Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

222502. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2003.

222503. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2003.

222504. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222505. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222506. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222507. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222508. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222509. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2003. 160 с.

222510. Великий романтик срібної доби : [до 120-річчя від дня народження російської поетеси М.І. Цвєтаєвої]. . , . С. 42-56.

222511. Дубинянская Я. Фаина Раневская: "Спутник славы - одиночество" : [биография и творчество российской актрисы Ф. Раневской]. . , . С. 5-25.

222512. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2003. 224 с.

222513. Соколов Р. И. Эксплуатация и ремонт крупных вертикальных электродвигателей. Энергоатомиздат. М., 1988. 112 с.

222514. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2003. 224 с.

222515. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2003. 224 с.

222516. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2003. 224 с.

222517. Бекова Р. Распространение новых организационных форм и формирование конкурентных стратегий розничных сетей на казахстанском продовольственном рынке. . , . С. 238-244.

222518. Винниченко Т. Борис Пастернак: Страшно свободен : [биография и творчество российского писателя Б. Пастернака]. . , . С. 45-63.

222519. Співець життя, молодості, любові : [до 100-річчя від дня народження А. С. Малишка (1912-1970)]. . , . С. 57-69.

222520. Шахов Э. К., Михотин В. Д. Интегрирующие развертывающие преобразователи напряжения. Энергоатомиздат. М., 1986. 144 с.

222521. Солодовников В. В., Усков А. С. Статистический анализ объектов регулирования. Машгиз. М., 1960. 131 с.

222522. Флагман наукового книговидання : [ до 90-річчя заснування Видавництва "Наукова думка" НАН України]. . , . С. 70-74.

222523. Шаталов А. С. Структурные методы в теории управления и электроавтоматике. Госэнергоиздат. М., 1962. 407 с.

222524. Дзвін. Червона калина. Львів, 2003.

222525. Бондарчук Н. В. Формування системи обліково-аналітичної інформації для прийняття рішень в умовах впровадження МСФЗ. . , . С. 20-24.

222526. Дзвін. Червона калина. Львів, 2003.

222527. Дзвін. Червона калина. Львів, 2003.

222528. Домбровский В. В., Детинко Ф. М., Еремеев А. С., Иванов Н. П. Проектирование гидрогенераторов. Энергия. Ленинград, 1968. 364 с.

222529. Дубинянский М Лжедмитрий І: сын смуты : [Лжедмитрий I (?-1606) - самозванец, авантюрист выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича, русский царь в 1605-1606 гг]. . , . С. 64-79.

222530. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

222531. Солодовников В. В., Плотников В. Н., Яковлев А. В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования. Машиностроение. М., 1985. 535 с.

222532. Домбровский В. В., Еремеев А. С., Иванов Н. П., Ипатов П. М. Проектирование гидрогенераторов. Энергия. Ленинград, 1965. 258 с.

222533. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія виробництва ЕА і ЕТП". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

222534. Солодовников А. И., Спиваковский А. М. Основы теории и методы спектральной обработки информации. Изд-во ун-та. Л., 1986. 269 с.

222535. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222536. Wang C., Jing C. Contribution to economic growth from rural-urban migrant workers and the income share in the process of urbanization: evidence from 1995 - 2009 in China = Економічний внесок мігрантів із сіл в міста в економічне зростання... [див. анотацію]. . , . P. 245-254.

222537. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222538. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222539. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222540. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222541. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222542. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222543. Шелест В. Александр Вертинский: Неисповедимые пути... : [творчество российского актера и певца А. Вертинского]. . , . С. 80-103.

222544. Топоровська Н.П. Методика формування і зміни облікової політики за МСФЗ (Ч. І) : [застосування МСФЗ для складання фінансової звітності]. . , . С. 25-27.

222545. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222546. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222547. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222548. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2003. 45 с.

222549. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

222550. Виценец Т. Н. Состояние и тенденции развития миграционных процессов на Дальнем Востоке. . , . С. 255-261.

222551. Управление энергосистемами. Энергоатомиздат. М., 1988. 100 с.

222552. Драматург світового масштабу : [до 120-річчя від дня народження М.Г. Куліша (1892-1937)]. . , . С. 82-92.

222553. Миськів Г.В. Становлення кредитного ринку України. . , . С. 28-32.

222554. Войтович Ю.В. До питання протидії корупційним деліктам в органах внутрішніх справ України. . , . С. 33-36.

222556. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2003. 100 с.

222557. Соловьев Г. Н., Никитин В. Д. Операционные системы ЭВМ. Высш. школа. М., 1989. 255 с.

222558. Економіка України. Преса України. Київ, 2003. 96 с.

222559. Бутакова Е. Вера Комиссаржевская: Бой бабочки : [биография российской актрисы В. Комиссаржевской]. . , . С. 27-43.

222561. Мельникович В.М. Професійна підготовка як різновид вдосконалення службової діяльності співробітників органів внутрішніх справ України. . , . С. 37-40.

222562. Специфические технологические процессы при производстве электрических машин малой мощности. ВНИИТМЭ. Тбилиси, 1986. 96 с.

222563. "Ми українці, були, є і завжди будемо вільними" : [до 75-річчя від дня народження В.М. Чорновола (1937-1999)]. . , . С. 93-104.

222564. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2003. 40 с.

222565. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222566. Соловейчик И. Е. Дисплеи в системах с ЭВМ. Советское радио. М., 1979. 247 с.

222567. Специальное технологическое оборудование для производства электродвигателей малой мощности. ВНИИТМЭ. Тбилиси, 1986. 75 с.

222569. Калеко Д.М. Современные способы сварки алюминиевых сплавов со сталями : (обзор). . , . С. 29-36.

222570. Шилин Д. Днепр впадает в Черное море : [сотрудничество Запорожского речного порта с комбинатом "Запорожсталь"]. . , . С. 2.

222571. Wong Sek Khin E., Ling S. M. Liberalizing government procurement within trade agreements in Malaysia = Лібералізація державних закупівель у рамках торговельних угод у Малайзії. . , . P. 262-269.

222572. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222573. Дубинянский М. Александр Керенский: Утраченный шанс : [биография политического и общественного деятеля Александра Федоровича Керенского]. . , . С. 44-61.

222574. Хасэгава Х. Мир компьютеров: в вопросах и ответах. Мир. Москва, 1988. 125 с.

222575. Данилина Е. В "Венок дружбы" вступили всем селом : [молодежный фестиваль искусств национальных культур "Интер-Фольк в Приазовском районе Запорожской области"]. . , . С. 6.

222576. Хасэгава Х. Мир компьютеров: в вопросах и ответах. Мир. Москва, 1988. 119 с.

222577. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Електротехнологічні установки" для студентів спеціальності 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

222578. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222579. Китай для меня - как красная тряпка для быка! : [интервью с победительницей Паралимпиады-2012 в Лондоне запорожской легкоатлеткой М. Помазан/ беседовала Д. Семенова]. . , . С. 21.

222580. Dajcman S. Are interdependencies between central and eastern European and developed European stock markets returns multiscale? A wavelet leand/lag analysis = Взаємозалежність між прибутками фондових ринків ЦСЄ і ЄС: вейвлет-аналіз випередження/відставання. . , . P. 270-283.

222581. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 74 с.

222582. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2003. 62 с.

222583. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222586. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2003. 58 с.

222587. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222588. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 78 с.

222589. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222590. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222591. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222592. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 74 с.

222593. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222594. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222595. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222596. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 78 с.

222597. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

222598. Шевкопляс Б. В. Микропроцессорные структуры. Радио и связь. М., 1986. 264 с.

222599. Шоломов Л. А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств. Наука. М., 1980. 400 с.

222600. Шляндин В. М. Основы автоматики. Госэнергоиздат. Ленинград, 1958. 592 с.

222601. Шилейко А.В., Шилейко Т.И. Микропроцессоры. Радио и связь. Москва, 1986. 112 с.

222602. Шевченко В. И., Ткаченко В. Н., Митьевский В. Л. Бытовая аппаратура магнитной записи. Радио и связь. Москва, 1987. 319 с.

222603. Шубинский И. Б., Пивень Е. Н. Расчет надежности ЭВМ. Техніка. Киев, 1979. 230 с.

222604. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2004. 60 с.

222605. Лащенко Г.И. Направления развития комбинированных технологий сварки плавлением. . , . С. 24-27.

222606. Дарибаева А., Шуленбаева Ф., Жолмуханова А. Актуальные проблемы развития страхования в сельском хозяйстве Казахстана. . , . С. 284-291.

222607. Эртель Д. Валентин Серов: Смысл сокровенный : [биография российского художника В. Серова]. . , . С. 63-89.

222608. Лицар сміху : [до 100-річчя від дня народження українського артиста А.К. Сови]. . , . С. 105-111.

222609. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія твору і тексту" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 58 с.

222610. Маковецкая О.К. Ситуация на рынкео сновных конструкционных материалов и сварочной техники Японии : [приводятся показатели производства и потребления (2008-2012). Сравнение с другими развитыми странами]. . , . С. 34-41.

222611. Diaconu M. Performance paradigms in innovation activity: the case of Romania = Парадигми розвитку інноваційної діяльності (за даними Румунії). . , . P. 292-302.

222612. Винниченко Т. Вера Мухина: Памятник себе. . , . С. 90-107.

222613. Справочник конструктора оптико-механических приборов. Машиностроение. Л., 1967. 760 с.

222614. Корниенко А.Н. Создание и покорение суперстали. Ч. 3. Катастрофы подводных лодок стимулируют развитие сварки и специальной металлургии. . , . С. 52-56.

222615. Кругер М. Я., Панов В. А., Калугин В. В. Справочник конструктора оптико-механических приборов. Машгиз. М., 1963. 804 с.

222616. "Он сказал мне пока, и это для всех нас была огромная радость" : [интервью с директором запорожского областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов/ беседовала Д. Семенова]. . , . С. 9.

222617. Дмитренко В. Селевк І Никатор: Основатель державы : [Селевк І Никатор (358-281 до н. э) - полководец А. Македонского, основатель царства Селевкидов в Малой Азии]. . , . С. 109-119.

222618. Спиди К., Браун Р., Гудвин Дж. Теория управления. Идентификация и оптимальное управление. Мир. М., 1973. 248 с.

222619. Шорников Е.А. Электронные приборы для контроля и автоматического регулирования температуры. Энергия. М., 1964. 48 с.

222620. Жамкеева М. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. . , . С. 303-310.

222621. Шрейдер Ю. А., Шаров А. А. Системы и модели. Радио и связь. Москва, 1982. 152 с.

222622. Шпаковский Г. И. Архитектура параллельных ЭВМ. Университетское. Минск, 1989. 192 с.

222623. Хокни Р., Джессхоул К. Параллельные ЭВМ: архитектура, программирование и алгоритмы. Радио и связь. Москва, 1986. 352 с.

222624. Zyberi I., Rova L., Muco K. Influence of monetary and fiscal policies on foreign direct investments in Albania during 1990-2009 = Вплив монетарної і фіскальної політики на прямі іноземні інвестиції в Албанії в 1990-2009 рр.. . , . P. 311-320.

222625. Kapusuzoglu A. Empirical testing of the Samuelson hypothesis: application to futures market in Turkey = Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині. . , . P. 321-328.

222626. Карбетова Ш., Карбетова З. Эффективность инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве. . , . С. 329-336.

222627. Кебекпаева Ж. Финансовая интеграция в рамках единого экономического пространства как фактор формирования единого страхового рынка. . , . С. 337-343.

222628. Кыдырбек-улы Д., Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Купалова Г.И. Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства. . , . С. 344-356.

222629. Косоруков О. А., Мысина К. А., Мусихин С. Н. Математические принципы дипломатической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ. . , . С. 357-365.

222630. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2003. 64 с.

222631. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2003. 64 с.

222632. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222633. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222634. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222635. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222636. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222637. Lee H.-W., Chen Y.-F. Relationship between achievement motivation and entrepreneurial behavior = Взаємозалежність між мотивацією досягнення і підприємницькою поведінкою. . , . P. 366-372.

222638. Старостіна А., Пригара О. торинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях. . , . С. 4-9.

222639. Орлова В. Матричний трейд: торговий маркетинг. . , . С. 10-17.

222640. Ясреб А. Мотивация изнутри. Как использовать ценности для повышения эффективности : [мотивация персонала]. . , . С. 14-21.

222641. Савицкая Л. Потерянный элемент. Как мотивировать персонал позитивом : [развитие продуктивности бизнеса]. . , . С. 22-29.

222642. Диба М., Данилюк Є. CRM-системи в маркетинговій політиці банку. . , . С. 18-24.

222643. Мальцев Э. Выбор лучшего. Как управлять принятием решений : [повышение продуктивности труда]. . , . С. 30-37.

222644. Хомченко Б. Стратегія просування консалтингової компанії. . , . С 25-33.

222645. В год бюджетной справедливости мы работаем в полную силу : [интервью с депутатом Партии регионов Л. Тимченко об объемах государственных субвенций и субсидий в Запорожской области]. . , . С. 4.

222646. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222647. Савцова В. "Я буду чемпионкой во всем!" : [интервью с запорожской медалисткой Паралимпиады в Лондоне 2012 В. Савцовой/ беседовала А. Каратеева]. . , . С. 1,5.

222648. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222649. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222650. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2012. 588 с.

222651. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222652. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222653. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222654. Державний бухгалтер & аудитор. Європейский інститут жержавного управління та аудиту. Київ, 2012. 62 с.

222655. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222656. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222657. За рулем. За рулем. М., 2003. 242 с.

222658. Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з РR. . , . С. 34-36.

222659. Олейник С. Гран-при за "бумажных" ковбоев : [кинофестиваль "Запорожская синерама" в 2012 г.]. . , . С. 8.

222661. Защита информации. Конфидент. ООО "Конфидент". СПб., 2003.

222662. Защита металлов. Наука. Москва, 2003. С. 1-112

222663. Защита металлов. Наука. Москва, 2003. С. 113-224

222664. Пащук Л., Голобородько І. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері турістичних послуг. . , . С. 37-44.

222665. Защита металлов. Наука. Москва, 2003. С. 225-336

222666. Защита металлов. Наука. Москва, 2003. С. 337-448

222667. Защита металлов. Наука. Москва, 2003. С. 561-672

222668. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222669. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222670. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222671. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222672. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222673. Зв'язок. Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок". К., 2003.

222674. Світ до 2050 року: Deutsche Post DHL опубліковала футурологічне дослідження. . , . С. 45-50.

222675. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2003.

222676. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2003.

222677. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2003.

222678. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2003.

222679. Юрчак О. Розвиток В2В в Україні: на шляху до спільноти та стандартів. . , . С. 51-57.

222680. Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону. . , . С. 58-64.

222681. Штелтинг Г., Байсе А. Электрические микромашины. Энергоатомиздат. Москва, 1991. 229 с.

222682. Счастливый Г. Г., Федоренко Г. М., Терешонков В. А., Выговский В. И. Электрические машины с жидкостным охлаждением. Наукова думка. К., 1989. 288 с.

222683. Саркисян С. А., Старик Д. Э., Акопов П. Л., Экономическое прогнозирование развития больших технических систем. Машиностроение. М., 1977. 318 с.

222684. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. Мир. Москва, 1975. 676 с.

222685. Яковлев А. И. Электрические машины с уменьшенной материалоемкостью. Энергоатомиздат. М., 1989. 235 с.

222686. Шпаннеберг Х. Электрические машины. Энергоатомиздат. М., 1988. 256 с.

222687. Хрущев В. В. Электрические микромашины переменного тока для устройств автоматики. Энергия. Ленинград, 1969. 286 с.

222688. Lo S. C. A study on corporate brand image at first-time adopter behavior = Сприйняття клієнтами корпоративного бренду при першому знайомстві з фірмою. . , . P. 373-380.

222689. Lo S.-F., Wu C.-Y. Financial annomalies of climate change responsibility = Фінансові аномалії в умовах відповідальності за зміни клімату. . , . P. 381-392.

222690. Institute of Management Development: рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2012 году. . , . С. 16-19.

222691. Каткевич Г. Железнодорожные контейнерные перевозки: российский аспект. . , . С. 54-56.

222692. Мадиярова Д., Абдрахманова Р. Социально-экономические последствия интеграционных явлений (на примере Таможенного союза). . , . С. 393-401.

222693. Конон Л. Реклама - смотрись! : [маркетинговые исследования рекламы]. . , . С. 20-23.

222694. Visa представила результаты исследования предпочтений украинцев в период летних отпусков : [потребительские предпочтения]. . , . С. 24-28.

222695. IATA объявила о пересмотре в сторону повышения финансового прогноза мировой авиаотрасли на 2012 г.. . , . С. 57-59.

222696. Moradi M., Salehi M., Keivanfar M. The relationship between consumer price index, producer price index and traded shares in Tehran stock exchange = Взаємозв'язок між індексом споживчих цін, індексом промислових цін і торгівлею цінними паперами на Тегеранській фондовій біржі. . , . P. 402-411.

