Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

317751. Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи : [додаються деякі статистичні дані за 2000-2015 рр.]. . , . С. 38-55.

317752. Ромат Є. Маркетинг у публічному управлінні : [поняття концепції публічного маркетингу]. . , . С. 56-67.

317753. Ніколаєць К. Соціальні стандарти в Україні у 90-х роках ХХ ст.. . , . С. 68-79.

317754. Герасименко А. Вертикальна конкуренція у вітчизняній торгівлі. . , . С. 80-96.

317755. Google arts & culture : explore stories from around the world. [б. в.]. [Б. м.], [2005?].

317756. Криворучко О. Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції. . , . С. 97-103.

317757. Бойко М. Суб'єктні технології у готельному бізнесі. . , . С. 104-113.

317758. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

317759. П'ятницька Г. Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі. . , . С. 114-128.

317760. Шарова С. В., Рудьковський Д. О. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності. . , .

317761. Волосович С. Державні цільові фонди в системі публічних фінансів. . , . С. 129-137.

317762. Сопко В. Облік фінансових результатів : [організація обліку фінансових результатів підприємства]. . , . С. 138-147.

317763. Мельниченко С. Інтеграція науки в освітній процес : [науково-дослідна діяльність у Київському національному торговельно-економічному університеті]. . , . С. 148-161.

317764. Егорова И. На здоровье детей заработать не дадут : [мэрия Запорожья больно ударила по коррупционным схемам в сфере поставок продуктов питания в детсады и школы]. . , . С. 1, 4-5.

317765. Федулова Л. Інноваційна екосистема університету : [розкрито сутність інноваційних екосистем університету, охарактеризовано їх складові та особливості взаємодії. Кількість заявок на винаходи, подані закладами освіти і організаціями України у 2012-2016 рр.]. . , . С. 162-177.

317766. Шклярук К. Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності : [завдання освіти у ХХІ ст. Сутність послуг бізнес-освіти. Сучасні тенденції світової бізнес-освіти]. . , . С. 178-186.

317767. Євпак Н., Шкребтій Ю. Рівень змагальної діяльності спортсменок-ватерполісток високого класу. . , . С. 3-5.

317768. Oxford University Press Journals.Oxford Open. Copyright © Oxford University Press. [Б. м.], 2015.

317769. Лисенчук Г., Попов А. Уровень разития скоростных и скоростно-силовых качеств у юных футболистов разных игровых амплуа. . , . С. 6-9.

317770. Лей Ш., Виноградов В. Проблемы предстартовой подготовки квалифицированных легкоатлетов в беге на 400 м. . , . С. 10-14.

317771. Шинкарук О. Улан А. Спортивний відбір і орієнтація підготовки спортсменів з урахуванням функціональної асиметрії: теоретичні передумови. . , . С. 15-18.

317772. Андрєєва О., Садовський О. Рухова активність як складова рекреаційної культури студентів. . , . С. 19-22.

317773. Баннікова Р., Калінкін К., Магнушевський Ю. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку. . , . С. 23-29.

317774. Владимиров О., Владимирова Н., Андріяшек Ю. Лікувальна дозована нордична ходьба як нова сучасна форма фізичної реабілітації вагітних. . , . С. 30-35.

317775. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла. . , .

317776. Буц Л. М. Для вас, девочки!. Физкультура и спорт. Москва, 1975. 135 с.

317777. Буцко О. В. Мемуары участников Великой Отечественной войны. Наук. думка. Киев, 1986. 120 с.

317778. Буццати Д. Татарская пустыня. Радуга. Москва, 1989. 424 с.

317779. Бученков А. Н. Советское краеведческое библиографоведение. Книга. Москва, 1984. 224 с.

317780. Бучило Н. Ф. Проблемность популярной лекции. Знание. Москва, 1990. 63 с.

317781. Бучнева Ф. Ш. Медальон на память. Сов. писатель. Москва, 1989. 303 с.

317782. Буш Д. Глядя в будущее. Прогресс. Москва, 1989. 330 с.

317783. Буш П. Суровая школа. По повести Паулы Буш "Нина из цирка". Учпедгиз. Москва, 1963. 112 с.

317784. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи. . , .

317785. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

317786. Шилин Д. Как ученик слесаря генеральным директором стал : [биография И. С. Кравчуна, бывшего генерального директора автозавода "Каммунар"]. . , . С. 20.

317787. Голос України. Київська правда. К., 2016.

317788. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку. . , .

317789. Сосницький Л. Невгамовний чоловік із порожньою кобурою : [до 70-річчя К. Сушка, відомого прозаїка та журналіста, очолювавшого низку запорізьких видань]. . , . С. 6.

317790. Круцевич Т., Трачук С., Нападій А. Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 36-42.

317791. Нейман А. Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури студентів педагогічних коледжів. . , . С. 43-48.

317792. Омельченко Т. Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18-22 років : [досліджено організацію і структуру харчування, вивчено причини, що впливають на збільшення маси тіла. Шляхи корекції маси тіла]. . , . С. 49-52.

317793. Синиця Т. Визначення провідних мотивів жінок першого періоду зрілого віку до відвідування занять з оздоровчої аеробіки. . , . С. 53-56.

317794. Шматова О. Фізична реабілітація хворих із хронічними токсичними гепатитами на стаціонарному етапі лікування. . , . С. 57-62.

317795. Алвани А. Изменения вегетативного баланса у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления. . , . С. 63-66.

317796. Довгодько І., Дяченко А. Підвищення ефективності функціонального забезпеченння спеціальної витривалості під час передстартової підготовки у веслуванні академічному. . , . С. 67-71.

317797. Первачук Р. Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення : [загальний графік тренувань у програмі підготовки борців. Перелік спеціально- та загальнофізичних вправ у партері для борців]. . , . С. 72-77.

317798. Высочина Н., Полевая-Сэкеряну А., Глигор В. Психологическая подготовка дзюдоистов с тотальным и ограниченным отсутствием зрения с учетом психических свойств личности. . , . С. 78-82.

317799. Дьоміна А. Сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу, роль жінок у розвитку міжнародного спортивного руху. . , . С. 83-87.

317800. Євпак Н. Спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок-ватерполісток на передзмагальному етапі підготовки. . , . С. 3-6.

317801. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317802. Шарова С. В., Гудзь П. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла. . , .

317803. Бутенко В. Александровская мельница славилась на всю Европу : [история создния мельницы Нибура в г. Запорожье]. . , . С. 37.

317804. Баранник Ю. "В Запорожье нет спроса на культуру" : [интервью с Ю. Баранником, инициатором и куратором многих культурных событий в Запорожье, композитором и художником]. . , . С. 38.

317805. Шарова С. В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону. . , .

317806. Ніколаєнко В., Чопілко Т. Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів. . , . С. 7-10.

317807. Шарова С. В. Маркетингові дослідження регіонального управління нерухомістю. . , .

317808. Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг.. Наука. Москва, 1976. 478 с.

317809. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи. . , .

317810. Вам, молодята. Молодь. Київ, 1969. 335 с.

317811. Бушен А. Д. Молодой Верди: рождение оперы. Музыка. Ленинград, 1989. 368 с.

317812. Бушин В. С. Ничего, кроме всей жизни. Страницы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. Молодая гвардия. Москва, 1975. 335 с.

317813. Бушков А. А. Лабиринт. Кн. изд.. Красноярск, 1989. 302 с.

317814. Бушмин А. С. Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин. О-во Знание РСФСР, Ленингр. организация. Ленинград, 1976. 32 с.

317815. Бушняк В. С. Испытание. Таврия. Симферополь, 1988. 192 с.

317816. Бушуев С. К. А. М. Горчаков. ИМО. Москва, 1961. 105 с.

317817. Бхагавад-Гита (Песнь господня). Отд. Раджа- и Будджи-Йоги. Москва, 1991. 64 с.

317818. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Жизнь происходит из жизни. Бхактиведанта Бук Траст. Москва, 1991. 207 с.

317819. Пясківська О. Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у вітрильному спорті. . , . С. 11-13.

317820. Афанасьєв С. Адаптаційні можливості вегетативної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. . , . С. 14-18.

317821. Ведерніков В. Ставлення професорсько-викладацького складу ВНЗ МВС України до необхідності вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців. . , . С. 19-23.

317822. Джевага В. Методичні підходи до корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання. . , . С. 24-28.

317823. Кенсицька І., Пальчук М. Компоненти здорового способу життя студенток вищих навчальних закладів. . , . С. 29-33.

317824. Альальван Раад Абдул Хади Мохаммад, Никаноров А. Современные представления о физической реабилитации спортсменов командных видов спорта с повреждением ахиллова сухожилия. . , . С. 34-37.

317825. Ольховий О., Климович В., Романчук С. Оптимізація системи фізичної підготовки курсантів. . , . С. 38-42.

317826. Сергієнко К., Жарова І., Чередніченко П. Особливості опорно-ресорної властивості стопи хлопчиків старшого дошкольного віку, які займаються футболом. . , . С. 43-47.

317827. Пасічняк Л. Стимулюючі та стримуючі чинники впливу на залучення населення до спортивної анімації у міських парках. . , . С. 48-53.

317828. Футорний С., Шкребтій Ю. Формування здорового способу життя молодого покоління у процесі фізичного виховання. . , . С. 54-57.

317829. Виноградов В., Рибачок Р. Умови комплексного застосування позатренувальних і тренувальних засобів стимуляції працездатності та відновлювальних реакцій кваліфікованих спортсменів у процесі спортивної діяльності. . , . С. 58-63.

317830. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317831. Бутенко В. В Александровске церкви строили на кладбище, в школах и в тюрьмах : [история церквей Александровска: церковь Святой Марии Магдалины и Филипповская церковь]. . , . С. 41.

317832. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

317833. Сидоров С. Запорожскому футболу стадион уже не нужен : [новости запорожского футбольного клуба "Металлург" ]. . , . С. 6-7.

317834. Бутенко В. Васильевка: сказочный замок и кошачья нежность : [туристические уголки Запорожской области]. . , . С. 37.

317835. Буровых А. Н., Зотов В. П. Восстановительный массаж в спорте. Здоров'я. Київ, 1981. 104 с.

317836. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Нектар преданности "Бхакти-расамрта-синдху" Шрилы Рупы Госвами. Бхактиведанта Бук Траст. Москва, 1991. 511 с.

317837. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Бхактиведанта Бук Траст. Москва, 1991. 128 с.

317838. Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Шри Йшопанишад - звание, которое приближает человека к Кришне, Верховной Личности Бога. Бхактиведанта Бук Траст. Москва, 1990. 176 с.

317839. Бардіна Л., Назаренко Н. Умотивований переклад іншомовних номінацій як один із способів поповнення спортивної термінології. . , . С. 64-69.

317840. Дев'ятаєва О., Крипивницька Т. Організація та управління пляжним волейболом у світі та Україні. . , . С. 70-75.

317841. Бхаттачария Б. Музыка для Мохини. Молодая гвардия. Москва, 1965. 287 с.

317842. Лях-Породько О. Всесокільський зліт 1948 року: особливості підготовки та проведення і його вплив на розвиток сокільського руху. . , . С. 76-81.

317843. Бхутто Б. Дочь Востока. Междунар. отношения. Москва, 1991. 432 с.

317844. Породько-Лях О., Кудря М. Етапи розвитку української спортивної термінології. . , . С. 82-85.

317845. Толкунова І. Освітні аспекти навчального курсу "Психологія здоров'я і здорового способу життя". . , . С. 86-97.

317846. Бызов Б. Е., Коваленко А. Н., Лахин А. Ф. Военная топография. Воениздат. Москва, 1980. 224 с.

317847. Губский С. О. Сучасні методи розрахунку кранових металоконструкцій на витривалість. . , . С. 4-6.

317848. Андриенко Н. Н. Знания и риск : [научная поддержка обоснования безопасной эксплуатации подъемных устройств с оконченным сроком службы как сложных нелинейных динамических систем]. . , . С. 7-9.

317849. Говорит и показывает BAUMA'2016 : [о Международной специализированной выставке строительной техники: мобильные краны Demag, самомонтирующийся кран Potain Hup 32-27, гигантский карьерный экскаватор PC7000, новые краны Grove для пересеченной месности]. . , . С. 14-17.

317850. Быков А. П., Вейн А. В. От нейрона - к искусственному мозгу. Наука. Москва, 1971. 126 с.

317851. Музиченко А. М. Конвеєрним способом ремонтують ліфти в Чернігові : [досвід роботи]. . , . С. 18-24.

317852. Быков В. В. В тумане. Советский писатель. Москва, 1989. 317 с.

317853. Вертійов С. А. Про проект нового технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. . , . С. 25-27.

317854. Быков В. В. Дожить до рассвета. Обелиск. Советский писатель. Москва, 1976. 224 с.

317855. Оглобля О. І. ДІ "УкрНДІводоканалпроект" - 85 років: проектування надійних і довговічних об'єктів водопостачання, водовідведення та промислової гідротехніки : [опис, фотографії найбільш значущих проектів]. . , . С. 2-8.

317856. Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Лисницька К. М., Попович І. О. Найбільші та найкрасивіші мости світу та транспортні розв'язки : [автомобільний міст - Ханчжоу в Китаї. Найвищий віадук Мілло у Франції. Міст Золоті Ворота у Сан-Франциско. Тауерський міст у Лондоні. Міст Васко да Гама у Португалії та інші]. . , . С. 9-13

317857. Быков В. В. Знак беды. Карьер. Масиац. літ. Минск, 1989. 540 с.

317858. Быков В. Знак беды. Известия. Москва, 1986. 624 с.

317859. Быков В. Карьер. Известия. Москва, 1990. 383 с.

317860. Быков В. Карьер. Советский писатель. Москва, 1988. 300 с.

317861. Быков В. Колокола Хатыни. Правда. Москва, 1987. 176 с.

317862. Быков В. В. Обелиск. Молодая гвардия. Москва, 1985. 235 с.

317863. Быков В. В. Обелиск. Дожить до рассвета. Молодая гвардия. Москва, 1973. 271 с.

317864. Быков В. Облава. Дружба народов. Москва, 1991. 399 с.

317865. Быков В. В. Повести (Третья ракета. Альпийская баллада. Обелиск. Дожить до рассвета). Худож. лит.. Москва, 1975. 448 с.

317866. Быков В. В. Повести. Промінь. Днепропетровск, 1987. 455 с.

317867. Быков В. В. Повести. Рад. шк.. Киев, 1989. 415 с.

317868. Чередниченко Н. О. Організація обліку: нематеріальні активи. . , .

317869. Чередниченко Н. О. Формування облікової політики, її загальна мета. . , .

317870. Быков В. В. Третья ракета. Альпийская баллада. Сотников. Молодая гвардия. Москва, 1972. 334 с.

317871. Быков В. В. Третья ракета. Сотников. Обелиск. Дожить до рассвета. Его батальон. Советский писатель. Москва, 1986. 590 с.

317872. Быков В. В. Методы науки. Наука. Москва, 1974. 215 с.

317873. Быков В. М. В поисках будущего. Политиздат. Москва, 1988. 205 с.

317874. Быков В. М. Джек Лондон. Моск. ун-т. Москва, 1964. 253 с.

317875. Быков В. М. Уильям Фостер - борец за дело рабочего класса. Мысль. Москва, 1979. 216 с.

317876. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2016. 128 с.

317877. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2016. 83 с.

317878. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317879. Піддубна О. Відкрито пам'ятний знак полякам - жертвам НКВС : [у Запоріжжі біля римсько-католицького Санктуарію Бога Отця Милосердного у парку ім. Пушкіна було відкрито пам'ятний знак на честь поляків-жертв НКВС]. . , . С. 2.

317880. Павлюк В. В., Старостіна Г. В. Оптимізація складу та оцінка властивостей сумішей будівельних сухих модифікованих для влаштування підлоги на основі золошлакових відходів ТЕС. . , . С. 14-18.

317881. Сьомка С. В. Пропорціонування як фундаментальний засіб архітектурної композиції та універсальний інструмент сучасного штучного формоутворення. . , . С. 31-41.

317882. Щур Ю. Перші осередки ОУН у Запоріжжі : [радянська модернізація Запоріжжя 1939-1940 рр.]. . , . С. 5.

317883. Быков О. Н. За атмосферу доверия. Наука. Москва, 1986. 96 с.

317884. Гук Я. С. Методика обчислення характеристичного значення максимального снігового навантаження - ваги снігового покриву на 1м2 поверхні грунту та коефіцієнта мінливості рельєфу з використанням горизонталей на топографічних картах... [див. анотацію]. . , . С. 42-47.

317885. Быков П. М. Последние дни Романовых. МПГ Асем. Алма-Ата, 1991. 112 с.

317886. Быков П. М. Последние дни Романовых. Бук Чембэр Интернэшнл. Москва, 1991. 108 с.

317887. Пантелеєв Є. Будням Дніпробуду настав кінець - урочистий пуск ДГЕСУ : [висвітлення буднів Дніпробуду, яке сприяло виникненню промислових гігантів, як "Запоріжсталь" і "Дніпроспецсталь". Історія пуску "Дніпрогесу"]. . , . С. 6.

317888. Розенвассер Г. Р., Евдокимов Ю. В. Остаточний ресурс несущих свойств плит перекрытий, ослабленных укорочением и вырезами. . , . С. 4-6.

317889. Быкова Е. И. Советские шахматистки. Физкультура и спорт. Москва, 1957. 328 с.

317890. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317891. Быкова Е. Л. Камышиный пух. Современник. Москва, 1985. 918 с.

317892. Быкова И. С. Кино Кубы. Искусство. Москва, 1984. 151 с.

317893. Корныэнко М. В., Жук В. В., Абед С. Ф. Дослідження деформованого стану основи фундаменту за результатами числового моделювання при підсиленні ґрунтоглиноцементними палями. . , . С. 7-9.

317894. Быкова Т. В. Как прыгнуть выше головы. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 62 с.

317896. Герасін В. Запоріжжя отримає сучасний газоаналізатор повітря : [рішення міської ради по соціальним проблемам Запорізької області]. . , . С. 2.

317897. Сєдін В. Л., Бауск Є. А., Ульянов В. Ю., Бікус К. М. Шкала оцінювання активності тектонічних розломів земної кори за інтенсивністю радоновиділення - застосування для об'єктів АЕС. . , . С. 10-14.

317898. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317899. Річардс Д., Зоценко М. Л., Харченко М. О., Гудімов О. О., Жарий С. О. Торгово-розважальний центр "Лук'янівка": геотехнічні рішення. . , . С. 15-18.

317900. Были индустриальные. Политиздат. Москва, 1970. 408 с.

317901. Самородов А. В., Табвчников С. В., Найдёнова В. Е., Муляр Д. Л. Усовершенствование методики определения сил отрицательного трения грунта по результатам испытаний натурных свай. . , . С. 19-22.

317902. Былинов А. И. Выбор. Промінь. Днепропетровск, 1980. 1980

317903. Былинов А. И. Город молодости. Промінь. Днепропетровск, 1985. 176 с.

317904. Былинов А. И. Запасной полк. Дніпро. Киев, 1988. 510 с.

317905. Былинов А. И. Улицы гнева. Дніпро. Киев, 1983. 477 с.

317906. Былинский К. И., Никольский Н. Н. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати. Изд-во ун-та. Москва, 1970. 344 с.

317907. Былины. Гослитиздат. Москва, 1955. 387 с.

317908. Верьовкін О. Скільки тепер платити за маршрутку і навчання? : [транспортні та освітни питання Запорізької облості. Засідання виконавчого комітету]. . , . С. 1, 7.

317909. Былины. Кн. изд.. Куйбышев, 1976. 136 с.

317910. Былины. Просвещение. Москва, 1985. 207 с.

317912. Галінський О. М., Максименко В. П. Визначення напружено-деформованого стану горизонтального протифільтраційного екрану під спорудою. . , . С. 23-26.

317913. Быстрицкий Е. К. Научное познание и проблема понимания. Наукова думка. Киев, 1986. 134 с.

317914. Кривошеєв П. І., Сенаторов В. М., Козелецький П. М. Перспективи використання міжнародних досягнень в геотехніці для розвитку науки, практики і освіти в будівництві в Україні. . , . С. 27-29.

317917. Быстрозоров И. Сверстники. Молодь. Киев, 1959. 266 с.

317918. Лебеда О. Ф., Корнієнко М. В., Шепетюк Г. О., Літнарович Є. В., Мовчан В. О. Особливості підсилення фундаментів пам'ятки архітектури - контори цукрозаводчика Харитоненка в м. Суми. . , . С. 30-33.

317919. Бытовой С. М. Избранное. Сов. Россия. Москва, 1990. 222 с.

317920. Гарбуз В. В., Лобунец Т. Ф., Петрова В. А., Томила Т. В., Суворова Л. С. Физико-химические характеристики сорбции азота на высокопористых порошках графеноподобного нитрида бора. . , . С. 3-11.

317921. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія. Центр навчальної літератури. Київ, 2017. 168 с.

317922. Быховский Б. Э. Гассенди. Мысль. Москва, 1974. 203 с.

317923. Можно ли назвать Запорожье гостепримным городом! : [соцопрос на тему: "Испытывают ли переселенцы дискриминацию со стороны запорожцев"]. . , . С. 4.

317924. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

317925. Герасин В. В Запорожье открылся новый завод : [промышленное предприятие - Запорожский литейно-механический завод, специализирующийся на производстве и восстановлении деталей механизмов машин]. . , . С. 6.

317926. Peng Yu-Hsien, Lee Ching-Hwa, Srinivasa R. Popuri, K. N. Shashi Kumar Preparation of High-Purity Ultrafine Copper powder in Mass-Production by Chemical Reduction Method: Taguchi Robust Design Optimization = Получение ультрадисперсного медного порошка высокой степени чистоты методом химического...[см. аннотацию]. . , . P. 12-24.

317927. Кулик Н. Vivat Academia : [440-річчя Національному університету "Острозька академія"]. . , . С. 14-15.

317928. Олейник Н. А., Ильницкая Г. Д., Сизоненко О. Н., Петасюк Г. А., Базалий Г. А., Шамраева В. С., Цыба Н. Н., Торпаков А. С., Липян Е. В. Влияние физико-химических характеристик микропорошков алмаза на эффективность их разделения в магнитном поле. . , . С. 25-36.

317929. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

317931. Грищенко І. "Співпрацюємо з підприємствами, які нам кажуть, чи правильно вчимо" : [інтерв'ю з ректором КНУ технологій і дизайну І. Грищенком щодо діяльності університету / записала Л. Усенко]. . , . С. 7.

317933. Гапонова О. П., Баглюк Г. А. Влияние температурно-скоростных условий деформирования на силовые параметры и структурообразование при штамповке спеченных заготовок Cu-2% Ti. . , . С. 37-45.

317934. Гавриленко И. За здоровьем - на Великий Луг : [климатическо курортная зона Запорожья - Великий Луг]. . , . С. 22.

317936. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317937. Быховский Б. Э. Джордж Беркли. Мысль. Москва, 1970. 220 с.

317938. Ботнарева М. Более ста семей обрели свой дом : [реалии строительной отрасли г. Запорожья]. . , . С. 1.

317939. Быховский Б. Э. Сигер Брабантский. Мысль. Москва, 1979. 183 с.

317940. Быховский Б. Э. Шопенгауэр. Мысль. Москва, 1975. 206 с.

317941. Быховский Б. Э. Эрозия "вековечной" философии. Мысль. Москва, 1973. 183 с.

317943. Вагіс О. Довідка про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року : [статистичні дані Запорізької області]. . , . С.. 4.

317945. Быховский В. П. Выбор. Прапор. Харьков, 1989. 140 с.

317946. Sebighi M., Heydari vini M., Farhabipour P. Effect of alumina content on the mechanical properties of AA5083/Al2O3 composites fabricated by warm accumulative roll bonding = Влияние содержания оксида алюминия на механические свойства композитов AA5083/Al2O3, полученных ... [см. анотацию]. . , . P. 45-51.

317947. Гогаев К. А., Волощенко С. М., Подрезов Ю. Н., Радченко А. К., Радченко Л. А., Евич Я. И. Технологические принципы получения композиционных комплексных модификаторов методом прокатки порошковых смесей. ІІ. Условия компактирования, структура и свойства модельных двухкомпонентных систем Fe-FeSi и Al-FeSi. . , . С. 52-59.

317948. Varol T., Canakci A. The effect of flake microstructure on the preparation and properties of Cu-graphite sintered nanocomposites = Влияние чешуйчатой микроструктуры на получение и свойства спечённых композитов медь-графит. . , . P. 60-72.

317949. Паустовский А. В., Рудь Б. М., Шелудько В. Е., Тельников Е. Я., Симан Н. И., Смертенко П. С., Кременицкий В. В., Богомолов Ю. И. Электропроводящие плёночные материалы на основе термостойкого фторосодержащего полиамида и борида никеля. . , . С. 73-82.

317950. Щур Ю. Підпільна боротьба проти радянської влади на Запоріжжі в 1920-30-ті роки. . , . С. 5.

317952. Найдич Ю. В., Габ И. И., Стецюк Т. В. Высокотемпературные соединения оксидной керамики, полученные через пластичные прокладки из ниобия и благородных металлов. . , . С. 93-97.

317953. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

317954. Фирстов С. А., Крапивка Н. А., Васильев М. А., Сидоренко С. И., Волошко С. М. Особенности вторично-ионной эмиссии высокоэнтропийного сплава Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3. . , . C.98-106.

317955. Шеремет В. Відкрили меморіальну дошку герою АТО Олексію Заїці : [у Запоріжжі триває установка меморіальних дощок героям АТО - запоріжцям]. . , . С. 1.

317956. Копань А. Р., Горбачук М. П., Лакиза С. М., Тищенко Я. С. Теплоємність Yb4Hf3O12 в інтервалі 57-302 К. . , . С. 107-112.

317957. Швец В. А., Лавренко В. А., Талаш В. Н., Панасюк А. Д., Руденко Ю. Б. Особенности анодной поляризации в 3%-ном растворе NaCl карбида титана TiCx в области гомогенности. . , . С. 113-123.

317958. Dobrovolsky V. D., Ershova O. G., Solonin Yu. D., Khyzhun O. Yu. Influence of titanium and iron additives to magnesium on hydrogen-sorption properties, thermal stability, and kinetics of hydrogen desorption from MgH2 phase of mechanical alloy = Влияние добавок титана и железа к магнию на ... [см. аннотоцию]. . , . P. 124-137.

317959. Гречанюк Н. И., Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И. Н., Смашнюк Ю. А. Промышленная электронно-лучевая установка L-4 для переплава и рафинирования в вакууме металлов и сплавов. . , . С. 138-147.

317960. Байталюк Б. С., Маслюк В. А., Котляр С. Б., Ситник Я. А. Магнітом'які магнітодіелектрики. Від витоків до сьогодення. . , . С. 148-157.

317961. Білошицький М., Семичаєвський С., Кравченко Н. Новий ДСТУ з визначення протипожежної категорії будівель і приміщень. . , . С. 10-13

317962. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2016. 58 с.

317963. Бычевский Б. В. Город - фронт. Лениздат. Ленинград, 1967. 431 с.

317964. Стаховский А. Безопасность эксплуатации и технического обслуживания пассажирских лифтов. . , . С. 14-20.

317965. Слободян Ф. Пожежна безпека на авіаційному транспорті. . , . С. 21-27.

