Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

301677. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. промышленный транспорт Устройства СЦБ и связи: методические указания по выполнению лабораторных работ. ЗМИ. Запорожье, 1979. 29 с.

301678. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 366 с.

301679. Краю рідний, Україно. Політвидав України. Київ, 1988. 268 с.

301680. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 468 с.

301681. Резніченко А. О. Типи і види міжнародно-правових санкцій. . , . С. 174-175.

301682. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1971. 423 с.

301683. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1971. 500 с.

301684. Крживицький Б. Г. Неспроможність сектантського віровчення. Знання. Київ, 1964. 43 с.

301685. Ротко В. М. Основні форми взаємодії іудейського релігійного права із сучасним ізраїльським правом. . , . С. 175-177.

301686. Goddard C. Business idioms international. Phoenix ELT. [London], 1995. 138 p.

301687. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1972. 516 с.

301688. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1972. 399 с.

301689. Крижанівський С. А. Художні відкриття і літературний процес. Рад. письменник. Київ, 1979. 240 с.

301690. Лондон Дж. Твори. Дніпро. Київ, 1972. 594 с.

301691. Лондон Дж. Вибрані оповідання. Рад. школа. Київ, 1946. 48 с. : іл.

301692. Крикотун В. М., Павленко В. О., Ткаченко М. В. Розвінчані "святині". Знання. Київ, 1973. 45 с.

301693. Лондон Д. Любов до життя. Оповідання. Повість. Дніпро. Київ, 1976. 253 с.

301694. Лондон Д. Мартін Іден. Рад. школа. Київ, 1958. 253 с.

301695. Скороходова Ю. А. Політика Європейського Союзу з питань трудової міграції. . , . С. 177-179.

301696. Крим у фотоілюстраціях. Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР. Київ, 1959. 67 с.

301697. Пономаренко С. "АРТ-резиденція у бібліотеці" : [досвід реалізації соціокультурного проекту Дніпропетровською обласною науковою бібліотекою імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія]. . , . С. 34-36.

301698. Памяти коллеги : [Потапенко Е. М., профессор кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок ЗНТУ]. . , . С. 5.

301699. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Юрінком Інтер. К., 1998. 332 с.

301700. Левченко Н. М., Пустовалова В. М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду. . , .

301701. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. ТММ и ТМ Методические указания и задания к курсовым проектам и работам по курсу "Теория механизмов и машин, детали машин". ЗМИ. Запорожье, 1984. 80 с.

301702. Лотоцький А. Княжна Слава. Соняшник. Київ, 1991. 42 с.

301703. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электроснабжен. пром. предприятий Методические указания к дипломному проектированию "Электроснабжение промышленных предприятий". ЗМИ. Запорожье, 1984. 122 с.

301704. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электроснабжен. пром. предприятий Методические указания к дипломному проектированию "Электроснабжение промышленных предприятий". ЗМИ. Запорожье, 1984. 116 с.

301705. Шмідт Г. Стандарти справедливого судового розгляду в адміністративному судочинстві згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. . , . С. 12-16.

301706. Целлер Е. Питання структурної незалежності та судового діалогу в системах конфліктуючих норм : [незалежність судової влади - одна з основних засад, на яких будується верховенство права]. . , . С. 17-24.

301708. Колпаков В. Правова природа відносин адміністративного судочинства. . , . С. 25-30.

301709. Візіренко С. В., Вовк Є. П. Ініціативний аудит трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ. . , .

301710. Levai Z. Bolygomuvek es bolygomu ves sebessegvaltomuvek analitikal vizgalata. [s. n.]. Budapest, 1964. 187 o.

301711. Візіренко С. В. Внутрішній аудит умовних зобов'язань. . , .

301712. Писаренко Н. Про складові незалежної адміністративної юстиції : [українська модель адміністративної юстиції]. . , . С. 31-37.

301713. Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій. . , . С. 38-44.

301714. Zamora R., Saito F., Albrecht B. The Shareware Book: Using PC Write, PC File, and Pc-Calc+. Osborne McGraw-Hill. New York, 1990. 744 p.

301715. Кравчук В. Адміністративна юстиція в контексті конституційної реформи. . , . С. 45-49.

301716. Цуркан М. Щодо критеріїв якості судових рішень в адміністративному процесі. . , . С. 50-55.

301717. Базов В. Окремі питання юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів адвокатури. . , . С. 56-67.

301718. Гордєєв В. Фактичний склад в адміністративному судочинстві України: формульний вираз : [фактичні склади містят юридичні факти, що впливають на виникнення правовідносин]. . , . С. 68-74.

301719. Оніщенко Н., Сунєгін С. Застосування аналогії права в адміністративному судочинстві: деякі аналітичні роздуми : [аналогія права повинна застосовуватися при кожному розгпяді адміністративної справи]. . , . С. 75-81.

301720. Nikiforowa A. S. Worterbuch Wirtschaftsrussisch: Deutsch-Russisch. Cornelsen Girardet. Berlin, 1993. 494 S.

301721. Круміня В. Роль та виклики адміністративних судів у захисті прав людини: досвід Латвії. . , . С. 82-86.

301722. Kowalski M. Znaki pieniezne ZSRR 1917-1982. Towarzystwo Przyjaciol Nauk. [Warszawa], 1983. 170 s.

301723. Сопілко І. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу : [аксіологія - вчення про цінності, які визначають спрямованість людської діяльності, мотивацію людських вчинків]. . , . С. 89-69.

301724. Візіренко С. В., Доненко Ю. П. Аудит операцій з обліку рухомого складу підприємства. . , .

301725. Культенко О. До проблеми визначення судової юрисдикції Євросоюзу (можливість алгоритмізації) : [застосування математичного методу у професійній діяльності юриста]. . , . С. 97-103.

301726. Павлишин О. Соціальна солідарність як філософсько-правовий концепт (семіотичний аналіз). . , . С. 104-113.

301727. Мартинюк Р. Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 р.: питання конституційності та легітимності : [21 лютого 2014 р. Верховна Рада поновила окремі положення Конституції України]. . , . С. 114-121.

301728. Візіренко С. В., Закорка Ю. А. Удосконалення методики аудиту монетарних активів. . , .

301729. Різник С. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (у контексті конституційної реформи). . , . С. 122-130.

301730. Рябоконь Є. Генеза інституту правонаступництва у римському приватному праві : [право власності]. . , . С. 131-139.

301731. Шустакевич П. Доступ до публічної інформації як інструмент розвитку демократії в контексті європейських та польських нормативно-правових актів. . , . С. 140-148.

301732. Лубківський Р. М. В сім'ї вольній, новій. Політвидав України. Київ, 1979. 127 с.

301733. Ободовський О. Про застосування нового закону про кримінальну відповідальність щодо триваючих злочинів. . , . С. 149-158.

301734. Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини. . , . С. 159-167.

301735. Кошовий О. Принцип автономії спорту як базова засада його організації в Україні : [необхідність забезпечення відповідності стандартам Міжнародного олімпійського комітету]. . , . С. 168-174.

301736. Кравченко О. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці. . , . С. 175-181.

301737. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

301738. Гавриш О. А., Войтко С. В., Бухун Ю. В. Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності. . , . С. 3-10.

301739. Діденко С. В. Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. . , . С. 11-15.

301740. Барановська І. В. Якісні параметри модернізації національної економіки. . , . С. 16-21.

301741. Момот Т. В., Чех Н. О. Оцінка ризиків проведення ІРО та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення корпоративної безпеки : [IPO - Initial Public Offering. Класифікація основних ризиків, що пов'язані з проведенням IPO]. . , . С. 22-27.

301742. Клюзко О. І. Аналіз підходів до проектування ситеми управління економічною безпекою сучасного підприємства. . , . С. 28-33.

301743. Завора Т. М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальний сфері в умовах системної трансформації. . , . С. 34-40.

301744. Топорков М. М. Інституціоналізація тіньової економіки в Україні. . , . С. 41-46.

301745. Візіренко С. В., Котельницька Ю. М. Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав. . , .

301746. Родченко В. Б., Навроцький О. О. Ключові структурні пропорції підприємницького середовища регіонів України. . , . С. 47-51.

301747. Магар В. З любов'ю до людини. Запорізьке кн.-газ. вид-во. Запоріжжя, 1961. 62 с.

301748. Горбань А. В. Проблеми використання автомобільного транспорту УРСР (1960-1980 рр.). . , . С. 52-58.

301749. Дешко В. І., Шовкалюк М. М., Красовський О. П., Євтухов В. Я., Білоус І. Ю. Досвід впровадження міжнародного інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об'єктів соціальної сфери. . , . С. 59-63.

301750. Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький. АН УРСР. Київ, 1954. 533 с.

301751. Крип'якевич І. П. Було колись в Україні. Веселка. Київ, 1994. 351 с.

301752. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. полупроводниковые приборы Методические указания к лабораторным работам по разделу "Физика твердого тела". ЗМИ. Запорожье, 1983. 79 с.

301753. Погорелов Ю. С., Лейко К. А. Шляхи розвитку соціально-економічного потенціалу підприємства. . , . С. 64-71.

301754. Мадер Ю., Штухлік Г., Пенерт Х. Доктор Зорге радирує в Токіо. Політвидав України. Київ, 1968. 222 с.

301755. Швець П. А. Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни. . , . С. 72-76.

301756. Мадер Ю. Таємниця Хантсвілла. Політвидав. Київ, 1965. 185 с.

301757. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. КПР Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теоретические основы конструирования, технологии и надежности РЭА". ЗМИ. Запорожье, 1984. 52 с.

301758. Худолій Ю. С. Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні. . , . С. 77-81.

301759. Крекотень І. М. Європейський досвід ринку іпотечного кредитування. . , . С. 82-86.

301760. Іван Мазепа. Веселка. Київ, 1992. 132 с

301761. Візіренко С.В., Макарихін С. С. Удосконалення методики аудиту фінансової звітності підприємства. . , .

301762. Манжос С. Б. Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави. . , . С. 87-92.

301763. Хаджинова Е. В. Информационное обеспечение механизма управления взаимодействием в предпринимательской сети. . , . С. 93-98.

301764. Мазуркович О. Р. Трилогія високих рубежів. Радянська школа. Київ, 1982. 151 с.

301765. Луговський В. І. Глорія Дей. Рад. письменник. Київ, 1988. 268 с.

301766. Майборода П. Ми підем, де трави похилі. Держ. вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР. Київ, 1960. 5 с.

301767. Глущенко О. О. Принципи формування податкової стратегії підприємства. . , . С. 99-102.

301768. Візіренко С. В. Удосконалення аудиту основних засобів. . , .

301769. Христенко О. В., Остапчук А. С. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства. . , . С. 103-109.

301770. Майбурова К. В. Чайковський на Україні. Знання. Київ, 1965. 46 с.

301771. Іванова М. І. Формування понятійно-категоріального апарату логістики. . , . С. 110-114.

301772. Христенко Л. М. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства. . , . С. 115-119.

301773. Лукаш І. М., Загоруйко В. А. Триста днів подвигу. Промінь. Дніпропетровськ, 1974. 191 с.

301774. Клюс Ю. І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями. . , . С. 120-126.

301775. Сиваченко О. В. Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в мережі Інтернет. . , . С. 127-130.

301776. Майко А. Ф. Магістраль прокладають брати. Політвидав. Київ, 1975. 88 с.

301777. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

301778. Лебедик Г. В., Криуліна А. С. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування. . , . С. 131-135.

301779. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

301780. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

301781. Візіренко С. В., Самойлова О. М. Удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування у роздрібній торгівлі лікарськими засобами. . , .

301782. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

301783. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

301784. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

301785. Коба О. В., Софієнко А. О., Чиж А. О. Визначення, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів : [бухгалтерський облік нематеріальних активів]. . , . С. 136-142.

301786. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1536

301787. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1025-1280

301788. Матюшіна Ю. І., Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві. . , . С. 143-147.

301789. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 769-1024

301790. Візіренко С. В. Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. . , .

301791. Макар Ю. І. Прапор соціалізму над Віслою. Політвидав. Київ, 1974. 128 с.

301792. Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти. . , . С. 5-9.

301793. Бакіров В., Бєлова Л. Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації університетських ресурсів. . , . С. 10-16.

301794. Лукаш І. М. 300 днів подвигу. Промінь. Дніпропетровськ, 1979. 166 с.

301795. Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі : [у якості когнітивних засад розглядаються знаннєві, методологічні, дослідницькі компетенції. Інноваційна культура розкривається як спосіб реалізації інноваційної діяльності науковців]. . , . С. 17-21.

301796. Богуславский П. С. Немецко-русский словарь по измерительной технике. Русский язык. Москва, 1984. 567 с.

301797. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 513-768

301798. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 257-512

301799. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1985. С. 1-256

301800. Терепищий С. Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту : [глобалізація, прагматизація, технологізація, комерціалізація вищої освіти. Аналізуються головні причини першості США в світовій освітній конкуренції. Наслідки глобалізації освіти для України]. . , . С. 22-29.

301801. Коваленко В. Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти : [мислення, думки, мова. Знаки як засоби існування думок]. . , . С. 30-36.

301802. Макаренко А. С. Книга для батьків. Рад. школа. Київ, 1980. 327 с.

301803. Нестерова М. Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід. . , . С. 37-41.

301804. Цвєткова Г. Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін. . , . С. 42-48.

301805. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти : [позитивні й негативні риси дистанційної освіти. Порівняльна характеристика дистанційного і змішаного навчання]. . , . С. 49-53.

301806. Силадій І. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізаваного світу. . , . С. 54-58.

301807. Яременко Л. Необхідність удосконалення навчальної практики майбутніх педагогів на базі позашкільних закладів освіти. . , . С. 59-64.

301808. Лукін О., Поляновський Д. Співробітник ЧК. Молодь. Київ, 1960. 292 с.

301809. Курбатов С. Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів. . , . С. 65-73.

301810. Французско-русский электротехнический словарь. Русский язык. Москва, 1984. 765 с.

301811. Тертилова А. Бібліотерапія як напрямок роботи сучасного бібліотекаря. . , . С. 36-38.

301812. Львівська картинна галерея. Каменяр. Львів, 1978. 64 с.

301813. Макаренко О. А., Гончарова В. М. Перша масова міжнародна організація пролетаріату. Знання. Київ, 1964. 46 с.

301814. Візіренко С. В. Удосконалення організації обліку на підприємствах. . , .

301815. Львівська картинна галерея. Мистецтво. Київ, 1985. 79 с.

301816. Щербакова О. Аналітичний огляд новітніх франкомовних видань із риторики, ораторського мистецтва і культури мовленнєвої комунікації представників університетської й академічної еліти Франції, Бельгії та Південної Африки. . , . С. 74-82.

301817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Товарознавство" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

301818. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Поведінка споживача" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

301819. Астахов Н. В., Лопухина Е. М., Медведев В. Т. Испытание электрических микромашин. Высш. школа. Москва, 1984. 272 с.

301820. Макдоуел Д. Незаперечні свідчення. Вид-во Асоц. Християнський міст. Мінськ, 1994. 282 с.

301821. Крип'якевич І. П. Істрія України. Світ. Львів, 1990. 520 с.

301822. Мороз Д. І., Шевченко І. С. Вентильний двигун постійного струму на базі синхронної машини оберненої конструкції. . , . С. 6-12.

301823. Львівський університет Вісник.... Вид. ун-ту. Львів, 1967. 100 с.

301824. Бурлака В. В., Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Савенко О. С. Гибридный компенсатор реактивной мощности с плавным регулированием. . , . С. 13-19.

301825. Крій та шиття. Техніка. Київ, 1967. 496 с.

301826. Власенко Р. В., Бялобржеський О. В. Порівняння методів компенсації неактивної потужності трифазним силовим активним фільтром з адаптивним релейним регулятором струму. . , . С. 20-27.

301827. Михайленко В. В., Чибеліс В. І., Орлиця Ю. П., Трофименко О. Р. Аналіз електромагнітних процесів у дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі з п'ятизонним регулюванням вихідної напруги. . , . С. 28-31.

301828. Андриенко П. Д., Сахно А. А., Конограй С. П., Скрупская Л. С. Особенности непрерывного контроля характеристик влагосодержания изоляции маслонаполненного электрооборудования. . , . С. 32-40.

301829. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. Русский язык. Москва, 1984. 351 с.

301830. Наставления по стрелковому делу. Воениздат. Москва, 1985. 640 с.

301831. Маковійчук І. Б'ють поетичні джерела. Знання. Київ, 1965. 47 с.

301832. Иванков В. Ф., Басова А. В., Шульга Н. В. Электротепловые расчетные модели элементов конструкции трансформаторного оборудования. . , . С. 41-53.

301833. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301834. Маковійчук І. Поезія героїзму. Знання. Київ, 1967. 40 с.

301835. Задорожняя И. Н., Задорожний Н. А. Анализ свойств систем автоматического управления двухмассовым электроприводом при синтезе периметров на основе стандартных характеристических полиномов. . , . С. 54-58.

301836. Тиховод С. М. Моделирование переходных процессов в трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения. . , . С. 59-68.

301837. Кулинич Э. М. Уточнение модели автоматизированного управления двухкомпонентным дозированием технологического процесса приготовления газобетона. . , . С. 69-76.

301838. Макогон С. О. Національно-державний устрій СРСР. Політвидав. Київ, 1978. 40 с.

301839. Максименко В. Ф., Дизанов П. Ф. Побудова схем обслуговування за допомогою ЕЦОМ. Техніка. Київ, 1968. 151 с.

301840. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301841. Волков В. А. Оценка возможности осуществления гидроаккумуляции на существующих гидроэлектростанциях Днепровского каскада Украины. . , . С. 77-83.

301842. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301843. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301844. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301845. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301846. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301847. Коляденко Ю. Ю., Алали А. М. Анализ эффективности алгоритмов планирования передачи кадра в сетях LТЕ. . , . С. 7-14. (№1)

301848. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301849. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301850. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301852. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301853. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301854. Львівський музей українського мистецтва. Живопис. Скульптура. Графіка. Мистецтво. Київ, 1975. 24 с.

301855. Петрищев О. Н., Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. Принципы расчета пьезоэлектрических элементов с частично электродированными поверхностями. . , . С. 15-25. (№1)

301856. Льюіс Н Сіцілійський фахівець. Німецька компанія. Дніпро. Київ, 1984. 532 с.

301857. Переварюха А. Ю. Компьютерное моделирование популяций осетровых Каспия с двумя видами возникновения апериодических колебаний. . , . С. 26-32. (№1)

301858. Савков О. О., Мороз В. В. Аналіз електроенцефалографічних сигналів на основі псевдо-перетворення Вігнера-Вілла. . , . С. 33-38. (№1)

301859. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301860. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301861. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301862. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301863. Маленькі інсценіровки. Рад. школа. Київ, 1962. 90 с.

301864. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301865. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301866. Візіренко С. В., Шмигля Я. О. Удосконалення аудиту зобов'язань контрагентів. . , .

301867. Бодянский Е. В., Рябова Н. В., Золотухин О. В. Многослойная адаптивная нечеткая вероятностная нейронная сеть в задачах классификации текстовых документов. . , . С. 39-45. (№1)

301868. Люди безсмертного подвигу. Мистецтво. Київ, 1978. 32 порт.

301869. Субботин С. А. Быстрый метод выделения обучающих выборок для построения нейросетевых моделей принятия решения по прецедентам. . , . С. 46-51. (№1)

301870. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

301871. Маленькі комедії. Музвидав. Київ, 1962. 18 с.

301872. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

301873. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

301874. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

301875. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

301876. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

301877. Evseev S. P., Tomashevskyy B. P. Two-factor authentication methods threats analysis = Дослідження загроз методів двофакторної аутентифікації. . , . P. 52-59. (№1)

301878. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1536

301879. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1025-1280

301880. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 769-1024

301881. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 513-768

301882. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 257-512

301883. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1988. С. 1-256

301884. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1536

301885. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1025-1280

301886. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301887. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301888. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301889. Korol O. G. Enhanced MAC algorithm based on the use of modular transformations = Удосконалений алгоритм МАС, заснований на використанні модулярних перетворень. . , . P. 60-67. (№1)

301890. Малик В. К. Таємний посол. Прапор. Харків, 1981. 454 с.

301891. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301892. Малик В. К. Таємний посол. Прапор. Харків, 1982. 520 с.

301893. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1536

301894. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1025-1280

301895. Люди великого спорту. Молодь. Київ, 1959. 128 с.

301896. Кріпак М. П. Кому потрібен міф про "Радянську загрозу". Знання. Київ, 1985. 48 с.

301897. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301898. Pupeikis R. Revised fast Fourier Transform = Виправлене швидке перетворення Фур'є. . , . P. 68-72. (№1)

301899. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301900. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301901. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301902. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1536

301903. Гнатушенко В. В., Кавац О. О., Шевченко В. Ю. Підвищення просторового розрізнення багатоканальних аерокосмічних зображень високого просторового розрізнення на основі гіперсферичного перетворення. . , . С. 73-78. (№1)

301904. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1025-1280

301905. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301906. Словарь и статьи по энергетике : [рассматриваются как общие вопросы, так и узкопрофильные. Большая часть материалов посвящена электроэнергетике. Ведется словарь энергетических терминов, пополняется раздел по истории энергетики]. [б. и.]. [Б. м.], .

301907. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301908. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301909. Кроки п'ятирічок. З літопису звершень трудящих України у братній сім'ї народі СРСР. Політвидав України. Київ, 1976. 334 с.

301910. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301911. Бондаренко А., Сікорський Я., Козловський В. Люди подвигу. Маяк. Одеса, 1967. 235 с.

301912. Малик В. К. Черлені щити. Веселка. Київ, 1990. 368 с.

301913. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1536

301914. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1025-1280

301915. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301916. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301917. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301918. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301919. Bayas M. M. Development of a coordination method for effective decision-making in a hierarchical multilevel industrial system = Розробка координаційного методу для ефективного прийняття рішень в ієрархічній багаторівневій промисловій системі. . , . P. 79-85. (№1)

301920. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301921. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301922. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301923. Малик В. К. Чорний вершник. Молодь. Київ, 1976. 320 с.

301924. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301925. Пивоваров М. Г., Панченко О. М., Лищенко О. Г. Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва. . , .

