Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

283567. Дубинин Н. П., Лифаренко Н. Н., Хренов А. Д. Технология металлов и других конструкционных материалов. Высш. школа. Москва, 1969. 704 с.

283568. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 94 с.

283569. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки з дисципліни "Управління персоналом туристичного підприємства" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

283570. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Тестові питання та задачі з дисципліни "Основи радіоелектроніки" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 6 с.

283571. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Рекреаційні комплекси" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

283572. Дядя С. И., Козлова О. Б. Факторы, определяющие возможность демпфирования колебаний, возникающих при резании. . , . С. 26.

283573. Дядя С. И., Тетеря Ю. В. Колебания при резании. . , . С. 27.

283574. Білий Є. Т. Особливості формування властивостей тонколистової сталі для кузовних деталей автомобілей шляхом структурізації її поверхонь. . , . С. 28.

283575. Лятуринський В. О. Вдосконалення способів виміру залишкових напружень в металоконструкціях та деталях кранів. . , . С. 29-30.

283576. Запорізький національний університет: історія і сучасність, 1930-2010. Дике поле. Запоріжжя, 2010. 320 с.

283577. Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Курлаєва Ю. С. Метод визначення фактичної навантаженості важких кранів-перевантажувачів. . , . С. 30-31.

283578. Численные методы и их оптимизация. АН СССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1984. 106 с.

283579. Руднєв О. М. Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій вантажопідіймальних кранів. . , . С. 31-32.

283580. Сочава А. І.. Глушко В. І. Вплив рідкісних стискаючих навантажень на опір втомі дюралюмінія В95. . , . С. 32-33.

283581. Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. ТПИ. Таллин, 1987. 160 с.

283582. Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. ТПИ. Таллин, 1987. 183 с.

283583. Носенко М. І., Павлов В. О. Виробництво деталей машин з підвищеними механічними властивостями при використанні методів порошкової металургії. . , . С. 33-34.

283584. Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. ТТУ. Таллин, 1989. 170 с.

283585. Технология металлов и сварка. Высшая школа. Москва, 1962. 61 с.

283586. Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. ТТУ. Таллин, 1989. 139 с.

283587. Технология металлов и сварка. Высшая школа. Москва, 1964. 81 с.

283588. Технология металлов и сварка. Высшая школа. Москва, 1968. 64 с.

283589. Каховский Н. И., Готальский Ю. Н., Патон В. Е., Трущенко А. А. Технология механизированной дуговой и электрошлаковой сварки. Профтехиздат. Москва, 1963. 383 с.

283590. Численные методы механики сплошной среды. ИТПМ. Новосибирск, 1979. 160 с.

283591. Технология механизированной дуговой и электрошлаковой сварки. Высш. школа. Москва, 1977. 358 с.

283592. Численные методы механики сплошной среды. ИТПМ. Новосибирск, 1979. 159 с.

283593. Технология механосборочного производства. НИИПТМАШ. Краматорск, 1973. 91 с.

283594. Голдобін А. І. Запорізька алея слави - народна святиня. Січ. Дніпропетровськ, 2002. 774 с.

283595. Численные методы механики сплошной среды. ИТПМ. Новосибирск, 1980. 160 с.

283596. Технология механосборочного производства. НИИПТМАШ. Краматорск, 1975. 80 с.

283597. Численные методы механики сплошной среды. ИТПМ. Новосибирск, 1982. 172 с.

283598. Технология механосборочного производства. НИИПТМАШ. Краматорск, 1978. 75 с.

283599. Руднєв О. М., Черьоміна А. А. Модернізація та ремонт механізма підйому мостового крана в зоні утилізації ядерних відходів. . , . С. 34-35.

283600. Численные методы оптимизации (прикладная математика). СЭИ. Иркутск, 1978. 184 с.

283601. Ильин В. П., Катешов В. А., Куликов Ю. В., Монастырский М. А. Численные методы оптимизации эмиссионных электронно-оптических систем. Наука. Новосибирск, 1987. 189 с.

283602. Технология механосборочного производства, надежность машин. НИИПТмаш. Краматорск, 1977. 75 с.

283603. Численные методы расчета течения вязкой жидкости в каналах. Всесоюз. заоч. машиностр. ин-т. Москва, 1971. 56 с.

283604. Технология обогащения руд цветных металлов Средней Азии. Среднеазиат. науч.-исслед. и проектный ин-т цв. металлургии. Ташкент, 1976. 126 с.

283605. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений и квадратурные формулы. Наука. Москва, 1964. 352 с.

283606. Худобин Л. В., Бударин А. М., Сальковский Ф. М. Технология обработки высококоэрцитивных магнитных сплавов. Энергия. Москва, 1979. 184 с.

283607. Численные методы решения задач математтической физики. Наука. Москва, 1966. 271 с.

283608. Шиханов Р. Б. Хто є хто на Запоріжжі. Тандем Арт Студия. Запоріжжя, 2009. 212 с.

283609. Численные методы решения задач переноса. Ин- тепло- имассообмена. Минск, 1979. 162 с.

283610. Розд. II Тема 5. Міжнародні маркетингові дослідження. . , . С. 67-79.

283611. Технология обработки данных в автоматизированных системах управления. Ин-т автоматики. Киев, 1974. 143 с.

283612. Численные методы решения задач переноса. Ин- тепло- имассообмена. Минск, 1979. 189 с.

283613. Розд. III. Тема 10. Міжнародна маркетингова збутово-розподільча політика. . , . С. 150-165.

283614. Розділ 5. Організація як соціум. . , . С. 122-143.

283615. Кирилюк Н. И., Лещенко В. М.. Воронков В. И. Технология обработки данных в АСУ. Техніка. Киев, 1982. 160 с.

283616. Тепло- и массоперенос: процессы и апараты. Ин-т тепло- и массообмена. Минск, 1978. 123 с.

283617. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283618. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Ин-т теоретич. и приклад. механики. Новосибирск, 1980. 179 с.

283619. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283620. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283621. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283622. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283623. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283624. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283625. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283626. Тихонов А. Н., Гончаровский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Численные методы решения некорректных задач. Наука. Москва, 1990. 229 с.

283627. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283628. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283629. Ковтун В. И. Две столицы одна судьба. [б. и.]. Харків, б.г.. 64 с.

283630. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283631. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1978. 112 с.

283632. Змістовий модуль 6. Страхування ризиків. . , . С. 163-180.

283633. Технология обработки материалов и конструирование машин. Ташкентск. политех. ин-т им. Беруни. Ташкент, 1983. 111 с.

283634. Численные методы решения обратных задач математической физики. МГУ. Москва, 1988. 268 с.

283635. Змістовий модуль 7. Страхування вантажів у сфері перевезень. . , . С. 181-196.

283636. Технология, организация и механизация сварочного производства. НИИинформтяжмаш. Москва, 1975. 23 с.

283637. Розд. III. Тема 12. Міжнародна маркетингова комунікаційна політика. . , . С. 182-207.

283638. Змістовий модуль 8. Страхування перевізника. . , . С. 197-210.

283639. Мартовицький Л. М., Данілічева А. О. Дослідження фактичної завантаженості важких кранів-перевантажувачів. . , . С. 35-36.

283640. Розд. IV. Управління міжнародною маркетинговою діяльністю. . , . С. 208-225.

283641. Змістовий модуль 9. Страхування митних процедур. . , . С. 211-217.

283642. Мартовицький Л. М., Шавранська А. Г. Застосування поперечних діафрагм, із змінним кутом нахилу, для забезпечення стійкості стінок коробчастих кранових балок. . , . С. 36-37.

283643. Вільчек О. І., Мажара В. С. Дослідження контактної витривалості кульково-підшипникової сталі ЭИ - 347Ш. . , . С. 37-38.

283644. Ляшенко О. П., Раковець С. В. Прогресивні технології виготовлення деталей машин. . , . С. 39.

283645. Обдул В. Д. Проблеми підвищення надійності штоків пароповітряних молотів. . , . С. 40.

283646. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283647. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283648. Бичевой А. Ф. Энергосберегающие методы горячей объемной штамповки. . , . С. 41-42.

283649. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283650. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283651. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283652. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1977. 144 с.

283653. Розд. 6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері постачання. . , . С. 153-185.

283654. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283655. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283656. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283657. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283658. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283659. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1976. 144 с.

283660. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283661. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283662. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283663. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283664. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283665. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1975. 144 с.

283666. Розд. 7. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері виробництва : [логістичні системи MRP, ERP, KANBAN, OBT]. . , . С. 186-216.

283667. Розд. 8. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері обігу : [дистрибутивні системи; мікрологістичні системи DRP, ECR]. . , . С. 217-260.

283668. Технология органических веществ. ВИНИТИ. Москва, 1979. 288 с.

283669. Технология органических веществ. ВИНИТИ. Москва, 1981. 124 с.

283670. Розд. 9. Логістика запасів : [ABC - аналіз і XYZ - аналіз в управлінні товарними запасами]. . , . С. 261-285.

283671. Розд. 10. Логістичний сервіс : [технологія роботи з клієнтами]. . , . С. 286-310.

283672. Технология пайки быстрорежущего инструмента. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 23 с.

283673. Розд. 11. Склад і транспорт в логістиці. . , . С. 311-336.

283674. Технология первого техническог обслуживания грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ на поточных линиях. Транспорт. Москва, 1969. 128 с.

283675. Тепло- и массоперенос: физические основы и методы. ИТМО. Минск, 1979. 122 с.

283676. Технология поверхностного монтажа. Информприбор. Москва, 1989. 60 с.

283677. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. Вища школа. Харьков, 1985. 384 с.

283678. Бень А. Н. Экспериментальное исследование деформированного состояния заготовок компрессорных лопаток полученных методом выдавливания. . , . С. 42-43.

283679. Жученко С. В. Усовершенствование и исследование технологического инструмента для повышения качества профиля холоднокатанных полос. . , . С. 43.

283680. Матюхин А. Ю. Экспериментальное определение нейтрального сечения при осадке цилиндрических деталей. . , . С. 44.

283681. Широкобоков В. В. Використання безшатунного головного виконавчого механізму преса для операції глибокого витягування. . , . С. 44-45.

283682. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 222 с.

283683. Дубина В. И., Климов С. С. Полугорячее выдавливание заготовок из высокопрочных сталей. . , . С. 45-46.

283684. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 95 с.

283685. Тепломассообмен. Наукова думка. Киев, 1968. 214 с.

283686. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 143 с.

283687. Бень А. Н., Халявин М. С. Способы изготовления заготовок компрессорных лопаток авиадвигателей методами ОМД. . , . С. 47.

283688. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 96 с.

283689. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 109 с.

283690. Матюхин А. Ю., Комисар Д. С. Анализ напряженного состояния при осадке толстостенных кольцевых заготовок. . , . С. 48.

283691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Технологія прийняття управлінських рішень в охоронній діяльності" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

283692. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 125 с.

283693. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1990. 129 с.

283694. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 124 с.

283695. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Высш. школа. Москва, 1989. 109 с.

283696. Технология получения высококачественного проката и металла с покрытиями. Металлургия. Москва, 1984. 80 с.

283697. Тепломассообмен в промышленных установках. Ивановский энергетический ин-т. Иваново, 1973. 202 с.

283698. Технология получения и исследование порошков и материалов с особыми свойствами. Куйбыш. авиац. ин-т. Куйбышев, 1983. 136 с.

283699. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283700. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283701. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283702. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283703. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283704. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1974. 144 с.

283705. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283706. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283707. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283708. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283709. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283710. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283711. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283712. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283713. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283714. Технология получения новых материалов. АН УССР. Киев, 1972. 190 с.

283715. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283716. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283717. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1987. 96 с.

283718. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283719. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283720. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283721. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283722. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283723. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283724. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283725. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283726. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283727. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283728. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283729. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1986. 96 с.

283730. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283731. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283732. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283733. Технология приборо- и машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 191 с.

283734. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283735. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283736. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283737. Технология приборо- и машиностроения. Энергия. Москва, 1968. 192 с.

283738. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283739. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283740. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283741. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283742. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283743. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1985. 96 с.

283744. Смирнов І. Г. Військова логістика як туристичний ресурс: світовий та український досвід. . , . С. 50-68.

283745. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283746. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283747. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283748. Кочнова І. В. Розвиток медичного страхування в Україні. . , . С. 26-30.

283749. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283750. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283751. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283752. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283753. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283754. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283755. Крупський О. П. Організаційна культура: досвід підприємств галузі туризму й гостинності в Україні. . , . С. 168-182.

283756. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283757. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283758. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1984. 96 с.

283759. Нечаєва І. А., Горлов Є. В. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства. . , . С. 61-66.

283760. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283761. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283762. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Мовна комунікація в туризмі" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

283763. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283764. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283765. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283766. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283767. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283768. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283769. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283770. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283771. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283772. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1983. 96 с.

283773. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283774. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283775. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283776. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283777. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283778. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283779. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283780. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283781. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283782. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283783. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283784. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1982. 96 с.

283785. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283786. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283787. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283788. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283789. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283790. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283791. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283792. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283793. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283794. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283795. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283796. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1981. 112 с.

283797. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283798. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283799. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283800. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283801. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283802. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283803. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283804. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283805. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283806. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283807. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283808. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1980. 112 с.

283809. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 96 с.

283810. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283811. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283812. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283813. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283814. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283815. Широбоков В. В., Лэнок А. А. Можливість використання безшатунного головного виконавчого механізму преса для операції глибокого витягування. . , . С. 49.

283816. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283817. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283818. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283819. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283820. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283821. Чигиринский В. В., Селивоненко А. С. Анализ напряженного состояния в условиях запредельного обжатия простого процесса прокатки. . , . С. 49-50.

283822. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1979. 112 с.

283823. Чумаченко В. П. О линейной независимасти некоторых систем функций. . , . С. 51-52.

283824. Олененко М. Г., Величко И. Г. Аналитическое решение задачи о стационарном распределении тепла в анизотропной многослойной пластине. . , . С. 53.

283825. Технология приборостроения. Госнаучтехиздат. Москва, 1953. 81 с.

283826. Величко І. Г. Підрахунок кількості розв'язків діофантових рівнянь з обмеженнями. . , . С. 54.

283827. Технология приборостроения. Оборонгиз. Москва, 1958. 186 с.

283828. Нагорный Ю. И. Оптимизация процесса пробивки листа рифлеными пуансонами. . , . С. 55.

283829. Технология приготовления пищи. Блюда из мяса. Вища школа. Киев, 1985. 16 с.

283830. Нагорный Ю. И., Соколова А. Н. Количественные методы технического анализа инвестиционного проекта в промышленной логике. . , . С. 55.

283831. "Технология программирования", всесоюзная конференция (2; 1986; Киев) 2 Всесоюзная конференция "Технология программирования". ИК. Киев, 1986. 228 с.

283832. Штефан Т. О. Моделювання нелінійних явищ у фрактально неоднорідному середовищі. . , . С. 56.

283833. "Технология программирования", всесоюзная конференция (2; 1986; Киев) 2 Всесоюзная конференция "Технология программирования". ИК. Киев, 1986. 134 с.

283834. Технология программирования. ИК. Киев, 1977. 89 с.

283835. Технология программирования. ИК. Киев, 1980. 74 с.

283836. Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : Постанова Кабінета Міністрів України від 31.03.2015 р. № 193. . , . С. 55.

283837. Технология, проектирование и применение микроэлектронной аппаратуры. МИЭТ. Москва, 1979. 222 с.

283838. Технология производства аккумуляторов. ЦИНТИЭ промыш. и приборостр.. Москва, 1960. 170 с.

283839. Малишкін О., Ковтун Т. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект. . , . С. 3-13.

283840. Технология производства асинхронных электродвигателей. ВНИПТИЭМ. Владимир, 1980. 121 с.

283841. Боровик П., Колотуха С., Бечко В. Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні. . , . С. 14-19.

283842. Крот Ю. Ліквідація основних засобів: особливості обліку та документального оформлення. . , . С. 20-27.

283843. Технология производства и повышение долговечности деталей подвижного состава. Ленингр. ин-т инж. ж.-д. транспорта. Ленинград, 1971. 106 с.

283844. Муравський В. Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду. . , . С. 28-34.

283845. Мервенецка В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах. . , . С. 35-40.

283846. Технология производства и прочность деталей летательных аппаратов и двигателей. КАИ. Казань, 1980. 88 с.

283847. Бояринцев Ю. Е., Данилов В. А., Логинов А. А., Чистяков В. Ф. Численные методы решения сингулярных систем. Наука. Новосибирск, 1989. 219 с.

283848. Колос І. Особливості облікової політики для сучасного підприємства. . , . С. 41-52.

283849. Технология производства и прочность деталей летательных аппаратов и двигателей. КАИ. Казань, 1982. 90 с.

283850. Радіонова Н. Облікова політика як методологічна основа управління підприємством. . , . С. 53-60.

283851. Технология производства и свойства черных металлов. Изд-во ун-та. Харьков, 1958. 272 с.

283852. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургиздат. Харьков, 1959. 306 с.

283853. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургиздат. Харьков, 1960. 307 с.

283854. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургиздат. Харьков, 1961. 326 с.

283855. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургиздат. Харьков, 1962. 380 с.

283856. Численный анализ. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1973. 108 с.

283857. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургия. Москва, 1964. 472 с.

283858. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургия. Москва, 1964. 471 с.

283859. Численный анализ. Наука. Новосибирск, 1989. 207 с.

283860. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургия. Москва, 1965. 416 с.

283861. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургия. Москва, 1967. 487 с.

283862. Численный анализ. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1975. 98 с.

283863. Технология производства и свойства черных металлов. Металлургия. Москва, 1968. 483 с.

283864. Гнилицька Л. Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки. . , . С. 61-69.

283865. Численный анализ. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1978. 92 с.

283866. Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства : [удосконалення існуючої звітності підприємства шляхом відображення інформації про соціально орієнтовану діяльність суб'єкта господарювання]. . , . С. 70-78.

283867. Технология производства, научная организация труда и управления. НИИМАШ. Москва, 1976. 68 с.

283868. Технология производства, научная организация труда и управления. НИИМАШ. Москва, 1976. 80 с.

283869. Технология производства, научная организация труда и управления. НИИМАШ. Москва, 1976. 80 с.

283870. Численный анализ в задачах механики: математические исследования. Штиинца. Кишинев, 1982. 151 с.

283871. Технология производства, научная организация труда и управления. НИИМАШ. Москва, 1976. 76 с.

283872. Технология производства, научная организация труда и управления. НИИМАШ. Москва, 1976. 68 с.

283873. Численный анализ и вопросы оптимизации вычислений. АН УССР. ИК. Киев, 1976. 145 с.

283874. Гладыш В. В., Глик А. К. Технология производства прокатного оборудования. Машгиз. Москва, 1960. 288 с.

283875. Число и мысль. Знание. Москва, 1980. 192 с.

283876. Технология производства сборного железобетона в условиях низких температур. Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. транспорта. Днепропетровск, 1975. 68 с.

283877. Числовое программное управление технологическим оборудованием. Техніка. Киев, 1972. 112 с.

283878. Мороз О. В., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. Методологічна ідентифікація потенціалу теорії інституціоналізму : [реалізація теорії інституціоналізму в обґрунтуванні моделей ринкового реформування в країнах із транзитивною економікою]. . , . С. 4-9.

283879. Технология производства сварных и паяных конструкций. Изд. Сарат. ун-та. Саратов, 1973. 163 с.

283880. Технология производства сварных и паяных конструкций. Изд. Сарат. ун-та. Саратов, 1975. 128 с.

283881. Лейфура М. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки. . , . С. 10-14.

283882. Технология производства сварных и паяных конструкций. Изд. Сарат. ун-та. Саратов, 1976. 156 с.

283883. Технология производства сварных и паяных конструкций. Саратовский ун-т. Саратов, 1976. 139 с.

283884. Парубець О. М. Система оцінки надійності мережевих структур на транспорті. . , . С. 15-18.

283885. Технология производства сварных и паяных конструкций. Куйбыш. авиац. ин-т. Куйбышев, 1980. 163 с.

283886. Чистихин В. А. Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости наземных машин. ЛВИКА. Ленинград, 1966. 174 с.

283887. Ткаченко С. А. Функція аналітичної обробки техніко-економічної інформації виконання плану за кількістю заходів із підвищення якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів і величиною витрат на їх впровадження. . , . С. 19-21.

283888. Андрієць В. С. Економічна сутність фінансового планування : [визначення поняття "фінансове планування на підприємстві" ]. . , . С. 22-23.

283889. Чистов В. П., Бондаренко В. И., Святославский В. А. Оптимальное управление электрическими приводами постоянного тока. Энергия. Москва, 1968. 232 с.

283890. Петрик О. А., Мариніч І. О. Аудит оцінки вартості основних засобів. . , . С. 24-26.

283891. Технология производства сварных конструкций прессов и машин. ЦБТИ ЭНИМС. Москва, 1959. 57 с.

283892. Чистоклетов Л. Г. Концептуальні засади застосування комплексного підходу в юридичних дослідженнях. . , . С. 27-30.

283893. Дубинянская Я. Астрид Линдгрен: Праздник непослушания : [биография и творчество Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907 - 2002) - шведской писательницы, автора книг "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», тетралогии про Пеппи Длинныйчулок и многих других произведений]. . , . С. 6-25.

283894. Чистов Л. М., Майданчик Б. И. Экономический анализ работы машиностроительных объединений. Машиностроение. Москва, 1979. 237 с.

283895. Ніколаєва В. П., Громова О.Є. Ризики в процесі формування доходів від операційної діяльності на підприємствах легкої промисловості. . , . С. 3-6.

283896. Чистова Э. А. Таблицы функций Бесселя от действительного аргумента и интервалов от них. АН СССР. Москва, 1958. 524 с.

283897. Технология производства стали для железнодорожных рельсов и колес. УкрНИИ металлов. Харьков, 1984. 90 с.

283898. Карасьова Н. А. Еволюційні зміни та теорії експортоорієнтованого розвитку. . , . С. 7-11.

283899. Технология производства широкополосной стали. Металлургия. Москва, 1983. 96 с.

283900. Корх Т. Р. Зовнішньоторговельна складова співробітництва України з країнами Європейського Союзу на сучасному етапі. . , . С. 12-14.

283901. Ткаченко С. А. Функція облікової обробки техніко-економічної інформації витрат і калькулювання собівартості у системі управління якісними характеристиками та технічними параметрами промислової продукції. . , . С. 15-17.

283902. Ливанова М. Гипатия: Женщина с Агоры : [Гипатия Александрийская (370 - 415) - женщина-учёный греческого происхождения, философ, математик, астроном]. . , . С. 26-43.

283903. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. саратов, 1974. 165 с.

283904. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1975. 157 с.

283905. Красільник О. В. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: реалії та проблематика. . , . С. 18-20.

283906. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1976. 108 с.

283907. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1977. 152 с.

283908. Громова А. Є. Фінансові ресурси підприємств: теоретичні аспекти. . , . С. 21-23.

283909. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1978. 120 с.

283910. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1980. 104 с.

283911. Сіташ Т. Д. Економічна концептуалізація місцевих бюджетів. . , . С. 24-26.

283912. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1981. 143 с.

283913. Морозов О., Редько О. Система організаційно-економічних рішень комбінованого електрозабезпечення машинобудівних підприємств. . , . С. 4-10.

283914. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1982. 147 с.

283915. Григорьева С. Научные основы анализа структурной политики. . , . С. 11-14.

283916. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1983. 107 с.

283917. Ступень М., Бочко О. Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів. . , . С. 15-16.

283918. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1984. 123 с.

283919. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1985. 113 с.

283920. Чистовая обработка деталей машин. СПИ. Саратов, 1986. 91 с.

283921. Чистовая обработка конструкционных металлов. Машгиз. Москва, 1951. 193 с.

283922. Комп`ютерна логіка. Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.091501 - "Комп'ютерні системи і мережі" і 7.091503 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи" кафедри "Комп'ютерні системи і мережі" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 102 с.

283923. Технология прокатки и отделки широкополосной стали. Металлургия. Москва, 1981. 88 с.

283924. Тепломассообмен - ММФ. Изд-во Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова. Минск, 1989. 230 с.

283925. Технология промышленного производства. УкрНИИНТИ. Киев, 1969. 116 с.

283926. Технология работы участковых и сортировочных станций. Транспорт. Москва, 1973. 271 с.

283927. Воронова М. Огюст Ренуар: Теплое сияние жизни : [биография и творчество Пьера-Огюста Ренуара (1841 - 1919) - французского живописца, графика и скульптора, одного из основных представителей импрессионизма.]. . , . С. 82-101.

283928. Технология режущего инструмента. Машгиз. Москва, 1953. 116 с.

283929. Petrukha S. Antirecessionary regulation of Ukrainian economy agrarian sektor under conditions of formation the zone of free trade with European Union = Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах ... : див. анот.. . , . P. 17-20.

283930. Технология ремонта автомобилей. Транспорт. Москва, 1979. 342 с.

283931. Буша Д. Розбудова інфраструктури земельного ринку як базова передумова підвищення інвестиційної привабливості земель. . , . С. 21-25.

283932. Каленська О., Сакаль О. Агроландшафти: поняття, суб'єкти і фактори трансформації. . , . С. 26-29.

283933. Шестак М. Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві: перспективні напрями та проблеми інституціоналізації. . , . С. 30-32.

283934. Насибова Л. Состояние и направления улучшения внешнеторговых связей Азербайджана с арабскими странами. . , . С. 33-36.

283935. Божедарнік Т., Василик Н. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві. . , . С. 37-39.

283936. Курц Ш. Мониторинг электрооборудования : [виды диагностики. Периодический мониторинг оборудования, отключенного от сети; оборудования, подключенного к сети. Мониторинг вращающихся электрических машин. Мониторинг частичных разрядов]. . , . С. 3-8.

