Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

230684. Рейтинг любимых брендов украинцев. . , . С. 72-73.

230685. Разработан новый количественный подход к исследованиям брендов. . , . С. 74.

230686. 5-й рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам. . , . С. 77-85.

230687. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1976. 88 с.

230688. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1977. 74 с.

230689. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1978. 86 с.

230690. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1979. 90 с.

230691. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1980. 93 с.

230692. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1981. 74 с.

230693. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1982. 95 с.

230694. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1983. 85 с.

230695. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1984. 56 с.

230696. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1985. 86 с.

230697. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1987. 78 с.

230698. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1988. 82 с.

230699. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1989. 94 с.

230700. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1990. 80 с.

230701. Подъемно-транспортное оборудование. Техніка. Киев, 1991. 74 с.

230702. О мобильной рекламе и мобильном маркетинге. . , . С. 86-89.

230703. Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины. Казахский политехн. ин-т. Алма-Ата, 1977. 197 с.

230704. Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины. Казахский политехн. ин-т. Алма-Ата, 1977. 122 с.

230705. Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины. Казахский политехн. ин-т. Алма-Ата, 1978. 168 с.

230706. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1979. 194 с.

230707. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1981. 163 с.

230708. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1973. 216 с.

230709. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1974. 216 с.

230710. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1975. 195 с.

230711. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1977. 145 с.

230712. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1978. 170 с.

230713. Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін. . , . С. 15-21.

230714. Сохань Л. Драма життєвої нереалізованості: обставини життя та особиста відповідальність. . , . С. 116-134.

230715. Подъемно-транспортные машины. ТПИ. Тула, 1976. 148 с.

230716. Пінська О. В. Читаємо пресу англійською мовою. Знання. Київ, 1998. 64 с.

230717. Кузнєцова І. Філософська стратегія розвитку культурно-мистецької освіти України. . , . С. 135-147.

230718. Подъемно-транспортные машины и сваебойное оборудование. ЦНИИТЭстроймаш. Москва, 1977. 129 с.

230719. Франко А. До класу з різними цілями: споживач vs. клерк. Компаративний аналіз відносин в аудиторії в США та Іспанії : [порівняльна характеристика відносин викладач - студент в американських та іспанських унаверситетах. Конспекти. Письмові роботи. Аспірантура]. . , . С. 149-160.

230720. Мартенсон В. Я., Козак Г. И., Багрянский В. В., Красильников Ю. Н. Подъемные механизмы гидротехнических сооружений. Энергия. М., 1978. 116 с.

230721. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2012. 84 с.

230722. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2012. 160 с.

230723. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2012. 64 с.

230724. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2012. 128 с.

230725. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2012. 36 с.

230726. Мандрагеля В. Перспективи розвитку системи професійної військової освіти в контексті світового досвіду. . , . С. 161-171.

230727. Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства : [поняття гуманізму, гуманізації, гуманітаризації. Гуманне суспільство. Гуманістичне призначення науки]. . , . С. 204-220.

230728. Фініков Т. "Управлінська міфологія" в сучасних підходах до аналізу освіти : [критичний аналіз основних вад сучасних підходів до феномену освіти]. . , . С. 221-232.

230729. Чигиринский В.В., Матюхин А.Ю. Влияние радиальных нагрузок при осадке толстостенной трубы на изменение напряженного состояния металла. . , . С. 18.

230730. Шаповалов А. Євроінтеграція та освітянські реалії в Україні. . , . С. 233-240.

230731. Подъяпольский Б. А., Попов В. К. Импульсные модуляторные лампы. Сов. радио. М., 1967. 65 с.

230732. Николаев В.А., Васильев А.А. Перекрещивание валков в клети кварто при помощи клиновых устройств. . , . С. 37-38.

230733. Николаев В.А., Николенко А.Г., Мацко С.В., Васильев А.А., Васильев А.Г. Устройства для уравновешивания (противоизгиба) валков с новой конструкцией плунжеров. . , . С. 40-41.

230734. Чигиринский В.В., Кресанов Ю.С., Качан А.Я., Богуслаев А.В. Деформированное состояние при прокатке тонкостенных профилей сложной формы. . , . С. 61-62.

230735. Сычук Ю.Т., Чигиринский В.В. Определение деформированного состояния в зоне блестящего пояска при пробивке горячекатаной малоуглеродистой стали рифлеными пуансонами. . , . С. 82-84.

230736. Пінчук Є. Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі : ["академічний капіталізм". Зміна концепції системи вищої освіти в Україні у процесі вступу держави до СОТ]. . , . С. 241-253.

230738. Пожарная безопасность. Коммунхозиздат. М., 1963. 110 с.

230739. Пожарная опасность веществ и материалов. Стройиздат. М., 1966. 244 с.

230740. Пожарная охрана. ВИНИТИ. М., 1979. 276 с.

230741. Пожарная профилактика. Стройиздат. М., 1973. 74 с.

230742. Производство стали в электропечах. Металлургия. М., 1965. 424 с.

230743. Гл.1. Місце і роль стратегічного управління в загальному менеджменті організації. . , . С. 6-82.

230744. Євтух М., Волощук І. Модернізація навчального процесу у контексті переосмисленого усвідомлення взаємодії віри і знань. . , . С. 254-261.

230745. Дубина В.И., Широкобоков В.В., Бичевой А.Ф., Засовенко А.В. Методика построения графиков усилия деформации при холодном выдавливании. . , . С. 84-85.

230746. Новиков Б., Козлакова Г. Факультету соціології НТУУ "Київський політехнічний інститут" - десять років. . , . С. 270-276.

230747. Чигиринский В. В., Бень А. Н. Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток. . , . С. 86-87.

230748. Цикин В. Болонский процесс и педагогическое образование. . , . С. 277-296.

230749. Обдул Д.В., Широкобоков В.В., Обдул В.Д., Засовенко А.В. Использование компактных механизмов в механических прессах при коэффициенте шатуна равном единице. . , . С. 88-89.

230750. Курбатов С. Університетські рейтинги як індикатор стану освіти. . , . С. 297-308.

230751. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

230752. Пожарная профилактика в строительном деле. Стройиздат. М., 1972. 352 с.

230753. Плескач В. Назви бойових кораблів завжди зі значенням : [підводний човен "Запоріжжя" ВМС України]. . , . С. 6.

230754. Рыжов Э. В., Суслов А. Г., Федоров В. П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств. Машиностроение. М., 1979. 176 с.

230755. Немецко-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 991 с.

230756. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2012. 112 c.

230757. Енергоменеджмент в Україні : [системи енергетичного менеджменту]. . , . С. 4-5.

230758. Пожаров А. М. Криоэлетронные усилители низких, средних и высоких частот. Радио и связь. М., 1983. 105 с.

230759. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

230760. Медвідь С. Про обласний бюджет на 2013 рік : [Запорізька область]. . , . С. 2.

230761. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

230762. Гл.2. Сутність та забезпечення стратегічного управління організацією. . , . С. 83-177.

230763. Горюнов П. В., Борзова Е. Н., Курабцев А. Б., Яновская Н. Г. Изменения технико-экономических показателей электростанций в условиях ухудшения качества энергетических углей. [б. в.]. М., 1989. 56 с.

230764. Козлова І. Перший тролейбус : [історія першого запорізького тролейбуса]. . , . С. 3.

230765. Белозеров И. В. Нормирование ТЭР предприятия как часть системы энергоменеджмента : [ТЭР - топливно-энергетические ресурсы. Методология нормирования]. . , . С. 6-9.

230766. Смирнов В. Н., Соколов Б. А., Соколова Н. Б. Монтаж электрических установок. Энергоиздат. М., 1982. 600 с.

230767. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

230768. Юрик П. Там, де вітер виробляє струм : [запорізька Ботієвська ВЕС]. . , . С. 1.

230769. Штепа В. Г. Наладочные работы. Информэнерго. , 1986.

230770. Кліковка Г. Дві зірочки - мама і доня : [запорізькі чемпіони світу з гирьового спорту в Італії]. . , . С. 4.

230771. Розен В. П., Тишевич Б. Л., Розен П. В. Бенчмаркінг енергоефективності: зниження енерговитрат. . , . С. 10-12.

230772. Слухоцкий А. Е. Индукторы для индукцинного нагрева мишиностроительных деталей. Проектирование и изготовление. Машгиз. М., 1954. 319 с.

230773. Пожбелко В. И. Инерционно-импульсные приводы машин с динамическими связями. Машиностроение. М., 1989. 132 с.

230774. Гитис Н. В. Пути снижения фрикционных автоколебаний в металлорежущих станках. ВНИИТЭМР. М., 1986. 51 с.

230775. Смагина Ю. Энергоаудит в зданиях : [интервью с преподавателем Харьковского регионального офиса Аттестационной архитектурно-строительной комиссии Юлией Смагиной об энергоэффективности в строительстве и эксплуатации зданий / записала Л. Белозерова]. . , . С. 13-15.

230776. Белозерова Л. Финляндия: опыт лидеров : [энергетический аудит Финляндии]. . , . С. 16-17.

230777. Пожела Ю. К. Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках. Наука. М., 1977. 367 с.

230778. Степаненко В. Кризис схем теплоснабжения, или взлет энергетического планирования - 4. . , . С. 19-21.

230779. Пожела Ю. К., Юцене В. Ю. Физика сверхбыстродействующих транзисторов. Мокслас. Вильнюс, 1985. 112 с.

230780. Пожилов М. П. Некоторые вопросы выбора организации файлов и методы поиска, основанные на преобразовании "ключ-адрес". АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 38 с.

230781. Возняк О. Т., Желих В. М., Юркевич Ю. С. Реконструкція у теплозабезпеченні : [техніко-економічні аспекти енергоощадності при реконструкції систем опалення]. . , . С. 22-24.

230782. Поздеев А. А., Трусов П. В., Няшин Ю. И. Большие упруго-пластические деформации. Наука. М., 1986. 230 с.

230783. Ляпунов А. А. Проблемы теоретической и прикладной кибернетики. Наука. М., 1980. 336 с.

230784. Гламаздин П. М., Гламаздин Д. П. Тепловая сфера: модернизация : [энергоэффективная модернизация источников теплоты для систем теплоснабжения]. . , . С. 25-28.

230785. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

230786. Звягінцев В. Л. Практичні приклади розрахунку теплових втрат : [вагомі втрати та теплові втрати теплових мереж]. . , . С. 28-30.

230787. Юрик П. Вагон тут розвантажать за хвилину, а усі триста - за добу : ["Запоріжсталь" приступила до промислових випробувань базисного складу вугілля комплексу установки із вдування пиловугільного палива в доменному виробництві]. . , . С. 1.

230788. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2012.

230789. Поздеев Б. Г., Златогурский Д. Н. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры. Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. Л., 1970. 71 с.

230790. Руденко О. Мир выбирает трамвай : [от истории к современности: трамваи в Греции, Испании, Швейцарии, Германии, и Украине]. . , . С. 31-34.

230791. Логанов Є. Про місцевий розвиток, орієнтований на громаду, як найкоротший шлях до Європи : [проект ЄС/ПРООН в Запорізькій області, що фінансується Євросоюзом та Програмою Розвитку ООН]. . , . С. 9.

230792. Поздеев В. А. Прикладная гидродинамика электрического разряда в жидкости. Наукова думка. Киев, 1980. 192 с.

230793. Поздняков А. Д., Белов В. Ф. Смородина. Агропромиздат. М., 1988. 32 с.

230794. Поздняков Б. С., Коптелов Е. А. Термоэлектрическая энергетика. Атомиздат. М., 1974. 263 с.

230795. Поздняков В. В. Эффективные методы уменьшения трения. ЦНИИПИ. М., 1976. 53 с.

230796. Поздняков Л. В. Поглотители энергии в электровакуумных СВЧ-приборах. ЦНИИЭлектроника. М., 1990. 60 с.

230797. Гоголь Т., Ніпорко Н. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису. . , . С. 3-17.

230798. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2012. 279 с.

230799. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2012. 31 с.

230800. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2011. С.1001-1998

230801. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2011. С.2001-2901

230802. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2011. С.3001-3998

230803. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2011. С.4001-4994

230804. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2012. С.1001-1998

230805. Інженерія програмного забезпечення. Національний авіаційний університет. Київ, 2011. 72 с.

230806. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2012. 80 с.

230807. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2012. 103 с.

230808. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2012. 32 с.

230810. Удод О., Ямковий В. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному році та у 2011 календарному роках : [змістова структура, параметри рейтингу МОНМС. Обчислення параметрів. Складання рейтингових таблиць. Рейтингові таблиці ВНЗ України]. . , . С. 7-44.

230811. Морозова Т., Мендзебровський І. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ-галузі. . , . С. 45-53.

230812. Сейдаметова З., Темненко В. Нова версія стандарту Computer Science Curricula: еволюція базисного корпусу знань за чверть століття. . , . С. 54-64.

230813. Кузнецова Г. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи. . , . С. 65-71.

230814. Ципко В. Сучасні технології у викладанні суспільствознавчих дисциплін студентам технічних університетів : [поняття "педагогічна технологія". Інтерактивна лекція та семінар. Гра, її структурні елементи. Лабораторне заняття]. . , . С. 72-80.

230815. Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні. . , . С. 81-86.

230816. Лякішева А. Соціальна поведінка - соціальна взаємодія: точки дотику (на прикладі поглядів зарубіжних дослідників). . , . С. 87-95.

230817. Dybkov V. I., Sidorko V. R., Goncharuk L. V., Khoruzha V. G., Samelyuk A. V. Microstructure, growth kinetics, and abrasive wear resistance of boride layers on Fe-30%Cr alloy. . , . С. 24-37.

230818. Докторов В. В., Ильющенко А. Ф., Мазюк В. В., Мороз А. Л., Шаповал А. А., Шаповал И. В. Закономерности спекания пористых порошково-волокновых структур. . , . С. 38-47.

230819. Гончарук Д. А., Баглюк Г. А. Особенности взаимодействия компонентов порошковой шихты Fe-Ti-B4C при нагреве. . , . С. 58-65.

230820. Косторнов А. Г., Кириченко О. В., Клименко В. Н., Гайдученко А. К., Бродниковский Д. Н. Особенности химико-термической обработки пористых материалов из волокон малоуглеродистой стали. . , . С. 47-57.

230821. Крайников А. В., Нейков О. Д. Быстрозакристаллизованные сплавы на основе алюминия для применения при повышенных температурах II. Механические свойства. . , . С. 66-81.

230822. Баглюк Г. А., Напара-Волгина С. Г., Орлова Л. Н., Кудь В. К., Деймонтович В. Б., Грипачевский А. Н. Влияние способа введения кремния на формирование структуры спеченных сталей системы Fe-Si-C и Fe-Si-B-C. . , . С. 81-87.

230823. Баглюк Г. А., Майданюк А. П., Штерн М. Б. Моделирование процесса равноканального углового прессования пористых заготовок при различных схемах нагружения. . , . С. 3-10.

230824. Гогаев К. А., Воропаев В. С., Калуцкий Г. Я., Подрезов Ю. Н., Вербило Д. Г., Коряк О. С. Получение полос из порошка титана с использованием технологии асимметричной прокатки. . , . С. 11-23.

230825. Горбачук Н. П. Термодинамические характеристики моносилицидов редкоземельных металлов при высоких температурах. . , . С. 122-130.

230826. Зиновик М. А., Зиновик Е. В. Вторичная микроструктура и ее влияние на функциональные свойства ферритов системы Mg-Mn-Zn-Ca-Fe-O. . , . С. 131-140.

230827. Волощенко С. М., Гогаев К. А., Непомнящий В. В., Аскеров М. Г., Использование композитных комплексных модификаторов из порошковых материалов, изготовленных методом прокатки. . , . С. 141-148.

230828. Левина Д. А., Чернышов Л. И., Дорофеев В. Ю. Порошковая металлургия: выход из кризиса. . , . С. 149-154.

230829. Ковальченко М. С., Дубовик Т. В., Рогозинська А. О., Бега М. Д., Субботін В. І., Гребенюк Т. П., Портнов О. П. Дослідження впливу оксидних добавок Y2O3 і SiO2 на процеси фазоутворення та властивості гарячепресованого композиту на основі карбонітриду бору. . , . С. 88-93.

230830. Савченко Н. Л., Саблина Т. Ю., Мельников А. Г., Кульков С. Н. Особенности поведения субмикрокристаллического композита Y-TZP-Al2O3 при сухом трении по стали. . , . С. 93-101.

230831. Григорьев О. Н., Панасюк А. Д., Коротеев А. В., Дубовик Т. В. Особенности межфазного взаимодействия композиционной керамики на основе ZrB2-SiC с оксидными расплавами. . , . С. 102-107.

230832. Бродниковский Н. П., Оришич И. В., Кузнецова Т. Л., Порядченко Н. Е., Крапивка Н. А. Влияние легирования алюминием, хромом и железом на жаростойкость циркония. . , . С. 108-113.

230833. Тищенко Я. С., Лакиза С. М., Редько В. П., Лопато Л. М. Ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Er2O3 при 1250 та 1600 С. . , . С. 114-122.

230834. Корягін М. Розвиток методології облікового відображення справелдивої оцінки запасів. . , . С. 18-26.

230835. Кутер М., Гурська М., Кутер К. Виникнення і розвиток подвійного запису. . , . С. 31-45.

230836. 2. Реформування української системи освіти в контексті провідних тенденцій розвитку європейського освітнього простору : [удосконалення системи середньої освіти. Реформування вищої освіти. Відкрита освіта. Освіта протягом життя]. . , . С. 160-171.

230837. 8. Сектор безпеки та оборони. Цивільний демократичний контроль за його діяльністю. . , . С. 208-310.

230838. Королюк Т. Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирішені питання та перспективи досліджень. . , . С. 46-55.

230839. Поздняков О. А. Ленин о проблемах научной организации труда и управления. Лениздат. Ленинград, 1969. 206 с.

230840. Позин М. Е., Мухленов И. П., Тарат Э. Я. Пенные газоочистители, теплообменники и абсорберы. Госхимиздат, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1959. 123 с.

230841. Розділ 1. Теоретичні засади дослідження вищої освіти як суспільного інституту : [еволюція наукової думки щодо сутності та ролі вищої освіти у суспільстві. Інститут вищої освіти в інституційній структурі суспільства. Результати його функціонуваня]. . , . С. 11-63.

230842. Позиционное управление с гарантированным результатом. Урал. АН СССР. Свердловск, 1988. 110 с.

230843. Розділ 2. Концептуальні засади трансформації інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань : [розвиток вищої освіти на потреби економіки знань]. . , . С. 64-123.

230844. Позиционные игры. Наука. М., 1967. 522 с.

230845. Всемирная история. Соцэкгиз. М., 1956. 746 с.

230846. Познай себя !. Знание. М., 1989. 64 с.

230847. Розділ 3. Економічна функція вищої освіти та вдосконалення механізму її реалізації. . , . С. 124-179.

230848. Познер А. Р. Истины и парадоксы. Политиздат. М., 1977. 256 с.

230849. Розділ 5. Концептуальні основи стратегії розвитку інституту вищої освіти України відповідно до вимог економіки знань : [трансформація вищої освіти та інноваційний розвиток України. Основні цілі, інструменти, форми і напрями змін у сфері освіти]. . , . С. 239-303.

230850. Познер А. Р. Революция в физике и проблемы научной методологии. Знание. М., 1962. 31 с.

230851. Ротач В. Я., Кузишин В. Ф., Клюев А. С. Автоматизация настройки систем управления. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 272 с.

230852. Физика и техника высоких давлений. Донецкий физико-технический ин-т. Донецк, 2000.

230853. Физика и техника высоких давлений. Донецкий физико-технический ин-т. Донецк, 2000.

230854. Физика и техника высоких давлений. Донецкий физико-технический ин-т. Донецк, 2000.

230855. Физика и техника высоких давлений. Донецкий физико-технический ин-т. Донецк, 2000.

230856. Международный бухгалтерский учет. Финансы и кредит. Москва, .

230857. Позняк Л. А. Штамповые стали для холодного деформирования. Металлургия. М., 1966. 147 с.

230858. Український промисловець. Кременчук. Київ, .

230859. Позняк Э. Г., Шикин Е. В. Дифференциальная геометрия. МГУ. М., 1990. 384 с.

230860. Поиск зависимости и оценка погрешности. Наука. М., 1985. 147 с.

230861. Пойа Д. Как решать задачу. Журнал Квантор. Львов, 1991. 215 с.

230862. Пойа Д. Математика и правдопободные рассуждения. Инлитиздат. М., 1957. 535 с.

230863. Іванов М. Інжектор vs карбюратор : [принцип роботи найпростішого карбюратора автомобіля. Інжекторна система живлення]. . , . С. 26-27.

230864. Климов О. MAN вантажівка з великою літери : [історія розвитку автомобільної компанії MAN. Машинографія]. . , . С. 44-45.

230865. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230866. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230867. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230868. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230869. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230870. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 52 с.

230871. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230872. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230873. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 48 с.

230874. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 56 с.

230875. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230876. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 48 с.

230877. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230878. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230879. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 40 с.

230880. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 44 с.

230881. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 36 с.

230882. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 39 с.

230883. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 32 с.

230884. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2004. 31 с.

230885. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2004. 110 с.

230886. Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач. Наука. М., 1976. 448 с.

230887. Цифровая обработка сигналов. КБ волоконно-оптических приборов. Москва, 2004. 56 с.

230895. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2004. 111 с.

230896. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230897. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230898. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230899. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230900. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230901. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230902. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230903. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230904. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230905. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230906. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230907. Шпаргалка для.... Полиграф. Запоріжжя, 2004. 169 с.

230908. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2004. 100 с.

230909. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2004. 58 с.

230910. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2004. 58 с.

230911. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2004. 58 с.

230913. Кудрицька Н.В. Моделювання життєвого циклу проекту - інструментарію залучення інвестицій у транспортну систему : [каскадна модель - за принципом "водоспаду", ітеративна модель та спіральна модель]. . , . С. 56-61.

230914. Показатели для оценки изменения трудоемкости и материалоемкости строительства за счет внедрения прогрессивных решений в проекты зданий и сооружений промышленных предприятий. Стройиздат. М., 1984. 240 с.

230915. Бурлака В.Г. Стратегічні напрями реформування світового паливно-енергетичного комплексу та його регіональні особливості : [ринок споживання первинних енергоресурсів в Україні у 2007 і 2011 рр.; фінан. показники 5 провідних нафтогазових транснаціональних компаній]. . , . С. 173-180.

230916. Показатели использования энергии. Энергия. М., 1968. 176 с.

230917. Шляховой В. А теперь - "Гарпун" : ["Гарпун" - система автоматической фотофиксации нарушений водителями скоростного режима]. . , . С. 28-29.

230918. Конев Ю. И. Источники вторичного электропитания. Радио и связь. Москва, 1983. 280 с.

230919. Показатели нормативной условно-чистой продукции в укрупненных сметных нормах на здания и сооружения транспорта к сборнику № 6-10 "Внутренние железнодорожные пути промышленных предприятий". Стройиздат. М., 1981. 25 с.

230920. Показатели планирования и оценка работы промышленного предприятия. Наука. М., 1967. 272 с.

230921. Покатилов Е. П., Фомин В. М., Берил С. И. Колебательные возбуждения, поляроны и экситоны в многослойных системах и сверхрешетках. Штиинца. Кишинев, 1990. 278 с.

230922. Поклад И. И. Экономический анализ производственно-финансовой деятельности промышленных предприятий. Госфиниздат. М., 1956. 376 с.

230923. Поклонов С. В. Асинхронные двигатели герметичных электронасосов. Энергоиздат. Ленинград, 1987. 60 с.

230924. Шляховой В. Новый DAF XF : [новый грузовой тягач]. . , . С. 34-36.

230925. Шмид М. Эргономические параметры. Мир. М., 1980. 237 с.

230926. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230927. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230928. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230929. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230930. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230931. Український промисловець. Кременчук. Київ, 2000.

230932. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230933. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230934. Коваль А. Д., Сенкевич В. П., Минчин С. Н., Васильев М. В. Покорение космоса. Машиностроение. М., 1972. 179 с.

230935. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230936. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230937. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230938. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230939. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230940. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230941. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230942. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230943. Международный бухгалтерский учет. ООО "Финансы и кредит". М., 2000.

230944. Покорный Б. М. Расчет коленчатого вала на крутильные колебания. Машгиз. Москва, 1947. 212 с. : табл., черт.

230945. Покорный Е. Г. Номографический метод расчета полупроводниковых термоохлаждающих устройств. Наука. Л., 1968. 59 с.

230946. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

230947. Самардак Г.В. ІНДУСТРІАЛБАНК завершив перехід на дворівневу систему управління : [банки Запорізької області]. . , . С. 4.

230948. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

230949. Григоренко И. 22 года - знак качества : [Запорожская городская служба занятости]. . , . С. 4-5.

230950. Покрас А. М. Антенные устройства зарубежных линий связи через искусственные спутники Земли. Связь. М., 1965. 168 с.

230951. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

230952. Покрас А. М. Системы наведения антенн земных станций спутниковой связи. Связь. М., 1978. 152 с.

230953. Покровский Б. А. "Заря" - позывной Земли. Моск. рабочий. М., 1987. 304 с.

230954. Покровский В. В., Плецитый А. Д. СПИД. Знание. М., 1988. 93 с.

230955. Покровский В. В., Ральф-Торстен П. СПИД. СЭВ Секритариат. М., 1989. 46 с.

230956. Прядченко В. Не ударить лицом в то, что доктор прописал : [ЧАО "Приазовкурорт". Бердянск - туризм]. . , . С. 1,4.

230957. Покровский В. И., Васильев К. Г., Ягодинский В. Н. Беседы эпидемиологов. Знание. М., 1975. 95 с.

230958. Покровский В. И., Ягодинский В. Н. Детские инфекции отступают. Знание. М., 1981. 96 с.

230959. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

230960. Авіаційно - космічна техніка і технологія. "ХАІ". Харків, 2003. 196 с.

230961. Макаренко М., Міроненко В. Україна - транзитна держава? : [розвиток експорту транспортних послуг. Статистичні дані по вантажообігу в російських і українських портах у 2003-2011 р.]. . , . С. 4-8.

230966. Покровский В. И., Покровский В. В. СПИД. Медицина. М., 1988. 48 с.

230967. Шилин Д. "Мы вместе построим будущее нашего завода!" : [о приоритетах развития "Запорожстали" ]. . , . С. 3.

230968. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2012.

230969. Молода економіка. Інститут реформ. Київ, .

230970. Молода економіка. Інститут реформ. К., 2002.

230971. Молода економіка. Інститут реформ. К., 2002.