317966. Михнов В. М. Оценка профессиональных рисков на рабочих местах : [прилагается карта оценки рисков слесаря по ремонту автомобиля]. . , . С. 43-49.

317967. Герасін В. Міські пляжі відкриють вчасно : [підготовка запорізьких міських пляжів до сезону відпочинку]. . , . С. 4.

317968. Бычевский Б. В. Командующий фронтом. Политиздат. Москва, 1973. 112 с.

317969. Охримчук Д. Розслідування та облік нещасних випадків, які не пов'язані з виробництвом. . , . С. 50-58.

317970. Задорожна М. Варикоз - профзахворювання перукарів і водіїв. . , . С. 65-71.

317971. Опасная зона: системы обнаружения газов : [охорона праці на підприємствах]. . , . С. 72-78.

317972. Стоєцький В., Трошина С. Все про причини пожеж на підприємстві та способи запобігання їм. . , . С. 2-46.

317973. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2016. 56 с.

317974. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 208 с.

317975. Бычко А. К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства. Вища шк.. Киев, 1985. 149 с.

317976. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 566 с.

317977. Попов М. Досрочное расторжение договора с назначенным "сверху" управителем : [управління багатоквартирними будинками]. . , . С. 41-46.

317978. Бутырин Я. Договор о порядке владения и пользования общим имуществом : [долевая собственность по согласию совладельцев]. . , . С. 70-72.

317979. Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Птащенко Л. О., Чичкало-Кондрацька І. Б. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні). Центр учбової літератури. Київ, 2015. 600 с.

317980. Приходько А. М. Концепт у зіставних і типологічних дескрипціях. . , .

317981. О чем мечтают инвесторы : [иностранные инвестиции в экономику Украины. Статистические материалы. Ожидания инвесторов. Данные экпертного опроса Dragon Capital, ЕБА и центра экономической стратегии]. . , . С. 10-11.

317982. Данілов О. Д., Паєнтко Т. В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 256 с.

317983. Киселев Е. Никто не забыт? : [Собибор - лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. В Собиборе 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским.]. . , . С. 56-57.

317984. Шама О. Кино как оно есть : [Дзига Вертов (Денис Аркадьевич Кауфман), (1896 - 1954) - советский кинорежиссёр, один из основателей и теоретиков документального кино]. . , . С. 62-65.

317985. Непочатенко О. О., Мельничук Н. Ю. Фінанси підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 504 с.

317986. У центрі Запоріжжя перевірили плавучі пташині гнізда і наткнулися на браконьєрську сітку : [акція "Врятуємо Дніпро разом" яка розпочалася за підтримкою комбінату "Запорожсталь"]. . , . С. 5.

317987. Астапова Г. В., Ареф'єва О. В., Матвєєв В. В. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 128 с.

317988. Астапова Г. В., Ареф'єва О. В., Матвєєв В. В. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 144 с.

317989. Астапова Г. В., Ареф'єва О. В., Матвєєв В. В. та ін. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 92 с.

317990. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 320 с.

317991. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. Фінансовий ринок. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 334 с.

317992. Бычков А. С. Вниз - вверх. Моск. рабочий. Москва, 1990. 235 с.

317993. Бычков В. В. Эстетика поздней античности. ІІ-ІІІ века. Наука. Москва, 1981. 325 с.

317995. Бычков В. В. Эстетический лик бытия. Знание. Москва, 1990. 63 с.

317996. Бычков Г. А. На помощь Перу. Молодая гвардия. Москва, 1971. 95 с.

317997. Бычков С. В. Изумрудное оперение Гаруды. Мысль. Москва, 1987. 188 с.

317998. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2016. 128 с.

317999. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2016. 28 с.

318000. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

318001. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 122 с.

318002. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 286 с.

318003. Строительный учет. УБА. Киев, 2016. 74 с.

318004. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2016. 112 с.

318005. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

318006. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318007. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

318008. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

318009. Prykhodko A.N. Konzeptualisierung der Idee "Ordnung vs. Unordnung" im Deutschen, Russischen und Ukrainischen. . , .

318010. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

318011. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", за освітніми програмами "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Комп'ютерні системи та мережі", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

318012. Пантелеев Е. Увидев нашу инициативу, бизнес готов инвестировать в развитие города : [интервью с В. Буряком, с запорожским городским головой]. . , . С. 4.

318013. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318014. Щур Ю. "Ворог всюди" : боротьба радянської влади з інакодумцями у 1930-х роках. Запорізький вимір. . , . С. 4.

318015. Приходько А. Н. Акторечевая ипостась паратаксиса. . , .

318016. На головній будівлі минулого століття, або Як споруджували "Дніпрогес" : [історія перетворення старого Олександрівська на сучасне Запоріжжя]. . , . С. 5.

318017. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318018. Соснюк О. Индустрия исследований осваивает виртуальную реальность : [онлайн-исследования (Online Research) - одно из наиболее динамично развивающихся направлений в сборе маркетинговой информации]. . , . С. 28-31.

318019. Youtube представил портрет украинского пользователя. . , . С. 32-35.

318020. "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2014 №40 "Про внесення змін до Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя"... (див. анот.). . , . С. 4-8.

318021. Гонконг, Північна Америка і ОАЕ - країни з найбільш "включеним" населенням у світі : [споживачі, які користуються смартфонами, планшетами, мобільними ПК, настільними ПК та інш.]. . , . С. 36-37.

318022. Войтюшенко Н. М., Остапець А. І. Інформатика та комп'ютерна техніка. Центр учбової літератури. Kiev, 2009. 564 с.

318023. Бычков Ю. А. Вестники нового мира. Политиздат. Москва, 1976. 94 с.

318024. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318025. Круш П. В., Алексєєв В. Б. Гроші та кредит. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 216 с.

318026. Пантелеєв Є. Відверта розмова з мером про перспективи розвитку міста та району. . , . С.6.

318027. Левченко Л. В. Гроші та кредит. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 224 с.

318028. Бычков Ю. А. Житие Петра Барановского. Сов. Россия. Москва, 1991. 176 с.

318029. Булєєв І. П., Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю., Гаврікова А. В. Гроші та кредит. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 120 с.

318030. Колесников О. В., Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. Історія грошей та фінансів. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 140 с.

318031. Приходько А. Н. Парадигматические и синтагматические свойства словосочетания. . , .

318032. Бычков Ю. А. Коненков. Молодая гвардия. Москва, 1985. 315 с.

318033. Смартфоны в корне меняют покупательское поведение. . , . С. 40-42.

318034. Исследование взаимосвязи между эффективностью компании и зарплатами ее руководителей. . , . С. 43.

318035. Украинцы начали чаще пользоваться интернетом : [статистические материалы]. . , . С. 44-46.

318036. Дослідження сутнісних характеристик українського студента : [мотивація під час вибору вишу; інформація про спеціальність ВНЗ; питання стипендій; скорочення державного замовлення]. . , . С. 48-51.

318037. Кириченко О. А., Денисенко М. П., Гречан А. П., Грищенко І. М., Єрохін С. А., Єрмошенко М. М., Олійник Д. І., Лаптєв С. М., Бондаренко О. О., Яцишина Л. К., Ковальчук А. Т., Роголь С. Л. Казначейство банку. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 464 с.

318038. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги...: [Украина в различных мировых рейтингах]. . , . С. 52-57.

318039. Кликабельность рекламы на Facebook во втором квартале упала на 5 %. . , . С. 59-61.

318040. Данные второй волны радиослушания: чем больше доход украинца, тем активнее он слушает радио. . , . С. 62-63.

318041. Оживление на рынке мороженого :[в Украине]. . , . С. 64-65.

318042. Мобильные устройства станут главной платформой для онлайн-видео уже в 2016 году. . , . С. 27.

318044. Приходько А. Н. Сложный речевой акт в паратактической упаковке. . , .

318045. Мобильные приложения vs мобильный ВЕБ. Что лучше?. . , . С. 38-39.

318047. Исследование влияния рекламы на принятие решения. . , . С. 47.

318050. Бычков Ю. А., Десятников В. А. Советская монументальная живопись. Знание. Москва, 1977. 48 с.

318051. Бьернебу Е. Акулы. Радуга. Москва, 1985. 288 с.

318052. Миротин Л. Б. Моделирование логистических систем управления городским пассажирским транспортом. . , . С. 16-24.

318054. Сумець О. М. Дослідження логістичних показників маршруту руху автобуса при здійсненні пасажирських перевезень : [на прикладі Харкова]. . , . С. 26-33.

318055. Бьерре Й. Встреча с каменным веком. Мысль. Москва, 1967. 159 с.

318056. Лобанов Н. Главное отличие логистики пассажироперевозок определяется их социальной направленностью. . , . С. 34-36.

318057. Бэещу И. Равновесие. Радуга. Москва, 1989. 324 с.

318058. Одесский порт за семь месяцев увеличил перевалку грузов : [статистичні матеріали]. . , . С. 37.

318059. Піддубна О. Поляки Запоріжжя вшановують пам'ять колишнього міського голови Ф. Мовчанського : [народонаселення та їх культура Запорізької області]. . , . С. 22.

318060. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318061. Бэкон Ф. Сочинения. Мысль. Москва, 1971. 590 с.

318062. Бэкон Ф. Сочинения. Мысль. Москва, 1972. 582 с.

318063. Федоришина Е. Индекс эффективности логистики - 2016 : Германия снова лидирует. . , . С. 38-40.

318064. Гавриленко І. Завдяки тендеру витрати на ремонт інфекційно-боксового відділення дитячої лікарні №5 зменшено на мільйон : [медичні новини Запоріжської області]. . , . С. 2.

318065. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318066. Приходько А. М. Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах. . , .

318067. Ботнарева М. Раб по собственному желанию : [в Запорожье растет количество аферистов-работодателей. Статистические данные]. . , . С. 6-7.

318069. Герасин В. Территориальные громады приобщатся к ремонту дорог области : [реалии дорожной отрасли Запорожья]. . , . С. 11.

318070. Ботнарева М. Здоровый кайф : [впервые в Запорожье проходит уникальный молодежный фестиваль "Springfest", организованный молодежным городским советом]. . , . С. 14.

318071. Анализ системы подготовки логистов в Украине. . , . С. 42-48.

318072. Смирнов И. Г. Логистика воздушного транспорта в туризме. . , . С. 50-54.

318073. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електромеханічні та електронні системи енергоємних виробництв" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

318074. Немецко-русский словарь. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. Москва, 1962. 574 с.

318075. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи проектування електричних та електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 66 с.

318076. Отгрузка со склада: проектирование "процесса без потерь". . , . С. 56-61.

318077. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 72 с.

318078. Немецко-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1969. 560 с.

318079. Конспект лекцій з дисципліни "Компонентні технології в САПР" для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" освітня програма "Інформаційні технології проектування"денне відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 90 с.

318080. Ромат Е. Продукт плейсмент: основные подходы к пониманию : [скрытая реклана на телевидении]. . , . С. 4-16.

318081. Зозульов О., Полторак К. Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства : [крауд-технології – це використання особистих ресурсів громадян для виробництва будь-якого продукту, розробки та запровадження рослуги або вирішення різних соціальних задач]. . , . С. 17-24.

318082. Ільїна С. Mystery shopping як інноваційне маркетингове дослідження : [mystery shopping - метод маркетингових досліджень, який передбачає оцінку якості обслуговування за допопомогою спеціалістів, які виступають в ролі підставних, «Таємних прокупців»]. . , . С. 25-28.

318083. Рейтинг найсильніших національних брендів Anholt-GFK: імідж України з 2014 року покращився. . , . С. 29-30.

318084. Зюзиков А. Прямые эфиры - тренд маркетинга на Facebook. . , . C. 33-37.

318085. Павленко Ю. E-commerce export - нові можливості для Українських підприємців виходу на глобальні ринки. . , . С. 38-43.

318086. Конспект лекцій з вищої математики (Елементи математичної теорії поля) для студентів спеціальностей "Радіотехніка" та "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

318087. Принько М. Методики оцінки маркетингової ефективності комплексу маркетингу некомерційної організації. . , . С. 44-54.

318088. Головні тенденції ринку праці 2016 року. . , . С. 55-56.

318089. Ефимец С. Маркетолог и его работа : [как отличить настоящего специалиста от аматора и мотивировать его к работе]. . , . С. 57-61.

318090. Окландер М., Златова І. Професійний стандарт "фахівець з цифрового маркетингу". . , . С. 64-69.

318091. Ромат Е. Понятие цифрового (Digital) маркетинга и его основные характеристики. . , . С. 21-27.

318092. Снигир Д. Цифровой аппетит общества растет как в объеме, так и в иерархии потребностей. . , . С. 28-30.

318093. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318094. Шкарупа С. Готова ли Кирилловка к новому летнему сезону : [состояние туристических объектов Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

318095. Румянцев А. П., Голюк В. Я., Тонких О. Г. Міжнародні фінансові відносини. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 348 с.

318096. Машина Н. І. Міжнародне страхування. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 504 с.

318097. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318098. Ніколаєва О. М., Маглаперідзе А. С. Місцеві фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 354 с.

318099. Бечко П. К., Ролінський О. В. Місцеві фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 192 с.

318100. Жавжарова Т. В тесноте, да не в обиде? : [как решаются проблемы нехватки мест в детских задах в г. Запорожье]. . , . С. 7.

318101. Рева Т. М., Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. Місцеві фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 208 с.

318102. Сунцова О. О. Місцеві фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 488 с.

318103. Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 288 с.

318104. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 488 с.

318105. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические. Изд. АН СССР. Москва, 1962. 235 с.

318106. Чумаченко А. Главная революция, которую принесла эпоха диджитал,- это поисковый маркетинг. . , . С. 32-33.

318107. Грушевский Д. Диджитал маркетинг обеспечивает продвигаемому бренду взаимодействие с покупателем. . , . С. 34-35.

318109. Шкарупа С. Московская жизнь на Запорожье : [история и будни села Московка в Вольнянском районе]. . , . С. 12, 29.

318110. Пустотин В. Уверенность, доверие, вера как уровни отношений бренда и потребителей. . , . С. 36-39.

318111. Кравчук В. Digital-маркетинг: проблемы и перспективы внедрения в бизнес-процессы. . , . С. 40-42.

318113. Юрчак А. Люди - самое узкое место в Indusnry 4.0 : [4-я промышленная революция]. . , . С. 44-47.

318114. Шесть полезных функций Google Analytics : [привлечение клиентов]. . , . С. 48-52.

318115. Бэдза И. Ф. Забытые польские музыканты. Михал Клеофас Огинський. Кароль Курпинський. Юльюш Зарембский. Изд. АН СССР. Москва, 1963. 142 с.

318116. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318117. Зозульов О. В., Федько С. О. Теоретично-методологічні засади формування міжнародних маркетингових стратегій на ринку електронної комерції в умовах глобалізації. . , . С. 53-59.

318118. Бэлза И. Ф. Шопен. Наука. Москва, 1968. 380 с.

318119. Объем украинского E-commerce в 2016 году вырос вдвое : [маркетинговые исследования электронной торговли]. . , . С. 62-65.

318120. Приходько А. М. Синергетична організація концептосистем: статика і динаміка. . , .

318121. Несколько способов раскрутить мероприятие с помощью Snapchat : [продвижение ивент-услуг]. . , . С. 70-72.

318122. Газовые возможности : [запасы природного газа в странах мира. Соотношение ВВП и потребления газа в некоторых странах Европы. Потребление газа в некоторых странах Европы. Импорт газа в Украину, динамика и структура потребления, доля российского газа]. . , . С. 14-15.

318123. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1965. 710 с.

318124. Дубилет Д. Инновационный банкир : [интервью с Д. Дубилетом, техническим директором "ПриватБанка" о внедрении информационно-коммуникационных технологий в банковскую сферу]. . , . С. 32-33.

318125. Шкарупа С. Степногорск: вместо города-сада - город-призрак? : [упадническое состояние поселка городского типа Степногорск Запорожской области]. . , . С. 9.

318126. Шаповал Е. Позади Европы всей : [20 крупнейших по выручке компаний Центральной Европы в 2015 г.. Украинские компании в рейтинге 500 крупнейших в Центральной Европе (2015г. в сравнении с 2014 г.). Краткий анализ результатов деятельности этих компаний]. . , . С. 34-39.

318127. Павленко А. Царство-государство : [Узбекистан без Каримова. Внутренняя, внешняя, экономическая политика]. . , . С. 48-51.

318128. Шама О. Отец денег : [сто лет назад художник Г. Нарбут создал дизайн первых украинских бумажных денег]. . , . С. 62-65.

318129. Шкарупа С. Экология Запорожья: первые газоочистки, зарубленные проекты и полная бесконтрольность. . , . С. 10.

318130. Бэлс А. Тайник. Корни. Советский писатель. Москва, 1987. 400 с.

318131. Русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 512 с.

318132. Приходько А. М. Прагмасемантичні властивості зіставного паратаксису сучасної німецької мови. . , .

318133. Бэрчетт У. Вновь Хиросима. Прогресс. Москва, 1987. 168 с.

318135. Берещак В. Квадратные миллиметры : [активизация украинского рынка квартир с минимальным метражом]. . , . С. 24-26.

318136. Открыли мемориальную доску в честь бойца АТО : [в школе села Долинское, что в Мелитопольском районе, открыли мемориальную доску в память о бойце 93-й отдельной механизированной бригады Р. Евдокимове]. . , . С. 3.

318137. Пасховер А. Говорит Германия : [некоторые сведения о Германии. 7 городов Германии, которые стоит посетить: Берлин, Гамбург,Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Бонн, Брюль]. . , . С. 30-35.

318138. Бээкман В. ... И сто смертей. Нарвский вопопад. Сов. писатель. Москва, 1991. 520 с.

318139. Русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1965. 503 с.

318140. Бээкман Э. Возможность выбора. Известия. Москва, 1990. 606 с.

318141. Бээкман Э. Возможность выбора. Возможность отречения. Сов. писатель. Москва, 1989. 416 с.

318142. Приходько А. Н. Концепт в фокусе сопоставительного языкознания. . , .

318143. Лэнд-арт как "историческая локация" : [культурные новости Запорожья. Девятый фестиваль лэнд-арта]. . , . С. 11.

318144. Бээкман Э. Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка. Худож. лит.. Москва, 1990. 684 с.

318145. Бютор М. Изменение. Худож. лит.. Москва, 1983. 671 с.

318146. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1977. 520 с.

318148. Бюхнер Г. Смерть Дантона. Изд. на иностр. яз.. Москва, 1954. 151 с.

318150. Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О. Оподаткування в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 544 с.

318151. Романова М. І., Устюгова Ж. В. Основи банківської справи. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 168 с.

318152. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 292 с.

318153. Бечко П. К., Захарчук О. А. Основи оподаткування. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 168 с.

318154. Круль Г. Я. Основи готельної справи. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 368 с.

318155. Іванишина О. С., Забарна Т. А., Мискіна О. О., Лепеха М. О., Панура Ю. В., Прокопенко І. А., Смірнова О. М., Скоромцова Т. О., Скворцова С. Я., Тучак Т. В., Хлєбнікова І. І. Податкова система. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 416 с.

318156. Демиденко Л. М., Субботович Ю. Л. Податкова система. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 184 с.

318157. Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В., Субботович Ю. Л., Тропіна В. Б. Податкова система. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 456 с.

318158. Пріб К. А., Федько В. І. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 320 с.

318159. Варас Х. М. Бывалый. Худож. лит.. Москва, 1968. 96 с.

318160. Варваров В. И., Мерзляк Л. Е. Командир и подчиненные. Воениздат. Москва, 1986. 166 с.

318161. Варварцев Н. Н. Первомая живые истоки. Политиздат Украины. Киев, 1989. 111 с.

318162. Варга Б., Димень Ю., Лопариц Э. Язык, музыка, математика. Мир. Москва, 1981. 248 с.

318163. Варга Д. Радости родительских забот. Прогресс. Москва, 1983. 199 с.

318164. Варгас Л. М. Зеленый дом. Прогресс. Москва, 1971. 384 с.

318165. Варгас Л. М. Кто убил Паломино Молеро?. Известия. Москва, 1989. 192 с.

318166. Варгафтик Е. С. Елена Вайгель. Искусство. Ленинград, 1976. 191 с.

318167. Бюхнер Г. Пьесы, проза, письма. Искусство. Москва, 1972. 384 с.

318168. Бялик Б. А. М. Горький - драматург. Советский писатель. Москва, 1977. 639 с.

318169. Варгин Н. Ф. Комкор Иван Грязнов. Воениздат. Москва, 1971. 120 с.

318170. Бялик Б. А. Судьба Максима Горького. Худож. лит.. Москва, 1968. 391 с.

318171. Давидов О. І. Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств. . , . С. 8-15.

318172. Касич А. О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни. . , . С. 16-21.

318175. Mraz S., Lipkova L., Brockova R. Economic sanctions against Iran and their effectiveness = Економічні санкції проти Ірану та їх ефективність. . , . P. 22-28.

318176. Бялик М. Г. Евгений Мравинский. Музыка. Москва, 1982. 32 с.

318177. Sorawech P. International managers' satisfaction with Thai logistic services = Задоволеність міжнародних менеджерів логістичними послугами у Таїланді. . , . P. 29-32.

318178. Варжапетян В. В. Баллада судьбы. Советский писатель. Москва, 1983. 224 с.

318179. Бялый Г. А. Короленко В. Г.. Г. И. Х. Л.. Москва, 1949. 370 с.

318180. Strazovska L., Jancikova E. Importance of family business for EU economies = Важливість родинного бізнесу для економік країн ЄС : [зокрема Словаччини]. . , . P. 33-40.

318181. Варианты полинациональных литературных языков. Наукова думка. Киев, 1981. 280 с.

318182. Fojtikova L., Vahalik B., Stanickova M. Economic integration impact on the EU trade structure = Вплив економічної інтеграції на структуру торгівлі в країнах ЄС. . , . P. 41-50.

318183. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318184. Шак В. Самый орденоносный Герой войны : [история П. Середы, летчика-истребителя из Мелитополя, Героя Советского Союза]. . , . С. 8-9.

318185. Томко С. В родном селе главы Украинской республики : [история села Райское Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

318186. "Успіх театру залежить від поваги до кожного - від вахтера до художнього керівника" : [інтерв'ю з М. Захаревичем, колишнім директором театру ім. Щорса, а нині директором Національного музично-драматичного театру імені І. Франка/ записала Г. Чуприна]. . , . С. 15, 31.

318187. Чернявська О. В., Яріш О. В., Сененко І. А., Валенко О. А. Словник фахівця фондового ринку. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 76 с.

318188. Кропельницька С. О., Солоджук Т. В. Соціальне страхування. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 336 с.

318189. Стоян В. І., Даневич О. С., Мац М. Й. Казначейська система. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 868 с.

318190. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 376 с.

318191. Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 168 с.

318192. Варма В. Лакшми Бай, рани Джханси. Ин. лит.. Москва, 1959. 382 с.

318193. Волошенко А. В. Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації. . , . С. 51-61.

318194. Варнан Ф. Путь маоистов. Прогресс. Москва, 1979. 320 с.

318195. Колісник Г. М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання. . , . С. 62-68.

318196. Мудрак Р. П., Цимбалюк Ю. А., Корман І. І. Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції. . , . С. 69-84.

318197. В битвах за Советскую Украину: ратный и трудовой подвиг народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Вища школа. Киев, 1985. 174 с.

318198. Staniec I. Open cooperation - the future of technological entrepreneurship = Відкрите співробітництво - майбутнє технологічного підприємництва. . , . P. 85-94.

318200. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1978. 520 с.

318201. Варналис К. Эстетика - критика. Ин. лит.. Москва, 1961. 258 с.

318203. Супруненко В. Турецьке перехрестя : [запорізький письменник і мандрівник Супруненко В. разом зі своїм супутником кінорежисером Носенком В. вирушив у велосипедну науково-спортивну експедицію до Туреччини та Кіпру]. . , . С. 45-50.

318204. Варненска М. Четвертая зона. Путевой дневник писателя и военкора. Прогресс. Москва, 1970. 366 с.

318205. Feranecova A., Sabolova M., Remias P. Cluster analysis of automotive industry companies = Кластерний аналіз підприємств автомобілебудування. . , . P. 95-102.

318206. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 616 с.

318207. Алєксєєв І. В., Федевич Л. С. Вплив інвестування господарських об'єднань на рівнь розвитку національної економіки : [проведено економічне оцінювання капітальних інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності за 2006-2015 роки]. . , . С. 103-112.

318209. Варненская М. Репортаж из Сайгона. Прогресс. Москва, 1973. 335 с.

318210. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

318211. Величко О. В., Христенко Г. М. Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарських підприємств : [на прикладі Хмельницької області (2014 р.)]. . , . С. 113-119.

318212. В боевом строю. Маяк. Одесса, 1985. 135 с.

318213. Вартан В. Нелюдимка. Советский писатель. Ленинград, 1990. 317 с.

318214. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

318215. Кобрина Н. Б., Ройтенберг Ф. Е., Халифман Э. А., Гак В. Г. Краткий французско-русский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1978. 668 с.

318216. Щедрін К. Пліч-о-пліч: на фронті і в тилу : [про небайдужість і активну допомогу ПАТ "Запоріжтрансформатор" бійцям АТО]. . , . С. 6.

318217. Вартанов А. С. Телевизионная эстрада. Знание. Москва, 1982. 56 с.

318218. Wongleedee K. Factors influencing revisit intentions of international tourists: a case study of Bangkok, Thailand = Фактори, що визначають намір інноземних туристів повернутися до країни: за даними опитування в Бангкоку, Таїланд. . , . Р. 120-123.

318219. В борьбе за власть. Мысль. Москва, 1988. 606 с.

318220. Зустрічна смуга. Аванті. Київ, 2015. 11 с.

318221. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. Теорія фінансів. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 576 с.

318222. Економіка України за січень-серпень 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С.7.

318223. Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 296 с.

318224. Пепа Т. В., Федорова В. О., Кондрашихін А. Б., Андрєєва О. В. Управління фінансовою санацією підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 440 с.

318225. Семенова С. М., Шпирко О. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 252 с.

318226. В боях за Карпаты. Карпати. Ужгород, 1975. 384 с.

318227. Вартанов А. С. Телевизионные зрелища. Знание. Москва, 1986. 56 с.

318228. Валютні операції. Порядок здійснення та обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 342 с.

318229. Колос Е. А., Денисова О. К., Касенова А. Е. Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области. . , . С. 124-133.

318230. Вартанов А. С., Луговьер Д. А. Учись фотографировать. Искусство. Москва, 1988. 224 с.

318231. Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидєєва Л. І. Звітність бюджетних установ. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 360 с.

318232. Вартаньян Э. А. В честь и по поводу. Сов. Россия. Москва, 1987. 143 с.

318233. В боях за Харьковщину. Прапор. Харьков, 1973. 438 с.

318234. Вартаньянц А. Д., Якубовская М. Д. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов (третий-пятый годы обучения). Рус. яз.. Москва, 1986. 216 с.

318235. Konda I. Developing and implementing relationship marketing system through the analysis of transactions network = Розробка та впровадження маркетингової системи відносин шляхом аналізу мережі взаємодій. . , . P. 134-145.

318236. В боях и походах. Сов. композитор. Москва, 1975. 479 с.

