Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

297604. Вишня О. Вишневі усмішки. Дніпро. Київ, 1967. 264 с.

297605. Гарбузов В. Ф. Про державний бюджет СРСР на 1980 рік і про виконання державного бюджету СРСР за 1978 рік. Доповідь і заключне слово на спільному засіданні Ради Союзу і Ради Національностей 2 сесії Верховної Ради СРСР 10 скликання. Політвидав. Київ, 1979. 32 с.

297606. Вишня О. Привіт! Привіт!. Рад. письменник. Київ, 1957. 496 с.

297607. Кузьменко В., Грицишина Т., Савенок Л. Вікові особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку. . , . С. 128-139.

297608. Гарбузов В. Ф. Про державний бюджет СРСР на 1979 рік і про виконання державного бюджету СРСР за 1977 рік. Доповідь на спільному засіданні Ради Союзу і Ради Національностей і заключне слово на засіданнях Ради Союзу і Ради Нац.10 сесії Верховної Ради СРСР 9 скликання. Політвидав. Київ, 1978. 32 с.

297609. Подшивайлов Ф. Особливості мотиваційної сфери особистості інтелектуально обдарованих старшокласників. . , . С. 140-145.

297610. Турбан В. Онтогенез етичного становлення особистості. . , . С. 146-155.

297611. Кудін А. П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова : [зміст основних етапів навчального процесу]. . , . С. 3-10.

297612. Гарчев П. І. Микола Олександрович Руднев. [б. в.]. Харків, 1973. 114 с.

297613. Слободянюк С. М. Інтелектуальні освітні системи - запорука інноваційного розвитку університету : [шлях інформатизації університетів]. . , . С. 11-16.

297614. Kennel E. Das Nieten im Stahl- und Leichtmetallbau. Hanser Verlag. Munchen, 1951. 190 S.

297615. Гарчев П. І. Червона гвардія України у боротьбі за владу Рад. Вища школа. Харків, 1983. 150 с.

297616. Березко О. Л., Ткаченко В. С. Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки. . , . С. 17-22.

297617. Гауф В. Казки. Веселка. Київ, 1978. 143 с.

297618. Keworkowa I. B. Lerne dolmetschen!. Internationale Beziehungen. Moskau, 1965. 102 S.

297619. Мосоров В. Я., Панський Т. І. Нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями. . , . С. 23-30.

297620. Тмєнова Н., Сусь Б. Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань. . , . С. 31-36.

297621. Khortitsya. Mistetstvo. Kiev, 1968. 78 p.

297622. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

297623. Зміни, що вносяться до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : затверджено... (див. анотацію). . , . С. 6-28.

297624. Kiev: Architectural landmarks and art museums. Aurora. Leningrad, 1987. 163 p.

297625. Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка. Дніпро. Київ, 1970. 665 с.

297626. Kireev P. S. Semiconductor physics. Mir publishers. Moscow, 1974. 672 p.

297627. Анохін В. М., Ковальова К. О. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. . , . С. 37-42.

297628. Гезліт Г. Економіка в одній лекції. Сейбр-Світло. Львів, 1995. 165 с.

297629. Слюсарчук Ю. М., Угрин Л. Є., Джавала Л. Л. Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики. . , . С. 43-48.

297630. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

297631. Гатальська Н. В. Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle. . , . С. 49-57.

297632. Kireev V. A. Physical chemistry. Higher school. Moscow, 1968. 566 p.

297633. Стефанович Т. О. Використання програмних продуктів Autodesk у навчальному процесі. . , . С. 58-62.

297634. Гейзінга Й. HOMO LUDENS. Основи. Київ, 1994. 246 с.

297635. Джавала Л. Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни "дискретна математика". . , . С. 63-69.

297636. Кухарська Н. П. Особливості навчальної дисципліни "Інформатика". . , . С. 70-74.

297637. Гельвецій К. А. Про людину, ії розумові здібності та ії виховання. Основи. Київ, 1994. 414 с.

297638. Гельд В. Світло чорної свічки. Рад. письменник. Київ, 1975. 168 с. с.

297639. Левченко О. М. Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки. . , . С. 74-80.

297640. Вишня О. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи. Наукова думка. Київ, 1984. 559 с.

297641. Геник С. Тернистий шлях до волі. Вік. Коломия, 1996. 303 с.

297642. Вишня О. Якби моя бабуся встали. Веселка. Київ, 1976. 158 с.

297643. Кричковська А. М., Паращин Ж. П., Швед О. В., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Новіков В. П. Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури. . , . С. 81-85.

297644. Чайківська Р. Т., Чайківський Т. В. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. . , . С. 86-90.

297645. Жежнич П. І., Завалій Т. І., Яковина В. С., Сердюк П. Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів. . , . С. 90-94.

297646. Гашек Я. Гумористичні оповідання. Держлітвидав. Київ, 1956. 146 с.

297647. Географічна енциклопедія України. Укр. Радянська Енциклопедія. Київ, 1989. 414 с.

297648. Географічна енциклопедія України. Укр. Радянська Енциклопедія. Київ, 1990. 480 с.

297649. Вища і середня спеціальна школа УРСР. Вид-во університету. Київ, 1967. 20 с.

297650. Суходоля О. М. Теорія та практика забезпечення енергетичної безпеки України. . , . С. 10-17.

297651. Георгіевська С. Двічі по два - чотири. Матрос Капітоліна. Веселка. Київ, 1971. 182 с.

297652. Вища освіта України. Компас. Київ, 1996. 496 с.

297653. Герасимов Є. Микола Щорс. Держполітвидав. Київ, 1955. 91 с.

297654. Костюковський Б. А., Нечаєва Т. П., Шліхта В. М. Проблеми вдосконалення системи управління розвитком паливно-енергетичного комплексу України в контексті забезпечення національної безпеки. . , . С. 18-25.

297655. Чубік А. Енергетична політика України в умова "гібридної" війни: засади, завдання і механізми реалізації. . , . С. 26-28.

297656. Герасимчук Н. М. Соціально-моральні основи формування молодої сім'і. Знання. Київ, 1983. 32 с.

297657. Медвідь Ф. М. Енергетична безпека держави: політико-правові засади, генези та становлення. . , . С. 29-35.

297658. Вища школа Української РСР. 1917-1967 рр.. Вид-во Киівського університету. Київ, 1967. 396 с.

297659. Павленко О. Ініціатива прозорості видобувних галузей як інструмент посилення безпеки енергетичного сектору. . , . С. 36-42.

297660. Вища школа Української РСР. 1917-1967 рр.. Вид-во Киівського університету. Київ, 1968. 540 с.

297661. Гербільський Г. Ю. Петро перший в західній Україні (1706-1707 рр.). В. В. У.. Ленинград, 1948. 95 с.

297662. Сидоренко А. А. Щодо підвищення ефективності механізмів законодавчого та інституційного забезпечення енергетичної безпеки України. . , . С. 43-53.

297663. Вища школа Української РСР. Вид-во Киівського університету. Київ, 1972. 98 с.

297664. Денисенко А. А. Деякі аспекти зміцнення енергетичної безпеки України та підвищення ефективності використання енергії. . , . С. 54-59.

297665. Бобро Д. Г. Питання розвитку атомної енергетики України в контексті забезпечення енергетичної незалежності й суверенітету держави. . , . С. 60-70.

297666. Рябцев Г. Л. Визначення стану та пріоритетів формування в Україні запасів нафти й нафтопродуктів. . , . С. 71-76.

297667. Від важеля Архімеда до ракети наших днів. Рад. школа. Київ, 1964. 104 с.

297668. Гелетуха Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні. . , . С. 77-88.

297669. Від пиття - нема пуття. Карпати. Ужгород, 1987. 168 с.

297670. Енергетична стратегія України на період до 2035 року : Проект. . , . С. 91-167.

297671. А. Коллинз., Узунян М. Д. Стоимостная оценка качества инструментов при алмазно-искровом шлифовании с применением технологии минимальной смазки. . , . С. 3-7.

297672. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2015. 74 с.

297673. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 78 с.

297674. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2015. 64 с.

297675. Барандич Е. С., Федоран Ю. А., Волкогон В. М., Антонюк В. С., Выслоух С. П., Котляр Д. А., Кравчук А. В. Влияние технологических параметров механической обработки на структурное состояние поверхностных слоев и сопротивление усталости стали ХВСГ. . , . С. 8-16.

297676. Борисенко Д. А., Карпушевський Б. Еммер Т. Удосконалення системи торцевих збірних фрез з вставними касетами з круглим хвостовиком. . , . С. 17-41.

297677. Гердт А. А. Німецько-український розмовник. Рад. школа. Київ, 1959. 220 с.

297678. Гуцаленко Ю. Г. Взаимосвязь параметров режущего рельефа с шероховатостью и производительностью алмазно-искрового шлифования. . , . С. 56-64.

297679. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 60 с.

297680. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 72 с.

297681. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 622 с.

297682. Герман Ю. П. Я відповідаю за все. Дніпро. Київ, 1972. 735 с.

297683. Гуцаленко Ю. Г., Ивкин В. В., Руднев А. В. Модернизация эксплуатируемых универсальных шлифовальных станков и возможности современного развития модельного ряда станкостроения для реализации алмазно-искрового шлифования. . , . С. 65-73.

297684. Геродот Геродота Турійця з Галікарнасса "Історій" книг дев'ять що їх називають музами. Наукова думка. Київ, 1993. 574 с.

297685. Економіка України. Преса України. Київ, 2015. 96 с.

297686. Психологія і суспільство. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2015. 138 с.

297687. Дерев'янченко О. Г., Волков С. К., Криницин Д. О. Контроль станів системи елементів ріжучої частини різців в інструментальному магазині верстату з використанням СТЗ. . , . С. 74-78.

297688. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 56 с.

297689. Залога В. О., Денисенко Ю. О., Івченко О. В. Система техніко-економічних показників інструментальної підготовки виробництва. . , . С. 79-89.

297690. Відбудова і розвиток соціалістичної індустрії УРСР. Наукова думка. Київ, 1978. 228 с.

297691. Зелинский С. А. Натальчишин В. В. Программное управление модуляцией скорости резания в металлорежущих станках с ЧПУ. . , . С. 90-97.

297692. Геродот Із Галікарнасу Скіфія. Довіра. Київ, 1992. 72 с.

297693. Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модельне 3D- моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга. . , . С. 98-106.

297694. Відзнаки Української РСР. Мистецтво. Київ, 1971. 90 с.

297695. Герої не вмирають. Їх іменами названо вулиці міста Запоріжжя. [б. в.]. Дніпропетровськ, 1968. 92 с.

297696. Відкриваючі заново. Молодь. Київ, 1990. 184 с.

297697. Герої спортивного року. Здоров'я. Київ, 1976. 43 с.

297698. Karpuschewski B., Emmer Th., Popke H., Borysenko D. A. Strategie der schnittaufteilung. Eine wirksame methode zur leistungsanpassung und verbesserung des dynamischen schnittverhaltens beim planfrasen = Cтратегия сокращения проходов. Эффективный метод регулирования мощности и улучшения ... см. анотац.. . , . Р. 107-118.

297699. Герої спортивного року. Здоров'я. Київ, 1983. 104 с.

297700. Героїко-фантастичні казки. Дніпро. Київ, 1984. 366 с.

297701. Клименко С. А., Манохин А. С., Копейкина М. Ю. Состояние поверхностного слоя инструментов с ПСТМ на основе сВN при точении закаленной стали. . , . С. 119-125.

297702. Відкритий доступ до книжкових фондів бібліотек. ХДБІ. Харків, 1960. 135 с.

297703. Колесник В. А., Криворучко Д. В., Митал Д. Температура резания при сверлении пакетов углепластик/титановый сплав. . , . С. 126-136.

297704. Відкриття. Пошуки. Знахідки. Веселка. Київ, 1985. 216 с.

297705. Героїчне, незабутнє. До 20-річчя визволення Радянської України від фашистської окупації. Знання. Київ, 1964. 127 с.

297706. Кравченко Ю. Г., Дербаба В. А., Крюкова Н. В. К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании. . , . С. 137-148.

297707. Відродження української поезії. Запорізьк. ін-т удосконал. вчителів. Запоріжжя, 1993. 115 с.

297708. Героїчний подвиг радянського народу. Політвидав України. Київ, 1965. 180 с.

297709. Герострати і каіни. Карпати. Ужгород, 1968. 144 с.

297710. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 926 с.

297711. Гессе Г. Гра в бісер. Дніпро. Київ, 1978. 484 с.

297712. Вік учись. Молодь. Київ, 1979. 72 с.

297713. Гетьмани України. Україна. Київ, 1991.

297714. Гжегорчик А. Життя як виклик. [б. в.]. Львів, 1997. 263 с.

297715. Гжицький В. Чорне озеро. Кн.-журн. вид-во. Львів, 1961. 416 с.

297716. Гжицький В. Чорне озеро. Опришки. Дніпро. Київ, 1965. 573 с.

297717. Кузнецов Ю. Н. Эволюционный и генетический синтез технологического оборудования нового поколения. . , . С. 149-162.

297718. Віктор В. Людина, яка змінила світ. Карл Маркс, його життя і діяльність. Найкращий друг. Фрідріх Енгельс, його життя і діяльнісь. Молодь. Київ, 1966. 159 с.

297721. Кудла Н. Є. Управління якістю в туризмі. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 328 с.

297723. Kitaigorodski A. L'ordre et le desordre dans le monde des atomes. Mir. Moscou, 1977. 240 p.

297724. Klaus G., Liebscher H. Was ist. Was soll. Kybernetik. Urania-Verlag. Leipzig, 1966. 135 S.

297725. Kleines Fremdworterbuch. Veb Bibliographischesinstitut. Leipzig, 1976. 393 S.

297726. Kletenik D. Problemas de geometria analitica. Mir. Moscu, 1979. 300 p.

297727. Kozlovskaya I. M., Matveyev N. K. Everyday English for beginners. International relations institute publishing house. Moscow, 1962. 189 p.

297729. Coppard A. Tales. Foreign languages publishing house. Moscow, 1961. 223 p.

297732. Kolar E. The export of counter-revolution: past and present. Progress Publishers. Moscow, 1986. 198 p.

297733. Kolde Endel-Jakob Enviroment of international business. Wadswortb, Inc. Boston, 1985. 582 p.

297734. Korablowa L. G., Orlowa O. P., Schischkowa L. W. Ubungsbuch yur deutschen Grammatik (Morphologie). Учпедгиз. Leningrad, 1961. 138 p.

297735. Kossmann L. S. Deutsche Phraseologie. Изд. международ. отношения. Москва, 1964. 254 S.

297736. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна психологія" для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.130102 "Соціальна робота" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

297737. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія української політичної думки" для студентів 1 курсу денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.030104 "Політологія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

297738. Konrad J. Manual of Tractors. [s. n.]. Leipzig, 1964. 240 p.

297741. Свістельник І. Інформаційна культура студента. Кондор. Київ, 2015. 182 с.

297742. Kostenko M. P., Piotrovsky L. M. Electrical machines. Mir Publishers. Moscow, 1968. 586 p.

297743. Kostenko M. P., Piotrovsky L. M. Electrical machines. Mir Publishers. Moscow, 1974. 598 p.

297744. Лавриненко В. И., Солод В. Ю. К вопросу о функциональном действии технологических сред при абразивной обработке кругами из сверхтвердых материалов. . , . С. 171-183.

297745. Левченко М. О., Кравченко Л. С., Гщенко М. Г. Модульний комбінований інструмент для багатоцільових верстатів. . , . С. 184-190.

297746. Lishchenko N. V., Ryabenkov L. A., Larshin V. P. Nonstationary and interrupted grinding temperature determination = Определение температуры нестационарного и прерывистого шлифования. . , . P. 191-201.

297747. Яту Ч. Безопасность на кончике языка : [новая редакция Закона о продовольственной безопасности в Китае]. . , . С. 25-27.

297748. Мироненко Е. В., Клименко Г. П., Калиниченко В. В. Общая структура математической модели для определения энерго эффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения. . , . С. 202-210.

297749. Kostomarov V. G., Leontyev A. A. Il russo per turisti. Lingua Russa. Mosca, 1985. 184 p.

297750. Новиков Н. В., Пащенко Е. А., Рябченко С. В. Шлифование специального инструмента на станках с ЧПУ кругами из СТМ. . , . С. 211-225.

297751. Оборский Г. А., Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Перпери Л. М., Голобородько А. М. Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания. . , . С. 226-232.

297752. Пасічник В. А., Адаменко Ю. І., Бесарабець Ю. Й., Степаненко С. О. Забезпечення якості оброблення отворів комбінованими свердлами у деталях з ПКМ. . , . С. 233-245.

297753. Посвятенко Е. К., Будяк Р. В., Посвятенко Н. І. Фізико-механічні властивості поверхні глибоких отворів деталей після комбінованого протягування. . , . С. 246-251.

297754. Kozlovskaya I. M., Matveyev N. K. Everyday English for Beginners. International Relations Publising House. Moscow, 1964. 190 p.

297755. Роп'як Л. Я., Маковійчук М. В., Рогаль О. В. Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб. . , . С. 252-262.

297756. Стрельчук Р. М. Чувствительность эксплуатационных свойств шлифовального круга к изменению параметров его стандартной характеристики. . , . С. 263-268.

297757. Стрельчук Р. М., Джха Ш. К. Особенности износа алмазных кругов при шлифовании твердого сплава "ВолКар". . , . С. 269-273.

297758. Ступницький В. В. Дослідження залишкових деформацій, що формуються в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі на основі імітаційного моделювання процесу різання. . , . С. 274-281.

297759. Kovan V. Technologie de la construction mecanique. Mir. Moscou, 1970. 487 p.

297760. Тонконогий В. М., Голофеева М. О., Балан В. О. Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну. . , . С. 282-287.

297761. Тонконогий В. М., Якимов А. А., Бовнегра Л. В. Динамика прерывистого шлифования. . , . С. 288-295.

297762. Турманидзе Р. С. Разработка методики подбора материалов для имплантов тазобедренного сустава человека и технологии их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей. . , . С. 296-308.

297763. Филатов А. Ю. Полирование, прецизионных поверхностей оптоэлектронных элементов из сапфира. . , . С. 309-313.

297764. Якимов А. А., Бовнегра Л. В., Кулик В. П. Выбор геометрических характеристик макрорельефа рабочей поверхности прерывистого шлифовального круга с учетом динамических явлений, присущих прерывистому шлифованию. . , . С. 314-322.

297765. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

297766. Якимов О. О., Вплив конструкції переривчастого шліфувального круга на геометричні показники якості оброблюваної поверхні. . , . С. 323-330.

297767. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні рекомендації до занять рукопашним боєм з використанням технічних орієнтирів для студентів всіх спеціальностей [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

297768. Якубов Ч. Ф., Сарычев Э. Н., Бютнер М. Исследование контактных характеристик при зубофрезеровании червячными фрезами с износостойким покрытием ALCrN. . , . С. 331-342.

297769. Гуцаленко Ю. Г. Физический прогноз особенностей вскрытия зеренных металлопокрытий с ультрадисперсными алмазами при алмазно-искровом шлифовании. . , . С. 27-36.

297770. Калафатова Л. П., Поколенко Д. В. Определение влияния динамических характеристик процесса шлифования на качество обрабатываемой поверхности изделий из ситаллов. . , . С. 37-46.

297771. Кобелев В. М., Творищук И. М., Оргиян Анд. А. Определение виброустойчивости и жесткости станка при совмещении подрезки с растачиванием. . , . С. 47-53.

297772. Пыжов И. Н., Федорович В. А., Клименко В. Г. ЗD моделирование процесса правки алмазных кругов методом конечных элементов. . , . С. 54-62.

297773. Тонконогий В. М., Якимов А. А. Расчет амплитуды колебаний при прерывистом шлифовании. . , . С. 63-70.

297774. Якимов А. А. Определение времени теплового насыщения при проектировании абразивного инструмента с прерывистой рабочей поверхностью. . , . С. 71-79.

297775. Гілмор Г. Біг заради життя. Біг підтюпцем з Артуром Лідьярдом. Здоров'я. Київ, 1972. 132 с.

297777. Глазов Л. М. Братерство і єдність - наша сила і міць. Знання України. Київ, 1974. 46 с.

297778. Глазовий П. П. Байки та усмішки. Рад. письменник. Київ, 1975. 112 с.

297779. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

297780. Глазовий П. П. Сміхологія. Дніпро. Київ, 1982. 278 с.

297781. Глібов Л. І. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1951. 470 с.

297782. Квіт С. "В освіті не повинно бути вертикалі влади, замість неї потрібне саморегулювання" : [інтерв'ю з С. Квітом, міністром освіти і науки України щодо завдань, які стоять перед галуззю на 2016 рік / записала С. Галата ]. . , . С. 4-5.

297783. Хом'як І. Про ентузіазм, равликів і ефективність університетської науки : [розміркування про стан та розвиток вітчизняної науки, про пошук спільних вигід між наукою та приватним сектором]. . , . С. 11.

297784. Кулик Н. Шлях Патриція : [Михайло Гордієвський (1885-1938) - український освітянин, теоретик української державності, професор одеського університету]. . , . С. 14-15.

297785. Глогер Г. Філомела несла прапор. Держлітвидав. Київ, 1956. 603 с.

297786. Глушко О. С. Армія народу, армія миру. Знання України. Київ, 1968. 48 с.

297787. Гнидюк М. А. Про що дзвеніли рейки. Молодь. Київ, 1968. 206 с.

297788. Гнидюк М. Я. Стрибок у легенду. Каменяр. Львів, 1969. 452 с.

297789. Говорун Т. В. Час нашого дозвілля. Політвидав України. Київ, 1986. 88 с.

297790. Гоголюк В. К. Народний герої Олекса Борканюк. Політвидав України. Київ, 1968. 127 с.

297791. Гойтісоло Х. Прибій. Острів. Дніпро. Київ, 1971. 256 с.

297792. Голіченко В. Д. Вартові революції. Політвидав України. Київ, 1966. 162 с.

297793. Голобуцький В. Богдан Хмельницький - великий син українського народу. Держполітвидав. Київ, 1954. 97 с.

297794. Голованівський С. Від нашого кореспондента. Рад. письменник. Київ, 1977. 181 с.

297795. Голованівський С. Тополя на тому березі. Дніпро. Київ, 1976. 758 с.

297796. Голованов Я. К. Світочі науки. Етюди про вчених. Веселка. Київ, 1970. 215 с.

297797. Головань Е. Т., Старинєць В. С., Іванов-Муромський К. О. Машина проникає в таємниці мозку. Наукова думка. Київ, 1965. 127 с.

297798. Головаха І. Суспільно-політичні і філософські погляди Л. Українки. Госполітвидав. Київ, 1953. 208 с.

297799. Головащук С. І. Орфографічний словник. Освіта. Київ, 1996. 208 с.

297800. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Дидактичні матеріали до лекційних занять з курсу "Фізика" для студентів прискореної форми навчання. Частина 1. Механіка [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 94 с.

297801. Яровой Ю. Я. Распределение припуска по условию минимума удельной работы резания. . , . С. 80-85.

297802. Онисько О. Р., Богаченко О. М., Роп'як Л. Я. Технологічні аспекти армування тіл обертання гранулами легких карбідів у процесі електрошлакового відцентрового лиття. . , . С. 128-139.

297803. Становский А. Л., Торопенко А. В., Швец П. С., Бондаренко В. В. Автоматизированное проектирование тепломассообменных аппаратов с помощью фрактальных сверток компьютерных томограмм. . , . С. 140-155.

297804. Федорович В. А., Пыжов И. Н. ЗD моделирование процесса изготовления алмазных кругов методом конечных элементов. . , . С. 156-167.

297805. Kovtun E. Instalacion de Maquinas herramienta. Editorial Pueblo y Educacion. La Habana, 1974. 180 p.

297806. Kozlova Y., Kostina I. Cathedral square in the Moscow Kremlin. Progress Publishers. Moscow, [б. г.]. 134 p.

297807. Kraft- und Arbeitsmaschinen Forderungstechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1964. 1447 S.

297808. Филатов Ю. Д., Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Данильченко М. А. Полирование монокристалических материалов для оптоэлектронной техники. . , . С. 168-176.

297809. Kraft- und Arbeitsmaschinen Forderungstechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1969. 1452 S.

297810. Kramer I. Technisches Rechnen. Verlag W. Girardet. Essen, [1951]. 234 S.

297811. Шелковой А. Н., Шрон Л. Б., Ищенко Г. И., Рузметов А. Р., Семченко М. С. К вопросу об имитационном моделировании машинно-ручных технологических операций в системах обработки металлов резанием. . , . С. 177-191.

297812. Вайсман В. О., Колесникова Е. В., Олех Т. М., Оборская А. Г. Построение системы менеджмента качества на основе международных стандартов. . , . С. 192-200.

297813. Залога В. О., Івченко О. В., Залога О. О. Система факторів, що впливають на якість інструментальної підготовки машинобудівного підприємства в умовах закупівлі металорізального інструменту. . , . С. 201-213.

297814. Криворучко Д. В., Осадчий И. О. Качество зубчатых полимерных композиционных материалов. . , . С. 214-221.

297815. Лищенко Н. в., Ларшин В. П., Сабиров Ф. С. Спектральный анализ при измерении параметров шероховатости и волнистости фрезерованной поверхности. . , . С. 222-234.

297816. Оргиян А. А., Баланюк А. В., Аимен Албакуш Расчеты погрешностей тонкого растачивания гладких и ступенчатых отверстий. . , . С. 235-248.

297817. Равська Н. С., Охрыменко О. А. Визначення відхилення профілю зубчастих коліс від евольвентного при їх зубофрезеруванні черв'чними фрезами. . , . С. 249-258.

297818. Тонконогий В. М., Прокопович И. А., Духанина М. А., Шмараев А. В. Повышение качества машиностроительных литых деталей. . , . С. 259-266.

297819. Krapivin V. Que es materialismo dialectico?. Editorial Progreso. Moscu, 1985. 320 p.

297820. Усов А. В., Смирный С. Г. Исследование причин трещинообразования при шлифовании материалов и сплавов, склонных к этому виду дефектов. . , . С. 267-282.

297821. Krivandin V. A., Markov B. L. Metallurgical furnaces. Mir publishers. Moscow, 1980. 510 p.

297822. Якимов О. О., Бовнегра Л. В., Корнещук І. Т. Розрахунок глибини дефектного шару, що утворюється при зубошліфуванні тарільчастими кругами. . , . С. 283-294.

297823. Гусарев В. С., Кадхим А. Б. Энергетические затраты на производство изделий машиностроения. . , . С. 295-305.

297824. Ktitorov A. Manuel du monteur-electricien. Editions mir. Moscou, 1977. 216 p.

297825. Поперека К. Д., Костенко В. Л. Розробка програмного забезпечення автоматизованого контролю комплексного показника санітарно-гігієнічних факторів. . , . С. 306-313.

297826. Kudritsky A. V. Leninist principles of foreign policy in action. Politvidav Ukraini publishers. Kiev, 1977. 79 p.

297827. Становская И. И., Щедров И. Н., Березовская Е. И., Добровольская В. В. Управление латентными рисками в технологии машиностроения. . , . С. 314-323.

297828. Kukushkin Y. History of the USSR. Progress. Moscow, 1981. 272 p.

297829. Тигарев В. М., Тонконогий В. М., Сапожков Е. И. Создание системы моделирования и проектирования солнечных батарей в САПР Inventor. . , . С. 324-339.

297830. Дорошенко О. Ю., Дорошенко Ю. М. Взаємозв'язок структури та властивостей бетону для транспортних споруд. . , . С. 5-14.

297831. Гречко А. В., Шелейко Т. В., Водянніков Ю. Я., Єськов Д. І. Розрахунково-експериментальний метод оцінювання ефективності системи протиюзного захисту поїзда метро. . , . С. 15-24.

297832. Грицук І. В. Визначення параметрів системи прогріву транспортного двигуна з тепловим акумулятором фазового переходу на основі ексергетичного аналізу. . , . С. 25-36.

297833. Брайковська Н. С., Белевцова Н. Л. Випробування металу при складному навантаженні по дволанкових траєкторіях з проміжним розвантаженням. . , . С. 37-41.

297834. La educacion en revolucion. Instituto cubano del Libro. Habana, 1975. 233 p.

297835. Мазін В. М. Організація виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 468 с.

297836. Брайковська Н. С., Белевцова Н. Л. Розрахунок дволанкових процесів активного навантаження із застосуванням теорії процесів малої кривизни. . , . С. 42-45.

297837. Богдановская Н. В., Ванюк А. И. Эффективность использования антиоксидантных веществ в повышении уровня функциональной подготовки волейболисток высокой квалификации. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 172 с.

297838. Laboulaye E. Contes. Учпедгиз. Moscu, 1963. 83 p.

297839. Селіверстов В. В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 364 с.

297840. Кульбовський І. І., Агарков О. В., Ящук В. І. Метрологічне забезпечення акустичних вимірювань вібраційного впливу від поїздів метрополітену на конструкцію тунелю. . , . С. 46-50.

297841. Єфіменко А. М. До моделювання динаміки візка монорейкового вагона. . , . С. 51-55.

297842. Онищенко А. М. Експериментальний метод випробування інтегрального показника стійкості до накопичення залишкових деформацій асфальтобетону у вигляді колії. . , . С. 56-62.

297843. Велінець В. П. Аналіз робіт по дослідженню горизонтального вигину і кручення рейкової нитки. . , . С. 63-70.

297844. Гулак С. О., Єрмоленко Е. К., Тищишин О. І. Метод зменшення вищих гармонік в напрузі живлення привода допоміжних машин електровозів серії ВЛ80т,к.. . , . С. 71-79.

