническим обеспечением железнодорожного транспорта. Знание. Москва, 1977. 64 с.

212257. Харламов В. Н., Штылев Р. И., Крысанов В. И. Механизация выгрузки сыпучих грузов на промышленном транспорте. ЦНИПИАСС. Москва, 1973. 51 с.

212258. Савицкая Л. Капкан лжеэффективности : [анализ методов повышения эффективности компаний]. . , . С. 54-59.

212259. Тарнавский В. Ветры перемен : [как компания Vestas, производитель ветрогенераторов, повышает надежность своего бизнеса]. . , . С. 61-65.

212260. Яценко В. А. Порт и берег (транспортный фактор в формировании припортовой зоны). Знание. М., 1984. 64 с.

212261. Яценко В. А. Морские порты будущего. Знание. М., 1987. 64 с.

212262. Дубров Є. В., Дуброва О. А., Дубров Ю. В. Екобіотехнологія ДУКАТм : актуальність та ефективність - для біоутилізації нафтозабруднень, створення екологічних і протипожежних нормативів у паливно-енергетичному комплексі України. . , . С. 39-47.

212263. Якубовский Ю Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. Транспорт. М., 1979. 198 с.

212265. Макгирт Э. История взлета Facebook. . , . С. 67-73.

212266. Лукашевич О. Ю., Федосєєв В. О. Біоутилізація нафтозабруднень та біоремідіація територій, що забруднені залишками трансформаторних олив у ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". . , . С. 48-51.

212267. Почему мы видим несуществующее : ["вещие сны". Психология и психофизиология "вещих" сновидений]. . , . С. 80-81.

212268. Обельницкий А. М., Зубин А. В, Экономия нефтяных топлив на автомобилбном транспорте. ВЗМИ. М., 1986. 145 с.

212269. Іщенко О.О. Аналіз рівня розвитку регіональної банківської мережі. . , . С. 20-26.

212270. Экономические вопросы развития транспорта. УкрНИИНТИ. Київ, 1974. 280 с.

212271. Адаменко М.В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства. . , . С. 27-31.

212272. Экономико-математическое моделирование транспортных систем. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1982. 37 с.

212273. Хохлов Н. Ф., Катаев В. П., Петоров Ю. Д., Химушкина Е. А. Экономика эксплуатационной работы в примерах и задачах. Транспорт. Москва, 1983. 135 с.

212274. Косюк В. В. Надійний захист електромашинним приміщенням електростанцій. . , . С. 59-62.

212275. Сопілко І.Ю. Реалізація принципу змагальності під час здійснення судово-експертної діяльності в Україні: [питання про покращення організації приватної експертної діяльності в Україні]. . , . С. 32-34.

212276. Головач В.В. Постулати аудиту. . , . С. 35-38.

212277. Сайкевич М. І. Дуалізм сучасної економічної системи : [дуалістична модель економіки для країн з переходною економікою]. . , . С. 9-15.

212278. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. Экономика. М., 1988. 40 с.

212279. Дьяков А. Б., Игнатьев Ю. В., Коншин Е. П. Экономическая безопасность транспортных потоков. Транспорт. М., 1989. 128 с.

212280. Шрамов А. А., Шубко В. Г. Организация грузовых и пассажирских перевозок и коммерческой работы. Транспорт. М., 1979. 328 с.

212281. Соскін О. І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії). . , . С. 16-29.

212282. Луцик О.Г., Ібрагімов Е.Е. Вагомий внесок у розвиток вищої освіти України: [Череп Алла Василівна - провідний учений, доктор економічних наук, професор ЗНУ]. . , . С. 39-40.

212283. Шрамов А. А., Шубко В. Г. Организация грузовых и пассажирских перевозок и коммерческой работы. Транспорт. М., 1987. 391 с.

212284. Шмырев А. Г. Справочник по железнодорожной автоматике и телемеханике. Транспорт. М., 1970. 384 с.

212285. Шерле З. П., Гнояной А. А. Организация и механизация перегрузочных работ в речных портах. Транспорт. М., 1984. 232 с.

212286. Шафиркин Б. И. Повышение эффективности грузовых перевозок транспортной системы СССР. Транспорт. М., 1978. 240 с.

212287. Кравців В.С. Іститут регіональних досліджень НАН України за 2006 - 2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи. . , . С. 7-20.

212288. Марцин В.С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні. . , . С. 21-30.

212289. Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України. . , . С. 31-37.

212290. Братюк В. П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення. . , . С. 31-37.

212291. Ryaboshlyk V. Technology and crisis : a historical retrospective of quantitative reflection = Технологія і криза : історична ретроспектива кількісного опису : [зв'язок криз з технологічними змінами]. . , . С. 4-11.

212292. Онищко С., Куценко В. Грошові перекази в структурі доходів домогосподарств України. . , . С. 12-15.

212293. Кузьмин В.М. Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект). . , . С. 47-53.

212294. Жарінова А. Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств. . , . С. 38-46.

212295. Крупін В.Є. Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи. . , . С. 54-61.

212296. Koz'menko S., Boronos V., Plastun O. The development of inter-budgetary relations on the basis of assessment of regions' financial potential = Розвиток міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу регіонів. . , . С. 16-20.

212297. Пашкевич М.С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі. . , . С. 62-68.

212298. Прядко В.В., Євдокименко В.К., Юрій Е.О., Карвацький М.В. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі: [на прикладі Чернівецьких комбінатів]. . , . С. 69-80.

212299. Dorosh V. Foreign experience and ukrainian realities of interbudgetary transfers prognostication = Прогнозування міжбюджетних трансфертів : зарубіжний та український досвід прогнозування. . , . С. 21-23.

212300. Sabadash V. ecological conflicts in modern system of nature use : theoretical and methodological aspects = Екологічні конфлікти в сучасній системі природокористування : теоретичні й методологічні аспекти. . , . С. 25-27.

212301. Kravets' P. An integral model of sustainable forest management in the context of natural capital theory = Інтегральна модель сталого лісового господарства в контексті теорії природного капіталу. . , . С. 28-31.

212302. Butko M., Deriy J. Modern trends and directions of human capital development = Сучасні тенденції та напрями розвитку людського капіталу. . , . С. 32-34.

212303. Козлянченко О. М. Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області). . , . С. 47-53.

212304. Radionov Y. Influence of budgetary problems on the rates of growth of the productivity of labour = Вплив бюджетних проблем на темпи росту продуктивності праці. . , . С. 35-37.

212305. Кузьмін О.Є., Адамів М.Є. Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами: [виявлення та інтерпретування загроз для підприємства на ранніх етапах]. . , . С. 81-90.

212306. Fedulova L. Institutional environment for innovation development of ukrainian regions = Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України. . , . С. 38-42.

212307. Демьянченко А. Анализ состояния и тенденции развития морских торговых портов Украины : [проведен анализ развития морской транспортной отрасли Украины в 2002-2011 гг.]. . , . С. 43-47.

212308. Маслак О.І., Квятковська Л.А. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. . , . С. 91-97.

212309. Кушнерук А. С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах : [виділено три основні зони: США, Західна Європа та Японія]. . , . С. 54-61.

212310. Лук'янчук І. Ю. Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об'єднання підприємств як підгалуззю. . , . С. 62-68.

212311. Сорокіна Л. В. Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України. . , . С. 69-81.

212312. Козоріз М.А., Музика І.С. Механізм управління кредитним потенціалом регіону. . , . С. 98-106.

212313. Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов. . , . С. 48-50.

212314. Возняк Г.В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання. . , . С. 107-116.

212315. Сунцова О. О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства : [результати розрахунків по моделі Батіса та Коелі]. . , . С. 82-90.

212316. Слобода Л. Я., Юрків Н. Я. Обґрунтування методів управління власним капіталом банків. . , . С. 117-123.

212317. Тарасюк О. Б., Кас'янова О. О. Сутність державного матеріального резервування. . , . С. 91-95.

212318. Карасьова Н.А. Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів: [запропонована методика розрахунку для сільського господарства]. . , . С. 124-131.

212319. Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку. . , . С. 96-105.

212321. Методические указания по определению оптимальных схем перевозок, снабжения и размещения. Экономика. М., 1964. 119 с.

212322. Парсяк В. Економіка в заручницях екології : хтось має це зупинити. . , . С. 4-5.

212323. Ганущак-Єфіменко Л. М., Скоморохов М. О. Концептуальні підходи до обґрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання. . , . С. 111-117.

212324. Даниленко О. А. Урахування стадії "Життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом. . , . С. 118-123.

212325. Домбровська Л.В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні. . , . С. 132-137.

212326. Жуков С. А. Формування конкурентоспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад : [аналіз особливостей функціонування малого бізнесу Закарпатської області. Статистика з 2005-2010 рр.]. . , . С. 124-135.

212327. Гірна О.Й. Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні. . , . С. 138-148.

212328. Безштанько Д.В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи. . , . С. 149-154.

212329. Іванова З. О. Особливості формування системи контролінгу на підприємствах. . , . С. 136-141.

212330. Рижков С., Маркіна Л. Економічні аспекти впровадження екологічно безпечної технології екопірогенезісу : [впровадження новітньої технології утилізації органічних відходів]. . , . С. 8-9.

212331. Коломійцева О. В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств : [досліджено різноманітність точок зору та запропоновано нові ознаки цих процесів]. . , . С. 142-149.

212332. Гнатишак О.В. Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку. . , . С. 155-160.

212333. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 48 с.

212334. Заворотняя И., Ким В. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ АЭС на окружающую среду. . , . С. 12-15.

212335. Огородник В.В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї. . , . С. 161-169.

212336. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 48 с.

212337. Литвиненко С. Л. Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких і негабаритних вантажів. . , . С. 151-158.

212338. Слав'юк Н.Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу: [сутність та історія]. . , . С. 170-175.

212339. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2012. 24 с.

212340. Гладченко М., Трохименко Г. Універсальний комплекс технологічного обладнання для виробництва і переробки різних видів круп з високими еколого-економічними показниками. . , . С. 16-19.

212341. Павленко І. М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка : [за допомогою каузального методу та "поле-об'эктного" підходу проаналізовано зміст конкурентних відносин]. . , . С. 159-165.

212342. Цапок С.О., Бідак В.Я. Вплив демографічного розвитку на якість тудового потенціалу регіональних суспільних систем. . , . С. 176-183.

212343. Шаманська О. І. Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. . , . С. 166-172.

212344. Гальків Л.І. Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України. . , . С. 184-193.

212345. Харитонов Ю., Харитонова М. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва. . , . С. 20-21.

212346. Ярмолка В. М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм : [розвиток мотиваційного менеджменту в туристичній організації]. . , . С. 173-179.

212347. Гончаренко І.В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області). . , . С. 194-199.

212348. Петрищев А.С., Григорьев С.М. Оптимизация состава шихты для получения сплава с целью легирования и раскисления быстрорежущей стали. . , . С. 21-28.

212349. Калашникова Х. І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України : [на прикладі зарубіжних країн]. . , . С. 180-184.

212350. Кужель Е. В., Матюшенко В. І. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах. . , . С. 185-190.

212351. Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові. . , . С. 191-197.

212352. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212353. Ольшанецький В.Ю., Кисільова І.Ю. Прогнозування розподілу розмірів зерен у сталі 03Х18ТБч. . , . С. 99-102.

212354. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212355. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212356. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212357. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212358. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212359. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212360. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212361. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212362. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212363. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2001. 88 с.

212364. Грішнова О. А., Брінцева О. Г. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення форми прояву. . , . С. 198-204.

212365. Єфімова Г., Гришина Н. Економіко-екологічна сбалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону. . , . С. 22-24.

212366. Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання. . , . С. 205-211.

212367. Крикуненко Д. О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві. . , . С. 212-217.

212368. Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток. . , . С. 25-27.

212369. Сокова М. А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України. . , . С. 218-224.

212370. Соляр В. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону : [дані по Харківській, Сумській та Полтавській областях]. . , . С. 200-207.

212371. Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі. . , . С. 28-30.

212372. Стрехова С. В. Взаємозв'язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом. . , . С. 225-233.

212373. Кушнірчук-Ставнича О.М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі. . , . С. 208-213.

212374. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2012. 52 с.

212375. Федотов Б. В., Михайлов В. В., Трекало М. Ю. Применение контактной точечной сварки для изготовления элементов газоочистительного устройства парового котла. . , . С. 10-11.

212376. Бакшаев В. А., Васильев П. А., Трифонов В. П., Христофоров О. В., Кайбышев Р. О., Тагиров Д. В., Малофеев С.С. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов при производстве автомобильных полуприцепов. . , . С. 12-15

212377. Фень Е. К. Влияние добавок из различных материалов на физико-механические свойства покрытий на основе Ni - Cr при газотермическом напылении. . , . С. 16-18.

212378. Ишуткин В. В. Концепция простейших систем роботизированной дуговой сварки. . , . С. 20-21.

212379. Лащенко Г. И. Методы активизации решения творческих инженерных задач. . , . С. 22-26.

212380. Корниенко А. Н. Создание и покорение суперстали. Часть 1. Кузнечная сварка и загадка булатной стали. . , . С. 46-49.

212381. Левченко О. Г., Малахов А. Т. Оптическое излучение при сварке и родственніх процессах. Часть 2. : [охрана труда]. . , . С. 32-35.

212382. Черняк Я. П. Наплавка деталей строительной и дорожной техники. . , . С. 6-8.

212383. Третяк В. П. Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села. . , . С. 234-240.

212384. Терьошкіна Н. Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону. . , . С. 31-33.

212385. Яровий І. М. Бідність серед працюючого населення : [на прикладі України. Обґрунтовано напрямки мінімізації темпів ескалації та розвитку цього явища]. . , . С. 241-247.

212386. Марков А.В. Эндогенные факторы белорусского финансово-экономического кризиса. . , . С. 214-223.

212388. Благодатний В., Гурець Н. Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради. . , . С. 34-36.

212390. Василенко В. В. Характеристика сегментації ринку банківських металів України. . , . С. 248-254.

212391. Романюк О. Блог методиста як инструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій. . , . С. 18-20.

212394. Дромашко Л., Доценко С. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста. . , . С. 37-39.

212395. Мулякова-Бочі А. К. Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ. . , . С. 255-261.

212396. Патюта І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України. . , . С. 262-269.

212397. Розколупа Н. Рішення, небезпечне для бібліотек, або Нова інструкція щодо застосування класифікації видатків бюджету. . , . С. 20-22.

212398. Filip S. Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic = Ризик-менеджмент на регіональному рівні у Словацькій Республіці. . , . С. 224-227.

212399. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2012. 80 с.

212400. Сорока Б. С. Системы сжигания и теплоутилизационные устройства технологических печей: Современное состояние и мировые тенденции развития. . , . С. 54-68.

212401. Хвастухин Ю. И., Колесник В. В., Орлик В. Н., Цюпящук А. Н. Математическое моделирование процесса дегидратации мелкодисперсных частиц в псевдоожиженном слое инертных частиц. 2. Разработка математического обеспечения. . , . С. 69-72.

212402. Варламов Г. Б., Камаев Ю. М., Позняков П. О., Юрашев Д. Н. Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания газотранспортной установки. . , . С. 73-77.

212403. Рохман Б. Б., Матвейчук А. С. Моделирование и численное исследование процессов термохимической переработки биомассы и углей в топочных устройствах. 1. Неподвижный слой. . , . С. 4-10.

212404. Sharma V. K., Braccso G., Freda C., Antoshchuk T., Pyanykh K. Ye., Karp I. N., Ilienko B. K., Zinoviev S. Biomass Processing Research in Enea CR Trisaia (Italy) and in the Gas Institute of NAS of Ukraine. . , . С. 11-15.

212405. Никитин Е. Е., Дутка А. В., Тарновский М. В. Анализ структуры и эффективности функционирования централизованных систем теплоснабжения населенных пунктов. . , . С. 16-26.

212406. Кожан А. П., Богомолов В. А., Ховавко А. И., Бондаренко Б. И., Семейко К. В. Исследование процесса получения водорода пиролизом углеводородов в аппарате с электрохимическим псевдоожиженным слоем. . , . С. 27-31.

212407. Мищенко Н. В., Сизая О. И., Королев А. А., Мищенко А. Н. Влияние эксплуатационных факторов на коррозионные разрушения свинцовых пластин аккумуляторов. . , . С. 31-36.

212408. Блайда И.А., Баранов В.И., Васильева Т.В., Васильева Н.Ю., Немерцалов В.В., Слюсаренко Л.И., Камская В.Л. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации. . , . С. 37-43.

212409. Вольчин И. А., Ращепкин В. А. Математическое моделирование процессов коагуляции частиц летучей золы с каплями жидкости в трубах Вентури мокрых скрубберов ТЭС. . , . С. 44-53.

212410. Рожков А. Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки. . , . С. 22-26.

212411. Бебчук Я. С. Учет, калькуляция и техническая отчетность машиностроительного предприятия. Машгиз. Москва, 1954. 195 с.

212412. Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій. . , . С. 26-28.

212413. Комаренко М. Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх фондів у 2008-2010 роках (Огляд). . , . С. 29-32.

212414. Печенюк Н. М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду. . , . С. 270-274.

212415. Лога Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. . , . С. 24-28.

212416. Лифар В.В. Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу: [визначено типи бізнес-процесів у транзитній діяльності, їх складові та представлено ланцюг формування вартості транзитної послуг]. . , . С. 228-236.

212417. Степаненко О. П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України. . , . С. 275-282.

212418. Бондаренко В.М. Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області. . , . С. 238-246.

212419. Худокормова М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів. . , . С. 283-289.

212420. Козловська М. В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму. . , . С. 290-294.

212421. Ремешевська І., Трохименко Г., Титов С. Оцінка рівня екологічної безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту. . , . С. 40-41.

212422. Косарев О. Й., Парій В. М. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії. . , . С. 295-303.

212423. Кузьмін О. Є., Базилевич П. Р. Асинхронна дискретна модель бізнес-системи. . , . С. 304-310.

212424. Вишневська О., Літвак О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону. . , . С. 42-43.

212425. Маслій В. В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування : [аналіз прямих, портфельних та інших іноземних інвестицій. Побудовано авторегресійну модель. Статистичні дані]. . , . С. 311-317.

212426. Приходченко О. Ю. Прогнозування розміру індивідуальної пенсії в умовах невизначеності : [відповідно до законодавства України. Розрахунки солідарної пенсії]. . , . С. 318-327.

212427. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2012.

212428. Літвак С., Павлова А. Реформування екологічного оподаткування та розробка місцевих екологічних програм - шлфх до збереження навколишнього природного середовища. . , . С. 44-45.

212429. Долин В., Смирнова С. Геоэкологические подходы к изучению тяжелых металлов в Николаевской городской агломерации. . , . С. 46-49.

212430. Економіка України за січень-червень 2012 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

212431. Ревякіна О., Смирнов В. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні. . , . С. 50-52.

212432. Deutschland. . , 2001.

212433. Deutschland. . , 2001.

212434. Deutschland. . , 2001.

212435. Юрченко В., Іщенко Г. Друге дихання для "Запоріжсталі" : [нове керівництво та шляхи модернізації металургійного комбіната]. . , . С. 7.

212436. Deutschland. . , 2001.

212437. Deutschland. . , 2001.

212438. Deutschland. . , 2001.

212439. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212440. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212441. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212442. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212443. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212444. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212445. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212446. Голос України. Київська правда. К., 2012.

212447. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212448. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212449. Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження. . , . С. 53-54.

212450. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212451. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212452. The paton welding journal. . К., 2001. 54 с.

212453. Про порядок застосування мов в Україні : проект Закону. . , . С. 2-4.

212454. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212455. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212456. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212457. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212458. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212459. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212460. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212461. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212462. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212463. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212464. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212465. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212466. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212467. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212468. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212469. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212470. Жукова Г. Передумови формування економічно обґрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту : [на прикладі підприємства ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"]. . , . С. 55-58.

212471. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212472. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212473. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212474. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212475. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212476. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212477. Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк". . , . С. 59-61.

212478. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212479. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212480. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212481. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212482. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212483. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212484. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212485. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212486. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212487. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212488. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212489. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212490. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212491. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212492. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212493. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212494. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212495. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212496. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212497. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212498. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212499. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212500. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212501. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212502. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212503. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212504. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212505. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212506. The economist. . Великобритания, 2001. 102 с.

212507. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212508. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212509. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212510. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212511. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212512. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212513. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212514. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212515. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212516. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212517. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212518. Welcome (англ.). . К., 2001. 66 с.

212519. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212520. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212521. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212522. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212523. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212524. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212525. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212526. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212527. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212528. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212529. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212530. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2001. 80 с.

212531. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 80 с.

212532. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 97 с.

212533. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 65 с.

212534. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 74 с.

212535. Нагребецька І. Парк неюрського періоду : [сільськогосподарське машинобудування м. Мелітополя. Кластер "АгроБУМ" ]. . , . С. 19.

212536. Голос України. Київська правда. К., 2012.

212537. Порівняльна таблиця (пропозиції Голови Верховної Ради України В. Литвина щодо усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому мовному законі відповідно до статті 131 Регламенету Верховної Ради). . , . С. 4-5.

212538. Сосницький Л. Далі не помічати біди запорізьких феросплавників уже не можна : [критичний стан Запорізького феросплавного заводу]. . , . С. 5.

212539. Руденко О. Проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов. . , . С. 4-6.

212540. Петрищев А.С., Григорьев С.М. Особенности фазового состава и структуры мелкодисперсных техногенных отходов стали марок Р6М5Ф3 и Р12М3К5Ф2. . , . С. 15-19.

212541. Блайда И.А., Васильева Т.В., Слюсаренко Л.И. Обезвреживание промышленных отходов. . , . С. 7-9.

212542. Луньова О.В. Тверді побутові відходи в Донецькій області. . , . С. 12-13.

212543. Asif Khan M. An empirical study of students' perception of ethical benaviour in higher education institutions in Pakistan = Емпіричне дослідження сприйняття етичної поведінки студентами вищих навчальних... [див.анотацію]. . , . P. 328-338.

212544. Ahmad S., Khan M. A.., Alam H.M. Organizational citizenship benavior on schoolteachers' career development = Відданість роботі у кар'єрному зростанні шкільних вчителів : [на прикладі Пакистана]. . , . P. 339-345.

212545. Badurowicz M. Two-dimensional barcodes in mobile applications = Двомірний штрих-код для мобільних приладів : [його значення на сучасному етапі розвитку інтерактивного маркетингу]. . , . P. 346-350.

212546. Vujicic M., Ristic L., Vujicic M. Development strategy for festival-based food tourism in the republic of Serbia = Стратегія розвитку фестивального гастротуризму в Республіці Сербія. . , . P. 351-359.

212547. Основні критерії, що відрізняють цивільно-правові відносини від трудових : [порівняльна таблиця]. . , . С. 12-14.

212548. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 73 с.

212549. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 72 с.

212550. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 72 с.

212551. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 70 с.

212552. Dent M., Wong Sek Khin E. Marketing action research approach: career of a professional marketeer = Маркетингові дослідження через маркетингові дії: кар'єра професійного продавця. . , . P. 360-366.

212553. Антенны. Радиотехника. Москва, 2001. 68 с.

212554. Порядок проведення індексації при підвищенні зарплати працівників : [таблиця]. . , . С. 7-8.

212555. Koziel G. Increasing steganographic capacity of the MF method = Покращення стеганографічних властивостей модифікованого методу Фур'є. . , . P. 367-373.

212556. Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності, не пв'язаної з нещасним випадком : [причина непрацездатності, порядок оплати]. . , . С. 22-24.

212557. Krupa K. Chosen aspects of era of new economy and human capital management solutions = Окремі аспекти ери "нової економіки" та нові рішення з управління людським капіталом. . , . P. 374-380.

212558. Службові відрядження : [поняття, граничні строки відрядження, оплата]. . , . С. 31-37.

212559. Использование шин : [утилизация и переработка шин]. . , . С. 16-17.

212560. Laskowski M. Using Google search engine to get unauthorized access to private data = Використання пошукового двигуна Google для отримання нелегального доступу до особистої інформації. . , . P. 381-386.

