Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

303688. Положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2015 р. № 1586. . , . С. 33-38.

303689. Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України : затверджено Наказом Міністерства справ України від 09.02.2016 р. № 90. . , . С. 171-175.

303690. Автоматизация на транспорте и в дорожном строительстве. Московск. автомобильно-дорожн. ин-т. Москва, 1972. 186 с.

303691. Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2016 р. № 330/28460. . , . С. 287-304.

303692. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1973. 184 с.

303693. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1974. 207 с.

303694. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1974. 272 с.

303695. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1976. 248 с.

303696. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1977. 183 с.

303697. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1977. 154 с.

303698. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1978. 132 с.

303699. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1979. 112 с.

303700. Автоматизация металлургического производства. Металлургия. Москва, 1980. 100 с.

303701. Сергієнко О. С. Вплив гарячого ізостатичного пресування на вміст мікропор у литих виробах зі сплаву ВТ5Л. . , . С. 134-135.

303702. Буглак Л. И., Вольфман И. Б., Ефроймович С. Ю. Автоматизация методических печей. Металлургия. Москва, 1981. 195 с.

303703. Пашек М. Карнавал у Марокко. Молодь. Київ, 1976. 328 с.

303704. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 743-828, 999-1076, 1255-1330

303705. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 9-86, 263-340, 495-578

303706. Пашко Я. Ю. Місто-герой на Дніпрі. Політвидав. Київ, 1969. 359 с.

303707. Пашкова А. Світогляд П. А. Грабовского. Політвидав України. Київ, 1964. 78 с.

303708. Автоматизация научных исследований в машиностроении и приборостроении. Наука. Москва, 1971. 270 с.

303709. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках. АФІНА. Київ, 1996. 48 с.

303710. Пащук В. В. Куба: переможна хода революії. Т-во Знання УРСР. Київ, 1988. 48 с.

303711. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 82 с.

303712. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 66 с.

303713. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 743-822, 991-1076, 1239-1314

303714. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 9-84, 255-332, 511-578

303715. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 743-828, 999-1084, 1255-1340

303716. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 9-92, 255-338, 495-578

303717. Пащук В. В. Нікарагуа:революція будує, революція захищається. Політвидав України. Київ, 1986. 184 с.

303718. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 759-834, 1007-1090, 1255-1332

303719. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-90, 263-348, 519-598

303720. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 743-820, 991-1076, 1247-1322

303721. Автоматизация научных исследований в области машиностроения. Наука. Москва, 1983. 167 с.

303722. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-88, 247-324, 487-572

303723. Пеан поезії. Молодь. Київ, 1972. 221 с.

303724. Праздников А. В., Егоров В. С., Гринберг С. Д. Автоматизация непрерывных мелкосортных станов. Металлургия. Москва, 1975. 215 с.

303725. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт : [макроекономічні показники країни без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)]. Держстат України. [Б. м.], 1998-2017.

303726. Автоматизация непрерывных металлургических процессов. ИК. Киев, 1977. 84 с.

303727. Автоматизация нефтеперерабатывающих производств. Энергоиздат. Москва, 1982. 37 с.

303728. Педро А. Трикутний капелюх. Вірогідна істрорія про подію. співану в романсах і опису тут без жодних прикрас. Держхудвидав. Київ, 1958. 77 с.

303729. Пейтон А. Життя за життя. Держлітвидав. Київ, 1963. 48 с.

303730. Автоматизация разработки информационных систем с помощью инструментального комплекса ИКАР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1984. 26 с.

303731. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 743-814, 967-1052, 1215-1296

303732. Головне управління статистики у Запорізькій області : [макроекономічні показники Запорізької області]. [б. в.]. [Б. м.], 2012-.

303733. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-90, 255-336, 503-582

303734. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 743-800, 959-1042, 1199-1274

303735. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-90, 255-326, 479-562

303736. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 743-826, 967-1052, 1203-1288

303737. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-88, 263-346, 503-588

303738. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 751-838, 1015-1100, 1263-1344

303739. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1970. С. 9-94, 255-338, 495-578

303740. Пельше А. Я. 49-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції. Політвидав. Київ, 1966. 24 с.

303741. Державний стандарт паліативного догляду : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 р. № 58. . , . С. 306-336.

303742. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 761-840, 1001-1078, 1233-1310

303743. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-94, 257-334, 505-588

303744. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 785-868, 1033-1108, 1273-1342

303745. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-98, 273-360, 529-614

303746. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 761-846, 1017-1100, 1257-1336

303747. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-94, 265-336, 513-594

303748. Положення про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони ... [див. анотац.]. . , . С. 413-418.

303749. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 753-836, 1001-1086, 1257-1346

303750. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1968. 519 с.

303751. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-92, 257-342, 513-594

303752. Рабінович А. Н. Автоматизація в машинобудуванні. Держ. вид-во технічн. літ-ри. Київ, 1957. 392 с.

303753. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 761-846, 1009-1092, 1257-1332

303754. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-92, 265-348, 521-600

303755. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 761-848, 1009-1088, 1265-1348

303756. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1973. С. 11-94, 265-352, 505-594

303757. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

303758. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 777-862, 1033-1114, 1281-1358

303759. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 615 с.

303760. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 11-98, 265-344, 521-606

303761. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25.11.2011 р. № 1354 (у редакції Наказу Міністерства освіти... [див. анотац.]). . , . С. 420-426.

303762. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 615 с.

303763. Равлюк М. Т. Шевченко і сучасність. Знання. Київ, 1964. 48 с.

303764. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1970. 558 с.

303765. Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва ... [див. анотац.]. . , . С. 429-440.

303766. Кулик Н. Бойчук і бойчукісти, або казка із жахливим кінцем : [Михайло Бойчук - художник, педагог, засновник нового стилю монументального мистецтва (1882-1937)]. . , . С. 14-15.

303767. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1970. 606 с.

303768. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1970. 538 с.

303769. Радо Ш. Дора повідомляє. Карпати. Ужгород, 1979. 319 с.

303770. Голтвяница В. С., Цивирко Э. И., Голтвяница С. К., Петренко В. С., Голтвяница Т. В., Матейко И. В. Жаростойкость нитридных титан-алюминиевых вакуумно-дуговых покрытий с иттрием. . , . С. 154-155.

303771. Гутгарц Е. Законные схемы финансирования строительства жилья: преимущества и недостатки. . , . С. 11-14.

303772. Первомайський Л. С. Твори. Дніпро. Київ, 1969. 630 с.

303773. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 745-832, 1001-1092, 1265-1346

303774. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 11-92, 257-338, 505-580

303775. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 745-826, 993-1076, 1241-1312

303776. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 11-88, 257-336, 505-580

303777. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 713-792, 961-1040, 1209-1284

303778. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 13-86, 249-318, 473-546

303779. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 769-854, 1025-1112, 1281-1364

303780. Щодо передачі будинку в управління ОСББ : Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 08.02.2016 р. № 8/9-356-16. . , . С. 15-17.

303781. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 11-94, 249-334, 505-588

303782. Коружинец О. Расчеты в ОСМД: кассовые операции. . , . С. 23-33.

303783. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1974. С. 737-814, 985-1068, 1241-1318

303784. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 767-856, 1015-1096, 1247-1328

303785. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 9-94, 247-344, 511-592

303786. Первомайський Л. С. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1978. 342 с.

303787. Симонова Л. Правоустанавливающий документ только в электронном варианте : [порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество]. . , . С. 34-36.

303788. Первомайський Л. С. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1978. 358 с.

303789. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 751-840, 999-1072, 1239-1316

303790. Смета на строительство дома. . , . С. 42-47.

303791. Радченко В. В. Спільними зусиллями. Політвидав України. Київ, 1984. 112 с.

303792. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 9-88, 239-328, 495-584

303793. Кратко о минимальной зарплате : [основные налоговые нюансы]. . , . С. 68-70.

303794. Пожарная декларация: вопросы и ответы. . , . С. 77-78.

303795. Перебийніс В. С. На шляху пізнання таємниць мови. Знання. Київ, 1965. 45 с.

303796. Як Україні подолати бідність? : [про Стратегію подолання бідності до 2020 року]. . , . С. 6-7.

303797. Копейчиков В. В., Гусев В. І., Данченко М. І. Радянська державність і демократія на сучасному етапі. Політвидав України. Київ, 1983. 156 с.

303798. Нові стандарти оплати праці : [оплата праці в проекті нового Трудового кодексу Країни]. . , . С. 8-9.

303799. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 751-828, 991-1074, 1247-1328

303800. Підвищення та індексація зарплат - у межах фонду оплати праці. . , . С. 10-13.

303801. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 9-94, 255-334, 495-578

303802. Аудит і верифікація соцвиплат : [1 березня Міністерство фінансів презентувало принципи проведення верифікації соціальних виплат. Верифікація - доказ того, що вірогідний факт або твердження - істинні]. . , . С. 14-18.

303803. Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші ... див. анотац.. . , . С. 36-37.

303804. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

303805. Базовий дохід: утопія чи нова реальність? : [у розвинених країнах дедалі популярнішою стає ідея забезпечення всіх громадян мінімальним гарантованим доходом. Досвід Голандії, Фінляндії та Канади]. . , . С. 50-51.

303806. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. . , . С. 11-12.

303807. Законодавчі новації в пенсійному забезпеченні та сплаті ЄСВ. . , . С. 67-68.

303808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки з дисципліни "Фізичне виховання". Залікові вимоги. Для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

303809. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 727-806, 975-1056, 1231-1310

303810. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 9-94, 255-332, 495-576

303811. Перелома В. О. Могутній фактор прискорення. Політвидав України. Київ, 1986. 79 с.

303812. Лізунова О. Д. Теоретичні проблеми визначення інформаційного забезпечення виборів як категорії конституційного права. . , . С. 36-39.

303813. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Фiзичне виховання". Засоби безпеки та надання першої допомоги під час занять водними видами спорту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

303814. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 727-810, 967-1050, 1215-1290

303815. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1966. С. 9-88, 255-338, 495-570

303816. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 751-834, 991-1076, 1255-1336

303817. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-96, 255-332, 495-578

303818. Смук М. М. Форми реалізації права народної законодавчої ініціативи за конституційним законодавством України. . , . С. 42-47.

303819. Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада. Молодь. Київ, 1959. 324 с.

303820. Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада.. Молодь. Київ, 1981. 528 с.

303821. Радянська енциклопедія історії України. АН УРСР. Київ, 1969. 551 с.

303822. Сабуров О. М. Відвойована весна. Політвидав України. Київ, 1975. 720 с.

303823. Радянська енциклопедія історії України. АН УРСР. Київ, 1970. 582 с.

303824. Савичев М. П. Найхоробріші з хоробрих. Знання. Київ, 1974. 62 с.

303825. Радянська енциклопедія історії України. АН УРСР. Київ, 1971. 575 с.

303826. Савка М., Горун П. Площа ринок у Львові. Каменяр. Львів, 1977. 88 с.

303827. Перемога. Мистецтво. Київ, 1980. 220 с.

303828. Радянська енциклопедія історії України. АН УРСР. Київ, 1972. 576 с.

303829. Риженко О. С. Правова природа податкових ризиків спеціальної системи оподаткування сільськогосподарського виробництва. . , . С. 48-54.

303830. Савур-могила. Дніпро. Київ, 1990. 261 с.

303831. Радянська Україна. АН УРСР. Київ, 1957. 290 с.

303832. Ложкин Б. Генеральный менеджер президента : [интервью с Б. Ложкиным, главой Администрации президента о коррупции и политическом кризисе в Украине / записали А. Пасховер, В. Сыч ]. . , . С. 16-21.

303833. Савченко В. В. Консульська вежа. Промінь. Дніпропетровськ, 1984. 256 с.

303834. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. Наукова думка. Київ, 1967. 392 с.

303835. Корба Г. Работа воевать : [армия становится одним из самых привлекательных работодателей страны - трехкратное повышение зарплат спровоцировало настоящий ажиотаж среди желающих служить в вооруженных силах]. . , . С. 22-25.

303836. Савчин І. П. Важкий шлях. Каменяр. Львів, 1985. 222 с.

303837. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. Наукова думка. Київ, 1967. 462 с.

303838. Радянська Україна. Політвидав України. Київ, 1980. 270 с.

303839. Савчин М. Тисяча доріг. Літопис УПА. Львів, 1995. 600 с.

303840. Періодичні видання УРСР. 1917-1960. Газети. Бібліографічний довідник. Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР. Харків, 1965. 575 с.

303841. Гавриш О., Макеев В. Дураки и они : [качество украинских трасс за последний год упало ниже уровня Узбекистана и Таджикистана - 97% отечественных дорог требуют ремонта. Чтобы исправить ситуацию, нужно вложить в них два годовых бюджета страны]. . , . С. 26-29.

303842. Радянська Україна. Політвидав. Київ, 1983. 262 с.

303843. Петро Сагайдачний. Веселка. Київ, 1992. 58 с.

303844. Періодичні видання УРСР. Журнали, 1961-1975. Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР. Харків, 1984. 322 с.

303845. Радянська Україна. 1917-1987. Політвидав України. Київ, 1987. 182 с.

303846. Выговская Л., Юхименко А. Большая чистка : [два года реформ кардинально изменили банковскую систему - отмывочные площадки и карманные учреждения олигархов ушли, а выжившие раскрыли структуру собственников и увеличивают капиталы]. . , . С. 32-34.

303847. Радянська Україна 84. Політвидав. Київ, 1984. 172 с.

303848. Саган Ф. Чи любите ви Брамса? Сонячний промінь в холодній воді. Здрастуй, печаль. Молодь. Київ, 1983. 336 с.

303849. Радянська Україна. Мистецтво. Київ, 1967. 157 с.

303850. Сажин І. Поблизу кордон. Молодь. Київ, 1966. 296 с.

303851. Григорьев С. Небесный сечевик : [Калнышевский П. стал первым и единственным из числа выдающихся лидеров казачества, кто причислен к лику праведных]. . , . С. 71-79.

303852. Выговская Л., Олиярнык М. Банк в кармане : [объем стремительно растущего рынка мобильного и интернет-банкинга в Украине уже перевалил за отметку в 100 млрд грн в год. Смартфон вместо пластиковой карты, банкомата и банковского клерка]. . , . С. 36-42.

303853. Сак Л. М. Мистецтво скульптури. Рад. школа. Київ, 1971. 72 с.

303854. Радянська Україна в братній сім'і. Наукова думка. Київ, 1972. 275 с.

303855. Сак Л. М., Гельман М. Скульптура. Держмузвидав УРСР. Київ, 1960. 34 с.

303856. Павленко А. Бьющиеся чолитас : [Боливия, национальные виды спорта. Боливийские индианки чолитас кулаками и ногами завоевывают уважение и свои права]. . , . С. 46-49.

303857. Сак Л. М., Гельман М. Скульптура. Музвидав УРСР. Київ, 1962. 36 с.

303858. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 751-828, 983-1062, 1215-1292

303859. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-84, 239-322, 495-578

303860. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 751-828, 975-1050, 1207-1280

303861. Климов В. Получите, распишитесь : [интервью с В. Климовым, основателем "Новой пошты" о том, как он превратил $6 тыс. в успешную компанию общенационального масштаба / записал А. Юхименко]. . , . С. 52-54.

303862. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-84, 263-344, 511-590

303863. Самбук Р. Ф. Вибух. Радянський письменник. Київ, 1985. 496 с.

303864. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 751-836, 999-1074, 1247-1322

303865. Періодичні видання УРСР. Журнали, збірники, бюлетені 1976-1980. Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР. Харків, 1988. 157 с.

303866. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-90, 255-340, 511-590

303867. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 735-820, 991-1072, 1239-1320

303868. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-86, 247-330, 487-574

303869. Самбук Р. Ф. Жорстокий ліс. Веселка. Київ, 1976. 256 с.

303870. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 743-834, 999-1086, 1239-1320

303871. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1967. С. 9-92, 263-350, 511-586

303872. Самбук Р. Ф. Ненависть. Радянський письменник. Київ, 1987. 542 с.

303873. Борисенко В. К., Келембетова В. Ю., Обертинська А. П. Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. Політвидав. Київ, 1978. 256 с.

303874. Рекорды грузооборота, установленные в 2015 году стивидорными компаниями, тыс. тонн. . , . С. 9-11.

303875. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 745-826, 993-1070, 1241-1322

303876. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-94, 249-322, 489-570

303877. Ильин Н. "Золотая тонна" Бердянского порта : [интервью с Н. Ильиным, директором ГП " Бердянский МТП" о рекордных показателях в прошлом году / записал К. Ильницкий]. . , . С. 22-24.

303878. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 745-824, 993-1072, 1241-1318

303879. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-94, 257-338, 505-582

303880. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 777-860, 1041-1122, 1289-1362

303881. Сагайдак А. Балластная конвенция вступает в силу : [суда придется оснастить системами обработки балласта. Порты будут обязаны их инспектировать]. . , . С. 30-32.

303882. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-94, 265-346, 521-602

303883. Муравский А. Операторы экспресс-доставки осваивают новые рынки : [чтобы удовлетворить растущий спрос, службы доставки задействуют все виды транспорта и наращивают присутствие за границей]. . , . С. 42-43.

303884. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 761-844, 1017-1100, 1265-1338

303885. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-96, 265-346, 521-602

303886. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 761-846, 1009-1088, 1249-1330

303887. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-90, 265-346, 513-604

303888. Шевченко М. Морским перевозкам грозит рецессия : [убытки глобального контейнерного сектора судоходства могут вырасти до $5 млрд]. . , . С. 44-47.

303889. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 761-840, 1001-1080, 1249-1316

303890. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1975. С. 11-92, 265-348, 505-592

303891. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 735-816, 983-1068, 1223-1302

303892. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 9-90, 255-332, 471-558

303893. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 727-806, 959-1040, 1215-1288

303894. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 9-94, 247-326, 479-562

303895. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 791-876, 1047-1142, 1303-1380

303896. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 11-96, 279-354, 543-634

303897. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 727-810, 975-1056, 1215-1292

303898. Линдлофф М. Гамбург: таможня и контейнеры : [интервью с М. Линдлоффом, заместителем начальника таможни Гамбургского порта о работе его ведомства с контейнерными грузами / записал К. Ильницкий]. . , . С. 48-49.

303899. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 11-78, 247-330, 487-564

303900. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 743-832, 999-1080, 1255-1328

303901. Топ-15 лучших контейнерных портов в Европе : [как контейнерные порты Европы пережили год, один из худших по показателям роста]. . , . С. 54-55.

303902. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 9-98, 263-350, 503-582

303903. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 743-822, 983-1064, 1231-1306

303904. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1965. С. 9-98, 255-336, 503-590

303905. Мельников Н., Горовая К. Спорное качество : [как в английском праве регулируются споры о качестве поставленного товара]. . , . С. 56-58.

303906. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 767-846, 1015-1098, 1271-1348

303907. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 9-90, 263-344, 519-598

303908. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-февраль 2016 года. . , . С. 60-63.

303909. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 759-846, 1015-1098, 1263-1342

303910. Помазанов А. Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи. . , . С. 28-31.

303911. Кудря І. Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах. . , . С. 32-33.

303912. Вечурко С. Колізійні питання співвідношення прав та обов'язків працівника і роботодавця за новим трудовим законодавством: досвід ЄС. . , . С. 34-37.

303913. Третьяков В. До питання про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та стандартизації. . , . С. 37-39.

303914. Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. . , . С. 42-46.

303915. Самбук Р. Ф. Останній заколот. Радянський письменник. Київ, 1989. 528 с.

303916. Потєхін О. Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України : [аналізуються базові концептуальні підходи НАТО до ролі ядерної зброї в політиці альянсу та проблема ядерного стримування РФ]. . , . С. 47-50.

303917. Гусєв В. "Не дозвольмо подіям іти самопливом, поки не буде занадто пізно" : [фрагмент промови В. Черчілля у Фултоні перед студентами. Автор статті - В. Гусєв про актуальність цього виступу на сучасному етапі, зокрема в оцінці агресії Росії проти України]. . , . С. 51-53.

303918. Самбук Р. Ф. Щаслива зірка полковника Кладо. Веселка. Київ, 1978. 358 с.

303919. Марчук Л. У Львові Грушевський писав і творив нам нашу історію. . , . С. 56-59.

303920. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 743-824, 991-1060, 1223-1300

303921. Костров В. "Кримська весна": невідоме про відоме : [російська агресія в Криму (лютий-березень 2014 р.)]. . , . С. 60-63.

303922. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1971. С. 9-90, 255-338, 511-596

303923. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 769-852, 1025-1112, 1273-1346

303924. Райнов Б. Пан Ніхто. Радянський письменник. Ужгород, 1970. 416 с.

303925. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 11-98, 257-344, 513-592

303926. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 777-862, 1033-1114, 1273-1354

303927. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 11-94, 265-346, 521-612

303928. Орлова Н. Оселя Тараса Шевченка на Козиному болоті : [9 березня - 202 роки від дня народження Кобзаря]. . , . С. 72-73.

303929. Райнов Б. Тайфуни з ніжними іменами. Каменяр. Львів, 1982. 255 с.

303930. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 759-838, 1015-1092, 1271-1352

303931. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 9-92, 263-342, 511-584

303932. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 775-854, 1031-1108, 1287-1348

303933. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 9-92, 263-346, 519-602

303934. Райнов Б. Три самітники. Каменяр. Львів, 1988. 272 с.