230972. Покровский В. Н Бактериофаг- вирус бактерий. Знание. М., 1986. 64 с.

230973. Каратеева А. "Прощай, Родина!" : [новая экспозиция военного времени в музее ретро-техники автомотоклуба "Фаэтон"]. . , . С. 4.

230974. Покровский Г. И. Взрыв. Недра. М., 1967. 174 с.

230975. Покровский Г. И. Свет, глаз, информация. Знание. М., 1968. 32 с.

230976. Грошев А. Каждую ночь - оперативки : [как запорожец Е. Агафонов опекал делегацию Танзании на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве летом 1985 г.]. . , . С. 8-9.

230977. Покровский Г. И., Федоров И. С. Центробежное моделирование для решения инженерных задач. Госстройиздат. М., 1953. 195 с.

230978. Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування. . , . С. 9-15.

230980. Покровский Г. П. Оптимизация дозирования топлива в системах питания автомобильных двигателей средствами электроники. НИИНАвтопром. М., 1967. 44 с.

230981. Контекст. УНЦПД. Київ, .

230982. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230983. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230984. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230985. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230986. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230987. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230988. Контекст. УНЦПД. К., 2001.

230989. Шпенюк О. Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку. . , . С. 16-20.

230990. Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва. . , . С. 21-25.

230991. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2012. 490 с.

230992. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2012. 40 с.

230993. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2001.

230994. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2001.

230995. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2001.

230996. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2001.

230997. Контекст. УНЦПД. К., 2002.

230998. Контекст. УНЦПД. К., 2002.

230999. Контекст. УНЦПД. К., 2002.

231000. Belfort Mag. . , .

231001. Покровский Г. П. Применение электроники в системах питания автомобильных двигателей. Машиностроение. М., 1964. 100 с.

231002. Яценко О. Стан та перспективи розвитку сільських територій центрального регіону України. . , . С. 26-30.

231003. Покровский Г. П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. Машиностроение. М., 1985. 200 с.

231004. Покровский Г. П. Электроника в системах питания автомобильных двигателей. Машиностроение. М., 1972. 134 с.

231005. Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств. . , . С. 31-38.

231006. Покровский Л. И. Новые газонаполненные пластмассы, их свойства и применение. ЛДНТП. Ленинград, 1962. 14 с.

231007. Тарасевич В. М., Швець В. Я., Пилипенко Ю. І., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К., Леонідов І. Л., Летуча О. В., Маляр Д. В., Пилипенко Г. М., Рябцева Н. В., Савостенко Т. О., Фаїзова О. Л., Самойленко Є. Г. Економічна теорія. Національна економіка. Знання. К., 2012. 270 с.

231009. Окландер М., Новошинська Л., Чукурна О. Технологія брендінгу страхової компанії. . , . С. 39-42.

231010. Покровский Ю. А., Беседин А. Л. Автоматизированное проектирование радиооптических устройств. ТПИ. Тула, 1983. 90 с.

231011. Стасишен М., Ярмоліцька О. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України. . , . С. 43-46.

231012. Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами. . , . С. 47-51.

231013. Ляпін Д. В., Дубровський В. І., Піщуліна О. М., Продан О. П. Зелена книга малого бізнесу України - 2012. Інститут власності і свободи. К., 2012. 124 с.

231014. Покровский Ю. А. Расчет и конструирование радиооптических устройств. ТПИ. Тула, 1983. 84 с.

231015. Покровский Ю. А., Макарецкий Е. А. Расчет, конструирование и технология производства элементов интегральной оптики. ТПИ. Тула, 1980. 72 с.

231016. Кушнір С. Інституціональні аспекти регулювання трансформаційних процесів у природно-ресурсній сфері регіону : [на прикладі Рівненської області]. . , . С. 52-54.

231017. Серпухов М. Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні. . , . С. 55-57.

231018. Покропивный С. Ф. Эффективность ремонта машин. Техніка. Киев, 1975. 255 с.

231019. Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України. . , . С. 58-63.

231020. Джан А. Организация управления человеческими ресурсами в обрабатывающей промышленности Азербайджана. . , . С. 64-67.

231021. Єлісєєва О., Гуня В., Бєлозерцев В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості підприємств у контексті розвитку товарного кредитування. . , . С. 68-73.

231022. Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" : [вплив зміни кінцевого використання продукції на випуск галузей економіки]. . , . С. 74-76.

231023. Мигиренко Г. С., Евграфов В. Н., Рыков А. А., Хон В. Ф. Ударные стенды для испытания малогабаритных изделий. ИГУ. Иркутск, 1987. 214 с.

231024. Рихтер Л. А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы. Энергия. М., 1975. 312 с.

231025. Покрытие драгоценными металлами и процессами наводороживания, возникающие при электрохимическом осаждении. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике. М., 1969. 78 с.

231026. Бонев А., Бостанджиев Т., Братанов Б. Пол. Брак. Семья. Медицина и физкультура. София, 1977. 300 с.

231027. Полак Л. С. Вариационные принципы механики, их развитие и применения в физике. Физматгиз. М., 1960. 599 с.

231028. Полевичек Г. И. Грибы в лесу и на кухне. [Б. и.]. М., 1992. 64 с.

231029. Полевой В. Г. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем. Наука. М., 1990. 188 с.

231030. Полухов Т. Совершенствование системы организации управления затратами на нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана. . , . С. 77-79.

231031. Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність як напрям покращення соціального розвитку підприємств. . , . С. 23-28.

231032. Полевой С. Н., Евдокимов В. Д. Обработка инстументальных материалов. Тэхника. К., 1988. 175 с.

231033. Гордійчук А. Інституціональні форми розвитку харчової промисловості в регіонах аграрної спеціалізації. . , . С. 80-82.

231034. Полевые транзисторы на арсениде галлия. Принципы работы и технология изготовления. Радио и связь. М., 1988. 496 с.

231035. Санкин Ю. Н. Динамика несущих систем. Машиностроение. М., 1986. 96 с.

231036. Тараненко В. А. Моделирование технологических систем формообразования нежестких деталей. [б. и.]. М., 1988. 69 с.

231038. Сборник задач по общей теории статистики. Финансы и статистика. М., 1986. 190 с.

231039. Казакова Н. До питання бібліографічного відображення документного потоку з історії українського кіно XX - поч. XXI ст.. . , . С. 8-12.

231040. Зеленська Н. Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського" (м. Кіровоград). . , . С. 13-15.

231041. Кравченко В. Матрос Кішка - герой Севастополя. Матрос Шевченко в Севастополі : [герої оборони Севастополя: Петро Кішка (1828 - 1882), Самійло Кішка (1530 - 1602), Гнат Шевченко (? - 1855). Біографії та художні твори про них]. . , . С. 61-66.

231042. Коммунистическое отношение к труду. Опыт, проблемы. Профиздат. М., 1984. 128 с.

231043. Полезные советы. ИПЦ РАУ. М., 1991. 130 с.

231044. Полет Гагарина. Правда. М., 1961. 47 с.

231045. Гуменюк Ю.П. Світова прототрудова міграція в доіндустріальних економічних системах: методологічний аспект : [демографінч, історичні та економічні підходи на еволюцію механізму міжнародного руху робочої сили на доіндустріальному етапі розвитку людства]. . , . С. 416-425.

231046. Кураев А. А., Байбурин В. Б., Ильин Е. М. Математические модели и методы оптимального проектирования СВЧ приборов. Навука и тэхника. Минск, 1990. 392 с.

231047. Кочкіна Н.Ю., Хоменко О.М. Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством. . , . С. 46-48.

231048. Авдеев Ю. Д., Беляков А. И., Брыков А. В., Горьков В. Л. Полет космических аппаратов. Машиностроение. М., 1990. 272 с.

231049. Свечников Г. С. Элементы интегральной оптики. Радио и связь. М., 1987. 104 с.

231050. Трансформаторы. Энергоиздат. Москва, 1981. 118 с.

231051. Полет начинается на земле. Знание. М., 1984. 48 с.

231052. Андрощук В.С., Епишев М.В. Автоматизированные системы аналитического контроля металлуогических процессов. . , . С. 19-21.

231053. Агаев А. Г. Судьбы народностей. Политиздат. М., 1978. 112 с.

231054. Головко А.Г., Гордеев Е.И., Жилин Д.И., Золотухин В.И., Провоторов Д.А. Комплексные альтернативные решения для сталеразливки в металлургическом и литейном производствах. . , . С. 22-25.

231055. Шкляр Ю.А., Серов А.И., Михеев в.в., Галян Н.Н. Опыт эксплуатации огнеупорных материалов в условиях ООО "Электросталь" : [показатели работы за 2008-2012 г.г.]. . , . С. 25-28.

231056. Полетаев А. А. Эксплуатация лифтов. Стройиздат. М., 1991. 207 с.

231057. Полетаев А. Ф. Тяговый расчет трактора. Моск. автомеханический ин-т. М., 1977. 91 с.

231058. Маковецкая О. К. Современный рынок сварочной техники Северной Америки. . , . С. 48-50.

231059. Фоменко А.П., Гладилин О.Ю. Эффективность применения современных огнеупоров при непрерывной разливке на ПАО "ДМКД" : [ДМКД - Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского]. . , . C. 28-31.

231060. Рандошкин В. В., Червоненкис А. Я. Прикладная магнитооптика. Энергоатомиздат. Москва, 1990. 318 с.

231062. Сезоненко Ю.Д., Сезоненко А.Ю. Современные материалы и технологии литья под давлением цветных металлов. . , . С. 5-10.

231063. Свалов Н.В., Юрьев А.А. Фильтрация стали. . , . С. 10-14.

231064. Богдан Т. П., Богдан І. В. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні. . , . С. 3-16.

231065. Дзюблюк О. В., Забчук Г. М. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва. . , . С. 17-27.

231066. Мортіков В. В. Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах. . , . С. 28-36.

231067. Малютін О. К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України : [наведені статистичні матеріали за 2005-2010 рік]. . , . С. 37-46.

231068. Диха М. В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети. . , . С. 47-58.

231069. Федоренко А. В. Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя. . , . С. 59-73.

231070. Рудик В. К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 74-83.

231071. Ловінська Л. Г., Сушко Н. І. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України. . , . С. 84-100.

231072. Петренко П. С. Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні. . , . С. 101-107.

231073. Пластун О. Л. Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації. . , . С. 108-117.

231074. Юрків Н. Я. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення : [з оглядом підсумків за 2011 рік]. . , . С. 118-127.

231075. Анопочкин Р. Модернизация автоматических формовочных литейных линий. . , . С. 21-24.

231076. Кравченко Т. В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : [поняття "батьківська компетентність", "психолого-педагогічний супровід"]. . , . С. 11-16.

231077. Добрянський І. А., Кузнецова І. В. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу (з досвіду роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки). . , . С. 17-23.

231078. Левченко О. О. Абнотивність як складова комплексу професійних компетентностей викладача в процесі формування студента-гуманітарія : [абнотивність як комплексна здібність педагогадо адекватного сприйняття, осмислення й розуміння творчого учня]. . , . С. 23-30.

231079. Афанасенко Л. А. Проблема активізації професійної самоідентифікації студентів аграрного профілю в умовах професійної підготовки : [ідентифікація, самоідентифікація]. . , . С. 30-35.

231080. Омельчук С. А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду. . , . С. 36-42.

231081. Потапчук Т. В. Теоретичний аналіз поняття "ідентифікація" в науковій царині. . , . С. 42-47.

231082. Яценко Л. В. Формування екологічної культури школярів у процесі позаурочної роботи. . , . С. 48-52.

231083. Роговець О. В. Структура громадянськості молодших школярів : [громадянські цінності, якості: патріотизм, правосвідомість, ін. Емоційно-ціннісна, поведінкова складова у вихованні. Громадянська поведінка]. . , . С. 53-59.

231084. Лякішева А. В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи. . , . С. 69-74.

231085. Отич Д. Д. Динаміка змін змісту Я-концепції майбутніх психологів у процесі професійної підготовки. . , . С. 75-79.

231086. Набок М. В. Якість загальної середньої освіти як засіб оцінювання ефективності управління освітою регіону : [розуміння якості освіти, параметри якості]. . , . С. 80-87.

231087. Карпенко О. В., Вербова В. В., Демида Є. Ф. Суперечливість трактування категорій освітніх послуг у сучасній педагогічній науці Російської Федерації. . , . С. 88-93.

231088. Яворская И.А., Исаев А.И. Модернизация сталеплавильных дуговых печей. . , . С. 29.

231089. Трансформаторостроение. ЦИНТИЭПиП. Москва, 1961. 252 с.

231090. Щербина А. Г. Характеристика організованного ринку цінних паперів в Україні. . , . С. 4-10.

231091. Полетика М. Ф. Приборы для измерения сил резания и крутящих моментов. Машгиз. М., 1963. 107 с.

231092. Ползик П. В., Никонов А. Р. Автоматизация производства пластмассовых деталей. Беларусь. Минск, 1966. 168 с.

231093. Ползучесть и возврат. Металлургиздат. М., 1961. 411 с.

231094. Демченко Н. П., Сорока М. І. "Брідж-Банк" - новий механізм запобігання банкрутства в банківській системі України. . , . С. 12-15.

231095. Ползучесть и длительная прочность. Акад. наук СССР. Новосибирск, 1963. 199 с.

231096. Подгорный А. Н., Бортовой В. В., Гонтаровский П. П. Ползучесть элементов машиностроительных конструкций. Наукова думка. К., 1984. 262 с.

231097. The summary of lectures on electrical engineering for speciality 7.030507. ZNTU. Zaporozhye, 2013. 70 p.

231098. Дюжев В.Г. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики на основі формування грошових потоків. . , . С. 79-84.

231099. Піддубний В. І. ГК "Братислава" та його облігації : [готельний комплекс "Братислава"]. . , . С. 16-21.

231100. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з дисципліни "Іноземна мова" (англійська) для студентів 1 курсу денного відділення всіх спеціальностей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

231101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з англійської мови для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

231102. Сініцин О. О. Стратегії формування транснаціонального капіталу за рахунок екстернальних джерел. . , . С. 22-28.

231103. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" "Зв'язані коливальні контури" для студентів спеціальності 8.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 30 с.

231104. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Правове забезпечення реабілітаційної діяльності" для бакалаврів спеціальності "Фізична реабілітація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

231105. Шутєєва О. Ю. Особливості фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів. . , . С. 8-13.

231106. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Принципи інженерної творчості" для студентів спеціальності 8.090203 "Металорізальні верстати та системи" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 78 с.

231107. Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств : [показники діяльності енергогенеруючих компаній України. Проаналізовано технологічну, екологічну і соціальну сфери, окреслено сучасні проблеми діяльності]. . , . С. 163-172.

231108. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Книгознавство та бібліотекознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

231109. Широкова О.М., Тимофєєва Т.О. Роль залізничного транспорту в забезпеченні економічної безпеки України. . , . С. 227-230.

231110. Тексти лекцій з дисципліни "Бойова робота": особливості роботи на закритій вогневій позиції старшого офіцера самохідної артилерійської батареї при підготовці до ведення вогню та після доповіді про готовність до ведення вогню [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 50 с.

231111. Піддубний В. І. УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у жовтні 2012 року. . , . С. 20-28.

231112. Полиа Г., Сеге Г. Задачи и теоремы из анализа. Гостехтеориздат. М., 1956. 432 с.

231114. Полиа Г., Сеге Г. Изопериметрические неравенства в математической физике. Физматгиз. М., 1962. 336 с.

231115. Полиамиды. НИИТЭХИМ. Черкассы, 1979. 30 с.

231116. Полиамиды. Термопластические материалы. НИИТЭХИМ. Черкассы, 1975. 12 с.

231117. Полиамиды и их применение в машиностроении. ОтделНТИ. М., 1959. 74 с.

231118. Нємий С.В., Нєма О.С. Методика розрахунку економічної ефективності від впровадження технічних заходів на автотранспортних підприємствах. . , . С. 328-332.

231119. Расчет, конструирование и технология производства устройств интегральной и градиентной оптики. ТПИ. Тула, 1980. 152 с.

231120. Тексти лекцій з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 54 с.

231121. Уроки по изучению системы Mathcad и курса ТОЭ [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010.

231122. Столяров А.Л. Діяльність EuroNCAP: новітні технології, сучасний підхід : [EuroNCAP - оцінювання нових технічних рішень з безпеки. Системи пасивної безпеки, застосовані провідними автовиробниками, задля зменшення тяжкості наслідків дорожніх пригод]. . , . С. 2-4.

231123. Пресс Ф. П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. Радио и связь. М., 1991. 264 с.

231124. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Чисельні методи. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.040303 - Системний аналіз. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 66 с.

231125. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Laboratory Works of Computing and Programming. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дісципліни "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 62 с.

231126. Поливанов К. М. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1975. 208 с.

231127. Поливанов К. М. Электродинамика движущихся тел. Энергоиздат. М., 1982. 192 с.

231128. Поливанов П. М. Крепежные детали. Машиностроение. М., 1967. 247 с.

231129. Поливанов П. М. Таблицы для подсчета веса деталей и материалов. Машиностроение. М., 1967. 303 с.

231130. Поливанов П. М. Упрощенные приемы машиностроительных расчетов на счетной линейке. Машиностроение. М., 1974. 49 с.

231131. Тризно В. Л., Розентулер С. М., Никитина С. Г. Поливинилацетарно-эпоксидные дисперсии. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 18 с.

231132. Полигонные испытания, исследования и совершенствование автомобилей. НАМИ. М., 1983. 114 с.

231133. Полигонные испытания, исследования и совершенствование автомобилей. НАМИ. М., 1985. 118 с.

231134. Полигонные испытания, исследования и совершенствование автомобилей. НАМИ. М., 1986. 126 с.

231135. Полигонные испытания, исследования и совершенствование автомобилей. НАМИ. М., 1987. 137 с.

231136. Магазинова Л. Н., Кестельман В. Н., Акутин М. С., Карапатницкий А. М. Поликарбонат в машиностроении. Машиностроение. М., 1971. 175 с.

231137. Пономарьова Ю.О. Актуальні питання транспортного законодавства Європейського Союзу: "Пакет придатності до експлуатування на дорогах" : [уніфікування вимог щодо безпечності та екологічних показників транспортних засобів]. . , . С. 5-8.

231138. Сахно В.П., Костенко А.В., Фалалеєв А.П. Визначення та описання деформації кузова автомобіля, що потрапив до дорожньо-транспортної пригоди. . , . С. 9-12.

231139. Жук М.М., Ковалишин В.В. Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія : [проаналізовано вплив відстані видимості та динамічного габариту на безпечну швидкість руху автомобіля у складних умовах]. . , . С. 13-16.

231140. Скаржепа В. А., Луценко А. Н. Электроника и микросхемотехника. Вища школа. К., 1989. 431 с.

231141. Мироненко В.К., Мацюк В.І., Висоцька Г.С., Алексійчук Н.М. Моделювання транзитних транспортних потоків : [на прикладі транзитних перевезень залізорудної сировини з Росії до Словаччини залізницями України]. . , . С. 17-22.

231142. Скаржепа В. А., Сенько В. И. Электроника и микросхемотехника. Вища школа. К., 1989. 232 с.

231143. Жданюк В.К., Костін Д.Ю., Арінушкіна О.О. Властивості щебенево-мастикових асфальтобетонів на модифікованих бітумах : [автомобільні шляхи. Дорожньо-будівельні матеріали]. . , . С. 23-27.

231144. Стьожка В.В. Дослідження впливу вібрації на фільтраційну здатність піску : [експлуатація автомобільних доріг. Вплив вібрації, яка передається на дренажні шари дорожньої конструкції від транспортного потоку, при розрахунку їх пропускної здатності]. . , . С. 28-35.

231145. Мягкохліб А.І., Слінчук П.Б., Фаль А.Є., Котенко В.Т., Нечипоренко І.В. Досвід та перспективи покращення стану мостів на прикладі Полтавської області. . , . С. 36-39.

231146. Фонаш С., Ротворф А., Казмерски Л., Вагнер С. Современные проблемы полупроводниковой фотоэнергетики. Мир. М., 1988. 307 с.

231147. Коротченко М.В., Шевченко Ю.С. Дослідження ефективності акустичних екранів на автомобільних дорогах України : [проблеми зниження транспортного шуму. Ефективність акустичного екрану вздовж автомобільної дороги Київ - Чоп]. . , . С. 40-42.

231148. Стахив П. Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками. Вища школа. Львів, 1988. 154 с.

231149. Поликаров А. Относительность и кванты. Прогресс. М., 1966. 499 с.

231150. Поликарпов А. И. Борьба за сердце. Знание. М., 1989. 192 с.

231151. Поликарпов С. А. Качество поверхности, обработанно на токарном станке. Газетное, журнальное и книжное изд-во. Ленинград, 1951. 94 с.

231152. Поликарпов С. А. Теория резания металлов. Точение. Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1969. 132 с.

231153. Литвиненко А.С. Щодо питання відмови від влаштування "дренуючих" піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг ( в порядку обговорення). . , . С. 43-46.

231154. Поликарпова Ф. Я. Размножение плодовых, ягодных и декоративных культур зелеными черенками. Агропромиздат. М., 1989. 40 с.

231155. Капассо Ф., Пирсолл Т., Поллак М., Канеда Т. Техника оптической связи. Фотоприемники. Мир. М., 1988. 526 с.

231156. Поликовский В. И., Сурнов Д. Н. Силовые установки летательных аппаратов с воздушно-реактивными двигателями. Машиностроение. М., 1965. 261 с.

231157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Стратегічний менеджмент та маркетинг в туризмі" для студентів напряму підготовки 7.14010301 "Туризмознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 78 с.

231158. Сыноров В. Ф., Чистов Ю. С. Физика МДП - структур. ВГУ. Воронеж, 1989. 224 с.

231159. Поликристаллические высокотвердые материалы. ВНИИАШ. Ленинград, 1978. 94 с.

231160. Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Шишкин В. А., Бочечка А. А. Поликристаллические материалы на основе алмаза. Наукова думка. К., 1989. 189 с.

231161. Свечников С. Оптическая электроника. . , 1969.

231162. Радциг А. А., Смирнов Б. М. Справочник по атомной и молекулярной физике. Атомиздат. М., 1980. 240 с.

231163. Самсон А. М., Котомцева Л. А., Лойко Н. А. Автоколебания в лазерах. Навука і тэхника. Минск, 1990. 280 с.

231164. Полимерные материалы в машиностроении. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1975. 173 с.

231165. Попов В.В., Гудошник В.А. Мифы и реальность применения магнитной структуроскопии при оценке напряженно-деформированного состояния металлоконструкций подъемных сооружений. . , . С. 14-19.

231166. Сикарев А. А., Соболев В. В. Функционально устойчивые демодуляторы сложных сигналов. Радио и связь. М., 1988. 224 с.

231167. Полимерные материалы в машиностроении. Топливо и смазки. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1976. 47 с.

231168. Иванов В.Н., Иванов А.В. Идентификация опасностей и оценка риска на примере эксплуатации грузоподьемных машин. . , . С. 20-23.

231169. Шидловский А. К., Кузнецов В. Г. Повышение качества энергии в электрических сетях. Наукова думка. Киев, 1985. 268 с.

231170. Матушевська О.А. Оцінка факторів зовнішнього середовища, що впливають на економічну стійкість промислового підприємства. . , . С. 56-59.

231171. Справочник по лазерной технике. Техніка. К., 1978. 288 с.

231172. Окунєва О.В. Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств. . , . С. 59-63.

231173. Спірідонова К.О. Визначення впливу основних чинників на величину операційного прибутку будівельних підприємств. . , . С. 63-66.

231174. Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації. . , . С. 66-70

231175. Цопа М.Б. Дослідження засобів стимулювання збуту безалкогольної продукції виробничих підприємств Вінницької області. . , . С. 70-72.

231176. Фільо М.М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення. . , . С. 73-76.

231177. Новицька Н.В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб'єкта господарської діяльності. . , . С. 77-80.

231178. Полимерсиликатные бетоны и другие композиции на основе жидкого стекла с добавками полимеров. ВНИИК. Черкассы, 1983. 52 с.

231179. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2012. 68 c.

231180. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

231181. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2012. 119 с.

231182. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2012. 62 с.

231183. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2012. 72 с.

231184. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2012. 240 с.

231185. Абугов Д. И., Бобылев В. М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. Машиностроение. Москва, 1987. 271 с.

231186. Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій. . , . С. 7-15.

231187. Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу. . , . С. 16-24.

231188. Сошко А. И., Плоткин Я. Д., Кузнецов В. С. Полимерсодержащие смазочно-охлаждающие жидкости. Каменяр. Львов, 1986. 62 с.

231189. Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України. . , . С. 25-33.

231190. Полимеры в машинах. НИИМаш. М., 1966. 440 с.

231191. Третяк В.В., Гордієнко Т.М. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпенки регіону. . , . С. 34-42.

231192. Полимеры в машинах. НИИМаш. М., 1968. 440 с.

231193. Полимеры в машинах. НИИМаш. М., 1971. 215 с.

231194. Кудла Н.Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях. . , . С. 43-48.

231195. Полимеры в машиностроении. Львовского ун-та. Львов, 1968. 171 с.

231196. Мартусенко І.В. Медико-географічне районування території Вінницької області. . , . С. 49-56.

231197. Іщук С.О., Кулініч Т.В. Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій. . , . С. 57-66.

231198. Ляшенко А.М., Дєлова І.О., Колонтаєвська О.О., Шевченко З.М. Додаткова парціальна програма спецкурсу з навчання плаванню дошкільників "Казкове плавання" : [завдання, зміст, принципи, технологія навчання плаванню дітей раннього та дошкільного віку. Навчально-тематичний план]. . , . С. 19-31.

231199. Полимеры в технологических процессах обработки металлов. Наук. думка. Киев, 1977. 131 с.

231200. Бутко М.П., Попело О.В. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіона. . , . С. 57-74.

231201. Жук П.В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України. . , . С. 75-85.

231202. Малышев Б. Д., Акулов А. И., Алексеев Е. К. Сварка и резка в промышленном строительстве. Стройиздат. М., 1980. 784 с.

231203. Ткач С.М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області. . , . С. 86-95.

231204. Полиолефины. НИИТЭХИМ. Черкассы, 1979. 34 с.

231205. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231206. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231207. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231208. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231209. Сергієнко В.М. Комплексна оцінка розвитку координаційних здібностей студентів-юнаків 17-20 років. . , . С. 43-48.

231210. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231211. Пухов Г. Е. Дифференциальный анализ электрических цепей. Наукова думка. К., 1982. 496 с.