283937. Назаров В. М. Минуле та майбутнє режиму нейтралі в мережах 6-35 кВ. . , . С. 9-13.

283938. Жаркин А. Ф., Каплічній Н. Н., Новский В. А., Козлов А. В. Снижение потерь активной мощности в сетях низкого напряжения с помощью силовых фильтров токов нулевой последовательности. . , . С. 14-19.

283939. Вайнман А. Б. О некоторых проблемах при внедрении новых водно-химических режимов на ТЭС с барабанными котлами высокого давления. . , . С. 20-25.

283940. Дуэль М. А., Дуэль А. Л. Синтез оптимальной функционально-алгоритмической структуры АСУ ТП энергоблоком ТЭС. . , . С. 26-33.

283941. Воробйов О. Ф., Матяшева О. Б., Куріс Ю. В. Вплив енергетичних об'єктів регіону на антропологію екологічно небезпечних факторів та здоров'я населення Запорізької області. . , . С. 34-39.

283942. Михайлов Ф. Гипотеза микроускорительного механизма работы реактора ядерного синтеза Е-саt. . , . С. 40-42.

283943. Манилов А. М. Способ повышения чуствительности защиты линии и токопровода и обеспечение дальнего резервирования в сетях напряжением 6-10 кВ. . , . С. 43-44.

283944. Данько Р. А. Про деякі проблеми з кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену. . , . С. 45-48.

283945. Тепломассообмен при кристаллизации и конденсации металлов. Ин-т теплофизики. Новосибирск, 1981. 154 с.

283946. Приходько Д. Макс Фактор: На страже красоты : [Максимилиан Абрамович Факторович (1877 - 1938) - основатель косметической компании «Max Factor».]. . , . С. 102-121.

283947. Тепломассоперенос в одно- и двухфазных средах. Наукова думка. Киев, 1983. 248 с.

283948. Маргасова В. Г. Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки : [розкрито потенціал системно-синергетичного підходу при формування системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці]. . , . С. 4-9.

283949. Феофанов Л. К. Неринкові теорії розвитку економіки СРСР. . , . С. 10-16.

283950. Чкан А. С. Державне регулювання банківського сектора України: стан, проблеми та перспективи. . , . С. 17-21.

283951. Гургула Т. В. Державна регіональна політика у сфері туристичної діяльності. . , . С. 22-25.

283952. Хамініч С. Ю., Заріцька В. М. Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах. . , . С. 31-34.

283953. Цап М. В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні. . , . С. 35-40.

283954. Єрмошенко М. М. Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства. . , . С. 41-45.

283955. Ємельянова О. Ю., Курило О. Б., Петрушко Т. О. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат. . , . С. 46-51.

283956. Тепломассоперенос при испарении. АН СССР Сибирское отд-ние ин-т теплофизики. Новосибирск, 1982. 86 с.

283957. Корінєв В. Л., Мартиненко Д. О. Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі. . , . С. 52-56.

283958. Тепломассоперенос при контактном плавлении. Изд-во Казанского ун-та. Казань, 1984. 173 с.

283959. Лелі Ю. Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом. . , . С. 57-60.

283960. Пожуєва Т. О. Обґрунтування соціально-економічного потенціалу суб'кта господарювання. . , . С. 67-71.

283961. Тепломассоперенос при фазовых и химических превращениях. ИТМО. Минск, 1990. 152 с.

283962. Порохня В. М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуалоного капіталу. . , . С. 72-80.

283963. Тивоненко Г. І. Аналіз вартості величини виробничого потенціалу та тенденції його зміни : [у статті запропоновано складові виробничого потенціалу ПАТ "Запорізький механічний завод"]. . , . С. 81-86.

283964. Воронцов И. А., Евсиков А. В., Попов В. Я. Технология ремонта быстроходных дизелей (типа В2-300 и Д6). Машгиз. Москва, 1961. 468 с.

283965. Давидкова Н. М. Дослідження впливу податкового навантаження з податку на прибуток на регулювання ринку банківських послуг в Україні. . , . С. 87-90.

283966. Технология ремонта дизелей (типа В2-300 и Д6). Машгиз. Москва, 1956. 336 с.

283967. Левитский И. С., Смелов А. П., Куратов А. И. Технология ремонта машин. Колос. Москва, 1966. 431 с.

283968. Зенюк Л. А., Иванова Ю. В. Конкурентоспособность как показатель, отражающий состояние экономики страны. . , . С. 91-93.

283969. Технология ремонта полиграфического оборудования. Книга. Москва, 1970. 464 с.

283970. Косова Т. Д., Тарасов І. Ю. Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку. . , . С. 94-98.

283971. Косова Е. В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків. . , . С. 100-104.

283972. Технология ремонта сельскохозяйственных машин. Урожай. Минск, 1966. 124 с.

283973. Быстрицкий Н. П., Волоснов А. П., Воронов Б. С. Технология ремонта электронных измерительных приборов. Энергия. Москва, 1980. 239 с.

283974. Кулагін Д. О. Закон керування моторвагонним рухомим складом під час руху уклонами. . , . С. 11-20.

283975. Технология роботизированного производства. РПИ. Рига, 1987. 102 с.

283976. Кучерова Г. Ю., Черкашина С. В. Соціальна віддача податків : [структура податкових надходжень та соціальних видатків у 2011 - 2013 рр. Динаміка показників соціальних витрат та податкових надходжень Зведеного бюджету України]. . , . С. 105-110.

283977. Підоричева І. Ю., Ляшенко В. І., Осадча Н. В. Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки : [на прикладі Придніпровського регіону. У Запорізькій області створення пілотних наукових парків відбувається на базі ЗДІА та КПУ]. . , . С. 111-121.

283978. Самофалов П. П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні. . , . С. 122-126.

283979. Цуркан І. М., Герасимова І. Ю. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України : [динаміка світового страхового ринку за розміром зібраних страхових платежів у 2012 2013 рр.]. . , . С. 127-132.

283980. Сачовський І. М. До питань аналізу основних показників виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської області. . , . С. 133-139.

283981. Формовочные материалы. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 64 с.

283982. Зінченко А. А., Тягушева О. Г. Взаємодія в межах науково-освітнього комплексу як основа збільшення попиту абітурієнтів на освітні послуги. . , . С. 140-146.

283983. Формовочные пески. НИИмаш. Москва, 1984. 64 с.

283984. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 68 с.

283985. Шелест В. Александр Алехин: Прерванный эндшпиль : [выдающийся шахматист, первый российский чемпион мира по шахматам]. . , . С. 64-81.

283986. Крисенко О. В. Проблеми побудови "ефективної держави" в Україні: пострадянський контекст. . , . С. 5-9.

283987. Бухтатий О. Є. Свобода слова та правові аспекти посилення відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналіста. . , . С. 10-17.

283988. Літкевич В. С. Становлення та сучасний розвиток взаємодії Української держави з громадянським суспільством. . , . С. 18-23.

283989. Абибов А. Л., Бирюков Н. М., Бойцов В. В. Технология самолетостроения. Машиностроение. Москва, 1982. 551 с.

283990. Технология сварки. Машгиз. Москва, 1951. 111 с.

283991. Ожеван М. А. Національна пам'ять та "історичні травми": дискурси переможців і переможених. . , . С. 24-31.

283992. Технология сварки в судостроении и судовом машиностроении. Изд. ЛКИ. Ленинград, 1983. 164 с.

283993. Молдован О. О. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України. . , . С. 32-40.

283994. Землянкін А. І. До питання про інноваційну політику України. . , . С. 41-47.

283995. Технология сварки заготовок металлорежущего инструмента. ВНИИ. Москва, 1967. 83 с.

283996. Коваленко В. В. Достатність капіталу банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки. . , . С. 48-58.

283997. Суходоля О. М. Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні. . , . С. 59-68.

283998. Технология сварки заготовок металлорежущего инструмента. ВНИИ. Москва, 1966. 83 с.

283999. Михайличенко К. М. Інтеграція України до транспортної системи "Європа - Азія" як чинник забезпечення національних інтересів держави. . , . С. 69-76.

284000. Мартюшева О. О. Розробка індикаторів сталого розвитку країни: зарубіжний та вітчизняний досвід. . , . С. 77-83.

284001. Технология сварочного производства. Машиностроение. Москва, 1964. 387 с.

284002. Технология сварочного производства. Южно-урал. кн. изд.. Челябинск, 1969. 126 с.

284003. Сторонянська І. З. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтованний аналіз. . , . С. 84-90.

284004. Аврамчук Е. Ф., Вавилов А. А., Емельянов С. В. Технология системного моделирования. Машиностроение. Москва, 1988. 519 с.

284005. Коваль О. П. Страховий принцип як домінанта соціального страхування. . , . С. 91-95.

284006. Щербакова В. І. Додаткове пенсійне страхування в Україні. . , . С. 96-105.

284007. Технология создания современных АСУТП и АСУ ГПС на предприятиях приборостроения и машиностроения. НИИУМС. Пермь, 1987. 179 с.

284008. Луцкий С. Я., Атаев С. С., Бланк Л. И. Технология строительного производства. Высшая школа. Москва, 1991. 384 с.

284009. Дубов Д. В. Зрушення сфер геополітичного протиборства: від географічної експансії - до конструювання інформаційно-кібернетичних просторів. . , . С. 106-115.

284010. Технология строительного производства. Высшая школа. Москва, 1973. 424 с.

284011. Технология судового машиностроения и обработка металлов резанием. Николаевский кораблестроит. ин-т. Николаев, 1983. 90 с.

284012. Технология судового машиностроения и обработка металлов резанием. Николаевский кораблестроит. ин-т. Николаев, 1984. 101 с.

284013. Кандзюба С. П., Духонченко А. А. Надання публічних адміністративних послуг в онлайновому режимі: зарубіжний досвід і проблеми його адаптації в Україні. . , . С. 116-122.

284014. Технология судового машиностроения и обработка металлов резанием. НКИ. Николаев, 1985. 107 с.

284015. Технология судового машиностроения и обработка металлов резанием. НКИ. Николаев, 1986. 79 с.

284016. Технология судового машиностроения и обработка металлов резанием. НКИ. Николаев, 1988. 81 с.

284017. Тепловая динамика трения. Наука. Москва, 1970. 171 с.

284018. Технология судостроения. Судпромгиз. Ленинград, 1954. 560 с.

284019. Технология, теплотехника и автоматизация металлургического производства. Моск. вечерний металлургич. ин-т. Москва, 1969. 380 с.

284020. Технология, теплотехника и автоматизация металлургического производства. Моск. вечерний металлургич. ин-т. Москва, 1971. 458 с.

284021. Технология, теплотехника и автоматизация металлургического производства. Моск. вечерний металлургич. ин-т. Москва, 1972. 638 с.

284022. Технология термической обработки измерительного инструмента. НИИ по машиностр.. Москва, 1968. 235 с.

284023. Технология термической обработки металлов и металловедение. ЛПИ. Ленинград, 1976. 76 с.

284024. Тепловая работа металлургических печей. Сред.-Уральское кн. изд.. Свердловск, 1965. 371 с.

284025. Технология термоэмиссионных преобразователей. Атомиздат. Москва, 1974. 232 с.

284026. Кононенко К. А. Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку українського суспільства. . , . С. 123-128.

284027. Технология технического контроля в машиностроении. Изд. стандартов. Москва, 1990. 399 с.

284028. Карпенко М. М. Світовий досвід планування підготовки спеціалістів відповідно до прогнозованих потреб суспільства : [закордонний досвід узгодження підготовки фахівців з потребами ринку праці; рекомендації для України]. . , . С. 129-134.

284029. Розумна О. П. Українська провінція як соціокультурний феномен. . , . С. 135-140.

284030. Технология тугоплавких металлов и специальных сплавов. Металлургия. Москва, 1968. 106 с.

284031. Литвин М. М. Прикордонна діяльність держави: теоретичний аспект. . , . С. 141-149.

284032. Щеглюк Б. П. Експорт військових технологій у контексті забезпечення національної безпеки України. . , . С. 150-157.

284033. Самойлов С. И., Горелов В. М., Браславский В. М. Технология тяжелого машиностроения. Машиностроение. Москва, 1967. 595 с.

284034. Самойлов С. И., Горелов В. М., Браславский В. М. Технология тяжелого машиностроения. Машгиз. Москва, 1962. 590 с.

284035. Технология тяжелого машиностроения. НИИ Тяжмаш Уралмашзавода. Свердловск, 1961. 149 с.

284036. Іванюта С. П. Передумови та необхідність створення національної платформи зниження ризику стихійних лих в Україні. . , . С. 158-163.

284037. Технология тяжелого электромашиностроения. ВНИИ электромаш.. Ленинград, 1980. 143 с.

284038. Бірюков Д. С. Державно-приватне партнерство у сфері попередження та реагування на надзвичайні ситуації. . , . С. 164-168.

284039. Резнікова О. О. Перспективи глобального розвитку у 2014 році: висновки для України. . , . С. 169-174.

284040. Сидорук Т. В. П'ять років східного партнерства ЄС: результати та перспективи. . , . С. 175-180.

284041. Кобзаренко А. М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія. . , . С. 181-186.

284042. Технология фасонного литья из сплавов цветных металлов. Машгиз. Москва, 1960. 142 с.

284043. Рукомеда Р. М. Реалізація основних положень концепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреччини. . , . С. 187-192.

284044. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284045. Литвиненко О. В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України. . , . С. 193-197.

284046. Ботнер Ю. Дама, построившая мост из Запорожья во Францию : [Морошкина Г. Ф., много лет возглавляющая факультет иностранной филологии в ЗНУ, занимается проектом "Запорожье-Ле Ман" совместно с преподавателями университета дю Мен из Франции]. . , . С. 11.

284047. Технология чистовой и отделочной обработки поверхностей деталей. ЧПИ. Челябинск, 1969. 282 с.

284048. Технология электрической сварки плавлением. Машгиз. Москва, 1962. 663 с.

284049. Терський С. В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X - XIV ст.) : [типологічні особливості ударної зброї X - XIV ст. - кістенів]. . , . С. 3-12.

284050. Масленникова Г. Н., Харитонов Ф. Я., Костюков Н. С. Технология электрокерамики. Энергия. Москва, 1974. 225 с.

284051. Гринчишин Б. В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII - XV ст.. . , . С. 13-17.

284052. Пивоваров С. В., Калініченко В. Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (дослідження 2012 р.). . , . С. 18-24.

284053. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

284054. Тоїчкін Д. В. Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від др. пол. XIX ст. до сучасності. . , . С. 25-34.

284055. Омельчук Б. А. Військово-політичні аспекти передісторії Галицького князівства. . , . С. 35-39.

284056. Тепловая сборка в машиностроении. Техніка. Киев, 1968. 115 с.

284057. Лисейко Я. Б. Участь шляхти у мобілізації війська в Сяноцькій землі на початку Польсько-шведської війни (квітень-грудень 1655 р.). . , . С. 40-46.

284058. Фінансова звітність ПАТ "Запоріжвогнетрив" за 2014 рік : [Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014 р., Звіт про сукупний дохід за 2014 р., Звіт про рух грошових коштів за 2014 р., Звіт про вланий капітал за 2014 р.]. . , . С. 4-5.

284059. Керцелли Л. И., Рыжкин В. Я., Трояновский Б. М. и др. Тепловая электрическая станция большой мощности. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 120 с.

284060. Нагірняк А. Я. Кирило Трильовський - організатор січового руху у Галичині (кін. XIX - поч. XX ст.). . , . С. 46-51.

284061. Чистович С. А., Соловей Б. П. Автоматическое регулирование температерного режима отапливаемых помещений. Изд-во мин. комунальн. хоз.. Москва, 1959. 149 с.

284062. Мельник В. М. Діяльність т. Окуневського у Державній раді під час другої та третьої каденцій. . , . С. 52-58.

284063. Морушко О. О., Матієшин Л. М. Позиція провідних Польських партій Російської імперії напередодні та на початку першої світової війни. . , . С. 59-63.

284064. Берест І. Р. Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни. . , . С. 64-69.

284065. Мазур О. Я., Баран І. В. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914 - 1918 рр.). . , . С. 70-75.

284066. Питльована Л. Ю. Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни. . , . С. 76-84.

284067. Моргун М. В., Лушкавнюк Т. С. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування. . , . С. 84-89.

284068. Барановська Н. М. Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського. . , . С. 90-97.

284069. Дещинський Л. Є. Поневолення України більшовицькою системою та припинення її репрезентації на міжнародній арені у першій половині XX ст.. . , . С. 97-106.

284070. Зінкевич Р. Д. Початки формування армії УНР восени 1917 року. . , . С. 107-113.

284071. Чистовой О. Г. Знакомые незнакомцы. Лениздат. Ленинград, 1990. 288 с.

284072. Хома І. Я. Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918-1920 роках у сучасній історіографії. . , . С. 114-119.

284073. Чистовые методы обработки. ППИ. Пермь, 1971. 127 с.

284074. Чистое небо столицы. Знание. Москва, 1982. 96 с.

284075. Чистозвонов С. Б., Ханин Н. С. Современные зарубежные автомобильные дизели. ЦИНТИАМ. Москва, 1963. 173 с.

284076. Чистота поверхности деталей в автотракторостроении. Машгиз. Москва, 1953. 121 с

284077. Уська У. Р. Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби. . , . С. 120-127.

284078. Чистота поверхности и современные методы ее измерения. Оборонгиз. Москва, 1952. 277 с.

284079. Куций А. Ф. Полковник Р. Сушко - учасник другого зимового походу 1921 року. . , . С. 128-135.

284080. Шелюк Л. О. Українська державність у 1920-1923 рр. та її знищення більшовицькою владою. . , . С. 135-142.

284081. Плазова Т. І. Діяльність української еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період XX ст.. . , . С. 143-148.

284082. Каша М. Є. Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об'єкти пам'ятко-охоронної діяльності (1920-1930 рр.). . , . С. 148-152.

284083. Мельник Р. П. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення збройних сил в українській військовій літератирі 20-30-х років XX ст.. . , . С. 153-161.

284084. Каданер Л. И., Ночвин Г. А., Гусаров А. З. Технология электроосаждения родия. Машиностроение. Киев, 1968. 43 с.

284085. Юрчук Л. В. Корпус охорони прикордоння другої речі посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924-1929 рр.). . , . С. 161-167.

284086. Визник В. С. Аграрне питання в програмних документах і діяльності УНДО. . , . С. 168-174.

284087. Гнатюк В. М. Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років: системні підходи. . , . С. 175-181.

284088. Технология электротехнического производства. ВНИИИЭМ. Москва, 1979. 140 с.

284089. Технология энергомашиностроения. ЦБНТИ. Москва, 1958. 105 с.

284090. Тепловидение. Мирва. Москва, 1980. 212 с.

284091. Конюхов С. В. До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни. . , . С. 181-187.

284092. Коваль М. В. Довготривала фортифікація на теренах України: ретроспекція. . , . С. 188-196.

284093. Лиферов А. А., Батунер О. Ю., Блюдзе М. Ю. Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ. Машиностроение. Ленинград, 1987. 109 с.

284094. Тепловидение. Мирва. Москва, 1982. 134 с.

284095. Тепловидение. Мирва. Москва, 1984. 234 с.

284096. Течения жидкостей и газов. Наукова думка. Киев, 1965. 80 с.

284097. Буковський І. В. Особливості організації виховної роботи з особовим складом в умовах переходу до контрактної форми комплектування Збройних сил України. . , . С. 197-203.

284098. Тепловидение. Мирва. Москва, 1986. 160 с.

284099. Тепловидение. Мирва. Москва, 1988. 158 с.

284100. Тепловидение. Мирва. Москва, 1990. 158 с.

284101. Мина Ж. В., Пелещишин А. М. Колективне суспільне документування історичних процесів збройних формувань України періоду національно-визвольної революції 1917-1921 рр. в українській Вікіпедії. . , . С. 204-213.

284102. Тепловое состояние роторов и цилиндров паровых турбин. Машиностроение. Москва, 1964. 283 с.

284103. Химиця Н. О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження Єврореволюції 2013-2014 рр. в Україні. . , . С. 214-223.

284104. Стасюк І. М. Діяльність Української греко-католицької церкви у підпіллі ( 1946-1989 рр.). . , . С. 224-230.

284105. Логвинович Г. В., Буйвол В. Н., Дудко А. С. Течения со свободными поверхностями. Наук. думка. Киев, 1985. 296 с.

284106. Романовський Я. Я. Досвід формування правової культури військовослужбовців Збройних сил України. . , . С. 231-238.

284107. Тийсмус Х. А. Ограничение момента электропривода при помощи нелинейного моста. ТПИ. Таллин, 1957. 24 с.

284108. Тиктин С. А. Вапотронная техника. Техніка. Киев, 1975. 151 с.

284109. Тиле Р. Леонард Эйлер. Вища школа. Киев, 1983. 191 с.

284110. Тилипанов В. Н. Автоматические роторные линии в радиоэлектронной промышленности. Машиностроение. Москва, 1980. 168 с.

284111. Тилипалов В. Н. Средства автоматизации механической обработки в радиоэлектронной промышленности. Машиностроение. Москва, 1983. 256 с.

284112. Тиллес С. А. Экономика технологических процессов механической обработки. Машгиз. Москва, 1959. 300 с.

284113. Тиллес С. А. Экономический анализ вариантных технологических процессов механической обработки. Машгиз. Москва, 1948. 136 с. : табл., диагр., граф., схем., эскизы, черт

284114. Иванов В. Е., Папиров И. И., Тихинский Г. Ф., Амоненко В. М. Чистые и сверхчистые металлы. Металлургия. Москва, 1965. 263 с.

284115. Тиман А. Ф., Трофимов В. Н. Введение в теорию гармонических функций. Наука. Москва, 1968. 207 с.

284116. Савченко О. О. Економіка Галичини після війн 1914-1920 рр.. . , . С. 239-243.

284117. Тиман А. Ф. Теория приближения функций действительного переменного. Физматгиз. Москва, 1960. 624 с.

284118. Чистяков В. Д. Руководство по контролю качества ремонта тракторов. Сельхозгиз. Москва, 1947. 480 с. : ил., табл., черт.

284119. Тимашев С. Ф. Физико-химия мембранных процессов. Химия. Москва, 1988. 236 с.

284120. Якубовський В. І. Фортифікаційні споруди градів Болохівської землі як джерело реконструкції оборонних споруд городищ Південно-Західної Русі. . , . С. 244-252.

284121. Чистяков В. М. Замедлители коррозии металлов (ингибиторы). Наука и техника. Минск, 1965. 62 с.

284122. Тимербаев А. Р., Петрухин О. М. Жидкостная адсорбционная хроматография хелатов. Наука. Москва, 1989. 287 с.

284123. Тепловоз Тэз. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Транспорт. Москва, 1967. 140 с.

284124. Тимербаев Р. М. Мирный атом на международной арене. Междунар. отношения. Москва, 1969. 176 с.

284125. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. Наука. Москва, 1987. 240 с.

284126. Панишко С. Д. Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньосередньовічних укріплень "motte fnd bailey" на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками. . , . С. 252-262.

284127. Гутковский В. А., Айзинбуд С. Я., Казаков В. Н. Тепловозное хозяйство. Транспорт. Москва, 1980. 255 с.

284128. Тимирязев В. А. Адаптивное управление обработкой деталей на станках с ЧПУ. Машиностроение. Москва, 1983. 47 с.

284129. Курдина Ю. М. Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва. . , . С. 263-270.

284130. Тимищенко М. Г. Радиорелейные системы передачи прямой видимости. Радио и связь. Москва, 1982. 208 с.

284131. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 159 с.

284132. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 86 с.

284133. Добрянський В. К. Археологічне обстеження городища XIV ст. в с.Біла біля м.Чорткова Тернопільської області. . , . С. 270-274.

284134. Тимкин Ю. В. Анализ электронных схем методом двунаправленных графов. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 256 с.

284135. Тепловозное хозяйство. Транспорт. Москва, 1972. 224 с.

284136. Тимонин В. И. Операционная система ОС ЕС: основы функционирования. Финансы и статистика. Москва, 1983. 223 с.

284137. Чистяков Н. И. Современный радиоприемник. Знание. Москва, 1973. 64 с.

284138. Володимир Захар'єв Видатний архітектор Іван Могитич і Сокілецька церква XII-XIII століть. . , . С. 274-278.

284139. Тимонова М. А. Защита от коррозии магниевых сплавов. Металлургия. Москва, 1977. 159 с.

284140. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

284141. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

284142. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1972. 144 с.

284143. Чистяков Н. И. Электрические авиационные приборы. Оборонгиз. Москва, 1950. 534 с.

284144. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1972. 144 с.

284145. Візітів Ю. М. Їх виховав пласт: родина Гороховичів (20-30-ті роки XX століття). . , . С. 279-282.

284146. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1972. 144 с.

284147. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1972. 144 с.

284148. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1972. 144 с.

284149. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284150. Тимофеев А. А. Новые полупроводниковые приборы. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 8 с.

284151. Терський С. В., Підкович А. Я. Духовні скарби рідної землі. . , . С. 282-285.

284152. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284153. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284154. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284155. Тимофеев А. В. Адаптивные транспортные средства для гибких автоматических производств. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 27 с.

284156. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284157. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1971. 144 с.

284158. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 160 с.

284159. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 144 с.

284160. Глаголев Н. М. и др. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины. Транспорт. Москва, 1965. 403 с.

284161. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 160 с.

284162. Козіна Г. Л., Молдов'ян М. А., Неласа Г. В. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 158 с.

284163. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 128 с.

