Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

299639. Луцків О. М., Максимчук М. В. Моделювання структурних змін в економіці регіону : [додаються статистичні матеріали Західного регіону України(Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області)]. . , . С. 13-26.

299640. Габрель М. С., Попадинець Н. М. Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України. . , . С. 27-34.

299641. Збірник законів Української РСР і указів Президиї Верховної Ради Української РСР. Політвидав України. Київ, 1974. 734 с.

299642. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085. . , . С. 74-80.

299643. Мацьків О. І. Метрополійний потенціал великих міст Західного регіону України: підходи до оцінки та напрями зростання. . , . С. 35-42.

299644. Безпарточний М. Г. Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств. . , . С. 43-50.

299645. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085. . , . С. 23-74.

299646. Андрусишин Н. І. Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини). . , . С. 51-58.

299647. Глущенко О. І. Стратегія забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств споживчої кооперації Полтавського регіону. . , . С. 59-65.

299648. Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні. . , . С. 66-72.

299649. Збірник законодавчих актів на допомогу працівниках селищних і сільських рад народних депутатів. Політвидав України. Київ, 1982. 684 с.

299650. Гулич О. І. Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України. . , . С. 73-80.

299651. Ходико Д. І., Кривень О. В. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій. . , . С. 81-89.

299652. Збірник оповідань сучасних англійських і американських прогресівних письменників. Рад. школа. Київ, 1953. 176 с.

299653. Збірник пісень. Знання. Київ, 1998. 64 с.

299654. Maziarz P., Rejman K. Changing of agrarian structure as a factor of agricultural transformations in Poland after political transformation = Зміна аграрної структури як фактор аграрних перетворень у Польщі після політичної трансформації. . , . P. 90-94.

299655. Кравців І. К. Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону. . , . С. 95-101.

299656. Карлін М. І. Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності. . , . С. 102-107.

299657. Демчишак Н. Б., Кравець Н. Р. Податкові стимули інноваційного розвитку економіки. . , . С. 108-114.

299658. Гринюк Р. М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні. . , . С. 115-121.

299659. Збірник постанов Пленуму Верховного суду України. 1963-1995. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 244 с.

299660. Олефір С. А. Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми. . , . С. 122-131.

299661. Збірник постанов Пленуму Верховного суду України. 1963-1995. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 262 с.

299662. Renard J. Oeuvres choisies. Editions en languers etrangeres. Moscou, 1963. 439 p.

299663. Renard J. Oeuvres choisies. Editions en languers etrangeres. Moscou, 1958. 107 p.

299664. Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 230 с.

299665. Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 290 с.

299666. Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України. Укр. правнича фундація. Київ, 1996. 228 с.

299667. Reusch K., Hoschke G., Scholz S. Lehrbuch der Elektrotechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1966. 320 S.

299668. Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України. Укр. правнича фундація. Київ, 1996. 168 с.

299669. Збірник типових договорів з можливістю копіювання. СПЛАЙН. Київ, 1999. 68 с.

299670. Richter E. Montage im Maschinenbau. Veb Verlag Technik. Berlin, 1974. 375 p.

299671. Збірник типових договорів з можливістю копіювання. СПЛАЙН. Київ, 1999. 68 с.

299672. Збірник типових договорів з можливістю копіювання. СПЛАЙН. Київ, 1998. 64 с.

299673. Ritter R. Zahnradgetriebe. Verlag Leemann. Zurich, [1949]. 182 S., 1 Blatt Tafel : Tafel, Zeichnungen

299674. Іщук С. О., Ткач С. М. Рейтинг регіонів України за ефективністю інвестицій. . , . С. 132-142.

299675. Закони України 1997 року "Про податок на додану вартість". Про внесення змін до закону України "Про систему оподаткування". Про внесення змін до закону України "Про ободаткування прибутку підприємств". Про внесення змін до закону України. Юрком. Кіровоград, 1997. 120 с.

299676. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1982. 503 с.

299677. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1982. 536 с.

299678. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1982. 809 с.

299679. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1984. 486 с.

299680. Куцаб-Бонк К. Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції. . , . С. 143-150.

299681. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1986. 837 с.

299682. Rockstroh W. Technologische Betriebsprojektierung. Teilsystem-Gestaltung. Veb Verlag Technik. Berlin, 1974. 179 S.

299683. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1986. 448 с.

299684. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1986. 448 с.

299685. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1986. 890 с.

299686. Цісінська О. Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону. . , . С. 151-162.

299687. Robotics. Mir Publishers. Moscow, 1987. 248 p.

299688. Звід законів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1988. 253 с.

299689. Сторонянська І. З., Волинець У. А. Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності : [в Україні]. . , . С. 163-169.

299691. Robiette A. G. E. Electric melting and suclting practice. Charles Griffin Company Limited. London, 1955. 348 p.

299692. Закони Української РСР про обласну, районну, міську, районну в місті , селищну, сільську Ради народних депутатів Української РСР. Політвидав України. Київ, 1987. 220 с.

299693. Зегерс А. Вибране. Рад. школа. Київ, 1952. 81 с.

299694. Зегерс А. Давір'я. Вища школа. Київ, 1984. 328 с.

299695. Зегерс А. З ким ти?. Рад. письменник. Київ, 1961. 515 с.

299696. Rockart John F., De Long David W. Executive Support System. McGraw-Hill Book Company. New York, 1988. 280 p.

299697. Розділ 3. Від паперових документів до цифрової інформації: управління парламентською документацією. . , . С. 16-26.

299698. Зеленський П. Г., Зеленська О. П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. Укр.-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. Київ, 1998. 560 с.

299699. Rowe Stanford H. Business telecommunications. Macmillan Publishing. New York, 1988. 529 p.

299700. Розділ 4. Бібліотеки та дослідницькі послуги : [парламентські бібліотеки можут відіграти особливу роль у просуванні електронних парламентів]. . , . С. 27-30.

299701. Закони Української РСР про районну, міську, районну в місті , селищну, сільську Ради народних депутатів УРСР. Політвидав України. Київ, 1980. 175 с.

299702. Зінич С. Г. Соціалістичний реалізм - творчий метод радянського кіномистецтва. Знання. Київ, 1983. 43 с.

299703. Rose K. J. Quick scientific terminology. JohnWiley & Sons. Inc.. New York, 1988. 267 p.

299704. Златогорська Р. Л. Гумористичні оповідання. Рад. школа. Київ, 1963. 68 с.

299705. Законодавство - бібліотекам України. Нац. парламент. б-ка України. Київ, 2000. 200 с.

299706. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Юрінком інтер. Київ, 1997. 234 с.

299707. Rosenberg K. C., Elsbree J. J. Dictionary of Library and Educational Technology. Libraries unlimited, INC.. Englewood, 1989. 196 p.

299708. Зленко А. М. ЮНЕСКО і актуальні проблеми сучасності. Політвидав України. Київ, 1986. 144 с.

299709. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Юрінком інтер. Київ, 2000. 352 с.

299710. Тема 6. Стратегічне планування та впровадження ІКТ для створення електронних парламентів. . , . С. 33-40.

299711. Rotierende elektrische Maschinen. Veb Verlag Technik. Berlin, 1975. 151 S.

299712. Зеркало мира. Книга. Москва, 1984. 240 с.

299713. Законодавство України про загальну середню освіту. Центр учбової літератури. К., 1999. 448 с.

299714. Ivanyuk U. V. The impact of the agricultural sector on the development of Ukraine's domestic market = Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього ринку України. . , . P. 170-176.

299715. Куліш І. М. Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір. . , . С. 177-185.

299716. Законодавство України про залізничний транспорт. Юрінком Інтер. К., 1998. 316 с.

299717. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Запорізької області за 1996-2000 роки. [б. в.]. Запоріжжя, 2001. 34 с.

299718. Кривцов В. С., Павленко В. Н., Копычко В. В. Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Конструкция решения. . , . С. 5-11.

299719. Законодавство України про земельні ділянки. Аграрне законодавство України. Юрінком Інтер. К., 1997. 336 с.

299720. Халилов С. А., Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. Функция Грина основной краевой задачи для бигармонического оператора в прямоугольнике. . , . С. 12-22.

299721. Коткин В. В. Способ оценки погрешности численного метода расчета внешнего сопротивления тела при обтекании неограниченным дозвуковым потоком. . , . С. 23-26.

299722. Законодавство України про контроль та перевірки. Юрінком Інтер. К., 1999. 416 с.

299723. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право" (загальна частина) для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

299724. Назин В. И. Влияние массы колец, упруго установленных на диске, на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа. . , . С. 27-31.

299725. Ruddle R. W. The solidification of castings. The Institute of Metals. London, 1957. 406 p.

299726. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій Запорізької області за 2000 рік. [б. в.]. Запоріжжя, 2000. 65 с.

299727. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право" (загальна частина) для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 86 с.

299728. Законодавство України про нотаріат. Юрінком Інтер. К., 2006. 400 с.

299729. Rybakov V. Le sovdage et le covpage des metavx. Editions Mir. Moskou, 1980. 352 p.

299730. Законодавство України про пенсійне забезпечення. ЮрІнком. Київ, 1999. 400 с.

299731. Кондратьев А. В. Проектный комплекс реализации концепции оптимизации конструктивно-технологических параметров композитных изделий ракетно-космической техники. . , . С. 32-37.

299732. Розділ 13. Основні засади створення електронної держави/електронного уряду. . , . С. 62-71.

299733. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій Запорізької області за 1 півріччя 2000 року. [б. в.]. Запоріжжя, 2000. 56 с.

299734. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій Запорізької області за 1 квартал 2000 року. Запорізьке обл. управління статистики. Запоріжжя, 2000. 57 с.

299735. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій Запорізької області за 1999 рік. Запорізьке обл. управління статистики. Запоріжжя, 2000. 61 с.

299736. Брега Д. А., Лесовой М. В., Лебедянская Е. А. Влияние геометрических параметров индукционного плазмогенератора на профиль скоростей в разрядном канале. . , . С. 38-42.

299737. Кашанов А. Э,, Малайчук В. П., Деревянко И. И. Визуально-аналитический метод ультразвуковой дефектоскопии в задачах контроля линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники. . , . С. 43-51.

299738. Золоте руно. Веселка. Київ, 1985. 156 с.

299739. Федосов О. В., Карпович О. В., Перерва В. О. Застосування електронного променя для відпалу зварних з'єднань титанового сплаву ВТ23. . , . С. 52-57.

299740. Слюсарь Д. В., Колесник В. П., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Гарин А. О, Управление составом функционально-градиентных покрытий в переходных зонах. . , . С. 58-63.

299741. Павликов В. В., Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в сверхширокополосных радиометрических комплексах с трехэлементной антенной системой. . , . С. 64-68.

299742. Золя Е. Завоювання Плассана. Держлітвидав. Київ, 1959. 311 с.

299743. Золя Е. Здобич. Держлітвидав. Київ, 1960. 308 с.

299744. Rumpf K.-H., Pulvers M. Transistor-Elektronik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1973. 279 p.

299745. Законодавство України про пенсійне забезпечення. ЮрІнком. Київ, 1996. 303 с.

299746. Зорі будівничі. Будівельник. Київ, 1969. 223 с.

299747. Законодавство України про пільги громадянам. ЮрІнком. Київ, 2000. 558 с.

299748. Суббота А. М., Джулгаков В. Г., Симонов В. Ф., Басова А. Е. Система контроля параметров взлета самолета на этапе разбега. . , . С. 69-76.

299749. Russisch-Deutsches Worterbuch. Akademie-Verlag. Berlin, 1975. 1119 p.

299750. Зоценко М. В. Евгенія Мірошниченко. Музична Україна. Київ, 1972. 106 с.

299751. Попов А. В. 0., Васильева И. К., Угарова А. С. Алгоритм сопровождения объектов в видеопотоке, регистрируемом с беспилотного летательного аппарата. . , . С. 77-84.

299752. Маслей В. Н., Белоусов К. Г., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Маслей Д. В., Хмара Д. А. Оценка влияния сжатия спутниковых снимков на результаты их классификации. . , . С. 85-92.

299753. Зощенко М. М. Оповідання про Леніна. Веселка. Київ, 1969. 64 с.

299754. Законодавство України про шлюб, сім'ю та молодь. Юрінком Інтер. Київ, 1997. 284 с.

299755. Russisch-Deutsches Worterbuch. Akademie-Verlag. Berlin, 1960. 1120 S.

299756. Пальоний А. С., Пырозерський О. О. Розробка моделей оцінки ефективності вирішення авіадиспетчерами конфліктів між повітряними суднами з позиції забезпечення безпеки польотів. . , . С. 93-100.

299757. Зубенко О. К., Мамаева Ю. Ф., Соков Г. І. Лікарський контроль при складанні норм комплексу ГПО. Здоров'я. Київ, 1973. 43 с.

299758. Абрамов С. К., Лукин В. В. Проблемы автоматизации обработки гиперспектральных изображений дистанционного зондирования. . , . С. 101-110.

299759. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів України. Центр учбової літератури. К., 1996. 318 с.

299760. Зубков С. Д. Григорій Квітка-Основ'яненко. Дніпро. Київ, 1978. 368 с.

299761. Попов В. А., Белоконь Ю. А., Крупейченко Я. В., Дурнев С. А. Анализ методов построения расписаний производственных технологических линий. . , . С. 111-117.

299762. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

299763. Саливон С., Цыганок А., Шевченко Н., Каневский И. Топ 100 налогоплательщиков Украины : [за 2015 год 100 крупнейших наполнителей Сводного бюджета нарастили свои отчисления в полтора раза]. . , . С. 14-35.

299764. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік. . , . С. 16.

299765. 100 крупнейших плательщиков по объему сбора налоговых платежей в Сводный бюджет, млн. грн. : [статистические данные, Украина]. . , . С. 16-17.

299766. Промышленность : [крупнейшие налогоплательщики в промышленности, Украина]. . , . С. 24-25.

299767. І для сміху, і для розуму. Українська народна сатира і гумор. Рад. школа. Київ, 1971. 191 с.

299768. Іван Нечуй-Левицький у фотокартках. Дніпро. Київ, 1984. 12 фотокарт.

299769. Законодавчі акти про пенсійне забезпечення. Політвидав України. Київ, 1985. 182 с.

299770. Russian decorative Arts in the Hermitage. Aurora Art Publishers. Leningrag, 1988. 55 p.

299771. Sachs R. Deutsche Handelkorrespondenz. Max Hueber Verlag. Munchen, 1992. 42 S.

299772. Іваненко В. І. На задвірках історії. Політвидав. Київ, 1969. 71 с.

299773. Марков Б. "Сейчас все торговые сети конкурируют в дисконтном поле" : [нтервью с Б. Марковым, генеральным директором корпорации "АТБ" / записала В. Ганина]. . , . С. 28-29.

299774. Іваненко О. Д. Марія. Дніпро. Київ, 1977. 578 с.

299775. Захаров Е. Электрописк : [подорожание эдектроэнергии вынуждает потребителей внедрять современные экономные решения]. . , . С. 42-45.

299776. Горохов А. "За пять лет мы намерены увеличить оборот в два раза и превысить показатель в $ 300 млн" : [интерьвью с А. Гороховым, президентом холдинга United Mineral Group / записала Н. Шевченко]. . , . С. 52-55.

299777. Вимоги до систем електропостачання, важливих для атомних станцій : затверджено Наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 24.12.2015 р. № 234. . , . С. 180-196.

299778. Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 р. № 359/5. . , . С. 226-237.

299779. Стадніченко О. "Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану" : [слово про Купріянова І. Т., відомого українського літературознавця, члена Національної спілки письменників України, кандидата філологічних наук, доцента, першого завідувача кафедри українознавства ЗНУ]. . , . С. 70-74.

299780. Левченко О. М., Плинокос Д. Д., Ткачук О. В. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України. . , . С. 3-9.

299781. Військово-адміністративний поділ території України : затверджено Указом Президента України від 05.02.20116 р. № 39/2016. . , . С. 12-15.

299782. Sabirov K. The ABC of Social and Political Knowledge. Progress Publishers. Moscow, 1986. 236 p.

299783. Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р.№ 1194. . , . С. 16-21.

299784. Положення про Державну аудиторську службу України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43. . , . С. 43-50.

299785. Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2016 р. № 175/28305. . , . С. 263-267.

299786. Шевченко В. Л. Кращі світові практики управління інформаційною безпекою та їх вплив на економічну стабільність держави. . , . С. 4-9.

299787. Наконечний В. С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою в світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України. . , . С. 10-15.

299788. Розоринов Г. Н. Текущее состояние развития современных систем технической защиты информации и их влияние на экономику государства. . , . С. 16-28.

299789. Бурячок В. Л., Невойт Я. В., Бурячок Л. В. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу і України. . , . С. 29-43.

299790. Карпенко А. В., Карпенко Н. М., Сеник О. І. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України. . , . С. 23-29.

299791. Сайко В. Г., Оксиюк А. Г., Бреславский В. А., Лисенко Д. А. Технико-экономический анализ динамики развития рынка мобильных услуг широкополосного доступа. . , . С. 44-55.

299792. Дудатьєв А. В. Інформаційна обфускація: методи і моделі : [інформаційна обфускація - технологія заплутування людини]. . , . С. 56-61.

299793. Толюпа С. В., Пархоменко І. І. Побудова комплексних систем захисту складних інформаційних систем на основі структурного підходу. . , . С. 62-70.

299794. Василичев Д. В., Лихолат В. О. Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств. . , . С. 69-73.

299795. Нікіфорова Л. О. Узагальнена модель оцінки рівня вмотивованості агентів загроз в задачах забезпечення безпеки об'єктів на мікро та макрорівнях. . , . С. 71-76.

299796. Конотопець М. М., Павлунько М. Я., Семененко О. М., Водчиць О. Г. Аналіз апаратурних можливостей застосування бортової радиолокаційної станції для ведення контррадіоелектронної протидії. . , . С. 77-80.

299797. Іваниченко Ю. Я., Соболь О. Г., Шпаков В. Д., Шаров В. М. Струм і мережі. Молодь. Київ, 1988. 264 с.

299798. Іваничук Р. І. Манускрипт з вулиці руської. Дніпро. Київ, 1981. 534 с.

299799. Іваничук Р. І. Орда. Освіта. Львів, 1992. 198 с.

299800. Гулак Г. М., Семко В. В., Складанний П. М. Модель системи виявлення вторгнень з використанням двоступеневого критерію виявлення мережних аномалій. . , . С. 81-85.

299801. Платоненко А. В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ України. . , . С. 86-90.

299802. Іванов А. С. Вічний поклик. Дніпро. Київ, 1974. 664 с.

299803. Минделевич С. В. Туризм для всех. Знание. Москва, 1988. 190 с.

299804. Рабчун Д. І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників. . , . С. 91-96.

299805. Шевченко В. Л., Федорієнко В. А. Розробка моделі обробки даних експертних оцінок при визначенні якості програм для створення єдиного інформаційного середовища. . , . С. 97-103.

299806. Samoylov V. F., Khromov B. P. Television. Mir publishers. Moscow, 1977. 424 p.

299807. Хлапонін Ю. І. Неоднозначність трактування та протиріччя деяких визначень в нормативних документах системи технічного захисту інформації. . , . С. 104-109.

299808. Іванов І. І. Колима. Рад. письменник. Київ, 1989. 223 с.

299809. Комарова Л. О. Принципи організації методів захисту транспортного трафіка єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі з територіально розподіленими ресурсами у кризових ситуаціях. . , . С. 110-113.

299810. Sand G. Francois le Champi. la Petite Fadette. Editions du progres. Moscou, 1978. 431 p.

299811. Пархомей І. Р. Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об'єкту локації. . , . С. 114-118.

299812. Івановський Г. І. Запорізький економічний адміністративний район. Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1959. 38 с.

299813. Sand G. Horace. Editions en langues etrangeres. Moscou, 1959. 407 p.

299814. Sander H. Laser-allgemeinverstandlich. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1975. 236 S.

299815. Іванченко Р. П. Гнів Перуна. Дніпро. Київ, 1986. 215 с.

299816. Економіка України. Преса України. Київ, 2015. 96 с.

299817. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 382 с.

299818. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2015. 30 с.

299819. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2015. 34 с.

299820. Іванченко Р. П. Гнів Перуна. Дніпро. Київ, 1986. 223 с.

299821. Sauter Werner Grundlagen des Bankgeschafte. Bankakademie-Verlag. Frankfurt am Main, 1996. 512 S.

299822. Іванченко Р. П. Золоті стремена. Рад. письменник. Київ, 1984. 447 с.

299823. Ігнатов О. Н. Будинок музею В. І. Леніна в Києві. Держбудвидав. Київ, 1960. 17 с.

299824. Соколов А. В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток. . , . С. 10-14.

299825. Scheffler M., Parer G., Kurth F. Grundlagen der Fordertechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1971. 403 S.

299826. Котляревський Я. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. Основні засади діяльності державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб'єкта інформаційної сфери. . , . С. 15-22.

299827. Ігнатович Е. В. Україна - TERRA INCOGNITA. Знання України. Київ, 1992. 48 с.

299828. Скловський І. З. Економіка надії - феномен змін політичної ситуації : [самоідентифікація української соціокомунікативної надії в ХХІ ст.]. . , . С. 30-35.

299829. Скоринін А. П. Теоретичні засади регулювання національної економіки на основі податкової політики та її конкурентоспроможності. . , . С. 36-41.

299830. Залата Л. Д. Вовчі ягоди. Промінь. Дніпропетровськ, 1981. 263 с.

299831. Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіонів на сучасному етапі : [2014-2015 рр.]. . , . С. 42-48.

299832. Schileru E. Impresionismul. Editura Meridiane. Bucuresti, 1978. 26 p.

299833. Паршина М. Ю. Моделювання ефективності використання потенціалу регіону з використанням нечіткої логіки. . , . С. 49-55.

299834. Замаровський В. Сім чудес світу. Веселка. Київ, 1979. 320 с.

299835. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

299836. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, .

299837. Замлинський В. О. Перемогу кували єдиною сім'єю. Знання України. Київ, 1985. 32 с.

299838. Schlicker G. Pneumatik im Maschinenbau. Veb Verlag Technik. Berlin, 1966. 160 S.

299839. Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова. Вища школа. Львів, 1974. 223 с.

299840. Савушкін Д. І. Системні трансформаційні ефекти в курортно-рекреаційній економіці. . , . С. 56-62.

299841. Schmellenmeier H. Technologie elektronischer Bauelemente. Veb Verlag Technik. Berlin, 1970. 256 S.

299842. Абрамченко Н. А. Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність. . , . С. 63-68.

299843. Із книги народної шани. Промінь. Дніпропетровськ, 1976. 255 с.

299844. Запольський М. А. Дисципліна і трудовий колектив. Знання України. Київ, 1985. 48 с.

299845. Коцюрба О. Ю. Формування стратегії фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. . , . С. 74-81.

299846. Кульнєва Г. М., Бургман М. К. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері. . , . С. 82-88.

299847. Запоріжжя. Мистецтво. К., 1965. 84 с.

299848. Ларікова Т. В., Шилко І. С. Правове забезпечення бюджетного обліку: місце, роль і складові. . , . С. 89-95.

299849. Schmiedel H. I., Schiefer H. Hochpolymere und ihre Prufung. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1972. 295 S.

299850. Ткаченко А. М., Лівошко Т. В. Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства. ЗДІА. Запоріжжя, 2007. 182 с.

299851. Запоріжжя. Мистецтво. К., 1966. 1 л., 10 столб.

299852. Черкасов О. О. Особливості використання та відтворення основних засобів у сільському господарстві. . , . С. 96-101.