297845. Настечик М. П., Маркуль Р. В., Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5. . , . С. 80-91.

297846. Гайдук С. В., Кононов В. В., Куренкова В. В. Получение прогнозирующих математических моделей для расчета термодинамических параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 31-37.

297847. Бабанін О. Б., Горобченко О. М. Визначення цільової функції для оптимізації процесу керування в ергатичній системі "машиніст - СППР - поїзд" на підставі критерію корисності. . , . С. 92-98.

297848. Перспективний план формування територій громад Київської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2015 р. № 1206-р. . , . С.134-135.

297849. Андейцев А. Ю., Клецька Т. С., Кільчинський О. О. Про вдосконалення методики перевірки складних статистичних гіпотез при аналізі своєчасності доставки вантажів. . , . С. 99-106.

297850. Білан С. М., Колочун О. О. Метод стеганографічного приховування інформації на основі модифікованих контейнерів. . , . С. 107-113.

297851. Колосовський О. І. Метод відеоспостереження за рухомими об'єктами на основі технології паралельного зсуву для матричних дискретних структур. . , . С. 114-120.

297852. Сулим А. А., Сиора А. С., Мельник А. А., Федоров В. В. Программное обеспечение для автоматизации расчетов энергоемкости накопителя при возникновении аварийных режимов в системе энергообеспечения метрополитена. . , . С. 121-130.

297853. Коротун І. А. Проектування мережі зв'язку на основі NGN-технології. . , . С. 131-138.

297854. Ботвін М. М. Аналіз підвищення пропускної здатності мережі Е-UTRA при використанні схеми SFR. . , . С. 139-145.

297855. Герцій О. А., Григор'єв Дослідження безпровідних ІР мереж WI-FI. . , . С. 146-152.

297856. Гайденко О. С. Методологічні концепції розвитку інформаційних технологій оперативного керування тяговими електромережами. . , . С. 153-161.

297857. Плинокос Д. Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів. . , . С. 18-22.

297858. Савельева І. В., Дрожжин О. Л. Моделювання оптимального маршруту руху фідерних контейнеровозів. . , . С. 162-170.

297859. Родкевич О. Г. Застосування математичного апарату теорії масового обслуговування для моделювання наслідків транспортних подій. . , . С. 171-182.

297860. Щербина Р. С. Пріоритетні напрямки розвитку транспортної логістики. . , . С. 183-188.

297861. Мироненко В. К., Грушевська Т. М., Родкевич О. Г. Математична модель організації залізничних приміських пасажирських перевезень на конкурентному транспортному ринку. . , . С. 189-195.

297863. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

297864. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII. . , . С. 7-17.

297865. Головко А. Вибране. Рад. письменник. Київ, 1947. 341 с.

297866. Головко А. В. Бур'ян. Молодь. Київ, 1975. 205 с.

297867. Головко А. В. Мати. Каменяр. Львів, 1978. 288 с.

297869. Головко М. К., Міхньов Р. М. Країни Африки. Держполітвидав УРСР. Київ, 1961. 211 с.

297870. Головко М. К., Міхньов Р. М. Країни Латинської Америки. Держполітвидав. Київ, 1962. 237 с.

297871. Головко М. К. Народи - брати. Політвидав України. Київ, 1968. 184 с.

297872. Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-498 від 21.10.2015. . , . С. 85-88.

297873. Щодо фінансування органів студентського самоврядування : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-496 від 21.10.2015. . , . С. 82-83.

297874. Головченко І. Третя зустріч. Рад. письменник. Київ, 1960. 138 с.

297875. Головченко І., Мусієнко О. Чорне сонце. Рад. письменник. Київ, 1966. 458 с.

297876. Головченко І. П. Агонія. Дніпро. Київ, 2000. 251 с.

297877. Головченко І. П. Обійми привида (Маски серед людей). Дніпро. Київ, 1999. 224 с.

297878. Головченко І. Х., Мусієнко О. Г. Голубий берег. Рад. письменник. Київ, 1978. 520 с.

297879. Голод 1932-1933 років на україні очима істориків, мовою документів. Політвидав України. Київ, 1990. 605 с.

297880. Голубєва З. С. Микола Бажан. Дніпро. Київ, 1984. 207 с.

297881. Гольбах П. Кишенькове богослов'я. Політвидав України. Київ, 1980. 192 с.

297882. Конспект лекцій з дисципліни "Загальна соціологічна теорія" денної та заочної форми навчання спеціальностей інституту управління та права [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 70 с.

297883. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст." для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

297884. Гольденберг Л. І. Українська Радянська літературна бібліографія. Наукова думка. Київ, 1971. 180 с.

297885. Гомін Л. (Королевич А. Д.) Голгофа. Рад. письменник. Київ, 1959. 343 с.

297886. Гомін Л. Голгофа. Люди. Дніпро. Київ, 1975. 550 с.

297887. Гомін Л. Люди. Маяк. Одеса, 1964. 264 с.

297888. Гонта В. С. І все-таки він прийде!... Молодь. Київ, 1989. 208 с.

297889. Гончар А. Д.,Гудзинський О. Д. Агропромисловий комплекс: удосконалення планування та управління. Політвидав України. Київ, 1985. 79 с.

297890. Гончар О. Т. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 450 с.

297891. Гончар О. Т. Твори. Худ. лит.. Київ, 1967. 484 с.

297892. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2015. 296 с.

297893. Гончар О. Твори. Держлітвидав. Київ, 1954. 544 с.

297894. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2015. 32 с.

297895. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 630 с.

297896. Гончар О. Берег любові. Рад. письменник. Київ, 1976. 228 с.

297897. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 501 с.

297898. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 60 с.

297899. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2015. 160 с.

297900. Гончар О. Т. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1968. 816 с.

297901. Ситник А. Антикорупційна реформа в Україні: актуальні питання : [ інтерв'ю з А. Ситником, директором Національного антикорупційного бюро України / записав О. Святоцький]. . , . С. 9-13.

297902. Гончар О. Т. Земля гуде. Веселка. Київ, 1966. 272 с.

297903. Гончар О. Т. Людина і зброя. Молодь. Київ, 1978. 336 с.

297904. Гончар О. Т. Прапороносці. Дніпро. Київ, 1977. 381 с.

297905. Костенко О. Щодо антикорупційного потенціалу "людського фактора", або про "камінь, яким зневажили будівничі" :[формування антикорупційної культури громадян]. . , . С. 14-21.

297906. Гончар О. Т. Собор. Дніпро. Київ, 1968. 240 с.

297907. Гончар О. Фронтові поезії. Дніпро. Київ, 1985. 52 с.

297908. Голіна В., Колодяжний М. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження. . , . С. 22-29.

297909. Гончаренко Б. А. Третій взвод. Рад. письменник. Київ, 1979. 360 с.

297910. Скулиш Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції. . , . С. 30-36.

297911. Гончаренко В. В. Лелечення. Веселка. Київ, 1983. 24 с.

297912. Навроцький В. Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність за корупційні посягання. . , . С. 37-47.

297913. Гончаренко О. М. Глобальні моделі і футурологічні утопії. Наукова думка. Київ, 1983. 160 с.

297914. Настюк В., Крайник Г. Проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні. . , . С. 48-57.

297915. Савченко А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини. . , . С. 58-68.

297916. Горальський А. Правила тренінгу творчості. ВНТЛ. Львів, 1998.

297918. Дудоров О., Зеленов Г. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону. . , . С. 69-81.

297919. Вільде І. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 640 с.

297920. Святоцька В. Основоположні стандарти і принципи організації та діяльності адвокатури у міжнародному просторі. . , . С. 83-91.

297921. Вільде І. Твори. Дніпро. Київ, 1987. 423 с.

297922. Вільде І. Твори. Дніпро. Київ, 1987. 478 с.

297923. Вільде І. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 462 с.

297924. Шаповал В. Виконавча влада в контесті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму). . , . С. 92-100.

297925. Вільде І. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 389 с.

297926. Горбачов М. С. Безсмертний подвиг радянського народу. Політвидав України. Київ, 1985. 29 с.

297927. Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків. . , . С. 101-107.

297928. Ткалич М. До питання про правову природу договору про перехід професійного спортсмена з одного спортивного клубу до іншого (трансферного контракту). . , . С. 108-116.

297929. Бабій А. Одностороння відмова від виконання зобов'язання при передбачуваних порушеннях зобов'язання (договору). . , . С. 117-122.

297930. Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. . , . С. 123-130.

297931. Вільде І. Сестри Річинські. Дніпро. К., 1977. 687 с.

297932. Рабінович М. Заподіяння шкоди потерпілому за його згодою: можливі кримінально-правові наслідки (перспективи дослідження). . , . С. 131-134.

297933. Вільде І. Сестри Річинські. Дніпро. К., 1977. 495 с.

297934. Горбачов М. С. До повновладдя Рад і створення соціалістичної правової держави. Політвидав України. Київ, 1988. 47 с.

297935. Бедрій М. Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права. . , . С. 135-140.

297936. Горбачов М. С. Заява Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова 15 січня 1986 року. Політвидав України. Київ, 1986. 15 с.

297937. Ткаченко С. А. Універсалізація проектних рішень на рівні окремих забезпечуючих елементів підсистеми моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери. . , . С. 4-6.

297938. Пар'єва Н. О., Балан О. С. Аналіз впливу факторів ринкового середовища на діяльність промислових підприємств. . , . С. 7-9.

297939. Вільна серед вільних. Політвидав України. Київ, 1968. 64 с.

297940. Горбачов М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу. Політвидав України. Київ, 1987. 271 с.

297941. Фурсова В. А., Дао М. Ш. Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку. . , . С. 10-12.

297942. Вільницький І. М. Ленін про простір і час та теорія відносності. [б. в.]. Київ, 1961. 48 с.

297943. Ковтуненко К. В., Пар'єва О. О. Тенденції інноваційної активності промислових підприємств України. . , . С. 13-15.

297944. Передерій В. В. Зовнішні ризики діяльності авіакомпаній в сучасних умовах. . , . С. 16-19.

297945. Вінграновський М. С. Северин Наливайко. Веселка. Київ, 1996. 366 с.

297946. Горжусь тобою, Батьківщино!. Рад. школа. Київ, 1983. 189 с.

297947. Свидло Г. І. Сучасні тенденції розвитку підприємств машинобудування Харківської області. . , . С. 20-24.

297948. Буковинський С. А., Унковська Т. Є., Джус М. О. До питання розробки стратегії монетарної політики Національного банку України. . , . С. 4-30.

297949. Римарська Р. Ю. Збільшення надходжень до бюджету як чинник залучення іноземних інвестицій в Україну. . , . С. 31-43.

297950. Гордієнко К. О. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 640 с.

297951. Вінницький технічний університет Вісник.... ВТУ. Вінниця, 1994. 128 с.

297952. Гречана С. І., Швець Н. В. Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств. . , . С. 44-56.

297953. Козловський С. В., Кірєєва Е. А. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання. . , . С. 57-73.

297954. Дейнеко Л. В., Шовкун І. А., Купчак П. М. Торгівля України з країнами митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва. . , . С. 74-90.

297955. Вінок безсмерття. Політвидав України. Київ, 1987. 578 с.

297956. Гордієнко К. О. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 552 с.

297957. Вітчизна або смерть!. Дніпро. Київ, 1966. 196 с.

297958. Гордієнко К. О. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 695 с.

297959. Юрчишин В. В. Системно-інноваційна довершеність досліджень сільських територій України. . , . С. 91-93.

297960. Гордієнко К. О. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 475 с.

297961. Давидюк Т. В. Аспекти інноватизації обліково-аналітичного забезпечення управління. . , . С. 94-96.

297962. Вітчизни світле ім'я. Промінь. Дніпропетровськ, 1984. 206 с.

297963. Єгоров І. Ю. "Інноваційна Україна - 2020": основні положення національної доповіді : [автор ознайомлює з основними результатами, викладеними в доповіді, яка була підготовлена фахівцями НАН України та інших наукових установ та органів державної влади України]. . , . С. 4-18.

297964. Гордійчук М. П. О. Козицький. Держмузвидав. Київ, 1959. 70 с.

297965. Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України. . , . С. 19-38.

297966. Вічний як народ. Не вмирає душа наша, не вмирає воля.... Либідь. Київ, 1998. 272 с.

297967. Гордійчук М. Платон Ілларіонович Майборода. Мистецтво. Київ, 1964. 44 с.

297968. Бистряков І. К., Манцевич Ю. М. Проблеми просторового розвитку України з позицій поглядів П. Аберкромбі : [П. Аберкромбі - один з піонерів районного планування у Західній Європі]. . , . С. 39-48.

297969. Горєлов М. Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі. Наукова думка. Київ, 1985. 133 с.

297970. Амоша О. І., Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні. . , . С. 49-65.

297971. Владич Л. Живопис та його жанри. Держмузвидав. Київ, 1960. 47 с.

297972. Мельник О. Г. Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні. . , . С. 66-75.

297973. Владич Л. Живопис та його жанри. Музвидав. Київ, 1962. 48 с.

297974. Владич Л. Тетяна Нилівна Яблонська. Держмузвидав. Київ, 1958. 89 с.

297975. Коваленко В. В., Шепель Є. В. Інфляційна складова в діяльності банків: вплив монетарних чинників. . , . С. 76-87.

297976. Куліков Ю. М., Йолкіна О. В. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості. . , . С. 88-93.

297977. Владко В. М. Аргонавти Всесвіту. Веселка. Київ, 1975. 592 с.

297978. Лендєл М. А. Інституціональні аспекти трансформацій аграрного сектору економіки України на шляху до ринку. . , . С. 94-96.

297979. Владко В. М. Нащадки скіфів. Дитвидав. Київ, 1958. 391 с.

297980. Горєлов М. Є., Камінський Е. Е. Чорна сотня антикомунізму. Прапор. Харків, 1983. 117 с.

297981. Даниленко А. І. Фінансові аспекти управління економічним розвитком. . , . С. 4-22.

297982. Владко В. М. Сивий капітан. Фіолетова загибель. Дніпро. Київ, 1967. 510 с.

297983. Притуляк Н. М. Класифікація інтелектуального капіталу - методологічний аспект внутрішньофірмового управління. . , . С. 23-31.

297984. Горовський Ф. Я., Королько В. Г., Нагорная Л. А. Розквіт і зближення націй в СРСР на сучасному етапі. Політвидав. Київ, 1975. 144 с.

297985. Власенко І. Над Сулою синє небо. Дніпро. Київ, 1984. 351 с.

297986. Власенко І. М., Зозуля І. О. Розшукується безпалий. Рад. письменник. Київ, 1987. 327 с.

297987. Ляшенко В. І., Котов Є. В. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України. . , . С. 32-44.

297988. Городенський П. З. Економіка братерського єднання. Політвидав України. Київ, 1981. 128 с.

297989. Падалка О. С., Кулішов В. В. Децентралізація - нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України. . , . С. 45-53.

297990. Воблий К. Г. Організація роботи наукового працівника. Наукова думка. Київ, 1969. 176 с.

297991. Корхін А. С., Антонюк О. П. Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні. . , . С. 54-65.

297992. Буркинський Б. В., Лисюк В. М., Нікішина О. В. Відтворювальні механізми регулювання зернового ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. . , . С. 66-78.

297993. Омельченко К. Ю. Роль селянського (фермерського) господарства в забезпеченні ефективної економічної діяльності аграрного сектору. . , . С. 79-83.

297994. Хвесик М. А., Левковська Л. В., Сундук А. М. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства. . , . С. 84-96.

297995. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

297996. Language. Leader. Pearson Education Limited. Harlow, 2008. 112 p.

297997. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1955. 1008 S.

297998. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1952. 792 S.

297999. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1951. 572 S.

298000. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1950. XII, 441 S. : Abb., Tafel

298001. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1952. 470 S.

298002. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1952. 792 S.

298003. Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. Springer-Verlag. Berlin, 1955. 882 S.

298004. Lange K. Gesenkschmieden von Stahl. Springer-Verlag. Berlin, 1958. 378 S.

298005. Lapidus B. A. A practical guide to better english. International institute publishing house. Moscow, 1962. 176 p.

298006. Городиський З. Українська Національна Рада. КМ Академия. Київ, 1993. 144 с.

298007. Горпинич М. В. Оригінал на прогулянці. Рад. письменник. Київ, 1985. 157 с.

298008. Гостєв І, Соболев В. Генерал-полковник М. П. Кирпонос. Політвидав України. Київ, 1969. 116 с.

298009. Білорус О. Г. Відтворювальна еволюція та структурна трансформація глобального капіталу. . , . С. 7-21.

298010. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні. . , . С. 22-42.

298011. Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод : [фіскальна децентралізація]. . , . С. 43-55.

298012. Готе Г. Під двома прізвищами. Рад. письменник. Київ, 1962. 133 с.

298013. Опарін В. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів. . , . С. 56-87.

298014. Котляревський Я. В., Панасенко Г. О. Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків. . , . С. 88-96.

298015. Готше О. Криворізький прапор. Дніпропетровське кн. вид-во. Дніпропетровськ, 1961. 229 с.

298016. Barynina M. The role of internal audit in prevention and reduction of corruption = Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та зниженні корупції. . , . Р. 97-112.

298017. Островська О., Соколова О. Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємництва. . , . С. 2-9.

298018. Коритник Л., Клименко О. Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління. . , . С. 10-18.

298019. Гофман Е. Т. А. Золотий горнець. Дніпро. Київ, 1976. 368 с.

298020. Мервенецька В. Бухгалтерський облік у декоративному садівництві. . , . С. 19.30.

298021. Ковова І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року. . , . С. 31-36.

298022. Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі. . , . С. 37-43.

298023. Касатонова І. Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства. . , . С. 44-48.

298024. Герц А. Договори про надання терапевтичних послуг. . , . С. 3-6.

298025. Гуцуляк В. Нормативно-правове регулювання відносин із проведення пошукових робіт: окремі аспекти : [підрядні договори]. . , . С. 7-11.

298026. Кулага Е. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні. . , . С. 12-16.

298027. Гошовський М. М., Терещенко М. К. Принцип партійності у філософії. Знання України. Київ, 1987. 48 с.

298028. Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства. . , . С. 17-20.

298029. Нашинець-Наумава А. Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій. . , . С. 21-24.

298030. Гарбуз Т. Правові засади адміністративно-правової охорони об'єктів промислової власності. . , . С. 25-28.

298031. Майданевич А. Юридичний зміст порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності: поняття й основні ознаки. . , . С. 29-32.

298032. Фукс Н. Правові питання побудови національної бюджетної системи в сучасних умовах. . , . С. 33-37.

298033. Печуляк В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері лісового господарства. . , . С. 38-43.

298034. Бернюков А. Юснатуралістська й юрпозитивістська моделі юридичної методології в системі правової онтології. . , . С. 44-48.

298035. Буяджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого-юриста. . , . С. 49-52.

298036. Кульчинська Ю. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. . , . С. 53-56.

298037. Бочарніков Д., Радзієвський В. Проблема кримінальної субкультури у контексті субкультурології. . , . С. 57-61.

298038. Бабяк Н. Д., Білоцька І. А. Старушик Ю. В. Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор. . , . С. 3-9.

298039. Дороніна О. А. Стратегічні завдання розбудови державної кадрової політики в Україні. . , . С. 10-17.

298040. Голомб В. В. Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України. . , . С. 23-30.

298041. Захарченко С. В. Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів. . , . С. 31-38.

298042. Заярнюк О. В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону : [Кіровоградська область]. . , . С. 39-46.

298043. Павлюк Л. І. Ефективність механізмів регуляторної політики щодо розвитку внутрішнього ринку регіону (на прикладі Закарпатської області). . , . С. 47-51.

298044. Братковська К. О. Економіко-математичне моделювання витрат на енергозабезпечення та енергозбереження підприємств агропромислового комплексу. . , . С. 52-55.

298045. Животенко В. О. Дослідження світового досвіду забезпечення ефективного економічного управління аграрними підприємствами. . , . С. 56-61.

298046. Корінєв В. Л. Вплив маркетингового середовища на формування цінової політики підприємства. . , . С. 62-68.

298047. Семенов А. Г., Юсипчук Л. А. Підвищення продуктивності праці за рахунок застосування системи індикаторів в управлінні персоналом підприємства. . , . С. 69-74.

298048. Грабовський П. А. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1969. 263 с.

298049. Семенов А. Г., Єлькін А. В. Аналіз системи управління виробничою інфраструктурою промислового підприємства. . , . С. 75-81.

298050. Грабовський П. А. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1949. 365 с.

298051. Семенов А. Г., Складанна К. І. Аналіз показників використання фонду оплати праці на підприємстві. . , . С. 82-86.

298052. Грабовський П. А. Не раз ми ходили в дорогу. Веселка. Київ, 1972. 173 с.

298053. Сиваченко О. В. Перспективи розвитку маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування в технічних та правових реаліях України. . , . С. 87-91.

298054. Ткачова О. К. Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень : [оцінювання постачальників на основі експертних оцінок]. . , . С. 92-96.

298055. Грабовський П. А. Пам'яті Т. Г. Шевченка (1814-1861). АН УРСР. Київ, 1961. 10 с.

298056. Гранін Д. Картина. Дощ у чужому місті. Дніпро. Київ, 1983. 357 с.

298057. Череп А. В., Корженевська В. М. Формування системи антикризового управління підприємством. . , . С. 97-101.

298058. Гребєнников М. П. Григорій Олександрович Мачтет. [б. в.]. Київ, 1961. 42 с.

298059. Гребенюк І. Ф. Літак міняе курс. Рад. письменник. Київ, 1972. 224 с.

298060. Гребенюк І. Ф. Літак міняе курс. Повітряний міст. Дніпро. Київ, 1978. 460 с.

298061. Гребенюк І. Ф. На далеких рубежах. Каменяр. Львів, 1964. 453 с.

298062. Гребенюк І. Ф. Повітряний міст. Рад. письменник. Київ, 1975. 240 с.

298063. Varnaliy Z., Pugach A. Forming the priority guidelines for providing the state economic security = Формирование приоритетных направлений обеспечения економической безопасности государства. . , . Р. 3-9.

298064. День. Украинская пресс-группа. Киев, 2016. 24 с.

298065. Квіт С. Освіта як національна ідея : [про реформи в системі української освіти / інтерв'ю з С. Квітом, міністром освіти і науки України / записав Р. Гринівський]. . , . С. 18-19.

298066. Вовчок М. Твори. Молодь. Київ, 1972. 448 с.

298067. Вовчок М. Твори. Дніпро. Київ, 1975. 703 с.

298068. Вовчок М. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1974. 528 с.

298069. Вовчок М. Козачка. Веселка. Київ, 1974. 190 с.

298070. Вовчок М. Народні оповідання. Дніпро. Київ, 1977. 294 с.

298071. Вовчок М. Народні оповідання. Повісті. Наукова думка. Київ, 2001. 252 с.

298072. Вовчок М. Оповідання. Казки. Повісті. Роман. Наукова думка. Київ, 1983. 637 с.

298073. Вогні Запоріжжя. Облвидав. Запоріжжя, 1957. 203 с.

298074. Возняк С. Іван Франко - поборник дружби народів. [б. в.]. Київ, 1961. 42 с.

298075. Возняк Т. Тексти та переклади. Фолио. Харків, 1998. 668 с.

298076. Войнич Е. Л. Овод. Рад. школа. Київ, 1955. 116 с.

298077. Lehrbuch der Automatisierungstechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1965. 564 S.

298078. Войнов Ю. На футбольних меридіанах. Молодь. Київ, 1961. 191 с.

298079. Войнович В. Життя і дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна. Дніпро. Київ, 1992. 477 с.

298080. Lee H. To kill a mockingbird. Dnipro. Kiev, 1977. 342 p.

298081. Lenin V. I. Obras Completas. Progreso. Moscu, 1981. 656 p.

298082. Lenin V. I. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscu, 1986. 604 p.

298083. Lenin V. I. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscu, 1986. 756 p.

298084. Lenin V. I. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscu, 1986. 520 p.

298085. Войтко В. І. Соціальні і психологічні аспекти науково-технічної революції. Політвидав України. Київ, 1976. 158 с.

298086. Lenin V. I. A Great Beginning. How to Organise Competition?. Progress Publishers. Moscow, 1975. 45 p.

298087. Войтюк М. А., Гілета П. М. Комплексне застосування технічних засобів при вивчені іноземних мов. ЛДУ. Львів, 1967. 40 с.

298088. Lenin W. I. Ausgewahlte Werke in drei Banden. Dietz Verlag. Berlin, 1976. 982 S.

298089. Lenin W. I. Ausgewahlte Werke in drei Banden. Dietz Verlag. Berlin, 1976. 904 S.

298090. Волейбол. Правила змагань. Здоров'я. Київ, 1976. 64 с.

298091. Lenin V. I. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Progress Publishers. Moscou, 1975. 128 p.

298092. Lenin V. I. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Progress Publishers. Moscou, 1979. 22 p.

298093. Волинець В. В. Подвиг в ім'я миру. Знання України. Київ, 1990. 48 с.

298095. Lenin V. I. Letter to American Workers. Letter to the Workers of Europe and America. Progress publishers. Moscow, 1975. 32 p.

298096. Волинський К. Прикмети часу. [б. в.]. Київ, 1962. 41 с.

298097. Lenine V. Lettres de Loin. Edition du Progres. Moscou, 1974. 148 p.

298098. Шевченко Л. С. Інноваційний вектор соціально-економічного розвитку України: виклики і загрози. . , . С. 10-14.

298099. Дубровін О. В. Вплив банківського капіталу на фінансову безпеку держави. . , . С. 15-19.

298100. Юрків Н. Я., Бердак М. М. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України. . , . С. 20-26.

298101. Момот Т. В., Аванесова Н. Е. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції. . , . С. 27-33.

298102. Бережнюк І. Г., Луцкова Л. П., Несторишен І. В. Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах. . , . С. 34-39.

298103. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. Башун О. В.. Київ, .

298104. Скрипнюк О. Висока наукова місія академіка Юрія Шемшученка: вклад видатного вченого у розвиток теорії правової науки. . , . С. 141-147.

298105. Гребінка Є. П. Вибрані твори. Держлітвидав України. Київ, 1949. 246 с.

298106. Гребінка Є. П. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1971. 280 с.

298107. Рудніченко Є. М., Ядуха С. Й., Лісовський І. В. Перспективи використання нетрадиційних методів управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах. . , . С. 40-46.

298108. Гребінка Є. П. Вибране. Музична Україна. Київ, 1977. 224 с.

298109. Гребньов М. А., Якимчук К. Д. Поглиблення усуспільнення виробництва і вдосконалення механізму господарювання. Знання. Київ, 1980. 48 с.

298110. Ілляшенко О. В. Механізм захисту економічної діяльності підприємства : [економічна безпека підприємства]. . , . С. 47-52.

298111. Христенко О. В. Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві. . , . С. 53-59.

298112. Зернюк О. В. Логістичний аналіз управління збутовою діяльністю промислового підприємства. . , . С. 60-65.

298113. Камінська Т. М., Нечипорук Л. В. Вплив мережевої економіки на ринок праці ІТ-спеціалістів. . , . С. 66-69.

298114. Козаченко Г. В., Лихолобов Е. А. Моделі аналізу організаційної поведінки : [моделі аналізу організаційної поведінки персоналу]. . , . С. 70-76.

298115. Задорожний В. П. Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій. . , . С. 77-82.

298116. Шаховалова Є. О. Особливості відтворення основних засобів аграрних підприємств в Україні та його фінансове забезпечення. . , . С. 83-90.

298117. Дмитренко А. В. Обґрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи. . , . С. 91-96.

298118. Грегор М. Вулиця. Молодь. Київ, 1967. 236 с.

298119. Потапова Н. О. Визначення вартості акцій в системі аналізу фінансового стану закритого акціонерного товариства. . , . С. 97-103.

298120. Полянчич Т. М. Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. . , . С. 104-108.

298121. Титаренко Л. М. Проблеми та пріоритети розвитку промисловості України. . , . С. 109-114.

298122. Юрченко І. В. Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення. . , . С. 115-120.

298123. Лубенченко О. Е. Взаємовідносини суб'єктів зовнішньоекономічної та суб'єктів аудиторської діяльності. . , . С. 121-125.

298124. Конрад Ю. В. Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж. . , . С. 126-130.

298125. Грекова І. Вдовиний пароплав. Дніпро. Київ, 1987. 572 с.

298126. Лебедик Г. В. Особливості обліку готової продукції та її реалізація на підприємстві. . , . С. 131-135.

298127. Рудаков О. М. Економіко-математична модель визначення ставки депозитного процента з урахуванням інфляційного ризику. . , . С. 136-140.

298128. Гречко В. В., Зіоменко Ю. І. Конституційне право на особисту власність. Політвидав України. Київ, 1989. 67 с.

298129. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. Башун О. В.. Київ, 2015. 68 с.

298130. Гриб К. К. В зоряну ніч. Веселка. Київ, 1970. 163 с.

298131. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

298132. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2015. 208 с.

298133. Дикаленко М., Захаров Е. Согласные : [украинские предприниматели по соглашению GPA получают доступ к зарубежному рынку объемом $ 1,7 трлн.]. . , . С. 26-27.

298134. Московчук Э., Силивончик А. Мерой и правдой : [зона свободной торговли с ЕС пока не может защитить украинский бизнес от потерь в торговой войне с Россией]. . , . С. 30-32.

298135. Грибенко В. І. Фабрика геніїв. Молодь. Київ, 1976. 104 с.

298136. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 28 с.

298137. Силивончик А., Васильева Н. Сыворот навыворот : [еврономера пока не помогли компании "Молочный Альянс" завоевать рынок ЕС, но возможности для экспорта расширили]. . , . С. 34-36.

