Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

236905. Валер'єва М. Конвергенція медіа і нові ЗМІ: фірмовий рецепт перетворення цифрового пекла у цифровий рай : [перебудова медіакомпанії Deutsche Welle в сучасне мільтимедіа]. . , . С. 38-40.

236906. Бережной А. І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх врегулювання. . , . С. 242-246.

236907. Жилінська Л. О. План організаційно-технічних заходів на підприємстві та шляхи підвищення виробничого потенціалу. . , . С. 247-255.

236908. Дзьобак В. Реактор не хотів віддавати своїх таємниць. Як збиралася перша інформація про Чорнобильську катастрофу. . , . С. 41-43.

236909. Lin K.-W. Evaluation and analyses of chinese home appliance enterprises competitiveness after the global financial crisis = Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності китайських виробників побутової техніки після світової економічної кризи. . , . Р. 350-359.

236911. Маер О. Возможность применения математического моделирования в оптимизации структуры и финансовой устойчивости кредитной системы Республики Казахстан. . , . С. 360-369.

236912. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 160 с.

236913. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 160 с.

236914. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 120 с.

236915. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 144 с.

236916. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 160 с.

236917. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 54 с.

236918. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 107 с.

236919. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 45 с.

236920. Приборы и средства автоматизации, выпускаемые предприятиями Минэнерго СССР. ИНФОРМЭНЕРГО. М., 1979.

236921. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних та самостійних завдань з дисципліни: "Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

236922. Муксимов С. Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан). . , . С. 370-379.

236923. Приборы и средства автоматизации для гидромелиоративных систем. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 128 с.

236924. Приборы и средства автоматизации для гидромелиоративных систем. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 120 с.

236925. Чемерис В. Л. Сатирик у Кремлі : [дослідження письменника про перипетії пишущої людини в СРСР на прикладі долі пролетарського поета й публіциста Дем'яна Бєдного]. . , . С. 44-47.

236926. Приборы и средства автоматизации для металлургии. Металлургия. М., 1980. 87 с.

236927. Петровская Л. Библиотека - центр культурно-просветительской работы в университете. . , . С. 17-22.

236928. Приборы и средства автоматика. Наук. думка. Киев, 1974. 127 с.

236929. Muneer S., ur Rehman S., Butt B. Z. Dividend signaling power on organizations' future earnings: a brief review of dividend theories = Поточні дивіденди як сигнал про майбутні прибутки: короткий огляд теорій дивідендів. . , . Р. 380-387.

236930. Приборы и техника СВЧ. МИЭТ. М., 1979. 152 с.

236931. Приборы и установки для измерения больших сопротивлений. ЦИНТИЭпромышл. и приборостроения. М., 1960. 32 с.

236932. Приборы и установки для измерения параметров электрических машин. ГОСИНТИ. М., 1963. 32 с.

236933. Приборы и установки для научных исследований. ВЗМИ. Москва, 1978. 100 с.

236934. Приборы и установки для научных исследований. ВЗМИ. Москва, 1980. 126 с.

236935. Приборы и установки для научных исследований. ВЗМИ. Москва, 1982. 117 с.

236936. Ong L. D. Trust in coworkers and employees' work behaviour = Довіра до колег і поведінка співробітників на робочому місці. . , . Р. 388-397.

236937. Приборы и установки для неразрушающего контроля качества проката. [Б. и.]. М., 1963. 117 с.

236938. Panczyk M. Improving computation efficiency by parallel programming = Підвищення ефективності розрахунків шляхом паралельного програмування. . , . Р. 398-406.

236939. Poorangi M. M., Khin E. W. S. Strategic alliance of Malaysian SMEs to compete globally: endogenous and exogenous perspectives = Стратегічні альянси малайзійських малих і середніх підприємств, що виходять на світовий ринок: внутрішні і зовнішні перспективи. . , . P. 407-414.

236940. Приборы и устройства автоматики. РИО. Новочеркасск, 1974. 168 с.

236941. Приборы и устройства автоматики. ЧПИ. Челябинск, 1974. 196 с.

236942. Кельдер Т. Л., Переверзєва А. В. Мотивація праці як засіб підвищеня ефективності управління на корпатизованих підприємствах. . , . С. 256-261.

236943. Пивоваров М. Г. Кардинальні зміни ознак малих підприємств у національному господарстві країни та шляхи їх удосконалення. . , . С. 262-268.

236944. Стеценко И. Сао П. Ю. Оценка критериев, влияющих на показатели уровня экономического развития Тайваня и Китая. . , . С. 415-423.

236945. Прочан А. О., Алейнікова О. В. Удосконалення елементів системи внутрішнього контролю суб`єктів господарювання. . , . С. 269-275.

236946. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2013.

236947. Hsu J.-L. Effects of interactive marketing on customer satisfaction in catering industry = Вплив інтерактивного маркетингу на задоволеність клієнтів в галузі кейтерингу. . , . Р. 424-431.

236948. Шулікін Д. Хочу навчатися в Україні! : [навчання іноземних студентів в Україні. Нормативна база. Кількість іноземців, які отримують освіту в Україні у 2006-2013 роках]. . , . С. 8-9.

236949. Семенов А. Г., Закаблук Г. О. Удосконалення кадрової політики на приватному підприємстві : [на прикладі Запорізького Приватного акціонерного товариства "Техніка"]. . , . С. 276-280.

236950. Hsiao J-M. Organizational career management, job satisfaction and organizational commitment: a case study of car dealer in Taiwan = Управління кар'єрою, міра задоволеності роботою і лояльність до фірми (за даними автомобільних салонів на Тайвані). . , . Р. 432-440.

236951. Трохимець О. І. Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві в сучасних умовах господарювання (на прикладі брендів компанії "Юнімілк-Данон"). . , . С. 281-285.

236952. Печорна О. Кола на воді. Клуб Сімейного Дозвілля. Х., 2013. 288 с.

236953. Дем`янов Є. В. Методичні положення щодо оцінювання адаптивних можливостей переробних підприємств АПК. . , . С. 286-290.

236954. Мэй А. Жена Пилата, или Тайна прокуратора. АСТ. М., 2011. 319 с.

236955. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки по математичному моделюванню та програмуванню для студентів денної та заочної форм навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 98 с.

236956. Панов В. Ю. Кардонийская петля. Эксмо. М., 2013. 480 с.

236957. Нацюк І. М., Волик Г. Г. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємства. . , . С. 291-294.

236958. Панов В. Ю. Кардонийская рулетка. Эксмо. М., 2012. 640 с.

236959. Протопопова Н. А., Іляшенко А. Х., Корнієнко О. В. Облікова політика сільськогосподарських підприємств. . , . С. 295-299.

236960. Дяченко М., Дяченко С. Одержимая. Эксмо. М., 2011. 480 с.

236961. Коллинз Д. Леди Босс. Эксмо. М., 2009. 544 с.

236962. Соболев Н. И., Титунин Б. А. Пластинирование деталей машин. Машиностроение. Ленинград, 1987. 224 с.

236963. Шкляр В. Елементал. Клуб Сімейного Дозвілля. Х., 2013. 224 с.

236964. Расчет и конструирование деталей и узлов машин и методы их испытаний. Штиинца. Кишинев, 1988. 141 с.

236965. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2013. 80 с.

236966. Tukeev U., Milosz M., Rakhimova D. Quality and economic efficiency of machine translation methods = Якість та економічна ефективність методів машинного перекладу. . , . Р. 441-447.

236967. Олейник Н. В., Вольчев А. В., Бершак С. В., Васильев Н. Р. Расчет деталей машин на коррозионную усталость. Техніка. К., 1990. 150 с.

236968. Проектирование деталей и механизмов машин. Обработка металлов давлением. Ярославский технологич. ин-т. Ярославль, 1970. 301 с.

236969. Костенко Л. Записки українського самашедшого. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. К., 2013. 416 с.

236970. Бегбедер Ф. Романтический эгоист. Иностранка. Москва, 2012. 464 с.

236971. Литовченко Н., Данілов І., Гуцуляк В. Спадщина: загальні положення та оподаткування. . , . С. 13-21.

236972. Мураками Х. Подземка. Эксмо. М., 2013. 608 с.

236973. Мураками Х. Все божьи дети могут танцевать. Эксмо. М., 2013. 224 с.

236974. Брэдбери Р. Смерть - дело одинокое. Эксмо. М., 2011. 384 с.

236976. Гавальда А. Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями). Астрель. М., 2012. 224 с.

236977. Рубина Д. На солнечной стороне улицы. Эксмо. М., 2011. 384 с.

236978. Шелдон С. Истинное лицо. АСТ. М., 2011. 224 с.

236979. Tunalioglu R., Ozer O. O., Bayramoglu Z. Effect of volatility in real exchange rates and price changes on Turkey's olive oil export: an empirical study = Вплив валютних коливань і змін цін на експорт оливкової олії в Туреччині: емпіричне дослідження. . , . Р. 448-458.

236980. Трауб М. Замочная скважина. Эксмо. М., 2012. 288 с.

236981. Андрухович Ю. Таємниця. Клуб Сімейного Дозвілля. Х., 2013. 352 с.

236982. Андрухович Ю. 12 обручів. Клуб Сімейного Дозвілля. Х., 2013. 288 с.

236983. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2012. 268 с.

236984. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2012. С. 460-540

236985. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2013. 72 с.

236986. Циганов С. А., Яншина А. М. Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації. . , . С. 4-14.

236987. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України. . , . С. 15-23.

236988. Кіндзерський Ю. В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості. . , . С. 24-43.

236989. Ковтун О. І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади. . , . С. 44-56.

236990. Мортіков В. В. Витрати дотримання закону в сучасній економіці. . , . С. 57-66.

236991. Городецький А. Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії. . , . С. 67-79.

236992. Небрат В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці X1X - початку ХХ ст.. . , . С. 80-89.

236993. Тусибаева Г. Алиев М. Контроль качества аудиторской работы : [ в Республике Казахстан]. . , . С. 459-464.

236995. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

236996. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 40 с.

236997. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 43 с.

236998. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 75 с.

236999. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2013. 72 с.

237000. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 40 с.

237001. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

237002. Вісник АсМАП України. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

237003. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

237004. Khan R. E. A., Gill A. R., Bashir H.N. Primary-export-led growth hypothesis: a case study of Pakistan = Гіпотеза економічного зростання країни, що визначається експортом сировини (за даними Пакистану). . , . Р. 465-472.

237005. Трауб М. Собирайся, мы уезжаем. Глянец. АСТ. М., 2007. 285 с.

237006. Костова Э. Похищение лебедя. АСТ. М., 2011. 509 с.

237007. Шелдон С. Звезды светят вниз. АСТ. М., 2007. 414 с.

237008. Гриффин Ф. Королева легионов Афины. АСТ. М., 2008. 446 с.

237009. Сорочкин Б. М. Автоматизация измерений и контроля размеров деталей. Машиностроение. Ленинград, 1990. 365 с.

237010. Фотоэлектроника. Либідь. К., 1991. 120 с.

237011. Hwang K. P., Day Y.-J. Tourism revenue forecasting: a hybrid model approach = Прогнозування прибутків від туризму: підхід із застосуванням гібридної моделі. . , . Р. 473-483.

237012. Chen Y.-C. The effects of transfer of training and organizational culture on job satisfaction = Вплив перенесення досвіду навчання та огранізаційної культури на рівень задоволеності роботою. . , . Р. 484-492.

237013. Соломатина Т. Кафедра A& Г. Эксмо. М., 2010. 320 с.

237014. Лекки Р. Ганнибал. АСТ. М., 2011. 345 с.

237015. Барнс Д. История мира в 10 1/2 главах. АСТ. М., 2006. 380 с.

237016. Перес-Реверте А. Учитель фехтования. Эксмо. М., 2009. 288 с.

237017. Петрушевская Л. Конфеты с ликером. АСТ. М., 2011. 313 с.

237018. Стил Д. Ее королевское высочество. АСТ. М., 2008. 318 с.

237019. Стил Д. Услышанные молитвы. АСТ. М., 2008. 285 с.

237020. Паланик Ч. Призраки. АСТ. М., 2009. 491 с.

237021. Стил Д. Жажда странствий. АСТ. М., 2007. 349 с.

237022. Вудхаус П. Г. Не позвать ли нам Дживса?. АСТ. М., 2009. 285 с.

237023. Петрушевская Л. Детский праздник. АСТ. М., 2011. 346 с.

237024. Пирс Й. Последний суд. АСТ. М., 2005. 319 с.

237025. Ciric M., Djordjevic D., Ignjatijevic S. Measurement framework for analyzing customer orientation in the hotel industry = Розробка системи аналізу орієнтації на клієнтів у готельній індустрії. . , . Р. 493-502.

237026. Олди Г. Л. Золотарь, или Просите, и дано будет.... Эксмо. М., 2010. 352 с.

237027. Cho J.-S. The relation between accounting quality and security analysts' target price forecast performance = Взаємозв'язок між якістю бухобліку і прогнозуванням цільової ціни. . , . Р. 503-510.

237028. Шекет Ю. Шон Коннери: Только вверх : [биография и творчество актера и кинопродюсера Томаса Шона Коннери. Секретный агент Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери]. . , . С. 6-27.

237029. Safakli O. V. About the chemistry of corruption in Northern Cyprus = Природа корупції на Північному Кіпрі. . , . Р. 511-518.

237030. Паланик Ч. Кто все расскажет. Астрель. М., 2012. 286 с.

237031. Сапковский А., Бересь С. История и фантастика. АСТ. М., 2007. 319 с.

237032. Маленко А. Луиза Виже-Лебрен: Портрет художницы : [Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755-1842) - французская художница. Биография и творчество.]. . , . С. 28-47.

237033. Shan S. Z. A., Mirza H. H., Abbas Q. Advertising effects on firm economic performance = Вплив реклами на економічні показники фірми. . , . P. 519-525.

237034. Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді. . , . С. 23-25.

237035. Дубинянская Я. Геннадий Шпаликов: "По несчастью или к счастью..." : [биография и творческий путь советского поэта, кинорежиссера, киносценариста Геннадия Федоровича Шпаликова (1937 - 1974) ]. . , . С. 48-65.

237036. Степаненко С. М., Чумак О. А. Розробка стандарту організації, що описує процеси зв`язку із споживачем, згідно з вимогами ISO 9001:2008. . , . С. 242-244.

237037. Дмитренко В. П., Губа Р. А. Побутова телевізійна антена спірального типу. . , . С. 245-246.

237038. Дубинянский М. Бенджамин Дизраэли: Искусство невозможного : [биография и политическая карьера английского государственного деятеля Консервативной партии Великобритании Бенджамина Дизраэли (1804 - 1881)]. . , . С. 66-81.

237039. Мяло А. М. Особливості розрахунку бездротових мереж. . , . С. 247-248.

237040. Swic A., Gola A. Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing sistem = Економічний аналіз виготовлення деталей корпусів у гнучкій виробничій системі. . , . Р. 526-533.

237041. Морщавка С. В. Розрахунок зон покриття бездротових мереж за допомогою статистичного моделювання. . , . С. 248-250.

237042. Костенко В. О., Сметанин И. Н. Система мониторинга целостности опор ЛЭП Запорожской АЭС. . , . С. 250-252.

237043. Винниченко Т. Ги де Мопассан: Une vie : [биография и творчество французского писателя Ги де Мопассана (1850 - 1893)]. . , . С. 82-97.

237044. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. Підвищення тактико-технічних характеристик РЛС 35Д6. . , . С. 252-254.

237045. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Равномерность распределение поля в проходном резонаторе со слабой связью. . , . С. 254-255.

237046. Бутакова Е. Матильда Кшесинская: Больше, чем балет : [Матильда Феликсовна Кшесинская (1872 - 1971). Биография и творческая карьера русской балерины ]. . , . С. 98-117.

237047. Snapka P., Mikusova M., Teichmann P. Simulation model of underground coal mining production management = Імітаційна модель управління виробництвом у вуглевидобувній галузі. . , . Р. 534-545.

237048. Куль Н. С., Чорнобородов М. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6. . , . С. 255-257.

237049. Шуленбаева Ф., Дарибаева А., Жолмуханова А. Особенности инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве Казахстана. . , . С. 546-557.

237050. Юсупов У., Арзыбаев А. Автоматизация как одна из перспектив совершенствования организации налогового учета в Республике Казахстан. . , . С. 558-562.

237051. Бугрова Т. И., Оболенцев И. А. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа. . , . С. 257-258.

237052. Чайківська Н. "Бібліомістечко" - сучасний центр сімейного читання та змістовного дозвіля дітей. . , . С. 26-30.

237053. Николаев В. А. Исследования параметров, способы и устройства прокатки полос. Акцент Инвест-Трейд. Запорожье, 2012. 264 с.

237054. Музейний вісник. [б. в.]. Запоріжжя, 2012. 279 с.

237055. Музейний вісник. [б. в.]. Запоріжжя, 2011. 256 с.

237056. Горобець О. Творчий пошук - запорука успіху : [досвід підвищення кваліфікації персоналу бібліотеки]. . , . С. 31.

237057. Наука України у світовому інформаційному просторі. Академперіодика. К., 2012. 80 с.

237058. Прикладні проблеми механіки і математики. НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. Львів, 2012. 228 с.

237059. Коргун М. Творча спадщина. АСМІ. Полтава, 2009. 248 с.

237060. Плугин А. Н., Плугин А. А., Калинин О. А., Мирошниченко С. В., Кагановский А. С., Плугин Ал. А., Градобоев О. В. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них. Наукова думка. К., 2012. 288 с.

237061. Туник В. Ф., Туник Т. В. Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов. Изд-во Днепропетровского нац. у- железнодорож. транспортаа. Днепропетровск, 2012. 163 с.

237062. П'янило Я. П. Проекційно-ітераційні методи розв'язування прямих та обернених задач переносу. Сплайн. Львів, 2011. 248 с.

237063. Подтынная О. "Мы открываем тайны слова..." : [опыт работы ЦБ им. В. Г. Короленко по организации и проведению фестиваля "Книга и пресса Мариуполя"]. . , . С. 39-41.

237064. Бурак Я., Кондрат В., Грицина О. Основи локально градієнтної теорії діелектриків. Ліра. Ужгород, 2011. 208 с.

237065. Приборы и устройства автоматики и телемеханики. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1974. 188 с.

237066. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2013. 64 с.

237067. Льовшина Л., Бакуменко Л. Науковій бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі - 45 років. . , . С. 42-45.

237068. Дунас С. Щодо навчання з питать з охорони праці : [розробка навчально-тематичних планів і програм]. . , . C. 33 -35.

237069. Хоменко І. Бібліотека у спектрі сьогодення. . , . С. 46-47.

237070. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. реабілітації і рекреації Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Чинники успішного працевлаштування за фахом" для магістрів (спеціалістів) спеціальності "Фізична реабілітація" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

237071. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх вивчення та виконання з дисципліни "Електромеханічні апарати керування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 32 с.

237072. Приборы и устройства автоматического управления и контроля. Пензенский политехнический ин-т. Пенза, 1970. 300 с.

237073. Высоцкий А. В., Дворецкий Е. Р., Кондашевский В. В. Приборы и устройства для активного контроля размеров в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 304 с.

237074. Приборы и устройства для магнитных измерений. Владимирский политехнический ин-т. Владимир, 1975. 56 с.

237075. Овчинников А. В. Материаловедческие основы восстановления изделий из сложнолегированных титановых сплавов модифицированными субмикрокристаллическими материалами. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 353 с.

237076. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2013. 48 с.

237077. Приборы и устройства средств автоматики и телемеханики. Изд. Гос. ун-та им. А. М. Горького. Харьков, 1965. 142 с.

237078. Свіріденко А. "Студентське питання", або все про працевлаштування студентів (Частина 1). . , . С. 37-43.

237079. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2013. 48 с.

237080. Свіріденко А. "Студентське питання", або все про працевлаштування студентів (Частина 2). . , . С. 39-43.

237081. Приборы и устройства электротехники и электроники. ДГУ. Днепропетровск, 1978. 116 с.

237082. Овчинников О. В. Матеріалознавчі основи відновлення виробів із складнолегованих титанових сплавів модифікованими субмікрокристалічними матеріалами. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 36 с.

237083. Приборы и устройства электротехники и электроники. ДГУ. Днепропетровск, 1981. 139 с.

237084. Приборы контроля и регулирования систем централизованного теплопотребления. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 64 с.

237085. Приборы контроля и регулирования технологических процессов, изготовляемые фирмами США и ФРГ. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1974. 32 с.

237086. Приборы контроля и схемы автоматизации. Металлургиздат. М., 1963. 149 с.

237087. Ремизов Д. Д. Пластмассовые подшипниковые узлы. Вища школа. Харьков, 1982. 176 с.

237088. Шимон С. Майнова цінність як передумова об'єктоздатності майнового права. . , . С. 3-6.

237089. Гопанчук В., Матвєєнко Т. Теоретико-правова характеристика функціонування системи ядерного страхування як цивільно-правового способу фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди. . , . С. 7-10.

237090. Приборы контроля технологических процессов. Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований приборостроения, средств автоматиз.. М., 1973. 272 с.

237091. Кухарєв О. Окремі аспекти договору про зміну розміру часток у спадщині. . , . С. 11-15.

237092. Вавженчук С., Лисий О. Юридична природа суброгації: порівняльно-правовий аспект : [перехід до страховика, який виплатив страхове відшкодування, право вимагати компенсацію з особи, відповідальній за шкоду]. . , . С. 16-19.

237093. Приборы, необходимые для проведения экспериментальных исследований кузнечно-прессовых машин. [Б. и.]. Воронеж, 1981. 160 с.

237094. Апанасюк М. Поняття ренти як доходу. . , . С. 20-23.

237095. Крисань Т. Розмежування державного (правового) примусу й юридичної гарантії. . , . С. 24-27.

237096. Приборы неразрушающих методов контроля. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1977. 64 с.

237097. Єгоричева О. Договір роздрібної купівлі-продажу як підстава виникнення у покупця статусу споживача. . , . С. 28-32.

237098. Коросташивець Ю. До питання про відповідальність за договором на готельне обслуговування. . , . С. 33-37.

237099. Приборы неразрушающих методов контроля и приборы, измеряющие шероховатость поверхностей, шум и вибрацию. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1977. 64 с.

237100. Хіміч С. Особливості виникнення речових прав на нерухоме майно й їх обтяжень в Україні. . , . С. 38-40.

237101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Навчальна програма, методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни "Автомобільні кузова" для студентів напряму 6.050503 "Машинобудування" спеціальності "Колісні та гусеничні транспортні засоби". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

237102. Моткова О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта. . , . С. 41-43.

237103. Приборы охраны окружающей среды. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1978. 60 с.

237104. Кісанов Д. Об'єкти речового права в німецькому цивільному уложенні. . , . С. 44-48.

237105. Батожська О. Проблеми виконання мирових угод у цивільному процесі. . , . С. 49-52.

237106. Скорынин Ю. В., Леванцевич М. А., Шапарь В. А. Регулирование скоростных подшипников качения. Наука и техника. Минск, 1989. 165 с.

237107. Тарабасов Н. Д., Учаев П. Н. Цепные муфты. Проектирование, изготовлние и эксплуатация. Машиностроение. М., 1987. 255 с.

237108. Короленко В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. . , . С. 53-58.

237109. Козуб І. Умова про оплату праці як одна з умов трудового договору. . , . С. 59-63.

237110. Швець Н., Грушко Ж. Проблемні аспекти трудової правосуб'єктивності працівників. . , . С. 64-67.

237111. Мокрицька Н. Виникнення трудових правовідносин із депутатом місцевої ради для праці у ній на постійній основі. . , . С. 68-72.

237112. Одовічена Я. Новація умов трудового договору: поняття та види. . , . С. 73-77.

237113. Бейкер В. Д., Барб Д. Ф., Бурке Х. К. Приборы с зарядовой связью. Мир. М., 1982. 240 с.

237114. Приборы с зарядовой связью. Знание. М., 1983. 64 с.

237115. Приборы с рычажным и рычажно-зубчатым механизмом. ЦБТИ. М., 1953. 23 с.

237116. Хавронюк М., Яловенко В. Деякі теоретичні та практичні проблеми примирення винного з потерпілим, передбаченого ст. 46 Кримінального кодексу України. . , . С. 78-83.

237117. Черменский О. Н. Механические испытания подшипниковых материалов. НИИНА. М., 1974. 79 с.

237118. Приборы системы "Старт" и их динамические характеристики. ЦНИИИТЭИприборостроения средств автоматизации и систем управления. М., 1972. 43 с.

237119. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки, довідник до виконання робочих креслень в курсових проектах і дипломних роботах для студентів спеціальностей "Колісні та гусеничні транспортні засоби" і "Двигуни внутрішнього згорання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

237120. Цыпкин Б. В., Альшиц И. Я., Томашов А. Д. Подшипниковые узлы прокатного оборудования. Машгиз. М., 1954. 290 с.

237121. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Соціальна інформатика" для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

237122. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні вказівки до вивчення курсу "Журналістські посади" для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

237123. Яра О. Про основні підходи до визначення об'єктів злочинів, що посягають на об'єкти права інтелектуальної власності. . , . С. 84-87.

237124. Черновол М. И., Поединок С. Е., Степанов Н. Е. Повышение качества восстановления деталей машин. Тэхника. К., 1989. 168 с.

237125. Телесніцький Г. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення кваліфікуючих ознак і покарання за катування. . , . С. 88-90.

237126. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для атомной энергетики. ЦНИИИТЭИприборостроения средств автоматизации и систем управления. М., 1982. 119 с.

237127. Приборы точной механики. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. М., 1974. 262 с.

237128. Приборы точной механики. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. М., 1975. 190 с.

237129. Приборы точной механики. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. М., 1975. 230 с.

237130. Приборы точной механики. ВЗМИ. М., 1976. 140 с.

237131. Приборы точной механики. ВЗМИ. М., 1977. 146 с.

237132. Приборы точной механики. ВЗМИ. М., 1983. 139 с.

237133. Приборы точной механики. МИП. М., 1988. 153 с.

237134. Приборы точной механики. ВЗМИ. М., 1985. 156 с.

237135. Приборы точной механики и технология приборостроения. ВЗМИ. М., 1972. 190 с.

237136. Привалов И. И. Граничные свойства аналитических функций. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 336 с., 1 л. портр. : черт.

237137. Привалов И. И., Гальперн С. А. Основы анализа бесконечно малых. Физматгиз. М., 1959. 251 с.

237138. Поліщук В.М. Симптомокомплекси переживань вікових криз у підлітковому і юнацькому віці : [нормативні та ненормативні кризи (віртуальне світосприймання, брутальні словесні штампи, максимальний ризик, інфантилізм, злісні навмисні вчинки)]. . , . С. 1-5.

237139. Ліщинська О. А. Психологічна концепція соціокультурного імунітету : [динаміка стосунків особистості з групою, організацією, соціокультурним простором. Механізми цілісності взаємовпливу соціокультурного поля та особистості]. . , . С. 6-9.

237140. Привалов М. М., Фрейденберг А. С. Безопасность труда разливщика стали. Металлургия. М., 1982. 55 с.

237141. Привалов М. М., Есин М. И., Фрейденберг А. С. Безопасность труда сталевара и подручного. Металлургия. М., 1976. 79 с.

237142. Привалов М. М., Фрейденберг А. С. Неполадки в работе мартеновских печей. Металлургия. М., 1977. 87 с.

237143. Привалов Н. Н., Крылов В. Монтаж механического оборудования доменных цехов. Госстройиздат. М., 1961. 334 с.

237144. Лагнюк О. Об'єкт і предмет незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України). . , . С. 91-95.

237145. Денькович О. Рішення Конституційного Суду України як форма (джерело) кримінального права. . , . С. 96-99.

237146. Касицина Н. В., Михайлова Н. Н., Юсфин С. М. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. . , . С. 9-12.

237147. Малиняк Х. Профілактика правопорушень у сфері державного управління. . , . С. 100-102.

237148. Кульчицька О. Мета та завдання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 103-106.

237149. Привальский Б. Я. Автоматическое управление электроприводами прокатных станов. Металлургиздат. Свердловск, 1954. 242 с.

237150. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів, які навчаються за ВОС [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 142 с.

237151. Привезенцев В. В., Магидсон А. О. Искусственные и синтетические волокна и пленки для электрической изоляции. Госэнергоиздат. М., 1962. 112 с.

237152. Волков В. Форми адміністративно-правового регулювання у галузі стандартизації та сертифікації. . , . С. 107-111.

237153. Привезенцев В. А., Пешков И. Б. Обмоточные и монтажные провода. Энергия. М., 1971. 552 с.