301926. Савочкин Д. А., Гимпилевич Ю. Б. Оптимизация размещения антенн для систем пространственной двумерной RFID-локализации. . , . С. 7-15. (№2)

301927. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1536

301928. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1025-1280

301929. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 769-1024

301930. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 513-768

301931. Шама Є. О. Зменшення розмірності ознакового простору рослинних об'єктів за допомогою факторного аналізу. . , . С. 16-22. (№2)

301932. Малик В. К. Чорний екватор. Молодь. Київ, 1960. 169 с.

301933. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 257-512

301934. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1987. С. 1-256

301935. На захисті завоювань Великого Жовтня. Наукова думка. Київ, 1982. 206 с.

301936. Швачич Г. Г., Соболенко О. В. Моделювання швидкісних режимів обробки металу на основі використання високопродуктивних багатопроцесорних обчислювальних систем. . , . С. 23-29. (№2)

301937. Панченко О. М., Савченко К. Р. Формування облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. . , .

301938. На магістралях науки. Наукова думка. Київ, 1976. 324 с.

301939. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301940. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301941. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301942. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301943. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301944. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301945. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301946. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301947. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301948. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301949. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301950. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301951. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1536

301952. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1025-1280

301953. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 769-1024

301954. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 513-768

301955. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 257-512

301956. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1986. С. 1-256

301957. Молчанова С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах. . , . С. 39-43.

301958. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301959. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301960. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

301961. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301962. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301963. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301964. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301965. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301966. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

301967. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301968. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301969. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301970. На оновленій землі. Прапор. Харків, 1967. 232 с.

301971. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301972. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301973. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

301974. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301975. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301976. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301977. Григорян А. Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України. . , . С. 44-47.

301978. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301979. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301980. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

301981. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301982. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301983. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301984. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301985. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301986. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

301987. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301988. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301989. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301990. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

301991. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

301992. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 769-1020

301993. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 513-768

301994. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 257-512

301995. Олійник А. О. Синтез нейро-нечітких моделей для прогнозування стану здоров'я хворого на основі паралельних обчислень. . , . С. 30-40. (№2)

301996. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

301997. Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи". . , . С. 48-50.

301998. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2016. 120 с.

301999. Парфененко Ю. В., Шендрик В. В., Галіченко О. С. Прогнозування теплоспоживання будівель соціально-бюджетної сфери з використанням нейронних мереж. . , . С. 41-46. (№2)

302000. Имамвердиев Я. Н., Сухостат Л. В. Метод оценки периода основного тона с применением эмпирического вейвлет преобразования. . , . С. 47-53. (№2)

302001. Кудлач В. Притягальне поле "галактики Гутенберга" : [XVI Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині"]. . , . С. 52-54.

302002. Красій А. В., Говорущенко Т. О. Метод прогнозування успішності програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик програмного забезпечення. . , . С. 54-61. (№2)

302003. Промська О. Історія бібліотек Рівного : [результати конференції]. . , . С. 55-57.

302004. Молчанова В. С. Адаптивный пороговый метод бинаризации растровых изображений технических чертежей. . , . С. 62-70. (№2)

302005. Прогонов Д. А., Кущ С. Н. Спектральный анализ стеганограмм. . , . С. 71-79. (№2)

302006. Глибицька С. Основатель харьковской университетской школы библиографов Х. С. Надель (1905-1968) : [к 110-летию со дня рождения]. . , . С. 58-60.

302007. На рубежах вогненних років. Прапор. Харків, 1975. 256 с.

302008. Савков С. О., Мороз В. В. Аналіз методів скелетизації нерегулярних текстур в задачі пошуку унікальних дескрипторів зображення. . , . С. 81-86. (№2)

302009. Шитикова Е. В., Табунщик Г. В. Метод управления неопределенностью в условиях ограниченных ресурсов. . , . С. 87-95. (№2)

302010. Саливон С. Сбитый прицел : [в ГФС (Государственной фискальной службе) продолжают проводить реформы, принципиально ничего не меняя]. . , . С. 6-8.

302011. Гаць В. Економіка України 2016 року : [аналіз, прогноз]. . , . С. 20-21.

302012. Гриньков Д., Гонтарь В. Ставочная участь : [население не спешит наращивать вклады в банковских учреждениях. Даже несмотря на это, банки продолжают снижать ставки по депозитам физлиц]. . , . С. 26-28.

302013. Дикаленко М., Захаров Е. Антиутописты : [портовая инфраструктура модернизируется в основном на средства частных инвесторов. Чтобы стать крупным игроком на рынке морских перевозок, Украина должна решиться на приватизацию портов]. . , . С. 34-36.

302014. Малик В. К. Чумацький шлях. Укр. письменник. Київ, 1993. 285 с.

302015. Доклады Академии наук. Наука. Москва, .

302016. Кронін А. Могила хрестоносця. Рад. письменник. Київ, 1960. 380 с.

302017. Татаренко Г., Владимиров Д. Принцесса на бобах : [Украина пока не реализовала свой высокий соевый потенциал, хотя попытки это сделать предпринимаются]. . , . С. 40-41.

302018. Маликов С. Ф., Прокопенко А. В. Поліська бувальщина. Радянський письменник. Київ, 1970. 194 с.

302019. Кубина В. Сока выжимание : [потребительские предпочтения: своим поведением потребители оказывают негласное давление на бизнес, принуждая его быть более социально активным]. . , . С. 48-49.

302020. Кропивницький М. Л. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1971. 348 с.

302021. Кропивницький М. Л. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 1990. 608 с.

302022. Малий П. Д. Ярослав галан - памфлетист. Рад. письменник. Київ, 1969. 291 с.

302023. Кропив'янський П. М., Тумаркін Я. М. В лабіринтах абверу. Політвидав України. Київ, 1974. 285 с.

302024. Реєстрація бізнесу та нерухомості: якісні сервіси для Українців. . , . С. 6-8.

302025. Мороз П. Реформи у сфері державної реєстрації - це наше завдання на сьогодні. . , . С. 14-17.

302026. Круковець О. В. Вибух у гуртожитку. Каменяр. Львів, 1985. 163 с.

302027. Малинов Л., Осипович П. В лавах безстрашних. Політвидав України. Київ, 1967. 76 с.

302028. На стежках прикордонних. Кн.-журн. вид-во. Львів, 1962. 462 с.

302029. Оніщенко Н. М. Право як об'єкт і чинник реформаторських змін в сучасному суспільстві. . , . С. 22-26.

302030. На стежках прикордонних. Каменяр. Львів, 1964. 463 с.

302031. Крупкат Г. Корабль приречених. Молодь. Київ, 1960. 180 с.

302032. Хромей В. В. Конституційні гарантії реалізації права людини на працю в Україні. . , . С. 28-34.

302034. Крупкат Г. Корабль приречених. Молодь. Київ, 1971. 251 с.

302035. Малиновська М. Ю. Олесь Гончар. Дніпро. Київ, 1971. 123 с.

302036. Ільницький О. В. Проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення. . , . С. 35-41.

302037. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

302038. Малишко А. С. Твори. Держлітвидав. Київ, 1956. 414 с.

302039. Крупська Н. К. Про бібліотечну справу. Держполітвидав. Київ, 1960. 234 с.

302040. Цюра В. В. Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва : [що таке представництво у цивільному праві, його ознаки. Представництво забезпечує усунення перешкод, які не дозволяють особі самостійно здійснювати своє право на захист]. . , . С. 42-47.

302041. Навіки разом. Мистецтво. Київ, 1978. 16 репродукцій

302042. Малишко А. С. Твори. Держлітвидав. Київ, 1956. 441 с.

302043. Малишко А. С. Твори. Держлітвидав. Київ, 1957. 646 с.

302044. Ісаков П. М. Засуджені до позбавлення волі і ув'язнені неповнолітні злочинці в УРСР в 1921-1923 роках. . , . С. 48-54.

302046. Ступак С. Учасники правовідносин у сфері обороту об'єктів авторського права і суміжних прав. . , . С. 11-17.

302047. Хвостенко В., Махота А. Франчайзинг - комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору : [ передача у тимчасове користування комплексу прав використання об'єктів інтелектуальної власності]. . , . С. 37-45.

302048. Малишко А. С. Вибрані поезії. Держлітвидав. Київ, 1947. 406 с.

302049. Малишко А. С. Вибрані поезії. Держлітвидав України. Київ, 1951. 478 с.

302050. Одинець О. Правовий аналіз законодавчих ініціатив захисту авторського права в інтернет. . , . С. 46-49.

302051. Малишко А. С. Вибрані твори. Рад. письменник. Київ, 1990. 167 с.

302052. Кублицький Г. Материками й океанами. Веселка. Київ, 1966. 428 с.

302053. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [история пиратства в России]. . , . С. 50-57.

302054. Малишко А. С. Поезії. Рад. письменник. Київ, 1978. 296 с.

302055. Навіки разом. Політвидав. Київ, 1979. 124 с.

302056. Куваєв О. М. Територія. Дніпро. Київ, 1978. 462 с.

302057. Ганжуров Ю. Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки : [розглянуто освітньо-виховну функцію видавничої справи в контексті порівняльної педагогіки; проаналізовано взаємозв'язок між пізнавальним і професійним інтересами у підготовці фахівців]. . , . С. 8-10.

302058. Малишко А. С. Поетичні твори. Наук. думка. Київ, 1988. 736 с.

302059. Воронка Г. Словники та енциклопедії: розмежування понять. . , . С. 11-13.

302060. Кудін В. О. Естетика. КДУ. Київ, 1967. 332 с.

302061. Матвєєв Б., Шелестова А. Настільна видавнича система InDesign: використання у навчанні студентів. . , . С. 27-31.

302062. Малишко А. С. Сурмач. Поезії. Молодь. Київ, 1975. 288 с.

302063. Мальро А. Надія. Молодь. Кийв, 1986. 352 с.

302064. Дунаєва Л. Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870-1952). . , . С. 32-35.

302065. Кулаковський В. М. Іван Сірко. Молодь. Київ, 1992. 320 с.

302066. Моісєєва Н. Адаптація людини до комунікаційного простору сучасності. . , . С. 38-41.

302067. Кулатов Т. Киргизька Радянська Соціалістична республіка. Політвидав України. Київ, 1972. 74 с.

302068. Біловус Л. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США. . , . С. 45-48.

302069. Мальц А. Таке життя і інші оповідання. Радянська школа. Київ, 1951. 100 с.

302070. Кулинич І. М. Перша на німецькій землі. Політвидав України. Київ, 1974. 127 с.

302071. Навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти. Мін-во освіти України. Київ, 1999. 22 с.

302072. Науковці України - еліта держави. Логос Україна. Київ, 2012. 300 с.

302073. Черниш Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій. . , . С. 3-8.

302074. Кулиняк Д. І. Останній кошовий Петро Калнишевський. Знання України. К., 1991. 48 с.

302075. Фіялка С. Різноманіття та можливості наукових методів у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування. . , . С. 9-11.

302076. Кулиняк Д. І. Соловецький в'язень. Радянський письменник. К., 1991. 70 с.

302077. Домбровська Л. Михайло Демков - невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти : [життєвий шлях, науково-педагогічна та освітня діяльність українського вченого-педагога М. Демкова (1859-1939)]. . , . С. 27-31.

302078. Смола Л. Міфотворення в системі соціально-політичних відносин сучасного суспільства. . , . С. 31-33.

302079. Гусєва О. Формування жанру нарису в російській літературі та журналістиці. . , . С. 38-40.

302080. Кулініч А. В. М. О. Шолохов і Україна. Знання. Київ, 1985. 40 с.

302081. Нагайчук В. І. Ставка на розкол. Політвидав України. Київ, 1982. 120 с.

302082. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 417-606

302083. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 289-416

302084. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 177-288

302085. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1-176

302086. Стаховский А. Безопасность труда при работе на деревообрабатывающих станках : [охрана труда при работе на сверлильных, токарных станках по дереву и шлифовальных станках]. . , . С. 16-22.

302087. Науковці України - еліта держави. Логос Україна. Київ, 2015. 328 с.

302088. Трошина С. Вимоги пожежної безпеки до підприємств зв'язку. . , . С. 23-27.

302089. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 929-1120

302090. Куліш М. Г. П'єси. Наукова думка. Київ, 2001. 368 с.

302091. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 753-928

302092. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 577-752

302093. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 385-576

302094. Нагішкін Д. Амурські казки. Веселка. Київ, 1978. 140 с.

302095. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2016. 32 с.

302096. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 209-384

302097. Куліш П. О. Твори. Наукова думка. Київ, 1998. 752 с.

302098. Рожков А. Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту. . , . С. 44-52.

302099. Нагнибіда М. Л. Благословенна будь. Рад. письменник. Київ, 1980. 95 с.

302100. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1-208

302101. Науковці України - еліта держави. Логос Україна. Київ, 2014. 300 с.

302102. Сопільняк В. Обережно: відкритий люк! : [конструкції каналізаційних люків, як зробити іх більш надійними]. . , . С. 54-59.

302103. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1089-1280

302104. Куліш П. О. Твори. Наукова думка. Київ, 1998. 768 с.

302105. Щодо збільшення розміру академічної стипендії та призначення стипендії аспіранту : Лист від 27.01.2016 р. № 1/11-684. . , . С. 8.

302106. Слободян Ф. Охорона праці на авіатранспорті. . , . С. 65-69.

302107. Кудрявцев О. Аудит системи охорони праці: що це таке?. . , . С. 70-71.

302109. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 881-1088

302110. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 641-880

302111. Ященко В. Яку ж допомогу надавати постраждалим від виробничої аварії? : [розглядаються недоліки у законодавстві про охорону праці щодо надання першої медичної допомоги]. . , . С. 72-73.

302112. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 417-640

302113. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 209-416

302114. Культура і побут населення України. Либідь. Київ, 1991. 235 с.

302115. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1-208

302116. Науковці України - еліта держави. Логос Україна. Київ, 2010. 239 с.

302117. Задорожна М. Уроки пандемії, або Чому працівники так часто хворіють. . , . С. 74-79.

302118. Кунгурцева Л. Визначаємо розмір стипендії ім. М. С. Грушевського вагітній студентці-сироті, учню ПТНЗ із малозабезпеченої сім'ї : [чи виплачується стипендія, призначена студентці-сироті, яка йде в декрет? Чи збільшується стипендія особі з малозабезпеченої сім'ї?]. . , . С. 4-5.

302119. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1137-1360

302120. Щодо пільг учням ПТНЗ та стипендій студентам ВНЗ : Лист від 26.11.2015 р. № 1/11-17176. . , . С. 6.

302121. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 913-1136

302122. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 721-912

302123. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 497-720

302124. Проти сучасної буржуазної і буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії жовтня на Україні. Політвидав України. Київ, 1971. 250 с.

302125. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 241-494

302126. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1-240

302127. Проблеми гігієни праці та соціального захисту працівників, зайнятих на роботах на відкритій території. . , . С. 2-48.

302128. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 993-1216

302129. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 801-992

302130. Кунгурцева Л. Які пільги передбачені учням ПТНЗ та як визначити розмір стипендій для особливих категорій студентів : [пільги для учнів із багатодітних сімей; стипендії студентам, які мають одразу статус інваліда та сироти]. . , . С. 7.

302131. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 609-800

302132. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 369-608

302133. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 193-368

302134. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1-192

302135. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 1009-1200

302136. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 817-1008

302137. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1992. С. 625-816

302138. Лаврентьєва Ж. Індексуємо стипендії у 2016 році : [консультація фахівців]. . , . С. 24-29.

302139. Табачник Д., Безгін І., Бузало В. Нагороди України. Історія, факти, документи. Українознавство. Київ, 1996. 288 с.

302140. Заходи щодо рефомування системи технічного регулювання в Україні. . , . С. 3-6.

302141. Гінзбург М. Д., Коваленко С. Є., Клюнь А. М. Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні. . , . С. 7-16.

302142. Чернега І. М. Нові редакції основоположних стандартів : [створення стандартів відповідно до міжнародної та європейської практики]. . , . С. 19-26.

302143. Кропивницький В. С. Технічне регулювання - основа розвитку сфери цивільного захисту. . , . С. 27-33.

302144. Кемпе В. Вивчення повноти комплектування обов'язковим примірником документів з питань педагогіки та психології фонду Державної науково-педагогічної бібліотеи України імені В. О. Сухомлинського. . , . С. 2-5.

302145. Павленко Т. Інформаційні потреби користувачів-науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у контексті розвитку сучасної освіти. . , . С. 6-9.

302146. Культури нашої надбання. Карпати. Ужгород, 1982. 168 с.

302147. Коцюба А. М., Домницька В. К., Коцюба Л. Г. Валідація методик калібрування : [вимірювання фізичних величин]. . , . С. 41-45.

302148. Табачник Д., Безгін І., Бузало В. Нагороди України. Історія, факти, документи. Українознавство. Київ, 1996. 324 с. с.

302149. Калита П. Я. В плену некомпетентности : [деловая культура развитого общества является основой его конкурентоспособности и процветания. Неадекватность понимания в Украине реалий насыщенного рынка. Проблемы качества продукции и услуг на украинском рынке]. . , . С. 46-50.

302150. Миронова А. В. Йогурт корисний лише за умови, що він натуральний : [якість продукції]. . , . С. 52-54.

302151. Купер Д. Ф. Прерія. Веселка. Київ, 1982. 365 с.

302152. Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV. Дніпро. Київ, 1975. 592 с.

302153. Табачник Д., Безгін І., Бузало В. Нагороди України. Історія, факти, документи. Українознавство. Київ, 1996. 424 с.

302154. Курас І. Ф. Повчальний урок історії. Політвидав України. Київ, 1986. 185 с.

302155. Тиховская Т. Фотограф. Логос. Киев, 2016. 152 с.

302156. Бондар О. І., Демиденко О. О., Пашков Д. П. Аналіз можливостей ГІС-технологій для проведення комплексного екологічного контролю промислових підприємств. . , . С. 58-63.

302157. Чорний О. П., Толочко О. І., Титюк В. К., Родькін Д. Й., Чекавський Г. С. Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами. Щербатих О. В.. Кременчук, 2016. 300 с.

302158. Новіков В. В., Топораш І. Г., Сурженко І. О. Верифікація методів - автоматизований процес в АІС "лабораторія" : [автоматизація процесів планування, реєстрації та обчислень]. . , . С. 64-67.

302159. Надія людства, оплот миру і прогресу. Політвидав України. Київ, 1983. 165 с.

302160. Курін О. С. На п'ятому континенті. Знання України. Київ, 1972. 62 с.

302161. Кругляк Ю. А. Наноэлектроника "снизу-вверх". ТЭС. Одесса, 2015. 536 с.

302162. Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV. Вища школа. Київ, 1982. 576 с.

302163. Куровський Е. Де мій дім?. Молодь. Київ, 1989. 400 с.

302164. Углова О. Аналіз використання послуги "Запитай бібліотекаря" віддаленими користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. . , . С. 10-14.

302165. Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів : Закон України від 03.02.2016 року № 980-VIII : [текст Протоколу наведено в офіційному перекладі]. . , . С. 223-250.

302166. Над'ярних Н. С. Іван Ле. Радянський письменник. Київ, 1967. 223 с.

302167. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки : затверджено Указом Президента України від 26.02.2016 р.№ 68/2016. . , . С. 291-297.

302168. Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111. . , . С. 324-345.

302169. Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 126. . , . С. 405-465.

302170. Марко В. П. Окрилені ідеалом. Т-во Знання УРСР. Київ, 1985. 48 с.

302172. Марков Г. Мужчини. Дніпро. Київ, 1964. 285 с.

302173. Довгострокова стратегія розвитку української культури - стратегія реформ : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 р. № 119-р. . , . С. 472-480.

302174. Накутний І. Д. Легка атлетика. Здоров'я. Київ, 1968. 116 с.

302175. Концепція державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р. . , . С. 491-493.

302176. Про збільшення капіталу банків України : Постанова Правління Національного банку України від 04.02.2016 р. № 58. . , . С. 513-514.

302177. Куртяк Е. Г. Акція "Шталаг-325". Молодь. Київ, 1988. 192 с.

302178. Правила з організації захисту приміщень банку в Україні : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. № 63. . , . С. 516-526.

302179. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка. Запорізька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам'ятках. Дніпро. Київ, 1992. 495 с.

302180. Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) : затверджено Наказом ... див. анотац.. . , . С. 541-548.

302181. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 689-816

302182. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1986. 542 с.

302183. Налковська З. Роман Терези Геннерт. Радянський письменник. Київ, 1957. 229 с.

302184. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 529-688

302185. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1987. 543 с.

302186. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 385-528

302187. Стройки века : [НВ предоставляет десять самых ожидаемых и амбициозных построек в мире, которые будут завершены в 2016 году]. . , . С. 8-9.

302188. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 257-384

302189. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1988. 610 с.

302190. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 113-256

302191. UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY - Українська історична бібліотека : [історія України у взаємозв'язку з історією її сусідів - Росії та Польщі]. [б. в.]. [Б. м.], .

302192. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-112

302193. Верстюк И. Крестный переход : [война и рост патриотических настроений привели к тому, что за два года шесть десятков приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли под крыло Киевского патриарха]. . , . С. 18-21.

302194. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 677-816

302195. Иванова Е., Трибушная Е. Больная тема : [катастрофическое состояние медицины и масштабная коррупция при тендерных закупках Минздрава обернулась для Украины угрозой эпидемий опаснейших детских болейней]. . , . С. 27-29.

302196. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 533-670

302197. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1989. 654 с.

302198. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 405-528

302199. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1990. 748 с.

302200. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори. Політвидав України. Київ, 1990. 640 с.

302201. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 277-400

302202. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 133-272

302203. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-128

302204. Павленко А. Мистер кроссовок : [Марк Паркер за три с половиной десятилетия превратился из начинающего дизайнера спортивной обуви в президента компании Nike и лучшего топ-менеджера мира]. . , . С. 40-42.

302205. Намора Ф. Життя потайки. Молодь. Київ, 1975. 193 с.

302206. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 645-768

302207. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 533-640

302208. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 421-528

302209. Мамченкова О. Госпожа удача : [качественная музыка для разномастной аудитории и нестандартная бизнес-стратегия превращают британскую певицу Адель в мировую поп-звезду №1 с невероятным количеством просмотров в YouTube]. . , . С. 54-56.

302210. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 279-416

302211. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 135-272

302212. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-128

302213. Наніів П. І. Тричі продана. Рад. письменник. Київ, 1990. 302 с.

302214. Нарис історії філософії на Україні. Наукова думка. Київ, 1966. 656 с.

302215. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 727-864

302216. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 293-432

302217. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 727-864

302218. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 581-720

302219. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 439-576

302220. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 295-432

302221. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 151-288

302222. Кутепов Б. М. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія механізмів і машин. Динаміка". ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 42 с.