212561. Lau E., Nur Zahara Hamzah S., Choong X.-Y. An Asian monetary union? = Чи можливий Азійський монетарний союз?. . , . P. 387-398.

212562. Masood O., Turen S., Aktan B. Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis = Фінансова "відлига" та ціни на облігації: емпіричний аналіз : [на прикладі США]. . , . P. 398-406.

212563. Milosz E. Corporate social responsibility: Polish telecom company case study = Корпоративна соціальна відповідальність: на прикладі Польської телекомунікаційної компанії. . , . P. 407-413.

212564. Пашкевич М. Генерація енергії на базі ВДЕ : [енергетична стратегія України на період до 2030 року]. . , . С. 20-21.

212565. Milosz M. ERP implementation at polish enterprises - from business and end-users perspectives = Впровадження ERP-систем на польських підприємствах з точки зору бізнесу та кінцевих користувачів. . , . P. 414-421.

212566. Plechawska-Wojcik M., Borys M. Integration mechanism of chosen biological databases = Механізм інтеграції біологічних баз даних : [EPO-KB, UniProt, NCBI та KEGG]. . , . P. 422-429.

212567. Горін О.О. Нідерланди : використання відходів : [повторне використання відходів в цілях економії ресурсів]. . , . С. 28-29.

212568. Белозерова Л. Сохранить природу : [Финляндия заслужила имидж страны-лидера в сфере чистых технологий]. . , . С. 30-32.

212569. Sanginabadi B., Heidari H. The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran = Вплив волатильності валютного курсу на економічне зростання Ірану. . , . P. 430-441.

212570. Serban C., Florentina Grigore G., Stancu A. Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on romanian society = Значення кампаній з благочинного маркетингу: за даними Румунії. . , . P. 442-449.

212571. Serban M., Albert V. M. Audit of non-refundable projects: challenges and differences in task performance = Аудит проектів, що не підлягають рефінансуванню: проблеми та нюанси оцінювання. . , . P. 450-459.

212572. Руденко О. Сингапур : от отходов к доходам : [Сингапур, принадлежащий прежде к экологически грязным городам, получил недавно хорошую оценку по экологии в исследовании "зеленого индекса" городов Азии]. . , . С. 33-35.

212573. Socol C., Socol A. G., Marinas M. Management reform of state companies: the case of Romania = Управлінські реформи у державних компаніях: за даними Румунії. . , . P. 460-466.

212574. Talha Naseem Uppal M., Ali I., Waheed M. S. The influence of stock attributes on individual equity investor's behavior = Вплив різноманітних характеристик акцій на поведінку приватних інвесторів на ринку. . , . P. 467-474.

212575. Huang S.-P. A study on the effect of innovative management on managerial performance = Вплив інноваційного менеджменту на ефективність управління. . , . P. 475-485.

212576. Chani M. I., ul Hassan M., Shahid M. Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis = Формування людського капіталу та економічний розвиток Пакистану: емпіричний аналіз. . , . P. 486-495.

212577. Juszczyk M. Digital identity acceptance at polish large enterprises: the survey results = Визначення цифрової ідентифікації на великих польських підприємствах: результати досліджень. . , . P. 496-502.

212578. Повышение эффективности и качества работы транспорта. Знание. М., 1984. 64 с.

212579. Попов В.А., Руднев А.М. Время уходит, проблемы остаются. Почему появляются неполноценные заключения по технической диагностике подъемно-транспорной техники?. . , . С. 14-18.

212580. Комаров А. В., Рязанцев Б. С., Цурков Н. С. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства. Знание. М., 1988. 64 с.

212581. Бункеры для насыпных грузов Gottwald: подавляют пыль и сами генерируют энергию. . , . С. 20.

212583. Вдовенко В. Н. Новомодные формы роботизации строительных машин : [новинки экскаваторной техники]. . , . С. 22-23.

212586. Корнеев В.Т., Радионов А.Г. Как рассчитать цену обслуживания лифта в соответствии с приказом №369. . , . С. 26-30.

212587. Петухов В.С. Моделирование взаимодействия процессов работы морских пассажирских портов и флота. Инст. Кибернетики. К., 1979. 32 с.

212590. Котлубай А.М. Концептуальные основы развития транспортно-технологических систем перевозки грузов в Черноморском регионе. . , . С. 57-58.

212591. Певзнер С. Р. Вождение автомобиля. Транспорт. М., 1972. 128 с.

212592. Лебедев В., Загороднюк Д. Правовой режим перевозок внутренними водными путями: последние достижения. . , . С. 59-61.

212593. Итоги Международного аэрокосмического салона Farnborough International Airshow 2012 : [новинки авиационной и космической техники из 35 стран]. . , . С. 62-66.

212594. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2012. 32 с.

212595. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 48 с.

212596. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 48 с.

212597. Бюджетная бухгалтерия. Издат. дом "Фактор". Х., .

212599. Прогрессивные способы перевозки грузов. Знание. М., 1988. 64 с.

212600. Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. Транспорт. М., 1987. 187 с.

212601. Фисенко О. Развитие сотрудничества в сфере грузовых международных перевозок в Черноморском регионе : [развитие интермодальных перевозок в направлении Кавказ-Черное море-Балтийское море с... см. аннот.]. . , . С. 67-71.

212602. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1980. 91 с.

212603. Карпунь І. Н. Санація підприємств. Магнолія 2006. Львів, 2011. 448 с.

212604. Платонов О. Особенности реализации проекта "Единое окно - локальное решение в Украине" : [создание благоприятных условий для международной транспортировки грузов через Украину. Проект поезда... см. аннот.]. . , . С. 72-76.

212605. Бюджетная бухгалтерия. Издат. дом "Фактор". Х., 2012. 31 с.

212606. Илько А. О работе морехозяйственного комплекса Одесской области : [статистические данные по объемам переработки грузов в морских торговых портах Одессы за 2012г.]. . , . С. 78-82.

212608. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2012.

212609. Зущік Ю. Півріччя стабільності : [результати піврічної роботи Департаменту вищої освіти: вступна кампанія 2012 року, держзамовлення. Національна рамка кваліфікацій. Оптимізація мережі ВНЗ]. . , . С. 12-14.

212610. Коваленко О. Піврічний підсумок: законотворчість, інновації, інформаційне поле, фестиваль : [результати піврічної роботи Департаменту наукової діяльності та ліцензування: кількість досліджень в університетах, ін.]. . , . С. 14.

212611. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2012.

212612. Міст у Запоріжжі відкриють до кінця року : [забезпечення безперебійного фінансування будівництва]. . , . С. 2.

212613. Маслак О. О., Жежуха В. Й., Дорошкевич К. О., Овчарук В. В., Томич М. М. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Каравела. Київ, 2011. 280 с.

212614. Бондар Л. О., Брєдова Г. В., Вакуленко А. О., Вишняков О. К., Дешко Л. М., Нестеренко Т. С., Кормич Б. А., Кренбок А. В., Опейда З. И., Островська К. В., Петров Р. А., Федорчук Д. Е., Хоменко О. О. Право Європейського Союзу. Істина. К., 2011. 376 с.

212615. Карпунь І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання. Магнолія 2006. Львів, 2011. 440 с.

212616. Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В. Податкова система. Магнолія 2006. Львів, 2010. 336 с.

212617. Рабомизо Д. Участие авиакомпаний в европейской системе торговли квотами на выбросы парниковых газов и ответственность. . , . С. 61-63.

212618. Токман Г.И. Формирование транспортной системы sea motorways и развитие портов Черноморского региона : [использование поезда комбинированного транспорта "Викинг"]. . , . С. 64-67.

212619. Воскресенский С. В космосе и на земле : [техническое описание и сравнение автомобилей Honda Civic, Ford Focus и Chevrolet Cruze]. . , . С. 34-44.

212620. Москальова В. М., Батлук В. А., Кусковець С. Л., Филипчук В. Л. Охорона праці (питання та відповіді). Магнолія 2006. Львів, 2011. 438 с.

212621. Войтенко Т., Вороная Н. Все об учете затрат на производственном предприятии. Фактор. Х., 2012. 304 с.

212622. Гзовский М. Обман зрения : [техническое описание и сравнение автомобилей Kia Optima, Peugeot 508 и Opel Insignia]. . , . C. 82-92.

212623. Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г., Баран В. Д., Бевз Т. А., Горбань Т. Ю., Гомотюк О. Є., Губський С. І., Горенко Л. І., Калакура Я. С., Краснодемська І, Й., Кривошея В. В., Склярова О. М., Солдатенко В. Ф. Історія українознавства. Академвидав. К., 2011. 508 с.

212624. Гусєв О. Ю., Конахович Г. Ф., Корнієнко В. І., Кузнецов Г. В., Пузиренко О. Ю. Теорія електричного зв'язку. Магнолія 2006. Львів, 2011. 364 с.

212625. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Юрінком Інтер. К., 2012. 232 с.

212626. Клименко М. О., Залеський І. І. Техноекологія. Академія. К., 2011. 256 с.

212627. Козлов И. Предполетная подготовка : [техническая диагностика и ее стоимость автомобиля Chevrolet Aveo]. . , . С. 168-171.

212628. Білоног Т. В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу. . , . С. 106-117.

212629. Милешкин К. Воздушное пространство : [тормозная система грузового транспорта]. . , . С. 192-194.

212630. Скалов К. Ю., Антонов М. Ф., Молярчук Г. С. Развитие транспортных узлов. Транспорт. М., 1978. 176 с.

212631. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2012. 40 с.

212632. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2012. 56 с.

212633. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2012. 68 с.

212634. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

212635. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 60 с.

212636. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 60 с.

212637. Скалов К. Ю., Антонов М. Ф., Молярчук Г. С. Развитие транспортных узлов. Транспорт. М., 1978. 176 с.

212638. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2012. 192 с.

212639. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2012. 44 с.

212640. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2012. 72 с.

212641. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2012. 162 с.

212642. Охорона праці. Новий друк. К., 2012. 64 с.

212643. Рязанцев Б. С., Бунин Д. А., Шацев Н. З., Степанов Н. М. Развитие автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах. Транспорт. М., 1986. 277 с.

212644. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2012. 160 с.

212646. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2012. 431 с.

212647. Канунников С. Из грязи - в князи : [техническое описание и сравнение автомобилей UAZ Patriot, Land Rover Defender и Jeep Wrangler]. . , . С. 30-40.

212648. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2012. 56 с.

212649. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 72 с.

212650. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2012. С. 295-552

212651. Канунников С. Лучшее - друг хорошего : [техническое описание и сравнение автомобилей BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Klasse]. . , . C. 90-100.

212652. Резер С. М. Управление транспортными предприятиями. Наука. М., 1982. 247 с.

212654. Резер С. М. Оптимизация процессов грузовых перевозок. Наука. М., 1980. 296 с.

212655. Резер С. М. Комплексное управление перевозочным процессом в транспортных узлах. Транспорт. М., 1982. 160 с.

212656. Заруцкий С.П., Розум В.А., Быцько В.И., Либерг И.Г. Высококачественные материалы из Белоруссии для производства литья : [различные флюсы, их характеристики, рекомендации по применению, дегазаторы, фильтры, огнеупорные покрытия, модификаторы и пр.]. . , . С. 4-19.

212657. Резер С. М. Взаимодействие и координация разных видов транспорта. Знание. М., 1989. 64 с.

212658. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212659. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 28 с.

212660. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212661. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 71 с.

212662. Петренко О. "Запоріжтрансформатор" дбає про навколишнє середовище : [питання екології на підприємстві "Запоріжтрансформатор"]. . , . С. 4.

212663. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212664. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2012. 52 с.

212665. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 292 с.

212666. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2012. 592 с.

212667. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212668. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212669. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212670. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212671. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212672. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2001. 156 с.

212673. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212674. Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В. Фінанси. Магнолія 2006. Львів, 2011. 314 с.

212675. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212676. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212677. Феклин Н.Д. Крупногабаритные изложницы по V-процессу. . , . С. 19-21.

212678. Запоріжжя - колиска держави : [звіт робочої групи з уточнення дати заснування міста Запоріжжя]. . , . С. 5-6.

212679. Виноградов О. Оборудование для производства отливок по ХТС процессу [продукция, организация технологического процесса на британском предприятии FTL Foundry Equipment и российском ООО "РОДОНИТ"]. . , . С. 21-30.

212680. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212681. Корінєв В. Л., Кулішов В. В., Одягайло Б. М., Олійник І. В., Сазонець О. М. Міжнародний маркетинг. Магнолія 2006. Львів, 2011. 384 с.

212682. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212683. Миронова О. Аудиторская деятельность: организация системы внутреннего контроля качества. Фактор. Х., 2009. 352 с.

212684. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 84 с.

212685. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212686. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 68 с.

212687. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 79 с.

212688. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., 2012. 79 с.

212689. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, .

212690. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 58 с.

212691. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 48 с.

212692. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 48 с.

212693. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212694. Петренко А. Запорожская вода, ситуация тревожная : [загрязнение воды в бассейне Днепра]. . , . С. 4.

212695. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212696. Прядун Р. Договорная экология : [проблемы выполнения договора по природоохранным мероприятиям, направленным на уменьшение выбросов в атмосферный воздух в Запорожье]. . , . С. 4.

212697. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві. Університетська книга. Суми, 2011. 443 с.

212698. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212699. Петренко С. "Запоріжтрансформатор": виробнича культура та екологія. . , . С. 1,2.

212700. Конституція України. Правова Єдність. К., 2012. 96 с.

212701. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212702. Дворний Б. Кирилівка очима журналістів : [стан та проблеми Якимівського району м. Запоріжжя]. . , . С. 8.

212703. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212704. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. Эспада. Х., 2009. 384 с.

212705. Немов Р. С. Общая психология. Питер. М., 2011. 304 с.

212706. Герасимчук В. С., Васильченко Г. С., Кравцов В. І. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі. Книги України ЛТД. К., 2010. 470 с.

212707. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 48 с.

212708. Базилюк А. В., Малишкін О. І. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 256 с.

212709. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 48 с.

212710. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2012. 48 с.

212711. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212712. Дудка О. Аби ні колоска в стерні й зернини жодної в соломі : [агропромисловий розвиток зернових та технічних культур в Запорізькій області в 2012 р.]. . , . С. 1.

212713. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212714. Саболин В.А. азвитие пассажирских перевозок. Знание. М., 1976. 64 с.

212715. Збалансований розвиток - шлях збереження планети : [історія виникнення та становлення концепції збалансованого розвитку]. . , . С. 5-9.

212716. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212717. Саболин В. А., Макаров Е. В. Авиатранспортная система мира. Знание. М., 1989. 64 с.

212718. Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Магнолія 2006. Львів, 2011. 258 с.

212719. Стрілець С. Про соціально-економічний розвиток, проблему безробіття та будівництво : [м. Запоріжжя за 2012 р.]. . , . С. 2.

212720. Родимов Б. А., Павлов В. Е., Прокинова В. Д. Проектирование механизированных и автоматизированных сортировочных горок. Транспорт. М., 1980. 96 с.

212721. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212722. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. Магнолія 2006. Львів, 2011. 225 с.

212723. Рихтер К. Ю. Транспортная эконометрия. Транспорт. М., 1983. 317 с.

212724. Стрілець С. Про соціально-економічний розвиток, проблему безробіття та будівництво : [м. Запоріжжя за 2012 р.]. . , . С. 2.

212725. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212726. Рассадникова С.І. Політика формування екологічної інфраструктури в контексту впрвадження "зеленої" економіки в Україні. . , . С. 10-11.

212727. Ридель Э. И. Погрузочно-разгрузочные машины на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1969. 416 с.

212728. Лехман І. Романтична і вічно молода - дитяча залізниця : [розвиток дитячої залізниці м. Запоріжжя]. . , . С. 1.

212729. Кримінально-виконавчий кодекс України. Правова єдність. К., 2010. 88 с.

212730. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212731. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212732. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212733. Буяльська Н.П., Цибуля С.Д., Костенко І.А. Екологізація освіти - основа сталого розвитку. . , . С. 12-13.

212734. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 49 с.

212735. Михайленко В. Є., Кащенко О. В. Основи біодизайну. Каравела. К., 2011. 224 с.

212736. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212737. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212738. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212739. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212740. Гадючко Т.М., Ярченко І.В. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність (з досвіду роботи загону "Вартівець" Олексіївської гімназії імені Б.Д. Грінченка Перевальської РДА Луганської обл.). . , . С. 14-15.

212741. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212742. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212743. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 50 с.

212744. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 50 с.

212745. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212746. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212747. Лукаш О.В. Синантропізація рослинного покриву лучних екосистем заплави Дніпра у прикордонній смузі з Білоруссю. . , . С. 17-18.

212748. Чалова Г. Карпатське море : [про курортні міста та лікувальні властивості мінеральних вод Західної України: Східниця, Трускавець, Моршин, Поляна, Солочин, Боржава, Шаян]. . , . С. 110-114.

212749. Українські трофеї "Євро" : [головні спортивні арени України: цифри і факти]. . , . С. 120-129.

212750. Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пірогова : [історія створення, лікувально-діагностична база]. . , . С. 115.

212751. Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками : [природні чинники з характерними для них особливими фізичними або хімічними властивостями є основними засобами оздоровлення]. . , . С. 19-21.

212752. Бурейчак Т. Соціологія маскулінності. Магнолія 2006. Львів, 2011. 142 с.

212754. Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики. Центр учбової літератури. К., 2012. 176 с.

212755. Кодекс законів про працю України. Одіссей. Х., 2012. 103 с.

212756. Мокій А. І., Бабець І. Г., Полякова Ю. В. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права. Магнолія 2006. Львів, 2012. 272 c.

212757. Воронин В. Транспортный аудит и консалтинг - 100% : [понятие этих определений]. . , . С. 62-65.

212758. Миротин Л. Б., Бульба А. В., Демин В. А. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 408 с.

212759. Примачев Н.Т., Пархоменко И.Н. Черноморский транспортный комплекс в системе устойчивости глобального рынка морской торговли. . , . С. 66-68.

212760. Катренко Л. А., Катренко А. В. Охорона праці в галузі комп'ютингу. Магнолія 2006. Львів, 2012. 544 с.

212761. Топольник В. Г., Котляр М. А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю. Магнолія 2006. Львів, 2012. 212 с.

212762. Цивільний кодекс України. Правова Єдність. К., 2012. 312 с.

212763. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2012. 352 с.

212764. Паламарчук В.А. Создание управляемого морехозяйственного комплекса в Тендровском заливе Черного моря - путь решения экологических и экономических проблем в регионе. . , . С. 22-24.

212765. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 50 с.

212766. Клименко О.М., Колесник Т.М., Стецюк Л.М. Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми. . , . С. 24-26.

212767. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 50 с.

212768. Драбинюк Г.В., Артамонов В.А., Андрусенко А.Н. Біологічне та ландшафтне різноманіття Національного природного парку "Бузький Гард". . , . С. 28-29.

212769. Потоцька С.О. Зелен насадження Чернігова : природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення. . , . С. 29-32.

212770. Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є. Соціологія. Каравела. К., 2012. 340 с.

212771. Бедрій Я. І., Піча В. М. Екологія. Магнолія 2006. Львів, 2012. 241 с.

212772. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2012. 24 c.

212773. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 47 с.

212774. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212775. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 50 с.

212776. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212777. Бюджетна бухгалтерія. Фактор. Харків, .

212778. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2012. 31 с.

212779. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 48 с.

212780. Частный предприниматель. Издательский дом "Владимир Дудник". Днепропетровск, 2011. 49 с.

212781. Оплата праці. Фактор. Харків, 2012. 32 с.

212782. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2012. 24 с.

212783. Григор`єв С.М., Петрищев І.В. Економічна доцільність внутрішніх резервів ресурсозбереженняв металургії спеціальних сталей. . , . С. 89-92.

212784. Гудзь П.В., Науменко Р.П. Принципи формування концепції процесно орієнтованого бюджетування при реалізації стратегії розвитку підприємства хімічної промисловості. . , . С. 93-97.

212785. Сиваев И.П., Перепон В.П. Коммерческая эксплуатация железных дорог. Транспорт. М., 1978. 375 с.

212787. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

212788. Семина Н. В. Экологически чистый автомобиль - мечта или реальность?. Знание. М., 1990. 64 с.

212789. Бех О. В., Городня Т. А., Щербак А. Ф. Збірник задач з математичного програмування. Магнолія 2006. Львів, 2011. 212 с.

212790. Шкарупа С. Молочный лиман: новый шанс на спасение или очередной пиар?. . , . С. 38.

212791. Закон України "Про банки і банківську діяльність". Одіссей. Х., 2011. 104 с.

212792. Бабіч А.В., Вакула П.В., Жавжаров Є.Л., Погосов В.В. Робота виходу позитронів з металевої поверхні: роль самоузгодження розрахунків. . , . С. 332-335.

212793. Супруненко В. Балка Капралка (Корнеева) : [балки о. Хортица]. . , . С. 48.

212794. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

212795. Лысая гора по берегу Каховского моря : [природные ресурсы Запорожской области]. . , . С. 20-21.

212796. Супруненко В. Балка Совутина : [балки о. Хортица]. . , . С. 50.

212798. Справочник эксплуатационника. Транспорт. М., 1971. 704 с.

212799. Сотников Е. А. Руководство составителю поездов. Транспорт. М., 1976. 224 с.

212801. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212802. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212803. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212804. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212805. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212806. Банківська справа. Знання. Київ, 2001. 64 с.

212807. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212808. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212809. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212810. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212811. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212812. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212813. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212814. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212815. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212816. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212817. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2001. 62 с.

212818. Володин В. Я. Создаем современные сварочные аппараты. ДМК. М., 2011. 352 с.

212819. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

212820. Власов О. Хто і чому привласним острову Байда ім'я Лізи Чайкіної? : [історія острава Байда м. Запоріжжя]. . , . С. 50.

212821. Харцій О. М. Візуальна психодіагностика. Магнолія 2006. Львів, 2012. 224 с.

212822. Супруненко В. Балка Липовая : [балка о. Хортица]. . , . С. 50.

212823. Зміни, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (див. анотацію). . , . С. 21-22.

212824. Чернега О. Б., Білозубенко В. С., Озаріна О. В., Семенов А. А., Іваненко І. А., Камінський П. Д., Гохберг О. Ю. Міжнародний менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2011. 592 с.

212825. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

212826. Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. Комерційна діяльність. Магнолія 2006. Львів, 2011. 332 с.

212827. Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г., Козак З. Я. Екологія: теоретичні основи і практикум. Магнолія 2006. Львів, 2011. 328 с.

212828. Куюн С. Горький привкус дешевой нефти : [с 2012 года Россия и Беларусь работают в нефтяной сфере по-новому]. . , . С. 2-5.

212829. Крищенко Д.В. Євро-2012 як дієвий інструмент підвищення конкурентоспроможності України. . , . С. 14-17.

212830. Поддубный В.И. Увеличить в десять раз : [к итогам торгов ПФТС в мае]. . , . С. 18-28.

212831. Зміни, що вносяться до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'зку із зростанням ... (див. анотацію). . , . С.22-25.

212832. Клименко К.В. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексті імплементації податкового кодексу України. . , . С. 6-10.

212833. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. Питер. СПб., 2011. 112 с.

212834. Володарський О.В. Заходи протекціоністського характеру країн G20 під час глобальної фінансової кризи. . , . С. 16-21.

212835. Віднійчук-Вірван Л. А. Платіжні системи. Магнолія 2006. Львів, 2011. 190 с.

212836. Поддубный В.И. К итогам торгов на украинской бирже в мае. . , . С. 22-28.

212837. Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення : затверджено Постановою від 05.04.2012 р. №321. . , . С. 25 - 34.

212838. Закон України "Про відпустки". Видавець ПАЛИВОДА А.В.. К., 2011. 24 с.

212839. Перконос П.П. Пріоритетність використання методів оцінки акцій в управлінні активами ІС. . , . С. 6-12.

212840. Галянтич М. К., Грудницька С. М., Міхатуліна О. М., Можаровська Н. О., Юлдашев О. Х. Господарське право України. МАУП. К., 2005. 424 с.