299853. Іздрик Острів КРК та інші історії. Лілея-НВ. Івано-Франківськ, 1998. 120 с.

299854. Запоріжжя. Промінь. Дніпропетровськ, 1967. 86 с.

299855. Шмиголь Н. М., Антонюк А. А., Нестеренко А. А. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства. . , . С. 102-106.

299856. Семенов Г. А., Ткаченко А. М. Организация управления активами предприятия и их источниками. ЗГИА. Запоріжжя, 2004. 343 с.

299857. Іздрик Подвійний Леон. Лілея-НВ. Івано-Франківськ, 2000. 200 с.

299858. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Монтаж електроустановок" та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

299859. Гармашова Ю. О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні. . , . С. 107-111.

299860. Дубинянская Я. Норберт Винер: красота решения : [Н. Винер - американский учёный, выдающийся математик и философ, основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта]. . , . С. 50-67.

299861. Ткаченко А. М. Концептуальні засади формування економічної безпеки металургійного підприємства. ЗДІА. Запоріжжя, 2012. 200 с.

299862. Лубенченко О. Е. Удосконалення організації та методики перевірки аудитором валютно-фінансових і розрахункових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 112-120.

299863. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2016. 56 с.

299864. Труфен А. О. Соціальна політика в умовах ринкових відносин. . , . С. 121-125.

299865. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2016. 72 с.

299866. Schroth Klaus-Dieter Handbuch zum Aussenwirtschaftverkehr. Verlag Neue Wirtschaftsbriefe. Berlin, 1994. 762 S.

299867. Ілляшенко М. П., Криволапов М. О. Літопис мужності. Рад. школа. Київ, 1978. 94 с.

299868. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2016. 54 с.

299869. Кашлаков О. І. Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності. . , . С. 126-130.

299870. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Напрямки розвитку систем електропостачання" для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

299871. Запорізька область. Промінь. Дніпропетровськ, 1975. 116 с.

299872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни"Експлуатація електроустановок" та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

299873. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електрообладнання і електричних установок" для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

299874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Монтаж електрообладнання і електричних установок" для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

299875. Запорізьке козацтво: маловідомі сторінки історії. Знання. Запоріжжя, 1990. 20 с.

299876. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Монтаж електрообладнання і електричних установок" для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

299877. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. . , . С. 5-23.

299878. Вдовиченко А., Зубрицький А. Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні. . , . С. 24-40.

299879. Ільєнко І. Григорій Квітка-Основ'яненко. Молодь. Київ, 1973. 250 с.

299880. Запорізький дуб. Промінь. Днепропетровск, 1965. 5 с., 4 с. ілл.

299881. Корчева В. Концепція невизначеності в економічній науці : [кейнсіанська школа, монетаризм, неокласична та неоінстуційна теорії]. . , . С. 41-53.

299882. Ільницький М. М. Багатогранність єдності. Дніпро. Київ, 1984. 240 с.

299883. Запорізький краєзнавчий музей. Промінь. Дніпропетровськ, 1972. 111 с.

299884. Ільченко Н., Кавун О. Тезаурус сучасної торгівлі України : [сутність нових понять, що з'явилися внаслідок структурних змін у торгівлі в Україні]. . , . С. 54-70.

299885. Крепак А. Класифікація ротаційних кампаній у зовнішній рекламі. . , . С. 71-79.

299886. Запорізький обласний державний архів та його філіал у м. Мелітополі. Наукова думка. Київ, 1968. 296 с.

299887. Чугунов І., Насібова О. Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення : [аналіз фінансування державних видатків на пенсійні виплати в середині XIX та на початку XX т.]. . , . С. 80-97.

299888. Ільченко О. Є. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 693 с.

299889. Корнієнко Н., Остріщенко Ю. Гендерна складова бюджетної політики держави. . , . С. 97-108.

299890. Ільченко О. Є. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 640 с.

299891. Денисюк О., Покиньчереда В. Оцінка людського капіталу : [в умовах постіндустріальної економіки людський капітал є найважливішим стратегічним ресурсом підприємства]. . , . С. 109-121.

299892. Імена України. Фенікс. Київ, 1999. 504 с.

299893. Самсін І. Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів. . , . С. 122-128.

299894. Казандзакіс Н. Капітан Міхаліс. Дніпро. Київ, 1975. 444 с.

299895. Пирожков С. Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень : [інтерв'ю з С. І. Пирожковим, академіком НАН УКРАЇНИ, ... див. анот.. . , . С. 2-3.

299896. Ілнгульский П. М. Клятва і пам'ять. Дніпро. Київ, 1983. 407 с.

299897. Морозов А. Объективность "редукции" человеческого сознания в материальные экономические ценности : [экономика знаний]. . , . С. 4-9.

299898. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2016. 32 с.

299899. Індійські народні казки. Веселка. Київ, 1984. 151 с.

299900. Підлісний П. Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку. . , . С. 10-20.

299901. Казанцев О. П. Дзвін Сонця. Веселка. Київ, 1988. 262 с.

299902. Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу : [Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Китай, Молдова]. . , . С. 21-28.

299903. Богіра М. Особливості створення агроформувань у ринкових умовах. . , . С. 29-30.

299904. Казахські народні казки. Веселка. Київ, 1980. 104 с.

299905. Піхоцький В. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні. . , . С. 31-34.

299906. Індустріально-колгоспна Україна. Політвидав України. Київ, 1972. 260 с.

299907. Піхоцький Ю. Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю. . , . С. 35-38.

299908. Ткаченко А. М., Воронкова В. Г., Ткаченко М. О. Міжнародні економічні відносини. Професіонал. Київ, 2009. 352 с.

299909. Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів. . , . С. 39-41.

299910. Казки для дітей. Знання. К., 1999. 63 с.

299911. Ткаченко А. М., Морщенок Т. С. Економіка підприємства. ЗДІА. Запоріжжя, 2006. 272 с.

299912. Мельник О., Радько А. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. . , . С. 42-45.

299913. Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи. . , . С. 46-48.

299914. Казки одного села. Карпати. Ужгород, 1979. 368 с.

299915. Ткаченко А. М., Дробецька Т. О. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством. ДВНЗ УДХТУ. Дніпропетровськ, 2015. 188 с.

299916. Науменко І. Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи. . , . С. 49-52.

299917. Ткаченко А. М., Лівошко Т. В., Шляга О. В. Економічна інформація як ключовий елемент інформаційного забезпечення системи управління та планування господарської діяльності промислових підприємств. ЗДІА. Запоріжжя, 2009. 362 с.

299918. Бабанюк В. В., Бєлов А. В., Білодід В. Д. Календар атеіста. Політвидав України. Київ, 1982. 398 с.

299919. Schubert K. Praktisches Radiobasteln III. Deutscher Militarverlag. Berlin, 1969. 117 S.

299920. Колот А., Герасименко О. Цінності трудового життя та гідна праця : філософія взаємодій і розвитку. . , . С. 3-13.

299921. Воронкова В. Г., Ткаченко А. М. Філософія економіки. ЗДІА. Запоріжжя, 2011. 280 с.

299922. Волчкова Г. Функціонування соціального капіталу в умовах трансформації соціально-трудових відносин. . , . С. 14-20.

299923. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1971. 160 с.

299924. Терюханова І., Тимошек Т., Терещук О. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні - погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення. . , . С. 21-29.

299925. Schmidt O. Dreherfachkunde. Veb Verlag Technik. Berlin, 1966. 511 S.

299926. Калениченко Л. Олексій Шовкуненко. Народний художник СРСР. Мистецтво. Київ, 1947. 43 с.

299927. Перегудова Т. Розвиток міжрегіональних кластерів за соціальними принципами як засіб відродження Донбасу. . , . С. 30-36.

299928. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1972. 172 с.

299929. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до евроінтеграції. . , . С. 37-45.

299930. Боков О., Біденко Т., Бокова С. Ринок праці ЄС: досвід для України : [європейський ринок праці, стратегія зайнятості]. . , . С. 46-52.

299931. Science Year 1993. World book. inc.. Chicago, 1992. 400 p.

299932. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1974. 124 с.

299933. Шевченко К. Посилення взаємозалежності між розвитком системи мотивації праці й економічним потенціалом машинобудівних підприємств. . , . С. 53-57.

299934. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1975. 127 с.

299935. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1976. 131 с.

299936. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1977. 123 с.

299937. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1977. 148 с.

299938. Боронос В. Г. Моніторинг бюджетної безпеки держави : [2007-2013 роки]. . , . С. 4-7.

299939. Фактор миру в Азії. Політвидав України. Київ, 1984. 96 с.

299940. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1980. 164 с.

299941. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1980. 124 с.

299942. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1980. 144 с.

299943. Гриньков Д., Гонтарь В. Курсовые галлюцинации : [трехкратной девальвации гривне оказалось мало. Прогноз курса на 2017 - от 22 до 31 грн./USD]. . , . С. 22-23.

299944. Seghers A. Die Toten bleiben jung. Verlag fur fremdsprachige Literatur. Moskau, 1959. 647 S.

299945. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1980. 172 с.

299946. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1981. 144 с.

299947. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1981. 152 с.

299948. Seghers A. Die Gefahrten. Verlag fur fremdsprachige Literatur. Moskau, 1955. 255 S.

299949. Посохов І. М. Дослідження державної політики регулювання ризику в країнах ЄС. . , . С. 8-11.

299950. Смолінська С. Д., Ясіновська І. Ф. Ринок банківських послуг в системі міжнародних економічних відносин. . , . С. 12-15.

299951. Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек. . , . С. 7-10.

299952. Станіславик О. В., Коваленко О. М. Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 16-21.

299953. Ткаченко С. А. Вибір системи критеріїв ефективності при проектуванні моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери. . , . С. 22-24.

299954. Kremnev A. A., Tarasova T. M. Economic analysis of the Christian church institute in the society = Економічний аналіз інституту християнської церкви у суспільстві. . , . Р. 8-19.

299955. Шпаковський А. О. Реструктуризація активів як об'єктивна передумова забезпечення фінансової стійкості банків України. . , . С. 25-28.

299956. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1981. 140 с.

299957. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1982. 144 с.

299958. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1982. 150 с.

299959. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1982. 132 с.

299960. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1982. 154 с.

299961. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1983. 152 с.

299962. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1983. 132 с.

299963. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1983. 143 с.

299964. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1983. 153 с.

299965. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1984. 120 с.

299966. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1984. 120 с.

299967. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1984. 124 с.

299968. Положення про освітній округ: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (в редакції постанови КМУ від 20 січня 2016 р. № 79). . , . С. 8-10.

299969. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1984. 127 с.

299970. Калчен К. Двое в новому місті. Дніпро. Київ, 1972. 196 с.

299971. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1985. 128 с.

299972. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1985. 125 с.

299973. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1985. 132 с.

299974. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1985. 121 с.

299975. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1986. 128 с.

299976. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1986. 133 с.

299977. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1986. 136 с.

299978. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1986. 134 с.

299979. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1987. 118 с.

299980. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1987. 140 с.

299981. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1987. 142 с.

299982. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1987. 122 с.

299983. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1988. 136 с.

299984. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1988. 126 с.

299985. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1988. 151 с.

299986. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1989. 142 с.

299987. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1989. 150 с.

299988. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1989. 157 с.

299989. Іноземна філологія. Львівський ун-т. Львів, 1989. 142 с.

299990. Кузнецова Н. В., Кузнецов В. М. Сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности экономик Северо- и Юго-Восточной Азии. . , . С. 20-32.

299991. Самарина В. П., Скуфьина Т. П., Баранов С. В. Место России среди крупнейших мировых экспортеров. . , . С. 33-43.

299992. Інсценіровки, вірші та ребуси французькою мовою. Рад. школа. Київ, 1964. 111 с.

299993. Sergeev N., Vashkevich N. An introduction to Computers. Mir Publischers. Moscow, 1976. 306 p.

299994. Andreeva E. V. Service industries development as priority for national post-industrial modernization = Розвиток сфери послуг як пріоритет національної постіндустріальної модернізації. . , . Р. 44-51.

299995. Vasyltsiv T. H., Lupak R. L. Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine = Стратегічні пріоритети державної структурної політики імпортозаміщення в Україні. . , . Р. 52-60.

299996. Zwolak J. Average and marginal productivity factors in agricultural production of Poland = Середні та граничні значення продуктивності факторів виробництва в сільському господарстві Польщі. . , . Р. 61-68.

299997. Біла Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів у сучасному інформаційному просторі. . , . С. 11-13.

299998. Kolomiyets I. F., Popadynets N. M. Trade at Ukrainian internal market: the development mechanism = Торгівля на внутрішньому ринку України: механізм розвитку. . , . Р. 69-75.

299999. Інтернаціональне виховання студентської молоді. Вища школа. Львів, 1976. 248 с.

300000. Інтернаціональні зв'язки Запорізької області. Обл. б-ка ім. О. М. Горького. Запоріжжя, 1974. 7 с.

300001. Кальсін П. І. Соціалістичне відтворення і нагромадження невиробничих фондів. Знання. Київ, 1975. 47 с.

300002. Sertsova A., Shishkina V., Yakovleva Z. What is revolution?. Progress. Moscow, 1986. 191 p.

300003. Іофанов Д. М. Шевченко і Лермонтов. Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. Київ, 1962. 39 с.

300004. Канигін Ю. М. Шлях аріїв. Україна. Київ, 2001. 325 с.

300005. Каніщенко Л. О., Литвин В. М. Вища школа: шляхи перебудови. Знання. Київ, 1988. 48 с.

300006. Ісаєв Ю. О. Масаж масажерами. Здоров'я. Київ, 1991. 40 с. : ил. ; 70х90 1/32

300007. Історія Академії наук Української РСР. Голов. ред. УРЕ. Київ, 1967. 835 с.

300008. Капельгородський П. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 605 с.

300009. Історія Академії наук Української РСР. Голов. ред. УРЕ. Київ, 1967. 726 с.

300010. Капельгородський П. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 486 с.

300011. Капоте Т. З холодним серцем. Правдива історія одного вбивства та його наслідків. Молодь. Київ, 1970. 264 с.

300012. Корифей наукового пошуку : [до 100-річчя від дня народження К. Б. Яцимирського (1916-2005), видатного вітчизняного ученого-хіміка, академіка НАН України]. . , . С. 26-35.

300013. Капоте Т. Лугова арфа. Сніданок у Тіффані. З холодним серцем. Дніпро. Київ, 1977. 464 с.

300014. Капустін В. О. Герцен і Україна. [б. в.]. Київ, 1962. 48 с.

300015. Письменник широкої душі : (до 110-річчя від дня народження А. І. Шияна (1906-1989), видатного українського письменника). . , . С. 36-42.

300016. Канцелярук Б. І. Як українські переклади творів В.І.Леніна стали "націоналістичними". Знання. Київ, 1990. 48 с.

300017. Лицар срібного століття : (до 130-річчя від дня народження М. С. Гумільова (1886-1921), видатного російського поета, перекладача, літературного критика). . , . С. 43-56.

300019. Історія Києва. АН УРСР. Київ, 1960. 802 с.

300020. Життя для просвіти : [до 175-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської, українського педагога, організатора народної освіти]. . , . С. 57-70.

300021. Історія Києва. АН УРСР. Київ, 1960. 948 с.

300022. Майстер на всі часи : (до 125-річчя від дня народження М. О. Булгакова (1891-1940), видатного російського письменника та драматурга). . , . С. 71-83.

300023. Shaw G. B. Selections... A Fearless Champion of the Truth. Progress publishers. Moscow, 1977. 420 p.

300024. Карасевич А. О. Обрядовість і формування нового мислення. Знання. Київ, 1990. 48 с.

300025. Шукач нетлінної краси : (до 545-річчя від дня народження А. Дюрера, геніального німецького живописця, гравера, ученого та філософа). . , . С. 84-91.

300026. Sheerin S. Self-access. University Press. Oxford, 1991. 200 p.

300027. Історія Київського університету. Київськ. ун-т. Київ, 1959. 630 с.

300028. Карасимеонов А. Любов. Рад. письменник. Київ, 1975. 144 с.

300029. Містерія Леся Курбаса : (до 100-річчя заснування "Молодого театру" Леся Курбаса (1916-1919)) : [Лесь Курбас - видатний український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач]. . , . С. 92-106.

300030. Караславов Г. "Камінь у болото". Держвидав образотв. мистецтва і муз. літ.. Київ, 1960. 112 с.

300031. Борова Т. Створення системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів ХНЕУ імені Семена Кузнеця. . , . С. 10-21.

300032. Караславов Г. Ленко. Дитвидав. Київ, 1961. 260 с.

300033. Ляшенко Л. Аналіз шляхів і засобів успішних мовних змін в Україні. . , . С. 22-31.

300034. Мінькова О. Г., Калініченко А. В., Галич О. А. Тенденції розвитку органічного агровиробництва в Україні. . , . С. 76-82.

300035. Чирчик С. Дизайн-проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища. . , . С. 32-40.

300036. Сатир Л. М. Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні: галузево-секторальний та регіональний рівні. . , . С. 83-93.

300037. Возняк О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору. . , . С. 41-47.

300038. Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст. . , . С. 48-56.

300039. Малихіна К. Алгоритмізація професійного навчання у ВНЗ: соціальний вимір. . , . С. 57-66.

300040. Базилевич В., Гражевська Н., Кирильчук О. Олімпіада з навчальної дисципліни "Економічна теорія" як стимул творчого зростання студентської молоді : [узагальнення набутого досвіду кафедри економічної теорії КНУ ім. Тараса Шевченка. Висвітлюються особливості підготовки завдань.]. . , . С. 67-78.

300041. Ushakov D. S. Innovative climate development as a factor for national economy progress (the case of Thailand) = Розвиток інноваційного клімату як чинник прогресу національної господарської системи (на прикладі Таїланду). . , . Р. 94-104.

300042. Манькусь І., Недбаєвська Л. Технологічний аспект підготовки викладачів фізики. . , . С. 79-87.

300043. Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу. . , . С. 88-98.

300044. Wongleedee K. Customer satisfaction as a factor of airlines loyalty programs development (the case of Thai Airways - domestic) = Задоволеність клієнтів як чинник впливу на розробку програм лояльності для авіаліній (на прикладі внутрішніх рейсів... див. анотацію]. . , . Р. 105-108.

300045. Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін. . , . С. 102-107.

300046. Косцова І. П. Системний метод тлумачення норм права: особливість конституційно-правового статусу. . , . С. 22-27.

300047. Прокоп Н. М. Роль А. Шептицького в історії українського державотворення кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.. . , . С. 28-33.

300048. Берназюк Я. О. Правотворча техника: додаткові законодавчі гарантії роботи спеціалістів. . , . С. 34-40.

300049. Кравчук О. О. Презумпція винуватості у січасному адміністративно-деліктному праві України. . , . С. 41-47.

300050. Павко Я. А. Правові засади розмежування континентального шельфу в полярному регіоні: проблеми теорії та практики. . , . С. 48-54.

300051. Ющенко К. А., Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Хохлова Ю. А., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. Особенности микроструктуры многослойных швов с различной чувствительностью к образованию горячих трещин. . , . С. 14-18.

300052. Дзиньхуа Яо, Коваленко В. С. Исследование новой технологии сверхзвукового лазерного напыления. . , . С. 19-27.

300053. Скульский В. Ю., Жуков В. В., Нимко М. А., Моравецкий С. И. Мищенко Л. Д. Оценка склонности к отпускной хрупкости теплоустойчивых сталей с помощью высокотемпературных испытаний. . , . С. 28-33.

300055. Пилярчик Я. Деятельность института сварки в Гливицах в области подготовки кадров для сварочного производства. . , . С. 34-40.

300056. Kribikova P. Organizational structure and performance = Організаційна структура та продуктивність : [Чехія]. . , . Р. 109-118.

300057. Гречанюк Н. И., Гречанюк В. Г., Хоменко Е. В., Гречанюк И. Н., Затовский В. Г. Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. . , . С. 41-47.

300058. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1972. 778 с.

300059. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1969. 958 с.

300060. Гончаров И. А., Файнберг Л. И., Рыбаков А. А., Нетяга А. В. Анализ возможности применения шлаковой корки в производстве агломерированных флюсов. . , . С. 48-53.

300061. Історія міст і сіл УРСР. УРЕ. Київ, 1970. 992 с.

300062. Блінов І. В., Танкевич С. Є., Самков О. В., Кириленко В. В. Проблеми і перспективи стандартизації у сфері керування електроенергетичними об'єктами та системами в Україні. . , . С. 3-11.

300063. Промоскаль В. І., Будко В. В., Заруба В. К. Щодо окремих метрологічних термінів в Україні. . , . С. 12-16.

300064. Писарюк С. Н. Влияние факторов микросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговли. . , . С. 119-128.

300065. A short history og the Cpmmunixt party of the Soviet Union. Progress Publishers. Moscow, 1974. 376 p.

300066. Ситниченко В. М., Киселева А. Б., Стоякин Е. А. Реализация требований раздела 4 и п. 4.1, 6.1 новой редакции стандарта ІSO 9001 : [п. 4.1 "Контекст (среда) организации", п. 6.1. "Действия по управлению рисками и возможностями"]. . , . С. 26-30.

300067. Ушкаренко Ю. В. Оптимізація використання прибутку сільськогосподарськими виробничими кооперативами. . , . С. 129-136.

300068. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1969. 786 с.

300069. Новіков В. Н., Никитюк А. А., Новіков В. В. Аналізування вимог до компетентності клініко-діагностичних лабораторій. . , . С. 31-35.

300070. Эггерт М., Калита П. Я., Кабаков Ю. Б. Решение энергетических проблем Украины путем совершенствования систем менеджмента : [энергоменеджмент]. . , . С. 36-41.

300071. Радько О. В., Мєдвєдєва Н. А. Управління якістю процесів механічного обробляння конструкційних матеріалів. . , . С. 42-45.

300072. Калита П. Я. Неякісна політика якості : [проаналізовано ефективність Концепції державної політики у сфері управління якістю]. . , . С. 46-49.

300073. Миронова А. В. Радіологічний контроль харчової продукції та будматеріалів. . , . С. 50-52.

300074. Sisco F. T., Siegel H. Das Elektrostahlverfahren. Springer-Verlag. Berlin, 1951. 432 S.

300075. Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. Криниця. Київ, 1999. 528 с.

300076. Шевцов С. О., Кріводонов С. В. ДСТУ ЕН 16636 "Послуги щодо боротьби зі шкідниками. Вимоги та компетенції" - інструмент виходу на світові ринки для національних товаровиробників. . , . С. 56-58.

300077. Демиденко О. О., Пашков Д. П. Побудова комплексу контролю параметрів екологічного моніторингу на основі використання геоінформаційних систем. . , . С. 59-63.

300078. Рахим Касим Насер Аль-Тамім, Діа Джуні Хуссейн Ламі Космічний моніторинг як комплексний підхід контролю навколишнього середовища. . , . С. 64-67.

300079. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1970. 765 с.

300080. Абліцов В. Гетьманат. . , . С. 30-43.

300081. Карденас І. А. Загадки однієї неділі. Рад. письменник. Київ, 1975. 172 с.

300082. Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic = Впровадження портфельного управління проектами на малих та середніх підприємствах Чеської Республіки. . , . Р. 137-147.

300083. Солдатова Л. Предания седого Азова : [улицы города Приморска. Формирование административно-территориального устройства Приморского района. Топонимика края. Материальная и духовная культура народов края (национальная одежда, праздники и обычаи]. . , . С. 96-109

300084. Skalmierski B. Mechanika. Panstwowe wydawnictwo naukowe. Warszawa, 1977. 444 s.

300085. Супрун Д. Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти "droit de suite" в Республіці Польша : [право слідування та механізм збору винагороди за цим правом]. . , . С. 10-14.