302223. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 1-144

302224. Корба Г. Ярош без визитки : [грозный Правый сектор, имевший под своим крылом тысячи бойцов, потерял своего лидера Дмитрия Яроша и превращается в маргинальную организацию, погрязшую в скандалах и рэкете. Новая политическая сила Яроша]. . , . С. 17-19.

302225. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 677-832

302226. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 549-672

302227. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 407-544

302228. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 277-400

302229. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 133-272

302230. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 1-128

302231. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 679-816

302232. Historic.ru : Всемирная история : [Новости. Энциклопедия. Библиотека. Новые книги. Карты. Рассылки.]. [б. и.]. [Б. м.], 2001-2018.

302233. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 549-672

302234. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 407-544

302235. Бондарев А. Сказке конец : [знаменитая компания Apple, растеряв остатки магии Стива Джобса, теперь ориентируется не на хипстеров и бунтарей, а на тех, кому важны престиж и имидж. Это больше не культовая, а просто успешная ІТ-компания]. . , . С. 46-51.

302236. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 263-400

302237. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 133-256

302238. Кухар В. П., Орда В. В. Хімики України - народному господарству. Знання. Київ, 1980. 48 с.

302239. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 1-128

302240. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 693-832

302241. Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. ЖІТІ. Житомир, 1997. 80 с.

302242. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 565-688

302243. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 421-560

302244. Мамченкова О. Мастер суперхрущевок : [на архитектурном олимпе новый герой - чилиец Алехандро Аравена, который получил престижную Притцкеровскую премию за новаторское жилье для бедняков]. . , . С. 56-59.

302245. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 277-416

302246. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 133-272

302247. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-128

302248. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 679-832

302249. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 549-672

302250. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 405-544

302251. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 277-400

302252. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 133-272

302253. Шама О. Долг Украине : [в начале 1929 года в Москве прошла неделя украинской культуры - единственный случай, когда вопрос украинского языка положительно обсуждался на самом высоком советском уровне]. . , . С. 62-65.

302254. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-128

302255. Нариси історії архітектури Української РСР. Держлітвидав. Київ, 1957. 359 с.

302256. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 661-800

302257. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 533-656

302258. 100 выдающихся личностей в истории Украины : [короткие рассказы о людях, которые определяли ход истории страны со времен Киевской Руси и до наших дней (по мнению экспертов, список которых приведен на стр. 61)]. . , . С. 27-61.

302259. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 391-528

302260. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 261-384

302261. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 133-256

302262. Доклады Академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 1-128

302263. Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Статистика. Київ, 1973. 316 с.

302264. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

302265. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2016. 42 с.

302266. Павленко А. Белорусский танкист : [Компьютерные игры. Яркая идея и точно выбранная бизнес-модель интернет-игры World of Tanks позволили ей стать одной из самых популярных в мире, а ее создателю - белорусу Виктору Кислому - превратиться в миллиардера]. . , . С. 64-67.

302267. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 96 с.

302268. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2016. 50 с.

302269. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 24 с.

302270. Журнал європейської економіки. Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2015. С. 367-482

302271. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2016. 228 с.

302272. Колотов С. М., Евстифеев М. Ф., Михайленко Нарисна геометрія. Вид-во ун-ту. Київ, 1967. 174 с.

302273. Григорьев О. Н., Гогоци Г. А., Гогоци Ю. Г., Субботин В. И., Бродниковский Н. П. Получение и свойства керамики системы SiC-B4C-MeB2. . , . C. 29-42.

302274. Нарисна геометрія. Вища школа. Київ, 1970. 58 с.

302275. Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Люї Бонапарта. Пролетар. Харків, 1932. 114 с.

302276. Со скоростью времени : [топ - 10 лучших скоростных железных дорог по версии Goeuro]. . , . С. 10-11.

302277. Маркс К. Громадянська війна у Франції. Політвидав. Київ, 1982. 199 с.

302278. Бондарев А. Драконы идут на взлет : [китайские производители смартфонов переворачивают представление человечества о пресловутом китайском качестве и уверенно завоевывают рынок]. . , . С. 54-57.

302279. Народ скаже - як зав'яже. Веселка. Київ, 1985. 173 с.

302280. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Держполітвидав УРСР. Київ, 1954. 790 с.

302281. Куценко Я. Г. У житті і спорті. Молодь. Київ, 1971. 316 с.

302282. Шама О. Око за око : [70 лет назад еврейская молодежная организация Некама решила отомстить за Холокост своего народа во время Второй мировой войны, планируя казнить по немцу за каждого убитого]. . , . С. 62-65.

302283. Палехова П. В., Терентьева Т. А., Ляпина Е. Г. Организация, управление и администрирование в социальной работе. ИНФПА-М. Москва, 2008. 128 с.

302284. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Держполітвидав УРСР. Київ, 1954. 515 с.

302285. Народи південної України. Х-ПРЕСС. Запоріжжя, 1997. 48 с.

302286. Рейтинг грузооборота 2015. . , . С. 14-15.

302287. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Держполітвидав УРСР. Київ, 1952. 926 с.

302288. Народне волевиявлення в Україні. ЗДУ. Запоріжжя, 2000. 130 с.

302289. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Держполітвидав УРСР. Київ, 1954. 926 с.

302290. Басюк А. СМП "Октябрьск": работа по нормам европейского образца : [интервью з А. Басюком, директором ГП "СМП "Октябрьск" / записала А. Черненькая]. . , . С. 16-19.

302291. Народне господарство Запорізької області. Союзобліквидав. Донецьк, 1972. 256 с.

302292. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії. Політавидав. Київ, 1967. 98 с.

302293. Народне господарство України у 1992 р.. Техніка. Київ, 1993. 464 с.

302294. Кучер В. І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944. Наукова думка. Київ, 1983. 240 с.

302295. Муравский А. Ход контейнерным поездом : [бизнес присматривается к новому маршруту из Европы в Китай и ждет окончательного решения по тарифам]. . , . С. 20-22.

302296. Маркс К., Енгельс Ф, Ленін В. І. Про диктатуру пролетаріату. Політвидав України. Київ, 1980. 304 с.

302297. Кучер В. С. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 575 с.

302298. Кучер В. С. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 478 с.

302299. Кучер В. С. Голод. Держлітвидав УРСР. Київ, 1963. 384 с.

302300. Кучер В. С. Голод. Молодь. Київ, 1988. 352 с.

302301. Кучер В. С. Орли воду п'ють. Радянський письменник. Київ, 1966. 280 с.

302302. Народне господарство Української РСР в 1968 році. Статистика. Київ, 1969. 612 с.

302303. Маркс К. Енгельс Ф. Про мистецтво. Мистецтво. Київ, 1978. 302 с.

302304. Кучер В. С. Трудна любов. Радянський письменник. Київ, 1960. 608 с.

302305. Рынок труда в январе: как стартовал новый бизнес-сезон : [в Украине]. . , . С. 56-57.

302306. Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В. І. Про науковий комунізм. Політвидав України. Київ, 1965. 454 с.

302307. Кучерюк Д. Ю. Естетичне сприйняття предметного середовища. Наукова думка. Київ, 1973. 142 с.

302308. Народне господарство Української РСР в 1970 році. Статистика. Київ, 1971. 565 с.

302309. Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В. І. Про пролітарський Інтернаціоналізм. Держполітвидав. Київ, 1971. 616 с.

302310. Народне господарство Української РСР у 1972 році. Політвидав України. Київ, 1974. 598 с.

302311. Кучерявий І. М. Шляхи підвищення ефективності заготовчого виробництва у машинобудуванні. Наукова думка. Київ, 1973. 184 с.

302312. Народне господарство Української РСР у 1973 році. Політвидав. Київ, 1974. 584 с.

302313. Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В. І. Про релігію. Політвидав України. Київ, 1984. 430 с.

302314. Кушерець В. І. Формування громадської думки. Знання України. Київ, 1990. 48 с.

302315. Ильницкий К. Затишье на причальном фронте : [причальный фронт морских портов страны с 1992 года вырос в полтора раза. Правда, в 2015-м было сдано ни метра]. . , . С. 26-29.

302317. Онищенко С., Леонтьева А. Модернизация терминалов: зачем это нужно : [какие инновации внедряются в контейнерных терминалах морских портов Украины и мира]. . , . С. 38-41.

302318. Козаченко Д. Маршрутизация: плюсы и минусы : [как оптимизировать затраты при доставке зерна в отечественные порты железнодорожным транспортом]. . , . С. 42-44.

302319. К'юсак Д. Самого сонця замало. Молодь. Київ, 1971. 280 с.

302320. Шевченко М. Пойдем другим путем : [чем похожи и чем отличаются истории появления крупнейших морских судоходных каналов мира]. . , . С. 46-49.

302321. Рыженкова Н. Объемы перевалки в портах сохранились : [ в 2015 году семь морских портов Украины из тринадцати увеличили грузооборот]. . , . С. 52-56.

302322. Руда не сдает позиции : [в 2015 году морские порты Украины увеличили перевалку руды на 19,6% - до 42,27 млн. тонн]. . , . С. 57.

302323. Народне господарство Української РСР у 1978 році. Техніка. Київ, 1980. 539 с.

302324. Металлурги преодолевают трудности : [черные металлы составили 21,2% общего объема поступлений от экспорта товаров из Украины]. . , . С. 58-59.

302325. Рыженкова Н. Контейнерные потоки: преобладает экспорт : [сокращение контейнерного оборота в 2015 году ускорилось по сравнению с предыдущим годом]. . , . С. 62-65.

302326. Народне господарство Української РСР у післявоєння роки (1946-1964). Наукова думка. Київ, 1965. 191 с.

302327. Мартинюк І. В. Національне виховання. ІСДО. Київ, 1995. 160 с.

302328. Снежной Г. В., Мищенко В. Г., Снежной В. Л. Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей. . , . С. 9-13.

302329. Народне господарство Української РСР у семирічці. АН УРСР. Київ, 1960. 520 с.

302330. Народне мистецтво. Мистецтво. Київ, 1967. 48 с.

302331. Нартовський Б. А. Олімпіада-80 в запитаннях і відповідях. Молодь. Київ, 1981. 192 с.

302332. Брыков М. Н. Исследование изнашивания сталей при низких скоростях скольжения по абразиву. . , . С. 19-22.

302333. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2000. 216 с.

302334. Населення України 1992. Техніка. Київ, 1993. 238 с.

302335. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 216 с.

302336. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 192 с.

302337. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 204 с.

302338. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 200 с.

302339. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 204 с.

302340. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 188 с.

302341. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 204 с.

302342. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 212 с.

302343. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 196 с.

302344. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 204 с.

302345. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 212 с.

302346. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1999. 208 с.

302347. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 216 с.

302348. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 192 с.

302349. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 208 с.

302350. Наука викриває релігію. Знання. Київ, 1965. 47 с.

302351. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 204 с.

302352. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 196 с.

302353. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 192 с.

302354. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 196 с.

302355. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 204 с.

302356. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 204 с.

302357. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 196 с.

302358. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 210 с.

302359. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1998. 212 с.

302360. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки з дисципліни "Нарисна геометрія" для самостійного вивчення теми: "Проекціювання геометричних образів - точка, пряма, площина" для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

302361. Максакова А. А., Ольшанецкий В. Е., Пашинская Е. Г., Климов А. В. Особенности структуры и свойств проволоки в зависимости от степени деформации при волочении со сдвигом. . , . С. 26-29.

302362. Гайдук С. В., Кононов В. В. Оценка влияния тантала на критические температуры в литейном свариваемом жаропрочном никелевом сплаве с применением расчетных и экспериментальных методик. . , . С. 34-40.

302363. Каморкин П. А. Выбор длины оценивания при измерении параметров качества поверхности с использованием профильного метода. . , . С. 45-51.

302364. Хессе О., Капустян А. Е., Ефременко В. Г., Бережный С. П., Брыков М. Н. Изотермическая обработка высокоуглеродистого кремнийсодержащего аустенита. . , . С. 61-66.

302365. Петрищев А. С. Зависимость кажущейся плотности металлизованного молибденового концентрата от режимов тепловой обработки и содержания углерода в шихте. . , . С. 74-78.

302366. Павленко Д. В. Влияние параметров порошков титана на прочность спеченных полуфабрикатов. . , . С. 87-92.

302367. Капустян А. Е., Овчинников А. В., Павлов В. В. Интегрированная технология получения полуфабрикатов из титановых сплавов на основе методов порошковой металлургии и сварки. . , . С. 93-95.

302368. Джуган А. А., Овчинков А. В., Ольшанецкий В. Е. Аддитивные технологии и возможности их применения в современных условиях (обзор). . , . С. 96-101.

302369. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302370. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302371. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302372. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302373. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302374. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302375. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 192 с.

302376. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 196 с.

302377. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 188 с.

302378. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 188 с.

302379. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 188 с.

302380. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1997. 184 с.

302381. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 204 с.

302382. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 176 с.

302383. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 168 с.

302384. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 168 с.

302385. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 162 с.

302386. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 154 с.

302387. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 154 с.

302388. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 146 с.

302389. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 146 с.

302390. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 146 с.

302391. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 152 с.

302392. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1996. 120 с.

302393. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 144 с.

302394. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302395. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302396. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 144 с.

302397. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302398. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302399. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302400. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 152 с.

302401. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 136 с.

302402. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 136 с.

302403. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 136 с.

302404. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 1995. 128 с.

302405. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, .

302406. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 168 с.

302407. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 168 с.

302408. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176с.

302409. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302410. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302411. Наука і культура. Україна. Знання. Київ, 1974. 583 с.

302412. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302413. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302414. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302415. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302416. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 176 с.

302417. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 184 с.

302418. Наука і культура. Україна. Знання. Київ, 1987. 519 с.

302419. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 168 с.

302420. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302421. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302422. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302423. Наука і культура. Україна. Знання. Київ, 1988. 520 с.

302424. Бондар Л. Комплектування бібліотечного фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського періодичними виданнями: виклики часу. . , . С. 15-17.

302425. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302426. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302427. Наука і культура. Україна. Знання. Київ, 1989. 575 с.

302428. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302429. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302430. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 168 с.

302431. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302432. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 184 с.

302433. Доповіді Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 176 с.

302434. Наука і культура. Україна. Знання. Київ, 1990. 576 с.

302436. Камлик І., Бєлякова Т. Бібліотека як берегиня національної культурної пам'яті. . , . С. 18-19.

302437. Грешта В. Л. Дослідження хімічного складу частин брехту бронебійних підкаліберних снарядів з метою їх раціональної утилізації. . , . С. 102-104.

302438. Волян Н. Бібліотечний проект "Живе краєзнавство" : [досвід Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки зі створення краєзнавчої експозиції та впровадження краєзнавчої екскурсійної діяльності]. . , . С. 20-21.

302439. Костюшко И. А. Критический случай устойчивости равновесия двухзвенного маятника со следящей и консервативной силами с учетом в шарнирах нелинейных моментов. . , . С. 105-110.

302440. Штефан Т. О. Чисельне моделювання деформації плити у випадку повного та ідеального контактів на межі закріплення. . , . С. 117-120.

302441. Колесник Е. В., Клименко А. П. Расчетное определение вязкости разрушения покрытий электроосажденным железом и сплавами на его основе. . , . С. 121-125.

302442. Наукова організація учбового процесу у вищих технічних учбових закладах. Укр. політехн. ін-т. Київ, 1969. 11 с.

302443. Анпилогов Д. И. Бимодальные изгибные колебания консольного стержня. . , . С. 126-130.

302444. Турпак С. М., Грицай С. В., Васильева Л. О. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень. . , . С. 131-137.

302445. Мартович Л. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 426 с.

302446. Брыков М. Н. Метод испытаний металлических материалов на изнашивание при низких скоростях скольжения по абразиву. . , . С. 139-146.

302447. Мартович Л. Вибрані оповідання. Кн.-журн. вид.. Львів, 1952. 193 с.

302448. Кулагін Д. О. Визначення особливостей побудови тягових електроприводів промтранспорту. . , . С. 147-151.

302449. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1991. 96 с.

302450. Плескач В. М., Ольшанецький В. Е. Академік Степан Тимошенко. . , . С. 152-155.

302451. Носенко М. І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок. . , . С. 155-157.

302452. Мартович Л. Забобон. Держлітвидав. Київ, 1956. 290 с.

302453. Левченко Н. М., Биковський В. Г. Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект. . , .

302454. Мазин В. А. Эффекты диссоциации газов при осуществлении рабочего цикла комбинированного двигателя внутреннего сгорания. . , . С. 158-160.

302455. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1991. 160 с.

302456. Левченко Н. М., Воскобойник Ю. М. Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом. . , .

302457. Пам'яті колеги : [професор кафедри прикладної математики Асатурян Асатур Шамірович]. . , . С. 161.

302458. Мартович Л. Забобон. Держлітвидав. Київ, 1971. 230 с.

302459. Марусенко П. В., Лазарева Т. Ф. Е2-Е4? (Шахові печатки). Рад. школа. Київ, 1983. 88 с.

302460. Мартиненко Н. М., Вавриш А. С. Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода. (Обзор). . , . С. 3-14.

302461. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1991. 100 с.

302462. Чернявский Н. В., Рохман Б. Б., Провалов А. Ю., Косячков А. В. Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ. . , . С. 15-23.

302463. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1991. 94 с.

302464. Левченко Н. М., Кулик Ж. О. Удосконалення методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. . , .

302465. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1992. 118 с.

302466. Жовтянский В. А., Орлик В. Н., Петров С. В., Якимович М. В. Общие принципы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий. 1. Экологические требования, термодинамика процесса и его энергетическая эффективность. . , . С. 24-46.

302467. Єфімова Г. О мово рідна! Слово рідне! : [статтю присвячено книжково-ілюстративній виставці, влаштованій в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького]. . , . С. 22-28.

302468. Пилипенко Р. А., Пилипенко А. В., Логвиненко Д. М. Опыт применения технологии точного нагрева при обжиге огнеупорных изделий. . , . С. 46-51.

302469. Алексеенко В. В., Сезоненко А. В., Васечко А. А., Никитин В. Ю. Особенности обращения с твердым остатком термического обезвреживания медицинских отходов. . , . С. 52-58.

302470. Горбунов А. В., Мигалин С. В., Козырев А. Ю., Горбунов А. А. Сухие методы десульфуризации дымовых газов при слоевом сжигании угля в водогрейном котле малой мощности. . , . С. 59-64.

302471. Мисак С. Й. Розрахунок продуктивності пилосистеми котлів ТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні непроектних видів палива. . , . С. 65-71.

302472. Наукові праці з питань політичної історії. Либідь. Київ, 1992. 110 с.

302473. Кондратюк С. Є., Стоянова О. М., Щеглов В. М., Пархомчук Ж. В. Модифікування сталі нанорозмірними порошковими інокуляторами. . , . С. 3-7.

302474. Левченко Н. М., Козачок І. В. Обліково-інформаційне забезпечення управління браком виробництва. . , .

302475. Смірнов О. М., Куберський С. В., Головчанський А. В., Верзілов О. П., Антикуз О. В. Вплив слідів хитання і режимів осциляції кристалізатора на якість поверхні безперервнолитих заготовок. . , . С. 8-16.

302476. Сендульська Т. Сучасні технології бібліотечної роботи: партнерству - зелене світло. . , . С. 29-30.

302477. Дубоджлов В. І., Косинська А. В., Середенко В. О., Середенко О. В. Модифікування сплаву AL - Mn титаном і обробкою магнітним полем. . , . С. 17-22.

302478. Трудоношин О. І. Формування евтектики в системі AL - Mg - Si. . , . С. 23-27.

302479. BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA : [старинные издания по истории и археологии Крыма. Подборка периодики конца XIX - начала XX века и других редких книг из собрания библиотеки, созданной в 1893 году Карлом Казимировичем Косцюшко-Валюжиничем ..см.аннотацию]. [б. в.]. Севастополь, 2006-.

302480. Савицький О. М. Теплофізичний стан вуглецевих сталей та його вплив на формування теплового бар'єру при локальній термічній дії. . , . С. 28-35.

302481. Черепова Т. С., Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. Жаростійкість ливарних та порошкових сплавів на основі кобальту або нікелю з карбідним зміцненням. . , . С. 36-40.

302482. Наукові та методичні роботи з фізичної культури і спорту. Київськ. ун-т. Київ, 1959. 135 с.

302483. Паустовський О. В., Алфінцева Р. А., Губін Ю. В., Курінна Т. В., Терещенко В. С. Жаростійкість електроіскрових покриттів зі сплавів системи Ni - Cr - Al - Y. . , . С. 41-46.

302484. Левченко Н. М., Воробйова І. О. Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства. . , .

302485. Наумов М. Степовий рейд. Радянський письменник. Київ, 1964. 654 с.

302486. Беспалий В. А., Бритченко С. П., Бріцин В. М. Національні відносини на Україні. Україна. Київ, 1991. 238 с.

302487. Шевченко О. Читацький марафон "Пам'ять - нескінченна книга". . , . С. 31-33.

302488. Лобода П. І., Богомол Ю. І., Білий О. І. Структура та властивості розпилених порошків евтектичного сплаву B4C - TiB2. . , . С. 46-52.

302489. Лобачова Г. Г., Іващенко Є. В., Мороз С. С. Формування функціональних Cr - Zr та Cr - Тi електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3. . , . С. 53-58.

302490. Левченко Г. В., Балаханова Т. В., Воробей С. О. Попередження виникнення флокеноподібних дефектів в трубних заготовках. . , . С. 59-64.

302491. Карпець М. В., Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф. Особливості текстури деформованого високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu. . , . С. 3-6.

302492. Лобачова Г. Г., Іващенко Є. В., Ігнасюк К. Є. Поверхневе зміцнення сталі Ст. 3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту. . , . С. 7-11.

302493. Сисоєв М. О., Терещенко О. С., Кисла Г. П., Лобода П. І. Композиційні матеріали системи Ti - B4C, отримані методом СВС. . , . С. 12-16.

302494. Yurkova O. I., Chernyavsky V. V., Scheretskyy O. A., Voichenko A. V. Phase and structural evolution during mechanical alloying, subsequent annealing and pressure sintering of AlCUNiFeCr high entropy alloy = Еволюція фазового складу та структури AlCuNiFeCr високоентропійного сплаву під час ... див. анот.. . , . P. 17-23.