212841. Про підвищення рівня соціального захисту населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. №327. . , . С. 34-35.

212842. Піддубний В.І. Концерн "Стирол" та ціни на газ : [показники господарської діяльності ПАТ "Концерн" Стирол" у 2009-2011 рр.]. . , . С. 18-23.

212843. Коновалюк Д. М., Ковальчук Р. М., Байбула В. О., Товстушко М. М. Деталі машин. Практикум. Кондор. К., 2009. 278 с.

212844. Баришнікова Л.П. Промисловий комплекс кластерного типу - сучасна форма конкурентоспроможної економіки. . , . С. 24-28.

212845. Ділова лексика. Академія. К., 2011. 296 с.

212846. Свинцова О. Вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти та виплата підвищеної стипендії студентам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. . , . С. 31-34.

212847. Изард К. Э. Психология эмоций. Питер. СПб., 2011. 461 с.

212848. Бенеш Г. Психологія. Знанння- Прес. Київ, 2007. 510 с.

212849. Снітинський В. В., Завальницька Н. Б., Брух О. О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі. Магнолія 2006. Львів, 2011. 300 с.

212850. Гамола О. Є., Коруд В. І., Мадай В. С., Мусихіна Н. П. Електротехнічний практикум. Магнолія 2006. Львів, 2012. 194 с.

212851. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 47 с.

212852. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2001. 96 с.

212853. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2001. 96 с.

212854. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2001. 96 с.

212855. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2001. 96 с.

212856. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212857. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212858. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212859. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212860. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212861. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212862. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212863. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212864. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212865. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212866. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212867. Библиотека. Книга. Москва, 2001. 96 с.

212868. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212869. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212870. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212871. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212872. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212873. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2001. 160 с.

212874. Нечай Н. Франція X-XIV ст. - зразок західноєвропейського феодалізму : [економічна історія]. . , . С. 22-23.

212875. Філімонов В. І. Фізіологія людини. ВСВ "Медицина". К., 2011. 488 с.

212876. Коваленко О. Облік витрат на хостинг і домен. . , . С. 20-21.

212877. Щурик М. В. Статистика. Магнолія 2006. Львів, 2011. 545 с.

212878. Мицак О. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2011. 216 с.

212879. Бондаренко С. Г. Основи технології машинобудування. Магнолія 2006. Львів, 2011. 500 с.

212880. Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси. Магнолія 2006. Львів, 2012. 278 с.

212881. Литвин В. М., Мордвінцев В. М., Слюсаренко А. Г. Історія України. Знання-Прес. К., 2002. 669 с.

212882. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Соціологія: практикум. Центр учбової літератури. К., 2010. 272 с.

212883. Чернега О. Б., Маловичко А. С., Матвєєва В. Ю., Шеремет Т. Г., Горіна Г. О., Семенов А. А., Іваненко І. А., Озаріна О. В., Білозубенко В. С., Абрашка О. В. Міжнародна економічна діяльність України. Магнолія 2006. Львів, 2012. 544 с.

212884. Корягін В.М., Блавт О.З., Безгребельна О.П., Людовік Т.В. Оздоровча фізична культура в житті дорослого населення. . , . С. 8-11.

212885. Шулешко Є.П.,Рачков С.М. Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та прирдного характеру : [алгоритм класифікації надзвичайних ситуацій, опис етапів класифікації, нормативні документи]. . , . С. 34-40.

212886. Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Магнолія 2006. Львів, 2012. 352 с.

212887. Сергієнко Л.П., Хаджинов В.А., Чекмарьова Н.Г. Диференціальна оцінка розвитку рухових здібностей і фізичної підготовленості різних популяційних груп населення: швидкісна м'язова сила. . , . С. 19-34.

212888. Левандовська Л.Ю. Індивідуалізація процесу фізичного виховання школярів. . , . С. 38-41.

212889. Городня Т. А., Мойсеєнко І. П. Економічна та фінансова діагностика. Магнолія 2006. Львів, 2011. 282 с.

212890. Розторгуй М.С., Оліярник В.І., Башенський Ю.М. Тенденції розвитку пауерліфтингу на сучасному етапі. . , . С. 46-49.

212891. Савчин М. В. Загальна психологія. Академвидав. К., 2011. 464 с.

212892. Кулішов В. В. Мікроекономіка. Магнолія 2006. Львів, 2011. 331 с.

212893. Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали. Магнолія 2006. Львів, 2011. 242 с.

212894. Барежев В. А., Малькевич А. А. Организация и проведение PR-кампаний. Питер. М., 2010. 176 с.

212895. Власенко О. С. Інноваційний менеджмент. Знання. К., 2011. 439 с.

212896. Блонська В. І., Васильців Т. Г., Гринкевич С. С., Заярна Н. М., Качмарик Я. Д., Масленніков О. Ю., Міценко Н. Г., Маринич І. А., Ященко О. І. Економіка підприємства. Магнолія 2006. Львів, 2010. 688 с.

212897. День вшанування Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона : [свято православної церкви]. . , . С. 51-54.

212898. Голубка С. М. Типологія досліджень національних фінансів : [науковий напрямок - фінансова україніка]. . , . С. 8-15.

212899. [тематичний блок про соціальний пакет працівника підприємства, а саме: забезпечення житлом, доставка на роботу, харчування, заняття спортом за рахунок підприємства. Бухгалтерський облік цих витрат]. . , . С. 11-41

212900. Карапейчик И. Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований. . , . С. 16-25.

212901. Кокодей Т. Т. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford" методом обратной идентификации (1992-1996 гг.). . , . С. 26-32.

212902. Ситник Г. В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування. . , . С. 33-48.

212903. Погосов В. В., Куницький Ю. А., Бабіч А. В., Коротун А. В., Шпак А. П. Нанофізика і нанотехнології. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 382 с.

212904. Коротун А. В., Тітов І. М., Куницький Ю. А., Погосов В. В. Збірник задач з фізики конденсованого стану. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 470 с.

212905. Табунщик Г. В., Кудерметов Р. К., Притула А. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 292 с.

212906. Братковська К.О. Підвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств : [на прикладі ВАТ "Запоріжсталь"]. . , . С. 73-79.

212907. Коротун А. В., Тітов І. М., Куницький Ю. А., Погосов В. В. Збірник задач з фізики конденсованого стану. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 358 с.

212908. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

212909. Бутенко В. Улица Пестеля : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

212910. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

212911. Бутенко В. Проезд Леваневского : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

212912. Васильев С. Запорожцев травят бензином и химическими удобрениями. . , . С. 60-61.

212913. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

212914. Литвинова Е. Улица Куйбышева : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

212915. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

212916. Литвинова Е. Улица Зелинского : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

212917. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

212918. Литвинова Е. Улица Войкова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

212919. Розділ 4.10. Особливості моралі часів радянської влади. . , . С. 128-129.

212920. Тема 7.2. Модель соціально орієнтованої національної економіки. . , . С. 343-363.

212921. Освіта в інтересах споживачів: чи можливо це в Україні? : [матеріали засідань круглих столів "Освіта в інтересах споживачів" (26 січня, 2 лютого 2012 р.)]. . , . С. 4-13.

212922. Глава 3.3. Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении : [типология темперамента и акцентуаций характера. Характеристика психосоциотипов]. . , . С. 186-240.

212923. Чиглінцев С. Якісні методи дослідження. . , . С. 15-18.

212924. IRIS. Глобальний огляд національних систем охорони здоров'я, 2011 рік. . , . С. 19-20.

212925. Державний бухгалтер & аудитор. Європейский інститут жержавного управління та аудиту. Київ, 2012. 62 с.

212926. Глава 4.1. Менеджер и психологические требования к менеджеру. . , . С. 243-259.

212927. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 32 с.

212928. Примак Т. Ще раз про ефективність реклами. . , . С. 21-24.

212929. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2012. 32 с.

212930. 100 трендів, що визначають молодіжну культуру у 2012 році частина І: 1-30 : [тенденції у молодіжній культурі]. . , . С. 29-32.

212931. Розділ 4.4. Біоетика : [основні напрями біоетики: етичні аспекти медицини, впровадження біотехнологій. Етичні аспекти соціально-екологічного знання]. . , . С. 164-171.

212932. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2012. 63 с.

212933. Сокол М., Ханенко Г. Українська класифікація легкових автомобілів. . , . С. 33-37.

212934. Бюджетная бухгалтерия. Издат. дом "Фактор". Х., 2012. 63 с.

212935. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 47 с.

212936. Чикусова М. Аналіз автомобільного ринку України. . , . С. 38-45.

212937. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 48 с.

212938. Бородачова Н. Європейський контекст розвитку системи захисту прав споживачів. . , . С. 56-60.

212939. Розділ 2.3. Інверсія статевих орієнтацій. Трансгендер : [гомосексуалізм, бігендерність, інтерсексуальність, транссексуалізм, трансвестизм]. . , . С. 116-141.

212940. Білецький А. Новий інтернет-маркетинг. . , . С. 61-63.

212941. Розділ 3.2. Роль гендерних стереотипів у життєдіяльності особистості : [стереотипи в мові, ЗМІ, реклами. Роль гендерних стереотипів, їх вплив на розвиток особистості]. . , . С. 142-190.

212942. [Гл.] Психофізіологічні аспекти професійної діяльності : [функціональні стани: втома, стрес, тривога, нервово-психічне напруження, працездатність]. . , . С. 224-237.

212943. Чередник Н. Виплачуємо компенсацію за невикористані дні відпустки : [консультація фахівця, приклади розрахунків]. . , . С. 24-27.

212944. 4.3. Релігійна етика: [етичні засади релігій світу]. . , . С. 153-164.

212945. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212946. Семенов Б. Н., Павлов Е. П., Копцев В. П. Рабочий процесс высокооборотных дизелей малой мощности. Машиностроение. Ленинград, 1990. 240 с.

212947. Глава 5. Управление коллективом: [классификация и формирование социальных групп]. . , . С. 330-354.

212948. Розділ 1.3. Гендер у психологічному вимірі: [відмнності та співвідношення понять "стать" і "гендер", основні теорії гендеру]. . , . С. 48-50.

212949. Логанов Є. Про засвоєння інвестицій, розвиток рослинництва, іпотечні кредити, підготовку до нового навчального року : [економічний розвиток м. Запоріжжя]. . , . С. 2.

212950. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212951. Юрик П. Більшість показників зростає. Так тримати : [статистичні дані в галузі тваринництва м. Запоріжжя. Виробництво молока]. . , . С. 2.

212952. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212953. Соколов В.И., Николенко Л.К., Смирнов Д.Е., Душина Т.А. Сборка авиационных газотурбинных двигателей. Машиностроение. Москва, 1969. 344 с.

212954. Сарнер С. Химия ракетных топлив. Мир. Москва, 1969. 488 с.

212955. Розділ 3.1. Загальні проблеми гендерної соціалізації: [особливості гендерної (статеворольової) соціалізації особистості, вплив освітніх закладів, дитячої книги на гендерну соціалізацію ]. . , . С. 142-176.

212956. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06. 2012 [витяг. Останні зміни до Закону від 04.07.2012]. . , . С. 4-43.

212957. Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 № 503. . , . С. 49.

212958. Fedulova L. I., Khaustov V. K. Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine - Russia cooperation in the protection of intellectual property = Передумови підвищення ефективності... (див. анотацію). . , . P. 61-65.

212959. Розділ 3.3. Соціально-психологічна феноменологія гендерних ролей: [набір очікуваних зразків (норм) поведінки для чоловіків і жінок, гендернорольова дисгармонія]. . , . С. 190-220.

212960. Особливості укладення рамкових угод : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04 2012 № 504. . , . С. 50-56.

212961. Яхно Т. П., Килин О. В. Доцільність зміцнення економічних інтеграційних зв'язків України і Республіки Польща. . , . С. 66-72.

212962. Матвєєва В. Е:лектронні закупівлі: перспектива стає реальністю : [коментар до нових положень Закону України "Про здійснення державних закупівель"]. . , . С. 59-63.

212963. Григор'єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності. . , . С. 73-79.

212964. Аверіна О. Законодавство про закупівлі: чергові зміни : [коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних завкупівель від 04.07.2012 р.]. . , . С. 10-13.

212965. Ушакова Л. Праця сторожів та охоронників : [особливості запровадження підсумкового обліку робочого часу для відділів охорони, організації режиму праці та відпочинку сторожів і охоронників]. . , . С. 23-28.

212966. Білова Н. Туристична діяльність та ПДВ: вивчаємо зміни. . , . С. 29-36.

212967. Савицкий Б. П. Автомобильное топливо и смазочные материалы. Техніка. Киев, 1979. 151 с.

212968. Ленин И. М., Малашкин О. М., Самоль Г. И., Костров А. В. Системы топливоподачи автомобильных и тракторных двигателей. Машиностроение. М., 1976. 287 с.

212969. Смаль Ф. В., Арсенов Е. Е. Перспективные топлива для автомобилей. Транспорт. М., 1979. 151 с.

212970. Андреев В. И., Горячий Я. В., Морозов К. А., Черняк Б. Я. Смесеобразование в карбюраторных двигателях. Машиностроение. М., 1975. 176 с.

212971. Смирнов Г. В. Двигатели внешнего сгорания. Знание. М., 1967. 32 с.

212972. Сударев А. В., Антоновский В. И. Камеры сгорания газотурбинных установок: теплообмен. Машиностроение. Ленинград, 1985. 272 с.

212973. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212974. Геворкян А. М., Иванов А. П., Метелкин А. Ф., Москалев М. А. Технология авиадвигателестроения. Машиностроение. Москва, 1966. 175 с.

212975. Тепловые установки для использования солнечной радиации. Наука. Москва, 1966. 163 с.

212976. Стрілець С. Пріоритети - розвиток економічної і соціальної сфер : [стан Михайлівського і Кам'яно-Дніпровського районів Запорізької області]. . , . С. 2.

212977. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

212978. Смольков О. А., Дещинський Ю. Л. Релігієзнавство. Магнолія 2006. Львів, 2012. 230с.

212979. Тепловозные и судовые двигатели. Машгиз. Москва, 1962. 287 с.

212980. Юрик П. Куйбишевський район: будні глибинки : [Запорізька область]. . , . С. 2.

212981. Глаголев Н. М., Куриц А. А., Водолажченко В. В. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины. Транспорт. Москва, 1973. 336 с.

212982. Теория, расчет и методы испытаний поршневых колец. Саратовский с/х ин-т. Саратов, 1976. 130 с.

212983. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212984. Гиттис В. Ю., Бондаренко В. А., Ефимов Т. П., Поляков Ю. Г., Чурбанов Б. М. Теоретические основы эксплуатации судовых двигателей. Транспорт. Москва, 1965. 376 с.

212985. Прядун Р. Нас окружают опасные отходы. Где выход? : [проблемы экологии и загрязнения г. Запорожья]. . , . С. 6-7.

212986. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17 травня 2012 р. № 4722-VІ : [державні службовці]. . , . С. 28-30.

212987. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212988. Кропоткина М. Здоровье граждан - приоритет №1 : [состояние медицинских учреждений г. Запорожья]. . , . С. 4.

212989. Стечкин Б. С., Казанджан П. К., Алексеев Л. П., Говоров А. Н. Теория реактивных двигателей. Лопаточные машины. Оборонгиз. М., 1956. 548 с.

212990. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах. Магнолія 2006. Львів, 2010. 236 с.

212991. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

212992. Лозовицький С. П. Аудит. Магнолія 2006. Львів, 2011. 466 с.

212993. Запорожский инструментальный завод имени Войкова: дела и люди : [интервью с директором компании С.Л. Куликовым/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 6-7.

212994. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Магнолія 2006. Львів, 2012. 260 с.

212995. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2012. 64 с.

212996. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

212997. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2012. 107 с.

212998. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2012. 100 с.

212999. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2012. 52 с.

213000. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2012. 76 с.

213001. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2012. 36 с.

213002. Черемних В. Юрій Омельяненко: так починалося українське телебачення. . , . С. 10-13.

213003. Титан и его сплавы. АН УССР. Москва, 1963. 367 с.

213004. Титан и его сплавы. АН УССР. М., 1960. 164 с.

213005. Белов А. Ф., Бенедиктов Г. П., Висков А. С. Строение и свойства авиационных материалов. Металлургия. М., 1989. 366 с.

213006. "Цифра" сьогодні і завтра: [перехід України з аналогового на цифрове ефірне телевізійне мовлення]. . , . С. 13-14.

213007. Пульцин Н. М. Титан и его применение в авиации. ЛКВВИА. Ленинград, 1960. 83 с.

213009. Большинство изданий в Германии распространяется по подписке: [печатные СМИ в Германии]. . , . С. 32-33.

213011. Лукашова І. О., Головащенко О. М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності. Магнолія 2006. Львів, 2012. 284 с.

213012. Кудрявцев В. Н., Гальпер Р. Г., Гаркави Л. М.,Глухарев Е. Г. Повышение несущей способности механического привода. Машиностроение. Ленинград, 1973. 223 с.

213013. Ричард Гинграс, Google: 8 вопросов к современной журналистике: [глава таких продуктов Google как Google News и Google + о дальнейшем пути журналистики]. . , . С. 39.

213014. Семенов М. В. Кинематические и динамические расчеты исполнительных механизмов. Машиностроение. Ленинград, 1974. 430 с.

213015. Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку. . , . С. 1-5.

213016. Третьяков А. В., Зюзин В. И. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением. Металлургия. Москва, 1973. 224 с.

213017. Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л. Бюджетний менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2012. 224 с.

213019. Щербина Л.Ф. Програма розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта. . , . С. 5-26.

213020. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 71 с.

213021. Економіка України. Преса України. Київ, 2012. 96 с.

213022. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2012. 24 с.

213023. Семенова Е.М. Развитие навыков невербального взаимодействия в педагогическом процессе : [упражнения по развитию навыков коммуникации с учащимися]. . , . С. 27-32.

213024. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 47 с.

213025. Дьяков С.И. Концептуализация субъектом основных ценностей культуры общества в конструировании отношения к труду : [понятие "труд"...(см. анот.)]. . , . С. 32-39.

213026. Тіунова О.В. Робота з масками як процес індивідуації : [феномен маски в традиційній культурі та її психологічне значення. Тренінг "Маска"]. . , . С. 40-47.

213027. Качан Л. Реформування соціальної сфери та соціальний розвиток в Україні. . , . С. 5-13.

213028. Кузьмін Є.Л. Психологічне супроводження діяльності внутрішніх військ МВС України : [професійно-важливі якості військовослужбовців. Алгоритм роботи психолога з військовослужбовцями]. . , . С. 45-48.

213029. Перепльотченко М. Відновити здоров'я, навчити професії, працевлаштувати: [аналіз діяльності Фонду соціального захисту інвалідів]. . , . С. 14-17.

213030. Біла І.М. Перцептогенезис у пренатальний період розвитку : [пренатальна психологія. Емоційний розвиток новонародженого, його емоційний зв'язок з матер'ю]. . , . С. 48-53.

213031. Лимар Л.В. Деякі особливості проведення спецкурсу "попередження конфліктів з пацієнтами" у вищих медичних навчальних закладах. . , . С. 53-59.

213032. Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації)... (див. анотацію). . , . С. 30-31.

213033. Демида К.Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ. . , . С. 59-64.

213034. Кулішов В. В., Економіка від простого до складного. Магнолія 2006. Львів, 2012. 182 с.

213035. Нечай Н. Оподаткування в Османській імперії : [X - XVI ст.]. . , . С. 22-23.

213036. Плющ А.Н. Информационное влияние: смысловые трансформации понимания. . , . С. 64-70.

213037. Єгорова І. Г., Матукова Г. І., Приймак Н. С. Економіка та організація діяльності об'єднань підриємств. Магнолія 2006. Львів, 2012. 331 с.

213038. Ходзінський К. Г., Мазурок П. П. Економічна історія України та провідних країн світу. Магнолія 2006. Львів, 2012. 150 с.

213039. Смердов В., Поролло В., Солошенко Л., Білова Н., Нестеренко М. Транспортно-експедиторські послуги : [збірка статей про правові та фінансові питання пов'язані з транспортним експедируванням. Бухгалтерський та податковий облік]. . , . С. 5-

213040. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

213041. День регионального Герба и Флага отметили "круглым столом" : [Герб и Флаг г. Запорожья]. . , . С. 4.

213042. Воронко Р. М., Редченко К. І., Благун І. Г. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту. Магнолія 2006. Львів, 2011. 522 с.

213044. Портна О. В. Контролінг. Магнолія 2006. Львів, 2009. 264 с.

213045. Вольфовська Т. О. Історична пам'ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики. . , . С. 70-74.

213046. Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження. . , . С. 74-76.

213048. Технические условия погрузки и крепления грузов. Транспорт. Москва, 1969. 231 с.

213049. Красновский В.Н., Степанов А.А. Сеть как насильственное действие социально-знаковой природы. . , . С. 76-80.

213050. Чорноморченко Н. В., Іванова І. С., Приймак Н. С. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Магнолія 2006. Львів, 2012. 256 с.

213051. Социалистическая правовая система с китайской спецификой : [государство и право в Китае]. . , . С. 10-11.

213052. Гузенко О. П. Проектне фінансування. Магнолія 2006. Львів, 2012. 336 с.

213053. Карпунь І. Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях). Магнолія 2006. Львів, 2012. 432 с.

213054. Таотао Ч. Сотрудничество неизбежно : [интервью с главным редактором "Новости космонавтики" И.А. Марининым о вопросах сотрудничества Китая и России в освоении космоса, исследовании Марса]. . , . С. 17-19.

213055. Фан В. Китай и Беларусь переходят к новому этапу сотрудничества. . , . С. 22-23.

213056. Шицзинь Л. Китайская экономика вступает в этап медленного роста. . , . С. 24-26.

213057. Хэ Ц. Идем в свиноводство и земледелие! : [органическое сельское хозяйство в Китае]. . , . С. 27-29.

213058. Шаньшань Ю. Что произошло с "Wal-Mart" : [сеть розничной торговли Walt-Mart в Китае]. . , . С. 30-33.

213059. Фан В. Распрощаться с равнодушием. . , . С. 34-36.

213060. Жила І.В. Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. . , . С. 4-7.

213061. Дідківська Т.В. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики. . , . С. 8-13.

213062. Серкова П.П. Проблемы и достижения развивающихся рынков : [динамика страхового рынка Украины в 1 полугодии 2012 г.]. . , . С. 14-19.

213063. Піддубний В.І. Крюківський вагонобудівний завод збільшує інвестиційну привабливість : [фінансовий стан ПАТ "КВБЗ" з 2009-2011 рр.]. . , . С. 20-25.

213064. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління. Магнолія 2006. Львів, 2012. 544 с.

213065. Бесєдін В.Ф. Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки. . , . С. 26-32.

213066. Самохина Т. Централизация логистики розничной сети: просчитать и не просчитаться : [розничная торговля]. . , . С. 8-13.

213067. Домарадзька С. Г., Гладун Т. М., Фещур Р. В. Прогнозування і макроекономічне планування. Магнолія 2006. Львів, 2012. 212 с.

213068. Мыц А. Долгий путь к совершенству : [распределительные центры продовольственных сетей]. . , . С. 14-17.

213069. "Дистрибуция под ноль" по-украински : [розничная торговля]. . , . С. 18-23.

213070. Cross-docking & Pick-by-line - эффективные логистические решения для бизнеса : [доставка товара]. . , . С. 24-25.

213071. Мыц А. Секреты американской ритейл-индустрии. . , . С. 26-29.

213072. Голоцван Л. IT для ритейла : [сетевая розница, продажи]. . , . С. 30-35.

213073. Локтионова М. Построение системы оплаты труда. . , . С. 36-39.

213074. Мыц А. Как строится новый РЦ : [распределительные центры в складском хозяйстве]. . , . С. 42-43.

213075. Рудюк Д. Специализированные РЦ для ритейла: с поправкой на действительность : [распределительные центры торговых сетей]. . , . С. 44-46.

213076. Китай: борьба с бедностью. . , . С. 8-9.