284164. Тимофеев А. В. Построение адаптивных систем управления программным движением. Энергия. Ленинград, 1980. 85 с.

284165. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 128 с.

284166. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1970. 144 с.

284167. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 128 с.

284168. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 160 с.

284169. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 160 с.

284170. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 144 с.

284171. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 144 с.

284172. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1969. 128 с.

284173. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284174. Волинець О. Солідарність, субсидіарність та загальне благо як фундаментальні принципи взаємодії людини, громадянського суспільства та держави у соціальному вченні католицизму. . , . С. 3-8.

284175. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284176. Чистяков С. Ф. Краткий справочник по теплотехническим приборам и регуляторам. Энергия. Москва, 1964. 168 с.

284177. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284178. Горбач О. Християнський аспект формування міжнародних відносин в епоху середньовіччя. . , . С. 9-14.

284179. Чистяков С. Ф. Расчет динамических характеристик тепловых регулируемых объектов. Металлургиздат. Москва, 1959. 187 с.

284180. Демчишак Р. Зовнішня політика держави в українській політичній думці Західної України націоналістичного спрямування міжвоєнного періоду XX ст.. . , . С. 15-20.

284181. Тимофеев А. Ф. Техника безопасности в электролитическом производстве каустической соды и хлора. Химия. Москва, 1976. 192 с.

284182. Тепловозные и судовые двигатели. ХПИ. Харьков, 1961. 221 с.

284183. Кіянка І. Німецький нацизм: від популістських обіцянок до авторитарної диктатури. . , . С. 21-26.

284184. Кукарцев О. Дослідження і теоретизування глобалізації: до історії питання. . , . С. 27-31.

284185. Тепловозостроение. Машиностроение. Москва, 1950. 180 с., 1 л. портр.,1 л. черт. : ил., табл., черт.

284186. Нікулішин Н. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м'яка сила" у сучасній вітчизняній науці. . , . С. 32-37.

284187. Тишкун Ю. До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика". . , . С. 38-44.

284188. Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект. . , . С. 44-51.

284189. Яворський М. Політична стабільність як політологічна категорія: основні підходи. . , . С. 52-57.

284190. Бучин М. Індекс демократичних виборів в Україні. . , . С. 58-64.

284191. Зубар В. Роль сучасних суспільно-політичних рухів у розвитку української державності. . , . С. 65-70.

284192. Климанська Л. Геронтологічна перспектива соціальної політики. . , . С. 70-77.

284193. Митко А. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики. . , . С. 77-81.

284194. Пасічний Р. Євромайдан: технології зниження політичної активності. . , . С. 82-87.

284195. Субботін С. О., Олійник А. О. Інтелектуальні системи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 218 с.

284196. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

284197. Субботін С. О., Олійник А. О. Нейронні мережі. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 132 с.

284198. Ямельницький О. Політико-культурні чинники мобілізації до політичної участі. . , . С. 87-93.

284199. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2012. 52 с.

284200. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2012. 52 с.

284201. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2012. 52 с.

284202. Дорош Л. Інституціоналізація мондіалізму : глобальна політика з погляду теорії латентних структур. . , . С. 94-100.

284203. Здоровега М. Особливості становлення глобального громадянського суспільства. . , . С. 100-106.

284204. Івасенко О. Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи. . , . С. 107-112.

284205. Ільницька У. "Східне партнерство" як вимір Європейської політики сусідства та діалоговий рівень співробітництва України з ЄС. . , . С. 113-120.

284206. Куньч З., Куньч М. Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю. . , . С. 121-127.

284207. Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізаці. . , . С. 128-133.

284208. Тимофеев Б. Б., Литвинов В. А. Технология обработки данных в АСУП. Техніка. Киев, 1978. 175 с.

284209. Олейнік Ю. Угода "Про асоціацію" ЄС з "третіми" державами: досвід Польщі. . , . С. 133-140.

284210. Бородулин И. П., Бренер Е. Д., Гречищев Е. С. и др. Тепловозы. Конструкция, теория, расчет. Машиностроение. Москва, 1976. 544 с.

284211. Сухорольська І. Заходи громадської дипломатії іноземних держав як засіб впливу на масову аудиторію в Україні. . , . С. 141-148.

284212. Чистяков Ю. Д., Гришин В. М., Райнов Ю. П. Газофазная эпитаксия и диффузия в электрическом поле. ЦНИИ "Электроника". Москва, 1976. 40 с.

284213. Турчин Я. Українська держава та закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії. . , . С. 149-155.

284214. Хімяк О. Цивілізаційна індентифікація України. . , . С. 156-163.

284215. Читающие автоматы. Наукова думка. Киев, 1965. 288 с.

284216. Тимофеев Б. С. Автоматическая настройка телевизионных систем с помощью микро-ЭВМ. Радио и связь. Москва, 1988. 160 с.

284217. Шипка Н. Особливості формування етнонаціональної ідентичності національних та етнічних меншин сучасної Польщі. . , . С. 164-170.

284218. Чихачев Н. А. Формула изобретения в советской и зарубежной патентной практике. Комитет по делам изобретений и открытий. Москва, 1967. 85 с.

284219. Тимофеев Б. Т., Жеребенков А. С., Чернаенко Т. А. Статистический подход к оценке качесвта и свойств сварных соединенний. Знание. Ленинград, 1982. 21 с.

284220. Тимофеев В. А. Инженерные методы расчета и исследования динамических систем. Энергия. Ленинград, 1975. 319 с.

284221. Тимофеев В. П., Кончий А. А. Слово о лесе. Знание. Москва, 1975. 96 с.

284222. Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. Госхимиздат. Москва, 1953. 796 с.

284223. Марченко А. П., Осетров А. А., Кравченко С. С., Хамза О. А. Моторные свойства низкокалорийных газовых топлив и их влияние на показатели двигателей внутреннего сгорания. . , . С. 3-11.

284224. Тимофеев Г. И. Механика сплавов при кристаллизации слитков и отливок. Металлургия. Москва, 1977. 160 с.

284225. Pioro I. L. Nuclear Power as a Basis for Future Electrical Generation (Review) = Атомная энергетика как основа для генерирования электрической энегии в будущем (Обзор). . , . Р. 12-24.

284226. Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. Госхимиздат. Москва, 1963. 912 с.

284227. Тимофеев Д. В. Режимы в электрических системах с тяговыми нагрузками. Энергия. Москва, 1965. 224 с.

284228. Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. Госхимиздат. Москва, 1957. 767 с.

284229. Горюнов Д. Все, что должен, прощаю : [кому за последние четверть века списывались государственные долги. Государственный долг Украины, крупнейших экономик мира, крупнейшие долги одиозных экономик мира]. . , . С.52-54.

284230. Тимофеев Д. В. Режимы в электрических системах с тяговыми нагрузками. Энергия. Москва, 1972. 296 с.

284231. Тимофеев Д. И. Вальцовщик листопрокатных станов. Металлургиздат. Москва, 1955. 236 с.

284232. Денисов А. А., Денисов Н. А., Денисов К. А. Метаногидраты морских акваторий. . , . С. 25-34.

284233. Тепловозы. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1975. 20 с.

284234. Бойченко С. В., Шкильнюк И. А., Черняк Л. Н., Макаренко Ю. С., Карелин Ю. В. Экологические аспекты использования моторных топлив (Обзор). . , . С. 35-44.

284235. Тепловозы. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1973. 23 с.

284236. Тепловозы. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1971. 24 с.

284237. Цыбуля С. Д., Старчак В. Г., Иваненко К. Н., Бобровник Х. Н. Интегральная оценка вредных выбросов с учетом комбинированного действия токсических загрязнителей. . , . С. 44-49.

284238. В.П.Чкалов. Планета. Москва, 1987. 287 с.

284239. Тепловозы зарубежных стран. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1972. 188 с.

284240. Тепловозы ТГМ4 и ТГМ4А. Транспорт. Москва, 1976. 160 с.

284241. Челидзе Т. Л., Деревянко А. И., Куриленко О. Д. Электрическая спектроскопия гетерогенных систем. Наукова думка. Киев, 1977. 231 с.

284242. Аронов П. И., Бажанов В. А., Батурова Д. А. и др. Тепловозы ТЭМ1 и ТЭМ2. Транспорт. Москва, 1972. 256 с.

284243. Гвоздяк П. И., Сапура Е. В., Демчина В. П. Очистка питьевой воды от нитратов пробиотиками. . , . С. 50-54.

284244. Тимофеев Ю. П., Фок М. В., Фридман С. А. Видим в недидимом свете. Знание. Москва, 1983. 64 с.

284245. Челищев Б. Е., Боброва И. В. Автоматизированные системы технологической подготовки производства. Энергия. Москва, 1975. 137 с.

284246. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Вища школа. Киев, 1980. 183 с.

284247. Сорока Б. С., Sevcsik M., Kapros T., Воробьев Н. В., Бершадский А. И. Повышение теплогидравлической эффективности инновационной конструкции выносных рекуператоров промышленных печей. Результаты экспериментальных исследований. . , . С. 55-69.

284248. Коломієць О. М., Ясинецький А. О., Моделювання напівсухого аміачного метода видалення діоксида сірки. . , . С. 69-78.

284249. Двойнос Я. Г., Назарчук В. В., Хотинецький М. І.. Процес формування виробів зі спіненого полістиролу. . , . С. 79-83.

284250. Мосоров В. Я. Система USOS - інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі. . , . С. 3-7.

284251. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2013. 76 с.

284252. Челлен Г. Физика элементарных частиц. Наука. Москва, 1966. 555 с.

284253. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2014. 81 с.

284254. Шаховська Н. Б. Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи. . , . С. 8-14.

284255. Тимофеев Ю. С. Электроалмазное шлифование твердосплавных ножей для сборных фрез. ГОСИНТИ. Москва, 1968. 3 с.

284256. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2014. 96 с.

284257. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2014. 204 с.

284258. Тимофеева М. А., Лапин Ю. С. Эстетическая организация среды промышленных предприятий. ВНИИТЭ. Москва, 1975. 45 с.

284259. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2015. 112 c.

284260. Тимофеевич В. С. Монтаж стальных конструкций. Трудрезервиздат. Москва, 1956. 323 с.

284261. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

284262. Тимофеенко Л. П., Усок В. Ф. Снижение шума на промышленных предприятиях. Техніка. Киев, 1980. 143 с.

284263. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 55 с.

284264. Савицький А. Й., Мелкумян К. Ю., Габзовська О. Б., Ромашкевич Я. О. Інформаційно-аналітична система "Електронний кампус" НТУУ "КПІ". . , . С. 14-19.

284265. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 56 с.

284266. Тимошенко В. В. Экономия электроэнергии на электрометаллургических предприятиях. Металлургиздат. Москва, 1962. 189 с.

284267. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2014. 83 с.

284268. Павликевич М. Й. Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем. . , . С. 20-25.

284269. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2015. 104 с.

284270. Тимошенко В. И., Наугольных К. А. Нелинейная акустика. ТРТИ. Таганрог, 1981. 55 с.

284271. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2015. 56 с.

284272. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 82 с.

284273. Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т.В. Підходи до стандартизації електронних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. . , . С. 25-29.

284274. Тимошенко В. И. Расчет и проектирование параметрических акустических преобразователей. ТРТИ. Таганрог, 1978. 92 с.

284275. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 84 с.

284276. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2015. 32 с.

284277. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2015. 28 c.

284278. Тимошенко Н. Н. Качество кислородно-конверторной стали. Металлургия. Москва, 1965. 135 с.

284279. Жарких Ю. С., Лисоченко Б. Б., Сусь О. В., Третяк О. В. Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів. . , . С. 29-35.

284280. Тимошенко С. П. Пластинки и оболочки. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 460 с. : ил., табл., черт.

284281. Стефанович Т. О. Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни. . , . С. 35-38.

284282. Жежнич П. І., Гірняк М. Г. Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу. . , . С. 39-42.

284283. Алєксєєва І. В., Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б.. Дудко А.. Тарабара І. Про створення в НТУУ "КПШ" комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО : [побудова відеокурсу "Математика для інженерів і економістів", який містить лекції та практичні заняття у вигляді логічної послідовності слайдів]. . , . С. 43-48.

284284. Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 532 с.

284285. Сташевський З. П., Грицюк Ю. І. Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки : [поняття компетенцій. Аналіз видів компетенцій. Моделі компетенцій фахівців з інформаційної безпеки]. . , . С. 49-55.

284286. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284287. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284288. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1968. 96 с.

284289. Тимошенков К. Д., Минаев В. Н., Гордиенко С. Я. Приборы контроля и регулирования температуры с термобиметаллическим диском. Машиностроение. Москва, 1982. 113 с.

284290. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 96 с.

284291. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 96 с.

284292. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 96 с.

284293. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 96 с.

284294. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 80 с.

284295. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1967. 112 с.

284296. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 80 с.

284297. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 112 с.

284298. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 96 с.

284299. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 96 с.

284300. Тимошина Е. Единые серии КТП общепромышленного, городского и сельскохозяйственного применения мощностью 160-6300 ква, напряжением 6-10-35 кв.. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 20 с.

284301. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 96 с.

284302. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1966. 96 с.

284303. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1965. 96 с.

284304. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1965. 96 с.

284305. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1965. 96 с.

284306. Челноков А. М. Организация и планирование судостроительного предприятия. Судпромгиз. Москва, 1953. 442 с.

284307. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1965. 96 с.

284308. Тимощенко В. А., Ермилов В. В. Безоблойная штамповка поковок с изогнутой осью. Штиинца. Кишинев, 1980. 83 с.

284309. Березко О. Л., Жежнич П. І., Пастух О. А. Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу. . , . С. 56-62.

284310. Челноков А. Ф. Влияние химико-термической обработки стали на ее сопротивляемость схватыванию. КИГВФ. Киев, 1959. 16 с.

284311. Тимощенко В. А., Богоев В. С. Разделение листового металла эластичными средами. Штиинца. Кишинев, 1988. 106 с.

284312. Колодій Р. С. Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle. . , . С. 63-68.

284313. Тимченко А. Д. Краткий медико-биологический словарь. Выща школа. Киев, 1988. 360 с.

284314. Анохін В. М., Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника "Економіка підприємства". . , . С. 68-72.

284315. Челноков И. И., Бабаев А. М. Трехосные тележки отечественных и зарубежных вагонов. НИИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1971. 58 с.

284316. Тимченко В. Ф. Колебания нагрузки и обменной мощности энергосистем. Энергия. Москва, 1975. 209 с.

284317. Чайківський Т. В., Озірковський Л. Д., Біленька О. Б. Індивідуальні завдання в електронній дисципліні. . , . С. 73-78.

284318. Тимчук А. И., Табачников И. З. Пневматические и гидравлические станочные приспособления. Гостехиздат. Киев, 1957. 226 с.

284319. Челноков О. А. Транзисторные генераторы синусоидальных колебаний. Сов. радио. Москва, 1975. 271 с.

284320. Тинберген Н. Мир серебристой чайки. Мир. Москва, 1974. 243 с.

284321. Челноков С. И., Бармин Б. П. Доводка и притирка деталей алмазными пастами. ГосИНТИ. Москва, 1967. 9 с.

284322. Тинькова Г. Куличи, блины, пасхи. СП Вся Москва. Москва, 1990. 59 с.

284323. Тинькова Г. По рецептам прабабушек. Московская правда. Москва, 1990. 94 с.

284324. Человек, завод, эстетика. Рост. кн. изд-во. Ростов на-Дону, 1966. 112 с.

284325. Типаж абразивного инструмента из эльбора на 1981-1985 годы. НИИмаш. Москва, 1980. 32 с.

284326. Типаж абразивного инструмента на 1981-1985 г.. НИИмаш. Москва, 1980. 51 с.

284327. Типаж металлорежущего инструмента на 1976-1980 г.. НИИМАШ. Москва, 1976. 424 с.

284328. Человек и вулканы. Знание. Москва, 1980. 95 с.

284329. Типаж металлорежущего инструмента на 1986-1990 гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 374 с.

284330. Типаж металлорежущего инструмента общего назначения на 1971-1975 гг.. НИИМАШ. Москва, 1972. 463 с.

284331. Типаж металлорежущих станков на 1959-1965 годы. ЦБТИ. Москва, 1958. 368 с.

284332. Типаж металлорежущих станков на 1991-1995 годы. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 111 с.

284333. Типаж модернизированного металлорежущего оборудования. НИАТ. Москва, 1961. 116 с.

284334. Типаж насосов центробежных консольных одноступенчатых на 1961-1965 гг.. ЦБТИ. Москва, 1961. 15 с.

284335. Типаж насосов центробежных многоступенчатых секционных на 1961-1965 гг.. ЦБТИ. Москва, 1961. 10 с.

284336. Глушкова В. М., Брановицкий В. И., Довгялло А. М. Человек и вычислительная техника. Наукова думка. Киев, 1971. 294 с.

284337. Человек и животный мир. Знание. Москва, 1984. 96 с.

284338. Типаж насосов центробежных одноступенчатых с колесом двухстороннего входа на 1961-1965 гг.. ЦБТИ. Москва, 1961. 10 с.

284339. Человек и лес. Знание. Москва, 1981. 96 с.

284340. Типаж оборудования для инструментального производства на 1959-1965 гг.. ОТИ ВНИИ. Москва, 1960. 136 с.

284341. Человек и машины. Мир. Москва, 1986. 264 с.

284342. Человек и океан. Знание. Москва, 1983. 96 с.

284343. Типаж оборудования для инструментального производства на 1959-1965 гг.. ОТИ ВНИИ. Москва, 1960. 48 с.

284344. Человек и окружающая среда. Географ. общ-во СССР. Ленинград, 1977. 162 с.

284345. Типаж слесарно-монтажных инструментов общего назначения и мероприятия по его внедрению на 1963-1965 гг.. ЦБТИ. Москва, 1963. 47 с.

284346. Человек и пустыня. Знание. Москва, 1978. 96 с.

284347. Человек и растения. Знание. Москва, 1982. 96 с.

284348. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1974. 162 с.

284349. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1975. 161 с.

284350. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1977. 160 с.

284351. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1978. 160 с.

284352. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1981. 161 с.

284353. Человек и стихия. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1988. 176 с.

284354. Человек и холод. Знание. Москва, 1982. 64 с.

284355. Человек, общество, природа. Знание. Москва, 1981. 96 с.

284356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" для студентів спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

284357. Человек против стихии. Знание. Москва, 1980. 96 с.

284358. Челомей В. Н. Избранные труды. Машиностроение. Москва, 1989. 336 с.

284359. Типаж станочного дереворежущего инструмента на 1986-1990 гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 11 с.

284360. Типашов И. В. Инженерные методы исследования дуговых сталеплавильных печей. Металлургиздат. Москва, 1961. 58 с.

284361. Челпанов И. Б. Оптимальная обработка сигналов в навигационных системах. Наука. Москва, 1967. 392 с.

284362. Сегедов Р. С., Строцев Ю. В., Круглый З. Л. Типизация проектных решений по техническому обеспечению АСУП. ЦНИИТЭИприборотсроения. Москва, 1975. 108 с.

284363. Челышев В. А. Вычислительные системы и комплексы. ГПИ. Горький, 1975. 144 с.

284364. Чельцов А. В., Линденбаум Я. М., Соколин Г. Ф. Опыт нормирования надежности приборов контроля качества химической продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 32 с.

284365. Чельцов А. В., Линденбаум Я. М. Рациональная надежность измерительных устройств систем управления. ЛДНТП. Ленинград, 1971. 24 с.

284366. Типизация технологических процессов в машиностроении. Машгиз. Москва, 1963. 116 с.

284367. Челюсткин А. Б. Применение вычислительной техники для управления металлургическими агрегатами. Металлургиздат. Москва, 1960. 188 с.

284368. Типикин А. П., Петров В. В., Бабанин А. Г. Коррекция ошибок в оптических накопителях информаци. Наукова думка. Киев, 1990. 166 с.

284369. Челюсткин А. Б. Проблемные вопросы автоматизации металлургической промышленности. Металлургиздат. Минск, 1960. 70 с.

284370. Челюсткин А. Б. Системное управление производством. Наука. Москва, 1971. 135 с.

284371. Мандрона М., Сташевский З., Буряк Н. Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу. . , . С. 78-82.

284372. Челюсткин А. Б. Электроавтоматика прокатных станов. Металлургизддат. Москва, 1952. 279 с.

284373. Бущак Г. А. Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів. . , . С. 83-89.

284374. Типикин В. Ф., Лейбзон Л. М., Новак В. М. Гидравлические прессы для неметаллических материалов. Машинстроение. Москва, 1969. 196 с.

284375. Тимофеєва Ю. Р., Тарасов Д. О. Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій. . , . С. 90-98.

284376. Типовая методика испытания опытных образцов КПО / ЭНИКМАШ. ОНТИ. Воронеж, 1979. 140 с.

284377. Федасюк Д. В., Макар В., Тушницький Р. Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету. . , . С. 99-106.

284378. Петрушенко В Проблематизація поняття істини в сучасній філософії. . , . С. 3-8.

284379. Типовая методика определения уровня стандартизации и унификации изделий : РД 33-74т. Изд. стандартов. Москва, 1976. 15 с.

284380. Типовая методика оптимизации одномерного параметрического (типоразмерного) ряда. Изд. стандартов. Москва, 1976. 64 с.

284381. Кадикало А. Проблемність визначення свідомості та штучний інтелект. . , . С. 9-16.

284382. Челябинский политехнический институт Учебное пособие по курсу "Основы разработки автоматизированных систем технологической подготовки производства в машиностроении". ЧПИ. Челябинск, 1977. 84 с.

284383. Джигіта А. Потік свідомості та іманентний час у феноменологічній концепції Едмунда Гусерля. . , . С. 17-22.

284384. Петрушенко О. Утопія як проективна інтелектуальна конструкція. . , . С. 23-28.

284385. Типовая программа практики по специальности 0404 "Литейное производство черных и цветных металлов". МВ и ССО СССР. Москва, 1980. 82 с.

284386. Типовая технология термической обработки инструмента для условий автоматизированного производства. НИИмаш. Москва, 1975. 172 с.

284387. Паньків О. Сприйняття часу в інтернет-просторі. . , . С. 29-33.

284388. Онишук О. Сучасна людина у просторі віртуальної реальності: особливості соціокультурної трансформації. . , . С. 34-39.

284389. Типовая технология термической обработки крупногабаритных деталей машин единичного и мелкосерийного производства. НИИИМАШ. Москва, 1967. 223 с.

284390. Мазур Л. До питання про співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності: самоідентифікація індивіда як механізм соціальної пам'яті. . , . С. 40-46.

284391. Челябинский политехнический институт Учебное пособие по курсу "Основы разработки автоматизированных систем технологической подготовки производства в машиностроении". ЧПИ. Челябинск, 1977. 84 с.

284392. Мамчак С. Супранаціональне розширення громадянської солідарності як основа інклюзивного формування публічності (аналіз ідеї Ю. Габермаса). . , . С. 47-52.

284393. Чурсінова О. Соціально-антропологічні аспекти сучасної української філософії техніки. . , . С. 53-57.

284394. Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск'є). . , . С. 58-62.

284395. Типовая технология термической обработки металлобрабатывающего инструмента. НИИИМАШ. Москва, 1967. 212 с.

284396. Типовая технология термической обработки металлобрабатывающего инструмента. НИИИМАШ. Москва, 1968. 205 с.

284397. Типовая функциональная схема процесса проектирования объектов в условиях функционирования САПР. ВНИИМАШ. Москва, 1985. 43 с.

284398. Мазурик М. Аналіз російськими мислителями кін. XIX-поч. XX ст.онтологічного розуміння добра і зла в патристиці. . , . С. 63-69.

284399. Головей В. Платонівська критика мистецтва в контексті становлення дискурсу репрезентації. . , . С. 70-75.

284400. Типовое оборудование государственных учреждений. ВНИИТЭ. Москва, 1971. 64 с.

284401. Типовое положение о заместителе управляющего (начальника) по экономическим вопросам и главном экономисте строительного (монтажного) треста. Стройиздат. Москва, 1969. 7 с.

284402. Антонець М., Соляник А. Вправадження естетотерапевтичних технологій та новітніх тренінгів у викладанні етики та естетики. . , . С. 76-80.

284403. Гончаренко О. Семіотичні аспекти логіки Степана Балея. . , . С. 81-87.

284404. Типовое положение об управлении производственно-технологической комплектации строительно-монтажного треста. Прейскурантиздат. Москва, 1988. 16 с.

284405. Повторєва С., Шадських Ю. Гендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності : [визначення категорії "гендер". Опозиція "чоловік-жінка". Жіночність. Жіночий дискурс. Гендерний контекст творчості українських письменників]. . , . С. 87-93.

284406. Федорів Л. Особливості некласичного розуміння трансцендентного: деякі аспекти та підходи : [розуміння трансцендентного у філософії ХІХ-ХХ ст., зокрема у працях Дільтея, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра та ін.]. . , . С. 94-97.

284407. Саноцька Н. Репрезентація жінки в творчості Лесі Українки. . , . С. 97-99.

284408. Нагорняк О. Contra spem spero - життєве кредо поетеси. . , . С. 100.

284409. Возняк І. Проблема зв'язку людини та природи у творчості Лесі Українки. . , . С. 101.

284410. Мовчан В. Тема судьбы в творчестве Леси Украинки. . , . С. 101.

284411. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 19 с.

284412. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 40 с.

284413. Петрушенко В. Співвідношення волі та відповідільності у драмі Лесі Українки "Камінний господар". . , . С. 102-103.

284414. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 18 с.

284415. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 27 с.

284416. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 28 с.

284417. Типовое вспомогательное и установочное оборудование для механизации и автоматизации транспортно-погрузочных работ. НИИМАШ. Москва, 1966. 23 с.