300086. Ступак С. Законодавчі підстави отримання плати суб'єктами авторського права і суміжних прав. . , . С. 14-22.

300087. Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика. . , . С. 23-29.

300088. Котик К. Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів : [патентний захист лікарських засобів]. . , . С. 30-33.

300089. Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства : [захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті]. . , . С. 34-37.

300090. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [интернет-пиратство в России]. . , . С. 51-58.

300091. Лохвицька Л. В. Зміст освітньо-виховної роботи з охорони, збереження і зміцнення здоров'я та безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі. . , . С. 9-12.

300092. Макаренко В. Д., Лукач В. С., Василюк В. І., Козаченко Н. В., Тараборкин Л. А. Дослідження екологічно небезпечних руйнувань інженерних конструкцій. . , . С. 24-26.

300093. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1971. 639 с.

300094. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1968. 586 с.

300095. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1971. 792 с.

300096. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 82 с.

300097. Щерба А. А., Кучерявая И. Н., Кирик В. В., Цыганенко Б. В. Мировой опыт применения сшитой полиэтиленовой изоляции для производства силовых кабелей разных классов напряжения. . , . С. 3-11.

300098. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 80 с.

300099. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 80 с.

300100. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1972. 815 с.

300101. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 78 с.

300102. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

300103. Ковалишин Б. М. Обґрунтування концепції підвищення ефективності паливних установок на вуглеводневих енергоносіях. . , . С. 12-19.

300104. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1974. 802 с.

300105. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 335 с.

300106. Гагарина Г. Ю., Чайникова Л. Н. Направления повышения конкурентоспособности российских регионов в современных условиях. . , . С. 148-158.

300107. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 463 с.

300108. Павловский В. В., Стелюк А. О., Макогончук В. С., Захаров А. М. Компьютерная программа для моделирования и анализа асинхронных режимов энергосистем. . , . С. 20-26.

300109. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

300110. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2016. 50 с.

300111. Головченко В. О., Філь Ю. І., Федчишин Р. С. Розрахунок аеродинаміки газоповітряного тракту електрофільтра Добротвірської ТЕС. . , . С. 27-30.

300112. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2016. 47 с.

300113. Шарыбар С. В., Сучков А. В., Папело В. Н. Оценка конкурентоспособности неурбанизированных территорий (на примере Новосибирской области Российской Федерации). . , . С. 159-167.

300114. Борукаев З. Х., Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. Моделирование динамики прибыли генерирующих компаний в условиях изменения цен на энергоносители. . , . С. 31-35.

300115. Вісник. Право знати все про податки і збори. Сервісно-видавничий центр. Київ, .

300116. Мартинюк О. В. Врахування впливу астрономічних факторів на електричне навантаження обласної енергосистеми із суттєвою часткою промислового електроспоживання. . , . С. 36-40.

300117. Shumakova O. V., Blinov O. A., Rabkanova M. A. Cluster as an effective way to organize rural tourism in Siberia (Russia) = Кластер як ефективний спосіб організації агротуристичної діяльності в умовах Сибіру (Росія). . , . Р. 168-172.

300118. Манилов А. М., Чайка И. Н. Защита от повреждений трансформаторов напряжения 6-35 кВ при феррорезонансных процессах. . , . С. 41-42.

300119. Манилов А. М., Чайка И. Н. Способ повышения чувствительности максимальной токовой защиты с пуском напряжения трансформатора и увеличения зоны дальнего резервирования. . , . С. 43-44.

300120. Лавренюк Т. Плине кача ... Усвідомлення того, що вони загинули, а ми й далі живемо по-старому, ранить, наче куля, ятрить, рве душу : [революція гідності в Україні. Лютий 2014. Як це було]. . , . С. 16-19.

300121. Пирожков С. Національні інтереси України : [концепція безпеки і сучасні реалії геополітичної ситуації в Європі]. . , . С. 25-29.

300122. Георгій Володимирович Карпенко. Наукова думка. Київ, 1978. 64 с.

300123. Дівак В. Сепаратизм як геополітична зброя: виникнення нових квазідержав на карті світу. Пошук критеріїв міжнародного визнання невизнаних державних утворень : [причини дестабілізації в країнах Близького Сходу та Африки]. . , . С. 43-47.

300124. Карпенко М. Ф., Похвалинський Б. В. Критика буржуазніх, реформістських і ревізіоністських терій з проблем суспільного розвитку. Знання. Київ, 1980. 48 с.

300125. Пономарьова М. Деякі питання родового об'єкта злочину "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови". . , . С. 56-58.

300126. Smirnov V. Cours de mathematiques superieures. Editions mir. Moscou, 1969. 498 p.

300127. Вісник. Право знати все про податки і збори. Сервісно-видавничий центр. Київ, 2016. 48 с.

300128. Карпенко-Карий І. Вибрані п'єси. Дніпро. Київ, 1976. 302 с.

300129. Карпенко-Карий І. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 1989. 608 с.

300130. Скобельський В. "Виправдати за недостатністю доказів ..." : [справа братів Скитських, яка понад сотню років тому сколихнула всю Полтаву, і нині може вважатися повчальною у світлі судової реформи]. . , . С. 63-64.

300131. Національна стратегія з оздоровчої активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" : схвалено Указом Президента України від 09.02.2016 р. № 42/2016. . , . С. 12-16.

300132. Гавриш О., Макеев В. Тяга к знаниям : [лучшие бизнес-школы в девяти регионах мира]. . , . С. 26-31.

300133. Павленко А. Война драконов : [Китай развернул антикоррупционную кампанию, одну из самых масштабных в мировой истории]. . , . С. 32-35.

300134. Киселев Е. Борьба за выдвижение : [президентская предвыборная гонка-2016 в США складывается совсем не так, как ожидали знатоки американской политики. Информация о ходе кампании]. . , . С. 36-37.

300135. Бондарев А. Внуки Гагарина : [успешные бизнесмены оттеснили государственные проекты в космической гонке]. . , . С. 58-61.

300136. Маркова В., Суховій О. Медіологія Режі Дебре у дискурсі наук соціально-комунікаційного циклу. . , . С. 3-5.

300137. Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві : [наукометрія, інформетрія, бібліометрія, кіберметрія і вебометрія: поняття, завдання, взаємовплив]. . , . С. 6-9.

300138. Бондар Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології : [необхідність термінологічного унормування початкової історії видавничої справи]. . , . С. 9-14.

300139. Авіакомпанії: хто кращий та безпечніший ? : [світовий ринок авіаційних перевезень. Рейтинг зарубіжних авіакомпаній]. . , . С. 12-16.

300140. Тенденції галузі від Amadeus : [показники роботи провайдера IT-послуг в туристичній галузі Amadeus. Біографічна довідка компанії Amadeus]. . , . С. 18-19.

300141. Хто кращий в Українському BSP? : [порівняльний аналіз продажів авіаційних перевезень агентами, акредитованими в Україні]. . , . С. 20-21.

300142. Тараненко А. Туризм по-столичному: в майбутнє - з оптимізмом : [показники туристичної галузі Києва, плани на майбутнє]. . , . С. 22-24.

300143. Хто в Європі найдешевший? : [рейтинг найдешевших туристичних центрів Європи]. . , . С. 26-27.

300144. Роганов Є. Політ на малій висоті : [на українському ринку авіаційних перевезень очікується невелике зростання показників]. . , . С. 30-33.

300145. Новоспасский А. Ф. Современная доменная печь. Металлургиздат. Москва, 1950. 396 с., 3 л. черт. : табл., черт.

300146. Житомир: авіаційні перспективи : [як відроджуватиметься житомирський аеропорт]. . , . С. 34-35.

300147. Чигринюк Ж. Чи варто? Туристичний франчайзинг : [франчайзинг як допомога у створенні нового бізнесу]. . , . С. 36-38.

300148. Самойлов Ю. Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель!. . , . С. 40-43.

300149. Козловський Р. Інвестиції: туристичні перспективи : [інвестиційна привабливість туристичної галузі України для іноземних держав]. . , . С. 54-55.

300150. Самойлов Ю. Гроші мігрантів допоможуть туризму? : [перекази трудових мігрантів як інвестиції в економіку України, в тому числі туристичну індустрію]. . , . С. 56-59.

300151. Рынок молочной продукции: итоги 2015 года : [Украина]. . , . С. 9-10.

300152. Рынок электронной коммерции Украины: прогноз на 2016 год. . , . С. 11.

300153. Обзор рынка муки Украины: итоги 2015 года. . , . С. 10-11.

300154. Горянский В., Замурий Т., Малыш А., Роденко Д., Шехайтли К., В наступившем году будет трудно. Но свет в конце туннеля уже виден (материалы блиц-опроса экспертов) : [состояние украинского маркетингово-исследовательского рынка]. . , . С. 16-21.

300155. Международный электротехнический словарь. Физматгиз. Москва, 1958. 212 с.

300156. Гл. 1. Інновації у розв'занні проблем діяльності підприємств : [процес розробки продуктових інновацій, відкриті інновації, креативне мислення в інноваційній діяльності]. . , . С. 9-45.

300157. Гл. 2. Методичні рекомендації до проведення дослідницького тренінгу : [тренінги для підготовки студентів за напрямом "Маркетинг", программа і зміст етапів тренінгу, керівництво користувачам програмного забезпечення]. . , . С. 46-84.

300158. Чиглинцев С. Исследовательский рынок начал активизироваться : [предоставление исследовательских услуг в Украине в период кризиса]. . , . С. 22-23.

300159. Тема 1. Сутність креативного менеджменту. . , . С. 8-21.

300160. Тема 4. Менеджер креативного типу : [основні риси та критерії менеджера креативного типу]. . , . С. 143-158.

300161. Навчальний модуль 5. Організація контролінгу на підприємстві. . , . С. 232-277.

300162. Розд. 9. Санація, реструктуризація, банкрутство та ліквідація підприємства. . , . С. 80-99.

300163. Розд. 10. Особливості управління підприємством (менеджмент). . , . С. 130-156.

300164. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2016. 50 с.

300165. Розд. 12. Управління попитом (маркетинг) : [маркетингове управління підприємством, маркетингові дослідження, планування маркетингу]. . , . С. 170-186.

300166. Історія міст і сіл УРСР. УРЕ. Київ, 1968. 940 с.

300167. Розд. 12. Корпоративна культура : [поняття корпоративної культури]. . , . С. 216-239.

300168. Соснюк О. Среда неблагоприятна, но рынок исследовательских услуг продолжает жить и развиваться : [предоставление исследовательских услуг в Украине в период кризиса]. . , . С. 24-26.

300169. Сравнительное исследование: ТV-реклама и мобильная реклама. . , . С. 28-30.

300170. Розд. 14. Етика рекламної діяльності : [завдання реклами, коментарі до закону України "Про рекламу"]. . , . С. 257-279.

300171. Исследование использования языка эмодзи (психологический аспект). . , . С. 32-36.

300172. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1968. 980 с.

300173. Исследование мирового рынка Digital-видеорекламы. . , . С. 38-40.

300174. Индустриальный комитет наружной рекламы обнародовал отчет о развитии за 2015 год. . , . С. 41-43.

300175. Мировой рынок смартфонов: определена пятерка лидеров. . , . С. 44-47.

300176. Карплюк М. А. Ганка. [б. в.]. Дніпропетровськ, 1974. 382 с.

300177. Рейтинг... Рейтинг... Рейтинг... Как менялись позиции Украины в глобальных рейтингах прошлого года. . , . С. 50-55.

300178. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1971. 771 с.

300179. Роль исследований при управлении рекламной кампанией в условиях информационного шума. . , . С. 58-64.

300180. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1969. 909 с.

300181. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1967. 1028 с.

300182. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1973. 655 с.

300183. Самые сильные бренды: "Global 500" от Brand Finance. . , . C. 65-67.

300184. Карріон М. Грішниці. Сфінкс. Дніпро. Київ, 1966. 312 с.

300185. Исследования рынка ІТ - фриланса Восточной Европы. . , . С. 68-69.

300186. Зварич І. Енергетичне майбутнє Індії. . , . С. 239-251.

300187. Лук'яненко Л., Дзебих І. Енергоефективність в сучасній економічній політиці України. . , . С. 252-261.

300188. Кривоус В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+. . , . С. 262-272.

300189. Мазур В. Індустрія гостинності - ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу : [готельний і ресторанний бізнес, туризм, екскурсійна діяльність, організація виставок, дозвілля, харчування]. . , . С. 273-286.

300190. Фелтиновські М. Участь громадськості в просторовому плануванні в Польщі як елемент заснованого на фактах планування міста на прикладі Лодзі. . , . С. 287-297.

300191. Галушка Н., Стецюк Н., Європейський досвід та вітчизняна практика обліку вексельних операцій. . , . С. 298-311.

300192. Цвьонкала-Мались А., Мосьцібродська М. Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат : [діаграму Чекановського подано як інструмент, який використовується для порівняльного аналізу польських державних університетів]. . , . С. 312-340.

300193. Бойко О., Черненко С. Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні. . , . С. 341-361.

300194. Єфименко Т. Кризи несуть у собі нові шанси : [інтерв'ю з Т. Єфименко, президентом Академії фінансового управління про розвиток державних банків та ефективність державних фінансів / записала М. Ормоцадзе]. . , . С. 7-11.

300195. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні. . , . С. 12-31.

300196. Маркевич О. В. Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні (1991-2015 р.р.). . , . С. 32-47.

300197. Гасанов С. С., Іваницька О. М., Кощук Т. В. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні. . , . С. 48-62.

300198. Касименко О. К. Воз'єднання України з Росією - поворотний етап в історичній долі українського народу. Знання. Київ, 1967. 48 с.

300199. Касіян В. Мистецтво графіки. Держмузвидав. Київ, 1960. 44 с.

300200. Абліцов В. Гетьманат (Як вийти із пітьми національної історії?). . , . С. 38-45.

300201. Касіян В. І. Альбом репродукцій. Держмузвидав. Київ, 1962. 44 л. ілл.

300202. Кассіс В. Б., Колосов Л. С. З тайників секретних служб. Політвидав України. Київ, 1984. 207 с.

300203. Русско-украинский технический словарь. Гостехиздат. Киев, 1961. 648 с.

300204. Кассіс В. Б., Колосов Л. С. За фасадом розвідок. Політвидав України. Київ, 1988. 397 с.

300205. Кассола К. Наречена Бубе. Молодь. Київ, 1966. 200 с.

300206. Русско-французский словарь. Госиздат. Москва, 1955. 527 с.

300207. Каст П. Скарб. Молодь. Київ, 1964. 232 с.

300208. Кастеллі Є., Коцюбинська-Єфіменко З. Жінки - це мир, праця, життя. Знання. Київ, 1967. 48 с.

300209. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х - 1930-х років: соціальний портрет та історична доля. Глобус. Київ, 1992. 176 с.

300210. Російсько-український фізичний словник. АН УРСР. Київ, 1959. 212 с.

300211. Кириченко І. М. Орфографічний словник. АН УРСР. Київ, 1955. 494 с.

300212. Катернога М. Т. У монументах довічної слави. Рад. школа. Київ, 1978. 135 с.

300213. Катернога М. Т. Архітектурна пам'ятка туриста по Україні. Будівельник. Київ, 1965. 275 с.

300214. Solution of problems in electrical technology. Sir Isaac Pitman & Sons, LTD. London, [1958]. 315 p.

300216. Sosnenko M. N. Open-hearth steelmaking practice. Mir publishers. Moscow, 1972. 286 p.

300217. Sourek K. Volkskunst in Bildern. Die Natur-der Mensch-die Arbeit. [o. v.]. Prag, 1956. 341 S.

300218. Толстой С. С. Как переводить с английского языка. ИМО. Москва, 1960. 112 с.

300219. The Soviet Constitution. Progress Publishers. Moscow, 1986. 301 p.

300220. Качкан В. А. Українське народознавство в іменах. Либідь. Київ, 1994. 334 с.

300221. Шкарупило В. В., Кудерметов Р. К., Польська О. В. DEVS-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів. . , .

300222. Качкан В. А. Українське народознавство в іменах. Либідь. Київ, 1995. 284 с.

300223. Кашин В. Л. Гнані крізь морок. Рад. письменник. Київ, 1964. 320 с.

300224. Русско-испанский учебный словарь. Госиздат. Москва, 1963. 548 с.

300225. Кашин В. Л. ...І жодної версії. Рад. письменник. Київ, 1990. 333 с.

300226. Кашин В. Л. Сліди на воді. Рад. письменник. Київ, 1983. 207 с.

300227. Soviet Ukraine. Politvidav Ukraini Publishers. Kiev, 1984. 42 p.

300228. Кашин В. Л. Справедливість - моє ремесло. Дніпро. Київ, 1983. 604 с.

300229. Немецко-русский словарь по металлообработке. Гостехиздат. Москва, 1957. 465 с.

300230. Кашин В. Л. Таємниця забутої справи. Рад. письменник. Київ, 1973. 250 с.

300231. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1973. 696 с.

300232. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1967. 1002 с.

300233. Spauszus S. Methoden der chemischen Stahl- und Eisenanalyse. Veb Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie. Leipzig, 1967. 252 S.

300234. Кашин В. Л. Таємниця забутої справи. Дніпро. Київ, 1977. 677 с.

300235. Кашин В. Л. Тайники розкриваються вночі. Рад. письменник. Київ, 1967. 271 с.

300236. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1972. 686 с.

300237. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1972. 788 с.

300238. Spirkine A. Le materialisme dialectique. Editions Progres. Moscou, 1986. 420 p.

300239. Кашин В. Л. Тайники розкриваються вночі. Веселка. Київ, 1980. 376 с.

300240. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1969. 704 с.

300241. Кашин В. Л. Чужа зброя. Рад. письменник. Київ, 1978. 248 с.

300242. Кашин В. Л. Чужа зброя. Рад. письменник. Київ, 1979. 248 с.

300243. Історія міст і сіл Української РСР. УРЕ. Київ, 1972. 780 с.

300244. Кашин Р. Г. Американський варіант "коричневої чуми". Політвидав України. Київ, 1985. 76 с.

300245. Spindler E. Rundfunkempfang im Auto. Gerate. Antennen. Entstorung. Veb Verlag Technik. Berlin, 1973. 167 S.

300246. Кузькін Є. Ю., Котляревський Я. В., Шишко О. В. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв'язання. . , . С. 63-72.

300247. Рибак С. О. Соціальна та інвестиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії. . , . С. 73-80.

300248. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

300249. Spanende Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. Veb Verlag Technik. Berlin, 1987. 260 S.

300250. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1534

300251. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1279

300252. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300253. Spraсhfuhrer Deutsch-Russisch. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1979. 196 S.

300254. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300255. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300256. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300257. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1536

300258. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1280

300259. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300260. Немецко-русский словарь. ГИС. Москва, 1962. 1-624 с.

300261. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300262. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300263. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300264. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1536

300265. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1280

300266. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300267. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300268. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300269. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300270. Spring of Light. Progress Publishers. Moscow, 1974. 182 p.

300271. Немецко-русский словарь. ГИС. Москва, 1962. 625-1304 с.

300272. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1536

300273. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1280

300274. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300275. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300276. Немецко-русский словарь. ГИС. Москва, 1962. 625 -1304 с.

300277. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300278. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300279. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

300280. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

300281. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

300282. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

300283. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

300284. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

300285. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

300286. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

300287. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

300288. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

300289. Пуліна Т. В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості. . , .

300290. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

300291. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

300292. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300293. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300294. Stapledon G. Farming and mechanised agriculture. Todd referenge Books Limited. London ; New York, [1950]. 408 p. : ill, portr., tabl.

300295. Гогунський В., Колесніков О. Scopus: пошук публікацій університету : [алгоритм пошуку в системі]. . , . С. 99-101.

300296. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300297. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300298. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300299. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300300. Stankiewicz J., Szermer B. Gdansk, Krajobraz i architektura respolu miejskiego. [s. n.]. Warszawa, 1971. 180 s.

300301. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300302. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300303. Кащенко А. Ф. Оповідання про славне військо Запорозьке низове. Січ. Дніпропетровськ, 1991. 494 с.

300304. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300305. Історія народного господарства та економічні думки Української РСР. Наукова думка. Київ, 1970. 172 с.

300306. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300307. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300308. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300309. Кащенко А. Ф. Оповідання про славне військо Запорозьке низове. Веселка. Київ, 1992. 280 с.

300310. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300311. Stendhal Le rouge et le noir. Editions en langues etrangeres. Moscou, 1958. 603 p.

300312. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300313. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300314. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300315. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300316. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300317. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300318. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300319. Історія народного господарства та економічні думки Української РСР. Наукова думка. Київ, 1973. 144 с.

300320. Квін Е., Стаут Р. Божий світильник. Молодь. Київ, 1992. 112 с.

300321. Steinbeck J. The Grapes of Wrath. Progress Publishers. Moscow, 1978. 530 p.

300322. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300323. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300324. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300325. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300326. Історія народного господарства та економічні думки Української РСР. Наукова думка. Київ, 1976. 116 с.

300327. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1978. 496 с.

300328. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1981. 479 с.

300329. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1978. 544 с.

300330. Історія народного господарства та економічні думки Української РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 96 с.

300331. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1980. 590 с.

300332. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1981. 639 с.

300333. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1981. 567 с.

300334. Голян В. А., Шубалий О. М. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності. . , . С. 81-93.

300335. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Повісті та оповідання. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 1982. 542 с.

300336. Дерев'янкін Т. І., Голобуцький В. О., Рознер І. Г. Історія народного господарства УРСР. Наукова думка. Київ, 1983. 464 с.

300337. Stepanov A. Port Arthur. Foreign languages publishing house. Moscow, 1947. 784 p.

300338. Керролл Л. Аліса в країні чудес. Веселка. К., 1976. 144 с.

300339. Київ. Держмузвидав. Київ, 1960. 26 л.

300340. Дерев'янкін Т. І., Голобуцький В. О., Рознер І. Г. Історія народного господарства УРСР. Наукова думка. Київ, 1984. 440 с.

300341. Київ. Держполітвидав. Київ, 1960. 224 л.

300342. Steuerungs- und Regelungstechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1973. 272 S.

300343. Сушко Н. І. Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку. . , . С. 94-108.

300344. Bryzhan I. A. Determining key industrial sectors for greening of Ukrainian economy = Визначення ключових галузей промисловості для "озеленення" української економіки. . , . Р. 173-181.

300345. Київ ліричний. Рад. письменник. Київ, 1976. 144 с.

300346. Матузка Я. В., Горбатюк В. І. Інституціональні аспекти трансакційних витрат. . , . С. 109-122.

300347. Дерев'янкін Т. І., Голобуцький В. О., Рознер І. Г. Історія народного господарства УРСР. Наукова думка. Київ, 1985. 440 с.

300348. Войтович Р. В. Метафізика толерантності в умовах глобальної ідентичності : [метафізика толерантного функціонування держав у межах глобального світу]. . , . С. 5-11.

300349. Brockova K., Mraz S. Multilateral trade rules and environmental protection = Багатосторонні торговельні правила та захист навколишнього середовища. . , . Р. 182-191.

300350. Місюра В. Я. Методологічні засади аналізу соціально орієнтованої сервісної політики держави. . , . С. 12-17.

300351. Фатюха Н. Г., Макушина Т. П. Аналіз динаміки ВВП України. . , .

300352. Дерев'янкін Т. І., Голобуцький В. О., Рознер І. Г. Історія народного господарства УРСР. Наукова думка. Київ, 1987. 439 с.

