Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

275470. Скребцов А. А. Підвищення механічних і службових властивостей спечених титанових сплавів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 20 с.

275471. Кузьміна М. Вітроенергетика в Україні: законодавче регулювання. . , . С. 35-38.

275472. Зельдіна О., Хрімлі К. Нормативно-правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності в Україні. . , . С. 39-42.

275473. Олюха В. Удосконалення нормативного регулювання капітального будівництва як засіб його непрямої державної підтримки. . , . С. 43-47.

275474. Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб'єктності акціонерних товариств. . , . С. 48-54.

275475. Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов'язання. . , . С. 55-62.

275476. Максименко Ю. Інформаційні правопорушення: поняття й ознаки. . , . С. 63-65.

275477. Грабар І. Сутність і співвідношення понять "бланковий кредит" і "кредит без забезпечення" в чинному законодавстві України. . , . С. 66-68.

275478. Яра О. Критерії й ознаки малозначності діяння за злочини, що посягають на окремі об'єкти права інтелектуальної власності. . , . С. 69-72.

275479. Кобренюк Т. М. Дієти і дієтоманія : [ожиріння. Ідеальна вага. Як правильно худнути, щоб не завадити організму]. . , . С. 3-6.

275480. Добрянський В. І. Тютюнопаління - пагубна звичка. . , . С. 7-9.

275481. Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України. . , . С. 73-80.

275482. Мажар Г., Усик С. Вплив побутової техніки на здоров'я людини. . , . С. 10.

275483. Семененко В. Сучасні причини й умови грабежу в Україні. . , . С. 81-85.

275484. Макаренко В. Д., Криворотько В. М., Галиченко Є. М., Макаренко Ю. В. Оцінка забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами. . , . С. 19-20.

275485. Стоєцький В. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації підприємства взимку : [небезпека використання опалювальних приладів]. . , . С. 23-24.

275486. Лисак Л. Деякі аспекти поняття покарань без ізоляції особи. . , . С. 86-88.

275487. Виноградчий В. І. Сучасні інформаційні технології - джерело інформаційної небезпеки : [концепція інформаційно-психологічної безпеки. Інформаційна війна. Основні прийоми маніпуляції свідомістю]. . , . С. 7-10.

275488. Макаренко В. Д., Криворотько В. М., Макаренко Ю. В., Коваленко С. Д. Промислова безпека радіоактивно забрудненого навколишнього середовища. . , . С. 17-19.

275489. Козак І Проблеми відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. . , . С. 89-93.

275490. Ільченко Н. В. Пожежа в автомобілі: ваші дії.... . , . С. 23.

275491. Бабюк А. В. Використання харчових добавок в Україні. . , . С. 28-30.

275492. Poliakov M. ICo-op Internal Deliverable 3.4. [s. n.]. Ilmenay, 2014. 37 p.

275493. Юрлов І. Як заощадити на електроопаленні? : [шість порад від експертів]. . , . С. 22-23.

275494. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 95 с.

275495. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 142 с.

275496. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

275497. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

275498. Лисенко М. Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет : [захист прав інтелектуальної власності в Німеччині та Російської Федерації]. . , . С. 9-13.

275499. Абдуліна І. Сучасна бібліотека і право інтелектуальної власності. . , . С. 13-16.

275500. Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. . , . С. 5-10.

275501. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Професійна освіта і підготовка в концепції МСКО, проекту НСКО та вітчизняної практики. . , . С. 11-20.

275502. Панок В. Г. Теоретико-методологічні проблеми застосування виховних технологій з погляду прикладної психології. . , . С. 21-29.

275503. Панок В. Г. Теоретико-методологічні проблеми застосування виховних технологій з погляду прикладної психології : [поняття "проект", "соціальна технологія". Порівняння методу, методики і технології]. . , . С. 21-29.

275504. Ляшенко О. І., Мальований Ю. І. Профільне навчання: концептуальні підходи до реалізації в українській школі. . , . С. 30-35.

275505. Телелим В. М., Приходько Ю. І. Реформування системи військової освіти як пошук раціональних підходів і рішень. . , . С. 36-43.

275506. Гаврилюк С. М. Упровадження компетентнісного підходу до педагогічної творчості в професійній підготовці майбутніх вихователів. . , . С. 44-49.

275507. Ткаченко А. В. Трудова комуна ім. Ф. Е. Дзержинського: декотрі несприятливі чинники формування інноваційного досвіду. . , . С. 50-57.

275508. Гриньова М. В., Кращенко Ю. П. Система студентського самоврядування в контексті макаренківській спадщини. . , . С. 57-63.

275509. Жданова-Неділько О. Г. Феномен успішної педагогічної взаємодії у творчему спадку А. С. Макаренка. . , . С. 63-70.

275510. Шеверун Н. В. Особливості оцінювання якості загальної середньої освіти в Німеччині. . , . С. 71-75.

275511. Суханов Д. И., Кащеев С. А. Тали электрические. ОТИ. Москва, 1961. 48 с.

275512. Суханов Л. А., Чичева Г. А. Технические данные и особенности конструкции зарубежных вертикальных гидрогенераторов. Информэлектро. Москва, 1990. 78 с.

275513. Суханов Ю. В. Температурные напряжения и особенности разрушения металлических композиций с линейным армированием при статическом и циклическом видах нагружения. Всесоюзный науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. Москва, 1976. 23 с.

275514. Сухарев А. Г. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения. Знание. Москва, 1976. 62 с.

275515. Сухарев В. А., Матюшев И. И. Расчет тел намотки. Машиностроение. Москва, 1982. 136 с.

275516. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2014. 77 с.

275517. Дічек Н. П. Дослідження українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу (60-70-ті рр. ХХ ст.). . , . С. 76-87.

275518. Сухарев В. А., Мужевич Б. Н. Решение задач прикладной механики на микроЭВМ. Выща шк.. Киев, 1990. 246 с.

275519. Суханов А. М. Техническая термодинамика. Ташк. ин-т. инженеров ж-д. транспорта. Ташкент, 1968. 213 с.

275520. Андрущенко В. Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу). . , . С. 5-9.

275521. Луценко Ф. Сучасний погляд на зміст терміну "призначення об'кта винаходу". . , . С. 17-24.

275522. Колосов О. Особливості патентування об'єктів медичночної діагностики людини. . , . С. 25-32.

275523. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках. . , . С. 33-36.

275524. Гандзюк Ю, Власов М. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв : європейський досвід. . , . С. 39-42.

275525. Андрощук Г. Зарубіжний досвід стимулювання ІТ-компаній : [пільговий режим оподаткування]. . , . С. 43-52.

275526. Китай лідирує за кількістю нових патентних заявок. . , . С 66-67.

275527. Баринов С. Г., Кузнецов А. В. Обзор способов маркировки отливок по принципу Cast-in-Place ("отливка по месту"). . , . С. 8-9.

275528. Постиженко В. К. Влияние процентного содержания воздуха на физико-механические характеристики модельного состава "Велен". . , . С. 14-19.

275529. Гінзбург М., Коваленко С. Про згармонізованість термінології, пов'язяної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань. . , . С. 3-10.

275530. Гриньов Б., Даниленко Ю., Любинський В. Досвід роботи міжнародних організацій зі стандартизації. . , . С. 11-13.

275531. Суховаров В. Ф. Прерывистое выделение фаз в сплавах. Наука. Новосибирск, 1983. 167 с.

275532. Романюта Т., Куземська Н. Унормування й уніфікація національних стандартів України. . , . С. 14-19.

275533. Нагорний Є В., Вдовиченко В. О. Концепція підвищення ефективності взаємодії міського пасажирського транспорту з позицій стійкого розвитку. . , . С. 3-8.

275534. Миненко Г. Н. Влияние термовременной обработки на воздействие электрического поля в процессе модифицирования литой стали. . , . С. 19-21.

275535. Сухов Ю. В. Опыт организации непрерывного оперативно-производственного планирования на заводе "Двигатель революции. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1970. 51 с.

275536. Гриценко Ф., Лісніченко Т. Визначення статистичних методів під час розроблення, впровадження і функціонування системи управління якістю. . , . С. 23-32.

275537. Йонуляйт М., Машке В. Производство литейного чугуна с вермикулярным графитом. . , . С. 22-28.

275538. Шабайкович В. "Компетентністні" пошуки якості освіти в Болонському та інших прострах. . , . С. 45-56.

275539. Кузнецов А. В., Баринов С. Г. Автоматизация литейных цехов. Линии безопочных форм с вертикальным разъемом. . , . С. 28-33.

275540. Ходаківський О. М. Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем. . , . С. 8-13.

275541. Віткін Л., Лапач С., Ролько О. Визначення ступеня ризику небезпечності продукції на м'ясопереробному підприємстві. . , . С. 57-61.

275542. Сухов К. Н. Микросхемы серии К 224 в телевизоре цветного изображения. Сов. радио. Москва, 1976. 65 с.

275543. Юзевич В., Байцар Р., Плахтій Ю. Оцінювання ризику споживача при купівлі харчових продуктів. . , . С. 62-65.

275544. Гончаров О. М., Кінтер С. О., Терещак Ю. В. Аналіз передумов модернізації маневрових тепловозів Львівської залізниці гібридною енергетичною установкою. . , . С. 19-25.

275545. Yanovskyy P. O., Ph. D., Matiychyk O. M. Infrastructure approach to measuring passenger transport accessibility. . , . С. 14-18.

275546. Сухов А. С., Простяков И. И. Технический прогресс и технико-экономические показатели. Знание. Москва, 1970. 48 с.

275547. Папуша И. Star-ap для разминки: руководство к действию : [как начать свой бизнес]. . , . С. 24-27.

275548. Сухов А. С. Технический прогресс и рост производительности труда. Знание. Москва, 1974. 64 с.

275549. Nielsen измерит эффективность рекламы с помощью нейроисследований. . , . С. 28-31.

275550. Кочмала Г. Д. Шасси железнодорожного вагона. . , . С. 26-29.

275551. Сухов А. С. Новая техника и эффективность производства. Знание. Москва, 1977. 64 с.

275552. Объем глобального рынка интернет-рекламы составил $ 23.3 млрд.. . , . С. 32-33.

275553. Сухов А. Н. Контроль и обеспечение достоверности информации в АСУ. Знание. Москва, 1977. 64 с.

275554. Сухачев В. П., Каграманов Р. А. Средства малой механизации для производства строительно-монтажных работ. Стройиздат. Москва, 1989. 384 с.

275555. Строительная механика и инженерные конструкции. Краткие содержания докладов к 111 концеренции молодых ученых-строителей. (21 марта 1969 г.). Ленингр. инж.-строит. ин-т. Ленинград, 1969. 156 с.

275556. Строительная механика, конструкции и мосты. Новосиб. ин-т инж. ж/д транспорта. Новосибирск, 1964. 278 с.

275557. Строительная механика корабля и теория упругости. Судостроение. Ленинград, 1968. 419 с.

275558. Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України : [авторський варіант "Української ідеї - ХХІ"]. . , . С. 10-15.

275559. Строительная физика. Состояние и перспективы развития. Госстройиздат. Москва, 1961. 144 с.

275560. Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентісний аспект : [схарактеризовано легальну фальсифікацію вітчизняної вищої освіти як підміну реальної віищої освіти номінальною]. . , . С. 16-22.

275561. Строительные, дорожные и коммунальные машины и оборудование, планируемые к серийному выпуску в 1978 году. ЦНИИТЭстроймаш. Москва, 1978. 340 с.

275562. Строительные и дорожные машины. Тульский политех. ин-т. Тула, 1976. 99 с.

275563. Похресник А. Вища освіта і римський клуб: минуле і майбутнє : [аналіз появи і розвитку Римського клубу, впливу його здобутків на країни Заходу, насамперед на вищу освіту. Сучасний стан цієї неурядової організації, подальший розвиток. Україна і римський клуб]. . , . С. 23-28.

275564. Строительные конструкции. ДИСИ. Днепропетровск, 1969. 195 с.

275565. Нестерова М. Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти : [поняття "міждисциплінарність" і "трансдисциплінарність". Формування і розвиток міжнародного трансдисциплінарного руху. Запровадження ідеї трансдисциплінарності в системі вищої освіти]. . , . С. 29-34.

275566. Строительные конструкции. Будівельник. Киев, 1969. 184 с.

275567. Строительные конструкции. Будівельник. Киев, 1969. 172 с.

275568. Строительные конструкции. Будівельник. Киев, 1969. 172 с.

275569. Колос К. Типологія компонентного складу комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти. . , . С. 35-43.

275570. Строительные конструкции, выпускаемые заводами ГЛАВВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЯ. ИНФОРМЭНЕРГО. Москва, 1979. 88 с.

275571. Строительные конструкции и строительная механика. Изд. Ростовск. ун-та. Ростов на-Дону, 1961. 166 с.

275572. Строительные конструкции и строительная механика. Мордовск. кн. изд-во. Саранск, 1964. 102 с.

275573. Строительные конструкции и строительная физика. Таллинск. политех. ин-т. Таллин, 1965. 43 с.

275574. Строительные конструкции и строительная физика. Таллинск. политех. ин-т. Таллин, 1966. 99 с.

275575. Освіта України. Спецвипуск газети. Педагогічна преса. К., 2015.

275576. Строительные конструкции из алюминиевых сплавов. Госстройиздат. Москва, 1962. 339 с.

275577. Строительные конструкции с применением пластмасс за рубежом и перспективы их применения в СССР. Госстройиздат. Москва, 1961. 149 с.

275578. Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528. . , . С. 4-9.

275579. Барч И. З., Кутовой Э. Н., Тройно Е. Т. Строительные краны. Будівельник. Киев, 1968. 302 с.

275580. Паспорт наукової спеціальності 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" : додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528. . , . С. 9-10.

275581. Паспорт наукової спеціальності 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" : додаток 14 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528. . , . С. 10-11.

275582. Строительные материалы. Унифицированные каталожные листы. ВНИИИС. Москва, 1986. 84 с.

275583. Береза В. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві. . , . С. 44-49.

275584. Строительные машины. Машгиз. Москва, 1954. 916 с.

275585. Строительные машины, автомобили и двигатели. Краткое содержание докладов к 31 научной конференции ЛИСИ (29 янв.-3 фев. 1973 г.). Ленинград. инженерно-строит. ин-т. Ленинград, 1973. 96 с.

275586. Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід : [поняття "управлінська компетентність"; складові управлінської компетентності. Порівняння її складових менеджера організації та викладача]. . , . С. 50-58.

275587. Строительные металлоконструкции. Информэнерго. Москва, 1983. 48 с.

275588. Строительные металлоконструкции. Информэнерго. Москва, 1984. 52 с.

275589. Строительные металлоконструкции. Информэнерго. Москва, 1985. 46 с.

275590. Строительные металлоконструкции. Подкрановые балки с поясами из тавров пролетом 12 м.. Информэнерго. Москва, 1982. 16 с.

275591. Строительные нормы и правила. Госстройиздат. Киев, 1956. 208 с.

275592. Строительные нормы и правила : СНиП 2.02.01-83. Стройиздат. Москва, 1985. 40 с.

275593. Строительные нормы и правила : СНиП 5.01.08-84. Стройиздат. Москва, 1985. 77 с.

275594. Строительные нормы и правила : СНиП 2.04.02-84. Стройиздат. Москва, 1985. 134 с.

275595. Строительные нормы и правила : СНиП 2.01.14-83. Стройиздат. Москва, 1985. 37 с.

275596. Строительные нормы и правила : СНиП 3.02.01-83. Стройиздат. Москва, 1983. 38 с.

275597. Строительные нормы и правила. Гос. изд. лит. по строит. и арх.. Москва, 1955. 230 с.

275598. Строительные нормы и правила : СНиП 1-1-74. Стройиздат. Москва, 1980. 33 с.

275599. Строительные нормы и правила : СНиП 1-А. 1-62. Стройиздат. Москва, 1964. 16 с.

275600. Строительные нормы и правила : СНиП 1-2. Стройиздат. Москва, 1980. 33 с.

275601. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

275602. Сухов А. Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. Знание. Москва, 1981. 64 с.

275603. Строительные нормы и правила : СНиП 11-М. 1-71. Стройиздат. Москва, 1976. 33 с.

275604. Ларин А. Красная дата : [предприятия группы КрАЗ в 2014 г. выпустили рекордное количество большегрузных автомобилей и спецтехники, а также комплектующих к ним]. . , . С. 10.

275605. Гриньков Д., Тыква О. На глиняных ногах : [обвал гривни привел к номинальному увелечению активов банковской системы за 2014 г. до 1,5 трлн грн.]. . , . С. 20-21.

275606. Сухарева Л. А. Долговечность полимерных покрытий. Химия. Москва, 1984. 240 с.

275607. Павленко Т., Золотарева Э. Сплошное жалование : [зарплаты украинских чиновников: структура зарплаты госслужащих, средняя зарплата сотрудников Верховной Рады, Кабмина, центральных аппаратов министерств, другие показатели. Зарубежные параллели]. . , . С. 25-26.

275608. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2014. 82 с.

275609. Строительные нормы и правила : СНиП 11-П. 1-62. Стройиздат. Москва, 1964. 8 с.

275610. Кубина В., Павленко Т. Избирательное право : [новые принципы рекрутинга госслужащих и руководителей госпредприятий в Украине призваны разрушить устаревший номенклатурный подход к формированию корпуса людей государевых]. . , . С. 28-30.

275611. Вачаев О. Охранная грамота : [о защите активов предприятия следует позаботиться задолго до рейдерской атаки]. . , . С. 34.

275612. Строительные нормы и правила : СНиП 11-М. 2-72. Стройиздат. Москва, 1978. 24 с.

275613. Сухарев И. П., Ушаков Б. Н. Исследования деформаций и напряжений методом муаровых полос. Машиностроение. Москва, 1969. 208 с.

275614. Петренко А. Глиноземный "социализм" : [использование бизнес-модели, построенной на широкой социальной основе, позволяет Николаевскому глиноземному заводу успешно решать масштабные производственные задачи]. . , . С. 38-39.

275615. Строительные нормы и правила : СНиП 11-3-79. Стройиздат. Москва, 1982. 40 с.

275616. Кубина В. Рискованое дело : [об оценке рисков в условиях экономического кризиса. Основные правила риск-менеджмента. Вероятность возникновения рисков. Оценка величины ущерба]. . , . С. 44-46.

275617. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2014. 72 с.

275618. Минич Е., Веретюк С. "Информобщество - недееспособное" : [информационно-телекоммуникационные технологии в информационном обществе: как ИКТ влияет на ключевые социальные явления. Структура индекса развития ИКТ. Индекс человеческого развития и индекс развития ИКТ]. . , . С. 48-49.

275619. Строительные нормы и правила : СНиП 11-21-75. Стройиздат. Москва, 1976. 90 с.

275620. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

275621. Суходоев И. В. Шумовые параметры транзисторов. Связь. Москва, 1967. 64 с.

275622. Строительные нормы и правила : СНиП II-89-90. Стройиздат. Москва, 1981. 33 с.

275623. Саливон С. Коты из мешка : [власть приняла налоговые изменения и Бюджет, направленные на уничтожение украинской экономики. Планы и реалии Бюджета-2015 в цифрах]. . , . С. 6-7.

275624. Строительные нормы и правила : СНиП III-33-76. Стройиздат. Москва, 1982. 225 с.

275625. Павленко Т. Климат-контроль : [из-за невнятной государственной политики, коррупции, войны приток иностранных инвестиций в экономику Украины сокращается: цифры 2006-2014 г.г.]. . , . С. 8-9.

275626. Суходоев И. В. Шумы электрических цепей. Связь. Москва, 1975. 352 с.

275627. Строительные нормы и правила. Стройиздат. Москва, 1986. 109 с.

275628. Гусев Ю. С видами на Европу : [власть ставит амбициозную цель привлечь внимание инвесторов к отечественным акционерным обществам. Необходима реальная защита бизнеса]. . , . С. 10-11.

275629. Дикаленко М. Точки приземления : [перерабатывающая промышленность, энергетика и газовый рынок остаются наиболее привлекательными для инвесторов]. . , . С. 12-13.

275630. Гриньков Д., Тыква О. Ажиотажный сброс : [почему западные инвесторы "похоронили" на украинском банковском рынке десятки миллиардов долларов]. . , . С. 16-18.

275631. Вачаев О. Земский уезд : [реализации проекта BIONIC Hill инновационного технопарка в Украине мешают политические дрязги и судебные разборки вокруг земельного участка]. . , . С. 20-22.

275632. Дикаленко М. Свет тает : [действия украинских властей "выдавливают" инвесторов из отрасли возобновляемых источников энергии]. . , . С. 24-25.

275633. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2014. 528 с.

275634. Силивончик А., Васильева Н. Ушли в пену : [непоследовательная акцизная политика государства ставит под угрозу приход не только потенциальных, но и реальных инвестиций в пивную отрасль. Цифры. . , . С. 28-29.

275635. Економіка України. Преса України. Київ, 2014. 96 с.

275636. Суходольская Е. А. Материалы поршневых колец. Машгиз. Москва, 1953. 127 с.

275637. Силивончик А. Пятерки с плюсом : [пяти украинским импортерам алкоголя удалось защитить свои инвестиции и убедить власти привести норму Налогового кодекса в соответствие с реалиями рынка. Экспорт и импорт вин и виноматериалов в цифрах ]. . , . С. 30-31.

275638. Неяскин Г. Как нас обманывают исследователи и статистики : [недобросовестная трактовка материалов статистических исследований]. . , . С. 34-40.

275639. Панов В. "Государство должно исправить собственную ошибку" : [вице-президент Ассоциации "Инновационное развитие Украины" Владимир Панов о практике привлечения инвестиций / записал Р. Николайчук]. . , . С. 32-33.

275640. Руденко О., Каневский И. Игра по правилам : [как грамотно легализовать игорный бизнес и обеспечить 4 млрд. грн. поступлений в бюджет ежегодно]. . , . С. 34-35

275641. Яремчук В. ПоЧин : [организация и качество сервиса автомобилей мировых брендов в Украине. Некоторые показатели рынка. Маркетинговые приемы, применяемые на станциях технического обслуживания (СТО)]. . , . С. 36-37.

275642. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

275643. Бухалова Н. "Алло мы ищем вдохновенье" : [источники вдохновения. Что дает вдохновение. Вдохновение и творчество]. . , . С. 41-45.

275644. Вища школа. Знання. Київ, 2014. 128 с.

275645. Вища школа. Знання. Київ, 2014. 128 с.

275646. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2014. 112 с.

275647. Руденко О. Явки провалены : [в декабре 2014 г. коалиция провалила выполнение экономического блока своих реформаторских обещаний. Оценка выполнения обещаний, закрепленных в Коалиционном соглашении]. . , . С. 6-10.

275648. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2014. 128 с.

275649. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2014. 267 с.

275650. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2014. 93 с.

275651. Строительные нормы и правила : СНиП IV-2-82. Стройиздат. Москва, 1986. 60 с.

275652. Науменко О. ТолпоТворение : [новый способ финансирования бизнеса и тестирования идей - краудфандинг]. . , . С. 14-15.

275653. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2014. 72 с.

275654. Гусев Ю. Услуги временно недоступны : [небанковские финансовые рынки требуют от властей восстановить работоспособность Нацкомфинуслуг]. . , . С. 22.

275655. Строительные нормы и правила : СНиП IV-2-82. Стройиздат. Москва, 1987. 56 с.

275656. Сухомлинов М. М., Выхованец В. И. Преобразователи кодов чисел. Техніка. Киев, 1965. 136 с.

275657. Кучканов В. Ценообразование в сфере FMCG в быстро меняющихся рыночных условиях : [влияние цен на продажи товаров]. . , . С. 46-52.

275658. Сухомлинов Р. М. Трохоидные роторные компрессоры. Вища школа. Харьков, 1975. 151 с.

275659. Бучер А. Исследования взаимоотношений потребителей и музыки : [формат взаимодействия "бренд-музыка-потребитель"]. . , . C. 53-57.

275660. Сухопаров А. А., Устинов Ю. Т. Слесарь по монтажу промышленного оборудования. Машгиз. Москва, 1963. 296 с.

275661. Представлена методика оценки рекламы на общественном транспорте. . , . С. 58-59

275662. Дубровский В. Б., Лавданский П. А., Нешумов Ф. С. Строительство атомных электростанций. Энергия. Москва, 1979. 231 с.

275663. Дикаленко М., Захаров Е. Газовые грезы : [вопросы реформирования отечественного газового рынка. Перспективы привлечения инвесторов для модернизации, управления газопроводами украинской ГТС, использования подземных хранилищ газа]. . , . С. 23-27.

275664. Цыганок А. Энергичный сервис : [внедрение энергосервиса в Украине для бизнеса открывает перспективный рынок. Показатели энергоэффективности в некоторых странах мира и в Украине, другие цифры. Пример расчетов энергомодернизации муниципальной котельной]. . , . С. 31-33.

275665. Кубина В. Дать крен : [о причинах, признаках и последствиях экономических кризисов. Характеристика фаз экономических кризисов. Классификация причин возникновения кризиса в организации. Кризис-менеджмент]. . , . С. 42-44.

275666. Лисовская О. "Социальный маркетинг - это очень прибыльная инвестиция" : [интервью с О. Лисовской, основателем Группы социального бизнеса "О2" / записала Ю. Абакумова]. . , . С. 46-48.

275667. Михайлов В. В., Бабков В. Ф., Мотылев Ю. Л. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. Транспорт. Москва, 1972. 288 с.

275668. Как SMM-специалисты изменят эффективность работы в соцмедиа. . , . С. 60-61.

275669. Строительство линий электропередачи на новых опорах. Информэнерго. Москва, 1989. 52 с.

275670. Дробенко Б. Д., Будз С. Ф., Асташкін В. І. Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс : [на прикладі барабанів котлоагрегатів блоків № 6 Добротвірської та № 5 Бурштинської теплових електростанцій ПАТ ДТЕК "Західенерго"]. . , . С. 5-17.

275671. Шелягін В. Д., Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів. . , . С. 34-39.

275672. Дем'янчук Г. В. Об'єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновації. . , . С. 51-57.

275673. GALLUR исследует методы влияния на покупательское решение в социальных сетях. . , . С. 63-66.

275674. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації : [деякі статистичні матеріали по підприємствах України, по країнах-членах ЄС]. . , . С. 61-68.

275675. Наиболее престижные профессии в Украине. . , . С. 67-69.

275676. Бубенко П. Т., Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П. Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы : [состав элементов инновационной системы, состояние их разработки, проблемы и условия ее дееспособности]. . , . С. 69-74.

275677. В фокусе маркетинговых исследований - автомобильный рынок : [мировой автомобильный рынок. Лучшие автомобильные марки и лучшие модели в своем классе по мнению американских водителей]. . , . С. 70-73.

275678. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. Наука. Москва, 1969. 328 с.

275679. Мобильная реклама будет расти гораздо быстрее, чем любые другие категории Digital Ad. . , . С. 74-75.

275680. Строков В. А. Преобразование и передача информации в многоканальных системах. Энергия. Москва, 1973. 73 с.

275681. Стромберг А. Г., Семченко Д. П. Физическая химия. Высш. школа. Москва, 1988. 495 с.

275682. Каждый второй босс обращается к подчиненнем с необычными просьбами : [просьбы личного характера]. . , . С. 76-77.

275683. Стромцов Л. Н. Совершенствование работы с кадрами на предприятии. Экономика. Москва, 1977. 46 с.

275684. Стронг Д. Практика современной физической лаборатории. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 443 с. : ил., табл., черт.

275685. Стронгин Р. Г. Поиск глобального оптиума. Знание. Москва, 1990. 48 с.

275686. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "CAD/CAM/CAE-системи у проектуванні та виробництві наукоємної продукції" для студентів спеціальностей 8.05010102 "Інформаційні технології проектування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2014. 53 с.

275687. Козаченко Д. М., Журавель І. Л., Левицький І. Ю. Нормування тривалості виконання маневрових пересувань з врахуванням обмеження швидкості руху на окремих елементах составів. . , . С. 30-36.

275688. Кучук-Яценко С. И., Швец Ю. В., Швец В. И. Влияние неметаллических включений в трубных сталях класса прочности Х65-Х80 на показатели ударной вязкости сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением. . , . С. 5-10.

275689. Федоров О. Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів. . , . С. 59-70.

275690. Шелюк Л. Світовий досвід демократизації освітньої політики. . , . С. 71-76.

275691. Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти : [трансформації ринку освітніх послуг в умовах глобалізації]. . , . С. 77-84.

275692. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2014. 72 с.

275693. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2015. 80 c.

275694. Осин В. В. Триботехнические свойства наплавленного металла типа 50Х9С3Г с повышенным содержанием серы. . , . С. 11-13.

275695. Онокович Г. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія. . , . С. 85-93.

275696. Козієвська О. Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції). . , . С. 94-100.

275697. Косорига Ю. А. Оценка эффективности компьютерной системы управления маршрутами отцепов на сортировочных горках. . , . С. 36-39.

275698. Демиденко Л. Ю., Онацкая Н. А., Половинка В. Д. Влияние температуры термомеханичесокй обработки на качество соединений разнородных металлов. . , . С. 14-18.

275699. Борисов Ю. С., Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н. Исследование пятна напыления и фигуры металлизации в условиях микроплазменного нанесения покрытия из диоксида титана. . , . С. 19-22.

275700. Таранець О.І. Удосконалена модель скочування відчепів з сортувальної гірки в умовах дії випадкових факторів. . , . С. 40-43.

275701. Лещенко О. В. Професійне становлення машиніста локомотива : [етапи професійного становлення. Рівні та компоненти готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність]. . , . С. 43-49.

275702. Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини. . , . С. 101-108.

275703. Ланських О. Мовні стратегії в системі державної освітньої політики. . , . С. 109-113.

275704. Доманский И. В. Системный анализ состояния и перспективы обеспечения энергоресурсами железнодорожного транспорта Украины. . , . С. 50-56.

275705. Коржик В. Н., Борисова А. Л., Попов В. В., Коломыцев М. В., Чайка А. А., Ткачук В. И., Вигилянская Н. В. Керметные покрытия системы "карбид хрома-нихром", полученные методом сверхзвукового воздушно-газового плазменного напыления. . , . С. 23-28.

275706. Даренський О. М. Віктор Іванович Анегелейко : [до 106-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки УРСР, доктора технічних наук, професора Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (нині - Української державної академії залізничного транспорту)]. . , . С. 57-58.

275707. Зяхор И. В., Завертанній М. С., Чернобай С. В. Линейная сварка трением металлических материалов (обзор). . , . С. 29-36.

275708. Чвертко П. Н., Семенов Л. А., Гущин К. В. Контактная стыковая сварка оплавлением тонкостенных профилей из термически упрочняемых алюминиевых сплавов. . , . С. 37-40.

275709. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

275710. Квіт С. Потрібнв зміни: зміст і завдання освітніх реформ. . , . С. 4-5.

275711. Жудра А. П., Кривчиков С. Ю., Дзыкович В. И. Использование комплексно-легированных порошков, полученных методом термоцентробежного распыления, в порошковых проволоках. . , .