302495. Полярус О. М., Уманський О. П., Талаш В. М., Чернега С. М. Корозійна стійкість композиційних матеріалів на основі інтерметалідів у морській воді. . , . С. 24-29.

302496. Баглюк Г. А., Марич М. В., Мамонова А. А. Структуроутворення при синтезі високоентропійних сплавів систем Al - Cr - Fe - Ni - Cu. Al - Ti - Cr - Fe - Ni - Cu та Ti - Cr - Fe - Ni - Cu методами порошкової металургії. . , . С. 30-38.

302497. Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2015 року. . , . С. 3-9.

302498. Ваш Михайло Стельмах. Радянський письменник. Київ, 1982. 367 с.

302499. Сенченко О. Ідеології як засіб створення конфліктів : [використання ідеологій для створення конфліктів у соціальних системах. Новий світовий лад як результат використання ідеологій для створення конфліктів. Застосування діалектики Гегеля для ведення війн]. . , . С. 43-49.

302500. Хижняк В. Г., Дацюк О. Е., Білик І. І. Дифузійні титаноалітовані покриття з бар'єрним шаром (Ti. Zr) N на жаростійкому сплаві ХН78Т. . , . С. 39-45.

302501. Яковенко Ю. Волшебство родного слова и народных традиций. . , . С. 34.

302502. Демченко Л. Д., Титенко А. М. Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування. . , . С. 46-50.

302503. Чернега С. М., Поляков І. А., Красовський М. О. Формування дифузійних боридних шарів на сталях при застосуванні зовнішнього магнітного поля. . , . С. 51-56.

302504. Христенко В. В., Ушкалова О. В., Москалюк Д. О. Отримання сплавів зі структурою "замороженої емульсії" на базі системи Cu - (Fe - Cr - C). . , . С. 57-61.

302505. Нащадки святої трійці. Білий птах. Київ, 1992. 86 с.

302506. Шимановский А. В., Шульман З. А., Шульман И. З. Испытания и мониторинг строительных металлоконструкций, зданий и сооружений. . , . С. 2-14.

302507. Шульман З. А. Действительная работа вантового автодорожного моста при воздействии реальных динамических нагрузок. . , . С. 15-20.

302508. Марчевський М. Острів в Тамбукту. Молодь. Київ, 1960. 451 с.

302509. Шульман И. З. Система мониторинга технического состояния антенных сооружений башенного типа. . , . С. 21-27.

302510. Мар'яненко І. О. Минуле українського театру. Мистецтво. Київ, 1953. 180 с.

302511. Ружанский И. Л., Шульман И. З. Экспериментальные исследования динамических характеристик большепролетных мембранных покрытий. . , . С. 28-35.

302512. Матвеєв С. Ф., Волощук Я. І. Боротьба дзю-до. Здоров'я. Київ, 1974. 168 с.

302513. Шульман З. А. Автоматизированная система инструментального мониторинга большепролетного висячего моста. . , . С. 36-42.

302514. Матвеєв С. Ф. Боротьба самбо. Здоров'я. Київ, 1977. 152 с.

302515. Иосилевич Е. С. К построению методики измерения параметров напряженно-деформированного состояния кожухов доменных печей и воздухонагревателей. . , . С. 43-47.

302516. Матвієнко В. На рідних роздолах. Укр. письменник. Київ, 1999. 195 с.

302517. Си Л. 30 лет политики планового деторождения : [проблемы демографического роста в Китае]. . , . С. 18-20.

302518. Яту Ч. Актуальность мер реагирования на демографический кризис : [Китай: показатели по населению, причины корректировки демографической политики]. . , . С. 21-23.

302519. Матіос М. Життя коротке. Кальварія. Львів, 2001. 235 с.

302520. Цзе Л. Как и почему менялся взгляд на семью : [Китай: вопрос о количестве детей в семье]. . , . С. 24-27.

302521. Тао Х., Юанькунь Ц. Новая эра гражданского авиастроения Китая. . , . С. 32-36.

302522. Лэй В., Мусабаев К. Новый тип развития Экономического пояса Шелкового пути. . , . С. 40-41.

302523. Наші маяки. Тов-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1962. 37 с.

302524. Яту Ч. 11 ноября: праздник онлайн-шопинга в Китае. . , . С. 48-49.

302525. Мах В. Вчителька, дочка Колумба. Дніпро. Київ, 1971. 295 с.

302526. Вклад Китая в достижение Целей развития тысячелетия ООН : [показатели: средний индекс развития человеческого потенциала в КНР, ликвидация абсолютной бедности и голода, распространение начального образования, гендерное равноправие, детская смертность]. . , . С. 56-57.

302527. Таотао Ч. Иероглифы чайной культуры. . , . С. 66-67.

302528. Мацейко Ю. М., Цветков О. Г. Майбутнє людства будується сьогодні. Політвидав. Київ, 1981. 65 с.

302529. Сенченко О. Діалектика Гегеля - філософський базіс для ведення інформаційних війн у соціальних системах. . , . С. 41-45.

302530. Нин Ч. Известный врач Древнего Китая - Цянь И. . , . С. 74-75.

302531. Не вгасає його молодості світ. Молодь. Київ, 1983. 184 с.

302532. Медведєва Л. М., Дайнеко В. В. Англо-український словник парних словосполучень. Українська енциклопедія. Київ, 1994. 254 с.

302533. Халепа К. Ю. Станово-представницькі установи Іспанії - Кортеси. . , . С. 179-180.

302534. Не відлюбив свою тривогу ранню.... Укр. письменник. Київ, 1993. 400 с.

302535. Медвідь В. Г. Таємне сватання. Дніпро. Київ, 1987. 275 с.

302536. Мейнк В. Загибель воїнів ягуарів. Веселка. Київ, 1973. 274 с.

302537. Харіна К. О. Джерела кримінально-процесуального права України. . , . С. 181-182.

302538. Черниш А. І. Моделі і форми сучасного федералізму. . , . С. 182-184.

302539. Походенко С. В. Програма дослідження політичного вибору громадян в умовах трансформації суспільства. . , . С. 185-188.

302540. Дергач М. А. Творчий компонент в системі професійної компетентності психолога. . , . С. 188-189.

302541. Неверлі І. Пам'ятка з фабрики "Целюлоза". Радянський письменник. Київ, 1954. 443 с.

302542. Волошина Н. В. Розвиток творчого мислення молодших школярів за системою Е. де Боно. . , . С. 191-193.

302543. Невесенко В. І. Веління часу. Політвидав України. Київ, 1985. 88 с.

302544. Бондар І. В. Система екзистенційних факторів нікотинової залежності. . , . С. 194-195.

302545. Шубертій Н. Г. Внутрішня комунікація у соціально-психологічному супроводі організаційних змін. . , . С. 196-197.

302546. Пучина О. В. Соціально-психологічна допомога спеціалістам підприємства у процесі побудови кар'єри. . , . С. 197-199.

302547. Сорока А. В. Социальный танец как феномен современной городской культуры. . , . С. 199-200.

302548. Семенцова О. М. Особливості комунікативно-мовного розвитку старших дошкільників із ЗПР. . , . С. 201-202.

302549. Черепєхіна О. А. Професійна позиція як умова успішного становлення професіоналізму майбутнього психолога. . , . С. 203-205.

302550. Невмирущий Кобзар. Шевченківський вечір у клубі. Держмузвидав. Київ, 1961. 144 с.

302551. Шевченко С. І. Психосоматичні аспекти шкірних захворювань. . , . С. 205-206.

302552. Меленевський А. Ф., Курій Г. Н. Всеукраїнський. Політвидав. Київ, 1977. 264 с.

302553. Неволін О. С. Аврорівці. Політвидав України. Київ, 1974. 262 с.

302554. Щекотихин О. В., Сметанин И. Н., Пиза Д. М. Пассивные оптические сети доступа. ЗНТУ. Запорожье, 2016. 276 с.

302556. Кузнецова М. О. Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 202 с.

302557. Андрій Мельник. Спогади та документи. Фундація ім. О. Ольжича. Київ, 1995. 352 с.

302558. Хрусталева М. С. Форма шлюбу та рольова сумісність партнерів. . , . С. 206-209.

302559. Репецкая А. В. Особенности экзистенциальной рефлексии в старшем юношеском возрасте. . , . С. 209-213.

302560. Мельник В. Г. Улюбленець публіки. Рад. письмениу. Київ, 1986. 127 с.

302561. Незабутні роки. Політвидав України. Київ, 1967. 606 с.

302562. Мельник Е. Ф. Права і обов'язки членів сім'ї. Політвидав України. Київ, 1976. 52 с.

302563. Казаченко Н. П. К вопросу о психогигиеническом обеспечении профессионально-педагогического труда. . , . С. 213-215.

302564. Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ. . , . С. 40-43.

302565. "Незалежні парламентські дослідження", семінар (2000; Київ) Матеріали семінару Європейського центру парламентських досліджень та документації (ЕСРР), 25-26 травня 2000 року. Парламентське вид-во. Київ, 2000. 326 с.

302566. Шевчук З. М. Базисні цінності в дискурсі психологічної теорії. . , . С. 215-217.

302567. Рябой Є. М. Напрямки роботи психолога з хворими на гіпертонію. . , . С. 217-219.

302568. Максименко С. А. Проблемне поле психології міста. . , . С. 219-220.

302569. Горянська Є. І., Сорока О. В. Особливості формування міжособистісних відносин в групах позашкільних установ. . , . С. 220-222.

302570. Грищенко І. В., Сорока О. В. Інтернет-залежність як чинник депресивного стану особистості. . , . С. 222-224.

302571. Махончук А. С., Волошина Н. В. Интернативная модель фасилитации личностного роста. . , . С. 224-226.

302572. Лихоманова А. А. Взаимосвязь характеристик эмпатии и алекситимии у студентов-психологов. . , . С. 226-228.

302573. Нема приповідки без правди. Дніпро. Київ, 1969. 247 с.

302574. Казаченко Н. П., Мороз Е. Н. Проявление внушаемости в эмоциогенных ситуациях деятельности. . , . С. 228-229.

302575. Немирович І. О. Каліфи на годину. Дніпро. Київ, 1984. 200 с.

302576. Немирович І. О. Син раба. Дніпро. Київ, 1986. 159 с.

302577. Шостак А. М., Черепєхіна О. А. Місце дошлюбних стосунків серед чинників задоволеності шлюбом студентської молоді. . , . С. 229-231.

302578. Черевко В. В., Черепєхіна О. А. Особливості психологічної готовності сучасної молоді до шлюбу. . , . С. 231-233.

302579. Шатько А. В., Черепєхіна О. А. Особливості стилів керівництва спортивною командою. . , . С. 233-235.

302580. Красовська Ю. С. Образ мети у старшокласників. . , . С. 235-236.

302581. Третяк К. Г., Бородулькіна Т. О. Психологічна ефективність рекламного повідомлення. . , . С. 236-238.

302582. Несін А. На каруселі. Дніпро. Київ, 1979. 314 с.

302583. Мордвинцева М. В. Особливості уявлень про емоції у дітей дошкільного віку. . , . С. 238-239.

302584. Чикулай А. О., Бородулькіна Т. О. Розуміння психологічних текстів старшими дошкільниками. . , . С. 241-243.

302585. Нестайко В. З. Неймовірні детективи. Укр. письменник. Київ, 1995. 175 с.

302586. Вертеба В. І. Особливості ідеального образу викладача вищої школи у студентів. . , . С. 243-245.

302587. Колебанова Л. В. Особливості ставлення до вищої освіти у студентів-психологів з різною навчальною успішністю. . , . С. 245-246.

302588. Кутова А. С., Бородулькіна Т. О. Особливості ставлення до роботи у студентів-психологів. . , . С. 247-248.

302589. Мельник Л. Г. Формування робітничого класу на Україні. Вища школа. Київ, 1988. 102 с.

302590. Галка Т. В., Семенцова О. М. Психологічні особливості емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗПР. . , . С. 249-250.

302591. Чекмарьова А. О., Походенко С. В. Особливості проявів агресивності підлітків в міжособистісних стосунках. . , . С. 250-252.

302592. Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні. Наукова думка. Київ, 1966. 488 с.

302593. Ґава Н. Д, Соціогенез пустощів як форма субкультури дітей. . , . С. 252-254.

302594. Галімов В. С. Особливості гендеру студентської молоді. . , . С. 254-255.

302595. Ракитянська К. В. Статеві розбіжності стилів любові в юнацькому віці. . , . С. 256-257.

302596. Кириленко Д. М. Сприйняття любові в юнацькому віці. . , . С. 257-259.

302597. Григорьева М. В. Программа исследования динамики образа семьи в печатных СМИ. . , . С. 259-261.

302598. Сівер В. О., Семенцова О. М. Особливості спілкування дітей старшого дошкільного віку з вадами зору. . , . С. 263-265.

302599. Мельник С. К. Делегат більшовиків Одеси. Маяк. Одеса, 1970. 240 с.

302600. Дейнека К. М. Психологічні аспекти адаптації до вагітності. . , . С. 265-266.

302601. Неурядові дослідницькі організації Центральної та Східної Європи. Україна. Київ, 1998. 302 с.

302602. Мельник С. К. Перемога Радянської влади на Півдні України (березень 1917-березень 1918 рр.). Вид-во Київськогу ун-ту. Київ, 1966. 190 с.

302603. Бондаренко Ю. С., Семенцова О. М. Особливості сімейного виховання як фактор агресивної поведінки у дошкільників. . , . С. 266-268.

302604. Нефф В. Королеви не мають ніг. Дніпро. Київ, 1989. 494 с.

302605. Мельник С. К. Полум'я революційної боротьби. Знання. Київ, 1973. 45 с.

302606. Шнурченко А. О. Теоретичні основи дослідження стосунків спорідненості у психології. . , . С. 268-269.

302607. Мельниченко А. Ф., Лубченко І. Ф. Бесіди про радянську Конституцію. Рад. школа. Київ, 1978. 127 с.

302608. Нефф В. Перстень Борджіа. Дніпро. Київ, 1990. 318 с.

302609. Мельничук Ю. Коли кров холоне в жилах. Рад. письменик. Київ, 1960. 167 с.

302610. Мельничук Ю. С. Продай-душі. Каменяр. Львів, 1967. 172 с.

302611. Нечаенко Л. Ю. Запоріжжя. З літопису революційної і бойової слави. Мистецтво. Київ, 1974. 1 л. іл.

302612. Арабаджиєв Д. Ю. Детермінанти оптимізації громадського моніторингу за виборчим процесом в Україні. . , . С. 270-271.

302613. Бабарикіна Н. А. Децентралізація як умова становлення регіонального розвитку. . , . С. 272-273.

302614. Дубініна Я. П. Маркетингові дослідження в управлінні ВНЗ. . , . С. 273-275.

302615. Єрохіна Т. В. Соціокультурні аспекти боротьби з медіа-тероризмом. . , . С. 275-276.

302616. Попович В. М. Духовна освіта в Україні: сучасний стан. . , . С. 277.

302617. Усенко О. І. Громадсько-політичні рухи як форми вияву політичної активності людей. . , . С. 278-279.

302618. Агарков О. А., Ременюк Д. Д. Можливості і потенційні перспективи реалізації соціальних програм за рахунок грантів у вищих навчальних закладах (на прикладі ЗНТУ). . , . С. 279-281.

302619. Агарков О. А., Давиденко І. В. Особливості соціальної адаптації дітей в дитячих будинках. . , . С. 281-283.

302620. Агарков О. А., Демків М. М. Дитячо-батьківські відносини як фактор формування соціальної орієнтації підлітків. . , . С. 283-284.

302621. Нечипоренко М. М., Сорока М. М. Стяги Жовтня над заводами. Техніка. Київ, 1987. 182 с.

302622. Арабаджиєв Д. Ю., Уткіна С. В. Головні аспекти виникнення фрічайлдінгу в Україні. . , . С. 284-286.

302623. Books Keeper : Электронная библиотека : [книги и периодика на любую тематику в электронном виде, бесплатно]. Copyright. [Б. м.], 2012-2018.

302624. Нечипоренко Н. Д. Національний доход: обсяг і розподіл. Знання. Київ, 1980. 48 с.

302625. Нешерет Т. В осені своя краса. Запоріжжя. Запоріжжя, 1995. 136 с.

302626. Нешерет Т. Народний артист України Олександр Король. Видавець. Запоріжжя, 1995. 48 с.

302627. Нешерет Т. І. Отчий дім. Промінь. Дніпропетровськ, 1990. 39 с.

302628. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики по темі "Диференціальні рівняння та Ряди" для студентів заочної форми навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 98 с.

302629. Ромащенко В. А. Особенности решения задач теории упругости в зонах идеального контакта твердых тел. . , . С. 38-48.

302630. Мерль Р. За склом. Молодь. Київ, 1978. 328 с.

302631. Арабаджиєв Д. Ю., Бекдамирова Л. З. Громадські організації як інститут формування громадянського суспільства України. . , . С. 286-288.

302632. Попович В. М., Грицаєнко В. С. Особливості діяльності недержавних закладів соціальної роботи в обслуговуванні клієнтів. . , . С. 288-289.

302633. Попович В. М., Данилевська А. В. Роль волонтерства у становленні особистості майбутнього соціального працівника. . , . С. 289-291.

302634. Меріме П. Жінка-Д'явол або спокуса святого Антонія. Держлітвидав. Київ, 1957. 25 с.

302635. Мерль Р. Мальвіль. Рад. письменник. Київ, 1975. 407 с.

302636. Мерль Р. Острів. Дніпро. Київ, 1976. 472 с.

302637. Нечуй-Левицький І. С. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 519 с.

302638. Мерль Р. Тварина, обдарована розумом. Рад. письменник. Київ, 1971. 332 с.

302639. Арабаджиев Д. Ю., Зайцев О. О. Роль образовательных учреждений в социальной инклюзии детей с особенными потребностями. . , . С. 291-293.

302640. Мерль Р. Уікенд на південному березі. Смерть - мое ремесло. Дніпро. Київ, 1969. 432 с.

302641. Нечуй-Левицький І. С. Твори. Наукова думка. Київ, 1985. 637 с.

302642. Металорізальні верстати. Техніка. Київ, 1973. 157 с.

302643. Нечуй-Левицький І. С. Твори. Наукова думка. Київ, 1986. 638 с.

302644. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім'я. Дніпро. Київ, 1980. 237 с.

302645. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім'я. Хмари. Наукова думка. Київ, 2001. 502 с.

302646. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Обереги. Київ, 1993. 85 с.

302647. Методика викладання іноземних мов. Рад. школа. Київ, 1965. 154 с.

302648. Методика викладання іноземних мов. Рад. школа. Київ, 1970. 198 с.

302649. Методика викладання іноземних мов у вищій школі. Вища школа. Київ, 1971. 221 с.

302650. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 526 с.

302651. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

302652. Нижник В. Вибори до Рад і виборча система в Українськії РСР. Політвидав. Київ, 1967. 58 с.

302653. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 140 с.

302654. Методичний посібник з позакласного читання "літаюча куля". Вид-во ун-ту. Львів, 1965. 75 с.

302655. Нижник В. Організація і проведення виборів до місцевих Рад. Політвидав України. Київ, 1965. 43 с.

302656. Нижник В. Ради депутатів трудящих і громадськість. Держолітвидав УРСР. Київ, 1962. 42 с.

302657. Ніжинський М. П. Сім'я. Батьки. Діти. Молодь. Київ, 1974. 118 с.

302658. Украинский промышленный портал : [материалы освещают промышленность Украины и мира. Анализируется хозяйственная деятельность и резервы предприятий, размещение производительных сил]. [б. и.]. [Б. м.], 2004-2016.

302659. Нікітенко Н. М. Собор святої Софії в Києві. Техніка. Київ, 2000. 230 с.

302660. Методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій. [б. в.]. Київ, 1997. 182 с.

302661. Свиридов А., Алексєєнко Ю., Федорчук Ю. "Око" : [архітектурно-краєзнавчий сайт про архітектурні пам'ятки України]. [б. в.]. [Б. м.], .

302662. Ніколаєнко Г. Я., Фатюха Д. К. Механізація та автоматизація ручної праці. [б. в.]. Київ, 1981. 48 с.

302663. Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал : [официальный сайт]. НТУ "ХПИ". Харьков, .

302664. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з пунктуації української мови для слухачів підготовчого відділення. УМК ВО. Київ, 1989. 36 с.

302665. Методичні вказівки до виконання домашніх робіт з орфографії української мови для слухачів підготовчого відділення. УМК ВО. Київ, 1989. 32 с.

302666. Ніколенко Д. Ф. Любов до професії - шлях до майстерності. Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1960.

302667. Materialscience.ru : [лекции, учебники, методические пособия по дисциплинам: материаловедение, ТКМ, композиционные материалы]. Material Science Group. [Б. м.], 2007-2018.

302668. Німенко А. Пам'ятники Тарасові Шевченку. Мистецтво. Київ, 1964. 52 с.

302669. Німецькі прислів'я та приказки. Рад. школа. Київ, 1963. 250 с.

302670. Державні будівельні норми України : [стандарти, нормативні документи, статті з будівельної справи, словник будівельної термінології]. [б. в.]. [Б. м.], 2008-2017.

302671. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 96 с.,118 с.

302672. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86 с.

302673. Спортивная медицина : [спортивные травмы; травматизм в различных видах спорта; лечение и реабилитация. Новости спортивной науки и спортивной медицины. Предлагаются полнотекстовые электронные книги]. [б. и.]. [Б.м.], 2006-2017.

302674. Разуменко А. Электротранспорт Украины : [информация о городском электрическом транспорте Украины: трамваях, троллейбусах и метро]. [б. в.]. Одеса, 2003-2016.

302675. Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації. НАН України. Київ, 2013. 536 с.

302676. Німецько-український словник. Рад. школа. Київ, 1959. 1053 с.

302677. Німецько-український та українсько-німецький словник для школяра. А. С. К.. Київ, 2000. 799 с.

302678. Анатомія людини : [пропонуються анатомічні зображення]. [б. в.]. [Б. м.], 2016.

302679. Методичні вказівки і завдання до практичних занять з української мови. УМК ВО. Київ, 1989. 40 с.

302680. Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 р. № 94. . , . С. 4-54.

302681. "Методичні основи технічних засобів навчання та обчислювальної техніки у вищій школі"; науково-методична концеренція. (Івано-Франківськ; 1991) Тези республіканської науково-методичної коніеренції 24-26 квітня 1991 року. [б. в.]. Івано-Франківськ, 1991. 153 с.

302682. Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються)... (див. анотацію). . , . С. 81-95.