300353. Матвєєнко О. В. Можливі ризики організаційної структури державного управління у сфері контролю над озброєнням. . , . С. 18-24.

300354. Sotnyk I. M. Energy efficiency of Ukrainian ekonomy: problems and prospects of achievement with the help of ESCOs = Енергоефективність економіки України: проблеми та перспективи досягнення за рахунок ЕСКО. . , . Р. 192-199.

300355. Борисенко О. П., Боркут О. В. Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України. . , . С. 25-30.

300356. Бутирська Т. О. Взаемовідносини публічного управління та державного будівництва в рамках науки державного управління. . , . С. 31-38.

300357. Історія робітничого класу Української РСР. Наукова думка. Київ, 1967. 567 с.

300358. Аведян Л. Й. Становлення моделі територіальної організації влади в країні. . , . С. 39-43.

300359. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300360. Історія робітничого класу Української РСР. Наукова думка. Київ, 1967. 508 с.

300361. Фатюха Н. Г., Сірик Ю. О. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області. . , .

300362. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300363. Дмитренко Г. В. Державне стимулювання населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. . , . С. 44-49.

300364. Тулай О. І. Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку. . , . С. 200-208.

300365. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300366. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300367. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300368. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300369. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

300370. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

300371. Історія селянства Української РСР. Наукова думка. Київ, 1967. 552 с.

300372. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 769-1024

300373. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

300374. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

300375. Історія селянства Української РСР. Наукова думка. Київ, 1967. 535 с.

300376. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

300377. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300378. Історія січових стрільців. Україна. Київ, 1992. 346 с.

300379. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300380. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 769-1023

300381. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-767

300382. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-511

300383. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300384. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300385. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300386. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 469-1024

300387. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-768

300388. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-512

300389. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300390. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300391. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300392. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 769-1024

300393. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-768

300394. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-512

300395. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300396. Федонюк В. В., Картава О. Ф., Іванців В. В. Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України. . , . С. 209-216.

300397. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1536

300398. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1280

300399. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300400. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300401. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300402. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300403. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1281-1536

300404. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1025-1280

300405. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 769-1024

300406. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 513-768

300407. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 257-512

300408. Лук'янчук Р. В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети. . , . С. 50-56.

300409. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1989. С. 1-256

300410. Antosova M., Csikosova A. Corporate social responsibility in small and medium enterprises in Slovakia = Корпоративна соціальна відповідальність малих і середніх підприємств Словаччини. . , . Р. 217-224.

300411. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300412. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300413. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300414. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300415. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 257-512

300416. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300417. Історія техніки. АН УРСР. Київ, 1959. 98 с.

300418. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300419. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300420. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300421. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300422. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 261-512

300423. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300424. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300425. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300426. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300427. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300428. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 257-512

300429. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300430. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300431. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300432. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300433. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300434. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 257-512

300435. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300436. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300437. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300438. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300439. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300440. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 257-512

300441. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300442. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1536

300443. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1025-1280

300444. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 769-1024

300445. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 513-768

300446. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 257-512

300447. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1984. С. 1-256

300448. Історія України. Знання України. Київ, 1992. 224 с.

300449. Stevenson R. L. Treasure island. Foreign languages publishing house. Moscow, 1956. 276 p.

300450. Історія України. ІСДО. Київ, 1992. 200 с.

300451. Київський державний музей західного і східного мистецтва. Мистецтво. Київ, 1964. 231 с.

300452. Stevenson R. The pavilion on the links. Progress Publishing. Moscow, 1968. 516 p.

300453. Київський державний ордена Леніна та ордена трудового Червоного Прапора Академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Мистецтво. Київ, 1977. 84 с.

300454. Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України. Либідь. Київ, 1995. 112 с.

300455. Streng K. Eingangsteile fur Band-IV-Fernsehempfang. Deutscher Militarverlag. Berlin, 1970. 80 S.

300456. Streng K. Praxis der Farbfernsehempfangertechnik. Deutscher Militarverlag. Berlin, 1972. 87 S.

300457. Килимник О. Перед лицем історії. Рад. письменник. Київ, 1978. 232 с.

300458. Історія України в запитаннях та відповідях. Знання УРСР. Київ, 1989. 48 с.

300459. Streng K. K. ABC von Elektronenrohre und Halbleiterbauelement. Militarverlag. Berlin, 1972. 267 S.

300460. Кинжалов Р. І., Белов А. Падіння Теночтітлана. Дитвидав УРСР. Київ, 1959. 275 с.

300461. Історія України в запитаннях та відповідях. Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

300462. Історія України в запитаннях та відповідях. Знання УРСР. Київ, 1991. 64 с.

300463. Киркевич В. Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці. Техніка. К., 1999. 144 с.

300464. Історія українського війська. Пам'ятки України. Київ, 1993. 288 с. : 383 іл., портр., карт., табл.

300465. Кирпенко П. Ф. Афганістан у труді й борні. Знання. Київ, 1987. 48 с.

300466. Кисельов В. Злодії в хаті. Рад. письменник. Київ, 1963. 318 с.

300467. Кінаш І. П. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України. . , . С. 225-230.

300468. Политехнический словарь. Русско-немецкий. Техника. Берлин, 1965. 1271 с.

300469. Кистерський Л. Л. Капіталістичні цикли в умовах науково-технічної революції. Знання. Київ, 1975. 48 с.

300470. Історія українського війська. Україна. Київ, [1993]. 289-574, ІІІ-VІІІ с. : 383 іл., карт., портр.

300471. Китайські повісті та оповідання. Рад. письменник. Київ, 1955. 366 с.

300472. Superconducting applications of niobium. Elsevier applied schience. London, 1988. 202 p.

300473. Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. [б. в.]. Дніпропетровск, 1967. 80 с.

300474. Агєєва В. П., Бойко Л. С., Брюховецький В. С. Історія української літератури 20 століття. Либідь. Київ, 1998. 462 с.

300475. Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. Промінь. Дніпропетровск, 1972. 147 с.

300476. Колосок А. М. Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі. . , . С. 231-235.

300477. Киценко М. П. Хортиця в героїці і легендах. Січ. Дніпропетровск, 1992. 148 с.

300478. Suvorova M., Romanov B. What is property?. Progress Publishers. Moscow, 1986. 189 p.

300479. Кігель Р. Ю. Вища школа і перехід до ринкової економіки. ВДТУ. Вінниця, 1994. 415 с.

300480. Агєєва В. П., Бойко Л. С., Брюховецький В. С. Історія української літератури 20 століття. Либідь. Київ, 1998. 454 с.

300481. Международный электротехнический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 164 с.

300482. Кілессо С. К. Мистецтво будівничих. Рад. школа. Київ, 1971. 56 с.

300483. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1281-1536

300484. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1025-1280

300485. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 769-1024

300486. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 513-768

300487. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 257-512

300488. Swedenbory E. Heaven and Hell. Swedenbory foundation. New York, 1990. 510 p.

300489. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1-256

300490. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1281-1536

300491. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1025-1280

300492. Swedenbory E. The apocalipse revealed. Swedenbory foundation. New York, 1990. 1159 p.

300493. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1879). Наукова думка. Київ, 1994. 644 с.

300494. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 769-1024

300495. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 513-768

300496. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 257-512

300497. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1980. С. 1-256

300498. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1536

300499. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1025-1280

300500. Кітс Д. Поезії. Дніпро. Київ, 1968. 152 с.

300501. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 769-1024

300502. Pholphirul P. Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior = Чому ми відвідуємо ворожок та платимо їм? Економічне обґрунтування поведінки тайців. . , . Р. 236-246.

300503. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 513-768

300504. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 257-512

300506. Szczepinski W. Introduction to the mechanics of plastic forming of metals. Polich scientific Publishers. Warszawa, 1979. 370 p.

300507. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-256

300508. Самійло Кішка. Веселка. Київ, 1993. 157 с.

300509. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1536

300510. Історія України. АН УРСР. Київ, 1958. 778 с.

300511. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1025-1280

300512. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 769-1024

300513. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 513-768

300514. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 257-512

300515. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-256

300516. Tarasov L. Physique quantique et operateurs lineaires. Editions Mir. Moscou, 1980. 242 p.

300517. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1326

300518. Классова боротьба і завдання молоді. Молодь. Київ, 1969. 196 с.

300519. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 865-1120

300520. Sharif O. O., Asanah A. F., Alamanda D. T. Consumer complicity with counterfeit products in Indonesia = Причетність споживачів до виробництва та продажу підробок: на прикладі Індонезії. . , . Р. 247-252.

300521. Історія філософії на Україні. Наукова думка. Київ, 1987. 399 с.

300522. Кличев А. М. Туркменська Радянська Соціалістична Республіка. Політвидав України. Київ, 1972. 86 с.

300523. Targ S. M. Elements de mecanique rationelle. Editions mir. Moscou, 1975. 512 p.

300524. Клімович А. Тінь липової алеї. Рад. письменник. Київ, 1961. 416 с.

300525. Історія філософії на Україні. Наукова думка. Київ, 1987. 366 с.

300526. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 641-862

300527. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 433-638

300528. Іхенхойзер А. Захованний скарб. Рад. школа. Київ, 1962. 94 с.

300529. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 233-430

300530. Клоков В. І., Кудрицький А., Бречак І. Далеко від Батьківщини. Політвидав України. Київ, 1968. 159 с.

300531. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-232

300532. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300533. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300534. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 769-1024

300535. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-768

300536. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-512

300537. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300538. Клочек Г. Д. "Душа моя сонця намріяла...". Дніпро. Київ, 1986. 367 с.

300539. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300540. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300541. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 769-1024

300542. Фатюха Н. Г. Використання системного підходу під час статистичних досліджень ринку транспортних послуг. . , .

300543. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-768

300544. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-512

300545. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300546. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1536

300547. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1025-1280

300548. Клюєнко Д. М. В бояз за визволення України. Політвидав України. Київ, 1984. 176 с.

300549. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 769-1024

300550. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 513-768

300551. Олександр Юлійович Ішлінський. Наукова думка. Київ, 1970. 64 с.

300552. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 257-512

300553. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1990. С. 1-256

300554. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2016. 106 с.

300555. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 86 с.

300556. Фатюха Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області. . , .

300557. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

300558. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

300559. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 238 с.

300560. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 504 с.

300561. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 76 с.

300562. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

300563. Іщенко М. Г. Для цього живу. Рад. письменник. Київ, 1987. 327 с.

300564. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300565. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300566. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 488 с.

300567. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300568. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 513-768

300569. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 414 с.

300570. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 257-512

300571. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300572. Іщенко М. Г. Людина і слово. Роль засобів масової інформації у вихованні людини комуністичного суспільства. Політвидав України. Київ, 1972. 271 с.

300573. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 604 с.

300574. Андросова О. Ф., Олійник О. І. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності. . , .

300575. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300576. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300577. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 604 с.

300578. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300579. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 513-768

300580. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 599 с.

300581. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 257-512

300582. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2015. 544 с.

300583. Khodaparasti R. B., Forouzanfar E. Ansar bank new branch location in the center of Gilan: TOPSIS method application = Розміщення нового філіалу банку "Ансар" у центрі м. Гілан (Іран): застосування методу TOPSIS. . , . P. 253-258.

300584. Іщенко М. Г. Сусіди. Смуга відчуждення. Дніпро. Київ, 1977. 664 с.

300585. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 599 с.

300586. Іхав лис через ліс. Веселка. Київ, 1984. 22 с.

300587. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2015. 280 с.

300588. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1994. 425 с.

300589. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1995. 607 с.

300590. Йшли полки по Україні. Молодь. Київ, 1990. 184 с.

300591. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300592. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки 'Homework Pack for 3rd year Tourism Students' до самостійних домашніх робіт з дисципліни Іноземна мова в галузі для студентів денної форми навчання напряму 6.140103 Туризм. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

300593. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Дискретна математика" за темою: "Теорія графів" для студентів факультету КНТ денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 50 с.

300594. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300595. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300596. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300597. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 513-768

300598. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1995. 588 с.

300599. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 257-512

300600. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300601. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300602. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1995. 542 с.

300603. Андросова О. Ф., Седченко С. Ю. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку. . , .

300604. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300605. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2015. 164 с.

300606. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300607. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300608. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1996. 466 с.

300609. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1137-1360

300610. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 913-1136

300611. Моляр А. Г., Коцюба А. А., Бычков А. С., Нечипоренко О. Ю. Конструкционные материалы в самолетостороении. КВИЦ. Київ, 2015. 400 с.

300612. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 721-912

300613. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1996. 486 с.

300614. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 497-720

300615. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 241-496

300616. Книга пам'яті України. Запорізька область. Січ. Дніпропетровськ, 1996. 388 с.

300617. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-240

300618. Лагерлеф С. Сага про Есту Берлінга. Дніпро. Київ, 1974. 328 с.

300619. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1089-1280

300620. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 881-1088

300621. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 641-880

300622. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 417-640

300623. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 209-416

300624. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-208

300625. Taschenbuch Maschinenbau. Veb Verlag Technik. Berlin, 1967. 1470 S.

300626. Андрющенко І. Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства. . , .

300627. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1536

300628. Taschenbuch Maschinenbau. Veb Verlag Technik. Berlin, 1966. 999 S.

300629. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1025-1280

300630. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 769-1024

300631. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 513-768

300632. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 257-512

300633. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-256

300634. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1536

300635. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1025-1280

300636. Лагода В. К. Гумор, сатира, лірика. Дніпро. Київ, 1983. 295 с.

300637. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 769-1024

300638. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 513-768

300639. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 257-512

300640. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-256

300641. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1281-1536

300642. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1025-1280

300643. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 769-1024

300644. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 513-768

300645. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика. Знання. Київ, 2000. 215 с.

300646. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 257-512

300647. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1991. С. 1-256

300648. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 929-1120

300649. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 753-928

300650. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 577-752

300651. Русско-французский авиационно-технический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 624 с.

300652. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 387-576

300653. Taschenworterbuch Russisch-Deutsch. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1963. 259 S.

300654. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 209-384

300655. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-208

300656. Кондратюк С. Є., Геллер О. Л. Дивосвіт металів. Академперіодика. Київ, 2015. 204 с.

300657. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 993-1216

300658. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 801-992

300659. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 609-800

300660. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 369-608

300661. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 193-368

300662. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-192

300663. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1009-1200

300664. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 817-1008

300665. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 625-816

300666. Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський. Укр. центр духовної культури. Київ, 1996. 590 с.

300667. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 433-624

300668. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 209-432

300669. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-208

300670. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 417-608

300671. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 289-416

300672. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 177-288

300673. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1992. С. 1-176

300674. Андрющенко І. Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України. . , .

300675. Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Радянська школа. Київ, 1968. 254 с.

300676. Taschenworterbuch Russisch-Deutsch. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1982. 388 S.

300677. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300678. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300679. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300680. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 513-768

300681. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 257-512

300682. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300683. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1281-1536

300684. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1025-1280

300685. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 769-1024

300686. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 513-768

300687. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 257-512

300688. Лакснесс Х. Самостійні люди. Держлітвидав. Київ, 1959. 467 с.

300689. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

300690. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

300691. Русско-немецкий политехнический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1969. 1271 с.

300692. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

300693. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

300694. Tauscher H. Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1969. 176 S.

300695. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

300696. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

300697. Ланський Е.М., Сичов В. Г. Вчись фотографувати. Техніка. Київ, 1971. 326 с.

300698. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

300699. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

300700. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2015. 160 с.

300701. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

300702. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

300703. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

300704. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2015. 104 с.

300705. Bogolib T. M. Balance and stability of budgetary system under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine = Збалансованість і стійкість бюджетної системи в умовах економічної кризи і військового конфлікту на Сході України. . , . Р. 259-267.

300706. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

300707. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

300708. 20th century American Literature. Progress Publishers. Moscow, 1976. 528 p.

300709. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

300710. Вядрова І. М., Добровольська І. О. Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків. . , . С. 268-276.

300711. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

300712. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

300713. Ланський Е.М., Сичов В. Г. Вчись фотографувати. Техніка. Київ, 1966. 328 с.

300714. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

300715. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

300716. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

300717. Лану А. Любий друг Мопассан. Рад. письменник. Київ, 1971. 500 с.

300718. Дахнова О. Є., Городецька Т. Е., Семенець А. О. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України. . , . С. 277-285.

300719. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

300720. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

300721. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

300722. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

300723. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

300724. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

300725. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

300726. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

300727. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

300728. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

300729. Maslo A. I. Derivatives market development in Ukraine = Розвиток ринку деривативів в Україні. . , . Р. 286-294.

300730. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

300731. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

300732. Лассіла М. По сірники. Воскреслий із мертвих. Дніпро. Київ, 1969. 328 с.

300733. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

300734. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

300735. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

300736. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

300737. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

300738. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

300739. Лауреати Нобелівської премії з літературі 1901-1966 рр.. Львівська державна наукова б-ка. Львів, 1967. 222 с.

300740. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

300741. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

300742. Die Technik der elektrischen Antriebe. Veb Verlag Technik. Berlin, 1970. 536 S.

300743. Лаффіт Ж. Ми ще будемо їздити по фіалки. Держлітвидав. Київ, 1957. 123 с.

300744. Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. "Precedent UA - 2015". КВІЦ. Київ, 2015. 412 с.

300745. Хомутенко А. В., Зінченко М. А. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом. . , . С. 294-305.

300746. Ле І. Роман міжгір'я. Наукова думка. Київ, 1986. 670 с.

300747. Ле І. Л. Хмельницький. Дніпро. Київ, 1978. 447 с.

300748. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 456 с.

300749. Ле І. Л. Хмельницький. Дніпро. Київ, 1978. 408 с.

300750. Baranovska T. V., Ivanenko V. O., Polishchuk I. R. Effectiveness of enterprise depreciation policy: the accounting aspect = Ефективність амортизаційної політики підприємства: обліковий аспект. . , . Р. 306-311.

300751. Ле І. Л. Хмельницький. Дніпро. Київ, 1978. 480 с.

300752. Лебедєв М. І. СРСР у світовій політиці. 1917-1982. Політвидав. Київ, 1982. 347 с.

300753. Левада В. С. Фундаментальні розв'язки двовимірних задач теорії пружності для анізотропних та неоднорідних середовищ. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 19 с.

300754. Bielawski P. Value measures in accounting and valuating financial instruments = Міри вартості у бухгалтерському обліку та оцінювання фінансових інструментів. . , . Р. 312-322.

300755. Левада О. С. Від серця до серця. Мистецтво. Київ, 1986. 112 с.

300756. Левицький О. О. Романси на вірші Лесі Українки. Музична Україна. Київ, 1985. 28 с.

300757. Левін Б. Н. Веселий мудрець. Рад. письменник. Київ, 1972. 312 с.

300758. Левківський С. С. Використання водних ресурсів України. Знання. Київ, 1973. 47 с.

300759. Technik. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1970. 846 S.

300760. Technik. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1966. 860 S.

300761. Tsaruk N. G. Improvement of statistical reporting on vegetables production and sale taking into account quality criteria = Удосконалення статистичної звітності про виробництво та продаж овочів з урахуванням критеріїв якості. . , . Р. 323-331.

300762. Биба В. В., Коба О. В., Миронова Ю. Ю. Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві : [достовірне формування собівартості продукції]. . , . С. 332-339.

300763. Андрющенко І. Є., Палько А. В. Управління витратами за видами діяльності підприємства. . , .

300764. Левчук Л. Г., Штойко Л. Л. Українсько-англійський розмовник. Рад. школа. Київ, 1988. 216 с.

300765. Легендарний полководець. Політвидав України. Київ, 1969. 258 с.

300766. Легенди про Рюбецаля. Рад. школа. Київ, 1963. 54 c.

300767. Бабенко-Левада В. Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності. . , .

300768. Лем С. Катар. Каменяр. Львів, 1982. 136 с.

300769. Technology of Rolled Stock Production. Внешторгиздат. [S. I.], 1977. 120 p.

300770. Лем С. Повернення з зірок. Каменяр. Львів, 1976. 222 с.

300771. Книгознавство та бібліографія. Наукова думка. Київ, 1983. 150 с.

300772. Лем С. Повернення з зірок. Каменяр. Львів, 1965. 219 с.

300773. Technology of structural materials. ZMI. [Zaporozhye], 1993. 25 p.

300774. Technology of structural materials. ZMI. [Zaporozhye], 1993. P. 26-54

300775. Лем С. Соляріс. Едем. Молодь. Київ, 1987. 416 с.

300776. Книжка для читання німецькою мовою. Рад. школа. Київ, 1962. 61 с.

300777. Termotechia. Mir. Moscu, 1985. 414 p.

300778. Книжка для читання німецькою мовою для учнів 6-7 класів. Рад. школа. Київ, 1974. 72 с.

300779. Лемешук Н. М.,Скаковський Й. М. Герої сорок першого. Політвидав України. Київ, 1973. 172 с.

300780. Лендел В. М. Кандидат у кандидати. Молодь. Київ, 1974. 80 с.

300781. Thackeray W. M. The book of snobs. Foreign languages publishing house. Moscow, 1959. 264 p.

300783. Бабенко-Левада В. Г., Скірко М. А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг. . , .

300784. Лендел В. М. Кому автомашину?. Карпати. Ужгород, 1971. 32 с.

300785. Французско-русский политехнический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 835 с.

300786. Burkina N. V., Naumova M. A. Searching for a banks behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods = Пошук кредитної стратегії поведінки банків в умовах кризи за допомогою непараметричних методів дослідження. . , . Р. 340-347.

300787. Кобзар Б. С. Суспільне виховання підростаючого покоління. Знання УРСР. Київ, 1967. 46 с.

300788. Каменева Н. В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприемствах. . , . С. 348-360.

300789. Кобилянська О. Вибрані твори. Держхудвидав. К., 1952. 356 с.

300790. Кобилянська О. Вибрані твори. Дніпро. К., 1974. 542 с.

300791. Кобилянська О. Вибрані твори. Дніпро. К., 1977. 685 с.

300792. Соколов Н. Г. Основы конструирования электроприводов. Энергия. Москва, 1971. 256 с.

300793. Кобилянська О. "В неділю рано зілля копала". Дніпро. К., 1966. 222 с.

300794. The Demons of peace and the Gods of war. Political thought. Kyiv, 1997. 448 p.

300795. Кобилянська О. Земля. Держхудвидав. К., 1954. 340 с.

300796. Олійник Т. О., Сергеев В. Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб. . , .

300797. Кобилянська О. Людина. Веселка. К., 2001. 350 с.

300798. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1969. 647 с.

300799. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 647 с.

300800. Кобилянська О. Повісті, оповідання. Наукова думка. К., 1988. 672 с.

300801. Tikhomirov Y. A. Soviet Ukraine. Politvidav. Kiev, 1977. 80 p.

300802. Ketko N. V., Akimova O. E. Analysing, evaluating and ranking of motivational preferences of entrepreneurs in small business development = Аналіз, оцінювання та ранжування мотиваційних переваг підприємців з метою розвитку малого бізнесу. . , . Р. 361-369.

300803. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1969. 543 с.

300804. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1969. 525 с.

300805. Олійник Т. О., Льошкіна А. Е. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування. . , .

300806. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1969. 590 с.

300807. Prace rady naukowo-technicznes huty im. Lenina. Nowa huta. Krakow, 1965. 130 s.

300808. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 596 с.

300809. Коваленко Г. Українська історія. Велес. Київ, 1993. 175 с. : ил., портр., карта

300810. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 641 с.

300811. Kyslyi V. M. Balance of the key sectoral parameters as a methodological factor in transport tariffs formation = Рівновага основних галузево-економічних параметрів як чинник методології транспортного тарифоутворення. . , . Р. 370-378.

