Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

323786. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1984. 192 с.

323787. Остроухов В., Величко М. Щодо актуальних проблем сучасної біобезпеки. . , . С. 255-257.

323788. Пивченко А. "Когда впервые ударил по шару, то чуть не разбил лампу над столом" : [интервью с А. Пивченко, лучшим спортсменом мира в русском бильярде, уроженцем Запорожья]. . , . С. 38.

323789. Липшиц О. Д., Лоховиц А. Б. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1978. 610 с., 3 л. табл.

323790. Волынский Л. Лицо времени. Детгиз. Москва, 1962. 223 с.

323791. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1984. 192 с.

323792. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1984. 192 с.

323793. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1984. 208 с.

323794. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1984. 176 с.

323795. Лоховиц А. Б. Карманный русско-немецкий словарь. Русский язык. Москва, 1982. 320 с., 70х108 1/64

323796. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 176 с.

323797. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 192 с.

323798. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 208 с.

323799. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 192 с.

323800. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 192 с.

323801. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 176 с.

323802. Петриченко О. Криміналізація пропаганди тероризму: шляхи та перспективи реалізації. . , . с. 258-260.

323803. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2016.

323804. Плетенець В. Особливості спілкування правоохоронців з особою, яка повідомляє про планування терористичного акту з використанням засобів телефонного зв'язку. . , . С. 261-263.

323805. Ромин К. "Запорожсталь" внедряет уникальные для Украины экологические инновации производства. . , . С. 7.

323806. Плетньов О. Про удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення пошукових заходів у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами. . , . С. 264-266.

323807. Політова А. Інформаційний тероризм як один із проявів сучасного тероризму. . , . С. 267-269.

323808. Полтавський А. Акредитація державних судово-експертних установ за стандартами систем управління якістю, гармонізованими в Україні, як одна з передумов їх участі у судово-експертному забезпеченні розслідування злочинів на міжнародному рівні. . , . С. 270-271.

323809. Полянська В. Окремі аспекти попередження релігійного екстремізму і тероризму. . , . С. 272-274.

323810. Зеленюк Л. "Я училась всему заново, чтобы вернуть в кинотеатр зрителей" : [биографическое интервью с Л. Зеленюк, директором киноконцертного зала имени Довженко/ записала Е. Гранишевская]. . , . С. 10-11.

323811. Пристайко В. Роль Контртерористичного комітету Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у запобіганні та протидії тероризму у світі. . , . С. 275-277.

323812. Притула А. Пропаганда як протидія терористичній діяльності. . , . С. 278-280.

323813. Волынский Л. Семь дней. Детгиз. Москва, 1960. 222 с.

323814. Волынский Л. Н. Дом на солнцепеке. Советский писатель. Москва, 1961. 180 с.

323815. Бутенко В. Ради прибыли богачи Александровска вкладывали деньги в дома и квартиры : [история постройки домов и зданий в Александровске (Запорожье)]. . , . С. 30.

323816. Волынский Л. Н. Дом на солнцепеке. Советский писатель. Москва, 1970. 607 с.

323817. Проневич О. Протидія тероризму як пріоритетний напрям реалізації узгодженої політики держав-членів Європейського Союзу у галузі безпеки: концептуально-правовий вимір. . , . С. 281-284.

323818. Волынский Л. Н. Дом на солнцепеке. Советский писатель. Москва, 1985. 656 с.

323819. Процюк Т. Роль Держфінмоніторингу у боротьбі з фінансуванням тероризму. . , . С. 285-287.

323820. Волынский Л. Н. Сквозь ночь. Советский писатель. Москва, 1974. 758с.

323821. Радзієвський Р., Іванушкін Є. Міжнародний тероризм. Психологічні аспекти тероризму. . , . С. 288-290.

323822. Радутний О. Подолання недоліків використання сурядних єднальних сполучників на прикладі опису злочинів терористичної спрямованості. . , . С. 291-293.

323823. Волькенштейн Ф. Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций. Знание. Москва, 1974. 64 с.

323824. Рибинський Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як засіб боротьби з тероризмом. . , . С. 294-296.

323825. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

323826. Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников + грамматика. Логос. Киев, 1998. 767 с. ; 70х108/64

323827. Рижов І. Формування антитерористичної компетенції: міжнародний досвід та перспективи реалізації в Україні. . , . С. 297-299.

323828. Вольнович Я. Красочный пассат, или странствия по островам Южных морей. Наука. Москва, 1980. 232 с.

323829. Олейник С. Первое впечатление - потрясающие! : [на Хортице открыли первую в Украине выставку, объеденившую экспонаты практически всех Запорожских Сечей]. . , . С. 11.

323830. Данилина-Левочко Е. Велосипед, печка и модель трактора уйдут под воду : [на дне Стульневского гранитного карьера (г. Мелитополь) откроют подводный музей]. . , . С. 13.

323831. Ротар Н. Основні етапи розгортання дискурсу "повернення Криму" в російській політиці. . , . С. 300-302.

323832. Вольневич Я. Люди и атоллы. Наука. Москва, 1986. 224 с.

323833. Савченко А. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з тероризмом, на підставі використання американського досвіду. . , . С. 303-306.

323834. Савчук Т. Корупція як одна із причин тероризму в Україні. . , . С. 307-308.

323835. Сапін О. Проблеми збирання доказів прокурором під час особливого режиму досудового розслідування. . , . С. 309-310.

323836. Середа В. Проблеми підвищення ефективності антитерористичного законодавства : [в Україні]. . , . С. 311-313.

323837. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

323838. Скрябін О., Євсєєв І. Щодо участі Збройних Сил України, інших суб'єктів боротьби з тероризмом в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях у 2014 році: правовий аспект. . , . С. 314-315.

323839. Вольневич Я. У аборигенов Океании. Наука. Москва, 1976. 215 с.

323840. Соболь О., Скок О. Види терористичних злочинів. . , . С. 316-318.

323841. Вольнов И. Е. Избранное. Повесть о днях моей жизни. Гослитиздат. Москва, 1956. 623 с.

323842. Соколова Я. Висновок лінгвістичної експертизи мовлення як процесуальне джерело доказів у кримінальних провадженннях про злочини проти основ національної безпеки України. . , . С. 319-322.

323843. Вольнов И. Е. Круги жизни. Сов. Россия. Москва, 1991. 478 с.

323844. Вольнов И. Е. Огонь и воды. Бытопись. Центр.-Чернозем. кн. изд.. Воронеж, 1990. 335 с.

323845. Столітній А., Каланча І. Автоматизований превентивний та поточний контроль (електронний детектив) терористичних загроз: перспективи впровадження в Україні. . , . С. 323-325.

323846. Сукмановська Л. Адміністративно-правове регулювання попередження проявів тероризму в Україні. . , . С. 326-328.

323847. Титаренко О. Стан програмування транскордонного співробітництва у правоохоронній сфері на регіональному рівні в сучасних умовах трансформації національної безпеки. . , . С. 329-332.

323848. Кошкалда О. Европейский путь развития должен быть открытым : [перспективы и нюансы строительства на меткомбинате "Запорожсталь" экологически чистого производства. Мнение ведущих экологов Украины]. . , . С. 2.

323849. Тихий В. Відповідальність за терористичний акт. . , . С. 333-334.

323850. Ткач А. Сучасний стан боротьбт із тероризмом в Україні. . , . С. 335-339.

323851. Ткачук Н. Кібертероризм як новий виклик національній безпеці. . , . С. 340-342.

323852. Туркот М. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності воєнної організації України в зоні проведення антитерористичної операції. . , . С. 343-348.

323853. Федченко В., Павлова Н. Тероризм як антисоціальне явище та окремі напрями боротьби з ним. . , . С. 349-351.

323854. Фурашев В. Інформаційна безпека і тероризм: взаємозв'язок. . , . С. 352-353.

323855. Хуторянський О. Оперативно-розшукова профілактика злочинів терористичної спрямованості. . , . С. 354-355.

323856. Вольнов И. Е. Огонь и воды. Кн. изд.. Куйбышев, 1990. 478 с.

323857. Циб І. Окремі авспекти світової політики та діяльності правоохоронних органів у сфері протидії тероризму. . , . С. 356-358.

323858. Мазур І. А. Усе життя - університету й людям : [біографічне інтерв'ю з І. А. Мазуром, професором кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету / записала Г. Кліковка]. . , . С. 20-21.

323859. Цікул І. Динаміка формування парадигмального простору тероризму в сучасній політичній науці. . , . С. 359-361.

323860. Вольнов Л. Л. Ливан: эхо агрессии. Политиздат. Москва, 1984. 112 с.

323861. Цуцкірідзе М. Розслідування злочинів, вчинених незаконними збройними формуваннями. . , . С. 362-364.

323862. Вольнов Л. Л. Ливанский дневник. Политиздат. Москва, 1980. 96 с.

323863. Цюприк І. Особливості проведення огляду місця вчинення терористичного вибуху. . , . С. 365-366.

323864. Черниш Р., Осауленко І. Щодо окремих аспектів протидії інформаційному тероризму в сучасних умовах. . , . С. 367-369.

323865. Вольный Ф. Гвардия. Донбас. Донецк, 1983. 541 с.

323866. Вольный Ф. Третий восточный. Держлітвидав. Киев, 1963. 566 с.

323867. Вольный Ф. Г. Третий восточный. Дніпро. Киев, 1965. 530 с.

323868. Чернявський А. Міжнародно-правова відповідальність за дії приватних осіб у контексті протидії гібридній війні. . , . С. 370-372.

323869. Вольный Ф. Г. Третий восточный. Донбас. Донецк, 1989. 422 с.

323870. Вольпе Гальвано делла Критика вкуса. Искусство. Москва, 1979. 351 с.

323871. Чолан Т. Судова практика застосування статті з Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". . , . с. 373-375.

323872. Вольпова М. В., Тисовская А. Ф. Сборник текстов по холодильной технике. Высш. школа. Москва, 1963. 82 с.

323873. Вольский М. Агент Низа. Титул. Обнинск, 1991. 288 с.

323874. Чорний О. Кримінально-правове реагування на вчинення терористичного акту - наукова дискусія. . , . С. 376-377.

323875. Вольтер Орлеанская девственница. Магомет. Худож. лит.. Москва, 1971. 717 с.

323876. Вольтер Поэмы. Философские повести. Памфлеты. Политиздат Украина. Киев, 1989. 493 с.

323877. Вольтер Философские повести. Гослитиздат. Москва, 1954. 353 с.

323878. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

323879. Егорова И. Вместо Ленина мог стоять памятник строительства Днепрогэса : [в ЗНТУ открылся Музей технического прогресса]. . , . С. 11.

323880. Шакун В. Трансформація тероризму: окремі прояви чи довготривалий збройний конфлікт. . , . С. 378-381.

323881. Shamara O. National security of Ukraine in the context of terrorism counteraction. . , . P. 382-384.

323882. Шаповал Я. Прокуратура як правовий інститут протидії тероризму. . , . С. 385-387.

323883. Шеремет О. Місцева громада у протистоянні тероризму : [в Україні]. . , . С. 388-390.

323884. Каратеева А. "Катюшу" пришлось спасать от автогена : [в музее техники "Фаэтон" открылся зал с уникальной военной техникой]. . , . С. 12.

323885. Шиповський В. Кібербезпека як метод захисту від сучасного тероризму та необхідна ланка сучасного сектору оборони України. . , . С. 391-392.

323886. Шуміло О. Щодо становлення та розвитку політики запобігання тероризму в США. . , . С. 393-395.

323887. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

323888. Южека Р. Про поняття "терористичний акт" у доктрині кримінального права України. . , . С. 396-397.

323889. Ярмиш Н. Стадії вчинення терористичного акту: кримінальний закон та практика його застосування. . , . С. 398-401.

323890. Ярмиш О. Про теоретико-методологічні підходи у дослідженнях терористичної діяльності, або про практичну значущість теоретичних розвідок. . , . С. 402-405.

323891. Олейник С. Единственный в Украине : [в Запорожье прошел благотворительный телемарафон в поддержку АТО и семей погибших]. . , . С. 3.

323892. Ohmak V. A., Tabunshchik G. V. Conveyor Model for Embedded Systems Study : [Конвейерная модель для изучения встроенных систем]. . , . P. 60-64.

323893. Олейник С. Увидеть раз в полстолетия : [о растениях представленных в Запорожском городском детском ботаническом саду]. . , . С. 13.

323894. Tabunshchik G., Van Merode D., Petrova O., Okhmak V. Multipurpose Educational System based on Raspberry Pi : [Многоцелевая образовательная система на основе микрокомпьютера Raspberry Pi]. . , . P. 202-206.

323895. Morshchavka S., Scholten U. SkyRadar - Virtual Lab on Radars and Air Traffic Management : [SkyRadar - Виртуальная лаборатория по радарам и управлению воздушному сообщению). . , . P. 207-212.

323896. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2016.

323897. Коваленко Б. Модернизацию в процессе увидели впервые : [украинские журналисты ознакомились с реализацией экологических проектов на комбинате "Запорожсталь"]. . , . С. 2.

323898. ДСТУ 2829.9-94. Метод определения серебра, золота, палладия и платины в сплавах на основе железа. Госстандарт Украины. Киев, 1994. 10 с.

323899. ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97). Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1997. 12 с.

323900. ДСТУ 2897-94. Отбор и подготовка проб. Госстандарт Украины. Киев, 1996. 21 с.

323901. Parkhomenko A., Parkhomenko A., Zalyubovskiy Y., Kalinina M. Integration of IT Technologies to IT Professionals Educational Process : [Интегрирование IoT технологий в образовательный процесс ІТ профессионалов]. . , . P. 241-245.

323902. ДСТУ 2954-94. Сталь. Методи магнітного контролю. Держстандарт України. Київ, 1996. 17 с.

323903. Вольф К. Избранное. Радуга. Москва, 1988. 559 с.

323904. ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94). Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. МГС. Минск, 1995. 11 с.

323905. Parkhomenko A., Kravchenko O., Kravchenko D., Gladkova O. Modernization of Mobile Object Control System based on Raspberry Pi and Arduino platforms : [Модернизация системы управления мобильными объектами на платформах Raspberry Pi и Arduino]. . , . P. 249-253.

323906. Byelikov S., Pavlenko D., Tabunshchyk G., Duiko L. Internationalization Strategy in Zaporizhzhia National Technical University. . , . P. 283-285.

323907. Arras P., Tabunshchik G., International Project Management Decision Tools : [Инструменты решения международного управления проектами]. . , . P. 293-298.

323908. Вольф К.-П. Выдворение, или Кто убил Махнута Первера?. Радуга. Москва, 1990. 239 с.

323909. Пономаренко В., Анохін В. Системний підхід до організації підготовки та видання електронної мультимедійної інтерактивної навчальної літератури у вищих навчальних закладах. . , . С. 3-8.

323910. Золотарьова І., Плоха О. Використання можливостей Microsoft OneNote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів. . , . С. 9-15.

323911. Шкіль О., Каук В., Пуголовок К. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання. . , . С. 16-22.

323912. Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики. . , . С. 23-28.

323913. Слюсарчук Ю., Джавала Л., Угрин Л. Компетентнісний підхід до підготовки ІТ-фахівців на основі проектного навчання. . , . С. 29-34.

323914. Сусь Б., Тмєнова Н. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях. . , . С. 35-40.

323915. Гаращук О., Куценко В. Інноватика в освіті - шлях до її якості, досвід США. . , . С. 41-50.

323916. Шелестова А. Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. . , . С. 51-57.

323917. Пасічник В., Шестакевич Т. Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : [модель інклюзивного навчання]. . , . С. 58-64.

323918. Пелещишин А., Корж Р., Трач О. Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ : [етапи формування інформаційного образу]. . , . С. 65-75.

323919. Пелещишин А., Трач О. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ : [типові життєві цикли, їх аналіз. Етапи життєвого циклу віртуальної спільноти (форума, блога, вікі-спільноти, групи). Напрями функціонування життєвого циклу віртуальної спільноти]. . , . С. 76-84.

323920. Стефанович Т., Щербовських С. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу. . , . С. 85-89.

323921. Захарчук М., Васьків Р. Ком'ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови. . , . С. 90-98.

323922. ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97) Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин. Держстандарт України. Київ, 1997. 13 с.

323923. ДСТУ 3684-98. Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1998. 34 с.

323924. ДСТУ 3715-98. Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення. Держстандарт України. Київ, 1998. 22 с.

323925. Врублевський І. Й., Беспалов А. Л. Вплив розташування пружин на паразитні кутові коливання двомасового вібротранспортера з незалежними коливаннями. . , . С. 3-7.

323926. ДСТУ 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ). Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 15 с.

323927. Гурський В. М., Кузьо І. В. Раціональний синтез двочастотних резонансних вібраційних машин. . , . С. 8-17.

323928. Забродець І. П., Ярошевич М. П., Тимощук В. М. Вплив пружної муфти на динамику пуску вібраційної машини з дебалансним збудником коливань. . , . С. 18-25.

323929. Корендій В. М., Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю. Розроблення крокуючого модуля на основі двох циклових рушіїв. . , . С. 26-35.

323930. ДСТУ 3830-98. Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять. Держстандарт України. Київ, 1999. 35 с.

323931. ДСТУ 4038-2001. Сталь та чавун. Методи визначення бору. Держстандарт України. Київ, 2001. 25 с.

323932. Ланец О. С., Боровець В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В., Лозинський В. І. Синтез конструкції та дослідження роботи резонансного двомасового вібраційного стола з електромагнітним приводом. . , . С. 36-60.

323933. ДСТУ 4042-2001. Прокат арматурний. Метод випробувань на втому. Держстандарт України. Київ, 2001. 9 с.

323934. ДСТУ 4121-2002. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 36 с.

323935. Ловейкін В. С., Почка К. І. Динамічне зрівноваження привідного механізму роликової формувальної установки. . , . С. 61-72.

323936. Ловейкін В. С., Почка К. І. Дослідження навантажень в елементах роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. . , . С. 73-79.

323937. Khortytsalife : [жизнь Хортицы. История острова: от истоков казачества до современности, география, путеводитель, памятники истории, легенды, туризм]. Comrad. Zaporizhzhya, [2010?].

323938. Жизнь Хортицы. . , .

323939. Пелевін Л. Є., Пристайло М. О. Визначення працездатності пружно-деформованого виконавчого елемента на наконечнику розпушника. . , . С. 80-84.

323940. ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006 (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, IDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 11 с.

323941. ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 13 с.

323942. Diveyev B., Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y. Optimization of impact dynamic vibration absorbers in the frequency band. . , . P. 85-90.

323943. ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, IDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 9 с.

323944. ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006 (EN 10058:2003, NEQ; ГОСТ 103-2006, IDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 11 с.

323945. Грицай І. Є., Громнюк С. І. Технологічне забезпечення точності та безвідмовності процесу нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом з урахуванням дії динамічних чинників. . , . С. 91-97.

323946. Ступницький В. В., Долиняк Я. В. Імітаційне реологічне моделювання процесів формування поверхонь деталей з конструкційних сталей. . , . С. 98-106.

323947. Чубик Р. В., Зелінський І. Д. Ідентифікація критеріїв для енергоощадного керування віброприводами адаптивних вібромашин. . , . С. 107-111.

323948. Григор'єва Н. С. Автоматизація технологічних модульних процесів складання. . , . С. 112-116.

323949. Похмурський В., Копилець В., Корній С. Квантово-хімічний розрахунок енергії міжатомного зв'язку у кластерах інтерметалідів за наявності водного середовища. . , . С. 5-8.

323950. Корній С. Квантово-хімічне моделювання корозійного розчинення поверхні інтерметаліду CuAl2. . , . С. 9-14.

323951. Татарченко Г. К вопросу изучения механизма комплексообразования. . , . С. 15-19.

323952. Хома М., Головей С., Івашків В. Вплив сульфідів заліза на перетікання електродних реакцій на армко-залізі. . , . С. 20-23.

323953. Новости высоких технологий : [новинки инновационных разработок мира]. Sawinyh. [Б. м.], 2006-2017.

323954. ДСТУ 7175:2010. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 25 с.

323955. ДСТУ 7214:2011. Прокат листовий із низьколегованої сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури. Держспоживстандарт України. Київ, 2014. 20 с.

323956. ДСТУ 7305:2013. Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур. Держспоживстандарт України. Київ, 2014. 18 с.

323957. Вольф К. Летний этюд. Радуга. Москва, 1990. 250 с.

