Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

315746. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2006. 52 с.

315747. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти: "Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення" (15 червня 2016 року) : ухвалено Рішенням... [див. анотацію]. . , . С. 11-24.

315748. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2006. 52 с.

315749. Ступак С. Майнові права на фонограми, відеограми і виконання : [захист прав інтелектуальної власності в Україні]. . , . С. 25-31.

315750. Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України в І півріччі 2016 року : [статистичні матеріали 2011-2016 р.р.]. . , . С. 32-38.

315751. Хрімлі О. Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання. . , . С. 188-192.

315752. Шинкарук О. В. Порушення права юридичної особи на ділову репутацію. . , . С. 192-196.

315753. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [Росія]. . , . С. 55-59.

315754. Войцеховська І. М. Державне регулювання перестрахової діяльності: об'єктивна необхідність та форми здійснення. . , . С. 197-200.

315755. Грінько А. А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб'єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України. . , . С. 201-205.

315756. Гуцуляк В. К. Забезпечення виконання умов договору підряду на проведення пошукових робіт. . , . С. 206-209.

315757. Зайцев А. Ю. Суб'єктивне право власності на житло в Україні: проблемні аспекти. . , . С. 210-214.

315758. Коротенко Т. Ф. Особливості отримання доказів за кордоном у цивільному процесі України. . , . С. 214-218.

315759. Натуркач Р. П. Корупція як соціально-психологічний "феномен" українського суспільства. . , . С. 34-41.

315760. Гдичинський В. Б. Стан законодавчого регулювання лобістської діяльності в Україні та напрями його вдосконалення. . , . С. 42-47.

315761. Хатами А. Будущее банкинга: четыре сценария : [интернет-банкинг]. . , . С. 2-4.

315762. Шерман А. Если вашим следующим банком станет Apple : [возможности Apple в банковской системе]. . , . С. 5-7.

315763. Лобанов М. Как устроен рынок Р2Р - кредитования : [финансовый сервис выдачи займов]. . , . С. 8-10.

315764. Берч К. Риск-аппетит: "Не откусывайте больше, чем можете проглотить" : [управление рисками организации]. . , . С. 11-16.

315765. Фоменко А. Девять главных ошибок при сокращении расходов : [сокращение расходов на предприятии]. . , . С. 17-22.

315766. Благирев А. Будущее наступило и правят тут - данные : [новые информационные технологии в экономике и маркетинге]. . , . С. 23-25.

315767. Онлайн интернет-банкинг в Польше на примере mBank. . , . С. 26-30.

315768. Семчук В. Банковский сектор и прогнозная аналитека: история любви : [внедрение инновационных аналитических технологий в банковском секторе]. . , . С. 31-32.

315769. Шевелев О. Продажи в сезон отпусков : [банковские услуги в период отпусков]. . , . С. 33-36.

315770. Зинкевич А. Пошаговое руководство по созданию портрета клиента : [привлечение клиентов, портрет клиента]. . , . С. 37-42.

315771. Чурюмов С. Как снизить риск попадания в экстремальные ситуации и разрешить их: : [советы руководителям предприятий по выходу из кризисных ситуаций]. . , . С. 43-53.

315772. Каримов А. 7 карьерных стратегий банкиров : [советы персоналу коммерческих банков как пережить нововведения]. . , . С. 54-56.

315773. План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 р. № 418-р. . , . С. 34-43.

315774. Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 р. № 1261. . , . С. 43-51.

315775. Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 р. № 318. . , . С. 52-58.

315776. Трегубова Е. Обязано ли ОСМД отвечать за долги отдельных совладельцев : [правовое регулирование оплаты жилищно-коммунальных услуг объединением совладельцев многоквартирного дома]. . , . С. 23-25.

315777. Жмуйданович Е. Могут ли жильцы с неприватизированной квартирой голосовать на собрании ОСМД. . , . С. 25-28.

315778. Касатонов С. Как хранить документы по ОСМД: общие правила документооборота. . , . С. 29-32.

315779. Листрова С. Можно ли ввести в штат ОСМД должность управляющего. . , . С. 36-37.

315780. Бутченко М. Наука создавать : [университетская система Запада глазами украинских преподавателей, работающих в иностранных вузах. Информация о том, сколько у какой страны представителей в списке 400 лучших вузов мира]. . , . С. 38-41.

315781. Чемпионы бизнеса : [краткая информация о десяти миллиардерах из мирового списка Forbes, состояние которых за последний год росло быстрее всех]. . , . С. 44-51.

315782. Кравців Я. В. Інформація про продукти харчування як об'єкти цивільних прав. . , . С. 218-221.

315783. Куліцька С. В. Щодо обсягу відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади. . , . С. 222-224.

315784. Строкач І. І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення. . , . С. 224-229.

315785. Олимпийский карнавал : [топ-10 перспективных украинских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Рио. Самые многочисленные сборные Олимпийских игр-2016. Стоимость Олимпийских игр и другие главные цифры]. . , . С. 10-11.

315786. Хобор Р. Б. Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд. . , . С. 229-233.

315787. Бондаренко Э., Пасховер А. Там "вылетала птичка" : [фотомастерская Альфреда Федецкого в Харькове, Влодзимежа Высоцкого и Франца де Мезера в Киеве в конце XIX века]. . , . С. 30-31.

315788. Великое переселение : [статистические материалы. Страны Европы с наибольшим количеством беженцев. Жители стран, которые чаще всего просят убежища в странах Европы (количество беженцев). Демографические характеристики беженцев из разных стран (2015)]. . , . С. 10-11.

315789. Шама О. Бетонный замес : [Владислав Владиславович Городецкий (1863 - 1930) - известный архитектор конца XIX - начала XX века. Первым в Киеве начал использовать бетон в строительстве, создав уникальный образ города]. . , . С. 62-65.

315790. Chaban O. Est-ce que l'implementation de "la personne de confiance" en droit medikal en Ukraine est indispensable? = Доцільність запровадження інституту довіреної особи з питань здоров'я у медичному праві України. . , . P. 234-236.

315791. Бруно Д. Диалоги. Госполитиздат. Москва, 1949. 550 с.

315792. Кулінич О.О. Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи. . , . С. 237-240.

315793. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование. Мысль. Москва, 1979. 230 с.

315794. Кульбашина О. А., Парамонова О. С. Поняття службового об'єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником. . , . С. 241-245.

315795. Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль. Советский писатель. Москва, 1985. 638 с.

315796. Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль. Худож. лит.. Москва, 1965. 304 с.

315797. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2004. 44 с.

315798. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2004. 52 с.

315799. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2004. 52 с.

315800. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2004. 60 с.

315801. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2004. 56 с.

315802. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 56 с.

315803. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 56 с.

315804. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 52 с.

315805. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 52 с.

315806. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 48 с.

315807. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 52 с.

315808. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 56 с.

315809. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 44 с.

315810. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 56 с.

315811. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2003. 48 с.

315812. Библиотека. Книга. Москва, 2002. 96 с.

315813. Бруяцкий Е. В., Смирнов Л. П. Математические методы в задачах управления наукой. Наукова думка. Киев, 1973. 184 с.

315814. Брыкин Н. А. Земля в плену. Стальной Мамай. Худож. лит.. Ленинград, 1969. 695 с.

315815. Брыкин Н. А. Искупление. Советский писатель. Ленинград, 1959. 502 с.

315816. Брыкин Н. А. На восточном фронте перемены. Советский писатель. Ленинград, 1975. 462 с.

315817. Куршин О. До Івана Яковича : [новий туристичний маршрут на Львівщині - "Стежками Івана Франка" до 100-річчя від дня смерті письменника]. . , . С. 120-125.

315818. Брыль Я. Повести. Советский писатель. Москва, 1979. 430 с.

315819. Брыль Я. Стежки, дороги, простор. Известия. Москва, 1981. 572 с.

315821. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 74 с.

315822. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2016. 166 с.

315823. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 126 с.

315824. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2016. 144 с.

315825. Культенко О. В. Автоматизована система обліку і розрахунків (білінг) юридичної діяльності та можливість використання утилізації і реалізації. . , . С. 245-248.

315826. Рассомахіна О. А. Набуття розрізняльної здатності позначеннями, які реєструються вперше в Україні : [критерії охороноздатності торговельних марок]. . , . С. 249-255.

315827. Тарасенко Л. Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав : [в Україні]. . , . С. 255-259.

315828. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

315829. Черниш Р. Ф., Назарчук Б. Ю. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) : [зловживання системою реєстрації промислових зразків]. . , . С. 260-264.

315830. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи : [матеріали наради Спілки ректорів вищих навчальних закладів України щодо вступної кампанії 2016 р.]. . , . С. 8-9.

315831. Санченко О. І. Ознаки театральної постановки як об'єкта авторского права. . , . С. 264- 267.

315832. Григор'єва Х. А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницькиї об'єктів. . , . С. 268-271.

315833. Про бюджетну політику, вступну кампанію і підручники : [матеріали засідання профільного комітету Верховної Ради щодо вступної кампанії 2016 року та проблем освіти]. . , . С. 4-5.

315834. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС. . , . С. 272-276.

315836. Кучинський М. С. Вектор профтехосвіти : [інтерв'ю з директором департаменту професійної освіти МОН України Миколою Кучинським щодо питань фінансування профтехосвіти, векторів підготовки сучасного робітника та співпрацю з роботодавцями... (див. анотацію)]. . , . С. 6.

315837. Прозорість університетів : [рейтинг лідерів]. . , . С. 7.

315838. Селиверстов А. Г. Повышение свойств сварных соединений роторных деталей ГТД из двух фазного титанового сплава ВТ8. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 148 с.

315839. Обрамбальський В. Молоді радіологи з Європи й Азії навчаються в Україні. . , . С. 7.

315840. Німко О. Б. Міжнародне співробітництво та адміністративно-правове регулювання атомної енергетики в Україні та світі. . , . С. 276-281.

315841. Степська О. В., Заверюха М. М. Ліс як об'єкт правового регулювання в лісовому та земельному законодавстві України. . , . С. 281-285.

315842. Голенко В. Е. Право на встановлення "зеленого" тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств вітроенергетики. . , . С. 285-289.

315843. Лавріненко І. А., Панченко І. М. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу. . , . С. 289-294.

315845. Родік О. О. Правова охорона ґрунтів у доктрині земельного права України. . , . С. 294-300.

315846. Багіров С. Р. Вчинення необережного злочину кількома суб'єктами як явище об'єктивної реальності і проблема теорії кримінального права. . , . С. 301-306.

315847. Бакаянова Н. М. Об'єднання адвокатів за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. . , . С. 306-310.

315848. Бобрик К. Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності. . , . С. 310-313.

315849. Василенко Д. Л. Значення рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України. . , . С. 313-316.

315850. Брэгг М. За городской стеной. Прогресс. Москва, 1975. 384 с.

315851. Лисодєд О. В. Сучасний стан прав засуджених в Україні. . , . С. 317-320.

315852. Брэгг М. Земля обетованная. Радуга. Москва, 1985. 368 с.

315853. Мудряк И. В. Потерпевший в уголовном производстве: проблемы защиты прав : [в Украине]. . , . С. 321-324.

315854. Довгаль М. В. Характеристика особистості злочинця, який вчинив насильницькі злочини проти носіїв авторитету органів державної влади. . , . С. 324-328.

315855. Краснопольська Л. П. Угоди в кримінальному судочинстві України. . , . С. 329-332.

315856. Куц Я. О. Обмеження прав захисника в суді першої інстанції. . , . С. 333-336.

315857. Лук'янець О. О. Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування. . , . С. 336-339.

315858. Оберемко Ю. О. Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів. . , . С. 339-343.

315859. Шрамко С. С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні. . , . С. 344-348.

315860. Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В. Інформаційні технології в агрономії. . , .

315861. Шуміло О. О. Міжнародний і зарубіжний досвід запобігання жорстокому поводженню з тваринами. . , . С. 349-352.

315862. Котляр О. І. Поняття та юридична природа права притулку : [право надається лише політичним біженцям]. . , . С. 353-356.

315863. Брэдбери Р. Избранные сочинения. Олимп. Москва, 1992. 318 с.

315864. Кубієвич С. П. Участь організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей. . , . С. 356-359.

315865. Тропін З. В. Доведення військової та напіввійськової діяльності держави на території іншої держави на прикладі справи Республіка Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки. . , . С. 360-363.

315866. Харчук О. О., Озерова К. О. Наслідки глобальної зміни клімату: екологічні й правові виклики для міжнародного співтовариства. . , . С. 364-367.

315867. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. . , .

315868. Хмельова І. Є. Невизнання в міжнародному праві : [практика невизнання нових держав чи нелегітимних урядів]. . , . С. 368-371.

315869. Бредбери Р. Вино из одуванчиков. Мир. Москва, 1967. 400 с.

315870. Peterfalvi A., Horvath A. The transparency of financialmanagement of political parties and the effectiveness of the implementation of freedom of information = Прозорість фінансового менеджменту політичних партій і ефективність впровадження свободи інформації. . , . P. 372-378.

315871. Рябовол Л. Т. Система вищої юридичної освіти в Україні. . , . С. 379-383.

315872. Денисенко Т. О. Історичні аспекти розвитку адвокатської етики. . , . С. 384-389.

315873. Митник У. М. Дослідження кримінологічних аспектів проблеми нелегальної міграції. . , . С. 389-393.

315874. Брэдбери Р. Вино из одуванчиков. Худож. лит.. Москва, 1989. 398 с.

315875. Недошовенко О. О. Правовий режим органів і тканин людини: доктрина і практика. . , . С. 393-397.

315876. Омельянович О. Т. Публічна служба в Україні: поняття та зміст. . , . С. 397-402.

315877. Смірнов Г. Ю. Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти : [з'ясування межі між цензурою та обмеженням права на свободу слова]. . , . С. 403-406.

315878. Бредбери Р. Марсианские хроники. Мир. Москва, 1965. 336 с.

315879. Тертична А. А. Особливості об'єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) : [пред'явлення майнової вимоги і вираження вказаних в законі погроз]. . , . С. 407-410.

315880. Боняк В. О. Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби. . , . С. 411-412.

315881. Брэдбери Р. Память человечества. Книга. Москва, 1981. 240 с.

315882. Брэдбери Р. Память человечества. Книга. Москва, 1982. 239 с.

315883. Брэдбери Р. 451 по Фаренгейту. Марсианские хроники. Все для вас. Москва, 1992. 432 с.

315884. Волик О. Ф., Кащеєва О. В., Дорда І. В., Копосов С. А., Ніколайчук О. О. Митні інформаційні технології. Знання. Київ, 2011.

315885. Єфименко Т. І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки. . , . С. 9-23.

315886. Брэеску Г. Она поклялась.... Худож. лит.. Москва, 1989. 334 с.

315887. Брэйн Д. Путь наверх. Жизнь наверху. Вышейш. школа. Минск, 1991. 474 с.

315888. Білорус О. Г., Власов В. І., П'ятаченко Г. О. Глобальна конвергенція ринків та реекспортні геофінанси світового АПК : [наведено статистичні дані про вартість сільськогосподарської продукції, обсяги експорту, імпорту та реекспорту країн Північної Європи по видам товарів у 1990 та 2013 р.р.]. . , . С. 24-37.

315889. Козюк В. В. Пов'язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність. . , . С. 38-58.

315890. Брэнднер Г. Оборотни. Старый Свет-Принт. Минск, 1993. 584 с.

315891. Соколовська А. М. Шляхи наближення розділу V Податкового кодексу України до 112-ї Директиви Ради ЄС : [відмінності у визначенні елементів ПДВ у вітчизняному та європейському законодавстві]. . , . С. 59-88.

315892. Брюллов К. П. Альбом репродукций. Изобразит. искусство. Москва, 1973. [4] с. ; 12 л. ил.

315893. Стефанюк І. Б., Завистовська Г. І. Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту. . , . С. 89-105.

315894. Богдан І. В., Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. Сектор загальнодержавного управління України у 2015 році : [статистичні матеріали, показники]. . , . С. 106-128.

315895. Брюсов В. Я. Избранное. Правда. Москва, 1982. 463 с.

315896. Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку : [державне регулювання бухгалтерського обліку]. . , . С. 2-15.

315897. Малишкін О., Кравчук А., Мальована В. Український баланс: можливості трансформації до євроформату : [можливості трансформації балансу українського підприємства у формат балансу за вимогами Директиви 2013/34/ЄС. Приклади заповнення балансів]. . , . С. 16-26.

315898. Брюсов В. Я. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1980. 574 с.

315899. Брюсов В. Я. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1955. 750 с.

315900. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 56 с.

315901. Брюсов В. Я. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1955. 650 с.

315902. Брюсов В. Я. Огненный ангел. Дніпро. Киев, 1991. 760 с.

315903. Брюсов В. Я. Стихотворения. Молодая гвардия. Москва, 1989. 189 с.

315904. Брюшинкин В. Н. Логика, мышление, информация. ЛГУ. Ленинград, 1988. 148 с.

315905. Брянов В. А. Атеистическое воспитание студентов. Высш. школа. Москва, 1986. 104 с.

315906. Брянская И. А. Щедрость. Современник. Москва, 1989. 144 с.

315907. Брянцев Г. М. Конец осиного гнезда. Донбас. Донецк, 1989. 239 с.

315908. Брянцев Г. М. По тонкому льду. Правда. Москва, 1991. 475 с.

315909. Брянцева В. Н. С. В. Рахманинов. Сов. композитор. Москва, 1976. 645 с.

315910. Бондин А. Избранные произведения в двух томах. Свердловское кн. изд.. [Свердловск], 1955. 445 с.

315911. Бондопадхай Т. Люди и боги. Худож. лит.. Москва, 1991. 524 с.

315912. Бонев В. О едином, народном и отечественном фронте в Болгарии. Прогресс. Москва, 1973. 478 с.

315913. Ізмайлов Я. Систематизація функцій та завдань бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств. . , . С. 27-34.

315914. Бонингтон К. В поисках приключений. Прогресс. Москва, 1987. 400 с.

315915. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

315916. Бониц М. Научное исследование и научная информация. Наука. Москва, 1987. 155 с.

315917. Кучеренко Т., Мервенецька В. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні. . , . С. 35-40.

315918. Топоровська А., Безверхий К. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект. . , . С. 41-47

315919. Аудерская Г. Королева Бона. Дракон в гербе. Радуга. Москва, 1988. 510 с.

315920. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. . , . С. 9-103.

315921. Бонк Н. А., Левина И. И. Английский язык. Изд-во УСХА. Киев, 1991.

315922. Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання : затверджено Наказом Міністерства культури України 14.06.2016 р. № 936/29066. . , . С. 141-145.

315923. Порядок урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання [див. анотацію]. . , . С. 148-165.

315924. Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України : затверджено Наказом Міністерства оборони України 05.07.2016 р. № 343. . , . С. 8-343.

315925. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английский языка. Высш. школа. Москва, 1989. 638 с.

315926. Яценко І. Два підходи до поділу влади у представників української еміграції після Другої світової війни : [ідеї С. Домазара, І. Сагайди, В.Горбачевського]. . , . С. 4-8.

315927. Коротя А. Динаміка правового статусу українського найманого війська в першій чверті ХVIII ст : [правовий статус українських козаків-найманців]. . , . С. 9-16.

315928. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Международ. отношения. Москва, 1973. 448 с.

315929. Цюра В. Правове регулювання відносин представництва в германській та романській сиcтемах приватного права : [аналіз правовідносин представництва у Німеччині та Франції]. . , . С. 17-23.

315930. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Высш. школа. Москва, 1985. 511 с.

315931. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Высш. школа. Москва, 1989. 511 с.

315932. Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави : [конституційні права і свободи людини в Україні]. . , . С. 24-31.

315933. Яковлєв А. Актуальні проблеми забезпечення верховенства права і конституційний процес в Україні. . , . С. 32-38.

315934. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 348 с.

315935. Березенко В. Проблеми концептуального визначення поняття "кордон" та інших суміжних понять у науці конституційного права. . , . С. 39-44.

315936. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 684 с.

315937. Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації. . , . С. 45-49.

315938. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английский языка. Вышейш. школа. Минск, 1992. 638 с.

315939. Трепак В. Законодавче визначення поняття "корупційне правопорушення" як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики. . , . С. 50-57.

315940. Семенюк О. Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури. . , . С. 58-64.

315941. Гриценко Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов'язанні : [колективні утворення можуть складатись із фізичних та юридичних осіб]. . , . С. 65-71.

315942. Виговський О. Правові аспекти здійснення сек'юритизації активів : [відчуження банком-ініціатором визначених активів (прав вимоги) спеціально створеній юридичній особі (SPV)]. . , . С. 72-79.

315943. Боноски Ф. Две культуры. Прогресс. Москва, 1978. 434 с.

315944. Боносский Ф. Волшебный папоротник. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1961. 712 с.

315945. Бонфанти С. М. Переулок Солнца. Молодая гвардия. Москва, 1961. 174 с.

315946. Хрімлі О. Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення. . , . С. 80-86.

315947. Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Изд. АН СССР. Москва, 1959. 410 с.

315948. Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Изд. АН СССР. Москва, 1961. 543 с.

315949. Zhuravel M. Hostile takeovers and some of the most effective defence tactics against them with examples = Рейдерство та деякі з найефективніших захисних стратегій проти нього з прикладами. . , . P. 87-97.

315950. Бонч-Бруевич В. Д. Избранные атеистические произведения. Мысль. Москва, 1973. 343 с.

315951. Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 98-102.

315952. Клименко О. Правові засади фінансування Державної пенітенціарної служби України. . , . С. 103-106.

315953. Майорова Т., Урванцова С., Шуплат О. Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні. . , . С. 3-7.

315954. Олефір В. Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби. . , . С. 8-11.

315955. Диба В. Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів. . , . С. 12-15.

315956. Еминбейли И. Развитие энергетического сектора Азербайджана : [анализ показателей работы нефтегазового комплекса Азербайджана]. . , . С. 16-18.

315957. Зіць О. Критерії визначення ключових показників ефективності ПАТ "Укрзалізниця". . , . С. 19-21.

315958. Рошкевич В. Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти : [статистика імпорту та експорту деревини і виробів з деревини (2001-2015 р.р.)]. . , . С. 22-24.

315959. Дишкантюк О. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності. . , . С. 25-28.

315960. Кір'ян Т., Куліков Ю. Капіталізація людського капіталу в контексті гідної праці. . , . С. 3-9.

315961. Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування. . , . С. 10-16.

315962. Юрчик Г., Пилипчук Р. Зарубужний та вітчизняний досвід соціального підприємництва. . , . С. 17-24.

315963. Болюбах В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування. . , . С. 25-31.

315964. Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах. . , . С. 32-37.

315965. Вітряк Т. Економіко-математичне обґрунтування багатофакторної моделі регіональних ринків праці України. . , . С. 38-43.

315966. Лукович В., Шаповал М. Використання інвестиційного ресурсу накопичувального пенсійного фонду з метою створення нових робочих місць. . , . С. 44-51.

315967. Терюханова І., Тимошек Т. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду : [досвід Азербайджану, Грузії, Молдови]. . , . С. 52-58.

315968. Шевченко А. Є. Незалежність України: ретроспективний аналіз, сучасність, перспектива. . , . С. 6-8.

315969. Верменічева Х. М. Як зареєструвати друковані засоби масової інформації?. . , . С. 24-26.

315970. Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. Воениздат. Москва, 1964. 360 с.

315971. Русско-английский словарь. Гос. издат. иностр. и нац. словарей. Москва, 1956. 468 с.

315972. Боон Л.-П. Избранное. Прогресс. Москва, 1980. 383 с.

315973. Краткий французско-русский и русско-французский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1973. 672 с.

315974. Боотур Б. Весенние заморозки. Сов. Россия. Москва, 1982. 336 с.

315975. Бораненков Н. Е. Брянские зорянки. Современник. Москва, 1975. 255 с.

315976. Боратынский Е. А. Разума великолепный пир. Современник. Москва, 1981. 224 с.

315977. Боратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Гослитиздат. Москва, 1951. 645 с.

315978. Борахвостов В. Н. Тайна гроба. Ментор Синема. Москва, 1991. 104 с.

315979. Борген Ю. Маленький лорд. Прогресс. Москва, 1968. 318 с.

315980. Борген Ю. Маленький лорд. Прогресс. Москва, 1979. 765 с.

315981. Борген Ю. Маленький лорд. Темные источники. Теперь ему не уйти. Правда. Москва, 1990. 764 с.

315982. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 202 с.

315983. Закрома полны ума. Что нужно для превращения обычного города в Smart City : [краткая история "умных" городов. Роли городского управления и жителей "умного" города]. . , . С. 6-7.

315984. Крапива С., Силивончик А. Мэры инноваваций : [Топ-5 smart-мэров Украины, которые воплотили в реальность обещанное на выборах: Киев - В. Кличко, Львов - А. Садовой, Днепр - Б. Филатов, Одесса - Г. Труханов, ,Харьков - Г. Кернес]. . , . С. 13-17.

315985. Боргош Ю. Фома Аквинский. Мысль. Москва, 1975. 184 с.

315986. Бордон В. Е., Матрунчик Л. И. Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья. Наука и техника. Минск, 1989. 109 с.

315987. Бордонов Ж. Мольер. Искусство. Москва, 1983. 415 с.

315988. Бордье Р. Большая жизнь. Радуга. Москва, 1987. 352 с.

315989. Захаров Е. Умное управление : [подборка материалов о лучших проектах по реализации идеи Smart City в Киеве, Мариуполе, Харькове]. . , . С. 24-35.

315990. Борев В. Ю. Видео: техника, досуг, культура. Профиздат. Москва, 1990. 207 с.

315991. Кершис О., Гош А. Города мечты : [репутация является самым ценным нематериальным активом не только для компаний и отраслей, но и для регионов и стран]. . , . С. 40-42.

315992. Торяник В. 48 часов в Сингапуре : [самый умный в мире город-государство называют стратегическим перекрестком, устремленным в будущее]. . , . С. 46-47.

315993. Луцький Р. П. Системність та загальнобов'язковість як визначальні ознаки, що характеризують позитивну сутність права. . , . С. 28-32.

315994. Цюра В. В. Правові наслідки неналежного здійснення повноважень в межах недоговірного представництва. . , . С. 33-38.

315995. Тучіна О. М. Правовий нігілізм: теоретичні та прикладні засади : [протистояння між суб'єктами влади]. . , . С. 39-43.

315996. Стельмащук О. В. Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України. . , . С. 44-49.

315997. Гінзбург М. Д., Клюнь А. М. Міжнародні правила розмежовування сфер діяльності технічних комітетів стандартизації та запроводження їх в Україні. . , . С. 3-12.

315998. Борев В. Ю., Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация. Наука. Москва, 1986. 303 с.

315999. Гінзбург М. Д., Бабенко В. О. Safety ta security - як це буде українською : [поняття безпечний та безпековий в стандартизації]. . , . С. 13-18.

316000. Лютий І. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 776 с.

316001. Князєв В. В. Результати аналізу нових національних стандартів у галузі електромагнітної сумісності. . , . С. 19-22.

316002. Борев Ю. Б. Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. Искусство. Москва, 1970. 271 с.

316003. Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 296 с.

316004. Шипко О. Ф., Матус Г. В. Результати застосування процедури термінологічного моніторингу з метою унормовування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері. . , . С. 23-28.

316005. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 512 с.

316006. Борев Ю. Б. Критика современных буржуазных эстетических концепций. Высш. школа. Москва, 1977. 173 с.

316007. Рудницкий В. Ф. Практические аспекты перехода от ДСТУ 4161 к ISO 22000 при совершенствовании НАССР-системы предприятия. . , . С. 31-34.

316008. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 184 с.

316009. Борев Ю. Б. Основные эстетические категории. Высшая школа. Москва, 1960. 446 с.

316010. Прокопенко О. В., Школа В. Ю., Дегтяренко О. О., Махнуша С. М. Інфраструктура товарного ринку. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 296 с.

316011. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 612 с.

316012. Бойчук І. В., Дмитрів А. Я. Маркетинг промислового підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 360 с.

316013. Корж М. В. Маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 344 с.

316014. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 240 с.

316015. Корягіна С. В., Корягін М. В. Маркетинговий аудит. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 320 с.