303935. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 735-816, 983-1062, 1231-1302

303936. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 9-94, 263-342, 511-580

303937. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 743-826, 991-1070, 1247-1328

303938. Самійленко В. І. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. Наукова думка. Київ, 1990. 608 с.

303939. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1972. С. 9-80, 255-332, 503-582

303940. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 695-778, 927-1006, 1167-1248

303941. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-90, 231-310, 455-536

303942. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 735-814, 967-1048, 1207-1284

303943. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-92, 263-344, 503-582

303944. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 711-792, 967-1046, 1215-1284

303945. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-92, 239-326, 487-570

303946. Хто найкраще візи видає : [рейтинг держав Шенгенської угоди за видачею віз громадянам та резидентам України]. . , . С. 14-15.

303947. Українська залізниця: деградація чи шлях до елітарності ? : [огляд стану]. . , . С. 20-22.

303948. Хабова індустрія: як "прорватися" у лідери?. . , . С. 28-31.

303949. Птахів С. Потяг як альтернатива літаку? : [переваги і недоліки авіаційного і залізничого транспорту для туристичних подорожей]. . , . С. 40-47.

303950. Самойлов Ю. Шенген: приводи для занепокоєння ? : [Україна сподівається на ухвалення безвізового режиму з Євросоюзом]. . , . С. 54-57.

303951. Листков В. Туристичний бренд як капітал : [туристичні бренди України]. . , . С. 66-69.

303952. Череп А. В. Зустріч випускників 2013 року економічного факультету : [випускники економічного факультету Запорізького національного університету]. . , . С. 110-111.

303953. Підмогильний С. Екопригоди в Україні : [екологічний туризм, активний туризм]. . , . С. 114-119.

303954. Крушинська О. Чужбинський про батьківщину : [Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський (1816 - 1875) - український письменник, етнограф, фольклорист, історик, мовознавець]. . , . С. 126-130.

303955. Вантєєва Н. Успішне Опішне : [Національний музей-заповідник українського гончарства в Полтавській області]. . , . С. 132-137.

303956. Бабенко Ю. В. Управление эффективностью обобщенной модификации региональных транспортных самолетов на этапе ее разработки. . , . С. 9-14.

303957. Капитанова Л. В. Метод определения взлетных масс модификаций самолетов транспортной категории по условиям взлета и посадки. . , . С. 15-19.

303958. Череп А. В. Студентська наука : [24 травня 2013 року в Києві відбувся фінал VII Всеукраїнського конкурсу наукових робіт "Новітній інтелект України", організатором якого виступив благодійний фонд Ющенко К. "Україна 3000"]. . , . С. 111-113.

303959. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 743-824, 991-1074, 1239-1322

303960. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-98, 247-320, 495-582

303961. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 735-820, 975-1048, 1207-1292

303962. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-90, 247-326, 495-576

303963. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 767-838, 1023-1098, 1263-1330

303964. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1969. С. 9-94, 263-340, 511-596

303965. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 743-826, 991-1076, 1239-1316

303966. Кошелев Н. Н., Лоян А. В., Цаглов А. И. Разработка вакуумной высокотемпературной печи с минимальной неравномерностью температуры в рабочей зоне. . , . С. 25-28.

303967. Хаустова А. Н., Лоян А. В., Рыбалов О. П. Разработка оптического приемника для измерения скорости эрозии отдельно наружной и внутренней керамических вставок газоразрядной камеры стационарного плазменного двигателя. . , . С. 29-36.

303968. Великанова Н.П., Великанов П. Г., Киселев А. С. Анализ ресурсных возможностей диска турбины авиационного ГТД для вертолета. . , . С. 37-41.

303969. Панченко Н. А. Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при подаче охладителя через парные отверстия. . , . С. 47-51.

303970. Шереметьев А. В., Прибора Т. И., Тихомиров В. В. Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно-деформированного состояния и ресурса деталей авиационных ГТД. . , . С. 52-57.

303971. Воробьев Ю. С., Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. Проблемы анализа динамических напряжений в лопаточном аппарате компрессора ГТД в газодинамическом потоке. . , . С. 58-61.

303972. Логінов В. В. Аналіз стану надійності авіаційної техніки. . , . С. 62-66.

303973. Дмитрієв С. О., Попов О. В., Попов Д. В., Арістов Г. О. Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіаційних двигунів. . , . С. 67-72.

303974. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-94, 255-334, 503-586

303975. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 743-824, 991-1074, 1247-1318

303976. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-94, 247-336, 495-580

303977. Polacek J., Vargovcik L. A mathematical model of small class turboprop engine = Математическая модель турбовинтового малоразмерного двигателя. . , . P. 73-79.

303978. Буряченко А. Г., Грудинкин В. М., Бурунов Д. С. Стенд-имитатор турбовального двигателя АИ-450М для испытаний регулятора двигателя. Метрологическое обеспечение и аттестация стенда. . , . С. 95-101.

303979. Цалимов Г. Ф., Козюра С. В., Васько Е. Е. Разработка электронных блоков управления стартер-генераторами для систем запуска авиационных двигателей. . , . С. 102-106.

303980. Суховей С. И. Повышение точности контура управления дозатором топлива ГТД за счет учета динамики клапана постоянного перепада давления (КППД). . , . С. 107-111.

303981. Куковинец А. П. Влияние систем автоматического управления на вибрационное состояние турбовинтовых двигателей. . , . С. 112-115.

303982. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 775-866, 1031-1124, 1303-1380

303983. Папченков А. В. Эффективность спектральных методов диагностического контроля технического состояния зубчатых передач ГТД. . , . С. 125-132.

303984. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-96, 263-342, 511-598

303985. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 775-850, 1023-1104, 1271-1356

303986. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-92, 263-350, 519-602

303987. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 759-844, 1015-1098, 1255-1332

303988. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-90, 255-332, 503-588

303989. Рева О. М., Бірюков Д. Ю., Насіров Ш. Ш. Формування вимог до тренажера співробітника ARO AIS. . , . С. 133-137.

303990. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 759-842, 991-1072, 1231-1312

303991. Доклады Академии наук СССР. Серия: Математика, физика. Наука. Москва, 1968. С. 9-100, 263-348, 511-590

303992. Брусило Ю. В., Тамаргазин А. А. Оптимизация технологии восстановления деталей двигателя электродуговым напылением. . , . С. 138-142.

303993. Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Фролов Г. А., Бучаков С. В. Горелочное устройство двухкаскадной конфигурации для высокоскоростного воздушно-топливного напыления на жидком топливе. . , . С. 143-148.

303994. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

303995. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

303996. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

303997. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

303998. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

303999. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304000. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304001. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304002. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304003. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304004. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304005. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1979. 80 с.

304006. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304007. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304008. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304009. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304010. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304011. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304012. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304013. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304014. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304015. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304016. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304017. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1980. 80 с.

304018. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304019. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304020. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304021. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304022. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304023. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304024. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304025. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304026. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304027. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304028. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304029. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1986. 80 с.

304030. Гранин В. Ю., Третьяк В. В., Худяков С. В., Сотников В. Д., Савченко Н. Ф. Особенности использования спрут-технологий для разработки перспективных конструкций и технологий. . , . С. 149-153.

304031. Иманов А. С., Абдуллаев П. Ш. Профилирование плоских авиационных лопаток на базе дифференциального уравнения кривизны. . , . С. 154-159.

304032. Кабанник С. Н., Цимбалюк В. А. Аэродинамическое усовершенствование стенда для исследования решеток профилей при больших углах натекания дозвукового потока. . , . С. 160-164.

304033. Чигрин В. С., Мохаммадсадеги Ф. Исследование процессов развития неустойчивых течений в осевом компрессоре. . , . С. 165-170.

304034. Ершов С. В., Яковлев В. А. О выборе степени измельчения сетки при расчетых трехмерных течений вязкого газа в турбомашинах. . , . С. 171-177.

304035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна графіка та перспектива" до теми "Побудова перспективних зображень" для студентів спеціальності "Дизайн" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

304036. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми "Розміщення розмірів на кресленнях деталей" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

304037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми "Деталювання складальних креслень" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

304038. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисциплін "Нарисна геометрія" до теми: "Проекціювання та побудова проекцій фігур перерізу геометричних тіл" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

304039. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до тем "Складальне креслення" та "Деталювання складального креслення" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

304040. Сурвило Я., Лампарт П., Шиманяк М. Исследование парциального подвода рабочего тела в турбине ОRC. . , . С. 178-181.

304041. Мустафаев М. Р., Ашуров Ю. М., Агавердиев Р. С. Новый метод профилирования сечения лопаток турбины лемнискатами Бернулли. . , . С. 182-186.

304042. Долматов Д. А. Сравнительный анализ физико-химических параметров высокотемпературных пламен. . , . С. 187-195.

304043. Щукин В. А., Валиев Ф. М., Дунай О. В. Особенности образования газообразных токсичных веществ в авиадвигателях при двухстадийном процессе сжигания топлива. . , . С. 196-198.

304044. Смирнов А. В., Щедренков А. Н., Щербаков О. Н., Каруцкий А. Ю., Парафейник В. П. Численное исследование течения газа в выхлопных трактах газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом на базе двигателя ДУ80Л1. . , . С. 199-206.

304045. Нещадим Л. Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону. . , . С. 400-407.

304046. Гуляєва Л. В. Компетентністний підхід до вивчення фізики в старшій школі. . , . С. 373-374.

304047. Лозовенко О. А. Дві кульки, нитка та похила площина: несподівані траєкторії. . , . С. 374-375.

304048. Таланова Л. С. Основи проблемного навчання. . , . С. 375-377.

304049. Мехед С. С. Наочні методи навчання під час підготовки випускників шкіл до ЗНО. . , . С. 377-378.

304050. Мартинюк Р. В. Технологічні засоби щодо формування самостійності студентів та учнів під час розв'язування фізичних задач. . , . С. 378-379.

304051. Онуфрієнко В. М. Диферінтегральне числення змінного порядку для моделювання границь в задачах математичної фізики. . , . С. 380-382.

304052. Сніжко Н. В. Граничні умови для диферінтегральних рівнянь законів універсального відгуку. . , . С. 382.

304053. Зіненко І. І. Граничні умови для дробових диференціальних рівнянь законів теорії поля. . , . С. 383-384.

304054. Антоненко Н. М. Дискретні і неперервні моделі для побудови границь у розв'язках рівнянь математичної фізики. . , . С. 383.

304055. Черняховська К. С., Онуфрієнко В. М. Математична модель стоко-джерельних фрактоїдів в задачі аналізу логоперіодичної антени. . , . С. 384-385.

304056. Куземко А. В., Онуфрієнко В. М. Математична модель фрактально конфігурованих ліній передачі енергії. . , . С. 386.

304057. Сніжко Н. В. Про наближений розв'язок бісингулярних інтегральних рівнянь спеціального виду. . , . С. 387-388.

304058. Перша науково-методична конференція випускників інституту (7-10 травня 1958 р.). Вид-во кн. палати УРСР. Харків, 1959. 165 с.

304059. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI - перша половина на XVII ст.). Наукова думка. Київ, 1975. 342 с.

304060. Петкявичюс В. К. Буря в склянці води. Веселка. Київ, 1985. 152 с.

304061. Петльований В. І. Безмежне поле. Рад. письменник. Київ, 1974. 252 с.

304062. Антоненко Н. М. Контактна задача про скрут шару, пружно зчепленого з півпростором. . , . С. 388-389.

304063. Онуфрієнко Г. С. Парадигматичний вектор дослідження сучасної термінології. . , . С. 390-393.

304064. Томиліна Г. Я., Полежаєва Н. А. Інноваційні процеси в сучасній українській мові. . , . С. 394-395.

304065. Петльований В. І. Вогонь для Прометея. Рад. письменник. Київ, 1979. 238 с.

304066. Адаменко О. В. Термінологічні інновації в лінгвістичній ґендерології. . , . С. 395-396.

304067. Сергієнко Г. О. Неологізми в художньому і мас-медійному дискурсах. . , . С. 396-399.

304068. Петлюра С. Статті. Дніпро. Київ, 1993. 341 с.

304069. Бондарчук К. С. Явище омонімії в економічній термінології. . , . С. 399-400.

304070. Руколянська Н. В. Пароніми в субмові українського кримінально-процесуального права. . , . С. 401-402.

304071. Біленко Т. Г. Синонімічність української термінологічної лексики. . , . С. 403-404.

304072. Миронюк Л. В. Виникнення синонімів у машинобудівній термінології. . , . С. 404-406.

304073. Петренко В. І. Річинський детектив. Рад. письменник. Київ, 1990. 251 с.

304074. Катиш Т. В. Антонімічні відношення в українській термінології інформаційної безпеки. . , . С. 406.

304075. Ильчук К. И. Словообразовательная антонимия и её роль в семантизации новой лексики (на материале русского языка как иностранного). . , . С. 407-408.

304076. Петреску К. Остання ніч кохання, перша ніч війни. Дніпро. Київ, 1984. 268 с.

304077. Онуфрієнко Г. С., Суворова М. С. Термінологічні інновації у мові права. . , . С. 408-410.

304078. Остренко М. В., Пащук Р. І. Світоглядна концепція Григорія Сковороди в оцінці Івана Франка. . , . С. 410-412.

304079. Петров В. Комкор червоних козаків. Політвидав України. Київ, 1964. 134 с.

304080. Бурнасова Т. П., Козак Л. В. Термінологічна культура як складова інженерної освіти. . , . С. 412-413.

304081. Морозов Д. М. Moodle, як платформа організації дистанційного навчання у ВНЗ. . , . С. 414-415.

304082. Домашенко С. В. Використання єдиної інтегрованої інформаційної системи управління у ВНЗ. . , . С. 416-417.

304083. Козлова С. С. Необхідність застосування інформаційних систем управління у ВНЗ. . , . С. 417-419.

304084. Рамкова Конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь. Укр. управнича фундація. Київ, [1998]. 32 с.

304085. Юрєчко В. З. Розробка інформаційних систем із застосуванням технології клієнт-сервер. . , . С. 419-420.

304086. Гнездовский А. В. Автоматизация организации учебного процесса вуза: расписание занятий. . , . С. 421-422.

304087. Домашенко С. В., Маслова Ю. А. Використання автоматизованого тестового контролю знань студентів у ВНЗ. . , . С. 422-424.

304088. Козлова С. С., Кулікова В. С. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем для формування бізнес-орієнтованої організаційної структури. . , . С. 424-425.

304089. Рамус Г. Каете. Виснажені життям. Дніпро. Київ, 1974. 220 с.

304090. Ратушний Ф. Я. Голубий басейн Придніпров'я. Промінь. Дніпропетровськ, 1968. 158 с.

304091. Халилов С. А., Копычко В. В., Кривцов В. С., Павленко В. Н, Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Особенности деформирования при жестком защемлении граничного контура. . , . С. 5-17.

304092. Петровський Г. І. Великий початок. Політвидав. Київ, 1969. 64 с.

304093. Самойленко Л. Г. Союз науки і практики. Політвидав України. Київ, 1982. 144 с.

304094. Ребро П. П. Безробітний тамада. Радянський письменник. Київ, 1988. 135 с.

304095. Ребро П. П. Вибране. Дніпро. Київ, 1982. 222 с.

304096. Павленко В. Н., Степаненко Д. Р. Особенности процессов, протекающих при резании металлов в тяжелом машиностроении. . , . С. 34-43.

304097. Самчук У. Марія. Куди тече річка. Наукова думка. Київ, 2001. 416 с.

304098. Амброжевич М. В., Корнев А. В., Середа В. А. Малоресурсная подмодель турбореактивного двигателя. . , . С. 44-51.

304099. Ребро П. П. Гаряча прокатка. Промінь. Дніпропетровськ, 1979. 86 с.

304100. Колинчук А. В., Шепетов Ю. А. Использование искусственной расфокусировки для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора : [космические аппараты]. . , . С. 58-63.

304101. Ребро П. П. Гірке причастя. Промінь. Дніпропетровськ, 1964. 104 с.

304102. Петров В. П. Походження українського народу. МП Фенікс. Київ, 1992. 192 с.

304103. Мохамед Аль Дахери Али., Буняева И. В. Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных систем. . , . С. 64-72.

304104. Ребро П. П. Грім під Запоріжжям. Промінь. Дніпропетровськ, 1969. 212 с.

304105. Фирсов С. Н., Бояркин А. А., Будиба У., Жежера И. В. Функционально устойчивая система стабилизации параметра бокового движения малогабаритного летательного аппарата. . , . С. 73-78.

304106. Петрусенко А. М. Атом і релігія. Знання. Київ, 1967. 46 с.

304107. Ребро П. П. Заграва над Хортицею. Молодь. Київ, 1980. 128 с.

304108. Крашаница Ю. А., Чумен Л. Аналитическое определение гидродинамических характеристик реальной среды в продуктопроводных системах летательных аппаратов. . , . С. 84-88.

304109. Освіта. Київська правда. К., 2016. 12 с.

304110. Оксана Петрусенко. Музична Україна. Київ, 1980. 315 с.

304111. Санцевич А. В. Сучасність очима історика. Знання. Київ, 1971. 48 с.

304112. Сайко В. Г., Бреславський В. О., Плющ О. Г., Грищенко Л. М. Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах. . , . С. 5-10.

304113. Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу : [університетська автономія]. . , . С. 4-5.

304114. Ребро П. П. Зозулин цвіт. Промінь. Дніпропетровськ, 1989. 102 с.

304115. Вишнівський В. В., Ільїн О. О., Гніденко М. П. Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу. . , . С. 16-22.

304116. Любчик В. Р., Троцишин І. В., Сенчишина Ю. В., Розорінов Г. М. Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором. . , . С. 23-29.

304117. Бондаренко В. Є. Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж. . , . С. 48-55.

304118. Родионов С. С. Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию. . , . С. 61-65.

304119. Сапарін В. Об'єкт 21. Молодь. Київ, 1960. 120 с.

304120. Федюнін С. А. Потоки відмов відновлювальних систем : [побудова багатовимірних інфокомунікаційних мереж майбутніх поколінь]. . , . С. 66-73.

304121. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 206 с.

304122. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 352 с.

304123. Ребро П. Козацькі жарти. Дніпровський металург. Запоріжжя, 1993. 88 с.

304124. Скубак О. М. Технологія кодування сучасних штрих-кодів : [проведено системний аналіз сучасних штрих-кодів, що застосовуються для маркування товарів]. . , . С. 74-79.

304125. Дищук А. С. Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях. . , . С. 80-87.

304126. Ребро П. Козацькі жарти. Дніпровський металург. Запоріжжя, 1994. 104 с.

304127. Наука та прогрес транспорту. Дніпропетровськ. нац. університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. 214 с.

304128. Панкратова О. С. Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв'язку LTE. . , . С. 100-106.

304129. Ребро П. Козацькі жарти. Дніпровський металург. Запоріжжя, 1995. 96 с.

304130. Пилипенко В. С. Підприємництво в Україні. [б. в.]. Київ, 1995. 48 с.

304131. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2016. 32 с.

304132. Письменна Л. М. Живі зустрічають світанок. Радянський письменник. Київ, 1969. 210 с.

304133. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

304134. Письменна Л. М. Злочин Надії Поліщук. Рад. письменник. Київ, 1961. 291 с.

304135. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2016. 91 с.

304136. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

304137. Письменна Л. М. Скарб вовчої криниці. Веселка. Київ, 1974. 364 с.

304138. Письменна Л. М. Скарб вовчої криниці. Дитвидав. Київ, 1961. 189 с.

304139. Голос України. Київська правда. К., 2016. 24 с.

304140. Співаковський О. Вища освіта: від дотацій до інвестицій : [автором обґрунтовано необхідність реформування системи фінансування вищої освіти, пропонується нова модель фінансування підготовки фахівців]. . , . С. 4.

304141. Письменники Радянської України. Рад. письменник. Київ, 1986. 215 с.

304142. Терентьева И. Е. Метод оценки эффективности эксплуатации телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности. . , . С. 113-119.

304143. Питання атеїзму. Вид. ун-ту. Київ, 1971. 155 с.

304144. Савчук Д. П., Пантелеєв В. П. Ступінчасті колодязі в Індії - від резервуара для води до пам'ятки архітектури : [такі колодязі називають "баолі". Причини їх будівництва, технічні характеристики та параметри, регіони розташування. Культурна роль баолі]. . , . С. 2-6.

304145. Питання атеїзму. Вид. ун-ту. Київ, 1972. 154 с.

304146. Питання атеїзму. Вид. ун-ту. Київ, 1973. 151 с.

304147. Першаков В. М., Машков І. Л., Лисницька К. М., Попович І. В. Найвищі хмарочоси світу : [Burj Khalifa (Дубай, ОАЕ), Makkah Royal Clock Tower (Мекка, Саудівська Аравія), Taipei 101 (Тайбей, Тайвань), Shanqhai World Financial Center (Шанхай, Китай), International Commerce Center (Гонконг, Китай) та інші]. . , . С. 7-8.

304148. Питання атеїзму. Вид. ун-ту. Київ, 1975. 144 с.

304149. Питання атеїзму. Вид. ун-ту. Київ, 1976. 112 с.

304150. Шаміс Л. Б. Розрахунок болтових з'єднань на циклічну тріщино-стійкість і крихку міцність. . , . С. 27-34.

