Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

285569. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Сімейне право" для студентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

285570. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

285571. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2015. 66 с.

285572. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2015. 74 с.

285573. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 48 с.

285574. Головбух : БЮДЖЕТ. МЦФЕР-Україна. Київ, 2015. 48 с.

285575. Охріменко О. Наукові (науково-педагогічні) працівники: отримувати пенсію чи працювати : [коментар до останніх змін у законодавстві про пенсійне забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників]. . , . С. 4-6.

285576. Литвин А. Надаємо матеріальну допомогу на оздоровлення : [працівникам бюджетної сфери]. . , . С. 12-18.

285577. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 р. № 1798. . , . С. 37.

285578. Клиженко Я. Відрядження: вступна лекція : [визначення відрядження. Тривалість відрядження. Кого можна і кого не можна відправити у відрядження. Відрядження за кордон. ]. . , . С. 4-7.

285579. Нестеренко М. Звіт про відрядження: не забудьмо про головне!. . , . С. 14-17.

285580. Адамович Н. У відрядження за гроші працівника: що урахувати при відшкодуванні. . , . С. 20-23.

285581. Вачаев О., Александров П. Преодолимый барьер : [для взаимного проникновения частных инвестиций в Украину и Польшу существует больше возможностей, нежели препятствий]. . , . С. 6-8.

285582. Васильева Н., Татаренко Г. ВиАгро : [власть пытается реформировать АПК, разрываясь между необходимостью повысить его потенциал и стремлением наполнить бюджет]. . , . С. 12-18.

285583. Павленко А. "Проблема АПК - недокапитализация" : [интервью с А. Павленко, министром аграрной политики и продовольствия Украины / записали А. Силивончик, В. Денисенков]. . , . С. 19-21.

285584. Московчук Э., Кукушка Е. Полеты во сне и наяву : [инновационность сельскохозяйственного бизнеса в Украине пока обеспечивает не геополитика, а активность его участников]. . , . С. 22-23.

285585. Татаренко Г., Денисенков В. За ценой не постоим : [Украина близка к очередному рекорду экспорта зерновых, возможно последнему]. . , . С. 26-27.

285586. Московчук Э., Кукушка Е. ЕСтествознание : [выход на рынок ЕС требует серьезного изучения "теории вопроса"]. . , . С. 30-32.

285587. Марусич О., Мороз О. На вытянутой руке : [поколение селфи формирует новые потребительсекие привычки / интервью с О. Марусич, специалистом в сфере поведенческой теории поколений и О. Мороз, менеджером социальных сетей digital-агентства... [см. аннотацию]]. . , . С. 46-47.

285588. Поврозник В. "КСО способна вывести компанию в лидеры" : [интервью с В. Поврозником, исполнительным директором торговой сети "Фокстрот. Техника для дома" / записала Ю. Абакумова]. . , . С. 48-49.

285589. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

285590. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова" для студентів 3 курсу спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

285591. Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 87 с.

285592. Бельская Н. А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности. Институт одаренного ребенка. Киев, 2014. 94 с.

285593. Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів : [громадське обговорення проекту нової редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"]. . , . С. 7.

285594. Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 26 с.

285595. Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 68 с.

285596. Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 96 с.

285597. Рамковий закон: концептуальні питання : [обговорення концепції проекту Закону України "Про освіту"]. . , . С. 8-9.

285598. Киричук В. О., Гонтаровська Н. Б., Прашко О. В., Андросович К. А., Мельник М. Ю., Веселка Ю. Б., Давидова М. О. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 192 с.

285599. Брюховецька Л. "Тіні забутих предків": новаторство, філософія, актуальність. До 50-річчя фільму. . , . С. 210-217.

285600. Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 220 с.

285601. Стрижак О. Є., Величко В. Ю., Глоба Л. С., Климова К. Я., Комова О. Б., Петренко М. Г., Попова М. А., приходнюк В. В. Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 144 с.

285602. Шаповалов Б. Б., Бажанюк В. С., Камишин В. В. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 230 с.

285603. Дроздовський Д. Зарубіжна література в Україні: у пошуках канону : [круглий стіл з питань окреслення стратегій викладання зарубіжної літератури у середній та вищий школі України]. . , . С. 218-220.

285604. Зорівчак Р. Творчість і особистість Тараса Шевченка як символи вільної України в Сполучених штатах Америки. . , . С. 221-230.

285605. Киричук В. О., Лук'янчук Н. В., Климова Н. А., Ковальова О. А., Савченко Ю. Ю., Єнотаєва Л. Є. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 132 с.

285606. Скринченко В. Vivat academia, або Похвальне слово для академії Київської. До ювілею Могилянки. . , . С. 231-236.

285607. Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 184 с.

285609. Кунгурцева Л.В., Бажанюк В. С., Камишин В. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 242 с.

285610. Лучинкіна А. І., Мілютіна К. Г., Яншина Т. А. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 252 с.

285611. Кремень В. Г., Ільїн В. В., Власенко Ф. П., Ілляхова М. В., Ільїна А. А., Ільїна Г. В., Ліпін М. В., Твердовська О. В., Ткаченко Л. І., Шамрай В. В., Шморгун О. О. Синергетика і творчість. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 314 с.

285612. Кремень В. Г., Ільїн В. В., Власенко Ф. П., Войнаровська Л. І., Ілляхова М. В., Ільїна А. А., Ільїна Г. В., Ліпін М. В., Пролеєв С. В., Твердовська О. В., Ткаченко Л. І., Шамрай В. В., Шморгун О. О. Синергетика і освіта. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 348 с.

285613. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 158 с.

285614. Навчання і виховання обдарованої дитини. Інститут обдарованої дитини. Київ, 2014. 158 с.

285615. Bunkovskiy V. I., Samarukha A. V. Production process management with consideration of risk component = Управління виробничим процесом з урахуванням ризикової складової. . , . Р. 8-14.

285616. Gola A., Swic A. Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capaciti management = Реконфігуровані виробничі системи як засіб довготривалого економічного управління виробничими потужностями. . , . Р. 15-22.

285617. Колодин В. С., Федотов К. В., Чернышенко М. С. Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента. . , . С. 23-28.

285618. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 430 с.

285619. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2015. 73 с.

285620. Марченко О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини : [співпраця як система соціально-економічних відносин]. . , . С. 29-35.

285621. Матюха М. М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності : [принципи організації облікової політики підприємства]. . , . С. 36-43.

285622. Никифорова Е. В., Вокина Е. Б., Бердникова Л. Ф. Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации. . , . С. 44-50.

285623. Панухник О. В., Маркович І. Б. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб'єктивних зв'язків. . , . С. 51-57.

285624. Ryzhykov V. S. System approach to economic culture development in the context market economy = Системний підхід до розвитку економічної культури в умовах ринкової економіки. . , . Р. 58-66.

285625. Karadagli E. C. Economic exposure of emerging market firms = Економічна вразливість фірм на ринках, що розвиваються : [на прикладі Туреччини]. . , . Р. 67-74.

285626. Ломейко Ю. А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні. . , . С. 75-93.

285627. Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України. . , . С. 94-104.

285628. Szkudlarek P. Sustainable development in the selected EU member states = Стійкий розвиток в обраних країнах ЄС. . , . Р. 105-114.

285629. Kubecova J., Petrach F. Performance of road freight transport enterprises during economic recession = Показники роботи вантажного автотранспорту у період економічної рецесії. . , . Р. 115-122.

285630. Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства. . , . С. 123-130.

285631. Myrzaliev B., Toltebayeva Z., Bazhirova K. Current state and development prospects of phosphoric industry in Kazakhstan = Сучасний стан і перспективи розвитку фосфорної промисловості Казахстану. . , . Р. 131-135.

285632. Popovic S., Toskovic J., Nikolic I. Oil production as a potential factor of economic development of the Republic of Serbia = Виробництво олії як потенційний фактор економічного розвитку Республіки Сербія. . , . Р. 136-146.

285633. Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : Закон України від 7 квітня 2015 року № 291-VIII. . , . С. 45-49.

285634. Про ринок природного газу : Закон Укрїни від 9 квітня 2015 року № 329-VIII. . , . С. 67-125.

285635. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 128 с.

285636. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 174 с.

285637. Информатика и системы управления. АмГУ. Благовещенск, 2015. 138 с.

285638. Порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем... [див. анотацію]. . , . С. 137-215.

285639. Тарадайко С. По сусідству від усього : [особливості сучасного світобачення і мислення]. . , . С. 259-264.

285640. Журавлев В. Н., Папченков С. А., Борзов С. А. Влияние параметра частоты дискретизации сигналов вибраций на точность оценки спектров роторных деталей ГТД. . , . С. 97-103.

285641. Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації механізму соціального захисту населення в умовах становлення ринку праці в Україні. . , . С. 3-7.

285642. Дрозач М., Стульпінас Н. Ключові аспекти оцінювання результатів неформального навчання за робітничими професіями. . , . С. 8-13.

285643. Карпенко В., Успаленко В. Рівень підготовки випускників загальноосвітніх та професійних закладів як умова підготовки висококваліфікованих кадрів для всіх галузей економіки України. . , . С. 14-20.

285644. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 128 с.

285645. Sadvakassov D., Orazgaliyev S. Key factors in attracting foreign direct investments in the oil and gas industry of Kazakhstan = Ключові фактори в залученні прямих іноземних інвестицій в нафтовій і газовій промисловості Республіки Казахстан. . , . Р. 147-154.

285646. Задорожний Г., Задорожна О. Свідомість, як новий предмет праці та поле досліджень постнекласичної людинорозмірної науки. . , . С. 21-32.

285647. Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу. . , . С. 33-37.

285648. Семак Б. Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю. . , . С. 155-161.

285649. Поляк Н. Впровадження стандартів європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи. . , . С. 38-43.

285650. Болюбах В. Працевлаштування бездомних осіб - шлях від соціального виключення до реінтеграції. . , . С. 44-51.

285651. Те А. Л. Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе. . , . С. 162-174.

285652. Shyian N. I. Peculiarities of cattle-breeding development in steppe, wooded steppe and woodland zones in Ukraine = Особливості розвитку скотарства в зонах степу, лісостепу і полісся України. . , . Р. 175-181.

285653. Горбоконь В. Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств. . , . С. 182-191.

285654. Давлетханова О. Х., Шаймухаметова В. Р. Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК. . , . С. 192-197.

285655. Захаров С. В. Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов. . , . С. 198-203.

285656. Ковбасюк Ю. В. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління. . , . С. 5-12.

285657. Сурмін Ю. П. Проблемно-тематичний простір галузі науки "Державне управління": сутність та напрями тематичного розгортання. . , . С. 13-22.

285658. Кононенко Я. В. Досвід реструктуризації та технічного переозброєння підприємства-суб'єкта ЗЕД (на прикладі АТ "Ефект", Харків). . , . С. 204-214.

285659. Федорчук В. А. Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні. . , . С. 23-29.

285660. Равлик Н. В. Поняття інновацій та їх роль у розвиту підприємства. . , . С. 215-219.

285661. Бєлова Л. О., Потій О. В. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм. . , . С. 30-36.

285662. Антофій Н. М., Булюк О. В., Фомішін С. В. Міжнародна економіка. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 352 с.

285663. Рідей Н. М., Зазимко О. В., Кліх Л. В., Кіщак Т. С., Паламарчук С. П., Шостак А. В., Познанська О. В., Рибалко Ю. В. Путівник у прикладну наукометрію. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 344 с.

285664. Клименко М. О., Прищепа А. М., Стецюк Л. М., Брежицька О. А. Екологічне інспектування. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 228 с.

285665. Клименко М. О., Прищепа А. М., Лебедь О. О. Радіоекологія. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 404 с.

285666. Ситник Г. П., Андреєв С. О. Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації. . , . С. 37-47.

285667. Войтович Р. В. Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні. . , . С. 48-53.

285668. Сурай І. Г. Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок : [наведено методику проведення практичного заняття тренінгового типу з теми "Сучасне лідерство в державному управлінні"]. . , . С. 54-59.

285669. Рудовська С. І. Ключові поняття в діяльності консультативно-дорадчих органів. . , . С. 60-68.

285670. Неліпа Д. В. Основні чинники забезпечення якості державної служби. . , . С. 69-75.

285671. Пірен М. І., Пержун І. В. Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України. . , . С. 76-82.

285672. Kuzmenko Yu. O. The problem of civil servants professionalization in the context of a competent paradigm of education = Проблеми професіоналізації державних службовців у контексті компетентнісної парадигми освіти. . , . P. 83-87.

285673. Ткачук С. В., Стахурська С. А., Стахурський В. О. Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг. . , . С. 220-228.

285674. Akimova O. E., Volkov S. K., Poluyfta L. V. Business activity in tourism in Russian rural areas: problems with motivation = Підприємницька діяльність у сфері туризму на сільських територіях Росії: проблеми мотивації. . , . Р. 229-234.

285675. Мороз М. М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук). . , . С. 235-243.

285676. Ігнатенко О. П. Забезпечення контролю у сфері благоустрою населених пунктів. . , . С. 88-93.

285677. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" (XVII-XVIIІcт.). ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

285678. Розанова Т. П., Щвец Ю. Ю., Щвец И. Ю. Направления развития инновационной деятельности экономики региона : [туристический регион; туристические аспекты инновационной деятельности]. . , . С. 244-250.

285679. Салиенко Е. А. Природа и причины конфликтов между законодательной и исполнительной властью в Украине. . , . С. 94-99.

285680. Тищенко О. П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне. . , . С. 251-260.

285681. Замула И. В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития. . , . С. 261-267.

285682. Karadjova M. Influence of the public development and cultural changes on the legislation in terms of functioning and statue of public administration in Bulgaria = Вплив суспільного розвитку і культурних змін на законодавство... [див. анотацію]. . , . P. 100-106.

285683. Пашечко О. А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси. . , . С. 268-275.

285684. Ерошкина Т. В., Борисенко С. С. Динамика социально-демографических показателей населения Днепропетровской области. . , . С. 276-284.

285685. Larionova N. I., Napolskikh D. L., Yalyalieva T. V. Theoretical approaches to improving government control systems for educational clusters development = Теоретичні підходи до вдосконалення системи державного контролю розвитку освітніх кластерів. . , . Р. 285-288.

285686. Рябцев Г. Л. Основні підходи до формування в Україні запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства. . , . С. 107-112.

285687. Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції. . , . С. 113-119.

285688. Соловйов С. Г. Складові комунікатора у процессі зв'язків із пресою. . , . С. 120-127.

285689. Нестеряк Ю. В. Комплексний аналіз діяльності засобів масової комунікації під час виборчих кампаній 2014 р. в Україні. . , . С. 128-135.

285690. Мурашко М. І., Назарко С. О. Віртуалізація ринку освітянських послуг. . , . С. 289-293.

285691. Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення. . , . С. 136-141.

285692. Nadim M., Amir B. Role of employee empowerment in boosting organizational commitment in public sector organizations of Pakistan = Роль розширення повноважень персоналу у підвищенні його лояльності: за даними державного сектору Пакистану. . , . Р. 294-304.

285693. Piwowar-Sulej K., Krol-Jasinska A. The role of HR department in Poland - indications for changes in business practice = Роль відділу персоналу у Польщі: індикатори змін бізнес-практики. . , . Р. 305-313.

285694. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2015.

285695. Шак В. Уголок старой Германии в пригороде Запорожья : [более 200 лет назад немцы, прибывшие на берега Днепра по приглашению императрицы Екатерины ІІ, основали меннонитскую колонию Шенгорст (в настоящее время - с. Ручаевка)]. . , . С. 29.

285696. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2015.

285697. Зверева Л. "Запорожэлектротранс": опыт, задачи, перспективы. . , . С. 7.

285698. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2015.

285699. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2015. 144 с.

285700. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, .

285701. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. - 1918 р.). . , .

285702. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні рекомендації до практичних і самостійних занять з комп'ютерної графіки "Основні графічні примітиви" для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

285703. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів" для студентів напряму 6.050102 Комп'ютерна інженерія спеціальності 6.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

285704. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів" для студентів напряму 6.050102 Комп'ютерна інженерія спеціальності 6.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

285705. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів" для студентів напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

285706. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 921-1091

285707. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 729-920

285708. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 545-728

285709. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 353-544

285710. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 161-352

285711. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-160

285712. Журнал європейської економіки. Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2015. С. 1-105

285713. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 84 с.

285714. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2015. 36 с.

285715. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

285716. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2015. 56 с.

285717. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 48 с.

285718. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 64 с.

285719. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 1049-1228

285720. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 849-1047

285721. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 633-848

285722. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 425-635

285723. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 201-423

285724. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-199

285725. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 977-1155

285726. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 785-975

285727. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 561-784

285728. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 369-559

285729. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 177-368

285730. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-176

285731. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Киев, 2012. 602 с.

285732. Методологія наукових досліджень.Тексти лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальностей 7. 091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи і мережі" і 7.091503 і 8. 091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 74 с.

285733. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

285734. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни "Гімнастика з методикою викладання" для студентів спеціальностей 6.010201 "Фізичне виховання" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 29 с.

285735. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2015. 48 с.

285736. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

285737. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійних занять з дисципліни: Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах "Дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів в асинхронному двигуні"[Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

285738. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 66 с.

285739. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Киев, 2012. 708 с.

285740. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Киев, 2012. 568 с.

285741. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Киев, 2012. 602 с.

285742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Методи наукових досліджень в галузі" для магістрів спеціальності "Охоронна діяльність" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

285743. Arif T. M., Saheb N. Characterization of ball milled Ni-Al2O3 nanocomposite powders = Характеризация нанокомпозитных порошков Ni-Al2O3, полученных измельчением в шаровой мельнице. . , . P. 61-70.

285744. Selvakumar M., Chandrasekar P., Ravisankar B, Balaraju J. N., Mohanraj M. Mechanical properties of titanium - titanium boride composites through nanoidentation and ultrasonic techniques - an evaluation perspective = Оценка механических свойств композитов титан-борид титана с применением методов наноиндентирования и ультраз. . , . P. 81-89.

285745. Sychuk V., Zabolotnyi O., McMillan A. Developing new design and investigating porous nozzles for abrasive jet machine = Разработка новой конструкции и исследование пористых сопел для абразивной струйной машины. . , . P. 136-142.

285746. Шелудько В.Е., Паустовский А. В., Рудь Б. М., Гончар А. Г., Тимофеева И. И., Рогозинская А. А., Тельников Е. Я., Смертенко П. С., Анякин Н. И., Кременицкий В. В., Захарченко И. В. Морфология поверхности и электрофизические характеристики толстых пленок на основе SnO2-Sb после лазерной обработки. . , . С. 114-129.

285747. Курдюмов А. В., Бритун В. Ф., Даниленко А. И., Ярош В. В. Влияние предварительной дефомации на структуру и фазовые превращения графита при высокотемпературном ударном сжатии. . , . С. 130-135.

285748. Андреева А. Ф., Касумов А. М., Потипака Е. А., Мусийчук А. В., Власенко Н. А., Караваева В. М. Влияние переменного электрического поля и ультразвука на коррозию наноразмерных пленок меди. . , . С. 143-147.

285749. Гнесин Г. Г. Металлы и сплавы Бронзового века: от средневековья к современности. . , . С. 148-160.

285750. Дехтяр А. И., Ивасишин О. М., Моисеева И. В., Прокудина В. К., Саввакин Д. Г., Сычев А. Е. Механические свойства компактного титана из порошков гидрида титана, полученного с использованием метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. . , . С. 71-80.

285751. Товстоног Г. Б., Сич О. Є., Скороход В. В. Структура та властивості кераміки на основі біогенного гідроксиапатиту: мікрохвильове та традиційне спікання. . , . С. 92-102.

285752. Нешпор И. П., Мосина Т. В., О. Н. Григорьев, Панасюк А. Д., Коротеев А. В., Бега Н. Д., Л. М. Мелах, И. Залите, А. Д. Костенко, Н. В.Бошицкая Физико-механические свойства композиционных керамических материалов системы сиалон-нитрид бора. . , . С. 102-113.

285753. М. П. Савяк, А. Б. Мельник, Ю. М. Солонин, А. В. Котко, И. И. Тимофеева, И. В. Уварова Особенности механосинтеза нанодисперсного диборида титана. . , . С. 3-12.

285754. Нейков О. Д., Васильева Г. И., Самелюк А. В., Тохтуев В. Г., Жога В. А., Потипака Е. А., Одокиенко И. И. Влияние параметров процесса диспергирования расплава на морфологию, структуру и гранулометрический состав водораспыленных порошков алюминия. . , . С. 13-23.

285755. Макаренко Г. Н., Крушинская Л. А., Тимофеева И. И., Мацера В. Е., Васильковская М. А., Уварова И. В. Особенности формирования диборидов переходных металлов IV - VI групп в процессе механохимического синтеза. . , . С. 24-32.

285756. Баглюк Г. А., Курихин В. Г., Гожий С. П. Штамповка обкатыванием спеченных пористых заготовок. . , . С. 33-41.

285757. Скороход В. В. Наука о спекании: эволюция идей, достижения, текущие проблемы и новые тенденции. . , . С. 42-60.

285758. Кандалов С. В., Панов В. И. Разработка технологии ремонта и восстановления особо ответственных деталей с применением лазерной наплавки. . , . С. 30-32.

285759. Романюк В. С., Великий С. И., Семененко А. В., Полищук А. К., Дубовой М. И. Сварочный аппарат для автоматической сварки под флюсом кольцевых подворотных стыков в глубокую разделку А1569М и А1569М1. . , . С. 33-35

285760. Левченко О. Г. Функції управління охороною праці на виробництві : [служби охороною праці на підприємствах]. . , . С. 37-41.

285761. Приходько В. И., Высоколян Н. В., Калатыря С. Г. Опыт применения высокочастотной механической проковки рам и узлов тележек пассажирских вагонов. . , . С. 6-8.

285762. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А., Капустин В. В., Василенко С. Л. Кислородная резка крупногабаритного металлолома из высоколегированных сталей и чугуна. . , . С. 9-13.

285763. Лащенко Г. И. Ультразвуковые технологии в сварочном производстве. . , . С. 21-26.

285764. Буров В.Г., Маликов А. Г., Оришич А. М., Тюрин А. Г., Черепанов А. Н. Лазерная термообработка с оплавлением поверхности с целью повышения эксплуатационных свойств инструмента. . , . С. 27-29

285765. Співпраця університетів та підприємств в Європі, як інструмент забезпечення відповідності вищої інженерної освіти технологічним викликам. Дріант. Дніпропетровськ, 2015. 60 с.

285766. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 897-1044

285767. Suer O., Minibas-Poussard J. Social representations of risk: a comparison between risk-taker and risk-averse investors = Cоціальні уявлення про ризик: порівняння ризикуючих інвесторів та тих, що уникають ризиків. . , . P. 314-324.

285768. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 713-895

285769. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 521-712

285770. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 345-520

285771. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 161-344

285772. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-160

285773. Tkachuk I. Y. Citizens participation in financing activities and development of NGOs in Ukraine = Участь населення у фінансуванні діяльності та розвитку громадських організацій в Україні. . , . Р. 325-331.

285774. Федулин А. А., Сахарчук Е. С., Лебедева О. Е. Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма. . , . С. 332-335.

285775. Chang C.-J.. Chung C.-J. Factors influence on labor share decline = Чинники впливу на зменшення частки живої праці. . , . Р. 336-347.

285776. Shin H.-D. Action-oriented business education case = Проактивна бізнес-освіта: опис кейсу. . , . Р. 348-355.

285777. Azad A. K. Efficiency of commercial banks in Bangladesh = Ефективність роботи комерційних банків Бангладеш. . , . Р. 356-362.

285778. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання. . , . С. 363-371.

285779. Татуев А. А., Бахтуразова Т. В., Касаева Т. В. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве. . , . С. 372-379.

285780. Коваленко А. С. Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла. . , . С. 380-388.

285781. Сметанко О. В. Розвиток методології внутрішнього аудиту : [управління акціонерним товариством]. . , . С. 389-398.

285782. Adilova A. M. Development of project management system in telecommunications sector of the Republic of Kazakhstan = Розвиток системи управління проектами у сфері телекомунікацій Республіки Казахстан. . , . P. 399-403.

285783. Батаев А. В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах. . , . С. 404-413.

285784. Іванов В. В., Міщенко В. І., Малютін О. К. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України. . , . С. 414-425.

285785. Kiba-Janiak M., Cheba R., Baraniecka A. The possibility of using mobile phones in supply chain management: a case study of the last link in a supply chain = Можливості використання мобільних телефонів в управлінні ланцюгом постачання: на прикладі останньої ланки в ланцюгу постачань. . , . Р. 426-435.

285786. Lavrinenko O., Ohotina A. The influence of enterprises' economic activity integration into internet environment on the economy = Вплив інтеграції господарської діяльності підприємства в інтернет-середовище на економіку. . , . Р. 436-446.

285787. Stojanovic M., Regodic D. Multicreteria prediction of demand as a contemporary approach to solving the problem of stock management = Багатокритеріальне прогнозування попиту як сучасний підхід до управління товарними запасами. . , . P. 447-461.

285788. Khamitov A. N., Iskakova Z. D., Khamitova G. D. Analysis of framework for building a smart city through the implementation of a smart bus stop project = Аналіз концепції побудови "розумного міста" через реалізацію проекту "розумна зупинка". . , . Р. 462-459.

285789. Ястремська О. М., Строкович Г. В. Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства. . , . С. 470-483.

285790. Коваль Л. Властивості світла і кольору, їх роль в організації внутрішнього простору. . , . С. 13-19.

285791. Кузьо І. В., Ланець О. С., Гурський В. М. Оптимізаційний синтез полічастотних вібраційних систем з імпульсним електромагнітним приводом. . , . С. 3-12.

285792. Ланець О. В., Шпак Я. В., Лозинський В. І., Леонович П. Ю. Реалізація ефекту Зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерційним приводом. . , . С. 12-28.