222697. Наурызбаева Ж. Отраслевая структура притока ПИИ в Казахстане: есть ли стимулы к диверсификации экономики?. . , . С. 412-420.

222698. Кужилева О. Состояние и перспективы сегмента электронной коммерции в России с использованием интернет. . , . С. 30-39.

222699. Millward Brown: рейтинг 100 самых дорогих мировых брендов 2012 года. . , . С. 40-43.

222700. Nunes P. M. Pricing in durable goods monopoly with descrete demand and changes of income = Ціноутворення на товари тривалого вжитку в умовах монополії при дискретному попиті і змінах доходів. . , . P. 421-427.

222701. Нуркенова М. Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства. . , . С. 428-433.

222702. Азера Р. Пирамида ролей. Как создать эффективную миссию и структуру компании : [трансформация компании по методологии Адизеса]. . , . С. 38-44.

222703. Odhiambo N. M., Zyl C. V. Tourism and poverty reduction in South Africa: an empirical examination = Туризм і зниження бідності в Південній Африці: емпіричне дослідження. . , . P. 434-444.

222704. Исследование: молодежь чаще обращает внимание на социальную рекламу, чем люди старшего возраста. . , . с. 46-48.

222705. TNS: мобильный фокус : [рынок мобильного Интернета]. . , . С. 49-53.

222706. Ponnu C. H. Influence of firm behavior on purchase intention: do Malaysian consumers really care about business ethics? = Вплив поведінки фірми на намір здійснити покупку: ставлення малайзійських споживачів до бізнес-етики. . , . Р. 445-456.

222707. Рынок овощных и фруктовых консервов. . , . С.54-55

222708. Пустовойт К. С., Гитман М. Б., Столбов В. Ю. Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции. . , . С. 457-466.

222709. Новое исследование Havas Sports & Entertainment подтверждает преимущества олимпийского спонсорства. . , . С. 58-61.

222710. Ризенко А. "Безумцы", или Дневник предпринимателя : [репутация компании и бренда]. . , . С. 46-49.

222711. Raza A., Malik R. K. Economic contribution of working women in household economy of Pakistan: a qualitative study = Економічний вклад працюючих жінок в економіку домогосподарств в Пакістані: якісний аналіз. . , . P. 467-471.

222712. Segui-Alcaraz A. Development of taxonomy for Spanish credit institutions = Розробка таксономії для кредитних організацій Іспанії. . , . P. 472-482.

222713. ZenithOptimedia: прогноз развития глобального рекламного рынка в 2012 году. . , . С. 62-67.

222714. Справочник по теории автоматического управления. Наука. М., 1987. 703 с.

222715. Розділ 3. Етика юридичної професії: поняття, види, джерела. . , . С. 67-87.

222716. Смагулова Ж., Муханова А. Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана). . , . С. 483-492.

222717. Нестеренко А. Д., Дубровный В. А., Забокрицкий Е. И. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. Наукова думка. К., 1976. 840 с.

222718. Розділ 5. Етика слідчої діяльності. . , . С. 106-133.

222719. Исследования отношения европейских потребителей к интерактивной наружной рекламе. . , . С. 70-71.

222720. Stogadinovic Jovanovic S. Foreign direct investment outflows: new form of export = Прямі іноземні інвестиції як нова форма експорту. . , . P. 493-499.

222721. Розділ 6. Судова етика. . , . С. 136-177.

222722. Корпорации меняются в сторону социального бизнеса - главный вывод совместного исследования Ketchum и FedEx. . , . С. 72-75.

222723. Авдыш Ю. Доля для каждого. Опыт создания системы мотивации продавцов : [мотивация труда в торговле]. . , . С. 50-57.

222724. Пазиніч С. М., Пономарьов О. С., Товажнянський Л. Л. Логіка інженерної діяльності. НТУ "ХПІ". Х., 2012. 480 с.

222725. Сарбаев Т. Записки кризис-менеджера : [консультант]. . , . С. 58-59.

222726. Большая семерка продолжает контролировать более половины рынка аутсорсинговых контактных центров Украины. . , . С. 76-78.

222727. Реклама на радио выросла на 25 % в первом полугодии 2012 года. . , . С. 78-81.

222728. Аронофф К., Маклюр С., Вард Д. Безошибочний процесс. Как подготовится к передаче компании преемнику. . , . С. 60-67.

222729. Опубликован индекс глобальных городов 2012 года. . , . С. 84-87.

222730. Шор И. Я., Левин М. Г. Справочник пользователя аналоговых и аналого-цифровых вычислительных систем. Штиинца. Кишинев, 1986. 280 с.

222731. Тажикенова С. Интерактивные методы обучения - инновация в образовании. . , . С. 500-506.

222732. Темирова А., Бержанова А., Егизбаева Ж. Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан. . , . С. 507-513.

222733. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2003. 80 с.

222734. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2003. 80 с.

222735. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2003. 80 с.

222736. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2003. 80 с.

222737. Расчет и конструирование механизмов и деталей приборов. Машиностроение. Л., 1975. 199 с.

222738. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2003. 80 с.

222739. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2003. 80 с.

222740. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2003. 80 с.

222741. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2003. 80 с.

222742. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222743. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222744. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222745. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222746. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222747. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222748. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222749. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222750. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222751. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222752. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

222753. Дубровный В. А., Забокрицкий Е. И., Трегуб В. Г., Холодовский Б. А. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. Наукова думка. К., 1981. 464 с.

222754. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222755. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222759. Дубровный В. А., Забокрицкий Е. И., Трегуб В. Г., Холодовский Б. А. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. Наукова думка. К., 1981. 940 с.

222761. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222762. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222763. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222764. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222765. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222766. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222767. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222768. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222769. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222770. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2003. 76 с.

222771. Растригин Л. А., Пономарев Ю. П. Экстраполяционные методы проектирования и управления. Машиностроение. М., 1986. 120 с.

222772. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222773. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222774. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222775. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222776. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222777. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2003. 80 с.

222778. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222779. Ucak H., Ozturk I., Sarac T. B. Total factor productivity and export relationship: the case for agriculture sector in four Mediterranean countries = Зв'язок сукупної факторної продуктивності та експорту... [див. анотацію]. . , . P. 514-525.

222780. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222781. Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами. Советское радио. М., 1980. 232 с.

222782. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222783. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222784. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222785. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222786. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222787. Фадеев А. А. Анализ современного состояния производства и переработки молочной продукции в Республике Казахстан и пути дальнейшего его развития. . , . С. 526-530.

222788. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222789. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222790. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222791. Справочник по системотехнике. Советское радио. М., 1970. 688 с.

222792. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222793. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2003. 96 с.

222794. Справочник по средствам автоматики. Энергоатомиздат. М., 1983. 504 с.

222795. Faustino H.C., Leitao N.C. Country-specific determinants of intra-industry trade: evidence from Portugal = Країнна специфіка внутрішньогалузевої торгівлі (за даними Португалії). . , . P. 531-541.

222796. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222797. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222798. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222799. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222800. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222801. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

222802. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222803. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222804. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222805. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222806. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222807. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222808. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222809. Furuka F. Female labour force participation and total fertility rate: new evidence from ASEAN countries = Присутність жінок на ринку праці та загальний рівень народжуваності в країні (за даними країн АСЕАН). . , . P. 542-552.

222810. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222811. Hatos A., Stefanescu F., Hatos R. Individual and contextual factors of entrepreneurship in Europe: cross-country comparison = Індивідуальні і контекстні фактори підприємництва в Європі: міжкраїнне порівняння. . , . P. 553-563.

222812. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222813. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222814. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222815. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222816. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2003. 72 с.

222817. Шарыбар С. В. Оптимизация структуры социально-эколого-экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. . , . С. 564-573.

222818. Растригин Л. А., Сытенко Л. В. Многоканальные статистические оптимизаторы. Энергия. М., 1973. 143 с.

222819. Саша бросил первый! : [интервью с победителем Паралемпиады в Лондоне 2012 дзюдоистом А. Косиновым/ беседовала О. Корниенко]. . , . С. 20.

222820. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222821. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003. 71 с.

222822. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003. 71 с.

222823. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003. 71 с.

222824. Хлыпало Е. И. Расчет и проектирование нелинейных корректирующих устройств в автоматических системах. Энергоатомиздат. Ленинград, 1982. 272 с.

222825. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003. 71 с.

222826. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003. 71 с.

222827. Распознавание, классификация, прогноз. Наука. М., 1989. 302 с.

222828. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222829. Брич З. С., Капилевич Д. В., Клецкова Н. А. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС. Финансы и статистика. Москва, 1991. 285 с.

222830. Семенова Д. На пьедестале Леша отрывался по полной : [запорожский пловец А. Федына взявший "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде в Лондоне 2012]. . , . С. 1,2.

222831. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222832. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222833. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222834. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222835. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2003. 108 с.

222836. Рамишвили Г. С. Автоматическое опознавание говорящего по голосу. Радио и связь. М., 1981. 224 с.

222837. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 192 с.

222838. Хлыпало Е. И. Нелинейные системы автоматического регулирования. Расчет и проектирование. Энергия. Ленинград, 1967. 451 с.

222839. Sheu H.-J., Hu J.-L., Shieh H.-S. Empirical application of the green hotel rating = Емпіричне застосування рейтингу еко-готелів : [загальна система ранжування еко-готелів, запропонована дослідниками Шіє та ін. у 2012р.]. . , . Р. 574-583.

222840. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 192 с.

222841. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 192 с.

222842. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 224 с.

222843. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 176 с.

222844. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2003. 176 с.

222845. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

222846. Райншке К., Ушаков И. А. Оценка надежности систем с использованием графов. Радио и связь. М., 1988. 208 с.

222847. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1-144

222848. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 151-288

222849. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 291-424

222850. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 431-592

222851. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 597-452

222852. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 757-896

222853. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1061-1224

222854. Олейник С. Студенческий завтрак с черной икрой : [о запорожском мэтре фотографии Олеге Бурбовском]. . , . С. 12-13.

222855. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1229-1368

222856. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1373-1512

222857. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1517-1656

222858. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. Наука. Москва, 2003. С. 1661-1816

222859. Перевізник UA. ТОВ "Видавничий центр "Афродіта". К., 2012. 48 с.

222860. Радер Дж., Миллсап К. Бейсик для персонального компьютера фирмы ІВМ. Радио и связь. Москва, 1991. 410 с.

222861. Лозинский Н. Н, Макушкин А. Т., Розенберг В. Я. Справочник программиста. "Знання України". Л., 1964. 848 с.

222862. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

222863. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

222864. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

222865. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

222866. Программирование на языке ассемблера и вычислительные системы ІВМ 360 и 370. Мир. М., 1979. 592 с.

222867. Дымарский Я. С., Лозинский Н. Н, Макушкин А. Т. Справочник программиста. Судостроение. Л., 1963. 628 с.

222868. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222869. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222870. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222871. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222872. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222873. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2003. 144 с.

222874. Хирн Д., Бейкер М. Микрокомпьютерная графика. Мир. Москва, 1987. 346 с.

222875. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222876. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222877. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222878. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222879. Малиновский Б. Н., Александров В. Я., Боюн В. П. Справочник по цифровой вычислительной технике. Техніка. К., 1980. 320 с.

222880. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222881. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222882. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222883. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222884. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222885. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222886. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222887. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2003. 72 с.

222888. Малиновский Б. Н., Брюхович Е. И., Денисенко Е. Л. Справочник по цифровой вычислительной технике. Техніка. К., 1979. 366 с.

222889. Малиновский Б. Н., Липаев В. В., Слободянюк Т. Ф. Справочник по цифровой вычислительной технике. Техніка. К., 1981. 207 с.

222890. Хилбурн Дж. Л., Джулич П. М. Микро-ЭВМ и микропроцессоры: технические средства, программное обеспечение, применения. Мир. Москва, 1979. 463 с.

222891. Рабинович А. Н. Системы управления автоматических машин. Техніка. К., 1973. 437 с.

222892. Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. Советское радио. Москва, 1970. 728 с.

222894. Рачев Д. Вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения. Энергоиздат. Л., 1981. 184 с.

222895. Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации. Советское радио. Москва, 1980. 264 с.

222896. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. Мир. М., 1988. 284 с.

222897. TIR-2012 як дзеркало проблем оновлення рухомого складу : [в Україні]. . , . С. 12-14.

222898. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. Мир. М., 1988. 311 с.

222899. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах. Мир. Москва, 1984. 400 с.

222900. Хомерики О. К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. Энергоатомиздат. Москва, 1986. 136 с.

222901. Расщепляев Ю. С., Фандиенко В. Н. Синтез моделей случайных процессов для исследования автоматических систем управления. Энергия. М., 1981. 144 с.

222902. Виноградов Н. А, Яковлев В. Н., Воскресенский В. В. Справочник по устройствам цифровой обработки информации. Тэхника. К., 1988. 415 с.

222903. Чинаев П. И., Чумаков Н. М., Жданов А. П., Панов В. И., Сивов Н. С. Расчет исполнительных, корректирующих и преобразовательных элементов автоматических систем. Техніка. К., 1971. 308 с.

222904. Ивахненко А. Г., Коппа Ю. В., Степашко В. С. Справочник по типовым программам моделирования. Тэхника. К., 1980. 183 с.

222905. Тема 2. Особливості обліку у страховика придбання основних засобів, нематеріальних активів, запасів та робіт і послуг. . , . С. 48-58.

222906. Бондарчук А. На связи с клиентом. Поддержка пользователей в ХХI веке : [коммуникации фирмы с клиентами]. . , . С. 68-73.

222907. Качан Л. Підвищити якість та ефективність соціальних послуг. . , . С. 11-15.

222908. Сокольский М. Созвездие талантов. Как развивать перспективниых сотрудников. . , . С. 74-79.

222909. Качан Л. Освіта - основа інтеграції в соціум : [працевлаштування молодих людей з обмеженими можливостями]. . , . С. 16-19.

222910. Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав інвалідів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. №659. . , . С. 21-22.

222911. Савицкая Л. Ничего лишнего, или Как изжить непродуктивность : [система ROME - "рабочая среда, ориентированная исключительно на результат"]. . , . С. 80-85.

222912. Тарнавский В. Цена успеха : [этапы развития авиационной компании США Spirit Airlines]. . , . С. 86-92.

222913. Тарнавский В. Победы и поражение Льва Исавра : [арабские завоевания византийского императора Льва III Исавра (717-741)]. . , . С. 94-100.

222914. Концепція Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 р. : Схвалено розпорядженням ... див. анот.. . , . С. 22-23.

222915. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. №556-р. . , . С. 25-27.

222917. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови (французької)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

222918. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Моделювання програмного забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

222919. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Моделювання програмного забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 78 с.

222920. Про затвердження Порядку спільних дій на виподок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей : зареєстровано в ... див. анот.. . , . С. 33-34.

222921. Розенблат М. А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. Наука. М., 1966. 719 с.

222922. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. Мир. М., 1989. 503 с.

222923. Рогинский В. Н. Основы дискретной автоматики. Статика и динамика дискретных автоматов. Связь. М., 1975. 431 c.

222924. Лисицын Б. М., Антоненко В. М., Величко Е. С. Решение инженерных и экономических задач на ЭВМ. Вища шк.. К., 1984. 248 с.

222925. Романовская Л. М., Русс Т. В., Свитковский С. Г. Программирование в среде Си для ПЭВМ ЕС. Финансы и статистика. М., 1991. 350 с.

222926. Романов Б. А., Кушниренко А. С. dBASE IV. Радио и связь. М., 1991. 384 с.

222927. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222928. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222929. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222930. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222931. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222932. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222933. Таранов Н. Н. Рукописный шрифт. Вища школа. Львів, 1986. 160 с.

222934. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222935. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222936. Раздел 1. Основы менеджмента в логистике : [логистические системы, логистический аудит]. . , . С. 5-63.

222937. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222938. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003. 32 с.

222939. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222940. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222941. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222942. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222943. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222944. Тема 6. Закупочная логистика. . , . С. 64-76.

222945. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222946. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222947. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222948. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222949. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222950. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222951. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222952. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222953. Інвестиції: практика та досвід. Соло-Фінанс. К., 2003.

222954. Соловьев С. А. Перспектива. Просвещение. М., 1981. 144 с.

222955. Тема 7. Производственная логистика. . , . С. 77-91.

222956. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовый плакат. Плакат. М., 1977. 144 с.

222957. Цвиркун А. Д. Структура сложных систем. Советское радио. Москва, 1975. 200 с.

222958. Розділ І.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів. . , . С. 31-60.

222959. Глава 1. Аналитическая журналистика и ёё роль в обществе : [из истории аналитической журналистики России]. . , . С. 5-27.

222960. Тема 8. Сбытовая логистика. . , . С. 92-108.

222961. Цветков Э. И. Процессорные измерительные средства. Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. 223 с.

222962. Глава 2. Аналитический способ отображения действительности в журналистике : [цели, предмет и методы анализа в журналистике]. . , . С. 28-33.

222963. Тема 10. Управление запасами. . , . С. 121-137.

222964. Тема 11. Информационная логистика. . , . С. 138-154.

222965. Цапенко М. П. Измерительные информационные системы. Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 440 с.

