Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

305703. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1978. 151 с.

305704. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1978. 150 с.

305705. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1979. 152 с.

305706. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1979. 152 с.

305707. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1979. 135 с.

305708. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1980. 150 с.

305709. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1980. 143 с.

305710. Работкіна О. В. Вивчення закону Джоуля-Ленца у лабораторному практикумі ВНЗ. . , . С. 111-112.

305711. Гуляєва Т. В. Математична модель залежності магнітних характеристик від розміру немагнітних включень. . , . С. 112-114.

305713. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, [1980]. 158 с.

305714. [выпуск посвящен описанию идеи, методологии проведения и итогам Национального рейтинга корпоративной репутации по нескольким номинациям. Участники рейтинга - компании и группы, работающие в различных отраслях экономики Украины. Комментарии]. . , . С. 5-65.

305715. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1981. 120 с.

305716. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1981. 136 с.

305717. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1981. 144 с.

305718. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1982. 117 с.

305719. Стась А. О. Вулиця червоних троянд. Дніпро. Київ, 1977. 489 с.

305720. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1982. 129 с.

305721. Стась А. О. Підземний факел. Книж.-журн. вид-во. Львів, 1960. 180 с.

305722. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1982. 136 с.

305723. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1983. 144 с.

305724. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1983. 141 с.

305725. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1983. 136 с.

305726. Стаут Р. Дзвінок у двері. Молодь. Київ, 1983. 352 с.

305727. Єршов А. В., Лоскутов С. В., Зеленіна О. А. Аналіз зміни температурного поля в зоні контакту частинки плазмового покриття з шорсткою поверхнею підкладки. . , . С. 114-115.

305728. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1984. 134 с.

305729. Соболь Ю. О. Взаємодія мов і інтерференція. . , . С. 116-117.

305730. Україна сміється. Радянський письменник. Київ, 1960. 394 с.

305731. Курілова Л. В. Виникнення міжмовної інтерференції та подолання її негативних явищ на різних рівнях мови. . , . С. 117-119.

305732. Стафійчук І. П. Радянський лад - запорука перемоги над фашистською Німеччиною. Знання. Київ, 1984. 48 с.

305733. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1984. 136 с.

305734. Бикова Ю. О. Преодоление лингвокультурной интерференции в процессе обучения иностранному языку. . , . С. 119-120.

305735. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 2527-2754

305736. Сокол Т. О. Уровни трудности анализа неизученных сложных слов. . , . С. 121.

305737. Україна сміється. Радянський письменник. Київ, 1960. 650 с.

305738. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 2295-2525

305739. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1985. 130 с.

305740. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 2079-2294

305741. Сташевський Д. М. За кулісами дипломатичної блокади. Знання. Київ, 1969. 96 с.

305742. Линенко А. В., Коробов О. Події у Запорізькому національному університеті : [в ЗНУ відбувся фінал ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських проектів економічних реформ у рамках роботи ІІ Міжнародного круглого столу "Інтеграція освіти, науки і бізнесу]. . , . С. 176-181.

305743. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1985. 133 с.

305744. Суворова Т. М. Модель подолання лінгво-культурної інтерференції в процесі навчання іноземній мові студентів немовних вищих навчальних закладів. . , . С. 122-123.

305745. Сташевський Д. М. Незламна сила пролетарської солідарності. Знання. Київ, 1967. 48 с.

305746. Войтенко С. В. Засоби подолання інтерференції у процесі навчання граматики англійської мови в технічному університеті. . , . С. 123-124.

305747. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1985. 132 с.

305748. Кузьменко В. Г. Синтаксична інтерференція в професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання. . , . С. 124-127.

305749. Сивачук О. М. Преодоление внутриязыковой интерференции при обучении лексике. . , . С. 127-128.

305750. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1986. 120 с.

305751. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1986. 136 с.

305752. Коротунов С. Ю., Соболь Ю. О. Recent trends in the web development on an example of vnext technology. . , . P. 129-130.

305753. Україна сміється. Радянський письменник. Київ, 1960. 526 с.

305754. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1986. 135 с.

305755. Волинець О. Католицька церква про джерела сучасної кризи цінностей : [проблема занепаду універсальних цінностей, яка характерна для сучасних плюралістичних суспільств]. . , . С. 3-8.

305756. Демчишак Р. Наукові підходи до розуміння сутності поняття "політичний інститут". . , . С. 9-14.

305757. Україна у цифрах у 1991 році. Техніка. Київ, 1992. 215 с. ; 60х84 1/32

305758. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1986. 134 с.

305759. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1987. 136 с.

305760. Повзло О. М. Н.А. Бердяев: философия техники и христианский экзистенциализм. . , .

305761. Докаш О. Реалізація стратегічних політичних інтересів сталінського тоталітарного режиму як рушійної сили утвердження радянської політичної системи у Західній Україні та Північній Буковині на початковому етапі другої світової війни: компаративний аспект. . , . С. 15-21.

305762. Кіянка І. Популізм в країнах Західної Європи: кінець ХХ - початок ХХІ ст. : [популісти у боротьбі за владу використовують усі демократичні інститути, вважаючи, що лише воля громадян додає легітимності політичної системі]. . , . С. 22-27.

305763. Стеблій Ф. І. Революції 1848-1849 років у Європі і Україні. Знання. Київ, 1973. 46 с.

305764. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1987. 136 с.

305765. Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі : [смислові значення поняття "імперія" в теорії та методології політичної науки]. . , . С. 28-32.

305766. Ермакова И. В. Итальянский язык за100 часов. Высш. школа. Москва, 1990. 272 с.

305767. Українка Л. Зібрання творів. Наукова думка. Київ, 1975. 448 с.

305768. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 656 с.

305769. Олійник Н. Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці : [українські жінки у політичному та громадському житті з середини ХІХ ст. до сьогодні]. . , . С. 33-40.

305770. Тишкун Ю. Специфіка концептулізації поняття "глобальна політика" : [глобальна політика охоплює не тільки політику н глобальному рівні, але й політику на усіх рівнях - cвітову, регіональну, національну і субнаціональну]. . , . С. 41-47.

305771. Українка Л. Твори. Держлітвидав України. Київ, 1951. 547 с.

305772. Чак Е. Д. Барви нашого слова. Радянська школа. Київ, 1989. 176 с.

305773. Бучин М. Особливості дотримання демократичних принципів виборів під час позачергових президентських та парламентських виборів 2014 р. в Україні. . , . С. 48-54.

305774. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 1793-2024

305775. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 1577-1792

305776. Денисюк С. Політична міфотворчість як технологія впливу на суспільну свідомість : [ політична міфотворчість має переважно деструктивний характер і використовується політиками для утвердження свого статусу і утримання влади]. . , . С. 55-60.

305777. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 1353-1576

305778. Янкельсон И. С., Миримов Л. М., Шеров-Игнатьев Г. П. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике. Русский язык. Москва, 1990. 808 с.

305779. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 592 с.

305780. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 1129-1352

305781. Українка Л. Твори. Держлітвидав України. Київ, 1952. 796 с.

305782. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 905-1112

305783. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 673-904

305784. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 449-672

305785. Забавська Х., Бучин М. Система стримувань і противаг як атрибут демократії: порівняльний аналіз особливостей функціонування у різних формах правління : [на прикладі США, Німеччини, Франції, Польщі та України]. . , . С. 61-68.

305786. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 671 с.

305787. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 712 с.

305788. Українка Л. Твори. Держхудвидав. Київ, 1954. 520 с.

305789. Маркітантов В., Нечитайло В. Референдум як форма прямої демократії: зарубіжний і вітчизняний досвід. . , . С. 69-74.

305790. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 384 с.

305791. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1983. 605 с.

305792. Ямельницький О. Видова специфіка політичної мобілізації : [розглянуто специфіку суспільно-політичної активності громадян за різних політичних режимів (тоталітарного, авторитарного, демократичного). . , . С. 75-81.

305793. Горбач О. Спецслужби у системі міжнародних відносин : [історія становлення та розвитку вітчизняних структур розвідувальних органів]. . , . С. 82-88.

305794. Головко Л.В. Релігійна мораль і бізнес. . , .

305795. Гулай В. Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі. . , . С. 89-94.

305796. Розділ 3. Регулювання публічно-правових відносин у сфері будівництва. . , . С. 99-175.

305797. Дорош Л. Новітній пріоритет співпраці України та США: союзні відносини : [передумови та наслідки надання Україні статусу "основного союзника США поза НАТО"]. . , . С. 95-101.

305798. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 225-448

305799. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1979. С. 1-222

305800. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1987. 134 с.

305801. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 2289-2480

305802. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 2081-2288

305803. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1873-2080

305804. Здоровега М. Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах : [збройне втручання з метою захисту прав людини]. . , . С. 102-107.

305805. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1657-1872

305806. Стельмах М. А. Твори. Дніпро. Київ, 1984. 647 с.

305807. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1441-1656

305808. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1249-1440

305809. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1033-1248

305810. Івасечко О. Членство Польщі в Європейському Союзі: військово-політичний вимір. . , . С. 108-114.

305811. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 817-1048

305812. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 625-816

305813. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1987. 136 с.

305814. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 433-624

305815. Стельмах М. А. Гуси-лебеді летять...Щедрий вечір. Веселка. Київ, 1971. 647 с.

305816. Українка Л. Твори. Наукова думка. Київ, 1986. 608 с.

305817. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 225-432

305818. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1986. С. 1-224

305819. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1988. 136 с.

305820. Стельмах М. А. Дума про тебе. Дніпро. Київ, 1969. 382 с.

305821. Ільницька У. Україна-ОБСЄ: активізація співробітництва у формуванні європейської системи безпеки та стабільності. . , . С. 115-121.

305822. Українка Л. Твори. Наукова думка. Київ, 1987. 728 с.

305823. Роздіп 4. Договір підряду на капітальне будівництво. . , . С. 176-236.

305824. Лазорин А. И., Сидорин Г. Н., Малахов М. В. Основы электронной и импульсной техники. Электронные устройства промышленных роботов. Вища школа. Киев, 1991. 271 с.

305825. Стельмах М. А. Дума про тебе. Дніпро. Київ, 1976. 351 с.

305826. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1988. 128 с.

305827. Стельмах М. А. Дума про тебе. Дніпро. Київ, 1984. 390 с.

305828. Стельмах М. А. Зачарований вітряк. Дніпро. Київ, 1967. 198 с.

305829. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1988. 127 с.

305830. Українка Л. Твори. Молодь. Київ, 1971. 640 с.

305831. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1988. 128 с.

305832. Безопасность жизнедеятельности. [б. и.]. Ленинград, 1991. 149 с.

305833. Українка Л. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1974. 630 с.

305834. Матлай Л. Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011-2014 рр.). . , . С. 122-128.

305835. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 2279-2478

305836. Українка Л. Вибране. Дніпро. Київ, 1977. 638 с.

305837. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 2063-2278

305838. Українка Л. Досвітні огні. Вірші. Поеми. Веселка. Київ, 1975. 160 с.

305839. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1825-2064

305840. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1641-1824

305841. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1457-1640

305842. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1241-1456

305843. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1049-1240

305844. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 849-1064

305845. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 641-848

305846. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 433-640

305847. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 217-432

305848. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1988. С. 1-216

305849. Запорізький нац. техн. ун-т Рекомендації до складання та оформлення навчально-методичної літератури. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

305850. Воскобойников Б. С., Зайчик Б. И., Палей С. М. Словарь по гибким производственным системам и робототехнике: английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. Русский язык. Москва, 1991. 391 с.

305851. Українка Л. Драматичні твори. Держлітвидав. Київ, 1951. 672 с.

305852. Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. Наука. Москва, 1990. 382 с.

305853. Українка Л. На крилах пісень. Веселка. Київ, 1994. 128 с.

305854. Українка Л. Поезія. Драматичні твори. Наукова думка. Київ, 2001. 384 с.

305855. Українка Л. Про мистецтво. Мистецтво. Київ, 1966. 307 с.

305856. Українка Л. Щастя. Каменяр. Львів, 1971. 70 с.

305857. Леся Українка. Радянський письменник. Київ, 1986. 287 с.

305858. Стельмах М. А. Кров людська - не водиця. Велика рідня. Радянський письменник. Київ, 1957. 790 с.

305859. Стельмах М. А. Кров людська - не водиця. Дніпро. Київ, 1970. 276 с.

305860. Українознавство. ІСДО. Київ, 1995. 199 с.

305861. Стельмах М. А. Кров людська - не водиця. Веселка. Київ, 1978. 254 с.

305862. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1989. 135 с.

305863. Стельмах М. А. На нашій землі. Радянський письменник. Київ, 1949. 557 с.

305864. Стельмах М. А. Поезії. Держлітвидав. Київ, 1958. 495 с.

305865. Українська драматургія першої половини 19 століття. Маловідомі п'єси. Держлітвидав. Київ, 1958. 425 с.

305866. Стельмах М. А. Правда і кривда (Марко Безсмертний). Радянський письменник. Київ, 1961. 470 с.

305867. Стельмах М. А. Хліб і сіль. Дніпро. Київ, 1975. 672 с.

305868. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1989. 135 с.

305869. Стельмах М. А. Чотири броди. Радянський письменник. Київ, 1979. 527 с.

305870. Українська книга. Кн. палата УРСР. Київ, 1965. 267 с.

305871. Стельмах М. А. Щедрий вечір. Дніпро. Київ, 1967. 144 с.

305872. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1989. 135 с.

305873. Стендаль Естетика реалізму. Мистецтво. Київ, 1983. 278 с.

305874. Степаненко В. П. Грошова криза імперіалізму. Політвидав України. Київ, 1974. 182 с.

305875. Українська конференція з охорони праці (1; 1995; Київ) Збірник матеріалів і української конференції з охорони праці, 20-22 вересня 1995 р.. Основа. Київ, 1996. 414 с.

305876. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1989. 134 с.

305877. Головко Л. В. Сучасна етноконфесійна ситуація в Україні. . , .

305878. Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ століття. Мистецтво. Київ, 1982. 191 с.

305879. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 66 с.

305880. Стефаник В. С. Катруся. Веселка. Київ, 1975. 88 с.

305881. Розділ ІІ. Гарантії прав працівників на охорону праці. . , . С. 51-88.

305882. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

305883. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках. НИИ труда. Москва, 1989. 425 с.

305884. Стефаник В. С. Катруся. Веселка. Київ, 1971. 101 с.

305885. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

305886. Стефаник В. С. Новели. Карпати. Ужгород, 1977. 176 с.

305887. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1990. 134 с.

305888. Борщевський В. М., Мазуркевич О. Р., Пільгук І. І. Українська література. Вища школа. Київ, 1970. 448 с.

305889. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1990. 134 с.

305890. Олійник Ю. Співробітництво ЄС та МЕРКОСУР як приклад для подальшої інтеграції України : [Об'єднаний ринок країн південного конусу (МЕРКОСУР) та його співробітництво з Європейським Союзом]. . , . С. 129-135.

305891. Сухорольська І. Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації у сучасних умовах. . , . С. 136-143.

305892. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1990. 134 с.

305893. Українська література 14-16 ст.. Наукова думка. Київ, 1988. 600 с.

305894. Розділ ІІІ. Охорона праці на підприємстві, в установі, організації. . , . С. 89-113.

305895. Турчин Я. Особливості партнерства між Україною та вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів : [Вишеградська четвірка є неформальним політичним об'єднанням Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини]. . , . С. 144-152.

305896. Луцишин Г. Проблема націоналізму у контексті розширення ЄС. . , . С. 153-158.

305897. Шипка Н. Організації національних та етнічних меншин у сучасному польському законодавстві. . , . С. 159-164.

305898. Бондаревич І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб'єктивності істини. . , .

305899. Українська література 17 ст.. Наукова думка. Київ, 1987. 608 с.

305900. Українська література 18 ст.. Наукова думка. Київ, 1983. 694 с.

305901. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1990. 135 с.

305902. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1991. 136 с.

305903. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1991. 128 с.

305904. Семчикова К. А., Кузьменко В. Г. Public relation as a component marketing communication. . , . P. 130-131.

305905. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1991. 104 с.

305906. Кунчева К. С., Кузьменко В. Г. Advertising. . , . Р. 132-133.

305907. Нікітенко Д. М., Кузьменко В. Г. Product life cycle and marketing mix as the main solution on the decline stage. . , . P. 134-135.

305908. Бережна А. С., Афанасьєва А. Б. From data to actionable knowledge. . , . P. 135-136.

305909. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1991. 126 с.

305910. Стефанцев М. П. Орфографічний словник. Радянська школа. Київ, 1959. 84 с.

305911. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1992. 136 с.

305912. Грузкова К. Є., Афанасьєва А. Б. Potential danger of computers. . , . P. 136-137.

305913. Русско-французский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1975. 688 с.

305914. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1992. 118 с.

305915. Проблеми філософії. Видавництво університету. Київ, 1992. 144 с.

305916. Стеценко Л. Ф. Таємниці розгадано. Дніпро. Київ, 1966. 93 с.

305917. Степченков С. О., Суворова Т. М. The importance of modern information security. . , . P. 137.

305918. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1977. 520 с.

305919. Захарова М. М., Жукова Н. М. ECG signal de-noising using wavelet thresholding. . , . P. 138.

305920. Стиль роботи - на рівень сучасних вимог. Політвидав України. Київ, 1983. 179 с.

305921. Васильченко Н. В., Каган Н. Б., Шесминцев М. А. Немецко-русский словарь по оптике. Русский язык. Москва, 1975. 488 с.

305922. Стівенсон Р. Острів скарбів. Молодь. Київ, 1957. 202 с.

305923. Стівенсон Р. Чорна стріла. Дитвидав. Київ, 1958. 224 с.

305924. Стіль А. Обвал. Держлітвидав. Київ, 1962. 185 с.

305925. Український правопис. Наукова думка. Київ, 1993. 236 с.

305926. Сто хвилин подвигу. Радянський письменник. Київ, 1965. 334 с.

305927. Олефіренко Г. Е., Жукова Н. М. Learning to see data. . , . P. 139.

305928. Кунчич В. Д., Жукова Н. М. Modern types of automatic transmission. . , . P. 140.

305929. Стогнут О. С. Юрій Збанацький. Дніпро. Київ, 1968. 119 с.

305930. Сергєєв О. Д., Жукова Н. М. 3G and 4G: start and perspective. . , . P. 140-142.

305931. Програми вступних випробувань для вступників до вищих навчальних закладів у 1995 році. Генеза. Київ, 1995. 94 с.

305932. Паламарчук І. О., Жукова Н. М. Windmill as a source of alternative energy. . , . P. 142-143.

305933. Сторінки історії України: ХХ століття. Освіта. Київ, 1992. 336 с.

305934. Педак А. В., Жукова Н. М. Flameout in the jet engine. . , . P. 143.

305935. Фоменко К. О., Жукова Н. М. Software for a machine tool with digital control. . , . P. 143-144.

305936. Разговорник русско-немецкий. ДГУ. Днепропетровск, 1991. 150 с.

305937. Шинкаренко П. А., Жукова Н. М. Assessing the amount of digital retouching with a perceptual metric. . , . P. 144-145.

305938. "Програмно-технічні засоби інформатизації освіти", науково-методична конференція (Київ; квітень 1995 р.) Матеріали науково-методичної конференції "Програмно-технічні засоби інформатизації освіти". ІСДО. Київ, 1995. 156 с.

305939. Сухаревскі Н. Л., Жукова Н. М. How augmented reality works. . , . P. 145-147.

305940. Стоянов Л. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1952. 383 с.

305941. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи проектування електронної апаратури" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

305942. Кравченко Д. В., Калантаєва О. О. Gothic arches. . , . P. 147.

305943. Шкітун Д. Г., Бикова Ю. О. The hisory of Linus. . , . P. 148-149.

305944. Стрельський Г. В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. Вища школа. Київ, 1989. 72 с.

305945. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електродинаміки" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 66 с.

305946. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1985. 656 с.

305947. Стрижак О. С. Назви розповідають. Знання. Київ, 1967. 39 с.

305948. Романцев Е. Ф. Закономерные чудеса: о современной биохимии. Мол. гвардия. Москва, 1987. 189 с.

305949. Строкач Т. А. Наш посивний - свобода. Політвидав України. Київ, 1979. 464 с.

305950. Українсько- російський і російсько-український фразеологічний словник. Радянська школа. Київ, 1978. 447 с.

305951. Канафоцький М. Ю., Бикова Ю. О. Data compression. . , . P. 149-150.

305952. Пічурін З. С., Соболь Ю. О. Safety on the road. . , . P. 150-151.

305953. Стратегічна панорама. Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, .

305954. Ткачева Н. Є., Соболь Ю. О. Specific features of lexicon of scientific text in english. . , . P. 152.

305955. Стукалов О. К. Садовий будинок. Урожай. Київ, 1991. 208 с.

305956. Кульбак К. В., Соболь Ю. О. Tariff hjlicy of transport companies in Ukraine. . , . P. 153-154.

305957. Аракин В. Д., Вігодская З. С., Ильина Н. Н. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1990. 308 с.

305958. Шапка К. О., Соболь Ю. О. Specific stylistic features of english scientific text. . , . P. 154-155.

305959. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 2279-2490

305960. Прогресивні народні традиції традиції в збагаченні радянського способу життя. Наук. думка. Київ, 1986. 195 с.

305961. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 2063-2278

305962. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1887-2062

305963. Аракин В. Д., Выгодская З. С., Ильина З. С. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1990. 308 с.

305964. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1679-1886

305965. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1457-1680

305966. Стус В. Феномен доби. Знання України. Київ, 1993. 96 с.

305967. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1233-1454

305968. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1057-1232

305969. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 841-1056

305970. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 617-840

305971. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 409-616

305972. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 209-408

305973. Продель Г. Вбивці на борту. Політвидав України. Київ, 1970. 240 с.

305974. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1987. С. 1-208

305975. Суник О. Б. Від Олімпії до Москви. Здоров'я. Київ, 1980. 200 с.

305976. Прожогін В. Е. В боях відстояли свою владу. Політвидав України. Київ, 1967. 63 с.

305977. Суптель Ж. О., Шаповалова К. П. Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи. Знання. Київ, 1982. 48 с.

305978. Сурганов Ф. О. Білоруська Радянська Соціалістична Республіка. Політвидав України. Київ, 1972. 107 с.

305979. Олейник И. С., Сидоренко М. М. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь. Радянська школа. Киев, 1971. 350 с.

305980. Сурков В. В., Бутко І. П. Обмін жилих приміщень. Будівельник. Київ, 1969. 128 с.

305981. Олейник И. С., Сидоренко М. М. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь. Радянська школа. Киев, 1971. 350 с.

305982. Бойченко І. В.. Табачковський В. Г., Куценко В. І. Суспільні закони та їх дія. Наукова думка. Київ, 1995. 212 с.

305983. Шварц В. В. Иллюстрированный словарь по машиностроению: английский, немецкий, французский, испанский, русский. Русский язык. Москва, 1986. 421 с.

305984. Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. Наукова думка. Київ, 1973. 320 с.

305985. Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. Наукова думка. Київ, 1974. 392 с.

305986. Щерба Л. В. Русско-французский словарь. Русский язык. Москва, 1988. 848 с.

305987. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109. . , . С. 8-9.

305988. Французско-русский электротехнический словарь. Русский язык. Москва, 1989. 765 с.

305989. Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. № 125. . , . С. 11-12.

305990. Положення про Ліцензійну комісію Міністерства освіти і науки України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 р. № 125. . , . С. 12-15.

305991. Русско-английский словарь. ГИС. Москва, 1961. 951 с.

305992. Пилипенко М. О., Соболь Ю. А. Modern web-programming technology. . , . P. 155-157.