213077. Стабильное развитие китайско-таджикистанских отношений : [эксклюзивное интервью у Посла КНР в Республике Таджикистан Фань Сяньжуна]. . , . С. 18-20.

213078. Цзы Ч. Пенсионные средства на фондовом рынке?! : [китайский фондовый рынок]. . , . С. 24-25.

213079. Синьюй М. Бешенные деньги или непоправимые убытки? : [авиационный углеродный налог. Экология транспорта и Китай]. . , . С. 27-29.

213080. Эр Л. Уменьшение налогового бремени : [налогообложение в Китае]. . , . С. 30-32.

213081. Цзюнь Л. Истоки китайского ушу. . , . С. 36-37.

213082. Цзюнь Л. Три основные школы китайского ушу. . , . С. 37-39.

213083. Лянь С. Китайское ушу в народе : [популярность ушу в Китае]. . , . С. 40-41.

213085. Та Б. Перспективы китайского ушу : [спортивное ушу]. . , . С. 44-46.

213086. Лэй В. Философия ушу в повседневной жизни. . , . С. 47-49.

213087. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 48 с.

213088. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2012. 24 с.

213089. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 47 с.

213090. Андрощук Г. Патентування комп'ютерних програм і методів підприємства: стан і тенденції. . , . С. 18-26.

213091. Колесникова М. Реклама торговельних марок, або "Є місце для маневру". . , . С. 27-32.

213092. Скачко В. Таємниці експертизи : [експертиза заявок на патенти]. . , . С. 45-49.

213093. Зыбцев Е. Размышления о путях реформирования патентной системы. . , . С. 50-55.

213094. Про рекламу лікарських засобів. . , . С. 69-71.

213095. Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті. . , . С. 38-44.

213096. Міжнародний салон "Комплексна безпека-2012". . , . С. 18-19.

213097. Хижняк В., Ємець В., Кірчу П. Застосування авіації під час ліквідації пожеж. . , . С. 20-21.

213098. Таратухін В. До сторіччя дружин юних пожежників. . , . С. 26-27.

213099. Поддубный В.И. Проблемы, которые нас выбирают : [данные Госслужбы статистики про импорт газа. Газпром. Строительство, ремонт и реконструкция укр. дорог. Укравтодор]. . , . С. 14-21.

213100. Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання. . , . С. 22-28.

213101. Триус Е. Б. Задачи математического программирования транспортного типа. Советское радио. Москва, 1967. 208 с.

213102. Транспортные узлы. Определение мощности устройств. Транспорт. Москва, 1985. 200 с.

213103. Розанов Л. Н., Рец П. Я., Филипов И. Б. Пневматические и вакуумные захватные устройства промышленных роботов. ВНИИТЭМР. М., 1989. 53 с.

213104. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2001. 42 с.

213105. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2001. 42 с.

213106. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2001. 42 с.

213107. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2001. 42 с.

213108. Буренин В. В., Веселов А. В., Воробьев Е. В. Силовые гидроцилиндры промышленных роботов. ВНИИТЭМР. М., 1986. 44 с.

213109. Израйлевич М. Л., Лаздан Э. Е., Бродский Ю. А. Состояние и перспективы развития вибрационного транспорта. ЦНИИТЭИтяжмаш. М., 1989. 46 с.

213110. Утямышев Р. И. Техника измерения скоростей вращения. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 104 с.

213111. Полухин П. И. Прокатка и калибровка двутавровых балок. Металлургиздат. М., 1956. 176 с.

213112. Макгирт Э. Новый облик Эрла Гора стоимостью 100 млн. долларов : [история успеха лауреата премии "Оскар", претендента на Нобелевскую премию, политика, ведущего, автора книг Эрла Гора]. . , . С. 70-77.

213113. Целиков А. И., Казанская И. И., Сафонов А. С. Поперечно-клиновая прокатка в машиностроении. Машиностроение. М., 1982. 91 с.

213114. Сакс Д. На службе у врага : [активист движения за охрану окружающей среды Адам Вербах. Его путь к известности]. . , . С. 60-67.

213115. Леось О.Ю., Тхір А.М. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів. . , . С. 4-9.

213116. Поперечная прокатка в машиностроении. Машгиз. М., 1957. 375 с.

213117. Вейсберг М. 12 идей для удовлетворения личной эффективности : [повышение собственной эффективности]. . , . С. 52-58.

213118. Кислов В. Г., Павлов В. А., Трусов А. П. и др. Топливная аппаратура тракторных и комбайновых дизелей. Машиностроение. М., 1981. 208 с.

213119. Іртищева І.О., Друца О.О. Інвестиційна діяльність європейського банку реконструкції та розвитку в Україні. . , . С. 10-13.

213120. Свіржський Б. Держнагляд у сфері цивільного захисту. . , . С. 7-16.

213121. Правила безопасности в прокатном производстве. Металлургия. М., 1979. 62 с.

213122. Інструкція посадової особи, відповідальної за стан цивільного захисту та техногенної безпеки на підприємстві : [зразок]. . , . С. 21-25.

213123. Кузнецова Т. Работа на публику : [развитие навыков публичных выступлений]. . , . С. 85-93.

213124. Гун Г. Я., Яковлев В. И., Прудковский Б. А. Прессование алюминиевых сплавов (математическое моделирование и оптимизация). Металлургия. М., 1974. 336 с.

213125. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. ВЗМИ. Москва, 1977. 150 с.

213126. Баранов А. А., Минаев А. А., Геллер А. Л. Проблемы совмещения горячей деформации и термической обработки стали. Металлургия. М., 1985. 128 с.

213127. Квич А. Великий диверсификатор : [Джейкоб Астор - первый миллионер США, знаменитейший американский промышленник. "Мудрость миллионера" от Дж. Астора]. . , . С. 97-99.

213128. Тимченко И. И. Автомобильные двигатели. Теория рабочего цикла, системы питания и наддува, динамика и уравновешенность. УМК ВО. Киев, 1990. 259 с.

213129. Макаров Е. Рецепты силы воли от Льва Толстого : [самосовершенствование личности, выбор собственного жизненного пути с точки зрения писателя]. . , . С. 97-101.

213130. Порядок проведення перевірок органами державної інспекції техногенної безпеки України : затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.05.12 № 863 : [витяг]. . , . С. 41-44.

213131. Березін О. В., Дуда С. Т., Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Магнолія 2006. Львів, 2011. 308 с.

213132. Производство горячекатаной и холоднокатаной листовой стали. Металлургия. М., 1983. 73 с.

213133. Сіренко І.В., Гросицька О.Є. Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страхової компанії. . , . С. 14-17.

213134. Производство высококачественного проката и покрытий. Металлургия. М., 1982. 88 с.

213135. Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва. Магнолія 2006. Львів, 2012. 400 с.

213136. Жигірь А.А. Сутність та принципи функціонування вільних економічних зон. . , . С. 18-21.

213137. Шаффер Р. Чертовски зеленый ангел : [путь к успеху Винода Хослы - самого крупного в мире инвестора в стартапы, специализирующиеся на охране окружающей среды и вкладывающего собственные средства в юные компании]. . , . С. 74-78.

213138. Жадан О. В., Кретова А. В. Управління надійностю технологічних систем. Магнолія 2006. Львів, 2012. 142 с.

213139. Кузнецова Т. Охота на цели : [как правильно ставить себе цели. Типичные ошибки при постановке личных целей. Системы упражнений для развития навыков целеполагания]. . , . С. 71-79.

213140. Бойко В.С., Матвиенков С.А., Ярошевский С.Л., Кузин А.В., Климанчук В.В. Расчет и оценка эффективности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в условиях ПАО "ММК им. Ильича". . , . С. 7-11.

213141. Поляков В., Устіннікова Т. Обов'язкові примірники книжкової продукції державних видавництв сфери управління Держкомтелерадіо України у 2011 році: стан і проблеми контролю. . , . С. 3-5.

213143. Пащенко М. Неперіодичні видання 2004-2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа. . , . С. 5-10.

213144. Англо-український словник зі зварювання і споріднених технологій. Магнолія 2006. Львів, 2012. 354 с.

213145. Ковальчук В. Микола Баллін і його просвітницькі видавничі проекти. . , . С. 27-30.

213147. Бондар Ю. Книга: пропагандист і агітатор : [книги "Маніфест", "Майн Кампф", "Німеччина-самоліквідація", "10 днів, що потрясли світ", "Зелена книга", "Цитатник", "Замешенець"]. . , . С. 36-40.

213148. Сакс Д. Преображение капитализма: видение Маккея : [путь к успеху Джона Маккея - генерального директора Whole Foods, его философия жизни и бизнеса]. . , . С. 52-60.

213149. Шебаниц Э.Н., Харин А.К., Изотов Б.В., Лаштун А.И., Вахтин А.А. Особенности математического моделирования нагрева стальных слитков перед прокаткой. . , . С. 39-44.

213150. Квич А. Уильям Ригли: бизнес на жевательной резинке : [Уильям Ригли - основатель компании Wrigley: путь к успеху]. . , . С. 81-83.

213151. Бакалеец И.А., Филиппов В.С., Шебаниц Э.Н., Мурашкин А.В., Форман С.В. Современные тенденции в изготовлении и эксплуатации прокатных валков. . , . С. 50-54.

213152. Шарма Р. Идеи для развития : [советы по саморазвитию от специалиста по вопросам лидерства и личностного развития Р. Шарма]. . , . С. 12-16.

213153. Келий Н.А., Норка С.П., Кашков Г.А., Мурашкин И.А., Налчаджи Е.И. Автоматизированная информационная система технологического процесса прокатки (АИСТПП) 4-клетевого стана цеха холодной прокатки. . , . С. 59-61.

213154. Гаманкова О., Осадець С. До 10-річчя кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. . , . С. 4-7.

213155. Гаманкова О. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі. . , . С. 8-12.

213156. Онищук М., Храбан М. Інформаційно-психологічне забезпечення застосування Збройних сил ФРН у міжнародних миротворчих операціях. . , . С. 46-48.

213157. Осадець С. Напрями модернізації страхової справи. . , . С. 13-17.

213158. Знайдено Луцьке Євангеліє - воно на 200 років старіше за Пересопницьке. . , . С. 51-52.

213159. Келий Н.А., Кашков Г.А., Чеблатов Р.В.. Пронюшкин В.С., Негрий С.Д., Лагутин С.И., Моргулис В.П. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП МР) порезки горячих слябных раскатов на ножницах обжимного отделения ЛПЦ-1700. . , . С. 62-65.

213160. Артюх Т. Страхування життя в Україні : сучасний стан. . , . С. 18-19.

213161. Мураховський А., Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2011 році. . , . С. 3-16.

213162. Веретнов В. Теорія ризику : страхування, самострахування в дискурсі ризикології і ризикософії. . , . С. 20-22.

213163. Шатрова М. Книговидавнича діяльність в галузі образотворчого мистецтва в Україні на зламі тисячоліть. . , . С. 16-19.

213164. Волкова А. Аутсорсинг, як механізм зменшення витрат страхової компанії. . , . С. 23-25.

213165. Кудлай В. Стан наукового розроблення проблем документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві. . , . С. 22-26.

213166. Кривошлик Т. Сучасний стан страхування майна громадян в Україні. . , . С. 26-29.

213167. Сліпко К. Страхування домашнього майна громадян у Німеччині : особливості умов страхування, факти, коментарі. . , . С. 30-32.

213168. Нечипоренко В. Управлінський облік страховика : деякі висновки з уроків кризи. . , . С. 33-35.

213169. Славцов Н. Человек, открывший эпоху магнатов : [формула успеха первого в истории мультимиллионера Корнелиуса Вандербильта]. . , . С. 89-91.

213170. Заїкін Ю. Недобросовісна конкуренція як загроза платоспроможності страховиків України. . , . С. 36-37.

213171. Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг. . , . С. 38-39.

213172. Баранова О. Роль посередників у вітчизняному страховому бізнесі. . , . С. 40-42.

213173. Мурашко О. Концепція впровадження контролінгу в систему управління страховою організацією. . , . С. 43-45.

213174. Макгирт Э. Парень, который помог Обаме стать президентом : [о влиянии 25-летнего Криса Хагса на успех Facebook и президентской кампании]. . , . С. 62-72.

213175. Тищенко Д. Шахрайство на страховому ринку. . , . С. 46-47.

213176. Колотило О. Проблема визначення адекватних рейтингів зі страхування вантажів щодо інтересів страхувальників. . , . С. 48-50.

213177. Стецюк Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 51-53.

213178. Чорный В. Современное состояние железных дорог Украины на рынке грузовых перевозок. . , . С. 60-62.

213179. Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування. . , . С. 54-57.

213180. Платонов О. Пути устранения барьеров при международных перевозках товаров железнодорожным транспортом. . , . С. 63-64.

213181. Квич А. Продавец кофе, случайно придумавший страховой рынок : [Эдвард Лойд]. . , . С. 75-77.

213182. Горянська С. Демографічні процеси як фактор формування системи соціального захисту населення. . , . С. 58-61.

213183. Залєтов О. Бренд страховика та його роль на ринку страхових послуг населенню. . , . С. 62-64.

213184. Власов К. В России подготовлен стандарт логистической компании класса А (услуга FTL) : [FTL (Fuil Truck Load) - перевозки целыми транспортными единицами]. . , . С. 65-66.

213185. Борден М. Бизнес Шона Уайта: дела кипят : [путь к успеху Шона Уайта - олимпийского чемпиона-сноубордиста, ставшего "лицом" многих известнейших торговых марок]. . , . С. 66-70.

213186. Рябцева Л. Гражданська друкарня в Миколаєві. . , . С. 30-33.

213187. Кузнецова Т. Лестница к целям : [развитие навыков реализации целей. Инструменты для оптимального достижения целей. Типичные ошибки при реализации целей]. . , . С. 75-83.

213188. Фан В. Расширение пространства для взаимодействия : [интервью, Председателя китайской стороны Китайско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Чжун Шаня]. . , . С. 21-23.

213189. Бондар Ю. "Чорнокнижники", або Книга як засіб боротьби з політичними суперниками : [на прикладі країн: Франція, Росія, Білорусь, Казахстан, Україна]. . , . С. 34-37.

213190. Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі. . , . С. 38-42.

213191. Что нужно уметь, чтобы стать лидером? : [советы бизнес-тренеров]. . , . С. 8.

213192. Корбут В. Приветствуем студентов из Поднебесной!. . , . С. 28-29.

213193. Грицай С. Архітектоніка сучасного медіапростору. . , . С. 26-29.

213194. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 66 с.

213195. Рецепты Сэма Уолтона : [шаги к успеху Сэма Уолтона - владельца одной из крупнейших сети супермаркетов Wal-Mart]. . , . С. 10.

213196. Горбач Д. Программное обеспечение : [анализ предвыборных программ основных политических сил Украины]. . , . С. 19-23.

213197. Бородаченко К. Папа, бизнес и я : [передача власти в симейном бизнесе]. . , . С. 38-40.

213198. Хронин Д. В. Теория и расчет колебаний в двигателях летательных аппаратов. Машиностроение. Москва, 1970. 412 с.

213199. Кузнецова Т. В погоне за совершенством : [формула успеха по Брайану Трейси]. . , . С. 12-19.

213200. Середа Е. Вдосконалення : [украинский рынок деревянных напольных покрытий]. . , . С. 59-61.

213201. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 66 с.

213202. Как планировать личностное развитие? : [советы известных специалистов]. . , . С. 8.

213203. Ховах М. С., Маслов Г. С. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Теория, расчет и конструкции. Автотрансиздат. Москва, 1959. 373 с.

213204. Горбач Д. За щи мило : [кто в Украине выиграет, а кто проиграет от зоны свободной торговли]. . , . С. 16-18.

213205. Ханин Н. С., Чистозвонов С. Б. Автомобильные роторно-поршневые двигатели. Машгиз. Москва, 1964. 184 с.

213206. Горбач Д. Европа, Надежда, Любовь : [экономический кризис в Европе, его влияние на мировую экономику]. . , . С. 20-21.

213207. Филиппов А. З. Токсичность отработавших газов тепловых двигателей. Вища школа. К., 1980. 160 с.

213208. Саливон С. Пенсионный тупик : [некоторые данные из отчета Пенсионного фонда]. . , . С. 25.

213209. Фельдман Е. Л., Данилейко Г. И., Капустин Л. Н. Основы конструкции авиационных двигателей. Транспорт. Москва, 1970. 272 с.

213210. Уляницкая А. На попятную : [негосударственные пенсионные фонды в Украине]. . , . С. 31.

213211. Уша А. Л. Определение потребности в бухгалтерских работниках при автоматизации бухгалтерского учета. ЛДНТП. Л., 1989. 27 с.

213212. Пашкеев С. Вокруг света : [крупные логистические компании, такие как германская Kuehne + Nagel, становятся сейчас бесспорными агентами глобализации]. . , . С. 34-37.

213213. Тема 3. Операційна система, стратегія і операційний менеджмент. . , . С. 63-81.

213214. Лось В., Новакивская Д. Гости в доме : [экстремальные ситуации. Гендерный подход]. . , . С. 38-39.

213215. Татаренко Г., Владимиров Д. Страдный инстинкт : [вне зависимости от объемов урожая, проблемы участников рынка при экспорте зерновых стабильно]. . , . С. 48-50.

213216. Тема 4. Проектування продукту та послуг в контексті операційного менеджменту. . , . С. 82-102.

213217. Тема 8. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами в операційному менеджменті. . , . С. 180-195.

213218. Тема 9. Управління операційною інфраструктурою підприємства в контексті операційного менеджменту. . , . С.195-225.

213219. Дикаленко М. Гидра турбины : [малая гидроэнергетика Украины: современное состояние и перспективы. Инвестиции в малые гидроэлектростанции]. . , . С. 55-58.

213220. Коуэн О. Границы продуктивности : [повышение личной эффективности с помощью теории ограничений/ интервью с международным директором Goldratt schools записала Т. Кузнецова]. . , . С. 12-17.

213221. Тема 10. Управління якістю продукції в контексті операційного менеджменту. . , . С. 226-253.

213222. Фарбер С. 6 шагов, чтобы перерасти себя. . , . С. 8.

213223. Стуков С. А. Система производственного учета и контроля. Финансы и статистика. М., 1988. 223 с.

213224. Уокер Г. Машины, работающие по циклу Стирлинга. Энергия. Москва, 1978. 151 с.

213225. Долецкий В. А., Бунтов В. Н., Легенкин Ю. А. Увеличение ресурса машин технологическими методами. Машиностроение. Москва, 1978. 215 с.

213226. Тема 11. Управління матеріально-технічним забеспеченням і збутом в контексті операційного менеджменту. . , . С. 263-294.

213227. Уваров В. В. Газовые турбины и газотурбинные установки. Высш. школа. Москва, 1970. 320 с.

213228. Мулякова-Бочі А. К. Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку. . , . С. 80-85.

213229. Щербатюк В. В. Расчеты с подотчетными лицами. Вышэйшая школа. Минск, 1988. 95 с.

213230. Остапенко Н. В. Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва. . , . С. 86-93.

213231. Шаньшань Ю. Во имя роста экономики : [экономика Китая]. . , . С. 36-37.

213232. Сунцова О. О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства. . , . С. 94-103.

213233. Уваров С. Н. Авиационные газотурбинные двигатели в энергетике. Энергия. Ленинград, 1971. 79 с.

213234. Дунська А. Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі. . , . С. 104-109.

213235. Цзинлянь, Шусун Б., Цзягуй Ч., Ян Л. Об экономическом развитии Китая - 2012 - прогнозы китайских экономистов. . , . С. 38-39.

213236. Бекнев В. С., Михальцев В. Е., Шабаров А. Б., Янсон Р. А. Турбомашины и МГД-генераторы газотурбинных и комбинированных установок. Машиностроение. Москва, 1983. 392 с.

213237. Ібрагімов Е. Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства. . , . С. 110-117.

213238. Тема 13. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті. . , . С. 316-369.

213239. Картузов Є. П. Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства. . , . С. 118-124.

213240. Пин Я. Замедление роста вложений в основные фонды : [экономический рост Китая]. . , . С. 40-41.

213241. Шнейдман Л. З. Бухгалтерский учет на совместных предприятиях. Финансы и статистика. М., 1989. 78 с.

213242. Майданевич П. М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. . , . С. 125-131.

213243. Тема 14. Управління персоналом в системі операційного менеджменту промислового підприємства. . , . С. 369-394.

213244. Синьюй М. Трудности и шансы во внешней торговле Китая. . , . С. 42-45.

213245. Тема 16. Комп'ютерні технології в управлінні проектами. . , . С. 418-436.

213246. Грищенко В. Ф., Древаль О. Ю., Грищенко І. В. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки. . , . С. 132-145.

213247. Розд. 2. Характеристика виробничих витрат, їх класифікація і структура. . , . С. 28-66.

213248. Цю В. Перспективы китайско-российской торговли в рамках ВТО. . , . С. 46-48.

213249. Розд. 3. Калькулбвання собівартості - основа управління виробничими затратами. . , . С. 67-97.

213250. Шварц В. А. Конструкции газотурбинных установок. Машиностроение. М., 1970. 436 с.

213251. Чуян Р. К. Методы математического моделирования двигателей летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1988. 288 с.

213252. Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. Магнолія 2006. Львів, 2010. 206 с.

213253. Рабик В. М. Основи теорії ймовірностей. Магнолія 2006. Львів, 2010. 176 с.

213254. Мартиненко Т. В., Савкова О. Й., Турупалов В. В., Фонотов А. М. Розробка графічних інтерфейсів у середовиіщі Visual Basic 6.0. Магнолія 2006. Львів, 2011. 312 с.

213255. Программный комплекс для моделирования литья ProCAST/QuikCAST. . , . C. 24-29.

213256. Регеда М. С., Березнякова А. І., Кононенко Н. М., Тюпка Т. І., Крижна С. І., Тищенко І. Ю., Любінець Л. А., Кочмарська М. О., Єльський В. М., Хара М. Р., Заяць Л. М., Жуковський В. С., Угрин О. М., Січкоріз О. Є., Ковалишин О. А., Никитюк Г. П. Патологічна фізіологія. Магнолія 2006. Львів, 2011. 490 с.

213257. Чернышев В. В., Рахмарова М. С., Дейч Г. Б. Протягивание и упрочнение хвостиков лопаток газотурбинных двигателей. Машиностроение. М., 1971. 276 с.

213258. Тяньлун В. ТТП : сложный выбор : [Транс-Тихоокеанское партнерство - создание обширной зоны свободной торговли в регионе Тихого океана]. . , . С. 49-51.

213259. Черкасов Б. А. Автоматика и регулирование воздушно-реактивных двигателей. Машиностроение. Москва, 1965. 402 с.

213260. Шаховська Н. Б., Голощук Р. О. Алгоритми і структури даних. Магнолія 2006. Львів, 2011. 216 с.

213261. Журавлев Д.В. Повышение технико-экономической эффективности сетей металлургических предприятий. . , . С. 31-41.

213262. Катренко А. В Дослідження операцій. Магнолія 2006. Львів, 2009. 350с.

213263. Цзяньмин Х. Участие работающих в Китае иностранцев в программе социального страхования. . , . С. 74-75.

213264. Шаховська Н. Б., Литвин В. В. Проектування інформаційних систем. Магнолія 2006. Львів, 2011. 380 с.

213265. Ставнічук К. Відновлювана енергетика під загрозою. . , . С. 4-6.

213266. Розд. 5. Методика управління витратами підприємств і організацій. . , . С. 135-164.

213267. Консевич К. Напрями у сфері енергозбереження. . , . С. 7

213268. Розд. 8. Управління витратами і ефективність виробництва. . , . С. 254-317.

213269. Корінєв В.Л. Інституціональні зміни на ринку праці у вітчизняній економіці. . , . С. 5-9.

213270. Тема 1. Управління й організація забезпечення використання матеріальних ресурсів. . , . С. 8-21.

213271. ГетунГ.В., Мельник В.А. Українське сонце. Можливості використання сонячної енергії в Україні. . , . С. 10-12.

213272. Ядранський Д.М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії. . , . С. 10-16.

213273. Яблоник Р. М. Газотурбинные установки. Машгиз. М., 1959. 408 с.