222966. Глава 3. Предметные особенности анализа в журналистике : [анализ события, процесса, ситуации, понятий (идей), социальных потребностей, целей и средств деятельности]. . , . С. 34-104.

222967. Розділ І.3. Економічне районування та територіальна організація господарства. . , . С. 61-95.

222968. Глава 4. Тематические виды анализа в журналистких текстах : [политический, экономический, экологический, военный, спортивный, юридический, нравственный, исторический, социологический, статистический анализ]. . , . С. 105-203.

222969. Инженерная экология. Инженерная экология. М., 2003.

222970. Инженерная экология. Инженерная экология. М., 2003.

222971. Розділ І.4. Регіони у системі територіального поділу праці. . , . С. 96-110.

222972. Инженерная экология. Инженерная экология. М., 2003.

222973. Инженерная экология. Инженерная экология. М., 2003.

222974. Глава 5. Жанры аналитической журналистики : [аналитический отчет, корреспонденция, интервью, опрос; беседа, комментарий, реплика, анкета, социологическое резюме, рейтинг]. . , . С. 204-347.

222975. Инженерная экология. Инженерная экология. М., 2003.

222976. Кофанова О.В. Діагностування навчальних досягнень студентів-екологів із дисциплін хімічного спрямування з позицій компетентнісного і модульно-рейтингового підходів : [методика визначення рейтингу навчальних досягнень]. . , . С. 11-22.

222977. Терентьєва Н.О. Основні тенденції розвитку сучасної університетської освіти: європейський вимір. . , . С. 22-27.

222978. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222979. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222980. Иванов Н. И. Борьба с шумом, вибрацией и акустическим загрязнением окружающей среды в строительстве и промышленности строительных материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 92 с.

222981. Розділ ІІ.7. Господарський комплекс України, його структтура і трансформація в ринкових умовах. . , . С. 157-181.

222982. Костылев А. А., Миляев П. В., Дорский Ю. Д. Статистическая обработка результатов экспериментов на микроЭВМ и программируемых калькуляторах. Энергоатомиздат. Л., 1991. 305 с.

222983. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222984. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222985. Тема 1. Загальні засади страхової діяльності : [регламентація страхової діяльності, страхові агенти та страхові брокери, страховий ринок України]. . , . С. 8-47.

222986. Янковский К. А., Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Высш. шк.. М., 1976. 192 с.

222987. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222988. Кожедуб Л.Г. Лінгвостилістичний аналіз та інтерпретація оригінальних художніх текстів у процесі навчання читання майбутніх філологів. . , . С. 32-36.

222989. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222990. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222991. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222992. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222993. Якубович А. А. Сборник заданий по строительному черчению. Высш. шк.. М., 1975. 264 с.

222994. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222995. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2003. 286 с.

222996. Петрищев А.С., Григорьев Д.С. Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления вольфрама. . , . С. 179-187.

222997. Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів творення школи майбутнього. . , . С. 40-48.

222998. Стахов А. П. Коды золотой пропорции. Радио и связь. М., 1984. 152 с.

222999. Щербина В. В. Построение технического рисунка. Вища школа. Киев, 1980. 143 с.

223000. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223001. Тема 4. Формування та облік резервів зі страхування життя та обовязкових видів страхування. . , . С. 87-100.

223002. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223003. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223004. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223005. Шрифты. Полымя. Минск, 1984. 224 с.

223006. Черчение. Сборные и стереоскопические модели. Высш. школа. Москва, 1972. 127 с.

223007. Розділ ІІ .8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал України. . , . С. 182-265.

223008. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223009. "Летающему авто" в США дали разрешение на полеты и езду : [прототип первого официально зарегистрированного крылатого автомобиля]. . , . С. 6-9.

223010. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223011. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223012. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223013. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке ПРОЛОГ. МИР. М., 1990. 333 с.

223014. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223015. Червинская В. А., Новиков В. Г. Техническое черчение. Вища школа. Львов, 1975. 212 с.

223016. Приходченко К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивні технології : [поняття "проект", "проектування". Педагогічне проектування. Метод проектів як педагогічна технологія]. . , . С. 49-53.

223017. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223018. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223019. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2003. 84 с.

223020. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2003.

223021. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2003.

223022. Стоун Г. С., Сиворек Д. П. Введение в организацию ЭВМ и структуры данных. Машиностроение. М., 1980. 320 с.

223023. Хаскин А. М. Черчение. Вища школа. Киев, 1975. 446 с.

223024. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2003.

223025. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2003.

223026. Хаскин А. М. Черчение. Вища школа. Киев, 1974. 446 с.

223027. Книга I. Розділ I. Міжнародна журналістика в системі засобів масової інформації. . , . С. 7-54.

223028. Агарков О. Визначення довговічності рейок залізничної колії : [за критерієм виникнення внутрішніх контактно-втомлювальних тріщин на основі математичних моделей пружнопластичного деформування матеріалів]. . , . С. 9-16.

223029. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 32 с.

223030. Розділ ІІ. 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. . , . С. 266-283.

223031. Стохастические и комбинированные системы и устройства. ТРТИ. Таганрог, 1974. 116 с.

223032. Книга I. Розділ II. Історія міжнародної інформації. . , . С. 55-76.

223033. Страуструп Б. Язык программирования С++. Радио и связь. М., 1991. 349 с.

223034. Гмыря С. TIR-EPD - идеи глобального масштаба : [обязательное электронное предварительное информирование таможенных органов. Программа для процедуры МДП]. . , . С. 18-21.

223035. Книга I. Розділ III.Історія зарубіжної журналістики : [перші прояви журналістики у зарубіжних державах. Період розвитку друкованих видань, радіо, телебачення]. . , . С. 76-91.

223036. Хохлов В. А., Прокофьев В. Н., Борисова Н .А. Электрогидравлические следящие системы. Машиностроение. М., 1971. 431 с.

223037. Жовтянська В.В. Міфологія моди в просторі культури. . , . С. 53-60.

223038. Тульчинська С. О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг. . , . С. 138-142.

223039. Бахрушин В. Аналіз динаміки макроекономічних показників України. . , . С. 5-10.

223040. Набок М.В. Підвищення ефективності управління - визначальний чинник розвитку загальної середньої освіти. . , . С. 61-66.

223041. Вікторова Л.В. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах Польщі. . , . С. 67-70.

223042. Дробот Ю. Організація контрейлерних перевезень на "просторі 1520 мм" : [SWOT-аналіз розвитку контрейлерних перевезень. Технологічні параметри моделей контрейлерних платформ]. . , . С. 22-24.

223043. Книга I. Розділ IV. Особливості роботи журналіста-міжнародника за кордоном. . , . С. 92-122.

223044. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223045. Дічек Н.П. Прояви диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.. . , . С. 71-80.

223046. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223047. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223048. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223049. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223050. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223051. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223052. Грин А. П. Знаменитые композиции. Физкультура и спорт. М., 1973. 87 с.

223053. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223054. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223055. Горбаха М. Державна політика щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті. . , . С. 26-28.

223056. Хьюз Дж., Мичтом Дж. Структурный подход к программированию. Мир. Москва, 1980. 278 с.

223057. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2003. 64 с.

223058. Гик. Е. Я. Математика на шахматной доске. Наука. М., 1976. 177 с.

223059. Скільський Д.М. Вчення К.Д. Ушинського про народність виховання. . , . С. 80-87.

223060. Гоштанар І.В. Й.Ф. Гербарт про виховання як естетичне відображення світу. . , . С. 88-92.

223061. Герцензон Б. М. Для тех, кто в шашки не играет. Физкультура и спорт. М., 1975. 113 с.

223062. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223063. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223064. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223065. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223066. Воронков Б. Г., Персиц Б. Д. Типичные ошибки. Физкультура и спорт. М., 1974. 78 с.

223067. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223068. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223069. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223070. Карпенко О.В., Самчук Л.І., Довгань О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції. . , . С. 93-98.

223071. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223072. Волчок А. С. Тактика и стратегия шахмат. Здоров`я. К., 1985. 176 c.

223073. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223074. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223075. Информационные технологии. Новые технологии. М., 2003.

223076. Книга I. Розділ V. Особливості роботи журналіста-міжнародника всередині країни. . , . С. 123-133.

223077. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2003. 195 с.

223078. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2003. 195 с.

223079. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2003. 195 с.

223080. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2003. 195 с.

223081. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223082. Волчок А. С. Уроки шахматной тактики. Здоров`я. К., 1976. 119 с.

223083. Бергельсон В. Н., Бржезицкий Л. И. Электробезопасность в строительстве. Будівельник. Киев, 1987. 207 с.

223084. CAD/CAM/CAE Observer. CAD/CAM Media Publishing. Riga, 2003. 96 c.

223085. CAD/CAM/CAE Observer. CAD/CAM Media Publishing. Riga, 2003. 96 c.

223086. CAD/CAM/CAE Observer. CAD/CAM Media Publishing. Riga, 2003. 96 c.

223087. Казна. Редакція журналу "Казна". Дніпропетровськ, 2003.

223088. Веселкова Т. Маленькие дети - большие проблемы : [изучение ситуации с детсадами Запорожья]. . , . С. 14.

223089. Казна. Редакція журналу "Казна". Дніпропетровськ, 2003.

223090. Казна. Редакція журналу "Казна". Дніпропетровськ, 2003.

223091. Казна. Редакція журналу "Казна". Дніпропетровськ, 2003.

223092. Плевако Б. М. Контроль температуры и автоматизация тепловой работы нагревательных печей. Металлургиздат. М., 1959. 167 с.

223093. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223094. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223095. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223096. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223097. Плевако В. С., Емельянов А. В., Гринвальд А. А. Качество сырья и эффективность доменного производства. Промінь. Днепропетровск, 1971. 52 с.

223098. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223099. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2003. 192 с.

223100. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223101. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223102. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223103. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223104. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223105. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223106. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2003. 192 с.

223107. Хрульков В. А. Механическая обработка изделий из магнитных материалов в приборостроении. Машиностроение. Москва, 1966. 163 с.

223108. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2003. 175 с.

223109. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2003. 48 с.

223110. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2003. 48 с.

223111. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2003. 48 с.

223112. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2003. 48 с.

223113. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2003. 48 с.

223114. Защита информации. Конфидент. ООО "Конфидент". СПб., 2003.

223115. Защита информации. Конфидент. ООО "Конфидент". СПб., 2003.

223116. Защита информации. Конфидент. ООО "Конфидент". СПб., 2003.

223117. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223118. Каховська О. Механізм оподаткування в соціальній державі як детермінанта забезпечення соціальності. . , . С. 11-15.

223119. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223120. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223121. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223122. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223123. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223124. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223125. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223126. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223127. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223128. Харитонова А. Окремі аспекти вдосконалення оцінювання активної частини людського потенціалу. . , . С. 16-19.

223129. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003. 43 с.

223130. Ядранський Д. Процес аналізу та контролю праці в інформаційній економіці. . , . С. 20-26.

223131. Антонюк А., Шмиголь Н. Оцінювання економічної ефективності управління корпоративною культурою. . , . С. 27-31.

223132. Бойко О. Розвиток ринку транспортних послуг як чинник прискорення інтеграційних процесів : [транспортний сектор економіки України. Статистичні дані по експорту і імпорту послуг транспорту за 2006 - 2010 рр]. . , . С. 32-37.

223133. Розділ ІІІ. Просторова організація продуктивних сил України. . , . С. 284-519.

223134. Ковальська Л. Методичний підхід до оцінювання регіонального потенціалу : [на прикладі оцінювання використання регіонального потенціалу АР Крим у 2010 р]. . , . С. 38-43.

223135. Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту. . , . С. 9-16.

223136. Тема 5.2 Податковий менеджмент. . , . С. 95-99.

223137. Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту. . , . С. 171-188.

223139. Баланс-Бюджет. ТОВ"Баланс-Клуб". Дніпропетровськ, 2012. 30 с.

223140. Типова структура бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. . , . С.8-11.

223141. Ч. 2.2. Иррациональные методы ИСУ (исследование систем управления) : [использование психологии; социологические методы; экспертные оценки]. . , . С. 101-136.

223142. Плескачевский Ю. М., Смирнов В. В., Макаренко В. М. Введение в радиационное материаловедение полимерных композиторов. Навука і техніка. Минск, 1991. 192 с.

223143. Ч. 2.4. Пример применения математического моделирования и экспертных оценок для диагностики персонала. . , . С. 164-166.

223144. Плесков Ю. В., Филиновский В. Ю. Вращающийся дисковый электрод. Наука. М., 1972. 344 с.

223145. Плескунин В. И., Воронина Е. Д. Теоретические основы организации и анализа выборочных данных в эксперименте. Изд-во ун-та. Ленинград, 1979. 232 с.

223146. Ч. 2.5. Специализированняе инструменты исследования систем управления : [SADT; АВС; моделирование стуктуры компании; распределение труда; количество подчинененных]. . , . С. 166-196.

223147. Большой англо-русский словарь. Русский язык. М., 1987. 1037 с.

223148. Корінєв В. Проблеми економічної безпеки галузей вітчизняної економіки на сучасному етапі їх розвитку. . , . С. 44-48.

223149. Большой англо-русский словарь. Русский язык. М., 1988. 1072 с.

223150. Ч. 2.6.1. Корпоративные информационные системы (КИС). . , . С. 197-203.

223151. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2012. 68 c.

223152. Вища школа. Знання. Київ, 2012. 128 с.

223153. Суворов А. Л. Микроскопия в науке и технике. Наука. М., 1981. 137 с.

223154. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2012. 254 с.

223155. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

223157. Ч. 2.6.2 От КИС до ERP - глобальная автоматизация процессов : [автоматизация управленческой деятельности]. . , . С. 203-210.

223159. Весела І., Веселий І. Шаховий буквар. Радянська школа. К., 1984. 126 с.

223160. Зустрічна смуга. Аванті. Київ, 2012.

223161. Плеснер А. И. Спектральная теория линейных операторов. Наука. М., 1965. 624 с.

223162. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 56 с.

223163. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 56 с.

223164. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2012. 80 с.

223165. СУБД и пакеты окружения: проблемы разработки и применения. ЛатНИИНТИ. Рига, 1985. 160 с.

223166. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2012. 56 с.

223168. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2012. 102 с.

223169. Васильев В. Л. Актеры шахматной сцены. Физкультура и спорт. М., 1986. 256 с.

223170. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2012. 240 с.

223171. Плетнев Д. В., Брусенцова В. Н. Основы технологии износостойких и антифрикционных покрытий. Машиностроение. М., 1968. 272 с.

223172. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2012. 124 с.

223173. Васильев В. Л. Загадка Таля. Второе "я" Петросяна. Физкультура и спорт. М., 1973. 336 с.

223174. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2012. 36 с.

223175. Плетнев Л. Ф. Реле прямого действия, их наладка и проверка. Госэнергоиздат. М., 1961. 48 с.

223176. Василевский Р. Г. Учимся играть в шашки. Здоров`я. К., 1985. 88 с.

223177. Вайнштейн Б. С. Мыслитель. Физкультура и спорт. М., 1981. 287 с.

223179. Ботвинник М. М. Полвека в шахматах. Физкультура и спорт. М., 1978. 272 с.

223180. Ботвинник М. М. Алгоритм игры в шахматы. Наука. М., 1968. 95 с.

223182. Бондаревский И. З. Комбинации в миттельшпиле. Физкультура и спорт. М., 1982. 80 с.

223183. Плетнев М. Ю. Косметико-гигиенические моющие средства. Химия. М., 1990. 272 с.

223184. Плетнев Р. Н., Губанов В. А., Фотиев А. А. ЯРМ в оксидных соединениях ванадия. Наука. М., 1979. 128 с.

223185. Русско-английский словарь. ГИС. Москва, 1957. 474 с.

223186. Ступель Ф. А. Электромеханические датчики и преобразователи неэлектрических величин. Энергия. М., 1965. 116 с.

223188. Міронова Л., Перетятько А. Економетричне моделювання впливу видатків бюджету м. Дніпропетровськ на величину планових доходів. . , . С. 49-53.

223189. Батуринский В. Д. Страницы шахматной жизни. Фзкультура и спорт. М., 1983. 176 с.

223190. Баранов Б. Ф. Штурм королевской крепости. Физкультура и спорт. М., 1981. 64 с.

223191. 4. Природно-ресурсний потенціал України і його оцінка. . , . С. 41-66.

223192. Арчаков В. М. Гроссмейстерские композиции: шахматные задачи и этюды. Молодь. К., 1985. 192 с.

223193. Авербах Ю. Л. Что надо знать об эндшпиле. Физкультура и спорт. Москва, 1979. 79 с.

223194. Авербах Ю. Л., Тайманов М. Е. Матч на первенство мира Карпов-Каспаров. Физкультура и спорт. Москва, 1986. 240 с.

223195. Иткис М. А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена. ДОСААФ. М., 1982. 128 с.

223196. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223197. Бабий А. Большая часть экофонда направлена на охрану водных ресурсов Запорожья. . , . С. 3.