231212. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231213. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231214. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231215. Сторонянська І.З., Карпінець В.Й. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста : [проаналізовано наявні грошові потоки комунальних підприємств Львова]. . , . С. 96-105.

231216. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231217. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231218. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231219. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2000.

231220. Русско-украинский словарь. Гл. ред. Укр. сов. энциклопедии. К., 1978. 1012 с.

231221. Безштанько Д.В. Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора. . , . С. 106-112.

231222. Полипропилен. Химия. Ленинград, 1967. 316 с.

231223. Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні. . , . С. 113-120.

231224. Кованова Т. Ф. Пособие по английскому языку. Изд-во университета. Минск, 1976. 272 с.

231225. Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. . , . С. 121-128.

231226. Антенны. Радиотехника. Москва, 2005. 72 с.

231227. Богданов А. Ф., Васин В. В., Ильин В. А., Карамов З. С. Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. Энергия. М., 1977. 471 с.

231228. Серветник І.В. Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку. . , . С. 129-139.

231229. Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період. . , . С. 140-149.

231230. Козловский В. В., Сошников В. И., Бычковский В. А., Баранов П. М. Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях. Тэхника. К., 1991. 154 с.

231231. Садова У.Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат. . , . С. 150-158.

231232. Куліш І.М., Максименко А.О., Чемерис В.А. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону. . , . С. 159-168.

231233. Солодовников Г. К., Новожилов В. И., Фаткуллин М. Н. Распространение радиоволн в многомасштабной неоднородной ионосфере. Наука. М., 1990. 199 с.

231234. Рунців-Королюк О.І. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) : [Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області]. . , . С. 169-174.

231235. Василюк Д.Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району). . , . С. 175-180.

231236. Апопій В.В., Шалева О.І., Креденець О.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні : [статистичні матеріали електронної торгівлі різних країн]. . , . С. 181-190.

231237. Корсак В.І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж. . , . С. 191-196.

231238. Звіргзде Д.І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань. . , . С. 197-203.

231239. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

231240. Болотный мотив : [социально-экономическое и политическое развитие Украины после парламентских выборов 2012 г. ]. . , . С. 18-19.

231241. От нее не убудет : [прогноз развития украинской экономики на 2013 г.]. . , . С. 20-23.

231242. Упертость : [цена на энергоносители в Украине]. . , . С. 23-24.

231243. Курсы переквалификации : [прогнозные характеристики финансового рынка Украины]. . , . С. 25-26.

231244. Как две капли : [возможная ситуация на украинском рынке труда в 2013 г.]. . , . С. 27.

231245. Горбач Д. Траяновы века : [внутренняя политика Румынии]. . , . С. 33-35.

231246. Гриньков Д. Деподіти : [процентные ставки по депозитам украинского населения]. . , . С. 42-43.

231247. Полисский Ю. Д. Цифровое сравнение данных в АСУ ТП и схемах автоматики. Энергия. М., 1979. 136 с.

231249. Пашкеев С. Пикантный соус : [американская пищевая компания Heinz]. . , . С. 50-53.

231250. Полистирольные пластики. Отд-ние НИИТЭХИМа. Черкассы, 1973. 28 с.

231251. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. Искусство. М., 1974. 176 с.

231252. Шевченко С. Мир, который построил Джон : [путешествие в мир английского писателя Джона Толкиена (1892-1973)]. . , . С. 54-56.

231253. "С драматическими характерами мне очень не повезло" : [интервью с российским актером театра и кино Альбертом Филозовым/ записала Г. Цымбал]. . , . С. 57-59.

231254. Горобець І. Прага зсередини : [Туризм. Видатні місця Праги]. . , . С. 76-84.

231255. Горобець І., Горобець О. На дивних берегах. Туристи Карибського моря : [курорти Домініканської республіки]. . , . С. 94-104.

231256. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

231257. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

231259. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

231260. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2005. 42 с.

231261. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2005. 68 c.

231262. Кранихфельд Л. И., Кунегин В. С., Рекун Н. Ф., Рождова Е. Ф. Политетрафторэтилен в кабельной промышленности (по зарубежным данным). ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1965. 96 с.

231263. Политехнический словарь. Сов. энциклопедия. М., 1976. 608 с.

231264. Черемных В. Звиад Коридзе: главное для медиа Грузии - прозрачность финансовых потоков на частных каналах и реальное общественное телевидение : [ситуация в медиапространстве Грузии. Интервью с З.Коридзе записала В. Черемных]. . , . С. 10-11.

231265. Политехнический словарь. Сов. энциклопедия. М., 1980. 655 с.

231266. Политехнический словарь. Сов. энциклопедия. М., 1989. 655 с.

231267. Александров О., Невмитий В. Журфак як територія сободи : [інтерв'ю с завідувачем кафедри журналістики, професором, доктором філолочічних наук Одеського національного ун-та ім.І.І.Мечникова О.Александровим]. . , . С. 36-37.

231268. Политов Б. А. Рабочая смекалка плюс инженерный расчет. Лениздат. Ленинград, 1977. 78 с.

231269. Як стати членом НСЖУ? Все будується на довірі : [відповіді дає перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко]. . , . С. 39-40.

231270. Кохно Ю. А., Лебединская Є. А., Мень С. М. Полиформальдегид. Техніка. К., 1964. 92 с.

231271. Макарський О. Нові медіа - нові проблеми : [нові медіа та їх застосування в телебаченні та радіомовленні]. . , . С. 42-43.

231272. Полифункциональные элементоорганические покрытия. Вища школа. К., 1987. 198 с.

231273. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231275. Закрепим достигнутое в новом году! : [интервью с председателем районной администрации г. Запорожья по Шевченковскому району И. Бирюковым/ беседовал Ю. Иванец. Социально-экономическое развитие Шевченковского района]. . , . С. 5.

231276. Полишко С. П., Козлов А. Л. Управление качеством продукции. Техніка. Киев, 1978. 142 с.

231277. Тарасенко Б. На верхівці шатра : [емірат Рас-аль-Хайма як туристичний об'єкт. Нотатки з подорожі]. . , . С. 108-116.

231278. Полищук В. Р. Как исследуют вещества. Наука. М., 1989. 218 с.

231279. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231280. Полищук В. Р. Теорема Каблукова. Знание. М., 1983. 176 с.

231281. Гудзевата М., Адамчук І. Ода Одессі : [історія міста Одеси. Перші градоначальники. Одеські музеї ]. . , . С. 126-131.

231282. Наумов А. Запорожский абразивный комбинат: уверенная поступь : [результаты деятельности комбината за 2012 г.]. . , . С. 3.

231283. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Математика. Механіка. Київський ун-т. Київ, .

231284. Полищук Е. М. Эмиль Борель (1871-1956). Наука. Ленинград, 1980. 168 с.

231285. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231286. Полищук М. П. Памятка по технике безопасности пескоструйщику. Машгиз. М., 1958. 38 с.

231287. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Радіофізика та електроніка. Київський ун-т. Київ, .

231288. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2000. 56 с.

231289. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2000. 56 с.

231290. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2000. 56 с.

231291. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 80 с.

231292. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 80 с.

231293. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 64 с.

231294. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 64 с.

231295. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 64 с.

231296. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 55 с.

231297. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 52 с.

231298. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 84 с.

231299. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 76 с.

231300. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2004. 76 с.

231301. Полищук Ф. Я. Грузозахватные приспособления в металлургии. Металлургиздат. Харьков, 1959. 111 с.

231302. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2004. 80 с.

231303. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2004. 80 с.

231304. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2004. 80 с.

231305. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2004. 80 с.

231306. Полищук Ю. М. Пространственно-временная структура случайных электромагнитных полей при распространении в тропосфере. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1975. 92 с.

231307. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2004. 88 с.

231308. Петренко О. "Запоріжсталь" розпочала реальну екологічну роботу. . , . С. 3.

231309. Вісник Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Сер. Математика. Механіка.. Київський ун-т. К., 2000.

231310. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231311. Вісник Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Сер. Радіофізика та електроніка.. Київський ун-т. К., 2000.

231312. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231313. Сергеєв Р. Проблеми зазначено, вихід запропоновано - треба діяти : [на базі Запорізької державної інженерної академії відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція на тему : "Охорона навкол. середовища промис. регіонів як умова сталого розвитку"]. . , . С. 4-5.

231314. Вісник Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Сер. Радіофізика та електроніка.. Київський ун-т. К., 2000.

231315. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231316. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231317. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231318. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231319. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231320. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231321. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231322. Электричество. Знак. Москва, 2004. 70 с.

231323. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231324. Крушинська О. Воля і кава для Європи : [Юрій Франц Кульчицький (1640-1694), українець, котрий посприяв зняттю облоги міста Відня османськими військами. Та створив "каву по-віденьському"]. . , . С. 144-149.

231325. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231326. Гавриленко І. Зараз середній розмір пенсій в області - 1461,77 грн. : [підсумки роботи Пенсійного фонду України в Запорізькій області за 11 місяців 2012 р.]. . , . С. 8.

231327. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231328. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231329. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231330. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231331. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231332. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231333. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231334. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231335. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2004. 48 с.

231336. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2004. 110 с.

231337. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2004. 110 с.

231338. Транзисторы. Связь. М., 1969. 623 с.

231339. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231340. Александр Син подвел итоги работы за год : [все сферы развития Запорожья за 2012 г. и планы на следующий год]. . , . С. 2-3.

231341. Тищенко В. ОП "Запорожская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" - безопасность, стабильность, развитие! : [итоги работы Запорожской АЭС за 11 месяцев 2012 г.]. . , . С. 6-7.

231342. Піддубна О. "Запоріжсталь" знижує споживання природного газу : [будівництво комплексу вдування пиловугільного палива]. . , . С. 1.

231343. Середня зарплата найбільне зросла в промисловості області : [за підсумками 9 місяців 2012 р. середньомісячна заробітна плата в Запорізькій області]. . , . С. 1.

231344. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231345. Тютюник В. Використання маршрутних карт для контролю за якістю та собівартістю продукції. . , . С. 14-22.

231346. Полиэтилен низкого давления. Госхимиздат. Л., 1960. 96 с.

231347. Полковников В. А., Сергеев А. В. Расчет основных параметров исполнительных механизмов следящих приводов летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1988. 188 с.

231348. Полковников В. С., Грузинов Е. В., Лобов Н. А. Монтаж лифтов. Высш. школа. М., 1981. 279 с.

231349. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005.

231350. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005.

231351. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005.

231352. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005.

231353. Полковский И. М. Стабилизированные усилительные устройства на транзисторах. Энергия. М., 1965. 215 с.

231354. Полляк Ю. Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах. Сов. радио. М., 1971. 400 с.

231355. Алієв Т. Планово-економічний відділ у системі бюджетування. . , . С. 24-35.

231356. Тимошенко А. Унификация сортамента материала как механизм экономии. . , . С. 36-45.

231357. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 1-48

231358. Граковский Ю. Применение анализа безубыточности при выпуске нескольких видов продукции. . , . С. 46-53.

231359. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 1181-1204

231360. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 1205-1236

231361. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 1237-1268

231362. Прядун Р. В Запорожье высохли молочные реки и размылись мясные берега : [проблемы пищевой промышленности Запорожской области. История упадка ОАО "Запорожский мясокомбинат" и Запорожской кондитерской фабрики]. . , . С. 4.

231363. Аптекарь С. С., Ковалев А. И., Кравченко Н. Т. Полный хозяйственный расчет и самофинансирование на металлургических предприятиях. Тэхника. Киев, 1990. 238 с.

231364. Чепурна-Кос І. В. Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України. . , . С. 3-5.

231365. Сімахова А. О. Оцінка фінансового механізму забезпечення інноваційно-інветиційної складової соціально-економічного розвитку України. . , . С. 6-8.

231366. Суммирование мощностей СВЧ- полупроводниковых генераторов. МИРЭА. М., 1990. 146 с.

231367. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2005. 80 с.

231368. Антонова Н.О., Рибачук Л.І. Дослідження взаємозв'язку особливостей темпераменту та показників особистісної зрілості студентів-психологів (з використанням нових авторських методик дослідження) : [методика дослідження психологічної зрілості, дослідження темпераменту]. . , . С. 1-25.

231369. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2012.

231370. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005.

231371. Мазепова О. И., Мещанов В. П., Прохорова Н. И., Фельдштейн А. Л. Справочник по элементам полосковой техники. Связь. М., 1979. 336 с.

231372. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231373. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231374. Маринич Т. О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки. . , . С. 9-12.

231375. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231376. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231377. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231378. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2005. 160 с.

231379. Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності. . , . С. 26-29.

231380. Справочник по лазерной технике. Энергоатомиздат. М., 1991. 544 с.

231381. Пасічник Т. О. Вплив освітніх факторів на економічну безпеку національної економіки України. . , . С. 13-16.

231382. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 45 с.

231383. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 45 с.

231384. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 45 с.

231385. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 45 с.

231386. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2005. 61 с.

231387. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2005. 61 с.

231388. Как создавался Шевченковский район : [история создания района]. . , . С. 3.

231389. Половинкин С. М., Скурлатов В. И. Современные средства и методы автоматизированной обработки информации. ЦНИИИТЭИприборостроения. М., 1970. 56 с.

231390. Тарасов Л. В. Знакомьтесь - лазеры !. Радио и связь. М., 1988. 192 с.

231391. Половко А. М. Принципы построения абсолютнонадежных технических устройств. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 24 с.

231392. Положение о геодезическо-маркшейдерской службе в строительно-монтажных организациях. [Б. и.]. М., 1970. 617 с.

231393. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231394. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231395. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231396. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231397. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231398. Дніпро. Редакція журналу Дніпро. К., 2005. 160 с.

231399. Каховська О. В. Оцінка рівня соціалізації економіки за допомогою індикаторів , що характеризуюсь добробут населення : [диференціація населення за рівнем грошових доходів на підставі розподілу населення на децильні групи (за 2001-2009)]. . , . С. 17-21.

231400. Малкова Е.Е., Наумова А.А. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики. . , . С. 29-37.

231401. Булгакова О.М., Врачинская Н.Ф. Профилактика агрессивного поведения подростков : [формы работы с подростком. Вопросы для беседы с родителями агрессивного ребенка]. . , . С. 38-41.

231402. Татаренко Г., Вдадимиров Д. Давальвация : [украинский рынок комбикормов]. . , . С. 62-66.

231403. Гайворонюк Н.А. Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями. . , . С. 41-46.

231404. Мадай А. Отправная точка : [рынок зерновых в Украине. Экспорт]. . , . С. 68-70.

231405. Бек Ш. Лоббовое сопротивление : [рынок легковых автомобилей в Украине]. . , . С. 74-76.

231406. Горбунова В.В. Ціннісно-рольова реконструкція особистісної проблематики : [аналіз психологічної допомоги через призму життєвого світу особистості]. . , . С. 46-50.

231407. Шаповал Е. Люстрация : [украинский рынок декоративных светильников]. . , . С. 80-81.

231408. Курячая Е. Благо звучное : [звучные названия должностей - стимулируют сотрудников]. . , . С. 48-49.

231409. Гук Н. А. Еволюція основних теоретико-методологічних підходів до розробки теорії зайнятості населення. . , . С. 22-25.

231410. Боровик М. В. Дослідження підходів та принципів управління знаннями. . , . С. 26-27.

231411. Лобода К. С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану : [санація підприємств]. . , . С. 28-31.

231412. Положение о государственной проектной и изыскательной организациях, выполняющих работы для капитального строительства. Стройиздат. М., 1970. 31 с.

231413. Турпак Т. Г. Особливості системи оподаткування підприємств малого бізнесу України. . , . С. 32-35.

231414. Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей : [обдарованість вроджена і набута. Діагностичний етап у роботі з обдарованими дітьми. Розвиток креативності. Формування художніх здібностей. Духовність. Розвиток лідерських якостей]. . , . С. 51-62.

231415. Петрук Т. М. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі: мотиваційні програми. . , . С. 36-39.

231416. Фененко П. О. Особливості оподаткування зовнішньої торгівлі насінням соняшнику в Україні. . , . С. 40-42.

231417. Положение о сертификации технических средств на соответствие требованиям электромагнитной совместимости и аккредитации испытательных лаборатории (центров) по испытаниями области ЭМС : РД 50-697-90. Изд-во стандартов. Москва, 1991. 38 с.

231418. Положение о системе планово-предупредительного ремонта приборов теплового контроля. Гос. ком. Совета м-ов СССР по автоматизации и машиностроению. М., 1963. 36 с.

231419. Кулій-Дем'янюк Ю. В. Класифікація витрат на охорону навколишнього середовища: облікові аспекти : [для підприємств АПК]. . , . С. 43-46.

231420. Херман Й., Вильгельми Б. Лазеры сверхкоротких световых импульсов. Мир. М., 1986. 368 с.

231421. Александрова З. Словарь синонимов русского языка. Советская энциклопедия. М., 1971. 600 с.

231422. Хакен Г. Лазерная светодинамика. Мир. М., 1988. 350 с.

231423. Карімов І. К. Організація управління основними засобами промислового підприємства на основі АРМ. . , . С. 47.50.

231424. Оверченко А.І. Подолання сором'язливості в осіб юнацького віку за допомогою соціально-психологічного тренінгу. . , . С. 63-70.

231425. Russisch-Deutsches Worterbuch. Akademie-Verlag. Berlin, 1962. 1119 S.

231426. Сахарова Н.П., Тарасенко Э.Ф. Использование оздоровительных методик в процессе психогигиенического воспитания учащихся начальных классов. . , . С. 71-76.

231427. Доліновська О. Я. Державні запозичення в системі кредитних відносин. . , . С. 51-55.

231428. Здан С. І. Податок на земельний рентний дохід - новий етап оподаткування землі: особливості нарахування в бухгалтерському обліку. . , . С. 56-58.

231429. Бененсон Л. С., Капустян В. И., Модель З. И., Новаковский С. В. Формирование радиоэлектроники. Наука. М., 1988. 381 с.

231431. Уласюк В. Н. Квантоскопы. Радио и связь. М., 1988. 256 с.

231432. Губенко Р.М. Індивідуальні особливості сприймання поетичного образу старшокласниками. . , . С. 77-79.

231433. Положение о техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Техиздат. Москва, 1954. 45 с.

231434. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1973. 48 с.

231437. Трохименко Я. К., Любич Ф. Д. Радиотехнические расчеты на микрокалькуляторах. Радио и связь. М., 1983. 257 с.

231438. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1979. 40 с.

231439. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1979. 44 с.

231441. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1978. 32 с.

231442. Ковда Н. І. Деякі аспекти застосування інструментів фінансового менеджменту в діяльності підприємств виноробної галузі. . , . С.59-61.

231443. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1980. 63 с.

231444. Гошовська В. В. Теоретичні аспекти відображення інформації про доходи в системі бухгалтерського обліку. . , . С. 62-63.

231446. Полищук Н. А. Диагностика гендерных аспектов трудовой миграции : [проблемы трудоустройства женщин мигрантов в мире]. . , . С. 64-66.

231447. Туманян А. Реєстрація прав на земельні ділянки: законодавство та судова практика. . , . С. 67-68.

231448. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1979. 39 с.

231449. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1978. 31 с.

231450. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1979. 47 с.

231451. Шило В. П., Доровська С. С., Ільіна С. Б., Іванова Н. С. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання). Кондор. Київ, 2010. 344 с.

231452. Трохименко Я. К., Любич Ф. Д. Радиотехнические расчеты на программируемых микрокалькуляторах. Радио и связь. М., 1988. 304 с.

231453. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 156 с.

231454. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 156 с.

231455. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231457. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231458. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231459. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231460. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231461. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231462. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2005. 59 с.

231463. Положение об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест в машиностроении. Экономика. М., 1988. 130 с.

231466. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения : нормы проектирования ВСН 58-88(р). Стройиздат. Москва, 1990. 32 с.

231467. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної підготовки з дисципліни "Господарське право" для студентів напряму 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

231468. Походня И. К., Явдощин И. Р., Губеня И. П. Влияние содержания железного порошка и соединений щелочных металлов в составе покрытия электродов на их санитарно-гигиенические характеристики. . , . С. 44-47.

231469. Маковецкая О. К. Современный рынок сварочной техники Северной Америки. . , . С. 48-50.

231470. Голиков Н. И., Дмитриев В. В. Остаточные напряжения кольцевых стыков магистрального газопровода при длительной эксплуатации в условиях севера. . , . С. 17-20.

231471. Гончаров И. А., Сокольский В. Э., Давиденко А. О., Галинич В. И., Мищенко Д. Д. Образование шпинели в расплаве агломерированного сварочного флюса системы MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 и ее влияние на вязкость шлака. . , . С. 21-28

231472. Лобанов Л. М., Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В., Манченко А. Н., Кондратенко И. П., Жильцов А. В. Эффективность различных схем электродинамической обработки сплава АМг6 и его сварных соединений. . , . С. 29-35.

231473. Шелягин В. Д., Хаскин В. Ю., Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Петриченко И. К., Сиора А. В.,Палагеша А. Н., Селин Р. В. Особенности лазерно-дуговой сварки титановых сплавов. . , . С. 36-40.

231474. Махненко В. И., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. Учет порообразования при оценке предельного состояния в зоне дефекта утонения стенки сосуда давления. . , . С. 3-9.

231475. Костин В. А., Григоренко Г. М., Позняков В. Д., Жданов С. Л., Соломийчук Т. Г., Зубер Т. А., Максименко А. А. Влияние термического цикла сварки на структуру и свойства микролегированных конструкционных сталей. . , . С. 10-16.

231476. Коломийцев Е. В. Коррозионно-усталостная прочность тавровых соединений стали 12X18H10T и методы ее повышения. . , . С. 41-43.

231477. Висновок щодо Кримінального процесуального кодексу України (прийнятого Верховною Радою України в останньому читанні 13 квітня 2012 року). . , . С. 327-362.

231478. Моляренко В., Шаповалова О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки. . , . С. 9-19.

231479. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. . , . С. 20-288.

231480. Букіккіо Дж. Венеціанська Комісія Ради Європи та Україна: напрями співпраці. . , . С. 324-326.

231481. Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К., Мяльница Г. Ф., Брагин М. А., Подьячев Д. В., Пудиков В. Н., Ботвинко Д. В. Качество слитков ЭПШ, выплавленных из электродов, спрессованных из стружки аустенитных нержавеющих сталей. . , . С. 6-8.

231482. Медовар Л. Б., Лебедь В. А., Стовпченко А. П., Коломиец Д. В., Федоровский Б. Б., Рябинин В. А., Казаков С. С., Логозинский И. Н., Федьков А. Г., Давыдченко С. В.,Стеценко В. В. О реконструкции печей ЭШП. . , . С. 3-6.

231483. Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Гнатушенко А. В. Плазменно-дуговая технология получения слитков и отливок из алюминида титана. . , . С. 21-24.

231484. Богаченко А. Г., Галинич В. И., Нейло И. А., Мищенко Д. Д., Гончаров И. А., Маркив В. Я., Белявина Н. Н., Кудин В. Г., Судавцова В. С. Некоторые особенности электрошлаковой плавки бывшего в употреблении бурового инструмента с целью получения новых экономнолегированных сталей. . , . С. 9-14.

231485. Ахонин С. В., Березос В. А., Крыжановский В. А., Корнийчук В. Д., Пикулин А. Н., Северин А. Ю. Производство дисков для энергетического машиностроения из титанового сплава ВТ6 полученного способом электронно-лучевой плавки. . , . С. 15-20.

231486. Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. Индукционная плавка и рафинирование кремния в секционном кристаллизаторе. . , . С. 25-28.

231487. Жудра А. П., Дзыкович В. И. Влияние способа производства слитков карбидов вольфрама для термоцентробежного распыления на их качество и химическую неоднородность. . , . С. 29-32.

231488. Долиненко В. В., Шаповалов Е. В., Коляда В. А., Гнатушенко А. В., Якуша В. В. Уточнение инерционных свойств термопар, применяемых при исследованиях металлургических и сварочных процессов. . , . С. 33-36.

231489. Григоренко Г. М., Половецкий Е. В., Фальченко Ю. В., Капитанчук Л. М., Зубер Т. А. Влияние температуры подогрева на структуру биметаллических соединений АМг6 в твердом состоянии с ВТ6 способом ДСВ. . , . С. 37-41.

231490. Григоренко Г. М., Задорожнюк О. М. Дисперсионное упрочнение - путь к повышению прочностных свойств титановых сплавов нового поколения (Обзор). . , . С. 42-49.

231491. Архитектура. Строительство. Дизайн.. Международная ассоциация союзов архитекторов. М., 2005. 108 c.

231492. АСД/ACD. Архитектура. Строительство. Дизайн. Архитектура. Строительство. Дизайн. М., 2005. 96 с.

231493. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2012. 82 с.

231494. Положение об организации инструментального хозяйства в строительстве. Стройиздат. М., 1972. 70 с.

231495. Положение по организации работы государственной приемки : РД 50-612-86. Изд-во стандартов. Москва, 1987. 47 с.

231496. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Инструкция о вознаграждении за открытия о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения. Инф.-изд. отд. М., 1959. 30 с.

231497. Спецпроект: "Что потрясло Украину в 2012 году" : [общественно-политические события, экономические события, ситуация на финансовых рынках, о слияниях и поглощениях, инфраструктурные объекты, энергетика]. . , . С. 12-25.

231498. Положение "Типовые схемы построения информационных материалов, издаваемых в отрасли приборостроения". ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1975. 60 с.

231499. Положенцев В. С. Обработка быстрорежущей стали глубоким холодом. АН УССР. К., 1954. 77 с.

231500. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

231501. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

231502. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

231503. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

231504. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

231505. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231506. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231507. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231508. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2005.

231509. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231510. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2005.

231511. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231512. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231513. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231514. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 122 с.

231515. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231516. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231517. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231518. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231519. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231520. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231521. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231522. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2004. 64 с.

231523. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231524. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231525. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231526. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231527. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231528. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231529. Электротехника. Знак. Москва, 2004. 64 с.

231530. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2001. 48 с.

231531. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231532. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231533. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231534. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231535. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231536. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231537. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2004. 48 с.

231538. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231539. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231540. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231541. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231542. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231543. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

231544. Губа Є. Звичайна ціна у податковому обліку: загальні аспекти застосування. . , . С. 54-62.

231545. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231546. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231547. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231548. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231549. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231550. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231551. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2004. 112 с.

231552. Даниленко О. "Ціннопаперові" перевірки, або Кого і як перевіряє НКЦПФР : [державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів]. . , . С. 63-73.

231553. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231554. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231555. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231556. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231557. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231558. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231559. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

231560. Киотский протокол к рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. . , . С. 35-46.