284418. Типовой проект модернизации бесцентровошлифовального станка модели 3180. Машгиз. Москва, 1962. 299 с.

284419. Типовой проект модернизации вертикально-сверлильного станка модели 2118. Машгиз. Москва, 1962. 100 с.

284420. Типовой проект модернизации вертикально-сверлильных станков моделей 2125, 2135 и 2150. Машгиз. Москва, 1959. 350 с.

284421. Типовой проект модернизации токарно-винторезного станка модели 1Д63 (ДИП-30). Машгиз. Москва, 1957. 200 с.

284422. Типовой проект модернизации токарно-винторезных станков моделей 162СП, 1617,1615 и 1615М. Машгиз. Москва, 1957. 251 с.

284423. Шевченко Т. Г. Тополя. Дніпро. Київ, 1984. 95 с. : ил. ; 70х108/64

284424. Типовой проект модернизации токарно-винторезных станков моделей 1Д62 (ДИП-20) и 1Д62М (ДИП-20М). Машгиз. Москва, 1957. 262 с.

284425. Типовой проект модернизации токарно-револьверного станка модели 1336. Машгиз. Москва, 1958. 210 с.

284426. Типовой проект модернизации шестишпиндельных токарных прутковых автоматов моделей 8-1261 и 1261М. Машгиз. Москва, 1961. 175 с.

284427. Типовой раздаточный материал к изучению курса "Математика" для слушателей полготовительных отделений. УМУ Минвуза УССР. Киев, 1987. 84 с.

284428. Типовой раздаточный материал к изучению курса "Физика" для слушателей полготовительных отделений. Учебно-метод. кабинет по высш. образ. Минвуза УССР. Киев, 1987. 94 с.

284429. Типовой раздаточный материал к изучению курса "Физика" для слушателей полготовительных отделений. Учебно-метод. кабинет по высш. образ. Минвуза УССР. Киев, 1987. 86 с.

284430. Типовые автооператорные и кареточные автоматические линии для нанесения гальванических, химических и анодизационных покрытий и их компоновка с использованием унифицированных, стандартизированных и нормализованных узлов. НИИМАШ. Москва, 1969. 192 с.

284431. Типовые вибрационные бункера. ЦИНТИ электротехн. и приборостр. пром-ти. Москва, 1960. 112 с.

284432. Типовые задачи по теоретической механике и методы их решения. Госехиздат. Киев, 1956. 511 с.

284433. Пачколін Ю. Е., Бондаренко О. О., Левченко С. А. Використання конформних відображень для дослідження електрофізичних параметрів течії розплаву металу в електродуговій сталеплавильній печі. . , . С. 40-45.

284434. Ярова К. Мовленнєвий етикет комунікативного акту в епістолярному дискурсі (На матеріалах листів Лесі Українки). . , . С. 102-103.

284435. Дрогомирецька М. Неоромантизм Лесі Українки. . , . С. 103.

284436. Тіпцов М. Особисті роздуми про твір "Бояриня" Лесі Українки. . , . С. 104.

284437. Типовые комплексно-автоматизированные участки типа АСВ из оборудования с применением ЭВМ. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 40 с.

284438. Типовые конструкции многооборотной разборной транспортной тары для упаковки, транспортирования и складирования продукции общемашиностроительного применения. НИИМАШ. Москва, 1967. 67 с.

284439. Дробот О. Стилістична роль звертань у творчості Лесі Українки. . , . С. 104-105.

284440. Козелко І. Філософська думка в творчості Лесі Українки. . , . С. 105.

284441. Іванців О. Біблійні антропоніми у творчості Лесі Українки. . , . С. 106.

284442. Петрушенко О. Леся Українка: міркування про утопію. . , . С. 106-107.

284443. Гірна Н. Внесок Лесі Українки у розвиток українського модернізму. . , . С. 107-108.

284444. Карівець І. Передмова до есею Барбари Скарги. . , . С. 108.

284445. Скарга Б. "На початку було слово". . , . С.109-112.

284446. Карівець І. Дослідження індійської філософії в Україні: історико-філософський та лінвістичний підходи. . , . С. 112-114.

284447. Horbal N. I., Kolodiy M. V. Anticrisis marketing as part of the anticrisis management of the enterprise = Антикризовий маркетинг як складова антикризового управління підприємства. . , . P. 3-7.

284448. Doroshkevych K. O., Voronovska M. M. Using method of point factor evalution of the positions of employees of enterprises = Використання бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств. . , . Р. 8-12.

284449. Klymchuk I. M. Evaluation of financial condition of enterprises using fuzzy logis = Оцінювання фінансового стану підприємств з використанням нечіткої логіки. . , . Р. 13-20.

284450. Oleksiv I. B., Mykhailyak H. V. Methodological conditions of the analysis and evaluation of engineering managers' competence = Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. . , . P. 21-28.

284451. Prosyanchuk V. L. Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work = Вплив механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу на якість праці. . , . Р. 29-35.

284452. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015. 16 с.

284453. Економіка України за січень-березень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

284454. Типовые конструкции одежд автомобильных дорог промышленных предприятий. [б. и.]. Москва, 1967. 107 с.

284455. Типовые конструкции сборно-разборных стеллажей для материальных и производственных складов. НИИМАШ. Москва, 1966. 62 с.

284456. Типовые конструкции штампов холодной листовой штамповки. НИИАВТОПРОМ. Москва, 1964. 324 с.

284457. Український агрегат для нового австрійського літака : [новий літак австрійської компанії Diamond Aircraft DA50-JP7 із турбогвинтовим двигуном АІ-450С виробництва ПАТ "Мотор Січ" здійснив перший політ. Матеріал українською та англійською мовами]. . , . С. 3.

284458. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Основи економіки" для студентів гуманітарно-правового інституту усіх форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

284459. Анисимов С. А., Зайцева И. С., Райбман Н. С., Яралов Н. С. Типовые линейные модели объектов управления. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 264 с.

284460. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Політекономія" для студентів факультету економіки та управління заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 102 с.

284461. Про утворення міжвідомчої робочої групи для координацій дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 9.

284462. Типовые методики и программы испытаний металлорежущих станков. НИИмаш. Москва, 1984. 172 с.

284463. На Європейский ринок разом із Білоруссю : [стаття українською і англійською мовами]. . , . С. 10.

284464. Типовые нормы времени на подготовку и оформление документов по материально-техническому снабжению и сбыту продукции. Экономика. Москва, 1988. 76 с.

284465. 2015 - год нейтралитета и мира в Туркменистане : [статья на русском и украинском языках]. . , . С. 16-19.

284466. Типовые нормы времени на работы выполняемые экономистами по труду на производстве. Экономика. Москва, 1989. 40 с.

284467. Статистика та ціни зовнішнього ринку товарів : [товарна структура зовнішньої торгівлі за січень - листопад 2014 р. Обсяг зовнішньої торгівлі в розрізі галузей економіки за січень - вересень 2013 року]. . , . С. 30-32.

284468. Максименко В. Про подолання кризи у вітчизняному машинобудуванні. . , . С. 36-39.

284469. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации. Экономика. Москва, 1991. 43 с.

284470. Бердянський порт продовжує встановлювати рекорди : [матеріал українською та англійською мовами]. . , . С. 2-3.

284471. Європейська швидка допомога: програми підтримки для бізнесу : [матеріал українською та англійською мовами]. . , . С. 10-12.

284472. Куренко Ю. В. Балкани - трамплін на ринок ЄС : [матеріал українською та англійською мовами]. . , . С. 14-15.

284473. Україна - важливий економічний партнер Угорщини : [матеріал українською та англійською мовами]. . , . С. 16-17.

284474. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирование технологического оснащения). Экономика. Москва, 1987. 48 с.

284475. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирование технологического оснащения). Экономика. Москва, 1990. 48 с.

284476. Ляпіна К. М. "Дерегуляцію економіки ми розглядаємо як інвестицію у майбутнє" : [інтерв'ю з К. М. Ляпіною, головою Державної регуляторної служби України / записала І. Лепкина]. . , . С. 26-28.

284477. Типовые нормы времени на разработку технологической документации. Экономика. Москва, 1988. 76 с.

284478. Лиховид О. Соціальний капітал. В економіці, в житті, на підприємстві : [склад соціального капіталу; навіщо потрібен соціальний капітал. Чи є соціальний капітал у бізнесі]. . , . С. 36-37.

284479. Типовые нормы времени на ремонт автомобилей ГАЗ-ММ, ГАЗ-51, ЗИС-5 и ЗИС-150. Гос. Изд. Тех. Лит. Украины. Киев, 1951. 150 с.

284480. Семакова А. Мистецтво залучення: гарантія успішності бізнесу : [як зробити, щоб співробітники захоплювалися своєю роботою]. . , . С. 38-39.

284481. Типовые нормы времени на ремонт автомобилей марок УАЗ в условиях авторемонтных заводов. Экономика. Москва, 1988. 134 с.

284482. Типовые нормы времени на ремонт автомобилей марок "УАЗ" в условиях автотранспортных предприятий. Экономика. Москва, 1987. 47 с.

284483. Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий. Экономика. Москва, 1989. 300 с.

284484. Чабан О. Договори, що опосередковують здійснення інвестицій. . , . С. 3-6.

284485. Пожоджук Р. Особливості виконання договору постачання електричної енергії побутовому споживачу. . , . С. 7-10.

284486. Хіміч С. Правовий режим садиби як об'єкта цивільних правовідносин. . , . С. 11-13.

284487. Літошенко О. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв'язок. . , . С. 14-17.

284488. Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони й іншого призначення. . , . С. 18-23.

284489. Лушпаєв С. Правове регулювання відносин з виробництва тваринницької продукції в аспекті продовольчої безпеки України. . , . С. 24-27.

284490. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

284491. Квасніцька О. Дослідження класифікації об'єктів будівництва: теоретичні та практичні аспекти. . , . С. 28-35.

284492. Кот Л. Економічний аналіз права як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин : [критерій максимізації багатства Познера, критерій ефективності за Парето, критерій Ролза]. . , . С. 36-39.

284493. Рябова К. Особливості правовідносин, що виникають при використанні житлово-будівельних кооперативів як способу інвестування будівництва. . , . С. 40-44.

284494. Чуйко Л. Генеза категорії "майнові права на землю" як об'єкта господарського обороту. . , . С. 45-49.

284495. Філіппов А. Особливості договору повітряного перевезення у сучасному міжнародному праві. . , . С. 50-54.

284496. Типовые нормы времени на ремонт радиоаппаратуры. НИИ труда Гос. ком. Сов. Мин. СССР. Москва, 1967. 68 с.

284497. Типовые нормы времени на ремонт телевизоров. НИИ труда Гос. ком. Сов. Мин. СССР. Москва, 1967. 29 с.

284498. Типовые нормы времени на трубопроводные работы. Центр. бюро пром. нормат. по труду. Москва, 1968. 93 с.

284499. Типовые нормы времени по техническому обслуживанию станков с числовым программным управлением и роботов (манипуляторов). Экономика. Москва, 1990. 59 с.

284500. Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю. . , . С. 55-59.

284501. Мандзюк О. Поняття та зміст аналітичної діяльності в контексті інформаційної політики. . , . С. 60-63.

284502. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Профиздат. Москва, 1968. 665 с.

284503. Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення. . , . С. 64-68.

284504. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Профиздат. Москва, 1969. 584 с.

284505. Леонов Б. Соціальний конфлікт як основна причина тероризму. . , . С. 69-71.

284506. Кононюк А. Ю. Вища математика. КНТ. Киев, 2009. 698 с.

284507. Милович П Система та правовий статус органів державного регулювання міжнародної економічної інтеграції України. . , . С. 72-75.

284508. Кононюк А. Ю. Вища математика. КНТ. Киев, 2009. 790 с.

284509. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2015. 80 с.

284510. Челябинский политехнический институт Доклады конференции научных работников, посвященной 50-летию Советской власти. ЧПИ. Челябинск, 1967. 92 с.

284511. Кононюк А. Е. Основы научных исследований. КНТ. Киев, 2010. 508 с.

284512. Гонтаренко Н. Реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном. . , . С. 76-79.

284513. Максименко В. Огляд місця події на початковому етапі досудового розслідування. . , . С. 80-84.

284514. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим предприятий цветной металлургии. Металлургия. Москва, 1969. 391 с.

284515. Челябинский политехнический институт Доклады конференции научных работников, посвященной 50-летию Советской власти. ЧПИ. Челябинск, 1967. 92 с.

284516. Челябинский политехнический институт Доклады конференции научных работников, посвященной 50-летию Советской власти. ЧПИ. Челябинск, 1967. 72 с.

284517. Бухалова Н. Фармацевтический и медицинский маркетинг versus маркетинговые исследования: нужны ли мы друг другу. . , . С. 16-21.

284518. Кононюк А. Е. Основы научных исследований. КНТ. Киев, 2011. 452 с.

284519. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2015. 56 с.

284520. Ткаченко Ю. Украинский фармацевтический рынок в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Есть ли шенсы на выживание?. . , . С. 22-26.

284521. Обидовская В. В нашей стране фармацевтическому маркетингу учатся уже "в поле" : [фармацевимческий маркетинг в Украине. Исследование потребительского поведения при покупке лекарственных средств]. . , . С. 28-29.

284522. Кузина О. Покупатель лекарств стал менее чувствительным к маркетинговым активностям : [фармацевтический маркетинг в Украине]. . , . С. 30-31.

284523. Васильев Г. Люди будут платить за здоровье ровно столько, сколько их попросят : [развитие фармацевтического маркетинга в Украине]. . , . С. 32-33.

284524. Скиба В. Настільки мінливої ситуації у "правилах гри" фармринок ще не бачив : [дослідження фармацевтичного ринку]. . , . С. 34-35.

284525. Кветна И. Медицинский маркетинг в сети интернет - что работает, а от чего лучше отказаться. . , . С. 36-41.

284526. Зозулев А., Еремеева Н. Проблема определения спроса на рынке ветеринарных препаратов. . , . С. 42-49.

284527. Тенденции в видеомаркетинге 2015 года. . , . С. 50-52.

284528. Козуля И. Когда становится тесно в матрице Ансоффа : [концепции стратегического менеджмента]. . , . С. 53-57.

284529. Юрчак А. Хотите повысить эффективность продаж? Начните считать затраты и доходы ! : [исследование системы продаж в Украине]. . , . С. 58-60.

284530. Шинкарук А. Эффективный маркетинг для малого бизнеса : [исследования эффективности маркетинга]. . , . С. 66-69.

284531. Ромат Е., Пирогова Т. Детство автомобильной рекламы. Америка 1900-1910 гг. General Motors. . , . С. 70-75.

284532. В 2014 году объем украинского рынка прямых продаж составил 4 млрд грн. : [структура рынка прямых продаж в 2014 г.]. . , . С. 76-77.

284533. Худолій О. М., Іващенко О. В., Мірошниченко Д. Т. Особливості розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів. . , . С. 3-8.

284534. Кучер В. О., Григус І. М. Ефективність застосування програми фізичного виховання учнів підліткового віку. . , . С. 9-13.

284535. Іващенко О. В., Цебенко А. В. Особливості використання стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів середніх класів. . , . С. 14-16.

284536. Свістельник І. Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації: (повідомлення друге). . , . С. 17-18, 35.

284537. Худолій О. М., Іващенко О. В. Проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту". . , . С. 19-31.

284538. Пангелова Н. Є., Харіна Д. Л. Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. . , . С. 36-42.

284539. Типовые положения о патентных подразделениях предприятий и организаций. [б. и.]. Москва, 1966. 24 с.

284540. Лаврін Г. З. Технологія навчання кидка м'яча двома руками від грудей в баскетболі. . , . С. 43-49.

284541. Російські прислів'я та приказки (з українськими відповідниками). Дніпро. Київ, 1975. 159 с. : іл. ; 70х108 1/64

284542. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 923-1104

284543. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 739-920

284544. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 555-736

284545. Типовые положения о службах стандартизации. Изд. стандартов. Москва, 1969. 56 с.

284546. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 371-552

284547. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 187-368

284548. Типовые положения о службах стандартизации : РД-34-74 : утв. 28/3 -1974 : взамен типовых положений..., утв. 9/11 - 1969 г.. Изд. стандартов. Москва, 1974. 48 с.

284549. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1995. С. 3-184

284550. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 2025-2208

284551. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1841-2024

284552. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1657-1840

284553. Типовые программы для вузов по специальности 0303 "Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства". МВ и ССО СССР. Москва, 1985. 82 с.

284554. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1473-1656

284555. Конституція України. Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ, 1996. 250 с. ; 60х90 1/64

284556. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1289-1472

284557. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1105-1288

284558. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 921-1104

284559. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 737-920

284560. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Право інтелектуальної власності" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03040101 "Правознавство" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

284561. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 553-736

284562. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема бухгалтерского учета. Статистика. Москва, 1975. 256 с.

284563. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1993. С. 1-184

284564. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 2025-2208

284565. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1841-2024

284566. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1657-1840

284567. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема оперативного управления основным производством. Статистика. Москва, 1975. 120 с.

284568. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1473-1656

284569. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1289-1472

284570. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1105-1288

284571. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 921-1104

284572. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 737-920

284573. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 555-736

284574. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 369-552

284575. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 185-368

284576. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема технико-экономического планирования. Статистика. Москва, 1975. 308 с.

284577. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1992. С. 1-184

284578. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 2025-2208

284579. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1841-2024

284580. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1657-1840

284581. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1473-1656

284582. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1289-1472

284583. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1105-1288

284584. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 921-1104

284585. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 737-920

284586. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 553-736

284587. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 369-552

284588. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 185-368

284589. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1991. С. 1-184

284590. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 2025-2208

284591. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1841-2024

284592. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1657-1840

284593. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1473-1656

284594. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1289-1472

284595. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1105-1288

284596. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 921-1104

284597. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема управления материально-техническим снабжением. Статистика. Москва, 1975. 152 с.

284598. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 737-920

284600. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 553-736

284601. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 369-552

284602. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 185-368

284603. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1-184

284604. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема управления технической подготовкой производства. Статистика. Москва, 1975. 168 с.

284605. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Техническое обеспечение. Статистика. Москва, 1975. 295 с.

284606. Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. Динаміка показників рухової підготовленості дівчаток молодших класів. . , . С. 3-7.

284607. Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Техническое обеспечение. Статистика. Москва, 1975. 200 с.

284608. Типовые проектные решения машиностроительных конструкций и их представление в САПР. ИТК. Минск, 1989. 77 с.

284609. Крайник Л. В., Ткачек В. В., Прийма С. Б., Шевчук А. М. Навчання юних спортсменів-автогонщиків ефективному проходженню поворотів на етапі попередньої базової підготовки. . , . С. 8-12.

284610. Шутєєв В. В. Шляхи оптимізації процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. . , . С. 13-17.

284611. Середа І. О. Дослідження проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів географії в процесі фізичного виховання у ВНЗ. . , . С. 18, 35-37.

284612. Худолій О. М., Іващенко О. В. Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту". . , . С.19-31.

284613. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 2025-2208

284614. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1841-2024

284615. Типовые проекты производственных участков цехов стального литья с комплектом оборудования, типовой технологией и организацией производства. НИИИмаш. Москва, 1969. 24 с.

284616. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1657-1840

284617. Александри В. Стихотворения. Эминеску. Бухарест, 1971. 340 с.

284618. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1473-1656

284619. Дух Т. І. Групова мотивованість студентів до занять фізичним вихованням в умовах взаємонавчання. . , . С. 38-43.

284620. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1289-1472

284621. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1105-1288

284622. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 921-1104

284623. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 737-920

284624. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 553-736

284625. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 369-552

284626. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 185-368

284627. Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятии. Транспорт. Москва, 1977. 197 с.

284628. Сергієнко Л. П., Лишевська В. М. Розвиток динамічної силової витривалості у дітей і молоді: вправи з гумовим джгутом: (закордонний досвід). . , . С. 44-49.

284629. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1-184

284630. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 2025-2208

284631. Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятии. Транспорт. Москва, 1972. 158 с.

284632. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1841-2024

284633. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1657-1840

284634. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1473-1656

284635. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1289-1472

284636. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1105-1288

284637. Типовые разработки в литейном и сварочном производстве, рекомендованные к внедрению в промышленность. Знание. Киев, 1977. 52 с.

284638. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 921-1104

284639. Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. Структура рухової підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку. . , . С. 3-5.

284640. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 737-920

284641. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 553-736

284642. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 369-552

284643. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 185-368

284644. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1-184

284645. Бойчук Р. І. Зв'язок рухової пам'яті з успішністю формування технічних елементів гри у волейбол у школярів на уроках фізичної культури. . , . С. 6-8.

284646. Типовые расчетные нормы на изготовление деталей токарных станков в ремонтно-механических цехах. Машгиз. Москва, 1954. 336 с.

284647. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 2025-2208

284648. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1841-2024

284649. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1657-1840

284650. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1473-1656

284651. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1289-1472

284652. Типовые решения по технологическим процессам изготовления заготовок (поковок) для наиболее распространенных и трудоемких общемашиностроительных деталей. НИИМАШ. Москва, 1965. 166 с.

284653. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1105-1288

284654. Козина Ж. Л., Антонов О. В., Козин С. В., Багацкий В. В. Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов. . , . С. 9-15.

284655. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 921-1104

284656. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 737-920

284657. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 553-736

284658. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 369-552

284659. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 185-368

284660. Дифференциальные уравнения. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1-184

284661. Філенко Л. В., Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років впливом занять регбі-5. . , . С. 16-18, 35-39.

284662. Худолій О. М., Іващенко О. В. Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" : [зміст семінарських занять упорядкований на основі сучасних уявлень про систему підготовки юних спортсменів]. . , . С. 19-34.

284663. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

284664. Сергієнко Л. П., Лишевська В. М. Розвиток швидкісної сили у молоді: пліометричне тренування: (закордонний досвід). . , . С. 40-47.

284665. Українська наука - гра за новими правилами? : [обговорення нової редакції Закону України "Про науку та науково-технічну діяльність"]. . , . С. 8-9.

284666. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 95 с.

284667. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 100 с.

284668. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 96 с.

284669. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 97 с.

284670. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 96 с.

284671. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 99 с.

284672. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 104 с.

284673. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 94 с.

284674. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 96 с.

284675. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1995. 99 с.

284676. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 96 с.

284677. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 96 с.

284678. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 102 с.

284679. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 104 с.

284680. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 96 с.

284681. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1994. 96 с.

284682. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 100 с.

284683. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284684. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284685. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284686. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284687. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284688. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284689. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284690. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284691. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284692. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1993. 96 с.

284693. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 100 с.

284694. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284695. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284696. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284697. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284698. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284699. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284700. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284701. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284702. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 96 с.

284703. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 64 с.

284704. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1992. 64 с.

284705. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284706. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284707. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284708. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284709. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284710. Треніна А. С. Чиста вода - запорука вашого здоров'я : [способи очищення води]. . , . С. 3.

284711. Сусло С. Т., Дегтярьова А. О. Глобальне потепління та безпека суспільства : [як відбувається процес, що його викликає. Як уповільнити процес]. . , . С. 13-14.

284712. У Запоріжжі продовжує роботу пересувний консультаційний пункт ДСНС. . , . С. 18.

284713. Трошина С. Дотримання пожежної безпеки в навчальних закладах. . , . С. 19-20.

284714. Вовчук С. Г. Екстерна реанімаційна допомога потерпілим : [правила проведення штучного дихання та зовнішнього (непрямого) масажу серця]. . , . С. 21-23.

284715. Черепаха В., Рачков С, Знання з безпеки "кишеню" не тягнуть ... : [правила поведінки в різних екстремальних ситуаціях:при терористичному акті, збройному конфлікті; особливості надання психологічної допомоги при паніці, стресі; допомога у подоланні страху, припиненні плачу]. . , . С. 26-30.

284716. Дрессер О. Безпека під час їзди на велосипеді. . , . С. 33-34.

284717. Ільченко Н. В. Вижити в умовах автономного існування : [як долати спрагу. Джерела води. Як зберегти воду в організмі. Знезараження води. Джерела їжі]. . , . С. 36-39.

284718. Доценко-Белоус Н. Как профинансировать строительство : [целевые облигации]. . , . С. 12-17.

284719. Гарагонич А. Правовой режим иностранного инвестирования в строительстве. . , . С. 17-22.

284720. Правила подсчета площади и общей площади дома (здания). . , . С. 28-29.

284721. Алгоритм установки счетчика учета тепловой энергии в многоквартирном доме. . , . С. 29-30.

284722. Дегтяренко Н. С., Дибнер Л. Г., Каменкович А. С., Белостоцкий Л. Я. Типовые технологические процессы абразивной и алмазной заточки и доводки твердосплавного металлорежущего инструмента. ВНИИ. Москва, 1966. 81 с.

284723. Установка в квартирах потребителей приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. . , . С. 31-34.

284724. Снятие показателей домовых средств учета. . , . С. 31.

284725. Типовые технологические процессы и нормы времени на изготовление режущего инструмента. ГНТИ. Москва, 1941. 155 с.

284726. Возмещение расходов по техобслуживанию и текущему ремонту внутридомовых систем. . , . С. 34-36.

284727. Передача водопроводных сетей. . , . С. 36-37.

284728. Новые критерии для снижения ставки ЕСВ : [ЕСВ - единый социальный взнос. Отличия между старыми (согласно Закону N 77) и новыми (согласно Закону N 219) правилами применения понижающего коэффициента к ставке ЕСВ. Расчет понижающего коэффициента]. . , . С. 40-45.

284729. Дядюра И. Бухгалтерские проводки по НДС до 01.02.2015 г. и после. . , . С. 50-56.

284730. Святун Е. Бюджетное возмещение: заполняем декларацию по НДС. . , . С. 57-62.