316016. Маркетинговий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 407 с.

316017. Полторак В. А., Тараненко І. В., Красовська О. Ю. Маркетингові дослідження. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 342 с.

316018. Ковальчук Т. І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 208 с.

316019. Зеліско А. М., Байцар Р. І. Розвиток нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні. . , . С. 39-44.

316020. Тягунова Н. М., Лісіца В. В., Іванов Ю. В. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 332 с.

316021. Міжнародний маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 302 с.

316022. Пашков Д. П., Демиденко О. О. Визначення показників ефективності для проведення якісного екологічного оцінювання промислових підприємств. . , . С. 45-50.

316023. Хорло М. Ф. Сертифікація фахівців неруйнівного контролю: алгоритми спеціальної підготовки кандидата. . , . С. 51-54.

316024. Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В., Морєва В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б. Планування маркетингу. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 352 с.

316025. Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Практикум з маркетингу. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 208 с.

316026. Габрук Р. А. Гарантування ефективності боротьби з пожежею за допомогою комплексу стаціонарних систем пожежогасіння. . , . С. 62-66.

316027. Финк Ф. Переход от испытания параметра защиты к испытанию системы защиты. . , . С. 2-6.

316028. Оснач О. Ф., Пилипчук В. П., Коваленко Л. П. Промисловий маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 364 с.

316029. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия. Центр учбової літератури. Киев, 2010. 576 с.

316030. Павловський В. В., Стелюк А. О., Леньга О. В. Вплив зміни частоти та напруги на потужність навантаження при дії автоматичного частотного розвантаження. . , . С. 7-12.

316031. Божкова В. В., Мельник Ю. М. Реклама та стимулювання збуту. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 200 с.

316032. Белаш И. П. Электрические нагрузки: предполагаемые и действительные. . , . С. 13-22.

316033. Пазуха М. Д., Ігнатович М. В. Реклама у підприємницькій діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 176 с.

316034. Парсяк В. Н., Зельдіс В. В. Ринок цінних паперів. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 224 с.

316035. Дудла І. О. Товарознавчі аспекти маркетингу. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 224 с.

316036. Ратнер В. М., Кириенко А. С. Солнечная электростанция - объект энергосистемы. Противопожарная защита в электроустановках солнечных электростанций. . , . С. 23-28.

316037. Луданов К. И. Геотермальная энергетика. Обзор состояния. Оценка ресурсов. Анализ решений. Прогноз развития. . , . С. 29-33.

316038. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Способы сохранения устойчивой работы электрических машин при коротком замыкании. . , . С. 34-36.

316039. Борель П. Шампавер. Безнравственные рассказы. Наука. Ленинград, 1971. 206 с.

316040. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Обеспечение электробезопасности в сетях 220 в при повреждении в сетях напряжением 6-10 кВ. . , . С. 37.

316041. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1974. 527 с.

316042. Борзаковский П. К. Императрица Екатерина Вторая Великая. Панорама. Москва, 1991. 42 с.

316043. Борзенко С. А. Какой простор!. Воениздат. Москва, 1969. 507 с.

316044. Борзенко С. А., Денисов Н. Н. Наш Буденный. Политиздат. Москва, 1974. 127 с.

316045. Романчук С. В., Кирилюк В. П., Шемякін М. В. Геодезія. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 296 с.

316046. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 556 с.

316047. Борзенко С. А. Плацдарм. Худож. лит.. Москва, 1978. 528 с.

316048. Борзов В. Ф. 10 секунд - целая жизнь. Молодь. Киев, 1987. 119 с.

316049. Борзунов С. М. Крутые ступени. Сов. Россия. Москва, 1989. 348 с.

316050. Борзунов С. М. Летопись подвига. Знание. Москва, 1984. 64 с.

316051. Недосека А. Я., Недосека С. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Гереб Я., Кушниренко С. А. Испытания сосудов давления международной группой специалистов. . , . С. 3-10.

316052. Русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 1054 с.

316053. Борзунов С. М. Подвигу слава. ДОСААФ. Москва, 1979. 223 с.

316054. Мислович М. В., Остапчук Л. Б., Сисак Р. М., Городжа А. Д., Новотарський Ю. О., Трощинський Б. О. Створення універсальної системи підвищення надійності та подовження ресурсу при будівництві та реконструкції мостових та будівельних конструкцій з використанням акустичного каротажу та віброударної діагностики. . , . С. 11-16.

316055. Автушко А. А., Василенко Р. Л., Бородин О. В., Воеводин В. Н., Кальченко А. С., Куприянова Ю. Э., Лымарь Р. И., Назаренко Е. А., Шевцов А. Б. Повышение ресурса и надежности конструкционных материалов активных зон украинских АЭС за счет оптимизации структурного состояния и микролегирования. . , . С. 17-24.

316056. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 555 с.

316057. Ожигов Л. С., Митрофанов А. С., Толстолуцкая Г. Д., Крайнюк Е. А., Шрамченко С. В. Комплексный диагностический контроль внутренних дефектов в сварном соединении узла приварки коллектора к корпусу парогенератора энергоблока ВВЭР-1000. . , . С. 25-32.

316058. Борзунов С. М. Романтика героизма. Современник. Москва, 1985. 284 с.

316059. Борзых В. В. Моральная прогностика. Знание. Москва, 1986. 64 с.

316060. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1973. 528 с.

316061. Борин А. Б. Громкое дело. Сов. писатель. Москва, 1982. 407 с.

316062. Борин А. Б. Короткая память. Сов. писатель. Москва, 1989. 368 с.

316063. Борин А. Б. Никто, кроме меня. Политиздат. Москва, 1988. 223 с.

316064. Никифорчин Г. М., Цирульник О. Т., Звірко О. І., Волошин В. А. Діагностування схильності трубної сталі до деградації властивостей внаслідок тривалої експлуатації. . , . С. 33-37.

316065. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2016. 618 с.

316066. Борисенко А. И., Тарапов И. Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. Вища школа. Харьков, 1986. 215 с.

316067. Тетерко А. Я., Гутник В. И. Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле. . , . С. 38-43.

316068. Борисенко В. И., Остапов Ю. Г. Вероятностые схемы Янова. АН УССР, ИК. Киев, 1977. 26 с.

316069. Борисенков В. М. Бессмертные подвиги молодежи в Великой Отечественной войне. Знание. Москва, 1970. 64 с.

316070. Борисенков В. М. Ратные и трудовые подвиги комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Знание. Москва, 1978. 64 с.

316071. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. ЛОГОС. Киев, 1998. 352 с.

316072. Гершунский Б. С., Романовская А. В., Ващенко Н. М. Справочник по основам электронной техники. Вища школа. Киев, 1974. 352 с.

316073. Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. Изд. АН СССР. Москва, 1957. 222 с.

316074. Борисов А. Б. Встреча с погибшим другом. Молодая гвардия. Москва, 1987. 160 с.

316075. Іваницький Я. Л., Максименко О. П., Мольков Ю. В., Кунь П. С., Чепіль О. Я. Методика визначення залишкового ресурсу залізобетонних мостових балок та розроблення технічних засобів моніторингу деформацій. . , . С. 44-49.

316076. Борисов А. Ю. СССР и США: союзники и годы войны, 1941-1945. Междунар. отношения. Москва, 1983. 286 с.

316077. Тороп В. М. Розрахункове обґрунтування впливу промислових вибухів на технічний стан магістральних трубопроводів. . , . С. 50-53.

316078. Хорло Н. Ф. Алгоритмы специальной подготовки кандидата в процессе сертификации специалистов по НК : [неразрушающему контролю]. . , . С. 54-56.

316079. Блинов Ю. Н., Завальный Е. С., Ливончик Е. И. Особенности обследования конструкций высотных сооружений при их реконструкции. . , . С. 62.

316080. Шимановский А. В., Кондра С. М. Об одном аспекте определения ветровых нагрузок на высотные сооружения с использованием Еврокода. . , . С. 2-5.

316081. Колчунов В. И., Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. Конечно-элементное моделирование нелинейной плоской задачи сцепления бетона и арматуры в ПК Лира-САПР. . , . С. 6-15.

316082. Никифоров А. Л., Менейлюк И. А., Ершов М. Н. Выбор конструктивно-технологических решений противоаварийных мероприятий на объектах реконструкции. . , . С. 16-19.

316083. Агєєва Г. М. Об'єкти спеціального призначення - висотні акценти архітектури аеропортів. . , . С. 20-24.

316084. Разумов А. Ю., Каргаполов С. В., Курочкин Д. А., Олейник Р. В., Амельченя И. К., Ведмедь И. А. Проектирование нестандартных металлических бункеров хранения дробленой руды для секции № 9 ОАО "Полтавский ГОК". . , . С. 25-32.

316085. Борисов А. Ю. Так начиналась "холодная война". Знание. Москва, 1983. 64 с.

316086. Гончаренко Д. Ф., Старкова О. В., Бондаренко Д. А., Гармаш А. А. Эффективный метод ремонта и восстановления канализационных тоннелей. . , . С. 33-36.

316087. Борисов Б. А. Лесоруб Кумоха. Веселые и занятные приключения знаменитого Кумоха и его друзей. Дет. лит.. Москва, 1971. 160 с.

316088. Краткий англо-русский и русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1975. 468 с.

316089. Прядко Ю. Н., Прядко Н. В. Модифицированные композитные опоры воздушных линий электропередачи. . , . С. 37-42.

316090. Борисов Б. А. Школа жизни. Политиздат. Москва, 1971. 367 с.

316091. Гезенцвей Е. И. Технологичность применения мелкозернистых термоупрочненных сталей в конструкциях кожухов доменных печей. . , . С. 43-47.

316092. Краткий англо-русский и русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 431 с.

316093. Аврамова В. М., Колесніченко С. В. До питання оцінки технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд. . , . С. 2-4.

316094. Гук Я. С. Будівельно-кліматичне районування території Закарпатської області для будівництва. . , . С. 5-8.

316095. Матченко П. Т. Визначення категорії небезпечності металевих конструкцій АЕС, ресурс яких збігає. . , . С. 9-16.

316096. Матченко Т. І. Розрахунок вузлів ферм на опір крихкому руйнуванню. . , . С. 33-41.

316097. Файнер М. Ш. Рецензія на пакет національних європейських норм на цемент. . , . С. 42-43.

316098. Муравский А. Отечественное судостроение задействовано на 8-10 процентов : [украинские судостроители фиксируют значительное ухудшение состояния отрасли]. . , . С. 46-47.

316099. Вороной В. Стране необходима морская администрация. . , . С. 50-51.

316100. Москалик Г. Г., Федоряк М. М. Основні загрози біорізноманіттю лісових екосистем {на прикладі Чернівецької області}. . , . С. 9-10.

316101. Фастовець О. О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку. . , . С. 13-14.

316102. Любінська Л. Г., Кучинська О. П., Полудняк А. О., Ковальчук С. І., Матвєєв М. Д. Національному природному парку "Подільські Товтри" - 20 років. . , . С. 15-18.

316103. Большая встряска. Страны, где чаще всего происходят масштабные землетрясения : [топ-10 мощнейших землетрясений с начала ХХ века. Топ-10 самых смертоносных землетрясений с начала ХХ века. Количество жертв землетрясений с начала ХХІ века]. . , . С. 10-11.

316104. Павленко А. Няньки на экспорт : [трудовые мигранты из Филиппин]. . , . С. 34-37.

316105. Краткий англо-русский и русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 431 с.

316106. Арабаджиєв Д. Ю. Інформаційні детермінанти оптимізації скринінгу як об'єкту соціальної роботи в Україні: регіональний аспект. . , . С. 416-418.

316107. Дубініна Я. П. Маркетинг освітніх послуг в управлінні вищою освітою регіону. . , . С. 418-419.

316108. Усенко О. І. Процес самоорганізації громадсько-політичних рухів в соціальних мережах. . , . С. 420-421.

316109. Волинець Г. М. Візуальні засоби атракції у журналі "Професор Крейд". . , . С. 422-424.

316110. Борисов Б. Я., Жарликов Н. В. Типовые расчеты и чертежи металлорежущего инструмента, технологические процессы и наладки на его изготовление. ЗМИ. Запорожье, 1969. 105 с.

316111. Борисов Б. Я., Жарликов Н. В. Типовые расчеты и чертежи металлорежущего инструмента, технологические процессы и наладки на его изготовление. ЗМИ. Запорожье, 1969. 149 с.

316112. Борисов Б. Я., Жарликов Н. В. Типовые расчеты и чертежи металлорежущего инструмента, технологические процессы и наладки на его изготовление. ЗМИ. Запорожье, 1972. 98 с.

316113. Островська Н. В. Телевізійні дебати в ефірі український телеканалів. . , . С. 424-426.

316114. Борисов Б. Я., Жарликов Н. В. Типовые расчеты и чертежи металлорежущего инструмента, технологические процессы и наладки на его изготовление. ЗМИ. Запорожье, 1970. 143 с.

316115. Клименко Н. О. Специфіка публіцистичного методу і стилю Євгена Маланюка. . , . С. 426-428.

316116. Куянцева О. О. Особливості структури веб-порталу ФК "Динамо" (Київ). . , . С. 429-430.

316117. Борисов В. В. Пентагон и наука. Воениздат. Москва, 1975. 192 с.

316118. Борисов Е. И. Юрьев день. Моск. рабочий. Калинин, 1989. 383 с.

316119. Займовский С. Г. Краткий англо-русский и русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1976. 464 с.

316120. Борисов Е. Ф., Аношкин А. В. Роль лекций в формировании экономического мышления. Знание. Москва, 1986. 62 с.

316121. Панченко С. А. Роль публіцистики Миколи Міхновського в утвердженні української національної ідеї. . , . С. 431-432.

316122. Погребна В. Л. Специфіка функціонування жанру рецензії в літературно-мистецьких журналах України. . , . С. 432-435.

316123. Пода О. Ю. Гендерна норма і гендерна дискримінація. . , . С. 435-437.

316124. Борисов И. С. Человек из легенды. Мастацкая література. Минск, 1991. 333 с.

316125. Скуртул Г. С. Національне інформаційне агенство "Укрінформ": репрезентація жанрового контенту. . , . С. 437-438.

316126. Тонкіх І. Ю. Види мультимедійних форматів в українських інтернет-ЗМІ. . , . С. 439-441.

316127. Борисов К. Ф. Трубоэлектросварочный стан 426-820. ЦНИИТМАШ. Москва, 1958. 67 с.

316128. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016. 16 с.

316129. Юферева О. В. Ознаки ритуальної комунікації: теоретичний аспект. . , . С. 441-442.

316130. Клименко Н. О., Шемчук О. Л. Структурно-видова варіативність інтерв'ю у газеті "МИГ". . , . С. 442-444.

316131. Клименко Н. О., Кузьменко А. О. Спецфіка функціонування пластових видань у XXI столітті. . , . С. 444-446.

316132. Економіка України за січень-липень 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

316133. Гусев Н. П., Панкин А. В., Федирко Ю. В., Чекрыжов П. Ф. Краткий немецко-русский политехнический словарь. Русский язык. Москва, 1976. 631 с.

316134. Борисов Л. И. Избранные произведения. Худож. лит.. Ленинград, 1968. 484 с.

316135. Борисов Л. И. Избранные произведения. Худож. лит.. Ленинград, 1968. 388 с.

316136. Борисов Л. И. Жюль Верн. Под флагом Катрионы. Волшебник из Гель-Гью. Лениздат. Ленинград, 1960. 803 с.

316137. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2016. 38 с.

316138. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2016. 112 с.

316139. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 254 с.

316140. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 222 с.

316141. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

316142. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 76 с.

316143. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2016. 72 с.

316144. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 98 с.

316145. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2016. 52 c.

316146. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 32 с.

316147. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2016. 90 с.

316148. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

316149. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 58 с.

316150. Островська Н. В., Іващенко А. О. Використання прийомів інфотейнменту в програмі "ТСН-тиждень". . , . С. 447-448.

316151. Беркут В. О. Особливості функціонування інтерв'ю в системі жанрів інформаційних агентств (на прикладі агенції "Українські новини"). . , . С. 448-450.

316152. Ганжа К. С. Форматні особливості телевізійного каналу. . , . С. 451-452.

316153. Гапоненко Т. Ю. Поняття і функції візуального контенту інтернет- ЗМІ. . , . С. 452-454.

316154. Грицаєнко Ю. О. Ілюстрації в сучасних суспільно-політичних часописах. . , . С. 454-456.

316155. Смирнова А. Е., Семенов М. Ю. Практика применения вакуумного термического оборудования. . , . С. 94-96.

316156. Міщенко В. Г., Меняйло О. І., Гвоздецький М. С., Булах О. І. Формування при ХТО структури і механічних властивостей сталей типу 07Х3М2НФБч. . , . С. 96-98.

316157. Парахнєвич Є. М. Багаторазове відновлення деталей електровозів. . , . С. 98-99.

316158. Правила тяговых расчетов для поездной работы. Транспорт. Москва, 1969. 320 с.

316159. Ефременко В. Г., Чубак Ю. Г. Влияние выделения вторичных карбидов на кинетику эвтектоидного превращения в высокохромистых чугунах. . , . С. 100-101.

316160. Ефременко В. Г., Чабак Ю. Г., Зурнаджи В. И. Обезуглероживание чугуна 270Х15Г2Н1МФТ при высокотемпературной выдержке. . , . С. 101-102.

316161. Козаревская Т. В., Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Шимидзу К. Метастабильность аустенита в чугунах со сфероидальными карбидами ванадия. . , . С. 102-104.

316162. Свірська Л. М. Відновлення роботоздатності елементів кріпильної арматури ЦВТ парової турбіни ТЕС шляхом термічного оброблення. . , . С. 104-106.

316163. Кононенко Ю. І., Ольшанецький В. Ю. Про конкурентну роль вібраційної і конфігураційної ентропій у поліморфних перетвореннях металів зі збільшенням температури. . , . С. 106-108.

316164. Гапонова О. П. Розробка термомеханічного режиму виготовлення деталі "ролик зварювальний" із порошкового мідно-титанового матеріалу. . , . С. 108-110.

316165. Иванова Л. Х., Калашникова А. Ю., Алексеенко А. С. Литье из модифицированного чугуна. . , . С. 110-112.

316166. Матвеева М. О., Климович Б. В. Влияние примесей титансодержащих соединений в шихте на свойства отливок из низкохромистого чугуна. . , . С. 112-113.

316167. Селиверстов А. Г. Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из титановых сплавов. . , . С. 114-115.

316168. Діброва Д. С. Специфіка розважального контенту на телеканалі "ICTV". . , . С. 456-458.

316169. Кияшко А. В. Формат діалогу на телебаченні. . , . С. 458-460.

316170. Клочкова Ю. В. Науково-популярні видання для дітей та юнацтва 1980-х рр.. . , . С. 460-462.

316171. Оберемок Т. В. Особливості формування неоригінального контенту в інтернет-ЗМІ. . , . С. 462-464.

316172. Пасько Ю. Ю. Жанрове домінування спортивного репортажу на сторінках видання "Футбол". . , . С. 464-465.

316173. Прохорович О. В. Новітні форми телевізійного мовлення в Україні. . , . С. 466-467.

316174. Волкова О. Г., Фоміних Д. О., Вініченко В. С. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування. . , . С. 116-117.

316175. Мельниченко В. В. Специфіка інтерпретації міжнародних проблем у карикатурі журналу "Перець" (80-ті роки). . , . С. 467-469.

316176. Скібіцька Л. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І., Подрєза С. М. Антикризовий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 584 с.

316177. Волкова Г. Г., Радова А. І., Вініченко В. С. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину. . , . С. 118-120.

316178. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 568 с.

316179. Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни. Книга. Москва, 1972. 128 с.

316180. Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни. Книга. Москва, 1969. 128 с.

316181. Снежной Г. В., Мищенко В. Г., Снежной В. Л. Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей. . , . С. 120-122.

316182. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 640 с.

316183. Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. Искусство. Москва, 1984. 159 с.

316184. Снежной Г. В., Сажнев В. Н., Ольшанецкий В. Е. О структурной и магнитной стабильности аустенита в марганец и никель содержащих сплавах. . , . С. 122-124.

316185. Борисов О. Из истории советско-китайских отношений в 50-х годах. Междунар. отношения. Москва, 1982. 152 с.

316186. Матвіїшин Є. М. Вплив добавок змащуючих компонентів в композитні дроти на тріботехнічні властивості напилених псевдосплавів. . , . С. 124-126.

316187. Борисов О. Б. Советский Союз и Маньчжурская революционная база, 1945-1949. Мысль. Москва, 1977. 232 с.

316188. Ігнатьєва І. А., Гарафонова О. І. Корпоративне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 600 с.

316189. Борисов О. Б. Советский Союз и маньчжурская революционная база. (1945-1949). Мысль. Москва, 1975. 222 с.

316190. Марченко С. В. Особливості визначення абразивостійкості наплавлення сплавів. . , . С. 126-127.

316191. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 260 с.

316192. Шейко С. П. Влияние термомеханических параметров формоизменения на механические характеристики и структурные превращения в низколегированной специальной стали. . , . С. 127-128.

316193. Руденко А. М. Специфіка структури підсумкових випусків новин на національному телебаченні. . , . С. 469-470.

316194. Турчина Н. М. Особливості подорожнього фотонарису вжурналі "GEO". . , . С. 470-472.

316195. Шмакова С. В. Геожурнал як тип видання для дитячої аудиторії. . , . С. 472-473.

316196. Осипов М. Ю., Холод А. В., Андрущенко М. И. Изменения интенсивности фазовых превращений в процессе изнашивания и износостойкости в зависимости от температуры испытаний. . , . С. 129-130.

316197. Субота Г. В. Особливості професійної майстерності журналіста на радіо. . , . С. 474-475.

316198. Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения, 1945-1980. Мысль. Москва, 1980. 638 с.

316199. Рясна А. В. Проблеми книговидання в українських друкованих медіа. . , . С. 476-477.

316200. Федорова Х. Є. Інтернет-видання "Наші гроші": специфіка джерел інформації. . , . С. 478-479.

316201. Борисов П. А. Черным летом. Политиздат. Москва, 1965. 80 с.

316202. Харченко А. Ю. Соціальна журналістика: функціональний аспект. . , . С. 480-481.

316203. Борисов Р. В. США: ближневосточная политика в 70-е годы. Наука. Москва, 1982. 216 с.

316204. Чепінога В. В. Жанри сучасної дитячої періодики. . , . С. 481-483.

316205. Селіверстов О. Г. Підвищення властивостей зварних з'єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 20 с.

316206. Джуган О. А., Ольшанецький В. Ю., Шльомина А. В. Про оптимізацію структури сплаву ВТ8 шляхом гвинтової екструзії. . , . С. 131-132.

316207. Борисов Ю. С. Производственные кадры деревни 1917-1941: цивилизованные хозяйственники или "винтики" гос. машины?. Наука. Москва, 1991. 227 с.

316208. Дегула А. І. Підвищення корозійної стійкості сталей шляхом нанесення дифузійних покриттів. . , . С. 133-134.

316209. Іванова Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 266 с.

316210. Байханов М. П., Шуба Л. В. Повторный метод как средство развития физических качеств детей среднего школьного возраста. . , . С. 16-17.

316211. Борисов-Мусатов. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 28 с.

316212. Шалева О. І. Електронна комерція. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 232 с.

316213. Брухно Е. Л. Сучасні підходи вдосконалення процесу навчання на уроках фізичної культури. . , . С. 17-19.

316214. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 456 с.

316215. Бабий И. Н. Организация тренировочного процесса прыгунов в длину высокой квалификации в современных условиях. . , . С. 19-21.

316216. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 400 с.

316217. Михайлова Л. І., Турчіна С. Г. Інноваційний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 248 с.

316218. Belikov S. B., Sanchugov E. L., Trikoz G. G., Koval A. A. Influence of heat treatment on the high-cycle fatigue of nickel superalloy ChS70VI for gas-turbine blades. . , . P. 135-136.

316219. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 256 с.

316220. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 456 с.

316221. Вачевський М. В., Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Скотний В. Г., Левченко Г. Є., Вачевський О. М. Інтелектуальна власність. Професіонал. Київ, 2005. 448 с.

316222. Борисова Л. Г. Молодой учитель. Знание. Москва, 1983. 80 с.

316223. Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 414 с.

316224. Сазонець І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 304 с.

316225. Борисова Н. В., Соловьева А. А. Игра в обучении лекторов. Знание. Москва, 1989. 64 с.

316226. Жирова Г. Р., Левченко Л. І. Методика організації занять шлатесом для жінок першого зрілого віку, спрямованих на корекцію фігури. . , . С. 21-22.

316227. Забелин А. А., Левченко Л. І. История развития циклических паралимпийских видов спорта за 1964-2015 года. . , . С. 22-23.

316228. Зайцева О. Л. Цінностні орієнтації та їх формування в освітньому процесі. . , . С. 24-25.

316229. Мазін В. М. Аналіз потреби у заняттях спортом з позицій ідеалізму. . , . С. 25-27.

316230. Захаров С. М., Захарова О. М. Особливості розвитку силових якостей студентів ВНЗ у групах спортивно-педагогічного вдосконалення в процесі вивчення дисципліни "Атлетизм". . , . С. 27-28.

316231. Olshanetsky V. E., Sanchugov E. L., Lisitsya E. V., Kononenko J. I. The peculiarities of precision casting of turbine details from nickel superalloy. . , . P. 136-138.

316232. Гаврилова В. Г., Григор'єва М. О., Русенький В. А. Визначення параметрів термообробки на мікроструктуру та механічні властивості сталі Х70. . , . С. 138-140.

316233. Рябикина М. А., Ткаченко Н. В., Троцан А. И. Математическое моделирование влияния примесей на свойства трубной стали 10Г2ФБ. . , . С. 140-141.

316234. Вакуленко І. О., Перков О. М., Анофрієв В. Г., Кузьмичов В. М. Високоміцні сталі для виробництва залізничних вагонів. . , . С. 141-144.

316235. Перепелкина М. Н., Шевченко В. Г. Получение экономнолегированных титановых сплавов с повышенными механическими свойствами. . , . С. 144-146.

316236. Глотка А. А., Мороз А. Н. Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М. . , . С. 146-149.

316237. Попович А. Г. Принцип расчетной оценки силового воздействия чашечной щетки на деталь. . , . С. 149-151.

316238. Беженов С. О. Оцінювання впливу технічного стану поверхні лопаток ГТД зі сплаву ВТ8 на характеристики опору втомі за результатами АЕ-контролю. . , . С. 151-153.

316239. Бельский С. Е., Царук Ф. Ф. Кинетика высококачественных усталостных свойств сплава АК8М3. . , . С. 153-154.

316240. Ткач Ю. Ю., Левченко Л. І. Використання методики колового тренування на учбово-тренувальних заняттях у юних плавців. . , . С. 29-30.

316241. Бобырь С. В., Левченко Г. В., Плюта В. Л., Нефедьева Е. Е. Разработка и внедрение эффективного режима термической обработки инструмента горячей деформации из стали 17Х5МА. . , . С. 155-157.

316242. Захарова О. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності в професійній підготовці майбутнього педагога фізичної культури. . , . С. 30-31.

316243. Пищов М. Н., Бельский С. Е., Шакун А. Н. Анализ температурно-временных параметров процесса комплексного борирования на сопротивление изнашиванию образцов. . , . С 157-158.

316244. Кулик Д. С., Пущина І. В. Аналіз рухових потреб працівників промислових підприємств в сучасних умовах. . , . С. 32-33.

316245. Касьян О. В. Перспективні напрямки оптимізації виховного процесу у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. . , . С. 34-35.

316246. Onanko A. P., Prodayvoda G. T., Onanko Y. A., Shabatura A. V., Onanko G. G., Onischenco A. N. Relaxation procesesses in alloys and automated system of ultrasound anisotropy analysis. . , . P. 159-161.

316247. Лось В. В., Мазін В. М. Особливості розвитку фізичних якостей у юнаків 18-20 років при використанні різних видів тренажерів. . , . С. 36-37.

316248. Устіловський Р. В., Шуба Л. В. Особливості формування професійної майстерності інструкторів з загальної та спеціальної фізичної підготовки в системі військових частин міста Запоріжжя. . , . С. 37-38.