302683. Запорожская Атомная Электростанция : [всесторонняя информация о работе атомной станции. Новости, события, производственные показатели]. [б. и.]. [Б. м.], .

302684. Ми йшли до тебе, Перемого!. Політвидав. Київ, 1984. 361 с.

302685. Ми йшли до тебе, Перемого!. Політвидав. Київ, 1985. 443 с.

302686. Мигович І. І. Реакційна суть клерикального націоналізму. Політвидав України. Київ, 1984. 293 с.

302687. Мигунова Д. К. Якщо у вас надмірна маса. Здоров'я. Київ, 1980. 45 с.

302688. Німецько-український, українсько-німецький словник. Феміна. Київ, 1994. 736 с.

302689. Микитась В. Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналістичних фальсифікацій творчості письменника. Наукова думка. Київ, 1975. 96 с.

302690. Микитась В. Л. Українська література в боротьбі проти унії. Дніпро. Київ, 1984. 242 с.

302691. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. Основи. Київ, 1993. 414 с.

302692. Микитенко І. К. Вибрані твори. Дердлітвидав. Київ, 1957. 575 с.

302693. Микитенко І. К. Вибрані твори. Веселка. Київ, 1977. 476 с.

302694. Микитенко І. К. Брати. Вибоані твори. Веселка. Київ, 1977. 224 с.

302695. Микитенко І. К. П'єси. Дніпро. Київ, 1972. 546 с.

302696. Нова конституція України. Наукова думка. Київ, 1996. 134 с.

302697. Микитин Т. Не пощербились мечі. Кн.-журн. вид-во. Львів, 1960. 128 с.

302698. Миклухо-Маклай М. М. Серед дикунів Нової Гвінеї. Молодь. Київ, 1961. 328 с.

302699. Миланов А., Борисова І. Вправи йогів. Здоров'я. Київ, 1971. 143 с.

302700. Німецько-українсько-російський словник. Освіта. Київ, 1991. 240 с.

302701. Милорадович В. Українська відьма. Веселка. Київ, 1993. 72 с.

302702. Колпаков В. М. Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства. . , . С. 8-17.

302703. Леонова О. О. Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки : [визначення категорії "тіньова економіка" вченими різних країн]. . , . С. 18-24.

302705. Romanenko Y. O. Place and role of communication in public policy = Місце та роль комунікації у формуванні державної політики. . , . P. 25-31.

302706. Минуле України. Наукова думка. Київ, 1991. 280 с.

302707. Galko S. V., Volodin D. S. Outcomes of cross-border cooperation: infrastructure development aspect = Ефекти транскордонного співробітництва: аспект інфраструктурного розвитку. . , . P. 32-40.

302708. Карабаза І. А., Єгорова І. Г. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки. . , . С. 41-49.

302709. Мирний П. Твори. Наукова думка. Київ, 1989. 751 с.

302710. Мирний П. Твори. Наукова думка. Київ, 1989. 640 с.

302711. Lipkova L., Gress M. Crisis in the Еurozone: the case of Ireland = Криза в Єврозоні: на прикладі Ірландії. . , . P. 50-58.

302712. Новак Т. АЛ. Книж.-журн. вид-во. Львів, 1963. 222 с.

302713. Мирний П. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 526 с.

302714. Мирний П. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 436 с.

302715. Мирний П. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 512 с.

302716. Rajagukguk W, The impact of joining WTO on Indonesia's economy: econometric modelling approach = Вплив членства у ВТО на економіку Індонезії: спроба економетричного моделювання. . , . P. 59-67.

302717. Мирний П. Твори. Акад. Наук УРСР. Київ, 1954. 372 с.

302718. Huu Tran Ai Seafood export barriers at international markets = Торговельні бар'єри в міжнародному експорті морепродуктів : [спроба В'єтнамських компаній вийти на ринок США]. . , . P. 68-79.

302719. Мирний П. Твори. Акад. Наук УРСР. Київ, 1954. 325 с.

302720. Новак Т. Ф. Поєдинок. Політвидав України. Київ, 1974. 588 с.

302721. Мирний П. Твори. Акад. Наук УРСР. Київ, 1954. 417 с.

302722. Мирний П. Твори. Вид-во Акад. Наук Укр. РСР. Київ, 1955. 397 с.

302723. Мирний П. Твори. Вид-во Акад. Наук УРСР. Київ, 1955. 454 с.

302724. Мирний П. Морозенко. Вибрані твори. Веселка. Київ, 1977. 184 с.

302725. Мирний П. Повісті. Дніпро. Київ, 1979. 224 с.

302726. Ushakov D., Simasathiansophon N. Transnatiolization as a trend of the present stage of international tourism development = Транснаціоналізація як тренд сучасного етапу розвитку міжнародного туризму. . , . P. 80-88.

302727. Abid M., Rehman M. A. Antecedents of consumers' buying behavior towards counterfeit products: an empirical study = Поведінка споживачів відносно підробних товарів: емпіричне дослідження. . , . P. 89-99.

302728. Мирний П., Білик І. Хіба ревуть воли, як ясла повні?. Дніпро. Київ, 1977. 335 с.

302729. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, .

302730. Мироненко О. К. Андріївська церква. Будівельник. Київ, 1978. 127 с.

302731. Apostoliuk O. Y. State financial support for small business innovative development = Державна фінансова підтримка інноваційного розвитку малого бізнесу. . , . P. 100-107.

302732. Миронов М. М. Батьківські турботи. Знання. Київ, 1967. 44 с.

302733. Волошенко А. В. Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України. . , . С. 108-114.

302734. Мистецтво України. Українська енциклопедія. Київ, 1995. 400 с.

302735. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи : [з деякими статистичними матеріалами за 2014-2015 рр.]. . , . С. 115-125.

302736. Мінькова О. Г., Сакало В. М., Горб О. О. Маркування та сертифікація органічної продукції. . , . С. 126-135.

302737. Митропольський Ю. О., Боголюбов О. М. Микола Митрофанович Крилов. Наукова думка. Київ, 1979. 92 с.

302738. Митці України. УЕ. Київ, 1992. 848 с.

302739. Новатори. Молодь. Київ, 1974. 178 с.

302740. Носкова Е. В., Романова И. М. Методика исследования восприятия бренда розничной аптечной сети потребителями. . , . С. 136-146.

302741. Митяєв А. В. Книга майбутніх командирів. Веселка. Київ, 1978. 326 с.

302742. Vuckovic B., Veselinovic B., Drobnjakovic M. Analysis of profitability of selected agricultural enterprises in the autonomous province of Vojvodina, Republic of Serbia = Аналіз прибутковості обраних сільськогосподарських підприємств автономної провінції Воєводина (Республіка Сербія). . , . P. 147-159.

302743. Нове законодавство України. Україна. Київ, 1992. 151 с.

302744. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 945-1152

302745. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 753-944

302746. Kapustina L. M., Zhuravleva A. U. Marketing approach to sale management = Маркетинговий підхід до управління продажами на ринку камінів. . , . Р. 160-169.

302747. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 553-752

302748. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 369-552

302749. Нове законодавство України. Україна. Київ, 1992. 158 с.

302750. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 185-368

302751. Нове законодавство України. Україна. Київ, 1992. 188 с.

302752. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1961. С. 1-184

302753. Lutsiak V. V. Competitiveness management system for a small production enterprise = Cистема управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства. . , . P. 170-179.

302754. Нове законодавство України про працю. Либідь. Київ, 1991. 128 с.

302755. Михайлов В. С. Бумеранг не повертається. Молодь. Київ, 1958. 198 с.

302756. Chuchrova K., Vilamova S., Kozel R. Strategic analysis as a tool for strategic decision-making processes at industrial companies = Стратегічний аналіз як інструмент у прийнятті стратегічних рішень на промислових підприємствах. . , . P. 180-191.

302757. Новий англо-український та українсько-англійський словник. Єдінорог. Київ, 1999. 512 с.

302758. Новий німецько-український, українсько-німецький словник. Єдінорог. Харків, 1999. 448 с.

302759. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В., Пустовіт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник. Довіра. Київ, 1996. 797 с.

302760. Новиченко Л. Поезія і революція. Творчість П. Тичини в перші післяжовтневі роки. Радянський письменник. Київ, 1956. 283 с.

302761. Koichbayev A., Tolymgozhinova M., Kuzmina L. Design procedure for regional logistics centers = Методика проектування регіональних логістичних центрів : [Казахстан]. . , . P. 192-201.

302762. Новиченко Л. М. Вибрані праці. Дніпро. Київ, 1984. 437 с.

302763. Achkasova O., Mazhnyk L. O. Innovations in personnel management of domestic enterprises trends and specificity = Інновації в управлінні персоналом вітчизняних підприємств: тенденції та особливості. . , . P. 202-207.

302764. Poczatkova B., Kribikova P. Status of woman-entrepreneur in czech republic = Статус жінок-підприємців у Чеській Республіці. . , . P. 208-214.

302765. Новиченко Л. М. Вибрані праці. Дніпро. Київ, 1984. 423 с.

302766. Sattayathamrongthian M., Vanpetch Y. Myanmar migration workers in Thailand: case study of Samut Sakhon = М'янманські трудові мігранти в Таїланді: за даними провінції Самур Сахоні. . , . P. 215-223.

302767. Бураковський І., Бетлій О., Вахненко Т. Нові виклики для економічної політики України. К. І. С.. Київ, 2006. 78 с.

302768. Лукьяненко О. Л. Визуализация формирования шероховатости при концевом фрезеровании тонкостенных деталей. . , . С. 52-60.

302769. Saksiriruthai S., Pholphirul P. Impact of extra income on leisure: a theoretical framework = Вплив додаткового прибутку на дозвілля: теоретичні засади дослідження. . , . P. 224-233.

302770. Soegoto E. S. Effect of intellectual capital and turnover intentions on lecturers' performance, student value and loyalty in private universities of West Java = Вплив інтелектуального капіталу викладачів та їх наміру звільнитися на... [див. анотацію]. . , . P. 234-242.

302771. Фесюк В. О., Мольчак Я. О., Барський Ю. М. Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьк. . , . С. 243-251.

302772. Васильців Т. Г., Черкасова С. В. Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг. . , . С. 252-260.

302773. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2016. 144 с.

302774. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 56 с.

302775. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2016. 112 с.

302776. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 1337-1616

302777. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 1065-1336

302778. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 809-1064

302779. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 553-808

302780. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 281-552

302781. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1970. С. 1-280

302782. Золотой фонд библиотеки издательства «Физматлит» : [публикации в сети золотого фонда популярной физико-математической литературы]. Физмалит. Москва, .

302783. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 1233-1440

302784. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 985-1232

302785. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 737-984

302786. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 497-736

302787. Kankaew K. Thai airways international: the economy crisis resolutions = Шляхи виходу компанії з економічної кризи: на прикладі Міжнародних тайських авіаліній. . , . P. 261-265.

302788. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 257-496

302789. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1969. С. 1-256

302790. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 1183-1430

302791. Міщенко С. В., Міщенко В. І. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків. . , . С. 266-272.

302792. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 935-1182

302793. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 703-934

302794. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 505-712

302795. Strecha M. Alternative approach to publicdebt sustainability = Альтернативний підхід до стійкості державного боргу. . , . P. 273-289.

302796. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 249-504

302797. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1968. С. 1-248

302798. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 1209-1440

302799. Михайловський В. І., Світко П. С. ... І перемогли смерть. Карпати. Ужгород, 1974. 200 с.

302800. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 963-1208

302801. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 721-960

302802. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 473-720

302803. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 241-472

302804. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1967. С. 1-240

302805. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 945-1152

302806. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 785-944

302807. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 609-784

302808. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 409-608

302809. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 193-408

302810. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1966. С. 1-192

302811. Maulana Haeruddin M. I. Mudharabah savings influence on profitability at shariah banks (Makassar, Indonesia) = Вплив заощаджень мудараба на прибутковість шаріатських банків (за даними м. Макассар, Індонезія). . , . P. 290-296.

302812. Веріга Г. В. Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу : [деякі статистичні матеріали за 2002-2014, 2009-2015 рр.]. . , . С. 297-307.

302813. Матрос О. М., Бобко В. В., Поліщук О. М. Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця : [інформація первинного та зведеного обліку слугуватиме надійним джерелом для аналітичної роботи, планування та прогнозування]. . , . С. 308-316.

302814. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 977-1152

302815. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 785-976

302816. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 585-784

302817. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 393-584

302818. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 169-392

302819. Царук Н. Г. Облікова політика підприємства та її формування в овочівництві. . , . С. 317-328.

302820. Михайловський І. М. В. І. Ленін про роль і місце молоді в революційному перетворенні суспільства. Вища школа. Львів, 1974. 177 с.

302821. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1965. С. 1-168

302822. Остапенко Я. О. Доходи готельного господарства крізь призму статистики. . , . С. 329-336.

302823. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 981-1156

302824. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 789-980

302825. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 621-788

302826. Холда А., Ренкас Ю. Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины : [2006-2013 гг.]. . , . С. 337-347.

302827. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 397-620

302828. Михайлюта О. О. Ми не раби. Молодь. Київ, 1990. 160 с.

302829. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 209-396

302830. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1964. С. 1-208

302831. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 977-1152

302832. Михальченко В. Зоряний син України. Політвидав України. Київ, 1965. 107 с.

302833. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 801-976

302834. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 609-800

302835. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 417-608

302836. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 209-416

302837. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1963. С. 1-208

302838. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 961-1152

302839. Avianto T. B., Punro U. S., Hermawan P. System dynamics approach to sustainable food security policy = Системно-динамічний підхід до стійкої політики продовольчої безпеки. . , . Р. 348-357.

302840. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 729-960

302841. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 513-728

302842. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 385-512

302843. Новорічний. Мистецтво. Київ, 1964. 132 с.

302844. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 193-384

302845. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1962. С. 1-192

302846. Нолль Д. Пригоди Вернера Хольта. Рад. школа. Київ, 1973. 120 с.

302847. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. Оселя св. ап. Андрія Первозванного. Саут-Бавид-Брук, 1985. 304 с.

302848. Jager J. W., Jan M. T. A structural equation modelling approach to investigating the impact of academic, ICT and management related factors on customer satisfaction in higher education = Моделювання структурними рівняннями для визначення впливу академічних... [див. анот.]. . , . P. 358-369.

302849. Долгий В. И., Верещагина Л. С. Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал. . , . С. 370-376.

302850. Жук М. О. Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі. . , . С. 377-386.

302851. Плескач В. М. Проблеми української термінології : [повідомлення про ХІІІ Міжнародну конференцію "Проблеми української термінології СловоСвіт 2014", Львів, 25-27 вересня 2014 р.]. . , . С. 138-139.

302852. Kalinina O. V. Universal approach to bulding the progressive scale for income taxation = Універсальний підхід до формування прогресивної шкали оподаткування прибутку. . , . P. 387-400.

302853. Ковбатюк М. В., Стрілок І. І. Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту. . , . С. 401-410.

302854. Лучаківський А. О. Використання генетичного алгоритму для оптимізації фінансової стійкості банку. . , . С. 411-420.

302855. Полінкевич О. М. Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного розвитку підприємств. . , . С. 421-428.

302856. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 1361-1632

302857. Ramazanova R., Bykov R., Van Y. Optimization of oxidized zinc-containing ores processing technology = Оптимізація технології переробки окислених цинкомістких руд : [Казахстан, родовище "Шаймерден"]. . , . P. 429-439.

302858. Левченко Н. М., Калькіс І. О. Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю побудованою у відповідності до вимог МСФЗ. . , .

302859. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 1089-1360

302860. Левченко Н. М., Корецька С. О., Пальчиковський С. В. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів. . , .

302861. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 817-1088

302862. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 16 с.

302863. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 545-816

302864. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 275-554

302865. Левченко Н. М., Пальчиковський С. В. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства. . , .

302866. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1980. С. 1-262

302867. Sahabuddin R. Development of business values and behaviours: Takalar district, South Sulawesi (Indonesia) case study = Розвиток підприємницьких настроїв: на прикладі округа Такалар, Південний Сулавесі, Індонезія. . , . Р. 440-449.

302868. Ткаченко Н. В., Шабанова О. В. Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу. . , . С. 450-458.

302869. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 1361-1632

302870. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 1089-1360

302871. Ткаченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі. . , . С. 459-468.

302872. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 801-1088

302873. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 561-800

302874. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 273-560

302875. Нормативні акти України про працю. МЗУУП. Київ, 1994. 90 с.

302876. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1979. С. 1-270

302877. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 1362-1632

302878. Міксон О. К. Світове значення творчості Л. М. Толстого. [б. в.]. Київ, 1961. 39 с.

302879. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 1074-1360

302880. Фролова Л. В., Наторіна А. О. Ідентифікація виду маркетингової товарної стратегії. . , . С. 469-474.

302881. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 817-1072

302882. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 529-816

302883. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 273-528

302884. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1978. С. 1-272

302885. Нормативні акти України про працю. Межрегіон. Академія управління персоналом. Київ, 1996. 139 с.

302886. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 1337-1632

302887. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 1097-1336

302888. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 809-1096

302889. Нормативні акти України про працю. Межрегіон. Академія управління персоналом. Київ, 1996. 122 с.

302890. Нормативні акти України про працю. Межрегіон. Академія управління персоналом. Київ, 1996. 97 с.

302891. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 553-808

302892. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 289-552

302893. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1977. С. 1-288

302894. Яремова М. И. Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства. . , . С. 475-480.

302895. Левченко Н. М. Організація обліку трансакційних витрат підприємства. . , .

302896. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 148. . , . С. 10-80.

302897. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 1377-1632

302898. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 1089-1376

302899. Технічний регламент засобів вимірювальної техніки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 163. . , . С. 90-194.

302900. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

302901. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 826-1088

302902. Помулєва В. М., Подзолова К. О. Вектори удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування. . , .

302903. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 545-826

302904. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 281-544

302905. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1976. С. 1-280

302906. Базовий документ освітньої реформи : [фахове обговорення доопрацьованого проекту Закону України "Про освіту"]. . , . С. 6-7.

302907. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів. . , . С. 219-236.

302908. Норми часу на розробку нормативних матеріалів з праці. Нац. центр продуктивності. Краматорськ, 1997. 30 с.

302909. Помулєва В. М. Соціальна ефективність податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб. . , .

302910. Носов М. М. Незнайко в Сонячному місті. Веселка. Київ, 1978. 224 с.

302911. Носов М. М. Незнайко на місяці. Веселка. Київ, 1980. 384 с.

302912. Мілн А. А. Вінні-Пух та його друзі. Веселка. Київ, 1982. 221 с.

302913. Гриньков Д., Гонтарь В. Как аукнется... : [НБУ продал на своих валютных аукционах почти $400 млн, но гривня все равно девальвировала на 10% с начала года]. . , . С. 18-20.

302914. Носов М. М. Пригоди Незнайка і його товарищів. Веселка. Київ, 1976. 160 с.

302915. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1975. С. 1365-1628

302916. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1975. С. 1093-1364

302917. Шевченко Н., Трубникова Н. Ресурс-фактор : [чтобы обеспечить посевную ресурсами, аграрии заполняют кредитный вакуум, используя финансовые инструменты поставщиков]. . , . С. 30-33.

302918. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1975. С. 813-1092

302919. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1975. С. 545-816

302920. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1975. С. 281-544

302921. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 1369-1632

302922. Силивончик А., Васильева Н. Полевая нишь : [климат, конъюнктура и экономическая нестабильность вынуждают аграриев осваивать производство нишевых культур. Топ-5 нишевых культур в Украине: лен, нут, сорго, рис и гречиха]. . , . С. 39-40.

302923. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 1081-1368

302924. Помулєва В. М. Шляхи підвищення ефективності соціально-регулюючого механізму ПДВ. . , .

302925. Шаповал Е. Заманить и заработать : [возросшее желание покупателей экономить в кризис заставляет украинских ретейлеров придумывать новые способы получения денег и лояльности клиентов]. . , . С. 30-33.

302926. Павленко А. Открой личико : [молодежь Ирана, ломая стереотипы об этой мусульманской стране, демонстрирует высокий уровень образованности, приверженность западным ценностям и даже - частично - стилю одежды]. . , . С. 40-43.

302927. Нульга Г. А. Листування запорожців з турецьким султаном. АН УРСР. Київ, 1963. 71 с.

302928. Помулєва В. М. Соціальні аспекти податку на доходи фізичних осіб: світовий та вітчизняний досвід. . , .

302929. Нушич Б. Міністерське порося. Дніпро. Київ, 1969. 399 с.

302930. Нью-Йорк: історія, люди, визначні місця. Знання. Київ, 1997. 72 с.

302931. Головко Л. В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов. . , .

302932. Образотворче мистецтво та архітектура. Молодь. Київ, 1967. 24 с.

302933. Образцов П., Антішин Ф. Все краще - людям в побут. Кн.-газ. вид-во. Запоріжжя, 1962. 39 с.

302934. Обухова Л. А. Юрій Гагарин. Молодь. Київ, 1974. 230 с.

302935. Овандер М. Е. Ідеологічна боротьба - найважливіша складова частина класової боротьби пролетаріату. [б. в.]. Київ, 1962. 38 с.

302936. Мінінг Е. Розмовник з англійської мови на шкільні та побутові теми. Радянська школа. Київ, 1963. 126 с.

302937. Овчаренко О. І. Соціалістичний реалізм і сучасний літературний процес. Дніпро. Київ, 1971. 267 с.

302938. Мінковський О. Сорок на борту. Молодь. Київ, 1965. 284 с.

302939. Головко Л. В. Философия риска. . , .

302940. Міняйло В. Блакитна мрія. Держлітвидав. Київ, 1963. 347 с.

302941. Оганян Г. А. Якісні фактори розвитку економіки. Знання. Київ, 1984. 48 с.

302942. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 817-1080

302943. О'Генрі Королі і капуста. Дніпро. Київ, 1980. 214 с.

302944. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 537-816

302945. Міняйло В. Зорі й оселедці, або Книга Добра і Зла. яку автор написав разом з покійним нині вчителем Іваном Івановичем Лановенком. Рад. письменник. Київ, 1972. 275 с.

302946. День. Украинская пресс-группа. Киев, 2016. 32 с.

302947. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 273-536

302948. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1974. С. 1-272

302949. Гриневич Л. "Найстрашніше - освічена людина без цінностей" : [інтерв'ю з Л. Гриневич, головою парламентського комітету про проблеми освіти в Україні / записали М. Прокопенко та Р. Гринівський]. . , . С. 14-15.