231561. Гелетуха Г.Г. Стан та перспективи розвитку технологій отримання енергії з біомаси в Україні : [Перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Участь України у реалізації механізмів Кіотського протоколу]. . , . С. 17-22.

231562. Гелетуха Г.Г., Дрозд К.А. Технологии сжигания древесины. Опыт и перспективы Украины : [использование биомассы как источника энергии]. . , . С. 7-14.

231563. Гелетуха Г.Г., Дрозд К.О. Когенерація на біомасі: світовий досвід та перспективи для України : [спільне виробництво теплової та електричної енергії. Використання когенераційних технологій]. . , . С. 22-24.

231564. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Жовмир Н.М., Матвеев Ю.Б. Современное состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине : [динамика использования возобновляемых источников энергии в Украине. Технико-экономические показатели биоэнергетических проектов]. . , . С. 3-7.

231565. Жовмир Н.М., Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Сленкин М.В. Технологии совместного сжигания биомассы и угля на электрических станциях : [новые технологии совместного сжигания угля и биомассы]. . , . С. 25-30.

231566. Геец В.М. Выборы в Украине и их влияние на экономическое развитие и экономическую политику : [ социально-экономические проблемы. Реформы. Отношение населения к власти. Роль общественных организаций]. . , . С. 6-12.

231569. Зоріна О., Литвинець В. Оскарження дій податковых органів "транзитерами". . , . С. 74-81.

231574. Тютюник В. Використання макросів у Ехсеl. Проблеми з макросами. . , . С. 83-87.

231576. Куратник П. Новое в сводных таблицах Ехсеl. . , . С. 88-98.

231577. Положий Г. Н. Обобщение теории аналитических функций комплексного переменного p-аналитические и (p, g)-аналитические функции и некоторые их применения. Изд-во Киевского ун-та. Киев, 1965. 442 с.

231578. Горбач Д. Протокольная служба : [Киотский договор. Положение дел с квотами на выбросы парниковых газов в Украине]. . , . С. 28-30.

231579. Гусев Ю. Мимо кассы : [рынок "автогражданки" в Украине]. . , . С. 40-41.

231580. Положий Г. Н. Численное решение двумерных и терхмерных краевых задач математической физики и функции дискретного аргумента. Изд-во Киевского ун-та. Киев, 1962. 161 с.

231581. Полозов Ю. Е. Управление качеством продукции. Знание. М., 1990. 63 с.

231582. Димова Н. Корень квадрата : [рассказ об улицах Киева, хранящих следы живописца Казимира Малевича]. . , . С. 54-56.

231583. Полозов Ю. С. Механизмы электропроигрывающих устройств. Энергия, ленинград. отд-ние. Ленинград, 1974. 161 с.

231584. "Жизнь у меня была очень трудной, порой просто страшной" : [интервью с украинской актрисой театра и кино Адой Роговцевой/ записала Д. Тасбулатова]. . , . С. 57-59.

231585. Московчук Э. Украинское выигристое : [украинский рынок игристых вин]. . , . С. 63-64.

231586. Шаповал Е. Складивари : [технологическое оснащение складов]. . , . С. 66-68.

231587. Полозова Л. Н. Опыт организации обучения и повышения квалификации специалистов народного хозяйства в области патентоведения, изобретательства и рационализации. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 24 с.

231588. Полозова Л. Н., Поликарпова Н. К. Развитие и совершенствование экспертизы изобретений в СССР. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 24 с.

231589. Дикаленко М. Ровно ценные : [топливный рынок Украины]. . , . С. 69.

231590. Полоник В. С. Прикладное телевидение. Госэнергоиздат. М., 1962. 158 с.

231591. Шкляр А. Продавальственный кризис : [украинский рынок торговой недвижимости]. . , . С. 80-81.

231592. Перекрест А.Л., Романенко С.С., Найда В.В. Оптимізація процесу теплоспоживання навчального закладу. . , . С. 2-8.

231593. Полоник В. С. Телевизионная автоматика. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1970. 79 с.

231594. Черне Х. И. Индуктивные связи и трансформации в электрических фильтрах. Радио и связь. М., 1962. 315 с.

231595. Цыкина А. В. Усилители. Связь. М., 1972. 360 с.

231596. Полоник В. С. Телевизионные автоматические устройства. Связь. М., 1974. 216 с.

231597. Тетради новых терминов. [б. и.]. Москва, 1984. 40 с.

231598. Полонников Д. Е. Электронные усилители автоматических компенсаторов. Физматгиз. М., 1960. 334 с.

231599. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 2005. 80 с.

231601. Теплофизика в литейном производстве. Наука и техника. Минск, 1967. 179 с.

231607. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2005. 192 с.

231608. Бірюков Д.С. Стратегія захисту критичної інфраструктури в системі національної безпеки держави. . , . С. 107-113.

231609. Полонников Р. И., Костюк В. И., Краскевич В. Е. Матричные методы обработки сигналов. Техніка. Киев, 1977. 136 с.

231610. Пилипчук В.Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України. . , . С. 114-119.

231611. Полонский Н. Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры. Сов. радио. М., 1979. 216 с.

231612. Гнатюк С.Л. Crisis mapping: сучасні онлайн-технології попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : [веб-картографія]. . , . С. 134-143.

231613. Конах В.К. Нормативно-правові засади державної політики України у сфері інформаційно-психологічної безпеки. . , . С. 152-157.

231614. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. Химия. М., 1968. 288 с.

231615. Полтавцев Ю. Г. Структура полупроводниковых расплавов. Металлургия. М., 1984. 176 с.

231616. Петров В.В. Політико-правові стратегії подолання транснаціональної кіберзлочинності у системі національної та міжнародної безпеки. . , . С. 192-198.

231617. Полтев В. К., Смольников Л. П. Справочное руководство электрика металлургического завода. Металлургиздат. Свердловск, 1960. 511 с.

231618. Полтев В. К., Смольников Л. П. Электрооборудование основных цехов металлургических заводов. Металлургиздат. М., 1963. 595 с.

231619. Полтев К. М. Безопасное вождение автомобиля. Моск. рабочий. М., 1977. 302 с.

231620. Полтев К. М., Белавин А. Ф. Мастерство вождения автомобиля. Изд-во Минис. Коммун. х-ва. М., 1951. 127 с.

231621. Полторанов В. В., Слуцкий С. Я. Здравницы профсоюзов СССР. Курорты. Санатории. Пансионаты. Дома отдыха. Профиздат. М., 1986. 702 с.

231622. Полторанов В. В. Курортное лечение хронических заболеваний органов пищеварения. Профиздат. М., 1979. 304 с.

231623. Захарчин Г. М. Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві. . , . С. 10-15.

231624. Чернышев А. А. Основы надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Радио и связь. Москва, 1988. 256 с.

231625. Шагурин И. И. Транзисторно-транзисторные логические схемы. Советское радио. М., 1974. 158 с.

231626. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

231627. Хотунцев Ю. Л. Полупроводниковые СВЧ устройства. Связь. М., 1978. 256 с.

231628. Мельник О. Г. Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація. . , . С. 16-23.

231629. Уваров А. Запорожская дилема: бюджет или экология : [критическое состояние промышленности Запорожской области]. . , . С. 41.

231630. Ефективність соціального захисту істотно підвищилася : [реалізація соціальних ініціатив Президента]. . , . С. 6.

231631. Федоров Л. П., Багров В. М., Тихонов Ю. Н. Производство полупроводниковых приборов. Энергия. М., 1979. 432 с.

231632. Педченко Н. С. Обґрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства". . , . С. 24-29.

231633. Олійник М. Медицина і Фонд соціального страхування: ефективна взаємодія : [соціальний захист потерпілих на виробництві]. . , . С. 19-20.

231634. Подік І. І., Гончаров Ю. В. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект : [період оподаткування від часів Київської Русі до сьогодення]. . , . С. 30-44.

231635. Электрические устройства и аппаратура электрогидроимпульсных установок. Наукова думка. К., 1982. 147 с.

231636. Терещенко А. И. Радиоэлектроника и экология. Знание. М., 1989. 64 с.

231637. Соболева Н. А., Берковский А. Г., Чечик Н. О., Елисеев Р. Е. Фотоэлектронные приборы. Наука. М., 1965. 592 с.

231638. Долін В. В., Пушкарьов О. В., Шраменко І. Ф., Бобков В. М., Іщук О. О., Орлов О. О., Дікарєв О. О., Ковалюх М. М., Скрипкін В. В., Главацька О. В., Приймаченко В. М., Стеценко Д. О., Тютюнник С. Ю., Коротких Д. І.. Шевченко О. Л., Яковлєв Є. О. Тритій у біосфері. Наукова думка. Київ, 2012. 224 с.

231639. Кручиненко В. Г. Математико-фізичний аналіз метеорного явища. Наукова думка. К., 2012. 295 с.

231640. Лакомский В. И., Лакомский В. В. Азот в жидких сталях и шлаках. Наукова думка. К., 2012. 143 с.

231641. Булацик О. О., Войтович М. М., Каценеленбаум Б. З., Тополюк Ю. П. Фазові оптимізаційні задачі застосування в теорії хвильових полів. Наукова думка. К., 2012. 317 с.

231642. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2012.

231643. Сунцова О. О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку. . , . С. 45-52.

231644. ЗЗФ: "битва железных канцлеров"? : [история закрытия Запорожского завода ферросплавов]. . , . С. 15.

231645. Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів "нової" економіки : [тенденції впливу змін зовнішнього середовища на стан та перспективи розвитку суб'єктів господарювання]. . , . С. 53-60.

231648. Grankin O. O. Trends and prospects in development of rubber pneumatic tyres market in Ukraine = Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні : [тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні]. . , . P. 61-65.

231649. Бакалінський О.В., Вертель В.В. Бенчмаркінг впровадження перспективних інформаційних технологій у пасажирському комплексі залізниць України. . , . С. 188-194.

231650. Мехович С.А., Покалицын С.Н. Реализация потенциала энергосбережения предприятия в период подготовки к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001. . , . С. 9-12.

231651. Демчишин М. Я. Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку. . , . С. 66-74.

231652. Дерзский В.Г. Реформирование рынка в электроэнергетике Украины и ценообразование. . , . С. 13-29.

231653. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2012. 224 с.

231654. Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету. . , . С. 305-312.

231655. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2012. 233 с.

231656. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2012. 75 с.

231657. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2012. 84 с.

231658. Маляренко В.А., Канило П.М. Сжигание органических топлив и эколого-химическая безопасность : [анализ экологохимической опасности энергетических установок]. . , . С. 30-37.

231659. Шлапак О. В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м'ясного скотарства. . , . С. 75-83.

231660. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 108 с.

231661. Транспортні інновації. ТОВ Пошук-Інвест. Київ, 2012. 16 с.

231662. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

231663. Черенков И.А. Прогнозирование на основе новостного потока посредством ассоциативных правил : [ценовое прогнозирование на примере рынка полимеров]. . , . С. 38-42.

231664. Шварц С. Полупроводниковые схемы. Изд-во иностранной л-ры. М., 1962. 439 с.

231665. Мельник О. Г., Логвиненко Ю. Л. Методи рейтингування діяльності підприємств. . , . С. 84-94.

231666. Узунов Ф. В. Державне регулювання як чинник створення сприятливих умов для економічної діяльності корпоративних підприємств у регіоні : [з прикладом АР Крим]. . , . С. 95-105.

231667. Трунова І.М., Безсонова К.Ф. Вдосконалення типової методики "Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту". . , . С. 50-53.

231668. Пачколін Ю.Е. Визначення величини та напряму дії електромагнітних сил у електросталеплавильних комплексах. . , . С. 54-61.

231669. Полторыгин В. К. Экономические методы расчета эффективности производства. Мысль. М., 1968. 127 с.

231670. Полторыгин В. К. Эффективность технического перевооружения социалистического производства. Мысль. М., 1975. 328 с.

231671. Melnyk L. G., Kubatko O. V. Economic valuation of environmental goods and services in Ukraine = Економічне оцінювання екологічних товарів та послуг в Україні. . , . P. 106-112.

231672. Барабаш О. В. Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність. . , . С. 113-121.

231673. Бойко С. В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні. . , . С. 122-126.

231674. Исследование фреттингостойкости и выносливости при фреттинге материалов ВТ-9 и ЖС6У с покрытиями. ВНИИТИцентр. Куйбышев, 1981. 172 с.

231675. Колосок А. М. Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідальної держави. . , . С. 127-131.

231676. Шур М. Современные приборы на основе арсенида галлия. Мир. М., 1991. 632 с.

231677. Сардак С. Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі. . , . С. 132-139.

231678. Гаманков Д. В. Основні чинники присутності держави на страховому ринку. . , . С. 140-144.

231679. Гриценко О. М. Інвентаризація запасів у ресторанному господарстві: теорія і методика. . , . С. 145-150.

231680. Мошковська О. А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. . , . С. 151-159.

231681. Шумы в электронных приборах. Энергия. М., 1964. 484 с.

231682. Гулієва Н. М. Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води. . , . С. 160-166.

231683. Полукаров В. Л. От идей до конвейера. Знание. М., 1974. 152 с.

231684. Довбиш А. С., Шелехов І. В., Чала А. В. Інформаційно-екстремальна модель прогнозування тенденції зміни валютних курсів. . , . С. 167-173.

231685. Кісь Я. П., Теслюк В. М. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах. . , . С. 174-182.

231686. Полулях К. С. Резонансные методы измерений. Энергия. М., 1980. 119 с.

231687. Лопухин В. М., Магалинский В. Б., Мартынов В. П., Рошаль А. С. Шумы и параметрические явления в электронных приборах сверхвысоких частот. Наука. М., 1966. 371 с.

231688. Полулях К. С. Электронные измерительные приборы. Высш. школа. М., 1966. 400 с.

231689. Приходько Д. Фредерик Шопен: пророк фортепиано : [биография и творчество Фредерика Франсуа Шопена (1810-1849) - польского композитора и пианиста. Педагог]. . , . С. 6-23.

231690. Маленко А. Гюстав Доре: баловень судьбы : [биография и творчество французкого гравера, иллюстратора и живописца Поля Гюстава Доре (1832-1883)]. . , . С. 24-43.

231691. Запорожский машиностроительный институт им. В. Я. Чубаря. Каф. технологии машиностроения Методические указания по курсовому проектированию с применением ЭВМ по дисциплине "Технология машиностроения". ЗМИ. Запорожье, 1979. 122 с.

231692. Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр : [Жорж Бенжамен Клеманс (1841-1929) - французкий политический и государственный деятель. Журналист]. . , . С. 45-63.

231693. Дубинянская Я. Симона де Бовуар: сила второго пола : [биография и творчество французкой писательницы, философа и идеолога - Бовуар Симона де (1908-1986)]. . , . С. 64-81.

231694. Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было : [биография и творчество русского художника Кустодиева Бориса Михайловича (1878-1927)]. . , . С. 82-99.

231695. Воронова М. Осип Мандельштам: "Я подымаюсь над собой..." : [биография и творчество русского поэта ХХ века - Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938)]. . , . С. 100-121.

231696. Электронная промышленность за рубежом. Прогресс. Москва, 1988. 460 с.

231697. Бабенко І. Енергетична ситуація в Україні. . , . С. 23.

231698. Электроника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Наукова думка. К., 1988. 264 с.

231699. Электронная техника в автоматике. Радио и связь. М., 1985. 286 с.

231700. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

231701. Блонський А.І. Роль маркетингу відносин у сучасному промисловому маркетингу. . , . С. 111-115.

231702. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2013. 416 с.

231703. Гудзь П.В., Корінєв В.Л. Дослідження конкурентоспроможності підприємства на ринку перукарських послуг. . , . С. 120-124.

231704. Сергєєв О. Запорізька та Луганська області продовжують партнерство. . , . С. 7.

231705. Податковий кодекс України: із змінами і доповненнями від 2 грудння 2010 року №2755-VI. . , . C. 11-416.

231706. Бутенко В. Улица Карла Маркса : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

231707. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

231708. Бутенко В. Улица Бочарова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

231709. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2012.

231710. Бутенко В. Улица Марата : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

231711. Коваленко О. Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління. . , . С. 183-189.

231712. Бублик М.І., Коропецька Т.О. Екологічний податок: конкурентна стратегія "зеленої" економіки України. . , . С. 408-415.

231713. Костенко Г. І., Рожок О. А. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу. . , . С. 190-195.

231714. Соха Ю.І. Системний підхід і проблеми моделювання природно-техногенної безпеки : [використання системного аналізу при вивченні природно-антропогенних загроз]. . , . С. 440-448.

231715. Криклій О. А., Рябіченко Д. О. Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів : [на прикладі ПАТ "Укргазбанк"]. . , . С. 196-206.

231716. Кузьмін О. Є., Базилевич П. Р. Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі. . , . С. 207-216.

231717. Полуметаллы и сегнетоэлектрики. Ленинградский педагогический ин-т. Ленинград, 1977. 132 с.

231718. Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями. Изд-во иностранной л-ры. М., 1961. 556 с.

231719. Полуметаллы и узкозонные полупроводники. Штиинца. Кишинев, 1979. 220 с.

231720. Голбан И. М., Канцер В. Г., Малкова Н. М. Полуметаллы и узкозонные полупроводники. Штиинца. Кишинев, 1988. 167 с.

231721. Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями. Изд-во иностранной лит-ры. М., 1961. 471 с.

231722. Лютак О. М., Михальчук Л. В. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України. . , . С. 217-225.

231723. Теребух А.А., Хім'як М.Ю. Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україні. . , . С. 449-454.

231724. Пуліна Т.В. Розробка моделі розвитку кластерних об`єднань на основі системного підходу : [на прикладі ПАТ "Новомиколаївський молокозавод"]. . , . С. 157-165.

231725. Українець Л.А., Тріщ І.С. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї : [застосовано екологічну криву Кузнеця]. . , . С. 455-460.

231726. Малаксиано Н. А. Об устойчивости экономических показателей использования сложного портового оборудования : [при изменяющихся условиях его эксплуатации, ремонтов и замен]. . , . С. 226-233.

231727. Кіслова В.М. Історія дня студента. . , . С. 2-3.

231728. Moiseenko I. P., Martyniuk O. A. Application of intelligent technologies in economic security system of a bank = Використання інтелектуальних технологій в системі економічної безпеки банку. . , . Р. 234-238.

231729. Пашков А.П., Нападовська Л.А. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів. . , . С. 36-40.

231730. 3.2.3. Безпека праці при експлуатації трубопроводів. . , . С. 218-222.

231731. 3.3. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах. . , . С. 226-250.

231732. Полунов Л. С. Организация и планирование работ центральных заводских лабораторий машиностроительных заводов. Машиностроение. М., 1968. 76 с.

231733. Полунов Ю. Л. Фотоэлектрические микроскопы и автоколлиматоры в станкостроении. НИИМаш. М., 1971. 136 с.

231734. Полупроводники в науке и технике. Изд-во АН СССР. М., 1957. 470 с.

231735. Полупроводники в науке и технике. Изд-во АН СССР. М., 1958. 658 с.

231736. Полупроводники в преобразовательной технике. Энергия. М., 1965. 356 с.

231737. Полупроводники и их применение в электротехнике. Изд-во АН ЛССР. Рига, 1964. 252 с.

231738. Полупроводники и их применение в электротехнике. Зинатне. Рига, 1970. 239 с.

231739. Окадзаки К., Сабурн О., Вакино К. Полупроводники на основе титаната бария. Энергоиздат. М., 1982. 327 с.

231740. Костылев С. А., Гончаров В. В., Соколовский И. И., Челядин А. В. Полупроводники с объемной отрицательной проводимостью в СВЧ полях. Наук. думка. К., 1987. 144 с.

231741. Электронная техника и радиоэлектроника. Изд. стандартов. М., 1991. 168 с.

231742. Полупроводники с узкой запрещенной зоной и их применение. Мир. М., 1969. 255 с.

231743. Полупроводники-сегнетоэлектрики. Изд-во Рост. ун-та (отв. ред.). Ростов н/Д, 1978. 151 с.

231744. Эпштейн М. И. Измерения оптического излучения в электронике. Энергоатомиздат. М., 1990. 254 с.

231745. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

231746. Якимов О. П. Моделирование режимов и оценка качества электронных приборов. Радио и связь. М., 1989. 176 с.

231747. Revenko D. S., Vartanyan V. M., Skachkov O. M. Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine = Прогнозування та оцінювання стійкості динаміки розвитку економіки України. . , . P. 239-249.

231748. Якимаха А. Л. Высокотемпературные квантовые гальваномагнитные эффекты в двумерных инверсионных слоях МДП-транзисторах. Вища школа. К., 1989. 91 с.

231749. Шарий В. І. Ефективність реалізації органами місцевого самоврядування України державної політики. . , . С. 71-76.

231751. Трансформування України у країну новаторів: Концепція Національної інноваційної стратегії. . , . С. 250-254.

231752. Черненко Т. В. Роль місцевого самоврядування в нейтралізації внутрішньополітичних загроз в Україні. . , . С. 77-81.

231753. Алимжанова М. Проблемы развития исламского страхового рынка в Республике Казахстан с учетом опыта Малайзии. . , . С. 255-265.

231754. Тихонюк С. А. Політична реформа в Україні: протиріччя і конфлікти. . , . С. 87-93.

231755. Aristovnik A. Measuring relative efficiency in health and education sector: the case of east european countries = Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи. . , . P. 266-275.

231756. "Удивляет, что в Украине много бесхозной земли" : [интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине и Молдове Хо Дак Минь Нгует]. . , . С. 21-23.

231757. Полупроводниковая тензометрия. Новосибир. электротех. ин-т. Новосибирск, 1969. 451 с.

231758. Полупроводниковая техника в устройствах электрических железных дорог. Ленинград. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ленинград, 1978. 160 с.

231759. Маркєєва О. Д. Проблеми координації антикорупційної політики в Україні. . , . С. 94-101.

231760. Asghar N., Awan A., Rehman H. Health/growth dynamics in Pakistan: a simultaneous model = Динаміка одночасного зростання економіки та охорони здоров'я в Пакистані: синхронна модель. . , . P. 276-285.

231761. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1966. 192 с.

231762. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1967. 164 с.

231763. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1969. 212 с.

231764. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1970. 192 с.

231765. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1971. 120 с.

231766. Afza T., Jam-e-Kausar Ali Asghar M. Performance determinants of general insurers in Pakistan = Детермінанти ефективної діяльності загальних страховиків Пакистану : [визначники ефективної діяльності загальних страховиків у Пакистані за період з 2004 по 2009 рік]. . , . P. 286-292.

231767. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1971. 112 с.

231768. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1972. 127 с.

231769. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1972. 119 с.

231770. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1973. 116 с.

231771. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1973. 123 с.

231772. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1973. 102 с.

231773. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1974. 112 с.

231774. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1974. 110 с.

231775. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1974. 100 с.

231776. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1974. 104 с.

231777. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1974. 96 с.

231778. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1975. 96 с.

231779. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1975. 118 с.

231780. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1975. 116 с.

231781. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1976. 96 с.

231782. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1976. 112 с.

231783. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1976. 104 с.

231784. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1977. 108 с.

231785. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1977. 124 с.

231786. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1978. 110 с.

231787. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1978. 111 с.

231788. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1979. 107 с.

231789. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1979. 128 с.

231790. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1980. 96 с.

231791. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1980. 111 с.

231792. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1980. 108 с.

231793. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Наукова думка. К., 1981. 112 с.

231794. Стан та перспективи розвитку транспорту в Чехії : [перспективи розвитку транспорту; статус транспортної логістики; транспортна політика і інфраструктура; розвиток транспортної телематики]. . , . С. 2-10.

231795. Паламарчук М. О. Протидія екстремізму в Україні: наапрями оптимізації правового забезпечення. . , . С. 102-106

231796. Балапанова Э., Нургабылов М. Влияние инновационных процессов на повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Казахстана. . , . С. 293-300.

231797. Полупроводниковая электроника. Ужгор. гос. ун-т. Кафедра физики полупроводников. Ужгород, 1971. 205 с.

231798. Полупроводниковая электроника. Изд-во ун-та. Ленинград, 1974. 181 с.

231799. Мооц П. "Вживання енергії в транспорті істотно вплинуло на технологічні інновації". . , . С. 11-13.

231800. Ч.1. Гл.1. Терминально-складские технологии : [транспорно-грузовые комплексы (ТГК); логистическое сопровождение грузов; грузоперерабатывающие терминалы, складские комплексы и логистические центры]. . , . С. 3-66.

231801. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1976. 168 с.

231802. Baranyai Z., Gyuricza C., Vasa L. Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiences from Hungary = Проблеми морального ризику і готовності до співпраці: на прикладі Угорщини. . , . P. 301-310.

231803. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1977. 232 с.

231804. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1980. 224 с.

231805. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1981. 209 с.

231806. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1982. 224 с.

231807. Ч.2. Гл.1. Склад в логистической системе компании : [классификация складов; создание транспортно-складской инфраструктуры]. . , . С. 129-153.

231808. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1983. 224 с.

231809. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1984. 224 с.

231810. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1985. 248 с.

231811. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1986. 248 с.

231812. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1988. 248 с.

231813. Полупроводниковая электроника в технике связи. Связь. М., 1990. 208 с.

231814. Бірюков Д. С., Кондратов С. І. Стратегія захисту критичної інфраструктури в системі національної безпеки держави. . , . С. 107-113.

231815. Ч.2. Гл.2. Информационные потоки в логистической системе компании. . , . С. 154-179.

231816. Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства. ЛПИ. Ленинград, 1984. 176 с.

231817. Адамия Г. Г., Борисова А. П., Картавых А. С. Полупроводниковые агрегаты бесперебойного питания. Информэлектро. М., 1990. 65 с.

231818. Ч.2. Гл.3. Проектирование складов и терминалов. . , . С. 180-285.

231819. Полупроводниковые активные элементы радиоэлектронных схем. Харьков. авиац. ин-т. Харьков, 1973. 92 с.

231820. Ч.2. Гл.5. Организация технологического процесса на складах и терминалах : [подготовка склада и организация приемки продукции; разгрузка транспорных средств; методы размещения и хранение продукции; комплектация заказа, отгрузка, кросс-докинг]. . , . С. 346-394.

231821. Серьознов А. Н., Степанова Л. Н., Негодиенко О. Н., Путилин В. П. Полупроводниковые аналоги реактивности. Знание. М., 1990. 64 с.

231824. Wolowiec T. Instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (case of Рodkarpackie province commune) = Інструменти стимулювання підприємництва органами місцевого самоуправління (на прикладі громад Підкарпатської області Польші). . , . P. 311-321.

231828. "Украина - это не третий мир, а новая система" : [проблемы демографии в Украине. Интервью с Вернером Хогом, директором регионального бюро Фонда Народонаселения (ФН) ООН/ записал Д. Горбач]. . , . С. 29-31.