298138. Топ-10 крупнейших ритейлоров мира. . , . С. 42-43.

298139. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 46 с.

298140. Скиба М. Свято место : [Украина в глобальном инновационном рейтинге: стакан наполовину пустой, наполовину полный]. . , . С. 48-49.

298141. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

298142. Банківська справа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

298143. Григор'єв Г. У старому Києві. Спогади. Рад. письменник. Київ, 1961. 357 с.

298144. Гапонюк М. Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні. . , . С. 3-6.

298145. Гасанов С., Голян В. Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія. . , . С. 7-10.

298146. Диба О., Гернего Ю. Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польші та рекомендації для України. . , . С. 11-14.

298147. Добровольський О. Необхідність врахування супутніх витрат при наданні споживчих кредитів спеціальними фінансово-кредитними інститутами. . , . С. 15-18.

298148. Кушнір М. Інвестиційна стратегія уникнення втрат на українському фондовому ринку. . , . С. 19-22.

298149. Исмайылова Х. О сокращении технологических потерь и диагностировании риска при аварийных утечках нефти в трубопроводах : [Азербайджан]. . , . С. 23-26.

298150. Кухарська Н. Нова "зборка" активів на території регіону як механізм його капіталізації. . , . С. 27-29.

298151. Остапчук В. Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області. . , . С. 30-32.

298152. Григорь'єв Н. Історія України в народних думах та піснях. Веселка. Київ, 1993. 271 с.

298153. Карпук А., Дзюбенко О. Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації. . , . С. 33-35.

298154. Ковшун Н. Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України. . , . С. 36-39.

298155. Григор'єва Л. А., Харитонова І. Я. Elementares Deutsch. Вища школа. Київ, 1974. 268 с.

298156. Добрянська Т. Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації. . , . С. 40-41.

298157. Волковинський В. М. Армія і народ 20 - 30-ті рр.. Либідь. Київ, 1990. 126 с.

298158. Вольський С. А. Величний подвиг. Політвидав України. Київ, 1967. 232 с.

298159. Вольтер Орлеанська діва. Держлітвидав. Київ, 1956. 314 с.

298160. Вольф Ф. Казки та оповідання про тварин. Рад. школа. Київ, 1961. 107 с.

298161. Вольф Ф. Літаючі блюдця. Каменяр. Львів, 1967. 388 с.

298162. Lenin V. I. On Religion. Progress Publishers. Moscow, 1969. 84 p.

298163. Вольф Ф. Літаючі блюдця. Каменяр. Львів, 1975. 384 с.

298164. Воннегут К. Бойня номер п'ять, або хрестовий похід дітей. Дніпро. Київ, 1976. 176 с.

298165. Lenin V. I. On the Great October Socialist Revolution. Progress Publishers. Moscow, 1975. 422 p.

298166. Воробйов Е. З. Земля, до запитання. Дніпро. Київ, 1986. 653 с.

298167. Lenin V. I. On the Great October Socialist Revolution. Progress Publishers. Moscow, 1975. 421 p.

298168. Lenin V. I. On the Paris Commune. Progress Publishers. Moscow, 1974. 141 p.

298169. Lenin V. I. On the Slogan for a United States of Europe. The Military Programme of the Proletarian Revolution. Progress Publishers. Moscow, 1975. 29 p.

298171. Lenine V. Qu'est-ce Que le Pouvoir des Soviets?. Editions du Progres. Moscou, 1969. 67 p.

298172. Lenin V. I. The April Theses. Progress Publishers. Moscow, 1975. 76 p.

298173. Lenin V. I. The April Theses. Progress Publishers. Moscow, 1979. 75 p.

298174. Lenin V. I. The Collapse of the Second International. Progress Publishers. Moscow, 1975. 72 p.

298175. Вороний М. Євшан-зілля. Полынь-трава. Дніпро. К., 1999. 18 с.

298176. Lenin V. I. The immediate Tasks of the Soviet Government. Six Theses on the immediate Tasks of the Soviet Government. Progress Publishers. Moscow, 1973. 56 p.

298177. Lenin V. I. To the Rural Poor. An Explanation for the Pleasants of What the Social-Democrats Want. Progress Publishers. Moscow, 1975. 80 p.

298178. Lenin W. I. Uber Arbeitsgesetzgebung. Veb Deutscher Zeutpalverlag. Berlin, 1962. 585 S.

298179. Lenin W. I. Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. Dietz Verlag. Berlin, 1974. 287 S.

298180. Гримайло Я. Знайду тебе. Дніпро. Київ, 1966. 370 с.

298181. Lenin V. I. What is to be Done? Burning Questions of our Movement. Progress Publishers. Moscow, 1969. 208 p.

298182. Lenin V. I. A Biography. Progress Publishers. Moscow, 1983. 525 p.

298183. Гринько Д. Г., Корнющенко І. Ф. Панас Кочура. Молодь. Київ, 1975. 70 с.

298184. Leontiades James C. Multinational Corporate Strategy. D. S. Health and Company. Lexington, 1985. 228 p.

298185. Шинкарук О. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - флагман відомчої системи підготовки кадрів. . , . С. 7-10.

298186. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. . , . С. 11-15.

298187. Андрушко О., Логінова Н. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. . , . С. 16-25.

298188. Lesebuch. Fur die VIII-IX Klassen. Радянська школа. Киев, 1963. 168 с.

298189. Рабійчук Л., Бабіч О. Структура та зміст комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника. . , . С. 26-36.

298190. Осташевський С., Башинський А. Експертне оцінювання ефективності службової діяльності випускника вищого військового навчального закладу як інструмент оцінки якості освіти. . , . С. 37-43.

298191. Грицай М. О. Жовтневий палац культури в Києві. Держбудвидав. Київ, 1960. 20с., [5] іл.

298192. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Риторика" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності: 6.030301 - журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

298193. Грицай М. С. Панас Мирний. Дніпро. Київ, 1986. 191 с.

298194. Ганаба С. Мережеві технології як складова якісної освіти : [інформаційно-мережеві технології та нова модель освіти, її зміст]. . , . С. 44-52.

298195. Грицаненко В. Г. Научна агітація в бібліотеці. Кн. палата УРСР. Харків, 1972. 68 с.

298197. Коваль Ю. В. Інноваційні підходи в екологічній освіті, просвіті і вихованні підростаючого покоління в галузі освіти. . , . С. 9-10.

298198. Д'ячук Ю. Заходи безпеки при поводженні з побутовими електроприладами. . , . С. 35-36.

298199. Lipkin B. Y. Electrical equipment for industry. Higher school publishing house. Moscow, 1967. 277 p.

298200. Катеринчук І. Інформаційні телекомунікаційні системи як об'єкт системних досліджень в інтересах охорони державного кордону. . , . С. 53-58.

298201. Гриценко І. А., Ліщенко М. А. Північна Буковина - споконвічна українська земля. Знання. Київ, 1980. 48 с.

298202. Петреченко С. Застосування сучасних освітніх методик у підготовці майбутніх правників у національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. . , . С. 59-64.

298203. Купрієнко Д., Варга Я., Соляр В. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами : [організаційна модель системи підготовки кадрів на основі компетентнісного та системного підходів]. . , . С. 65-78.

298204. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 158 с.

298205. Leznov S., Taits A. Power station electrician. Mir. Moscow, 1970. 520 p.

298206. Гриценко І. А., Головін М. М. Подвиг. Нариси про Героїв Радянського Союзу. Прапор. Харків, 1971. 303 с.

298207. Lheureux G. E., Belotte E. I. Le soudage par resistance. Dunod. Paris, 1965. 534 p.

298208. Гришин В. В. Під прапором партії Леніна - до перемоги комунізму. Доповідь на урочистому засіданні, присвяченому 54-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції у Кремлівському Палаці з'іздів 6.11.1971 р.. Політвидав України. Київ, 1971. 32 с.

298209. Дем'янюк К., Шевчук В. Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосування системи автоматизованого проектування Solid Works. . , . С. 79-87.

298210. Гришин-Грищук І. П. Лейтенант Альбер. Карпати. Ужгород, 1985. 192 с.

298211. Грищук Б. А. Ріка пам'яті. Каменяр. Львів, 1989. 120 с.

298212. Діденко О. Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст : [наводиться характеристика здатності офіцера до професійної творчості та визначаються засоби та умови її формування]. . , . С. 88-98.

298213. Дем'янюк Ю., Ставицький О. Організаторська компетентність як результат професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. . , . С. 99-112.

298214. Low B. B. Theory of machines. Longmans. [S. I.], 1958. 522 p.

298215. Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи. . , . С. 113-124.

298216. Громико А. А. Шляхом Жовтня - до нових перемог справи комунізму і миру. Доповідь на урочистому засіданні, присвяченому 57-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції у Кремлівському Палаці з'іздів 6 листопада 1974 року. Політвидав України. Київ, 1974. 32 с.

298217. Lipsky S. E. Microwave passive direction finding. A Wiley-Interscience Publication. New York, 1987. 298 p.

298218. Кудін А. Укрпатент - на шляху до европейського патентного закладу : [інтерв'ю з А. Кудіним, Генеральним директором Укрпатенту]. . , . С. 7-11.

298219. Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим. . , . С. 12-19.

298220. Кірін Р., Хоменко В., Хоменко А. Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом. . , . С. 20-25.

298221. Глухівський Л. Про роль випадку у винахідництві : [винайдення пеніциліну, сахарину ]. . , . С. 26-29.

298222. Андрощук Г. "Wi-Fi - тепер цукерочка ?! : [використання торгової марки компанії Wi-Fi]. . , . С. 30-34.

298223. Livre de lecture pour la Dixieme. Учпедгиз. Москва, 1962. 106 p.

298224. Long S. I., Butner S. E. Gallium arsenide digital integrated circuit design. McGraw-Hill Publishing Company. New York, 1990. 486 p.

298225. Грушевський М. Історія української літератури. Либідь. Київ, 1993. 390 с.

298226. Грушевський М. Історія української літератури. Либідь. Київ, 1993. 264 с.

298227. Грушевський М. Історія української літератури. Либідь. Київ, 1993. 284 с.

298228. Грушевський М. Історія української літератури. Либідь. Київ, 1996. 264 с.

298229. Грушевський М. Історія української літератури. Либідь. Київ, 1996. 280 с.

298230. Примо Н., Ллойд Л. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [пиратство в Гановер Парк]. . , . С. 43-48.

298231. Грушевський М. На порозі Нової України. Наукова думка. Київ, 1991. 128 с.

298232. Заполнение документов для начала строительства: разъяснения Минрегиона. . , . С. 18-30.

298233. Святун Е. Выплаты мобилизированным : [компенсация предприятиям среднего заработка мобилизованных работников из государственного бюджета]. . , . С. 30-32.

298234. Листрова С. Работа главы правления ОСМД на общественных началах. . , . С. 48-50.

298235. Управление многоквартирным домом: разъяснение от Минрегиона. . , . С. 54-64.

298236. Engels F. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Editions du progres. Moscou, 1974. 65 p.

298237. Листрова С. Господдержка населения и ОСМД по энергосбережению : [газовый котел заменить на электрический или твердотопливный, утеплить собственное жилье - поддержка государства]. . , . С. 69-79.

298238. Сущенко В. Права людини за зачиненими дверима : [аналіз дотримання на практиці процесуальних гарантій осіб, яких затримують правоохоронні органи]. . , . С. 14-15.

298239. Грушевський М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького. Січ. Дніпропетровськ, 1993. 55 с.

298240. Томенко М. П'ять уроків Мазепи-Орлика для сучасної конституційної дискусії : [історія української Конституції]. . , . С. 32-34.

298241. Грушевський М. С. Як жив український народ. Веселка. Київ, 1992. 111 с.

298242. Lebedev I. V. Microwave electronics. Mir Publishers. Moscow, 1974. 424 p.

298243. Костюк Т. Політико-правові аспекти встановлення ефективної взаємодії держави й громадянського суспільства в Україні. . , . С. 34-37.

298244. Буздуган Я. Правове регулювання благодійної діяльності у сфері надання соціальних послуг. . , . С. 37-39.

298245. Даневич Ф., Кобичев В., Третяк В. Відкриття осциляцій нейтрино як крок до розгадки будови Всесвіту : [Нобелівську премію з фізики в 2015 році отримали Артур Макдональд і Такаакі Кадзіті]. . , . С. 47-50.

298246. Єльська Г. Відкриття механізмів, завдяки яким клітини "ремонтують" ДНК : [Нобелівську премію з хімії в 2015 році отримали Томас Ліндаль, Пол Модріч, Азіз Санджар]. . , . С. 51-52.

298247. Широбоков В. Препарат, потрібний половині людства : [Нобелівську премію 2015 року за розробку антибіотиків проти гельмінтів і найпростіших, які уражають людину отримали Ту Юю, Сатосі Омура, Вільям Кемпбелл]. . , . С. 52-53.

298248. Піскова Ж., Харь І. Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств. . , . С. 24-30.

298249. Довбенко М. Високі доходи приносять задоволення життям, але не дарують щастя : [премією імені Альфреда Нобеля за 2015 рік відзначили американського економіста Енгуса Дітона]. . , . С. 54-55.

298250. Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії : [лауреат літературного "Нобеля - 2015" білоруська письменниця Світлана Алексієвич (Святлана Алексіевіч)]. . , . С. 56-57.

298251. Зернецька О. Глобальні соціальні мережі та кібербезпека особистості : [права людини в соціальних мережах]. . , . С. 22-27.

298252. Запорожец П. Богдан Піх: "Оксамитових реформ не буває" : [директор Львівської філії ПАТ "Українська залізниця" Б. Піх про нове в галузі залізничного транспорту]. . , . С. 30-35.

298253. Грушевський М. С. Як жив український народ. Укрвузполіграф. Київ, 1991. 112 с.

298254. Саква О., Корнієнко О. Наступність кращих - "Прогрес" у спадок: [історія виникнення конструкторського бюро "Івченко-Прогрес", його розвиток і досягнення]. . , . С. 36-41.

298255. Грушовий К. С. Тоді, в сорок першому. Політвидав України. Київ, 1973. 272 с.

298256. Славинський М. "Усе життя боявся однієї речі ..." : [до 125-річчя з дня народження П. Тичини, видатного українського поета]. . , . С. 58-60.

298257. Андрущенко В. Цивілізація культури : [аналізується актуальність пошуку шляхів подолання сучасної цивілізаційної кризи, обумовленої дефіцитом духовності в усіх сферах людського життя. Визначено принципи цивілізації культури]. . , . С. 5-10.

298258. Бех Ю. Космополітизм як світоглядно-ідеологічна платформа розбудови освіти ХХІ століття : [зміст освіти ХХІ ст.]. . , . С. 11-16.

298259. Гудзенко П. П. Соціалістична націоналізація промисловості в Українській РСР 1917-1920 рр.. Наукова думка. Київ, 1965. 300 с.

298261. Коваленко В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи. . , . С. 17-23.

298262. Попова І. Основні риси екологічно спрямованої освіти. . , . С. 24-31.

298263. Шовш К. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема. . , . С. 32-37.

298264. Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз : [детально досліджено походження терміна "професіонал", межі його застосування, визначальні характеристики. Пояснено причини появи на Заході терміна "первинна освіта"]. . , . С. 38-44.

298265. Клап М. Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України : [поняття "інновація", "інновації в освіті". Надається узагальнена характеристика освітніх інновацій, класификація інноваційних методів навчання]. . , . С. 45-53.

298266. Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді : [історія виникнення волонтерства. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей, засіб саморозвитку особистості студента]. . , . С. 54-60.

298267. Войдило Я. Основні ресурси ефективності гуманітарно-світоглядної підготовки майбутніх інженерів : [гуманітарна складова системи підготовки інженерних кадрів. Складові модернізації навчального процесу: інтенсифікація позанавчальної роботи, практична підготовка]. . , . С. 61-66.

298268. Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Наукова думка. Київ, 1984. 606 с.

298269. Любивий В. Соціальний медіа-концепт у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців : [актуальність соціально-педагогічної протидії необмеженому інформаційному потоку, встановлення ознак уникнення соціально-психологічної залежності]. . , . С. 67-73.

298270. Гумелюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. Наукова думка. Київ, 1991. 152 с.

298271. Золотарьова І., Колісник М. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії. . , . С. 74-81.

298272. Кремень В. Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти. . , . С. 5-10.

298273. Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Дослідження в університетах, навчання в академіях: шлях до інтеграції освіти і науки : [аналізується досвід Китаю, США в організації науки, шляхи інтеграції освіти і науки]. . , . С. 11-21.

298274. Култаєва М. Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору : [аналіз західноєвропейської філософсько-освітньої думки щодо створення спільного освітнього простору, який би відповідав ідеї сучасної об'єднаної Європи]. . , . С. 23-29.

298275. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України : [на прикладі Вінницького національного технічного університету. Аналізуються причини започаткування Болонського процесу]. . , . С. 30-37.

298276. Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему. . , . С. 38-43.

298277. Сидоренко О. Л. Дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання у контексті підвищення якості освіти: регіональний досвід : [роль ЗНО у створенні Національної системи моніторингу якості освіти, у прийнятті ефективних рішень у галузі освітньої політики]. . , . С. 44-49.

298278. Вітренко Ю. М. Освіта як послуга: економічний аспект : [проблема визначення результатів освітньої діяльності в умовах ринкової економіки. Запропоновано визначення освітньої послуги]. . , . С. 50-53.

298279. Гуржій А. М., Волинський В. П., Чорноус О. В., Красовський О. С., Топузов М. О. Дидактичне призначення і роль аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання : [інформаційно-педагогічні можливості елктронних засобів навчання. Роль наочної інформації. Етапи побудови уроку]. . , . С. 54-60.

298280. Штомпель Г. О. Постдипломна діяльність у стратегії поступу країни : [вплив результатів досліджень і нововведень у постдипломній діяльності на реалізацію стратегії сталого розвитку країни]. . , . С. 61-69.

298281. Дічек Н. П. Формування особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти у дослідженнях українських психологів (1980-ті роки). . , . С. 70-81.

298282. Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації. . , . С. 82-88.

298283. Гунько В. Т. Штовхачі та підштовхувачі. Укр. письменник. Київ, 1993. 126 с.

298284. Бабаджанян Г. Проект Трудового кодексу України. Що зміниться у сфері охорони праці. . , . С. 6-9.

298285. Гура В. К. Соціальні міфи сіонізму. Політвидав України. Київ, 1982. 96 с.

298286. Чернега Р. Ми маємо побудувати в Україні систему гідної праці : [тези виступу голови Державної служби України з питань праці про державну політику в цій галузі]. . , . С. 10-11.

298287. Поліщук Т. Дерегуляцію зупинити не можна : [Кодекс цивільного захисту України і Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки]. . , . С. 12-16.

298288. Грицай Ю. Нові нормативно-правові акти з питань охорони праці народжуються важко : [наближення законодавства України, зокрема, нормативно-праврвих актів з питань охорони праці до вимог ЄС]. . , . С. 17-19.

298289. Стаховский А. Безопасность труда при работе на деревообрабатывающих станках : [охрана труда при работе на рейсмусовых и четырехсторонних строгальних станках]. . , . С. 20-23.

298290. Гуржій І. О. Фрідріх Енгельс про Україну. Політвидав України. Київ, 1970. 154 с.

298291. Трошина С. Запобігання виникнення пожеж через порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання на виробництві. . , . С. 24-29.

298292. Федоренко М. Розслідування нещасного випадку на виробництві. . , . С. 30-31.

298293. Свиридов В. Тимчасові печі у виробничих приміщеннях : [опалювання приміщень тимчасовими засобами обігріву: основні вимоги безпеки, вимоги до приміщень, температурний режим]. . , . С. 32-34.

298294. Гусев Б. За три години до світанку. Політвидав України. Київ, 1983. 255 с.

298295. Стовбун А. Виробничий травматизм серед працівників освіти : [основні події, що призводять до нещасних випадків, їх класифікація]. . , . С. 36-41.

298296. Гуслистий К. Г. До питання про утворення української нації. Знання. Київ, 1967. 52 с.

298298. Охримчук Д. Електротехнічні випробування та вимірювання: вимірювання петлі "фаза-нуль". . , . С. 42-49.

298299. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

298300. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 74 с.

298301. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 464 с.

298302. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 72 с.

298303. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

298304. Скитенко Л. Виробничий травматизм і "заводська" медицина : [інтерв'ю з Л. Скитенко, заступником директора Департаменту фізичного захисту, промислової безпеки й охорони праці Міністерства енергетики та вугільної промисловості України / записала І. Борисова ]. . , . С. 50-53.

298305. Сопільняк В. Замість заробітку - нещасний випадок : [охорона праці в агропромисловому комплексі: матеріали розслідування конкретного випадку під час польвих робіт]. . , . С. 54-57.

298306. Куражинський В. Життя ... за горіхи, або Безпека в метрах : [охорона праці в електротехніці: опис розслідування конкретного нещасного випадку]. . , . С. 58-61.

298307. Семичаєвський С. Протипожежний захист машзалів вимагає посилення : [охорона праці в електротехніці]. . , . С. 62-67.

298308. Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на західних землях України. Либідь. Київ, 1993. 114 с.

298309. Рожков А. Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. . , . С. 68-73.

298310. Задорожна М. Не згоріти на роботі, або Як уберегтись від стресу "без відриву від виробництва" : [поняття "робочий стрес", як його запобігти]. . , . С. 74-79.

298311. Гюго В. Гаврош. Веселка. Київ, 1977. 35 с.

298312. Гюго В. Собор Паризької богоматері. Держ. вид. худож. літ.. Київ, 1952. 394 с.

298313. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

298314. Гюнтекін Р. Н. Чаликушу. Зелена ніч. Дніпро. Київ, 1986. 509 с.

298315. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

298316. Галата С. Як розподілити повноваження у вищих навчальних закладах? : [про необхідність внесення змін у новий Закон "Про освіту" у частині управління ВНЗ]. . , . С. 6.

298317. Кобіцька Ю., Сакало Є. ВНЗ - престижне місце для початку кар'єри, або як зробити неможливе - можливим? : [роздуми щодо мотивування молодого викладача працювати в університеті]. . , . С. 7.

298318. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

298319. Обрамбальський В. Станіслав Ніколаєнко: освітянський шлях : [біографія колишнього міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка]. . , . С. 12.

298320. Економіка України за 2015 рік : [статистичні матеріали]. . , . С. 12.

298321. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

298322. Macdonald R. Charles MBO can work! How to Manage by Contract. McGraw-Hill. New York, 1982. 236 p.

298323. Стріха М. Яке фінансування потрібне науці : [фінансування української науки, її ефективність. Галузеві проблеми]. . , . С. 6.

298324. Macchi V. Wir lernen Spanisch sprechen. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1964. 160 S.

298325. Lisitsyn N., Gavryushin A., Trifonov O. Machine tool design. Mir Publishers. Moscow, 1973. 600 p.

298326. Maintenance and repair manual of soviet-made automobiles. Avtoexport. Moscow, [б. г.]. 412 p.

298327. Making it all Right. Progress Publishers. Moscow, 1978. 458 p.

298328. Courtland L. Bovee, John V. Thill, Marian Burk Wood, George P. Dovel Management. McGraw-Hill, inc.. , 1993. 723 p.

298329. Management. McGraw-Hill. Lincoln, 1995. 286 p.

298330. Olm Kenneth W., Brewerton F. J., Whisnant Susan R., Brodges Francis J. Management Decisions and Organizational Policy. Allyn and Bacon, inc.. Boston, 1981. 489 p.

298331. Manuel d'entretien et de reparation des vehicules Automobiles sovietiques destine AUX techniciens etranjers. Avtoexport. Moscou, [1972]. 443 p.

298332. Mann H. Die Jugend des Konigs Henri Quarte. Verlag fur fremdsprachige Literatur. Moskau, 1956. 704 S.

298333. Mann T. Buddenbrooks: Verfall einer Familie. Verlag fur fremdsprachige Literatur. Moskau, 1959. 751 S.

298334. Давайте відпочинемо. Радянська школа. Київ, 1963. 74 c.

298335. Давиденко Г. Г. Шлюб і сім'я. Політвидав України. Київ, 1972. 126 с.

298336. Рожков А. Рекомендації щодо запобігання терористичним актам та дій персоналу підприємства в разі їх загрози або вчинення. . , . С. 2-47.

298337. Дикаленко М., Захаров Е. Сырой кокон : [формируется новый "шелковый путь" для перевозки грузов между Европой и Китаем - через Украину, Кавказ и два моря. Альтернативный, но пока дорогой]. . , . С. 26-28.

298338. Кубина В., Паздрий В. Лига юниоров. В Украине стремительно развивается сфера экономического образования для детей. . , . С. 36-38.

298339. Адресність системи соціального захисту. . , . С. 7-8.

298340. Давидов А. І. Експедиція "Суничка". Молодь. Київ, 1971. 77 с.

298341. Стан, тенденції, перспективи ринку праці. . , . С. 11-13.

298342. Давидов А. І. Катамаран. Молодь. Київ, 1974. 150 с.

298343. Порядок звільнення при скороченні : [основні дії (покроково) роботодавця при скороченні чисельності (штату) працівників]. . , . С. 17-18.

298344. Давидов М. І., Лялікова Л. В. Пропаганда економічних знань. Держполітвидав УРСР. Київ, 1962. 43 с.

298345. Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю : Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678/2015. . , . С. 27-29.

298346. Дадіант Л. Я. Сіонізм. Знання УРСР. Київ, 1988. 48 с.

298347. Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013. . , . С. 32-34.

298348. Пенсія за вислугу років : [перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років]. . , . С. 44-46.

298349. Гаєвська О. Б. Українська національна ідея в контексті науки соціального управління. . , . С. 3-10.

298350. Пономарьов О. С. Феномен лідерства в контексті суспільних потреб. . , . С. 11-19.

298351. Далекий М. О. По живу і мертву воду. Каменяр. Львів, 1972. 431 с.

298352. Гриньова Я. Г. Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання. . , . С. 20-25.

298353. Далекий М. О. Танки на мосту. Голка в сіні. Рад. письменник. Київ, 1971. 222 с.

298354. Підбуцька Н. В. Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці. . , . С. 26-35.

298355. Олефір В. О. Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності. . , . С. 36-46.

298356. Резнік С. М. Трансформація цінностей освіти в інформаційному сіспільстві : [аналізується необхідність усвідомлення студентами цінності знань, глибокого осмислення інформації, інтелектуальної праці. Розглядаються цінності гуманітарного знання]. . , . С. 47-53.

298357. Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні 20-30-ті роки. Либідь. Київ, 1991. 344 с.

298358. Александрова Н. М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура. . , . С. 54-63.

298359. Фурманець Б. І. Інтерпретація та втілення моделі психологічної технології в процесс розвитку особистостей студентів-майбутніх фахівців. . , . С. 64-73.

298360. Даниленко І. М. Суспільство і громадський обов'зок. Знання. Київ, 1971. 45 с.

298361. Гура Т. В. Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті. . , . С. 74-84.

298362. Степанов О. В. Вплив психологічного чинника людини на безпеку системи "Водій - Автомобіль - Дорога - Середовище". . , . С. 85-93.

298363. Данилюк М. (Блакитний) Повстанський записник. Вид. ім. О. Теліги Фундації ім. О. Ольжича. Київ, 1993. 192 с.

298364. Гончарова В. "Я дорожу семейными ценностями" : [интервью с В. Гончаровой, руководителем компании "Канди Гувер Украина"]. . , . С. 10-11.

298365. Данилюк М. О., Орлова В. К., Юричишин В. М. Збірник професійно-оріентовних задач для підготовки інженерів-економістів. НМК ВО. Київ, 1992. 201 с.

298366. Малобюджетный маркетинг: малым предприятиям большие бюджеты недоступны, а большие контролируют эффективность (по результатам блиц-опроса). . , . С. 12-19.

298367. Зубрицкий А. Малобюджетные проекты имеют заведомо больше шансов : [сокращение расходов на продвижение товаров]. . , . С. 20-21.

298368. Гермашев С. В условиях кризиса клиенты все чаще используют малобюджетные инструменты. . , . С. 22-25.

298369. Вознюк А. Малые бюджеты на маркетинг оправданы только уникальными предложениями : [методы продвижения товаров]. . , . С. 26-27.

298370. Данте А. Божественна комедія. Пекло. Держлітвидав. Київ, 1956. 221 с.

298371. Ромат Е. Государственная реклама в системе государственного маркетинга. . , . С. 28-33.

298372. Панченко А. Девять шагов к повышению доверия клиентов к ресурсу. . , . С. 34-37.

298373. Юрчак А. Нужно ли и как сделать маркетинг центром дохода организации? : [эффективные методы работы маркетинга в период кризиса]. . , . С. 38-41.

298374. Паттерны - один из главных трендов в веб-дизайне в 2015 году. . , . С. 42-45.

298375. Іртлач М. О. Проблеми формування стратегії розвитку портфелів брендів підприємства. . , . С. 46-52.

298376. Анализируйте это срочно ! Итоги "99 %". Когда ритейл-данные работают на максимум : [информационные технологии в анализе данных в ритейле]. . , . С. 54-57.

298377. Партизанский маркетинг: 20 простых примеров из жизни. . , . С. 58-60.

298378. Дарда В. І. Безодня серця. Рад. письменник. Київ, 1972. 286 с.

298379. Малобюджетные маркетинговые акции: правила проведения и примеры. . , . С. 62-65.

298380. Гаврилов А. Маркетинговые исследования в условиях малого бюджета. . , . С. 66-68.

298381. Дарда В. І. Повернення з пекла. Дніпро. Київ, 1981. 231 с.

298382. Новости маркетинговых исследований в Украине : [аграрный рынок Украины в 2015. Рынок digital-рекламы Украины - 2015]. . , . С. 12-13.