304151. Архітектурна спадщина А. В. Добровольського (1910-1988) : [про найбільш відомі проекти]. . , . С. 35-37.

304152. Ребро П. Козацькі жарти. Дніпровський металург. Запоріжжя, 1997. 104 с.

304153. Лащенко Г. И. Электронно-лучевые технологии в сварочном производстве. . , . С. 6-11.

304154. Позняков В. Д., Клапатюк А. В., Максименко А. А., Герасименко А. М., Давыдов Е. А. Ремонт корпуса регенератора Р-202 : [ремонтно-сварочные технологии для восстановления целостности и эксплуатационных характеристик корпусов сосудов, работающих под давлением]. . , . С. 16-20.

304155. Васильев В. А., Мазманашвили В. Ю. Агрегаты для высокочастотной сварки трубной заготовки из лент медных сплавов. . , . С. 21-22.

304156. Ребро П. Козацькі жарти. Дніпровський металург. Запоріжжя, 1998. 108 с.

304157. Пустовой С. В., Ахонин С. В., Петрук В. С., Бровченко Н. С. Экономико-статистический обзор мирового и региональных рынков титана. . , . С. 25-30.

304158. Чвертко Е. П. Международные квалификации: что нового : [аттестация различных категорий сварочного персонала]. . , . С. 31-32.

304159. Украинские производители сварочных материалов, имеющие сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО, выданный НТЦ "СЕПРОЗ" (по состоянию на 01.12.2015). . , . С. 38-40.

304160. Ребро П. П. Криця. Дніпро. Київ, 1975. 200 с.

304161. Ребро П. П. Листи до земляків. Дніпро. Київ, 1976. 112 с.

304162. Ребро П. П. Ніжна сталь. Веселка. Київ, 1976. 176 с.

304163. Ребро П. П. Т. Шевченко і Запоріжжя. Хортиця. Запоріжжя, 1996. 67 с.

304164. Лютый А. П. Броневые стали. Человек, обеспечивший приоритеты ИЭС им. Е. О. Патона : [к 100-летию Макары Арсения Мартыновича (1916-1975), выдающегося ученого в области материаловедения и сварки]. . , . С. 46-48.

304165. Швідлер О. П. Автокран КА-40: деякі аспекти інноваційних рішень. . , . С. 4-5.

304166. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Как справиться с будущим. . , . С. 6-11.

304167. Попов В. А., Гудошник В. А. Риск-анализ и интуитивное мышление. . , . С. 13-19.

304168. Чеканович М. Г., Чеканович О. М.,Журахівський В. П. Попередній обтиск "на суху суміш" і міцність бетону. . , . С. 2-4.

304169. Кочкарьов Д. В., Бабич В. І. Розрахунок прогинів залізобетонних елементів на основі лінеаризованої залежності параметрів кривини. . , . С. 5-11.

304170. Тімченко Р. О., Крішко Д. А., Богатинський А. В. Розрахунок круглих фундаментних плит при складному навантаженні. . , . С. 12-16.

304171. Рожко В. Н. Аналіз причин тріщиноутворення в зовнішніх цегляних стінах з місцевими потовщеннями. . , . С. 17-18.

304172. Берестянская А. А., Гаврилко Н. Н., Біченок И. В. Особенности расчета и проектирования сталефибробетонных конструкций. . , . С. 19-24.

304173. Скребнєва С. М., Машков І. Л. Новітні методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій. . , . С. 25-28.

304174. Сапожников Л. А. У нас в Кібертонії. Веселка. Київ, 1974. 116 с.

304175. Сарбей В. Г., Шусь О. Й. Київ у трьох революціях. Знання. Київ, 1981. 64 с.

304176. Петруняк М. В. Використання буронабивної палі для улаштування дорожнього покриття із залізобетонних плит. . , . С. 29-33.

304177. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1967. 232 с.

304178. Сарбей В. Г. Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна. Знання. Київ, 1990. 48 с.

304179. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1967. 184 с.

304180. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1968. 148 с.

304181. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 168 с.

304182. Венгер Є. Ф., Гордієнко В. І., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Маслов В. П. Застосування термографії в Україні. . , . С. 5-15.

304183. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 149 с.

304184. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1970. 112 с.

304185. Саррот Н. Дитинство. Золоті плоди. Пульсари. Київ, 2001. 272 с.

304186. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1972. 159 с.

304187. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вивчення будови, принципу дії та методики проектування маніпулятора для зварювання швів різноманітно зорієнтованих у просторі" з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

304188. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1972. 169 с.

304189. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1973. 141 с.

304190. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вивчення побудови, принципу дії та методики проектування механізму обертання маніпулятора М11010" з дисципліни "Допоміжне обладнання для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

304191. Лялько В. І., Попов М. О., Станкевич С. А., Шкляр С. В., Подорван В. М., Лихоліт М. І., Тягур В. М., Добровольська К. В. Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень. . , . С. 16-28.

304192. Сат-Ок Білий мустанг. Веселка. Київ, 1985. 333 с.

304193. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1973. 130 с.

304194. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1974. 140 с.

304195. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1974. 121 с.

304196. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1975. 134 с.

304197. Питання нової та новітньої історії. Вид-во ун-ту. Київ, 1975. 120 с.

304198. Басок Б. І., Бєляєва Т. Г., Божко І. К., Недбайло О. М., Новіков В. Г., Хибина М. А. Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії. . , . С. 29-39.

304199. Попов А. Ф. Завдання, досягнення та перспективи інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. . , . С. 43-46.

304200. Сверстюк Е. Блудні сини України. [б. в.]. Київ, 1993. 256 с.

304201. Вахітова Л. М., Калафат К. В., Дріжд В. Л, Таран Н. А. Хімічні рішення проблем вогнезахисту. . , . С. 47-56.

304202. Короткіх М. І., Сабєров В. Ш., Раєнко Г. Ф., Глиняна Н. В., Кнішевицький А. В., Швайка О. П. Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології. . , . С. 57-67.

304203. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 75 с.

304204. Свидницький А. П. Роман. Оповідання. Нариси. Наукова думка. Київ, 1985. 574 с.

304205. Опейда Й. О. Інноваційний органокаталіз - перспективний напрямок у реакціях рідиннофазного окиснення молекулярним киснем. . , . С. 68-74.

304206. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 134 с.

304207. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 168 с.

304208. Шендрік Т. Г. Інноваційні розробки вуглехімічної науки в інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненко НАН України. . , . С. 75-84.

304209. Світ Олександра Корнейчука. Радянський письменник. Київ, 1980. 155 с.

304210. Богза С. Л. Новые гетероциклические системы для новых лекарств. . , . С. 85-93.

304211. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 139 с.

304212. Світовий конгрес українських юристів Перший світовий конгрес українських юристів (1, 1992, м. Київ). Українська правнича фундація. Київ, 1994. 254 с.

304213. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 141 с.

304214. Світовий рух за заборону протипіхотних мін. Відповідь України. УНЦПД. Київ, 1999. 228 с.

304215. Світогляд і духовна творчість. Наукова думка. Київ, 1993. 174 с.

304216. Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів. Дніпро. Київ, 1965. 292 с.

304217. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 131 с.

304218. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 132 с.

304219. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Українська правнича фундація. Київ, 1996. 216 с.

304220. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 166 с.

304221. Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства. Вища школа. Київ, 1979. 232 с.

304222. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 180 с.

304223. Питання політичної економії. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 268 с.

304224. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 188 с.

304225. Мировая цифровая библиотека (World Digital Library). [б. и.]. [Б. м.], .

304226. Революційна слава України. Політвидав. Київ, 1978. 232 с.

304227. Святе вчення Пророка й Учителя Лева Силенка. Обереги. Київ, 1995. 400 с.

304228. Рев'якин С. Д. Поєдинок у Чорному лісі. Промінь. Дніпропетровськ, 1977. 168 с.

304229. Свято визволення. Політвидав України. Київ, 1965. 118 с.

304230. Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Горобец О. П. Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності. Ін Юре. Київ, 1999. 48 с.

304231. Северов П. Ф. Моряк з "Дианы". Молодь. Київ, 1960. 210 с.

304232. Седлачек К. Ф. Завод у тіні. Весна в Карпеланах. Держлітвидав. Київ, 1961. 440 с.

304233. Рекубрацький А. З. Люди моєї пам'яти. [б. в.]. Бердянськ, 1992. 64 с.

304234. Ji S. D., Li Z. W., Ma L., Yue Y. M., Gao S. S. Investigation of ultrasonic assisted friction stir spot welding of magnesium alloy to aluminum alloy = Исследование ультразвуковой точечной сварки трением с перемешиванием магниевого сплава с алюминиевым сплавом. . , . P. 7-12.

304235. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 136 с.

304236. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 187 с.

304237. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 187 с.

304238. Liu Y. Q., Shang Q. H., Zhang D. H., Wang Y. X., Sun T. T. Thermal fatigue life prediction of ventilation air methane oxidation bed = Прогнозирование термоусталостной долговечности реактора для окисления метана вентиляционных струй. . , . P. 13-19.

304239. Ремарк Е. М. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 573 с.

304240. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 135 с.

304241. Ремарк Е. М. Твори. Дніпро. Київ, 1986. 768 с.

304242. Yang K., Zhang L. G., Yue Y. M., Guo X. Q. Effect of mold fixture on stress and deformation of composite structure = Влияние крепления пресс-формы на напряжение и деформацию конструкции композита. . , . P. 20-28.

304243. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1970. 145 с.

304244. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 95 с.

304245. Фатюха Н. Г., Дем'яненко Я. Ю. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. . , .

304246. Yang Y. L., Zhan L. H., Xu X. L. Constitutive modeling for AI-Cu-Mg AIIoy in creep aging process = Определяющее моделирование сплава AI-Cu-Mg в процессе старения при ползучести. . , . P. 29-38.

304247. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 88 с.

304248. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304249. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304250. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304251. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304252. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304253. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304254. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304255. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304256. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304257. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304258. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304259. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1985. 80 с.

304260. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 64 с.

304261. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304262. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304263. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304264. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304265. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 121 с.

304266. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304267. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304268. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304269. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304270. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304271. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304272. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1982. 80 с.

304273. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 124 с.

304274. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 111 с.

304275. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 128 с.

304276. Фатюха Н. Г. Система показників ринку транспортних послуг. . , .

304277. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304278. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304279. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304280. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 116 с.

304281. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304282. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304283. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304284. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304285. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304286. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304287. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304288. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 125 с.

304289. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304290. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1981. 80 с.

304291. Ремарк Е. М. Час жити і час помирати. Дніпро. Київ, 1974. 327 с.

304292. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304293. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304294. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304295. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304296. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304297. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 107 с.

304298. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304299. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304300. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304301. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304302. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304303. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304305. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1992. 80 с.

304306. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304307. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 116 с.

304308. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304309. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304310. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304311. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304312. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304313. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304314. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304315. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304316. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304317. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304318. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1991. 80 с.

304319. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1971. 122 с.

304320. Фатюха Н. Г., Шевченко В. О. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр.. . , .

304321. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 133 с.

304322. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 144 с.

304323. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 132 с.

304324. Lee D. S., Kwon Y. D., Han J. S. Design Optimization for shear key on the TF coil structure of tne KSTAR tokamak = Оптимизация конструкции работающего на срез шпоночного соединения в системе катушек тороидального магнитного поля, входящей в состав токамака KSTAR. . , . P. 39-46.

304325. Ремезовський Й. Д. Перемога Великого Жовтня - торжество наукового комунізму. Знання. Київ, 1967. 48 с.

304326. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 152 с.

304327. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 176 с.

304328. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 130 с.

304329. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 139 с.

304330. Репресоване "відродження". Україна. Київ, 1993. 398 с.

304331. Deng Y., Yin Z. M., Xu G. F., Wang Y. J., Lu L. Y., Duan J. Q. Effects of Sc and Zr on the texture and mechanical anisotropy of high strength AI-Zn-Mg alloy sheets = Влияние добавок Sc и Zr на текстуру и механическую анизотропию листов из высокопрочного сплава Al-Zn-Mg. . , . P. 47-57.

304332. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304333. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 123 с.

304334. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304335. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304336. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304337. Фатюха Н. Г., Шумакова К. В. Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України. . , .

304338. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304339. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304340. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304341. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304342. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304343. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 142 с.

304344. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304345. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1999. 80 с.

304346. Реферативний огляд чинного законодавства України. Законодавство про вибори. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 380 с.

304347. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1972. 121 с.

304348. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 140 с.

304349. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 129 с.

304350. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 141 с.

304351. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304352. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304353. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304354. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304355. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304356. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304357. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304358. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304359. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 144 с.

304360. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304361. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304362. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304363. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1993. 80 с.

304364. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 160 с.

304365. Ржига Б. Доктор Мелюзін. Дніпро. Київ, 1976. 192 с.

304366. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304367. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304368. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304369. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304370. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304371. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304372. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304373. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304374. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304375. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304376. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1998. 80 с.

304377. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304378. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304379. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304380. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304381. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304382. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304383. Рибай О. Й., Табачук Г. П., Хміль Л. М. Операції ощадного банку України. Знання. Київ, 1998. 148 с.

304384. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304385. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304386. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304387. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304388. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304389. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1988. 80 с.

304390. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 130 с.

304391. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 148 с.

304392. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304393. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304394. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304395. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304396. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304397. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304398. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304399. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304400. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304401. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304402. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 146 с.

304403. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304404. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1987. 80 с.

304405. Рибак Н. Солдати без мундирів. Радянський письменник. Київ, 1967. 522 с.

304406. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304407. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304408. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304409. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304410. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304411. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304412. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304413. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304414. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304415. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304416. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304417. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1984. 80 с.

304418. Рибак Н. С. Переяславська рада. Дніпро. Київ, 1979. 671 с.

304419. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. . , .

304420. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304421. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304422. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304423. Рибак Н. С. Переяславська рада. Дніпро. Київ, 1979. 693 с.

304424. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304425. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304426. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304427. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304428. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304429. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304430. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304431. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304432. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1983. 80 с.

304433. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304434. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304435. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304436. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304437. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304438. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304439. Рибак Н. С. Переяславська рада. Дніпро. Київ, 1988. 479 с.

304440. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304441. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304442. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304443. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304444. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1990. 80 с.

304445. Рибак Н. С. Переяславська рада. Дніпро. Київ, 1988. 494 с.

304446. Рибаков А. Н. Діти Арбату. Дніпро. Київ, 1988. 524 с.

304447. Li D., Wang H. C., Wu L. X. Dynamic stress intensity factor for interfacial cracks of mode III emanating from circular cavities in piezoelectric bimaterials = Динамический коэффициент интенсивности напряжений для трещины продольного сдвига... [см. аннотацию]. . , . P. 58-68.

304449. Фатюха Н. Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області. . , .

304450. Селіванов В. М., Колос П. М. Наручники для демократії. Політвидав України. Київ, 1984. 136 с.

304451. Yemets V. V., Dron M. M., Yemets T. V. An extremely small autophage rocket for orbiting a pico satellite = Гранично мала автофажна ракета-носій пікосупутників. . , . P. 20-23.

304452. Селівон М. Ф. Гарантії депутатської діяльності. Політвидав України. Київ, 1982. 72 с.

304453. Егармина Л. Н. Эволюция перемещения при распространении нестационарных изгибных волн в банке на основе уточненной модели. . , . С. 27-30.

304454. Шамровский А. Д., Лымаренко Ю. А., Богданова Е. Н. Дискретное моделирование эластомеров, находящихся в условиях плоской деформации. . , . С. 36-41.

304455. Мастиновский Ю. В. Подкрепленная цилиндрическая оболочка под действием перемещающейся силы. . , . С. 42-44.

304456. Назин В. И. Влияние давления питания на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа. . , . С. 64-69.

304457. Селімов В. С. Роса прикордонних стежок. Карпати. Ужгород, 1974. 156 с.

304458. Овчинников А. В., Ольшанецкий В. Е., Джуган А. А. Применение несферических гидрированых и дегидрированых порошков титана для получения изделий в аддитивных технологиях. . , . С. 114-117.

304459. Селянський рух на Україні: 1569-1647. Наукова думка. Київ, 1993. 534 с.

304460. Бойко І. А., Солоха В. В., Івщенко Л. Й. Оцінка впливу положення рухомих вузлів 5-координатного обробного центру на амплітуду коливань збурення переднього кінця шпинделя. . , . С. 118-121.

304461. Педаш О. О., Бялік Г. А., Цивірко Е. І. Підвищення теплопровідності керамічної ливарної форми алюмінатом кобальту. . , . С. 163-167.

304462. Рибалко В. О. Виконання наказів виборців. Політвидав України. Київ, 1981. 38 с.

304463. Риднік В. І. У світі простих чудес. Т-во для поширен. політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1961. 33 с.

304464. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304465. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304466. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304467. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304468. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304469. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304470. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304471. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304472. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304473. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304474. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304475. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 1989. 80 с.

304476. Рильський М. Т. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1984. 440 с.

304477. Молодецька К. В. Спосіб підтримання заданого рівня попиту акторів соціальних інтернет-сервісів на контент. . , . С. 113-117. (№4)

304478. Рильський М. Ф. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1977. 352 с.

304479. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 132 с.

304480. Рильський М. Т. Лірика. Дніпро. Київ, 1984. 286 с.

304481. Рильський М. Ф. Поезії. Радянський письменник. Київ, 1976. 304 с.

304482. Cui F. Y., Hu F. Y., Wei H. K., Liu H. D., Wang Z., Dong X. L. Research on rapidly shaped charge cutting technology of aircraft damaged thin-wall structure = Изучение технологии быстрой резки металла поврежденных тонкостенных авиационных конструкций кумулятивными зарядами. . , . P. 69-74.

304483. Семенець О. Є. Соціальні процеси і мовна дійсність. Англійська мова в країнах Азії і Африки. Вища школа. Київ, 1984. 190 с.

304484. Рильський М. Ф. Поетика Шевченка. АН УРСР. Київ, 1961. 24 с.

304485. Рильський М. Т. Слово про літературу. Дніпро. Київ, 1974. 383 с.

304486. Семенов В. С. Розброєння - невідкладна потреба часу. Знання. Київ, 1981. 62 с.

304487. Рильський М. Ф. Слово про рідну матір. Молодь. Київ, 1977. 240 с.

304488. Zhao Z., Jing L., Pei Q., Ma H. W., and Wang Z. H. An experimental study of the dynamic split tension properties of reinforced concrete = Экспериментальное исследование свойств динамического напряжения разрезного железобетона. . , . P. 75-81.

304489. Семенов Ю. С. Горіння. Дніпро. Київ, 1977. 492 с.

304490. Семенов Ю. С. Наказано вижити. Молодь. Київ, 1986. 343 с.

304491. Zhou P., Zhou J. Q., Ye Z. X., Jiang E., Hu W. B., Le H. L. Coupled effects of strain rate and temperature on deformation twinning in Cu-Zn alloy = Взаимосвязанное влияние скорости деформации и температуры на деформационное двойникование в сплаве Cu-Zn. . , . P. 82-90.

304492. Римаренко В. Є. Про трудове навчання у школі. Знання. Київ, 1964. 48 с.

304493. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1973. 143 с.

304494. Ємельяненко Є.О. Перехідність і маргінальність в добу глобалізації. . , .

304495. Семенов Ю. С. Сімнадцять спалахів весни. Дніпро. Київ, 1985. 604 с.

304496. Семенов Ю. С. ТАРС уповноважений заявити. Дніпро. Київ, 1980. 251 с.

304497. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 104 с.

304498. Zhang Z. Q., Jia X. F., Wang Y. J., Gao P. Optimization analysis of initial sheet metal contour line for high-strength boron steel in hot stamping = Анализ оптимизации начальной контурной линии листового металла для высокопрочной борсодержащей стали при горячей штамповке. . , . P. 91-96.

304499. Семенчук І. Р. Олесь Гончар - художник слова. Дніпро. Київ, 1986. 260 с.

304500. Римаренко Ю. І., Вилков Ю. С. Антипод інтернаціоналізму. Знання України. Київ, 1988. 48 с.

304501. Семенчук І. Р. Михайло Стельмах. Дніпро. Київ, 1982. 228 с.

304502. Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу. . , .

304503. Ринкова термінологія ділової людини. Абрис. Київ, 1992. 96 с.

304504. Chang B. H., Yin J. P., Cui Z. Q., Liu T. X. Improved dynamik mechanical properties of modified PTFE jet penetrating charge with shell = Улучшенные динамические механические свойства кумулятивной струи из модифицированного политетрафторэтилена при ее попадании в заряд. . , . P. 97-105.

304505. Сент-Екзюпері А. Маленький принц. Молодь. Київ, 1976. 96 с.

304506. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 125 с.

304507. Сент-Екзюпері А. Планета людей та інші твори. Дніпро. Київ, 1968. 319 с.

304508. Сент-Екзюпері А. Твори. Молодь. Київ, 1973. 354 с.

304509. Yang B., Ma B. Q., Xiao S. N., Zhao Y. X. A probabilistic model for describing short fatigue crack growth behavior of LZ50 steel = Вероятностная модель для описания характера роста короткой усталостной трещины в стали LZ50. . , . P. 106-114.

304510. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 118 с.

304511. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 120 с.

304512. Huang S. H., Chai S. X., Xia X. S., Chen Q., Shu D. Y. Compression deformation behavior and processing map of pure copper = Поведение деформации при сжатии и схема обработки чистой меди. . , . P. 115-123.