316249. Мінаєва А. О. Використання дисципліни спортивно-педагогічного вдосконалення у студентів факультету фізичного виховання. . , . С. 38-40.

316250. Приходько В. В. Применение "принципа маятника" к практике оздоровительной физической культуры. . , . С. 40-42.

316251. Патлух О. С., Мазін В. М. Методи комплексного контролю розвитку м'язової сили у дітей старшого шкільного віку. . , . С. 42-43.

316252. Борисова О. Физическое воспитание детей в семье. Знание. Москва, 1985. 64 с.

316253. Саварец Д. Г. Оптимизация тренировочного процесса дзюдоисток целью повышения спортивного мастерства. . , . С. 43-45.

316254. Борисовская Н. А. Лев Бакст. Искусство. Москва, 1978. 120 с.

316255. Валуев В. П., Калинина В. И., Кратович Л. Ф., Ткаченко И. В., Нестеров А. В. Исследование коррозионной стойкости защитных покрытий в среде плавких фторопластов. . , . С. 161-162.

316256. Борисовский Г. Б. Слово об архитектуре. Знание. Москва, 1975. 56 с.

316257. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 32 с.

316258. Чейлях О. П., Чейлях Я. О., Караваєва Н. Є. Розробка нових технологій комплексного зміцнення сталей та чавунів створенням диференційованих метастабільних фазово-структурних шарів. . , . С. 163-164.

316259. Чейлях А. П., Чейлях Я. А., Караваева Н. Е. Исследование влияния комбинированной поверхностной обработки на структуру и свойства конструкционной стали. . , . С. 164-166.

316260. Борисюк В. И., Шамберг В. М. Экономический и социальный портрет США. Знание. Москва, 1990. 60 с.

316261. Борич Л. Б. Случайные обстоятельства. Советский писатель. Ленинград, 1986. 494 с.

316262. Борич Л. Б. Третье измерение. Дальневост. кн. изд.. Владивосток, 1989. 272 с.

316263. Зеленюк Ю. О., Шаломєєв В. А., Цивірко Е. І. Вплив іттрію на структурні складові та корозійну стійкість магнієвого сплаву МЛ5. . , . С. 166-168.

316264. Боричевский Т. С., Матанов В. П., Пыжевич Л. М. Сборник заданий по проекционному черчению. [б. и.]. Москва, 1960. 136 с.

316265. Куис Д. В., Волочко А. Т., Шегидевич А. А., Свидунович Н. А., Лежнев С. Н., Омелюсик А. В. Литой алюминиевый композит, обработанный лигатурой AL-C. . , . С. 168-169.

316266. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2015. 704 с.

316267. Боркин Д. Преступление и наказание "И. Г. Фарбениндустри". Прогресс. Москва, 1982. 333 с.

316268. Борко Ю. А., Загорский А. В., Караганов С. А. Общий европейский дом: что мы о нем думаем?. Междунар. отношения. Москва, 1991. 231 с.

316269. Борля С. Б. Учебник русской разговорной речи. Русский язык. Москва, 1983. 416 с.

316270. Носенко М. І. Технологічне оснащення для гарячої деформації порошкових заготовок. . , . С. 170.

316271. Борн Г. Изабелла, изгнанная королева Испании или Тайны мадридского двора. Друк ЛТД. Харьков, 1993. 352 с.

316272. Спектор Я. И., Куницкая И. Н., Ольшанецкий В. Е. Особенности структурообразования и кинетики рекристаллизации аустенита при многопроходной горячей прокатке специальных сталей. . , . С. 170-172.

316273. Борн Г. Изабелла, изгнанная королева Испании или Тайны мадридского двора. Друк ЛТД. Харьков, 1993. 304 с.

316274. Шуба В. В. Організація тренувального процесу паралімпійців та психолого-педагогічні умови. . , . С. 45-46.

316275. Сметанін С. В. Організація спеціальної фізичної пвдготовки спортсменів-ушуїстів в передзмагальному періоді. . , . С. 46-48.

316276. Семенюк В. М., Корж Н. Л. Методичні особливості застосування силової підготовки школярів з урахуванням біологічного віку. . , . С. 48-49.

316277. Скотаренко В. С., Буренко М. С. Методика формування технічних навичок у футболістів 10-11 років. . , . С. 50-51.

316278. Шуба Л. В. Сільська місцевість та здоровий спосіб життя. . , . С. 51-52.

316279. Соляник Д. В., Шуба Л. В. Шляхи вдосконалення розвитку силових якостей дітей старшого шкільного віку. . , . С. 53-54.

316280. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 192 с.

316281. Феленко С. А., Шуба Л. В. Особливості розвитку рухових якостей молодших школярів під час уроків з фізичної культури. . , . С. 54-55.

316282. Тюріна Н. М., Гой І. В., Бабій І. В. Логістика. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 392 с.

316283. Чередниченко І. А. Оптимізація кардіореспіраторної системи організму студентів 18-19 років засобами спортивних ігор. . , . С. 55-57.

316284. Окландер М. А. Логістика. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 346 с.

316285. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 384 с.

316286. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 416 с.

316287. Сушко Н. М. Менеджмент персоналу в банках. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 146 с.

316288. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 368 с.

316289. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 560 с.

316290. Проценко Є. О., Левченко Л. І. Критерії відбору і оцінка перспективності юних футболістів. . , . С. 57-58.

316291. Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. Міжнародна торгівля та інвестиції. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 256 с.

316292. Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. Міжнародний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 488 с.

316293. Шамардіна Г. М., Чернявська О. А. Компетентнісно-орієнтоване фізичне виховання. . , . С. 59-60.

316294. Лютова О. В. Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов. . , .

316295. Сурмило О. Ю., Мазін В. М. Розвиток спеціальної витривалості борців греко-римського стилю методом крос-фіт на етапі спортивного вдосконалення. . , . С. 61-62.

316296. Куис Д. В., Урбанович В. С., Окатова Г. П., Свидунович Н. А., Омелюсик А. В., Таболич И. Л. Аморфно-нанокристаллический высокотвердый композит на основе наноуглерода. . , . С. 173-174.

316297. Чухланцева Н. В. Оптимізація психофізисного стану та рухової активності студенток технічного вищого навчального закладу. . , . С. 62-64.

316298. Латушкина С. Д., Куис Д. В., Жижченко А. Г., Гапанович О. И., Пискунова О. Ю. Использование вакуумно-плазменных покрытий для упрощения режущего инструмента. . , . С. 175-176.

316299. Шамардина Г. Н. Современные требования к профессиональной деятельности тренера-преподавателя. . , . С. 64-65.

316300. Лютова О. В., Волчок І. П. Зварюваність алюмінієвого сплаву АК9М2. . , .

316301. Титова Е. С., Титова Т. М. Концепция получения высокопрочных сталемедных заготовок и особенности наноструктурирования их медного слоя. . , . С. 177-179.

316302. Чапленко А. Ю., Шуба Л. В. Розвиток фізичних якостей дітей 5-6 років, які займаються стрибками у воду. . , . С. 65-66.

316303. Туреччина: туроператорський тренд-2016? : [Туреччина як напрямок турпотоку з України та інших держав. Додаються статистичні матеріали в'їзних потоків до Туреччини у 2011-2016 р.р.]. . , . С. 46-49.

316304. Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергєєва О. В., Веремейчик О. Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 472 с.

316305. Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В., Чичкан-Хліповка Ю. М. Офісний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 616 с.

316306. Лютова О. В. Влияние железа на структуру и механические свойства сплава АК9М2. . , .

316307. Капінос Г. І., Бабій І. В. Операційний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 352 с.

316308. Борнхёэ Э. Мститель. Борьба. Виллу. Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Бригиты. Правда. Москва, 1989. 364 с.

316309. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 360 с.

316310. Фетісова В. В. Актуальні питання післяінсультної реабілітації хворих із супутнім цукровим діабетом в умовах промислового регіону. . , . С. 67-68.

316311. Мельников А. М., Коваленко О. А., Пундяк Н. Б. Основи організації бізнесу. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 200 с.

316312. Романова Т. А. Влияние системы Пилатес на здоровье женщин 45-50 лет. . , . С. 69-70.

316313. Сумець О. М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання. Професіонал. Київ, 2006. 408 с.

316314. Балабанов М. С. Сокращение энергоемкости металлургического производства при одновременном наращивании производительности. . , . С. 179-187.

316315. Лютова О. В. Свариваемость вторичных алюминиевых сплавов. . , .

316316. Баєва О. В., Новальська Н. І., Згалат-Лозинська Л. О. Основи менеджменту. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 524 с.

316317. Ковальова О. В. Вплив модульованого електричного струму (МЕС) на функціональний стан організму при відновленні після фізичних навантажень. . , . С. 71-72.

316318. Холод А. В., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Куликовский Р. А. Повышение сопротивляемости штампов пресс-форм налипанию прессуемой массы. . , . С. 188-190.

316319. Єрмолаєва А. в., Порада О. В. Чинники ризику, що сприяють виникненню атеросклеротичної хронічної ішемії мозку у хворих Придніпровського регіону. . , . С. 72-73.

316320. Танцура О. А., Ткач Д. В., Степанова Л. П. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД. . , . С. 190-191.

316321. Сардак О. О. Використання традиційного карате при нефіксованих порушеннях постави. . , . С. 73-74.

316322. Ткач Д. В. Вплив структурних факторів на механічні властивості титану ВТ1-0 після гвинтової екструзії. . , . С. 191-193.

316323. Сотников Е. Г., Грешта В. Л., Ткач Д. В. Проблемы повышения эксплуатационных характеристик лопаток ГТД формированием многослойных покрытий. . , . С. 193-194.

316324. Боровик Г. А. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1988. 654 с.

316325. Боровик Г. А. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1988. 638 с.

316326. Сидоренко О. Г. О фактической температуре фазового превращения. . , . С. 194-196.

316327. Тягунова Н. М., Спориш О. А. Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 118 с.

316328. Belikov S. B., Sanchugov E. L., Stepanova L. P., Gayduk S. V., Denisov D. L. Corrosion resistance of nickel superalloys for marine gas turbines. . , . P. 196-197.

316329. Бечко П. К., Лиса Н. В. Податковий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 288 с.

316330. Рижкова М. В. Рухова активність, як показник потреби в рекреаційно-оздоровчих послугах. . , . С. 75-76.

316331. Маглаперідзе А. С., Храпкіна В. В. Податковий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 328 с.

316332. Цимбалюк І. М. Психологія торгівлі. Професіонал. Київ, 2006. 368 с.

316333. Круш П. В., Кожемяченко О. О. Регіональне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 248 с.

316334. Малинов Л. С. Ресурсосберегающие сплавы и упрочняющие техологии, основанные на принципе получения многофазной метастабильной управляемо самотрансформирующейся структуры. . , . С. 197-199.

316335. Боровик Г. А. История одного убийства. Изд-во агентсва печати Новости. Москва, 1980. 134 с.

316336. Боровик Г. А. Момент истины. Сов. Россия. Москва, 1981. 110 с.

316337. Бурка О. М. Проблеми оцінки стану фізичного здоров'я студентів в умовах вищого навчального закладу. . , . С. 76-77.

316338. Боровик Г. А. Пролог. Правда. Москва, 1984. 576 с.

316339. Тарасова А. В. Реабилитация при патологиях опорно-двигательного аппарата методами остеопатии. . , . С. 77-79.

316340. Боровик Г. А. Пролог. Советский писатель. Москва, 1989. 509 с.

316341. Марюхніч Н. В. Визначення рейтингу постави дівчат. . , . С. 79-80.

316342. Короленко А. В. Ефективність нетрадиційних методів реабілітації при ранніх системних порушеннях після емоційного стресу. . , . С. 81-82.

316343. Боровиков Г. Ф. Избранные произведения. Приволж. кн. изд.. Саратов, 1989. 428 с.

316344. Боровиков Г. Ф. Избранные произведения. Приволж. кн. изд.. Саратов, 1990. 432 с.

316345. Боровиков Г. Ф. Именем республики. Сов. Россия. Москва, 1981. 224 с.

316346. Боровиков С. Г. Алексей Толстой. Сов. Россия. Москва, 1982. 160 с.

316347. Боровиков С. Г. Алексей Толстой. Современник. Москва, 1984. 194 с.

316348. Боровиков С. Г. Замерзшие слова. Приволж. кн. изд.. Саратов, 1991. 250 с.

316349. Боровиковский В. Л. В. Боровиковский. Изобразит. искусство. Москва, 1978. 4 с., 12 л.

316350. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

316351. Онищенко В. Співпраця науки і бізнесу - запорука енергетичної безпеки держави : [інтерв'ю з ректором Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка В. Онищенком / записав М. Короденко]. . , . С. 12-13.

316352. Боровичка В. П. Мафия. Политиздат Украины. Киев, 1989. 394 с.

316353. Боровикова Н. М. А. А. Фадеев. Изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС. Москва, 1962. 61 с.

316354. Короленко А. В. Ефективність неорадиційних методів реабілітації при ранніх системних порушеннях після емоційного стресу. . , . С. 81-82.

316355. Лютова О. В. Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов. . , .

316356. Присяжнюк Е. А. Использование методологии когнитивного моделирования для решения задач физической реадилитации. . , . С. 83-84.

316357. Астахов Е. А., Борисов Ю. С., Ипатова З. Г., Янцевич К. В., Кильдий А. И. Коррозионная стойкость детонационного покрытия из КП FeMo - SiC, полученного механохимическим синтезом. . , . С. 199-201.

316358. Концур О. А., Бойко П. И., Митяев А. А. Повышение качества поршневых сплавов. . , . С. 202-204.

316359. Вакуленко И. А., Перков О. Н., Болотова Д. М. Оценка усталостного повреждения при циклическом нагружении углеродистой стали. . , . С. 204-205.

316360. Лазарєв І. В., Шевченко В. Г. Розробка та вдосконалення методів розрахунку механічної міцності елементів конструкції силових трансформаторів. . , . С. 206-207.

316361. Боровой Л. Слово. Знание. Москва, 1961. 39 с.

316362. Боровский Т. Прощание с Марией. Худож. лит.. Москва, 1989. 428 с.

316363. Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. Наукова думка. Киев, 1982. 104 с.

316364. Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. Купол. Севастополь, 2013. 192 с.

316365. Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 388 с.

316366. Бородин Е. Т. Общественное производство как предмет философского исследования. Высш. шк.. Москва, 1989. 125 с.

316367. Бородин Л. И. Повесть странного времени. Современник. Москва, 1990. 397 с.

316368. Дикань В. Л., Зубенко В. О., Маковоз О. В., Токмакова І. В., Шраменко О. В. Стратегічне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 272 с.

316369. Писарский А. А., Шмырко В. И., Михайлова Т. И. Актуальность проблем профилактики негативного влияния визуальных дисплейных терминалов на зрительную систему человека в процессе жизнедеятельности. . , .

316370. Бородин С. Собрание сочинений. Госполитиздат УзССР. Ташкент, 1958. 462 с.

316371. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 440 с.

316372. Бородин С. Собрание сочинений. Госполитиздат УзССР. Ташкент, 1958. 387 с.

316373. Бородин С. Собрание сочинений. Госполитиздат УзССР. Ташкент, 1958. 481 с.

316374. Корецький М. Х., Дєгтяр А. О., Дацій О. І. Стратегічне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 240 с.

316375. Толкачева О. В. Застосування інтелект-схем для підвищення рівня засвоєння знань студентами. . , . С. 85-86.

316376. Новікова В. С., Клапчук В. В. Обґрунтування вибору дихальних прав при проведенні лікувальної гімнастики на стаціонарному етапі реабілітації хворих після інфаркту міокарда. . , . С. 87-88.

316377. Федулова Л. І., Гавловська Н. І., Декалюк О. В., Ковальчук С. В. Сучасні концепції менеджменту. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 536 с.

316378. Бородин С. П. Дмитрий Донской. Верх.-Волж. кн. изд-во. Ярославль, 1991. 349 с.

316379. Бородин С. П. Звезды над Самаркандом. Советский писатель. Москва, 1968. 760 с.

316380. Гаврилов О. В., Клапчук В. В. Стан здібностей до керування просторно-динамічними рухами та їх динамика під впливом фізичної реабілітації у хворих на інфаркт міокарда. . , . С. 88-90.

316381. Сокур І. М., Сокур Л. М., Герасимчук В. В. Транспортна логістика. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 222 с.

316382. Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації. Вид. центр КНУКіМ. Київ, 2015. 237 с.

316383. Бородин С. П. Звезды над Самаркандом. Советский писатель. Москва, 1961. 736 с.

316384. Олексенко Д. В., Клапчук В. В. Обґрунтування діагностичних градацій при визначенні загальної фізичної працездатності та стійкості до гіпоксії при фізичному навантаженні. . , . С. 90-91.

316385. Бородина В. А., Бородин С. М. Учим... читать. Лениздат. Ленинград, 1985. 191 с.

316386. Хоменко А. Ю., Клапчук В. В. Ефективність використання вправ з йоги у студенток з нейроциркуляторною дистонією в умовах профілакторію. . , . С. 91-93.

316387. Бородкин Ю. С. Избранное. Современник. Москва, 1990. 540 с.

316388. Чігілов Я. Ю., Клапчук В. В. Стан здібностей до орієнтації у просторі та їх вдосконалення при фізичній реабілітації у дітей з церебральним паралічем. . , . С. 93-94.

316389. Бородкин Ю. С. Кологривский волок. Верх.-Волж. кн. изд.. Ярославль, 1990. 524 с.

316390. Бородкин Ю. С. Поклонись роднику. Современник. Москва, 1989. 255 с.

316391. Козичук Я. С., Клапчук В. В. Стан здібностей до аутохронометрії та їх зміни під впливом точкового масажу після перенесеного інсульту. . , . С. 94-95.

316392. Недодара П. В., Клапчук В. В. Застосування дихальних вправ в комплексах лікувальної гімнастики хворих після гострого порушення мозкового кровообігу. . , . С. 95-96.

316393. Трусова А. Є., Фетісова В. В. Корекція функціонального стану дихальної системи у дітей дошкільного віку, хворих на бронхіальну астму, засобами фізичної реабілітації. . , . С. 97-98.

316394. Рибакова О. О., Фетісова В. В., Ковальова О. В. Вплив заходів фізичної реабілітації на когнітивну функцію мозгу у хворих після перенесеного ішемічного інсульту. . , . С. 98-100.

316395. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

316396. Епанова С. Й., Фетісова В. В. Вплив комплексу заходів фізичної реабілітації на корекцію постави дітей молодшого шкільного віку із затримкою фізичного розвитку. . , . С. 100-102.

316397. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 472 с.

316398. Шмирко В. І., Писарський А. О. Безпечна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП. . , .

316399. Медвідь С. М. Інформація Департаменту фінансів ЗапорізькоЇ обласноЇ державноЇ адміністраціЇ про виконання обласного бюджету за 2015 рік. . , . С. 2.

316400. Відкрили меморіальну дошку на честь героя Михайла Гончаренка. . , . С. 5.

316401. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 102 с.

316402. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2016. 66 с.

316403. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 78 с.

316404. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2016. 66 с.

316405. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 230 с.

316406. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 80 с.

316407. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2016. 48 с.

316408. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 86 с.

316409. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

316410. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 66 с.

316411. Бородыня А. С. Конструкции. Моск. рабочий. Москва, 1990. 235 с.

316412. Бороздин В. П. На льдине - в неизвестность. Мол. гвардия. Москва, 1971. 175 с.

316413. Борох Л. Н. Союз возрождения Китая. Наука. Москва, 1971. 203 с.

316414. Московцева В. Унікальна зала: мрія в малиновому : [про 95-річчя Запорізького обласного краєзнавчого музею. Рестоврація старовинної "круглої зали"]. . , . С. 19.

316415. Борох Н. В., Глаголев В. С. Стратегическое направление сотрудничества. Международные отношения. Москва, 1984. 168 с.

316416. Борох Н. В., Глаголев В. С. Ступени роста экономики братских стран. Знание. Москва, 1985. 64 с.

316417. Борроу Д. Лавенгро мастер слов, цыган, священник. Худож. лит.. Ленинград, 1967. 633 с.

316418. Боруля В. Л. Сказание о Днепрострое. Политиздат. Москва, 1969. 112 с.

316419. Сербін М. Через терни до зірок : [інтерв'ю с М. Сербіним всеукраїнсько визнаним хореографом/записав В. Розкаряка]. . , . С. 23.

316420. Борута К. Деревянные чудеса. Мельница Балта рагиса. Вага. Вильнюс, 1988. 385 с.

316421. Олійник О. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження. . , . С. 69-84.

316422. Прутська О. О., Сьомченков О. А., Гарбар Ж. В., Губанова Л. І., Рoденко В. В. Управління державним боргом. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 216 с.

316423. Сємілєт І. А., Фетісова В. В. Застосування рекреаційно-оздоровчої програми для учнів 8-10 років, які часто хворіють на гострі респературні захворювання. . , . С. 102-104.

316424. Миронова Т. Л., Добровольська О. П., Процай А. Ф., Колодій С. Ю. Управління розвитком регіону. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 328 с.

316425. Дахно І. І., Альбіщенко Н. В., Жебровський А. О., Кириленко О. О., Коваленко С. В., Ніколаєва І. І., Нілов Д. Є., Правоторов Д. О., Романійко Л. М., Сердюк О. М., Тьорло В. О., Хільчевський І. Г., Яценко М. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 328 с.

316426. Лубенецька К. С., Фетісова В. В., Віцина І. Г. Інноваційні підходи до корекції постави хлопців 10-12 років засобами фізичної реабілітації. . , . С. 104-106.

316427. Савельєва В. С., Єськов О. Л. Управління діловою кар'єрою. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 176 с.

316428. Борушко О. М. Продаются щенки. Мол. гвардия. Москва, 1991. 46 с.

316429. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 248 с.

316430. Бутко О. В., Фетісова В. В., Віцина І. Г. Відновлення рухової активності у хворих на остеоартроз колінного суглоба засобами фізичної реабілітації. . , . С. 106-107.

316431. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 502 с.

316432. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 543 с.

316433. Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Центр учбової літератури. Київ, 2010. 184 с.

316434. Петрова Н. В., Фетісова В. В., Бут О. В. Динаміка вегетативного статусу хлопців 10-12 років, хворих на ДЦП з розумовими розладами під впливом засобів фізичної реабілітації. . , . С. 108-109.

316435. Бутко М. П., Задорожна С. М., Іванова Н. В. Виробничий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 424 с.

316436. Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М., Бовтрук Ю. А., Варениченко Л. Л., Волинець Д. С., Гольцов А. Г., Коломійченко Н. І., Лісовська Н. В., Тоьрло В. О., Тоьрло В. В., Хільчевська І. Г. Зовнішньоекономічний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 568 с.

316437. Заврагін І. В., Фетісова В. В., Віцина І. Г. Формування витривалості хворих з інфарктом міокарда засобами адаптивної фізичної культури на поліклінічному етапі реабілітації. . , . С. 109-111.

316438. Борхерт В. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1977. 302 с.

316439. Денісов В. .Ю., Присяжнюк О. А. Фізична реабілітація хворих із неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта. . , . С. 111-112.

316440. Магницька К. Д., Присяжнюк О. А. Організація процесу реабілітації та корекція постави дітей 4-6 років засобами фізичної реабілітації. . , . С. 113-114.

316441. Борхес Х. Л. Проза разных лет. Радуга. Москва, 1989. 320 с.

316442. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

316443. Семенков Є. "Ми ставимо конкретні цілі та визначаємо індикатори їх досягнення" : [інтерв'ю з першим заступником голови ЗапорізькоЇ обласноЇ ради Є. Семенком о перших результатах роботи новообраних депутатів ЗапорізькоЇ облради]. . , . С. 3.

316444. Борш Н. Практика применения скидок в торговой деятельности. Фактор. Харьков, 1999.

316445. Родзинський П. В., Присяжнюк О. А. Ефективність програми фізичної реабілітації для пацієнтів з міжхребцевими грижами поперекового відділу хребта. . , . С. 114-116.

316446. Борщаговский А. М. Восстань из тьмы. Политиздат. Москва, 1988. 474 с.

316447. Цапенко О. Є., Присяжнюк О. А. Комплексний підхід до корекції форм тіла та профілактики розвитку целюліту у молодих жінок. . , . С. 116-117.

316448. Логвина Ю. В., Присяжнюк О. А. Особливості використання засобів фізичної реабілітації для хворих на дитячий церебральний параліч. . , . С. 118-119.

316449. Тищенко І. І., Присяжнюк О. А. Можливості застосування засобів фізичної реабілітації у хворих на ішемічний інсульт на лікарняному етапі. . , . С. 120-121.

316450. Каліберда Ю. В., Присяжнюк О. А. Програма фізичної реабілітації для студентів 17-18 років з захворюванням органів дихання. . , . С. 121-123.

316451. Мирошніченко А. Ю., Присяжнюк О. А. Рекреаційна програма для пацієнтів з варикозним розширенням вен в умовах SPA-салону. . , . С. 123-125.

316452. Сердюк С. М. Аналізатор скінченних цифрових автоматів. . , .

316453. Корейво С. Л., Гагара В. Ф. Використання засобів фізичної реабілітації для зменшення ступеню набряків у жінок в період другого та третього триместру вагітності. . , . С. 125-126.

316454. Топчій Ю. С., Гагара В. Ф. Оцінювання ефективності застосування ігрового методу лікувальної фізичної культури в підвищенні рівня фізичного здоров'я дітей спеціальної медичної групи. . , . С. 127-128.

316455. Мірошник Г. А., Гагара В. Ф. Корекція порушеної постави дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної реабілітації. . , . С. 128-130.

316456. Папанова М. Ю., Гагара В. Ф. Підвищення рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної реабілітації. . , . С. 130-132.

316457. Борщаговский А. М. Из плена лет. Современник. Москва, 1990. 604 с.

316458. Лавриненко В. В., Гагара В. Ф. Оцінювання ефективності впливу підібраного реабілітіційного комплексу на дітей з дитячим церебральним паралічем в умовах інтернату. . , . С. 132-134.

316459. Лобода К. А., Гагара В. Ф. Корекція порушеного зору у дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. . , . С. 134-135.

316460. Борщаговский А. М. Ноев ковчег. Советский писатель. Москва, 1968. 268 с.

316461. Федорончак (Юр) Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. Диагностирование технического состояния подшипников качения. . , .

316462. Пріб К. А., Патика Н. І. Діагностика в системі управління. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 432 с.

316463. Борщаговский А. М. Остров всех надежд. Сов. Россия. Москва, 1962. 432 с.

316464. Борщаговский А. М. Портрет по памяти. Советский писатель. Москва, 1986. 334 с.

316465. Шелєстова О. В., Мирна А. І., Мирний С. П. Ефективність фізичної реабілітації в умовах санаторію-профілакторію при сколіозі і ступеня у студентів 19-20 років. . , . С. 136-137.

316466. Степанюк Н. А., Мирна А. І., Мирний С. П. Вплив комплексних оздоровчих заходів з пілатесу на рівень здоров'я дутей 13-14 років з порушенням постави. . , . С. 137-138.

316467. Борщаговский А. М. Русский флаг. Советский писатель. Москва, 1971. 592 с.

316468. Борщаговский А. М. Русский флаг. Дальневост. кн. изд.. Владивосток, 1989. 704 с.

316469. Борщаговский А. М. Сечень. Политиздат. Москва, 1978. 367 с.

316470. Савелова Л. Е., Мирна А. І., Мирний С. П. Ефективність фізичної реабілітації хворих на сечокам'яну хворобу на санаторно-курортному етапі лікування. . , . С. 139-140.

316471. Борщаговский А. М. Сечень. Политиздат. Москва, 1980. 367 с.

316472. Борщаговский А. М. Тревожные облака. Физкультура и спорт. Москва, 1984. 160 с.

316473. Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В., Чичкан-Хліповка Ю. М. Офісний менеджмент. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 360 с.

316474. Борщаговский А. М. Три тополя. Известия. Москва, 1986. 544 с.

316475. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

316476. Павловська М. В., Мирна А. І., Мирний С. П. Вплив оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку на серцево-удинну та дихальну системи. . , . С. 141-142.

316477. Мовчан Т. О., Мирна А. І. Застосування підібраного комплексу методів фізичної реабілітації дітей хворих на гострий бронхіт. . , . С. 142-144.