275712. Модель української школи - 12-річка. Наукове підгрунтя : [обговорення питання якою має бути українська школа в національній академії педагогічних наук]. . , . С. 8-9.

275713. Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А., Ланкин Ю. Н., Семикин В. Ф., Осечков П. П. Модернизация системы управления процессом плазменно-порошковой наплавки установки А1756. . , . С. 47-49.

275714. Сукоруких В. С. Микроскоп и телескоп. [б. и.]. Москва, 1951. 72 с.

275715. Сухоруков А. П. Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиофизике. Наука. Москва, 1988. 230 с.

275716. Говорун А. Г., Клименко О. А., Куций П. В. Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу з універсальним регулятором частоти обертання колінчастого валу дизеля. . , . С. 2-5.

275717. Сухоруков Н. Р., Шевелев Ф. Н. Теория механизмов и машин и детали машин. Высш. школа. Москва, 1960. 48 с.

275718. Шебанова В. І. Синергетична модель розвитку розладів харчової поведінки : [розглядається синергетична біо-психо-соціо-духовна модель розвитку розладів харчової поведінки]. . , . С. 1-19.

275719. Сухоруков Н. Р., Ващенко Н. С. Теория механизмов и машин и детали машин. Высш. школа. Москва, 1962. 112 с.

275720. Сухоруков Н. Р., Ващенко Н. С. Теория механизмов и машин и детали машин. Высш. школа. Москва, 1963. 120 с.

275721. Яцюрик А. О. Розвиток креативності в підлітковому віці. . , . С. 19-29.

275722. Стогній Б. С., Кириленко О. В., Денисюк С. П. Використання світового досвіду в розбудові інтелектуальних мереж в Україні : [технологія Smart Grid]. . , . С. 7-13.

275723. Олефир Д. А. Повышение эффективности работы ОЭС Украины путем приведения ее технического состояния в соответствие с европейскими требованиями. . , . С. 14-21.

275724. Агеєв В. Б., Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Момот В. С., Кривенчук О. А. Удосконалення методів калібрування (повірки) систем вимірювання швидкості та шляху, що використовуються під час випробувань колісних транспортних засобів. . , . С. 6-11.

275725. Сухоруков Ю. Н., Евстигнеев Р. И. Инструмены обработки зубчатых колес методом свободного обката. Техніка. Киев, 1883. 121 с.

275726. Подкоритова Л. О. Навчальний тренінг "Прийоми психологічної допомоги". . , . С. 29-42.

275727. Коваленко П. И., Агабекян И. А. Английский для экономистов. Феникс. Ростов на-Дону, 1999. 352 с.

275728. Пожидаєв С. П. Уточнення механічної моделі еластичного колеса. . , . С. 12-14.

275729. Сухоцкий А. К., Ицкович Ю. Л. Электротехника и электрооборудование судов. Транспорт. Москва, 1968. 374 с.

275730. Сучилин А. М. Основы вычислительной техники. Энергия. Москва, 1964. 412 с.

275731. Баер У. Приемы терапевтической работы при коррекции образа "Я". . , . С. 43-49.

275732. Сучилин А. М. Применение направленных графов к задачам электротехники. Энергия. Ленинград, 1971. 104 с.

275733. Коноплицька О. В. Особливості міжособистісної взаємодії у професійній діяльності працівників ОВС з неповнолітніми правопорушниками : [ОВС - органи внутрішніх справ]. . , . С. 49-56.

275734. Воропаев Е. П. Пихолого-педагогические аспекты работы с музыкально одаренным ребенком-инвалидом (из опыта работы). . , . С. 56-58.

275735. Сучков А. Е. Роль прочности в экономии металла. Наука и техника. Минск, 1969. 88 с.

275736. Партико Т. Б. Самоставлення осіб пенсійного віку: порівняльний аналіз працевлаштованих та непрацевлаштованих. . , . С. 59-65.

275737. Сучков А. Е. Экономия металла в машиностроении при обработке давлением. Наука. Минск, 1971. 126 с.

275738. Сучков В. Ф. Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 120 с.

275739. Жук М. М., Ковалишин В. В., Бойків М. В. Визначення функціонального стану водія за умов швидкісного руху в нічний час. . , . С. 15-17.

275740. Дуэль М. А., Дуэль А. Л. Научно-технические основы построения АСУ сложными энергообъектами. . , . С. 25-33.

275741. Губенко А. В. Трансформационное мышление как показатель креативности : [гибкость, вариативность, продуктивность мышления. Трансформационный интеллект. Понятие трансформационного мышления. Логика творческих трансформаций в авиации]. . , . С. 65-75.

275742. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2015.

275743. Верещак Є. П. Спрямованість і моральність вченого. Пам'яті М. Й. Боришевського (1934-2014) : [до 80-річчя від дня народження українського психолога]. . , . С. 75-80.

275744. Золотарев В. А. Влияние модификации битума полимером типа СБС на устойчивость асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах. . , . С. 18-26.

275745. Волошко А. В., Лутчин Т. Н., Кудрицкий М. Ю. Усовершенствование методов восстановления учетных данных энергопотребления на промышленных предприятиях. . , . С. 48-50.

275746. Строительные нормы и правила : СНиП IV-4-82. Стройиздат. Москва, 1987. 145 с.

275747. Строительные нормы и правила : СНиП 4-4-82. Стройиздат. Москва, 1986. 112 с.

275748. Строительные нормы и правила : СНиП IV.4.82. Стройиздат. Москва, 1985. 70 с.

275749. Строительные нормы и правила : СНиП IV-2-82. Стройиздат. Москва, 1985. 49 с.

275750. Учет арендных операций у арендодателя. . , . С. 9-17.

275751. Актуальные разъяснения Минрегионстроя : [правовое регулирование отношений в сфере строительства, обслуживания жилья]. . , . С. 18-20.

275752. Госархстройинспекция разъяснила порядок заполнения формы на получение строительной лицензии. . , . С. 21-32.

275753. Учет арендованных ОС у арендатора : [особенности правового регулирования арендных отношений для арендатора, а также налоговый и бухгалтерский учет арендных операций]. . , . С. 33-45.

275754. Договор о компенсации коммунальных платежей : [юридические аспекты взимания с нанимателя здания коммунальных платежей и особенности налогового и бухгалтерского учета таких операций]. . , . С. 46-56.

275755. Кто должен застраховать объект аренды : [отражение страхования арендуемого имущества в налоговом учете. . , . С. 58-63.

275756. Щодо обкладення ПДВ гарантійного платежу за договором оренди : Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.2014 р. № 2890/6/99-99-19-03-02-15. . , . С. 64-65.

275757. Самовольное строительство : [объект самовольного строительства с точки зрения закона]. . , . С. 76-78.

275758. Ярмак О. Электронная налоговая отчетность: с чего начать, куда и с чем обратиться. . , . С. 25-28.

275759. Земля для строительства : [правовая база привлечения и использования земли в строительстве]. . , . С. 15-31.

275760. Права на землю в учете заказчика : [учетные и налоговые аспекты земельных участков в учете у строительного предприятия]. . , . С. 32-46.

275761. Что необходимо знать о процедурах в строительстве : [положения строительного законодательства для его применения на местах]. . , . С. 49-72.

275762. "Непростой" прогул - работники в зоне АТО : [необходимость урегулирования отношений с работниками в течение периода активных боевых действий]. . , . С. 72-76.

275763. Клименко А. Налоговая медиация - что она дает предприятию : [механизм урегулирования налоговых споров, который основывается на налоговом компромиссе между налоговым органом и налогоплательшиком]]. . , . С. 77-80.

275764. Гарагонич А. Действие актов на право постоянного пользования земельным участком. . , . С. 82-86.

275765. Селецкий И. Фондовый рынок Украины: от смыслов века ХХ к реалиям века XXI. . , . С. 4-6.

275766. Малишенко К. А. Фактори інформаційної ефективності фондового ринку України. . , . С. 7-11.

275767. Сидоренко П. О. Ендогенні фактори порушення ліквідності комерційних банків. . , . С. 12-17.

275768. Данилюк Т. І. Сфера послуг як об'єкт інвестиційної діяльності. . , . С. 18-21.

275769. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи із дисципліни "Теорія будови рідинного, кристалічного та аморфного стану речовини " для студентів спеціальності 7.05040201 заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 6 с.

275770. Тінтулов Ю. В. Механізми і фактори активізації інвестиційної привабливості корпоративних структур харчової промисловості. . , . С. 22-28.

275771. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи вчень про державу та право" для студентів спеціальностей 6.030301 "Журналістика" та 6.010201 "Фізичне виховання" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

275772. Мельник С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в контексті подій на сході України. . , . С. 14-15.

275773. Ефективна реабілітація потребує сучасних технологій : [реабілітація хворих на ДТП. Реабілітаційним установам - найсучасніше обладнання Rehatechnology G-EO]. . , . С. 16-17.

275774. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Країнознавство" для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

275775. Новий Трудовий кодекс України : [обговорення проекту Трудового кодексу: питання соціального захисту, соціального страхування]. . , . С. 12-13.

275776. Нові виклики бідності в Україні : [аспекти цієї проблематики обговорювали учасники Міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАНУ 15 грудня 2014 р. ]. . , . С. 14-16.

275777. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII. . , . С. 21-30.

275778. Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану. . , . С. 269-275.

275779. Джахангіра А. Глобалізація чи національне: як розв'язати дилему? : [про ключові напрями сучасної азербайджанської прози]. . , . С. 276-284.

275780. Гулієв Г. Банін: на перетині літератур : [Банін (Асадуллаєва Ум-ель-Бану) (1905 - 1992) - французька письменниця азербайджанського походження]. . , . С. 285-289.

275781. Строительные нормы и правила : СНиП 4-5-82. Стройиздат. Москва, 1986. 88 с.

275782. Строительные нормы и правила : СНиП 4-5-82. Стройиздат. Москва, 1985. 125 с.

275783. Строительные нормы и правила : СНиП 4-5-84. Прейскурантиздат. Москва, 1988. 440 с.

275784. Строительные нормы и правила : СНиП 4-5-82. Стройиздат. Москва, 1988. 109 с.

275785. Строительные нормы и правила : СНиП 4-5-82. Стройиздат. Москва, 1985. 24 с.

275786. Гамеляк І. П., Райковський В. Ф. Встановлення експериментальних залежностей між параметрами навантаження на вісь і тиском у шинах транспортних засобів. . , . С. 27-34.

275787. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1988. 90 с.

275788. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1989. 96 с.

275789. Сушкевич В. И. Нерегулярные линейные волноводные системы. Введение в анализ линейных цепей сверхвысоких частот. Сов. радио. Москва, 1967. 295 с.

275790. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1986. 184 с.

275791. Сушкевич М. В. Основы взаимозаменяемости. Ставропольский с/х ин-т. Ставрополь, 1969. 104 с.

275792. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 16 с.

275793. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1985. 175 с.

275794. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 41 с.

275795. Сушкин И. Н. Основы теплотехники. Металлургиздат. Москва, 1958. 356 с.

275796. Литвиненко А. С. Про вплив стану ґрунтових основ на стан дорожніх одягів на ділянках автомобільних доріг у нульових відмітках і невисоких насипах. . , . С. 35-39.

275797. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 120 с.

275798. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 40 с.

275799. Сушков А. И., Троицкий И. А. Металлургия алюминия. Металлургия. Москва, 1965. 519 с.

275800. Сушков А. И. Металлургия легких металлов. [б. и.]. Свердловск, 1957. 510 с.

275801. Ілляш С.І. Технологічні та вартісні аспекти впровадження гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі. . , . С. 40-43.

275802. Сушков Б. Г. ЭВМ управляет экспериментом. Знание. Москва, 1987. 31 с.

275803. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 23 с.

275804. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 48 с.

275805. Сушков В. В. Техническая термодинамика. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 376 с.

275806. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 32 с.

275807. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 191 с.

275808. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 16 с.

275809. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 223 с.

275810. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 81 с.

275811. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 150 с.

275812. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 31 с.

275813. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 12 с.

275814. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 48 с.

275815. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 29 с.

275816. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 32 с.

275817. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1983. 47 с.

275818. Строительные нормы и правила : СНиП 4-6-82. Стройиздат. Москва, 1982. 39 с.

275819. Сушкова Ю. А. Графы зубчатых механизмов. Мавшиностроение. Ленинград, 1983. 216 с.

275820. Цифри та факти. Агросектор. . , . С. 7.

275821. Аманмурадов Н. А. Дружба, доверие, миролюбие, гуманизм - именно эти ценности выходят сегодня на первый план в международном общении : [интервью с Н. А. Аманмурадовым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Украине / записала Н. Копецкая-Деньга]. . , . С. 11-13.

275822. Мельник А. Инвестиции в инновации - экспортный потенциал малого и среднего бизнеса Украины : [интервью с советником президента торгово-промышленной палаты Украины А. Мельником о комипнии "Торговый дом", об украинско-туркменских экономических отношениях и др.]. . , . С. 19-23.

275823. Куріс Ю. В., Михалюк К. В., Яремич Д. Ю. Особливості інноваційного розвитку енергетики на прикладі впровадження новітніх методів енергозбереження. . , . С. 51-54.

275824. Семенова А. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. . , . С. 58-68.

275825. Зелені інвестиції - драйвер розвитку ПФК : [Побужський феронікелевий комбінат]. . , . С. 29-31.

275826. Смик З. Понад 40 підприємств виявили інтерес до розробок НАНУ : [механізм впровадження у виробництво наукових розробок]. . , . С. 32-33.

275827. Гунчик В. Чи вдасться Волині відмовитися від споживання газу у бюджетній сфері?. . , . С. 36-37.

275828. Духовний лідер українських освітян : [внесок у науку професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України Івана Андрійовича Зязюна]. . , . С. 3-5.

275829. Романовский А. Г. Об учителе с любовью : [статья посвящена памяти відающегося украинского педагога, философа И. А. Зязюна]. . , . С. 20-27.

275830. Крюкова Г. "Головне, щоб стиль художника слугував шляхом для демонстрації власної позиції у мистецтві" : [інтерв'ю з українською художницею Г. Крюковою, репродукції її робіт]. . , . С. 47-51.

275831. Яту Ч. Уровень занятости и определение перечня вузовских специальностей. . , . С. 6-7.

275832. Яту Ч. КПК продвигает идею верховенства закона : [развитие правового государства в Китае]. . , . С. 16-17.

275833. Кириллов А. К новой модели взаимодействия : [визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в РФ в октябре 2014 г. Перспективы китайско-российских экономических отношений в энергетической, финансовой, транспортной сферах]. . , . С. 22-26.

275834. Фан В. Реформа не имеет границ : [Китайская экспериментальная зона свободной торговли ( Шанхай)]. . , . С. 30-33.

275835. Шаньшань Ю. Проверка на прочность : [Китай в международных экономических организациях. Шанхайская зона свободной торговли. ТРР (Trans-Pacific Partnership agreement - Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве), ТТІР (Transatlantic Trade and... см. аннотацию)]. . , . С. 34-35.

275836. Цзин Ц., Цзинь Ц. Харбин: новый Шелковый путь, новый шанс : [история возникновения города, современность, перспективы на будущее]. . , . С. 36-39.

275837. Буря В. У проекта экономического пояса Шелкового пути большое будущее : [перспективы экономического сотрудничества Китая и Беларуси]. . , . С. 40-41.

275838. Пачколін Ю. Е., Бондаренко О. О., Левченко С. А. Дослідження електричного поля у дуговій сталеплавильній печі з метою визначення критеріїв для оптимізації енергоспоживання. . , . С. 2-11.

275839. Яту Ч. Споры вокруг бума английского языка : [изучение английского языка в Китае]. . , . С. 47-49.

275840. Яту Ч. Смартфон расшевелил молодежь : [для молодых китайцев смартфон становится "инструктором по фитнесу". Смартфоны со споргивным приложением: как это работает]. . , . С. 49-51.

275841. Яту Ч. Развод по-китайски : [отношение к браку в Китае]. . , . С. 52-53.

275842. Китай вступил в эпоху разводов : [симейно-брачные отношения в Китае: статистические данные]. . , . С. 54-55.

275843. Шуан С. Новый Великий поход китайского кино - 1-й Китайский международный кинофестиваль "Шелковый путь". . , . С. 60-61.

275844. Си Л. История современной милиции : [Шанхайский музей общественной безопасности - музей с крупнейшей коллекцией стрелкового оружия в мире]. . , . С. 62-65

275845. Канюк Г. І., Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є. Прецизійні системи автоматичного регулювання турбогенераторних установок. . , . С. 12-27.

275846. Вержбицкий О. Консолидированные перевозки - оптимальное решение во времена экономической нестабильности. . , . С. 16-19

275847. Мыц А. Особенности доставки питьевой воды. . , . С. 20-22.

275848. В помощь логисту : [веб-приложение "Муравьиная логистика", предназначенное для помощи логистам при расчете маршрутов]. . , . С. 23.

275849. Маевский В. Как пережить 2015 год? : [интервью с руководителем центра "Логистическая мастерская" В. Маевским о путях сохранения бизнеса в период кризиса экономики]. . , . С. 24-27.

275850. Кремень В. О виновности и политической ответственности : [подчеркнуто отличие между украинским и русским народами в степени осознания ими необходитости внутреннего очищения, духовного возрождения и повышения политической ответственности за судьбу цивилизации]. . , . С. 6-14.

275851. Рынок украинской логистики: проблемы и перспективы. . , . С. 28-31.

275852. Барский М. Оптимальная логистика. Практикум от LogisticClub : [чтобы оптимизировать логистические процессы, необходимо определить "помехи" и искать пути их устранения. Какие бывают помехи и как с ними справиться]. . , . С. 33-39.

275853. Залевский А. Портрет идеального руководителя логистики. . , . С. 40-41.

275854. Синельников Е., Романишин А. Рынок розничной торговли Украины. . , . С. 42-47.

275855. Синельников Е., Романишин А. Операционная модель розничной торговли: 6 направлений для повышения эффективности. . , . С. 48-50.

275856. Мыц А. Стоимость складской логистики: как побороть "прыгающий" доллар?. . , . С. 51-53.

275857. Шубенко О. Л., Голощапов В. М., Стрельніков І. С., Решитько І. В. Вплив крупнодисперсної вологи на робочі процеси вологопарових ступенів турбін. . , . С. 28-39.

275858. Барановский В. Логистический сервис и управление аутсорсингом. . , . С. 54-59.

275859. Мирошниченко В. Оптимизация прохождения таможенных процедур. . , . С. 60-64.

275860. Строительные нормы и правила : СНиП 4-13-84. Стройиздат. Москва, 1987. 88 с.

275861. Теліженко О. М., Вакуленко І. А., Мирошниченко Ю. О. Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження. . , . С. 40-51.

275862. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII. . , . С. 206-262.

275863. Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків : Закон України від 28 грудня 2014 року № 78-VIII. . , . С. 262-272.

275864. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII. . , . С. 272-310.

275865. Golozubov A. Theology of laughter: exploring the phenomenon = Теология смеха: исследование феномена. . , . P. 29-35

275866. Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII. . , . С. 311-577.

275867. Романюк Я. Реформування судової влади в Україні : [інтерв'ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому]. . , . C. 14-73.

275868. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : Указ Президента України від 28 грудня 2014 року № 68-VIII. . , . С. 8-17.

275869. Шрам О. А. Дослідження параметрів плазмового потоку установки для іонно-плазмової модифікації скла. . , . С. 52-57.

275870. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1989. 56 с.

275871. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2014 року. . , . С. 59-66.

275872. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1989. 30 с.

275873. Кузнєцова Л., Шинкоренко Т. Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників. . , . С. 4-9.

275874. Берназюк Я. Методологія проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань. . , . С. 136-144.

275875. Щеглюк М. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку. . , . С. 10-13.

275876. Шедяков В. Трансформація міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів. . , . С. 14-19.

275877. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1987. 64 с.

275878. Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення Східноєвропейського газового хаба. . , . С. 20-22.

275879. Урванцева С. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів. . , . С. 23-26.

275880. Радзиевская С. Цивилизационная специфика глобальных экономических процессов. . , . С. 27-34.

275881. Никитченко Н. Усовершенствование правового регулирования государственного контроля в организационно-хозяйственных отношениях с предприятиями. . , . С. 35-37.

275882. Іртищева І., Мінакова С. Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні. . , . С. 38-40.

275883. Савчук Д. Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві. . , . С. 41-44.

275884. Педько І. Прогнозування виробництва будівельних матеріалів в Україні. . , . С. 45-48.

275885. Стегней М. Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України. . , . С. 49-52.

275886. Васильєв А. Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості. . , . С. 53-54.

275887. Ковальчук С. Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств. . , . С. 55-58.

275888. Окландер М., Губарєва Ю. Нейромаркетинг - теорія та практика впливу на підсвідомість споживача. . , . С. 59-62.

275889. Салітра Г. Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України. . , . С. 63-65.

275890. Забарна Ю. Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України. . , . С. 66-69.

275891. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1989. 200 с.

275892. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1989. 348 с.

275893. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1986. 128 с.

275894. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1989. 192 с.

275895. Христо П. Є. Оптимизация энергопотребления центробежной машины в нестационарных режимах в ограниченной области изменения переменных. . , . С. 2-16.

275896. Рибалка В. В. Формування системою освіти особистісних, духовних якостей в учнівської молоді як психопедагогічна умова успішності її особистого, професійного та громадянського життя. . , . С. 36-50.

275897. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1987. 100 с.

275898. Хомуленко Т. Б., Фоменко К. И., Головина Е. Ю. Духовный интеллект как детерминанта моральной ответственности личности. . , . С. 51-57.

275899. Джунь В. До питання про право народу на повстання проти деспотизму. . , . С. 145-153.

275900. Пономарьов О. С., Чеботарьов М. К. Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці. . , . С. 69-77.

275901. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

275902. Герасимова Т. Г. На переднем плане экономики : [развитие краностроения в Украине . Лидер кранового монтажа на территории Украины - ЧАО "Южмормонтаж". Применение его продукции в различных областях экономики]. . , . С. 4-6.

275903. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціалістів з вивчення дисципліни "Конструкція та проектування АД та ЕУ" за спеціальністю 7(8).05050201 "Технології машинобудування" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

275904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр - з вивчення дисципліни "Технологічні основи машинобудування" за спеціальністю 6.05050201 "Технології машинобудування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

275905. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр - з вивчення дисципліни "Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин" за спеціальністю 6.05050201 "ТМБ" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

275906. Андриенко Н. Н., Волчек Н. В., Корень В. Л. Устройства повышения грузоподъемности : [приведены таблицы роста грузоподъемности кранов с 1941-го по 2011-й годы]. . , . С. 10-13.

275907. Сущенко А. С. Новый ударопрочный пластик СНП. ЛДНТП. Ленинград, 1965. 40 с.

275908. Суяров Д. И., Беняковский М. А. Качество тонких стальных листов. Металлургия. Москва, 1964. 175 с.

275909. Волчек Н.В. Краны повышенной проходимости помогают там, где не справляются другие : [технические и эксплуатационные характеристики мобильных кранов повышенной проходимости. По материалам журнала "Granes Todey"]. . , . С. 14-15.

275910. Суяров Д. И., Беняковский М. А. Настройка листопрокатных станов. Металлургиздат. Свердловск, 1960. 185 с.

275911. Суяров Д. И. Профилировка и шлифовка листопокатных валков. Металлургиздат. Свердловск, 1958. 60 с.

275912. Суяров Д. И., Гарбунов Ю. А. Физико-механические основы расчетов параметров пластической обработки металлов. Изд.-во ун.-та. Красноярск, 1984. 247 с.

275913. Схемные решения по составу и структуре комплексов КПО и другого вспомогательного технологического оборудования для изготовления поковок деталей типа ступенчатых валов, полуосей, клапанов, крестовин, гаечных ключей и других деталей. ОНТИ. Воронеж, 1980. 132 с.

275915. Новая концепция монтажа гусеничного крана : [фирма Liebherr разработала инновационную концепцию монтажа гусеничных кранов модели LR 1600/2 с длинными стреловыми системами для эффективного и безопасного монтажа ветроэнергетических установок]. . , . С. 16-18.

275916. Крауліх П., Вайланд Г. Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина. . , . С. 7-16.

275917. Соколовська А. М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки. . , . С. 17-32.

275918. Колосова В. П., Іванова І. М. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення. . , . С. 33-47.

275919. Гаврилюк О. В. Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації. . , . С. 48-74.

275920. Длугопольський О. В. Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту. . , . С. 75-97.

275921. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки. . , . С. 98-115.

275922. Романишин В. О., Булавинець О. В. Ринок боргових зобов'язань як альтернативне джерело фінансування підприємтв в Україні. . , . С. 116-124.

275923. Подлєсна В. Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз. . , . С. 4-18.

275924. Ковтун О. І. Про методологію формування стратегії підприємства. . , . С. 19-34.

275925. Радіонв Ю. Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України. . , . С. 35-53.

275926. Стрілець Є. М. Організаційно-функціональна структура фінансового кластера у страховій сфері. . , . С. 54-58.

275927. Козловський С. В., Козловський В. О., Бурлака О. М. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України. . , . С. 59-73.

275928. Чехова І. В. Удосконалення системи кредитування підприємств аграрного сектору економіки. . , . С. 74-82.

275929. Чучка І. М., Братюк В. П. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму. . , . С. 83-94.

275930. Нефедов Ю. И. Гидроударная электростнация с замкнутым циклом работы без потребления энергии от внешних источников. . , . С. 17-21.

275931. Ізарова І., Ковтун А. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України. . , . С. 154-162.

275932. Колот А. Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу : [поняття міждисциплінарності. Розглянуто принципово нові завдання у царині міждисциплінарної практики стосовно науки про працю]. . , . С. 3-9.

275933. Грішнова О., Заїчко О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості. . , . С. 10-14.

275934. Ільїч Л. Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці. . , . С. 15-22.

275935. Гаркавенко Н., Новосільська Т. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом. . , . С. 23-31.

275936. Сотнік О. В. Дослідження втрат електроенергії в мережах сільських населених пунктів в умовах відхилення напруги. . , . С. 22-26.

275937. Коновалова І. Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти. . , . С. 32-36.

275938. Горбачова І. Управління кадровими ризиками в умовах ринку. . , . С. 37-42.

275939. Мальований М. Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення. . , . С. 43-50.

275940. Мошак Г. Модель професора В. Гомолки (ФРН) щодо єврейського шлюбного права. . , . С. 163-169.

275941. Остапенко Т. Г., Більковець К. В. Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки. . , . С. 3-11.

275942. Тарасов І. Ю., Косова Т. Д. Конкурентна модель депозитного ринку національної економіки. . , . С. 12-16.

275943. Ільчук В. П.. Садчиков В. С. Інновації у розвитку підприємств в галузі рослинництва. . , . С. 17-20.

275944. Вишневский Д. Л. Оптимизация закона регулирования напряжения асинхронного генератора. . , . С. 40-46.

275945. Василенко Ю. М. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення. . , . С. 21-25.

275946. Русіна К. О. Податкова реформа сьогодення як один із інструментів покращення економічної ситуації в країні. . , . С. 26-28.

275947. Василенко Ю. Прогноз розвитку економіки України. . , . С. 6-12.

275948. Вовчак О., Осадчий І. Сучасні інструменти реструктурізації вітчизняної банківської системи : [діагностичне обстеження банків, реструктуризація, капіталізація, фінансове оздоровлення ]. . , . С. 13-17.

275949. Любкіна О., Яфінович О. Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності. . , . С. 18-22.

275950. Болгар Т. Особливості державного та внутрішньобанківського регулювання проблемних кредитів в Україні. . , . С. 23-29.

275951. Верховлюк А., Щерецький О., Науменко М., Лахненко В., Апухтін В. Корозійні властивості монетних матеріалів. . , . С. 30-36.

275952. Ященко М. Правове регулювання віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних. . , . С. 40-42.

275953. Дубініна О. М. Моделювання процесу формування математичної культури майбутніх інженерів індустрії програмної продукції у вищому технічному навчальному закладі. . , . С. 79-89.

275954. Хоружий Г. Університет банківської справи НБУ долучається до Європейського простору вищої освіти. . , . С. 44-47.

275955. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2014 року. . , . С. 51.

275956. Схемы автоматического управления. Мецниереба. Тбилиси, 1965. 115 с.

275957. Структура активів банків України станом на 01.10.2014 р. (у розрізі банків). . , . С. 52-57.

275958. Структура зобов'язань банків України станом на 01.10.2014 р. ( у розрізі банків). . , . С. 58-63.

275959. Прибутки і збитки банків України станом на 01.10.2014 р. (у розрізі банків). . , . С. 64-69.

275960. Структура власного капіталу банків України станом на 01.10.2014 р. (у розрізі банків). . , . С. 70-72.

275961. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2014 року. . , . С. 73.

275962. Кравченко О. В., Глинько А. И., Авраменко А. Н. Научно-практические основы применения ультразвука в технологиях предпламенной активации искусственных композиционных жидких топлив. . , . С. 54-61.

275963. Схемы застропки при транспортировании и кантовании технологической оснастки, форм, стержней и отливок в литейных цехах энергомашиностроения. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1974. 28 с.

275964. Лютиков П. Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права (до реформування вітчизняного адміністративного законодавства). . , . С. 170-177.

275965. Moroz M., Laamanen R. V. Conceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader = Концептуальные обобщения содержания отдельных социально-психологических особенностей развития личности лидера. . , . Р. 90-98.

275966. Крамаренко Ю., Пугачова Ю. Окремі питання правового визначення професійних вимог до фахівців у сфері фізичної культури та спорту. . , . С. 11-17.

275967. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Сучасні інтерактивні технології навчання студентів : [форум, чат, відеоконференція, веб-квест, блог, блог-квест]. . , . С. 99-104.

275968. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дискретне перетворення Фур'є й вагові вікна" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

275969. Дмитриев В. Ю. Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга. . , . С. 105-111.

275970. Приходько В., Пущина И. Макропедагогика как механизм регулирования развития спорта в новых организационно-управленческих условиях. . , . С. 17-24.

275971. Сировий О., Потайчук І. Правове регулювання державного управління фізичною культурою та спортом України в умовах євроінтеграційних реформ. . , . С. 25-29.

275972. Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования. Мир. Москва, 1991. 360 с.

275973. Фролов О., Шпитальов Г. Місце акмеології в підготовці спеціаліста з фізичної культури і спорту. . , . С. 30-36.

275974. Шамардіна Г., Чернявська О. Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти. . , . С. 36-43.

275975. Науменко В. П., Лиманский И. В. Сопротивление разрушению листовых металлов и тонкостенных конструкций. Сообщение 2. Задачи исследования, предпосылки и основополагающие новшества. . , . С. 5-32.

275976. Бабий И. Применение специальных упражнений для повышения уровня физической подготовленности школьников 12-14 лет, занимающихся теннисом. . , . С. 44-51.

275977. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

275978. Брухно Е. Фізична підготовка студентів з низьким рівнем фізичної підготовленності, з використанням засобів спортивного орієнтування. . , . С. 52-57.