285793. Стоцько З. А., Топільницький В. Г., Кусий Я. М. Математична модель опису динаміки вібраційного сепаратора з дебалансним приводом. . , . С. 28-36.

285794. Шатохін В. М., Гранько Б. Ф., Шатохіна Н. В. Про визначення параметрів дебалансних вібраційних апаратів з ексцентриковим ротором і асинхронним електроприводом. . , . С. 36-45.

285795. Шоловій Ю. П., Прокопець Н. І. Обґрунтування конструктивних параметрів лунки дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів. . , . С. 45-49.

285796. Ярошевич М. П., Забродець І. П., Силивонюк А. В. Дослідження пускових режимів вібраційної машини з дебалансними збудниками, що самосинхронізуються. . , . С. 50-55.

285797. Анзіна Г. В. Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків. . , . С. 4-9.

285798. Безп'ята І. В. Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки. . , . С. 10-13.

285799. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

285800. Гнаткович О. Д. Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення. . , . С. 14-16.

285801. Економіка України за січень-квітень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

285802. Сидоренко І. В. Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструетури регіону. . , . С. 17-20.

285803. Давидова І. О. Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування : [зміст взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг. Кількісні залежності підвищення інтелектуального капіталу від ступеня збалансованості цих ринків]. . , . С. 21-23.

285804. Ноздренко М. В. Міжнародний досвід із забезпечення безпеки осіб, взятих під захист : [програми захисту свідків та потерпілих в США, Колумбії, Італії та Німеччини. . , . С. 24-27.

285805. Хомин П. Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а'жур? : [пропонується здійснювати записи господарських операцій за принципом а'жур, завдяки чому можна підвищити оперативність облікових даних]. . , . С. 2-9.

285806. Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні : [інформаційна прозорість облікових операцій]. . , . С. 10-17.

285807. Коритник Л., Клименко О. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку. . , . С. 18-25.

285808. Проданчук М. Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку. . , . С. 26-33.

285809. Ковач С., Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін. . , . С. 34-43.

285810. Буцька О., Тимошенко О. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри. . , . С. 44-48.

285811. Давидова Н. Цивільно-правові відносини між студентом та університетом у США. . , . С. 3-7.

285812. Добкіна К., Клюєва Є. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових правовідносин. . , . С. 8-11.

285813. Криворучко В. Правова природа договорів енергопостачання. . , . С. 12-15.

285814. Вавженчук С. Правовий статус працівника як суб'єкта охоронних трудових правовідносин. . , . С. 16-19.

285815. Медведенко Ю. Актуальні питання співвідношення захисту персональних даних за часів Запорізької Січі та в період сучасної України. . , . С. 20-22.

285816. Рижук Ю. Теоретико-правова характеристика ефективності та конкуренції як економіко-правових категорій. . , . С. 23-26.

285817. Мандзюк О. Роль аналітичної діяльності й аналітичних центрів у формуванні та реалізації кібербезпекової політики. . , . С. 27-31.

285818. Супруненко А., Шишка Т. Інформаційна безпека податкових та інших правоохоронних органів в умовах формування українського законодавства. . , . С. 32-35.

285819. Хохленко О., Хохленко В. Правове забезпечення вищої освіти. . , . С. 36-38.

285820. Сердюченко О. Вдосконалення правового регулювання ситеми гарантування банківських вкладів фізичних осіб в Україні. . , . С. 39-42.

285821. Гонтаренко Н. Приватизаційне провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном. . , . С. 43-47.

285822. Козаченко Ю. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні: шляхи вдосконалення. . , . С. 48-52.

285823. Олюха В. Напрями господарсько-правового забезпечення оптимізації капітального будівництва. . , . С. 53-57.

285824. Остап'юк М. Застосування норм закону України "Про санкції" у сфері державних закупівель лікарських засобів. . , . С. 58-62.

285825. Школьний Є. Проблеми визначення правового статусу держави при здійсненні нею зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 63-66.

285826. Літошенко О. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. . , . С. 67-70.

285827. Ситнік Т. Управління відносинами щодо земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями: окремі аспекти. . , . С. 71-74.

285828. Мілевський О. П. Засади судового провадження в кримінальному процесі України. . , . С. 75-77.

285829. Мілевський О. О. Засоби подолання протидії розслідуванню злочинів, учинених у Чорнобильській зоні відчуження. . , . С. 78-81.

285830. Дем'як П. Особливості класифікації носіїв кримінальної субкультури. . , . С. 82-85.

285831. Козюк В. Боргова криза та фіскальна фрагментація зони ЄВРО. . , . С. 3-25.

285832. Пилипчук В., Данніков О. Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу. . , . С. 26-36.

285833. Вовк С. Вплив тероризму на міжнародний туризм. . , . С. 37-50.

285834. Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації. . , . С. 51-58.

285835. Сумська Т. Децентралізація бюджетної системи як організаційна основа системи місцевого самоврядування. . , . С. 59-71.

285836. Соколова А., Клименко В. Модель фандрайзингової діяльності в Україні. . , . С. 72-88.

285837. Журавель Ю. Інвестиційні ресурси для модернізації національної економіки. . , . С. 89-104.

285838. Заплатинський В. М. Типова програма з цивільного захисту для вищих навчальних закладів - зміни на вимогу часу. . , . С. 14-17.

285839. Кобренюк Т. М. Перша допомога при отруєннях і укусах : (методична розробка уроку захисту Вітчизни). . , . С. 18-20.

285840. Макаренко В. Д., Криворотько В. М., Макаренко Ю. В., Коваленко С. Д., Макаренко І. О. Методи оцінки промислової безпеки оболонкових конструкцій. . , . С. 21-24.

285841. Бабаков С. М. Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру. . , . С. 28-30.

285842. Роганов Є. Літо на крилах? : [перспективи літньої повітряної навігації 2015 року]. . , . С. 18-21.

285843. Самойлов Ю. Битви на чартерних фронтах : [конкурентна боротьба за платоспроможного туриста туроператорів, що працюють в Україні, набуває інтенсивності]. . , . С. 22-24.

285844. Птахів С, Туроператорські новації : [нові туристичні напрямки: Албанія]. . , . С. 32-34.

285845. Левченко А. Медичний туризм: орієнтація на інкаминг : [внутрішній медичний туризм]. . , . С. 36-39.

285846. Самойлов Ю. Екскурсійний туризм: пізнаваймо Україну! : [Україна: внутрішній туризм. Екскурсії Україною]. . , . С. 40-43.

285847. Самойлов Ю. Купон у допомогу! : [купонні сервіси в туризмі]. . , . С. 50-53.

285848. Из рук вон - хорошо : [власть намерена реформировать управление тысячами госпредприятий, инвесторы готовы принять участие в массовой приватизации]. . , . С. 14-15.

285849. Саливон С. Отщипнуть у Поднебесной : [Украина может нарастить экспорт в Европу, став для ЕС производственной площадкой вместо Китая]. . , . С. 18-19.

285850. Гриньков Д., Тыква О. Только спокойствие : [наметившаяся стабилизация денежно-кредитного рынка создала предпосылки для отмены многочисленных ограничений. Рискнет ли НБУ?]. . , . С. 20-21.

285851. Гусев Ю., Юр Г. Классовая борьба : [страховщики ожидают скорого принятия новой редакции Закона "О страховании". На ранке могут появиться новые виды страхования, а также усовершенствованные страховой надзор и лицензирование]. . , . С. 22-23.

285852. Дробышев Д. "Капитальные ремонты оборудования себя не оправдывают" : [интервью с Д. Дробышевым, и.о. генерального директора ДП "Сименс Украина" / записал М. Дикаленко]. . , . С. 24-27.

285853. Абакумова Ю., Власенко Н. По полочкам : [появление специализированной биржи на украинском книжном рынке]. . , . С. 32-34.

285854. Крапива С., Павлов К. Стражно, аж жуть : [рынок технических средств охраны предприятий развивается за счет модернизации устаревшего оборудования]. . , . С. 35-37.

285855. Гриньков Д. Bank@credita.Net : [банки не готовы возобновлять кредитование экономики ранее, чем через год, предлагая бизнесу искать альтернативные источники финансирования]. . , . С. 40-42.

285856. Положення про Міністерство охорони здоров'я України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267. . , . С. 86-101.

285857. Державна програма щодо реалізаціїзасад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265. . , . С. 109-192.

285858. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затверджено Постановою Кабінета Міністрів України. . , . С. 195-198.

285859. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2015. 96 с.

285860. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропривода та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спец-ті "Електромех. системи автоматизації та електропривод" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

285861. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2015. 112 c.

285862. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 74 с.

285863. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

285864. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2015. 96 с.

285865. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

285866. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

285867. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 366 с.

285868. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 222 с.

285869. Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 р. № 415. . , . С. 267-270.

285870. Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р.№ 249. . , . С. 405-406.

285871. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 р. № 387. . , . С. 413-417.

285872. Уманський І. І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів. . , . С. 9-28.

285873. Міщенко В. І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності : [аналіз світового досвіду та особливості в Україні]. . , . С. 29-46.

285874. Ставицький А. В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі. . , . С. 47-58.

285875. Диба М. І., Краснова І. В. Масштаби діяльності суверенних фондів : [визначено сутність суверенних фондів, їхні особливості, наведено їх класифікацію. Названо основні тенденції в масштабах діяльності та управлінні активами цих фондів]. . , . С. 59-78.

285876. Надрага В. І. Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект. . , . С. 79-86.

285877. Римарська Р. Ю. Податкові важелі макроекономічної стабілізації у країнах Балтії. . , . С. 87-97.

285878. Редзюк Є. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів. . , . С. 98-110.

285879. Краус Н. М. Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації. . , . С. 111- 125.

285880. Єфименко Т. І., Леоненко П. М. Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження). . , . С. 7-26.

285881. Колосова В. П. Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями. . , . С. 27-38.

285882. Зварич О. В. Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень. . , . С. 39-71.

285883. Невідомий В. І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій. . , . С. 72-82.

285884. Баранов А. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній. . , . С. 83-97.

285885. Зельдіс В. В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству. . , . С. 98-110.

285886. Заворотній Р. І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі. . , . С. 111-126.

285887. Дробин Д., Савчук В., Троян А. Конфликты в логистических цепях неизбежны, поэтому их надо правильно воспринимать : [результаты блиц-опроса экспертов]. . , . С. 8-11.

285888. Итоги встречи года Food-cферы и выбор путей развития на 2015-2016 гг. : [материалы конференции, посвященной решению вопросов укрепления позиций производителей, поставщиков и ритейлеров на рынке продуктов питания]. . , . С. 12-17.

285889. Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В., Похильченко О. А. Конфлікт цілей виникає на всіх рівнях управління ланцюгом поставок. . , . С. 18-26.

285890. Соколенко А. Нельзя забывать, что опасными являются не сами конфликты, а их последствия : [конфликты в логистической деятельности]. . , . С. 28-31.

285891. Лобанов Н. Конфликтов в логистике избежать невозможно. Главное - желание договариваться. . , . С. 32-35.

285892. Барняк Ю. Будущее логистики и цепей поставок: что нас ожидает в ближайшие 10 лет. . , . С. 36-41.

285893. Скоробогатова Т. Поставщик и линейная розница: любовь по расчету : [каналы продаж. Эволюция системы продаж, которая предполагает развитие длительного личного диалога с клиентом неорганизованной розницы]. . , . С. 44-49.

285894. Денисенко А. География активности на отечественном рынке экспресс-доставки грузов : [маршрутные грузоперевозчики ринулись на запад и облюбовали небольшие города]. . , . С. 50-54.

285895. Шкорупеев Д. Вторая жизнь зерноскладов старой постройки : [модернизация элеваторов]. . , . С. 55-57.

285896. Бузукова Е. Ассортимент - конфликт или взаимодействие поставщика и ритейлера?. . , . С. 58-62.

285897. Манишин Д. Логистическая функция предприятия должна быть независимой : [значение отдела логистики для развития предприятия]. . , . С. 63-65.

285898. Новости маркетинговых исследований в Украине : [исследования покупок, совершенных в POS-терминалах, исследования детского рынка, обзор фармацевтического рынка и рынка труб Украины - 2015]. . , . С. 8-11.

285899. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [исследование количества пользователей интернет, рейтинг бренда Apple, результаты опроса по лояльности к определенным брендам]. . , . С. 11-14.

285900. Narbut A. T. Project's Manual. [б. и.]. Riga, 2015. 144 p.

285901. Али Н., Вавриш В., Замурий Т., Кракович Д. Украинские потребители: доходы украинские, амбиции - европейские : [материалы блиц-опроса экспертов об особенностях украинского потребителя]. . , . С. 16-21.

285902. Бухалова Н. Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? : [исследование запросов украинских покупателей и потребителей]. . , . С. 26-32.

285903. Соснюк О. Наивный, щедрый и неискушенный украинский потребитель учится быть рациональным : [наиболее заметные отличия украинского потребителя, особенности их покупательского поведения]. . , . С. 33-35.

285904. Петренко Г. Шесть трендов украинского потребителя - 2015. . , . С. 36-38.

285905. Украинские онлайн-покупатели: какие они?. . , . С. 40-41.

285906. Хернандез-Брун А. Исследования рекламного креатива: не бойтесь быть непохожими на других. . , . С. 42-47.

285907. Почему пятница - самый важный день для маркетолога на Facebook? : [исследование продаж на Facebook]. . , . С. 56-61.

285908. Исследование использования смартфонов в Украине. . , . С. 62-63.

285909. Рейтинг самых быстрорастущих FMCG-ритейлеров Украины. . , . С. 64-65.

285910. "Белые воротнички" готовы сменить офис на работу в поле : [результаты опроса Международного кадрового портала "HeadHunter Украина"]. . , . С. 66-68.

285911. Агентство UM подвело итоги 8-й волны исследования Wave в Украине : [исследование поведения украинских потребителей в социальных медиа]. . , . С. 69.

285912. Мобильный поиск вытесняет десктопный : [интернет-реклама]. . , . С. 70-71.

285913. Бельтюков Р. Фундаментальна візія : [бачення та стратегічна мета бізнесу - фундамент успішного підприємства]. . , . С. 48-49.

285914. Корендій В. М. Математична модель та методика розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки. . , . С. 56-65.

285915. Ратнер В. М., Кириенко А. С., Иванова Е. В. Снижение технологического расхода электроэнергии, повышение качества электроснабжения при переводе сельскохозяйственных сетей 10/0,4 кВ на систему электроснабжения "глубокий ввод". . , . С. 3-9.

285916. Бендерак Я. С. Шляхи зменшення оплати за спожиту електроенергію на промислових підприємствах, де розрахункові лічильники знаходяться нижче межі балансової належності з енергопостачальною організацією. . , . С. 10-16.

285917. Білека Б. Д., Сергієнко Р. В. Шляхи використання утилізаційного потенціалу газотранспортної системи в енергоустановках на низькокиплячих робочих тілах. . , . С. 17-23.

285918. Долінський А. А., Куріс Ю. В., Моісеєнко Я. Р. Дослідження теплоперенесення в каналах методом чергованості (затухання) турбулентності. . , . С. 24-25.

285919. Дуэль М. А., Фурсова Т. Н. Автоматизация анализа основных показателей экономического управления АСУ энергоблоками тепловых электростанций. . , . С. 29-36.

285920. Воинова С. А. Баланс технологической эффективности процесса функционирования технических объектов в нерегулярном режиме. . , . С. 37-42.

285921. Отечественные специалисты разработали дорожную карту имплементации транспортных законов : [внедрение норм европейского законодательства в украинское правовое поле]. . , . С. 9.

285922. Отраслевые ассоциации разрабатывают стандарты кибербезопасности для судов и портов. . , . С. 8.

285923. Караблина В. Рациональное зерно : [развитие зерновой инфраструктуры Украины. Рынок зерна. Зерновые морские терминалы]. . , . С. 10-11.

285924. Петров А. Перевалили за сто: рейтинг зерновых терминалов Украины. . , . С. 12-14.

285925. Морской отрасли предстоят большие реформы : [Министерство инфраструктуры инициирует фундаментальные преобразования в водном хозяйстве Украины]. . , . С. 16-17.

285926. Васьков Ю. Порт продать невозможно : [интервью с Ю. Васьковым, заместителем министра инфраструктуры о том, каких результатов ждать от реформ морехозяйственного комплекса /записал А. Бердинских]. . , . С. 18.

285927. Михайлова В. Администрация портов оптимизирует процессы : [анализ доходов морских портов Украины]. . , . С. 20-22.

285928. Муравский А. Тяжелая весовая категория : [бизнес и власть ищут способы уменьшить нагрузку на припортовые дороги и улучшить состояние дорожного покрытия]. . , . С. 24-25.

285929. Муравский А. Корабелы ищут возможности : [судостроение Украины в новых экономических условиях]. . , . С. 26-27.

285930. Аликин А. Порт Феодосии отдадут "рогам и копытам" : [никому не известная компания из Петербурга намерена вложить $100 млн. в реконструкцию Феодосийского торгового порта]. . , . С. 28-29.

285931. Григорак М. Как меняется логистика : [интервью с М. Григораком, президентом Украинской логистической ассоциации / записал А. Муравский]. . , . С. 30-31.

285932. Шевченко М. Экспедиторы обходят перевозчиков : [рейтинг 25-и крупнейших логистических компаний мира в 2014 году., их доходы]. . , . С. 32-33.

285933. Кожевников В. Индия поворачивается лицом к морской отрасли : [Индия намерена в течение пяти лет удвоить пропускную способность 12 основных портов и приступает к их корпоратизации]. . , . С. 34-37.

285934. Liebherr обещает, что мобильные краны-гиганты разгрузят порты. . , . С. 42-43.

285935. ЗВHungaria : ставим на конвейер : [современное перегрузочное оборудование позволяет не только сэкономить на потерях, но и заработать: три кейса новых подходов для стивидорных работ]. . , . С. 44-45.

285936. Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша : [дослідження перекладацької спадщини Миколи Олексійовича Лукаша (1919-1988) - відомого українського перекладача, мовознавця]. . , . С. 243-250.

285937. Шевченко М. Prelude: гигантомания на службе экономики : [Shell достраивает огромное 488-метровое судно, которое станет первым плавучим СПГ-заводом (заводом по сжижению природного газа). Схема, описание судна]. . , . С. 52-53.

285938. Ницевич А., Воеводина И. Налог на фрахт в Украине : [в каких случаях можно воспользоваться международными договорами об избежании двойного налогообложения и не платить налог на репатриацию фрахта]. . , . С. 54-55.

285939. Портовые инвестпроекты : [Мининфраструктуры опубликовало планы по модернизации портов: Одесского, Николаевского, порта "Южный", Мариупольского, Ильичевского, Херсонского, Белгород-Днестровского, Бердянского и Измаильского. Проекты их развития]. . , . С. 56-57.

285940. Индикаторы фрахтового рынка : [отечественные и международные показатели фрактового рынка]. . , . С. 58-61.

285941. Егоров А. "Ветер перемен" обещает перемены для яхт и одесситов в районе морвокзала : [интервью с А. Егоровым, руководителем яхтенного комплекса "Одесса-марина" об инициативе создания общественного движения "Ветер перемен" / записала А. Березкина]. . , . С. 63-64.

285942. Корунець І. Перші достовірні переклади в Україні (коротко ретроспект у перекладознавчу історію). . , . С. 251-258.

285943. Зорівчак Р. Творчість і особистість Тараса Шевченка як символи вільної України в Сполучених Штатах Америки. . , . С. 265-277.

285944. Погосов В. В., Корніч Г. В., Васютін Є. В., Пугіна К. В., Кіпріч В. І. Основи нанофізики і нанотехнологій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 630 с.

285945. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 32 с.

285946. Шпак А. П., Погосов В. В., Куницкий Ю. А. Введение в физику ультрадисперсных сред. Академпериодика. Киев, 2006. 424 с.

285947. Матвєєва В. Нараховуємо амортизацію: вирішуємо робочі завдання : [як нараховувати у 2015 році амортизацію на бібліотечні фонди]. . , . С. 19-27.

285948. Ловейкін В. С., Почка К. І. Визначення оптимальних конструктивних параметрів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. . , . С. 65-76.

285949. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. Вдосконалення існуючих аналітичних методів розрахунку динамічних навантажень кранів при їх пуску / гальмуванні. . , . С. 76-88.

285950. Носов Ю. Є. Аналіз вимушених коливань металоконструкції щогли підіймального пристрою. . , . С. 89-97.

285951. Пукач П. Я., Кузьо І. В., Нитребич З. М. Метод Гальоркіна та якісне дослідження розв'язку задачі про нелінійні коливання необмеженого каната з урахуванням опору. . , . С. 97-103.

285952. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. Вплив вертикальних (параметричних) коливань вантажного візка мостового крана на його динаміку при розгойдуваннях вантажу у процесах пуску /гальмування. . , . С. 103-119.

285953. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. Оптимізація режимів пуску механізмів вантажопідйомних машин за критерієм мінімальної питомої потужності. . , . С. 119-124.

285954. Шатохін В. М., Соболь В. М., Шатохіна Н. В. Про порівняння прямолінійної та криволінійної лопаток роторного ґрунтометальника. . , . С. 125-132.

285955. Сілін Р. І., Гордєєв А. І., Сілін Р. С., Ланець О. С. Дослідження природи кавітаційно-магнітного впливу на воду та вібраційне обладнання для зміни її властивостей. . , . С. 133-144.

285956. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії плавки та виробництва виливків (кольорові метали)" для студентів за напрямом підготовки 6.050402 "Ливарне виробництво" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

285957. Курс лекцій з дисципліни "Олімпійський спорт" для студентів спеціальностей 6.010201 "Фізичне виховання" 6.010203 "Здоров'я людини" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

285958. Степанович В. О. План Маршалла для України: економічні, реформаторські та зовнішньополітичні аспекти. . , . С. 5-13.

285959. Соболєв А. А. Нова зовнішня політика Кремля на українському напрямку : [проаналізовано загальну стуацію, що призвела до українсько-російського конфлікту]. . , . С. 14-22.

285960. Конах В. К. Негативні інформаційно-психологічні впливи Російської Федерації проти України та можливі засоби протидії. . , . С. 23-30.

285961. Щербина В. П. Геоенергетичні аспекти україно-російського конфлікту. . , . С. 31-36.

285962. Слободян Н. В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії. . , . С. 37-45.

285963. Рукомеда Р. М. Вплив Кримської кризи на енергетичну безпеку Чорноморсько-Каспійського регіону. . , . С. 46-51.

285964. Черненко Т. В. Окупований Крим: шляхи запобігання політичному та соціокультурному дистанціюванню від України. . , . С. 52-60.

285965. Сухоруков А. І. Обґрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України : [додаються статистичні матеріали за 2005-2013рр.]. . , . С. 61-72.

285966. Молдован О. О. Реформування податкових інструментів стимулювання господарської діяльності в Україні: основні напрями та завдання. . , . С. 73-81.

285967. Іванова І. М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні. . , . С. 82-88.

285968. Бондарчук А. В. Перспективи розвитку державних боргових цінних паперів в Україні. . , . С. 89-95.

285969. Жебчук Р. Л. Поліпшення якості прогнозів як важлива передумова оптимізації бюджетного планування в Україні. . , . С. 96-102.

285970. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 94 с.

285971. Коваль О. П. Концептуальні засади запровадження обов'язкової професійної пенсійної системи. . , . С. 103-107.

285972. Ковязіна К. О. Про необхідність внесення концептуальних змін до закону України "Про прожитковий мінімум". . , . С. 108-114.

285973. Корнієвський О. А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні. . , . С. 115-120.

285974. Палій Г. О. Перспективи становлення системи громадського контролю. . , . С. 121-126.

285975. Пилипчук В. Г. Глобальні виклики й загрози національній безпеці України в інформаційній сфері. . , . С. 127-132.

285976. Семенченко А. І. Механізми державного управління та регулювання зв'язком та інформатизацією: теоретико-методологічні засади. . , . С. 133-142.

285977. Сьомін С. В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України. . , . С. 143-149.

285978. Іляш О. І., Васильців Т. Г. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України. . , . С. 150-156.

285979. Шульц С. Л., Луцків О. М. Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи. . , . С. 157-165.

285980. Свергунов О. О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна. . , . С. 166-176.

285981. Єгорова О. О. Досвід функціонування технопарків в Україні та країнах-сусідах (Білорусі, Росії, Молдови). . , . С. 177-186.

285982. Баровська А. В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини. . , . С. 187-196.

285983. Жовтенко Т. Г. Тенденції розвитку приватного сектору безпеки Сполучених Штатів Америки: уроки для України. . , . С. 197-200.

285984. Petrovych Yo. M., Protsak K. V. Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises = Концептуальні засади організування процесів модернізації промислових підприємств. . , . P. 3-9.

285985. Bondarenko Yu. H., Bahrii Z. R. Innovative investment type of economics as a condition for its effective functioning = Інноваційно-інвестиційний тип розвитку економіки як умова її ефективного функціонування. . , . P. 10-15.

285986. Danylevych N. M., Yastrubskyy M. Ya., Sydorchuk K. A. Ecological innovations in Ukraine = Екологічні інновації в Україні. . , . Р. 16-21.

285987. Danylovych-Kropyvnytska M. L. Cluster structuring of economics: world practice of building and developing clusters = Кластерна структуризація економіки: світовий досвід створення та розвитку кластерів. . , . Р. 22-28.

285988. Doroshuk H. A. Management of organizational development = Управління організаційним розвитком : [управління на підприємстві]. . , . P. 29-33.

285989. Kosenko O. P. Moritoring the commercial potential of intelliktual technologies = Моніторинг комерційного потенціалу інтелектуальних технологій. . , . P. 34-40.

285990. Demkiv Y. V. Methodological Approaches to the "breakthrough" products pricing = Методичні підходи до встановлення ціни на "проривні" товари. . , . P. 41-47.