237154. Пипяк М. Актуальні питання сучасного етапу реформування адміністративного судочинства. . , . С. 112-114.

237155. Привезенцев В. А., Гурман Р. М. Обмоточные и монтажные провода с капроновой изоляцией. ЦБТИ НИИ электропром-сти. М., 1959. 28 с.

237156. Воронюк І. В. Психологічні і методичні аспекти підготовки учнів до творчої життєдіяльності та активної взаємодії з вчителем. . , . С. 12-20.

237157. Синкова О. Організаційно-правові засади державного внутрішнього аудиту. . , . С. 115-118.

237158. Рогатюк А. Поняття й особливості реалізації бюджетної компетенції держави. . , . С. 119-123.

237159. Скороход І. Стан і ступінь наукового розроблення поняття "фінансовий контроль" із позиції фінансового права. . , . С. 124-127.

237160. Привезенцев В. А., Ларина Э. Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. Энергия. М., 1970. 424 с.

237161. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical guides to the course work on discipline "Electric Drive Theory" Сalculation of the drive of lifting mechanism. ZNTU. Zaporizhzhya, 2013. 30 с.

237162. Наголюк О. Поняття бюджетних правовідносин та їх суб'єктів. . , . С. 128-131.

237164. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія електропривода". Розрахунок привода піднімального механізмудля студентів всіх форм навчання спеціальності 8.050.702 " Електричні та електроні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

237165. Хабайлюк В. В. Психологічні особливості прояву надмірної залежності в сімейних стосунках. . , . С. 24-27.

237166. Пригожин А. И. Социологические аспекты управления. Знание. М., 1974. 64 с.

237167. Ананьєв М.Ю. Фундаментальні фактори розвитку фондових ринків : [ компаративний аналіз між показниками фінансових систем країн світу і України]. . , . С. 6-13.

237168. Поддубный В.И. К итогам торгов на Украинской бирже в феврале. . , . С. 20-27.

237169. Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції : українські реалії ринку альтернативної енергетики : [ динаміка споживання відновлювальної енергетики. Статистичні дані ]. . , . С. 28-32.

237170. Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. . , . С. 132-134.

237171. Пригожин Г. Я. Матричные формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью для одноматричных цветных телевизионных камер. ЦНИИ"Электроника". М., 1986. 60 с.

237172. Компанєйцев С. Особистість адвоката: деонтологічний підхід. . , . С. 135-137.

237173. Лукач І. До питання про ознаки корпорації. . , . С. 138-142.

237174. Расчет, конструирование и исследование передач. Одесский политех. ин-т. Одесса, 1958. 200 с.

237175. Яцишин М. Термінологічні та сутнісні підходи до пояснення понять "злочин" і "покарання". . , . С. 143-147.

237176. Соловйова О. П. Причини виникнення адиктивної поведінки у підлітковому віці та основні напрямки психокорекційної роботи із залежними підлітками. . , . С 28-32.

237177. Абасов Г. Поняття "механізм гарантування прав місцевого самоврядування" та система його елементів. . , . С. 148-151.

237178. Пригожин Е. М. Повышение фондоотдачи и коэффициента сменности работы оборудования. Машиностроение. М., 1979. 121 с.

237179. Токарчук О. Деякі аспекти дослідження історико-правових підстав української державності. . , . С. 152-154.

237180. Жовтобрюх М. Дискурс і комунікація як засоби легітимації державної влади в концепції Ю. Хабермаса. . , . С. 155-158.

237181. Осадько А. Договірні лізингові відносини в сільському господарстві: історія, сучасність і перспективи розвитку. . , . С. 159-161.

237182. Пригожин Е. М. Производственный план машиностроительного предприятия. Машиностроение. М., 1983. 190 с.

237183. Гарварт Г. Організаційно-правові засади державного управління охороною лісового фонду України. . , . С. 162-165.

237184. Рейнор Г. В. Металловедение магния и его сплавов. Металлургия. М., 1964. 488 с.

237185. Лютий І., Кирищук К. Розбрібний ринок внутрішніх державних запозичень: валютні інструменти. . , . С. 3-13.

237186. Заика Е. В. Тренинг мышления: поиск оснований для разделения объектов на группы. . , . С. 32-37

237187. Флярковська О. В. Програма "Школа самовдосконалення "Повір у себе" : [психологічні вправи щодо розвитку особистості підлітків та міні-лекції]. . , . С. 38-60.

237188. Пригожин И. Р. Молекулярная теория растворов. Металлургия. М., 1990. 360 с.

237189. Пригоровский Н. И., Прейсс А. К. Исследование напряжений и жесткости деталей машин на тензометрических моделях. Изд-во АН СССР. М., 1958. 230 с.

237190. Пригоровский Н. И., Панских В. К. Метод хрупких тензочувствительных покрытий. Наука. М., 1978. 184 с.

237191. Диба О., Гернего Ю. Фінансово-кредитні чинники інноваційних рішень. . , . С. 15-23.

237192. Пригун П. П. Головокружения. Беларусь. Минск, 1988. 63 с.

237193. Лісовецька І. М. Програма тренінгу "Шлях до себе" (формування позитивної "Я-концепції" підлітків інтернатних закладів). . , . С. 60-73.

237194. Скуйбіда О. Л. Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 151 с.

237195. Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою. . , . С. 25-33.

237196. Березина Т. Н. Развитие внимания. . , . С. 74-76.

237197. Скуйбіда О. Л. Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 20 с.

237198. Алексеєнко М. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази банків. . , . С. 34-43.

237199. Приднепровская железная дорога. Промінь. Днепропетровск, 1973. 239 с.

237200. Придо Т. Креманьонский человек. Мир. М., 1979. 160 с.

237201. Семенов И. Н. Развитие Московского психологического института и изучение в нем рефлексии. . , . С. 76-80.

237202. Придорогин В. М. Шумовые свойства транзисторов на низких частотах. Энергия. М., 1976. 161 с.

237203. Владзимирський А. В. Телемедицина в системі організації та менеджмента охорони здоров'я. Цифрова друкарня. Донецьк, 2012. 468 с.

237204. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1980. 111 с.

237205. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1982. 158 с.

237206. Владзимирський А. В., Ігнатенко Г. А., Воробьов А. С. Телекардіологія. Ноулідж. Донецьк, 2012. 116 с.

237207. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1983. 128 с.

237208. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1983. 124 с.

237209. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1984. 123 с.

237210. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1985. 184 с.

237211. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1987. 178 с.

237212. Лобас В. М., Владзимирський А. В. Електронні засоби державного управління охороною здоров'я. Ноулідж. Донецьк, 2012. 222 с.

237213. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1988. 143 с.

237214. Прием и обработка информации в сложных информационных системах. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1990. 150 с.

237215. Лезебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку. . , . С. 44-54.

237216. Физико-химические процессы обработки материалов концентрированными потоками энергии. Наука. М., 1989. 270 с.

237217. Физические проблемы импульсной обработки металлов и сплавов. КАИ. Куйбышев, 1988. 155 с.

237218. Прием импульсных сигналов в присутствии шумов. Госэнергоиздат. М., 1960. 384 с.

237219. Прием пространственно-временных сигналов на фоне помех. Изд-во ун-та. Воронеж, 1981. 188 с.

237220. Приемно-передающая техника и антенны. [Б. и.]. Л., 1977. 133 с.

237221. Приемно-передающая техника и антенны. Ленинград.электротехн. ин-т связи. Ленинград, 1978. 160 с.

237222. Маркашова Л. И., Покляцкий А. Г., Кушнарева О. С. Влияние способов сварки на структуру и механические свойства соединений алюминиевого сплава 1460. . , . С. 20-25.

237223. Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Мужиченко А. Ф., Селин Р. В. Математическое моделирование структурных превращений в ЗТВ титанового сплава ВТ23 при сварке ТИГ. . , . С. 26-29.

237224. Максимова С. В., Хорунов В. Ф., Воронов В. В. Влияние величины зазора и исходного состояния припоя на структурообразование паяных соединений титанового сплава. . , . С. 30-35.

237225. Походня И. К., Явдощин И. Р., Скорина Н. В., Фольборт О. И. Новые электроды для восстановительной наплавки железнодорожных крестовин. . , . С. 36-39.

237226. Шлепаков В. Н., Гаврилюк Ю. А., Котельчук А. С., Игнатюк В. Н., Косенко П. А., Рохлин О. Н., Топчий А. В. Применение механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой при ремонте металлургического оборудования. . , . С. 40-47.

237227. Кривцун И. В., Бушма А. И., Хаскин В. Ю. Гибридная лазерно-плазменная сварка нержавеющих сталей. . , . С. 48-52.

237228. Кныш В. В., Клочков И. Н., Березин И. В. Повышение сопротивления усталости нахлесточных соединений тонколистовых алюминиевых сплавов, выполненных сваркой плавлением. . , . С. 53-55.

237229. Черняк Я. П. Опыт наплавки деталей и узлов строительной и дорожной техники. . , . С. 56-59.

237230. Махненко В. И., Махненко О. В., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. Учет порообразования при термической обработке сварных узлов из сталей, склонных к образованию трещин отпуска. . , . С. 3-6.

237231. Костин В. А., Григоренко Г. М., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Зубер Т. А. Микроструктура металла ЗТВ соединений высокопрочной конструкционной стали WELDOX 1300. . , . С. 7-14.

237232. Фольпп Й., Гатцен М., Фоллерстен Ф. Аналитическая модель динамики парогазового канала при лазерной сварке с глубоким проплавлением. . , . С. 15-19.

237233. Приемно-сдаточные испытания автоматических линий с жесткой связью. ЭНИМС. М., 1982. 56 с.

237234. Рульєв В. А., Гуткевич С. О., Мостенська Т. Л. Управління персоналом. Кондор. Київ, 2013. 310 с.

237235. Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сівашенко Т. В., Туз О. І. Управління конфліктами. Кондор. К., 2011. 172 с.

237236. Призвание и творчество. Профиздат. М., 1986. 141 с.

237237. Приймак И. А., Рябинький Б. Я., Мошкевич И. Е. Организация металлургического производства. Металлургиздат. М., 1960. 502 с.

237238. Приймак И. А. Организация металлургического производства. Металлургиздат. М., 1956. 438 с.

237239. Приймак И. А. Организация труда и техническое нормирование в металлургическом производстве. [Б. и.]. [Б. м.], 1952. 288 с.

237240. Приймак И. А. Основы организации производственных потоков и организация их в мартеновских цехах. Металлургиздат. М., 1957. 152 с.

237241. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2-й семестр) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

237242. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Господарський процес". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

237243. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Менеджмент туризму" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

237244. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1976. 199 с.

237245. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1977. 196 с.

237246. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1978. 207 с.

237247. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1979. 164 с.

237248. Емелькин Г. Все путем : [новая система питания дизелей с рядовым топливным насосом высокого давления "коммон рейл" (Common Rail)]. . , . С. 254-257.

237249. Мостовые однобалочные опорные краны производства ООО "ХЭЗ ПТМ". . , . С. 4-5.

237250. Smarton - умный кран для промышленных предприятий : [новый продукт Konecranec сам следит за своим "здоровьем" и дает рекомендации владельцу по обслуживанию]. . , . С. 6-10.

237251. Автокран КТА-25.02 Силач - удлиненная стрела, увеличенный вылет!. . , . С. 11-12.

237252. Стариков М.А., Стариков А.В., Курочкина С.В. Современные расчетные и проектировочные системы в практике ремонта, модернизации и реконструкции перегрузочной техники. . , . С. 13-15.

237253. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1981. 164 с.

237254. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1983. 135 с.

237255. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1983. 160 с.

237256. Прикладная акустика. Таганрогский радиотехн. ин-т. Таганрог, 1985. 161 с.

237257. Попов В.А., Мшар В.Е., Каменецкий Б.С., Чмырь Ю.В. К вопросу комплексного подхода к реконструкции кранов мостового типа. . , . С. 16-19.

237258. Флеров А. В. Художественная обработка металлов. Высш. школа. М., 1976. 223 с.

237259. Андриенко Н.Н., Корень В.Л. Крюк, прочность, режимы нагружения : [уменьшение частоты отказов работы кранов, примеры и расчеты]. . , . С. 20-21.

237260. Гошовська В.В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні. . , . С. 3-5.

237261. Натарова О.В. Методичні прийоми контролю та щляхи їх удосконалення : [державний фінансовий контроль]. . , . С. 6-8.

237262. Чайка О., Майка О. (мол.) Актуальні проблеми відносин між банківськими установами та суб'єктами господарювання. . , . С. 55-60.

237263. Кінєва Т.С. Інформаційна політика управління відтворенням біологічного капіталу сільськогосподарських підприємств. . , . С. 9-12.

237264. Петлюк Ю.О. Організація обліку витрат у розмірі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики. . , . С. 13-15.

237265. Прикладная акустика и вибрационная техника. Наукова думки. К., 1968. 175 с.

237266. Прикладная геометрия. Северо-кавказский совет по координации и планированию науч.-исслед. работ по техн. и естеств. наукам. Новочеркасск, 1967. 159 с.

237267. Прикладная геометрия в машиностроении. Омский политехн. ин-т. Омск, 1974. 151 с.

237268. Чесноков В. Парадигма встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками. . , . С. 61-67.

237269. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1965. 128 c.

237270. Сич Є.М., Парубець О.М. Економічні та правові аспекти суб'єктно-об'єктних характеристик транспортних мереж. . , . С. 21-24.

237271. Войцехівська В.В. Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах : [застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі]. . , . С. 25-28.

237272. Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста. . , . С. 29-32.

237273. Прокопенко Н.С., Куцик О.І. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. . , . С. 33-38.

237274. Zelenchenkova T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest : [кодекс чести бухгалтера]. . , . P. 39-44.

237275. Тимошенко А.О. Формування стратегії розвитку податкового контролю. . , . С. 45-50.

237276. Волошин І. Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходів. . , . С. 69-76.

237277. Ніколайчук С., Малюкова В. Моделювання впливу макроекономічних чинників на торговий баланс України. . , . С. 77-94.

237278. Кропельницька С., Кондур О. Оптимізація структури кредитного забезпечення молодіжних житлових програм. . , . С. 95-104.

237279. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1969. 216 c.

237280. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1969. 180 c.

237281. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1969. 208 c.

237282. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1970. 164 c.

237283. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1975. 160 c.

237284. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1979. 104 c.

237285. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1981. 120 c.

237286. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1981. 132 c.

237287. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1983. 141 c.

237288. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1983. 112 c.

237289. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1988. 120 c.

237290. Прикладная геометрия и инженерная графика. Будівельник. Киев, 1988. 126 c.

237291. Якимов А. В. Закономірності формування кільцевих маршрутів у містах. . , . С. 105-106.

237292. Прикладная геометрия и инженерная графика. Омский политехн. ин-т. Каф. начертат. геометрии и черчения. Омск, 1972. 88 с.

237293. Прикладная геометрия машиностроения на базе ЭВМ. Новосибирский инженерно-строительный ин-т. Новосибирск, 1978. 152 с.

237294. Олефір В. Підсумки і перспективи реального сектору економіки. . , . С. 14-15.

237295. Турпак С. М., Грицай С. В., Острогляд О. О. Імітаційне моделювання транспортно-складської системи прокатного виробництва при обслуговуванні автомобільним та залізничним транспортом. . , . С. 106-108.

237296. Трушевський В. Е., Грицай С. В. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів. . , . С. 108-110.

237297. Калита П. Деревье без корней не растут, или О нынешней практике продвижения корпоративной социальной ответственности в странах СНГ. . , . С. 22-25.

237298. Горбул О. Д., Галузинська Л. І., Ситнік Т. І., Яременко С. А. Ділова українська мова. Знання. К., 2008. 222 с.

237299. Столярський О. В. Правове регулювання міжнародних перевезень. Знання. К., 2012. 318 с.

237300. Лазарович М. В. Історія України. Знання. К., 2013. 685 с.

237301. Юдін В. П. Аналіз методів оцінки рівня шкідливих викидів автомобільних двигунів. . , . С. 110-111.

237302. Турпак С. М., Віговська О. О. Статистичний аналіз експлуатаційних несправностей хоперів для перевезення гарячого агломерату в умовах ВАТ "Запоріжсталь". . , . С. 111.

237303. Бабушкин Г. Ф., Лазуткин Н. И., Харченко Т. В., Каплуновская А.Н. Выбор эффективного подвижного состава для грузовых перевозок. . , . С. 112-113.

237304. Райда І. М. Внутрішні особливості руху змішаних транспортних потоків. . , . С. 113-114.

237305. Прикладная гидромеханика. Наук. думка. Киев, 1989. 250 с.

237306. Меладзе Бекар Математическое моделирование финансовых процессов. Грузинский ун-т им. Св. Андрея Первозванного. Тбилиси, 2013. 29 с.

237307. Аглинцев К. К., Кодюков В. М., Лызлов А. Ф., Сивинцев Ю. В. Прикладная дозиметрия. Госатомиздат. М., 1962. 247 с.

237308. Попович О. Г., Шевченко В. Г. Підвищення втомної довговічності деталей шляхом удосконалення напружено-деформованого стану зміцнюваних поверхневих шарів. . , . С. 115-116.

237309. Прикладная комбинаторная математика. Мир. М., 1968. 362 с.

237310. Gogishvili Paata Comparative analysis and generalization of learning algorithms in neural networks. Saint Andrew Georgian University, Scool (faculty) of Informatics? Mathematics and Natural Sciences. Тбилиси, 2013. 19 p.

237311. Кузьменко И. И., Штанько П. К., Черномаз Е. Д., Когтев Н. Н., Мазина О. В. Определение минимальных размеров редуктора. . , . С. 117-118.

237312. Павлов О. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування. . , . С. 4-6.

237313. Оліферук С. Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком : [статистичні дані по агроекологічному потенціалу регіонів України]. . , . С. 7-10.

237314. Бутко М., Сидоренко І. Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури. . , . С. 11-14.

237315. Кузьмін О., Бирка М. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства. . , . С. 15-19.

237316. Окландер М., Замлинська О. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи. . , . С. 20-24.

237317. Бельтюков Є., Черкасова І. Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства. . , . С. 25-28.

237318. Чикало І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні. . , . С. 29-31.

237319. Яненкова І., Лопатнюк Ю. Особливості формування ринку землі в Україні. . , . С. 32-33.

237320. Гмиря В., Власюк С. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. . , . С. 34-35.

237321. Котикова О., Власенко І. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. . , . С. 36-37.

237322. Кузьменко О. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні. . , . С. 38-39.

237323. Мацко П., Яремко Ю. Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні. . , . С. 40-41.

237324. Лазарєва О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі. . , . С. 42-43.

237325. Січко А. Обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду. . , . С. 44-45.

237326. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 72 с.

237328. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2013. 47 с.

237329. Архангельский Ю. О точности экономических показателей. . , . С. 48.

237330. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 490 с.

237331. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2013. 68 с.

237332. Горлачук В., Єнальєв М. Розвиток теорії очікуваної корисності : [корисність є певною мірою задоволення, отриманого людиною від споживання того чи іншого блага]. . , . С. 49-50.

237333. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

237334. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

237335. Замлинський В. Вплив глобалізаційних процесів на реформування бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 51-52.

237336. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2013. 256 с.

237337. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2013. 56 с.

237338. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2013. 32 с.

237339. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 78 с.

237340. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2013. 90 с.

237341. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2013. 154 с.

237342. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

237343. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2013. 144 с.

237344. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2013. 144 с.

237345. Радиокомпоненты. Радіоаматор. К., 2013. 64 с.

237346. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2013. 54 с.

237347. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2013. 60 с.

237348. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2013. 132 с.

237349. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

237350. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

237351. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 40 с.

237352. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2013. 112 с.

237353. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2013. 80 с.

237354. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

237355. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 80 с.

237356. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2013. 48 с.

237358. Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Знання. К., 2013. 207 с.

237359. Прикладная магнитная гидродинамика. Гостехиздат. К., 1963. 89 с.

237360. Вовчак О. Д., Самура Ю. О., Сидоренко В. А., Вареник В. А. Банківська безпека. Знання. К., 2013. 237 с.

237361. Шевчук О. Підвищення дієвості державного валютного контролю. . , . С. 105-117.

237362. Шамборовський Г. О., Писаренко С. М., Українець Л. А., Горін Н. В., Наслідник І. Л., Черниш І. В., Черняга Л. П., Коломієць І. Ф., Дольницька Н. С., Занько Ю. С. Менеджмент європейської економічної інтеграції. Знання. Київ, 2012. 373 с.

237363. Ковальчук Т. Т., Ковальчук Н. П. Макроекономічні ризики. Знання. К., 2012. 301 с.

237365. Щеглов А. Ф. Проектирование пространственных поворотных механизмов. Фан. Ташкент, 1991. 96 с.

237366. Серажим Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів. . , . С. 118-125.

237367. Шашкин А. С. Регулируемые зубчато-рычажные и волновые механизмы. ВГУ. Воронеж, 1987. 248 с.

237368. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова. Знання. К., 2008. 304 с.

237369. Кочан І. М. Українська наукова лексика. Знання. К., 2013. 294 с.

237370. Прикладная магнитная гидро- и газодинамика. Наука. М., 1968. 224 с.

237371. Гейнрих Д., Гергт М. Экология:dtv-Atlas. Рыбари. М., 2003. 287 с.

237372. Прикладная математика. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1977. 154 с.

237373. Прикладная математика. Сибирский энергетический институт. Иркутск, 1978. 216 с.

237374. Безродный М. К. Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии. . , . С. 5-12.

237375. Раздел 4.5. Социально-психологическая модель Теодора Ньюкомба : [коммуникативное взаимодействие субъектов]. . , . С. 122-129.

237376. Никитин Е. Е., Кузьменко Ю. В., Зайцева Е. А., Барановская Т. Н. Энергосберегающие технологии. . , . С. 13-19.

237377. Щекотихин О. В., Сметанин И. Н. Помехоустойчивый способ передачи информации в системах оптической связи. . , . С. 259-260.

237378. Галимина И. А., Сметанин И. Н. Оптимизация сигнаьной нагрузки в сотовой сети мобильной связи. . , . С. 260-262

237379. Раздел 6. Коммуникативная личность : [понятие и структура личности. Сущность коммуникативной личности. Трансакционная модель коммуникативной личности]. . , . С. 190-213.

237380. Клименко М. А., Черная Н. А. Перспективы обработки естественным холодом осадка сточных вод для утилизации в цементном производстве. . , . С. 35-41.

237381. Бугрова Т. И., Чуб А. Л. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS. . , . С. 262-263

237382. Раздел 7.3. Информационное общество: преимущества и проблемы : [Понятие информационного общества, его возможности и угрозы]. . , . С. 254-263.

237383. Колесник В. Е., Куликова Д. В. Разработка алгоритма выбора и расчета основных параметров отстойника для очистки сточной воды от взвешенных частиц. . , . С. 48-56.

237384. Скидан М. Про надання домедичної допомоги. . , . С. 18-19.

237385. Бєгун В. Пожежна безпека АЕС України. . , . С. 32-34.

237386. Андрущенко Д. М. Метод защиты программного продукта от нелегального использования. . , . С. 264-265.

237387. Беликов Д. В. Моделирование компонентов безопасности системы интернет-банкинга для учебного процесса. . , . С. 266-267.

237388. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

237389. Нікуліщев Г. І., Козіна Г. Л. Критерії захищенності схем сліпого електронного цифрового підпису. . , . С. 266-268.

237390. Старченко А. И., Козина Г. Л. Компьютерная стеганография вчера, сегодня, завтра. . , . С. 268-269.

237391. Бенидзе Н. Установление критериев верификации (корректности) алгоритмов и программ методами теории автоматов. Грузинский ун-т им. Св. Андрея Первозванного при Патриархии Грузии. Тбилиси, 2012. 22 с.

237392. Гудым М. Ю., Козина Г. Л., Беликов Д. В. Двухфакторная аутентификация в системах интернет-банкинга. . , . С. 269-270.

237393. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до розрахунку та конструюванню приводних ланцюгових передач з дисципліни "Деталі машин" для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

237394. Дейнега В. А., Слепцов В. И. Современные подходы к обеспечению безопасности системы "клиент-банк". . , . С. 270-271

237395. Енергозаощадження по-європейськи : [енергозбереження комбінату "Запоріжсталь"- введення в експлуатацію першої агломераційної машини]. . , . С. 2.

237396. Юрков Д. С., Козина Г. Л., Беликов Д. В. Анализ применения механизмов ЭЦП для защиты транзакций в мобильных сетях. . , . С. 271-272

237397. Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. Історія української культури. Знання. К., 2013. 272 с.

237398. Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу. Знання. К., 2013. 677 с.

237399. Браташ А. В., Говоров А. О. Обзор методов сокрытия информации в аудиофайлах. . , . С. 272-273

237400. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

237401. Сидоров С. Запорожский туризм: дорого но сердито : [проблемы развития запорожского туризма]. . , . С. 8-9.

237402. Селиванов Д. Третий - лишний? : [возобновление работы двух крупнейших ферросплавных заводов Украины - Стахановский и Запорожский]. . , . С. 12.

237403. Шейко В. М., Богуцький Ю. П., Германова де Діас Е. В. Культурологія. Знання. Київ, 2012. 494 с.

237404. Міщенко В. Наукові дослідження в системі Національного банку: основні здобутки за 10 років : [здобутки та переваги розвитку Центру наукових досліджень НБУ у статті його директора Міщенка В.]. . , . С. 3-8.

237405. Прикладная математика. Наука. Новосибирск, 1978. 189 с.

237406. Бутенко В. Улица Ульянова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

237407. Прикладная математика. ТПИ. Тула, 1979. 176 с.

237408. Прикладная математика и кибернетика. Наука. М., 1973. 399 с.

237409. Прикладная математика. Киев. ин-т инж. граждан. авиации. К., 1965. 161 с.

237410. Прикладная математика. Киев. ин-т инж. граждан. авиации. К., 1969. 135 с.

237411. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях. Знання. Київ, 2006. 312 с.

237412. Прикладная математика. Киев. ин-т инж. граждан. авиации. К., 1970. 185 с.

237413. Сомик А., Плачинда В. Економічні та наукові дослідження в центральних банках. . , . С. 9-14.

237414. Сидоренко О. П., Корлюк С. С., Посполітак Т. Є., Постоян Т. Г., Філянін М. С., Чебан О. М. Релігієзнавство. Знання. К., 2008. 470 с.

237415. Козловський А. В., Паночишин Ю. М., Погріщук Б. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології. Знання. К., 2012. 463 с.

237416. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

237417. Оспіщев В. І., Кривошей В. В. Технологія наукових досліджень в економіці. Знання. К., 2013. 255 с.

237418. Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин. Знання. К., 2012. 246 с.

237419. Ковтун Н. В. Теорія статистики. Знання. Київ, 2012. 399 с.

237420. Бутко В., Сидоров С., Бутенко В., Приходько О. Запорожцев заставляют делиться едой : [ликвидация "стихийных" и нелегальных рынков]. . , . С. 8-9.

237421. Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П., Мархонос С. М. Управління регіональним розвитком туризму. Знання. К., 2012. 455 с.

237422. Прикладная математика. Воронеж. политехн. ин-т. Воронеж, 1972. 178 с.

237423. Бутенко В. Улица Ковпака : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

237424. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз. Знання. Київ, 2008. 487 с.

237425. Психологічний словник. Вища школа. К., 1982. 216 с.

237426. Нестеренко В., Галичин І. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення. . , . С. 22-30.

237427. Артемов Б. Шлюзы капитана Перри : [история реализации плана гидросооружений Запорожской области за предшествующие два века...]. . , . С. 48.

237428. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

237429. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Психологічна підготовка при організації охоронної діяльності" для бакалаврів спеціальності "Охоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

237431. Сидоров С., Ромалийский Э. Строительство дорог по-запорожски: где на чем воруют. . , . С. 54-55.

237432. Прикладная математика. Тюменский индустриальный ин-т. Тюмень, 1975. 147 с.

237433. Прикладная механика. Ленинград. ин-т. Ленинград, 1977. 248 с.

237434. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

237435. Прикладная механика и машиностроение. Иностраниздат. М., 1952. 135 с.

237436. Прикладная механика и машиностроение. Иностраниздат. М., 1952. 159 с.

237437. Бутенко В. Улица Сытова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

237438. Прикладная механика и машиностроение. Иностраниздат. М., 1952. 121 с.

237439. Прикладная механика и машиностроение. Иностраниздат. М., 1952. 131 с.

237440. Слав'янська Н., Незнамова А. Підвищення фінансової грамотності: комерційний проект чи державна необхідність?. . , . С. 31-35.

237441. Прикладная механика и машиностроение. Тюменский индустриальный институт. Тюмень, 1969. 215 с.