298383. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [топ мобильных приложений - 2015, главные тренды видеомаркетинга в 2015 году, рынок Toyota в 2015 году, мировой рынок носимой электроники, продажи сигарет и соусов в странах СНГ]. . , . С. 13-18.

298384. Дарманський П. Ф. Нове життя - нові обряди. Політвидав України. Київ, 1984. 88 с.

298385. Дашевський О. Добра вода. Кн.-газ. вид-во. Запоріжжя, 1962. 81 с.

298386. Дашкієв М. О. Кришталеві дороги. Веселка. Київ, 1970. 371 с.

298387. Дашкієв М. А. Кришталеві дороги. Веселка. Київ, 1976. 372 с.

298388. Дашкієв М. О. Неходженою стежкою. Рад. письменник. Київ, 1973. 179 с.

298389. Дашкієв М. А. Право на риск. Веселка. Київ, 1974. 352 с.

298390. Дванадцять місяців. 1986. Веселка. Київ, 1985. 191 с.

298391. Грицай А., Конончук Е. Когда продукт важнее бренда: исследование поребительских предпочтений. . , . С. 20-24.

298392. Самуэль Д. Исследования отношения потребителей и лояльности бренду. . , . С. 25-29.

298393. Mansfield K. Selected stories. Foreign Languages oublishing house. Moscow, 1957. 184 p.

298394. Marx K. Wage Labour and Capital. Progress Publishers. Moscow, 1973. 45 p.

298395. Marx K., Engels F. Selected works. Progress Publishers. Moscow, 1969. 596 p.

298396. Marx K., Engels F. Selected works. Progress Publishers. Moscow, 1969. 504 p.

298397. Marx K., Engels F. Selected works. Progress Publishers. Moscow, 1970. 579 p.

298398. Marx K., Engels F. Selected works. Progress Publishers. Moscow, 1975. 790 p.

298399. Marx, Engels, Lenin On communist society a collection. Progress Publishers. Moscow, 1975. 155 p.

298400. Marx C., Engels F. Manifiesto del partido Comunista. Editorial Progreso. Moscu, 1976. 96 p.

298401. Marx K., Engels F. Manifest der Kommunistischen Partei. De Dietz Verlag. Berlin, 1975. 88 S.

298402. Marx K., Engels F. Manifest der Kommunistischen Partei. Dietz Verlag. Berlin, 1975. 108 S.

298403. Marx K. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Progress Publishers. Moscow, 1974. 200 p.

298404. Бишевець О. В., Гринюк В. О.. Дунаэвська Л. Г., Задоєнко О. В., Костюченко О. Ю.,Крижанівський В. В., Кучинська О. П.. Малюга В. І., Молдован В. В.. Плахотнік О. В., Погорецький М. А.. Сергєєва Д. Б., Сиза Н. П.. Старенький О. С., Татаров О. Ю. Практикум з кримінального процесу України. Правова єдність. Київ, 2015. 226 с.

298405. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Дейнека Т. А., Білоброва Т. О., Артеменко І. А. Транснаціональні корпорації. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 240 с.

298406. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення" для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

298407. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Правовий захист прав споживачів" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

298408. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сімейне консультування" для студентів 4 курсу спеціальності 6.030102 - "Психологія" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

298409. Nielsen исследовал образ жизни украинцев : [приводятся статистические данные опроса]. . , . С. 30-32.

298410. Падение экономики и низкие зарплаты - главные причины трудовой эмиграции. . , . С. 34-35.

298411. Обнародованы результаты рейтинга Brandz Top100 most valuable Global Brands 2015 : [исследования мирового рынка брендов]. . , . С. 36-40.

298412. Гелевера Д. Абсурд идеи КРІ-показателей. Платим людям за то, что они лгут : [KPI - key perfomance indicators. Несостоятельность Системы сбалансированных показателей и применения KPI-показателей ]. . , . С. 42-46.

298413. "Радио ЕС" со скандалом вышло из исследования аудитории радио от GFK Ukraine. . , . С. 47.

298414. Исследование рынка недвижимости в различных странах мира. . , . С. 48-50.

298415. Обзор рынка бытовой техники и электроники в Украине. Результаты "GFK темах R Украины" за третий квартал 2015 г.. . , . С. 51-53.

298416. Куда обращаются украинцы, если им не хватает денег. . , . С. 54-55.

298417. Самые популярные каналы получения информации в Украине. . , . С. 56-57.

298418. Результаты исследований мирового рынка вооружений. . , . С. 58-59.

298419. Рейтинг самых престижных профессий 2015 года. . , . С. 60-61.

298420. Рейтинг популярных сайтов за ноябрь 2015. . , . С. 62-63.

298421. Портис А. Физическая лаборатория. Наука. Москва, 1978. 318 с.

298422. Рейтинги...рейтинги...рейтинги... Города в зеркале рейтингов : [самые безопасные города мира. Лондон признан столицей миллионеров. Десятка самых популярных городов мира. Киев вошел в ТОП - 10 самых непригодных для жизни городов]. . , . С. 64-68.

298423. Замятин В. Н. История экономических учений. Высш. школа. Москва, 1964. 548 с.

298424. Бердяєв М. Війна та есхатологія. . , . С. 6-11.

298425. Енциклопедія Народного господарства Української РСР. АН УРСР. Москва, 1969. 600 с.

298426. Енциклопедія Народного господарства Української РСР. АН УРСР. Москва, 1970. 596 с.

298427. Сафонов Ю. М., Кравець В. Р., Олюха В. Г. Економіко-правові основи капітального будівництва. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 244 с.

298428. Енциклопедія Народного господарства Української РСР. АН УРСР. Москва, 1971. 609 с.

298429. Потапчук Є., Потапчук Н. Надзвичайна ситуація як чинник виникнення чуток серед населення : [чутки як психосоціальний феномен, їх характерні риси, особливості, класифікація, роль у надзвичайних ситуаціях]. . , . С. 12-18.

298430. Енциклопедія Народного господарства Української РСР. АН УРСР. Москва, 1972. 594 с.

298431. Мамардашвілі М. Проблема свідомості і філософське покликання : [свідомість, мислення, мова - філософський аналіз]. . , . С. 19-27.

298432. Кримський С. Пізнання як трансценденція Софії і спокуса практикою : [філософські проблеми науково-технічної революції]. . , . С. 28-32.

298433. Белоус Т. Я. Международные промышленные монополии. Мысль. Москва, 1972. 278 с.

298434. Кельман М. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. . , . С. 33-46.

298435. Братасюк М. Суспільне та соціальне як модуси права. . , . С. 47-52.

298436. Буян І. Первісне суспільство - першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності : [виникнення суспільства, суспільних відносин]. . , . С. 53-65.

298437. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1978. 552 с.

298438. Ревасевич І. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки : [взаємодія людини та економіки в постіндустріальному суспільстві]. . , . С. 66-72.

298439. Савчин М. Образ людини у християнстві: парадигматика духовності : [уявлення про людину, котре склалося у християнстві за історичний період його розвитку. Духовність як визначальний складник внутрішнього світу людини]. . , . С. 73-93.

298440. Болтівець С. Молодь як об'єкт ювенологічних досліджень : [вікові та ідентифікаційні ознаки молоді. Міждисциплінарне розуміння молоді як об'єкту наукових досліджень. Сутність феномену духовності молоді. Основні положення теорії самосвідомості особистості]. . , . С. 94-106.

298441. Стрельцов А. А. Научно-технические тексты: от понимания к переводу. Феникс. Ростов на-Дону, 2012. 398 с.

298442. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1979. 540 с.

298443. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1980. 544 с.

298444. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1980. 560 с.

298445. Шандрук С. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога : [творчість та творчі здібності. Психологічний зміст етапів творчого процесу, фаз творчого діяння. Рівні креативної самоорганізації творчої індивідуальності]. . , . С. 107-121.

298446. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1981. 559 с.

298447. Кропельницька С. О., Перевозова І. В. Методи активного навчання у підготовці фінансиста. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 222 с.

298448. Кукло О. Суб'єктно-психічний базис комунікативної компетентності правоохоронців : [особливості професійного спілкування правоохоронців. Складові комунікативної компетентності правоохоронців]. . , . С. 122-133.

298449. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1981. 552 с.

298450. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1982. 568 с.

298451. Волосевич П. Ю. Особливості поведінки легованих карбідів при аустенітизації сталей в умовах швидкісних нагрівань. . , . С. 3-9.

298452. Носенко В. К., Брехаря Г. П., Балан В. З., Ніколаєва Т. Ю. Фазові перетворення в екструдованих припайних сплавах на основі міді. . , . С. 10-15.

298453. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1982. 552 с.

298454. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1983. 568 с.

298455. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1984. 560 с.

298456. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1984. 608 с.

298457. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1985. 515 с.

298458. Бабаченко О. І., Дьоміна К. Г., Книш А. В., Шпак О. А. Вплив режиму охолодження та хімічного складу на формування дендритної структури зливка та безперервнолитих заготовок. . , . С. 16-24.

298459. Украинская советская энциклопедия. УСЭ. Киев, 1985. 628 с.

298460. Нестеров П. М. Экономика природопользования. Высш. школа. Москва, 1984. 256 с.

298461. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до практичних та самостійних занять до теми "Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

298462. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 2-3 курсу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

298463. Аникин А. В. Юность науки. Политиздат. Москва, 1985. 367 с.

298464. Недужий А. М. Особливості зміни морфології структури первинної фази при кристалізації алюмінієвих сплавів. . , . С. 24-29.

298465. Інженер-машинобудівник. . , 2015. 4 с.

298466. Ворон М. М., Левицький М. І., Лапшук Т. В. Структура та властивості литих сплавів системи Ti - Al - V електронно-променевої виплавки. . , . С. 29-36.

298467. Всемирная история экономической мысли. Мысль. Москва, 1987. 606 с.

298468. Сажинська І. 115 річниця ЗНТУ. . , . С. 1.

298469. Всемирная история экономической мысли. Мысль. Москва, 1988. 574 с.

298470. Всемирная история экономической мысли. Мысль. Москва, 1989. 607 с.

298471. Бондарчук К. Урбаноніми м. Запоріжжя: джерела, номінації. . , . С. 4.

298472. Всемирная история экономической мысли. Мысль. Москва, 1990. 590 с.

298473. Алмазова О. Л., Дубоносов Л. А. Золото и валюта: прошлое и настоящее. Финансы и статистика. Москва, 1988. 154 с.

298474. Кулагина Г. Д. Статистика товарного обращения. Финансы и статистика. Москва, 1989. 192 с.

298475. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. Экономика. Москва, 1989. 523 с.

298476. Богомол Ю. І., Лобода П. І., Головенько Я. Б. Структура та властивості квазіпотрійних спрямовано армованих композитів системи В4С - TiB2 - SiC. . , . С. 37-42.

298477. Аникин А. В. Путь исканий. Политиздат. Москва, 1990. 415 с.

298478. Коржова Н. П., Легка Т. М., Мордовець Н. М., Ничипоренко В. І. Високоміцні евтектичні сплави потрійної системи Al - Si - Mg, леговані цинком та міддю. . , . С. 43-47.

298479. Морита А. "Сделано в Японии". Прогресс. Москва, 1990. 413 с.

298480. Щерецький О. А., Бакай С. О., Лахненко В. Л., Абрамов В. О., Бакай К. С. Термофізичні та пружні властивості аморфного сплаву на основі цирконію після високочастотної механічної обробки. . , . С. 48-53.

298481. Котречко О. О. Нові методи визначення твердості металів. . , . С. 62-64.

298482. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа. Финансы и статистика. Москва, 1990. 302 с.

298483. Большаков М. В. English-Ukrainian Dictionary for Welding and Allied Processes. Магнолія 2006. Львів, 2015. 353 с.

298484. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

298485. Sumenkova V. V., Schretskyy O. A. Research of processes at heating FeSiMg7 alloying composition = Дослідження процесів, що відбуваються при нагріванні феросилікомагнієвої лігатури ФСМг7. . , . P. 65-68.

298486. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

298487. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

298488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Методичні вказівки до проведення семінарських та практич-них занять з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

298489. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 70 с.

298490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Feelings and Emotions" для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальності 6.030102 "Психологія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

298491. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Texts with Assignments: 2 Parts " для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей 8.01020302 "фізична реабілітація", 8.01020101 "фізичне виховання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

298492. Marivaux P. Comedies. Editions en langues etrangeres. Moscou, 1961. 151 p.

298493. Marktwirtschaft und Planwirtschaft. [o. v.]. Munchen, 1992. 546 S.

298494. Marktwirtschaft und Planwirtschaft. [o. v.]. Munchen, 1992. 1046 S.

298495. Maurer S., Schreyer R., Wolter F. Словарь по фото- и кинотехнике на немецком, английском, французском и русском языках. Fotokinoverlag Halle. [Leipzig], [1960]. 328 c.

298496. Mathematik: Englisch-Deutsch-Franzosisch-Russisch. Verlag Technik. Berlin, 1985. 924 S.

298497. Mathematik: Englisch-Deutsch-Franzosisch-Russisch. Verlag Technik. Berlin, 1985. S. 929-1457

298498. Maugham W. S. Theatre. Vyssaja Skola. Moscow, 1985. 224 p.

298499. Maurer S., Schreyer R., Wolter F. Dictionnare Photo et Cinema. Fotokinoverlag Halle. [Leipzig], [1960]. 370 p.

298500. Maurer S., Schreyer R., Wolter F. Fotokino Worterbuch. Deutsch. Englisch. Franzosisch. Russisch. Fotokinoverlag Halle. [Leipzig], [1960]. 152 S.

298501. Maurer S., Schreyer R., Wolter F. Dictionary of Photography and Allied Subjects. German. English. French. Russian. Fotokinoverlag Halle. [Leipzig], [1960]. 264 p.

298502. Masspassant Guy de Nouvelle choisies. Editions en Langues etrangeres. Moscou, 1959. 352 p.

298503. Masspassant Guy de Une vie. Editions Ecole Superieure. Moscou, 1974. 207 p.

298504. Mechanical Equipment of Blast-Furnace Shops. Внешторгиздат. Moscow, 1977. 115 p.

298505. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2016. 16 с.

298506. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, .

298507. Кузьмов А. В., Штерн М. Б., Киркова Е. Г., Бейгельзимер Я. Ю., Павленко Д. В. Анализ винтовой экструзии порошковых заготовок методами модифицированных теорий пластичности пористых тел. . , . С. 3-14.

298508. Охріменко О. Про зміни в пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників. . , . С. 3-4.

298509. Новая технология и организационные структуры. Экономика. Москва, 1990. 268 с.

298510. Ковтун В. В., Степаненко А. В. Города Украины. Вища школа. Киев, 1990. 280 с.

298511. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Наука. Москва, 1991. 569 с.

298512. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. Наукова думка. Київ, 1993. 218 с.

298513. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінський І. Я., Опанасович В. К.,Дубицький О. С. Кінетика поширення втомних тріщин у біметалевих пластинах. . , . С. 15-23.

298514. Демський С. "Голос України": мовою спогадів і цифр : ["Голос України" - парламентська газета. Історія створення, будні сьогодення. Державна підтримка. Реформована робота з сайтом]. . , . С. 22-23, 29.

298515. Новогрудский Л. С., Дроздов А. В., Стрижало В. А., Оправхата Н. Я. Автоматизированная измерительная система регистрации параметров квазидинамических процессов при механических испытаниях материалов в условиях пониженных и криогенных температур и воздействии импульсов электрического тока. . , . С. 46-55.

298516. Кучер М. К., Приходько Р. П. Достовірність температурно-часової екстраполяції діаграм тривалої міцності жароміцних сталей. . , . С. 56-65.

298517. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Розрахунок напружено-деформованого стану складних технічних об'єктів за допомогою методів теорії потенціалу. . , . С. 66-72.

298518. Косих Г., Сорока М., Самсоненко Л., Прокопчук С. "Урядовий кур'єр": через чверть сторіччя - на порозі змін : [історія створення і сьогодення урядової газети "Урядовий кур'єр"]. . , . С. 24-28.

298519. Терещенко Ю. М., Дорошенко Е. В., Техрани А., Аболхассанзаде Дж. Аэродинамические факторы влияния на резонансные колебания лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. . , . С. 73-81.

298520. Попов В. А., Руднев А. М., Гудошник В. А. Алгоритм ответственности : [отнесение грузоподъемного оборудования к объектам повышенной опасности предполагает необходимость оценки риска на всех стадиях его жизненного цикла]. . , . С. 8-11.

298521. Berto F., Mutignani F., Tisalvi M. Notch effect the fatigue benavior of a hot dip galvanized structural steel = Влияние концентрации напряжений на усталостные характеристики конструкционной стали, гальванизированной методом горячего погружения. . , . P. 82-93.

298522. Janutiene R. K., Dickuviene R. K. External stress effect on microstructure and transformation plasticity of hot worktool steel during quenching = Влияние напряжений от внешних нагрузок на микроструктуру и пластичность при фазовом превращении жаропрочной ... см. анот.. . , . P. 94-108.

298523. Петюх В. М., Коровський А. В., Ліфінцев М. О. Основи ринкової економіки. Урожай. Київ, 1995. 398 с.

298524. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Вища школа. Київ, 1997. 744 с.

298525. Haeri H., Khaloo A., Marji F. Experimental and numerical simulation of the microcrack coalescence mechanism in rock-like materiais = Экспериментальное и численное моделирование механизма слияния трещин в материалах типа скальных пород. . , . P. 109-125.

298526. Mucha J., Witkowski W. Mechanical behavior and failure of riveting joints in tensile and shear tests = Механические характеристики и разрушение заклепочных соединений при статических испытаниях на растяжение и сдвиг. . , . P. 126-142.

298527. Жупанський Я., Березка І., Джаман В. Економічна і соціальна географія України. Астон. Тернопіль, 1998. 318 с.

298528. Ковальчук В. М. Загальні основи ринкової економіки. Астон. Тернопіль, 1994. 228 с.

298529. Oclon P., Taler D., Cisek P., Pilarezyk M. Fem-based thermal analysis of underground power cabies located in backfills made of different materials = Конечноэлементный расчет температурного поля в подземных высоковольтных линиях электропередач с заполнителями из различных материалов. . , . P. 143-155.

298530. Ковальчук В. М. Загальна теорія економіки. Теоретична економіка. Астон. Тернопіль, 1998. 368 с.

298531. Барашиков А. Я. Об ошибках, допускаемых в расчетах железобетонных конструкций, вызванных несовершенством ДБН. В.2.8-98: 2009 и ДСТУ Б.В.2.6-156.2010. . , . С. 2-11.

298532. Беличенко Е. А., Толмачев С. Н. Многоуровневая активация цементных бетонов. . , . С. 12-16.

298533. Лукьяненко В. В., Костина Н. В., Бандалов М. М. Исследование кинетики твердения бетонов и растворов, содержащих в заполнителях загрязняющие примеси, по изменению электрофизических показателей. . , . С. 17-23.

298534. Ткачук І. Г. Економічна самостійність регіону. Наукова думка. Київ, 1994. 228 с.

298535. Ивченко А. В., Гуль Ю. П., Панков Р. В., Кондратенко П. В. Огнесохранность холоднодеформированного арматурного проката класса В500С. . , . С. 24-29.

298536. Білокуров П. С. Комп'ютерне моделювання сталезалізобетонної балки, що посилена зовнішнім сталевим армуванням. . , . С. 30-33.

298537. Скапа Л. М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння. НАН України. Ін-т металофізики. Київ, 2015. 22 с.

298538. Рогач О. І., Косьміна В. В. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 255 с.

298539. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 188 с.

298540. Гражданское общество и развитие гражданского права. Юридическая практика. Киев, 2014. 656 с.

298541. Кузнєцова Н. С. Вибрані праці. Юридическая практика. Київ, 2014. 544 с.

298542. Актуальні проблеми приватного права України. Юридическая практика. Київ, 2014. 559 с.

298543. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-586 від 04.12.15. . , . С. 95.

298544. Червінська Л. П., Червінська Т. М. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 172 с.

298545. Балабан П. Ю., Тягунова Н. М., Місюкевич В. І., Михайлюкова Н. І. Торговельна логістика. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 148 с.

298546. Medvedev F. E. Human Rights and Freedoms in the USSR. Progress Publishers. Moscow, 1981. 256 p.

298547. Melton W. C. Inside the FFD: Making Monetary Policy. Dow Jones-Irwin. Homewood, 1985. 226 p.

298548. Merzon S. N. Pyatetskaya S. L. Russian verbs in Speech. Russky yazuk. Moscow, 1983. 224 p.

298549. Караваев Г. Ф., Герасимов В. В. Основы термодинамики и статистической физики в задачах (с решениями). Феникс. Ростов на-Дону, 2012. 174 с.

298550. Merimee P. Nouvelles. Editions en langues etrageres. Moscou, 1959. 456 p.

298551. Горюнова Є. О. Євроінтеграція. Академвидав. Київ, 2013. 224 с.

298552. Meredith J. The egoist. Foreign languages publishing house. Moscow, 1962. 670 p.

298553. Тверезовська Н. Т., Сатановська Л. А. Практика студентів у соціальних установах України. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 378 с.

298554. Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 128 с.

298555. Meshchersky I. V. Collection of problems in theoretical mechanics. The Higher school publishing house. Moscow, 1964. 302 p.

298556. Metallurgie des pondres. Publie par L'Organisation Europeenne de Cooperation Economique. Paris, 1955. 357 p.

298557. Яценко Б. П., Юрківський В. М., Любіцева О. О. Економічна і соціальна географія світу. Артек. Київ, 1997. 286 с.

298558. Класифікація джерел доходів тіньової економіки в Україні. Власність. Київ, 1998. 20 с.

298559. Раицкий К. А. Экономика предприятия. Маркетинг. Москва, 1999. 694 с.

298560. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка. КНЕУ. Київ, 1999. 208 с.

298561. Карагодова О. О., Черваньов Д. М. Мікроекономіка. Четверта хвиля. Київ, 1997. 204 с.

298562. Березін О. В., Дуда С. Т., Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Магнолія 2006. Львів, 2015. 308 с.

298563. "Регіон у системі нових економічних і правових відносин". Всеукр. наук. конференція (1997. Івано-Франківськ) Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Регіон у системі нових економічних і правових відносин". Сіверсія. Івано-Франківськ, 1998. 280 с.

298564. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти : затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. . , . С. 24-93.

298565. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансова система. Магнолія 2006. Львів, 2015. 272 с.

298566. Концепція Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промисливого комплексу України на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінета Міністрів України від 20.01.2016 р. № 19-р. . , . С. 116-123.

298567. Гончарова Н. П., перерва П. Г., Алымов А. Н. Маркетинг инновационного процесса. Вира-Р. Киев, 1998. 270 с.

298568. Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 01.10.2013 р. № 1541. . , . С. 186-188.

298569. Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2013 р. № 1541. . , . С. 189-194.

298570. Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1277. . , . С. 198-201.

298571. Порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1278. . , . С. 203-212.

298572. Про внесення змін у додатки до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту : Наказ Міністерства молоді та спорту України від 18.12.2015 р. № 4651. . , . С. 225-292.

298573. Файнер М. Ш. Адаптація і гармонізація технічної документації на бетонні та залізобетонні вироби і конструкції до європейських норм. . , . С. 2-4.

298574. Кліменко В. З. Державний нормативний документ із проектування дерев'яних конструкцій. . , . С. 5-12.

298575. Гарагонич О. Характер відносин між засновниками до державної реєстрації акціонерного товариства. . , . С. 3-8.

298576. Новосельська І., Кузьмінська Д. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС. . , . С. 9-12.

298577. Деревянко Н. В., Максименко А. А., Гришко А. Н. Исследование влияния добавок фосфогипса и раствора железного купороса на основные физико-механические свойства магнезиально-бишофитной композиции. . , . С. 13-16.

298578. Клюєва Є., Вітенко Л. Деякі аспекти правового регулювання перевезень по внутрішнім водним шляхам. . , . С. 13-15.

298579. Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Матченко П. Т. Оцінка запасів сейсмостійкості сталевих конструкцій будівель і споруд, що експлуатуються, та визначення їх залишкового ресурсу. . , . С. 33-41.

298580. Субота И. С., Булка Т. И., Гес Н. Л. Использование местных глин для производства строительной керамики. . , . С. 42-43.

298581. Час відродження. Тархан. Запоріжжя, 2000. 160 с.

298582. Садова У., Рісна Р. "Срібні університети": нові горизонти розвитку ринку праці та освіти : [проблема трансформації цілей політики праці та зайнятості в умовах старіння людства. Демографічний, економічний та політичний аспекти формування університетів третього віку]. . , . С. 3-10.

298583. Рибчанська Х. Державне регулювання оплати праці у сфері вищої освіти. . , . С. 11-16.

298584. Надрага В. Застосування методів імітаційного мікромоделювання для оцінювання соціальних ризиків. . , . С. 17-24.

298585. Микроэкономика. МАУП. Київ, 1998. 58 с.

298586. Гуменюк В. Трансформація рекреаційної діяльності на тлі геополітичних чинників соціальної напруги в Україні. . , . С. 25-31.

298587. Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації права власності на морське судно. . , . С. 16-19.

298588. Махсма М., Волощук С. Перспективи зайнятості працівників в аграрному виробництві за умов його інноваційного розвитку. . , . С. 32-37.

298589. Шегда А. Професійна мобільність працівників: сутність та особливості прояву. . , . С. 38-41.

298590. Грязнова А. Г., Чечелева Т. В., Атлас М. С. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. Политическая экономия. Банки и биржи. Москва, 1998. 326 с.

298591. Добренко О. Демографічна ситуація як індикатор функціонування професійного ринку праці. . , . С. 42-50.

298592. Авдеенко С. И. Момент истины. Люкс. Мелитополь, 2015. 156 с.

298593. Авдеенко С. И. С крестом на море и на суше. Люкс. Мелитополь, 2013. 124 с.

298594. Партнеры предприятия. Центр экономики и предприятия. Москва, 1999. 234 с.

298595. Авдеенко С. И. Последний атаман. Тайна императора : [Петр Калнышевский - последний кошевой атаман Запорожской Сечи]. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2016. 138 с.

298596. Ткаченко С. А. Функціонування підсистеми економічного моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб'ктів агропродовольчої сфери із точки зору інваріанту поведінки, який відображає цілі функції. . , . С. 4-6.

298597. Авдеенко С. И. Хрупкое счастье. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2015. 195с.

298598. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. Башун О. В.. Київ, 2015. 76 с.

298599. Авдеенко С. И. Виктор Алешин. Триумф и трагедия. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2015. 92 с.

298600. Череп А. В., Топчанюк О. В. Інвестиційний клімат України і шляхи його покращення. . , . С. 7-11.

298601. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львівська політехніка. Львів, 2015. 168 с.

298602. Західна О. Р., Мидлик Ю. І. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області. . , . С. 12-15.

298603. Гуцуляк В. Генеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт. . , . С. 20-24.

298604. Грешак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П. Економіка підприємства. КНЕУ. Київ, 2000. 526 с.

298605. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2014. 90 с.

298606. Лобода В. Б. Фізичні основи вакуумної техніки. Університетська книга. Суми, 2012. 296 с.

298607. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2016. 104 с.

298608. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 74 с.

298609. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2015. 176 с.

298610. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 78 с.

298611. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

298612. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

298613. Veron R., Well Louis T. Jr. The manager in the international economy. Prentice Hall. New Jersey, 1991. 470 p.

298614. Thompson Arthur A., Strickland III A. J. Strategic Management. BPI IRWIN. Boston, 1990. 1011 p.

298615. Needles Belverd E., Jr., Anderson Henry R., Caldwell James C. Financial & Manageral Accounting. Houghton Mifflin Company. Boston, 1994. 1198 p. ; Ap. - 103 p. ; Index - 21 p.

298616. Terpstra Vern, Sarathy Ravi International Marketing. The Dryden Press. Orlando, 1994. 726 p.

298617. Schermerhorn John R., Hunt James G., Osborn Richard N. Managing Organizational Behavior. John Wiley & Sons, inc.. [S. I.], 1991. 744 p. ; G - 12 p. ; N - 26 p. ; P -1 p., I-13 p.

298618. Short Daniel G. Fundamentals of Financial accounting. IRWIN. Boston, 1993. 810 p.

298619. Mishkin Frederic S. Financial Markets, Institutions and Money. Harper Collins College Publishers. New York, 1995. 634 p.

298620. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

298621. Запорізька область в цифрах. Запорізьке обл. управління статистики. Запоріжжя, 2000. 264 с.

298622. В лабиринтах современного управления. Экономика. Москва, 1999. 248 с.

298623. Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. Олимп-Бизнес. Москва, 1999. 544 с.

298624. Гаватюк Л. С., Ковальська Ю. С., Перебиківська Т. І. Банкрутство та методи його подолання. . , . С. 16-17.

298625. Журавель А. І. Система забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства. . , . С. 18-19.

298626. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты. Изд-во В. А. Михайлова. Санкт-Петербург, 1999. 170 с.

298627. Коломіна О. Б., Ковтуненко К. В. Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства. . , . С. 20-22.

298628. Мироненко М. Ю., Шлапак Д. Р. Проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні. . , . С. 23-26.

298629. Жваколюк Ю. Дилинг для начинающих. Питер. Санкт-Петербург, 2000. 160 с.

298630. Беттджер Ф. Вчера неудачник - сегодня преуспевающий коммерсант. Фаир. Москва, 1999. 224 с.

298631. Хвесик М. Самодостатні територіальні громади - центри миру : [інтерв'ю з М. А. Хвесиком, директором Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" / записав В. Рошкевич]. . , . С. 3-4.

298632. Окландер М. Централізація і концентрація - ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні : [аналіз динаміки результатів вступних кампаній у ВНЗ України за 2011-2015 роки за напрямом "Маркетинг"]. . , . С. 5-8.