285991. Katan L. I. Funding of innovations in the agricultural secnjr of Ukraine under conditions of sustainable development model = Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері України в контексті моделі сталого розвитку. . , . P. 47-51.

285992. Kachurovskyy S. V. Elements of warehousing as logistic strategy of aic enterprises = Елементи складської діяльності як логістична стратегія підприємств АПК. . , . P. 52-57.

285993. Kachurovskyy S. V. Elements of warehousing as logistik strategy of aic enterprises = Елементи складської діяльності як логістична стратегія підприємств АПК. . , . P. 52-57.

285994. Kopets G. R., Rachynska C. V., Dzyubina A. V. Innovative approaches to development of cellular communication companies = Інноваційні підходи до розвитку діяльності операторів стільникового зв'язку. . , . P. 58-64.

285995. Kulinich T. V. Evaluation of possibilities and prospects of investment activities in lviv region = Оцінка можливостей та перспектив розвитку інвестиційної діяльності у Львівській області. . , . P. 65-74.

285996. Motorniuk U. I., Stasyuk N. R. Methods of evaluating investment risks = Методи оцінювання інвестиційних ризиків. . , . P. 75-81.

285997. Pyroh O. V. Analyzing the economic developnent dynamics of the national economy of Ukraine = Аналізування динаміки економічного розвитку національного господарства України. . , . P. 82-88.

285998. Potapova N. A. Systematic appoach in formation of conceptual principles of agrilogistics = Системний підхід у формуванні концептуальних засад агрологістики. . , . P. 89-94.

285999. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Виробництво ПТМ" для студентів за напрямом 6.050503 "Машинобудування" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

286000. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин" для магістрів спеціальності 8.05050308 "ПТДБМ машини і обладнання" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

286001. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Ліфти та підйомники" для студентів спеціальності 7.05050308 (8.05050308) "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

286002. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Робототехніка" для студентів які навчаються за напрямом 6.050503 "Машинобудування" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

286003. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Спеціальні крани" для студентів спеціальності 7.05050308 (8.05050308) "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

286004. Posylkina O. V., Litvinova E. V. Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model = Aктуальні проблеми переходу фармацевтичної галузі до інноваційної моделі розвитку : [на світовому ринку й в Україні]. . , . P. 95-101.

286005. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 86 с.

286006. Rymar M. V., Dembytskyi M. I. Regional aspects of heat supply in the system of fuel and energy complex of Ukraine = Pегіональні аспекти теплопостачання в системі паливно-енергетичного комплексу України. . , . P. 102-110.

286007. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Транспортне планування великих та значних міст" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 "Транспортні технології" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 78 с.

286008. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

286009. Rymar M. V., Kurnytskyy V. I. Ecological and economic principles of recreational activity implementation in scopes of the nature reserve fund of Ukraine = Еколого-економічні засади реалізації рекреаційної діяльності у межах природно-заповідного фонду України. . , . P. 111-115.

286010. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

286011. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 42 с.

286012. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вищої математики студентів технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

286013. Sytar L. Yo., Hrybyk I. I. Modernization of the social sphere fixed cfpital as a factor of Ukrainian economy development = Модернізація основного капіталу соціальної сфери як чинник розвитку економіки України. . , . P. 116-121.

286014. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 210 с.

286015. Strelkova G. G., Agieieva G. M. Analysis of implementing the iso 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector = Аналіз упровадження ISO 50001:2011 в авіаційному сегменті транспортного сектору економіки. . , . P. 122-128.

286016. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 1081-1228

286017. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 889-1080

286018. Myskin Yu. I. Taxation in the system of state stimulation for innovation and investment activities = Оподаткування в системі державного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. . , . P. 129-134.

286019. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 673-888

286020. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 425-672

286021. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 241-424

286022. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до розрахункових робіт, індивідуальної роботи та підготовки до модульного контролю з дисципліни "Аналіз електронних схем" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

286023. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 3-240

286024. Khoma I. B. Modeling innovation results when developing diagnostics mechanism of the enterprise economic security = Моделювання результатів інноваційних процесів при розробленні апарату діагностики економічної захищеності підприємства. . , . P. 134-139.

286025. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 1157-1405

286026. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 917-1156

286027. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 733-916

286028. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 509-732

286029. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 253-508

286030. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 3-252

286031. Tsohla O. O. Analysis of industrial enterprises innovative activity in Ukraine and in lviv region, in particular = Аналізування інноваційної активності промислових підприємств України та, зокрема, Львівської області. . , . P. 140-144.

286032. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 833-1024

286033. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 657-831

286034. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 497-656

286035. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 321-520

286036. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 177-320

286037. Chuhrai N. I. Features of the innovation investment support in Ukraine = Особливості інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. . , . P. 145-151.

286038. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 3-176

286039. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 777-983

286040. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 633-776

286041. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 513-632

286042. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 337-511

286043. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 169-336

286044. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1-167

286045. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1113-1276

286046. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 857-1112

286047. Shandrivska O. E., Kuzyak V. V., Beck O. M. Features of the enterprise logistics-based organizational and structural development in the globalized environment = Особливості організаційно-структурного розвитку підприємств на засадах логістики в умовах глобалізованого середовища. . , . P. 152-161.

286048. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 649-856

286049. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 417-654

286050. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 193-407

286051. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1-192

286052. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 989-1200

286053. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 757-987

286054. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 565-756

286055. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 373-564

286056. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 169-371

286057. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 3-168

286058. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 945-1117

286059. Shevchuk S. V. Organisational and economic mechanism of improving the innovative activity of industrial sector in Ukraine = Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності промислового сектору України. . , . P. 161-167.

286060. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 761-944

286061. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 577-760

286062. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 377-576

286063. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 169-376

286064. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 1-168

286065. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 777-910

286066. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 625-775

286067. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 497-623

286068. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 353-496

286069. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 193-351

286070. Havan V. Ya., Hrytsai O. I., Havran M. I. Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes = Контролювання витрат на інноваційні процеси промислового підприємства. . , . P. 168-173.

286071. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 3-192

286072. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 1057-1258

286073. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 841-1056

286074. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 626-840

286075. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 401-624

286076. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 193-400

286077. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-192

286078. Holovko L. S. The increasing of HR effectiveness on the basis of the social capital development = Підвищення ефективності управління персоналом на основі розвитку соціального капіталу. . , . P. 174-179.

286079. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 1137-1330

286080. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 913-1135

286081. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 673-911

286082. Zacharchyn H. M., Lyubomudrova N. P. Social aspects of personnel motivation = Соціальні аспекти мотивації праці. . , . P. 179-183.

286083. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 449-672

286084. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 233-447

286085. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-231

286086. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 1185-1394

286087. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 945-1183

286088. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 721-944

286089. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 481-719

286090. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 241-480

286091. Ilchuk P. H., Muzhelyak M. M., Kots O. O. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy = Використання інструментів корпоративної соціальної відповідальності під час формування... [див. анотацію]. . , . P. 184-193.

286092. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1957. С. 3-240

286093. Petrovych Yo. M., Trut O. O. Scientific interpretation the category of effectiveness = Категорія "результативність" та її наукове трактування. . , . P. 194-199.

286094. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1-215

286095. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1201-1426

286096. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 945-1199

286097. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 681-944

286098. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 457-679

286099. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 253-456

286100. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1-247

286101. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

286102. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 1049-1202

286103. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 849-1048

286104. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 625-848

286105. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 417-624

286106. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 209-416

286107. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-207

286108. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 881-1136

286109. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 713-879

286110. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 497-712

286111. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 313-496

286112. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 161-311

286113. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1956. С. 3-159

286114. Ч. II. Методика внутрішньогосподарського контролю діяльності сільськогосподарських підприємств. . , . С. 163-414.

286115. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 953-1131

286116. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 745-952

286117. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 537-744

286118. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 321-536

286119. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 297-319

286120. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-159

286121. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 953-1108

286122. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 769-951

286123. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 569-768

286124. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 393-568

286125. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 193-392

286126. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-192

286127. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 1169-1376

286128. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 929-1168

286129. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 682-928

286130. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 441-680

286131. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 225-440

286132. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-224

286133. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1177-1376

286134. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 729-960

286135. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 497-728

286136. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 241-496

286137. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-240

286138. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 953-1139

286139. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 769-951

286140. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 578-767

286141. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 385-575

286142. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 209-383

286143. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1958. С. 3-207

286144. Трубы и трубные изделия. Трубы стальные прямошовные электросварные малого и среднего диаметров. Черметинформация. Москва, 1981. 44 с.

286145. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 158 с.

286146. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 36 с.

286147. Епоха соціального популізму повинна відійти в минуле : [ініціативи і результати реалізації пріоритетів соціальної політики]. . , . С. 4-8.

286148. Низькі соціальні стандарти прирікають українців на злидні. . , . С. 8-12.

286149. ya ghjdfjkdkkdk. . , .

286150. Модернізація державної служби зайнятості. . , . С. 12-13.

286151. Новації в пенсійному забезпеченні науково-педагогічних працівників : [зміни 17.05.2015 р.]. . , . С. 8.

286152. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики : Закон України від 15.01.2015 р. № 120-VIII. . , . С. 15-16.

286153. Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики від 20.01.2015 р. № 37. . , . С. 33-34.

286154. Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 р. № 106. . , . С. 27-30.

286155. Стандарт надання послуги з призначення і виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує... [див. анотацію]. . , . С. 38-39.

286156. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Міжнародний туризм" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

286157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

286158. Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики Укаїни від 26.01.2015 р. № 54. . , . С. 39-42.

286159. Стандарт надання послуги з призначення і виплати надбавки на догляд до державної соціальної допомоги : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 26.01.2015 р. № 54. . , . С. 42-44.

286160. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Особливості мови науково-технічної літератури" для студентів 2 курсу спеціальності 7.02.030304 "Переклад" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

286161. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Господарське право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

286162. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні електричні апарати" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

286163. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини і апарати" з англійською мовою навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

286164. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

286165. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

286166. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 96 с.

286167. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 350 с.

286168. Наумик В. В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации. ЗНТУ. Запорожье, 2014. 246 с.

286169. Корнієнко С. К. Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 210 с.

286170. Щекотихін О. В., Піза Д. М., Бугрова Т. І. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв'язку. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 306 с.

286171. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2015. 100 с.

286172. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 72 с.

286173. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 95 с.

286174. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2015. 40 с.

286175. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

286176. Розд. 1.3. Особливості міжбюджетних відносин на місцевому рівні в Україні : [з деякими статистичними даними 2002-2012 рр.]. . , . С. 49-73.

286177. Розд. 2. Фінансові відносини між бюджетами місцевого рівня. . , . С. 74-139.

286178. Розд.3 Проблеми трансформації міжбюджетних відносин у процесі реалізації бюджетної реформи в Україні. . , . С. 140-199.

286179. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2015. 160 с.

286180. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 58 с.

286181. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

286182. Справочник экономиста. Спецвыпуск. Медиа-Про. Киев, 2015. 64 с.

286184. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2015. 80 c.

286185. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 128 с.

286186. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 128 с.

286187. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

286188. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, .

286189. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Первинні засоби пожежогасіння" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

286190. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах (роботах) студентів - бакалаврів усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

286191. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2014. 34 с.

286192. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2014. 34 с.

286193. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних та самостійних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах" "Дослідження впливу несиметрії навантаження на електротехнічне обладнання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

286194. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Митне право" для студентів спеціальності 6.03040101 "Правознавство" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 18 с.

286195. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Митне право" для студентів спеціальності 6.03040101 "Правознавство" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

286196. Лохвицька Л. В. Вплив комплексної навчально-виховної роботи з безпеки життєдіяльності на становлення особистості в дошкільному віці. . , . С. 9-13.

286197. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2015.

286198. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2015. 192 с.

286199. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

286200. Сливочник А., Васильева Н. Здравомыслие : [рынок частной медицины в Украине. Особенности реформирования отечественной медицины]. . , . С. 28-32.

286201. Ша! Одесса имеет сказать пару слов : [місто Одеса очима туриста]. . , . С. 124-131.

286202. Сіренко В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності : [залежність між справедливою державною владою і можливостями реалізації інтересів суспільства]. . , . С. 11-16.

286203. Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління. . , . С. 17-27.

286204. Шемшученко Ю., Пухтинський М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення ії ефективності. . , . С. 28-38.

286205. Куян І. Забезпечення верховенства державної влади як необхідна передумова ефективності управління суспільством. . , . С. 39-46.

286206. Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка". . , . С. 3-9.

286207. Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ. . , . С. 47-53.

286208. Шаповал В. Парламент: функціональні характеристики. . , . С. 54-71.

286209. Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання. . , . С. 10-13.

286210. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Глобальна економіка" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

286211. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна економіка" для бакалаврів напряму 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

286212. Скрипнюк В. Забезпечення ефективності функціонування системи демократичної влади: Україна і зарубіжний досвід. . , . С. 72-80.

286213. Курганова О. Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. . , . С. 14-18.

286214. Осталецька О., Шовкопляс Т., Герус А. Електронна колекція планів Київа картографічного фонду НБУВ. . , . С. 19-22.

286215. Барабаш Ю. Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (конституційні аспекти). . , . С. 81-89.

286216. Максакова Р. Влада народу як першооснова забезпечення ефективного державного управління. . , . С. 90-96.

286217. Пастушенко О. Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні. . , . С. 23-26.

286218. Федоренко В., Різник С. Поновлення авторитету Конституційного Суду України як запорука ефективного функціонування держави. . , . С. 97-110.

286219. Сербін О., Ярошенко Т. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти. . , . С. 12-15.

286220. Білько Є., Чайковська Л. Комплектування фондів НБУВ обов'язковим примірником документів України: шляхи оптимізації. . , . С. 15-18.

286221. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 82 с.

286222. Кузнецов А. П., Гаврилко В. В., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Трайдук М. А., Царицынский А. А. Оценка напряженно-деформированного состояния композитной панели концентраторной солнечной батареи космического назначения при различных случаях нагружения. . , . С. 5-15.

286223. Мар'їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізаціїзарубіжних проектів. . , . С. 19-21.

286224. Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід. . , . С. 111-120.

286225. Рогова П., Артемов Ю. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища. . , . С. 22-24.

286226. Крусян А. Верховна Рада України : [лекція професора А. Крусян]. . , . С. 124-136.

286227. Косінов С. Міжнародний контроль як засіб забезпечення внутрішньодержавної демократії. . , . С. 139-148.

286228. Ліфтове господарство України в цифрах : [інформація про ліфтове господарство України станом на 01.01.2015]. . , . С. 21.

286229. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 128 с.

286230. Погорецький М., Ізарова І. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі. . , . С. 149-156.

286231. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2015. 160 с.

286232. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 536 с.

286233. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2015. 36 с.

286234. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 190 с.

286235. Хасилев П. В., Андриенко Н. Н. Снижение массы и повышение грузоподъемности большегрузных кранов. . , . С. 7-9.

286236. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 224 с.

286237. Голос України. Київська правда. К., 2015.

286238. Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців. . , . С. 24-28.

286239. Тацій В. "Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого впевнено утримує позиції флагмана правничої освіти і науки України" : [інтерв'ю з В. Тацієм, ректором юридичного університету / записав М. Косий]. . , . С. 4-5.

286240. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015. 16 с.

286241. Совсун І. Чи потрібен нам "вузький" фахівець? : [інтерв'ю з І. Совсун, першим заступником міністра освіти / записала І. Ковалів]. . , . С. 5.

286242. Давидова І. Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту. . , . С. 39-42.

286243. Антонов С. Нові правоохоронні органи у системі боротьби з корупцією: науковий підхід. . , . С. 157-162.

286244. Смоков С., Лісніченко Д. Тимчасове вилучення та арешт майна: доказ чи захід забезпечення кримінального провадження. . , . С. 163-170.

286245. Юрчишин В. Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні. . , . С. 171-178.

286246. Волчек Н. В. Новые технологии: увеличивается мощность, снижаются расход топлива и нагрузка на экологию : [производители кранов стремятся минимизировать негативное влияние своей техники на окружающую среду]. . , . С. 16-17.

286247. Перелік службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2015 р. № 319. . , . С. 30-36.

286248. Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 249. . , . С. 56-57.

286249. Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України : Закон України від 21.04.2015 р. № 340-VІІІ. . , . С. 47-48.

286250. Бобечко Е. Суть і значення апеляційних та касаційних підстав у кримінальному провадженні. . , . С. 179-185.

286251. Назимко Е. Засоби кримінально-правового впливу на неповнолітніх за законодавством Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія: загальна характеристика та особливості застосування. . , . С. 186-193.

286252. Гранічно допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. № 446. . , . С. 59-62.

286253. Юревич І. Судове право як гарантія єдності судової влади. . , . С. 194-201.

286254. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 525. . , . С. 62-78.

286255. Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання молоді : Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII. . , . С. 9-10.

286256. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23.04.2015 р. № 367-VIII. . , . С. 10-11.

286257. Ракитянська В., Сафонова В. "Бібліотечна енциклопедія Харківщини": концепція регіонального проекту. . , . С. 20-22.

286258. Кравченко Л. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення. . , . С. 23-25.

286259. Рогозний С., Карпачова О. Зміни в доходах у МСФЗ. Особливості визнання виручки за контрактами. . , . С. 20-28.

286260. Шевцова Л. Рідний край у бібліографічних посібниках для дітей : [досвід роботи Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна - створення бібліографічних посібників]. . , . С. 26-28.

286261. Бондаренко С. Держфінмоніторинг - 2015: новий закон - нові порядки : [аналіз Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"]. . , . С. 37-45.

286262. Зюлева Ю. Гарний настрій дарує бібліотека : [організація розважально-інтелектуального дозвілля громади]. . , . С. 29-30.

286263. Ломовцев В. Аудит складской логистики компании. . , . С. 70-78.

286264. Лупика Л. Задачи общедоступности библиотек на современном этапе. . , . С. 31-32.

286265. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2015. 96 с.

286266. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2015. 72 с.

286267. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 112 с.

286268. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2015. 56 с.

286269. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2015. 42 с.

286270. Чжан Нин Известный врач Древнего Китая - Хуа То (2). . , . С. 74-75.

286271. Чун Яту Право школ на самоуправление : [опыт проведения реформ в школьном образовании в Китае]. . , . С. 36-37.

286272. Ян Юньцянь Температура мечты : [подготовка молодых предпринимателей в университетах Китая]. . , . С. 24-25.

286273. Тарасов Д. Изменения в антипиратском законе - 2015 Российской Федерации : [защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет]. . , . С. 7-11.

286274. Колосов О. Патентування математичних методів : [приклади визнання математичних методів технічними рішеннями]. . , . С. 12-18.

286275. Чжан Нин Выдающийся китайский врач Ли Шичжень. . , . С. 74-75.

286276. Стаховский А. Требования норм безопасности при выполнении пескоструйных работ. . , . С. 4-12.

286277. Слободян Ф. Норми безпеки праці при виконанні робіт в автосервісі. . , . С. 13-17.

286278. Трошина С. Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України. . , . С. 18-23.

286279. Федоренко М. Захист від удару блискавки. Європейський досвід. . , . С. 24-31.

286280. Охримчук Д. Загальні відомості про покажчики напруги : [електрозахисні засоби]. . , . С. 40-46.

286281. Пермяков П., Ржевський А. Домедична допомога непритомному постраждалому на виробництві. . , . С. 50-52.

286282. Татарінов І. Нещасний випадок на виробництві: фіксуємо, розслідуємо, документуємо. . , . С. 59-65.

286283. Задорожна М. Дерматологічні захворювання на виробництві та їх профілактика. . , . С. 66-70.

286284. Кропотов П., Одинець А., Богуш Н. Аналіз надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів у 2014 році. . , . С. 72-74.

286285. Охримчук Д. Все про безпечну експлуатацію ручного електроінструменту. . , . С. 2-48.

286286. Андрощук Г. Стратегії патентування у фармацевтиці як засіб блокування доступу на ринок. . , . С. 19-25.

286287. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

286288. Видатний історик : [до 100-річчя від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915-2011) - видатного українського науковця, академіка НАН України, доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки]. . , . С. 24-32.

286289. Мікульонок І Повсякденні слова - колишні товарні знаки : [захист промислової власності]. . , . С. 26-31.

286290. "Я влетів у літературу, мов метеор..." : [до 165-річчя від дня народження французького письменника Гі де Мопассана (1850-1893)]. . , . С. 33-41.

286291. Борець за свободу : [до 135-річчя від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951) - видатного українського письменника та громадського діяча]. . , . С. 42-50.

286292. Потоцький М. Еволюція способів захисту інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства. . , . С. 32-37.

286293. Неповторний пейзажист : [до 155-річчя від дня народження І. І. Левітана (1860-1900) - російського художника, майстра пейзажного живопису]. . , . С. 51-59.

286294. Засновник української біохімії : [до 130-річчя від дня народження О. В. Палладіна (1885-1972)]. . , . С. 60-66.

286295. Розиграєва Н. Нове у діяльності ДП "Інтелзахіст": Інтернет, медіація, патентний аудит : [Державною службою інтелектуальної власності України поновлено роботу ДП "Інтелзахист"]. . , . С. 38-41.

286296. "З піснею через світ..." : [до 140-річчя від дня народження О. А. Кошиця (1875-1944) - відомого українського дирегента]. . , . С. 67-75.

286297. "Україна - дама мого серця..." : [до 115-річчя від дня народження В. М. Кубійовича (1900-1985) - українського географа, демографа, енциклопедиста, організатора української науки]. . , . С. 76-86.

286298. Батько української драми : [до 175-річчя від дня народження Карпенка-Карого (псевдонім Івана Карповича Тобілевича) (1845-1907)]. . , . С. 87-98.

286299. Винниченко Т. Мэрилин Монро: блондинка навсегда : [Мэрилин Монро, урождённая Норма Джин Мортенсон, в крещении Норма Джин Бейкер (1926-1962) - американская киноактриса, певица и секс-символ 50-х годов XX столетия. Биография и творчество]. . , . С. 6-31.

286300. Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф : [биография и творчество английского писателя, поэта, филолога Толкина (1892-1973), автора классических произведений «высокого фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион»]. . , . С. 32-47.

286301. Дубинянская Я. Эмма Гамильтон: жизнь и аттитюды : [жизнь светской красавицы, любовницы британского адмирала Горацио Нельсона леди Гамильтон (урождённая Эми Лайон), (1765-1815)]. . , . С. 49-65.

286302. Ливанова М. Бенджамин Спок: советы детского врача : [биография известного американского педиатра, автора книги «Ребёнок и уход за ним», изданной в 1946 году и ставшей одним из крупнейших бестселлеров в истории США, а также нескольких других книг по педиатрии]. . , . С. 66-81.

286303. Воронова М. Тереза из Лизье: жить любовью : [Тереза из Лизье (1873-1897) в католической традиции также Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика, кармелитская монахиня, католическая святая, одна из четырёх женщин, удостоенных титула Учитель Церкви.. . , . С. 82-104.

286304. Эртель Д. Добрый волшебник Рене Лалик : [Рене Лалик (1860-1945) - французский ювелир, дизайнер, мастер стеклянных изделий. . , . С. 104-125.

286305. Караганис Д., Флинн Ш. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [офис торгового представителя США и Особый 301 доклад о защите прав интеллектуальной собственности]. . , . С. 42-53.

286306. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 302 с.

286307. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 80 с.

286308. Дубинянская Я. Юрий Никулин: невозмутимый клоун : [жизненный путь Юрия Владимировича Никулина (1921-1997) - выдающегося российского актера, артиста цирка]. . , . С. 6-25.

286309. Воронова М. Бессмертная душа Франциска Скорины : [биография белорусского философа и книгопечатника Франциска Лукича Скорины (1490-1551)]. . , . С. 26-43.

286310. Шекет Ю. Маятник Эко : [биография и творчество итальянского писателя и литературного критика, философа, специалиста по семиотике Умберто Эко (род. 1932 г.)]. . , . С. 44-61.

286311. Краевский А. Горацио Нельсон: rule, Britannia! : [биография английского адмирала Нельсона Горация (1758-1805)]. . , . С. 62-81.

286312. Дубинянский М. Франклин Рузвельт: победитель депрессии : [биография и политическая карьера Франклина Рузвельта (1882-1945) - 32-го президента США]. . , . С. 82-105.

286313. Винниченко Т. Маргарита Наваррская: королевское перо : [биография Маргариты Наваррской (1492-1549), французской принцессы, одной из первых женщин-писательниц во Франции. Наиболее известное произведение - сборник из семидесяти двух новелл «Гептамерон»]. . , . С. 106-123.

286314. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

286315. Щолок Е. Совместная деятельность в нежилом строительстве - основы. . , . С. 18-25.

286316. Бухгалтерский учет совместной деятельности в нежилом строительстве. . , . С. 26-34.

286317. Учет совместной деятельности: тонкости - 2015 : [в строительстве]. . , . С. 35-44.

286318. Налоговый учет совместной деятельности: изменения 2015 года : [в строительстве]. . , . С. 45-54.

286319. Совместная деятельность и земля : [в нежилом строительстве]. . , . С. 55-62.

286320. Сичкарь Д. Строительство на землях водного фонда. . , . С. 80-86.

286321. Яту Ч. Власть под контролем: о поправках к Закону о законотворческой деятельности. . , . С. 26-27.

286322. Фан В. Когда необходима осознанная защита : [законодательство об охране окружающей среды в Китае]. . , . С. 30-31.

286323. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

286324. Тексти лекцій з дисципліни "Практична стилістика" для студентів 3 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 - "Журналістика" (за вимогами кредитно-модульної системи) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

286325. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія і методика журналістської творчості" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 34 с.

286326. Хэ Ц. Острое оружие защиты : [введение нового закона об охране окружающей среды в Китае]. . , . С. 32-33.

286327. Цзе Л. Новый закон об иностранных инвестициях : [в Китае]. . , . С. 44-45.

286328. Селіверстов В. В. Особливості впливу інструментів монетарної політики центральних банків на цінову стабільність. . , . С. 45-58.