305993. Зеленин К. И. Деловые контакты: русско-немецкий разговорник. Высш. школа. Минск, 1994. 399 с.

305994. Котов Р. О., Соболь Ю. О. Microcontroller based signal processing. . , . P. 157-158.

305995. Шмиткіна К. В., Соболь Ю. О. Bicycle as alternative means of transportation. . , . P. 159.

305996. Симвулиди И. А. Расчет инженерных конструкций на упругом основании. Высш. школа. Москва, 1978. 480 с.

305997. Прокопенко В. І.. ЮМАНА. Київ, 1996. 175 с.

305998. Словарь иностранных слов. Русский язык. Москва, 1989. 620 с.

305999. Променицький К. К. Мистецтво в нашому побуті. Тов-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. Київ, 1961. 50 с.

306000. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2016. 80 с.

306001. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2016. 80 с.

306002. Щербина А. В. Вплив кутів сходження коліс на їх відведення при дослідженні керованості та стійкості автомобілів. . , . С. 160.

306003. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2016. 86 с.

306004. Стратегічна панорама. Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2015. 146 с.

306005. Пропаганда технічної літератури. Харьківська держ. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка. Харьків, 1972. 55 с.

306006. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 56 с.

306007. Дударенко О. В., Сосик А. Ю. Підвищення ефективності роботи газобалонного обладнання на автомобілях категорії М1 за рахунок впровадження автоматичної системи контролю температури газового редуктора. . , . С. 160-161.

306008. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8. . , . С. 22-28.

306009. Слюсаров О. С. Влияние характеристик водоходного движителя на проходимость автомобиля при преодолении водных преград. . , . С. 161-162.

306010. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1977. 520 с.

306011. Кубич В. И. К оценке скорости уменьшения толщины смазочного слоя в условиях "пленочного голодания". . , . С. 163-164.

306012. Банников В. А. Оценка влияния однонаправленного развала колес одноосного прицепа на степень его бокового смещения. . , . С. 164-165.

306013. Ступка М. До берегів Атлантійського океану. Astoria. New York, 1985. 359 c.

306014. Банников В. А. Условия опрокидывания трехколесного экипажа при движении по криволинейной траектории. . , . С. 165-166.

306015. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 56 с.

306016. Івановський О. В., Степанченков В. О. Виготовлення моделі трасового автомобіля класу "Ретро". . , . С. 166-167.

306017. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25.11.2011 р. № 1354 : [у редакції Наказу МОН України від 15.01.2016 р. № 20]. . , . С. 30-37.

306018. Шевчук О. Л., Дударенко О. В. Вибір та обґрунтування конструктивних параметрів дросельного вузла двигуна внутрішнього згорання автомобілів категорії М1. . , . С. 167.

306019. Щодо атестації педагогічних працівників : Лист Департаменту освіти обласних державних адміністрацій від 16.02.2016 № 1/9-80. . , . С. 39.

306020. Козирев В. Ф., Иванов С. И. Исследование нагруженности карданных передач автомобилей. . , . С. 167.

306021. Про внесення змін до Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 р. № 96. . , . С. 38.

306022. Клименко О. В., Баранов О. О., Степанченков В. О. Оптимізація використання наявної будівельної техніки у зв'язку з необхідністю масових відновлювальних робіт після завершення антитерористичної операції. Підвищення продуктивності екскаватора. . , . С. 168-169.

306023. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2015. 82 с.

306024. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2015. 112 c.

306025. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2015. 112 c.

306026. Мануйлов Э. В., Кубич В. И. К методике оценки режимов смазки подшипников турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания. . , . С. 169-171.

306027. Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 01.10.2013 р. № 1541 : [у редакції Наказу МОН від 11.12.2015 р. № 1272]. . , . С. 50-53.

306028. Суторміна В. М. У боротьбі за економічну незалежність. Політвидав України. Київ, 1965. 75 с.

306029. Курликов Д. А., Банников В. А. Влияние фторопластовых вкладышей, установленных в юбке поршня, на стабилизацию его движения. . , . С. 171-172.

306030. Мозговий А. В., Сосик А. Ю. Перспективи впровадження газогенераторних установок для двигунів малої потужності. . , . С. 172-173.

306032. Юдиценко А. В., Кубич В. И. Оценка влияния геометрических параметров цилиндро-поршневой группы двигателя Д-245 на нагружение поверхности цилиндра. . , . С. 173-175.

306033. Кузькін О. Ф. Вплив рівня автомобілізації на транспортну рухливість мешканців великих міст України. . , . С. 176.

306034. Сухов М. Козачка. Держлітвидав. Київ, 1959. 551 с.

306035. Сучасна болгарська повість. Дніпро. Київ, 1981. 480 с.

306036. Проскурін П. В. Курсом економічного зростання. Політвидав України. Київ, 1986. 70 с.

306037. Сучасна датська новела. Дніпро. Київ, 1982. 383 с.

306038. Сучасна польська повість. Дніпро. Київ, 1977. 397 с.

306039. Якимов А. В. Стохастичне факторне дослідження роботи маршрутного таксі. . , . С. 177.

306040. Сучасна фантастична повість. Молодь. Київ, 1989. 297 с.

306041. Турпак С. М. Інтелектуалізація систем управління на залізничному транспорті металургійних підприємств. . , . С. 178-179.

306042. Сучасна югославська повість. Дніпро. Київ, 1981. 437 с.

306043. Острогляд О. О. Управління роботою транспорту підприємства з виробництва феросплавів. . , . С. 179.

306044. Сучасний російсько-український = українсько-російський словник. Граматика. БАО. Донецк, 2001. 480 с.

306045. Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541 : [у редакції Наказу МОН від 11.12.2015 р. № 1272]. . , . С. 53-58.

306046. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13. . , . С. 62-87.

306047. Грицай С. В. Аналіз та оптимізація транспортно-складської системи вантажопереробки вугілля для основного виробництва ВАТ "Запоріжсталь". . , . С. 180.

306048. Протас Ф. М. Виробничі відносини розвинутого соціаліазму. Т-во Знання УРСР. Київ, 1985. 32 с.

306049. Тарасенко О. В. Вибір методу прийняття рішень для визначення оптимального варіанту маршрутизації мережі. . , . С. 181.

306050. Райда І. М. Формалізація поняття змішаності транспортного потоку. . , . С. 181-183.

306051. Лебідь Г. О. Визначення раціональних параметрів транспортної системи перевезень рідкого чавуну. . , . С. 183-184.

306052. Падченко О. О. Визначення раціональних параметрів транспортної системи перевезень рідкого шлаку. . , . С. 184.

306053. Пугачов О. С. Написи на рисунках стандартним шрифтом. Техвидав. Київ, 1956. 76 с.

306054. Васильєва Л. О. Дослідження ступеню використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні продукції металургійного підприємства. . , . С. 184-185.

306055. Пурра А. Скарбниця казок. Радянська школа. Київ, 1963. 80 с.

306056. Величко О. О. Особливості планування графіків ремонту на залізничному промисловому транспорті в холодний період року. . , . С. 185-186.

306057. Пустовойт В. І. Чудеса з наукової скрині. Т-во Знання УРСР. Київ, 1990. 48 с.

306058. Sushchenko O. A., Trunina I. M. Creation of innovation clusters as a line of enterprise competitiveness improvement in the field of foreign economic activity = Створення інноваційних кластерів як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств у сфері... [див. анотацію]. . , . Р. 191-198.

306059. Трушевський В. Е. Особливості визначення місць розташування дублюючих дорожніх світлофорів. . , . С. 186-187.

306060. Риженко Н. В. Проблеми використання сучасних інформаційних технологій при виконанні контролю за автомобільними перевезеннями. . , . С. 187-189.

306061. Путрамент Є. Роздоріжжя. Рад. письменник. Київ, 1956. 533 с.

306062. Путрамент Є. Четверо в яхті. Молодь. Київ, 1960. 402 с.

306063. Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 224 с.

306064. Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес. Молодь. Київ, 1973. 269 с.

306065. Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес. Молодь. Київ, 1971. 500 с.

306066. Харланова Т. В. Застосування метаевристичних алгоритмів в задачах проектування міських маршрутних мереж. . , . С. 189-190.

306067. Кузьменко І. І., Штанько П. К., Мазіна О. В., Кива А. С. Розв'язок рівняння оптимізації параметрів пружини стискання. . , . С. 191-192.

306068. Бабакин А. А., Коляда А. Ф. О единственности решения одной из задач статики. . , . С. 193-194.

306069. Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів. ЗДТУ. Запоріжжя, 1993. 36 с.

306070. П'єррар А. Юнак з трояндою. Політвидав України. Київ, 1971. 130 с.

306071. Сушинський Б. І. Із розвідки не повернувся. Веселка. Київ, 1985. 189 с.

306072. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 1405-1520

306073. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 1285-1404

306074. Бачурская А. А., Омельченко О. С. Расчет долговечности подшипников вала ведущей щестерни хвостового редуктора МИ-8МСБ с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В-4Е серии. . , . С. 194-195.

306075. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 1149-1284

306076. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 1021-1148

306077. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 897-1020

306078. П'явко М. Ф., Барик С. С., Курило Н. В. Українсько-німецький розмовник. Радянська школа. Київ, 1963. 165 с.

306079. Сушинський Б. І. У човні посеред Всесвіту. Молодь. Київ, 1988. 264 с.

306080. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 769-896

306081. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 641-768

306082. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 505-640

306083. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 377-504

306084. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 257-376

306085. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 137-256

306086. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1963. С. 1-136

306087. П'ятаков І. С. Сатира М. Е. Салтикова-Щедріна. Знання. Київ, 1976. 48 с.

306088. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 2025-2264

306089. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 1785-2024

306090. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 1577-1784

306091. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 1337-1576

306092. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 1137-1334

306093. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 889-1136

306094. США: різноманітність 50 штатів. Знання. Київ, 1997. 80 с.

306095. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 665-888

306096. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 441-664

306097. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 241-440

306098. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1970. С. 1-240

306099. 50 років Радянської України. Політвидав України. Київ, 1969. 570 с.

306100. Сьомін Г. Революційний Севастополь. Держполітвидав. Київ, 1958. 211 с.

306101. Французько-український словник. Радянська школа. Київ, 1989. 426 с.

306102. Фабіан К. Чорний вовк. Молодь. Київ, 1967. 220 с.

306103. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 2125-2292

306104. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1925-2124

306105. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1733-1924

306106. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1549-1732

306107. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1341-1548

306108. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1149-1340

306109. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 965-1148

306110. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 773-964

306111. Українсько-англійський словник. Радянська школа. Київ, 1987. 432 с.

306112. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 594-772

306113. Кружнова С. Ю. Определение частот колебаний пластин, лежащих на упругом основании. . , . С. 196-197.

306114. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 417-592

306115. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 209-416

306116. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1969. С. 1-208

306117. Фаллада Г. Маленька людино, що ж далі?. Держлітвидав. Київ, 1960. 362 с.

306118. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 2289-2496

306119. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 2097-2288

306120. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1889-2096

306121. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1681-1888

306122. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1473-1680

306123. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1249-1472

306124. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1041-1248

306125. Перепелкина М. Н., Глотка Т. А., Шевченко В. Г. Влияние структурных и температурных факторов на формирование субмикрокристаллической структуры в титане, легированном кислородом. . , . С. 197-198.

306126. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 817-1040

306127. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 641-816

306128. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 449-640

306129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт ( для студентів заочної форми навчання ) та РГР ( для студентів денної форми навчання ) з вищої математики (скорочена форма навчання ) ( 2 семестр, 3 частина). ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 90 с.

306130. Шишмарев А. И., Заморин А. П. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных. Русский язык. Москва, 1981. 416 с.

306131. Фаулз Д. Вежа з чорного дерева. Дніпро. Київ, 1986. 276 с.

306132. Українсько-іспанський словник. Основи. Київ, 1993. 240 с.

306133. Фащенко В. В. Павло Загребельний. Дніпро. Київ, 1984. 207 с.

306134. Федосеев Г. О. Злий дух Ямбую. Молодь. Київ, 1981. 296 с.

306135. Шаброль Ж. П. Дванадцятий зайвий. Молодь. Київ, 1976. 156 с.

306136. Федькович Ю. А. На день добрий. Веселка. Київ, 1977. 184 с.

306137. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 233-448

306138. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1985. С. 1-232

306139. Шалата М. Й. Юрій Федькович. Дніпро. Київ, 1984. 239 с.

306140. Федькович Ю. А. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. Наук. думка. Київ, 1985. 573 с.

306141. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 2411-2598

306142. Фейхтвангер Л. Успіх. Дніпро. Київ, 1980. 742 с.

306143. Попович А. Г. Применение методов теоретической механики к определениею удельных скольжений зубьев колес зубчатой передачи. . , . С. 198-201.

306144. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 2239-2410

306145. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 2013-2236

306146. Шамякін І. П. Атланти і каріатиди. Дніпро. Київ, 1981. 424 с.

306147. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1843-2010

306148. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1675-1842

306149. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1523-1672

306150. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1347-1522

306151. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1163-1346

306152. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 955-1162

306153. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 771-954

306154. Шамякін І. П. Серце на долоні. Молодь. Київ, 1964. 512 с.

306155. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 563-770

306156. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 367-562

306157. Феномен світової історії. ОУНБ ім. М. О. Горького. Запоріжжя, 1992. 150 с.

306158. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 177-368

306159. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1955. С. 1-172

306161. Фехнер О. Ю. Голландський живопис XVII століття. Мистецтво. Київ, 1972. 70 с.

306162. Баратов Г. Ф. Защита населения в условиях применения атомного, химического и бактериологического оружия. Госмедиздат УССР. Киев, 1962. 424 с.

306163. Слинько Г. І., Баришніков І. Ю. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ МЕМЗ-307. . , . С. 202-203.

306164. Слинько Г. І., Стаднік О. В. Особливості конструкції газорозподільного механізму автомобільного двигуна МЕМЗ-317 при використанні гідрокомпенсаторів зазорів. . , . С. 204-205.

306165. Слинько Г. І., Сухонос Р. Ф. Особливості визначення складу паливоповітряної суміші двопаливного ДВЗ. . , . С. 206-207.

306166. Конспект лекцій з дисципліни "Аналіз електронних схем" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 86 с.

306167. Типове положення про агенцію регіонального розвитку : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 258. . , . С. 110-114.

306168. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 54 с.

306169. Большаков Ю. Л., Антонов А. В. Дослідження властивостей струмознімальних елементів та їх впливу на ефективність роботи трибосистеми "контактний провід - вугільна вставка". . , . С. 35-44.

306170. Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 260. . , . С. 202-206.

306171. Шаповал Ю. І. М. С. Хрущов на Україні. Знання України. Київ, 1990. 48 с.

306172. Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 241. . , . С. 225-236.

306173. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'ктів IV і V категорій складності : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 256. . , . С. 254-281.

306174. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 50 с.

306175. Шарль-Ру Є. Андрієнна. Дніпро. Київ, 1977. 490 с.

306176. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 62 с.

306177. Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори. Дніпро. Київ, 1982. 368 с.

306178. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки для домашнього читання з англійської мови для студентів юридичної спеціальності всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

306179. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Вища школа. Київ, 1997. 272 с.

306180. Швайка М. А. Суть і функції грошей при соціалізмі. Знання. Київ, 1968. 48 с.

306181. Перелік видів робот із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256. . , . С. 282-283.

306182. Фоломкина С. К., Уэйзер Г. М. Англо-русский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1981. 472 с.

306183. Порядок роботи "гарячої" телефонної лінії Державної казначейської служби України : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 15.03.2016 р. № 361. . , . С. 344-347.

306184. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1983. 848 с.

306185. Ільїн В. С., Дорошенко К. П., Левченко С. П. Українсько-російський словник. Українська радянська енціклопедія ім. М. П. Бажана. Київ, 1990. 938 с.

306186. Зразки військової форми одягу та знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України та ліцеїстів військових ліцеїв : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 29.02.2016 р. № 113. . , . С. 357-429.

306187. Синельников А. Ф., Штоль Ю. Д., Скрипников С. А. Кузова легковых автомобилей: обслуживание и ремонт. Транспорт. Москва, 1997. 254 с.

306188. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. № 198. . , . С. 510-518.

306189. Гриньков Д., Гонтарь В. Ниже среднего : [банки не торопятся активировать и удешевлять традиционное кредитование малого и среднего бизнеса. Надежда остается на новые возможности гривневого кредитования со стороны МФО]. . , . С. 24-28.

306190. Тихомирова Е. Е. Русско-английский разговорник-путеводитель: Великобритания, США. Русский язык. Москва, 1998. 128 с.

306191. Шевченко Н., Трубникова Н. Соразмерности : [переформатирование рынка металлолома неизбежно]. . , . С. 32-33.

306192. Раздел 1. Теоретические принципы исследования высшего образования как общественного института : [эволюция научной мысли относительно сущности и роли образования в развитии общества. Общественные результаты функционирования института образования]. . , . С. 15-77.

306193. Морено Маньюэко Р. Русско-испанский разговорник. Русский язык. Москва, 1999. 269 с.

306194. Брылев В. В., Писаревский В. И., Ганжа Н. В. Экспериментальные исследования жесткости рулевого управления и подвески переднеприводного автомобиля. . , . С. 151-153.

306195. Фігнер В. М. У боротьбі. Веселка. Київ, 1972. 200 с.

306196. Раздел 2.1. Закономерности становления информационного общества и экономики знаний. . , . С. 78-97.

306197. Алексеев И. Е. Русско-турецкий разговорник. Феникс. Ростов на-Дону, 1999. 192 с.

306198. Вовк А. Идеальной для украинской газодобывающей отрасли является модель с низкой ставкой ренты и надбавкой к налогу на прибыль : [интервью с А. Вовком, советником министра энергетики и угольной промышленности Украины / записал М. Дикаленко]. . , . C. 34-36.

306199. Фігулі М. Вавілон. Дніпро. Київ, 1985. 688 с.

306200. Раздел 3. Экономическая функция высшего образования и усовершенствование механизма ее реализации. . , . С. 146-206.

306201. Гуськова А. П. Русско-венгерский разговорник-путеводитель. Русский язык. Москва, 1999. 288 с.

306202. Фідлер А. Оріноко. Видавництво ЦК ЛКСМУ Молодь. Київ, 1959. 359 с.

306203. Раздел 4.2. Развитие институционных форм и инструментов финансирования высшего образования в современных условиях : [особенности финансирования высшего образования за рубежом и в Украине]. . , . С. 224-253.

306204. Силивончик А., Васильева Н. Паси и сохрани : [в Украине продолжает сокращаться рынок агрострахования. Но ситуация небезнадежна]. . , . С. 42-43.

306205. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з теорії ймовірностей і математичній статистиці для студентів транспортного факультету напрямку 6.070101 транспортні технології спеціальностей 8.100.401, 8.100.402, 8.100.403 денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

306206. Черевко О. Університет, спрямований у майбутнє : [історія та сучасність Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького]. . , . С. 7-16.

306207. Раздел 5. Концептуальные основы стратегии развития института высшего образования Украины в соответствии с требованиями экономики знаний. . , . С. 271-340.

306208. Корновенко С. Становлення та розвиток Черкаської школи істориків-аграрників професора Анатолія Морозова : [наукова школа істориків-аграрників]. . , . С. 17-21.

306209. Шевченко В. С. Господарка країни. Політвидав України. Київ, 1987. 64 с.

306210. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 2607-2816

306211. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 2403-2606

306212. Глава 2. Система методів активного навчання. . , . С. 13-23.

306213. Лизогуб В. Розвиток наукової фізіологічної школи імені Михайла Босого: проблеми та перспективи. . , . С. 22-25.

306214. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 2131-2402

306215. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 1865-2130

306216. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 1625-1864

306217. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 1373-1624

306218. Салапатов В., Онищенко Б., Осауленко І. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС : [наводиться коротка довідка з історії створення факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету]. . , . С. 26-30.

306219. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 1137-1372

306220. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 917-1136

306221. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 705-916

306222. Глава 3. Демаркація ділової гри з майстер-класами, тренінгами : [поняття, елементи, особливості проведення]. . , . С. 24-31.

306223. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 489-708

306224. Шпак В., Майборода Г. Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва: історія і сьогодення : [Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького]. . , . С. 31-38.

306225. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 241-486

306226. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1956. С. 1-240

306227. Нінова Т. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук : [підготовка фахівців у галузі біології, хімії та екології, а також якості, стандартизації та сертифікації у Черкаському національному університеті]. . , . С. 39-45.

306228. Земзюліна Н. Навчально-науковий інститут історії філософії : [минуле та сучасне історичної науки в Черкаському національному університеті. Історико-філологічне відділення. Наукові школи]. . , . С. 46-52.

306229. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 2473-2688

306230. Глава 5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності "Фінанси і кредит": загальні положення та прикладні аспекти. . , . С. 41-51.

306231. Швидка Л. Восьмирічний інститут із майже столітньою історією : [навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаського національного університету]. . , . С. 53-58.

306232. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 2249-2472

306233. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 2009-2248

306234. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 1769-2008

306235. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 1553-1768

306236. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 1329-1552

306237. Яценко Т., Туз Л., Дударенко І. Психологічний факультет: традиції і сьогодення : [психологічний факультет Черкаськиого національного університету. Наукова школа Тамари Яценко]. . , . С. 59-64.

306238. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 1073-1328

306239. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 849-1072

306240. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 657-848

306241. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 465-656

306242. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 241-464

306243. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1971. С. 1-240

306244. Богатирьов О., Кляцька Л., Ляшенко Ю. Фізмат ЧНУ: віхи становлення : [навчально-науковий інститут фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем Черкаського національного університету. Наукова школа Н. Тарасенкової]. . , . С. 65-69.

306245. Нечипоренко Л., Хоменко І. Історія становлення навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я : [Черкаський національний університет]. . , . С. 70-75.

306246. Погрібний І. Слово - наша зброя : [професійна підготовка студентів науково-навчального інституту української філології та соціальної комунікації Черкаського національного університету]. . , . С. 76-83.

306247. Бондаренко Т. Функціонування та перспективи розвитку студентського телебачення в контексті задоволення інформаційних потреб медійної аудиторії : [історія створення та особливості функціонування студентського телебачення у Черкаському національному університеті]. . , . С. 84-92.

306248. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 2495-2694

306249. Кононенко Ю., Данильчук Г. З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні : [навчально-науковий інститут економіки і права Черкаського національного університету]. . , . С. 93-100.

306250. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 2273-2496

306251. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 2033-2272

306252. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 1809-2032

306253. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 1369-1584

306254. Архипова С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у рамках програми подвійних дипломів : [досвід з підготовки спеціалістів у Черкаському національному університеті]. . , . С. 101-106.

306255. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 1145-1368

306256. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 897-1144

306257. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 673-896

306258. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 449-664

306259. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 233-448

306260. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1980. С. 1-232

306261. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 2457-2680

306262. Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід. . , . С. 107-114.

306263. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 2233-2456

306264. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 2009-2224

306265. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 1801-2008

306266. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 1577-1800

306267. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 1345-1576

306268. Голиш Г. Інформаційно-просвітницьке осердя університету : [висвітлено найвагоміши сторінки історії та сьогодення наукової бібліотеки ім. М. Максимовича як підрозділу Черкаського національного університету]. . , . С. 115-120.

306269. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 1121-1344

306270. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 889-1120

306271. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 673-888

306272. Глава 1. Деривація "ділова гра": дефініція та суть. . , . С. 7-12.

306273. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 473-672

306274. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 249-472

306275. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1977. С. 1-248

306276. Кірєєва В., Силка О. Бібліотека Черкаського педагогічного інституту в повоєнні роки (1946-1955). . , . С. 121-126.

306277. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 224 c.

306278. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 176 с.