213274. Тема 4. Ринок засобів виробництва. . , . С. 50-63.

213275. Долинська Л. В., Співак Л. М. Геронтопсихологія. Каравела. Київ, 2012. 240 с.

213276. Білоус С.Я., Запривода А.В., Запривода В.І. Енергія сонця для багатоповерхівок. Використання сонячної енергії при забудові мікрорайонів і груп житлових будинків. . , . С. 13-15.

213277. Бойко О.В. Сучасні тенденції розвитку ринку транзитних перевезень в Україні : [статистичні дані з 2000-2010 рр]. . , . С. 17-23.

213278. Ягудин М. Л. Технология производства двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение. М., 1981. 247 с.

213279. Савицька О. В., Співак Л. М. Етнопсихологія. Каравела. К., 2011. 264 с.

213280. Конеченков А.Е., Шмидт Г.Б. Переломный год для ветроэнергетики Украины. . , . С. 16-18.

213281. Кубатко О.В., Жуй Л. Методологічні аспекти управління якістю довкілля територіально-виробничих систем : [управління якістю довкілля територіальних систем економік України та КНР]. . , . С. 24-29.

213282. Ягудин М. Л. Технология производства двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение. М., 1967. 347 с.

213283. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Лисянська Т. М., Зелінська Т. М., Зінченко Л. М., Булах І. С., Співак Н. В., Артемчук О. Г., Абрамян Н. Д., Гоголь О. В., Ставицька С. О.. Андріяшина Н. В.. Волошина В. В., Строяновська О. В. Загальна психологія: хрестоматія. Каравела. Київ, 2008. 640 с.

213284. Кривошеев М. И., Виленчик Л. С., Красносельский И. Н. Цифровое телевидение. Связь. Москва, 1980. 263 с.

213285. Тема 8. Управління виробничими запасами : [фінансовий менеджмент; системи і моделі управління запасами]. . , . C 110-132.

213286. Баранников А.А. Перспективы водородной энергетики : [альтернативные экологически чистые возобновляемые источники энергии]. . , . С. 22-24.

213287. Голос України. Київська правда. К., 2012.

213288. Тема 10. Управління витратами : [методи, функції та принципи управління витратами]. . , . С. 145-162.

213289. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI. . , . C. 13-21.

213290. Кутішенко В. П., Ставицька С. О. Психологія розвитку та вікова психологія: практикум. Каравела. К., 2012. 448 с.

213291. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. . , . C. 22-28.

213292. 4.3. Тенденції розвитку типів харчування : [органічна їжа. Штучна їжа. Нано їжа. Функціональна їжа і біологічно активні добавки]. . , . С. 129-146.

213293. Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових : [на прикладі Донецької і Сумської областей]. . , . С. 30-34.

213294. Энглиш К. Поршневые кольца. Машгиз. Москва, 1963. 368 с.

213295. Манилов А.М. Повышение пожарной безопасности при коротком замыкании в сети до 1кВ. . , . С. 58-59.

213296. Энглиш К. Поршневые кольца. Машгиз. Москва, 1962. 583 с.

213297. Шматко К.А., Нестеренко Н.В. Страховий ринок України в сучасних умовах. . , . С. 35-38.

213298. Штулингер Э. Ионные двигатели для космических полетов. Воениздат. М., 1966. 342 с.

213299. Шифрин Д. М. Тепловые двигатели. Машгиз. М., 1962. 312 с.

213300. Руденко О. Экогорода будущего : [главная тенденция в развитии крупных мегаполисов - это превращение их из загрязнителей окружающей среды в ее защитников]. . , . С. 30-33.

213301. 10. Здоров'я як визначальна характеристикаспільноти людей в антропоекосистемі : [типи здоров'я. Підтипи доров'я. . , . С. 269-307.

213302. Шварц В. А., Лисецкий Н. Л. Стационарные газотурбинные установки большой мощности 142-28. ЦНИИТМАШ. Москва, 1958. 60 с.

213303. 11.1 Адаптація внутрішнього середовища організму до зовнішніх впливів. . , . С. 308-322.

213304. 11.2 Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини. . , . С. 323-326.

213305. 12. Людина як особистість і соціальна істота. . , . С. 337-351.

213306. 12. Людина як осоистість і соціальна істота. . , . С.

213307. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Каравела. К., 2012. 328 с.

213308. Пачковський Ю. Ф., Хоронжий А. Г., Кулініч І. О., Коваліско Н. В., Городняк І. В., Савчинський Р. О., Щерба Г. І., Жигайло Н. І., Кудринська Г. І., Данилевич Н. М., Лоза А. С. Соціологія і психологія. Каравела. К., 2012. 760 с.

213310. Бакурова А. В., Діденко А. В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України. . , . С. 39-44.

213311. Максишко Н.К., Баштанник О.І. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування. . , . С. 45-51.

213312. Сергєєва Л.Н., Книшенко Т.М. Прогнозування зв'язаних соціально-економічних показників : [дані платіжного балансу України за 2005-2011 рр.]. . , . С. 52-59.

213313. Ставицький А.В., Мартинович Д.Є. Моделювання економічних зв'язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей. . , . С. 60-66.

213314. Бережна Г.В. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі. . , . С. 67-72.

213315. Васютіна І.О. Проблеми конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України в умовах ринкової економіки. . , . С. 80-84.

213316. Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства. . , . С. 85-88.

213317. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 48 с.

213318. Українець О. Уся правда про накопичувальне страхування життя в Україні: плюси та мінуси. Ч. ІІ : [основні мінуси поліса накопичувального страхування життя в Україні]. . , . С.24-26.

213319. Ціватий В., Чекаленко Л. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Головування України : завдання визначено, шляхи окреслено. . , . С. 6-9.

213320. Двоєзерська В.С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат. . , . С. 98-101.

213321. Денисов К.В. Аналіз особистостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України. . , . С. 102-108.

213322. Національний Конвент України щодо ЄС : [євроінтеграційна політика України. Угода про політичну асоціацію між Україною та ЄС і угода про розширену Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС]. . , . С. 10-13.

213323. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 47 с.

213324. Ушакова Л. Оплата праці сторожів і охоронників : [оплата роботи в надурочний час, індесація доплат, відпускні та лікарняні]. . , . С. 43-47.

213325. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2012. 63 с.

213326. Вітковська О. З 1 вересня збільшиться розмір стипендій : [коментар до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 703. Академічні, соціальні, додаткові стипендії для студентів: кому і як призначаються]. . , . С. 4-10.

213327. Лозовицький О. Національна асмблея Франції : виборчий шок чи соціальна терапія?. . , . С. 14-19.

213328. Бунич П. Г., Перламутров В. Л., Соколовский Л. Х. Экономико-математические методы управления оборотными средствами. Финансы. Москва, 1973. 240 с.

213329. Жилінська Л. О. Обґрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств. . , . С. 109-117.

213330. 12.3 Екологічна освіта і виховання як духовно-моральна альтернатива : [екологічна свідомість. Екологічна етика і гуманізм. Екологічна культура, освіта і виховання]. . , . С. 352-362.

213331. 5. Соціально-демографічний аспект екології людини : [тривалість життя і чинники, демографічна поведінка]. . , . С. 145-165.

213332. 6.2 Український етнос у часі і просторі. . , . С. 169-182.

213333. Розділ. 4. Психологічні аспекти кадрового забезпечення інформаційно-консультаційної діяльності : [керування колективом дорадчої служби. Методи, стилі керівництва. Підбір персоналу]. . , . С. 77-200.

213334. Горобець І., Ростовецька Т. Придністров'я, Молдова, Румунія - підсумки виборів і перспективи. . , . С. 20-23.

213335. Орехівський Г. А., Орехівський В. Г. Практикум з політекономії. Каравела. К., 2012. 360 с.

213336. Фотин Б. С., Пирумов И. Б., Прилуцкий И. К. Поршневые компрессоры. Машиностроение. Ленинград, 1987. 372 с.

213338. Гл. 4.5 Роль та положення керівника в колективі [основні функції керівника в колективі. Основні вимоги до керівника]. . , . С. 110-120.

213339. Гл. 4.25 Кодекс консультанта з аграрних питань. . , . С. 197-200.

213341. Розділ 5. Організація навання інформаційно-консультаційній діяльності : [особливості навчання дорослих. Методи навчання : "мозковий штурм, демонстрація, лекція, ін.]. . , . С. 201-306.

213343. Розділ 6. Програмні експертні системи при моделюванні підприємства. . , . С. 307-359.

213345. 2. Методичні засади інвестиційного менеджменту. . , . С. 35-57.

213346. 5. Інвестиційна стратегія підприємства. . , . С. 122-133.

213347. 6. Управління інвестиційними ресурсами підприємства. . , . С. 134-158.

213348. 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. . , . С. 220-246.

213349. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента. Каравела. К., 2011. 496 с.

213350. Сич Є. М., Пилипенко О. В., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз. Каравела. К., 2010. 304 с.

213352. Мазурок П. П., Одягайло Б. М., Кулішов В. В., Сазонец О. М. Глобальна економіка. Магнолія 2006. Львів, 2011. 206 с.

213353. Модуль 1 Тема 5. Економічна сутність матеріальних ресурсів та особливості управління ними. . , . С. 95-116.

213354. Михасюк І. Р., Швайка Л. А. Державне регулювання економіки. Магнолія 2006. Львів, 2012. 216 с.

213355. Модуль 1 Тема 7 Методологія розрахунку собівартості продукції (послуг). . , . С. 137-150.

213356. Орлова Н. С. Корпоративне управління. Магнолія 2006. Львів, 2012. 209 с.

213357. Модуль 2 Тема 9. Планування витрат та методика складання кошторису витрат. . , . С. 161-185.

213358. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Магнолія 2006. Львів, 2013. 214 с.

213359. Модуль 2 Тема 12. Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства. . , . С. 226-239.

213362. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2012. 24 с.

213363. Семенов В. "Реліквії старого київського самоврядування" : [дипломатичні відносини між Україною та провідними державами Європейського Союзу]. . , . С. 24-27.

213364. Мастюгіна Г. Призначення пенсій: порядок звернення, подання документів, підтвердження заробітної плати. . , . С. 43-47.

213365. Гасемі-Аліабаді А. Україна - Іран : можливості двосторонньої співпраці : [дипломатичні відносини між Україною та Ісламською Республікою]. . , . С. 28-31.

213366. Нагорний С. Особливості конституцій країн Арабського Сходу : їх зміст, сутність і види. . , . С. 32-35.

213367. Пейсах Э. Е., Нестеров В. А. Система проектирования плоских рычажных механизмов. Машиностроение. М., 1988. 232 с.

213368. Карчевська Г.Г. Інноваційно-інвестиційна складова соціально-економічного розвитку коксохімічних підприємств України. . , . С. 118-122.

213369. Модуль 2. Тема 14. Методика розрахунку показників ефективного використання витратпідприємства. . , . С. 272-288.

213370. Солнцев Ю. П., Степанов Г. А. Материалы в криогенной технике. Машиностроение. Ленинград, 1982. 312 с.

213371. Криховецька З.М. Факторинг як перспективний механізм фінансування бізнесу. . , . С. 123-130.

213373. Модуль 2. Тема 11. Особливості управління ресурсами у сільському господарстві. . , . С. 209-225.

213374. Мельник Л.Ю., Ільченко О.Е. Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку. . , . С. 131-134.

213375. Селезнев К. П., Галеркин Ю. Б. Центробежные компрессоры. Машиностроение. Ленинград, 1982. 271 с.

213376. Модуль 2. Тема 13. Особливості управління ресурсами і витратами в будівництві. . , . С. 240-271.

213377. Свечков И.Н., Ярославский А.М. Технология компрессоростроения. Машиностроение. М., 1978. 200 с.

213378. Вишневська І. Гра... За ігровим столом - США та КНР : [міжнародні відносини.Зовнішня політика. Геополітика]. . , . С. 36-41.

213379. Рис В.Ф. Центробежные компрессорные машины. Машиностроение. Ленинград, 1981. 351 с.

213380. Осацька Ю.Є. Економічний зміст і сфери прояву відносин власності. . , . С. 135-137.

213381. Раков А.А., Виноградов Ю.А. Компрессоры. Машиностроение. М., 1965. 171 с.

213382. Передерєєва О.С. Дослідження сутності економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислових підприємств. . , . С. 138-141.

213383. Гл. 1 Система управления персоналом. . , . С. 5-33.

213384. Гаврилова М. Велика Британія й Аргентина : "дипломатична війна" за Фолкленди : [міжнародні відносини. Геополітика. Історія політичних відносин]. . , . С. 42-45.

213385. Ужанский В. С., Каплан Л. Г., Вольская Л. С. Холодильная автоматика. Пищевая промышленность. Москва, 1971. 463 с.

213386. Пивоваров М.Г., Шаповалов А.М. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на логістичну систему металургійного підприємства : [за результатами побудовано матрицю SWOT-аналізу, на прикладі ВАТ "Запоріжсталь", "МК Ілліча" та "Азовсталь"]. . , . С. 142-148.

213387. Турбокомпрессоры для наддува дизелей. Машиностроение. Ленинград, 1975. 200 с.

213388. Семенов А.Г., Шарко А.І., Закаблук Г.О. Управління продуктивністю праці на машинобудівному підприємстві : [на прикладі ЗАТ "ЗАЗ"]. . , . С. 149-158.

213389. Гл. 2. Организация процесса формирования торговой марки. . , . С. 46-118.

213390. Гл. 3. Особенности организации процесса развития бренда. . , . С. 119-174.

213391. Ястребова Н. А., Кондаков А. И., Лубенец В. Д., Виноградов А. Н. Технология компрессоростроения. Машиностроение. Москва, 1987. 333 с.

213392. Гл. 4. Технология брендинга. . , . С. 175-214.

213393. Семенов Г.А., Буднік О.О. Стратегії маркетингових комунікацій у сфері мобільного зв'язку. . , . С. 159-163.

213394. Біляєв С.С. Формування фінансових умов надання медичних послуг. . , . С. 164-167.

213395. Иоффе А. Ф., Стильбанс Л. С., Иорданишвили Е. К. Термоэлектрическое охлаждение. Изд-во АН СССР. Москва, 1956. 110 с.

213396. Г. 4. История развития теорий кадрового менеджмента. . , . С. 89-134.

213397. Бамбушек Е. М., Бухарин Н. Н., Герасимов Е. Д. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин. Машиностроение. Ленинград, 1987. 423 с.

213399. Тарасов В. М. Эксплуатация компрессорных установок. Машиностроение. М., 1987. 134 с.

213400. Гл. 5. Подсистема управления трудовыми отношениями : [мышление менеджера, поведение сотрудников,типы лидерства,руководители, стили управления, управление персоналом, формирование команд]. . , . С. 135-208.

213401. Эккерт Б. Осевые и центробежные компрессоры. Применение, теория, расчет. Машгиз. М., 1959. 679 с.

213402. Шпанке Д. Отопление и охлаждение помещений посредством теплонасосов. ИНФОРМЭЛЕКТРО. М., 1969. 18 с.

213403. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Энергия. Москва, 1977. 422 с.

213404. Кошкин Н. Н., Сакун И. А., Бамбушек Е. М. Холодильные машины. Машиностроение. Ленинград, 1985. 510 с.

213405. Холодильная техника и технология. Техніка. Киев, 1965. 127 с.

213406. Френкель М. И. Поршневые компрессоры. Теория, конструкции и основы проектирования. Машиностроение. Ленинград, 1969. 743 с.

213407. Фастовский В. Г., Пертовский Ю. В., Ровинский А. Е. Криогенная техника. Энергия. Москва, 1974. 495 с.

213408. Волик Н.Г., Войченко В.В. Удосконалення процесу управління власним капіталом комерційного банку. . , . С. 168-173.

213409. Іляшенко А.Х. Прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу. . , . С. 174-180.

213410. Кельдер Т.Л., Худолєй Л.В. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи. . , . С. 181-185.

213411. Пржиалковский А. Л., Щучинский С. Х. Электромагнитные клапаны. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1967. 246 с.

213412. Гл. 7. Подсистема развития персонала : [адаптация персонала, планирование карьеры, персональное развитие сотрудников, подготовка кадров, оценка персонала]. . , . С. 267-289.

213413. Конопля Ю.О. Функціонування валютної біржі та її роль у становленні й розвитку системи валютного регулювання. . , . С. 186-190.

213414. Промышленная трубопроводная арматура. ЦБТИ. Ленинград, 1960. 304 с.

213415. Остапчук В.В., Стьопочкін А.І. Інформаційна складова організаційно-економічного забезпечення валютного механізму. . , . С. 191-195.

213416. Промышленная трубопроводная арматура. ЦКБА. Ленинград, 1963. 240 с.

213417. Гл. 8. Подсистема управления мотивацией поведения персоналом. . , . С. 290-327.

213418. Томарева-Патлахова В.В. Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку регіонів. . , . С. 196-201.

213419. Редзько В. В. Затворы для сыпучих материалов. Конструкции и расчет. Машиностроение. М., 1964. 167 с.

213420. Фрич А.О. Бюджетні та податкові важелі впливу на розвиток житлово-комунального господарства України. . , . С. 202-206.

213421. Гл. 9.3. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией : [управление персоналом]. . , . С. 334-343.

213422. Капустіна Т.А. Сутність і поняття технологічних інновацій та інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом. . , . С. 207-210.

213423. Разд. 5. Методы определения номенклатурных групп : [Метод АВС; метод XYZ]. . , . С. 88-117.

213424. Вишневский М.И. Культуротворческая миссия современного социально-гуманитарного образования. . , . С. 3-8.

213425. Притула Н.М. Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України. . , . С. 211-216.

213426. Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості. . , . С. 9-16.

213427. Носенко М.С., Лобач О.О. Сучасний стан та проблеми розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні. . , . С. 217-221.

213428. Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті педагогічної культури. . , . С. 17-25.

213429. Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність. . , . С. 222-227.

213430. Пашков А.П., Нападовська Л.А. Якість професорсько-викладацького складу ВНЗ - запорука ефективної підготовки фахівців : [найкращі ВНЗ України. Професорсько-викладацький склад. Розподіл нагород між студентами]. . , . С. 228-234.

213431. Popova O. The content of structural components of professional competence of engineers = Содержание структурных компонентов профессиональной компетентности инженеров. . , . С. 26-31.

213432. Ершова А. С. Оценка и анализ эффективности работы по внедрению мероприятий НОТ. ЛДНТП. Л., 1984. 23 с.

213433. Разд. 9.7. Применение методов прогнозирования в логистике : [метод экстраполяции тренда, экспертные оценки прогнозирования]. . , . С. 145-213.

213434. Самофалов В. Міжнародні угоди США про вільну торгівлю : досвід для України. . , . С. 50-52.

213435. Бутенко Т.О. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів. . , . С. 32-39.

213436. Гулинский Я. П., Киперман Г. Я., Курдюкова Н. Г. Хозрасчет и рентабельность. Экономика. Москва, 1968. 136 с.

213437. Внесок у захист Дунайського басейну. . , . С. 56-57.

213438. Разд. 11. Определение количества и координат складов в регионе. . , . С. 382-407.

213439. Фотинюк В.Г. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-прикладної фізичної підготовленості інженерів-механіків авіаційної галузі. . , . С. 40-48.

213440. Хуснутдінов О. Інвестиційний розвиток галузі житлово-комунального господарства в Україні : [стан співробітництва з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями у галузі ЖКГ України. Іноземні інвестиції у г]. . , . С. 46-49.

213441. Юдин Е. М. Шестеренные.Основные параметры и их расчет. Машиностроение. М., 1964. 236 с.

213442. Остапенко В. Н., Ягупольская Л. Н., Лукович В. В. Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии. Наукова думка. К., 1988. 192 с.

213443. Олексенко В.М. Виявлення і реалізація потенціалу студента при вивченні вищої математики. . , . С. 49-55.

213444. Шорин В. П. Устранение колебаний в авиационных трубопроводах. Машиностроение. М., 1980. 156 с.

213445. Шерстюк А. Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Высш. школа. М., 1972. 344 с.

213446. Российский опыт регулирования безопасности подъемных сооружений в свете членства в ВТО. . , . С. 8-9.

213447. Шерстюк А. Н. Вентиляторы и дымососы. Госуд. энергет. изд-во. М., 1957. 184 с.

213448. Чиняев И. А. Роторные насосы. Машиностроение. Ленинград, 1969. 216 с.

213449. Котух Є. Кібербезпека інформаційного суспільства через призму міжнародного права. . , . С. 53-55.

213450. Кузьмина К.И., Оноприенко В.Н., Козак Н.С., Семик Т.М., Андон Т.А. Семейная медицина сегодня и проблема ее дальнейшей интеллектуализации с помощью информационных технологий и компьютерных систем. . , . С. 56-67.

213451. Шепотько В.П., Гавриш П.А. Анализ конструктивного оформления сварных узлов при ремонтах крановых металлоконструкций. . , . С. 10-11.

213452. Чиняев И. А. Поршневые кривошипные насосы. Машиностроение. Ленинград, 1983. 176 с.

213453. Сушинский В.А. Системы безопасности и бортовые комплексы передвижных грузоподъемных машин : [грузоподъемные краны, подъемники, вышки, краны-трубоукладчики и краны-манипуляторы]. . , . С. 14-16.

213454. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 416 с.

213455. Романовська О.О., Яворський П.Р. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін : [умови застосування методу. Рекомендації по його використанню викладачу]. . , . С. 68-78.

213456. Соколов М.С., Серебрянников О.Б., Стоцкая Л.В. Установка регистраторов параметров на кранах мостового типа. . , . С. 17-18.

213457. Трубопроводный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1970. 84 с.

213458. Ларионов С.А., Григорьев В.А., Минниахметов А.В., Терехов А.Л. Техническая диагностика гидроприводов грузоподъемных машин. . , . С. 19-20.

213459. Корольова Н.В. Моделі компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін. . , . С. 79-86.

213460. Сытник А.С. Организация работы службы эксплуатационного сопровождения бортовых технических средств и систем грузоподъемных машин. . , . С. 21-22.

213461. Христич В.К., Киреев Ю.В. Станция "Спасская" Петербургского метрополитена: эскалаторы нового поколения. Теория и практика. . , . С. 27-29.

213462. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

213463. Агапкин В. М. Трубопроводный транспорт в странах мира. ВИНИТИ. Москва, 1982. 110 с.

213464. Вилинов Ю., Ильинский В. Половцы, гусары, госпитальеры в степях Украины : [истоки запорожского "лицарства"]. . , . С. 50.

213465. Річка Верхня Хортиця - географічна загадка Запоріжжя. . , . С. 50.

213466. Старк С. Б. Основы гидравлики, насосы и воздуходувные машины. Металлургиздат. М., 1961. 460 с.

213467. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

213468. Сивова О. Ветропарк на берегу Азовского моря. . , . С. 20,37.

213469. Канівець М.В. Роль самостійної роботи в процесі саморозвитку студентів. . , . С. 87-94.

213470. Павелко И. Хутор Завидный : [история г. Запорожья]. . , . С. 50.

213471. Хисматулин Е. Р., Королев Е. М., Лившиц В. И. Сосуды и трубопроводы высокого давления. Машиностроение. М., 1990. 384 с.

213472. Ігнатюк О.А. Формування компетентності з проектування методик навчання у магістрантів інженерно-технічного профілю. . , . С. 95-103.

213473. Смолдырев А. Е., Сафонов Ю. К. Трубопроводный транспорт концентрированных гидросмесей. Машиностроение. М., 1973. 208 с.

213474. Смолдырев А. Е., Сафонов Ю. К. Трубопроводный транспорт концентрированных гидросмесей. Машиностроение. М., 1989. 255 с.

213475. Сопільняк В. Положення затвердили, а далі - хоч трава не рости? : [аналіз ДТП на підприємствах, що мають власний автотранспорт]. . , . С. 10-11.

213476. Колесник С. Ситуація на автодорогах Херсонщини. . , . С. 12-13.

213477. Цвігун К. Проблеми вирішуються у робочому порядку : [охорона праці на ДП "Морський торговельний порт "Южний""]. . , . С. 14-15.