237442. Прикладная механика и машиностроение. Тюменский индустриальный институт. Тюмень, 1973. 168 с.

237443. Колодка П. А., Лизунов С. И. Биометрическая аутентификация: проблемы будущего. . , . С. 273-275

237444. Израйлевич И. С., Говоров А. О. Перспективы развития IPV6. . , . С. 275-277

237445. Шеремет Е. А., Говоров А. О. Основные меры риска, используемые ванализе информационных систем. . , . С. 277-278

237446. Петренко С. А., Корольков Р. Ю. Wi-Fi, перспективы и применение. . , . С. 279-280

237447. Сидоренко А. В., Говоров А. О. Защита объектов информационной системы SAP R/3. . , . С. 280-281

237448. Костырский А. В., Слепцов В. И. Обеспечение физической безопасности банкоматов. . , . С. 282

237449. Разуваев А. Ю., Слепцов В. И. Обеспечение информационной безопасности клиентов банка. . , . С. 283-284.

237450. Турбин П. С., Карпуков Л. М. Предотвращение мошенничества и утечек данных в информционных структурах с использованием технологии Honeypot. . , . С. 284-286

237451. Цегельник Т. А., Лизунов С. И. Автономные системы контроля доступа. . , . С. 286-287

237452. Новіков В., Крилова В., Ніконова М. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України. . , . С. 15-21.

237453. Підвисоцький Р. Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ - навчальний заклад із глибокими традиціями та інноваційними методами навчання. . , . С. 37-42.

237454. Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2012 року. . , . С. 45-53.

237455. Степико М. Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій. . , . С. 5-12.

237456. Козьменко С., Савченко Т. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки. . , . С. 54-61.

237457. Пацера М. Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України. . , . С. 62-64.

237458. Діяльність платіжних систем на ринку України в 2012. . , . С. 65-67.

237460. Петров А. П., Масловский П. А., Ершов С. В., Жуков А. А. Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки. Высш. школа. М., 1989. 104 с.

237461. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

237462. Бутенко В. Улица Щорса : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

237463. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2013 року. . , . С. 70.

237464. Максимов В. Династия врачей : [биография первого земского врача Александровска М. А. Лукашевича]. . , . С. 48.

237465. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2013 року. . , . С. 71.

237466. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

237467. Бутенко В. Бульвар Винтера : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

237468. Приходько О., Широкова Е. Дмитрий Фирташ займется запорожским заводом : [реалии Запорожского титано-магниевого комбината]. . , . С. 18.

237469. Бутко В. Парки Запорожья - гниющий мусор и крашенные лавочки : [состояние парков Запорожья]. . , . С. 54-55.

237470. Ринок державних цінних паперів України у лютому 2013 року. . , . С. 72.

237471. "Прогрессивные методы обработки металлов давлением", конф. (Рига, 1989) Тезисы докладов конференции. ЛРП ВНТО машиностроителей. Рига, 1989. 67 с.

237472. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до оформлення та написання курсових проектів для студентів 2 та 3 курсів спеціальності 0203 Гуманітарні науки, 6.020303 "Філологія" з подальшим навчанням за спеціальністю 7.02030304 "Переклад" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

237473. Сабанська О. Транспортне майбутнє ЄС : [заміна бензинових та дизельних двигунів на гібридні й електричні мотори]. . , . С. 16-17.

237474. Іванова О. Подвійний удар від "Зеленої карти" : [міжнародна система страхування "Зелена карта". Розміри єдиних страхових платежів]. . , . С. 18-20.

237475. Метогляд - за правилами : [деякі положення наказу "Про медичний огляд кандидатів у водії від 31.01.2013"]. . , . С. 21.

237476. Ливанова М. Катрин Денёв: Cat-de-neuve, которая гуляет сама по себе : [биография и творчество французской актрисы Катрин Денев (Катрин Фабьен Дорлеак) - 1943 - ...]. . , . С. 6-23.

237477. Калусенко В. Чтоб груз надежно закрепить... : [причины ДТП на грузовом транспорте. Как перевозчику обезопасить себя от проблем, связанных с неправильным креплением груза]. . , . С. 22-24.

237478. Кошулян А. В., Малайчук В. П., Мозговой А. В., Тимощенко А. П., Чуприна Л. В. Исследования остаточных напряжений в цельнокатаных железнодорожных колесах. . , . С. 45-50.

237479. Белый Н. Г., Бухенский В. Н., Михайлов С. Р., Слободян Н. В., Шило Д. С. Относительная чувствительность рентгенотелевизионных систем на основе импульсных рентгеновских аппаратов. . , . С. 39-44.

237480. Скальський В. Р., Сімакович О. Г. Експериментальна акустико-емісійна оцінка зародження мікротріщин. . , . С. 35-38.

237481. Недосека А. Я., Недосека С. А., Волошкевич И. Г. О движении волн акустической эмиссии с большими скоростями. . , . С. 3-9.

237482. Шаповалов Е. В., Галаган Р. М., Клищар Ф. С., Запара В. И. Современные методы и средства неразрушающего контроля сварного соединения, выполненного контактной точечной сваркой: (обзор). . , . С. 10-22.

237483. Куц Ю. В., Олійник Ю. А., Близнюк О. Д., Монченко О. В. Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії. . , . С. 23-27.

237484. Еременко В. С., Перееденко А. В. Система неразрушающего контроля композиционных материалов на основе нейронных сетей ART-2 и FUZZY-ARТ. . , . С. 28-34.

237485. Долинский В. М., Стогний В. Н., Черемская В. И. Оценка работоспособности сосудов с овальностью. . , . С. 51-52.

237486. Мозговой А. В., Шекеро А. Л., Главацкая З. Ю. 20-я Юбилейная международная конференция " Современные методы и средства неразрушающего контроля и техническая диагностика " ( 1-5 октября 2012 г. пос. Гурзуф, Крым, Украина ). . , . С. 53-57

237487. Рябцев И. А. Научно-техническая конференция "Проблемы ресурса и безопасности эксплуатации конструкций, сооружений и машин". . , . С. 58-60.

237489. Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір : [цілі трансформування вищої освіти в Україні. Алгоритм реформування освіти]. . , . С. 7-14.

237490. Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє. . , . С. 15-25.

237491. Орлова Т. Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи. . , . С. 26-34.

237492. Базилевич В., Короткий В., Короткий Т. П. П. Цитович. Обличчям до Європи : [Петро Павлович Цитович - видатний російський правознавець, публіцист, громадський діяч]. . , . С. 35-73.

237493. Шрайберг Я. Вільний доступ до ресурсів бібліотек освітньої й наукової сфери: новий федеральний проект у російському бібліотечно-інформаційному просторі. . , . С. 74-78.

237494. Любкіна О., Плєшакова Н. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA Institute. . , . С. 79-84.

237495. Совершенствование процессов обработки металлов давлением. ВЗМИ. М., 1987. 150 с.

237496. Прикладная механика и механика. Высш. школа. М., 1987. 96 с.

237497. Чуеф А.Ф. Биржа транспортно-экспедиторских услуг как основа формирования рыночных отношений : [о полноценном использовании положений украинского законодательства в интересах автоперевозчиков грузов]. . , . С. 26-27.

237498. Казна України. ТОВ"Піраміда". Київ, .

237499. Чехута В. Новая концепция электрогрузовика : [грузовики eHighway]. . , . C. 28-29.

237500. Нoвый Volvo FM: универсальный игрок в команде Volvo Trucks : [усовершенствование кабины и революционная система динамического рулевого управления, существенно улучшающая ходовые характеристики автомобиля]. . , . С. 32-33.

237501. Модуль 2. Соціально-психологічні проблеми аналізу особистості : [соціалізація особистості: поняття, кризи, механізми. Структура особистості. Соціалізація в теоріях класиків психології]. . , . С. 51-101.

237502. Панов В. И. История сварочного производства Уралмаша : [малоизвестные исторические факты]. . , . С. 46-50.

237503. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

237504. Светличный С. Парки Запорожья. Красота и уродство мегаполиса. . , . С. 12-13.

237505. Зайцев В. Княжий меч - на острове Хортица : [историческая и археологическая памятка]. . , . С. 50.

237506. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

237507. Левченко О. Г., Кулешов В. А. Производственный шум. Часть 1. . , . С. 36-39.

237508. Маленко А. Эрте: Неизбыточность мига в бесконечности воображения : [Роман Петрович Тыртов (псевд. Эрте) - (1892 -1990) - знаменитый художник, график, сценограф, модельер эпохи ар-деко]. . , . С. 24-43.

237509. Варданян В. Новая телекоммуникационная технология ROF. . , . 40-47.

237510. Малишкін О. Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова. . , . С. 3-10.

237511. Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств. . , . С. 11-19.

237512. Мачулка О. Методика обліку податкових різниць в Україні. . , . С. 20-26.

237513. Дубинянский М. Александр III Скромное обаяние реакции : [биография и правление Александра III (1845 - 1894) - императора всеросийского, Царя Польского и Великого князя Финляндского с 1881 года ]. . , . С. 44-63.

237514. Бутакова Е. Роберт Шуман: Вдохновенный фантазер : [биография и творчество немецкого композитора, дирижера, музыкального критика Роберта Шумана (1810 - 1856) ]. . , . С. 64-79.

237515. Чуприна А. Как два профессора ЗГИА с ЗНТУ "объединяли" : [интервью с ректором В. Пожуевым о попытках реорганизации вузов ЗГИА и ЗНТУ]. . , . С. 18.

237516. Шак В. "Джаз" - это не только музыка, но и зоопарк под открытым небом : [зоологический парк общества "Джаз" или "Таврия" Новониколаевского района Запорожской области]. . , . С. 20.

237517. Метелиця В. Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії. . , . С. 27-33.

237518. Дубинянская Я. Кристиан Диор: Цветы его жизни : [биография и творчество Кристиана Диора (1905 - 1957) - французского модельера одежды]. . , . С. 80-99.

237519. Винниченко Т. Исаак Левитан: У озера : [биография и творчество российского художника, мастера "пейзажа настроения" Исаака Ильича Левитана (1860 - 1900)]. . , . С. 100-121.

237520. Прокопенко Ж. Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії. . , . С. 34-42.

237521. Куцик П., Куценко Н. Сучасний стан обліку та внутрішнього контролю предметів прокату. . , . С. 43-48.

237522. Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку. . , . С. 49-56.

237523. Писарева А. "Ах вы, кони мои, привередливые..." : [проблемы развития Запорожского конного завода в с. Трудовое Новониколаевского района]. . , . С. 21.

237524. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

237525. Шак В. "Просеребрив на небе след, ракета вышла на ракету..." : [биография нашего выдающегося земляка Г.В. Кисунько - генерала-лейтенанта, инженера, профессора Российской Академии наук]. . , . С. 10.

237526. Казна України. ТОВ"Піраміда". К., 2013. 52 с.

237527. Коткова Т. Особливості планових показників з виконання державного бюджету за видатками (без урахування видатків на обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів). . , . С. 16-19.

237528. Філатова Т. Міжбюджетні трансферти у 2013 році : [Україна]. . , . С. 20-25.

237529. Сидоренко Т. Виконання контрольних повноважень органами Державної казначейської служби України : [виявлені найбільш суттєві порушення бюджетного законодавства (цифри за 2010-2012 р.р.)]. . , . С. 34-36.

237530. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

237531. Друг сырдешный : [статистические данные по экспорту сыров и сырных продуктов из Украины в 2013 г.]. . , . С. 8-9.

237532. Горбач Д. Каракасная система : [Венесуэла после Уго Чавеса. Выборы нового президента Н. Мадуро]. . , . С. 21-23.

237533. Гриньков Д. Игра на бублике : [ситуация на банковском рынке Украины]. . , . С. 26-27.

237534. Форнальчик Є.Ю., Могила І.А., Міхоцький О.С. Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху : [на прикладі автобусів, які працюють на міських маршрутах громадського транспорту. Проведено дослідження гальмівного шляху для заповненого автобуса з холодними та гарячими гальмами]. . , . С. 2-5.

237535. Славін В.В. Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу. . , . С. 6-9.

237536. Осташевский С.А. Обоснование разработки экзоскелетальной модели управления автомобилем : [система "водитель-автомобиль-дорога"]. . , . С. 10-13.

237537. Дзюба О.П., Павловська О.М. Розробка концепції динамічного адаптивного світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях. . , . С. 14-17.

237538. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини". Трансформатори. Асинхронні машини для студентів напрямів підготовки 6.050701 і 6.050702 усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

237539. Хаскин В. Ю. Развитие лазерной сварки алюминиевых сплавов в ИЭС им. Е. О. Патона : (обзор). . , . С. 52-57.

237540. Сергеева Е. В. Сварка трением с перемешиванием в авиакосмической промышленности : (обзор). . , . С. 58-62.

237541. Лапутин Р.О. Технологія забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях в режимі реального часу. . , . С. 18-21.

237542. Гребеник О.М. Методика вибору раціональної конструкції автомобіля багатоцільового призначення з підвищеним рівнем балістичної захищеності. . , . С. 22-24.

237543. Лантух-Лященко А.І. Проектування транспортних споруд за Єврокодом : [стандарти Єврокоду верхнього рівня]. . , . С. 25-29.

237544. Павлюк Д.А., Павлюк В.В., Лебедев А.С., Гаврищук В.В., Шурьяков М.В., Шуляк И.С. Станция для штамповых испытаний дорожных конструкций и их слоев. . , . С. 30-35.

237545. Бобиль В. Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками. . , . С. 3-20.

237546. Литвиненко А.С. До питання впливу вібрації на фільтраційну здатність пісків "дренуючого шару дорожніх одягів". . , . С. 36-42.

237547. Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні : [ із статистичними матеріалами різних років]. . , . С. 21-36.

237548. Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами. . , . С. 37-49.

237549. Труш Г. Формування і використання ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах. . , . С.50-58.

237550. Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики. . , . С. 59-72.

237551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні матеріали та рекомендації по виконанню контрольних робіт із дисципліни "Міжнародне право" для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030402 "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

237553. Гусев Ю. Не ощупь : [bitcoin - виртуальная валюта]. . , . С. 32-34.

237554. Курячая Е. СССРок давности : [использование символики СССР в маркетинге]. . , . С. 35-37.

237555. Котов Е. А., Максимов А. И., Польский В. А., Скворцов Л. М. Программный комплекс для автоматизированного исследования и проектирования промышленных роботов. Машиностроение. М., 1991. 72 с.

237556. Тажибаев С. Д. Расчет механических передач на ЭВМ. Мектеп. Алма-Ата, 1988. 205 с.

237557. Крапива С. Разъехались : [проблемы развития рынка такси в Украине]. . , . С. 47-49.

237558. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

237559. Сперанский Н. В. Проектирование мальтийских механизмов. АН СССР. М., 1960. 96 с.

237560. Сидоренко А. К. Новые виды зубчатых передач. Машиностроение. Москва, 1990. 128 с.

237561. Голов С. МСФЗ у форматі Мінфіну : [міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні]. . , . С. 3-8.

237562. Горбач Д. Контрреформация : [пенсионная реформа в Украине. Законопроекты депутатов Верховной Рады]. . , . С. 20-22.

237563. Дужий А. Государство - самый крупный нарушитель авторских прав : [защита авторских прав в Украине]. . , . С. 23-24.

237564. Финансовый Оскар - 2012 : [итоги 15-го "Финансового рейтинга", определяющего лучших фондовиков, страховщиков и банкиров страны]. . , . С. 30-36.

237565. Курячая Е. Ущербный пакет : [обучение персонала за счёт работодателя]. . , . С. 37.

237566. Диба В. Наукові підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх обліку. . , . С. 9-15.

237567. Пашкеев С. Типичный случай : [анализ деятельности американской компании Tyco International]. . , . С. 38-41.

237568. Ильин В. А. Алгоритмы планирования поведения интегральных роботов в условиях неполной информации о структуре внешней среды. Томский ун-т. Томск, 1990. 270 с.

237569. Полищук О. У "Почты России" сегодня учиться нечему : [интервью с И.Зубковым, российским экспертом в области логистики]. . , . С. 54-55.

237570. Сльозко Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дефініцій. . , . С. 16-21.

237571. Цепные передачи и приводы. КПИ. Краснодар, 1988. 113 с.

237572. Денисов І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів та роль комерційних банків. . , . С. 82-89.

237573. Харевич А., Диба О. Еволюція доларизації : [ у країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні]. . , . С. 90-97.

237574. Білошапка В., Корчан А. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів. . , . С. 98-103.

237575. Грищенко А., Пікус А., Ігнатюк А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод. . , . С. 104-113.

237576. Торб'як М. Реалізація структурної політики у системі регулювання національної економіки. . , . С. 114-123.

237577. Васильєв О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей : [ основні підходи до створення моделей оцінки кредитоспроможності позичальника]. . , . С. 73-81.

237578. Бочуля Т. Обліково-інформаційний аспект товароруху в системі електронної торгівлі. . , . С. 22-31.

237579. Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ. . , . С. 32-39.

237580. Бабіч В., Поддєрьогін А. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Податковому кодексі України. . , . С. 40-45.

237581. Всесоюзный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подшипниковой промышленности. ВНИПП Труды.... ВНИПП. Москва, 1978. 103 с.

237582. Лабинцев М., Цепілова О., Малишкін О. Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації. . , . С. 46-57.

237583. Тимошенко В. И., Кнышенко Ю. В. Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа. . , . С. 5-17.

237584. Щербин В. К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ. . , . С. 67-73.

237585. Андрощук Г. О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству. . , . С.80-95.

237586. Баштанник В. Формування "європейської інтеграційної ідеології" в системі державного управління в Україні (1991-2012 рр.). . , . С. 5-13.

237587. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

237588. Штанько П. К., Шевченко В. Г. Теоретична механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 228 с.

237589. Шевченко С. Салют Мальчишу : [биография Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) (1904-1941) - классика детской литературы. "Сказка о военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"]. . , . С. 44-46.

237590. Горбач Р. Режиссер не в силах угадать реакцию зала : [интервью с театральным режиссером, актером - Андреем Федоровичем Билоусом]. . , . С. 46-48.

237591. Шевченко Н. Бан-кроту : [пока Кабмин готовит угольные шахты к приватизации, их банкротят и таким образом "приобретают" в частную собственность]. . , . С. 56-58.

237592. Баштанник О. Теоретико-методологічні засади формування політико-інституційної парадигми: закономірності та тенденції розвитку : [наукові дослідження сучасної політичної науки]. . , . С. 13-21.

237593. Глембоцький Д. Осмислення поняття "національний інтерес" для подальшої реалізації в розвитку країни. . , . С. 22-29.

237594. Лугиня М. Концептуальні підходи до визначення поняття ефективності в державному управлінні. . , . С. 29-36.

237595. Орлів М. Методичне забезпечення формування змісту професійних програм підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу : [особливості формування професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців]. . , . С. 37-43.

237596. Сурай І. Цінності в системі механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні : [поняття і класифікація цінностей]. . , . С. 43-50.

237597. Сельський А. Розвиток органів державної влади: стратегія та управління. . , . С. 50-58.

237598. Дорошенко В. С. Технология трехмерной формовуки из сыпучих материалов. . , . С. 2-5.

237599. Попов А. Технологии и оборудование LAEMPE в Бразилии и Мексике : [проекты "GMB", "WHB", "NEMAK", "Montupet-Torreon", "BOCAR-AUMA"]. . , . C. 5-11.

237600. Гаврилов А. А. Опыт эффективного упрочнения деталей, подвергающихся абразивному изнашиванию. . , . С. 27-28.

237601. Михневич Е. И. Производство модельно-стержневой оснастки для получения сложных отливок формовкой в ХТС : [ХТС - холоднотвердеющие смеси]. . , . С. 31-33.

237602. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Практична стилістика" для студентів 3 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 - "Журналістика" (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

237603. Гарасим В. Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у зарубіжних країнах. . , . С. 58-65.

237604. Курочка Л. Принципи державної служби в Україні: сучасні підходи. . , . С. 66-72.

237605. Азарян О. М., Возіянова Н. Ю. Інституціоналізація концепту розвитку торгівлі в сучасному конвенціональному середовищі. . , . С. 8-14.

237606. Лукьянов В. С. Финансиализация как проявление глобализационной трансформации : [финансиализация рассмотрена в качестве ключевой движущей силы утверждения финансовой экономики]. . , . С. 15-22.

237607. Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку. . , . С. 24-32.

237608. Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації. . , . С. 33-46.

237609. Короткова Д. О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації. . , . С. 47-51.

237610. Сунцова О. О. Фінансовий розвиток, стримування і зростання в умовах нової хвилі економічної кризи 2012-2013 років. . , . С. 52-60.

237611. Березянко Т. В. Національні проблеми законодавчого регулювання впливу корпоративного сектору. . , . С. 61-65.

237612. Бурлака В. Г. Ефективність законодавчої і регуляторної бази в нафтовому секторі України. . , . С. 66-79.

237613. Іртищева І. О., Стройко Т. В. Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації. . , . С. 80-87.

237614. Кузьмін О. Є., Пирог О. В. Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства. . , . С. 88-102.

237615. П'ятницька Г. Т. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами. . , . С. 103-113.

237616. Герасименко В. С. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством. . , . С. 114-118.

237617. Журавльова І. В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств. . , . С. 119-127.

237618. Ігнатьєва І. А., Хлістунова Н. В. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств. . , . С. 128-135.

237619. Коваленко В. В., Фучеджи В. І. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості). . , . С. 136-143.

237620. Подольчак Н. Ю., Кулиняк І. Я. Метод комплексного оцінювання рівня ризиків підприємств-лізингодавців. . , . С. 144-157.

237621. Фарафонова Н. В. Аналіз ресурсного забезпечення підприємств АПК в умовах ринку. . , . С. 158-166.

237622. Матвієнко Р. О. Обґрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи. . , . С. 167-171.

237623. Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації "Цілей Розвитку Тисячоліття" : [характеристика та ключові індикатори "Цілей Розвитку Тисячоліття" для України]. . , . С. 172-182.

237624. Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації. . , . С. 183-191.

237625. Благун І. С., Дмитришин Л. І. Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів. . , . С. 192-201.

237626. Дружинина В. В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда. . , . С. 202-208.

237627. Благун І. І. Конгітивна модель розвитку банківської системи України : [наводяться індикатори фінансової стійкості банківської системи України]. . , . С. 209-217.

237628. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів у системі банківського нагляду України. . , . С. 218-225.

237629. Рижкова Г. В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств. . , . С. 226-231.

237630. Сотніченко О. А. Роль непрмих податків у регулюванні товарообігу зовнішньої торгівлі. . , . С. 238-243.

237631. Сльозко Т. М. До питання про концептуальну основу обліку і звітності. . , . С. 244-251.

237632. Andrei J., Subic J., Dusmanescu D. Using dynamic programming for optimizing the investment strategy for an agricultural sheep holding: an investment case simulation = Використання динамічного програмування... [див. анотацію]. . , . P. 252-261.

237633. Badurowicz M., Szymczyk T. Economic aspects of cloud computing = Економічні аспекти хмарних обчислень. . , . P. 262-265.

237634. Байтуреева К. Влияние национальной политики на изменение этнодемографической структуры населения Южного Казахстана на рубеже ХІХ-ХХ веков. . , . С. 266-277.

237635. Bober D., Kesik J. Demand side management of power: technology and income = Управління попитом на електроенергію: технологіїі і доходи. . , . Р. 278-286.

237636. Палій Г. О. Щодо необхідності формування цінністного консенсусу в Україні : [розвиток громадянського суспільства в Україні]. . , . С. 13-17.

237637. Кічурчак М. В. Розвиток мережі закладів культури та формування культурної політики в Україні. . , . С. 22-30.

237638. Ковальчук В. Г. Основні принципи сучасної державної гуманітарної політики України. . , . С. 18-21.

237639. Bontis N., Janosevic S., Dzenopoljac V. Intellectual capital and corporate performance of Serbian banks = Інтелектуальний капітал і його роль у корпоративному управлінні сербськими банками. . , . P. 287-299.

237640. Wojdyga A. Towards intellectual property theft prevention: economic significance of automatic software plagiarism verification = Запобігання розкраданню інтелектуальної власності: економічне значення автоматичної перевірки програмного забезпечення на плагіат. . , . P. 300-306.

237641. Малиновський В. Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади : [порівняльний гендерний аналіз у сфері законодавчої і виконавчої влад країн ОБСЄ та України]. . , . С. 73-80.

237642. Смирнова К. О., Труш В. Д., Коляда А. Ф., Сокол Т. А. Оценкка вибрационного нагружения и возможности повышения срока службы привода кривошипного пресса НКМЗ (4000 ТС). . , . С. 119.

237643. Wojcik W., Gromaszek K., Smailova S. Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler = Використання оптичних сигналів для контролю... [див. анотацію]. . , . Р. 307-311.

237644. Сіцінська М. Європейський досвід законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними та спеціальними службами : [досвід Польщі, Франції, Норвегії]. . , . С. 81-90.

237645. Чупрій Л. В. Оптимізація державної політики у сфері музейної справи та збереження пам'яток. . , . С. 31-35.

237646. Токман В. В. Ключові напрями суспільної активності релігійних організацій України. . , . С. 36-42.

237647. Эль К. М., Кружнова С. Ю. Нечеткие множества и лингвистические переменные. . , . С. 120-121.

237648. Соловйов В., Береза О. Сучасний стан та особливості корупційних проявів у правоохоронних органах України. . , . С. 90-97.

237649. Gola A., Swic A. Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method = Проектування підсистеми складування гнучкої виробничої системи з використанням методів комп'ютерного моделювання. . , . P. 312-318.

237650. Gaska D., Zubrzycki J. Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA) = Нові комп'ютерні рішення на основі платформи "one4all" у сервіс-орієнтованій архітектурі. . , . P. 319-325.

237651. Шипілова Л. Прийняття політичних рішень: організаційно-управлінський аспект. . , . С. 98-104.

237652. Мазука Л. І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим. . , . С. 43-47.

237653. Dobardzic E., Resovic S., Kijevcanin V. Interactions between stock market and foreign exchange market: the case of Serbia = Взаємодії між фондовим і валютним ринком на прикладі Сербії. . , . P. 326-333.

237654. Zyla K. Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices = Економічні аспекти орієнтованого на користувача моделювання мобільних пристроїв. . , . P. 334-340.

237655. Всесоюзный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подшипниковой промышленности. ВНИПП Труды.... ВНИПП. М., 1977. 140 с.

237656. Кружнова С. Ю., Сабо И. И. Динамическая устойчивость цилиндрической оболочки при действии продольной силы. . , . С. 121-122.

237657. Конспект лекцій з фізики. Механіка, молекулярна фізика, електростатика, постійний струм для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

237658. Jovanovic P., Jovanovic A., Corovic E. Lifelong learning as a basis for sustainable development in knowledge society = Навчання впродовж усього життя як основа сталого розвитку в суспільстві знань. . , . P. 341-346.

237659. Плахотний М. Становлення Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки. . , . С. 104-111.

237660. Днепровська Є. В. Національна специфіка культурних моделей інтеграції. . , . С. 48-52.

237661. Qazi L. T., Kamal Y., ur Rahman A. The long-run equilibrium relationship between oil price variability and stock indices: a case of 4 Asian dragons = Довгостроковий рівноважний взаємозв'язок між змінами цін на нафту і фондовими індексами на прикладі чотирьох "Азіатських драконів". . , . P. 347-356.

237662. Слинько Г. І., Бокарьов В. І. Оцінка впливу величини відносного дезаксіалу на процеси газообміну чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння. . , . С. 123-124.

237663. Мовчан У. І. Президент, партійна система та уряд: потенційні конфлікти та шляхи їх подолання. . , . С. 53-57.

237664. Keseljevic A. Contemporary aspects of understanding knomledge = Сучасне бачення концепції "знання" : [знання як інтелектуальний капітал]. . , . P. 357-364.

237665. Слюсар А. Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу. . , . С. 115-126.

237666. Всесоюзный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подшипниковой промышленности. ВНИПП Труды.... ВНИПП. М., 1975. 169 с.

237667. Беженов С. О. До розробки моделі багатоциклової втоми конструкційних металевих матеріалів. . , . С. 124-125.

237668. Кремень В. Г., Ільїн В. В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Педагогічна думка. К., 2012. 368 с.

237669. Цокотун П. В. Про кінцевий елемент тріщини в плоскій задачі теорії жорстокості для анізотропних середовищ. . , . С. 125-126.

237670. Крисенко О. В. Вплив неформальних інститутів на український політичний процес. . , . С. 58-62.

237671. Радиоизмерительная аппаратура для решения задач ЭМС РЭС. ГГУ. Горький, 1988. 129 с.