306279. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 176 с.

306280. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 176 с.

306281. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 192 с.

306282. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 176 с.

306283. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 224 с.

306284. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 304 с.

306285. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 208 с.

306286. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 216 с.

306287. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 216 с.

306288. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1992. 208 с.

306289. Сорокин Г. А., Никитина С. А. Русско-французский разговорник. Русский язык. Москва, 1999. 272 с.

306290. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 2289-2496

306291. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 2081-2288

306292. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1865-2080

306293. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1641-1864

306294. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1417-1640

306295. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1241-1416

306296. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1057-1240

306297. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 865-1056

306298. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 665-864

306299. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 425-664

306300. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 209-424

306301. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1984. С. 1-208

306302. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 232 с.

306303. Філіппов В. І. Вимога сучасності. Політвидав України. Київ, 1980. 116 с.

306304. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 216 с.

306305. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 216 с.

306306. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 208 с.

306307. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 176 с.

306308. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. С. 208

306309. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 200 с.

306310. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 224 с.

306311. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 184 с.

306312. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 216 с.

306313. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 200 с.

306314. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1989. 216 с.

306315. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 2465-2672

306316. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 2233-2464

306317. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 2013-2232

306318. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 1789-2012

306319. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 1361-1588

306320. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 1137-1360

306321. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 905-1136

306322. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 641-904

306323. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 433-640

306324. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 217-428

306325. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1976. С. 1-216

306326. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Шаталов В. И. Исследование влияния некоторых конструктивных параметров на устойчивость автомобиля. . , . С. 43-45.

306327. Надольний І. Ф., Андрушенко В. П., Бойченко І. В., Розумний В. П. Філософія. Вікар. Київ, 1997. 584 с.

306328. Бичко І. В., Бичко А. К., Бондар Н. О. Філософія в ідеологічному протиборстві. Політвидав України. Київ, 1984. 159 с.

306329. Філософія на Україні періоду будівництва соціалізму. Наук. думка. Київ, 1980. 179 с.

306330. Голомидов А. М. Исследование характеристик увода шины в ведомом режиме. . , . С. 20-26.

306331. Ковалев В. Ф. Карманный русско-итальянский словарь. Русский язык. Москва, 1999. 336 с.

306332. Бердинских К., Корба Г., Шаповал Е. Решите это немедленно : [НВ сформировало 12 первостепенных задач для нового правительства В.Гройсмана]. . , . С. 18-20.

306333. Філософські проблеми сучасного природознавства. Либідь. Київ, 1991. 119 с.

306334. Філософські проблеми сучасного природознавства. Либідь. Київ, 1991. 110 с.

306335. Філософські проблеми сучасного природознавства. Либідь. Київ, 1991. 116 с.

306336. Голомидов А. М. Исследование устойчивости легкового автомобиля при отрицательном плече обката управляемых колес. . , . С. 128-132.

306337. Шаповал Е. Повышенная доза : [украинские фармацевты уверенно наращивают производство - по 30% в месяц. Их стимулирует обнищание населения, отказывающегося от дорогих импортных лекарств, и государственные эксперименты]. . , . С. 28-31.

306338. Тема 7. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи : [суть, структура, форми роботи, особливості впровадження студентського самоврядування. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів]. . , . С. 139-155.

306339. Тема 8. Теорія і методологія формування компетенцій : [роль компетентного підходу у сучасній вищій освіті. Класифікація компетенцій та управління ними. Поняття і формування економічної компетенції]. . , . С. 156-192.

306340. Голомидов А. М. Исследование характеристик шин легковых автомобилей. . , . С. 121-124.

306341. Бондаревич І. М. "Vita heroica - vita minima": полярні екзистенційні модуси українців. . , .

306342. Голомидов А. М., Стешенко В. П. Карданные шарниры в приводах к ведущим колёсам легковых автомобилей с независимой подвеской. . , . С. 112-113.

306343. Павленко А. Внуки Че Гевары : [конец изоляции Кубы сулит ей размах предпринимательства: рост числа туристов, которые стремятся на Остров свободы, дает толчок бизнесу. В результате в частном секторе уже трудятся 40% работающих граждан]. . , . С. 34-37.

306344. Ділова гра "Планування бюджету молодої сім'ї". . , . С. 180-191.

306345. Голомидов А. М., Золотоверх Г. И., Козырев В. Ф., Коваленко И. И. Об эффективности использования автомобилей с приводом на передние колеса на некоторых внутригородских перевозках. . , . С. 13-16.

306346. Яковина И. Бесконечная история : [впервые за четверть века вступив в прямое вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан проверили друг друга на прочность и заодно дали понять миру, что эта пороховая бочка еще не раз взлетит на воздух]. . , . С. 38-40.

306347. Шама О. Боевая кругосветка : [100 лет назад для участия в боях с австрийцами на стороне Российской империи в Украину прибыл бельгийский бронеавтомобильный дивизион. На родину его бойцы возвращались долгим кружным путем - через Сибирь, Китай и США]. . , . С. 62-65.

306348. Кредісов А. І., Білоус А. О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні. . , . С. 4-15.

306349. Шевченко Л. Перед дзеркалом. Радянський письменник. Київ, 1986. 277 с.

306350. Радіонов Ю. Д. Використання бюджетних коштів в Україні: тенденції, проблеми і шляхи їх вирішення. . , . С. 16-27.

306351. Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення : [з урахуваням світового досвіду]. . , . С. 28-43.

306352. Орлова В. К., Кафка С. М. Облік і оподаткування доданої вартості. . , . С. 44-51.

306353. Пасхавер Б. Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції : [період з 1950-2014рр]. . , . С. 52-66.

306354. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. Вентурі. Київ, 1995. 256 с.

306355. Шевченко Т. Г. Повна збірка творів. Держвидав України. Київ, 1949. 649 с.

306356. Шевченко Т. Г. Повна збірка творів. Держвидав України. Київ, 1949. 639 с.

306357. Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. Русский язык. Москва, 1998. 1024 с.

306358. Мельник Т. М., Думікян М. М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг. . , . С. 67-75.

306359. Шевченко Т. Г. Твори. Дніпро. Київ, 1970. 415 с.

306360. Брус С. І., Бублик Є. О. Політика кількісного пом'якшення у США та ЄС: особливості, ризики, перспективи : [нетрадиційним засобом грошово-кредитної політики, що використовуються центральними банками для стимулювання зростання національної економіки]. . , . С. 76-95.

306361. Шевченко Т. Г. Драматичні твори, повісті. В. А .Н .К .. Київ, 1949. 477 с.

306362. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу "Механізований інструмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 16 с.

306363. Шевченко Т. Г. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. Радянська школа. Київ, 1960. 455 с.

306364. Шевченко Т. Г. Катерина. Дніпро. Київ, 1972. 52 с.

306365. Фіцджеральд Ф. С. Великий Гетсбі. Ніч лагідна. Дніпро. Київ, 1982. 172 с.

306366. Стрелец А. Оптимизация транспортной логистики и инфраструктуры компании - в основе управления логистикой компании "Нова пошта". . , . С. 21-23.

306367. Перебийніс В. І., Перебийніс О. В. Транспортна логістика: основні теоретичні засади. . , . С. 24-32.

306368. Шевченко Т. Г. Кобзар. Дніпро. Київ, 1966. 623 с.

306369. Лобанов Н. Логистическое управление внутригородскими поставками в мегаполисе. . , . С. 38-44.

306370. Колмачихин Ю. Чем выгодны современные транспортные технологии? : [сейчас бизнесу стало выгодно иметь высокотехнологичную систему транспортной логистики, поддающуюся реальному управлению и контролю]. . , . С. 45-49.

306371. Разгуляев В. Как получить правильные скидки на доставку : [транспортная логистика, скидки на доставку товаров]. . , . С. 50-61.

306372. Степченков Я. Управление затратами. Склад. Нормирование расхода пленки. . , . С. 62-66.

306373. Ус І. В обхід Росії : [альтернативний маршрут Шовкового шляху]. . , . С. 12-13.

306374. Шевченко Т. Г. Кобзар. Дніпро. Київ, 1974. 622 с.

306375. Волобуєва О., Сабельникова Т. Звитяжний шлях вишу - переселенця : [Донецькому юридичному інституту 55 років]. . , . С. 16-17.

306376. Шевченко Т. Г. Кобзар. Дніпро. Київ, 1976. 622 с.

306377. Бобро Д. Як нам жити з Чорнобилем? : [опис чорнобильської катастрофи, її наслідки, сучасні ризики]. . , . С. 21-24.

306378. Перга Т. Нові акценти екологічної безпеки: політика ЄС з адаптації до змін клімату. . , . С. 26-29.

306379. Шевченко Т. Г. Малий Кобзар. Дитвидав УРСР. Київ, 1961. 335 с.

306380. Третьяков В. До питання про право Європейського Союзу як самостійної галузі права. . , . С. 29-31.

306381. Нестерович В. Іноземне мовлення США в системі американської публічної дипломатії : [на прикладі таких інформаційних служб, як "Голос Америки", "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода", Радіо Вільна Азія", "Близькосхідні мережі мовлення", "Радіо та телебачення Марті]. . , . С. 32-36.

306382. Шевченко Т. Г. Мистецька спадщина. Вид-во АН УРСР. Київ, 1963. 174 с.

306383. Бризіцький М. Доцільність прийняття в Україні спеціального закону про лобіювання : [лобіювання є насамперед інформаційним впливом на суб'єкта публічної влади]. . , . С. 36-38.

306384. Шевченко Т. Г. Повісті. В. А .Н .К .. Київ, 1949. 472 с.

306385. Малиновська О. Зарубіжний досвід реалізації виборчого права громадян за кордоном та можливості його застосування в Україні. . , . С. 39-43.

306386. Савчин М. Конституційні інновації та вірність конституції : [вірність конституції та конституційна традиція у світлі інтеграційних процесів]. . , . С. 44-47.

306387. Потєхін О. Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України. . , . С. 47-49.

306388. Тютюнник В., Горовенко В. Засади демократичного цивільного контролю у сфері національної безпеки і оборони України: стан та напрями оновлення. . , . С. 50-52.

306389. Шморгун О. Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці : [розкрито базові геополітичні мотиви поведінки Росії і Заходу що до України]. . , . С. 53-56.

306390. Костров В. Про перспективи впровадження цифрового радіо в Україні. . , . С. 58-59.

306391. Фіш Т. Пастка. Рад. письменник. Київ, 1964. 198 с.

306392. Флобер Г. Твори. Дніпро. Київ, 1987. 587 с.

306393. Флобер Г. Твори. Дніпро. Київ, 1987. 655 с.

306394. Програма нормативної навчальної практики "Університетська освіта" для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" (0305) напряму підготовки "Фінанси і кредит" (6.030508) та "облік і аудит" (6.030509). . , . С. 192-201.

306395. Фолкнер В. Крадій та інші твори. Дніпро. Київ, 1972. 510 с.

306396. Шевчук О. Горобиної ночі. Дитвидав. Київ, 1960. 232 с.

306397. Фолкнер В. Червоне листя. Дніпро. Київ, 1978. 368 с.

306398. Голомидов А. М., Ересько В. А., Борисенко Г. В. Управляемость и устойчивость автомобилей в круговом движении на скользких дорогах. . , . С. 134-136.

306399. Фоменко В. Г. Звідки ця назва?. Промінь. Дніпропетровськ, 1969. 102 с.

306400. Формування і використання бібліотечних фондів. Наукова думка. Київ, 1984. 159 с.

306401. Франко І. Твори. [АН УРСР]. Київ, 1951. 479 с.

306402. Франко І. Я. Твори. [АН УРСР]. Київ, 1951. 479 с.

306403. Франко І. Я. Твори. [АН УРСР]. Київ, 1951. 457 с.

306404. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1952. 425 с.

306405. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1952. 467 с.

306406. Голомидов А. М. Влияние угловой жесткости подвески и стабилизатора поперечной устойчивости на поворачиваемость автомобиля. . , . С. 124-127.

306407. Стефаник В. С. Вибрані твори. Д.В.Х.Л.О.. Київ, 1949. 274 с.

306408. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1953. 574 с.

306409. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1953. 567 с.

306410. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1954. 469 с.

306411. Франко І. Я. Твори. Держлітвидав. Київ, 1955. 461 с.

306412. Франко І. Я. Твори. Дніпро. Київ, 1981. 533 с.

306413. Франко І. Я. Твори. Дніпро. Київ, 1981. 495 с.

306414. Patlasov O. Y. Transformations of labor markets theories in response to new trends in human resources management = Трансформація теорій ринку праці як реакція на нові тренди в управлінні людськими ресурсами. . , . P. 8-15.

306415. Половенко Л. П., Степова С. В. Ефективне управління як основа економічного розвитку. . , . С. 16-22.

306416. Gress M., Lipkova L., Harakal'ova L. EU enlargement 2004 - ten years after = Розширення ЄС 2004 року - 10 років потому. . , . P. 23-30.

306417. Франко І. Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. Держполітвидав. Київ, 1956. 497 с.

306418. Франко І. Я. Вибрані твори. Дніпро. Київ, 1969. 511 с.

306419. Франко І. Я. Борислав сміється. Каменяр. Львів, 1975. 246 с.

306420. Irjajayanti M., Mulyono A., Sari P. A. Indonesian SMEs readiness for ASEAN Economic Community = Готовність малого та середнього бізнесу Індонезії до АЕС : [АЕС - те ж саме, що АСЕАН]. . , . P. 31-38.

306421. Франко І. Я. Вічний революціонер. Дніпро. Київ, 1978. 144 с.

306422. Франко І. Я. Каменярі. Веселка. Київ, 1971. 302 с.

306423. Шевчук В. А. Терновий світ. Радянський письменник. Київ, 1986. 574 с.

306424. Франко І. Я. Коли ще звіри говорили. Аверс. Львів, 2000. 88 с.

306425. Шевчук В. А. Феникс. Радянський письменник. Київ, 1988. 246 с.

306426. Медовар Л. Б., Стовпченко А. П., Кайда П. Н., Полишко А. А., Моцный В. В., Гладилин С. Ю. Новый подход к улучшению качества заготовки для производства высокопрочных рельсов. . , . С. 7-15.

306427. Биктагиров Ф. К., Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Грищенко Т. И. Электрошлаковая наплавка меди. . , . С. 16-20.

306428. Франко І. Я. Лель і Полель. Молодь. Київ, 1961. 209 с.

306429. Григоренко Г. М., Ахонин С. В., Лобода П. И., Григоренко С. Г., Северин А. Ю. Березок В. А., Богомол Ю. И. Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава. . , . С. 21-25.

306430. Шевчук В. О. Три листки за вікном. Радянський письменник. Київ, 1986. 587 с.

306431. Франко І. Я. Мойсей; Перехресні стежки. Наук. думка. Київ, 2001. 384 с.

306432. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 72 с.

306433. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 32 с.

306434. Шевчук В. О. У череві апокаліптичного звіра. Український письменник. Київ, 1995. 205 с.

306435. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2016. 72 с.

306436. Микитчик А. В., Рудой Ю. Э.,Грушецкий И. В., Ахтырский А. О., Романенко С. М. Влияние многослойных конденсационных покрытий на характеристики демпфирования титанового сплава ВТ-6. . , . С. 26-31.

306437. Шейко И. В., Григоренко Г. М., Шапоалов В. А. Легирование сталей и сплавов азотом из дуговой плазмы: теория и практика (Обзор. Часть 1). . , . С. 32-37.

306438. Шейнер Д. Лихо доктора Лорейса. Довговухий фламандець. Молодь. Київ, 1973. 175 с.

306439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Додаток до лекцій з математики (обов'язкові домашні завдання) для слухачів підготовчих курсів спеціальностей технічного напрямку усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

306440. Франко І. Я. Не спитавши броду. Наукова думка. Київ, 1966. 242 с.

306441. Шемшученко Ю. С. Державний і громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища. Знання. Київ, 1980. 48 с.

306442. Франко І. Я. Перехресні стежки. Держлітвидав. Київ, 1956. 333 с.

306443. Шепель В. М. Сповідь перед синами. Молодь. Київ, 1971. 232 с.

306444. Франко І. Я. Повісті. Дніпро. Київ, 1971. 470 с.

306445. Франко І. Я. Поезії. Держхудвидав. Київ, 1956. 586 с.

306446. Франко І. Я. Поезія та драматичні твори. Каменяр. Львів, 1977. 200 с.

306447. Григоренко Г. М., Шейко И. В., Козин Р. В., Помарин Ю. М. Взаимодействие двухатомных газов с медью в условиях плазменного нагрева. . , . С. 38-43.

306448. Шервашідзе-Маріані А. Дочка Прометея. Мистецтво. Київ, 1972. 76 с.

306449. Дубоделов В. И., Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. Инновационные подходы и гибкие решения для разливки металла на металлургических микро-заводах. . , . С. 44-50.

306450. Устинов А. И., Фесюн Е. В., Мельниченко Т. В., Хохлова Ю. А. Деформационное поведение вакуумных конденсатов меди и никеля в наноструктурированном состоянии. . , . С. 51-57.

306451. Богаченко А. Г., Мищенко Д. Д., Брагинец В. И., Галинич В. И., Нейло И. А., Лютый А. П., Фридман М. А. Экономия электроэнергии на дуговых сталеплавильных печах постоянного тока с графитированными фитильными электродами. . , . С. 58-64.

306452. Шергін С. О. Зоря над Меконгом. Політвидав України. Київ, 1986. 167 с.

306453. Delmdahl R. Ultraviolet laser cleaning of carbon fiber composites = Ультрафиолетовая лазерная очистка углепластиков. . , . P. 3-8.

306454. Франко І. Я. Правда про батька. Дніпро. Київ, 1966. 283 с.

306455. Францоз К. За правду. Дніпро. Київ, 1972. 351 с.

306456. Українська літературна енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1988. 536 с.

306457. Французські народні казки. Веселка. Київ, 1978. 151 с.

306458. Голомидов А. М. Влияние развесовки, увода шин и сопротивления качению на проворачиваемость автомобиля при передних или задних ведущих колесах. . , . С. 129-140.

306459. Шишкина Ю. А., Баглюк Г. А., Курихин В. С., Вербило Д. Г. Влияние схемы деформации на структуру и свойства горячештампованных алюмоматричных композитов. . , . С. 9-17.

306460. Голомидов А. М., Козырев В. Ф., Коваленко И. И. О стабилизации управляемых колес переднеприводного автомобиля. . , . С. 134-136.

306461. Приходько И. Ю., Дедик М. А., Гогаев К. А., Воропаев В. С., Иценко А. И. Оптимизация параметров процесса несимметричной прокатки порошка титана с использованием метода конечных элементов. . , . С. 17-25.

306462. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

306463. Скороход В. В. Наука о спекании: эволюция идей, достижения, текущие проблемы и новые тенденции. II. Проблема активного спекания, работы раннего периода. . , . С. 26-40.

306464. Голомидов А. М. Некоторые вопросы теории поворота легковых автомобилей типа "Запорожец". . , . С. 21-29.

306465. Цукренко В. В., Рубан А. К., Редько В. П., Дудник Е. В. Влияние микродобавки СоО на свойства нанокристаллического порошка в системе ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3. . , . С. 41-50.

306466. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Брылев В. В., Козырев В. Ф. Исследование нагрузочных режимов в приводах на ведущие колеса автомобиля "Запорожец". . , . С. 144-149.

306467. Українська літературна енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1990. 573 с.

306468. Гриневич Л. Важливо почати зміни в українській школі вже сьогодні : [інтерв'ю з Л. Гриневич, міністром освіти і науки України / записав М. Короденко]. . , . С. 4-5.

306469. Зализняк А. А. Краткий русско-французский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1978. 496 с.

306470. Українська математична бібліографія. 1917-1960. АН УРСР. Київ, 1963. 382 с.

306471. Українська національна символіка. Знання УРСР. Запоріжжя, 1990. 26 с.

306472. Українська новелістика кінця 19 - початку 20 ст.. Наукова думка. Київ, 1989. 688 с.

306473. Попов А. А. Деловая поездка в Германию. Лист. Москва, 2000. 336 с.

306474. Українська радянська бібліографія. Вища школа. Київ, 1980. 264 с.

306475. Черепанов И. М., Стешенко В. П., Голомидов А. М. Некоторые особенности конструкций и результаты испытаний на проходимость автомобиля ЗАЗ-969. . , . С. 3-9.

306476. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Брылев В. В., Козырев В. Ф. О выборе рационального распределения веса автомобиля по осям с приводом на передние колеса. . , . С. 9-21.

306477. Гарбуз В. В., Кузьменко Л. М., Суворова Л. С., Петрова В. А., Силинская Т. А., Шацких С. К. Количественное определение методом избирательного окисления наноформ свободного углерода в порошках карбида бора. . , . С. 50-57.

306478. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1959. 639 с.

306479. Шерех Ю. Пороги Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологі ї. Фоліо. Харків, 1998. 366 с.

306480. Голомидов А. М., Бутенко Б. И., Стешенко В. П. Оценка плавности хода и конструктивные особенности подвески автомобиля ЗАЗ-966. . , . С. 150-156.

306481. Шерех Ю. Пороги Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологі ї. Фоліо. Харків, 1998. 430 с.

306482. Черепова Т. С., Дмитрієва Г. П. Дослідження високотемпературної твердості порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану. . , . С. 58-64.

306483. Гребенок Т. П., Дубовик Т. В., Ковальченко М. С., Клочков Л. А., Рогозинская А. А., Субботин В. И. Структура и свойства керметов на основе карбида титана с добавкой других карбидов. . , . С. 65-72.

306484. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Брылев В. В. Некоторые вопросы проходимости автомобиля с передними ведущими колесами. . , . С. 118-123.

306485. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Физматлит. Москва, 2001. 496 с.

306486. Фріч А. В. Високий мисливець: пригоди серед індіанців кадувеїв. Молодь. Київ, 1979. 300 с.

306487. Шестопалов Г. Г. За єдиним планом. Знання. Київ, 1965. 32 с.

306488. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 2089-2252

306489. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1960. 575 с.

306491. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Брылев В. В., Борисенко Г. В., Клозырев В. Ф. Оценка рекомендуемого соотношения давлений воздуха в шинах передних и задних колес автомобиля ЗАЗ-966В. . , . С. 91-94.

306492. Kilic M., Ozyurek D., Tuncay T. Dry sliding wear behaviour and microstructure of the W-Ni-Fe and W-Ni-Cu heavy alloys produced by powder metallurgy technique = Характер изнашивания при сухом трении и микроструктура твердых сплавов W-Ni-Fe и W-Ni-Cu, полученных... [см. аннотацию]. . , . P. 73-84.

306493. Стешенко В. П., Голомидов А. М. О выборе рациональных размеров и компоновочной схемы легкового автомобиля малого класса. . , . С. 12-14.

306494. Крикля Л. С., Корниенко К. Е., Хоружая В. Г., Петюх В. М., Дума Л. А., Соболев В. Б. Строение сплавов и диаграмма фазовых равновесий системы Hf-Ru-Rh. III. Поверхность солидуса частичной системы Ru-HfRu-HfRh-Rh. . , . С. 85-96.

306495. Козырев В. Ф., Голомидов А. М. Определение реакций на колеса автомобиля в общем случае движения. . , . С. 32.

306496. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1960. 576 с.

306497. Голомидов А. М. Влияние некоторых конструктивных параметров на управляемость. . , . С. 29-30.

306498. Лакиза С. М., Тищенко Я. С., Лопато Л. М. Політермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3-HfO2-La2O3. . , . С. 96-103.

306499. Шибик М. О. Білий дім закриває Америку. Політвидав України. Київ, 1982. 278 с.