318237. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

318238. Вартаньянц А. Д., Якубовская М. Д. Свет в окне. Рус. яз.. Москва, 1990. 246 с.

318239. Кривов'язюк І. В., Стрільчук Р. М. Оцінювання стратегічної позиції машинобудівних підприємств у контексті задач діагностики їх можливостей. . , . С. 146-155.

318240. В братской семье. Документы и материалы о борьбе трудящихся украинских придунайских земель за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946-1953 гг.). Маяк. Одесса, 1972. 245 с.

318242. Юрик П. Зросли продуктивність корів і валовий надій : [стан та розвиток тваринництва Запорізької області]. . , . С. 7.

318244. Сордо-Пенья Хесус, Селестина М. Карманный русско-испанский словарь. Русский язык. Москва, 1975. 375 с.

318245. В годы войны. Наука. Москва, 1985. 238 с.

318246. Варшава. Аркады. Варшава, 1960. 19 с., 228 илл.

318248. Накорчевський А. Спілкуймося українською! : [програма підтримки української мови в Запорізькій обл.]. . , . С. 20-21.

318249. В городе корабелов. Маяк. Одесса, 1989. 232 с.

318251. Варшавский А. Е., Миндели Л. Э., Салтыков Б. Г. Научный потенциал страны. Знание. Москва, 1984. 62 с.

318252. В дружбе - сила. Физкультура и спорт. Москва, 1978. 184 с.

318253. В едином строю. Комсомольская поэзия союзных республик. 1905-1969. Молодая гвардия. Москва, 1970. 511 с.

318254. Варшавский А. С. Колумб Австралии. Молодая гвардия. Москва, 1970. 192 с.

318255. Naksongkaew B. Customer satisfaction with selected aspects of hotel management: a case study of Thailand = Задоволеність клієнтів різними аспектами управління готелем: на прикладі Таїланду. . , . P. 156-159.

318256. Николюк О. М. Оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженої інформації : [на прикладі Житомирської області]. . , . С. 160-164.

318257. Sirigunna J. Market factors influencing the decision to patronize budget hotels in Bangkok = Ринкові фактори, що впливають на рішення стати постійним клієнтом бюджетного готеля: на прикладі Бангкоку. . , . P. 165-168.

318258. Trongsakul R. Hotel customers' loyalty: a case study of hotels' international customers in Bangkok, Thailand = Лояльність відвідувачів готелів: на прикладі міжнародних туристів у м. Бангкок, Таїланд. . , . P. 169-171.

318259. Варшавский А. С. Колумбы каменного века. Знание. Москва, 1978. 160 с.

318260. Ретро Запорожье. Все о твоем любимом городе : [история, жизнь, достопримечательности, природа г. Запорожье. Знаменитые запорожцы. Запорожье на кончике пера]. [б. в.]. Запорожье, 2011-2012.

318262. Варшавский А. С. Опередивший время. Молодая гвардия. Москва, 1967. 144 с.

318263. Варшавский А. С. Путешествия Дюмон-Дюрвиля. Мысль. Москва, 1977. 60 с.

318264. В защиту искусства. Искусство. Москва, 1979. 478 с.

318266. В защиту революции. Политиздат Украины. Киев, 1977. 262 с.

318267. В зимний день. Сов. Россия. Москва, 1982. 128 с.

318268. В катакомбах Аджимушкая. Крым. Симферополь, 1970. 240 с.

318269. Варшавский И. И. Под ногами Земля. Лениздат. Ленинград, 1991. 349 с.

318270. Варшавский И. И. Сюжет для романа. Знание. Москва, 1990. 221 с.

318271. Варшавский Л. Николай Александрович Степанов. 1807-1877. Искусство. Москва, 1952. 42 с.

318272. В кукольном театре.... Сов. Россия. Москва, 1972. 110 с.

318273. В кукольном театре. Сов. Россия. Москва, 1973. 127 с.

318274. В месяц кукушки. Кн. изд-во. Ставрополь, 1991. 527 с.

318275. Гайдук С. В., Кононов В. В., Куренкова В. В. Регрессионные модели для прогнозирования коррозионных параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 51-56.

318276. Hodzic S., Becic E. Tax incentives for R&D of large companies: empirical analysis on Croatia = Податкові преференції для наукових розробок великих підприємств: за даними Хорватії. . , . P. 172-179.

318277. Зверев А., Распутин В., Сергеев Д., Хайрюзов В., Шастин А. В минуту поздних сожалений. Вост. Сиб. кн. изд.. Иркутск, 1990. 224 с.

318278. Чубукова О. Ю., Яренко А. В. Маркетингове дослідження проблем оптимального стану складського господарства підприємства. . , . С. 180-186.

318279. В мире Есенина. Советский писатель. Москва, 1986. 656 с.

318280. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318281. Шилин Д. Это будет ещё одно знаковое предприятие для Запорожья : [в Запорожье появился новый завод - Запорожский литейно-механический]. . , . С. 2.

318282. Бабець І. Б. Підприємницька діяльність як детермінанта виробничої безпеки регіону : [на прикладі Львівської області. Показники виробничої безпеки Львівської області у 2006-2014 рр.]. . , . С. 187-194.

318283. Бойко В. В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект. . , . С. 195-204.

318284. Егорова И. Закрыл собой командира : [в артиллерийской бригаде открыли памятную доску офицеру, который совершил подвиг. Герои Запорожской области]. . , . С. 11.

318285. Ганшина К. А. Французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1977. 911 с.

318286. В мире науки и техники. Высш. школа. Москва, 1980. 109 с.

318288. Королев П. Главный парк ждут чудестные превращения : [новая жизнь ЦПКиО "Дубовий гай": реалии и будущее]. . , . С. 12.

318289. Лыщикова Ю. В., Орлова А. В., Никулина Е. В. Методика оценки капитализации ресурсного потенциала региона : [регионы Центрального федерального округа России. Прилагаются некоторые статистические материалы за 2010-2014 гг.]. . , . С. 205-215.

318290. В мире науки и техники. Учпедгиз. Ленинград, 1961. 69 с.

318291. Cervantes R. F. L. Economic development and water scarcity in Mexico = Економічний розвиток та недостатність водних ресурсів: на прикладі Мексики. . , . P. 216-223.

318292. В мире подростка. Медицина. Москва, 1980. 296 с.

318293. Aliinikova A. I. Method for evaluating the economic efficiency of water supply lines restoration based on teleinspection results = Методика оцінювання економічної ефективності відновлення водопровідних мереж за результатами телеінспекції. . , . P. 224-228.

318294. В мире прекрасного. Физкультура и спорт. Москва, 1971. 47 л.

318295. Grencikova A., Spankova J. Recent trends in international migration of young people in Slovakia = Сучасні тренди міжнародної міграції молоді зі Словаччини. . , . P. 229-236.

318296. Zatwarnicka-Madura B., Stecko J., Mentel G. Brand image vs. consumer trust = Імідж бренду та довіра споживачів. . , . P. 237-245.

318297. Притворова Т. П., Пестунова Г. Б., Кулов О. А. Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации. . , . С. 246-255.

318298. В мире природы. Прапор. Харьков, 1977. 160 с.

318299. Кічурчак М. В. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні : [порівняльний аналіз параметрів державного і місцевого бюджетів в Укрвїні, Польщі та ЄС. Оцінено масштаб нерівності базових умов]. . , . С. 256-267.

318300. В мире Толстого. Сов. писатель. Москва, 1978. 528 с.

318301. Шелингер Н. А., Клемент В. И., Шелкова И. К., Эман Н. Ф. Учебник немецкого языка. Высш. школа. Москва, 1977. 384 с.

318302. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318303. Коніна М. О. Вітчизняні реалії та перспективи справляння ПДВ в Україні. . , . С. 268-277.

318304. Литвин О. Ю., Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О. Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень. . , . С. 278-282.

318305. В моем городе идет дождь. Наука. Москва, 1966. 111 с.

318306. Mehes M., Staskova S. Investigation on corporate demand for insurance = Дослідження корпоративного попиту на страхування : [в Словаччині]. . , . P. 283-290.

318307. Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України : [на прикладі сільських громад Вінницької області]. . , . С. 291-301.

318308. "Мы смотрим в будущее с оптимизмом" : [интервью с ректором Запорожского медуниверситета профессором Ю. Колесником об успехах вверенного ему учебного заведения/ записала С. Жемчужникова]. . , . С. 12-13.

318309. В наступлении гвардии. Воениздат. Москва, 1971. 312 с.

318310. Reznik G. A., Molkin A. N. Specific features of banking sector under economic instability in Russia = Особливості розвитку банківського сектору в умовах економічної нестабільності в Росії. . , . P. 302-309.

318311. В начале было слово. Лениздат. Ленинград, 1990. 216 с.

318312. Шумелда В. М. Сучасні тенденції розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні. . , . С. 310-316.

318313. Мухов Х. Русско-немецкий словарь по полупроводниковым приборам и микроэлектронике. Русский язык. Москва, 1975. 212 с.

318314. Замула І. В. Аналіз рентабельності екологічно чистої продукції при маркетинговому дослідженні. . , . С. 317-322.

318315. Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. Безпека життєдіяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 448 с.

318316. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П., Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 276 с.

318317. Моргулець О. Б., Григоревська О. О. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ. . , . С. 323-333.

318318. Запорожець О. І., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д., Русаловський А. В., Кулалаєва Н. В. Цивільний захист. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 264 с.

318319. Мотовилова О. Г., Митрохина В. И. Русский язык для специалистов. Русский язык. Москва, 1977. 368 с.

318320. Пічугін М. Ф., Канкін І. О., Воротніков В. В. Комп'ютерна графіка. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 346 с.

318321. Байнова М. С., Козырев М. С., Петров А. В. Корреляционный анализ государственного воздействия на отдельные аспекты российской экономики. . , . С. 334-343.

318322. Bezrukova T. L., Gyiazov A. T., Bazieva A. M. Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition = Моделювання і прогнозування інноваційного розвитку підприємницьких структур в умовах глобальної конкуренції. . , . P. 344-351.

318323. Бояринова К. О. Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості. . , . С. 352-360.

318324. Георгіаді Н. Г., Бець М. Т., Федорчак О. Є. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України. . , . С. 361-371.

318325. Danilov A. N., Stolbov V. Y., Fedoseev S. A. Cost management in open information system development for an industrial enterprise = Управління витратами при розробці відкритої інформаційної системи промислового підприємства. . , . P. 372-382.

318326. Звонар В. П. Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності. . , . С. 383-391.

318327. Kalinina O. V., Lopatin M. V. Strategic and innovative aspects of transition to progressive scale in income taxation = Стратегічні та інноваційні аспекти переходу на прогресивне оподаткування прибутку громадян. . , . P. 392-405.

318328. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 240 с.

318329. Наливайко Н. Я. Інформатика. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 576 с.

318330. Нужний Є. М., Клименко І. В., Акімов О. О. Інструментальні засоби електронного офісу. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 296 с.

318331. Козак Ю. Г., Мацкул В. М. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 254 с.

318332. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2015. 595 с.

318333. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2016. 474 с.

318334. Шилин Д. Запорожского сталевара сам министр побаивался : [биография И. Н. Калиша - Героя Социалистического Труда, сталевара "Днепроспецстали"]. . , . С. 20.

318335. В начале пути. Молодая гвардия. Москва, 1987. 287 с.

318336. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318337. Егорова И. Плотва отнерестилась : [мероприятия Запорожской области по сохранению экологии Днепра. Востановление живых ресурсов водоемов]. . , . С. 6.

318338. В начале пути. Лениздат. Ленинград, 1975. 431 с.

318339. Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. Советский художник. Ленинград, 1966. 195 с.

318340. Орлов И. Н., Герасимов В. Г., Грудинский П. Г. В начале творческого пути. Высш. шк.. Москва, 1986. 128 с.

318341. Варшавский Я. Л. Если фильм талантлив. Искусство. Москва, 1984. 160 с.

318342. Варшавский Я. Л. Что ты ищешь в искусстве?. Искусство. Москва, 1960. 88 с.

318343. Грибков А. И., Титов М. Г., Соловьев Л. Е. Варшавский Договор - союз во имя мира и социализма. Воениздат. Москва, 1980. 295 с.

318344. Васецкий Г. С. Мировоззрение М. В. Ломоносова. Московский ун-т. Москва, 1961. 310 с.

318345. Василаке В. Пастораль с лебедем. Худож. лит.. Москва, 1989. 559 с.

318346. Егорова И. Как новенький! : [специалисты музея "Фаэтон" дали вторую жизнь бронетранспортёру]. . , . С. 11.

318347. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 190 с.

318348. Егорова И. Ценой своей жизни спас бойцов : [земляки увековечили память комбата запорожского полка Нацгвардии]. . , . С. 22.

318349. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2016. 66 с.

318350. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318351. В небе Китая 1937-1940. Наука. Москва, 1986. 383 с.

318352. Липшиц О. Д. Карманный немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1976. 594 с.

318353. Липшиц О. Д. Карманный немецко-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 570 с. ; 70х90/128

318354. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2013. 36 с.

318355. Липшиц О. Д., Лоховиц А. Б. Карманный немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1976. 610 с.

318356. Кошклада О. Жизнь бьет фонтаном : [Парковый бульвар снова стал украшением Соцгорода. Преображение г. Запорожья]. . , . С. 1.

318357. Приходько А. Н. Категории "противительность" и "причинность" в единстве и противоположности. . , .

318358. Карманный немецко-русский и русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 586 с.

318359. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318360. Приходько A. M. Синкретизація реченнєвої матерії як ме-ханізм конституювання політаксису. . , .

318361. Ушакова М. В санатории "Великий Луг" тяжелобольных лечат цветом и музыкой : [о запорожском санатории "Великий Луг"]. . , . С. 13.

318362. В небе Китая, 1937-1940. Наука. Москва, 1980. 381 с.

318363. Бутенко В. Запорожские курганы Хортицы - ровесники египетских пирамид. . , . С. 37.

318364. В небе фронтовом. Молодая гвардия. Москва, 1971. 400 с.

318365. В небе фронтовом. Молодая гвардия. Москва, 1962. 296 с.

318366. В небесах, под водой и на суше. ДОСААФ. Москва, 1978. 175 с.

318367. В объятиях Циклопа. Спалах ЛТД. Киев, 1993. 460 с.

318368. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318369. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Основи охорони праці. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 224 с.

318370. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 280 с.

318371. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 176 с.

318373. Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 176 с.

318374. Ростовський В. С., Дібрівська Н. В. Основи наукових досліджень і технічної творчості. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 96 с.

318375. Сидоров С. Запорожской культуре не нужны лишние миллионы? : [печальное состояние культуры Запорожской области. Финансовые распри]. . , . С. 6-7.

318376. Юдін В. І., Рижиков В. С., Ровенська В. В. Основи роботи в Microsoft Excel XP. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 272 с.

318377. Захарова В. І., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 336 с.

318378. Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Центр учбової літератури. Київ, 2012. 448 с.

318379. В огне революционных боев. Мысль. Москва, 1967. 583 с.

318380. Бутенко В. Мэр Александровска построил уникальную школу, но попал за решетку : [биография Ф. Мовчановского и его достяжения для нашего города]. . , . С. 37.

318381. В огненном кольце. Молодая гвардия. Москва, 1988. 698 с.

318382. Гребенюк С. М. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 32 с.

318383. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318384. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

318385. Транспортный вопрос : [статистические данные по пассажироперевозкам Запорожской области]. . , . С. 14, 31.

318386. Пам'ятка учасникам АТО. Права, обов'язки та гарантії соціального захисту : [призов під час мобілізації. Служба за контрактом. Учасники АТО, які мають кредити. Військовослужбовцям: речове забезпечення, грошове забезпечення. Пенсійне забезпечення.]. . , . С. 5-84.

318387. Бутченко М. Дотянуться до небес : [украинские IТ-бизнесмены, которые перенесли свои стартапы в другие страны и превратили их в успешные проекты. Описание некоторых проектов]. . , . 64-67.

318388. Бутенко В. На заводах Александровска топили сало и делали авиадвигатели : [интересные страницы истории нашего края. Заводы Александровска]. . , . С. 37.

318389. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318390. Бутенко В. В Бердянске грациозные жирафы и кокетливые зебры ждут слонов : [новости Бердянского зоопарка]. . , . С. 9.

318391. Приходько А. Н. Система и структура концептокорпуса. . , .

318392. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318393. "Наша главная сегодня задача - это продление срока эксплуатации двух первых энергоблоков" : [интервью с генеральным директором ЗАЭС В. Тищенко о перспективах Запорожской АЭС/ записала Л. Готыч]. . , . С. 12.

318394. Кущ E. А. Ідеологічні особливості упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків. . , .

318395. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318396. Міська влада і промпідприємства діятимуть спільно в сфері поліпшення екології міста : [екологічні та природоохранні заходи м. Запоріжжя]. . , . С. 4.

318397. Запорізька область - в зоні ризику опустелювання : [екологічні проблеми м. Запоріжжя. Статистичні дані]. . , . С. 5.

318398. Кущ Е. О. Вербалізація ідеологічних макроструктур поляризації в упередженому дискурсі американських, британських і російських політиків. . , .

318399. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318400. Пантелеєв Є. "Запоріжелектротранс": курс на європейські цінності. . , . С. 11.

318401. ... в окрестностях Москвы. Искусство. Москва, 1979. 398 с.

318402. В памяти народной. Гл. ред. Укр. Сов. Энцикл.. Киев, 1986. 400 с.

318403. В пасти смерти. Радуга. Москва, 1989. 496 с.

318404. В пламени войны. Моск. рабочий. Москва, 1969. 320 с.

318405. Гордиенко А. Т., Бычко И. В., Ермоленко А. Н. В плену социальных иллюзий. Политиздат. Киев, 1983. 231 с.

318406. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318407. Гребенюк С. М. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 320 с.

318408. Піддубна О. Мільони євро - для постраждалих від війни : [офіційний візит державного секретара Ватикану, кардинала П'єтро Пароліна до Запоріжжя]. . , . С. 1.

318409. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318410. В поисках нового мировидения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. Знание. Москва, 1991. 62 с.

318411. В помощь преподавателям иностранных языков. Наука. Новосибирск, 1979. 142 с.

318412. В помощь преподавателям иностранных языков. Наука. Новосибирск, 1980. 160 с.

318413. Серебряков А. Экологический прорыв: городская власть и промпредприятия будут действовать сообща : [о совместных действиях в сфере улутшения окружающей среды]. . , . С. 6-7.

318414. В помощь универсальным научным библиотекам. ГБЛ. Москва, 1990. 117 с.

318415. В помощь универсальным научным библиотекам. ГБЛ. Москва, 1980. 96 с.

318416. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318417. В путешествие по Днепру. Мистецтво. Киев, 1985. 72 с.

318418. В рабочем порядке. Советский писатель. Москва, 1986. 542 с.

318419. Щур Ю. Нацистські репресії проти ОУН у Запорізькій області. . , . С. 5.

318420. Потоцкая В. В., Потоцкая Н. П. Французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1978. 671 с.

318421. Потоцкая В. В., Потоцкая Н. П. Французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1975. 672 с.

318422. В редакцию не вернулся.... Политиздат. Москва, 1972. 446 с.

318423. В редакцию не вернулся.... Политиздат. Москва, 1972. 390 с.

318424. В редакцию не вернулся.... Политиздат. Москва, 1970. 318 с.

318425. В редакцию не вернулся.... Политиздат. Москва, 1967. 383 с.

318426. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318427. Памяти героя АТО Виктора Катанова : [открытие мемориальной доски герою АТО в Запорожье]. . , . С. 3.

318428. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2016. 64 с.

318429. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 80 с.

318430. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

318431. В свои семнадцать лет. Молодая гвардия. Москва, 1978. 399 с.

318432. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 208 с.

318433. В сельском клубе. Искусство. Москва, 1970. 88 с.

318434. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318435. Лузан А. О. Вступ до філософії. Центр учбової літератури. Київ, 2013.

318436. В семье вольной, новой.... Современник. Москва, 1982. 511 с.

318437. В солдатской шинели. Политиздат. Москва, 1985. 575 с.

318438. Бичко І. В. Філософія. Центр учбової літератури. Київ, 2010.

318439. В сражениях за Победу. Боевой путь 38-й армии в году Великой Отечественной войны 1941-1945. Наука. Москва, 1974. 567 с.

318440. В стране Олимпия. Молодая гвардия. Москва, 1974. 142 с.

318441. В судьбе природы - наша судьба. Худож. лит.. Москва, 1990. 460 с.

318442. Щур Ю. Націоналістичне підпілля в Червоній армії. Запорізькі сюжети. . , . С. 6.

318443. Бобрович В. Д., Вольский В. Т., Каленчиц В. А., Чуркин А. Н. В тайных арсеналах VS. Беларусь. Минск, 1982. 80 с.

318444. В теплой тихой долине доиа. Молодая гвардия. Москва, 1990. 382 с.

318445. Дондик Н. Я., Дондик Г. П. Судова бухгалтерія. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 208 с.

318446. Дерев'янко С. І., Кузик Н. П., Олійник С. О., Ганяйло О. М. Аудит. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 380 с.

318447. В тылу и на фронте. Политиздат. Москва, 1984. 319 с.

318448. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 464 с.

318449. В час досуга. Молодая гвардия. Москва, 1986. 192 с.

318450. Немченко В. В., Редько К. О., Редько О. Ю., Кононенко В. А., Іванченкова Л. В., Скляр Л. Б., Ткачук Г. О., Хомутенко А. В., Хомутенко В. П. Аудит: основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 540 с.

318451. Пшенична А. Ж. Аудит. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 320 с.

318452. Ватуля І. Д., Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Аудит. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 304 с.

318453. Luchakivskyy A. O. Multiobjctive optimization of bank financial stability by means of goal programming = Багатокритеріальна оптимізація фінансової стійкості банку засобами цільового програмування : [на прикладі АКБ "Львів"]. ВНЗ Національна академія управління. , . Р. 406-414.

318454. Никишкин В. В., Твердохлебова М. Д., Воронова Т. А. Интегральная оценка юзабилити сайтов: на примере интернет-магазинов ювелирных изделий. ВНЗ Національна академія управління. , . С. 415-420.

318455. Петров А. И. Тяжесть дорожно-транспортных происшествий в регионах Украины как производная степени их промышленного развития. ВНЗ Національна академія управління. , . С. 421-429.

318456. Пєнська І. О., Дахнова О. Є. Прогнозування стану зовнішньоекономічної безпеки України : [на основі оцінювання індикаторів зовнішньоекономічної безпеки України за 2008-2015 рр. спрогнозовано основні показники та загальний рівень зовнішньоекономічної безпеки на 2016-2020 рр.]. . , . С. 430-438.

318457. Кононюк А. Е. Общая теория понятий. Освіта України. Киев, 2014. 512 с.

318458. В час испытаний. Моск. рабочий. Москва, 1989. 237 с.

318459. Вавилов А. Утро века. Кн. изд.. Свердловск, 1960. 743 с.

318460. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

318461. Ваганов В. И. На взлетной полосе. Юж.-Урал. кн. изд.. Челябинск, 1990. 319 с.

318462. Меморіальну дошку герою України Сергію Синенку відкрили на вулиці його імені : [пошана загиблих героїв АТО в м. Запоріжжі]. . , . С. 3.

318463. Шраменко Н. Ю. Методологія оцінювання синергетичного ефекту при термінальній системі доставки вантажів. . , . С. 439-444.

318464. Вагинов К. К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. Гарпагониана. Худож. лит.. Москва, 1991. 473 с.

318465. Лоскутов С. В., Ершов А. В., Зеленина Е. А. Оценка контактной температуры при сцеплении частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки. . , . С. 7-12.

318466. Вагинов К. К. Козлиная песнь. Современник. Москва, 1991. 591 с.

318467. Катренко М. А., Панченко А. А. Определение оптимального относительного расхода воды в комбинированном гидроактивном двигателе с подачей воды в закритическую часть сопла. . , . С. 13-17.

318468. Вагинов К. К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. Гарпагониана. Худож. лит.. Москва, 1989. 477 с.

318469. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

318470. Верхоглядова Н. І., Шило В. П., Ільїна С. Б. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 536 с.

318471. З потужними моторами "прогресу" здіймаються у небо літаки : [інтерв'ю з генеральним конструктором, директором ДП "Івченко-Прогрес" І. Кравченко о работі підприємства]. . , . С. 17.

318472. Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 424 с.

318473. Русско-английский словарь. ГИС. Москва, 1963. 492 с.

318474. Верига Ю. А., Карпенко О. В., Іщенко В. Л., Алхасов Я. К., Гладких Т. В., Пшенична А. Ж., Кулявець Н. О. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 368 с.

318475. Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 424 с.

318476. Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 440 с.

318477. Волкова І. А., Калініна О. Ю. Бухгалтерський облік у банках. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 520 с.

318478. Михайлов М. Г., Глушаченко А. І., Гончар В. П., Болмат Г. А. Бухгалтерський облік (теорія). Центр учбової літератури. Київ, 2007. 248 с.

318479. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 522 с.

318480. Мисака Г. В., Шарманська В. М. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 400 с.

318481. Стельмащук А. М., Смоленюк П. С. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 528 с.

318482. Гараненко Т. Р., Прибора Т. І., Березовский Е. К. Математическое моделирование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора. . , . С. 18-23.

318483. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 670 с.

318484. Шамровський О. Д., Богданова Є. М. Метод послідовних переміщень для розв'язання контактних задач теорії пружності. . , . С. 24-28.

318485. Садовська І. Б., Божидарнік Т. В., Нагірська К. Є. Бухгалтерський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 688 с.

318486. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 384 с.

318487. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 600 с.

318488. Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет. Центр учебной литературы. Киев, 2011. 736 с.

318489. Mastinovsky Yu. V. Termo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials = Термопружні хвилі у двошаровій смузі, складеної з різнорідних матеріалів. . , . Р. 29-31.

318490. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1974. 528 с.

318491. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1979. 527 с.

318492. Моргун С. А. Влияние поля центробежных сил на частоты колебаний рабочих лопаток турбомашин. . , . С. 32-36.

318493. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1969. 556 с.

318494. Івщенко Л. Й., Крестьяніков О. І., Прибора Т. І. Характер переміщення контактуючих поверхонь Z-подібних бандажних полиць лопаток ГТД. . , . С. 37-41.

318495. Павленко Д. В., Двирник Я. В. Закономерности изнашивания рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей, эксплуатирующихся в условиях запыленной атмосферы. . , . С. 42-51.

318496. Качан А. Я., Уланов С. А. Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки. . , . С. 52-57.

318497. Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних"Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.). . , . С. 8-17.

318498. Павленко Д. В., Овчинников А. В. Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией. . , . С. 58-62.

318499. Качан А. Я., Уланов С. А. Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность. . , . С. 63-67.

318500. Дядя С. И., Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Кришталь В. А., Зубарев А. Е. Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей. . , . С. 68-71.

318501. Белоконь Ю. А., Павленко Д. В., Пахолка С. Н. Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося высокоскоростного синтеза. . , . С. 72-80.

318502. Мозговой В. Ф., Березовский Е. К., Панасенко В. А. Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ. . , . С. 81-88.

318503. Пухальская Г. В., Марков И. Б. Определение механических свойств в различных зонах сварных соединений из титанового сплава ВТЗ-1. . , . С. 89-91.