213478. Нос М. Від абсолютної безпеки до прийнятного ризику : [управління ризиками в галузі промислової безпеки]. . , . С. 16-17.

213479. Ситников Б. Т., Матвеев И. Б. Расчет и исследование предохранительных и переливных клапанов. Машиностроение. М., 1972. 128 с.

213480. Євтушенко І. Концентрація ризиків : [охорона праці в малому бізнесі]. . , . С. 33.

213481. Семидуберский М. С. Насосы, компрессоры, вентиляторы. Высшая шк.. М., 1961. 287 с.

213482. Присуха Г. Роздуми на актуальну тему : [профілактика травматизму: сьогодення та перспективи]. . , . С. 52-53.

213483. Седач В. С. Газовая динамика выпускных систем поршневых машин. Вища шк.. Х., 1974. 172 с.

213484. Ковригин П. Н., Муравицкий Ю. А. Анализ влияния системы экономического стимулирования на повышение эффективности работы предприятий (объединений) в новых условиях хозяйствования (опыт работы ЛПЭО "Электросила"). ЛДНТП. Л., 1988. 28 с.

213485. Звіт про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці ... (див. анот.). . , . С. 6-12. (Додаток)

213486. Эскин Г. И., Слотин В. И., Кацман С. Ш. Точное литье деталей авиационных агрегатов из алюминиевых сплавов. Машиностроение. М., 1967. 147 с.

213487. Кабаков В.С., Зубов И.П. Ленинградские концерны:пути их формирования и развития. ЛДНТП. Л., 1990. 28 с.

213488. Лупиніс Т.Б. Структура інформаційної компетентності магістрів соціальної роботи. . , . С. 104-114.

213489. Артюх С.Ф., Каверін О.Д. Проблема підготовки офіцерів внутрішніх військ у сфері прийняття управлінських рішень. . , . С. 115-123.

213490. Попова Г.В., Милорадова Н.Э. Подготовка будущих психологов к практичнской деятельности тренера социально-психологического тренинга методом игрового проектирования. . , . С. 124-130.

213491. Фурманец Б.И., Мовчан Я.А. Психологические особенности деятельности специалистов по информационным технологиям с учетом системного подхода. . , . С. 131-136.

213492. Краюхина Г. И. Эффективность капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий промышленности региона. ЛДНТП. Л., 1987. 28 с.

213493. Пшонка М. Аналіз судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв'язку з ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків. . , . С. 41-45. (Додаток)

213494. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

213495. Приходько О., Бутко В. Запорожцы рискуют в пути : [состояние транспорта в г. Запорожья]. . , . С. 8-9.

213496. Чернова И. Запорожская область - большая строительная площадка. . , . С. 12.

213497. Бутенко В. Улица Муравьева : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

213498. Макаров Т. Архитектуру Запорожья сохраняют педагогиги. . , . С. 48.

213499. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

213500. Турчина Л.В. Унікальна доля унікального нкспонату Херсонського краєзнавчого музею ("Літопис" Івана Дніпровського). . , . С. 5-9.

213501. Бондарчук О.А. Музей історії ПАТ "Мотор Січ" як складова частина культурнонаукового та виробничого потенціалу Півдня України. . , . С. 9-12.

213502. Бутенко В. Улица Орджоникидзе : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

213503. Сигида Г.А. Галузева структура купецького підприємництва Південної України в першій половині ХІХ ст.. . , . С. 40-44.

213504. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

213505. Бондарчук К.С. Відображення етнокультурних та політичних процесів у топонімах Запорізького регіону. . , . С. 68-72.

213506. Бутенко В. Улица Крупской : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

213507. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

213508. Бутенко В. Улица Франко : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

213509. Дєдков М.В., Щербина Т.П. "Садиба Попова" - перлина архітектури Півдня України : [історико-архітектурний музей - заповідник "Садиба Попова" м. Запоріжжя]. . , . С. 72-78.

213510. Дєдков М.В., Коянс А.А. Формування діаспори Волзьких татар в Запорізькому краї (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття). . , . С. 87-94.

213511. Савельєва Н. Охорона праці за океаном : [управління охороною праці в США]. . , . С. 26-27.

213512. Сарнацький О.П. Дії царського суду та цензури щодо діяльності членів українських політичних партій Наддніпрянщини на Півдні України під час Першої світової війни. . , . С. 120-124.

213513. Гвозденко Л. Профілактика перегрівання літньої пори. . , . С. 48-50.

213514. Чоп В.М. Культурна традиція Запорозького характерництва у пізніші часи (на матеріалах з історії махновського руху 1918-1921 рр.). . , . С. 129-138.

213515. Козуб В. Коли завдань багато, а страхових експертів не вистачає... : [досвід роботи Полтавського обласного управління Фонду соціального страхування]. . , . С. 52-53.

213516. Мозуленко Д.І. Напрямки політики коренізації: контроль за відсотком українців у партійних організаціях Півдня УСРР 1920-х рр.. . , . С. 144-149.

213517. Сопільняк В. Узаконене мордування інваліда : [захист інтересів потерпілих управлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків]. . , . С. 54-55.

213518. Кузьменко В.В. Запорізький український музично-драматичний театр: минуле і сучасність. . , . С. 172-178.

213519. Щоб дорога була безпечною. . , . С. 56-58.

213520. Модуль 1. Теоретичні засади міжнародного менеджменту : [ сутність, середовище міжнародного менеджменту тощо]. . , . C. 5-96.

213521. Катрич В.П., Спудка І.М. Нацистська пропаганда та її реалізація у контексті соціокультурної політики. . , . С. 178-186.

213522. Модуль 3. Функції міжнародного менеджменту. . , . С. 187-296.

213523. Модуль 4. Ключові сфери міжнародного менеджменту : [міжнародний фінансовий менеджмент]. . , . С. 297-382.

213524. Модуль 5. Тема 18. Етика та соціальна відповідальність міжнародного бізнесу. . , . С. 412-434.

213525. Васильчук Т.В. Вищі навчальні заклади України у повоєнному науково-дослідному просторі. . , . С. 200-204.

213526. Авраменко А. Медиа-исследования остаются актуальным типом исследования. Остальное дело техники!. . , . С. 13-19.

213527. Висоцька Н.І. Відновлення діяльності "Машинки" (сьогодні ЗНТУ) у повоєнний період. . , . С. 204-211.

213528. Жижиян П.М. "Право і справедливість" - феномен польської політичної культури на початку ХХІ ст.. . , . С. 238-241.

213529. GfK интегрирует изучение опыта потребителя и его лояльности к брендам : [GfK - организация по исследованию рынка]. . , . С. 20-21.

213530. Бєлов О.Ф., Шаповалов Г.І. До семантики малого державного герба України в контексті державотворчих процесів ІХ-ХІ ст.: історичні, релігійні та правові аспекти. . , . С. 266-275.

213531. Лапин В. В. Оценочные показатели социалистических предприятий. Вища школа. Киев, 1987. 160 с.

213532. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2012.

213533. Табачник Д. За кількістю поданих заяв цьогорічна вступна кампанія є рекордною за всі роки незалежності України. . , . С. 5.

213534. Лайков А. М., Можжухин О. А. Опыт совершенствования хозрасчета в объединении "Светлана". ЛДНТП. Ленинград, 1987. 23 с.

213535. Короденко М. ПТО: проблеми і здобутки : [мережа професійно-технічних навчальних закладів в Україні. Державне замовлення у 2012 р.]. . , . С. 12.

213536. Закордонному стажуванню - державну підтримку. Міжнародна мобільність студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України. . , . С. 13.

213537. "Технарі" - знову в ціні. Однією з особливостей Вступу-2012 стало істотне збільшення держзамовлення на технічні спеціальності : [порівняння з попереднім роком]. . , . С. 13.

213538. Luxury Index 2012: исследование рынка с использованием iPad. . , . С. 22-25.

213539. Карп О., Берлева А. Преимущества применения онлайн-исследований. . , . С. 26-31.

213540. Стельмах К. Структура медиа-потребления в украинских селах и небольших городах. . , . С. 34-38.

213541. Пасечник В. Фокусы с фокусами : [маркетинговые исследования в интернет]. . , . С. 39-44.

213542. Обзор рынка кофе в Украине. . , . С. 46-49.

213543. Секрет эффективности онлайн-рекламы в ее простоте. . , . С. 50-51.

213545. Вторая волна исследования аудитории радио в Киеве от GfK, март-май 2012 г.. . , . С. 52-53.

213546. Лю С. Вместо спа-салона в отеле лучше установить Wi-Fi : [беспроводной доступ к интернет]. . , . С. 54-55.

213547. Розділ 1. Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал - економічна основа інформаційного суспільства. . , . С. 13-77.

213548. GfK Ukraine исследовало благосостояние жителей городов Украины. . , . С. 58-59.

213549. Розділ 5. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. . , . С. 306-356.

213550. Розділ 6. Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 357-394.

213551. Рейтинги...Рейтинги...Рейтинги : [исследования конкурентоспособности "счастливых стран", информационные технологические бренды, лучние визы]. . , . С. 62-67.

213552. Малый бизнес готов к катастрофам - исследование Symantec. . , . С. 68-69.

213553. Мировой рынок мобильных медиа вырастет до 150 млрд дол.. . , . С. 70-71.

213554. Не думайте, что потребитель не обращает внимание на то, что говорит глава компании. Исследование Weber Shandwick. . , . С. 79-81.

213555. Тема 9. Організаційно-правові аспекти застосування захисту України "Про боротьбу з корупцією". . , . С. 159-166.

213556. Исследования особенностей построения брендов в России. . , . С. 84-89.

213557. Тема 1. Аудиторська діяльність в Україні. . , . С. 5-33.

213558. Тема 4. Організація надання аудиторських послуг. . , . С. 73-109.

213559. Глава 16. Комплексная система управления двигателем "ЭСАУ-ВАЗ". . , . С. 150-155.

213560. Глава 17. Система впрыска бензина "L- Jetronic". . , . С. 156-161.

213561. Глава 18. Модификации систем впрыска топлива групп"L" и "M". Системы впрыска группы "Д". . , . С. 162-169.

213562. Глава 19. НИКАС - комплексная система управления автомобильным двигателем. . , . С. 170-181.

213563. Глава 20. Экологические ситсемы современного легкового автомобиля. . , . С. 182-193.

213564. Глава 21. Датчики автомобильных электронных систем. . , . С. 194-215.

213565. Глава 22. Автомобильные гироскопические устройства : [корполиса; оптические и интегральные гироскопы]. . , . С. 216-225.

213566. Глава 24. Системы автоматического управления гидравлическими тормозами автомобиля. . , . С. 237-251.

213567. Глава 25. Теория управления динамикой движения автомобиля : [системы VDS]. . , . С. 252-265.

213568. Глава 27. Автоматическая коробка переключения передач с электронным управлением. . , . С. 284-288.

213569. Глава 30. Схемы автомобильного бортового оборудования : [на примере Аudi-AU]. . , . С. 340-351.

213570. Гуляев Б. Б., Петров С. М., Петрова С. Г., Абрамов А. А. Повышение механических свойств силуминов на основе новых модифицирующих флюсов. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 28 с.

213571. Глава 31. Центральный замок автомобильных дверей и противоугонные устройства. . , . С. 352-358.

213573. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс управлінського обліку. Знання. К., 2007. 314 с.

213574. Пашков А. Н., Корсаков В. П. Поверителю радиоизмерительных приборов. Воениздат. М., 1962. 455 с.

213575. Пашков А. С., Полозов В. Р., Дмитриев А. В. План социального развития предприятия. Экономика. М., 1972. 52 с.

213576. Розділ 1. Літературний процес ХХ столітті та проблема білінгвізму та бікультурності. . , . С. 12-62.

213577. Розділ 2. Джозеф Конрад - польський космополіт : [літературна спадщина польського письменника Д. Конрада]. . , . С. 63-141.

213578. Розділ 3. Питання Білінгвізму та бікультурності в творчості В. Джерарді та К. Бліксен. . , . С. 142-212.

213579. Розділ 4. Американський період творчості В.Набокова в контексті світового літературного процесу ХХ століття. . , . С. 213-355.

213580. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в України у січні 2012 року. . , . С. 2-6.

213581. Кисіль С. В. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів окремим структурним підрозділом залізниці. . , . С. 11-15.

213582. Ганжа Н.Г., Хименко А.В. Тепловое аккумулирование как способ повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения. . , . С. 16-21.

213583. Пашков В. Д. Воздуходувное хозяйство металлургических заводов. Металлургиздат. М., 1962. 245 с.

213584. Пашков В. М. Промышленный робот "Циклон-5". Машиностроение. М., 1988. 79 с.

213585. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, .

213586. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2012. 35 с.

213587. Мелихов А. Н. Ориентированные графы и конечные автоматы. Наука. М., 1971. 416 с.

213590. Пашков Н. Н., Киль Н. А. Техническая механика для строителей. Высш. школа. М., 1977. 144 с.

213591. Глава 1. Применение трубопроводного транспорта измельченной древесины. . , . С. 9-22.

213592. Пашков П. О., Гелунова З. М. Действие ударных волн на закаленные стали. Нижне-Волжское кн. изд.. Волгоград, 1969. 167 с.

213593. Глава 20. Разработка математической модели транспортной системы непрерывной подачи щепы (ТСНПЩ) и ее реализация в форме структурно-алгоритмической по Лапласу схемы. . , . С. 130-151.

213594. Пашков П. О. Пластичность и разрушение металлов. Судпромгиз. Ленинград, 1949. 260 с., 1 л. ил. : ил., табл., черт.

213595. Пашковский В. С., Подвинская Е. С. Эффективность использования оборотных средств. Знание. М., 1982. 64 с.

213596. Розділ 2. Засоби та методи ведення збройних конфліктів та їх учасники. . , . С. 37-74.

213597. Розділ 3. Міжнародно-правова регламентація ведення збройної боротьби. . , . С. 74-109.

213598. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 71 с.

213599. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 71 с.

213600. Пашковский Г. С. Задачи оптимального обнаружения и поиска отказов в РЭА. Радио и связь. М., 1981. 280 с.

213601. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 56 с.

213602. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 52 с.

213603. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2012. 43 с.

213604. Пашковский Г. Ю., Прицкер В. И. Туннельные диоды в схемах измерительной техники. Изд. стандартов. М., 1969. 166 с.

213605. Борг-Хансен М. Посол Королівства Данія в Україні Мікаель Борг-Хансен : "Ми віримо у свій успіх і майбутнє" : [інтерв'ю/ записали Бугар А., Черкашин П.]. . , . С. 8-10.

213606. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2012. 62 с.

213607. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2012. 44 с.

213608. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2012. 48 с.

213609. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2012. 48 с.

213610. Ростовецька Т. Трансністрія - Бессарабія : спільна історія одного народу? : [румунська окупація Трансністрії (Придніпров'я)]. . , . С. 11-13.

213611. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2012. 84 с.

213612. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2012. 176 с.

213613. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2012. 80 с.

213614. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2012. 73 c.

213615. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2012. 64 с.

213616. Коломейчук Є., Крупеня І., Добрачева А., Борщ І., Савін С., Бойко О. Україна в європейському та міжнародному безпековому просторі : [інформаційний простір України є об'єктом систематичного зовнішнього та внутрішнього впливу]. . , . С. 14-19.

213617. Пащенко А. А., Свидерский В. А. Кремнийорганические покрытия для защиты от биокоррозии. Тэхника. К., 1988. 136 с.

213618. Пащенко Е. Г., Пожаров А. М., Тихонов В. В. Криогенная электроника в морском радиооборудовании. Судостроения. Л., 1980. 224 с.

213619. Розділ 4. Міжнародний захист жертв війни та цивільних об'єктів. . , . С. 109-150.

213620. Пащук З. Н., Апет Т. К., Дубина С. В. Торты и пирожные. Вышэйшая школа. Минск, 1991. 346 с.

213621. Лозовицький О. Французький парламентаризм : альтернативи напередодні "нової республіки"? : [внутрішня політика Франції. Політична ідеологія. Національна ідея. Голлізм]. . , . С. 20-23.

213622. Тема 84. Кримінологічна характеристика автотранспортних злочинів. . , . С. 216-217.

213623. Ігнатьєв П., Черкас Б. Федеративна Республіка Бразилія : форсуючи Атлантику під стягом африканського братерства. . , . С. 24-29.

213624. Тема 86. Причини та умови автотранспортних злочинів. . , . С. 219-230.

213625. Тема 87. Запобігання автотранспортним злочинам. . , . С. 220-221.

213626. 4.7. Розслідування дорожно-транспортних подій (ДТП). . , . С. 456-459.

213627. Зустрічна смуга. Аванті. Київ, .

213628. Щелкунова Т. Фінансування імпортно-експортних операцій вітчизняних виробників міжнародними фінансовими організаціями. . , . С. 30-33.

213629. Зустрічна смуга. Аванті. Київ, 2012.

213630. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2012. 44 с.

213631. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2012. 40 с.

213632. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2012. 80 с.

213633. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2012. 98 с.

213634. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2012. 160 с.

213635. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2012. 76 с.

213636. Певзнер Б. М. Качество цветных телевизионных изображений. Связь. М., 1980. 135 с.

213637. Певзнер Б. М. Качество цветных телевизионных изображений. Радио и связь. М., 1988. 224 с.

213638. Певзнер Б. М. Судовые центробежные и осевые насосы. Судпромгиз. Л., 1958. 316 с.

213639. Певзнер В. В. Прецизионные регуляторы температуры. Энергия. М., 1973. 192 с.

213640. Певзнер Г. Л. Механизация учета технико-экономических показателей металлургического производства. Металлургиздат. Харьков, 1959. 215 с.

213642. Певзнер Г. М. Правила дорожного движения в иллюстрациях. Транспорт. М., 1989. 255 с.

213643. Певзнер Г. С., Цветков Э. И., Цодиков М. Б. Агрегатирование в электроприборостроении. Энергия. М., 1981. 176 с.

213644. Певзнер И. З., Райзман В. Л. Автоклавные процессы в производстве глинозема. Металлургия. М., 1983. 128 с.

213645. Певзнер И. Н.-М., Изюмов Н. Н. Лампово-полупроводниковые телевизоры "Вечер" и "Вальс". Связь. М., 1968. 129 с.

213647. За рулем. За рулем. М., 2012. 242 с.

213648. Певзнер Л. Основы биоэнергетики. Мир. М., 1977. 370 с.

213649. Певзнер Л. А., Большаков В. Ф. Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных нефтепродуктов для судовой техники. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 24 с.

213650. Раздел 2. Истоки национальных традиций крымскотатарского декоративно-прикладного искусства (с древнейших времен до первой половины ХХ века). . , . С. 37-92.

213651. Певчев Ю. Ф., Финогенов К. Г. Автоматизация физического эксперимента. Энергоатомиздат. М., 1986. 367 с.

213652. Глава 7.5. Почтовая деятельность как вид информационной коммуникации, почтовые войны, почтовый терроризм и правовые проблемы электронный почты. . , . С. 509-523.

213653. Пегов А. С. Самонарезающие винты. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 72 с. : табл., граф., черт.

213654. Глава 7.7. Правовая регуляция перевозок грузов и приоритетные векторы развития инновационной безопасности в таможенной сфере. . , . С. 533-541.

213655. Глава 2. Информационные права и свободы как фундамент информационного права. . , . С. 88-147.

213656. Субетто А. И., Андрианов Ю. М. Методы динамической оценки технического уровня техники и технологий. Знание. Ленинград, 1990. 28 с.

213657. Глава 5. Основы законодательства о предоставлении информационных электронных услуг. . , . С. 270-361.

213658. Глава 6. Информационно-правовые институты легального развития массовой электронной культуры и аудиовидеоиндустрии. . , . С. 362-450.

213659. Глава 6.3. Организация библиотечной деятельности и правовые особенности электронных библиотек. . , . С. 401-409.

213660. Грузнов И. И., Огурцов П. А., Пахтусова В. Ф., Ярославская С. Б. Справочник цехового экономиста. Маяк. Одесса, 1984. 319 с.

213661. Справочник финансиста государственного предприятия (объединения). Финансы и статистика. М., 1990. 462 с.

213662. Педан М. П., Рогожин П. С., Скурский Н. А. Управление экономикой строительства. Выща школа. Киев, 1990. 534 с.

213664. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2012. 112 c.

213665. Смирнов Е. Л. Справочное пособие по НОТ. Экономика. М., 1981. 407 с.

213666. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2012. 224 с.

213667. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2012. 80 с.

213668. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2012. 103 с.

213669. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2011. 210 с.

213670. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2012. 31 с.

213671. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2012. 31 с.

213672. Педенко С. Н. Диалог с автомобилем. Знание. М., 1989. 64 с.

213673. Ткаченко В. А. НОТ сборщика электроприборов. Техніка. Киев, 1980. 24 с.

213674. Педько Н. М. Метод теплотехнической оценки помещений и конструкций. Вища школа. Киев, 1980. 153 с.

213675. Теория и практика совершенствования организации труда и производства. Ярослав. полит. ин-т. Ярославль, 1986. 111 с.

213676. Пейдж Ч. Алгебра электроники. Госэнергоиздат. М., 1962. 351 с.

213677. Татаркин А. И. Ресурсы хозрасчетного предприятия. Экономика. М., 1989. 95 с.

213678. Попов Г. Х. Техника личной работы. Советская Россия. М., 1979. 192 с.

213679. Пейзан Р. И. Процесс жидкостного цианирования без применения цианистых солей. ГОСИНТИ. М., 1968. 5 с.

213680. Улучшение условий труда и организация рациональных режимов труда и отдыха на промышленных предприятиях. Московский рабочий. Москва, 1973. 200 с.

213681. Пейк Д. Э. Парамагнитный резонанс. Мир. М., 1965. 280 с.

213682. Иванов Е. А., Коновалова Н. П., Трубочкина М. И. Улучшение использования основных фондов предприятий. Экономика. Москва, 1977. 133 с.

213683. Пейн Г. Физика колебаний и волн. Мир. М., 1979. 389 с.

213684. Украинский Д. В., Киперман Г. Я. Планирование и оценка работы промышленного предприятия. Показатели и эффективность. Экономика. Москва, 1984. 177 с.

213685. Трутовский Б. Б. НОТ инженерно-технических работников и создание новой техники. Экономика. Москва, 1974. 254 с.

213686. Пейрик Х. И. Материалы, применяемые в вагоностроении за рубежом. НИИИинформтяжмаш. М., 1972. 32 с.

213687. Томленов А. Д. Теория пластического деформирования металлов. Металлургия. Москва, 1972. 408 с.

213688. Физиологические и психологические основы труда. Профиздат. Москва, 1974. 231 с.

213689. Пейсахсон И. В. Оптика спектральных приборов. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 271 с.

213690. Пека Г. П., Коваленко В. Ф., Смоляр А. Н. Варизонные полупроводники. Выща школа. К., 1989. 250 с.

213691. Пека Г. П., Коваленко В. Ф., Куценко В. Н. Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов. Техника. К., 1986. 152 с.

213692. Пека Г. П. Физика поверхности полупроводников. Изд-во Киевского ун-та. К., 1967. 192 с.

213693. Пекар С. И. Избранные труды. Наукова думка. К., 1988. 511 с.

213694. Пекар С. И. Исследования по электронной теории кристаллов. Гостехтеориздат. М., 1951. 256 с.

213695. Розділ 1. Глава 1. Сучасні європейські концепції державного управління. . , . С. 9-32.

213696. Розділ 1. Глава 2. Організація державного управління в європейських країнах. . , . С. 33-82.

213697. Розділ 1. Глава 3. Адміністративне право у зарубіжних країнах : порівняльна характеристика. . , . С. 83-99.

213698. Розділ 2. Державне управління та адміністративне право в Україні. . , . С. 125-274.

213699. Хорунжий Л. А. Амортизационный фонд. Теория и практика образования и использования. Экономика. Москва, 1971. 248 с.

213700. Ротштейн Л. А. Фонд развития: функции, образование, использование. Экономика. М., 1989. 94 с.