316478. Іванченко Є. О., Мирний Д. П., Мирна А. І. Корекція маси тіла дівчат 18-22 років за допомогою оздоровчої аеробіки. . , . С. 144-145.

316479. Борщуков В. И. Правда и ложь о советской литературе. Знание. Москва, 1972. 48 с.

316480. Борьба. Физкультура и спорт. Москва, 1980. 84 с.

316481. Юрик П. Хочуть порт продати дяді. А чи будем "в шоколаді"? : [новини держпідприємства "Бердянський морський торговий плот"]. . , . С. 1, 4.

316482. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2003. 160 с.

316483. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2003. 160 с.

316484. Скібіцька Л. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І., Подреза С. М. Стратегічне управління корпораціями. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 480 с.

316486. Чепрасова К. Г., Мирна А. І., Мирний С. П. Застосування сучасних методів фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку зпорушенням постави. . , . С. 146-147.

316487. Чабанова О. В., Толкачова О. В. Оцінка впливу нетрадиційних методів фізичної реабілітації дітей 6-8 років з дитячим церебральним паралічем. . , . С. 147-149.

316488. Забурдаєва А. С., Толкачова О. В. Корекція постави у дітей 13-14 років засобами пілатесу. . , . С. 149-150.

316489. Козенко Н. О., Толкачова О. В. Дослідження ефективності комплексу методів фізичної реабілітації на стан жінок 25-30 років, які мають целюліт. . , . С. 150-151.

316490. Рибалко С. Ю., Толкачова О. В. Ефективність засобів фізичної реабілітації у осіб середнього віку з ускладненими формами цукрового діабету і типу. . , . С. 152.

316491. Балута Ю. Н., Толкачова О. В. Використання комплексу засобів фізичної реабілітації у чоловіків, віком 50-60 років, після перенесеного ішемічного інсульту в умовах стаціонару. . , . С. 153-154.

316492. Зленський Е. М., Толкачова О. В. Відновлення рухових функцій засобами фізичної реабілітації у пацієнтів 40=50 років, хворих на плечовий плексит в умовах стаціонару. . , . С. 154-155.

316493. Бугайова О. І., Толкачова О. В. Застосування комплексной методики корекції біометричних показників фігури для жінок з синдромом гіподинамічного комфорту віком 25-32 років. . , . С. 155-157.

316494. Бутко М. П., Мурашко М. І., Олійченко І. М.,Л. Д. Оліфіренко, Т. В. Пепа, А. Г. Долодаренко, Л. П. Подоляк, С. В. Повна, І. В. Сидоренко, О. М. Шевченко Проектний менеджмент: регіональний зріз. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 416 с.

316495. Юр Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. Метод анализа технического состояния подшипников качения, основанный на использовании вейвлет-математики. . , .

316496. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 520 с.

316497. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 304 с.

316498. Костирко В. С. Програмне забезпечення фінансового менеджменту. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 192 с.

316499. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 468 с.

316500. Іванюта П. В., Лугівська О. П. Управління ресурсами і витратами. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 320 с.

316501. Ільченко М. М., Фетісова В. В., Ковальова О. В. Особливості фізичної реабілітації бійців зони АТО з гострими пневмоніями. . , . С. 157-159.

316502. Гончарук Б. Ю., Фетісова В. В., Ковальова О. В. Застосування комплексу заходів фізичної реабілітації для хворих після інсульту з ішемічною хворобою серця. . , . С. 159-160.

316503. Кущ П. "Це мій літературний подарунок землякам-андріївцям" : [інтерв'ю з П. Кущом - запорізьким письменником]. . , . С. 19.

316504. Апанасенко А. О., Фетісова В. В., Ковальова О. В. Комплексна корекція форм тіла та целюліту у молодих жінок засобами фізичної реабілітації. . , . С. 161-162.

316505. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

316506. Волков Є. В., Фетісова В. В., Ковальова О. В. Особливості фізичної реабілітації хворих після перенесення інсульту із супутнім цукровим діабетом. . , . С. 163-164.

316507. Юр Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. Модель диагностирования узлов газотурбинных двигателей с применением вейвлет-преобразования и s-дискриминанта. . , .

316508. Шпитальов Г. Г. Роль інформації в керуванні конфліктом. . , . С. 165-166.

316509. Сировий О. В. Особливості застосування засобів спостиреження та контролю доступу. . , . С. 166-167.

316510. Юр Т.В. Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів. . , .

316511. Крамаренко Ю. М., Пугачева Ю. В. Маркетинг в діяльності охоронного підприємства. . , . С. 168-169.

316512. Потайчук І. В. Компетентність керівника приватного охоронного підприємства. . , . С. 169-171.

316513. Крамаренко Ю. М., Компанієць Д. О. Проблемні питання практики надання охоронних послуг в Україні. . , . С. 171-172.

316514. Остах І. С., Потайчук І. В. Діяльність підрозділів економічної безпеки на підприємствах. . , . С. 173-174.

316515. Романюк І. В., Фролов О. В. Охорона банків. . , . С. 174-175.

316516. Михайлов М. Як "ділили шкуру медвідя" : [звіт директора Департаменту фінансів облдержадміністрації С. Медвідя по ключовим бюджетним питанням]. . , . С. 2-3.

316517. Зайцева В. М. Інформаційні системи в індустрії туризму - глобальна мережа Амадеус. . , . С. 176-177.

316518. Лозова О. А. Сучасний стан туристичної галузі Запорізького регіону. . , . С. 178-179.

316519. Гурова Д. Д. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. . , . С. 179-181.

316520. Кукліна Т. С. Професійна пілготовка студентів з "Організації анімаційних послуг" як педагогічна проблема. . , . С. 181-182.

316521. Ємець О. "Моя душа, що рветься в небо..." : [біографія Віктора Чабаненко, відомого лексиколога, мовознавця, фольклориста, доктора філологічних наук, професора Запорізького національного університету...]. . , . С. 5.

316522. Борьба большевистской партии за создание политической армии социалистической революции (март-октябрь 1917 г.). Мысль. Москва, 1967. 367 с.

316523. Борьба за социальный прогресс на Востоке. Наука. Москва, 1990. 301 с.

316524. Борьба идей на мировой экране. Знание. Москва, 1985. 144 с.

316525. Борьба классическая и вольная. Правила соревнований. Физкультура и спорт. Москва, 1974. 64 с.

316526. Борьба классов и современный мир. Наука. Москва, 1971. 248 с.

316527. Бєлікова М. В. Чинники зростання відвідуваності музеїв світу. . , . С. 183-184.

316528. Шевченко О. В. Принципи інвестиційної дільності страхових компаній. . , . С. 184-185.

316529. Мамотенко Д. Ю. Ефективність державного управління в умовах глобалізації. . , . С. 185-187.

316530. Патлах І. М. Методи подолання опору організаційним змінам на туристичному підприємстві. . , . С. 187-189.

316531. Борьба Французской коммунистической партии за единство левых сил. Мысль. Москва, 1968. 229 с.

316532. Корнієнко О. М. Формування бренду туристичного підприємства. . , . С. 189-190.

316533. Шелеметьєва Т. В. Актуальність та ефективність інвестування підприємств невиробничої сфери. . , . С. 190-192.

316534. Корнієнко О. Курсом спадкоємності : [біографія директора, Генерального конструктора ДП "Івченко-Прогрес", академіка Інженерної академії України, доктора технічних наук Ігоря Федоровича Кравченко]. . , . С. 6-7.

316535. Миронова Н. А., Юр Т. В. Информационная технология коллективного экспертного оценивания. . , .

316536. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316537. Боряз В. Н. Методологические семинары. Наука. Ленинград, 1978. 207 с.

316538. Про виконання Закону України від 09.04.2015 № 317 - VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" щодо перейменування топонімів... (див. анотаці). . , . С. 4-5.

316539. Матвеев В. В., Онищенко Е. А. Вибродиагностические параметры наличия полуэллиптической дышащей трещины в стержне круглого поперечного сечения при супер- и субгармоническом резонансах. . , . С. 5-19.

316540. Гецов Л. Б., Кривоносова В. В., Романова О. В., Семенов А. С. Расчетное определение прочности охлаждаемых лопаток ГТУ. . , . С. 20-35.

316541. Щур Ю. Шлях на Крим - через Запоріжжя : [забута історія Запоріжжя та Запорізької області ХХ століття]. . , . С. 6.

316542. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316543. Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Долінська І. Я., Бас В. Р., Дубицький О. С. Метод оцінювання залишкової довговічності рами візка електровоза наявною втомною тріщиною. . , . С. 36-43.

316544. Герасін В. Запоріжжя декомунізоване : [місто позбавляється пам'ятників і назв комуністичної доби]. . , . С. 1, 4.

316545. Кравчук Т. Как учат в Америке : [особенности обучения в американской начальной школе]. . , . С. 42.

316546. Margolin B. Z., Fomenko V. N., Gulenko A. G., Kostylev V. I., and Shvetsova On Issue Comparison of the Unified Curve and Master Curve methods and Application for RPV Structural Integrity Assessment = К вопросу сравнения методов Unified Curve и Master Curve и их применения к определению... [см. анотацию]. . , . P. 44-70.

316547. Адамчук М. П., Бородій М. В., Селін О. М., Стрижало В. О. Розробка моделі циклічної пластичності для описания ефекту ратчетингу за непропорційного асиметричного навантаження. . , . С. 71-79.

316548. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316549. Torabi A. R., Campagnolo A., and Berto F. Tensile Fracture Analysis of Key-Hole Notches by Means of the Strain Energy Density = Анализ хрупкого разрушения по механизму отрыва в концентраторах напряжения типа "замочной скважины" с помощью критерия плотности энергии деформации. . , . P. 80-92.

316550. Меморіальна дошка на честь героя Михайла Гончаренка. . , . С. 2.

316551. Трапезон А. Г., Ляшенко Б. А. Усталость титанового сплава ВТ1-0 с вакуум-плазменным покрытием при плоском напряженном состоянии. . , . С. 93-103.

316552. Босенко В. А. Воспитать воспитателя. Лыбиди. Киев, 1990. 324 с.

316553. Azadi M., Rouhaghdam A. S., and Ahangarani S. Mechanical Behavior of TiN/TiC-n Multilayer Coatings and Ti (C,N) Multicomponent Coatings Produced by PACVD = Механические свойства многослойных TiN/TiC-n и многокомпонентных Ti(C,N) покрытий при вакуум-плазменном химическом осаждении паров. . , . P. 104-117.

316554. Жадан М. І. Планування витрат підприємства на основі факторного аналізу. . , .

316555. Босх Иероним. Искусство. Москва, 1974. 159 с.

316556. Ботвинник М. М., Эстрин Я. Б. Защита Грюнфельд. Физкультура и спорт. Москва, 1979. 271 с.

316557. Ботвинник М. М. Избранные партии 1926-1946 гг.. Ленизд.. Ленинград, 1949. 301 с.

316558. Шама О. Немецкий витамин : [проблема использования допинга в большом спорте. Допинговая прграмма ГДР и достижения немецких спортсменов]. . , . С. 62-65.

316559. Очеретько Л. М., Сафронов Є. В. Модель внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з відходами. . , .

316560. Оновлення колектору дозволить запобігти екологічній катастрофі : [реконструкція каналізаційного колектора до каналізаційної насосної станції КНС-1]. . , . с. 4.

316561. Ботвинник М. М. От шахматиста - к машине. Физкультура и спорт. Москва, 1979. 176 с.

316562. Ботвинник М. М. Шахматный метод решения переборных задач. Сов. спорт. Москва, 1989. 111 с.

316563. Ботвинников А. Д. Сборник практических задач по черчению. Учпедгиз. Москва, 1961. 348 с.

316564. Ботков В. В. Бери весло. Дальневост. кн. изд.. Владивосток, 1989. 222 с.

316565. Закарян Д. А., Картузов В. В., Хачатрян А. В. Прогнозирование механических свойств материалов системы LaB6-ZrB2 с учетом влияния их межкомпонентных границ. . , . С. 118-122.

316566. Боттичелли. Изобраз. искусство. Москва, 1985. 56 с.

316567. Зоря О. П., Малишев Р. В. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб'єктів господарської діяльності банківськими установами. . , .

316568. Пичкур Н. Есть ли в Запорожье ЭКО-продукт? : [интервью с Н. Пичкур, председателем правления общественной организации "Центр экологической культуры в Запорожье" о выращивании в нашей области экологически чистой продукции / записала Ю. Харченко]. . , . С. 4-5.

316569. Боффи Д. История Советского Союза. Междунар. отношения. Москва, 1990. 628 с.

316570. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316571. Jameel A., and Harmain G. A. Modeling and Numerical Simulation of Fatigue Crack Growth in Cracked Specimens Containing Material Discontinuities = Ппргнозирование и численное моделирование роста усталостной трещины в образцах с нарушением сплошности материала. . , . P. 123-139.

316572. Боффи Д. История Советского Союза. Междунар. отношения. Москва, 1990. 631 с.

316573. Баженов В. А., Лук'янченко О. О., Костіна О. В., Геращенко О. В. Нелінійна стійкість довгої гнучкої циліндричної оболонки з недосконалостями форми при згині. . , . С. 140-147.

316574. Герасін В. Зарплата медиків зросте, а черга до дитсадків зменшиться : [соціально-економічний розвиток м. Запоріжжя. Реконструкція соціального готелю й ремонт 5 дитячих садків]. . , . С. 2.

316575. Бохов К.-Х. К истокам Нила. Наука. Москва, 1987. 243 с.

316576. Легендарний астронавт у Запоріжжі. . , . С. 3.

316577. Kumar R., Abbas I. A. Disturbance Due to Thermomechanical Sources in Potothermoelastic Medium = Возмущения от термомеханических источников в пористой термоупругой среде. . , . P. 148-166.

316578. Боцманова М. Э., Захарова А. В. Подросток и его друзья. Педагогика. Москва, 1976. 80 с.

316579. Писаренко Г. Г., Майло А. Н. Амплитудные характеристики неупругости стали Х18Н10Т при многоцикловом нагружении. . , . С. 167-175.

316580. Пасховер А. Очень среднее образование : [о проблеме архаичности среднего образования в Украине]. . , . С. 40-43.

316581. Бочарников В. А. Тропинка к дому. Современник. Москва, 1990. 269 с.

316582. Бочарникова Э., Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. Русский язык. Москва, 1980. 264 с.

316583. Селиверстов А. Г. Повышение свойств сварных соединений роторных деталей ГТД из двух фазного титанового сплава ВТ8. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 148 с.

316584. Бочаров А. Г. Василий Гроссман. Советский писатель. Москва, 1970. 304 с.

316585. Гресь-Євреінова С. В. Брендінг музеїв України, як один із способів підвищення їх конкурентоспроможності. . , . С. 192-193.

316586. Щур Ю. Війна за Запоріжжя, рік 1917 : [забута історія Запоріжжя та Запорізької області]. . , . С. 6.

316587. Олійник Т. О., Шеремет Т. В. Фінансова стійкість підприємства, як основний показник фінансового стану. . , .

316588. Яковлєва А. Ю. Проблема кваліфікації працівників туристської галузі в Україні. . , . С. 194-195.

316589. Журавльова С. М. Стратегічне управління готельними підприємствами. . , . С. 195-197.

316590. Бочаров А. Г. Воспитательная сила литературы. Знание. Москва, 1976. 64 с.

316591. Пухальська А. П. Засади функціонування туристичних кластерів. . , . С. 197-198.

316592. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316593. Бочаров А. Современный семейно-бытовой роман. Знание. Москва, 1978. 64 с.

316594. Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Александровская Слобода. Искусство. Москва, 1970. 127 с.

316595. Олійник Т.О., Мірошніченко О. В. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами. . , .

316596. Бочаров Г. Н. Поле жизни. Молодая гвардия. Москва, 1985. 111 с.

316597. Герасин В. Запорожье на берегу "пятого океана" : [развитие международного аэропорта "Запорожье"]. . , . С. 4.

316598. Бочаров И. Н., Глушанкова Ю. П. Кипренский. Молодая гвардия. Москва, 1990. 365 с.

316599. Герасин В. Запорожско-турецкий бизнес будет развиваться и в условиях экономического спада. . , . С. 5.

316600. Булатов С. В. Особливості проведення категорійних походів зі студентами. . , . С. 199-200.

316601. Бут Т. В. Використання механізму регіонального рекреаційного кластера. . , . С. 201-202.

316602. Каптюх Т. В. Підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності. . , . С. 203-204.

316603. Лукач Т. В., Корнієнко О. М. Особливості бізнес-планування в туристській галузі. . , . С. 204-205.

316604. Майтала М. К., Яковлева А. Ю. Технологія надання додаткових послуг у готелі. . , . С. 206-207.

316605. Алмаєва К. В., Пухальська А. П. Антикризове управління в туризмі. . , . С. 207-209.

316606. Ключик Л. Футбольная школа "Металлург". Её нет, но она есть [интервью с известным футболистом запоржского "Металлурга" Л. Ключиком о школе ДЮСШ "Металлург"/ записал Ю. Харченко]. . , . С. 11.

316607. Алексинская А. А., Яковлева А. Ю. Культурно-позновательный туризм Великобритании. . , . С. 209-211.

316608. Павленко А. Человек-амфибия : [американский пловец майкл Фелпс стал самым титулованным олимпийцем всех времен]. . , . С. 50-52.

316609. Кошкалда А. О., Гурова Д. Д. Провідні напрями використання рекреаційних ресурсів Карпат. . , . С. 211-212.

316610. Михаил Кохан установил рекорд Украины в Мукачево : [запорожский рекордсмен Украины в метании молота]. . , . С. 21.

316611. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316612. Шиханов Р. Запорізькій міській раді 95! : [історія утворення та розвитку головного органу самоврядування міста Запоріжжя]. . , . С.1, 4-6.

316613. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316614. Пилипенко Л. В., Пухальська А. П. Сільський зелений туризм в Україні. . , . С. 213-214.

316615. Алмаєва К. В., Гурова Д. Д. Сільський зелений туризм. . , . С. 214-216.

316616. Малигіна Е. О., Бєлікова М. В. Проблеми та перспективи розвитку музеїв України. . , . С. 216-218.

316617. Герасин В. За 3 года из УКСа "уплыло" 270 миллионов бюджетных гривен : [результаты аудита коммунального предприятия "Управление капитального строительства"]. . , . С. 4.

316618. Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого "Война и мир". Худож. лит.. Москва, 1978. 103 с.

316619. Бочинин А. Н. Огонек над стадионом ярко светит каждому из нас. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 160 с.

316620. Бочков В. Н., Григоров А. А. Вокруг Щелыкова. Путеводитель по историко-мемориальным местам. Верх.-волж. кн. изд.. Ярославль, 1972. 96 с.

316621. Карпенко Е. В., Беликова М. В. Проблемы и перспективы развития Запорожского областного краеведческого музея. . , . С. 218-219.

316622. Боэций Утешение философией, и другие трактаты. Наука. Москва, 1990. 413 с.

316623. Школовий В. В., Гурова Д. Д. Напрямки підвищення туристської привабливості України на світовому ринку туристських послуг. . , . С. 220-221.

316624. Троллейбусы, трамваи и маршрутки! Мы вас посчитали : [исследование работы городского пассажирского транспорта]. . , . С 6-7.

316625. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи возрождения. Италия. Испания. Англия. Искусство. Ленинград, 1973. 472 с.

316626. Бояджиев Г. Н. Душа театра. Молодая гвардия. Москва, 1974. 368 с.

316627. Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. Просвещение. Москва, 1969. 351 с.

316628. Бояр-Созонович Т. С. Международный терроризм. Лыбидь. Киев, 1991. 169 с.

316629. Шмаглій І. А., Гурова Д. Д. Аналіз потенціалу розвитку зеленого туризму у селі Кисличувата Томаківського району Дніпропетровської області. . , . С. 222-223.

316630. Боярин С. В. Охота на горностая. Молодь. Киев, 1988. 464 с.

316631. Боярский А. Я. Население и методы его изучения. Статистика. Москва, 1975. 264 с.

316632. Бояшов И. В. Играй свою мелодию. Лениздат. Ленинград, 1989. 171 с.

316634. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 344 с.

316635. Тарасов В. В. Легенде мотоспорта уже... девятнадцать : [интервью с Владимиром Владимировичем Тарасовым, пятнадцатикратным чемпионом Украины, мастером спорта международного класса/ беседовал Ю. Иванец]. . , . С. 11.

316636. Мальська М. П., Микитенко Н. О., Котловський А. М. Англо-український словник термінів сфери туризму. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 448 с.

316637. Туманян А. В., Пухальська А. П. Використання технології віртуальної реальності Oculus Rift для підвищення туристичної привабливості України. . , . С. 224-225.

316638. Іванюта С. М. Антикризове управління. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 288 с.

316639. Македон В. В. Бізнес-планування. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 236 с.

316640. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 384 с.

316641. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 392 с.

316642. Колесников О. В. Ціноутворення. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 144 с.

316643. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

316644. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

316645. Боровський В. Н., Прадун В. П., Друзін Р. В. Діловодство в банківських установах. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 224 с.

316646. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. Дослідження операцій. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 256 с.

316647. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316648. Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Мартиненко В. В., Теліщук М. М. та ін. Економічні теорії в системі наукових економічних знань. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 226 с.

316649. Буало П., Нарсежак Т. Белая горячка. НПО Прогресс. Москва, 1990. 65 с.

316650. Бурляй А. П., Андрющенко А. М., Середа Г. І. Економічна теорія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 520 с.

316651. Голос України. Київська правда. К., 2016.

316652. Семененко В. М., Коваленко Д. І., Бугас В. В., Семененко О. В. Економічна теорія. Політекономія. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 360 с.

316653. Федоренко В. Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності. . , . С. 4.

316654. Шлійко А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 376 с.

316655. Федорова В. А., Соловйова О. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 232 с.

316656. Голіков А. П., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О., Черномаз П. О. Економіка зарубіжних країн. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 404 с.

316657. Костенко Т. Д., Герасимов А. А., Рижиков В. С., Добикіна О. К. Касьянюк С. В. Економічна діагностика. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 186 с.

316658. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 392 с.

316659. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 256 с.

316660. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 256 с.

316661. Тищенко В. А. Запорожская АЭС - гарант энергетической безопасности Украины. . , . С. 6.

316662. Завгородний С. "Для городской власти развитие медицины - приоритет" : [интервью с С. Завгородним, заслуженным врачом Украины, главным врачом больницы экстренной и скорой медицинской помощи/ записал Ю. Иванец]. . , . С. 7.

316663. Что такое? Кто такой?. Педагогика. Москва, 1990. 415 с.

316664. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016. 16 с.

316665. Логанов Є. Нове дихання аеропорту : [реконструкція запорізького аеропорту]. . , . С. 6.

316666. Пономарьова М. Безпосередній об'єкт злочину "Постановлення суддєю (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови". . , . С. 122-125.

316667. Буало П., Нарсежак Т. Волчицы. Прогресс. Москва, 1988. 412 с.

316668. Котляр Т. С., Пухальська А. П. Брендинг як головний фактор конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. . , . С. 225-226.

316669. Буало П., Нарсежак Т. Волчицы. Прогресс. Москва, 1990. 415 с.

316670. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

316671. Сергеєва К. С., Мамотенко Д. Ю. Підвищення ефективності корпоративного управління в Україні. . , . С. 227-228.

316672. Буало П., Нарсежак Т. Очертя сердце. Недоразумение. Ворота моря. Радуги. Москва, 1991. 400 с.

316673. Кабірова А. В., Пухальська А. П. Транскордонні туристичні кластери. . , . С. 228-230.

316674. Біленко О. В. Особливості функціонування ринку праці сфери фінансових послуг. . , . С. 231-232.

316675. Гавриш О. Массовая онлайнизация : [интернет-торговля, интернет-реклама]. . , . С. 30-33.

316676. Бойченко В. С. Аналіз рівня життя населення як показника ефективного використання трудових ресурсів. . , . С. 233-234.

316677. Кригульська Т. Б. Культура управлінської діяльності: проблеми вивчення та оцінки. . , . С. 235-236.

316678. Аничин Н. А. "И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь получишь "За отвагу"" : [интервью с запорожским ветераном А. Н. Аничиным о годах войны/ записал В. Армянский]. . , . С. 34.

316679. Васильєва О. О. Міжнародний досвід управління продуктивністю праці в галузі сільського господарства. . , . С. 237-238.

316680. Карпенко А. В. Стимулювання інноваційної активності персоналу. . , . С. 239-240.

316681. Власенко Т. В. Стратегія розвитку зернової галузі. . , . С. 240-241.

316682. Галан О. Є. Векторна оцінка трудового потенціалу підприємства. . , . С. 242-243.

316683. Василичев Д. В. Дослідження системи оцінки інноваційної складової персоналу підприємств за "КРІ". . , . С. 244-245.

316684. Вилинов Ю., Шишков С. Каменные загадки у Старого Днепра : [археологические находки Запорожья]. . , . С. 38.

316685. Буало П., Нарсежак Т. Та, которой не стало. Кн. изд-во. Ставрополь, 1990. 96 с.

316686. Буало П., Нарсежак Т. Та, которой не стало. Лениздат. Ленинград, 1991. 91 с.

316687. Гіль Л. А. Щодо удосконалення методів професійної орієнтації на підприємстві. . , . С. 246-247.

316688. Горбань С. Ф. Пріоритетні напрями регулювання ринку праці в Україні. . , . С. 247-249.

316689. Зубрицька Я. О. Особливості оцінювання системи управління трудовим потенціалом підприємства. . , . С. 249-251.

316690. Shkarupylo V. V., Tomiciс I., Kasian К. М. The investigation of TLC model checker properties = Дослідження властивостей методу перевірки на моделі TLC. . , .

316691. Карпенко Н. М. Оцінювання та розвиток трудового потенціалу підприємства. . , . С. 251-253.

316692. Коваленко М. О. Якість освітніх послуг та її вплив на ринок праці. . , . С. 253-255.

316693. Плинокос Д. Д. Особливості управління персоналом в громадських організаціях. . , . С. 255-256.

316694. Буассьер Р. Жемчужина короны. Изд. иностр. лит.. Москва, 1958. 384 с.

316695. Буассьер Р. Ром и кока-кола. Прогресс. Москва, 1964. 464 с.

316696. Мірошниченко Л. Г. Тенденції молодіжного ринку праці в Україні. . , . С. 256-258.

316697. Пругло О. В. Вирішення проблем зайнятості безробітних-переселенців. . , . С. 259-260.

316698. Бубеннов М. С. Орлиная степь. Современник. Москва, 1979. 834 с.

316699. Бубеннов М. С. Орлиная степь. Молодая гвардия. Москва, 1962. 461 с.

316700. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

316701. Селіверстов В. В. Особливості впливу інструментів монетарної політики основних центральних банків на цінову стабільність. . , . С. 260-262.

316702. Бубка С. Н. Попытка в запасе. Молодая гвардия. Москва, 1987. 157 с.

316703. Соколов А. В. Сервісна концепція функціонування та розвитку сектору державного управління. . , . С. 262-263.

316704. Павленко И. "Славутич": воду слить, руки умыть, ганбол запустить? : [история создания и нынешние проблемы лучшего бассейна Запорожья - "Славутич"]. . , . С. 35.

316705. Бубнис В. Осеннее равноденствие. Час судьбы. Советский писатель. Москва, 1988. 656 с.

316706. Бубнис В. Цветение несеяной ржи. Советский писатель. Москва, 1978. 607 с.

316707. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

316708. Фещенко І. О. Особливості мотивації інноваційної діяльності трудових ресурсів. . , . С. 264-265.

316709. Біленко О. В., Науменко А. С. Удосконалення системи розвитку персоналу підприємства. . , . С. 265-266.

316710. Бубнова Е. А. Конаковский фаянс. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 232 с.

316711. Біленко О. В., Химич М. О. Аналіз людського розвитку України. . , . С. 267-268.

316712. Буга П. Г. Вузовский учебник. Книга. Москва, 1987. 158 с.

316713. Мемориальная доска в честь сапера : [герои Запорожского края]. . , . С. 3.