318504. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік І. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 336 с.

318505. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік ІІ. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 308 с.

318506. Волкова І. А. Фінансовий облік-1. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 228 с.

318507. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318508. Волкова І. А. Фінансовий облік-2. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 224 с.

318509. Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема. . , . С. 17-20.

318510. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 368 с.

318511. Лишиленко О. В. Фінансовий облік. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 556 с.

318512. Маковский С. Г., Лукинов В. В., Цивирко Э. И., Шаломеев В. А. Нанотехнология в повышении свойств литейных магниевых сплавов. . , . С. 92-95.

318513. Шкарупа С. Почему днепровский карась "победил" толстолобика : [проблемы сбережения водных ресурсов Запорожской области]. . , . С. 34-35,

318514. Вагнер Г. К. От вымысла к реальности. Искусство. Москва, 1980. 268 с.

318515. Вагнер Г. К. Старые русские города. Искусство. Москва, 1980. 421 с.

318516. Вагнер Г. К. Суздаль. Искусство. Москва, 1969. 140 с.

318517. Русско-немецкий словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 556 с.

318518. Вагнер Н. Н. Ночные смены. Кн. изд.. Пермь, 1990. 443 с.

318519. Миронов А. Н., Потап О. Е., Тригуб И. Г. Метод непрямой оценки величины натяжения проката в однониточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана. . , . С. 96-100.

318520. Вагнер Н. Н. Сказки Кота-Мурлыки. Правда. Москва, 1991. 447 с.

318521. Вагнер Н. Н. Смерть не суждена мне. Лениздат. Ленинград, 1971. 264 с.

318522. Вад П. Много ли человеку надо?. Молодая гвардия. Москва, 1970. 128 с.

318523. Бабенко О. Н., Прибора Т. И. Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД. . , . С. 101-106.

318524. Вадецкий Б. Глинка. Советский писатель. Москва, 1983. 464 с.

318525. Гайдук С. В., Кононов В. В. Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD. . , . C. 107-112.

318526. Вадецкий Б. А. Глинка. Советский писатель. Москва, 1968. 544 с.

318527. Белоус В. А., Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. Осаждение упрочняющих МоN- покрытий в зависимости от условий предварительного азотирования основы. . , . С. 113-117.

318528. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1980. 527 с.

318529. Калинина Н. Е., Джур Е. А., Калинин В. Т., Носова Т. В., Кашенкова А. В. Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированнных алюминиевых сплавов. . , . С. 118-120.

318530. Вілінов Ю. Риболовецьке знаряддя чи невільницька "пайка"? : [работоргівля в нашому краї у часи пізнього середньовіччя. Археологічні знахідки]. . , . С. 38.

318531. Іванов В. Г. Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець. . , . С. 121-128.

318532. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318533. Вадимов А. А., Тривас М. А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. Искусство. Москва, 1979. 271 с.

318534. Нетребко В. В. Влияние нормализации на твердость Cr-Mn-Ni чугунов. . , . С. 129-133.

318535. Вадимов А. Фокусы. На клубной сцене. Профиздат. Москва, 1959. 239 с.

318536. Русско-немецкий словарь. Гос. изд-во иностр. и национальных словарей. Москва, 1961. 568 с.

318537. Русско-немецкий словарь. Гос. изд-во иностр. и национальных словарей. Москва, 1956. 560 с.

318538. Вадимов В. В. Накипь. Донбасс. Донецк, 1980. 136 с.

318539. Русско-немецкий словарь. Гос. изд-во иностр. и национальных словарей. Москва, 1953. 560 с.

318540. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 831 с.

318541. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 599 с.

318542. Шак В. Потемкинская деревня в... пригороде Запорожья : [история и достопримечательности деревни Григорьевской (Григоровки) в Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

318543. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 423 с.

318544. Кононюк А. Е. Понятология. Общая теория понятий. Освіта України. Киев, 2014. 514 с.

318545. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 478 с.

318546. Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 320 с.

318547. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1981. 526 с.

318548. Шак В. За воротами Запорожья : [привокзальная розруха г. Запорожья]. . , . С. 38.

318549. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 471 с.

318550. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 224 с.

318551. Вазов И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 646 с.

318552. Вазов И. М. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1977. 366 с.

318553. Вазов И. М. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1977. 500 с.

318554. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318555. Вазов И. Пестрый мир. Правда. Москва, 1986. 573 с.

318556. Шкарупа С. "На "Запорожстали" уже сделано немало, но большая работа еще впереди..." : [выводы министра экологии и природных ресурсов О. Семерака о комбинате "Запорожсталь"]. . , . С. 7.

318557. Вазов И. Под игом. Худож. лит.. Москва, 1970. 422 с.

318558. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни "Проектування ливарних цехів" та "Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств" для студентів спеціальності 136 "Металургія" та 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 42 с.

318559. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Програма, методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу та контрольні завдання з дисципліни "Основи проектування цехів" для студентів спеціальності 136 "Металургія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

318560. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Проектування ливарних цехів" для студентів спеціальності 136 "Металургія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

318561. Иван Вазов в воспоминаниях современников. София-пресс. [Б. м.], 1968. 640 с.

318562. Немецко-русский словарь. Гос. изд. иностр. и нац. словарей. Москва, 1958. 556 с.

318563. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1978. 526 с.

318564. Без внимания : [крупнейшие финансовые центры мира. Лидеры по отдельным напрпвлениям GFCI (Global Financial Centers Index). Факторы конкурентоспособности. Ни один украинский мегаполис не соответствует критериям финансовых центров мира]. . , . С. 3-4.

318565. Визиревич А. Повелители багов : [QA-специалист, или тестировщик программного обеспечения. Кто и сколько зарабатывает на этой востребованной профессии]. . , . С. 40-43.

318566. Машевская К. Риск стать успешным : [всемирно известные бизнес-стратеги Джон Коттер, Ицхак Адизес и другие разработали и успешно практикуют несколько моделей внедрения и управления изменениями в компании]. . , . С. 44-46.

318567. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

318568. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2016. 96 с.

318569. Немецко-русский словарь. Гос. изд. иностр. и национ. словарей. Москва, 1955. 498 с.

318570. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 76 с.

318571. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2016. 56 с.

318572. Горська С. Траєкторія руху від науковців : [ключові моменти "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні", презентованої 5 вересня у НАПН України]. . , . С. 2-3.

318573. Немецко-русский словарь. Гос. изд. иностр. и нац. словарей. Москва, 1956. 556 с.

318574. Ватуля І. Д., Ватуля М. І., Левченко З. М., Романченко Ю. О. Облік у бюджетних установах. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 368 с.

318575. Милявська Е. П., Жабін О. І. Облік на підприємствах малого бізнесу. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 162 с.

318576. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 288 с.

318577. Верига Ю. А., Карпенко Є. А., Соболь Г. О., Кулявець Н. О. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 272 с.

318578. Михайлов М. Г., Полятикіна Л. І., Славкова О. П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 320 с.

318579. Бизнес с женским лицом : [к 2020 г. руководящие должности будут занимать до 40% женщин. Это почти вдвое больше, чем сейчас. Статистические материалы: топ-5 самых женских профессиональных сфер, топ-5 богатейших женщин планеты в 2016 г., др. цифры]. . , . С. 6-7.

318580. Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 416 с.

318581. Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 376 с.

318582. Гусев Ю., Юр Г. Просроченные гарантии : [рынок "автогражданки" в Украине. Показатели рынка]. . , . С. 16-17.

318583. Ємець О. При більшовиках навіть коні з коровами ставали контрреволюціонерами : [антирадянська національна опозиція на Пологівщині в 20-ті роки ХХ сторіччя]. . , . С. 9.

318584. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

318585. Будівничий журнал : [професійне інформаційно-аналітичне видання про будівельний ринок і нерухомість, яке об'єднує інтереси органів влади, проектувальників, забудовників,фінансових установ і виробників будівельних матеріалів]. Catalyst. Київ, 2009. 88 с

318586. Шевченко Н., Трубникова Н. Бросить кости : [финансовое состояние группы Ferrxpo (некоторые статистические данные), собственником которой является К. Жеваго. Динамика котировок акций на Лондонской фондовой бирже (2012-2016)]. . , . С. 20-24.

318587. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2003. 160 с.

318588. Дикаленко М., Захаров Е. Разобрались с мусором : [разработка украинских ученых - автономные комплексы глубокой переработки мусора, - могут избавить Украину от стихийных свалок бытовых отходов]. . , . С. 30-31.

318589. Вайда П. Опасный враг. Правда. Москва, 1988. 368 с.

318590. Вайда П. Опасный враг. Междунар. отношения. Москва, 1980. 223 с.

318591. Вайзенборн Г. Мемориал. Прогресс. Москва, 1978. 204 с.

318592. Шак В. Терпеливое село на берегу Молочной реки : [история и достопримечательности села Терпенье в Мелитопольском районе]. . , . С. 10-11.

318593. Кононюк А. Е. Понятология. Общая теория понятий. Освіта України. Киев, 2014. 656 с.

318594. Підмогильний О. О. Адміністративна відповідальність за вчинення порушень законодавства. Сабов А. М.. Ужгород, 2016. 82 с.

318595. Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 216 с.

318596. Сльозко Т. М. Організація обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 224 с.

318597. Дерев'янко С. І., Олійник С. О., Кузик Н. П., Ганяйло О. М. Основи аудиту. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 328 с.

318598. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 296 с.

318599. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

318600. Верига Ю. А., Зима Г. І., Кулявець Н. О. План рахунків бухгалтерського обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 176 с.

318601. Руснак Ю. І. Плани рахунків бухгалтерського обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 126 с.

318602. Ватуля І. Д., Ватуля М. І., Рибалко Л. В. Податки, збори, платежі. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 352 с.

318603. Вайман С. Бальзаковский парадокс. Сов. писатель. Москва, 1981. 366 с.

318604. Гусакова О. С. Податковий облік. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 360 с.

318605. Матвієнко В. П., Фурман В. М., Калюга Є. В., Гнилицька Л. В., Мельник М. М., Литвинець Ю. І., Корніюк Г. В. Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр". Центр учбової літератури. Київ, 2015. 200 с.

318606. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 416 с.

318607. Вайнберг Д. В., Чудновский В. Г. Расчет пространственных рам. Госстройиздат УССР. Киев, 1964. 308 с.

318608. Вайнберг Д. В. Спицевые и дисковые зубчатые колеса. Машиностроение. Москва, 1965. 207 с.

318609. Выгодская К. С. Карманный французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1979. 288 с.

318610. Вайнберг И. И. За Горьковской строкой. Реальный факт и правда искусства в романе "Жизнь Клима Самгина". Советский писатель. Москва, 1972. 398 с.

318611. Силивончик А., Васильева Н. Кризис плодоношения : [об украинском рынке плодоовощной консервации]. . , . С. 34-36.

318612. Вайнберг М. Ш. Радиация и опухоль. Знание. Москва, 1985. 64 с.

318613. Вайнберг Р. Р., Васильев В. Г. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами. Машиностроение. Москва, 1976. 32 с.

318614. Зміни, що вносяться до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива... [див. анотацію]. . , . С. 21-23.

318615. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Избранное. Дет. лит.. Москва, 1991. 560 с.

318616. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Избранное. Дет. лит.. Москва, 1991. 511 с.

318617. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Избранное. Дет. лит.. Москва, 1992. 510 с.

318618. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Двое среди людей. Физкультура и спорт. Москва, 1991. 144 с.

318619. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Двое среди людей. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 144 с.

318620. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Евангелие от палача. СП ИКПА, СП КВАДРАТ. Москва, [1991]. 512 с.

318621. Хаскин А. М. Черчение. Вища школа. Киев, 1980. 440 с.

318622. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Петля и камень в зеленой траве. Совместн. сов.-герм. предприят. Квадрат. Москва, 1991. 412 с.

318623. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 350 с.

318624. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Петля и камень в зеленой траве. СП ИКПА. Москва, 1991. 416 с.

318625. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Петля и камень в зеленой траве. СП ИКПА. Москва, 1991. 412 с.

318626. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Эра милосердия. Известия. Москва, 1990. 573 с.

318627. Никонова О. Н. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1981. 760 с.

318628. Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 672-р. . , . С. 63-70.

318629. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318630. Краткий англо-русский и русско-английский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1972. 414 с.

318631. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.09.2016 р. № 974. . , . С. 110-131.

318632. Олейник С. "Мы - команда спортсменов-любителей, выигравших чемпионат мира" : [запорожские спортсмены гиревики]. . , . С. 11.

318633. Вайнер А. А., Вайнер Г. А. Эра милосердия. Моск. раб.. Москва, 1988. 462 с.

318634. Певцова В. Пенный коллапс : [пагубное воздействие автомоек и химчисток ковров на водные ресурсы Запорожья]. . , . С. 20.

318635. Вайнер Г. А. Бес в ребро. Недра : СП Интербук. Москва, 1989. 462 с.

318636. Вайнер Г. А. Бес в ребро. Недра : СП Интербук. Москва, 1990. 462 с.

318637. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318638. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. Музыка. Ленинград, 1984. 200 с.

318639. Вайнкоп Ю. Я., Гусин И. Л. Краткий биографический словарь композиторов. Музыка. Ленинград, 1987. 200 с.

318640. Вайнруб М. Г. Фронтовые судьбы. Рад. письменник. Киев, 1980. 248 с.

318641. Вайнруб М. Г. Эти стальные парни. Молодь. Киев, 1972. 280 с.

318642. Вайнштейн Б. С. Импровизация в шахматном искусстве. Физкультура и спорт. Москва, 1976. 280 с.

318643. Копейкина М. "Запорожогнеупору" - 83: возраст не имеет значения, если это современное технологическое производство : [новости и приоритеты ЧАО "Запорожогнеупор"]. . , . С. 5.

318644. Вайнштейн Л. М. Психология в пулевой стрельбе. ДОСААФ. Москва, 1981. 142 с.

318645. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318646. Василевич И. В. И снова через фронт.... ДОСААФ. Москва, 1977. 160 с.

318647. Жавжарова Т. Пляж с пестицидами : [экологические проблемы г. Запорожья. Объемы загрязнения сточных вод. Карта загрязнений Запорожской области пестицидами]. . , . С. 6, 20.

318648. Вайнштейн Л. М. Стрелок и тренер. Физкультура и спорт. Москва, 1969. 247 с.

318649. Егорова И. У муфлонов появился малыш : [новости Запорожской детской железной дороги]. . , . С. 23.

318650. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318651. Бутырин Я. Выделение в натуре доли из общего имущества : [совладельцев многоквартирного дома]. . , . С.63-69.

318652. Коваленко Б. Министр экологии посетил Запорожье. . , . С. 3.

318653. Журавель Г. П., Хомин П. Я. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами. Професіонал. Київ, 2006. 288 с.

318654. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 84 с.

318655. Гуцаленко Л. В., Михальчишина Л. Г., Сидорчук В. М., Пентюк І. К. Судово-бухгалтерська експертиза. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 352 с.

318656. Шарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 454 с.

318657. Ждан В. І., Хаустова Є. Б., Колос І. В., Бондаренко О. С. Теорія бухгалтерського обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 384 с.

318658. Лишиленко А. В. Теория бухгалтерского учета. Центр учебной литературы. Киев, 2008. 235 с.

318659. Ганін В. І., Синиця Т. В. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 336 с.

318660. Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 180 с.

318661. Корецький М. Х., Дацій Н. В., Пельтек Л. В. Управлінський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 296 с.

318662. Іванюта П. В., Левченко З. М. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб'єктів. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 368 с.

318663. Атамас П. Й. Управлінський облік. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 440 с.

318664. Василевский А. К. Потребительская стоимость: качество, цена, спрос. Вища школа. Киев, 1983. 158 с.

318665. Голос України. Київська правда. К., 2016.

318666. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1975. 526 с.

318667. Поливай І. Ядерні підсумки і перспективи : [новини і досягнення Запорізької АЕС]. . , . С. 11.

318668. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1973. 542 с.

318669. Бесчастний В. Донецький юридичний інститут МВС України: два роки вимушеного переселення : [інтерв'ю з ректором інституту В. Бесчастним щодо успіхів і досягнень вишу / записала Л. Кущ]. . , . С. 14.

318670. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1975. 607 с.

318671. Вайнштейн М. П. Искусство быть зрителем. Знание. Москва, 1977. 62 с.

318672. Вайнштейн М. П. Молодежи о театре. Искусство. Москва, 1980. 174 с.

318673. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1988. 320 с.

318674. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1988. 320 с.

318675. Вайнштейн Э. С. Стержень спирали. АН СССР, Филос. о-во, Моск. отд.. Москва, 1991. 209 с.

318676. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.08.2016 р. № 521. . , . С. 64-89.

318677. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. № 892. . , . С. 122-136.

318678. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1989. 320 с.

318679. Жизнь на таблетках : [статистика: глобальный рынок дженериков в 2015 г.; структура реализации препаратов в области терапии. Топ-10 фармацевтических компаний в украинской рознице. Фармрынок Украины (розничный сегмент). Перспективы мирового фармрынка]. . , . С. 6-7.

318680. Гриньков Д., Гонтарь В. Ожидается прибытие : [практически не кредитующие банки начинают зарабатывать прибыль. Топ-10 прибыльных банков. Финансовый результат банковского сектора в 2016 г.]. . , . С. 12-13.

318681. Вайсборд М. Андрес сегодня и гитарное искусство ХХ века. Сов. композитор. Москва, 1989. 208 с.

318682. Василевский А. М. Дело всей жизни. Политиздат. Москва, 1989. 320 с.

318683. Кершис О., Гош А. Борьба за доброе имя : [один из старейших британских банков Barclays решил не ждать глобальных изменений и самостоятельно улучшает репутацию. Динамика стоимости акций Barclays (2012-2013 г.г.)]. . , . С. 14-16.

318684. Вайсбург А. А. Школьники выбирают рабочие профессии. Знание. Москва, 1983. 96 с.

318685. Василевский Б. Д. Весна на железной дороге. Советский писатель. Москва, 1979. 391 с.

318686. Василевский Б. Д. Отчет. Молодая гвардия. Москва, 1983. 285 с.

318687. Кутецкая Д. Построились и расстроились : [эксперты ожидают ужесточения конкуренции и ценового противостояния на отечественном рынке недвижимости. Ввод жилья в эксплуатацию в Украине (по областям в 2013, 2014 и 2015 г.г.)]. . , . С. 18-23.

318688. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1972. 526 с.

318689. Вайскопф Ф. К. В бурном потоке. Худож. лит.. Москва, 1968. 535 с.

318690. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 517 с.

318691. Вайскопф Ф. К. Прощание с мирной жизнью. Худож. лит.. Москва, 1968. 559 с.

318692. Шевченко Н., Трубникова Н. Heavy metal : [оживление на строительном рынке подтолкнуло внутренние цены на металл вверх. Цены на металлопродукцию строительного сегмента (2015-2016 г.г.). Индекс строительства в Украине (2011-2016 г.г.), другие цифры]. . , . С. 30-31.

318693. Вайсс Я. В стране наших внуков. Изд. иностр. лит.. Москва, 1959. 347 с.

318694. Вайсдельд И. В. Кино как вид искусства. Знание. Москва, 1983. 144 с.

318695. Вайсдельд И. В. Так начиналось искусство кино. ВТПО Киноцентр. Москва, 1988. 64 с.

318696. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 457 с.

318697. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 607 с.

318698. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 539 с.

318699. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1955. 491 с.

318700. Василевская В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1955. 511 с.

318701. Шевченко І. Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів. . , . С. 4-7.

318702. Сидоренко-Мельник Г. М. Критичний огляд відповідальності методичного підходу Національного банку України міжнародним стандартам оцінювання кредитних ризиків. . , . С. 8-12.

318703. Куценко Д. М. Організація протидії злочинам в економічній сфері у системі забезпечення кадрової безпеки суб'єктів господарювання. . , . С. 13-16.

318704. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

318705. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318706. Василевская В. Л. В борьбе роковой. Советский писатель. Москва, 1959. 190 с.

318707. Вайян Р. Бомаск. Прогресс. Москва, 1978. 698 с.

318708. Вайян-Кутюрье П. Избранное. Гослитиздат. Москва, 1956. 391 с.

318709. Шагабудтдинова Э. Велосипедные дорожки в Запорожье построят - не скоро и не наглавных улицах : [о строительстве велосипедных дорожек в Запорожье. Проблемы и перспективы]. . , . С. 12-13.

318710. Василевская В. Песнь над водами. Гослитиздат. Москва, 1953. 262 с.

318711. Вакаров Д. О. Сочинения. Карпаты. Ужгород, 1986. 271 с.

318712. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318713. Немецко-русский словарь по металлообработке. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 403 с.

318714. Вакор И. Я. Нарисовал художник марку.... Связь. Москва, 1978. 940 с.

318715. "Бизнесмены, должны незащищенным людям" : [интервью с А. Гамовым, бизнесмоном и эксзамгубернатора/ записала Н. Захарова]. . , . С. 10-11.

318716. Ваксберг А. И. Белые пятна. Сов. писатель. Москва, 1987. 365 с.

318717. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1976. 526 с.

318718. Василевская В. Песнь над водами. Гослитиздат. Москва, 1952. 469 с.

318719. Василевская В. Л. Радуга. ДОСААФ. Москва, 1979. 160 с.

318720. Ваксберг А. И. Не продается вдохновенье. Книга. Москва, 1990. 283 с.

318721. Василевский Л. П. Испанская хроника Григория Грандэ. Молодая гвардия. Москва, 1974. 224 с.

318722. Ваксберг А. И. По закону и по совести. Мол. гвардия. Москва, 1975. 128 с.

318723. Ваксберг А. И. Последнее слово. Молодая гвардия. Москва, 1986. 239 с.

318724. Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Плугатир М. В., Співак М. В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем). Центр учбової літератури. Київ, 2015. 232 с.

318725. Вакуловская Л. А. Вступление в должность. Современник. Москва, 1985. 319 с.

318726. Василенко В. Г. Х юбилейный. Молодая гвардия. Москва, 1973. 157 с.

318727. Шагабудтдинова Э. В Запорожских больницах в два раза сократят количество коек. . , . С. 33.

318728. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 216 с.

318729. Кузьменко О. В., Плугатир М. В., Пастух І. Д. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 388 с.

318730. Василенко Г. И. Без срока давности. Кн. изд-во. Краснодар, 1989. 366 с.

318731. Бутенко В. Тюремный замок Александровска взорвали по приказу батьки Махно : [история уездной тюрьмы Александровска]. . , . С. 37.

318732. Вакуловская Л. А. Сколько бы ни пришлось, буду ждать.... Мастац. літ.. Минск, 1990. 379 с.

318733. Василенко Г. И. Вешняя Кубань. Кн. изд-во. Краснодар, 1990. 272 с.

318734. Блажівський Є. М., Козьяков І. М., Толочко О. М., Мірошниченко С. С., Власова Г. П. та ін. Актуальні питання кримінального процесу України. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 304 с.

318735. Букач В. В., Колб О. Г., Кулик Т. О., Лазаренко Л. А., Олійник А. Ю., Пустовіт Ж. М., Юрковська Л. Г., Яцишин М. М. Актуальні проблеми конституційного права України. Скіф. Київ, 2012. 252 с.

318736. Карташова Л. А., Кедайтене Е. И., Рандриамамундзи Э., Митрохина В. И. Учебный русско-малагасийский словарь. Русский язык. Москва, 1982. 264 с.

318737. Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 272 с.

318738. Вакуров И. Д., Андреев Г. И. Генерал Кирпонос. Воениздат. Москва, 1969. 142 с.

318739. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г. Банківське право України. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 344 с.

318740. Валаев Р. Г. Алмаз - камень хрупкий. Рад. письменник. Киев, 1977. 255 с.

318741. Василенко Е. И., Егорова А. Ф., Ламм Э. С. Виды русского глагола. Русский язык. Москва, 1988. 228 с.

318742. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318743. Валгина Н. С. Принципы русской пунктуации. Книга. Москва, 1972. 72 с.

318744. Иванова Е. А., Липеровская Н. А. Deutsch-russisches Wortebuch fur Lehrzwecke. Русский язык. Москва, 1982. 798 с.

318745. Шагабудтдинова Э. В Запорожской области 79 тысяч детей-льготников. Бесплатные путевки на море получит не более 15 тысяч ребят : [социальная политика Запорожья в сфере оздоровления детей-льготников]. . , . С. 12.

318746. Ярмистий М. М., Сич С. В. Особливості нормативно-правового регулювання вищої юридичної освіти. . , . С. 6-11.

318747. Валё П., Шеваль М. Гибель 31-го отдела. Запертая комната. Полиция, полиция, картофельное пюре!. Правда. Москва, 1989. 464 с.

318748. Шагабудтдинова Э. КП "Запорожэлектротранс" купит 10 автобусов за 32 миллиона гривен : [новости автобусного парка г. Запорожья]. . , . С. 13.

318749. Василенко Е. И., Егорова А. Ф., Ламм Э. С. Виды русского глагола. Русский язык. Москва, 1986. 240 с.

318750. Валё П., Шеваль М. Наемные убийцы. Прогресс. Москва, 1978. 286 с.

318751. Василенко Е. И., Ламм Э. С. Русский самостоятельно. Мы учимся читать по-русски. Русский язык. Москва, 1987. 308 с.

318752. Валё П., Шеваль М. Подозревается в убийстве. Сов. писатель. Москва, 1991. 157 с.

318753. Василенко И. Жизнь и приключения зародыша. Детгиз. Москва, 1962. 460 с.

318754. Липшиц О. Д. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1982. 616 с.

318755. Липшиц О. Д. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1980. 616 с.

318756. Василенко И. И. Конец фирмы Беняева. Молодь. Киев, 1981. 168 с.

318757. Гайдук В. М. На сьогодні нотаріуси вдало виконують нові повноваження : [інтерв'ю з В. Гайдуком, директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату про реформування українського нотаріату]. . , . С. 20-22.

318758. Машевская К. 48 часов в Варшаве : [описание основных достопримечательностей, туристических объектов, некоторых местных традиций]. . , . С. 42-45.

318759. Еней Я. І. Аспекти формування стратегії імпортозаміщення в промисловості України. . , . С. 17-19.

318760. Валевский А. А. Зеленый остров. Газ.-книж. изд.. Ленинград, 1955. 67 с.

318761. Котова М. В. Процесс формирования креативного мышления как основа современного эффективного управления. . , . С. 20-22.

318762. Василенко И. И. Пропавший без вести. Радянський письменник. Киев, 1989. 294 с.

318763. Валеев Р. Земля городов. Сред.-Урал. кн. изд.. Свердловск, 1990. 445 с.

318764. Коць І. І. Концепція збалансованого управління толінговими операціями на підприємствах. . , . С. 23-27.

318765. Мосійчук М. М. Аналітичне забезпечення сервісних функціональних стратегій операційної діяльності автотранспортних підприємств. . , . С. 28-32.

318766. Василенко М. П. Основы интеграции сельскохозяйственного и промышленного труда. Мысль. Москва, 1975. 264 с.

318767. Кириченко В. М., Орлянський В. С., Безрукова О. А., Рєзанова Н. О., Кириченко Ю. В., Соколенко Ю. М., Давлетова Г. В. Політико-правова система України: курс лекцій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 204 с.

318768. Геєць В. М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? : [успіх у державотворенні забезпечить економічний і соціальний розвиток України]. . , . С. 3-6.