302950. Огієвська І. В. С. І. Васильківський. Життя і творчість. Наукова думка. Київ, 1979. 166 с.

302951. Огієнко К. А. Виховна робота в студентській групі. Вища школа. Київ, 1978. 72 с.

302952. Огій О. М., Швець П. В. Відзнаки доблесної праці. Політвидав. Київ, 1980. 190 с.

302953. Ожешко Е. Аргонавти. Дніпро. Київ, 1966. 240 с.

302954. Міняйло В. А. На ясні зорі. Рад. письменник. Київ, 1975. 256 с.

302955. Ожоговська Г. Вухо від оселедця. Веселка. Київ, 1971. 259 с.

302956. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 1369-1640

302957. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 1097-1368

302958. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 817-1096

302959. Шама О. Предвестник интернета : [в 1960-х главный кибернетик Украины Виктор Глушков предложил создать электронную систему обмена экономической информацией, которая могла перерасти во всемирную паутину]. . , . С. 60-63.

302960. Бондаренко Э., Пасховер А. Начало Майдана : [история главной площади страны началась с потомка уральских предпринимателей Павла Демидова и кошмарного фонтана]. . , . С. 64-65.

302961. О'Кейсі Шон Я стукаю в двері. На порозі. Дніпро. Київ, 1975. 432 с.

302962. Шмирко В. І., Троян Ю. І., Якімцов Ю. В. Оцінка психофізіологічних якостей студентів, як засіб покращення ефективності навчання. . , .

302963. О'Коннор Ф. Гості Ірландії. Дніпро. Київ, 1984. 332 с.

302964. Олдрідж Д. Герої пустинних горизонтів. Радянський письменник. Київ, 1956. 459 с.

302965. Мірошников І. Я. Нескорені харків'яни. Політвидав України. Київ, 1969. 102 с.

302966. Олдрідж Д. Бранець своеї землі. Підступна гра. Дніпро. Київ, 1971. 496 с.

302967. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 537-816

302968. Мірошниченко І. В. Союз нерушимий. Розповідь делегата Першого Всесоюзного з'їзду Рад. Прапор. Харьків, 1972. 152 с.

302969. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 273-536

302970. Міста-герої України. Політвидав України. Київ, 1966. 200 с.

302971. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1973. С. 1-272

302972. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 1369-1632

302973. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 1089-1368

302974. Містецький А. С. Хрестоматія з лексики англійської мови. Рад. школа. Київ, 1960. 382 с.

302975. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 841-1088

302976. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 569-840

302977. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 281-568

302978. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1972. С. 1-280

302979. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 1359-1630

302980. Місто-герой Керч. Мистецтво. Київ, 1977. 180 с.

302981. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 1095-1358

302982. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 807-1094

302983. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 543-806

302984. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 287-542

302985. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, .

302986. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1971. С. 1-288

302987. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1761-1936

302988. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1601-1760

302989. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1441-1600

302990. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1281-1440

302991. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1121-1280

302992. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 961-1120

302993. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 801-960

302994. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 641-800

302995. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 481-640

302996. Некряч А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО - запорука входження України в європейський цивілізаційний простір. . , . С. 11-22.

302997. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 337-480

302998. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 177-336

302999. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1990. С. 1-176

303000. Пилипенко О. Превентивна парадигма у дискурсі аксіологічних соціальних комунікацій в освіті : [проблема модернізації превентивного підходу як умови відповідності освіти завданням позитивної соціалізації]. . , . С. 23-32.

303001. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1761-1920

303002. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1601-1760

303003. Рудаківська С. Школа - КиМУ: партнерство в освіті : [запропоновано способи підвищення результативності профорієнтаційної роботи через організацію взаємодії школи та вищого навчального закладу]. . , . С. 33-41.

303004. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1441-1600

303005. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1265-1440

303006. Ющук І. Постколоніальне суспільство і мова викладання : [розкриваються причини незадовільного стану функціонування української мови як державної в Україні, зокрема у ВНЗ. Розглядаються завдання вищої школи у справі збереження української мови в суспільстві]. . , . С. 42-53.

303007. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1105-1264

303008. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 961-1104

303009. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 901-960

303010. Чебанова О. Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу. . , . С. 54-61.

303011. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 641-800

303012. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 481-640

303013. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 321-480

303014. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 161-320

303015. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1989. С. 1-160

303016. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1761-1920

303017. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1601-1760

303018. Кузьмич О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання мовленнєвого етикету у молодших школярів. . , . С. 62-69.

303019. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1441-1600

303020. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1281-1440

303021. Москальов Д. Аксіологічні проблеми сучасної Японії : [проблема викладання у вищій школі комплексу гуманітарних дисциплін, пов'язаних з літературою, культурою, мистецтвом. Переосмислення ціннісних настанов у контексті сучасного літературного процесу Японії]. . , . С. 70-78.

303022. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1121-1280

303023. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 961-1120

303024. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 785-960

303025. Місто ратної і трудової слави. Політвидав. Київ, 1974. 96 с.

303026. Олдрідж Д. Не хочу, щоб він помирав. Молодь. Київ, 1961. 278 с.

303027. Вяткіна Т. Методичні підходи до формування фахівців туристичної галузі : [концепція підготовки фахівців галузі туризму. Суперечності в галузі. Особливості формування вітчизняної системи туристичної освіти]. . , . С. 79-85.

303028. Лукашенко А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи : [розкривається сутність інтерактивних методик викладання, їх роль у сучасній вищій школі]. . , . С. 86-92.

303029. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 625-784

303030. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 481-624

303031. Мітро К. Бхомбол-ватажок. Дитвидав. Київ, 1961. 205 с.

303032. Безручко О. Деякі аспекти підготовки режисерів кіно і телебачення у вищій школі. . , . С. 93-100.

303033. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 305-480

303034. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 161-304

303035. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1988. С. 1-160

303036. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1761-1920

303037. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1601-1760

303038. Десятник Г. Кінотелемонтаж як академічна дисципліна. . , . С. 101-108.

303039. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1441-1600

303040. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1281-1440

303041. Бех І. Д. Духовний пошук: сучасні наукові межі : [процес виховання розглянуто як планомірне сходження підростаючої особистості до духовності]. . , . С. 5-14.

303042. Кампшин В. В., Міленіна М. М. Антропологія інтелекту - шлях до розуміння феномена обдарованості : [обґрунтовано потребу переорієнтації освітніх підходів з урахуванням комплексного розуміння специфіки функціонування людської психіки, що сформувалася еволюційним шляхом]. . , . С. 15-24.

303043. Міфи давньої Греції. Веселка. Київ, 1977. 184 с.

303044. Святокум О. Є. Визначення поняття "Мінімально підготовлений абітурієнт" як етап установлення порогу "склав / не склав". . , . С. 25-31.

303045. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1121-1280

303046. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 961-1120

303047. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 801-960

303048. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 641-800

303049. Ярошенко О. Г. Практичний стан студентської науково-дослідницької діяльності в університетах : [активність студентів під час виконання ними науково-дослідних робіт. Види наукових робіт, що переважають у науковій діяльності студентів]. . , . С. 32-40.

303050. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 481-640

303051. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 321-480

303052. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 161-320

303053. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1987. С. 1-160

303054. Дівінська Н. О. Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів. . , . С. 41-45.

303055. Мішаков О. Найсильніші в світі. Молодь. Київ, 1956. 182 с.

303056. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1761-1920

303057. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1601-1760

303058. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1441-1600

303059. Українська О. О. Європейські стандарти в контексті забезпечення якості мовної освіти. . , . С. 46-50.

303060. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1281-1440

303061. Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення. Поліграф плюс. Київ, 2015. 208 с.

303062. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1121-1280

303063. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 961-1120

303064. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 801-960

303065. Міщенко Д. О. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1981. 549 с.

303066. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 641-800

303067. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Оплата праці в провідних університетах США: досвід для України. . , . С. 51-57.

303068. Міщенко Д. О. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1981. 477 с.

303069. Терентьєва Н. О. Міждисциплінарність як основа нового знаннєвого продукту в інформаційному суспільстві. . , . С. 59-65.

303070. Олійник Б. І. Два роки в Кремлі. Сільські вісті. Київ, 1992. 128 с.

303071. Олійник М. Дочка Прометея. Дніпро. Київ, 1966. 388 с.

303072. Міщенко Д. О. Бунтівний князь. Укр. письменник. Київ, 1993. 303 с.

303073. Міщенко Д. О. Згубні вітри над оазою; Не полишу тебе самотньою. Укр. письменник. Київ, 1997. 334 с.

303074. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2015. 102 с.

303075. Олійник М. Я. Жилюки. Дніпро. Київ, 1981. 352 с.

303076. Могутня Радянська Держава. Вид-во ун-ту. Київ, 1972. 206 с.

303077. Мода. Весна - 1976. [б. в.]. Київ, 1976. 38 с.

303078. Моем С. Лицедії. Дніпро. Київ, 1967. 223 с.

303079. Олійник М. Я. Кров за кров. Радянський письменник. Київ, 1968. 300 с.

303080. Олійник М. Я. Пролог. Дніпро. Київ, 1978. 575 с.

303081. Олійник М. Я. Хрест. Укр. письменник. Київ, 1994. 191 с.

303082. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 481-640

303083. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 321-480

303084. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 161-320

303085. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1986. С. 1-160

303086. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1745-1920

303087. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1585-1744

303088. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1441-1584

303089. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1281-1440

303090. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1121-1280

303091. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 961-1120

303092. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 801-960

303093. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 641-800

303094. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 481-640

303095. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 321-480

303096. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 161-320

303097. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1985. С. 1-160

303098. Конспекти лекцій з фізичного виховання з розділу "Організація занять і методика проведення змагань з фітнес-багатоборства STRENFLEX". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

303099. Олійник О. І. Університет передового досвіду. Знання. Київ, 1985. 48 с.

303100. Кочубейник О. М. Спільний комунікативний простір як реалізація міждисциплінарної інтеграції освіти й науки у гуманітарній сфері. . , . С. 66-69.

303101. Набок М. В. Привабливість школи як результат ефективного управління : [поняття привабливості освіти; умови привабливості навчального закладу]. . , . С. 70-76.

303102. Олійник С. Наші знайомі. Радянський письменник. Київ, 1948. 173 с.

303103. Мусатов С. О. Система психологічного знання : [систематизація психологічних знань як одне із методологічних завдань сучасної психології]. . , . С. 77-85.

303104. Осадча Н Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні : [програми стимулування інноваційних підприємств]. . , . С. 367-387.

303105. Заморьонова Д. Інформаційна культура у вищих навчальних закладах: критерії та типологія. . , . С. 388-399.

303106. Олійник С. Ой ти, Галю.... Радянський письменник. Київ, 1960. 102 с.

303107. Олійник С. Ровесники. Держлітвидав. Київ, 1952. 140 с.

303108. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

303109. Моем С. Радощі життя, або сімейна таємниця. Рад. письменник. Київ, 1970. 176 с.

303110. Тарануха Н. А., Першина Е. Ю. Английский язык для транспортных специальностей вузов. СОЛОН-Пресс. Москва, 2011. 272 с.

303111. Олійник С. І. Твори. Дніпро. Київ, 1968. 292 с.

303112. Моздир М. Українська народна меморіальна скульптура. Наук. думка. Київ, 1996. 129 с.

303113. Гриньков Д., Гонтарь В. Ничего наличного : [даже повышенные требования НБУ и изобретения Кабмина не могут остановить стремительный рост небанковского рынка обмена валют]. . , . С. 20-21.

303114. Иоффе А. Валютное регулирование как один из факторов торможения розвития экономики в Украине. . , . С. 22-23.

303115. Олійник С. І. Твори. Дніпро. Київ, 1968. 335 с.

303116. Олійник С. І. Твори. Дніпро. Київ, 1968. 335 с.

303117. Гусев Ю., Юр Г. Кредитная миграция : [в отличие от банков, небанковские финучреждения наращивают объемы кредитования и региональные сети. Кредитный портфель небанковского финансового рынка]. . , . С. 26.

303118. Крапива С., Павлов К. Шашки долой : [мининфраструктуры хочет легализовать рынок такси, но не готово к массовой выдаче лицензий]. . , . С. 30.

303119. Олійник С. І. ... в ім'я добра - супроти зла. Радянський письменник. Київ, 1977. 172 с.

303120. Крапива С., Павлов К. Пляжний корпус : [южные курорты Украины в предстоящем сезоне намерены увеличить объемы услуг. Одесская, Николаевская, Херсонская области]. . , . С. 32-33.

303121. Олійник С. І. Готов почати все спочатку. Радянський письменник. Київ, 1976. 382 с.

303122. Моісєєв О. В. Вікопомна дата (1944-1974). Знання. Київ, 1974. 48 с.

303123. Крапива С., Павлов К. Турецкий вал : [туроператоры, отельеры и власти Турции готовы в этом сезоне показать Украине, как нужно бороться за деньги украинских туристов]. . , . С. 34-36.

303124. Олтмен Ф. Закон хижаків. Держлітвидав. Київ, 1961. 357 с.

303125. Олуіч Г. Голосую за любов. Молодь. Київ, 1968. 168 с.

303126. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2016. 71 с.

303127. Василевский О. Е-Класс: больше iQ не бывает : [Mercedes Benz E-Класса - одна из самых важных автомобильных новинок 2016 года. Потрясающая новая модель в десятом поколении поднимает планку в классе премиальных седанов]. . , . С. 44-45.

303128. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2016. 64 с.

303129. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 78 с.

303130. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2016. 72 с.

303131. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2016. 64 с.

303132. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 366 с.

303133. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

303134. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 46 с.

303135. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 32 с.

303136. Моїсєєнко В. П. Будинок Верховної Ради Української РСР. Держбудвидав. Київ, 1960. 16 с.

303137. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 80 с.

303138. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2016. 128 с.

303139. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 72 с.

303140. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2016. 44 с.

303141. Мойсєєв О. В. Немеркнуча слава героїв. Молодь. Київ, 1975. 302 с.

303142. Вісник. Право знати все про податки і збори. Сервісно-видавничий центр. Київ, 2016. 48 с.

303143. Мойсєєв О. В., Петров М. І. Подвиг на Днепрі. Знання. Київ, 1968. 48 с.

303144. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 64 с.

303145. Мокін Б. І. Чи те ми робимо?. ВДТУ. Вінниця, 1994. 194 с.

303146. Мокін В. І. Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці. РОВО Укрвузполіграф. Київ, 1991. 96 с.

303147. Ольбрахт І. Анна пролетарка. Держлітвидав. Київ, 1955. 230 с.

303148. Вовк С. Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки. . , . С. 408-421.

303149. Зварич Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації : [досліджено процес становлення альтернативи глобалізації та сформовано базові принципи альтерглобалізації]. . , . С. 422-437.

303150. Романюта Е. Вплив посилення інтеграційних процесів на податкову політику країн ЄС. . , . С. 438-455.

303151. Мельник А., Мельник Ю. Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи?. . , . С. 456-476.

303152. Молдавська С. І. Нервова система і ваша професія. Наукова думка. Київ, 1974. 108 с.

303153. Буря А. И., Еремина Е. А., Арламова Н. Т. Влияние содержания карбонального никеля на термостойкость металлополимеров на основе фенилона. . , . С. 14-18.

303154. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 1281-1440

303155. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 1121-1280

303156. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 961-1120

303157. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 801-960

303158. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 625-800

303159. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 481-624

303160. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 337-480

303161. Вакуленко И. А., Перков О. Н., Болотова Д. М. Изменение структуры и свойств при отпуске закаленной среднеуглеродистой стали. . , . С. 23-25.

303162. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 177-336

303163. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1984. С. 1-176

303164. Молдован В. В. Основи держави і права. Юмана. Київ, 1996. 176 с.

303165. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1983. С. 1281-1536

303166. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1983. С. 1025-1280

303167. Костина-Кассанели Н. Вия Артмане: главная роль : [Вия Артмане (1929-2008) - латвийская актриса театра и кино. Биография и творчество]. . , . C. 6-29.

303168. Молнар Г. У країні ягуарів. Молодь. Київ, 1963. 204 с.

303169. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1983. С. 513-768

303170. Губарь Е. Я., Пономаренко А. М., Фенько И. И. Влияние толщины подслоя никель-фосфор в покрытии из нитрида титана на коррозионную стойкость сталей. . , . С. 30-33.

303171. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1983. С. 257-512

303172. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1983. С. 1-256

303173. Ольбрахт І. Сумні очі Ганни Караджичевої. Карпати. Ужгород, 1973. 224 с.

303174. Губарь Е. Я., Пономаренко А. М., Частоколенко И. П., Шматков В. Ю., Васильченко В. Ю. Технология получения покрытий на основе AL2O3 с улучшенным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств. . , . С. 41-44.

303175. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 1281-1536

303176. Молода гвардія. Молодь. Київ, 1973. 203 с.

303177. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 1025-1280

303178. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 769-1024

303179. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 497-768

303180. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 257-496

303181. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1982. С. 1-256

303182. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 1361-1616

303183. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 1073-1360

303184. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 817-1072

303185. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 529-816

303186. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 257-528

303187. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1981. С. 1-256

303188. Середа Б. П., Белоконь Ю. А., Палехова И. В., Середа Д. Б. Получение интерметаллидных соединений и покрытий при нестационарных температурных условиях. . , . С. 67-70.

303189. Ольжич О. Незнаному Воякові: заповідане живим. Фундація ім. О. Ольжича. Київ, 1994. 432 с.

303190. Янко Т. Б. Вплив легувальних елементів алюмінію і ванадію на хімічний склад та мікроструктуру титану губчастого. . , . С. 71-73.

303191. Молодан Е. М. Комплекс ГПО у вищих навчальних закладах. Вища школа. Київ, 1973. 31 с.

303192. Онищенко І. Ю., Коломіець П. П. Постріли з-за рогу. Політвидав. Київ, 1984. 246 с.

303193. Молчанов В. К. Розплата неминуча. Політвидав. Київ, 1984. 148 с.

303194. Електронна бібліотека : [підручники та наукові публікації з гуманітарних, економічних і природничих наук]. [б. в.]. [Б. м.], 2008-.

303195. Онуфрієнко Г. С., Таранова Н. Навчальний тлумачний словник лінгвістичних термінів. ЗЮІ МВС України. Запоріжжя, 1998. 63 с.

303196. Мольченко В., Петров М. Героїчні подвиги молоді України в тилу ворога в роки Великої Вітчизняної війни. [б. в.]. Київ, 1958. 36 с.

303197. Моно М. Хмара. Рад. письменник. Київ, 1957. 142 с.

303198. Евлоев Р. Сулейман Великолепный: волк в овечьей шкуре : [Сулейман I Великолепный (1494 - 1566) - султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года.]. . , . С. 30-49.

303199. Толстова А. А. Особенности внимания у подростков и их взаимосвязь с типами темперамента. . , .

303200. Всем, кто учится : Электронная библиотека : [каталоги образовательных парталов, сайтов, электронных библиотек по всем отраслям знаний]. Copyright. Санкт-Петербург, 2006-2007.

303201. Библиотека Гумер - гуманитарные науки : [всеобщая история, история древнего мира, история России, журналистика, культурология, литературоведение, наука, педагогика, политология, право, юриспруденция, психология, социология... см. аннотацию]. [б. и.]. [Б. м.], [2000?].

303202. Опільський Ю. Іду на Вас. Ідоли падуть. Укр. пцентр духовної культури. Київ, 1993. 352 с.

303203. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1996. 160 с.

303204. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1996. 160 с.

303205. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1996. 160 с.

303206. Оповідання і казки. Рад. школа. Київ, 1964. 72 с.

303207. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1777-1920

303208. Дубинянский М. Джироламо Савонарола: духовные скрепы : [Джироламо Савонарола (1452—1498) — итальянский монах и реформатор в 1494—1498 годах.]. . , . С. 68-85.

303209. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1601-1776

303210. Мопассан Г. Твори. Дніпро. Київ, 1970. 519 с.

303211. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1457-1600

303212. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1297-1456

303213. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1153-1296

303214. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1009-1152

303215. Мопассан Г. Твори. Дніпро. Київ, 1971. 503 с.

303216. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 817-1008

303217. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 641-816

303218. Мопассан Г. Твори. Дніпро. Київ, 1971. 517 с.

303219. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 481-640

303220. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 321-480

303221. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 161-320

303222. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1995. С. 1-160

303223. Мопассан Г. Вибрані твори. Держхудвидав. Київ, 1954. 557 с.

303224. Проценко Н. В. Особенности развития свойств внимания в подростковом возрасте. . , .

303225. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 801-960

303226. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 641-800

303227. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 496-640

303228. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 321-496

303229. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 161-320

303230. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1994. С. 1-160

303231. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1761-1920

303232. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1601-1760

303233. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1441-1600

303234. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1265-1440

303235. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1121-1264

303236. Психология человека от рождения до смерти. Gрайм-ЕВРОЗНАК. СПб, 2002.

303237. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 977-1120

303238. ФР.инфо. Блог о физической реабилитации : [доступны для скачивания полнотекстовые книги по физической реабилитации, лечебной физкультуре, биомеханике, анатомии, остеопатии, кинезиотерапии, лечебному массажу]. [б. и.]. [Б. м.], .

303239. Оповідання, інсценіровки, вірші, пісні. Рад. школа. Київ, 1962. 86 с.

303240. Физическая реабилитация. Феникс. Ростов на-Дону, 2005.

303241. Оповідання українських письменників дожовтневого періоду. Веселка. Київ, 1977. 272 с.

303242. Оподаткування в Україні. Податок на прибуток. Загальні положення, податковий облік і звітність. Бухгалтерський облік. Статистична звітність. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 400 с.

303243. Малинов Л. С. Роль метастабильного аустенита в повышении свойств сталей. . , . С. 79-86.

303244. Бойко С. Б., Величко И. Г. Расчет двухмерных тепловых стационарных периодических полей в многослойных плитах. . , . С. 111-116.

303245. Приходько Д. Фритьоф Нансен: покоритель Севера : [Нансен Фритьоф (1861 - 1930) - норвежский полярный исследователь, учёный — доктор зоологии, основатель новой науки — физической океанографии. Биография]. . , . С. 86-105.

303246. Організація бібліотечних фондів і каталогів. М-во культури УРСР, Управл. учбов. закладів. Київ, 1956. 63 с.

303247. Пироженко Н. Очень важно строить долгосрочные отношения потребителя с брендом. . , . С. 18-19.