231829. Уляницкая А. Не мы первые : [украинский фондовый рынок по убыточности инвестиций уступил лиш Кипру]. . , . С. 35-36.

231830. Полупроводниковые выпрямители. ЦБТИ. НИИэлектропромышленности. М., 1959. 126 с.

231831. Гюльмамедова Г. Сравнительный анализ моделей денежных и материальных накоплений. . , . С. 322-327.

231832. Соколов С. Д., Фирсова Л. Д., Руднев В. Н. Полупроводниковые выпрямители тяговых подстанций. Транспорт. М., 1968. 111 с.

231833. Гриньков Д. Західні сходи : [западный банковский капитал форсированно покидает Украину]. . , . С. 37-39.

231834. Гусев Ю. Импорт жизни : [конкуренция на рынке страхования жизни в Украине]. . , . С. 42-43.

231835. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 424 с.

231836. Курячая Е. Змеиный характер : [создание личного бренда при поиске работы]. . , . С. 44-45.

231837. Ковалев С. Реформа и содержание : [Евсей Либерман - харьковчанин, придумавший "косыгинскую реформу"]. . , . С. 46-47.

231839. Dajcman S. Long memory in returns of slovenian stock market index and major stocks listed on ljubljana stock exchange = Довгострокова пам'ять рентабельності словенського біржового індексу і основних акцій на Люблянськой біржі. . , . P. 328-339.

231840. Пашкеев С., Лес Е. Внутри - добавки : [сетевой маркетинг на примере компании Nutrilite и Amway]. . , . С. 48-53.

231842. Димова Н. Малютянські малюнки : [творчество Николая Пимоненко в Национальном художественном музеи Украины]. . , . С. 56-58.

231843. Егембердиева С., Азатбек Т., Аринова А. Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана. . , . С. 340-346.

231844. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. Машиностроение. М., 1983. 134 с.

231846. Брылев А. М., Пенкин Н. Ф., Пугин Д. К. Полупроводники и магнитные бесконтактные приборы в устройствах СЦБ. Трансжелдориздат. М., 1962. 231 с.

231847. Кизимов А. Т. Учебно-исследовательская работа студентов. РАТИ. Ярославль, 1982. 84 с.

231848. Полупроводниковые интегральные микросхемы. Технология, физика компонентов и схемотехника. МИЭТ. М., 1985. 134 с.

231849. Смолов В. Б., Смирнов Н. А., Угрюмов Е. П. Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи напряжения. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1967. 312 с.

231850. Ендовицкий Д. А., Ломсадзе Д. Г. Мировой экономический кризис: анализ причин. . , . С. 347-352.

231851. Полупроводниковые материалы (физико-химические, структурные и физические исследования). Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т редкометаллической промышленности. М., 1982. 140 с.

231852. Полупроводниковые материалы для твердотельной электроники. Штиинца. Кишинев, 1982. 246 с.

231853. Полупроводниковые материалы и приборы. Штиинца. Кишинев, 1987. 151 с.

231854. Полупроводниковые пленки для микроэлектроники. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1977. 248 с.

231855. "Я не снял пока того, чем бы мог гордиться" : [интервью с российским актером и режиссером В. Шевельковым/ провела Т. Омельченко]. . , . С. 59-61.

231856. Полупроводниковые пленки и слоистые структуры. Наук. думка. К., 1977. 140 с.

231857. Московчук Э. Кінець світу : [автобанкротство "Аеросвіту". Слияние авиакомпании с ближайшим конкурентом]. . , . С. 66-67.

231858. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

231859. Силивончик А. Преодоение : [государство неэффективно стимулирует сектор молочного рынка]. . , . С. 70-72.

231860. Денис В., Левитас И., Матуленис А. Полупроводниковые преобразователи. Мокслас. Вильнюс, 1980. 175 с.

231861. Николаева Т. Весовщина : [украинский дистрибуторский бизнес по реализации бытовой химии]. . , . С. 73-75.

231862. Шкляр А. Анонсенс : [украинский рынок офисной недвижимости]. . , . С. 78-79.

231863. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання практичних занять і контрольної роботи з "Економіка за видами діяльності" для студентів спеціальності 7.04030301"Системний аналіз та управління" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

231864. Полупроводниковые преобразователи. АзПИ. Баку, 1981. 129 с.

231865. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Квантова фізика. Елементи будови атомів, молекул і твердого тіла. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 34 с.

231866. Прищепа К., Косаковский К. Мат решки : [бюджетная политика Украины]. . , . С. 18-20.

231867. Ерниязова Ж. Проблемы и перспективы развития механизма управления гостиничным бизнесом Республики Казахстан. . , . С. 353-363.

231868. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки експлуатаційної практики для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" спеціальності "Технологія і устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 10 с.

231869. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 58 с.

231870. Карамушка Л.М., Канівець Т.М. Когнітивний компонент психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар'єри: рівень та чинники розвитку. . , . С. 3-13.

231871. Фелькель Т.Г. Особливості розвитку творчого потенціалу як важливого складника лідерських якостей аспірантів. . , . С. 14-22.

231872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка високих напруг" для студентів спеціальності 6.050701 "Електропостачання підрприємств" та "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

231873. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи "Прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті" з дисципліни "Безпека життєдіяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 42 с.

231874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

231875. Тексти (конспекти) лекцій по дисципліні "Експлуатація та ремонт озброєння". Майстерня ремонтно-механічна [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

231876. Тексти (конспекти) лекцій розділу "Військово-технічна підготовка" підрозділу "Будова і конструкція засобів зв'язку" "Робота на командно-штабних машинах" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

231877. Крупник Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності. Центр учбової літератури. К., 2009. 214 с.

231878. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Розрахунок блискавкозахисту об'єктів" з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 26 с.

231879. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Вивчення і проведення методик для діагностики професійного вигорання" з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

231880. Shtuchenco I. The peculiarities of self-determination of future engineers with different career orientation = Особливості самовизначення майбутніх інженерів із різною кар'єрною спрямованістю. . , . P. 32-38.

231881. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 22 с.

231882. Вотчицев Г. М., Иньков Ю. М., Маричев М. А. Полупроводниковые преобразователи подвижного состава. Информэлектро. М., 1977. 76 с.

231883. Jovanovic Milenkovic M., Milenkovic D., Dobrota M. Communication via the web and sms services in the healthcare system in the Republic of Serbia = Зв'язок через інтернет і sms в системі охорони здоров'я Республіки Сербія. . , . P. 364-369.

231884. Jovanovic A., Vukovic D., Zakic N. Allocation problems of institutional support for regional development financing in Serbia = Проблема розподілу інституційної підтримки фінансування регіонального розвитку в Сербії. . , . P. 370-380.

231885. Мельничук О. Методологічні підходи та принципи дослідження права людини на освіту. . , . С. 3-5.

231886. Кенуль Ф. Гилал Влияние Е-маркетинга га сферу банковских услуг, создание маркетинга "отношений" с помощью инструментов СRM. . , . С. 6-9.

231887. Подорожна Т. Використання порівняльного методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності. . , . С. 10-13.

231888. Михайлов Р.В. Модернізація регуляторного арсеналу європейського страхового ринку в посткризовий період : [реформування системи нагляду за страховим ринком ЄС після фінансової кризи 2007-2008 рр]. . , . С. 10-11.

231889. Кабдуллина Г. Основные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства. . , . С. 381-388.

231890. Лагус І. Правові акти в теорії права та практиці вітчизняного законодавства: деякі проблеми. . , . С. 14-17.

231891. Жовтобрюх М. Делегітимація соціальної держави в неолібералізмі М.Ноціка : [іллегітимність соціальної держави в концепції М. Ноціка]. . , . С. 18-20.

231892. Тонкаль В. Е., Мельничук Л. П., Новосельцев А. В., Дыхненко Ю. И. Полупроводниковые преобразователи с промежуточным звеном повышенной частоты. Наукова думка. К., 1981. 252 с.

231893. Рибак О. До питання про визначення поняття "моральна (немайнова) шкода". . , . С. 29-32.

231894. Довдуш В.І. Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута. . , . С. 16-20.

231895. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1983. 128 с.

231896. Алексашина Ю. Договір як елемент підсистеми соціального саморегулювання. . , . С. 33-35.

231897. Поддубный В.И. Приватизация продолжается : [к итогам торгов ПФТС в ноябре. Фондовый рынок Украины]. . , . С. 22-23.

231898. Боржемська О. Договори на створення виконання у сфері інтелектуальної власності : [договірний механізм передачі майнових прав інтелектуальної власності]. . , . С. 36-39.

231899. Вилегжаніна Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство - запорука успіху розвитку бібліотечної справи. . , . С. 4-5.

231900. Новосельська І. Питання визначення трудоправової відповідальності як виду юридичної відповідальності. . , . С. 50-54.

231901. Kapusuzoglu S., Dilekci U. An analysis of the adoptability of supervision model in education = Аналіз прийнятності методу наставництва в галузі освіти. . , . P. 389-398.

231902. Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами. . , . С. 55-57.

231903. Дубов Д. В. Забезпечення національних інтересів держави в інформаційному суспільстві: трансформація пріоритетів. . , . С. 120-125.

231904. Жмурко О. Об'єкт і предмет правовідносин у сфері загальнообов'якового державного медичного страхування. . , . С. 58-60.

231905. Брюханова Н.О. Принципи проектування педагогічного складника інженерно-педагогічної освіти. . , . С. 39-45.

231906. Крутов В. Системні проблеми становлення та розвитку недержавної складової забезпечення національної безпеки. . , . С. 61-64.

231907. Микитюк С.О. Ресурсний підхід у формуванні правосвідомості майбутніх учителів через зміст правознавчих дисциплін. . , . С. 54-61.

231908. Король В. Новий договір про зону вільної торгівлі країн СНД: песимістичний правовий прогноз для суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності України. . , . С. 65-68.

231909. Колгатін О.Г. Надійність результатів автоматизованого педагогічного тестування. . , . С. 62-69.

231910. Малиновская А. К вопросу об определении физкультурно-оздоровительной деятельности. . , . С. 69-71.

231911. Жоравович Д. Проблемні питання визначення підприємницької діяльності в контексті її здійснення фізичною особою. . , . С. 72-76.

231912. Сергієнко Н. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права. . , . С. 77-80.

231913. Гордієнко-Митрофанова І.В. Ігротехнічні вміння: зміст і характеристика. . , . С. 70-76.

231914. Kum H., Karacaoglu K. Relationship between entrepreneurship and unemployment in Turkey: a dynamic analysis = Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз : [у період з 1985-2009 р.р.]. . , . P. 399-405.

231915. Ісакова Т. О. Політичний флешмоб як форма реалізації нових ідентичностей в інформаційному суспільстві. . , . С. 144-151.

231916. Дольська О.О. Теоретико-методологічна роль концептів у науці та освіті (до проблеми розуміння техносфери). . , . С. 77-83.

231917. Лівак П., Задорожня Л. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження обов'язкового медичного страхування. . , . С. 81-84.

231918. Пономарьов О.С. Культура професійної діяльності в системі категорій педагогіки вищої школи. . , . С. 84-91.

231919. Liu Y. C. Exploration of text-based medical consultation websiter - extending expectation confirmation theory = Дослідження сайтів текстових медичних консультацій - розширення теорії підтвердження очікувань. . , . P. 406-416.

231920. Погребняк Н. Порядок проходження служби в Апараті Верховної Ради України. . , . С. 85-88.

231921. Ткаченко В.В. Г.С. Сковорода і сучасний філософсько-антропологічний дискурс. . , . С. 92-98.

231922. Апаров А. Система адміністративно-процесуального права. . , . С. 89-92.

231923. Шовкопляс Г. Сучасні теоретичні аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. . , . С. 93-96.

231924. Хохленко О. Стан і перспективи розвитку фінансового забезпечення підготовки фахівців за державним замовленням. . , . С. 97-98.

231925. Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації. . , . С. 99-103.

231926. Гафурова О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села. . , . С. 104-107.

231927. Гребенюк М. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері виробництва й обігу новітніх харчових продуктів. . , . С. 108-111.

231928. Барабаш Н. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин. . , . С. 112-116.

231929. Marinkovic S., Radovic O., Golubovic N. Exploring bank-specific profitability determinants: a single country study = Вивчення факторів прибутковості у банківському секторі: на прикладі однієї країни : [на прикладі Сербії]. . , . P. 417-426.

231930. Кишко-Єрлі О. Визначення техногенно забруднених земель за законодавством України. . , . С. 117-120.

231931. Коваль І. О. Президентський дискурс: сутність, структура, функції, цілі. . , . С. 158-164.

231932. Москаленко О. Наукові та нормативно-правові засади декларування безпеки об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. . , . С. 121-125.

231933. Куковинець А. Принцип поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу. . , . С. 126-129.

231934. Скотинюк Я. Змагальність сторін у заочному провадженні кримінального процесу Англії. . , . С. 130-133.

231935. Кимлик Н., Мудряк Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов'язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами). . , . С. 138-141.

231936. Баровська А. В Міфи щодо європейської інтеграції: критичний аналіз як методи дослідження феномену. . , . С. 165-172.

231937. Базикіна Я. Щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування повноважень у сфері здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель. . , . С. 147-149.

231938. Oplotnik Z. J., Brezovnik B. Local self-government financing and costs of municipality in Slovenia = Фінансування місцевого самоврядування і витрати муніципалітетів у Словенії. . , . P. 427-437.

231939. Pan C. T., Hu J. L., Tso C. Energy demand forecasting for Taiwan's electronics industry = Прогнозування попиту на енергію в електронній промисловості Тайваню. . , . P. 440-447.

231940. Єхеєв М. Ф. Російська ініціатива щодо створення Євразійського Союзу: оцінки та висновки для України. . , . С. 187-191.

231941. Peptenatu D., Draghici C., Merciu C. Characteristics of entrepreneurial profile in some emergent territorial structures in Romania = Характеристика підприємницького профілю деяких нових територіальних структур Румунії. . , . P. 448-458.

231942. Полупроводниковые приборы. МИЭТ. М., 1979. 134 с.

231943. Ожегов С. И. Словарь русского языка. ГИС. М., 1953. 848 с.

231944. Ч.1. 2.1. Особенности перевозки крупнотоннажных контейнеров в смешанном автомобиле-железнодорожном сообщении в условиях терминальной технологии. . , . С. 67-73.

231945. Sando S., Radisic M., Dobromirov D. Emerging markets - galapagos for behavioral financial research = Ринки, що розвиваються, як унікальне середовище для досліджень... [див. анотацію]. . , . P. 459-470.

231946. Ч.1. 2.2. Технологический процесс переработки крупнотоннажных контейнеров с учетом времени и затрат на их переработку в контейнерном терминале. . , . С. 74-79.

231947. Руденко Ю.І. Унікальність і висока ефективність козацької педагогіки. . , . С. 72-77.

231948. Ч.1. 2.3. Возможные варианты работы автомобилей по обслуживанию контейнерного терминала. . , . С. 80-84.

231949. Ч.1. 2.4. Использование методов математического моделирования для анализа работы контейнерных терминалов. . , . С. 84-102.

231950. Ч.1. Гл.3. Математические основы размещения грузоперерабатывающих терминалов (логистических центров) : [классификация каналов грузопотоков; идентификация и сегментация торговых зон на основе теории нечетных множеств; условия создания РРЦ]. . , . С. 103-128.

231951. Баюков А. В., Гитцевич А. Б. Полупроводниковые приборы. Энергоатомиздат. М., 1983. 744 с.

231952. Ч.2. Гл.4. Техническое оборудование : [подъемно-транспортное оборудование; анализ и виды тары; стелажное оборудовние]. . , . С. 286-345.

231953. Полупроводниковые приборы в измерительной технике. Энергия. М., 1964. 256 с.

231954. Sattar Abbasi A., Mir G. M., Hussain M. Islamic work ethics: how it affects organizational learning, innovation and performance = Ісламська робоча етика та її вплив на організаційне навчання, введення інновацій та продуктивнісить. . , . P. 471-480.

231955. Xu T. The source of chinese listed commercial banks' efficiency = Джерело ефективності роботи китайських комерційних банків, що котируються. . , . P. 481-489.

231956. Рогач Ф. Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности. . , . С. 4-6.

231957. Слепов В., Егоров А. Современные тенденции развития российского рынка потребительского кредитования. . , . С. 7-10.

231958. Кузнєцова Л., Шинкоренко Т. Фактори макроекономічної нестабільності та їх вплив на складові сукупної пропозиції. . , . С. 11-16.

231959. Полупроводниковые приборы в Советском Союзе и за рубежом. ЦИНТИЭ пром-сти и приборостроения. М., 1961. 83 с.

231960. Шлапак О. Напрями підвищення ефективності державної підтримки м`ясного скотарства. . , . С. 17-19.

231961. Гаврилюк В.Я. Децентралізація менеджменту вищих навчальних закладів як спосіб підвищення ефективності функціонування. . , . С. 16-23.

231962. Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні. . , . С. 20-25.

231963. Гром В., Кулай А. Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні : [стан реформування бюджетної системи України та управління публічними фінансами]. . , . С. 26-28.

231964. Гончар М.Ф., Кабан Х.В. Стрес-менеджмент на підприємстві: характеристика та способи вирішення із застосуванням коучингу : [поняття стресу, стресостійкості. Класифікація стресу. Шляхи управління стресом]. . , . С. 28-32.

231965. Гоцалюк П., Хвищун Н. Реформування житлового господарства міста: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення. . , . С. 29-34.

231966. Макаренко М., Потетюєва М. Особливості формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця". . , . С. 35-38.

231967. Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України. . , . С. 39-41.

231968. Шедяков В. Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації. . , . С. 42-45.

231969. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1967. 263 с.

231970. Фреттинг-коррозия. [б. и.]. [Б. м.], 1979.

231971. Todorovic V., Domanovic V., Jaksic Performance analysis of the banking sector of Serbia in terms of crisis = Аналіз ефективності діяльності банківської галузі Сербії в умовах кризи. . , . P. 490-495.

231972. Tominc P., Rebernik M. Gender differences in entrepreneurial education and entrepreneurial activity in part of the danube region = Гендерні відмінності в підприємницькій освіті і підприємницькій діяльності в частині придунайського регіону. . , . P. 496-505.

231973. Тьюарсон Р. Разрешенные матрицы. Мир. Москва, 1977. 189 с.

231974. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1968. 312 с.

231975. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1969. 247 с.

231976. Гейхман В. Л., Митиль Т. П. Высшая школа: правовые вопросы. Лыбидь. К., 1990. 365 с.

231977. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1970. 240 с.

231978. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1971. 227 с.

231979. Ural T. System view on analysis of firm performance effects of green marketing practices = Системний підхід до аналізу впливу екологічних маркетингових рішень на результати діяльності фірми : [на прикладі турецьких фірм]. . , . P. 506-516.

231980. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1971. 190 с.

231981. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1972. 239 с.

231982. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Форт. К., 2012. 152 с.

231983. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1973. 223 с.

231984. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1973. 238 с.

231985. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1974. 160 с.

231986. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1974. 153 с.

231987. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1975. 217с.

231988. Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Связь. М., 1975. 240 с.

231989. Колібаба А.М. НЛП у менеджменті як засіб управління собою та іншими. . , . С. 65-69.

231990. Бєлова О. Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. . , . С. 46-48.

231991. Костюк М.В. Окремі питання забезпечення професійного навчання на підприємствах. . , . С. 70-75.

231992. Коваль Я. Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку. . , . С. 49-51.

231993. Khoich A. Role of foreign direct investment in Kazakhstan economy during independence years = Роль прямих іноземних інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності. . , . P. 517-526.

231994. Зіновчук Н., Василик Н. Стимулювання розвитку лісоресурсної сфери: системні суперечності та інструменти реалізації економічних механізмів. . , . С. 52-54.

231995. Михайляк Г.В. Сутність компетенцій та фактори їх формування у працівників підприємств : [поняття "компетенція", "компетентність", "кар'єра", "тренінг". Суть професійного розвитку]. . , . С. 94-101.

231996. Мельник Т. Випуск боргових зобов'язань як важлива складова диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів. . , . С. 55-57.

231997. Chao C. Y. A study on the development of coastal yacht tourism in Kinmen = Дослідження розвитку прибережного яхтового туризму у Кінмені (Тайвань). . , . P. 527-539.

231998. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1957. 398 с.

231999. Яцура В.В. Цінності управління як рушійна сила розвитку економіки України : [лідерство, суперництво, співробітництво. Модель розвитку лідерства. Особистісні якості лідера]. . , . С. 172-180.

232000. Рощина Ю. Оценка устойчивого развития и использования природных ресурсов в аграрном природопользовании Украины : [уровень природоемкости сельскохозяйственной продукции по регионам Украины за период 2002-2008 г.]. . , . С. 58-60.

232001. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1958. 350 с.

232002. Чудовець В. Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. . , . С. 61-63.

232003. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1960. 334 с.

232004. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1961. 359 с.

232005. Ліпич О. Планування показників інтелектуального капіталу підприємства. . , . С. 64-67.

232006. Гордійчук А. Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку харчової промисловості регіону : [на прикладі Волинської області]. . , . С. 68-70.

232007. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1961. 335 с.

232008. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1963. 270 с.

232009. Шалболова У., Нарманова Р., Елпанова М. Методические особенности тарифообразования при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам : [топливно-энергетический комплекс Казахстана]. . , . С. 540-555.

232010. Голозубов А.В., Мазоренко М.О. Масс-медиа модусы социального тела: политический, селебрити- и религиозный медиаспектакль : [политические, зрелищные и религиозные медиаспектакли как формы организации общественного сознания]. . , . С. 99-109.

232011. Ворожбіт В.В. Організація взаємодії учителя і учнів для реалізації завдань духовно-морального виховання (історико-педагогічний аспект). . , . С. 110-116.

232012. Касян С.Я., Лукасевич Ю.В. Споживча мотивація покупки товарів селективного попиту. . , . С. 240-247.

232013. Тіняков А.О. Гуманістичні риси виховання моральних якостей учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. . , . С. 117-124.

232014. Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. Духовні цінності як ключова передумова ефективного розвитку економічної системи. . , . С. 247-252.

232015. Серкова П.П. Премии по осени считают : [итоги развития страхового рынка Украины за 9 месяцев 2012 г.]. . , . С. 12-15.

232016. Козенко А.О. Проблеми процесу бюджетної децентралізації в Україні. . , . С. 16-19.

232017. Піддубний В.І. УАІБ: огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) в листопаді 2012 року. . , . С. 20-28.

232018. Jagric T., Helmreich S., Zunko M. Banking sector under stress - the role of transparency = Банківська галузь в умовах стресу - роль прозорості : [на прикладі банківських систем Словакії і Австрії]. . , . P. 556-565.

232019. Сколотяный Ю. Бюджетное подобнострастие : [бюджет-2013 и комментарии экспертов]. . , . С. 2-9.

232020. Поддубный В.И. К итогам торгов на украинской бирже : [за ноябрь 2012 г.]. . , . С. 18-25.

232021. Гончар О.В. Методологічні питання оцінювання якості показників енергобалансу України. . , . С. 26-32.

232022. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2001. 64 с.

232023. Советский закон и гражданин. Наукова думка. К., 1988. 435 с.

232024. Полупроводниковые приборы и их применения. Сов. радио. М., 1963. 528 с.

232025. Прогрессивные формы организации технической эксплуатации автомобилей. Изд-во ин-та. М., 1983. 122 с.

232026. "За мною стояла Україна..." : [до 75-річчя від дня народження В.С.Стуса (1938-1985)]. . , . С. 34-45.

232027. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232028. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232029. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232030. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 96 с.

232031. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232032. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232033. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232034. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232035. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 80 с.

232036. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232037. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 88 с.

232038. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1964. 296 с.

232039. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1964. 264 с.

232040. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1965. 312 с.

232041. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1965. 272 с.

232042. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1966. 324 с.

232043. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1966. 264 с.

232044. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1967. 264 с.

232045. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1967. 270 с.

232046. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1968. 262 с.

232047. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1968. 416 с.

232048. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1969. 311 с.

232049. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1969. 336 с.

232050. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1970. 328 с.

232051. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1970. 278 с.

232052. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1971. 472 с.

232053. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1971. 280 с.

232054. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1973. 263 с.

232055. Полупроводниковые приборы и их применение. Сов. радио. М., 1974. 304 с.

232056. Полупроводниковые приборы и электронная аппаратура. Штиинца. Кишинев, 1978. 116 с.

232057. Полупроводниковые приборы, программные и аппаратные средства АСУ. Вопросы электроники. Штиинца. Кишинев, 1980. 136 с.

232058. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. Госэнергоиздат. М., 1962. 240 с.

232059. Полупроводниковые приборы СВЧ. Мир. М., 1972. 146 с.

232061. "Я бачу все життя нове, нове, щасливе, вільне, братське" : [до 160-річчя від дня народження М.М.Аркаса (1853-1909)]. . , . С. 46-53.

232062. Полупроводниковые силовые приборы и преобразователи на их основе. Информэлектро. Москва, 1990. 136 с.

232063. Полупроводниковые силовые приборы. Информэлектро. М., 1995. 148 с.

232064. Старий новий рік : [історія виникнення. Народні свята]. . , . С. 54-56.

232065. Полупроводниковые системы регулирования электроподвижного состава. Транспорт. М., 1981. 151 с.

232066. Харчук В.Ю., Дубик М.Й. Ризик науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок: сутність та особливості виникнення. . , . С. 387-392.

232067. Трагічний шлях музиканта : [до 150-річчя від дня народження О.Й.Нижанківського (1863-1919)]. . , . С. 57-64.

232068. Кроки практичної просвіти : [до 240-річчя від дня народження В.Н.Каразіна (1773-1842) - українського вченого, винахідника, громадського діяча]. . , . С. 65-71.

232069. Авдеев О. Н., Димов Э. М., Колесников К. Д. Полупроводниковые системы управления тиристорными преобразователями. Кн. изд-во. Куйбышев, 1967. 128 с.

232070. Навроцький С.Б., Панченко Ю.В., Васильєв В.П., Стасів Т.Г. Виявлення генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції : [дані про сорти ГМО рослин, що впроваджені в промислове виробництво; основні лінії ГМО та компанії-виробники]. . , . С. 138-144.

232071. Русско-болгарский словарь. Советская энциклопедия. М., 1972. 911 с.

232072. Чайківський Т.В., Червінський Т.І., Жердєва К.М. Одержання біопалива з рослинної сировини у присутності гетерогенного цеолітвмісного каталізатора : [одержано біодизельне паливо, визначено його техніко-експлуатаційні характеристики та проведено їх порівняння з європейськими стандартами на біопаливо]. . , . С. 164-168.