304513. Sheng L. Y. Microstructure and wear properties of the quasi-rapidly solidified NiAl/Cr (Mo,Dy) hypoeutectic alloy = Микроструктура и износостойкость сплава NiAl/Cr (Mo,Dy), полученного методом псевдобыстрой кристаллизации. . , . P. 124-129.

304514. Kim J. W. Study on the compression moulding of intercrossed pre-preg glass fiber-reinforced plastic = Исследование компрессионного прессования переплетенного армированного стеклопластика, предварительно пропитанного связующим веществом. . , . P. 130-137.

304515. Libruk - Українська електронна бібліотека : [ресурс, на якому зібрано твори різних за жанром і часом українських письменників-класиків та сучасних авторів.]. [б. в.]. [Б. м.], 2014-.

304516. Рід М. Морське вовченя або подорож у темряві. Дитвидав. Київ, 1958. 208 с.

304517. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 62 с.

304518. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати".. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

304519. Song X., Li Z. Y., Shen Y., Chen Y. L., Zhang J. Z. Comparative analysis of crack resistance of fiber metal laminates with HS2 glass/T700 carbon layers for various stress ratios = Сравнительный анализ трещиностойкости металловолоконных многослойных материалов со... [см. аннотацию]. . , . P. 138-144.

304520. Рід М. Оповідання про полювання. Радянська школа. Київ ; Львів, 1948. 40 с.

304521. Бахмет Я. Г. Численное моделирование динамических характеристик регуляторов расхода. . , . С. 20-24.

304522. Назин В. И. Влияние расположения камер по окружности на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа. . , . С. 42-46.

304523. Polacek J., Vargovcik L. A mathematical model of a small class turboprop engine = Математическая модель турбовинтового малоразмерного двигателя. . , . P. 73-79.

304524. Різдвяні свята в Україні. Музична Україна. Київ, 1992. 152 с.

304525. Зеленский Р. Л., Епифанов С. В., Марценюк Е. В., Бойко В. В. Моделирование динамики радиального размера диска турбины, обусловленной действием механических факторов. . , . С. 80-91.

304526. Волков Д. И., Комаров В. П., Нерубасский В. В. Разработка и моделирование перспективных электронных систем управления авиационными ГТД с использованием программного симулятора. . , . С. 92-94.

304527. Миргород В. Ф. Оценка эффективности трендовой статистики кумулятивных сумм в условиях негауссового распределения исходных данных. . , . С. 116-119.

304528. Стрелец В. Е., Угрюмов М. Л., Угрюмова Е. М., Трофимова И. А. Метод синтеза множества контролируемых переменных для диагностирования отказов турбореактивных двигателей в условиях неопределенности входных данных. . , . С. 120-124.

304529. Різник Л. Й. Неоплатні борги. Молодь. Київ, 1985. 120 с.

304530. Forghany F., Asdollahi-Ghohieh A., Taiebi-Rahni M. Numerical investigation of the fluidic injection angle effects on thrust vectoring = Чисельні дослідження впливу кута вдуву струменя на відхилення вектора тяги. . , . P. 207-214.

304531. Шкабура В. А. Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в составе газотурбинных двигателей. . , . С. 215-218.

304532. Різниченко Т. М. Образ комуніста у багатонаціональній радянській літературі. Знання. Київ, 1980. 48 с.

304533. Hajivand M. Effect of axial swirler parameters on a methane-air combustion characteristics and formation of nitrogen oxide = Вплив параметрів осьових завихрителів на характеристики горіння метаноповітряної суміші та створення оксиду азоту. . , . P. 219-227.

304534. Різниченко Т. М. Творчі обрії братерства. Дніпро. Київ, 1979. 178 с.

304535. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 104 с.

304536. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 136 с.

304537. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 104 с.

304538. Робітник - величне ім'я. Мистецтво. Київ, 1975. 152 с.

304539. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 103 с.

304540. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 112 с.

304541. Робітничий рух на Україні. Становище та боротьба робітничого класу (1861-1884 рр.). Наукова думка. Київ, 1986. 424 с.

304542. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1974. 128 с.

304543. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 86 с.

304544. Робітничий рух на Україні в період імперіалізму. Держполітвидав УРСР. Київ, 1961. 36 с.

304545. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 120 с.

304546. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 112 с.

304547. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 118 с.

304548. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 112 с.

304549. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 104 с.

304550. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 112 с.

304551. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 118 с.

304552. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1975. 120 с.

304553. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1976. 118 с.

304554. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1976. 113 с.

304555. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1976. 104 с.

304556. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1976. 116 с.

304557. Питання політичної економії. Вид-во Київського ун-ту. Київ, 1976. 104 с.

304558. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 77 с.

304559. Родарі Д. Планета новорічних ялинок. Казки. Веселка. Київ, 1977. 472 с.

304560. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 104 с.

304561. Yang B., Ma B. Q., Wu Y. Y., Chen B., Xiao S. N., Yang G. W., Zhu T. An improved projеction method for determination of fatigue parameters of metal structures based on spherical direction cosine group construction = Улучшенный метод проекции для определения параметров усталости... [см. аннотацию]. . , . P. 145-153.

304562. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 118 с.

304563. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 126 с.

304564. Сенченко І. Ю. Оповідання. Повісті. Спогади. Наукова думка. Київ, 1990. 664 с.

304565. Sun F. Q., Liu J. C., Cao Z. Q., Li X. Y., and Jiang T. M. Modified Norris-Landzberg model and optimum design of temperature cycling ALT = Модифицированная модель Норриса-Ландцберга и оптимальный метод расчета режимов ускоренных испытаний на долговечность в условиях циклирования температуры. . , . P. 154-165.

304566. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 152 с.

304567. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1991. 104 с.

304568. Сенчило В. Л. За зв'язок лекційної пропаганди з життям. Знання. Київ, 1964. 32 с.

304569. Bang HanSur., Bang HeeSeon., Na M.-J., Jeon G.-H., Kim G.-S., Kim B.-R. Application of Taguchi approach to optimize laser-are hybrid welding parameters of galvanized steel = Применение подхода Тагучи для оптимизации параметров гибридной лазерно-дуговой сварки оцинкованной стали. . , . P. 166-172.

304570. Сергєєв С. С. Тотальний шпіонаж. Молодь. Київ, 1984. 248 с.

304571. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 73 с.

304572. Сергєєв-Ценський С. М. Вибух на світанку. Дніпро. Київ, 1975. 493 с.

304573. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 96 с.

304574. Розвиток народного господарства Україн. Наукова думка. Київ, 1967. 460 с.

304575. Сергієнко Г. Я. Великий історичний акт. Знання. Київ, 1978. 46 с.

304576. Bang HanSur., Bang HeeSeon., Hong J.-H., Jeon G.-H., Kim G.-S., Kaplan A. F. H. Effect of Tungsten-inert-gas preheating on mechanical and microstructure properties of friction stir welded dissimilar al alloy and mild steel = Влияние предварительного нагрева при TIG-сварке на механические и... [см. аннотацию]. . , . P. 173-181.

304577. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 136 с.

304578. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 136 с.

304579. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 160 с.

304580. Питання політичної економії. Либідь. Київ, 1992. 96 с.

304581. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 238 с.

304582. Kim C. S. Creep-fatigue behavior evaluation by reversible permeability of CrMo ferritic steel for ultra-supercritical steem power plants = Оценка характеристик усталости при ползучести по обратимой магнитной проницаемости ферритной стали CrMo...[см. аннотацию]. . , . P. 182-187.

304583. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2016. 186 с.

304584. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2016. 434 с.

304585. Розвиток народного господарства Україн. Наукова думка. Київ, 1967. 500 с.

304586. Питання профспілкової роботи. Політвидав України. Київ, 1975. 416 с.

304587. Розвиток фізичних наук на Україні. Наукова думка. Київ, 1969. 365 с.

304588. Li G. H., Wang W. J., Jing Z. J., Ma X. C., Zuo L. B. Experimental study and finite element analysis of critical stresses of reinforced thermoplastic pipes under various loads = Экспериментальное исследование и конечноэлементный анализ критических напряжений в армированной... [см. аннотацию]. . , . P. 188-196.

304589. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 1999. 70 с.

304590. Питання соціально-політичних наук. Либідь. Київ, 1991. 86 с.

304591. Сергієнко Г. Я. Декабристи і Шевченко. Дніпро. Київ, 1983. 188 с.

304592. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2016. 60 с.

304593. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 66 с.

304594. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 76 с.

304595. Розвиток філософії в Українській РСР. Наукова думка. Київ, 1968. 528 с.

304596. Tian J. The sources and affecting factors of creep threshold stress of magnesium-based composite = Источники и факторы влияния пороговых напряжений в композите на основе магния при ползучести. . , . P. 197-208.

304597. Піввіковий ювілей Союзу Радянських Соціалістичних республік. Ін-т підвищення кваліфікації вікладачів сусп. наук. при Київсск. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 1973. 48 с.

304598. Сергієнко Г. Я. Людина подвигу. Наукова думка. Київ, 1964. 88 с.

304599. Huang T., Liu Z. C., Wang Y. L. Experimental and numerical analysis of normal and lateral high-velocity impacts on carbon fiber-reinforced polymer laminates = Экспериментальный и численный анализ влияния ударов по нормали и поперечных ударов с большой ... [см. аннотацию]. . , . P. 209-220.

304600. Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України : затверджено Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. . , . С. 14-68.

304601. Стратегія кібербезпеки України : затверджено Указом Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016. . , . С. 70-77.

304602. Стратегія реформування системи публічних закупівель ("дорожня карта") : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 175-р. . , . С. 132-166.

304603. Стратегія подолання бідності : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р. . , . С. 189-197.

304604. Бюджет Пенсійного фонду України на 2016 рік : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 р. № 190. . , . С. 30-31.

304605. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, .

304606. Норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників : додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 203. . , . С. 65.

304607. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1437-р. . , . С. 68-74.

304612. План дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 184-р. . , . С. 76-252.

304615. Сергієнко Г. Я. Яскрава сторінка визвольного руху. Знання. Київ, 1971. 48 с.

304621. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304622. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304623. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304624. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304625. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304626. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304627. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304628. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304629. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304630. Сергійчук В. І. Доля української національної символіки. Знання. Київ, 1990. 48 с.

304631. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304632. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304633. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1990. 88 с.

304634. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304635. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304636. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304637. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304638. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304639. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304640. Сергійчук В. І. Іменем війська Запорозького. Україна. Київ, 1991. 252 с.

304641. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304642. Розлилися круті бережечки. Веселка. Київ, 1976. 240 с.

304643. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304644. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304645. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304646. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304647. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1989. 88 с.

304648. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304649. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304650. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304651. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304652. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304653. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304654. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304655. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304656. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304657. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304658. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304659. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8. . , . С. 812-817.

304660. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1988. 88 с.

304661. Сергійчук В. І. "Українізація Росії". Українська вид. спілка. Київ, 2000. 236 с.

304662. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304663. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304664. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304665. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304666. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304667. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304668. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304669. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304670. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304671. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304672. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304673. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1987. 88 с.

304674. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304675. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304676. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304677. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304678. Серпілін Л. С. Золота осінь. Дніпро. Київ, 1972. 360 с.

304679. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304680. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304681. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304682. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304683. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304684. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304685. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304686. Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки. Наукова думка. Киев, 1986. 88 с.

304687. Порядок обчислення стажу державної служби : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229. . , . С. 58-59.

304688. Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин. Радянська школа. Київ, 1961. 136 с.

304689. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року " Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2015 р. № 219-р.. . , . С. 165-178.

304690. Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.02.2016 р. № 27. . , . С. 86-95.

304691. Сєрова А. Правила гри. Махаон-Україна. Київ, 2000. 367 с.

304692. Порядок визначення предмета закупівлі : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 р. № 454. . , . С. 142-145.

304693. Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 р. № 447. . , . С. 147-148.

304694. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності. . , . С. 44-47.

304695. Доклады Академии наук Украины. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, .

304696. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI : [кодифікований, з урахуванням норм законодавства станом на 05.04.106 р.]. . , . С. 13-430.

304697. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX - середина XVII ст.). Наукова думка. Київ, 1992. 228 с.

304698. Символи Батьківщини. Молодь. Київ, 1986. 288 с.

304699. Бердинских К. 10 ошибок президента : [список ошибок, которые совершил глава государства, с каждым днем все удлиняется и наносит вред не только ему самому, но и государству]. . , . С. 18-21.

304700. Пасховер А. Спасение утопающих : [передача функций ЖЭКов ОСМД]. . , . С. 26-29.

304701. Симоненко В. Ти знаєш, що ти людина. Наукова думка. Київ, 2001. 294 с.

304702. Освіта. Київська правда. К., 2016. 12 с.

304703. Павленко А. Эпоха возрождения : [после полувекового правления военных и экономической изоляции Мьянма получила первого гражданского президента-демократа и вместе с ним - нарастающий поток иностранных инвестиций]. . , . С. 34-37.

304704. Симоненко М. Д. В лісах над Остром. Політвидав України. Київ, 1969. 75 с.

304705. Симоненко Р. Українська РСР у боротьбі імперіалістичної агресії (1919-1920). Держполітвидав. Київ, 1963. 66 с.

304706. Шама О. Толкнул в космос : [страницы биографии Сергея Королева, советского учёного, конструктора, главного организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположника практической космонавтики]. . , . С. 60-62.

304707. Під зорею Великого Жовтня. Святкування 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Політвидав України. Київ, 1969. 444 с.

304708. Симоненко Р. Г. Чорне перо фальсифікаторів. Знання. Київ, 1968. 62 с.

304709. Тьюторська технологія у освітньо-професійній програмі підготовки магістрів : [матеріали Круглого столу, м. Київ]. . , . С. 6-7.

304710. Бондаренко Э., Пасховер А. Цепная реакция : [построенный ирландцем по заказу российского императора и разрушенный поляками - такова краткая история первого киевского стационарного моста через Днепр]. . , . С. 64-65.

304711. Доповіді Академії наук Української РСР. Математика, природознавство, технічні науки. Наукова думка. Київ, .

304712. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, .

304713. Ивахненко И. Е, Шаломеев В. А. Феррито-карбидные сплавы для деталей горно-обогатительного оборудования. . , . С. 23-24.

304714. Давиденко Д. О., Гайдук С. В. Дослідження впливу гафнію на структуру і властивості ливарних жаростійких нікелевих сплавів. . , . С. 24-25.

304715. Радова А. І., Лазечний І. М. Вплив технології на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф. . , . С. 26-27.

304716. Мироненко Є. В., Джуган О. А., Ольшанецький В. Ю. Дослідження впливу термічної обробки на структуру та властивості складнолегованих титанових сплавів із СМК структурою. . , . С. 27-29.

304717. Макаренко В. А., Климов О. В., Нестеров О. В. Вплив легування на структурні особливості та властивості сталей, що містять 3-8% хрому. . , . С. 29-30.

304718. Огієнко В. М., Вініченко В. С. Дослідження залежностей між стандартними та експлуатаційними властивостями гарячештампових сталей за допомогою методів математичного моделювання. . , . С. 31-32.

304719. Розміщення продуктивних сил Української РСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1965. 200 с.

304720. Петрикіна Р. Я., Педоря Б. А. Нанотехнології та ливарне виробництво. . , . С. 33-34.

304721. Розміщення продуктивних сил Української РСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1966. 163 с.

304722. Розміщення продуктивних сил Української РСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1967. 163 с.

304723. Розміщення продуктивних сил Української РСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1969. 172 с.

304724. Васильченко М. Дефініція "бібліотечний фонд". . , . С. 2-4.

304725. Грабар Н., Соколовська Т. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі. . , . С. 5-7.

304726. Чуканова С. Філософські засади класифікації наук. . , . С. 8-14.

304727. Калініна Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися. . , . С. 15-17.

304728. Киричок И., Русанова О., Тесленко К. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях. . , . С. 18-20.

304729. Лищенко О. Г., Козік А. Ю. Алгоритм підготовки управлінської звітності. . , . С. 48-51.

304730. Карпенко А. В., Юртаєв Д. М. Вища освіта України: проблеми та перспективи : [динаміка діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних і вищіх навчальних закладів в Україні (2005-2015 рр.). Основні показники ринку праці в Україні]. . , . С. 96-101.

304731. Розов В. Нерівний бій. Держмузвидав. Київ, 1960. 98 с.

304732. Myslbek J. V. Die Musik. Artia. Praha, 1961. 30 S., 21 B.

304733. Під сонцем братерства. Молодь. Київ, 1972. 110 с.

304734. Розповідають борці революції. Політвидав України. Київ, 1967. 68 с.

304735. Роз'яснення вищого арбітражного суду України. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 272 с.

304736. Підвищення добробуту України за 50 років Радянської влади. Вид-во Львівського ун-ту. Львів, 1967. 274 с.

304737. Роїна О. М. Арбітраж. СПЛАЙН. Київ, 1999. 76 с.

304738. Підлуська І., Конончук С. Ділова еліта України. УНЦПД. Київ, 2000. 302 с.

304739. Роїна О. М. Збірник позовних заяв з можливістю копіювання. СПЛАЙН. Київ, 1999. 64 с.

304740. Підстригач Я. С. Науковий пошук - соціалістичній Вітчизні. Політвидав України. Київ, 1979. 114 с.

304741. Підсуха О. М. З відстані літ. Рад. письменник. Київ, 1982. 149 с.

304742. Рокотов С. М. Сіонізм - знаряддя агресивних імперіалістичних кіл. Маяк. Одеса, 1984. 198 с.

304743. Піл М. Успішний тренінг. Британська Рада в Україні. Київ, 2000. 96 с.

304744. Романенко А. М. З Києвом поріднилися. Політвидав України. Київ, 1986. 140 с.

304745. Пілкінгтон Р. Янові скарби. Молодь. Київ, 1975. 164 с.

304746. Пільгук І. І. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич). Молодь. Київ, 1976. 296 с.

304747. Адамчук С. И. Жаропрочная модифицированная сталь для деталей агломерационных машин. ЗНТУ. Запорожье, 1986. 24 с.

304748. Романівська М. М. На верхів'ях холоду. Прапор. Харків, 1971. 285 с.

304749. Пінт О. О. Це вам, батьки. Радянська школа. Київ, 1973. 339 с.

304750. Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу. . , . С. 3-7.

304751. Романцов В. О. Робітничий клас Української РСР (1946-1970 рр.). Вид-во ун-ту. Київ, 1972. 219 с.

304752. Пінтер І. Операція "Маус". Молодь. Київ, 1971. 127 с.

304753. Гуцалюк О. М., Череватенко В. А. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту. . , . С. 8-13.

304754. Симонов К. М. Останнє літо. Дніпро. Київ, 1976. 552 с.

304755. Какауридзе Н. Влияние инновационного менеджмента на конкурентоспособность фирмы в эпоху экономики знаний. . , . С. 14-17.

304756. Миндадзе О. Незаконная предпринимательская деятельность как экономическое преступление и ее юридический анализ по кодексу уголовного права Грузии. . , . С. 18-20.

304757. Після дзвонів - тиша. Рад. письменник. Київ, 1976. 456 с.

304758. Симонов К. М. Солдатами не народжуються. Дніпро. Київ, 1975. 711 с.

304759. Пісні про партію. Музична Україна. Київ, 1985. 85 с.

304760. Сингаївський М. Материна пісня. Знання. Київ, 1992. 48 с.

304761. Платонов В. П., Горбулін В. П. Михайло Кузмич Янгель. Наукова думка. Київ, 1979. 116 с.

304762. Синенко В. І. Золото Чорної гори. Країна Офір. Дніпро. Київ, 1977. 629 с.

304763. Плачинда С. П. Словник давньо-українскої міфології. Укр. письменник. Київ, 1993. 63 с.

304764. Синенко В. І. Країна Офір. Молодь. Київ, 1959. 510 с.

304765. Синенко В. І. Операція "КІЛІЯ-ВЕКЕ". Молодь. Київ, 1975. 104 с.

304766. Романчук О. К. Зоряний кристал. Універсум. Львів, 1995. 288 с.

304767. Практикум з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (додатки до конспекту лекцій) для студентів спеціальностей "Радіотехніка" та "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 50 с.

304768. Ревіка К. А. Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки. . , . С. 21-27.

304769. Конспект лекцій з "Функціонального програмування" для дисципліни "Функціональне та логічне програмування" призначено студентам професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 98 с.

304770. [выпуск посвящен описанию идеи, методологии проведения и итогам Национального рейтинга корпоративной репутации по нескольким номинациям. Участники рейтинга - компании и группы, работающие в различных отраслях экономики Украины. Комментарии]. . , . С. 5-65.

304771. Романчук О. К. Ультиматум: хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РСФСР і Центральною Радою. Знання УРСР. Київ, 1990. 62 с.

304772. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2015. 48 с.

304773. Сироватко В. С. Острів бажань. Хортиця. Запоріжжя, 1995. 48 с.

304774. Рибінцев В. О., Хацер М. В. Фактори впливу на банківську систему України в сучасних умовах розвитку економіки держави : [з урахуванням регіонального аспекту]. . , . С. 28-32.

304775. Сиром'ятникова З. В. Я йду в тил ворога. Політвидав України. Київ, 1973. 137 с.