316714. Бойченко В. С., Богомаз Т. Ю. Аналіз ситеми атестації персоналу та її особливості в ТОВ "ВО"Моліс". . , . С. 269-270.

316715. Буга П. Г. Создание учебных книг для вузов. Изд МГУ. Москва, 1987. 61 с.

316716. Бойченко В. С., Комлєв С. С. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів. . , . С. 271-272.

316717. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв.. Наука. Москва, 1976. 223 с.

316718. Бойченко В. С., Омельчак Н. О. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку персоналу. . , . С. 272-274.

316719. Буганов В. И. Мир истории. Молодая гвардия. Москва, 1989. 318 с.

316720. Бойченко В. С., Данюк О. В. Аналіз системи оцінки персоналу на МФ "Фаворит". . , . С. 274-276.

316721. Структура налоговых поступлений в местные бюджеты Запорожской области в январе 2016 года. . , . С. 32.

316722. Бойченко В. с., Рясний Є. В. Підготовка кадрів як основний напрям удосконалення системи управління персоналом ПАТ"Перлина". . , . С. 276-277.

316723. Буганов В. И. Петр Великий и его время. Наука. Москва, 1989. 187 с.

316724. Василичев Д. В., Чернеда Г. С. Стан соціально-трудових відносин в Україні. . , . С. 277-279.

316725. Бугорков С. С. Жаркое лето. Донбас. Донецк, 1989. 154 с.

316726. Бойченко В. С., Назаренко С. О. Дослідження бар'єрів розвитку людського капіталу України. . , . С. 279-280.

316727. Василичев Д. В., Лихолад В. А. Управління процесом мотивації персоналу на підприємствах. . , . С. 281-282.

316728. Бугримова И. Н. На арене и вокруг нее. Искусство. Москва, 1986. 252 с.

316729. Василичев Д. В., Мирошниченко В. А. Аналіз процесу адаптації персоналу підприємств. . , . С. 283-284.

316730. Бугров Б. С. Драматургия: портреты современников. Знание. Москва, 1982. 64 с.

316731. Василичев Д. В., Ольховська М. О. Оцінка трудового потенціалу суспільства. . , . С. 285-286.

316732. Васильєва О. О., Великанов М. О. Розвиток трудових ресурсів Запорізької області. . , . С. 286-288.

316733. Васильєва О. О., Гавриленко А. М. Аналіз демографічної ситуації в Запорізькій області: головні проблеми та способи їх вирішення. . , . С. 288-289.

316734. Васильєва О. О., Добруля Б. О. Особливості кадрової політики підприємства оптової торгівлі. . , . С. 290-291.

316735. Васильєва О. О., Жуков О. А. Вплив оплати праці на результативні показники аграрної сфери. . , . С. 292-293.

316736. Васильєва О. О., Мальцев О. С. Особливості молодіжної зайнятості та шляхи подолання безробіття серед молоді у Запорізькій області. . , . С. 294-295.

316737. Васильєва О. О., Пінчук Ю. Ю. Особливості мотивації персоналу вищих навчальних закладів. . , . С. 295-297.

316738. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

316739. Васильєва О. О., Бабенко А. Г., Плотнікова К. Ю. Дослідження систем оплати праці персоналу. . , . С. 297-299.

316740. Васильєва О. О., Яцкевич Д. В. Дослідження соціально-трудових відносин в сільському господарстві України. . , . С. 299-300.

316741. Васильєва О. О., Бабич Ю. О. Дослідження системи формування та використання людського потенціалу у Запорізькій області. . , . С. 301-302.

316742. Горбань С. Ф., Бодряга П. М. Дослідження рівня людського капіталу в Україні та шляхи його розвитку. . , . С. 302-304.

316743. Близнякова Н. "Не могу писать грустные работы" : [интервью с Н. Близняковой, запорожской художницей о своей персональной выставке в выставочном зале Запорожской областной организации НСХУ/ записала И. Атаманчук]. . , . С. 11.

316744. Горбань С. Ф., Веремієнко Д. Е. Мотиваційні механізми управління персоналом підприємства. . , . С. 304-305.

316745. Горбань С. Ф., Дирибян-Дика К. С. Дослідження проблем зайнятості жінок в Україні. . , . С. 306-307.

316746. Горбань С. Ф., Крамаренко Д. В. Удосконалення системи організації праці на підприємстві. . , . С. 307-309.

316747. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

316748. Горбань С. Ф., Соколова К. О. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та способи їх вирішення. . , . С. 309-311.

316749. Жданов В. В., Солдатенкова А. С. Управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством. . , . С. 311-312.

316750. Зубрицька Я. О., Бабура А. М. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок сучасних демоекономічних категорій. . , . С. 313-314.

316751. Как изменятся соцвыплаты в 2016 году : [социально-экономическое развитие г. Запорожье]. . , . С. 35.

316752. Зубрицька Я. О., Малько О. К. Регіональні проблеми людського розвитку в Україні. . , . С. 315-316.

316753. Зубрицька Я. О., Міщенко С. В. Покращення стану здоров'я суспільства як чинник збереження трудового потенціалу України. . , . С. 316-318.

316754. Зубрицька Я. О., Танасійчук О. В. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства. . , . С. 318-320.

316755. Карпенко А. В., Звєрєва А. В. Оцінка інноваційної активності персоналу підприємства. . , . С. 320- 322.

316756. Карпенко А. В., Корейба І. І. Інноваційна діяльність персоналу в Україні. . , . С. 322-324.

316757. Будаглы С. Земля. Советский писатель. Москва, 1990. 320 с.

316758. Карпенко А. В., Пироговська Ю. О. Інтелектуальний потенціал: чинники формування і реалізації. . , . С. 324-326.

316759. Карпенко А. В., Долгова Н. В. Інноваційний потенціал персоналу підприємства. . , . С. 326-328.

316760. Карпенко А. В., Корж С. В. Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку суспільства. . , . С. 328-331.

316761. Карпенко А. В., Рейслер С. С. Кадрові інновації: аспекти зарубіжної практики. . , . С. 331-333.

316762. Будаев Д. И. Дороги моей памяти. Молодая гвардия. Москва, 1989. 239 с.

316763. Карпенко А. В., Сеник О. І. Соціальна відповідальність у системі суспільних відносин в Україні. . , . С. 333-334.

316764. Буданин В. И. Кому вершить суд. Политиздат. Москва, 1984. 400 с.

316765. Карпенко А. В., Коломоєць Є. О. Розвиток інноваційної активності трудових ресурсів в Україні. . , . С. 335-336.

316766. Буданин В. И. Кому вершить суд. Повесть о Петре Красикове. Политиздат. Москва, 1975. 432 с.

316767. Буданцев С. Ф. Мятеж. Правда. Москва, 1990. 603 с.

316768. Буденный С. М. Пройденный путь. Воениздат. Москва, 1958. 447 с.

316769. Буджера Р. Идеальное место для убийства. Радуга. Москва, 1985. 288 с.

316770. Буджолд Л. М. Ученик воина. Игра Форов. ООО Фирма Изд-во АСТ. Москва, 1999. 720 с.

316771. Будинас Е. Д. Промежуточный человек. Советский писатель. Москва, 1990. 349 с.

316772. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 307 с.

316773. Загорна Т. О. Економічна діагностика. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 400 с.

316774. Будих М. В. Лингафонное пособие по русскому языку для иностранных учащихся профтехучилищ. Рус. яз.. Москва, 1985. 183 с.

316775. Олійник Т.О., Резніченко Н. В. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах підприємств. . , .

316776. Будни. Романтика. Подвиги. Воениздат. Москва, 1990. 206 с.

316777. Кригульська Т. Б., Бойко І. О. Особливості використання інтелектуального капіталу в сучасному виробництві. . , . С. 337-338.

316778. Будницкая И. И., Катаева А. А. Ребенок идет в школу. Педагогика. Москва, 1985. 160 с.

316779. Кригульська Т. Б., Карепіна А. В. Державні програми щодо регулювання молодіжної зайнятості як об'єкт дослідження. . , . С. 339-340.

316780. Будов А. И. Религиозные иллюзии на пороге жизни. Молодая гвардия. Москва, 1980. 111 с.

316781. Плинокос Д. Д., Волошина Л. В. Стан молодіжної зайнятості в Україні. . , . С. 340-342.

316782. Будогорская Л. Часовой. Детгиз. Ленинград, 1961. 79 с.

316783. Кошкалда О. В военную технику вдыхают новую жизнь : [меткомбинат "Запорожсталь" поставляет металл "Фаэтону" для ремонта авто из зоны АТО]. . , . С. 4.

316784. Будрис Р. В фиордах, где не заходит молнце. Лето за семьдесят восьмой параллелью. Молодая гвардия. Москва, 1974. 160 с.

316785. Плинокос Д. Д., Коцарь Є. О. Формування трудових ресурсів України. . , . С. 342-343.

316786. Будущее в настоящем. Прогресс. Москва, 1984. 224 с.

316787. Селіверстов В. В., Леонтьєва О. Д. Особливості розвитку ринку праці в Україні на сучасному етапі та у перспективі. . , . С. 344-345.

316788. Селіверстов В. В., Світлицький Є. І. Управління процесом інвестування в людський капітал. . , . С. 345-347.

316789. Тройнікова О. М. Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 160 с.

316790. Будущее рождается сегодня. Сов. писатель. Москва, 1980. 382 с.

316791. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Економіка та організація інноваційної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 662 с.

316792. Соколов А. В., Арабаджи Ю. О. Вдосконалення кадрової політики підприємства. . , . С. 347-349.

316793. Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А., Пашнюк Л. О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 240 с.

316794. Соколова А. В., Заріпова О. В. Матеріальне стимулювання праці та його вплив на трудову діяльність персоналу. . , . С. 349-350.

316795. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 304 с.

316796. Будыко М. И. Путешествие во времени. Наука. Москва, 1990. 287 с.

316797. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 312 с.

316798. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 416 с.

316799. Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 376 с.

316800. Лугінін О. Є. Економетрія. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 278 с.

316801. Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 456 с.

316802. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 688 с.

316803. Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А., Глух М. В., Касьяненко М. М., Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Манзюк В. В., Рябокінь Т. В. Економічна теорія. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 224 с.

316804. Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А., Глух М. В., Касьяненко М. М., Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Манзюк В.В. Економічна теорія права. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 224 с.

316805. Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 400 с.

316806. Черниш С. С. Економічний аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 312 с.

316807. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 728 с.

316808. Червінська Л. П. Економіка праці. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 216 с.

316809. Круш П. В., Клименко О. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel). Центр учбової літератури. Київ, 2014. 256 с.

316810. Цигилик І. І., Бибик Я. Р., Ємбрик М. Я., Паращич В. Ф. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях). Центр учбової літератури. Київ, 2006. 216 с.

316811. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 356 с.

316812. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 328 с.

316813. Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В., Мандюк Н. Л. Економіка туризму: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 544 с.

316814. Економіка зарубіжних країн. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 544 с.

316815. Назаренко Л. О. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів). Центр учбової літератури. Київ, 2014. 312 с.

316816. Будяк Л. М. Кино стран Азии и Африки. Знание. Москва, 1983. 158 с.

316817. Соколов А. В., Меркулова В. Г. Демографічна криза: проблеми та шляхи и їх вирішення. . , . С. 351-352.

316818. Соколов А. В., Разносилина І. А. Формування корпоративної культури підприємства. . , . С. 352-354.

316819. Соколав А. В., Борисова А. І. Інноваційний підход до управління мотивацією. . , . С. 354-355.

316820. Соколов А. В., Чернявська К. В. Сучасні підходи до мотивації персоналу. . , . С. 356-357.

316821. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі. . , .

316822. Буйдин Г. Г. Однажды вечером. Прапор. Харьков, 1990. 227 с.

316823. Соколов А. В., Курдась Фактори, що впливають на хід конфлікту. . , . С. 357-358.

316824. Трохін В. П., Бондарцева В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства. . , . С. 358-360.

316825. Морозов Д. М. Сучасні тенденції електронного навчання. . , . С. 361-363.

316826. Домашенко С. В. Створення електронних навчальних курсів-шлях до інформатизації освіти. . , . С. 363-364.

316827. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

316828. Кошкалда О. Аэропорт идет на взлет : [мэр Запорожья рассказал о планах развития воздушных ворот города]. . , . С. 3.

316829. Козлова С. С. Розробка електронного курса "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" в системі MOODLE. . , . С. 365-366.

316830. Буйлов А. Л. Тигроловы. Современник. Москва, 1985. 303 с.

316831. Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г., Бугай А. В. Фінансове планування і управління на підприємствах. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 432 с.

316832. Назаренко В. О., Юдічева О. П., Жук В. А. Формування якості товарів. Центр учбової літератури. Київ, 20012. 386 с.

316833. Гнездовський О. В. Зарубіжний досвід використання інноваційних технологій в туризмі. . , . С. 366-367.

316834. Буйнов А. Л., Филистович Ф. М. Техника сверхвысоких напряжений. ЦНИИПИ. Москва, 1977. 56 с.

316835. Юрєчко В. З. Розробка реляційної моделі бази даних. . , . С. 368-369.

316836. Апатова Н. В., Гончарова О. М., Дюлічева Ю. Ю. Інформатика для економістів. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 456 с.

316837. Букин В. Р. Восхождение к прекрасному. Лениздат. Ленинград, 1979. 176 с.

316838. Домашенко С. В., Маслова Ю. А. Деякі аспекти створення електронного навчального курсу у системі MOODLE. . , . С. 369-371.

316839. Микитюк П. П., Сенів Б. Г. Інноваційна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 392 с.

316840. Букина И. Н. Психология атеизма. Знание. Ленинград, 1975. 40 с.

316841. Козлова С. С., Кулікова В. С. Сприйняття навчального матеріалу в дистанційному курсі. . , . С. 371-373.

316842. Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 304 с.

316843. Щербаха О. Ю. Етимологія календарних назв в англійській мові. . , . С. 374-375.

316844. Букина Р. М. Черчение и специальное рисование. Высш. школа. Москва, 1975. 160 с.

316845. Ходаківський, Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 276 с.

316846. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 472 с.

316847. Скірта А. А. Концепт "RIME" в англійській мові. . , . С. 375-376.

316848. Буков Е. Н. Рассказы, новеллы, сатира, юмор. Литература артистикэ. Кишинев, 1979. 504 с.

316849. Ількаєв О. В. The main trends in the development of neology in tourism sphere. . , . P. 376-378.

316850. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці. . , .

316851. Лукач Т. В. Загальна характеристика паремій та їх класифікації (на матеріалі німецької мови). . , . С. 378-380.

316852. Буковская А. Сент-Экзюпери или парадоксы гуманизма. Радуга. Москва, 1983. 207 с.

316853. Олейник С. Бывшие против нынешнего : [вокруг заповедника "Хортица" разгорелся нешуточный скандал]. . , . С. 21.

316854. Буковский К. И. Книга путешествий. Советский писатель. Москва, 1967. 306 с.

316855. Лузан А. П. Языковые средства оценки в туристической рекламе. . , . С. 380-382.

316856. Немирова А. Водоснабжение по-запорожски: город снимают с "пороховой бочки" : [проблемы системы водоснабжения в Запорожье]. . , . С. 22.

316857. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 400 с.

316858. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П., Чельцова Л. К. Письма об орфографии. Наука. Москва, 1969. 136 с.

316859. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 312 с.

316860. Драч І. Л. Еатетика і прагматика заголовків англомовної туристичної брошури. . , . С. 382-384.

316861. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно?. Русский язык. Москва, 1985. 875 с.

316862. Папашев О. Х., Козырев В. Ф. Испытания направляющего аппарата задней подвески автомобиля ЗАЗ-1102 на долговечность. . , . С. 145-146.

316863. Пєтухова О. М. Інвестування. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 336 с.

316864. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Сложные слова. Наука. Москва, 1974. 150 с.

316865. Долгополова О. В. Туристические неологизмы. . , . С. 384-385.

316866. Тарасевич В. М., Петруня Ю. Є., Білоцерківець В. В. Історія економічних вчень. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 352 с.

316867. Булавин В. И. Ямайка. Мысль. Москва, 1968. 72 с.

316868. Пенязь Ю. С. Порівняльна характеристика термінологічної лексики в англійському та українському діловодстві. . , . С. 386-388.

316869. Золотих І. Б. Історія економічних вчень. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 186 с.

316870. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної думки. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 382 с.

316871. Булавин М. Я. Боевой 19-й. Центр.-Чернозем. кн. изд-во. Воронеж, 1991. 317 с.

316872. Булавин М. Я. Боевой 19-й. Сов. Россия. Москва, 1958. 352 с.

316873. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

316874. Шеміоненко В. Є. Репрезентація гендерних стереотипів у казці. . , . С. 388-389.

316875. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції. . , .

316876. Шейко О. С. Идиомы современной английской художественной прозы. . , . С. 390-391.

316877. Буланчик Е. Н. Барьеры известности. Молодая гвардия. Москва, 1976. 176 с.

316878. Анзіна А. О. Правила оформлення рекламного листа в діловому англійському спілкуванні. . , . С. 391-393.

316879. Кошкалда О. Горожане доверяют Владимиру Буряку : [социологи узнали отношение запорожцев к действующей власти региона]. . , . С. 2.

316880. Буланчик Е. Н. Круг с барьерами. Физкультура и спорт. Москва, 1975. 72 с.

316881. Буланый И. Т., Явтушенко И. Г. Музей на общественных началах. Профиздат. Москва, 1985. 206 с.

316882. Шилин Д. На "Запорожстали" с компьютерами - "на Вы" и "на Ты" одновременно : [современные информационные технологии помогают предприятию становиться лидером в своей отрасли]. . , . С. 4.

316883. Булатов М. Крылатые слова. Детгиз. Москва, 1958. 192 с.

316884. Немирова А. Мусорная эпопея Запорожья: продолжение следует... : [проблемы вывоза и утилизации мусора в г. Запорожье. . , . С. 6, 22.

316885. Булатов М., Порудоминский В. Собирал человек слова.... Детлит. Москва, 1966. 224 с.

316886. Булатов М. А. Логические категории и понятия. Наук. думка. Киев, 1981. 235 с.

316887. Олейник С. "Мы не собираемся вешать амбарный замок" : [изменения в профессионально-технических училищах г. Запорожье]. . , . С. 20.

316888. Твердохліб М. О. Специфіка використання абревіатур в англійському діловодстві при укладанні контрактів. . , . С.393-394.

316889. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. и порошк. материалов и технологий Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Основы производства порошковых и композиционных материалов" для студентов дневной формы обучения по специальности 7.05040303 "Композиционные и порошковые материалы, покрытия". ЗНТУ. Запорожье, 2016. 66 с.

316890. Булатович А. К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900 гг.). Наука. Москва, 1987. 121 с.

316891. Булах И. В. Слуги Меркурия. Алт. кн. изд-во. Барнаул, 1991. 309 с.

316892. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. та порошк. матеріалів і технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія нанесення та властивості покриттів" для студентів спеціальності 7.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 60 с.

316893. Булгаков А. А. Велосипедный туризм для всех. Профиздат. Москва, 1984. 128 с.

316894. Брутман А. Б. Використання матеріалів інтернет-сайтів англомовних новинних агенцій у підготовці студентів-журналістів. . , . С. 395-396.

316895. Прохорова П. В. Особенности перевода культурных стереотипов (на материале немецкого языка). . , . С. 396-397.

316896. Булгаков А. А., Рыжавский Г. Я. Два дня в конце недели. Физкультура и спорт. Москва, 1984. 127 с.

316897. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2016. 620 с.

316898. Новиков В. П. Субъект коммуникативной оценки. . , . С. 398-399.

316899. Бельмас Н. В. Євроклуб як позакласний засіб вивчення англійської мови. . , . С. 399-400.

316900. Василенко Г. В. Інфотеінмент у навчанні іноземної мови. . , . С. 400-402.

316901. Полежаєв Ю. Г. Формування країзнавчої компетенції у студентів спеціальності "туризмознавство" на матеріалі тревел-видань. . , . С. 402-403.

316902. Губа А. В. Концепт "CELEBRITY" в англомовному інтернет дискурсі. . , . С. 403-404.

316903. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

316904. Захарова Д. М. Концептосфера "HOTEL" в туристичному дискурсі. . , . С. 405.

316905. Багний Ю. В Александровске врачи получали в четыре раза больше, чем дворники, но работали без выходных : [история земского врача Александровска (Запорожья) дворянина, коллежского советника Михаила Адамовича Лукашева]. . , . С. 37.

316906. Головчук А. Ф. Агроінженер для аграрної України. . , . С. 24-25.

316907. Слюсаров А. С., Сербин Ю. Ю. Араметрические характеристики современных двигателей внутреннего сгорания и их влияние на технико-эксплуатационные свойства автомобилей. . , . С. 25-27.

316908. Головчук А. Ф. Гідрооб'ємні передачі транспортних і тягових машин з двигуном-гідронасосом. . , . С. 27-29.

316909. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

316910. Кубич В. И. Коэффициент поверхностного натяжения смазочного материала как фактор влияния на пленочное голодание. . , . С. 29-31.

316911. Дубченко И. В Запорожье грядет транспортная война : [запорожские чиновники решили навести порядок в сфере пассажирских перевозок]. . , . С. 6-7.

316912. Кубич В. И. Положительная функциональность топографии, сформированная патологическими разрушениями. . , . С. 31-33.

316913. Черевань В. Н., Козырев В. Ф., Ересько В. А., Рубанов В. И., Недовба А. А. Передаточные числа многоступенчатой трансмиссии легкового автомобиля особо малого класса. . , . С. 145-147.

316914. Банников В. А. Исследование пространственного положения колеса при его повороте на месте относительно наклонной стойки. . , . С. 33-34.

316915. Щербина А. В. Дослідження кутів сходженні коліс автомобіля. . , . С. 34-35.

316916. Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Правда. Москва, 1989. 446 с.

316917. Сосик А. Ю. Підвищення ефективності гальмівної системи транспортного засобу категорії М1. . , . С. 35-36.

316918. Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. Гослитиздат. Москва, 1960. 512 с.

316919. Дударенко О. В. Вплив експлуатаційних параметрів колісного керуючого модуля на виконання маневру "переставка" транспортним засобом категорії М1. . , . С. 36.

316920. Булгаков М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1989. 623 с.

316921. Івановський О. В., Степанченков В. О. Гурткова робота з трасового автомоделювання. . , . С. 37-38.

316922. Булгаков М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1989. 751 с.

316923. Булгаков М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1990. 701 с.

316924. Давиденко А. В., Куц Т. І., Степанченков В. О. Еластичність рульового керування та встановлення раціонального значення сходження коліс. . , . С. 38-39.

316925. Булгаков М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1990. 684 с.

316926. Баришніков І. Ю., Головчук А. Ф. Визначення нормативів розгону автомобіля на роликовому навантажувальному стенді. . , . С. 39-40.

316927. Булгаков М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1990. 733 с.

316928. Баришніков І. Ю., Головчук А. Ф. Зниження коливань підресореної маси автоцистерни з метою підвищення безпеки перевезення рідких вантажів. . , . С. 41-42.

316929. Сінченко І. О., Сосик А. Ю. Адаптивний привод гальмівної системи автомобіля категорії М1. . , . С. 42-43.

316930. Онопко Б. В., Сосик А. Ю. Вплив рівня пасивної безпеки транспортного засобу на визначення швидкості руху під час дорожньо-транспортної пригоди. . , . С. 43-44.

316931. Щербина А. В., Потарський О. В. Автоматичні системи регулювання кутів сходження коліс автомобіля. . , . С. 44-45.

316932. Кузькін О. Ф. Структура складових якості послуг масового пасажирського транспорту у містах. . , . С. 46-47.

316933. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

316934. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2016. 212 с.

316935. Конев В. Александровским гимназисткам запрещали гулять с нагайками и огнестрельным оружием : [об Александровской женской гимназии]. . , . С. 37.

316936. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2016. 62 с.

316937. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

316938. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2016. 192 с.

316939. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 326 с.

316940. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 134 с.

316941. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

316942. Булгаков М. А. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1989. 766 с.

316943. Конев В. В Александровске девочки учились под ржание коней : [история создания первых школ для девочек в г. Александровске (Запорожье)]. . , . С. 37.

316944. Булгаков М. А. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1989. 749 с.

316945. Радєва О. Г. Використання індикаторного методу для оцінки стану основних засобів підприємств машинобудування : [ПАТ "Запорізький електроапаратний завод"]. . , . С. 14-17.

316946. Лапотко В. М., Кухтин Ю. П., Еланский А. В. Модель газодинамического процесса в двухконтурном СПВРД. . , . С. 18-24.

316947. Петрик И. А., Овчинников А. В., Селиверстов А. Г., Шевченко В. Г. Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ8. . , . С. 46-52.

316948. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316949. Гордієнко Л. А. Проблеми та напрями удосконалення фінансової політики соціальної сфери України. . , . С. 4-7.

316950. Петрик О. А. Звітність корпорацій у постіндустріальній економіці: сучасні аспекти формування, аудиту та задоволення інформаційних запитів користувачів. . , . С. 8-13.

316951. Селіванова Н. М. Облікова політика підприємства: проблеми визначення поняття та нормативно-правового регулювання. . , . С. 18-22.

316952. Общественный транспорт в "час пик" : [исследование работы запорожского пассажирского транспорта]. . , . С. 1, 6-7.

316953. Лободіна З. М. Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. . , . С. 23-25.

316954. Ботнарева М. Запорожье на пороге больших перемен : [программы по социально-экономическому развитию г. Запорожья]. . , . С. 4-5.

316955. Декаленко В. С. Принципи організації кадрового забезпечення судів України. . , . С. 26-28.

316956. Заверховський О. В. Предмет контрабанди як елемент її криміналістичної характеристики. . , . С. 29-32.

316957. Булгаков М. А. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1988. 478 с.

316958. Акбашев Р. "Умереть" "Металлургу" не дадут, но пошлют в аматоры жить по средствам : [о запорожском футбольном клубе "Металлург"]. . , . С. 21.

316959. Звєряков М. І. Промислова політика і механізм її реалізації : [моделі промислової політики на різних етапах індустріального розвитку]. . , . С. 3-18.

316960. Філіпенко А. С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз. . , . С. 19-28.

316961. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316962. Герасін В. У Запоріжжі сонячна енергія освітлює під'їзди : [у Запоріжжя відкривається енергозберігаюча перспектива]. . , . С. 5.

316963. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

316964. Герасін В. У Запоріжжі на проспекті Інженера Преображенського буде комплекс дитбудинків сімейного типу. . , . С. 2.

316965. Булгаков М. А. Избранные произведения. Мастац. лит.. Минск, 1990. 654 с.

316966. Юрченко Ю. Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні. . , . С. 29-39.

316967. Булгаков М. А. Избранные произведения. Мастац. лит.. Минск, 1990. 541 с.

316968. Козюк В. В. Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів. . , . С. 40-58.

316969. Булгаков М. А. Избранные произведения. Днипро. Киев, 1990. 702 с.

316970. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

316971. Булгаков М. А. Багровый остров. Адам и Ева. Искусство. Москва, 1990. 141 с.

316972. Булгаков М. А. Багровый остров. Худож. лит.. Москва, 1990. 477 с.

316973. Кононенко Ю., Карандій В. Про ДПА і ЗНО-2017 : [про особливості проведення ДПА і ЗНО у 2017 році]. . , . С. 5.

316974. Булгаков М. А. Белая гвардия. Современник. Москва, 1991. 686 с.

316975. Булгаков М. А. Белая гвардия. Бег. Кн. изд-во. Мурманск, 1990. 300 с.

316976. Булгаков М. А. Белая гвардия. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. Лениздат. Ленинград, 1989. 768 с.

316977. Модернізація правничої освіти. Перші кроки : [матеріали "круглого столу" за участю представників міністерств, вишів і професійних спільнот, м. Київ, вересень]. . , . С. 6-7.

316978. Павлов О. І. Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень : [сільський розвиток]. . , . С. 59-67.

316979. Булгаков М. А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Рассказы. Правда. Москва, 1989. 573 с.

316980. Грицюк П. М., Бачишина Л. Д. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні. . , . С. 68-75.

316981. Булгаков М. А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Рассказы. Правда. Москва, 1989. 576 с.

316982. Смолярова М. Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2010. 17 с.