275979. Схунмакерс П. Оптимизация селективности в хроматографии. Мир. Москва, 1989. 400 с.

275980. Буренко М. Особливості психологічної підготовки плавців високого класу. . , . С. 58-64.

275981. Захарова О. Аналіз питання формування здоров'язберігаючої компетенції майбутніх учителів фізичної культури. . , . С. 71-76.

275982. Подолянчук С. В. Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі : [визначення коефіцієнту компетентності експерта]. . , . С. 112-122.

275983. Severyna N. Comparative analysis of features of systems of higher education of Ukraine and France = Сравнительный анализ особенностей систем высшего образования Украины и Франции. . , . P. 123-129.

275984. Лобанов Л. М., Пащин Н. А., Савицкий В. В., Миходуй О. Л. Исследование остаточных напряжений в сварных соединениях жаропрочного магниевого сплава МЛ10 после электродинамической обработки. . , . С. 33-41.

275985. Сциборовская Н. Б. Оксидные и цинкофосфатные покрытия металлов. Оборонгиз. Москва, 1961. 170 с.

275986. Сцинтилляционный метод в радиометрии. Госатомиздат. Москва, 1961. 430 с.

275987. Счастливый Г. Г. Погружные асинхронные электродвигатели. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 168 с.

275988. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1985. 72 с.

275989. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-84. Стройиздат. Москва, 1984. 272 с.

275990. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 176 с.

275991. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 47 с.

275992. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 144 с.

275993. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 386 с.

275994. Воробей В. Я. Развивая собственное производство лифтов, мы движемся в будущее : [ООО "Карат-Лифткомплект", г. Вышгород]. . , . С. 22-23.

275995. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 200 с.

275996. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 96 с.

275997. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 24 с.

275998. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII. . , . С. 4-39.

275999. Перевозки по украинским рекам заметно увеличились : [МК "Запорожсталь" в период навигации 2014 года отгрузил потребителям через речные порты 850 тыс. т. металлопродукции]. . , . С. 3.

276000. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755 - VI : [за станом на 21.01.2015]. . , . С.13-386.

276001. Васьков Ю. Портовая реформа - что дальше? : [17 мая 2012 г. принят закон "О морских портах Украины". Как реформируется портовая отрасль в соответствии с этим законом]. . , . С. 14-15.

276002. Муравский А. Уйти на глубину : [дноуглубительные работы в Скадовске, Бердянске и Белгород-Днестровске заметно меняют к лучшему ситуацию в портах]. . , . С. 16-17.

276003. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2015. 125 с.

276004. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання до контрольних робіт з вищої математики (розділи: кратні інтеграли, елементи теорії поля, теорія функції комплексної змінної, операційне числення) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86 с.

276005. Строительные нормы и правила : СНиП 4-14-82. Стройиздат. Москва, 1983. 98 с.

276006. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійської)" для студентів 5 курсу спеціальності "Переклад" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

276007. Строительные нормы и правила. Стройиздат. Москва, 1986. 493 с.

276008. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійської)" для студентів 5 курсу спеціальності "Переклад" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

276009. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-83. Стройиздат. Москва, 1987. 48 с.

276010. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-84. Стройиздат. Москва, 1987. 189 с.

276011. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-83. Металлургия. Москва, 1983. 128 с.

276012. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-83. [б. и.]. Москва, 1983. 581 с.

276013. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-83. Стройиздат. Москва, 1984. 480 с.

276014. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-82. Стройиздат. Москва, 1984. 280 с.

276015. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-82. Стройиздат. Москва, 1985. 256 с.

276016. Агеев С. М., Орыняк И. В., Стрижало В. А., Власенко Н. И., Козлов В. Я. Оценка предельного давления Т-образного патрубкового соединения с продольным поверхностным дефектом основной трубы при вязком разрушении. . , . С. 42-55.

276017. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-82. Металлургия. Москва, 1983. 344 с.

276018. Воробьев Е. В., Анпилогова Т. В. Скачкообразная деформация как мера масштабного эффекта в деформированном объеме металла при глубоком охлаждении: эксперимент и моделирование. . , . С. 56-65.

276019. Строительные нормы и правила : СНиП 4-15-83. Стройиздат. Москва, 1985. 112 с.

276020. Михайлова В. Энергия большой перестройки : [старейший в группе компаний ТИС терминал минеральных удобрений превращается в крупного игрока на рынке перевалки зерна]. . , . С. 18-19.

276021. Стронгин С. Г., Сербинович П. П. Строительные конструкции. Стройиздат. Москва, 1964. 343 с.

276022. Строук Д. Введение в когерентную оптику и голографию. Мир. Москва, 1967. 347 с.

276023. Струве О. Л., Зебергс В. Астрономия 20 века. Мир. Москва, 1968. 648 с.

276024. Стругацкий М. К., Надеинский Б. П. Общая химия. Высшая школа. Москва, 1961. 416 с.

276025. И жизнь, и войны, и зерно : [важные моменты из жизни портов Украины в 2014 году]. . , . С. 20-25.

276026. Струговщиков Д. П. Производство малоуглеродистой стали. Металлургиздат. Свердловск ; Москва, 1950. 216 с. : ил., табл.

276027. Струговщиков Д. П. Разливка стали. Металлургиздат. Свердловск, 1956. 192 с.

276028. Касьян О. Організація виховного процесу в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. . , . С. 76-82.

276029. Павелко В. Ю. Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості. Кругозір. Запоріжжя, 2014. 320 с.

276030. Струговщиков Д. П. Разливка стали. Металлургиздат. Свердловск, 1961. 176 с.

276031. Корж Н. Особливості формування професійної фізичної культури у студентів технічних спеціальностей. . , . С. 82-89.

276032. Стружкоудаление и стружкопереработка дизельного производства Камского автомобильного завода. НИИинформтяжмаш. Москва, 1974. 26 с.

276033. Саварец Д. Эффективность тренировочного процесса дзюдоисток с вязкоупругими тренажерами, направленного на повышение специальной выносливости. . , . С. 104-110.

276034. Сметанін С. Елементи тренувального навантаження в практиці передзмагальної підготовки спортсменів в ушу. . , . С. 110-117.

276035. Счастливый Г. Г. Турбо-и гидрогенераторы при переменных графах нагрузки. Наукова думка. Киев, 1985. 207 с.

276036. Михайлова В. ИСПС: порт за портом, модуль за модулем : [больше года в украинских портах действует Информационная система портового сообщества (ИСПС), призванная упростить и ускорить контроль грузов]. . , . С. 30-32.

276037. Счетно-решающие приборы. Машиностроение. Москва, 1964. 111 с.

276038. Тимочко Т. В. Відновлення східного регіону України на засадах збалансованого розвитку. . , . С. 6-7.

276039. Чухланцева Н. Моделювання здоров'ярозвиваючих технологій фізичного виховання у педагогічному процесі вищих навчальних закладів. . , . С. 124-130.

276040. Алферов В. В., Владимиров В. С., Новиков Б. К. Струйная автоматика в системах управления. Машиностроение. Москва, 1975. 368 с.

276041. Шамардин В. Теоретико-методические аспекты построения годичного цикла подготовки футболистов высокой квалификации. . , . С. 130-137.

276042. Струйная пневмогидроавтоматика. Мир. Москва, 1966. 382 с.

276043. Доброгурский С. О., Казаков В. А., Соломонов Л. А., Титов В. К. Счетно-решающие приборы. Машиностроение. Москва, 1966. 498 с.

276044. Шуба Л. Розвиток рухових якостей у школярів 7-9 років засобами рухливих ігор. . , . С. 145-152.

276045. Струйные и трубные течения. Днепр. ун-т. Днепропетровск, 1974. 172 с.

276046. Гагара В., Мирна А., Мітін Є. Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. . , . С. 172-178.

276047. Єрмолаєва А., Бут О., Порада О. Визначення підходів до фізичної реабілітації хворих з атеросклеротичною хронічною ішемією мозку. . , . С. 195-201.

276048. Клапчук В. Теоретико-методологічні проблеми визначення фізичного стану людини. . , . С. 201-207.

276049. Мирна А., Гагара В., Пономаренко В. Застосування спортивних бальних танців для коррекції постави дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 208-214.

276050. Присяжнюк О., Кириченко І. Сучасні методи діагностики в створенні реабілітаційних програм. . , . С. 224-229.

276051. Гурвиц Л. Х., Либерман В. Б., Овсянников Н. П., Рожнов В. С. Счетные машины и вычисления в бухгалтерском учете. Статистика. Москва, 1967. 296 с.

276052. Фетісова В., Марюхніч Н., Ткаліч І. Актуальні питаняя фізичного здоров'я школярів. . , . С. 237-242.

276053. Рижкова М., Тарасова Г. Можливості вправ хатха-йоги при порушеннях постави у студентів. . , . С. 265-273.

276054. Сардак О., Рижкова М. Можливості використання вправ хатха-йоги для покращення фізичного здоров'я студентів. . , . С. 274-282.

276055. Стасюк Т., Романова Т. Вплив корегуючих вправ на поставу студентів музичних спеціалізацій. . , . С. 282-288.

276056. Тарасова А., Левченко В., Рыжкова М. Методика обучения Гавайскому массажу. . , . С. 288-294.

276057. Толкачова О. Застосування ароматичних натуральних речовин в реабілітації дітей молодшого шкільного віку з гострим бронхітом. . , . С. 295-303.

276058. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з дисципліни "Іноземна мова" (англійська) для студентів 2 курсу денного відділення всіх спеціальностей. Розвиток лексичних навичок. Модуль 3 (півмодуль 1) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

276059. Сыноров В. Ф. и др. Релаксационные методы исследования энергетического спектра локализованных состояний в полупроводниках. Изд-во Воронежского ун-та. Воронеж, 1982. 180 с.

276060. Сырицын Т. А. Надежность гидро- и пневмопривода. Машиностроение. Москва, 1981. 216 с.

276061. Каток О. А., Рудницкий Н. П., Швец В. П., Харченко В. В., Бажуков А. В., Мельник П. Е. К определению механических характеристик сталей по результатам испытания на твердость. . , . С. 66-70.

276062. Сырицын Т. А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов. Машиностроение. Москва, 1990. 247 с.

276063. Сыркин В. Г., Бабин В. Н. Газ выращивает металлы. Наука. Москва, 1986. 189 с.

276064. Сыркин Л. Н. Пьезомагнитная керамика. Энергия. Ленинград, 1980. 205 с.

276065. Сырнев Г. С. Групповые приспособления со сменными узлами и встроенным пневмоприводом. ГОСИНТИ. Москва, 1967. 5 с.

276066. Беспарточна О. І. Кваліфікації вищої освіти у Російській Федерації. . , . С. 130-136.

276067. Гаврилюк Р. Дійсність права людини на податки, його поняття та природа. . , . С. 178-189.

276068. Монаєнко А. До питання щодо можливості оскарження в судовому порядку окремих актів суб'єктів владних повноважень у сфері податкових правовідносин. . , . С. 190-194.

276069. Антонов С. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за рейдерське захоплення підприємств. . , . С. 195-200.

276070. Трофименко В. Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу). . , . С. 201-208.

276071. Сергєєва Д. Проблемні аспекти використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні. . , . С. 209-218.

276072. Глущенко С. Концептуальні нариси єдності судової юрисдикції. . , . С. 219-232

276073. Москвич Л. Щодо системності заходів судової реформи : [судова реформа в Україні]. . , . С. 233-242.

276074. Вільчик Т. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі. . , . С. 243-250.

276075. Шершун С. Законодавство як об'єкт стратегічної екологічної оцінки. . , . С. 251-258.

276076. Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації : [медіація як спосіб, що створює процесуальні можливості для попередження несправедливого вирішення публічно-правового конфлікту]. . , . С. 258-267.

276077. Волков А. Receipt&Release, next of kin и другие : [морское право. Правильно оформленные документы помогают в сложных случаях решать конфликты между семьями моряков и судовладельцами]. . , . С. 36-37.

276078. Шевченко М. Okean Three раскрывает планы : [новый альянс контейнероперевозчиков: третий по величине контейнероперевозчик - французская группа CMA CGM подписала трехстороннее соглашение с CSCL(China Shipping Container Lines) и UASC (United Arab Shipping Company)]. . , . С. 38-40.

276079. Шевченко М. Владельцы заводов, домов и пароходов... : [10 самых богатых людей мировой морской отрасли: краткие истории их бизнеса]. . , . С. 42-45.

276080. Гаращук О., Куценко В. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти : [динаміка освітнього рівня населення, видатків на освіту, кількості ВНЗ в Україні, чисельності студентів. Управління ресурсного забезпечення розвитку освіти]. . , . С. 11-21.

276081. Смолінська О. Становлення концепції українського університету. . , . С. 22-31.

276082. Базилевич В., Гражевська Н., Томчук-Пономаренко Н. Олімпіади з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю. . , . С. 32-43.

276083. Загірняк М., Сергієчко С., Костенко П. Наукометричні бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для науковця. . , . С. 44-54.

276084. Михайленко В., Піксотов В., Скринник О. Математичні пакети прикладних програм для комп'ютерного аналізу напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами. . , . С. 59-62.

276085. Кліменко В. Світоглядно орієнтована методика викладання фахових дисциплін у технічному ВНЗ : [розглянуто методику викладання дисципліни "Розрахунок будівельних конструкцій". Ідеологія теорії методу граничних станів. Метод часткових коефіцієнтів надійності]. . , . С. 63-70.

276086. Головенкін В. Щодо якості підготовки абітурієнтів та зовнішнього незалежного оцінювання. . , . С. 71-84.

276087. Базилевич В. 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. . , . С. 12-19.

276088. Энергоэффективность в квадрате : [перегружатель SENNEBOGEN 875 успешно прошел рабочие испытания в порту]. . , . С. 46-47.

276089. Сухарніков Ю. Нормативно-правові підстви для модернізації вищої освіти в Україні. . , . С. 20-39.

276090. Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегія розвитку топ-закладів вищої освіти у світі : [результати міжнародного рейтингу "Шанхайський". Зміни характеристик перших 30 топ-закладів у 2003-2013 р. р.. Дослідження характеристик цих закладів]. . , . С. 40-52.

276091. Дебич М. Оптимізація суспільно-гуманітарної складової у підготовці студентів: міжнародний досвід. . , . С. 53-62.

276092. Грицюк Л., Лякішева А. Компетентісний підхід до підготовки фахівців соціально-педагогічного спрямування у ВНЗ Польщі. . , . С. 63-70.

276093. Чирчик С. Структурно-логічна схема підготовки дизайнера інтер'єру. . , . С. 71-82.

276094. Андрющенко Н. Національний гірничий університет - сучасний європейський ВНЗ. . , . С. 7-10.

276095. Міщенко В., Крилова В., Ніконова М. Комунікаційна політика центрального банку. . , . С. 6-10.

276096. Сыромятников В. Ф. Автоматическое регулирование судовых паротурбинных установок. Судостроение. Ленинград, 1965. 300 с.

276097. Башко В. Прогнозування валютного курсу в Україні. . , . С. 14-19.

276098. Заднепровська (Поліщук) С. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього аудиту депозитних операцій банку. . , . С. 20-28.

276099. Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. . , . С. 30-35.

276100. Волошин І. Управління кредитним ризиком банку в умовах швидкого зростання обсягів кредитування. . , . С. 36-42.

276101. Серпенінова Ю. Інформування громадськості як необхідний чинник підвищення ефективності системи гарантування вкладів. . , . С. 44-49.

276102. Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків. . , . С. 50-55.

276103. Селіверстов В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії. . , . С. 56-60.

276104. Олійник О. Заходи валютної політики уряду Китаю в посткризовий період. . , . С. 63-68.

276105. Жихор О., Баранова В. Сучасні загрози економічній безпеці України. . , . С. 71-75.

276106. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2014 року. . , . С. 78.

276107. Основні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2014 року. . , . С. 79.

276108. Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2014 року. . , . С. 80.

276109. Інформаційно-аналітичні матеріали "Про концепцію розвитку професійно-технічної освіти України в умовах децентралізації". . , . С. 3-42.

276110. Войниченко В. Рынок сухогрузного тоннажа: когда прогнозы не сбываются : [балкерный рынок. Балтийский фрахтовый индекс (БФИ) сухогрузного тоннажа за ноябрь 2014 года, средние значания БФИ за 2011-2014 года. Прогноз развития фрахтового рынка]. . , . С. 48-51.

276111. Сыромятников И. А. Вопросы эксплоатации синхронных генераторов. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 192 с. : ил., табл.

276112. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных двигателей. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 239 с., 1 л. диагр. : табл., диагр., черт.

276113. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 528 с.

276116. Вища школа. Знання. Київ, 2014. 128 с.

276117. Конспект лекцій з дисципліни "Сімейне право України" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 78 с.

276118. Сыромятнтков И. А. Режимы работы асинхронных электродвигателей. Госэнергоиздат. Москва, 1955. 302 с.

276119. Банківська справа. Знання. Київ, 2014. 128 с.

276120. Ницевич А., Мельников Н. Как IMO и 150 государств будут совершенствовать нормативно-правовую базу отрасли : [IMO - Международная морская организация. Шесть новаций современного морского права, о которых полезно знать]. . , . С. 52-53.

276121. Банківська справа. Знання. Київ, 2014. 128 с.

276122. Сыромятников Н. И., Волков В. Ф. Процессы в кипящем слое. Металлургиздат. Свердлов, 1959. 248 с.

276123. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2014. 28 с.

276124. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2014. 28 с.

276125. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 82 с.

276126. Сыромятников Н. И., Рубцов Г. К. Тепловые процессы в печах с кипящим слоем. Металлургия. Москва, 1968. 116 с.

276127. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2014. 56 с.

276128. Сысков К. И., Вербицкая О. В. Железококс. Металлургия. Москва, 1966. 156 с.

276129. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 76 с.

276130. Сысоев В. В. Автоматическое проектирование линий и комплектов оборудования полупроводникового и микроэлектронного производства. Радио и связь. Москва, 1982. 119 с.

276131. Сысоев В. И. Основы резания металлов и режущий инструмент. Машгиз. Москва, 1962. 310 с.

276132. Сысоев В. И. Справочник молодого сверловщика. Профтехиздат. Москва, 1962. 270 с.

276133. Сысоев В. Н. Усилительные устройства. Метод. пособие по курсовому проектированию для студ. спец. 0701. Владимир. политехн. ин-т. Владимир, 1970. 84 с.

276134. Струйные логические элементы и устройства автоматического управления технологическим оборудованием. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 64 с.

276135. Струйные логические элементы и устройства программного управления станками, промышленными роботами и гибкими автоматизированными производствами. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 67 с.

276136. Структура вынужденных и термогравитационных течений. Ин-т теплофизики АН СССР. Новосибирск, 1983. 166 с.

276137. "Структура дислокаций и механические свойства металлов и сплавов", всесоюзный семинар (4 : 1987 : Свердловск) 4 Всесоюзный семинар "Структура дислокаций и механические свойства металлов и сплавов" 10-12 марта 1987. [б. и.]. Свердловск, 1987. 186 с.

276138. Иванов В. Г., Берсуцкий Я. Г., Шубик В. Б. Структура и кадры управления. Наукова думка. Киев, 1980. 263 с.

276139. Кособудский И. Д., Кудрявцев А. И., Мартыненко О. Г. Структура и магнитные свойства постоянных магнитов из сплавов R-F e-B-M и перспективы их применения в устройствах электроники СВЧ. ЦНИИ Электроника. Москва, 1989. 56 с.

276140. Структура и механические свойства металлов. Металлургия. Москва, 1967. 384 с.

276141. Структура и организация пакетов программ. ИК. Киев, 1978. 85 с.

276142. Структура и прочность металлов и сплавов. Машгиз. Москва, 1953. 184 с.

276143. Структура и прочность металлов и сплавов. АН СССР. Урал. науч. центр. Свердловск, 1976. 118 с.

276144. Структура и свойства авиационных сталей и сплавов. Машиностроение. Москва, 1966. 184 с.

276145. Структура и свойства деформированных материалов. Авиац. ин-т. Куйбышев, 1984. 167 с.

276146. Структура и свойства жаропрочных материалов. Машгиз. Москва, 1959. 276 с.

276147. Шуань Ли Европейский модерн в Китае : [особенности объектов модерна в Циндао (Китай) с учетом природного ландшафта и стилевой специфики]. . , . С. 2-5.

276148. Таратинская Е., Данилко Д. Жилой дом с парковкой в лоджии : [городская квартира с удобствами загородного дома]. . , . С. 6-7.

276149. Ивашко А. Граффити в городской среде : [граффити — изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.]. . , . С. 8-9.

276150. Структура и свойства жидких кристаллов. ИвГУ. Иваново, 1989. 115 с.

276151. Структура и свойства легких сплавов. Наука. Москва, 1971. 149 с.

276152. Структура и свойства литых сплавов. Изд. АН УССР. Киев, 1962. 152 с.

276153. Структура и свойства металлических пленок. Наукова думка. Киев, 1966. 91 с.

276154. Структура и свойства металлов. Наук. думка. Киев, 1970. 180 с.

276155. Дегтярев В. А., Гопкало Е. Е. Влияние режимов высокочастотной механической проковки на повышение сопротивления усталости стыковых сварных соединений. . , . С. 71-80.

276156. Нижник С. Б., Дмитриева Е. А. Взаимовлияние фаз на деформационную анизотропию характеристик прочности и сопротивляемости разрушению в титановых сплавах. . , . С. 81-92.

276157. Бовсуновский А. П. Несинхронное подключение турбогенератора к сети как фактор усталостного повреждения валопровода паровой турбины. . , . С. 111-122.

276158. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2014. 78 с.

276159. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

276160. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

276161. Структура и свойства металлов и сплавов. Наука и техника. Минск, 1974. 248 с.

276162. Структура и свойства металлов и сплавов. Металлургия. Минск, 1970. 151 с.

276163. Структура и свойства чугуна и стали. Металлургия. Москва, 1967. 255 с.

276164. Московчук Э., Кукушка Е. Алгебра гармонии : [внедрение техрегламентов - обязательное условие для продвижения украинских потребительских товаров на европейские рынки. Этот процесс не потребует огромных затрат и не приведет к массовому удорожанию потребительских товаров]. . , . С. 14-15.

276165. He Х., Wang Y. Stress distribution ehavior in single-lap adhesively bonded beams = Распределение напряжений в балках, адгезионно соединенных внахлестку. . , . С. 123-155.

276166. Структура и свойства электротехнической стали. АН СССР. Урал. науч. центр. Свердловск, 1977. 170 с.

276167. Дикаленко М., Захарова Е. Греющий полет : [сокращение объемов розничного товарооборота не помешало украинцам заработать в отдельных товарных сегментах]. . , . С. 16,18.

276168. Структура и эксплуатационные свойства конструкционных материалов. АПИ им. Ч. Ильдрыма. Баку, 1987. 92 с.

276169. Середа Е. Прудовая повинность : [некоторые показатели работы рыбной отрасли Укратны. Рынок рыбной продукции. Импорт рыбы в 2013-2014 г.г. Нашим промысловикам и рыборазводчикам стоит воспользоваться благоприятной конъюктурой и активизировать импортозамещение]. . , . С. 20-21.

276170. Структура и энергетика молекул. ИХТИ. Иваново, 1990. 145 с.

276171. Структура металлических сплавов. Наук. думка. Киев, 1966. 151 с.

276172. Структура металлов и свойства. Науч.-тех. изд. лит-ры по черн. и цв. мет.. Москва, 1957. 242 с.

276173. Структура металлов и свойства. Металлургиздат. Москва, 1957. 241 с.

276174. До 85-річчя академіка НАН України Матвєєва Валентина Володимировича : [відомого українського вченого в галузі механіки деформованого твердого тіла та динаміки і міцності машин]. . , . С. 159-161.

276175. Структура и свойства металлов и сплавов. Свойства облученных металлов и сплавов. Наук. думка. Киев, 1985. 308 с.

276176. Лариков Л. Н., Юрченко Ю. Ф. Структура и свойства металлов и сплавов. Тепловые свойства металлов и сплавов. Наук. думка. Киев, 1985. 437 с.

276177. Структура и свойства монокристаллов тугоплавких металлов. Наука. Москва, 1973. 258 с.

276178. Структура и свойства новых жаропрочных материалов. Машгиз. Москва, 1962. 255 с.

276179. Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2014 року. . , . С.42-43.

276180. Структура и свойства новых материалов. ИПМ. Киев, 1978. 127 с.

276181. Шевченко О. "В прошлом году сеть открыла 75 магазинов, в планах на 2015 год - еще 100 новых" : [интервью с испонительным директором ООО "РУШ"- Линия магазинов EVA О. Шевченко о рынке дрогери, об успехах сети магазинов EVA, о перспективах / записал К. Ольшанский]. . , . С. 22-23.

276182. Нарисовский А. В., Пионтковская Н. С., Федоров В. В., Косинская А. В. Эффективность рафинирования алюминиевых сплавов при разных способах газофлюсовой обработки расплава. . , . С. 3-6.

276183. Гриньков Д., Тыква О. Взаемные отношения : [рынок потребительского кредитования обвалился]. . , . С. 28-29.

276184. Саливон С. Постиндустриальный синдром : [основные экономические показатели Украины (2003-20014 г. г.). Неполный год работы двух правительств одного премьера привел к стремительной деиндустриализации страны]. . , . С. 30-33.

276185. Кинах А. "Деиндустриализация гораздо опаснее дефолта" : [мнение А. Кинаха, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей. Приведены индексы производства по некоторым видам деятельности (2014 г. в сравнении с 2013 г.)]. . , . С. 34-35.

276186. Трубникова Н. Запорожское - сечь : [украинские чиновники гробят единственное в стране предприятие по производству алюминия ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК)]. . , . С. 36-37.

276187. Кубина В. Выбирая путь : [что такое антикризисная стратегия организации]. . , . С. 42-44.

276188. Сысоев Л. П. Оценки параметров, обнаружение и различение сигналов. Наука. Москва, 1969. 230 с.

276189. Скребцов А. М., Хлестов В. М., Качиков А. С., Кузьмин Ю. Д., Секачев А. О., Терзи В. В. Изменение химического состава, структуры и плотности стали после затвердевания проб, отобранных в процессе ее плавки в дуговой электропечи. . , . С. 7-10.

276190. Самойлов Ю. Залізниці світу: канали агентського доступу : [можливості співпраці залізниць з туристичними агентами. Міжнародне співробітництво у резервуванні та продажу залізничного контенту]. . , . С. 16-19.

276191. Шульман О. Курорти сходу: в АТО й після : [чи є перспективи розвитку туристичного бізнесу, зокрема курортів, на Луганщині, Донеччині, Харківщині після бойових дій на цих територіях]. . , . С. 24-26.

276192. Козловський Р. "Тарпаном" по Україні: сумнівні вигоди "швидкісного" сполучення : [результати тест-драйву вітчизняного швидкісного поїзда "Тарпан", який курсує між Києвом та Одесою. Характеристики вагонів різних класів]. . , . С. 30-31.

276193. Всеукраинская рекламная коалиция. Итоги года : [показатели работы крупнейшего общественного объединения рекламной индустрии Украины, включающего в себя более 100 компаний, работающих на рекламном рынке]. . , . С. 14-31.

276194. Кендюхов О., Ярим-Агаєв О. Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України. . , . С. 34-39.

276195. Структура и свойства сверхпроводящих материалов. Наука. Москва, 1974. 183 с.

276196. Данніков О. Дослідження ринку нерухомості: Україна, 2014 рік. . , . С. 42-50.

276197. Кривещенко В. Переваги та недоліки впровадження WMS систем управління складом : [WMS - Windows Media Services]. . , . С. 51-58.

276198. Структура и свойства соединений А2 В6. Металлургия. Москва, 1983. 127 с.

276199. Лилик С., Лилик М. Орієнтація на задоволеність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні : [дослідження , спрямоване на залучення громадськості до формування рамки кваліфікації юридичної професії шляхом аналізу обсягу... див. анотацію]. . , . С. 64-70.

276200. Структура и свойства сплавов. Наук. думка. Киев, 1970. 192 с.

276201. Структура и свойства сплавов. Оборонгиз. Москва, 1956. 196 с.

276202. Стаховский А. Основные требования безопасности при работе на автоклавах : [стерилізація під тиском пари медичних інструментів та матеріалів]. . , . С. 8-13.

276203. Стоєцький В. Протипожежний захист готелів. . , . С. 14-21.

276204. Структура и свойства стали. Металлургиздат. Москва, 1951. 326 с.

276205. Структура и свойства стали. Кн. изд. Иркутск, 1957. 143 с.

276206. Федоренко М. Про штатну одиницю керівника служби охорони праці. . , . С. 22-25.

276207. Структура и свойства твердых сплавов. Металлургия. Москва, 1983. 112 с.

276208. Блажчук К. Система моніторингу, прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям. . , . С. 26-32.

276209. Зіміна О. Питання безпеки при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання. . , . С. 34-37.

276210. Федоренко М. Безпечна експлуатація плавучих земснарядів. . , . С. 38-43.

276211. Структура и свойства текстурованных металлов и сплавов. Наука. Москва, 1969. 195 с.

276212. Грицай Ю. Безпека праці у будівництві: проблеми та ризики : [безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів на будівельних об'єктах]. . , . С. 44-47.

276213. Як поводитись при сильних морозах. . , . С. 55-57.

276214. Анісімов М. Пожежна безпека в офісі: оформлення документації. . , . С. 58-66.

276215. Структура и свойства термически обработанной стали. Машгиз. Москва, 1951. 190 с.

276216. Климкович О. Показники профзахворюваності невтішні : [інтерв'ю з начальником управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Львівській області О. Климковичем / записала І. Борисова]. . , . С. 67-71.

276217. Задорожна М. Як пережити "простудний" сезон з найменшими втратами. . , . С. 72-77.

276218. Структура и физико-химические свойства металлических и оксидных расплавов. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1986. 167 с.

276219. Свиридов В. Дії персоналу під час відключення електроенергії на підприємствах. . , . С. 2-28.

276220. Структура, прочность и пластичность сталей и сплавов. ЛПИ. Ленинград, 1981. 122 с.

276221. Сысоев П. В. Деформация и износ полимеров при трении. Наука и техніка. Минск, 1985. 238 с.

276222. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276223. Сытинский И. А., Кофтов М. Е. Опыт отечественной зарубежной науки по безопасности дорожного движения. ЛДНТП. Ленинград, 1975. 24 с.

276224. Олейник С. Библиотека Горького ищет чернильницу : [в областной научной библиотеке им. Горького в г. Запорожье открыли ретро-уголок в зале редких и ценных изданий]. . , . С. 4.

276225. Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в строительстве. Стройиздат. Москва, 1974. 192 с.

276226. Сытник Н. П. Монтаж сооружений методом подращивания. Будівельник. Киев, 1975. 118 с.

276227. Сычев А. Я., Мостаков В. А. Вождение автомобиля. ДОСААФ. Москва, 1981. 144 с.