304776. Футало Ю. Р. Зовнішньоторговельні відносини України на сучасному етапі розвитку. . , . С. 33-35.

304777. Сирота Н. Й. Відступники українського народу. [б. в.]. Київ, 1962. 40 с.

304778. Російсько-український математичний словник. Основа. Харків, 1990. 155 с.

304779. Нагорна О. В., Томарева-Патлахова В. В. Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства. . , . С. 36-39.

304780. Попова В. Д. Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві. . , . С. 40-43.

304781. Сиротюк М. Й. Забіліли сніги. Дніпро. Київ, 1975. 567 с.

304782. Російсько-український словник географічних термінів. Рад. школа. Київ, 1970. 158 с.

304783. Сиротюк М. Й. На крутозламі. Радянський письменник. Київ, 1980. 479 с.

304784. Сиротюк М. Й. Побратався сокіл. Дніпро. Київ, 1971. 320 с.

304785. Пивоваров М. Г. Парадигма розвитку малого підприємництва в Україні: аналіз, проблеми та шляхи її вдосконалення. . , . С. 52-58.

304786. Сирцова С. М. Молодь и труд. Молодь. Київ, 1986. 104 с.

304787. Плотников В. О., Анисимов В. М. Удосконалення стилю господарського керівництва. Знання. Київ, 1984. 47 с.

304788. Саєнко О. М. Процес формування доходів на роздрібних фармацевтичних підприємствах. . , . С. 59-62.

304789. Плугарж З. Скляна дама. Успіх. Дніпро. Київ, 1976. 590 с.

304790. Ситіна Т. Кінець великого Юліуса. Молодь. Київ, 1957. 194 с.

304791. Плугарж З. Скляна дама. Рад. письменник. Київ, 1980. 324 с.

304792. Сиваченко О. В. Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в інтернеті. . , . С. 63-66.

304793. Російсько-український словник ділової мови. Український світ. Київ, 1992. 295 с. ; 60х84/32

304794. Плугарж З. Хай кинуть в мене каменем. Дніпро. Київ, 1964. 452 с.

304795. Ситніков А., Догадін М. Комплекси виробничої гімнастики. Молодь. Київ, 1960. 67 с.

304796. Плугарж З. Якщо покинеш мене.... Держлітвидав. Київ, 1960. 454 с.

304797. Сичевський В. П. Чорний лабіринт. Молодь. Київ, 1986. 384 с.

304798. Сиченко П. П. Фронт через серце. Молодь. Київ, 1984. 256 с.

304799. По Е. Золотий жук. Веселка. Київ, 1972. 114 с.

304800. Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. Освіта. Київ, 1995. 254 с.

304801. Смерічевський С. Ф. Ризик-менеджмент машинобудівних підприємств України в сучасних умовах господарювання. . , . С. 67-72.

304803. Бортніков Г. П.,Панасенко Г. О. Довгострокове рефінансування банків в умовах кризи. . , изові. С. 73-78.

304804. Козлова В. О. Організація контролю за депозитарною діяльністю як складова системи фінансової безпеки держави. . , . С. 79-85.

304805. Шкрабак І. В., Ахунзянов О. В. Мале підприємництво як елемент інфраструктури НІС України: стан і перспективи. . , . С. 86-90.

304806. По нижньому Дніпру. Таврія. Сімферополь, 1976. 44 с.

304807. Шмиголь Н. М., Ляшенко О. М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні. . , . С. 91-95.

304808. Сільське господарство УРСР. Статистика. Київ, 1970. 485 с.

304809. Повернені імена: документи, короткі біографічні довідки. Наук.-ред. підрозділ з підготовки та випуску серії книг Реабілітовані історією. Запоріжжя, 1999. 350 с.

304810. Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення. Юрінком Інтер. Київ, 2007. 474 с.

304811. Ігнатенко О. П. Запровадження комбінованої організаційно-економічної системи у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції. . , . С. 6-8.

304812. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки з покажчиком українських термінів. Рось. Київ, 1994. 361 с.

304813. Малєй О. В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії. . , . С. 9.

304814. Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування. Техніка. Київ, 1991. 240 с.

304815. Повість врем'яних літ. Рад. письменник. Київ, 1990. 558 с.

304816. Погляд на Британію. Т-во Знання КОО. Київ, 1999. 128 с.

304817. Російсько-український словник термінів з обробки матеріалів тисненням. ЗМІ. Запоріжжя, 1993. 37 с.

304818. Погрібний М. І. Словник наголосів української літертурної мови. Рад. школа. Київ, 1959. 602 с.

304819. Вишницька О. І. Електронні відходи в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання. . , . С. 10-11.

304820. Податки та платежі до бюджету у 1995 році. Інформ-Київ. Київ, 1995. 44 с.

304821. Недава О. А. Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней в Карпатському регіоні. . , . С. 12-13.

304822. Російсько-український словник термінології ділового українського мовлення. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 17 с.

304823. Гетьман В. І. Збережемо заповідну природу Слобожанщини : [заповідні землі Богодухівського і Краснокутського районів Харківської області]. . , . С. 15-18.

304824. Податки та платежі до бюджету у 1995 році. Інформ-Київ. Київ, 1996. 70 с.

304825. Російсько-український та українсько-російський словник з ядерної фізики, радіометрії, радіаційної та ядерної безпеки. Четверта хвиля. Київ, 1996. 156 с.

304826. Подвиг житиме у віках. Політвидав України. Київ, 1970. 78 с.

304827. Російсько-український термінологічний словник з тертя та зношування. ЗДТУ. Запоріжжя, 1995. 41 с.

304828. 100 крупнейших плательщиков налога на прибыль предприятий, млн. грн. : [статистические данные, Украина]. . , . С. 18-19.

304829. Російсько-український, українсько-російський сучасний словник + граматика. БАО. Донецьк, 2000. 479 с.

304830. Російщення України. Укр. конгрес. комітет Америк. Ради оборони і допомоги Україні. Київ, 1992. 407 с.

304831. Сіменон Ж. Брати Ріко. Держлітвидав. Київ, 1962. 168 с.

304832. Сіменон Ж. Замах на бродягу. Дніпро. Київ, 1968. 381 с.

304833. Росія, яку ми... Позиції політичних сил Росії стосовно майбутнього України й СНД та позиції політичних сил України стосовно Росії. УНЦПД. Київ, [2000]. 198 с.

304834. Миленька М. М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми. . , . С. 19-22.

304835. Сіменон Ж. Клуб "100 ключів". Молодь. Київ, 1981. 336 с.

304836. Подвигом уславлені: герої Радянського Союзу - партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни. Політвидав. Київ, 1978. 352 с.

304837. Веремейчик Н. В. Використання сільськогосподарських відходів для теплозабезпечення приватних будинків. . , . С. 25-26.

304838. Колтунов Г. А., Голік Ю. С., Ганошенко О. М., Іванченко Н. В. Утилізація відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів: технологія рециклінгу. . , . С. 27-28.

304839. Дворкін Л. Й., Бордюженко О. М., Яковчук В. В. Розрахункове прогнозування морозостійкості та водонепроникності бетону. . , . С. 2-9.

304840. Подих смерти. Молодь. Київ, 1989. 448 с.

304841. Кочкарьов Д. В. Основи розрахунку залізобетонних елементів методом розрахункових опорів залізобетону. . , . С. 10-15.

304842. Фенко А. Г. Влияние неравномерно распределенных по поперечному сечению напряжений на прочность бетона при сжатии. . , . С. 16-19.

304843. Мотринчук О. В. Метод Кано як один з інструментів оцінки ступеня задоволеності споживача. . , . С. 86-92.

304844. Хохлін Д. О. Нерівномірні деформації основ будівель на сейсмонебезпечних територіях України. . , . С. 20-26.

304845. Подолян М. П. Революція перемогла. Політвидав України. Київ, 1968. 64 с.

304846. Шмуклер В. С., Стоянов Е. Г., Бамбура А. Н. О корректности моделирования процесса деформирования железобетонных элементов. . , . С. 27-30.

304847. Мирюк О. А. Экономическая оценка инновационных проектов в технологии бесцементных ячеистых бетонов. . , . С. 31-34.

304848. Рославець О. М. Реалізм у живопису Франції 19 століття. Мистецтво. Київ, 1979. 101 с.

304849. Костенко Л., Олесь О., Симоненко В., Стус В. Поезія. Наук. думка. Київ, 2001. 272 с.

304850. Ростов Е. Ф. Союз миру і творення: РЕВ. Політвидав України. Київ, 1979. 136 с.

304851. Эгерланд Ш., Циммер Й., Брунмайер Р., Нуссбаумер Р., Пош Г., Рутцингер Б. Современное состояние и применение технологии дуговой сварки (наплавки) вольфрамовым электродом в защитных газах. . , . С. 7-18.

304852. Сіренко В. Ф. Організаційно-правові фоорми участі в управлінні державою. Знання. Київ, 1980. 48 с.

304853. Кныш В. В., Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Рыбаков А. А. Повышение циклической долговечности тавровых сварных соединений в условиях повышенной влажности и температуры высокочастотной механической проковкой. . , . С. 19-24.

304854. Познер В. Завіса підіймається. Дніпро. Київ, 1966. 128 с.

304855. Лебедев В. А., Лендел И. В., Яровицын А. В., Лось Е. И., Драган С. В. Особенности формирования структуры сварных соединений при дуговой наплавке с импульсной подачей электродной проволоки. . , . С. 25-30.

304856. Лукашевич А. А. Расчетно-экспериментальный метод определения составляющих спектра нестационарного нагружения сварного соединения углеродистой стали. . , . С. 31-34.

304857. Іван Сірко. Веселка. Київ, 1992. 151 с.

304858. Руданський С. В. Співомовки, переклади та переспіви. Наукова думка. Київ, 1985. 638 с.

304859. Царюк А. К., Скульский В. Ю., Нимко М. А., Губский А. Н., Вавилов А. В., Кантор А. Г. Усовершенствование технологии сварки высокотемпературных диафрагм проточной части паровых турбин. . , . С. 35-43.

304860. Позняков К. І. Чехословаччина - країна перемігшого соціалізму. [б. в.]. Київ, 1962. 37 с.

304861. Покальчук Ю. Інший бік місяця. Кальварія. Львів, 2000. 80 с.

304862. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 168 с.

304863. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 168 с.

304864. Руданський С. В. Старий вовк. Веселка. Київ, 1985. 8 с.

304865. Кулик В. М., Осадчук С. А., Ныркова Л. И., Елагин В. П., Мельничук С. Л. Продление ресурса эксплутации сварных резервуаров из нержавеющей стали путем повышения питтингостойкости. . , . С. 44-48.

304866. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 168 с.

304867. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 168 с.

304868. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 168 с.

304869. Покальчук Ю. Одісей, батько Ікара. Кальварія. Львів, 2000. 120 с.

304870. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Довіра. Київ, 1992. 255 с.

304871. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304872. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304873. Руднев Е. М. Золото про чорний день. Молодь. Київ, 1987. 192 с.

304874. Олейник О. И., Максимов С. Ю., Пальцевич А. П., Гончаренко Е. И. Разработка технологии механизированной дуговой сварки при ремонте магистрального газопровода под давлением. . , . С. 49-56.

304875. Доповіді Академії наук Української РСР. Математика, природознавство, технічні науки. Наукова думка. Київ, 1991. 184 с.

304876. Покришкін О. І. Небо війни. Рад. письменник. Київ, 1967. 279 с.

304877. Доклады Академии наук Украины. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304878. Покришкін О. І. Небо війни. Рад. письменник. Київ, 1967. 264 с.

304879. Грибовська К. М., Дерман Є. С., Каган Г. В. Скарбниця людського розуму. Кн. палата УРСР. Харків, 1966. 181 с.

304880. Доклады Академии наук Украины. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304881. Васильев Ю. С., Олейник Н. И., Паршутина Л. С. Разработка клеевой и клеесварной технологии ремонта посадочных мест подшипников для продления ресурса эксплуатации корпусных деталей энергетического оборудования. . , . С. 57-61.

304882. Доклады Академии наук Украины. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304883. Рудов В. Пригода на енській заставі. Кн.-журн. вид-во. Львів, 1957. 124 с.

304884. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184с.

304885. Доклады Академии наук Украинской ССР. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 184 с.

304886. Полат О. Сарагьол. Молодь. Київ, 1982. 248 с.

304887. Доклады Академии наук Украины. Математика, естествознание, технические науки. Наукова думка. Киев, 1991. 176 с.

304888. Складові демократії. Либідь. Київ, 1993. 160 с.

304889. Власенко Р. В., Бялобржеський О. В. Оцінка складових потужності електричної мережі при роботі силового активного фільтра за стандартом ІЕЕЕ 1459-2010. . , . С. 3-7.

304890. Ружичка І. Психологія і робота з людьми. Політвидав України. Київ, 1984. 222 с.

304891. Лисяк В. Г., Гоголюк П. Ф. Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції. . , . С. 8-11.

304892. Скляренко С. Д. Володимир. Дніпро. Київ, 1971. 488 с.

304893. Політична економія. УМК ВО. Київ, 1989. 347 с.

304894. Румунські народні казки. Веселка. Київ, 1981. 152 с.

304895. Скляренко С. Д. Шлях на Київ. Дніпро. Київ, 1967. 560 с.

304896. Дорошенко А. В. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем підприємства. . , . С. 12-16.

304897. Політична економія. [б. в.]. Львів, 1990. 680 с.

304898. Рум'янцев А. П. Стратегія взаемодії. Знання УРСР. Київ, 1983. 48 с.

304899. Павлюк О. М. Інтегрована автоматизована система для здійснення прогнозу споживання електроенергії у Львівській області. . , . С. 17-21.

304900. Політичне навчання. Політвидав України. Київ, 1990. 175 с.

304901. Русин В. П. У боротьбі за зміцнення громадського порядку. [б. в.]. Київ, 1962. 38 с.

304902. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2016. 68 с.

304903. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 64 с.

304904. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2016. 70 с.

304905. Русова С. Вибрані педагогічні твори. Либідь. Київ, 1997. 272 с.

304906. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 96 с.

304907. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

304908. Русова С. Вибрані педагогічні твори. Либідь. Київ, 1997. 320 с.

304909. Кольсун В. А., Козлов В. С., Риженков Д. В. Синтез системи екстремального керування силовим активним фільтром. . , . С. 22-24.

304910. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 460 с.

304911. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

304912. Постолатий В. М., Быкова Е. В., Суслов В. М., Шакарян Ю. Г., Тимашова Л. В., Карева С. Н. Компактные управляемые линии электропередачи 110-750 кВ. . , . С. 25-37.

304913. Рябінін Б. С. Мої друзі. Веселка. Київ, 1980. 192 с.

304914. Шамрай А. А. Модель энергоэффективной системы автоматического регулирования многодвигательного промышленного агрегата. . , . С. 38-40.

304915. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Наукова думка. К., 1973. 531 с.

304916. Рясні плоди дружби. Каменяр. Львів, 1974. 280 с.

304917. Політичний портрет України. Демократичні ініціативи. Київ, 1996. 88 с.

304918. Копесбаева А. А., Ким Е. С., Ауэзова А. М., Абдулина З. В. Интеллектуальная система автоматического управления технологическими объектами на базе СПЛК SIMATIC S7-1200. . , . С. 41-44.

304919. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Наукова думка. К., 1973. 574 с.

304920. Таксиль Л. Забавна біблія. Політвидав. Київ, 1977. 442 с.

304921. Троицкий В. А., Карманов М. Н., Горбик В. М., Лукашев Н. В. Низкочастотный ультрозвуковой контроль технологических трубопроводов направленными волнами. . , . С. 7-12

304922. Політологія посткомунізму. Політична думка. Київ, 1995. 364 с.

304923. Сковорода Г. С. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1971. 135 с.

304924. Недосека А. Я., Недосека С. А. Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях высоких температур. Сообщение 3. Температура и напряжения в стенке трубы при охлаждении. . , . С. 13-16.

304925. Сковорода Г. С. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові переклади, листи. Наукова думка. Київ, 1983. 540 с.

304926. Поліщук Б. Д. Викликає 401-й. Політвидав України. Київ, 1976. 288 с.

304927. Масалов С. О., Почанын Г. П., Рубан В. П., Холод П. В. Радіолокаційний моніторинг технічного стану підповерхневої частини інженерних споруд. . , . С. 17-23.

304928. Сковорода Г. С. Дослідження, розвідки, матеріали. Наукова думка. Київ, 1992. 382 с.

304929. Великоиваненко Е. А., Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. Численное прогнозирование эффективности усиления дефектных трубопроводов бандажами из композиционных материалов. . , . С. 24-31.

304930. Сковорода Г. С. Літературні твори. Наукова думка. Київ, 1972. 436 с.

304931. Там, за океаном. Дніпро. Київ, 1976. 286 с.

304932. Сковорода Г. С. Поезії. Радянський письменник. Київ, 1971. 239 с.

304933. Шульженко М. Г., Єфремов Ю. Г., Цибулько В. Й., Депарма О. В. Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації. . , . С. 32-37.

304934. Стащук М. Г., Іваницький Я. Л., Дорош М. І. Оцінювання міцності та довговічності полімерних трубних конструкцій. . , . С. 38-44.

304935. Таммер Г. Де живуть краще?. Рад. Україна. Київ, 1960. 49 с.

304936. Скоморохов М. М. Боєм живе винищувач. Радянський письменник. Київ, 1974. 310 с.

304937. Танчер В. В. Світ духовного гноблення. Політвидав. Київ, 1983. 78 с.

304938. Поліщук І. П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності. Знання. Київ, 1983. 48 с.

304939. Скоропадський П. Спомини. Україна. Київ, 1992. 112 с.

304940. Скорочення слів у бібліографічному описі. Кн. палата УРСР. Харків, 1961. 55 с.

304941. Танчер В. К. Чому ми пропагуємо атеїзм. Держполітвидав. Київ, 1962. 30 с.

304942. Танчер В. К. Як виникла релігія. [б. в.]. Київ, 1956. 38 с.

304943. Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку: РСТ УРСР 1743-76. Держплан УРСР. Київ, 1978. 23 с.

304944. Скотт В. Квентін Дорвард. Молодь. Київ, 1956. 476 с.

304945. Тараманов Д. Д. Види бібліографій суспільно-політичної літератури. Кн.палата УРСР. Харків, 1968. 64 с.

304946. Скрутень І. С. Співдружність у праці. Техніка. Київ, 1982. 120 с.

304947. Тараненко М. Марко Вовчок. Держлітвидав. Київ, 1958. 135 с.

304948. Скуратівський В. Т. Покуть. Довіра. Київ, 1992. 236 с.

304949. Скуратівський В. Т. Святки. Українознавство. Київ, 1994. 120 с.

304950. Слабошпицький М. Ф. Марія Башкирцева. Махаон-Україна. Київ, 1999. 268 с.

304951. Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник. Рідна мова. Київ, 1996. 288 с.

304952. Слава твоя, Запоріжжя. 166 с.. Дніпропетровськ, 1977. 166 с.

304953. Славинський П. Переможені горизонти. Каменяр. Львів, 1973. 352 с.

304954. Славинський П. Птахи прилітають до нас. Кн-ж. вид-во. Львів, 1960. 276 с.

304955. Тарас Шевченко і Європейська культура. Черкаси. Київ, 2000. 367 с.

304956. Слідами подвигів М. І. Кузнецова. Каменяр. Львів, 1975. 27 с.

304957. Слідами років полум'яних. Промінь. Дніпропетровськ, 1970. 86 с.

304958. Тарасенко Б. М. О. П. Довженко. Знання. Київ, 1984. 32 с.

304959. Сліпушко О. М. Політичний і фінансово-економічний словник. Криниця. Київ, 1999. 390 с.

304960. Половина І. П. Сучасні можливості управління погодою. Знання. Київ, 1981. 47 с.

304961. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. металлорежущие станки и инструменты Инструкции к лабораторным работам по курсу "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения". ЗМИ. Запорожье, 1986. 71 с.

304962. Сліпчук П. Отакі діла!.... Рад. Україна. Київ, 1961. 63 с.

304963. Положення про порядок розроблення нормативних матеріалів для нормування праці. Нац. центр продуктивності. Краматорськ, 1997. 64 с.

304964. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. металлорежущие станки и инструменты Инструкции к лабораторным работам по курсу "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения". ЗМИ. Запорожье, 1986. 71 с.

304965. Тарнавський В. В. Порожній п'єдестал. Радянський письменник. Київ, 1990. 428 с.

304966. Слободенко О. Л. Дарований людям сміх. Мистецтво. Київ, 1979. 110 с.

304967. Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови на 2 курсі технічного вузу. Вища школа. Київ, 1993. 162 с.

304968. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Либідь. Київ, 1992. 590 с.

304969. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Либідь. Київ, 1992. 608 с.

304970. Татенко В. О. Живий зв'язок поколінь. Політвидав України. Київ, 1984. 78 с.

304971. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. электрические аппараты Методические указания к выполнению контрольных работ и курсовых проектов по курсу "Бесконтактные электрические аппараты автоматики". ЗМИ. Запорожье, 1985. 56 с.

304972. Полторацький О. І. Повість про Гоголя: у петербурзі. Дальні мандри. Дніпро. Київ, 1984. 486 с.

304973. Полушкина Л. С. Невмируща драма. Мистецтво. Київ, 1972. 118 с.