286329. Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства. . , . С. 25-31.

286330. Скабурскієне Н., Серпатаускас А. Забезпечення якості у вищій освіті: досвід Литви : [інтерв'ю з Н. Скабурскієне та А. Серпатаускас, представниками литовського Центру забезпечення якості у вищій освіті / записала С. Свіжевська]. . , . С. 10-18.

286331. Мельниченко А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом. . , . С. 19-27.

286332. Соснін О. Про інноваційні перетворення в освіті (до 10-річчя створення кафедри "Міжнародна інформація" Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету). . , . С. 28-42.

286333. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 757-856

286334. Нескородев С. Глибинні причини валютних криз у національній економіці в контексті теорії циклів М. І. Туган-Барановського. . , . С. 57-63.

286335. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 661-756

286336. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 564-660

286337. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 473-564

286338. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 381-472

286339. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 289-380

286340. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 193-288

286341. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 97-191

286342. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 1-96

286343. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 381-424

286344. Гармаш А. Актуальні аспекти взаємовпливу якості вищої освіти та якості освітніх програм. . , . С. 43-52.

286345. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 333-380

286346. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 285-331

286347. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 237-284

286348. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 189-236

286349. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 141-188

286350. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 93-140

286351. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 49-92

286352. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 1-48

286353. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 629-705

286354. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 549-628

286355. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 473-548

286356. Новіков Б. Творчість як корисне здійснення блага через істину в красі : [філософське осягнення творчості. Творчість як найбільш розвинена форма розвитку особистості]. . , . С. 53-62.

286357. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 399-472

286358. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 317-396

286359. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 237-316

286360. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 157-236

286361. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 77-156

286362. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 1-76

286363. Сингаївська А. Феномен учіння: суб'єктна орієнтованість у студентоцентрованому середовищі вищої школи : [двоїста природа навчання. Відмінності між парадигмою навчання і парадигмою учіння. Суб'єкти навчання]. . , . С. 63-71.

286364. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 641-718

286365. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 561-640

286366. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 481-560

286367. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 401-480

286368. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 321-400

286369. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 161-240

286370. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 81-160

286371. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1945. С. 1-80

286372. Коломоєць С., Демиденко О. Досвід реалізації сучасних завдань іншомовної освіти у політехнічному ВНЗ : [особливості іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей на факультеті лінгвістики НТУУ "КПІ"]. . , . С. 72-77.

286373. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 1065-1236

286374. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 881-1064

286375. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 641-880

286376. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 449-639

286377. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1952. С. 217-448

286378. Кофанова О. Хімічні основи формування валеологічних знань та здорового способу життя у студентів-екологів. . , . С. 78-86.

286379. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 565-651

286380. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 483-561

286381. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 405-482

286382. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 325-403

286383. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 245-324

286384. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 165-243

286385. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 81-164

286386. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 1-80

286387. Корніч Г. В., Біла Н. І., Денисенко О. І., Подковаліхіна О. О. Чисельний аналіз систем з розподіленими параметрами засобами MATLAB. Кругозір. Запоріжжя, 2015. 128 с.

286388. Петров В. В., Крючин А. А., Куницький Ю. А., Рубіш В. М., Лапчук А. С., Костюкевич С. О. Методи нанолітографії. Наукова думка. Київ, 2015. 263 с.

286389. Богуслаєв В.О., Качан О.Я., Долматов А.І., Мозговий В.Ф. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Мотор Січ. Запоріжжя, 2015. 330 с.

286390. Преславний Коран. Основи. Київ, [2015]. 433 с.

286391. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. Техносфера. Москва, 2003. 440 с.

286392. Стадник М. М. Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорсткості. ДВЦ НТШ. Львів, 2015. 316 с.

286393. Заруба В. Я., Райко Д. В., Антонець О. О., Савченко О. І., Нестеренко Р. О., Парфентенко І. А. Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу. Щедра садиба плюс. Харків, 2015. 108 с.

286394. Заруба В. Я., Антонець О. О., Харченко А. О., Савченко О. І., Нестеренко Р. О. Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язування. Щедра садиба плюс. Харків, 2015. 108 с.

286395. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2015. 32 с.

286396. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2015. 48 с.

286397. Тарасенко В., Тесленко О. Комп'ютерний сервіс для виявлення викладачами запозичень у студентських роботах. . , . С. 99-106.

286398. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 751-841

286399. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 655-749

286400. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2014. 104 с.

286401. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 563-654

286402. Державний економіко-технологічний університет транспорту Збірник наукових праць. ДЕТУТ. Киев, 2014. 196 с.

286403. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Львівська політехніка. Львів, 2014. 156 с.

286404. Гуйтур М., Коноваленко В., Коловський А. Онлайн-мобілізація наукових (науково-педагогічних) працівників на модернізацію економіки України : [можливості електронної системи підтримки прийняття рішень. Онлайн-консультації з різних питань для фахівців підприємств. Приклади онлайн-консультацій]. . , . С. 107-118.

286405. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 473-564

286406. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 377-471

286407. Друченко М. Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" : минуле і сьогодення. . , . С. 119-122.

286408. Винославська О. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості : [ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології]. . , . С. 87-98.

286409. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 285-376

286410. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 189-283

286411. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 93-188

286412. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 1-92

286413. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 777-871

286414. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 681-776

286415. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 585-679

286416. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 489-584

286417. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 393-488

286418. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 297-391

286419. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 185-295

286420. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 93-184

286421. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1946. С. 1-92

286422. Левченко В. В., Левченко Г. С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. ФОП Бондаренко М. О.. Одеса, 2015. 360 с.

286423. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1113-1315

286424. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 865-1112

286425. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Інформаційні системи. Київ, 2015. 448 с.

286426. Іваненко Ю. В. Економічне визначення поняття "некомерційна організація". . , . С. 8-19.

286427. Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік : схвалено рішенням Ради НБУ від 11 вересня 2014 р. № 28 (в редакції рішення Ради від 23 квітня 2015 р. № 6). . , . С. 6-11.

286428. Ларионова Н. И., Напольских Д. Л., Ялялиева Т. В. Институциональные аспекты государственного контроля эффективности развития инновационных кластеров. . , . С. 20-23.

286429. Никитин Ю. А., Рукас-Пасичнюк В. Г. Анализ и классификация моделей трансфера инновационных технологий. . , . С. 24-31.

286430. Ткаченко В. А. Проектирование многосателлитных планетарных передач. Изд-во ун-та. Харьков, 1961. 181 с.

286431. Ткаченко В. В., Алексеев Ю. Т., Комаров Д. М. Система оптимизации параметров объектов стандартизации. Изд. стандартов. Москва, 1977. 184 с.

286432. Ткаченко В. В. Экспериментальное исследование электромагнитного дефлектора в лазерном устройстве вывода изображений. АН БССР. Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1988. 14 с.

286433. Wojtkiewicz A. Internationalization and internalization theories as tools for assessing the effects of companies' internationalization = Теорії інтернаціоналізації та інтерналізації як інструменти оцінювання результатів виходу компаній на іноземні ринки. . , . Р. 32-38.

286434. Глатких Д. Стратегічні орієнтири реформування політики управління сектором державних банків. . , . С. 12-17.

286435. Ткаченко В. Н. Оптимальное управление нагревом металла в АСУ листопрокатного производства. АН УССР. Ин-т экономики промышленности. Донецк, 1975. 16 с.

286436. Краснова І., Лавренюк В. Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків. . , . С. 18-24.

286437. Ткаченко И. С., Овечко Г. С. Построение вероятностно-автоматной модели создания обменного фонда приборов на прибороремонтном предприятии. ИК. Киев, 1975. 16 с.

286438. Ivanova E., Kordos M., Habanik J. The competitiveness of V-4 countries within the European Union = Конкурентоспроможність країн Вишеградської четвірки у межах Євросоюзу. . , . P. 39-49.

286439. Мусієнко Т. Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації. . , . С. 32-36.

286440. Ткаченко Л. С., Соусь А. В., Яковицкий Э. Ф. Основы автоматизации проектирования технологических процессов обработки резанием. Наука и техника. Минск, 1978. 159 с.

286441. Московчук Э., Кукушка Е. Больнонаемные : [привлечение частного бизнеса к проблеме лечения и реабилитации участников боевых действий в зоне АТО]. . , . С. 36-37.

286442. Коваленко Ю. М. Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки. . , . С. 50-57.

286443. Шедяков В. Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформації відчуження праці. . , . С. 23-28.

286444. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Київ, 2012. 636 с.

286445. Матвійчук А., Бень В. Використання logit- та probit-регресій для оцінки кредитоспроможності позичальника. . , . С. 37-41.

286446. Бережна Ю. Роль національного кластеру охорони здоров'я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров'я. . , . С. 29-32.

286447. Ткаченко П. Г., Тимченко Б. С., Вязьмин Г. И. Организация и планирование работ службы КИП и автоматики. Металлургиздат. Москва, 1963. 247 с.

286448. Кравченко М. Механізм трансфертного ціноутворення в банку. . , . С. 42-49.

286449. Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования. Освіта України. Киев, 2012. 476 с.

286450. Гусев Ю., Юр Г. Будут жить : [очередные проекты внедрения страховой медицины и допуск в эту систему частных страховых компаний]. . , . С. 38-39.

286451. Тлиашинов М. Э. Егерь. Знание. Москва, 1990. 47 с.

286452. Тлюстен В. Ш. Функционально-ориентированная система аттестации языков программирования и ее использование для решения прикладных задач. ИК. Киев, 1986. 20 с.

286453. Редзюк Є. Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси. . , . С. 50-56.

286454. Kuznetsova N. V., Kuznetsova E. V. Comparative assessment of growth sustainability between China, Japan, Republic of Korea, and Taiwan: 2000 to 2010 = Порівняльний аналіз стійкості зростання Китаю, Японії, Республіки Корея та Тайваню з 2000 по 2010 рік. . , . Р. 58-67.

286455. Товаровский И. Г., Каменев Р. Д., Рабинович Г. Б. Доменная плавка в мощных печах. Меиаллургия. Москва, 1968. 116 с.

286456. Кононюк А. Ю. Нейронні мережі і генетичні алгоритми. Корнійчук. Київ, 2008. 446 с.

286457. Мікаелян С. Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції. . , . С. 68-73.

286458. Товаровский И. Г. Совершенствование и оптимизация параметров доменного процесса. Металлургия. Москва, 1987. 192 с.

286459. Чайковський Є. О. Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств. . , . С. 4-8.

286460. Товбин М. Б. Физическая химия. Вища школа. Киев, 1975. 488 с.

286461. Гаврилюк А. Мировые тренды и будущее Украины : [исследование "Будущее государство 2013" - компас для тех, кто уже сегодня должен принимать решение о далеком будущем Украины. Что нужно для формирования стратегии государства, управления государством]. . , . С. 45-47.

286462. Коваленко Ю. О. Методологічні аспекти інформаційного забезпечення органів регіонального управління. . , . С. 9-13.

286463. Пурський О. І., Гринюк Б. В., Жарій І. О. Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. . , . С. 14-17.

286464. Сухомлинська О. В. Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого - до нових акцентів і наголосів. . , . С. 5-13.

286465. Мрачковська Н. К Перспективи розвитку землекористування в Україні. . , . С. 18-21.

286466. Товбин М. В., Рустямова Е. В. Лекционные демонстрации к курсу коллоидной химии. Изд. Киевского ун-та. Киев, 1967. 148 с.

286467. Коць О. О., Пістун Х. І. Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України. . , . С. 22-25.

286468. Бех І. Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет. . , . С. 14-17.

286469. Товерс Т. Д. Транзисторные телевизоры. Связь. Москва, 1966. 216 с.

286470. Прохорова Г. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах. . , . С. 33-34.

286471. Тогонидзе А. И. Искусство кулинарии. Моск. Рабочий. Москва, 1989. 57 с.

286472. Fojtikova L.,, Vahalik B. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS = Спеціалізація та диверсифікація торгівлі: за даними Євросоюзу та країн БРІКС. . , . Р. 74-85.

286473. Тода М. Теория нелинейных решеток. Мир. Москва, 1984. 262 с.

286474. Зубков А. В., Сюркало Б. І. Universal methodology of countering typical manifestations financial fraud on the internet = Універсальна методологія протидії типовим проявам фінансового шахрайства в інтернеті. . , . Р. 26-27.

286475. Тодер И. А., Тарабаев Г. И. Крупногабаритные гидростатодинамические подшипники. Машиностроение. Москва, 1976. 199 с.

286476. Корнєєв М. В. Управління дисбалансами руху фінансових ресурсів в економіці. . , . С. 28-30.

286477. Неосяжний Всесвіт Марії Примаченко в колекції Запорізького художнього музею. Запорізький художній музей. Запоріжжя, 2002. 54 с.

286478. Шапіро В. С. Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект. . , . С. 31-34.

286479. Срібна І. "ПрофіСтарт" - крок у твоє професійне майбутнє!. . , . С. 35-36.

286480. Гуржій А. М., Волинський В. П., Чорноус О. В., Красовський О. С. Концептуальні основи побудови моделі технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання. . , . С. 18-26.

286481. Андрущенко В. Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення. . , . С. 5-8.

286482. Щербак О. І. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку і саморозвитку педагога професійного навчання в контексті освіти впродовж життя. . , . С. 27-34.

286483. Коваленко В. Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів : [денотати - знаки у наукових текстах, які презентують різні аспекти текстовізованого розуму вчених. Необхідність оволодіння технологіями їх відображення для науковців]. . , . С. 9-15.

286484. Тодорой Д. К., Ахегукян А. В. Макросистема ЕС-77. Штиинца. Кишинев, 1979. 193 с.

286485. Слюсаревський М. М. Громадянська компетентність старшокласників у контексті викликів суспільної самоорганізації. . , . С. 35-44.

286486. Тодорой Д. Н. Расширяемые системы машинной графики. Штиинца. Кишинев, 1980. 199 с.

286487. Теория, конструкция, расчет и испытание двигателей внутреннего сгорания. Изд-во АН СССР. Москва, 1955. 166 с.

286488. Тодорой Д. Н. Расширяемые средства машинной графики. Радио и связь. Москва, 1983. 207 с.

286489. Теория, конструкция, расчет и испытание двигателей внутреннего сгорания. Изд-во АН СССР. Москва, 1958. 174 с.

286490. Нестерова М. Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти. . , . С. 16-20.

286491. Береза В. Політична освіта як предмет сучасного політологічного дискурсу : [поняття громадянської, демократичної, політичної освіти. Мета, завдання, функції, різновиди політичної освіти]. . , . С. 21-29.

286492. Холод Б. И., Задоя А. А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ. . , . С. 86-94.

286493. Кірик Т. Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" : [роль неогуманізму у вирішенні кризових проблем людства. Необхідність удосконалення філософії освіти та доцільність застосування ідей В. Гумбольта. Роль в освіті США ідей Дьюї]. . , . С. 30-36.

286494. Теория, конструкция, расчет и испытание двигателей внутреннего сгорания. Изд-во АН СССР. Москва, 1960. 172 с.

286495. Тодт Ф. Коррозия и защита от коррозии. Коррозия металлов и сплавов. Методы защиты от коррозии. Химия. Москва, 1966. 847 с.

286496. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. . , . С. 55-74.

286497. Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання. . , . С. 37-43.

286498. Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації. . , . С. 44-48.

286499. Aitimov B. Zh., Seriev B. A., Kopbasarova G. K. Interaction of non-profit organizations with government bodies in the fight against corruption as a basis for citizens' economic rights protection = Взаємодія некомерційних організацій... [див. анотацію]. . , . Р. 95-102.

286500. Бак. М. Основні технології мультимедійної освіти. . , . С. 49-57.

286501. Прибора Н. Формування готовності майбутніх учителів до використання хімічного експерименту в навчанні учнів. . , . С. 58-65.

286502. Тозони О. В., Примин М. А. Моделирование электромагнитных процесов в устройствах подвеса высокоскоростного наземного транспорта. ИК. Киев, 1983. 28 с.

286503. Сирота Л. Навчальна дисципліна "Загальне книгознавство": особливості викладання і засвоєння. . , . С. 66-73.

286504. Бурлака В. Г. Економічне оцінювання прогнозів розвитку нафтового сектору України в умовах нестабільних світових цін на нафту. . , . С. 103-111.

286505. Остапенко М. А., Охріменко С. Г., Татарінцев С. І., Митрофанова Т. Г., Денисенко А. О. Всеосяжна Хортиця. Дике Поле. Запоріжжя, [2015]. 23 с.

286506. Кофанова О. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів. . , . С. 74-81.

286507. Токарев Г. Г. Газогенераторные автомобили. Научтехиздат. Москва, 1955. 203 с.

286508. Токарев Г. Г. Рациональные сроки службы автомобилей. Автотрансиздат. Москва, 1962. 77 с.

286509. Попадинець В.І. Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та територіальної громади. . , . С. 77-82.

286510. Чуйкова О. Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладі діяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера). . , . С. 82-88.

286511. Попова І. Формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів. . , . С. 89-94.

286512. Воронкін О. Класифікація інформаційних технологій навчання. . , . С. 95-102.

286513. Теория кубатурных формул и вычислительная математика. Наука. Новосибирск, 1980. 256 с.

286514. Денисова Т. А. Понятійно-термінологічний апарат: проблеми застосування. . , . С. 21-23.

286515. Насіров Р. М. Реформування податкової системи України. . , . С. 7-17.

286516. Токарев П. Д. Расчет элементарных схем на полевых транзисторах с изолированным затвором. Знание. Ленинград, 1970. 32 с.

286517. Смолярова М. Л. Правові засоби стимулювання в трудовому праві. . , . С. 75-77.

286518. Бехманн У. Політико-економічне консультування: досвід Німеччини та перспективи для України. . , . С. 18-29.

286519. Шмарін І. О. Кримінально-правова характеристика об'єкта неповаги до суду. . , . С. 195-198.

286520. Конспект лекційних демонстрацій з фізики. Механіка. Динаміка поступального руху. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

286521. Тарангул Л. Л., Коляда Т. А. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації. . , . С. 30-44.

286522. Козюк В. В. Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики. . , . С. 59-75.

286523. Теория машин. Уральский политехн. тин-т. Свердловск, 1977. 111 с.

286524. Липчук В. В., Ковалів В. М. Фінансовий стрес як економічне явище. . , . С. 76-87.

286525. Хортиця: національний заповідник. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, [2015]. 17 с.

286526. Теория машин автоматического действия. Наука. Москва, 1970. 179 с.

286527. Кириленко О. П., Перевознюк В. В. Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації. . , . С. 88-100.

286528. Притуляк Н. М. Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії. . , . С. 101-113.

286529. Музей техники Богуслаева. Мотор Січ. Запорожье, [2015]. 23 c.

286530. Токарев С. Н. Хроника трагического перелета, а также иных событий, имевших место как на просторах Отечества, так и за его пределами. Патриот. Москва, 1991. 245 с.

286531. Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві. . , . С. 112-116.

286532. Теория машин-автоматов и пневмогидроприводов. Машиностроение. Москва, 1966. 368 с.

286533. Токарно-винторезный станок М-1Д62М. Б. Т. И.. Москва, 1947. 59 с.

286534. Готра В. В. Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. . , . С. 117-123.

286535. Слободяник Ю. Б. Перспективи розвитку Рахункової палати України як вищого органу державного аудиту. . , . С. 114-126.

286536. Історія однієї картини. М. Д. Кузнєцов 1850-1929 "Портрет дочки, оперної співачки М. М. Кухнєцової-Бенуа" 1912. Запорізький художній музей. Запоріжжя, 2008. 11 с.

286537. Кушнерук А. С. Основи організації корпоративних утворень у промисловості: сутність, принципи, форми. . , . С. 124-132.

286538. Мартиненко В. В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України. . , . С. 133-143.

286539. Зовнішньоекономічні договори : [договірні правовідносини]. . , . С. 28-33.

286540. Єфименко Т. І., Леоненко П. М. Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського : [до 150-річчя від дня народження українського вченого-економіста]. . , . С. 7-33.

286541. Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування. . , . С. 34-47.

286542. Історія однієї картини. К. Я. Крижицький 1858-1911 "Хутір в Малоросії" 1887. Запорізький художній музей. Запоріжжя, 2008. 11 с.

286543. Лондар С. Л., Кузнецов К. В. Спіробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації. . , . С. 48-66.

286544. Токарно-револьверные станки модели 1А318, 1Б318. ЦБТИ. Ростов-на-Дону, 1959. 74 с.

286545. Павлюк К. В., Степанова О. В. Децентралізація в системі фінансування охорони здоров'я. . , . С. 67-85.

286546. Орлов О. О., Рясних Є. Г. Проблеми оцінювання ефективності впровадження нової техніки в машинобудуванні. . , . С. 144-152.

286547. Условия поставки товаров : [законодательное регулирование, обязательства продавца и покупателя при осуществлении внешнеэкономических операций]. . , . С. 34-41.

286548. Онисько С. М., Кіц М. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. . , . С. 86-95.

286549. Петриченко П. А., Яроміч С. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму. . , . С. 153-160.

286550. Юэ Д. В Китае стартовала система страхования банковских вкладов. . , . С. 40-41.

286551. Алексеєнко Л. М., Шулюк Б. С. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування. . , . С. 96-105.

286552. Челяпов Л. Ю. Водитель и пешеход. Знание. Москва, 1990. 62 с.

286553. Токарно-револьверный станок М-1М36. Б. Т. И.. Москва, 1948. 110 с.

286554. Теория машин-автоматов и пневмогидроприводов. Машиностроение. Москва, 1970. 343 с.

286555. Чембарева Ю. Англия. ВНИИТЭ. Москва, 1971. 28 с.

286556. Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу. . , . С. 106-126.

286557. Токарные зарубежные гибкие производственные модули для обработки деталей типа тел вращения. ВНИИТЭМР. Москва, 1990. 76 с.

286558. Уажанов М. У. Основные направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики Казахстан. . , . С. 161-168.

286559. Токарные сборные отрезные резцы со сменными вставками новаторами М. Г. Акинина. ВНИИ. Москва, 1969. 8 с.

286560. Яту Ч. Праздник Цинмин : [традиционный китайский праздник Цинмин (День холодной пищи или День поминовения усопших)]. . , . С. 47-49.

286561. Путівник по музею. Національний заповідник "Хортиця". Запоріжжя, [2015]. 19 с.

286562. Чемерис В. Т., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. Математическое моделирование распределения электромагнитного поля в зоне скользящего контакта методом конечных разностей. Ин-т электродинамики. Киев, 1994. 25 с.

286563. Куцевич В. В. Сакральні будівлі - пам'ятки історії. До 100-річчя початку Першої світової війни : [місця поховання військовослужбовців в Україні. Храм-пам'ятник в ім'я Святого чудотворця Миколая на Звіринці у Київі, греко-католицька церква у Києві]. . , . С. 2-5.

286564. Кліменко В. З. Об'єктивне обґрунтування міцності конструкційної деревини в нормативному документі. . , . С. 6-12.

286565. Файнер М. Ш. Про наукову відмінність та економічну доцільність переходу на європейські норми на цемент. . , . С. 13-14.

286566. Токарный и расточный инструмент из сверхтвердых материалов. ВНИИТЭМР. Москва, 1990. 23 с.

286567. Гузенко Ю. М., Горбатенко Ю. П., Закора О. В. Вдосконалення конструкцій вантажозахоплювальних пристроїв. . , . С. 15-16.

286568. Токарный многорезцовый полуавтомат. М.-116-2. Б. Т. И.. Москва, 1947. 126 с.

286569. Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Матченко П. Т. Методика розрахунку довговічності фрикційних з'єднань сталевих конструкцій. . , . С. 44-51.

286570. Токарный многорезцовый полуавтомат. Модель 1720. ЦБТИ. Москва, 1947. 60 с., 3 л. черт. : ил., табл., эскизы, черт.

286571. Андрейченко Э., Булатова Л., Деревянко Е., Дмитренко Н., Кашпур А.. Попова Т., Риго Р., Слободянюк Э. Украинской политике нужен маркетинг - как политический, так и территориальный : [результаты блиц-опроса экспертов]. . , . С. 10-16.

286572. Теория машин и механизмов. Наука. Москва, 1963. 138 с.

286573. Андрейченко Э. Есть ли место маркетингу в отечественной политике?. . , . С. 18-21.

286574. Кислов Д. Государственный маркетинг территорий : [использование преимуществ и особенностей различных территорий страны для привлечения инвестиций]. . , . С. 22-24.

286575. Алтухова Н. Ю. Политический маркетинг: концепция и технология. . , . С. 26-31.

286576. Бейкон Д. Политический маркетинг пока не эффективен в привлечении молодых британцев. . , . С. 32-34.

286577. Бернович П. Аудит товара на примере, или как избежать недопродаж. . , . С. 38-42.

286578. Юрчак А. Модель продаж - этапы роста от 1.0 к 2.0 : [интернет-продажи. Сравнение моделей продаж 1.0 и 2.0]. . , . С. 44-47.

286579. Колядюк Р. LOFT: тест-формула утраченных возможностей бизнеса доктора Романа Колядюка : [анализ эффективности маркетинга. LOFT - Lost Opportunities Formula Test]. . , . С. 48-51.

286580. Как правильно составить профиль в Linkedin : [создание личного профиля в интернет]. . , . С. 54-56.

286581. К 2020 году смартфонами будет пользоваться 70 % населения мира : [статистические материалы и прогнозы]. . , . С. 58-62.

286582. Основные тенденции современного маркетинга в социальных сетях. . , . С. 64-65.

286583. Чего на самом деле хотят потребители от цифровой наружной рекламы?. . , . С. 66-67.

286584. Хортиця. Відкриваємо Хортицю. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, 2006. 23 с.

286585. Василенко А. Ю., Копилова С. В., Лисенко Т. М., Остапенко М. А., Чергік Н. Ю. "Часи Козацькі - Січі Запорозькі". [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, 2009. 15 с.