276228. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276229. Холина И. Многоуровневый контроль : [активные природоохранные работы МК "Запорожсталь" . Интервью с И. Холиной, начальником управления охраны окружающей среды МК "Запорожсталь"] / И. Холина; беседовал С Сергиенко. . , . С. 2, 6.

276230. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276231. Кошкалда О. Александр Ивченко стал почетным гражданином Запорожья. . , . С. 7.

276232. Структура реальных кристаллов. Петрозав. ун-т. Петрозаводск, 1975. 191 с.

276233. Сычевая В., Тимофеева М., Шатин Ю. Изделия культурно-бытового назначения. ВНИИТЭ. Москва, 1973. 41 с.

276234. Абрамов А. А., Белоусов Н. Н., Гаврилюк В. В. Структура, свойства и опыт применения литейных высоколегированных сплавов системы алюминий-магний. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 27 с.

276235. Структура сложных ядер. Летняя школа физиков. Атомиздат. Москва, 1966. 352 с.

276236. Сычевая В. А. Общественный транспорт в США. ВНИИТЭ. Москва, 1973. 46 с.

276237. Структура - состав - свойства железных порошков и порошковых тел. АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т металлургии. Свердловск, 1983. 68 с.

276238. Сычевая В. А. Рельсовый транспорт. ВНИИТЭ. Москва, 1977. 40 с.

276239. Структура, структурные превращения и магнитные свойства аморфных металлических сплавов. Металлургия. Москва, 1986. 151 с.

276240. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2015. 48 с.

276241. Трефилов В. И., Мильман Ю. В. Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена. Наук. думка. Киев, 1983. 232 с.

276242. Головач В. В. Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика. . , . С. 3-19.

276243. Гурский Л. И., Зеленин В. А., Жебин А. П., Вахрин Г. Л. Структура, топология и свойства пленочных резисторов. Наука и техника. Минск, 1987. 264 с.

276244. Сьярле Ф., Рабье П. Уравнения Кармана. Мир. Москва, 1983. 172 с.

276245. Схема управління аудиторською діяльністю згідно нової редакції Закону України "Про аудиторську діяльність". . , . С. 20.

276246. Проект Закону України "Про аудиторська діяльність" : [підготовлений з урахуванням зауважень РВ САУ]. . , . С. 21-45.

276247. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2015. 64 с.

276248. Сэй М. Электромашинные усилители. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 120 с.

276249. Kolvekova G., Palascakova D. The role of economic history in studying economics = Роль економічної історії в теоретичному дослідженні економіки. . , . P. 10-18.

276250. Кондратьєва Т. В. Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України. . , . С. 19-27.

276251. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276252. Лукашина О. В., Байков А. М. Правовая природа и сущность акций персонала и опционных акций сотрудников : [проблема экономической и правовой природы приобретенных долей или акций в капитале коммерческого общества в Латвии]. . , . С. 28-39.

276253. Кошкалда О., Наумова С. "Запорожсталь" - моя судьба и гордость" : [81-й день рождения меткомбината трудовой коллектив встретил новыми успехами и достижениями]. . , . С. 1, 2.

276254. Мороз В. М. Результативність та ефективність як характеристики російської моделі управління: особливості позиціонування та розвитку. . , . С. 40-47.

276255. Никитин Ю. А., Рукас-Пасичнюк В. Г. Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации. . , . С. 48-56.

276256. Структура фаз, фазовые превращения и диаграммы состояния металлических систем. Наука. Москва, 1974. 219 с.

276257. Тернова К. Энергоблок укрепит энергосистему страны : [на ДТЭК Запорожской ТЭС торжественно запустили переоснащенный энергоблок]. . , . С. 5.

276258. Оразалинова М. С. Концепция контроллинга и новая парадигма менеджмента. . , . С. 57-65.

276259. Рябенький В. М., Драган С. В., Солобуто Л. В. Основи моделювання систем і процесів в електротехніці. Новий Світ-2000. Львів, 2012. 385 с.

276260. Супрун В. П. Сущность производственных отношений: их материальность и объективность. . , . С. 66-77.

276261. Бохан А. В. Науковий концепт екологічної безпеки в міжнародних економічних відносинах. . , . С. 78-83.

276262. Wei H. Comparative advantages of importing manufactures at Chinese market = Порівняльні переваги імпортованих товарів на китайському ринку. . , . P. 84-95.

276263. Dudas T., Lukac M. Increase in labour productivity in the context of FDI inflows into the automotive industry of visegrad group member states = Підвищення продуктивності праці у контексті припливу ПІІ до галузі автомобілебудування: за даними країн Вишеградської групи. . , . P. 96-105.

276264. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 190 с.

276265. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 334 с.

276266. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 144 с.

276267. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2015. 52 с.

276268. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

276269. Mihokova L., Andrejovska A. Quantification of VAT gap in the EU member coutries = Розрахунок податкових розливів у ПДВ для країн ЄС. . , . P. 106-119.

276270. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

276271. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2015. 64 с.

276272. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276273. Наумова С. Идеи трудовой молодежи - вклад в будущее : [41-я научно-техническая конференция для молодежи промышленности и студентов высших учебных заведений инициирована МК "Запорожсталь"]. . , . С. 2.

276274. Мусієнко С. В. Значення проекту "Східне партнерство" для країн-учасниць : [країни-учасниці : Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна]. . , . С. 120-130.

276275. Гогунський В., Колесніков О. Створюємо свій аккаунт "Google Академія" : [як зареєструватись в наукометричній базі даних]. . , . С. 55-58.

276276. Abu Bakar N. A., Haseeb M., Azam M. The nexus between education and economic growth in Malaysia: cointegration and Toda-Yamamoto causality approach = Взаємозалежність освіти та економічного росту в Малайзії: аналіз за методом коінтеграції та підходу Тода-Ямамото. . , . P. 131-141.

276277. Alimpic S. The effectiveness of sales promotion tools: customers' perspective = Ефективність інструментів просування продажу з точки зору споживача. . , . P. 142-151.

276278. Асылбаева А. С. Оптимизация функций государственных органов: поиск экономически обоснованной методологии (на материалах Республики Казахстан). . , . С. 152-160.

276279. Семенова Д. Мемориальную доску открыли грудничкам, погибшим от голода : [в Запорожье на доме №7 по ул. Дзержинского установили мемориальную доску в память о детях, погибших во время Голодомора 1932-1933 годов]. . , . С. 3.

276280. Антоненко А. Трудом і любов'ю : [творчість українського художника-аквареліста Івана Олександровича Барнаша (народився в 1939 р.)]. . , . С. 86-93.

276281. Брицький Р. М., Мних О. Б. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз. . , . С. 161-168.

276282. Грабко В. Технічна освіта - фантастичний потенціал України : [до 54-річчя Вінницького національного технічного університету]. . , . С. 7-11.

276283. Voroshylova G. A. Specific features of tourism development in Ukraine: Reality and perspectives = Особливості розвитку туризму в Україні: реалії та перспективи. . , . P. 169-173.

276284. Грибов П. Г. Влияние национальных и отраслевых особенностей на развитие интеллектуального капитала. . , . С. 174-179.

276285. Структура электролюминесцирующих материалов. Тартуский ун-т. Тарту, 1983. 157 с.

276286. Karmazina L. I., Nekrassova N. A., Bolatzhannuly T. Project management technology development in the Republic of Kazakhstan: current situation and problems = Розвиток технології проектного управління в Республіці Казахстан: сучасний стан і проблеми. . , . P. 180-189.

276287. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276288. Лутчин Н. П., Миронюк А. К. Статистика фінансів. Новий Світ. Львів, 2011. 324 с.

276289. Структурная и размерная стабилизация металлов и деталей машин. НИИИМаш. Москва, 1970. 135 с.

276290. Maltseva A. A. Russian technology park structures and their foreign analogues: the comparative analysis of average features = Російські технопаркові структури та їх зарубіжні аналоги: порівняльний аналіз середньостатистичних особливостей. . , . P. 190-202.

276291. Шипулина А. Городской центр занятости помогает запорожцам стать бизнесменами : [статистические данные Запорожской городской службы занятости по состоянию на 01.11.2014 года по г. Запорожье]. . , . С. 4-5.

276292. Структурная механика композиционных материалов. АН СССР. Уральский науч. центр. Свердловск, 1983. 140 с.

276293. Озенбаева А. Т. Государственное регулирование агропромышленного комплекса как основа обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан. . , . С. 203-211.

276294. Структурная механика неоднородных сред. АНЦ АН СССР. Свердловск, 1982. 135 с.

276295. Романова И. М., Носкова Е. В. Разработка методики оценки влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на рынке туристических услуг. . , . С. 212-221.

276296. Структурная организация и программное обеспечение многопроцессорных вычислительных комплексов с перестраиваемой структурой ПС-3000. Ин-т проблем управления. Москва, 1987. 51 с.

276297. Структурная повреждаемость при упруго-пластическом деформировании твердых тел. Вологодск. политех. ин-т. Ленинград, 1984. 86 с.

276298. Структурная теория релейных устройств. АН СССР. Москва, 1963. 270 с.

276299. Ачкасова О. В., Литовченко І. В. Визначення пріоритетних напрямків формування освітньо-професійного потенціалу персоналу в сучасних умовах. . , . С. 222-228.

276300. Структурная турбулентность - Structural turbulence. ИТФ. Новосибирск, 1982. 165 с.

276301. Структурное программирование и обрабока строк на ассемблере ЕС ЭВМ. ИК. Киев, 1984. 38 с.

276302. Гудим Н. Н., Паньшин Б. Н., Чечкин А. В., Чихалов Н. Н. Структурно-функциональный анализ системы управления технологией обработки данных в ВЦКП. ИК. Киев, 1986. 24 с.

276303. Структурные и фазовые превращения при нагреве стали и сплавов. Перм. политех. ин-т. Пермь, 1970. 116 с.

276304. Структурные исследования новых материалов. ИПМ. Киев, 1979. 210 с.

276305. Сэксон Д. Конол. Самоучитель. Статистика. Москва, 1970. 180 с.

276306. Сю Д., Майер А. Современная теория автоматического управления и ее применение. Машиностроение. Москва, 1972. 552 с.

276307. Сюита для персонального компьютера с оркестром. Знание. Москва, 1989. 48 с.

276308. Сюч Й. Азбука домашнего мастера. Стройиздат. Москва, 1976. 182 с.

276309. Ліпкан В. Рада національної безпеки України - державний орган стратегічної комунікації. . , . С. 3-7.

276310. Вавженчук С. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації. . , . С. 8-12.

276311. Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі. . , . С. 13-15.

276312. Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності. . , . С. 16-22.

276313. Радзивілюк В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді. . , . С. 23-26.

276314. Сюше Ж. П. Физическая химия полупроводников. Металлургия. Москва, 1964. 195 с.

276315. Пашков В. Господарсько-правове забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції. . , . С. 27-31.

276316. Євміна І. Поняття "недійсність правочину" у сфері господарювання. . , . С. 32-35.

276317. Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними. . , . С. 36-39.

276318. Табак Д., Куо Б. Оптимальное управление и математическое программирование. Наука. Москва, 1975. 280 с.

276319. Максименко Ю. Інформаційне суспільство в Україні: стан і перспективи становлення. . , . С. 40-42.

276320. Шепета О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні. . , . С. 43-45.

276321. Політило В. Плюралізм наукових підходів до визначення поняття "податкова інформація". . , . С. 46-49.

276322. Перощук З. До питання про суб'єктів бюджетних правовідносин. . , . С. 50-52.

276323. Табаков П. Координатно-расточные работы. Машиностроение. Москва, 1965. 239 с.

276324. Грабар І. Нормативно-правовий аналіз змін до закону України "Про банки і банківську діяльність", що набирають чинності з 10 січня 2015 року. . , . С. 53-57.

276325. Пащун А. Шляхи вдосконалення публічного контролю у сфері надрокористування. . , . С. 58-60.

276326. Майданевич Н. Правовий статус суб'єктів адміністративно-правових відносин у сфері електроенергетики. . , . С. 61-65.

276327. Медвецька О. Проблеми імплементації активів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини. . , . С. 66-71.

276328. Топчій В. Місце і роль штабу у виявленні та розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи. . , . С. 72-76.

276329. Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу. . , . С. 77-81.

276330. Смирнов Є. Статус захисника як суб'єкта доказування у кримінальному судочинстві. . , . С. 82-85.

276331. Завгородня К. Застосування практики Європейського суду з прав людини стороною захисту на стадії досудового розслідування. . , . С. 86-89.

276332. Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина 1). . , . С. 90-93.

276333. Лісовенко В. В., Бенч Л. Я., Бец О. І. Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти. . , . С. 7-31.

276334. Білорус О. Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки. . , . С. 32-41.

276335. Юшко С. В. До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами. . , . С. 42-55.

276336. Ноговицын А. В., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Ломко Н. А. Компьютерное моделирование течения расплава в двухвалковом кристаллизаторе. . , . С. 11-17.

276337. Нурадинов А. С., Эльдарханов А. С., Баранова В. Н., Ахтаев С. С-С., Уздиева Н. С., Осадчий А. Г. Воздействие вибрационной и газоимпульсной обработки затвердевающего металла на гидродинамические процессы формирования непрерывнолитых заготовок. . , . С. 18-22.

276338. Зимовець В. В. Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні. . , . С. 56-68.

276339. Федоренко А. В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток. . , . С. 69-82.

276340. Шовкун І. А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України. . , . С. 83-95.

276341. Лазаренко Р. П. Антикризова політика німецького федерального банку. . , . С. 96-102.

276342. Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України. . , . С. 103-121.

276343. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276344. Цуркин В. Н., Иванов А. В., Федченко Н. А., Череповский С. С., Васянович Н. А., Фещук М. Л. Кондукционная электротоковая обработка расплава сплава А390. . , . С. 33-41.

276345. Семенова Д. Хортицкая лестница ожила : [одно из самых любимых мест молодоженов привели в порядок, и теперь оно стало настоящим украшением г. Запорожья]. . , . С. 1,4.

276346. Kalinichenko A. V. Economic and environmental aspects of the US dairy industry (the Dean Food case study) = Економіко-екологічні аспекти американської молочної галузі (на прикладі компанії "Dean Food"). . , . P. 229-235.

276347. Кошкалда О. Благодаря плодотворному сотрудничеству с меткомбинатом порт развивается и есть рабочие места : [перевалка продукции Запорожским речным портом, сотрудничество с МК "Запорожсталь"]. . , . С. 2, 4.

276348. Koniukhov V. Y., Nechaev A. S., Kychkin A. A. Investment toolkit development for estimation of enterprises innovative activity efficiency = Розробка інвестиційного інструментарію для оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств. . , . P. 236-251.

276349. Khan F., Anuar M. A., Tahir M. Behaviour of various volatility dynamics of firm stock returns = Різноманіття динаміки волатильності прибутків на фондовій біржі. . , . P. 252-259.

276350. Akhmetova M. I. Assessment of territorial innovative system development level within socioeconomic environment = Оцінювання рівня розвитку територіальної інноваційної системи в її соціально-економічному середовищі. . , . P. 260-270.

276351. Немирова А. "Зеленый" транспорт - недостижимая мечта? : [воздействие городского транспорта на атмосферу, состояние запорожского автопарка]. . , . С. 6.

276352. Нємець К. А., Яковлєва Ю. К., Нємець Л. М. Аналіз результатів дослідження суспільно-географічних особливостей соціального розвитку Донецької області як старопромислового регіону. . , . С. 271-280.

276353. Rud N. T., Marchuk O. I., Yasheva G. A. Cluster interaction mechanism in the formation of innovative model of region's economy = Кластерний механізм взаємодії у формуванні інноваційної моделі економіки регіону : [на прикладі кластеризації в Німеччині, Австрії та Україні]. . , . P. 281-289.

276354. Бурлакова Ю. М. Оцінювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності на основі моніторингу показників прямого впливу на територію присутності. . , . С. 290-298.

276355. Виценец Т. Н. Прогнозирование развития миграционных процессов на исследуемой территории : [на примере России]. . , . С. 299-303.

276356. Gallo P., Gonos J. Corporate culture typology model with regard to organizational structure = Моделювання типології корпоративної культури з урахуванням організаційної структури. . , . P. 304-310.

276357. Бадзим О. С., Древуш А. Р. Проблеми та перспективи розвитку електронних валют. . , . С. 311-314.

276358. Семенова Д. Возьмите львенка на руки : [в мини-зоопарке в г. Васильевке встречают посетителей львы и медведи]. . , . С. 11, 23.

276359. Belas J., Demjan V. Bank customers satisfaction: case studies from Czech Republic = Задоволеність клієнтів банку: за даними Чеської Республіки. . , . P. 315-323.

276360. Табаков П. М., Делюкин Л. Н. Работа на координатно-расточных станках. Лениздат. Ленинград, 1974. 279 с.

276361. Дмитришина Я. Ю. Анализ кинетики роста первичных кристаллов кремния в заэвтектических силуминах при модифицировании порошком карбида кремния. . , . С. 42-48.

276362. Все про соціальну роботу. Новий світ - 2000. Львів, 2014. 618 с.

276363. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Новий Світ-2000. Львів, 2012. 424 с.

276364. Проскурович О. В., Бойчук В. А. Комп'ютерні технології економічного аналізу. Новий Світ-2000. Львів, 2012. 310 с.

276365. Табачников Ю. С. Плоские аэростатические опоры металлорежущих станков и приборов. НИИМАШ. Москва, 1973. 75 с.

276366. Агєєв Є. Я., Заєв М. Л., Піча С. В. Закупівельна логістика. Новий-Світ 2000. Львів, 2011. 719 с.

276367. Вінклер І. А., Тевтуль Я. Ю. Екологічна безпека джерел енергії. Новий-Світ 2000. Львів, 2012. 277 с.

276368. Таблица установившихся значений давления воздуха в рабочей и выхлопной полостях пневмоцилиндра и расходной функции выхлопной ветви трубопровода. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1978. 70 с.

276369. Таблицы Барлоу. Квадратов, кубов, квадратных корней, кубических корней и обратных величин для всех целых чисел от 1 до 15000. Мир. Москва, 1965. 326 с.

276370. Костенко Д. Ю., Нестенрова О. В. Дослідження впливу хімічного складу на фазові перетворення економно - легованих хромистих сталях. . , . С. 14.

276371. Моисеев Ю. В., Личак А. И. Влияние механических нагружений на локальную остаточную намагниченность малоуглеродистых сталей. . , . С. 49-58.

276372. Dubrovskaya J. V. Public-private partnership as the basis for territorial budgets equilibrium achievement = Державно-приватне партнерство як основа досягнення збалансованості територіальних бюджетів. . , . P. 324-333.

276373. Таблицы вычисления процентов. Госстатиздат. Москва, 1953. 381 с.

276374. Kravchenko Y. P. The role of inspection in European model of state financial control = Місце інспектування в європейській моделі державного фінансового контролю. . , . P. 334-338.

276375. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276376. Легенчук С. Ф., Жиглей І. В. Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії. . , . С. 339-347.

276377. Олейник С. "У наших выпускников нет проблем с трудоустройством" : [Запорожский металлургический колледж отметил 85-летие]. . , . С. 3.

276378. Шевчук В. О., Іванюк У. В. Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні. . , . С. 348-355.

276379. Орєхова І. Ю., Лазечний І. М. Технологічна підготовка виробництва при впровадженні сталі ВКС4 та її хіміко-термічного оброблення. . , . С. 15-16.

276380. Предводителев А. С., Ступоченко И. Б., Рождественский И. Б. и др. Таблицы газодинамических и термодинамических величин потока воздуха за прямым скачком уплотнения. ВЦ АН СССР. Москва, 1962. 131 с.

276381. Азаренкова Г. М., Самородов Б. В., Мельниченко О. В. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності. . , . С. 356-368.

276382. Blinayeva Y., Smailova S. Mathematical processing of industrial experiment results based on infrasound to improve economic efficiency of thermal power plants = Математична обробка результатів виробничого експерименту з використанням інфразвуку... [див. аннотацію]. . , . P. 369-373.

276383. Шевченко А. В., Вініченко В. С. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2. . , . С. 16-17.

276384. Найдек В. Л., Наривский А. В., Тарасевич Н. И., Федоров В. В. Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия. . , . С. 64-67.

276385. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276386. Vitlinskyy V. V., Skitsko V. I. Risk management in eltctronic logistics = Ризик-менеджмент в електронній логістиці. . , . P. 374-384.

276387. Синюк О. Д., Грабовський В. Я. Дослідження особливостей зміни структури в пресових матрицях з нового штампового стопу ХH30ВМЮ (ЭК40). . , . С. 18.

276388. Ладохин С. В., Лапшук Т. В. Тенденции развития электронно-лучевых литейных технологий и создание нового оборудования для плавки и литья металлов и сплавов. . , . С. 68-74.

276389. Gola A., Swic A. Economic analysis of manufacturing systems configuration in the context of their productivity = Економічний аналіз конфігурації виробничих систем в контексті її продуктивності. . , . P. 385-394.

276390. Наумова С., Кошкалда О. Чистая работа : [меткомбинат "Запорожсталь" начал расчистку промышленной площадки для строительства кислородно-конвертерного цеха]. . , . С. 1,2.

276391. Таблицы для пересчета в килограммы количеств бензина, замеренного в литрах, и в литры- выраженного в килограммах. Мин. ком. хоз.. Москва, 1952. 231 с.

276392. Гордік О. С., Степанова Л. П. , Ткач Д. В. Дослідження процесів рекристалізації в титані із субмікрокристалічною структурою. . , . С. 19-20.

276393. Ємельянов О. Ю., Лесик Л. І., Гришко В. А. Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства. . , . С. 395-402.

276394. Олейник С. Хрустальный графин Януковича и пробитая каска из зоны АТО : [выставка "Майдан - начало независимости" в краеведческом музее г. Запорожья пополнилась новыми экспонатами]. . , . С. 3.

276395. Агєєв Є. Я., Шахматова Т. В., Піча С. В. Ціноутворення. Новий-Світ 2000. Львів, 2012. 374 с.

276396. Ljutic B., Marjanovic P., Djordjevic Z. Enterprise resource planning in small and medium-sized enterprises in Serbia = Планування ресурсів підприємства: за даними малих та середніх компаній Сербії. . , . P. 403-409.

276397. Сидоріна А. О., Грабовський В. Я. Умови реалізації дисперсійного твердіння нових штампових сталей з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації. . , . С. 20-21.

276398. Medykovskyi M. O., Tsmots I. G., Skorokhoda O. V. Spectrum neural network filtration technology for improving the forecast accuracy of dynamic processes in economics = Технологія нейромережевої спектральної фільтрації для підвищення точності прогнозування динамічних процесів в економіці. . , . P. 410-416.

276399. Коваль А. О., Грабовський В. Я. Ефективність використання кобальтової основи порівнянь з нікелевої для жароміцних стопів. . , . С. 22-23.

276400. Melnikov S. V. Dynamic monopoly pricing under the purchase price effect = Динамічне ціноутворення монополії з урахуванням ефекту ціни покупки. . , . P. 417-422.

276401. Молчанова В. С., Видищева Е. В., Потапова И. И. Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного интернет-аукциона eBay. . , . С. 423-432.

276402. Джуган А. А., Овчинников О. В., Ольшанецький В. Е. Пути повышения качества слитков из сложнолегированных титановых сплавов. . , . С. 23-24.

276403. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276404. Пєтков С. В., Наливайко Л. Р., Пєтков В. П., Наливайко Л. Р., Комісаров О. Г., Беляєва М. В., Алієв Р. В., Лісний Д. В. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина. КНТ. Київ, 2012. 312 с.

276405. Ramakrishnan S., Nabi A. A., Anuar M. A. Impact of sectors on default prediction: theoretical discussion = Вплив фактору галузі на прогнозування банкрутства: теоретична дискусія. . , . P. 433-437.

276406. На "Запорожстали" внедрили систему QR-кодирования продукции. . , . С. 2.

276407. Сопоцько О. Ю. Алгоритм вирішення практичних задач оптимізації логістичного циклу доставки продуктів харчування (швидкопсувних вантажів). . , . С. 438-446.

276408. Софійчук К. К. Модель впливу загроз на контрольні точки реалізації стратегії. . , . С. 447-452.

276409. Бусов А. В., Быковский О. Г. Влияние шероховатости поверхности на поверхностные явления на границе раздела твердое тело - жидкость. . , . С. 25.

276410. Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Кисіль Л. Ф., Шпік Н. Р., Музика Н. М., Радомський С. С., Нестеренко Г. Б. Теоретичні основи державного земельного кадастру. Новий-Світ 2000. Львів, 2011. 336 с.

276411. Хасаев Г. Р., Ашмарина С. И., Казарин С. В. Сравнительная результативность информатизации экономики Российской Федерации и Самарской области. . , . С. 453-461.

276412. Воронин Д. Я., Быковский О. Г. О температуре и строении частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой. . , . С. 26.

276413. Huang J.-J., Wu H.-F., Liu Y.-S. Technological uncertainty, network of capabilities and technology acquisition modes: the longitudinal activity-level analysis of an integrated circuit manufacturing firm = Технологічна нестабільність, мережа можливостей та режими... [див. анотацію]. . , . P. 462-476.

276414. Коряковский Д. В., Помаз К. И., Брыков М. Н. Оценка температуры поверхности трения образцов металлических материалов при стандартизованных испытаниях на абразивное изнашивание. . , . С. 27-28.

276415. Szabelski J., Krawczuk A., Dominczuk J. Economic considerations of dissembly process automation = Економічний аспект автоматизації процесів демонтажу та переробки. . , . P. 477-485.

276416. Куликовский Р. А., Ткаченко Ю. М., Куропятник В. С. Перспективы изготовления блисков линейной сваркой трением (ЛСТ). . , . С. 28-30.

276417. Трубчанінова К. В., Попов С. М. Розробка алгоритму аналізу та математичного моделювання трибосистеми на базі активного експерименту дослідження адаптації матеріалів в умовах абразивного зношування. . , . С. 30-31.

276418. Попов С. М., Грицкевич А. А. Механізм зношування матеріалів при низьких температурах. . , . С. 31-32.

276419. Лащенко Г. И. Ультразвуковые технологии в сварочном производстве. . , . С. 6-9.

276420. Popov S. N., Andrienko S. V. Tribotechnical analysis of the influence of cutting parameters asphalt covering on wear rate of a bar cutter. . , . P. 33-34.

276421. Лаптева А. Н. Связь между составом распыляемых материалов, температурой плазменно-металлической струи, долей металла, перенесенного в парообразном виде и вкладом экзотермических реакций в процесс. . , . С. 34-35.

276422. Структурные факторы малоциклового разрушения металлов. Наука. Москва, 1977. 142 с.

276423. Структурный механизм фазовых превращений металлов и сплавов. Наука. Москва, 1976. 215 с.

276424. Структуры данных операционной системы семейства пакетов прикладных программ математической обработки данных. ИК. Киев, 1984. 48 с.

276425. Структуры объемно и поверхностно упрочненной стали. Новосиб. электротех. ин-т. Новосибирскё, 1984. 127 с.

276426. Структуры сложных систем и алгоритмы управления. Изд-во ун-та. Ленинград, 1990. 210 с.

276427. Структуры фаз и процессы восстановления элементов в твердых и жидких системах. Наука. Москва, 1978. 131 с.

276428. Струнге Г. А., Токмакова В. Ф. Расчет и проектирование телемеханических систем и средств передачи информации. Системы ТУ-ТС. ТПИ. Тула, 1978. 63 с.

276429. Винокурова Л. Щодо розвитку правової доктрини третейського розгляду в Україні. . , . С. 11-26.

276430. Селівон М. Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним арбітражем. . , . С. 27-36.

276431. Перепелинська О. Напрями для вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу. . , . С. 37-43.

276432. Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства. . , . С. 44-49.

276433. Подцерковний О. Проблеми втручання судів в арбітражну діяльність у контексті підстав банкрутства та тлумачення "публічного порядку". . , . С. 50-54.

276434. Кот О. Межі втручання суду у діяльність МКАС : [можливість втручання державних судів у діяльність Міжнародного комерційного арбітражного суду]. . , . С. 55-58.

276435. Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України?. . , . С. 59-64.

276436. Захарченко Т. Державний суд як гарант дотримання обов'язковості арбітражної угоди при подоланні до нього позову щодо суті спору. . , . С. 65-72.

276437. Заєць А. Проблемні питання визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів на території України. . , . С. 73-77.

276438. Пільков К. Практика визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражних рішень в Україні. . , . С. 78-82.

276439. Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р. : [МКАС - Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України]. . , . С. 83-93.

276440. Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представників органів в Україні. . , . С. 95-103.

276441. Нестеренко О. Правовий захист викривальників (whistleblowers): теоретичні аспекти та конституційна необхідність. . , . С. 104-111.

276442. Антошкіна В. Теоретичні та практичні проблеми визначеності цивільно-правових понять і категорій. . , . С. 112-118.

276443. Струнский М. Г., Горбов М. М.. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 133 с.

276444. Процевський О. Чи є майбутнє у галузі трудового права?. . , . С. 119-130.

276445. Шемшученко Ю., Кулинич П. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України. . , . С. 131-142.

276446. Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень екологоправових проблем у ХХ ст.. . , . С. 143-154.

276447. Струсевич М. А., Сигова В. В. Испытание дизельного масла : ГОСТ 1600-46 на двигателе Д-50 при эксплуатации тепловозов ТЭ. Ташкент. ин-т инж. ж/д транспорта. Ташкент, 1958. 24 с.

276448. Шершун С. Правова оцінка проектів виробничих та інших господарських об'єктів, що впливають на стан навколишнього середовища. . , . С. 155-162.

276449. Стрыгин В. В., Соболев В. А. Разделение движений методом интегральных многообразий. Наука. Москва, 1988. 256 с.

276450. Студентский Е. И., Богатырев В. И., Кадышев Н. Т. Электроалмазное шлифование. Машиностроение. Москва, 1971. 80 с.

276451. Стратонов В., Стратонова О. Деякі методологічні та практичні проблемні питання кримінального процесуального кодексу України. . , . С. 163-169.

276452. Калюга К. Обґрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні. . , . С. 170-177.

276453. Студенцов В. Н., Чебаков В. Д. Некоторые вопросы теории и методики эксперимента. Саратовск. политех. ин-т. Саратов, 1977. 40 с.

276454. Студенческое конструкторское бюро. МЭИ. Москва, 1965. 185 с.

276455. Таблицы еу и е-х. АН СССР. Москва, 1955. 144 с.

276456. Стуколов П. М. Перспективное планирование развития отраслей приборостроения. Сов. радио. Москва, 1976. 240 с.

276457. Shvachych G. G., Tkach M. A., Volnyanskiy V. V. High-performance multiprocessor systems in solving problems with expanding computing area = Високоефективна багатопроцесорна система для розв'язання задач із розширюваною областю обчислень. . , . P. 486-496.

276458. Стульников В. И., Колчев Е. В. Моделирование полупроводниковых преобразователей. Техніка. Киев, 1971. 107 с.