316983. Булгаков М. А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Худож. лит.. Москва, 1988. 749 с.

316984. Тітар І. О. Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом : [2014-2015 р.р.]. . , . С. 76-86.

316985. Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 328 с.

316986. Іщенко Л. Титанічна праця, яку запоріжці не завжди цінують : [інтерв'ю з Л. Іщенко, директором підприємства КП "Титан"/ записала І. Гавриленко]. . , . С. 6.

316987. Криковцева Н. О., Казакова О. Б., Саркісян Л. Г., Авдєєнко Л. Л., Дяченко Г. А., Курська Л. С., Сахарова О. Н. Комерційна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 296 с.

316988. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 528 с.

316989. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

316990. Хомин І. П. Homo empathicus та homo economicus на тлі ілюзій, або псевдореформування аграрного сектору як наслідок еквілібристики між етатизмом і принципом "laissez faire". . , . С. 87-95.

316991. Булгаков М. А. Белая гвардия. Театральный роман. Жизнь господина де Мольера. Вост.-Сиб. кн. изд-во. Иркутск, 1989. 560 с.

316992. Булгаков М. А. Дьяволиада. ДЭМ. Москва, 1989. 272 с.

316993. Булгаков М. А. Дьяволиада. Кн. изд-во. Мурманск, 1990. 370 с.

316994. Гусак Н. Б., Гусак Ю. Д. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 320 с.

316995. Кудряшов В. П. Механізми фінансування державного бюджету в умовах подолання фіскальних дисбалансів. . , . С. 3-20.

316996. Булгаков М. А. Дьяволиада. Совместн. сов.-фр. предприятие ДЭМ. Москва, 1991. 270 с.

316997. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 318 с.

316998. Булгаков М. А. Дьяволиада и другие невероятные истории. Кн. изд-во. Красноярск, 1989. 510 с.

316999. Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України. . , . С. 21-32.

317000. Кулик Н. Вихід для винаходу : [матеріали конференції "Роль та місце винахідництва в інноваційному розвитку України" щодо стану винахідницької діяльності в Україні]. . , . С. 14.

317001. Давидович I. Є. Контролінг. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 552 с.

317002. Булгаков М. А. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. Сев.-Зап. кн. изд-во. Архангельск, 1989. 607 с.

317003. Клименко О. В. Ринки небанківських фінансових послуг України в умовах кризового стану економіки. . , . С. 33-45.

317004. Птащенко Л., Исаев Н. Корпоративные финансы. Центр учебной литературы. Киев, 2015. 272 с.

317005. Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Просторова організація та напрями використання природного багатства України. . , . С. 46-65.

317006. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. Молодая гвардия. Москва, 1962. 239 с.

317007. Дадашев Б. А., Гриценко О. І. Кредитні спілки в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 112 с.

317008. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Башк. кн. изд-во. Уфа, 1991. 320 с.

317009. Депутатський десант став на захист "Дубового гаю" : [про проблеми пов'язані з КП "Дубовий гай", та шляхи їх вирішування]. . , . С. 4-5.

317010. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. Молодая гвардия. Москва, 1991. 220 с.

317011. Булгаков М. А. Записки на манжетах. Худож. лит.. Москва, 1988. 204 с.

317012. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317013. Булгаков М. А. Записки покойника. Изд. дит. и искусства. Ташкент, 1990. 653 с.

317014. Ботнарева М. Жилищное хозяйство было неэффективным: мы ждем перемен : [о КП "Основание" и других жилищно-коммунальных проблемах г. Запорожья]. . , . С. 6-7.

317015. Булгаков М. А. Кабала святош. Современник. Москва, 1991. 701 с.

317016. Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва : [застосування нанотехнологій у переробній промисловості]. . , . С. 66-81.

317017. Булгаков М. А. Колесо судьбы. Современник. Москва, 1990. 559 с.

317018. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Молодая гвардия. Москва, 1989. 302 с.

317019. Бубенко П. Т., Гусєв В. А. Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток : [інституціональні складові активізації інноваційних процесів в економічній системі країни. Причини байдужості до участі в них бізнесу, влади. Вплив науки на темпи інноваційних перетворень]. . , . С. 82-92.

317020. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Высш. школа. Москва, 1989. 557 с.

317021. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Татар. кн. изд-во. Казань, 1989. 367 с.

317022. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Марийск. кн. изд.. Йошкар-Ола, 1989. 368 с.

317023. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Ээсти раамат. Таллинн, 1989. 477 с.

317024. Бюджет Фонду соціального страхування України на 2016 рік : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 532. . , . С. 56-58.

317025. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Белая гвардия. Кн. изд.. Хабаровск, 1989. 606 с.

317026. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317027. Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 16.08.2016 р. № 2505/5. . , . С. 226-239.

317028. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Театральный роман (записки покойника). Собачье сердце. Кн. изд.. Томск, 1989. 640 с.

317029. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Театральный роман. Ниж.-Волж. кн. изд.. Волгоград, 1989. 512 с.

317030. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 554. . , . С. 22-45.

317031. Гераін В. Ремонт доріг прискорюється : [про стан запорізьких доріг та інших житлово-комунальних обов'язків комунального підприємства "Оснавание". Статистичні дані]. . , . С. 1, 3.

317032. Порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'зку : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 561. . , . С. 47-49.

317033. Інструкція з організації обліку музейних предметів : затверджено Наказом Міністерства культури України від 12.08.2016 р. № 1129/29259. . , . С. 61-101.

317034. Фукуяма Ф. Что ждет Украину : [звезда мировой политологии Френсис Фукуяма анализирует ситуацию в Украине] / записал И. Верстюк. . , . 48-52.

317035. Течинский А. Смог отечества : [индекс загрязнения атмосферного воздуха украинских гродов]. . , . С. 20-23.

317036. Все в парк : [формат индустриальных парков может стать драйвером иностранных инвестиций в Украину. Карта индустриальных парков Украины. Последовательность создания индустриальных парков]. . , . С. 6-7.

317037. Васильева Н. Парковая зона : [аграриям предлагают новый формат работы. Где в Украине бедет создан первый агроиндустриальный парк?]. . , . С. 10-13.

317038. Юр Г. Дали "зеленый" свет : [кредитование энергоэффективности становится ведущим направлением для банковского сектора]. . , . С. 18-19.

317039. "Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 "Про затверження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємської діяльності на території міста Запоріжжя"" : Проект рішення Запорізької міської ради. . , . С. 4-7.

317040. Шагомяло М. И., Задорожный В. И., Козырев В. Ф. Влияние угловых колебаний вала карданной передачи на ее нагруженность. . , . С. 51-54.

317041. Юр Г., Гусев Ю. Ледниковый период : [отсутствие поддержки со стороны государства и низкая частота возникновения крупных страховых случаев замедляют развитие рынка страхования аграрных рисков]. . , . С. 20-21.

317042. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317043. Васильева Н., Силивончик А. Инвестиции в землю : [Топ-10 инвестиционных проектов в агросектор Украины, которые были осуществлены за последние два года]. . , . С. 28-32.

317044. Молодежь берется за велоинфраструктуру города : [третье заседание Запорожского молодежного совета при горсовете]. . , . С. 2.

317045. Шевченко Н., Трубникова Н. Контрафактных дел мастера : [за последние десять лет рынок пестицидов вырос в четыре раза. Причем каждая пятая канистра ядохимикатов в Украине - поддельная]. . , . С. 40-45.

317046. Шагомяло М. И., Задорожный В., Козырев В. Ф. Исследование нагруженности донышек подшипников шарниров карданной передачи грузового автомобиля. . , . С. 29-30.

317047. Шевченко Н., Трубникова Н. Без права на утилизацию : [утилизация опасных отходов агрохимии - одна из острых проблем украинских аграриев]. . , . С. 58-59.

317048. Гавриленко И. Обновленный Запорожский аэропорт - залог развития туризма. . , . С. 5.

317049. Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А., Бондаренко О. П. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів). Ліра-К. Київ, 2015. 592 с.

317050. Украинский МВА : [MBA (Master of Business Administration, в переводе на русский - «Магистр бизнес администрирования») – профессиональная квалификационная степень в сфере менеджмента]. . , . С. 60-65.

317051. Шагомяло М. И., Козырев В. Ф. Исследование влияния вертикальных перемещений ведущих осей автомобиля на нагруженность деталей карданной передачи. . , . С. 124-130.

317052. Ботнарева М. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане : [проблемы КП "Дубовая роща"]. . , . С. 6-7.

317053. Переломный момент : [что может дать Украине развтитие альтернативной энергетики. Примеры ииновационных технологий в энергетике других стран]. . , . С. 6-7.

317054. Гриньков Д., Гонтарь В. Долговая энергия : [кредитование энергоэффективности. Основным источником финансирования реализуемых в Украине проектов в сфере энергосбережения остаются средства международных финансовых организаций]. . , . С. 10-12.

317055. Мамутов М. Мусульмане Запорожья хотят строить мечеть : [интервью с М. Мамутовым, руководителем Исламского культурного центра "Вера/ записала Е. Поддубная"]. . , . С. 11.

317056. Дикаленко М., Захаров Е. Alter-Eco : [крупнейшие объекты возобновляемой энергетики Украины. Окупаумость инвестиций в альтернативную энергетику. Структура производства электроэнергии в Украине]. . , . С. 20-22.

317057. "Зеленые" перспективы : [7 лет развития возобновляемой энергетики в Украине. Краткий обзор.]. . , . С. 23.

317058. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317059. Дикаленко М., Захаров Е. Земельная энергия : [освоение геотермального потенциала позволит Украине нарастить производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в несколько раз]. . , . С. 24.

317060. Шевченко Н., Трубникова Н. Круги на воде : [малые ГЭС отдали на откуп частным инвесторам - именно здесь основной потенциал развития гидроэнергетики]. . , . С. 25.

317061. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Кн. изд-во. Мурманск, 1990. 364 с.

317062. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Чуваш. кн. изд.. Чебоксары, 1990. 365 с.

317063. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Карелия. Петрозаводск, 1991. 311 с.

317064. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Современник. Москва, 1991. 704 с.

317065. Шаповал Е. Запад вместо юга : [горнолыжный карпатский курорт Буковель летом этого года стал конкурентом Одессе и Затоке.]. . , . С. 24-27.

317066. Булгаков М. А. Морфий. Молодая гвардия. Москва, 1991. 478 с.

317067. Булгаков М. А. Похождения Чичикова. Современник. Москва, 1990. 590 с.

317068. Герасин В. Уникальное здание на Хортице еще можно спасти! : [здание уникальной архитектуры - корпус Центрального института механизации и электрофикации животноводческих ферм южной страны]. . , . С. 4.

317069. Захарова А. Приручить ветер : [менее пяти лет понадобилось ДТЭК для создания одного из крупнейших ветропарков не только в Украине, но и в Центральной и Восточной Европе]. . , . С. 26.

317070. Булгаков М. А. Пьесы. Романы. Правда. Москва, 1991. 766 с.

317071. Озерова Т. У Запоріжжі буду п'ять центрів підготовки професіоналів : [модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області на 2016 р.]. . , . С. 5.

317072. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317073. Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2015 рік : Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради. . , . С. 4-5.

317074. Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. Історія будівництва та реставрації "Софії Київської". . , . С. 12-15.

317075. Рыбин В. Ф., Скальский А. С., Сапрыкин В. Ю., Куциба В. А., Молочкова Н. Н. Проблемы инженерной защиты территории ансамбля сооружений Софийского собора от подтопления. . , . С. 16-22.

317076. Щур Ю. Українське відродження Запоріжжя. Рік 1918. . , . С. 6.

317077. Матвеев И. В., Кравченко В. И., Анкянец Н. Ю., Молочкова Н. Н. Деформации и напряжения в конструкциях собора "София Киевская" при сейсмических воздействиях. . , . С. 23-26.

317078. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317079. Булгаков М. А. Ранняя проза. Современник. Москва, 1990. 477 с.

317080. Лялько В. І., Крилова Г. Б., Філіпович В. Є. Вивчення розподілу поверхневих температур в історичній частині м. Києва. . , . С. 27-29.

317081. Булгаков М. А. Собачье сердце. Татар. кн. изд.. Казань, 1988. 318 с.

317082. Дишлик О. П. Система контролю геодезичних параметрів в складі комплексного геотехнічного моніторингу об'єктів національного заповідника "Софія Київська". . , . С. 30-32.

317083. Дишлик О. П., Березинець О. В., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. Термографічні дослідження у Софійському Соборі. . , . С. 34-37.

317084. Кудла Ю. Юбиляр с подарком : [50-летний юбилей выхода на рынок строительной техники шарнирно-сочлененного самосвала Volvo DR 631 "Gravel Charlie"]. . , . С. 12-16.

317085. Український форум з енергоефективності ' 16 : ["Фонд энергоэффективности. Ключевой START-UP Украины" (23 июня 2016 г., Киев)]. . , . С. 18-19.

317086. Перепельченко С. Нові асфальтозмішувачі від Кредмашу : [ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"]. . , . С. 22-23.

317087. Веревкина А. Легендарная женщина-астронавт пожелала нашим читателям быть на высоте : [Запорожье посетила американский астронавт и биохимик Шеннон Люсид]. . , . С. 6.

317088. Лидер рынка аренды техники и оборудования для любого этапа строительства : [компания FORTRENT]. . , . С. 24-25.

317089. Декоративные бетонные полы по технологии PRESSBETON. . , . C. 26-27.

317090. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. та порошк. матеріалів і технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання та оснастка виробництв порошкових і композиційних матеріалів" для студентів спеціальності 6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

317091. Литвиненко С. Л., Нестеренко Г. І., Габріелова Т. Ю., Яновський П. О. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Кондор. Київ, 2016. 208 с.

317092. Иванова Е. Вошли во вкус : [региональные рестораторы идут на Киев и открывают там новые успешные заведения]. . , . С. 40-43.

317093. Головчук А. Ф., Габрієль Ю. І. Електронна система паливоподачі тракторного дизеля. . , . С. 72-73.

317094. Василівецький О., Ісаханян В. Новий завод з виробництва бетонних сумішей в Ірпені : [інтерв'ю з О. Василівецьким, директором ТОВ "Стромат"Спецбетон" та В. Ісаханяном, комерційним директором ТОВ "Стромат"Спецбетон", про відкриття нової виробничої лінії в Ірпені]. . , . С. 28-29.

317095. Зелинская А. Уверенный рост. Основные тенденции украинского рынка бетона. . , . С. 30-33.

317096. Левчук О. Украинский рынок строительных смесей. Тенденции и перспективы. . , . С. 34-38.

317097. Булгаков М. А. Собачье сердце. Дьяволиада. Мастер и Маргарита. Юж.-Урал. кн. изд-во. Челябинск, 1989. 605 с.

317098. Дударева Н. Отечественный рынок кирпича: нынешнее состояние и перспективы. . , . С. 46-50.

317099. Бондаренко С. Современные конструктивные технологии и материалы для объектов агробизнеса. . , . С. 52-57.

317100. Калініченко О. В., Плотник О. Д. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 656 с.

317101. Базілінська О. Я. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 442 с.

317102. Олейник А. Дом на любой вкус. Современные технологии мало- и среднеэтажного строительства. . , . С. 58-61.

317103. Круш П. В., Тульчинська С. О. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 328 с.

317104. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 672 с.

317105. Макаренко М. І., Семененко Т. О., Олексіч Д. В. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 216 с.

317106. Солонінко К. С. Макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 200 с.

317107. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 296 с.

317108. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В., Логвінова Н. С., Ковалевський В. В., Граматик Ю. І., Левицький М. А., Сафонов В. В., Захарченко О. В., Московченко О. М., Артюх О. В., Заєць М. А., Ліганенко І. В., Сотніков Ю. М., Осипов В. М. Міжнародна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 560 с.

317109. Романчиков В. І., Романенко І. О. Міжнародні економічні відносини. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 256 с.

317110. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2016. 88 с.

317111. Вісник Вищого адміністративного суду України. Юрінком Інтер. Київ, 2016. 112 с.

317112. Ємченко І. В., Закусілов А. П. Методи і технічні засоби митного контролю. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 432 с.

317113. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2016. 160 с.

317114. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 44 с.

317115. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І. Методика і методологія економічного аналізу. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 430 с.

317116. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

317117. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

317118. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 56 с.

317119. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 254 с.

317120. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2016. 64 с.

317121. Головчук А. Ф., Голодняк Р. І. Покращення показників роботи газодизелів застосуванням електронно-керованої паливоподачі. . , . С. 84-85.

317122. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2016. 72 с.

317123. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 64 с.

317124. Булгаков М. А. Собачье сердце. Жазущы. Алма-Ата, 1989. 336 с.

317125. Булгаков М. А. Собачье сердце. Роковые яйца. Похождения Чичикова. Карелия. Петрозаводск, 1990. 380 с.

317126. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2016. 92 с.

317127. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2016. 100 с.

317128. Булгаков М. А. Собачье сердце. Правда. Москва, 1990. 459 с.

317129. Булгаков М. А. Театральный роман. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце. Кн. изд-во. Ставрополь, 1989. 383 с.

317130. Булгаков М. А. Тьма египетская. Верх.-Волж. кн. изд.. Ярославль, 1991. 316 с.

317131. Булгаков М. А. Ханский огонь. Худож. лит.. Москва, 1988. 238 с.

317132. Булгаков М. А. Чаша жизни. Сов. Россия. Москва, 1988. 591 с.

317133. Булгаков М. А. "Я хотел служить народу...". Педагогика. Москва, 1991. 736 с.

317134. М. А. Булгаков - драматург и художественая культура его времени. Союз. театр. деятелей РСФСР. Москва, 1988. 496 с.

317135. Булгаков Н. А. Любовь. Моск. рабочий. Москва, 1985. 175 с.

317136. Булгаков Н. А. Трава на склоне вала. Худож. лит.. Москва, 1990. 283 с.

317137. Булгаков С. Н. Христианский социализм. Наука. Новосибирск, 1991. 347 с.

317138. Булгакова Е. С. Дневник Елены Булгаковой. Кн. палата. Москва, 1990. 398 с.

317139. Гайдук Д. Л., Забитис А. Х., Педак А. В., Руденко М. И. Оценка прочности и прогнозирование ресурса рабочих колес авиационных ГТД на основе численных методов с применением расчетных моделей высокого уровня. . , . С. 7-9.

317140. Котляренко А. А., Зиньковский А. П., Подгорский К. Н., Гликсон И. Л. Исследование корреляционной зависимости между коэффициентами уравнения Пэриса по результатам испытаний образцов из титановых сплавов. . , . С. 5-14.

317141. Воробьев Ю. С., Овчарова Н. Ю., Жондковски Р., Берлизова Т. Ю. Влияние азимутальной ориентации кристаллографических осей на термоупругое состояние лопатки ГТД с вихревой системой охлаждения. . , . С. 15-24.

317142. Кучер Н. К., Заразовский М. Н., Данильчук Е. Л. Особенности определения характеристик упругости и прочности слоистых углепластиков, армированных тканями. . , . С. 25-34.

317143. Гогоци Г. А., Галенко В. И. Сопротивление стекол скалыванию при использовании различных конических инденторов и барьер сопротивления началу разрушения. . , . С. 35-42.

317144. Верещака С. М., Дейнека А. В., Данильцев В. В. Напряженное состояние уплотнительного кольца из композиционного материала с заданными физико-механическими характеристиками. . , . С. 43-46.

317145. Воробьев Е. В. Эффекты надреза при низкотемпературной прерывистой текучести сталей. . , . С. 47-51.

317146. Акимов Д. В., Грищак В. З., Гоменюк С. И., Лаврионов И. Ф., Клименко Д. В., Сиренко В. Н. Конечноэлементный анализ и экспериментальное исследование прочности трехслойной сотовой конструкции переходного отсека космического летательного аппарата. . , . С. 52-57.

317147. Шваб'юк В. І., Крутій Ю. С., Сур'янінов М. Г. Дослідження вільних коливань стрижневих елементів зі змінними параметрами методом прямого інтегрування. . , . С. 58-68.

317148. Музыка Н. Р., Швец В. П. К исследованию поврежденности материала методом царапания. . , . С. 69-77.

317149. Лук'янченко О. О., Костіна О. В.,Бурау Н. І., Кузько О. В. Дослідження статичних та динамічних характеристик складної тонкостінної оболонкової конструкції з тріщинами. . , . С. 78-88.

317150. Покровский В. В., Сидяченко В. Г., Ежов В. П., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. Основы эксплуатации дисков ГТД по техническому состоянию - путь к увеличению их проектного ресурса. . , . С. 89-98.

317151. Boudilmi A., Loucil K. Measured Hardness by an Indenter Having Ellipsoidal Shape = Измерение твердости с помощью индентора эллипсоидальной формы. . , . P. 99-106.

317152. Ferro P., Berto F. Quantification of the Influence of Residual Stresses on Fatigue Strength of Al-Alluy Welded Joints by Means of the Local Strain Energy Density Approach = Количественный анализ влияния остаточных напряжений на усталостную... [см. анатацию]. . , . P. 107-119.

317153. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317154. Вшанували людину праці : [нова назва вулиці Шкірятова. Тепер вона носитиме ім'я Дмитра Федоровича Галушки. Його коротка біографія]. . , . С. 19.

317155. Ismail A. A. Optimum Failure-Censored Step-Stress Life Test Plans for the Lomax Distribution = Оптимальное планирование частично ускоренных ресурсных испытаний с цензурированием разрушения по времени для распределения Ломакса. . , . P. 120-127.

317156. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317157. Центр підтримки експорту - ваша перепустка на міжнародні ринки : [про Запорізьку торгово-примислову палату та можливість запорізьких підприємств покоряти зарубіжні ринки]. . , . С. 4.

317158. Movahedi N. fnd Mirbagheri S. M. H. Comparison of the Energy Absorption of Closed Cell Aluminum Foam Produced by Various Foaming Agents = равнительный анализ энергопоглащения пористых структур с закрытыми ячейками на основе алюминиевого сплава с различными пенообразующими добавками. . , . P. 128-134.

317159. Ravichandran M., Anandakrishnan V. Hot Upset Studies on Sintered (Al-TiO2-Gr) Powder Metallurgy Hybrid Composite = Исследование горячей осадки спеченного гибридного композита Al-TiO2-Gr, полученного методом порошковой металлургии. . , . P. 135-146.

317160. Lei X. Z., Fu W. X., Liao Y. Multi-Segment Linear Function Approximation to Nonlinear Shear Strength Envelope = Аппроксимация нелинейной огибающей линии сдвиговой прочности с помощью мультисегментной линейной функции. . , . P. 147-157.

317161. Шацький І. П., Лисканич О. М., Корнута В. А. Умови сумісної деформації індикатора втомних пошкоджень та замкового з'єднання бурильної колони. . , . С. 158-162.

317162. Дахно І. І. Міжнародна торгівля. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 296 с.

317163. Булгакова О. С. Корни. Мол. гвардия. Москва, 1989. 253 с.

317164. Тарасевич В. М., Завгородня О. О., Лебедєва В. К., Єфремова Н. Ф., Летуча О. В., Литвинова О. М., Фаїзова О. Л., Швець В. Я., Шибко Я. Міжнародна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 224 с.

317165. Сазонець І. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 304 с.

317166. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С., Осипов В. М., Левицький М. А., Кіро О. С., Семенцова М. М., Барановська М. І., Сандюк Л. О., Сулим О. В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 356 с.

317167. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна економіка. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 296 с.

317168. Прохоренко М. Пес із картини Рєпіна : [які тварини були у запорізьких козаків]. . , . С. 13.

317169. Булгарин Ф. В. Сочинения. Современник. Москва, 1990. 702 с.

317170. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317171. Московцева В. Як корабель назвеш, так він і попливе... : [нова назва для райцентру Куйбишеве. Історична довідка]. . , . С. 7.

317172. Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 438 с.

317173. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 418 с.

317174. Безугла В. О., Постіл І. І. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 288 с.

317175. Базілінська О. Я., Мініна О. В. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 352 с.

317176. Нарижна Л. Д., Пономарьова Л. Н. Мікроекономіка в схемах. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 160 с.

317177. Калініченко О. В., Березіна Л. М. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 472 с.

317178. Рудий М. М., Жебка В. В. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 360 с.

317179. Калініченко О. В., Березіна Л. М. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 432 с.

317180. Пилипенко В. В., Пилипенко Н. М. Мікроекономіка. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 298 с.

317181. Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. Міжнародні економічні відносини. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 256 с.

317182. Гронтковська Г. Е, Ряба О. І., Венцурик А. М., Красновська О. І. Міжнародна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 384 с.

317183. Ковальчук К. Ф., Козенков Д. Є., Момот Ю. Г. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 150 с.

317184. Бурковська А. В., Лункіна Т. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 208 с.

317185. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С., Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Барановська М. І. та ін. Міжнародна макроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 400 с.

317186. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С., Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Барановська М. І., Захарченко О. В., Кравченко Є. В., Метіль Т. К., Левицький М. А., Гронська М. В., Пархоменко Л. А., Антонщишина Н. І., Гривківська О. В., Ніценко В. С. Міжнародна мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 368 с.

317187. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. Міжнародна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 416 с.

317188. Булкаты М. Седьмой поход Сослана Нарты. Сов. писатель. Москва, 1989. 280 с.

317189. Слюсаров А. С. Обоснование технико-эксплуатационных характеристик автомобилей. . , . С. 148-151

317190. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "Investigations and Tests of Electric and Electronic Apparatus" for the students of the specialty 141 - Electric power, electric and electrome-chanics engineering. ZNTU. Zaporizhzhya, 2016. 34 p.

317191. Слюсаров А. С. Выбор колесных движителей полноприводных автомобилей. . , . С. 110-112

317192. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

317193. Булкин В. А., Овсяннмиков О. В. По Неве и Волхову. Искусство. Ленинград, 1981. 168 с.

317194. Булучевский Ю. С., Фомин В. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Музыка. Ленинград, 1977. 216 с.

317195. Булучевский Ю. Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Музыка. Ленинград, 1988. 344 с.

317196. Глушко А. В., Журба М. А. Исследование процессов контактного взаимодействия плоско-параллельных трибосопряжений на физических моделях. . , . С. 9-12.

317197. Булыга С. А. Шпоры на босу ногу. Молодая гвардия. Москва, 1990. 478 с.

317198. Гребельник О. П. Митна справа. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 472 с.

317199. Булычев К. Похищение чародея. Моск. рабочий. Москва, 1989. 624 с.

317200. Мельникова В. І., Мельникова О. П., Сідлярук Т. В., Тур І. Ю., Шведова Г. М. Національна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 248 с.

317201. Булычев К. Тайна Урулгана. Польско-сов. изд.-полигр. о-во Орбита. Моск. филиал. Москва, [1990]. 219 с.

317202. Національний класифікатор України. "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД): ДК 009:2005. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 224 с.

317203. Булычева А. А. Брат из другого дома. Каменяр. Львов, 1982. 285 с.

317204. Національна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 512 с.

317205. Булышкин Д. Я. Это простое и сложное кино. Сов. Россия. Москва, 1981. 240 с.

317206. Моторина Т. М., Моторин Р. М. Національне рахівництво. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 216 с.

317207. Буль П. Планета обезьян. Рассказы. Прил. к детскому журналу АУ. Москва, 1991. 208 с.

317208. Гребенюк С. М. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 32 с.

317209. Буль П. Планета обезьян. Рассказы. Молодая гвардия. Москва, 1967. 239 с.

317210. Гребенюк С. М. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 320 с.

317211. Левченко О. Г., Полукаров Ю. А. Системы менеджмента гигиены и безопасности труда: специфика внедрения и функционирования. . , . C. 37-39.

317212. Причиненко К. Замість Леніна тепер... Петро Ребро : [зміна вулиць в селещах м. Запоріжжя]. . , . С. 7.

317213. Двирник Я. В. Газоабразивный износ рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей, работающих в условиях запыленной атмосферы. . , . С. 19-22.

317214. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317215. Комочкин И. С. Метод конечных элементов в исследовании износа бандажных полок рабочих лопаток турбин ГТД. . , . С. 42-44.

317216. Запорожцы помнят своего врача : [мемориальная доска в память о заслуженном враче Украины Галине Тулиной]. . , . С. 3.