300812. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 556 с.

300813. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 555 с.

300814. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м. Львів. . , . С. 379-384.

300815. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 561 с.

300817. Moroz M. M., Korol S. O., Boiko Y. O. Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk = Соціально-транспортний моніторинг м. Кременчук. . , . Р. 385-398.

300818. Пахомова І. Г., Сірія Н. Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України. . , .

300819. Preis Y. A. Schnellzerspannung von Metallen. Fachbuchverlag GMBH. Leipzig, 1953. 200 p.

300820. Precis d'histore du parti Communiste de l'union sovietique. Editions du progres. Moscou, 1975. 435 p.

300821. Панченко О. М., Смотрицька А. О. Обліково-аналітичні аспекти управління економічним потенціалом підприємства. . , .

300822. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1970. 539 с.

300823. Ковалів Ю. І. Літературна дискусія 1925-1928 рр.. Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

300824. Коваль Л. А. Від болю до весни. Хортиця. Запоріжжя, 1997. 48 с.

300825. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1971. 548 с.

300826. The Present state and prospects of openhearth production development in USSR. Внешторгиздат. [Moscow], 1977. 16 p.

300827. Коваль Л. А. Озори мою душу, надіє!. Мотор Січ. Запоріжжя, 2000. 83 с.

300828. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1971. 527 с.

300829. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1971. 662 с.

300830. Коваль Л. А. Повернення до себе. Хортиця. Бердянск, 1996. 48 с.

300831. Pasichnyk T. V., Kucher A. V., Khirivskyi R. P. Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use = Ефективність аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і розмір землекористування. . , . Р. 399-405.

300832. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1971. 490 с.

300833. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1971. 602 с.

300834. Коваль Л. А. Сполох осінніх айстр. Мотор Січ. Запоріжжя, 1998. 92 с.

300835. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 576 с.

300836. Коваль Л. В. Охорона громадського порядку. Політвидав України. Київ, 1988. 94 с.

300837. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 577 с.

300838. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 620 с.

300839. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 563 с.

300840. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 824 с.

300841. Коваль М. Історія пам'ятає. Політвидав України. Київ, 1965. 113 с.

300842. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 756 с.

300843. Prichard K. S. The roaring nineties. Foreign languages publishing house. Moscow, 1955. 536 p.

300844. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1972. 535 с.

300845. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 645 с.

300846. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 591 с.

300847. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 415 с.

300848. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 560 с.

300849. Коваль М. В. Все для перемоги. Наукова думка. Київ, 1970. 195 с.

300850. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 705 с. с.

300851. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 714 с.

300852. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 561 с.

300853. Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносов Ю. О. Історія України. Райдуга. Київ, 1992. 508 с.

300854. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1973. 596 с.

300855. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 484 с.

300856. Ковальська Н. К.. Олександрова Т. М. Жінки Радянської України. Політвидав України. Київ, 1990. 70 с.

300857. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 670 с.

300858. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 560 с.

300859. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 527 с.

300860. Ковальська Н. К.. Олександрова Т. М. Радянська Україна. Політвидав України. Київ, 1980. 64 с.

300861. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Спортивні ігри з методикою викладання" (Футбол) для студентів спеціальностей 6.010201 "Фізичне виховання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

300862. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 702 с.

300863. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 648 с.

300864. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 461 с.

300865. Ковальчак Г. І., Сливка Ю. Ю., Чугайов В. П. Подія великого історичного значення. Політвидав України. Київ, 1979. 221 с.

300866. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1974. 540 с.

300867. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1975. 691 с.

300868. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1975. 619 с.

300869. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1975. 568 с.

300870. Progress in metal physics. Pergamon Press LTD. London, 1956. 354 p.

300871. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Політвидав. Київ, 1975. 608 с.

300872. Ковальчук О. В. Українське народознавство. Освіта. Київ, 1992. 176 с.

300873. Ковальчук О. О. Проти сил війни і реакції. Карпати. Ужгород, 1984. 96 с.

300874. Problems of Computational Mathematics and Mathematical Modelling. Mir Publishers. Moscow, 1985. 272 p.

300875. Pijalovic V. Key drivers of changes in health expenditure = Основні фактори зміни витрат на охорону здоров'я : [в 34 країнах Європи]. . , . Р. 406-416.

300876. Production of steel in oxygen converters. Внешторгиздат. [Moscow], 1977. 78 p.

300877. Погореленко Н. П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи. . , . С. 417-428.

300878. Ковганюк С. Практика перекладу. Дніпро. Київ, 1968. 276 с.

300879. Немецко-русский словарь по энергетическому и подъемно-транспортному оборудованию. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 784 с.

300880. Romanenko Y. O. Internet as a means of communication and its influence on public policy formation = Інтернет як засіб комунікації та його вплив на формування державної політики. . , . Р. 429-434.

300881. Ковінька О. Твори. Дніпро. Київ, 1980. 464 с.

300882. Ковінька О. Твори. Дніпро. Київ, 1980. 319 с.

300883. Ленін В. І. Вибрані твори. Держполітвидав. Київ, 1961. 778 с.

300884. Tyukhtenko N. A., Makarenko S. M. Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms = Використання економіко-математичних моделей при плануванні чисельності та складу працівників на підприємствах усіх форм власності. . , . Р. 435-442.

300885. Ленін В. І. Вибрані твори. Держполітвидав. Київ, 1961. 712 с.

300886. Ковтун О. М., Тарасенко В. І. Дозвілля розумне, змістовне. Знання УРСР. Київ, 1987. 47 с.

300887. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия. Феникс. Ростов на-Дону, 2002. 416 с.

300888. Production of Slabs. Внешторгиздат. [S. I.], 1977. 91 р.

300889. Ленін В. І. Вибрані твори. Держполітвидав. Київ, 1961. 752 с.

300890. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. деталей машин и подъемно-трансп. механизмов Волновые зубчатые передачи. Методические указания по расчету и проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1971. 23 с.

300891. Михайличенко Г. М., Шаталіна Е. П. Колективізація і голод на Україні. Наукова думка. Київ, 1992. 732 с.

300892. Swic A., Gola A., Zubrzycki J. Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines = Економічна оптимізація структури роботизованої виробничої системи для обробки корпусних деталей електричних мікромашин. . , . Р. 443-448.

300893. Козак Голота. Веселка. Київ, 1990. 11 с.

300894. El Problema Palestino: agresion, resistencia, vias de solucion. Redaccion ciencias Sociales Contemporaneas. Moscu, 1984. 288 p.

300895. Properties of metallic surfaces. The Institut of Metals. London, 1953. 368 p.

300896. Ленін В. І. Армія та революція. ДВУ. Харків, 1929. 364 с.

300897. Pushkin-Museum fur bildende Kunste, Moskau. Malerei. Aurora-Kunstverlag. Leningrad, 1983. 175 p.

300898. Чередниченко Н. О. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу. . , .

300899. Ленін В. І. Великий почин. Як організувати змагання?. Політвидав України. Київ, 1967. 64 с.

300900. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии. КолосС. Москва, 2008. 318 с.

300901. Titow G. 700000 Kilometer durch den Weltraum. Verlag fremdsprachige Literatur. Moskau, [б. г.]. 147 S.

300902. Сироткин М. П. Справочник по геодезии для строителей. Недра. Москва, 1987. 334 с.

300903. Topsy-Turvy World. Progress Publishers. Moscow, 1978. 320

300904. Ленін В. І. Держава і революція. Політвидав. Київ, 1977. 136 с.

300905. Федотов Г. А. Инженерная геодезия. Феникс. Ростов на-Дону, 2004. 463 с.

300906. Левицька С. Фінансові результати господарської діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку та менеджменту. . , . С. 2-9.

300907. Даньків Й., Яцко М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід. . , . С. 10-17.

300908. Юрченко О. Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року : [законодавчі новації в частині адміністрування податку на додану вартість]. . , . С. 18-25.

300909. Безверхий К. Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства : [зміни у Податковому кодексі щодо оподаткування прибутку підприємств]. . , . С. 26-35.

300910. Tranh va tuong Viet-Nam. Nha Xuat ban My thuat va Am nhac Viet-Nam. [S. I.], [1957]. 16 t.

300911. Габрук О. Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств. . , . С. 36-40.

300912. Tselikov A. I., Zyuzin V. I. Modern development of rolling mills. Mir publishers. Moscow, 1975. 535 p.

300913. Остапенко Ю. Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту. . , . С. 41-47.

300914. Газізов М. М. Європейський досвід лобістської діяльності: уроки для України : [лобізм включає будь-яку діяльність, спрямовану на здійснення впливу стосовно органів державної влади]. . , . С. 57-62.

300915. Кодекс законів про працю України. Україна. Київ, 1992. 128 с.

300916. Федоренко В. Л. Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців - пріоритетний напрям реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: законодавчі й навчаль... див. анотацію]. . , . С. 63-69.

300917. Кодекс законів про працю України. Рубікон. Харків, 1997. 268 с.

300918. Дунаєв І. В. Просторовий вимір модернізації регіональної економічної політики в сучасних наукових підходах. . , . С. 70-77.

300919. Павлюк А. В. Ідентифікація методів державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні. . , . С. 78-86.

300920. Пірен М. І. Європейські цінності - якісно новий формат державотворення в процесі реформування українського суспільства на шляху до демократії. . , . С. 87-92.

300921. Tsegelsky V. L. The electric welder. Mir publishers. Moscow, 1968. 280 p.

300922. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Юрінком. Київ, 1997. 1040 с.

300923. Петроє О. М., Васильєв В. Т. Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України. . , . С. 93-100.

300924. Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю (за станом на 11 квітня 1994 року). Праця. К., 1994. 164 с.

300925. Красняков Є. В. Державна політика Чеської Республіки в галузі освіти: досвід для України. . , . С. 101-106.

300926. Семенець-Орлова І. А. Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами : [проаналізовано різні стилі освітнього лідерства, їх доцільність і життєвість на різних етапах життєвого циклу освітньої зміни. Зміст професійної діяльності освітнього керівника]. . , . С. 107-112.

300927. Кондратенко О. О. Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. . , . С. 113-120.

300928. Шестопалова О. В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання. . , .

300929. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. промышленный транспорт Проектирование автомобильных дорог промышленных предприятий. Методические указания. ЗМИ. Запорожье, 1972. 150 с.

300930. Кодекс законів про працю Української РСР. Політвидав України. К., 1984. 139 с.

300931. Tsyupa I. A. About Lenin. Politvidav Ukrainy Publishing House. Kiev, 1970. 136 p.

300932. Кодекс законів про працю Української РСР. Політвидав України. К., 1977. 546 с.

300933. Кодекс законів про шлюб та сім'ю Української РСР. Політвидав України. К., 1970. 116 с.

300934. Арсентьева Г. О. Транс как инструмент развития сознания. . , .

300935. Ленін В. І. Доповідь про землю на Другому Всеросійському з'їзді Рад. Доповідь про роботу на селі на 13 з'їзді РКП(б). Політвидав України. Київ, 1979. 27 с.

300936. Tutuola A. The brave african huntress. State text-book Publishing house of the Ministry of education of the RSFSR Leningrad bransh. Leningrad, 1961. 77 p.

300937. Козак Т. Д. Формування науково-атеїстичного світогляду учнівської молоді. Знання. Київ, 1976. 48 с.

300938. Twarowska M. Leon Wyczolkowski. Auriga. Warszawa, 1962. 48 s.

300939. Арсентьєва Г. О. Ніцшеанська концепція "Воля до влади" як влада над собою, як свобода самовираження. . , .

300940. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. иностранных языков Методическая разработка технических текстов по электротехнике. ЗМИ. Запорожье, 1970. 44 с.

300941. Соловйов С. Г. Контекст стратегічних комунікацій на прикладі соціальної реклами. . , . С. 121-126.

300942. Очеретько Л. М., Козицкий А. С. Проблеми оподаткування прибутку підприємств. . , .

300943. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. иностранных языков Методическая разработка лексики по электро- и радиотехническим специальностям. ЗМИ. Запорожье, 1971. 84 с.

300944. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Методичні вказівки з дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

300945. Ucrania Sovietica. Politvidav Ukrainy. Kiev, 1984. 26 p.

300946. Козаченко В. П. Блискавка. Біла пляма. Дніпро. Київ, 1984. 493 с.

300947. Ленін В. І. З чого почати? Партійна організація і партійна література. Політвидав України. Київ, 1969. 32 с.

300948. Козаченко В. П. Листи з патрона. Молодь. Київ, 1967. 320 с.

300949. Козаченко В. П. Отчий дім. Рад. письменник. Київ, 1979. 454 с.

300950. Mazaraki A., Lagutin V. Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges = Внутрішня торгівля України в умовах кризових соціально-економічних викликів. . , . Р. 5-17.

300951. Piatnitska G. State regulation of prices in domestic market = Державне регулювання цін на внутрішньому ринку. . , . Р. 18-27.

300952. Ленін В. І. Завдання спілок молоді. Політвидав України. Київ, 1969. 31 с.

300953. Ленін В. І. Завдання спілок молоді. Політвидав України. Київ, 1979. 68 с.

300954. Fedulova L. Innovative development of Ukraine's economy = Інноваційний розвиток економіки України. . , . P. 28-41.

300956. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. экономики и организации производства Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов литейных цехов. ЗМИ. Запорожье, 1970. 63 с.

300957. Prisuazhnuyk A. Educational models in cluster fusion = Освітні моделі в кластерній інтеграції. . , . Р. 41-48.

300959. Козланюк П. С. Памфлети. Дніпро. Київ, 1984. 207 с.

300960. Uhse B. Die Patrioten. Aufbau-Verlag. Berlin, 1968. 827 S.

300961. Ленін В. І. Квітневі тези. Держполітвидав. Київ, 1957. 146 с.

300962. Козлов-Качан В. М. Кальмар. Спогади чекіста. Карпати. Ужгород, 1975. 136 с.

300963. Ленін В. І. Крах 2 Інтернаціоналу. Політвидав України. Київ, 1970. 92 с.

300964. Unger A. Maurice How to invest in Real Estate. McGraw-Hill, inc.. New York, 1991. 162 p.

300965. Mykolenko E. Institutions and their impact on economic development = Економічні інститути та їх вплив на розвиток господарської системи. . , . Р. 48-59.

300966. Колесник П. И. Іван Якович Франко. Держхудвидав. Київ, 1956. 32 с.

300967. Ленін В. І. Лист до американських робітників. Політвидав України. Київ, 1968. 26 с.

300968. Колесников М. П. Нас розділяла ріка. Рад. письменник. Київ, 1972. 187 с.

300969. Lula P., Wojcik K. Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises = Аналіз думок споживачів та його значення у діяльності сучасного підприємства. . , . Р. 60-69.

300970. Колесникова М. П., Колесников М. С. Ріхард Зорге. Молодь. Київ, 1975. 328 с.

300971. Bogusz M. Knowledge management as a tool for improving the growth potential of enterprises = Управління знаннями як засіб покращення потенціалу зростання підприємств. . , . Р. 69-78.

300972. Ленін В. І. Маркс, Енгельс, марксизм. Політвидав України. Київ, 1976. 518 с.

300973. Очеретько Л. М., Асатурян Є. М. Страхова діяльність та особливості її оподаткування. . , .

300974. Danylenko M. Internet distribution of hotel services = Інтернет-дистрибуція готельних послуг. . , . Р. 79-89.

300975. Ленін В. І. Партійна організація і партійна література. Політвидав України. Київ, 1969. 32 с.

300976. Колісник Г. Велика твердь. Рад. письменник. Київ, 1980. 286 с.

300977. Коллінз У. Місячний камінь. Держлітвидав. Київ, 1957. 502 с.

300978. Ленін В. І. Питання будівництва соціалізму і комунізму. Політвидав України. Київ, 1982. 359 с.

300979. Колодний Б., Ласков М. Людина з легенди. Політвидав України. Київ, 1965. 78 с.

300980. Shulga N., Chornyy A., Stepashova A. Sistematic risk assessment of banks = Оцінювання системного ризику банків. Постановка проблеми. . , . Р. 90-103.

300981. Коломієць Г. С., Маньковський А. Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів. Либідь. Київ, 1991. 174 с.

300982. Ленін В. І. Питання національної політики і пролетарського інтернаціоналізму. Політвидав України. Київ, 1972. 174 с.

300983. Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів. Рад. школа. Київ, 1988. 200 с.

300984. Очеретько Л. М., Асатурян Є. М. Проблеми оподаткування страхової діяльності. . , .

300985. Коломієць М. С. Місто. Яким йому бути?. Знання УРСР. Київ, 1970. 48 с.

300986. Ленін В. І. Про атеїзм, релігію і церкву. Політвидав України. Київ, 1980. 343 с.

300987. Unger F. Das Phantom mit der Maske. Das Neue. Berlin, 1965. 295 S.

300988. Ленін В. І. Про державу. Політвидав України. Київ, 1964. 23 с.

300989. Коломієць О. С. Правда історії. Знання. Київ, 1975. 46 с.

300990. Ленін В. І. Про державу. Політвидав України. Київ, 1971. 40 с.

300991. Коломійченко І. І., Шморгун П. М. В.І.Ленін і Україна. Знання. Київ, 1969. 96 с.

300992. Ленін В. І. Про деякі особливості історичного розвитку марксизму. Історична доля вчення Карла Маркса. Три джерела і три складові частини марксизму. Карл Маркс. Політвидав. Київ, 1978. 84 с.

300993. Ленін В. І. Про ідеологічну роботу. Політвидав України. Київ, 1966. 424 с.

300994. Ленін В. І. Про керівну роль партії в соціалістичному будівництві. Політвидав України. Київ, 1971. 386 с.

300995. Bus'ko K. Principles of risks transparency in banks' activity = Принципи транспарентності ризиків діяльності банків. . , . Р. 104-114.

300996. USSR: Union of soviet socialist republics. 1971-1975. 1976-1980. APN. Moscow, 1976. 15 p.

300997. Ленін В. І. Про кооперацію. Політвидав України. Київ, 1970. 15 с.

300998. Korol S. Formation of acconting: social aspect = Становлення бухгалтерського обліку: соціальний аспект : [періодизація бухгалтерского обліку]. . , . Р. 115-126.

300999. Кольцов С. В. Микола Миколайович Криворучко. Промінь. Дніпропетровськ, 1969. 126 с.

301000. Ленін В. І. Про "культурно національну" автономію. Україна. Київ, 1991. 76 с.

301001. Kopotiienko T. Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises = Внутрішній аудит поточних витрат підприємств ресторанного господарства. . , . Р. 127-136.

301002. Комаров Л. Г. Золота жилка. Промінь. Дніпропетровськ, 1975. 191 с.

301003. UdSSR in Zanlen fur 1988. Verlag Finansy i Statistika. Moskau, 1989. 318 S.

301004. Комедії Шекспіра у переказі. Знання. Київ, 1999. 64 с.

301005. L'URSS en chiffres pour 1988. Financy i Statistika. Moscou, 1989. 318 p.

301006. В. І. Ленін про культуру. Політвидав України. Київ, 1981. 347 с.

301007. Коментар до положення про комісії в справах неповнолітніх УРСР. Прлітвидав України. Київ, 1975. 116 с.

301008. Ленін В. І. Про лозунг Сполучених Штатів Європи. Воєнна програма пролетарської революції. Політвидав України. Київ, 1967. 39 с.

301009. The USSR in figures for 1988. Finansy i Statistika. Moscow, 1989. 318 p.

301010. Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Юрінком Інтер. К., 1998. 288 с.

301011. Vaclavik A. Volkskunst und Gewebe. Artia Prag. Prag, 1956. 308 S.

301012. Коментар судової практики в кримінальних справ. Юрінком Інтер. К., 1997. 176 с.

301013. Очеретько Л. М., Шубіна Н. С. Особливості обліку основних засобів. . , .

301014. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

301015. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2015 рік. . , . С. 5-44.

301016. Vaillaht-Couturier P. Oe uvres choisies. Editions en langues etrangeres. Moscou, 1959. 483 p.

301017. Яковенко А. І. Своєрідність екзистенції фундаментальних форм мислення в контексті діалектичної грецької філософії і середньовічної християнської думки : [взаємозв'язки античної філософія і релігії християнського середньовіччя]. . , . С. 3-12.

301018. Писаренко Ю. Г. Пир versus сліпота (джерела антитези) : [розглядається питання, чому традиційна кара осліпленням семантично протиставляється зображенню пиру. Автором робиться припущення, що позбавлення зору є ніби виключенням людини із колективу]. . , . С. 13-25.

301019. Туренко В. Е. Погляд Еріксімаха на сенс любові в суспільстві та людському житті (Symp.185c-188c) : [аналізується промова одного з учасників "Бенкету" Платона - Еріксімаха, а саме: його розуміння сенсу та значення любові у світі та людському житті]. . , . C. 26-34.

301020. Очеретько Л. М., Куртєва Н. О. Організація обліку витрат на якість готової продукції - об'єктивна необхідність сьогодення. . , .

301021. Valles J Articles et Pamphlets. Editions en langues etrageres. Moscou, 1958. 422 p.

301022. Шкіль Л.Л. Феномен смерті як центральна проблема принципу деконструкції Жака Дерріда : [природа, сутність та зміст смерті з точки зору французського філософа ХХ ст. Жака Дерріда]. . , . С. 35-43.

301023. Нечипоренко В. О. Інституалізація правової держави як чинник модернізації України. . , . С. 44-57.

301024. Vegvari L. Istvan Szonyi. Corvina. Budapest, 1963. 26 p.

301025. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2016. 16 с.

301026. Ленін В. І. Про міжнародне значення досвіду КПРС. Політвидав. Київ, 1975. 440 с.

301027. Riemann E., Nagel M., Riedel G., Baer R. VEM-Handbuch Beleuchtungstechnik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1967. 400 S.

301028. Руденко Т. П. Роль соціальних інститутів у процесі виховання і соціалізації особистості. Соціально-філософська рефлексія. . , . С. 58-67.

301029. Блозва Л. М. Сучасна дискусія з проблеми преображення людської природи : [природа людини. Соціокультурні трансформації людини під впливом нових технологій і штучного інтелекту]. . , . С. 68-77.

301030. Луценко А. В. Тілесноорієнтовані підходи альтернативної медицини: методологія розкриття потенціалу тілесності : [зміст функціональних і структурних методів роботи з тілом: техніка Александера, метод Фельденкрайза, соматичне навчання Томаса Ханни, ін.]. . , . С. 78-87.

301031. Комишанченко М. П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря. [б. в.]. Київ, 1961. 42 с.

301032. Ленін В. І. Про наукову організацію праці. Політвидав України. Київ, 1975. 170 с.

301033. Ленін В. І. Про пресу. Політвидав України. Київ, 1975. 431 с.

301034. Очеретько Л. М., Шубіна Н. С. Особливості обліку витрат на ремонт основних засобів. . , .

301035. Ленін В. І. Про продовольчий податок. Політвидав України. Київ, 1970. 63 с.

301036. Охріменко О. Пенсії наукових працівників за новими правилами. . , . С. 43-45.

301037. Ленін В. І. Про радянську зовнішню політику. Політвидав. Київ, 1980. 318 с.

301038. Охріменко О. Перераховуємо наукову пенсію. . , . С. 3.

301039. Компанієць І. І. Возз'єднання всіх українських земель в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі. Знання. Київ, 1967. 48 с.

301040. Ленін В. І. Про релігію. Політвидав України. Київ, 1970. 111 с.

301042. Немецко-русский политехнический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1973. 863 с.

301044. Комсомольський словник. Молодь. Київ, 1989. 136 с.