223198. Исакова М. Г., Панов Г. М. Конькобежный спорт. Физкультура и спорт. М., 1976. 95 с.

223199. Ионов С. Ф., Ципурский И. Л. Организация и проведение соревнований по борьбе самбо. Физкультура и спорт. М., 1983. 143 с.

223200. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223201. Играя, сужу об игре. Физкультура и спорт. М., 1975. 200 с.

223202. Ивойлов А. В. Помехоустойчивость движений спортсмена. Физкультура и спорт. М., 1986. 110 с.

223203. Прядун Р. "Термос" для Запорожья. Тепло дома - реальность. Надо просто начинать работать : [проблемы жилого фонда г. Запорожья. Техническое состояние зданий и многоквартирных домов]. . , . С. 1,4.

223204. "Оживление экономики характерно и для нашего предприятия" : [интервью с директором ПАО "Запорожнерудпром" С. Верховским/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 8.

223205. Иванов Е. И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. Физкультура и спорт. М., 1978. 112 с.

223206. Голубович С. Р., Дудко А. А., Клушанцев Б. В. Передвижные дробильно-сортировочные установки. ЦИНТИМАШ. М., 1962. 102 с.

223207. Котов А. А. Шахматное наследие Алехина. Физкультура и спорт. М., 1982. 398 с.

223208. Ч. 2.6.3. ERP - системы планирования корпоративных ресурсов. . , . С. 203-221.

223209. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223210. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223211. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223212. Котов А. А. Шахматное наследие Алехина. Физкультура и спорт. М., 1982. 383 с.

223213. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223214. Рыбаков Л. М., Халилов Ф. Х. Повышение надежности работы трансформаторов и электродвигателей высокого напряжения. Иркутсий ун-т. Иркутск, 1991. 160 с.

223215. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223216. Ч. 2.6.4. CRM - системы взаимоотношений с клиентами. . , . С. 221-226.

223217. Полухін М. Примножуємо зелену перлину : [статистичні дані за 8 місяців 2012 р. по лісогосподарським підприємствам]. . , . С. 4.

223218. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223219. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-липні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 2-8.

223220. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223221. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223222. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223223. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223224. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223225. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223226. Кур'єр Кривбасу. Звезда-4. Кривий Ріг, 2003.

223227. Курсив. Курсив. М., 2003.

223228. Курсив. Курсив. М., 2003.

223229. Курсив. Курсив. М., 2003.

223230. Курсив. Курсив. М., 2003.

223231. Курсив. Курсив. М., 2003.

223232. Запорожцы привезли семь наград с Параолимпиады : [запорожские паралимпийцы в Лондоне 2012]. . , . С. 1,21.

223233. Лідери ХХІ століття. Східно-Українська Академія бізнесу. Х., 2003. 10 с.

223234. Лідери ХХІ століття. Східно-Українська Академія бізнесу. Х., 2003. 10 с.

223235. Лідери ХХІ століття. Східно-Українська Академія бізнесу. Х., 2003. 10 с.

223236. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223237. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223238. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223239. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223240. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223241. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223242. Ефремов И. С., Волков А. Ф., Загайнов Н. А., Никольский И. К. Полупроводниковые силовые преобразователи на городском транспорте. Министерство коммун. хоз-ва РСФСР. М., 1963. 85 с.

223243. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223244. Сегодня мы инвестируем в будущее : [интервью с депутатом обласного совета В. Межейко по вопросам молодежной политики, образования, культуры и туризма/ беседовал М. Глаголев]. . , . С. 5.

223245. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223246. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223247. Литейное производство. Фолиум. М., 2003. 32 с.

223248. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223249. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223250. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223251. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223252. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223253. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223254. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223255. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223256. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2012. 72 с.

223257. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223258. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223259. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223260. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2003.

223261. Полупроводниковые преобразовательные устройства. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1987. 91 с.

223262. Логистика. Журнал "Тара и упаковка". М., 2003.

223263. Логистика. Журнал "Тара и упаковка". М., 2003.

223264. По новому закону скорая помощь станет самостоятельной стуктурой : [интервью с главным врачем Запорожской клиничекой больницы экстремальной медицины С. Завгородним об изменениях экстренной и скорой медицинской помощи в области/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 11.

223265. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223266. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223267. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223268. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223269. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223270. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223271. Повышение эффективности преобразования, стабилизации и передачи электроэнергии. Наукова думка. К., 1988. 124 с.

223272. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223273. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223274. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223275. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223276. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223277. Людина і праця. Соцінформ. К., 2003. 48 с.

223278. Иванов Э. Г. Умейте защищаться, умейте нападать!. Физкультура и спорт. М., 1979. 79 с.

223280. Константинопольский А. М., Вейц А. П. Защита Каро-Канн. Физкультура и спорт. Москва, 1983. 272 с.

223281. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223282. Фильц Р. В., Лябук Н. Н. Математическое моделирование явнополюсных синхронных машин. Світ. Львів, 1991. 173 с.

223283. Иваницкий А. В. Шестое чувство. Молодая гвардия. М., 1971. 304 с.

223284. Людина і світ. Преса України. К., 2003.

223285. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2003. 72 с.

223286. Зотов Ю. В., Шершаков Н. В. Виндсерфинг для всех. Физкультура и спорт. М., 1984. 30 с.

223287. Кривоший О. Материнська пам'ять : [пам'ятник військовослужбовцям, заглиблим при виконанні службових обов'язків у мирний час відкритий у вересні 1997 р. в Запоріжжі]. . , . С. 6.

223288. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223289. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2003. 57 с.

223290. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2003. 58 с.

223291. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2003. 87 с.

223292. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2003. 53 с.

223293. Зерчанинов Ю. Л., Нилин А. П. Лимит чистого времени. Советская Россия. М., 1981. 139 с.

223294. Плетницкий С. Я. Примеры экономии металла. Научтехиздат. М., 1954. 76 с.

223295. Математическая физика, анализ, геометрия. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веревкина. К., 2003. 252 с.

223296. Математическая физика, анализ, геометрия. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веревкина. К., 2003. 252 с.

223297. Математическая физика, анализ, геометрия. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веревкина. К., 2003. 252 с.

223298. Математическая физика, анализ, геометрия. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веревкина. К., 2003. 252 с.

223299. Плеханов В. В., Холодилин Г. М. Автокорреляционный прием составных сигналов на тропосферных линиях связи. Радио и связь. М., 1984. 112 с.

223300. Как загинали сталь : [состояние промышленности Запорожской области на примере Днепроспецстали и др. предприятий. Статистические данные]. . , . С. 7.

223301. Зациорский В. М. Основы спортивной метрологии. Физкультура и спорт. М., 1979. 152 с.

223303. Математичні машини і системи. Інст. проблем матем. машин і систем. Київ, 2003. 188 с.

223304. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

223305. Плеханов И. П., Папмель С. В. Индивидуальное обучение вождению автомобиля. Физ. и спорт. М., 1957. 100 с.

223306. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2003. 210 с.

223307. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2003. 210 с.

223308. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2003. 210 с.

223309. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2003. 210 с.

223310. Ч. 2.6.5. Управление логистической цепочкой SCM : [повышение эффективности логистики]. . , . С. 226-233.

223311. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223312. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223313. Перший раз на перший курс : [інтерв'ю з М.С. Гамовим - завідувачем кафедри "Міжнародні економічні відносини" ЗНТУ/ записала І. Гавриленко]. . , . С. 1.

223314. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223315. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223316. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223317. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223318. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223319. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223320. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223321. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223322. Ч. 2.6.6. ВРМ - система управления эффективностью бизнеса. . , . С. 233-236.

223323. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223324. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2003. 56 с.

223325. Ч. 3. Экспресс-диагностика системи управления предприятием через использование системы сбалансированных показателей (ССП) : мотодология, этапы, проблемы. . , . С. 238-266.

223326. Торопцев Н. Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором. Энергоатомиздат. М., 1988. 95 с.

223329. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223330. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223331. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223332. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223334. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223335. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223336. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223337. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223338. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

223339. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2003. 159 с.

223340. Технико-экономические вопросы электромашиностроения и энергетики. Наука. Ленинград, 1972. 175 с.

223341. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2003.

223342. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2003.

223344. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2003.

223345. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2003.

223346. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2003.

223347. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223348. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223349. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223350. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223351. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223352. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2003. 48 с.

223353. Заседа И. И. Здравствуй, Олимпиада-80!. Здоров'я. К., 1980. 140 с.

223354. Петренко С. Зупинка виробництва зменшила шкідливі викиди : [стан екології в Запорізькій області за 2012 р.]. . , . С. 4.

223355. Кобленц А. Н. Волшебный мир комбинаций. Физкультура и спорт. М., 1980. 80 с.

223356. Плеханов И. Справочник шофера. Автотрансиздат. М., 1958. 256 с.

223357. Про підсумований облік робочого часу : Лист Міністерства соціальної політики України від 05.07.2012 р. №229/13/116-12. . , . С. 35-36.

223358. Плеханов И. П., Черняйкин В. А., Папмель С. В. Справочник шофера. Автотрансиздат. М., 1959. 272 с.

223359. Плеханов И. П., Черняйкин В. А., Папмель С. В. Справочник шофера. Автотрансиздат. М., 1960. 288 с.

223360. Вовченко Н.О. Ароматерапія: за і проти. . , . С. 6-9.

223361. Плезанов И. П., Сабинин А. А., Черняйкин В. А. Учебное пособие водителя автомобиля 2-го класса. ДОСААФ. М., 1973. 302 с.

223362. Задорин Ю. М., Крюков Д. С. Краткий справочник физкультурного работника. Профиздат. М., 1968. 64 с.

223363. Кобленц А. Н. Уроки шахматной стратегии. Физкультура и спорт. М., 1983. 111 с.

223364. Плеханов И. Ф. Расчет и конструирование устройств для нанесения гальванических покрытий. Машиностроение. Москва, 1988. 219 с.

223365. Приходченко К.І., Приходченко В.В., Приходченко О.В. Педагогічна терапія як орієнтація на внутрішній локус контролю цілісного здоров'я людини. . , . С. 10-13.

223366. Редзюк А.М., Клименко О.А., Кудренко О.В. Щодо визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами колісних транспортних засобів. . , . С. 2-7.

223367. Кобленц А. Н. Воспоминания шахматиста. Физкультура и сорт. М., 1986. 237 с.

223368. Плеханова М. Н. Актинидия, лимонник, жимолость. Агропромиздат. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1990. 85 с.

223369. Жордочко Р. В., Полищук В. Д. Прыжок в высоту. Здоров'я. К., 1985. 144 с.

223370. Керес П. Сто партий. Физкультура и спорт. М., 1966. 384 с.

223371. Плехль О. Электромеханическая коммутация и коммутационные аппараты. Госэнергоиздат. М., 1959. 288 с.

223372. Плехнова М. И. Типизация технологических процессов в тяжелом машиностроении. Машиностроение. М., 1975. 128 с.

223373. Жуков Д.А. Иван Поддубный. Физкультура и спорт. М., 1975. 144 с.

223374. Плешивцев Н. В. Катодное распыление. Атомиздат. М., 1968. 343 с.

223375. Новікова А.М., Ященко Т.М., Новікова О.В. Реформування системи пільг на транспортні послуги: методичні підходи : [на прикладі України, Росії, Молдовії, Киргистану, Бішкеку та Польщі]. . , . С. 8-12.

223376. Плешивцев Н. В. Пучки электронов в промышленности. Знание. М., 1969. 46 с.

223377. Плещинский Н. Б. Приложения теории интегральных уравнений с логарифмическими и степенными ядрами. Изд-во ун-та. Казань, 1987. 156 с.

223378. Жук С. А. "...и серебряный иней...". Молодая гвардия. М., 1971. 256 с.

223379. Жолдак В. Спорт - помощник в труде. Физкультура и спорт. М., 1971. 72 с.

223381. Карпов А. Е. А завтра снова в бой. Молодая гвардия. М., 1982. 240 с.

223382. Плинер Г. А., Пашкевич Б. В. Технико-экономическое управление в условиях АСУ. Вышэйшая школа. Минск, 1975. 254 с.

223384. Карпов А. Е. 50 миниатюр чемпионов мира. Физкультура и спорт. М., 1986. 160 с.

223385. Плинер Ю. Л., Сучильников С. И., Рубинштейн Е. А. Алюминотермическое производство ферросплавов и лигатур. Металлургиздат. М., 1963. 175 с.

223386. Плинер Ю. Л., Степин В. В., Устинова В. И. Стандартные образцы металлургических материалов. Металлургия. М., 1976. 295 с.

223387. Эрбс Х.-Э., Штольц О. Введение в программирование на языке Паскаль. Мир. М., 1989. 295 с.

223388. Капабланка Х. Р. Последние шахматные лекции. Физкультура и спорт. М., 1976. 53 с.

223389. Жигалов С. А., Дранч В. Я. Королевство акробатики. Физкультура и спорт. М., 1986. 80 с.

223390. Плинер Ю. Л., Свечникова Е. А., Огурцов В. М. Управление качеством химического анализа в металлургии. Металлургия. М., 1979. 207 с.

223391. Мирзабаев М. М., Потапенко К. Д., Тихонов В. И. Эпитаксиальные датчики Холла и их применение. Фан. Ташкент, 1986. 215 с.

223392. Избранные партии Рагозина. Физкультура и спорт. М., 1964. 199 с.

223393. Осташевський С.А. До питання про оцінку працездатності водія. . , . С. 13-15.

223394. Есенин К. С. Футбол: рекорды, парадоксы, трагедии, сенсациии. Молодая гвардия. М., 1970. 207 с.

223395. Энциклопедия кибернетики. Укрсовэнцикл. К., 1974. 619 с.

223396. Злобинский А. Д. Комбинации в русских шашках. Здоров`я. К., 1985. 248 с.

223397. Энциклопедия кибернетики. Укрсовэнцикл. К., 1974. 607 с.

223398. Ященко Д.М. Визначення моменту інерції автомобіля : [на прикладі автомобіля ВАЗ-2121]. . , . С. 16-19.

223399. Десять чемпионов мира. Физкультура и спорт. М., 1972. 160 с.

223400. Элфринг Г. Программирование на языке ассемблера для микроЭВМ. Радио и связь. М., 1987. 168 с.

223401. Плис Г. С. Стандартизация в электротехнике. Изд-во стандартов. М., 1979. 167 с.

223402. Дворкович В. Я. Справочник шахматиста. Физкультура и спорт. М., 1983. 127 с.

223403. Вальковский В. А., Котов В. Е., Марчук А. Г. Элементы параллельного программирования. Радио и связь. М., 1983. 240 с.

223404. Балашов М. А., Елагин Е. Б., Конев Ю. И. Электронные и полупроводниковые устройства систем автоматического управления. Машиностроение. М., 1966. 443 с.

223405. Елисейкин А. Г., Колчанова Т. И. Спорт. Характер. Честь. Просвещение. М., 1984. 144 с.

223406. Гуфельд Э. Е. Минимальное преимущество. Физкультура и спорт. М., 1984. 79 с.

223407. Плис Г. С. Стандартизация в электротехнического оборудования. Изд-во стандартов. М., 1964. 303 с.

223408. Дьячков В. М. Высоте нет предела. Физкультура и спорт. М., 1980. 232 с.

223409. Гуфельд Э. Е. Краткая энциклопедия шахматных дебютов. Здоров`я. К., 1986. 136 с.

223410. Плискин Л. Г. Билинейные модели оптимизации производства. Сов. радио. М., 1979. 201 с.

223411. Литвиненко А.С. Про недоцільність влаштування дренуючих і взагалі будь-яких пористих шарів у конструкціях дорожніх одягів автомобільних доріг України : [перед зимовим промерзанням і впродовж зими]. . , . С. 20-23.

223412. Плискин Л. Г. Оптимизация непрерывного производства. Энергия. М., 1975. 336 с.

223413. Плискин Ю. С., Валов А. Н. Методы и аппаратура для измерения малых радиоактивностей проб металла и шлака. Металлургиздат. М., 1963. 134 с.

223414. Гришин В. Г., Ильин Е. И. Шахматная азбука или первые шаги по шахматной доске. Физкультура и спорт. М., 1972. 60 с.

223415. Петрук В.Б. Трирівнева транспортна розв'язка з реверсним розподільчим кільцем. Порівняльний аналіз безпеки руху. . , . С. 24-26.

223416. Кушнір О.В., Собачко С.М., Катукова В.М., Кулак Є.М. Створення електронно-аналітичної бази для збору та зберігання даних моніторингу сучасних технологій та нових матеріалів : [за тематичним планом НДДКР Укравтодору на 2011 р.]. . , . С. 27-31.

223417. Колесник Д.Ю., Пушкарьова К.К., Шейнич Л.О. Сучасні уявлення про корозію цементного каменю в бетоні під дією води. . , . С. 33-37.

223418. Юрченко В.О., Коротченко М.В., Бригада О.В., Михайлова Л.С. Дослідження технологічних характеристик поверхневого стоку з автомобільних доріг. . , . С. 44-47.