318769. Мацко В. Адвокатура сьогодні повинна зрозуміти усю відповідальність, яка покладається на неї : [інтерв'ю з В. Мацко, адвокатом, керуючим партнером ЮФ "Мацко та Партнери"]. . , . С. 23-25.

318770. Гранишевская Е. Запорожская художница Людмила Лисица покорила Львов цветом и светом : [выставка интуитивной живописи "Навколо світла" запорожской художницы Л. Лисицы]. . , . С. 37.

318771. Галаган В. І., Удовенко Ж. В., Калачова О. М., Клочуряк С. С. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 160 с.

318772. Комарницький В. М., Шевченко В. І., Єлькін С. В. Екологічне право. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 224 с.

318773. Рябець К. А. Екологічне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 438 с.

318774. Шуміло О. М., Зуєв В. А., Бригадир І. В., Шеховцов В. В., Книш В. І., Шуміло І. А. Екологічне право України. Особлива частина. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 432 с.

318775. Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 344 с.

318776. Дмитренко С. В. Нотаріальна таємниця та відповідальність за ії порушення. . , . С. 30-31.

318777. Звєряков М. І. Уроки ринкової трансформації в Україні : [підсумки соціально-економічних перетворень у національній економіці за 25 років.]. . , . С. 7-25.

318778. Вишневський В. П. Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України. . , . С. 26-43.

318779. Данилишин Б. М. Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті третьої та червертої промислових революцій) : [технологічна креативність та економічний прогрес]. . , . С. 44-61.

318780. Барназюк Я. О. Міністерство юстиції України та природа його прямих і опосередкованих повноважень у сфері запобігання та протидії корупції. . , . С. 34-39.

318781. Лібанова Е. М. Криза політики доходів в Україні : [прорахунки в державній політиці доходів протягом 1991-2016 рр. та їхній вплив на соціальні й економічні процеси]. . , . С. 62-77.

318782. Василенко С. В. Звонкое имя. Молодая гвардия. Москва, 1991. 264 с.

318783. Шварц В. В. Краткий иллюстрированный русско-английский словарь по машиностроению. Русский язык. Москва, 1983. 224 с.

318784. Слободянюк С. О. Особливості правового регулювання виділу частки нерухомого майна із спільної часткової власності. . , . С. 41-45.

318785. Василенко С. В. Шамара. Столица. Москва, 1991. 47 с.

318786. Василенок Е. Татьяна Ларина. Советский писатель. Москва, 1964. 274 с.

318787. Лоховиц А. В. Карманный русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1980. 320 с.

318788. Лоховиц А. Б. Карманный русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1984. 320 с.

318789. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

318790. Василич Г. Император Алекспндр І и старец Федор Кузьмич. Современник. Москва, 1991. 160 с.

318791. Марцишевская К. А. Карманный испанско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1977. 434 с.

318792. Йора Д. С. Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства. . , . С. 46-51.

318793. Базилевич В. Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії. . , . С. 78-92.

318794. Васильев А. В. По следам "святых" преступлений. Молодая гвардия. Москва, 1988. 158 с.

318795. Багуцька Л. П. Застосування медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правових спорів : [вирішення сторонами спору за участю посередника]. . , . С. 52-56.

318796. Амоша О. І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення. . , . С. 93-108.

318797. Ингендорф П., Кнутов В. П. Русско-немецкий и немецко-русский словарь по нефти и газу. Русский язык. Москва, 1981. 631 с.

318798. "Мне некогда заниматься политикой: нужно кур, гусей и уток кормить" : [интервью с Б. Игнатко, владельцем центров зеленого туризма: "АкваZOO" и "Енотова хата"/ записала Н. Захарова]. . , . С. 10-11.

318799. Буркинський Б. В. Великі можливості та недосяжні мрії : [стан і проблеми розвитку морського транспортного комплексу України]. . , . С. 109-117.

318800. Мярковський А. І. Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами : [розглянуто суперечності бюджетного законодавства, нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі та статистичного стандарту МВФ(GFSM 2014)]. . , . С. 7-28.

318801. Бортніков Г. П., Любіч О. О. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України. . , . С. 29-52.

318802. Васильев А. М. Мост через Босфор. Молодая гвардия. Москва, 1979. 256 с.

318803. Савлук М. І. Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки : [досліджено трасформацію законодавчого визначення функцій НБУ, починаючи з Конституції України (1996)]. . , . С. 53-64.

318804. Васильев А. М. Путешествие в "Арабиа Феликс". Молодая гвардия. Москва, 1974. 128 с.

318805. Швець С. М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні : [вплив фіскального сеньоражу як інструмент монетизації дефіциту бюджету на рівень апоживчих цін]. . , . С. 65-78.

318806. Нікіфоров П. О., Семенюк В. О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modified build-up method, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій. . , . С. 79-97.

318807. Валеев Р. Не жалею, не зову.... Юж.-Урал. кн. изд.. Челябинск, 1990. 365 с.

318808. Шагабудтдинова Э. Запорожские водители ремонтируют троллейбусы за свой счет, а руководство сдает транспорт на металлолом : [упадническое состояние троллейбусного парка КП "Запорожэлектротранс"]. . , . С. 13.

318809. Фукс А. Е., Малько К. С. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку : [іноземне інвестування та його форми відповідно до чинного законодавства]. . , . С. 98-110.

318810. Валеев Р. Ноша. Современник. Москва, 1989. 318 с.

318811. Непран А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні : [деякі статистичні матеріали 2010-2014 рр.]. . , . С. 111-127.

318812. Васильев А. М. Ракеты над цветком лотоса. Политиздат. Москва, 1970. 200 с.

318813. Валеева М. Д. На краю. Молодая гвардия. Москва, 1989. 284 с.

318814. Стельмащук О. В. Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження. . , . С. 58-63.

318815. Валентик Г. В. Судьбы обрести не успели. Дела вчера минувших дней. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 444 с.

318816. Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Современник. Москва, 1991. 365 с.

318817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання практичних занять та розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 94 с.

318818. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (спеціалізація "Обладнання та технології ливарного виробництва") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 61 с.

318819. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни "Технологічні основи машинобудування " для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (спеціалізація "Обладнання та технології ливарного виробництва") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

318820. Васильев А. М. Факелы Персидского залива. Политиздат. Москва, 1976. 174 с.

318821. Свириденко Г. В. Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки. . , . С. 64-69.

318822. Валери П. Об искусстве. Искусство. Москва, 1976. 622 с.

318823. Бутенко В. В Запорожском музее судоходства экспонаты "купают" и сушат феном : [о музее, его экспонатах и археологических находках]. . , . С. 37.

318824. Васильев А. Н. В час дня, Ваше превосходительство. Советский писатель. Москва, 1984. 496 с.

318825. Васильев А. С. Мемориал. Молодая гвардия. Москва, 1986. 284 с.

318826. Васильев А. Ю. Два шага до рассвета. Молодая гвардия. Москва, 1991. 250 с.

318827. Васильев Б. Л. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1988. 557 с.

318828. Васильев Б. Л. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1988. 591 с.

318829. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие.... Советский писатель. Москва, 1977. 144 с.

318830. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие.... Худож. лит.. Москва, 1978. 399 с.

318831. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие... Не стреляйте в белых лебедей. В списках не значился. Правда. Москва, 1978. 496 с.

318832. Валериус С. С. Советская скульптура. 1917-1967. Знание. Москва, 1967. 79 с.

318833. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие.... Радянська школа. Киев, 1985. 480 с.

318834. Валиахметов А. К. "Крестоносцы" против атлетов. Знание. Москва, 1983. 64 с.

318835. Васильев Б. Л. В списках не значился. Прапор. Харьков, 1991. 205 с.

318836. Васильев Б. Л. Завтра была война. В списках не значился. Патриот. Москва, 1991. 356 с.

318837. Васильев Б. Л. Завтра была война. А зори здесь тихие.... Политиздат. Москва, 1991. 347 с.

318838. Васильев Б. Л. Завтра была война. Советский писатель. Москва, 1986. 510 с.

318839. Васильев Б. Л. И был вечер, и было утро. Советский писатель. Москва, 1989. 559 с.

318840. Васильев Б. Л. Летят мои кони.... Советский писатель. Москва, 1984. 320 с.

318841. Васильев Б. Л. Повести. Кн. палата. Москва, 1988. 343 с.

318842. Васильев В. Звезды над Шандаларом. АСТ. Москва, 1999. 528 с.

318843. Валишевский К. Вокруг трона. СП ИКПА. Москва, 1989. 488 с.

318844. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318845. Васильев В. Е. И дух наш молод. Воениздат. Москва, 1981. 368 с.

318846. Валишевский К. Дочь Петра Великого. ВААП-Информ.. Москва, 1989. 562 с.

318847. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318848. Валишевский К. Дочь Петра Великого. СП Внешиберика. Москва, 1990. 562 с.

318849. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318850. Валишевский К. Дочь Петра Великого. Совмест. сов.-фин. предприятие ИКПА. Москва, 1990. 562 с.

318851. Васильев В. К., Шор М. И., Шамшев Л. П. Негативные и позитивные фотоматериалы. Искусство. Москва, 1959. 116 с.

318852. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318853. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318854. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1993. 144 с.

318855. Васильев В. Л. До старта... после финиша. Физкультура и спорт. Москва, 1981. 152 с.

318856. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1992. 208 с.

318857. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 1992. 144 с.

318858. Валишевский К. Иван Грозный. Совмест. сов.-фин. предприятие ИКПА. Москва, 1989. 418 с.

318859. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1992. 144 с.

318860. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1992. 144 с.

318861. Васильев В. М., Гапоненко В. Ф. Реализация Продовольственной программы. Знание. Москва, 1987. 64 с.

318862. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318863. Валишевский К. Марысенька королева Польши. СП ИКПА. Москва, 1989. 367 с.

318864. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318865. Валишевский К. Первые Романовы. СП ИКПА. Москва, 1989. 476 с.

318866. Валишевский К. Петр Великий. СП ИКПА. Москва, 1990. 422 с.

318867. Валишевский К. Петр Великий. СП ИКПА. Москва, 1990. 411 с.

318868. Васильев В. Н. Образцовая зона. Кн. изд-во. Омск, 1986. 142 с.

318869. Васильев В. П. ... и передай товарищу!. Молодая гвардия. Москва, 1985. 159 с.

318870. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318871. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318872. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318873. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318874. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1991. 144 с.

318875. Валишевский К. Преемники Петра. Советский писатель. Москва, 1990. 359 с.

318876. Пантелеєв Є. Запорізькі гелікоптери стають відомими у всьому світі : [новини акціонерного товариства "Мотор Січ". Організація 38-го відкриття чемпіонату України з вертолітного спорту]. . , . С. 4.

318877. Валишевский К. Роман императрицы. Екатерина ІІ. СП ИКПА. Москва, 1990. 630 с.

318878. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318879. Васильев В. П. Краснодонское направление. Донбасс. Донецк, 1975. 88 с.

318880. Валишевский К. Роман императрицы. СП ИКПА. Москва, 1989. 176 с.

318881. Валишевский К. Смутное время. Совместн. сов.-фин. предприятие ИКПА. Москва, 1989. 434 с.

318882. Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В., Горбаченко Т. Г. Церковне (канонічне) право. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 640 с.

318883. Валишевский К. Сын Великой Екатерины. Совместн. сов.-фин. предприятие ИКПА. Москва, 1990. 662 с.

318884. Понікаров В. Д., Попова С. М., Назаренко Д. В. Цивільне право. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 196 с.

318885. Ботнарева М. В Запорожье открыли памятную доску Герою Украины Богдану Заваде. . , . С. 3.

318886. Валишевский К. Царство женщин. СП ИКПА. Москва, 1989. 446 с.

318887. Токарєва В. І. Цивільне право України. Практикум. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 408 с.

318888. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 352 с.

318889. Мазур О. С. Цивільне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 384 с.

318890. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 352 с.

318891. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318892. Васильев В. С. Обучение детей плаванию. Физкультура и спорт. Москва, 1989. 94 с.

318893. Константинова В. Мандрівний фестиваль "З країни в Україну" оживив Запоріжжя : [у Запоріжжі вперше відкрився фестиваль "З країни в Україну"]. . , . С. 1.

318894. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 144 с.

318895. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 144 с.

318896. Васильев Г. Белая цапля. Наука. Москва, 1976. 84 с.

318897. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 144 с.

318898. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 144 с.

318899. Щур Ю. Запоріжці в УПА : [сторінки історіі Запоріжжя]. . , . С. 5.

318900. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 144 с.

318901. Советская библиография. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1990. 160 с.

318902. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 50 с.

318903. Васильев Г. В. Америка меняющаяся и неизменная. Мысль. Москва, 1984. 238 с.

318904. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318905. Костенко Ю. О. Фінансове право України. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 240 с.

318906. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 168 с.

318907. Роль В. Ф., Сергієнко В. В., Попова С. М. Фінансове право. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 392 с.

318908. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. Наука. Москва, 1989. 474 с.

318909. Шеремет В. У Вознесенівському районі ліквідовують несанкціоновані звалища сміття : [новини районів м. Запоріжжя]. . , . С. 3.

318910. Удалова Л. Д., Савицький Д. О., Рожнова В. В., Ільєва Т. Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 176 с.

318911. Васильев Г. В. Небоскреб в разрезе. Молодая гвардия. Москва, 1970. 143 с.

318912. Валлотон А. Александр І. Прогресс. Москва, 1991. 397 с.

318913. Герасін В. Мул ЦОС-1 не забруднюватиме природу : [перспектива впровадження проекту "Будівництво цеху утилізації осаду після механічного зневоднення на центральних каналізаційних очисних спорудах Лівого берега (ЦОС №1) м. Запоріжжя"]. . , . С. 4.

318914. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

318915. Ботнарева М. Хай ростуть спориш та конюшина : [у Запоріжжі триває робота з ліквідації амброзії та інших карантинних рослин]. . , . С. 5.

318916. З перших рук: новосели запорізьких водойм : [зміна екосистеми Запоріжжя. Розповсюдження та акліматизація нових видів риб]. . , . С. 6.

318917. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318918. Сорока В. Вартовий неба : [Клим Чурюмов (1937-2016) - видатний український вчений-астроном, письменник]. . , . С. 14.

318919. Австрійці оснастили новий літак запорізькими двигунами. . , . С. 4.

318920. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318921. Щур Ю. Збройний чин запорізьких оунівців : [нариси забутої історії Запоріжжя та Запорізької області]. . , . С. 5.

318922. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

318923. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Библиотечная Ассамблея Евразии. М., 2004. 96 с.

318924. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Библиотечная Ассамблея Евразии. М., 2004. 96 с.

318925. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Библиотечная Ассамблея Евразии. М., 2003. 96 с.

318926. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2006. 74 с.

318927. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2004. 66 с.

318928. Пєтков С. В., Мірошниченко О. О., Делія Ю. В. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 190 с.

318929. Мандриковський М. М. Господарське право. Термінологічний словник. Професіонал. Київ, 2007. 256 с.

318930. Мандриковський М. М. Господарське законодавство. Професіонал. Київ, 2007. 240 с.

318931. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 564 с.

318932. Шелухін М. Л., Зубатенко О. М. Господарське процесуальне право. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 264 с.

318933. Дахно І. І. Історія держави і права. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 658 с.

318934. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 730 с.

318935. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2016. 160 с.

318936. Рудик П. А. Коментар до конституційних змін. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 304 с.

318937. Розов В. І. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 160 с.

318938. Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 200 с.

318939. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика). Центр учбової літератури. Київ, 2016. 168 с.

318940. The choice of patent experts : [база даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Великої Британії]. © FIZ Karlsruhe GmbH. [Б. м.], 1998 - 2016.

318941. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах). Центр учбової літератури. Київ, 2015. 312 с.

318942. Удалова Л. Д., Савицький Д. О., Омельченко О. Є. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем). Центр учбової літератури. Київ, 2015. 224 с.

318943. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах). Центр учбової літератури. Київ, 2014. 156 с.

318944. Кримінальний процес. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 544 с.

318945. Олефір В. І., Колб О. Г., Рогатинська Н. З., Ткачук В. Є., Банах С. В. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 264 с.

318946. Васильев Г. В. Требуются мудрецы. Советский писатель. Москва, 1989. 256 с.

318947. Васильев И. А. Крестьянский сын. Агропромиздат. Москва, 1987. 374 с.

318948. Васильев И. А. Мужские посиделки. Современник. Москва, 1991. 285 с.

318949. Васильев Л. Л. Таинственные явления человеческой психики. Госполитиздат. Москва, 1959. 120 с.

318950. Валовой Д. В., Валовая М. Д., Лапшина Г. Е. Дерзновение. Мол. гвардия. Москва, 1989. 314 с.

318951. Валовой Д. В., Лапшина Г. Е. Имена на обелиске. Сов. Россия. Москва, 1985. 320 с.

318952. От бордюра или с платформы? Нелегальные перевозчики ставят под угрозу существование автобусных станций : [интервью с Г. Лихолит, председателем правления ПАО "Запорожавтотранс", о проблемах предприятия, которые возникли из-за появления... см. аннот.]. . , . С. 6.

318953. Ельперін О. М., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів. Ліра-К. Київ, 2017. 378 с.

318954. Васильев Л. Л. Таинственные явления человеческой психики. Госполитиздат. Москва, 1963. 165 с.

318955. Валовой Д. В., Вавилов А. П., Лапшина Г. Е. Популярный справочник-словарь - ЭК - "Эффективность, качество". Знание. Москва, 1976. 208 с.

318956. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В., Удовенко Ж. В., Хільченко С. В. Криміналістика: питання і відповіді. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 280 с.

318957. Валовой Д. В. Экономика: взгляды разных лет. Наука. Москва, 1989. 452 с.

318958. Васильев Л. Л. Экспериментальные исследования мысленного внушения. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1962. 198 с.

318959. Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В., Алєксєєв О. О. та ін. Криміналістика. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 544 с.

318960. Валуев С. А., Одинцова Л. А., Абрамов Ю. А. Сборник задач по теме "Сетевое планирование и управление". МВТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1967. 47 с.

318961. Сабадаш В. П., Ларкін М. О. Криміналістика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 228 с.

318962. Шеремет А. П. Криміналістика. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 472 с.

318963. Вальдберг Г. Рождение шлягера. Воздушн. транспорт. Москва, 1990. 190 с.

318964. Васильев М. В. Векторы будущего. Советская Россия. Москва, 1974. 320 с.

318965. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 496 с.

318966. Хохлова І. В., Шем'яков О. П. Кримінальне право України. Загальна частина. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 272 с.

318967. Вальдхайм К. Единственная в мире должность. Прогресс. Москва, 1980. 191 с.

318968. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 248 с.

318969. Кущ E. О. Історія розвитку, структурно-семантичні особливості та способи творення кінотермінів англійської мови. . , .

318970. Валье-Инклан Р. Избранное. Худож. лит.. Ленинград, 1969. 624 с.

318971. Валье-Инклан Р. Сонаты. Записки маркиза де Брандомина. Худож. лит.. Москва, 1966. 312 с.

318972. Васильев Н. И. Тацинский рейд. Воениздат. Москва, 1969. 128 с.

318973. Удалова Л. Д., Савицький Д. О., Омельченко О. Є. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем). Центр учбової літератури. Київ, 2016. 224 с.

318974. Валье-Инклан Р. Тиран Бандерас. Гослитиздат. Москва, 1959. 215 с.

318975. Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Письменний Д. П. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем). Центр учбової літератури. Київ, 2016. 144 с.

318976. Валькова В. Г., Спаль А. Н. Книжный дом. Книжная палата. Москва, 1990. 80 с.

318977. Васильев О. А., Кисель А. С. Украинская ССР. Политиздат Украины. Киев, 1970. 148 с.

318978. Валькова Л. В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. Наука. Москва, 1987. 254 с.

318979. Іщенко А. В., Пясковський В. В., Самодін А. В., Чорноус Ю. М. Криміналістика у питаннях та відповідях. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 118 с.

318980. Валькова Л. В. Саудовская Аравия в Международных отношениях (1955-1977). Наука. Москва, 1979. 224 с.

318981. Удовенко Ж. В. Криміналістика. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 320 с.

318982. Веревкина А. Молочный лиман снова под угрозой исчезновения : [ресурсосберегающие проблемы пересыхающего Молочного лимана, который простирается от косы Пересыпь в Кирилловке почти до Мелитополя]. . , . С. 11.

318983. Валькова Л. В., Котлов Л. Н. Южный Йемен. Мысль. Москва, 1973. 126 с.

318984. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 392 с.

318985. Васильев П. Избранные стихотворения и поэмы. Гослитиздат. Москва, 1957. 487 с.

318986. Ботнарева М. Масштабная парусная регата - в Запорожье : [в очередной раз Запорожье стало центром спортивных событий Украины]. . , . С. 12.

318987. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2016. 216 с.

318988. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2016. 188 с.

318989. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2016. 214 с.

318990. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 86 с.

318991. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 158 с.

318992. Васильев П. А. Парень в кепке. Дет. лит.. Ленинград, 1971. 112 с.

318993. Васильев П. Н. Верю в неслыханное счастье. Молодая гвардия. Москва, 1988. 158 с.

318994. Удалова Л. Д., Кузьмічова-Кисленко Є. В. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 134 с.

318995. Конверський А. Є. Логіка. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 296 с.

318996. Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О., Летута Т. М., Науменко М. О. Методи визначення фальсифікації товарів. Професіонал. Київ, 2010. 272 с.

318997. Дахно І. I. Міжнародне економічне право. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 304 с.

318998. Лазебник Л. Л. Міжнародне фінансове право. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 312 с.

318999. Міжнародне приватне право. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 316 с.

319000. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 316 с.

319001. Кущ Е. О. Метонімічні номінації як засоби вираження етнічних упереджень у дискурсі американських політиків. . , .

319002. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Міжнародне приватне право-4. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 633 с.

319003. Васильев Р. Ф. Охота за информацией. Знание. Москва, 1973. 62 с.

319004. Кацавець Р. С. Мова у професії юриста. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 304 с.

319005. Кущ Е. О. Структура та особливості актуалізації етнічних упереджень у американському та британському політичному дискурсі. . , .

319006. Васильев С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1977. 390 с.

319007. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319008. Васильев С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1978. 398 с.

319009. Tarasenko K. V. Theoretical aspects of the pragmatic adaptation of the text = Прагматична адаптація перекладу тексту: ключові підходи та методологічні орієнтири. . , .

319010. Васильев С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1979. 573 с.

319011. Васильев С. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1970. 480 с.

319012. Ще одне святилище епохи бронзи на Хортиці : [на острові Хортиці з'явилося оновлене святилище]. . , . С. 3.

319013. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні процеси виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів" для студентів спеціальності 136 "Металургія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 86 с.

319014. Васильев С. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1970. 488 с.

319015. Вальраф Г. Нежелательные репортажи. Радуга. Москва, 1982. 296 с.

319016. Васильев С. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1966. 390 с.

319017. Васильев С. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1966. 286 с.

319018. Васильев С. А. Зарубки на память. Современник. Москва, 1975. 575 с.

319019. Вальтер О. Ф. Немой. Фотограф Турель. Молодая гвардия. Москва, 1974. 348 с.

319020. Матюхин А. Ю. Моделирование процессов пластического формоизменения толстостенных тел вращения с использованием гармонических функций. ЗНТУ. Запорожье, 2016. 176 с.

319021. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжя : Затверджено рішенням Запорізької міської ради №56 від 30.06.2016. . , . С. 5-7.

319022. Вальтер О. Ф. Удивление лунатиков на исходе ночи. Радуга. Москва, 1986. 247 с.

319023. Вальтер Ф. Стихотворения. Наука. Москва, 1986. 280 с.

319024. Васильев С. А. Философский анализ гипотезы лингвистической относительности. Наукова думка. Киев, 1974. 136 с.

319025. Куницкая И. Н. Оптимизация температурно-деформационных параметров прокатки специальных сталей с учетом их влияния на структуру и свойства. ЗНТУ. Запорожье, 2016. 184 с.

319026. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. Сов. композитор. Москва, 1986. 88 с.

319027. Тарасенко К. В. Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка. . , .

319028. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319029. Вальтух К. К. Использование модели межотраслевого баланса в курсе политэкономии капитализма. Высш. школа. Москва, 1991. 192 с.

319030. Матюхін А. Ю. Моделювання процесів пластичної формозміни товстостінних порожнистих тіл обертання з використанням гармонійних функцій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 23 с.

319031. Вальц Г. Б., Ушаков Г. А. Механизмы для черчения и преобразования проекций. Харьковский гос. ун-т. Харьков, 1960. 156 с.

319032. Вальцева А. В. Избранное. Советский писатель. Москва, 1988. 576 с.

319033. Куницька І. М. Оптимізація температурно-деформаційних параметрів прокатки спеціальних сталей з урахуванням їх впливу на структуру та властивості. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 21 с.

319034. Вальцева А. В. Счастливый человек. Советский писатель. Москва, 1977. 503 с.

319035. Валюженич А. В. Американский либерализм: иллюзии и реальности. Наука. Москва, 1976. 342 с.

319036. Валюты стран мира. Финансы. Москва, 1970. 384 с.

319037. Вам жить в ХХІ веке. Мол. гвардия. Москва, 1986. 206 с.

319038. Васильев Ю. В. Черный хлеб счастья. Политиздат. Москва, 1990. 352 с.

319039. Васильев Ю. П. Внутрифирменное управление в США. Мысль. Москва, 1970. 404 с.

319040. Вам, молодым. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 239 с.

319041. Иванова Е. А., Липеровская Н. А. Немецко-русский учебный словарь. Русский язык. Москва, 1985. 798 с.

319042. Васильев Ю. П. Управление внутрифирменной системой информации. Экономика. Москва, 1984. 232 с.

319043. Вампилов А. В. Прощание в июне. Советский писатель. Москва, 1984. 320 с.

319044. Васильев Ю. П. Управление развитием производства. Экономика. Москва, 1989. 237 с.

319045. Вампиры. РИФ Корона-принт. Москва, 1991. 230 с.

319046. Французско-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 912 с.

319047. Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. Русский язык. Москва, 1982. 199 с.

319048. У Запоріжжі буде розроблено дорожню карту з відновлення будівництва мостів через Дніпро : [інтерв'ю з Запорізьким міським головою В. Буряком о становищі недобудованих мостових переходів]. . , . С. 1, 3.

319049. Стовпченко Г. П., Лісова Л. О., Медовар Л. Б., Гончаров І. О., Полішко Г. О., Судавцова В. С. Розробка шлаку електрошлакового переплаву, схильного до саморозпаду. . , . С. 3-8.

319050. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Общие понятия стилистики. Разговорно-обиходный стиль речи. Русский язык. Москва, 1976. 236 с.

319051. Ван Вогт А. Лунный зверь. Амбер, ЛТД. Ангарск, 1995. 384 с.

319052. Васильева А. Н. Основы культуры речи. Русский язык. Москва, 1990. 247 с.

319053. Корниевский В. Н., Панченко А. И., Сальников А. С., Давидченко С. В., Скрипка Л. М., Гасик М. И., Горобец А. П. Разработка и исследование сквозной технологии выплавки подшипниковой стали для электрошлакового переплава и производства сортопроката крупных профилеразмеров. . , . С. 9-15.