301045. Кондуфор Ю. Ю. Великий жовтень і захист його завоювань. Вища школа. Київ, 1971. 252 с.

301046. Die Verfassung der Sowjet Ukraine. Verlag fur politische Literatur der Ukraine. Kiev, 1984. 24 S.

301047. Ленін В. І. Про соціалістичну демократію. Політвидав. Київ, 1978. 223 с.

301048. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электропривод и автоматизация пром. установок Методические указания к контрольным и курсовым работам по теории автоматического регулирования. ЗМИ. Запорожье, 1973. 104 с.

301049. Vladimirov V. Dies, moulds and jigs. Mir publishers. Moscow, 1982. 463 p.

301050. Кониський О. Я. Оповідання. Повість. Поетичні твори. Наукова думка. Київ, 1990. 640 с.

301051. Ленін В. І. Соціалізм і релігія. Про становлення робітничої партії до релігії. Політвидав України. Київ, 1964. 32 с.

301052. Очеретько Л. М., Куртєва Н. О. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м'ясопереробних підприємствах. . , .

301053. Конкурс наукових розробок та проектів. Молодіжна Академія Наук. Київ, 1999. 11 с.

301054. Vocabulary of mechanics in five languages. English, German, French, Polish, Russian. Wydawnictwa naukowo-techniczne. Warsaw, 1967. 452 p.

301055. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. технологии литейного производства Методическое руководство по дипломному проектированию. Проектирование литейных цехов с песчано-глинистыми формами. ЗМИ. Запорожье, 1974. 80 с.

301056. Кононов Г. Г. Так готуються війни. Політвидав України. Київ, 1989. 189 с.

301057. Конончук С. Г., Ярош О. А. Розвиток демократії в Україні. УНЦПД. Київ, 2000. 256 с.

301058. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. начертательной геометрии Методические указания по выполнению индивидуальных домашних заданий по начертательной геометрии. ЗМИ. Запорожье, 1974. 27 с.

301059. Конотопець Н. І. Балкон на глухій стіні. Рад. письменник. Київ, 1988. 312 с.

301060. Ленін В. І. Соціалістична революція і право націй на самовизначення. Підсумки дискусії про самовизначення. Революційний пролетаріат і право націй на самовизначення. Політвидав України. Київ, 1990. 96 с.

301061. Виселко І. В. Аудіовізуальний образ світу: діалог "людина - світ" : [культурна пам'ять; картина світу; культурний текст; людина культури]. . , . С. 88-97.

301062. Воронова Н. С. Спорідненість української та європейської культур (на прикладі духовних пісень позабогослужбового характеру). . , . С. 98-105.

301063. Генсіцький Ю. Д. Медіакультура: трансгуманістичні апгрейди : [вплив цифрового медіасередовища на весь комплекс якостей людини, а саме: біологічних, психологічних, соціальних, духовних]. . , . С. 106-113.

301064. Конрад Д. Вибране. Рад. письменник. Київ, 1959. 362 с.

301065. Ленін В. І. Статті 1923 р.. Політвидав України. Київ, 1967. 64 с.

301066. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. металлорежущие станки и инструменты Типовые технологические процессы и наладки на изготовление металлорежущего инструмента. ЗМИ. Запорожье, 1972. 120 с.

301067. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 64 с.

301068. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 607 с.

301069. Ленін В. І. Уроки Комуни. Пам'яті Комуни. Політвидав України. Київ, 1969. 16 с.

301070. Volkov E. A. Numerical methods. Mir. Moscow, 1986. 239 p.

301072. Ленін В. І. Фрідріх Енгельс. Держполітвидав. Київ, 1953. 15 с.

301073. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электропривод и автоматизация пром. установок Математическое моделирование на АВМ. ЗМИ. Запорожье, 1973. 108 с.

301074. Ленін В. І. Фрідріх Енгельс. Політвидав України. Київ, 1969. 21 с.

301076. Volk W. Historische Strassen und Platze heute. Berlin, Hauptstadt der DDR. Veb Verlag fur Bauwesen. Berlin, 1975. 267 S.

301077. Козирєва Н. В. Філософська культура інтелектуальної прози : [аналізуються основні риси "інтелектуального роману", що виникають у першій чверті ХХ ст. Обґрунтовуються відмінності між "філософським" та "інтелектуальним" літературними творами]. . , . С. 114-122.

301078. Ленін В. І. Чергові завдання Радянської Влади. Політвидав України. Київ, 1978. 186 с.

301079. Конрад Д. Лорд Джім. Молодь. Київ, 1985. 240 с.

301080. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. промышленный транспорт Генеральный план и транспорт в технологическом процессе промышленных предприятий. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1973. 150 с.

301081. Барна Н. В. Образні трансформації у мистецтві як предмет естетичної рефлексії : [аналіз специфічної естетичної рефлексії художників (А. Гільдебрандт, В. Фаворський) і філософських ідей (В. Іванова, А. Бєлого), що стали засадничими для постмодерної рефлексії]. . , . С. 123-133.

301082. Ленін В. І. Що робити? Наболілі питання нашого руху. Держполітвидав. Київ, 1950. 177 с.

301083. Гоцалюк А. А. Соціально-філософський вимір українського одягу : [розглядається феномен українського одягу. Аналізується діяльність українських модельєрів із відродження та збереження етнічного стилю в українському одязі]. . , . С. 134-144.

301084. Фельдман О. Б. Альтруїзм як константа української душі: відображення у творчості українських письменників : [здійснюється спроба актуалізації мотивів людинолюбства та альтруїзму в житті українських письменників за часів імперського та радянського панування]. . , . С. 145-154.

301085. Жуленков О. В. Інтегральний підхід до синтезу досвіду. Полісемантика поняття "інтегральний підхід до синтезу досвіду" : [зміст і актуальність інтегрального підхіду в пізнанні світу та набутті досвіду]. . , . С. 155-165.

301086. Владиченко Л. Д. Огляд відносин між державою і релігійними організаціями в Україні у 2012 році. . , . С. 166-175.

301087. В. І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом. Політвидав. Київ, 1978. 248 с.

301088. Шевченко Ю. М. Секуляризаційні процеси в сучасній Україні. . , . С. 176-187.

301089. Піддубний В. А., Привалов Ю. О., Чепурко Г. І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві. . , . С. 188-202.

301090. Лаптева Н. А., Дмитренко Ю. С., Пасько Н. П., Быковский О. Г., Чечет А. В., Мацюк С. Н. Определение доли адгезионного и когезионного разрушения покрытия, напыленного плазмой. . , . С. 12-15.

301091. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

301092. Економіка України за січень 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 15.

301093. Voynich E. L. The gadtly. Foreign languages publishing house. Moscow, 1958. 336 p.

301094. Очеретько Л. М., Кузнецова В. Б. Аналіз позитивних змін податку на додану вартість. . , .

301095. В. І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом. Політвидав України. Київ, 1985. 274 с.

301097. В. І. Ленін, КПРС про Радянську багатонаціональну державу. Політвидав України. Київ, 1982. 545 с.

301098. Барна Н. В. Культура в інформаційному суспільстві: процеси трансформації : [інформаційна культура; інформаційне суспільство; інформаційний простір]. . , . С. 3-12.

301099. В. І. Ленін, КПРС про Радянську Конституцію. Політвидав України. Київ, 1979. 331 с.

301100. Лозниця С. А. Україна та Європа: взаємовпливи культур в історичній ретроспективі. . , . С. 13-26.

301101. В. І. Ленін, КПРС про робитничий клас. Політвидав. Київ, 1983. 396 с.

301102. Береза В. О. Політична культура суспільства як основне джерело політичної соціалізації особистості. . , . С. 27-36.

301103. Ткаченко Л. Г. Концептуальні риси світоглядно-методологічного мислення в контексті соціального відчуження особистості. . , . С. 37-45.

301104. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электрические машины и аппараты Тиристорные преобразователи. Расчет и проектирование. ЗМИ. Запорожье, 1973. 134 с.

301105. Абдрахманова М. Ж. Роль еліти у формуванні національної культури кін. ХІХ - поч. ХХ ст.. . , . С. 46-56.

301106. Бичук І. О. Автономістсько-федералістична концепція М. Драгоманова. . , . С. 57-66.

301107. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. машины и технология обработки металлов давлением Методические указания к курсовому проектированию "Кузнечно-штамповочное оборудование". ЗМИ. Запорожье, 1975. 30 с.

301108. Wahl R. Elektronik fur Elektromechaniker. Veb Verlag Technik. Berlin, 1966. 413 S.

301109. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. машины и технология обработки металлов давлением Методические указания по дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1975. 26 с.

301110. Wahl R. Grundlagen der Elektronik. Veb Verlag Technik. Berlin, 1970. 88 S.

301111. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. . , . С. 9-48.

301112. Правила етичної поведінки державних службовців : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 65. . , . С. 71-73.

301113. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері : Закон України від 28.01.2016 р. № 954-VIII. . , . С. 35-41.

301114. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : Закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII. . , . С. 41-49.

301115. Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94. . , . С. 70-108.

301116. Порядок включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1196. . , . С. 15-17.

301117. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13. . , . С. 168-192.

301118. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

301119. Walker J., Taylor C. Simplifield Punch and Diemaking. The Macmillan. New York, 1946. 235 p.

301120. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 82 с.

301121. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электрические машины и аппараты Дипломное проектирование. Общие методические указания. ЗМИ. Запорожье, 1975. 47 с.

301122. Walton G. M., Wykoff F. C. Understanding economics today. IRWIN. Homewood, 1989. 410 p.

301123. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу" - для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове і цивільне будівництво") для денної та заочної. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

301124. Webster's Dictionary. РИП Выдавэць. Запорожье, 1993. 338 p.

301125. Сень А. О. Значення Л. Вітгенштайна для філософських перспектив Р. Рорті : [Р. Рорті - американський філософ, представник філософії прагматизму (ХХ ст.); Л. Вітгенштайн - австрійський філософ і логік, представник аналітичної філософії (ХХ ст.)]. . , . С. 67-77.

301126. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми: "Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

301127. Weber F. J. Arbeitmaschinen. Veb Verlag Technik. Berlin, 1961. 396 S.

301128. Бондарчук Л. С. Компаративне дослідження західної та східної цивілізацій Б. Расселом: проблема загальнолюдських цінностей : [дається розуміння понять "цивілізація", "Захід" та "Схід". Визначаються основні ціннісні орієнтири Західної та Східної цивілізацій]. . , . С. 78-88.

301129. Wells H. G. The door in the wall and other stories. Foreign languages publishing house. Moscow, 1959. 431 p.

301130. Сироватський С. А., Васильєва В. В. Київські адреси архітектора В. Городецького : [один із найвідоміших архітекторів у Києві кінця XIX - початку XX ст. - Владислав Владиславович Городецький (1863-1930)]. . , . С. 89-98.

301131. Werkstoffe der Elektrotechnik und Elektronik. Veb Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie. Leipzig, 1973. 264 S.

301132. Яцюк Г. В. Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації. . , . С. 4-9.

301133. Тарасевич В. М. Про державно-капіталістичну обумовленість інноваційного розвитку національної економіки. . , . С. 10-25.

301134. Пустовійт Р. Ф. Інституціональні фактори клептократичної економіки : [інституціональними основами клептократичної економіки є корупційна база устрою влади]. . , . С. 26-38.

301135. Олійник Я. Б., Пістун М. Д., Мельничук А. Л. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект. . , . С. 39-47.

301136. Wiatr J. J. Militaryzm a demokracja. Wydawnictwo Ministerstwa oborony Narodowej. [Warszawa], [1966]. 352 s.

301137. Осташко Т. О. Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. . , . С. 48-58.

301138. Любивий Я. В. Світоглядні, методологічні та праксеологічні засади предмета філософії. . , . С. 99-116.

301139. Димитров В. Ю. До питання про інноваційні стратегії в управлінні : [теоретичні питання інноваційного менеджменту]. . , . С. 117-126.

301140. Жуленков О. В. Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід : [філософський аналіз питання інтеграції різних сфер людського буття - науки, бізнесу, політики, релігії, філософії, мистецтва, етики]. . , . С. 127-136.

301141. Wilde O. The picture of Dorian Gray. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1963. 285 p.

301142. Боятюк О. В. Соціальні мережі як інструмент безперервної освіти: уніфікація понять та міра використання. . , . С. 137-147.

301143. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. металлорежущие станки и инструменты Методические разработки по курсовому проектированию металлорежущих станков. ЗМИ. Запорожье, 1976. 85 с.

301144. Буцикіна Є. О. Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції трансгресивного досвіду. . , . С. 148-158.

301145. Wilde O. Plays. Foreign languages publishing house. Moscow, 1961. 360 p.

301146. Wilson M. Writing for business. Longman, ltd. [S. I.], 1996. 160 p.

301147. Скрипник А. В., Міхно І. С. Проблеми фінансування та оподаткування у сфері утилізації відходів в Україні та світі. . , . С. 59-69.

301148. Гура Н. О. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності. . , . С. 70-79.

301149. Wir leben das Leben. Deutscher Buchexport und -Import. Leipzig, [1959]. 112 S.

301150. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электроснабжение пром. предприятий Методическая разработка к дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1978. 146 с.

301151. Давидова І. Знання та організаційна пам'ять у системі : [стратегічний напрям розвитку інформаційного менеджменту]. . , . С. 35-37.

301152. Wirtschaftslexikon. Oldenbourg. Munchen, 1996. 770 S.

301153. Киричок Т., Фіголь Н., Лоза Г. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення. . , . С. 38-40.

301154. Яковенко А. І. Особливість вчення про вселенськість : [дослідження особистості, трьохособистісної Святої Трійці як триєдиного вселенського Божества - у поглядах релігійних дослідників]. . , . С. 159-168.

301155. Сенченко О. Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем. . , . С. 40-46.

301156. Фіялка С. Інтернет-коментарі в системі масової комунікації. . , . С. 47-48.

301157. Лисенко О. Електронні періодичні видання зі славістики. . , . С. 51-52.

301158. Шевченко Ю. М. Релігійна свобода і релігійні права в часовому вимірі. . , . С. 169-179.

301159. Качан К. Є. Неоязичницькі організації на території сучасної України. . , . С. 180-189.

301160. Топ 100 самых успешных женщин : [об украинках, которые состоялись в бизнесе, политике, общественной жизни и других сферах жизни страны (по мнению редакции журнала Новое Время)]. . , . С. 21-62.

301161. Кузьмук О. М. Проблема релігійногї ідентичності в мультирелігійному просторі українського суспільства. . , . С. 190-198.

301162. Огійчук М., Орлов В., Завальнюк Д. Чисті активи як фінансове джерело стабільного функціонування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання. . , . С. 2-10.

301163. Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід. . , . С. 11-15.

301164. Озеран А. Бухгалтерська та фінансова звітність: трансформація понять. . , . С. 16-23.

301165. Куцик П., Домбик О. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 26-32.

301166. Мервенецька В. Актуальні питання калькулювання собівартості у вівчарстві. . , . С. 33-38.

301167. Семенова С. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. . , . С. 39-46.

301168. Давиденко Л. В. Механізм бенчмаркінгу енергоефективності об'єктів складних виробничих систем та принципи його реалізації. . , . С. 2-12.

301169. Кисіль С. В. Впровадження нових інформаційних технологій в розвиток додаткових послуг залізничних підприємств. . , . С. 13-18.

301170. Калюжный Д. Н. Представление линейных источников искажений в математических моделях распределения их фактических вкладов в искажение напряжений в точке общего присоединения. . , . С. 19-25.

301171. Wolf W. Raketen und Raketenballistik. Deutscher Militarverlag. Berlin, 1968. 371 S.

301172. Алексахін О. О., Бобловський О. В. До питання про перехід на двотрубні системи теплопостачання мікрорайонів. . , . С. 26-31.

301173. Кирисов И. Г. Особенности применения энергосберегающих технологий при эксплуатации ДСП печей : [дуговые сталеплавильные печи]. . , . С. 32-37.

301174. Worterbuch Deutsch-Russisch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1981. 719 S.

301175. Worterbuch Deutsch-Russisch. Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1976. 718 S.

301176. Кравченко В. П., Кравченко Є. В., Бондар І. В. Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси : [визначення величини інсоляції при проектуванні сонячних установок]. . , . С. 38-46.

301177. Мехович С. А. Ефективність регіональних міжгалузевих зв'язків в умовах здійснення кластерної політики. . , . С. 47-57.

301178. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2015 року. . , . С. 64-73.

301179. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2016. 186 с.

301180. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2015. 64 с.

301181. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2015. 64 с.

301182. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

301183. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

301184. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

301185. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

301186. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

301187. Економіка і регіон. ПолтНТУ. Полтава, 2015. 148 с.

301188. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2016. 280 с.

301189. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2015. 104 с.

301190. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 84 с.

301191. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 162 с.

301192. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86, 96 с.

301193. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2015. 74 с.

301194. Малиш О., Грищенко Т. Онлайн-ігри в бібліотеках: теорія та практика. . , . С. 14-15.

301195. Алексахін О. О. Зміна параметрів підігрівних установок при переході до двотрубної системи теплопостачання мікрорайону. . , . С. 2-7.

301196. Тексти лекцій з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів кафедри військової підготовки ВОС 030400, 030500. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

301197. Янюк С. Моніторинг відвідування бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. . , . С. 16-21.

301198. Worter und Wendungen. Veb Bibliographisches Institut. Leipzig, 1962. 792 S.

301199. Worterbuch Deutsch-Russisch. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1974. 718 S.

301200. Очеретько Л. М., Кузнецова В. Б. Недоліки ПДВ з прийняттям нового Податкового кодексу і можливості їх вирішення. . , .

301201. Worterbuch Deutsch-Russisch. Veb Verlag Enzyklopadie. Leipzig, 1962. 720 S.

301202. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. экономики и организац. производства Методические указания и справочные материалы по курсовому проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1979. 47 с.

301203. Кисіль С. В. Методика оцінки додаткових послуг рейтинговим методом : [залізничих підприємств]. . , . С. 8-13.

301204. Yermakova A., Ratnikov V. What are classes and the class struggle?. Progress Publishers. Moscow, 1986. 263 p.

301205. Кирисов И. Г. Анализ влияния низкого качества электрической энергии на технические показатели промышленных потребителей. . , . С. 14-19.

301206. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. экономики и организац. производства Методические указания к выполнению курсовой работы по организации и планированию производственного участка. ЗМИ. Запорожье, 1979. 48 с.

301207. Нефедов Ю. І. Про перспективи гідроударної енергетики. . , . С. 20-25.

301208. Быкова Т. И., Шелепов И. Г. Реновация турбоустановки путем выбора оптимального вакуума. . , . С. 26-33.

301209. Грищенко Т. Співпраця відділу документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки з волонтерами різних країн світу. . , . С. 22-23.

301210. Zabihailo V. In a Free Sovit Family. Politvidav Ukraini Publishers. Kiev, 1980. 71 p.

301211. Колєсніченко А. С. Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб'єктів. . , . С. 34-43.

301212. Радько І. П., Мархонь М. В. Аналіз фізико-хімічних процесів руху і нагрівання часток в потоці плазми при відновленні контактних вузлів. . , . С. 44-49.

301213. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. Междунар. отношения. Москва, 1975. 240 с.

301214. Grin M. F., Kazansky N. N., Lashuk L. P. Soviet Union. A Geographical Survey. Progress Publishers. Moscow, 1976. 278 p.

301215. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-жовтень 2015 року. . , . С. 58-67.

301216. Гарагонич А. Использование лизинговых компаний при финансировании строительства. . , . С. 18-22.

301217. В. І. Ленін, КПРС про соціалістичне змагання. Політвидав. Київ, 1982. 490 с.

301218. Очеретько Л. М., Солодовнік М. В. Проблеми відображення в обліку основних засобів. . , .

301219. Налогообложение операций возврата объекта финансового лизинга. . , . С. 25-28.

301220. Pfeifer H. Theorie linearer Bauelemente. Akademie-Verlag. Berlin, 1970. 195 S.

301221. Очеретько Л. М., Федоряк А. В. Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві. . , .

301222. Андерсон Т. Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 7. Друга етика. . , . С. 3-26.

301223. Pfeifer H. Die Elektronenrohre. Akademie-Verlag. Berlin, 1970. 104 S.

301224. Листрова С. Заключение трудового договора с председателем правления ОСМД. . , . С. 49-55.

301225. В. І. Ленін, КПРС про соціалістичну законність і правопорядок. Політвидав України. Київ, 1982. 715 с.

301226. Опанасюк Ю. І. Інноваційний прогрес як новий тип суспільного розвитку. . , . С. 27-35.

301227. Лисенко М. М., Донець Й. І. Українсько-французький розмовник. Радянська школа. Київ, 1976. 200 с.

301228. Попова І. В. Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку. . , . С. 36-45.

301229. Листрова С. Можно ли с председателем правления ОСМД заключить гражданско-правовой договор. . , . С. 55-58.

301230. Ярош О. А. Теоретичні засади дослідження сучасних мусульманських рухів та організацій у контексті глобалізації. . , . С. 46-57.

301231. Буцикін Є. С. Антропологічні засади практичної орієнтації : [аналіз феноменів "укриття", "зовнішній світ", "внутрішній світ" на основі трансцендентальної методології філософій Отто Больнова та Томаса Ренча]. . , . С. 58-67.

301232. В. І. Ленін, КПРС про статут партії. Політвидав України. Київ, 1983. 452 с.

301233. Очеретько Л. М., Підлужна О. В. Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість. . , .

301234. Streng K. K. Auslandische Rohren und Halbleiterbauelemente. [o. v.]. Berlin, 1974. 84 S.

301235. Марус Д. Банковский сектор в 2016 году: тенденции, прогнозы, комментарии экспертов. . , . С. 8-16.

301236. Пертен Ю. А. Крутонаклонные конвейеры. Машиностроение. Ленинград, 1977. 216 с.

301238. Грибанов Ю. 6 современных тенденций в финансовом секторе : [отказ от наличных, альтернативные способы инвестирования проектов, индивидуализация клиентских отношений и др.]. . , . С. 17-19.

301239. Technische Mechanik. Werkstoffe. Werkstoffprufung. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1970. 683 S.

301240. Шерман А. Банки против финтех-компаний: сила и слабость заклятых друзей : [финтех - мобильниый банкинг]. . , . С. 23-25.

301241. Блозва Л. М. Прогрес індустрії Ні-Тесн і Ні-Нume та перспективи преображення людини. . , . С. 68-78.

301242. Ярошенко В. Комплексный анализ директ-банкинга : [филиальные отделения коммереческих банков]. . , . С. 26-30.

301243. Омельченко Ю. О. Проблема перетворення людської природи в епоху "розумних" речей. . , . С. 79-90.

301245. Серов Е. Организация работы с приоритетными клиентами : [банковский менеджмент]. . , . С. 33-41.

301246. Сенченко А. Я. Цивілізаційний вимір феномену духовності та втілення її в українських реаліях : [досліджується смисл і значення духовності в соціокультурній діяльності суспільства і людини]. . , . С. 91-100.

301247. Кибератаки в финансовом секторе: факты и тенденции : [анализ киберпреступлений в электронной коммеции в 2015 году]. . , . С. 42-43.

301248. Джеффри М. Не все клиенты одинаковы. Определение ценности клиента : [банковские услуги]. . , . С. 47-53.

301249. Кононенко Т. В. М. О. Бердяєв: досвід персоналістичної філософії : [аналізується філософська концепція М. О. Бердяєва. Досліджуються проблеми людини, особистості, свободи та творчості. Особистість як явище духовне і релігійне]. . , . С. 101-111.