223419. Мехович С.А., Колєсніченко А.С. Ризики неплатежів на оптовому ринку електричної енергії України. . , . С.41-47.

223420. Коваленко Г.М. Формування інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу. . , . С. 48-51.

223421. Янукович Я. Модернізація Конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави. . , . С. 12-15.

223422. Литвин В. Життя вимагає модернізації основного закону України. . , . С. 16-18.

223423. Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу. . , . С. 19-27.

223424. Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні. . , . С. 28-34.

223425. Душанин С. А., Пирогова Е. А., Иващенко Л. Я. Самоконтроль физического состояния. Здоров'я. Киев, 1980. 26 с.

223426. Скрипнюк О. Сучасний конституційний процес в Україні: передумови, завдання та перспективи. . , . С. 35-42.

223427. Дубогай А. Д. Управлять здоровьем смолоду. Молодь. К., 1985. 112 с.

223428. Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення. . , . С. 43-48.

223429. Друзь В. А. Спортивная тренировка и организм. Здоров'я. К., 1980. 126 с.

223430. Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні. . , . С. 50-59.

223431. Сіренко В. Судова система України потребує докорінного радикального реформування. . , . С. 60-67.

223432. Пухтинський М. Проблеми трансформації територіальної організації влади та місцевого самоврядування в контексті розвитку конституційного процесу в Україні. . , . С. 68-77.

223433. Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні. . , . С. 78-85.

223434. Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів. . , . С. 86-92.

223435. Плисс В. А. Некоторые проблемы теории устойчивости движения в целом. Изд-во Ленинград. университета. Ленинград, 1958. 183 с.

223436. Драйден К. Хоккей на высшем уровне. Прогресс. М., 1975. 200 с.

223437. Плисс В. А. Нелокальные проблемы теории колебаний. Наука. М., 1964. 367 с.

223438. Барабаш Ю. Презедент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики. . , . С. 93-99.

223439. Нудненко Л. Деякі проблеми змісту та реалізації конституційного права на свободу слова : [права на свободу слова в Росії]. . , . С. 100-113.

223440. Колодій А. Конституційний процес та сучасна конституційна реформа в Україні: етапи розвитку. . , . С. 114-121.

223441. Донской Д. Д. Ходить и бегать для здоровья. Знание. М., 1985. 64 с.

223442. Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика. . , . С. 122-131.

223443. Добкович В. В. Турист СССР. Физкультура и спорт. М., 1957. 159 с.

223444. Дзю-до. Физкультура и спорт. М., 1980. 46 с.

223445. Дзю-до. Физкультура и спорт. М., 1977. 104 с.

223447. Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги. МАУП. К., 2006. 456 с.

223448. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223449. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223450. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223451. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223452. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223453. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223454. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223455. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223456. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223457. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223458. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

223459. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223460. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223461. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223462. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223463. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223464. Металлообработка. Политехника. СПб., 2003. 60 с.

223465. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223466. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223467. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223468. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223469. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223470. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223471. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223472. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223473. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223474. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223475. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2003. С. 571-718

223476. Силовые тиристорные преобразователи. НЭТИ. Новосибирск, 1987. 162 с.

223477. Янбых Г.Ф., Столяров Б.А. Оптимизация информационно-вычислительных сетей. Радио и связь. М., 1987. 232 с.

223478. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2003.

223479. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2003.

223480. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2003.

223481. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2003.

223482. Ямный В. Е. Аналого-цифровые преобразователи напряжений в широком динамическом диапозоне. Изд-во БГУ. Минск, 1980. 192 с.

223483. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2003.

223484. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2003.

223485. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223486. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223487. Джероян Г. О., Худадов Н. А. Предсоревновательная подготовка боксеров. Физкультура и спорт. М., 1971. 149 с.

223488. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223489. Якубайтис Э. А. Локальные информационно-вычислительные сети. Зинатне. Рига, 1985. 284 с.

223490. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223491. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223492. Микроэлектроника. Наука. М., 2003. 400 с.

223493. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2003. 82 с.

223494. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2003. 82 с.

223495. Яковлев П. П., Мешков Б. Б. Проектирование интерференционных покрытий. Машиностроение. М., 1987. 185 с.

223496. Данилов А. П. Современное спортивное оружие и его отладка. ДОСААФ. М., 1968. 208 с.

223497. Юдович М. М. Гамбит. Физкультура и спорт. Москва, 1980. 80 с.

223498. Васючкова Т. Д., Загузова Л. К., Иткина О. Г., Савченко Т. А. Языки программирования ДОС ЕС ЭВМ. Краткий справочник. Статистика. М., 1977. 152 с.

223499. Юдович М. М. План в шахматной партии. Физкультура и спорт. Москва, 1982. 80 с.

223500. XIV и XV первенства СССР по шашкам. Физкультура и спорт. Москва, 1955. 351 с.

223502. Цирик З. И. Четверть века за шашечной доской. Прапор. Харьков, 1965. 155 с.

223503. Юэн Ч., Бичем К., Робинсон Д. Микропроцессорные системы и их применение при обработке сигналов. Радио и связь. М., 1986. 296 с.

223505. Трансформаторы. Энергоатомиздат. М., 1988. 168 с.

223506. Різник Н. Зовнішньоекоромічна безпека регіону: сутність і проблеми забезпечення. . , . С. 54-58.

223507. Боянов К. Л., Гетов В. С., Вецев Н. Г. Персональные компьютеры. Машиностроение. М., 1989. 207 с.

223508. Петровская И.Б. Активизация интеллектуального и творческого потенциала (Программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного возраста). . , . С. 1-10.

223509. Семенов Г., Плаксюк О. Аналіз розвитку сучасного ринку автозапчастин в Україні : [структура атомобільного виробництва та ринок автомобілів у 2011 р.]. . , . С. 59-63.

223510. Кузьмин Н., Рукодельников Б. Тренировка альпиниста. Физкультура и спорт. М., 1961. 138 с.

223511. Кукушкин В. В., Толстиков Г. Б. Короли без королевства. Физкультура и спорт. М., 1979. 57 с.

223512. Плитас П. С. Ваши очки. Здоровья. К., 1981. 40 с.

223513. Томарева - Патлахова В. Специфіка стратегічного планування регіонального розвитку в Україні та напрями його вдосконалення. . , . С. 64-68.

223514. Крячко И. А. Физическая культура. Основы советской физической культуры в научно-популярном изложении. Физкультура и спорт. М., 1958. 285 с.

223515. Плиты для сушки стержней. Конструкция, исполнительные размеры и конструктивные элементы. Стандартгиз. М., 1960. 91 с.

223516. Туров Б. И. Жемчужины шахматного творчества. Физкультура и спорт. Москва, 1982. 288 с.

223517. Тайманов М. Е., Злотник Б. А., Эстрин Я. Б. Теория и практика шахматной игры. Высш. школа. М., 1981. 160 с.

223518. Плиты модельные координатные: ГОСТ 22473-77; ГОСТ 22476-77. Издательство стандартов. Москва, 1977. 27 с.

223519. Крефф А.-Ф., Каню М.-Ф. Женщина и спорт. Физкультура и спорт. М., 1986. 143 с.

223520. Чабан Я. Концепція оцінювання впливу структури податкових надходжень на соціально - економічний розвиток регіону. . , . С. 69-72.

223521. Таль М. Н., Дамский Я. В. В огонь атаки. Физкультура и спорт. М., 1978. 304 с.

223522. Креер В. А., Попов В. Б. Тройной прыжок. Физкультура и спорт. М., 1971. 96 с.

223524. Плиты модельные металлические для встряхивающих формовочных литейных машин: ГОСТ 20084-74; ГОСТ 20131-74. Издательство стандартов. Москва, 1974. 152 с.

223525. Бирський В. Сучасні напрями досліджень економічних систем. . , . С. 73-77.

223526. Кочнев Е. Д. Люди. Автомобили. Рекорды. Молодая гвардия. М., 1982. 288 с.

223527. Заика Е.В. Заполнение пробелов в схемах как способ развития мышления и воображения. . , . С. 10-18.

223528. Рибальченко Л. Моделювання стратегій діяльності вітчизняних страхових. . , . С. 78-81.

223529. Сидора Т. Концепція моделювання діяльності підприемства в умовах циклічних змін зовнішнього середовища. . , . С. 83-85.

223530. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Анатомія та еволюція нервової системи людини". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

223531. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань з дисципліни "Анатомія та еволюція нервової системи людини" для студентів спеціальності 6.030102 "Психологія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

223532. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи біології та генетики людини" для студентів спеціальності 6.030102 "Психологія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

223533. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань з дисципліни "Основи біології та генетики людини". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

223534. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови для студентів усіх форм навчання факультету фізичної культури та спорту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

223535. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Методичні вказівки "Методи організації занять фізичної культури спеціалізація "Аеробіка" у ВНЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

223536. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Бухгалтерський облік. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

223537. Тонкаль В.Е., Гречко Э. Н., Кулешов Ю. Е. Оптимальный синтез автономных инверторов с амплитудно-импульсной модуляцией. Наукова думка. К., 1987. 220 с.

223538. Костин В. М., Минков Б. М. Судейство баскетбола в вопросах и ответах. Вышэйшая школа. Минск, 1980. 72 с.

223539. Космолинский Ф. П. Физическая культура и работоспособность. Знание. М., 1983. 64 с.

223540. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии. Академия. М., 2007. 208 с.

223541. Білоусов.О. Теоретико - практичні засади управління зарубіжними інвестиційними проектами на українських підприємствах. . , . С. 86-90.

223542. Власюк Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції. . , . С. 91-95.

223543. Українсько-російський словник. Наукова думка. К., 1977. 944 с.

223544. Гудима О., Жилінська Л. Переваги складання звітності за сегментами. . , . С. 96-100.

223545. За рулем. За рулем. М., 2012. 346 с.

223549. Іванов М., Бугай І. Перехід українських компаній на МСФЗ згідно з IFRS 1. . , . С. 101-110.

223550. Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання. . , . С. 132-138.

223551. Корінєв В., Корман І. Основні підходи до формування ціни на ринку риби та морепродуктів України. . , . С. 116-120.

223552. Рабінович С. Критерії конституційності обмежень прав людини: можливості уточнення в Основному Законі України. . , . С. 139-145.

223553. Король С. Аналіз стану, динаміки і структури виробничих фондів підприємства : [на прикладі ВАТ "Мотор Січ". Зміни елементів оборотних коштів за 2008-2010 рр.]. . , . С. 121-130.

223554. Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процесу у світлі висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія). . , . С. 146-153.

223555. Скрипнюк О. Вступ до курсу "Конституційне право України" : [лекція професора О. Скрипнюка на допомогу молодим викладачам]. . , . С. 156-168.

223556. Тиристорные преобразователи. Новосиб. электротехнический ин-т. Новосибирск, 1985. 163 с.

223557. Конституційна Асамблея: хроніка подій : [офіційні документи, що стосуються створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України]. . , . С. 171-198.

223558. Яшугин Е.А. Теория линейных непрерывных систем автоматического управления в вопросах и ответах. Вышэйшая школа. Минск, 1986. 224 с.

223559. Семенов А., Печеник А., Ярошевська О. Особливості організації оплати праці в акціонерному товаристві : [на прикладі "ЗАЗ", на осноіві безтарифної системи оплати праці]. . , . С. 131-138.

223560. Яшков С. Ф. Анализ очередей в ЭВМ. Радио и связь. М., 1989. 216 с.

223561. Дмитриков В. Ф., Тонкаль В. Е., Гречко Э. Н., Островский М. Я. Теория и методы анализа преобразователей частоты и ключевых генераторов. Наукова думка. Киев, 1988. 311 с.

223562. Ківалов С., Смирнова К., Анцупова Т. Забезпечення життєдіяльності Страсбурзького суду : [інтерв'ю Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя С. Ківалова - журналу "Право України"]. . , . С. 199-202.

223563. Ярмиш Р., Ярмиш Дж. Основы программирования на языке ассемблера. Мир. М., 1983. 320 с.

223564. Яршиш Р., Яршиш Дж. Основы программирования на языке ассемблера. Мир. М., 1983. 320 с.

223565. Силовые полупроводниковые и импульсные электромеханические преобразовательные устройства. Куйбышевский политехнический ин-т. Куйбышев, 1976. 152 с.

223566. Тунік А. Формування асортиментної політики в ТОВ "Фоззі - Фуд" при дослідженні попиту продукції. . , . С. 143-145.

223567. Двоєзерська В. Удосконалення обліку відновлення основних засобів. . , . С. 160-162.

223568. Ковтун О. Інформаційна культура як фактор підвищення рівня довіри населення до фінансових установ. . , . С. 163-168.

223569. Поздняков Є. Централізована система управління проблемними кредитами комерційних банків. . , . С. 169-174.

223570. Сидлин А. Теория и практика шашечной игры. Латгосиздат. Рига, 1950. 172 с.

223571. Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи. . , . С. 203-208.

223572. Мордвінов О., Мордвінова І. Тенденції агровиробничої діяльності фермерських господарств Запорізької області : [аналіз структури посівних площ Запорізької області]. . , . С. 175-178.

223573. Резинский С. Р., Мошкович Б. И., Евзеров И. Х., Венделанд В. М. Силовые полупроводниковые преобразователи в металлургии. Металлургия. М., 1976. 184 с.

223574. Коршак Ю. Ф. Старый, старый, футбол. Физкультура и спорт. М., 1975. 118 с.

223575. Электромеханические преобразователи энергии. ВПИ. Воронеж, 1986. 165 с.

223576. Сидлин А. Задачник шашечной игры. Шашки в 12 уроков. Физкультура и спорт. М., 1949. 111 с.

223577. Электромеханические преобразователи энергии. Наукова думка. К., 1986. 152 с.

223578. Коренберг В. Б. Упражнения на бревне. Физкультура и спорт. М., 1976. 80 с.

223579. Притула Н. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в економічно розвинутих країнах. . , . С. 184-188.

223580. Корбут Е. В. Теннис: техника и тактика чемпионов. Физкультура и спорт. М., 1985. 144 с.

223581. Віхорт Ю. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою : [поняття та класифікації інновацій]. . , . С. 189-194.

223582. Куліков А. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів. . , . с. 195-200.

223584. Янсен Й. Курс цифровой электроники. Мир. М., 1987. 406 с.

223585. Янсен Й. Курс цифровой электроники. Мир. М., 1987. 412 с.

223586. Янсен Й. Курс цифровой электроники. Мир. М., 1987. 368 с.

223587. Янсен Й. Курс цифровой электроники. Мир. М., 1987. 334 с.

223588. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

223589. Логанов Є. Про підготовку до зими, шляхи розвитку сільського господарства і медицини : [Запорізька область]. . , . С. 2.

223590. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

223591. Копытов Е. В., Орлов Л. П. Упражнения на кольцах. Физкультура и спорт. М., 1956. 87 с.

223592. Кононов И. Ф., Куценко Г. И. Подросток и физическая культура. Знание. М., 1982. 64 с.

223593. Тарасенко В. Під Таврійським сонцем : [міжнародні зв'язки між Запоріжжям та Болгарією]. . , . С. 2.

223594. Рохлин Я. Г. Книга о шахматах. Советская Россия. Москва, 1975. 208 с.

223595. Прохоренко М. Курінь вільного козацтва: приховані сторінки історії : [хронологія подій 1917-1921 рр. Запорізький краєзнавчий розшук]. . , . С. 4.

223596. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2003. 128 с.

223597. Кондратьева Г. А., Шокин А. И. Теннис в спортивных школах. Физкультура и спорт. М., 1975. 160 с.

223598. Портиш Л., Шаркози Б. 600 окончаний. Физкультура и спорт. М., 1979. 237 с.

223599. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2003. 96 с..

223600. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2003. 96 с..

223601. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2003. 96 с..

223602. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2003. 96 с..

223603. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2003. 96 с..

223604. Полугаевский Л. А. Рождение варианта. Физкультура и спорт. М., 1977. 176 с.

223605. Колчина А. П., Колчин П. К. О лыжах и о себе. Физкультура и спорт. М., 1978. 224 с.

223606. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2003. 80 с.

223607. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2003. 80 с.

223608. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2003. 80 с.

223609. Колтановский А. П. 400 упражнений с палкой и стулом. Физкультура и спорт. Москва, 1983. 48 с.

223610. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

223611. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223612. Пол Морфи. Физкультура и спорт. М., 1980. 288 с.

223613. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223614. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223615. Колодный А. Г., Спасский О. Д. Олимпийские игры: сопоставление несопоставимого. Советская Россия. М., 1985. 128 с.

223616. Савощенко О. Молоді та відважні : [історичні нариси Запоріжжя у роки Великої Вітчизняної війни. Майя Самсика]. . , . С. 4.

223617. Худяков З. И. Ремонт трансформаторов. Высш. школа. М., 1986. 232 с.

223618. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

223619. Зайцева В. М., Філей Ю. В. Правове регулювання туристичної діяльності. Просвіта. Запоріжжя, 2010. 220 с.

223620. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223621. Кожевникова З. Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста. Физкультура и спорт. М., 1971. 96 с.