237672. Рябошапка Н. Є. Щодо особливостей теплопередачі крізь шар сипучих матеріалів до поверхні вуглеграфітової заготовки, яка обпалюється. . , . С. 126-128.

237673. Стадниченко Т. Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації. . , . С. 127-133.

237674. Стукалов К. О. Совершенствование системы газотурбинного наддува для карбюраторных двутопливных ДВС. . , . С. 128-129.

237675. Мазін В. О. Методика розрахунку процесів у циліндри двотактного ДВЗ. . , . С. 129-131.

237676. Фалко Ю. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України. . , . С. 133-139.

237677. Koziel G. Motion capture = Технології захоплення руху. . , . P. 365-370.

237678. Циганов В. В. Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах. . , . С. 63-67.

237679. Радиоэлектронные устройства. КАИ. Казань, 1978. 128 с.

237680. Євсєєва Н. О. Материалы реакторов магниетермического производства титана. . , . С. 131-132.

237681. Кривцов А. Методика учета трансакционных издержек. . , . С. 371-377.

237682. Наконечний В. Методологічна експлікація державно-управлінських процесів на рівні міста. . , . С. 140-145.

237683. Сухонос Р. Ф. Дослідження тепловіддачі у випускному колекторі КДВЗ. . , . С. 133-134.

237684. Lupu D., Petrisor M. B. Public expenditure structure and economic growth in Romania = Структура державних витрат та економічне зростання в Румунії. . , . P. 378-386.

237685. Мамбетказиев А. Влияние процесса глобализации на обеспечение конкурентоспособности вуза. . , . С. 387-396.

237686. Степаненко С. Методологія оцінки та моніторинг ефективності функціонування механізму регулювання процесів економічного розвитку регіонів. . , . С. 146-151.

237687. Цокотун П. В., Кошевая К. О. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла. . , . С. 134-135.

237688. Підкуйко О. Особливості забезпечення потреб населення в регіонах України з різною виробничою спеціалізацією. . , . С. 151-159.

237689. Современные проблемы физической химии поверхности полупроводников. Наука. Новосибирск, 1988. 240 с.

237690. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з курсу вищої математики за темою "Функції багатьох змінних" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

237691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Організація приватної розшукової діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 22 с.

237692. Корнієвський О. А. Громадянське суспільство в Україні: основні етапи інституціоналізації. . , . С. 68-73.

237693. Цокотун П. В., Сорокіна О. Є. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини. . , . С. 135.

237694. Слынько Г. И., Верещак Д. В. Повышение экономических показателей ДВС за счет модернизации свечи зажигания. . , . С. 136-137.

237695. Milicevic S., Milovanovic V., Mandaric M. Potentials of Serbia as medical tourism destination at the international tourism market = Потенціал Сербії як центру медичного туризму на міжнародному туристичному ринку. . , . P. 397-404.

237696. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237697. Слынько Г. И., Плечун М. В. Применение бездроссельной системы впуска бензинового ДВС. . , . С. 137-139.

237698. Milosz M., Lujan-Mora S. Economical aspect of website memorability = Економічний аспект запам'ятовуваності сайту. . , . P. 405-414.

237699. Нурлихина Г., Зиябеков Н., Ашимова Р. Актуальные проблемы антикризисного регулирования национальной экономики. . , . С. 415-428.

237700. Слынько Г. И., Сухонос Р. Ф., Пиковец Е. С., Тымченко Е. В. Сравнение характеристик двигателя Д-75 работающего на различных видах топлива. . , . С. 139-140.

237701. Западинчук О. П. Особливості формування інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні. . , . С. 74-81.

237702. Olteanu D. C. Overlending and financial instability in Eastern Europe during the crisis = Перекредитування і фінансова нестабільність у Східній Європі під час кризи. . , . P. 429-441.

237703. Онюшева И. Человеческий капитал Республики Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности. . , . С. 442-451.

237704. Ісакова Т. О. Колективні ідентичності та соціальні рухи в інформаційному суспільстві. . , . С.82-88.

237705. Шаломеев В. А., Корниенко Е. Б. Влияние температуры перегрева расплава на структуру и свойства сплава системы Mg-Al-Zn. . , . С. 141-142.

237706. Белецкая С. Ростислав Шурма: "Запуск агломашины с новой газоочисткой - знаковое событие не только для комбината, но и для всего региона" : [экологическое оборудование комбината "Запорожстали"]. . , . С. 3-4.

237707. Бовкун С. А. Історія розвитку перспективи. . , . С. 142-144.

237708. Коваленко В. В. Стратегічні напрями реалізаціїї макропруденційного банківського нагляду та регулювання. . , . С. 89-97.

237709. Серебрянський Д. М. Проблеми реалізації концепції податкових витрат у системі публічних фінансів. . , . С. 98-107.

237710. Бовкун С. А., Кривонос А. В. Побудова перспективи предметів способом архітекторів. . , . С. 144-145.

237711. Oprea D. S. Dynamics of the market model in the context of global financial crisis: the case of Bucharest stock exchange = Динаміка ринкової моделі в контексті глобальної фінансової кризи (на прикладі фондової біржі Бухаресту). . , . P. 452-462.

237712. Ляпін Д. В. Особливості застосування механізмів саморегулювання в державній регуляторній політиці. . , . С. 108-117.

237713. Мельниченко В. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення. . , . С. 160-168.

237714. Рубан Ю. Оцінка традицій дослідження комунікації з позиції проблеми змісту політичної комунікації. . , . С. 168-174.

237715. Рамазанов А., Утеев Б. Регуляторы развития фондового рынка Казахстана. . , . С. 463-471.

237716. Олещенко В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України. . , . С. 175-182.

237717. Воробйов С. Л., Собкевич О. В. Пріоритети та інструменти модернізації металургійної галузі України. . , . С. 118-124.

237718. Більовський О. А. Рівень доступності житла в Україні: шляхи підвищення. . , . С.125-130.

237719. Васильців Т. Г., Засадко В. В. Соціально-економічні ефекти від проведення чемпіонатів Европи з футболу: вітчизняний і зарубіжний досвід. . , . С. 131-136.

237720. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237722. Шовкова С. Сделали город чище! : [запорожские субботники в День защиты окружающей среды]. . , . С. 1,7.

237723. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237724. Каратеева А. "Нужно хотя бы раз в жизни увидеть, как разливается сталь" : [студентам ЗГИА на "Запорожстали" показали, как из слитков металл раскатывают в полосы и скручивают в рулоны]. . , . С. 3.

237725. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237726. Семенова Д. Первым делом - самолеты, ну а денежки - потом : [ГП "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт""]. . , . С. 1,7.

237727. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237728. Каратеева А. Лещу и плотве устроили медовый месяц : [в Запорожье установили искусственные гнезда в рамках акции "Спасем Днепр вместе", чтобы рыба откладывала икру]. . , . С. 1,3.

237729. Спецназ - мой последний аргумент : [интервью с А. Крикушенко начальником управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области о состоянии тюрем и колоний/ записала Д. Семенова]. . , . С. 5.

237730. Московский энергетический институт Труды.... Московский энергетич. ин-т. М., 1979. 92 с.

237731. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237732. Каратеева А. "Вопрос строительства мостов буду контролировать лично" : [Запорожье посетил Вице-премьер-министр А. Вилкул по вопросу мостов]. . , . С. 1,3.

237733. Volchok I. P., Shabalina O. A. Non-metallic Materials and Powder Metallurgy. ZNTU. Zaporizhzhya, 2013. 70 p.

237734. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237735. Шовкова С. В Запорожье открыли уникальную для Украины диагностическую лабораторию : [лаборатория европейского уровня "Глобал Диагностик"]. . , . С. 4.

237737. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

237738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української журналістики" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 22 с.

237739. Егорова И. "ЗАЗ точно не закроется" : [перспективы развития ПАО "ЗАЗ"]. . , . С. 5.

237740. Мислюк О. О. Практикум з хімічної екології. Кондор. К., 2013. 304 с.

237741. Охріменко Н. Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації. . , . С. 182-189.

237742. Синячов О. Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та європейського права. . , . С. 189-195.

237743. Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування. Кондор. К., 2010. 550 с.

237744. Фотоэлектроника. Либідь. К., 1990. 142 с.

237745. Купрійчук В. Державне управління гуманітарним розвитком національних меншин в Україні у добу національної революції (1917-1920 рр.). . , . С. 196-204.

237746. Мова на сторожі історичної пам'яті українців : [про найновіші здобутки етноісторичної лінгвистики. Інтерв'ю з професором Костянтином Тищенком / записала К.Криконюк]. . , . С. 157-166.

237747. Фотоэлектроника. Вища школа. К., 1988. 142 с.

237748. Ткач Д. В. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану ВТ1-0 формуванням субмікрокристалічної структури гвинтовою екструзією. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 164 с.

237749. Ткач Д. В. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану ВТ1-0 формуванням субмікрокристалічної структури гвинтовою екструзією. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 22 с.

237750. Юрчук Л. Механізми створення та напрями розвитку освітніх округів. . , . С. 204-212.

237751. Мамонов І. Потреби та інтереси людини як основа публічного управління : [роль державного управління в підвищенні якості життя]. . , . С. 212-220.

237752. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Медіабезпека" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 - Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

237753. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2013. 118 с.

237754. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

237755. За рулем. За рулем. М., 2013. 242 с.

237756. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2013. 64 с.

237757. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 110 с.

237758. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 84 с.

237759. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

237762. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 144 с.

237763. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

237764. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2013. 68 c.

237765. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 75 с.

237766. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 44 с.

237767. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2013. 64 с.

237768. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

237769. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

237770. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 40 с.

237771. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2013. 328 с.

237772. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

237773. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2013. 52 с.

237774. Путятин Е. П., Аверин С. И. Обработка изображений в робототехнике. Машиностроение. М., 1990. 320 с.

237775. Расчет и конструирование подъемно-транспортных машин. Тульский политех. ин-т. Тула, 1989. 110 с.

237776. Дорошенко В. Деякі передумови та акспкти формування громадянського суспільства в Українській державі. . , . С. 221-226.

237777. Указания по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений машиностроительной промышленности СН 118-68. Стройиздат. Москва, 1968. 105 с.

237778. Лосіхін О. Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління. . , . С. 232-239.

237779. Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура : [Бадді Болден - кращий джазовий музикант світу]. . , . С. 167-184.

237780. Тютюник В. Аналіз загальновиробничих витрат підприємства. . , . С. 26-35.

237781. Шалагінов Б. Ріхард Вагнер і наш час. До 200-річчя з дня народження : [біографія та творчість німецького композитора, диригента, теоретика музики - Ріхарда Вагнера (1813 - 1883) ]. . , . С. 185-196.

237782. Томек В. Покоління анархістських письменників-бунтарів : [покоління чеських анархістських поетів та письменників]. . , . С. 197-210.

237783. Зорівчак Р. Сприйняття творчості та особистості Тараса Шевченка в Канаді. . , . С. 218-225.

237784. Кретова С. Последствия введения дифференцированных тарифов на воду. . , . С. 46-54.

237785. Сериця І. ЄСВ - 2013: що нового?. . , . С. 55-64.

237786. Соломонов С. Нормы труда экономистов по финансовой работе. . , . С. 76-86.

237787. Козка А. Ответственность аудитора: на что может рассчитывать клиент в случае некачественной проверки. . , . С. 88-93.

237788. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

237789. Корепанова Н., Куземська Н., Невінчаний О., Замислов С. Унормування термінів і визначень понять єдиної державної системи цивільного захисту. . , . С. 3-9.

237790. Кирилюк А. Прокуратура борется с коррупцией и защищает детей-инвалидов : [работа правоохранительных органов и прокуратуры Запорожской области]. . , . С. 14.

237791. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

237792. Петренко С. Міському дитячому ботанічному саду - 55 : [Запорізький дитячий ботанічний сад]. . , . С. 4.

237793. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

237794. Прядун Р. Беречь и сохранять : [охрана памятников культуры и архитектуры Запорожской области]. . , . С. 1,4.

237795. Каморин А. Беда "сусідів через Дніпро" - Никопольского ферросплавного завода - аукнется и у нас в Запорожье : [энергетические проблемы Запорожского ферросплавного завода]. . , . С. 4.

237796. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

237797. "Монополист "давит" тарифами" : [интервью с председателем правления ПАО "Запорожнерудпром" С. Верховским об успехах трудового коллектива/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 4.

237798. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Laboratory Works of Programming in MATLAB. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

237799. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.040303 - Системний аналіз. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

237800. Гулій В. М., Михайлов В. А., Лепігов Г. Д. Наукові засади стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України. . , . С. 137-142.

237801. Опімах Р. Є. Проблеми диверсифікації зовнішніх джерел і шляхів поставок нафти і газу в Україну : [структура паливно-енергетичного балансу України у 2010 та 2020 роках. Поділ за ресурсом походження газових портфелів європейських компаній]. . , . С. 143-149.

237802. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

237803. Зінченко Р. Запорізька область - дев'ята за інвестиціями. . , . С. 4.

237804. Воронцов С. Б., Сменковський А. Ю. Про стан і перспективи Українсько-Азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері : [показники видобутку нафти і газу в Азербайджані за місяцями у 2000-2012рр.]. . , . С. 150-160.

237805. Енверов Р. Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки : [показники зовнішньоекономічної діяльності країн. Основні експортери енергетичної продукції України й Туреччини]. . , . С. 161-167.

237806. Бобров Є. А. Забезпечення енергетичної безпеки держави : досвід Китаю. . , . С. 168-173.

237807. Гуцало М. Г. Новий профіль міжнародного тероризму. . , . С. 174-181.

237808. Александров О. С. Концепція "розумної оборони" НАТО : сутність і перспективи реалізації. . , . С. 182-188.

237809. Брежнєва Т. В. Політика НАТО з кіберзахисту та співробітництво з партнерами. . , . С. 189-194.

237810. Рубель К. В. Система військових навчань Шанхайської організації співробітництва як чинник її воєнно-політичної транформації. . , . С. 195-204.

237811. Sava A. M., Bacali L. Assessment of the importance of market performance indicators in firms from the national top of Romania (II) = Значення ринкових показників для фірм із топу національного рейтингу Румунії. . , . Р. 472-479.

237812. Кобзаренко А. М. Взаємодія з міжнародними організаціями держав Азії як механізм реалізації інтересів України в регіоні. . , . С. 205-209.

237813. Телеховський Ю. Г. Реформування спеціальних служб Словаччини : досвід для України. . , . С. 210-214.

237814. Ремізов Г. В. Щодо пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку. . , . С. 215-216.

237815. Коломієць О. О. До питання про демографічні передумови забезпечення трудоресурсної безпеки в Україні. . , . С. 217-218.

237816. Jovanovic S. S. A proposal for new coverage of international trade flows = Нове формування міжнародних торгівельних потоків. . , . Р. 480-486.

237817. Hsiao S.-W., Lo C.-H. Effects of product-shape design on customer repurchase intention = Вплив дизайну упаковки товару на намір зробити повторну покупку. . , . Р. 487-494.

237818. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2002. 64 с.

237819. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

237820. Про стан професійних захворювань в області : [Запорізька область]. . , . С. 10-11.

237821. Московцева В. Від козацьких чайок - до січових літаків : [новий туристичний маршрут Запорізької області]. . , . С. 18.

237822. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

237823. Про виконання обласного бюджету за І квартал 2013 року : [Запорізька область]. . , . С. 5.

237824. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

237825. Степаненко І. Криза бібліотек чи криза особистості? : [культурні заходи Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. Горького]. . , . С. 4.

237826. Плис М., Рогальов М. Аварійне прогнозування в умовах аварії на хімічно небезпечному об'єкті. . , . С. 32-34.

237827. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Патопсихологія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

237828. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Сімейне консультування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

237829. Мироненко В.К., Алексійчук Н.М. Математичні моделі пропускної спроможності системи контейнерних терміналів. . , . С. 3-7.

237830. Овчієв М.Ж. Розподіл імовірності станів системи обороту вагонів на вантажному залізничному вузлі для різних режимів функціонування. Частина ІІ. . , . С. 7-9.

237831. Носач А.Н., Кущ А.Н. Совершенствование методов измерения толщины гребней : [количество отцепок вагонов в текущий отцепочный ремонт по неисправностям колесных пар на железных дорогах Украины]. . , . С. 10-13.

237832. Гончаров О.М., Капіца М.І. Розподіл вимог щодо надійності вузлів та агрегатів тягового рухомого складу. . , . С. 13-15.

237833. Грушевська Т.М. Організація приміських перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. . , . С. 16-19.

237834. Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Щербина Ю.В. Вплив еквівалентної конусності на критичні швидкості пасажирського рухомого складу. . , . С. 19-21.

237835. Макац В.Г., Бабіч О.В. Об'єктивна оцінка технічного стану та науковообгрунтоване прогнозування періоду подальшої безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів мостового типу із застосуванням системного аналізу. . , . С. 22-24.

237836. Системы управления роботами. ГПНТБ СО АН СССР. Новосибирск, 1983. 585 с.

237837. Голубенко А.Л., Костюкевич А.И., Цыгановский И.А. Выбор модели сцепления для моделирования динамического поведения локомотивов. . , . С. 25-28.

237838. Кисіль С.В. Аналіз пасажирських перевезень підприємства залізничного транспорту (типу вокзал) : [об'ємні показники діяльності підприємства; факторний аналіз пасажирообігу]. . , . С. 29-31.

237839. Писаревский А. Н., Чернявский А. Ф., Афанасьев Г. К., Кухарчик П. Д. Системы технического зрения. Машиностроение. Ленинград, 1988. 423 с.

237840. Романович Є.В., Афанасов Г.М., Повороженко Є.В. Підвищення надійності й ефективності використання напіввагонів при їх розвантаженні накладними вібромашинами. . , . С. 31-33.

237841. Геттерт В., Герден Г., Гюттнер Х., Кизе З. Сварочные роботы. Машиностроение. М., 1988. 288 с.

237842. Бобровский В.И., Кудряшов А.В. Статистический анализ числа разделений отцепов на некоторых сортировочных горках Украины. . , . С. 34-36.

237843. Робототехнические системы в сборочном производстве. Вища школа. К., 1987. 272 с.

237844. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія обраного виду спорту з основами методик" (на прикладі дзюдо). Методика побудови тренувального процесу дзюдоїсток із застосуванням в язкопружних тренажерів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

237845. Topcu M., Aras I. Economic impacts of military expenditures: a comparative analysis on superpowers of the world = Економічні наслідки військових витрат: порівняльний аналіз наддержав світу. . , . P. 495-506.

237846. Тулегенова Р. Организация и методы налогового учета организации в рамках оптимизации корпоративного подоходного налога : [налоговый учет в Казахстане]. . , . С. 507-512.

237847. Кириченко А.І. Концепція інтелектуальної транспортної системи управління процесами доставки вантажу : [на прикладі Донецької та Одеської залізниць]. . , . С. 37-40.

237848. Розен В. П., Ткаченко В. Ф., Мильніченко С. М. Кластеризація об'єктів енергоспоживання вищих навчальних закладів за впливом технологічних призначень : [на прикладі Черкаського державного технологічного університету]. . , . С. 2- 11.

237849. Ильченко Б. С. Математические модели для расчёта погрешности материального баланса при трубопроводной транспортировке природного газа. . , . С. 12-17.

237850. Редько А. А., Компан А. И., Редько А. Ф., Голышев А. М. Когенерационная энергетическая установка в тепловой схеме обжиговой машины железнорудных окатышей. . , . С. 18-24.

237851. Швецов М. В., Ганус О. І. Механізми забезпечення стійкості ринку двосторонніх договорів : [на основі аналізу існуючої цінової еластичності попиту на електричну енергію ]. . , . С. 25-32.

237852. Каньовська Д.В. Удосконалення технології роботи із місцевими вантажами на залізничному полігоні. . , . С. 41-44.

237853. Косолапов А.А., Жуковицкий И.В. Резервы архитектуры автоматизированной системы управления грузовыми перевозками Украинских железных дорог. . , . С. 45-48.

237854. Khan A., Kaleem A., Nazir M. S. Dividend policy and the agency cost of free cash flow: evidence from non-financial sector of Pakistan = Дивідендна політика та агентські витрати при потоці вільних грошових коштів (за даними нефінансового сектора Пакистану). . , . Р. 513-522.

237855. Цілинко І. О. Тренінг розвитку моральних почуттів. . , . С. 12-23.

237856. Максимчук В.Ф., Доманський І.В. Концепція підвищення енергетичної ефективності систем електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи мереж енергосистем : [перспективи електрифікації залізниць; підвищення енергетичної ефективності систем тягового електропостачання]. . , . С. 49-58.

237857. Куріс Ю. В. Енергетичні аспекти біогазових технологій. . , . С. 33-38.

237858. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

237859. Грабовець О. В. Психологічний супровід духовного розвитку дитини. . , . С. 23-33.

237860. Лісовецька І. М. Програма тренінгу "Шлях до себе" (формування позитивної "Я-концепції" підлітків інтернатних закладів). . , . С. 33-38.

237861. Ущаповський К. В., Шпак О. Л. Моделювання економічних процесів в електроенергетиці. . , . С. 39-43.

237862. Економіка України за січень-квітень 2013 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

237863. Юдєєва Т.В. Статєві особливості навіюваності соціально дезадаптованих неповнолітніх. . , . С. 38-42.

237864. Кипоренко А. С. Проблемы экологического мониторинга в районах эксплуатации АЭС : [сравнительный анализ систем мониторинга некоторых стран]. . , . С. 44-48.

237865. Емяшева Ж. В. Влияние детской травмы на накопление стрессовых событий и формирование суицидальных тенденций при аддиктивном поведении. . , . С. 42-48.

237866. Бондаренко І. В. Екологія автомобілебудування : інноваційна система ФГР. . , . С. 49-54.

237867. Васильченко А. Психологічні особливості заздрощів у структурі соціальної та індивідуальної ситуації розвитку особистості (філософсько-психологічний аналіз). . , . С. 48-52.

237868. Chen Y.-C. The relationship between money ethics, job satisfaction and organizational commitment: a study of thai workers in Taiwan = Взаємозв'язок між фінансовою етикою, задоволеністю роботою і відданістю організації: дослідження тайських робітників на Тайвані. . , . P. 523-533.

237869. Островська К. О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму. . , . С. 52-56.

237870. Підлипна Л. В. Інноваційні технології в роботі практичного психолога : [казкотерапія, малюнкова терапія, піскова терапія]. . , . С. 56-59.

237871. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень 2013 р.. . , . С. 70-76.

237872. Chen L.-F., Lee Y.-H., Chang C.-Y. Spatial competition for routing choice and subsidy differentiation in a paratransit duopoly market = Конкуренція за простір при виборі маршрутів і диференціація субсидій на конкурентному ринку соціальних перевезень : [на прикладі Тайвані]. . , . Р. 534-549.

237873. Chong W. Y., Idris A., Khin E. W. S. A research framework for family influence on innovation and business performance = Дослідження впливу сім'ї на інновації і ведення бізнесу. . , . Р. 550-555.

237874. Yang Y.-S. Relations between employee work values, employee tunover, and job satisfaction in tourism industry = Взаємозв'язок між робочими цінностями співробітників, плинністю кадрів і задоволеністю роботою у сфері туризму. . , . Р. 556-563.

237875. Савлук С. М. Шляхи прискорення капіталізації банків України. . , . С. 232-237.

237876. Пути повышения точности обработки зубчатых колес. Машиностроение. М., 1954. 223 с.

237877. Коханова І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної поведінки користувачів та бібліотечних працівників. . , . С. 2-3.

237878. Левченко Н. Восемь принципов системы. . , . С. 4-6.

237879. Ярошенко Т., Чуканова С. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА). . , . С. 9-14.

237880. Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в інтернет-просторі : [досвід РівненськоїДОБ зі створення документних інтернет-ресурсів]. . , . С. 15-19.

237881. Близняков О. В. Дослідження та випробування електричних апаратів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 126 с.

237882. Пірсол Ч. Бути готовими. Убезпечення та стабільність всього ланцюга постачання : [стандарти транспортної логістики (ISO 28000]. . , . С. 13-16.

237883. Хемфрі Е. Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу : [стандартизація в веб-просторі]. . , . С. 16-18.

237884. Альтернативна енергетика в Україні. . , . С. 4-7.

237885. Шітс Дж. Ф. Охорона платежів. Стандарти ISO посилюють захист у мережевому світі : [захист PIN-кодів]. . , . С. 18-19.

237886. Абдуллаев А. Р. Возобновляемые источники энергии АРК : [крымские ветроэлектростанции и солнечные парки]. . , . С. 8-10.

237887. Європейські стандарти на холодильне устатковання. . , . С. 21-23.

237888. Бялік Г. А., Наумик В. В., Луньов В. В., Пархоменко А. В. Теорія ливарних сплавів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 156 с.

237889. Жогло В., Новіков В. Програми соціальної відповідальності. . , . С. 26-30.

237890. Бялік Г. А.. Наумик В. В., Цивірко Е. І., Кузовов О. Ф., Луньов В. В. Практикум з теорії ливарних сплавів та процесів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 98 с.

237891. Хидоятова А. В., Филиппова Ю. А., Одинцов А. Н. "Студенческое" солнце : [пленочный солнечный коллектор с воздушным теплоносителем. Использование солнечной энергии для обогрева помещений различного назначения в холодный период года]. . , . С. 11-13.

237892. Калита П. Сталий розвиток. Корпоративна соціальна відповідальність. Ділова досконалість. . , . С. 31-36.

237893. Подгуренко В. С., Никитенко Е. Ф., Терехов В. Е. Использование энергии ветра в Украине : история и традиции. . , . С. 14-16.

237894. Соколов Є. П. Кінематика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 162 с.

237895. Акимова М. К., Козлова В. Т. Коррекционно-развивающие программы для детей : [развитие мыслительных действий с понятиями]. . , . С. 60-65.

237896. Новіков В. Процес діагностичного самооцінювання у рамках положень ISO 9004:2009 : [системи управління якістю]. . , . С. 37-39.

237897. Конференция ветроэнергетиков CISWIND-2013 : [страны СНГ объединяются для продвижения ветроэнергетического сектора]. . , . С. 17-18.

237898. Белозерова Л. Стратегия Азовских инвестиций : [Приазовский, Приморский и Бердянский районы Запорожской области присоединились к Декларации о социальном партнерстве ДТЭК с территориями строительства ветроэлектростанций]. . , . С. 19-20.

237899. Склерометрия. Теория, методика, применение испытаний на твердость царапанием. Наука. М., 1968. 219 с.

237900. Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 130 с.

237901. Губенко А. В. Социально-историческое творчество как преодаление Имаго-образа господина : [роль гражданского общества и насилия в системе власти. Революции, ее фазы и социальное творчество. Революционный деспотизм. Закон психологической импрессии. Порабощение]. . , . С. 66-80.

237902. Сукач Г. П.И. Нищинский в Бердянске : [биография украинского писателя и композитора П. Нищинского и его работы в Бердянске]. . , . С. 29-32.

237903. Авдеенко С. Александр Тышлер и Мелитополь : [биография выдающегося художника и запорожского земляка А. Тышлера (1898-1980)]. . , . С. 38-71.

237904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Маркетинг охоронної діяльності" для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" та "спеціаліст". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

237905. Стадніченко О. "Бережіть Хортицю і Запоріжжя, бережіть сонячні степи, їхню силу і плодороддя!" : [біографія Олеся Гончара та його роботи пов'язані з Запоріжжям]. . , . С. 83-87.

237906. Грищенко Ф. Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія створення. . , . С. 40-43.

237907. Коваль Г., Аксьонова Л. Оцінювання ступеня виконання вимог стандартів підприємства. Методика внутрішнього аудиту якості. . , . С. 44-48.

237908. Решетников В. Создатель пеллет Рудольф Гуннерман. . , . С. 21.

237909. Ходіння за три моря : [пригоди запорізького мандрівника та письменника В. Супруненко в Середній Азії]. . , . С. 97-101.

237910. Бубела Т. Побудова національної системи оцінювання якості. . , . С. 49-53.

237911. Бандирська О. Якість. Розуміння, підхід, трактування. . , . С. 54-60.

237912. Перспективы мирового рынка пеллет. . , . С. 22-23.

237913. Куштєва Л. Міжнародне співробітництво в рамках заходів Єврорегіону "Донбас". . , . С. 61-63.

237914. Миронова А. Що таке таурин? : [амінокислота таурин: її корисність, штучний синтез і використання в харчових продуктах]. . , . С. 64-66.

237915. Байрачный Б. И., Мишина Е. Б., Коваленко Ю. И., Мнацаканян Р.Э. Технологии : экология и экономика. . , . С. 27-29.