323958. Вольф К. Образы детства. Худож. лит.. Москва, 1989. 439 с.

323959. Вольф К. От первого лица. Прогресс. Москва, 1990. 415 с.

323960. Вольф К. Расколотое небо. Прогресс. Москва, 1964. 231 с.

323961. Вольф Л. А., Меос А. И. Волокна специального назначения. Химия. Москва, 1971. 224 с.

323962. Совах М. Энергетика Украины : [новости, пресс-дайджест, статистика, статьи]. [б. в.]. Kiev, 1997-2017.

323963. Вольф Ф. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1963. 455 с.

323964. Вольф Ф. Кики. Ищд. лит-ры на иностр. яз.. Москва, 1954. 23 с.

323965. ДСТУ 7642:2014. Методи визначення алюмінію. Мінекономрозвитку України. Київ, 2016. 12 с.

323966. ДСТУ 7749:2015. Загальні вимоги до методів аналізу. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 10 с.

323967. ДСТУ 7750:2015. Методи визначення загального вуглецю та графіту. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 12 с.

323968. ДСТУ 7751:2015. Методи визначення сірки. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 14 с.

323969. ДСТУ 7752:2015. Методи визначення фосфору. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 13 с.

323970. ДСТУ 7753:2015. Методи визначення кремнію. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 11 с.

323971. ДСТУ 7754:2015. Методи визначення марганцю. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 14 с.

323972. ДСТУ 7755:2015. Методи визначення миш'яку. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 13 с.

323973. ДСТУ 7756:2015. Методи визначення хрому. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 13 с.

323974. ДСТУ 7757:2015. Методи визначення міді. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 11 с.

323975. ДСТУ 7758:2015. Методи визначення нікелю. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 11 с.

323976. ДСТУ 7759:2015. Методи визначення титану. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 9 с.

323977. ДСТУ 7760:2015. Методи визначення ванадію. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 13 с.

323978. ДСТУ 7761:2015. Методи визначення цирконію. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 11 с.

323979. ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 64 с.

323980. ДСТУ 7807:2015 Прокат калібрований. Загальні технічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 9 с.

323981. ДСТУ 7808:2015 Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 12 с.

323982. ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 25 с.

323983. Белаш Н., Чернов И., Зуек В., Зигунов В., Березняк Е., Колодий И. Корризионная стойкость гафната диспрозия в теплоносителе реактора ВВЭР-1000. . , . С. 24-29.

323984. ДСТУ 8539:2015 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 23 с.

323985. ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 20 с.

323986. ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 24 с.

323987. Зуек В., Штефан В., Рудь Р., Третьяков М. Влияние структурного состояния гафния на его коррозионную стойкость. . , . С. 30-35.

323988. Киця А., Винар В., Ковальчук І., Базиляк Л. Вплив нанорозмірних фосфатів на трибокорозійну та трибологічну повідінку сталевих пар. . , . С. 36-39.

323989. Швец В., Талаш В., Руденко Ю., Юрчук Л. Особенности анодного окисления в растворе 3% NaCl карбита титана TiCx стехиометрического и нестехиометрического составов. . , . С. 40-43.

323990. Антощак І., Воробель В., Личковський Е., Коваль Ю. Електрохімічна поведінка сталі 20 та 17Г1С у водних середовищах з різним вмістом хлоридів, H2S та pH. . , . С. 44-49.

323991. Нарівський О. Особливості селективного розчинення металів у пітингах на поверхні сталі AISI 304. . , . C. 50-55.

323992. Головей С. Вплив сірководню на перенапругу катодних і анодних реакцій на армко-залізі. . , . С. 56-59.

323993. Андрейків О., Никифорчин Г., Штойко І. Визначення залишкового ресурсу труби газопроводу за циклічної зміни тиску газу і наводнення її стінки. . , . С. 61-66.

323994. Hredil M., Toribio J. Susceptibility of prestressing steel wires to hydrogen assisted cracking a model working medium. . , . P. 67-70.

323995. Гембара О., Чепіль О., Гембара Т., Гвоздюк М. Вплив наводнювання стінки колектора барабана парового котла на його міцність та довговічність за термоциклювання. . , . С. 71-75.

323996. Штаюра С., Костів Р., Вергун І., Штаюра Н. Вплив водню за непропорційного двовісного навантаження на деформування та міцність сталі 20. . , . С. 76-81.

323997. Хома М., Антощак І., Чучман М., Івашків В., Дацко Б. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С та 08Х18Р10Т у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків. . , . С. 82-87.

323998. Винар В., Василів Х., Мардаревич Р., Похмурський А., Вороняк Т., Стасишин І. Трансформація у поверхневих шарах матеріалів з феритною та перлітною структурою після електролітичного наводнювання. . , . С. 88-93.

323999. Арендар Л., Василів Х., Мардаревич Р., Рудковський Є., Кулик І. Вплив водню на структуру і трибологічні властивості сталі У8. . , . С. 94-99.

324000. ДСТУ EN 10016-1:2006 (EN 10016-1:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 12 с.

324001. ДСТУ EN 10016-2:2006 (EN 10016-2:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 8 с.

324002. ДСТУ EN 10020_2007 (EN 10020_2000, IDT). Сталі. Визначення й класифікація. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 7 с.

324003. ДСТУ EN 10029:2005 (EN 10029:1991, IDT). Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 14 с.

324004. ДСТУ EN 10051:2008 (EN 10051:1991, IDT). Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри й форму. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 19 с.

324005. ДСТУ EN 10061:2006 (EN 10061:2003, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний загальної призначеності. Розміри, допуски на розміри та форму. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 8 с.

324006. ДСТУ EN 10080:2009 (EN 10080:2005, IDT). Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні технічні умови. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 41 с.

324007. ДСТУ EN 10088-1:2008 (EN 10088-1:2005, IDT). Сталі нержавкі. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 59 с.

324008. ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, IDT). Сталі нержавкі. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 63 с.

324009. ДСТУ EN 10111:2008 (EN 10111:1998, IDT). Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 13 с.

324010. Бєлаш М., Петельгузов І., Савченко В., Клименко С. Властивості матеріалу зварних швів зі сплаву Zr-1% Nb з підвищеним вмістом кисню. . , . С. 101-106.

324011. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

324012. Софронков О., Калінчак В., Васильєва М., Костік В., Гайда С. Корозійна тривкість пресованого легованого нікелевого електрода у високотемпературному паливному елементі. . , . С. 107-109.

324013. Хорунов В., Зволинский И. Коррозионная стойкость паяных швов низкоуглеродистой и оцинкованной стали в условиях промышленной атмосферы. . , . С. 110-114.

324014. Остапенко М. "Хортиця - не просто музей, а святиня на сході країни" : [інтерв'ю з М. Остапенко, директором Національного заповідника "Хортиця" про культурну спадщину острова/ записав Є. Логанов]. . , . С. 5.

324015. Дзюбик А., Червінська Н., Войтович А., Дзюбик Л. Корозійна тривкість зварних з'днань сталі типу ARMSTAL 500. . , . С. 115-118.

324016. Дацко Б. Швидкість контактної корозії гальванопар сталі 20 - 09Г2С. . , . С. 119-121.

324017. Берсірова О., Кублановський В., Бик С. Електроосадження корозійнотривких електрокаталітичних сплавів Fe-W. . , . С. 122-124.

324018. Максимова С., Мясоед В. Коррозионная стойкость припоев для высокотемпературной пайки сплавов на основе Ni3Al. . , . С. 125-128.

324019. Березовский О. А. О решении одной специальной оптимизационной задачи, связанной с определением инвариантных множеств динамических систем. . , . С. 33-40.

324020. Козлова І., Коптєва Ж., Бєлєвцев Р., Лабунець В. Наночастинки біомінералів як чинник корозії сталі та модифікації поверхні матеріалів з великою питомою міцністю. . , . С. 129-133.

324021. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

324022. Копец М. М. Оптимальное управление процессом колебаний тонкого прямоугольного стержня. . , . С. 41-53.

324023. Герасименко Ю., Білоусова Н., Редько Р. Накип, його протикорозійні властивості та регулювання утворення. . , . С. 134-138.

324024. Кунтий О., Зозуля Г., Корній С. Осадження міді на алюмінієву поверхню методом гальванічного заміщення. . , . С. 139-142.

324025. Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Кулиева Х. Н. Расчет характеристик многоканальной системы обслуживания с чистыми потерями и обратной связью. . , . С. 91-101.

324026. Економіка України за січень-листопад 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С.5.

324027. Студент М., Зінь І., Веселівська Г., Тимусь М., Ступницький Т., Карпенко О. Корозійно-електрохімічна поведінка просоченого електродугового покриття 75Х18Р3С2 у середовищах різної агресивності. . , . С. 143-147.

324028. Онищенко С. М. Стабилизация наблюдателей состояния нелинейных систем в условиях неопределенности. . , . С. 15-24.

324029. Яр-Мухамедова Г., Мукашев К., Мурадов А., Мухтарова М., Яр-Мухамедов Е. Коррозионные свойства покрытий, осаждаемых из хромового электролита с добавлением муравьиной кислоты. . , . С. 148-152.

324030. Апостолюк А. С., Ларин В. Б. Об определении параметров синусоид. . , . С. 31-39.

324031. Студент М., Посувайло В., Веселівська Г., Сірак Я., Дзьоба Ю. Корозійна тривкість сплаву Д16Т у вихідному стані, за різної термообробки та з оксидокерамічними покриттями. . , . С. 153-156.

324032. Селезов И. Т., Кривонос Ю. Г., Авраменко О. В. Моделирование волновых и управляющих параметров при движении тела под водой. . , . С. 73-83.

324033. Неласа Г. В., Сидоренко Т. С. Розробка паралельних моделей протоколів квантової криптографії під технологію GPGPU. . , . С. 242-243.

324034. Ведб М., Сахненко М., Овчаренко О., Зюбанова С., Горохівський А., Каракуркчі Г., Славкова М. Корозійно-електрохімічні властивості метал-оксидних і композитних систем. . , . С. 157-162.

324035. Кунцевич В. М. Определение оптимальных маршрутов кадровой съемки космическими аппаратами и их кластерами. . , . С. 127-133.

324036. Заверач Є. Формування та корозійна поведінка сплавів на основі цинку, нікелю та фосфору. . , . С. 163-166.

324037. Ткаченко А. И. Координатная привязка наземного объекта по неточным космическим снимкам. . , . С. 116-123.

324038. Жигалова О., Скнар Ю., Скнар І. Нанесення гальванопокриттів Ni-P із метилсульфонатного електроліту. . , . С. 167-170.

324039. Вольф Ф. Томас Мюнцер. Человек со знаменем радуги. Изд. иностр. лит.. Москва, 1956. 163 с.

324040. ДСТУ ISO 683-17:2008 (ISO 683-17:1999, IDТ). Сталі термооброблені, леговані та автоматні. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 25 с.

324041. ДСТУ ISO 1035-1:2001 (ISO 1035-1:1980, IDТ). Прокат сталевий гарячекатаний. Держстандарт України. Київ, 2002. 7 с.

324042. ДСТУ ISO 1035-2:2004 (ISO 1035-2:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 6 с.

324043. ДСТУ ISO 1035-3:2004 (ISO 1035-3:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 6 с.

324044. ДСТУ ISO 1035-4:2001 (ISО 1035-4:1982, IDТ). Прокат сталевий гарячекатаний. Держстандарт України. Київ, 2002. 13 с.

324045. Крамарчук А. П., Ільницький Б. М., Бобало Т. В. Будівельні конструкції. Львівська політехніка. Львів, 2016. 198 с.

324046. Вольф Ф. Сказки и рассказы о животных. Учпедгиз. Москва, 1959. 111 с.

324047. ДСТУ ISO 4885:2002 (ISO 4885:1996, IDT). Продукція чорної металургії. Термічне оброблення. Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 59 с.

324048. Загородній А. Г., Яремко І. Й, Пилипенко Л. М., Мороз А. С. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Львівська політехніка. Львів, 2014. 216 с.

324049. ДСТУ ISO 10138:2005 (ISO 10138:1991, IDT). Визначення хрому методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 11 с.

324050. Вольф Я. Восхождение на Макалу. Физкультура и спорт. Москва, 1983. 298 с.

324051. ДСТУ ISO 15350:2004 (ISO 15350:2000, IDT). Визначення загального вуглецю та сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод). Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 28 с.

324052. Севидова О., Степанова І., Горохівський А. Вплив структури багатошарових керамічних покриттів на корозійно-електрохімічні властивості імплантаційного матеріалу. . , . С. 171-174.

324053. ДСТУ ISO/TR 7003:2008 (ISO/TR 7003:1990, IDT). Метали. Уніфікована форма позначення. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 14 с.

324054. Кулінченко В. Р. Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні. Кондор. Київ, 2014. 392 с.

324055. ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 (ISO/TR 15349-1:1998, IDT). Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 17 с.

324056. Василів Х., Бондаренко В., Рацька Н., Червінська Н., Барановський О. Корозійна та трибокорозійна поведінка легованих карбідами ванадію та хрому твердих сплавів системи WC-Ni у водних середовищах з різним pH. . , . С. 175-179.

324057. Вольфгрубер Г. Ничейная земля. Радуга. Москва, 1987. 350 с.

324060. Гвоздецький В., Веселівська Г., Головчук М., Дзьоба Ю. Вплив тиску повітряного струменю на поруватість та корозійні характеристики електродугових покриттів із Д16. . , . С. 180-183.

324061. Воляновский Л. В самых дальних странах Дальнего Востока. Прогресс. Москва, 1976. 167 с.

324063. Головчук М. Вплив мікрогетерогенності на електрохімічні властивості електродугових покриттів із порошкових дротів. . , . С. 184-188.

324064. Чумало Г., Дацко Б., Чучман М. Вплив покриттів на опірність корозійно-механічному руйнуванню сталі 20 у середовищах за наявності сірководню. . , . с. 189-192.

324065. ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT). Методи визначення сірки. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 26 с.

324066. ДСТУ ГОСТ 12358:2004 (ГОСТ 12358-2002, IDТ). Методи визначення миш'яку. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 14 с.

324067. ДСТУ ГОСТ 12361:2004 (ГОСТ 12361-2002, IDТ). Методи визначення ніобію. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 18 с.

324068. Труш В., Ткачук О., Проскурняк Р., Погрелюк І. Вплив модифікованого поверхневого шару на корозійні властивості титанового сплаву ВТ6 у фізіологічному розчині. . , . С. 193-197.

324069. ДСТУ 2829.7-94. Методы определения осмия. Госстандарт Украины. Киев, 1994. 8 с.

324070. ДСТУ 2829.8-94. Методы определения иридия. Госстандарт Украины. Киев, 1994. 10 с.

324071. Маруха В., Середницький Я., Бей М. Фізико-механічні та протикорозійні параметри поліуретанових і поліуретаново-кремнійорганічних ін'єкційних вставок стосовно сталевої арматури відновлених залізобетонних конструкцій і споруд. . , . С. 198-202.

324072. Ласковенко Н., Коптєва Ж., Козлова І., Лебедєв Є. Протикорозійні модифіковані сітчасті поліуретани та їх біостійкість. . , . С. 203-207.

324073. Филипович А., Грищенко В., Лысенко Б., Баранцова А. Антикоррозионные защитные покрытия на основе низковязких эпокситных композиций. . , . С. 208-210.

324074. Сисюк В., Бубнова А., Давискиба П., Зель Л., Угро Н. Уретан-меламіноалкідні емалі для протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. . , . С. 211-215.

324075. Похмурський В., Зінь І., Карпенко О., Корній С., Тимусь М., Хлопик О., Квятковський Л., Лайон С. Інгібування корозії свіжоутвореної поверхні дюралюмінію рамноліпідним біокомплексом. . , . с. 217-223.

324076. ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93). Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1995. 56 с.

324077. Воляновский Л. Луна над Таити. Мысль. Москва, 1967. 144 с.

324078. ДСТУ 3752-98 (ГОСТ 30620-98). Сплави алюмінієві для виробництва поршнів. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1999. 10 с.

324079. Воляновский Л. Почта в Никогда-Никогда. Наука. Москва, 1976. 261 с.

324080. Вонгар Б. Каран. Радуга. Москва, 1988. 234 с.

324081. Савченко О., Сиза О., Корольов О., Квашук Ю., Максименко А. Екстракти рослинної сировини в інгібіторному захисті сталі. . , . С. 224-229.

324082. Слободян З., Синіло В., Хабурський Я., Маглатюк Л., Купович Р. Вплив екстрактів дубової стружки на процеси розчинення карбонатних відкладів. . , . С. 230-233.

324083. ДСТУ EN 1780-2:2003 (ЕN 1780-2:1996, IDT). Алюміній та алюмінієві сплави. Позначання зливків нелегованого та легованого алюмінію для переплавлення, лігатур та виливків. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 6 с.

324084. ДСТУ ISO 209-1:2002 (ISO 209-1:1989, IDT). Алюміній та алюмінієві сплави здеформовані. Хімічний склад та види продукції. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 23 с.

324085. Воннегут К. Барабан и антенны. Панорама. Москва, 1991. 63 с.

324086. Воробйова В., Чигиринець О., Фатєєв Ю. Механізм атмосферної сталі в присутності ізопропілового екстракту гребенів винограду. . , . С. 234-238.

324087. Слободян З., Маглатюк Л., Купович Р., Ільницький З. Особливості температурно-часової залежності корозійної активності модельних розчинів NACE. . , . С. 239-242.

324088. Воннегут К. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Колыбель для кошки. Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник, с рисунками автора. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями. Худож. лит.. Москва, 1978. 727 с.

324089. Воннегут К. Малый Не Промах. Радуга. Москва, 1988. 168 с.

324090. Воннегут К. (мл.) Порожденье тьмы ночной. Кн. Дом СМ Инметалл. Москва, 1991. 158 с.

324091. ДСТУ ISO 791:2013 (ISO 791:1973, IDT). Визначення алюмінію гравіметричним методом із застосуванням 8-оксихіноліну. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

324092. Воннегут К. Сирены Титана. Университетское. Минск, 1988. 461 с.

324093. ДСТУ ISO 1178:2013 (ISO 1178:1976, IDT). Визначення розчинного цирконію фотометричним методом із застосуванням алізарин-сульфонату. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 10 с.

324094. ДСТУ ISO 1783:2013 (ISO 1783:1973, IDT). Визначення цинку об'ємним методом. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 9 с.

324095. ДСТУ ISO 2354:2013 (ISO 2354:1976, IDТ). Визначення вмісту нерозчинного цирконію фотометричним методом із застосуванням алізарин-сульфонату. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 10 с.

324096. Васильєв Г., Потапенко О., Олійник В. Застосування фосфоровмісного інгібітору для захисту від корозії котельного обладнання в системах з контактними водонагрівачами. . , . С. 243-249.

324097. ДСТУ ISO 792:2013 (ISO 792:1973, IDТ). Визначення заліза фотометричним методом із застосуванням ортофенантроліну. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

324098. ДСТУ ISO 810:2013 (ISO 810:1973, IDT). Визначення марганцю фотометричним методом із застосуванням перйодату (вміст марганцю менше ніж 0,01 %). Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

324099. ДСТУ ISO 2353:2013 (ISO 2353:1972, IDT). Визначення марганцю в магнієвих сплавах, які містять цирконій, рідкісноземельні елементи, торій та срібло, фотометричним методом із застосуванням перйодату. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 10 с.

324100. ДСТУ ISO 2355:2013 (ISO 2355:1972, IDT). Хімічний аналіз. Визначення рідкісноземельних елементів гравіметричним методом. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

324101. ДСТУ ISO 3116:2013 (ISO 3116:2007, IDT). Здеформовані магнієві сплави. Технічні умови. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 15 с.

324102. ДСТУ ISO 3255:2013 (ISO 3255:1974, IDT). Визначення алюмінію фотометричним методом із застосуванням хромазуролу S. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

324103. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 446 с.

324104. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2016. 894 с.

324105. Полевиченко С., Бондар О., Демченко Н., Курмакова І., Демченко А. Інгібітор корозії сталі для середовищ з бактеріальною сульфатредукцією. . , . С. 250-253.

324106. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 28 с.

324107. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2016. 32 с.

324108. Білий Л., Зінь Я., Киця А. Протикорозійні властивості композиції іонообмінних пігментів на алюмінієвому сплаві. . , . С. 254-258.