284731. Типовые технологические процессы и нормы времени на изготовление режущего инструмента. Машгиз. Москва, 1945. 129 с.

284732. Кожух М. Правовые аспекты выдачи закладной. . , . С. 76-78.

284733. Типовые технологические процессы и нормы времени на изготовление режущего инструмента. Машгиз. Москва, 1946. 101 с.

284734. Строительно-техническая экспертиза качества и стоимости СМР : [экспертиза строительных работ и строительных материалов]. . , . С. 83-85.

284735. Типовые технологические процессы изготовления режущего инструмента для токарных станков с ЧПУ РТМ2 035-Н83-01 84. ВНИИТЭМР. Москва, 1985. 80 с.

284736. Insurance ТОР презентував підсумки страхового ринку України за 2014 рік : [про особливості цьогорічної Презентації журналу "Insurance TOP". Зовнішні та внутрішні загрози страхового ринку України]. . , . С. 4-5.

284737. Типовые технологические процессы твердосплавного металлорежущего инструмента. ОНТИ. Москва, 1980. 15 с.

284738. Огляд страхового ринку України в 2014 році. . , . С. 12-23.

284739. Підсумки страхових та перестрахових брокерів України за 2014 рік. . , . С. 24.

284740. Типовые технологические процессы изготовления цилиндрических мелкомодульных зубчатых колес. ЦИНТИПРИБОРОЭЛЕКТРОПРОМ. Москва, 1962. 37 с.

284741. Перспективні стратегії управління страховими резервами та нові інструменти інвестування. . , . С. 26-32.

284742. Нацкомфінпослуг змінить вимоги до якості активів страховиків та правила розміщення резервів : [вимоги до якості активів страховика та особливості їхнього розрахунку. Структура активів для представлення страхових резервів зі страхування життя]. . , . С. 34-35.

284743. Верховцев В. Г., Лисиченко Г. В., Возняк Д. К., Забулонов Ю. Л., Діденко П. І., Коваль В. Б., Крамар О. О., Мельниченко Б. Ф., Ноженко О. В., Семенюк М. П., Синицин В. О., Сущук К. Г., Тищенко Ю. Г., Фомін Ю. О., Швайко В. Г., Юськів Ю. В. Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України. Наукова думка. Київ, 2014. 355 с.

284744. Типовые технологические процессы механической обработки деталей двигателя автомобиля. Спец. информ. центр по технологии автомобилестр.. Москва, 1969. 388 с.

284745. Внукова Н., Ачкасова С. Запровадження європейських вимог до оцінки достатності капіталу з урахуванням особливостей функціонування страхового ринку України. . , . С. 36-39.

284746. Дубовський С. В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. Наукова думка. Київ, 2014. 182 с.

284747. Типовые технологические процессы механической обработки цилиндрических зубчатых колес. ЦБТИ. Москва, 1959. 26 с.

284748. 2014-й рік став найбезпечнішим для судноплавства за останні 10 років : [Allianz Global Corporate and Speciality випустив третій щорічний "Звіт щодо безпеки судноплавства 2015" ]. . , . С. 40-43.

284749. Лепихин П. П., Ромащенко В. А. Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении. Наукова думка. Киев, 2014. 228 с.

284750. МТСБУ відзвітувало про підсумки ринку автоцивілки та якість врегулювання страховиків в 2014 році : [деякі статистичні матеріали щодо автострахування (2010-2015 р.р.)]. . , . С. 44-46.

284751. Типовые технологические процессы производства режущего инструмента оснащенного твердым сплавом. Резцы. ВНИИИ. Москва, 1949. 74 с. : табл.

284752. Дзензерский В. А., Казача Ю. И., Тарасов С. В., Бурылов С. В. Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока. Наукова думка. Киев, 2014. 221 с.

284753. Ревізія Фондів МТСБУ за 2014 рік : [результати ревізії Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), висновки комісії]. . , . С. 48-53.

284754. Типовые технологические процессы производства режущего инструмента оснащенного твердым сплавом. Фрезы. ВНИИИ. Москва, 1949. 102 с. : табл., схем.

284755. Куссуль Н. Н., Скакун С. В., Шелестов А. Ю. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных: модели и технологии. Наукова думка. Киев, 2014. 184 с.

284756. Гальченко С. А. Історія тексту. Наукова думка. Київ, 2014. 687 с.

284757. Інтеграція екологічної складової до Стратегії розвитку Черкаської області до 2020 року. . , . С. 7-9.

284758. Галушко О. С. Необхідність створення Національного природного парку "Холодний Яр". . , . С. 10.

284759. Бистрякова Ю. І. Інтеграція положень Конвенцій Ріо: контекст упорядкування на регіональному рівні :. . , . С. 11-13.

284760. Малі ГЕС знову загрожують заповідним територіям. . , . С. 14.

284761. Барановський Б. О., Грицан Ю. І., Іванько І. А., Рощина Н. О. Проблеми створення першого на Дніпропетровщині національного природного парку "Самарський бір". . , . С. 15-18.

284762. Мороз М. В. Значення основних аспектів раціонального харчування та екологічних продуктів для здоров'я людини. . , . С.19-21.

284763. Бурковський О. П., Манюк В. В. Сінокосіння в заповідному степу: регуляція чи профанація ?. . , . С. 22-24.

284764. Кузнєцова О. О. Аналіз ефективності економії теплової енергії за рахунок керування температурним режимом у навчальних закладах. . , . С. 25-26.

284765. Леонтюк І. І., Кузьміна Г. І., Тарасенко Г. В., Строкань А. П., Бесарабов В. І. Енергозбереження на фармацевтичному виробництві. . , . С. 27-28.

284766. Буднік С. В. Малі річки - великі проблеми. . , . С. 29-30.

284767. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 350 с.

284768. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 126 с.

284769. Пашков А. П., Нападовська Л. А. Еколого-економічні проблеми в молокопереробній галузі України та шляхи їх розв'язання. . , . С. 31-32.

284770. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 95 с.

284771. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2015. 152 с.

284772. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

284773. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

284774. Васильєв О. М., Чалий О. В. Моделювання макроекономічної динаміки методами еконофізики. . , . С. 4801-1-4801-12

284775. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2015. 56 с.

284776. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 64 с.

284777. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 203 с.

284778. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2015. 208 с.

284779. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2015. 112 с.

284780. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2015. 80 c.

284781. Rovenchak A. Physics at the University of Lviv: the first two centuries in the bibliographic aspect = Фізика у Львівському університеті: перші два століття в бібліографічному аспекті. . , . Р. 2005-1-2005-20

284782. Типовые технологические решения по изготовлению отливок деталей-представителей по отраслям машиностроения. НИИИмаш. Москва, 1965. 220 с.

284783. Ваврух М. В., Тишко Н. Л., Прунчак І. Я. Подібність структури орбіт планетних систем галактики. . , . С. 2901-1-2901-14

284784. Типовые технологические решения по изготовлению отливок деталей-представителей по отраслям машиностроения. НИИмаш. Москва, 1965. 328 с.

284785. Типовые технологические решения по изготовлению отливок деталей-представителей по отраслям машиностроения. НИИмаш. Москва, 1966. 146 с.

284786. Раабе А. В. Електричні особливості в гравітаційному полі. . , . С. 2997-1-2997-3

284787. Саприка О. В. Модернізація освітлювальних систем міста. . , . С. 2-6.

284788. Ковальчук А. М. Ефективність використання вентиляційних установок рекуперативного типу. . , . С. 7-14.

284789. Давиденко Л. В. Використання методології бенчмаркінгу для визначення рівня ефективності енергоспоживання в комунальній теплоенергетиці. . , . С. 15-20.

284790. Черкашина Г. И. Симметрирование режимов работы системы электроснабжения бытового сектора. . , . С. 21-28.

284791. Гиршберг В. В., Доманицкий С. М., Кутлер Н. П. Типовые узлы на полупроводниковых логических и функциональных элементах серии ЭТ. Энергия. Москва, 1966. 143 с.

284792. Бабенко О. А. Раціональні режими відпуску теплоти від теплофікаційної установки турбіни Т-100/120-130. . , . С. 29-35.

284793. Нефедов Ю. І. Гідроударна електростанція. . , . С. 36-39.

284794. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2015 року. . , . С. 52-61.

284795. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подготовки Методические рекомендации по научному стилю речи русского языка (на материале математической терминологии) для иностранных студентов подготовительного отделения. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 30 с.

284796. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 90 с.

284797. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями з "УМПС" для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

284798. Цзин Х. Неодинаковая пенсия по старости : [реформирование единой системы пенсионного страхования в Китае]. . , . С. 24-25.

284799. Янь Д., Юйцзе Ч., Сяоянь Ч., Сюэ Ч. Значение Морского Шелкового пути ХХІ века : [о Международном симпозиуме по вопросу Морского Шелкового пути XXI века]. . , . С. 26-28.

284800. Чжэн В. Обновляясь, сохранять рост : [основные особенности китайской индустриальной экономики на современном этапе]. . , . С. 32-33.

284801. "Белые воротнички" в Китае : [индекс удовлетворенности жизнью и работой работников умственного труда в 2014 г. Продвижение по карьерной лестнице. Статистические материалы]. . , . С. 40-41.

284802. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284803. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284804. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284805. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284806. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284807. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284808. Цзе Л., Сянъу К. Сельские передовики электронной коммерции : [особенности электронной коммерции в Китае]. . , . С. 42-44.

284809. Яту Ч. Проблемы из-за обилия автомобилей : [Китай]. . , . С. 48-49.

284810. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1991. 96 с.

284811. Си Л. Они признаны лучшими : [12-я Всекитайская художественная выставка в Национальном музее искусств в Пекине]. . , . С. 57-59.

284812. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284813. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284814. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284815. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284816. Фан В. Эволюция китайского портрета : [12-я Всекитайская выставка произведений изобразительного искусства]. . , . С. 60-61.

284817. Юань Ф. Набирающий силу арт-рынок Китая. . , . С. 62-63.

284818. Фань Ш. На родине Конфуция : [три крупнейших сохранившихся древних архитектурных ансамбля в Китае: храм Конфуция, семейная резиденция и роща Конфуция]. . , . С. 64-67.

284819. Таотао Ч. Скрытое значение чисел : [предания о появлении чисел в Китае]. . , . С. 68-69.

284820. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284821. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284822. Типовые узлы направляющих качения для металлорежущих станков. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 155 с.

284823. Нин Ч. Известный врач Древнего Китая - Хуа То : [около 145-208 г.г.]. . , . С. 74-75.

284824. Лохвицька Л. В. Безпечне розвивальне середовище дошкільного навчального закладу - першооснова для безпеки життєдіяльності дітей-дошкільників : [поняття "безпека". Оснащення розвивального середовища закладу]. . , . С. 7-11.

284825. Миронов В. Б. Россия и Китай во Второй мировой войне. Союз ХХІ века. . , . С. 76-77.

284826. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту координатно-расточных станков (по видам ремонта). Экономика. Москва, 1990. 27 с.

284827. Моисеев Н. Н. Асимптотические методы нелинейной механики. Наука. Москва, 1981. 400 с.

284828. Horbal N. I., Lipey V. M., Spolska Z. V. Tourism in Lviv: realities and prospects = Туризм у Львові: реалії та перспективи розвитку. . , . P. 36-41.

284829. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284830. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284831. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту кузнечно-прессового оборудования. Экономика. Москва, 1990. 26 с.

284832. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284833. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284834. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284835. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1990. 96 с.

284836. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 98 с.

284837. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту кузнечно-прессового оборудования (по видам ремонта). Центр. бюро норматив. по труду при Всесоюз. науч.-метод.центре. Москва, 1987. 30 с.

284838. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284839. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284840. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284841. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284842. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284843. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту литейного оборудования (по видам ремонта). Экономика. Москва, 1988. 28 с.

284844. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284845. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284846. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284847. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284848. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284849. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1989. 96 с.

284850. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284851. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284852. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту подъемно-транспортного оборудования. Экономика. Москва, 1990. 32 с.

284853. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284854. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284855. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284856. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284857. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284858. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284859. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284860. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284861. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту токарных автоматов и полуавтоматов. Экономика. Москва, 1988. 34 с.

284862. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284863. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1988. 96 с.

284864. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту токарных автоматов и полуавтоматов (по видам ремонта). Экономика. Москва, 1990. 28 с.

284865. Аргези Т. Стихотворения. Эминеску. Бухарест, 1971. 266 с.

284866. Типугин В. Н., Вейцель В. А. Радиоуправление. Сов. радио. Москва, 1962. 750 с.

284867. Загородній А. Г. Науково-технічне співробітництво Національної академії наук України з Київською міською держадміністрацією: обережний оптимізм : [характеристика інноваційних проектів з впровадження у міське господарство розробок установ НАНУ]. . , . С. 9-16.

284868. Mysyk V. M., Peredalo Ch. S. Guerrilla marketing as a tool to improve management of domestic enterprises = Партизанський маркетинг як інструмент підвищення ефективності менеджменту на вітчизняних підприємствах. . , . P. 42-47.

284869. Теория систем и вычислительные методы. ИК. Киев, 1987. 80 с.

284870. Тир Л. Л. Трансформаторы для установок индукционного нагрева повышенной частоты. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 239 с.

284871. Новіков М. В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України : [обґрунтування важливості широкого запровадження результатів дослідницької роботи українських вчених для економічного відродження України]. . , . С. 17-21.

284872. Osadchuk A. I. Evaluating the attractiveness of market segments and commodity types to create an export portfolio for a mechanical engineering enterprise = Оцінка привабливості сегментів ринку та видів продукції при формуванні експортного портфеля ...див. анотацію. . , . P. 48-56.

284873. Нікітін Ю. О., Рукас-Пасічнюк В. Г. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу : [розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України в проекті "Старт"]. . , . С. 22-25.

284874. Тир Л. Л., Столов М. Я. Электромагнитные устройства для управления циркуляцией расплава в электропечах. Металлургия. Москва, 1975. 222 с.

284875. Атлас Америки. ГУГК СССР. Москва, 1989. 180 с. ; 67х85/64

284876. Тирановский Г. Г., Суконников С. Е. Технология монтажа схем соединений в электротехнических устройствах. Высшая школа. Москва, 1983. 168 с.

284877. Зубов В. И., Ермолин В. С., Сергеев С. Л., Смирнов Е. Я. Управление вращательным движением твердого тела. Лениннгр. ун-т. Ленинград, 1978. 200 с.

284878. Єгоров І. Ю. Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України : [основні етапи, особливості, проблеми трансформації наукових систем. Показано роль ЄС у процесах змін. Рекомендації для України]. . , . С. 26-33.

284879. Chushak A. M., Mykulyak J. R. The nature and significance of financial leasing in Ukraine, problems of development = Сутність і значення фінансового лізингу в Україні, проблеми його розвитку. . , . P. 57-62.

284880. Лисенко В. С., Єгоров С. О., Дятчик Д. І. Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах : [аналіз досвіду створення та функціонування центрів трансферу технологій на базі університетів США. Можливість використання досвіду в Україні]. . , . С. 34-39.

284881. Петров Б. И., Бальбух В. В., Паппе Н. П., Сердюк В. А., Стеблецов В. Г. Управление исполнительными элементами следящих электроприводов летательных аппаратов. Машиностроение. Москва, 1981. 221 с.

284882. Никулин А. Д., Родштейн Л. С., Сальников В. Г., Бобков В. А. Тиристорная преобразовательная техника в цветной металлургии. Металлургия. Москва, 1983. 128 с.

284883. Фриш С. Э., Тиморева А. В. Курс общей физики. Физматгиз. Москва, 1961. 608 с.

284884. Тема 8. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України. . , . С. 118-135.

284885. Kuzmin O. Ye., Bublyk M. I., Rybytska Oh. M. The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy = Застосування можливостей нечіткої логіки до прогнозування техногенної шкоди в національному господарстві. . , . P. 63-73.

284886. Шапиро С. В., Казанцев В. Г., Карташев В. В., Киямов Р. Н. Тиристорные генераторы ультразвуковой частоты. Энергоатомиздат. Москва, 1986. 142 с.

284887. Беляев А. Р. Вечный хлеб. Властелин мира. Кн. изд-во. Пермь, 1990. 447 с. ; 84х108 1/64

284888. Піх З. Г. Наукові розробки Національного університету "Львівська політехніка". . , . С. 40-48.

284889. Батков А. М., Бородин Ю. И., Гольдфарб Л. С., Иоаннесиан А. Б., Кринецкий И. И., Летов А. М., Петров В. В., Попов Е. П., Семенов В. В., Солодовников В. В., Топчеев Ю. И., Уланов Г. М., Шаталов А. С. Теория автоматического регулирования. Машиностроение. Москва, 1969. 608 с.

284890. Тиристорные преобразователи частоты. НЭТИ. Новосибирск, 1981. 214 с.

284891. Anhelko I. V. Tourism in the system of national economic complex of Ukraine: current situation and development prospects = Туризм у системі народногосподарського комплексу України: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . P. 73-79.

284892. Тема 9. Автоматизована інформаційна система в Держказначействі України. . , . С. 136-164.

284893. Новіков М. В., Лисаковський В. В., Заневський О. О., Івахненко С. О. Інноваційна привабливість структурно досконалих монокристалів алмазу для їх цілеспрямованого використання в новітніх технологіях ХХІ сторіччя. . , . С. 49-52.

284894. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1971. 130 с.

284895. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1972. 187 с.

284896. Тема 12. Система міжнародних електронних міжбанківських взаємодій на основі сиситеми S.W.I.F.T.. . , . С. 197-211.

284897. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1973. 274 с.

284898. Demyda N. M. Management of industrial-finance groups regarding the signiture of association agreement between Ukraine and European Union = Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . P. 79-85.

284899. Лисенко В. С., Єгоров С. О., Покшевницька Т. В. Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій. . , . С. 53-58.

284900. Беляев А. Р. Прыжок в ничто. Кн. изд-во. Пермь, 1989. 462 с. ; 84х108 1/64

284901. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1974. 258 с.

284902. Тема 13. Автоматизовані банківські системи. . , . С. 211-228.

284903. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1976. 211 с.

284904. Domaradska G. S. Ukrainian integration strategy: stages and risks = Інтеграційна стратегія України: етапи і ризики. . , . P. 85-90.

284905. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1976. 176 с.

284906. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1977. 167 с.

284907. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1978. 148 с.

284908. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1979. 164 с.

284909. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Комп`ютерна логіка. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.091501-"Комп'ютерні системи й мережі" і 7.091503-"Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

284910. Тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металлов. Уфимск. авиац. ин-т. Уфа, 1980. 140 с.

284911. Тема 14. Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів НБУ. . , . С. 229-249.

284912. Блюм Я. Б., Пірко Я. В., Бурлака О. М., Борова М. М., Даниленко І. А., Смертенко П. С., Ємець А. І. "Зелений" синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів СdS за допомогою біологічної сировини. . , . С. 59-71.

284913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Комп`ютерна логіка. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.091501-"Комп'ютерні системи й мережі" і 7.091503-"Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 40 с.

284914. Слепцова З. Б., Столяров И. М., Рудаков В. В., Львов Б. Н. Тиристорный преобразователь низкой частоты. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 24 с.

284915. Беляев А. Р. Борьба в эфире. Кн. изд-во. Пермь, 1991. 476 с. ; 84х108 1/64

284916. Чекман І. С. Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза). . , . С. 72-77.

284917. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284918. Kolinko N. O., Krasulyak M. M. Management of innovation activities at engineering enterprises under condition of mass individualization of demand = Керівництво інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємствах за умов масової індивідуалізації попиту. . , . P. 91-96.

284919. Маруха В. І., Силованюк В. П., Середницький Я. А. Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін'єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд. . , . С. 78-85.

284920. Запорізька область - третя в країні за обсягами реалізації промислової продукції : [обсяги виробництва та реалізації продукції області за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком]. . , . С. 4.

284921. Кузовков Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. Машиностроение. Москва, 1976. 184 с.

284922. Гончарук В. В., Байдачний А. М., Кучерук Д. Д., Балакіна М. М. Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води. . , . С. 86-91.

284923. Галькович Р. С., Сабиров А. М. Блюда из утки и гуся. Кн. изд-во. Пермь, 1990. 223 с. ; 84х108 1/64

284924. Тираспольский педагогический институт. Научная конференция по итогам исследовательской работы за 1966-1967 Материалы научной конференции по итогам исследовательской работы за 1966-1967 г.. Молдреклама. Кишинев, 1968. 104 с.

284925. Тиристоры. Информэлектро. Москва, 1990. 168 с.

284926. Теория систем и ее приложения. ИК им. Глушко. Киев, 1985. 69 с.

284927. Mnykh O. B., Sokil Yu. R. Environmentality-oriented economy problems research (on the example of industrial enterprises in Lviv region) = Дослідження проблем екологічно-орієнтованої економіки (на прикладі промислових підприємств Львівської області). . , . P. 97-107.

284928. Карпов П. А., Брицун В. М., Раєвський О. В., Демчук О. М., Пидюра М. О., Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Співак С. І., Ємець А. І., Кальченко В. І., Блюм Я. Б. Високопропускний скринінг речовин з антимітотичною активністю на базі віртуальної організації CSLabGrid. . , . С. 92-100.

284929. Теория систем с переменной структурой. Наука. Москва, 1970. 592 с.

284930. Кошбук Г. Стихотворения. Эминеску. Бухарест, 1971. 393 с.

284931. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284932. Теория сложности вычислений. Наука. Ленинград, 1984. 191 с.

284933. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Теорія та практика волонтерської роботи" для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

284934. Тирринг В. Е. Принципы квантовой электродинамики. Высш. школа. Москва, 1964. 227 с.

284935. Тисенко Н. Г., Боркунский Г. Х. Микропроволока для термокомпенсированных тензодатчиков. Машиностроение. Москва, 1968. 91 с.

284936. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

284937. Петренко С. Концерн ГТС : "Согреть и сэкономить" : [история концерна "Городские тепловые сети" г. Запорожья]. . , . С. 4.

284938. Pshuk-Kovalska O. O., Rozman T. I. Conceptual framework for affordable nousing in the example of Lviv region = Концептуальні засади розвитку доступного житла на прикладі Львівської області. . , . P. 108-115.

284939. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1974. 140 с.

284940. Тиски станочные поворотные в трех плоскостях для заточных работ. Конструкция и основные размеры. Изд. стандартов. Москва, 1970. 8 с.

284941. Эминеску М. Стихотворения. Эминеску. Бухарест, 1971. 489 с.

284942. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1975. 160 с.

284943. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1976. 118 с.

284944. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1980. 126 с.

284945. Титан. Вилс. Москва, 1978. 591 с.

284946. Титан губчатый: методы анализа: ГОСТ 9853.0-79 - ГОСТ 9853.6-79. Изд. стандартов. Москва, 1979. 44 с.

284947. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284948. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1982. 120 с.

284949. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1983. 109 с.

284950. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1984. 112 с.

284951. Харченко Ю. Маленький человек с большим сердцем, отдавший жизнь за Украину : [в г. Запорожье на Павло-Кичкасе в специализированной школе-интернате №3 "Світанок" прошло открытие мемориальной доски выпускнику интерната Соловьеву Р. Ю., погибшему в зоне АТО]. . , . С. 11.

284952. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1985. 111 с.

284953. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1986. 119 с.

284954. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1987. 120 с.

284955. Титан и его сплавы. АН СССР. Москва, 1958. 210 с.

284956. Теория случайных процессов. Наук. думка. Киев, 1988. 111 с.

284957. Титан и его сплавы. АН СССР. Москва, 1959. 180 с.

284958. Теория смазочного действия и новые материалы. Наука. Москва, 1965. 246 с.

284959. Титан и его сплавы. АН СССР. Москва, 1961. 398 с.

284960. Grynevych T. B., Tsubov L. V. Application of country studying material to academic and educational process in higher non-humanitarian education profile = Використання краєзнавчого матеріалу у навчальному та виховному процесі у вищій школі негуманітарного профілю навчання. . , . P. 116-121.

284961. Титан и его сплавы. АН СССР. Москва, 1962. 280 с.

284962. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284963. На території острова Хортиця збільшилася кількість копитних тварин. . , . С. 5.

284964. Банах В. А., Єгоров Ю. П., Архіпова К. К., Гребенюк О. В. Аспекти модульної інтерференції взаємодій архітектурних просторів і архітектурного середовища. . , . С. 7-13.

284965. Теория сооружений и конструкций. Изд-во Воронежского ун-та. Воронеж, 1967. 157 с.

284966. Безлюбченко Е. С., Шевчук В. В., Чуйко А. К. Современные тенденции и проблемы архитектурной организации жилой студенческой среды. . , . С. 14-17.

284967. Dolnikova L. V., Tsubova O. L. Systematic approach to the fundamental training of managers as prereguisite for the formation of professional competence = Системний підхід до фундаментальної підготовки менеджерів, як передумова формування фахових знань. . , . P. 122-126.

284968. Галицкий Б. А., Абелев М. М., Колосова Л. П. Титан и его сплавы в химическом машиностроении. Машгиз. Москва, 1963. 264 с.

284969. Бенаи Х. А., Радионов Т. В. Научно-практические основы реконструкции объектов типовой застройки. . , . С. 18-23.

284970. Галицкий Б. А., Абелев М. М., Шварц Г. Л., Шевелкин Б. Н. Титан и его сплавы в химическом машиностроении. Машгиз. Москва, 1968. 339 с.

284971. Oryshchyn I. S. Formation of English speech competence in listening of students of economics = Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні в студентів-економістів. . , . P. 127-133.

284972. Теория телетрафика и информационные сети. Наука. Москва, 1977. 167 с.