276459. Ступель Ф. А. Индуктивные и индукционные преобразователи механических величин. Изд. гос. ун-та. Харьков, 1958. 102 с.

276460. Ступель Ф. А. Магнитные логические элементы автоматики. Энергия. Москва, 1965. 135 с.

276461. Ступель Ф. А. Расчет и конструкция электромагнитных реле. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 312 с. : ил., табл., диагр., граф., черт.

276462. Ступельман В. Ш., Филаретов Г. А. Полупроводниковые приборы. Сов. радио. Москва, 1973. 247 с.

276463. Калинин Ю. А., Брыков М. Н. Сравнительный анализ электрического сопротивления сварных швов шин токопровода, полученных ротационной сваркой трением. . , . С. 35-36.

276464. Таблицы круговых и гиперболических синусов и косинусов в радианной мере угла. Выч. центр АН СССР. Москва, 1958. 404 с.

276465. Ступин Ю. В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 288 с.

276466. Холод А. В., Андрушенко М. И., Осипов М. Ю. Повышение сопротивляемости шаржированию штампов пресс-форм абразивной массой. . , . С. 36-37.

276467. Ступко А. И., Соколова С. В. Тебе - девочка, девушка. Здоровье. Киев, 1984. 56 с.

276468. Холод А. В., Андрушенко М. И., Осипов М. Ю. Влияние параметров процесса химико-термической обработки на свойства цементованного слоя высоколегированных сталей. . , . С. 38-39.

276469. Ступоченко Е. В., Лосев С. А., Осипов А. И. Релаксационные процессы в ударных волнах. Наука. Москва, 1965. 484 с.

276470. Якімцов Ю. В. Правові основи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. . , . С. 40.

276471. Нестеров А. В. Безопасный способ защиты от обезуглероживания при высокотемпературной термической обработке. . , . С. 41.

276472. Стырикович М. А., Катковская К. Я., Серов Е. П. Котельные агрегаты. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 488 с.

276473. Стырикович М. А., Резников М. И. Методы экспериментального изучения внутрикотловых процессов. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 368 с.

276474. Островська А. Є. Когнітивна ергономіка - наука про взаємодію людини та комп'ютера. . , . С. 42.

276475. Стырикович М. А., Резников М. И. Методы экпериментального изучения процессов генерации пара. Энергия. Москва, 1977. 279 с.

276476. Писарський А. О., Турпак О. О. Уменьшение вредного воздействия телекоммуникационных систем на этапе разработки. . , . С. 43.

276477. Стырикович М. А., Катковская К. Я., Серов Е. П. Парогенераторы электростанций. Энергия. Москва, 1966. 384 с.

276478. Незгода Л. М. Хімічні проблеми гідросфери. . , . С. 44-45.

276479. Повзло В. М. Хімічні та екологічні проблеми гідросфери. . , . С. 46-47.

276480. Осаул Л. П. Використання крес-салату звичайного, як тест-рослини під час оцінки токсичності води різних джерел. . , . С. 48-50.

276481. Мельянцов П. Т., Лосіков О. М. Дослідження зміни структурних параметрів технічного стану насосів підживлення об'ємних гідравлічних трансмісій мобільних машин на їх роботоздатність. . , . С. 51-52.

276482. Козирев В. Х. Измерение силы давления крестовин на донышки подшипников карданного вала. . , . С. 52-53.

276483. Стырикович М. А., Полонский В. С., Циклаури Г. В. Теплообмен и гибродинамика в двухфазных потоках автомных электрических станций. Наука. Москва, 1982. 370 с.

276484. Кубіч В. І. Вплив компонентів антифрикційного покриття на експлуатаційні характеристики моторного мастила. . , . С. 53-54.

276485. Слюсаров О. С. Тягово-динамические свойства автопоездов-тяжеловозов. . , . С. 55.

276486. Дударенко О. В. Вплив конструктивних параметрів кузова легкового автомобіля на ушкодження, що отримує пішохід під час ДТП. . , . С. 56.

276487. Стырикович М. А., Шпильрайн Э. Э. Энергетика. Проблемы и перспективы. Энергия. Москва, 1981. 193 с.

276488. Щербина А. В. Вплив динаміки зміни сходження коліс на керованість та стійкість автомобіля. . , . С. 56.

276489. Стэбли Д.. Мир. Москва, 1974. 752 с.

276490. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 159 с.

276491. Сосик А. Ю. Методи визначення експлуатаційних властивостей автомобіля на роликовому навантажувальному стенді. . , . С. 57.

276492. Щербина А. В. Дослідження керованості та стійкості автомобіля з використанням технологій МЕМS. . , . С. 57-58.

276493. Стеррок П. А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющихся устройствах и ускорителях. Изд. иностр. лит.. Москва, 1958. 286 с.

276494. Слюсаров О. С., Михайлов О. С. Розробка макетного зразка для дослідження ефективності гібридної силової установки автомобіля малого класу. . , . С. 58-59.

276495. Стюарт А. Т. Вечное движение электронов и атомов в кристаллах. Мир. Москва, 1966. 156 с.

276496. Стюарт Д. Теория и синтез электрических цепей. Изд. иностр. лит.. Москва, 1962. 518 с.

276497. Дубовський Д. В., Писаревський В. І. Обладнання для вимірювання зазорів в передачах рульових механізмів. . , . С. 59.

276498. Таблицы круговых и гиперболических тангенсов и котангенсов в радианной мере угла. Выч. центр АН СССР. Москва, 1959. 410 с.

276499. Стюарт И. Тайны катастрофы. Мир. Москва, 1987. 76 с.

276500. Стюарт Ф. Мир тюленя. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1978. 160 с.

276501. Раєвський С. В., Писаревський В. І. Разработка многофункционального стенда для диагностики подвесок легковых автомобилей. . , . С. 60-61.

276502. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2014. 52 с.

276503. Агрест М. М., Раппопорт Ю. М., Рикенглаз М. М., Тавдидишвили Б. Б. Таблицы неполных интегралов Липшица-Ханкеля. Наука. Москва, 1982. 396 с.

276504. Стюарт Я. Концепции современной математики. Вышэйшая школа. Минск, 1980. 382 с.

276505. Стяжкин Н. Н. Становление идей математической логики. Наука. Москва, 1964. 304 с.

276506. Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. Наука. Москва, 1967. 508 с.

276507. Лук'яненко В. П., Кубіч В. І. Параметри оцінки технічного стану форсунок системи Common Rail. . , . C. 61-62.

276508. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 48 с.

276509. Раковець С. В., Кубіч В. І. Технічний стан елементів системи турбонаддуву, що надходять до ремонту. . , . С. 63-64.

276510. Герман К. Служити й захищати по-новому: строки, умови, гарантії : [коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби (див. анотацію)]. . , . С. 44-47.

276511. Агрест М. М., Бекаури И. Н., Максимов М. З. Таблицы неполных цилиндрических функций. Выч. центр АН СССР. Москва, 1966. 320 с.

276512. Таблицы нормального интеграла вероятности и ее нормированных производных. Академия наук. Москва, 1960. 130 с.

276513. Богуславский М. Г., Кремлевский П. П., Олейник Б. Н. Таблицы перевода единиц измерений. Стандартиздат. Москва, 1963. 137 с.

276514. Освіта. Київська правда. К., 2015.

276515. Кацин М. Проект Австро-німецького митного союзу 1931 р. у контексті европейської економічної інтеграції. . , . С. 178-188.

276516. Бех І. Патріотизм у вимірі сучасного виховання. . , . С. 4.

276517. Борденюк В. Поняття територіальної громади як суб'єкта цивільного права України. . , . С. 189-198.

276518. Бровченко Т. Термінологічні аспекти установчих документів юридичних осіб. . , . С. 199-205.

276519. Вовк Т. Взаємодія міжнародного договору та звичаю в доктрині англосаксонської системи права. . , . С. 206-215.

276520. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

276521. Таблицы ремонтосложности металло-и деревообрабатывающего оборудования (металлорежущие станки). ОНТИ. Москва, 1983. 140 с.

276522. Провідному юридичному вишу України - 210 років! : [Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого]. . , . С. 216-222.

276523. Кулик Н. Фінреформа: у пошуку оптимальних рішень : [обговорення нових механізмів фінансування галузі середньої освіти в умовах децентралізації]. . , . С. 6-7.

276524. Йосеф Куба, Лудвик Кучера, Франтишек Плзак, Милослав Дворжак, Ян Мраз Таблицы совпадений по атомной спектроскопии. Чехослов. акад. наук. Прага, 1964. 1136 с.

276525. Короденко М. Баланс повноважень : [створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як один із наступних кроків із реформування галузі]. . , . С. 8-9.

276526. Таблицы функций Бесселя дробного индекса. Выч. центр АН СССР. Москва, 1959. 414 с.

276527. Коваленко О. Той, хто відкрив очі людству : [Олександр Смакула - видатний український вчений-фізик (1900-1983 р.р.)]. . , . С. 14.

276528. Таблицы функций распределения и плотностей распределения Стьюдента. АН СССР. Москва, 1960. 121 с.

276529. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276530. Продукция МК "Запорожсталь" признана лучшей в странах Центральной и Восточной Европы : [МК "Запорожсталь" на Генеральной ассамблее Европейской ассоциации качества EOQ получил международную премию на основе Модели совершенства EFQM]. . , . С. 2.

276531. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276532. Олейник С. Выпускников-металлургов не хватает : [Запорожская государственная инженерная академия]. . , . С. 3.

276533. Табличные расчеты деталей станков. Машгиз. Москва, 1952. 269 с.

276534. Максименко В. Р., Сосик А. Ю. Автоматична система корегування початку спрацьовування гальмівної системи легкового автомобіля. . , . С. 64-65.

276535. Кузькін О. Ф. Імовірнісний підхід до моделювання альтернативних маршрутів при проектуванні маршрутних мереж міського транспорту. . , . С. 66-67.

276536. Юдін В. П. Аналіз ефективності методів оцінки рівня шкідливих викидів відпрацьованих газів автомобільних двигунів. . , . С. 68.

276537. Тарасенко О. В. Оцінка переваг варіантів удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту з використанням методу аналізу ієрархій. . , . С. 69.

276538. Райда І. М. Поняття динамичної площі автомобіля та її зв'язок з системою АВДС. . , . С. 69-71.

276539. Веремеєнко Л. А., Велічко О. О. Аналіз статистичних даних інтенсивності вантажопотоків агломераційного цеха ВАТ "Запоріжсталь". . , . С. 71-72.

276540. Трушевський В. Е. Аналіз нової редакції правил дорожнього руху України. . , . С. 72-73.

276541. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276542. Кузькін О. Ф., Лащених О. А., Якімов А. В. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистичних методів. . , . С. 73-75.

276543. Шилин Д. Институт закрыть и архивы сжечь? : [госпредприятие "Государственный проектный институт "Запорожгражданпроект" оказалось на грани закрытия]. . , . С. 6.

276544. Турпак С. М. Типові імітаційні моделі обробки вантажопотоків промислових підприємств. . , . С. 75.

276545. Кревега І. М. Удосконалення вантажопереробки вузькономенклатурної крупнопартіонної металопродукції в умовах ВАТ "Запоріжсталь". . , . С. 76.

276546. Грицай С. В. Удосконалення системи забезпечення рухомим складом транспортно-складського комплексу ВАТ "Запоріжсталь". . , . С. 76-78.

276547. Грицай С. В., Левкун Н. М., Кондакова А. Е., Шмакова Я. О. Статистичне дослідження вагонопотоків металургійного підприємства в зимовий період року. . , . С. 78-79.

276548. Кузьменко І. І., Штанько П. К., Мазіна О. В., Борисова С. М., Байдуков В. Ю., Макаров О. В. Аналітичні методи проектування технічних виробів. . , . С. 80-82.

276549. Победу посвятила полковнику запаса : [запорожанки Любовь и Виктория Черепахи показали абсолютные результаты на итоговом турнире Федерации гиревого спорта Украины]. . , . С. 23.

276550. Михайлютенко О. А., Павленко Д. В., Овчинников А. В. Оценка запасов прочности деталей газотурбинных двигателей восстановленных методами сварки. . , . С. 82--84.

276551. Глотка Т. А.., Шевченко В. Г., Перепелкина М. Н. Влияние режимов термообработки на процесс структурирования сплава ВТ-25У. . , . С. 84-86.

276552. Омельченко О. С., Овчинников О. В., Баранник А. А. Получение слитков титана для заготовок интенсивной пластической деформации. . , . С. 86-88.

276553. Попович О. Г., Шевченко В. Г. Розподіл нормального тиску на площадці контакту при коченні жорсткого циліндра по пружно-пластичному півпростору. . , . С .89-91.

276554. Табличные расчеты деталей станков. Машгиз. Москва, 1953. 210 с.

276555. Скребцов А. А., Овчинников А. В. Влияние химико-термической обработки спеченного титана на коррозионные свойства агрессивных средах. . , . С. 91-92.

276556. Таболин В. В. Устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей КрАЗ. Техніка. Киев, 1986. 208 с.

276557. Кружнова С. Ю., Сабо И. И. Векторные управления малых колебаний искривленных стержней. . , . С. 93-94.

276558. Кружнова С. Ю., Гаряга П. И. Мехатронные модели движения-приводы машин нового поколения. . , . С. 95-96.

276559. Тавлинова Г. К. Приусадебное цветоводство. Агропромизд. Ленинград, 1989. 334 с.

276560. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2015. 32 с.

276561. Положення нового Закону "Про вищу освіту" знаходять відображення в рішеннях КМУ (огляд постанови № 28). . , . С. 9.

276562. Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі : Лист Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 р. № 1/9-32. . , . С. 13.

276563. Практична філософія. ПАРАПАН. Київ, 2014. 222 с.

276564. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2014. 252 с.

276565. Лобатюк Г. Навчаємося та працюємо: а як щодо відпустки?. . , . С. 23

276566. Економіка України. Преса України. Київ, 2014. 96 с.

276567. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2014. 104 с.

276568. Субботин А. И., Ченцов А. Г. Оптимизация гарантии в задачах управления. Наука. Москва, 1981. 287 с.

276569. Субботин Д. Т. Специальные системы документирования. Экономика. Москва, 1980. 120 с.

276570. Субботин И. Е., Мазницкий А. С. Справочник строителя по инженерной геодезии. Будівельник. Киев, 1972. 311 с.

276571. Субботин С. С. Пермская кухня. Кн. изд-во. Пермь, 1991. 318 с. ; 84х108 1/64

276572. Субботина Е. П. Лабораторные методы изучения полупроводниковых приборов. Изд.Ленингр. ун-та. Ленинград, 1960. 134 с.

276573. Субетто А. И., Андрианов Ю. М. Методы динамической оценки технического уровня техники и технологии. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 25 с.

276574. Субетто А. И. Функция оценки качества и ее организация в системах управления качеством проектирования в проектных организациях. ЛДНТП. Лениград, 1980. 31 с.

276575. Субье-Ками А. Двоичная техника и обработка информации. Мир. Москва, 1964. 500 с.

276576. Суворин В. Я., Трофимов В. Т. Передовой опыт в сварочном производстве. Центрально-чернозем. кн. изд.. Воронеж, 1972. 158 с.

276577. Суворов А. А. Обработка деталей из вольфрама и его сплавов. Машиностроение. Москва, 1978. 134 с.

276578. Тавхелидзе Д. С., Давиташвили Н. С. Теоретические основы проектирования плоских и сферических пятизвенных стержневых механизмов. Мецниереба. Тбилиси, 1975. 206 с.

276579. Таганов К. И. Спектральный анализ металлов и сплавов с предварительным отбором пробы. Металлургия. Москва, 1968. 188 с.

276580. Таггарт А. Ф. Основы обогащения руд. Металлургиздат. Москва, 1958. 566 с.

276581. Тагдиси Д. Г., Мамедов Я. Д. Механизмы выздоровления. Знание. Москва, 1984. 64 с.

276582. Тагдиси Д. Г., Алиев С. Д. Микроэлементы и здоровье. Знание. Москва, 1979. 64 с.

276583. Тагдиси Д. Г. Старая новая наука. Знание. Минск, 1989. 64 с.

276584. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ" для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки - 6.050503 "Машинобудування", спеціальність - "Двигуни внутрішнього згорання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86 с.

276585. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електрообладнання двигунів внутрішнього згорання" для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки - 6.050503 "Машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

276586. Тагдиси Д. Г., Мамедов Я. Д. Труд и настроение. Знание. Москва, 1987. 64 с.

276587. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" і виконання контрольних та індивідуальних завдань для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

276588. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни "Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності" для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 70 с.

276589. Тагдиси Д. Г. Шок. Знание. Москва, 1980. 64 с.

276590. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електрообладнання автомобіля" для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки - 6.050503. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 78 с.

276591. Тагиев К. Б. Работа транспорта в условиях интенсификации. Знание. Москва, 1988. 64 с.

276592. Каховский Н. Ю. Механизация процесса мокрой подводной сварки высоколегированной коррозионностойкой хромоникелевой стали типа 18-10. . , . С. 12-14.

276593. Тагиев К. Б. Транспортный комплекс республики (на примере Азербайджана). Знание. Москва, 1986. 64 с.

276594. Тадеев В. А. От живописи к проективной геометрии. Вища школа. Киев, 1988. 232 с.

276595. Суворов А. Л. Автоионная микроскопия радиационных дефектов в металлах. Энергоиздат. Москва, 1982. 167 с.

276596. Суворов И. Ф. Курс высшей математики. Высшая школа. Москва, 1967. 407 с.

276597. Суворов Л. М. Элементы рентгенодефектоскопии. Машгиз. Москва, 1957. 123 с.

276598. Суворов С. Г. О чем рассказывает свет. Воениздат. Москва, 1952. 117 с.

276599. Суворова В. И., Любомирский М. А. Мини-ЭВМ в управлении производством. Экономика. Москва, 1978. 64 с.

276600. Слинько Г. І., Мануйлов Е. В. Вирішення проблеми низьких показників тривалої міцності поверхневого шару в отворах блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238. . , . С. 97-98.

276601. Слынько Г. И., Стукалов К. О. Исследование тягово-скоростных характеристик бензинового ДВС с резонансным наддувом. . , . С. 99-100.

276602. Слынько Г. И., Сулименко А. А. Модернизация топливной форсунки дизеля. . , . С. 100-101.

276603. Слынько Г. И., Пиковец Е. С. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух - и четырехтактных дизелей с наддувом. . , . С. 102-103.

276604. Слынько Г. И., Тымченко Е. В. Сравнение эффективных показателей работы двигателя работающего на дизельном топливе и газодизеле. . , . С. 103-104.

276605. Беженов С. О. Застосування АЕ-контролю для оцінювання працездатності виробів з конструкційних матеріалів, що експлуатуються в умовах багатоциклової втоми. . , . С. 105.

276606. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А., Капустин В. В., Зеленский С. Л., Белинский В. А., Василенко С. Л., Золотопупова Т. Б. Критерии оценки эффективности оборудования для кислородной резки металлов больших толщин. . , . С. 16-19.

276607. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Перспективи використання електрогенераторних установок з двигунами стірлінга. . , . С. 106-107.

276608. Моторин А. Н., Зуев Ю. В., Дорошенко В. А., Мисюренко В. Д. Современное универсальное технологическое оборудование для производства прицепной и навесной техники коммерческого автотранспорта. . , . С. 20-25.

276609. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

276610. Левченко О. Г. Система управління охороною праці на виробництві. . , . С. 34-36

276611. Яремчук В. Электродали : [предвосхищая бум на рынке электромобилей, предприниматели занялись обустройством "электрозаправок". Планируемая динамика сети электрозаправочных станций компании E-line, стоимость электрозаправочных станций]. . , . С. 10.

276612. Мазін В .О., Верещак Д. В. Дослідження та удосконалення процесів у випускній системі КДВЗ. . , . С. 107-108.

276613. Рябошапка Н. Є. Дослідження рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах. . , . С. 108-109.

276614. Цокотун П. В., Супрун А. И. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла. . , . С. 110.

276615. Татаренко Г., Денисенко В. Колбаснословные : [рынок мясоколбасных изделий Украины: объем, структура по видам изделий. Несмотря на рост цен, возможности удержать рынок мясоколбасных изделий от дальнейшего сокращения у производителей есть]. . , . С. 14-16.

276616. Судаков А. В., Трофимов А. С. Пульсации температур и долговечность элементов энергооборудования. Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. 176 с.

276617. Кашперук А. "Делаем ставку на надежность и качество обслуживания" : [интервью с начальником департамента розничных продаж УкрСиббанка BNP Paribas Group А. Кашперуком о принципах работы департамента]. . , . С. 22-23.

276618. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 73 с.

276619. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

276620. Цокотун П. В., Грузков Я. Е. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини. . , . С. 111.

276621. Судаков К. В. Сосудистое эхо эмоционального стресса. Знание. Москва, 1979. 96 с.

276622. Білеуш А. І. Вертолітний транспорт у мегаполісах. . , . С. 5-8.

276623. Евсеева Н. А. Влияние термической обработки на структуру и механические свойства коррозионностойких сталей. . , . С. 112-113.

276624. Судаков П. М. Приборы и измерения при высокочастотном нагреве. Машиностроение. Москва, 1965. 76 с.

276625. Касич-Пилипенко С. В., Слюнин М. Д. Применение объемного гидропривода в народном хозяйстве и в быту. . , . С. 114-115.

276626. Кліменко В. З., Кліменко О. В. Елементи з клеєної деревени в малих будівельних формах (на прикладах будівництва Італії). . , . С. 9-14.

276627. Судакович Д. И., Бернадский Г. Справочник по механизированному ручному инструменту. Машгиз. Москва, 1961. 335 с.

276628. Шаломєєв В. А., Сумський В. І. Применение современных информационных технологий дла повышения эффективности изучения курса "Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика". . , . С. 116-117.

276629. Пушкарьова К. К., Колесник Д. Ю., Файнлейб О. М., Сахно В. І. Радіаційно-хімічна модифікація бетону будівельних виробів. . , . С. 28-32.

276630. Сударев В. П., Носоченко О. В. Экономико-статистические методы повышения качества металлопродукции. Тэхника. Киев, 1988. 130 с.

276631. Сударев Ю. Н. Понятие пространства в математике. Знание. Москва, 1974. 64 с.

276632. Судариков Б. Н., Раков Э. Г. Процессы и аппараты урановых производств. Машиностроение. Москва, 1969. 383 с.

276633. Мироненко Д. О. Митрополичий будинок Софії Київської. . , . С. 33-34.

276634. Мамедов Б. Ш. Єдина теорія рушіїв на неперервних потоках. Кінематичний аналіз однорядних гребних гвинтів. . , . С. 118.

276635. Студенков Е. Г., Иванов В. М., Кузовиткин В. Ф. Плазменные покрытия в тракторостроении. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1976. 35 с.

276636. Лютова О. В. Зварюваність вторинного алюмінієвого сплаву АК9М2. . , . С. 118-119.

276637. Мироненко Д. О. Творець фонтану "Самсон" : [Іван Григорович Григорович-Барський (1713 - 1791) - архітектор українського бароко]. . , . С. 35-38.

276638. Пугачов Г. О. Інформаційно-технологічне забезпечення графічної підготовки студентів технічних спеціальностей заочного відділення. . , . С. 119-120.

276639. Корнієнко О. Б., Скоробогата М. В. Современные методы контроля качества литья из магниевых сплавов. . , . С. 120-121.

276640. Брикова Н. О., Папка В. І. Особливості нанесення розмірів на ливарних деталях, та деталях які мають форму тіл обертання. . , . С. 121-122.

276641. Бажміна Е. А. Процес виконання креслень деталі типу "Корпус" в системі AutoCAD 2002. . , . С. 122.

276642. Шаломєєв В. А., Корниєнко О. Б., Березкін М. А. Влияние температуры перегрева расплава на структуру и свойства отливок из сплава МЛ5. . , . С. 123-124.

276643. Бовкун С. А., Афанасьєва К.О. Перспектива відрізка прямої лінії. . , . С. 124-125.

276644. Бажміна Е. А., Потарський О. В. Використання розрізів при розробці креслень деталей. . , . С. 125-126.

276645. Судзуки М. Строение группы и строение структуры ее подгрупп. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1960. 156 с.

276646. Судник В. А. Превращения в металлах и свойства сварных соединений. Тульск. политех. ин-т. Тула, 1976. 70 с.

276647. Бугрова Т. И., Мороз Г. В. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны. . , . С. 127-128.

276648. Судовое энергомашиностроение. Николаев. кораблестроит. ин-т. Николаев, 1985. 93 с.

276649. Шимановський О. В. Українська наукова школа зварних будівельних металоконструкцій : [Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шиманського]. . , . С. 4-7.

276650. Бугрова Т. И., Чуб А. Л. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн. . , . С. 128-130.

276651. Галимина И. А., Сметанин И. Н., Чернобородов М. П. Метод снижения сигнальной нагрузки на сотовую сеть мобильной связи. . , . С. 130-131.

276652. Гулин А. С. Об идентификации нелинейных объектов типа металл-окисел-металл для обнаружения дефектов в линиях передачи. . , . С. 132-133.

276653. Щекотихин О. В., Звонарева М. А. Новые волоконно-оптические световоды для систем передачи информации. . , . С. 133-134.

276654. Логачова Л. М., Куцак С. В. Метод эквивалентных граничных условий для анализа каскадных неоднородностей в прямоугольном волноводе. . , . С. 135-136.

276655. Сметанин И. Н., Павская К. А. Анализ моделий перемещений абонентов в сотовой сети мобильной связи. . , . С. 137-138.

276656. [добірка статей до 70-річчя ТОВ "Укрінсталькон" ім. В.М. Шимановського - галузевої комплексної науково-дослідної та проектної організації, яка спеціалізується на дослідженнях і проектуванні будівельних металоконструкцій... див. анотацію]. . , . С. 4-28.

276657. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Резонансные свойства частично заполненного диэлектрического резонатора, связанного через щель с волноводом. . , . С. 138-139.

276658. Костенко В. О., Завьялов С . Н., Цабай А. С. Условия рефарминга частотного диапозона в интересах операторов мобильной связи. . , . С. 139-140.

276659. Бондарев В. П., Халявка В. П. Передача изображений по каналам мобильной связи. . , . С. 141-142.

276660. Судовые паровые машины. Речиздат. Москва, 1951. 255 с.

276661. Дринберг С. А., Калаус Э. Э., Левит Н. И. Судовые покрытия. Судостроение. Ленинград, 1982. 208 с.

276662. Чорнобородов М. П., Чорнобородова Н. П. Зменшення рівня бічних пелюсток фільтрів ДПФ. . , . С. 142.

276663. Матюшин В. М. Исследование влияния атомов и молекул водорода на электрофизические параметры и структуру полупроводниковых кристаллов. . , . С. 143-144.

276664. Аверьянов В. Я., Барашевский А. М., Георгианов К. В. Судовые радиолокационные станции и их применение. Судостроение. Ленинград, 1970. 263 с.

276665. Шаровський В. О. Еволюція структури тонкоплівкового електоролюмінісцентного випромінювача на основі p-CuXS-n-ZnS. . , . С. 144-145.

276666. Акатов Е. И., Горбатый В. К., Ячевский Г. Л. Судовые роторные двигатели. Судостроение. Ленинград, 1967. 358 с.

276667. Бугаенко Б. А., Резчик Ю. И., Сорокин Б. И. Судовые спуско-подъемные устройства. Судостроение. Ленинград, 1980. 175 с.

276668. Нагорна Н. М. Дослідження роботи приладів на базі широкосмугових операційних підсилювачів зі струмковим зворотним зв'язком. . , . С. 145-147.

276669. Судовые электроустановки переменного тока. ВНИИЭМ. Москва, 1965. 23 с.

276670. Єфремов Д. О. Розробка методики проектування пристроїв керування на ПЛІС з автоматизованим синтезом VHDL-коду. . , . С. 147-149.

276671. Судовые энергетические установки. Николаевск. кораблестроит. ин-т. Николаев, 1985. 93 с.

276672. Судоплатов А. П., Весков М. И. На пути к шахте-автомату. Забои-автоматы - основа технического прогресса подземной добычи угля. Знание. Москва, 1966. 63 с.

276673. Снежной Г. В. Магнитометрическое исследование аустенитных сталей и сплавов с целью контроля качества их служебных свойств. . , . С. 149-150.

276674. Сніжной Г. В., Гараба С. С . Вплив інноваційної активності на якість продукції в машинобудівних галузях. . , . С. 151-152.

276675. Судоплатов И. П. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Машиностроение. Москва, 1976. 102 с.

276676. Смирнова Н. А. Особливості політики якості на металургійних підприємствах. . , . С. 152-153.

276677. Таджикский политехнический институт Труды.... Ирфон. Душанбе, 1969. 215 с.

276678. Таджикский политехнический институт Труды.... Ирфон. Душанбе, 1966. 120 с.

276679. Таджикский политехнический институт Труды.... Ирфон. Душанбе, 1970. 122 с.

276680. Головбух : БЮДЖЕТ. МЦФЕР-Україна. Київ, 2015. 48 с.

276681. Таджикский политехнический институт Труды.... Ирфон. Душанбе, 1971. 129 с.

276682. Кунгурцева Л. Виплачуємо соціальну допомогу учням та студентам-сиротам у 2015 році. . , . С. 24-27.

276683. Таджикская кухня. Ирфон. Душанбе, 1991. 160 с.

276684. Тазиев Г. Встречи с дьяволом. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1961. 99 с.

276685. Тазова Н. А. Кружок филейно-гипюрной вышивки. Просвещение. Москва, 1981. 80 с.

276686. Таиров Ю. М. Современные методы исследования материалов электронной техники. ЛЭТИ. Ленинград, 1984. 81 с.

276687. Таирян Ш. С. Теоретическое и экспериментальное исследование планетарного привода сенокосилок. Армянский сельскохоз. ин-т. Ереван, 1969. 25 с.

276688. Голос України. Київська правда. К., 2015.

276689. Сосницький Л. Увічнено ім'я професора : [біля входу до головного корпусу Запорізького національного університету встановлено меморіальну дошку вченому-мовознавцю Віктору Чабаненко]. . , . С. 7.

276690. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

276691. Островская Я. Запорожский меценат возрождает Александровский сад : [общественная организация "Запорожский вектор" приступила к реконструкционным работам на территории парка возле областного театра кукол. Установлен бронзовый памятник студенту]. . , . С. 6.

276692. Тайнов А. И. Основы теории структуры механизмов. Редиздат БПИ. Минск, 1958. 199 с.

276693. Тайна вашей жизни. Эдельвейс. Алма-Ата, 1991. 60 с.

276694. Тайны вечной красоты. Прометей. Москва, 1990. 44 с.

276695. Тайц А. А. Применение напряжения 660 в. на промышленных предприятиях. Энергия. Москва, 1979. 95 с.

276696. Тайц А. А. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве. Металлургия. Москва, 1978. 71 с.

276697. Тайц Б. А., Марков Н. Н. Точность и контроль зубчатых передач. Машиностроение. Ленинград, 1978. 137 с.