324109. Васильєв Г., Герасименко Ю. Засоби моніторингу внутрішньої корозії сталевих трубопроводів на основі методу поляризаційного опору. . , . с. 259-262.

324110. Джала Р., Юзевич В. Моделювання корозійних струмів металу з поверхневим дефектом. . , . с. 263-267.

324111. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2016. 64 с.

324112. ДСТУ EN 13599:2013 (EN 13599:2002, IDT). Плита, лист і стрічка мідні електричної призначеності. Технічні умови. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 20 с.

324113. ДСТУ EN 13601:2010 (EN 13601:2002, IDT). Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови. Мінекономрозвитку України. Київ, 2013. 26 с.

324114. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2016. 72 с.

324115. ДСТУ ISO 1190-1:2007 (ISO 1190-1:1982, IDT). Мідь і мідні сплави. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 4 с.

324116. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2016. 56 c.

324117. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2016. 144 с.

324118. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2016. 60 с.

324119. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 192 с.

324120. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 192 с.

324121. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 208 с.

324122. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 176 с.

324123. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 192 с.

324124. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1982. 192 с.

324125. Джала Р., Підгірняк Я. Вимірювач електричного поля у морському середовищі для контролю протикорозійного захисту металоконструкцій. . , . С. 268-270.

324126. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324127. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324128. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324129. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324130. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324131. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1987. 192 с.

324132. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 192 с.

324133. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 192 с.

324134. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 208 с.

324135. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 176 с.

324136. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 192 с.

324137. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1986. 192 с.

324138. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 190 с.

324139. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 192 с.

324140. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 192 с.

324141. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 192 с.

324142. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 192 с.

324143. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1985. 192 с.

324144. Васильєв Г., Васильєва С., Новосад А., Герасименко Ю. Методичні аспекти дослідження процесів формування та аналізу протикорозійних властивостей карбонатного осаду в ультразвуковому полі. . , . С. 271-275.

324145. ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009 (ИСО 1554-76) (ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76), IDT). Методы определения меди. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 11 с.

324146. Корольов В., Селютін Ю., Кущенко І., Годун Т. Моніторинг і діагностика будівельних металоконструкцій на основі ознак корозійної небезпеки. . , . С. 276-283.

324147. Корольов В., Висоцький Ю., Шевченко О., Корольов П. Теоретичні і практичні аспекти ризик-аналізу корозійної захищеності конструкцій і устаткування промислових підприємств. . , . С. 284-291.

324148. ДСТУ ГОСТ 1652.2:2009 (ИСО 4749-84) (ГОСТ 1652.2-77 (ИСО 4749-84), IDT). Методы определения свинца. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 10 с.

324149. ДСТУ ГОСТ 1652.3:2009 (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84) (ГОСТ 1652.3-77 (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84), IDT). Методы определения железа. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 9 с.

324150. ДСТУ ГОСТ 1652.5:2009 (ИСО 4751-84) (ГОСТ 1652.5-77 (ИСО 4751-84), IDT). Методы определения олова. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 12 с.

324151. ДСТУ ГОСТ 1652.9:2009 (ИСО 7266-84) (ГОСТ 1652.9-77 (ИСО 7266-84), IDT). Метод определения серы. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 9 с.

324152. ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009 (ИСО 4742-84) (ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84), IDT). Методы определения никеля. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 13 с.

324153. ДСТУ ГОСТ 24978:2009 (ИСО 4740-85) (ГОСТ 24978-91 (ИСО 4740-85), IDT). Методы определения цинка. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 18 с.

324154. Довгалов Л., Ковалев Д., Ушакова А., Ушакова Е., Барыбин С. Система непрерывного измерения скорости коррозии технологического оборудования в условиях эксплуатации. . , . С. 292-296.

324155. ДСТУ ГОСТ 15527:2005 (ГОСТ 15527-2004, IDT). Сплави мідно-цинкові (латуні), оброблювані тиском. Марки. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 18 с.

324156. ДСТУ ГОСТ 492:2007 (ГОСТ 492-2006, IDT). Нікель, сплави нікелеві та мідно-нікелеві, оброблювані тиском. Марки. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 15 с.

324157. Грабовська Н., Русин Б., Іванюк В., Корній В. Оцінка точності тривимірної реконструкції зображень корозійного тріщиноподібного дефекту. . , . С. 297-300.

324158. Дубич К. В. Вступ до соціальної допомоги. Слово. Київ, 2015. 217 с.

324159. Кізян С. М., Небава М. І., Адлер О. О. Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти. Слово. Київ, 2014. 163 с.

324160. УНІАН : [новости финансов, энергетики, фондового рынка, транспорта, связи, недвижимости, агро, промышленности Украины]. ООО "УНИАН". [Б. м.], 2017-.

324161. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах. Кондор. Київ, 2015. 408 с.

324162. Воннегут К. Сирены Титана. Колыбель для кошки. Бойня номер пять. Кн. изд.. Ставрополь, 1989. 556 с.

324164. Вонненгут К. Утопия 14. МП Все для вас. Москва, 1992. 336 с.

324165. Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 355 с.

324166. Воображаемый концерт. Искусство. Ленинград, 1971. 207 с.

324167. Круглов Л. Л., Бутурлинов В. Ф. Вооруженная борьба народов Азии за свободу и независимость. 1945-1980 гг.. Наука. Москва, 1984. 341 с.

324168. Предборський В. А. Економічна безпека держави. Кондор. Київ, 2015. 391 с.

324169. Масленников П. Е., Васильев Г. Н., Ивлев С. Н., Фролов Н. С. Вооруженные силв капиталистических государств. Воениздат. Москва, 1979. 510 с.

324170. Вооруженные силы Японии. История и современность. Наука. Москва, 1985. 326 с.

324171. Gonzalez-Sanchez J. A., Ruvalcfdf Sil J. L., Bilyy O., Dzib-Perez L. R. Determination of subsurface Hydrogen content in the API X52 and API X65 pipeline carbon steels. . , . P. 301-306.

324172. Вопрос всех вопросов. Политиздат. Москва, 1985. 272 с.

324173. ДСТУ EN 169-2001 (EN 169:1992, IDT). Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 10 с.

324174. ДСТУ EN 175-2001 (EN 175:1997, IDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 13 с.

324175. Осадчук С., Ниркова Л., Рибаков А., Черватюк В., Васьківський В., Біличенко А. Актуальні питання національної стандартизації в сфері пасивного захисту від корозії магістральних трубопроводів. . , . С. 307-311.

324176. ДСТУ EN 470-1:2003 (EN 470-1:1995, IDT). Одяг захисний, що його використовують під час зварювання та інших високотемпературних процесів. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 8 с.

324177. Вопросы адаптации студентов младших курсов в вузах. Изд КПИ им. С. Лазо. Кишинев, 1984. 83 с.

324178. ДСТУ EN 50240:2009 (EN 50240:2004, IDT). Обладнання для контактного зварювання. Вимого до електромагнітної сумісності та методи випробування. Держспоживстандарт України. Київ, 2015. 14 с.

324179. Борух В. О., Алямкін Р. В. Економічна статистика. Ліра-К. Київ, 2015. 318 с.

324180. ДСТУ IEC 60974-10:2007 (ІЕС 60974-10:2004, IDТ). Обладнання для дугового зварювання. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 11 с.

324181. Вопросы английской контекстологии. Изд. ун-та. Ленинград, 1985. 174 с.

324182. Кулішов В. В. Економічний довідник підприємця. Магнолія. Львів, 2015. 162 с.

324183. ДСТУ ISO 3834-1:2008 (ISO 3834-1:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 8 с.

324184. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права. Юрисконсульт. Київ, 2015. 355 с.

324185. ДСТУ ISO 3834-2:2008 (ISO 3834-2:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 11 с.

324186. ДСТУ ISO 3834-3:2008 (ISO 3834-3:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 10 с.

324187. ДСТУ ISO 3834-4:2008 (ISO 3834-4:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 6 с.

324188. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання. Кондор. Київ, 2014. 406 с.

324189. ДСТУ ISO 3834-5:2008 (ISO 3834-5:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 10 с.

324190. Балануца О. О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі. Кондор. Київ, 2012. 184 с.

324191. Химиця Н. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління. Львівська політехніка. Львів, 2014. 145 с.

324192. Ниркова Л., Мельничук С., Рибаков А., Осадчук С. Вплив підвищення храрктеристик міцності трубної сталі на корозійні властивості магістральних трубопроводів в умовах комплексного протикорозійного захисту. . , . С. 312-318.

324193. Полутренко М., Крижанівський Є., Марущак П. Корозійні ураження металу під дією ґрунтових мікроорганізмів. . , . С. 319-322.

324194. Побережний Л., Яворський А. Вплив pH ґрунтового електроліту на електрокорозію трубопроводів. . , . С. 323-327.

324195. Побережний Л., Грицанчук А. Вплив газових гідратів на довговічність промислових трубопроводів зі сталі 20. . , . С. 328-331.

324196. Кречковська Г., Крет Н., Цирульник О., Студент О., Палійчук І. Аналіз поверхневих корозійних ушкоджень та механічних властивостей металу обсадних труб. . , . С. 332-337.

324197. Мазур М. Втома та корозійна втома матеріалу газопроводів з урахуванням гідратоутворення. . , . С. 338-340.

324198. ДСТУ ISO 5173:2009 (ISO 5173:2000, IDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 21 с.

324199. Шевченко Р., Сахненко М., Ведь М., Проскуріна В. , Ярошок Т., Сачанова Ю. Оптимізація складу рідин глушіння свердловин для підвищення корозійної тривкості нафтогазового обладнання. . , . С. 341-344.

324200. ДСТУ ISO 9015-1:2008 (ISO 9015-1:2001, IDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 14 с.

324201. ДСТУ ISO 9016:2008 (ISO 9016:2001, IDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 9 с.

324202. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1977. 150 с.

324203. Новак В. О., Макаренко Л. Г., Луцький М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. Кондор. Київ, 2014. 462 с.

324204. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1978. 139 с.

324205. Прядко В. В., Сайко М. М. Історія грошей і кредиту. Кондор. Київ, 2015. 508 с.

324206. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1980. 144 с.

324207. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1982. 143 с.

324208. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. Кондор. Київ, 2014. 526 с.

324209. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1984. 143 с.

324210. ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012, Cor 1:2012, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. УкрНДНЦ. Киев, 2016. 45 с.

324211. ДСТУ ISO 9606-2:2008 (ISO 9606-2:2004, IDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2014. 30 с.

324212. Балицький О., Ріпей І., Гарда В., Кав'як М. Найдійність зварних з'єднань на пароперегрівниках парових котлів теплових електростанцій. . , . С. 345-349.

324213. Старчак В., Цибуля С., Буяльська Н., Костенко І., Іваненко К., Сушко І. Техногенний вплив на довкілля з технічними спорудами. . , . С. 350-353.

324214. Цибуля С. Забезпечення екологічної безпеки трубопровідного транспорту. . , . С. 354-358.

324215. Знак З., Зінь О. Корозійна агресивність рідких відходів хлорного та олефінового виробництв. . , . С. 359-361.

324216. Кушнір С., Козак Р., Кость М., Сахнюк І. Вплив барботажно активованої води на хімічну стійкість металів у розчинах солей. . , . С. 362-365.

324217. Дудикевич В. Б., Максимович В. М., Микитин Г. В. Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем. . , . С. 3-7.

324218. Наконечний А. Й., Пазан Р. Г. Опрацювання сигналів з використанням сучасних хмарних технологій. . , . С. 8-16.

324219. Дзелендзяк У. Ю., Самотий В. В., Павельчак А. Г. Модель системи: однофазний двопівперіодний випрямляч - мотор постійного струму з незалежним збудженням. . , . С. 17-23.

324220. Мороз Л. В., Гринчишин А. Швидке обчислення функції у=1/х з використанням магічної константи. . , . С. 23-29.

324221. Лагун І. І., Наконечний Р. А. Оптимізація пошуку базових малохвильових фунуцій з використанням генетичного алгоритму. . , . С. 30-35.

324222. Походило Є. В., Юзва В. З. Засіб оперативного контролю концентрації спирту у водно-спиртових розчинах. . , . С. 36-39.

324223. Дмитренко М. Г., Потлатюк В. С. Кредитування і контроль. Кондор. Київ, 2015. 296 с.

324224. Антонів У. С., Мичуда З. Р. Логарифмічні АЦП із накопиченням заряду. Сучасний стан і перспективи. . , . С. 40-43.

324225. Діденко В. М. Менеджмент. Кондор. Київ, 2014. 582 с.

324226. Владимиров К. М. Митне регулювання. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 335 с.

324227. Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку косметичної галузі. . , . С. 44-49.

324228. Кузьмін О. Є., Шпак Н. О., Григор'єв О. Ю., Дорошкевич К. О., Ясынська Т. В. Міжнародний фондовий ринок. Львівська політехніка. Львів, 2015. 334 с.

324229. Павельчак А. Г., Самотий В. В., Баклан Ю. В. Еволюційна модель оптимізації динамічних характеристик автоматичного потенціометра. . , . С. 50-59.

324230. ДСТУ ISO 9606-3:2005 (ISO 9606-3:1999, IDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 22 с.

324231. Мандрона М., Максимович В. М., Костів Ю. М., Гарасимчук А. Я. Проектування генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей за системно-теоретичним підходом. . , . С. 60-65.

324232. Чорний О. П., Титюк В. К., Істоміна Н. М., Власенко В. А. Математичні методи моделювання. ПП Щербатих О. В.. Кременчук, 2016. 232 с.

324233. ДСТУ ISO 9606-4:2005 (ISO 9606-4:1999, IDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 25 с.

324234. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Університет "Україна". Київ, 2016. 267 с.

324235. Shenderovsky V. May the light of science never die. Akademperioyka. Kyiv, 2016. 388 p.

324236. ДСТУ ISO 9606-5:2005 (ISO 9606-5:2000, IDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 22 с.

324237. Nesterenko B. B., Novotarskyi M. A. Formal means of the simulation of parallel processes and systems. Akademperiodyka. Kyiv, 2016. 194 p.

324238. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1985. 135 с.

324239. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1986. 134 с.

324240. ДСТУ ISO 15012-1:2008 (ISO 15012-1:2004, IDT). Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Вимоги щодо перевірки та маркування устатковання для фільтрування повітря. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 17 с.

324241. ДСТУ ISO 15609-1:2008 (ISO 15609-1:2004, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 9 с.

324242. ДСТУ ISO 15610:2005 (ISO 15610:2003, IDT). Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 13 с.

324243. ДСТУ ISO 17637:2003 (ISO 17637:2003, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 9 с.

324244. ДСТУ ISO 17846:2009 (ISO 17846:2004, IDТ). Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Символи попереджувальні для обладнання та матеріалів, використовуваних у дуговому зварюванні та різанні. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 17 с.

324245. Лужецька Н. М., Войтусік С. С., Горпенюк А. Я. Генератори псевдовипадкових чисел на обчислювачах ірраціональних чисел. . , . С. 66-69.

324246. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1987. 130 с.

324247. ДСТУ ISO 18275:2008 (ISO 18275:2005, IDT). Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 26 с.

324248. ДСТУ ГОСТ 14111:2009 (ИСО 5184-79) (ГОСТ 14111-90 (ИСО 5184-79), IDT). Электроды прямые для контактной точечной сварки. Типы и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 3 с.

324249. ДСТУ ГОСТ 25444:2009 (ИСО 1089-80) (ГОСТ 25444:2009 (ИСО 1089-80), IDT). Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2009. 5 с.

324250. ДСТУ ГОСТ 26337:2008 (ГОСТ 26337-84, IDT). Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под пайку. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324251. ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 (ГОСТ ИСО 10124-2002, IDT; ISO 10124:1994, NEQ). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 12 с.

324252. ДСТУ ГОСТ ИСО 10332:2007 (ГОСТ ИСО 10332-2002, IDT; ISO 10332:1994, NEQ). Ультразвуковий метод контролювання суцильності. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 11 с.

324253. ГОСТ 33258-2015. Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования. Стандартинформ. Москва, 2016. 49 с.

324254. Основные средства: учет особых операций. ООО "Редакция газеты "Все о бухгалтерском учете". Киев, 2016. 336 с.

324255. Дудикевич В. Б., Нечипор В. В. Ймовірнісний метод класифікації пошуку відбитків конфіденційної інформації в мережі Інтернет. . , . С. 70-73.

324256. Заміна шин та акумуляторів. ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік". Київ, 2016. 304 с.

324257. Банах Р. І., Піскозуб А. З., Стефінко Я. Я. Створення концепції захищеної хмарної обчислювальної інфраструктури з використанням систем приманок. . , . С. 74-78.

324258. Тишик І. Я. Підвищення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації. . , . С. 79-83.

324259. Самойленко Д. М. Гнучке упередження мережних атак. . , . С. 84-89.

324260. Стефінко Я. Я., Піскозуб А. З., Банах Р. І. Тестування на проникнення з Metаsploit i shell скриптами. . , . С. 90-93.

324261. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1988. 128 с.

324262. Нємкова О. А., Шандра З. А. Методика вимірювання ідентифікаційних параметрів аудіозаписувальних пристроїв. . , . С. 94-99.

324263. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1989. 132 с.

324264. Прокофьєв М. І., Стеченко В. М. Особливості мережі електроживлення як каналу витоку побічних випромінювань від електронно-обчислювальної техніки. . , . С. 100-104.

324265. Вопросы атеизма. Киевский ун-т. Киев, 1990. 126 с.

324266. Голуб К. Ю., Заболотний О. В. Способи компенсації "Сортової невизначеності" діелькометричних вологомірів. . , . С. 105-113.

324267. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

324268. Влах-Вигриновська Г. І., Іванюк О. О. Розвиток систем дистанційного обліку електроенергії. . , . С. 114-118.

324269. Журавель І. М. Оцінювання спотворень модифікованих контейнерів у стеганографії з використанням технологій обробки цифрових зображень. . , . С. 119-122.

324270. Вопросы библиографии. БАН СССР. Ленинград, 1976. 236 с.

324271. Krachunov C., Dimitrova K. Culture of quality - a factor for sustainable development organizations by application of total quality management = Культура якості - фактор сталого розвитку організацій шляхом застосування загального управління якістю. . , . P. 123-130.

324272. Коваленко Б. Строительство конвертерного цеха на "Запорожстали" - жизненно необходимо : [инвестиционные и экологичные проекты комбината "Запорожсталь"]. . , . С. 2, 4.

324273. Вопросы библиографии общественно-политической литературы. Книга. Москва, 1967. 174 с.

324274. Krachunov C. Деякі аспекти національної стратегії наукових досліджень та інновацій для інтелектуальної спеціалізації республіки Болгарії. . , . С. 131-135.

324275. Каратеева А. Лед покоряют даже девчонки : [о детском хоккейном клубе "Аврора". Развитие спорта в г. Запорожье]. . , . С. 21.

324276. Вопросы библиографоведения. Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина. Москва, 1978. 144 с.

324277. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1980. 167 с.

324278. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1981. 159 с.

324279. Авдеенко С. И. Сергей Туренко: жизнь в двадцать пять свечей. Издат. дом Мелитопольской городской типографии. Мелитополь, 2016. 106 с.

324280. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1982. 160 с.

324281. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1983. 160 с.

324282. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1985. 165 с.

324283. Kirov K., Krachunov C. Evalution of the coherence of the quality management systems in higher education and improvement areas identification = Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти та ідентифікація сфер поліпшення. . , . P. 136-141.

324284. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1986. 142 с.

324285. Вопросы библиографоведения и библиотековедения. Изд. ун-та. Минск, 1990. 167 с.

324286. ДСТУ 3245-95. Балони стальні зварні для скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови. Держстандарт України. Київ, 2003. 13 с.

324287. Алєксєєва К. А., Берко А. Ю., Висоцька В. А. Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки. . , . С. 7-28.

324288. ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98). Труби безшовні холоднодеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1998. 14 с.

324289. ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98). Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови. Держстандарт України. Київ, 1998. 17 с.

324290. ДСТУ 4581-4:2006 (ISO 9329-4:1997, MOD). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 51 с.

324291. ДСТУ 4615:2006. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Загальні технічні умови. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 31 с.

324292. ДСТУ 4616:2006. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 74 с.

324293. Арбузов М. В., Шаховська Н. Б. Розширення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації в інтернет-браузері. . , . С. 29-36.

324294. Буров Є. В., Пасічник В. В. Програмні системи на базі онтологічних моделей задач. . , . С. 36-57.