232073. Кожушко М.І., Лудин А.М. Вплив спиртової фракції на якість дизельних палив. . , . С. 180-183.

232074. З піснею в серці : [до 200-річчя від дня народження С.С.Гулака-Артемовського (1813-1873)]. . , . С. 72-76.

232075. Полупроводниковые соединения. МИЭТ. М., 1981. 145 с.

232076. Чушак-Голобородько А.М. Фактори, які впливають на результативність моделей мотивування суб'єктів креативної діяльності. . , . С. 473-477.

232077. Творець наукових напрямів : [Овчаренко Ф.Д. - український вчений-хімік, академік НАН, громадський діяч]. . , . С. 77-84.

232078. Духовний скарб нації : [21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Історія свята]. . , . С. 85-86.

232079. Полупроводниковые структуры и системы контроля технологических процессов. Штиинца. Кишинев, 1982. 142 с.

232080. Полупроводниковые структуры и средства управления технологическими процессами. Штиинца. Кишинев, 1979. 131 с.

232081. Лицар духу : [до 110-річчя від дня народження Ю.Фучіка]. . , . С. 89-95.

232082. Шевчук А. В. Математичні моделі і комп'ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. . , . С. 11-22.

232083. Гааке В. Происхождение животного мира. Просвещение. Санкт-Петербург, 1900. 638 с., 20 л. ил., 2 л. карты : ил.

232084. Полупроводниковые структуры и электронные приборы контроля и управления. Штиинца. Кишинев, 1981. 126 с.

232085. Ранке И. Человек. Просвещение. Санкт-Петербург, [1900]. 758 с. : 748 рис., 6 карт, 9 хромолитограф.

232086. Просвітитель Буковини : [до 150-річчя від дня народження Івана Миколайовича Бажанського (1863-1933) - письменника, педагога, просвітителя ]. . , . С. 96-102.

232087. Мазур А. Ю., Кучеревський В. В., Шоль Г. Н., Провженко Т. А., Баранець М. О., Сіренко Т. В. Створення національної колекції видів роду ковила (Stipa L.) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу : [створення колекцій рідкісних та зникаючих рослин]. . , . С. 79-86.

232088. Ранке И. Человек. Просвещение. Санкт-Петербург, 1903. XVI, 684, [1] с. : 650 рис., 26 хромолитограф.

232089. Єгорова О. О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні. . , . С. 89-98.

232090. Яворський М. С. Практика створення інноваційної інфраструктури у Західному регіоні України. . , . С. 99-101.

232091. Материнська пісня : [до 110-річчя від дня народження Наталі Львівни Забіли (1903-1985)]. . , . С. 103-108.

232092. Симоненко О.П. Перспективи застосування флокового покриття з водорозчинними полімерними наповнювачами в енергозбереженні й екології. . , . С. 252-257.

232093. Мехович С. А. Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе. . , . С. 4-11.

232094. Костенко А. А. Теоретические аспекты проведения технологического реинжиниринга на промышленных предприятиях. . , . С. 12-17.

232095. Полупроводниковые тензодатчики. Энергия. Москва, 1965. 215 с.

232096. Попова М. Н. Программный бюджет как инструмент повышения эффективности управления расходами региональных бюджетов : [в России]. . , . С. 18-21.

232097. Полупроводниковые тензодатчики. Энергия. М., 1967. 117 с.

232098. Остапчук В. Н., Залозных В. А., Подопригора А. И. Энергосбережение - современный путь развития железнодорожного транспорта! : [мероприятия по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов на железных дорогах Украины в 2013 г.]. . , . С. 22-28.

232099. Полупроводниковые триоды и диоды. Связьиздат. М., 1961. 310 с.

232100. Гащук П.М., Нікіпчук С.В. Зумовлені зволоженістю дороги, акустичним випромінюванням та проковзуванням шин складові коефіцієнта опору коченню колеса транспортної машини. . , . С. 14-21.

232101. Горбай О.З. Застосування методу суперелементів під час розрахунків на міцність кузовів автобусів. . , . С. 31-40.

232102. Полупроводниковые управляемые вентили. Госэнергоиздат. М., 1962. 160 с.

232103. Алексеева Ю. А., Коренькова Т. В. Технико-экономические показатели системы комплексного повышения эффективности насосных станций : [обоснованы составляющие энергоресурсосбережения]. . , . С. 29-35.

232104. Колесніченко В. В., Бортнік Р. О. Другий періодичний громадський звіт щодо виконання Україною положень європейської хартії регіональних умов або меншин. Золоті ворота. К., 2012. 560 с.

232105. Український вчений світової слави : [до 150-річчя від дня народження В.І.Липського (1863-1937) - ботаніка, члена АН СРСР]. . , . С. 111-118.

232106. Харченко Є.В., Бондарчук Б.В. Математичне моделювання процесів пуску електромеханічної системи пасажирського ліфту. . , . С. 99-107.

232107. Пономарьов С. В. Оцінка ефективності інвестицій в енергозбереження на підприємствах ПЕК : [ефективність інвестицій в енергозбереження на прикладі Харківської ТЕЦ-5]. . , . С. 36-42.

232109. Білик О. С. Екологічний менеджмент на промислових підприємствах України: зміст та сутність поняття. . , . С. 49-64.

232110. Корендій В.М., Зінько Р.В. Аналіз переваг і недоліків горизонтально-осьових вітроустановок. . , . С. 53-58.

232111. Випереджаючи час : [до 150-річчя від дня народження В.І.Вернадського (1863-1945)]. . , . С. 119-127.

232112. Карманный болгарско-русский словарь. Советская энциклопедия. М., 1967. 534 с.

232113. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 65-71.

232114. Махотіло К. В., Косатий Д. М. Експериментальна оцінка ефективності сонячних колекторів. . , . С. 43-48.

232115. Право на захист : [до 180-річчя від дня народження О.Ф.Кістяківського (1833-1885) - українського вченого-правознавця]. . , . С. 128-134.

232117. Ребрин Ю. К., Сидоров В. И. Оптические дефлекторы. Техніка. К., 1988. 136 с.

232118. Сидоров В. І. У пошуках острова скарбів. Аспект-Поліграф. Ніжин, 2006. 52 с.

232119. Сидоров В. І. Європа нова - Україна молода. Аспект-Поліграф. Ніжин, 2007. 68 с.

232120. Парламент знищує систему охорони природи в Україні : [екологічне законодавство України]. . , . С. 2-3.

232121. Козюк В. Фактор очікуваннь у детермінації глобального кредитного циклу. . , . С. 3-25.

232122. Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі. . , . С. 27-34.

232123. Маслов А. Інформація та її асиметрія на ринку праці. . , . С. 35-43.

232124. Юхименко П., Загурський О., Загурський А. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості будівельних підприємств за методом нечітких множин. . , . С. 44-51.

232125. Васюренко О., Сокова М. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. . , . С. 52-58.

232126. Забчук Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування. . , . С. 59-68.

232127. Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України : [статистичні матеріали з 2006 по 2011 р.]. . , . С. 69-84.

232128. Карп'юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі. . , . С. 85-92.

232129. Любкіна О., Шпигоцька Н. Аналітична оцінка вартості компаній банківського сектору України при злитті й поглинанні : [на прикладі ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ "Унікредит Банк"]. . , . С. 102-115.

232130. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

232131. Полупроводниковые управляемые вентили-тиристоры. Энергия. М., 1964. 64 с.

232132. Економіка України за 2012 рік : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

232133. Полупроводниковые устройства преобразовательной техники. ЧГУ. Чебоксары, 1985. 113 с.

232134. Воробьев Ю. С., Колодяжный А. В., Севрюков В. И., Янютин Е. Г. Скоростное деформирование элементов конструкций. Наукова думка. К., 1989. 192 с.

232135. Абрикосов Н. Х., Банкина В. Ф., Порецкая Л. В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. Наука. М., 1975. 219 с.

232136. Заатов І. А. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне мистецтво XX ст.. Доля. Сімферополь, 2002. 280 с.

232137. Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації : [м. Калуш Івано-Франківської області: просідання шахт та провали ґрунту; Домбровський кар'єр]. . , . С. 4-6.

232138. Голос України. Київська правда. К., 2013.

232139. Полупродукты для синтеза полиамидов. Госхимиздат. М., 1963. 256 с.

232140. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання. Знання. К., 2008. 200 с.

232141. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 5 липня 2012 р. №5073-VI. . , . С. 4-5.

232142. Сергійчук Б., Сергійчук В. На межі двох світів. ПП Сергійчук М. І.. К., 2012. 320 с.

232143. Александров В. К., Аношкин Н. Ф., Бочвар Г. А. Полуфабрикаты из титановых сплавов. Металлургия. М., 1979. 512 с.

232144. Диба М., Гернего Ю. Ризики кредитування інноваційного розвитку вітчизняного арматуробудування. . , . С. 116-124.

232145. Єфіменко В., Тягнирядко Л. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та практики. . , . С. 3-7.

232146. Полухин В. А., Ухов В. Ф., Дзугутов М. М. Компьютерное моделирование динамики и структуры жидких металлов. Наука. М., 1981. 323 с.

232147. Полухин В. А., Ватолин Н. А. Моделирование аморфных металлов. Наука. М., 1985. 282 с.

232148. Сальников А. С., Казаков С. С., Улитенко А. Н., Лунев В. В., Мохнач Р. Э. Качество конструкционной электростали. Палитра. Запорожье, 2004. 132 с.

232149. Гоголь Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу. . , . С. 8-12.

232150. Дерун І. Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів. . , . С. 20-27.

232151. Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачальних компаніях. . , . С. 34-38.

232152. Мордовской М. М. Запорожье. Персональный гид. Дикое Поле. Запорожье, 2012. 192 с.

232153. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження. . , . С. 39-43.

232154. Редько О. МСА у питаннях без відповідей, або труднощі перекладу. . , . С. 44-49.

232155. Щуліпенко В. Є. Україна у глобальному екологічному просторі: енергетичний аспект : [значення індексу екологічного виміру в різних країнах світу та в Україні за 2006, 2008 та 2012р.р.]. . , . С. 7-9.

232156. Озеран В., Кіндрацька Г. Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу національного університету "Львівська політехніка". . , . С. 50-51.

232157. Маркетинговые исследования в сфере В2В: специфика рынков определяет существенные различия в подходах (по результатам блиц-опроса экспертов). . , . С. 16-25.

232159. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов. ДонГТУ. Алчевск, 2012. 414 с.

232160. Девять важнейших навыков в В2В-маркетинге. . , . С. 26-28.

232161. Бум мобильного интернета уверенно идет в Украину. . , . С. 29.

232162. Остроумова В. В., Дюдяева О. А. Экологическая песпортизация как составляющая управления устойчивым развитием территорий и акваторий. . , . С. 10-11.

232163. Білик Т. І., Лисенко К. В., Топчій Ю. П., Гнатюк О. О. Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі. . , . С. 11-12.

232164. Роденко Д. Повышение эффективности В2В-исследований. . , . С. 30-33.

232165. Замурий Т. Промо-акции брендов: есть ли "белые пятна" на карте знания о покупателях?. . , . С. 34-37.

232166. Пишкін І. І., Михайленко Г. О. Проблеми використання твердих побутових відходів у сучасних умовах. . , . С. 13-14.

232167. Пасечник В. Нейро- и психомаркетинговые исследования: казнить нельзя помиловать : [нейромаркетинговые исследования: разновидности и практика применения]. . , . С. 38-42.

232168. Крупецкая Е. Практически каждый проект на В2В-рынке изобилует нюансами : [маркетинговые исследования]. . , . С. 44-49.

232169. Полухин В. П. Математическое моделирование и расчет на ЭВМ листовых прокатных станов. Металлургия. М., 1972. 512 с.

232170. Рынок подсолнечного масла в Украине. . , . С. 50-52.

232171. Обзор мирового рынка мобильных телефонов в ІІІ квартале 2012 г.. . , . С. 53-54.

232172. Куракина В. ТМ "Биол": от исследований - к стратегии : [исследования рынка посуды компании "Биол"]. . , . С. 55-58.

232173. По показателям охвата радио догоняет телевидение. . , . С. 59-60.

232174. Полухин Н. П., Булаев Ю. Ф., Павлючков С. А. Таблицы для программирования механической обработки криволинейных поверхностей. Машиностроение. Ленинград. отд-ине. Ленинград, 1981. 312 с.

232175. Дубняк С. С. Водоохоронні зони водних об'єктів: екосистемні підходи до встановлення і впорядкування. . , . С. 23-24.

232176. Индекс GFK TEMAX Ukraine за третий квартал 2012 года: сезон "возвращения в школу" миновал без значительных изменений : [украинский рынок бытовой техники]. . , . С. 61-63.

232177. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

232178. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 50 с.

232179. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

232180. Home-test и фокус-группы: полезный тандем : [Home-test - метод изучения отношения потребителей к товару]. . , . С. 64-66.

232181. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2012. 44 с.

232182. Полухин П. И., Полухин В. П., Андрианов Н. Ф. Расчет деформации металла и инструмента методом интегральных уравнений. Наука. Алма-Ата, 1985. 180 с.

232183. Рейтинги...Рейтинги...Рейтинги... : [Украина в рейтинге брендов стран мира]. . , . С. 69-74.

232184. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

232185. Штуца В. М. Проблеми взаємодії економіки та довкілля. . , . С. 25-26.

232186. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

232187. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 48 с.

232188. Тейлор С. Недостаточность исследований использования Wi-Fi. . , . C. 75-76.

232189. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 72 с.

232190. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2012. 60 с.

232191. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2012. 112 с.

232192. Лазебник М. Объемы рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2012 году и прогноз развития рынка в 2013 году. Экспертная оценка всеукраинской рекламной коалиции. . , . С. 77-84.

232193. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2012. 76 с.

232194. Олійник В. С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів. . , . С. 27-28.

232195. Полухин П. И., Гун Г. Я., Галкин А. М. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. Металлургия. М., 1976. 488 с.

232196. Полухин П. И., Железнов Ю. Д., Полухин В. П. Тонколистовая прокатка и служба валков. Металлургия. М., 1967. 338 с.

232197. Получение высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1971. 70 с.

232198. Получение заготовок на ковочных вальцах. ОНТИ. Воронеж, 1980. 57 с.

232199. Обнявко Т. С. Екологічні проблеми розвитку підприємств військово-промислового комплексу. . , . С. 29-30.

232200. Получение заготовок на ковочных вальцах под последующую штамповку. ОНТИ. Воронеж, 1959. 57 с.

232201. Получение и анализ веществ особой чистоты. Наука. М., 1966. 300 с.

232202. Получение и анализ веществ особой чистоты. Металлургия. М., 1968. 247 с.

232203. Получение и исследование материалов для электронной техники. НИИТЭхим. М., 1982. 178 с.

232204. Получение и исследование новых материалов полупроводниковой техники. Штиинца. Кишинев, 1980. 181 с.

232205. Фролова А. В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної екологічної політики : [основні показники техногенного навантаження на довлілля у 2000-2010 р.р. в Україні]. . , . С. 31-32.

232206. Білецька Г. А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку "Подільські Товтри" : [Хмельницька область]. . , . С. 33-34.

232207. Получение и исследование свойств новых материалов. ИПМ. Киев, 1978. 164 с.

232208. Белан В. Ю., Пащенко О. В., Алієва О. Р. Всеукраїнський урок екологічних знань: ініціатива громадських організацій. . , . С.35-36.

232209. Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування. . , . С. 3-5.

232210. Шевченко І. Міжнародна співпраця - важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані). . , . С. 6-8.

232211. Получение и обработка металлических порошков и изделий из них. Металлургия. М., 1986. 63 с.

232212. Поклонська О. Співвідношення влади й авторитету. . , . С. 6-9.

232213. Получение и обработка тугоплавких металлов и сплавов. Металлургия. М., 1987. 104 с.

232214. Жовтобрюх М. Соціалізм, консерватизм і лібералізм у концепції соціальної держави Л. фон Штейна. . , . С. 10-14.

232215. Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права. . , . С. 15-17.

232216. Тіщенкова С. Поняття й юридична природа правових гарантій: теоретико-правовий аспект. . , . С.18-21.

232217. Нарійчук О. Комплекс правових заходів, що стимулюють надання обвинуваченим правдивих показань. . , . С. 28-31.

232218. Шумлянский И. И. Рупорные излучатели со ступенчатыми и криволинейными образующими. Вища школа. К., 1986. 147 с.

232219. Кухарєв О. Право на оспорювання правочину як об'єкт спадкового наступництва : [визначення можливості переходу до спадкоємців права на оспорювання правочину, укладеного спадкодавцем за життя та не оспореного ним ]. . , . С. 32-36.

232220. Уолтер К. Х. Антенны бегущей волны. Энергия. Москва, 1970. 448 с.

232221. Шлыков Г. П. Измерение параметров интегральных ЦАП и АЦП. Радио и связь. М., 1985. 128 с.

232222. Гуменний І. Азіатський напрям зовнішньої політики повинен стати ваговим чинником забезпечення потреб економічного розвитку України : [українсько-малайзійські відносини]. . , . С. 6-8.

232223. Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров: "Нами пройдено шлях від початкових декларацій до стабільного політичного діалогу" : [українсько-грецькі відносини]. . , . С. 9-13.

232224. Савин В. В., Костенко Е. Ю. Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов. ЗНУ. Запорожье, 2005. 348 с.

232225. Butsan G. P. Introduction to Probability Theory. Akademperiodyka. Kyiv, 2012. 249 p.

232226. Реувен Дін Ель: "У нас немає під цим небом іншої країни" : [ізраїльсько-палестинський зброєний конфлікт]. . , . С. 14-17.

232227. Клименко В. І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів. Азимут-Україна. К., 2012. 120 с.

232228. Швець І. Б., Распопов Р. С. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі. ДонНТУ. Донецьк, 2010. 156 с.

232229. "Круглий стіл" із гострими кутами : [економізація зовнішньої політики України: стратегічні та тактичні завдання]. . , . С. 19-23.

232230. Сухарев Э. А. Основы динамики подъемно-транспортных и дорожно-строительных машин. НУВХП. Ровно, 2012. 191 с.

232231. Структура и свойства немагнитных сталей. Наука. М., 1982. 235 с.

232232. Волошин В. Н. Потенциал поисков и свершений. Час. Запорожье, 2008. 472 с.

232233. Ус М. Конкуренція прав інтелектуальної власності. . , . С. 41-44.

232234. Полтораков О., Магда Є. Євразійський Союз: вперед у минуле?. . , . С. 24-27.

232236. Чекаленко Л., Будько О. Європейська безпека крізь призму інтеграції. . , . С. 28-31.

232237. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

232238. Маліновська І. До питання про визначення первинного суб'єкта авторських прав на базу даних. . , . С. 45-48.

232240. Получение и свойства сплавов и тугоплавких соединений. Металлургия. М., 1987. 103 с.

232241. Шалиганова А. Зміст права фізичної особи на індивідуальність. . , . С. 49-52.

232242. Ялі М. Підсумки зовнішньої політики Б. Обами : [зовнішня політика США]. . , . С. 32-37.

232243. Волова Л. А., Чуприна А. А. Александровскъ. Запорожье. Запорозька Січ. Запорожье, 1997. 188 с.

232244. Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків. . , . С. 53-56.

232245. Макар Ю., Федуняк С. Політика США у сфері безпеки в регіоні нових незалежних держав : [зовнішня політика США]. . , . С. 38-41.

232246. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2001.

232247. Конончук Н. Правова природа категорії "інтерес дитини" у сімейному праві України. . , . С. 57-60.

232248. Швець І. Б., Позднякова С. В. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах. ДонНТУ. Донецьк, 2011. 172 с.

232249. Вишневська І. Виграш... За гральним столом - США та КНР : [сильні та слабкі тактичні ходи в політиці США та КНР]. . , . С. 42-45.

232250. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2012. 244 с.

232251. Получение и свойства тонких пленок. ИПМ. Киев, 1978. 158 с.

232252. Получение и свойства тонких пленок. ИПМ. Киев, 1979. 179 с.

232253. Діковська І. Тенденції розвитку правового регулювання договірних зобов'язань у Європейському Союзі. . , . С. 61-64.

232254. Vdovychenco V. Out of crisis with another Europe: Italian case = Вихід із кризи в "іншій Європі" на прикладі Італії. . , . P. 46-49.

232255. Ціватий В. Публічна та культурна дипломатія Республіки Польща ХХІ століття: інституційний аспект. . , . С. 50-55.

232256. Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці". . , . С. 65-68.

232257. Работягова Л. Реформування Європейської патентної конвенції. . , . С. 21-27.

232258. Сосновський М. Можливі шляхи державного регулювання національного домену верхнього рівня: "за" і "проти" : [захист прав користувачів інтернет]. . , . С. 44-48.

232259. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2001. 122 с.

232260. Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта. ДИИТ. Днепропетровск, 2012. 381 с.

232261. Получение и свойства тугоплавких материалов. Металлургия. М., 1989. 102 с.

232262. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2001. 122 с.

232263. Гамов М. С., Шнирков О. І. Регіональна конкурентоспроможність економіки України. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 292 с.

232264. Орловська Ю. В., Дугінець Г. В., Фісуненко П. А., Варламова О. А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Прідніпровська держ. академія будівництва та архітектури. Дніпропетровськ, 2010. 304 с.

232265. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2005. 216 с.

232266. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2004. 208 с.

232267. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2002. 168 с.

232268. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 1999. 168 с.

232269. 100000-й патент на винахід в Україні : [рейтинг України на ринку винахідництва]. . , . С. 73-74.

232270. Апанасенко А. Соціальна функція трудового права. . , . С. 69-71.

232271. Авторские права в Интернете. . , . С. 32-37.

232272. Снігур І. Наукові підходи до розуміння установчої функції парламенту України. . , . С. 72-75.

232273. Ворона Д. Особливості організації діяльності міграційних служб зарубіжних країн : [нелегальна міграція в розвинутих країнах світу]. . , . С. 76-79.

232274. Статіва І. Чи збережена в новому КПК України стадія порушення кримінальної справи?. . , . С. 86-93.

232275. Приходько Б. Г. Грузоведение и складское дело. Транспорт. М., 1974. 296 с.

232276. Козак Н. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і розслідування комп'ютерних злочинів. . , . С. 90-93.

232277. Абасов Г. Несудові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування. . , . С. 94-96.

232278. Ткаченко В., Подойніцин В. Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 3-10.

232279. Апаров А. Німецька модель адміністративної юстиції. . , . С. 98-101.

232280. Стандартизація CENELEC для малих і середніх підприємств. . , . С. 12-15.

232281. Віткін Л., Луценко Д. Удосконалення державного ринкового нагляду за безпечністю нехарчової продукції відповідно до європейських підходів : [європейські практики та основні проблеми в Україні]. . , . С. 18-25.

232283. Получение изделий из жидких металлов с ускоренной кристаллизацией. Машгиз. М., 1961. 423 с.

232284. Получение изотопов. Мощные гамма-установки. Радиометрия и дозиметрия. АН СССР. М., 1958. 294 с.

232285. Бондаренко Є. Методика нормування допустимого часу перебування людини в електричному полі промислової частоти. . , . С. 26-28.

232286. Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні. . , . С. 106-107.

232287. Получение, исследование свойства и применение сверхтвердых материалов. АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. К., 1984. 175 с.

232288. Гуменюк Г., Сілонова Н., Тавлуй І. Практичні аспекти підготовки магістрів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація". . , . С. 29-33.

232289. Фатхутдінов В. Щодо системного синтезу безпекових концепцій. . , . С. 108-110.

232290. Розщеплений менеджмент. Про одну фундаментальну причину низької конкурентоспроможності економік країн СНД. . , . С. 34-39.

232291. Получение качественных отливок с применением высокоэффективных покрытий и облицовок форм. УкрНИИНТИ проблем литья. К., 1969. 94 с.

232293. Получение металлических покрытий из расплавленных солей. [Б. и.]. Свердловск, 1982. 74 с.

232294. Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти : [розвиток інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині]. . , . С. 111-115.

232295. Ротар Д. Фінансова правосуб'єктивність бюджетних установ. . , . С. 128-131.

232296. Аніщенко М. Основні напрями вдосконалення правового регулювання видатків на вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. . , . С. 132-135.

232297. Можаровська Н. Інформаційна культура як об'єкт національної інноваційної політики та правознавства. . , . С. 136-139.

232298. Физика живого. Знание. Москва, 1985. 64 с.

232299. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов. Энергия. Москва, 1968. 456 с.

232300. Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства : [державне управління розбудовою інформаційного суспільства]. . , . С. 140-142.

232301. Медовар Б. И., Ступак Л. М., Бойко Г. А. Электрошлаковые печи. Наукова думка. К., 1976. 414 с.

232302. Антипенко Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільскої місцевості в реалізації державної інноваційної політики. . , . С. 143-146.

232303. Получение, обработка и свойства стали и чугуна. ТПИ. Тула, 1977. 189 с.

232304. Крутов В. Безпека підприємництва як невід'ємна складова економічного розвитку країни. . , . С. 147-149.

232306. Получение отливок из высокопрочного чугуна. Изд-во Акад. наук. М., 1955. 200 с.

232307. Король В. Правове забезпечення економічної політики в Україні та Китаї: особливості оподаткування пов'язаних суб'єктів господарювання. . , . С. 150-153.

232308. Лащених О. А., Кузькін О. Ф., Грицай С. В. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 420 с.

232309. Таликін Є. Доступність судового захисту суб'єктів економічних відносин. . , . С. 154-157.

232310. Торопцев Н. Д. Трёхфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором. Энергия. Москва, 1979. 81 с.

232311. Олюха В. Функції режиму ліцензування певних видів господарської діяльності у капітальному будівництві. . , . С. 158-160.

232312. Трепененков Р. И. Альбом чертежей. . , 1970.

232313. Герасименко Н. Права комунальних банків: перспективи законодавчого врегулювання. . , . С. 161-164.

232314. Гребенюк М. Регіональні аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні. . , . С. 165-169.

232315. Получение полупроводниковых материалов для новой техники. Гиредмет. М., 1984. 126 с.

232316. Антонов П. И., Затуловский Л. М., Костыгов А. С. Получение профилированных монокристаллов и изделий способом Степанова. Наука. Ленинград, 1981. 278 с.

232317. Сафонов А. П. Автоматизация систем. Энергия. М., 1974. 272 с.

232318. Вовченко Н. Що треба знати про алергію на холод. . , . С. 3-5.