223622. Остапенко В.В., Сердюк Є.М. Чи бути "інноваційному портрету Запоріжжя" : [історія розробки за ініціативою Запорізької обл. держ. адміністрації збірника науково-інноваційних ідей]. . , . С. 201-203.

223623. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223624. Платонова Л. Рік бюджетної справедливості для блага запоріжців : [зустріч голови Запорізької обласної ради П. Матвиєнка з журналістами. Обговорення програм розвитку Запоріжжя]. . , . С. 8.

223625. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223626. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223627. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

223628. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223629. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223630. Московцева В. Зуб десятирічного "гомо сапієнс" : [унікальні знахідки зроблені археологами під селом Канівським Запорізького району]. . , . С. 4.

223631. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223632. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223633. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223634. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223635. Мир связи.Connect !. Редакция журнала "Connect! Мир связи". М., 2003.

223636. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223637. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223638. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223639. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223640. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223641. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223642. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 с.

223643. Жилин П. А. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. Мысль. М., 1965. 167 с.

223644. 1. Управління ризиками. . , . С. 5-16.

223645. Рейш А. К. Повышение износостойкости строительных и дорожных машин. Машиностроение. М., 1986. 181 с.

223646. 3. Управління ризиками проектів : [проектні ризики, інвестиційні ризики]. . , . С. 71-132.

223647. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223648. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223649. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223650. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 208 с.

223651. Прокопишин А. П. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт. Финансы и статистика. М., 1986. 176 с.

223652. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223653. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223654. Ерусалимский А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. Наука. М., 1968. 284 с.

223655. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223656. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 208 с.

223657. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223658. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223659. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223660. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2000. 192 с.

223661. Розділ 3. Удосконалення управління інвестиційним розвитком металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу. . , . С. 68-99.

223662. Економіка України. Преса України. Київ, 2012. 96 с.

223663. Ерофеев Н. А. Империя создавалась так.... Английский колониализм в XVIII веке. Наука. М., 1964. 74 с.

223664. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223665. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223666. Плисецкий Д. Г. Техника защиты. Физкультура и спорт. М., 1985. 80 с.

223667. Прокопишин А. П. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика. Стройиздат. М., 1991. 418 с.

223668. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223669. Еремеев Д. Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках. Наука. М., 1980. 238 с.

223670. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 56 с.

223671. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223672. Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг. РИП-холдинг. М., 2005. 236 с.

223673. Персиц Б. Д. Роль центра в шахматной партии. Физкультура и спорт. М., 1983. 96 с.

223674. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223675. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223676. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223677. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223678. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223679. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223680. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2000. 48 с.

223681. Прокопишин А. П. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика. Стройиздат. М., 1991. 464 c.

223682. Клименко О.А., Редзюк А.М., Кудренко О.В., Ричок С.О., Гора М.Д. Дослідження та створення перспективної системи для визначення масових викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів. . , . С. 2-8.

223683. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223684. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223686. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223687. Симоненко Р. Г., Комаренко Н. В., Лихолат А. В. Дружба и братство русского и украинского народов. Наукова думка. К., 1982. 472 с.

223688. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223689. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223690. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223691. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теоріі. МАУП. К., 2004. 464 с.

223692. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223693. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223694. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223695. Шерстобитов В. П., Комаренко Н. В., Котляр Н. Ф. Дружба и братство русского и украинского народов. Наукова думка. К., 1982. 479 с.

223696. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223697. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2003. 94 с.

223698. Проектирование организации и технологии производства работ в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. Госиздат по строит-ву и архитектуре. М., 1954. 31 с.

223699. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223700. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223701. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223702. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223704. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223705. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223706. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223707. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223708. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223709. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223710. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223711. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2003. 128 с.

223712. Книга легкоатлета. Физкультура и спорт. М., 1971. 382 с.

223713. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223714. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223715. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223716. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223717. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223718. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223719. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223720. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223721. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223722. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223723. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 74 с.

223724. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223725. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223726. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2003. 40 с.

223727. Клусов Н., Цуркан А. Школа стремительного мяча. Молодая гвардия. М., 1983. 127 с.

223728. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223729. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223730. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223731. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223732. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223733. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223734. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223735. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223736. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223737. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223738. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223739. Motor news. Мотор Прес. К., 2003. 144 с.

223740. Нимцович А. И. Моя система на практике. Физкультура и спорт. М., 1979. 223 с.

223742. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223743. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223744. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223745. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223746. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223747. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223748. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

223749. Классическая и вольная борьба. Физкультура и спорт. М., 1984. 240 с.

223750. Наука і суспільство. Преса України. К., 2003.

223751. Наука і суспільство. Преса України. К., 2003.

223752. Наука і суспільство. Преса України. К., 2003.

223753. Кларк Р. Неуловимые мгновения. Физкультура и спорт. М., 1975. 191 с.

223754. Киселев Р. США: спорт и общество. Физкультура и спорт. М., 1978. 128 с.

223755. Киселев Ю. Я. Влияние спорта на формирование личности. Знание. М., 1981. 64 с.

223756. Кириллова Ю. М. Академик спорта: повесть о Сергее Уточкине. Физкультура и спорт. М., 1985. 128 с.

223757. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 70 с.

223758. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223759. Кухарєв О. Є. Спадкове право України. Правова Єдність. К., 2011. 222 с.

223760. Плиты поверочные и разметочные. Гос. ком. СССР по упр. качеством продукции и стандартам. М., 1990. 70 с.

223761. Нимцович А. И. Моя система: шахматная блокада. Моя система. Моя система на практике. Физкультура и спорт. М., 1984. 576 с.

223762. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223763. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223764. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223765. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 72 с.

223767. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 176 с.

223768. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 82 с.

223769. Кикнадзе А. В. Стезя Геракла. Физкультура и спорт. М., 1983. 262 с.

223770. Ке А. На ринге Ласло Папп. Физкультура и спорт. М., 1974. 112 с.

223771. Матч на первенство мира: Мерано-81. Физкультура и спорт. М., 1982. 143 с.

223772. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223773. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223774. Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування. Центр учбової літератури. К., 2011. 227 с.

223775. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223776. Драгунов Г. П. Швейцария: история и современность. Мысль. М., 1978. 207 с.

223777. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223778. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223779. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223780. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223781. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223782. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223783. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223784. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 40 с.

223785. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 2000. 36 с.

223786. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223787. Доронина Э., Шавшин В. Легендарный Малахов курган: путеводитель. Таврия. Симферополь, 1980. 79 с.

223788. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223789. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Норма. М., 2007. 576 с.

223790. Прблемы повышения производительности и снижения энергоемкости машин для бетонных работ. ВНИИстройдормаш. М., 1987. 101 с.

223791. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223792. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223793. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223794. Плиты подмодельные металлические (стальные) для машинной и пескометной формовки : МН 3249-62 - МН 3285-62. Стандартгиз. Москва, 1963. 95 с.

223795. Карпов Анатолий в фотографиях Д. Донского. Физкультура и спорт. М., 1984. 132 с.

223796. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223797. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223798. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223799. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223800. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223801. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 64 с.

223802. Прблемы повышения качества строительных и дорожных машин. ВНИИстройдормаш. М., 1982. 99 с.

223803. Дементьева И., Агаянц Н., Яковлев Е. Товарищ Зорге. Документы, воспоминания, интервью о подвиге советского разведчика. Советская Россия. М., 1965. 136 с.

223804. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223805. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223806. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223807. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223808. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223809. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223810. Прблемы повышения технического уровня строительных и дорожных машин. ВНИИстройдормаш. М., 1987. 128 с.

223811. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223812. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223813. Гусятников П. С. Революционное студенческое движение в России 1899-1907 гг.. Мысль. М., 1971. 264 с.

223814. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223815. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223816. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223817. Автостроение за рубежом. Машиностроение. М., 2000.

223818. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2000. 47 с.

223819. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2000. 47 с.

223820. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2000. 47 с.

223821. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2000. 47 с.

223822. Матч века. Сборная СССР.. Физкультура и спорт. М., 1971. 256 с.

223823. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223824. Гусев К. В. Крах мелкобуржуазных партий в СССР. Знание. М., 1966. 64 с.

223825. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223826. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223827. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223828. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223829. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223830. Марусенко П. В., Пересыпкин В. Ф. Киевский международный. Здоров`я. К., 1980. 104 с.

223831. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223832. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223833. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223834. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223835. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223836. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2000. 80 с.

223837. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Стройиздат. М., 1990. 263 с.

223838. Малая дебютная энциклопедия. Физкультура и спорт. М., 1985. 672 с.

223839. Антенны. Радиотехника. Москва, 2000. 112 с.

223840. Антенны. Радиотехника. Москва, 2000. 94 с.

223841. Гус М. Безумие свастики. Советский писатель. М., 1971. 399 с.

223842. Антенны. Радиотехника. Москва, 2000. 82 с.

223843. Крогиус Н. В. Психологическая подготовка шахматиста. Физкультура и спорт. М., 1975. 128 с.

223844. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223845. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223846. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223847. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223848. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223849. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223850. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223851. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223852. Гуревич А. Я. Походы викингов. Наука. М., 1966. 183 с.

223853. Бойко В. Н., Ульянец И. П., Русин В. И. Пособие инженера службы техники безопасности. Будівельник. К., 1975. 218 с.

223854. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223855. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223856. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223857. Банковская практика за рубежом. Стандарт. К., 2000.

223858. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223859. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223860. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223861. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223862. Грушевский Б. В., Котов Н. Л., Сидорук В. И. Пожарная профилактика в строительстве. Стройиздат. М., 1989. 368 с.

223863. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223864. Грудачев П. А. Багряным путем гражданской. Воспоминания. Таврия. Симферополь, 1971. 130 с.

223865. Банківська справа. Знання. Київ, 2000. 64 с.

223866. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Юридична психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

223867. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223868. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223869. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223870. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223871. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223872. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223873. Грищенко П. Схватка под водой. Молодая гвардия. М., 1983. 224 с.

223874. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223875. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223876. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223877. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2000. 62 с.

223878. Мацькевич М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства. . , . С. 210-217.

223879. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Управлінський облік. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 48 с.

223880. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2000. 96 с.

223881. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2000. 96 с.

223882. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2000. 96 с.

223883. Гриневич Э. А. Страницы истории Кубы ( 1939-1952 гг.). ИМО. М., 1964. 184 с.

223884. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2000. 96 с.

223885. Библиотека. Книга. Москва, 2000. 96 с.

223886. Библиотека. Книга. Москва, 2000. 96 с.

223887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Організація обліку. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки спеціаліста напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" з подальшим навчанням за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 60 с.

223888. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2000. 68 c.

223889. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2000. 68 c.

223890. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 96 с.

223891. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 96 с.

223892. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 80 с.

223893. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223894. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 80 с.

223895. Горбатенко Д. Д. Тень Люфтваффе над Европой: из истории германской авиации. Наука. М., 1967. 205 с.

223896. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223897. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 48 с.

223898. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223899. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223900. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223901. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 80 с.

223902. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2000. 64 с.

223903. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи автоматизованого електропривода" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 62 с.

223905. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223906. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223907. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223908. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223909. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2000. 47 с.

223910. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223911. Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов'язанні. . , . С. 218-226.

223912. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223913. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223914. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електропривода" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 62 с.

223915. Піскунова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності. Академія. К., 2012. 222 с.

223916. Плиты подмодельные металлические для машинной и пескометной формовки. Стандартгиз. М., 1961. 162 с.

223917. Ясь О.В. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII-XX ст. : [українське романтичне історієписання]. . , . С. 6-38.

223918. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223919. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223920. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223921. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223922. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223923. Красицька Л. Про поняття батьківських прав. . , . С. 227-233.

223924. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223925. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223926. Бюлетень Національного банку України. Бюлетень НБУ. К., 2000. 162 с.

223927. Телусієвіч П. Зміст положень про шлюбний союз у сімейному праві Польщі. . , . С. 234-243.

223928. Зьолка В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно - правових основ діяльності Державної прикордонної служби України. . , . С. 244-248.

223929. Сергеев В. П. Строительные машины и оборудование. Высш. школа. М., 1987. 375 с.

223930. Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття. принципи, підстава. . , . С. 249-259.

223931. Арунова М. Р., Ганковский Ю. В., Коргун В. Г. История Афганистана. Мысль. М., 1982. 368 с.

223932. Сборник документов по охране труда в строительстве: нормативные документы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Сосуды, работающие под давлением, компрессоры, воздухопроводы и газопроводы. Автомобильный и жд. транспорт в ст-ве. Стройиздат. М., 1988. 407 с.

223933. Мірошниченко С. Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя. . , . С. 261-268.

223934. Исраэлян В. Л. Дипломатия в годы войны (1941-1945). Междунар. отношения. М., 1985. 480 с.

223935. Сапожников М. Я. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий. Машгиз. М., 1962. 450 с.

223936. Йосифова Б. Декабристы. Прогресс. М., 1983. 384 с.

223937. Сердюк В. Деякі питання організації судових юрисдикцій : [судово - правова реформа в Україні]. . , . С. 270-278.

223938. Иванов А. Л. Скорость, маневр, огонь: документальная повесть. ДОСААФ. М., 1974. 304 с.

223939. Євграфова Є. Доступність правосуддя: можливості судової реформи. . , . С. 279-287.

223940. Гроте Х., Херинг Г., Шульц П. Санитарно-техническое оборудование индивидуального дома. Стройиздат. М., 1989. 175 с.

223941. Романюк Я., Бейцун І. Актуальні питання реформування цивільного процесуального законодавства України. . , . С. 288-305.

223942. Кресін О. Жан Луї Ежен Лерміньє: формування порівняльного підходу до пізнання права. . , . с. 306-326.

223943. Федорук Я.О. Українська проблематика на Віленських переговорах між Річчю Посполітою та Росією восені 1956 р.. . , . С. 52-64.

223944. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2000.

223945. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2000.

223946. Гайдулін О. Інтерпретація помилок у контрактному праві Стародавнього Риму. . , . С. 327-333.

223947. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2000.

223948. Плиты подмодельные металлические с быстросменными вкладышами : МН 4022-62 - МН 4049. Стандартгиз. Москва, 1963. 56 с.

223949. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2000.

223950. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2000.

223951. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223952. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 72 с.

223953. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223954. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223955. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223956. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223957. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 72 с.

223958. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223959. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223960. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 72 с.

223961. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 64 с.

223962. Моця О.П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи. . , . С. 65-76.

223963. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223964. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223965. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223966. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223967. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223968. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223969. Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223970. Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223971. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223972. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223973. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223974. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223975. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223976. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. Издательство Московского Университета. М., 2000.

223977. Плиты подопочные: ГОСТ 20377-74-ГОСТ20386-74. Издательство стандартов. Москва, 1975. 40 с.

223978. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2003. 160 с.

223979. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2003. 160 с.

223980. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2003. 160 с.

223981. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2003. 160 с.

223982. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2003. 160 с.

223983. Науковий світ. ВАК України. К., 2003.

223984. Науковий світ. ВАК України. К., 2003.

223985. Науковий світ. ВАК України. К., 2003.

223986. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223987. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223988. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223989. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223990. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223991. Плиты подопочные для машинной формовки. Конструкция и исполнительные размеры. Стандартгиз. М., 1961. 60 с.

223992. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223993. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223994. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223995. Гутаревич С.Ю., Безродний М.Ю. Нові підходи до здійснення аудитів систем управління якістю та їх застосування в органі з сертифікації : [ISO/IEC 17021:2011]. . , . С. 12-15.

223996. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223997. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2003.

223998. Плиты подпрессовочные к формовочным машинам : МН 4085-62 - МН 4094-62. Стандартгиз. Москва, 1963. 25 с.

223999. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2003. 40 с.

224000. Науково-технічна інформація. УкрІНТЕЛ. К., 2003. 60 с.

224001. Науково-технічна інформація. УкрІНТЕЛ. К., 2003. 60 с.

224002. Лапутин Р.О. Оцінка поточної безпеки руху на перехрестях на одному рівні в режимі реального часу при зосередженому розташуванні конфліктних точок. . , . С. 16-18.

224003. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224004. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224005. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224006. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224007. Башкатов А. В. Верность поиску. Физкультура и спорт. М., 1982. 216 с.

224008. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224009. Попов С.Ю. Експериментальна перевірка критерію оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на дорогах другої категорії : [Київ-Луганськ-Ізварине]. . , . С. 19-24.

224010. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224011. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224012. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224014. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224015. Сяо Д., Керр Д., Мэдник С. Защита ЭВМ. Мир. Москва, 1982. 264 с.

224016. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224017. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224018. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224019. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224020. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М., Фридман М. Н., Войтенко М. А., Фофанова Т. С. Исследование операций в экономике. ЮНИТИ. М., 2006. 408 с.

224021. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224022. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224024. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224025. Соловьев Г. Н., Кальнин Б. И., Попов Ю. А. Схемотехника ЭВМ. Высш. школа. Москва, 1985. 391 с.

224027. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224029. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224031. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224033. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224035. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224037. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224038. Башкатов А. В. Прочнее всякого клинка. Здоров`я. К., 1981. 160 с.