284973. Булах І. В. Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення і тенденції розвитку. . , . С. 24-29.

284974. Василенко Л. О., Шумбар К. В. Очищення промивних стічних вод гальванокоагуляцією. . , . С. 30-35.

284975. Гарбель М. М. Архітектурно-ландшафтний аспект переосвоєння та використання колгоспної "спадщини" регіону. . , . С. 36-50.

284976. Теория телетрафика и сети с управляемыми элементами. Наука. Москва, 1980. 215 с.

284977. Галишич Р. Я., Лінда О. Б. Сучасний досвід проектування арт-центрів. . , . С. 51-56.

284978. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Юридическая литература. Москва, 1987. 174 с. ; 70х90 1/64

284979. Голик Й. М., Несух М. М., Соціально-демографічні процеси і розселення на території Закарпаття. . , . С. 57-62.

284980. Басюк Т. М., Василюк А. С. Ранжування веб-сайтів у мережі інтернет. . , . С. 3-12.

284981. Давиденко В. В. Аналіз архітектурно-просторового середовища прибудинкової території з урахуванням місцевих умов. . , . С. 63-67.

284982. Дем'яненко Р. А., Ковальов М. В. Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва. . , . С. 68-72.

284983. Краткий словарь по этике. Политиздат. Москва, 1965. 543 с. ; 84х108 1/64

284984. Жежнич П. І., Шілінг А. Ю. Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів. . , . С. 43-50.

284985. Жежнич П. І., Супрунюк О. О. Особливості формування електронної документації у сфері туризму. . , . С. 101-108.

284986. Титаренко Н. И. Точность системы пресс-штамповый блок. Наук. думка. Киев, 1980. 139 с.

284987. Титко А. И., Счастливый Г. Г. Математическое и физическое моделирование электромагнитных полей в электрических машинах переменного тока. Наукова думка. Киев, 1976. 200 с.

284988. Титков Б. В. Основы телевидения. ЛВИКА им. А. Ф. Можайского. Ленинград, 1965. 147 с.

284989. Титков В. К., Хамков Н. К. Элементы систем управления автоматизированного электропривода. ЛПИ. Ленинград, 1983. 75 с.

284990. Титков Ю. С. Применение общих и частных концепций при создании и развитии типового гибкого автоматизированного участка тепловой резки листового материала. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 16 с.

284991. Kotsyba N. Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, V. 4. . , . P. 122-129.

284992. Титов В. В. Имплантационное легирование полупроводников. ЦНИИ Электроника. Москва, 1974. 62 с.

284993. Титов В. В. Имплантационное легирование полупроводников. ЦНИИ Электроника. Москва, 1974. 34 с.

284994. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

284995. Сиволап М. Главой Запорожской ОГА назначен Григорий Самардак. . , . С. 1,5.

284996. Титов В. И. Кинематическое дробление стружки методом прерывистой подачи инструмента при обработке нержавеющих и жаропрочных сталей. ГОСИНТИ. Москва, 1967. 18 с.

284997. Левченко О. П., Кульчицький І. М. Технологія перетворення п'ятимовного словника порівнянь в електронну форму. . , . С. 129-138.

284998. Лукач М. О. Типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв'язання лінгвістичних задач. . , . С. 143-153.

284999. Казыми П. Информационная инженерия как предмет преподавания. . , . С. 164-168.

285000. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

285001. Кожухівська О. А. Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями. . , . С. 177-185.

285002. Меркин Д. Р. Гироскопические системы. Наука. Москва, 1974. 344 с.

285003. Лебединський І. Л., Загородня Т. М. Інформаційні технології у забезпеченні компетентісного підходу до навчання інженерів-електриків. . , . С. 186-194.

285004. Денисенко Н. О. Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку міських територій та міського землекористування в сучасних умовах. . , . С. 73-80.

285005. Титов В. П., Новиков А. Н. Поворотные делительные столы и угловые измерительно-делительные приборы координатно-расточных, координатно-шлифовальных станков и координатно-измерительных машин. ВНИИТЭМР. Москва, 1986. 52 с.

285006. Дзюбинська О. В. Ідентифікація рекреаційних територій для грошової оцінки земель. . , . С. 81-87.

285007. Титов В. С. Пластмассы для машиностроение и других отраслей промышленности. ГосИНТИ. Москва, 1959. 80 с.

285008. Диб М. З. Проектирование энергоэффективного усадебного жилья "Hill House" в Киевской области. . , . С. 88-95.

285009. Титов Г. Н. Прочность металлорежущего инструмента. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1947. 100 с. : ил., табл., схем., граф., черт.

285010. Титов Г. С. Голубая моя планета. Воениздат. Москва, 1982. 320 с.

285011. Петренко С. У "Дубівці" з'явилися нові екзотичні дерева : [9 квітня на території Центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай" проведено екологічну акцію з висадки дубів та екзотичних видів рослин]. . , . С. 1.

285012. Титов Г. С. Семнадцать космических зорь. Детгиз. Москва, 1963. 128 с.

285013. Титов Н. А. Сборник лабораторных задач по газопечной и металлургической теплотехнике. Горьк. политех. ин-т. Горький, 1974. 59 с.

285014. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

285015. Абгарян К. А. Матричные и асимптотические методы в теории линейных систем. Наука. Москва, 1973. 432 с.

285016. Титов Н. Д. Поточно-массовое производство отливок. Машгиз. Москва, 1960. 528 с.

285017. Харченко Ю. В Запорожье - угрожающий дефицит вакансий труда. . , . С. 1.

285018. Титов Н. И., Успенский В. К. Моделирование систем с запаздыванием. Энергия. Ленинград, 1969. 97 с.

285019. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Мир. Москва, 1983. 512 с.

285020. Гречко О. Вогнехреще перед Водохрещем : [історія одного військового подвигу, який вчинили в зоні АТО запорізькі солдати Косенко О. та Скобала О.]. . , . С. 6.

285021. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Мир. Москва, 1982. 512 с.

285022. Титчмарш А. Технология садоводства. Мир. Москва, 1988. 198 с.

285023. Титчмарш Е. Введение в теорию интегралов Фурье. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 480 с.

285024. Барабашин Е. А. Функции Ляпунова. Наука. Москва, 1970. 240 с.

285025. Титюнник А. И., Новоженов Ю. М. Советская национальная и зарубежная кухня. Высшая школа. Москва, 1981. 478 с.

285026. Куприн А. И. Гранатовый браслет. Книга. Москва, 1990. 221 с. ; 84х108 1/128

285027. Тихий Д. Я. Эстафета великого открытия. Советская Россия. Москва, 1971. 191 с.

285028. Шелдон С. Л. Чанг Синтез оптимальных систем автоматического управления. Машиностроение. Москва, 1964. 440 с.

285029. Тихинский Г. Ф., Ковтун Г. П., Ажажа В. М. Получение сверхчистых редких металлов. Металлургия. Москва, 1986. 160 с.

285030. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

285031. Муха О. Унікальний будинок старого Олександрівська : [колишній прибутковий будинок Мінаєва О., власника цегельного заводу та будівельної справи, представника відомої олександрівської купецької династії]. . , . С. 1.

285032. Фурасов В. Д. Устойчивость движения, оценки и стабилизация. Наука. Москва, 1977. 248 с.

285033. Кононюк А. Е. Основы научных исследований. КНТ. Киев, 2011. 456 с.

285034. Уайлд Д. Дж. Методы поиска экстремума. Наука. Москва, 1967. 268 с.

285035. Тихов В. И. Автоматическая защита двигателей внутреннего сгорания. Мин-во коммунального хоз-ва РСФСР. Москва ; Ленинград, 1947. 64 с. : черт.

285036. Кононюк А. Е. Основы научных исследований. КНТ. Киев, 2010. 506 с.

285037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (Upper-Intermediate Level) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

285038. Саливон С. Обогнали Европу : [украинское правительство запланировало имплементировать Таможенный кодекс ЕС до того, как это будет сделано в Евросоюзе]. . , . С. 8.

285039. Тиходеев Н. Н. Передача электрической энергии. Энергоатомиздат. Ленинград, 1984. 247 с.

285040. Дикаленко М., Московчук Э. Бремя продавать : [власти сформировали приватизационное предложение, открыв информацию о 100 крупнейших госпредприятиях]. . , . С. 13-16.

285041. Ленин В. И. О Толстом. Книга. Москва, 1983. 288 с. : портр. ; в футляре ; 70х90 1/256

285042. Тиходеев П. М. Световые измерения в светотехнике. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 464 с.

285043. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

285044. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Економіка за видами діяльності " для здобувачів з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

285045. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів конструкторської тематики для здобувачів вищої освіти спеціальностей 8.05070201 та 8.05070207 всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

285046. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

285047. Ленин В. И. Памяти Герцена. Книга. Москва, 1982. 327 с. : портр. ; в футляре ; 70х90 1/256

285048. Садовой А. В., Сухинин Б. В., Сохина Ю. В. Системы оптимального управления прецизионными электроприводами. ИСИМО. Киев, 1996. 298 с.

285049. Ларин А. Облачные фишки : [60-70% предприятий используют или намерены воспользоваться облачными IT-сервисами]. . , . С. 18-20.

285050. Давиденко Н. "Спрос на облачные решения вырос фактически вдвое" : [интервью с Н. Давиденко, директором по развитию корпоративного сегмента ПАО "Укртелеком"]. . , . С. 21.

285051. Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 222. . , . С. 41-45.

285052. Тихомиров А. Н. Инвентарь и посуда предприятий общественного питания. Экономика. Москва, 1970. 223 с.

285053. Крапива С., Павлов К. Вперед - в прошлое : [возврат к лицензированию международных автогрузоперевозок насколько болезнен, настолько и перспективен]. . , . С. 24-25.

285054. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. КНУ. Кременчуг, 2011. 426 с.

285055. Тихомиров В. Б. Полимерные покрытия в атомной технике. Атомиздат. Москва, 1965. 276 с.

285056. Голос України. Київська правда. К., 2015.

285057. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура і засоби GRID" для студентів спеціальностей 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" та 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

285058. Гриньков Д., Тыква О. Долговое пособие : [в условиях дефицита кредитования у малого и среднего бизнеса остается возможность получить банковское финансирование, использовав факторинг]. . , . С. 26-27.

285059. Тихомиров В. И. Научные основы ведения путевого хозяйства. Всесоюз. заоч. ин-т инж. ж.-д. транспорта. Москва, 1976. 78 с.

285060. Али Н., Слободянюк Э., Ганюков А., Барская А., Макоклюй Г. Закулисье будущего : [растущие издержки в оффлайн-торговле заставляют все новые компании постигать премудрости электронной коммерции]. . , . С. 28-29.

285061. "Харьковский политехнический институт" национальный технический университет Вестник.... ХПИ. Харьков, 2010. 700 с.

285062. Тихомиров В. И. Организация и планирование самолетостроительного предприятия. Оборонгиз. Москва, 1957. 611 с.

285063. "Харківський політехнічний інститут" національний технічний університет Вісник.... ХПІ. Харків, 2013. 600 с.

285064. Черненко С. "У нас действительно нет проблем с капиталом" : [интервью с Черненко С., председателем правления ПУМБа / записал Гриньков Д.]. . , . С. 42-44.

285065. Тихомиров В. И., Крейнис З. Л., Кузюбердин А. М. Экономика, организация и планирование путевого хозяйства. Транспорт. Москва, 1989. 270 с.

285066. Абакумова Ю., Власенко Н. Малые формы : [структура книжного рынка Украины]. . , . С. 45-47.

285067. Гриневич Л. "Новий закон про освіту - це для нас найбільший виклик" : [інтерв'ю з головою парламентського Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич / записала А. Луканська]. . , . С. 5.

285068. Деревянко Е. Голос компании : [использование потенциала сотрудников компании во благо ее репутации]. . , . С. 48-49.

285069. Тихомиров В. М. Некоторые вопросы теории приближений. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1976. 304 с.

285070. Зміни до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 березня 2015 року № 183. . , . С. 107-112.

285071. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Книга. Москва, 1986. 502 с. ; 84х108 1/128

285072. Метод функций Ляпунова в динамике нелинейных систем. Наука. Новосибирск, 1983. 192 с.

285073. Цейтлин Я. М. Проектирование оптимальных линейных систем. Машиностроение. Ленинград, 1973. 240 с.

285074. Порядок ведення державного обліку водокористування : затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 р. № 78. . , . С. 202-213.

285075. Воронин А. Н., Зиатдинов Ю. К., Козлов А. И., Чабанюк В. С. Векторная оптимизация динамических систем. Техніка. Киев, 1999. 284 с.

285076. Тихомиров В. П., Давидов М. И. Операционная система Демос. Финансы и статистика. Москва, 1988. 206 с.

285077. Зміни до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2015 р. № 128. . , . С. 271-277.

285078. Мазаракі А., Мельниченко С. Туризм в Україні: виклики кризи. . , . С. 5-15.

285079. Мельник Т., Пугачевська К. Перспективи імпортозаміщения в Україні : [стратегія заохочення внутрішньої промисловості (харчової,текстильної та хімічної промисловості) шляхом введення обмежень на імпорт]. . , . С. 16-33.

285080. Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. Наука. Москва, 1982. 200 с.

285081. Петренко С. Озеленення Запоріжжя : [до Дня довкілля в обласному центрі висадили екзотичні рослини у Центральному парку культури та відпочинку "Дубовий гай" та заклали нові сквери]. . , . С. 4-5.

285082. Тихомиров В. П. Организация сопровождения программных средств АСУ. Статистика. Москва, 1980. 60 с.

285083. Височин І. Управління результатами діяльності підприємства. . , . С. 34-46.

285084. Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах. Мир. Москва, 1980. 408 с.

285085. Тихомиров В. П. Организация, технология и экономика централизованного сопровождения программных средств АСУ. Наукова думка. Киев, 1982. 160 с.

285086. Ковадло К., Бокій В. Економічна спроможність як чинник конкурентного статусу підприємства. . , . С. 47-57.

285087. Виттенбург Й. Динамика систем твердых тел. Мир. Москва, 1980. 296 с.

285088. Чистенко І. Будівництво полігона твердих побутових відходів №3 буде продовжено : [полігон з сортувальним комплексом та допоміжними спорудами на площі 27,002 обладнується на землях Сонячної селищної ради Запорізького району]. . , . С. 6.

285089. Тихомиров В. С. Видеоустройства приемника цветного телевидения. Энергия. Москва, 1979. 71 с.

285090. Оливко О. Оцінка якості комплексного туристичного продукту. . , . С. 58-63.

285091. Мэнсфилд К. Рассказы. Книга. Москва, 1989. 447 с. ; 60х90 1/64

285092. Тихомиров В. С. Кадровая развертка на транзисторах. Энергия. Москва, 1968. 56 с.

285093. Тихомиров В. С. Особенности применика цветного телевидения. Энергия. Москва, 1974. 104 с.

285094. Тихомиров В. С. Синхронизация и развертка в транзисторном телевизоре. Энергия. Москва, 1970. 126 с.

285095. Зубов В. И. Аналитическая динамика системы тел. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1983. 344 с.

285096. Тихомиров В. С. Стабилизация режима и параметров транзисторного каскада. Энергия. Москва, 1969. 79 с.

285097. Павелко А., Чугунов І. Бюджетна політика економічного розвитку. . , . С. 64-73.

285098. Перельмутер В. М. Прямое управление моментом и током двигателей переменного тока. Основа. Харьков, 2004. 210 с.

285099. Лимонов Л. Г. Автоматизированный электропривод промышленных механизмов. Форт. Харьков, 2009. 266 с.

285100. Волосович С., Кривошеєва В. Економічна природа кредитних послуг. . , . С. 74-84.

285101. Карамушка Л. Середньострокове планування видатків місцевих бюджетів. . , . С. 85-95.

285102. Стахів І. Фінансування спортивно-оздоровчих послуг. . , . С. 95-102.

285103. Бугай Т. Система інституційного забезпечення бюджетного процесу в Україні. . , . С. 103-118.

285104. Уткин В. И., Орлов Ю. В. Теория бесконечномерных систем управления на скользящих режимах. Наука. Москва, 1990. 134 с.

285105. Тимошенко І. Некомерційні форми страхування: европейський досвід. . , . С. 119-132.

285106. Нікішина О. Вітчизняний ринок комбікормової продукції. . , . С. 133-148.

285107. Громыко В. Д., Зубарь В. В., Кругликов В. В., Марков Л. Н., Санковский Е. А., Свердлов О. С., Сигалов Г. Г., Слукин Н. М., Шматок С. А., Яшугин Е. А. Справочное пособие по теории систем автоматического регулирования и управления. Вышэйшая школа. Минск, 1973. 584 с.

285108. Соколов И. OHSAS 18001: на страже здоровья и безопасности : [актуальность внедрения современых систем менеджмента, соответствующих международным стандартам в области менеджмента качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, охраны труда]. . , . С. 7-9.

285109. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство та особисті немайнові права. . , . С. 9-17.

285110. Довгерт А. Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні. . , . С. 18-25.

285111. Харитонов Є. Зобов'язання, що виникають внаслідок відвернення шкоди, у цивільному кодексі України. . , . С. 26-34.

285112. Кохановська О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільства. . , . С. 35-42.

285113. Луць В. Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти. . , . С. 43-50.

285114. Борисова В. Установа як особлива організаційно-правова форма непідприємницьких юридичних осіб : [правовий статус установ приватного і публічного права]. . , . С. 51-59.

285115. Спасибо-Фатеєва І. Речові права за цивільним і господарським кодексами України. . , . С. 60-68.

285116. Харченко Г. Проблеми захисту речових прав в Україні. . , . С. 69-76.

285117. Коссак В. Правова природа договорів у будівництві. . , . С. 77-87.

285118. Галянтич М., Самойленко Г. Характеристика житла за законодавством України та у практиці Європейського суду з прав людини. . , . С. 88-96.

285119. Зеліско А. "Підприємницька юридична особа приватного права" як системоутворююче поняття. . , . С. 97-105.

285120. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

285121. Волкова О. Современная библиотека - не только чтение : [интервью с Волковой О., директором КУ "Запорожская областная универсальная научная библиотека им. Горького Запорожского областного совета / записала Будилка А.]. . , . С. 1, 6.

285122. Бискупский В., Куренкина В. Запорожский аэропорт идет на взлет : [материалы пресс-конференции на тему : "Запорожский аэропорт: история, современность, перспективы" / записал Петренко С.]. . , . С. 4.

285123. Тихомиров Д. Л. Эффективность связи и неинформационные параметры сигналов. Связь. Москва, 1975. 144 с.

285124. Тихомиров Е. Н. Углеводороды и кислород в доменной плавке. Металлургия. Москва, 1982. 104 с.

285125. Тихомиров И. Я. Право коллектива. Тэхника. Киев, 1988. 94 с.

285126. Тихомиров Р. А., Гуенко В. С. Гидрорезание неметаллических материалов. Техніка. Киев, 1984. 150 с.

285127. Тихомиров Р. А., Николаев В. И. Механическая обработка пластмасс. Машиностроение. Ленинград, 1975. 206 с.

285128. Тихомиров Ю. А. Научная организация управления. Сов. Россия. Москва, 1973. 173 с.

285129. Тихомирова А. Е., Тихомиров П. Л., Ярышев Б. П. Основы электротехники, электроники и радиотехники. Недра. Ленинград, 1968. 471 с.

285130. Тихомирова А. Е., Тихомиров П. Л. Специальный курс электротехники, радиотехники и электроники. Гостоптехиздат. Ленинград, 1960. 483 с.

285131. Тихомирова В. И. ЗОЕМТРОН-385. Статистика. Москва, 1978. 112 с.

285132. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я., Тимонов А. А. Математические задачи компьютерной томографии. Наука. Москва, 1987. 159 с.

285133. Тихонов А. Н., Дмитриев В. И., Гласко В. Б. Математические методы в разведке полезных ископаемых. Знание. Москва, 1983. 64 с.

285134. Тихонов А. П., Костомаров Д. П. Рассказы о прикладной математике. Наука. Москва, 1979. 206 с.

285135. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. Гостехиздат. Москва, 1953. 679 с.

285136. Пикуль В. С. Крейсера: из жизни юного мичмана. Современник. Москва, 1989. 511 с. ; 60х84 1/32

285137. Тихонов А. П., Заславский М. А. Технология машиностроения. Машгиз. Москва, 1962. 539 с.

285138. Стрейц В. Метод пространства состояний в теории дискретных линейных систем управления. Наука. Москва, 1985. 296 с.

285139. Тихонов А. С., Герасимов А. П., Прохорова И. И. Применение эффекта памяти формы в современном машиностроении. Машиностроение. Москва, 1981. 81 с.

285140. Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії. Поліграф плюс. Київ, 2015. 176 с.

285141. Тихонов А. С. Элементы физико-химической теории деформируемости сплавов. Наука. Москва, 1972. 157 с.

285142. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. НАН Украины. Ин- т физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева. К., 2014. 108 с.

285143. Тихонов А. С. Эффект сверхпластичности металлов и сплавов. Наука. Москва, 1978. 141 с.

285144. Пушкин А. С. Избранное. Ставропольское кн. изд-во. Ставрополь, 1989. 271 с. : ил., портр. ; 60х84 1/64 ; в футл.

285145. Богуслаев В. А., Цыганов В. В., Ивщенко Л. И., Качан А. Я. Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении. ИК "Мотор Сич". Запоріжжя, 2014. 245 с.

285146. Тихонов А. Я., Дончак Л. Я., Войтоловский В. Н. Методы управления качеством машин. Экономика. Москва, 1970. 88 с.

285147. Narbut A. T. Project's Manual. [б. в.]. Riga, 2015. 162 p.

285148. Narbut N. N., Narbut A. T. TRIZ . History of the Instruments. ТОВ "Плюс 73". Запоріжжя, 2012. 80 с.

285149. Тихонов Б. С. Медь и медные деформированные полуфабрикаты. ЦНИИТЭИцветмет. Москва, 1974. 75 с.

285150. Тихонов В. И. Радиоизмерения. ВВИА. Харьков, 1955. 285 с.

285151. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. Сов. радиотехника. Москва, 1966. 678 с.

285152. Тихонов В. Н., Яковлев П. Я. Определение алюминия в металлах и сплавах. Металлургия. Москва, 1978. 263 с.

285153. Трошина С. Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України : [вимоги пожежної безпеки до основних технологічних об'єктів. Утримання лінійної частини нафтопроводів. Вимоги до технологічних трубопроводів, до насосних станцій]. . , . С. 10-17.

285154. Стаховский А. Требования норм безопасности при выполнении пескоструйных работ. . , . С. 18-26.

285155. Федоренко М. Загальні вимоги безпеки під час поводження з вибухонебезпечними матеріалами : [склади вибухових матеріалів. Перевезення вибухових матеріалів. Небезпечні зони. Перелік нормативної документації щодо застосування вибухових матеріалів]. . , . С. 31-37.

285156. Кундієв Ю., Чернюк В., Басанець А., Климкович О., Готь Н. Небезпечні умови праці шахтарів і наслідки для здоров'я : [аналіз проблеми профзахіорюваності працівників вугільнодобувної промисловості у Львівському регіоні, а також проблем, пов'язаних з проведенням медичної реформи в Україні]. . , . С. 38-42.

285157. Стовбун А. Забезпечення молоком персоналу, який працює під впливом шкідливих хімічних речовин. . , . С. 44-52.

285158. Сопільняк В. Трагедії, яких могло не бути : [роль служб охорони праці підприємств у профілактиці нещасних випадків. Аварії та їх причини]. . , . С. 54-57.

285159. Стоєцький В. Пожежна безпека лісового господарства : [особливості лісових пожеж. Правила пожежної безпеки в лісі]. . , . С. 58-60.

285160. Худаева А. Сигнализатор газа - гарантия вашей безопасности : [правила обращения с газом. Критерии выбора газоанализатора - устройства, предназначенного для непрерывного автоматического контроля содержания взрывоопасных и токсичных газов в воздушной среде]. . , . С. 61-63.

285161. Пермяков П., Ржевський А. Оцінка стану постраждалого при наданні домедичної допомоги на виробництві : [алгоритм дій при перевірці стану постраждалого. Основні заходи з врятування життя]. . , . С. 64-67.

285162. Пушкин А. С. Избранное. Ставропольское кн. изд-во. Ставрополь, 1989. 255 с. : ил., портр. ; 60х84 1/64 ; в футл.

285163. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. олімпійських та ігрових видів спорту Методичні рекомендації з силової підготовки студентів технічного вузу [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

285164. Пушкин А. С. Избранное. Ставропольское кн. изд-во. Ставрополь, 1989. 271 с. : ил., портр. ; 60х84 1/64 ; в футл.

285165. Тихонов В. Н., Погарцев А. В., Лагунская Л. А. Ускоренное достижение проектной трудоемкости. Техніка. Киев, 1986. 56 с.

285166. Задорожна М. Як зберегти слух на виробництві. . , . С. 68-73.

285167. Тихонов Г. В., Масютин В. А. Опыт применения высокопрочных коррозионностойких мартенситностареющих сталей. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 18 с.

285168. Гречанінов В., Могильниченко В. Як зберегти захист об'єктів "критичної інфраструктури" : [функціонування, захист інженерних систем життєзаберпечення - енергопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Рекомендовані заходи безпеки]. . , . С. 74-77

285169. Стовкун А. Все про формування розділу "Охорона праці" колективного договору підприємства, установи або організації. . , . С. 248.

285170. Репнина В. Н. "Я вас слишком искренно люблю". Прапор. Харьков, 1991. 206 с. : ил., портр. ; 60х90 1/64

285171. Тихонов К. И., Бодягина М. М. Очистка технических растворов гальванических производств от ионов тяжелых металлов. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 23 с.