324295. Верес О. М. Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень. . , . С. 58-75.

324296. ДСТУ EN 10025-1:2007 (EN 10025-1:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 27 с.

324297. Висоцька В. А. Аналітичні методи опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент- комерції. . , . С. 76-101.

324298. ДСТУ EN 10025-2:2007 (EN 10025-2:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 40 с.

324299. Гасько Р. В., Висоцька В. А., Чирун Л. Б. Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості. . , . С. 102-128.

324300. ДСТУ EN 10025-3:2007 (EN 10025-3:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 28 с.

324301. Демчук А. Б. Координація процесу тифлокоментування : [закадровий опис відеоряду]. . , . С. 128-134.

324302. ДСТУ EN 10025-4:2007 (EN 10025-4:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 25 с.

324303. Євланов М. В., Васильцова Н. В., Панфьорова І. Ю. Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи. . , . С. 135-152.

324304. ДСТУ EN 10025-5:2007 (EN 10025-5:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 28 с.

324305. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

324306. ДСТУ EN 10025-6:2007 (EN 10025-6:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 19 с.

324307. Камінський Р. М., Бігун Г. В. Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel. . , . С. 152-161.

324308. ДСТУ EN 10055:2006 (EN 10055:1995, IDT). Таври сталеві гарячекатані рівнополичні із заокругленими крайками й основою стінки. Розміри та допуски на розміри й форму. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 12 с.

324309. Кравець П. О. Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем. . , . С. 161-176.

324310. Левус Є . В., Шалак М. І., Вітоль О. Я. Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури. . , . С. 177-186.

324311. Середа В. Про людей, які заснували Петровське, і не тільки : [заснування села Петровське (тоді ще хутір Петровський, а з 2016-го - Петропалівка) Чернігівського району Запорізької області. 1926 рік]. . , . С. 10.

324312. Литвин В. В., Гопяк М. Я., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій. . , . С. 186-200.

324313. Литвиненко В. І., Кожухівська О. А., Фефелов А. О. Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж. . , . С. 201-214.

324314. Пасічник В. В., Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція. . , . с. 215-227.

324315. Тавров Д. Ю., Чертов О. Р. Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості. . , . С. 228-245.

324316. Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Кісь Я. П. Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством. . , . С. 246-254.

324317. Магар В. В. "Театр повинен ґрунтуватися на таланті" : [інтерв'ю з В. В. Магаром, заслуженим діячем мистецтв України про подальший розвиток українського театру в цілому, й академічного театрального мистецтва в Запоріжжі зокрема / записала С. Настороженко]. . , . С. 26-27.

324318. Бісікало О. В., Висоцька В. А. Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту. . , . С. 255-272.

324319. Кульчицький І. М. Концептуалізація понять "модель" та "моделювання" у наукових дослідженнях. . , . С. 273-284.

324320. Лозинська О. В. Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології. . , . С. 285-295.

324321. Чирун Л. Б., Кучковський В. В., Висоцька В. А. Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних WEB-ресурсів у межах регіону. . , . С. 296-320.

324322. Авдєєнко С. И. Павло Ловецький: людина і письменник. Видавничий будинок ММД. Мелітополь, 2012. 112 с.

324323. Авдеенко С. И. От всей души. Люкс. Мелитополь, 2016. 128 с.

324324. Авдеенко С. И. О тех, кого помню. Издат. дом Мелитопольской городской типографии. Мелитополь, 2016. 212 с.

324325. Авдеенко С. И. Елена и Борис Жуковы. Жизнь-искусству. Издат. дом Мелитопольской городской типографии. Мелитополь, 2016. 66 с.

324326. Андруник В. А., Висоцька В. А., Чирун Л. В. Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції. . , . С. 321-348.

324327. Голощук Р. О., Думанський Н. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес. . , . С. 349-358.

324328. Катренко А. В., Пастернак О. В. Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень. . , . С. 359-373.

324329. Авдеенко С. И. Сказки о королях. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2016. 60 с.

324330. Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Федонюк А. А. Соціокомунікаційна інженерія: об'єкт, предмет і методи дослідження. . , . С. 374-389.

324331. ДСТУ ГОСТ 12820:2008. Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 кгс/см2). Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 16 с.

324332. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні". АТ "Мотор Січ". Запоріжжя, 2016. 152 с.

324333. ДСТУ ГОСТ 12821:2008. Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 26 с.

324334. ДСТУ ГОСТ 12822:2008. Фланцы стальные свободные на приварном кольце. На Ру ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 кгс/см2). Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 13 с.

324335. Богуслаєв В. О., Реп'яха С. І., Могилатенко В. Г., Івченко З. А., Матвеєва М. О., Леховіцер З. В., Пройдак Ю. С., Хричиков В. Є. Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного лиття. АТ "Мотор СІЧ". Запоріжжя, 2016. 474 с.

324336. Савицька І. Де найкраще місце на світі?. Смолоскип. Київ, 2008. 24 с.

324337. Шугай О. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами. Смолоскип. Київ, 2015. 704 с.

324338. Вопросы борьбы с преступностью. Юридич. лит.. Москва, 1974. 183 с.

324339. Вопросы борьбы с преступностью. Юридич. лит.. Москва, 1967. 160 с.

324340. Шпол Ю. Вибрані твори. Смолоскип. Київ, 2007. 531 с.

324341. Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов. Челяб. политех. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1987. 148 с.

324342. Вопросы воинского воспитания. Воениздат. Москва, 1985. 224 с.

324343. Някляєв В. Кін. Смолоскип. Київ, 2011. 120 с.

324344. Вопросы вузовской педагогики. [ЛГУ]. Ленинград, 1970. 107 с.

324345. Васильєва Л. О. Прогнозування коефіцієнту використання вантажопідйомності вангонів при відвантаженні металопрокату. . , . С. 47-48.

324346. Вопросы вузовской педагогики, психологии и дидактики. ВПИ. Воронеж, 1972. 134 с.

324347. Турпак С. М. Оптимізація системи перевезень рідкого шлаку металургійних підприємств збалансованим використанням ресурсів. . , . С. 49-50.

324348. Вопросы высокотемпературной прочности в машиностроении. АН УССР. Киев, 1963. 336 с.

324349. Юдін В. П., Васильєва Л. О., Харченко Т. В., Золотарьов Г. А. Промислово-транспортні проблеми Запорізького індустріального регіону. . , . С. 50-51.

324350. Вопросы высокотемпературной прочности в машиностроении. ИТИ. Киев, 1961. 286 с.

324351. Райда І. М. Дослідження достатніх інтервалів між транспортними засобами для виконання маневру зміни смуги руху. . , . С. 52-53.

324352. Трушевський В. Е. Вдосконалення правил проїзду регульованих перехресть. . , . С. 53-54.

324353. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1979. 184 с.

324354. Филончук Ю. Ю., Веремеенко Л. А., Падченко Е. А., Лебедь А. А. Перспективы развития мультимодальных перевозок металлургической отрасли. . , . С. 54-55

324355. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1980. 160 с.

324356. За пределами ProZorro : [электронные торги. Внедрение системы ProZorro и новые возможности. Чем хороши онлайн-тендеры. ]. . , . С. 30-31.

324357. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1981. 175 с.

324358. Бабушкин Г. Ф., Сидоренко Ю. Т. Управление безопасностью движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий.. . , . С. 55-57.

324359. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1981. 152 с.

324360. Тарасенко О. В. Дослідження впливу інтенсивності руху транспортного потоку на рівень аварійності. . , . С. 57-58.

324361. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1981. 171 с.

324362. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1982. 160 с.

324363. Острогляд О. О., Грицай С. В., Каплуновська А. М. Логістика доставки сировини для феросплавного виробництва. . , . С. 59.

324364. Сущенко Р. В. Пріоритети розвитку залізничного транспорту України. . , . С. 60-61.

324365. Вопросы вычислительной и прикладной математики. ИК Ан УзССР. Ташкент, 1987. 134 с.

324366. Грицай С. В., Михайлик І. I. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах. . , . С. 61-62.

324367. Шевченко В. Г., Рягін С. Л., Середа О. А., Ліпіліна О. С. Порівняльний аналіз конструкцій прогонних мостів. . , . С. 63.

324368. Кружнова С. Ю. Ресурс балок под действием случайных нагрузок. . , . С. 64-65.

324369. Кружнова С. Ю., Стефаник М. Д. Статистические методы распознавания образов. . , . С. 65-66.

324370. Попович О. Г., Деркач В. Д. Визначення частот власних коливань ротора, одна із опор якого має неоднакову жорсткість у різних радіальних напрямках.. . , . С. 67-69.

324371. Вопросы вычислительной математики и техники. АН УССР. Киев, 1958. 98 с.

324372. Попович О. Г. Кінетичні моменти швидкохідного ротора з однією фіксованою точкою, вісь якого здійснює малі рухи біля статичного положення. . , . С. 69-71.

324373. Вопросы вычислительной техники. Гостехиздат. Киев, 1961. 184 с.

324374. Фурсіна А. Д., Тенета В. О. Розрахунок на міцність трансформатора при короткому замиканні. . , . С. 71-73.

324375. Скребцов А. А., Чернявський Д. О. Підвищення властивостей титанових сплавів отриманих адитивними технологіями.. . , . С. 73.

324376. Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих динамічних навантажень.. . , . С. 74-75.

324377. Глотка Т. А., Бачурская А. З., Омельченко О. С. Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией. . , . С. 75-78.

324378. Бабакин А. А., Коляда А. Ф. Гидродинамическая стабилизация крена яхты. . , . С. 79-80.

324379. Вопросы геометрического моделирования. Ленингр. ордена Трудового Красн. Знам. нж.-строит. ин-т. Ленинград, 1968. 133 с.

324380. Шевченко В. Г., Рягін С. Л., Малеевв. В., Братковський В. О. Розрахунок статично невизначуваних просторових стрижнівих конструкцій. . , . С. 80-81.

324381. Шевченко В. Г, Фурсіна А. Д., Булатов Є. Г. Расчет пустотной плиты покрытия. . , . С. 81.

324382. Слинько Г. І., Стаднік О. В. Перспективи використання електрогідравлічного приводу клапанів газорозподілу на транспортних ДВЗ. . , . С. 82-83.

324383. Слинько Г. І., Черняєв М. О. Заміна двокомпонентного датчика кисню на датчик широкосмугового типу з метою покращення екологічних характеристик двигуна. . , . С. 84-85.

324384. Бердник О. Золоті ворота. Смолоскип. Київ, 2008. 416 с.

324385. Слинько Г. І., Володін Д. А., Проценко Д. О. Підвищення експлуатиаційних характеристик двигуна внутрішнього згорання 4ч 10,5 / 13. . , . С. 86-87.

324386. Слинько Г. І., Марков С. І. Підвищення ефективності двигуна МеМЗ-307 шляхом модернізації газорозподільного механізму... . , . С. 87-88.

324387. Слинько Г. І., Пейчев Є. В. Тенденції розвитку ДВЗ з іскровим запалюванням. . , . С. 90-92.

324388. Беженов С. О. Оцінювання характеристик опору втомі виробів неруйнівним методом за умови суттєвого розсіювання. . , . С. 94-95.

324389. Слинько Г. І., Мосьпан А. Л Дослідження надвисокого форсування ДВЗ спеціального призначення. . , . С. 93-94.

324390. Вопросы гидродинамики процесса электрохимичекой размерной обработки металлов. Тул. политех. ин-т. Тула, 1969. 123 с.

324391. Рубцов В. В., Беженов С. О. Дослідження параметрів процесу нагрівання термічно масивних виробів з хромистих сталей. . , . С. 95-97.

324392. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Концепція сучасного двигуна стірлінга вітчизняного виробництва. . , . С. 97-99.

324393. Вопросы горения. Металлургиздат. Москва, 1963. 426 с.

324394. Мазін В. О., Малярчук В. В. Ефекти дисоціації продуктів згоряння у робочому циклі ДВЗ. . , . С. 99-100.

324395. Кубич В. И., Юдиценко А. В. Моделирование диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС на прогнозной наработке изделия. . , . С. 100-102.

324396. Голос України. Київська правда. К., 2017.

324397. Юдиценко А. В., Кубич В. И. Трибологическая оценка состояния сопряжений «поршневое кольцо-цилиндр», «поверхность поршня-цилиндр». . , . С. 102-103.

324398. Співаковський О., Панич О. Успіх і результативність - через широке партнерство : [стратегічне бачення розвитку освіти в Україні]. . , . С. 4.

324399. Євсєєва Н. О. Фізико-математична модель напружено-деформованого стану термопружного тіла. . , . С. 104-105.

324400. Євсєєва Н. О., Сметанко О. В. Методика чисельного розв’язання теплових задач. . , . С. 106-107.

324401. Цокотун П. В., Арабок Н. В. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла. . , . С. 107.

324402. Цокотун П. В., Кутасевич Б. Д. Чисельні методи розрахунку температурних полів (двовимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини. . , . С. 108.

324403. Рябошапка Н. Є., Шевченко А. Д. Термодинамічне обґрунтування впровадження нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій. . , . С. 109-111.

324404. Касіч-Пилипенко С. В., Курликов Д. А. Сертифікаційні вимоги до екологічної безпеки ДВЗ автотранспортних засобів. . , . С. 111.

324405. Сухонос Р. Ф., Гапоненко О. М. Підвищення ефективності поршневих ДВЗ при роботі на спиртових паливах. . , . С. 112-113.

324406. Шаломєєв В. А. Вплив HF на механічні властивості і жароміцність магнієвого лиття. . , . С. 114-115.

324407. Мамедов Б. Ш. Теоретичні та фізичні основи помилковості фундаментальних основ сучасної теорії повітря-реактивних двигунів (ПРД). . , . С. 115-116.

324408. Брикова Н. О. Взаємний перетин поверхонь обертання. . , . С. 116.

324409. Корнієнко О. Б., Скоробогата М. В. Переваги сучасних версій AutoCAD при виконанні складних креслень. . , . С. 117-118.

324410. Бовкун С. А. Радіальний метод побудови перспективних зображень. метод дюрера. . , . С. 118-119.

324411. Семенко М. Вибрані твори. Смолоскип. Київ, 2010. 688 с.

324412. Бажміна Е. А. Методика креслення деталі з натури. . , . С. 119-121.

324413. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років). Смолоскип. Київ, 2010. 300 с.

324414. Шаломеев В. А., Осадча К. О. Структура і властивості сплава МЛ5 з цирконієм. . , . С. 121-122.

324415. Лютова О. В., Авраменко К. А. Підвищення якості вторинних силумінів с застосуванням графічних методів оптимізації. . , . С. 123-124.

324416. Брикова Н. О., Велієв А. В. Читання та деталювання складального креслення. . , . С.124.

324417. Мамедов Б. Ш., Лєксіков В. Правила простановки розмірів на машинобудівельних кресленнях згідно ГОСТ 2.307-68. . , . С. 125.

324418. Бажміна Е. А.,Сметанін Д. І. Аналіз геометричної форми деталі. . , . С. 125-127.

324419. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2016.

324420. Корнієнко О. Б., Курінний Б. М. Актуальність використання 3D друку в системі AUTOCAD. . , . С. 127-128.

324421. Бовкун С. А., Цьовка А. О. Побудова перспективи інтер’єру. . , . С. 129.

324422. Солоха В. В. Механізми ділильних (поворотних) рухів з парами тертя кочення металообробного обладнання. . , . С. 130-131.

324423. Економіка України за січень-жовтень 2016 року : [статистичні матеріали]. . , . С.6.

324424. Цыганов В. В., Ивщенко Л. И. Повышение износостойкости трибосопряжений методами инженерии поверхности детали. . , . С. 132.

324425. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Смолоскип. Київ, 2010. 664 с.

324426. Драй-Хмара О. Промінь крізь хмари. Смолоскип. Київ, 2010. 96 с.

324427. Безпечний І. Теорія літератури. Смолоскип. Київ, 2009. 388 с.

324428. Поліщук К. Вибрані твори. Смолоскип. Київ, 2008. 704 с.

324429. Павлов М. А. Металлургия чугуна. Металлургиздат. Москва, 1947. 296 с. : ил., табл.

324430. Балушок К. Б., Дядя С. І., Клименко В. Ю. Впровадження CAD / CAM / CAE технологій для скорочення термінів технологічної підготовки і виготовлення торцевих муфт із зубом «CURVIC». . , . С. 135.

324431. Фролов М. В. Аппроксимация профиля червячной шлицевой фрезы эвольвентой окружности. . , . С. 133-134.

324432. Ивщенко Л. И., Комочкин Н. С. Исследование вибронапряженного состояния ротора турбины низкого давления газотурбинного двигателя. . , . С. 135-137.

324433. Глушко П. В., Штанкевич В. С. Методика дослідження ефективності демпфуючих пластин. . , . С. 137-138.

324434. Бойко І. А., Солоха В. В. Дослідження динамічних характеристик п’ятикоординатного обробного центру. . , . С. 138-140.

324435. Ивщенко Л. И., Цыганов В. В., Гейман М. В. Принципы создания износостойких покрытий для работы в условиях сложного нагружения. . , . С. 140-142.

324436. Фролов М. В., Коваленко А. А. Аналіз впливу способу подачі СОТС на ефективність процесу різання. . , . С. 142-143.

324437. Носенко М. І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування. . , . С. 144-145.

324438. Лятуринский В. А., Сидоренко М. В. Проектирование и изготовление коробчатых балок мостовых кранов с учетом сварочных остаточных напряжений. . , . С. 145-148.

324439. Вопросы графического отображения. Вища школа. Львов, 1974. 132 с.

324440. Вопросы демографии. Статистика. Москва, 1970. 280 с.

324441. Вопросы дидактики в техническом вузе. ОмПИ. Омск, 1985. 192 с.

324442. Вопросы динамики и динамической прочности. Изд. АН. Рига, 1956. 168 с.

324443. Явтушенко О. В. Особливості функціонування планетарного привода механічних пресів. . , . С. 148-149.

324444. Мартовицький Л. М., Сочава А. І., Глушко В. І., Руднєв О. М. Подовження ресурсу роботи прогінних балок важкозавантажених кранів. . , . С. 149-150.

324445. Вопросы динамики и износа узлов трансмиссий тракторов. НАТИ. Москва, 1982. 71 с.

324446. Мартовицький Л. М., Сочава А. І., Глушко В. І. Діагностування втомних пошкоджень в прогінних балках мостових кранів та попередження їх руйнування. . , . С. 150.

324447. Задоя Н. О. Радіаційна обробка композитів на основі поліконденсаційного сполучного. . , . С. 151.

324448. Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Уманський М. А. Дослідження зносу опорно-ходових коліс мостових кранів комбінату «Запоріжсталь».. . , . С. 152.

324449. Фролов Р. О., Мартовицький Л. М., Руднєв О. М., Меленчук А. В. Розширення функціональних можливостей лабораторного стенду маніпулятора МП-9С. . , . С. 152-153.

324450. Вопросы динамики и надежности железнодорожных машин и механизмов. Транспорт. Ленинград, 1967. 136 с.

324451. Явтушенко О. В., Кодісов А. В. Параметричний оптимізаційний синтез багатоважільних плоских механізмів. . , . С. 153-156.

324452. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1962. 167 с.

324453. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1966. 230 с.

324454. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1967. 212 с.

324455. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1967. 196 с.

324456. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1968. 232 с.

324457. Коцарев О. Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого. Смолоскип. Київ, 2009. 264 с.

324458. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1968. 167 с.

324459. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1969. 219 с.

324460. Чорновіл В. Твори. СМОЛОСКИП. Київ, 2015. 680 с.

324461. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1969. 287 с.

324462. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1970. 232 с.

324463. Поети празької школи: срібні сурми. Антологія. Смолоскип. Київ, 2009. 916 с.

324464. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1972. 215 с.

324465. Пороги: літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал. Смолоскип. Київ, 2009. 624 с.

324466. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1973. 272 с.

324467. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1973. 204 с.

324468. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1973. 164 с.

324469. Товаровский И. Г., Меркулов А. Е. Доменная плавка с вдуванием продуктов газификации углей. Наукова думка. Киев, 2016. 223 с.

324470. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1974. 160 с.

324471. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1974. 146 с.

324472. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1975. 185 с.

324473. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1976. 140 с.

324474. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1976. 140 с.

324475. Волков И. В., Зозулев В. И., Шолох Д. А. Магнитно-полупроводниковые импульсные устройства преобразовательной техники. Наукова думка. Киев, 2016. 229 с.