213701. Полтораков О. Євразійський регіоналізм : неоднозначні перспективи розвитку простору СНД. . , . С. 34-37.

213702. Литвин О.О., Куріс Ю.В. Збільшення ефективності подальшого використання сонячної енергетики: "досягнення і перспективи". . , . С. 39-43.

213703. Пекелис В. Г., Симхес В. Я. Паразитные связи и наводки в быстродействующих ЭЦВМ. Наука и техника. Минск, 1967. 107 с.

213704. Пекелис Г. Д., Гельберг Б. Т. Технология ремонта металлорежущих станков. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 318 с.

213705. Пекелис Г. Д., Гельберг Б. Т., Гордин Ю. Н. Централизация и специализация ремонта оборудования в производственном объединении. ЛДНТП. Ленинград, 1967. 32 с.

213706. Пекер В. М. Современные металлорежущие станки с ЧПУ, встраиваемые в ГПС. ЦНИИТЭИавтопром. М., 1988. 60 с.

213707. Ціватий В., Сосюра О. Сучасна дипломатична служба Грузії (інституційний розвиток, проблеми та перспективи). . , . С. 38-43.

213708. Пекер Ф. Л., Морозов Б. А. Прикладное программирование в системе машин ЕС ЭВМ. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 207 с.

213709. Бугар А. Жінки в дипломатії : історичні аспекти і тенденції сучасності. . , . С. 44-46.

213710. Шапиро И. И. Научная организация труда и эффективность производства. Машиностроение. М., 1973. 312 с.

213711. Шанаева Г. В. Совершенствование хозрасчета в новых условиях хозяйствования. Знание. Ленинград, 1987. 20 с.

213712. Шалимов В. Е. Хозрасчетный механизм управления техническим прогрессом на предприятии. Экономика. М., 1981. 160 с.

213713. Чудовский А. И., Алтухов Ю. В., Таран В. С. Развитие внутрипроизводственного хозрасчета и чековая система на предприятиях ТНПО "СЕВЗАПМЕБЕЛЬ". ЛДНТП. Ленинград, 1989. 36 с.

213714. Пеккер И. И. Электромагнитные и электромеханические элементы автоматики. НПИ. Новочеркасск, 1978. 89 с.

213715. Четвериков В. Н. Преобразование и передача информации в АСУ. Высшая шк.. М., 1974. 320 с.

213716. 6.3. Модель доставки грузов "точно в срок" в международном сообщении : [международные автомобильные перевозки (МАП). Международные перевозки Россия-Финляндия]. . , . С. 136-144.

213717. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Центр учбової літератури. К., 2012. 359 с.

213718. Васильєв О. Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. . , . С. 47-49.

213719. 10.1. Планирование маршрута доставки груза в смешанном сообщении на основе сетевого графика. . , . С. 301-317.

213720. Пеккер Я. Л. Технологические расчеты по приведенным характеристикам топлива. Энергия. М., 1966. 160 с.

213721. 10.2. Планирование международной доставки груза через распределительный центр. . , . С. 317-328.

213722. Пеклов А. А. Гидравлические машины и холодильные установки. Вища школа. Киев, 1971. 275 с.

213723. 10.3. Общий алгоритм планирования грузовых автомобильных перевозок. . , . С. 328-346.

213726. 10.4. Алгоритм ускоренного планирования автомобильных перевозок. . , . С. 346-357.

213727. 11.1. Определение месторасположения склада. . , . С. 382-396.

213728. 11.2. Транспортная состовляющая логистических издержек в зависимости от количества складов в регионе. . , . С. 396-399.

213729. 11.3. Алгоритмы оценки влияния размещения складской сети на трвнспортные расходы. . , . С. 400-407.

213730. Лакішик Д., Погорська І. Асиметрія партнерства початку ХХІ століття : [зовнішня політика США. Розвиток американсько-українського партнерства]. . , . С. 50-53.

213732. Пекуровский Л. Е., Поручиков В. Б., Созоненко Ю. А. Взаимодействие волн с телами. Изд-во МГУ. М., 1990. 103 с.

213733. Пелегрен М. Статистический расчет следящих систем. Инлитиздат. М., 1957. 223 с.

213734. Пелегрен М. Ж. Электронные вычислительные машины. Аналоговые и цифровые. Машиностроение. М., 1964. 407 с.

213735. Филиппов М. А., Литвинов В. С., Немировский Ю. Р. Стали с метастабильным аустенитом. Металлургия. Москва, 1988. 256 с.

213736. Утевский Л. М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. Металлургия. Москва, 1973. 583 с.

213737. Наумик В.В., Клочихин В.В., Бялик Г.А., Дубров Г.Л. Исследование ультрадисперсных порошков, применяемых в литейных технологических процессах. . , . С. 23-28.

213738. Баженов В. А., Тимочко Т. В., Саталкін Ю. М., Лізунов П. П., Білявський І. О., Лоєва І. Д. Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур. Каравела. К., 2010. 320 с.

213739. Петрищев А.С., Григорьев С.М. Исследование карбосилицидопревращений при восстановительной плавке металлооксидных техногенных отходов быстрорежущих сталей. . , . С. 28-32.

213740. Пелех Б. Л., Сухорольский М. А. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. Наук. думка. Киев, 1980. 214 с.

213741. Шибанов Г. П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек-техника. Машиностроение. М., 1983. 263 с.

213742. Шерман Е. И. Изучение и проектирование трудовых процессов. Машиностроение. М., 1971. 120 с.

213743. Эстетическая организация производственной среды. Условия труда. ВНИИТЭ. М., 1975. 188 с.

213744. Транспортні інновації. Пошук-Інвест. Київ, .

213746. Транспортні інновації. ТОВ Пошук-Інвест. Київ, 2012. 16 с.

213747. Эскина А. И. Самофинансирование: показатели и нормативы. Финансы и статистика. Москва, 1990. 112 с.

213748. Эргономика. Принципы и рекомендации. ВНИИТЭ. М., 1971. 231 с.

213749. Симоненко Н.В., Веселов И.С. Процессы бюджетирования и согласования ресурсов в управлении финансами агропромышленного предприятия. . , . С. 44-48.

213750. Энергосбережение на предприятии. Внедрение стандарта ISO50001 : [описание стандарта ISO50001. Энергетическая составляющая в себестоимости продукции]. . , . С. 71-74.

213751. Сенченко М. Як відвернути від України негативне інформаційне поле : [світогляд і види влади у суспільних системах. Кризові ситуації]. . , . С. 3-7.

213752. Маркова В. Від автора і читача до користувача : [пристосування авторської і читацької діяльності до умов електронного середовища]. . , . С. 8-9.

213753. Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України). . , . С. 9-11.

213754. Пелех Б. Л. Концентрация напряжений около отверстий при изгибе трансверсально-изотопных пластин. Наук. думка. Киев, 1977. 182 с.

213755. Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті. . , . С. 20-22.

213756. Пелех Б. Л. Теория оболочек с конечной сдвиговой жесткостью. Наукова думка. К., 1973. 246 с.

213757. Карпенко О. Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД. . , . С. 22-26.

213758. Зельцбург Л. М. Экономика электроснабжения промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1973. 272 с.

213759. Кулаковська Х. Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження. . , . С. 26-28.

213760. Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання. . , . С. 38-42.

213761. Галенко В. П. Совершенствование организации труда и стандарты НОТ. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 22 с.

213762. Пічугіна Ю. Цензура як бар'єр у соціально-комунікаційних каналах. . , . С. 44-47.

213763. Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій. . , . С. 47-51.

213764. Пелецкий В. Э., Бельская Э. А. Электрическое сопротивление тугоплавких металлов. Энергоиздат. М., 1981. 96 с.

213765. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2012 року. . , . С. 2-8.

213766. Пелисье Р. Энергетические системы. Высш. школа. М., 1982. 568 с.

213767. Розен В.П., Тішкевич Б.Л., Розен П.В. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України. . , . С. 9-19.

213768. Демьяненко Т.И. Распределение электроэнергии - важное условие развития альтернативной энергетики. . , . С. 43-50.

213769. Пеллинец В. С. Измерение параметров удара. ЛДНТП. ленинград, 1969. 38 с.

213770. Омельченко Т.В. Інвестиційна привабливість вугільної промисловості України. . , . С. 58-64.

213771. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-березні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 2-7.

213772. Находов В.Ф., Стеценко І.В., Бедерак Я.С. Застосування методів самоорганізації математичних моделей енергоспоживання для встановлення "стандартів" в системах оперативного контролю енергоефективності. . , . С. 23-33.

213773. Пелых С. Г., Пономаренко О. И., Литвиненко М. Н. Повышение надежности смесеприготовительных систем литейного цеха. ВНИИТЭМР. М., 1988. 52 с.

213774. Пелых С. Г., Кульчицкий Н. Г. Повышение эффективности использования производственной мощности литейных цехов. ВНИИТЭМР. М., 1989. 56 с.

213775. Пелых С. Г., Литвиненко М. Н., Акимов О. В. Применение вычислительной техники для повышения эффективности литейного производства. ВНИИТЭМР. М., 1991. 64 с.

213776. Пельпор Д. С. Гидроскопические системы. Высш. школа. Москва, 1986. 423 с.

213777. Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації. . , . С. 4-15.

213778. Юрій С. І., Кізима Т. О. Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій. . , . С. 16-25.

213779. Крупка М. І., Демчишак Н. Б. Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні. . , . С. 26-37.

213780. Кириленко О. П., Козак Г. І. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. . , . С. 38-49.

213781. Забарний Г. Г., Баланюк Н. Ю. Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України. . , . С. 50-58.

213782. Гапонюк М. А., Дегтярьова Н. В. Фінансові інновації на українському біржовому ринку. . , . С. 59-69.

213783. Найман Є. Л., Хохлов В. Ю. Розподіл щоденної дохідності акцій. . , . С. 70-79.

213784. Сидорова А. В., Жмайло М. А. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні. . , . С. 80-92.

213785. Шірінян Л. В. Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні. . , . С. 93-102.

213786. Бабіч В. В., Поддєрьогін А. М. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку. . , . С. 103-110.

213787. Шиндарук І. П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств. . , . С. 111-118.

213788. Миськів Г. В., Шевченко Н. В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію. . , . С. 119-127.

213789. Пельпор Д. С., Матвеев В. А., Арсеньев В. Д. Динамически настраиваемые гироскопы. Машиностроение. М., 1988. 263 с.

213790. Пельпор Д. С. Теория гироскопических стабилизаторов. Машиностроение. М., 1965. 348 с.

213791. Кривов Г. О., Зворикін К. О. Виробництво зварних конструкцій. КВІЦ. К., 2012. 896 с.

213792. Пендюр Н. К., Архангельский В. К., Качан В. В. Пособие электромонтеру абонементских устройств ГТС. Тэхника. К., 1989. 160 с.

213793. Тимошенко Я. Г., Гадзира М. П. Особливості взаємодії та фазоутворення між нанорозмірним нестехіометричним карбідом кремнію та оксидом заліза. . , . С. 57-64.

213794. Ивженко В. В., Попов В. А., Сарнавская Г. Ф. Установка для инжекционного литья изделий из микродисперсных и нанодисперсных порошков тугоплавких соединений. . , . С. 148-152.

213795. Пугачевская Е. П., Уманский А. П., Чупров С. С. Особенности механизмов изнашивания титанового сплава ВТ-3 и композиционного материала на основе двойного борида титана-хрома в условиях фреттинг-коррозии. . , . С. 41-48.

213796. Байталюк Б. С., Маслюк В. А., Носенко В. К. Отримання та властивості магнітом'яких магнітодіелектричних матеріалів на основі порошку нанокристалічного сплаву Fe73Si15B7,2Cu1Nb3. . , . С. 49-56.

213797. Лавренко В. А., Красовский М. А., Романова Л. А. Особенности электрохимического окисления сплавов системы Al-Mg-Si-Sc с малыми добавками циркония и марганца в 3%-ном растворе NaCl. . , . С. 112-120.

213798. Закарян Д. А., Картузов В. В., Хачатрян А. В. Ab initio вычисление коэффициентов термического расширения боридов MeB2(Me-Ti, Zr), LaB6 и эвтектических композитов LaB6-MeB2. . , . С. 65-72.

213799. Тищенко Я. С., Лакиза С. М., Лопато Л. М. Діаграма стану системи Al2O3-HfJ2-Gd2O3 II. Політермічні перерізи діаграми стану. . , . С. 84-92.

213800. Горбачук Н. П. Энтальпии плавления и высокотемпературные теплоемкости низших салицидов редкоземельных металлов иттриевой подгруппы. . , . С. 92-100.

213801. Гончарук Л. В., Сидорко В. Р., Обушенко И. М. Термодинамика образования высших германидов гольмия HoGe3-x и HoGe2-y. . , . С. 100-105.

213802. Кучерявий О. В., Братаніч Т. І., Скороход В. В., Копилова Л. І., Котко А. В. Структурно-фазовий механізм і швидкість взаємодії інтерметалідів TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 з воднем II. Дестрктивне гідрування інтерметалідів. . , . С. 105-111.

213803. Оликер В. Е., Гридасова Т. Я., Тимофеева И. И., Гречишкин Е. Ф., Гавриленко А. Г. Влияние магнитной обработки на микроструктуру и абразивную стойкость детонационных покрытий WC-Co. . , . С. 120-130.

213804. Іващенко В. І., Рудь Б. М., Гончар А. Г., Іващенко Л. А., Бутенко О. О. Вплив неоднорідної деформації на електронну структуру фаз SnO2 i SnxSb1-xO2. . , . С. 131-140.

213805. Конопка К., Роик Т. А., Гавриш А. П., Вицюк Ю. Ю., Мазан Т. Влияние поверхностных слоев смазки CaF2 на фрикционное поведение композиционного материала на основе меди. . , . С. 141-147.

213806. Fan X. P., Feng B., Di Y. L., Wang J. X., Lu X., Weng J. Graded porous titanium scaffolds fabricated using powder metallurgy technique. . , . С. 153-159.

213807. Бродніковська І. В., Солтис М. В., Кириленко К. В., Зворський І. В., Петровський В. Я. Вплив розміру частинок провідного включення на структуроутворення та електричний опір кераміки Si3N4-ZrC. . , . С. 73-83.

213808. Бошицкая Н. В., Власова О. В., Уварова И. В., Аппининская Л. М., Гетьман О. И. Влияние добавок бора на структурообразование и свойства магнитомягких композитов, полученных из плакированных никелем железных порошков. . , . С. 3-11.

213809. Болтачев Г. Ш., Волков Н. Г. Процессы компактирования и упругой разгрузки нанопорошков в рамках метода гранулярной динамики. . , . С. 12-21.

213810. Буякова С. П., Промахов В. В., Кульков С. Н. Термоциклирование и его влияние на микро- и макроструктуру нанокристаллического ZrO2. . , . С. 22-29.

213811. Слысь И. Г., Бродниковский Н. П., Косско И. А., Головкова М. Е., Черненко Ю. Ю. Природа высокой ударной вязкости порошкового хрома, спеченного в парах магния. . , . С. 30-40.

213812. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2012. 48 с.

213813. Пенкин Н. Ф., Карвацкий С. Б., Егоренков Н. Г. Диспетчерская централизация системы "Нева". Транспорт. М., 1973. 216 с.

213814. Николаев В.А. Технологические процессы производства широких полос. Сообщение 1. . , . С. 24-28.

213815. Уварова О. Закон про мовну політику: коментар для суб'єктів господарювання. . , . С. 28-37.

213816. Бібліотечні фонди: особливості визнання та обліку. . , . С. 45-47.

213817. Барсуков Д., Некрасов О., Шапкін О. Розробка універсальної мови комп`ютерного перекладу. . , . С. 97-98.

213818. Зайцев С., Субботін С. Оптимізація на основі штучних імунних систем. . , . С. 212-214.

213819. Пеннемен Р., Кинен Т. Радиохимия америция и Кюрия. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 93 с.

213820. Льовкін В. Програмна реалізація багатокритеріальних методів прийняття рішень. . , . С. 243-246.

213821. Пенова И. В. Стандартизация цвета за рубежом. Формы нормирования и методы контроля. ВНИИТЭ. М., 1976. 150 с.

213822. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Центр учбової літератури. К., 2010. 384 с.

213823. Григорьев С.М., Петрищев А.С. Совершенствование метода определения степени восстановления ванадийсодержащего оксидного сырья. . , . С. 123-130.

213824. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 296 с.

213826. Ванін В. В., Бліок А. В., Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації. Каравела. К., 2012. 200 с.

213827. Тема 13.3. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. . , . С. 318-320.

213828. Ткма 18.3. Соціальна відповідальність бізнесу. . , . С. 428-430.

213829. Шуляк М. Поштові опитування: практика використання в Україні. . , . С. 10-13.

213830. Красновський О., Харченко Н. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні : [фактори і переваги інтернет-досліджень]. . , . С. 14-21.

213831. Лазебник М. Що потрібно знати про фестивалі реклами. . , . С. 22-24.

213832. Макаренко Л. Мобільний бум - маркетологам "на ринку". Підказки фахівців : [реклама у мобільних пристроях]. . , . С. 24-30.

213833. Генерація оффлайн продаж через інтернет : [інтернет-продаж]. . , . С. 31-32.

213834. Тультаєв Т. Етапи маркетингу аудиторських послуг : [маркетингові дослідження]. . , . С. 33-38.

213835. Social CRM: керуючи досвідом клієнта : [соціальні мережі - нові акценти у комунікації між бізнесом та клієнтом]. . , . С. 39-40.

213836. Красовська О. Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти. . , . С. 41-49.

213837. Локалізація проектів Mail.Ru в зарубіжних країнах: особливості національної адаптації у Києві : ["Одноклассники" вивчили українську мову]. . , . С. 53-54.

213838. Паранько С. Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізуються для ближнього зарубіжжя : [Mail.Ru в Україні]. . , . С. 55-56.

213839. Світ досліджень: кодекси та керівні засади : [ESOMAR - Європейська асоціація дослідників громадської думки і маркетингу]. . , . С. 57-68.

213840. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 66 с.

213841. Глава 9. Подсистема управления социальным развитием : [социально-трудовые отношения. Типы конфликтов и управления конфликтной ситуацией]. . , . С. 328-373.

213842. Горбач Д. Нормальные герои : [транзит российского газа через Украину]. . , . С. 14-15.

213843. Горбач Д. Соцные фрукты : [социальная политика Украины. Социальный кодекс. Социальная помощь по выявленным признакам бедности]. . , . С. 16-18.

213844. "Я надеялась сделать добрый фильм" : [творчество кинорежисера Е. Нейман/записала Ю. Абакумова]. . , . С. 39-41.

213845. Дикаленко М. Секлое будущее : [рынок сахара в Украине. Экспорт. Оптовые цены на сахар]. . , . С. 44-47.

213847. Бек Ш. Машина - комплект : [украинский рынок кроссоверов и внедорожников класа SUV]. . , . C. 53-54.

213848. Пенович Е. И. Испытание изоляции линий электропередачи 6-220 кв. в полевых условиях. Энергия. М., 1971. 56 с.

213849. Протасов В. И. Эффективность комплексной механизации и автоматизации на внутризаводских транспортных и складских операциях. Знание. Ленинград, 1975. 36 с.

213850. Мальська М. П., Пурська І. С. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 288 с.

213851. Промышленный транспорт. ВИНИТИ. М., 1988. 185 с.

213852. Промышленный транспорт. ВИНИТИ. М., 1986. 252 с.

213855. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції й перспективи : [управління безпечністю харчових продуктів]. . , . С. 3-9.

213856. Бородин М. Я., Кондратьева В. А., Моисеев А. А., Павлов В. В. Пенопластмассы. ВИНИТИ. М., 1959. 67 с.

213857. Международный стандарт ISO/IEC 17020: практические аспекты использования в деятельности инспектирующих органов. . , . С. 10-13.

213858. Шав Дж. Ф. Втілена мрія мандрівника. Паспорти, візи та проїзні документи для машинного зчитування : [на авіаційному транспорті]. . , . С. 16-17.

213859. Ларионов А. И., Матюхина Г. Н., Чернова К. А. Пенополиэтилен, его свойства и применение. ЛДНТП. Ленинград, 1973. 16 с.

213860. Пенроз и Боулдинг Принципы и техника радиолокации. Оборонгиз. М., 1956. 783 с.

213861. Будьоний М. Технічне регулювння й технічний прогрес : [нові методи стандартизації продукції в Україні]. . , . С. 20-21.

213862. Шевців М. В., Філоненко М. М. Зоопсихологія з основами етології. Центр учбової літератури. К., 2013. 242 с.

213863. Промышленный транспорт. ВИНИТИ. М., 1982. 247 с.

213864. Пенроуз Р., Риндлер В. Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени. Мир. М., 1988. 574 с.

213865. Промышленный транспорт. ВИНИТИ. М., 1978. 178 с.

213866. Віткін Л., Борисенко З., Глухова О., Карандєєв К. Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу. . , . С. 40-45.

213867. Промышленный транспорт. ВИНИТИ. М., 1974. 224 с.

213868. Тавлуй І. Методичні засади розробляння й упровадження розширеної системи управління ВНЗ. . , . С. 46-50.

213869. Промышлення теплоэнергетика и теплотехника. Энергоатомиздат. М., 1991. 590 с.

213870. Продукт родом з дитинства : [морозиво. Управління якістю]. . , . С. 57-58.

213871. Миронова А. Глуманат натрію (Е621) у харчових продуктах: які небезпеки?. . , . С. 63-65.

213873. Величко В. ДП "Запоріжжястандартметрологія" провело споживчу експертизу хліба: 66 % перевірених зразків не відповідають вимогам стандартів. . , . С. 66-68.

213874. Минский радиотехнический ин-т. Каф. "Охрана труда" Эргономические основы безопасности труда в системе "человек-машина". МРИ. М., 1987. 62 с.

213875. Пентегов И. В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии. Наук. думка. Киев, 1982. 421 с.

213876. Пентин Ю. А. Вращательная изомерия молекул. Знание. М., 1969. 64 с.

213877. Пентин Ю. А., Тарасевич Б. Н. Новые методы спектроскопии в хими. Знание. М., 1975. 64 с.

213878. Холлек Х. Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов. Металлургия. М., 1988. 320 с.

213879. Науменко В. Внутрішній аудит найвищого керівництва: [перевірка якості найвищого керівництва]. . , . С. 30-35.

213880. Пентковский В. М. Автокод Эльбрус "Эль-76". Наука. М., 1982. 350 с.

213881. Рекомендації Ради Європи щодо висвітлення виборів ЗМІ та захисту права на приватне життя. . , . С. 5-6.

213882. Стефани Е. П. Основы построения АСУ ТП. Энергоиздат. М., 1982. 352 с.

213883. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2001. 60 с.

213884. В Запоріжжі - перебудова й оновлення: [події та новації Запорізької обласної організації НСЖУ]. . , . С. 25.

213885. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2001. 60 с.

213886. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2001. 60 с.

213888. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2001. 60 с.

213889. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2001. 60 с.

213890. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213891. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213892. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213893. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213894. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213895. Пентковский В. М. Язык программирования Эль-76. Наука. Москва, 1989. 366 с.

213896. Макарський О. Її величність Публіцистика: [комплекс специфічних підходів до розуміння публіцистики]. . , . С. 35-38.

213897. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213898. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213899. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213900. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213901. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

213902. Шило Г.Н. Назначение нормальных допусков с учетом ценовых характеристик электрорадиоэлементов. . , . С. 48-56.

213903. Пентковский М. В. Введение в курсе высшей математики. Высш. школа. М., 1971. 276 с.

213904. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213905. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213906. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213907. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213908. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213909. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2001. 47 с.

213910. Пентковский М. В. Считающие чертежи. Физматгиз. М., 1959. 151 с.

213911. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213912. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213913. Голов С. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження. . , . С. 3-9.

213914. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213915. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213916. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213917. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213918. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213919. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213920. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213921. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213922. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213923. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2001. 52 с.

213924. Пенфилд П., Спенс Р., Дюинкер С. Энергетическая теория электрических цепей. Энергия. М., 1974. 151 с.