224039. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224041. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224043. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224044. Шегедин О. І., Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Магнолія 2006. Львів, 2012. 168 с.

224046. Новое время. Издательский дом "Новое время". М., 2003.

224047. Петросян О. А., Козырь И. Я., Коледов Л. А., Щетинин Ю. И. Схемотехника БИС постоянных запоминающих устройств. Радио и связь. Москва, 1987. 304 с.

224048. Баскетбол. Правила змагань. Здоров`я. К., 1976. 68 с.

224049. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О.Н., Сквирская С. Е., Райнес З. М., Цырлина Ф. Я. Сборник упражнений по грамматике английского языка. ИНКОС. К., 2009. 215 с.

224050. Cанитарно-технические работы: нормы, расценки, правила. Будівельник. К., 1986. 368 с.

224051. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224052. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224053. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224054. Иванов М. И. Япония в годы войны: записки очевидца. Наука. М., 1978. 253 с.

224055. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224056. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2012. 32 с.

224057. Бартенев Л. В. Бег на короткие дистанции. Физкультура и спорт. М., 1971. 72 с.

224058. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224059. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224060. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224061. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224062. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224063. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224064. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224065. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224066. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224067. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224068. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224069. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224070. Самойлович В. В. Отделочные работы. Будивэльнык. К., 1989. 304 с.

224071. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224072. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224073. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224074. Барановская Г. И, Барановский А. М., Барановский М. И. Туристу о Закарпатье. Карпати. Ужгород, 1986. 128 с.

224075. Зенченко Ю. И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине, 1941-1944 гг.. Наукова думка. К., 1982. 186 с.

224076. Панченко в.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг-стратегій як чинників соціальної зрілості студентів-випускників. . , . С. 22-31.

224077. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224078. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224079. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224080. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224081. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224082. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224084. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224085. Мозговий В.В., Онищенко А.М., Гаркуша М.В., Аксьонов С.Ю. Сучасні аспекти підвищення колієстійкості нежорсткого дорожнього одягу. . , . С. 25-30.

224086. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224087. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224088. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224089. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224090. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224091. Земсков И. Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. Политиздат. М., 1982. 319 с.

224092. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224093. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224094. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2003.

224095. Хохуляк В. Інокентій Патлаєвський та наука фінансового права у Новоросійському університеті м.Одеси : [історія правової думки в Україні у ХІХ ст.]. . , . С. 334-339.

224096. Рохлин И. А., Лукашенко И. А., Айзен А. М. Справочник конструктора-строителя. Госстройиздат. К., 1963. 815 с.

224097. Баранов В. М. Физические упражнения в режиме труда. Здоров`я. К., 1984. 176 с.

224098. Баландин В. И., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А. Прогнозирование в спорте. Физкультура и спорт. М., 1986. 191 с.

224099. Шатіло В. Органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади. . , . С. 341-347.

224100. Аринченков В. И., Болотный А. В., Гаркави Н. Г. Ремонтно-строительные машины и механизмы. Высшая школа. М., 1988. 280 с.

224101. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. Питер. М., 2004. 320 с.

224103. Зварич В. В. Нумизматический словарь. Вища школа. Львів, 1975. 158 с.

224104. Олімпійська арена. Олімпійська арена. Київ, 2003. 61 с.

224105. Олімпійська арена. Олімпійська арена. Київ, 2003. 65 с.

224106. Олімпійська арена. Олімпійська арена. Київ, 2003. 64 с.

224107. Бєлкін Л. Проблеми застосування / незастосування в адміністративному судочинстві законів, визнаних неконституційними. . , . С. 348-355.

224108. Олімпійська арена. Олімпійська арена. Київ, 2003. 65 с.

224109. Хазратова Н.В., Гавриловська К.П. Діагностика рівня суб'єктивної легітимності правових норм. . , . С. 31-36.

224110. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224111. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224112. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224113. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224114. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224115. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224116. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 96 с.

224117. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224118. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224119. Маштак К. Поняття механізму адміністративно - правового забезпечення права на доступ до публічної інформації. . , . С. 356-361.

224120. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224121. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2003. 80 с.

224122. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. Логос. Киев, 1998. 352 с.

224123. Кіяшко І.В., Смолянюк Р.В., Новаковський Д.М., Пархоменко О.Ю., Мінахов О.С. Діагностика стану покриттів новітніми ходовими дорожніми лабораторіями: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 31-36.

224124. Захариас Э. М. Секретные миссии. Записки офицера разведки. Воениздат. М., 1959. 471 с.

224125. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003. 462 с.

224126. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003. 462 с.

224127. Омельяненко П. Д., Репин В. Б., Веретельник И. В. "Запорожсталь". Краткий очерк истории Запорожского металлургического завода "Запорожсталь"-предприятия коммунистического труда. Промінь. Днепропетровск, 1973. 256 с.

224128. Пронь Д. Історико - правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР / Росією. . , . С. 362-367.

224129. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003. 462 с.

224130. Еріванцев І. М., Коваль В. В. Електричні вимірювання. ВЦАС. Дніпропетровськ, 1998. 368 с.

224131. Запорожская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Запорож. кн.-газет. издат.. Запорожье, 1959. 362 с.

224132. Запорожский индустриальный комплекс. Промінь. Днепропетровск, 1975. 272 с.

224133. Скрипнюк О., Теплюк М. Леонід Петрович Юзьков - відомий вчений - конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України. . , . С. 379-382.

224134. Охорона праці. Новий друк. К., 2003. 64 с.

224135. Охорона праці. Новий друк. К., 2003. 64 с.

224136. Охорона праці. Новий друк. К., 2003. 64 с.

224137. Ніколаєв С. Дуже цінний закон... Коментар до нового Закону України "Про ціни і ціноутворення". . , . С. 7-12.

224138. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2003. 176 с.

224139. Кретова С. Анализ условно - переменных расходов на предприятиях водопроводно - канализационного хозяйства. . , . С. 22-31.

224140. Плонский А. Ф., Теаро В. И. Пьезоэлектроника. Знание. М., 1979. 64 с.

224141. Славінська О.С., Савенко В.Я., Стьожка В.В. Удосконалення процесу обстеження експлуатаційного стану доріг з використанням інформаційно-аналітичної системи на базі планшета. . , . С 37-41.

224142. Плонский А. Ф. Радиоуправление. Знание. М., 1971. 47 с.

224143. Титова Т. Оптимізація процесу нормування витрат матеріалів у будівництві. . , . С. 32-37.

224144. Maugham Somerset W. Up at the Villa. Киъвська обл. організація "Знання". К., 1994. 80 с.

224145. Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога". . , . С. 36-41.

224146. Плонский А. Ф., Медведев В. А., Якубец-Якубчик Л. Д. Транзисторные автогенераторы метровых волн, стабилизированные на механических гармониках кварца. Связь. М., 1969. 207 с.

224147. Слепович В. С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский. ТетраСистемс. Минск, 2005. 304 с.

224148. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. . , . С. 42-47.

224149. Граковский Ю. Запасы: обоснование выбора метода оценки выбытия. . , . С. 38-48.

224150. Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. . , . С. 3-9.

224151. Плоские электрические кабели для электронных модулей, разработанных на базовых несущих конструкциях радиоэлектронных средств. Изд-во стандартов. М., 1991. 16 с.

224152. Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у Радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти. . , . С. 109-119.

224153. Теннант-Смит Дж. Бейсик для статистиков. Мир. Москва, 1988. 207 с.

224154. Тарасов С. В. Технология часового производства. Машгиз. Москва, 1963. 535 с.

224155. Калакура Я.С. Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії. . , . С. 120-134.

224156. Розд. 1. Суть промислового маркетингу. . , . С. 23-43.

224157. Клепар Г. Інвестиційні надлишки: відповідність національним і міжнародним критеріям визнання доходів. . , . С. 10-19.

224158. Вілкул Т.Л. "Старици" та "старбишины" в "Повісті временних літ" і давньослов'янському восьмикнижжі. . , . С. 165-176.

224159. Розд. 3. Маркетингові дослідження на ринку промислових товарів. . , . С. 88-143.

224160. Лоханова Н. Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи. . , . С. 20-25.

224161. Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію. . , . С. 26-31.

224162. Розд. 5. Розробка товарної стратегії : [життєвий цикл товару; аналіз портфеля товарів; створення нових товарів]. . , . С. 174-199.

224163. Аладуров В.В. Запорозький козак Твердовськитй проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному панфлеті 1807 р. з національного архіву Франції. . , . С. 177-186.

224164. Мазяр О.В. Методологічні суперечності позитивної психотерапії (історико-психологічний аналіз). . , . С. 41-50.

224165. Озеран А., Коршикова Р. Проблеми відображення розрахунків з пдв при формуванні фінансової звітності. . , . С. 32-38.

224166. Розд. 7. Стратегія розповсюдження товарів : [канали розподілу; мерчандайзинг; торговий персонал; прогнозування обсягів збуту]. . , . С. 260-297.

224167. Волков Е.Н. Некоторые основы инженерного подхода к теории и практике консультирования. . , . С. 50-54.

224168. Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість. . , . С. 39-47.

224169. Лиско Н. Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах. . , . С. 48-52.

224170. Гаврилькевич В.К. Психопрофілактика та психологічна допомога дорослим з ішемічною хворобою серця з урахуванням особливостей їхньої емоційної саморегуляції. . , . С. 54-58.

224171. Розд. 8. Особистий продаж : [управління продажем; техніка особистого продажу]. . , . С. 298-328.

224172. Губа Є. Транспортно - заготівельні витрати в обліку. . , . С. 49-56.

224173. Огійчук М. Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. . , . С. 53-57.

224174. Устінова Н.О. Психологічні чинники участі жінок у громадській діяльності. . , . С. 59-62.

224175. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224176. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224177. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи. . , . С. 3-12.

224178. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224179. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224180. Розд. 9. Реклама на промисловому ринку : [розповсюдження та ефективність реклами; рекламні звернення; цілі реклами]. . , . С. 329-357.

224181. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224182. Даниленко О. Зміни до Податкового кодексу: спроба №..?. . , . С. 57-63.

224183. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224184. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224185. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224186. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224187. Гуменюк Г. Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють. . , . С. 13-18.

224188. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2000.

224189. Лесик Г.Г. Вплив батьківських цінностей на статус підлітка в групі однолітків. . , . С. 62-65.

224190. Розд. 10. Управління брендами : [поняття бренда; подудова бренда; управління брендами; система брендів]. . , . С. 358-380.

224191. Необхідність редагувати проекти українських стандартів. . , . С. 19-25.

224192. Красновский В.Н. Личностный аспект профессиональной деятельности и его вариации : [авторские приемы педагогического мастерства и повышения мотивации к обучению]. . , . С. 66-69.

224193. Новий етап розвитку співробітництва між країнами-учасницями СНД та європейськими організаціями зі стандартизації. . , . С. 26-30.

224194. Розд. 12. Управління маркетинговими ризиками на промисловому ринку. . , . С. 405-457.

224195. Ноблет М. Поради туристам. Усі "ознаки" безпечної відпустки з мінімальним напруженням : [ISO/TC 14823 "Інтелектуальні системи транспорту"]. . , . С. 31-32.

224196. Розд. 13. Комп'ютерне моделювання в промисловому маркетингу. . , . С. 458-494.

224197. Кучин І., Маматов В., Маматова Т. Нові напрями інституційного розвитку Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів на регіональному рівні. . , . С. 36-40.

224198. Ніколаєв С. Оподаткування суб'єктів програмної індустрії: чи будуть в Україні силіконові долини. . , . С. 64-68.

224199. Гарбузов В.И. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития : [психический инфантилизм. Гипердинамический и гиподинамический синдромы]. . , . С. 69-74.

224200. Севастьянов А. Міжнародні стандарти систем управління для вирішення проблем безпеки й сталого розвитку. . , . С. 41-49.

224201. Соломонов С. Нормативная численность экономистов по труду. . , . С. 70-76.

224202. Должанський А., Бондаренко О. Метод максимізації комплексного показника якості об'єкта шляхом оптимізації керуючих дій : [визначення показників якості продукції]. . , . С. 50-56.

224203. Кісєль С. Порівняння національної законодавчої бази України та Європейського Союзу щодо безпечності харчової продукції. . , . С. 57-60.

224204. Козка А. Арест имущества предприятия: причины и последствия. . , . С. 78-84.

224205. Добровільна сертифікація перукарських та косметичних послуг - гарантоване підтвердження їхньої високої якості. . , . С. 63-65.

224206. Тютюник В. Використання макросів у Ехсеl. Звітність за допомогою VBA. . , . С. 85-95.

224207. Голоцван Л. Что происходит с украинской логистикой : [тенденции развития логистики в Украине]. . , . С. 10-12.

224208. Лубани Р. RFID в своем отечестве : [внедрение логистических технологий]. . , . С. 20-22.

224209. Самохина Т. Экспедитор - "Вне игры"? : [проблемный ндс на транспортно-экспедиторские услуги]. . , . С. 24-27.

224210. Бычков Ю. А. Численный расчет нелинейных регуляторов. Энергоатомиздат. Л., 1984. 96 с.

224211. Шульженко Л. Доставка мелких партий грузов в международных перевозках : [на примере авиационного, морского и автомобильного транспорта]. . , . С. 28-31.

224212. Куратник П. Интеллектуальный анализ данных в Excel. . , . С. 96-106.

224213. Голоцван Л. Конвейеры как средство автоматизации. . , . С. 32-36.

224214. Голоцван Л. Портрет склада : [структура центрального склада]. . , . С. 38-41.

224215. Танкелевич Р. Л. Моделирующие микропроцессорные системы. Энергия. Москва, 1979. 121 с.

224216. Инвентаризация не в шутку, а всерьез : [инвентаризация товаров на складе]. . , . С. 42-44.

224217. Следзь С Уйти или остаться? : [ситуация на отечественном фондовом рынке]. . , . С. 6-9.

224218. Процедура и особенности определения победителя рейтинга проектов в сфере логистики Logistics award Ukraine 2012. . , . С. 49.

224219. Корнієнко Ю. До питання фінансової стійкості банків: аналіз підходів. . , . C. 10-15

224220. Піддубний В. УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) в серпні 2012 року. . , . С. 22-29.

224221. Аксенов И. И. Вакуумная дуга в эрозионных источниках плазмы. ННЦ ХФТИ. Х., 2005. 212 с.

224222. Піддубний В. Динаміка та основні напрями діяльності ПАТ "Дочірний банк Сбербанку Росії". . , . С. 24-31.

224224. Сазонець О., Широкова Н. Динаміка транснаціоналізації та інтеграції ТНК в економіку України. . , . С. 32-36.

224225. Серкова П. Врагу не сдается : [анализ деятельности украинских страховых компаний за 1 полугодие 2012 г.]. . , . С. 16-21.

224226. Виноградов В. Н., Сорокин Г. М. Износостойкость сталей и сплавов. Нефть и газ. М., 1994. 415 с.

224227. Тамм Б. Г., Пуусепп М. Э., Таваст Р. Р. Анализ и моделирование производственных систем. Финансы и статистика. Москва, 1987. 191 с.

224228. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224229. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224230. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224231. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224232. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224233. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2000.

224235. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224236. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224237. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224238. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224239. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224240. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224241. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224242. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224243. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224244. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2000. 52 с.

224245. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2000. 40 c.

224246. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224247. Теория автоматического регулирования. Машиностроение. Москва, 1967. 770 с.

224248. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224249. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224250. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224251. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224252. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224253. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224254. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224255. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224256. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224257. Теория автоматического регулирования. Машиностроение. Москва, 1967. 680 с.

224258. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2000. 64 c.

224260. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224261. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224262. Розд. 10. Прийняття стратегічних управлінських рішень : [стратегічний менеджмент; стратегічне мислення і бачення]. . , . С. 130-143.

224263. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224264. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224265. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224266. Розд. 11. Прийняття управлінських рішень у сфері маркетинга. . , . С. 144-158.

224267. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 84 с.

224268. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224269. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224270. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224271. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224272. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224273. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2000. 72 с.

224274. Розд 12. Прийняття фінансових та інвестиційних рішень. . , . С. 159-174.

224275. Розд. 13. Прийняття рішень у сфері управління персоналом. . , . С. 175-187.

224276. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224277. Розд. 14. Інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття управлінських рішень. . , . С. 188-205.

224278. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224279. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224280. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224281. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224282. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224283. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224284. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224285. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224286. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224287. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224288. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224289. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224290. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224291. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224292. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224293. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224294. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224295. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224296. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224297. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224298. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224299. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224300. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224301. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224302. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224303. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224304. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224305. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224306. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224307. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224308. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224309. Петров Б. Н., Уланов Г. М., Гольденблат И. И., Ульянов С. В. Теория моделей в процессах управления: информационный и термодинамический аспекты. Наука. Москва, 1978. 223 с.

224310. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224311. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224312. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224313. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224314. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224315. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224316. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224317. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224318. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224319. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224320. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224321. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224322. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224323. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224324. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2000.