324476. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1977. 144 с.

324477. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1977. 164 с.

324478. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1980. 148 с.

324479. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1980. 112 с.

324480. Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке : [биография и политическая карьера 16 президента США Авраама Линкольна (1809-1865) ]. . , . С. 66-89.

324481. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

324482. Мілютін В. М., Камель Г. І., Івченко П. С., Гасило Ю. А. Теоретичні основи процесів зварювання. ДДТУ. Дніпродзержинськ, 2016. 629 с.

324483. Про нові стипендії : [надається Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі]. . , . С. 5.

324484. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1982. 128 с.

324485. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1983. 140 с.

324486. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1983. 130 с.

324487. Вопросы динамики и прочности. Зинатне. Рига, 1983. 112 с.

324488. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2015. 304 с.

324489. Вопросы динамики и прочности. Рижский ин-т инж. граждан. авиации им. Лениин. Комс.. Рига, 1971. 142 с.

324490. Вопросы динамики и прочности. Рижский ин-т инж. граждан. авиации. Рига, 1969. 117 с.

324491. Вопросы динамики и прочности. Рижский ин-т инж. граждан. авиации им. Лениин. Комс.. Рига, 1970. 133 с.

324492. Аудит української науки : [матеріали звіту про результати аудиту науково-інноваційної системи України з використанням інструментів програми "Горизонт-2020"]. . , . С. 6-10.

324493. Слинько Г. І., Курликов Д. А., Марущак М. М., Пришва А. О. Дослідження пульсуючих процесів згорання вуглеводневого палива. . , . С. 89-90.

324494. Дубинянская Я. Пьер-Огюстен де Бомарше: здесь и там : [биография и творчество французского драматурга и публициста Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799) ]. . , . С. 90-105.

324495. Шекет Ю. Джейн Остин: разум, чувство и талант : [Джейн Остин (1775-1817) - английская писательница, провозвестница реализма в британской литературе, сатирик, писала так называемые романы нравов. Биография и литературное творчество]. . , . С. 106-123.

324496. Обдул В. Д. Механічні преси з ходом повзуна рівним 4 Rкр.. . , . С. 157.

324497. Широкобоков В. В. Регулювання питомого зусилля притискування під час процесу витягування. . , . С. 157-158.

324498. Білий Є. Т. Особливості формування поверхневого шару та властивостей тонколистової сталі. . , . С. 158-159.

324499. Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенів М. М., Нитребич О. О. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем. Львівська політехніка. Львів, 2015. 220 с.

324500. Явтушенко А. В. Параметричний оптимізаційний синтез багатоважільних плоских механізмів. . , . С. 159-160.

324501. Матюхин А. Ю. Факторы вызывающие неоднородность пластического деформирования. . , . С. 160-161.

324502. Ленок А. А. Решение пространственной замкнутой задачи теории пластичности. . , . С. 162-163.

324503. Ечин С. М. Пробивка полос средней и большой толщини. . , . С. 163.

324504. Стоцько З. А. Моделювання технологічних систем. Львівська політехніка. Львів, 2013. 188 с.

324505. Студопедия : [общедоступные материалы для студентов разных предметных областей]. [б. в.]. [Б. м.], [приблизно 2010].

324506. Чигиринский В. В., Червонченко В. А Анализ решения пространственной задачи с использованием плоских координатных функций. . , . С. 164.

324507. Казак В. М., Доценко Б. І., Кузьмін В. П., Шепелєв Ю. І., Шевчук Д. О. Надійність та діагностика електрообладнання. НАУ. Київ, 2013. 280 с.

324508. Колосов В. И., Васечко Е. В. Испытания AC-DC / DC-AC преобразовательной системы в режиме циркуляции энергии. . , . С. 46-53.

324509. Паранчук Я. С. Обчислювання та програмування в Mathcad. НУ "Львівська політехніка". Львів, 2013. 359 с.

324510. Грищук М. В. Основи охорони праці. Кондор. Київ, 2014. 240 с.

324511. Іваник І. Г., Віхоть С. І., Пожар Р. С., Іваник Я. І., Вибранець Ю. Ю. Основи реконструкції будівель і споруд. Львівська політехніка. Львів, 2013. 270 с.

324512. Широкобоков В. В., Бунько А. Р. Исследование главного исполнительного механизма прессов специального назначения. . , . С. 164-165.

324513. Шейко С. П., Антипов Д. В. Разработка технологии горячей прокатки высокопрочной стали на стане 1680. . , . С. 166.

324514. Фомішин С. В., Шутак І. Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. Кондор. Київ, 2014. 454 с.

324515. Онуфрієнко В. М. Диферінтегральне альфа-вимірне хвильове рівняння як модель аналізу фізико-технічних процесів з фрактальними геометричними властивостями параметрів. . , . С. 167-168.

324516. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз. Кондор. Київ, 2014. 336 с.

324517. Онуфрієнко В. М., Онуфрієнко Л. М. Математичне моделювання геометрії фрактально конфігурованого логоперіодичного випромінювача. . , . С. 168-170.

324518. Пачколін Ю. Е., Бондаренко О. О., Левченко С. А. Застосування математичного забезпечення для створення системи поступового покращення якості виробництва трансформаторів. . , . С. 49-55.

324519. Білоус П. Психологія літературної творчості. Академвидав. Київ, 2014. 216 с.

324520. Швай Р. І. Психологія та педагогіка творчості. Львівська політехніка. Львів, 2014. 200 с.

324521. Кравченко В. С., Саблій Л. А., Зінич П. Л. Санітарно-технічне обладнання будинків. Кондор. Київ, 2015. 458 с.

324522. Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек. . , . С. 3-6.

324523. Про споживче кредитування : Закон України від 15.11.2016 р. № 1734-VIII. . , . C. 10-25.

324524. Вопросы динамики систем автоматического управления. Челяб. политех. ин-т. Челябинск, 1970. 302 с.

324525. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913. . , . С. 67-90.

324526. Вопросы динамики систем автоматического управления. Челяб. политех. ин-т. Челябинск, 1974. 220 с.

324527. Порядок обліку музейних предметів в електронній формі : затверджено Наказом Міністерства культури України від 09.09.2016 р. № 784. . , . С. 125-255.

324528. Порохня В. М. Інструменти державного впливу на макроекономічне становище економіки України. . , . С. 10-15.

324529. Вопросы зарубежной литературы и эстетики. Мысль. Москва, 1967. 260 с.

324530. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Технічна експлуатація і ремонт транспортних засобів" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

324531. Методика оцінки вартості 100 % акцій банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних : затверджено Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.11.2016 р. № 2636. . , . С. 296-299.

324532. Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2016 р. № 905-р. . , . С. 253-258.

324533. Вопросы изготовления, сварки и монтажа судостроительных конструкций. Ленингр. кораблестр. ин-т. Ленинград, 1982. 176 с.

324534. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 918-р. . , . С. 259-267.

324535. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 р. № 932-р. . , . С. 269-274.

324536. Вопросы излучения и приема сигналов в условиях действия помех. Передача сообщений с обратной связью. Воронежск. политех. ин-т. Воронеж, 1972. 154 с.

324537. studmed.ru : [учебно-методическая литература для учащихся и студентов]. [б. в.]. [Б. м.], 2013-.

324538. Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : затверджено Наказом Міністерства... : [див. анотацію]. . , . С. 388-396.

324539. Порохня В. М., Горбань О. М., Бирський В. В. Методичні підходи до аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України. . , . С. 26-31.

324540. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєдіяльності суб'єкта господарювання. . , . С. 37-42.

324541. Вопросы измерения малых постоянных токов и напряжений. ЦНИИТЭИ приборостр., средств автоматизации и систем упр.. Москва, 1970. 69 с.

324542. Вопросы имитационного моделирования на ЭЦВМ физиологических процессов. ИК. Киев, 1978. 40 с.

324543. Теоретическая электроника : [на сайте много полезной информации, связанной с цифровой и аналоговой электроникой, принципами роботы электронных модулей, основами схемотехники, расчетами и проектированием аппаратуры]. [б. в.]. [Б. м.], 2013-2017.

324544. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 943-р. . , . С. 61-69.

324545. Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі : затверджено Наказом Міністерства культури України від 03.11.2016 р. № 986. . , . С. 191-193.

324546. Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів : затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 р. № 489. . , . С. 220-238.

324547. Єфименко Т. І., Гасанов С. С., Леоненко П. М. Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика : [розкрито основні віхи життедіяльності видатного українського вченого-економіста А. А. Чухна (1926-2012)]. . , . С. 7-20.

324548. Соколовська А. М. Податкові аспекти aquis EC як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні. . , . С. 21-44.

324549. Кузькін Є. Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам. . , . С. 45-58.

324550. Кудряшов В. П. Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження. . , . С. 59-76.

324551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури" для студентів усіх форм навчання спеціальності "Германські мови та літератури (переклад включно)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

324552. Голян В. А., Третяк Н. А. Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови. . , . С. 77-91.

324553. Терещенко Г. М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України. . , . С. 92-104.

324554. Циганов С. А., Заліско О. І. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій. . , . С. 105-123.

324555. Бодрова Д. В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні. . , . С. 3-9.

324556. Ярошевська О. В., Слободянюк Н. О. Якість захисту прав інвесторів у системі корпоративного управління. . , . С. 16-19.

324557. Огаренко Т. Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит. . , . С. 20-25.

324558. Ткачова О. К. Окремі методи системного аналізу при прийнятті рішень. . , . С. 32-36.

324559. Косова Т. Д., Слободянюк О. В. Фінансова інституціоналізація форм організації страхової діяльності: SWOT-аналіз. . , . С. 43-47.

324560. Семенов А. Г., Беженар Ю. М. Оцінка фінансового стану промислового підприємства : [на прикладі ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А. М. Кузьміна"]. . , . С. 48-54.

324561. Череп О. Г., Корнєв А. М. Маркетингова концепція інноваційного розвитку підприємств машинобудування. . , . С. 55-59.

324562. Шульга О. П. Управління фінансовими ресурсами промислового підприємства шляхом регулювання активності поточного кредитування. . , . С. 60-68.

324563. Метеленко Н. Г., Хацер М. В. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання : [уточнення визначення терміна "криза національної банківської системи". Наведено ознаки кризи в національній банківській системі. Встановлено наявність повторної кризи]. . , . С. 69-73.

324564. Шмиголь Н. М., Іващенко О. В., Дяченко К. І., Антонюк А. А. Сутність фінансової стійкості банку як складової його фінансової безпеки. . , . С. 74-79.

324565. Кашлаков О. І. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні. . , . С. 80-85.

324566. Пивоваров М. Г. Механізм порівнювання інтегрованих показників розвитку малого та середнього бізнесу в Україні з аналогічними показниками різних країн. . , . С. 86-91.

324567. Семенов А. Г., Олійник В. В. Підвищення ефективності діяльності підприємства завдяки вдосконаленню мотивації праці : [на прикладі ПАТ "Дніпроспецсталь". Розглянута організаційна структура та кадрова політика підприємства]. . , . С. 92-96.

324568. Колосова В. П. Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями. . , . С. 97-105.

324569. Клі Л., Мажек О., Скорупськи М. Використання форм ФІДІК - МФІК (Міжнародної федерації інженерів-консультантів) у Польщі. . , . С. 2-16.

324570. Матченко П. Т. Методика оцінки залишкового ресурсу металевих конструкцій за результатами моніторингу. . , . С. 17-25.

324571. Гук Я. С. Методика обчислення середніх і максимальних на перехідних станціях та максимальних в улоговинах поруч перехідних станцій висот снігового покриву, що розташовані на горизонталях топографічних карт в інтервалі... : [див. анотацію]. . , . С. 26-29.

324572. Кліменко В. З. Підготовка магістрів за напрямком будівельні конструкції. . , . С. 30-38.

324573. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1976. 120 с.

324574. Атамас П., Атамас О., Широкорад А. Проблеми відображення в обліку нестачі товарів : [розглянуто теоретичні та практичні аспекти відображення в обліку втрат товарів, виявлених у процесі інвентаризації]. . , . С. 2-8.

324575. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1976. 142 с.

324576. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1977. 112 с.

324577. Ізмайлов Я. Бухгалтерський облік проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємств. . , . С. 9-22.

324578. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1978. 96 с.

324579. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1978. 227 с.

324580. Микитенко Т., Міщенко Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат : [м'ясопереробні підприємства]. . , . С. 23-32.

324581. Безверхий К., Юрченко О. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: особливості відображення нарахувань у звітності. . , . С. 33-40.

324582. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1978. 128 с.

324583. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1978. 117 с.

324584. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1978. 106 с.

324585. Гресь Н. Актуальні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами : [удосконалення обліку розрахунків з працівниками підприємства, котрі перебували у відрядженні, чи виконували окремі цивільно-правові функції, не отримавши підзвітної суми]. . , . С. 41-47.

324586. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1979. 132 с.

324587. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1979. 96 с.

324588. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1979. 104 с.

324589. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1979. 116 с.

324590. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1980. 108 с.

324591. Вопросы информационной теории и практики. ВИНИТИ. Москва, 1980. 108 с.

324592. Богуслаев В. Вячеслав Богуслаев: "Прозреть духовными очами..." : [интервью с В. Богуслаевым, президентом АО "Мотор Сич" о том, что делать, чтобы жизнь нашего народа соответствовала христианским идеалам добра / записала С. Григорьева]. . , . С. 12-16.

324593. ДСТУ ГОСТ 12817:2008. Фланцы литые из серого чугуна на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс_см3). Конструкции и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 5 с.

324594. Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє. . , . С. 11-13.

324595. ДСТУ ГОСТ 17375-2003 (ГОСТ 17375-2003 (ИСО 3419-81), IDT). Відводи крутовигнуті типу 3D (R = 1,5 DN). Конструкція. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 13 с.

324596. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 р. № 402-р. . , . С. 14-19.

324597. ДСТУ ГОСТ 17376-2003 (ГОСТ 17376-2003 (ИСО 3419-81), IDT). Трійники. Конструкція. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 11 с.

324598. План заходів з реалізації концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 632-р. . , . С. 20-22.

324599. ДСТУ ГОСТ 17378-2003 (ГОСТ 17378-2003 (ИСО 3419-81), IDT). Переходи. Конструкция. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 18 с.

324600. ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81), IDT). Заглушки еліптичні. Конструкція. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 7 с.

324601. ДСТУ ГОСТ 17380:2003 (ГОСТ 17380:2003 (ИСО 3419-81), IDT). Загальні технічні умови. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 17 с.

324602. ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81), IDT). Відводи крутовигнуті типу 2D (R = DN). Конструкція. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 12 с.

324603. Про національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні : Проект Закону України. . , . С. 23-60.

324604. Орлюк О. Концепція проекту Закону про національну систему інтелектуальної власності України. . , . С. 75-85.

324605. Стефанчук Р. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності : [правова охорона інтелектуальної власності в Україні, Франції, Італії, Португалії та Бельгії]. . , . С. 86-91.

324606. ДСТУ ГОСТ 1144:2008. Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 15 с.

324607. Яворська О. Завдання та пріоритети у сфері правової охорони інтелектуальної власності : [в Україні]. . , . С. 92-100.

324608. Калаур І. Основні завдання на шляху реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 101-105.

324609. ДСТУ ГОСТ 1145:2008. Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 15 с.

324610. Харитонова О., Харитонов Є. Проблемні питання реформування права інтелектуальної власності в Україні : [проаналізовано гармонізацію законодавства у сфері інтелектуальної власності та його адаптація до права Європейського Союзу]. . , . С. 106-114.

324611. Безух Ю. Наші перші любомудри : [історія життя скіфських філософів: Анахарсіса, Біона, Токсариса, Абариса]. . , . С. 47-49.

324612. Сімсон О. Загальна оцінка процесів реформування у сфері інтелектуальної власності : [використання об'єктів права інтелектуальної власності у ринковому середовищі з економічною ефективністю для всіх учасників інноваційного процесу]. . , . С. 115-117.

324613. ДСТУ ГОСТ 1491:2008. Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324614. Капіца Ю. Реформування національного законодавства з охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 118-123.

324615. ДСТУ ГОСТ 6393:2008. Гайки круглые с отверстиями на торце "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324616. ДСТУ ГОСТ 7796:2008. Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 15 с.

324617. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2016. 56 с.

324618. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2016. 80 с.

324619. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2016. 40 с.

324620. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2016. 304 с.

324621. Економіка України. Преса України. Київ, 2016. 96 с.

324622. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2016. 78 с.

324623. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2016. 28 с.

324624. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2016. 112 с.

324625. Бутнік-Сіверський О. Економічні перспективи реформи державної системи інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 124-130.

324626. Абліцов В. Український ВСЕ-СВІТ. Аристократка. Сюжети з життя Ольги Кобилянської (27.11.1863-21.03.1942) : [Кобилянська Ольга Юліанівна - українська письменниця, авторка гостро-соціальної повісті "Земля"]. . , . С. 53-57.

324627. ДСТУ ГОСТ 13955:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324628. ДСТУ ГОСТ 13956:2008. Ниппели для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324629. ДСТУ ГОСТ 13957:2008. Гайки накидные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324630. ДСТУ ГОСТ 13958:2008. Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324631. ДСТУ ГОСТ 13959:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324632. ДСТУ ГОСТ 13960:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324633. ДСТУ ГОСТ 13961:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324634. Ініціатор пошуку позаземних світів : [Карл Саган (1934 - 1996), США) - астроном, переконаний прихильник експансії земної цивілізації у Всесвіт, родоначальник науково-просвітницького жанру літератури, присвяченого космічному майбутньому Людства]. . , . С. 57-59.

324635. ДСТУ ГОСТ 13962:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324636. ДСТУ ГОСТ 13963:2008. Угольники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 8 с.

324637. Ромовська З. Право на свободу творчості : [свобода творчості, свобода думки і цензура в Україні]. . , . С. 131-143.

324638. Львов Б. Судовий захист права інтелектуальної власності: сучасний стан і перспективи : [в Україні]. . , . С. 144-149.

324639. Тарасенко Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав : [проблемні питання застосування судами презумпції авторства]. . , . С. 150-158.

324640. Якубівський І. Проблеми набуття майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. . , . С. 159-166.

324641. Блажівська О. Аналіз судових систем інтелектуальної власності Франції, США, Німеччини та України, перспективи створення Вищого Суду з питань інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 167-175.

324642. Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права : [початкова стадія розвитку ІТ-бізнесу]. . , . С. 176-182.

324643. DART-Europe E-theses Portal : DART-Europe - електронний портал : [диссертацї з бібліотек Європи. Більш ніж 500 тис. повнотекстових документів]. Copyright © UCL. [Б. м.], 1999-2018.

324644. Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти (тези). . , . С. 185-196.

324645. Луцюк П. Проблемні питання теорії та практики матеріальної відповідальності у трудовому праві України. . , . С. 197-202.

324646. Шмига В. В місті, де вічний степ : [творчість запорізької письменниці Віри Федорівни Шмиги (р.н. 1956)]. . , . С. 90

324647. Трунова Г. Проблеми застосування норм юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування з тимчасової непрацездатності. . , . С. 203-211.

324648. ДСТУ ГОСТ 13964:2008. Тройники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324649. Самбор М. Джерела адміністративно-деліктного права : [в Україні]. . , . С. 212-219.

324650. Гошовський В. Наукові підходи та законодавче тлумачення поняття "люстрація". . , . С. 220-226.

324651. ДСТУ ГОСТ 13965:2008. Тройники переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 22 с.

324652. ДСТУ ГОСТ 13966:2008. Тройники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324653. ДСТУ ГОСТ 13967:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324654. Ободовський О. Способи законодавчого опису триваючих злочинів : [вказівка у Кримінальному кодексі України на вчинення діяння протягом певного проміжку часу]. . , . С. 227-235.

324655. ДСТУ ГОСТ 13968:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 14 с.

324656. ДСТУ ГОСТ 13969:2008. Проходники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324657. Стефанчук М. Публічний інтерес як об'єкт реалізації прокуратурою України функції представництва. . , . С. 236-244.

324658. ДСТУ ГОСТ 13970:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 10 с.

324659. ДСТУ ГОСТ 13971:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324660. ДСТУ ГОСТ 13972:2008. Крестовины ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324661. Патлачук О. Класифікація природоохоронних доктрин : [класифікація доктрин природоохоронного права, що використовувалися у різні історичні періоди]. . , . С. 245-252.