304974. Твердохліб М. Г. Машинна обробка економічної інформації. Техніка. Київ, 1968. 370 с.

304976. Польовий Л. П. Інтернаціональне виховання в трудовому колективі. Т-во Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

304977. Померанцев Ю. Під блакитними хвилями. Дитвидав. Київ, 1963. 116 с.

304978. Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. № 808. . , . С. 172-191.

304979. Попков М. В. Над Терсою світанки сині. Промінь. Дніпропетровськ, 1988. 118 с.

304980. Типове положення про службу управління персоналом державного органу : затверджено Наказом Національного агенства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 47. . , . С. 205-209.

304981. Словарь української мови. Лексикон. Київ, 1996. 494 с.

304982. Сиратори М., Миёси Т., Мацусима Х. Вычислительная механика разрушения. Мир. Москва, 1986. 334 с.

304983. Поплавський П. І., Ячейкін Ю. Д. Блакитна лінія. Рад. письменник. Київ, 1984. 264 с.

304984. Словарь української мови. Лексикон. Київ, 1996. 576 с.

304985. Словарь української мови. Лексикон. Київ, 1996. 506 с.

304986. Позняков В. Д., Дядин В. П., Давыдов Е. А. Диагностическое обследование поврежденного регенератора установки каталитического крекинга с целью определения необходимых ремонтно-восстановительных работ для безопасной эксплуатации. . , . С. 45-49.

304987. Словарь української мови. Лексикон. Київ, 1996. 564 с.

304988. Попова Л., Цельтнер В. Як дивитись і розуміти твори образотворчого мистецтва. [б. в.]. Київ, 1960. 40 с.

304989. Боряк К. Ф., Афтанюк О. В. Увеличение межремонтного пробега железнодорожных колесных пар за счет их динамической балансировки. . , . С. 50-52.

304990. Крылов Э. С., Кулиш В. А., Литвиненко Л. Е. Обеспечение работоспособности и безопасности эксплуатации объектов технологических комплексов угольных предприятий. (Опыт работы ГП "Институт "УкрНИИпроект " Минэнергоуголя Украины). . , . С. 53-58.

304991. Словник власних імен людей. Видавець. Запоріжжя, 1996. 144 с.

304992. Стоєцький В., Трошина С. Пожежна безпека автомобілів та об'єктів транспорту. . , . С. 2-48.

304993. Попович М. В. Микола Гоголь. Молодь. Київ, 1989. 208 с.

304994. Словник іншомовних слів. АН УРСР. Київ, 1974. 776 с.

304995. Радіонов М. Наглядова діяльність органів Держпраці в галузях АПК та СКС у сучасних умовах : [АПК - агропромисловий комплекс, СКС - соціально-культурна сфера]. . , . С. 10-16.

304996. Поповкін О. Ф. Герой громадянської війни Марко Мокряк. Політвидав України. Київ, 1968. 76 с.

304997. Трошина С. Вимоги пожежної безпеки до підприємств зв'язку. . , . С. 17-21.

304998. Словник німецько-український, українсько-німецький. Перун. Ірпінь, 1994. 640 с.

304999. Калашнюк О. Вимоги безпеки праці при проведенні весняних польових робіт. . , . С. 22-27.

305000. Словник революції. Молодь. Київ, 1967. 272 с.

305001. Посмиш З. Пасажирка. Відпустка на Адриатиці. Дніпро. Київ, 1972. 330 с.

305002. Федоренко М. Журнал відповідає читачам : [отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, інструктаж з охорони праці, фінансування охорони праці на підприємстві, яке простоювало, відпрвідальність за справність посудин, що працюють під тиском]. . , . С. 28-31.

305003. Сопільняк В. Анархія на будівельному майданчику триває : [охорона праці на будівництві]. . , . С. 32-34.

305004. Словник ринкової економіки. Наук.-метод. кабінет. Дніпропетровськ, 1993. 118 с.

305005. Тези про 300-річчя возз'єднання України з Росією (1654-1954 рр.). Держполітвидав. Київ, 1954. 125 с. ; 70х108 1/64

305006. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-1998). Юрінком Інтер. Київ, 1998. 396 с.

305007. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1970. 800 с.

305008. Тендряков В. Ф. Розплата. Дніпро. Київ, 1986. 400 с.

305009. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1971. 550 с.

305010. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 272 с.

305011. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1972. 744 с.

305012. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. Юрінком Інтер. Київ, 1999. 240 с.

305013. Тендюк Л. М. Альбатрос - блукач морів. Молодь. Київ, 1972. 176 с.

305014. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1973. 840 с.

305015. Тендюк Л. М. "Витязь". Молодь. Київ, 1986. 200 с.

305016. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1974. 840 с.

305017. Постріли в ресторані Сірано. Молодь. Київ, 1985. 368 с.

305018. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1975. 832 с.

305019. Стовбун А. Виробничий травматизм серед працівників освіти : [статистичні дані травматизму на виробництві в Україні протягом 2009-2013 років, нещасні випадки в закладах освіти]. . , . С. 35-37.

305020. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1976. 724 с.

305021. Рожков А. Застосування автономних систем пожежогасіння. . , . С. 38-43.

305022. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1977. 927 с.

305023. Федоренко М. Безпечний доступ до промислового обладнання : [витяги з нормативних документів]. . , . С. 44-50.

305024. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1978. 916 с.

305025. Слободян Ф. Охорона праці на авіатранспорті. . , . С. 52-55.

305026. Словник української мови. Наукова думка. Київ, 1979. 660 с.

305027. Сопільняк В. Заручники чужого невігластва : [безпечні умови праці за трудовим договором підприємства]. . , . С. 56-62.

305028. Похвалинський Б. В., Шахов В. А. Світовий революційний процесі неспроможність його критиків. Політвидав. Київ, 1984. 240 с.

305029. Свириденко І. Про роботу з безпеки праці на малому підприємстві - з перших рук : [роздуми, рекомендації досвідченого фахівця з охорони праці]. . , . С. 63-67.

305030. Стоєцький В. Захистити ліси від пожеж : [правила боротьби з лісовими пожежами]. . , . С. 68-71.

305031. Словник французько-український, українсько-французький. Перун. Ірпінь, 1994. 528 с.

305032. Задорожна М. Інсульт. Знати, щоб запобігти. . , . С. 72-78.

305033. Права людини в Україні. 1993. Укр. Правнича фундація: Право. Київ, 1995. 184 с.

305034. Слово в бою. Поезії. 1941-1945. Радянський письменник. Київ, 1975. 224 с.

305035. Слово про великого каменяра. Худвидав. Київ, 1956. 595 с.

305036. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, .

305037. Андрощук Г. Інтелектуальна власність, інновації, економічний розвиток: оптимальне співвідношення : [охорона прав інтелектуальної власності відіграє важливу роль у розвитку і поширенні технологій]. . , . С. 4-7.

305038. Бойченко А. ДО "Українське агенство з авторських та суміжних прав": результати роботи : [Державна організація УААСП здійснює управління і захист майнових прав вітчизняних і зарубіжних авторів на території України]. . , . С. 12-17.

305039. Слово про Ігорів похід. Дніпро. Київ, 1982. 112 с.

305040. Ступак С. Аналіз термінології про публічне використання у законодавстві про авторське і суміжні права : [публічне використання фонограм, виконань, відеограм]. . , . С. 18-22.

305041. Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ : [стан реалізації Угоди між Державною службою інтелектуальної власності України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання Українським інститутом інтелектуальної...див. аннот]. . , . С. 23-25.

305042. Слово про Дніпрогес ім. В. І. Леніна. Промінь. Дніпропетровськ, 1980. 109 с.

305043. Запорожець Л. Роль забезпечення позову: огляд судової практики : [судова практика розгляду справ у сфері захисту прав інтелектуальної власності]. . , . С. 26-31.

305044. Слово про Україну. Політвидав України. Київ, 1967. 327 с.

305045. Махота А., Хвостенко В. Франчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти. . , . С. 32-38.

305046. Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. Вища школа. Київ, 1993. 186 с.

305047. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. Знання України. Київ, 1990. 44 с.

305048. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків. Норматив. Київ, 1994. 36 с.

305049. Теорія і практика перекладу. Вища школа. Київ, 1981. 144 с.

305050. Смеречанський Р. І. Довідник з граматики німецької мови. Радянська школа. Київ, 1989. 304 с.

305051. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [интернет-пиратство, повсеместное лицензирование]. . , . С. 49-58.

305052. Бондаренко О. В. Економічний індивідуалізм у структурі економічної ментальності. . , .

305053. Правила опіки і піклування в Українській РСР. Політвидав України. Київ, 1971. 16 с.

305054. Теорія і практика перекладу. Вища школа. Київ, 1981. 136 с.

305055. Єсєв В. Адміністративні послуги ДСІВ в сфері інтелектуальної власності у 2015 році : [Державна служба інтелектуальної власності]. . , . С. 65-67.

305056. Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних. . , . С. 71-74.

305057. Терещенко Г. М. Граніт. Радянський письменник. Київ, 1975. 360 с.

305058. Бердышев С. Основная терминология информационного маркетинга. . , . С. 12-18.

305059. Смирнов В. В. Тривожний місяць вересень. Молодь. Київ, 1974. 300 с.

305060. Терещенко В. І. Організація і управління. Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

305061. Бонд А. Будущее маркетинговой аналитики: как бренды могут лучше понять своих клиентов? : [информационное обеспечение маркетинга]. . , . С. 19-21.

305062. Правова держава. Наукова думка. Київ, 1992. 208 с.

305063. Правова держава. Наукова думка. Київ, 1993. 146 с.

305064. Домашева Е. А., Зозулев А. В. Оценивание эффективности маркетинговых интернет-коммуникаций на основе КРІ : [предложена система ключевих показателей эффективности (КРІ) для измерения поставленных целей организации]. . , . С. 22-27.

305065. Бондаренко О. В. Філософія ментальності у проблемах і концепціях. . , .

305066. Терещенко Ю. І. Політична боротьба на виборах до міських дум України в період підготовки Жовтневої революції. Наукова думка. Київ, 1974. 144 с.

305067. Правові та нормативні документи з видавничої справи. Кн. палата України. Київ, 1999. 52 с.

305068. Смирнов С. С. Брестська фортеця. Дніпро. Київ, 1973. 412 с.

305069. Терлецький В. М. Академия наук УРСР. 1919-1969. Наукова думка. Київ, 1969. 295 с.

305070. Бондаренко О. В. Релігійна духовність в історії України як підґрунтя формування національної економічної ментальності. . , .

305071. Рубцов С. Информационное обеспечение маркетинга. Каким оно должно быть?. . , . С. 28-33.

305072. Тернюк П., Ягнич Ю. Володимир Герасимович Магар. Народний артист СРСР. Держмузвидав УРСР. Київ, 1962. 43 с.

305073. Смілянський Л. Твори. Держлітвидав. Київ, 1957. 735 с.

305074. Смілянський Л. І. Поетова молодість. Дніпро. Київ, 1984. 413 с.

305075. Смолич Ю. К. Вісімнадцятилітні. Держлітвидав. Київ, 1947. 371 с.

305076. Тесленко А. Ю. Повне зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1967. 547 с.

305077. Смолич Ю. К. Дитинство. Наші тайни. Вісімнадцятилітні. Радянський письменник. Київ, 1951. 637 с.

305078. Тесленко А. Ю. Вибрані твори. Веселка. Київ, 1977. 159 с.

305079. Смолич Ю. К. Дитинство. Наші тайни. Вісімнадцятилітні. Наукова думка. Київ, 1987. 752 с.

305080. Смолич Ю. К. Реве та стогне Дніпр широкий. Радянський письменник. Київ, 1960. 827 с.

305081. Смолич Ю. К. Рік народження 1917. Дніпро. Київ, 1967. 546 с.

305082. Тесленко А. Ю. Прозові, драматичні твори, вірші, листи твори. Наукова думка. Київ, 1988. 480 с.

305083. Смолич Ю. К. Рік народження 1917. Дніпро. Київ, 1967. 884 с.

305084. Смолич Ю. К. Світанок над морем. Держлітвидав. Київ, 1956. 407 с.

305085. Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. Наукова думка. Київ, 1991. 110 с.

305086. Тесленко А. Ю. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 206 с.

305087. Бондаренко О. В. Економічна ментальність як фактор побудови модерного українського суспільства. . , .

305088. Сноу Ч. Смерть під вітрилами. Дніпро. Київ, 1965. 240 с.

305089. Собко В. М. Друга зустріч. Радянський письменник. Київ, 1977. 518 с.

305090. Бондаренко О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети. . , .

305091. Собко В. М. Нагольний кряж. Радянський письменник. Київ, 1976. 360 с.

305092. Собко В. М. Почесний легіон. Матвіївська затока. Дніпро. Київ, 1975. 608 с.

305093. Собко В. М. Скеля Дельфін. Дитвидав. Київ, 1961. 153 с.

305094. Собко В. М. Справа прокурора Малахова. Нам спокій тільки сниться. Держлітвидав. Київ, 1960. 525 с.

305095. Панченко А. Создавайте легенду брендам - это работает : [креативный подход к созданию брендов]. . , . С. 34-35.

305096. Собко В. М. Срібний корабель. Держлітвидав. Київ, 1961. 288 с.

305097. Тетерук І. М. Робітничий клас - провідна сила сучасного суспільства. Знання. Київ, 1970. 64 с.

305098. Собко В. М. Стадіон. Молодь. Київ, 1960. 430 с.

305099. Юрченко А. Десять отличий бизнес-практик Customer Experience Management от традиционных подходов : [СЕМ - управление опытом клиентов]. . , . С. 36-37.

305100. Технічний прогрес у семирічці. Держполітвидав України. Київ, 1959. 38 с.

305101. Сова В. Информационное обеспечение интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятий торговли Украины. . , . С. 40-50.

305102. Визуальный маркетинг: почему лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать? : [визуальные приемы представления маркетинговой информации]. . , . С. 52-56.

305103. Ромат Е., Пирогова Т. Детство автомобильной рекламы. Америка 1900-1920 гг. Haynes-Apperson. . , . С. 58-63.

305104. Как изменится маркетинг благодаря 3G : [мобильный маркетинг]. . , . С. 64-65.

305105. Развитие дистрибьюции - новый шанс отрасли : [І Национальный съезд дистрибьюторов строительных материалов Украины]. . , . С. 16-17.

305106. Андриенко Петр Дмитриевич. К 75-летию со дня рождения : [Андриенко П. Д., профессор, заведующий кафедрой "Электрические и электронные аппараты" ЗНТУ]. . , . С. 83.

305107. Дударева Н. Отечественный рынок антикоррозийной защиты: проблемы и возможности. . , . С. 18-21.

305108. Кульчицький В. С., Нор В. Т., Луць В. В. Правознавство. Світ. Львів, 1994. 272 с.

305109. Яворский В. Рынок строительной опалубки: сегодняшнее состояние и перспективы. . , . С. 22-27.

305110. Технічні засоби навчання у викладанні політичної економії. Вища школа. Київ, 1973. 119 с.

305111. АМАКО - эксклюзивный дистрибьютор строительной техники Case : [коротко о новинках спецтехники компании CASE]. . , . С. 28-29.

305112. Професор Метельський Володимир Петрович (до 75-річчя з дня народження) : [професор ЗНТУ]. . , . С. 84.

305113. Реалии рынка смесительного оборудования. . , . С. 30-34.

305114. Зелинская А. Мода на многослойность. Тенденции рынка сэндвич-панелей. . , . С. 40-43.

305115. Пратоліні В. Метелло. Держлітвидав. Київ, 1960. 291 с.

305116. Бондаренко С. Металопрокат с покрытием: отечественный рынок оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием. . , . С. 44-51.

305117. Связи должны быть надежными : [гибкие связи для крепления внешней кирпичной облицовки и утеплителя к основоной (внутренней, несущей ) стене в зданиях с кирпичным фасадом. Многослойные кирпичные конструкции]. . , . С. 52-55.

305118. Тимошик М. С. ЇЇ величність - книга. Наша культура і наука. Київ, 1999. 306 с.

305119. Працею здобуто. Політвидав. Київ, 1980. 191 с.

305120. Трофимчук О. М., Мокрий В. І., Радчук В. В., Радчук І. В., Загородня С. А. Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся. . , . С. 5-14.

305121. Рогожин О. Г., Яковлєв Є. О. Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО. . , . С. 15-27.

305122. Old Printed Books : digital repository of european rarities : [цифровий репозитарій європейських раритетів від Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка]. [б. в.]. [Б. м.], 2006.

305123. Old book illustrations. Copyright Old Book Illustrations. [Б. м.], 2007-2016.

305124. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

305125. Запорожець О. І., Левченко Л. О. Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля. . , . С. 28-34.

305126. Кравчун С. І. Як впроваджували український легковик : [інтерв'ю з С. І. Кравчуном, колишнім директором "Комунара", одним із батьків "Таврії" / записав Є. Логанов]. . , . С. 9.

305127. Кривомаз Т. І. Радіаційний контроль міксоміцетів лісопаркових територій Києва. . , . С. 35-44.

305128. Олійник О. Я., Колпакова О. А. Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах. . , . С. 45-56.

305129. Тимошенко Л. М., Кирненко В. П. Українсько-французський розмовник. Либідь. Київ, 1995. 254 с.

305130. Атаєв С. В., Стефанишин Д. В. Прогнозування змін гідролого-морфологічних характеристик річок при техніко-економічному обґрунтуванні проектів відновлення малих гідроелектростанцій. . , . С. 57-64.

305131. Воскобійник В. А., Хомицький В. В., Воскобойник О. А., Воскобійник А. В., Хижа І. А. Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси. . , . С. 65-73.

305132. Тимченко Ж. П. Трудящі жінки в боротьбі за владу Рад на Україні (1917-1920 рр.). Наукова думка. Київ, 1966. 152 с.

305133. Кравченко М. В. Недоліки застосування локальних зворотноосмотичних установок на прикладі доочищення водопровідної води в готелі міста Києва. . , . С. 74-82.

305134. Радловська К. О., Волошкіна О. С. Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області. . , . С. 83-87.

305135. Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації. Нац. центр продуктивності. Краматорськ, 1997. 28 с.

305136. Греков Л. Д., Кузьмин А. В., Верюжский Г. Ю., Петров А. А., Скавронский В. П. Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования земли. . , . С. 88-97.

305137. Васянин В. А., Ушакова Л. П. Балансировка матрицы контейнерных потоков в задаче перевозки мелкопартионных грузов. . , . С. 98-115.

305138. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівніків з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Норматив. Київ, 1994. 104 с.

305139. Сокальський О. С., Тамм Е. П., Туров В. М. Бібліотечні фонди і каталоги. Вища школа. Київ, 1971. 364 с.

305140. Тисячоліття. Поетичний переклад України - Русі. Дніпро. Київ, 1995. 693 с.

305141. Тихонова Е. А. Міжнародне значення Радянської Соціалістичної союзної держави. Знання УРСР. Київ, 1972. 47 с.

305142. Тичина П. Г. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 416 с.

305143. Тичина П. Г. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 424 с.

305144. Тичина П. Г. Твори. Молодь. Київ, 1976. 246 с.

305145. Альохіна О. В., Горбань І. М., Івченко Д. В. Оцінка фрагментування території біосферного резервату "Шацький" засобами ГІС : [ГІС - геоінформаційна система]. . , . С. 116-123.

305146. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

305147. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 80 с.

305148. Стефанишин Д. В., Атаєв С. В. Перспективи відновлення малих гідроелектростанцій в Україні в контексті екологічно безпечного природокористування. . , . С. 5-11.

305149. Тичина П. Г. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1971. 363 с.

305150. Тичина П. Г. Сковорода. Симфонія. Радянський письменник. Київ, 1971. 404 с.

305151. Соколов Г. В. Ми з Малої землі. Таврія. Сімферополь, 1981. 400 с.

305152. Соколовський О. О. Богун. Укр. центр духовн. культури. Київ, 1996. 368 с.

305153. Азаров С. І., Сидоренко В. Л., Середа Ю.П. Оцінка радіаційного ризику при гасінні пожежі у Чорнобильській зоні. . , . С. 12-20.

305154. Сокульський А. Л. Національна символіка України. Інтербук. Запоріжжя, 1993. 104 с.

305155. Наш домик : [информация для тех, кто планирует строить дом, делать ремонт в квартире, создать дизайн интерьера]. [б. в.]. [Б. м.], [2008-2015].

305156. Солдатенко І. На різних широтах. Молодь. Київ, 1967. 96 с.

305157. Солдатов В. І. Питання методу в діалектичному матеріалізмі. Знання. Київ, 1968. 46 с.

305158. Тичина П. Г. Тіні кімнати сміху. Промінь. Дніпропетровськ, 1989. 286 с.

305159. Солод Ю. Д. Безсмертне у віках. Знання України. Київ, 1986. 48 с.

305160. Ткачова Л. І. Радянська Армія - українському народові. Наукова думка. Київ, 1971. 164 с.

305161. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1931. С. 745-836

305162. Тобі і всім. Реклама. Київ, 1976. 96 с.

305163. Тодика Ю. М., Клименко Г. Б. Основи конституційного права України. Консум. Харків, 1998. 116 с.

305164. Павлові Тичині. Радянський письменник. Київ, 1961. 391 с.

305165. Толочко П. П. Таємниці київських підземель. Наукова думка. Київ, 1968. 84 с.