301250. Директ-маркетинг в банковской сфере : [реклама в финансовой среде]. . , . С. 54-56.

301251. Ленін великий нам путь осіяв. Політвидав України. Київ, 1985. 178 с.

301252. Гринчишин Д. Г., Гумецька Л. Л., Карпова В. Л. Короткий тлумачний словник української мови. Радянська школа. Київ, 1978. 296 с.

301253. Ленін з нами. Дніпро. Київ, 1969. 211 с.

301254. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 503 с.

301255. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2016. 68 c.

301256. Ленін з нами. Дніпро. Київ, 1969. 262 с.

301257. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

301258. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 94 с.

301259. Резников А. Л., Неверов В. А. Инженерные вопросы проектирования генеральных планов промышленных предприятий. Стройиздат. Ленинград, 1975. 200 с.

301260. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 158 с.

301262. Клочков І. В. Антропологічна топологія герметичної традиції епохи Відродження : [розглядається філософська спадщина епохи Відродження, а саме: людина, як специфічний феномен становлення буття, яка має риси, пов'язані з визначенням спіритуалістичного змісту]. . , . С. 112-122.

301263. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 61 с.

301264. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2016. 48 с.

301265. Слюсаренко Ю., Матвєєв І., Кісіль А., Іщенко Ю. Романов О., Кошелєва Н. Вирішення геотехнічних проблем реконструкції поштової площі в Києві. . , . С. 4-7.

301266. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2016. 71 с.

301267. Константін Т. Викрадення академіка Робеску. Рад. письменник. Київ, 1968. 206 с.

301269. Константін Т. Зірка впаде опівночі. Рад. письменник. Київ, 1960. 331 с.

301270. L'Ukraine Sovetique. Politvidav oukraini. Kiev, 1981. 191 p.

301271. В. І. Ленін про розвиток соціалістичної економіки. Політвидав України. Київ, 1970. 306 с.

301272. Дубровский М., Мельцов Г., Перейрас-Папова Р., Жусупбеков А. Некоторые инновационные конструкторско-технологические решения для берегового и шельфового строительства. . , . С. 8-12.

301273. Конституція незалежної України. Право. Київ, 1995. 380 с.

301274. Конституція незалежної України. Право. Київ, 1997. 268 с.

301275. В. І. Ленін про Україну. Політвидав. Київ, 1969. 720 с.

301276. Кильвандер Э. Я., Сильченко К. В., Шариков В. В., Калюх Ю. И., Шокарев В. С., Клименко О. А., Берчун В. П. Устройство глубокого котлована 18-ти этажного здания в стесненных условиях городской застройки г. Ялты на оползневой территории при сейсмических нагрузках 8 баллов. . , . С. 13-16.

301277. В. І. Ленін про Україну. Політвидав. Київ, 1969. 760 с.

301278. Конституція України. Преса України. Київ, 1997. 80 с.

301279. Михно Е. П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Атомиздат. Москва, 1979. 287 с.

301280. Лучковский И. Я., Самородок А. В. К определению расчетных параметров упругого конечного слоя. . , . С. 17-20.

301281. В. І. Ленін про Україну. Політвидав. Київ, 1977. 632 с.

301283. В. І. Ленін про Україну. Політвидав. Київ, 1977. 547 с.

301284. L'Ukraine. Sur la voi e D'Octobre. . Kiev, 1978. 200 p.

301285. Юхименко А. І. Технологічні аспекти горизонтального армування ґрунтів основ фундаментів бурозмішувальним методом. . , . С. 21-25.

301286. Собуцький В. О., Гупалюк В. М. Геотехнічна категорія складності будівельного об'єкту. . , . С. 6-11.

301287. Копиленко О. Твори. Молодь. Київ, 1955. 541 с.

301288. Фомин В. Л. Краткий русско-испанский и испанско-русский математический словарь. Русский язык. Москва, 1978. 263 с.

301289. Стрєлкова А. Ю. Інтерпретація буддійського поняття порожнечі у "Грідая-сутрі". . , . С. 123-132.

301290. Шевчук Ю. А. Феномен гіпертексту і концептуальні стратегії постструктуралізму. . , . С. 133-141.

301291. Кравцов В. Н., Лапатин П. В. Исследование свойств мелкого и среднего песков при совместных воздействиях на них статической и динамической нагрузок. . , . С. 12-15.

301292. Копиленко О. Л. "Сто днів" Центральної Ради. Україна. Київ, 1992. 204 с.

301293. Кисельов М. М., Гвоздяк В. М. Інтегративні тенденції сучасного наукового пізнання : [зроблено спробу проаналізувати можливості та засоби поєднання двох блоків сучасної науки - природознавства та соціогуманітарії. Визначається роль міждисциплінарного підходу в інтеграції знання]. . , . С. 142-151.

301295. Копиленко О. Л. "Українська ідея" М. Грушевського. Либідь. Київ, 1991. 184 с.

301296. Очеретько Л. М., Горячковська Ю. С. Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціях з експорту товару. . , .

301297. Барна Н. В. Художня діяльність у контексті розвитку візуальних арт-практик : [аналізується напрямок феноменологічної естетики та формальної школи, які були поєднані та протистояли марксистському тиску універсалізації праксису мистецтва до загальних категорій]. . , . С. 152-160.

301298. Чирва В. М., Настич О. Б., Романенко К. М., Савченко А. А. Дослідження сейсмостійкості промислової споруди та ефективності її превентивного підсилення композитними стрічками. . , . С. 16-18.

301299. Studii si cercetari de mecanika aplicata. Romine Editura Academiei Republicii Populare. Bucuresti, [1956]. P. 815-1101

301301. Яркин В. В., Кухарь А. В. Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на НДС конструкций плитного фундамента. . , . С. 19-21.

301302. Studii si cercetari de mecanika aplicata. Romine Editura Academiei Republicii Populare. Bucuresti, 1956. P. 307-576

301303. Studii si cercetari de mecanika aplicata. Romine Editura Academiei Republicii Populare. Bucuresti, 1956. P. 583-801

301304. Балінченко С. П. Особливості реалізації механізмів тиску і переконання в умовах соціокультурних перетворень. . , . С. 161-172.

301306. Дмитренко К. С. "Життєсвіт" і "система" в процесі глобалізації суспільства: порівняльний аналіз евристичного застосування концепцій. . , . С. 173-182.

301307. Семенюк С. Д. Железобетонные фундаменты из перекрестных балок в сложных грунтовых условиях. . , . С. 22-25.

301308. Богдановський І. В. Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій. . , . С. 183-193.

301309. Федоренко Н. І. Студентська молодь України: формування адаптаційного потенціалу майбутнього фахівця : [характеристика соціальних особливостей студентської молоді. Інноваційні технології освітньої діяльності, спрямовані на формування адаптаційних умінь]. . , . С. 194-205.

301310. Новский А. В., Новский В. А. Особые свойства известняка-ракушечника Одесского региона. . , . С. 26-29.

301311. Шокарев В. С. Исследования влияния разломно-трещенных зон в основании здания на несущую способность свай. . , . С. 30-33.

301312. Очеретько Л. М., Тимошенко А. Ю. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства. . , .

301314. Леніну студентство присягає. Київський ун-т. Київ, 1969. 188 с.

301315. Коптілов В. В. У світі крилатих слів. Веселка. Київ, 1976. 200 с.

301316. Леонов М. П. Опади на замовлення. Знання. Київ, 1966. 40 с.

301317. Коралов Е. Школа мужніх. Рад. письменник. Київ, 1960. 338 с.

301318. Корбач І. Сотники. Укр. центр духовн. культури. Київ, 1995. 304 с.

301319. Довгань А. Издания искусствоведческой тематики как составляющая документного ресурса научной библиотеки Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. . , . С. 24-27.

301320. Корисні копалини України - на службу комуністичному будівництву. АН УРСР. Київ, 1962. 272 с.

301321. Вербова В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення науково-педагогічних досліджень Національної академії педагогічних наук України. . , . С. 28-31.

301322. Лобода Г. Молодіжна толока: "Бібліотека єднає молодь". Пізнавально, захопливо, корисно. . , . С. 32-33.

301323. Коритко Р. Ф. Брати Рогатинці. Червона калина. Львів, 1999. 296 с.

301324. Коритко Р. Ф. Гра ва-банк. Молодь. Київ, 1989. 208 с.

301325. Лепкий Б. Твори. Наукова думка. Київ, 1997. 694 с.

301326. Zaitchik M. Y. Problemes et exercices d'electrotechnique generale. Mir. Moscou, 1980. 366 p.

301327. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электрические машины и аппараты Методические указания по дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1975. 55 с.

301328. Гурова Д. Д. Розвиток екстремального туризму в світі. . , . С. 321-323.

301329. Кукліна Т. С. Прогнозування ризиків в туристичній галузі. . , . С. 323-325.

301330. Лепкий Б. С. Мотря. Дніпро. Київ, 1992. 464 с.

301331. Zajic V. High Voltage Circuit-Breakers. Artia. Prague, 1957. 323 p.

301332. Патлах І. М. Управління репутаційними ризиками в туризмі. . , . С. 325-326.

301333. Лепкий Б. С. Не вбивай. Батурин. Дніпро. Київ, 1992. 535 с.

301334. Навчальні матеріали онлайн : [електронна бібліотека книг та періодики на різноманітну тематику]. [б. в.]. [Б. м.], 2010-2017.

301335. Зацепіна Н. О., Яковлєва А. Ю. Соціальні аспекти туристської цінності як елементу задоволеності якістю послуг туристської індустрії. . , . С. 327-328.

301336. Лепкий Б. С. Полтава. Дніпро. Київ, 1992. 487 с.

301337. Лозова О. А. Креативний підхід до управління організацією. . , . С. 328-330.

301338. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Державне та регіональне управління" для студентів факультету економіки та управління всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 86 с.

301339. Бєлікова М. В. Провідні музеї України: запровадження інноваційних технологій в практику музейної справи. . , . С. 330-331.

301340. Очеретько Л. М., Федоряк А. В. Податковий облік втрат матеріальних цінностей з причин суб'єктивного характеру. . , .

301341. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Державне та регіональне управління" для студентів факультету економіки та управління всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 90 с.

301342. Шевченко О. В. Тенденції розвитку підприємств туристичного бізнесу в Україні. . , . С. 332-333.

301343. Корн В., Корн І. Мавр і лондонські граки. Веселка. Київ, 1966. 360 с.

301344. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки для виконання контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Економічна теорія" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 82 с.

301345. Лесин В. М. Як працювати з книгою. Вища школа. Київ, 1989. 71 с.

301346. Романенкова Л. О. Деякі питання підвищення мотивації студентів в процесі навчання. . , . С. 334-335.

301347. Мамотенко Д. Ю. Напрями реалізації принципів стійкого розвитку в туризмі. . , . С. 335-337.

301348. Лещенко М. Н. Могутній виступ селянства. Знання. Київ, 1972. 48 с.

301349. Корнієнко Е. А. Славний провісник нового суспільства. Знання. Київ, 1971. 48 с.

301350. Как менялся украинский рынок труда в 2015 г. : [основные показатели: средняя зарплата по отраслям, критерии привлекательности работодателя (реальные и желаемые), структура резюме по профессиональным сферам, конкуренция на рынке труда и др.]. . , . С. 6-7.

301351. Zbior zadan z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych. Panstwowo wydawnictwo naukowe. Warszawa, 1977. 449 s.

301352. Корнієнко М. І. Виборча система СРСР - соціалістичний демократизм у дії. Знання. Київ, 1980. 48 с.

301353. Лещенко М. Н. Утворення союзу робітничогокласу і селянства в роки першої російської революції. Знання. Київ, 1975. 48 с.

301354. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємстві. . , .

301355. Корнійчук О. Е. Вибрані твори. Таврія. Сімферополь, 1976. 176 с.

301356. Zeller W., Franke A. Das physikalische Rustzeug des Ingenieurs. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1968. 708 S.

301357. Шелеметьєва Т. В. Вплив якості продукції на обсяги реалізації та ефективність виробництва. . , . С. 337-338.

301358. Лещенко М. Н. Фрідріх Енгельс і революційний рух на Україні. Знання. Київ, 1970.

301359. Корнійчук О. Е. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 1990. 608 с.

301360. Корнієнко О. М. Проблеми та перспективи розвитку економічного туризму в Запорізькій області. . , . С. 338-340.

301361. Корнійчук О. Е. Драматичні твори. Мистецтво. Київ, 1955. 339 с.

301362. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электропривод и автоматизация пром. установок Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Промышленная электроника". ЗМИ. Запорожье, 1980. 33 с.

301363. Zherebtsov I. P. Fundamentals of radio. Mir. Moscow, 1976. 822 p.

301364. Корнійчук О. Е. Драматичні твори. Мистецтво. Київ, 1955. 347 с.

301365. Корнілов А. К. Братерство. Знання. Київ, 1974. 64 с.

301366. Лещенко М. П. Ванда Василевська. Дніпро. Київ, 1986. 150 с.

301367. Корнющенко І. П. Назавжди лишились молодими. Молодь. Київ, 1988. 104 с.

301368. Лещенко О. Л. Україна на міжнародній арені (1945-1949). Наукова думка. Київ, 1969. 288 с.

301369. Коров'яковська Н. В. Вплив науково-технічної революції на характер і зміст праці. Політвидав. Київ, 1975. 120 с.

301370. Журавльова С. М. Роль готельного господарства в економіці країни. . , . С. 340-342.

301371. Никоненко С. В. Імідж ВНЗ як важливий елемент конкурентоспроможності. . , . С. 342-343.

301372. Булатов С. В. Методи організації та проведення дозвілля для студентів. . , . С. 343-344.

301373. Вертегель Р. С. Брендинг міст: особливості та можливості. . , . С. 345-346.

301374. Бабіч А. Є. Сучасний стан розвитку маркетингу туризму в Запоріжжі та області. . , . С. 346-348.

301375. [рейтинг-2015 лучших компаний и HR-команд в номинациях: сильный менеджмент (как HR-бренд), лучшая HR-команда, лучшая корпоративная образовательная программа, лучшее инновационное решение на рынке HR, лучшая стратегия на рынке HR и др. Комментарии]. . , . С. 20-38.

301376. Бут Т. В. Сучасні наукові підходи щодо соціально-економічного розвитку регіону. . , . С. 348-349.

301377. Каптюх Т. В. Специфіка організації та управління в сфері туризму. . , . С. 350-351.

301378. Хохотва Д. С., Зацепіна Н. О. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. . , . С. 352-353.

301379. Губка К. В., Гурова Д. Д. Аналіз розвитку промислового туризму. . , . С. 353-355.

301380. Моргунова М. О. Езотеричний туризм в Україні. . , . С. 355-356.

301381. Баранік Г. Ю., Яковлєва А. Ю. Релігійний туризм в християнстві. . , . С. 357-358.

301382. Липа Ю. Козаки в Московії. Роман із 17 століття. Дніпро. Київ, 2000. 175 с.

301383. Негонова А. О., Кукліна Т. С. Якісь та культура обслуговування в ресторанній галузі. . , . С. 358-360.

301384. Смола Ю. О., Журавльова С. М. Проблеми та недоліки в розвитку готельного господарства в Україні. . , . С. 360-362.

301385. Науменко А. И. Джайлоо-туризм. . , . С. 362-363.

301386. Андрєєв А. А., Яковлєва А. Ю. Етнофестивалі України та їх туристична привабливість. . , . С. 363-365.

301387. Липа Ю. Призначеня України. Просвіта. Львів, 1992. 272 с.

301388. Василик К. О., Гурова Д. Д. Розвиток військового туризму в світі та Україні. . , . С. 365-367.

301389. Шипуш К. С., Гурова Д. Д. Розвиток релігійного туризму. . , . С. 367-369.

301390. Бусол К., Гурова Д. Д. Сільський туризм - майбутнє туристичної галузі України. . , . С. 369-370.

301391. Очеретько Л. М., Пальцева М. В. Шляхи удосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів. . , .

301392. Саміло Н. А., Гурова Д. Д. Технології майбутнього: яких розробок очікувати в туризмі найближчого часу?. . , . С. 371-372.

301393. Пономаренко Т. А., Патлах І. М. Особливості управління підприємствами туристичної сфери. . , . С. 372-374.

301394. Скляр В. О., Бут Т. В. Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі. . , . С. 374-376.

301395. Шишлаков М. Ю., Романенкова Л. О. Особливості велосипедного туризму. . , . С. 376-377.

301396. Керекеша В. С., Патлах І. М. Значення управління персоналом в туристичній діяльності. . , . С. 378-379.

301397. Мартиненко К. Д,, Патлах І. М. Ефективне управління персоналом як ключовий фактор підвищення якості туристичних послуг. . , . С. 379-381.

301398. Погоріла Ю. В., Патлах І. М. Механізм підвищення ефективності управління персоналом у готельному бізнесі. . , . С. 381-382.

301399. Багдасарян В. К., Вертегел Р. С. Маркетинг регіонів. . , . С. 383-384.

301400. Королович В. Три золоті слова. Карпати. Ужгород, 1968. 239 с.

301401. Казка А. Ю., Никоненко С. В. Імідж ВНЗ та його вплив на конкурентоспроможність спеціальностей. . , . С. 384-385.

301402. Корольков Ю. М. Кіо ку міцу! Цілком таємно, в разі небезпеки - спалити!. Дніпро. Київ, 1974. 658 с.

301403. Коротич В. О. Десяте травня. Дніпро. Київ, 1978. 152 с.

301405. Коротич В. О. Лице ненависті. Дніпро. Київ, 1984. 144 с.

301406. Коротич В. О. Побачити зблизька. Молодь. Київ, 1980. 184 с.

301408. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. технологии литейного производства Методические указания по расчету экономической эффективности применения новой технологии и техники в литейных цехах. ЗМИ. Запорожье, 1978. 30 с.

301409. Липовченко М. М. На службі антинародної політики. Знання. Київ, 1973. 62 с.

301410. Zimmer W. Korrosion der Metalle. Veb Fachbuchverlag. Leipzig, 1970. 195 S.

301411. Лисенко В. Г. Шляхом братерського єднання. Знання України. Київ, 1974. 60 с.

301412. Короткий російсько-український словник з машинознавства та металообробки. [б. в.]. Дніпропетровськ, 1993. 76 с.

301413. Zimmermann E. Festigkeitslehre. Fzchbuchverlag GmBH. Leipzig, 1953. 120 S.

301414. Короткий російсько-український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів. Основа. Харків, 1993. 89 с.

301415. Курячая Е., Шершень М. Дорогие товарищи : [средняя зарплата у топ-менеджера в Украине меньше, чем у квалифицированного программиста]. . , . С. 18-19.

301416. Очеретько Л. М., Таран М. М. Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря. . , .

301417. ZInoviev V. A. Theory of Mechanisms and Machines. The higher school publishing house. Moscow, 1963. 238 p.

301418. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. оборудование и технология сварочного производства Методические указания к лабораторным работам по курсу "Контроль качества сварки". ЗМИ. Запорожье, 1980. 59 с.

301419. Гриньков Д., Гонтарь В. Отчет не отдают : [Бизнес публикует данные о рекордных убытках некоторых банков, информацией о которых Нацбанк делиться не спешит]. . , . С. 56-57.

301420. Хуторян Н. М., Зуб І. В., Єринов Д. А. Короткий юридичний словник. Політвидав України. Київ, 1989. 189 с.

301421. Шевченко Н., Трубникова Н. Чудеса в решете : [производство решетчатого настила стало палочкой-выручалочкой для украинского производителя металлоконструкции]. . , . С. 76-79.

301422. Корсунь-Шевченківська битва. Політвидав України. Київ, 1968. 288 с.

301423. Zlenko A. Unesco and Problems of the Present. Politvidav Ukraini Publishers. Kiev, 1984. 198 p.

301424. Лисенко О. Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції. Знання. Київ, 1974. 62 с.

301425. Karpov A., Semiriahin S., Novokhatskiy A. Analysis of concentrate quality index effect on strength power of coal coke = Анализ влияния показателей качества угольного концентра на прочность получаемого кокса. . , . P. 88-93.

301426. Корчак Я. Як любити дітей. Рад. школа. Київ, 1976. 160 с.

301427. Лисенков С. Л., Тихомиров О. Д. Закон "Про вибори народних депутатів України". Либідь. Київ, 1998. 183 с.

301428. Косач Ю. М. Володарка Понтиди. Рад. письменник. Київ, 1987. 262 с.

301429. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. радиотехники Антенны и устройства СВЧ. Программа, методические указания и контрольная работа № 2. ЗМИ. Запорожье, 1980. 58 с.

301431. Косенко М. Ю., Кравченко Є. Є. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів. ЛДУ. Львів, 1961. 70 с.

301432. Очеретько Л. М., Залісська К. Р. Оподаткування прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами). . , .

301433. Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни. Політвидав України. Київ, 1969. 340 с.

301434. Семирягин С. В., Дорогой Е. В., Кузнецов Д. Ю. Оценка перспектив расширения сырьевой базы черной металлургии за счет вовлечения в производство отходов угледобычи. . , . С. 94-101.

301435. Шубин Ю. П., Бровендер Ю. М. Распределение элементов-примесей в процессе выплавки меди. . , . С. 107-112.

301436. Zotov V. Theorie marxiste-leniniste de la societe. Editions du Progress. Moscou, 1985. 364 p.

301437. Кухарев А. Л. Исследование режимов работы батарей конденсаторов в системе электроснабжения ферросплавного завода. . , . С. 157-163.

301438. Косничук В. І. Фізкультура - кровна справа комсомолу. Молодь. Київ, 1960. 72 с.

301439. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. радиотехники Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Электронные и квантовые приборы СВЧ". ЗМИ. Запорожье, 1979. 42 с.

301440. Рутковский Ю. А., Зинченко А. М., Стародубов С. Ю. Основатель инженерной школы горных механиков и машиностроителей России (к 175-летию со дня рождения И. А. Тиме). . , . С. 60-64.

301441. Буслаева Е. В. Личностно-ориентированный подход в преподавании физики в вузе. . , . С. 133-137.

301442. Костенко А. І. Леся Українка. Дніпро. К., 1985. 393 с.

301443. Zolotarevsky L. A. Invitation to a dialoge. Progress Publishers. Moscow, 1981. 144 p.

301444. Зоря О. П., Мульченко Д. І. Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами. . , .

301445. Литвин В. Політична арена України. Абрис. Київ, 1994. 495 с.

301446. Кузнецов Д. Ю. Эволюция физико-химических свойств и качества автомобильного листа из малокремнистых сталей. . , . С. 129-134.

301447. Ершов В. М., Русанова Н. В. Влияние электроискрового легирования на структуру твердых сплавов. . , . С. 156-161.

301448. Селезнев М. Е. Определение максимального усилия при поперечной резке толстолистовых раскатов шевронным ножом сложной формы. . , . С. 173-178.

301449. Костер Ш. Де. Легенда про Уленшпігеля і Ламме Гудзака, проїхні пригоди героїчні, веселі та славетні у Фландрії та інших країнах. Веселка. Київ, 1979. 247 с.

301450. Лахтин К. И., Симонова И. Н., Симонов С. И. Основные принципы проектирования остановок общественного транспорта. . , . С. 206-213.

301451. Корсунов К. А. Компьютерное моделирование эволюции формы электрической дуги в канале плазмотрона. . , . С. 223-228.

301452. Костер Ш. Д. Легенда про Уленшпігеля. Рад. школа. Київ, 1955. 125 с.

301453. Литвин М. Р., Науменко К. Е. Українські січеві Стрільці. Знання України. Київ, 1992. 48 с.

301454. Zrazhevskaya T. A., Popova G. A. English for advanced students. International Relations Institute Publishing House. Moscow, 1961. 167 p.