319054. Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

319055. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319056. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

319057. Протоковилов И. В., Петров Д. А., Порохонько В. Б. Электрошлаковая выплавка и термомеханическая обработка высокопрочного титанового псевдо-в-сплава ТС6. . , . С. 16-20.

319058. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

319059. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

319060. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для наплавлення та напилювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319061. Анохин С. В., Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках. . , . С. 21-25.

319062. Пикулин А. Н. Электронно-лучевое оплавление слитков сложнолегированных титановых сплавов. . , . С. 26-30.

319063. Калашник Д. А., Никитенко Ю. А., Шаповалов В. А., Шейко И. В., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В. Форма и геометрические размеры быстрозакаленных материалов, полученных диспергированием из расплава при ИПСК. . , . С. 31-34.

319064. Белявин А. Ф., Куренкова В. В., Федотов Д. А., Салий С. Г., Щербинин А. П. Оптимизация процесса восстановительной наплавки и термообработки компонентов ГТД из сплава Inconel 738. . , . С. 35-50.

319065. Гайдук С. В., Кононов В. В., Куренкова В. В. Регрессионные модели для прогнозирования коррозионных параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 51-56.

319066. Щур Ю. Жінки в Запорізький ОУН : [забута історія Запоріжжя і Запорізької області]. . , . С. 5.

319067. Васильева А. Н. Стилистические разборки по русской классике. Московский ун-т. Москва, 1975. 198 с.

319068. Васильева А. Н. Частицы русской разговорной речи. Прогресс. Москва, 1972. 256 с.

319069. Васильева А. С. Сборник упражнений и текстов. Мысль. Москва, 1974. 152 с.

319070. Гайворонский А. А., Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Ящук В. А. Сопротивляемость хрупкому разрушению металла ЗТВ соединений высокопрочных сталей с содержанием углерода 0,55...0,65 %, выполненных дуговой сваркой. . , . С. 3-9.

319071. Немецко-русский словарь. Гос. изд. иностр. и национ. словарей. Москва, 1952. 498 с.

319072. Ван Вогт А. Оружейные Магазины Ишера. Оружейники. Терра. Москва, 1991. 175 с.

319073. Васильева В. В. Сосудистые реакции у спортсменов. Физкультура и спорт. Москва, 1971. 151 с.

319074. Васильева В. В. Штурмующий вершины. Физкультура и спорт. Москва, 1976. 144 с.

319075. Прилуцкий В. П., Шваб С. Л., Петриченко И. К., Анохин С. В., Руханский С. Б., Радкевич И. А. Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ22 с использованием присадочной порошковой проволоки. . , . С. 10-14.

319076. Цыбулькин Г. А. О влиянии параметров сварочной цепи на формироввание импульсов сварочного тока. . , . С. 15-19.

319077. Коржик В. Н., Лютик Н. П., Чайка А. А., Ткачук В. И., Гос И. Д., Никитюк Ю. А. Сверхзвуковое электродуговое напыление ответственных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. . , . С. 20-28.

319078. Стефанив Б. В. Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного изнашивания. . , . С. 29-32.

319079. Маркашова Л. И., Онацкая Н. А., Демиденко Л. Ю. Влияние импульсов тока на активацию свариваемых поверхностей пластин из разнородных металлов (сталь 20+медь М1). . , . С. 33-36.

319080. Голякевич А. А., Орлов Л. Н., Малинов Л. С., Титаренко В. И. Опыт применения электродуговой наплавки порошковой проволокой на предприятиях Украины. . , . С. 37-41.

319081. Гнатенко М. Ф. Технологические свойства обмазочных масс электродных покрытий. . , . С. 42-45.

319082. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319083. Герасін В. 10 нових автобусів на допомогу бабурчанам : [зміни до міської цільової програми з розвитку комунального транспорту у Запоріжжі]. . , . С. 1-2.

319084. Запорізький аеропорт виходить із крутого піке : [статистичні дані та програма розвитку міжнародного аеропорту "Запоріжжя"]. . , . С. 3.

319085. Ван Гог. Аврора. Москва, 1974. 26 с.

319086. Ван Дайн Дело об убийстве Канарейки. Советский писатель. Москва, 1991. 285 с.

319087. Ван Тиен Зунг Великая победа весной семьдесят пятого. Воениздат. Москва, 1980. 247 с.

319088. Ванагс Э. Я. АСОД в административном районе. Финансы и статистика. Москва, 1989. 144 с.

319089. Вандаловская М. Г. М. К. Лемке - историк русского национального революционного движения. Наука. Москва, 1972. 218 с.

319090. Вандышев В. Н. Философский анализ дифференциации естественнонаучного познания. Выща шк.. Киев, 1989. 175 с.

319091. Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. Книга. Москва, 1980. 232 с.

319092. Ванеева Л. Л. Игра тучи с дождем. Моск. рабочий. Москва, 1991. 78 с.

319093. Кныш В. В., Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Кадышев А. А. Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность тавровых сварных соединений, обработанных высокочастотной механической проковкой. . , . С. 46-51.

319094. Пархоменко В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів : [приведення національного регламенту бухгалтерського обліку у відповідність із законодавством ЄС]. . , . С. 2-3.

319095. Ванеева Л. Л. Из Куба. Советский писатель. Москва, 1990. 350 с.

319096. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319097. Скульский В. Ю., Царюк А. К., Гаврик А. Р., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н. Выбор режимов высокотемпературного отпуска сварных соединений теплоустойчивых сталей, выполненных электродами Thermanit MTS616. . , . C. 52-55.

319098. Томко С. Гусарка : [от истории названия до современных достопримечательностей села Гусарка Запорожской обл.]. . , . С. 12, 29.

319099. Ванеева Л. Л. Скорбь по плоти. Советский писатель. Москва, 1990. 201 с.

319100. Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. Русский язык. Москва, 1979. 296 с.

319101. Дмитрик В. В., Глушко А. В., Григоренко С. Г. Особенности порообразования в сварных соединениях паропроводов в условиях длительной эксплуатации. . , . С. 56-60.

319102. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319103. Лукьяненко А. О., Демецкая А. В. Современные подходы к проведению токсиколого-гигиенических исследований сварочных аэрозолей (обзор). . , . С. 61-65.

319104. Ванцак Б. С. Помилования не прошу. Политиздат. Москва, 1986. 190 с.

319105. Ванчура В. Картины из истории народа чешского. Худож. лит.. Москва, 1991. 348 с.

319106. Чуприна А. Пленэры "Дивосвіт" остановить невозможно! : [международный художественный пленэр "Дивосвіт-2016" в Запорожье. Искусство керамики]. . , . С. 11-12.

319107. Ванчура В. Картины из истории народа чешского. Худож. лит.. Москва, 1991. 412 с.

319108. Васильева Е. Н., Халифман И. А. Долгий свет. Советский писатель. Москва, 1978. 480 с.

319109. Чейлитко А. О., Чейлитко А. А. Дослідження впливу форми пор на тепловий опір пористих теплоізоляційних матеріалів. . , . С. 3-8.

319110. Ваншенкин К. Я. Избранные стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1975. 400 с.

319111. Ваншенкин К. Я. Избранные стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1975. 512 с.

319112. Ваншенкин К. Я. Во второй половине дня. Сов. Россия. Москва, 1966. 71 с.

319113. Ваншенкин К. Я. Графин с петухом. Известия. Москва, 1985. 544 с.

319114. Васильева И. Б., Китенко И. А.. Меняйло Д. В. Веселые картинки. Просвещение. Ленинград, 1970. 136 с.

319115. Шак В. Висячий мост из Запорожской в Днепропертовскую область : [мостовой переход самого протяжного в мире аммиакопровода Тольятти-Одесса. История создания]. . , . С. 29.

319116. Ваншенкин К. Я. Дорожный знак. Сов. писатель. Москва, 1977. 143 с.

319117. Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної акадмічної бібліотеки. . , . С. 24-26.

319118. Васильева К. П. Карусель. Советский писатель. Москва, 1982. 255 с.

319119. Ваншенкин К. Я. Жизнь человека. Сов. писатель. Москва, 1988. 208 с.

319120. Ваншенкин К. Я. Как соловей лета. Сов. писатель. Москва, 1975. 160 с.

319121. Ваншенкин К. Я. Опыт. Лирика. Молодая гвардия. Москва, 1968. 159 с.

319122. Быканов С. Н., Горбунов К. А., Горбунова О. В., Ким А. Е. Тепловая интеграция процесса выпаривания едкого натра. . , . С. 9-14.

319123. Ваншенкин К. Я. Поиски себя. Сов. писатель. Москва, 1985. 416 с.

319124. Чуприна А. Кто кормится на аптечных полях Запорожья : [статистические данные по аптечным сетям Запорожской области]. . , . С. 34-35.

319125. Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній : [ефективне використання сучасних інструментів управління підприємствами на основі інформаційних технологій змінює систему підготовки економістів]. . , . С. 4-11.

319126. Ваншенкин К. Я. Прикосновенье. Молодая гвардия. Москва, 1972. 238 с.

319127. Семенова И. Взялись за ум : [опыт получения высшего образования в Германии иностранными студентами]. . , . С. 46-47.

319128. Ваншенкин К. Я. Прикосновенье. Молодая гвардия. Москва, 1984. 207 с.

319129. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319130. Ваншенкин К. Я. Станция. Сов. писатель. Москва, 1970. 143 с.

319131. Пасховер А. Играют все : [современный футбол в Германии. Мнение украинского форварда Андрея Воронина о развитии этого вида спорта в стране]. . , . С. 56-59.

319132. Жавжарова Т. Днепр превращается в болото. Как его спасти? : [экологические проблемы сохранности водных ресурсов Запорожья]. . , . С. 9.

319133. Ваншенкин К. Я. Характер. Сов. писатель. Москва, 1973. 143 с.

319134. Алексєєва О. "Хортиця крізь віки": у дзеркалі минулого : [започаткування у Запоріжжі мистецького пленеру "Хортиця крізь віки", метою якого є відродження істричної теми]. . , . С. 11.

319135. Ванюшин В. Ф. Повесть о комиссаре Груданове. Воениздат. Москва, 1975. 294 с.

319136. Яценко В. Облік операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами: моделювання на основі процесного підходу. . , . С. 12-26.

319137. Васильева К. П. Частные беседы. Советский писатель. Москва, 1990. 421 с.

319138. Васильева Л. Н. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1989. 719 с.

319139. Вапцаров Н., Вапцарова Б. Избранное. Политиздат. Москва, 1984. 479 с.

319140. Васильева Л. Н. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1989. 607 с.

319141. Бобух А. О., Дзевочко О. М., Подустов М. О., Переверзева А. М. Алгоритм стабілізації якісних показників роботи технологічних процесів абсорбції-десорбції виробництва кальцинованої соди у реальному інтервалі часу. . , . С. 15-20.

319142. Васильева Л. Н. Альбион и тайна времени. Современник. Москва, 1978. 238 с.

319143. Васильева Л. Н. Кремлевские жены. Рабочая газета. Москва, 1992. 544 с., 16 л. ил.

319144. Вег А. 90 минут. Физкультура и спорт. Москва, 1991. 318 с.

319145. Васильева Л. Н. Роща. Молодая гвардия. Москва, 1984. 159 с.

319146. Васильева Л. Н. Светильник. Советский писатель. Москва, 1985. 238 с.

319147. Веддинг А. Северное море зовет. Иноиздат. Москва, 1961. 86 с.

319148. Веденов А. А. Моделирование элементов мышления. Наука. Москва, 1988. 156 с.

319149. Редько А. А., Давиденко А. В., Павловський С. В., Куликова Н. В., Редько И. А. Численное моделирование теплообмена в топке водотрубного парового котла ДЕ-10/14 при различной тепловой нагрузке. . , . С. 21-29.

319150. Васильева О. В. "Отчизне посвятим...". Молодая гвардия. Москва, 1984. 158 с.

319151. Шкарупа С. Почему на землях Петра Свистунова, подаренных Екатериной ІІ, появился хутор вчесть Петра Юнацкого : [история села Петро-Михайловки Вольнянского района Запорожской области: происхождение названия, первые поселенци, уникальные... см. анот.]. . , . С. 12, 29.

319152. Малишкін О., Кравчук А., Мальована В. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату : [трансформація українського балансу до євроформату. . , . С. 27-35.

319153. Васильева Т., Руденко О. Сколько праздников в году?. Русский язык. Москва, 1984. 206 с.

319154. Ковова І. Актуальні аспекти розкриття в звітності інформації щодо розрахунків з постачальниками в умовах євроінтеграції. . , . С. 36-40.

319155. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 464 с.

319156. Ведерникова Н. М. Русская народная сказка. Наука. Москва, 1975. 136 с.

319157. Дідківська Г. В. Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 216 с.

319158. Вакулік О. А., Азаров Ю. І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 184 с.

319159. Безверхий К. Фінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за ії неподання. . , . С. 41-46.

319160. Васильева Т. С. Основы философии. Томск. ун-т. Томск, 1991. 276 с.

319161. Ведется расследование. Казахстан. Алма-Ата, 1989. 669 с.

319162. Васильева Э. К. Образ жизни городской семьи. Финансы и статистика. Москва, 1981. 96 с.

319163. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної власності. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 560 с.

319164. Ведмидский А. М. Технология производства измерительных приборов. Машгиз. Москва, 1950. 263 с.

319165. Дахно І. І. Право Європейського Союзу. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 234 с.

319166. Селіхов Ю. А., Коцаренко В. О., Рябова І. Б., Горбунов К. О., Хурані Ж. С. Використання двоконтурних геліоустановок для гарячого водопостачання. . , . С. 30-34.

319167. Васильева Э. К. Семья и ее функции. Статистика. Москва, 1975. 184 с.

319168. Васильева-Гангнус Л. П. Азбука вежливости. Педагогика. Москва, 1989. 144 с.

319169. Алексахин А. А., Ена С. В., Гордиенко Е. П., Ландар А. А., Бурда О. С. К вопросу оценки эффективности перехода к двухтрубной системе теплоснабжения. . , . С. 35-41.

319170. Левчук І. В., Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. Удосконалення технології визначення бенз[а]пірену та суми ПАВ в рослинних оліях. . , . С. 42-51.

319171. Ведомство страха. Адабият. Фрунзе, 1991. 741 с.

319172. Васильков В. Н. Дискуссия на семинаре по философии. Вышейш. школа. Минск, 1981. 46 с.

319173. Бухкало С. І., Іглін С. П. Деякі моделі дослідження структурно-хімічних змін при експлуатації полімерних виробів. . , . С. 52-57.

319174. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1979. 526 с.

319175. Власов О. Дніпро у вирі Потому : [цікаві археологічні нахідки на території Запорізької області]. . , . С. 38.

319176. Васильков Н. П. Дело "Монтэдисон". Междунар. отношения. Москва, 1979. 191 с.

319177. Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности СССР. Мысль. Москва, 1973. 256 с.

319178. Литвин Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації : [порівняльний аналіз вимог діючих і нових міжнародних стандартів аудиту щодо аудиторського звіту]. . , . С. 47-53.

319179. Василькова Ю. В. Фурье. Молодая гвардия. Москва, 1978. 255 с.

319180. Веерт Г. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1957. 334 с.

319181. Веерт Г. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1957. 572 с.

319182. Лукашев В. К., Онда В. И., Шевцова Т. Н. Поверхностная модификация гранулированных нитратов целлюлозы пластифицирующим веществом. . , . С. 58-66.

319183. Веерт Г. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1953. 442 с.

319184. Бозбей Л. С., Борц Б. В., Костиков А. О., Ткаченко В. И. Разрушение ячеек Бенара при локальных нарушениях теплового равновесия и их формирование над ячейками Бенара. . , . С. 67-79.

319185. Васильцова З. П. Мудрые заповеди народной педагогики. Педагогика. Москва, 1983. 144 с.

319186. Тарасенко К. В., Шадріна Т. В. Модифікації романного жанру в літературі постмодернізму. . , .

319187. Васильченко В. Е. История библиотечного дела в СССР. Советская Россия. Москва, 1958. 216 с.

319188. Вежинов П. Барьер. Измерения. Весы. Худож. лит.. Москва, 1989. 398 с.

319189. Дубовець О. М., Подустов М. О., Литвиненко Є. І., Пугановський О. В. Модернізований очисний пристрій. . , . С. 80-84.

319190. Вежинов П. Измерения. Радуга. Москва, 1986. 318 с.

319191. Васильченко К. Б., Репин В. Б., Коноваленко А. А. Огни Днепростроя. Мистецтво. Киев, 1980. 175 с.

319192. Дерій В. О. Методична похибка обчислення теплової потужності. . , . С. 2-4.

319193. Васильчиков С. А. Ключ от прежней квартиры. Приок. кн. изд-во. Тула, 1991. 271 с.

319194. Васин В. А. Прыжок. Молодая гвардия. Москва, 1980. 176 с.

319195. Вежинов П. Конец пути. Изд. лит-ры на иностр. яз.. София, 1962. 176 с.

319196. Вежинов П. Синие бабочки. Правда. Москва, 1989. 478 с.

319197. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь - май 2016 года : [у т. ч. Бердянского. Статистические материалы]. . , . С. 51.

319198. Тарасенко К. В. Особливості використання літературних формул у романі Р. Пілчер "Вересень". . , .

319199. Тарасенко К. В., Михайличенко В. Р. Переклад текстів металургійної галузі:особливості та стратегії. . , .

319200. Воинов А. П. Развитие котлостроения - острая проблема развития машиностроения в Украине. . , . С. 5-6.

319201. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 460 с.

319202. Авраменко В. М., Гурєєва Т. М., Гурєєв В. О. Методика і програмні засоби для протиаварійних навчань диспетчерського персоналу ОЕС України. . , . С. 7-13.

319203. Головко В. М., Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Донець А. М. Аналіз компоновки автономних вітродизельних електричних систем. . , . С. 14-16.

319204. Запорізька обласна державна адміністрація : [інформація о Запорізькій та районих державних адміністраціях, нормативно-правова база, регуляторна політика та розвиток підприємництва, бюджет, тендери, стратегія регіонального розвитку, статистика]. [б. в.]. Запоріжжя, 2005-.

319205. Левчук А. П. Оптимальное распределение нагрузок тепловых насосов, с противоточным теплообменом. . , . С. 17-21.

319206. Воинова С. А. Расширить использование средств технической диагностики в нынешних производственных условиях. . , . С. 22-25.

319207. Савченко Е. В. Как сократить время короткого замыкания в схеме блока 1 ГВт АЭС. . , . С. 26-30.

319208. Бедерак Я. С. Застосування реєстраторів аварійних подій в електропостачальних системах промислових підприємств. . , . С. 31-37.

319209. Васин М. Д. Гости из будущего. Сов. Россия. Москва, 1977. 192 с.

319210. Куріс Ю. В., Матяшева О. Б., Воробйов О. Ф. Дослідження використання паливно-енергетичних ресурсів та удосконалення їх раціонального використання в металургійно-енергетичному комплексі : [додаються деякі статистичні матеріали по Запорізькій області]. . , . С. 38-42.

319211. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

319212. Як народжувався головний символ області? І чому на ньому Росія заробляє гроші? : [інтерв'ю з В. Пилипенко, запорізьким художником, автором затвердженого герба Запорізької області, про історію його створення/ бесіду вів М. Михайлов]. . , . С. 9.

319213. Польовик С. Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці. . , . С. 27-29.

319214. Кривоносова О. Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у популяризації власних галузевих ресурсів серед студентської молоді. . , . С. 30-32.

319215. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

319216. Середа В. Три кити, що тримають творче життя Ірини Гресик : [біографія заслуженної художниці України, голови Запорізької організації Національної спілки художників України І. Гресик]. . , . С. 28.

319217. Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку. . , . С. 54-64.

319218. Звєрєва О. В. Правова регламентація торговельної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2006. 144 с.

319219. Чучковська А. В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 224 с.

319220. Молдован В. В., Чулінда Л. І. Правознавство. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 184 с.

319221. Павлик П. М., Удовенко Ж. В., Кілічава Т. М., Райх Л. М. Процесуальна документація. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 560 с.

319222. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 824 с.

319223. Комаринська Ю. Б., Галаган О. І. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 124 с.

319224. Саміло Г. О. Теорія держави і права. Просвіта. Запоріжжя, 2010. 348 с.

319225. Вейдер Б., Хэпгуд Д. Кто убил Наполеона?. ИКПА. Свердловск, 1991. 240 с.

319226. Вейнгерова Л. Я., Гурьев Д. Д. Записи диалогов с космическим разумом. Филиал СП ИКПА. Нижний Новгород, 1990. 229 с.

319227. Вейс Д. Возвышенное и земное. Музична Україна. Киев, 1983. 701 с.

319228. Лисяк Б. Р., Дейнека О. Є. Кран автомобільний КА-40 на шасі автомобіля КАМАЗ 6520. . , . С. 2-3.

319229. Вейс Д. "Нагим пришел я...". Правда. Москва, 1989. 686 с.

319230. Вейс Д. Убийство Моцарта. Правда. Москва, 1991. 413 с.

319231. Протыняк И. С., Мартыненков С. Л., Соловей Ю. Б. Краны для всех отраслей из Краматорска : [ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод"]. . , . С. 5-6.

319232. Вейс Д. Убийство Моцарта. Музычна Украйина. Киев, 1989. 366 с.

319233. Охримчук Д. Інструктажі з охорони праці на підприємстві : [форма проведення; види і тематика інструктажів; програми проведення інструктажів, способи їх реєстрації. Ведення журналів для реєстрації інструктажів]. . , . С. 32- 48.

319234. Kuznetsova M. O. The genesis and dynamics of secondary discourse phenomenon = Генеза та динаміка феномена вторинного дискурсу. . , .

319235. Гридин А. М., Пащенко А. В. На пороге юбилея. Новая продукция ООО "ХЗ ПТО" - к 85-летию завода : [ООО "Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования"]. . , . С. 7-9.

319236. Чмырь Ю. В. Реконструкция судопогрузочных машин : [институт "Укркранэнерго"]. . , . С. 10-11.

319237. Вейш Я. Я. Аналитическая философия и религиозная апологетика. Зинатне. Рига, 1989. 205 с.

319238. Малиновский В. А. Перспективы развития конструкций и технологий стальных канатов. . , . С. 14-17.

319239. Большой кран на большой сцене : [гусеничный кран Terex Superlift 3800 был использован для установки каркаса крыши стадиона "Парк олимпик лионэ", Франция]. . , . С. 18-19.

319240. Кузнецова М. О. Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів. . , .

319241. Как построить высочайший лифт в мире. . , . С. 26-27.

319242. Кузнецова М. О. Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire". . , .

319243. Украинский бизнес - Каталог компаний Украины : [предприятия, административно-территориальное деление, символика, экономика, история, природные ресурсы, культура и образование областей Украины (в том числе и Запорожья)]. [б. в.]. [Б. м.], 2004-2016.

319244. Липшиц О. Д., Лоховиц А. Б. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1985. 610 с.

319245. Липшиц О. Д., Лоховиц А. Б. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1986. 610 с.

319246. Кузнецова М. О. Вербалізація концепту "power" у текстопросторі саги Дж. Р. Р. Мартіна "А Song of Ice and Fire". . , .

319247. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 216 с.

319248. Век российских скороходов. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 223 с.

319249. Автоматизированные системы парковки и хранения автомобилей: вчера, сегодня... и завтра!. . , . С. 3-5.

319250. Веккер Л. М. Психические процессы. Изд-во ун-та. Ленинград, 1974. 334 с.

319251. Веккер Л. М. Психические процессы. Изд-во ун-та. Ленинград, 1976. 342 с.

319252. Герасимова Т. Г. Украинский подъемно-транспортный рынок оживает : [состояние украинского рынка подъемно-транспортной техники]. . , . С. 6-8.

319253. Векленко В. Реконструкция. Промінь. Днепропетровск, 1980. 192 с.

319254. Андриенко Н. Н. Риск лифтов и кранов. Обзор европейких стандартов. . , . С. 9-17.

319255. Велат Я. Спортивная слава. Артия. Прага, 1957. 90 л.

319256. Велембовская И. А. Сладкая женщина. Советский писатель. Москва, 1988. 541 с.

319257. Велиев А. Будаг - мой современник. Советский писатель. Москва, 1990. 599 с.

319258. Колтыпин С. "Объемы грузопереработки увеличатся на 2,8 млн тонн за год" : [интервью с Сергеем Колтыпиным, директором ГП "Николаевкий морской торговый порт" / записал Максим Гардус]. . , . С. 10-12.

319259. Великанов В. Стригунки. Мол. гвардия. Москва, 1960. 250 с.

319260. Ильницкий К. Контейнерные перевозки в Черноморье: десятилетие взлетов и падений. . , . С. 22-27.

319261. Великанов Н. Т. Трудные километры. . м, .

319262. Великанов Н. Т. Трудные километры. ДОСААФ. Москва, 1979. 112 с.

319263. Ильницкий К. Каспийская транзитная альтернатива : [страны Черноморско-Каспийского региона активизировали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута]. . , . С. 28-30.

319264. Кузнецова М. О. Вторинний англомовний художній текст як когнітивно-комунікативний феномен. . , .

319265. Кузнецова М. О. Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій. . , .

319266. Ильницкий К. Украина заняла шестое место среди стран-поставщиков моряков : [на мировом торговом флоте в 2015 году работало 69 тыс. украинских моряков. Из них 39 тыс. - офицеры]. . , . С. 32-33.

319267. Севырин Н. Моряку пристало стоять на вахте, а не в очереди : [государство отпимизирует процедуры дипломирования и сертификации моряков]. . , . С. 34-35.

319268. Гуртина Л. Испытание на прочность: как увеличить нагрузку на терминал. . , . С. 36-37.

319269. Великанова А. Я. Накануне штурма. Лениздат. Ленинград, 1967. 115 с.

319270. Великанова купель. Радуга. Москва, 1989. 670 с.

319271. Великая Октябрьская социалистическая революция. Сов. энциклопедия. Москва, 1968. 480 с.

319272. Великая Октябрьская социалистическая революция. АН СССР. Москва, 1959. 685 с.

319273. Словник власних імен людей. Наукова думка. Київ, 1973. 278 с.

319274. Великая Октябрьская социалистическая революция. Сов. энциклопедия. Москва, 1987. 639 с.

319275. Великая Октябрьская социалистическая революция. Сов. энциклопедия. Москва, 1977. 712 с.

319276. Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система. Наука. Москва, 1969. 471 с.

319277. Гладун С. Долговечные дороги - источник экономии : [дорожные покрытия портов и подъездных путей к ним]. . , . С. 38.

319278. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине, февраль 1917-февраль 1918 гг.. Политиздат Украины. Киев, 1977. 711 с.

319279. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине, февраль 1917-февраль 1918 гг.. Политиздат Украины. Киев, 1982. 959 с.

319280. Топ-10 игроков морской отрасли : [рейтинг компаний, личностей и явлений, определивших тенденции на рынке морских перевозок в 2015 году]. . , . С. 40-43

319281. Кузнецова М. О. Гіпертекстуальність як іманентна характеристика вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури. . , .

319282. Великая Октябрьская социалистическая революция - коренной перелом в истории человечества. Изд-во ун-та. Ленинград, 1969. 272 с.