276698. Шило Г. М. Призначення допусків методом нормалізації. . , . С. 154-155.

276699. Міщенко М. В., Крищук В. М. Визначення допускових обмежень на геометричні параметри МСЛ з використанням методів квазідинаміки. . , . С. 156-158.

276700. Фурманова Н. І., Шинкаренко Е. М. Проектування мікросмужкових фільтрів на одиночній нерегулярній лінії. . , . С. 158-160.

276701. Гапоненко М. П., Лопатка Ю. А., Арєшкін Є. К . Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронних апаратів. . , . С. 160-162.

276702. Каспирович Н. О., Огренич Е. В. Дослідження характеристик оребреного каналу при примусовому повітряному охолодженні. . , . С. 162-163.

276703. Коваленко Д. А., Поспєєва І. Є. Розробка бази даних для вирішення інженерних задач з допомогою АВВЗ-85. . , . С. 164-165.

276704. Малий О. Ю., Лапкін Р. С. Розробка промислової мікропроцесорної системи керування водовідведенням на технологічному циклі на підприємстві ПАТ "Завод напівпровідників". . , . С. 165-167.

276705. Фарафонов О. Ю., Кащенко Є. О. Принципи побудови фільтрів на основі фракталів. . , . С. 167-169.

276706. Фарафонова О. Ю., Матюніна Т. Л. Проектування мікросмужкових фільтрів на основі нерегулярної лінії. . , . С. 169-170.

276707. Малий О. Ю. Розробка стенду для лабораторного практикуму по вивченню PIC мікроконтролерів 18-ї серії при роботі з зовнішніми периферійними пристроями. . , . С. 171-172.

276708. Фурманова Н. І ., Ступа А. С. Реалізація мікросмужкових смуго-пропускаючих фільтрів на основі трикутних резонаторів. . , . С. 172-174.

276709. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 127 с.

276710. Фарафонов О. Ю., Костанянць І. В. Дослідження впливу технології виготовлення друкованої плати DVD програвача моделі DV-SL700W на кількість нерозведених зв'язків при автоматичному трасуванні в програмі Altium Designer. . , . С. 174-176.

276711. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

276712. Судостроение. Вища школа. Киев, 1975. 136 с.

276713. Судостроение. Вища школа. Киев, 1977. 92 с.

276714. Судостроение. Вища школа. Киев, 1978. 88 с.

276715. Фурманова Н. І., Гарачук С. А. Дослідження фільтрів на дефективній мікросмужковій структурі. . , . С. 176-178.

276716. Судостроение. Вища школа. Киев, 1979. 119 с.

276717. Судостроение. Вища школа. Киев, 1980. 128 с.

276718. Судостроение. Вища школа. Киев, 1981. 126 с.

276719. Судостроение. Вища школа. Киев, 1982. 125 с.

276720. Судостроение. Вища школа. Киев, 1983. 128 с.

276721. Швагер М. І., Фурманова Н. І. Створення фотореалістичної моделі вала радіолокаційної станції в системі SolidWorks. . , . С. 178-179.

276722. Андрущенко Д. М. Метод захисту авторського права на статичні зображення. . , . С. 180-181.

276723. Судостроение. ВИНИТИ. Москва, 1975. 372 с.

276724. Гулин А. С. Способ идентификации нелинейных объектов типа металл-окисел-металл для повышения качества проведения поисковых мероприятий. . , . С. 182-183.

276725. Корольков Р. Ю., Говоров А. О., Беликов Д. В. Разработка методики оценки рисков. . , . С. 184-185.

276726. Нікуліщев Г. І., Каменський О. А. Еліптичні криві над скінченим векторним полем в протоколах сліпого електронного цифрового підпису. . , . С. 186.

276727. Судьин Е. Ф. Модернизация станков с ЧПУ. Машиностроение. Москва, 1990. 39 с.

276728. Лисіков С. С., Куцак С. В. Використання цифрових сертифікатів для захисту баз даних. . , . С. 187.

276729. Бєліков Д. В. Розробка модуля криптографічного захисту системи інтернет-банкінга. . , . С. 188-189.

276730. Говоров А. О., Дашковская К. В. Анализ и оценка угроз информационной безопасности предприятия. . , . С. 189-192.

276731. Говоров А. О., Тверденко А. В. Апаратний захист програмного забезпечення.Технологія HASP. . , . С. 192-194.

276732. Дейнега В. А., Козина Г. Л. Система электронного интернет-голосования. . , . С. 194-195.

276733. Костырский А. В., Козина Г. Л. Системы стационарного электронного голосования. . , . С. 196.

276734. Соловей О. Г., Лізунов С. І. Порівняльний аналіз систем захисту від НСД об'єкта "SmartHome". . , . С. 197-198.

276735. Разуваев А. Ю., Лизунов С. И. Некоторые вопросы нелинейной локации. . , . С. 198-199.

276736. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

276737. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

276738. Заболотний Р. А., Лизунов С. И. Некоторые аспекты комплексной защиты компьютерной сети от НСД. . , . С. 199-201.

276739. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 174 с.

276740. Зелинская И. С., Карпуков Л. М. Проверка алгоритмов ЭЦП в модели случайного оракула. . , . С. 201-202.

276741. Судьин Е. Ф. Технология ремонта прецизионного оборудования. Машиностроение. Москва, 1986. 38 с.

276742. Калинин Д. А., Карпуков Л. М. Обзор алгоритмов, использующих спаривание Вейля на эллиптических кривых. . , . С. 202-203.

276743. Гальченко А. В., Клочко В. В. Особливості проектування виділених приміщень. . , . С. 203-205.

276744. Суевалов Л. Ф., Бургонский А. С. Инженерные методы расчета самонастраивающихся систем промышленной автоматики. ЛДНТП. Ленинград, 1970. 32 с.

276745. Романенко С. Н., Щепетов А. Ю., Беликов Д. В. Анализ моделей логического разграничения доступа. . , . С. 205-207.

276746. Мастиновський Ю. В. Распределение волн напряжений в сварных соединениях. . , . С. 208-209.

276747. Асатурян А. Ш., Мязин А. А. Зависимость предела прочности от предела выносливости. . , . С. 210.

276748. Суетин П. К. Классические ортогональные многочлены. Наука. Киев, 1976. 327 с.

276749. Нечипоренко Н. О., Біла Н. І. Наближення монотонних функцій. . , . С. 210-211.

276750. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2015. 28 с.

276751. Суетин П. К. Классические ортогональные многочлены. Наука. Москва, 1979. 415 с.

276752. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 76 с.

276753. Шишканова Г. А. Розв'язання інтегральних рівнянь для визначення дії на лінійну схему в радіотехнічних пристроях. . , . С. 211-212.

276754. Суетин П. К. Ряды по многочленам Фабера. Наука. Москва, 1984. 336 с.

276755. Левицька Т. І. Напружено-деформований стан складеної конструкції: пластина-армований шар. . , . С. 213.

276756. Суздалев А. В. Сети передачи информации АСУ. Радио и связь. Москва, 1983. 153 с.

276757. Пожуєва І. С. Знаходження термопружного стану складених оболонкових конструкцій. . , . С. 214.

276758. Суздалев И. П. Динамические эффекты и гамма-резонансной спектроскопии. Атомиздат. Москва, 1979. 192 с.

276759. Зарубіна Т. В. Розвиток навичок самостійної роботи при викладанні математичних дисциплін. . , . С. 215.

276760. Анпілогов Д. І., Гончаренко К. І ., Щурова Г. О. Вивчення неізохронності геометрично нелінійних власних коливань. . , . С. 215-217.

276761. Сукачев А. П. Теоретические основы электротехники. Изд-во ун-та. Харьков, 1959. 459 с.

276762. Киричек Г. Г., Вершина А. И. Качественные характеристики учебного процесса. . , . С. 218-220.

276763. Щербак Н. В., Кудерметов Р. К ., Польская О. В. Гриф специальности по направлению 6.050102 "Компьютерная инженерия". . , . С. 220-221.

276764. Голдобин А. А. Оптимизация структуры цифровых устройств, предназначенных для реализации на ПЛИС. . , . С. 222-223.

276765. Сукачев В. А. Операции в стоматологии. Знание. Москва, 1977. 64 с.

276766. Тягунова М. Ю., Щедрая Т. Г. Исследование альтернативных методов сжатия информации. . , . С. 224.

276767. Голуб Т. В., Тягунова М. Ю. Использование нейронных сетей для определения типа модуляции. . , . С. 225.

276768. Судоплатов А. П. Технический прогресс горнодобывающей промышленности. Знание. Москва, 1968. 96 с.

276769. Дьячук Т. С. Оптимизация планирования ресурсов в распределенных вычислительных системах. . , . С. 226.

276770. Точилін С. Д., Котова М. О., Растворов С. І . Комп'ютерна система автоматизації оптичного експерименту. . , . С. 227.

276771. Сукомел А. С., Цветков Ф. Ф., Керимов Р. В. Теплообмен и гадравлическое сопротивление при движении газовзвеси в трубах. Энергия. Москва, 1977. 193 с.

276772. Тайц В. Л. Перспективы механизации и автоматизации процессов дуговой сварки. ЛДНТП. Київ, 1980. 18 с.

276773. Сулига В. И., Глушко В. В. Системы автоматического управления резанием. Донбас. Донецк, 1973. 128 с.

276774. Точилин С. Д., Котова М. А., Растворов С. И. Производительность распределенных компьютерных систем доступа к данным СУБД Аccess на основе XML- RPC WEB-служб. . , . С. 228-229.

276775. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

276776. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з граматики англійської мови в контексті туризму для студентів усіх форм навчання напряму 6.140103 Туризм [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

276777. Гаврилова М. Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС. . , . С.14-16.

276778. Конспект лекцій з дисципліни "Методологія організації наукової діяльності" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 "Соціальна робота" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86 с.

276779. Інженер-машинобудівник. . , 1973. 4 с.

276780. Тайц Н. Ю., Розенгарт Ю. И. Методические нагревательные печи. Металлургиздат. Харків, 1956. 248 с.

276781. Протоковилов И. В., Порохонько В. Б. Способы управления кристаллизацией металла слитков при ЭШП : [ЭШП - электрошлаковый переплав ]. . , . С. 7-15.

276782. Тайц Н. Ю. Технология нагрева стали. Металлургиздат. Москва, 1962. 567 с.

276783. Зайцев В. А., Полишко А. А., Романко Л. А. Исследование удельного электрического сопротивления сталемедной зоны биметаллического электрошлакового слитка-заготовки анода ДСП постоянного тока : [ДСП - дуговая сталеплавильная печь]. . , . С. 16-20.

276784. Такер Г. К., Уиллс Д. М. Упрощенные методы анализа систем автоматического регулирования. Графические методы исследования и улучшения систем автоматического регулирования технол. процессов. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 366 с.

276785. Такеути Дж. Теория доказательств. Мир. Москва, 1978. 412 с.

276786. Пушкарьов В. Полум'яне серце Власа : [сторінки біографії В. Я. Чубаря]. . , . С. 4

276787. Інженер-машинобудівник. . , 1966. 4 с.

276788. Серце, віддане народу : до 75-річчя з дня народження В. Я. Чубаря. . , . С. 1.

276789. Інженер-машинобудівник. . , 1966. 4 с.

276790. Чубар серед студентів : [сторінками газет 20-х років]. . , . С. 1.

276791. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

276792. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII. . , . C. 6-11.

276793. Ахонин С. В., Березос В. А., Кріжановский В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. Получение трубных заготовок из титанового сплава ВТ14 способом ЭЛП : [ЭЛП - электронно-лучевая плавка]. . , . С. 21-25.

276794. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

276795. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 р. №79-VIII. . , . C. 7-11.

276796. Сгадов С. А., Рыженко Т. В. Использование микропроцессоров на ядре АRM Cortex в учебном процессе. . , . С. 229-230.

276797. Семерюк Т. Н., Вершина А. И. Подход к оценке влияния окружающей среды на учебный процесс. . , . С. 231.

276798. Таланчук П. М. Машинный синтез систем коррекции измерительных преобразователей. Вища шк.. Киев, 1985. 68 с.

276799. Касьян К. Н., Гушель Р. Д. Методы кэширования в высоконагруженных системах. . , . С. 232-233.

276800. Пархоменко А. В. Исследование особенностей анализа системных и программных требований к автоматизированной системе. . , . С. 234-235.

276801. Табунщик Г. В., Пархоменко А. В., Притула А. В., Кудерметов Р. К. Формування планів підготовки магістрів з урахуванням європейського досвіду. . , . С. 236.

276802. Талицкий Е. Н. Защита РЭА от механических воздействий (уменьшение резонансных колебаний). Политенх. ин-т. Владимир, 1979. 90 с.

276803. Зайко Т. А., Олійник А. О., Субботін С. О. Обчислення підтримки при синтезі чисельних асоціативних правил. . , . С. 236-238.

276804. Олійник А. О., Федорченко Є. М., Головко М. В., Федорченко Ю. В. Автоматизована система дослідження якості IР-з'єднань. . , . С. 238-240.

276805. Олійник А. О., Комендант О. В. Інтелектуальна інформаційна технологія розпізнавання лінійних штрихових кодів. . , . С. 240-242.

276806. Стельмах Я. А., Крушинская Л. А., Оранская Е. И. Формирование нанокомпозитов Al2O3-C0 способом электронно-лучевого испарения в вакууме. . , . С. 26-30.

276807. Брагина Т. И., Табунщик Г. В. Анализ неопределенности при управлении программными проектами. . , . С. 242-244.

276808. Щербак Н. В., Табунщик Г. В. Моделирование документооборота вуза. . , . С. 244-245.

276809. Иванов В. В., Краснов В. Ю. Таллий. Основные черты геохимии и минералогии, генетические типы месторождений и геохимические провинции. АН СССР. Москва, 1960. 156 с.

276810. Льовкін В. М. Методи прийняття рішень у процесі управління інтегрованими інвестиціями. . , . С. 246-247.

276811. Шаповалов В. А., Якуша В. В., Никитенко Ю. А., Долиненко В. В., Гниздыло А. Н., Жолудь В. В. Изучение температурного поля профилированных монокристаллов вольфрама, получаемых плазменно-индукционным способом. . , . С. 31-35.

276812. Пархоменко В. Г., Дейнега Л. Ю. Использование web-технологий для создания электронной библиотеки. . , . С. 247-248.

276813. Колпакова Т. А. Модели и методы комплексной поддержки принятия решений при проведении тендеров. . , . С. 248-250.

276814. Сердюк С. Н., Каминская Ж. К. Методы организации НМІ-интерфейсов в современных АСУТП. . , . С. 250-251.

276815. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1956. 198 с.

276816. Миронова Н. А. Методы и программные средства поддержки принятия групповых решений. . , . С. 251-253.

276817. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2014.

276818. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1962. 92 с.

276819. Верещак М. И., Неласая А. В. Реализация вычислительного ядра библиотеки криптопримитивов для графических ускорителей. . , . С. 253-255.

276820. Федорчук В. Е., Биктагиров Ф. К. Технологические особенности выплавки сложнолегированных алюминиевых сплавов типа В96. . , . С. 36-39.

276821. Юр Т. В. Метод зменшення впливу граничних ефектів на результати вейвлетної фільтрації вібраційних сигналів. . , . С. 255-257.

276822. Парий М. Развитие инженерной мысли в Запорожье : [с 24 по 28 ноября 2015 года на базе Запорожского национального технического университета в седьмой раз прошел локальный этап инженерных соревнований EBEC 2015]. . , . С. 9.

276823. Пархоменко А. В., Прасол И. В., Гладков О. Н., Пожогин Е. Б., Залюбовский Я. И. Автоматизированная система управления подвижными объектами. . , . С. 257-258.

276824. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1963. 272 с.

276825. Жданова А. "Запорожсталь" ликвидирует излюбленное место криминалитета в Запорожье, построив современный цех на месте Черной горы : [МК "Запорожсталь" запускает масштабный инвестиционный проект - постройку современного кислородно-конвертерного цеха]. . , . С. 12.

276826. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1964. 94 с.

276827. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1964. 157 с.

276828. Дубровін В. І., Харченко В. В. Багаторівневий аналіз електрокардіосигналу. . , . С. 259-260.

276829. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1964. 24 с.

276830. Субботін С. О., Клочкова О. О. Кластер-аналіз з використанням квантових обчислень. . , . С. 260-262.

276831. Лавренова О. Торговельна марка: шляхи захисту порушених прав. . , . С. 24-26.

276832. Табунщик Г. В., Бородай Е. И. Особенности обработки видео в iOS. . , . С. 262-263.

276833. Степаненко О. О., Клименко Є. І. Автоматизована система проектування 3D образів на основі семантичного підходу. . , . С. 264.

276834. Табунщик Г. В., Арістова О. В., Грицаєнко Р. С. Розробка бази даних обліку банківських виписок бюджетної установи. . , . С. 265-266.

276835. Табунщик Г. В., Колот Е. Г. Организация компонент виртуальных лабораторий для дистанционного образования. . , . С. 267-268.

276836. Табунщик Г. В., Ярковой А. Ю. Объектно-ориентированная модель формирования компетенций. . , . С. 268-270.

276837. Брагина Т. И., Задорожная К. В. Оценка прогресса разработки программных проектов в JIRA. . , . С. 270-271.

276838. Брагіна Т. І., Морока Д. Ю. Підсистема тестування якості розробки web-сайтів. . , . С. 272-273.

276839. Брагіна Т. І., Старовєров В. О. Підсистема оцінки ризиків для різних моделей програмного забезпечення. . , . С. 274-275.

276840. Сердюк С. Н., Гладков И. В., Руденко Р. В. Интеллектуальное проектирование НМІ-интерфейсов современных АСУ ТП. . , . С. 276-277.

276841. Дубровін В. І., Ікол С. О. Вейвлет аналіз в комп'ютерній томографії. . , . С. 277-279.

276842. Попик В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору. . , . С. 3-7.

276843. Льовкін В. М., Роговська К. О. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science, Sci Verse Scopus та Google Scholar. . , . С. 279-280.

276844. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1965. 187 с.

276845. Твердохліб Ю. В., Роговська К. О. Вейвлет-трешолдінг в обробці кардіосигналів. . , . С. 280-282.

276846. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1967. 120 с.

276847. Ванюшанік Ю. П., Дубровін В. І., Фандєєва К. О. Моделювання стратегії реалізації програмних продуктів. . , . С. 282-283.

276848. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1968. 72 с.

276849. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1968. 77 с.

276850. Дубровин В. И., Белка Р. А. Модели многокритериальной портфельной оптимизации. . , . С. 284-285.

276851. Дубровін В. І., Черната М. В. Метод цифрових водяних знаків для аудіосигналів. . , . С. 286-287.

276852. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1969. 94 с.

276853. Дубровін В. І., Цисарук М. М. Ідентифікація голосу людини. . , . С. 287-288.

276854. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1969. 64 с.

276855. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 72 с.

276856. Дубровин В. И., Логвинова Д. В., Шенденков К. В. Оценка компетентности научно-педагогического состава вуза. . , . С. 288-289.

276857. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 59 с.

276858. Миронова Н. А., Коротунов С. Ю. Программная реализация метода принятия групповых решений на основе функции потерь. . , . С. 290-291.

276859. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1965. 199 с.

276860. Пархоменко Л. А., Корисева Е. В. Идентифицируемый анализ дисперсных выделений в сплавах. . , . С. 292-293.

276861. Подковаліхіна О. О., Величко І. Г. Застосування перетворення Фур'є до фінітних функцій. . , . С. 293-294.

276862. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 96 с.

276863. Пінчук В. П., Вишневська В. Г. Метод вкладених алгоритмів. . , . С. 294-296.

276864. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 99 с.

276865. Денисенко А. И. Численное моделирование процесса продувки пруда-охладителя тепловых электростанций. . , . С. 296-297.

276866. Пінчук В. П., Рябенко А. Є . Розв'язання задачі визначення орбіт групи автоморфізмів графу методом випадкових стрибків. . , . С. 297-298.

276867. Киприч В. И., Корнич Г. В., Оникиенко Т. М . Моделирование напыления пленки составным низкоэнергетическим пучком фуллерен-металл. . , . С. 299-300.

276868. Заблоцька О. П. Дослідження функції Ньюлінга, як функціЇ щільності населення в великих містах. . , . С. 300-301.

276869. Рябенко А. Є ., Плєвака К. С. Дослідження особливостей структури ринку банківських металів України. . , . С. 302-304.

276870. Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку. . , . С. 8-12.

276871. Сулимова М. И. Газовая защита с реле РГЧЗ-66. Энергия. Москва, 1976. 56 с.

276872. Султанович А. И. Искробезопасность электрических цепей приборов и средств автоматики. Недра. Москва, 1966. 120 с.

276873. Сульповар Л. Б. Стандартизация: планирование, стимулирование, эффективность. Экономика. Москва, 1977. 206 с.

276874. Сульповар Л. Б., Ратнер М. Л. Экономическая эффективность стандартизации. ВНИИКИ. Москва, 1972. 63 с.

276875. Сульфидные расплавы тяжелых металлов. Наука. Москва, 1982. 141 с.

276876. Сумароков Л. Н. Управленческие решения и организация работы руководителя. МЦНТИ. Москва, 1980. 63 с.

276877. Сумин Е. И. Серый чугун с повышенными магнитными свойствами. ГОСИНТИ. Москва, 1968. 6 с.

276878. Сумма биотехнологии. Знание. Москва, 1978. 48 с.

276879. Аппарат TONKIS LHM-50 для микроплазменной сварки : [техническая характеристика; настраиваемые параметры]. . , . С. 4.

276880. Установка для приварки шипов и крепежных изделий : [техническая характеристика установок ПУШ-850С и ПУШ-1050С]. . , . С. 5.

276881. Сунцов Н. В., Милославский А. Г. Точечные дефекты и качество полупроводниковых соединений. Вища школа. Киев, 1980. 120 с.

276882. Сунцов Н. Н. Методы аналогий в аэродинамике. Физматгиз. Москва, 1958. 324 с.

276883. Наумов В. В., Пеледов Г. В., Тимофеев Ю. А., Чекалов А. Г. Супервизор ОС ЭС ЭВМ. Статистика. Москва, 1975. 87 с.

276884. Бурман З. И., Аксенов О. М., Лукашенко В. И., Тимофеев М. Т. Суперэлементный расчет подкрепленных оболочек. Машиностроение. Москва, 1982. 256 с.

276885. Супов А. В. Упрочнение металлорежущего инструмента. Машиностроение. Москва, 1987. 64 с.

276886. Супрун Б. К., Хиленко В. И. Радиопередающие и радиоприемные устройства и измерение их параметров. Изд. стандартов. Москва, 1988. 247 с.

276887. Супрун П. И., Савченко А. П. Технический прогресс и экономия времени. Экономика. Москва, 1971. 56 с.

276888. Махлін П. В. Дослідження втрат потужності в системі постачання потужних електроспоживачів на випрямленому струмі. . , . С. 13-14.

276889. Федоша Д. В. Разработка алгоритма проектирования системы электроснабжения промышленных предприятий. . , . С. 14-15.

276890. Попов В. В. Регулювання пристроїв компенсації реактивної потужності. . , . С. 16-17.

276891. Ярымбаш Д. С. Оптимизация режимов компенсации реактивной мощности электротехнического комплекса графитации. . , . С. 17-18.

276892. Шрам А. А. Температурное поле плазмотрона постоянного тока для поверхностной обработки стекла. . , . С. 18-19.

276893. Кулагін Д. О. Стан дизельного рухомого складу залізниць України. . , . С. 19-21.

276894. Попов В. В., Комарічина Д. І. Розробка алгоритму вибору оптимального варіанта компенсації реактивної потужності. . , . С. 21-22.

276895. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 47 с.

276896. Яримбаш Д. С., Тен П. А. Оценка целесообразности использования потенциала солнечной энергии для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. . , . С. 22-24.

276897. Махлин П. В., Куликов К. В. Исследование режимов работы системы электроснабжения ферросплавного завода. . , . С. 24-25.

276898. Щодо індексації заробітної плати при роботі на двох посадах : Лист Міністерства соціальної політики України від 25.12.2014 р. №289/10/136-14. . , . С. 15.

276899. Махлін П. В., Суязова І. О. Дослідження стійкості системи "джерело живлення - електрична дуга постійного струму". . , . С. 25-26.

276900. Заболотний А. П., Пилипенко О. С. Оцінка можливості застосування мікро-ГЕС для електропостачання сільськогосподарських споживачів. . , . С. 26-27.

276901. Лаврентьєва Ж. Як індексувати зарплату вчителів: розбираємо на прикладах. . , . С. 28-31.

276902. Кулагін Д. О., Калініченко Н. А. Підвищення ефективності роботи електроприводів верстатів. . , . С. 28-29.

276903. Конур І. М. Тепловий стан асинхронного двигуна з фазним ротором в повторно-короткочасних режимах роботи. . , . С. 30-31.

276904. Супруненко Д. А., Тышкевич Р. И. Перестановочные матрицы. Наука и техника. Минск, 1966. 104 с.

276905. Супряга Н. П. Новые электронно-лучевые приборы. Воениздат. Москва, 1968. 127 с.

276906. Андрієнко О. М. Українсько-польский диплом магістра з програмного забезпечення (за результатами виконання програми "Темпус". . , . С. 31-32.

276907. Щодо індексації стипендій : Лист Міністерства соціальної політики України від 11.12.2014 р. №287/10/136-14. . , . С. 5.

276908. Супряга Н. П. Современные электро-радио-материалы. Знание. Москва, 1971. 48 с.

276909. Літвінов Д. О. Технологія складання кістяка на основі роботизованого комплексу трансформаторів класу напруги 110 кВ. . , . С. 32.

276910. Попова Т. В. Розробка методів розрахунку оптимального вкладання активних матеріалів трифазного повітряного реактора. . , . С. 33.

276911. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору. . , . С. 2-32 (спецвипуск)

276912. Лапкіна С. О. Аналіз існуючих методів розрахунку обладнання для індукційного нагріву. . , . С. 34.

276913. Суриков Е. Г., Езепенко В. И. Охрана труда в путевом хозяйстве предприятий черной металлургии. Техніка. Киев, 1981. 152 с.

276914. Солодовнікова Т. П. Застосування високоефективних ізоляційних матеріалів в трансформаторобудуванні. . , . С. 35-36.

276915. Сурин В. М., Осипов М. В. Методы ускоренных испытаний ИЭТ на вибрационные и ударные воздействия. ЦНИИ Электроника. Москва, 1991. 76 с.

276916. Пачколін Ю. Е. Визначення величини та напряму дії електромагнітних сил у електросталеплавильних комплексах. . , . С. 36-37.

276917. Шлянін Т. П. Моделювання роботи перетворювального трансформатора. . , . С. 37-39.

276918. Лєвєнков І. В. Підвищення ефективності роботи асинхронного генератора з короткозамкненим ротором. . , . С. 39-40.

276919. Шаповалов В. Я., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. Магниты Nd-Fe-B с наноразмерной структурой. . , . С. 40-44.

276920. Дівчук Т. Є. Вплив сировини та технології на працездатність твердої ізоляції трансформатора. . , . С. 40-41.

276921. Андрієнко О. М. Переваги та недоліки вітрової електроенергетики. . , . С. 41-42.

276922. Сурин Н. М. Программирование для счетно-перфорационных машин. Статистика. Москва, 1968. 140 с.

276923. Кучерявий А. В. Порівняльний аналіз розрахунків електромагнітних полів синхронного генератора в режимі неробочого ходу в структурі засобів ELCUT та Femm. . , . С. 42-43.

276924. Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. . , . С. 13-17.

276925. Суркова С. Н., Тихонов Н. П. Специализация вспомогательного производства и ее экономическая эффективность. Прапор. Харьков, 1973. 102 с.

276926. Суров В. Ф. Опыт подбора, оценки и подготовки кадров в ЛОМО имени В. И. Ленина. ЛДНТП. Лениград, 1981. 23 с.

276927. Сурова Е. И. Вызываем "Соболь-2". Молодая гвардия. Москва, 1975. 176 с.

276928. Атефіпуя А. Дослідження дослідних режимів роботи трансформатора методами математичного моделювання. . , . С. 43.

276929. Дадбуд Р. Дослідження параметрів та характеристик реактора методами математичного моделювання. . , . С. 44-45.

276930. Сусиденко В. Т. Автоматизированная система оптимизации теплообменного оборудования сахарных заводов. ИК. Киев, 1984. 28 с.

276931. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 80 с.

276932. Фоміних В. О. Шихтування магнітопроводу трансформатора ТДТН-25000/35 за допомогою автоматичної лінії. . , . С. 45-46.

276933. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 74 с.

276934. Сусленникова В. М., Киселева Е. К. Руководство по приготовлению титрованных растворов. Химия. Ленинград, 1968. 144 с.

276935. Сусленникова В. М., Киселева Е. К. Руководство по приготовлению титрованных растворов. Химия. Ленинград, 1973. 145 с.

276936. Селіверстова Т. Ю. Принцип роботи та переваги дванадцятивентильної мостової схеми перетворювального трансформатора. . , . С. 46.

276937. Сусленникова В. М., Киселева Е. К. Руководство по приготовлению титрованных растворов. Химия. Ленинград, 1978. 184 с.

276938. Горелов Т. Г. Порівняльний аналіз розрахунків електромагнітних полів реакції якоря синхронного генератора в структурі засобів ELCUTта Femm. . , . С. 47.

276939. Суслов Н. И. Замена металлов пластмассами. Машгиз. Москва, 1962. 202 с.

276940. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 65 с.

276941. Рибакова А. С. Встановлення та кріплення обмоток на магнітопроводі трансформатора. . , . С. 48.

276942. Суспензионное литье. АН СССР. Ин-т проблем литья. Киев, 1977. 182 с.

276943. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2014. 32 с.

276944. Бейник В. С. Вибір конструкції обмотки трансформатора типу ЕТД ПК. . , . С. 48-49.

276945. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2015. 56 с.

276946. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2015. 64 с.

276947. Сутовский С. М., Бланк В. В. Оптические анализаторы в особых условиях эксплуатации. Энергия. Москва, 1977. 96 с.

276948. Крикент И. В., Самохвалов С. Е., Кабаков Д. Ю., Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Пиптюк В. П., Греков С. В. Численное исследование гидродинамики расплава в установке ковш-печь постоянного тока. . , . С. 45-49.

276949. Яримбаш С. Т. Індентифікація параметрів електротехнічних комплексів, як об'єктів енергоефективного керування. . , . С. 49-50.

276950. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 505 с.

276951. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1971. 127 с.

276952. Суторихин Н. Б., Буров П. Н., Захарова С. М. Методы определения оптимальной надежности элементов сетей связи. Связь. Москва, 1979. 103 с.

276953. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 126 с.

276954. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 287 с.

276955. Скрупская Л. С., Полякова М. А. Структура и методы формирования баз знаний систем непрерывного контроля трансформаторного оборудования. . , . С. 51.

276956. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1966. 68 с.