298633. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. . , . С. 8-13.

298634. Гасанов С., Голян В. Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації. . , . С. 9-12.

298635. Шедяков В. Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства. . , . С. 13-18.

298636. Шульга Є Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні. . , . С. 25-29.

298637. Богдан Т. Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України. . , . С. 19-24.

298638. Джаман М. О. Теорія економіки регіонів. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 384 с.

298639. Синютка Н. Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні. . , . С. 25-29.

298640. Кікоть О. Класифікація аукціонів цінних паперів. . , . С. 30-35.

298641. Котляревський Я., Довга І. Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду. . , . С. 36-38.

298642. Хохленко О., Хохленко В. Адміністративно-правові засади організації місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. . , . С. 30-31.

298643. Стешенко Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії. . , . С. 39-41.

298644. Язар Б. Инновационная деятельность предприятий по производству пластмассовых изделий в Азербайджане. . , . С. 42-46.

298645. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Нова книга. Вінниця, 2004. 576 с.

298646. Бекирова В. Синергический эффект от совершенствования системы управления нефтегазодобывающими предприятиями. . , . С. 47-51.

298647. Жарикова А., Бєлозерцев В. Проблеми обліку простроченої дебіторської заборгованості. . , . С. 52-55.

298648. Патон Б. Е., Калеко Д. М., Кедровський С. Н., Коваль Ю. Н., Кривцун И. В., Слепченко В. Н. Сварка сопротивлением сплава системы медь-алюминий с эффектом памяти формы. . , . С. 3-8.

298649. Максимова С. В., Хорунов В. Ф., Мясоед В. В. Влияние депрессантов и основного металла на микроструктуру паяных швов соединений сплава на основе Ni3Al со сплавом инконель 718. . , . С. 9-14.

298650. Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 256 с.

298651. Григус І. М., Романишин М. Я. Перша медична допомога. Новий Світ-2000. Львів, 2013. 176 с.

298652. Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин. . , . С. 32-35.

298653. Хаскин В. Ю., Коржик В. Н., Сидорец В. Н., Бушма А. И., Бойи Ву, Зие Ло Повышение эффективности гибридной сварки алюминиевых сплавов. . , . С. 15-20.

298654. 250 років Полтавської битви (1709-1759). АН УРСР. Київ, 1959. 168 с.

298655. Цыбулькин Г. А. О влиянии электрической емкости в сварочной цепи на устойчивость режима дуговой сварки. . , . С. 21-25.

298656. Сеньків О. Гносеологія судового розсуду в адміністративному судочинстві. . , . С. 36-40.

298657. Дмитрик В. В., Соболь О. В., Погребной М. А., Глушко А. В., Ищенко Г. И. Структурные изменения металла сварных соединений паропроводов в процессе эксплуатации. . , . С. 26-30.

298658. Де гриміли бої. Мистецтво. Київ, 1981. 160 с.

298659. Нестеренков В. М., Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Петрик И. А., Марченко Ю. А. Электронно-лучевая сварка камеры среднего давления газотурбинного двигателя. . , . С. 31-35.

298660. Печуляк В. Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання. . , . С. 41-46.

298661. Бернюков А. Філософсько-теоретичні засади правової гносеології. . , . С. 47-51.

298662. Девятаєв М. П., Хорунжий А. М. Втеча з острова Узедом. Веселка. Київ, 1985. 240 с.

298663. Бочарніков Д., Радзієвський В. Провідні субкультури України: правовий дискурс : [кримінальна субкультура, субкультура багатих і бідних]. . , . С. 52-56.

298664. Бех О. В., Городня Т. А., Щербак А. Ф. Збірник задач з математичного програмування. Магнолія 2006. Львів, 2015. 212 с.

298665. Бедрій Я. І., Піча В. М. Екологія. Магнолія 2006. Львів, 2015. 241 с.

298666. Зубченко Ю. В., Терновой Е. Г. Разработка новых эмиссионных систем электронно-лучевых пушек для технологических работ в условиях космоса. . , . С. 36-40.

298667. Левченко О. Г., Максимов С. Ю., Лукьяненко А. О., Лендел И. В. Сравнительная гигиеническая оценка процесса дуговой сварки с постоянной и импульсной подачей электродной проволоки. . , . С. 41-46.

298668. Тарануха Н. А., Першина Е. Ю. Английский язык для транспортных специальностей вузов. СОЛОН-Пресс. Москва, 2011. 272 с.

298669. Протоковилов И. В., Назарчук А. Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. Использование разрядов конденсаторов для управления кристаллизацией металла при ЭШП. . , . С. 3-8.

298670. Ахонин С. В., Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. Электронно-лучевая плавка слитков жаропрочных сплавов на основе никеля. . , . С. 9-13.

298671. Григоренко Г. М., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Степанюк С. Н., Дорошенко Л. К., Чайка А. А., Лютик Н. П., Еремеева Л. Т. Особенности металлургических процессов при плазменно-дуговом напылении покрытий, полученных из стальной проволки с порошковыми наполнителями WC и WC-Co. . , . С. 14-24.

298672. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2015. 72 с.

298673. Декоративно-ужиткове мистецтво. Афіша. Львів, 2000. 363 с.

298674. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

298675. Кожемякин В. Г., Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Ботвинко Д. В., Бирюченко Д. А. Исследование качества восстановленного и легированного поверхностных слоев медных плит при ПДРП. . , . С. 25-30.

298676. Економіка України. Преса України. Київ, 2015. 96 с.

298677. Декоративно-ужиткове мистецтво. Афіша. Львів, 2000. 400 с.

298678. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

298679. Корниевский В. Н., Панченко А. И., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Касьян С. Л., Шибеко П. А., Мазурук С. Л., Яковицкий А. В., Гасик М. И., Горобец А. П. Разработка технологии внепечной обработки электростали с применением пегматита как заменителя плавикового шпата. . , . С. 38-46.

298680. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

298681. Курапов Ю. А., Борецкий В. В. Адгезия толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода. . , . С. 47-51.

298682. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 766 с.

298683. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 158 с.

298684. Мультиверсум. Філософський альманах. НАН України. Київ, 2014. 206 с.

298685. Мультиверсум. Філософський альманах. НАН України. Київ, 2014. 202с.

298686. Стельмах Я. А., Крушинская Л. А. Формирование структуры AL2O3 с использованием удаляемых в процессе конденсации добавок In и NaCl. . , . С. 52-55.

298687. Мультиверсум. Філософський альманах. НАН України. Київ, 2014. 210 с.

298688. Делікатний К. Г. Становлення студента. Знання. Київ, 1983. 47 с.

298689. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

298690. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1961. 948 S.

298691. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1962. 951 S.

298692. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1962. 952 S.

298693. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1964. 952 S.

298694. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1964. 952 S.

298695. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1964. 984 S.

298696. Meyers neues Lexikon. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1964. 960 S.

298697. Mierdel G. Elektrophysik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1970. 535 S.

298698. Mluvime s cizinci. Sprachfuhrer. Conversation guide. Guia de conversacion. Guide de conversation. Guida di conversazione. Magyar tarsalkodo. Разговорник. Vydavatelstvi obchodu. Praha, 1966. 112 s.

298699. Демографічна ситуація в Україні. [б. в.]. Київ, 1993. 204 с.

298700. Егоров Г. Флот для зерновых терминалов. Какие суда нужны Украине, чтобы максимально использовать транспорный потенциал речных ресурсов. . , . С. 34-35.

298701. Иванов И. Рейдовый порт для Украины. Особенности технологии и перспективы рейдовой перевалки зерновых в Украине. . , . С. 36-37.

298702. Демографічна ситуація в Україні. [б. в.]. Київ, 1993. 180 с.

298703. Овсянников Ю. Прямой вариант: перспективы остаются : [об особенностях и новых технологиях прямой перевалки зерна]. . , . С. 38-40.

298704. Демографічна ситуація в Україні. [б. в.]. Київ, 1993. 116 с.

298705. Белюк С. Есть ли будущее у порта Рени. Как не утратить один из крупнейших портов Дуная. . , . С. 42-43.

298706. Демони миру та боги війни. Політична думка. Київ, 1997. 494 с.

298707. Федин В. "Конкуренция в основном происходит с турецкими верфями" : [интервью с В. Фединым, руководителем Smart Maritime Group о положении дел в судостроении, перспективах отрасли / записал А. Муравский]. . , . С. 44-45.

298708. Шевченко М. Мировой флот: слово "кризис" не произносим : [обзор состояния глобального торгового флота]. . , . С. 48-52.

298709. Шевченко М. Рейтинг морских столиц : [пятерка морских столиц мира по номинациям. Лидирует в рейтинге Сингапур]. . , . С. 54-55.

298710. Рыженкова Н. Рынок контейнерных перевозок юга России. . , . С. 58-61.

298711. Войниченко В. Ставки биты. Динамика рынка контейнерного тоннажа в третьем квартале 2015 года посеяла пессимистические настроения в отрасли. . , . С. 62-67.

298712. Демченко М. М., Сидоренко М. М. Проблема "Людина - середовище" в сучасній філософії. Знання. Київ, 1985. 45 с.

298713. Юрженко М. В., Кораб Н. Г., Демченко В. Л., Анистратенко В. В., Дяченко С. М. Сварка термостойких пластмасс. Ультразвуковая сварка. . , . С. 6-7.

298714. Фень Е. К. Нанесение покрытий на основе композиционных порошковых материалов плазменным напылением. . , . С. 8-9.

298715. Кононенко В. Я. Технологии сварки под водой, применяемые в странах СНГ. . , . С. 10-13.

298716. Лященко Г. И. Электронно-лучевые технологии в сварочном производстве. . , . С. 14-18.

298717. Моторин А. Н., Дорошенко В. А., Маслов В. В., Новые перспективные направления в производстве рельсового транспорта социального назначения. . , . С. 25-27.

298718. Пустовот С. В., Маковецкая О. К., Петрук В. С., Бровченко Н. С. Экономико-статистический обзор мирового и регионального рынков порошковой проволоки. . , . С. 33-36.

298719. Левченко О.Г. Аналіз умов праці на підприємстві : [аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці]. . , . С. 37-39.

298720. Дем'ян Г. Іван Вагилевич - історик і народознавець. Наукова думка. Київ, 1993. 150 с.

298721. Илюшенко В. М. Отчетно-выборная конференция Общества сварщиков Украины. . , . С. 40.

298722. Дем'яненко М. Я. Вступний курс фонетики французької мови. Вища школа. Київ, 1971. 143 с.

298723. Корень В. Л. Обоснование безопасности : [требования к построению документа "Обоснование безопасности работы крана с оконченным сроком службы"]. . , . С. 6-7.

298724. Волчек Н. В. Современные краны-манипуляторы: легкие, маленькие, маневренные. . , . С. 12-13.

298725. Liebherr представил новый башенный кран 710 НС-L с подъемной стрелой. . , . С. 17.

298726. Семенюк В. Ф., Бойко А. А., Кнюх А. Б. Влияние динамики пуска на коэффициент полезного действия лебедки лифта. . , . С. 22-24.

298727. Наука та прогрес транспорту. Дніпропетровськ. нац. університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, .

298728. Инновационный подход к испытанию ситем защит приложение RelaySimTest упрощает функциональные испытания защитных реле. . , . С. 3-6.

298729. Панков С. В., Губа Н. И. Опыт эксплуатации АСУ ТП энергоблоков 1-4 Углегорской ТЭС. . , . С. 9-15.

298730. Денисенко В. На далекій Півночі. Молодь. Київ, 1957. 332 с.

298731. Орловский Б. Е., Шаталов В. М., Розенбаум И. Д., Симкин Б. Е., Лаврив Л. Л., Кизиль А. П., Соколов А. Т. Критерии выбора программно-технического комплекса для восстановления систем контроля и управления энергоблоков первой очереди Углегорской ТЭС. . , . С. 16-21.

298732. Денисова Т. Н. Джек Лондон: життя і творчість. Дніпро. Київ, 1978. 126 с.

298733. Харандюк Т. М., Сегін Б. Є., Пиц І. Р., Цимбалістий М. Б. З досвіду модернізації вентилятора для роботи в режимі димотяга ТЕС. . , . С. 25-28.

298734. Борукаев З. Х., Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. Математическое обеспечение методики расчета прогнозной оптовой цены на рынке электроэнергии. . , . С. 33-43.

298735. Дроздовський Д. "Пан із саквояжем" : [пам'яті Романа Мар'яновича Лубківського (1941 - 2015) - письменника, перекладача, державного і громадського діяча, культуролога]. . , . С. 217-220.

298736. Лом'є Ш. Історія ордену єзуїтів : [уривок з книги французького історика 19 ст. Ш. Лом'є, в якій аналізується діяльність ордену від часів його зародження до його заборони у 1773 р. Римським Папою Климентом XIV]. . , . С. 221-228.

298737. Грицик Л. Поезія А. Церетелі в сучасному комунікаційному просторі : [Церетелі Акакій Ростомович (1840 — 1915) — грузинський поет і громадський діяч, один з основоположників нової грузинської літератури]. . , . С. 243-249.

298738. Лімборський І. Університет початку ХХІ століття: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук : [розвиток європейського класичного університету. Трансформації, що відбуваються у вищій освіті протягом останніх десятиліть. Українські університети в сучасних реаліях]. . , . С. 250-258.

298739. Чистяк Д. Висока і чиста зоря Дмитра Чередниченка : [Дмитро Семенович Чередниченко - український письменник, поет, літературний редактор, педагог, мистецтвознавець. Член Національної спілки письменників України (1979). Перекладач литовської літератури]. . , . С. 268-269.

298740. Пашков А. П., Іщенко В. Є., Телюкова Ю. М. Джерела гідроекологічних небезпек та головні шляхи їх вирішення з огляду на сучасні європейські напрями. . , . С. 22-25.

298741. Денисова Т. Н. Ернест Хемінгуей: життя і творчість. Дніпро. Київ, 1972. 164 с.

298742. Борик В. В. Розрахунок площ можливого і прогнозованого хімічного забруднення з використанням середовища VBA в цивільному захисті. . , . С. 26-28.

298743. Гловацька О. Запобіжні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. . , . С. 35-38.

298745. Омельченко Т. Л., Маковецька Ю. М. Напрями екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні. . , . С. 8-9.

298746. Дереч Д. Г. Громи і відлуння. Дніпро. Київ, 1976. 400 с.

298747. Теліженко О. М., Шевченко Т. І. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив ЄС. . , . С. 10-11.

298748. Державна бібліографія на Україні. Книжкова палата. Харків, 1967. 118 с.

298749. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР. Мистецтво. Київ, 1985. 167 с.

298750. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) та РГР (для студентів денної форми навчання) з вищої математики (скорочена форма навчання) (2 семестр) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 98 с.

298751. Бойченко С. В., Яковлєва А. В., Іванченко О. В., Агеєв Є. В. Європейський досвід утилізації та рециклінгу транспортних засобів. . , . С. 12-13.

298752. Мазуренко О. Великі дива Малого Полісся : [Національний природний парк "Мале Полісся", Хмельницька область]. . , . С. 14-17.

298753. Петрушко С. О., Петрушко Л. А. Заповідний острівець степової рослинності : [один із заповідних куточків України - Товтрінська стінка, що на Заставнівщині Чернівецької області]. . , . С. 18-19.

298755. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Організація роботи з документами" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

298756. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 8.03040101 - "Правознавство" для студентів усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 102 с.

298757. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Трудове право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

298758. Тексти (конспекти) лекцій по дисципліні "Військово-спеціальна підготовка". Ремонтні підрозділи, їх оснащення та виробничі можливості (доповнені) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

298759. Тексти (конспекти) лекцій по темі "Основи організації зв'язку в сухопутних військах збройних сил України в різних видах бою" ( доповнені ) для всіх ВОС [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

298760. Modellbau fur Giessereien. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1971. 406 S.

298761. Modern Processes of Metal Production for Castings. Внешторгиздат. [Б. м.], 1977. 108 с.

298762. Непран А. В., Тимченко И. Е., Левчук О. М. Правовая статистика. Бурун. Харьков, 2014. 192 с.

298763. "Modern research techniques in physical metallurgy"; A seminar, Philadelphia, 1952 A seminar on modern research techniques in physical metallurgy held during the thirty-fourth national congress and exposition, Philadelphia ocrober, 18 to 24, 1852. [s. n.]. Cleveland, 1953. 335 p.

298764. Moller D. Elektrische Klimaregelung. Veb Verlag Technik. Berlin, 1972. 74 S.

298765. The Moscow Canal. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1956. 22 p.

298766. Morgenroth O. Vom Schaltzeichen zum Empfangerschaltplan. Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB). Berlin, 1974. 106 p.

298767. Орфанова М. М., Яцишин Т. М. Екологізація освітнього процесу. . , . С. 23-24.

298768. Проект реформування природоохоронної галузі України. . , . С. 21-22.

298769. Деркач Б. А. Леонід Глібов: життя і творчість. Дніпро. Київ, 1982. 252 с.

298770. Натрус С., Аверін Д. Розбудова автоматизованої системи моніторингу довкілля Донецької області. . , . С. 28-29.

298771. Варламов Є. Моніторинг впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на навколишнє природне середовище. . , . С. 30-31.

298772. Мачульський О. М. Лауреати Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України" у 2015 році. . , . С. 24-26.

298773. Мачульський О. М. Переможці Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України" у 2015 р.. . , . С. 26-29.

298774. Деркач Б. А. Евген Гребінка. Літературний портрет. Дніпро. Київ, 1974. 150 с.

298775. Рудюк О. С., Пихтін Я. М., Перетятько К. Ф., Ваніфатова Л. Л. Новий стандарт на прокат для будівельних сталевих конструкцій. . , . С. 3-7.

298776. Баль-Прилипко Л. В. Розроблення технічних умов на твердий відхід очищення стічних вод м'ясопереробного підприємства. . , . С. 8-11.

298777. Гінзбург М. Д. Що таке технічні бар'єри у торгівлі? : [розкрито сутність технічних бар'єрів у торгівлі]. . , . С. 12-16.

298778. Обирай українське! Результати дванадцятого конкурсу "100 кращих товарів України". . , . С. 21-24.

298779. Березовський Ю. В. Сучасні підходи щодо підвищення якості лляної продукції. . , . С. 30-36.

298780. Грищенко Ф. В., Зареченська Н. О. Якість харчових продуктів. Аналітичний огляд наукових праць. . , . С. 37-42.

298781. Шабайкович В. А. Внутрішнє бачення якості продукції : [формування якості продукції з урахуванням зовнішнього впливу довкілля]. . , . С. 43-51.

298782. Десняк О. І. Десну перейшли батальйони. Молодь. Київ, 1977. 240 с.

298783. Давиденко Л. В. Завдання та основні етапи системи бенчмаркінгу енергоефективності об'єктів складних виробничих систем. . , . С. 10-16.

298784. Загайнова О. А. Аналіз впливу різноманітних чинників на інтенсивність старіння ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів. . , . С. 17-25.

298786. Мірошниченко В. В., Борисов М. А., Арсеньев В. М. Утилізація вторинних енергоресурсів газотурбінних двигунів з використанням струминної термокомпрессії. . , . С. 26-36.

298787. Пилипенко С. О. Зменшення енергетичної залежності України за рахунок використання власних енергетичних ресурсів : [екологічна обстановка в Україні. Європейські стандарти палива для автомобілів]. . , . С. 37-47.

298788. Мехович С. А., Гаврикова А. О. Формування організаційно-економічного механізму розвитку ринку електричної енергії. . , . С. 48-55.

298789. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-серпень 2015 року. . , . С. 77-86.

298790. Грабовая Ю., Лобанов Н., Лобачева Е., Разгуляев В., Троян А. Вузовская подготовка логистов: претензий много, кто поможет - неизвестно! : [по результатам блиц-опроса экспертов]. . , . С. 8-14.

298791. Лобанов Н. Мотивация сотрудников склада - основа управления : [методы управления персоналом]. . , . С. 32-40.

298792. Разгуляев В. Налаживание работы складского персонала, доставшегося "в наследство". . , . С. 42-47.

298793. Бузукова Е. Дефицит и излишки : [причины и последствия дефицита товара, способы реализации излишков]. . , . С. 56-62.

298794. Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2015 році. . , . С. 3-9.

298795. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2015. 48 с.

298796. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 72 с.

298797. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2016. 56 с.

298798. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 66 с.

298799. Наука та прогрес транспорту. Дніпропетровськ. нац. університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. 232 с.

298800. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

298801. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 128 с.

298802. Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні. . , . С. 9-15.

298803. Клюшніченко О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.). . , . С. 16-19.

298804. Іванюк І. Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у ХІХ столітті. . , . С. 42-45.

298805. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Технологія листового штампування" з дисципліни "Технологія деталей" для студентів напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

298806. Morris W. Selections. Foreign languages publishing house. Moscow, 1959. 520 p.

298807. Москва' 80. Moscow' 80. Games of the XXII Olimpiad Moscow 1980. Физкультура и спорт. Москва, 1980. 387 p.

298808. Moschwitzer A. Halbleiterelectronik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1971. 275 S.

298809. Moschwitzer A., Lunze K. Halbleiterelectronik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1973. 560 S.

298810. Mott N. F. Atomic strusture and the strength of metals. Pergamon Press. London, 1956. 64 p.

298811. Mrewlowa N., Fedossowa T. Wir lesen deutsche Zeitungen. Internationale Beziehungen. Moskau, 1966. 184 S.

298812. Moukhanov K. Constructions metalliques. Editions Mir. Moscou, 1980. 511 p.

298813. Mozart und Prag. Artia. Praha, 1960. 17 S.

298814. Muller G. Elektrische Maschinen. Veb Verlag Technik. Berlin, 1967. 772 S.

298815. Murashev V. I., Sigalov E. Y., Baikov V. N. Design of reinforced concrete structures. Mir Publishers. Moscow, 1968. 579 p.

298816. Muslin E. Muslin E.. Mir Publishers. Moscow, 1974. 270 p.

298817. Nesmeyanov A. N. Radiochemistry. Mir Publishers. Moscow, 1974. 644 p.

298818. Neumann H. Kalibrieren von Walzen. Veb Deutscher Verlag fur Grundstoffindustie. Lepzig, 1969. 460 S.

298819. "New Trends in Probality and Statistics, Second Ukrainian-Hungarian Conference" (2; 1992; Mukachevo, Ukraine) Proceedings. TBIMC. Kyiv, 1995. 426 p.

298820. Кочупалова В., Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.). . , . С. 3-11.

298821. Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні : [статистичні відомості про випуск дитячих книг з 1991 по 2014 рр.]. . , . С. 11-16.

298822. Антоніна З. Статистичний аналіз потоку перекладів художньої та дитячої літератури України за 1986-2013 рр. (за матеріалами статистичного збірника "Друк України"). . , . С. 17-28.

298823. Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек. . , . С. 29-30.

298824. Вилегжаніна Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України. . , . С. 4-6.

298825. Зворський С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України (лютий 1917-го - 1991 р.). . , . С. 6-7.

298826. Любаренко Л. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України (за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр.). . , . С. 9-14.

298827. Цибенко І. Науково-видавнича діяльність М. Грушевського в умовах розбудови національної культури України. . , . С. 34-37.

298828. Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури. . , . С. 38-41.

298829. Цимбал В. Бібліотека Буковинського державного медичного університету як важлива складова системи підготовки майбутніх лікарів. . , . С. 15-16.

298830. Коваль Ю. В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при реалізації здоров'язберігальних технологій у вищому навчальному закладі. . , . С. 7-8.

298831. Васьківська О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році. . , . С. 41-46.

298832. Каракоз О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. ХХст.). . , . С. 48-50.

298833. Медведева А. Вітчизняна система оцінювання результативності дослідницької діяльності наукових установ. . , . С. 51-52.

298834. Саливон С. С этим жить : [впопыхах принятый Верховной Радой Бюджет 2016 предсказуемо оказался хуже прошлогоднего, поскольку основан на нереальных показателях]. . , . С. 10-13.

298835. Саливон С. По прямой : [после двухлетнего грандиозного обвала украинская экономика в 2016 году перейдет к стагнации]. . , . С. 14-17.

298836. Галасюк В. Деякі ідеї для економічного розвитку України. . , . С. 18-19.

298837. Гриньков Д. Гонтарь В. Кредитный занавес : [НБУ способствовал "заморозке" кредитования экономики в 2015 г. и обещает кредитную оттепель лишь к концу 2016 г.]. . , . С. 20-21.

298838. Дикаленко М., Захаров Е. Энергомученица : [основные задачи в энергетике Украины на 2016 г. Статистические материалы за 2013-2015 гг. Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие отрасли. Энергоэффективность]. . , . С. 26-28.

298839. Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо. Маяк. Одеса, 1976. 256 с.

298840. Кравченко С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі культури в країнах ЄС (за матеріалами міжнародного семінару). . , . С. 16-19.

298841. Крапива С., Павлов К. Доска подсчета : [предприниматели Днепропетровска пытаются отлучить коммунальщиков от оказания платных услуг в сфере размещения наружной рекламы и оформления вывесок. Эта задача - национального масштаба]. . , . С. 8-10.

298842. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2015. 48 с.

298843. Дефо Д. Робінзон Крузо. Життя та пригоди Робінзона Крузо. Рад. школа. Київ, 1960. 64 с.

298844. Вачаев О. Процедурная часть : [EUCON и БИЗНЕС добились от столичных налоговиков открытого рассмотрения административной жалобы налогоплательщика]. . , . С. 12-14.

298845. Данченко А. Инновационная революция или революция инноваций : [потециал ІТ-сектора в Украине. 74 тыс. IT-специалистов, генерирующих 18 млрд. грн. дохода, способны совершить инновационную революцию в Украине]. . , . С. 15.

298846. Коваль С. Середній клас повинен бути господарем у своїй державі. . , . С. 16.

298847. Деякі питання з історії революційно-визвольної боротьби і соціалістичних перетворень в західних областях України. Львівський політехн. ін-т. Львів, 1959. 154 с.

298848. Гусев Ю., Юр Г. Поле чудес : [топ-5 "разводок" на финансовом рынке в 2015 году]. . , . С. 18-21.

298849. Гриньков Д., Гонтарь В. Махнули не глядя : [ топ-10 банков с иностранным капиталом по величине активов. Поглотив "итальянский" Укрсоцбанк, российская "Альфа-Групп" имеет шанс выйти в лидеры украинского банковского рынка]. . , . С. 22-23.

298850. Гриньков Д., Гонтарь В. Девятый нал : [Нацбанк жестко зарегулировал небанковский рынок обмена валют, который за последний год увеличился на 70 %. Новые требования к небанковским обменным пункиам]. . , . С. 24-25.

298851. Молдавская Е. Многобайт : [украинские предприятия начинают внедрять технологии Big Data и монетизировать "большие данные" ( инновационные методы и технологии обработки данных огромного объема и разного формата для получения воспринимаемых человеком результатов)]. . , . С. 26-29.

298852. Климов В. "Для запуска бизнеса очень важны авантюризм, энергия и настойчивость" : [интервью с В. Климовым, совладельцем компании "Новая почта"/ записала А. Силивончик]. . , . С. 30-33.

298853. Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки. . , . С. 19-20.

298854. Коротун Н. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора. . , . С. 20-21.

298855. Панюта Г. Полтавські зустрічі: популяризуємо українську книгу. . , . С. 22-24.

298856. Красовицький О. До питання реформ у бібліотечній галузі. . , . С. 25-27.

298857. Nikitin P. Fundamentals of political economy. Progress Publishers. Moscow, 1966. 414 p.

298858. Ковальчук С. Традиційна Всеукраїнська школа методиста в НПБУ. . , . С. 27-28.

298859. Литовська Республіка - Україна: обмін досвідом у сфері культуної політики. . , . С. 28-29.

298860. Титаренко Я. Проекти IREX/Україна в 2015-2016 рр.: будуємо нові мости. . , . С. 29-30.

298861. Довгань М. Скарбниця книжкової мудрості (Чернівецькій ОУНБ ім. Михайла Івасюка - 75 років). . , . С. 32-34.

298862. Nikolaev A. Maquinas herramenta. Instituto Cubano del Libro. La Habana, 1972. 510 p.

298863. Nouveau Bescherelle L'art de conjuguer. Librairie A Hatier-8, Rue Dassas-Paris-VI. Paris, 1959. 159 p.

298864. Oates J. A. Automation in production engineering. George newnes Limited. London, 1958. 326 p.

298865. Ognevaya Y. Freedom of Conscience for Soviet Citizens. Politvidav Ukraini Publisheres. Kiev, 1980. 62 p.

298866. O'Henry Short stories. Foreign Languages publishing house. Moscow, 1949. 200 p.

298867. Oiks G. Converter and open-hearth steel manufacture. Mir Publishers. Moscow, 1977. 508 p.

298868. Джером К. Джером Трое в одному човні (як не рахувати собаки). Дніпро. Київ, 1974. 310 с.

298869. Татаренко Г., Владимеров Д. Полезная площадь : [массовое использование электронных торговых площадок аграриями - один из ожидаемых трендов. Рынок электронных коммерческих закупок в агросекторе вырос в 2015 г. на 60 % по сравнению с 2014 г.]. . , . С. 34-35.

298870. Берлев А. "СЭТ повысила эффективность работы каждого менеджера" : [интервью с А. Берлевым, начальником управления электронных торгов и автоматизации бизнес-процесса поставок ПАО"Мироновский Хлебопродукт" /записали Г. Татаренко , Д. Владимеров]. . , . С. 36-37.

298871. Роздорожняя А., Полищук О. Люди в желтых майках : [Украина решила накачать "лидерские" мускулы путем внедрения различных образовательных инициатив]. . , . С. 38-41.