305166. Всеволод Іванович Толубинський. Наукова думка. Київ, 1970. 44 с.

305167. Іщенко В. А. Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України. . , . С. 21-30.

305168. Тристюк Т. В. Експериментальні дослідження рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля : [природний заповідник "Медобори", природні парки "Дністровський каньйон" та "Кременецькі гори"]. . , . С. 31-36.

305169. Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д., Стефанишин Д. В., Трофимчук О. М. Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу. . , . С. 37-48.

305170. Тугай Я. А., Майстренко Г. В. Обґрунтування геофільтраційних схем і вихідних параметрів при розрахунках променевих водозаборів. . , . С. 49-52.

305171. Анпілова Є. С., Красовська І. Г. Тематичні картографічні моделі для інфраструктури просторових даних. . , . С. 53-58.

305172. Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. Еколого-гігієнічна оцінка навантаження важкими металами довкілля м. Києва в системі сніг-вода-ґрунт. . , . С. 59-65.

305173. Кривомаз Т.І., Перебинос А. Р. Первинна оцінка мікропошкоджень дерев'яних споруд у НМНАПУ "Пирогів" : [Київ]. . , . С. 66-75.

305174. Симонов И. Н., Трофимович В. В. Особенности формирования живой материи и влияние континуальных электромагнитных полей окружающей среды. . , . С. 76-86.

305175. Вишняков В. Ю., Нагаєвський В. М., Шелестюк Ю. О. Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi NPP. . , . C. 87-94.

305176. Соломатін М. М. Антикомунізм у національних шатах. Політвидав України. Київ, 1983. 144 с.

305177. Томан Й. Дон-Жуан. Життя і смерть дона Мігеля де Маньяра. Дніпро. Київ, 1968. 387 с.

305178. Сомадева Незвичайні пригоди царевича Нараваха-надатти. Дніпро. Київ, 1984. 606 с.

305179. Сорока П. Володимир Жила. Лілея. Тернопіль, 1999. 300 с.

305180. Томчук П. В. Трудовий характер соціалістичного способу життя. Знання УССР. Київ, 1980. 48 с.

305181. Сорокаріччя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Політвидав України. Київ, 1985. 111 с.

305182. Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А. Топографія інтегральної мікросхеми. Ін Юре. Київ, 1999. 104 с.

305183. Сороко М. М. Автоматизовані навчаючі системи з елементами штучного інтелекту. НМК.ВО. Київ, 1992. 244 с.

305184. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 171 с.

305185. Три зозулі з поклоном.... Укр. письменник. Київ, 2000. 159 с.

305186. Сосюра В. М. Вибрані твори. Наукова думка. Київ, 2000. 646 с.

305187. Сосюра В. М. Вибрані твори. Наукова думка. Київ, 2000. 552 с.

305188. Трибуна лектора. Знання УРСР. Київ, 1965. 61 с.

305189. Сосюра В. М. Третя рота. Радянський письменник. Київ, 1988. 357 с.

305190. Трибуна лектора. Знання УРСР. Київ, 1965. 80 с.

305191. Сильвестров Б. Н. Справочник молодого зуборезчика. Высш. школа. Москва, 1988. 230 с.

305192. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305193. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305194. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305195. Соколовська А. В., Томченко О. В., Порушкевич А. Ю., Федоровський О. Д., Якимчук В. Г. Методи системного аналізу в дистанційних аерокосмічних дослідженнях екологічної безпеки та природокористування. . , . С. 95-102.

305196. Бондаренко О. В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект. . , .

305197. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність як політична цінність. . , .

305198. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305199. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305200. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305201. Зарубин С. Ф., Рожецкий А. М. Русско-японский словарь. Русский язык. Москва, 1988. 896 с.

305202. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305203. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305204. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305205. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305206. Популярная механика : [сайт журнала "Популярная механика" предлагает новости из областей науки и техники, информацию о последних событиях в автомобилестроении, энергетике, авиации и космосе, статьи об оружии и удивительные научные изобретения]. [б. в.]. [Б. м.], [2000?].

305207. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305208. Словник скорочень в українській мові. Вища школа. Київ, 1988. 512 с.

305209. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305210. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1967. 64 с.

305211. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 62 с.

305212. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305213. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305214. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305215. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305216. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305217. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2016. 160 с.

305218. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305219. Наука та прогрес транспорту. Дніпропетровськ. нац. університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. 224 с.

305220. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305221. Бондаренко О. В. Українська національна економічна ментальність і "дух капіталізму". . , .

305222. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305223. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305224. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305225. Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П., Слабкий А. В. Динамічна та математична моделі вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням. . , . С. 3-10.

305226. Трибуна лектора. Знання. Київ, 1968. 64 с.

305227. Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Чернійко В. В. Динамічна та математична моделі гідроімпульсного пристрою для деформаційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску. . , . С. 11-24.

305228. Стоцько З. А., Стефанович Т. О. Моделювання розподілу кута атаки струменя при формуванні інженерії криволінійних поверхонь виробів методом струминної обробки. . , . С. 25-29.

305229. Шатохін В. М., Шатохіна Н. В., Соболь В. М. Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб'ємних передач. . , . С. 30-37.

305230. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1931. С. 629-744

305231. Алиев М. Структура использования рабочей силы в промышленности по видам собственности и пути ее усовершенствования : [Азербайджан: промышленные предприятия. Статистические данные]. . , . С. 20-21.

305232. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1931. С. 509-628

305233. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1931. С. 121-288

305234. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1931. С. 1-119

305235. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 873-776

305236. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 585-680

305237. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 489-584

305238. Бондаренко О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір. . , .

305239. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 393-488

305240. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 297-392

305241. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 193-296

305242. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 97-192

305243. Korendiy V.M..Lozynskyy V. I. Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines = Аналіз кінематики комбінованих механічних систем одночасного повороту і складання... [див. анотацію]. . , . P. 38-46.

305244. Сосюра В. М. Червона зима. Веселка. Київ, 1974. 168 с.

305245. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1945. С. 1-96

305246. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1941. С. 879-980

305247. Софіївка. Мистецтво. Київ, 1975. 126 с.

305248. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1938. С. 671-762

305249. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. Хвильові ефекти в уточнених розрахунках динамічних навантажень кранових металоконструкцій при пуску/гальмуванні мостових кранів. . , . С. 47-64.

305250. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1938. С. 399-480

305251. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1937. С. 2179-2270

305252. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1937. С. 1601-1690

305253. Шатохін В. М., Шатохіна Н. В., Гранько Б. Ф. Метод вібраційної діагностики зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб'ємних передач із кульковими поршнями. . , . С. 65-73.

305254. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. Наукова думка. Київ, 1992. 336 с.

305255. Тріз Д. Слідами змови. Дитвидав. Київ, 1963. 319 с.

305256. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1936. С. 1311-1456

305257. Гурський В. М. Багатокритеріальний аналіз резонансних віброударних систем з імпульсним електромагнітним приводом. . , . С. 74-86.

305258. Софронов А. В. Безсмертник. Радянський письменник. Київ, 1975. 160 с.

305259. Троіцький Е. С. Молоді незалежні країни. Політвидав. Київ, 1981. 174 с.

305260. Президент в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 1999. 414 с.

305261. Чернов О. О., Гуров А. П., Новогрецький С. М. Особливості динаміки керованого електромагнітного приводу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей. . , . С. 87-96.

305262. Прекрасне в побут. Знання. Київ, 1965. 32 с.

305263. Дівеєв Б. М. Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань. . , . С. 97-103.

305264. Шевчук Л. І., Афтаназів І. С., Строган О. І., Волошкевич П. П. Низькочастотний віброкавітатор для кавітаційної обробки хімічно-активних рідин, рідин під тиском та при підвищених температурах. . , . С. 104-113.

305265. Преса української РСР. 1918-1980. Кн. палата УРСР. Харьків, 1981. 219 с.

305266. Соціалістична дисципліна праці. Політвидав України. Київ, 1985. 442 с.

305267. Ловейкін В. С., Почка К. І., Ловейкін А. В. Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями. . , . С. 114-123.

305268. Соціалістичне Запоріжжя. Запорізьке кн.газетне вид-во. Запоріжжя, 1962. 140 с.

305269. Пригоди. Подорожі. Фантастика - 80. Молодь. Київ, 1980. 223 с.

305270. Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху. . , . С. 124-133.

305271. Оксентюк В. М. Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування. . , . С. 134-143.

305272. Шварц В. В. Русско-итальянский иллюстрированный словарь по машиностроению. Русский язык. Москва, 1987. 252 с.

305273. Прилежаєва М. Три тижні спокою. Веселка. Київ, 1980. 206 с.

305274. Векерик В. І., Левчук К. Г. Взаємодія аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони при ліквідації аварій ударним способом. . , . С. 144-152.

305275. Приходько Р. Православ'я - ворог науки і прогресу. Держполітвидав. Київ, 1962. 46 с.

305276. Зайцев Ю. Д., Луцький О. І., Іськів В. П. Соціальна активність робітничого класу Української РСР (70-80 ті роки). Наукова думка. Київ, 1988. 248 с.

305277. Соціологія молоді. ЗДТУ. Запоріжжя, 2000. 38 с.

305278. Пригодницькі оповідання. Радянська школа. Київ, 1954. 119 с.

305279. Про Миколу Бажана. Рад. письменник. Київ, 1974. 239 с.

305280. Про Андрія Головка. Рад. письменник. Київ, 1980. 344 с.

305281. Про Олеся Гончара. Рад. письменник. Київ, 1968. 196 с.

305282. Бондаренко О. В., Зоря О. П. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико-методологічні засади дослідження. . , .

305283. Про Олеся Гончара. Рад. письменник. Київ, 1978. 432 с.

305284. Про їх подвиги ви узнаєте вперше. Донбас. Донецьк, 1968. 160 с.

305285. Тронько П. Т. Народу сила незборима. Знання. Київ, 1969. 64 с.

305286. Сочивець І. І. На сміх людям. Дніпро. Київ, 1975. 335 с.

305287. Про Петра Панча. Рад. письменник. Київ, 1961. 233 с.

305288. Запорожск. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря. Каф. ОТСП Методические указания "Расчет элементов машин контактной сварки" для курсового проекта по дисциплине "Технология и оборудование сварки давлением", "Машины и автоматизированное оборудование сварочного производства" с программами расчетов на ЭВМ. ЗМИ. Запорожье, 1989. 88 с.

305289. Максимова О. Б., Давыдов В. О., Бабич С. В. Оптимизация управления системами теплоснабжения городских районов. . , . С. 116-134.

305290. Тронько П. Т., Войналович В. А. Увічнена історія України. Наукова думка. Київ, 1992. 276 с.

305291. Спассе С. Афердіта повернулася в село. Держлітвидав. [Б. м.], 1960. 189 с.

305292. Про Леоніда Первомайського. Рад. письменник. Київ, 1978. 358 с.

305293. Крак Ю. В., Голик А. А., Касьянюк В. С. Распознавание дактилем украинского жестового языка на основе геометрических характеристик отклонений контуров кисти руки. . , . С. 135-142.

305294. Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Основа. Київ, 1998. 444 с.

305295. Про релігію і атеїстичне виховання. Політвидав України. Київ, 1979. 260 с.

305296. Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Математична модель розділяння асинхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією. . , . С. 4-13.

305297. Список умовних скорочень при бібліографічному опису. АН УРСР. Київ, 1951. 34 с.

305298. Никольский Б. В. Иероглифический словарь-ключ. Дополнение к Японско-русскому словарю. Русский язык. Москва, 1988. 224 с.

305299. Трофимчук М. А. Християнські рухи: запитання і відповіді. Знання УРСР. Київ, 1991. 48 с.

305300. Батрак С. О. Алгоритм керування випромінюванням електромагнітної енергії в активних антенних системах. . , . С. 14-23.

305301. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1970. 80 с.

305302. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1970. 115 с.

305303. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1989. 843 с.

305304. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1971. 138 с.

305305. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1971. 174 с.

305306. Бондаренко О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму. . , .

305307. Спицький В. Е. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901-1904 рр.. Вища школа. Київ, 1978. 125 с.

305308. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305309. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1971. 142 с.

305310. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305311. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305312. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305313. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305314. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305315. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305316. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305317. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305318. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305319. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305320. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1999. 48 с.

305321. 1. Пакет PDE TOOLS системи MATLAB для розв'язання крайових задач із частинними похідними. . , . С. 8-31.

305322. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305323. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305324. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1971. 146 с.

305325. Спицький В. Е., Гришин А. Д. Селянство йде за робітничим класом. Знання. Київ, 1976. 45 с.

305326. Трошихін В. О., Віленський Ю. Темперамент... Що це?. Наукова думка. Київ, 1966. 96 с.

305327. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305328. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1972. 136 с.

305329. Співайте з нами!. Радянська школа. Київ, 1967. 112 с.

305330. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305331. Трублаїні М. П. Глибинний шлях. Веселка. Київ, 1966. 500 с.

305332. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305333. Буценко Ю. П., Савченко Ю. Г. Автоматні моделі генераторів псевдовипадкових бінарних чисел. . , . С. 32-37.

305334. Трублаїні М. П. Лахтак. Дитвидав УРСР. Київ, 1958. 206 с.

305335. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305336. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305337. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305338. Співець нового світу. Дніпро. Київ, 1971. 511 с.

305339. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305340. Бондаренко О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення). . , .

305341. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305342. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305343. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 1998. 48 с.

305344. Трублаїні М. П. Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. Веселка. Київ, 1977. 14 с.

305345. Спілка письменників України 5-й з'їзд письменників Радянської України, 16-19 листопада 1966 року. Радянський письменник. Київ, 1967. 298 с.

305346. Трублаїні М. П. Шхуна "Колумб". Веселка. Київ, 1977. 278 с.

305347. Бондаренко О. В. Особливості розвитку ментальних властивостей сучасного українця в економічній суспільній сфері: соціально-філософський контекст. . , .

305348. Розорінов Г. М., Брягін О. В. Використання твердотільної пам'яті як первинного носія інформації у кримінальному процесі. . , . С. 38-50.

305349. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 2129-2314

305350. Розд. 7.2. Основи екологічного менеджменту. . , . С. 160-162.

305351. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1913-2128

305352. Деркаченко Я. А. Соціальні мережі як середовище для технологій маніпулятивного впливу. . , . С. 51-59.

305353. Розд. 7.3. Екологічний маркетинг. . , . С. 162-163.

305354. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1713-1912

305355. RGR-TOE.RU. ТОЭ, ТЛЭЦ, ОТЦ, электротехника : [на сайте представлены статьи, учебные пособия, решебники, глоссарий по основам электротехники, теории электрический цепей]. [б. и.]. [Б. м.], 2009-2016.

305356. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1525-1712

305357. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1337-1524

305358. Толюпа С. В., Наконечный В. С., Ковбель М. М. Управление защитой в информационных системах на основе системного анализа. . , . С. 60-64.

305359. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1165-1336

305360. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 973-1164

305361. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 773-972

305362. Мелешко О. О., Болотнікова О. С. Способи захисту інформації з обмеженим доступом в мобільних пристроях від витоку. . , . С. 65-68.

305363. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 585-772

305364. Розд. 6.3. Очищення промислових викидів в атмосферу. . , . С. 146-149.

305365. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 381-584

305366. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 177-380

305367. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1965. С. 1-176

305368. Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий рабочих. Экономика. Москва, 1988. 225 с.

305369. Гресько А. О., Щебланін Ю. М. Загальний, комплексний опис проблем інформаційної безпеки в "інтернеті речей". . , . С. 69-73.

305370. Монументи Кобзареві : [пам'ятники Т. Шевченку в Україні та світі]. . , . С. 55-58.

305371. Розд. 6.4. Очищення промислових стоків (механічне, хімічне, біологічне). . , . С. 148-151.

305372. Бурячок В. Л., Невойт Я. В., Хорошко В. О. Процедура визначення моменту часу впливу актуальних загроз на інформаційний ресурс. . , . С. 74-78.

305373. Дубина М. М. Фольклорні мотиви в "жіночій" поезії початку ХХ століття : [Леся Українка, Галина Комарова, Надія Кибальчич, Христина Алчевська]. . , . С. 105-112.

305374. Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий рабочих. Экономика. Москва, 1989. 527 с.

305375. 300-річчя возз'єднання України з Росією (1654-1954). АНУРСР. Київ, 1953. 59 с.

305376. Ананченко О. Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства. . , . С. 79-83.

305377. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 2113-2320

305378. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1933-2112

305379. Петрикіна Р. Я., Івахненко Г. Є., Кобиляцький В. С. Чинники, що впливають на якість продукції ливарного виробництва. . , . С. 35.

305380. Петриченко А. С., Попов С. М. Математичне моделювання хімічного складу матеріалу лопаті робочого колеса гідротурбіни в умовах кавітаційної руйнації. . , . С. 36- 37.

305381. Кожина Г. М., Маркова М. В., Завгородня М. І. Карл Теодор Ясперс: до 130-річчя з дня народження : [Карл Теодор Ясперс (1883-1969) - видатний німецький психіатр і психолог, теолог та культуролог, один із головних філософів німецького екзистенціоналізму]. . , . С. 121-128.

305382. Савонов Ю. Н., Щербина Д. В. Сравнительная оценка электродных материалов для сварки хромоникелевых сталей. . , . С. 37-38.

305383. Тудор С. Вибране. Книжково-журнальне видавн.. Львів, 1951. 155 с.

305384. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1746-1932

305385. Попов С. М., Акритова Т. О. Вплив церію на фізико-механічні властивості наплавлювального матеріалу при зношуванні в умовах холодного різання. . , . С. 39-40.

305386. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1553-1744

305387. Балабкінс Н. Михайло Туган-Барановський : [М. Туган-Барановський - видатний російський економіст]. . , . С. 138-149.

305388. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1361-1552

305389. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1169-1360

305390. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 961-1168

305391. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 769-960

305392. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 573-766

305393. Капустян А. Е., Грицкевич А. А., Брыков М. Н. Моделирование диффузии атома углерода в ГЦК решетке железа в поле напряжений ПІ рода. . , . С. 40-41.

305394. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 369-575

305395. Щербань Т. Володимир Миколайович Перетц : [В. М. Перетц (1870-1935) - видатний учений філолог, історик слов'янської літератури, фахівець у галузі української й російської словесності, етнографії, історії театру]. . , . С. 150-169.

305396. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 161-368

305397. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1954. С. 1-158

305398. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 1407-1532

305399. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 1274-1408

305400. Тудор С. Й. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 547 с.

305401. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 1149-1272

305402. Освіта. Київська правда. К., 2016. 8 с.

305403. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 1017-1152

305404. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 893-1016

305405. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 761-892

305406. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 633-760

305407. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 513-632

305408. Тимошенко О., Дьоміна Ж. Як модернізувати національну систему фізичного виховання? Сучасний освітній вимір. . , . С. 6.

305409. Тудор С. День отця Сойки. Наукова думка. Київ, 1989. 608 с.

305410. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 389-512

305411. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 261-388

305412. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 129-260

305413. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1961. С. 1-128

305414. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 2457-2680

305415. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 2217-2456

305416. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 2001-2216

305417. Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти. . , . С. 7.

305418. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 1769-2000

305419. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 1569-1768

305420. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 1329-1568

305421. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 1113-1328

305422. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 897-1112

305423. Тулуб З. П. Людолови. Таврія. Симферополь, 1980. 512 с.

305424. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 673-896

305425. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 457-672

305426. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 233-456

305427. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1981. С. 1-232

305428. Тулуб З. П. Людолови. Таврія. Симферополь, 1980. 607 с.

305429. Турі Ж. Ангєла. Дитвидав УРСР. Київ, 1963. 175 с.

305430. Туров В. М. Зберігання бібліотечних фондів. Кн. палата УРСР. Харків, 1969. 94 с.

305431. Турчинська А. Ф. Друг мій Ашхабад. Дніпро. Київ, 1970. 493 с.

305432. Тухтабаєв Х. Пригоди двієчника. Веселка. Київ, 1977. 157 с.

305433. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2016. 50 с.

305434. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 560 с.

305435. Тютюник Ю. З поляками проти Вкраїни. Держ. вид. ім. Г. І. Петровського. Харків, 1990. 104 с.

305436. Тютюнник Г. М. Вир. Дніпро. Київ, 1966. 624 с.

305437. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 2297-2496

305438. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 2105-2296

305439. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1889-2104

305440. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1665-1888

305441. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1425-1664

305442. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1241-1424

305443. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1025-1240

305444. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 817-1024

305445. У битві за Київ. Молодь. Київ, 1973. 250 с.

305446. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 609-816

305447. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 417-608

305448. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1983. С. 1-208

305449. Бондаренко О. В. Соціально-економічні підвалини формування культури як особливого середовища. . , .

305450. У пам'яті народній. УРЕ. Київ, 1975. 312 с.

305451. Бондаренко О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя. . , .

305452. Уальд О. Вибрані твори. Знання. Київ, 2000. 112 с.

305453. Уальд О. Казки та оповідання. Знання. Київ, 2000. 111 с.

305454. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 2321-2512

305455. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1905-2128

305456. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1705-1904

305457. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1481-1704

305458. Абрамович С. Д. Гуманітарні науки в сучасному виші в можливій перспективі Болонського процесу. . , . С. 25-32.