237916. Розенбергер К. Зміни в енергополітиці ФРН : [основні напрямки енергетичної концепції Німеччини]. . , . С. 30-32.

237917. Китаев Н. Сделай сам солнечную батарею. . , . С. 33-35.

237918. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентов напряму підготовки 6.050702 - Еелектромеханіка спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

237919. Величко В. Стан продовольчого ринку Запорізької області за результатами незалежних споживчих експертиз. . , . С. 67-69.

237920. Форум екологічного порятунку Закарпаття розробляє екологічні критерії щодо будівництва малих ГЕС. . , . С. 3.

237921. Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці. . , . С. 20-21.

237922. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва. . , . С. 4-5.

237923. Гетьман В. І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи : [на прикладі Мезинського національного парку в Чернігівській області]. . , . С. 9-13.

237924. Бурковський О. П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання. . , . С. 14-17.

237925. Поплевічева Н. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. . , . С. 4-8.

237926. Лайко О. Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні. . , . С. 9-12.

237927. Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности. . , . С. 13-16.

237928. Волохова І. Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів. . , . С. 17-20.

237929. Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи. . , . С. 21-24.

237930. Задерій Л. "Великому читанню" на Миколаївщині - бути! : [досвід реалізації гуманітарного проекту]. . , . С. 25-26.

237931. Сопова Т. Ціннісні орієнтири молоді в бібліотечних координатах. . , . С. 27-31.

237932. Николаев Ю. Особенности украинского рынка ДГУ. . , . С. 8-10.

237933. Кравченко А., Метельский В. Сухие энергосберегающие трансформаторы : [описание, технические характеристики]. . , . С. 12-15.

237934. Жук А. Я., Бойко О. В., Таратута К. В., Коваль М. В. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Кондор. К., 2012. 538 с.

237935. W22 - новая концепция электродвигателей : [высокие эксплуатационные показатели при максимальном энергосбережении]. . , . С. 30-31.

237936. Розділ 1 Моніторинг забруднення земель : [основні чинники забруднення; проведення робіт для покращення екологічного стану земель; динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря Київської області]. . , . С. 9-28.

237937. Семёнов А. Основные положения "Программы модернизации энергетики РФ до 2020 г.". . , . С. 38-43.

237938. Розділ 2 Методи визначення забруднених земель : [космічний моніторинг земель; фізичні основи ідентифікації впливу на довкілля]. . , . С. 29-52.

237939. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Економічна діагностика. Знання. К., 2012. 318 с.

237940. Розділ 3 Техногенне навантаження земель зосередженими джерелами викидів : [технічні характеристики Трипільської ТЕС; вплив рози ветрів на поширення забруднення; картографування зони забруднення]. . , . С. 53-79.

237941. Худокормова В. Обласная библиотека - правовой вектор громады (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А. М. Горького). . , . С. 32-33.

237942. Кудлач В. Ініціатива бібліотек півдня - розширення доступу до пам'яток писемності та культури: ділова зустріч в Одесі. . , . С. 34-37.

237943. Фоминский Л. Золотой "Аист" ветроэнергетики : [судьба проекта и практическая реализация высотного ветрогенератора]. . , . С. 46-47.

237944. Губенко А. В. Социально-историческое творчество как преодоление Имаго-образ Господина. . , . С. 66-80.

237945. Скибінська З. М., Гриныв Т. Т. Економіка та організація виробництва. Знання. К., 2012. 299 с.

237946. Брехт О. О. Перспективні напрямки розвитку магістральних електромереж : [електроенергетика України]. . , . С. 8-10.

237947. Чернишов В. М., Плачинда В. Д., Безнос А. В., Медведєв В. О. Аналіз динаміки та структури споживання електричної енергії в Україні за 2012 рік та за період з 1998 по 2012 роки. . , . С. 13-16.

237948. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2013. 192 с.

237949. Штучний інтеллект. Наука і освіта. Київ, 2013. 195 с.

237950. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2013. 80 с.

237951. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 40 с.

237952. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 60 с.

237953. Вісник АсМАП України. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

237954. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

237955. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

237956. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 182 с.

237957. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2013. 100 с.

237958. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2012. 268 с.

237959. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 43 с.

237960. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2013. 158 с.

237961. Квицинський А. О., Молчанов В. М., Стрелковський В. М., Майстренко І. О. Прогнозування можливих масштабів забруднення повітря робочої зони та атмосферного повітря населених місць викидами елегазу і продуктами його розкладу з електротехнічного обладнання. . , . С. 17-20.

237962. Баталов А. Г., Гримуд Г. І., Брехт О. О., Лущик О. В. Науково-технічне забезпечення стратегічного розвитку та надійної роботи ОЄС України. Відповідь на виклики часу. . , . С. 22-24.

237963. Войцехівська О. Не так у Токмаку склалося, як чиновникам бажалося : [стан районної газети "Таврія" Токмацької районної ради]. . , . С. 18-19.

237964. Копчинська К. Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств. . , . С. 25-27.

237965. Без мови немає професії : [значення мовних дисциплін у професійній підготовці журналістів. Інститут журналістики Київського Національного універститету ім. Шевченка]. . , . С. 31-32.

237966. Сіренко Н., Мельник О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки. . , . С. 28-32.

237967. Різниченко О. Моніторинг дитячого "меню" : [дитяче мовлення на загальнонаціональних телеканалах України]. . , . С. 37-38.

237968. Чуканова С. Наукова комунікація в цифрову епоху: бачення сучасних бібліотек. . , . С. 38-40.

237969. Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імеені Михайла Коцюбинського - 100. . , . С. 41-43.

237970. Качан Л. Турбота про ветеранів - наш святий обов'зок : [перше засідання Організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників]. . , . С. 3-5.

237971. Сімоненко Н. 100 - років служіння студенству та науці. . , . С. 44-46.

237972. Чайка Т., Волкова І. Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів. . , . С. 33-36.

237973. Лункіна Т., Павлюк Є. Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями. . , . С. 37-39.

237974. Єлісєєва О., Стоянов Г. Сучасний стан розвитку кредитних спілок України. . , . С. 40-43.

237975. Кір'ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект). . , . С. 3-9.

237976. Романюк С. Міжрегіональні диспропорції у доходах населення України. . , . С. 10-15.

237977. Кудінова А. Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації. . , . С. 16-21.

237978. Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами. . , . С. 22-27.

237979. Дрозач М. Формування інноваційної моделі розвитку професійного навчання персоналу на виробництві. . , . С. 28-31.

237980. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України. . , . С. 32-37.

237981. Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці. . , . С. 38-42.

237982. Верховод І., Леушина О. Соціалізація розподілу благ: досвід європейських країн і проблеми України. . , . С. 43-50.

237983. Стогній Б. С., Кириленко О. В., Денисюк С. П. Інтелектуальні електричні мережі як складова енергетики майбутнього. . , . С. 25-27.

237984. Вербицький І. Серед пріоритетів - безнека роботи об'єктів : [газотранспортна система України. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"]. . , . С. 20-21.

237985. Навчальний елемент 8 Екологічні рішення в маркетинговій товарній політиці : [на прикладі АТ "Група "НОРД" і концерні "АВК"]. . , . С. 128-151.

237986. Баранник Є. Блискавкозахист в Україні та світі. Стан і перспективи. . , . С. 32-33.

237987. Котко В. Г. Реформування енергетики в Україні: стан, проблеми, перспективи. . , . С. 29-31.

237988. Гончаренко І. Топ-десятка найвідоміших підпалів у історії людства. . , . С. 38-39.

237989. Онищенко А. Н., Иванов П. А., Кононенко Н. А.. Мирошниченко В.Н. Анализ базовых моделей безопасности. . , . С. 32-34.

237990. Борисенко Н. З історії цензурної заборони книг Харківської громадської бібліотеки (кінець ХІХ - початок ХХ століття). . , . С. 47-50.

237991. Оскольская О. И., Лукина А. Е. Состояние популяции катрана морского (Crambe maritima L.) в районе косы Северной (Западный Крым) : [приведены некоторые характеристики популяции]. . , . С. 17-19.

237992. Тіщенко А. Володимир Іванович Вернадський і бібліографія: діяльнісний підхід. . , . С. 55-58.

237993. Лукашевич М. П., Шандор Ф. Ф. Соціолгія сім'ї. Знання. К., 2013. 223 с.

237994. Системы очувствления промышленных роботов и гибких производственных систем. Наука. М., 1989. 142 с.

237995. Гаврицька М. Пільговий проїзд: нормування поїздок і визначення обсягів компенсацій. . , . С. 18-20.

237996. Запайщиков К. В. Роль енергетичного ринку в реалізації оновленої енергетичної стратегії України на період до 2030 року. . , . С 35-38.

237997. Евдокимов В. А. Правовые основы функционирования ОРЭ: состояние и перспективы развития. . , . С. 39-42.

237998. Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" : Постанова КМУ від 13 березня 2013 р. №149. . , . С. 22-23.

237999. Тележенко Л. М., Колесніченко С. Л., Верхівкер Я. Г. Органічне харчування : [проблема погіршення якості сільськогосподарської сировини та продуктів харчування]. . , . С. 20-21.

238000. Худолій Л., Файчук О. Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві : [додаються статистичні матеріали Київської обл. за 2002-2011 р.р.]. . , . С. 44-48.

238001. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту населення : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013р. №169. . , . С. 26.

238002. Мымрина А. М., Стрижак Т. А. Качество и безопасность посуды на украинском рынке. . , . С. 22-24.

238003. Терлецький В. К., Філіпенко А. Б. Преференції громадської екологічної експертизи в стратегії розвитку регіону. . , . С. 25-28.

238004. Васильченко В. М., Пуртов О. А., Константінов М. І., Литвинський Л. Л. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Необхідність, переваги та недоліки. . , . С. 45-49.

238005. Пономаренко І.В. Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій : [порівняння структури прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні та розвинених країнах світу]. . , . С. 28-32.

238006. Слюсарев А. Н. Гидравлические и пневматические элементы и приводы промышленных роботов. Машиностроение. М., 1989. 168 с.

238007. Грановська Л., Кисельова Р. Система екологічного страхування ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України: методологічні аспекти. . , . С. 49-52.

238008. Вигонний В. І., Логачов Ю. П. Екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині. . , . С. 29.

238009. Смольников Б. А. Проблемы механики и оптимизации роботов. Наука. М., 1991. 232 с.

238010. Річна фінансова звітність за 2012 рік ТЗОВ "Інвестиційно фінансова компанія". . , . С. 8-24.

238011. Рыбчук А. Н., Орлов И. Ф., Мещеряков А. В. Реализация стратегических проектов ГП НАЭК "Энергоатом". . , . С. 50-52.

238012. Кабинетные исследования: не только необходимый, но и один из наиболее эффективных типов исследований (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 14-21.

238013. Кракович Д. Слово в защиту кабинетных исследований : [вторичные маркетинговые исследования ]. . , . С. 22-23.

238014. Онищенко О., Дубровіна Л. В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України. . , . С. 3-11.

238015. Соснюк О. Desk-research остается необходимой составляющей маркетинговых исследований : [анализ вторичной информации из различных источников]. . , . С. 24-25.

238016. Кошарная О. П. Ядерно-энергетический комплекс и энергетическая безопасность Украины. . , . С. 53-54.

238017. Новое исследование Havas Worldwide: кто же изменит мир? : [онлайн-опрос компании Havas Worldwide на тему: "Социальные сети в обществе"]. . , . С. 26-28.

238018. Вольчин І. А. Вибір технологій десульфуризації для теплоенергетики України. . , . С. 59-63.

238019. Ланде Д., Баркова О. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації. . , . С. 12-17.

238020. Чемберс Дж. Экономический потенциал всеобъемлющего интернета : [использование интернет-технологий в компании Cisco США]. . , . С. 30-31.

238021. Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми "Аудит - Сервіс ІНК" про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-фінансова компанія" станом на 31.12.2012 р.. . , . С. 25-31.

238022. Глянец пал жертвой смартфонов : [падение розничной продажи журналов в США]. . , . С. 35.

238023. Спыну Г. А. Роботы с искусственным интеллектом. Тэхника. К., 1989. 109 с.

238024. Іващенко В. Принципи законодавчого регулювання інноваційного розвитку економіки. . , . С. 53-54.

238025. Исследование украинского маркетингового рынка за 2012 год. . , . С. 38-44.

238026. Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації. . , . С. 17-24.

238027. Дзюба Е. Особенности работы с интервьюерскими кадрами. . , . С. 45-47.

238028. Рассовський В. Л., Литвиненко Ю. В., Кучер С. В. Нові проекти ПАТ "Укргідроенерго" в оновленій енергетичній стратегії. . , . С. 65-66.

238029. Піддубний В.І. ВАТ "Київхліб" та життєвий цикл товару. . , . С. 34-40.

238030. Рейтинг лучших работодателей в Украине. . , . С. 48-49.

238031. Техническое зрение роботов. Машиностроение. М., 1987. 320 с.

238032. Карамушка О. М. Мала гідроенергетика України. Стратегії та поточні проблеми розвитку. Погляд асоціації "Укргідроенерго". . , . С. 67-69.

238033. Объявлены результаты самого масштабного исследования предпочтений покупателей. . , . С. 50-52.

238034. Кудря С. О. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні до 2030 року. . , . С. 70-71.

238035. Мировой рынок мобильной рекламы - 2012: подводим итоги. . , . С. 53-57.

238036. Караганов С. Авторитаризм, демократія, ХХІ століття "У поясненні сьогоднішнього світу звична логіка зазнає поразки" : [розвиток демократії в сучасному світі]. . , . С. 8-11.

238037. Еременко В. В., Никитенко Е. Ф., Подгуренко В. С. Промышленная ветроэнергетика Украины в контексте мировых тенденций: современное состояние и перспективы развития. . , . С. 72-76.

238038. Ведрін О. Заради потужного Європейського Союзу = For powerful European Union. . , . С. 12-14.

238039. Чукурна О. Методологія управління ціновим ризиком у системі маркетингу. . , . С. 55-59.

238040. Курс лекцій з дисципліни "Технології підвищення спортивної майстерності" для студентів спеціальності 8.010201 "Фізичне виховання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

238041. Борисов Ю. С., Демченко В. Ф., Лесной А. Б., Хаскин В. Ю., Шуба И. В. Численное моделирование теплообмена и гидродинамики при лазерно-плазменной обработке металлических материалов. . , . С. 3-8.

238042. Позняков В. Д., Жданов С. Л., Максименко А. А., Синеок А. Г., Герасименко А. М. Свариваемость экономно-легированных сталей 06ГБД и 06Г2Б. . , . С. 9-15.

238043. Рыбаков А. А., Филипчук Т. Н., Гончаренко Л. В. Трещины в сварных соединениях труб большого диаметра и меры их предупреждения. . , . С. 16-22.

238044. Хорунов В. Ф., Зволинский И. В., Максимова С. В. Дуговая пайка низкоуглеродистых сталей. . , . С. 23-27.

238045. Сомонов В. В., Бем Ш., Гайер М., Бертельсбек Ш. Влияние индукционного нагрева на предотвращение образования горячих трещин при лазерной сварке алюминиевых сплавов. . , . С. 28-35.

238046. Илюшенко В. М., Новосельцев Ю. Г., Бусыгин С. Л. Металлургические особенности плазменно-дуговой сварки хромовой бронзы. . , . С. 36-38.

238050. Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А. Плазменно-порошковая наплавка штоков энергетической арматуры. . , . С. 56-58.

238051. Коломийцев Е. В. Коррозионная стойкость сварных соединений судокорпусных материалов. . , . С. 59-64.

238052. Пулька Ч. В., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Базар М. С. Влияние технологических схем индукционной наплавки на стабильность толщины наплавленного слоя. . , . С. 65-67.

238053. Притула Я. В., Кузенко Н. В. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні. . , . С. 7-16.

238054. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії. . , . С. 17-25.

238055. Водянка Л. Д., Кутаренко Н. Я. Перспективи впровадження системи НАССР [аналіз небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю] у процесі виробництва харчової продукції. . , . С. 185-194.

238056. Шевчук Л. Т., Щеглюк С. Д. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону. . , . С. 211-213.

238058. Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів. . , . С. 26-34.

238059. Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону : [структура інвестицій в основний капітал Львівської області за джерелами надходження і напрямками вкладень]. . , . С. 35-42.

238060. Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні. . , . С. 43-50.

238061. Мальцев В. С., Кореняко Г. І. Порівняльна характеристика інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу. . , . С. 51-59.

238062. Віблій П. І., Горбова Х. В. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні. . , . С. 60-68.

238063. Панас Я. В., Ткач С. М. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект. . , . С. 69-75.

238064. Богдан С. В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону : [на прикладі ПАТ "Чернігівський молокозавод"]. . , . С. 76-81.

238065. Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону. . , . С. 82-89.

238066. Ткачук І. Г., Солоджук Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект). . , . С. 90-98.

238067. Благун І. С., Дмитришин Л. І. Просторово-структурний аналіз доходів населення : [проаналізовано міжрегіональну дифференціацію грошових доходів населення за регіонами України за 2000-2011 роки]. . , . С. 99-106.

238068. Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем. . , . С. 107-113.

238069. Бідак В. Я., Цапок С. О. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем. . , . С. 114-122.

238071. Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області). . , . С. 131-137.

238072. Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні. . , . С. 138-145.

238073. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії. . , . С. 146-153.

238074. Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи. . , . С. 154-163.

238075. Радіонов Ю. Д. Про деіякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури. . , . С. 164-170.

238076. Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах. . , . С. 171-177.

238077. Шевчук Л. Т., Колодійчук А. В. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів. . , . С. 178-184.

238078. Гоблик В. В., Тимечко І. Р. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС. . , . С. 195-200.

238079. Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку. . , . С. 201-210.

238080. Гаврилов А. А. Опыт эффективного упрочнения деталей, подвергающихся абразивному изнашиванию. . , . С. 6-7.

238081. Илюшенко В. М., Ганчук А. В., Слободян А. Н., Степченко Д. Н. Технологические возможности двухдуговой комбинированной сварки " плазма-МАГ ". . , . С. 8-10.

238083. Mirski Z., Krasnodebski P. Технология ремонта буровых платформ с помощью сварки - анализ использования метода МКЭ. . , . С. 16-21.

238084. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А., Зеленский С. П., Белинский В. А., Василенко С. П., Коровченко А. И. Установки для нагрева крупногабаритных деталей и сварных металлоконструкций. . , . С. 22-25.

238086. Чвертко Е. П. Аттестация персонала и ... фальшивый диплом IWE. . , . С. 36-38.

238090. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки "Medicine" до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу основної іноземної мови" для студентів 4 курсу спеціальності 7.030507 "Переклад" денна форма навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 78 с.

238091. Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави. . , . С. 16-21.

238092. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Mетодичні вказівки з вивчення дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" та контрольні завдання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

238093. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

238094. Сукиасян Э. Классификационная практика в России на современном этапе. . , . С. 25-30.

238095. Мельник С. Превентивна дипломатія: міф чи реальність? : [метод раннього попередження конфліктів]. . , . С. 22-25.

238096. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Ліра-К. К., 2013. 348 с.

238097. Ціватий В., Шаповалова О. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційений аспект. . , . С. 26-30.

238098. Insurance TOP відзначив Лідерів страхового ринку України за 2012 рік : [журнал Insurance TOP провів річну Презентацію, присвячену підведенню підсумків страхового ринку України за 2012 рік ]. . , . С. 4-17.

238099. Коваленко О. Проблеми концентрації зерновиробництва сільськогосподарських підприємств : [аналіз сучасного стану та прогноз]. . , . С. 60-63.

238100. Чурсіна Л. А., Вербицький О. М., Калінський Є. О. Товарознавство та експертиза в митній справі. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 290 с.

238101. Потребительские настроения украинцев в марте ухудшились. . , . С 61.

238102. Кінєва Т. Аналітична оцінка формування та використання біологічного капіталу скотарства : [на прикладі СТОВ "Матюші" Київської обл.]. . , . С. 64-67.

238103. Чекаленко Л. Інтеграційний проект: Союзна держава Росії та Білорусі : [союзна спільнота Росії та Білорусі була проголошена 2 квітня 1996 року]. . , . С. 40-43.

238104. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування. Кондор. Київ, 2006. 352 с.

238105. Представители телерынка решили сменить компанию для измерения телеаудитории Украины. . , . С 62-63.

238106. Огляд найбільших бізнес-ризиків підприємств в 2013 році : [перерви у виробництві, перебої в каналах постачань, стихійні лиха, пожежі й вибухи]. . , . С. 24-25.

238107. Примак Т. Рейтинг стоматологических клиник Киева. Независимое маркетинговое исследование. . , . С 64-68.

238108. Зернецька О. Особливості висвітлення президенських виборів у США британськими онлайновими медіа. . , . С. 44-49.

238109. Медийная онлайн-реклама: топ-рекламодатели, системы размещений и потребители. . , . С. 69-73.

238110. Ключові ризики глобального страхування та зниження кредитоспроможності страховиків в 2013 році. . , . С. 26-32.

238111. Сідельникова Л. П., Чижова Т. В., Якуша Я. В. Оподаткування суб'єктів підприємництва. Ліра-К. К., 2013. 424 с.

238112. Объём украинского рынка интернет-рекламы. . , . С. 74-75.

238113. Шмаков В. Г. Кузница в современном хозяйстве. Машиностроение. М., 1990. 288 с.

238114. De Novo и GFK Ukraine измерили облачный потенциал Украины. . , . С. 82-83.

238115. Фінсінгер Й., Оспалд Й. Огляд ринку онлайн-страхування в Європі: потенціал і перспективи розвитку в 2013 році. . , . С. 36-38.

238116. Книги в Украине: что, сколько и как читают украинцы. . , . С. 84-86.

238117. Воронцов В. К., Полухин П. И., Белевитин В. А., Бринза В. В. Эксперементальные методы механики деформируемых твердых тел. Металлургия. М., 1990. 480 с.

238118. Акулов-Муратов В., Будько О. Латинська мозаїка: цуме-го - мистецтво виживання стейкхолдерських груп : [культурно-історичний розвиток Латинської Америки та можливі варіанти розвитку ії майбутнього]. . , . С. 50-55.

238119. Шемшученко Ю. Виміри порівняльного правознавства. . , . С. 15-21.

238120. Зуб В. Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України. . , . С. 44-51.

238121. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2013. 32 с.

238122. Варга Ч. Порівняння правових культур і правового мислення. . , . С. 22-31.

238123. Чурсіна Л. А., Домбровська О. П., Резвих Н.І. Стандартизація продукції та послуг. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 226 с.

238124. Тихомиров О. Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення. . , . С. 32-38.

238125. Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 224 с.

238126. Кунгурцева Л. Хто та за що може позбавити студента стипендії?. . , . С. 27.

238127. Ткаченко О. Концепт порівняння як конституанта постметафізичного правового мислення: досвід епістемологічних трансформацій. . , . С. 39-48.

238128. Скакун О. Принципи у методологічному інструментарії загального порівняльного правознавства. . , . С. 49-60.

238129. Цегельник Т. А., Лизунов С. И. Автономные системы контроля доступа. . , . С. 286-287.

238130. Новые башенные краны из Нязепетровска : [технические характеристики крана башенного быстромонтируемого SMK-5,66(КБ-314)]. . , . С. 6-9.

238131. Разумовский М. И., Карпуков Л. М. Метод стеганографического встраивания защитной информации в текстурированные печатные изделия. . , . С. 287-288.

238132. Захарова М. Ціннісні підстави виокремлення правових співтовариств: досвід минулого і сьогодення. . , . С. 61-71.

238133. Черненко К. А., Щекотихин О. В. Защищенный способ передачи информации в волоконно-оптических линиях связи. . , . С. 288-290.

238134. Халабуденко О. Конструкція і деконструкція в контексті порівняльного правознавства. . , . С. 72-79.

238135. Міцкевич Л. Синергетичні основи порівняльного правознавства. . , . С. 80-85.

238136. Нечипоренко Н. О., Біла Н. І. Про один алгоритм оцінювання періоду часових рядів. . , . С. 291-292.

238137. Пожуєва І. С. Моделювання кількісної динаміки соціальних процесів. . , . С. 292-294.

238138. Тихомиров Ю. Нові явища і поняття у порівняльному правознавстві. . , . С. 86-97.

238139. Липатов А. С. Об истории развития отечественных методик по экспертизе и техническому диагностированию грузоподъемных кранов. . , . С. 12-14.

238140. Бехруз Х. Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень. . , . С. 98-105.

238141. Желдибіна Т. Порівняльне правознавство і порівняльне державознавство: проблеми взаємодії та взаємозв'язку. . , . С. 106-115.

238142. Чумаченко Я. В. О решении задач рассеяния волн в узлах с нагруженной областью связи. . , . С. 294-295.

238143. Волчек Н. В., Корень В. Л. Особенности ремонта телескопических стрел нового поколения : [ремонт конструктивного элемента крана]. . , . С. 15-16.

238144. Левицька Т. І. Методи порівняння нечітких чисел. . , . С. 295-296.

238145. Вовк Д. Про зміст категорії "правова традиція" та її значення у порівняльно-правових дослідженнях. . , . С. 116-125.

238146. Фоварк-Коссон Б. Два століття еволюції порівняльного права у французькій правовій доктрині. . , . С. 126-135.

238147. Мастиновський Ю. В., Коротунова О. В., Щербіна О. А. Нестационарное вращение гибкого вала в жесткой оболочке с криволинейной осью. . , . С. 296.

238148. Асатурян А. Ш., Мязин А. А. Остаточные напряжения при дробеструйном упрочнении материала. . , . С. 297.

238149. Короткий А. А., Панфилов А. В. Российские инновационные технологии на канатном транспорте для урбанизированной среды : [канатное метро]. . , . С 26-28.

238150. Левада В. С., Левада И. В., Хижняк В. К. Изгиб отртотропной полубесконечной пластины с жестко закрепленным краем, под действием сосредоточенной нагрузки, приложенной внутри пластины. . , . С. 297.

238151. Кресін О. Генеза порівняльного правознавства як навчальної дисципліни в німецьких університетах у першій половині ХІХ ст.. . , . С. 136-153.

238152. Мудриєвська Л. Значення порівняльного правознавства у становленні позитивістських поглядів Ф.В.Тарановського. . , . С. 154-158.

238153. Киричек Г. Г., Лаврищева А. О., Севрюк Є. О. Модель кластерної платформи для інформаційних потоків у ВНЗ. . , . С. 298-299.

238154. Кудін С. Порівняльна історія права: епістемологічні та практичні дослідження у працях А.М.Стоянова. . , . С. 159-168.

238155. Киричек Г. Г., Вершина А. И Взаимовлияние дисциплин в модели обучения. . , . С. 300-301.

238156. Лафітський В. Правова держава і фактори її розвитку в порівняльно-правовому вимірі. . , . С. 169-182.

238157. Шкарупило В. В. Подход к стратификации системы "композитный веб-сервис". . , . С. 301-302.

238158. Мошкин В. И., Петров А. А., Титов В. С., Якушенков Ю. Г. Техническое зрение роботов. Машиностроение. М., 1990. 266 с.

238159. Бойченко А. Сучасні моделі законодавчого врегулювання діяльності Інтернет-провайдерів. . , . С. 15-19.

238160. Семерюк Т. М., Вершина А. И. Влияние внешних факторов на учебный процесс. . , . С. 303

238161. Розділ 7.2. Організаційні форми інноваційних підприємств (об'єднань підприємств) і зв'язку науки з виробництвом : [науково-виробниче об'єднання, інженерні центри, міжгалузеві державні об'єднання, вузівсько-промислові дослідницькі центри, ін.]. . , . С. 117-123.

238162. Тимофеев А. В. Адаптивные робототехнические комплексы. Машиностроение. Ленинград, 1988. 332 с.

238163. Растворов С. И., Кокар Ю. О., Дьячук Т. С. Использование экономического подхода к задаче распределения ресурсов GRID. . , . С. 304-305.

238164. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2007. 64 с.

238165. Гонтарь Н. А. Артефакты семантической сервис-ориентированной архитектуры. . , . С. 305-306.

238166. Пиріг Р. У пошуках арійського Грааля : [вивчення ведичних текстів. Переклади давньоіндійської літератури українською мовою ]. . , . С. 56-58.

238167. Кудерметов Р. К., Голуб Т. В. Внедрение дисциплины "Прикладная информатика и цифровые системы передачи данных" в учебный процесс магистров. . , . С. 306-307.

238168. Сирота А. В. Облачные технологии в дистанционном обучении высшей школы. . , . С. 307-308.

238169. Іваненко П. Перспективи розвитку використання безпаперових (електронних) інформаційних технологій (ч. 2). . , . С. 20-26.