213925. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2001. 40 c.

213926. Пеньков Е. Г., Сумин П. П. Организация учета в материально-техническом снабжении. Финансы. М., 1973. 296 с.

213927. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213928. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213929. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213930. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213931. Покуса А. А., Франдюк И. В. Аттестация рабочих мест на промышленном предприятии. Техніка. К., 1984. 76 с.

213932. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213933. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213934. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213935. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213936. Дмитренко А. Порівняльна характеистика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи. . , . С. 20-23.

213937. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213938. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213939. Чік М. Облік транспортних витрат у лісовому господарстві. . , . С. 28-32.

213940. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2001. 64 c.

213941. Сосновский Ю. А., Игнатенко С. Н., Пономарева А. М. Организация работы по экономии электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях. Техніка. К., 1979. 54 с.

213942. Пеньков С. И. Расчет допускаемых напряжений в судовом машиностроении. Судпромгиз. М., 1951. 253 с.

213943. Пеньковский В. В. Действие облучения на металлы и некоторые тугоплавкие материалы. Изд-во Акад. наук СССР. Киев, 1962. 184 с.

213944. Пепеляев В. А. Вопросы моделирования комбинационных устройств на ЭВМ. Ин-т кибернетики. К., 1976. 22 с.

213945. Головач В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості. . , . С. 42-47.

213946. Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України. . , . С. 48-53.

213947. Эйгель Л. И. Автоматизация транспортно-складских процессов. Знание. М., 1987. 64 с.

213948. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Химия. М., 1990. 496 с.

213949. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Химия. М., 1990. 496 с.

213950. Шелест П. А. Промышленный железнодорожный транспорт. Знание. М., 1973. 64 с.

213951. Яременко М., Ткач І. Відповідальність за порушення порядку нарахування, обліку та сплати єдиного соціального внеску фізичними особами - підприємцями. . , . С. 24-27.

213952. Цыренкова Г. М. Опыт проектирования и внедрения централизованной работы внутризаводского транспорта. Знание. Ленинград, 1975. 37 с.

213953. Волков О. М., Левин А. В., Рафа П. И., Смирнов И. В. Пожарно-профилактическая работа на промышленных предприятиях. Изд-во лит-ры по строительству. М., 1970. 176 с.

213954. Ковач С., Безверхий К. Податкова звітність платника податку - фізичної особи-підприємця : [зразок податкової декларації додається]. . , . С. 33-41.

213955. Гоголь Т. Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 10-19.

213956. Транспортное обслуживание и снабжение предприятий. Рост. инж.-строит. ин-т. Ростов-на Дону, 1977. 155 с.

213957. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213958. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213959. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213960. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213961. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213962. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213963. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213964. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213965. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213966. Пер А. Г. Алмазная и тонкая обработка в приборостроении. Оборонгиз. М., 1963. 187 с.

213967. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2012. 47 с.

213968. Перваков В. А. Теплофизические свойства металлов с дефектами кристаллической решетки при низких температурах. Основа. Харьков, 1990. 155 с.

213970. Тарасенко П. П., Нивинский А. С., Батухтин А. А. Экономия ресурсов-закон производства. Тэхника. Запорожье, 1988. 88 с.

213971. Первачев С. В., Валуев А. А., Чиликин В. М. Статистическая динамика радиотехнических следящих систем. Сов. радио. М., 1973. 487 с.

213972. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213973. Первая очередь АСУ хозяйством Томской области. Изд-во ун-та. Томск, 1982. 144 с.

213974. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213975. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2001.

213976. Первин Ю. А., Шевякова Т. К. Динамические информационные системы на предприятии. Статистика. М., 1975. 232 с.

213977. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления. Наука. М., 1986. 620 с.

213978. Охорона праці: [служба охорони праці на підприємстві, обов'язковий меднагляд, витрати на охоронй праці]. . , . С.3-47.

213979. Первозванский А. А. Поиск. Наука. М., 1970. 263 с.

213980. Первозванский А. А. Случайные процессы в нелинейных автоматических системах. Физматгиз. М., 1962. 351 с.

213981. Федоров А. Конвенция МДП - как она есть : [таможня 21 века]. . , . С. 57-62.

213982. Первушин С. А. Основные резервы развития цветной металлургии. Металлургиздат. М., 1963. 219 с.

213983. Ренне Л. Многосторонние нормативные правовые акты, регулирующие вопросы облегчения процедур пересечения границ в ходе международных перевозок грузов железнодорожным транспортом. . , . С. 63-65.

213985. Частина 1. Розділ 1. Предмет, метод і завдання статистика. . , . С. 6-11.

213986. Первые панорамы лунной поверхности. Наука. М., 1967. 102 с.

213988. Частина 1. Розділ 2. Статистичне спостереження. . , . С. 12-18.

213990. Подмарков В. Г. Введение в промышленную социологию (социальные проблемы социалистического промышленного производства). Мысль. М., 1973. 318 с.

213991. "Кто успеет, тот обеспечит конкурентное преимущество" : [интервью с начальником порта А. Лагоша о планах инвестиционного развития ГП "Морской торговый порт Южный"/беседовал В. Каткевич]. . , . С. 67-68.

213992. Частина 1. Розділ 3. Зведення і групування чтатистичних матеріалів. Статистичні таблиці.. . , . С. 19-29.

213993. Частина 1. Розділ 4. Абсолютні та відносні величини. . , . С. 30-36.

213994. Частина 1. Розділ 5. Середні величини і варіація. . , . С. 37-47.

213995. Частина 1. Розділ 6. Ряди динаміки. . , . С. 48-60.

213996. Частина 1. Розділ 7. Індекси. . , . С. 61-73.

213997. Повышение эффективности инженерного труда. Свит. Львов, 1991. 236 с.

213998. Первые промышленные партии приборной продукции. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1976. 184 с.

213999. Частина 1. Розділ 8. Вибірковий метод. . , . С. 74-83.

214000. Частина 1. Розділ 9. Методи аналізу взаємозв'язків. . , . С. 84-94.

214001. Вища школа. Знання. Київ, 2001. 128 с.

214004. Вища школа. Знання. Київ, 2001. 128 с.

214006. Вища школа. Знання. Київ, 2001. 128 с.

214007. Часина 2. Фінансова статистика : [предмет, завдання, статистика державного бюджету, кредиту, ощадної справи, платіжного балансу]. . , . С. 96-404.

214008. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214009. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214011. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214012. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214013. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214014. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2001. 224 с.

214017. Пиголев С. В. Пенные и углекислотные огнетушители. Изд-во мин-ва коммун-го хоз-ва РСФСР. М., 1955. 46 с.

214018. Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. Соціальна психологія. Знання. К., 2008. 275 с.

214021. Первые промышленные партии приборной продукции. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1978. 152 с.

214022. Горобец О.Ю., Максимов С.Ю., Прилипко Е.А. Механизм электромагнитной дегазации жидкого металла при подводной сварке. . , . С. 25-27.

214023. Кулик В.М., Шелягин В.Д., Савицкий М.М., Елагин В.П., Сиора А.В., Шуба И.В. Технологические особенности лазерной сварки среднеуглеродистой легированной стали. . , . С. 11-14.

214024. Харбин Н.Н., Слепцов О.И., Сивцев М.Н., Винокуров Г.Г. Оценка влияния водорода на замедленное разрушение сварных соединений высокопрочных низколегированных сталей. . , . С. 15-17.

214025. Кривчиков С.Ю. Модифицирование бором наплавленного металла типа белого чугуна. . , . С. 28-31.

214026. Кучук-Яценко С.И., Кривенко В.Г., Дидковский А.В., Швец Ю.В., Харченко А.К., Левчук А.Н. Технология и новое поколение оборудования для контактной стыковой сварки высокопрочных рельсов современного производства при строительстве и реконструкции скоростных железнодорожных магистралей. . , . С. 32-37.

214027. Цымбалистая Т.В. Применение теплозащитных покрытий для двигателей внутреннего сгорания (Обзор). . , . С. 38-43.

214028. Маковецкая О.К. Основные тенденции на рынке сварочной техники в 2008-2011 гг. и прогноз его развития (Обзор). . , . С. 44-50.

214030. Резнік В. Чинники автономії працівника за умов глобальної інформатизації: теоретичні уявлення та українські реалії : [теоретичні інтерпретації праці за умов інформатизації суспільства, що... див. анотацію]. . , . С. 9-34.

214031. Малиш Л. Рівень (не)довіри українців до інститутів та посадовців. . , . С. 35-52.

214032. Дембіцький С. Теоретична валідизація вимірювальних шкал : [методологія вимірювання рівня зусиль, що їх докладають студенти в процесі навчання. Типи студентів. Стратегії поведінки]. . , . С. 53-65.

214033. Рахманов О. Власники великого капіталу як економічний суб'єкт: еволюція співвідношення контролю і власності : [аналіз економічної суб`єктивності великих власників у процесі ринкової.. див. анотацію]. . , . С. 66-78.

214034. Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні: результати і перспективи. . , . С. 79-97.

214035. Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності: на прикладі практик успіху : [форми соціальної поведінки, спрямовані на досягнення успіху]. . , . С. 98-119.

214036. Таранюк Г. Здоров'я в самооцінках населення. . , . С. 120-133.

214037. Мажак І. Інститут сімейної медицини в Україні: емпіричне дослідження структурних чинників дієвості. . , . С. 134-150.

214038. Резнік О. Урядові реформи в масовій свідомості громадян України. . , . С. 151-163.

214039. Суїменко Є. Стратегічне мислення як імператив часу : [сучасне суспільство та його основні риси. Особливості свідомості українців]. . , . С. 164-185.

214040. Трансформаційні процеси в Україні і роль соціології та інших соціогуманітарних наук у модернізації українського суспільства. . , . С. 186-204.

214043. Махненко В.И., Медовар Л.Б., Козлитина С.С., Дзюбак Л.И. Получение способом ЭШП ЖМ разнородного по длине слитка большого сечения с минимальной переходной зоной. . , . С. 3-7.

214044. Компан Я.Ю., Назарчук А.Т., Протоковилов И.В., Петров Д.А. Возможности использования импульсных электромагнитных воздействий в электрошлаковых процессах. . , . С. 8-13.

214045. Полишко А.А. Укрупнение слитков последовательным кольцевым электрошлаковым наплавлением. . , . С. 14-16.

214046. Протоковмлов И.В., Скиба И.А., Петров Д.А. Технологические аспекты магнитоуправляемой электрошлаковой плавки и термомеханической обработки никелида титана. . , . С. 17-20.

214047. Анохини С.В., Кругленко М.П., Костенко В.И. Удаление включений карбида титана TiC при электронно-лучевой плавке титана. . , . С. 21-24.

214048. Стельмах Я.А. Механические свойства наноструктурных керметов на основе Al2O3, полученных способом электронно-лучевого осаждения в вакууме. . , . С. 25-30.

214049. Мушегян В.О., Потятыник Е.Н. Исследование структуры и механических свойств молибдена, полученного способом ЭЛПЕ. . , . С. 31-33.

214050. Шаповалов В.А., Гниздыло А.Н., Якуша В.В., Никитенко Ю.А., Жиров Д.М., Гнатушенко А.В., Волченков Е.А. Особенности кристаллизационного рафинирования в процессе выращивания плоских монокристаллов тугоплавких металлов при плазменно-индукционной плавке. . , . С. 34-42.

214051. Шаповалов В.А., Бурнашев В.Р., Жиров Д.М., Никитенко Ю.А., Гнатушенко А.В. Поведение газовых примесей при плазменно-дуговом переплаве заготовки, скомпактированной из стружки аустенитных нержавеющих сталей. . , . С. 43-44.

214052. Григоренко Г.М., Пузрин А.Л., Атрошенко М.Г., Полещук М.А., Шевцов В.Л. Влияние высокотемпературного нагрева на свойства сталей при пайке композиционных корпусов фланцевых задвижек высокого давления. . , . С. 45-49.

214053. Ковинский И.С., Горностай А.В. Наноразмерные дискретные покрытия оксида меди на кристаллах хлорида натрия, осажденные из паровой фазы в вакууме. . , . С. 50-52.

214054. Литвиненко А. С., Волощук Д. В., Петренко М. Л. Досвід порівняльної оцінки ущильненості дрібнозернистих пісків, що виконувалась різними методами, при спорудженні із них транспортних розв'язок в м. Київ. . , . С. 25-29.

214055. Мозговий В. В., Баран С. А., Куцман О. М., Онищенко А. М., Ольховий Б. Ю. Розширення будівельного сезону за рахунок влаштування асфальтобетонних шарів при низьких температурах. . , . С. 30-32.

214056. Редзюк А. М. Предложения к техническому заданию на создание системы мониторинга (диспетчеризации) работы общественного транспорта (автобусов) министерства инфраструктуры Украины. . , . С. 2-6.

214057. Форнальчик Є. Ю. Вплив певних чинників на динаміку транпортного потоку, який долає регульоване перехрестя : [показано вплив технічного стану транспортних засобів у транспортних потоках міста, (див. анот.)]. . , . С. 7-10.

214058. Журавель В. В. Актуальне питання із сертифікації послуг перевезення пасажирів автобусами. . , . С. 11-13.

214059. Борщевський О. О. Деякі питання дотримання екологічності транспортних засобів категорій М, N у сфері технічної експлуатації : [технічні і нормативно-правові джерела ЄС та США]. . , . С. 14-19.

214060. Попов С. Ю. Синтез критерію оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного транпорту на дорогах II категорії. . , . С. 20-24.

214061. Каськів В. І., Каськів С. В., Карпенко І. О. Модель зовнішнього навантаження при розрахунках коефіцієнта стійкості укосу насипу аналітичними методами. . , . С. 33-38.

214062. Гаврищук В. В. Про залежність між загальними модулем пружності та модулем деформації дорожніх конструкцій. . , . С. 39-44.

214063. Абрамов В. Н. Способ расчета грунто-стальных арочных гофрированных мостов по деформационному критерию с учетом нелинейной работы. . , . С. 45-48.

214064. Маслак О. О., Жежуга В. Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Каравела. Київ, 2011. 400 с.

214065. Перевізник UA. ТОВ "Видавничий центр "Афродіта". К., .

214066. Перевізник UA. ТОВ "Видавничий центр "Афродіта". К., 2012. 48 с.

214067. Первые советские Нобелевские лауреаты-физики. Знание. М., 1984. 64 с.

214068. Первые фотографии обратной стороны Луны. Изд-во АН СССР. М., 1959. 30 с.

214069. Первые шаги реформы. Говорят глав. экономисты предприятий, работающих по-новому. Экономика. М., 1966. 133 с.

214070. Розділ 1. Передумови виникнення соціального управління. . , . С. 7-15.

214071. Первышин Э. К., Русаков А. А., Федоровский Е. Г. Индустрия передачи информации. Радио и связь. М., 1984. 175 с.

214072. Розділ 2. Становлення та розвиток соціального управління і його наукових шкіл. . , . С. 16-28.

214073. Розділ 3. Наукові засади соціального управління. . , . С. 29-68.

214074. Пергамент Л. Р. Водителю автомобиля КамАЗ. Изд-во ДОСААФ. М., 1982. 160 с.

214075. Розділ 4. Мистецтво соціального управління. . , . С. 69-90.

214076. Розділ 5. Культура соціального управління. . , . С. 91-117.

214077. Розділ 6. Досвід соціального управління. . , . С. 118-139.

214078. Перебейнос М. В. Практика планирования и учета конструкторских работ. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва, 1962. 80 с.

214079. Розділ 7. Організація управління персоналом. . , . С. 140-219.

214080. Переборов А. С., Дрейман О. К., Кондратенко Л. Ф. Диспетчерская централизация. Транспорт. М., 1989. 304 с.

214081. Гл. Паралімпійські ігри. . , . С. 39-76.

214082. Гл. Міжнародний паралімпійський комітет. . , . С. 91-112.

214083. Гл. Паралімпійський спорт в Україні. . , . С. 91-112.

214084. Розділ 5. Тенденції розвитку спорту інвалідів. . , . С. 254-258.

214085. Пыжик Г. М., Савицкий В. Е., Гогиташвили Г. Г. Управление безопасностью труда на основе стандартизации. Техніка. К., 1981. 88 с.

214086. Проблемы охраны труда и их решение. Профиздат. М., 1988. 129 с.

214088. Скаржинский М. И. Труд инженера. Экономика. М., 1977. 144 с.

214089. Розділ 4. Персонал підприємства. . , . С. 120-166.

214090. Система управления охраной труда на предприятии. Профиздат. М., 1985. 96 с.

214091. Розділ 3. Управління підприємствами. . , . С. 85-119.

214092. Розділ 5. Продуктивність, мотивація та оплата праці : [теорії мотивації, форми і система оплати праці]. . , . С. 167-226.

214093. Сборник типовых инструкций по охране труда. Машиностроение. М., 1978. 576 с.

214094. Розділ 6. Капітал і виробничі фонди підприємства. . , . С. 227-263.

214095. Скуратович В. Н. Вопросы прибыли промышленного предприятия. Наука и техника. Минск, 1981. 231 с.

214096. Егоров В. А. Методологические основы автоматизации проектирования промышленных предприятий. Знание. Ленинград, 1987. 32 с.

214097. Синягов А. А. Народнохозяйственная эффективность автоматизации производства и управления. Мысль. М., 1975. 222 с.

214098. Розділ 7. Нематеріальні ресурси та активи. . , . С. 264-265.

214099. Розділ 8. Оборотні кошти підприємства. . , . С. 286-308.

214100. Розділ 9. Інвестиційні ресурси підприємства. . , . С. 309-339.

214101. Розділ 10. Інноваційні процеси на підприємстві. . , . С. 340-373.

214102. Перевалов Ю. В. Перестройка хозяйственного механизма предприятия. Изд-во Урал. ун-та. Свердловск, 1989. 132 с.

214103. Розділ 11. Витрати і ціна на продукцію. . , . С. 374-412.

214104. Розділ 12. Особливості організації виробництва. . , . С. 413-446.

214105. Розділ 13. Результати господарської діяльності підприємства та оцінка його ефективності. . , . С. 447-482.

214106. Перевалов Ю. Н., Тихонов В. И., Ломоносов Б. П. Автоматизированная система управления Волжским автозаводом. Машиностроение. М., 1979. 77 с.

214107. Ручка А. А., Сакада Н. А. Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии. Наукова думка. К., 1988. 223 с.

214108. Перевалов Ю. Н., Тихонов В. И. Интегрированая система управления ВАЗом. филиал НИИНавтопрома. Тольятти, 1977. 63 с.

214109. Развитие техники безопасности и производственной санитарии. Профиздат. М., 1987. 143 с.

214110. Симонян Р. Х. Начальник цеха: методы и практика руководства. Советская Россия. М., 1981. 192 с.

214111. Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І. Прикладна криптологія. Форт. Х., 2012. 878 с.

214112. Дерман І.П. Рівень писемності населення Північного Приазов'я (за матеріалами першого всесоюзного перепису населення СРСР 1926 року) : [Запорізька обл.]. . , . С. 139-144.

214113. Переверзев Д. А. Синтез рационального теплового состояния теплоэнергетического оборудования. Наукова думка. К., 1987. 135 с.

214115. Осипов Л. А., Каминский В. Н., Наумов В. А., Глазов А. Г. Инженерные методы анализа и синтеза производственных структур на этапах реконструкции и технического перевооружения производства. Знание. Ленинград, 1984. 36 с.

214116. Додонов О. Проблеми оплати праці молодих науковців у контексті інноваційного розвитку національної економіки. . , . С. 3-10.

214117. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2012. 31 с.

214118. Переверзев Е. С. Случайные процессы в параметрических моделях надежности. Наук. думка. К., 1987. 240 с.

214119. Захарьящев В. А., Новикова Л. Ф., Тимбухтина А. А. Совершенствование технико-экономического планирования на предприятиях в условиях полного хозрасчета. Знание. Ленинград, 1990. 19 с.

214120. Кунгурцева Л. Стипендія студенту-інваліду. . , . С. 22-23.

214121. Переверзев-Орлов В. С. Модели и методы автоматического чтения. наука. М., 1976. 216 с.

214122. Частина 4.3. Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи. . , . С. 162-170.

214123. Частина 4.5. Особливості становлення капіталістичного виробництва в Голландії. . , . С. 176-183.

214124. Большая О. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України. . , . С. 11-17.

214125. Запунный А. И., Мельник Н. А. Управление качеством продукции и эффективностью производства. Вища школа. К., 1988. 128 с.

214126. Частина 5. Промисловий переворот у провідних країнах Західної Європи та США. . , . С. 199-293.

214129. Перевод двигателей внутреннего сгорания на газообразное топливо. Машгиз. Москва, 1946. 240 с. : табл., черт.

214130. Переводная машина П. П. Троянского. Изд-во АН СССР. М., 1959. 50 с.

214131. Особливості застосування норм витрат палива : [норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті від 24.01.2012 р.]. . , . С. 7-21.

214132. Шафиркин Б. И., Орлов В. Г., Сиваев И. П. Перевозка грузов по железным дорогам. Транспорт. М., 1978. 456 с.

214134. Перевозченко И. И. Лекарственные растения в современной медицине. О-во "Знание" УССР. К., 1990. 48 с.

214135. Розділ 1. Основні засади інноваційного менеджменту : [поняття інноваційного менеджменту : інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту]. . , . С. 19-170.

214136. Рахманов А. И., Фокичев Б. И. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации рабочих кадров в условиях объединения - важная задача управления. Знание. Л., 1982. 30 с.

214137. Розділ 2. Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації. . , . С. 171-231.

214138. Перевозченко И. И., Андриенко Т. Л. Растения зеленой аптеки. Урожай. К., 1989. 143 с.

214139. Розділ 2. Тема 6. Управління інноваційним проектом. . , . С. 232-290.

214140. Перевозчиков А. Н. Феномен? Синдром?. Знание. М., 1990. 48 с.

214141. Темрук О. В. Соціальна психологія: практикум. Каравела. Київ, 2013. 280 с.

214142. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214143. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214144. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214145. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214146. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214147. Ставицька С. О., Волошина В. В. Соціальна психологія: практикум. Каравела. Київ, 2013. 320 с.

214148. Перевозчиков Б. С., Мансуров И. З., Кислова Л. В. Снижение виброакустических уровней кузнечно-прессового оборудования. ВНИИТЭИР. М., 1986. 63 с.

214149. Перевозчикова О. Л., Ющенко Е. Л. Диалоговые системы. Наук. думка. Киев, 1990. 182 с.

214150. Перевозчикова О. Л., Ющенко Е. Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ. Наукова думка. К., 1986. 264 с.

214151. Ч.1. Розд. 3. Шляхи і методи досягнення конкурентних переваг : [Конкуренція, її види. Механізм дії конкуренції. Показники конкурентноспроможності продукції]. . , . С. 142-170.

214152. Рудик В. Фінансове забезпечення системи державного обов'язкового пенсійного страхування в Україні і напрямки його покращення в сучасних умовах. . , . С. 18-25.

214153. Ч.1. Розд. 1. Соціальні основи маркетингу. . , . С. 9-29.

214154. Перегонов С. А. Перспективы применения маломощной СВЧ-техники з народном хозяйстве. ЦНИИЭлектроника. М., 1989. 67 с.

214156. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214157. Бондарчук К. Особливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні. . , . С. 26-32.

214158. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214159. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214160. Воронін О., Пастух О., Стасюк О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів. . , . С. 33-37.

214161. Перегуд Е. А., Быховская М. С., Гернет В. В. Быстрые методы определения вредных веществ в воздухе. Химия. М., 1970. 360 с.

214162. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214163. Дзвін. Червона калина. Львів, 2001.

214164. Безтелесна Л., Юрчик Г., Максимчук Т. Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні. . , . С. 38-44.

214165. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2012. 48 с.

214166. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2012. 40 с.

214167. Перегуд Е. А. Химический анализ воздуха. Химия. Л., 1976. 326 с.

214168. Ч.2. Місце товарної політики в комплексі маркетингу та особливості її формування : [розробка комплексу товару і розробка нової продукції, життєвий цикл товарів і послуг]. . , . С. 82-141.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.