305459. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1273-1480

305460. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1057-1264

305461. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 833-1056

305462. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 601-832

305463. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 409-592

305464. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 193-408

305465. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1982. С. 1-192

305466. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 208 с.

305467. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 200 с.

305468. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 192 с.

305469. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 208 с.

305470. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 208 с.

305471. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 215 с.

305472. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 224 с.

305473. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 208 с.

305474. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 192 с.

305475. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 208 с.

305476. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1991. 200 с.

305477. Бережный С. П., Капустян А. Е., Петрашев А. С., Куртов А. А., Кружнова А. В. Технология изготовления перьевых сверл с использованием некомпактных отходов стружки стали Р18. . , . С. 42-43.

305478. Строгонов Д. В., Холод А. В., Осипов М. Ю., Андрущенко М. И. Износостойкость сплавов в условиях абразивного изнашивания при повышенных температурах. . , . С. 43-45.

305479. Куликовський Р. А., Власенко Б. О. Процеси формоутворення виробів з алюмінідів титану. . , . С. 45-46.

305480. Бондаревич І. М. Модерні ідентичності і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення. . , .

305481. Глава VII. Углеродистые стали : [влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали; нагартованная сталь; листовая сталь для холодной штамповки; автоматные стали]. . , . С. 160-181.

305482. Попов С. М., Переверза С. І. Методи прогнозування ріжучої здатності інструментальних статей. . , . С. 46-48.

305483. Бондаревич І. М. Антропологічний принцип як підґрунтя модернізації освіти. . , .

305484. Грай Г. В., Магда Е. С., Холод А. В., Андрущенко М. И. Сравнительный анализ способов управления деталей пресс-форм для изготовления строительных и огнеупорных материалов. . , . С. 49-50.

305485. Попов С. М., Сахно С. С., Власенко Б. О. Методика проведення аналізу поверхонь тертя при абразивному зношуванні. . , . С. 51-52.

305486. Попов С. Н., Строгонов Д. В. Анализ условий контактного взаимодействия при абразивном изнашивании с наличием температурного влияния. . , . С. 52-53.

305487. Бондаренко О. В. Світ кінця ХХ століття про підприємницьку активність людини: погляд у століття ХХІ. . , .

305488. Коробко О. В., Троян Ю. І. Безпечність робіт при формуванні композиційного матеріалу методом контактного шовного зварювання. . , . С. 54-55.

305489. Журавель С. М. Особливості організації та забезпечення заходів виробничої санітарії та гігієни праці офісних робітників. . , . С. 55-57.

305490. Бондаренко О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми. . , .

305491. Skuibila O. L. Secondary aluminum alloys production as an ecologically safe method of increasing the efficiency of materials and tntrgy use. . , . P. 57-58.

305492. Бондаренко О. В. Економічна ментальність України: етапи історичного розвитку (соціологічний вимір). . , .

305493. Колосов О. Є., Кузнєцов Ю. М. Шляхи підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності студентів та науковців вітчизняних вишів. . , . С. 33-40.

305494. Бондаренко О. В. Особливості релігійної свідомості в історії України та їх вплив на національну економічну ментальність. . , .

305495. Ostrovska A. E. Topical occupational safety issues in the internationaltourism branch. . , . P. 59-60.

305496. Ярымбаш С. Т., Ярымбаш Д. С. Особенности оценки добавочных потерь в шихтованых шинных пакетах. . , . С. 61-62.

305497. Лазуренко О. О. Емоційний компонент у структурі сучасної вищої освіти : [актуальність формування емоційної компетентності майбутніх фахівців. Обґрунтовано доцільність впровадження курсу "Психологія емоцій" у ВНЗ]. . , . С. 57-62.

305498. Коцур І. М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обробки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи. . , . С. 62-63.

305499. Попова Т. В., Попов С. М. Розробка алгоритму дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень. . , . С. 63-64.

305500. Литвин В. П. Особливості профілактики і лікування атеросклерозу і гіпертонії літніх людей. . , . С. 63-65.

305501. Лєвєнков І. В. Робота асинхронного двигуна при зниженій частоті живлючої мережі. . , . С. 64-65.

305502. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1972. 112 с.

305503. Зубок М. І., Корнієнко Ю. В. Захист фінансових ресурсів банку від внутрішніх загроз. . , . С. 67-75.

305504. Літвінов Д. О. Резонансні ефекти у лініях електропередач високої напруги. . , . С. 65.

305505. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1972. 119 с.

305506. Ульяновська С., Ульяновський В. Олександр Лотоцький : [О. Лотоцький (1870-1939) - знаний історик церкви і церковного права, економіст, письменник, поет і публіцист, громадський і державний діяч]. . , . С. 79-95.

305507. Русско-французский электротехнический словарь. Русский язык. Москва, 1989. 351 с.

305508. Спогади про Миколу Островського. Молодь. Київ, 1980. 456 с.

305509. Верба І. Олександр Шумський : [О. Шумський (1890-1946) - український політичний діяч, активний поборник українізації у 1920-1930-х роках]. . , . С. 96-105.

305510. Мікульонок І. О. Словесні товарні знаки, що стали іменами загальними : [фломастери, скотч, лейкопластир., аспірин, фен, магнітофон, диктофон, джип, ескалатор, ескімо]. . , . С. 111-117.

305511. Спрага Л., Тумаркін Я. Таємними стежками. Політвидав. Київ, 1965. 69 с.

305512. СРСР. Верховна Рада Дванадцята сесія Верховної Ради СРСР 22-23 червня 1945 р.. Вид-во Верховної Ради. Київ, 1945. 51 с.

305513. Бондаренко О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті "індивідуалізм - колективізм". . , .

305514. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Загальна теорія політики" для студентів напряму підготовки 6.030104 "Політологія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

305515. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Загальна соціологічна теорія" для студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

305516. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна робота в сфері зайнятості населення" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.130102 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 70 с.

305517. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів напряму підготовки 6.030104 "Політологія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

305518. Бондаренко О. В. Фактори формування української національної ментальності: соціально-філософський контекст. . , .

305519. Визгин А. А., Коугия В. А., Хренов Л. С. Практикум по инженерной геодезии. Недра. Москва, 1989. 284 с.

305520. Дівчук Т. Є. Зміна властивостей паперової ізоляції обмоток трансформатора в залежності від ступеня вологості середовища. . , . С. 66.

305521. Шлянін О. О. Покращення електродинамічної стійкості при проектуванні трансформаторів малої потужності. . , . С. 66-68.

305522. Солодовнікова Т. П. Зниження втрат неробочого ходу за рахунок використання аморфної сталі. . , . С. 68-70.

305523. Бондаренко О. В. Феномен національної ментальності у розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів. . , .

305524. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1972. 119 с.

305525. Лагнюк Р. Б., Яримбаш С. Т. Дослідження параметрів трансформатора під навантаженням засобами математичного моделювання. . , . С. 70-71.

305526. Левченко С. О., Яримбаш С. Т. Дослідження електромагнітних полів під час короткого замикання на стороні НН трифазного трансформатора. . , . С. 71.

305527. СРСР. Верховна Рада. Скликання 9-е. Сесія 7-а, позачергова Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1977. 488 с.

305528. Мельничук В. В., Літвінов Д. О. Релейний захист трансформатора ТДН-10000/110. . , . С. 72.

305529. СРСР. Верховна Рада. Скликання 9-е. Сесія 10-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1978. 296 с.

305530. Туровська Т. В., Процюк Р. Г. Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності. . , . С. 54-62.

305531. Бондаренко О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку. . , .

305532. Корнус Т. М. Использование универсальной компьютерной модели COLO для исследования динамических электромагнитных процессов в системе трансформатор-преобразователь. . , . С. 73-74.

305533. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1973. 135 с.

305534. СРСР. Верховна Рада. Скликання 10-е. Сесія 2-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1979. 399 с.

305535. СРСР. Верховна Рада. Скликання 10-е. Сесія 5-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1981. 208 с.

305536. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1973. 132 с.

305537. Скрупская Л. С., Поляков М. О. Прогнозирование на основе интенсивности частичных разрядов вероятности безотказной работы бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока. . , . С. 74-75.

305538. СРСР. Верховна Рада. Скликання 10-е. Сесія 6-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1981. 311 с.

305539. Поляков М. А. Методы формализации проектных решений систем управления с промышленными контроллерами. . , . С. 76.

305540. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1974. 120 с.

305541. СРСР. Верховна Рада. Скликання 10-е. Сесія 8-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1983. 172 с.

305542. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1974. 120 с.

305543. Жорняк Л. Б., Михайлюк В. В. Перспективи розвитку електропостачання енергоємного виробництва. . , . С. 77-78.

305544. Бондаренко О. В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури. . , .

305545. Коваленко О. Хто розповість про ноосферу? (Видатні науковці) : [маловідомі факти з життя Володимира Вернадського]. . , . С. 68-71.

305546. Угляренко П. В. Довгий шлях до озер. Карпати. Ужгород, 1978. 368 с.

305547. СРСР. Верховна Рада. Скликання 10-е. Сесія 9-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1983. 243 с.

305548. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 1-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1984. 78 с.

305549. Ларионова Т. Ю. Комплексный показатель энергоэффективности системы питания собственных нужд электроподвижного состава. . , . С. 78-79.

305550. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 1-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1984. 327 с.

305551. Угляренко П. В. Із дерева жалю. Радянський письменник. Київ, 1979. 311 с.

305552. Коцур М. И., Безверхня Ю. С. Тепловое состояние управляемого асинхронного двигателя в условиях частых пусков. . , . С. 79-80.

305553. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 2-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1984. 260 с.

305554. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 3-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1985. 236 с.

305555. Угляренко П. В. Князь Лаборець. Радянський письменник. Київ, 1971. 347 с.

305556. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1974. 124 с.

305557. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 5-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1986. 326 с.

305558. Снігірьов В. М., Бровко Р. Ю. Дослідження процесів внутрішнього короткого замикання КТЕ. . , . С. 80-81.

305559. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 6-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1986. 384 с.

305560. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1993. 122 с.

305561. Проблеми вищої школи. Вища школа. Київ, 1994. 99 с.

305562. Василевский В. В. Автоматизация формирования тренда влажности бумажной изоляции силового маслонаполненного трансформатора. . , . С. 81-82.

305563. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 7-а Стенографічний звіт. Известия. Москва, 1987. 284 с.

305564. Угляренко П. В. Одкрий мені дорогу. Карпати. Ужгород, 1964. 446 с.

305565. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 8-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1987. 265 с.

305566. Угляренко П. В. Після довгої ночі. Радянський письменник. Київ, 1975. 376 с.

305567. Проблеми історічної географії України. Наукова думка. Київ, 1991. 152 с.

305568. Угляренко П. В. Тільки той, хто знав.... Карпати. Ужгород, 1967. 444 с.

305569. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 9-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1988. 440 с.

305570. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 11-а Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1988. 283 с.

305571. Проблеми історії України. Наук. думка. Київ, 1991. 103 с.

305572. Проблеми історії України. Наук. думка. Київ, 1992. 106 с.

305573. Жорняк Л. Б., Шапка К. О. Abruptly variable load as the factor influencing the voltage quality. . , . P. 82-84.

305574. Угорські прислів'я та приказки. Дніпро. Київ, 1975. 144 с.

305575. СРСР. Верховна Рада. Скликання 11-е. Сесія 12-а, позачергова Стенографічний звіт. Вид-во Верховної Ради СРСР. Москва, 1988. 226 с.

305576. Проблеми соціальної психології. Либідь. Київ, 1992. 134 с.

305577. Коцур М. І., Дідич Д. В. Комплексна імітаційна модель дослідження розподілу електромагнітного поля асинхронного двигуна при імпульсному регулюванні. . , . С. 84-85.

305578. Стаднюк І. Ф. Війна. Радянський письменник. Київ, 1975. 470 с.

305579. Бондаренко О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис. . , .

305580. Судовцев В. А. Научно-техническая информация и перевод. Высш. школа. Москва, 1989. 231 с.

305581. Стаєцький О. Б. Анатолій Шиян. Радянський письменник. Київ, 1986. 262 с.

305582. Жорняк Л. Б., Ткачева Н. Є. Power transformer voltage regulation at abruptly variable loads. . , . P. 85-86.

305583. Дюрко Л., Сабо Л., Шольом Й. Угорський детектив. Карпати. Ужгород, 1992. 301 с.

305584. Шигимага А. Ф., Ільченко Н. В. Проектний аналіз. Кондор. Київ, 2015. 320 с.

305585. Поляков М. О., Мушкарьов А. В. Thermodynamic model of oil-cooled power transformer. . , . P. 87-88.

305586. Стаменко П. Д. Таємниці китайської гімнастики цигун. Знання України. Київ, б. р.. 48 с.

305587. Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. Русский язык. Москва, 1990. 959 с.

305588. Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Медобори-2006. Кам'янець-подільський, 2014. 617 с.

305589. Апанович О. Петро Конашевич-Сагайдачний. До 500-річчя заснування Запорозької Січі. . , . С. 80-92.

305590. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2016. 218 с.

305591. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2016. 290 с.

305592. Процюк Л. Людмила Старицька-Черняхівська : [Л. Старицька-Черняхівська (1868-1941) - українська письменниця]. . , . С. 93-95.

305593. Удовиченко П. П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919-1922 рр.). Вид-во ун-ту. Київ, 1957. 80 с.

305594. Афанасьєв О. І. Дослідження розподілу напруженості поля для системи екранів з різними потенціалами у ВРП 750 кВ. . , . С. 88.

305595. Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д. Архітектура будівель та споруд. Рута. Кам'янець-Подільський, 2016. 816 с.

305596. Станіславський державний педагогічний інститут Накові записки. Радянська школа. Київ, 1958. 153 с.

305597. Коцур М. І., Безверхня Ю. С. Особенности торможения противовключением электроприводов на базе асинхронных двигателей с фазным ротором. . , . С. 89-90.

305598. Станішевський Ю. О. Подих сучасності. Мистецтво. Київ, 1981. 208 с.

305599. Крисан Ю. О., Залужний М. Ю., Демчук О. О., Череута Э. О. Використання мікропроцесорного реле фірми Schneider для дослідження електропривода постійного струму. . , . С. 91.

305600. Бондаренко О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця. . , .

305601. Порфирьев Л. Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах. Машиностроение. Ленинград, 1989. 392 с.

305602. Станку З. Гра зі смертю. Дніпро. Київ, 1973. 224 с.

305603. Назарова О. С. Моделювання і дослідження електромеханічних систем станів холодної прокатки. . , . С. 92.

305604. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність і "дух капіталізму". . , .

305605. Осадчий В. В., Назаренко Е. С., Тоболкин С. Ю. Исследование микропроцессорной системы управления позиционным электроприводом на основе шагового двигателя. . , . С. 93-94.

305606. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

305607. Повзло О. М. Проблемы современности через философскую "призму" теории абсурда и бунта А.Камю. . , .

305608. Козлов В. В., Набокова О. В., Безотосний В. Ф. До питання обчислення середньої теплопровідності циліндричних обмоток силових трансформаторів у осьовому та радіальному напрямках. . , . С. 95-97.

305609. Безотосний В. Ф., Власенко Е. В., Романіченко Г. М. Генератор намагнічування вимірювальних перетворювачів. . , . С. 98.

305610. Станку З. Злочин банкіра Другана. Радянський письменник. Київ, 1973. 224 с.

305611. Ужвій Н. М. Народна артистка СРСР. Мистецтво. Київ, 1947. 23 с.

305612. Фавзи А. М., Шкляров В. Т. Учебный русско-арабский фразеологический словарь. Русский язык. Москва, 1989. 614 с.

305613. Стариков І. За чужим столом. Радянський письменник. Київ, 1961. 298 с.

305614. Проблеми соціології. Либідь. Київ, 1992. 116 с.

305615. Узе Б. Патріоти. Держлітвидав. Київ, 1958. 458 с.

305616. Словарь терминов по металловедению и термической обработке: на четырех языках с определением терминов на русском языке. Наука. Москва, 1989. 207 с.

305617. Нефьодов Ю. М., Балицька Т. Ю. Методи оптимізації в прикладах і задачах. Кондор. Київ, 2015. 324 с.

305618. Уілсон М. Життя в імлі. Радянський письменник. Київ, 1954. 536 с.

305619. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1966. 159 с.

305620. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1966. 176 с.

305621. Україна. Картографія. Київ, 1996. 32 с.

305622. Старицька-Черняхівська Л. Вибрані . Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. Наукова думка. Київ, 2000. 848 с.

305623. Барченко Т. Н. Электроснабжение промышленных предприятий. ТПИ. Томск, 1989. 96 с.

305624. Старицький М. П. Твори. Дніпро. Київ, 1984. 645 с.

305625. Україна. Дніпро. Київ, 1967. 642 с.

305626. Старицький М. П. Твори. Дніпро. Київ, 1984. 645 с.

305627. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1967. 156 с.

305628. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1967. 142 с.

305629. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1967. 156 с.

305630. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Наукова думка. Київ, 1992. 226 с.

305631. Старицький М. П. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1954. 614 с.

305632. Хисберт М., Низский В. А. Испанско-русский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1990. 400 с.

305633. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 122 с.

305634. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 142 с.

305635. Старицький М. П. Кармелюк. Дніпро. Київ, 1971. 708 с.

305636. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 110 с.

305637. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 124 с.

305638. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 178 с.

305639. Старицький М. П. Останні орли. Дніпро. Київ, 1968. 703 с.

305640. Каммерер Ю. Ю., Харкевич А. Е. Аварийные работы в очагах поражения. Энергоатомиздат. Москва, 1990. 288 с.

305641. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1969. 161 с.

305642. Безотосний В. Ф., Козлов В. В., Набокова О. В., Афанасьєва І. О. Проектування багатофункціональних перетворювачів. . , . С. 99-100.

305643. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1970. 138 с.

305644. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1971. 102 с.

305645. Україна. Шляхом Жовтня. Політвидав. Київ, 1978. 280 с.

305646. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1971. 140 с.

305647. Безотосний В. Ф., Власенко Е. В., Афанасьєва І. О., Романіченко Г. М. Частотний метод контролю якості гальванопокриттів. . , . С. 100-101.

305648. Старицький М. П. Поетичні твори. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 1987. 576 с.

305649. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1971. 143 с.

305650. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1971. 155 с.

305651. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

305652. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1972. 135 с.

305653. Старицький М. П. Руїна. Облога Буші. Укр. центр духовної культури. Київ, 1996. 703 с.

305654. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1972. 116 с.

305655. Токмаков И. В., Корнус Т. М. Моделирование переходных процессов в трансформаторах, нагруженных на асинхронные двигатели (на основе магнитоэлектрических схем замещения). . , . С. 102-103.

305656. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1973. 140 с.

305657. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1973. 148 с.

305658. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1973. 139 с.

305659. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1973. 160 с.

305660. Золотаревський І. В., Щетініна М. О., Золотаревський О. І. Магнітний фазовий перехід першого роду в сплавах на основі заліза. . , . С. 104-105.

305661. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1974. 144 с.

305662. Манько В. К. Про механізм генерації нерівноважних носіїв заряду в реальній системі GEH. . , . С. 106.

305663. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1974. 120 с.

305664. Україна будівнича. Будівельник. Київ, 1967. 179 с.

305665. Сейдаметов С. В., Лоскутов С. В., Щетініна М. О., Ващук Є. Ю. Експериментальна методика спостереження та реєстрації аналогових сигналів. . , . С. 107-108.

305666. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 2441-2664

305667. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1974. 110 с.

305668. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 2217-2432

305669. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1993-2216

305670. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1769-1992

305671. Лущин С. П. Особливості оптичного поглинання п'єзокераміки ЦТС під дією водневої плазми. . , . С. 109.

305672. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1545-1768

305673. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1321-1544

305674. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1097-1320

305675. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 873-1096

305676. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 649-872

305677. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 425-646

305678. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1978. С. 1-200

305679. Україна в період розгорнутого будівництва комунізму. Наукова думка. Київ, 1967. 326 с.

305680. Україна в період розгорнутого будівництва комунізму. Наукова думка. Київ, 1967. 447 с.

305681. Україна в період розгорнутого будівництва комунізму. Наукова думка. Київ, 1967. 327 с.

305682. Україна в період розгорнутого будівництва комунізму. Наукова думка. Київ, 1967. 454 с.

305683. Лущин С. П., Сокол Т. О. Застосування полілінгвістичного методу при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті. . , . С. 110.

305684. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2016. 68 с.

305685. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1975. 104 с.

305686. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2016. 54 с.

305687. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 206 с.

305688. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 382 с.

305689. Україна вчора, сьогодні, завтра. Політвидав України. Київ, 1969. 135 с.

305690. Україна 20 століття. Наукова думка. Київ, 1993. 276 с.

305691. Україна за 50 років. Політвидав України. Київ, 1958. 78 с.

305692. Україна за п'ятдесят років (1917-1967). Політвидав України. Київ, 1967. 271 с. с.

305693. Україна і зарубіжний світ. Політвидав України. Київ, 1969. 515 с.

305694. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1975. 124 с.

305695. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1976. 118 с.

305696. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1976. 128 с.

305697. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1976. 110 с.

305698. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1977. 142 с.

305699. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1977. 142 с.

305700. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1977. 145 с.

305701. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1978. 153 с.

305702. Україна, рік 1970-й. Політвидав України. Київ, 1972. 190 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 12 сек.