306500. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1721-1910

306501. Брылев В. В., Голомидов А. М. Управляемость и устойчивость автомобиля "Запорожец" при торможении. . , . С. 30-31.

306502. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1541-1720

306503. Шевченко М. О., Березуцький В. В., Іванов М. І., Судавцова В. С. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Al-Pr. . , . С. 104-118.

306504. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1341-1540

306505. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1961. 560 с.

306506. Ширман О. О. Філософія миру проти філософії агресії і війни. Політвидав України. Київ, 1982. 105 с.

306507. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1141-1340

306508. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 953-1138

306509. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 769-952

306510. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1961. 560 с.

306511. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 577-768

306512. Ремез М. В., Подрезов Ю. М., Бондар А. А., Вітусевич В. Т., Хехт У., Вобліков В. М., Циганенко Н. І., Євич Я. І., Великанова Т. Я. Структура та властивості сплавів на основі TiAl, легованих ніобієм та хромом. . , . С. 119-140.

306513. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 385-576

306514. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 193-384

306515. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1-192

306516. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Methodical directions to laboratory works execution on the discipline of "EEA Automated Designing" for specialty 141 Power Engineering, Electrical Engineering and Electrical Mechanics students. ZNTU. Zaporozhye, 2016. 82 р.

306518. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1961. 571 с.

306519. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Козырев В. Ф. Оценка эксплуатационных показателей автомобиля с приводом на передние колеса по энергетическим затратам. . , . С. 1-4.

306520. Фролкін М. М. В лещатах соцально-економічних протиріч. Знання. Київ, 1983. 47 с.

306521. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1962. 576 с.

306522. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 2121-2304

306523. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1901-2120

306524. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1677-1900

306525. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Methodical directions to discipline designing execution on the discipline "The principles of Power Electronics" for specialty 141 Power Engineering, Electrical Engineering and Electrical Mechanics students. ZNTU. Zaporozhye, 2016. 16 р.

306526. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1485-1676

306527. Вербицкая Т. И., Фигурная Е. В., Вербицкая М. Ю., Владимирский И. А., Сидоренко С. И., Павлова Е. П., Макогон Ю. Н. Влияние меди на формирование упорядоченной фазы L1о (FePt) в наноразмерных пленках Fe50Pt50/Cu/Fe50/Pt50 на подложках SiO2/Si(001). . , . С. 141-146.

306528. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Methodical directions to laboratory works execution on the discipline of "Principles of Power Electronics" for specialty 141 Power Engineering, Electrical Engineering and Electrical Mechanics students. ZNTU. Zaporozhye, 2016. 22 р.

306529. Фролкін М. М. Паризька комуна і Україна. Наук. думка. Київ, 1971. 67 с.

306530. Гнесин Г. Г. Железный век: зарождение и развитие черной металлургии. . , . С. 147-160.

306531. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1321-1484

306532. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1125-1320

306533. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 933-1124

306534. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Methodical directions to laboratory works execution on the discipline of Modelling of Electromechanical Systems for specialty 141 Power Engineering, Electrical Engineering and Electrical Mechanics students for all study forms. ZNTU. Zaporozhye, 2016. 68 р.

306535. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 741-932

306536. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1962. 576 с.

306537. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 585-740

306538. Фронт без перемир'я. Прапор. Харків, 1986. 173 с.

306539. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 401-584

306540. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 209-398

306541. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1962. 568 с.

306542. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1953. С. 1-208

306543. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи силової електроніки для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 16 с.

306544. Футбол-76. Здоров'я. Київ, 1976. 72 с.

306545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 24 с.

306546. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 1469-1596

306547. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 1293-1466

306548. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 1149-1290

306549. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 72 с.

306550. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 35 с.

306551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація проектування ЕЕА" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

306552. Кухарская Н. А. Зона свободной торговли Украина - ЕС: перспективы и риски имплементации. . , . С. 39-47.

306553. Malovychko S. V. General trends and features of demand at electronic trade markets worldwide = Загальні тенденції та особливості попиту на ринках електронної торгівлі різних країн світу. . , . P. 48-54.

306554. Волошенко А. В. Необхідність та шляхи запобігання і протидії економічній корупції в Україні. . , . С. 55-65.

306555. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Борисенко Г. В., Лях В. К. Исследование процессов движения автомобиля с передними ведущими колесами на подъем. . , . С. 99-103.

306556. Футбол. Правила гри. Здоров'я. Київ, 1976. 40 с.

306558. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1962. 576 с.

306559. Фучеджієв Д. Вовчі сни. Рад. письменник. Київ, 1964. 143 с.

306560. Фучік Ю. Репортаж, писаний під шибеницею. Молодь. Київ, 1971. 111 с.

306561. Голомидов А. М. Влияние привода к управляемым ведущим колесам на нагрузочные режимы в трансмиссии. . , . С. 64.

306562. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1963. 592 с.

306563. Фюман Ф. Пісня про нібелунгів. Веселка. Київ, 1989. 158 с.

306565. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1963. 576 с.

306566. Голомидов А. М., Стешенко В. П. Результаты исследований эксплуатационных показателей легкового автомобиля с приводом на передние колеса в горной местности. . , . С. 189-194.

306567. Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двочначні). Вид. кн. палати УРСР. Харків, 1961. 46 с.

306568. Харитонов В. Л. Лютнева революція 1917 року на Україні. Вид. ун-ту. Харьків, 1966. 258 с.

306569. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1963. 564 с.

306570. Харитонов Е. О. Житло: за принципом соціальної справедливості. Т-во Знання УРСР. Київі, 1990. 48 с.

306571. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, [1963]. 592 с.

306572. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1964. 592 с.

306573. Харківський бібліотечний інститут Учені записки. [Харьківс. бібл. ін-т]. Харків, 1960. 164 с.

306574. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1964. 632 с.

306575. Харківський художній музей. Мистецтво. Київ, 1977. 16 с.

306576. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему "Розрахунок та проектування гібридних контакторів змінного струму" для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.050702 спеціальності 7(8).05070201 "Електричні машини і апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 50 с.

306577. Gryshova I. Y., Mityay V., Kuzhel V. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets = Стабільність конкурентоспроможного стану агропромислового комплексу України на внутрішніх і зовнішніх ринках. . , . P. 66-72.

306578. Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1965. 807 с.

306579. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Борисенко Г. В. Исследование процесса поворота легкового автомобиля с передними ведущими колесами. . , . С. 15-17.

306580. Хвильовий М. Новели. Оповідання. Повість про санаторну зону. Вальдшнепи. Поетичні твори. Памфлети. Наукова думка. Київ, 1995. 816 с.

306581. Draskovic M., Lakic S. Implications of low inflation in Montenegro = Можливі наслідки низької інфляції в Чорногорії. . , . P. 73-79.

306582. Хейердал Т. Аку-Аку. Молодь. Київ, 1959. 328 с.

306583. Шиян А. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 560 с.

306584. Хейердал Т. Подорож на "Кон-Тікі": на плоту від Перу до Полінезії. Рад. письменник. Київ, 1956. 346 с.

306585. Українська радянська енциклопедія. Алфавітний покажчик. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1968. 580 с.

306586. Шиян А. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 545 с.

306587. Шиян А. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 680 с.

306588. Шиян А. Твори. Дніпро. Київ, 1976. 688 с.

306589. Хемінгуей Е. Весняні потоки. Каменяр. Львів, 1970. 112 с.

306590. Українська радянська енциклопедія. Алфавітний предметно-іменний покажчик. Гол. ред. Укр. Рад. енциклопедії. Київ, 1968. 579 с.

306591. Хемінгуей Е. За рікою в затінку дерев. Рад. письменник. Київ, 1961. 257 с.

306592. Korenova D., Cepelova A. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations = Фактори впливу на процесний менеджмент та операційну ефективність організацій державного управління. . , . P. 80-88.

306593. Українська радянська поезія. Дніпро. Київ, 1978. 440 с.

306594. Хемінгуей Е. За рікою в затінку дерев. Рад. письменник. Київ, 1968. 252 с.

306595. Шіллер Ф. Вільгельм Телль. Радянська школа. Київ ; Львів, 1949. 204 с.

306596. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 1005-1148

306597. Хемінгуей Е. Старий і море. Рад. школа. Київ, 1971. 68 с.

306598. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 869-1004

306599. Шіллер Ф. Розбійники. Радянська школа. Київ ; Львів, 1948. 92 с.

306600. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 733-868

306601. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 617-732

306602. Leshcheva M., Ivolga A. G., Labenko O. M. Regulation of demand at agrifood market as a direction of policy = Регулювання попиту на агропродовольчому ринку як напрямок аграрної політики. . , . P. 89-97.

306603. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 505-616

306604. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 385-504

306605. Шіллер Ф. Розбійники. Мистецтво. Київ, 1953. 203 с.

306606. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 257-384

306607. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 129-256

306608. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1951. С. 1-126

306609. Українська республіканська партія. Фонд Демократии. Київ, 1996. 274 с.

306610. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 1421-1524

306611. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 1293-1420

306612. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 1177-1292

306613. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 1065-1176

306614. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 934-1064

306615. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 801-932

306616. Lipych L. G., Ivashko O. A., Mostenets S. V. Approaches to profit and cost management system of households within national economy = Формування системи управління доходами та витратами домогосподарств в національній економіці. . , . P. 98-108.

306617. Шкільний меридіан. Реклама. Київ, 1976. 208 с.

306618. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 673-800

306619. Хемінгуей Е. Фіеста. По кому подзвін. Вища школа. Київ, 1984. 518 с.

306620. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 549-672

306621. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 425-548

306622. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 277-424

306623. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 153-276

306624. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1959. С. 1-152

306625. Хеммет Д. Мальтійський сокіл. Молодь. Київ, 1972. 148 с.

306626. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 1381-1524

306627. Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Політвидав. Київ, 1964. 72 с.

306628. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 1261-1380

306629. Шлапак Л. Я. Полум'яний сурмач. Знання. Київ, 1982. 48 с.

306630. Madiawati P. N., Pradana M. Celebrity and halal certificates factors influence on customers' buying interest = Відомі люди в рекламі та халяльна сертифікація як фактори впливу на зацікавленість споживачів. . , . P. 109-116.

306631. Фольклорний збірник Матвія Немиса. Вид. фонд вл. Мстислава. Саут-Бавнд-Брук, 1985. 60 с.

306632. Антонова О. М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ. . , . С. 117-126.

306633. Шлемкевич М. Загублена українська людина. Фенікс. Київ, 1992. 168 с.

306634. Бараш Ю. С. Теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності туристичних подорожей з використанням вузькоколійної залізниці. . , . С. 127-133.

306635. Хижняк А. А. Запорізька область. Рад. школа. Київ, 1959. 126 с.

306636. Шліпченко С. Архітектурні принципи постмодернізму. Всесвіт. Київ, 2000. 240 с.

306637. Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Держполітвидав. Київ, 1969. 541 с.

306638. Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Держполітвидав. Київ, 1969. 632 с.

306639. Хижняк А. Ф. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 580 с.

306640. Шляхом, осяяним Леніним. Наукова думка. Київ, 1969. 411 с.

306641. Хижняк А. Ф. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 618 с.

306642. Українська Радянська соціалістична республіка. Політвидав. Київ, 1974. 49 с.

306643. Шмаль Р. Кожний ранок несе прохолоду. Радянський письменник. Київ, 1964. 275 с.

306644. Хижняк А. Ф. Іменням Леніна єдині. Політвидав України. Київ, 1968. 160 с.

306645. Українська РСР, 1983. Техніка. Київ, 1983. 335 с.

306646. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 1137-1260

306647. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 1009-1136

306648. Шморгун О. О. Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). [б. в.]. Київ, 1994. 100 с.

306649. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 881-1008

306650. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 745-880

306651. Грищенко І. М. Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України : [економічна ефективність освіти. Освітній продукт, його зміст і структура. Освітній процес]. . , . С. 134-141.

306652. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 601-744

306653. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 465-600

306654. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 365-464

306655. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 249-364

306656. Українська РСР, 1986. Техніка. Київ, 1987. 495 с.

306657. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 129-248

306658. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1960. С. 1-128

306659. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

306660. Українська РСР, 1990. Техніка. Київ, 1991. 222 с.

306661. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

306662. Банківська справа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

306663. Хижняк А. Ф. Київська прелюдія. Дніпро. Київ, 1983. 255 с.

306664. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2016. 44 с.

306665. Голомидов А. М., Стешенко В. П. Некоторые особенности конструкции подвески автомобиля ЗАЗ-966. . , . С. 16-18.

306666. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 86 с.

306667. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 174 с.

306668. Забуранна Л. В., Нідзельська Т. Л. Методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. . , . С. 142-150.

306669. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 174 с.

306670. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

306671. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2016. 80 с.

306672. Психологія і суспільство. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2016. 138 с.

306673. Іванова В. В. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на туристичних підприємствах. . , . С. 151-156.

306674. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 56 с.

306675. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2016. 72 с.

306676. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 52 с.

306677. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2016. 130 с.

306679. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 100 с.

306680. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 108 с.

306681. Голомидов А. М. Результаты исследования одноцилиндрового дизеля на режимах разгона. . , . С. 55-63.

306682. Голомидов А. М., Кострома В. В. Температура атмосферного воздуха и рабочий процесс дизельного двигателя. . , . С. 65-72.

306684. Українська РСР в період громадянської війни. 1917-1920. Політвидав України. Київ, 1967. 475 с.

306685. Голомидов А. М. Измерение крутящих моментов тензометрами. . , . С. 85-90.

306687. Голомидов А. М. О сцеплении полугусеничного движетеля с почвой. . , . С. 109-115.

306688. Грешта В. Л., Кононенко Ю. І., Лазечний І. М., Лисиця О. В., Трикоз Г. Г. Методи локальної поверхневої обробки та методи відновлення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 115 с.

306689. Грешта В. Л., Климов О. В., Лисиця О. В., Степанова Л. П. Кольорові метали і сплави. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 336 с.

306690. Шморгун П. М. Карл Маркс і Україна. Знання. Київ, 1968. 95 с.

306692. Климов О. В, Кононенко Ю. І., Грешта В. Л. Сталі та сплави з особливими властивостями. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 315 с.

306693. Шморгун П. М. 1905-й рік на Україні. Політвидав України. Київ, 1980. 134 с.

306694. Голомидов А. М. О возможности повышения сцепных свойств трактора ДТ-14 в условиях низких проходимостей. . , . С. 82-85.

306695. Шовкуненко О. О.. Харк. держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР. Харків, 1958. 8 с.

306696. Шпаков А. Олександр Олександрович Мурашко. Держмузвидав УРСР. Київ, 1959. 26 с.

306697. Українська РСР на міжнародній арені. Політвидав. Київ, 1984. 549 с.

306698. Українська РСР на міжнародній арені. Політвидав України. Київ, 1988. 618 с.

306699. Хижняк А. Ф. Тамара. Молодь. Київ, 1976. 198 с.

306700. Українська РСР в період громадянської війни. 1917-1920. Політвидав України. Київ, 1968. 423 с.

306701. Інженер-машинобудівник. . , 2016. 4 с.

306702. Співробітництво ЗНТУ з технічним університетом Брно. . , . С. 2.

306703. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1964. С. 1913-2088

306704. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 216 с.

306705. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 216 с.

306706. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 192 с.

306707. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 184 с.

306708. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 208 с.

306709. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 200 с.

306710. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 192 с.

306711. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 256 с.

306712. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 208 с.

306713. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 208 с.

306714. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 224 с.

306715. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1990. 224 с.

306716. Щербина В. В., Колесник Ф. И., Кузьменко В. А., Юдин В. П. Антифрикционные и конструкционные материалы на базе углерод-полимерных композиций (УПК). . , . С. 106-107.

306717. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 2645-2800

306718. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 2357-2644

306719. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 2093-2356

306720. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 1853-2092

306721. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 1621-1852

306722. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 1365-1620

306723. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 1129-1364

306724. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 921-1128

306725. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 681-920

306726. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 437-680

306727. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 225-436

306728. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1958. С. 1-224

306729. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 1341-1468

306730. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 1217-1340

306731. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 985-1088

306733. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 865-984

306734. Українська РСР в період громадянської війни. 1917-1920. Політвидав України. Київ, 1970. 463 с.

306735. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 761-864

306736. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 653-760

306737. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 525-652

306738. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 441-524

306739. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 297-440

306740. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 153-296

306741. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1949. С. 1-152

306742. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1905-2096

306743. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1709-1904

306744. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1533-1708

306745. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1409-1532

306746. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1249-1406

306747. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1097-1218

306748. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 905-1096

306749. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 729-904

306750. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 553-728

306751. Український правопис. АН УРСР. Київ, 1960. 272 с.

306752. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 369-552

306753. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 193-368

306754. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1952. С. 1-178

306755. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1989. 176 с.

306756. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1989. 168 с.

306757. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1989. 176 с.

306758. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1989. 184 с.

306759. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1989. 176 с.

306760. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 184 с.

306761. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 176 с.

306762. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 168 с.

306763. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 168 с.

306764. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 168 с.

306765. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1988. 176 с.

306766. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 176 с.

306767. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 176 с.

306768. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 184 с.

306769. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 163 с.

306770. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 176 с.

306771. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1987. 176 с.

306772. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, .

306773. Козаченко Д. М., Верлан Ф. І., Кутателадзе О. Д. Проблеми розвитку приватної припортової залізничної інфраструктури в Україні. . , . С. 157-166.

306774. Kozubikova L. Differences in innovativeness and rick-taking between microenterprises and smes: Czech Republsk case study = Різниця в інноваційності та сприйнятті ризиків між мікро-малими та середніми підприємствами: за даними Чеської Республіки. . , . P. 167-177.

306775. Хижняк П. К. Особливий комуністичний. Молодь. Київ, 1974. 261 с.

306776. Журнал прикладной химии. Наука. Ленинград, .

306778. Хінкулов Л. Ф. Письменник жив у Києві. Дніпро. Київ, 1982. 349 с.

306779. Хмельницький М. С. Расизм за багнетами неоколоніалізму. Політвидав України. Київ, 1982. 121 с.

306780. Шрайер В. Жовта акула. Радянський письменник. Київ, 1973. 235 с.

306781. Хокей-80/81. Здоров'я. Київ, 1980. 56 с.

306782. Шрайер В. Операція "Сандерсторм". Дніпро. Київ, 1974. 639 с.

306783. Холодюк Л. Й. Браслет із знаком лева. Червона калина. Львів, 2000. 466 с.

306784. Niemets L. M., Sokolenko A. V., Mazuriva A. V. Shopping centers as a part of megacity's tourism infrastructure (socio-geograpnical aspect) = Торговельно-розважальні центри як об'єкти туристичної привабливості великого міста (суспільно-географічний аспект) : [на прикладі Харкова]. . , . P. 178-185.

306785. Хоменко Н. Ходить щастя недалечко. Молодь. Київ, 1960. 282 с.

306786. Штеменко С. М. Генеральний штаб у роки війни. Політвидав України. Київ, 1983. 439 с.

306787. Штеменко С. М. Генеральний штаб у роки війни. Політвидав України. Київ, 1980. 479 с.

306788. Полінкевич О. М. Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. . , . С. 186-190.

306789. Штеменко С. М. Генеральний штаб у роки війни. Політвидав України. Київ, 1968. 398 с.

306790. Хоменко О. Дороговкази правди і краси. Знання. Київ, 1965. 48 с.

306791. Кузьменко В. А., Штомпель Н. Н. Исследование нагруженности ходовой системы гусеничного погрузчика. . , . С. 30-31.

306792. Штокало Й. З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади. АН УРСР. Київ, 1958. 81 с.

306793. Штунюк А. М. Час синів. Політвидав України. Київ, 1989. 158 с.

306794. Фролова Л. В., Роженко О. В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства. . , . С. 199-209.

306795. Хорол В. Лопе де Вега - великий іспанський драматург. [б. в.]. Київ, 1961. 44 с.

306796. Хоросницька М. В. Рідне місто пізнаю. Каменяр. Львів, 1980. 38 с.

306797. Кузьменко В. А., Юдин В. П. Повышение долговечности навесного оборудования тракторных погрузчиков. . , . С. 31-32.

306798. Хортиця. Хортиця. Запоріжжя, 1998. 116 с.

306799. Хортиця. Хортиця. Запоріжжя, 1998. 96 с.

306800. Csikosova A., Culkova K., Antosova M. Insolvency proceedings of industrial companies in Czech Republic and Slovakia = Процедури оформлення неплатоспроможності промислових підприємств Чеської Республіки та Словаччини. . , . P. 210-218.

306801. Кузьменко В. А., Видишев В. И., Яновский В. И. Исследование колесного шасси погрузчика ТО-18. . , . С. 9-10.

306802. Бєлікова Н. В., Іванова О. Ю. Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформ. . , . С. 219-228.

306803. Кузьменко В. А., Видишев В. И., Кардаков Е. А., Забыворот Е. Г., Яновский В. И. Исследование работы годросистемы механизма поворота платформы универсального экскаватора-планировщика Э-4010. . , . С. 11-12.

306804. Каморкин П. А. Применение фильтра Гаусса для определения геометрических параметров качества поверхности профильным методом. . , .

306805. Хорунжий А. М. Незакінчений політ. Дніпро. Київ, 1973. 279 с.

306806. Дауешова А., Куаныш С. Городские агломерации в Казахстане на примере Алматы. . , . С. 229-237.

306807. Кузьменко В. А., Видишев И. В., Яновский В. И. Сравнительная оценка параметров управляемости автомобиля и шарнирно-сочлененного тягача. . , . С. 137-139.

306808. Лучик С. Д., Лучик В. Є. Забезпечення соціальної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі Карпатського регіону). . , . С. 238-245.

306809. Хоткевич Г. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 536 с.

306810. Хоткевич Г. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 603 с.

306811. Шубняков Б. П. Формування громадської думки в умовах розвинутого соціалізму. Знання. Київ, 1982. 32 с.

306812. Шукшин В, М. Калина червона. Молодь. Київ, 1978. 352 с.

306813. Шукшин В, М. Калина червона. Дніпро. Київ, 1986. 358 с.

306814. Boniar S. M., Korniiko Y. R., Valiavska N. O. Impediments to the development of Ukrainian inland waterways = Перепони розвитку внутрішніх водних шляхів України. . , . P. 246-252.

306815. Шульц-Земрау Е. Виставка однієї принцеси. Каменяр. Львів, 1985. 288 с.

306816. Голомидов А. М., Стешенко В. П., Борисенко Г. В., Лях В. К. Исследвание процесса движения автомобиля с передними ведущими колесами на подъем. . , . С. 99-

306817. Шутов С. Червоні стріли. Молодь. Київ, 1963. 345 с.

306818. Шутой В. Е. Обеліск над вартою. Промінь. Дніпропетровськ, 1971. 115 с.

306819. Бутрим О. В., Дребот О. І., Швець О. Г. Оціннювання рівня екологічної стабільності регіону з урахуванням ефективності відновлення техногенно порушених земель. . , . С. 253-259.

306820. Щегельський П. Г. Двоє. Радянський письменник. Київ, 1985. 254 с.

306821. Хоткевич Г. М. Довбуш. Дніпро. Київ, 1985. 467 с.

306822. Лук'янова О. І. Гуманітаризація суспільства: шляхи активізації особистісного розвитку в освітньому середовищі. . , .

306823. Козінцев І. П., Бойко Л. Я., Козаченко Л. М. Хрестоматія з правознавства. Юрінком. Київ, 1996. 560 с.

306824. Щербак В. Західнонімецькі монополії в Африці. Політвидав України. Київ, 1965. 85 с.

306825. Християнська етика і мораль - основа суспільства. Триада. Москва, 1994. 232 с.

306827. Христозов Н. Гарнізонне стрільбище. Молодь. Київ, 1987. 176 с.