298872. Тітар І. Україна очима західних аналітиків: країна-жертва, якій потрібні реформи. . , . С. 48-49.

298873. Сахно В. П., Григорашенко О. В. До порівняння параметрів керованості та стійкості руху автомобілів із 2WS та 4WS схемами керування. . , . С. 2-7.

298874. Коробкін В. Ф. Системність ДТП із постраждалими, скоєні з вини дітей, як класифікаційна ознака надзвичайної ситуації техногенного характеру. . , . С. 8-10.

298875. Стукота С. А. Аналіз організації створення та функціювання закладів із підготовки водіїв автотранспортних засобів у країнах ЄС. . , . С. 11-12.

298876. Смирнова Н. В., Павленко Н. В. Обґрунтування вимог до сполучень поздовжнього профілю за показниками плавності руху та проектної нерівності. . , . С. 13-16.

298877. Довгополюк Л. О. Визначення затримок при проїзді дорожньої розв'язки в одному рівні. . , . С. 17-19.

298878. Гончаренко В. В., Катукова В. М., Кушнір О. В., Оксень Є. І. Моніторинг ефективності застосування нових матеріалів і технологій при реконструкції автомобільних доріг. . , . С. 20-23.

298879. Джером К. Джером Трое в одному човні (не рахуючи собаки). Знання. Київ, 1999. 64 с.

298880. Кваша В. Г., Котенко В. Т., Нечипоренко М. В., Сухостат О. С., Панченко О. О. Пропозиція із влаштування монолітної накладної плити на мосту через р. Сула біля с. Липове на автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя, КМ 170+867, Полтавська область. . , . С. 24-27.

298881. Бородіна Н. А. Модель оцінки індивідуального ризику травматизму на автомобільних дорогах загального користування. . , . С. 28-33.

298882. Єфименко Р. В., Попович Н. І., Беленчук О. В. Аналіз причин виникнення ДТП і розробка заходів із підвищення безпеки дорожнього руху. . , . С. 34-35.

298883. Угненко Є. Б., Юрченко В. О., Сорочук Н. І., Мельнікова О. Г., Ячник М. В. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності очищення стоків з автомобільних доріг. . , . С. 36-38.

298884. Джером К. Юмористичні оповідання. Рад. школа. Київ ; Львів, 1948. 44 с.

298885. Угненко Є. Б., Гавриш В. С. Визначення акустичного забруднення придорожнього простору та основних шумових характеристик транспортного потоку. . , . С. 39-41.

298886. Джованьйолі Р. Спартак. Молодь. Київ, 1966. 455 с.

298887. Бурмака М. М. Комплексна оцінка ефективності інвестиційних проектів реконструкції та будівництва автомобільних доріг. . , . С. 42-45.

298888. Джованьйолі Р. Спартак. Молодь. Київ, 1974. 420 с.

298889. Дзвони Зеленої Галактики. Веселка. Київ, 1988. 318 с.

298890. Дзеверін І. Ленін і питання естетики. АН УРСР. Київ, 1960. 83 с.

298891. Стрижало В. О., Стасюк С. З. Експертна оцінка технічного стану технологічних трубопроводів з водневовмісним середовищем. . , . С. 7-13.

298892. Недосека С. А., Недосека А. Я. Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях эксплуатации при высоких температурах. . , . С. 14-17.

298894. Науменко В. П., Кучер Н. К., Кравчук Р. В., Данильчук Е. Л., Приходько Р. П. Разработка методики определения зависимости развития трещин в тонколистовых (обшивочных) материалах авиационных конструкций от размеров образцов. . , . С. 18-27.

298895. Троицкий В. А., Карманов М. Н., Шевченко И. Я. Неразрушающий контроль объектов повышенной опасности. . , . С. 28-35.

298896. Яворський І. М., Юзефович Р. М., Кравець І.Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. Розробка вібродіагностичної системи для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань. . , . С. 36-41.

298897. Лучко И. И., Ковальчук В. В., Возняк О. М. Техническая диагностика транспортных сооружений при изменяющихся нагрузках и температурах. . , . С. 42-48.

298898. Тороп В. М., Перепичай А. А. Оценка граничной сейсмостойкости гермопроходок энергоблока № 2 Ровенской АЭС. . , . С. 49-52.

298899. Воронкин Е. Ф., Михайлов С. Р. Перспективы применения селенида цинка для цифровой радиографии. . , . С. 53-57.

298900. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Вікова психологія" для студентів напряму підготовки 6.030102 "Психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

298901. Димитрова Б. Підземне небо. В'етнамський щоденник. Дніпро. Київ, 1973. 108 с.

298902. Дібровенко М. Г. П. Затиркевич-Карпинська. Нарис про життя і творчість. Держмузвидав. Київ, 1956.

298903. Дівчина з легенди. Маруся Чурай. Дніпро. Київ, 1974. 82 с.

298904. Дідковський М. М. Проблема великого Дніпра. АН УРСР. Київ, 1961. 44 с.

298905. Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо. Держлітвидав. Київ, 1963. 260 с.

298906. Діккенс Ч. З дитинства Давида Копперфільда. Рад. школа. Київ ; Львів, 1949. 40 с.

298907. Діккенс Ч. Олівер Твіст (За Чарльзом Діккенсом). Рад. школа. Київ, 1958. 85 с.

298908. Діккенс Ч. Посмертні записки Піквікського клубу. Рад. школа. Київ ; Львів, 1948. 32 с.

298909. Павленко А. Бразильская драма : [экономический и политический кризис в Бразилии]. . , . С. 42-45.

298910. Шама О. Хижина от дяди Сэма : [70 лет назад США запустили в разрушенной Второй мировой войной Европе программу экономической помощи - план Маршалла. История и последствия осуществления этого плана в разных странах]. . , . С. 62-65.

298911. Бутченко М. От мессии до парии : [украинский электорат или обожает, или ненавидит своих политиков. Как менялся рейтинг ведущих украинских политиков настоящего и недавнего прошлого времени по годам (Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Мороз, Ющенко, Янукович, Клтчко)]. . , . С. 20-21.

298912. Игнатов А. В., Кравцун И. В., Семенов И. Л. Характеристики неравновесной дуговой плазмы в канале сопла плазмотрона. . , . С. 3-13.

298913. Головко В. В., Таработкин Л. А. Моделирование химического состава металла ванны при дуговых способах сварки. . , . С. 14-18.

298914. Марченко А. Е. Реологические исследования неизотермических напорных потоков обмазочных масс для сварочных электродов. . , . С. 19-32.

298915. Котельчук А. С. Влияние теплофизических свойств сердечников самозащитных порошковых проволок на сварочно-технологические свойства. . , . С. 33-37.

298916. Пальцевич А. П. Исследование условий обеспечения низких содержаний диффузионного водорода при сварке электродами основного типа. . , . С. 38-41.

298917. Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Петриченко И. К., Селин Р. В. Влияние присадочного металла на структуру и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой. . , . С. 42-46.

298918. Хун Юань, Чжан Гуо-Дун, Ван Цзин-сю, Йю Хуай, Чжу Чжи-шоу Свариваемость стойкого к повреждению титанового сплава ТС21 при электронно-лучевой сварке. . , . С. 47-52.

298919. Губеня И. П., Явдощин И. Р. Механизмы образования твердой составляющей сварочного аэрозоля и пути ее попадания в живой организм (обзор). . , . С. 53-55.

298920. Вороний М. К. Поезії. Переклади . Критика. Публіцистика. Наукова думка. К., 1996. 704 с.

298921. Оглобля О. І., Дзюндзя Т. В. Проектування хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів України у відповідності до вимог міжнародних стандартів. . , . С. 2-6.

298922. Вржесневський І. В. У дружбі з водою. Молодь. Київ, 1958. 58 с.

298923. Волкова В. Е., Смолий И. С. Влияние изменения сечения стенки на динамические характеристики стальных балок открытого сечения. . , . С. 7-9.

298924. Врублевська В. В. Соломія Крушельницька. Молодь. Київ, 1979. 336 с.

298925. Родченко О. В. Удосконалення методу визначення несучої здатності монолітних цементобетонних аеродромних покриттів. . , . С. 10-16.

298926. Врублевська В. В. Соломія Крушельницька. Дніпро. Київ, 1986. 358 с.

298927. Вахитова Л. Н., Калафат К. В. Огнезащитные плиты. Повышение надежности, долговечности и пожарной безопастности строительных конструкций. . , . С. 17-25.

298928. Ziotko J., Mikulski T., Supernak E. Deformations of the steel shell of a vertical cylindrical tank caused by underpressure : [представлено стадії деформації оболонки резервуарів і їх розвиток від появи першої деформації до усунення причин розрідження або виникнення тріщин оболонки]. . , . P. 26-30.

298929. Всесоюзний фізкультурний комплекс "Готовий до праці та оборони СРСР" (ГПО). Здоров'я. Київ, 1972. 36 с.

298930. Слободяник В. А., Сытник Н. П. О надежности устройств, создающих предварительное напряжение в пролетных балках грузоподъемных кранов с истекшими сроками службы. . , . С. 31-34.

298931. Файнер М. Ш. Європейські норми на цемент і бетон: особливості, переваги та ризики. . , . С. 35-45.

298932. Всеукраїнський референдум 2000. ЗДУ. Запоріжжя, 2000. 30 с.

298933. Вузи УРСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1968. 179 с.

298934. Вулиці Києва. Реклама. Київ, 1975. 280 с.

298935. Ковальчук А. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив : [протидія відмиванню доходів, одержаних здочинним шляхом]. . , . С. 3-10.

298936. Вулиці Києва. Реклама. Київ, 1979. 415 с.

298937. Волошин І. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання. . , . С. 11-25.

298938. Карп'юк О. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні. . , . С. 26-39.

298939. Бобиль В. Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків. . , . С. 40-51.

298940. Отрошко О. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса. . , . С. 52-58.

298941. Олійник О. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. . , . С. 59-80.

298942. Волошенко А. Антикорупційний дирижизм в Україні: проблеми ефективного застосування : [розглянуті державні засади антикорупційної політики]. . , . С. 81-89.

298943. Економічна ефективність капітальних вкладень і впровадження нової техніки у промисловості. АН УРСР. Ін-т економіки. Київ, 1962. 264 с.

298944. Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют. . , . С. 90-96.

298945. Чайка Г. Компетентнісний підхід до управління персоналом. . , . С. 97-112.

298946. Колотуха С., Славінська І. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ. . , . С. 113-123.

298947. Економічна реформа. ПЕРУ. Київ, 1995. 294 с.

298948. Економічна реформа. ПЕРУ. Київ, 1995. 309 с.

298949. Економічна реформа. ПЕРУ. Київ, 1995. 347 с.

298950. Економічна реформа. ПЕРУ. Київ, 1995. 347 с.

298951. Ciaz A. Microatmosphere sintering of Cr- Mn steel in furnace atmospheres of flowing hydrogen and technical nitrogen = Микросреда спекания стали Cr- Mn в печи в потоке водорода и технического азота. . , . P. 15-26.

298952. Дибков В. І. Термохімічне борування сплаву Fe-5% Cr. . , . С. 27-42.

298953. Економічна теорія. БМК ВО. Київ, 1991. 27 с.

298954. Лоскутова Т. В., Левашов С. С., Хижняк В. Г., Погребова И. С. Структурообразование и жаростойкость стали У8А с многокомпонентными диффузионными покрытиями системы Ti-Cr-AI. . , . С. 43-50.

298955. Рубан О. А., Хілько В. О., Загородній В. І. Економічні закони і економічна політика КПРС. Політвидав. Київ, 1979. 279 с.

298956. Ступницький І. С., Вірник Д. Ф., Черненко М. С. Економічні основи розвитку і зближення соціалістичних націй. Вища школа. Київ, 1975. 258 с.

298957. Економічні передумови Великої Жовтневої Соціалістичної революції. Наукова думка. Київ, 1967. 164 с.

298958. Sharma S., Pfndey R. K., Mishra R. K., Dixit A. Improving structure, properties, and abrasive wear resistance of the thermally sprayed co-based coating by means of La2O3 addition = Улучшение структуры, свойств и абразивной износостойкости термически напыленного покрытия ... см. анат.. . , . P. 51-58.

298959. Подчерняева И. А., Григорьев О. Н., Юречко Д. В., Блощаневич А. М., Васильковская М. А. Градиентное лазерное покрытие системы ZrB2-MoSi2 на графике. . , . С. 59-67.

298960. Кашенко О. Л., Борисова В. А. Соціально-економічні основи страхування. Університетська книга. Суми, 1999. 252 с.

298961. Старченко В. Д. Макроекономіка. Європ. ун-т. Київ, 2000. 104 с.

298962. Игнатьева А. В., Максимцов М. М. Исследование систем управления. ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2000. 157 с.

298963. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, .

298964. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

298965. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2016. 32 с.

298966. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 53 с.

298967. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2015. 72 с.

298968. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 254 с.

298969. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 286 с.

298970. Журнал європейської економіки. Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2015. С.239-363

298971. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

298972. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 472 с.

298973. Ділова англійська мова. Знання. Київ, 1998. 64 с.

298974. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2015. 135 с.

298975. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2015. 131 с.

298976. Ділова англійська мова. Знання. Київ, 1998. 64 с.

298977. Крикля Л. С., Корниенко К. Е., Хоружая В. Г., Петюх В. М., Дума Л. А., Мелешевич К. А., Самелюк А. В. Строение сплавов и диаграмма фазовых равновесий системы Hf-Ru-Rh. ІІ. Поверхность ликвидуса, диаграмма плавкости и политермические разрезы частичной системы Hf-HfRu-HfRh. . , . С. 68-80.

298978. Копань А. Р., Горбачук М. П., Лакиза С. М., Тищенко Я. С. Калориметричне дослідження теплоємності La2Hf2O7 в інтервалі температур 57-302К. . , . С. 81-90.

298979. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 72 с.

298980. Іванов М. І., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г., Березуцький В. В., Шевченко М. О., Судавцова В. С. Термодинамічні властивості сплавів потрібної системи Се-In-Ni. . , . С. 90-99.

298981. Дімаров А. А. Біль і гнів. Рад. письменник. Київ, 1974. 466 с.

298982. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

298983. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

298984. Дімаров А. А. Біль і гнів. Дніпро. Київ, 1984. 871 с.

298985. Потажевська О. А., Бондар А. А., Дума Л. А., Соболєв В. Б., Великанова Т. Я. Структура сплавів системи Nb-Mo-B в області Nb-NbB-MoB-Mo та фазові рівноваги при температурах плавлення-кристалізації. . , . С. 100-113.

298986. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 384 с.

298987. Горбань В. Ф., Шагинян Р. А., Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Даниленко Н. И., Сердюк И. В. Сверхтвердые вакуумные покрытия на основе высокоэнтропийных сплавов. . , . С. 114-121.

298988. Вербило Д. Г. Определение механических характеристик микросфер на сжатие. . , . С. 121-129.

298989. Shkarban R. A., Peresunko Ya. S., Paviova E. P., Sidorenko S. I., Csik F., Makogon Yu. N. Thermally activated processes of the phase composition and structure formation of the nanoscaled Сo-Sb films = Технологии термической активации фазового состава и формирования структуры наноразмерных пленок Со-Sb. . , . P. 130-138.

298990. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VII. . , . С. 7-13.

298991. Ozawa M., Matsui H., Suzuki S. Formation of Tio2/mica composite for photocatalysis = Формование композитов TiO2/ слюда для фотокатализа. . , . P. 139-143.

298992. Пан Бібліотекар : [блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології]. [б. в.]. [Київ], 2009-.

298993. Економічні райони УРСР. Наукова думка. Київ, 1965. 191 с.

298994. Екран п'ятирічки. Мистецтво. Київ, 1977. 168 с.

298995. Експрес-доповідь про експорт-імпорт товарів в Запорізькій області за І кв. 2000 року. Запорізьке обл. упр. статистики. Запоріжжя, 2000. 21 с.

298996. Експрес-доповідь про експорт-імпорт товарів в Запорізькій області за січень 2000 року. Запорізьке обл. упр. статистики. Запоріжжя, 2000. 16 с.

298997. Експрес-доповідь про експорт-імпорт товарів в Запорізькій області за січень-лютий 2000 року. Запорізьке обл. упр. статистики. Запоріжжя, 2000. 18 с.

298998. Експрес-доповідь про експорт-імпорт товарів в Запорізькій області за січень-квітень 2000 року. Запорізьке обл. упр. статистики. Запоріжжя, 2000. 22 с.

298999. Електрифікація України. Держтехвидав УРСР. Київ, 1960. 274 с.

299000. Електромашинобудування і електообладнання. Техніка. Київ, 1971. 116 с.

299001. Електромашинобудування і електообладнання. Техніка. Київ, 1971. 87 с.

299002. Елліс М. Індіанець із тротуару. Веселка. Київ, 1986. 168 с.

299003. Еме М. Семимильні чоботи. Дніпро. Київ, 1978. 235 с.

299004. Енциклопедія українознавства. Глобус. Київ, 1993. 400 с.

299005. Енциклопедія українознавства. Глобус. Київ, 1994. 780 с.

299006. Роттердамський Е. Похвала глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським. Основи. Київ, 1993. 318 с.

299007. Етика, естетика і теорія культури. Либідь. Київ, 1992. 129 с.

299008. Mok K. M. M. Sun Tzu, the Art of War and its implications in innovation and target marketing = "Мистецтво війни" Сунь Цзи в застосуванні до інноваційного та таргетованого маркетингу. . , . P. 8-13.

299009. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу "Макроекономіка" для студентів заочної форми навчання для спеціальностей 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 " Облік і аудит", 6.030507 - "Маркетинг" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

299010. Дімаров А. А. Боги на продаж. Рад. письменник. Київ, 1988. 512 с.

299011. Дімаров А. А. В тіні Сталіна. Дніпро. Київ, 1990. 176 с.

299012. Дімаров А. А. Вершини. Рад. письменник. Київ, 1986. 189 с.

299013. Дімаров А. А. Друга планета. Веселка. Київ, 1980. 296 с.

299014. Дімаров А. А. І будуть люди. Рад. письменник. Київ, 1964. 312 с.

299015. Дімаров А. А. І будуть люди. Рад. письменник. Київ, 1966. 278 с.

299016. Дімаров А. А. І будуть люди. Рад. письменник. Київ, 1968. 176 с.

299017. Дімаров А. А. Його сім'я. Ідол. Дніпро. Київ, 1966. 516 с.

299018. Дімаров А. А. На порукі. Дніпро. Київ, 1972. 440 с.

299019. Дімаров А. А. Самосуд. Укр. письменник. Київ, 1999. 221 с.

299021. Дубовик О. Бруківкою і стежками : [Туристичні напрямки. Туризм на Буковині.Чернівці і Чернівецька область.]. . , . С. 92-96.

299022. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 15 с.

299023. Трубникова Н. Плавсредство : [государство должно решить, что выгоднее экспортировать: лом или готовую металлургическую продукцию]. . , . С. 14-15.

299024. Гриньков Д., Гонтарь В. Холодный отжим : [НБУ резко ужесточил сроки капитализации мелких банков. Теперь они должны нарастить до минимального размера в 300 млн. грн. к 11 января 2017 г.]. . , . С. 16-17.

299025. Гусев Ю., Юр Г. Книга жалоб : [чиновники открыли доступ к информации о страховщиках, на которых клиенты жалуются чаще всего]. . , . С. 18-19.

299026. Дикаленко М., Захаров Е. Старатели : [экспортеры успешно осваивают перспективные рынки Аравийского региона]. . , . С. 26-28.

299027. Московчук Э., Кукушка Е. Агро навынос : [на средства, которые саудовские бизнесмены намерены инвестировать в украинский АПК, можно купить все публичные аграрные компании Украины и почти весь ее годовой аграрный экспорт]. . , . С. 32-33.

299028. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 14 с.

299029. Курячая Е., Шершень М. Полный Гераклион : [Бизнес определил три основных психологических комплекса украинских бизнесменов: комплекс Наполеона, Сизифов комплекс, комплекс Геракла]. . , . С. 46-47.

299030. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 14 с.

299031. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 19 с.

299032. Индустриальное лицо Украины - 2015 : [промышленность в цифрах. Компании и рынки.Топ-10 отраслей промышленности. Динамика индекса промышленной продукции Украины (2010-2015). Наиболее доходные позиции промышленного производства. Статистические данные]. . , . С. 28-29.

299033. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 16 с.

299034. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 19 с.

299035. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 12 с.

299036. Олейник В., "Я сторонник отказа от погони за долей рынка ради создания более рентабельной и финансово устойчивой компании" : [интервью с В. Олейником, учредителем и коммерческим директором ООО "Такт", выпускающим металлопрокат / записала Н. Шевченко]. . , . С. 30-33.

299037. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 20 с.

299038. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 20 с.

299039. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 16 с.

299040. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 12 с.

299041. Рожков А. Перевіряти по-новому : [новий порядок проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки]. . , . С. 10-16.

299042. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 20 с.

299043. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 24 с.

299044. Для Вас, жінки. Знання. Київ, 1963. 16 с.

299045. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1977. 108 с.

299046. Трошина С. Запобігання виникненню пожеж через порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання на виробництві. . , . С. 22-28.

299047. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1979. 137 с.

299048. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1981. 120 с.

299049. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1983. 144 с.

299050. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1975. 136 с.

299051. Стаховский А. Безопасность труда при работе на деревообрабатывающих станках : [охрана труда при работе на фрезерных и шипорезных станках]. . , . С. 29-33.

299052. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1986. 132 с.

299053. Свиридов В. Дії персоналу підприємства у разі розливу ртуті. . , . С. 42-44.

299054. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1976. 152 с.

299055. Для дому і сім'ї. Реклама. Київ, 1985. 136 с.

299056. Стовбун А. Виробничий травматизм серед працівників освіти : [роль окремих причин у настанні нещасних випадків. Статистика травмованих та загиблих у 2013 р.]. . , . С. 47-50.

299057. Дмитерко Л. Д. Останні кілометри. Молодь. Київ, 1972. 229 с.

299058. Калашнюк О. Профілактика зимового травматизму на виробництві. . , . С. 51-53.

299059. Федоренко М. Проведення робіт за знижених температур на відкритих територіях. . , . С. 54-59.

299060. Слободян Ф. Охорона праці на авіатранспорті. . , . С. 64-68.

299061. Корнієнко О. Гасити вогонь по-новому. Огляд деяких сучасних технологій пожежогасіння. . , . С. 69-71.

299062. Пермяков П., Ржевський А. Домедична допомога постраждалим при травмах на виробництві. . , . С. 72-73.

299063. Задорожна М. Профілактика риніту на виробництві. . , . С. 74-79.

299064. Стоєцький В., Трошина С. Пожежна безпека підприємств залізничного транспорту. . , . С. 1-46.

299065. Стюарт Ю., Цемнолонскіс С., Рогінська Я. Україна повинна обережно поставитись в майбутньому до правил надання державної допомоги ЄС щодо відновлення платоспроможності та реструктуризації підприємств, які знаходяться в скрутному становищі. . , . С. 18-26.

299066. Іваницька Н., Малиновська С. Дистрибуційні відносини, ринкова влада та потенційні загрози конкуренції : [проблеми, пов'язані із застосуванням антимонопольного законодавства до дистрибуційних систем продажу товарів]. . , . С. 27-31.

299067. Чабан Л., Кравчук Д. Роль опитування споживачів при формуванні доказової бази у розгляді справ за статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (про поширення інформації, що вводить в оману). . , . С. 32-38.

299068. Чабан Л. Підходи до надання дозволу на економічну концентрацію суб'єктів господарювання: міжнародний аспект : [особливості антимонопольного контролю за злиттям компаній в окремих зарубіжних країнах (Франція, Польща, Казахстан)]. . , . С. 39-50.

299069. Кулішова Т., Нечитайло О. Особливості функціонування енергетичних ринків в Україні. . , . С. 51-55.

299070. Олуйко В., Примуш Р. Формування інноваційного клімату в органах антимонопольного комітету України. . , . С. 56-62.

299071. Дмитерко Л. Планета в теплих долонях. Рад. письменник. Київ, 1963. 431 с.

299072. Михальчишин Н., Демків О.-І. Особливості формування конкурентних відносин на ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом. . , . С. 63-68.

299073. Дмитерко Л. Розлука. Держлітвидав. Київ, 1961. 212 с.

299074. Хлопова О. Проблема підвищення конкурентоспроможності Української продукції в умовах глобальних інтеграційних процесів. . , . С. 69-73.

299075. Дмитерко Р. І. Міжнародні та радянські революційні свята на Україні. Наукова думка. Київ, 1989. 192 с.

299076. Bilenkyi O. Yu., Kardakov O. Yu. Analysis of contemporary specifics of european economy creative intellectualization = Аналіз сучасної специфіки креативної інтелектуалізації європейської економіки. . , . P. 10-16.

299077. Дмитренко А. Ф., Янко Д. Г. Образ комуніста в радянському образотворчому мистецтві. [б. в.]. Київ, 1961. 42 с.

299078. Дмитренко Ю. М. Скарби мовчать. Молодь. Київ, 1985. 148 с.

299079. Дмитрук К. Е. Безбатченки. Дніпро. Київ, 1980. 318 с.

299080. Marchenko O. S., Yarmak O. V. Value creation networks and prices for consulting services: theoretical, frameworks and models = Мережі створення цінності та ціни консалтингових послуг: теоретичні засади та моделі. . , . P. 17-23.

299081. Piovarciova V., Scepanova P. Comparative institutional development trends in selected countries: currentvarieties of capitalism = Порівняння інституційних трендів розвитку у вибраних країнах: різноманіття капіталізму. . , . P. 24-32.

299082. Штулер І. Ю. Модифікація моделей розвитку національної економічної системи : [обов'язковою умовою успішного розвитку національної економічної системи є стимулювання процесу утворення кластерів нововведень]. . , . С. 14-20.

299083. Asadi T. On the effectiveness of UN security council sanctions: HSE approach to the case of Iran = До питання про ефективність санкцій ООН: на прикладі Ірану. . , . Р. 21-31.

299084. Волкогонов Д. А. Тріумф и трагедія. Політвидав України. Київ, 1989. 597 с.

299085. Волкогонов Д. А. Тріумф и трагедія. Політвидав України. Київ, 1990. 672 с.

299086. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1968. 159 с.

299087. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1971. 152 с.

299088. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1971. 137 с.

299089. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1972. 143 с.

299090. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1973. 159 с.

299091. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1973. 136 с.

299092. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1974. 134 с.

299093. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1974. 144 с.

299094. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1975. 134 с.

299095. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1975. 126 с.

299096. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1976. 150 с.

299097. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1977. 150 с.

299098. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1978. 158 с.

299099. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1979. 144 с.

299100. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1980. 144 с.

299101. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1981. 145 с.

299102. Етнографічні дослідження південної України. [б. в.]. Запоріжжя, 1992. 54 с.

299103. Євдокименко В. Суспільно-політичні погляди М.М.Коцюбинського. Політвидав України. Київ, 1964. 58 с.

299104. Євсиков І. Ф., Стадниченко В. Я. ...Плюс електрифікація. Техніка. Київ, 1970. 141 с.

299105. Євсиков І. Ф., Стадниченко В. Я., Князюк В. К. Робітнича гвардія України. Техніка. Київ, 1967. 416 с.

299106. Єгоров Ю. Є., Кисіль А. С. Українська Радянська Соціалістична Республіка. [б. в.]. Київ, 1961. 40 с.

299107. Machova R., Huszarik E. S., Toth Z. Shockvertising in selected European countries: Hofstede's dimensions analysis = Шокуюча реклама в обраних европейських країнах: аналіз за моделлю Хофстеде. . , . Р. 32-42.

299108. Ранета Л., Куничка М., Греш М. Анализ украинского экспорта с точки зрения экономической дипломатии: гравитационная модель. . , . С. 43-55.

299109. Safonova V. Y., Strelchenko N. M. Foreign metods for encouraging innovation investment in higher education = Зарубіжні методи стимулювання інноваційного інвестування вищої освіти. . , . Р. 56-63.

299110. Сиваненко Г. П., Торопков В. М. Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції. . , . С. 64-70.

299111. Chuguryan S. Global financial economic crisis and its impact on the economy of selected Nordic countries = Глобальна фінансово-економічна криза та її вплив на економіку окремих північних країн. . , . Р. 71-76.

299112. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Медіаправо" для студентів 2 курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

299113. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія масової інформації" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

299114. Дмитрієнко М. Ф. Більшовицька преса України 1917-1918 рр. як історичне джерело. Наукова думка. Київ, 1967. 179 с.

299115. Гнесин Г. Г. Стекло, глазури, эмали на протяжении тысячелетий. ІІ. Глазури и эмали. . , . С. 144-152.

299116. Дніпрова хвиля. Рад. школа. Київ, 1991. 864 с.

299117. Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю : Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678/2015. . , . С. 22-25.

299118. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом : ... див. анот.. . , . С. 56-77.

299119. Онищенко О. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури. . , . С. 3-7.

299120. Статус публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" : затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 05.12.2015 р. № 1002. . , . С. 87-112.

299121. Статус публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (діє з 1 квітня 2017 року) : затверджено Постановою Кабінета Муністрів України від 05.12.2015 р. № 1002. . , . С. 119-136.

299122. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (діє з 1 квітня 2017 р.). . , . С. 137-145.

299123. Концепція створення Національного контактного центру : схвалено Розпорядженням Кабінета Міністрів України від 02.12.2015 р. № 1269-р. . , . С. 154-158.

299124. Національний план дій : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 р. № 687. . , . С. 199-207.

299125. Чубукова О. Ю. Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища : [економічна кібернетика надає можливість користуватися величезними обсягами універсальної інформації]. . , . С. 33-38.