324662. ДСТУ ГОСТ 13973:2008. Пробки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324663. ДСТУ ГОСТ 13974:2008. Заглушки гнезд под ввертную арматуру для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 5 с.

324664. ДСТУ ГОСТ 13976:2008. Крышки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324665. Лютый А. П. От основ металлургии сварки до основания электрошлаковой металлургии (к 100-летию Б. И. Медовара) : [факты из биографии известного ученого в области сварки и металлургии (институт злектросварки им. Е. О. Патона, сотрудничество с "Днепроспецсталью" ]. . , . С. 100-105.

324666. Трощенко В. Т., Харченко В. В. Міцність матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах навантаження. До 50-річчя заснування Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. . , . С. 5-13.

324667. Испытательные машины и приборы. ЦНИИКА ЦБТИ. Москва, 1959. 66 с.

324668. Харченко В. В., Чирков А. Ю. Некоторые аспекты учета истории нагруження при анализе сопротивления разрушению корпусов реакторов при термошоке. . , . С. 14-21.

324669. Мего-інфо - Юридична бібліотека №1 : [юридичний портал-бібліотека України онлайн з новітньою правовою літературою для навчання, роботи та консультації]. [б. в.]. [Б. м.], 2005-2017.

324670. Бібліотека Економіста онлайн. Бібліотека економіста ©. [Б. м.], 2005-2017.

324671. Гогоци Г. А. Разрушение керамики различными коническими инденторами: скалывание кромки образца. . , . С. 22-28.

324672. Машины, приборы, стенды, технологическое оборудование. Машиностроение. Москва, 1978. 68 с.

324673. Лепихин П. П., Ромашенко В. А., Бейнер О. С. Теоретическое исследование разрушения в волнах напряжений анизотропного цилиндра при внутреннем взрыве. . , . С. 29-51.

324674. Дроздов А. В., Харченко В. В., Дзюба В. С., Кравчук Л. В., Потапов А. М., Сиренко В. Н., Гусарова И. А., Клименко Д. В., Харченко В. Н., Самусенко А. А. Многофункциональная информационно-измерительная система для оснащения стендов и установок при проведении испытаний на прочность моделей и элементов конструкций из композиционных материалов. . , . С. 52-60.

324675. Писаренко Г. Г., Матохнюк Л. Е. Определение характеристик сопротивления усталости металлов по результатам высокочастотных испытаний с учетом структурных и эксплуатационных факторов. . , . С. 61-73.

324676. Горик А. В., Зиньковский А. П., Черняк Р. Е., Брикун А. Н. Упругопластическое деформирование поверхностного слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной обработке. . , . С. 74-83.

324677. Долгов Н. А. Аналитические методы определения напряженного состояния в системе основа-покрытие при воздействии силовых нагрузок. . , . С. 84-94.

324678. Berto F., Afshar P. H. Inclined Hole Under Different Loading Conditions: a review of recent results = Обзор новейших исследований по оценке концентраторов напряжений типа наклонного отверстия при различных условиях нагружения. . , . P. 95-105.

324679. Rizov V. I. Nonlinear fracture of functionallygraded beams undermode IIloading conditions = Нелинейное разрушение функционально-градиентных балок при нагружении по моде II. . , . P. 106-117.

324680. Arsic D., Djordjenic M., Zivkovic J., Sedmak A., Aleksandrovic S., Lazic V., Rakic D. Experimental-nuterical study of tensile strength of the high-strength steel S690QL at elevated temperatures = Экспериментально-численное исследование прочности при растяжении высокопрочной стали S690QL в условиях повышенных температур. . , . P. 118-128.

324681. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324682. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324683. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324684. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324685. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324686. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1991. 192 с.

324687. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324688. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324689. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324690. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324691. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324692. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1990. 192 с.

324693. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324694. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324695. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324696. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324697. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324698. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1989. 192 с.

324699. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324700. Kandrotaite-Janutiene R., Baltusnikas A. Investigation of plastic behavior of alloyed steel deformed during martensitic transformation = Исследование пластического поведения деформированной легированной стали при мартенситном превращении. . , . P. 129-137.

324701. Майборода В. С., Налимов Ю. С., Соловар А. Н., Бобина М. Н., Теслюк Н. Н. Влияние комплексной магнитно-абразивной и химико-термической обработки на сопротивление усталости сплава ВТ9. . , . С. 138-147.

324702. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324703. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324704. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324705. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324706. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1988. 192 с.

324707. Гигиняк Ф. Ф., Булах П. А. Влияние температуры на кинетику повреждаемости предварительно деформированной стали 10ГН2МФА при циклическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния. . , . С. 148-153.

324708. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1994. 192 с.

324709. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1994. 208 с.

324710. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1994. 208 с.

324711. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1993. 176 с.

324712. Новогрудський Л. С., Скрипник Ю. Д., Стрижало В. О., Оправхата М. Я. Установка для дослідження контактної міцності пари колесо-рейка з урахуванням дії експлуатаційних чинників. . , . С. 154-162.

324713. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1993. 192 с.

324714. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1993. 192 с.

324715. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1993. 192 с.

324716. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1993. 208 с.

324717. Шацький І. П., Роп'як Л. Я., Маковійчук М. В. Оптимізація міцності двошарового покриття для локального навантаження. . , . С. 163-168.

324718. Какие листки нетрудоспособности не следует принимать от работника. . , . С. 11-14.

324719. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 176 с.

324720. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 192 с.

324721. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 192 с.

324722. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 208 с.

324723. Морозова В. Нюансы заключения договора на поставку электроэнергии для ОСМД. . , . С. 15-19.

324724. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 192 с.

324725. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1992. 192 с.

324726. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 192 с.

324727. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 208 с.

324728. Гонтаровский С. Дисконтирование займа в бухучете : [финансовый учет на предприятии]. . , . С. 34-36.

324729. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 208 с.

324730. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 176 с.

324731. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 192 с.

324732. Севостьянова Н. Как узнать совладельцев ОСМД : [разъяснение относительно процедуры, по которой совладельцы ОСМД могут узнать информацию относительно других собственников]. . , . С. 37-38.

324733. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1999. 176 с.

324734. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 192 с.

324735. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 176 с.

324736. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 192 с.

324737. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 208 с.

324738. Солонина И Можно ли создать компанию по управлению многоквартирным домом без согласия совладельцев. . , . С. 39-40.

324739. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 208 с.

324740. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1998. 192 с.

324741. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1996. 192 с.

324742. Что такое квартира: на что обращать внимание при покупке нестандартного жилья. . , . С. 49-53.

324743. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 160 с.

324744. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 192 с.

324745. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 192 с.

324746. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 208 с.

324747. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 192 с.

324748. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1995. 208 с.

324749. Принят Закон по ЕСВ-реформе : [новые размеры единого социального взноса]. . , . С. 56-57.

324750. Гусев К. Обжалование законности установления факта нарушения правил пользования электрической энергией. . , . С. 67-69.

324751. Гусев К. Перерасчет и доначисления за электроэнергию. . , . С. 69-70.

324752. Гарбарук И. Справедливая цена! Или дополненная реальность?.. : [продвижение товара, потребительские предпочтения покупателей]. . , . С. 16-19.

324753. Private Label, или на чем конкретно зарабатывают на Amazon : [трейд-маркетинг, собственные торговые марки поставщиков товаров]. . , . C. 20-30.

324754. Берзина С. Экологическая сертификация и маркировка как инструмент "зеленого" маркетинга. . , . С. 32-34.

324755. Вопросы использовальния книжных фондов. ГПНТБ Сиб. отд. АН СССР. Москва, 1975. 78 с.

324756. Вопросы использования учебного кино и телевидения в преподавании иностранных языков. Изд. ЛГУ. Ленинград, 1984. 126 с.

324757. Вопросы исследования и проектирования систем. МАИ. Москва, 1981. 90 с.

324758. Вопросы истории. БГУ им. В. И. Ленина. Минск, 1983. 175 с.

324759. Вопросы истории и теории эстетики. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1975. 215 с.

324760. Вопросы истории социально-экономической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. Наука. Новосибирск, 1968. 395 с.

324761. Ромат Е. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) : [рекламные технологии : воблеры, мобайлы, джумби, напольные фигуры и др.]. . , . С. 36-49.

324762. Девять ошибок маркетинга, которые могут стоить вам больших денег : [выбор четких целей для продвижения товара на рынок]. . , . С. 50-55.

324763. Павлик Н. CTR как показатель эффективности E-mail рассылки : [E-mail-маркетинг, определение показателя кликов (CTR) в электронной рассылке]. . , . С. 56-57.

324764. Юрчак А. Качество лидов - ваш чек-лист : [посещение интернет-сайтов клиентами-покупателями в секторе В2В торговли]. . , . С. 58-61.

324765. Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції : Постанова Кабінту Міністрів України від 02.11.2016 р. № 770. . , . С. 37-38.

324766. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 780. . , . С. 38-48.

324767. Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії... [див. анотацію]. . , . С. 55-56.

324768. Вопросы комплектования книжных фондов научных библиотек. Ордена Трудового Красн. знам. б-ка АН СССР. Ленинград, 1968. 263 с.

324769. Галиць Г. К. Виробничий травматизм: стан, тенденції, профілактика. . , . С. 68-69.

324770. Сливінська І. Якщо життя не в радість, або про синдром хронічної втоми. . , . С. 4-5.

324771. Олешко Л. Д., Надточій Ю., Торлак О., Черноштан А. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір. . , . С. 7-8.

324772. Вопросы лексикологии английского, французского и немецкого языков. Ивановск. Гос. Педагогич. ин-т. Иваново, 1961. 208 с.

324773. Возняк О. Формування здоров'язбережувальних компетентностей у контексті особистої безпеки та захисту життя у випадку отруєння : [токсичність отрут. Фази отруєння, ознаки та симптоми. Антидоти. Особливості надання допомоги]. . , . С. 9-13.

324774. Фабрика грез : [Одесский припортовый завод, Основные претенденты на покупку ОПЗ]. . , . С. 20-21.

324775. ДСТУ ГОСТ 15803:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Контргайки. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324776. Вопросы лингвистики и методики преподаватели иностранных языков. Глав. упр. учеб. завед. МПС СССР. Москва, 1960. 158 с.

324777. ДСТУ ГОСТ 16039:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324778. ДСТУ ГОСТ 16042:2008. Ниппели полусферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324779. ДСТУ ГОСТ 16045:2008. Штуцера приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324780. ДСТУ ГОСТ 16046:2008. Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324781. Горбань С. Мобильный провайдер новых идей : [интервью с С. Горбанем, директором по маркетингу мобильного оператора Киевстар]. . , . С. 22-23.

324782. ДСТУ ГОСТ 16047:2008. Гайки накидные сферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324783. ДСТУ ГОСТ 16048:2008. Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324784. ДСТУ ГОСТ 16049:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324785. ДСТУ ГОСТ 16050:2008. Проходники прямые удлиненные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324786. Бутченко М., Верстюк И, Шаповал Е. Заглянуть за календарь : [политический и экономический прогнозы для Украины на 2017 год]. . , . С. 24-29.

324787. ДСТУ ГОСТ 16051:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324788. ДСТУ ГОСТ 16052:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324789. Павленко А. Куда катится мир : [политико-экономический прогноз на 2017 г.: США развяжут торговую войну с Китаем, Италия выйдет из Евросоюза, Исламское государство канет в Лету]. . , . С. 30-33.

324790. Верстюк И. ПриватБанк : [что будет с банком №1 и его 18 миллионами вкладчиков]. . , . С. 44-47.

324791. ДСТУ ГОСТ 16053:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324792. ДСТУ ГОСТ 16054:2008. Угольники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324793. ДСТУ ГОСТ 16055:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135° для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324794. ДСТУ ГОСТ 16056:2008. Угольники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324795. ДСТУ ГОСТ 16057:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135° герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324796. ДСТУ ГОСТ 16060:2008. Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324797. ДСТУ ГОСТ 16061:2008. Тройники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324798. Шама О. Остров дорогой свободы : [на содержание социалистической Кубы, ближайшего к США форпоста марксизма-ленинизма, СССР ежегодно выделял несколько миллиардов долларов]. . , . С. 62-65.

324799. ДСТУ ГОСТ 16062:2008. Тройники фланцевые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324800. ДСТУ ГОСТ 16063:2008. Тройники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324801. ДСТУ ГОСТ 16064:2008. Тройники фланцевые герметизируемые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324802. Гриньков Д., Дикаленко М. Банкир вне политики : [С. Тигипко - политик, бизнесмен. Империя Сергея Тигипко: активы бизнес-группы С. Тигипко]. . , . С. 13-16.

324803. Тигипко С. Надо меньше плакаться и более предметно заняться делами : [интервью с С. Тигипко, учредителем и основным акционером финансово-промышленной группы "ТАС" / записал Д. Гриньков]. . , . C. 18-21.

324804. Кершис О., Гош А. На крыльях успеха : [компания Emirates, изменив систему авиаперевозок, улучшила репутацию страны - Объединенных Арвбских Эмиратов]. . , . С. 26-28.

324805. Муньоз А. Каждый год DuPont инвестирует в инновации $2 млрд : [нтервью с А. Муньозом, вице-президентом по глобальной коммерческой деятельности компании DuPont Pioneer / записала И. Чернявская]. . , . С. 30-32.

324806. Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Изд. ун-та. Москва, 1968. 146 с.

324807. Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Изд. ун-та. Москва, 1982. 175 с.

324808. Кутецкая Д. Бесценная землица : [почему, несмотря на значительно увеличившееся предложение на рынке земли, украинцы не спешат покупать земельные наделы под застройку. Динамика цен на землю в Киевской области]. . , . С. 34-35.

324809. ДСТУ ГОСТ 16065:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324810. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2016.

324811. ДСТУ ГОСТ 16066:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324812. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

324813. Усенко В. Разработка доступных лекарственных препаратов - первоочередная задача украинской фармацевтической промышленности : [интервью с В. Усенко, медицинским директором компании "Фармак" / записала А. Силивончик]. . , . С. 36-37.

324814. ДСТУ ГОСТ 16067:2008. Крестовины переходные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324815. ДСТУ ГОСТ 16068:2008. Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324816. ДСТУ ГОСТ 16069:2008. Шайбы для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324817. ДСТУ ГОСТ 16070:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324818. ДСТУ ГОСТ 16071:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324819. Чернявская И. Налейте мне еще бокальчик...: [обзор рынока игристых вин в Украине 2010-2016 гг.]. . , . С. 38-40.

324820. ДСТУ ГОСТ 16072:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324821. Вопросы методики обучения иностранным языкам на неспециальных факультетах. Моск. пед. ин-т. Москва, 1975. 143 с.

324822. ДСТУ ГОСТ 16073:2008. Угольники ввертные с углом наклона 135° для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324823. ДСТУ ГОСТ 16074:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324824. Вопросы методики преподавания английского языка. Бюллетень координационных совещаний. АН СССР. Москва, 1960. 118 с.

324825. ДСТУ ГОСТ 16075:2008. Тройники ввертные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324826. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Поговорим о безопасности и риске : [безопасная эксплуатация подъемных устройств, в частности кранов]. . , . С. 6-12.

324827. ДСТУ ГОСТ 16076:2008. Заглушки сферические для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324828. Бонтарева М. День студента: какими они были 100 лет назад? : [история студенчества в Александровске и Украине]. . , . С. 23.

324829. Логанов Є. Кожна бюджетна гривня працює на громаду : [підсумки по новоствореним ОТГ (об'єднаним територіальним громадам) Запорізької області]. . , . С. 6.

324830. ДСТУ ГОСТ 16077:2008. Заглушки конусные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324831. Вопросы методики преподавания иностранных языков. Рижск. ин-т инж. гражд. воздуш. флота. Рига, 1963. 83 с.

324832. ДСТУ ГОСТ 17473:2008. Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 11 с.

324833. ДСТУ ГОСТ 17474:2008. Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 11 с.

324834. ДСТУ ГОСТ 17475:2008. Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 11 с.

324835. ДСТУ ГОСТ 17678:2008. Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 17 с.

324836. ДСТУ ГОСТ 17679:2008. Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 44 с.

324837. ДСТУ ГОСТ 17680:2008. Серьги облегченные для крепления кабелей. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324838. Вопросы методики преподавания иностранных языков в связи с проблемой языковой интерференции. Изд. ун-та. [Саратов], 1966. 106 с.

324839. Вопросы методики преподавания иностранных языков в экономических вузах. Моск. фин. ин-т. Москва, 1961. 116 с.

324840. Вопросы методики преподавания политэкономии. Изд. ун-та. Томск, 1989. 102 с.

324841. Терехов В. П. Александр Невский. Книга. Москва, 1990. 15 с.

324842. Перхуров А. Исповедь приговоренного. Рыбинское подворье. Рыбинск, 1990. 40 с.

324843. ДСТУ ГОСТ 20188:2008. Проходники прямые герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324844. ДСТУ ГОСТ 20189:2008. Угольники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324845. ДСТУ ГОСТ 20190:2008. Угольники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324846. ДСТУ ГОСТ 20191:2008. Тройники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 8 с.

324847. ДСТУ ГОСТ 20192:2008. Тройники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324848. ДСТУ ГОСТ 20194:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324849. ДСТУ ГОСТ 20195:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324850. ДСТУ ГОСТ 20196:2008. Переходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324851. ДСТУ ГОСТ 20197:2008. Угольники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 10 с.

324852. ДСТУ ГОСТ 20198:2008. Угольники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 12 с.

324853. ДСТУ ГОСТ 20199:2008. Тройники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 11 с.

324854. ДСТУ ГОСТ 20200:2008. Тройники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324855. ДСТУ ГОСТ 21856:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324856. ДСТУ ГОСТ 21857:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324857. ДСТУ ГОСТ 21858:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324858. ДСТУ ГОСТ 21859:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324859. ДСТУ ГОСТ 23359:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324860. Хавин Г. Л., Арсеньева О. П., Мацегора А. И., Кусаков С. К., Бочарников И. А., Василенко А. А. Автоматизация проектирования тепловых пунктов системы централизованного теплоснабжения. . , . С. 23-29.

324861. ДСТУ ГОСТ 22353:2008. Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324862. ДСТУ ГОСТ 22354:2008. Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324863. ДСТУ ГОСТ 22355:2008. Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324864. Илюнин О. О., Капустенко П. А., Кусаков С. К., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. Нейросетевой супервизор непрерывных технологических процессов. . , . С. 44-51.

324865. Бессонов А. А., Илюнин О. О., Руденко О. Г. Нейросетевое управление травлением несистемных дефектов стального проката. . , . С. 52-60.

324866. ДСТУ ГОСТ 24072:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324867. ДСТУ ГОСТ 24073:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 2 с.

324868. Братах М. І., Усіченко Д. В., Романова В. В., Джонас Д. Відповідність якості природного газу, що видобувається в Україні, вимогам європейських норм. . , . С. 61-67.

324869. ДСТУ ГОСТ 24502:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переборочные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324870. ДСТУ ГОСТ 25681:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера поворотные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324871. ДСТУ ГОСТ 25682:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Болты полые. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 5 с.

324872. ДСТУ ГОСТ 25683:2008. Соединения трубопроводов резьбовые поворотные с полым болтом. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324873. Ведь В. Е., Зебешев Т. З., Краснокутский Е. В., Гаевой М. А. Параметры очистки отработавших газов двигателя ВАЗ-21081і каталитическими нейтрализаторами разработки НТУ "ХПИ" и ВОSAL 099-886. . , . С. 68-73.

324874. Люди русской науки. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 642 с. : ил., портр., карты

324875. ДСТУ ГОСТ 26337:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под пайку. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324876. Борисенко В. С., Приймак А. В. Управління факторами ризику для підвищення рівня безпеки польотів. . , . С. 88-92.

324877. ДСТУ ГОСТ 27320:2008. Дюбеля-втулки распорные для строительства. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324878. ДСТУ ГОСТ 28016:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели конические приварные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 12 с.

324879. ДСТУ ГОСТ 28457:2008. Дюбеля-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324880. ДСТУ ГОСТ 28918:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца зажимные и упорные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324881. Вопросы методики преподавания физики в вузе. Изд. ун-та. Минск, 1984. 63 с.

324882. Ленчевський Е. А. Новий підхід щодо використання магістральних ліній ВЛ 750 кВ в процесах регулювання змінної частини графіка навантаження енергосистеми. . , . С. 2-7.