317217. Афтанділянц Є. Г., Зазимко О. В., Лопатько К. Г. Наноматеріалознавство. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 550 с.

317218. Кащенко Е. А. Выполнение испытаний вертолетной техники с использованием современных систем бортовых измерений. . , . С. 49-51.

317219. Шевченко М. П., Романенко Ю. Г., Николаев Н. И. Устранение причин негерметичности топливных коллекторов двигателей МС 450 и МС 500. . , . С. 58-59.

317220. Уланов С. А. Обработка дисков и сварных барабанов роторов компрессоров ГТД в псевдоожиженном абразиве. . , . С. 67-69.

317221. Бульвер-Литтон Э. Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь. Худож. лит.. Москва, 1965. 567 с.

317222. Бульвер лорд Литтон Э. Д. Король Гарольд. НИЦ Альфа. Санкт-Петербург, 1993. 462 с.

317223. Бульвер-Литтон Э. Пелэм или приключения джентльмена. Гослитиздат. Москва, 1958. 611 с.

317224. Бульвер-Литтон Э. Д. Последние дни Помпеи. Пелэм, или Приключения Джентльмена. Правда. Москва, 1988. 767 с.

317225. Холоменюк М. В., Ткачук А. В., Онопрієнко Д. М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 356 с.

317226. Бумбараш. Книга Московских писателей. Молодая гвардия. Москва, 1971. 320 с.

317227. Бун И. Л., Васильева М. М., Малышева Л. В. Пособие по развитию навыков устной речи. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1961. 131 с.

317228. Бунге М. Интуиция и наука. Прогресс. Москва, 1967. 187 с.

317229. Дідур В. А., Журавель Д. П., Палішкін М. А., Міщенко А. В., Борхаленко Ю. О. Гідравліка. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 624 с.

317230. Бунимович Д. З. Курс фотографии. Легкая индустрия. Москва, 1968. 335 с.

317231. Бунимович Д. З. Практическая фотография. Искусство. Москва, 1966. 303 с.

317232. Бунимович Д. З. Советские фотоаппараты. Госкиноизд.. Москва, 1950. 98 с.

317233. Бунимович Д. З. Справочник фотолюбителя. КОИЗ. Москва, 1957. 360 с.

317234. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2016. 480 с.

317235. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 595 с.

317236. Довгань А. Почему бастуют и чего хотят запорожские фермы : [интервью с запорожским главой агрохозяйства "Мрія" А. Довгань/ записала С. Шкарупа]. . , . С. 8.

317237. Шак В. Мелитополь: город мистификатор на берегу Молочной реки : [о культурном и историческом наследии г. Мелитополя]. . , . С. 9.

317238. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 527 с.

317239. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 503 с.

317240. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 499 с.

317241. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 543 с.

317242. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 340 с.

317243. Березовский Е. К. Определение параметров высокоскоростного фрезерования сферической фрезой. . , . С. 70-72.

317244. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1967. 471 с.

317245. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 687 с.

317246. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 512 с.

317247. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 670 с.

317248. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 704 с.

317249. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 640 с.

317250. Зубко М. И. Формообразование фасонных борфрез для труднообрабатываемых сплавов на шлифовально-заточных станках с ЧПУ. . , . С. 81-83.

317251. Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. Теоретичні основи електротехніки. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2016. 210 с.

317252. Бунин И. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 718 с.

317253. Филин Г. Я., Цыпак В. И. Исследование размерной стойкости твердосплавных пластин при точении труднообрабатываемых материалов. . , . С. 211.

317254. Педаш А. А., Шило В. Г., Клочихин В. В. Особенности термической обработки герметизированных заготовок дисков турбины. . , . С. 95-96.

317255. Власов О. Каховська ГЕС-2 - дурість чи злочин : [приховані загрози "секретного" будівництва. Можливе знищення видатної пам'ятки історії та археології - так званої "Оглядової вежі маєтку князя Трубецького"]. . , . С. 38.

317256. Аверченко П. А., Филин Г. Я. Устройство для сравнительных испытаний обрабатываемости пленки абразивной шкуркой. . , . С. 13-14.

317257. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317258. Шак В. Чудеса Успенского женского монастыря : [о Свято-Успенском монастыре Бердянской епархии]. . , . С. 12, 29.

317259. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317260. Жавжарова Т. С экологией в Запорожье "все буде добре" : [изменения климата - будущая проблема Запорожья]. . , . С. 10.

317261. Шак В. Кого Высоцкий искал в Гуляйполе во время поездки на родину батьки Махно?. . , . С. 38-39.

317262. Бунин И. А. Собрание сочинений в пяти томах. Правда. Москва, 1956. 455 с.

317263. Бунин И. А. Собрание сочинений в пяти томах. Правда. Москва, 1956. 424 с.

317264. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 392 с.

317265. Бунин И. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 582 с.

317266. Бунин И. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 558 с.

317267. Бунин И. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 534 с.

317268. Онищенко В. О., Бондар М. І., Дубовая В. В. Облік у зарубіжних країнах. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 576 с.

317269. Бунин И. А. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1970. 496 с.

317270. Бунин И. А. Избранное. Вища шк.. Киев, 1988. 624 с.

317271. Максімова В. Ф., Кузіна З. В., Стиренко Л. М., Степова Т. Г. Облік у галузях економіки. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 496 с.

317272. Бунин И. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1984. 750 с.

317273. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 304 с.

317274. Бунин И. А. Антоновские яблоки. Кн. изд.. Краснодар, 1979. 256 с.

317275. Бунин И. А. Антоновские яблоки. Дет. лит.. Москва, 1982. 365 с.

317276. Бунин И. А. Деревня. Худож. лит.. Москва, 1990. 319 с.

317277. Верига Ю. А., Кулик В. А., Ночовна Ю. О., Іванюк С. Ю. Облікова політика підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 312 с.

317278. Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В., Улибіна В. О. Оцінка бізнесу та нерухомості. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 200 с.

317279. Пазинич В. І., Свистун Л. А. Оцінка об'єктів нерухомості. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 434 с.

317280. Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Сов. Россия. Москва, 1982. 333 с.

317281. Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Оцінювання майна. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 312 с.

317282. Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Молодая гвардия. Москва, 1987. 541 с.

317283. Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Правда. Москва, 1989. 608 с.

317284. Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Сов. Россия. Москва, 1991. 316 с.

317285. Солонская Н. В Запорожье отменят столетие шикарной "Бьюик" и скромный "Форд" : [новости транспортно-производственного цеха ОАО "Мотор Сич", где давно занимаются восстановлением ретро-автомобилей и мотоциклов]. . , . С. 39.

317286. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 94 с.

317287. Бунин И. А. Лишь слову жизнь дана.... Сов. Россия. Москва, 1990. 365 с.

317288. Бунин И. А. Окаянные дни. Сов. писатель. Москва, 1990. 128 с.

317289. Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. Сов. писатель. Москва, 1990. 416 с.

317290. Бунин И. А. Окаянные дни. Сов. писатель. Москва, 1990. 174 с.

317291. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317292. Мельниченко В. Нашим паркам нужны "колеса"! : [как сделать популярными зеленые зоны Запорожья]. . , . С. 34-35.

317293. Тягунова Н. М., Спориш О. А., Іржавська Л. В. Основи організації туристичного бізнесу. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 130 с.

317294. Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. Організація і методика економічного аналізу. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 528 с.

317295. Бунин И. А. Окаянные дни. Молодая гвардия. Москва, 1991. 333 с.

317296. Уразов А. У., Саух І. В., Вікарчук О. І. Основи економічної теорії. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 312 с.

317297. Бунин И. А. Окаянные дни. Современник. Москва, 1991. 253 с.

317298. Кучеренко В. Р., Доброва Н. В., Квач Я. П., Осіпова М. М. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань). Центр учбової літератури. Київ, 2010. 176 с.

317299. Бунин И. А. Повести и рассказы. Сов. грох. Ереван, 1985. 368 с.

317300. Шак В. Зиновий Христов - Штирлиц из Приазовья : [наши прославленные земляки]. . , . С. 38.

317301. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 432 с.

317302. Бунин И. А. Повести и рассказы. Дніпро. Киев, 1986. 333 с.

317303. Мальська М. П., Антонюк Н. В. Основи європейської інтеграції. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 320 с.

317304. Козак Ю. Г., Спорек Т., Притула Н. В., Єрмакова О. А., Ван Тао, Куриляк В. Є., Козак А., Зборовська А. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 289 с.

317305. Марченко Ю. А., Селиверстов А. Г., Марков И. Б., Коваленко Т. А. Совершенствование технологии устранения дефектов методом заварки, на отливках из магниевых сплавов. . , . С. 97-98.

317306. Шило В. Г., Коваленко Т. А., Полосин Н. А. Повышение качества титановых отливок при горячем изостатическом прессовании. . , . С. 100-103.

317307. Коваленко Т. А., Глотка Т. А., Перепелкина М. Н. Применение интенсивной пластической деформации для повышения механических свойств титановых сплавов. . , . С. 103-106.

317308. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317309. Бунин И. А. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1976. 222 с.

317310. Ефонов В. С., Безденежный Б. В., Прокопенко А. Н., Клочихин В. В. Исследование влияния двухступенчатого вакуумно-дугового разряда (ДВДР) на качество обрабатываемой поверхности. . , . С. 106-107.

317311. Бунин И. А. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1978. 351 с.

317312. Бунин И. А. Рассказы. Правда. Москва, 1983. 576 с.

317313. Бунин И. А. Солнечный удар. Надежда-1. Южно-Сахалинск, 1992. 470 с.

317314. Бунин И. А. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1956. 487 с.

317315. Артемов Б. Сага о проспекте: от Гапкинштрассе до Пижон-стрит : [история улиц г. Запорожья]. . , . С. 37.

317316. Гавриленко А. А. Повышение качества изготовления дисков турбин турбовинтовых авиационных двигателей технологическими методами. . , . С. 107-109.

317317. Вовк Д. В., Пасынок А. А., Безлюдный В. А. Разработка технологии изготовления компенсаторов методом контактной шовной сварки. . , . С. 110-111.

317318. Крестьяніков О. І., Гейман М. В. Щодо фреттинг-корозії у зоні контакту між бандажними полицями лопаток ГТД. . , . С. 118-120.

317319. Бабенко О. Н. Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД. . , . С. 120-123.

317320. Бунин И. А. Стихотворения. Рассказы. Повести. Худож. лит.. Москва, 1973. 526 с.

317321. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 288 с.

317322. Гой І. В., Смелянська Т. П. Підприємництво. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 368 с.

317323. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 472 с.

317324. Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. В., Щелокова А. Л., Коваленко О. О. Проектний аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 384 с.

317325. Щетинін А. І. Політична економія. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 480 с.

317326. Касьянова Н. В., Солоха Д. В., Морєва В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б. Планування маркетингу. Формування та використання. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 248 с.

317327. Окландер М. А., Жарська І. О. Поведінка споживача. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 208 с.

317328. Ковалев Д. В. Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью. Центр учебной литературы. Киев, 2014. 292 с.

317329. Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 258 с.

317330. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

317331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

317332. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки для виконання лабораторних робот з дисципліни "Технічна діагностика електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

317333. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Технічна діагностика електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

317334. Дадашев Б. А., Гордієнко В. П., Обливанцов В. В. Регіональна економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 202 с.

317335. Голіков А. П., Дейнека О. Г, Позднякова Л. О., Черномаз П. О. Регіональна економіка та природокористування. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 352 с.

317336. Дахно І. І., Барановська В. М., Бовтрук Ю. А., Вечеринська І. С., Гончаренко Є. М., Литвиненко Я. В., Смирнов І. Г., Тьорло В. В., Хільчевська І. Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 472 с.

317337. Ваніна Н. М., Грищенко О. В. Ринок цінних паперів. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 144 с.

317338. Офіленко Н. О., Кайнаш А. П., Калашник О. В., Мороз С. Е. Ринок і ресурси споживчих товарів. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 184 с.

317339. Руденко Л. В., Заводовська І. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 120 с.

317340. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 728 с.

317341. Еш С. М. Ринок фінансових послуг. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 400 с.

317342. Чернявська О. В. Ринок праці. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 522 с.

317343. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

317344. Порядок використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів, отримане відповідно до Угоди... (див. анотацію). . , . С. 11.

317345. Логанов Є. Велика реконструкція по-запорізьки : [у Запорізькому регіоні освоїли сучасний метод укладання автошляхів - холодний ресайклінг. Новини ремонту автошляхів області]. . , . С. 7.

317346. Бунин И. А. Темные аллеи. Худож. лит.. Москва, 1990. 251 с.

317347. Кислицын А. П., Таран А. А. Изменение структуры композиционного материала 80мас.%BaZrO3 - 20vfc/% W при нанесении на его поверхность Al2O3. . , . С. 4-9.

317348. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317349. Азарнов А. Л., Безручко К. В., Лазненко В. И., Синченко С. В., Харченко А. А. Исследование факторов, оказывающих влияние на деградацию литий-ионных аккумуляторов. . , . С. 10-17.

317350. Сорогин Ф. Г., Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И. К вопросу комплексной оценки эффективности ГТП с охлаждением циклового воздуха. . , . С. 25-33.

317351. Шашло К. 11 запорожских паралимпийцев поедут в Рио-де-Жанейро. . , . С. 30.

317352. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 412 с.

317353. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 336 с.

317354. Миланова Я. В ремонте наждаются больше двух тысяч запорожских лифтов. В этом году обновят всего 62.. . , . С. 36.

317355. Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В., Загоровська І. З., Петрук І. Р., Мельничук Н. В., Горбачук Ю. А., Журавльов Т. В. Статистика. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 208 с.

317356. Лугінін О. Є. Статистика. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 608 с.

317357. Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України : затверджено Наказом Міністерства оборони України 05 липня 2016 року № 343. . , . С.8-343.

317358. Лоян А. В., Титов М. Ю., Бучинский Я. В., Глодьо Ю. Б. Испытания специализированного источника электропитания "Мягкого" запуска для стационарного плазменного двигателя. . , . С. 34-39.

317359. Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 318 с.

317360. Бутенко В. В фундаменте Свято-Покровского собора Запорожья лежат булыжники ХVIII века : [история Свято-Покровского собора, расположенного в г. Запорожье]. . , . С. 37.

317361. Світова економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 328 с.

317362. Буряченко А. Г., Ранченко Г. С., Семчишин С. М. Наземные и бортовые комплексы для испытаний авиационных двигателей - разработка и введение в эксплуатацию. . , . С. 40-45.

317363. Тимошевский Б. Г., Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. Анализ работы поршневого двигателя при работе на бензине с добавками синтез-газа. . , . С. 53-56.

317364. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317365. Хоминич О. А., Предаченко К. О. Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы. . , . С. 58-68.

317366. Абрамов С. К., Сергеева М. А., Пинчук А. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В., Голуб Е. Ю. Предсказание параметров сжатия в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодером АДСТ-М. . , . С. 69-78.

317367. Скоб Ю. А. Расчет вероятности поражения человека на основе моделирования рассеяния токсичного газа в атмосфере. . , . С. 79-88.

317368. Шашло К., Миланоа Я. Запорожские посадки за бесценок идут на дрова : [незаконная вырубка леса в Запорожье. Экологические проблемы]. . , . С. 13.

317369. Бунин М. С. Мозаика М. В. Ломоносова "Полтавская баталия". Изд-во АН СССР. Москва, 1961. 95 с.

317370. Сорока Б. С., Шандор П., Воробьев Н. В., Карабчиевская Р. С. Экономия природного газа при его замене технологическими газами для отопления средне- и высокотемпературных печей. 2. Численное определение расхода, энергетических и экологияеских характеристик использования топлива при задании его типа и состава. . , . С. 3-13.

317371. Шашло К. Из сотни запорожских мостов в этом году отремонтируют только два. . , . С. 32.

317372. Чигринська О. С., Власюк Т. М. Теорія економічного аналізу. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 232 с.

317373. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 224 с.

317374. Крушневич С. П., Пятничко А. И., Жук Г. В., Солтиниберешне М. А. Использование перепада давления на газораспределительных станциях для производства электрической энергии в периоды пиковых нагрузок. . , . С. 14-17.

317375. Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник економіста. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 264 с.

317376. Миланова Я. В Запорожье "Теплосети" потратили 42 миллиона гривен на установку 1200 счетчиков тепла. "Основание" планирует потратить столько же на 379 приборов : [жилищно-коммунальные проблемы Запорожской области]. . , . С. 36.

317377. Якубовський С. О., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І., Граматик Ю. І., Войнова Є. Ф., Якубовська Н. О., Захарченко О. В., Козуб Н. М., Топалова І. А. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 472 с.

317378. Петров С. В., Ольховиков О. В. Плазмохимическая обработка водных растворов с использованием импульсного электрического разряда. Создание промышленного оборудования (Обзор). . , . С. 18-31.

317379. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 368 с.

317380. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономический человек. В помощь изучающим экономику, психологию, менеджмент. Дело. Москва, 2000. 176 с.

317381. Петраш В. Д., Поломанный А. А., Басист Д. В. Экономия топлива при теплоснабжении зданий закрытых плавательных бассейнов в условиях совместной работы теплонасосной установки и традиционного теплогенератора. . , . С. 32-36.

317382. Мармоза А. Т. Теорія статистики. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 592 с.

317383. Погрелюк І. М., Овчинников О. В., Скребцов А. А., Швачко Х. С. Вплив складу вихідної порошкової суміші на пористість спеченого титану і його корозійні характеристики в агресивних середовищах. . , . С. 82-92.

317384. Белоусова Н. А., Герасименко Ю. С., Редько Р. М., Вичкань И. Ю. Моделирование роста и оценка противокоррозионных свойств накипи. . , . С. 37-43.

317385. Скляренко Е. В., Билека Б. Д. Исследование процесса термохимической конверсии растительной биомассы в горючий газ и биоуглерод на установке шнекового типа. . , . С. 43-49.

317386. Бондаренко В.П., Матвейчук А. А. Компьютерное моделирование химических равновесий в тройной системе C - W - H. . , . C. 50-61

317387. Клименко Н. А., Астрелин И. М., Гречаник С. В., Невинная Л. В., Косогина И. В. Оценка возможностей использования в водоочистке отходов глиноземных производств в Украине. . , . С. 62-71.

317388. Сікорський П. Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка : [аналізуються наукові праці І. Франка, у яких він розглядає розвиток суспільно-державних відносин до кінця ХІХ ст., дає рекомендації щодо розвитку освіти]. . , . С. 5-17.

317389. Бондар В. Проблеми теоретичної компетентності та методологічної культури дослідників у галузі педагогічних наук : [методологічні принципи і вимоги до організації і здійснення дослідницької діяльності. Взаємозалежність предмета, об'єкта і теми дослідження]. . , . С. 18-23.

317390. Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи. . , . С. 24-29.

317391. Кірик Т. У пошуках нових освітніх парадигм для України XXI століття : [аналізується поняття парадигми. Проводиться порівняння старої та нової парадигми вищої освіти]. . , . С. 30-36.

317392. Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи. . , . С. 37-41.

317393. Книш І. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: OFF-LINE освіта як система VS ON-LINE освіта як мережа. . , . С. 42-49.

317394. Девтерова Т. Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої школи. . , . С. 50-57.

317395. Коваленко М. О. Аналіз соціальної та кваліфікаційної складових трудового потенціалу України. . , . С. 12-16.

317396. Любарець В. Створення електронної освітньої платформи АCCENT - шлях до якісної освіти. . , . С. 58-63.

317397. Подольська Є., Подольська Т. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів : [виявлено очікування студентів і пріоритети щодо ідеалу викладача. Прагнення викладачів щодо професійного самовдосконалення. Педагогічна майстерність. Основні типи спілкування]. . , . С. 64-69.

317398. Єлькін А. В. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. . , . С. 45-52.

317399. Щербакова О. Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні. . , . С. 70-78.

317400. Чубарева О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів. . , . С. 79-84.

317401. Остапенко В. В., Бобровникова Р. Г. Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах Запорізького регіону. . , . С. 53-57.

317402. Ляшенко О. І. Навчальне навантаження школярів України і країн ЄС: порівняльний аналіз. . , . С. 5-8.

317403. Балл Г. О. Аналіз повідінки у складних соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних положень психології : [розрізнення змісту понять дій і операцій, значення і смисли]. . , . С. 9-15.

317404. Бунташный век. Молодая гвардия. Москва, 1983. 572 с.

317405. Панок В. Г. Механізм саморозвитку особистості з точки зору прикладної психології. . , . С. 16-25.

317406. Бур М. Фихте. Мысль. Москва, 1965. 166 с.

317407. Плинокос Д. Д, Використання системи моніторингу в забезпеченні економічної безпеки. . , . С. 58-62.

317408. Бурбулис Г. Э., Кемеров В. Е. Духовность и рациональность. Знание. Москва, 1986. 64 с.

317409. Набок М. В. Інтеграція освіти і науки України як проблема державної політики у сфері науки і технологій. . , . С. 26-33.

317410. Василенко О. В. Розвиток функціональної грамотності в системі неформальної освіти дорослих. . , . С. 34-41.

317411. Бург И. К. Запоздалое эхо. Советский писатель. Москва, 1990. 352 с.

317412. Волярська О. С. Вплив післядипломної педагогічної освіти на професійний розвиток учителів. . , . С. 42-47.

317413. Бурдан А. Трагический рейс. Спасение на необитаемом острове. Прогресс. Москва, 1971. 260 с.

317414. Сігаєва Л. Є., Білобровко Т. І. Проблема якості освіти: світовий досвід : [розглянуто досвід оцінювання якості вищої освіти, особливості ліцензування та акредитації зарубіжних ВНЗ]. . , . С. 48-55.

317415. Федоренко С. В. Методологічне значення педагогічного дискурсу у формуванні гуманітарної культури студентів бакалаврату в США. . , . С. 56-61.

317416. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, .

317417. Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. Прогресс. Москва, 1983. 166 с.

317418. Череп А. В., Соловйова Н. В. Модернізація організації виробництва підприємств машинобудування на засадах інноваційного розвитку. . , . С. 63-66.

317419. Міхно О. П. Програма вивчення учня та складання його характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832-1910). . , . С. 62-70.

317420. Опольська А. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні у вітчизняних наукових дослідженнях (кінець XIX - 50-ті рр. ХХ ст.). . , . С. 71-79.

317421. Аніщенко О. В. Професіоналізація освіти дорослих у країнах східного партнерства. . , . С. 80-84.

317422. Ступак Є. Цивільний оборот об'єктів суміжних прав : [задоволення культурних, дозвіллєвих та інформаційних потреб громадян ]. . , . С. 4-15.

317423. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України : [cайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.]. НДЦ ІПР НАН Укріїни. Харків, 2016.

317424. Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. Наука. Москва, 1971. 464 с.

317425. Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. Наука. Москва, 1967. 408 с.

317426. Аграрний сектор України : [сайт присвячений різним галузям сільськогосподарського виробництва та сферам аграрної науки і освіти]. [б. и.]. [Б. м.], 2002-.

317427. Бурджейли В. Человек, который знал Кеннеди. Прогресс. Москва, 1972. 332 с.

317428. Бурже П. Ученик. Гослитиздат. Москва, 1958. 343 с.

317429. Бурков Б. С. Встречи на пяти континентах. Путевые заметки журналиста. Сов. Россия. Москва, 1973. 304 с.

317430. Краус Н. М., Краус К. М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 328 с.

317431. Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Логвінова Н. С., Горячко І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 312 с.

317432. Бурков Б. С. "Комсомолка" в шинели. Правда. Москва, 1975. 239 с.

317433. Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. Управління збутовою політикою. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 240 с.

317434. Архітектурні та природні пам’ятки України : [авторський сайт про памятки України, інформація про замки та фортеці, палаци та садиби, храми та монастирі України, пам'ятки природи, короткі історичні описи міст та сіл України та інша інформація ]. [б. в.]. Киев, 2004-2015.

317435. Круш П. В.,Тульчинська С. О., Тульчинський Р. В., Кириченко С. О., Кривда О. В., Кавтиш О. П. Внутрішній економічний механізм підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 206 с.

317436. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

317437. Музеї Запоріжжя : [музеї Запорізької області: від історичних фактів до сучасних вистовок]. [б. в.]. Запоріжжя, [приблизно 2015].

317438. Бурлак В. Н. Спроси травы и звезды. Молодая гвардия. Москва, 1990. 221 с.

317439. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

317440. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2016. 62 с.

317441. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2016. 64 с.

317442. Ткач Є. І., Сторожук В. П. Загальна теорія статистики. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 442 с.

317443. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2016. 152 с.

317444. Козак Ю. Г., Sporek T., Gribincea А., Shengelia T., Kоzaк A., Єрмакова О. А, Логвінова Н. С., Короленко Н. В., Зборовська А. С. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 290 с.

317445. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 248 с.

317446. Рум'янцев А. П., Рум'янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 296 с.

317447. Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 408 с.

317448. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення). Центр учбової літератури. Київ, 2008. 230 с.

317449. Бондар М. І., Верига Ю. А., Орищенко М. М., Прохар Н. В., Лежненко Л. І. Звітність підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 570 с.

317450. Верига Ю. А., Левченко З. М., Ватуля І. Д. Звітність підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 776 с.

317451. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : затверджено Наказом Національного агенства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158.. . , . С. 52-55.

317452. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

317453. Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. № 587. . , . С. 66-68.

317454. Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 р. № 385. . , . С. 118-161.

317455. Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2016 р. № 801. . , . С. 214-219.

317456. Положення про амбулаторію : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.07.2016 р. № 801. . , . С. 220-224.

317457. Егорова И. Олег Скрипочка снова в космосе : [корабль с почетным гражданином Запорожья на борту приближается к Международной космической станции]. . , . С. 11.

317458. Положення про фельдшерсько-акушерський / фельдшерський пункт : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.07.2016 р. № 801. . , . С. 225-227.

317459. Положення про медичний пункт тимчасового базування : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2016р. № 801. . , . С. 228.

317460. Положення про порядок поданя Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру : затверджено Рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції 28.07.2016 р. № 2. . , . С. 289-294.

317461. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 472 с.

317462. Немирова А. Какую угрозу таят запорожские сельхозугодия? : [проблемы утилизации непригодных ядохимикатов в Запорожской области]. . , . С. 20, 22.

317463. Навчальні матеріали з інформатики : [cайт присвячений інформатиці та інформаційним технологіям від систем числення до комп'ютерних мереж та телекомунікацій]. [б. в.]. [Б. м.], 2016.

317464. Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р. № 952. . , . С. 119-128

317465. Зеленина Е. А. Формирование порошкового плазменного покрытия при контакте с подложкой. . , . С. 137-139.

317466. Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо визначення передач європейського виробництва : Закон України від 17.05.2016 р. № 1364-VIII. . , . C. 11

317467. Перелік платних соціальних послуг : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 12. . , . С. 96.

317468. Чумак О. А. Мониторинг работ по актуализации электронных баз материалов и сортамента. . , . С. 139-142.

317469. Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю : Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 р. № 855. . , . С. 152-156.

317470. Метод оцінки резерву зниження енерговитрат на виробничо-технологічні потреби газотранспортної системи. ХПІ. Харків, 2016. 86 с.

317471. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 32 с.

317472. Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.08.2016 р. № 816. . , . С. 169-183.

317473. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2016. 46 с.

317474. Materiall.ru - Всё о материалах и материаловедении. [б. и.]. [Б. м.], 2009-2016.

317475. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

317476. Порядок ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.06.2016 р. № 1129. . , . С. 210-217.

317477. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2016. 42 с.

317478. Мальська М. П., Мандюк Н. Л. Основи маркетингу у туризмі. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 336 с.

317479. Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 226 с.

317480. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

317481. Ткаченко Э. А., Ермократьев В. А., Гришин В. С. Надежность воздушных фурм доменных печей. ИМА-пресс. Днепропетровск, 2011. 214 с.

317482. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 72 с.

317483. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2016. 80 с.

317484. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2016. 134 с.

317485. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2016. 80 с.

317486. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2016. 80 с.

317487. Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру : затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.09.2016 р. № 26. . , . С. 234-243.

317488. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2016. 90 с.

317489. Бурлак В. Н. Таежные силуэты. Физкультура и спорт. Москва, 1984. 144 с.