286586. Ромат Е., Пирогова Т. Детство автомобильной рекламы. Америка 1910-1920 гг. General Motors. Chevrolet. . , . С. 68-74.

286587. Токарь И. Я. Проектирование и расчет опор трения. Машиностроение. Москва, 1971. 168 с.

286588. Кошевой Д. Context Aware : [анализ качественной частоты использования технологических устройств, трендвотчинг]. . , . C. 80-81.

286589. Ченцов В. М. Системы распределения информации. Связь. Москва, 1980. 143 с.

286590. Стародавня Хортиця. Доба Козацтва XVI-XVIII століття. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, [2015]. 23 с.

286591. Де Альфано В., Фубини С., Фурлан Г., Росетти К. Токи в физике адронов. Мир. Москва, 1976. 670 с.

286592. Стародавня Хортиця. Доба середньовіччя. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, [2015]. 31 c.

286593. Стародавня Хортиця. Епоха каменю та бронзи. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, [2015]. 26 с.

286594. Стародавня Хортиця. Скіфська Доба. [Національний заповідник "Хортиця"]. Запоріжжя, [2015]. 23 с.

286595. Токмаков В. С., Мойш Ю. В. Рентгеноскопия в металлургии. Металлургия. Москва, 1976. 263 с.

286596. Ченцов В. Н. Методическое руководство по частичной разборке и сборке двигателя КДМ-46. ЛКВВИА. Ленинград, 1961. 13 с.

286597. Токман Г. И. Специализированные морские транспортные комплексы. Знание. Москва, 1985. 64 с.

286598. Ченцов И. П. О численном решении разрывных задач оптимального управления в классе ступенчатых функций. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1975. 17 с.

286599. Ченцов Р. А., Войтович И. Д. Возможности использования явления сверхпроводимости для вычислительных машин. ИТМ и ВТ. Москва, 1975. 19 с.

286600. Гросул В. А., Афанасьева М. В. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства. . , . С. 176-183.

286601. Токов М. И. Механические расчеты деталей электрических машин. ЛПИ. Ленинград, 1977. 66 с.

286602. Чепиков А. П., Парфенов Ю. А., Рассохин Э. В. Передача дискретной информации по кабелям ГТС. Связь. Москва, 1979. 105 с.

286603. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теори неоднородных газов. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1960. 510 с.

286604. Токов М. И. Проектирование электрических машин. ЛПИ. Ленинград, 1976. 60 с.

286605. Токов М. И. Расчеты валов, бандажей и подшипников электрических машин. ЛПИ. Ленинград, 1977. 64 с.

286606. Чепмен Т. Лекции о Q-многообразиях. Мир. Москва, 1981. 156 с.

286607. Beregova G. M., Milova Y. Y., Fedotov K. V. Strategic planning in enterprise production management = Стратегічне планування у виробничому менеджменті на підприємстві. . , . Р. 169-175.

286608. Токопроводы закрытые серии ТЗПр - 0,4 и ТЗПс - 1. Информэнерго. Москва, 1983. 56 с.

286609. Дивнич О. Д., Демиденко Л. М. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування : [економічний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств]. . , . С. 184-192.

286610. Чеповецкий И. Х., Кизиков О. Д., Рыжов Ю. Э. Алмазное хонингование термообработанных сталей. Наукова думка. К., 1988. 132 с.

286611. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/215. . , . С. 38-49.

286612. Толанский С. Спекроскопия высокой разрешающей силы. И-Л.. Москва, 1955. 436 с.

286613. Карбовська Л. О. Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України. . , . С. 193-200.

286614. Чеповецкий И. Х. Механика контактного взаимодействия при алмазной обработке. Наукова думка. К., 1978. 227 с.

286615. Толкачев Б. С. От 0 до 7. Физкультура и спорт. Москва, 1976. 80 с.

286616. Ковбатюк М. В., Шкляр В. В. Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі. . , . С. 201-210.

286617. Чепуренко В. Г. Руководство к лабораторным работам по физике. Изд-во Киевск. ун-та. Киев, 1963. 311 с.

286618. Толкачев Б. С. Физкультура против недуга. Физкультура и спорт. Москва, 1984. 80 с.

286619. Задорожний С. А., Форсюк А. В., Потапов С. Г. Дослідна установка повітряного теплового насосу для забезпечення потреб гарячого водопостачання. . , . С. 2-7.

286620. Марченко С. М. Дослідження попиту та ефективність використання посівної техніки на сільськогосподарських підприємствах України. . , . С. 211-216.

286621. Саприка О. В., Черенков О. Д., Саприка В. О. Аналіз якості електричної енергії на підприємствах житлово-комунального господарства. . , . С. 14-18.

286622. Толкачев Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 159 с.

286623. Piukovic Babickovic B., Vojinovic Z., Harmath P. Implementing process organization in Serbian water supply companies = Впровадження процесного методу організації на підприємствах водопостачання: за даними Сербії. . , . Р. 217-227.

286624. Толкачев Э. А. Дугостаторные и линейные синхронные машины с магнитоэлектрическим возбуждением. Изд. Лениградского ун-та. Ленинград, 1974. 129 с.

286625. Sarmento M. P. V. Vertical separation and access pricing: effects on investment incentives = Вертикальний розподіл та ціна входження до мережевої структури як інвестиційні стимули. . , . Р. 228-241.

286626. Загірняк М. В., Усатюк В. М. Якість математичної підготовки випускників шкіл: versus система визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання. . , . С. 45-57.

286627. Хамитова А. А. Совершенствование управления качеством услуг общественных организаций, финансируемых государством (на примере Казахстана). . , . С. 242-249.

286628. Мантуров О. В., Солнцев Ю. К., Соркин Ю. И., Федин Н. Г. Толковый словарь математических терминов. Просвещение. Москва, 1965. 539 с.

286629. Червинская В. В. Подготовка цифровых программ для фрезерных станков с программным управлением. Техніка. Киев, 1967. 187 с.

286630. Швец И. Ю., Колпакова Г. М., Евдокимова Ю. В. Управление конкурентоспособностью объектов туристического рынка. . , . С. 250-256.

286631. Зорин В. В., Буйный Р. А., Перепеченый В. А. Модели и методы расчета и оценки потерь мощности и электрической энергии в распределительных сетях 0,38 кВ. . , . С. 19-27.

286632. Шостак І. В. Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства. . , . С. 257-266.

286633. Толковый словарь по вычислительным системам. Машиностроение. Москва, 1990. 560 с.

286634. Толковый словарь по вычислительным системам. Машиностроение. Москва, 1991. 556 с.

286635. Кирисов И. Г. Особенности применения статических тиристорных источников реактивной мощности при специфических нагрузках. . , . С. 28-33.

286636. Толкунов В. П. Теория и практика коммутации машин постоянного тока. Энергия. Москва, 1979. 224 с.

286637. Ковалев И. Л. Вопросы перекрестного субсидирования в энергетике Беларуси и анализ тарифов на электроэнергию в странах ЕС. . , . С. 34-43.

286638. Череп А. В. Способи зменшення податкового тиску на підприємство. . , . С. 374-381.

286639. Толмасский И. С. Высокочастотные магнитные материалы. Энергия. Москва, 1968. 72 с.

286640. Дуель М. О., Канюк Г. І., Фурсова Т. М. Автоматизоване управління енергоблоком ТЕС у нестаціонарних режимах. . , . С. 44-53.

286641. Теория машин и механизмов. Наука. Москва, 1964. 166 с.

286642. Євдокімов В. А. Державне управління в електроенергетичному секторі. . , . С. 54-58.

286643. Червинский М. М. Сегнетоэлектрики и перспективы их применения в вычислительной технике. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 135 с.

286644. Толмач Д. В., Гетманец Р. А. Принципы обеспечения безопасности труда металлургов (аспекты охраны здоровья). Металлургия. Москва, 1985. 149 с.

286645. Мусатов С. О. Психологічні знання для старшокласників : [історія впровадження курсу психології у навчальний процес, зміна його змісту і форми вивчення, починаючи з ХІХ ст.]. . , . С. 58-65.

286646. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-березень 2015 року. . , . С. 67-75.

286647. Теория машин и механизмов. Наука. Москва, 1964. 78 с.

286648. Толмачев И. Л., Дергай Ю. М. Автоматизация бухгалтерского учета в вузе. Начисление и учет заработной платы на ЕС ЭВМ. Высш. школа. Москва, 1986. 104 с.

286649. Позняк Т. М. Розвиток творчих здібностей дитини : [вплив родини на формування креативної особистості]. . , . С. 66-73.

286650. Червоненкис А. Я. Магнитно-оптические устройства хранения и обработки информации. Знание. Москва, 1978. 64 с.

286651. Теория машин и механизмов. Наука. Москва, 1976. 274 с.

286652. Толмачев Н. П. Устройство и эксплуатаци автомобилей МАЗ-500А, МАЗ -5335, КрАЗ-257, УРАЛ-375. ДОСААФ. Москва, 1984. 335 с.

286653. Толоконников Л. А. Механика деформируемого твердого тела. Высшая школа. Москва, 1979. 818 с.

286654. Червоненкис Я. М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. Госкоммунхозиздат. Москва, 1957. 176 с.

286655. Конспект лекцій з дисципліни "Конфліктологія" для студентів напряму підготовки 6.030102 "Психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 94 с.

286656. Petrovych J. M. Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development = Модернізація промислових підприємств як важлива передумова їх переходу на інноваційний шлях розвитку. . , . P. 3-8.

286657. Орлов О, Рясних Е. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода. . , . С. 6-12.

286658. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1978. 145 с.

286659. Толочко А. И., Филипов В, И., Филипьев О. В. Очистка технологических газов в черной металлургии. Металлургия. Москва, 1982. 277 с.

286660. Конспект лекцій з дисципліни "Психологія особистості" для студентів напряму підготовки 6.030102 "Психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

286661. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1979. 155 с.

286662. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1980. 142 с.

286663. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Патопсихологія" для студентів спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

286664. Помиткін Е. О., Помиткіна Л. В. Академік І. А. Зязюн: духовний потенціал і життєва позиція особистості : [розглянуто психологічний зміст та наведено авторське визначення поняття духовного потенціалу особистості, конкретизовано провідні ознаки духовно-особистісного підходу]. . , . С. 74-77.

286665. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1981. 150 с.

286666. Viatkin P. S. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture = Передумови модернізації матеріально-технічного забезпечення сільського господарства. . , . P. 8-13.

286667. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Психофізіологія" для студентів спеціальності 6. 030102 "Психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

286668. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1983. 160 с.

286669. Толпыго К. Б. Термодинамика и статистическая физика. Изд. Киевского ун-та. Киев, 1966. 364 с.

286670. Червякова В. И. Термоэлектрические приборы. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 104 с.

286671. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1984. 151 с.

286672. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1985. 142 с.

286673. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1986. 142 с.

286674. Чердынцев В. А. Проектирование радиотехнических систем. Вышэйш. школа. Минск, 1979. 192 с.

286675. Толстов Г. П. Элементы математического анализа. Наука. Москва, 1974. 520 с.

286676. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1987. 159 с.

286677. Дічек Н. П. Рецепція в порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних дослідженнях: методологічні аспекти : [поняття "рецепція", її форми. Місце феномену рецепції у дослідженнях]. . , . С. 78-87.

286678. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1988. 136 с.

286679. Теория машин металлургического и горного оборудования. УПИ. Свердловск, 1989. 138 с.

286680. Толстов Г. П. Элементы математического анализа. Наука. Москва, 1966. 463 с.

286681. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

286682. Чердынцев В. А. Проектирование устройств синхронизации. Минский радиотех. ин-т. Минск, 1976. 58 с.

286683. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

286684. Окландер М., Педько І. Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації : [роль інформації в економіці досліджувалась у межах класичної економічної теорії та інституціоналізму]. . , . С. 13-18.

286685. Чердынцев В. А. Проектирование устройств синхронизации. Минский радиотех. ин-т. Минск, 1976. 58 с.

286686. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Комп'ютерні системи" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

286687. Чердынцев В. А. Проектирование устройств синхронизации. Минский радиотех. ин-т. Минск, 1976. 35 с.

286688. Voytsekhovskyy V. B., Voytsekhovska Y. V., Syrvatka P. B. Dynamics of production assets and evaluation of investments to ensure their reproduction = Динаміка виробничих фондів та оцінка інвестиційного забезпечення їх відтворення. . , . P. 14-18.

286689. Чердынцев В. А. Статистическая теория совмещенных радиотехнических систем. Вышэйш. школа. Минск, 1980. 206 с.

286690. Теория металлургических процессов. ВИНИТИ. Москва, 1973. 157 с.

286691. Теория металлургических процессов. ВИНИТИ. Москва, 1978. 199 с.

286692. Havran V. J., Novakivskyi I. I. Formation of the favorable information and investment environment as a basis of developing structural business shell - Формування сприятливого інформаційно-інвестиційного середовища як бази розвитку структурної бізнес-оболонки. . , . P. 19-25.

286693. Теория металлургических процессов. ВИНИТИ. Москва, 1982. 136 с.

286694. Теория металлургических процессов. ВИНИТИ. Москва, 1991. 166 с.

286695. Черевычник Ю. К. Приборы тлеющего разряда в вычислительной технике. Энергия. Москва, 1964. 68 с.

286696. Januska M., Spicar R. Risk management system development: the case of the University of West Bohemia in Pilsen = Розвиток системи управління ризиками: за даними Університету Західної Богемії в Пільзені. . , . Р. 267-277.

286697. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 62 с.

286698. Економіка України. Преса України. Київ, 2015. 96 с.

286699. Hrechyn B. D. The biomass usage as an energy source in choosing the enterprise's location = Використання біомаси як джерела енергії у процесі вибору місця розташування підприємства. . , . P. 26-32.

286700. Толстов Ю. Г. Измерительные трансформаторы постоянного тока. Гос. Энергоиздат. Москва, 1951. 118 с.

286701. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Сучасна українська публіцистика" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

286702. Demkiv Y. V. Problems of effecnive enterprise's business model developing in current market conditions = Проблеми розроблення ефективної бізнес-моделі підприємства у сучасних ринкових умовах. . , . P. 33-37.

286703. Толстов Ю. Г. Контактные преобразователи. АН СССР. Москва, 1953. 132 с.

286704. Dubodelova A. V., Kulyniak I. Ya., Malkush Kh. Yu. Trends of hotel industry development in Lviv Region = Тенденції розвитку готельного господарства Львівщини. . , . P. 38-44.

286705. Gromov Y. I., Gerasimov A. N., Nineva E. N. Improving the tools for cost-benefit analysis and optimization planning of results in interaction of subjects within a region = Удосконалення інструментарію... [див. анотацію]. . , . Р. 278-287.

286706. Толстой Ю. Г., Мосткова Г. П., Ковалев Ф. И. Силовые полупроводниковые выпрямители, управляемые дросселями насыщения. Наука. Москва, 1968. 259 с.

286707. Iermakova O. A. Transformation of regional policy in terms of innovation-based economy = Трансформація регіональної політики в умовах інноваційної економіки. . , . P. 45-49.

286708. Толстогузов В. Б. Неорганические полимеры. Наука. Москва, 1967. 191 с.

286709. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1965. 112 с.

286710. Гребенкина В. Г., Доброер В. С., Панов Л. И. Толстопленочная микроэлектроника. Наук. думка. Киев, 1983. 247 с.

286711. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1967. 127 с.

286712. Толубинский Е. В. Теория процессов переноса. Наук. думка. Киев, 1969. 259 с.

286713. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1980. 104 с.

286714. Kulinich T. V. Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use = Важелі регулювання інвестиційної діяльності у регіоні: визначення, диференціація, можливості використання. . , . P. 50-59.

286715. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1969. 183 с.

286716. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1971. 168 с.

286717. Толченов Т. В. Техническое нормирование в машиностроении. Машгиз. Москва, 1953. 48 с.

286718. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1972. 208 с.

286719. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1974. 247 с.

286720. Kuzjo N. E., Kosar N. S. The use of economic-mathematical modeling and modern technologies in the optimization of enterprise's marketing distribution policy = Використання економіко-математичного моделювання та сучасних технологій в оптимізації... [див. анотацію]. . , . P. 60-68.

286721. Толшин В. И. Устойчивость параллельной работы дизель-генераторов. Машиностроение. Ленинград, 1970. 199 с.

286722. Черевычник Ю. К. Применение логических ламп с холодным катодом в дискретной технике. Вычислительный центр АН СССР. Москва, 1962. 74 с.

286723. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1975. 272 с.

286724. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1977. 144 с.

286725. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1977. 96 с.

286726. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1978. 92 с.

286727. Lisovs'ka L. S. Innovation utility formation = Формування корисності інновації : [формування корисності нового товару]. . , . P. 69-76.

286728. Теория металлургических процессов. Металлургия. Москва, 1979. 92 с.

286729. Черевычник Ю. К. Элементарные схемы и функциональные узлы вычислительных машин на лампах с холодным катодом. Вычислительный центр АН СССР. Москва, 1962. 79 с.

286730. Чередков М. Н., Бубнов В. Д., Дмитриев В. С. Устройства СЦБ, их монтаж и содержание. Транспорт. Москва, 1973. 416 с.

286731. Logachova L. M., Logachova O. V. Strategic directions for sustainable development of Ukraine = Стратегічні орієнтири сталого розвитку України : [розглянуто економічну стратегію європейського розвитку "Європа 2020". Акцент-ключові індикатори зміни клімату та енергетики]. . , . P. 76-83.

286732. Том Р., Тарр Д. Магнитные системы МГД-генераторов и термоядерных установок. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 272 с.

286733. Чередников А. А. Автобусы. Транспорт. Москва, 1991. 190 с.

286734. Чередниченко Н. А. Управление качеством продукции в отрасли (экономические и организационные проблемы). Наукова думка. Киев, 1982. 126 с.

286735. Чередниченко Н. А., Воронков О. Г., Кущевский Ю. П. Факторы повышения качества продукции. Наукова думка. Киев, 1991. 144 с.

286736. Томаров М. М. Техника безопасности при холодной штамповке листового материала. Оборонгиз. Москва, 1962. 442 с.

286737. Томас Р., Йейтс Д. Операционная система UNIX. Радио и связь. Москва, 1986. 349 с.

286738. Томас Р. К. Коммутационные устройства. Радио и связь. Москва, 1982. 81 с.

286739. Носкова Е. В., Романова И. М. Методический подход к оценке ресурсного потенциала сферы оптовой торговли региона : [в России]. . , . С. 288-296.

286740. Фролова Е. В., Кабанова Е. Е. Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории. . , . С. 297-305.

286741. Bogoslavska A. V. Special features of land development projects in conservation areas = Особливості розробки проектів землеустрою заповідних територій. . , . Р. 306-312.

286742. Kasianenko T. V., Nagornyi Y. I. Grounding the approaches to estimation of ecologically oriented innovative development = Обґрунтування підходів до оцінювання рівня екологічно спрямованого інноваційного розвитку. . , . Р. 313-320.

286743. Романчук С. В. Методичні підходи до оцінювання еколого-економічної ефективності переробки відходів. . , . С. 321-327.

286744. Альжанова Н. Ш., Нуржаубаева Р. Д. Проблемы неформальной занятости населения моногородов Казахстана в условиях глобализации. . , . С. 328-337.

286745. Belokobylsky S. V., Mamaev L. A., Necel A. V. HR provision for social responsibility management = Кадрове забезпечення менеджменту соціальної відповідальності. . , . Р. 338-345.

286746. Pavlenko I. G. Theimportance of the client in forming marketing policy of communications in the market of hotel services = Цінність клієнта при формуванні маркетингової політики комунікацій на ринку готельних послуг. . , . P. 84-91.

286747. Томашевич Ф. В. Методическая разработка темы: "Основные понятия математического анализа". ЗМИ. Запорожье, 1967. 118 с.

286748. Polishchuk O. A. Ways of solving problems of graduates on the labour market: interaction of educational institutions and employers = Засоби вирішення проблем випускників на ринку праці: взаємодія навчальних закладів і працедавців. . , . P. 91-97.

286749. Strychalska-Rudzewicz A. Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland = Фактори організаційної культури, які впливають на інновації. Приклад виробничих підприємств у Польщі. . , . P. 98-105.

286750. Томашевич Ф. В. О дифференциальных уравнениях векторных линий гармонического поля. [б. и.]. Новочеркаск, 1968. с. 855-858

286751. Виценец Т. Н. Механизм регулирования миграционных процессов : [в России]. . , . С. 346-350.

286752. Томашевич Ф. В., Томашевич Л. И. Точечно-векторная геометрия и ее приложения в теории вероятностей. Вища школа. Харьков, 1979. 192 с.

286753. Sumets O. M. Factors of logistics development at the present stage of market transformanions = Чинники розвитку логістики на сучасному етапі ринкових перетворень. . , . P. 106-112.

286754. Томашек К. Номограммы в транзисторной технике. Энергия. Москва, 1975. 192 с.

286755. Honcharova S. Y., Sotnikova Y. V. Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution = Вимушена трудова міграція: сучасні виклики для держави та шляхи їх подолання. . , . Р. 351-355.

286756. Tisunova V. M., Mardar D. O. The strategic direction of the interaction between agricultural enterprises with other types of the economic activities = Стратегічний напрям взаємодії сільськогосподарських підприємств з підприємствами інших видів економічної діяльності. . , . P. 113-119.

286757. Томашик В. Н., Грыцив В. И. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений АII BVI. Наук. думка. Киев, 1982. 167 с.

286758. Гринкевич С. С., Васильців Т. Г. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни. . , . С. 356-364.

286759. Trach O. Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city = Комплекс інструментів активізування використання заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста. . , . P. 120-125.

286760. Томашкова Я. Красота и здоровье. Изд. мин-ва ком. хоз.. Москва, 1962. 87 с.

286761. Karpova A. A., Zemskova O. M., Litvinova T. N. The influence of demographic transition as a consequence of qualitative transformations in world economy on economic growth = Демографічний перехід як наслідок впливу якісних перетворень у світовій економіці на економічне зростання. . , . Р. 365-370.

286762. Томашпольский Ю. Я., Платонов Г. Л. Сегнетоэлектрические пленки сложных окислов металлов. Металлургия. Москва, 1978. 200 с.

286763. Shandrivska O., Kuzyak V., Beck O. Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment = Особливості організаційно-структурного розвитку підприємств на засадах логістики в умовах глобалізованого середовища. . , . P. 126-134.

286764. Томилин А. Г. Дельфины служат человеку. Наука. Москва, 1969. 247 с.

286765. Информационные технологии и вычислительные системы. Институт системного анализа РАН. Москва, 2015. 96 с.

286766. Томилин А. Н. Заклятие Фавна. Лениздат. Ленинград, 1986. 256 с.

286767. Освіта. Київська правда. К., 2015.

286768. Черемисинов Д. И. Кросс-транслятор ПРАЛУ для контролеров на базе микропроцессора К580. АН БССР. Ин-т технич. кибернетики. Минск, 1987. 44 с.

286769. Томилин А. Н. Занимательно о космологии. Книга очерков и новелл.... Мол. гвардия. Москва, 1971. 335 с.

286770. Комар В. Ю. Концептуальні засади побудови моделей творчого самоуправління підготовкою студента. . , . С. 371-377.

286771. Chukhray N. I., Melnikov O. S., Smyryczynskiy V. V. Logistic approaches to economic-mathematical modeling of pricing influence in government procurement = Логістичні підходи до економіко-математичного моделювання впливу ціноутворення на здійснення державних закупівель. . , . P. 135-148.

286772. Томилин В. В., Ермоленко Э. П. Острое алкогольное опьянение. Знание. Москва, 1977. 64 с.

286773. Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? : [проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців в Україні в сфері науки та їх подальшої кар'єри у дослідницькому просторі]. . , . С. 4.

286774. Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти. . , . С. 5.

286775. Черемных А. И., Тимченко Р. И. Кройка детского платья. Гизлегпром. Москва, 1959. 79 с.

286776. Черемных А. И. Основы художественного конструирования женской одежды. Легкая и пищевая промышленность. Москва, 1983. 192 с.

286777. Томилин Г. Н., Мясников В. П., Журавлев С. А. Инструменты для скоростного резания металлов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1950. 232 с. : ил., табл., черт.

286778. Mokhlis S. Influences on malaysian business students' retailing career preferences = Чинники впливу на вибір кар'єри в рітейлі малайзійськими студентами спеціальності "бізнес". . , . Р. 378-385.

286779. Черемных С. В., Гиглавый А. В., Поляк Ю. Е. От микропроцессоров к персональным ЭВМ. Радио и связь. Москва, 1988. 286 с.

286780. Рекун Г. П., Прус Ю. І. Діагностика навчальної мотивації студентів ВНЗ. . , . С. 386-394.

286781. Черемовский Ю. И. Трактор С-80. Машгиз. Москва, 1952. 583 с.

286782. Томильцев Е. А., Тейерман В. А. Металлизация ферритов и их неразъемные соединения с металлами. ЦНИИ Электроника. Москва, 1988. 60 с.

286783. Черемовский Ю. И. Трактор С-80. Машгиз. Москва, 1954. 400 с.

286784. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 625-864

286785. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 433-624

286786. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 241-432

286787. Черепанов А. И. Динамика систем многоканального позиционного регулирования. Энергия. Москва, 1970. 81 с.

286788. Rozborilova D., Piovarciova V., Martincova M. Investments in education as an instrument for alleviating income inequality = Інвестування в освіту як засіб згладжування майнової нерівності. . , . Р. 395-404.

286789. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1-240

286790. Томленов А. Д. Теория пластических деформаций металлов. Напряженное состояние при ковке и штамповке. Гос. Н-Т. И. Мащ. Лит.. Москва, 1951. 199 с.

286791. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1049-1142

286792. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 873-1048

286793. Сукач О. О. Удосконалення оцінювання ефективності праці на промислових підприємствах. . , . С. 405-412.