276957. Сутормин В. И., Чуненков Н. П. Проектирование и использование балансирующих устройств и систем для металлообрабатывающего оборудования. ВНИИТЭМР. Москва, 1991. 70 с.

276958. Институту электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины - 80. . , . С. 3-6.

276959. Поляков М. А., Василевский В. В. Повышение эффективности технического обслуживания электротехнических комплексов. . , . С. 52.

276960. Сутугин Л. И. Проектирование частей самолета. Оборонгиз. Москва, 1947. 652 с., 1 л. портр., 5 л. черт. : табл., черт.

276961. Коцур М. И. К расчету комплексного иммитационного моделирования систем регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором. . , . С. 53-54.

276962. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1971. 91 с.

276963. Афанасьєв О. І. Дослідження впливу параметрів навантаження на показники надійності обмежувачів перенапруг. . , . С. 54-55.

276964. Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача. . , . С. 17-23.

276965. Каплиенко А. О. Сравнительный анализ схемных решений стабилизированной тяговой подстанции постоянного тока. . , . С. 55-56.

276966. Шило С. И. Разработка комплексной модели "тяговая подстанция-электроподвижной состав постоянного тока". . , . С. 57.

276967. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1971. 87 с.

276968. Тара деревянная, картонная и комбинированная. Изд. стандартов. Москва, 1987. 486 с.

276969. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1971. 79 с.

276970. Тара деревянная, картонная и комбинированная. Изд. стандартов. Москва, 1987. 320 с.

276971. Корнус Т. М. Використання схемних моделей інтерпретаціі ФДН до розрахунку перехідних процесів. . , . С. 58-60.

276972. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1971. 168 с.

276973. Безотосний В. Ф., Власенко Е. В., Романіченко Г. Н. Дослідження інерційності електромагнітних процесів і розподілу вихрових струмів у феромагнітних матеріалах. . , . С. 61.

276974. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1972. 178 с.

276975. Безотосний В. Ф., Козлов В. В., Набокова О. В., Афанасьєва І. О. Дослідження перетворювача контролю тиску для агресивних середовищ. . , . С. 62-63.

276976. Сейдаметов С. В., Лоскутов С. В., Щетініна М. О., Бєлий Б. Г. Вплив електричного потенціалу на закономірності контрактних деформацій алюмінію. . , . С. 64-65.

276977. Фіжук В. Р., Лоскутов С. В., Щетініна М. О. Качер Бровіна. . , . С. 66-67.

276978. Лоскутов С. В., Золоторевський І. В., Щетініна М. О. До питання про радіометр Крукса. . , . С. 67-68.

276979. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1976. 156 с.

276980. Таллинский политехнический институт Труды.... Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1976. 60 с.

276981. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

276982. Малиш В. І. Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2014 рік. . , . С. 4-5.

276983. Медовар Л. Б., Дудка Г. А., Стовпченко А. П., Козьминский А. Н., Федоровский Б. Б., Лебедь В. А., Лесунов А. С., Ронжин А. С. Опыт и перспективы традиционного ЭШП для производства длинномерных полых слитков-труб : [ЭШП - электрошлаковый переплав]. . , . С. 3-9.

276984. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

276985. Шилин Д. Из-под земли достали : [на Запорожском железорудном комбинате с горизонта 840 метров подняли вагонетку со 150-миллионной тонной добытой железной руды]. . , . С. 1, 2.

276986. Теличко В. А., Брукмюллер К., Ханчин А., Устинов А. И. Влияние квазикристаллических покрытий Al-Cu-Fe(B), полученных способом электронно-лучевого осаждения, на эксплуатационные свойства штампов и пресс-форм. . , . С. 10-17.

276987. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2014.

276988. Артемов Б. Директор : [Исаак Рогачевский - первый директор МК "Запорожстали". Памятник Исааку Рогачевскому в г. Запорожье]. . , . С. 41.

276989. Мельниченко Т. В. Влияние дефектной структуры многослойных реакционных фольг Al/Ti и Al/Ni на фазовые и структурные превращения при нагреве. . , . С. 18-24.

276990. Яковчук К. Ю. Теплороводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий. . , . С. 25-31.

276991. Лущин С. П., Бучельников А. С. Оптическое поглощение пьезокерамики ЦТС с модифицированным поверхностным слоем. . , . С. 69.

276992. Luschin S. P., Sokol T. O. Some peculiarities of physics teaching for speciality "Translation" in technical university. . , . P. 70.

276993. Сокол Т. О. Універсалізація в науковій мові. . , . С. 71-72.

276994. Сивачук О. М. Явище паронімії при навчанні англійської мови студентів немовних вузів. . , . С. 72-74.

276995. Велика І. О. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі економічної лексики). . , . С. 74-76.

276996. Суворова Т. М. Американська англійська і так звана Black English як зразок двостороннього лексичного запозичення. . , . С. 76-77.

276997. Курілова Л. В. Лексична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську. . , . С. 77-79.

276998. Шевелева Т. В . Інтерференція, як одна з актуальних проблем перекладу. . , . С. 79-80.

276999. Войтенко С. В. Навчання розумінню і розвиток творчих навиків при перекладі тексту. . , . С. 81-82.

277000. Рябенко Г. А. Ложные друзья переводчика - класс провокаторов в области лексической интерференции. . , . С. 82-83.

277001. Кузьменко В. Г. Лексико-семантична інтерференція при перекладі. . , . С. 84-85.

277002. Соболь Ю .О. Явища інтерференції в перекладах студентів технічних спеціальностей. . , . С. 85-86.

277003. Бикова Ю. О. Загальна характеристика мовної інтерференції як бар'єру в навчанні англійської мови. . , . С. 87-89.

277004. Афанас'єва А. Б. Лексична інтерференція української та англійської мов. . , . С. 89-91.

277005. Вилегжаніна Т. Бібліотеки і книги на захисті української душі. . , . С. 4-6.

277006. Ковиньова А. С., Булигіна Г. І. Outssoursing logistics activities. . , . P. 91-92.

277007. Раевский С. В., Булигіна Г. І. Main types and advantages of adaptive suspension systems. . , . P. 93.

277008. Морозова Н. Вінничани - Великому Кобзарю. . , . С. 7-9.

277009. Михайлов О. С., Булигіна Г. І. Hybrid technologies as a future source of energy. . , . P. 94.

277010. Смілянець С. Заходи до ювілею Кобзаря в Національній історичний бібліотечний історичній бібліотеці України. . , . С. 9-11.

277011. Карпенко Н. С., Булигіна Г. І. Marketing logistics: interface between international marketing and logistics & supply chain management. . , . P. 95- 96.

277012. Цуріна І. Відкриваємо світи бібліотек Львова та Польщі. . , . С. 11-14.

277013. Ковальчук С. Сучасні форми роботи в бібліотеках (інформація до словника успішного бібліотекаря). . , . С. 14-17

277014. Соколов В. З історії книжкової оправи та палітурного мистецтва. . , . С. 17-23.

277015. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 156 с.

277016. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 353 с.

277017. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

277018. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1970. 213 с.

277019. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Складання господарсько-процесуальних документів" для студентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

277020. Конспект лекцій з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів 1 курсу спеціальності "Переклад" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 90 с.

277021. Тара металлическая, стеклянная и полимерная. Изд. стандартов. Москва, 1977. 464 с.

277023. Тарабан С. Г. Охрана труда при обслуживании газовых установок. Металлургиздат. Москва, 1963. 96 с.

277024. Тарабасов Н. Д. Расчеты напряженных посадок в машиностроении. Машгиз. Москва, 1961. 268 с.

277025. Тараканов В. Е. Комбинаторные задачи и (0,1)-матрицы. Наука. Москва, 1985. 191 с.

277026. Тараканов Е. И. Железы внутренней секреции. Медгиз. Москва, 1959. 58 с.

277027. Тараканов К. В., Овчаров Л. А., Тарышкин А. Н. Аналитические методы исследования систем. Сов. радио. Москва, 1974. 240 с.

277028. Тараканов О. Г., Мурашов Ю. С. Пенопласты. Знание. Москва, 1975. 64 с.

277029. Таран В. А., Брудник С. С., Кофанов Ю. Н. Математические вопросы автоматизации производственных процессов. Высш. школа. Москва, 1968. 216 с.

277030. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277031. Таран В. П., Андриец В. К., Синельник А. В. Справочник по эксплуатации электроустановок. Колос. Москва, 1983. 221 с.

277032. Пирогов Л. "Воздух" для армии делают в Запорожье : [интервью с заместителем генерального конструктора по авиационной технике ПАО "Мотор-Сич" Леонидом Пироговым] / Л. Пирогов; записал Р. Прядун. . , . С. 1, 4.

277033. Тараненко В. А., Абакумов А. М. Динамические модели для оценки точности технологических систем. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 56 с.

277034. Тараненко В. А., Левин М. А. Моделирование процедур формирования параметров качествапри механической обработке деталей. ВНИИТЭМР. Москва, 1990. 64 с.

277035. Тараненко В. А., Митрофанов В. Г., Косов М. Г. Технологические способы и средства повышения точности обработки нежестких деталей. ВНИИТЭМР. Москва, 1987. 63 с.

277036. Тараненко В. Г., Шанин О. И. Адаптивная оптика. Радио и связь. Москва, 1990. 110 с.

277037. Тараненко В. П. Электронные пушки. Техніка. Киев, 1964. 180 с.

277038. Тараненко З. И., Трохименко Я. К. Замедляющие системы. Техніка. Київ, 1965. 308 с.

277039. Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок. Агропромиздат. Москва, 1985. 256 с.

277040. Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок. Агропромиздат. Москва, 1989. 319 с.

277041. Харланова Т. В., Курілова Л. В. Innovation technologies - sensitive car. . , . Р. 96-97.

277042. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні рекомендації з планами семінарських занять з дисципліни "Історія України" для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

277043. Токарчук Ю. Ю., Булигіна Г. І. Design of multimodal transport networks. . , . Р. 97-98.

277044. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Країнознавство" для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

277045. Смірнова К. О., Соболь Ю. О. Relay protection of high voltage substations. . , . Р. 98-99.

277046. Ткачева Н. Є., Соболь Ю. Ю. Forms of ownership. . , . Р. 99-101.

277047. Кузьменко А. А., Булигін Г. І. Service and vehicle maintenance. . , . P. 101.

277048. Чумаченко А. Ю., Булигіна Г. І. Road accidents. . , . P. 102.

277049. Олефіренко Г. Е., Калантаєва О. О . A match made in the code. . , . P. 103.

277050. Шмиткіна К. В., Курілова Л. В. Postcrossing. . , . P. 104.

277051. Труш В. Д., Соболь Ю. Ю. Application of semiconductor devices in high voltage apparatuses. . , . P. 105.

277052. Нефьодов Є. О., Бикова Ю. О. Electromagnetic processes in guitar pickups. . , . P. 106.

277053. Фокіна Т. О., Булигіна Г. І. Road traffic safety. . , . P. 106-107.

277054. Попко А. С., Булигіна Г. І. Passenger intermodality from A to Z. . , . P. 107-108.

277055. Таранов С. Г. Самонастраивающиеся измерительные приборы. Наук.думка. Киев, 1981. 203 с.

277056. Тарановский С. В., Хохарин А. Конструкции из алюминиевых сплавов. Состояние и перспективы развития. Госстрройиздат. Москва, 1961. 70 с.

277057. Тарасевич И. В. Новые методы борьбы с природно-очаговыми инфекциями. Знание. Москва, 1978. 64 с.

277058. Тарасевич М. Р. Электрохимия углеродных материалов. Наука. Москва, 1984. 253 с.

277059. Салімоненко С. В., Булигіна Г. І.. Active front steering as a way of safe and comfortable driving. . , . P. 108-109.

277060. Тарасевич О. М. Интенсификация технологии механической обработки с применением роботов. Машиностроение. Москва, 1986. 44 с.

277061. Сухаревскі Н. Л., Калантаєва О. О. A computer that never crashes. . , . P. 109-110.

277062. Тарасевич О. М. Основные направления сокращения ручного труда при механической обработке и сборке. Машиностроение. Москва, 1986. 34 с.

277063. Мельник Д. А., Закірова С. Г. The impact of machine part surface quality on product's maintaining characteristics. . , . P. 110-111.

277064. Троянова Є. О., Бикова Ю. О. Modes of transport. . , . P. 111-113.

277065. Тарасевич О. М. Проектирование технологических процессов обработки на токарных станках с ЧПУ. Машиностроение. Москва, 1988. 51 с.

277066. Прихно Д. Є., Бикова Ю. О. Wind energy. . , . P. 114.

277067. Тарасевич Ю. С. Конструирование штампов для холодной штамповки. Машгиз. Киев, 1958. 188 с.

277068. Данілов А. І., Афанасьєва А. Б. Facial recognition technology. . , . P. 115-116.

277069. Монзелевська І. Е., Курілова Л. В. One-wheel motorcycle "Uno". . , . Р. 116-117.

277070. Анікін П. С., Жукова Н. М. Micro- and nanotechnologies in music world. . , . P. 117-118.

277071. Іванов Є. В., Жукова Н. М. Bionics. . , . Р. 118-119.

277072. Касап М. А., Жукова Н. М. 10 worst computer viruses of all time. . , . P. 119-120.

277073. Куракіна Т. В., Жукова Н. М. Levels of programming languages. . , . P. 120-121.

277074. Тарасенко Б. А. Отечественные калькуляторы (алгоритмический букварь и карманная ЭВМ). Знание. Москва, 1988. 48 с.

277075. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1973. 250 с.

277076. Лось К. В., Жукова Н. М. Programmable logic integrated circuits. . , . P. 121-122.

277077. Тарасенко Н. Д., Лушанова Г. И. Что вы знаете о своей наследственности?. Медицина. Москва, 1984. 56 с.

277078. Наливайко С. Ю., Жукова Н. М. Password system. Password requirments. . , . Р. 122.

277079. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1973. 253 с.

277080. Тарасик В. П. Проектирование колесных тягово-транспортных машин. Высш. школа. Минск, 1984. 163 с.

277081. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1973. 245 с.

277082. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

277083. Терешков А. О., Жукова Н. М. Raspberry Pi (credit card sized PC) and arduino. . , . P. 123-124.

277084. Тарасов А. М. Автомобильная промышленность - народному хозяйству. Машиностроение. Москва, 1971. 103 с.

277085. Тарасов Б. Е. Себестоимость чугуна и пути ее снижения. Металлургия. Москва, 1984. 62 с.

277086. Ярковой А. І., Табунщик Г. В., Жукова Н. М. Ontological engineering for the description of complex engineering systems. . , . P. 124-125.

277087. Тарасов Б. Е., Емельянов А. Н. Экономический анализ непрерывной разливки стали. Металлургия. Москва, 1982. 80 с.

277088. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к ІV Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам. Таллинский политехн. ин-т. Таллин, 1973. 231 с.

277089. Войтович Ю. Р., Афанасьева А. Б. Why "tank" is caled "tank"?. . , . Р. 126-127.

277090. Тарасов Б. Н. Паскаль. Мол. гвардия. Москва, 1979. 334 с.

277091. Гуразда Ю. В. , Афанасьева А. Б. The importance of symbolic programming. . , . P. 127-128.

277092. Тарасов В. А., Марангозов С. В. Оптимизация производственных комплексов с переменными параметрами. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 120 с.

277093. Білик М. О., Афанасьєва А. Б. Hackers. Computer security. . , . P. 129-130.

277094. Тарасов В. Г. Межсамолетная навигация. Машиностроение. Москва, 1980. 184 с.

277095. Тарасов В. М. Воздушные поршневые компрессоры. Машгиз. Москва, 1962. 159 с.

277096. Демченко В. С., Закірова С. Г. Solid hydrogen as an aircraft fuel. . , . P. 130-132.

277097. Тарасов В. Н. Динамика систем управления рабочими процессами землеройно-транспортных машин. Зап.-Сиб. кн. изд.. Омск, 1975. 182 с.

277098. Мушегян В. О., Моляр А. Г., Грабин В. В. Разработка и получение полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6 способом электронно-лучевой плавки с последующей термомеханической обработкой. . , . С. 32-36.

277099. Бєлка А. О., Закірова С. Г. PurePower PW 1000G engine family. . , . P. 132-134.

277100. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к VII Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Эст. респ. правл. НТО приборостроит. пром-ти. Таллин, 1976. 227 с.

277101. Скрипник А. І., Калантаєва О. О. Application software. . , . P. 134.

277102. Таллинское совещание по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников Сборник материалов к VII Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Эст. респ. правл. НТО приборостроит. пром-ти. Таллин, 1976. 188 с.

277103. Тарасов В. С. Памятка по технике безопасности для слесарей по ремонту заводского оборудования. Машгиз. Москва, 1959. 64 с.

277104. Талызин Ф. Ф. Змеи. АН СССР. Москва, 1963. 110 с.

277105. Скрипник А. І., Калантаєва О. О. Cloud computing. . , . P. 135-136.

277106. Тарасов В. Ф. Информационные преобразователи автоматизированных систем управления производством. ППИ. Пенза, 1977. 55 с.

277107. Лесін О. С ., Калантаєва О. О. Artificial intelligence. . , . P. 136-137.

277108. Пергатий М. А., Афанасьєва А. Б. Methods and technologies of 3D printing. . , . P. 138-139.

277109. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2014. 142 с.

277110. Кожемякин В. Г., Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Ботвинко Д. В. Причины разрушения и способы упрочнения медных плит кристаллизаторов МНЛЗ : [МНЛЗ - машины непрерывного литья заготовок]. . , . С. 37-45.

277111. Шаповалов В. А., Цыкуленко К. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М. Исследование режимов работы плазмотрона косвенного действия с вихревой подачей плазмообразующего газа. . , . С. 46-48.

277112. Скринський О. С., Афанасьєва А. Б. Goodbye silicon, hello DNA. . , . P. 140-142.

277113. Талызин Ф. Ф., Тарасевич И. В., Потемкина В. Зоонозы. Знание. Москва, 1969. 96 с.

277114. Малакова І. І., Бикова Ю. О. The transport logistics. . , . P. 142-143.

277115. Лазнева І. О. Роль державної політики у загальній стратегії економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії. . , . С. 144-145.

277116. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2014. 72 с.

277117. Талыпов Г. Б. Пластичность и прочность стали при сложном нагружении. Ленигр. ун-т. Ленинград, 1968. 134 с.

277118. Кириченко О. О. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу та фінансової глобалізації. . , . С. 146-147.

277119. Гамов М. С. Передумови стабільного економічного зростання в Україні. . , . С. 148-149.

277120. Нечай О. О. Особливості зовнішньої торгівлі Запорізького регіону. . , . С. 150-151.

277121. Тальмина П. В. Финансовые рычаги повышения фондоотдачи. Финансы и статистика. Москва, 1990. 178 с.

277122. Сарнацкий А. П. Подсдамская конференция и ее международное значение. . , . С. 152-153.

277123. Мелещенко А. И. Влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие мировой экономики. . , . С. 154-155.

277124. Талянкер Л. Е. Современные средства и методы технического диагностирования тракторов. ЦНИИТЭИтракторосельмаш. Москва, 1974. 46 с.

277125. Кущ Е. О. Прагматична адаптація як перекладацька проблема. . , . С. 156-157.

277126. Кузнєцова І. В. Особливості перекладу іронії у науково-технічних текстах. . , . С. 158-159.

277127. Тамарченко В. С. Основы конструирования сборочных машин электровакуумного производства. Энергия. Москва, 1968. 136 с.

277128. Тамбовский институт химического машиностроения Инженерная математика. Тамбовский ин-т. Тамбов, 1967. 388 с.

277129. Тамм И. Е. Основы теории электричества. Техтеориздат. Москва, 1956. 620 с.

277130. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277131. Тамм Ю. А. Адаптивная коррекция сигнала ПД. Связь. Москва, 1978. 144 с.

277132. Тамм Ю. А., Садовский В. Б. Спектральные методы оценки качества передачи цифровых сигналов. Связь. Москва, 1974. 73 с.

277133. Тамразов А. М. Планирование и анализ регрессивных экспериментов. Наук. думка. Киев, 1987. 174 с.

277134. Тамручи О. В. Применение пластмасс в конструкциях легковых автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. Минск, . 20 с.

277135. Тамура Х. Сварка сталей, используемых при низких температурах. Машиностроение. Москва, 1978. 160 с.

277136. Чистенко Д. На Запорізькій теплоелектростанції запустили енергоблок №3. . , . С. 4.

277137. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277138. Будилка А. Запорожские синоптики: о своей работе и прогнозе на зиму : [регулярные гидрометеорологические наблюдения на территории Запорожской области осуществляются на 8 метеорологических станциях]. . , . С. 1, 12.

277139. Герасин В. Проект нового герба будет вынесен на обсуждение : [герб г. Запорожья]. . , . С. 2.

277140. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277141. Муха О. Стогнала зболена країна : [в Запоріжжі на будинку № 7 по вулиці Дзержинського встановлена мемориальна дошка немовлятам, які загинули від голодної смерті в 1932-1933 роках в колишньому дитячому будинку]. . , . С. 1.

277142. Турченко Ф. Г. Як пізнавали правду про великий голод 33-го на Запоріжжі : [інтерв'ю з відомим запорізьким істориком-науковцем, політиком і громадським діячем, професором Ф. Г. Турчиновим] / Ф. Г. Турчинов; записав В. Герасін. . , . С. 3.

277143. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2015. 32 с.

277144. Литвин А. Оплата праці працівників навчальних закладів та наукових установ. . , . С. 9.

277145. Білогуб Л. П. Переклад науково-технічної літератури і періодичних видань (мас-медіа). . , . С. 160-161.

277146. Підгорна А. Б. Синтаксичні відмінності науково-технічних текстів української та англійської мов в аспекті перекладу. . , . С. 161-162.

277147. Ільницький Ю. Затверджено типову форму контракту з керівником ВНЗ. . , . С. 3.

277148. Бережна О. О. Місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі. . , . С. 163-164.

277149. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

277150. Лут К. А. Кореляція стилістичних особливостей англомовного та україномовного економічного дискурсу. . , . С. 164-165.

277151. Вижва С. Частину наукових досліджень університету переорієнтували на оборонну тематику : [дослідницька робота у КНУ ім. Тараса Шевченка. Розробки вчених КНУ]. . , . С. 5.

277152. Лазебна Н. В. Мотиваційні механізми утворення англомовного комп'ютерного терміна. . , . С. 166-167.

277153. Кузнецова М. О. Специфіка дискурсивного аналізу англомовного художнього тексту. . , . С. 167-169.

277154. Кулик Н. Бізнес і ВНЗ: паростки і перспективи. . , . С. 7.

277155. Хавкіна О. М. Специфіка перекладу української науково-технічної метафори англійською мовою. . , . С. 169-170.

277156. Галата С., Короденко М. Наукове місто. Університети і бізнес-компанії можуть об'єднатися в кластери - майданчики для стрімкого розвитку. . , . С. 8-9.

277157. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Conditionnel de probabilite у французьких науково-технічних текстах. . , . С. 170-171.

277158. Четвертак Є. О. Національна ідентичність у мовній картині світу. . , . С. 171-173.

277159. Кулабнєва О. А Стилістичні особливості перекладу українських науково-технічних текстів у сфері комп'ютерної мови. Їх проблеми та приклади перекладу, метафоричні поля, метафоричні парадигми в лексиці. . , . С. 173-174.

277160. Коваленко О. Сусід Альберта Енштейна : [український вчений-фізик Іван Пулюй (1845 - 1918) ]. . , . С. 15.

277161. Правда Н. А. Особливості перекладу метафоричних термінів науково-техничної літератури з англійської на українську мову. . , . С. 175-176.

277162. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277163. Гура Н. П. Переклад метафоричних новотворів (на матеріалі статей з економіки). . , . С. 176-177.

277164. Чистенко Д. Больше трамваев и троллейбусов - меньше загазованность : [парк трамваев, троллейбусов и автобусов, которым владеет коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс"]. . , . С. 11.

277165. Сіроштан Ю. Е. Лексико-семантичні та лінгвокультурні особливості формування англійської театральної лексики та способи її перекладу українською мовою. . , . С. 177-178.

277166. Тарасов Д. И., Валентинов В. Б. Я слышу.... Сов. Россия. Москва, 1989. 79 с.

277167. Мандзюк К. В. Термінологія сфери туризму та способи її перекладу українською мовою. . , . С. 179-180.

277168. Тарасов Е. В. Оптимальные режимы полета летательных аппаратов. Оборонгиз. Москва, 1963. 248 с.

277169. Полудницька К. Ю. Мовні засоби створення лапідарності в тексті стислого німецького оповідання. . , . С. 180-182.

277170. Тарасов Л. В., Тарасова А. Н. Вопросы и задачи по физике. Высш. школа. Москва, 1968. 239 с.

277171. Трусевич А. В. Категорія порівняння в науково-популярних статтях галузі матеріалознавства. . , . С. 182-183.

277172. Тарасов Л. В., Тарасова А. Н. Вопросы и задачи по физике. Анализ характерных ошибок поступающих во втузы. Высш. школа. Москва, 1975. 255 с.

277173. Тарасов Л. В., Тарасова А. Н. Вопросы и задачи по физике. Анализ характерных ошибок поступающих во втузы. Высш. школа. Москва, 1984. 256 с.

277174. Сліпченко Л. С. Особливості функціонування та перекладу термінологічної лексики в мові наукової фантастики. . , . С. 183-184.

277175. Малашенко И. С., Мазурак В. Е., Кушнарева Т. Н., Куренкова В. В., Завидонов В. Г., Явдощина Е. Ф. Пайка в вакууме литого никелевого сплава ЖС6У композиционными припоями на основе ВПр-36. Часть 1. . , . С. 49-58.

277176. Петрова О. Ю. Внутрішні та зовнішні запозичення сучасної англійської мови та способи їх перекладу українською в публіцистичному дискурсі. . , . С. 185.

277178. Тарасов Л. В. Лазеры и их применение. Радио и связь. Москва, 1983. 152 с.

277179. Єременко Д. М. Символіка кольоропозначень в текстах німецької сучасної малої прози. . , . С. 186-187.

277180. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. Радио и связь. Москва, 1981. 439 с.

277181. Тарасов С. В. Технология часового производства. Машгиз. Москва, 1956. 480 с.

277182. Тарасов Ю. Д. Внутризаводской транспорт в нерудной промышленности. Стройиздат. Ленинград, 1972. 120 с.

277183. Тарасова А. А. Особенности цинкования кремнийсодержащих сталей. Металлургия. Москва, 1984. 72 с.

277184. Фоменко М. В. Особливості функціонування евфемізмів сучасної англійської мови та їх переклад українською мовою. . , . С. 187-188.

277185. Тарасова О. Т. Так оберегают детей от простуды. Медицина. Москва, 1964. 26 с.

277186. Демиденко О. І. Применение техники "а-ля прима" в живописи. . , . С. 189-190.

277187. Тарасюк Ю. Ф. Передача информации под водой. Знание. Москва, 1974. 64 с.

277188. Гавронский В. П. Макет как средство визуализации дизайн-проекта. . , . С. 191-192.

277189. Таратута Р. Н., Арутюнов Л. А., Цабкевич Э. Р. Лопастные счетчики. Теория, расчет, конструирование, эксплуатация. Машиностроение. Москва, 1968. 144 с.

277190. Дудник М. Г. Аспект восприятия формы в эргономике жилой среды. . , . С. 192-194.

277191. Кругляк В. И. Процесс становления и развития методов обучения изобразительной грамоте студентов. . , . С. 194-195.

277192. Таращанский М. М. Синхронно-реактивные преобразователи частоты. Гостехиздат УССР. Киев, 1962. 179 с.

277193. Середа В. М. Анализ методов бионики в дизайн-проектировании. . , . С. 196-197.

277194. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277195. Таращук Н. Т. Применение закиси никеля в мартеновском и электросталеплавильном производстве. ЦИИНЧМ. Москва, 1961. 12 с.

277196. Коваль Л. М. Світлова проекція як засіб формування предметно-просторового середовища. . , . С. 197-200.

277197. Максименко А. Л. Моделирование деформационного упрочнения пористых и порошковых материалов в процессах прессования. . , . С. 3-18.

277198. Довідка про виконання бюджету м. Запоріжжя станом на 01.10.2014 року : [доходи, видатки]. . , . С. 7.

277199. Бобровський І. В. Асоціативна композиція як метод мотивації у пошуку об'ємної форми середовища. . , . С. 200-202.

277200. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Физматгиз. Москва, 1963. 478 с.

277201. Єншуєва Т. В. Поєднання абстрактно-логічного та наочно-образного мислення на предпроектному етапі. . , . С. 202-204.

277202. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277203. "Слабка" гривня - і "ЗАЗу" не помічник: обсяги виробництва падають. . , . С. 1.

277204. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Наукова думка. Москва, 1966. 478 с.

277205. Потапенко Г. М. Створення анімації у програмі Маcromedia Flash MX. . , . С. 204-206.

277206. Танаев В. С. Декомпозиция и агрегирование в задачах математического программирования. Наука и техника. Минск, 1987. 183 с.

277207. Пасічна Т. О. Інноваційні підходи в застосуванні вбудованого обладнання з метою зонування простору жилого інтер'єру. . , . С. 206-207.

277208. Муха О. Оновленими хортицькими сходами - до щастя і злагоди : [закінчено роботи з часткової реконструкції унікального архітектурно-ландшафтного об'єкта - хортицьких сходів]. . , . С. 3.

277209. Тардов Б. Н. Общая геометрия гидрогенераторов действующих гидроэлектрических станций. Госэнергоздат. Москва, 1962. 174 с.

277210. Зміни до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 12.09.2014. № 650. . , . С. 37-38.

277211. Пантус Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів. . , . С. 208-109.

277212. Тареев Б. М., Казарновский Д. М. Испытания электроизоляционных материалов. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 208 с.

277213. Соболь Ю. М. Проектна розробка ванни-трансформера для людей похилого віку. . , . С. 210-211.

277214. Тананаев А. В. Течения в каналах МГД-устройств. Атомиздат. Москва, 1979. 364 с.

277215. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2015. 80 c.

277216. Перцева А. О. Розробка концепції отримання води з атмосферної вологи. . , . С. 211-213.

277217. Чуприна Д. В. Концепція поєднання форми та змісту в проекті ванни. . , . С. 214-215.

277218. Шакун В. Р. Изучение влияния вибраций на людей с нарушениями слуха. . , . С. 216-217.

277219. Танаев Н. А. Бесстружковый метод анализа черных, цветных и драгоценных сплавов. Металлургиздат. Свердловск ; Москва, 1948. 212 с. : ил., табл.

277220. Кривонос А. С. Проектна розробка у сфері екологічних меблів. . , . С. 218.

277221. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2014. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

277222. Тананаев Н. А. Капельный метод. Качественный анализ неорганических соединений капельным методом. Госхимиздат. Москва, 1954. 271 с.

277223. Яцутко М. М. Концепція транформації в умивальнику Umbrella. . , . С. 219-220.