238170. Савенко О. А., Подольский М. В., Солдатов Б. Т. Алгоритм замещения страниц виртуальной памяти. . , . С. 308-309.

238171. Тименко А. В. Алгебра иерархических структур процесса решения задач. . , . С. 310-311.

238172. Ресенчук В. Чи вважаються комерційні позначення об'єктами права інтелектуальної власності в Україні. . , . С 27-30.

238173. Жухевич О. Ділова документація - доказ використання знака для товарів і послуг. . , . С. 30-32.

238174. Розділ 2.8. Ринок харчових та біологічно активних добавок : [класифікація основних груп харчових добавок, їх використання у харчовій промисловості. Класифікація БАД, залежно від впливу на системи організму. Основні постачальники на ринок України]. . , . С. 306-358.

238175. Харитонов Є. Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав. . , . С. 183-196.

238176. Ганноцька О. С., Луценко Н. В. Екзоядерні системи: процеси та потоки. . , . С. 311-3112.

238177. Чиркін В. Елементи загального й особливого у мусульманській правовій культурі. . , . С. 197-208.

238178. Шинкаренко Я. Управління ризиками у фінансуванні та кредитуванні агровиробників - ключова тема для фінансового ринку СНД. . , . С. 39.

238179. Розділ 2.13. Ринок функціональних продуктів : [структура продуктів функціонального харчування на молочній основі. Структура світового та вітчизняного ринку функціональних продуктів та напоїв]. . , . С. 468-486.

238180. Васильєв О. Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності : характеристика сучсного стану проблеми. . , . С. 36-39.

238181. Губін С. Підсумки ринку агрострахування в Україні за 2012-й андерайтинговий рік. . , . С. 40-42.

238182. Оксамитний В. Міждержавні правові системи як реальність сучасного світу. . , . С. 209-222.

238183. Домот Н. Особливості оподаткування "театрального" роялті. . , . С. 33-36.

238184. Єгорова О. Іноземний елемент і національне право: форми нормативної взаємодії. . , . С. 223-234.

238185. Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Навчально-методичний комплекс з промислової інженерії. . , . С. 313-314.

238186. Транспортные и погрузочные машины и устройства. Тульский политех. ин-т. Тула, 1972. 151 с.

238187. Сапарова А. Підхід правових трансплантантів: поняття і значення для сучасного порівняльного правознавства : [перенесення правових норм та інститутів з одного середовища в інше]. . , . С. 235-241.

238188. Тройнин М. Ф., Ушаков Н. С. Электрические самоходные машины напольного транспорта. Машиностроение. Ленинград, 1984. 261 с.

238189. Тюриков П. Ф. Автоматическое управление на пневмотранспорте. Красноярский ун-т. Красноярск, 1989. 152 с.

238190. Гофман Є. О., Субботін С. О. Використання теорії наближених множин для синтезу дерев розв'язків. . , . С. 314-316.

238191. Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі. . , . С 43-49.

238192. Агрострахування і перестрахування в СНД, Європі та Азії. . , . С. 43-45.

238193. Волошин Ю. Модельна правотворчість і гармонізація у комплексі засобів зближення правових систем в умовах міждержавної інтеграції: порявняльно-правовий аспект. . , . С. 242-250.

238194. Зайцев С. А., Субботин С. А Метод оценки информативности детекторов в модели отрицательного отбора с маскированием. . , . С. 316-318.

238195. Зайко Т. А., Субботін С. О. Аналіз проблем, що виникають при пошуку асоціативних правил. . , . С. 318-320.

238196. Дейнега Л. Ю. Використання AutoLISP для розширення можливостей САПР AutoCAD. . , . С. 320-321.

238197. Лушников А., Лушникова М. Методологічні проблеми запозичення міжнародного та зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин. . , . С. 251-257.

238198. Єліферов О. Передачі (програми) організацій мовлення як об'єкти суміжних прав. . , . С. 64-66.

238199. Ландо О. Викладання порівняльного права. . , . С. 258-264.

238200. Льовкін В. М. Система підтримки прийняття рішень з управління інвестиціями. . , . С. 321-322.

238201. Український ринок ОСАЦВ потребує радикальних змін : [обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності]. . , . С. 46-47.

238202. Глобальна база даних брендів подолала 10-мільйонну позначку. . , . С. 72-73.

238203. Саломатін О. Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів. . , . С. 265-272.

238204. Горнісевич А. Нонсенс кризи якості законодавства України про інтелектуальну власність. . , . С. 8-10.

238205. Колпакова Т. А. Классификация участников тендера с использованием нейронной сети и метода анализ иерархий. . , . С. 323-324.

238206. Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекістану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості. . , . С. 10-21.

238207. Оніщенко Н. До питання методики викладання порівняльно-правових дисциплін. . , . С. 273-279.

238208. Батлер В. Місце порівняльного права у навчальній програмі англо-американських юридичних шкіл. . , . С. 280-283.

238209. Юр Т. В. Модель діагностування вузлів газотурбінних двигунів з використанням вейвлет-аналізу. . , . С. 324-326.

238210. Рузієва Ф. З історії створення бібліографічних джерел на території Середньої Азії. . , . С. 38-39.

238211. Саїдов А. Порівняльне цивільне право як навчальна дисципліна. . , . С. 284-298.

238212. Залєтов О. Економічна вартість життя людини - складова соціальних стандартів підвищення якості життя. . , . С. 48-51.

238213. Лихова С. Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях. . , . С. 299-307.

238214. Давидова М. Порівняльно-правовий підхід до юридичної освіти: пошук універсальних підстав. . , . С. 308-315.

238215. Скоморохов В. Пенсійне страхування - запорука гідного життя на пенсії. . , . С. 52-54.

238216. Фишер И., Хартман К. Промышленные роботы в социалистическом производстве. Экономика. М., 1986. 159 с.

238217. До 2050 року число мешканців планети, що досягли 100 років, зросте вдесятеро. . , . С. 55

238218. Фактори успіху СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН на ринку агентських продажів : [СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН - компанія на ринку страхування життя України. Інтерв'ю з головою правління банку/ записав Кадирбаєв Є.]. . , . С. 56-57.

238219. Квасницька Р. С. Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку. . , . С. 3-6.

238220. Іванько Ю. ТАУ відстояло право актуаріїв на національну освіту : [актуарій - спеціаліст із техніки розрахунків страхування]. . , . С. 58-59.

238221. Дамірлі М. Природа і статус порівняльного правознавства. . , . С. 323-334.

238222. Басманова О. Е. Изучение процессов конкуренции и монополизации на рынке железнодорожных перевозок : [структура грузоперевозок в Украине в 2002-2013 гг.]. . , . С. 7-9.

238223. Введення обов'язкового медичного страхування заплановано на 2015 році. . , . С. 60.

238224. Гутів Г. Г. Державне регулювання експорту продукції машинобудівної галузі. . , . С. 10-12.

238225. Гринько Т.В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери. . , .

238226. Медведчук В. Актуальні питання бікамералізму (двопалатної структури парламенту) в класичній європейській державно-правовій теорії. . , . С. 341-347.

238227. Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз. . , . С. 348-355.

238228. Коваленко В. Концептуальні засади модернізації правоохоронної діяльності та вдосконалення системи органів охорони правопорядку в Україні. . , . С. 356-364.

238229. Гринько Т. В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери. . , . С. 13-15.

238230. Більцан А. О. Аналіз витратної частини бюджету Чернівецького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. . , . С. 16-19.

238231. Смирнова К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі. . , . С. 365-375.

238232. Рабінович П, Гудима Д., Гончаров В., Луців О. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України). . , . С. 376-384.

238233. Коломоєць Т., Лютіков П. Адміністративна правосуб'єктивність юридичних осіб як основа їх адміністративно-правового статусу: теоретико-правовий аналіз. . , . С. 385-395.

238234. Безшкура А. Ю. Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств. . , . С. 20-22.

238235. Станіславський В. Загальноправові засади використання пісків як виду корисних копалин. . , . С. 396-404.

238236. Дрьомін В., Стрелковская Ю. Криміногенність соціальної стратифікації: "нові" маргінали у структурі організованої злочинності. . , . С. 405-413.

238237. Шевчук В. Проблеми планування тактичних операцій у криміналістиці. . , . С. 414-421.

238238. Цуркан М. Щодо питань забезпечення Верховним Судом України однакового правозастосування. . , . С. 422-429.

238239. Артеменко Н. Г. Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту. . , . С. 23-25.

238240. Опришко Д. Установчі документи юридичної особи як критерій поділу господарських об'єднань на договірні та статутні об'єднання підприємств. . , . С. 430-434.

238241. Ісаєнко В. А. Оцінка ефективності інноваційних проектів. . , . С. 26-27.

238242. Чорна Ю. Законодавство про неспроможність в Японії : [законодавство про банкрутство в Японії]. . , . С. 435-441.

238243. Каптар Г. Правова природа пенсійного страхування як соціального феномену. . , . С. 442-449.

238244. Бондарев Б. И. Плавка и литье деформируемых магниевых сплавов. Металлургия. Москва, 1973. 288 с.

238245. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: спеціальні розділи. Кондор. К., 2012. 352 с.

238247. Рынкевич Н. С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой. . , . С. 28-30.

238248. Новак О. До питання дисциплінарного провадження стосовно державних службовців: нормативно-правове регулювання та стадії. . , . С. 450-458.

238249. Ченкова Н. Співвідношення судового захисту публічних інтересів з максимізацією державних благ. . , . С. 459-465.

238250. Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиток у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства. . , . С. 31-37.

238251. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні. . , . С. 466-473.

238252. Шевчук О. Д., Лоїк І. І. Сучасні тенденції та напрями удосконалення податкового контролю в Україні. . , . С. 38-40.

238253. Іванова К. В. Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління. . , . С. 41-44.

238254. Бардачов Ю. М., Крючковський В. В., Цибуленко О. В., Матвієнко А. М., Вигоднер І. В. Практикум з вищої математики. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2010. 390 с.

238255. Собченко О. М. Психологія впливу. Кондор. К., 2013. 158 с.

238256. Чурсіна Л. А., Березовський Ю. В., Тіхосова Г. А. Сертифікація персоналу. Ліра-К. К., 2012. 316 с.

238257. Тіхосова Г. А., Богданова О. Ф., Горач О. О. Сертифікація товарів та послуг. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 328 с.

238258. Хорн Б., Клаус П. Зрение роботов. Мир. М., 1989. 487 с.

238259. Щербаков В. Д. Автопогрузчики. Высш. школа. М., 1989. 183 с.

238260. Электропривод, автоматизация и надежность ПТО. ВНИИПТМАШ. М., 1989. 100 с.

238261. Мельник А. Психологія самогубства. . , . С. 2-4.

238262. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

238263. Толчанова З. О. Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу. . , . С. 45-47.

238264. Чагайда М. О. Вплив паління на організм людини. . , . С. 5-8.

238265. Власов О. Хто такий Мамай і чому він козак : [історія давнього Запоріжжя]. . , . С. 50.

238266. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

238267. Рогаль П., Кондратюк В., Сипко В., Корявцев Г. Два кроки вперед, крок назад : [недоліки Кодексу цивільного захисту України - думка експертів]. . , . С. 10-12.

238268. Писарева А. Где рождаются газеты, или Печатное чудо Запорожья : [издательский дом "Керамист"]. . , . С. 39.

238269. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

238270. Рамський А. Ю. Мотиваційна складова інвестування домогосподарств та її реалізація в інвестиційних програмах. . , . С. 48-50.

238271. Писарева А., Светличный С. Красивая завеса - практика обвеса : [сравнение Крытого рынка и рынка "Анголенко" в г. Запорожье]. . , . С. 12.

238272. Шпонтак І. М. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у навчально-виховному процесі. . , . С. 15-17.

238273. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

238274. Ігнатьева І. А., Сидоренко Т. М. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства. . , . С. 52-54.

238275. САПР CAD master. Consistent Softvare. Львів, 2004.

238276. Петрук Т. М. Негативні наслідки Євро 2012 для готельного господарства Львова та шляхи їх подолання. . , . С. 55-56.

238277. Шак В. Как запорожец в одиночку Мариуполь освобождал : [Герой Советского Союза и наш земляк Константин Липилин]. . , . С. 10.

238278. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Психологічні основи PR" для студентів 3 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 - "Журналістика" (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

238279. Вовдюк Л. В. Використання комп'ютерних технологій під час викладання. . , . С. 19-21.

238280. Багірова Н. Є. Безпека дітей - найважливіша справа дорослих : [педагогічна програма, тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у Запорізькій області]. . , . С. 22-23.

238281. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 2 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (загальнонаукова лексика). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

238282. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 3 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (перекладацькі вправи з української мови). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

238283. Табунщик Г. В., Брагина Т. И. Методы управления качеством информационных систем. . , . С. 326-328.

238284. Табунщик Г. В., Притула А. В. Критерии оценки качества проекта PROMENG. . , . С. 328-330.

238285. Брагина Т. И., Табунщик Г. В. Метод оценки весовых коэффициентов при расчете трудозатрат программных проектов. . , . С. 330-331.

238286. Земелєва Л. Г. Використання методики системного аналізу при викладанні дисципліни "Безпека життєдіяльності". . , . С. 24-26.

238287. Павелко И. Расширение территории Запорожья в 20-е годы прошлого века : [план района г. Запорожья с показанием намечаемых площадок]. . , . С. 39.

238288. Шитікова О. В., Табунщик Г. В. Формалізація процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання. . , . С. 332-333.

238289. Пархоменко А. В., Притула А. В. Обновление учебных планов подготовки магистров в соответствии с программой TEMPUS PROMENG. . , . С. 333-335.

238290. Неласа Г. В., Притула А. В., Василенко А. П. Особливості викладання дисципліни "Soft skills для інженерів" для ІТ-спеціалістів. . , . С. 335-336.

238291. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

238292. Миронова Н. А. Интеллектуальная групповая распределенная система поддержки принятия решений. . , . С. 336-337.

238293. Сердюк С. Н., Каминская Ж. К. Интеллектуализация проектирования HMI-интерфейсов SCADA систем. . , . С. 337-339.

238294. Гавриленко І. Александр Кузьмін: "На порядку денному - благоустрій, ремонт доріг та боротьба зі стихійною торгівлею" : [стан Ленінського району Запоріжжя]. . , . С. 3.

238295. Твердохліб Ю. В., Дубровін В. І. Дослідження амплітудно-частотної характеристики вейвлет-фільтрів. . , . С. 339-341.

238296. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

238297. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи. Ліра-К. К., 2013. 332 с.

238298. Електронний наряд поза чергою... : [в Одеському порту почала діяти новація, здатна значно прискорити оформлення вантажів]. . , . С. 14-15.

238299. Ярковой А. Ю., Шитікова О. В., Табунщик Г. В. Онтологічний інжиніринг в задачах опису складних технічних систем. . , . С. 341-342.

238300. Ванюшанік Ю. П., Дубровін В. І., Фандєєва К. О. Оптимальний розподіл коштів між компонентами медіаплану. . , . С. 342-343.

238301. Чжу Таотао Прекрасные перспективы : [китайские и российские эксперты анализируют отношения между КНР и РФ]. . , . С 28-31.

238302. ООО "Издательский Дом "Керамист": профессионализм, ответственность, перспективы : [интервью с Генеральным директором запорожского издательства Д. Плехановым/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 1,7.

238303. Oliver Wyman презентував звіт про перспективи фінансових послуг у 2013 році. . , . С.34-35.

238304. Тимчук С. О., Неласая А. В. Cryptographic system of group signature. . , . P. 343-344.

238305. Китайский тотем из кирпичей : [подборка статей о Великой Китайской стене]. . , . С. 38-49.

238306. Чун Яту Битва за кассу : [китайские новогодние фильмы]. . , . С. 56-57.

238307. Свет О. О., Неласая А. В. Электронные деньги. . , . С. 345-346.

238308. Лукьянов А. Е. Три проекта - одна научная судьба : [проект "Философия и культура Китая". Обзор книг по тематике проекта]. . , .

238309. Хилько І. "Зелені" підприємства Запоріжжя повинні працювати ефективніше. . , . С. 4.

238310. Лунева А. Г., Табунщик Г. В. Исследование методов оценки удобства использования интерфейса пользователя. . , . С. 346-347.

238311. Корниенко А. С., Табунщик Г. В. Исследование методов взаимодействия слоя данных и слоя приложений. . , . С. 347-348.

238312. Бэй Та Шанхайский музей телеграфа. . , . С. 62-65.

238313. Чистенко І. Запорізька риба потребує захисту. . , . С. 5.

238314. Маркова В. Спеціальна програма - для кожного : [діяльність та пропозиції страхової компанії "Перша" м. Київ]. . , . С. 30.

238315. Колот Е. С., Грицаенко Р. С., Пархоменко А. В. Программная поддержка процесса системного инженерного проектирования наукоемких изделий. . , . С. 348-349.

238316. Петренко С. Одвічні бердянські проблеми - якість води та спасіння коси. . , . С. 6.

238317. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

238318. Залюбовский Я. И., Лунева А. Г., Пархоменко А. В. Применение триз на этапе концептуального проектирования наукоемких изделий. . , . С. 349-350.

238319. Бородай Є. І., Михайлова А. В., Табунщик Г. В. Система визначення оптимального маршруту для IOS систем. . , . С. 351-352.

238320. Рукавіцин І. Установи Державного банку на українських землях на початку XX століття. . , . С. 4-9.

238321. Рисіков В. П., Роговська К. О. Алгоритми статистичного регулювання технологічним процесом виробництва інтегральних мікросхем. . , . С. 352-354.

238322. Прядун Р. Что будет с ЗАлКом? : [состояние Запорожского алюминиевого комбината]. . , . С. 1,4.

238323. Шаров О. Гетерогенезація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей. . , . С. 10-14.

238324. Пионеры с 1894 года : [история создания RENAULT TRUCRS - одного из лидеров мирового автомобилестроения ]. . , . С. 34-35.

238325. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Зміцнюючі технології у виробництві деталей машин" з напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" (спеціальність "Технології машинобудування") для усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

238326. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Риторика" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 - ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 - здоров'я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

238327. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

238328. Олександр Бірюк: "Ми не ставимо крапку в питанні благоустрою району - це лише початок" : [благоустрій Заводського району м. Запоріжжя]. . , . С. 4.

238329. Плескач В. Наш земляк Марко Безручко : [військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, голова Українського військово-історичного товариства]. . , .

238330. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

238331. Про затвердження Порядку здійснення державного приватного партнерства в м. Запоріжжі. . , . С. 4-7.

238332. Пантелєєва Н. Політвекторність інновацій роздрібного банківського бізнесу : реалії сьогодення. . , . С.15-21.

238333. Чехута В. Время новых стандартов : [новые грузовые автомобили серии DAF LF и DAF CF]. . , . С. 36-38.

238334. Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків. . , . С. 22-27.

238335. Онищенко В., Носенко М. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного іпотечного ринку комерційної нерухомості. . , . С. 28-33.

238336. Розділ 4. Статистична обробка маркетингової інформації. . , . С. 121-151.

238337. Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп. . , . С. 34-35.

238338. Башко В. Дефіцит бюджету і квазіфіскальні операції : підвищення прозорості в сфері державних фінансів. . , . С. 40-45.

238339. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робот з дисципліни "Метрологія ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 74 с.

238340. Угода про співробітництво в галузі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів і нострифікацію документів про їхню кваліфікацію в рамках Співдружності незалежних держав (від 13 березня 1992 р.). . , . С. 193-198.

238341. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 р.). . , . С. 116-141.

238342. Про введення в обіг пам'ятної монети "1000-ліття Лядівського монастиря". . , . С. 45.

238343. Рекуненко І., Бондарев Є. Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів. . , . С. 46-53.

238344. Європейська конвенція про академічне визнання університетських кваліфікацій (Париж, 14 грудня 1959 р.). . , . С. 153-158.

238345. Чершев Ю., Вербняк Т. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи : [із статистичними матеріалами за 2007- поч.2013р.]. . , . С. 56-60.

238346. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2013 року. . , . С. 66.

238347. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2013 року. . , . С. 67.

238348. Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2013 року. . , . С. 68-69.

238349. Ринок державних цінних паперів України у березні 2013 року. . , . С. 70.

238350. Шляховой В. Дневные ходовые огни : [цены на дневные ходовые огни (ДХО); достоинства; технический регламент]. . , . С. 39-41.

238351. Розділ 1. Українська вища освіта: криза й пошуки між революційним та еволюційним шляхами розвитку : [реформування системи вищої освіти. Образ сучасного ВНЗ.]. . , . С. 6-25.

238352. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу" для студентів 2 курсу спеціальності 7.02030304 "Переклад" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

238353. Кравченко А., Метельский В. Маслянные энергосберегающие трансформаторы. . , . С. 14-17.

238354. Розділ 2. Ідеологія розвитку ВНЗ як освітньо-наукового інституту : [криза освітньої сфери України. Проблеми освіти в епоху інформаційної цивілізації. Філософія освіти і формування світогляду. Полкликання університету]. . , . С. 26-77.

238355. Инновационные разработки компании "С-инжиниринг": новый способ автоматического управления поточно-транспортной линией сыпучих материалов. . , . С. 18-19.

238356. Розділ 3. Криза мультикультуралізму: пошуки "нової громадянськості" : [мультикультурна і міжкультурна освіта]. . , . С. 78-113.

238357. Семёнов В. Перспективы развития электротехники России после вступления страны в ВТО. . , . С. 28-31.

238358. Розділ 4. Криза класичної гуманістичної моделі в сучасних системах вищої освіти : [опозиція "школа-університет". Дегуманізаційні тенденції в сучасній вищій освіті]. . , . С. 114-129.

238359. Розділ 5. Концепція соціалізації особистості студента. . , . С. 130-162.

238360. Розділ 6. Вища школа в системі національно-патріотичного виховання молоді. . , . С. 163-184.

238361. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

238362. Гриньков Д. Шоб було : [рынок депозитов физических лиц в отечественных банках]. . , . С. 26-27.

238363. Пашкеев С. Краса натуры : [бразильський производитель косметики Natura Cosmeticos]. . , . C. 38-41.

238364. Владимиров Д., Татаренко Г. Маистер икс : [производство и экспорт зерновых в Украине ]. . , . С. 50-52.

238365. Силивончик А. Козел упущения : [в Украине формируется рынок козьего молока и продуктов его переработки]. . , . С. 54-56.

238366. Дикаленко М. Стой стороны : [падение мирового топливного рынка и реалии украинского]. . , . С. 58-59.

238367. Середа Е. Аквалонгисты : [спрос на украинском рынке бассейнов]. . , . С. 63-64.

238368. Розділ 8. Вища освіта України як засіб формування цінностей громадянського суспільства : [роль ВНЗ у формуванні життєвих орієнтирів студентів, забезпеченні інтелектуального розвитку. Цінності сучасної молоді. Виховна функція ВНЗ. Самоврядуваня]. . , . С. 222-290.

238369. Гусев Ю. Путевой листок : [ туристическое страхование выезжающих за границу]. . , . С. 32-34.

238370. Шатилова А. " Я не разрешаю называть себя телеведущей", - говорит диктор Анна Шатилова : [интервью с диктором центрального телевидения СССР записала Т. Омельченко]. . , . С. 44-46.

238371. Трофимова В. В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції. Таврида. Сімферополь, 2012. 209 с.

238372. Олександр Потебня: сучасний погляд. Майдан. Х., 2006. 224 с.

238373. Давидов О. С Квантова механіка. Академперіодика. К., 2012. 708 с.

238374. Лев Аронович Синицький. НАН України. К., 2013. 184 с.

238375. Дворжакова С., Фризлова И., Глоушкова К.,Штербова В. Гражданское общество: инструкция по применению. ИД"ИНЖЕК". Х., 2011. 84 с.

238376. Тезисы докладов Международных молодежных научно-технических чтений им. А. Ф. Можайского, Украина, Запорожье-Алушта, 21-23 мая 2013 г.. Мотор-Сич. Запорожье, 2013. 304 с.

238377. Industrial Communication. Catalog IK PI - 2009. [o. v.]. [O. S.], 2009. 1480 p.

238378. Голос України. Київська правда. К., 2013.

238379. Рогава Г. Перша у світі піч - наша : [історія завода "Дніпроспецсталь"]. . , . С. 1,6.

238380. Прикладная механика композитов. Мир. М., 1989. 357 с.

238381. Прикладная оптика. Машиностроение. М., 1988. 311 с.

238382. "Прикладная рентгенография металлов" Всесоюз. научно-техническая конф. (Ленинград, 1986) І Всесоюзная научно-техническая конференция по прикладной рентгенографии металлов (25-27 ноября 1986). [Б. и.]. Ленинград, 1986. 154 с.

238383. Прикладная спектроскопия. Наука. М., 1969. 493 с.

238384. Прикладная спектроскопия. Наука. М., 1969. 218 с.

238385. Прикладная статистика. Наука. М., 1983. 383 с.

238386. Прикладная теория упругости. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1979. 146 с.

238387. Прикладная теория упругости. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1980. 132 с.

238388. Прикладная теория упругости. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1983. 123 с.

238389. Прикладная теория упругости. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1980. 134 с.

238390. Прикладная теория упругости. Саратовский политехнический ин-т. Саратов, 1989. 101 с.

238391. Прикладная электротехника. Наукова думка. Киев, 1981. 178 с.

238392. Прикладная электрохимия. Химия, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1974. 536 с.

238393. Прикладная электрохимия. Химия. М., 1975. 551 с.

238394. Прикладная электрохимия. Теория, технология и защитные свойства гальванических покрытий. КХТИ. Казань, 1980. 69 с.

238395. Прикладная электрохимия. Теория, технология и защитные свойства гальванических покрытий. КХТИ. Казань, 1984. 74 с.

238396. Прикладная ядерная спектроскопия. Атомиздат. М., 1973. 336 с.

238397. Прикладная ядерная спектроскопия. Атомиздат. М., 1984. 266 с.

238398. Загорська Д. М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні. . , . С. 12-15.

238399. Глухова Д. А. Глобальні виміри інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК. . , . С. 16-21.

238400. Попова А. Великодні традиції: від крашанки до вірувань. . , . С. 42-43.

238401. Піддубний В. І. Депозитарна система США. . , . С. 22-28.

238402. Кремень В. Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності. . , . С. 7-13.

238403. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

238404. Товажнянський Л. Л. Потенціал науковця, педагога, громадянина. До 60-річчя Олександра Георгійовича Романовського. . , . С. 14-18.

238405. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

238406. Ровна В. Легенди Благовіщенського храму : [історія Свято-Преображенського храма с. Благовіщенка Куйбишевського р. Запорізької обл.]. . , . С. 11.

238407. Горбач Д. Софийский экспресс : [политический кризис в Болгарии из-за энергетического сектора]. . , . С. 21-23.

238408. Малікова Р. П. Моєї осені світлини. [б. в.]. Запоріжжя, 2010. 52 с.

238409. Гусев Ю. Кредитная история : [банки помогли "Лайфовым" страховщикам сохранить темпы роста]. . , . С. 27.

238410. Чабала О. "Якість освіти" як соціально-філософська категорія: особливі риси та сучасні вимоги. . , . С. 22-30.

238411. Курячая Е. Про тест : [профессиональные тесты для персонала]. . , . С. 35-37.

238412. Кудин В. А. Эмоционально-эстетические факторы преподавания и образования. . , . С.23-30.

238413. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

238414. Терепищий С. Стандартизація вищої освіти як спосіб забезпечення її якості : [поняття, цілі та завдання, теоретичні, філософські та методологічні проблеми стандартизації освіти]. . , . С. 30-39.

238415. Васянович Г. Добро- й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка. . , . С. 31-38.

238416. Надольний І. Якісний вектор освіти як світоглядний імператив духовного буття особистості : [елементи освітнього потенціалу. Поняття ті зміст світогляду, його елементи, види]. . , . С. 68-76.

238417. Осінь Т. Осінній віршопад. Тандем. Запоріжжя, 2011. 48 с.

238418. Предборська І., Ганаба С. Творчість як коцептуальна складова якості освіти : [поняття "творчість". Освітні моделі: модель "конвеєра", проектна, мережева, гештальт-освіта]. . , . С. 76-91.

238419. Осень Т. Светлые полдни. Плюс 73. Запоріжжя, 2011. 120 с.

238420. Пролеєв С. Обдарованість як чинник та виклик освітньої системи. . , . С. 91-107.

238421. Кліковка Г., Штибіна Н. Дихаймо глибше - Асканія! : [природний заповідник Асканія-Нова Херсонська області]. . , . С. 11.

238422. Дюморье Д. Ребекка. Айрис-пресс. М., 2007. 240 с.