319283. Шевченко М. Чей путь длиннее : [топ-5 великих речных каналов: истории, размеры, цена. Великий канал (Китай), Каракумский канал (Туркменистан), Сайменский канал (Финляндия), Кумо-Манычский канал (Россия), канал Эри (США)]. . , . С. 44-47.

319284. Осауленко О. А., Самодін А. В., Самодіна О. О., Степанова Г. М. Степанов О. С. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 140 с.

319285. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 364 с.

319286. Герасименко О. І., Антонов А. Г., Герасименко К. О., Коміссарова Н. О., Коміссаров М. Л. Судова медицина. КНТ. Київ, 2016. 630 с.

319287. Чернишова Н. В. Судова влада в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 104 с.

319288. Кацавець Р. С. Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні аспекти. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 150 с.

319289. Украина вернулась в лидеры контейнерной перевалки Черноморья : [отечественные порты в первом полугодии 2016 года увеличили объемы перевалки груженых контейнеров на 25 %. Статистические материалы]. . , . С. 48-51.

319290. Мельников Н., Перепелица А. Совместное использование причалов в Украине плохо урегулировано : [внедрение более совершенного договора между портовыми операторами помогло бы застраховаться от техногенных, экологических и прочих рисков]. . , . С. 52-53.

319291. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт, курсової і контрольної роботи з дисципліни "Фазові рівноваги" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної і заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 76 с.

319292. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2016. 280 с.

319293. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 86 с.

319294. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2016. 60 с.

319295. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2016. 156 с.

319296. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2016. 64 с.

319297. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні. КПУ. Запоріжжя, 2012. 436 с.

319298. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917-апрель1918. Госполитиздат УССР. Киев, 1957. 1006 с.

319299. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917-апрель1918. Госполитиздат УССР. Киев, 1957. 730 с.

319300. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917-апрель1918. Госполитиздат УССР. Киев, 1957. 994 с.

319301. Грабар Н. Вплив спілкування на комунікаційні зв'язки в бібліотечній діяльності. . , . С. 24-27.

319302. Попов В. Портовые сборы - на экономически обоснованный уровень : [гибкость общей системы судовых портовых сборов определяет привлекательность портов для судовладельцев. Тарифная политика Министерства инфраструктуры Украины]. . , . C. 54-55.

319303. Патик Л. Л. Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 142 с.

319304. Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 160 с.

319305. Боднарчук О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 462 с.

319306. Тимченко С. М., Удовика Л. Г. Теорія держави і права. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 248 с.

319307. Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Азаров Ю. І., Галагагн О. І., Климчук М. П. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 104 с.

319308. Іншин М. І., Костюк В. Л., Мельник В. П. та ін. Трудове право України. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 472 с.

319309. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

319310. Волков А., Неделько С. Украине давно пора ратифицировать Найробийскую конвенцию : [ратификация международной конвенции об удалении затонувших судов помогла бы Украине повысить безопасность судоходства]. . , . С. 56-57.

319311. Великая Отечественная.... Молодая гвардия. Москва, 1975. 576 с.

319312. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-август 2016 года : [в т. ч. Бердянского. Статистические материалы]. . , . С. 58.

319313. Великая Отечественная. Худож. лит.. Москва, 1970. 591 с.

319314. Великая Отечественная. Худож. лит.. Москва, 1970. 511 с.

319315. Великая Отечественная. Худож. лит.. Москва, 1975. 592 с.

319316. Великая Отечественная. Худож. лит.. Москва, 1975. 512 с.

319317. Великая Отечественная в письмах. Политиздат. Москва, 1980. 288 с.

319318. Яворский В. Обзор отечественного рынка экскаваторов. . , . С. 18-22.

319319. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве. Воениздат. Москва, 1982. 20 реп.

319320. Великая Отечественная в письмах. Политиздат. Москва, 1982. 352 с.

319321. Компания Renault Trucks расширяет модельный ряд грузовых автомобилей серии с optitrack. . , . C. 23.

319322. Великая Отечественная война в произведениях советских художников. Изобразит. ис-во. Москва, 1985. 152 с.

319323. Опыт уникальных решений для заказчика : [проект Полтавского ГОКа: дробильно-сортировочная фабрика]. . , . С. 24-25.

319324. Полторы тонны искусства : [в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области художники разных стран 10 лет создают скульптуры мирового уровня]. . , . С. 23.

319325. Великая отечественная война. Политиздат. Москва, 1970. 638 с.

319326. Быстров В. Е., Жилин П. А., Колтунов Г. А. Великая отечественная война. Политиздат. Москва, 1973. 542 с.

319327. Окара П. Здоров'я та безпека - це наша відповідальність : [інтерв'ю з Павлом Окарою, менеджером з питань Здоров'я та Безпеки компанії LafargeHolcim]. . , . C. 27-29.

319328. Великая отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Воениздат. Москва, 1970. 628 с.

319329. Соловьев А. Лидер рынка аренды техники и оборудования для любого этапа строительства : [интервью с генеральным директором компании FORTRENT]. . , . С. 30-31.

319330. Великая отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. Планета. Москва, 1975. 477 с.

319331. Великая отечественная война 1941-1945 гг.. Планета. Москва, 1976. 60 л.

319332. Зелинская А. Украинские твердотопливные котлы: тепло и экономно. . , . С. 32-35.

319333. Великая отечественная война, 1941-1945. Планета. Москва, 1987. 400 с.

319334. Великая отечественная война, 1941-1945. Планета. Москва, 1988. 399 с.

319335. Великая отечественная война, 1941-1945. Планета. Москва, 1989. 400 с.

319336. Бондаренко С. Отечественный рынок теплоизоляции: толщина растет, а метры уменьшаются. . , . С. 36-44.

319337. Левчук О. Дробильно-сортировочное оборудование для горнодобывающей отрасли. . , . С. 46-49.

319338. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Юридична клініка. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 224 с.

319339. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 158 с.

319340. Руснак Ю. І. Юридична служба на підприємстві, в установі, організації. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 274 с.

319341. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

319342. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 126 с.

319343. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 40 с.

319344. Звєрєва О. В. Захист прав споживачів. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 192 с.

319345. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 192 с.

319346. Корнєєв Ю. В. Земельне право. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 248 с.

319347. Шеремет А. П. Земельне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 632 с.

319348. Преступления и наказания : [официальная статистика правонарушений, совершенных в Запорожье]. . , . С. 14, 31.

319349. Бутенко В. Газеты Александровска глумились над депутатами, завлекали распродажами и пугали бандитами : [история СМИ Запорожской области ХХ века]. . , . С. 38.

319350. Кузнецова М. О. Дискурс як методологічне підґрунтя досліджень англомовних текстопросторів. . , .

319351. Кузнецова М. А. Интертекстуальный аспект вторичной коммуникации англоязычного художественного текста (на материале саги Дж. Р. Р. Мартина "А Song of Ice and Fire"). . , .

319352. Кузнецова М. О. Каузальність модифікацій концептоструктур прецедентного текстопростору у вторинному дискурсі англомовних текстів сучасної масової культури. . , .

319353. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

319354. Андронников Н. Г., Галицан А. С., Кирьян М. М. Великая Отечественная война 1941-1945. Политиздат. Москва, 1985. 527 с.

319355. Великая Отечественная война 1941-1945. Политиздат. Москва, 1988. 559 с.

319356. Великая Отечественная война 1941-1945. Политиздат. Москва, 1990. 463 с.

319357. "Успех комбината во многом зависит от людей, которые на нем работают" : [интервью с Р. Шурмой, генеральным директором ПАО "Запорожсталь" о своей жизни и работе/ записала Н. Захарова]. . , . С. 10-11.

319358. Великая Отечественная война. 1941-1945. Сов. энциклопедия. Москва, 1985. 832 с.

319359. Василенко Б. Новые мосты: срок завершения - вечность : [история главного запорожского долгостроя, нынешнее его состояние и перспективы достройки]. . , . С. 32-35.

319360. Великая Победа, 1941-1945. Книга. Москва, 1985. 223 с.

319361. Шнеерсон Л. М., Писарев В. М., Шупляк П. А. Великая Победа и мировой революционный процесс. Университетское. Минск, 1985. 172 с.

319362. Великие люди науки. Учпедгиз. Ленинград, 1959. 152 с.

319363. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

319364. Кузнецова М. О. Комунікативно-дискурсивні стратегії аранжування вторинної комунікації саги Дж. Р. Р. Мартіна "А Song of Ice and Fire". . , .

319365. Ефимовна В. Авиаколледж - это качество, комфорт, перспектива : [Запорожский авиационный колледж им. А. Г. Ивченко]. . , .

319366. Довбенко М. "Банкопад", або Як Нацбанк України провадить очищення вітчизняної банківської системи. . , . С. 21-24.

319367. Кулаківський В. Висновки та рекомендації постійних комісій місцевих рад. Теоретичний аспект : [контрольні функції депутатів]. . , . С. 25-27.

319368. Чекаленко Л. Історична пам'ять і політична воля. Погляд на відносини Україна - Республіка Польща : [про негативи історичних нашарувань]. . , . С. 29-32.

319369. Костров В. Культурна дипломатія України: чому не використовуємо резерви? : [поліпшення іміджу країни засобами культури]. . , . С. 33-35.

319370. Шаров О. "Brexit": розлучення по-англійськи : [питання виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу]. . , . С. 36-39.

319371. Кузнецова М. О. Ономастикон вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури. . , .

319372. Мощенко О. Спроба військового перевороту вТурецькій Республіці в ніч із 15 на 16 липня 2016 року: передумови, основні причини та наслідки. . , . С. 40-43.

319373. Марчук Л. Шаховий Львів : [Львів здавна вважається шаховою столицею України. Він дав світові 44 гросмейстери]. . , . С. 51-54.

319374. Бородина Д. С., Мележик К. А. Английский язык для аспирантов. Центр учебной литературы. Киев, 2013. 408 с.

319375. Михед Т. В., Якубіна Ю. В. Антична література. Греція. Рим. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 952 с.

319376. Клименко І. В., Акімов О. О., Афонін Е. А. Сучасні моделі компетенцій державних службовців. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 176 с.

319377. Кацавець Р. С. Ділова мова: сучасний вимір. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 196 с.

319378. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та культура мовлення. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 224 с.

319379. Скібіцька Л. I. Діловодство. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 224 с.

319380. Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 360 с.

319381. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 424 с.

319382. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 392 с.

319383. Яцків Я. С. Діяльність Національної академії наук України у видавничій галузі за 2015 рік. . , . С. 12-13.

319384. Радченко А. І., Діденко Ю. В. Геологічна наука в академічних публікаціях : [за період 2005-2015 рр.]. . , . С. 14-26.

319385. Бутенко В. Запорожский трамвай: от рассвета до заката : [история возникновения в Запорожье общественного транспорта. Нынешнее состояние трамвайного парка]. . , . С. 40.

319386. Жарков І. П., Сафронов В. В., Паламарчук С. П., Пилипчук О. С., Солонецький А. Г., Ходунов В. О. Комплекс кріоапаратури з вбудованим надпровідним соленоїдом для мангітофізичних та електрофізичних досліджень. . , . С. 29-34.

319387. Мазур О. А., Пустовойт С. В. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України : [проаналізовано соціально-економічні результати діяльності технопарків, створених на базі НАН України у 2000-2014 рр.]. . , . С. 63-73.

319388. День. Украинская пресс-группа. Киев, 2016. 32 с.

319389. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 232 с.

319390. Тимчик О. А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу. КНТ. Київ, 2014. 410 с.

319391. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях. Професіонал. Київ, 2007. 208 с.

319392. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 360 с.

319393. Ковалик Н. В., Зайшла Н. О., Тимочко Л. М. Англійська мова з основ міжнародної економіки. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 480 с.

319394. "Завдання - зміцнювати "історичний фронт"" : [інтерв'ю з Ф. Турченко, відомим науковцем, завідувачем кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету про актуальність історичних знань і значення підручників з... див. анот.]. . , . С. 6.

319395. Васин Н. П. Комсомольский эшелон. Молодая гвардия. Москва, 1981. 159 с.

319396. Васина-Гроссман В. А. Жизнь Глинки. Госмузиздат. Москва, 1957. 111 с.

319397. Гірний Ю. До концепції реформування інтелектуальної власності : [питання управління і комерціалізації інтелектуальної власності]. . , . С. 4-7.

319398. Васина-Гроссман В. А. Первая книжка о музыке. Музыка. Москва, 1976. 176 с.

319399. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Таксон. Київ, 2016. 234 с.

319400. Кононюк А. Е. Общая теория коммуникаций. Освіта України. Киев, 2014. 488 с.

319401. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2016. 147 с.

319402. Васнецов В. А. Повести северных морей. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1977. 120 с.

319403. Андрушко Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір. Юрка Любченка. Київ, 2016. 212 с.

319404. Жолобов В. М. Звезда по имени судьба. Переплет и реставрация. Харьков, 2011. 320 с.

319405. Васнецов В. А. Под звездным флагом "Персея". Гидрометеоиздат. Ленинград, 1974. 280 с.

319406. Васнецов В. М. Виктор Михайлович Васнецов. 1848-1926. Искусство. Москва, 1975. 37 с.

319407. Богуслаев В. А., Репях С. И., Могилатенко В. Г. , Ивченко З. А. , Матвеева М. О., Леховицер З. В., Пройдак Ю. С., Хрычиков В. Е. Литейные свойства металлов и сплавов для прецизионного литья. Мотор-Сич. Запорожье, 2016. 400 с.

319408. Вассерман Я. Каспар Хаузер, или Леность сердца. Худож. лит.. Москва, 1990. 384 с.

319409. Вассерман Я. Е. Жилые секции гибкой конструктивно-планировочной структуры. Будівельник. Киев, 1975. 94 с.

319410. Васько А. Т. Электрохимия молибдена и вольфрама. Наукова думка. Киев, 1977. 172 с.

319411. Васюков В. С. Внешняя политика временного правительства. Мысль. Москва, 1966. 495 с.

319412. Васюков В. С. Внешняя политика России накануне Февральской революции, 1916-февраль 1917 г.. Наука. Москва, 1989. 308 с.

319413. Васюков В. С. Предистория интервенции. Февраль 1917-март 1918. Политиздат. Москва, 1968. 296 с.

319414. Васютинский Н. А. Золотая пропорция. Молодая гвардия. Москва, 1990. 235 с.

319415. Васютинский Н. А. Стехиометрия горных пород. Недра. Москва, 1986. 208 с.

319416. Григорьев С. Великий киевлянин : [драматургия Булгакова Михаила Афанасьевича (1891 - 1940), русского писателя, драматурга, режиссера, актера]. . , . С. 85-88.

319417. Григорьев С. "Оправдан будет каждый час..." : [жизненный путь Анны Андреевны Ахматовой (1889 - 1966), русской поэтессы, переводчицы, литературоведа]. . , . С. 89-92.

319418. Будьте здоровы : [страны-лидеры по ключевым факторам нездоровья и Украина]. . , . С. 14-15.

319419. Корба Г., Бердинских К. Непосаженные : [за прошлый год суды рассмотрели почти тысячу дел по задержанным коррупционерам от власти, но лишь 3% из них обернулись реальными наказаниями]. . , . С. 18-21.

319420. Хоменко І. В. Еристика. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 280 с.

319421. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф., Чуприк Н. В., Анохіна Л. П. Етика ділового спілкування. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 344 с.

319422. Етика. Естетика. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 432 с.

319423. Вознюк Н. М. Етика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 300 с.

319424. Шаповал Е. Очень нужные люди : [украинский рынок труда: количество вакансий увеличилось, число соискателей уменьшилось.Топ-5 сфер, в которых выросло число вакансий. Распределение вакансий и резюме по ключевым сферам деятельности. Отток специалистов из страны]. . , . С. 22-25.

319425. Васенко Л. А., Дубічинський В. В., Кримець О. М. Фахова українська мова. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 272 с.

319426. Філософія як історія філософії. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 648 с.

319427. Губар О. М. Філософія: інтерактивний курс лекцій. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 416 с.

319428. Подольська Є. А. Філософія. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 704 с.

319429. Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О., Колодний А. М., Филипович Л. О. Філософія. Кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 456 с.

319430. Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 520 с.

319431. Пасховер А. Битва за землю : [рынок земли - один из самых денежных и коррумпированных рынков Украины. Продлевать ли мораторий на продажу земли?]. . , . С. 26-28.

319432. Викулин И. М., Викулина Л. Ф., Горбачев В. Э. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры. Одесская нац, академия связи. Одесса, 2016. 144 с.

319433. Павленко А. Вечный вождь : [за три десятилетия глава Зимбабве Роберт Мугабе превратился из национального героя в алчного диктатора. Краикая информация о других правителях-старожилах африканских стран]. . , . С. 32-36.

319434. Духнич О. Страна чудес : [социолог Евгений Головаха, основываясь на исследованиях украинского общества за последние 25 лет, говорит о низкой политической культуре населения и неадекватности существующей власти]. . , . С. 46-48.

319435. Дорошко М. С., Шпакова Н. В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 204 с.

319436. Работа на будущее : [пять профессий, которым пора учить детей уже сегодня: сетевой археолог, дистиллятор информации, home-инсталлятор, адаптер менталитета, менеджер виртуальности]. . , . С. 57.

319437. Шама О. Немецкая осень : [в конце 1930-х, используя судетских немцев, Германия захватила населенную ими часть Чехословакии, а затем оккупировала и всю страну]. . , . С. 60-64.

319438. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

319439. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. Львів, 2016. 380 с.

319440. Небеса обетованные : [стоимость авиаперелетов в разных странах мира, согласно рейтингу 2016 Aviation Price Index]. . , . С. 12-13.

319441. Юрик П. "Укртелеком" модернізує мережі, зокрема, й у Запоріжжі : [модернізація Запорізької мережі "Укртелекіму"]. . , . С. 6.

319442. Корба Г. Эпидемия добра : [в Украине благотворительный бум: за последний год общая сумма пожертвований достигла рекордных 9 млрд грн.Топ-25 благотворителей Украины]. . , . С. 20-26.

319443. Petrov V. V., Kryuchyn A. A., Beliak I. V., Lapchuk A.S. Multi-Photon microscopy and optical recording. Akademperiodyka. Kyiv, 2016. 156 p.

319444. Шаповал Е. Регионы набирают высоту : [оживление рынка авиаперевозок в Украине. Загрузка аэропортов в крупнейших городах Украины (2014-2016). Пассажиропоток в украинских аэропортах (2008-2016). Перспективы развития аэропортов]. . , . С. 30-33.

319445. Алєксєєнко А. Інститут титану - 60 років титанічної праці : [історія створення Державного підприємства "Державний науково-дослідний і проектний Інститут титану в Запоріжжі"]. . , . С. 7.

319446. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році". НІСД. Київ, 2016. 688 с.

319447. Фергюсон Н. Осень олигархов : [интервью с Н. Фергюсоном, историком с репутацией лучшего специалиста по олигархам о возможностях богатых людей и перспективах развития Украины / записал И. Верстюк]. . , . С. 52-53.

319448. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

319449. Шама О. Испанская разминка Кремля : [политическая ситуация в Испании в 30-х годах ХХ ст. Гражданская война, участие в ней СССР]. . , . С. 62-65.

319450. Освіта України. Спецвипуск газети. Педагогічна преса. К., 2016.

319451. Иванова Е. Поколение English : [группа энтузиастов начала в Украине амбициозный проект - бесплатную программу обучения школьников английскому языку силами волонтеров со всего мира]. . , . С. 16-20.

319452. Розвиток під час кризи: секрет успіху керівника Бердянського порту, депутата Облради Миколи Ільїна : [інтерв'ю з М. І. Ільїним, керівником Бердянського морського торговельного порту, та депутата Запорізької обласної ради/ бесіду вів С. Білоусов]. . , . С. 10.

319453. Корба Г. Всплеск в небольшом городе : [за два года активисты превратили компактный провинциальный областной центр Ивано-Франковск в самый инновационный и дружелюбный город Украины]. . , . С. 22-26.

319454. Любохинець Л. С., Шавкун В. М., Бабич Л. М. Історія політичних та економічних вчень. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 294 с.

319455. Безродний Є. Ф., Уткін О. І. Історія політичних вчень. Професіонал. Київ, 2006. 432 с.

319456. Насколько Шелковым будет путь Украины? : [стратегическое партнерство Украины и Китая. Информация о крупном китайском инвесторе в экономику Украины корпорации CNBM (China National Building Materials), ее месте в мировой экономике; показатели работы]. . , . С. 44-45.

319457. Дахно І. І. Історія країн світу. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 816 с.

319458. Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 248 с.

319459. Аксельрод Д. Создатель Обамы : [интервью с Д. Аксельродом, главным политтехнологом нынешнего президента США о перспективах Украины после президентских выборов-2016 / записала О. Духнич ]. . , . С. 46-49.

319460. Давиденко Г. Й., Чайка О. М., Гричаник Н. І. Кушнєрьова М. О. Історія новітньої зарубіжної літератури. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 274 с.

319461. Бондарев А. Новый интернационал : [языки будущего - английский, французский, китайский? Топ-10 языков по количеству стран, говорящих на нем, количеству людей, считающих его родным, используемых в интернет]. . , . С. 58-61.

319462. Левківський М. В. Історія педагогіки. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 190 с.

319463. Новик О. П. Історія української літератури (давньої). Центр учбової літератури. Київ, 2007. 224 с.

319464. Давиденко Г. Й., Величко М. О. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 292 с.

319465. Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 05 серпня 2016 року № 952. . , . С. 3-8.

319466. Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України: Додаток12 до наказу Міністерства освіти і науки України від11.07.2016 р. № 820. . , . С. 12-16.

319467. Дубинський М. Реформування системи інтелектуальної власності: нові можливості чи нові проблеми : [створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та національного органу з інтелектуальної власності стане кроком вперед]. . , . С. 7-10.

319468. Банківська справа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

319469. Ступак С. "Реформа" ринку колективного управління авторським і суміжними правами в Україні : [критика організації колективного управління (ОКУ) авторським і суміжними правами]. . , . С. 10-21.

319470. Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль : [на початку V ст. нашої ери блаженний Ієронім одним з перших застосував поняття "плагіатор" у відношенні до осіб, які привласнують чужі результати розумової праці]. . , . С. 22-23.

319471. Ступак С. Цивільний оборот об'єктів суміжних прав : [моральні права і майнові права інтелектуальної власності]. . , . С. 23-28.

319472. Глен-Шестакова Н. В., Линднер В. Б., Орлова А. О., Рахманова И. В. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1985. 559 с.

319473. Глен-Шестакова Н. В., Линднер В. Б., Орлова А. О., Рахманова И. В. Немецко-русский словарь. Русский язык. Москва, 1987. 559 с.

319474. Білоцерківський В. Я. Історія України. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 536 с.

319475. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319476. Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності : [економіка спільної участі - соціоекономічна система, заснована на спільному користуванні людськими та фізичними ресурсами]. . , . С. 34-38.

319477. Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 504 с.

319478. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2016. 40 с.

319479. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 476 с.

319480. Озпева О., Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [принуждение к соблюдению авторских прав и судебной процедуры в России]. . , . С. 53-63.

319481. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 104 с.

319482. Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В., Горбаченко Т. Б. Історія релігій світу. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 536 с.

319483. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2016. 16 с.

319484. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2016. 50 с.

319485. 10 причин никогда не работать в Event : [профессия ивентора]. . , . С. 16-17.

319486. Клименко В. А., Чубур Н. В. Історія сучасного світу. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 93 с.

319487. Титарчук А. Каждое событие - это "отдельная история" : [ивент-маркетинг]. . , . С. 18-19.

319488. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

319489. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. КНТ. Київ, 2016. 396 с.

319490. Соловьев А. Перфоманс-маркетинг: представление, которое работает : [ивент-маркетинг]. . , . С. 20-25.

319491. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2016. 66 с.

319492. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2016. 66 с.

319493. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2016. 128 с.

319494. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки №1 до семінарських занять з курсу "Економічна теорія" для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент" і 074 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 74 с.

319495. Піддубна О. Ландшафтний парк "Вознесенівський" стане ширше : [плани по будівництву ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі м. Запоріжжя]. . , . С. 3.

319496. Левчук Л. Т., Гриценко В. С., Єфименко В. В., Лосєв І. В., Панченко В. І., Шинкаренко О. В. Історія світової культури. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 400 с.

319497. Ботнарева М. Які зміни очікують на Дубовий гай : [стан парку і що робить нинішній директор КП "Дубовий гай" по його благоустрою]. . , . С. 6.

319498. Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 776 с.

319499. Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. Історія України. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 240 с.

319500. Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 528 с.

319501. Давиденко Г. Й., Чайка О. М. Історія зарубіжної літератури XIХ - початку XХ століття. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 400 с.

319502. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І. Історія зарубіжної літератури XX століття. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 488 с.

319503. Семь ошибок, которые допускают даже Event-профессионалы : [Event-маркетинг]. . , . С. 26-29.

319504. Семь правил эффективного участия в мероприятиях : [ивент-маркетинг]. . , . С. 30-33.

319505. Как рассчитать ROI рекламных кампаний в социальных сетях : [ROI - показатель окупаемости инвестиций]. . , . С. 34-37.

319506. Ромат Е. Адвергейминг: понятие и основные типы : [психологические особенности "поколения Y" - людей, рожденных между 1981 и 2000 гг. Адвергейминг – игры, которые разрабатываются специально для презентации продукта/бренда целевой аудитории. Геймификация]. . , . С. 38-46.

319507. Юрчак А. Стандарты В2В - начинаем ! : [модели интернет-продаж в секторе В2В]. . , . С. 47-51.

319508. Хельде А. Противоречивость рекламных коммуникаций : [психология рекламной деятельности]. . , . С. 52-59.

319509. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2016. 200 с.

319510. Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення : [сучасний стан інноваційної сфери в Україні. Роботи, які ведуться за напрямом озброєння]. . , . С. 8-9.

319511. Кулик Н. Його називали батьком : [Володимир Дурдуківський (1874-1951) - освітній і громадський діяч 20-30-х років ХХ століття, фундатор і директор першої української школи]. . , . С. 14-15.

319512. Земелєва Л. Г. Дидактичні засади проблемної лекції з БЖД на підставі методики системного аналізу. . , . С. 10-11.

319513. Горін І. І. Самостійна робота як невід'ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. . , . С. 23-24.

319514. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319515. Гатауллін Р. Г. Переваги і проблеми "Вільного інтернету" - WI-FI. . , . С. 33-36.

319516. Рябцев В. На Запорожье Левом из заброшенного леса хотят сделать парк отдыха. . , . С. 4.

319517. Гарагонич А. Правовой режим иностранного инвестирования в строительстве : [иностранное инвестирование в денежной форме в Украине]. . , . С. 23-26.

319518. Пустоваров А. Большая перемена запорожского образования : [о том, что удалось сделать, о новациях и проблемах образовательной отрасли Запорожской области]. . , . С. 5.

319519. Способы ввода инвестиций в Украину и возможные риски : [иностранное инвестирование строительной отрасли]. . , . С. 26-33.

319520. Карпюк Н. Материальная помощь на оздоровление при использовании ежегодного отпуска частями. . , . С. 41.

319521. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2016. 64 с.

319522. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2016. 84 с.

319523. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2016. 106 с.

319524. Помощь на лечение от работодателя: вопросы уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ : [медицинская помощь не облагается налогом на доход физического лица, военным сбором и единым социальным взносом при наличии документов о целевом предоставлении средств]. . , . С. 58-61.