277224. Дуднік Р. Ю. Концепція енергозбереження в басейні суспільного призначення. . , . С. 220-221.

277225. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277226. Петренко С. "Зелене світло" - впровадженню енергоефективних і енергозберігаючих технологій : [у виставковому залі "Козак-Палац" відбулася конференція "Ресурсоефективність підприємств Запорізької області"]. . , . С. 5.

277227. Рижиченко О. А. Інтер'єри виставки чистих технологій на основі фотосинтезу водоростей "Інфузорія". . , . С. 222-223.

277228. Бобровський І. В., Сніжна Д. Г. Інтер'єри виставкового комплексу "Водна фантасмагорія" у м. Запоріжжя. . , . С. 223-225.

277229. Бобровский И. В., Соколова А. Ю. Интерьеры выставочного зала "Сontemporary Art Center of Ukraine" в г. Киеве. . , . С. 225-226.

277230. Радченко К. А. Інтер'єр нічного кафе-рок-бару. . , . С. 227-228.

277231. Танатар А. И., Дурнев В. И. Системы электродинамического торможения подъемных кранов. Техніка. Киев, 1982. 120 с.

277232. Биба Є. Г., Лобода П. І. Вплив механічних коливань на кінетику дегідрування і формування структури пресовок із порошку TiH2 під час електронно-променевого спікання. . , . С. 15-21.

277233. Коронець В. В. Інтер'єр дитячого кафе "Сплеск кольору". . , . С. 228-229.

277234. Таненбаум Э. Многоуровневая организация ЭВМ. Мир. Москва, 1979. 550 с.

277235. Таненгольц Л. Я. Неисправности в электрооборудовании автомобилей (обнаружение и устранение). Воениздат. Москва, 1960. 158 с.

277236. Таненгольц Л. Я. Неисправности в электрооборудовании автомобилей(обнаружение и устранение). Оборонгиз. Москва, 1964. 200 с.

277237. Танина тетрадь. Дальневост. кн. из-во. Владивосток, 1990. 304 с.

277238. Танский Е. А. Прецизионные системы стабилизации скорости двигателей. Энергия. Ленинград, 1975. 88 с.

277239. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економічна соціологія" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 "Соціальна робота" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

277240. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Соціологія політики" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.130102 "Соціальна робота" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 10 с.

277241. Танчаева Р. А. Заготовка продуктов впрок. Центр.-Чернозем. кн. изд-во. Воронеж, 1991. 191 с.

277242. Тапинский В. Н., Горячий Я. В., Богомолов В. К. Автомобиль "Москвич". Транспорт. Москва, 1982. 175 с.

277243. Тапинский В. Н., Горячий Я. В., Богомолов В. К. Автомобиль "Москвич". Транспорт. Москва, 1984. 191 с.

277244. Тапинский В. Н., Горячий Я. В., Богомолов В. К. Автомобиль "Москвич". Транспорт. Москва, 1985. 206 с.

277245. Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18. . , . С. 13-20.

277246. Положення про порядок визначення системно важливих банків : затверджено Постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 р. № 863. . , . С. 37-38.

277247. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України : затверджено Постановою Правління НБУ від 29 грудня 2014 року № 867. . , . С. 40-55.

277248. Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної...[див. анотацію]. . , . С. 83-87.

277249. Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 р. № 47. . , . С. 197.

277250. Теодорчик Н. Ф. Автоколебательные системы. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 244 с. : ил., табл., черт.

277251. Логвінов П. О. Інтер'єр виставкового залу вітрогенераторів "Сила вітру ". . , . С. 230-231.

277252. Дєдков М. В., Деєва О. С. Характеристика президенства Барака Обами. . , . С. 232-234.

277253. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

277254. Дєдков М. В., Здоровець О. О. Греція - слабка ланка у зоні євро. . , . С. 235-236.

277255. Дєдков М. В., Максименко Є. А. Вплив американської культури на світову культуру. . , . С. 237-238.

277256. Дєдков М. В., Юсупова Н. Феномен Сингапуру. . , . С. 239-240.

277257. Король А. Трудовий та цивільно-правовий договори: у чому різниця. . , . С. 17-19.

277258. Турчина Л . В. Просопографія як метод історичного дослідження. . , . С. 240-242.

277259. Турчина Л. В., Морозов І. О. Українська Галицька Армія: керівництво, склад, історичний шлях. . , . С. 242-244.

277260. Турчина Л. В., Перелигіна М. В. Творча співпраця Леся Курбаса та Миколи Куліша. . , . C. 244-246.

277261. Турчина Л. В., Ульяницький І. В. Автобіографія Остапа Вишні як історичне джерело. . , . С. 246-248.

277262. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277263. Щербина Т. П., Горожина О. О. Скарби острова Хортиці. . , . С. 248-249.

277264. Шандыба А. М. "Судьба мостов напрямую зависит от финансирования" : [какие работы по возведению мостов через р. Днепр были сделаны в г. Запорожье в 2014 году. Интервью с Александром Шандыбой] / А. Шандыба; записал В. Герасин. . , . С. 4.

277265. Мозуленко Д. І. Фонди ДАЗО про контроль осередків КП(Б)У за кадровим питанням при проведенні політики коренізації у 1920-х рр. . , . С. 249-250.

277266. Мозуленко Д. І., Горошина О. О. Сербське населення Косово після проголошення незалежності. . , . С. 251.

277267. Мозуленко Д. І., Вороновська К. А. Проблеми Північної Ірландії на початку ХХI ст.. . , . С. 252.

277268. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 48 с.

277269. Бондарчук О. А. Розвиток системи підготовки кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні 1970-х рр.. . , . С. 253-254.

277270. Коянс А. А. З історії культурно-побутового життя волзьких татар Запоріжжя в період індустріалізації. . , . С. 254-256.

277271. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277272. Наймолодший телеканал Запоріжжя : [телеканал "МТМ" святкує свій десятий день народження]. . , . С. 3.

277273. Коянс А. А., Маньков С. А. Участь представників національних меншин у будівництві Запорізького промислового комплексу (кінець 20-х-30-х рр. ХХ ст.). . , . С. 256-257.

277274. Сигида Г. А., Левченко С. А. Реклама як джерело історичної інформації. . , . С. 258-259.

277275. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277276. Тищенко В. А. 10 декабря Запорожская АЭС отметила 30-летие с момента пуска своего первого энергоблока : [интервью с генеральным директором Запорожской АЭС В. А. Тищенко]. . , . С. 6-7.

277277. Сигида Г. А.., Ляшенко А. А. Дзен-буддизм - основа японской средневековой эстетики. . , . С. 260-263.

277278. Васильчук Т. В., Жежера И. И. Оборона Севастополя. . , . С. 263-264.

277279. Чикалова В. "Вопреки необоснованной критике, "Дубовий гай" увеличил оборот на 40% и развивается" : [интервью с директором ЦПКиО "Дубовий гай" Викторией Чкаловой] / В. Чкалова; записала Е. Муха. . , . С. 11.

277280. Король А. Трудовий та цивільно-правовий договори: у чому різниця. . , . С. 17-19.

277281. Андрущенко Т., Вовк Л. Педагогічне Шевченкознавство : [педагогічні погляди Т. Г. Шевченка]. Київська правда. К., 2015. С. 6-7.

277282. Прошина Т. Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою. . , . С. 20-28.

277283. Освіта. Київська правда. К., 2015.

277284. Бондаренко О . В. Релігійна духовність як елемент історичного буття національної культури України: "західні" чи "східні" пріоритети. . , . С. 265-266.

277285. Андрущенко Т., Вовк Л. Педагогічне Шевченкознавство : [педагогічні погляди Т. Г. Шевченка]. . , . С. 6-7.

277286. Бондаревич І. М.. Специфіка пізнавальних можливостей суб'єкта. . , . С. 266-268.

277287. Головко Л. В. Релігійний модернізм. . , . С. 268-270.

277288. Теодосиу К. Упругие модели дефектов в кристаллах. Мир. Москва, 1985. 351 с.

277289. Володін П. В. Сенс життя людини як філософська проблема. . , . С. 270-271.

277290. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

277291. Гордійченко В. В. Час, простір і рух у філософії Аристотеля. . , . С. 272.

277292. Теокарис П. Муаровые полосы при исследовании деформаций. Мир. Москва, 1972. 335 с.

277293. Дєвочкіна Н. М. Особливості світоглядних настанов сучасної молоді. . , . С. 273-274.

277294. Армяновский В. "Но баранки не бросал шофер : [история возникновения памятника воинам-автомобилистам, расположенного при въезде в г. Запорожье]. . , . С. 8.

277295. Ємельяненко Є. О. Маргіналізація дозвіллєвих практик молоді як важіль формування професійних компетентностей. . , . С. 274-276.

277296. Коваль В. М. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців-інженерів. . , . С. 276-277.

277297. Лук'янова О. І. Критерії та рівні готовності студентів технічних ВНЗ до вивчення психолого-педагогічних дисциплін. . , . С. 277-279.

277298. Повзло О. М. Философия просветительства. . , . С. 279-280.

277299. Огурцова А. А., Ємельяненко Є. О. Психологія відносин статті за книгою Дж. Грея "Чоловіки з Марсу жінки з Венери". . , . С. 280-281.

277300. Омельяненко Є. М., Бондаревич І. М. Психічний феномен: синдром Дженовезе. . , . С. 281-282.

277301. Теоремы вложения и их приложения. Труды Симпозиума по теоремам вложения. Наука. Баку, 1970. 247 с.

277302. Колодка Д. М., Бондаревич І. М. Психічний феномен: ефект Рінгельмана. . , . С. 282-283.

277303. Капустян Д. М., Ємельяненко Є. О. Взаємозв'язок креативності та інтелекту. . , . С. 283-285.

277304. Кириченко Ю. В. Деякі аспекти конституційного закріплення суб'єктів захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні та європейських державах. . , . С. 286-287.

277305. Герман К. Декректні-2015: що повинен знати роботодавець. . , . С. 29-31.

277306. Орлянський В. С. Навіщо нам потрібна нова історія?. . , . С. 287-288.

277307. Теоретико-групповые методы в фундаментальной и прикладной физике. Наука. Владивосток, 1986. 261 с.

277308. Шишко О. Г. Правова регламентація медичної допомоги у відповідності з нормами міжнародного права. . , . С. 289-290.

277309. Клименко О. Зміни в назвах професій-2015: про що слід подбати кадровику. . , . С. 32-37

277310. Ясир М. М. Соціалізація особистості в умовах нестабільності українського соціуму. . , . С. 290-292.

277311. Соколенко Ю. М. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні. . , . С. 292-294.

277312. Давлєтова Г. В. Елітарні концепції В. Липинського та Д. Донцова. . , . С. 294-295.

277313. Онуфрієнко Г. С. Різномовні термінологічні паралелі як актуальний об'єкт ономасіології. . , . С. 296-299.

277314. Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. Ин-т кибернетики им. В. И. Глузкова. Киев, 1983. 101 с.

277315. Томиліна Г. Я., Полежаєва Н. А. Перекладацькі трансформації в художньому дискурсі (на матеріалі близькоспоріднених мов ). . , . С. 299-300.

277316. Брацун О. І. Структурні особливості термінів-словосполучень української транспортної термінології. . , . С. 301-302.

277317. Теоретико-экспериментальный метод исследования ползучести в конструкциях. КуАИ. Куйбышев, 1984. 195 с.

277318. Руколянська Н. В. Функціонування абревіатур у текстах кримінального процесуального права. . , . С. 303-304.

277319. Бондарчук К. С. Сполучальні особливості термінів економічної галузі. . , . С. 304-306.

277320. Катиш Т. В. Особливості термінів-словосполучень англійської автомобільної термінології та основні способи їх перекладу українською мовою. . , . С. 306-307.

277321. Катиш Т. В. Типи термінологічних одиниць сфери інформатики та обчислювальної техніки. . , . С. 307-309.

277322. Біленько Т. Г. Нульсуфіксальні іменники у складі термінологічної лексики сучасної української мови. . , . С. 309-310.

277323. Миронюк Л. В. Активні моделі термінів-словосполучень у субмові машинобудування. . , . С. 311-312.

277324. Єршова В. К. Проблеми перекладу термінологічних словосполучень у субмові комп'ютерної техніки. . , . С. 312-313.

277325. Ильчук К. И. Наиболее распространенные модели терминологических словосочетаний в подъязыке технологии машиностроения. . , . С. 314-315.

277326. Конспект лекцій з курсу "Редагування науково-технічної літератури" для студентів 5 курсу спеціальності "Переклад" для усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 90 с.

277327. Сергиенко Г. А. Принципы обучения иностранных студентов русскому как языку специальности. . , . С. 315-316.

277328. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Наука. Москва, 1966. 478 с.

277329. Холод А. В., Онуфрієнко Г. С. Специфіка сучасної наукової дискусії. . , . С. 316-318.

277330. Bounos G., Andrikopoulos K. S., Moschopoulou H., Th. Loannides, Kouravelou K., Psarras G. C., Voyiatzis G. A. Water vapor transport enhancement through isotactic polypropylene by incorporating multiwalled carbon nanotubes : [усиление переноса водяного пара через изотактический полипропилен путем введения многослойных углеродных нанотрубок]. . , . C. 22-31.

277331. Гладій А. Л., Онуфрієнко Г. С., Пушлєцкі З. Нові поняття і терміни інформаційної ери розвитку глобальної економіки. . , . С. 318-320.

277332. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1976. 172 с.

277333. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1979. 146 с.

277334. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1980. 140 с.

277335. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1981. 156 с.

277336. Тареев Б. М., Лернер М. М. Оксидная изоляция. Энергия. Москва, 1975. 207 с.

277337. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1982. 150 с.

277338. Зміни до Переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів... : [див. анотацію]. . , . С. 239-243.

277339. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1983. 143 с.

277340. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1985. 138 с.

277341. Тареев Б. М. Электротехнические материалы. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 232 с. : ил., табл., черт.

277342. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1983. 150 с.

277343. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1984. 152 с.

277344. Теоретическая и прикладная механика. Вышейная школа. Минск, 1989. 158 с.

277345. Тареев В. М. Теплотехника. Гос. Транс. Жел. Дор. Изд.. Москва, 1951. 716 с.

277346. Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах. Стройиздат. Москва, 1969. 153 с.

277350. Тарко Л. М. Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов. Машгиз. Москва, 1963. 183 с.

277354. Тарко Л. М. Переходные процессы в гидравлических механизмах. Машиностроение. Москва, 1973. 167 с.

277358. Тарлинский В. Д., Рогова Е. М. Сварочно-монтажные работы при сооружении компрессорных и насосных станций. Недра. Москва, 1985. 80 с.

277359. Тарлычев В. В., Теплицкий П. И. Практикум по программированию для ЭВМ "МИНСК-22". Статистика. Москва, 1973. 192 с.

277360. Тарнавский А. Л., Гурылев В. В., Щуровский Б. Б. Биметаллическая проволока. Металлургиздат. Москва, 1963. 124 с.

277361. Тарнавский А. Л. Эффективность волочения с противонатяжением. Металлургиздат. Москва, 1959. 152 с.

277362. Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл : Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 р. № 67. . , . С. 250-267.

277363. Тарнавский Ю. Б. Под маской телесного недуга. Знание. Москва, 1990. 64 с.

277364. Положення про державну службу зайнятості : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 р. № 41. . , . С. 284-287.

277365. Панов В. С. Наноструктурированные спеченные твердые сплавы WC-Co (обзор). . , . С. 32-48.

277366. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

277367. Крапива С., Павлов К. В два адреса : [корпорация "Богдан" запускает производство грузовых автомобилей двойного назначения: гражданского и военного]. . , . С. 8.

277368. Дикаленко М., Захаров Е. Энергоемкий резерв : [комплексная модернизация промышленных предприятий позволит им уменьшить энергоемкость и приблизиться к показателям европейских конкурентов]. . , . С. 10-12.

277369. Саливон С. Бюджет мечты : [измененный Госбюджет-2015: основные цифры, анализ]. . , . С. 16-17.

277370. Силивончик А., Васильева Н. Фармагеддон : [рынок фармпрепаратов сужается. В его реформировании нуждаются и покупатели, и продавцы лекарств]. . , . С. 18-20.

277371. Силивончик А., Васильева Н. Ценовой порок : [как реформировать фармацевтический рынок Украины и остановить рост цен на лекарства]. . , . С. 22-24.

277372. Силивончик А., Васильева Н. Рулевые игры : [госрегулирование в фармацевтической отрасли. Фармрынок Украины: лицензирование, ценовое регулирование]. . , . С. 28-30.

277373. Бурик М. Л. К вопросу о новой теории стоимости, изучении социальных параметров труда и теории субъективности : [изложена критика концепции создания новой теории стоимости, связанной с развитием аматериального труда, а также разработки теории субъективности]. . , . С. 3-8.

277374. Сосновский Л. А., Баглюк Г. А., Власова О. В., Головкова М. Е. Структура и свойства спеченных кремниймарганцовистых сталей. . , . С. 50-56.

277375. Доброносова Ю. Д. Особливості зв'язку між медіальністю і самоідентифікацією та формування медіадосвіду : [вплив різноманітних медіа на особистість, її становлення]. . , . С. 8-16.

277376. Тарнавский Ю. Б. Срыва можно избежать (неврозы, их лечение и профилактика). Медицина. Москва, 1990. 142 с.

277377. Уманский А. П., Стороженко М. С., Хусаинова И. Г., Терентьев А. Е., Ковальченко А. М., Антонов М. М. Структурно-фазовый состав и механизмы изнашивания плазменного покрытия системы NiCrSiB-20% (мас.) TiB2. . , . C. 57-68.

277378. Крапива С., Павлов К. Торфоразработки : [продавцы товаров для садоводства делают ставку на отечественную продукцию]. . , . С. 24-25.

277379. Тарнавский Ю. Б. Чтобы осень была золотой.... Медицина. Москва, 1988. 112 с.

277380. Тарнавский Ю. Б. Чтобы осень была золотой.... Знание. Москва, 1981. 96 с.

277381. Литовченко І. В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження. . , . С. 16-20.

277382. Сидоренко С. А. Екологічні виміри людського буття в умовах нової технологічної реальності. . , . С. 20-26.

277383. Сюсель Ю. В. Традиції та інновації в етнічному споживанні: філософський дискурс. . , . С. 26-31.

277384. Тарновский И. Я., Смирнов В. К., Коцарь С. Л. Продольная прокатка профилей переменного сечения. Металлургиздат. Свердловск, 1962. 366 с.

277385. Стоян С. П. Символізм у теорії та образотворчій практиці романтизму: філософсько-культурологічні аспекти. . , . С. 30-38.

277386. Дєнєжніков С. С. Форсайт як когнітивний інструмент розвитку конвергентних наук і технологій : [поняття форсайту. Технологічний цикл форсайту. Методи і їх комбінації у форсайтних дослідженнях. Конвергенція технологій. Майбутнє конвергентних технологій]. . , . С. 38-44.

277387. Литвинов В. Д., Множинська Р. В. З історії становлення громадянського суспільства в Україні : [розглядаються мілітарно-патріотичні розмисли Станіслава Оріховського (1513-1566), зокрема: проблема війни і миру, про патріотизм, громадянські війни]. . , . С. 44-51.

277388. Ягодзінський С. М. Контроверза соціального та індивідуального у просторі глобалізованого соціуму. . , . С. 52-56.

277389. Калина М. С. Здоров'я як цінність сучасної української культури в умовах глобалізації. . , . С. 57-62.

277390. Рогожа М. М. Етичні аспекти збереження цифрової історико-культурної спадщини : [розглядаються питання прикладної етики у сфері збереження історико-культурної спадщини; етичні принципи, що визначають особливості ціннісно-нормативної регуляції у галузі]. . , . С. 63-69.

277391. Canakci A., Varol T., Erdemir F., Ozkaya S. New coating technique for Al-B4C composite coating by mechanical milling and composite coating : [новый метод получения композиционных покрытий Al-B4C: механический размол и нанесение композита]. . , . P. 68-77.

277392. Туренко В. Э. О смысле разлуки в дискурсе любви: философский контекст вопроса : [любовь и разлука; ожидание; любовная переписка]. . , . С. 69-76.

277393. Тарновский И. Я. Формоизменение при пластической обработке металлов (ковка и прокатка). Металлургиздат. Москва, 1954. 534 с.

277394. Тарнопольский И. Л., Тулупов А. И. Нагрузка на телеграфных сетях. Радио и связь. Москва, 1984. 136 с.

277395. Олексин І. Я. Еволюція аксіологічних ідей в системі організації соціального знання : [цінності, ціннісні уявлення. Основні етапи та їх характерні риси в розвитку уявлень про цінності від античних часів]. . , . С. 76-85.

277396. Тартаковская А. И. Наше зрение. Знание. Москва, 1981. 96 с.

277397. Філюшин В. А. Філософсько-методологічні основи аналізу взаємодії ціннісних систем громадської моралі і права. . , . С. 85-91.

277398. Тартаковская А. И. Рекомендации офтальмолога. Знание. Москва, 1986. 48 с.

277399. Тартаковский А. М. Краевые задачи в конструировании радиоэлектронной аппаратуры. Изд. ун-та. Саратов, 1984. 132 с.

277400. Тартаковский М. С. Человек - венец эволюции?. Знание. Москва, 1990. 44 с.

277401. Озадовська Л. В. Постлюдина як феномен сучасної науки і філософії: ["транслюдина", "постлюдина"]. . , . С. 92-102.

277402. Нестерова М. А. Междисциплинарность когнитивистики : [междисциплинарность, трансдисциплинарность и полидисциплинарность]. . , . С. 102-108.

277403. Белокобыльский А. В. Времявороты абсолюта: религиозно-метафизические идеи в позднем творчестве Сергея Борисовича Крымского : [духовность. Архетипы украинского бытия. Концепция метаистории. Религиозный символизм в поздней метафизике С. Крымского]. . , . С. 109-116.

277404. Бондар С. В. Христианские космологические концепции периода Киевской Руси. . , . С. 116-123.

277405. Левицький В. С. Як можливий дискурс про модерн : [епоха Модерну. Погляди на Модерн різних філософів]. . , . С. 124-132.

277406. Сафонік Л. М. Сенс життя та смисли буття: проблема розмежування. Стаття 2. . , . С. 132-139.

277407. Самчук О. О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах. . , . С. 140-145.

277408. Сирцова О. М. Апокаліптичний гнозис і філософська меонтологія зла (Оріген - Тертулліан - Гермоген) : [теологічна концепція творення світу "з нічого", розвинута Тертулліаном в полеміці з Гермогеном, та ставлення до неї Орігена]. . , . С. 146-152.

277409. Черенков М. Украинский протестантизм и гражданский протест в контексте событий Майдана. . , . С. 153-164.

277410. Тартуский университет Труды по математике и механике. Тартуск. ун-т. Тарту, 1967. 184 с.

277411. Швед З. В. Епістеміологічні особливості інтерпретації поняття релігійне право. . , . С. 164-170.

277412. Лещинський А. В. Теософія - релігія, квазірелігія чи філософія?. . , . С. 170-181.

277413. Залишатися професіоналом та особистістю : [профілактика "професійного вигорання" у працівників соціальної сфери]. . , . С. 20-22.

277414. Брильов Д. В. Ісламський вектор в українській уммі : [Духовне управління мусульман України «Умма» — добровільне всеукраїнське об'єднання релігійних громад мусульман України, створене з метою координації дій та забезпечення умов для віросповідання]. . , . С. 181-190.

277415. Пінчук Є. А. Елітаризація як тенденція розвитку сучасного університету: особливості та суперечності. . , . С. 191-197.

277416. Золотаревський А. В. До питання характеристик розвитку вітчизняної освіти. . , . С. 197-201.

277417. Тарунин Е. Л. Вычислительный эксперимент в задачах свободной конвекции. Изд. ун-та. Иркутск, 1990. 228 с.

277418. Ибрагимов М. М. Спорт высших достижений как инсценирование противоречий социальной действительности. . , . С. 203-210.

277419. Тарушкина Л. Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ. Машиностроение. Ленинград, 1973. 175 с.

277420. Шеремет Л. А. Функціональне поле фізкультурної та спортивної діяльності. . , . С. 211-222.

277421. Тарханов А. К., Блинников М. Е. Теоретическая механика. Высш. школа. Москва, 1970. 159 с.

277422. Таршин М. С. Контроль гидравлических сопротивлений. Машиностроение. Москва, 1966. 157 с.

277423. Головенкін В. Університетська система забезпечення якості : [розглядаються рекомендації із внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ, запропонованих у документі "Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти"]. . , . С. 15-23.

277424. Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти [розглядається чинна система моніторингу якості вітчизняної дошкільної, середньої, вищої, післядипломної освіти на локальному, регіональному, загальнодержавному, міжнародному рівнях]. . , . С. 24-35.

277425. Жорнова О., Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об'єкт моніторингу її якості. . , . С. 36-44.

277426. Дідик Р. Сучасні навчальні технології в системі підготовки інженерних кадрів : [інтерактивна освітня технолгія; віртуальні симулятори; високі технології у системі підготовки інженерних кадрів]. . , . С. 45-50.

277427. Семенова А. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей. . , . С. 51-59.

277428. Тарыничев Ю. Ф. На Судском заломе. Физкультура и спорт. Москва, 1989. 128 с.

277429. Корсак К. Пропозиція "Української ідеї - ХХІ" : [авторський варіант "Української ідеї - XXI" як ефективного засобу формування нації та підстави для об'єктивної оцінки минулого і правильного стратегічного планування на майбутнє]. . , . С. 60-71.

277430. Бачинський О. Становлення та розвиток практичної підготовки як невід'ємної складової сільськогосподарської освіти : [історичний розвиток аграрної освіти]. . , . С. 72-84.

277431. Татаренко Д. А., Кудрин Ю. А. Электромагнитно-акустические преобразователи для бесконтактного ультразвукового контроля изделий электронной техники. ЦНИИ Электроника. Москва, 1987. 55 с.

277432. Виткалов С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога : [проблеми організації наукової діяльності у ВНЗ]. . , . С. 85-90.

277433. Татаринов Г. К., Санжаревский Н. И. Справочник слесаря-сборщика. Прапор. Харьков, 1978. 144 с.

277434. Татарников В. Т. Лазер-труженик. Знание. Москва, 1976. 64 с.

277435. Теоретическая и прикладная механика. Мир. Москва, 1979. 765 с.

277436. Татарникова Е. Н. Нормативно-справочное обеспечение АСУ машиностроительного предприятия. Машиностроение. Ленинград, 1978. 160 с.

277437. Татарникова Е. Н. Нормативы чистой продукции и себестоимость в условиях АСУ. Машиностроение. Москва, 1986. 128 с.

277438. Татарченко В. А. Устойчивый рост кристаллов. Наука. Москва, 1988. 238 с.

277439. Татевосов К. Г. Нормативные расчеты равномерного производства в серийном машиностроении. Машгиз. Москва, 1961. 247 с.

277440. Татевосов К. Г. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии. Машиностроение. Ленинград, 1985. 278 с.

277441. Татевосов К. Г. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии. Машиностроение. Москва, 1965. 376 с.

277442. Теоретическая механика. Наука. Москва, 1980. 15 с.

277443. Ананко Т. Теоретичні аспекти професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України : [професійна спрямованість і професійні наміри учнів; здібності; схильності. Форми роботи з підготовки до вибору професії]. . , . С. 91-99.

277444. Татевосян О. Г. Пропорции надежности. Знание. Москва, 1979. 64 с.

277445. Татевский В. М. Квантовая механика и теория строения молекул. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1965. 164 с.

277446. Татевский В. М. Строение молекул. Химия. Москва, 1977. 512 с.

277447. Татиевский А. Б. Практика применения математических методов в стандартизации. Знание. Ленинград, 1972. 29 с.

277448. Татиевский А. Б. Практика применения методов прогнозирования показателей качества на промышленных предприятиях. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 32 с.

277449. Татищев С. В., Шебалин Ю. А. Котлоагрегаты легких транспортных паросиловых установок. Машгиз. Москва, 1946. 219 с. : ил., табл., диагр., черт.

277450. Таточенко Л. К., Медведев С. В. Промышленная гамма-дефектоскопия. Науч. тех. издат.. Москва, 1955. 152 с.

277451. Таточенко Л. К. Радиоактивные изотопы в приборостроении. Атомиздат. Москва, 1960. 366 с.

277452. Гонтарева В. Доповідь Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої на пленарному засіданні Верховної Ради України. . , . С. 5-10.

277453. Козюк В. Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: "сіра зона статус-кво". . , . С. 16-25.

277454. Береславська О. Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України. . , . С. 26-33.

277455. Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах : [законодавчо-нормантивна база Росії, України, Білорусі]. . , . С. 100-108.

277456. Тищенко В., Строчков В., Ковтонюк В., Вороніна А. Про введення в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року : [повний опис банкноти, ілюстрації]. . , . С. 12-15.

277457. Шаров О. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу. . , . С. 34-43.

277458. Капулло М. Кластеризація часових рядів показників банків. . , . С. 44-47.

277459. Пластун О., Макаренко І. Аналіз "ефекту вихідних днів" на фондовому ринку України. . , . С. 48-53.

277460. Підвисоцький Р. Майдан, що став початком нової України. . , . С. 54-57.

277461. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року. . , . С. 59.

277462. Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008-2014 роках. . , . С. 64.

277463. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2014 року. . , . С. 65.

277464. Ринок державних цінних паперів України у грудні 2014 року. . , . С. 66-67.

277465. Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 2013-2014 роках. . , . С. 68-69.

277466. Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків. . , . С. 70-75.

277467. Банки України, вилучені з Державного реєстру банків (24.06.1992 р. - 01.01.2015 р.). . , . С. 76-78.

277468. Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у грудні 2014 р.. . , . С. 78.

277469. Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у грудні 2014 року. . , . С. 78.

277470. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2015.

277471. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 382 с.

277472. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 190 с.

277473. Воронкова В. Г. Філософія. Професіонал. Київ, 2004. 464 с.

277474. Сига Х., Мидзутани С. Введение в автомобильную электронику. Мир. Москва, 1989. 232 с.

277475. Лащенко Г. И. Современные технологии сварочного производства. Екотехнологія. Киев, 2012. 720 с.

277476. Павлов В. П. О литье. Знание. Москва, 1978. 62 с.

277477. Гогунський В., Колесніков О. Особливості роботи в "Google Академія" : [рекомендації щодо створення особистої сторінки науковця в "Google Академія" ]. . , . С. 109-111.

277478. Вісник. Право знати все про податки і збори. СВЦ Міндоходів України. Київ, .

277479. Физическое металловедение. Мир. Москва, 1967. 333 с.

277480. Радзивілюк В. Процедури запобігання банкрутству (неспроможності): види, система, поняття. . , . С. 3-6.

277481. Вовканич С. Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України. . , . С. 7-23.

277482. Теоретическая механика. Вывод и анализ уравнений движения на ЭВМ. Высш. шк.. Москва, 1990. 173 с.

277483. Устименко В. А., Джабраілов Р. А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою. . , . С. 24-30.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.