238423. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

238424. Я не гружу людей. Настроение у меня всегда хорошее : [интервью с французским актером и режиссером - Пьером Ришаром, записала Д. Тасбулатова]. . , . С. 44-46.

238425. Панченко Л. Моральність як ціннісно-змістовний модус освіти : [мораль і моральність. Гуманізація та гуманітаризація освіти. Зміст освіти в умовах інформаційного суспільства]. . , . С. 107-120.

238426. Голозубов А. В. Герой и героическое в социокультурном пространстве ХХ века: опыт тоталитаризма и общества потребления. . , . С. 39-47.

238427. Шевченко Н. Біржавні підприємства : [создание украинского рынка угля и его пагубное воздействие на саму угледобычу]. . , . С. 51-53.

238428. Івченко В., Камаєв Ю. Стовп самодержавства, або 12 справ Івана Карповича Підіпригори. Клуб сімейного дозвілля. Х., 2011. 350 с

238429. Прикладное математичекое обеспечение в системе коллективного пользования. Наука. Новосибирск, 1986. 108 с.

238430. Кобинець А., Юрик П. Президент. Запоріжжя. Весна : [робочий візит Президента України 16 травня 2013 р. у Запоріжжя]. . , . С. 1-2.

238431. Московчук Є. Авиалето : [пассажирские авиаперевозки в Украине]. . , . С. 59-60.

238432. Кувыкин В. А., Коваль И. Г., Кувыкина М. И. Прикладное программирование в системе КАМА. Финансы и статистика. М., 1983. 271 с.

238433. Прикладное программное обеспечение единой системы электронных вычислительных машин. МЦНТИ. М., 1980. 94 с.

238434. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

238435. Прокопенко І. Ф. Розвиток інноваційної педагогічної освіти як приіоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст.. . , . С. 48-55.

238436. Прикладное программное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ. Междун. центр научной и техн. докум.. М., 1988. 132 с.

238437. Олійник В. В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства : [стандарт післядипломної педагогічної освіти. Освітня політика і державні вимоги до программ підвищення кваліфікації керівників ВНЗ]. . , . С. 56-66.

238438. Баштанник В. Гуманізація публічного управління як імператив державно-управлінських трансформацій : [забезпечення прав людини в контексті гуманізації державного управління]. . , . С. 5-13.

238439. Дашвар Л. Село не люди. Клуб сімейного дозвілля. Х., 2011. 270 с.

238440. Кліковка Г. Гордість краю - медичний університет : [Запорізький державний медичний університет]. . , . С. 10.

238441. Лис В. С. Століття Якова. Клуб сімейного дозвілля. Х., 2010. 238 с.

238442. Пашкова В. А. Секрет. Плюс 73. Запорожье, 2011. 16 с.

238443. Шмига В. Ф. Передчуття. Акцент Інвест-трейд. Запоріжжя, 2013. 84 с.

238444. Гличев А. В., Рабинович Г. О., Примаков М. И. Прикладные вопросы квалиметрии. Изд-во стандартов. М., 1983. 136 с.

238445. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

238446. Бех В., Михайліченко М. Метаморфози якості освіти у вирі міжцивілізаційного зсуву. . , . С. 121-135.

238447. Баранник В. В. Сказки танцующего моря. Тандем. Запорожье, 2011. 118 с.

238448. Піщуліна О. Пенсійне страхування та пенсійна система для малого бізнесу. . , . С. 71-92.

238449. Коваль В. М. Повертаюсь до витоків.... [б. в.]. Запоріжжя, 2011. 95 с.

238450. Шестопалюк О. В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті : [особливості побудови неперервної освіти. Використання ІКТ]. . , . С. 67-73.

238451. Гомілко О. Агенції контролю за якістю вищої освіти як елемент європейської інституалізації освіти в Україні. . , . С. 154-167.

238452. Лютий Г. І. Мама-Марія. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2008. 392 с.

238453. Курбатов С. Якість університетської освіти крізь призму провідних міжнародних університетських рейтингів. . , . С. 168-188.

238454. Гриценко М. Сучасні підходи забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти в Україні : [зовнішнє незалежне оцінювання: за і проти. Проблеми якості української освіти]. . , . С. 189-198.

238455. Пінчук Є., Шеремет Л. Системна еволюція оцінки якості вищої освіти : [Ліцензування. Акредитація. Система оцінки якості у Німеччині. ]. . , . С. 198-209.

238456. Московцева В. Великодній передзвін над Хортицею : [міське родинне свято "Великдень на Хортиці"]. . , . С. 8.

238457. Гуревич Р. С., Кадемия М. Е. Педагогический профессионализм преподавателя как актуальная проблема профессионального образования. . , . С. 74-80.

238458. Теліга О., Ольжич О. Дороговказ. Фундація ім. О.Ольжича, вид-во ім. О.Теліги. К., 1994. 47 с.

238459. Прикладные вопросы тепломассообмена. ДГУ. Днепропетровск, 1978. 130 с.

238460. Федоров Д. И. Рабочие органы землеройных машин. Машиностроение. М., 1990. 360 с.

238461. Shakespeare W. Hamlet. Penguin Books. London, 2001. 190 p.

238462. Прикладные вопросы теплообмена и гидродинамики. Наук. думка. Киев, 1982. 179 с.

238463. Shakespeare W. Measure for Measure. Penguin Books. [O. S.], . 128 p.

238464. Milton J. Paradise Lost. Penguin Books. [O. S.], . 313 p.

238465. Прикладные задачи гидрогазодинамики и тепломассообмена в энергетических установках. Наукова думка. Киев, 1989. 141 с.

238466. Прикладные задачи гидромеханики. Наук. думка. Киев, 1981. 187 с.

238467. Биков В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів. . , . С. 81-98.

238468. Лузік Е. Теоретико-методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах: інтегративно-діяльнісний підхід. . , . С. 209-216.

238469. Deutsche und Osterreichische marchen. КАРО. СПб., 2001. 208 с.

238470. Прикладные задачи динамики и устойчивости механических систем. ЛГУ. Ленинград, 1990. 244 с.

238471. Прикладные задачи динамики управляемого движения. Наук. думка. Киев, 1981. 140 с.

238472. Прикладные задачи математической физики. Аз. гос. ун-т. Баку, 1986. 105 с.

238473. Розділ 2. Зміст термінів "якість вищої освіти" і "моніторинг вищої освіти". . , . С. 38-94.

238474. Розділ 3.1. Моніторинг - термінологічні та історичні аспекти. . , . С. 95-102.

238475. Коваленко О. Е. Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути?. . , . С. 99-106.

238476. Розділ 3.4. Науково-теоретичні підстави системного освітнього моніторингу. . , . С. 116-121.

238477. Тимошпольский В. И., Беляев Н. М., Рядно А. А. Прикладные задачи металлургической теплофизики. Навука і тэхніка. Минск, 1991. 319 с.

238478. Прикладные задачи напряженного состояния упругих тел. Изд-во ин-та. Саратов, 1987. 115 с.

238479. Розділ 4.2. Застосування грантів і позик для фінансової підтримки студентів і забезпечення якості вищої освіти. . , . С. 149-157.

238480. Прикладные задачи теоретической и математической физики. Латвийский ун-т. Рига, 1978. 151 с.

238481. Розділ 3.5. Приклади успішного освітнього моніторингу: рейтинги університетів світу. . , . С. 121-129.

238482. Бабаєв В. М. Науково-освітні шляхи розвитку світлотехнічної галузі. . , . С. 107-111.

238483. Карамушка Л. М., Куриця Д. І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців. . , . С. 112-125.

238484. Рыбалка В. В. Ретроспектива научных определений личности отечественных психологов, педагогов и социологов второй половины ХІХ - конца ХХ века.. . , . С. 126-136.

238485. Крутій О. М. Соціально-психологічний механізм формування діалогових компонентів особистості як суб'єкта управління соціальними системами. . , . С. 137-146.

238486. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 60 с.

238487. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 64 с.

238488. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

238490. Інформаційно - керуючі системи на залізничному транспорті. УкрДАЗТ. Х., 2013. 102 с.

238491. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2013. 120 с.

238492. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 164 с.

238493. Прикладные задачи технической кибернетики. Сов. радио. М., 1966. 495 с.

238494. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2013. 184 с.

238495. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2013. 240 с.

238496. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2013. 84 с.

238497. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2012. 160 с.

238498. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

238499. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

238500. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 36 с.

238501. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 88 с.

238502. Кошевий М. М. Розвиток наукоємного сектора національної економіки України. . , . С. 5-10.

238503. Потоцька Т. Г. Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці. . , . С. 11-15.

238504. Салига С. Я. Підходи щодо визначення неспостережених доходів домогосподарств. . , . С. 16-20.

238505. Олійник О. Врядування і державність: стан та деякі перспективи розвитку. . , . С. 13-21.

238506. Попович Н. Сучасний стан дискурсу теорії державного управління: наслідки та перспективи домінування парадигм. . , . С. 22-29.

238507. Соловйов В. Корупція в державному управлінні як феномен глобалізованого світу. . , . С. 29-37.

238508. Суший О. Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку. . , . С. 38-47.

238509. Козакова О. Теоретико-методологічні засади дослідження громадянських комунікацій. . , . С. 47-56.

238510. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

238511. Гошовська В. Спеціальність "Парламентаризм" у сучасних умовах підготовки керівних кадрів. . , . С. 57-63.

238512. Олейник С. Пушка, пролежавшая триста лет в воде, выстрелила : [тайны запорожских музеев]. . , . С. 6.

238513. Гурієвська В. Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні. . , . С. 63-70.

238514. Прикладные задачи технической кибернетики. Наукова думка. К., 1972. 282 с.

238515. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

238516. Евсиков Ю. А., Обрезков Г. В., Разевиг В. Д. Прикладные математические методы анализа в радиотехнике. Высшая школа. М., 1985. 343 с.

238517. Прикладные методы и программирование в численном анализе. Изд-во МГУ. М., 1985. 184 с.

238518. Станевский В. П., Моисеенко В. Г., Колесник Н. П., Кокушко В. В. Строительные краны. Будивэльнык. К., 1989. 296 с.

238519. Данилина Е. "Турист" и "Горожанин" друг на друга не похоже : [развитие Мелитопольского моторного завода (МеМЗ)]. . , . С. 9.

238520. Прикладные методы исследования тонкостенных конструкций. Московский авиационный ин-т имени Серго Орджоникидзе. М., 1984. 81 с.

238521. Калашник Н. Самоосвіта державних службовців в історичній ретроспективі : [поняття "самоосвіта". Безперервна освіта дорослих]. . , . С. 71-78.

238522. Мадатов Г. Л., Шичанин В. Н., Горбунцов В. В. Прикладные методы исследования управляемых механических систем. Наукова думка. Киев, 1980. 190 с.

238523. Сурай І. Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Канади. . , . С. 78-88.

238524. Прикладные методы кибернетики. Изд-во ин-та кибернетики. К., 1984. 87 с.

238525. Частина VIII. Маркетинг на ринку страхування : [зміст та цілі маркетингу у страховій діяльності. Комплекс маркетингу на страховому ринку]. . , . С. 613-666.

238526. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

238527. Бутенко В. Улица Горького : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

238528. Частина IX. Актуарні розрахунки : [система математичних і статистичних розрахунків, що використовується у статистиці. Моделі індивідуальних позовів]. . , . С. 667-842.

238530. Частина X. Іноземне страхування : [страховий ринок європейського Союзу. Страхування у Великій Британії, Німеччині, Франції]. . , . С. 843-978.

238531. Тимофієв В. Актуальні питання удосконалення кадрового потенціалу державної служби : [лідерство. Лідерські компетенції. Основні риси кваліфікації державного службовця. Адаптація]. . , . С. 89-95.

238532. Прикладные методы математики и кибернетики. ИК. Киев, 1983. 88 с.

238533. Прикладные методы расчета авиационных конструкций. МАИ. М., 1986. 64 с.

238534. Коновалова М. Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України. . , . С. 96-103.

238535. Прикладные методы расчета строительной механики, экспериментальные исследования. МАИ. М., 1982. 85 с.

238536. Прикладные проблемы прочности и пластичности. Изд-во ун-та. Горький, 1987. 122 с.

238537. Пригородова С. Реформа державної служби як складова адміністративної реформи в Україні. . , . С. 103-113.

238538. Прикладные проблемы прочности и пластичности. Горьковский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Горький, 1988. 144 с.

238539. Рожкова І., Жаліло Л., Мартинюк О. Методологічні засади управління реформуванням системи охорони здоров'я в Україні: аспекти впровадження первинної медико-санітарної допомоги. . , . С. 114-123.

238540. Прикладные проблемы прочности и устойчивости деформируемых систем в агрессивных средах. СПИ. Саратов, 1989. 80 с.

238541. Прикладные проблемы прямого преобразования энергии. Наукова думка. К., 1977. 176 с.

238542. Медвідь М., Павлов Я. Шляхи вдосконалювання заходів державного регулювання щодо запобігання та ліквідації конфліктів між правоохоронцями, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях. . , . С. 123-130.

238543. Прикладные проблемы теории колебаний. Горьков. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Горький, 1989. 109 с.

238544. Серветник Н. О. Аналіз основних індикаторів ділових циклів в Україні : [коливання ділової активності в перехідних економіках]. . , . С. 21-25.

238545. Прикладные проблемы теории колебаний. Горьков. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Горький, 1990. 160 с.

238546. Феофанова І. В. Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України. . , . С. 26-30.

238547. Прилепский Б. В. Комплексная автоматизация управления производством. Наука. Новосибирск, 1985. 173 с.

238548. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

238549. Безбородова Т. В. Стан банківського кредитування в Україні в посткризовому періоді. . , . С. 31-34.

238550. Приложение функционального анализа к приближенным вычислениям. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1974. 129 с.

238551. Приложения теплофизики в литейном производстве. Вышэйшая школа. Минск, 1966. 229 с.

238552. Бутко В. Запорожские курорты: что, почем и как : [туризм Запорожья]. . , . С. 12-13.

238553. Меняйло В. Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти. . , . С. 130-137.

238554. Бутенко В. Улица Тельмана : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

238555. Смолин А. П. Экскаваторы Э-652 и Э-651. Конструкция, эксплуатация и ремонт. Машиностроение. М., 1963. 339 с.

238556. Федорів Т. Репутаційні ризики та комунікаційний менеджмент в органах державної влади. . , . С. 137-147.

238557. Балдич Н. Інституційні основи європейської системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками. . , . С. 148-155.

238558. Прилуцкий В. И. Механизация и автоматизация производственных процессов на ХЭЛЗ. М-во электротехн. пром-сти СССР ВНИИЭМ. М., 1966. 8 с.

238559. Примак А. В., Щербань А. Н., Сорока А. С. Автоматизированные системы защиты воздушного бассейна от загрязнения. Тэхника. К., 1988. 166 с.

238560. Рейш А. К., Гилула М. Д., Овчинников В. К. Одноковшовые экскаваторы 0,15 - 0,3 м 3. Госстройиздат. М., 1958. 103 с.

238561. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

238562. Сафронова О. Пріоритети державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на ринку корпоративного контролю України. . , . С. 155-162.

238563. Ушаков Н. С. Мостовые электрические краны. Машиностроение. Ленинград, 1988. 352 с.

238564. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. реабілітації і рекреації Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Фізіологічні основи фізичної культури" для бакалаврів спеціальностей "Фізичне виховання", "Фізична реабілітація" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

238565. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. реабілітації і рекреації Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Фізіологічні основи фізичної культури" для бакалаврів спеціальностей "Фізичне виховання", "Фізична реабілітація" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

238566. Приходько О., Бутко В., Сидоров С. Быстрое счастье одиноких запорожцев : [социальная помощь запорожским пенсионерам и сиротом]. . , . С. 12-13.

238567. Бережна Г. В. Особливості експорту та імпорту послуг України : [із статистичних матеріалів 2007-2011 рр.]. . , . С. 35-40.

238568. Кашпрук Ю. А. Реформування системи інституційного регулювання банківської діяльності в Україні у контексті світового досвіду. . , . С. 41-44.

238569. Применение абразивного инструмента из эльбора в промышленности. НИИмаш. М., 1981. 119 с.

238570. Бутенко В. Улица Жукова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

238571. Применение АВМ и ЭЦВМ к решению некоторых задач механики деформируемых тел. Белорусс. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Гомель, 1972. 51 с.

238572. Применение автоматизированного оборудования с программным управлением в авторемонтом производстве. ЦБНТИ. М., 1987. 69 с.

238573. Применение автоматизированных полупроводниковых преобразователей частоты в машиностроении. УАИ. Уфа, 1984. 167 с.

238574. Максимчук О. С. Транспорт як пріоритетний напрям економічного розвитку сфери послуг : [підсумки роботи транспорту України за 2011 р. Пасажирооборот]. . , . С. 45-48.

238575. Покатаєва О. В. Напрями вдосконалення системи управління місцевими фінансами. . , . С. 49-54.

238576. Применение алмазного инструмента в машиностроении. ЦБТИ. М., 1962. 53 с.

238577. Домбровский Н. Г., Маевский А. Г., Гомозов И. М., Гилис И. М. Теория и расчет гусеничного движителя землеройных машин. Техніка. К., 1970. 192 с.

238578. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

238579. Литвинова Е., Левит И., Приходько О., Сидоров С., Захарова Н. Цена подвига запорожских ветеранов : [современные реалии социального положения запорожских ветеранов]. . , . С. 12-13.

238580. Малиновський В. Концептуалізація поняття "регіон". . , . С. 163-170.

238581. Шарий В. Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю. . , . С. 171-177.

238582. Шарій В. Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю. . , . С. 171-177.

238583. Применение алюминиевых сплавов в сельском хозяйстве. ВИЛС. [Б. м.], 1982. 110 с.

238584. "Применение алюминия и его сплавов в различных областях электротехнического производства". Семинар, Москва, 1965 Решение научно-технического семинара "Применение алюминия и его сплавов в различных областях электротехнического производства". ВНИИЭМ. М., 1965. 8 с.

238585. Глущенко Ю. Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій. . , . С. 178-184.

238586. Андрюхина Т. Д. Применение алюмосодержащего сырья в промышленных стеклах массового производства. ВНИИЭСМ. М., 1989. 92 с.

238587. Груздев И. А., Кадомская К. П., Кучумов Л. А. Применение аналоговых вычислительных машин в энергетических системах. Энергия. М., 1964. 408 с.

238588. Бутенко В. Улица Жуковского : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

238589. Груздев И. А., Кучумов Л. А. Применение аналоговых вычислительных машин в энергетических системах. Энергия. М., 1970. 400 с.

238590. Бутко В. Реконструкции запорожских детсадов: одно здание по цене пяти. . , . С. 44-45.

238591. Применение аналоговых вычислительных машин для расчета электрических систем автоматического регулирования. ЦНИНТИПРИБОРЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1962. 93 с.

238592. Телешун С., Ситник С., Рейтерович І. Публічна чи державна політика - вітчизняна дилема вибору. . , . С. 185-196.

238593. Применение аппаратов порошковой технологии и процессов термосинтеза в народном хозяйстве. ТГУ. Томск, 1987. 290 с.

238594. Применение бесступенчатых передач в тракторах и сельскохозяйственных машинах. Машгиз. М., 1963. 159 с.

238595. Применение в отечественной промышленности шлифовальной шкурки и изделий из нее производства Запорожского абразивного комбината. ВНИИТЭМР. М., 1986. 15 с.

238596. Применение вакуума в металлургии. АН СССР, Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. М., 1958. 166 с.

238597. Купрій В. Аудит реалізації державної політики: розуміння та проблематика застосування. . , . С. 196-201.

238598. Логунова М., Пшеничнюк О. Наукове забезпечення процесу формування й реалізації державної політики в умовах модернізації українського суспільства. . , . С. 201-210.

238599. Применение вакуума в металлургии. АН СССР, Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. М., 1963. 255 с.

238600. Самарин А. М., Поляков А. Ю., Новик Л. М. Применение вакуума в сталеплавильных процессах. Металлургиздат. М., 1957. 103 с.

238601. Арефьев В. Л., Лукомский С. И., Сланов А. Г. Применение вибрации для интерсификации процессов перемешивания жидких сред. Цветметинформация. М., 1977. 48 с.

238602. Клейн А. Л., Утков В. А., Кашин В. В. Применение высокоосновного агломерата при выплавке качественной стали в мартеновских печах средней емкости. Черметинформация. М., 1966. 7 с.

238603. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання з дисципліни "Теорія ймовірностей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

238604. Тема 2. Етапи розвитку релігійного туризму в світі. . , . С. 25-45.

238605. Тема 3. Особливості розвитку релігійного туризму в Україні. . , . С. 46-69.

238606. Тема 4. Релігійні центри іудаїзму. . , . С. 70-93.

238607. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку та вимірювання в електроенергетиці" для студентів 5 курсу усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

238608. Тема 5. Релігійний туризм у різних християнських конфесіях. . , . С. 94-144.

238609. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Сучасні методи обліку та вимірювання в електроенергетиці" та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи спрживання" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

238610. Семенов Р. А., Садофьев В. Н., Александров И. И. Применение высокопрочного чугуна в транспортном машиностроении. НИИИнформтяжмаш. М., 1972. 51 с.

238611. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2001. 48 с.

238612. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2003. 48 с.

238613. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005.

238614. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

238615. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

238616. Тема 6. Паломництво в ісламі. . , . С. 145-165.

238617. Тема 7. Релігійний туризм в індуїзмі. . , . С. 166-185.

238618. Тема 8. Релігійні центри буддизму. . , . С. 186-202.

238619. Тема 9. Об'єкти поклоніння у релігіях Далекого Сходу. . , . С. 203-225.

238620. Применение вычислительной машины для расчета критических скоростей и анализа шума синхронных машин. ВНИИЭМ. М., 1964. 30 с.

238621. Белевцев А. Т., Понграц Т., Даньда Е. Применение вычислительной техники. Энергия. М., 1977. 360 с.

238622. Тема 12.5. Ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. . , . С. 333-336.

238623. Сергєєв В. В. Напрями вдосконалення діяльності закладів культури в умовах інноваційного й інформаційного розвитку держави. . , . С. 55-59.

238624. Применение вычислительной техники в машиностроении. Отд. науч.-техн. информации. М., 1968. 222 с.

238625. Применение вычислительной техники в проектировании и исследованиях систем электромеханики. ВНИИЭМ. М., 1976. 123 с.

238626. Применение вычислительной техники в энергетике. Госэнергоиздат. М., 1959. 112 с.

238627. Чайка Ю. М. Державне регулювання структурних трансформацій економіки України. . , . С. 60-63.

238628. Чириченко Ю. В. Зовнішня торгівля послугами: глобальна емерджентність. . , . С. 64-69.

238629. Паршин Ю. И. Разработка множественной регрессионной модели функционирования экономики Днепропетровской области. . , . С. 70-75.

238630. Применение вычислительной техники для комплексного анализа режимов электроэнергетических систем. Наукова думка. К., 1985. 168 с.

238631. Применение вычислительной техники и автоматизация в электроэнергетических системах. Наук. думка. Киев, 1980. 223 с.

238632. Применение вычислительной техники и математических методов в физико-технических исследованиях. УПИ. Свердловск, 1988. 203 с.

238633. Лилик І. Досвід українських компаній у налагодженні діалогу з новим споживанням. . , . С. 5-16.

238634. Ананьин Г. П., Каретников В. Н,, Клейменов В. Б., Еганов В. М. Применение вычислительной техники при расчетах подземных конструкций. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1977. 103 с.

238635. Применение вычислительной техники при управлении сложными объектами. Ин-т проблем управления. М., 1978. 108 с.

238636. Применение вычислительных машин в энергетике. Энергия. М., 1968. 344 с.

238637. Применение вычислительных машин для анализа устойчивости и токов короткого замыкания в энергосистемах. Наукова думка. К., 1968. 180 с.

238640. Воробьева М. И., Пивоваров А. А. Влияние гидроксида аммония на эффективность переработки рудных концентратов плазмохимически активированными растворами. . , . С. 20-26.

238641. Чигиринец Е. Э., Воробьева В. И., Татарченко Г. О., Липатов С. Ю. Взаимосвязь метода экстракции и противокоррозионной эффективности летучих фракций шрота рапса. . , . С. 27-34.

238643. Бойчук Т. М., Банюк К. Н., Сивченко Н. А., Орлик С. Н., Нейтрализация оксидов азота (I) и (II) газовых выбросов на кобальт-церий-цирконийоксидных палладированных катализаторах. . , . С. 42-47.

238645. Цкитишвили Э. О., Троценко Л. Н., Пикашов В. С., Мацишин Н. В., Кукуй К. А., Лейковский К. Г., Виноградова Т. В. Регулирование параметров факела как средство экономии топлива при обжиге извести. . , . С. 57-64.

238646. Применение вычислительных методов в научно-технических исследованиях. Пензенский политехнический ин-т. Пенза, 1981. 160 с.

238647. Применение вычислительных методов в научно-технических исследованиях. Пензенский политехнический ин-т. Пенза, 1982. 115 с.

238648. Применение вычислительных методов в энергетике. Энергоатомиздат. М., 1987. 176 с.

238649. Миленин А. С. К вопросу планирования ремонта магистральных трубопроводов под давлением на основе результатов внутритрубной диагностики. . , . С. 30-39.

238650. Рыбаков А. А., Семенов С. Е., Филипчук Т. Н. Свойства металла шва двусторонних сварных соединений труб из микролегированной стали повышенной прочности. . , о. С. 40-45.

238651. Махненко В. И. Проблемы экспертизы современных сварных конструкций ответственного назначения. . , . С. 22-29.

238652. Ющенко К. А., Гах И. С., Задерий Б. А., Звягинцева А. В., Карасевская О. П. Влияние геометрии сварочной ванны на структуру металла швов монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 46-51.

238653. Походня И. К., Игнатенко А. В., Пальцевич А. П., Синюк В. С. Индуцированные водородом холодные трещины в сварных соединениях высокопрочных низколегированных сталей : (обзор). . , . С. 3-14.

238654. Гайворонский А. А. Влияние диффузионного водорода на сопротивляемость замедленному разрушению сварных соединений высокоуглеродистой стали. . , . С. 15-21.

238657. Добрушин Л. Д., Пекарь Е. Д., Брызгалин А. Г., Илларионов С. Ю. Метод измерения динамических деформаций при сварке взрывом. . , . С. 63-66.

238658. Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. Рафинирование кремния при плавке во взвешенном состоянии. . , . С. 29-32.

238659. Григоренко Г. М., Костин В. А. Прогнозирование температур фазовых превращений в высокопрочных низколегированных сталях. . , . С. 33-39.

238660. Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Степаненко В. В., Рейда Н. В. Переработка промышленных отходов металлопроизводства. . , . С. 40-44.

238661. Гнатушенко А. В. Поведение магния при электрошлаковой плавке отходов алюминиевых магнийсодержащих сплавов. . , . С. 45-48.

238662. Шаповалов В. А., Цыкуленко К. А. Качество крупнотоннажных слитков, отливаемых в изложнице : Аналитический обзор. . , . С. 58-65.

238663. Ивочкин Ю. П., Тепляков И. О., Протоковилов И. В. Физическое моделирование электровихревых течений при ЭШП. . , . С. 3-7.

238664. Пузрин А. Л., Северин А. Ю. Способ электронно-лучевой плавки низколегированного титанового сплава GRADE 12. . , . С. 8-10.

238665. Мушегян В. О. Влияние параметров ЭЛПЕ на свойства слитков молибдена и сплавов на его основе. . , . С. 11-14.

238666. Собко-Нестерук О. Е., Третяк Н. Г., Чайка Н. В., Горгуль С. И., Медведев М. И., Беспалова Н. А. Производство горячепрессованных и холоднодеформированных труб из литой полой заготовки титанового сплава ВТ1-0, изготовленной способом электронно-лучевой плавки. . , . С. 15-20.

238667. Дабижа Е. В., Лещук А. А., Бондарь И. В., Борисова Н. Н. Получение эрозионно- и жаростойких многослойных покрытий для лопаток ГТД способом микроэлектродугового ионно-плазменного вакуумного распыления материалов. . , . С. 21-28.

238668. Артюховская С. А., Тесменицкий Д. И., Асиновская Г. А. Применение газов - заменителей ацетилена при газоплазменной обработке металлов. Машиностроение. М., 1964. 151 с.

238669. Применение достижений современной физики в строительстве. Стройиздат. М., 1967. 248 с.

238670. Тамручи О. В., Смирнов Е. Г., Колбут Л. А. Применение и перспективы потребления автомобильных деталей из пластических масс. Примерная номенклатура деталей. ОНТИ. М., 1962. 144 с.