306828. Гуськов В. В., Кузьменко В. А. Колесные тракторы. Оптимальные параметры перспективных сельскохозяйственных тракторов для нечерноземной зоны СССР. . , . С. 166-205.

306830. Щербак І. П., Кривчик П. Т., Чабаненко П. К. Боротьба за встановлення і утвердження радянської влади на Запоріжжі (1917-1920 роки). Запорізький облвидав. Запоріжжя, 1957. 46 с.

306831. Alzhanova N. Improvement of poverty reduction methods within target population groups in Kazakhstan = Вдосконалення методів зниження рівня бідності серед цільових груп населення Казахстану. . , . P. 260-264.

306832. Щербаківський В. М. Українське мистецтво. Либідь. Київ, 1995. 288 с.

306833. Кацыгин В. В., Садовничий В. В., Кузьменко В. А. и др. Оборудование для исследования почвообрабатывающих орудий и сопротивлений грунтов деформации. Почвенный канал.. . , . С. 205-213.

306834. Василюк Д. Я. Оцінювання специфіки регіональних відмінностей розвитку середнього класу шляхом багатовимірної типізації регіонів України. . , . С. 265-275.

306835. Vojtovic S., Krajnakova E., Tupa V. Calculation of economic lossis and gains caused by labour force emigration = Підрахунок економічних втрат та вигод від еміграції трудової сили. . , . P. 276-283.

306836. Kenayathulla H. B., Alias N., Siraj S. B. Malaysian elderly perceptions on contribution to human capital development = Сприйняття людьми похилого віку Малайзії власного внеску у розвиток людського капіталу країни. . , . P. 284-291.

306837. Parkhomenko-Kutsevil O. I. Theoretical grounds of professional competence formation for public servants = Теоретичні засади формування рамок професійної компетентності державних службовців. . , . P. 292-299.

306838. Has M. N., Susanty A. I. Healh and safety management influence on employees' productivity = Вплив управління охороною праці на продуктивність персоналу. . , . P. 300-307.

306839. Buchory H. A. Determinants of banking profitability in Indonesian Regional Development Bank = Детермінанти прибутковості банку: з даними Індонезійського банку регіонального розвитку. . , . P. 308-318.

306841. Мацепуро М. Е., Кузьменко В. А. Колесные тракторы. . , . С. 58-77.

306842. Кузьменко В. А. К обоснованию оптимальных параметров колес сельскохозяйственных машин. . , . С. 157-164.

306843. Щербицький В. В. Радянська Україна. Політвидав України. Київ, 1978. 158 с.

306844. Щербицький В. В. Радянська Україна. Політвидав України. Київ, 1982. 178 с.

306846. Гуськов В. В., Селицкий С. С., Кузьменко В. А. О зависимости коэффициента полезного действия трактора от тягового усилия. . , . С. 139-149.

306847. Кузьменко В. А. К вопросу исследования и обоснования параметров колес тракторов и сельскохозяйственных машин. . , . С. 118-128.

306848. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Філософські науки. ЖІТІ. Житомир, .

306849. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1963. 771 с.

306851. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1963. 848 с.

306852. Кузьменко В. А. Экспериментально-теоретические основания выбора оптимальных параметров колесных тракторов. . , . С. 176-187.

306853. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1963. 1123 с.

306854. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1964. 846 с.

306855. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1964. 450 с.

306856. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1964. 408 с.

306857. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду українськой РСР. Держполітвидав УРСР. Київ, 1964. 366 с.

306858. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 2673-2856

306859. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 2433-2672

306860. Англо-русский политехнический словарь. ОГИЗ. Москва, 1946. 500 с.

306861. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 2189-2432

306862. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 1925-2188

306863. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 1645-1922

306864. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 1401-1644

306865. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 1153-1400

306866. Англо-русский электротехнический словарь. Гостехиздат. Москва, 1957. 711 с.

306867. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 877-1152

306868. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 625-876

306869. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 437-624

306870. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 221-434

306871. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1957. С. 1-220

306872. Коваль В. М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга. . , .

306874. Кузьменко В. А. Установка для изучения тягово-сцепных свойств колес. . , . С. 279-284.

306875. Хто є хто в Україні. 1997. Ін-т гуманітарних досліджень. Київ, 1997. 470 с.

306876. Художники України - радянським воїнам. Мистецтво. Київ, 1980. 21 репр.

306878. Царевич С. За Вітчизну. Дитвидав. Київ, 1959. 417 с.

306879. Англо-русский словарь. Гостехиздат. Москва, 1954. 340 с.

306880. Цветков Г. М. Великий Жовтень і сучасний світ. Знання УРСР. Київ, 1987. 48 с.

306881. Цивільний кодекс Української РСР. Політвидав України. Київ, 1988. 269 с.

306883. Коваль В. М. Професіограма майбутнього інженера - металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом. . , .

306884. Золотая тонна : Национальный морской рейтинг Украины - 2015 : [рейтинги: рекорды грузооборота; рейтинг операторов терминалов; абсолютный рост; обновление флота; работодатель года; "золотой контейнер; пятерка лидеров; экспедитор года и т.д. в 2015 г.]. . , . С. 8-21.

306885. Цивільний кодекс Української РСР. Цивільний процесуальний кодекс України. Юрінком Інтер. Київ, 1999. 264 с.

306886. Що ви знаєте про Україну?. Політвидав України. Київ, 1968. 68 с.

306887. Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. Атомиздат. Москва, 1959. 548 с.

306888. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. Воениздат. Москва, 1959. 535 с.

306889. Цимбалюк Ю. Б., Краковецька Г. О. Крилаті латинські вирази. Вища школа. Київ, 1976. 190 с.

306890. Цируліз Г., Імерманіс А. Квартира без номера. Дитвидав. Київ, 1963. 322 с.

306891. Юзьков Л. П., Корнієнко М. І., Погорілко В. Ф. Ради - органи справжнього народовладдя. Наукова думка. Київ, 1983. 144 с.

306892. Цікаве українознавство. ІСДО. Київ, 1995. 387 с.

306893. Розділ 1. Методологія оцінки стану фінансової безпеки України. . , . С. 33-106.

306894. Цікаві оповідання. Рад. школа. Київ, 1962. 84 с.

306896. Кузьменко В. А. Исследование коэффициентов сопротивления перекатыванию ведомых и ведущих колес. . , . С. 389-399.

306897. Розділ 2. Фінансова безпека трансформаційних процесів : [фінансові аспекти інноваційного розвитку. Модернізація фінансової стратегії. Залучення іноземного капіталу і міжнародний кредитний ринок. Вільна торгівля з ЄС]. . , . С. 107-138.

306898. Дєвочкіна Н. М. Політична трансформація - рушійна сила формування сучасного суспільства. . , .

306899. Юність моя комсомольська. Промінь. Дніпропетровськ, 1978. 158 с.

306900. Цюпа Ї. А. Вічний огонь. Молодь. Київ, 1962. 542 с.

306901. Юрген А. Голубий птах, названий Син Ірокезів. Молодь. Київ, 1959. 186 с.

306902. Юридична енциклопедія. Укр. енциклопедія. Київ, 1998. 670 с.

306903. Цюпа І. А. Гомін дніпровського косогору. Рад. письменник. Київ, 1977. 294 с.

306904. Розділ 3. Виклики і загрози стабільності фінансової системи : [фінансова безпека як пріоритет фінансової політики. Фінансова система України у 2012 році. Ризики світової фінансової системи та фінансова безпека України... [див. анотацію]]. . , . С. 139-172.

306905. Цюпа І. А. Дзвони янтарного літа. Рад. письменник. Київ, 1981. 432 с.

306906. Цюпа І. А. Добротворець. Дніпро. Київ, 1971. 207 с.

306907. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 1393-1552

306908. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 1097-1228

306909. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 1998. 478 с.

306910. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 965-1096

306911. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 871-962

306912. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 765-870

306913. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 629-764

306914. Цюпа І. А. Мужній вершник. Молодь. Київ, 1982. 368 с.

306915. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 525-628

306916. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 401-524

306917. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 269-400

306918. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 129-268

306919. Цюпа І. А. Переяслав-Хмельницький. Держполітвидав. Київ, 1954. 64 с.

306920. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1947. С. 1-128

306921. Цюпа І. А. Серце не спить. Молодь. Київ, 1962. 24 с.

306922. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 1217-1368

306923. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 1061-1216

306924. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 961-1060

306925. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 857-960

306926. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 745-856

306927. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 631-744

306928. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 381-512

306929. Розділ 4. Безпековий вимір бюджетної політики : [реформування бюджетної політики. Бюджетна політика в умовах підвищення фінансових ризиків, оподаткування в умовах фінансової кризи , регулювання дефіциту бюджету... [див.анотацію]]. . , . С. 174-209.

306930. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 257-380

306931. Дєвочкіна Н. М. Основні концепції й моделі політичних трансформацій. . , .

306932. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 129-256

306933. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1946. С. 1-128

306934. Юридичний словник. УРЕ. Київ, 1974. 846 с.

306935. Юркевич П. Д. Вибране. Абрис. Київ, 1993. 416 с.

306937. Городецкая О. С. Французский разговорный язык. Изд-во лит. на иностр. языках. Москва, 1960. 274 с.

306938. Юр'єв В. А. Отой Вілька, паливода!.... Веселка. Київ, 1975. 131 с.

306939. Розділ. 5. Фінансові механізми захисту внутрішнього ринку : [класифікація. Нормативна база застосування - досвід ЄС і СОТ. Регулювання присутності іноземного капіталу в банківській сфері. Фінансові механізми захисту внутрішнього товарного ринку]. . , . С. 210-286.

306940. Солуха І. Б. Методи урбоекологічної оцінки транспортно-планувальних вузлів на вулично-дорожній мережі крупних міст (на прикладі м. Києва). Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2016. 22 с.

306941. Озтюркер М. С. Методи містобудівної оцінки пропускної здатності магістральної вулично-дорожньої мережі міста (на прикладі м. Луцька). Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2016. 20 с.

306942. Цюпа І. А. У серці дзвонять голоси. Рад. письменник. Київ, 1984. 318 с.

306943. Розділ 6. Фінансові аспекти детінізації економіки : [державна протидія тіньовій діяльності: світовий досвід і висновки для України]. . , . С. 287-328.

306944. Куприянов И. Т., Дорошкевич В. А. Этюды о загадочных проблемах мировой философии. Просвіта. Запорожье, 2009. 24 с.

306945. Afolabi L. O., Bakar Nor Aznin Abu., Aziz Mukhriz Izraf Azman Openness and ECOWAS regional trade: a panel cointegration analysis using gravity model = Відкритість регіональної торгівлі в ЕКОВАС: панельна коінтеграція та гравітаційна модель. . , . P. 319-328.

306946. Цюпа І. А. Через терни до зірок. Юрій Коцюбинський. Дніпро. Київ, 1970. 413 с.

306947. Козловский В. Н., Заятров А. В., Афиногентова Н. В. Методика ранжирования проблем качества высокотехнологичной продукции машиностроения по экономическим критериям. . , . С. 329-344.

306948. Картины государственной Третьяковской галереи. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 12 репр.

306949. Чабанівський М. І. Стоіть явір над водою. ДНІПРО. Київ, 1971. 630 с.

306950. Розділ 7. Безпека міжнародного фінансового співробітництва України. . , . С. 329-358.

306951. Юсін А. А. Інтерв'ю, якого не було. Молодь. Київ, 1984. 288 с.

306952. Розділ 8. Міжнародні фінансові організації та фінансова безпека України. . , . С. 359-422.

306953. Коляда Ю. В., Семашко К. А. Аналітичне моделювання коеволюції офіційної й нелегальної економік : [механізм взаємодії легальної і тіньової економік]. . , . С. 345-352.

306954. Лапкина И. А., Малаксиано Н. А. Моделирование и оптимизация системы доставки скоропортящихся грузов через Одесский порт : [модель оптимизации доставки цитрусовых (импорт) через Одесский порт]. . , . С. 353-365.

306955. Мирзоев Э. Эконометрическая модель оценивания роли рыночной инфраструктуры в формировании устойчивой аграрной экономики : [на примере Азербайджана 1994-2014гг.]. . , . С. 366-371.

306956. Чайковський А. М., Башкатов О. В., Нартовський Б. А. На аренах Московської Олімпіади. Здоров'я. Київ, 1982. 168 с.

306957. Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін Ю. В. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг : [використання математичних методів для отримання реальних експортних оцінок. Матриця Сааті. Парні порівняння]. . , . С. 372-383.

306958. Черевань В. Н., Писаревский В. И., Лях В. К. О колебании сиденья транспортной машины. . , . С. 37-38.

306959. Нестерчук Ю. А., Непочатенко Е. А., Малеваный М. И. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины. . , . С. 384-396.

306960. Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Наукова думка. К., 1992. 352 с.

306961. Чайковський А. Я. Сагайдачний. Дніпро. Київ, 1989. 585 с.

306962. Я - син країни Рад. Дніпро. Київ, 1976. 176 с.

306963. Pisuchpen R., Ongkumaruk P. Simulation for production line balancing of a large-sized frozen chicken manufacturer = Моделювання збалансування продуктової лінії для великого виробництва мороженого м'яса курки. . , . P. 397-406.

306965. Хаймович Е. М. Гидроприводы и гидроавтоматика станков. Машгиз. Москва, 1953. 330 с.

306966. Черевань В. Н., Писаревский В. И., Лях В. К. Экспериментальное исследование колебаний сидения с прогрессивной характеристикой подвески. . , . С. 34.

306967. Черевань В. Н., Лях В. К., Писаревский В. И. Влияние подвески переднего моста на плавность хода самоходного шасси. . , . С. 15-16.

306968. Черевань В. Н., Лях В. К., Брылев В. В., Писаревский В. И. Исследование вибраций и шумов тракторного самоходного шасси. . , . С. 15.

306969. Черевань В. Н., Писаревский В. И., Лях В. К. Исследование подвески сиденья водителя самоходного шасси. . , . С. 14-15.

306970. Pursky O. I., Grynyuk B. V., Shestopal D. A. Planning of advertising costs and vendor number at e-trade market = Планування витрат на рекламу і кількість продавців на електронному торговельному ринку. . , . P. 407-413.

306971. Національна парламентська бібліотека України. Copyright elib.nplu.org. [Б. м.], 2016-.

306972. Saraswati T. G., Basri M. H. Simulation model for evaluating intensive care unit capacity = Імітаційна модель для оцінювання місткості палат інтенсивної терапії. . , . P. 414-420.

306973. Sobaszek L., Gola A. Survival analysis method as a tool for predicting machine failures = Метод аналізу довговічності як інструмент передбачення виробничих збоїв. . , . P. 421-428.

306974. Чапек К. Війна з саламандрами. Дніпро. Київ, 1978. 439 с.

306975. Твердохліб О. С. Європейський підхід до розроблення інформаційної політики держави. . , . С. 429-435.

306976. Чапек К. Оповідання з обох кишень. Дніпро. Київ, 1970. 480 с.

306977. Колесникова Т. А., Матвеева Е. В. Оценка результативности научных исследований: библиометрия : [раскрыты понятия: библиометрия, библиометрические методы, объект и предмет библиометрии. Описана методика программы Bibexel для анализа метаданных]. . , . С. 7-22.

306978. Кузнецов В. Г., Пшінько П. О., Клименко І. В., Гуменюк А. В., Загорулько С. М. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття. . , . С. 23-33.

306979. Українська РСР на міжнародній арені. Політвидав. Київ, 1977. 490 с.

306980. Українська РСР на міжнародній арені. Політвидав. Київ, 1981. 521 с.

306981. Biliaiev M. M.. Kozachyna V. A. Numerical determination of horizontal settlers performance = Чисельний розрахунок роботи горизонтальних відстійників. . , . P. 34-43.

306982. Чари кохання. Молодь. Київ, 1985. 384 с.

306983. Українська РСР у міжнародних відносинах. Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна (січень 1957-грудень 1965 рр.). Наукова думка. Київ, 1966. 422 с.

306984. Мислене древо. Ми робимо Україну - українською! : Наука. Освіта. Література.. [б. в.]. [Б. м.], 1999–2017.

306985. Бєлоусов М. М., Богаєвський Ю. В., Винокуров А. Й. Українська РСР у міжнародних організаціях. Політвидав України. Київ, 1984. 149 с.

306986. Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах. Політвидав України. Київ, 1986. 360 с.

306987. Barash Yu. S.. Kravchenko Kh. V., Zianchuk M. F. Methodical approach to defining infrastructure component of the costs for the particular passenger train traffic = Методичний підхід щодо визначення інфраструктурної складової витрат на курсування окремого пасажирського поїзда. . , . P. 44-56.

306988. Воронова М. Марина Цветаева: сокровенное : [биография и литературное творчество русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941)]. . , . С. 7-31.

306989. Яворівський В. А. Марія з полином у кінці століття. Радянський письменник. Київ, 1988. 262 с.

306990. Винниченко Т. Жан-Франсуа Шампольон: голоса иероглифов : [Жан-Франсуа Шампольон (1790 - 1832) - французский востоковед, основатель египтологии]. . , . С. 33-47.

306991. Українське літературознавство. Вища школа. Львів, 1973. 106 с.

306992. Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в белом доме : [Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890 - 1969) - американский государственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент США (20 января 1953 — 20 января 1961). Биография и политическая карьера]. . , . С. 49-71.

306993. Ачеркан Н. С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. Машгиз. Москва, 1949. 819 с.

306994. Дубинянская Я. Ян III Собеский: вечная война : [Ян III Собеский (1629 - 1696) - крупный польский полководец, король польский и великий князь литовский с 1674 года. Биография и военная карьера]. . , . С. 72-85.

306995. Петухова О. Петр Кропоткин: за волю и анархию : [Петр Алексеевич Кропоткин (1842 - 1921) - русский революционер-анархист и учёный, географ, историк, публицист из рода Кропоткиных. Политический портрет]. . , . С. 86-103.

306996. Чарівними стежками. Запор. книж.-газ. вид-во. Зароріжжя, 1962. 116 с.

306997. Слинько Г. І., Андрейко І. И., Головатюк Ю. В., Слинько А. Г. Циклічна тріщиностійкість фосфористих чавунів. . , . С. 85-88.

306998. Шекет Ю. Сапфо: любить и быть любимой : [страницы биографии и творчества античной поэтессы Сапфо (630 г. до н.э. - 572/570 до н. э.)]. . , . С. 105-121.

306999. Яворівський В. А. І засурмив янгол.... Глобус. Київ, 1993. 318 с.

307000. Чемерес В. Л. Ольвія. Рад. письменник. Київ, 1983. 382 с.

307001. Українське мистецтво та архітектура кінця 19-початку 20 століття. Наукова думка. Київ, 2000. 238 с.

307002. Яворівський В. А. І засурмив янгол.... Глобус. Київ, 1993. 334 с.

307003. Яворівський В. А. І засурмив янгол.... Глобус. Київ, 1993. 318 с.

307004. Сергиенко А. В., Брылев В. В., Борисенко Г. В., Снесарь Б. С. Влияние некоторых параметров подвески на стабилизацию переднеприводного автомобиля. . , . С. 150.

307005. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. ОГИЗ. Москва, 1946. 799 с.

307006. Українське право. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 206 с.

307007. Сборник технических текстов на немецком языке. Изд-во лит. на иностр. языках. Москва, 1959. 263 с.

307008. Українське право. Укр. правнича фундація. Київ, 1996. 200 с.

307009. Чепелев В. І. Всенародне піклування про навчання працюючої молоді. [б. в.]. Київ, 1962. 42 с.

307010. Українське радянське оповідання. Дніпро. Київ, 1975. 448 с.

307011. Українське радянське оповідання. Дніпро. Київ, 1975. 351 с.

307012. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 2457-2684

307013. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 2217-2456

307014. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 2017-2216

307015. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 1793-2014

307016. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 1577-1792

307017. Немецко-русский словарь. ОГИЗ. Москва, 1947. 608 с.

307018. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 1329-1576

307019. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 1113-1328

307020. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 897-1112

307021. Розділ 3. Зовнішня політика України в умовах кардинальних змін світової системи безпеки. . , . С. 403-433.

307022. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 689-896

307023. Чепелева Н. В. Психологія читання тексту студентами вузів. Либідь. Київ, 1990. 94 с.

307024. Українське слово. Рось. Київ, 1994. 720 с.

307025. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 449-688

307026. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 225-448

307027. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1973. С. 1-224

307028. Черемшина М. Твори. Перевидання. Дніпро. Київ, 1978. 328 с.

307029. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 2005-2164

307030. Немецко-русский словарь. Изд-во иностр. словарей. Москва, 1954. 500 с.

307031. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1829-2004

307032. Український буржуазний націоналізм: загострення ідейно-організаціоної кризт, крах антирадянських підступів. Вища школа. Київ, 1986. 238 с.

307033. Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи. Наукова думка. Київ, 1987. 448 с.

307034. Яворницький Д. І. Дніпрові пороги. Промінь. Дніпропетровськ, 1989. 144 с.

307035. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1613-1828

307036. Немецко-русский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1957. 556 с.

307037. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1405-1612

307038. Додаток. Статистичні таблиці : [основні соціально-економічні показники. Індекси соціально-економічних показників 2000-2014 рр.]. . , . С. 451-454.

307039. Додаток. Статистичні таблиці. Національні рахунки : [ВВП. Виробництво, розподіл ВВП за видами економічної діяльності. Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності. ВВП за категоріями доходу, кінцевого... [див. анотацію]]. . , . С. 455-473.

307040. Снесарь Б. С., Брылев В. В., Борисенко Г. В. Исследование топливной экономичности автомобиля ЗАЗ-1102. . , . С. 134.

307041. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1205-1404

307042. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1009-1204

307043. Хоружий Г. Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес : [уточнення понять "ідентифікація" і "самоідентифікація", аналіз самооцінки, самоусвідомлення, самовизначення та інших елементів процесу самоідентифікації]. . , . С. 5-15.

307044. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1986. 751 с.

307045. Грубов В. Філософія інформації: у пошуках нової онтології : [досліджується феномен інформації як поняття і наукової категорії. Інформаційна комунікація як основа суспільної практики. Сприйняття інформації людиною. Особливості механізму спілкування]. . , . С. 16-29.

307046. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 945-1108

307047. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 781-944

307048. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 581-780

307049. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 401-580

307050. Немецко-русский словарь. ГИС. Москва, 1955. 1132 с.

307051. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 205-400

307052. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1968. С. 1-204

307053. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1987. 735 с.

307054. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 1409-1536

307055. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 1285-1408

307056. Черкасенко С. Ф. Пригоди молодого лицаря. Укр. письменник. Київ, 1993. 303 с.

307057. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 1157-1284

307058. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 1037-1156

307059. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 905-1036

307060. Додаток. Статистичні таблиці. Бюджетно-податковий сектор : [доходи Зведеного Бюджету, доходи Державного бюджету, видатки Державного бюджету України за 2005-2014рр. Державний та гарантований державою борг 2000-2014рр.]. . , . С. 474-480.

307061. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 777-904

307062. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1987. 734 с.

307063. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 649-776

307064. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 517-648

307065. Коваленко И. И., Медведицков С. И., Степанченков В. А. Влияние типа шин и давления воздуха в них на топливную экономичность автомобиля. . , . С. 148-149.

307066. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 381-516

307067. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 261-380

307068. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1966. 856 с.

307069. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 133-260

307070. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1962. С. 1-132

307071. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1967. 856 с.

307072. Черногуз О. Ф. Вавілон на Гудзоні. Молодь. Київ, 1985. 304 с.

307073. Український Радянський Енциклопедичний Словник. УРЕ. Київ, 1968. 856 с.

307074. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. Світ. Львів, 1990. 319 с.