286794. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 649-872

286795. Якимчук С. В., Никулина Т. В. Оценка эффективности функционирования системы социальной защиты населения в РФ. . , . С. 413-420.

286796. Томович Р., Карплюс У. Быстродействующие аналоговые вычислительные машины. Мир. Москва, 1964. 325 с.

286797. Черепанов А. М., Тресвятский С. Г. Высокоогнеупорные материалы и изделия из окислов. Металлургия. Москва, 1964. 400 с.

286798. Sikhimbayeva D. R., Igilik B. T. Rent component of taxes and payments for subsoil use = Рентна складова в податках і платежах за користування надрами : [оподаткування надрокористування в Республіці Казахстан]. . , . Р. 421-426.

286799. Черепанов В. П., Григорьев О. П. Вакуумные и газоразрядные вентили. Сов. радио. Москва, 1969. 80 с.

286800. Тисячна Ю. С., Азізова К. М., Рац О. М. Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку. . , . С. 427-437.

286801. Черепанов Ю. П., Самецкий Б. И. Электрохимическая обработка в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1972. 113 с.

286802. Томович Р. Вукобратович М. Общая теория чувствительности. Сов. радио. Москва, 1972. 239 с.

286803. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 409-648

286804. Skrypnyk M. I., Matiukha M. M. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use = Еквілінеарність ведення управлінського обліку в умовах використання інформаційних технологій. . , . Р. 438-443.

286805. Yurynets O. V., Tomyuk O. Ja. Multi-level marketsng strategy for competitiveness ensuring of automobile enterprises = Багаторівнева маркетингова стратегія для забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств. . , . P. 149-155.

286806. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 169-408

286807. Черепахина А. Н. Эстетика современной мебели. Лесная промышленность. Москва, 1978. 256 с.

286808. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 761-898

286809. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 601-760

286810. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 481-600

286811. Томографические методы в физико-технических измерениях. ВНИИ физ.-техн. и радиотехнич. измерений. Москва, 1985. 151 с.

286812. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 329-480

286813. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 153-328

286814. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1-152

286815. Danylevych N. M., Yastrubskyy M. Ya., Kuznyetsov Ya. V. Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine = Управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні. . , . P. 156-163.

286816. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 937-1104

286817. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 745-936

286818. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 553-744

286819. Черепенин П. Г. Монтаж асинхронных двигателей до 100 квт. Энергия. Москва, 1964. 53 с.

286820. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 361-552

286821. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 177-360

286822. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1-175

286823. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1009-1173

286824. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 817-1008

286825. Черепенников В. Б. Метод функциональных параметров в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Наука. Новосибирск, 1983. 113 с.

286826. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 593-816

286827. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 417-592

286828. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 217-416

286829. Jenczewska D. Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure = Аспекти модернізації сектору мікропідприємств шляхом залучення нових методів управління через створення мережевої структури. . , . P. 164-173.

286830. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1-216

286831. Томский инженерно-строительный институт Сборник научных трудов. Изд. ун-та. Томск, 1969. 150 с.

286832. Черепин В. Т., Васильев М. А. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. Наукова думка. К., 1975. 239 с.

286833. Dyubina A. V., Dyubina K. O., Kopets G. R. Formation of scintific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory = Формування наукового підходу щодо тлумачення основних понять інноваційної теорії. . , . P. 174-180.

286834. Kryvych Ya. M., Makarenko I. O. Banking risks: enhancing requirements concerning risk management and information disclosure = Ризики банків: посилення вимог щодо управління та розкриття інформації. . , . P. 181-187.

286835. Layko O. I. Management of investment flows in Ukrainian economy = Управління інвестиційними потоками в економіці України. . , . P. 188-195.

286836. Matviy I. Ye. Outsoursing as an effecnive instrument of projects management = Аутсорсинг як ефективний інструмент управління проектами. . , . P. 196-199.

286837. Myskin Y. I. Genesis of tax administration = Генезис управління оподаткуванням. . , . P. 200-206.

286838. Черепин В. Т. Ионный зонд. Наукова думка. К., 1981. 327 с.

286839. Черепнев А. И. Автоматизация сегодня и завтра. Знание. Москва, 1965. 48 с.

286840. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники Труды. Изд. ун-та. Томск, 1976. 123 с.

286841. Черепнев А. И. Истоки автоматизации. Наука. Москва, 1975. 160 с.

286842. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова Известия .... Политех. ин-т. Томск, 1950. 141 с., 6 вкл. л. : ил., табл., черт.

286843. Черепнин Н. В. Основы очистки, обезгаживания и откачки вакуумной техники. Советское радио. Москва, 1967. 408 с.

286844. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1951. 159 с.

286845. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1954. 490 с.

286846. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1954. 210 с.

286847. Chmielecki M. The use of Facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method - research results from Poland = Використання Facebook в маркетингових цілях МСП як сучасний метод маркетингу - результати досліджень з Польщі. . , . P. 207-217.

286848. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1953. 200 с.

286849. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1955. 165 с.

286850. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1955. 106 с.

286851. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1956. 151 с.

286852. Черкасов А. Н. Введение в высшую математику. Наука. Москва, 1964. 243 с.

286853. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1957. 379 с.

286854. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1965. 202 с.

286855. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1968. 141 с.

286856. Черкасов А. Н. Методика решения задач по статике. Книж. изд-во. Ростов на-Дону, 1955. 104 с.

286857. Tsohla O. O. Diversification activities management at enterprises = Управління диверсифікаційною діяльностю на підприємстві. . , . P. 217-221.

286858. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1969. 120 с.

286859. Аймурзина Б. Е., Садвакасова К. Ж. Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане. . , . С. 444-453.

286860. Черкасов Г. Н., Лобанов Н. А. Социалистическое соревнование на промышленных предприятиях. Машиностроение. Ленинград, 1976. 64 с.

286861. Ukrayinets A. I. The ways of object-oriented program management approach implementation in industrial enterprises activity = Шляхи застосування програмно-цільового підходу управління у діяльності промислових підприємств. . , . P. 222-227.

286862. Дьомкіна О. В. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій. . , . С. 454-461.

286863. Голос України. Київська правда. К., 2015.

286864. Черкасов Г. Н., Громов Ф. А. Социально-экономические вопросы дальнейшего снижения производственного травматизма. ЛДНТП. Ленинград, 1975. 30 с.

286865. Сосницький Л. Дихання "мільйонника" : [Запорізька АЕС вступила в період літніх пікових навантажень]. . , . С. 10.

286866. Сhagovets L. O., Nevezhin V. P., Zakharova O. V. Econometric modelling of economic security in business operations management = Економетричне моделювання економічної безпеки в управлінні виробничими потоками. . , . P. 228-233.

286867. Черкасов Г. Н., Лобанов Н. А., Гурин Л. Е., Теория и практика научной организации труда в промышленности. Лениздат. Ленинград, 1973. 319 с.

286868. Жилиховский А. М., Журавлев И. В., Миличенко С. Л. Механизация процесса сварки шнеков. . , . С. 80-81.

286869. Миличенко С. Л., Александров Н. Я. Поточная линия сборки и сварки цилиндров масляных выключателей ВМГ-133. . , . С. 142-147.

286870. Авіаційні правила України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 24.10.2014 р. № 686. . , . С. 325-331.

286871. Миличенко С. Л., Генсер Е. А. Станок для механизированной сборки и сварки барабанов транспортеров. . , . С. 42-45.

286872. Миличенко С. Л., Генсер Е. А., Жилиховский А. М., Гредасов Ю. Г. Четырехэлектродный автомат для сварки труб масляного радиатора. . , . С. 135-141.

286873. Миличенко С. Л., Жилиховский А. М., Комарник А. Е. Многоэлектронный автомат для сварки электрозаклепками. . , . С. 76-80.

286874. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів... [див. анотацію]. . , . С. 22-25.

286875. Положення про організацію роботи архівів : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 27.05.2015 р. № 797/5. . , . С. 203-207.

286876. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1968. 270 с.

286877. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. . , . C. 13-28.

286878. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги : Закон України від 14.05.2015 р. № 416-VIII. . , . C. 29-30.

286879. Черкасов И. И., Шварев В. В. Грунт луны. Наука. Москва, 1975. 144 с.

286880. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1969. 129 с.

286881. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 р. № 417-VIII. . , . C. 30-49.

286882. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1970. 202 с.

286883. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1971. 202 с.

286884. Черкасов Н. М. Наладка усилителей в схемах автоматизации металлургических агрегатов. Металлургия. Москва, 1967. 240 с.

286885. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1969. 89 с.

286886. Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 р. № 312. . , . С. 187-193.

286887. Черкасов Н. М. Электрооборудование кристаллизационных установок. Металлургия. Москва, 1975. 296 с.

286888. Черкасов Ю. М., Ковальков Ю. А. Вопросы автоматизации отраслевого управления качеством. Энергоиздат. Москва, 1982. 144 с.

286889. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1970. 151 с.

286890. Kiba-Janiak M., Cheba K., Kolakowski T. The multiple correspondence analysis of customer preferences at m-commerce market = Множинний аналіз відповідностей переваг покупців на ринку мобільних продажів. . , . Р. 462-469.

286891. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1974. 167 с.

286892. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1968. 101 с.

286893. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1973. 100 с.

286894. Про внесення змін до Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2015 р. № 129 : Постанова Правління Національного Банку Україна від 12.05.2015 р. № 313. . , . С. 194-205.

286895. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1976. 186 с.

286896. Kunesova H., Micik M. Development of B2C e-commerce in Czech Republic after 1990 = Розвиток сектору В2С в електронній комерції Чеської Республіки після 1990 року. . , . Р. 470-480.

286897. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1974. 132 с.

286898. Lytvyn A. V. Applying support vector machines to financial crisis forecasting in Ukrainian insurance companies = Застосування методу опорних векторів для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях. . , . Р. 481-492.

286899. Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню... [див. анотацію]. . , . С. 206-211.

286900. Полуектова Н. Р., Шагарова В. М. Оцінювання ефективності використання інформаційних систем підприємств на основі аналізу стохастичної границі. . , . С. 493-500.

286901. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фізична хімія" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної й заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

286902. Raneta L., Kunychka M. Applying cluster analysis to studying commercial diplomacy of Ukraine = Застосування кластерного аналізу до дослідження економічної дипломатії України. . , . Р. 501-509.

286903. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Фізична хімія" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної й заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

286904. Стратегія національної безпеки України : затверджено Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. . , . С. 16-29.

286905. Про затвердження Змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу : Наказ Міністерства оборони України від 27.04.2015 р. № 184.. . , . С. 50-54.

286906. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1001-1206

286907. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 817-1000

286908. Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті : Закон України від 9.04.2015 р. № 314-VIII. . , . С. 13-16.

286909. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 609-816

286910. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 441-662

286911. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 233-440

286912. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 9.04.2015 р. № 315-VIII. . , . С. 17-19.

286913. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1950. С. 1-232

286914. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 978-1173

286915. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 713-976

286916. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України від 9.04.2015 р. № 317-VIII. . , . С. 30-45.

286917. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 489-712

286918. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 321-488

286919. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 121-319

286920. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-120

286921. Горбулін В. П. "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. . , . С. 5-12.

286922. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 302. . , . С. 60-70.

286923. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1970. 216 с.

286924. Шевцов А. І., Мерніков Г. І. Європейська безпека під впливом викликів сучасності: порядок денний для України. . , . С. 13-20.

286925. Положення про Державне космічне агентство України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 281. . , . С. 104-109.

286926. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1971. 534 с.

286927. Мазука Л. І. Пріоритети державної етнополітики в умовах системної кризи в Україні. . , . С. 21-25.

286928. Западничук О. П., Гончарук Н. Т. Механізми мінімізації корупції в системі державної служби України. . , . С. 26-33.

286929. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 57 с.

286930. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1976. 163 с.

286931. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 230 с.

286932. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 138 с.

286933. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 187 с.

286934. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 132 с.

286935. Опалько Ю. В. Удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. . , . С. 34-38.

286936. Галюк І. Б. Динаміка розвитку організаційних систем: нове бачення та розуміння : [теоретичні питання розвитку підприємств]. . , . С. 3-9.

286937. Гривняк А. В., Бала О. І. Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах. . , . С. 10-17.

286938. Гудзь Ю. Ф. Теоретичне позиціювання бенчмаркінгової стратегії підприємства. . , . С. 18-25.

286939. Дарміць Р. З., Горішна Г. П. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності. . , . С. 26-34.

286940. Дороніна О. А. Управління заробітною платою на підприємстві в контексті реалізації концепції гідної праці. . , . С. 35-40.

286941. Токар-Остапенко О. В. Особливості здійснення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів на публічній службі. . , . С. 39-45.

286942. Завербна М. С. Планування витрат підприємства з урахуванням чинника часу. . , . С. 41-45.

286943. Захарченко Я. Л. Сертифікація персоналу: системний підхід. . , . С. 46-53.

286944. Авраменко О. О. Грошово-кредитна державна політика: загрози та виклики економічній безпеці України. . , . С. 46-52.

286945. Данилович-Кропивницька М. Л. Концепція інтегрованого кластерного менеджменту та її основні інструменти. . , . С. 54-59.

286946. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1971. 110 с.

286947. Власюк Т. О. Специфіка забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України в умовах глобалізації. . , . С. 53-63.

286948. Ісаєва І. М. Основні напрями вдосконалення механізму державного управління нафтогазовими трубопровідними системами України. . , . С. 64-69.

286949. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1975. 94 с.

286950. Комаринець С. О. Взаємозв'язок між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства. . , . С. 60-66.

286951. Михайличенко К. М. Розвиток залізничного транспорту України в умовах здійснення структурних реформ у галузі та забезпечення економічної безпеки держави. . , . С. 70-76.

286952. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 245 с.

286953. Коваль О. П. Методологічні засади реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування. . , . С. 77-82.

286954. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 200 с.

286955. Ступнікер Г. Л. Основні напрями державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла. . , . С. 83-87.

286956. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1972. 156 с.

286957. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1970. 382 с.

286958. Космина Ю. М. Аналізування факторів, які впливають на поведінку персоналу підприємства в сучасних ринкових реаліях. . , . С. 67-73.

286959. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1975. 63 с.

286960. Крушніцька Г. Б. Концептуальні підходи щодо дослідження конкурентоспроможності людського капіталу в постіндустріальному суспільстві. . , . С. 74-80.

286961. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1976. 75 с.

286962. Масюк В. М. Взаємозв'язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства. . , . С. 81-86.

286963. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1974. 101 с.

286964. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1974. 174 с.

286965. Ожеван М. А. Між утопією та реальністю: трансгуманістичні технології та їх вплив на майбутнє людини й людства. . , . С. 88-92.

286966. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1976. 154 с.

286967. Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г. Р. Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств. . , . С. 87-100.

286968. Томский политехнический институт им. С. М. Кирова Известия Томского политехнического института. Изд. ин-та. Томск, 1976. 154 с.

286969. Токман В. В. Європейський досвід толерації міжконфесійних відносин: аргументи для України. . , . С. 93-97.

286970. Подольчак Н. Ю., Дорош І. М., Дорош О. І. Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах. . , . С. 101-108.

286971. Поплавська Ж.В., Полянська А. С. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку. . , . С. 109-116.

286972. Скворцов І. Б., Швец Л. Р. Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства. . , . С. 116-122.

286973. Тодощук А. В. Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 123-128.

286974. Тревога О. І., Швецова М. Б. Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу зі світової економічної кризи : [додаються статистичні матеріали за 2003 -2011 рр.]. . , . С. 128-136.

286975. Томсон Д. Дух науки. Знание. Москва, 1970. 175 с.

286976. Фалович В. А. Система Kaizen: від робочого місця (5S) до ланцюга поставок (TFM). . , . С. 136-141.

286977. Томсон Т. И. Управляемые выпрямители для групповой нагрузки. Электроатомиздат. Москва, 1989. 94 с.

286978. Томушев М. М. Устройство автомобилей. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1969. 423 с.

286979. Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. . , . С. 71-73.

286980. Томушев М. М. Устройство автомобилей. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1962. 383 с.

286981. Тондл А. Автоколебания механических систем. Мир. Москва, 1979. 429 с.

286982. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2015 р.. . , . С. 74.

286983. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого навчального закладу : Закон України від 14 травня 2015 р. № 415-VIII. . , . С. 28-29.

286984. Тондл А. Динамика роторов турбогенераторов. Энергия. Ленинград, 1971. 387 с.

286985. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2015 р.. . , . С. 78.

286986. Тонкаль В. Е., Мельничук Л. П. Магнитно-полупроводниковые модуляционные преобразователи частоты. Наукова думка. Киев, 1970. 192 с.

286987. Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у березні 2015 р.. . , . С. 75.

286988. Белоусенко М. В. Общая теория экономической организации: организационная эволюция индустриальной экономики [Електроний ресурс]. ДонДТУ. Донецк, 2006. 432 с.

286989. Тонкаль В. Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа. Наук. думка. Киев, 1979. 206 с.

286990. Тонкая структура и свойства твердых растворов. Металлургия. Москва, 1968. 223 с.

286991. Герасименко А. Г. Маніпуляція ринковою інформацією як елемент стратегії домінування. . , . С. 142-146.

286992. Тонкие магнитные пленки в вычислительной технике. Техніка. Киев, 1968. 281 с.

286993. Горбаль Н. І. Тенденції розвитку світового та українського рекламних ринків. . , . С. 147-151.

286994. Дикаленко М., Захаров Е. Забить стрелку : [власти признали нежизнеспособность нынешней системы управления государственной железной дорогой и зовут на помощь бизнес]. . , . С. 20-21.

286995. Маттис Б. Эмин Д., Казмерски Л. Тонкие поликристаллические и аморфные пленки. Мир. Москва, 1983. 304 с.

286996. Довбенко В. І. Умови формування потенціалу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. . , . С. 152-159.

286997. Іваницька Н. Б. Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств. . , . С. 160-165.

286998. Малиновський Ю. В., Цьвок Д. Р. Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 166-172.

286999. Мельник О. Г., Нагірна М. Я. Імпортна діяльність підприємств як об'єкт етіологічної діагностики. . , . С. 173-179.

287000. Шедякрв В. Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформацій відчуження праці. . , . С. 23-28.

287001. Іщенко А. Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: перспективи для України. . , . С. 98-101.

287002. Тонкие ферромагнитные пленки. Мир. Москва, 1964. 359 с.

287003. Карпенко М. М. Розвиток дистанційного навчання як відповідь на сучасні виклики для України. . , . С. 102-105.

287004. Михольчишин Н. Л. Особливості виявлення ознак антиконкурентної поведінки банківських структур. . , . С. 180-188.

287005. Дубов Д. В. Нові покоління технологій подвійного призначення як інноваційні детермінанти розвитку сфери національної безпеки та оборони. . , . С. 106-112.

287006. Тонков Е. Ю. Фазовые диаграммы соединений при высоком давлении. Наука. Москва, 1983. 280 с.

287007. Мусій Я. М. Концентрація банківського сектора України як чинник забезпечення його конкурентоспроможності. . , . С. 188-195.

287008. Ісакова Т. О. Інформаційно-комунікативні технології розпалювання міжнаціональних конфліктів: досвід порівняльного аналізу. . , . С. 113-118.

287009. Ситник Й. С. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання. . , . С. 196-205.

287010. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2015. 120 с.

287011. Гнатюк С. Л. Пріоритетні напрями підготовки в Україні фахівців з інформаційних технологій. . , . С. 119-124.

287012. Скребець І. В. Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства. . , . С. 206-211.

287013. Конах В. К. Змістовне наповнення українського медіа-простору: основні напрями розв'язання проблем. . , . С. 125-132.

287014. Захарчин Г. М. Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства. . , . С. 212-218.

287015. Бець М. Т. Особливості реалізації конкурентної політики еколого-інноваційними підприємствами у регіоні. . , . С. 218-226.

287016. Штерр Д. І. Особливості ведення парафіяльної документації обрядів життєвого циклу в Мукачевській греко-католицькій єпархії (друга половина ХІІІ - перша половина ХХ століть). . , . С. 3-12.

287017. Левченко І. М. Роль Київського, Харківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850-1917). . , . С. 13-17.

287018. Відоменко І. О., Калугіна К. О. Інвестиційна стратегія - інструмент формування конкурентної переваги виноробних підприємств. . , . С. 227-238.

287019. Крупін В. Є., Злидник Ю. Р. Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти. . , . С. 238-244.

287020. Ободец Р. В. Методические подходы по созданию инновационных структур на территории СНГ. . , . С. 245-252.

287021. Брецко Ф. Ф. Дещо про національну ідею, націоналізм, націотворення та борців за Україну. . , . С. 17-25.

287022. Скворцов Д. І. Економічне оцінювання інноваційності ендогенного розвитку підприємств машинобудування. . , . С. 253-261.

287023. Білоусько Т. Ю. Формування конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств України. . , . С. 262-268.

287024. Панфілова Т. О. Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки ХХ століття). . , . С. 26-34.

287025. Бублик М. І. Державне регулювання техногенних збитків у національному господарстві на засадах політики "зеленої" економіки. . , . С. 269-278.

287026. Щербина І. В. Виселення непманів України та ренаціоналізація Радянською державою їхнього житла (кінець 1920-х - початок 1930-х років). . , . С. 34-39.

287027. Грицак Н. І., Скорик Г. І. Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері постачання електроенергії. . , . С. 279-285.

287028. Славік Ю. В. Репресії угорського окупаційного режиму в Карпатській Україні (весна 1939 р.). . , . С. 40-49.

287029. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

287030. Йонек-Ковальська І. Джерела конкурентних переваг виробників гірничо-видобувного обладнання на міжнародних ринках: результати опитування. . , . С. 286-293.

287031. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Засоби атлетичної гімнастики на заняттях спеціальної медичної групи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

287032. Дем'янчук Ю. С. Визвольний рух на території Рівненщини в роки Другої світової війни через призму теорії фронтиру. . , . С. 50-55.

287033. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Раціоналізація організації пострілу в спортивній стрільбі - для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. Секція "Спортивне виховання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 10 с.

287034. Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України. . , . С. 294-301.

287035. Уточнені умови прийому : [ключові інновації у механізмі прийому на навчання та розміщення державного замовлення]. . , . С. 5.

287036. Міщанин В. В. Діяльність крайової "Надзвичайної Комісії для розслідування та встановлення злочинів і збитків, спричинених угорсько-німецькими фашистськими загарбниками на території Закарпатської України " (1944-1946 рр.). . , . С. 55-60.

287037. Сенів Л. А. Розвиток людського капіталу як шлях зростання добробуту населення України. . , . С. 302-308.

287038. Ткачук І. Я. Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні. . , . С. 309-314.

287039. Турек М., Йонек-Ковальська І. Оцінювання міжнародної конкуренції на ринку гірничо-видобувного обладнання. . , . С. 314-321.

287040. Кулик Н. Наука повинна заробляти : [діяльність наукового парку "Київський університет імені Тараса Шевченка"]. . , . С. 7.

287041. Тонков Е. Ю. Фазовые превращения соединений при высоком давлении. Металлургия. Москва, 1988. 463 с.

287042. Голуб Р. Принципи формування систем фінансової безпеки суб'єктів господарювання. . , . С. 322-326.

287043. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2015. 117 с.

287044. Тонков Е. Ю. Фазовые превращения соединений при высоком давлении. Металлургия. Москва, 1988. 356 с.

287045. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2015. 112 с.

287046. Науменко Т. О., Доценко С. М. Модель регіональної системи економіки знань. . , . С. 327-333.

287047. Худіш П. М. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою Республікою: червень 1945 - квітень 1946 рр. (за матеріалами чеських архівів). . , . С. 61-72.

287048. Товтин Я. І. Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця. . , . С. 73-76.

287049. Точинська Й. В. Моделювання факторів якості освіти : [кількісний розрахунок якості освіти через розрахунок якості процесу викладання та якості випускника (студента під час навчання)]. . , . С. 334-341.

287050. Кузьмін О. Є., Горячка О. О. Організування діяльності інноваційних креативних колективів на машинобудівних підприємствах. . , . С. 342-347.

287051. Ліхтей І. М. Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньополітичне життя Чеського королівства (серпень 1278 - грудень 1280 рр.). . , . С. 76-88.

287052. Вакуленко Т. І. Історія розвитку радикальних реформаційних течій на землях Корони Чеської наприкінці ХV - у першій половині ХVІ століть. . , . С. 88-91.

287053. Мельник О. Г., Дутко З. М. Особливості здійснення толінгових операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 348-358.

287054. Гарасим Л. С. Науково-практичні засади удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг. . , . С. 359-364.

287055. Бублик М. І. Динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві. . , . С. 364-373.

287056. Лавер О. Г. Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти ХХ - початку ХХІ століть як глобальна проблема людства. . , . С. 92-100.

287057. Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І., Шмагала В. М. Особливості перевірки реле спрямування потужності серії РБМ з застосуванням цифрових систем тестування. . , . С. 3-9.

287058. Тонкостенные железобетонные пространственные конструкции. Стройиздат. Москва, 1970. 230 с.

287059. Тончев В. Комбинаторные конфигурации. Выща школа. Киев, 1988. 155 с.

287060. Василів К. М. Аналіз процесів автономного асинхронізованого генератора на базі трифазного модулятора за схемою в одну зірку під час роботи на комбіноване навантаження. . , . С. 10-16.

287061. Сурнін В. Б. Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни. . , . С. 100-109.

287062. Топалер С. М. Новое в обработке давлением. Знание. Москва, 1970. 48 с.

287063. Гапанович В. Г., Гапанович В. В., Маврін О. І. Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем. . , . С. 17-20.

287064. Коцан В. В. Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ - першій половині ХХ століть. . , . С. 110-118.

287065. Топалов Л. И., Шаевич А. Б., Шубина С. Б. Спектральный анализ ферросплавов. Металлургиздат. Свердловск, 1962. 288 с.

287066. Топерверх Н. И., Шерман М. Я. Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы на металлургических заводах. Металлургиздат. Москва, 1951. 396 с.