238671. Применение и проектирование мини- и микроЭВМ. ИК. Киев, 1975. 92 с.

238672. Применение изоляции класса F в электрических машинах. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1962. 18 с.

238673. Применение инструмента из эльбора в промышленности. НИИМАШ. М., 1974. 95 с.

238674. Применеине кипящего слоя в цветной металлургии. Металлургия. М., 1975. 120 с.

238675. Применение кипящего слоя в цветной металлургии. Металлургия. М., 1969. 176 с.

238676. Бардин И. П., Афанасьев С. Г., Шумов М. М. Применение кислорода в конвертерном производстве стали. Металлургиздат. М., 1959. 264 с.

238677. Применение кислорода в сталеплавильном производстве. Акад. наук СССР. М., 1955. 180 с.

238678. Применение кислорода в сталеплавильном производстве. Металлургиздат. М., 1957. 418 с.

238679. Савченко Ю. Соціальні мережі як інструмент управління репутацією. . , . С. 17-18.

238680. Томарева-Патлахова В. В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ. . , . С. 76-80.

238681. Применение композиционных материалов при проектировании деталей машин. ВЗПИ. М., 1986. 119 с.

238682. Чечуніна Г. В. Особливості застосування математичних методів у процесі прийняття управлінського рішення в митних органах України. . , . С. 81-87.

238683. Шведков Е. Л., Ровинский Д. Я., Зозуля В. Д., Браун Э. Д. Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин. Наукова думка. Киев, 1979. 187 с.

238684. Применение конденсаторов в электронных и электро-технических установках. Штиинца. Кишинев, 1979. 88 с.

238685. Синицын В. В. Пластичные смазки за рубежом. Химия. М., 1983. 328 с.

238686. Ащаулов В. В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку. . , . С. 88-91.

238687. Бакурова Г. В., Трохимець О. І. Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі. . , . С. 92-95.

238688. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента (для спеціальностей ФРЕТ всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

238689. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента (для спеціальностей Е факультету всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

238690. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента (для спеціальностей гуманітарного факультету всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 86 с.

238691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента (для спеціальностей ІФ факультету всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

238692. Применение лазерной интерферометрии для контроля технологии изделий электронной техники. ЦНИИ"Электроника". М., 1987. 56 с.

238693. Білик О. С. Впровадження енергозбереження на промислових підприємствах України як засіб формування еколого-інноваційних промислових підприємств. . , . с. 96-100.

238694. Павловский Б. А., Заманский В. И., Семидетнов Н. В., Юрас С. Ф. Применение лазерных доплеровских анемометров в теплоэнергетике. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 26 с.

238695. Применение лазеров в медицине. ЦНИИ "Электроника". М., 1986. 64 с.

238696. Гармідер Л. Д. Розвиток кадрового потенціалу за життєвим циклом торговельного підприємства. . , . С. 101-105.

238697. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Політична економія" для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

238698. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Політична економія" для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

238699. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

238700. Синицын В. В. Пластичные смазки и оценка их качества. Изд. стандартов. М., 1975. 191 с.

238701. Свириденок А. И., Чижик С. А., Петроковец М. И. Механика дискретного фрикционного контакта. Навука і тэхніка. Минск, 1990. 272 с.

238702. Шац Я. Ю. Стопорение резьбовых соединений. Гостехиздат. К., 1955. 69 с.

238703. Дакал А. Зарубіжний досвід формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей: роль інституту омбудсмана у справах дітей. . , . С. 211-219.

238704. Купрійчук В. Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918-1919 рік). . , . С. 219-226.

238705. Молчанова Ю. Професійні компетентності керівних кадрів сфери освіти. . , . С. 226-233.

238706. Гринько Т. В. Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг. . , . С. 106-109.

238707. Применение малоотходной технологии изготовления отливок из черных и цветных металлов для энергонасыщенных тракторов. [Б. и.]. Чебоксары, 1984. 1984

238708. Котиков Ю. Г., Лукинский В. С., Зайцев Е. И., Богомазов А. В. Применение малых ЭВМ при решении задач по расчету, эксплуатации и ремонту автомобилей. ЛИСИ. Ленинград, 1977. 112 с.

238709. Петроє О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу. . , . С. 234-243.

238710. Дорошенко В. Деякі ідеологічні засади державного розвитку України. . , . С. 244-251.

238711. Ільяшенко В. А., Юхновська Ю. О. Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві. . , . С. 110-113.

238712. Карапейчик І. М. Потенціали та інші граничні характеристики підприємств як об'єкт економічних досліджень. . , . С. 114-118.

238713. Степаненко С. Пріоритетне значення товарного виробництва для стабільного розвитку та подолання кризових явищ в економіці. . , . С. 252-258.

238714. Применение масштабно-временных преобразований для обработки измерительной информации. Таганрогский радиотехнический ин-т. Таганрог, 1973. 136 с.

238715. Алиев И. И. Электротехнический справочник. ИП РадиоСофт. М., 2004. 384 с.

238716. Жуйков В. Я., Терещенко Т. А., Петергеря Ю. С. Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах. НТУУ "КПИ". К., 2010. 242 с.

238717. Сокол М. Прогнозы развития рынка легковых автомобилей в 2013 году. . , . С. 19-22.

238718. Бакушевич І., Мартиняк І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юктури транскордонних ринків. . , . С. 24-33.

238719. Применение математических машин при конструировании и испытаниях автомобилей и двигателей. ОНТИ. М., 1963. 133 с.

238720. Коваленко О. В. Експрес-діагностика несплатоспроможності як необхідна складова механізму запобігання загрозі банкрутства підприємства. . , . С. 119-123.

238721. Кулько І. В. Питання про сутність та напрями вдосконалення основних засобів підприємств. . , . С. 124-127.

238722. Лівіновська О. В. Особливості фінансового забезпечення інтегрованих підприємницьких структур у сучасних ринкових умовах. . , . С. 128-133.

238723. Лозинська Т. М., Сердюк О. І., Федірець О. В., Лєщина О. Г. Забезпечення сільськогосподарських підприємств полтавської області керівниками, професіоналами, фахівцями. . , . С. 134-138.

238724. Кочкіна Н. Дослідження мотивації підліткової аудиторії українських споживачів. . , . С. 34-43.

238725. Лилик І. Експертна оцінка обсягів ринку маркетингових досліджень в Україні у 2012 році. . , . С. 44-54.

238726. Ч. 2. Гл. 18.2. Значення венчурного капіталу для розвитку університетських венчурів : [концепція інноваційного або підприємницького університету. Досвід провідних університетів країн світу з комерціалізації результатів діяльності]. . , . С. 295-303.

238727. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

238728. Горбач Д. Трублевый счет : [компания "Нафтогаз Україна". Энергетическая политика Украины]. . , . С. 20-22.

238729. Применение математических машин при конструировании и исследовании автомобилей и двигателей. Отд. науч.-техн. информации. М., 1966. 241 с.

238730. Гриньков Д. Шутка ли : [Нацбанк умудрился заработать рекордную прибыль в 21 млрд грн., не сокращая расходов]. . , . С. 30-31.

238731. Гриньков Д. Разыграли карту : [наличные и безналичные операции по банковским картам]. . , . С. 32-33.

238732. Применение математических машин при конструировании и исследовании автомобилей и двигателей. Отд. науч.-техн. информации. М., 1966. 202 с.

238733. Гусев Ю. Провинциальный полис : [добровольное медицинское страхование в Украине]. . , . С. 35-37.

238734. Курячая Е. Раз, два, жители : [работа в команде с человеком-раздражителем эффективна]. . , . С. 38-40.

238735. Применение математических методов для исследования многокомпонентных систем. Металлургия. М., 1974. 174 с.

238736. Шевченко С. Победы - маслом : [диорамы и панорамы на военную тематику в Украине]. . , . С. 44-46.

238737. Лысенко А. Вспоминая о будущем : [тайнопись перуанской пустыни Наска]. . , . С. 47-49.

238738. Применение математических методов и вычислительной техники в энергетике. Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова. Свердловск, 1970. 176 с.

238739. Дикаленко М. Рельсские тезисы : [плачевное состояние отрасли вагоностроения в Украине]. . , . С. 52.

238740. Дикаленко М. Дуйствующие факторы : [малая ветроэнергетика и фермерские хозяйства]. . , . С. 54-56.

238741. Владимиров Д., Татаренко Г. Рыбячество : [вхождение в бизнес выращивания рыбы ценных пород]. . , . С. 57-61.

238742. Шевченко Н. Металлоапгрейдеры : [чтобы конкурировать с аффилированными металлотрейдерами, их независимым коллегам приходится превращаться в миниметзаводы]. . , . С. 61-63.

238743. Середа Е. Индпошиб : [структура рынка встраиваемой мебели]. . , . С. 64-65.

238744. Прочан А. О. Технології нейромаркетингових досліджень. . , . С. 139-142.

238745. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

238746. Не в деньгах счастье : [проблемы высшей школы в Украине]. . , . С. 10-11.

238747. Горбач Д. Перемена мест : [энергетическая политика: НАК "Нафтогаз Україна"]. . , . С. 13-14.

238748. Винниченко Т. Иоганн Вольфганг Гете: Человек : [биография и творчество И.В. Гете (1749 - 1832) - немецкого поэта, государственного деятеля, мыслителя, естествоиспытателя]. . , . С. 4-27.

238749. Омельченко Т. "Украина - страна планов" : [Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм уверен, что улучшение украинского бизнес-климата откроет новые перспективы для сотрудничества]. . , . С. 15-17.

238750. Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств. . , . С. 143-149.

238751. Применение математических методов и вычислительной техники в энергетике. Изд-во УПИ. Свердловск, 1973. 172 с.

238752. Применение математических методов и вычислительной техники в энергосистемах. УПИ. Свердловск, 1977. 124 с.

238753. Хомин В. "Бесплатная парковка убивает экономику города" : [развитие транспортной инфраструктуры г. Львова]. . , . С. 23-25.

238754. Гриньков Д. Апрельское колдовство : [структура банковских доходов и расходов в январе-апреле 2013]. . , . С. 27-28.

238755. Гусев Ю. На поле подмена : [псевдострахованием заинтересовалась Генеральная прокуратура]. . , . С. 34.

238756. Губанова И. Секреты рева : [тип поведения секретаря всецело зависит от корпоративной культуры компании]. . , . С. 37-39.

238757. Применение математических методов и вычислительной техники в энергосистемах. УПИ. Свердловск, 1982. 158 с.

238758. Чала О. А. Теоретичні основи визначення фінансового стану торговельних підприємств. . , . С. 150-153.

238759. Применение математических методов в вычислительной техники в энергосистемах. УПИ. Свердловск, 1986. 150 с.

238760. Трение, износ и смазка в узлах машин. РИИЖТ. Ростов-на-Дону, 1989. 66 с.

238761. Лысенко А. Made in China : [выставка в PinchukArtCentre. Работы китайских авангардистов]. . , . С. 41-42.

238762. Полевой С. Н., Евдокимов В. Д. Упрочнение металлов. Машиностроение. М., 1986. 320 с.

238763. Юхновська Ю. О. Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України. . , . С. 154-158.

238764. Белявин А. Ф., Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 1. . , . С. 49-57.

238765. Косова Т. Д. Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна. . , . С. 159-164.

238766. Применение метода меченых атомов в физике и технике. И.-Л. М., 1955. 371 с.

238767. Применение метода радиоактивных изотопов для изучения износа деталей тракторного двигателя. ОНТИ. М., 1956. 38 с.

238768. Применение методов кибернетики в электроэнергетике. Штиинца. Кишинев, 1971. 47 с.

238769. Применение методов оптимизации в теории машин и механизмов. Наука. М., 1979. 140 с.

238770. Применение методов теории приближения функций в радиоизмерительных. Изд-во стандартов. М., 1973. 223 с.

238771. Применение методов функциональной взаимозаменяемости в решении задач надежности. ВНИИНмаш. М., 1976. 150 с.

238772. Андрейкив А. Е., Стадник М. М., Дарчук А. И., Дидух И. В. Применение механики разрушения для прогнозирования работоспособности инженерных конструкций. АН УССР, Физико-механич. ин-т им. Г. В. Карпенко. Львов, 1987. 50 с.

238773. Применение микропроцессорной техники. МНИИПУ. М., 1987. 119 с.

238774. Применение микропроцессоров и децентрализованных структур и АСУТП. Энергоатомиздат. М., 1983. 34 с.

238775. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в электронике. ЧГУ. Чебоксары, 1988. 123 с.

238776. Применение мини-ЭВМ в вычислительных системах и управлении производством. ИК. К., 1978. 50 с.

238777. Применение мини-ЭВМ для решения инженерных задач. ЛЭТИ. Ленинград, 1986. 75 с.

238778. Применение мини-ЭВМ и анализе стохастических процессов в многомашинных комплексах. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1978. 46 с.

238779. Применение новейших математических методов и вычислительной техники в решении инженерных задач. Моск. ин-т инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина. М., 1972. 195 с.

238780. Применение новейших математических методов и вычислительной техники в решении инженерных задач. Моск. ин-т инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина. М., 1974. 136 с.

238781. Применение новейших математических методов и вычислительной техники в решении инженерных задач. Моск. ин-т инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина. М., 1975. 141 с.

238782. Применение новых материалов и сплавов. Экономия материалов. НИИИинформтяжмаш. М., 1972. 35 с.

238783. Применение новых методов анализа к дифференциальным уравнениям. Изд-во ВГУ. Воронеж, 1989. 112 с.

238784. Применение новых физических методов для интенсификации металлургических процессов. Металлургия. М., 1974. 294 с.

238785. Применение НТМО для сталей, используемых в автомобильной промышленности. НИИНавтопром. М., 1967. 17 с.

238786. Применение оборудования с программным управлением в машиностроении за рубежом. УкрНИИНТИ. К., 1971. 38 с.

238787. Гржехник-Жуковский В. М., Карапетян О. О., Беляев В. А., Зелев Л. В, Применение оптико-телевизионных устройств для автоматизации производства полупроводниковых излучающих приборов. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 20 с.

238788. Нежлукто В. Я., Быков Ю. В., Гольдберг Ф. И. Применение органосиликатного покрытия для уменьшения радиальных зазоров в осевых компрессорах. ЛДНТП. Ленинград, 1967. 16 с.

238789. Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем. Уральский политехнический ин-т С. М. Кирова. Свердловск, 1980. 128 с.

238790. Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем. УПИ. Свердловск, 1981. 159 с.

238791. Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем. Изд-во ин-та. Свердловск, 1983. 150 с.

238792. Курицкий Б. Я., Алексеенко Г. П, Виткин Ю. В. Применение пакетов прикладных программ по экономико-математическим методам в АСУ. Статистика. М., 1980. 199 с.

238793. Применение плазменной и плазмохимической технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов. ИНФОРМЭЛЕКТРО. М., 1987. 71 с.

238794. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни "Інтелектуальні системи інженерного забезпечення виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 15 с.

238795. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інтелектуальні системи інженерного забезпечення виробництва" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 15 с.

238796. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні основи подання знань в САПР". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

238797. Ступак С. "...Шаг впирод и две назад" : [охорона авторського права в Україні]. . , . С. 11-16.

238798. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування нейромереж" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 60 с.

238799. "Сейчас такое время, что не до театров" : [интервью с украинским театральным режиссером Д. М. Богомазовым/ записала Г. Цымбал]. . , . С. 43-45.

238800. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Дискретні структури" для студентів напрямку підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

238801. Дикаленко М. Газрегулирование : [внутренний рынок автогаза в Украине и средние цены]. . , . С. 47-49.

238802. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Дискретні структури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 19 с.

238803. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи обчислювального інтелекту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

238804. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Математичні основи подання знань в САПР" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 28 с.

238805. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нечітке програмування" для студентів спеціальності 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

238806. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Нечітке програмування" для студентів спеціальності 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 48 с.

238807. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни "Реінжиніринг існуючих механічних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

238808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни "Інтелектуальні системи" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 15 с.

238809. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інтелектуальні системи" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 15 с.

238810. Применение математических методов и вычислительных средств при проектировании и эксплуатации нефтепродуктопроводов. ИК. К., 1978. 60 с.

238811. Применение математических методов и новейшей вычислительной техники в планировании машиностроительного производства. Машиностроение. М., 1964. 496 с.

238812. Щекотихин О. В. Херсонесская трагедия. 35-я береговая батарея. Дикое поле. Запорожье, 2012. 376 с.

238813. Применение математических методов и средств ЭВТ в тяжелом машиностроении. [Б. и.]. М., 1971. 95 с.

238814. Применение математических методов и средств ЭВТ в тяжелом машиностроении. [Б. и.]. М., 1972. 32 с.

238815. Применение математических методов и средств ЭВТ в тяжелом машиностроении. [Б. и.]. М., 1975. 42 с.

238816. Триботехнологические проблемы в машиностроении. РПИ. Рига, 1989. 184 с.

238818. Применение математических методов и ЭВМ. Вышэйшая школа. Минск, 1989. 218 с.

238819. Применение математических методов и ЭЦВМ в грузовой работе железных дорог. Транспорт. М., 1968. 121 с.

238820. Федорченко И. М., Ровинский Д. Я., Шведков Е. Л. Исследование материалов для тормозных и передаточных устройств. Наукова думка. К., 1976. 199 с.

238821. Физико-механические процессы в зоне контакта деталей машин. Калининский гос. ун-т. Калинин, 1988. 124 с.

238822. Орлова В., Кафка С. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами. . , . С. 3-7.

238823. Применение математических методов при управлении режимами и развитием электрических систем. Иркутский политех. ин-т. Иркутск, 1984. 162 с.

238824. Зацний Ю. А., Янков А. В. Інновацї у словниковому складі англійської мови початку XXI століття: англо- український словник. Нова книга. Вінниця, 2008. 360 с.

238825. Фрикционный контакт деталей машин. Калининский гос. ун-т. Калинин, 1989. 154 с.

238826. Безверхий К. Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реаклії сьогодення та вимоги часу. . , . С. 8-12.

238828. Применение математических методов при управлении режимами и развитием электрических систем. Иркутский политех. ин-т. Иркутск, 1978. 248 с.

238830. Светлов В. А. Логика. Питер. СПб., 2006. 160 с.

238831. Левенталь Г. Б., Попырин Л. С., Каплун С. М. Применение математического моделирования при выборе параметров теплоэнергетических установок. Наука. М., 1966. 175 с.

238832. Развитие теории трения и изнашивания. АН СССР. М., 1957. 231 с.

238833. Применение материалов на основе пластмасс для опор скольжения и уплотнений в машинах. Наука. М., 1968. 152 с.

238834. Применение машинных методов для решения инженерных задач теории поля. Всесоюзная научно-техническая конференция. Харькой, 1976 Материалы.... Наук. думка. К., 1976. 276 с.

238835. Левицька С., Осадча О. Економічна вигода як оцінка доходу в бухгалтерському обліку: методичні та організаційні підходи до визнання. . , . С. 20-27.

238836. Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку. . , . С. 28-34.

238837. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

238838. Применение пластмасс в машиностроении. Изд-во МВТУ. М., 1989. 107 с.

238839. Довгопол Н., Нестеренко М. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі : [бухгалтерський облік податкових різниць]. . , . С. 35-45.

238840. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи систем автоматизованого проектування" для студентів машинобудівного факультету спеціальності 6.050503, Металорізальні верстати та системи, усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

238841. Швороб Г. М. Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки. . , . С. 165-169.

238842. Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві. . , . С. 46-53.

238843. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1968. 94 с.

238844. Верлань А. Ф., Федорчук В. А. Моделі динаміки елекромеханічних систем. Наукова думка. К., 2013. 222 с.

238845. Шмиголь Н. М., Антонюк А. А. Суперечності в організації управління інвестиційною діяльністю банків в Україні та способи їх подолання. . , . С. 170-172.

238846. Засадний Б. Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт. . , . С. 54-55.

238847. Горбань О. М. Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем. Класичний приватний у-тет. Запоріжжя, 2012. 292 с.

238848. Чорний А. В., Чорна О. А., Якимчик А. І. Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань. Наукова думка. К., 2013. 295 с.

238849. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1968. 92 с.

238850. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1969. 110 с.

238851. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1970. 91 с.

238852. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1971. 95 с.

238853. Рощупкин С. П., Лебедь А. А. Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных лазерных полях. Наукова думка. К., 2013. 191 с.

238854. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1972. 92 с.

238855. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1974. 108 с.

238856. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1975. 110 с.

238858. Пивоваров М. Г. Система управління малими підприємствами регіону: стан, проблеми та розвиток : [на прикладі Запорізької області]. . , . С. 173-180.

238860. Силивончик А. Энергия заблуждения : [энергосберегающие технологии европейских стран. Недостаточное использование Украиной западного опыта]. . , . С. 50-53.

238861. Бондаренко Б. И., Сорока Б. С., Безуглый В. К. Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса. Наукова думка. К., 2013. 223 с.

238862. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Основи теорії олімпійського спорту" з дисципліни "Олімпійський спорт" для студентів спеціальностей 6.01020101 "Фізичне виховання" і 6.01020302 "Фізична реабілітація" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

238863. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1976. 94 с.

238864. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1978. 96 с.

238865. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1979. 104 с.

238866. Вербицкая Н. О. Мотивация и стимулирование труда как основные методы управления. . , . С. 181-184.

238867. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1981. 110 с.

238868. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1982. 111 с.

238869. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1984. 72 с.

238870. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1986. 110 с.

238871. Применение пластмасс в машиностроении. Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. М., 1987. 92 с.

238872. Крестовская Н. Н., Цвиркун А. Ф. История политических и правовых учений. Одиссей. Х., 2002. 448 с.

238873. Пилюгин Л. С. Ионизованный газ в галактиках: физическое состояние и химический состав. Наукова думка. К., 2013. 287 с.

238874. Применение пластмасс для изготовления литейной оснастки. Моск. ДНТП им. Ф. Э. Дзержинского. М., 1961. 130 с.

238875. Шусторович В. М. Расчет на прочность кольцевых деталей металлургического оборудования. Машиностроение. М., 1976. 200 с.

238876. Шевченко Н. Кому мы ножны : [украинский металлоэкспорт]. . , . С. 60-61.

238877. Гранин А. Н. Маркетинг инвестиций : [маркетинговая поддержка предприятий]. . , . С. 185-189.

238878. Тема 1. Конролінг : сутність, функції, види та основні завдвння. . , . С. 9-29.

238879. Продан В. Д. Техника герметизации разъемных неподвижных соединений. Машиностроение. М., 1991. 160 с.

238880. Зенюк Л. А. Методологические аспекты инновационной деятельности. . , . С. 190-192.

238881. Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві. . , . С. 66-95.

238882. Тема 7. Контролінг інвестиційних процесів. . , . С. 177-196.

238883. Иванов Е. А. Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия. . , . С. 193-196.

238884. Роликовинтовые передачи. Владимирский политехн. ин-т. Владимир, 1988. 54 с.

238885. Шаповал Е. Эолочные игрушки : [украинский рынок бытовых кондиционеров]. . , . С. 62-63.

238886. Кунцевич О. Ю. Оптимизация логистических процессов посредством экономико-математического моделирования. . , . С. 203-205.

238887. Либхафски Х. А., Пфейфер Г. Г. Применение поглощения и испускания рентгеновских лучей. Рентгеновский спектрохимический анализ. Металлургия. М., 1964. 391 с.

238888. Маковский А. Л. Некоторые аспекты применения математических методов при решении логистических задач. . , . С. 206-210.

238889. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення. Парус. Х., 2006. 448 с.

238890. Воробель Р. А. Логарифмічна обробка зображень. Наукова думка. К., 2012. 231с.

238891. Разработка, исследование и внедрение новых источников питания сварочной дуги. НАИИНТИ. Вильнюс, 1981. 79 с.

238892. Информатика. Питер. СПб., 2009. 640 с.

238893. Омельянчук А. Н., Ильичев Е. В., Шевченко С. Н. Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах. Наукова думка. К., 2013. 167 с.

238894. Шкляр А. Ксенохоббия : [украинский рынок товарного бетона]. . , . С. 64-65.

238895. Никитина Э. И. Развитие экспортного потенциала предприятия: продвижение продукции на зарубежные рынки. . , . С. 211-215.

238896. Ляшенко Ю., Кобзан С., Левков В. Операции с землей. Фактор. Х., 2007. 824 с.

238897. Баженов О. Навчання з питань охорони праці чи його профанація?. . , . С. 24-26.

238898. Фалько Л. П. Логистические задачи в курсе математики средней школы как составляющего компонента стратегического ресурса современного общества. . , . С. 216-220.

238899. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 112 с.

238900. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2013. 72 с.

238901. Кобець В. Нехтувати безпекою не варто : [технічна експертиза газобалонного обладнання автомобілів на газовому паливі]. . , . С. 38-39.

238902. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 84 с.

238903. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

238904. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 490 с.

238905. Хлюст Л. П. Роль маркетинга персонала в системе управления на рынке труда. . , . С. 221-223.

238906. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

238907. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

238908. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2012. С.201-395

238909. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2013. С. 201-395

238910. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2013. 64 с.

238911. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

238912. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

238913. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2013. 144 с.

238914. Федоренко М. Охорона праці медіа-працівників : [нормативна база щодо охорони праці журналіста інформаційного агентства, телерадіопрацівника, журналіста. "Робочий час" і "робоче місце" журналіста]. . , . С. 47-49.

238915. Тімошина Д., Апихтіна О. Бережіть шкіру! : [підсилиння заходів профілактики захворювання шкіри]. . , . С. 50-52.

238916. Сух В. Крізь біль жевріє надія : [соціальний захист потерпілих на виробництві в Херсонській області]. . , . С. 54.

238917. Применение полимерных материалов в автомобилестроении. Запорожский проектно-конструкторский технологический ин-т. Запорожье, 1970. 292 с.

238918. Єфіменко М. Г., Радзівілова Н. О. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань. Харківська друкарня. Х., 2003. 488 с.

238919. Применение полимерных материалов в машиностроении. Машгиз. М., 1962. 299 с.

238920. Ніколаєнко А., Пахомова Ю. Правова охорона добре відомих знаків в Україні та Росії. . , . С. 27-34.

238921. Применение полимерных в антикоррозионной технике. Машгиз. М., 1962. 319 с.

238922. Лодиспото А. Магазины шаговой доступности: эффект синергии. . , . С. 7-9.

238923. Розд. 2. Аналіз міжнародного маркетингового середовища: основні акценти та пріоритети. . , . С. 98-188.

238924. Андрощук Г. Торговельні марки, що стали загальновживаними : [захист промислової власності]. . , . С. 34-42.

238925. Авторские права в Интернете. . , . С. 57-64.

238926. Применение полиолефинов, полистиролов, фторлонов и поливинилацетатных пластиков. [Б. и.]. М., 1975. 104 с.

238927. Розд. 4. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств. . , . С. 224-324.

238928. Чомахашвілі Г. Деякі висновки щодо тенденцій неліцензійного ринку відеоконтенту в Інтернеті. . , . С. 17-20.

238929. Розд. 5. Методи системного управління міжнародним маркетингом. . , . С. 325-385.

238930. Применение полупроводников в приборостроении. Машгиз. М., 1958. 259 с.

238931. Применение полупроводников в телемеханике. ЦНИТИприбороэлектропром. М., 1962. 96 с.

238932. Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. Элементы теории и численного расчета электромагнитных процессов в проводящих средах. НАН Украины. Ин-т электродинамики. К., 1999. 363 с.

238933. Юрчук Л. Преимущества централизации: оптимизация закупок для сети ресторанов. . , . С. 10-13.

238934. Майбуров И. А. Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России. . , . С. 9-21.

238935. Розд. 3. Конролінг. . , . С. 67-108.

238936. Розд. 6. Становлення інституту банкрутства в Україні. . , . С. 144-159.

238937. Розд. 7. Провадження у справі про банкрутство (основні стадії судового провадження). . , . С. 160-196.

238938. Розд. 8. Санація : [досудова санація, судова санація підприємств]. . , . С. 197-231.

238939. Вострокнутов Н. Н., Дорогунцев В. Г., Маранчак В. М. Применение полупроводников в устройствах релейной защиты и системной автоматики. Высш. школа. М., 1962. 283 с.

238940. Погорлецкий А. И. Противодействие активности офшорных юрисдикций - налоговых гаваней на современном этапе развития мировой экономики. . , . С. 22-30.

238941. Забродский А. Аутсорсинг функционирования распределительного центра для сетевых компаний. . , . С. 14-15.

238942. Применение полупроводниковых приборов в преобразовательной технике. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1976. 149 с.

238943. Применение полупроводниковых приборов в преобразовательной технике. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1977. 167 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.