303248. Юрчак А. Управление потребительским опытом - делаем первые шаги ! : [практические шаги по улучшению потребительского опыта]. . , . С. 20-23.

303249. Мопассан Г. Монт-Оріоль. Держлітвидав. Київ, 1957. 219 с.

303250. Мопассан Г. Сильна, як смерть. Держлітвидав. Київ, 1957. 194 с.

303251. Винниченко Т. Уильям Морис, дизайнер : [Моррис Уильям (1834-1896) - английский художник, дизайнер по ткани и мебели, писатель, теоретик искусства, издатель. Биография]. . , . С. 106-121.

303252. Організація роботи виконкомів місцевих Рад. Політвидав. Київ, 1984. 168 с.

303253. Мора Ф. Країна хмар. Веселка. Київ, 1966. 272 с.

303254. Ордінський С. Замок Янгола Смерті. Червона калина. Львів, 1995. 331 с.

303255. Бегларашвили О. Сущность маркетинга партнерских отношений, его развитие и роль в формировании эффективного взаимодействия предприятий. . , . С. 24-28.

303256. Моргун Ф. А. Зоря над степом. Книга про Казахстан. Веселка. Київ, 1972. 132 с.

303257. Чичика Т. Ориентация на потребителя становится с каждым днем естественнее : [построение взаимовыгодных отношений с клиентами]. . , . С. 30-31.

303258. Мордовець Д. Кримская неволя; Сагайдачний. Укр центр духовної культури. Київ, 1994. 246 с.

303259. Тодорова О. Сторителлинг как инновационный PR-инструмент : [неформальный метод обучения персонала]. . , . С. 38-45.

303260. Панченко А. Десять причин того, почему маркетологи не получают должного финансирования. . , . С. 46-47.

303261. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

303262. Ромат Е., Пирогова Т, Детство автомобильной рекламы. Америка 1900-1920 гг. General Motors. Oldsmobile. . , . С. 48-53.

303263. Моріак Ф. Гадючник. Дорога в нікуди. Дніпро. Київ, 1980. 320 с.

303264. Галпин Д. Маркетинг меняет ориентацию : [онлайн- и мобайл-маркетинг]. . , . С. 54-55.

303265. Довгань А. Инновационные формы работы вузовской библиотеки как потребность времени (на примере деятельности научной библиотеки НАРККиИ). . , . С. 35-37.

303266. Моріак Ф. Тереза Декейру. Рад. письменник. Київ, 1967. 254 с.

303267. Чушенко В. "Дайте нам трохи часу і можливість працювати" : [інтерв'ю з Чушенко В., виконавчим директором Запорізького ДП "Кремнійполімер", про діяльність підприємства на сьогоднішній день]. . , . С. 7.

303268. Оровецький П. А. Береги життя. Радянський письменник. Київ, 1971. 359 с.

303269. Гарнійчук В. М. Школа виживання: страх. Психологічна допомога - це робота над собою. . , . С. 14-15.

303270. Макаренко В. Д., Василюк В. І., Козаченко Н. В. Техніко-економічний метод визначення оптимального рівня безаварійних робіт газорозподільних систем. . , . С. 16-19.

303271. Возняк О. Формування знань про кофеїн в системі освіти : [характеристика та структурна формула кофеїну. Лікарські препарати та харчові продукти з вмістом кофеїну]. . , . С. 23-24.

303272. Лунев В. В. Неметаллические включения - структурная составляющая металла. . , . С. 7-8.

303273. Моріс Н. Теми для спілкування Ніка Моріса. Знання. Київ, 1998. 64 с.

303274. Образовательные ресурсы интернета - психология : [ каталог сайтов и различных учебных материалы по психологии]. . , .

303275. Дроздовський Д. "Не сподівайтеся позбутися книжок...": огляд новітніх перекладних зарубіжних видань 2015 року. . , . С. 219-232.

303276. Осипенко Л. В., Піхуля В. В. Спорт чи бізнес?. Молодь. Київ, 1983. 152 с.

303277. Осипенко М. М. Боротьба класична і вільна. Здоров'я. Київ, 1978. 16 с.

303278. Моріц Ж. Важкий гріш. Веселка. Київ, [б. г.]. 176 с.

303280. Мороз А. Т. Троє і одна. Дніпро. Київ, 1970. 512 с.

303281. Тарнашинська Л. Слов'янське небо Романа Лубківського в європейському інтер'єрі : [пам'яті Романа Мар'яновича Лубківського (1941 - 2015), письменника, перекладача, державного і громадського діяча, культуролога]. . , . С. 246-254.

303282. Зорівчак Р. Національна пам'ять у перекладознавстві: Кочурівські читання 2015 року : [пам'яті Григорія Порфирович Кочура (1908 - 1994) - поета, перекладача, історика і теоретика українського художнього перекладу]. . , . С. 255-259.

303283. Пархоменко І. Туніс знайомий і незнайомий. . , . С. 260-266.

303284. Балтовскі М. Еволюція економічної науки та новий прагматизм Гжегожа В. Колодко : [викладено новаторський погляд на економічну науку та її цілі. Аналіз ключових елементів концепції Нового Прагматизму. Економічні системи. Позитивна економіка. Нормативна економіка]. . , . С. 4-18.

303285. Мороховська Е. Я. Основи граматики англійської мови. Теорія і практика. Вища школа. Київ, 1993. 472 с.

303286. Камель Г. І., Волков Г. П., Василенко В. В. Вибір матеріалів для виготовлення деталей конічної трибосистеми. . , . С. 14-16.

303287. Залізко В. Д., Мартиненко В. І. Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій України. . , . С. 19-34.

303288. Основи радянського трудового законодавства. Вища школа. Київ, 1974. 168 с.

303289. Крисоватий А. І., Мельник В. М., Кощук Т. В. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів. . , . С. 35-51.

303290. Моруа А. Байрон. Рад. письменник. Київ, 1981. 398 с.

303291. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2016. 56 с.

303292. Кіндзерський Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій. . , . С. 52-71.

303293. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 878 с.

303294. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 817-976

303295. Моруа А. Олімпіо, або життя Віктора Гюго. Рад. письменник. Київ, 1974. 471 с.

303296. Буркинський Б. В., Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні. . , . С. 72-83.

303297. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 641-816

303298. Особливості експлуатації пролетаріату в умовах сучасного капіталізму. Вища школа. Київ, 1980. 208 с.

303299. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 481-

303300. Моруа А. Прометей, або життя Бальзака. Дніпро. Київ, 1969. 623 с.

303301. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 321-480

303302. Падалка О. С., Кулішов В. В. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект : [національна освіта як галузь економічної діяльності та менеджменту. Зміст системи компетенцій менеджерів освіти. Розрахунки витрат на одного студента. Розрахунки витрат на повторне навчання]. . , . С. 84-91.

303303. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 161-320

303304. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1993. С. 1-160

303305. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1841-2016

303306. Москаленко А. З. І Дніпро, і кручи.... Дніпро. Київ, 1979. 636 с.

303307. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1681-1840

303308. Данилишин Б. М. Децентралізація як вимога часу: за карпатським регіоном майбутнє. . , . С. 92-96.

303309. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1521-1680

303310. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1345-1520

303311. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1153-1342

303312. Грабович Г., Дзюба І. М., Жулинський М. Г. Останнім шляхом Кобзаря. Укр. літопис. Київ, 1994. 279 с.

303313. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 977-1152

303314. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 833-992

303315. Москаленко В. І. Дозвольте доповісти. Рад. письменник. Київ, 1986. 127 с.

303316. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 673-816

303317. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 497-672

303318. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 337-480

303319. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 177-336

303320. Краус Н., Краус К. Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії "вітряка інновацій" : [система народження інноваційного товару, що супроводжується новими рішеннями в інноваційній діяльності з моменту їх появи до практичного впровадження]. . , . С. 4-8.

303321. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1992. С. 1-176

303322. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1761-1920

303323. Отеро Л. Ситуація. Дніпро. Київ, 1973. 288 с.

303324. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1601-1760

303325. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1425-1600

303326. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1265-1424

303327. Яценко О. Роль банківської системи у кредитно-фінансовому забезпеченні товаровиробників АПК України. . , . С. 9-11.

303328. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1121-1264

303329. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 941-1100

303330. Мочерний С. З. Критика антимарксистських теорій державної капіталістичної власності. Політвидав. Київ, 1979. 160 с.

303331. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 781-940

303332. Отто Г. Брехня. Радянський письменник. Київ, 1961. 279 с.

303333. Мінакова С., Мінаков В. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації. . , . С. 12-16.

303334. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 641-800

303335. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 481-640

303336. Отто Г. Пора лелек. Молодь. Київ, 1981. 264 с.

303337. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 337-480

303338. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 177-336

303339. Борейко В. Шляхи виходу економіки України з кризи. . , . С. 17-19.

303340. Журнал вычислительной математики и математической физики. Наука. Москва, 1991. С. 1-176

303341. Лога Т. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: до постановки питання. . , . С. 38-42.

303342. Арабаджиєв Д. Ю., Сизоненко О. О. Соціальний захист прав людей похилого віку в Україні. . , . С. 293-294.

303343. Камель Г. І., Волков Г. П., Василенко В. В. Вибір матеріалів для виготовлення деталей конічної трибосистеми. . , . С. 14-16.

303344. Васильченко О. А., Беспала О. І. Насильство в сім'ї як соціальна проблема. . , . С. 294-296.

303345. Васильченко О. А., Горбачова Д. Ю. Соціальна реабілітація осіб, що страждають наркозалежністю. . , . С. 296-298.

303346. Камель Г. І., Носенко М. І., Курилец І. Д. Підвищення ефективності роботи живильників конічних трибосистем. . , . С. 16-18.

303347. Васильченко О. А., Шульга А. В. Соціальні проблеми молодих сімей в сучасному суспільстві. . , . С. 299-301.

303348. Островська А. Ф. Сімейне виховання. Дошкільники. Радянська школа. Київ, 1977. 142 с.

303349. Ивахненко Е. И. Износо-жаростойкие сплавы для деталей горно-обогатительного оборудования. . , . С. 18-19.

303350. Мочерний С. В. Основи економічних знань. ФЕМІНА. Київ, 1995. 350 с.

303351. Васильченко О. А., Новак Т. О. Ціннісні орієнтації майбутніх соціальних працівників. . , . С. 298-299.

303352. Островський В. А. Олекса Новаківський. Мистецтво. Київ, 1964. 40 с.

303353. Погребна В. Л. Літературно-мистецький журнал "Радуга" як тип видання. . , . С. 302-304.

303354. Парахнєвич Є. М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей. . , . С. 30-32.

303355. Пода О. Ю. Гендер і мас-медіа: реальний і віртуальний світи. . , . С. 304-306.

303356. Мужність і біль Чорнобиля. Молодь. Київ, 1988. 144 с.

303357. Юферева О. В. Взаємодія візуальної та вербальної складових сучасного медіатексту : термінологічні дискусії. . , . С. 306-307.

303358. Микола Островський. Спогади про письменника. Молодь. Київ, 1974. 416 с.

303359. Скуртул Г. С. "заробітчанство" як проблема незалежної України в повідомленнях інформаційних агентств (на прикладі "УНН"). . , . С. 307-309.

303360. Музей західного та східного мистецтва в Києві. Мистецтво. Київ, 1983. 311 с.

303361. Отченашек Я. Громадянин Брих. Радянський письменник. Київ, 1956. 555 с.

303362. Куянцева О. О. "Олімпійська арена" - січасний український журнал про спорт. . , . С. 309-311.

303363. Селюкова Н. Ю. Новітні тенденції розвитку ЗМІ на регіональному рівні. . , . С. 311-312.

303364. Музей В. І. Леніна. Київський філіал. Політвидав України. Київ, 1969. 230 с.

303365. Бєломорець В. П. Формотворчі складники іміджу Оксани Марченко. . , . С. 313.

303366. Музей Володимира Ілліча Леніна. Львівський філіал. Каменяр. Львів, 1968. 108 с.

303367. Островська Н. В. Жанрова специфіка суспільно-політичного ток-шоу "Приціл" ("Телекритика"). . , . С. 314-315.

303368. Клименко Н. О. Образ ідеального батька на сторінках сучасного родинно-побутового глянцю. . , . С. 316-318.

303369. Панченко С. А. Структурно-функціональні особливості видання "Українська літературна газета". . , . С. 318-320.

303370. Волинець Г. М. Фоторепродукція на сторінках газети "Суббота плюс". . , . С. 320-322.

303371. Тонкіх І. Ю. Особливості реалізації мультимедійних форматів в інтернет-ЗМІ. . , . С. 322-324.

303372. Пода О. Ю., Житарь О. П. Про кіно: перетини кінокритики і кіножурналістики. . , . С. 324-326.

303373. Музи тоді не мовчали. 1941-1945. Мистецтво. Київ, 1976. 248 с.

303374. Пода О. Ю., Рубюк П. К. Професійна кінокритика в журнальному дискурсі. . , . С. 326-327.

303375. Охорона праці в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 1999. 398 с.

303376. Музиканти сміються. Музична Україна. Київ, 1968. 199 с.

303377. Мултих Г. М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики. Знання. Київ, 1970. 64 с.

303378. Пода О. Ю., Руденко Р. І. Інтернет-ресурси для всієї родини. . , . С. 327-329.

303379. Охріменко П. П. Шевченко і Білорусія. Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1960. 42 с.

303380. Погребна В. Л. Пода Ю. О. Телебачення як канал маніпуляцій. . , . С. 329-331.

303381. Клименко Н. О., Шевченко Д. С. Візуальні форми комунікації у журналі "Cosmopolitan". . , . С. 331-333.

303382. Волинець Г. М., Грицаєнко Ю. О. Нефотографічні ілюстрації у часописі "Український тиждень". . , . С. 333-336.

303383. Муратов І. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 415 с.

303384. Муратов І. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 488 с.

303385. Муратов І. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 478 с.

303386. Муратов І. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 510 с.

303387. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, .

303388. Мурашин Г. О. Дальше розширення і поглиблення соціалістичної демократії. Політвидав. Київ, 1978. 56 с.

303389. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, .

303390. Мурашин Г. О. На сторожі законності та прав громадян. Знання. Київ, 1985. 48 с.

303391. Мусієнко П. Н. Керамічний живопис. Держтехвид.. Київ, 1947. 70 с.

303392. Бялик Г. А., Гонтаренко В. И., Бажмина Э. А. Особенности формирования неметаллических включений в литой углеродистой стали, выплавленной в индукционных электропечах малой емкости. . , . С. 33-34.

303393. Харченко А. Ю. Види дискусійних програм на ЗОДТРК "Запоріжжя". . , . С. 337-338.

303394. Мухаммадієв Ф. На тім світі. Дніпро. Київ, 1982. 352 с.

303395. Козиряцька Ю. В. Основні підходи до типологізації візуального контенту травел-журналу. . , . С. 338-340.

303396. Сажнев В. Н., Снежной Г. В. Исследование влияния углерода и фосфора на физико-механические и магнитные свойства высокомарганцевой стали. . , . С. 35-38.

303397. Мушкетик Ю. М. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 459 с.

303398. Нагаєнко Н.С. Травел-шоу в контексті туристичного дискурсу. . , . С. 340-341.

303399. Діброва Д. С. Типи телеведучих на телеканалі "Інтер". . , . С. 341-343.

303400. Мушкетик Ю. М. Твори. Дніпро. Київ, 1979. 459 с.

303401. Скрипник О. І. Репортаж-розслідування на сторінках видання "Forbes Україна". . , . С. 343-344.

303402. Субота Г. В. Специфіка новинних інтернет-жанрів. . , . С. 344-346.

303403. Федорова Х. Є. Літературно-мистецькі журнали у контексті розвитку журнальної періодики. . , . С. 346-348.

303404. Яценко А. П. Формотворчі елементи радіопрограм культурної проблематики. . , . С. 348-350.

303405. Стойкова Я. О. Особливості стереотипізації фемінності у журналі "Единственная". . , . С. 350-351.

303406. Педанк М. І. Специфіка жанрово-тематичного контенту журналу "Esquire". . , . С. 352-353.

303407. Мушкетик Ю. М. Біла тінь. Дніпро. Київ, 1975. 238 с.

303408. Плішак І. О. Мотивація / демотивація як засоби смислового навантаження заголовків видань радянської доби та доби незалежності. . , . С. 353-355.

303409. Маловічко Ю. О. "Слово і час" у контексті розвитку наукової періодики в Україні. . , . С. 355-356.

303410. Мушкетик Ю. М. Жорстоке милосердя. Дніпро. Київ, 1975. 448 с.

303411. Христенко М. О. Журнал "Мурзилка" в контексті розвитку радянської журнальної періодики для дітей. . , . С. 357-359.

303412. М'ястківський В. П. Іван Стара. Рад. письменник. Київ, 1987. 279 с.

303413. Воробйова А. Б. Функції аудіопідкастів в інтернет-виданні культурологічного спрямування. . , . С. 359-360.

303414. Абрамов Ю. А. Оперативное управление производством. Знание. Москва, 1991. 40 с.

303415. Любімов О. О. Специфіка висвітлення теми кіберспорту в мережі інтернет. . , . С. 361-362.

303416. Чернявська О. Є. Особливості висвітлення культурних подій у запорізьких інтернет-ЗМІ. . , . С. 362-363.

303417. Ільєва А. І. Специфіка діяльності кореспондентських пунктів Запорізького регіону. . , . С. 363-365.

303418. Переверзєва А. В. Особливості функціонування регіонального телебачення. . , . С. 365-366.

303419. Павленко М. Г. Академік Глушков: погляд у майбутне. Молодь. Київ, 1988. 120 с.

303420. Беркут В. О. Жанрове наповнення інформаційного агентства "Українські новини". . , . С. 367-369.

303421. Осіпова М. В. Паломницькі нариси та "Ходіння" як витоки подорожньої журналістики. . , . С. 369-370.

303422. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 91-150, 349-420, 599-668

303423. Соколов Є. П. Деякі питання дидактики під час проектування курсу фізики для студентів-прискоренників. . , . С. 371-373.

303424. Петрик О. А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки. . , . С. 4-6.

303425. Тітова Є. О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища. . , . С. 7-11.

303426. Амурова О. В., Варчук О. А. Витрати на оренду складських приміщень торговельного підприємства: облік, аналіз та шляхи зменшення : [на прикладі ТОВ "АНРОПАРТНЕР-ХХІ"]. . , . С. 12-15.

303427. Ткаченко С. А. Особливість економетричного апарату забезпечення підсистеми моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери. . , . С. 16-18.

303428. Грабовенко О. А., Варчук О. А. Облікова політика підприємства: визначення та проблеми формування. . , . С. 19-24.

303429. Голов С. Нормативні обмеження застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. . , . С. 2-11.

303430. Малишкін О. Щодо адаптації положень з обліку і звітності в умовах угоди про асоціацію України та ЄС. . , . С. 12-18.

303431. Ковальова Т. Про облік факторингових операцій. . , . С. 19-23.

303432. Боровик П., Непочатенко О., Сліпченко В. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування. . , . С. 24-29.

303433. Безверхий К. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами. . , . С. 30-36.

303434. Рибакова Л. Внутрішній контроль: огляд теоретичних засад та методики. . , . С. 37-45.

303435. Систематичний покажчик публікацій наукового фахового журналу "Вісник Національної академії прокуратури України" (2006-2015 р.) : [українською та англійською мовами]. . , . С. 9-120.

303436. Снежной Г. В., Ольшанецкий В. Е., Снежной В. Л. О видах и границах состояний стабильного и нестабильного аустенита Fe-Cr-Ni сталей. . , . С. 7-13.

303437. Король А. Студент працює за трудовим договором: чи буде підвищена соцпільга : [роз'яснення надає спецаліст]. . , . С. 12-13.

303438. Самойлов В. Е., Мажара В. С. Модифицирование и рафинирование порошкообразным ферросиликобарием стали для отливок. . , . С. 41-43.

303439. Жарчинський І. В., Момот М. А., Кудін В. В. Легування ванадієм високомарганцевих сталей. . , . С. 43-46.

303440. Кузовов А. Ф., Малый А. В. Расчет возможности литниковой системы как питающего элемента отливки. . , . С. 47-49.

303441. Остапенко В. В. Исследование влияния содержания серы и модифицирования на горячую трещиноустойчивость стали и определение экономически эффективных путей ее повышения. . , . С. 51.

303442. Завдовєєв А. В. Старіння низьковуглецевої сталі, отриманої теплою гвинтовою екструзією. . , . С. 14-19.

303443. Пономаренко А. М., Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. Исследование морфологии, структуры и фазового состава многокомпонентного покрытия состава Ti-AI-Zr-Mo. . , . С. 20-23.

303444. Наривский А. Э., Беликов С. Б. Характерные особенности селективного растворения питтингов на поверхности стали AISI 321 в модельных оборотных водах. . , . С. 24-31.

303445. Беликов С. Б., Силованюк В. П., Волчок И. П., Митяев А. А. Влияние интерметаллидных фаз на предел усталости вторичных силуминов. . , . С. 32-37.

303446. Середа Б. П., Палехова И. В., Середа Д. Б. Применение процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для поверхностного упрочнения конструкционных сталей титаном и бором. . , . С. 38-42.

303447. Іванов В. Г., Парахнєвич Є. М. Вплив електрошлакового переплавлення на морфологію графітної фази в сірих чавунах. . , . С. 43-45.

303448. Дядя С. И., Козлова Е. Б., Гермашев А. И., Сердюк А. А. Влияние условий концевого финишного фрезерования на параметры колебаний тонкостенной детали. . , . С. 46-52.

303449. Минакова В. И. Пути повышения прокаливаемости литых высокоуглеродистых сталей. . , . С. 58-59.

303450. Фролов М. В. Оценка силовых зависимостей при точении резцами с круглыми пластинами посредством "эквивалентных" параметров. . , . С. 53-56.

303451. Яценко М. Ю., Пирожкова В. П., Лунев В. В. Использование компьютерной микроскопии для исследования неметаллических включений. . , . С. 62-63.

303452. Павлик В. Й. Покличте нас у турпохід. Здоров'я. Київ, 1991. 62 с.

303453. Корчак Е. С., Андреев А. А. Исследование влияния процесса автофретирования на прочностные характеристики многослойных контейнеров промышленных газостатов. . , . С. 57-61.

303454. Павличко Д. В. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1979. 517 с.

303455. Шейко С. П., Третьяк В. И., Демченко Н. Н. Влияние горячей прокатки на формирование структуры листовой стали 10ХФТБч. . , . С. 62-64.