307075. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. Світ. Львів, 1991. 392 с.

307076. Черномаз І. Ш. Перші соціалістичні перетворення в промисловості України (листопад 1917-квітень 1918 рр.). Вид. ун-ту. Харків, 1967. 216 с.

307077. Калиновський Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України. . , . С. 30-40.

307078. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. Світ. Львів, 1992. 450 с.

307079. Немецко-русский словарь. Гос. изд. иностр. и национ. словарей. Москва, 1951. 498 с.

307080. Дзьобань О., Мануйлов Є. Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення : [конкретизація сутності й змісту філософського розуміння проблеми безпеки]. . , . С. 40-52.

307081. Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко. Промінь. Дніпропетровськ, 1990. 190 с.

307082. Український сатирикон. Веселка. Київ, 2000. 519 с.

307083. Нестеренко Г. Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності. . , . С. 53-66.

307084. Немецко-русский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1959. 574 с.

307085. Яворський С. Філософські твори. Наукова думка. Киев, 1992. 632 с.

307086. Додаток. Статистичні таблиці. Фінансовий сектор : [огляд депозитних корпорацій (включаючи НБУ). Грошові агрегати та кореспондуючі статті. Процентні ставки рефінансування, за новими кредитами, депозитами. Депозити, кредити, надані резидентам.]. . , . С. 481-493.

307087. Український часопис прав людини. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 242 с.

307088. Боровська Л. До витоків проблеми інституалізації засад десуб'єктивації людини : [людина і сучасне суспільство масового споживання. "Масова людина", "людина-споживач". Проблема маніпуляції свідомістю індивідів]. . , . С. 66-74.

307089. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 78 с.

307090. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2016. 216 с.

307091. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

307092. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

307093. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 222 с.

307094. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2016. 84 с.

307095. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 66 с.

307096. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2016. 70 с.

307097. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

307098. Морозов А. Подив, вдячність, благоговіння: моральні та онтологічні виміри. . , . С. 75-86.

307099. Черевань В. Н., Папашев К. О., Шевченко А. А. Экспериментальное определение момента инерции легкового автомобиля относительно вертикальной оси. . , . С. 147-148.

307100. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 72 с.

307101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисципліни "Електротехніка електроніка та МПТ" для студентів заочної форми навчання спеціальності №131 Прикладна механiка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

307102. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисциплини "Електротехніка та електроніка" для студентів заочної форми навчання спеціальності №132 Матеріалознавство Програма курсу і контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

307103. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисциплини "Електротехніка та електроніка" для студентів заочної форми навчання спеціальності №136 Металургiя Програма курсу і контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

307104. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліни "Основи електроніки" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності № 132. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

307105. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропривод і системи керування ПТБДМ" для студентів спеціальності Металургiя №133 усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 90 с.

307106. Ліпін М. Культурно-історична пам'ять як спосіб відтворення людської сутності : [окреслено діалектику суспільного та індивідуального у феномені культурно-історичної пам'яті. Людина та історичний процес]. . , . С. 86-96.

307107. Іщенко О. Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції : [проаналізовано процес визначення історичного змісту культури панівними соціальними практиками та відповідними їм структурами]. . , . С. 96-107.

307108. Крамар Т. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості. . , . С. 108-119.

307109. Фокін В. Професійна самоідентифікація особистості: поняття і фактори формування. . , . С. 119-128.

307110. Український часопис прав людини. Укр. правнича фундація. Київ, 1995. 308 с.

307111. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261. . , . С. 14-25.

307112. Русско-английский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1959. 492 с.

307113. Український часопис прав людини. Укр. правнича фундація. Київ, 1997. 248 с.

307114. Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 289. . , . С. 129-130.

307115. Русско-английский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1958. 474 с.

307116. Українські народні думи та історичні пісні. Веселка. Київ, 1990. 239 с.

307117. Ягніч Ю., Тернюк П. Володимир Магар. Народний артист СРСР. Творчий шлях. Кн. вид-во. Дніпропетровськ, 1961. 78 с.

307118. Черепова Т. С., Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану. . , . С. 5-12.

307119. Русско-немецкий словарь. ОГИЗ. Москва, 1946. 568 с.

307120. Українські народні казки. Каменяр. Львів, 1978. 224 с.

307121. Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив працювати. Карпати. Ужгород, 1966. 270 с.

307122. Скальський В. Р., Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д., Великий П. П., Долішній П. М. Діагностична система бездротової передачі сигналів акустичної емісії для моніторингу об'єктів нафтогазового комплексу. . , . С. 15-25.

307123. Русско-немецкий словарь. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1956. 919 с.

307124. Українські народні казки. Веселка. Київ, 1990. 271 с.

307125. Русско-немецкий словарь. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1956. 919 с.

307126. Українські народні казки. Веселка. Київ, 1980. 136 с.

307127. Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О. Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд в зв'язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів. . , . С. 26-31.

307128. Яновський Ю. І. Твори. Держлітвидав України. Київ, 1954. 328 с.

307129. Французско-русский словарь. Госиздат. Москва, 1955. 528 с.

307130. Ільницька Н. Д. Сурогатне материнство : [біоетика. Сурогатне материнство - одне з питань біоетики]. . , . С. 16-18.

307131. Українські письменники. Нац. парламентська бібліотека України. Київ, 1996. 44 с.

307132. Яновський Ю. І. Вершники. Мир. Молодь. Київ, 1980. 280 с.

307133. Никифорчин Г. М., Черватюк В. А., Маруха В. І., Слободян З. В., Кушнір І. М., Стехнович Л. В. Технологія протикорозійного захисту сталевих конструкцій покриттями на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії. . , . С. 32-40.

307134. Черевань В. Н., Козырев В. Ф., Ересько В. А., Рубанов В. И., Недовба А. А. Передаточные числа многоступенчатой трансмиссии легкового автомобиля особо малого класса. . , . С. 145-147.

307135. Французско-русский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1958. 528 с.

307136. Українські поети-романтики. Наукова думка. Київ, 1987. 389 с.

307137. Яновський Ю. І. Оповідання. романи. П'єси. Наукова думка. Київ, 1984. 573 с.

307138. Треніна А. С. Побутові травми - поспішаємо на допомогу. . , . С. 24.

307139. Омельчук А. О., Юденкова І. М., Захарченко М. Ф., Близнюк А. В. Електрохімічне полірування імплантатів з нержавіючих сталей для стабільно функціонального остеосинтезу. . , . С. 41-60.

307140. Вовчук С. Г., Кособуцька Н. Т. І вкотре про небезпеку радіації : [вплив радіації на людський організм. Радіаційний захист населення]. . , . С. 35-38.

307141. Лебедєв Є. В., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В. Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині : [властивості, лікувальна дія нового вітчизняного біологічно активного медичного клею]. . , . С. 61-65.

307142. Ефименко В. В. Особенности проведения наплавочных работ при ремонте и восстановлении изношенных деталей. . , . С. 17-19.

307143. Українські прислів'я, приказки та порівняння з літературних пам'яток. Наукова думка. Київ, 2001. 392 с.

307144. Додаток. Статистичні таблиці. Фінанси підприємств.. . , . С. 494-501.

307145. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 1413-1540

307146. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 1285-1412

307147. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 1157-1284

307148. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 1029-1156

307149. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 901-1028

307150. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 773-900

307151. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 645-772

307152. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 501-644

307153. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 385-500

307154. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 257-384

307155. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 129-256

307156. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1950. С. 1-128

307157. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 2449-2692

307158. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 2241-2448

307159. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 2033-2240

307160. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 1809-2032

307161. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 1569-1808

307162. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 1345-1568

307163. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 1121-1344

307164. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 897-1120

307165. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 689-896

307166. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 481-686

307167. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 241-480

307168. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1974. С. 1-240

307169. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 2465-2675

307170. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 2257-2464

307171. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 2017-2248

307172. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 1793-2016

307173. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 1561-1792

307174. Додаток. Статистичні таблиці. Зовнішній сектор : [2010-2014рр, динаміка : офіційний курс гривні, платіжний баланс, офіційні резервні активи, експорт, імпорт, іноземні інвестиції, зовнішній борг України станом на 01.10.15.]. . , . C. 502-531.

307175. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 1353-1560

307176. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 1137-1352

307177. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 921-1136

307178. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 697-920

307179. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 449-696

307180. Чернявський М. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 514 с.

307181. Фатюха Н. Г. Аналіз виконання бюджету Запорізької області за доходами та видатками за 2010-2011рр.. . , .

307182. Чернявський М. Твори. Дніпро. Київ, 1966. 541 с.

307183. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 209-448

307184. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1975. С. 1-208

307185. Результати спостережень і досліджень : [результати досліджень інноваційної діяльності в деяких галузях промисловості]. . , . С. 78-79.

307186. Фатюха Н. Г. Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів. . , .

307187. Тиховод С. М. Расчет переходных процессов в трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения с использованием полиномов Чебышева. . , . С. 5-14.

307188. Українські радянські художники. Мистецтво. Київ, 1972. 564 с.

307189. Коваленко М. А., Мацюк Д. С. Автономний експериментальний стенд для випробування уніполярного крокового двигуна на базі мікроконтролера. . , . С. 15-20.

307190. Борисов Б. П., Брылев А. В., Дроздов Н. Г., Науменко Ю. Н., Ольяк В. Д., Черевань В. Н. Индукционный тормоз для испытания двигателей внутреннего сгорания. . , . С. 41.

307191. Українсько-німецький словник актуальної лексики. Український світ. Київ, 1994. 105, [3], 146 [2] с.

307192. Мастиновский Ю. В. Магнитотермоупругое нестационарное деформирование многослойных конструкций. . , . С. 21-25.

307193. Українсько-угорські історичні зв'язки. Наукова думка. Київ, 1964. 250 с.

307194. "Четверта колона": свобода та залежність мас-медіа і Україні. Агентство Україна. Київ, 1997. 252 с.

307195. Ivankov V. F., Basova A. V., Shulga N. V. Methods verification for electrothermal calculations of electric reactors without steel = Верифікація методів електротеплових розрахунків електричних реакторів без сталі. . , . P. 26-34.

307196. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Либідь. Київ, 1991. 640 с.

307197. Черевань В. Н. Исследование механических колебаний на электронной моделирующей установке. . , . С. 33-34.

307198. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України. . , . С. 3-32.

307199. Бутук О. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації : [в умовах світового рецессійного періоду 2007-2016 рр.]. . , . С. 33-39.

307200. Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи. . , . С. 40-53.

307201. Васильченко З. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи. . , . С. 54-64.

307202. Загурський О., Фіялко Т. Аналіз та оцінка концентрації та монополізації агрострахового ринку України. . , . С. 65-74.

307203. Боровик П., Бечко П., Коваленко І. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 75-83.

307204. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2016. 48 с.

307205. Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Феміна. Тернопіль, 1994. 480 с.

307206. Додаток. Статистичні таблиці. Ціни і тарифи : [індекси споживчих цін, за регіонами, цін виробників промислової продукції 2013-2014 роки, реалізації продукції сільського господарства, на будівельно-монтажні роботи]. . , . С. 532-536.

307207. Додаток. Статистичні таблиці. Промисловість : [індекси промислової продукції за видами діяльності, за регіонами, виробництво основних видів продукції]. . , . С. 537-541.

307208. Ольяк В. Д., Черевань В. Н., Дроздов Н. Г. Исследование колебаний одного из вариантов автомобиля ЗАЗ-966 при помощи электрической модели. . , . С. 122-130.

307209. Чирко В. А., Пода Н. В. Незламний союз республік радянських. Політвидав України. Київ, 1981. 260 с.

307210. Дроздов Н. Г., Ольяк В. Д., Черевань В. Н. Применение электрического моделирования для исследования колебаний автомобиля. . , . С. 191-195.

307211. Чехов А. П. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1954. 536 с.

307212. Улішенко А. Б., Улішенко В. В. Українська література. Торсінг. Харків, 2000. 752 с.

307215. Ярема В. І. Ефективність використання виробничого потенціалу. Знання. Київ, 1983. 48 с.

307216. Чолом тобі, Славутичу. Промінь. Дніпропетровськ, 1982. 350 с.

307217. Улішенко А. Б., Улішенко В. В. Українська література. Торсінг. Харків, 2000. 768 с.

307218. Яровий І. П. Реконструкція промислового виробництва в умовах інтенсивного відтворення. Знання. Київ, 1982. 48 с.

307219. Чопич Б. Прорив. Дніпро. Київ, 1975. 592 с.

307220. Ален-Фурнье Большой Мольн. Учпедгиз. Москва, 1963. 93 с.

307221. Ульянова А. Д. Евген Оскарович Патон. 1870-1953. Наукова думка. Київ, 1965. 71 с.

307222. Ярославський О. М. Біблія для віруючих і невіруючих. Політвидав України. Київ, 1976. 336 с.

307223. Чорна металургія України. Держтехвидав УРСР. Київ, 1960. 177 с.

307224. Ярославський О. М. Біблія для віруючих і невіруючих. Політвидав України. Київ, 1982. 324 с.

307225. Ярошинська А. Вибрані твори. Держлітвидав. Київ, 1958. 425 с.

307226. Ясир М. Д., Негодченко О. В., Нагорна О. О. Україна на шляхах незалежності. Знання. Запоріжжя, 1996. 18 с.

307228. Абдрашитов Р. Т., Кленин Ю. Д., Сбоев В. М., Черевань В. Н. Индикатор с проволочными датчиками для индицирования двигателя. . , . С. 82-85.

307229. Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Г. И. Х. Д.. Москва, 1951. 376 с.

307232. Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Г. И. Х. Д.. Москва, 1951. 405 с.

307233. Терещенко М. О., Рутковський Г. Я., Чечнев О. В. Чорна металургія УРСР на новому етапі (1966-1970). Техніка. Київ, 1967. 120 с.

307235. Ячейкін Ю. Д. Всесвітні походеньки капітана Небрехи. Молодь. Київ, 1988. 240 с.

307236. Толстой Л. Н. Анна Каренина. Латгосиздат. Рига, 1950. 484 с.

307237. Уманський С. Л. Електродинамічне збудження різнополярних ударів, що повторюються. . , .

307238. Владичин У. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України. . , . С. 84-98.

307239. Черевань В. Н. Исследования динамики полугусеничного хода на колесном тракторе средней мощности. . , . С. 142-153.

307240. Чорний-Діденко Ю. Шумить за вікном листя. Молодь. Київ, 1962. 26 с.

307241. Толстой Л. Н. Война и мир. Госхудиздат. Москва, 1955. 779 с.

307242. Яштолд-Говорко В. О. Довідник фотолюбителя. Держтехвидав УРСР. Київ, 1959. 226 с.

307243. Яштолд-Говорко В. О. Довідник фотолюбителя. Держтехвидав УРСР. Київ, 1958. 227 с.

307244. Чорнобиль. Дні випробувань. Рад. письменник. Київ, 1987. 470 с.

307245. Черевань В. Н. Результаты исследований динамики тракторов ДТ-24 и Т-28 с различными видами ходовых органов. . , . С. 129-141.

307246. Ященко А. І. Ваше ім'я, майоре?. Таврія. Сімферополь, 1985. 208 с.

307247. Чубук Л. Оцінка вартості складської нерухомості при кредитуванні: методологічні аспекти. . , . С. 99-112.

307248. Чорновіл В. М. Спроба розколу Руху. Малті-М. Львів, 2000. 31 с.

307249. Головіна Я. Реформування систем страхування депозитів у США та країнах ЄС під впливом сучасних кризових умов. . , . С. 113--126.

307251. Пушкар П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії. . , . С. 25-33.

307252. Унгер Ф. Заборонена кімната. Молодь. Київ, 1971. 216 с.

307253. Кузнєцова Н. Нетипові об'єкти права власності в контексті статті і першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. . , . С. 34-40.

307254. Черевань В. Н. О динамике поворота колесного трактора с полугусеничным ходом. . , . С. 273-279.

307255. Додаток. Статистичні таблиці. Сільське господарство : [продукція за категоріями господарств, регіонами. Рентабельність основних видів продукції, реалізація, посівні площі, виробництво продукції, урожайність, поголів'я худоби та птиці, продуктивність]. . , . С. 542-553.

307256. Черевань В. Н. Динамические показатели трактора Т-28 с полугусеничным ходом. . , . С. 90-106.

307257. Романюк Я. Втручання у право власності з точки зору його відповідності статті і першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: критерії Європейського суду з прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практики. . , . С. 14-24.

307258. Толстой Л. Н. Война и мир. Латгосиздат. Рига, 1951. 677 с.

307259. Толстой Л. Н. Война и мир. Гослитиздат. Москва, 1957. 762 с.

307260. Чорноморські усмішки. Мистецтво. Київ, 1968. 142 с.

307261. Толстой Л. Н. Война и мир. Гослитиздат. Москва, 1957. 780 с.

307263. Толстой Л. Н. Война и мир. Учпедгиз. Москва, 1959. 840 с.

307264. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, .

307265. Толстой Л. Н. Война и мир. Учпедгиз. Москва, 1960. 845 с.

307266. Додаток. Статистичні таблиці. Будівництво : [індекси будівельної продукції за видами, регіонами. Прийняття в експлуатацію житла за регіонами, окремих виробничих потужностей ]. . , . С. 554-558.

307267. Черевань В. Н. Об увеличении тягово-сцепных качеств трактора ДТ-24 на почвах с повышенной влажностью. . , . С. 72-75.

307268. Чубар В. Я. Вибрані статті і промови. Політвидав України. Київ, 1972. 628 с.

307269. Толстой Л. Н. Война и мир. Гослитиздат. Ленинград, 1945. 686 с.

307270. А война шла.... Жазушы. Алма-Ата, 1990. 363 с.

307271. Майданик Р. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика : [обмеження прав і свобод людини для досягнення публічних цілей]. . , . С. 41-54.

307272. Чубенко В. В.. Тумаркин Я. М. Людина з табору "ДІ-ПІ". Політвидав. Київ, 1978. 192 с.

307273. А песня звала в бой. Сов. композитор. Москва, 1975. 123 с.

307274. Мірошниченко А. Значення рішення Європейського суду з прав людини у справі "Стретч проти Сполученного Королівства" для оцінки правових наслідків порушення процедури відчуження державних та комунальних земель. . , . С. 55-62.

307275. "А поутру они проснулись...". Карелия. Петрозаводск, 1990. 189 с.

307276. Мілюс В. Захист власності у доктрині Конституційного суду Литовської Республіки. . , . С. 63-70.

307277. Сіренко В. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави : [колективна форма власності найбільш виправдана економічно і найбільш справедлива соціально]. . , . С. 71-84.

307278. Аалтонен В. Альбом. Изобразит. искусство. Москва, 1981. 64 с.

307279. Попович Д. Немає експропріації без компенсації (крім виняткових обставин) : [право особи на одержання компенсації від держави у практиці Європейського суду з прав людини]. . , . С. 85-92.

307280. Аасамаа И. Т. Как себя вести. Валгус. Таллин, 1971. 222 с.

307281. Коссак В. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика : [підстави примусового позбавлення власності]. . , . С. 93-100.

307282. Абабков Ю. Н. Классовая сущность западногерманского техницизма. ЛГУ. Ленинград, 1980. 108 с.

307283. Коструба А. Правові аспекти захисту права власності під час націоналізації майна на тимчасово окупованій території України. . , . С. 101-109.

307284. Головатий С. Так чим же направду є "Конституція Пилипа Орлика" ? : [започаткування української традиції конституціоналізму]. . , . С. 113-129.

307285. Чистоклетов Л. Стадії процесу юридичного прогнозування. . , . С. 130-135.

307286. Іщук С. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань. . , . С. 136-143.

307287. Зеліско А. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права. . , . С. 144-151.

307288. Кулинич П. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні : [правове регулювання відносин власності на земельну і неземельну нерухомість]. . , . С. 154-158.

307289. Шлоер Б. Вчення про правові форми і форми дій публічної адміністрації: засади Німецького адміністративного права і положення адміністративного права України. . , . С. 159-173.

307290. Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність. . , . С. 174-181.

307291. Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України. . , . С. 182-191.

307292. Борденюк В. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов'язаннях : [обмеження договірної свободи територіальних громад вільно вибирати контрагентів, визначати істотні умови договору]. . , . С. 192-203.

307293. Косінова К. Різновиди договору купівлі-продажу: проблемні питання розмежування. . , . С. 204-209.

307294. Додаток. Статистичні таблиці. Капітальні інвестиції : [за видами активів, за джерелами фінансування, за регіонами, за видами економічної діяльності]. . , . С. 558-566.

307295. Петрова А. В. Самоучитель английского языка. Изд-во лит-ры на иностр. языках. Москва, 1960. 352 с.

307296. Головатий С. Українська мова - інститут державності : [етапи легалізації української мови як державної в рамках українського конституційного правопорядку]. . , . С. 11-62.

307297. Козюбра М. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні. . , . С. 63-73.

307298. Василенко В. Юридична регламентація статусу офіційної (державної) мови у практиці Європейських держав. . , . С. 74-83.

307299. Сергиевская Э. Г., Щекин-Кротова А. В., Певзнер Н. А. Mettalle und metallbearbeitung. Машгиз. Москва, 1959. 402 с.

307300. Уоррен Р. П. Все королівське військо. Дніпро. Київ, 1986. 536 с.

307301. Чубинський П. П. Ще не вмерла Україна. АТ Обереги. Київ, 1991. 16 с.

307302. Шолохов М. А. Поднятая целина. Молодая гвардия. Москва, 1960. 614 с.

307303. Шолохов М. А. Поднятая целина. Госполитиздат. Москва, 1960. 719 с.

307304. Абаджиев Г. Пустыня. Прогресс. Москва, 1981. 522 с.

307305. Шолохов М. А. Поднятая целина. Гослитиздат. Москва, 1963. 695 с.

307306. Ажнюк Б. Мовні права: колективні й індивідуальні : [зобов'язання держави щодо забезпечення мовних прав меншини і мовних прав більшості]. . , . С. 84-93.

307307. Абалихин Б. С., Дунаевский В. А. Новое в изучении истории Отечественной войны 1812 года. Знание. Москва, 1983. 64 с.

307308. Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.). . , . С. 94-102.

307309. Open Library - one web page for every book : Books to Read The World's classic literature at your fingertips. Over 1,000,000 free ebook titles available. [б. в.]. [Б. м.], .

307310. Некрасов Н. А. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1956. 332 с.

307311. Управління наукою. Наукова думка. Київ, 1971. 268 с.

307312. Некрасов Н. А. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1956. 332 с.

307313. Абалкин Н. А. На добрую память. Молодая гвардия. Москва, 1975. 496 с.

307314. Абалкин Н. А. На добрую память. Молодая гвардия. Москва, 1971. 399 с.

307315. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (ухвалений на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії... [див.анотацію]. . , . С. 103-104.

307316. Абалкин Н. А. Рассказы о театре. Молодая гвардия. Москва, 1981. 304 с.

307317. Абалкин Н. А. Факел Охлопкова. Сов. Россия. Москва, 1972. 175 с.

307318. Чуйков В. І. Від Сталінграда до Берліна. Політвидав України. Київ, 1982. 702 с.

307319. Красинская М. С., Головина И. А Учебник английского языка. И-Л. Москва, 1957. 344 с.

307320. Абашидзе Г. Лашарела. Долгая ночь. Известия. Москва, 1972. 736 с.

307321. Чуйков В. І. Кінець третього рейху. Політвидав України. Київ, 1975. 294 с.

307322. Чернышевский Н. Г. Что делать?. Гослитиздат. Москва, 1947. 471 с.

307323. Чумак О. Р. Дамоклів меч. Молодь. Київ, 1986. 152 с.