287067. Топливная аппаратура. НИИАВТОСЕЛЬХОЗМАШ. Москва, 1966. 163 с.

287068. Демків Л. І. Вплив вибору стандартної лінійної форми на характеристики динамічної системи з нечітким модальним регулятором. . , . С. 20-33.

287069. Кончак Б. Л. Аналіз точності апроксимації об'ктів електромеханічних систем високого порядку дробовими передавальними функціями різного типу. . , . С. 33-38.

287070. Ладжун Ю. Ю. Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919-1939). . , . С. 118-123.

287071. Леньо П. Ю. Використання вогню у народній медицині українців Закарпаття (на основі сучасних польових матеріалів). . , . С. 123-126.

287072. Мазурок О. С., Мандрик І. О. Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові. . , . С. 127-138.

287073. Фенич В. І. Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року. . , . С. 138-156.

287074. Топливная аппаратура дизелей. Ярославльск. политех. ин-т. Ярославль, 1978. 139 с.

287075. Топливная аппаратура тракторных дизелей. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1973. 399 с.

287076. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 174 с.

287077. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2015. 42 с.

287078. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2015. 28 с.

287079. Банківська справа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

287080. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2015. 126 с.

287082. Ліщак І. В., Бінкевич Т. В. Оцінка надійності схем грозозахисту повітряних ліній електропересилання. . , . С. 39-45.

287083. Мороз В. І., Стефанюк В. М., Цяпа В. Б., Сивякова Г. О. Аналіз динаміки дводвигунного приводу повороту кар'єрних екскаваторів. . , . С. 50-54.

287084. Оксентюк В. М., Кренюх А. Б., Дзьоба Т. Я. Комп'ютерне моделювання колекторного і вентильного виконавчих двигунів оптичного телескопа. . , . С. 54-61.

287085. Панченко Б. Я., Карплюк Л. Ф. Система підпорядкованого керування з селективним регулятором швидкості. . , . С. 62-66.

287086. Babyak L. V. Logistical aspects and prospects of oil and gas complex of Ukraine = Логістичні аспекти та перспективи розвитку нафтогазового комплексу України. . , . P. 3-7.

287087. Середа О. Г. Захист розгалуженої мережі електропостачання з розподіленим навантаженням від обриву нейтрального провідника. . , . С. 66-73.

287088. Тверд М., Кончак Л. С., Цяпа В.Б. Застосування чотириквадрантних перетворювачів частоти для покращення характеристик верстатних електроприводів. . , . С. 73-77.

287089. Ткачук В. І., Біляковський І. Є., Жук В. І. Вентильний двигун для електроприводу коліс тролейбуса. . , . С. 77-82.

287090. Bondos I., Lipowski M. Reaction to the commodity trap - playing by the rules or changing the rules? = Реакція на пастку стандартного товару - грати за правилами чи змінити правила?. . , . P. 8-15.

287091. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням. . , . С. 82-87.

287092. Щур І.З., Климко В. І. Прогнозування ефективності роботи фотоелектричних панелей у місті Львові. . , . С. 88-94.

287093. Топливные элементы. Изд. иностр. лит.. Москва, 1963. 216 с.

287094. Щур І. З., Ковальчук А. І. Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок. . , . С. 95-101.

287095. Топливные элементы. Кинетика электродных процессов. Наука. Москва, 1968. 375 с.

287096. Bryskyi R. M. Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises = Інституалізація інновацій у контексті зміцнення економічної безпеки держави та підприємств. . , . Р. 16-23.

287097. Топливоиспользование и тепловые электрические станции. Изд. АН УССР. Киев, 1958. 118 с.

287098. Білий Л. А., Ковівчак Я. В. Нові напрямки конструювання трансформаторів. . , . С. 106-113.

287099. Козевич О. П. Особливості використання вимірювальних трансформаторів у системах обліку електроенергії. . , . С. 114-118.

287100. Топольян К. О. Применение метода смешанной стратегии при синтаксическом анализе. ИК. Киев, 1975. 18 с.

287101. Bublyk M. I. Logistic systems at the national level for reducing technogenic losses = Застосування логістичних систем на національному рівні для зниження техногенних збитків. . , . Р. 24-31.

287102. Karyy O., Trach O. Demarketing of fuel and energy resources in housing and utilities sector = Демаркетинг паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві. . , . Р. 32-38.

287103. Fedoran Y. A., Volkogon V. M., Antoniuk V. S. Influence of cutting conditions and radius of the rounding of tool made of composite 10N on surface layer state during turning of hardened steels : [вплив механічної обробки на структурний стан поверхневого шару сталі ХВГ]. . , . P. 3-8.

287104. Kobylyukh O. Y., Melnyk G. M. Cold chain development in Ukraine = Розвиток холодної логістики в Україні. . , . Р. 39-46.

287105. Нємий С. В. Техніко-економічний аспект уніфікації у машинобудуванні. . , . С. 29-34.

287106. Barandich C. S., Vysloukh S. P., Voloshko O. V. The limit of endurance, as the main inducator of operational properties of devices : [наведено аналіз наукових досліджень у галузі технологічного забезпечення ... [див. анотацію]]. . , . P. 35-39.

287107. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з англійської мови з тестовими завданнями для перевірки засвоєння лексичного матеріалу за підручником Носової Н.Н. "English for machine-building institutes" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

287108. Топунов А. М., Тихомиров Б. А. Управление потоком в тепловых турбинах. Машиностроение. Ленинград, 1979. 151 с.

287109. Топфер Г., Шрепель Д., Шварц А. Система пневматических элементов релейной техники. Энергия. Москва, 1972. 87 с.

287110. Топфер М. Микроэлектроника толстых пленок. Технология, конструирование, применение. Мир. Москва, 1973. 260 с.

287111. Топчиев А. В.. Кренцель Б. А. Полиолефины - новые синтетические материалы. АН СССР. Москва, 1963. 93 с.

287112. Hromniuk S., Hrytsaj I. The study of the cutting force and its components in radial-circular cutting of the gears : [розрахунок сили різання в радіально-коловому способі нарізання зубчастих коліс]. . , . P. 61-67.

287113. Panchuk A. H., Panchuk V. H., Melnyk V. O. Researching geometry of normal wear of a carrier die used for ceramic bricks production. . , . P. 74-79.

287114. Морква Н. Миколаївська книга живе! З досвіду організації Центральною бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва виставки місцевих видавництв. . , . С. 37-38.

287115. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування та розробка Web-додатків" для студентів спеціальності 8.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

287116. Александр Васильевич Топчиев. (1907-1962). Наука. Москва, 1964. 159 с.

287117. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Управління ІТ-проектами" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

287118. Топчий Л. С., Тищенко А. Н., Скорик Е. Д. Планирование повышения производительности труда во вспомогательном производстве. Тэхника. Киев, 1988. 63 с.

287119. Топчий Л. С. Хозяйственный расчет на промышленных предприятиях. Прапор. Харьков, 1972. 42 с.

287120. Vystoukh S. H., Voloshko O. V., Rogovoy A. N. System of processing of technological information : [опрацювання інформації під час розв'язання задач технологічної підготовки виробництва за допомогою ефективних методів багатовимірного статистичного аналізу і штучних нейронних мереж]. . , . P. 79-86.

287121. Литвіняк Я. М. Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення. . , . С. 93-98.

287122. Торгашев В. А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ. Сов. радио. Москва, 1973. 120 с.

287123. Мартиняк М. А., Мисяк Й. С. Аналіз роботи систем централізованого постачання тепла споживачам. . , . С. 17-20.

287124. Цирульник С. М., Роптанов В. І., Вернигора В. В. Робот-стенд та його практичне застосування : [особливості практичного використання лабораторного робота-стенда для підвищення професійного рівня з програмування мікропроцесорних систем]. . , . С. 37-41.

287125. Kosar N. S., Kuzjo N. E., Sokil Ju.R. Recycling - principal tendency of environmental marketing development in Ukraine = Рециклінг - визначальний напрям розвитку екологічного маркетингу в Україні. . , . Р. 47-54.

287126. Кузьо І. В. Механіка і Львівська політехніка : [до 170- річчя Національного університету " Львівська політехніка" та 140-річчя підготовки у ньому інженерів-механіків]. . , . С. 3-8.

287127. Задерій Л. Взаємодія публічних і шкільних бібліотек у забезпеченні інформаційної підтримки навчально-освітнього процесу в загальноосвітніій школі. . , . С. 39-40.

287128. Krykavskyi Y. V., Kosar N. S., Stets O. M. Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories = Інновації у сфері маркетингу як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств. . , . Р. 55-62.

287129. Торлин В. Н., Баталин А. С. Финишные операции в гибком автоматизированном производстве. Техника. Киев, 1987. 208 с.

287130. Хоменко І. Як стати бібліотекарем, або Пригоди бібліоновачка. . , . С. 41-42.

287131. Kubrak N. R. Supporting the competitiveness of dairy processing enterprises in terms of european integration = Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах євроінтеграції. . , . Р. 63-68.

287132. Чуканова С. Структура сучасної системи бібліотечної освіти у США. . , . С. 43-48.

287133. Гелетій В. М., Новіцкий Я. М., Федик В. В. Комп'ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. . , . С. 9-12.

287134. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Вбудовані комп'ютерні системи" для студентів спеціальності 8.091501 "Комп`ютерні системи та мережі" та 7.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

287135. Тормозная способность электронов и позитронов. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 236 с.

287136. Тормозные механизмы. ЦНИИТЭИавтопром. Москва, 1990. 96 с.

287137. Ланець О. С., Гурський В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В. Обґрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом. . , . С. 28-36.

287138. Нємий С. В., Бритковський В. М. Енергетична ефективність системи електростартерного пуску автомобільних двигунів. . , . С. 37-41.

287139. Сологуб Б. В., Федик В. В. Спроможність оптимізації величини сили затягування болтових з'єднань опорно-поворотного пристрою автокранів. . , . С. 56-59.

287140. Тормышев Ю. И., Федоренко М. П. Методы и средства формирования шаговых траекторий. Наука и техника. Минск, 1980. 142 с.

287141. Gurey V., Korendiy V., Dmyterko P. Mathematical model of dynamik processes during friction hardening of flat surfaces : [математична модель динамічних процесів, які виникають у разі фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин]. . , . P. 79-85.

287142. Тормышев Ю. И. Технические средства машинной графики. Наука и техника. Минск, 1987. 192 с.

287143. Торнтон Д. Р. Смазки для изложниц. Металлургиздат. Москва, 1958. 48 с.

287144. Торопкин Г. Н. Основы надежности изделий квантовой электроники. Радио и связь. Москва, 1983. 240 с.

287145. Malaschenko V., Strilets O. Experimental research of the resilient key connections statics : [методика експериментальних досліджень статики з'єднань з пружними призматичними шпонками]. . , . P. 100-105.

287146. Торопов В. С. Применение "идеальной" петли гистерезиса ферромагнетиков в магнитных запоминающих устройствах. АН СССР. Вычислит. центр. Москва, 1962. 34 с.

287147. Торопов Е. В., Литвинов В. К. Теплообмен в топке парогенератора и его расчет на ЭЦВМ. УПИ. Свердловск, 1980. 54 с.

287148. Liulchak Z. S. The peculiarities of the strategic planning of the regional power industry sustainable development = Особливості стратегічного планування збалансованого розвитку регіональної енергетики. . , . Р. 69-75.

287149. Торопов П. А., Булак Л. Н. Кристаллография и минералогия. Стройиздат. Ленинград, 1972. 504 с.

287150. Торопов Н. Р. Диагностика программ в режиме микродиалога. Ин-т технич. кибернетики. Минск, 1988. 16 с.

287151. Мalaschenko V. O., Fedik V. V., Borys A. O. Force interaction in the elements of clutch with parallel grooves in driven half sleeve : [конструкція кулькової муфти вільного ходу КМВХ осьової дії для стартерів двигунів внутрішнього згоряння]. . , . P. 106-110.

287152. Торопов Н. Р. Диалоговая система программирования ЛЕС. Наука и техника. Минск, 1985. 263 с.

287153. Mamchyn M., Dobush Y. The multi attributive model of cumulative territorial product of balneological resorts = Мультиатрибутивна модель сукупного територіального продукту бальнеологічних курортів. . , . Р. 76-83.

287154. Торохтин М. Д., Денисюк В. Г. Здравницы Карпат. Карпати. Ужгород, 1975. 96 с.

287155. Брао І. Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії. . , . С. 40-47.

287156. Торф Э. М. Экономика и организация опытных производств. Экономика. Москва, 1975. 95 с.

287157. Торчик В. И. Сады на крышах. Наука и техника. Минск, 1989. 71 с.

287158. Чабан О., Бойко О. Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг. . , . С. 48-51.

287159. Торяник М. С. Пространственная устойчивость арок с упругими связями. Изд. ун-та. Харьков, 1965. 139 с.

287160. Тофанюк А. С. Стабилизаторы напряжения. Воениздат. Москва, 1958. 32 с.

287161. Микитин Г. Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води. . , . С. 52-59.

287162. Тофпенец Р. Л. Разупрочняющие процессы в стареющих сплавах. Наука и техника. Минск, 1979. 184 с.

287163. Тоценко В. Г. Алгоритмы технического диагностирования дискретных устройств. Радио и связь. Москва, 1985. 238 с.

287164. Точилин В. А. Корректность экономико-математических моделей. Наук. думка. Киев, 1989. 173 с.

287165. Точилов К. С. Физиологические основы трудового процесса. ЛДНТП. Ленинград, 1966. 31 с.

287166. Лиса О., Мідик І. Проблемні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції. . , . С. 60-63.

287167. Margita N. O., Hryniv N. T. Conceptual principles of risk management in logistic system of enterprise = Концептуальні засади управління ризиком в логістичній системі підприємства. . , . Р. 84-91.

287168. Точильников Д. Г., Гильман Я. Г., Россинский Н. А. Радиоизотопный метод определения износа прецизионных деталей с рабочей поверхностью большой кривизны. Энергоиздат. Москва, 1981. 60 с.

287169. Любчик О., Микийчук М., Гонсьор О. Аналіз шляхів удосконалення методів індентифікації видів м'яса. . , . С. 63-68.

287170. Melnyk O.G., Horbal N. I., Hryvnak A. V. Market research of the Ukrainian labour market = Маркетингові дослідження ринку праці України. . , . Р. 92-99.

287171. Mnykh O. B. Aktual problems of economics and capitalization value-oriented management: new challenges of marketing = Актуальні проблеми капіталізації економіки і вартісно-орієнтованого менеджменту: нові виклики маркетингу. . , . Р. 100-107.

287172. Точильников Д. Г. Радиоиндикаторные методы определения износа деталей двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение. Ленинград, 1968. 158 с.

287173. Кордіяка Ю., Міхалєва М., Байцар Р. Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей. . , . С. 107-110.

287174. Столярчук П., Микийчук Б., Яцук В., Шпак О. Оптимізація методики контролю якості сонячних колекторів. . , . С. 119-124.

287175. Mqcik R., Nalewajek M. Smart shopping as consumer orientation and its selected correlates - empirical investigation = Розумний шопінг як орієнтація споживачів та його вибіркова кореляція - емпіричне дослідження. . , . Р. 108-116.

287176. Petryk I. The problems of identification of integrated structures in a competitive environment = Проблема ідентифікації інтегрованих структур у конкурентному середовищі. . , . Р. 117-123.

287177. Бойко Т., Рябкова Т. Ризики, що супроводжують господарську діяльність, - сутність, класифікація і підходи до оцінювання : [проаналізовано суть терміна "ризик" та суміжних понять. Запропоновано їх однозначне трактування та класифікація]. . , . С. 125-131.

287178. Pytulyak N. S. Modern trends and prospects for logistics concepts development = Сучасні тенденції та перспективи розвитку концепцій логістики. . , . Р. 124-130.

287179. Демчук Л., Байцар Р. Статистичні методи в управлінні якістю виробничиих процесів : [проведено теоретичний аналіз статистичних методів в управлінні якістю виробничих процесів. Вказано на їх переваги, особливості та специфічні вимоги]. . , . С. 131-137.

287180. Pokhylchenko O. The project bases of Ukrainian transport infrastructure development = Проектні засади розвитку транспортної інфраструктури України. . , . Р. 131-141.

287181. Rusanovska O. A. Systematization of methods and tools of operative controlling at enterprise = Систематизація методів та інструментів оперативного контролінгу на підприємстві. . , . Р. 142-151.

287182. Skoryk O. "The physical internet" as a new global logistics conception = "Фізичний інтернет" як нова глобальна логістична концепція. . , . Р. 152-158.

287183. Falovych V. A. Estimating the value of real estate logistics objects = Оцінка вартості логістичних об'єктів нерухомості. . , . Р. 159-165.

287184. Chornopyska N. V. Conceptual approach to define the notion "green logistics" = Концептуальні підходи до визначення поняття "зелена логістика". . , . Р. 166-171.

287185. Yakymyshyn L. Y. Determinants of production in the supply chain of daily demand = Детермінанти процесів у ланцюгу поставок продукції повсякденного попиту. . , . Р. 172-181.

287186. Нагорний Ю. І., Литвиненко Л. А. Выбор модели корпоративного снабжения. . , . С. 56-57.

287187. Засовенко А. В. Моделювання розповсюдження хвиль в ідеально пружно-пластичній балці. . , . С. 57.

287188. Точная штамповка деталей из высоколегированных сталей и сплавов. Оборонгиз. Москва, 1963. 130 с.

287189. Точное приборостроение. Всесоюзн. заоч. машиностр. ин-т. Москва, 1978. 174 с.

287190. Точное приборостроение. Изд. ун-та. Ленинград, 1978. 111 с.

287191. Кемкіна В. І. Голбол як вид спорту у вищих навчальних закладах. . , . С. 58-60.

287192. Точность, взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении. Наука. Москва, 1964. 387 с.

287193. Соловйова Л. Г. Оздоровительные формы физических упражнений при сердечно-сосудистых заболеваниях. . , . С. 61-62.

287194. Голева Н. П., Грищенко Л. Я. Влияние физических нагрузок на кровообращение. . , . С. 62-64.

287195. Точность и надежность автоматических станков и приборов активного контроля. Машиностроение. Ленинград, 1968. 139 с.

287196. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1970. 175 с.

287197. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1973. 136 с.

287198. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1974. 143 с.

287199. Крюков Ю. М., Дудник Ю. И. Физиологическое обоснование нагрузок умеренной интенсивности. . , . С. 64-65.

287200. Кемкина В. И.,Жержерунов А. А., Жук В. С. Система внешнего дыхания при физических упражнениях. . , . С. 65-66.

287201. Михайленко Н. В., Мотуз С. О. Влияние аэробных и анаэробных нагрузок на функциональные возможности организма спортсменов. . , . С. 66-67.

287202. Федорова О. В., Рева А. В. Энергообеспечение физической активности. . , . С. 68-69.

287203. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1975. 160 с.

287204. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1976. 104 с.

287205. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1977. 116 с.

287206. Точность и надежность кибернетических систем. Наукова думка. Киев, 1978. 136 с.

287207. Ремешевський О. В., Циганок В. І. Витривалість, фізична працездатність і здоров'я. . , . С. 69-70.

287208. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1975. 106 с.

287209. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1979. 166 с.

287210. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1979. 112 с.

287211. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1980. 108 с.

287212. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1982. 102 с.

287213. Крюков Ю. М. Дозирование интенсивности физической нагрузки. . , . С. 60-61.

287214. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1983. 117 с.

287215. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1984. 131 с.

287216. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1985. 108 с.

287217. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1986. 143 с.

287218. Луценко С. Г., Засоби й методи розвитку витривалості. . , . С. 70-72.

287219. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1987. 145 с.

287220. Музичова Н. І., Путров О. Ю. Особливості дихання та тактика бігу на середні дистанції. . , . С. 72-74.

287221. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1988. 159 с.

287222. Журавльов Ю. Г., Щокін О. О. Мета та завдання спортивної підготовки на заняттях гирьовим спортом. . , . С. 74-75.

287223. Точность и надежность механических систем. Риж. политех. ин-т. Рига, 1989. 132 с.

287224. Барська Н. Л., Напалкова Т. В. Вплив ритмічної гімнастики на здоров'я. . , . С. 76-77.

287225. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 76 с.

287226. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 64 с.

287227. Чухланцева Н. В., Сокол Л. Г. Методика виховання сили на заняттях загальної функціональної підготовки у жіночих групах. . , . С. 77-79.

287228. Голєва Н. П. Застосування засобів різноманітних видів спорту у процесі фізичного виховання у вищому навчальному закладі. . , . С. 80-81.

287229. Точность и надежность электронных систем обработки информации. Наук. думка. Киев, 1975. 130 с.

287230. Баєва Л. В. Юридична сила статуту територіальної громади. . , . С. 82-83.

287231. Точность и техника измерений в машиностроении. Машгиз. Москва, 1953. 125 с.

287232. Буканов Г. М. Передумови реформування житлового права. Сучасні тенденції розвитку житлового законодавства. . , . С. 83-85.

287233. Висоцька Н. І. Мета та інструментарії патентного пошуку. . , . С. 85-86.

287234. Денисенко В. В. Преюдиціальна процедура в праві ЄС. . , . С. 87-88.

287235. Точность изготовления шариковых и роликовых подшипников на автоматических линиях. АН СССР. Москва, 1955. 247 с.

287236. Купін А. П. Понятійно-категорійна сутність адміністративного правозастосування. . , . С. 88-90.

287237. Надієнко О. І. Фактор досвіду пенсійного забезпечення постсоціалістичних країн у реформуванні пенсійної системи України. . , . С. 90-92.

287238. Сильвестров С. Д., Лазарев В. М., Корниенко А. И., Паншин М. И. Точность измерения параметров движения космических аппаратов радиотехническими методами. Сов. радио. Москва, 1970. 319 с.

287239. Назаренко П. Г. Морально-правові критерії часу та місця провадження слідчих дій. . , . С. 92-93.

287240. Точность металлорежущих станков и пути расширения их технологических возможностей. Ижев. механ. ин-т. Ижевск, 1967. 132 с.

287241. Саміло Г. О. Співвідношення права і релігії (на прикладі сучасного Ізраїлю). . , . С. 94-95.

287242. Сергєєва С. М. Франчайзинг в Україні: окремі аспекти. . , . С. 95-97.

287243. Точность механизмов и автоматизированных измерительных средств. Наука. Москва, 1966. 192 с.

287244. Тимчук О. Л. Деякі аспекти системи покарань в кримінальному законодавстві держав Латинської Америки. . , . С. 97-99.

287245. Філей Ю. В. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти власності в Україні. . , . С. 99-100.

287246. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і відсторонення від посади: проблема розмежування. . , . С. 101-102.

287247. Шиян О. Ю. Актуальні аспекти класифікації місцевих бюджетів. . , . С. 103-104.

287248. Багмут Г. В. Особливості правового статусу арбітражних керуючих. . , . С. 104-106.

287249. Гайдаржийська Г. І Щодо визначення змісту права людини на життя як особистого немайнового права. . , . С. 106-108.

287250. Гребенюк К. А. Причини та умови корисливих злочинів проти власності. . , . С. 108-109.

287251. Калиниченко О. В., Купін А. П. Ідея справедливості в адміністративному правозастосуванні. . , . С. 110-111.

287252. Квітко В.В., Саміло Г.О. Класифікація сучасних форм державного правління. . , . С. 111-113.

287253. Точность механической обработки и пути ее повышения. Гос. Н-Т. Изд. Маш. лит.. Москва, 1951. 485 с.

287254. Ковальова О. В., Баєва Л. В. Порядок розробки, прийняття та затвердження статутів територіальних громад. . , . С. 113-115.

287255. Кошова Т. В. Необхідність інституту свідків в господарському процесі. . , . С. 115-116.

287256. Точность отливок. Машгиз. Москва, 1960. 208 с.

287257. Кузьменко М. В., Буканов Г. М. Дослідження сучасних аспектів розвитку конституціоналізму в Україні. . , . С. 117-118.

287258. Мельниченко О. В. Питання адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до стандартів ЄС. . , . С. 118-120.

287259. Точные измерения в акустооптике и оптоэлектронике. ВНИИ физико-техн. и радиотех. измер.. Москва, 1985. 108 с.

287260. Точные приборы для измерения абсолютного давления. Изд. стандартов. Москва, 1971. 56 с.

287261. Точные приборы и измерительные системы. МИП. Москва, 1989. 132 с.

287262. Точные электрические измерения. Изд. иностр. лит.. Москва, 1959. 422 с.

287263. Котляревський Я. В., Князєв С. І., Мельников О. В. Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі. . , . С. 5-19.

287264. Підоричева І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем. . , . С. 20-30.

287265. Мельниченко О. В. Правові засади громадянства ЄС. . , . С. 120-122.

287266. Іванова Я. Фестиваль дитячого читання "Книгоманія". . , . С. 49-50.

287267. Мєднікова Р. О. Поняття та ознаки цінних паперів в Україні. . , . С. 122-123.

287268. Ковальчук Ю. Досвід реалізації PR-проекту в бібліотеках Рівненщини. . , . С. 53-54.

287269. Михайлова О. Є. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами. . , . С. 124-125.

287270. Перельман І. В. Порівняльно-правова характеристика права господарського відання та права оперативного управління. . , . С. 125-127.

287271. Прийменко А. В. Проблема часу виникнення та періодизації історії розвитку міжнародного права. . , . С. 127-129.

287272. Сабліна Є. В. Основні тенденції розвитку законодавства України щодо вирішення індивідуальних трудових спорів. . , . С. 129-130.

287273. Сафонова В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста. . , . С. 55-57.

287274. Сафронова І. І. Правосуб'єктність індивідів з позицій моністичної та дуалістичної теорій. . , . С. 131-132.

287275. Сотник С. А. Колізія принципів права націй на самовизначення та територіальної цілісності держав і шляхи її вирішення. . , . С. 132-134.