299126. Дніпровські сміховини. Промінь. Дніпропетровськ, 1978. 192 с.

299127. Vosta M., Musiyenko S. V. Energy security and energy policy of the EU in the context of resource import dependency = Енергетична безпека та енергетична політика ЄС у контексті ресурсної імпортозалежності. . , . P. 39-48.

299128. Гаракальова Л., Гаракальова Д. Многолетний финансовый план Европейского Союза на 2014-2020 годы. . , . С. 49-57.

299129. Дамашкова Т. Экономика Швеции: ключевые тренды развития в ХХ-ХХІ веках. . , . С. 58-65.

299130. Дніпрогес ім. В. І. Леніна. Мистецтво. Київ, 1969. 8 с.

299131. Hans Elbeshausen Pablic libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities. . , . Р. 8-15.

299132. Пасторова Я., Янчикова Э. Особенности китайского рынка товаров класса "Люкс". . , . С. 66-74.

299133. До голубих уральських гір. Літературно-мистецькі сторінки міст-побратимів Саратова, Свердловська, Дніпропетровська. Промінь. Дніпропетровськ, 1974. 368 с.

299134. Chernega O. B., Dorofeyeva K. M. Key features of formation and development of european aviation network = Основні риси формування та розвитку європейської авіаційної мережі. . , . P. 75-84.

299135. Чех Л. Возможности и пределы развития экономики Афганистана после 2014 года. . , . С. 85-95.

299137. Бурдонос Л. І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти. . , . С. 96-102.

299138. Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами. . , . С. 103-110.

299140. Добахова О. Ми пишаємося семирічкою. Держмузвидав УРСР. Київ, 1961. іл.

299141. Добахова О. Розійдися, туманочку. Держмузвидав УРСР. Київ, 1961. 1 с.

299142. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 64 с.

299143. Довженко О. Твори в трьох томах. Держлітвидав. Київ, 1958. 500 с.

299144. Gernego I. O. Crowdfunding: worldwide conditions and prospects for use in Ukraine = Краудфандинг: умови у світі та перспективи використання в Україні. . , . P. 111-117.

299145. Мамонтова Н. А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. . , . С. 118-124.

299146. Довженко О. Твори в трьох томах. Держлітвидав. Київ, 1958. 477 с.

299147. Довженко О. Твори в трьох томах. Держлітвидав. Київ, 1958. 527 с.

299148. Рєзнікова В. В., Пацурія Н. Б. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект. . , . С. 125-135.

299149. Сорочан В. О. Аналіз ринку послуг промислового туризму в Україні. . , . С. 136-145.

299150. Абрамова І. М. Методи та фактори управління фінансовою стійкістю підприємств. . , . С. 146-150.

299151. Довженко О. Твори. Молодь. Київ, 1967. 332 с.

299152. Goncharenko I. M. Methods of assessing the competitive potential of consumer services enterprises = Методи оцінювання конкурентного потенціалу підприємств побутового обслуговування. . , . P. 151-156.

299153. Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках. . , . С. 16-21.

299154. Довженко О. П. Вибрані твори. Худож. лит.. Київ, 1971. 240 с.

299155. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Навчання та удосканалювання техніки спеціально фізичної підготовки волейболістів ВНЗ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

299156. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Педагогічні умови розвиток координаційних здібностей волейболістів для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

299157. Довженко О. П. Вибрані твори. Маяк. Одеса, 1976. 148 с.

299158. Довженко О. Зачарована Десна. Рад. письменник. Київ, 1957. 609 с.

299159. Davydov O. I. Criterion for enterprise market value maximization: feasibility of application in management = Критерій максимізації ринкової вартості підприємств: доцільность використання в управлінні. . , . P. 157-167.

299160. Довженко О. Кіноповісті. Оповідання. Наукова думка. Київ, 1986. 710 с.

299161. Колодізєв О. М., Бойко Н. О. Формування стратегій управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства. . , . С. 168-180.

299162. Довженко О. Поема про море. Держлітвидав. Київ, 1960. 334 с.

299163. Miklosik A. Communication campaign management in search-centric marketing = Управління комунікаційною кампанією в пошуковому маркетингу. . , . Р. 181-188.

299166. Пальчук В. Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування. . , . С. 22-27.

299167. Паникарова С. В., Власов М. В. Исследование стратегий приращения знаний на промышленных предприятих. . , . С. 189-197.

299168. Довідник дружинника. Наукова думка. Київ, 1971. 287 с.

299169. Долотова О. Турция: от электронной библиотеки к электронному государству. . , . С. 28-32.

299170. Довідник з історії України. Генеза. Київ, 1995. 435 с.

299171. Філімончук Л. Інформаційні центри та бібліотеки-депозитарії ООН в Ісламській Республіці Іран. . , . С. 33-37.

299172. Шаломєєв В. А. Розвиток науково-технологічних основ керування структуроутворенням та підвищення якості виливків із магнієвих сплавів для авіадвигунобудування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

299173. Бурячок А. А., Паламарчук Л. С., Русанівський В. М. Довідник з українського правопису. Рад. школа. Київ, 1973. 280 с.

299174. Sorokivska O. A. Economic security of Ukrainian enterprises under information war = Економічна безпека підприємств України в умовах інформаційної війни. . , . P. 198-202.

299175. Довідник на 1957 рік. . , 1957. 186 с.

299176. Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я., Прийма Л. Р. Оцінювання рівня ресурсного забезпечення розвитку машинобудівних підприємств Львівщини. . , . С. 203-212.

299177. Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація". . , . С. 38-54.

299178. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1992. 120 с.

299179. Етика і естетика. КДУ. Київ, 1992. 134 с.

299180. Євдокименко В. Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму. Наукова думка. Київ, 1967. 272 с.

299181. Єдині норми часу на креслярські та копіювальні роботи. Нац. центр продуктивності. Краматорськ, 1997. 24 с.

299183. Єнакієва К. В. Підручник німецької мови. Рад. школа. Київ, 1964. 280 с.

299184. Єніна В. М. Минуле не минає. Істини розкриваються поволі. Дніпро. Київ, 1976. 384 с.

299185. Єнсен А. Мазепа. Укр. письменник. Київ, 1992. 205 с.

299186. Єременко В. В. Соціалістична власність священна і недоторканна. Політвидав України. Київ, 1975. 96 с.

299187. Єришев А. О. Поль Лафарг - видатний теоретик марксизму. КДУ. Київ, 1956. 63 с.

299189. Єршов Ю. В., Левін Е. І. Експертна оцінка перспектив науки. Знання. Київ, 1971. 48 с.

299190. Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я. Маркетингові дослідження готовності підприємств Львівської області до виходу на ринки ЄС. . , . С. 77-86.

299191. Єрьоменко В. М. Покоління. Дніпро. Київ, 1985. 461 с.

299192. Jancikova E., Strazovska L. New trends in financing small and medium enterprises in the EU = Новітні тренди фінансування малого та середнього бізнесу в ЄС. . , . Р. 87-95.

299193. Абрамова М. В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України. . , . С. 96-105.

299194. Єфименко О. Я. Історія України та її народу. Мистецтво. Київ, 1992. 256 с.

299195. Єфімов Л. Ю. Детективи. Укр. письменник. Київ, 1994. 192 с.

299196. Єфремов О. Е. Куди тягнуться щупальця НАТО. Вища школа. Київ, 1987. 112 с.

299197. Жеромський С. Історія гріха. Дніпро. Київ, 1970. 432 с.

299198. Жеромський С. Історія гріха. Дніпро. Київ, 1977. 459 с.

299199. Жеромський С. Попіл. Дніпро. Київ, 1982. 751 с.

299200. Жижко С. А. Третій семестр. Каменяр. Львів, 1985. 80 с.

299201. Житлове законодавство України. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 448 с.

299202. Пятницкая Г. Т., Жуковская В. Н. Развитие внутренней торговли: современные трансформации и приоритеты социализации. . , . С. 106-119.

299203. Poltorak A. S. Assessment of Ukrainian food security state within the system of its economic security = Оцінювання стану продовольчої безпеки України в системі її економічної безпеки. . , . Р. 120-126.

299204. Глобальні ризики компаній у 2016 році. Новий звіт "Барометр ризиків" : [карта ризиків підприємств]. . , . С. 6-9.

299205. Oizerman T. I., Bogomolov A. S. Principles of the Theory of the historical process in Philosophy. Progress Publishers. Moscow, 1986. 348 p.

299206. Довідник фізкультурного працівника. Здоров'я. Київ, 1971. 444 с.

299207. Samarina V. P., Skufina T., Baranov S. V. Comparative estimation of power efficiency of countries and world regions = Порівняльне оцінювання енергоефективності в країнах і регіонах світу. . , . Р. 127-136.

299208. Onika D. Excavation of the mine openings. Mir Publishers. Moscow, 1972. 460 p.

299209. Дойль А. К. Оповідання про Шерлока Холмса. Веселка. Київ, 1973. 112 с.

299210. Дойль А. К. По багряному сліду. Молодь. Київ, 1957. 110 с.

299211. Житник А. А. Зайвий свідок. Молодь. Київ, 1981. 168 с.

299212. Дойль А. К. Шерлок Холмс розслідує. Знання. Київ, 1998. 64 с.

299213. Долинський Л. В. Український художній фарфор. АН УРСР. Київ, 1963. 85 с.

299214. Долішній М. І. Трудові ресурси в умовах розвинутого соціалізму. Знання. Київ, 1982. 48 с.

299215. Долішній М. І. Трудові ресурси промисловості. Техніка. Київ, 1975. 224 с.

299216. Доломан Е. М. Випробування вірності. Рад. письменник. Київ, 1976. 252 с.

299217. Дольд-Михайлик Ю. П. І один у полі воїн. Дніпро. Київ, 1974. 800 с.

299218. Житомирський інж.-техн. інститут Вісник.... ЖІТІ. Житомир, 1997. 206 с.

299219. Дольд-Михайлик Ю. П. У чорних лицарів. Політвидав України. Київ, 1989. 330 с.

299220. Товарная структура украинского экспорта, % : [объемы экспорта в 2015 г.]. . , . С. 7.

299221. Житомирський інж.-техн. інститут Вісник.... ЖІТІ. Житомир, 1998. 334 с.

299222. Мироненко В. Переломный момент : [вместо восхваления гипотетического экспортного потенциала Украины следует заняться реальной поддержкой экспертов на внешних рынках]. . , . С. 8-10.

299223. Житомирський інж.-техн. інститут Вісник.... ЖІТІ. Житомир, 1998. 376 с.

299224. 200 крупнейших экспортеров Украины : [статистические данные. Экспортеры г. Запорожья: "Мотор-Сич", завод ферросплавов, Запорожский железорудный комбинат, Запорожский завод цветных сплавов, абразивный и титано-магниевые комбинаты]. . , . С. 12-15.

299225. Oppermann K. Grundbegriffe Wirtschaft. Gabler. Wiesbaden, 1993. 298 S.

299226. Микольская Н. "Мы хотим стать информационным центром для экспортеров" : [интервью с Н. Микольской, заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торговым представителем Украины / записал М. Дикаленко]. . , . С. 16-17.

299227. Жінки Радянської України - активні будівники комуністичного суспільства. Політвидав України. Київ, 1971. 186 с.

299228. Донецький технічний університет Наукові праці. ДонДТУ. Донецьк, 2000. 237 с.

299229. Московчук Э., Кукушка Е. Теплый экспорт : [торговых партнеров у Украины становится больше, увеличивается доля экспорта в страны Азии и Африки]. . , . С. 20-21.

299230. Жоголь Л. Е. Декоративне мистецтво в інтер'єрі житла. Будівельник. Київ, 1973. 112 с.

299231. Optische Kommunikationstechnik. Verlag Technik. Berlin, 1988. 156 S.

299232. Жолдак О. Відколювання номерів. Рад. Україна. Київ, 1960. 63 с.

299233. Шевченко Н., Трубникова Н. Сталистые горы : [украинский ГОК (горно-обогатительный комплекс) пятится, но держит удар неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка]. . , . С. 22.

299234. Жолтовський П. М. Український живопис XVII-XVIII ст.. Наукова думка. Київ, 1978. 327 с.

299235. Жудра К. В. Винахідництво і патентування. Наукова думка. Київ, 1964. 224 с.

299236. Николаенко Д. "Сервис - это преимущество, без которого сейчас не выжить" : [интервью с Д. Николаенко, директором по продажам группы "Метинвест" / записала Н. Шевченко ]. . , . С. 23-25.

299237. Borovskikh Y., Klennikov V., Nikiforov V., Sabinine A. Organisation, entretien et reparation des automobiles. Editions mir. Moscou, 1975. 465 p.

299238. Якубина О. Низкий рынок : [объемы экспорта зерновых увеличиваются, валютная выручка - сокращается]. . , . С. 26.

299239. Жуков Г. К. Спогади і роздуми. Політвидав України. Київ, 1985. 841 с.

299241. Organisation and structure of the chief mechanical engineer's division at an iron and steel works. Внешторгиздат. [Б. м.], 1977. 36 p.

299242. Якубина О. Мультимасло : [экспортеры наращивают ассортимент и объемы поставок продуктов переработки масличных культур]. . , . С. 28.

299243. Жупанін С. І. Смерековий край. Карпати. Ужгород, 1985. 72 с.

299244. Московчук Э., Кукушка Е. Против течения : [вопреки сокращению экспорта в целом появились товарные позиции, по которым отгрузки на внешние рынки возрастают]. . , . С. 30-31.

299245. Ostrovsky N. How the steel was tempered. Progress publishers. Moscow, 1975. 425 p.

299246. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 56 с.

299247. Дикаленко М., Захаров Е. Машинальное движение : [машиностроители снижают зависимость от российского рынка сбыта. Пока с потерями]. . , . С. 32.

299248. Журахович С. М. Київські ночі. Дніпро. Київ, 1982. 543 с.

299249. Шевченко Н., Трубникова Н. Минералитет : [несмотря на сокращение внешних отгрузок, минудобрения остаются одной из основных статей химического экспорта Украины]. . , . С. 34.

299250. Журахович С. М. Повісті та оповідання. Дніпро. Київ, 1974. 476 с.

299251. Цыганок А., Ларин А. Клубная карта : [Украина получила постоянную прописку в клубе крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз]. . , . С. 36.

299252. Журахович С. М. Услід за сонячним ранком. Рад. письменник. Київ, 1971. 278 с.

299253. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2015. 40 с.

299254. Журбицька Т. С. Молода сім'я. Політвидав України. Київ, 1988. 109 с.

299255. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

299256. The Oxford-Duden pictorial english dictionary. Russky yazyk Publishers. Moscow, 1987. 384 p.

299257. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2015. 72 с.

299258. Донченко О. Твори. Молодь. Київ, 1956. 522 с.

299259. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2015. 110 с.

299260. З Новим роком!. Держмузвидав УРСР. Київ, 1960. 160 с.

299261. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2016. 60 с.

299262. Донченко О. Твори. Молодь. Київ, 1956. 543 с.

299263. Донченко О. Твори. Молодь. Київ, 1956. 535 с.

299264. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2016. 128 с.

299265. Плачков И. Наш потребитель "задавил" энергетические монополии : [проблемы мирового и отечественного энернетических рынков. Прогноз мировой энергетики]. . , . С. 60-61.

299266. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 66 с.

299267. Донченко О. Твори. Молодь. Київ, 1957. 565 с.

299268. Огляд збитків у світі в 2015 році. Фокус на ризик перерви у виробництві. . , . С. 10-11.

299269. Сугров Д., Гхаріб Т., Лекстон Д. Глобальний огляд світового ринку перестрахування. . , . С. 12-17.

299270. Огляд страхового ринку України: 9 місяців 2015 року. . , . С. 18-29.

299271. 10 пільг в рамках соцпакета: медичне страхування співробітників в 2015 році забезпечувало 75% роботодавців. . , . С. 30-31.

299272. Дацюк Р. Страхове шахрайство в медичному страхуванні та методи боротьби з ним. . , . С. 32-33.

299273. Впровадження електронного європротокола та прямого врегулювання в Україні. Майбутнє не за горами. . , . С. 36-38.

299274. Тринчук В., Ostrowska-Dankiewicz A., Dankiewicz R. Музей як середовище для реалізації маркетингових комунікацій страховика : [музей страхування у Кракові (Польща)]. . , . С. 44-47.

299275. Донченко О. В. Золота медаль. Веселка. Київ, 1971. 346 с.

299276. Дончик В. Г. Петро Панч. Дніпро. Київ, 1981. 211 с.

299277. Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. № 829. . , . С. 104-121.

299278. Pabst D. Operationsverstarker. Veb Verlag. Berlin, 1971. 79 S.

299279. Правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України : затверджено Постановою Правління Національного банку України 26.11.2015 р. № 829. . , . С. 121-143.

299280. Pabst B., Finke K. H. Rundfunk- und Fernsehbauteile. Veb Verlag Technik. Berlin, 1974. 266 S.

299281. Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України : затверджено Постановою Правління НБУ від 26.11.2015 р. № 829. . , . С. 143-145.

299282. Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільнго захисту, техногенної та пожежної безпеки : затверджено... [див. анот.]. . , . С. 160-184.

299283. З порога смерті. Рад. письменник. Київ, 1991. 494 с.

299284. Дорогою братерства. Маяк. Одеса, 1985. 231 с.

299285. Paffen K. A. Deutsch-russisches Satzlexikon. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1969. 464 S.

299286. Paffen K. A. Deutsch-russisches Satzlexikon. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1969. S. 465-932

299287. Paffen K. A. Deutsch-russisches Satzlexikon. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1969. S. 933-1469

299288. З рідного гнізда. Діаспора. Довіра. Київ, 1992. 80 с.

299289. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, ... див. анотац.. . , . С. 40-124.

299290. Методика оцінки майна : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1033). . , . С. 145-211.

299291. Sotnyk I. M., Dehtyarova I. B., Kovalenko Y. V. Current threats to energy and resource efficient development of Ukrainian economy = Сучасні загрози енерго- та ресурсоефективному розвитку економіки України. . , . Р. 137-145.

299292. Канчеев О. Д. Исследование структуры и свойств серии никелевых сплавов с различным соотношением периодов решетки сосуществующих фаз. ЦНИИТМАШ. Москва, 1966. 21 с.

299293. Kosenchuk O. V., Novikov Y. I., Nardin D. S. Agritourism as a perspective development direction for rural territories of West Siberia = Агротуризм як перспективний напрямок розвитку сільських територій в Західному Сибіру. . , . P. 213-219.

299294. Monakhov I. A. Science cities within innovative environments of Russia and Great Britain: cross-country comparison = Наукові містечка в інноваційному середовищі Росії і Великої Британії: міжкраїнове порівняння. . , . P. 220-226.

299295. Hlavacek P. Competiviveness and development potential of regions in Chech Repudlic and Slovakia = Конкурентоспроможність та потенціал розвитку регіонів у Чеській Республіці і Словаччині. . , . P. 227-233.

299296. З української старовини. Мистецтво. Київ, 1991. 316 с.

299297. За владу Рад! Боротьба трудящих України за перемогу Великого Жовтня і зміцнення Радянської Влади (1917-1920). Політвидав України. Київ, 1967. 223 с.

299298. Дорошенко Д. Нарис історії України. Глобус. Київ, 1991. 238 с.

299300. Torekulova U. A. Analysis of technologies market in Kazakhstan = Аналіз ринку технологій Республіки Казахстан. . , . Р. 146-154.

299301. Дорошенко Д. Нарис історії України. Глобус. Київ, 1991. 349 с.

299302. Чубінський М. А. Державне регулювання економіки безпеки дорожнього руху. . , . С. 155-162.

299303. Досягнення Радянської України за сорок років. Держстатвидав. Київ, 1957. 152 с.

299304. Забігайло В. К., Козюбра М. І. Демократія, права і свободи: реальність і ідеологічні міфи. Політвидав. Київ, 1983. 158 с.

299305. Бєлякова О. В., Жуков С. А. Інноваційний потенціал і трансфер технологій на національному та регіональних ринках промислової продукції. . , . С. 163-171.

299306. Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери. . , . С. 38-41.

299307. Забігайло В. К. Криза буржуазної правової ідеології. Політвидав. Київ, 1981. 48 с.

299308. Забігайло К. С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму. Знання УРСР. Київ, 1981. 48 с.

299309. Приклади проведення індексації грошових доходів населення у разі їх підвищення : додаток 4 до Порядку (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013). . , . С. 219-220.

299310. Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції : додаток 5 до Порядку (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013). . , . С. 220-221.

299311. Киричок А. Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний досвід та українські реалії. . , . С. 45-48.

299312. Про запровадження перерахунку вартості послуг з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 р. № 1037. . , . С. 24-27.

299313. Драйзер Т. Сестра Керрі. Дніпро. Київ, 1964. 430 с.

299314. Правила про безпеку постачання природного газу : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 р. № 686. . , . С. 105-122.

299315. Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1045. . , . С. 29-30.

299316. Драч І. Ф. Гора. Укр. письменник. Київ, 1997. 118 с.

299317. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052. . , . С. 40-50.

299318. Paul H. Deutsche Grammatik. Veb Max Niemeyer Verlag. Halle (Saale), 1958. 345 S.

299319. Забігайло К. С. Уроки історії та сучасність. Знання УРСР. Київ, 1985. 48 с.

299320. Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1057. . , . С. 76-79.

299321. Драч І. Ф. Теліжинці. Рад. письменник. Київ, 1985. 199 с.

299322. Бовш Л. А. Макроекономічна нестабільність та її вплив на діяльність підприємств готельного господарства України. . , . С. 172-180.

299323. Забужко О. С. Дві культури. Знання України. Київ, 1990. 48 с.

299324. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1067. . , . С. 147-160.

299325. Давидов О. І. Концептуальний підхід до визначення мети управління вартістю підприємств. . , . С. 181-190.

299326. Завгородній С. О. Антон Негнибіда. Краса дівоча. Держлітвидав. Київ, 1960. 375 с.

299327. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1320-р. . , . С. 164-167.

299328. Machek O. Family control and firm growth: evidence from Chech Republic = Взаємозв'язок родинного управління та росту фірми: за даними Чеської Республіки. . , . Р. 191-198.

299329. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.10.2015 р. № 848-VIII. . , . С. 19-86.

299330. Завгородній С. О. Краса дівоча. Дніпро. Київ, 1968. 432 с.

299331. Paustovsky K. The golden rose. Foreign Languages Publishing House. Moscow, [1967]. 238 p.

299332. Дружбою ми здружені. Дніпро. Київ, 1976. 207 с.

299333. Завгородній С. О. Так давно і так недавно.... Промінь. Дніпропетровськ, 1982. 398 с.

299334. Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації : Закон України від 24.12.2015 р. № 917-VIII. . , . С. 190-198.

299335. Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII. . , . С. 213-465.

299336. Prokhorova V. V., Us J. V., Bezuhla J. Y. Organizational and methodical support for financial management at machine-building enterprises = Організаційно-методичне забезпечення фінансового управління машинобудівними підприємствами. . , . P. 199-205.

299337. Завжди в пошуку. Молодь. Київ, 1972. 260 с.

299338. Parker D. Short stories and poems. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1963. 183 p.

299339. Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1113. . , . С. 609-610.

299340. Trunina I. M. Development of entrepreneurship entity competitive strategy using competence-based approach = Розробка конкурентної стратегії суб'єкта підприємницької діяльності на основі компетентнісного підходу. . , . Р. 206-213.

299341. Завірюха С. В. Шляхами життя. Молодь. Київ, 1963. 288 с.

299342. Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року : Постанова ... див. анотац.. . , . С. 664-666.

299343. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109. . , . С. 683-685.

299344. Заволока А. Б., Пешехонова В. Е. Вчіться перекладати з німецької. Вища школа. Київ, 1971. 203 с.

299345. Фарат О. В., Красілич І. О. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. . , . С. 214-222.

299346. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127. . , . С. 722-742.

299347. Перспективний план формування територій громад Тернопільської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1391-р. . , . С. 770-771.

299348. Szabelski J., Krawczuk A., Dominczuk J. Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements = Впровадження технології "нітровак" для адаптації парку станків до ринкових умов. . , . Р. 223-233.

299349. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. . , . С. 28-93.

299350. Герасимчук З. В., Герасимчук Б. П. Роль відновлювальних джерел енергії в системі регіональної економічної політики. . , . С. 234-239.

299351. Пашечко О. А. Еколого-економічний механізм управління енергетичними ресурсами регіону. . , . С. 240-246.

299352. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1168. . , . С. 29-37.

299353. Сапир Е. В., Пивень Д. А. Территориальная агломерация локального уровня: перспективы создания в российском регионе. . , . С. 247-257.

299354. Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : затверджено Наказом Міністерства культури України, Міністерства економічного розвитку ... див. анотац.. . , . С. 536-541.

299355. Розділ 1. Психологічна характеристика праці особистості. . , . С. 8-74.

299356. Друковані видання УРСР. Книжкова палата УРСР. Харків, 1980. 460 с.

299357. Koblianska I. I., Shevchenko T. I., Vyshnytska O. I. Management of spent chemical current sources in Ukraine: problems and ways of their solution = Поводження з відпрацьованими побутовими елементами живлення в Україні: проблеми та напрями їх вирішення. . , . Р. 258-266.

299358. Розділ 2.6. Розвиток здатності працівника до інноваційної діяльності : [інноваційна мотивація діяльності. Інноваційне пізнання та вивчення. Інноваційне цілепокладання. Досягнення інноваційного результату]. . , . С. 163-179.

299359. Дубина А. І. Іспит совісті. Знання. Київ, 1967. 46 с.

299360. Розділ 3.3. Психологічна культура та наукова організація праці особистості. . , . С. 186-192.

299361. Дубинський І. В. Віталій Примаков. Молодь. Київ, 1977. 283 с.

299362. Розділ 3.5. Шляхи удосконалення трудової та професійної діяльності працівника з урахуванням вимог сучасності і майбутнього. . , . С. 197-202.

299363. Дубинський І. В., Шевчук Г. М. Червоне козацтво. Політвидав України. Київ, 1973. 188 с. з портр.

299364. Правила польотів державної авіації в повітряному просторі України : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 09.12.2015 р. № 700. . , . С. 293-341.

299365. Parker G. The darkness of the morning. Progress. Moscow, 1978. 238 p.

299366. Загребельний П. А. Ангельська плоть. Укр. письменник. Київ, 1993. 125 с.

299367. Дубко І. Микола Григорович Кропив'янський. Політвидав. Київ, 1965. 115 с.

299368. Загребельний П. А. Вигнання з раю. Рад. письменник. Київ, 1986. 456 с.

299369. Розділ 1.3. Дослідницька діяльність - прояв розвитку дослідницьких здібностей : [дослідницька діяльність, її функції; дослідницька активність; дослідницькі здібності]. . , . С. 34-43.

299370. Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових ... див. анотац.. . , . С. 400-424.

299371. PC Magazine USSR. СП МП. Москва, 1991/1992. 128 с.

299372. Загребельний П. А. Гола душа. Преса України. Київ, 1992. 153 с.

299373. Загребельний П. А. Диво. Дніпро. Київ, 1971. 672 с.

299374. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2016. 48 с.

299375. Дудко І. П. Живуть брати над Жеведою. Політвидав України. Київ, 1974. 94 с.

299376. Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років : Указ Президента України від 22.01.2016 р. № 17/2016. . , . С. 11-14.

299377. Загребельний П. А. Диво. Дніпро. Київ, 1982. 623 с.

299378. Moskalenko A. M. Formation of new land use in agriculture = Формування нових землекористувань у сільському господарстві. . , . Р. 267-276.

299379. Загребельний П. А. Добрий диявол. Молодь. Київ, 1968. 190 с.

299380. Дулуман Є. К. Мудрість Бога? Ні, закономірність природи. Знання. Київ, 1965. 46 с.

299381. Загребельний П. А. Євпраксія. Рад. письменник. Київ, 1975. 312 с.

299382. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину : затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 25.12.201. . , . С. 278-280.

299383. Славік Р. В. Формування інституційного середовища розвитку рекреаційного господарства в контексті підвищення інвестиційної привабливості. . , . С. 277-284.

299384. Загребельний П. А. Європа 45. Рад. письменник. Київ, 1962. 714 с.

299385. Литвин О. Ю., Дорогань-Писаренко Л. О. Умова підвищення ефективності діяльності органів самоорганізації населення. . , . С. 285-289.

299386. Загребельний П. А. Європа 45. Прапор. Харків, 1989. 525 с.

299387. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2016. 32 с.

299388. Статут публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. № 261. . , . С. 13-30.

299389. Загребельний П. А. З погляду вічності. Дніпро. Київ, 1976. 666 с.

299390. Вирко А. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее : [украинские маркетинг и реклама в условиях падения экономики страны]. . , . С. 16-17.

299391. Martincova M., Piovarciova V., Rozborilova D. New trends at labor market in the 21 st century = Нові тренди на ринку праці ХХІ століття. . , . Р. 290-295.

299392. ZenitnOptimedia: реклама в mobile обгонит десктоп в 2018 году : [перспективы мобильной интернет-рекламы]. . , . С. 18-19.

299393. Пять самых распространенных ошибок интерактивного дизайна сайтов. . , . С. 26-29.

299394. Смирнов А. Чтоб не поругали, или почему в Украине не работает социальная реклама. . , . С. 34-37.

299395. 10 основных трендов мобильного маркетинга в 2016 году. . , . С. 48-49.

299396. Юрчак А. Чек-лист директора по маркетингу на 2016-й : [маркетинг В2В, рекомендации по развитию на 2016 год]. . , . С. 50-53.

299397. Зозулев А. В. К вопросу о методологических основах принятия маркетинговых решений, или почему маркетинг - это наука, а не искусство. . , . С. 54-60.