317490. Лебедев В. А., Гедрович А. И. Полуавтоматы для электродуговой сварки плавлением. Ноулидж. Луганск, 2010. 444 с.

317491. Ситцевой В., Мамчур Л. Поява та еволюція терміна "плагіат" на теренах Російської імперії. . , . С. 16-19.

317492. Бурлак И. Н., Кубеев Б. В. Учебное кино в высшей школе. Высш. школа. Москва, 1980. 207 с.

317493. Глухівський Л. Феномен Ніколи Тесли : [винахідницька діяльність Н.Тесли]. . , . С. 20-26.

317494. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

317495. Андрощук Г. Баварське пиво - видова назва, торгова марка чи географічне зазначення? : [правовий захист промислової власності]. . , . С. 27-39.

317496. Коваленко Б., Шилин Д. Запорожье - территория новых энергопроектов и возможностей : [материалы "Круглого стола"]. . , . С. 5.

317497. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. МАУП. Київ, 2007. 184 с.

317498. Бурлаков Ю. Б. Восходитель. Физкультура и спорт. Москва, 1979. 279 с.

317499. Кацман М. М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. Высш. школа. М., 2000. 215 с.

317500. Бурлакова В. В. Пособие по письменной практике. Учпедгиз. Ленинград, 1962. 216 с.

317501. Регіонально-адміністративний менеджмент. Професіонал, ЦУЛ. Київ, 2010. 352 с.

317502. Бурлакова В. В. Учение о словосочетании в трудах зарубежных лингвистов. Высш. школа. Москва, 1971. 106 с.

317503. Потоцький М. Призначення та проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності. . , . С. 40-44.

317504. Лебедев В. А. Техника и технология дуговой сварки и наплавки. Ноулидж. Луганск, 2010. 255 с.

317505. Левін С. Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам? : [захист інтересів власників прав інтелектуальної власності]. . , . С. 44-48.

317506. DOAJ : Directory of Open Access Journals : [більш ніж 1500 журналів з різних галузей знань]. © DOAJ. [Б. м.], 2016-.

317507. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Пенькова І. О., Ярощук І. П. Переклад англомовної економічної літератури. Нова книга. Вінниця, 2007. 416 с.

317508. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [малый бизнес, специализированные магазины, рынок пиратской продукции]. . , . С. 61-67.

317509. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Великої Британії : [характеристика бази даних]. . , . С. 75.

317510. Літературознавчий талант : [до 120-річчя від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая (1896-1952), українського літературознавця, історика літератури]. . , . С. 38-44.

317511. Поет-вигнанець : [до 125-річчя від дня народження Ю. Клена (Освальд Бургардт), письменника, поета, перекладача, критика]. . , . С. 45-58.

317512. Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники: о Хрущеве, Андропове и не только о них.... Политиздат. Москва, 1990. 384 с.

317513. Фольклорист та етнограф : [до 165-річчя від дня народження Івана Івановича Манжури (1851-1893), поета-фольклориста, етнографа]. . , . С. 59-68.

317514. Поет абсолютного слуху : [до 80-річчя від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004), українського письменника-шістдесятника, режисера, актора, сценариста та поета]. . , . С. 69-80.

317515. Життєве кредо - українське слово : [до 210-річчя від дня народження Пилипа Семеновича Морачевського (1806-1879), українського письменника, педагога, поета-романтика, філолога, перекладача]. . , . С. 81-90.

317516. Статистичний щорічник Запорізької області за 2008 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2009. 484 с.

317517. Основы маркетинга. Вузовский учебник. Москва, 2007. 365 с.

317518. Кравченко А. В. 10 практических устройств на AVR- микроконтроллерах. МК-Пресс. Киев, 2011. 2416 с.

317519. "Талант є труд, помножений на труд..." : [до 160-річчя від дня народження Миколи Карповича Садовського (1856-1933), українського актора, режисера і громадського діяча]. . , . С. 91-101.

317520. Набоков В. В. Лаура и ее оригинал. Азбука-классика. Санкт-Петербург, 2010. 192 с.

317521. Репета В., Клешня Н., Коробова М., Репета Л. Задачі з параметрами. Підручники і посібники. Тернопіль, 2002. 264 с.

317522. Лумпова Т. І., Остапчук О. Е. Використання статистичної послуги для переходу до сервіс-орієнтованої архітектури статистичного виробництва. . , . С. 6-13.

317523. Єлісєєва О. К., Хазан П. В. Статистичне оцінювання стану відновлюваної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу. . , . С. 14-20.

317524. Коваленко М. А. Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України. . , . С. 21-26.

317525. Плющ М. Я., Грипас Н. Я. Граматика української мови в таблицях. Вища школа. Київ, 2004. 167 с.

317526. Луньова Г. М. Статистичний аналіз рівня життя сільського населення України : [2010-2014 рр.]. . , . С. 27-35.

317527. Непран А. В. Статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні : [2010-2014 рр.]. . , . С. 35-43.

317528. Кудря Я. В., Міхель Р. В. Статистична оцінка експорту та імпорту товарів у Львівській області : [2012-2015 рр.]. . , . С. 44-55.

317529. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. ИНФРА-М. Москва, 2008. 430 с.

317530. Кулинич Р. О. Статистичне вивчення впливу чинників на формування результатів зовнішнього незалежного оцінювання : [наведено вихідні дані для аналізу результатів ЗНО з української мови та математики за областями України у 2014/15 н. р.]. . , . С. 56-63.

317531. Панасенко І. В. Інтегральна оцінка стану середньої освіти в Україні. . , . С. 64-70.

317532. Криленко В. І. Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки. . , . С. 71-79.

317533. Кудінова А. В., Верба Д. В. Структура споживчих видатків домогосподарств як чинник і наслідок соціально-економічних процесів в Україні. . , . С. 80-89.

317534. Steven W. Smith The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing : [руководство по цифровой обработке сигналов на английском языке]. Copyright © by California Technical Publishing. California, 1997-2011.

317535. Шовчко В. Zabytki : [история достопримечательностей Украины: архитектура, дворцы, крепости, музеи, памятники, парки, природа, храмы]. [б. в.]. [Б. м.], 2010-.

317536. Лубенченко О. Е. Практичні аспекти моніторингу системи контролю якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 90-100.

317537. Бурлацкий Ф. М. Мао Дзе-Дун: "Наш коронный номер - это война, диктатура...". Междунар. отношения. Москва, 1976. 392 с.

317538. Селіщев С. В. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту інформаційно-технічного забезпечення підприємства. . , . С. 101-104.

317539. Бурлачков В. К. Место жительства. Советский писатель. Москва, 1989. 334 с.

317540. Бурлачук Ф. Ф. Белый лебедь. Днипро. Киев, 1988. 246 с.

317541. Бурлачук Ф. Ф. Владимир Раевский. Молодая гвардия. Москва, 1987. 207 с.

317542. Бурлачук Ф. Ф. Любви последний свет. Український письменник. Киев, 1993. 352 с.

317543. Бурлачук Ф. Ф. Сожженные мосты. Молодь. Киев, 1981. 255 с.

317544. Бурлачук Ф. Ф. Черниговского полка поручик. Рад. письменник. Киев, 1980. 216 с.

317545. Бурлачук Ф. Ф. Черниговского полка поручик. Рад. письменник. Киев, 1982. 216 с.

317546. Бурлачук Ф. Ф. Черниговского полка поручик. Сожженные мосты. Днипро. Киев, 1985. 497 с.

317547. Бурлин В. Ф. Весна света. Рад. письменник. Киев, 1984. 213 с.

317548. Бурлин В. Ф. Разъездной инспектор. Дніпро. Киев, 1989. 474 с.

317549. Бурлин В. Ф. Статистический детектив. Рад. письменник. Киев, 1988. 336 с.

317550. Бурлин В. Ф. Туман над небоскребами. Рад. письменник. Киев, 1983. 200 с.

317551. Бурмакин Э. В. Три воспоминания. Молодая гвардия. Москва, 1988. 286 с.

317552. Бурова З. И. Пособие по английскому языку. Высш. школа. Москва, 1970. 318 с.

317553. Буровик К. А. Родословная вещей. Знание. Москва, 1985. 223 с.

317554. Бурсов А. В., Подберезкин А. И. Лоббисты катастрофы (о военно-промышленном комплексе США). Моск. рабочий. Москва, 1987. 128 с.

317555. Бурсов Б. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. Гослитиздат. Москва, 1953. 384 с.

317556. Бурсов Б. Личность Достоевского. Сов. писатель. Ленингр. отд.. Ленинград, 1979. 680 с.

317557. Бурсов Б. Судьба Пушкина. Сов. писатель. Ленинград, 1986. 512 с.

317558. Бурстин Э. Чили при Альенде: взгляд очевидца. Политиздат. Москва, 1979. 278 с.

317559. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2015. 596 с.

317560. Буртембург П. L'extraordinaire aventure du docteur Fleming. Просвещение. Москва, 1967. 95 с.

317561. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2015. 690 с.

317562. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В. О., Демидович В. В. Адміністрування податків. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 290 с.

317563. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 486 с.

317564. Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. Аналіз фінансової звітності. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 268 с.

317565. Єгоричева С. Б. Банківські інновації. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 208 с.

317566. Ващенко Ю. В. Банківське право. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 344 с.

317567. Ковальчук К. Ф., Вишнякова І. В., Савчук Л. М., Сокиринська І. Г. Банківські операції. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 326 с.

317568. Верига Ю. А., Виноградова М. О., Гладких Т. В., Гусакова О. С., Пшенична А. Ж. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 396 с.

317569. Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. Современник. Москва, 1989. 267 с.

317570. Бурцев В. Л. Разоблачение Азефа. Рыбинское подворье. Рыбинск, 1990. 56 с.

317571. Бурышкин П. А. Москва купеческая. Столица. Москва, 1990. 349 с.

317572. Бурышкин П. А. Москва купеческая. Современник. Москва, 1991. 301 с.

317573. Буряковский Ю. А. Люди, я любил вас.... Дніпро. Киев, 1973. 252 с.

317574. Буряковский Ю. А. Не отрекусь! (Неодволам!). Рад. письменник. Киев, 1971. 261 с.

317575. Буряковский Ю. А. Не отрекусь (неодволам). Дніпро. Киев, 1983. 615 с.

317576. Пахомова І. Г., Арап Г. В. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці. . , .

317577. Бурятские народные сказки. Современник. Москва, 1990. 382 с.

317578. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317579. Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. Молодая гвардия. Москва, 1984. 222 с.

317580. Буслов К. Тропами полонин, или Ищу трембиту. Мысль. Москва, 1971. 229 с.

317581. Медвідь С. Інформація департаменту фінансів Запорізької області державної адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року. . , . С. 5.

317582. Буслов К. П. Формирование социального в человеке. Наука и техника. Минск, 1980. 159 с.

317583. Білоусенко О. Мова - інструмент побудови держави : [інтерв'ю з народним депутатом України першего скликання О. Білоусенком о затвердженні "Програми розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки"/ розмовляв З. Партико]. . , . С. 8.

317584. Парсяк В., Жукова О. Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є. . , . С. 4-12.

317585. Гріневська С. Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації. . , . С. 13-20.

317586. Алиев Т., Алиева Ш. Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана. . , . С. 21-23.

317587. Московцева В. Кому подякувати за Дніпрогес? : [історичні факти та передумови створення Дніпрогесу без упередження]. . , . С. 23.

317588. Ноаковська І. Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки. . , . С. 24-29.

317589. Буслович Д., Персианова О., Руммель Е. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. Аврора. Ленинград, 1978. 158 с.

317590. Довга І. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти: теоретичний аспект. . , . С. 30-32.

317591. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317592. Пахомова І. Г., Загорська О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна. . , .

317593. Гоцуляк Л. Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки. . , . С. 33-36.

317594. Пархоменко О. Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки. . , . С. 37-40.

317595. Рачинська А. Оновлення рухомого складу - стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту. . , . С. 41-44.

317596. Юрик П. За рахунок підсобного господарства заощадили бюджетний мільйон : [о комунальній установі "Орловський психоневрологічний інтернат". Проблеми та успіхи установи]. . , . С. 4.

317597. Карзун І. Г. Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України. . , . С. 3-7.

317598. Лясковець О. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток". . , . С. 8-11.

317599. Буссенар Л. Капитан Сорви-голова. Правда. Москва, 1989. 463 с.

317600. Колосова В. П., Капленко О. І., Романенко А. О. Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни. . , . С. 17-29.

317601. Косова Т. Д., Папаіка О. О., Арбузов С. Г. , Циганов О. Р., Дєєва Н. Е. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 328 с.

317602. Біляєв С. С. Проектний підхід у підприємстві: сутность і специфічні ознаки. . , . С. 30-34.

317603. Рябинина Л. Н. Деньги и кредит. Центр учебной литературы. Киев, 2014. 608 с.

317604. Болдуєв М. В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп'ютерного аудиту. . , . С. 35-39.

317605. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 424 с.

317606. Гнєзділова О. М. Взаємозв'язок теорії та методології бухгалтерського обліку. . , . С. 40-44.

317607. Буссенар Л. Капитан Сорви-голова. Лениздат. Ленинград, 1983. 272 с.

317608. Шмиголь Н. М., Антонюк А. А., Косимськова О. Ю. Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств. . , . С. 67-71.

317609. Прохоренко М. Довгорогі нащадки європейського тура : [які тварини були у запорізьких козаків. Історія тваринниства Запорізької Січі]. . , . С. 23.

317610. Чернявська, О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 188 с.

317611. Бюджетна система. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 871 с.

317612. Юсипчук Л. А. Дослідження системи стимулювання підвищення продуктивності праці на ПАТ"Запоріжсталь". . , . С. 72-76.

317613. Гуцалюк О. М. Особливості формування економічного, ресурсного та фінансового потенціалів комерційного банку. . , . С. 77-81.

317614. Буссенар Л. Капитан Сорви-голова. Гослитиздат. Алма-Ата, 1957. 291 с.

317615. Притула Н. М. Державне регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності. . , . С. 82-85.

317616. Буссенар Л. Под Южным Крестом. Ледяной ад. Юж.-Урал. кн. изд-во. Челябинск, 1993. 624 с.

317617. Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України. . , . С. 7-13.

317618. Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ : [зміст спеціальної підготовки]. . , . С. 14-26.

317619. Голова М., Торопчин Д. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера. . , . С. 27-34.

317620. Семак В., Романчук С., Федак С., Афонін В. Фізична підготовка як елемент підвищення ефективності бойової діяльності військовослужбовців. . , . С. 35-42.

317621. Окіпняк Д., Окіпняк А. Етапи професійної готовності саперів до дій в екстремальних ситуаціях в умовах проведення АТО. . , . С. 43-51.

317622. Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів : [дослідження проблеми інтеграції природничо-наукових дисциплін у професійній освітній системі вищих військових навчальних закладів]. . , . с. 52-65.

317623. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень", частина 1 для магістрів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

317624. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень", частина 2 для магістрів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

317625. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до виконання дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських робіт для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

317626. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Програма та методичні вказівки щодо проходження практики для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 11 с.

317627. Капінус О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних сил України : [поняття "інтерактивні технології", зміст, класифікація]. . , . С. 66-74.

317628. Івасюк М., Горчинський І., Мартинюк І., Стаднічук О. Мотивація як елемент формування науково-дослідницької компетентності курсантів. . , . С. 75-87.

317629. Романишин А. Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців" у ВВНЗ. . , . С. 88-95.

317630. Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. Практичний курс внутрішнього аудиту. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 240 с.

317631. Польцев І. Навчальна дисципліна "Бойова система виживання воїна" як складова професійної підготовки майбутніх офіцерів сухопутних військ. . , . С. 96-102.

317632. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

317633. Похнатюк С. Набуття бойових тактичних навичок дрібними підрозділами з використанням лазерних систем імітації стрільби методом послідовних цільових сценаріїв. . , . С. 103-108.

317634. Ложкін Г. В., Пов'якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика. Професіонал. Київ, 2007. 416 с.

317635. Горман О., Чернова І. Сучасні виміри професійної підготовки військових диригентів Збройних Сил України. . , . С. 109-114.

317636. Буссенар Л. Похитители бриллиантов. Лит. артистикэ. Кишинев, 1982. 286 с.

317637. Твій депутат на твоїй території : [закріплення депутатів Запорізької обласної ради VII скликання за містами обласного значення, районами м. Запоріжжя та районами області]. . , . С. 8-10.

317638. Буссенар Л. Приключения в стране тигров. ИНТЭП. Рязань, 1992. 140 с.

317639. Макогон Ю. В., Рижиков В. С., Касьянюк С. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 424 с.

317640. Лаврут О., Івко С., Давіденко С. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів під час вивчення дисципліни "Організація військового зв'язку". . , . С. 115-120.

317641. Бусуйок А. Один перед лицом любви. Мой парижский дядя. Худ. лит.. Москва, 1980. 304 с.

317642. Коломієць М., Бондарєв І., Кохан В. Психологічні аспекти формування початкових умінь і навичок курсантів при вивченні будови та експлуатації бронетанкового озброєння і техніки. . , . С. 121-126.

317643. Присенко М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки. . , . С. 9-26.

317644. Кристи А. Произведения разных лет. . , 1990. 348 с.

317645. Золя Э. Странница любви. Доктор Паскаль. . , 1983. 576 с.

317646. Сварка и наплавка меди и сплавов на ее основе. Международная ассоциация "Сварка". Киев, 2013. 396 с.

317647. Салов В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою : [проблеми вищої освіти в Україні в умовах Болонського процесу. Проблеми стандартизації. Рекомендації щодо формування освітніх програм бакалавра гірництва]. . , . С. 27-35.

317648. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України. . , .

317649. Кузьменко А. Г., Дыха А. В., Бабак О. П. Трибология смазочных материалов. ХНУ. Хмельницкий, 2011. 250 с.

317650. Вітченко А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення : [поняття стандартизації освіти. Особливості формування системи стандартів вищої освіти. Структура стандарту вищої освіти. Компетентності та їх змістове наповнення]. . , . С. 36-56.

317651. Вяткин Г. П., Андреева А. Н., Болтухин А. К., Буланже Г. В., Дулов М. И., Казаков Ю. П., Коноплянников Ю. А., Леонова А. Г., Мартынов В. Б., Редькина В. Н., Степанов Ю. И., Тер-Арутюнянц, Шульга А. К., Якушевич В. А. Машиностроительное черчение. Машиностроение. М., 1985. 368 с.

317652. Артемов В. Деонтологічна педагогіка як новий науковий напрям в освітньому процесі. . , . С. 57-66.

317653. Конфисахор А. Г. Психология власти. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 235 с.

317654. Харламов Ю. А., Будагьянц Н. А. Физика, химия и механика поверхности твердого тела. . , 2000. 624 с.

317655. Бусыгин А. В. Нидерланды. Мысль. Москва, 1986. 125 с.

317656. Кузьменко А. Г. Надежность узлов трения по прочности и износу. ХНУ. Хмельницкий, 2011. 391 с.

317657. Бутенко В. А. Чур меня. Прометей. Москва, 1989. 48 с.

317658. Красильникова Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості : [порівняльний аналіз стандартів у сфері вищої освіти України за період 1998-2016 років]. . , . С. 67-76.

317659. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. СПД ФО Співак Т. К.. Харків, 2011. 400 с.

317660. Ямковий В. Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі Харківської області. . , . С. 77-94.

317661. Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. Высш. шк.. Москва, 1989. 175 с.

317662. Бутин Э. В. Лицом к лицу. Средне-Урал. кн. изд.. Свердловск, 1991. 272 с.

317663. Сусь Б., Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп'ютеризації навчального процесу. . , . С. 95-102.

317664. Бутинова М. С. Как возникла религия. Сов. Россия. Москва, 1958. 112 с.

317665. Бутинова М. С. Как возникла религия. Сов. Россия. Москва, 1977. 140 с.

317666. Камишин В., Рева О., Добровольська Н. Системно-кібернетичні основи організації простору знань у дидактиці в умовах інформаційного буму : [поняття дидактичної одиниці. Можливість застосування теорії графів для формування організаційної структури взаємодії дидактичних одиниць]. . , . С. 103-116.

317667. Пахомова І. Г., Жадан М. І. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні. . , .

317668. Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії. . , . С. 117-126.

317669. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Концептуальні засади реформування оплати праці в бюджетних установах України. . , .

317670. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Перспективи комп'ютеризації обліку в бюджетних установах. . , .

317671. Фатюха Н. Г. Доходи місцевих бюджетів України та їх формування. . , .

317672. Буткевич А. В., Левандовский М. Я. Шашечные окончания-миниатюры. Здоров'я. Киев, 1985. 120 с.

317673. Фатюха Н. Г. Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області. . , .

317674. Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції : [соціальний захист ]. . , . С. 9-16.

317675. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317676. Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України. . , . С. 17-23.

317677. Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції. . , . С. 24-32.

317678. Петрилайте В. Імплементація законодавства Європейського Союзу у Литві: розвиток Литовської системи соціального забезпечення та її інституціоналізація. . , . С. 33-39.

317679. Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 504 с.

317680. Фатюха Н. Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки. . , .

317681. Чанишева Г. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України. . , . С. 40-46.

317682. Орлова В. К., Костецька Л. А., Орлів М. С., Кафка С. М., Хома С. В., Гриненько Т. М., Негрич І. М., Савчук Т. В., Коцкулич Т. Я., Чучук Ю. В., Турій О. В. Фінансовий облік. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 510 с.

317683. Шак В. Ничья шахта : [удручающие состояние шахты бывшего Таврического горно-обогатительного комбината Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

317684. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 328 с.

317685. Костюк В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу. . , . С. 47-54.

317686. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 392 с.

317687. Шумило М. Позбавлення права на пенсію Верховним Судом України як відступ від європейських цінностей верховенства права. . , . С. 55-62.

317688. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2016. 50 с.

317689. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 254 с.

317690. Коваленко Д. І., Венгер В. В. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 578 с.

317691. Птащенко Л. О., Сержанов В. В. Фінансовий контролінг. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 344 с.

317692. Бердинець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 352 с.

317693. Чижмарь К. І., Гаєвський І. М. Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 226 с.

317694. Лишиленко А. В. Финансовый учет. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 600 с.

317695. Фатюха Н. Г. Сутність тіньового сектору економіки України. . , .

317696. Томко С. Григорьевка: отравленные колодцы, пустой водопровод и онкология : [экологическое бедствие спровацированное не утилизированными отходами предприятий в с. Григорьевка Запорожской области]. . , . С. 30.

317697. Шабанов Р. Право на зайнятість як суб'єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття. . , . С. 63-70.

317698. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект). . , .

317699. Пилипенко П. Лекція професора П. Пилипенка: "Право соціального забезпечення у структурі соціального права". . , . С. 74-81.

317700. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317701. Шак В. Зрелище есть: [в запорожском музее техники "Фаэтон" открылся новый - пятый зал]. . , . С. 11.

317702. Бутков Я. П. Повести и рассказы. Худож. лит.. Москва, 1967. 400 с.

317703. Дроздов О., Дроздов О. Актуальні питання застосування статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: право на свободу та особисту недоторканність. . , . С. 84-89.

317704. Святоцька В. Адвокатура Європейського Союзу в юридичному механізмі системи захисту прав людини. . , . С. 90-98.

317705. Бутович Н. А., Логунова О. И. Плавание. Физкультура и спорт. Москва, 1959. 199 с.

317706. Томко С. Как миговцы в Пологах вместо турецкого золотого коня Полтавское море нашли : [добыча вторичных каолинов - ценных полезных ископаемых в Пологах]. . , . С. 12, 29.

317707. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317708. Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загальне поняття. . , . С. 99-106.

317709. Ахинько Е. В аренду - за бесценок : [как запорожские школы распоряжаются своей землей]. . , . С. 8.

317710. Подорожна Т. Юридична відповідальність як гарантія конституціоналізації правового порядку. . , . С. 107-115.

317711. Бутовская Т. Столкновение. Советская Россия. Москва, 1987. 107 с.

317712. Бутромеев В. П. Сдвижение. Мол. гвардия. Москва, 1989. 300 с.

317713. Шарова С. В. Територіальні та інтеграційні підходи визначення рівня та конкурентоспроможності регіону. . , .

317714. Бутюгина С. А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке с применением технических средств. Высш. школа. Москва, 1976. 255 с.

317715. Томко С. Розарий с фонтанами в дебрях Хортицы : [проект реконструкции парка Хортицкой национальной академии]. . , . С. 12, 29.

317716. Бух М. Л., Обухова М. М. Учебник английского языка. Воениздат. Москва, 1976. 373 с.

317717. Бухалева Э. И. Моделирование смысла термина информационно-поискового языка. Машиностроение. Москва, 1978. 48 с.

317718. Буханцов К. И. Метание диска. Физкультура и спорт. Москва, 1977. 56 с.

317719. Померанський І. Витоки режиму надзвичайного стану та шляхи подолання надзвичайних ситуацій в Україні. . , . С. 116-132.

317720. Вавженчук С. Секундарне охоронне трудове право : [можливість самостійно захистити порушене трудове право працівника без звернення до третіх осіб або компетентних органів державної влади]. . , . С. 133-139.

317721. Бухараев Р. Г. Основы теории вероятностных автоматов. Наука. Москва, 1985. 288 с.

317722. Скомороха Л. Окремі аспекти посади професійного судді. . , . С. 140-149.

317723. Бухарин В. И. Коммуникативный синтаксис в преподавании русского языка как иностранного. Русский язык. Москва, 1986. 90 с.

317724. Бухаров О. Н. Марки из старого альбома. Связь. Москва, 1981. 135 с.

317725. Бухбиндер И. Ш. Последний первый снег. Сов. писатель. Москва, 1991. 351 с.

317726. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

317727. Рабінович С. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації. . , . С. 150-159.

317728. Бухенвальд. Документы и сообщения. Изд. иностр. лит.. Москва, 1962. 435 с.

317729. Жавжарова Т. Ртутный вкус энергосбережения : [куда девают люминесцентные лампы предприятия и население в Запорожье?]. . , . С. 34.

317730. Буц Л. М. Для вас, девочки. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 176 с.

317731. CAS : A division of the american chemecal society. At CAS, we organize, analyze, and share information that drives scientific discovery. Copyright © American Chemical Society. [Б. м.], 2016-.

317732. Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., Барабанова В. В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання). Професіонал. Київ, 2006. 288 с.

317733. Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М. Фінансовий облік у банках. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 424 с.

317734. Гладких Т. В. Фінансовий облік. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 480 с.

317735. Еш С. М. Фінансовий ринок. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 528 с.

317736. Бердар М. М. Фінанси підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 352 с.

317737. Власова Н. О. Круглова О. А. Безгінова Л. І. Власова Н. О., Круглова О. А., Безгінова Л. І. Фінанси підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 271 с.

317738. Любенко Н. М. Фінанси підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 264 с.

317739. Романенко О. Р. Фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 312 с.

317740. Фролов О. Міжнародний комерційний арбітраж крізь призму конституційного звернення щодо офіційного тлумачення положень п. 5 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 160-194.

317741. Нечитайло О., Поляничко А. Позовні вимоги щодо стягнення сум бюджетного відшкодування з ПДВ: чи всі крапки розставлено? : [судовий захист права платника ПДВ на отримання простроченої суми бюджетного відшкодування]. . , . С. 3-7.

317742. Базов В. Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні. . , . С. 8-16.

317743. Кравчук О. Точки дотику адміністративного позовного провадження і судового провадження у справах про адміністративні правопорушення. . , . С. 17-25.

317744. Войтович Л. Адміністративно-правова дефініція посадових осіб юридичних осіб публічного права як суб'єктів декларування майна та доходів. . , . С. 26-31.

317745. Квасневська Н. Реформа судової гілки влади в частині здійснення правосуддя: завершальний етап. . , . С. 32-38.

317746. Бортун М., Комарницька О. Окремі аспекти взаємодії прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування. . , . С. 39-45.

317747. Мазаракі А. Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі. . , . С. 5-21.

317748. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

317749. Шилин Д. Впечатляющая стройка : [модернизация Запорожстали с экологическим уклоном. Строительство и монтаж газоочисток на агломашинах]. . , . С. 3, 5.

317750. Лагутін В. Конкурентна політика держави: механізм реалізації. . , . С. 22-37.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.