285172. Рига. Лиесма. Рига, 1971. 351 с. ; 60х90/64

285173. Родимцева И. А. Московский Кремль. Моск. рабочий. Москва, 1989. 286 с. : ил. ; 70х102 1/64

285174. Тихонов К. И., Карбасов Б. Г. Пути экономии и замены кадмия и никеля в гальванотехнике. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 20 с.

285175. Тихонов С. Н. Радиотехника для начинающих. Воениздат. Москва, 1976. 272 с.

285176. Іщенко В. "У кожного свій "окоп" у війні за самостійність України" : [інтерв'ю з В. Іщенко, директором Фабрики банкнотного паперу НБУ / записав Д. Крохмалюк]. . , . С. 5-8.

285177. Тихонравов А. В. Синтез слоистых сред. Знание. Москва, 1987. 48 с.

285178. Пенсійний фонд НБУ працює стабільно : [про роботу Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ (КНПФ) після реорганізації]. . , . С. 9.

285179. Широчин С., Гартінгер Р. Платежі в мережі Інтернет: у пошуках "срібної кулі" : [розглядається можливість використання QR-коду як одного з інструментів безпечних платежів в мережі Інтернет]. . , . С. 10-13.

285180. Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року : [додаються статистичні матеріали]. . , . С. 14-23.

285181. Василенко Ю. Фактори розвитку економіки України : [за допомогою комп'ютерної імітаційної моделі проведено багатоваріантний аналіз впливу одного або багатьох факторів на розвиток економіки України з урахуванням тіньового сектору. Наведено статистичні матеріали]. . , . С. 24-31.

285182. Тихонцов А. М. Вспомогательное оборудование механических цехов. Вища школа. Киев, 1982. 200 с.

285183. Тихончук Ю. Н. Организация централизованной доставки грузов в системе ГОССНАБА СССР. ЦНИИТЭИМС. Москва, 1973. 38 с.

285184. Тихончук Ю. Н., Елисеева Т. В., Каяшев А. В. Рациональное рапределение грузовых перевозок между железнодорожным и автомобильным транспортом. Транспорт. Москва, 1972. 136 с.

285185. Тишенина Т. И., Федоров В. Б. Токарные станки и работа на них. Машиностроение. Москва, 1990. 144 с.

285186. Тишин С. Д. Расчеты машинного времени работы на металлорежущих станках. Машгиз. Москва, 1959. 135 с.

285187. Тишин С. Д. Расчеты машинного времени работы на металлорежущих станках. Машиностроение. Москва, 1964. 139 с.

285188. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. XVII ст.-1918 р.). Інтер-М. Запоріжжя, 2015. 397 с.

285189. Міщенко В., Малютін О. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу. . , . С. 32-37.

285190. Швець С. Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позицій фіскальної теорії рівня цін. . , . С. 38-45.

285191. Тишин С. Д. Формулы основного технологичного (машинного) времени работы на металлорежущих станках. Машгиз. Москва, 1956. 111 с

285192. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2015 року. . , . С. 46.

285193. Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються. . , . С. 48-55.

285194. Пацера М. Кіберзлочинність - загроза банківській системі. . , . С. 55-58.

285195. Хоружий Д. Сучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ : [у діяльності іноземних банків. Проаналізовано вплив угоди на роботу банків, їх капіталізацію, прибутковість, моделі ведення бізнесу, на стабільність фінансової системи та економічне зростання]. . , . С. 60-65.

285196. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2015 року. . , . С. 70.

285197. Тишков В. Я. Ускорение испытания зубчатых передач на надежность. Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды при Госплане БССР. Минск, 1968. 90 с.

285198. Дехтяр Н., Дейнека О., Боярко І. Особливості врахування додаткових (суб'єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи. . , . С. 71-75.

285199. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285200. З доповіді Сергія Медвідя, директора Департаменту фінансів облдержадміністрації : [на позачерговій сесії обласної ради внесено зміни і доповнення до рішення обласної ради від 16.01.2015 №12 "Про обласний бюджет на 2015 рік"]. . , . С. 2.

285201. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285202. Охромій Н. 75 років - шлях до сучасної бізнес-асоціації : [Запорізька торгово-промислова палата: історія, досягнення, нові завдання]. . , . С. 10-11.

285203. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285204. Середа В. Альманах "Весела Січ" знову побачив світ : [у Запорізькій центральній бібліотеці для дорослих пройшла презентація свіжого номера альманаха "Весела Січ" та книжок запорізького літератора, члена Національної спілки письменників України Білокопитова М.]. . , . С. 17.

285205. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285206. Зелінський Ю. Запорізькі об'єкти очима Міністра інфраструктури : [із робочою поїздкою в Запоріжжі перебував Міністр інфраструктури України Пивоварський А. Урядовець відвідав низку місцевих підприємств]. . , . С. 3.

285207. Власюк О. С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні. . , . С. 5-18.

285208. Гусєва М. О. Структурні трансформації в економіці регіону: оцінка стану та пріоритети структурної корекції. . , . С. 19-26.

285209. Гаврилюк Р. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід. . , . С. 110-119.

285210. Шаповал В. Парламент: організаційні характеристики. . , . С. 120-138.

285211. Синютка О. М. Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект. . , . С. 27-36.

285212. Гурняк І. Л., Дацко О. І., Яремчук О. І. Додана ватрість як базис економічного розвитку територіальних громад. . , . С. 37-47.

285213. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285214. Монаєнко А. Можливості оскарження окремих актів митних органів України та стягнення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних платежів у судовому порядку. . , . С. 139-144.

285215. Типовые нормы времени на изготовление печного литья. Центр. бюро нормативов по труду при НИИтруда. Москва, 1983. 183 с.

285216. Селезньова О. Аналіз інформаційної свідомості з позиції інформаційного права. . , . С. 145-149.

285217. Барна М. Ю. Аналіз чинників зовнішнього впливу на внутрішню торгівлю України та Львівської області. . , . С. 48-55.

285218. Грибоедов А. С. Горе от ума. Книга. Москва, 1991. 319 с. ; 108х84/128

285219. Типовые технические процессы изготовления станочных отливок из серого чугуна. ЦБТИ. Москва, 1947. 107 с.

285220. Бишевець О. Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях. . , . С. 150-156.

285221. Селіванов О. Ухвали Конституційного Суду України та їх юрисдикційне призначення. . , . С. 157-163.

285222. Тищенко В. Г. Пирометрия жидких металлов. Наукова думка. Киев, 1964. 192 с.

285223. Медвідь С. Із доповіді Сергія Медвідя, директора Департаменту фінансів облдержадміністрації : [звіт про виконання обласного бюджету за 2014 рік по загальному фонду по доходах і по видатках, спеціальному фонду по доходах і по видатках]. . , . С. 2.

285224. Едер П. Організація, структура та компетенція вищого крайового суду у Львові (1855-1918 рр.). . , . С. 164-172.

285225. Тищенко Г. П., Жужман В. Я. Антикоррозионная защита металлоконструкций и коммуникаций. Будивэльник. Киев, 1988. 160 с.

285226. Рябова К. Нормативно-правове регулювання способів інвестування будівництва та напрями його удосконалення. . , . С. 173-178.

285227. Тищенко Н. А., Рипс Я. И., Павленко В. К. Надежность систем электропривода. ВНИИЭМ. Москва, 1965. 10 с.

285228. Заблоцький М. Б. Децентралізація і регулювання рівноваги і стабілізації економіки регіону (на прикладі Львівської області). . , . С. 56-63.

285229. Тысяча и одна ночь. Дом. Москва, 1989. 303 с. : цв. ил. ; 70х1081/64

285230. Скрипнюк О. Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції). . , . С. 179-184.

285231. Кресін О. Сучасні проблеми порівняльного правознавства (нотатки з круглих столів у листопаді-грудні 2014 р.). . , . С. 185-190.

285232. Тищенко Н. М. Введение в проектирование сложных систем автоматики. Энергия. Москва, 1976. 305 с.

285233. Макаренко Л. Захист прав вимушених переселенців: єдність науки і практики (за матеріалами круглого столу). . , . С. 191-194.

285234. Тищенко Н. М., Машлык В. Г. Динисторы и тиристоры и их применение в автоматике. Энергия. Москва, 1966. 128 с.

285235. Тищенко Н. М. Стабильность магнитных усилителей. Энергия. Москва, 1964. 320 с.

285236. Борщевський В. В., Чемерис В. А. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону. . , . С. 64-70.

285237. Тищенко О. Ф., Калитенко В. Г. Методы поверки и наладки автоматических средств контроля размеров. Машиностроение. Москва, 1967. 244 с.

285238. Тищенков Е. П. Эксплуатация вычислительной машины "Вильнюс". Статистика. Москва, 1967. 72 с.

285239. Залуцький І. Р., Кулаковська О. І. Обґрунтування методики оцінки виробничого потенціалу збалансованого розвитку сільських територій регіону : [Україна]. . , . С. 71-78.

285240. Муравский А. Экспортный порт на середине Днепра : [Запорожский порт с большим отрывом лидирует в рейтинге речных портов Украины]. . , . С. 20-21.

285241. Семів Л. К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону. . , . С. 79-86.

285242. Амелин А. Как АМПУ помогает вдохнуть жизнь в порты : [администрация морских портов Украины (АМПУ) подводит итоги и озвучивает планы]. . , . С. 32-33.

285243. Муравский А. Кукурузы в портах станет меньше : [прогнозирование урожая кукурузы в 2015 году в Украине]. . , . С. 34-35.

285244. Муравский А. Вагон за вагоном: тарифы на ж/д перевозки снова повысят : [часть грузоотправителей прогнозируют уменьшение экспорта]. . , . С. 38-39.

285245. Шевченко М. Дела железные : [мировые цены на руду за прошлый год упали почти на 50%. Объемы морских перевозок руды растут]. . , . С. 40-44.

285246. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

285247. У кого руды больше? Украина в списке самых богатых залежами стран : [статистические данные]. . , . С. 44.

285248. Основы автоматического управления. Наука. Москва, 1974. 720 с.

285249. Медвідь С. Про виконання обласного бюджету за І квартал 2015 року. . , . С. 4.

285250. Хемингуэй Э. Старик и море. Книга. Москва, 1989. 519 с. : портр. ; 84х1081/128

285251. Беновська Л. Я. Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетно-податкової децентрлізації. . , . С. 87-95.

285252. Sewell Anna Black beauty. Cooperative publishing society of foreign workers in the USSR. Moscow ; Leningrad, 1935. 103 p., 1 s. tabl.

285253. Muzyka I. S. Loans of regional economy: issues, trends, directions of activation = Кредитування економіки регіонів: проблеми, тенденції, напрями активізації : [в Україні існує шість фінансових центрів, які сформували близько 90% банківської інфраструктури країни]. . , . P. 96-103.

285254. Шевченко М. Порты Латвии, Литвы и Эстонии закончили год с плюсом, но... : [о ситуации в портах стран Балтии]. . , . С. 46-49.

285255. Украина ушла в минус, хотя продолжает быть лидером региона : [обзор контейнерного рынка Черноморского региона в 2014 году]. . , . С. 50-53.

285256. В портах падение грузооборота на 1,9 % : [итоги работы морских портов Украины в первом квартале 2015 года]. . , . С. 54-55.

285257. Официальная статистика Администрации морских портов Украины по итогам первого квартала 2015 года. . , . С. 56-58.

285258. Терминалов больше - контейнеров меньше : [ситуация на украинских контейнерных терминалах быстро меняется]. . , . С. 59-60.

285259. Линник О. О. Формування зовнішнього державного боргу України у 2010-2014 рр.: причини та наслідки. . , . С. 104-114.

285260. Кульчицький М. І., Демчишак Н. Б. Бюджетне регулювання інноваційної діяльності в умовах модернізації національної економіки. . , . С. 115-121.

285261. Кіндзюр О. С. Методологічний підхід до комплексної оцінки житлово-комунального господарства. . , . С. 122-129.

285262. Babiy G. Y. Development of the border areas in the context of activation of investment-innovation practices in Ukrainian-Polish transborder region = Розвиток прикордонних територій у контексті активізації інвестиційно-інноваційних процесів...див. анотацію. . , . P. 130-135.

285263. Ткаленко Д. А. Электрохимия нитратных расплавов. Наукова думка. Киев, 1983. 224 с.

285264. Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 435 с.

285265. Ткалин И. М., Штрум В. Л. Механизация и автоматизация в электроприборостроении. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 332 с.

285266. Белоусенко М. В. Иисус из Назарета: еврейский Мессия. Азимут-Украина. Киев, 2012. 440 с.

285267. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

285268. Перелік галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. . , . С. 4.

285269. Маркович В. В. Методичні підходи до дослідження соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва. . , . С. 136-144.

285270. Цісінська О. Б. Механізми взаємодії управлінських структур у транскордонному просторі. . , . С. 145-151.

285271. Ткалин И. М. Поточное производство электрических приборов. Энергия. Москва, 1965. 344 с.

285272. Дударева Н. Рынок цемента Украины: итоги 2014 и перспективы 2015 : [статистические материалы]. . , . С. 10-14.

285273. Grzebyk M. Investments in human resources in self-government administrations = Інвестиції в людські ресурси в адміністраціях місцевого самоврядування. . , . P. 152-156.

285274. Тохтар Г. Німецький вектор українського університету : [співпраця з німецькими партнерами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету]. . , . С. 7.

285275. Липятских А. Без них никак: лабораторное оборудование и инновационные центры в цементной и бетонной отраслях. . , . С. 15-17.

285276. Wierzbieniec W., Thomas I. Social welfare of Poland after '89, in the examples of statistical data form Rzeszow (the capital of the Subcarpathian Region) = Соціальне забезпечення в Польщі після 1989 р., на прикладі статистичних даних Жешува. . , . P. 157-166.

285277. Бондаренко С. Стеновые строительные материалы: тенденции и прогнозы : [показатели введения в эксплуатацию жилья в 2010-2014 г.г. по областям Украины. Импорт и экспорт основных стройматериалов и изделий в 2014 г. (страны СНГ и ЕС), другие статистические материалы]. . , . С. 18-26.

285278. Жук П. В., Почтарук І. С. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду : [основні напрями змін у функціонуванні вугільної промисловості регіону]. . , . С. 167-175.

285279. Ректор за покликанням : [до 100-річчя від дня народження Михайлова П. А., професора, колишнього ректора Запорізького машинобудівного інституту (нині ЗНТУ), який він очолював понад 21 рік]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 100 с.

285280. Збережемо тую славу. Рідний край. Київ, 1997. 476 с.

285281. Липятских А. Чем живет рынок котлов? Тенденции и перспективы : [котлы центрального отопления: описание некоторых моделей, рекомендации по выбору. Обзор рынка (2013-2015 г.г.)]. . , . С. 28-36.

285282. Лесів М. М. Оцінка впливу заходів програми розвитку сільських територій ЄС 2007-2013 рр. на ефективність ведення сільського господарства Польщі. . , . С. 176-183.

285283. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2015.

285284. Ковалев Д. Навесные вентилируемые фасады: особенности рынка. . , . С. 37-39.

285285. Ліпич М. А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України. . , . С. 184-192.

285286. Горская А. Кто разграбил Запорожский арматурный завод? : [история и банкротство Запорожского арматурного завода]. . , . С. 7.

285287. Дорошенко О. Ю., Дорошенко Ю. М. Досвід застосування фібробетону у будівництві. . , . С. 5-10.

285288. Мельниченко О. І., Кульбовський І. І., Кішка С. П. Формування системного підходу до управління проектами в процесі експлуатації ТЗ. . , . С. 28-31.

285289. Бондаренко С. ЖБИ в дорожном строительстве: реалии и перспективы : [ЖБИ - железобетонные изделия]. . , . С. 40-43.

285290. Информация о владельцах всех спецразрешений на разработку недр. . , . С. 44-47.

285291. Анализ финансирования укравтодора: основные проблемы и пути их решения. . , . С. 50-53.

285292. Ткалин И. М. Поточные методы сборки малогабаритных изделий на предметно-замкнутых участках. ЛДНТП. Ленинград, 1971. 22 с.

285293. Скардино Ф., Хирл Д., Кавабата С. Тканые конструкционные композиты. Мир. Москва, 1991. 430 с.

285294. Жавжарова Т. Газоны вместо газоочисток : [самые экологически опасные предприятия г. Запорожья, приносящие вред окружающей среде. Программа "Про обеспечение экологической безопасности г. Запорожья на 2015-2017 года"]. . , . С. 37.

285295. Агарков О. В. Визначення контактних напружень у рейках залізничної колії за допомогою методу скінченних елементів. . , . С. 39-44.

285296. Kudin A. V., Talavira G. M. High-speed rail ways in the world and Ukraine. . , . P. 50-55.

285297. Брайковська Н. С., Белевцова Н. Л. Експериментальне дослідження пластичного деформування металу при складному неізотермічному навантаженні. . , . С. 56-58.

285298. Брайковська Н. С., Белевцова Н. Л. Дослідження постулату ізотропії в металах при складному навантаженні. . , . С. 59-62.

285299. Косарчук В. В., Рафальський О. Ю. Методи оцінки довговічності та залишкового ресурсу рейок залізничної колії. . , . С. 63-69.

285300. Твердомед В. М., Йосифович Р. М. Огляд технічних характеристик конструкцій верхньої будови залізничної колії та їхніх умов експлуатації на лініях Київського метрополітену. . , . С. 70-80.

285301. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, .

285302. Дорожкін О. В. Історіографія регіонального в світовій та українській теорії архітектури. . , . С. 96-113.

285303. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2015.

285304. Дорохіна Г. І. Заходи забезпечення стабільного функціонування фізкультурно-оздоровчих закладів, пристосованих для інвалідів. . , . С. 114-123.

285305. Чуприна А. Кто виноват в упадке ЗАЗа? : [производство автомобилей компанией АвтоЗАЗ в 2014 году (по месяцам). Производство автомобилей компанией АвтоЗАЗ (по годам)]. . , . С. 10.

285306. Ткачев Э. И., Литвинов Е. С., Корниенко С. К. Организация подсистемы трассировки двусторонних печатных плит. ЗМИ. Запорожье, 1984. 14 л.

285307. Ткаченко А. П., Кириллов В. И. Техника телевизионных измерений. Вышэйшая школа. Минск, 1976. 224 с.

285308. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2015. 32 с.

285309. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 47 с.

285310. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

285311. Domin R., Gorbunov N., Chernyak A., Kravchenko K., Kravchenko C. Wear mechanisms analysis and elaboration of measures on improving the interaction of wheelset with rail track. . , . P. 81-90.

285312. Даніленко Е. І., Молчанов В. М. Особливості теоретичного методу визначення пружнодинамічних параметрів стрілочних переводів. . , . С. 96-105.

285313. Kelrykh M., Fomin O. Value analysis of carrying structure of gondolas. . , . P. 123-133.

285314. Черняк Ю. В., Гатченко В. О., Гаюр А. В. Аналіз існуючих і перспективних напрямів застосування рекуперативних систем на транспорті з метою підвищення його енергоефективності. . , . С. 134-139.

285315. Черняк Ю. В., Гатченко В. О., Ревчук М. О., Каращук С. В., Малюк С. В. Вплив джерела живлення моделі тягового електроприводу на якість його вихідних характеристик. . , . С. 140-144.

285316. Грисенко М. В., Крижановська Т. В. Математична модель транспортних потоків. . , . С. 145-156.

285317. Гоменюк А. Участь в АТО: кого визнають учасником бойових дій та інвалідом війни : коментар до Закону України від 07.04.2015 р. № 291-VIII. . , . С. 15-16.

285318. Дюжев С. А. Актуальні проблеми та невирішені завдання генерального планування (за матеріалами аналізу основних положень проекту Генерального плану розвитку м.Києва та його приміської зони до 2025 р.). . , . С. 124-148.

285319. Воронко І. О. Модернізація архітектури комп'ютерних інформаційно-діагностичних систем електроенергетичних мереж залізничного транспорту. . , . С. 180-186.

285320. Жовква О. І. Протестантизм та протестанські духовні навчальні заклади в Росії. . , . С. 149-154.

285321. Запунна Є. О. Визначення факторів інтеграції історичної складової у сучасне міське планування. . , . С. 155-161.

285322. Зауральська А. В. Екологія та естетика архітектурного освітлення. . , . С. 162-166.

285323. Захеди Шахаб Стилевые особенности архитектуры мечетей Ирана. . , . С. 167-173.

285324. Золотар Л. В. Фактори, що визначають вимоги організації та розміщення первинних пунктів збору для житлової території міста. . , . С. 174-179.

285325. Івашко Ю. В. Цивільний інженер, який воював в першу світову війну : [творчість Миколи Івановича Яскевича (1870 - 1918) - українського архітектора]. . , . С. 180-188.

285326. Івченко Є. О. Наукові підходи у дослідженні колористичного середовища архітектурних об'єктів. . , . С. 189-193.

285327. Исаев А. П. К теории положения. . , . С. 194-199.

285328. Кашуба О. М. Оцінка стану транспортної інфраструктури і мережі міжнародних пунктів пропуску України в межах Львівської області. . , . С. 200-208.

285329. Козлова Ю. В. Будівництво європейських університетів. Історичний огляд. . , . С. 209-219.

285330. Колодрубська О. І. Спортивно-оздоровча зона у структурі житлової забудови приміського середовища. . , . С. 220-225.

285331. Корнєва О. В. Аналіз зарубіжних моделей управління в області збереження історичних комплексів. . , . С. 226-232.

285332. Щербина Р. С. Оптимізація роботи транспортного підприємства через маркетингові принципи управління. . , . С. 196-201.

285333. Корнілов Л. В., Абрамович О. В., Харченко Д. Г. Територіальне планування використання земель в прибережній смузі чорного моря, в границях населених пунктів південного узбережжя АР Крим. . , . С. 233-243.

285334. Котенко А. М., Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. Вибір кількості типів технічних залізничних засобів для інтермодальних перевезень. . , . С. 202-207.

285335. Кравченко З. М. Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди. . , . С. 244-253.

285336. Види та тривалість щорічних основних та додаткових відпусток для деяких категорій працівників. . , . С.2-5.

285337. Лапін П. В., Кацман М. Д., Родкевич О. Г., Горецький О. А. Використання залізничних формувань у медичному забезпеченні військ та населення в історичному та сучасному аспектах. . , . С. 208-213.

285338. Горобченко О. М. Формалізація задачі поточної оцінки безпеки руху при управлінні локомотивом. . , . С. 214-221.

285339. Мироненко В. К., Габа В. В., Мацюк В. І., Грушевська Т. М., Костюшко В. П. Техніко-технологічні заходи підвищення ефективності залізничних приміських перевезень. . , . С. 222-231.

285340. Мироненко В. К., Миронюк І. В. Оцінка економічної ефективності впровадження інвестиційних проектів на залізничному транспорті України. . , . С. 232-236.

285341. Kirichenko A., Berdnychenko Yu. Elektronische abfertigung der guterbeforderungen in der Ukraine : [висвітлене питання застосування електронного документообігу у сфері залізничних перевезень вантажів]. . , . S. 237-239.

285342. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2015. 88 с.

285343. Зубов В. И. Устойчивость движения (методы Ляпунова и их применение). Высш. школа. Москва, 1973. 272 с.

285344. Будмайстер. Будмайстер. Київ, 2015. 28 с.

285345. Кравченко І. Л. Особливості планування ділянок центрів медично-соціальної реабілітації дітей з вадами розвитку. . , . С. 254-260.

285346. Сорочинська О. Л. Стан охорони праці в Україні та заходи для її поліпшення. . , . С. 240-247.

285347. Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. Электрофизические исследования формирования структуры твердеющих цементных систем. . , . С. 261-267.

285348. Куліков П. М., Бондар О. А. Формування галузевих теорій як сучасні особливості розвитку наукових досліджень. . , . С. 268-274.

285349. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Створення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів. . , . С. 275-283.

285350. Лапенко О. І., Тимошенко В. М. Експериментальні дослідження елементів структурних сталезалізобетонних перекриттів. . , . С. 284-288.

285351. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 72 с.

285352. Линник И.Э. Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова. . , . С. 289-297.

285353. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2015. 72 с.

285354. Воронов А. А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. Наука. Москва, 1979. 336 с.

285355. Липуга Р. Н. Принципы и приемы формирования образности архитектурной идентичности православных храмов юго-востока Украины. . , . С. 298-304.

285356. Лінда С. М., Ванівська Ю. І., Архітектура кохаузинга як спосіб вирішення проблеми гармонійного співжиття. . , . С. 305-311.

285357. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 478 с.

285358. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторних робіт "Муфти механічні" з дисципліни "Деталі машин та основи конструювання" для студентів спеціальностей 6.0500502; 6.051102; 6.050503; 6.050402; 6.050504 всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

285359. Лісниченко С. В. Еволюція кваліметрії в містобудуванні. . , . С. 312-316.

285360. Прудиус І. Н. Основи антенної техніки. ЛДУ "Львівська політехніка". Львів, 2000. 224 с.

285361. Бобало Ю. Я., Желяк Р. І., Кіселичник М. Д., Мандзій Б. А., Якубенко В. М. Основи радіоелектроніки. ЛНУ "Львівська політехніка". Львів, 2002. 456 с.

285362. Карпусь И. А. Английский деловой язык. МАУП. Киев, 1997. 224 с.

285363. Khachaturova M. F. English for business contacts. Аконит. Киев, 1997. 266 с.

285364. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 206с.

285365. Азаренкова Г. М., Антоненко О. І., Мартюшева Л. С., Піскунов Р. О. Фінансовий менеджмент: практикум. Новий Світ 2000. Львів, 2013. 306 с.

285366. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

285367. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

285368. Чиков П. С. Лекарственные растения. Агропромиздат. Москва, 1989. 431 с.