307324. Чумак Р. М. Казки про добро і зло. Веселка. Київ, 1969. 83 с.

307325. Nikolaev A. Maquinas herramenta. Instituto Cubano del Libro. La Habana, 1972. P. 511-876

307326. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2016. 488 с.

307327. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

307328. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни "Основи мікроелектроніки" для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за освітньою програмою "Радіоелектронні апарати та засоби". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

307329. Абашин Н. Б. Они шли впереди. ДОСААФ. Москва, 1986. 270 с.

307330. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за освітньою програмою "Радіоелектронні апарати та засоби. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

307331. Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні : Проект Закону України, реєстраційний № 11075 від 13.08.2012 р.. . , . С. 105-138.

307332. Аббасзаде Г. На дом упала тень. Советский писатель. Москва, 1970. 423 с.

307333. Економіка України за січень-березень 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 11.

307334. Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні : Пояснювальна записка до проекту Закону України, реєстраційний № 11075 від 13.08.2012 р.. . , . С. 139-157.

307335. Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Гослитиздат. Москва, 1951. 480 с.

307336. Аббасзаде Г. Пока стоит земля. Воениздат. Москва, 1989. 249 с.

307337. Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Госхудиздат. Москва, 1954. 483 с.

307338. Попков М. В. ... і села, і міста. [б. в.]. Запоріжжя, 1993. 16 с.

307339. Аббасов А. М. Путь к престолу. Центр.-Чернозем. кн. изд-во. Воронеж, 1991. 303 с.

307340. УРСР. Верховна Рада. Декларація Декларація про державний суверенітет України. Політвидав України. Київ, 1990. 8 с.

307341. Про засади державної мовної політики : Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України від 03.07.2012 р. № 5029-VI. . , . С. 158-195.

307342. Шумейко П. Д., Дубіна В. І. Моделювання процесу рельєфної осадки. . , . С. 74-75.

307343. Абдалла К. Песня для Лукули. Изд-во молодежи. Бухарест, 1964. 148 с.

307344. Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.). . , . С. 200-212.

307345. Абдашев Ю. Н. Ветер удачи. Молодая гвардия. Москва, 1980. 318 с.

307346. Процевський О. Якою має бути правова ідеологія Трудового кодексу України ХХІ століття?. . , . С. 213-221.

307347. Абдулаев З. С. Всполохи. Кн. изд-во. Краснодар, 1990. 284 с.

307348. УРСР. Верховна Рада. Скликання (9). Сесія (4) Стенографічний звіт. Політвидав. Київ, 1977. 192 с.

307349. Хрімлі О. Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості. . , . С. 222-228.

307350. Явор О. Категорія юридичних фактів у сімейному праві: теоретичне і практичне значення. . , . С. 229-235.

307351. Абдулин М. Г. 160 страниц из солдатского дневника. Молодая гвардия. Москва, 1985. 160 с.

307352. Абдуллаев Ч. Голубые ангелы. Почти невероятное убийство. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1996. 448 с.

307353. Агеев Б. П. Третий, Текущая вода. Сов. писатель. Москва, 1983. 256 с.

307354. Агеев М. Роман с кокаином. Худож. лит.. Москва, 1990. 220 с.

307355. УРСР. Верховна Рада. Скликання (9). Сесія (7) Стенографічний звіт. Політвидав. Київ, 1978. 192 с.

307356. УРСР. Верховна Рада. Скликання (9). Сесія (8) Стенографічний звіт. Політвидав. Київ, 1978. 203 с.

307357. Агеева Л. И., Лавров В. А. Хранитель. Сов. писатель. Ленинград, 1990. 333 с.

307358. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 2449-2678

307359. Агеевец В. У., Вьюник В. А. Шестнадцатый факультет. Физкультура и спорт. Москва, 1975. 56 с.

307360. Агишева Н. Д. В театр приходит режиссер. Знание. Москва, 1987. 47 с.

307361. Абдуллаев Ч. Закон негодяев. Правила логики. Эксмо-Пресс. Москва, 1997. 472 с.

307362. УРСР. Верховна Рада. Скликання (9). Сесія (10) Десята сесія Верховної Ради Української РСР (дев'яте скликання), 26-27 червня 1979 р.. Політвидав України. Київ, 1979. 186 с.

307363. Абдуллаев Ч. Закон негодяев. Правила логики. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1995. 448 с.

307364. Агишева Н. Д. Искусство представляет молодых. Знание. Москва, 1984. 64 с.

307365. Абдуллаев Ч. Игры профессионалов. В ожидании Апокалипсиса. Выбери себе смерть. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1995. 538 с.

307366. Абдуллаев Ч. Измена в имени твоем. Месть женщины. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1996. 384 с.

307367. Абдуллаев Ч. Кредо негодяев. Любить и умирать только в Андорре. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1995. 448 с.

307368. Абдуллаев Ч. Пепел надежды. Эксмо-Пресс. Москва, 1998. 564 с.

307369. Агни Йога. Кн. изд-во. Кемерово, 1991. 576 с.

307370. Абдуллаев Ч. Совесть негодяев. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1999. 416 с.

307371. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (1) Перша сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 25-26 березня 1980 р.. Політвидав України. Київ, 1980. 262 с.

307372. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (2) Друга сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання). Політвидав України. Київ, 1981. 236 с.

307373. Агни Йога. Кн. изд-во. Кемерово, 1990. 455 с.

307374. Агни Йога. Надземное. Экополис и культура. Ленинград, 1991. 176 с.

307375. Абдуллаев Ч. Тень Ирода. Рай обреченных. Проф-Пресс. Ростов на-Дону, 1996. 416 с.

307376. Горький М. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1950. 535 с.

307377. Абдуллаев Ч. Третий вариант. Плата Харону. Эксмо-Пресс. Москва, 1998. 448 с.

307378. Горький М. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1952. 544 с.

307379. Агнивцев Н. Я. Блистательный Санкт-Петербург. Книга. Москва, 1989. 57 с.

307380. Горький М. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1952. 643 с.

307381. Горький М. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1952. 377 с.

307382. Горький М. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1953. 556 с.

307383. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (3) Третя сесія Верховної Ради УРСР (десяте скликання), 5 червня 1981 р.. Політвидав. Київ, 1981. 172 с.

307384. Аголы Д. Взлет и падение товарища Зюлё. Радуга. Москва, 1991. 365 с.

307385. Абдуллин И. А. Иду по Млечному Пути. Башк. кн. изд-во. Уфа, 1990. 319 с.

307386. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (4) Четверта сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 26-27 листопада 1981 р.. Політвидав України. Київ, 1982. 238 с.

307387. Додаток. Статистичні таблиці. Транспорт і зв'язок : [перевезення за видами транспорту. Індекси обсягу перевезень. Вантажообіг. Перевезення пасажирів. Індекси обсягу. Послуги підприємств пошти та зв'язку]. . , . С. 567-569.

307388. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (5) П'ята сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 9 липня 1982 р.. Політвидав. Київ, 1982. 125 с.

307389. Абдулхаков М. Р., Трапезников А. А. Бороться, чтобы побеждать!. Просвещение. Москва, 1990. 144 с.

307390. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. Правда. Москва, 1953. 423 с.

307391. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. Правда. Москва, 1953. 510 с.

307392. Агошкова В. А., Мотовилова О. Г. Практическое пособие по фонетике русского языка для иностранцев. Русский язык. Москва, 1979. 174 с.

307393. Лермонтов М. Ю. Избранные произведения. Детгиз. Москва, 1953. 526 с.

307394. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. Гослитиздат. Москва, 1950. 139 с.

307395. Агранат Г. А. Зарубежный Север. Изд-во АН СССР. Москва, 1957. 319 с.

307396. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (6) Шоста сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 30 листопада 1982 р.. Політвидав України. Київ, 1983. 138 с.

307397. Абдулхалимов М. Завтра будет поздно.... Современник. Москва, 1989. 318 с.

307398. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (7) Сьома сесія Верховної Ради УРСР (десяте скликання), 30 червня 1983 р.. Політвидав. Київ, 1983. 178 с.

307399. Аграновская Л. Д. Рассказы, стихи и пьесы. Учпедгиз. Ленинград, 1963. 80 с.

307400. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. АН СССР. Москва, 1957. 638 с.

307401. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (8) Восьма сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 13 січня 1984 р.. Політвидав України. Київ, 1984. 112 с.

307402. Аграновский А. А. Избранное. Известия. Москва, 1987. 544 с.

307403. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 2249-2448

307404. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 2001-2248

307405. Аграновский А. А. Избранное. Известия. Москва, 1987. 493 с.

307406. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 1777-2000

307407. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 1545-1776

307408. Аграновский А. А. Открытые глаза. Сов. Россия. Москва, 1963. 280 с.

307409. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 1329-1542

307410. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 1097-1328

307411. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 905-1096

307412. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 681-904

307413. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 457-680

307414. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 233-456

307415. Журнал технической физики. ГНТИ. Москва, 1972. С. 1-231

307416. Словарь английских и американских сокращений. Госиздат. Москва, 1958. 767 с.

307417. Абельсон С. Н. Эксплуатация, хранение и ремонт спортивного инвентаря и обрудования. Физкультура и спорт. Москва, 1960. 239 с.

307418. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (9) Дев'ята сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 15 червня 1984 р.. Політвидав України. Київ, 1984. 112 с.

307419. Аберкромби Б. Хофманн. Квадрат. Москва, 1991. 188 с.

307420. Вишневская Е. Против тьмы. Госполитиздат. Москва, 1961. 694 с.

307421. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" (баскетбол) для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

307422. УРСР. Верховна Рада. Скликання (10). Сесія (10) Десята сесія Верховної Ради Української РСР (десяте скликання), 6-7 грудня 1984 р.. Політвидав України. Київ, 1985. 274 с.

307423. Аблам С. Б. Использование лингафонных кабинетов в обучении иностранным языкам. Вышейш. школа. Минск, 1983. 56 с.

307424. Аграновский В. А. Остановите Малахова!. Мол. гвардия. Москва, 1976. 190 с.

307425. Хмара Л. А., Кравець С. В., Скоблюк М. П., Нікітін В. Г., Дерев'нчук М. І., Супонєв В. М. Машини для земляних робіт. ХНАДУ. Харків, 2014. 548 с.

307426. Вульферт И. И. Пособие по переводу нецкого научно-технического текста. Изд-во лит. на иностр. языках. Москва, 1961. 262 с.

307427. Абламонов П. Ф. Адмирал. Политиздат. Москва, 1986. 112 с.

307428. Агудов В. В. Место и функция "структуры" в системе категорий материалистической диалектики. Высш. школа. Москва, 1979. 144 с.

307429. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (1) Перша сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 27 березня 1985 р.. Політвидав України. Київ, 1985. 197 с.

307430. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні. НІСД. Київ, 2016. 176 с.

307431. Гоголь Н. В. Мертвые души. Правда. Москва, 1954. 391 с.

307432. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (2) Друга сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 4 грудня 1985 р.. Політвидав України. Київ, 1986. 123 с.

307433. Аблова Р. Т. Сотрудничество советского и болгарского народов в борьбе против фашизма (1941-1945). Высш. школа. Москва, 1973. 447 с.

307434. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (3) Третя сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 12 липня 1986 р.. Політвидав України. Київ, 1986. 130 с.

307435. Гордєєв Б. В., Дєдков М. В., Жижиян П. М., Іващенко Ю. В., Катрич В. П., Бічевий О. Ф., Кладова Г. Л., Кузьменко В. В., Мозуленко Д. І., Сарнацький О. П., Турчина Л. В., Орел В. К., Сигида Г. А., Спудка І. М., Чоп В. М., Шаповалов Г. І. Запорізький національний технічний університет: історичний нарис 1900-2005. Дике поле. Запоріжжя, 2006. 398 с.

307436. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (4) Четверта сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 27-28 листопада 1986 р.. Політвидав України. Київ, 1987. 203 с.

307437. Агуф М. М., Руссаковский М. Е. Композиция и отделка крупнопанельных жилых зданий. Будівельник. Киев, 1975. 192 с.

307438. Творці земних блискавок. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 136 с.

307439. Абовин-Егидес П. Сквозь ад. Молодая гвардия. Москва, 1991. 368 с.

307440. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (5) П'ята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 10-11 липня 1987 р.. Політвидав України. Київ, 1987. 195 с.

307441. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (7) Позачергова сьома сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 18 квітня 1988 р.. Політвидав України. Київ, 1988. 116 с.

307442. Абонемент городской библиотеки. Гос. б-ка СССР. Москва, 1963. 217 с.

307443. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (6) Шоста сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 13 листопада 1987 р.. Політвидав України. Київ, 1988. 133 с.

307444. Абрамавичюс В. Е., Дьяков В. А. Валерий Врублевский. Мысль. Москва, 1968. 159 с.

307445. Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. Проблематика. Стиль. Поэтика. Советский писатель. Москва, 1975. 560 с.

307446. Гончарова Г. Присяга судді: потрібні чіткі ознаки її порушення для звільнення його з посади. . , . С. 244-252.

307447. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Менеджмент туризму" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

307448. Селіванов О. Міжнародний досвід у залученні приватних виконавців у механізмі виконавчого провадження. . , . С. 253-257.

307449. Ющик О. Криза праворозуміння і діалектична теорія права. . , . С. 258-265.

307450. Сіренко В. До питання про конституційний статус російської мови в Україні. . , . С. 266-268.

307451. Коваль В. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в адміністративних справах про їх видворення за межі України. . , . С. 269-276.

307452. Антоненко І., Мельник І. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку : [2008-2013 рр.]. . , . С. 3-8.

307453. Ейтутіс Г., Зіць О. Продуктивність вагона - комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ "Укрзалізниця" : [1991-2014рр.]. . , . С. 9-11.

307454. Шевчук В. Тенденції розвитку системи рефінансування банків України. . , . С. 12-15.

307455. Котенко Т. Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму. . , . С. 16-22.

307456. Яковлєв А. Засоби визначення ефективності від створення й реалізації наукоємної продукції : [розглянуто методи розрахунку ефективності наукоємної продукції. Запропоновано засоби економічної оцінки експортно-імпортних операцій суб'єктів підприємництва]. . , . С. 23-25.

307457. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (8) Восьма сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 3-4 червня 1988 р.. Політвидав України. Київ, 1988. 183 с.

307458. Бойко В. Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів Західної України. . , . С. 26-30.

307459. Куцевич В. В. Історизми у сучасній архітектурі України : [як архітектурні форми, пов'язані з історією, співвідносяться з новими цінностями]. . , . С. 2-6.

307460. Першаков В. М., Машков І. Л., Лисницька К. М., Попович І. О. Унікальні світові об'єкти будівництва : [The Hashtag Tower (Сеул, Корея), будівля-Слон (Бангкок, Таїланд), будівля-ієрогліф (Шанхай), будівля-Свастика (Каліфонія, США), будівля Національного Музею Zaed у формі крил (ОАЕ), будівля-Монета (ОАЕ). . , . С. 7-9.

307461. Абрамов Г. М. Птенец. Быль с понарошками. Молодая гвардия. Москва, 1990. 279 с.

307462. Абрамов И. В. В глубине обороны. Московск. рабочий. Москва, 1966. 448 с.

307463. Гайдабура В. М. А що тато робить в театрі?. Антиквар. Київ, 2011. 240 с.

307464. Кругленко В. М. Чорнобиль. Довкілля-К. Полтава, 2006. 160 с.

307465. Абрамов К. Г. Пургаз. Современник. Москва, 1989. 445 с.

307466. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2015. 92 с.

307467. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2015. 476 с.

307468. Абрамов К. Г. Степан Эрьзя. Мордовск. кн. изд-во. Саранск, 1991. 560 с.

307469. Горбатенко Ю. П., Гузенко Ю. М., Закора О. В. Підвищення амортизувальної здатності роликоопор стрічкового конвеєра. . , . С. 10-12.

307470. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (9) Дев'ята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 11-12 листопада 1988 року. Політвидав України. Київ, 1989. 193 с.

307471. Файнер М. Ш. Помилки та прорахунки у державних нормативних документах на цемент і бетон. . , . С. 13-14.

307472. Абрамов К. Г. Сын эрзянский. Современник. Москва, 1974. 286 с.

307473. Построение демократий: Украина и Япония. Феникс. Киев, 2016. 640 с.

307474. Харченко С. І. Бухгалтерський облік виконання бюджетів. Кондор. Київ, 2016. 544 с.

307475. Матченко П. Т. Імовірнісний аналіз сейсмічної безпеки зварних з'єднань сталевих конструкцій будівель і споруд, що експлуатуються. . , . С. 31-39.

307476. Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. Книга. Москва, 1980. 352 с.

307477. Додаток. Статистичні таблиці. Оптова і роздрібна торгівля, ресторанне господарство : [товарообіг торгівлі та ресторанного господарства.Товарна структура. Індекси товарообігу]. . , . С. 570-581.

307478. Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (ЕN 1108:1999, IDT) ДСТУ Б EN 1108:2013 : Національний стандарт України. . , . С. 15-30.

307479. Абрамов Л. Я., Зражевский Ю., Карахан Ю. Организация и судейство шахматных соревнований. Физкультура и спорт. Москва, 1977. 160 с.

307480. Карагодин А. И., Ткаченко В. Г., Скворцов О. Г. Связь времен. . , 2007. 192 с.

307481. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (10) Десята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 25-28 жовтня 1989 року. Політвидав України. Київ, 1990. 418 с.

307482. Абрамов С. А. Выше радуги. Московск. рабочий. Москва, 1980. 296 с.

307483. Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г. Магара 1929-2009. Кераміст. Запоріжжя, [2016]. 53 с.

307484. Абрамов С. А. Как хорошо быть генералом. Сов. писатель. Москва, 1989. 304 с.

307485. Абрамов С. А. Новое платье короля. Молодая гвардия. Москва, 1990. 364 с.

307486. Агырбичану И. "Архангелы". Худож. лит.. Москва, 1989. 486 с.

307487. Абрамов С. А. Однажды, вдруг, когда-нибудь.... Молодая гвардия. Москва, 1983. 364 с.

307488. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (11) Одинадцята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 30 листопада-1 грудня 1989 р.. Політвидав України. Київ, 1990. 224 с.

307489. Пільги зі вступу до ВНЗ для учасників Революції Гідності та АТО. . , . С. 47-48.

307490. Абрамов C. C. Неявная субъективность. Изд-во ун-та. Томск, 1991. 208 с.

307491. УРСР. Верховна Рада. Скликання (11). Сесія (12) Дванадцята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 16-17 лютого 1990 р.. Політвидав України. Київ, 1990. 324 с.

307492. Адалис А. Любите поэзию. Знание. Москва, 1961. 110 с.

307493. Європейська модель оплати праці державних службовців. . , . С. 52-54.

307494. УРСР. Шляхом Жовтня. Мистецтво. Київ, 1977. 160 с.

307495. Юрик П. С. Осляче тріо. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2014. 80 с.

307496. Абрамов Ф. А. Собрание сочинений. Художественная литература. Ленинград, 1990. 640 с.

307497. Типові правила внутрішнього службового розпорядку : [державна служба] : затверджено Наказом Національного агенства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 50. . , . С. 56-58.

307498. Куприянов И. Откровение гуру. Просвіта. Запорожье, 2008. 48 с.

307499. Клименко Л. Ю. Замкнутый круг. Дикое Поле. Запорожье, 2001. 64 с.

307500. УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія. ИРИНА. Київ, 1999. 1551 с.

307501. Гончаренко О. Український порідник. Люкс. Мелітополь, 2011. 382 с.

307502. Горбулин В. П. Война и мир: пять сценариев для Украины : [аннексия Россией Крыма и вооруженная агрессия в юго-восточных районах Донбасса]. . , . С. 5-11.

307503. Усенко П. М. Від вашого військового кореспондента. Політвидав України. Київ, 1980. 239 с.

307504. Тесленко Л. Перекладаю таїну рядка.... [б. в.]. Дніпропетровськ, 2013. 152 с

307505. Руснак І. С., Хижняк В. В. Національна безпека та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз. . , . С. 12-20.

307506. Алам В. Трудное решение. Прогресс. Москва, 1967. 496 с.

307507. Усенко П. М. Про моїх сучасників. Радянський письменник. Харків, 1977. 288 с.

307508. Телелим В. М., Пунда Ю. В., Косевцов В. А. Погляди на організацію процесу управління підготовкою держави до оборони : [Стратегія національної безпеки України]. . , . С. 21-27.

307509. Розумний М. М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин : [ключовим чинником у побудові моделі міжнародних відносин залишається чинник сили]. . , . С. 28-34.

307510. Усман С. Божі стеблинки. Держлітвидав. Київ, 1963. 258 с.

307511. Адамештяну Г. Подари себе день каникул. Радуга. Москва, 1989. 248 с.

307512. Устинов В. М. Автоматичні лінії для нанесення блискучих покриттів. Техніка. Київ, 1967. 64 с.

307513. Duleba A. Implication of the Russian-Ukranian conflict for the EU as a "European project" = Наслідки російсько-українського конфлікту для ЄС як "Європейського проекту". . , . P. 35-44.

307514. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Модернізація та опір: зовнішньополітична доктрина української держави : [в умовах протистояння російській агресії зовнішня політика України має охоплювати всю сукупність міжнародних зв'язків задля збереження єдності зонішньополітичного курсу]. . , . С. 45-57.

307515. Власюк О. С. Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України. . , . С. 58-66.

307516. Мернікова Г. І., Шевцов А. і. Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції. . , . С. 67-75.

307517. Вовканич С. Й. Аксіологія державотворчих концептів в умовах соціально-економічних змін, нових викликів і загроз національній безпеці. . , . С. 76-82.

307518. Учені вузів Української РСР. Вид-во ун-ту. Київ, 1968. 516 с.

307519. Шайгородський Ю. Ж. Мотиваційно-смислові основи стратегії суспільного розвитку : [сутність, особливості, причини та характеристики сучасних суспільно-політичних змін в Україні]. . , . С. 83-87.

307520. Пилипчук В. Г. Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної української держави: історичні та політико-правові аспекти. . , . С. 88-93.

307521. Афонін Е. А., Суший О. В. Закономірності та особливості української трансформації : [сучасні суспільно-трансформаційні процеси актуалізують психосоціальні взаємозв'язки української соціальної системи]. . , . С. 94-108.

307522. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 190 с.

307523. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 32 с.

307524. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 2649-2880

307525. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 2401-2648

307526. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 2153-2400

307527. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 1921-2152

307528. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 1697-1920

307529. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 1465-1696

307530. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 1209-1464

307531. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 969-1208

307532. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 729-968

307533. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 489-728

307534. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 241-488

307535. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1989. С. 1-240

307536. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 2633-2876

307537. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 2409-2632

307538. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 2177-2408

307539. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 1937-2176

307540. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 1689-1936

307541. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 1449-1688

307542. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 1193-1448

307543. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 953-1192

307544. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 729-952

307545. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 497-728

307546. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 249-496

307547. Журнал общей химии. Наука. Ленинград, 1988. С. 1-248

307548. Ожеван М. А. Економічна й політична конкурентоспроможність українських медіа як питання національної безпеки та оборони. . , . С. 109-119.

307549. Коваль О. П. Пенсійне страхування держслужбовців: вимоги часу та інтереси держави. . , . С. 120-125.

307550. Рибка С. В., Кільчицький Є. В., Післегін О. М. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека. . , . С. 126-134.

307551. Степико М. Т. Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії. . , . С. 135-139.

307552. Аграновский А. Репортаж из будущего. Детгиз. Москва, 1959. 494 с.

307553. Адамиа А. Большая и маленькая Екатерины. Сов. писатель. Москва, 1979. 446 с.

307554. Адамов А. Г. Болотная трава. Малое науч.-произв. предприятие Феликс. Москва, 1991. 287 с.