324883. Люди русской науки. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 642-1195 с. : ил., портр.

324884. Вопросы методики преподавания философии в вузах. Изд. Киевс. ун-та. Киев, 1967. 142 с.

324885. Шинкаренко Г. В. Кривые ионизации изоляции трансформаторов тока 330-750 кВ при наличии токов влияния. . , . С. 8-14.

324886. Вопросы методики преподавания языков в техническом вузе с применением аудиовизуальных средств. МВТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1969. 115 с.

324887. ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324888. ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники ввертные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324889. ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324890. Вопросы методологии и истории исторической науки. Изд. ун-та. Москва, 1978. 208 с.

324891. ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники ввертные проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324892. ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крестовины проходные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324893. Ганус А. И., Старков К. А. Анализ элементной надежности электрических сетей АК "Харьковоблэнерго". . , . С. 15-20.

324894. ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крышки глухие. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 5 с.

324895. ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Пробки глухие. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324896. Шумилов Ю. Н. Бюджетное решение по замене устаревших разрядников РВО 6-10 кВ на современные ограничители перенапряжений ОПНФ 6-10 кВ. . , . С. 21-23.

324897. ДСТУ ГОСТ 28941.26:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Гайки накидные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 6 с.

324898. ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Ниппели. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324899. ДСТУ ГОСТ 28941.28:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Кольца уплотнительные. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324900. Трунова И. М. Анализ внедрения стандартов качества предоставляемых услуг в электроэнергетике. . , . С. 26-28.

324901. ДСТУ ГОСТ 28942.1:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 7 с.

324902. Вопросы надежной и экономичной работы дальних электропередач и промежуточных систем. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1967. 134 с.

324903. ДСТУ ГОСТ 28942.2:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324904. ДСТУ ГОСТ 28942.3:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники ввертные проходные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 9 с.

324905. ДСТУ ГОСТ 28942.4:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324906. ДСТУ ГОСТ 28942.5:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 5 с.

324907. ДСТУ ГОСТ 28942.6:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324908. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1966. 472 с.

324909. ДСТУ ГОСТ 28942.7:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 4 с.

324910. ДСТУ ГОСТ 28942.8:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324911. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1966. 439 с.

324912. ДСТУ ГОСТ 28942.9:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция. Держспоживстандарт України. Киев, 2008. 3 с.

324913. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1967. 391 с.

324914. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1968. 432 с.

324915. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1968. 439 с.

324916. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1969. 471 с.

324917. Швецов В. Л., Бабаев И. Н. Система автоматического регулирования и защиты паровой турбины К-220-12,8 ПАО "Турбоатом"для ТЭС. . , . С. 29-35.

324918. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1970. 406 с.

324919. Воинова С. А. О проблеме управления эффективностью функционирования изношенного оборудования. . , . С. 36-39.

324920. Манилов А. М. Повышение надежности и электробезопасности воздушных линий напряжением 6-35 кВ при разрыве фазы провода и при однофазном замыкании на землю. . , . С. 40.

324921. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1970. 439 с.

324922. Волченков Е. А., Стовпченко А. П., Медовар Л. Б., Петренко В. Л., Цонли Лиу, Чуанхао Янг Моделирование особенностей электрошлакового переплава на шестиэлектродной бифилярной печи. . , . С. 3-9.

324923. Козин Р. В., Григоренко Г. М. Физико-химические свойства флюсов для электрошлаковых технологий. . , . С. 10-15.

324924. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1971. 343 с.

324925. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1971. 416 с.

324926. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1972. 455 с.

324927. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1973. 406 с.

324928. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1973. 327 с.

324929. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1974. 356 с.

324930. Тогобицкая Д. Н., Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., Степаненко Д. А. Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭШП на основе модели межатомного взаимодействия. . , . С. 16-21.

324931. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1975. 399 с.

324932. Ахонин С. В., Селин Р. В., Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. Разработка нового высокопрочного титанового сплава. . , . С. 22-27.

324933. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1975. 390 с.

324934. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1976. 336 с.

324935. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1976. 327 с.

324936. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1977. 308 с.

324937. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1978. 319 с.

324938. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1978. 312 с.

324939. Савенко В. А., Харитонова Е. А. Электронно-лучевая выплавка бинарного сплава цирконий-гафний ядерной чистоты. . , . С. 28-35.

324940. Яковчук К. Ю., Микитчик А. В., Рудой Ю. Э., Ахтырский А. О. Диффузионный барьерный слой для высокотемпературных защитных покрытий. . , . С. 36-44.

324941. Кожемякин В. Г., Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Грищенко Т. И., Калашник Д. А. Выплавка медных лигатур с высокореакционными металлами в условиях плазменно-дуговой гарнисажной плавки. . , . С. 45-50.

324942. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1979. 286 с.

324943. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1980. 341 с.

324944. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1980. 325 с.

324945. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1981. 326 с.

324946. Малышев В. П., Макашева А. М., Бугаева Я. А., Зубрина Ю. С., Кажикенова А. Ш. Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости динамической вязкости оксида алюминия. . , . С. 51-53.

324947. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1982. 304 с.

324948. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1982. 333 с.

324949. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1983. 309 с.

324950. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1985. 333 с.

324951. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1985. 300 с.

324952. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1986. 301 с.

324953. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1986. 304 с.

324954. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1987. 318 с.

324955. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1988. 303 с.

324956. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1989. 336 с.

324957. Вопросы научного атеизма. Мысль. Москва, 1989. 335 с.

324958. Вопросы научной организации учебного процесса в вузах железнодорожного транспорта. Ленингр. ин-т инж. железнодор. транспорта. Ленинград, 1975. 99 с.

324959. Борсуковський Ю. В. Визначення сучасних вимог до створення політики управління доступом корпоративних користувачів. . , . С. 5-9.

324960. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2014. 47 с.

324961. Вопросы научной организации учебного процесса в вузе. Ред.-изд. отдел РПИ. Рига, 1972. 106 с.

324962. TOP ENGINEERING : [интернет-ресурс ориентирован на поиск информации по обеспечению процесса электроснабжения зданий и сооружений на всех этапах строительства и реконструкции электроустановок. Словарь энергетика]. "Имидж". Санкт-Петербург, 2009-.

324963. Вопросы научной организации учебного процесса в высшей школе. Воронежс. политех. ин-т. Воронеж, 1974. 304 с.

324964. ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, IDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2014. 225 с.

324965. ДСТУ Б EN 1090-3:2014 (EN 1090-3:2008, IDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2014. 166 с.

324966. Вопросы научной систематизации и каталогизации литературы. Библ. совет по естеств. наукам при Президиуме АН СССР. Москва, 1981. 95 с.

324967. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2009. 105 с.

324968. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 43 с.

324969. Вопросы научно-методического руководства. Библ. совет по естеств.наукам. Москва, 1976. 100 с.

324970. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 59 с.

324971. Вопросы научно-технического прогресса в курсе политической экономии. Высш. школа. Москва, 1989. 190 с.

324972. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 40 с.

324973. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 193 с.

324974. Наконечний В. С. Захист інформаційних ресурсів у мережах нового покоління LTE : [високошвидкісний мобільний інтернет]. . , . С. 10-15.

324975. Вопросы начертательной геометрии и инженерной графики. Фан Узб.ССР. Ташкент, 1966. 80 с.

324976. Бурячок Л. В., Бурячок В. Л., Семко В. В. Технологія проведення порівняльного аналізу та оцінювання стану захищеності автоматизованих інформаційних систем. . , . С. 16-24.

324977. Толюпа С. В., Гаврилюк О. О. Система захисту електронного документообігу на основі застосування електронного цифрового підпису. . , . С. 25-34.

324978. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2016. 40 с.

324979. Пархоменко І. І., Галкін В. В. Способи захисту каналів корпоративних мереж на базі VPN-рішень. . , . С. 35-40.

324980. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2012. 58 с.

324981. Вопросы нестационарного переноса тепла и массы. Наука и техника. Минск, 1965. 164 с.

324982. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2012. 54 с.

324983. Козіна М. О., Кремінський В. Ю., Козін О. Б., Нджикє Амугу С.-М. Алгоритм перевірки цілісності цифрового зображення. . , . С. 41-46.

324984. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 67 с.

324985. Вопросы новой и новейшей истории. Лыбидь. Киев, 1990. 120 с.

324986. Ахрамович В. М. Ідентифікація й аутентифікація, керування доступом. . , . С. 47-51.

324987. Вопросы обучения и воспитания. Ульяновск. пед. ин-т им. И. Н. Ульянова. Ульяновск, 1972. 255 с.

324988. Отрох С. И., Коршун Н. В., Ярош В. А. Методика расчета показателей живучести каналов современной телекоммуникационной сети. . , . С. 52-57.

324989. Вопросы обучения русскому произношению. Изд. МГУ. Москва, 1977. 104 с.

324990. Металлорежущие станки 1995 - 1996. ИКФ "Каталог". Москва, 1995. 88 с.

324991. Національна поліція. Запорізька область : [інформація про керівництво, атестування, поліцейську комісію, нормативну базу, новини, запобігання корупції, державні закупівлі та інше]. . Запоріжжя, [2015?].

324992. Толубко В. Б., Беркман Л. Н., Власенко В. О., Зіненко Ю. М. Оптимізація параметрів інфокомунікаційних мереж. . , . С. 58-64.

324993. Вопросы общей энергетики. Транспорт. Москва, 1967. 67 с.

324994. Хмелевський Р. М. Дослідження оцінки загроз інформаційній безпеці об'єктів інформаційної діяльності. . , . С. 65-70.

324995. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 (EN 1991-2:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 122 с.

324996. Вопросы описания и организации системы каталогов и картотек литературы на иностранных языках. Всесоюз. библ-ка иностр. лит.. Москва, 1974. 129 с.

324997. Ільїн О. О., Бурячок В. Л. Шляхи реалізації технологій підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління вищого навчального закладу. . , . С. 71-75.

324998. Невойт Я. В., Труш А. В. Инструменты системы мониторинга событий информационной безопасности. . , . С. 76-80.

324999. Азаренко Е. В., Гончаренко Ю. Ю., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. Идентификация опаснях целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту. . , . С. 81-80.

325000. Азаренко Е. В., Гончаренко Ю. Ю., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. Идентификация опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту. . , . С. 81-89.

325001. Шевченко С. М., Жданова Ю. Д. Математичні компетенції майбутніх фахівців інформаційної безпеки. . , . С. 90-96.

325002. Зибін С. В. Метод імітаційного моделювання функціонування СППР в складі програми інформаційної безпеки. . , . С. 97-105.

325003. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2012. 65 с.

325004. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 (EN 1991-4:2006, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Мінрегіон України. Київ, 2013. 120 с.

325005. Ткаленко О. М. Оцінка економічної ефективності впровадження продукту для побудови інтелектуальних мультисервісних мереж SI3000 MSAN. . , . C. 106-115.

325006. Гороховський Є. П., Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами. . , . С. 5-11.

325007. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 200 с.

325008. Бойко Ю. М. Формування та дослідження телекомунікаційної системи з каскадним кодуванням із використанням турбокодів. . , . С. 12-23.

325009. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 140 с.

325010. Вопросы определения технико-экономической эффективности в приборостроении. ЦИНТИЭЛЕТРОПРОМ. Москва, 1962. 144 с.

325011. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012 (EN 1992-2:2005, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 81 с.

325012. Вопросы педагогики высшей школы. Вища щкола. Киев, 1977. 160 с.

325013. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 36 с.

325014. Вопросы педагогики высшей школы и частных методик. УАИ. Уфа, 1978. 147 с.

325015. Вопросы педагогики высшей школы и частных методик. УАИ. Уфа, 1979. 123 с.

325016. Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області : [про ГТУЮ, напрями діяльності, структуру, установи юстиції, віртуальну громадську приймальню]. . , .

325017. Krulikovskyi O. V., Haliuk S. D., Politanskyi L. F. Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA. . , . C. 24-29.

325018. Вопросы повышения качества подготовки специалистов в инженерно-технических вузах. ТРТИ. Таганрог, 1989. 158 с.

325019. Фесенко О. Д., Радзівілов Г. Д. Управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії. . , . С. 30-35.

325020. Кубявка М. Б. Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу : [управління інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення віськових дій]. . , . С. 36-40.

325021. Варфоломеєва О. Г., Мороз О. О. Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом ТСР/ІР. . , . С. 41-46.

325022. Азаренко Е. В., Гончаренко Ю. Ю., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. Методика расчета энергетической дальности обнаружения радиолокационных целей. . , . С. 47-51.

325023. Лиховецький Л. М. Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами. . , . С. 52-54.

325024. Орєшков В. І. Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу. . , . С. 55-59.

325025. Бондарчук А. П., Залива В. В. Исследование алгоритма работы поисковой системы : [характеристики поисковой системы Google]. . , . С. 60-63.

325026. Розоринов Г. Н., Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю., Ларин В. Ю. ЯКР-спектрометр для витруального проектирования технических средств распознавания вида вещества и защиты объектов от его несанкционированного воздействия. . , . С. 64-72.

325027. Вопросы повышения производительности труда и материального стимулирования в промышленности. Наука. Москва, 1964. 383 с.

325028. Education.ua : Образование в Украине : [наиболее полный и структурированный каталог по образованию в Украине. Представленны все учебные заведения Украины, в том числе и Запорожской области]. "Реактор". [Б. м.], 2009-.

325029. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2013. 91 с.

325030. Саміла А. П. Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР. . , . С. 73-82.

325031. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 (EN 1993-1-2:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 69 с.

325032. Повхлеб В. С. Алгоритм функционирования системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией. . , . С. 83-91.

325033. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 182 с.

325034. Герасименко О. Ю. Програмний комплекс для моделювання роботи Grid-системи із підтримкою захищеної обробки даних. . , . С. 92-98.

325035. Вопросы предметизации и предметного каталога. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1973. 257 с.

325036. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 (EN 1993-1-4:2006, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 64 с.

325037. Скулиш М. А., Заставенко А. А. Задача розподілу абонентського навантаження між базовими станціями з підтримкою SDR. . , . С. 99-105.

325038. Вопросы предметизации и предметный каталог. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1976. 198 с.

325039. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 (EN 1993-1-5:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 104 с.

325040. Торошенко Я. І., Хобта Б. М., Хобта П. М. Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах. . , . С. 106-110.

325041. Вопросы преемственности в преподавании иностранных языков в средней и высшей школе. УГУ им. А. М. Горького. Свердловск, 1980. 160 с.

325042. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 (EN 1993-1-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 106 с.

325043. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 47 с.

325044. Вопросы преемственности курсов иностранного языка средней и высшей школы. Уральский гос. ун-т. Свердловск, 1975. 144 с.

325045. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 (EN 1993-1-8:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 111 с.

325046. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2017. 128 с.

325047. Вопросы преподавания иностранных языков во ВТУЗе. Уральский политех. ин-т. Свердловск, 1961. 80 с.

325048. Вища школа. Знання. Київ, 2016. 128 с.

325049. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 75 с.

325050. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 30 с.

325051. Вопросы применения технических средств обучения в учебном процессе. Уфимский авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе. Уфа, 1986. 148 с.

325052. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 58 с.

325053. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 25 с.

325054. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 109 с.

325055. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 83 с.

325056. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 75 с.

325057. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 127 с.

325058. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1976. 103 с.

325059. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1976. 80 с.

325060. Дворкін Л. Й., Бордюженко О. М. Прогнозування властивостей бетону із застосуванням експериментально-статистичних моделей. . , . С. 2-7.

325061. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1972. 247 с.

325062. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1972. 198 с.

325063. ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012 (EN 1993-2:2006, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 44 с.

325064. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1973. 239 с.

325065. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 127 с.

325066. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1972. 188 с.

325067. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012 (EN 1993-3-2:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 52 с.

325068. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:2012 (EN 1993-4-1:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 178 с.

325069. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 64 с.

325070. ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012 (EN 1993-5:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 139 с.

325071. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2012. 67 с.

325072. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 (EN 1994-1-1:2004, IDT). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 99 с.

325073. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, IDT). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 160 с.

325074. ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 (EN 1994-2:2005, IDT). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 131 с.

325075. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 99 с.

325076. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012 (EN 1995-1-2:2004, IDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 98 с.

325077. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, IDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2012. 44 с.

325078. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Мінрегіонбуд України. Київ, 2013. 93 с.

325079. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 (EN 1996-1-2:2005, IDT). Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 136 с.

325080. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Мінрегіон України. Київ, 2013. 206 с.

325081. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 (EN 1997-2:2007, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Мінрегіонбуд України. Київ, 2013. 135 с.

325082. Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII : [з додатками]. . , . С. 19-310.

325083. Типове положення про наглядову раду при державній науковій установі : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 953. . , . С. 333-337.

325084. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 172 с.

325085. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 (EN 1998-2:2005, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 222 с.

325086. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 141 с.

325087. Положення про Національний комітет з промислового розвитку : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 956. . , . С. 339-343.

325088. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 144 с.

325089. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 56 с.

325090. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 79 с.

325091. Геєць В. М. Особливості взаємозв'язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України. . , . С. 3-21.

325092. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 (EN 1999-1-1:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 242 с.

325093. Кіндзерський Ю. В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання. . , . С. 22-46.

325094. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 52 с.

325095. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012 (EN 1999-1-3:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 154 с.

325096. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012 (EN 1999-1-4:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 112 с.

325097. Мазур В. Л. Проблеми промислової політики в Україні. . , . С. 47-60.

325098. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012 (EN 1999-1-5:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Мінрегіон України. Київ, 2013. 104 с.

325099. Колосова В. П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії. . , . С. 61-71.

325100. Риндзак О. Т. Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України. . , . С. 72-81.

325101. Шевчук В. О. Обліковий вимір соціальної відповідальності сучасного підприємництва. . , . С. 82--83.

325102. Копиленко О., Кіндюк Б. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права. . , . С. 4-12.

325103. Хрімлі К. Аналіз законодавства щодо транспортного податку : [в Україні та деяких зарубіжних країнах]. . , . С. 13-18.

325104. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 102 с.

325105. Зельдіна О., Гришко В. Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій. . , . С. 19-23.

325106. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 115 с.

325107. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 111 с.

325108. Хрімлі О. Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонування інституту : [захист прав інвесторів]. . , . С. 24-29.

325109. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 126 с.

325110. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1976. 130 с.

325111. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1976. 57 с.

325112. Коваленко Т. Новели законодавства: про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти. . , . С. 30-37.

325113. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 96 с.

325114. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1974. 87 с.

325115. Кот О. Превентивні способи захисту права власності у системі захисту прав : [захист права власності за умови існування загрози його порушення]. . , . С. 38-45.

325116. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 74 с.

325117. Вопросы судостроения. ЦНИИ РУМБ. [Москва], 1975. 118 с.

325118. Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. . , . С. 46-50.

325119. Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. . , . С. 51-55.

325120. Семенюк О. Об'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці. . , . С. 56-63.

325121. Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов'язаних з підробленням медичної продукції. . , . С. 64-72.

325122. Трунова Г. Страховий стаж в системі соціального страхування по тимчасовій непрацездатнсті. . , . С. 73-79.

325123. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1972. 261 с.

325124. Вопросы судостроения. Судостроение. Ленинград, 1973. 203 с.

325125. Дзюба І. Поняття "науково-педагогічний працівник": теоретико-правові та нормативні проблеми визначення. . , . С. 80-86.

325126. Берзін П. Шукач правди (Михайло Павлович Чубинський) : [життя та творчість українського правознавця М.П. Чубинського]. . , . С. 87-106.

325127. Вопросы теоретической кибернетики. Наукова думка. Киев, 1965. 211 с.

325128. Вопросы теории английского и немецкого языков. Ин-т народного хоз.. Киев, 1962. 123 с.

325129. Вопросы теории английского языка. Киевск. финансово-эконом. ин-т. Киев, 1958. 178 с.

325130. Вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного. Изд. ун-та. Москва, 1979. 139 с.

325131. Вопросы теории и практики управления и организации науки. Наука. Москва, 1975. 358 с.

325132. Вопросы теории и практики языковых тестов. НИИ педагогики Эстонск. ССР. Таллин, 1980. 234 с.

325133. Bokhan A. Consolidating diplomacy in ecologization of competitive relations = Консолидирующая дипломатия в экологизации конкурентных отношений. . , . P. 5-16.