301455. Полилов Е. В., Руднев Е. С., Скорик С. П. Робастное управление двухмассовым электромеханическим объектом. . , . С. 229-233.

301457. Біленко О. В. Методичні підходи до організації системи управління персоналом фінансових установ. . , . С. 13-14.

301458. Zweig S. Novellen. Verlag fur fremdsprachige Literatur. Moskau, 1959. 519 S.

301459. Бойченко В. С. Дослідження стану економічної активності населення. . , . С. 14-16.

301460. Василичев Д. В. Формування системи оцінки інноваційної активності персоналу підприємства. . , . С. 16-18.

301461. Костюк Є. Нові рекорди. Молодь. Київ, 1966. 38 с.

301462. Васильєва О. О. Резерви продуктивності праці в галузі сільського господарства. . , . С. 18-19.

301463. Галан О. Є. Кваліметрична оцінка трудового потенціалу промислових підприємств. . , . С. 20-21.

301464. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электрические машины Методические указания по дипломному проектированию. ЗМИ. Запорожье, 1980. 70 с.

301465. Зоря О. П., Борисенко Т. М. Організація обліку операцій з банківськими металами ПАТ КБ "Приватбанк". . , .

301466. Гіль Л. А. Місце нематеріальної мотивації в системі методів управління персоналом. . , . С. 22-23.

301467. Горбань С. Ф. Пріоритетні напрями розвитку людського капіталу. . , . С. 23-25.

301468. Литвин М. С. Артем Ведель. Могутній дух Мазепи. Укр. письменник. Київ, 1997. 143 с.

301469. Зубрицька Я. О. Модель оцінювання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства агропромислового комплексу. . , . С. 25-27.

301470. Карпенко А. В. Система оцінки інноваційної активності персоналу. . , . С. 27-29.

301471. Карпенко А. В. Управління розвитком персоналу. . , . С. 29-31.

301472. Коваленко М. О. Концепція персонал-контролінгу. . , . С. 31-33.

301473. Костюк О. Л. Francais niveau Intermediaire DELF. Перун. Київ, 2001. 224 с.

301474. Кригульська Т. Б. Організаційна культура підприємства: деякі аспекти визначення та структуризації. . , . С. 33-37.

301475. Зоря О. П., Довбиш Т. В. Методика аналізу та оцінки необоротних активів ПАТ КБ "Приватбанк". . , .

301477. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. начертательной геометрии и черчения Методические указания по выполнению перспективного изображения оборудования по курсу "Основы жудожественного конструирования". ЗМИ. Запорожье, 1981. 54 с.

301478. Levai Z. Bibliography of Planetary Mechanism. Budapest University of Technology. Budapest, 1969. 84 p.

301479. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. физики Методические указания к лабораторным работам по физике: колебания и волны. ЗМИ. Запорожье, 1978. 52 с.

301480. Литвинець І. І. Маоізм - ворог молодого покоління. Знання України. Київ, 1981. 48 с.

301481. Литвинець М. Червоний грім. Лірика. Молодь. Київ, 1966. 144 с.

301482. Зоря О. П., Лагода О. А. Організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. . , .

301483. Мірошниченко Л. Г. Проблема безробіття на ринку праці в Україні. . , . С. 37-38.

301484. Плинокос Д. Д. Державне регулювання експорту освітних послуг. . , . С. 39-40.

301485. Пругло О. В. Активна політика зайнятості на фіксованому ринку праці Запорізької області. . , . С. 40-41.

301486. Максименко І. Я. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах. . , .

301487. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Рухливі ігри для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

301488. Селіверстов В. В. Оцінювання впливу інструментів моніторної політики євро-системи на цінову стабільність. . , . С. 42-43.

301489. Максименко І. Я. Особливості обліку нематеріальних активів бюджетних установ в умовах трансформації обліку до міжнародних стандартів. . , .

301490. Соколов А. В. Комплексна система оцінки персоналу. . , . С. 43-45.

301491. Трифонов Г. Ф. Про необхідність створення інноваційної організаційної системи управління персоналом. . , . С. 45-46.

301492. Цуркан В. П. Шляхи удосконалення стимулювання праці по результатам діяльності за рік. . , . С. 47-48.

301493. Лищенко О. Г., Півненко В. В. Оптимізація амортизаційної політики підприємства. . , .

301494. Біленко О. В., Гаврелюк П. Ю. Аналіз соціальних проблем в Україні. . , . С. 48-50.

301495. Біленко О. В., Сіващенко В. Г. Стимулювання економічної активності населення України. . , . С. 50-52.

301496. Лиходід М. Будьонівка для сина. Промінь. Дніпропетровськ, 1979. 158 с.

301497. Біленко О. В., Чорна М. В. Аналіз формування людського капіталу в Україні. . , . С. 52-54.

301498. Бойченко В. С., Василенко А. В. Аналіз трудової мобільності в Україні. . , . С. 54-55.

301499. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электропривода и автоматизац. пром. установок Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Автоматизированный электропривод". ЗМИ. Запорожье, 1981. 77 с.

301500. Лиходід М. Криниця і небо. Промінь. Дніпропетровськ, 1983. 94 с.

301501. Бойченко В. С., Малько О. К. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності робочої сили. . , . С. 56-57.

301502. Костюк Ю. Драматург- новатор. Знання. Київ, 1965. 47 с.

301503. Василичев Д. В., Калашник С. Аналіз системи оцінки персоналу підприємств. . , . С. 57-59.

301504. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. радиотехники Методические указания и контрольные задания по курсу "Электрорадиоизмерения". ЗМИ. Запорожье, 1982. 54 с.

301505. Панченко О. М. Сучасні інноваційні процеси: чинники та особливості організації в умовах глобалізації. . , .

301506. Васильєва О. О., Григорьєв А. С. Особливості мотивування персоналу торгівельних підприємств системи. . , . С. 59-61.

301507. Васільєва О. О., Семененко К. В. Перспективи зайнятості молоді Запорізької області. . , . С. 61-63.

301509. Васильєва О. О., Ткаченко А. Ю. Сучасні технології управління професійним розвитком персоналу на підприємстві. . , . С. 63-64.

301510. Методические рекомендации по использованию проблемных ситуаций по курсу физики. [б. и.]. Киев, 1982. 119 с.

301511. Горбань С. Ф., Педченко М. С. Дослідження мотивації праці управлінського персоналу. . , . С. 65-66.

301512. Костюченко В. А., Радомський С. Ю. І вражою злою кров'ю.... Молодь. Київ, 1972. 132 с.

301513. Лихолат А. В. Жовтень на Україні. Політвидав. Київ, 1967. 163 с.

301514. Горбань С. Ф.,Фомін Д. О. Удосконалення системи оцінки трудового потенціалу підприємства. . , . С. 66-68.

301515. Жданов В. В., Ліпак А. А. Український менталітет в менеджменті. . , . С. 68-70.

301516. Жданов В. В., Зубарь Ю. О. Адаптація молодих фахівців. . , . С. 70-72.

301517. Жданов В. В., Шкода Н. В. Гендерні особливості ринку праці в Україні. . , . С. 72-74.

301518. Проблематика определений терминов в словарях разных типов. Наука. Ленинград, 1976. 266 с.

301519. Зубрицька Я. О., Греджева М. О. Дослідження стану використання трудового потенціалу України. . , . С. 74-75.

301520. Костюченко Ю. П. Підручник з англійської мови. ХДУ. Харків, 1961. 311 с.

301522. Карпенко А. В., Вдовенко А. І. Трудовий потенціал підприємства. . , . С. 76-77.

301523. Карпенко А. В., Голубенко А. Ф. Маркетинг персоналу підприємства. . , . С. 78-79.

301524. Котигорошко. Веселка. Київ, 1985. 32 с.

301525. Зайчик И. Ю., Усов С. Н. Задачник по усилительным и радиоприемным устройствам. Высш. школа. Москва, 1974. 359 с.

301526. Карпенко А. В., Педь М. Г. Розробка та впровадження системи оцінки ефективності керівників. . , . С. 79-81.

301527. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків. Україна. Київ, 1993. 380 с.

301528. Лі Г. Убити пересмішника. Молодь. Київ, 1975. 272 с.

301529. Карпенко А. В., Соловей Є. О Управління інноваційною активністю персоналу підприємства. . , . С. 81-83.

301530. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. . , .

301531. Карпенко А. В., Фещенко І. О. Розробка системи мотивації молодих працівників на промисловому підприємстві. . , . С. 83-85.

301532. Барченко Т. Н., Закиров Р. И. Электроснабжение промышленных предприятий. ТПИ. Томск, 1981. 93 с.

301533. Котляр М. Ф. Київська русь - колиска трьох братніх народів. Знання УРСР. Київ, 1981. 48 с.

301534. Карпенко А. В., Тесля Ю. Ю. Дослідження зайнятості інвалідів в Україні. . , . С. 85-87.

301535. Лібман З. Я. Чарлз Діккенс. Дніпро. Київ, 1982. 186 с.

301536. Карпенко А. В., Шаркова Ю. Г. Формування трудового потенціалу в умовах розвитку державно-приватного партнерства. . , . С. 87-89.

301537. Котляр М. Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні XIV-XVIII ст.. Наукова думка. Київ, 1981. 239 с.

301538. Лігостов В. Катастрофа в раю. Космічний репортаж, усмішки. Рад. письменник. Київ, 1967. 211 с.

301539. Взятышев В. Ф., Старовойтова Е. М. Учебное пособие по курсам "Основы конструирования и надежности РЭА", "Конструирование и технология приборов СВЧ": влияние тепловых процессов на работу радиоэлектронных аппаратов, устройств СВЧ и функциональной электроники. МЭИ. Москва, 1980. 102 с.

301540. Лищенко О. Г., Кукоба Г. М. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи. . , .

301541. Ліндгрен А. Брати Лев'яче Серце. Веселка. Київ, 1985. 158 с.

301542. Кригульська Т. Б., Карепіна А. В. Молодіжне безробіття в Україні: причини та шляхи подолання проблеми. . , . С. 89-91.

301543. Соколов А. В., Домашенко С. В. Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів. . , . С. 91-92.

301544. Соколов А. В., Кучер О. О. Формування та використання людського потенціалу в Україні. . , . С. 93-94.

301545. Котляревський І. П. Повне зібрання творів. АН УРСР. К., 1953. 184 с.

301546. Соколов А. В., Петрик Є. А. Мобільність персоналу підприємства. . , . С. 94-96.

301547. Русско-французский политехнический словарь. Русский язык. Москва, 1980. 800 с.

301548. Соколов А. В., Рихлова А. О. Аналіз демографічної ситуації в регіоні. . , . С. 96-97.

301549. Зубрицька Я. О., Міщенко С. В. Визначення особливостей демографічної бази відтворення трудового потенціалу Запорізької області. . , . С. 98-99.

301550. Ліндгрен А. Пеппі Довга Панчоха. Веселка. Київ, 1977. 268 с.

301551. Левченко Н. М., Авраменко К. В. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам. . , .

301552. Котляревський І. П. Твори. Дніпро. К., 1969. 272 с.

301553. Ліпатов В. В. І це все про нього.... Дніпро. Київ, 1980. 410 с.

301554. Клюшник Д. Г. Об'єктивація лінгвокультурної домінанти Arbeit в німецькомовній картині світу. . , . С. 100-101.

301555. Остяк А. Є. Актуальність вивчення ділової іноземної мови для роботи менеджера. . , . С. 102-103.

301556. Левченко Н. М., Песеукова А. В. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту. . , .

301557. Бабенко К. П., Мізіна А. А. Особливості складання листа-запиту в діловому англійському мовленні. . , . С. 103-105.

301558. Лісниченко Т. М. Житлові права громадян. Політвидав України. Київ, 1976. 24 с.

301559. Бабенко К. П., Ліпак А. А. Особливості складання листа-пропозиції у діловому англійському мовленні. . , . С. 105-107.

301560. Василенко Г. В., Свириденко К. С. Лексика кольору і світла англомовної туристичної брошури. . , . С. 107-109.

301561. Фещенко І. О. Загальна характеристика паремій в англомовній картині світу. . , . С. 109-111.

301562. Лісниченко Т. М. Організаційно-правові питання управління житловими фондами. Наукова думка. Київ, 1977. 196 с.

301563. Котляревський І. П. Вибрані твори. Дніпро. К., 1976. 280 с.

301564. Brutman A. B., Polyezhayev Y. G. The implementation of cambridge exams for teacher in Ukrainian university environment. . , . P. 111-112.

301565. Котляревський І. П. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. Наукова думка. К., 1982. 320 с.

301566. Бабенко К. П. Розвиток лексичних навичок студентів при складанні ділових листів англійською мовою. . , . С. 112-114.

301568. Кравченко А. Г. Поняття дискурсу в лінгвістиці, його характеристика і типологія. . , . С. 114-116.

301569. Левченко Н. М., Скірко М. А. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства. . , .

301570. Левченко Н. М., Головань С. В. Удосконалення обліку медикаментів та лікарських засобів в закладах охорони здоров'я. . , .

301571. Лісняк В. Уміння жити. Запорізьке кн.-газ. вид-во. Запоріжжя, 1962. 113 с.

301573. Кохан В. Золотий лабіринт. Карпати. Ужгород, 1983. 256 с.

301574. Кохан В. І. Хто стріляв?. Карпати. Ужгород, 1988. 190 с.

301575. Лісовенко Н. Я. Людина і світ ії цінностей. Знання України. Київ, 1984. 48 с.

301576. Коцюба Г. Нові береги. Дніпро. Київ, 1967. 472 с.

301577. Лісовий А. С., Лісовий К. А. Ваш почерк розповідає про Вас.... Знання. Київ, 1993. 48 с.

301578. Коцюбинський М. М. Твори. Наукова думка. Київ, 1988. 584 с.

301579. Коцюбинський М. М. Твори. Наукова думка. Київ, 1988. 496 с.

301580. Коцюбинський М. М. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 317 с.

301581. Коцюбинський М. М. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 287 с.

301582. Лісовська М., Тесленко К. Різноцвіття. Донбасс. Донецк, 1966. 271 с.

301583. Коцюбинський М. М. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 375 с.

301584. Коцюбинський М. М. Твори. Держлітвидав. Київ, 1955. 485 с.

301585. Літературне Запоріжжя. Обл. б-ка ім. О. М. Горького. Запоріжжя, 1967. 71 с.

301586. Коцюбинський М. М. Твори. Держлітвидав. Київ, 1955. 502 с.

301587. Коцюбинський М. М. Твори. Держлітвидав. Київ, 1956. 507 с.

301588. Коцюбинський М. М. Твори. Молодь. Київ, 1975. 430 с.

301589. Коцюбинський М. М. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1974. 511 с.

301590. Коцюбинський М. М. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1977. 502 с.

301591. Зуєва А. О., Горлачова В. В. Образ Японії у сучасному англомовному туристичному дискурсі. . , . С. 116-118.

301592. Прохорова П. В. Лінгвокультурний концепт Wandern в німецькомовній діалектній картині світу. . , . С. 118-120.

301593. Літературні вікторини. Рад. школа. Запоріжжя, 1961. 131 с.

301594. Антоненко А. А. Поняття і зміст інформаційного забезпечення експертної діяльності. . , . С. 121-122.

301595. Баєва Л. В. Механізм реалізації рішень місцевих рад. . , . С. 122-123.

301596. Бараннік Р. В. Внутрішнє переконання судді та суддівський розсуд: співвідношення понять. . , . С. 124-125.

301597. Болокан І. В. Особенности гражданско-правового регулирования законодательством Республики Беларусь статуса перевозчика в договоре перевозки транспортом общего пользования как публичного договора. . , . С. 125-127.

301598. Буканов Г. М. Криміналістичний аналіз обстановки місця події. . , . С. 127-129.

301599. Градецький А. В. Діяльність ЄС щодо протидії тероризму. . , . С. 129-131.

301600. Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки. Знання. Київ, 1992. 184 с.

301601. Літопис голготи України. Ред. літопису голготи України. Львів, 1993. 246 с.

301602. Konarski S. Pilipowski A. Zdobycze techniki telewizyjnej. [s. n.]. Warszawa, 1965. 480 s.

301603. Літопис комуністичного будівництва. Наукова думка. Київ, 1977. 432 с.

301604. Kovtun E. Instalacion de maquinas herramients. Alfredo Lopez. Habana, 1973. 179 p.

301605. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. экономики Моделирование, расчет и экономическое обоснование организационной системы централизованных перевозок с применением ЭВМ. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Организация, планирование и управление промышленным транспортом". ЗМИ. Запорожье, 1983. 103 с.

301606. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. физики Методические указания к лабораторным работам по физике: механика, молекулярная физика и термодинамика. ЗМИ. Запорожье, 1983. 60 с.

301607. Літопис комуністичного будівництва. Наукова думка. Київ, 1987. 334 с.

301608. Літопис шани і любові. УМК ВО. Київ, 1989. 74 с.

301609. Kuznetsov V. N. Engels' "Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy". Progress. Moscow, 1987. 80 p.

301610. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною. Веселка. Київ, 1970. 202 с.

301611. Lenin V. I. Two tactics of social-democracy in the democratic revolution. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1947. 155 p.

301612. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною. Веселка. Київ, 1976. 174 с.

301614. Кочерга І. А. Драматичні твори. Наукова думка. К., 1989. 736 с.

301615. Давиденко О. О Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та в Європейському Союзі. . , . С. 131-133.

301616. Lenin V. I. "Left-Wing" communism, an infantile disorder. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1947. 124 p.

301617. Денисенко В. В. Правовий інститут гостинності в стародавньому Римі. . , . С. 133-134.

301618. Кочерга І. А. П'єси. Молодь. К., 1976. 421 с.

301619. Купін А. П. Місце адміністративно-процесуальних гарантій у механізмі реалізації прав і свобод громадян. . , . С. 135-136.

301620. Lenin V. I. Selected works. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1947. 855 p.

301621. Крамаренко Ю. М. Особливості захисту комерційної таємниці у сучасних умовах. . , . С. 137-138.

301622. Кочерга О. Д. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова. Ан України. ІТФ. Київ, 1993. 16 с.

301623. Надієнко О. І. Досвід країн Латинської Америки у процесі реформування пенсійної системи в Україні. . , . С. 138-140.

301625. Назаренко П. Г. Криміналістичні аспекти процесу доказування на досудовому слідстві. . , . С. 140-142.

301626. Саміло Г. О. Право та мораль у сучасній політиці. . , . С. 142-143.

301627. Neuroses. Statni zdravotnicke nakladatestvi. Praha, 1961. 332 s.

301628. Зайцев А. П., Коржавин А. В., Корнеев А. И. Гражданская оборона. Воениздат. Москва, 1982. 192 с.

301629. Северин А. Ю. Відсутність фактичної можливості особи реалізувати право на захист після повідомлення їй про підозру. . , . С. 144-145.

301631. Методические рекомендации по определению экономической эффективности производства и применения высокопрочного чугуна. ЗИИ. Донецк, 1983. 60 с.

301632. Foundations of Christian Ethisc. International School Project P. O. Box 72.007. San Clemente, 1995.

301634. Foundations of Christian Ethisc. International School Project. San Clemente, 1995.

301635. Дормидонтов Е. А., Малаховский Я. Э. Немецко-русский автотракторный словарь. Русский язык. Москва, 1982. 775 с.

301636. Тимчук О. Л. Географія та детермінація злочинності в США: окремі аспекти. . , . С. 145-147.

301637. Кочерга Ю. Т. Кільце горизонту. Рад. письменник. К., 1988. 334 с.

301638. Філей Ю. В. Організаційна структура органів державної реєстрації актів цивільного стану. . , . С. 147-149.

301639. Шиян Д. С. Проблема поняття позбавлення прав займатися певною діяльністю. . , . С. 149-151.

301640. Кочура П. Ф. Золота грамота. Рад. письменник. Київ, 1960. 553 с.

301641. Кочура П. Ф. Із іскри - полум'я. Рад. письменник. Київ, 1972. 570 с.

301643. Соколов М. М., Грасевич В. Н. Электрооборудование механизмов электротермических установок. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 319 с.

301644. Шиян О. Ю. Проблема визначення поняття бюджету. . , . С. 151-153.

301645. Бахір М. В. Правовий нігілізм як чинник протиправної поведінки. . , . С. 153-154.

301646. Manganese Steel. Oliver and Boyd. Edinburgh, 1956. 128 p.

301647. Безсусідня Д. О. Правотворчі форми здійснення установчих повноважень Верховної Ради України. . , . С. 154-156.

301648. Буц О. О. Еволюція функцій держави. . , . С. 156-157.

301649. ЛКСМ України в цифрах і фактах. Молодь. Київ, 1987. 192 с.

301650. Величко О. В. Питання захисту прав сторін у договорі довічного утримання. . , . С. 158-159.

301651. Дмитренко Я. Д. Принцип прямої дії права Європейського Союзу. . , . С. 160-161.

301652. Зимняков П. П. Дискусійні питання предмету договору довічного утримання. . , . С. 161-163.

301654. Кравченко А. М. Перемога економіки соціалізму у великій Вітчизняній війні. Знання. Київ, 1975. 47 с.

301655. Лобановський Б. Б. На скелях та в глибині печер. Бесіди про походження мистецтва і пам'ятки кам'яного віку. Рад. школа. Київ, 1971. 144 с.

301656. Кравченко В. О. Прокляті народом. Прапор. Харків, 1979. 78 с.

301657. Кравченко Л. В., Яровий В. І. Молодь планети: солідарність, мир, дружба. Молодь. Київ, 1978. 120 с.

301658. Логвин Ю. Г. Закляття відьмака. Укр. письменник. Київ, 1995. 271 с.

301659. Кравченко О. М. Філософське значення ідеї інваріантності у фізиці. Наукова думка. Київ, 1971. 100 с.

301660. Калиниченко О. В. Зміст міжнародного співробітництва у сфері захисту прав людини. . , . С. 163-165.

301661. Логвиненко В. А. Важка вода. Дніпро. Київ, 1978. 624 с.

301662. Кравчук В. І. За власним бажанням. Каменяр. Львів, 1985. 35 с.

301663. Квітко В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання обов'зків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. . , . С. 165-167.

301664. Вилькин Я. Р. Откуда пошли олимпиады. Полымя. Минск, 1980. 47 с.

301665. Кравчук П. І. Листи з Канади. Рад. письменник. Київ, 1976. 247 с.

301666. Логвиненко М. С. Романи Вадима Собка. Рад. письменник. Київ, 1978. 227 с.

301667. Кравчук П. І. Мої друзі і знайомі. Рад. письменник. Київ, 1986. 255 с.

301668. Кошова Т. В. Еволюція поглядів на формування національних моделей пенсійного забезпечення. . , . С. 167-168.

301669. Нікітіна Т. О. Проблема предмета порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. . , . С. 169-170.

301670. Печникова М. І. Проблема кваліфікації хуліганства, пов'язаного з опором особам, які припиняли хуліганські дії. . , . С. 171-172.

301671. Притула Б, О, Господарське право в правовій системі України. . , . С. 172-173.

301672. Лозинський В. Око пророка, або Ганусь бистрий та його пригоди. Молодь. Київ, 1961. 199 с.

301673. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інтелектуальна безпека" для бакалаврів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

301674. Краузе Г. Алі-баба та Куряча Фея. Дитвидав УРСР. Київ, 1961. 293 с.

301675. Крашевський Ю. І. Прадавня легенда. Держлітвидав. Київ, 1960. 406 с.

301676. Лозинський И. І. Українське весілля. Наукова думка. Київ, 1992. 174 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.