224325. Гольдфарб Л. С., Балтрушевич А. В., Нетушил А. В. Теория автоматического управления. Высш. школа. Москва, 1976. 400 с.

224326. Теория автоматического управления. Высш. школа. Москва, 1968. 424 с.

224327. Нетушил А. В. Теория автоматического управления. Высш. школа. Москва, 1968. 430 с.

224328. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. УАДУ. Київ, 2000. 369 с.

224329. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. УАДУ. Київ, 2000. 439 с.

224330. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. УАДУ. Київ, 2000. 462 с.

224331. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. УАДУ. Київ, 2000. 361 с.

224332. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224333. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224334. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224335. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224336. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224337. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224338. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224339. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224340. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224341. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224342. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224343. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2000. 80 с.

224344. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224345. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224346. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224347. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224348. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224349. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224350. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224351. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224352. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224353. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224354. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224355. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2000.

224356. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224357. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224358. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224359. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224360. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224361. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224362. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224363. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224364. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224365. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224366. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224367. Вопросы философии. Наука. М., 2000.

224368. Андрущенко В. Академічна співпраця : [співпраця НАН України з провідними університетами держави]. . , . С. 5-7.

224369. Пілов П., Бешта О., Швидько Г. Вірність традиціям і відповідність часу : [Національний гірничий університет]. . , . С. 8-15.

224370. Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук : [понятие "кризис". Понимание образования в истории педагогического мышления. Значение образования. Университеты и их общественные науки как возможности выхода из кризиса]. . , . С. 16-23.

224371. Зеленков А. Философия как фундаментальная ценность в культуре глобализирующегося мира : [философия и общество постиндустриальной эпохи. Необходимость развития гуманитарного образования. Философия как духовный опыт и как наука. Перспективы ее преподавания]. . , . С. 24-37.

224372. Уваркіна О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору. . , . С. 38-44.

224373. Касьянов Д. Нанотехнологічні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення. . , . С. 45-50.

224374. Перглер Т. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення. . , . С. 51-58.

224375. Гончаров В. Опанування освітніх технологій - невід'ємний складник підготовки нового вчителя : [поняття "освітні технології", "педагогічні технології". ]. . , . С. 59-65.

224376. Кофанова О. Системно-синергетичний підхід до моделювання компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів. . , . С. 66-74.

224377. Козлакова Г., Сура Н. Організація комп'ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті : [поняття "компетентнісний підхід". Організація іншомовного навчання фахівців технічних спеціальностей на основі компетентнісного підходу]. . , . С. 75-82.

224378. Дідков О. Освіта для здоров'я та сталого людського розвитку : [стан здоров'я населення України. Тривалість життя]. . , . С. 83-88.

224379. Ганаба С. Зміст навчання у контексті соціокультурних змін "плинної модерності" : [вимоги до освіти, її зміст у сучасних реаліях. Людина і сучасне суспільство]. . , . С. 89-95.

224380. Кірейчева Є. Критерії ефективності впливу соціально-психологічного тренінгу на Я-концепцію майбутнього вчителя : [поняття "Я-концепція", "соціально-психологічний тренінг"]. . , . С. 96-100.

224381. Слюсаренко О. Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом. . , . С. 101-108.

224382. Корсак Ю. Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "Концепції сучасного природознавства" : [про надмірну гуманітаризацію вищої освіти]. . , . С. 109-115.

224383. Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України. . , . С. 3-12.

224384. Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності. . , . С. 13-16.

224385. Олійник О. Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності підприємства в соціально-трудових відносинах. . , . С. 23-30.

224386. Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування. . , . С. 17-22.

224387. Швець І., Поторчин С. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах : [стимулювання підприємств до забезпечення умов безпеки праці через знижки відповідних внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві]. . , . С. 31-37.

224388. Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій. . , . С. 38-45.

224389. Соколова А., Кільніцька О. Сучасний стан і оцінка демографічного розвитку сільської місцевості Волинської області. . , . С. 46-51.

224390. Протоковилов И. В., Порохонько В. Б. Управление формированием сварных соединений при ЭШС : (обзор) : [ЭШС - электрошлаковая сварка]. . , . С. 54-59.

224391. Ющенко К. А., Романова В. А., Балохонов Р. Р., Савченко В. С., Червяков Н. О., Звягинцева А. В. Эксперимент и моделирование термодеформационных процессов в сварных соединениях жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 3-10.

224392. Касаткин О. Г., Царюк А. К., Скульский В. Ю., Гаврик А. Р., Моравецкий С. И., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н., Теровец Н. В., Бывалькевич А. И., Немлей Н. В., Куран Р. И. Односторонняя сварка плакированных трубопроводов атомных энергетических установок. . , . С. 11-16.

224393. Кулик В. М., Демченко Э. Л., Васильев Д. В., Елагин В. П. Хромомарганцевые материалы для сварки сталей повышенной прочности без подогрева и термической обработки. . , . С. 17-21.

224394. Дмитрик В. В., Сыренко Т. А. К механизму диффузии хрома и молибдена в металле сварных соединений паропроводов. . , . С. 22-26.

224396. Лобанов Л. М., Волков В. С., Разработка технологии изготовления двухстенчатой сварной конструкции преобразуемого объема. . , . С. 37-42.

224397. Хорунов В. Ф., Стефанив Б. В., Сабадаш О. М., Воронов В. В. Особенности износа и критерии ремонтопригодности буровых долот с алмазно-твердосплавными резцами. . , . С. 43-47.

224398. Мурашов А. П., Газотермическое напыление покрытий с использованием насадок. . , . С. 48-53.

224399. Guleryuz L. F., Ozan S., Uzunsoy D., Ipek R. An investigation of the microstructure and mechanical properties of B4C reinforced pm magnesium matrix composites. . , . С. 102-109.

224400. Заїкіна О. В., Хоружа В. Г., Корнієнко К. Є., Великанова Т. Я. Поверхня ліквідусу та діаграма плавкості системи Al-Ti-Pd в області Al-AlpPd-TiPd-Ti. . , . С. 110-123.

224401. Братаніч Т. І., Кучерявий О. В., Скороход В. В., Копилова Л. І., Котко А. В., Крапівка М. О. Структурно-фазові перетворення і швидкість взаємодії інтерметалідів Ti2Co, TiCo з воднем та синтез неруйнівних наноструктурних композитів на основі гідриду титану. . , . С. 124-136.

224402. Скачков В. А., Иванов В. И., Сергиенко С. С., Янко Т. Б. Математическая модель износа многофазных композитов в зоне трения. . , . С. 58-64.

224403. Розенберг О. А., Михайлов О. В., Штерн М. Б. Численное моделирование процесса деформационного упрочнения пористых втулок методом многократного протягивания. . , . С. 3-11.

224404. Радченко П. Я., Гетьман О. И., Паничкина В. В., Подрезов Ю. Н., Скороход В. В. Влияние термической обработки на повышение пластичности железо-медных псевдосплавов, легированных молибденом. . , . С. 12-19.

224405. Олексенко Л. П., Заславский А. М., Слободяник Н. С. Влияние природы матрицы на электронное состояние катионов кобальта в импрегнированных каталитически активных нанострктурах. . , . С. 20-29.

224406. Крайников А. В., Нейков О. Д. Быстрозакристаллизованные сплавы на основе алюминия для применения при повышенных температурах I.Структура. . , . С. 30-47.

224407. Косторнов А. Г., Фущич О. І., Горбань В. Ф., Чевичелова Т. М., Костенко О. Д. Вплив параметрів сухого тертя на формування вторинних структур у зоні трибосинтезу композиційного антифрикційного матеріалу на основі заліза. . , . С. 48-58.

224408. Иванова И. И., Демидик А. Н., Карпец М. В., Копылова Л. И., Крылова Н. А., Полушко А. П., Фирстов С. А. Процессы синтеза двойного силикокарбида титана Ti3SiC2 в условиях изотермического спекания. . , . С. 79-91.

224409. Уманский А. П., Довгаль А. Г., Панасюк А. Д., Костенко А. Д. Влияние состава и структуры композиционной керамики на основе карбида кремния на механизмы изнашивания. . , . С. 92-102.

224410. Луговской Ю. Ф., Нищенец В. Н. Влияние пористости на параметры каркасной структуры ячеисто-пористых и волокновых материалов на основе меди. . , . С. 64-68.

224411. Коновал В. П., Шемет В. Ж., Грушко Б., Панасюк А. Д., Мосина Т. В., Субботин В. И. Структура и свойства композиционных материалов на основе диборида титана-хрома. . , . С. 69-78.

224412. Оликер В. Е., Подрезов Ю. Н., Ярматов И. Т., Гридасова Т. Я., Гречишкин Е. Ф., Гавриленко А. Г. Влияние магнитной обработки на микроструктуру и прочностные свойства детонационных покрытий WC-Co. . , . С. 136-144.

224413. Ozyurek D., Tekeli S., Tuncay T., Yilmaz R. The effect of synthesis time on the wear behavior of Al-8%Ti alloy produced by mechanical alloying. . , . С. 145-150.

224415. Глава 1. Исторические формы въездного туризма международного туризма в России. . , . С. 23-44.

224416. Глава 3. Международный туризм в свете классических и современных теорий мировой торговли. . , . С. 45-108.

224417. Козубовський Г.А. Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV - XV ст.). . , . С. 39-51.

224418. Глава 4. Экономический эффект международного туризма. . , . С. 109-125.

224419. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 66 с.

224420. Культурология. История мировой культуры. ЮНИТИ. М., 2002. 600 с.

224421. Горбач Д. "Главное - стабильные правила",- уверен британский финансист Нил Смит : [экономическая политика Украины, кризис экспортных отраслей]. . , . С. 17-21.

224422. Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1930-ті рр.). . , . С. 94-108.

224423. Глава 7. Типы въездных туров в Россию. . , . С. 204-226.

224424. Бака М. М. Олимпийская арена Советской Украины. Знание. К., 1980. 48 с.

224425. Глава 9. Туристический потенциал регионов России. . , . С. 233-373.

224426. Бакланов Г. В. Точка опоры. Молодая гвардия. М., 1971. 319 с.

224427. Гусев Ю. Схематическое изображение : [система налогообложения на страховом рынке Украины]. . , . С. 30-31.

224428. Базаревич В. Я., Гансон В. А., Голяницкий А. П. Судейство соревнований по фехтованию. Физкультура и спорт. М., 1973. 112 с.

224429. Уляницкая А. Мелочь на сдачу : [госрегулирование украинского фондового рынка]. . , . С. 36-37.

224430. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступення. Ред. "Бюл. ВАК України",Вид-во "Толока". К., 2005. 80 с.

224431. Бородаченко К. Ставим пробу : [испытательный срок для новых сотрудников. "Пробные дни"]. . , . С. 41-42.

224432. Найденко И. Курт Сиатль : [Курт Кобейн - представитель гранжа (альтернативного рока)]. . , . С. 54-56.

224433. [Розд. 2] Основні теорії етнічності : [основні підходи у дослідженні етнічності. Модерністський підхід. Примордіалізм та переніалізм]. . , . С. 28-56.

224434. Филиппова С. В. Управленческий анализ: теория и практика. АВРИО. К., 2004. 330 с.

224435. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224436. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224437. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224438. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224439. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224440. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224441. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224442. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224443. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224445. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224446. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2003. 112 с.

224447. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224448. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224449. [Розд. 3] Етнополітика як складова політики : [сутність, поняття, суб'єкти, типи, моделі етнополітики. Форми етнополітичної поведінки]. . , . С. 59-95.

224450. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224451. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224452. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224453. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224454. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224455. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224456. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224457. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224458. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224459. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2003. 40 с.

224460. Бачинська О. А., Бойко А. В., Борисенко О. Є., Гурбик А. О., Жуковський М. П., Казанцев О. Ф., Калайда Г. І., Котов В. І., Лиман І. І., Маленко Л. М., Мальцев В. І. Запорозька старовина. Науково-дослід. ін-т козацтва Інституту історії України НАН України. Запоріжжя, 2005. 166 с.

224461. Плотицын В. Г. Технология фрезерных работ. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. М., 1964. 124 с.

224462. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2003. 40 с.

224463. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2003. 40 с.

224464. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2003. 40 с.

224465. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2003. 40 с.

224466. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2003. 40 с.

224467. Дикаленко М. Прислонят всех : [увеличение таможенных пошлин на нефтепродукты. Затраты для украинских автомобилистов]. . , . С. 66-68.

224468. Бабушкин В. З. Подготовка юных баскетболистов. Здоров`я. К., 1985. 144 с.

224469. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224470. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224471. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224472. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224473. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224474. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224475. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224476. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224477. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224478. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224479. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224480. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2003.

224481. Розділ II.12 Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури. . , . С. 470-497.

224482. Методы специальной силовой подготовки спортсменов высших разрядов. Физкультура и спорт. М., 1967. 72 с.

224483. Плоткин Б. И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы данных. Наука.. М., 1991. 448 с.

224484. Аркин Я. Г., Захаров П. П. Люди в горах: беседы об альпинизме. Физкультура и спорт. М., 1986. 272 с.

224485. Меренов И. В., Лазарев-Станищев Б. В. Спортсмен-легководолаз. Воениздат. М., 1961. 230 с.

224486. Розділ IV. Економіка природокористування та охорони наколишнього природного середовища. . , . С. 520-635.

224487. Полис (политические исследования). Наука. М., 2003.

224488. Полис (политические исследования). Наука. М., 2003.

224489. Плоткин Е. М., Левин Ю. Ш. Комплексная механизация на предприятиях радиопромышленности и приборостроения. Машиностроение. М., 1968. 287 с.

224490. Розділ III.18 Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. . , . С. 609-635.

224491. Полис (политические исследования). Наука. М., 2003.

224492. Шевченко Н. Минералиссимус : [украинский рынок минеральных удобрений]. . , . С. 69-71.

224493. Плоткин И. Б., Пузанова В. П. Технологические припуски и размеры. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1947. 24 с. : табл., схем., черт.

224494. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2003. 96 с.

224495. Аркадьев В. А., Любецкая Т. Л. Диалог о поединке. Молодая гвардия. М., 1986. 224 с.

224496. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 66 с.

224497. Політична думка. ЗАО "Политическая мысль". К., 2003. 140 с.

224498. Плоткин С. Я. Петр Григорьевич Соболевский. Наука. М., 1966. 126 с.

224499. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003. 203 с.

224500. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003. 203 с.

224501. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003. 203 с.

224502. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003. 203 с.

224503. Плоткин Я. Д. Технико-экономическая эффективность измерительных и регулирующих устройств. Техніка. Киев, 1965. 202 с.

224504. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003. 203 с.

224505. Акбар Гасеми Али Абади "Иран - государство с почти семитысячелетней историей" : [интервью посла Ирана о перспективах сотрудничества с Украиной / записала Т. Омельченко]. . , . С. 24-27.

224506. Свойства легированных полупроводниковых материалов. Наука. М., 1990. 256 с.

224507. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224508. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224509. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224510. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224511. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224512. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224513. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224514. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224515. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224516. Медведев А. С. Богатырями становятся. Физкультура и спорт. М., 1975. 72 с.

224517. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224518. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2003.

224519. Медведев А. С. Психология победы. Физкультура и спорт. М., 1981. 184 с.

224520. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2003. 155 с.

224521. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2003. 171 с.

224522. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2003. 135 с.

224523. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2003. 155 с.

224524. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2003. 177 с.

224525. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224526. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224527. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224528. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224529. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224530. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2003. 176 с.

224531. Ротань В.Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. Алерта. К., 2011. 672 с.

224532. Медведев А. С. От 500 до 600. Физкультура и спорт. М., 1972. 215 с.

224533. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224534. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224535. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224536. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224537. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224538. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224539. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224540. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224541. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224542. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224543. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003. 72 с.

224544. Машинский М. А. Путешествия на седьмой континент. ДОСААФ. М., 1981. 176 с.

224545. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224546. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224547. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224548. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224549. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224550. Приводная техника. ОБРИС. М., 2003. 64 с.

224551. Аркадьев Д. Большой ринг республики. Здоров`я. К., 1986. 160 с.

224552. Апухтин Б. Т. Техника футбола. Физкультура и спорт. М., 1958. 151 с.

224553. Аптекарь М. Л. Тяжелая атлетика. Физкультура и спорт. М., 1983. 415 с.

224554. Алиханов И. И. Техника и тактика вольной борьбы. Физкультура и спорт. М., 1986. 303 с.

224555. Алиханов И. И. Техника вольной борьбы. Физкультура и спорт. М., 1977. 216 с.

224556. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты. Экзамен. М., 2000. 768 с.

224557. Алабин В. Г., Скрипко А. Д. Тренажеры и тренировочные устройства в физической культуре и спорте. Вышэйная школа. Минск, 1979. 174 с.

224558. Тема 8. Личность ученого : [роль ученого в науке. Качства ученого. Стимулы научной деятельности. Финансирование ученых. Предмет труда ученого. Увлечения ученых]. . , . С. 68-79.

224559. Айвазян Ю. Н. Теннис после тридцати. Физкультура и спорт. М., 1986. 128 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.