307555. Адамов А. Г. Болотная трава. Сов. писатель. Москва, 1990. 618 с.

307556. Адамов А. Г. Инспектор Лосев. Моск. рабочий. Москва, 1989. 623 с.

307557. Абрамов Ф. А. Собрание сочинений. Художественная литература. Ленинград, 1991. 605 с.

307558. Абрамов Ф. А. Собрание сочинений. Художественная литература. Ленинград, 1991. 572 с.

307559. Додаток. Статистичні таблиці. Розвиток підприємництва : [кількість підприємств за регіонами. За розмірами, видами діяльності. Кількість працівників. Обсяг реалізованої продукції. Фінансовий результат. Збиток до оподаткування. Рівень рентабельності.]. . , . С. 582-617.

307560. Адамов А. Г. Личный досмотр. Сов. Россия. Москва, 1992. 556 с.

307561. Абрамов Ф. А. Братья и сестры. Безотцовщина. Рассказы. Художест. литература. Ленинград, 1966. 419 с.

307562. Адамов Г. Б. Победители недр. Правда. Москва, 1989. 416 с.

307563. Додаток. Статистичні таблиці. Демографічна ситуація : [2010-2015рр.Чисельність населення. Розподіл за віковими групами, регіонами. Кількість живонароджених, померлих, природний приріст населення. Міграційний рух. Середня очікувана тривалість життя]. . , . С. 618-625.

307564. Абрамов Ф. А. Братья и сестры. Две зимы и три лета. Сов. писатель. Ленинград, 1971. 582 с.

307565. Адамов Г. Б. Победители недр. Изгнание владыки. Правда. Москва, 1990. 704 с.

307566. Абрамов Ф. А. Братья и сестры. Сов. писатель. Ленинград, 1982. 807 с.

307567. Голос бизнеса : [презентация нового общественного объединения - Союза украинских предпринимателей (СУП) и его учредителей]. . , . С. 6-8.

307568. Абрамов Ф. А. Дела российские. Молодая гвардия. Москва, 1987. 526 с.

307569. Абрамов Ф. А. Деревянные кони. пелагея. Алька. Вокруг да около. Сов. писатель. Ленинград, 1989. 334 с.

307570. Адамов Г. Б. Тайна двух океанов. Правда. Москва, 1989. 507 с.

307571. Абрамов Ф. А. Дом. Сов. писатель. Ленинград, 1979. 342 с.

307572. Гриньков Д., Гонтарь В. Состоятельная несостоятельность : [рост отечественного сегмента Private Banking: показатели]. . , . С. 16-18.

307573. Абрамов Ф. А. Жарким летом. Сов. писатель. Ленинград, 1984. 384 с.

307574. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе. Искусство. Москва, 1959. 85 с.

307575. Гриньков Д., Гонтарь В. Бумажные банки : [заморские эксперты установили причины "отсталости" украинских банков и дали рецепты исправления ситуации]. . , . С. 20-21.

307576. Абрамов Ф. А. Из колена Аввакумова. Современник. Ленинград, 1989. 559 с.

307577. Додаток. Статистичні таблиці. Доходи населення, соціальне забезпечення : [2005-2014 рр. Доходи і витрати. Середньомісячна номінальна та реальна зарплата. Заборгованість населенню. Кількість пенсионерів. Середній розмір місячної пенсії.]. . , . С. 626-650.

307578. Гусев Ю., Юр Г. Внутреннее сгорание : [страховщики готовы применять любые методы и технологии, лишь бы сохранить клиентуру сужающегося рынка автострахования]. . , . С. 22-24.

307579. Адамов Ю. А. Клеймо. Сов. писатель. Москва, 1991. 335 с.

307580. Абрамов Ф. А. О хлебе насущном и хлебе духовном. Молодая гвардия. Москва, 1988. 206 с.

307581. Шевченко Н., Поставчий В. Прокатали по полной : [чтобы не напороться на санкции в ходе торговых войн, украинские металлурги вынуждены осторожно "прощупывать" и сдержанно занимать освободившиеся ниши]. . , . С. 28-30.

307582. Додаток. Статистичні таблиці : [2000-2014 рр. Населення за економічною активністю. зайнятість, безробіття за регіонами.]. . , . С. 651-656.

307583. Адамович А., Гранин Д. А. Блокадная книга. Сов. писатель. Москва, 1982. 432 с.

307584. Абрамов Ф. А. Пряслины. Сов. писатель. Ленинград, 1977. 814 с.

307585. Адамович А., Гранин Д. А. Блокадная книга. Сов. писатель. Москва, 1979. 294 с.

307586. Васильева Н., Татаренко Г. Хоть тушкой, хоть чучелом... : [для производителей украинского мяса открывается самый перспективный рынок в мире - китайский]. . , . С. 32-33.

307587. Абрамов Ф. А. Чем живем-кормимся. Сов. писатель. Ленинград, 1986. 527 с.

307588. Абрамов А. В. Василий Николаевич Бакшеев. Сов. художник. Москва, 1967. 80 с.

307589. Машевская К. Учебники отменяются : [необходимость в современном высококлассном компьютерном образовании. В Украине развивается новое поколение образовательных проектов]. . , . С. 42-44.

307590. Адамович А. М. Война под крышами. Сыновья уходят в бой. Художеств. лит.. Москва, 1971. 608 с.

307591. Абрамович А. В., Лазаревич Э. А. Практикум по литературному редактированию. Изд-во ун-та. Москва, 1974. 432 с.

307592. Адамович А. М. Война под крышами. Сыновья уходят в бой. Известия. Москва, 1965. 624 с.

307593. Дороги в облаках : [топ-5 аэропортов по объему грузоперевозок в 2015 году]. . , . С. 12-13.

307594. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. Учпедгиз. Москва, 1961. 402 с.

307595. Адамович А. М. Отвоевались!. Мол. гвардия. Москва, 1990. 254 с.

307596. Бердинских К. Всплытие покажет : [восемь министров правительства Владимира Гройсмана рассказывают, что сделают на своем посту]. . , . С. 18-22.

307597. Краткий французско-русский и русско-французский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1960. 556 с.

307598. Тесленко Л. Д. Дороги ломаные линии. [б. и.]. Запорожье, 2000. 118 с.

307599. Адамович А. М. Хатынская повесть. Художеств. лит.. Москва, 1974. 208 с.

307600. Смирнов А. Сеньор Икс : [полноприводный универсал SEAT Leon X-Perience стремителен, как агрессивный хетчбэк, и снабжен большим багажником]. . , . С. 58-59.

307601. Тарасовский А. Распахивая душу. Тандем. Запорожье, 2011. 48 с.

307602. Редька С. М. Голос трав. Кольцо. Запоріжжя, 2001. 120 с.

307603. Бондаренко Э., Пасховер А. Двигатель процесса : [Малый Пассаж стал лицом развивающегося киевского капитализма конца ХIX века]. . , . С. 60-61.

307604. Поиски крыльев. Доля. Запорожье, 2003. 120 с.

307605. Шама О. Первая сахарная : [создание первой в Украине сети сахарных заводов и компании с многомиллионными оборотами. Благотворительность фирмы]. . , . С. 62-65.

307606. Осень Т. Время жатвы и стихов. Тандем. Запорожье, 2014. 48 с.

307607. День. Украинская пресс-группа. Киев, 2016. 32 с.

307608. Антощак М. Великдень нашої любові.... [б. в.]. Запоріжжя, 2012. 112 с.

307609. Латанський С. В. Народне та образотворче мистецтво Запоріжжя. Тандем-У. Запоріжжя, 2007. 32 с.

307610. Адамович А. М. Хатынская повесть. Каратели. [Художеств. лит.]. Москва, 1983. 446 с.

307611. Адамович А. М. Хатынская повесть. Каратели. Сов. писатель. Москва, 1984. 416 с.

307612. Адамович А. М. Хатынская повесть. Каратели. Худож. лит.. Ленинград, 1986. 400 с.

307613. Шевчук Д. Quo vadis, сучасний університете? : [подолання кризи університетів. Академічне лідерство]. . , . С. 18-19.

307614. Віхляєв В. В. Чорний пролісок. КПУ. Запоріжжя, 2010. 120 с.

307615. Адамс Ш. Моя Америка. Прогресс. Москва, 1986. 221 с.

307616. Віхляєв В. В. Код Шевченка. Просвіта. Запоріжжя, 2008. 92 с.

307617. Вірш солдату. [б. и.]. Запоріжжя, 2015. 48 с.

307618. Весела Січ. Весела Січ. Запоріжжя, 2002. 144 с.

307619. Весела Січ. Весела Січ. Запоріжжя, 2011. 172 с.

307620. Адамсон Д. Рожденная свободой. Мысль. Москва, 1966. 391 с.

307621. Адамчик В. В. Чужая вотчина. Маст. літ.. Минск, 1989. 400 с.

307622. Швидко А. Україна-Канада: економічні перспективи : [угода про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою]. . , . С. 16-17.

307623. Адамчук В. В. Рациональное использование ресурсов. Знание. Москва, 1985. 64 с.

307624. Лазоренко Ю. Торгівля між ЄС і Україною: тренди та можливості. . , . С. 30-31.

307625. Павлов Ю. Із "перших вуст": наш партнер - ЄС : [зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 31 січня 2016 року. Деякі статистичні дані по ЄС]. . , . С. 16-20.

307626. Адамян А. А. Вопросы эстетики и теории искусства. Искусство. Москва, 1978. 301 с.

307627. Додаток. Статистичні таблиці. Охорона навколишнього середовища : [2000-2014рр. Водопостачання, водовідведення. Використання і охорона лісу, тваринних ресурсів, заповідних територій. Викиди забруднюючих речовин.]. . , . С. 662-666.

307628. Чун Яту Реформа армии : [курс на реформы и строительство китайской армии в предстоящие пять лет]. . , . С. 29-31.

307629. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

307630. Островский А. В. О перспективах социально-экономического развития КНР к 2020 году. . , . С. 32-33.

307631. Ли Кэцян Экономический план Китая : [задачи китайской экономики на 2016 г.]. . , . С. 34-35.

307632. Ю Шаньшань Китайскую экономику не ожидает жесткая посадка : [прогноз главных показателей китайской экономики в период 2015-2016 гг.]. . , . С. 36-38.

307633. Чжун Хэ Новая эпоха интернет-экономики : [Китай становится ведущей интернет-державой. Интернет+]. . , . С. 42-44.

307634. Додаток. Статистичні таблиці. Окремі зіставлення за країнами світу : [2000 - 2013 рр.Чисельність населення. Рівень безробіття. ВВП. Темпи приросту (зниження) промислового виробництва. Індекс споживчих цін.]. . , . С. 667-679.

307635. Рекорды 2015 года : [самая трагическая авария]. . , . С. 49.

307636. Бутовський О. Д. Вибрані твори. Поліграфкнига. Київ, 2007. 288 с.

307637. Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. Наука. Москва, 1984. 206 с.

307638. Богданова Т. А. Под знаком Овна. Видавець. Запорожье, 2004. 56 с.

307639. Абрамян Г. В. Кто взял фальшивую ноту?. Детская литература. Москва, 1971. 175 с.

307640. Богданова Т. А. Вертикаль небесная. Тандем. Запорожье, 2014. 48 с.

307641. Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності. . , . С. 10-11.

307642. Абрасимов П. А. На дипломатическом посту. Междунар. отношения. Москва, 1987. 254 с.

307643. Кулик Н. Увічнений у камені : [український видатний учений-геолог, академик Всеукраїнської академії наук Микола Світальський (1884-1944)]. . , . С. 14-15.

307644. Абросимова А. А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. Высш. школа. Москва, 1978. 152 с.

307645. Сушко К. І. Інспектор Хорс. ІМА-прес. Дніпропетровськ, 2010. 284 с.

307646. Абросимова А. А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. Высш. школа. Москва, 1989. 160 с.

307647. Егоров Ю. П., Жаданова К. Ф. Благословенная архитектура. ЗГИА. Запорожье, 2000. 232 с.

307648. Опрос по проблеме счастливого брака и семьи в Китае : [способы знакомств, средний возраст вступления в брак, важные факторы для установления серьезных отношений, принятия совместных решений, особенности воспитания детей, имущество супругов]. . , . С. 60-61.

307649. Абсалямов А. Вечный человек. Советский писатель. Москва, 1964. 403 с.

307650. Ван Фан "Город света" : [город Цюаньчжоу - один из центральных городов провинции Фуцзянь (Китай). Самый крупный буддийский храм в городе. Древнейший мусульманский храм. Каменный городок на берегу моря]. . , . С. 64-67.

307651. Чжу Таотао Главный иероглиф : [иероглиф "счастья, благополучия, удачи" - "фу"]. . , . С. 68-69.

307652. Милянюк А. О. "Учение о вскармливании жизни". . , . С. 76-77.

307653. Ван Фан, Чун Яту Как вывести из-за черты бедности 70,17 млн человек : [борьба с бедностью сельского населения в Китае]. . , . С. 17-21.

307654. Цзун Хэ Перспективы развития китайско-российской торговли. . , . С. 32-33.

307655. Дай Юэ Отчет об успехах 2015 года : [экономический рост Китая]. . , . С. 38-39.

307656. Сушко К. І. Заколдований час. Принтхаус "Римм". Нікополь, 2014. 92 с.

307657. Абстинентки. ВГФ им. А.С.Пушкина. Москва, 1991. 172 с.

307658. Shumeyko P. D., Shumeyko A. D., Kravchun O. S. Improoving the deep drawing process bu using of nev stamp design. . , . Р. 64-65.

307659. Адамян А. А. Статьи по эстетике. Айастан. Ереван, 1967. 454 с.

307660. Абу-Бакар А. Манана. Советский писатель. Москва, 1990. 477 с.

307661. Пань Чжэн Эволюция рынка электроники Хуацянбэй : [маркетинговые исследования торговли в центральной части Шэньчжэня]. . , . С. 40-43.

307662. Вэй Чжаоли, Чун Яту Возрождение магазинов шаговой доступности. . , . С. 44-46.

307663. Абу-Бакар А. Тайна рукописного корана. Советский писатель. Москва, 1980. 220 с.

307664. Данные о зарубежных туристических поездках китайцев. . , . С. 48-49.

307665. Чжу Таотао Иероглиф и год обезьяны : [в китайской культуре]. . , . С. 68-69.

307666. Абубакирова Р. А. Круг. Современник. Москва, 1990. 252 с.

307667. Чжан Нин Китайское лекарство - лициум : [дереза китайская, барбарис]. . , . С. 74-75.

307668. Новицкая Т. М., Кучин Н. Д. Практическая грамматика английского языка. Грамматический строй, словообразование, основы анализа и перевода. Высш. школа. Москва, 1961. 497 с.

307669. Абу-ль-Аля-Маарри Избранное. Художественная литература. Москва, 1990. 430 с.

307670. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. Наука. Москва, 1980. 335 с.

307671. Дубинянская Я. Богдан Ступка: "Ставит на роль Бог" : [биография и творчество Богдана Сильвестровича Ступки (1941 - 2012), украинского актера театра и кино]. . , . С. 7-23.

307672. Гуковский М. А. Леонардо да Винчи. Искусство. Ленинград, 1958. 172 с.

307673. Дубинянский М. Пак Чон Хи: за кулисами чуда : [биография и политическая карьера Пак Чон Хи (1917 - 1979), военного и государственного деятеля Республики Корея, президента страны в 1963—1979 годах]. . , . С. 25-43.

307674. Абульханова-Славская К. А., Брушлинский А. В. Философско- психологическая концепция С. Л. Рубинштейна. Наука. Москва, 1989. 243 с.

307675. Русско-французский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1958. 528 с.

307676. Варшавский А. С. Пелика с ласточкой. Дет. лит.. Москва, 1971. 216 с.

307677. Петухова О. Бертран Рассел: страстный гуманист : [Бертран Рассел (1872-1870) - британский философ, общественный деятель, логик и математик]. . , . С. 45-65.

307678. Алексеев С. П. Суровый век. Книга. Просвещение. Милосердие. Москва, 1994. 192 с.

307679. Абу-ль-Фарадж аль Исфахани Книга песен. Наука. Москва, 1980. 671 с.

307680. Шекет Ю. Сара Бернар: три тысячи и одна жизнь : [биография и творчество французской актрисы Сары Бернар (1844 -1923)]. . , . С. 67-85.

307681. Аксенов Ю. Г., Закин Р. М., Зонненштраль Е. М., Кригер Ф. М., тарасевич Г. Е. Рисунок и живопись. Искусство. Москва, 1961. 206 с.

307682. Абызов В. И. Доватор. Политиздат. Москва, 1988. 108 с.

307683. Дмитренко В. Юстиниан I "Великий": восстановитель : [Флавий Пётр Савватий Юстиниан (483 - 565) - император Византии]. . , . С. 87-101.

307684. Винниченко Т. Гюстав Эйфель: флаг на башне : [Александр Гюстав Эйфель (1832 - 1923) - французский инженер, специалист по проектированию металлических конструкций, "отец аэродинамики", создатель 300-метровой башни в Париже, названной его именем]. . , . С. 102-119.

307685. Абызова Е. Н. М. П. Мусоргский. Музыка. Москва, 1986. 158 с.

307686. Пути развития русского искусства конца XIX-начала XX века. Искусство. Москва, 1972. 271 с.

307687. Embase : Improve your biomedical research with the world’s most comprehensive biomedical literature database : [база даних охоплює публікації більшості країн світу в біомедичній і фармацевтичній областях. Включає понад 4000 журналів... див. анотацію]. Elsevier B.V.. [Б. м.], 2015.

307688. Токмаков И. В. Моделирование электромеханических переходных процесов в асинхронных двигателях на основе использования полиномов Чебышева. . , . С. 35-40.

307689. Абэ К. Женщина в песках. Чужое лицо. Художественная литература. Москва, 1988. 350 с.

307690. Сидорец В. Н., Дубко А. Г. Особенности анализа распределения тока высокой частоты в осесимметричных электродах электрохирургических инструментов. . , . С. 42-47.

307691. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

307692. Тиховод С. М., Корнус Т. М., Паталах Д. Г. Метод ускоренного численного расчета переходных процессов в электрических цепях на основе аппроксимации решения алгебраическими полиномами. . , . С. 48-54.

307693. Волков В. О. Расчет оптимальных тахограмм разгона и торможения частотнорегулируемого асинхронного двигателя. . , . С. 55-65.

307694. Ярымбаш Д. С., Килимник И. М., Ярымбаш С. Т. Динамическая адаптация схемных моделей короткой сети. . , . С. 65-70.

307695. Костін М. О Енергетичні спектри випадкових процесів тягових напруг і струмів електротранспорту. . , . С. 71-80.

307696. Школа изобразительного искусства. Академия художеств СССР. Москва, 1960. 192 с.

307697. Міщенко Т. М. Геометричне трактування реактивної потужності та його зв'язок зі спектральним складом тягових напруги та струму швидкісних електровозів. . , . С. 81-86.

307698. Ниценко В. В., Кулагин Д. А., Махлин П. В., Климко А. Н. Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор. . , . С. 87-94.

307699. Скалько Ю. С. Удосконалення групового регулювання гідроагрегатів Дніпровської ГЕС за допомогою нечіткої логіки. . , . С. 95-99.

307700. Абэ К. Тайное свидание. Известия. Москва, 1985. 224 с.

307701. Абэ К. Чужое лицо. Сожженная карта. Человек-ящик. Радуга. Москва, 1982. 428 с.

307702. Borulko V. F., Vovk S. M. Minimum-duration filtering = Фильтрация сигналов на основе принципа минимума длительности. . , . P. 7-14.

307703. Зінченко М. В., Зіньковський Ю. Ф. Широкосмугові розсіювачі в задачах нелінійної радіолокації. . , . С. 15-21.

307704. Трухан С. В., Бідюк П. І. Методика аналізу екстремальних даних та її використання при оцінюванні параметрів узагальнених лінійних моделей. . , . С. 22-31.

307705. Сальватор Роза, 1615-1673. Изобразительное искусство. Москва, 1972. 26 с., 54 репр.

307706. Кучеренко Е. И., Глушенкова И. С., Глушенков С. А. Нечеткое разбиение объектов на основе критериев плотности. . , . С. 32-39.

307707. Олійник А. О. Видобування продукційних правил на основі негативного відбору. . , . С. 40-49.

307708. Субботин С. А. Синтез нейро-нечетких сетей с ранжированием и специфическим кодированием признаков для диагностики и автоматической классификации по прецедентам. . , . С. 50-57.

307709. Краткий русско-французский учебный словарь. ГИС. Москва, 1961. 632 с.

307710. Аджубей А. И. Крушение иллюзий. Интербук. Москва, 1991. 348 с.

307711. Фазылов Ш. Х., Мирзаев Н. М., Мирзаев О. Н. Построение распознающих операторов в условиях взаимосвязанности признаков. . , . С. 58-63.

307712. Бабаков Р. М. Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате. . , . С. 64-73.

307713. Аджубей Ю. В. Транснациональные корпорации: последствия экспансии. Знание. Москва, 1985. 64 с.

307714. Бісікало О. В., Висоцька В. А. Виявлення ключових слів на основі методу контент-моніторингу україномовних текстів. . , . С. 74-83.

307715. Гурко А. Г., Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. Повышение точности оценки состояния динамичных объектов комплексом matlab-arduino при проектировании кибер-физических систем. . , . С. 84-91.

307716. Адмони В. Г. Генрих Ибсен. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 272 с.

307717. Сергей Васильевич Герасимов. Советский художник. Москва, 1972. 161 с.

307718. Lukac M., Abdiyeva K., Kameyama M. Evaluation of component algorithms in an algorithm selection approach for semantic segmentation based on high-level information feedback= Оценивание компонентных алгоритмов для выбора алгоритма семантической ... [см. анотацию]. . , . P. 92-100.

307719. Хацько Н. Е. Решение терминальной задачи управления с использованием информации инерциального блока. . , . С. 101-107.

307720. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки "Англійсько-російсько-український електротехнічний словник" для студентів спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 035 "Філологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 50 с.

307721. Большаков Ю. Л., Антонов А. В. Підвищення ресурсу вугільних струмознімальних вставок струмоприймачів швидкісного електрорухомого складу в умовах експлуатації. . , . С. 57-70.

307722. Агарков О. В., Йосифович Р. М. Визначення контактних напружень в рейках типу Р50, які експлуатуються в метрополітені. . , . С. 71-86.

307723. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Изд-во иностранной лит-ры. Москва, 1961. 400 с.

307724. Лазарєв І. В. Розробка та вдосконалення методів розрахунку міцності елементів конструкції силових трансформаторів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 24 с.

307725. Лазарєв І. В. Розробка та вдосконалення методів розрахунку міцності елементів конструкції силових трансформаторів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 243 с.

307726. Авакян Ю. А. Сын благословенный. Молодая гвардия. Москва, 1990. 405 с.

307727. Агаркова Н. А., Волявская Б. С., Спивак Л. Н., Тарановская Н. М. Учебник немецкого языка. Киевский ун-т. Киев, 1963. 356 с.

307728. Авантюрно-приключенческий роман. Свенас. Киев, 1991. 568 с.

307729. Аввакум (протопоп) Житие Аввакума и другие его сочинения. Сов. Россия. Москва, 1991. 368 с.

307730. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Кашинская Н. А. Учебник французского языка. Высш. школа. Москва, 1963. 516 с.

307731. Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Сев.-Запад. кн. изд-во. Архангельск, 1990. 351 с.

307732. Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Молодь. Киев, 1956. 484 с.

307733. Аввакумов Н. В. Первые залпы войны. Сред.-Уральское кн. изд-во. Свердловск, 1991. 160 с.

307734. Август-91. Политиздат. Москва, 1991. 270 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.