232319. Нетребенко А. Забезпечення продуктивності групового заняття в системі функціонального навчання. . , . С. 15-17.

232320. Получение, свойства и применение гидрогенизированного аморфного кремния (по данным отеч. и зарубеж. печати за 1969-1984 гг.). ЦНИИ"Электроника". М., 1986. 60 с.

232321. Получение, свойства и применение распыленных металлических порошков. ИПМ. Киев, 1979. 213 с.

232322. Получение, свойства и применение распыленных металлических порошков. ИПМ. Киев, 1982. 166 с.

232323. Получение, свойства и применение тонких металлических порошков. Наукова думка. Киев, 1971. 224 с.

232324. Тарадайко С. За мотивами Захер-Мазоха : [тлумачення поняття "мазохізм"]. . , . С. 182-188.

232325. Попова І. Вам, учителю, колего, присвячуємо красні ці слова (до 85-ліття від дня народження професора В.О. Горпинича) : [біографія славетного земляка Запорізької області]. . , . С. 67-72.

232326. Кобець В. Працювати безпечніше, коли на території - порядок і чистота : [управління охороною праці на Південно-Західній залізниці]. . , . С. 18.

232327. Матвеева М. "Формула огня" : [заметки о фестивале "Формула огня" в Запорожье в честь 120-летия со дня рождения поєта М.И. Цветаевой]. . , . С. 73-76.

232328. Гранков И. В., Гуревич В. М., Демин Л. Н., Юшков Ю. В. Получение эпитаксиальных пленок кремния методом пиролиза силана. Цветметинформация. М., 1976. 52 с.

232329. Степаненко І. Акція "Ніч у бібліотеці" - свято для всіх : [святкування Всеукраїнського дня бібліотек в Запорізькій обласній науковій бібліотеці імені О.М. Горького]. . , . С. 103-107.

232330. Масюкевич О. Аналіз та оцінка тяжкості шкоди від нещасних випадків. . , . С. 22-23.

232331. Подушкин В. А. Опыт организации работы по НОТ на Дзержинском заводе химического машиностроения. ГОСИНТИ. М., 1968. 7 с.

232332. Полушкин К. П. Монтаж гидроагрегатов. Госэнергоиздат. М., 1963. 535 с.

232333. Моісеєнко О. Вдала заміна : [медичні заклади Запоріжжя замінили кисневі балони на кріоциліндри]. . , . С. 36-37.

232334. Шид Численные методы в задачах. . , 1988.

232335. Полушкин Н. П. Автоматическое регулирование гидротурбин. Энергия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1967. 292 с.

232336. Колесник С. Робота під прицілом : [автозаправні станції - об'єкт підвищеної небезпеки]. . , . С. 44-45.

232337. Попов А. Опыт фирмы Laempe & Mossner по созданию комплексных автоматизированных литейных участков : [критерии оценки рентабельности и конкурентоспособности литейного производства. Производственные показатели некоторых литейных заводов Германии, их анализ]. . , . С. 2-10.

232338. Полуянов В. Т. Использование универсального оборудования для отделочных работ. Машгиз. М., 1954. 35 с.

232339. Федоренко М. Організовуємо охорону : [охорона підприємств. Перелік нормативних документів, що регламентують охоронну діяльність суб'єктів господарювання]. . , . С. 46-49.

232340. Денисова Є. Обережно! Аутсорсинг персоналу : [лізинг та аутсорсинг персоналу для підприємства]. . , . С. 54-55.

232341. Зорівчак Р. Заради рідного письменства : [Андрій Олександрович Содомора (1937-...) - український перекладач, письменник]. . , . С. 168-176.

232342. Полуянов В. Т. Структурные преобразователи в технологии механосборочного производства. Машиностроение. М., 1973. 278 с.

232343. Полуянов В. Т. Технологическая модернизация металлорежущих станков. Машгиз. М., 1961. 364 с.

232344. Полуянов И. Д. Наши соседи. Сев.-Зап. кн. изд-во. Архангельс, 1990. 267 с.

232345. Полуянова Г. Н. Трение в машинах. Харьковский политехн. ин-т. Кафедра теории механизмов и машин. Харьков, 1961. 77 с.

232346. Полшков И. С. Цвет в промышленном интерьере. Кн. изд.. Пермь, 1967. 60 с.

232347. Полывянный И. Р., Лата В. А. Металлургия сурьмы. Гылым. Алма-Ата, 1991. 205 с.

232348. Полывянный И. Р., Гайворонский А. Г. Основы применения кислорода при агломерации свинцовых концентратов. Наука. Алма-Ата, 1969. 235 с.

232349. Тихомиров О. К., Телегина Э. Д., Бабаева Ю. Д. "Искусственный интелект" и психология. Наука. М., 1976. 343 с.

232350. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Мир. М., 1978. 524 с.

232351. Системы безопасности. Гротек. М., 2001.

232352. Мурата С. "Сьогодні слов'янські літератури для японців - уже не чужі" : [перспективи розвитку української та японської культур. Інтерв'ю з професором Сіньїті Мурата]. . , . С. 177-181.

232353. Пархоменко І. Забуті перлини мистецтва Східної Туреччини. . , . С. 211-217.

232354. Бабарика Г. Пожежна легенда за номером 63 : [пожежні автоцистерни]. . , . С. 20.

232355. Поль Р. Механика, акустика и учение о теплоте. Гостехиздат. М., 1957. 484 с.

232356. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

232357. Поль Р. В. Механика, акустика и учение о теплоте. Наука. М., 1971. 479 с.

232358. Гладун О. Рівень безпеки Дніпрогесу. . , . С. 32.

232359. Бутко В. Запорожцы останутся без работы : [работа центра занятости Запорожья]. . , . С. 13.

232360. Бутенко В. Улица Черняховского : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

232361. Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському просторі освіти : [поняття та зміст "Педагогічна конституція Європи"]. . , . С. 9-12.

232362. Поль Р. В. Оптика и атомная физика. Наука. М., 1966. 552 с.

232363. Пользователям бытового компьютера. Знание. М., 1990. 47 с.

232364. Євмєньєв Л. Відмови систем пожежної автоматики: причини та шляхи запобігання. . , . С. 34-36.

232365. Агаев А. Г. Социалистическая национальная культура. Политиздат. М., 1974. 136 с.

232366. Толкачев Г. Б. Радиоэлектроника. Высш. школа. Москва, 1983. 288 с.

232367. Пользователям профессионального компьютера. Знание. М., 1990. 48 с.

232370. Розбудовуємо суспільство рівних можливостей : [соціальний захист інвалідів в Україні]. . , . С. 3-7.

232371. Слуцкер М. А. Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств. Радио и связь. Москва, 1987. 376 с.

232372. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

232373. Бутенко В. Улица Котляревского : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

232374. Акопян В. Інвалідність - не вирок : [медико-соціальні послуги, які надаються Фондом соціального страхування інвалідам праці]. . , . С. 8-9.

232375. Ми знаємо потреби людей, для яких працюємо : [соціальний захист інвалідів у Криму. Інтерв'ю з Міністром соціальної політики АРК О.Семичасною]. . , . С.10-12.

232376. Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук : [традиционные принципы университета. Миссия гуманитарных наук, их влияние на жизнь общества]. . , . С. 25-30.

232377. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

232378. Майборода В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України. . , . С. 31-36.

232379. Сидоров С. Дутый и скудный бюджет Запорожья : [распределение бюджета на 2013 год]. . , . С. 8-9.

232380. Сидоров И. Н., Димитров А. А. Микрофоны и телефоны. Радио и связь. М., 1993. 152 с.

232381. Корінна Г. Успіх - в єдності помислів і дій : [соціальний захист дітей-інвалідів на Житомирщині]. . , . С. 13-15.

232382. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

232383. Іванов В. М. Монтаж та демонтаж сучасних будівельних баштових кранів. Форт. Х., 2008. 278 с.

232384. Сидоров С. В 2013 году на деньги запорожцев будут строить мало и дорого : [строительная программа Запорожья]. . , . С. 10.

232385. Полькин С. И. Флотация руд редких металлов и олова. Гостехиздат. М., 1960. 637 с.

232387. Польская электроника. МЦНТИ. М., 1989. 92 с.

232388. Самойлов Л. К., Тяжкун С. П. Приемопередающие устройства проводных линий связи информационных систем. Радио и связь. М., 1989. 104 с.

232389. Пособие "Требования безопасности с применением металлообрабатывающего оборудования и приспособлений (вопросы и ответы)". Злагода. Х., 2003. 30 с.

232390. Квапневский З., Шаршаневич Т., Киешковский Р. Польские химические олимпиады. Мир. М., 1980. 532 с.

232391. Садыхов Р. Х., Чеголин П. М., Шмерко В. П. Методы и средства обработки сигналов в дискретных базисах. Наука и техника. Минск, 1987. 294 с.

232393. Автоматизация моделирования и проектирования сетевых систем передачи и обработки информации. Марийский политех. ин-т. Йошкар-Ола, 1987. 178 с.

232394. Рыбкин Л. В., Кобзарь Ю. В., Демин В. К. Автоматизация проектирования систем управления сетями связи. Радио и связь. М., 1990. 208 с.

232395. Арипов М. Н., Захаров Г. П., Малиновский С. Т., Яновский Г. Г. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи дискретных сообщений. Радио и связь. М., 1988. 360 с.

232396. Рогинский В. Н. Автоматическая телефонная связь и человек. Знание. М., 1972. 32 с.

232397. Арбузов С., Щербакова О. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях. . , . С. 3-6.

232398. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік. . , . С. 7-10.

232399. Полюдов А. Н., Котолюз Е. И., Лаптев В. А. Пневматические уравновешивающие кулачковые механизмы. Свит. Львов, 1990. 175 с.

232400. Державний бухгалтер & аудитор. Європейский інститут жержавного управління та аудиту. Київ, 2012. 62 с.

232402. Махутов Н. А., Шнейдерович Р. М., Петушков В. А. Поля деформаций при малоцикловом нагружении. Наука. М., 1979. 277 с.

232403. Шаров О. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі. . , . С. 12-19.

232404. Поляев В. М., Майоров В. А., Васильев Л. Л. Гидродинамика и теплообмен в пористых элементах конструкций летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1988. 168 с.

232405. Бутівщенко С. Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою. . , . С. 37-43.

232406. Поляк Д. И. Алгоритм контроля электроустановок на соответствие правилам безопасности. Наука. Новосибирск, 1989. 49 с.

232407. Міщенко В., Ніконова М. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні. . , . С. 20-25.

232408. Куляс П. Вся і давність, і обнова - українська мова : [корені мови. Характерні риси українського лексікону. Багатство синонімії і фразеології української мови]. . , . С. 13-24.

232409. Анисимов С. Ф. Мораль и поведение. Мысль. М., 1979. 143 с.

232410. Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із позабанкового обігу в Україні. . , . С. 26-31.

232411. Гончаров В. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя : [психолого-педагогічна модель сучасного вчителя національної школи. Релігійний складник освіти і спроба його інкорпорації в систему освіти]. . , . С. 44-51.

232412. Другов О. Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України. . , . С. 32-35.

232413. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Политиздат. М., 1978. 648 с.

232414. Рети Р. Современный учебник шахматной игры: принципы шахматного искусства в их ист. развитии. Физкультура и спорт. М., 1981. 208 с.

232415. Рыбаков А. С. Моделирование двухпроводных линий передачи данных для распределенных многопроцессорных систем с сетевой архитектурой. Ин-т электроники и вычислит. техники. Рига, 1989. 64 с.

232416. Словарь по этике. . М., 1983. 445 с.

232417. Яременко Л. Позашкільна освіта як навчальна, виховна і дозвіллєва діяльність. . , . С. 52-58.

232418. Азаренкова Г., Іванова М. Внутрішні фактори впливу на сталість руху фінансових потоків ринку корпоративних облігацій. . , . С. 36-41.

232419. Яковлев Л. И., Федоров В. Д., Дедюкин Г. В., Немировский А. С. Техника электросвязи за рубежом. Радио и связь. М., 1990. 256 с.

232420. Теория телетрафика в системах информатики. Наука. Москва, 1989. 149 с.

232421. Блохін О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості : [аналіз соціокультурної і виховної функції спорту. Вплив ЗМІ на формування іміджу суб'єктів спорту]. . , . С. 59-71.

232422. Желобецька Т.Ф., Федорін О.М., Стукальский О.О. Ризик як оцінка небезпеки внаслідок надзвичайних ситуацій : [поняття, розрахунок ризику. Види ризику]. . , . С. 35-38.

232423. Малишко А. Ми підем, де трави похилі... [біографія і творчість Андрія Самійловича Малишка (1912 - 1970 рр.) - видатного українського поета, перекладача, літературного критика]. . , . С. 27-28.

232424. Теория передачи сообщений. Изд. иностранной л-ры. М., 1957. 269 с.

232425. Поляк Н. А. Современные крупные двухполюсные турбогенераторы. Электромагнитные характеристики. Энергия. М., 1972. 472 с.

232426. Степневська Я.В., Плис М.М., Сметанін В.Т. Роль екобіотехнології в системі управління безпекою життєдіяльності. . , . С. 38-40.

232427. Болгар Т. Особливості організації роботи внутрішнього колекшену банків України. . , . С. 42-45.

232428. Гассанов Л. Г., Липатов А. А., Марков В. В., Могильченко Н. А. Твердотельные устройства СВЧ в технике связи. Радио и связь. М., 1988. 288 с.

232429. Полозенко Д. Використання внутрішніх ресурсів України - пріоритетний напрям подолання світової фінансової кризи. . , . С. 46-48.

232430. Макарський О. Що посіяно для нас на правому полі : [законодавчі новації від нового складу Верховної Ради для українського медіапростору]. . , . С. 16-18.

232431. Тарнопольский И. Л., Тарнапольский В. Л., Король В. И. Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи. Радио и связь. М., 1991. 422 с.

232432. Шугалій Н. Актуальність дослідження науково-педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - засновника сучасної освіти дорослих. . , . С. 72-78.

232433. Поляков А. А., Круглицкий Н. Н. Распылительная сушка в технологии радиоэлектронных материалов. Радио и связь. М., 1982. 72 с.

232434. Тарле Г. Е. Ремонт и модернизация систем охлаждения силовых масляных трансформаторов. Энергия. М., 1975. 192 с.

232435. Кантор Л. Я., Аскинази Г. Б., Быков В. Л., Дьячкова М. Н. Спутниковая связь и вещание. Радио и связь. М., 1988. 344 с.

232436. Поляков А. М. Схемы электрооборудования грузоподъемных кранов. Энергоатомиздат. М., 1988. 132 с.

232437. Поляков А. Ю. Основы металлургии ванадия. Металлургиздат. М., 1959. 139 с.

232438. Білоус О. Дитячі програми регіональних каналів: що і як? : [тематична концепція дитячих передач регіонального ТБ має поєднувати регіональні і загальноукраїнські інтереси]. . , . С. 20.

232439. Поляков А. Ю. Теоретические основы рафинирования сталеплавильной ванны. Наука. М., 1975. 207 с.

232440. Агафонов С. С., Жучков Б. А., Ишкин В. Х., Цитвер И. И. Справочник по проектированию систем передачи информации в энергетике. Энергоатомиздат. М., 1991. 263 с.

232441. Зеленська Н. Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського" (м. Кіровоград). . , .

232442. Поляков Б. А. Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 176 с. : табл., черт.

232443. Пацера М. Благодійність: за покликом серця чи з розрахунку?. . , . С. 49-52.

232444. Пономаренко Г. Вічнозелені консерви : [особливі слова, що використовують співробітники ЗМІ у професійному спілкуванні]. . , . С. 21.

232445. Поляков Б. А. Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности. Госэнергоиздат. М., 1962. 232 с.

232446. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2012 року. . , . С. 60.

232447. Шербін Д. Американські друовані ЗМІ: від безкоштовних онлайн-статей до онлайн-передплати. . , . С. 33-34.

232448. Набок Р. Окремі питання управління операційним ризиком у банках. . , . С. 61-65.

232449. Головченко Г. Тенденції розвитку медіа-освіти в країнах зарубіжжя. . , . С. 34-35.

232450. Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. . , . С. 68-69.

232451. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2012 року. . , . С. 70.

232452. Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2012 року. . , . С. 71.

232453. Управление в распределенных интегральных сетях. Наука. М., 1991. 95 с.

232454. Туркин А. И. Рекуррентный прием сложных сигналов: на основе метода погружения и решения непрерывных экстремальных задач. Радио и связь. Москва, 1988. 247 с.

232455. Поляков В. Г., Переверзев-Орлов В. С. Электронные системы следящей развертки. Энергия. М., 1968. 192 с.

232456. Головченко Г. Тенденції розвитку медіа-освіти в країнах зарубіжжя. . , . С. 34-35.

232457. Поляков В. Е. Лимфатическая система у детей. Знание. М., 1985. 96 с.

232458. Поляков В. И., Епифанов С. П. Пневмоколесные и гусеничные краны. Высш. школа. М., 1990. 318 с.

232459. Поляков В. И. Современные способы перебазирования строительных кранов. Трудрезервиздат. М., 1959. 190 с.

232460. Поляков В. И., Малолетков Е. К. Улучшение использования башенных кранов в жилищном строительстве. Госстройиздат. М., 1958. 114 с.

232461. Поляков В. М., Шмаленюк А. С. СВЧ-термография и перспективы ее развития. ЦНИИ"Электроника". М., 1991. 58 с.

232462. Поляков В. С. Клиноременные передачи. Машгиз. Л., 1947. 133 с.

232463. Чорнойван Г. Суспільні запити й можливості освітньо-наукового комплексу в сучасних Росії та Україні. . , . С. 79-85.

232464. Китайська О. В Одесі комфортний соціальний клімат : [соціальний захист інвалідів в Одесі]. . , . С. 16-18.

232465. Поляков В. Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи. ДОСААФ. М., 1981. 80 с.

232466. Бюджетна та фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів: нюанси заповнення. . , . С. 24-25.

232467. Поляков Г. А., Умрихин Ю. Д. Автоматизация проектирования сложных цифровых систем коммутации и управления. Радио и связь. М., 1988. 301 с.

232468. Поляков Г. Е., Коварский А. И. Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования. Высшая школа. М., 1964. 340 с.

232469. Порядок формування базової мережі закладів культури : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. №984. . , . С. 27.

232470. Поляков Г. Е. Устройство электрических станций, подстанций и линий электропередачи. Высшая школа. М., 1969. 320 с.

232471. Кошелева Г. Електронний гаманець учнів-"чорнобильців" : [безкоштовне харчування школярів-"чорнобильців" за допомогою електронних (пластикових) карток.Досвід РФ]. . , . С. 35-38.

232472. Поляков Г. Е. Устройство электрических станций, подстанций и линий электропередачи. Профтехиздат. М., 1961. 343 с.

232473. Поляков Д. И., Костин А. И. Производственные объединения в машиностроении. НИИмаш. М., 1975. 60 с.

232474. Порядок часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності : Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 р. за №1429/21741. . , . С. 30-32.

232475. Поляков Д. И., Коновалов В. М. Производство гидрооборудования в США. НИИмаш. М., 1977. 62 с.

232476. Поляков Д. И., Костин А. И. Развитие автоматизации в станкостроении. Машиностроение. М., 1983. 335 с.

232477. Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 829. . , . С. 33-35.

232478. Поляков Д. И., Костин А. И. Специализация в машиностроении. Машиностроение. М., 1975. 366 с.

232479. Ковальов О. Оцінювання діяльності підприємства. . , . С. 40-47.

232480. Нікіпелова О., Коєва Х., Солодова Л., Коєва О. Оцінювання якості мінеральних вод з підвищеним умістом органічних речовин. . , . С. 49-53.

232481. Кравцова С., Стригунова М., Читалкіна М. Класифікація показників якості готельних послуг : [аналіз законодавчої та нормативної баз, що регламентують надання готельних послуг]. . , . С. 54-60.

232482. Тавлуй І., Квятківська А. Конкурс якості як чинник конкурентоспроможності ВНЗ. . , . С. 61-65.

232483. Дебич М. Європейські інновації у підготовці кадрів для ХХІ століття. . , . С. 86-91.

232484. Зварич І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США. . , . С. 92-99.

232485. Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна : [особливості безперервного навчання. Населення країн Європи, яке продовжує навчання у віці 25-64 років]. . , . С. 100-106.

232486. Поляков Д. И., Костин А. И. Станкостроение Швейцарии. М-во станкостроит. и инструмент. пром-сти. М., 1971. 162 с.

232487. Поляков Л. М., Херунцев П. Э., Шкловский Б. И. Элементы автоматизации проектирования электроавтоматики станков. Машиностроение. М., 1979. 160 с.

232488. Поляков Л. П., Файнбурд В. М. Моделирование строительных конструкций. Будівельник. Киев, 1975. 159 с.

232489. Поляков М. А. Это полезно всем. Прейскурант. М., 1991. 215 с.

232490. Поляков М. Г., Никифоров Б. В., Гун Г. С. Деформации металла в многовалковых калибрах. Металлургия. М., 1979. 240 с.

232491. Поляков М. П. Проектирование гидродинамических передач. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1979. 64 с.

232492. Вержбицкий О. Экологистика: экономика + экология : ["зеленая логистика"]. . , . С. 8-11.

232493. Поляков С. В. Сейсмостойкие конструкции зданий (основы теории сейсмостойкости). Высш. школа. М., 1983. 304 с.

232494. Поляков Ю. Л. Штампы для вытяжки и формовки деталей сложной формы. Ленинград. дом науч.-техн. пропаганды. Ленинград, 1964. 11 с.

232495. Филянин С. О роли интеграции в деле конкуренции : [как бороться с неликвидностью товаров на складе]. . , . С. 14-17.

232496. Поляков Я. Г. Литейное производство за рубежом. Машгиз. М., 1958. 251 с.

232497. Полякова В. М., Богачева Н. А. Прогрессивные методы и средства защиты металлов от коррозии. УкрНИИТНИ. К., 1977. 62 с.

232498. Бродецкая Н. Инвестиции. Шаг №1: анализ финансового результата : [оценка финансовых результатов предприятий ]. . , . С. 24-28.

232499. Нин Ш. Пять конкурентных преимуществ экономического развития Китая : [китайский писатель Мо Янь - лауреат Нобелевской премии]. . , . С. 4.

232500. Голоцван Л. Автоматизация склада: вчера, сегодня, завтра. . , . С. 30-34.

232501. Полякова С. И. Практика внедрения внутризаводского хозрасчета. Экономика. М., 1971. 142 с.

232502. Сабри А. КПК и борьба с коррупцией : [коммунистическая партия Китая возглавила борьбу с коррупцией]. . , . С. 19-21.

232503. Яну Ч. Китайские производители мобильных устройств берут реванш : [лидеры китайского рынка мобильных телефонов]. . , . С. 24-25.

232504. Голоцван Л. Учимся жить по-новому : [что происходит на рынке складского оборудования и техники]. . , . С. 38-40.

232505. Горбушко Я. Эволюция рынка складской недвижимости. . , . С. 44-45.

232506. Полякова С. И., Буренкова Е. Н. Экономический анализ в системе внутрихозяйственного расчета. Финансы и статистика. М., 1989. 191 с.

232507. Яту Ч. Давняя мечта сбылась: у Китая появился свой авианосец. . , . С. 26-30.

232508. Полянин О. В., Ушаков Е. В. Оптико-электронные устройства. Энергия. М., 1969. 72 с.

232509. Костюк М. Держимся на плаву : [складское хозяйство в Киевской области]. . , . С. 46-49.

232510. Возведение моста русско-китайской дружбы с помощью культуры : [Китайский культурный центр (ККЦ) в Москве. Интервью с директором ККЦ - Цуй Инлань записали Ли Бо, Н. Дойникова]. . , . С. 32-34.

232511. Полянкин Н. Я. Курение - враг здоровья. Медицина. М., 1965. 28 с.

232512. Стеценко К. Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії : [пізнання, знання та освіта у філософії Ф. Бекона]. . , . С. 107-111.

232513. Полянский А. Н. Конструкция и эксплуатация напильников. ЦИНТИМАШ. М., 1960. 214 с.

232514. Полянский Н. Г., Горбунов Г. В., Полянская Н. Л. Методы исследования ионитов. Химия. М., 1976. 208 с.

232515. Поляризационно-оптический метод и его приложения к исследованию тепловых напряжений и деформаций. Наукова думка. К., 1976. 278 с.

232516. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. Изд-во ун-та. Л., 1966. 776 с.

232517. Даньков И. Позитивные ключи к новому Таможенному кодексу : [таможенное оформление товаров; электронное декларирование; таможенные режимы: реэкспорт и реимпорт]. . , . С. 52-56.

232518. Баданова Е. В. Финансирование: условия, проблемы, возможности : [международное финансирование проэктов в сфере энергоэффективности в Украине]. . , . С. 6-8.

232519. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. Изд-во Ленинградского ун-та. Ленинград, 1960. 448 с.

232520. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. Наука. М., 1965. 127 с.

232521. Веровец Е. А. Инвестиции в энергосбережение : [основные направления инвестиционно-инновационного развития Донецкой области]. . , . С. 12-13.

232522. Лили Ю. Творчество Мо Яня - магический реализм с китайской спецификой. . , . С. 47-49.

232523. Поляризация нуклонов. Госатомиздат. М., 1962. 411 с.

232524. Костенко А. А. Инновационные технологии Мариуполя : [энергосберегающие технологии в городском хозяйстве и ЖКХ]. . , . С. 14-15.

232525. Поляризованный свет в металлографии. Металлургиздат. М., 1957. 135 с.

232526. Ватаман И. И., Кирияк Л. Г., Пономарева Т. В., Копанская Л. С. Полярография в аттестационном анализе стандартных образцов цветных металлов и сплавов. Штиинца. Кишинев, 1989. 108 с.

232527. Фан В. "Заложники" литературы : [рейтинг самых богатых китайских писателей]. . , . С. 50-52.

232528. Яту Ч. Издатели и "чистая литература" : [книгоиздание в Китае]. . , . С. 53-55.

232529. Сяолин Ч. Создание нового мира пейзажной живописи : [китайская пейзажная живопись в стиле "шань-шуй" (горы и воды)]. . , . С. 60-63.

232530. Золковер А.О. Історико-логічний аналіз розвитку інститутів спільного інвестування в Україні. . , . С. 8-11.

232531. Королюк Т.О. Особливості монетарної політики Національного банку у забезпеченні стабільності економіки України. . , . С. 12-17.

232532. Поддубный В.И. Вот у нас кризис - так кризис : [к итогам торгов на ПФТС в декабре 2012 г.]. . , . С. 22-32.

232533. Белозерова Л. Электромобиль: От дилижанса до суперкара : [история; мировая практика; опыт Украины]. . , . С. 28-30.