303456. Акімов І. В. Підвищення механічних властивостей литої графітизованої сталі. . , . С. 65-68.

303457. Иванов В. Г., Пирожкова В. П. О механизме образования шаровидной формы графита. . , . С. 80-83.

303458. Волчок И. П., Клочихин В. В., Лоза К. Н., Лукинов В. В., Митяев А. А. Повышение технологических, механических и служебных свойств вторичных силуминов. . , . С. 69-74.

303459. Яценко Р. В., Иванов В. Г. Количественный металлографический анализ шаровидного графита в заготовке поршневых колец из высокопрочного чугуна. . , . С. 84.

303460. Митяев А. А., Волчок И. П., Лоза К. Н., Клочихин В. В., Лукинов В. В., Фролов Р. А. Повышение технологических и механических свойств сплава АК5М (АЛ5). . , . С. 75-77.

303461. Павлов Ф. А., Рудник В. А. Евпаторійський десант. Крим. Сімферополь, 1968. 160 с.

303462. Широкобокова Н. В. Аналіз структури та властивостей силумінів при різних режимах лазерної обробки. . , . С. 78-81.

303463. Иванов В. Г., Пирожкова В. П. О морфологии графита. . , . С. 85-86.

303464. Гайдук С. В., Петрик И. А., Кононов В. В. Сравнительные исследования свариваемости литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 82-88.

303465. Павлюченко В. М. Свобода совісті: закон і практика. Т-во Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

303466. Колобов Г. А., Павлов В. В., Карпенко А. В., Колобова А. Г. Рафинирование тугоплавких редких металлов IV группы периодической системы элементов. . , . С. 89-95.

303467. Лоскутов С. В., Ершов А. В., Зеленина Е. А. Теплообмен при деформации жидкой частицы газотермического покрытия. . , . С. 96-99.

303468. Мастиновский Ю. В. Термоупругие волны в полом круговом цилиндре. . , . С. 100-102.

303469. Анпілогов Д, І. Визначення частот плоских згинальних коливань консольного стержня. . , . С. 103-106.

303470. Палажченко О. Е. З вогнем прометея у серці. Про подвиги радянської молоді у Великій Вітчизняній війні. Знання. Київ, 1966. 48 с.

303471. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 835-906, 1091-1158, 1333-1394

303472. Иванов В. Г., Лунев В. В. Особенности выплавки чугунов с использованием отходов титанового производства. . , . С. 87-88.

303473. Levada V. S., Khizhnyak V. K., Levitskaya T. I. Integral representation discontinuous solution of the problem of bending of anisotropic plates = Інтегральне подання розривного розв'язка задачі згину анізотропної пластини. . , . P. 107-114.

303474. Плескач В. М. Про деякі термінологічні помилки у наукових публікаціях. . , . С. 115-117.

303475. Чечель М. В. Сучасне використання гарячого ізостатичного пресування. . , . С. 118-121.

303476. Степанов Д. Н. Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 1. Анализ финишно-отделочных методов. . , . С. 122-125.

303477. Степанов Д. Н. Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 2. Щеточные инструменты. . , . С. 126-129.

303478. Ольшанецкий В. Е., Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко О. А. Уплотняемость порошковых материалов с различной формой частиц. . , . С. 130-133.

303479. Каморкин П. А. Развитие методики определения геометрических параметров качества поверхности с использованием профильного метода. . , . С. 134-139.

303480. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 821-891, 1077-1144, 1323-1388

303481. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 89-152, 325-390, 573-642

303482. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 815-876, 1053-1118, 1297-1348

303483. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 91-154, 337-400, 583-652

303484. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 801-856, 1043-1098, 1275-1326

303485. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 91-146, 327-386, 563-602

303486. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 827-880, 1053-1108, 1289-1342

303487. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 89-160, 347-402, 589-638

303488. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

303489. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

303490. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

303491. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 839-914, 1101-1162, 1345-1414

303492. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1970. C. 95-158, 339-404, 579-650

303493. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 779-822, 1007-1064, 1249-1320

303494. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 91-134, 311-362, 537-588

303495. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 815-874, 1049-1110, 1285-1348

303496. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 93-166, 345-402, 583-634

303497. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 793-864, 1047-1114, 1285-1346

303498. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 93-148, 327-390, 571-624

303499. Мірошніченко М. Яскраві будні університетської бібліотеки. . , . С. 43-44.

303500. Курись Л. В., Бялобржеський О. В. Схема тягового електротехнічного комплексу транспортного засобу з накопичувачем енергії. . , . С. 5-10.

303501. Лебедев В. А. Электропривод малой мощности для сварочного оборудования. . , . С. 11-15.

303502. Камель Г. И., Крицкий М. В., Савонов Ю. Н. Мероприятия по устранению трещин на рубашке из кремнистого монель-металла. . , . С. 105-107.

303503. Автоматизация дедуктивных построений, распознавание образов и интеллектуальные роботы. ИК. Киев, 1988. 119 с.

303504. Волкова О. Г. Методика определения температуры поверхности сильноточных разрывных контактов в процессе коммутации. . , . С. 17-20.

303505. Малюшевська А. П., Дмитрішин О. Я., Топоров С. О. Дослідження впливу підвищених температур на експлуатаційні властивості трансформаторного масла Т-1500 в плівкових ізоляційних системах. . , . С. 21-25.

303506. Мельников В. О., Калінов А. П., Кочуров І. М. Компенсація впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна у системах векторного керування. . , . С. 26-33.

303507. Остренко В. С. Оцінка часу експлуатації IGBT4 модулів в режимі циклічного навантаження. . , . С. 34-38.

303508. Кулагін Д. О. Дослідження електромагнітних процесів самозбудження асинхронного тягового двигуна при рекуперативному гальмуванні з живленням від джерела обмеженої потужності. . , . С. 39-45.

303509. Палажченко О. О. Подвиг комісара. Політвидав. Київ, 1979. 328 с.

303510. Тиховод С. М. Усовершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений состояния магнитоэлектрических схем замещения. . , . С. 46-49.

303511. Паламар Л. М., Бех О. А. Практичний курс української мови. Либідь. Київ, 1993. 188 с.

303512. Палаццескі А. Сестри Матерассі. Дніпро. Київ, 1988. 325 с.

303513. Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку. . , . С. 7-10.

303514. Пам'ятаємо, славимо, вшановуємо. Політвидав України. Київ, 1980. 253 с.

303515. Милонин Е. В., Наумик В. В., Гайдук С. В. Экономнолегированный жаропрочный никелевый сплав для установок наземной эксплуатации. . , . С. 107-109.

303516. Пам'ять серця: спогади про Олександра Корнійчука. Дніпро. Київ, 1978. 430 с.

303517. Автоматизация и механизация технологических процессов автомобильной промышленности. НИИНАвтосельхозмаш. Москва, 1970. 118 с.

303518. Панкова Л. Г. Теодор Драйзер. Життя і творчість. Дніпро. Київ, 1974. 98 с.

303519. Панов М. В океані. Молодь. Київ, 1958. 262 с.

303520. Шкрабець Ф. П., Остапчук О. В., Кожевников А. В., Акулов А. В. Техніко-економічна оцінка оптимального рівня напруги для електроживлення робочих горизонтів глибоких шахт. . , . С. 50-54.

303521. Панч П. Й. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 524 с.

303522. Носенко М. І. Розробка технології гарячого штампування виробів із заготовок порошкового титану. . , . С. 110.

303523. Волков В. А., Довбищук Д. В. Совершенствование частотного пуска гидроагрегата гидроаккумулирующей электростанции в насосном режиме. . , . С. 55-61.

303524. Чечель Н. В., Наумик В. В. Физическое моделирование процессов горячего изостатического прессования. . , . С. 112-113.

303525. Літвінов В. В., Саченко Я. С. Удосконалення методу оцінювання надійності схем релейного захисту. . , . С. 62-69.

303526. Дьяченко В. В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения. . , . С. 70-76.

303527. Голтвяница В. С., Цивирко Э. И., Голтвяница С. К., Liexiu Lily Влияние скандия и гадолиния на структуру и свойства сплавов на основе Г-TIAL. . , . С. 114-116.

303528. Панч П. Й. Твори. Молодь. Київ, 1971. 444 с.

303529. Ципленков Д. В., Красовський П. Ю. Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії в елементах систем електропостачання. . , . С. 77-82.

303530. Панч П. Й. Гомоніла Україна. Рад. письменник. Київ, 1979. 540 с.

303531. Панч П. Й. На калиновім мості. Дніпро. Київ, 1976. 471 с.

303532. Панч П. Й. Облога ночи. Пархоменко. Держлитвидав України. Київ, 1951. 313 с.

303533. Панч П. Й. Олександр Пархоменко. Веселка. Київ, 1974. 112 с.

303534. Панч П. Й. Повісті. Оповідання. Гуморески. Казки. Наук. думка. Київ, 1985. 574 с.

303535. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 825-896, 1075-1142, 1323-1374

303536. Автоматизация и технология машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1968. 119 с.

303537. Джуган А. А., Овчинников А. В., Ольшанецкий В. Е. Использование гидрированного и дегидрированного порошка титана при формировании объемных деталей (3-D печать) импульстным лазером. . , . С. 122-124.

303538. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 99-150, 321-398, 583-644

303539. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 821-876, 1049-1106, 1293-1326

303540. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 91-148, 327-404, 577-648

303541. Автоматизация и технология машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1967. 99 с.

303542. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 839-904, 1099-1164, 1331-1382

303543. Панчишин С. М. Вартісні відносини в умовах сучасного капіталізму. Світ. Львів, 1990. 217 с.

303544. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1969. C. 95-164, 341-402, 597-668

303545. Автоматизация и технология машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1966. 103 с.

303546. Автоматизация и технология машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1965. 113 с.

303547. Автоматизация и технология машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1964. 85 с.

303548. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 827-896, 1077-1146, 1317-1392

303549. Автоматизация конструкторского проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике. Каунасский политехн. ин-т им. А. Снечкуса. Вильнюс, 1984. 143 с.

303550. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 95-160, 335-400, 587-654

303551. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 825-892, 1075-1148, 1319-1376

303552. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 95-150, 337-406, 581-654

303553. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 867-930, 1125-1200, 1381-1444

303554. Гайдук С. В., Тихомирова Т. В. Исследование структурно-фазовой стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов с помощью синтеза расчетно-аналитических методик. . , . С. 125-127.

303555. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 97-164, 343-418, 599-672

303556. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 851-922, 1105-1178, 1357-1424

303557. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 93-174, 351-424, 603-674

303558. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 945-926, 1099-1162, 1333-1406

303559. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 91-154, 333-406, 589-660

303560. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 843-904, 1073-1144, 1313-1368

303561. Панько І., Махрачов О. Економічні райони України. Політвидав України. Київ, 1965. 95 с.

303562. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1968. C. 101-164, 349-408, 591-664

303563. Шаломеев В. А., Цивирко Э. И., Маковский С. Г., Бажмина Э. А. Влияние щелочноземельных металлов на морфологию и топологию интерметаллидов в сплаве МЛ5. . , . С. 127-129.

303564. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 841-900, 1079-1142, 1311-1376

303565. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 95-158, 335-402, 589-656

303566. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 869-928, 1109-1176, 1343-1406

303567. Автоматизация конструкторского проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике. Каунасский политехн. ин-т им. А. Снечкуса. Вильнюс, 1986. 162 с.

303568. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 99-168, 361-432, 615-682

303569. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 847-924, 1101-1156, 1337-1404

303570. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 95-164, 337-408, 595-656

303571. Онуфриенко Л. М., Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов. Часть 1. Е-плоскостная задача. . , . С. 7-14. (№3)

303572. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 837-906, 1087-1152, 1347-1400

303573. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 93-164, 343-408, 595-654

303574. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 847-912, 1093-1166, 1333-1386

303575. Горбійчук М. І., Гуменюк Т. В. Нечітка оптимізація процесу поглиблення глибоких свердловин. . , . С. 15-21. (№3)

303576. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 93-166, 349-418, 601-654

303577. Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА. ПДНТП. Пенза, 1988. 110 с.

303578. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 849-912, 1089-1164, 1349-1418

303579. Левин В. И. Интервальная производная и интервально-дифференциальное исчисление. . , . С. 22-29. (№3)

303580. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1973. C. 95-162, 353-408, 595-672

303581. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 863-932, 1115-1184, 1359-1426

303582. Субботін С. О. Модель та індивідуальні метрики якості наукових публікацій. . , . С. 30-39. (№3)

303583. Автоматизация контроля в машиностроении. Омский политехн. ин-т. Омск, 1973. 174 с.

303584. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 99-166, 345-416, 607-682

303585. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 833-904, 1093-1166, 1347-1412

303586. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 93-158, 339-410, 581-650

303587. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 827-896, 1077-1144, 1313-1378

303588. Паньков В. С. Управління стійкістю кадрів на підприємстві. Знання. Київ, 1985. 48 с.

303589. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 89-160, 337-404, 581-648

303590. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 793-864, 1041-1112, 1285-1348

303591. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 87-150, 319-382, 547-614

303592. Парандовський Я. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян. Молодь. Київ, 1977. 231 с.

303593. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 855-928, 1113-1186, 1365-1428

303594. Автоматизация контроля и прогнозирования загрязнения воздуха. Наукова думка. Киев, 1985. 248 с.

303595. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 95-158, 335-408, 589-660

303596. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1974. C. 815-880, 1069-1138, 1319-1382

303597. Пармелен Е. Чорним по білому. Рад. письменник. Київ, 1961. 537 с.

303598. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 827-894, 1071-1138, 1323-1380

303599. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 95-156, 323-392, 571-640

303600. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 825-894, 1073-1144, 1319-1376

303601. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 95-164, 339-406, 583-650

303602. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 861-938, 1123-1194, 1363-1420

303603. Паростки: штрихи до соціально-політичного портрета сучасної молоді. Молодь. Київ, 1990. 88 с.

303604. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 95-168, 347-420, 603-672

303605. Автоматизация контроля параметров радиоэлектронного оборудования. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1972. 82 с.

303606. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 845-908, 1101-1166, 1339-1400

303607. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 97-166, 347-414, 603-664

303608. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 847-908, 1089-1148, 1331-1394

303609. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 91-160, 347-408, 605-676

303610. Romanuke V. V. Parametrization of the optical flow car tracker within MATLAB Computer Vision System Toolbox for visual statistical surveillance of one-direction road traffic = Параметризация отслеживателя легковых автомобилей по оптическому ... (см. анот.). . , . P. 40-48. (№3)

303611. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 841-902, 1081-1148, 1317-1386

303612. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1975. C. 93-162, 349-418, 593-662

303613. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 855-924, 1109-1186, 1349-1422

303614. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 93-158, 347-418, 603-666

303615. Эль-Хабиб С. А., Скобцов Ю. А. Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом муравьиных колоний. . , . С. 49-57. (№3)

303616. Val' O. D.. Zhikharevich V. V., Ovchar R. I.. Ostapov S. E. Development and investigation of the key stream generators on the base of cellular automata = Разработка и исследование генераторов ключевого потока на основе клеточных автоматов. . , . P. 58-63. (№3)

303617. Міняйло Є. І., Гнатенко М. О., Міняйло А. Є. Дзвонові матеріали. . , . С. 129-131.

303618. Бомба А. Я., Назарук М. В., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. Узагальнена дифузійноподібна модель інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу. . , . С. 64-70. (№3)

303619. Алєксєєва К. А., Берко А. Ю., Висоцька В. А. Технологія управління комерційним web-ресурсом на основі нечіткої логіки. . , . С. 71-79. (№3)

303620. Василенко О. В. Аналіз програм для моделювання мехатронних систем. . , . С. 80-87. (№3)

303621. Зиновкин В. В., Мирный В. О. Исследование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий. . , . С. 88-95. (№3)

303622. Онуфриенко Л. М., Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов. Часть ІІ. Н-плоскосная задача. . , . С. 7-12. (№4)

303623. Мастиновский Ю. В. Математическая модель нестационарного термоупругого деформирования многослойных демпфирующих покрытий в радиоэлектронной аппаратуре. . , . С. 13-17. (№4)

303624. Костіков М. П. Формальна модель словозміни іменників польської мови. . , . С. 18-21. (№4)

303625. Субботин С. А. Межстатейные метрики качества для автоматизации анализа научных публикаций. . , . С. 22-30. (№4)

303626. Слуцкин Л. А., Смирнов Б. М., Шарова З. С. Автоматизация котлоагрегатов типов АПВ и АВ. НИИЭинформэнергомаш. Москва, 1977. 40 с.

303627. Чопоров С. В. Метод фоновой сетки для триангуляции двуменных областей при функциональном подходе. . , . С. 31-38. (№4)

303628. Жихаревич В. В., Миронів І. В., Остапов С. Е. Алгоритм розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів. . , . С. 39-44. (№4)

303629. Бравин Л. С., Охотин В. Н., Рабкина Д. И. Автоматизация крупных тепловых электростанций. Энергия. Москва, 1974. 240 с.

303630. Кучеренко Е. И., Ходак М. В Знание-ориентированные интеллектуальные методы принятия решений в условиях неопределенности. . , . С. 45-51. (№4)

303631. Москаленко В. В., Рижова А. С., Довбиш А. С. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для функціонального діагностування на гамма-камері. . , . С. 52-58. (№4)

303632. Автоматизация кузнечно-прессового оборудования. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1976. 162 с.

303633. Автоматизация кузнечно-прессового оборудования. Машиностроение. Москва, 1971. 126 с.

303634. Автоматизация логического проектирования дискретных устройств. ИТК. Минск, 1980. 164 с.

303635. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 817-892, 1063-1138, 1303-1366

303636. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 95-166, 343-412, 581-646

303637. Партії вірні бійці. Політвидав України. Київ, 1986. 300 с.

303638. Мочалин А. Е. Оптимизация многоэкстремальных функций большого числа параметров с использованием генетических алгоритмов. . , . С. 59-65. (№4)

303639. Пархоменко А. Вона була мов іскра. Молодь. Київ, 1966. 252 с.

303640. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

303641. Amanatidis D., Dossis M., Androulidakis I. Image contour segmentation in hardware = Апаратна реалізація контурної сегментації зображень. . , . P. 66-71. (№4)

303642. Абдуллаев А., Владимирский А. И., Гефтлер Л. М. Автоматизация магистральных газопроводов за рубежом. Гостоптехиздат. Москва, 1962. 111 с.

303643. Пасічник В. Л. Таблиці для визначення середньогодинного і середньоденного заробітку робітників і службовців. Техніка. Київ, 1968. 226 с.

303644. Економіка України за січень-лютий 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 10.

303645. Skobtsov Yu. A., Skobtsov V. Yu., Shaluto A. A. Test generation and simulation for crosstalk faults = Побудова теcтів і моделювання для перехресних пошкоджень. . , . P. 72-78. (№4)

303646. Шкарупило В. В., Кудерметов Р. К., Польська О. В. Devs-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів. . , . С. 79-86. (№4)

303647. Дорофеев Ю. И. Дескрипторный подход к синтезу ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с использованием параметризованной функции Ляпунова. . , . С. 87-95. (№4)

303648. Красношлык Н. А. Решение задачи глобальной оптимизации модифицированным алгоритмом летучих мышей. . , . С. 96-103. (№4)

303649. Автоматизация машиностроительных процессов. АН СССР. Москва, 1959. 394 с.

303650. Левин В. И. Оптимизация в условиях неопределенности методом детерминизации. . , . С. 104-112. (№4)

303651. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого. Веселка. Київ, 1991. 47 с.

303652. Vinichenko V. S., Volkova O. G., Fominykh D. O. Investigation of production technology influence of tungsten-thorium alloys on size distribution of thorinm dioxide nonmetallic parts. . , . P. 132-134.

303653. Автоматизация машиностроительных процессов. АН СССР. Москва, 1960. 296 с.

303654. Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : Закон України від 18.02.2016 р. № 1017-VIII. . , . С. 12.

303655. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 827-898, 1071-1146, 1329-1382

303656. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 81-154, 333-402, 583-652

303657. Адгамов Р. И., Белоног В. М., Блощицын Ю. Н. Автоматизация мелкосерийного машиностроительного производства и качество продукции. Машиностроение. Москва, 1983. 280 с.

303658. Патлажан Ю. І. В рядах братів по класу. Знання. Київ, 1971. 32 с.

303659. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 847-916, 1099-1170, 1349-1418

303660. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 91-154, 345-418, 599-660

303661. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 847-916, 1099-1168, 1343-1396

303662. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 97-168, 333-410, 595-660

303663. Автоматизация металлорежущих станков. Машгиз. Москва, 1961. 203 с.

303664. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 825-896, 1061-1126, 1301-1370

303665. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 91-162, 339-410, 597-666

303666. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 829-900, 1077-1152, 1331-1396

303667. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 87-160, 341-396, 579-652

303668. Паукшта Е. Там, де козам роги правлять.... Молодь. Київ, 1974. 328 с.

303669. Паукшта Е. Троє і дивчина. Молодь. Київ, 1981. 240 с.

303670. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 823-894, 1077-1130, 1315-1382

303671. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 85-156, 333-402, 579-650

303672. Пахучий О. О. Тиміш Хмельницький, син Богдана. Укр. письменник. Київ, 1991. 431 с.

303673. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 829-898, 1085-1158, 1341-1402

303674. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1971. C. 93-160, 339-400, 579-646

303675. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 853-922, 1113-1176, 1347-1414

303676. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 99-152, 345-404, 593-664

303677. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 863-922, 1115-1172, 1355-1412

303678. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 95-162, 347-420, 613-670

303679. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 839-912, 1093-1170, 1353-1424

303680. Игнаткин В. У., Крещук В. В., Кривоцюк В. И. Автоматизация метрологического обслуживания средств измерений промышленного предприятия. Издательство стандартов. Москва, 1988. 207 с.

303681. Доклады Академии наук СССР. Серия: Химия. Наука. Москва, 1972. C. 93-164, 343-410, 585-658

303682. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2015. 104 с.

303683. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2016. 40 с.

303684. Автоматизация механической обработки в ленинградской промышленности. Машгиз. Москва, 1959. 359 с.

303685. Автоматизация механической обработки и управления. Омский политехн. ин-т. Омск, 1982. 154 с.

303686. Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166. . , . С. 13-24.

303687. "Автоматизация мыслительных процессов". Семинар. Киев, 1963 Доклады. Науч. совет по кибернетике АН УССР. Киев, 1963. 20 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.