287276. Олійник А. А. Легалізація іноземного шлюбу. . , . С. 134-135.

287277. Харіна К. О. Порядок здійснення та основні напрями удосконалення реєстраційного обліку фізичних осіб. . , . С. 136-137.

287278. Шершньов О. О., Бараннік Р. В. Кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні. . , . С. 137-139.

287279. Шокотко Т. В., Бараннік Р. В. Специфіка причинності економічної злочинності. . , . С. 139-141.

287280. Шульженко О. С. Правове регулювання відносин сурогатного материнства в Україні. . , . С. 141-142.

287281. Яланська В. А. Вільний нотаріат в Україні: досвід зарубіжних країн. . , . С. 143-144.

287282. Походенко С. В. Теорії політичного вибору. . , . С. 145-146.

287283. Сафіулліна Ю. В. Відповідальність як предмет психологічних досліджень. . , . С. 147-148.

287284. Волошина Н. В. Віртуальна мова підлітків. . , . С. 148-151.

287285. Бондар І. В. Предиктори успіху відмови від куріння тютюну у підлітковому віці. . , . С. 151-152.

287286. Тощаков Л. Н. Передача сигналов по линейным электрическим цепям. Изд. Лен. ун-та. Ленинград, 1973. 143 с.

287287. Бородулькіна Т. О. Метафоричний тренінг як активний метод навчання студентів-психологів. . , . С. 153-154.

287288. Травин В. И. Совершенствование планирования и управления научно-техническим прогрессом на предприятии. ЛДНТП. Ленинград, 1973. 31 с.

287289. Шубертий Н. Г. Стратегия развития компании как фактор эффективности системы продаж. . , . С. 155-156.

287290. Травникова Н. П. Эффективность визуального поиска. Машиностроение. Москва, 1985. 128 с.

287291. Пучина О. В. Соціально-психологічна допомога спеціалістам прідприємства у процесі професійної адаптації. . , . С. 156-158.

287292. Термостатика и термодинамика. Энергия. Москва, 1970. 504 с.

287293. Трайнев В. А. Автоматизация управления. Знание. Москва, 1977. 63 с.

287294. Чегеринець М. Яскрава сторінка історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика. . , . С. 58-60.

287295. Коваленко А. В. Виртуализация социальных сетей. . , . С. 158-160.

287296. Філонова І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні. . , . С. 83-93.

287297. Шаблико А. О. Уявлення студентів про сім'ю. . , . С. 160-162.

287298. Законодавчі та нормативні документи: жовтень, листопад, грудень : [перелік установ, закладів культури, інших огранізацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей]. . , . С. 61-62.

287299. Трайнев В. А., Яковенко Е. Г. Экономические вопросы автоматизации подготовки производства в машиностроении. Вышэйшая школа. Минск, 1976. 141 с.

287300. Трактор АСХТЗ-НАТИ. Модель 1-ТА. Машгиз. Москва, 1950. 180 с., 2 вкл. л. : ил., табл., черт.

287301. Трактор ДТ-54. Харькоский тракторный завод. Харьков, 1950. 164 с., 3 л. черт. : ил., табл., черт.

287302. Трактор ДТ-54. Руководство по эксплуатации. Машгиз. Москва, 1952. 191 с.

287303. Семенцова О. М. Особливості розвитку комунікативної діяльності дошкольників із ЗПР. . , . С. 162-164.

287304. Шувалов Е. А., Добряков Б. А., Борисов Ю. И. Трактор "Кировец". Описание конструкции и расчет. Машиностроение. Ленинград, 1974. 168 с.

287305. Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : затверджено Постановою Правління Національного банку України № 221 від 09.04.2015 р.. . , . С. 188-195.

287306. Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект. . , . С. 164-165.

287307. Трактор Т-150. Колос. Москва, 1978. 288 с.

287308. Трактор ХТЗ-7. Машгиз. Москва, 1954. 199 с.

287309. Хрусталева М. С. Общество рисков как социальная ситуация современной семьи. . , . С. 165-166.

287310. Трактор ХТЗ-7. Научтехиздат. Киев, 1955. 195 с.

287311. Репецкая А. В. Концептуальная модель экзистенциальной рефлексии и ее операционализация. . , . С. 167-170.

287312. Тракторные и комбайновые дизели. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. Москва, 1982. 116 с.

287313. Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничим транспортом України : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України № 145 від 20.04.2015 р.. . , . С. 268-271.

287314. Казаченко Н. П. К вопросу о психогигиеническом обеспечении профессионально-педагогического труда. . , . С. 170-171.

287315. Доменев С. И., Банник А. П., Коваль И. А., Моргулис Ю. Б. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности. Машиностроение. Москва, 1987. 184 с.

287316. Шевчук З. М. Базисні цінності в дискурсі психологічної теорії. . , . С. 172-173.

287317. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2015. 80 c.

287318. Артемьев П. П., Атаманов Ю, Е., Богдан Н. В. Тракторные поезда. Машиностроение. Москва, 1982. 183 с.

287319. Тракторы и автомобили. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Иомк. ин-т инж. с/х произв.. Москва, 1976. 147 с.

287320. Максименко Є. А. Психологічні теорії формування образу міста. . , . С. 174-175.

287321. Бесєдіна О. В. Психосематика особистісної трансформації в зрілому віці. . , . С. 175-177.

287322. Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия. ВИНИТИ. Москва, 1968. 156 с.

287323. Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия. ВИНИТИ. Москва, 1973. 111 с.

287324. Капитан Л. П. Субъективное отношение к жизни у мужчин и женщин. . , . С. 177-178.

287325. Гавриленко Г. М. Музика як чинник емоційного стану людини. . , . С. 179-180.

287326. Межинська Г. В. Представленість емоційних станів людини у зовнішній рекламі. . , . С. 180-182.

287327. Тимченко А. С. Образ дитини у сучасній рекламі. . , . С. 182-184.

287328. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" зі спеціальності 7.030509 01 "Облік і аудит" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

287329. Тракторы "Универсал-1" "Универсал-2". Машгиз. Москва, 1950. 148 с., 4 л. ил. : ил., табл., черт.

287330. Погарь М. М. Особливості ставлення до психології у студентів-психологів. . , . С. 184-185.

287331. Вертеба В. І., Храмцова Д. О. Модальність сприйняття як чинник навчальної успішності студентів. . , . С. 186-187.

287332. Галимон В. Е., Шнурченко А. А. Особенности отношения к учебному процессу у студентов-психологов. . , . С. 188-189.

287333. Транзисторная электроника в приборостроении. Оборонгиз. Москва, 1959. 290 с.

287334. Ломоносов Д. А. Динамика отношения к преподавателям у студентов-психологов. . , . С. 189-191.

287335. Мордвинцева М. В. Исследования представлений об эмоциях у детей старшего дошкольного возраста в психологии. . , . С. 191-193.

287336. Транзисторные логические и функциональные элементы "Логика-Т" и их применение в бесконтактных системах промышленной автоматики. Информэлектро. Москва, 1969. 54 с.

287337. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Облік автотранспорту та автоперевезень" для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" зі спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

287338. Транзисторные логические и функциональные элементы серии ЭТ. ДНТИП. Калинин, 1967. 50 с.

287339. Вітер Т. С. Особливості емпатії у дітей молодшого шкільного віку із розумовими вадами. . , . С. 193-194.

287340. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Основи електроенергетики" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 25 с.

287341. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електроенергетики" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.050702 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 47 с.

287342. Резніченко М. Ю. Образ психолога у сучасному кінематографі. . , . С. 195-196.

287343. Галушко О. В. Особливості екзистенціальної рефлексії студентів. . , . С. 196-197.

287344. Сокирко І. В. Корпоративна культура як чинник трудової мотивації персоналу. . , . С. 198-199.

287345. Кізілова К. В. Практика профілактики та розв'язання конфліктів у народній мудрості. . , . С. 199-201.

287346. Єловець В. І. Индивідуально-психологічні особливості особистості в генезі серцево-судинних захворювань. . , . С. 201-202.

287347. Транзисторные преобразователи и системы управления. ВНИИЭМ. Москва, 1977. 122 с.

287348. Усенко К. О. Особливості ставлення студентів-психологів до вивчення іноземної мови. . , . С. 202-204.

287349. Транзисторные телевизоры США и Япония. Связь. Москва, 1968. 113 с.

287350. Чернышев А. А., Иванов В. И., Галахов В. Д. Транзисторы. Энергия. Москва, 1980. 142 с.

287351. Транзисторы. Методы измер. летрич. параметров : ГОСТ 18604.16-78 - ГОСТ 18604.19-78. Издательство стандартов. Москва, 1978. 19 с.

287352. Гава Н. Д. Причини і наслідки кримінальної поведінки підлітків. . , . С. 205-207.

287353. Махончук А. С. Психологічні чинники злочинності неповнолітніх. . , . С. 207-211.

287354. Транзисторы биполярные. Методы измерений электрических параметров : ГОСТ 18604.1-80 - ГОСТ 18604.3-80. Издательство стандартов. Москва, 1980. 40 с.

287355. Леонова С. С. Особенности социально-психологической адаптации младших школьников. . , . С. 211-212.

287356. Янковская О. А. Психологічна допомога дітям з частими довготривалими захворюваннями. . , . С. 212-213.

287357. Транзисторы биполярные : СВЧ генераторные : методы измерений электрич. параметров : ГОСТ 18604.12-77 - ГОСТ 18604.15-77. Издательство стандартов. Москва, 1977. 24 с.

287358. Транзисторы полевые. Методы измерения электрич. параметров : ГОСТ 20398.9-80 - ГОСТ 20398.13-80. Издательство стандартов. Москва, 1981. 20 с.

287359. Міняйло С. М. Методика дослідження ціннісного ставлення батьків до дитини. . , . С. 213-214.

287360. Транквиллитати А. Н. Если у вас болит спина. Сов. спорт. Москва, 1989. 48 с.

287361. Катинська Н. Р. Психологічні особливості розвитку усної мови дитини з розладами аутистичного спектру. . , . С. 214-216.

287362. Аникеева И. Н., Буда А. О., Васючкова Т. С. Транслятор альфа-6 в системе Дубна. Наука. Москва, 1979. 351 с.

287363. Транслятор ТА-2М. АН СССР. Вычислит. центр. Москва, 1968. 33 с.

287364. Повстяна Г. Ю., Семенцова О. М. Психологічна корекція спілкування дітей старшого дошкільного віку із ЗПР. . , . С. 216-218.

287365. Транспорт и защита окружающей среде. Знание. Москва, 1979. 94 с.

287366. Агарков О. А. Критерії соціальної ефективності реалізації концепції "соціально-політичного маркетингу". . , . С. 219-220.

287367. Транспорт промышленных предприятий. Изд. ун-та. Калинин, 1978. 136 с.

287368. Белов И. В., Персианов В. А., Волков Б. А. Транспорт Страны Советов. Транспорт. Москва, 1987. 310 с.

287369. Транспорт энергий. Знание. Москва, 1982. 63 с.

287370. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу: регіональний аспект. . , . С. 220-221.

287371. Транспортирующие машины. Машгиз. Москва, 1956. 100 с.

287372. Бабарикіна Н. А. Децентралізація публічної влади. . , . С. 221-223.

287373. Спиваковский А. О., Бржезовский С. М., Дьячков В. К. Транспортирующие машины. Машиностроение. Москва, 1969. 115 с.

287374. Дубініна Я. П. Актуальні проблеми та шляхи підвищення соціальної ефективності управління освітньою системою регіону. . , . С. 223-225.

287375. Єрохіна Т. В. Соціально-деструктивні функції медіа-тероризму. . , . С. 225-226.

287376. Транспортная инфраструктура и ее роль в повышении эффективности общественного производства. МАДИ. Москва, 1981. 126 с.

287377. Попович В. М. Соціальна робота в громаді: перспективи розвитку в Україні. . , . С. 227-228.

287378. Транспортная кибернетика. Изд. ун-та. Киев, 1971. 118 с.

287379. Транспортная кибернетика. Изд. ун-та. Киев, 1972. 152 с.

287380. Транспортная кибернетика. Изд. ун-та. Киев, 1973. 154 с.

287381. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

287382. Усенко О. І. Громадсько-політичні рухи та соціальні медіа в інформаційну добу. . , . С. 228-230.

287383. Агарков О. А., Альошина Ю. Г. Реалізація соціальних програм засобами маркетингу. . , . С. 230-231.

287384. Агарков О. А., Запорожець К. В. Підвищення пенсійного віку для жінок як соціальний ризик. . , . С. 232-233.

287385. Агарков О. А., Іваненко О. Л. Динаміка життєвих стратегій жінок в сучасному суспільстві. . , . С. 234-236.

287386. Арабаджиєв Д. Ю., Катаєва А. В. Застосування технології емпауерменту: методи і техніки. . , . С. 236-237.

287387. Арабаджиєв Д. Ю., Ременюк Д. Д. Роль грантів у розвитку соціальної роботи в Україні. . , . С. 238-239.

287388. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

287389. Попович В. М., Рибаченко К. О. Соціальна реклама в українському інформаційному просторі. . , . С. 239-241.

287390. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

287391. Попович В. М., Сотник М. В. Розвиток Запорізької області засобами територіального маркетингу. . , . С. 241-242.

287392. Васильченко О. А.,Фєфєлова Д. Г. Гендерні особливості спеціалістів і клієнтів установ соціального захисту населення. . , . С. 243-244.

287393. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

287394. Васильченко О. А., Шепілова Ю. О. Соціальне проектування в соціальній роботі. . , . С. 244-245.

287395. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2015. 86 с.

287396. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2015. 116 с.

287398. Арабаджиєв Д. Ю., Шило А. В. Ейджизм як соціальна проблема сучасності. . , . С. 246-247.

287399. Погребна В. Л. Місце часопису "Дніпро" в сучасному журнальному дискурсі. . , . С. 248-250.

287400. Пода О. Ю. Гендерні технології в дискурсі соціальних комунікацій. . , . С. 250-251.

287401. Юферева О. В. Принципи літературної журналістики в сучасному медіа-травелозі (на матеріалі журналу "Мандри"). . , . С. 252-253.

287402. Скуртул Г. С. Міміка, жести - актуалізація невербального телеобразу. . , . С. 254-255.

287403. Куянцева О. О. Висвітлення симптомів світової фінансової кризи в українській економіці (на прикладі публікацій ділового тижневика "Бізнес"). . , . С. 255-257.

287404. Селюкова Н. Ю. Застосування авторського права до журналістських творів інформаційних жанрів. . , . С. 257-258.

287405. Розов А. К. Оптимальные правила остановки и их применение. Политехника. Санкт-Петербург, 2012. 236 с.

287406. Бєломорець В. П. Вимисел у публіцистиці. . , . С. 259-260.

287407. Островська Н. В. Різновиди політичних ток-шоу на українському телебаченні. . , . С. 260-262.

287408. Телевизионная журналистика. Наука. Москва, 2005. 368 с.

287409. Антонюк О. В., Волобуєв В. І., Головатий М. Ф., Бондар Ю. В., Захожай В. Б., Черній А. М., Щокін Г. В., Ятченко В. Ф. Малий етнополітологічний словник. МАУП. Київ, 2005. 288 с.

287410. Клименко Н. О. Продукування негативу як маніпулятивної технології у вітчизняних соціальних телевізійних репортажах. . , . С. 262-264.

287411. Бартновский А. Л., Боборицкий Ф. М., Козин В. О., Селиванец Н. Е. Транспортная связь. Транспорт. Москва, 1970. 224 с.

287412. Матвійчук Ю. Своє професійне свято колектив Національного банку України відзначив благодійною акцією. . , . С. 5-6.

287413. Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України : [здійснено багатоваріантний аналіз впливу ціни кожного товару, девальвації, зарплати, емісії та податків на розвиток економіки України]. . , . С. 7-14.

287414. Гладких Д. Проблеми і перспективи діяльності дочірніх установ російських державних банків в Україні : [на основі аналізу даних фінансової звістності банків, оприлюдненої НБУ, та ключових показників діяльності дочірніх структур російських банків]. . , . С. 15-21.

287415. Транспортное и энергетическое машиностроение. Брянский рабочий. Смоленск, 1961. 320 с.

287416. Серебрянський Д., Капелюх А. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України. . , . С. 22-28.

287417. Транспортное машиностроение. ЦИНТИМАШ. Москва, 1962. 138 с.

287418. Январь-апрель: континентальные порты в плюсе : [объем грузопереработки в морских портах Украины за январь-апрель 2015 года]. . , . С. 3.

287419. Транспортное машиностроение. Приокское кн. изд.. Брянск, 1964. 149 с.

287420. Верхолюк А., Лахненко В., Щерецький О., Сергієнко Р., Науменко М., Апухтін В., Назаренко О. Основні принципи розробки монетних сплавів із заданою електропровідністю : [аналіз наукових праць і дослідження впливу легуючих елементів на електропровідність міді та латуней]. . , . С. 29-33.

287421. Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? : [досліджено причини неможливості існування в сучасних грошей (які не є товаром, не мають зв'язку з золотом і власної вартості) ціни, якої не мали й золоті гроші, котрі були специфічним товаром]. . , . С. 34-39.

287422. Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України : [розкрито сутність стратегії глобалізації Китаю, представлено інструменти, методи та форми її реалізації. Аналіз стану відносин між Україною і Китаєм]. . , . С. 40-47.

287423. Пацера М. Система управління інформаційною безпекою як важлива складова загальної системи управління банком : [про засідання круглого столу]. . , . С. 48-49.

287424. Селіверстов В. Особливості впливу монетарної політики основних центральних банків на витрати на особисте споживання. . , . С. 50-53.

287425. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 751-887

287426. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 607-750

287427. Пухир С. Стратегічні пріоритети вдосконалення фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики. . , . С. 56-61.

287428. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 433-606

287429. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 273-432

287430. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 149-272

287431. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 1-148

287432. Пластун В. Побудова мультифакторної моделі портфельної оптимізації для інституційних інвесторів. . , . С. 62-67.

287433. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 777-921

287434. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 601-776

287435. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 425-600

287436. Ревак І., Кавун С. Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу : [динаміка залежності питомої ваги витрат державного бюджету на виконання наукових робіт і темпів приросту ВВП. Проблеми науки і напрями її розвитку]. . , . С. 68-76.

287437. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 249-424

287438. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 113-248

287439. Бешкетс В. К., Козловский М. Г., Куприн В. А., Флейшман Б. А. Транспортное обслуживание промышленных предприятий. Транспорт. Москва, 1964. 88 с.

287440. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 1-112

287441. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 1021-1226

287442. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 781-1020

287443. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 541-780

287444. Транпортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. МАДИ. Москва, 1975. 143 с.

287445. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 317-540

287446. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 141-311

287447. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1949. С. 1-140

287448. Попов Н. С., Изотов С. П., Антонов В. В. Транспортные машины с газотурбинными двигателями. Машиностроение. Ленинград, 1980. 221 с.

287449. Попов Н. С., Изотов С. П., Антонов В. В. Транспортные машины с газотурбинными двигателями. Машиностроение. Ленинград, 1987. 258 с.

287450. Бочаров Н. Ф., Гусев В. И., Семенов В. М. Транспортные средства на высокоэластичных движителях. Машиностроение. Москва, 1974. 208 с.

287451. Трансформаторные измерительные мосты. Энергия. Москва, 1970. 280 с.

287452. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1073-1262

287453. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 833-1072

287454. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 617-832

287455. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 401-616

287456. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 185-400

287457. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-184

287458. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 913-1064

287459. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 713-912

287460. Трансформаторы. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 127 с.

287461. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 553-711

287462. Трансформаторы. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 146 с.

287463. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 369-552

287464. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 177-368

287465. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-176

287466. Трансформаторы. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 96 с.

287467. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 841-992

287468. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 697-840

287469. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 521-695

287470. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 297-512

287471. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 145-296

287472. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-144

287473. Трансформаторы (автотрансформаторы) общего назначения сухие. Информэлектро. Москва, 1990. 10 с.

287474. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 765-966

287475. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 617-760

287476. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 473-616

287477. Трансформаторы (автотрансформаторы) общего назначения масляные. Информэлектро ИЗАНА. Москва, 1991. 32 с.

287478. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 329-471

287479. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 169-328

287480. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-160

287481. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 945-1128

287482. Трансформаторы. Энергия. Москва, 1975. 145 с.

287483. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 769-944

287484. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 545-768

287485. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 369-544

287486. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 169-368

287487. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1951. С. 1-168

287488. Трансформаторы. Энергия. Москва, 1970. 200 с.

287489. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 1871-2141

287490. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 1565-1867

287491. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 1253-1564

287492. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 949-1252

287493. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 725-948

287494. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 517-724

287495. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 349-515

287496. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 177-348

287497. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 1-176

287498. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1947. С. 225-336

287499. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 601-772

287500. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 473-604

287501. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 345-472

287502. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 217-344

287503. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 97-216

287504. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1-96

287505. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 737-843

287506. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 577-736

287507. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 441-575

287508. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 281-440

287509. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 153-280

287510. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1-152

287511. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 961-1127

287512. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 769-960

287513. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 593-768

287514. Порядок визначення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504. . , . С. 114-122.

287515. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 425-591

287516. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 177-424

287517. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1-176

287518. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1481-1616

287519. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1305-1480

287520. Трансформаторы. Энергия. Москва, 1972. 73 с.

287521. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1113-1304

287522. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 945-1111

287523. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 753-944

287524. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 537-752

287525. Трансформаторы. Энергия. Москва, 1964. 399 с.

287526. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 328-536

287527. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 193-328

287528. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1517-1684

287529. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1373-1515

287530. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1229-1372

287531. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1037-1228

287532. Порядок визначення в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504. . , . С. 123-130.

287533. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 829-1036

287534. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 621-827

287535. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 413-620

287536. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 209-412

287537. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1948. С. 1-208

287538. Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації : затверджено Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13.05.2015 р. № 98. . , . С. 153-154.

287539. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 52 с.

287540. Прилипко А. Г., Багратиони К. А. Подходы и средства для управления проектами НИОКР : [программные системы управления проектами; феномен инкорпоративности персонала]. . , . С. 69-76.

287541. Аристова Н. И. Управление уровнем автоматизации при производстве роботов. Иерархическая схема.. Часть 2. . , . С. 77-82.

287542. Крапива С., Павлов К. Присутственные места : [рынок наружной рекламы в Украине]. . , . С. 30-31.

287543. Курячая Е. Бить человеком : [уважение к персоналу - самый безотказный инструмент мотивации]. . , . С. 44-47.

287544. Трансформаторы и электрические машины. КГУ. Калинин, 1986. 155 с.

287545. Вавженчук С. Трудова правосуб'єктність: антиномії праворозуміння : [проблеми розуміння трудової правоздатності та дієздатності]. . , . С. 3-6.

287546. Трансформаторы преобразовательные масляные. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. Москва, 1991. 170 с.

287547. Трансформаторы преобразовательные сухие. ВНИИСТАНДАРТЭЛЕКТРО. Москва, 1991. 275 с.

287548. Новосельська І., Бобровник А. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет. . , . С. 7-10.

287549. Трансформаторы с магнитопроводами из аморфных сплавов. ИНФОРМЭЛЕКТРО. Москва, 1993. 26 с.

287550. Трубаков Є. До питання про підстави кваліфікації договору неукладеним. . , . С. 11-15.

287551. Глущенко Є. Цілісний майновий комплекс як об'єкт цивільного обороту: проблеми законодавчого визначення. . , . С. 16-19.

287552. Гуйван П. Порівняльні характеристики окремих строків і позовної давності. . , . С. 20-24.

287553. Клюєва Є., Добкіна К. Міжнародно-правові аспекти забезпечення безпеки мореплавства в особливих умовах : [визначення доцільності імплементації положень міжнародного Полярного кодексу]. . , . С. 25-27.

287554. Сухоставець І. Становлення та розвиток законодавства про оренду державного майна на українських землях. . , . С. 28-32.

287555. Гребенюк М., Ковальчук Ю. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах Африканського континенту. . , . С. 33-37.

287556. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 66 с.

287557. Трапезин И. И. Прочность металлов при переменной нагрузке. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 108 с. : ил., табл., черт.

287558. Трапезин И. И. Элементы расчетов за пределом упругости. МАИ. Москва, 1966. 48 с.

287559. Ситнік Т. Розвиток законодавства про землі, зайняті зеленими насадженнями в населених пунктах за часів СРСР. . , . С. 38-42.

287560. Трапезников А. К. Рентгено-дефектоскопия. Машгиз. Москва, 1948. 423 с. : ил, табл., черт.

287561. Чуйко Л. Господарський договір про передачу (перехід) майнових прав на земельну ділянку. . , . С. 43-46.

287562. Трапезников В. А., Шабанова И. Н. Рентгеноэлектронная спектроскопия сверхтонких поверхностных слоев конденсированных систем. Наука. Москва, 1988. 198 с.

287563. Рижук Ю. Юридична освіта у державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : реалії сьогодення. . , . С. 47-51.

287564. Чабан В. Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика. . , . С. 52-57.

287565. Трапезон Л. Г. Расчет упругих элементов при резонансных усталостных испытаниях. Наук. думка. Киев, 1983. 96 с.

287566. Гонтаренко Н. Адміністративні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном. . , . С. 58-61.

287567. Котух К. Принципи адміністративного права України. . , . С. 62-65.

287568. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015. 16 с.

287569. Нашинець-Наумова А. Інформаційна агресія як основний компонент інформаційної війни. . , . С. 66-69.

287570. Траскунов П. М. Граничные испытания как эффективный метод повышения надежности электронных устройств и приборов. ЛДНТП. Ленинград, 1966. 32 с.

287571. Негребецький В. Перевірка показань на місці - необхідна слідча (розшукова) дія. . , . С. 70-73.

287572. Трауб Д., Васильковский Г. Вожьняковский Х. Информация, неопределенность, сложность. Мир. Москва, 1988. 183 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.