232534. Горін О. О., Кульчицький С. П. Висока вартість "зеленої" енергії для Нідерландів не завада!. . , . С. 30-31.

232535. Баранцев П. П. Міста України в контексті процесу глобалізації. Номуро. К., 2012. 104 с.

232536. Шелест Г. Чи зможе Україна використати шанс?. . , . С. 10-11.

232537. Чандер Р. К. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раджив Кумар Чандер: "Я дуже щасливий, що працюю саме в Україні" : [зовнішня політика Індії. Інтерв'ю / записав Ливинський В. ]. . , . С. 12-15.

232538. Полярография расплавленных солей. Акад. наук УССР. К., 1962. 72 с.

232539. Пом А., Агравал О. Быстродействующие системы памяти. Мир. М., 1987. 264 с.

232540. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути?. Вид-во Чабаненко Ю. А.. Черкаси, 2012. 207 с.

232541. Померанец В. Н. Оптимальное проектирование железобетонных труб на основе метода статистических испытаний. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 19 с.

232542. Бєлоколос О. Невідомі сторінки української дипломатії : [історія української дипломатії]. . , . С. 16-18.

232543. Померанцев А. А. Избранные труды. Изд-во МГУ. М., 1981. 224 с.

232544. Розділ 3. Технічні засоби підвищення енергоефективності : [засоби обліку електроенергії; електричні котли; теплоакумулююче електротеплозабезпечення; системи енергоефективного освітлення]. . , . С. 45-86.

232545. Ціватий В. Взаємовідносини Республіки Болгарія і закордонного болгарства. . , . С. 22-25.

232546. Семенюк Т. Україна - Кіпр: сучасний етап дипломатичних відносин. . , . С. 26-27.

232547. Розділ 4. Оцінка економічної ефективності енергоспоживання будівель ВНЗ : [показники ефективності використання енергоресурсів; оцінка споживання енергії; формування комплексу енергозберігаючих заходів у ВНЗ]. . , . С. 87-100.

232548. Пугачев А. С. 200 задач-головоломок по черчению. СУДПРОМГИЗ. Ленинград, 1960. 128 с.

232549. Пугачев А. С. Задачи-головоломки по черчению. Судостроение. Ленинград, 1965. 192 с.

232550. Розділ 5. Заходи інформатизації щодо ефективного енергоспоживання : [проведення інформаційної компанії у ВНЗ]. . , . С. 101-121.

232551. Васильєва М. Зарубіжна допомога США Україні. . , . С. 28-31.

232552. Розділ 7. Основні положення галузевих програм з енергоефективності у будівництві, житлово-комунальному господарстві й освітній галузі. . , . С. 142-158.

232553. Помехозащищенность и разрешающая способность радиотехнических систем. РРТИ. Рязань, 1979. 120 с.

232554. Тузов Г. И., Сивов В. А., Прытков В. И. Помехозащищенность радиосистем со сложным сигналами. радио и связь. М., 1985. 264 с.

232555. Poltoratskyy O. NATO - Ukraine Relations Dynamics. . , . C. 32-35.

232556. Розділ 10. Потенціал енергозбереження в будівлях навчальних закладів : [використання відновлювальних джерел енергії]. . , . С. 175-194.

232557. Гречанінов В. Про новий формат співпраці з НАТО. . , . С. 36-37.

232558. Помехоустойчивость и надежность радиотехнических устройств и систем автоматического управления. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Свердловск, 1968. 168 с.

232559. Зюко А. Г., Фалько А. И., Панфилов И. П. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации. Радио и связь. М., 1985. 272 с.

232560. Гемба К. Japan - China Relations at a Crossroads : [територіальні проблеми Японії та Китаю]. . , . С. 38-39.

232561. Медаль за бой, медаль за труд. Молодая гвардия. М., 1975. 240 с.

232562. Ярмоленко В. Суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао) : [китайсько-японські територіальні проблеми]. . , . С. 40-42.

232563. Гаткин Н. Г., Геранин В. А., Карновский М. И., Красный Л. Г. Помехоустойчивость типового тракта обнаружения сигналов. Техніка. Киев, 1971. 203 с.

232564. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 580 с.

232565. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2012. 66 с.

232566. Вишневська І. Виграш... За гральним столом - США та КНР. . , . С. 43-47.

232567. Розділ 11. Енергозбереження на етапах проектування, виготовлення і монтажу конструкцій будівель і споруд. . , . С. 195-246.

232568. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

232569. Сливинская А. Г. Электромагниты и постоянные магниты. Энергия. М., 1972. 248 с.

232570. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2012. 168 с.

232571. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

232572. Помехоустойчивые коды (компьютер Фибоначчи). Знание. М., 1989. 64 с.

232573. Гаврилова М., Заянчковський В. Інтервенція в Сирію: примарність перспектив : [громадянська війна в Сирії]. . , . С. 48-51.

232574. Розділ 13. Енергоощадність інженерних систем будівель закладів. . , . С. 269-321.

232575. Розділ 14. Енергоменеджмент як засіб економії енергії і ресурсів при експлуатації інженерних систем : [аналіз теплових втрат]. . , . С. 322-367.

232576. Ликова А. Periculum in mora (небезпека у звлоіканні) : [місце та роль України в глобальному світі]. . , . С. 52-55.

232577. Помыкаев И. И., Селезнев В. П., Дмитроченко Л. А. Навигационные приборы и системы. Машиностроение. М., 1983. 456 с.

232578. Ціватий В. Українська мова долає кордони : [поширення української мови за кордоном]. . , . С. 56.

232579. Валитов Р. А., Хижняк Н. А., Жилков В. С., Валитов Р. Р. Пондеромоторное действие электромагнитного поля (теория и приложение). Сов. радио. М., 1975. 231 с.

232580. Поне Ю. П., Страздинь Ю. П. Расчет и конструирование аппаратуры проводной связи. Машиностроение. Ленинград, 1973. 272 с.

232581. Лазарев В. Г., Пийль Е. И. Синтез управляющих автоматов. Энергоатомиздат. М., 1989. 327 с.

232582. Пономарев А. А. Правила технической эксплуатации подвижного состава городского электротранспорта. Стройиздат. М., 1976. 137 с.

232583. Дударев И. Л. Путивльский И. И. Тренируйся сам. Здоров'я. К., 1986. 153 с.

232584. Ульяніч І. В. Умови формування рефлексивної компетентності вчителів. . , . С. 1-6.

232585. Пономарев А. И., Пономарев Ю. Е. Грибная кухня. Карелия. Петрозаводск, 1991. 223 с.

232586. Семенова Е. М. Развитие профессионального самосознания педагога (Тренинговые упражнения). . , . С. 7-12.

232587. Пономарев А. И. Методы химического анализа железных, титаномагнетитовых и хромовых руд. Наука. М., 1966. 406 с.

232588. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца "Портрет цінностей" українською мовою. . , . С. 12-28.

232589. Пономарев А. Н. Годы космической эры. Воениздат. М., 1974. 291 с.

232590. Пономарев В. А. Программирование для ЭЦВМ "МИР-1". Сов. радио. М., 1975. 216 с.

232592. Федоренко С. В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп'ютерної залежності та для самопізнання у студентів. . , . С. 28-39.

232593. Пономарев В. И. Математический аппарат теории конструирования РЭА. Изд-во ин-та. Харьков, 1984. 61 с.

232594. Антонова Н. О., Рибачук Л. І. Дослідження взаємозв'язку особливостей темпераменту та показників особистісної зрілості студентів-психологів (з використанням нових авторських методик дослідження) : [методика дослідження психологічної зрілості, дослідження темпераменту]. . , . С. 40-45.

232595. Борисова Л. И. Лексические проблемы научно-технического перевода. ВЦП. М., 1986. 76 с.

232596. Попова М. І. Особливості оптимальних когнітивно-стильових параметрів загальної професійної компетентності телефонних консультантів. . , . С. 45-49.

232597. Пономарев В. Ф. Справочник токаря-расточника. Машиностроение. М., 1970. 286 с.

232598. Frolkin V. T., Popov L. N. Pulse circuits. Mir. Москва, 1986. 390 р.

232599. Пономарев Г. А., Пономарева В. Н., Якубов В. П. Статистические методы в радиофизике. Изд-во ун-та. Томск, 1989. 235 с.

232600. Popov V. S., Nikolaev S. A. Basic Electriсity and Electronics. Mir Publishers. Москва, 1979. 624 p.

232601. Пономарев К. К. Курс высшей математики для техников-программистов. Высш. школа. М., 1974. 415 с.

232602. Артемчук О. Г., Писаренко Н. О. Розвиток довільного запам'ятовування у процесі формування текстової діяльності школярів підліткового віку. . , . С. 49-53.

232603. Литовченко О.В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів. . , . С. 53-57.

232604. Пономарев К. К. Расчет элементов конструкций с применением электронных цифровых вычислительных машин. Машиностроение. М., 1972. 423 с.

232605. Ніконова О. Ю. Програма соціально-психологічного тренінгу зі зниження співзалежності. . , . С. 57-61.

232606. Романов Д. И. Электроконтактный нагрев металлов. Машгиз. М., 1965. 255 с.

232607. Болтівець С. І. Київський період науково-психологічної діяльності Георгія Челпанова (До 150-річчя з дня народження видатного українського психолога, засновника Інституту психології у м. Москві). . , . С. 61-65.

232608. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Коррекция трудностей в обучении у детей 5-8 лет. . , . С. 66-68.

232609. Гильбух Ю. З. Школьная неуспеваемость. . , . С. 68-80.

232610. IATI Украина: секрет успеха компании : [компания ІАТІ, система ІАТІ и ее преимущества перед традиционной схемой работі турагенства / интервью с директором компании Кристиной Чалышкан]. . , . С. 16-17.

232611. Пономарев К. К. Специальный курс высшей математики. Дифференциальные уравнения, краев. задачи, интегральные уравнения. Высшая школа. М., 1974. 374 с.

232612. Вріонідес Е. Кіпр: не тільки море. . , . С. 20-23.

232613. Пономарев Л. Д., Евсеев А. Н. Конструкции юных радиолюбителей. Радио и связь. М., 1985. 80 с.

232614. Пономарев Л. И. По ту сторону кванта. Мол. гвардия. М., 1971. 304 с.

232615. Пономарев Л. И. Под знаком кванта. Сов. Россия. М., 1984. 352 с.

232616. Андрюханенко О. Що таке про-віза? : [попередня віза для відвідування Республіки Кіпр]. . , . С. 26-27.

232617. Пономарев Л. Т. Эскапоновая электрическая изоляция. Энергия. Ленинград, 1969. 192 с.

232618. Пономарев М. Ф., Коноплев Б. Г., Фомичев А. В. Базовые матричные кристаллы. Радио и связь. М., 1985. 80 с.

232619. Пономарева К. С. Сборник задач по физической химии. Металлургиздат. М., 1959. 190 с.

232620. Пономаренко Л. И., Растворцев М. В. Прогрессивные методы изготовления технологической оснастки и инструмента. Прапор. Харьков, 1974. 62 с.

232621. МІСЕ в Малайзии: удобно, надежно... Успешно! : [Малайзия как активный игрок рынка организации и планирования деловых встреч (МІСЕ)]. . , . С. 54-56.

232622. Пономаренко Ю. Ф. Испытание гидропередач. Машиностроение. М., 1969. 291 с.

232623. Пономаренко Ю. Ф., Рогов А. Я. Радиально-поршневые высокомоментные гидромоторы. Машиностроение. М., 1964. 236 с.

232624. Понтекорво Б. М., Покровский В. Н. Энрико Ферми в воспоминаниях учеников и друзей. Наука. М., 1972. 159 с.

232625. Понтрягин Л. С. Избранные научные труды. Наука. М., 1988. 735 с.

232626. Понтрягин Л. С. Избранные научные труды. Наука. М., 1998. 572 с.

232627. Понтрягин Л. С. Избранные научные труды. Наука. М., 1988. 342 с.

232628. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2012. 158 с.

232629. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2012. 196 с.

232630. Понтрягин Л. С. Знакомство с высшей математикой. Наука. М., 1977. 135 с.

232631. Понтрягин Л. С. Знакомство с высшей математикой. Наука. М., 1987. 128 с.

232632. Понтрягин Л. С. Математическая теория оптимальных процессов. Наука. М., 1976. 392 с.

232633. Донецький ТІЦ: ставка на конкурентоспроможність : [ТІЦ - туристично-інформаційний центр. Динаміка туристичних потоків по м. Донецьк (2008-2011)]. . , . С. 68-71.

232634. Глава 2. Управление перевозками пассажиров : [организация административной системы и государственное регулирование перевозок; управление автотранспортной организацией; централизация и координированное управление движением]. . , . С. 40-77.

232635. Понтрягин Л. С. Математический анализ для школьников. Наука. М., 1980. 88 с.

232636. Понтрягин Л. С. Математический анализ для школьников. Наука. М., 1988. 96 с.

232637. Глава 3. Потребность в пассажирских перевозках : [методы изучения транспортной подвижности населения; пассажиропотоки на маршрутах; спрос на таксомоторные и заказные перевозки]. . , . С. 78-105.

232638. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2013. 144 с.

232639. Понтрягин Л. С. Непрерывные группы. Гостехиздат. М., 1954. 515 с.

232640. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Физматгиз. М., 1961. 311 с.

232641. Глава 4. Подвижной состав и линейные сооружения : [классификация, эксплуатационные качества, оборудование и экипировка подвижного состава]. . , . С. 106-152.

232642. Самойлов Ю. Поїзд як літак... Чи це можливо? : [стан Укрзалізниці. Переваги та недоліки залізничного та авіаційного транспорту України]. . , . С. 72-74.

232643. Глава 5. Организация маршрутной системы : [основы маршрутной технологии. Организация, изменение и закрытие маршрутов. Остановочные, контрольные и технические пункты. Оптимизация маршрутной системы]. . , . С. 153-182.

232644. Глава 6. Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении : [нормирование скоростей движения на маршрутах; распределение автобусов по маршрутам; режимы труда водителей и другого персонала]. . , . С. 183-231.

232645. Глава 7. Технология и организация перевозок пассажиров в междугородном и международном сообщениях : [технологический процесс работы автовокзала; организация перевозок багажа и почты; использование тахографов; туристско-экскурсионные перевозки]. . , . С. 232-273.

232646. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

232647. Глава 8. Технология и организация перевозок легковыми автомобилями : [график работы автомобилей-такси на линии и режимы труда водилей; организация проката, хранения и парковок легковых автомобилей]. . , . С. 274-299.

232648. Портейная принадлежность : [краткая статистика по морским торговым портам Украины]. . , . С. 14-15.

232649. Глава 9. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками. . , . С. 300-329.

232650. Глава 10. Качество обслуживания пассажиров : [сертификация услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; системы управления качеством АТО]. . , . С. 330-352.

232651. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Наука. М., 1970. 331 с.

232652. Глава 11. Оплата проезда и провоза багажа : [льготы, тарифы, билеты и квитанции; организация сбора доходов]. . , . С. 353-378.

232653. Горбач Д. Пак Кынского периода : [политическая ситуация в Южной Корее]. . , . С. 28-31.

232654. Понтрягин Л. С. Принцип максимума в оптимальном управлении. Наука. М., 1989. 64 с.

232655. Гриньков Д. Голодный - в обморок. . , . С. 34-36.

232656. Хорнби А. С. Конструкции и обороты современного английского языка. Учпедгиз. Москва, 1960. 334 с.

232657. Попандопуло А. Н. Опыт использования вольфрамомолибденовых быстрорежущих сталей в промышленности. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 28 с.

232658. Гусев Ю. Ликвидация безграмотных : [требования к страховым агентам на рынке "автогражданки"]. . , . С. 40.

232659. Гусев Ю. Нерусский дух : [пересмотр требований к перестраховщикам-нерезидентам. Риски украинских страховщиков в России ]. . , . С. 41.

232660. Уляницкая А. Смена караула : [в прошлом году фондовые брокеры массово покидали рынок]. . , . С. 42-44.

232662. Губанова И. На грани пирамиды : [влияние рекламы на стимуляцию желаний покупателей]. . , . С. 45-48.

232663. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. Питер. М., 2011. 284 с.

232664. Попандопуло А. Н. Проектирование термических цехов. ЛПИ. Ленинград, 1977. 59 с.

232665. Попандопуло Т. Г. Автомобильная промышленность капиталистических стран. НИИНАВТОПРОМ. М., 1972. 85 с.

232666. Курячая Е. И кричалки, и вопилки: крикливые несдержанные боссы рискуют потерять инициативных специалистов и собственный авторитет. . , . С. 48-49.

232667. Попеску А. Кройка и шитье для самых маленьких. Легкая индустрия. М., 1965. 136 с.

232668. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2006. 56 с.

232669. Власенко Н. Будем знакомы! : [украинская книга на европейском книжном рынке]. . , . С. 53-54.

232670. Попилов Л. Я. Гальванопластика. Машгиз, Ленинград. отд-ние. М., 1961. 64 с.

232671. Дмитришин И. "Украинской литературой никто не будет интересоваться только потому, что она украинская" : [Украина на Фестивале европейских литератур. Интервью с переводчиком И. Дмитришин провела И. Славинская]. . , . С. 55-56.

232672. Попилов Л. Я. Основы электротехнологии и новые ее разновидности. Машиностроение. Ленинград, 1971. 214 с.

232673. Попилов Л. Я. Советы заводскому технологу. Лениздат. Ленинград, 1975. 264 с.

232674. Шевченко Н. Coalaмбур : [государственное регулирование рынка угля в Украине]. . , . С. 65-67.

232675. Попилов Л. Я. Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов. Машгиз, Ленинград. отд-ние. М., 1963. 479 с.

232676. Силивончик А. Столевары : [новые форматы отечественного ресторанного рынка ]. . , . С. 68-70.

232677. Середа Е. Гаражане : [обслуживание автовладельцев на неавторизованных СТО. Структура реализации и украинский рынок услуг ТО]. . , . С. 71-73.

232678. Попилов Л. Я. Техника безопасности при электрических способах обработки металлов. Машгиз, Ленинград. отд-ние. М., 1956. 175 с.

232679. Попилов Л. Я., Левинсон Е. Электрические методы обработки металлов. Машгиз. М., 1958. 147 с.

232680. Попилов Л. Я., Козловский Л. И. Электроискровая обработка металлов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1950. 126 с. : ил., табл., черт.

232681. Собаршов И. Т. Пособие по словообразованию французского языка для технических вузов. Высш. школа. М., 1978. 191 с.

232682. Попилов Л. Я. Электрополировка металлов. Машгиз. М., 1947. 123 с.

232683. Крапива с. В ярусном мире : [развитие рынка услуг хостелов]. . , . С. 77-79.

232684. Попко М., Князева Л. А. Руководство к практикуму по физике. Учпедгиз. М., 1959. 443 с.

232685. Попков А. В. Основы термодинамики. Судостроение. М., 1964. 182 с.

232686. Попков В. П. Интенсификация использования и обновления средств вычислительной техники. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1990. 150 с.

232687. Попков В. П. Интенсификация использования и ускорение обновления вычислительного потенциала ВЦ. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 30 с.

232688. Косторнов А. Г., Фущич О. И., Чевычелова Т. М., Варченко В. Т., Костенко А. Д. Перспективы повышения триботехнических характеристик композиционных материалов на основе титана. . , . С. 88-99.

232689. Григорьев О. Н. Керамика и керметы на основе бескислородных тугоплавких соединений. . , . С. 100-116.

232690. Олейник Г. С. К проблеме проектирования микроструктуры керамических материалов. . , . С. 117-138.

232691. Шевченко А. В., Дудник Е. В., Цукренко В. В., Рубан А. К., Редько В. П., Лопато Л. М. Микроструктурное проектирование биоинертных композитов в системе ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3-CoO. . , . С. 139-151.

232692. Курдюмов А. В., Бритун В. Ф., Ярош В. В., Даниленко А. И. Влияние структурного состояния углеграфитовых материалов на их фазовые превращения при ударном сжатии. . , . С. 151-161.

232693. Солнцев В. П., Скороход В. В. Теоретические и экспериментальные предпосылки наблюдения элементов самоорганизации в технологии реагирующих порошковых систем. . , . С. 5-17.

232694. Гречанюк Н. И., Гогаев К. А., Затовский В. Г. Особенности технологии получения порошкового сплава Co-Cr-Al-Y-Si. . , . С. 18-25.

232695. Лесник Н. Д. Закономерности формирования и эволюция микроструктуры композитов при жидкофазном спекании. . , . С. 26-49.

232696. Кузьмов А. В., Олевский Е. А., Александрова Е. В. Микронеоднородность нагрева порошка при электроспекании и ее влияние на кинетику усадки. . , . С. 50-60.

232697. Гетьман О. И., Паничкина В. В., Парицкая Л. Н., Радченко П. Я., Самелюк А. В., Скороход В. В., Быков Ю. В., Еремеев А. Г. Взаимная диффузия и структурные изменения в диффузионной паре Cr2О2-Al2O3(ZrO2) в условиях сверхвысокочастотного нагрева. . , . С. 61-74.

232698. Подрезов Ю. Н. Структурная инженерия конструкционных материалов порошкового генезиса. . , . С. 75-87.

232699. Тютюник В. Організація праці багатоверстатників. . , . С. 27-37.

232700. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

232701. Тиха І. Під знаком гармонії : [Запорізька обласна філармонія та її колектив]. . , . С. 11.

232702. Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік внесення запасів до статутного капіталу. . , . С. 38-43.

232703. Губа Є. Податкові різниці: перше знайомство : [бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць]. . , . С. 44-52.

232704. Андрієнко О. ПДВ і придбання послуг у постійного представництва нерезидента. . , . С. 53-58.

232705. Забродський В. Особливості нарахування пенсії за віком : [умови призначення. Порядок обчислення пенсії за віком]. . , . С. 59-66.

232706. Соломонов С. Аккордная оплата труда. . , . С. 67-76.

232707. Козка А. Аутсорсинг: помощь извне. . , . С. 77-83.

232708. Шинаков Ю. С., Колодяжный Ю. М. Теория передачи сигналов электросвязи. Радио и связь. М., 1989. 288 с.

232709. Попков В. П., Заварзин И. В. Обновление средств вычислительной техники действующих ВЦ. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 35 с.

232710. Сериця І. Як "домовитися" з прокурором. Про новації Кримінального процесуального кодексу. . , . С. 84-90.

232711. Шереметьев А. Г. Когерентная волоконно-оптическая связь. Радио и связь. М., 1991. 192 с.

232712. Попков В. П., Натаров М. В., Язев Н. А. Оптимизация сроков службы средств вычислительной техники. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 28 с.

232713. Куратник П. PowerPivot в Excel 2013. . , . C. 91-105.

232714. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

232715. Попков В. П. Эффективность применения СВТ в новых условиях хозяйствования. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 26 с.

232716. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з ділової іноземної мови за професійним спрямуванням. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

232717. Глава 5. Грузы и транспортное оборудование : [грузы и их классификация; транспортная тара]. . , . С. 52-59.

232718. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна електроніка. Аналогова схемотехніка" з застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

232719. Конспект лекцій з фізики. Механіка. Незатухаючі коливання і хвилі. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 82 с.

232721. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів денного відділення спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

232722. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

232723. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу "Теоретична фізика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 18 с.

232724. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Організація обслуговування туристів у готелях" для студентів напряму підготовки 7.14010301, 8.14010301 Туризмознавство денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 70 с.

232725. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу "Експертні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 46 с.

232726. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Туроперейтинг" для студентів напряму підготовки 6. 140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

232727. Пуртов Л. П., Замрий А. С., Захаров А. И. Охорзин В. М. Элементы теории передачи дискретной информации. Связь. Москва, 1972. 232 с.

232728. Глава 6. Организация и технологии перевозок грузов : [перевозки тарно-штучных, навалочных, скоропортящихся, опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов]. . , . С. 60-114.

232729. Керлин А. А., Кузнец М. Д. Составные глаголы в современном английском языке. Учпедгиз. Л., 1956. 126 с.

232730. Попков И. С. Внедрение бригадного хозрасчета на ульяновском заводе низковольтной аппаратуры "Контактор". Информэлектро. М., 1987. 50 с.

232731. 9.2. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. . , . С. 150-169.

232732. Попков С. Л., Попков Ю. С. Непрерывные и дискретные следящие системы. Энергия. М., 1964. 304 с.

232733. Попков С. Л. Основы следящего электропривода. Оборонгиз. М., 1958. 363 с.

232734. Попков С. Л. Следящие системы. Высшая школа. М., 1963. 304 с.

232735. Попков Ю. С., Ашимов А. А., Асаубаев К. Ш. Статистическая теория автоматических систем с динамической частотно-импульсной модуляцией. Наука. М., 1988. 254 с.

232736. Соболь И. М. Численные методы Монте- Карло. Наука. М., 1973. 311 с.

232737. Поплавский А. Н. Стационарная электроэнергетика железнодорожного узла. Транспорт. М., 1986. 279 с.

232738. Попов А. А. Графо-аналитические методы в инженерных расчетах на прочность. Машиностроение. М., 1964. 416 с.

232739. Попов А. А. Новый метод интегрирования с помощью ортогональных фокусов. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 84 с. : табл., черт.

232740. Попов А. А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Издательство "Речной транспорт". М., 1957. 426 с.

232741. 9.3. Классификация и анализ дорожно-транспортных происшествий. . , . С. 170-175.

232742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Системи управління базами данних Access [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2001. 32 с.

232743. Попов А. В. О метрологии. Знание. М., 1979. 64 с.

232744. Попов А. Д. Расчет прибылей для отливок. Машгиз. М., 1957. 55 с.

232745. Попов А. Д. Чистота поверхностей отливок. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 100 с., 3 л. ил. : ил., табл.

232746. Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат. . , . С. 4-11.

232747. Василенко В. М. Про деякі результати економічної діагностики розвитку регіонів. . , . С. 12-25.

232748. Попов А. И. Экономика, организация и планирование вагонного хозяйства. Транспорт. М., 1975. 222 с.

232749. Скрипник А. В., Букін Е. К. Ризики мобілізаційного шляху розвитку: від Євро-2012 до зимових Олімпійських ігор 2022р.. . , . С. 26-39.

232750. 9.4. Конструктивная безопасность транспортных средств : [активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность]. . , . С. 176-192.

232751. Глава 10. Организация дорожного движения. . , . С. 208-231.

232752. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

232753. Харченко Ю. 75-летие Леонид Жаботинский встречал в больничной палате : [история выдающегося спортсмена Запорожского края]. . , . С. 1,11.

232754. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.