319525. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 24 с.

319526. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання і виготовлення оснастки спеціальних видів лиття" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 27 с.

319527. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319528. Листровая С. Как и кто должен внести запись в трудовую книжку председателя правления ОСМД ?. . , . С. 66-68.

319529. Учредительное собрание ОСМД: оформление протокола : [права владельцев квартир]. . , . С. 69-71.

319530. Лазоренко А. Философия шеринга стремительно развивается : [интервью с Алексеем Лазоренко, руководителем проекта BlaBlaCar в Украине и России (сервис для автомобильных пассажиров) / записала И. Чернявская]. . , . С.32-35.

319531. Никоненко Ю. П. Клінічна психологія. КНТ. Київ, 2016. 369 с.

319532. Скібіцька Л. І. Конфліктологія. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 384 с.

319533. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Погорілий Д. Є. Кредитно-модульний курс культурології. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 368 с.

319534. Дідківська Г. В. Криміногенність сім'ї як фактор злочинності неповнолітніх. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 204 с.

319535. Гіптерс З. В. Культурологічний словник-довідник. Професіонал. Київ, 2006. 328 с.

319536. Подольская Е. А., Лихвар В. Д., Погорелый Д. Е. Культурология: кредитно-модульный курс. Центр учебной литературы. Киев, 2007. 332 с.

319537. Культурологія: теорія та історія культури. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 370 с.

319538. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю., Сироватський С. А., Мельничук Т. Ф., Перевальська М. А., Охрименко О. В., Панталієнко В. В. Культурологія. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 392 с.

319539. Конверський А. Є. Логіка. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 320 с.

319540. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна). Центр учбової літератури. Київ, 2008. 536 с.

319541. Ряшко В. І. Логіка. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 328 с.

319542. Павлов В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 408 с.

319543. Комаха Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 360 с.

319544. Пантелеєв Є. Підписано Запорізько-Німецький меморандум співробітництва : [проект "Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні"]. . , . С. 3.

319545. Щур Ю. Запоріжжя та проголошення незалежності України 1991 року. . , . С. 4.

319546. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319547. Продление ресурса энергоблоков Запорожской АЭС - новый этап в развитии атомной энергетики Украины. . , . С. 6.

319548. Ботнарева М. Відомі режисери зняли фільм про запорізьке село. . , . С. 19.

319549. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319550. Логанов Є. 16 років розкопок, і щороку щось нове : [завершено археологічні розкопки на острові Хортиця в балці "Генералка-2" пам'ятника історії та архітектури, кам'яного культового комплексу ямкової культури]. . , . С. 1.

319551. Героической обороне Запорожья - 75 лет : [затерянная история Запорожской области в период за 18 августа - 3 октября 1941 года]. . , . С. 3.

319552. Поклонимся великим тем годам : [история эвакуации предприятий и заводов г. Запорожья во время Второй мировой войны]. . , . С. 4-5.

319553. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319554. Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі. КНТ. Київ, 2014. 262 с.

319555. Ботнарева М. Без черг до дитячих садків - за два роки : [про реконструкцію дитячого садку №186 Вознесенівського району]. . , . С. 1.

319556. Вагіс О. А. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року : [статистичні дані по м. Запоріжжя]. . , . С. 5.

319557. Константинова В. Запорожская спортсменка стала сильнейшей сумоисткой на планете : [победа на Чемпионате мира по сумо]. . , . С. 8.

319558. Костриця Н. М., Свистун В. І., Ягупов В. В. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 272 с.

319559. Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Методика та організація наукових досліджень із психології. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 360 с.

319560. Охріменко М. Г., Жуковська О. А., Купка О. О. Методи розв'язування некоректно поставлених задач. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 166 с.

319561. Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 440 с.

319562. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1986. 526 с.

319563. Нищета В. А. Методика навчання риторики в школі. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 200 с.

319564. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1987. 526 с.

319565. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 392 с.

319566. Кулявець В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів. Кондор. Київ, 2015. 194 с.

319567. Димитрова Л. М. Соціологія управління та організацій. Ліра-К. Київ, 2015. 156 с.

319568. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319569. У Запоріжжі - безпрецедентна кількість бажаючих усиновити дитину : [інтерв'ю з начальником служби у справах дітей Запорізької міської ради Н. Сиворакша о програмі соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання... див. анот.]. . , . С. 14.

319570. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1988. 526 с.

319571. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Кондор. Київ, 2015. 328 с.

319572. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319573. Порядок атестації аудиторів з метрології : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.08.2016 р. № 1413. . , . С. 121-131.

319574. Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 316 с.

319575. Горлач М. І., Кремень В. Г., Ніколаєнко С. М., Требін М. П. та ін. Основи філософських знань. Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 1028 с.

319576. Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. № 662. . , . С. 20-35.

319577. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 258 с.

319578. Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Шмиголь М. Ф., Сулим О. В., Симоненко С. П., Романенков І. Д., Юшкевич Ю. С. Основи культурології. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 400 с.

319579. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 144 с.

319580. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 376 с.

319581. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 248 с.

319582. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 248 с.

319583. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. № 674 : [реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування]]. . , . С. 80-92.

319584. Алимов Р. Развивая "Шанхайский дух" : [интервью с Р. Алимовым, Генеральным секретарем ШОС об экономическом сотрудничестве, а также о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом]. . , . С. 17-19.

319585. Хроника важных событий ШОС : [основные этапы развития Шанхайской Организации Сотрудничества с 2001 по 2015 гг.]. . , . С. 20-26.

319586. Чжуанчжи Сунь Расширение ШОС : [в июле 2015 года в Шанхайскую Организацию Сотрудничества приняли Индию и Пакистан]. . , . С. 31-33.

319587. Сышо Лю, Мэнъин У Гуманитарное пространство ШОС : [сорудничество стран Шанхайской Организации Сотрудничества в области культуры, образования и информационной политики]. . , . С. 40-42.

319588. Виличний баскетбол до Києва доведе : [новини федерації баскетболу Запорізької області. Вуличний баскетбол]. . , . С. 1,8.

319589. Ин Лю Реальность за статистическими данными : [макроэкономика Китая за четыре месяца 2016 года и за 2007-2015 гг.: анализ и возможные перспективы в комментариях известного китайского экономиста Лю Ин]. . , . С. 47-49.

319590. Много ли китайцы читают? : [статистические материалы: динамика традиционного и цифрового чтения в течение 7 лет; сопоставление носителей для чтения; чтение среди несовершеннолетних; дети и родители как читатели]. . , . С. 52-53.

319591. Таотао Чжу Корифеи эпохи тан : [мастера стиля кайшу (исторический стиль китайской каллиграфии): Чжун Ю, Оуян Сюню, Янь Чжэньцин, Лю Гунцюаня, Чжао Мэнфу]. . , . С. 68-69.

319592. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319593. Исаева Л. Китайская традиционная одежда : [общее между славянской и китайской национальной одеждой. Традиционная философия в костюме китайцев. Китайская одежда - источник творческого вдохновения для других народов ]. . , . С. 74-75.

319594. Ин Лю Следует ускорить строительство ЗСТ ШОС : [строительство зон свободной торговли в Шанхайской Организации Сотрудничества: выгоды для стран Центральной Азии. . , . С. 28-30.

319595. Синьюй Мэй Они не остановят экономический рост Китая : [экономический рост Китая и протекционистская политика Европы]. . , . С. 32-33.

319596. Как устраиваются на работу выпускники китайских вузов : [статистические материалы по некоторым аспектам данной проблемы]. . , . С. 50-51.

319597. Таотао Чжу Три шедевра : [синшу - исторический стиль китайской каллиграфии. Он занимает промежуточное положение между уставным письмом и скорописью]. . , . С. 70-71.

319598. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 472 с.

319599. Дорожить репутацией : [корпоративная социальная ответственность как составляющая корпоративной репутации]. . , . С. 6-7.

319600. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 168 с.

319601. Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 228 с.

319602. Дикаленко М., Захаров Е. Бесконечная история : ["Большая приватизация" 2016-2017 годов: перспективы. История "большой приватизации" в Украине (2004-2017 г.г.): перечень объектов, пакеты акций, стартовые цены, цены продажи]. . , . С. 14-19.

319603. Кершис О., Гош А. Спасение - в КСО : [экспансия на новые рынки обернулась для крупнейшего британского ритейлора Tesco репутационными потерями , решить которые должна была активная поддержка социальных инициатив]. . , . С. 26-29.

319604. Рацул А. Б., Довга Т. Я., Рацул А. В. Педагогіка: інформативний виклад. КНТ. Київ, 2015. 320 с.

319605. Трубникова Н. Своими руками : [проекты КСО. Проект ДТЭК "Город своими руками", который за 5 лет вышел на межрегиональный уровень и перерос в один из наиболее масштабных. Перечень других проектов, их описание, финансирование (2012-2016 г.г.) ]. . , . С. 32-35.

319606. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 384 с.

319607. Дахно І. І. Переклад. Перевод. Translation. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 348 с.

319608. Телефонный справочник предприятий, организаций и учреждений г. Запорожья. Logos. Ленинград, 1991. 256 с.

319609. Все познается в сравнении : [статистические данные по удорожанию коммунальных услуг за период 2014-2016 гг. в Запорожской области]. . , . С. 3.

319610. Бондарь А. Инновационное образование : [IT-образование в Украине. Развитие социально-образовательной программы "Lifecell университеты"]. . , . С. 37.

319611. Ответственная связь : [оператор "Интериелеком": о его экологических, благотворительных, инфраструктурных проектах, являющихся частью корпоративной стратегии]. . , . С. 40-41.

319612. Васильева Н. Кооперативное движение : [агрохолдинг "Мрія" и его социальные проекты."Мрія" - один из немногих агрохолдингов, популяризирующих кооперативное движение в Украине, сопровождая кооператив от момента разработки бизнес-плана - до реализации продукции]. . , . С. 42-43.

319613. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

319614. Щур Ю. Запоріжці й спротив радянській системи у 1960-1970-х роках : [забуті сторінки історії. Український націоналістичний рух на теріторії Запорізької області]. . , . С. 6.

319615. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація ливарного виробництва" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 158 с.

319616. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи науково-технічних досліджень" для студентів спеціальності 136 "Металургія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 70 с.

319617. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи науково-технічних досліджень" для студентів спеціальності 136 "Металургія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 46 с.

319618. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319619. Шак В. Возращение Александра Поляка : [в Запорожье появился памятный знак в честь мэра А. Поляка]. . , . С. 12, 29.

319620. Ровесниця Незалежності України : [творча біографія запорізького композитора-пісняра А. Сердюка]. . , . С. 34.

319621. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319622. Павелко Н. Как молокозаводу не остаться без... молока : [интервью с директором Новониколаевского молокозавода Н. Павелко о проблемах предприятия]. . , . С. 8.

319623. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 348 с.

319624. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 564 с.

319625. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 840 с.

319626. Скрипникова Л. В., Тутік Л. С., Гринчак М. О. Політологія. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 272 с.

319627. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319628. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1992. 843 с.

319629. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу "Історія зарубіжної літератури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

319630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Дидактичний матеріал до контрольних робіт з дисципліни "Історія зарубіжної літератури ХХ ст.". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 62 с.

319631. Шак В. Балка Генеральная приоткрывает тайны : [на Хортице, где продолжаются раскопки святилища эпохи бронзы, археологи обнаружили образцы шнуровой керамики, за которой в годы войны охотились немцы]. . , . С. 11.

319632. Шак В. Поле Яна Френкеля: это совсем недалеко от Заворожья : [биография Я. Френкеля, композитора и нашего земляка]. . , . С. 29, 38.

319633. Логвина В. Л. Політологія. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 304 с.

319634. Штанько В. І., Чорна Н. В., Авксентьєва Т. Г., Тіхонова Л. А. Політологія. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 288 с.

319635. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 472 с.

319636. Дробінка І. Г. Кришталь Т. М., Підгорецький Ю. В. Політологія. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 292 с.

319637. Роганов Є. Неспішний політ у тиху погоду : [огляд вітчизняного авіаринку в 2016 році]. . , . С. 26-30.

319638. Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 432 с.

319639. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2016.

319640. Шак В. Корабельный остров : [на Хортице завершена реставрация двух уникальных кораблей: боевой дубель-шлюпки и грузового байдака - прообраза современных барж]. . , . С. 11.

319641. Птахів С. Аюрведа: до Індії - за здоров'ям! : [медичний та оздоровчий туризм в Індії]. . , . С. 42-44.

319642. Медичний туризм - тепер у законі? : [регулювання галузі медичного туризму в Ізраїлі]. . , . С. 46-48.

319643. Озоліня О. Green Velo - польське слово у сфері велотуризму. . , . С. 50-53.

319644. 10 цінностей туристичного Закарпаття. . , . С. 82-83.

319645. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

319646. Герасименко А. Секрети замку Паланок : [Мукачівський замок (Закарпатська область)]. . , . С. 112-118.

319647. Мала Ю. Полтавський вікенд : [Полтавщина як туристичний напрямок. Гоголівські місця]. . , . С. 130-134.

319648. Дубовик О. 6 див янтарного краю : [Музей бурштину у Рівному. Тунель кохання у селищі Клевань. Пересопницьке Євангеліє. Дубенський замок. Острог, Волинські Афіни та інші дива Волинщини]. . , . С. 144- 149.

319649. Кліковка Г. Кафедра, де золотом полум'яніє слово : [про кафедру культурології й українознавства Запорізького державного медичного університету, та її завідувачку, доктора філологічних наук О. Турган]. . , . С. 12-13.

319650. Вундер Н. А., Ушаков А. В. Исследование отклонения траекторий линейных устойчивых дискретных систем от монотонно убывающей кривой свободного движения в случае кратных вещественных положительных собственных чисел их матриц. . , . С. 5-15.

319651. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2016.

319652. Ладанюк А. П., Луцкая Н. Н. Особенности задач робастного управления технологическими объектами. Часть 1. Технологические объекты и их математические модели. . , . С. 16-23.

319653. Середа В. Факультет іноземної філології: 50 років із іменем Сокирка : [річниця, історія заснування та керівники факультету іноземної філології Запорізького національного університету]. . , . С. 25.

319654. Горбийчук М. И., Гуменюк Т. В. Метод синтеза оптимальных по сложности эмпирических моделей в условиях неопределенности. . , . С. 24-32.

319655. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2016. 75 с.

319656. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2016. 74 с.

319657. Прокопенко О. В., Троян М. Ю. Поведінка споживачів. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 176 с.

319658. Єгорова Т. Д. Практичний курс української мови. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 160 с.

319659. Зайцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В., Павлова А. К. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 396 с.

319660. Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д., Маслікова І. І., Шинкаренко О. В., Подолян Г. П., Єфіменко В. В. Прикладна етика. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 392 с.

319661. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

319662. Шилин Д. Уникальная установка для коксохимиков : [новое экологическое оборудование вводится на Авдеевском коксохимзаводе - а изготовлено оно в Запорожье]. . , . С. 5.

319663. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 344 с.

319664. Васютович В. П. Ценообразование в военном производстве США. Наука. Москва, 1980. 222 с.

319665. Богаенко В. А., Булавацкий В. М., Кривонос Ю. Г. О математическом моделировании дробно-дифференциальной динамики процесса промывки засоленных грунтов с использованием паралельных алгоритмов. . , . С. 33-43.

319666. Кононюк А. Е. Обобщенная теория познания и созидания. Освіта України. Київ, 2013. 564 с.

319667. Стоян В. А., Двирничук К. В. Математическое моделирование прямых и обратных задач динамики толстого упругого слоя. Часть 2. Задачи управления полем поперечных динамических смещений слоя. . , . С. 44-57.

319668. Ватанабэ Д. Свет без тени. Прогресс. Москва, 1982. 319 с.

319669. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни "Стопи з особливими властивостями" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 82 с.

319670. Добровольская Т. С., Ложечников В. Ф. Автоматизированная система управления процессом сжигания топлива с переменной теплотворной способностью для нефтеперерабатывающей промышленности. . , . С. 58-62.

319671. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1985. 534 с.

319672. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни "Машинобудівні матеріали" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 106 с.

319673. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1983. 415 с.

319674. Руденко О. Г., Бессонов А. А. Коэволюционирующие нейронные сети прямого распространения. . , . С. 63-73.

319675. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1986. 526 с.

319676. Ватолина Н. Н. Прогулка по Третьяковской галерее. Сов. писатель. Москва, 1983. 256 с.

319677. Атаманюк И. П., Кондратенко Ю. П. Метод генерации реализаций случайной последовательности с заданными характеристиками на основе нелинейного канонического разложения. . , . С. 74-89.

319678. Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Метод сортировки относительных позиций синхроимпульсов по частоте их появления. . , . С. 90-96.

319679. Рымашевская Э. Л. Русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1989. 462 с.

319680. Бабчук С. М. Классификация специализированных компьютерных сетей. . , . С. 97-103.

319681. Потоцкая В. В., Потоцкая Н. П. Французско-русский словарь. Русский язык. Москва, 1983. 672 с.

319682. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 36 с.

319683. Кондрашихина О. А. Психогенетика. Центр учебной литературы. Киев, 2014. 168 с.

319684. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 224 с.

319685. Варій М. Й. Психологія особистості. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 592 с.

319686. Ватс Б. Интриги против Индии. Прогресс. Москва, 1971. 343 с.

319687. Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Багирова С. А. Модели систем обслуживания-запасания с рандомизированной политикой пополнения запасов. . , . С. 104-114.

319688. Варій М. Й. Психологія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 288 с.

319689. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 448 с.

319690. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 280 с.

319691. Бочелюк В. Й.,Зарицька В. В. Психологія: вступ до спеціальності. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 288 с.

319692. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія людини з обмеженими можливостями. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 264 с.

319693. Варенко В. М., Горбунова О. В. Референтна справа. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 196 с.

319694. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010001 "Соціальне забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 90 с.

319695. Конспект лекцій з дисципліни "Методологія та методи наукових досліджень"" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010001 "Соціальне забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 86 с.

319696. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Методологія та методи наукових досліджень" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.18010001 "Соціальне забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 78 с.

319697. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2016. 48 с.

319698. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 146 с.

319699. Релігієзнавство. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 264 с.

319700. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 128 с.

319701. Гурська Л. І. Релігієзнавство. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 172 с.

319702. Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати). Професіонал. Київ, 2007. 592 с.

319703. Ватто. Изобразительное искусство. Москва, 1984. 56 с.

319704. Колотілова Н. А. Риторика. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 232 с.

319705. Ватченко А. Ф., Шевченко Г. И. Днепропетровск. Промінь. Днепропетровск, 1979. 248 с.

319706. Туренко В. Э. "Ромео и Джульетта": философское осмысление романтической любви. Центр учебной литературы. Киев, 2016. 146 с.

319707. Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога. КНТ. Київ, 2015. 160 с.

319708. Ватченко А. Ф., Шевченко Г. И. Днепропетровск. Промінь. Днепропетровск, 1976. 263 с.

319709. Таран В. О., Зотов В. М., Рєзанова Н. О. Соціальна філософія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 272 с.

319710. Шульга М. А. Соціально-політичне управління. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 248 с.

319711. Азаров А. Д., Гарнага В. А. Систематизация балансных двухтактных усилителей постоянного тока по критерию входного сопротивления. . , . С. 115-122.

319712. Киселева Е. М., Притоманова О. М., Журавель С. В. Оценка инвестиционной привлекательности стартапов на основе нейронечетких технологий. . , . С. 123-143.

319713. Галкин А. А. Алгоритмы решения задач классификации на основе аппроксимации относительной глубины данных и взвешенного среднего значения. . , . С. 144-155.

319714. Ваупшасов С. А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста. Политиздат. Москва, 1971. 464 с.

319715. Грицюк М., Грицюк Ю. Оптимізація проекту стратегічного розвитку туризму в регіоні Українських Карпат. . , . С. 13-21.

319716. trud box : [обзор рынка труда Украины. ТОП 10: профессий, категорий по зарплате. Статистические данные, в том числе и по Запорожской области]. [б. в.]. [Б. м.], 2016-.

319717. Ваупшасов С. А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста. Политиздат. Москва, 1988. 507 с.

319718. Кордяк В., Дронюк І., Федевич О. Інформаційна технологія моніторингу та аналізу трафіку у комп'ютерних мережах. . , . С. 35-51.

319719. Бурова О. Деякі аспекти застосування МПК на сучасному етапі розвитку технологій : [особливості класифікування з використанням Міжнародної патентної класифікації (МПК) об'єктів винаходів]. . , . С. 29-33.

319720. Штимак А. Технологія визначення рівня компетентності випускника ВНЗ з використанням алгоритмів нечіткого логічного виведення. . , . С. 109-122.

319721. Вахеметса А. Л., Плотников С. Н. Человек и искусство. Мысль. Москва, 1968. 196 с.

319722. Вахитова Т. М. Повествование в рассказах В Астафьева "Царь-рыба". Высш. школа. Москва, 1988. 71 с.

319723. Вахман В. Проделки морского беса. Дет. лит.. Ленинград, 1969. 143 с.

319724. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

319725. Кузьмін О. Є., Дідик А. М. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств. . , . С. 3-8.

319726. Безугла Ю. Є. Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу. . , . С. 9-14.

319727. Бортнік С. М. Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства. . , . С. 15-23.

319728. Бочко О. Ю. Зниження маркетингових ризиків у аграрних підпрємствах. . , . С. 24-28.

319729. Глинський Н. Ю., Ясевич А. Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір. . , . С. 29-38.

319730. Черненький М. "Наш город несчастный, потому что нет руководителей настоящих: какие-то случайные проходимцы" : [интервью с М. Черненьким, начальником детской железной дороги о своей биографии/ записала Н. Захарова]. . , . С. 10-11.

319731. Вахов А. А. Ураган идет с юга. Кн. изд-во. Хабаровск, 1990. 715 с.

319732. Дума О. І., Палчинська І. І., Семків І. А. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ"Сферос-Електрон". . , . С. 39-46.

319733. Вахрамеев А. В., Шмелев Б. А. Что происходит в странах Центральной и Юго-Восточной Европы?. Знание. Москва, 1991. 64 с.

319734. Карковська В. Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства. . , . С. 47-52.

319735. Вахрин П. И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций). Маркетинг. Москва, 1999. 152 с.

319736. Кононенко Я. В. Моделі оцінки економічного ефекту та ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості). . , . С. 52-57.

319737. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. Соціальна педагогіка. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 488 с.

319738. Волович В. I., Горлач М. I., Кремень В. Г. та ін. Соціологія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 808 с.

319739. Лакіза В. В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства. . , . С. 58-65.

319740. Нестуля О. О. Соціологія. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 272 с.

319741. Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 416 с.

319742. Вахрушев В. В. Национально-освободительное движение против неоколониализма. Междунар. отношения. Москва, 1986. 264 с.

319743. Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління. . , . С. 66-72.

319744. Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 632 с.

319745. Вахрушев В. В. Неоколониализм - орудие империализма. Наука. Москва, 1974. 208 с.

319746. Прокопенко О. В., Школа В. Ю., Домашенко М. Д. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств. . , . С. 73-81.

319747. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Всероссийское театральное общ-во. Москва, 1959. 468 с.

319748. Сватюк О. Р. Інфраструктура корпоративного середовища: зовнішні та внутрішні структурні елементи. . , . С. 82-91.

319749. Вахтин Б. Б. Так сложилась жизнь моя.... Сов. писатель. Ленинград, 1990. 349 с.

319750. Сталінська О. В., Драчук Ю. З. Теоретичні основи сталого розвитку в управлінні підприємством. . , . С. 92-96.

319751. Миланова Я. 400 тысяч Запорожцев могут остаться без питьевой воды из-за жадных бизнесменов и ленивых чиновников : [упадочное состояние поселка Степногорск Запорожской области]. . , . С. 32-33.

319752. Вахтомин Н. К. Практика - мышление - знание. Наука. Москва, 1978. 112 с.

319753. Фоменко А. В. Теоретичне обґрунтування визначення узагальнюючої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних підприємств. . , . С. 97-103.

319754. Миланова Я. КП "Наш город" решило прибрать к рукам все дома города. В ответ запорожцы обещают судиться с монополистом : [о жилищно-коммунальных проблемах г. Запорожья]. . , . С. 36.

319755. Хома І. Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження у дію підсистем антикризового управління підприємством. . , . С. 104-112.

319756. Вацуро В. Э. С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры. Книга. Москва, 1989. 413 с.

319757. Балик У. О., Колісник М. В. Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій. . , . С. 113-119.

319758. Горбаль Н. І., Ханіна Р. І., Ковальчук О. І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні. . , . С. 120-128.

319759. Дума О. І., Пашко Б. Б. Розроблення методології створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку. . , . С. 129-135.

319760. Кара Н. І., Осідач Р. Й. Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення : [додаються деякі статистичні матеріали за 2006-2014 роки]. . , . С. 136-141.

319761. Ваше слово, товарищ автор. Искусство. Москва, 1965. 263 с.

319762. Мацапура О. В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки : [тендери. Методики, які найбільш підходять саме будівельним підприємствам]. . , . С. 142-147.

319763. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

319764. Мельник О. Г., Коць І. І., Урікова О. М. Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах : [послуги з переробки імпортної сировини]. . , . С. 148- 155.

319765. Довнар-Запольская Н. М., Кулаева Л. И. Немецко-русский механико-математический словарь. МГУ. Москва, 1958. 237 с.

319766. Элькинсон В. "На западе на спорте зарабатывают, а у нас это пока невозможно" : [интервью с В. Элькинсоном, президентом Федерации баскетбола Запорожской области о успехах и проблемах в своей сфере/ записала Е. Гранишевская]. . , . С. 10-11.

319767. Музиченко-Козловська О. В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні. . , . С. 156-166.

319768. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 250 с.

319769. Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 224 с.

319770. Перерва П. І., Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу. . , . С. 167-174.

319771. Попадинець Н. М. Частка імпорту та його внлив на розвиток внутрішнього ринку України : [з деякими статистичними матеріалами 2000х років ]. . , . С. 175-182.

319772. Романишин С. Б., Греськів І. Р. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах. . , . С. 183-188.

319773. Конспект лекцій з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 70 с.

319774. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319775. Ващекин Н. П. Научно-информационная деятельность. Мысль. Москва, 1984. 204 с.

319776. Федулова І. В., Мостенська Т. Л. Використання функцій попиту для збалансування розвитку продовольчих ринків. . , . С. 189-197.

319777. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Дослідження процесів зварювання вініпласту газовим теплоносієм" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

319778. Ващенко А. В. Америка в споре с Америкой. Знание. Москва, 1988. 64 с.

319779. Ясінська Ю. Р. Віртуальний імідж підприємства. . , . С. 198-206.

319780. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Термоконтактне зварювання полімерів" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

319781. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Вивчення технологічних особливостей зварювання поліетилену екструдованою присадкою" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм на. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319782. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 "Зварювання полімерів інфрачервоним випромінюванням" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319783. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 "Дослідження процесу напилювання полімерних матеріалів" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

319784. Антоненко О. Л., Козар З. І. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізація інноваційного маркетингу на підприємстві. . , . С. 207-214.

319785. Бойчук А. Б. Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізації інноваційного потенціалу у промисловості України. . , . С. 215-226.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 18 сек.