299398. Бондаренко С. Украинский рынок ЛКМ: реалии и прогнозы развития. . , . С. 14-20.

299399. Что нового на рынке экскаваторной техники . Обзор мировых новинок 2015 года. . , . С. 22-26.

299400. Зелинская А. Чтобы все шло как по маслу! Смазочные материалы для спецтехники. . , . С. 28-31.

299401. Дударева Н. Защита бетонного пола - это не перерасход, а экономия финансовых средств. . , . С. 32-39.

299402. Бондаренко С. Испытание низким спросом: ситуация на отечественном рынке металлоконструкций строительного назначения. . , . С. 40-46.

299403. Левчук О. Встречают по одежке ... Рынок упаковки для стройматериалов. . , . С. 48-52.

299404. Попов В. А. Экспериментальное исследование методом фотоупругости напряженно-деформированного состояния быстроходного вала-шестерни редуктора электротали. . , . С. 5-7.

299405. Система Boom Booster для повышения грузоподъемности. . , . С. 12.

299406. Инновационные решения кранов фирмы Grove. . , . С. 13-15.

299407. Элегантное сочетание дизайна, формы и конструкции : [башенный кран Liebherr 710HC-L Litronic с подъемной стрелой]. . , . С. 16-17.

299408. Мобильный кран с системой VariobaseR - то, что надо для работы в высокогорных Альпах. . , . С. 18.

299409. С точностью до миллиметра. . , . С. 19.

299410. Андриенко Н. Н., Полнарев С. Я. Инновационность в лифтовой отрасли Украины. . , . С. 21-24.

299411. Лилик М. Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень. . , . С. 19-28.

299412. Споживчі настрої в Україні, грудень 2015: індекс склав 53,1. . , . С. 29-30.

299413. Сокол М. Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине. . , . С. 31-40.

299414. Лазебник М. Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции. . , . С. 41-47.

299415. Давліканова О., Євдокимова А. Міжнародні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку. . , . С. 48-50.

299416. Зюзиков А. Три кейса продаж с помощью Facebook : [три примера организации продаж услуг и товаров через Facebook]. . , . С. 51-57.

299417. Интернет вещей - революция, которая происходит прямо сейчас : [интернет-маркетинг. Интеграция реального и виртуального мира. Полная автоматизация домашних процесов. "Умный дом"]. . , . С. 58-60.

299418. E. O. Paton Institute of Electric Welding. Naukova Dumka. Kiev, 1967. 180 p.

299419. Дузь І. М. Гімн людині. Знання. Київ, 1967. 48 с.

299420. Дузь І. М. Іван Едуардович Замичковський. Держ. вид. образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР. Київ, 1962. 40 с.

299421. Уровень конкуренции при поиске работы у маркетологов один из самых низких - на две вакансии претендует три соискателя. . , . С. 61-65.

299422. Максименко О. Сертифікація у системі освіти як інструмент взаємодії вищої освіти із ринком праці. . , . С. 68-69.

299423. Духовний розквіт Українського народу. Політвидав України. Київ, 1972. 303 с.

299424. Paul R. Halbleiterphysik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1974. 560 S.

299425. Pearson C. E., Parkins R. N. The extrusion of metals. Chapman Hall Ltd. London, 1961. 336 p.

299426. Как изменились в 2016 году налоги для физлиц, размер которых зависит от соцпоказателей. . , . С. 27-31.

299427. Permyakov G. L. From proverb to folk-tale. Central department of oriental literature. Moscow, 1979. 284 p.

299428. Peskov V. M. Patria Apuntes del periodista sovietico. Editorial Progreso. Moscow, 1976. 198 p.

299429. Дядиченко В., Стецюк К. Боротьба українського народу за возз'єднання України з Росією. Держполітвидав. Київ, 1953. 65 с.

299430. Petershagen R. Gewissen in Aufruhr. Verlag der Nation. Berlin, [1967]. 336 S.

299431. Ключевые налоговые изменения в табличной форме : [новшества 2016 г.]. . , . С. 31-33.

299432. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичного розділу дисципліни "Фізичне виховання". Навчання техніці спортивного плавання для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

299433. Семененко Г. Змінено умови надання державою пільг та виплат у галузі освіти : [консультація про зміни, які відбулися в галузі освіти з початку поточного року: фінансування навчальних закладів, скасування раніше встановлених пільг тощо]. . , . С. 26-30.

299434. Строич С. ОСМД и НДС: следует ли готовиться к налогообложению. . , . С. 34-40.

299435. Учетная политика предприятия в 2016 году : [в строительстве]. . , . С. 41-59.

299436. Налоговая социальная льгота в 2016 году: главное. . , . С. 63-69.

299437. Дяченко М., Дяченко С. Оскол. Кальварія. Львів, 2000. 93 с.

299438. Трегубова Е. Создание ОСМД: шаг за шагом к регистрации юридического лица. . , . С. 70-78.

299439. Асанбаев В. Н. Исследование праметров и схем замещения электрических машин переменного тока с массивным обмотанным ротором. КИЭ. Киев, 1973. 24 с.

299440. Philippow E. Nichtlineare Elektrotechnik. [o. v.]. Leipzig, 1971. 580 S.

299441. Pilipenko N. V. Dialectica de lo contingente y de lo necesario. Editorial Progreso. Moscu, 1986. 304 p.

299442. Фирстов С. А., Горбань В. Ф., Карпец М. В., Крапивка Н. А., Даниленко Н. И., Печковский Э. П., Рокицкая Е. А. Структура и механические свойства квазикристаллической и аппроксимантной фаз, полученных из пятикомпонентного сплава на основе титана. . , . С. 5-13.

299443. Аскольдов В. И. Исследование влияния некоторых металлургических факторов на внутренние дефекты крупных поковок из вакуумированной стали. ЦНИИТМАШ. Москва, 1964. 20 с.

299444. Franklin V. A., Christopher T. Interlaminar fracture toughness estimation of aerospase composites by weighted residual approach = Оценка межслойной вязкости разрушения аэрокосмических композитных материалов методом взвешенных невязок. . , . P. 14-22.

299445. Задворный Е. А., Кравчук Л. В., Буйских К. П., Киселевская С. Г., Феофентов Н. Н., Лебедин А. Ю. Анализ влияния поврежденности материала на напряженно-деформированное состояние лопаток газотурбинных двигателей. . , . С. 23-30.

299446. Ахмедов Б. Изучение физики в школах сельской молодежи в связи с интенсификацией самоподготовки учащихся в периоды полевых работ. ТГПИ. Ташкент, 1972. 24 с.

299447. Aytekin H., Said G., Aktas D. A study on the yield strength of bcc latticed metals and alloys = Исследование предела текучести металлов и сплавов с ОЦК-кристаллической решеткой. . , . P. 31-37.

299448. Polska. Sport i turystyka. Warszawa, 1975. 396 s.

299449. Загребельний П. А. Левине серце. Дніпро. Київ, 1978. 68 с.

299450. Загребельний П. А. Неймовірні оповідання. Рад. письменник. Київ, 1987. 367 с.

299451. Загребельний П. А. Первоміст. Рад. письменник. Київ, 1972. 296 с.

299452. Гигиняк Ф.Ф., Булах П. А. Некоторые подходы к оценке долговечности теплоустойчивых сталей с учетом повреждаемости металла. . , . С. 66-70.

299453. Бабушкин Г. Ф. Исследование вопросов многоэтапного оснащения грузовых фронтов. МИИЖТ. Москва, 1970. 23 с.

299454. Загребельний П. А. Переходимо до любові. Дніпро. Київ, 1971. 202 с.

299455. Загребельний П. А. Попіл снів. Укр. письменник. Київ, 1995. 159 с.

299456. Загребельний П. А. Твори. Дніпро. Київ, 1984. 552 с.

299457. Polevoi B. Un homme veritable. Editions en langues etrangeres. Moscow, [1963]. 419 p.

299458. Загребельний П. А. Твори. Дніпро. Київ, 1984. 663 с.

299459. Загребельний П. А. Шепіт. Молодь. Київ, 1981. 376 с.

299460. Загребельний П. А. Юлія, або запрошення до самовбивства. Фоліо. Х., 2001. 351 с.

299461. Загребельний П. А. Я, Богдан (сповідь у славі). Дніпро. Київ, 1986. 492 с.

299462. Posypaiko V. I., Vasina N. A. Analytical Chemistry in Metallurgy. Mir Publishers. Moscow, 1984. 408 p.

299463. Azadi M., Winter G., Farrahi G. H., Eichlseder W. Comparison between isothermal and non-isothermal fatigue behavior in a cast aluminum-silicon-magnesium alloy = Сравнительный анализ изотермического и неизотермического усталостных процессов в литом алюмосиликатомагниевом сплаве. . , . P. 71-83.

299464. Ларін О. О. Ймовірнісна модель накопичення втомної пошкоджуваності в гумоподібних матеріалах. . , . С. 84-94.

299465. N-T.ru. [б. и.]. [Б. м.], .

299466. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електромеханічні перехідні процеси " для студентів спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

299467. Бадалов М. Я. Исследование и обоснование основных параметров колесных машинно-тракторных агрегатов. БНИИЗ. Минск, 1964. 24 с.

299468. Запорізький педагогічний інститут Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Запорізького державного педагогічного інституту. Запорізький педагогічний інститут. Запоріжжя, 1981. 132 с.

299469. Охріменко О. Науковий працівник отримав інвалідність: на яку пенсію розраховувати?. . , . С. 48.

299470. Запорізький педагогічний інститут Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Запорізького державного педагогічного інституту. Запорізький педагогічний інститут. Запоріжжя, 1981. 121 с.

299471. Байтина В. К. Исследование литого сплава для постоянных магнитов на основе системы железо-никель-алюминий с особо высокой коэрцитивной силой. ЛПИ. Львов, 1963. 15 с.

299472. Запорізький художній музей. Мистецтво. Київ, 1984. 70 с.

299473. Балалаев Ю. Ф. Деформация и разрушение металлов ультразвуком. ВПИ. Воронеж, 1972. 34 с.

299475. Poulkina I. M. Memento grammatical de la langue russe. Roussky yazyk. Moscou, 1986. 350 p.

299476. Запорізький художній музей. Мистецтво. Київ, 1983. 11листівок

299477. Баланцев А. М. Динамика гусеничного движителя. МАИ. Москва, 1950. 7 с.

299478. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 2000. 324 с.

299479. Балинский В. Р. Исследование влияния технологических факторов на усадочные явления в сером и белом чугунах для автомобильных отливок. ЧПИ. Челябинск, 1966. 29 с.

299480. Брусницина О. Строковий трудовий договір: коли можливе звільнення вагітної співробітниці. . , . С. 39-40.

299481. 500 english proverbs and saying. Higher school. Moscow, 1966. 32 p.

299482. Безпалько Т. Е. Экономическая эффективность освоения новых месторождений железных руд. КИЭ. Киев, 1965. 15 с.

299483. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 2000. 312 с.

299484. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 2000. 314 с.

299485. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 1999. 300 с.

299486. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 1999. 300 с.

299487. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 1999. 286 с.

299488. Белоцерковец И. Д. Влияние концентрации производства на повышение производительности труда. КИНХ. Киев, 1960. 20 с.

299489. Запорізький юридичний інститут Вісник.... ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 1999. 320 с.

299490. Raamatukogunduse sonastik. Valgus. Tallinn, 1969. 168 l.

299491. Заремба В. Іван Манжура. Молодь. Київ, 1972. 187 с.

299492. Заруба В. М. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синявський. Либідь. Київ, 1993. 142 с.

299493. Благонравов Б. П. Исследование процесса плавки в коксогазовых вагранках. МАИ. Москва, 1967. 26 с.

299494. Radio transmitters. Mir Publishers. Moscow, 1980. 360 p.

299496. Radioelectronics. Higher school. Moscow, 1972. 94 p.

299497. Зарубіжні інтернаціоналісти в рядах борців за владу Рад на Україні (1917-1920). Наукова думка. Київ, 1967. 343 с.

299498. Зарубіжні українці. Україна. Київ, 1991. 252 с.

299499. Освіта України. Спецвипуск газети. Педагогічна преса. К., 2016.

299500. Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328. . , . С. 4-12.

299501. Чучка І. М., Гаврилець О. В. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці : [маркетингова освіта в Україні: мотивація, особливості отримання професійних знань; мотивація оволодіння фахом; перепони, що заважають оволодіти обраною спеціальністю]. . , . С. 296-304.

299502. Шумакова О. В., Косенчук О. В., Блинов О. А. Ресурсный кадровый центр как эффективное звено агрокластера. . , . С. 305-312.

299503. Заруда В. Т. Життева позиція та релігійна віра. Політвидав України. Київ, 1983. 152 с.

299504. Калініна Н. Три літери, за якими сховалося життя : [досвід роботи публічних бібліотек з вимушено переселеними особами (ВПО)]. . , . С. 2-3.

299505. Зарудний М. Я. На білому світі. Уран. Дніпро. Київ, 1975. 752 с.

299506. Janas K., Kucharcik R. Brazil elections and socioeconomic issues in Brazil election campaign 2014 = Вибори в Бразилії і соціально-економічні питання в ході передвиборчої кампанії 2014 року. . , . Р. 313-318.

299507. Засенко О. Е. Дорогі мої сучасники. Рад. письменник. Київ, 1983. 271 с.

299508. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі. Світ. Львів, 1993. 174 с.

299509. Bielawski P. Empirical verification of share pricing models for 250+ companies (Warsaw stock exchange) = Емпіричне обґрунтування моделей вартості акцій: на прикладі компаній рейтингу 250+ Варшавської фондової біржі. . , . Р. 319-330.

299510. Мацейчик В. И. Некоторые вопросы теории работы колонны бурильных труб при геологоразведочном бурении. ДГИ. Днепропетровск, 1971. 21 с.

299511. Чуканова С. Значение информологии как дисциплины при профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США. . , . С. 4-6.

299512. Затенацький Я. П. Український радянський живопис. Тов-во для пошир. політ. і наук. знань УРСр. Київ, 1961. 33 с., 8 л. ілл.

299513. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 68 с.

299514. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2016. 40 с.

299515. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 46 с.

299516. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

299517. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 222 с.

299518. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2016. 71 с.

299519. Kneysler O. V. Problematic aspects and reformation trends of insurance market state regulation in Ukraine = Проблемніи тенденції та напрямки реформування державного регулювання страхового ринку України. . , . Р. 331-336.

299520. Захалявна книжка абітурієнта, обо шпора. Обереги. Київ, 1993. 110 с.

299521. Bhaskara Rao L., Kameswara Rao C. Analysis of vibration natural frequencies of rotationally restkained and simply supported circular plate with weakened interior circle due to an angular crack = Анализ собственных частот колебания шарнирно закрепленной круговой плас...[см. аннотацию]. . , . P. 95-107.

299522. Коробкіна Н. Г. Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб у Великій Британії. . , . С. 337-344.

299523. Огонь Ц. Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету. . , . С. 345-352.

299524. Ковова І. С., Семенова С. М. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції. . , . С. 353-358.

299525. Захист соціалізму - найвищий інтернаціональний обов'язок. Політвидав України. Київ, 1968. 36 с.

299526. Розділ 2. Українські реформи на Європейському шляху : [демократичне оновлення влади, політика регіонального розвитку, нова якість економічного розвитку, забезпечення соціального миру, зміцнення гуманітарної безпеки України]. . , . С. 145-402.

299527. Збанацький Ю. О. Єдина. Рад. письменник. Київ, 1959. 396 с.

299528. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

299529. Збанацький Ю. О. Кують зозулі. Рад. школа. Київ, 1983. 414 с.

299530. Денисова З. Весна на Соборном проспекте : [в Запорожье переименовали районы, улицы и скверы советской эпохи. Старые и новые названия.]. . , . С. 1, 12-13.

299531. Rassweiler and Grube W. Internal stresses and fatigue in Metals. Elsevier Publishing Company. Amsterdam, 1958. 452 p.

299532. Asgari A., Sedighi M., Riahi M. Investigation of punching parameters effect on mechanical properties of AL-1100-O in incremental sheet metal hammering process = Исследование влияния параметров пуансона на механические свойства листового алюминиевого сплава AL...[см. аннотацию]. . , . P. 121-128.

299533. Поддубна Н. М. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації. . , . С. 359-363.

299534. Сметанко О. В. Внутрішній аудит як ключовий елемент системи протидії шахрайству в акціонерних товариствах. . , . С. 364-374.

299535. Розділ 1.2. Філософія освіти в синергії сучасного знання. . , . С. 24-40.

299536. Якубів В. М., Шеленко Д. І., Сас Л. С. Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти. . , . С. 375-379.

299537. Горіна Г. О. Проблематика впровадження методології сателітних рахунків індустрії туризму. . , . С. 380-384.

299538. Розділ 3.2. Освіта як гуманітарна технологія соціалізації індивіда. . , . С. 83-89.

299539. Мороз О. В., Воловодюк С. С. Проблеми і перспективи диверсифікації розвитку народногосподарського комплексу країн із транзитивною економікою. . , . С. 385-392.

299540. Фролов С. М., Кремень О. І., Оголь Д. О. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни. . , . С. 393-398.

299541. Aliha M. R. M., Bahmani A., Akhondi S. Facture and fatigue analysis for a cracked carabiner using 3D finite element simulations = Анализ усталостного разрушения соединительного карабина с трещиной методом трехмерных конечных элементов. . , . P. 129-144.

299542. Асылбаева А., Мухамеджанова А., Дулатбеков А. Концептуальная модель оптимизации функций государственных органов : [в Казахстане]. . , . С. 399-407.

299544. Розділ 4.3. Творчість як домінанта сучасного суспільства знань : [навчання з точки зору синергетичного підходу. Сутність сучасної філософсько-освітньої парадигми]. . , . С. 103-111.

299545. Guryanova L. S., Klebanova T. S., Gvozdytskiy V. S. Econometric modelling of the financial regulation mechanism in regional development = Економетричне моделювання механізму фінансового регулювання розвитку територій. . , . Р. 408-421.

299546. Палубков Е. И. Исследование процесса фильтрования магнитных сплавов типа магнико и тикональ. Московский ин-т стали и сплавов. Москва, 1972. 24 с.

299547. Розділ 6.2. Людина в континуумі "віртуальної реальності" : [поняття простору. Інформаційний простір і людина. "Медійний простір" як важливий аспект проблеми формування та розвитку освіти]. . , . С. 144-156.

299548. Розенберг Л. Б. Некоторые вопросы статистики упругих тонких оболочек. ДГУ. Днепропетровск, 1959. 7 с.

299549. Розділ 9.1. Гуманітарне знання та гуманітарна складова освіти. . , . С. 225-230.

299550. Демешкант Н. А., Тужик К. Л. Модель сталого розвитку сільськогосподарського підприємства з використанням програмного забезпечення Vensim PLE. . , . С. 422-431.

299551. Забуранна Л. В., Зоргач А. М. Оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств. . , . С. 432-443.

299552. Розділ 9.2.3. Парадокс "суспільства знань". . , . С. 239-244.

299553. Розділ 13. Взаємозв'язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід : [співвідношення біологічного та соціального. Обдарованість та творчість як феномен соціальності. Психофізіологічні виміри формування обдарованості]. . , . С. 311-343.

299554. Maltseva A. A., Veselov I. N., Barsukova N. E. Research on image capital of state scientific centers in Russian Federation using the webometrics tools = Дослідження іміджевого капіталу державних наукових центрів Російської Федерації з використанням інструментарію вебометрії. . , . Р. 444-451.

299555. Ferranto J. S., Luo S. Y. Finite element modeling of plain weave fabric from an un-woven initial yarn configuration = Конечноэлементное моделирование тканого материала на основе анализа исходной конфигурации нитей. . , . P. 145-155.

299556. Хуранова З. Б. Формирование механизма для обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического развития региона. . , . С. 234-240.

299557. Гонда В. Выполнение целей Европейского Союза в области климата/энергии в контексте повышения энергетической безопасности. . , . С. 241-247.

299558. Задорожний Є. М. Перспективне планування в науці й техніці. Знання. Київ, 1976. 48 с.

299559. Bay S. I., Rozman A. M. Human capital as a foundation for enterprise value growth = Людський капітал як фундамент зростання цінності підприємства. . , . P. 248-257.

299560. Розділ 7.1. Можливості творчості у складному світі. . , . С. 168-182.

299561. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. Обереги. К., 1994. 456 с.

299562. Беккужин Р., Ибраева М. Актуальные вопросы системы мотивации и карьерного планирования государственных служащих в Республике Казахстан. . , . С. 258-265.

299563. Патласов О. Ю., Самарин А. М. Моделирование оценки финансового состояния участников тендеров. . , . С. 452-461.

299564. Розділ 9. Розвиток особистості і творчість: контекст синергетики : [творчість у суспільстві знань. Креативність і творчість: сучасне розуміння. Праксеологія творчості]. . , . С. 225-246.

299565. Raten, Scherzen, Singen. Учпедгиз. Москва, 1962. 80 с.

299566. Зайчук О. В. Конституція США. Знання України. Київ, 1987. 48 с.

299567. Zarytska I. A., Chaban T. A. Transformation of the corporate social responsibility's essence in the context of sustainable development concept domination = Трансформація сутності соціальної корпоративної відповідальності в контексті домінування концепції сталого розвитку. . , . P. 266-279.

299568. Shatokhin A. L. Method of assessing the level of economic security of industrial enterprises applying harrington desirability function = Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки промислового підприємства із застосуванням функції бажаності Харрінгтон. . , . Р. 463-470.

299569. Заклади культури і атеїстична робота. Мистецтво. Київ, 1987. 151 с.

299570. Kostyuk V. S., Smoliy L. V. Assessment of interregional disproportions in human development in Ukraine = Оцінювання міжрегіональних диспропорцій людського розвитку в Україні. . , . P. 280-288.

299571. Заклятий козак. Обереги. Київ, 1994. 544 с.

299572. Readings, Issues and Questions in Public Finance. IRWIN Homewood. Illinois, 1988. 243 p.

299573. Литвин О. Ю., Чіп Л. О. Особливості взаємовідносин між покупцем і продавцем при купівлі нового житла. . , . С. 289-294.

299574. Закон Союзу Радянських Соціалістичних республік про вибори народних депутатів СРСР. Політвидав України. Київ, 1988. 44 с.

299575. Збанацький Ю. О. Лісова красуня. Між добрими людьми. Балада про знамено. Веселка. Київ, 1972. 450 с.

299576. Закон Союзу Радянських Соціалістичних республік про кооперацію в СРСР. Політвидав України. Київ, 1988. 60 с.

299577. Martincova M. Theoretical aspects of correlation between economic growth and unemployment =Теоретичні аспекти кореляції між економічним зростанням та безробіттям. . , . P. 295-301.

299578. Збанацький Ю. О. Ми - не з легенди. Рад. письменник. Київ, 1973. 700 с.

299579. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2016. 107 с.

299580. Закон Союзу Радянських Соціалістичних республік про статус народних депутатів в СРСР. Політвидав України. Київ, 1988. 38 с.

299581. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2016. 70 с.

299582. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

299583. Holda A., Renkas J. Fair wage and the size of pension contributions in the theory of human capital measurement = Справедлива заробітна плата та розмір пенсії в межах теорії вимірювання людського капіталу. . , . P. 302-311.

299584. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 28 с.

299585. Волошенко А. В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків. . , . С. 312-321.

299586. Закон Союзу Радянських Соціалістичних республік про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Політвидав України. Київ, 1984. 15 с.

299587. Rechnagel A. Physik, Elektrizitat und Magnetismus. Veb Verlag Technik. Berlin, 1965. 423 S.

299588. Jovanovic T. The financial structure of the FDI in Slovenia = Фінансова структура ПІІ у Словенії : [2003-2004, 2013-2014]. . , . P. 322-331.

299589. Mentel G., Radwanski R. (In)Effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time = (Не)ефективність ринку капіталу та аномалії розподілу "Value at risk" у часі. . , . P. 332-345.

299590. Наточеева Н. Н., Ровенский Ю. А., Белянчикова Т. В. Социальные приоритеты как факторы и инструменты управления банковскими рисками. . , . С. 346-356.

299591. Тема 5. Правові засади фінансування освіти. . , . С. 54-66.

299592. Шкодина І. В. Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності. . , . С. 357-363.

299593. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту". Генеза. К., 1996. 34 с

299594. Тема 2. Загальна характеристика освітнього законодавства. . , . С. 18-29.

299595. Maltseva A. A., Klyushnikova E. V. The audit of technology park structures intellectual capital: scientific and methodological approaches = Аудит інтелектуального капіталу технопаркових структур: науково-методичні підходи. . , . P. 364-376.

299596. Закон України "Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення". Україна. К., 1993. 15 с.

299597. Лемішко О. О. Статистичне оцінювання функціональної залежності темпу зростання ВВП і складових капіталу. . , . С. 377-389.

299598. Григорків М. В. Динамічні моделі двосекторної екологічної економіки з лінійними функціями поведінки її суб'єктів. . , . С. 390-397.

299599. Закон України "Про охорону праці". Норматив. Київ, 1994. 60 с.

299600. Розенберг Л. И. Исследование некоторых свойств пористого хромового покрытия при работе с цилиндровыми чугунами. ЦНИИЧМ. Москва, 1965. 16 с.

299601. Интымакова А. Моделирование процессов государственного управления в сфере охраны окружающей среды. . , . С. 398-407.

299602. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду". Україна. К., 1992. 14 с.

299603. Збанацький Ю. О. Минуло 50 років. Політвидав України. Київ, 1967. 51 с.

299604. Kryvovyazyuk I. V., Volynchuk Y. V., Pushkarchuk I. M. Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises = Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційних процесів в логістичній діяльності підприємств. . , . P. 408-414.

299605. Кузьмін О. Є., Фещук Р. В., Дрималовська Х. В. Концепція та інструменти проектного підходу до диверсифікації видів діяльності підприємства. . , . С. 415-422.

299606. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1979. 30 с.

299607. Збанацький Ю. О. Між добрими людьми. Дніпро. Київ, 1966. 223 с.

299608. Мазаракі А. А., Дубовік Т. В. Інтернет-маркетингові комунікації в програмах Е-лояльності споживачів. . , . С. 423-429.

299609. Збанацький Ю. О. Таємниця Соколиного бору. Молодь. Київ, 1951. 334 с.

299610. Огліх В. В., Єфанова Т. І. Моделювання процесів розвитку регіону в контексті стратегії планування. . , . С. 430-434.

299611. Шапиро З. Б. Основы повышения механических свойств и коррозионной стойкости аустенитного чугуна и его применение. МВМИ. Москва, 1963. 23 с.

299612. Збанацький Ю. О. Таємниця Соколиного бору. Веселка. Київ, 1985. 319 с.

299613. Терешко Ю. В., Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д. Особливості розвитку інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи. . , . С. 435-443.

299614. Вертман А. А. Физико-химические свойства жидких сплавов железа, никеля и кобальта. УПИ. Свердловск, 1961. 27 с.

299615. Збірка казок і оповідань французькою мовою. Рад. школа. Київ, 1962. 46 с.

299616. Khudyakova T. A. Principles for evaluating the effectiveness of the sustainability controlling system at the enterprise on the basis of the fuzzy sets theory = Принципи оцінювання ефективності впровадження системи контролінгу стійкості на підприємстві... див. анотац.. . , . P. 444-450.

299617. Станішевська О., Данилова К. Збірник вправ з граматики англійської мови. Рад. школа. Київ, 1960. 423 с.

299618. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про вибори районних (міських) народних судів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1981. 32 с.

299619. Муштер А. Исследование условий трения при выдавливании деталей типа поршневых пальцев. ВЗМИ. Москва, 1977. 17 с.

299620. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про зовнішньоекономічну діяльність. Україна. Київ, 1991. 48 с.

299621. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про судоустрій Української РСР. Політвидав України. Київ, 1981. 28 с.

299622. Shabelnik T.V. Modelling of business processes control in marketing-oriented management at a pharmaceutical company = Моделювання контролю бізнес-процесів маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством. . , . P. 451-455.

299623. Recknagel A. Physik. Schwingungen und Wellen. Warmelehre. Veb Verlag Technik. Berlin, 1958. 327 S.

299624. Закон про районну. міську, районну в місті, селищну, сільську Ради депутатів трудящих Української РСР. Політвидав України. Київ, 1975. 334 с.

299625. Білорус О. Г., Гаврилюк О. В. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції. . , . С. 4-15.

299626. Закони України. Право. Київ, 1996. 532 с.

299627. Тарасевич В. М. Про державно-капіталістичну обумовленність інноваційного розвитку національної економіки : [провідна роль держкапіталізму у модернізації економіки і реалізації стратегічних інновацій]. . , . С. 16-31.

299628. Закони України. Право. Київ, 1996. 870 с.

299629. Стюарт Ю., Цемнолонскіс С. Державна допомога в окремих "чутливих" галузях економіки України. . , . С. 32-44.

299632. Паливода О. М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України. . , . С. 45-55.

299633. Закони України: Про альтернативну (невійськову) службу. Просоціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Про загальний військовий обов'язок і військову службу. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та органів внутрішніх. Україна. К., 1993. 94 с.

299634. Олейнік Д. А. Економіко-математична модель валютного курсу до резервної валюти. . , . С. 56-70.

299635. Бояр А. О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС. . , . С. 71-86.

299636. Збірник законів Української РСР і указів Президиї Верховної Ради Української РСР. Політвидав України. Київ, 1974. 740 с.

299637. Бутко М. П., Кислинський С. С. Методологічні основи оцінки рівня інтелектуального розвитку регіональних господарських систем. . , . С. 5-12.

299638. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085. . , . С. 80-90.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.