285369. Багацький В. В., Кормич Л. І. Історія України. Алерта. Київ, 2010. 388 с.

285370. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2015. 256 с.

285371. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

285372. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2015. 64 с.

285373. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 96 с.

285374. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України. Инкос. Київ, 2006. 544 с.

285375. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 82 с.

285376. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 239 с.

285377. Шкуратова Я. Законопроект № 2447 vs Стаття 54 Конституції України : [пропонується впорядкувати взаємовідносини між авторами творів, їх замовниками та інвесторами]. . , . С. 7-10.

285378. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2015. 106 с.

285379. Андрощук Г. "Справа Сальвадора Далі" й право слідування: роз'яснення Директиви ЄС : [Директива 2001/84/ЄС закріпила за художниками право на отримання певного відсотка з суми перепродажу. . , . С. 11-15.

285380. О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство. Изд-во Московск. ун-та. Москва, 2010. 256 с.

285381. Морозов В. П. Занимательная биоакустика. Знание. Москва, 1987. 208 с.

285383. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Розвиток персоналу" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

285384. Масименко Д. В., Максименко Т. В., Про вартість центрального водопроводу у сільській місцевості. . , . С. 317-323.

285385. Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 488 с.

285386. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Соціально-економічна безпека" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

285387. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

285388. Малашевський М. А., Бугаєнко О. А. Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні. . , . С. 324-331.

285389. Соколов Е. П. Экзаменационная физика. Вид. будинок ММД. Мелітополь, 2007. 221 с.

285390. Соколов Е. П. Экзаменационная физика. ВПО "Запоріжжя". Запоріжжя, 2007. 184 с.

285391. Чернега О. Б., Білозубенко В. С., Озаріна О. В., Семенов А. А. Міжнародний менеджмент. Центр навч. літератури. Киев, 2006. 592 с.

285392. Мамедов Т. А. Математичні моделі, що описують розповсюдження шуму в містобудівному середовищі. . , . С. 332-336.

285393. Марковський А. І. Архітектор Лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року. . , . С. 337-347.

285394. Мельник О. В. Оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості ґрунту на деформаційну стійкість ґрунтових гребель за даними РЕМ-мікроскопічних досліджень. . , . С. 348-355.

285395. Мельничук О. Ю., Клименко К. В. Моніторинг трансформації земель в умовах ринкової економіки. . , . С. 356-363.

285396. Чорненький Я. Я. Культурологія: теоретико-практичний курс. Професіонал. Київ, 2007. 416 с.

285397. Карпов Б. И. Самоучитель Visio 2002. Питер. Москва, 2003. 352 с.

285398. Шниер М. Толковый словарь компьютерных технологий. Диа Софт. Киев, 2000. 720 с.

285399. Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мельник Л. Г., Прилипко В. А., Клименко Л. В. Стратегія сталого розвитку. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2012. 446 с.

285400. Наголкіна З. І. Імовірнісна модель масопереносу при дослідженні пористих будівельних матеріалів. . , . С. 364-366.

285401. Балашов А. И., Котляров И. Д., Санина А. Г. Управление человеческими ресурсами. Питер. Санкт-Петербург, 2012. 320 с.

285402. Одінцова Є.О. Функціонально-планувальні тенденції формування сучасного приморського міста на прикладі АР Крим. . , . С. 367-372.

285403. Озтюркер М. С. Транспортно-планувальна система міста Луцька. Шляхи вдосконалення її функціонування. . , . С. 373-378.

285404. Оката І. О. Аналіз сучасних об'єктів Літніх Олімпійських ігор для велоспорту. . , . С. 379-387.

285405. Онофрійчук А. В. Поділ робітників за "комірцевим" принципом, які потребують житла довготривалого перебування. . , . С. 388-393.

285406. Орлова Т. А., Падолочный И. Г., Использование гис-технологий при кадастровом учете объектов природно-заповедного фонда. . , . С. 394-400.

285407. Осєтрін М. М., Карпенко О. В. Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей. . , . С. 401-407.

285408. Осєтрін М. М., Тарасюк В. П. Вплив інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на витрату палива транспортним потоком. . , . С. 408-412.

285409. Осиченко Г. О. Концепція парадигми естетики містобудування. . , . С. 413-422.

285410. Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Страхування. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 582 с.

285411. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. БАО. Донецк, 1998. 208 с.

285412. Клюк В. Адміністративний аспект захисту авторського права і суміжних прав на сучасному етапі в Україні. . , . С. 16-19.

285413. Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році. . , . С. 20-27.

285414. Абдуліна І. Private label - маркетингова стратегія : [власна торгова марка]. . , . С. 28-31.

285415. Откаленко-Повалінська М. Ю. Історія формування архітектурних об'єктів на складних територіях. Аналіз ІV періоду. . , . С. 423-440.

285416. Караганис Д., Флинн Ш. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках. Глава 2: Сетевое управление и USTR. . , . С. 40-49.

285417. Петровська Ю. Р. Поняття мистецької освіти архітектурної школи. . , . С. 441-446.

285418. Томаров І. Історія про три цеглини або Дотримання особистих немайнових прав автора при використанні твору третіми особами. . , . С. 50-55.

285419. Петруня О. М. Зміст і заходи інженерного благоустрою території під об'єкти автосервісу для легкових автомобілів. . , . С. 447-451.

285420. Роєнко В. Електронна книга і авторське право. . , . С. 55-57.

285421. Вовшин Я. М., Барановский Л. С., Терешков А. И. In the World of Business. Экоперспектива. Минск, 1999. 255 с.

285422. Куратник П. Вместо слов. Графическая визуализация в Excel : [инфографика: превращение цифр в графику Excel]. . , . С. 10-23.

285423. Тютюник В. Приховані резерви. Оцінюємо економічний потенціал підприємства. . , . С. 24-31.

285424. Плешкановська А. М. Аналіз різноманітності структури міської системи на основі моделі Шеннона. . , . С. 452-457.

285425. Занько Б. Резерв сумнівних боргів. Як відобразити в податковому обліку?. . , . С. 32-42.

285426. Панченко Е. Построение эффективного отдела продаж : [основные варианты построения системы мотивации в отделе продаж]. . , . С. 43-50.

285427. Погорельцев В. М., Зельцер Р. Я. Ліцензування будівельної діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. . , . С. 458-468.

285428. Приймаченко О. В. Визначення планувальних заходів по зниженню шуму на примагістральних територіях. . , . С. 469-474.

285429. Проценко С. М. Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. . , . С. 475-479.

285430. Лимаренко В. Рахунки за кордоном. Що потрібно знати?. . , . С. 52-56.

285431. Кислов С. Трансфертне ціноутворення: нові терміни та умови. . , . С. 57-65.

285432. Прусов Д. Е. Містобудівне планування просторового розвитку та реконструкції міських територій зі щільною забудовою. . , . С. 480-483.

285433. Даниленко О. Неочікуваний візит. Як здійснюються позапланові податкові перевірки. . , . С. 66-75.

285434. Рейцен Є. О., Гаєвська К. М., Дудін І. М. Проблеми оптимізації руху пішоходів і велосипедистів у містах України. . , . С. 484-492.

285435. Рейцен Є. О., Дерека О. Г. Інформаційний підхід до оцінки безпеки міського руху. . , . С. 493-499.

285436. Ломовцев В. Аудит складской логистики компании. . , . С. 76-83.

285437. Ковбасенко С. В., Сімоненко В. В., Гутаревич С. Ю. Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі. . , . С. 3-5.

285438. Форнальчик Є. Ю. Про важкі до розв'язання транспортні проблеми великого міста : [транспортні потоки. Регульвані перехрестя]. . , . С. 6-8.

285439. Булигіна О. В. Методика експериментальних досліджень у процесі діагностування психофізіологічного стану операторів транспортних засобів. . , . С. 9-11.

285440. Сахно В. П., Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. До аналізу методів вимірювання і корекції кутів встановлення мостів автотранспортних засобів. . , . С. 12-17.

285441. Сокіл Б. І., Нанівський Р. А., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. Вплив характеристик підвіски автомобілів спеціального призначення на поперечно-кутові коливання підресореної маси. . , . С. 18-20.

285442. Епифанов А. Д. Избыточные системы управления летательными аппаратами. Машиностроение. Москва, 1978. 144 с.

285443. Руденко М. О. Теоретична модель організації громадських будинків і споруд, сформованих в умовах складного рельєфу (на прикладі кар'єрів). . , . С. 500-504.

285444. Пуха В. М., Кисловський П. В., Жаров К. С. Особливості конструкції транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів у кріслах-колясках. . , . С. 21-24.

285445. Пінчук В. А., Риндін Ю. В. Мототрицикли, триколісні мопеди і сертифікація. . , . С. 25-28.

285446. Пожидаев С. П. О движении колесной машины и законах механики. . , . С. 29-30.

285447. Осташевський С. А., Швець Р. М. Система попередження зіткнень автомобілів у транспортному потоці. . , . С. 31-32.

285448. Жук М. М., Постранський Т. М. Умови руху як чинник впливу на функційний стан водія. . , . С. 33-34.

285449. Кучеренко В. Л. Шляхи забезпечення ефективності експлуатації транспортних засобів спеціального призначення : [досліджується процес експлуатації автомобілів швидкої медичної допомоги (АШМД) та мобільних діагностичних кабінетів (МДК)]. . , . С. 35-38.

285450. Каплуновська А. М., Трушевський В. Е., Науменко В. В. Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах. . , . С. 39-41.

285451. Гладун С. А., Гончаренко Ф. П. Обґрунтування кількості вимірювань для достовірної оцінки міцності дорожнього одягу. . , . С. 42-45.

285452. Філіппов В. В., Смірнова Н. В., Леонтьєв Д. М. Обґрунтування залежності витрати пального від дорожніх умов. . , . С. 46-49.

285453. Павлюк Д. А. Анализ требований государственных норм "Автомобильные дороги" к уплотнению оснований дорожных одежд. . , . С. 50-52.

285454. Тютюнник Я. С. Встановлення ділянки автомобільної дороги, що потрапляє в зону надлишкового тиску вибухової хвилі в разі аварії на автозаправних станціях. . , . С. 54-56.

285455. Савйовский В. В., Сухорукова Т. Г. Особенности разработки организационно-технологических решений усиления фундаментов зданий. . , . С. 505-513.

285456. Свобода Д. Г. Основні принципи формування трудового каркасу міст. . , . С. 513-516.

285457. Семененко М. В. К вопросу экологической безопасности автомобильных дорог и транспорта в городах. . , . С. 517-520.

285458. Гончаренко Ф. П. Прогнозування інтенсивності руху автомобільними дорогами. . , . С. 57-59.

285459. Скочко В. І. Рівняння параметрів стану та положення в'язі, що сполучає вільний та закріплений вузли сітчатої структури. . , . С. 521-527.

285460. Афонін М. О., Максимюк О. А. Визначення пропускної здатності багатосмугової проїзної частини при спеціалізації смуг руху. . , . С. 60-62.

285461. Кондрюкова І. О., Пужайло Н. А. Застосування перенхідних кривих при проектуванні з'їздів автомобільних доріг. . , . С. 63-65.

285462. Скребнєва С. М. Теплоізоляційний матеріал на основі гірських порід. . , . С. 528-533.

285463. Скрипин Т. В. До питання освоєння рекреаційних територій Галичини в долині р. Прут у міжвоєнний період. . , . С. 534-541.

285464. Смалійчук А. Д. Візуально-просторові особливості щільної забудови середньої поверховості у зарубіжній практиці. . , . С. 542-552.

285465. Собуцький В. О., Собуцький О. В. Експлуатаційна надійність та оцінка геотехнічної категорії складності об'єкту реконструкції. . , . С. 553-564.

285466. Соколенко О. В. Тенденции и перспективы развития центрально-луганской агломерации под воздействием изменения градостроительных факторов и условий. . , . С. 565-570.

285467. Гнатенко Р. Г., Циркунова К. В., Жданюк В. К. Бітумно-полімерні мастики високої холодостійкості та теплостійкості для герметизації тріщин в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів. . , . С. 66-70.

285468. Солодкий С. Й., Лівша Р. Я. Оцінювання термонапруженого стану дорожніх покриттів на ранніх стадіях твердення цементного бетону. . , . С. 71-74.

285469. Гамеляк І. П., Дмитриченко А. М. Математична модель оцінки ефективності використання високоміцного цементобетону для дорожніх та аеродромних покриттів. . , . С. 75-80.

285470. Солодкий С. Й., Думич І. Ю. Деякі аспекти конструювання монолітних цементобетонних дорожніх покриттів за критерієм динамічної стійкості. . , . С. 81-83.

285471. Литвиненко А. С. Щодо правомірності висновків метрологічної атестації лабораторних ґрунтових сит із дротяних тканих сіток з квадратними комірками. . , . С. 84-87.

285472. Солуха І. Б. Особливості екологічних стандартів Євро при оцінці забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг населених пунктів України. . , . С. 571-583.

285473. Річна національна програма співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік : затверджено Указом Президента України від 23 квітня 2015 року № 238/2015. . , . С. 70-136.

285474. Стародуб І. В. Транформація громадських центрів в сучасних соціально-економічних умовах. . , . С. 584-589.

285475. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з цетралізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг : Постанова Національної комісії, що...див. анотацію. . , . С. 153-447.

285476. Стріжкова Ю., Гайдамаха О. Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку. . , . С. 8-15.

285477. Телима С. В. Щодо факторів впливу на процеси водообміну в насичено-ненасиченому середовищі. . , . С. 590-597.

285478. Ревчук В. Отдельные вопросы исследования рынка автобусов. . , . С. 16-22.

285479. Бучак М. Отдельные вопросы исследования рынка грузовых автомобилей. . , . С. 23-29.

285480. Timchenko R. O., Popov S. O., Krishko D. A., Chuhai Y. V., System approach and mathematical models in the solution of town-planning problems = Системний підхід і математичні моделі у вирішенні містобудівних задач. . , . P. 598-605.

285481. Златова И. Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (результаты мониторинга рекламы в Одесском регионе). . , . С. 31-38.

285482. Зозульов О. Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку. . , . С. 39-45.

285483. Залізнюк В. Прогнозування експортних можливостей українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства. . , . С. 46-53.

285484. Зюзиков А. Возможности ремаркетинга на Facebook : [интернет-маркетинг]. . , . С. 54-60.

285485. Timchenko R. O., Popov S. O., Krishko D. A., Kravchenko M. O. Effective design solution for deformation absorption = Ефективні конструктивні рішення для сприйняття деформацій. . , . P. 606-613.

285486. Богданець Н. Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової літератури в Україні та невтомні пошуки сонця : [про перший в Україні портал для авторів - Український Авторський Портал, принципи його співпраці з авторами. Стан ринку цифрової літератури в Україні]. . , . С. 61-63.

285487. Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно свідомими : [наведено результати опитування]. . , . С. 64-67.

285488. Тонкачеев Г. Н., Кушнарев М. В., Глущенко И. В. Перспективы и эффективность использования опалубки из экструдированного пенополистирола для стен и перекрытий зданий. . , . С. 614-619.

285489. Топал С. С. Эффективность города как основной комплексный показатель качества жизни его горожан. . , . С. 620-624.

285490. Трегуб Ю. Є. Тлумачення та вживання термінів "раціональне використання земельних ресурсів" та "охорона земель" у нормативно-правових актах України. . , . С. 625-630.

285491. Тригуб Р. М. Ефективна організація та утримання об'єктів зеленого господарства міст. . , . С. 631-634.

285492. Фостащенко О. М. Напружено-деформований стан конструкцій будівель при реконструкції та необхідність формування баз даних цих конструкцій. . , . С. 635-639.

285493. Фощ А. В., Керш В. Я., Пищев О. В. Полистиролгипсобетон для производства пазогребневых плит. . , . С. 640-644.

285494. Хомицький В. В., Кремез В. С., Терещенко Л. М., Горбатенко С. Г., Абрамова Л. П. Моделювання інженерного захисту прибережних територій. . , . С. 645-654.

285495. Червінська І. І., Крушельницький Р. О. Розвиток планувальної структури міста Городок Львівської області. . , . С. 655-661.

285496. Черненко К. В. Аналіз автоматизованого будівництва багатоповерхових житлових громадських будинків і споруд в Японії. . , . С. 662-671.

285497. Чернявський К. В., Чепелик О. В. Пам'ятники та монументи в структурі сучасного міста. . , . С. 672-677.

285498. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Левківський Д. В. Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи. . , . С. 678-687.

285499. Таратинська К. Паркінги в міській інфраструктурі : [проблема з парковками в Києві]. . , . С. 2-3.

285500. Противопожарный гипс : [эффективные методы борьбы с распостронением огня и повышение огнестойкости конструкции]. . , . С. 4-6.

285501. Чибіряков В. К., Староверов В. С., Нікітенко К. О. Дослідження точності геодезичних спостережень стану магистрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу - стиснення та прогину його осі. . , . С. 688-698.

285502. Пенополистирол: надежный утеплитель, безопасный и долговечный. . , . С. 7-9.

285503. Лаповская С. Д., Сиротин О. В., Гринфельд Г. И. Определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобетона. . , . С. 10-12.

285504. Шебек Н. М. Типологічні особливості "акцентованого" архітектурного середовища. . , . С. 699-704.

285505. Яворовська О. В. Аналіз стану водопровідної мережі Вінницької області. . , . С. 705-712.

285506. Голуб О. П., Кузнецов Б. І., Соляник В. П., Чаусов А. О. Системи управління електроприводами. Лебідь. Донецьк, 2001. 272 с.

285507. Янкін О. Є. Пропозиції щодо розробки методики визначення меж земельних ділянок. . , . С. 713-722.

285508. Ярош Д. Ґ. Особливості трактування пам'ятки архітектури, як об'єкта музеєфікації. . , . С. 723-730.

285509. Коперин В. Ошибки фасадного утепления. . , . С. 13-15.

285510. Яценко В. А. Поселковое строительство - одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы. . , . С. 731-740.

285511. Петрович О. Почти без сокращения : [украинский рынок полимерных труб для внутренней разводки]. . , . С. 18-20.

285512. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 52 с.

285513. Украинские трубы европейского качества : [ООО "Бровары-пластмасс - производитель полимерных труб]. . , . С. 22-23.

285514. Волынчик О. Полимерные магистрали 2014 :[украинский рынок труб для наружных сетей]. . , . С. 24-25.

285515. аааааааааа. . , .

285516. Івщенко Л. Й., Петрикін В. В., Козирев В. Х., Петрикіна Р. Я. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Збірник задач і вправ. АТ "Мотор Січ". Запоріжжя, 2014. 344 с.

285517. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 490 с.

285518. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 508 с.

285519. [надання відпусток, нарахування, оподаткування, облік відпускних виплат: відповіді на найпопулярніші запитання]. . , . С. 4-51.

285520. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2015. 147 с.

285521. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 128 с.

285522. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 319 с.

285523. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2015. 28с.

285524. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2015. 203 с.

285525. Шишкин К. В. Таблицы подсчета объемов земляных работ при разработке котлованов, траншей, оросительных и осушительных каналов. Верхне-Волжское изд-во. Ярославль, 1967. 76 с.

285526. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2015. 72 с.

285527. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2015. 52 с.

285528. Грацианский М. Н., Александровский Ю. В. Гидрология и гидротехнические сооружения. Высш. школа. Москва, 1961. 352 с.

285529. Чигиринський О. Л. Визначення об'ємів земляних робіт. Будівельник. Київ, 1968. 240 с.

285530. Дыховичный Ю. А., Каменкович М. С. Краткий справочник по проектированию жилых и гражданских зданий. Госстройиздат. Москва, 1963. 508 с.

285531. Шмидт А. Железные дороги Украины - подготовка к работе в рамках Европейского Союза. . , . С. 3-13.

285532. Шпортко В. П. Досвід та перспективи впровадження на залізницях України мікропроцесорних систем залізничної автоматики. . , . С. 14-20.

285533. Доманский В. Т., Корниенко В. В. Компенсация реактивной мощности в системах тягового электроснабжения переменного тока (реальность и перспектива энергоснабжения). . , . С. 21-31.

285534. Ковальчук В. В. Перспективи застосування гофрованих конструкцій на залізничних та автомобільних дорогах України. . , . С. 32-37.

285535. Тулей Ю. Л., Ткаченко О. П., Шелейко Т. В., Гречко А. В. Технічні та експлуатаційні аспекти сумісності інфраструктур залізничних систем колії 1520 і 1435. . , . С. 37-44.

285536. Болжеларський Я. В., Довганюк С. С., Баль О. М., Джус В. С. Експериментальне визначення сповільнення спеціального самохідного рухомого складу від дії питомої одиничної сповільнюючої сили. . , . С. 45-50.

285537. Донченко А. В., Сулим А. А., Хозя П. А., Федоров В. В. Экспериментальные исследования электроэнергии рекуперации электропоездами метрополитена в условиях КП "Киевский метрополитен". . , . С. 51-55.

285538. Кобинець А. Герої живуть на сторінках газети : [тематика публікацій в обласній газеті "Запорізька правда" розширилася новими проблемними матеріалами]. . , . С. 19-21.

285539. Печатные СМИ: осень индустрии : [заметки с форума "Издательский бизнес" (Россия) о продолжении падения в отрасли печатных СМИ]. . , . С. 36-37

285540. Корниенко А. Н. Евгений Оскарович Патон - выдающийся ученый в области сварки и мостостроения (к 145-летию со дня рождения). . , . С. 3-6.

285541. Кривцун И. В., Крикент И. В., Демченко В. Ф., Райсген У., Забиров А. Ф., Мокров О. А. Взаимодействие пучка излучения СО2- лазера с плазмой электрической дуги при гибридной (лазер+тиг) сварке. . , . С. 7-16.

285542. Рыбаков А. А., Филипчук Т. Н., Костин В. А. Особенности микроструктуры и ударная вязкость металла сварных соединений труб из высокопрочной стали с ниобием и молибденом. . , . С.17-24.

285543. Махлин Н. М., Коротынский А. Е. Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Ч. 1. . , . С. 25-36

285544. Гуляев И. П., Гуляев П. Ю., Коржик В. Н., Долматов А. В., Иордан В. И., Кривцун И. В., Харламов М. Ю., Демьянов А. И. Экспериментальное исследование процесса плазменно-дугового проволочного напыления. . , . С. 37-43.

285545. Шелягин В. Д., Саенко В. Я., Полишко А. А., Рябинин В.А., Бернацкий А. В., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. Лазерная сварка технического титана ВТ1-0 ДШП, упрочненного азотом. . , . С. 44-50.

285546. Капустян А.Е. Получение длинномерных полуфабрикатов из спеченных титановых сплавов сваркой трением. . , . С. 55-59

285547. Хохлов М. А., Ищенко Д. А. Конструкционные сверхлегкие пористые металлы. . , . С. 60-65.

285548. Тихий В. Г., Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А., Фальченко Ю. В. Плиточные теплозащитные конструкции многоразовых космических аппаратов с различными наружными силовыми элементами. . , . С. 66-71.

285549. Брызгалин А. Г., Добрушин Л. Д., Шленский П. С., Лавренко И.Г., Ромашко И. М. Изготовление коаксиальных медно-алюминиевых прутков с помощью сварки взрывом и протяжки. . , . С.72-76.

285550. Пантелеймонов Е. А., Письменный А. А. Индуктор для непрерывного нагрева при термоупрочнении головки железнодорожных рельсов. . , . С.77-80.

285551. Кононович В. Г., Кононович І. В., Стайкуца С. В., Цвілій О. О. Визначення ідентичності об'єктів у системі соціальної та інформаційної безпеки. . , . С. 19-27.

285552. Лазаренко С. В. Особливості функціонування систем виявлення атак на автоматизовані системи. . , . С. 33-40.

285553. Козачок В. А., Коваленко Ю. Б. Особливості побудови комплексних систем захисту інформації в розподілених корпоративних мережах. . , . С. 41-47.

285554. Яремчук Ю. Є., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Оптимізація діяльності експертів з надзвичайних ситуацій в умовах інформаційної війни. . , . С. 62-67.

285555. Александров А. Г. Влияние легирования на стойкость сварных соединений против коррозионного растрескивания в щелочных средах. . , . С. 89-90.

285556. Хусаінов П. В. Показник кібернетичної безпеки для виділеної автоматизованої системи. . , . С. 68-73.

285557. Правила відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 березня 2015 року № 362. . , . С. 146-151.

285558. Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 9 квітня 2015 року № 397/26842. . , . С. 161-198.

285559. Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244. . , . С. 24-31.

285560. Положення про Комітет з питань аудиту банків України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 6 квітня 2015 року № 214. . , . С. 88-93.

285561. Положення про наукові профільні школи учнівської молоді: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 2015 року № 408. . , . С. 171-175.

285562. Бегматов А. Задачи нестационарной фильтрации в областях с подвижной границей. ФАН АН республики Узбекистан. Ташкент, 1991. 136 с.

285563. Конспект лекцій з курсу "Опір матеріалів" для підготовки студентів денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 209 с.

285564. Гурова Д. Д., Фролов М. О., Журавльова С. М., Кукліна Т. С., Сердюк О. М. Рекреаційна географія. ЛІПС ЛТД. Запоріжжя, 2010. 92 с.

285565. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2015. 116 с.

285566. Кукліна Т. С., Пущина І. В., Осадча О. В., Сердюк О. М. Організація анімаційних послуг. ЛІПС ЛТД. Запоріжжя, 2009. 212 с.

285567. Вертегел Р. С., Зайцева В. М., Ткач В. О., Захарова С. Г. Організація підприємницької діяльності в туризмі. Просвіта. Запоріжжя, 2011. 208 с.

285568. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2015. 296 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.