325134. Вопросы теории интеллектуальных роботов и распознавания образов. ИК им. В. М. Глушкова. Киев, 1983. 80 с.

325135. Diginets G. Methodology of researching global value chains = Глобальные цепочки создания стоимости: методология исследований. . , . P. 17-30.

325136. Вопросы теории роботов и искусственного интеллекта. ИК. Киев, 1978. 93 с.

325137. Вопросы теории роботов и искусственного интеллекта. ИК. Киев, 1976. 105 с.

325138. Stryzhak O. Human capital and human development concepts = Концепции человеческого капитала и человеческого развития. . , . P. 31-43.

325139. Вопросы улучшения языковой подготовки студентов-иностранцев, изучающих политэкономию. Ростовск. гос. ин-т им. М. А. Суслова. Ростов на-Дону, 1988. 79 с.

325140. Iefremova O. State support of small enterprises and middle class = Государственная поддержка малого предпринимательства и среднего класса. . , . P. 43-54.

325141. Boiko M., Babenko O. Social responsibility of tourism enterpises = Социальная ответственность туристических предприятий. . , . P. 55-65.

325142. Shulga N., Gordiienko T. The concept of regulation of financial markets = Концепция регулирования финансового рынка. . , . P. 66-80.

325143. Конспект лекцій з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 82 с.

325144. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

325145. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

325146. Volosovych S., Apostoliuk O. Institutional modernization of state financial support of the small business = Институционная модернизация государственной финансовой поддержки малого бизнеса. . , . P. 81-91.

325147. Bura V. Regulation and supervision over systemically important banks = Системно важные банки: регулирование и надзор. . , . P. 92-103.

325148. Sopko V., Ganushchak T. Accounting provision of the financial security of the enterprise = Учетное обеспечение финансовой безопасности предприятия. . , . P. 104-115.

325149. Bidiuk A. Competitiveness of higher education establishments in the learning services market = Конкурентоспособность высших учебных заведений на рынке образовательных услуг. . , . P. 116-123.

325150. Khmurova V., Gorlatova O. Business environment of educational and scientific activity = Бизнес-среда научно-образовательной деятельности. . , . P. 124-136.

325151. Близнюк А. О., Шершенюк О. М. Інвестиційна діяльність в період економічної кризи : [найвідоміші види інвестицій України відносно теперішньої ситуації: ринок Форекс, ринок антикваріату, ринок нерухомості, депозити в банках, дорогоцінні метали]. . , . С. 4-6.

325152. Ткаченко С. А. Підвищення якості теоретико-методологічного забезпечення підсистеми інтегрованої економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств і виробничих об'єднань, ґрунтуючись на імперативах... [див. анотацію]. . , . С. 7-13.

325153. Власов Д. Ю. Напрямки збутового співробітництва підприємства в умовах міжнародної конкуренції. . , . С. 14-16.

325154. Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі : [особливості електронної валюти]. . , . С. 17-20.

325155. Оніщенко М. А. Теоретичні основи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в сучасних умовах господарювання. . , . С. 21-23.

325156. Вопросы филологии и методики преподавания иностранного языка. Пермск. политех. ин-т. Пермь, 1969. 142 с.

325157. Радько П. Нейронные сети. Изучаем технологии будущего : [сайт-учебник по искусственным нейронным сетям]. [б. в.]. [Б. м.], [2010?].

325158. Колюшева О. С. Основні аспекти адміністративно-правових актів країн-членів Європейського Союзу в англійській інтерпретації. . , . С. 24-28.

325159. Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. Ред.-изд. отдел ППИ. Пермь, 1971. 118 с.

325160. Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. Изд. ИМО. Москва, 1959. 188 с.

325161. Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков во втузе. Изд. УПИ. свердловск, 1969. 122 с.

325162. Демидова И. А. Выборы в парламент Республики Беларусь в социологическом измерении. . , . С. 126-130

325163. Вопросы школьной и вузовской педагогики. Ростовский-на-Дону пед. ин-т. Ростов на-Дону, 1971. 105 с.

325164. Вопросы эстетики. Искусство. Москва, 1959. 191 с.

325165. Вопросы эстетики. Искусство. Москва, 1960. 476 с.

325166. Вопросы эстетики. Искусство. Москва, 1965. 364 с.

325167. Вопросы эстетики. Искусство. Москва, 1968. 328 с.

325168. Вопросы эстетики. Искусство. Москва, 1971. 303 с.

325169. Вопросы эффективности в курсе политической экономии. Каунасский политех. ин-т им. А. Снечкуса. Каунас, 1984. 188 с.

325170. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент" денного відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

325171. Мироненко М. Ю. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів в умовах адміністративно-територіальної реформи. . , . С. 4-8.

325172. Ткаченко С. А. Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами. . , . С. 9-12.

325173. Гончар В. Г., Torriero L. Тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах дефолтних очікувань. . , . С. 13-16.

325174. Глазкова А. С. Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту. . , . с. 17-21.

325175. Глущенко Я. І., Стефківський В. М. Адаптація вітчизняного законодавства в сфері фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції. . , . С. 22-27.

325176. Габрелян А. Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. Новий погляд на проблему : [обгрунтування необхідності законодавчого регулювання проституції]. . , . С. 28-32.

325177. Бычков С. А., Коцюба А. А. Состояние и проблемы применения новых конструкционных материалов в отечественных гражданских самолетах в современных условиях. . , . С. 4-14.

325178. Панарин В. Е., Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Шматко О. А., Захаров С. М., Свавильный Н. Е. Защитные покрытия из эвтектического сплава на основе железа с тугоплавкими боридами : [защита поверхностей авиакосмических аппаратов, работающих в условиях горячей зоны реактивных двигателей]. . , . С. 15-20.

325179. Кислицын А. П., Таран А. А., Комозынский П. А. Формирование кратеров на поверхности композиционных термоэмиссионных материалов в системе BaxSr1-xHfO3 - W при токоотборе. . , . С. 21-26.

325180. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT). Вимоги та настанови щодо застосування. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 36 с.

325181. Назин В. И. Особенности динамических характеристик упругодемпферных конструкций гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа. . , . С. 27-31.

325182. ДСТУ ISO 14004:2006 (ISO 14004:2004, IDT). Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 31 с.

325183. ДСТУ ISO 14015:2005 (ISO 14015:2001, IDT). Екологічне оцінювання ділянок та організацій. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 19 с.

325184. ДСТУ ISO 14031:2004 (ISO 14031:1999, IDT). Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 21 с.

325185. Ларьков С. Н., Присяжный В. И., Ожинский В. В., Мамарев В. Н. Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине : [проведен анализ современного рынка пусковых услуг. Детально рассмотрен опыт успешных пусков крылатых ракет-носителей с возможностью воздушного старта "Pegasus"]. . , . С. 32-35.

325186. ДСТУ ISO 14040:2004 (ISO 14040:1997, IDT). Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 10 с.

325187. ДСТУ ISO 14041:2004 (ISO 14041:1998, IDT). Оцінювання життєвого циклу. Визначання цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 16 с.

325188. Вормсбехер В. Ф. Пойте с нами!. Просвещение. Москва, 1964. 110 с.

325189. ДСТУ ISO 14050:2004 (ISO 14050:1998, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 11 с.

325190. ДСТУ ISO/TR 14032:2004 (ISO/TR 14032:1999, IDT). Приклади оцінювання екологічної характеристики. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 55 с.

325191. Воробьев А. Н., Сорокин Ю. К. Анатомия силы. Физкультура и спорт. Москва, 1980. 176 с.

325192. ДСТУ ISO/TR 14049:2004 (ISO/TR 14049:2000, IDT). Оцінювання життєвого циклу Приклади використання ISO 14041 для визначання мети і сфери застосування та аналізування інвентаризації. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 31 с.

325193. Jasim Ali. M., Shepetov Yu. A. Maximum power point tracking method for subsatellite solar power working under partially shaded conditions = Oтслеживание точки максимальной мощности солнечной энергосистемы субспутника, работающей в условиях частичного затенения панелей. . , . P. 36-42.

325194. ДСТУ ISO 14020:2003 (ISO 14020:2000, IDT). Загальні принципи. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 6 с.

325195. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

325196. Воробьев Б. В. Почем фунт секса?. Газета. Свердловск, 1990. 202 с.

325197. ДСТУ ISO 14021:2002 (ISO 14021:1999, IDT). Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II). Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 20 с.

325198. Ерыганов А. В. Анализ индикаторной диаграммы дизеля в окрестностях точки наискорейшего роста давления : [диагностирование авиационных ДВС (в т. ч. дизелей)]. . , . С. 43-47.

325199. ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT). Екологічне маркування типу І. Принципи та методи. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 10 с.

325200. Воробьев Б. Т. Весьегонская волчица. Мысль. Москва, 1989. 430 с.

325201. Мешок С. Цена решает не все : [интервью с первым заместителем городского головы С. Мешком о действующей в Запорожье электронной системе публичных закупок ProZorro/ записала Б. Коваленко]. . , . С. 5.

325202. Кононыхин Е. А., Епифанов С. В. Доводка характеристик электрогидравлических преобразователей с использованием поузловых динамических моделей : [выполнено сравнение характеристик электрогидравлических усилителей ПС7-5 и ПМ15-500]. . , . С. 48-54.

325203. Радченко А. Н., Радченко Н. И., Кантор С. А., Портной Б. С. Методологический подход к выбору тепловой нагрузки комбинированной системы охлаждения воздуха на входе ГТУ. . , . С. 55-59.

325204. Дубинянская Я. Пласидо Доминго: чемпион оперы : [Пласидо Доминго ( Хосе Пласидо Доминго Эмбиль (г.р. 1941) - испанский оперный певец, лирико-драматический тенор, дирижёр-постановщик в Вашингтонской опере и Опере Лос-Анджелеса. Биография и творчество]. . , . С. 7-27.

325205. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

325206. Ливанова М. Александр Бенуа: мир иллюзий : [Александр Николаевич Бенуа (1870 - 1960) - русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства». Биография и творчество]. . , . С. 29-49.

325207. Воробьев В. Н., Шедченко А. К. Вас приглашает КЛБ. Физкультура и спорт. Москва, 1984. 96 с.

325208. Данилина-Левочко Е. Со дна Молочного лимана - на выставку : [будущий музей судоходства на Хортице обрастает экспонатами - два якоря 18-го века]. . , . С. 11.

325209. Воробьев В. Ф. А. М. Горький о партийности и народности литературы. Дніпро. Киев, 1968. 284 с.

325210. Воробьев Е. З. Высота. Охота к перемене мест. Сов. писатель. Москва, 1982. 768 с.

325211. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

325212. Воробьев Е. З. Высота. Худож. лит.. Москва, 1967. 367 с.

325213. Воробьев Е. З. Земля, до востребования. ДОСААФ. Москва, 1989. 699 с.

325214. ДСТУ 3891:2013. Терміни та визначення основних понять. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 19 с.

325215. ДСТУ 3994-2000. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення. Держстандарт України. Київ, 2001. 20 с.

325216. ДСТУ 4933:2008. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 16 с.

325217. Коваленко Б. В Запорожье открыли бюст знаменитого артиллериста : [торжественное открытие на территории Запорожской 55-й отдельной артиллерийской бригады бюста дважды Героя Советского Союза - генерала-полковника Василия Петрова]. . , . С. 2.

325218. ДСТУ 4934:2008. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників. Держспоживстандарт України. Київ, 2008. 9 с.

325219. ДСТУ 7095:2009. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 9 с.

325220. ДСТУ 7097:2009. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 6 с.

325221. ДСТУ 7098:2009. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Загальні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 14 с.

325222. ДСТУ 7134:2009. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 10 с.

325223. Воробьев Е. В. Охота к перемене мест. Сов. писатель. Москва, 1979. 439 с.

325224. ДСТУ 7135:2009. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта. Загальні вимоги. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 7 с.

325225. ДСТУ 7136:2009. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 8 с.

325226. ДСТУ 7295:2013. Моніторинг. Терміни та визначення основних понять. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 9 с.

325227. ДСТУ 7296:2013. Засоби пошуку людей у завалах. Загальні технічні вимоги. Мінекономрозвитку України. Київ, 2013. 7 с.

325228. ДСТУ 7297:2013. Запобігання природним надзвичайним ситуаціям. Загальні вимоги. Мінекономрозвитку України. Київ, 2013. 15 с.

325229. Бутакова Е. Консуэло Вандербильт: золото и позолота : [Консуэло Вандербильт, герцогиня Мальборо (1877-1964) - знаменитая красавица, представительница семьи американских миллионеров Вандербильтов. Воплощение нового типа женщины, меняющей жизнь общества к лучшему]. . , . С. 51-65.

325230. Винниченко Т. Чингиз Айтматов: дольше века : [Айтматов Чингиз Торекулович (1928-2008) - киргизский писатель. Автор известных произведений: "И дольше века длится день", "Плаха", "Буранный полустанок", "Белое облако Чингиз Хана" и др. Биография, творчество]. . , . С. 67-87.

325231. Коротков И. Эдуард Стрельцов: опаленный славой : [Эдуард Стрельцов - известный советский футболист (1937-1990). Биография]. . , . С. 89-107.

325232. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

325233. Юрик П. Сальце, м'ясце, яйце - до нашого столу : [підсумки по роботі тваринницької галузі Запоріжжя за 2016 р., порівняно з 2015]. . , . С. 6.

325234. Шекет Ю. Публий Вергилий Марон: слово, что движет светила : [Публий Вергилий Марон (70-19 гг. до н. э.} - один из величайших поэтов Древнего Рима. Автор знаменитой поэмы "Энеида"). . , . С. 109-121.

325235. Лях В. В., Палайда О. Б. Питання необхідності переходу на клас напруги 20 кВ або питання без відповідей. . , . С. 3-4.

325236. Ганус А. И., Старков К. А. Динамика изменения параметра потока отказов линий электропередачи различных номинальных напряжений : [на примере АК "Харьковоблэнерго"]. . , . С. 13-17.

325237. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

325238. Михайлов М. Веселий пан Коцький у сумному театрі : [сумні реалії Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара]. . , . С.24-25.

325239. Воробьев Е. И., Китов А. И. Медицинская кибернетика. Радио и связь. Москва, 1983. 240 с.

325240. Кузнецова М. О. Полікодовий характер вторинного дискурсу англомовних текстів жанру фентезі. . , .

325241. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2016. C. 250-351

325242. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2016. 32 с.

325243. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2016. 480 с.

325244. Гуревич В. И. "Релейная защита упреждающего действия": новое достижение в технике или нонсенс?. . , . С. 18-19.

325245. Зібрання постанов Уряду України. Україна. Київ, .

325246. ДСТУ 4302:2004 (ISO/IEC 6592:2000, MOD). Настанови щодо документування комп'ютерних програм. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 34 с.

325247. ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 (ISO/IEC 2382-4:1999, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 36 с.

325248. ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 (ISO/IEC 2382-5:1999, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 34 с.

325249. ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 (ISO/IEC 2382-9:1995, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 56 с.

325250. ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 (ISO/IEC 2382-14:1997, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 24 с.

325251. Воробьев Е. М. Экономические противоречия и их проявления в системе "город-деревня". Основа. Харьков, 1990. 172 с.

325252. ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 (ISO/IEC 2382-15:1999, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 62 с.

325253. ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003 (ISO/IEC 2382-32:1999, IDT). Словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 41 с.

325254. Воробьев К. Б. Пономарь. ЧИКФ ТББ. Донецк, 1998. 400 с.

325255. ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 (ISO/IEC 10164-2:1993). Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 45 с.

325256. Воробьев К. Д. Собрание сочинений. Современник. Москва, 1991. 479 с.

325257. Воробьев К. Д. Собрание сочинений. Современник. Москва, 1991. 479 с.

325258. ДСТУ ISO/IEC 11179-1:2005 (ISO/IEC 11179-1:2004, IDT). Реєстри метаданих. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 24 с.

325259. ДСТУ ISO/IEC 11179-2:2005 (ISO/IEC 11179-2:2000, IDT). Реєстри метаданих. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 11 с.

325260. ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT). Реєстри метаданих. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 59 с.

325261. Воробьев К. Д. Заметы сердца. Современник. Москва, 1989. 236 с.

325262. Воробьев К. Д. Крик. Вот пришел великан.... Советский писатель. Москва, 1986. 480 с.

325263. Воробьев К. Д. Крик. Vaga. Вильнюс, 1976. 463 с.

325264. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, .

325265. Воробьев К. Д. Убиты под Москвой. Это мы, господи!. Худож. лит.. Москва, 1987. 157 с.

325266. Воробьев К. Д. Убиты под Москвой. Правда. Москва, 1989. 460 с.

325267. Воробьев К. Д. Это мы, господи!. Удмуртия. Ижевск, 1990. 446 с.

325268. ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 (ISO/IEC 12119:1994, IDT). Пакети програм. Тестування і вимоги до якості. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 23 с.

325269. ДСТУ ISO/IEC 13236:2003 (ISO/IEC 13236:1998, IDT). Якість послуг. Основні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 20 с.

325270. Воробьев Л. В. Перед жарким летом. Современник. Москва, 1978. 303 с.

325271. Воробьев Л. И. Недометанный стог. Современник. Москва, 1985. 477 с.

325272. Воробьев Л. И. Это было недавно. Советский писатель. Москва, 1979. 384 с.

325273. Воробьева М. Б., Гущинская Н. В. Словарь сочетаний слов французского научного языка. Наука. Ленинград, 1979. 335 с.

325274. ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 22 с.

325275. ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 15 с.

325276. ДСТУ ISO/IEC 14598-3:2005 (ISO/IEC 14598-3:2000, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 17 с.

325277. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, .

325278. Воробьев Н. Н. Наш соотечественник в литературе. Знание. Москва, 1975. 64 с.

325279. ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 41 с.

325280. ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 31 с.

325281. ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT). Оцінювання програмного продукту. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 29 с.

325282. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2016. 52 с.

325283. ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 (ISO/IEC 15910:1999, IDT). Документування програм. Документація користувача. Мінекономрозвитку України. Київ, 2013. 42 с.

325284. Воробьева Т. А. История ансамбля "Битлз". Музыка. Ленинград, 1990. 18 с.

325285. ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDT). Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 64 с.

325286. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002 (ISO/IEC TR 15504-4:1998, IDT). Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 23 с.

325287. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9:2003 (ISO/IEC TR 15504-9:1998, IDT). Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 15 с.

325288. Воровский В. Избранные произведения о первой русской революции. Госполитихдат. Москва, 1958. 398 с.

325289. Воровский В. В. Литературно-критические статьи. Гослитиздат. Москва, 1956. 479 с.

325290. Воровский В. В. Эстетика. Литература. Искусство. Искусство. Москва, 1975. 544 с.

325291. Ворожейкин А. В. Небо истребителя. Воениздат. Москва, 1991. 302 с.

325292. Ворожейкин А. В. Последние атаки. ДОСААФ. Москва, 1979. 184 с.

325293. Ворожейкин А. В. Рассвет над Киевом. Воениздат. Москва, 1966. 199 с.

325294. Ворожейкин Е. М. Краткий справочник председателя и члена товарищеского суда. Профиздат. Москва, 1966. 128 с.

325295. Бондаренко В. Е., Барбашов И. В., Черкашина В. В. Учет дискретности шкалы сечений проводов при оптимизации параметров технико-экономической модели воздушных линий электропередачи. . , . С. 20-23.

325296. Воронецкий М. Г. Мгновенье - целая жизнь. Политиздат. Москва, 1988. 302 с.

325297. Воронин В. Т. Динамика социально-экономического развития. Наука. Новосибирск, 1989. 189 с.

325298. Мірошник О. О. Аналіз методів оцінки якості електричної енергії в розподільних мережах в умовах невизначеності. . , . С. 24-26.

325299. MachineLearning.ru : [информационно-аналитический ресурс, посвященный машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных]. [б. в.]. [Б. м.], [2000?].

325300. Довгалюк О. М., Шутенко О. В., Данильченко Д. О., Лухтура М. І., Яковенко І. С. Експериментальна модель резонансного трансформатора. . , . С. 27-29.

325301. Лежнюк П. Д., Комар В. О., Кравчук С. В. Врахування нестабільності генерування енергії відновлюваними джерелами в задачі вирівнювання добового графіка електричних навантажень. . , . С. 30-34.

325302. Савченко О. А., Дюбко С. В. Перспективні шляхи вдосконалення автоматизованих систем контролю утворення ожеледі на ПЛ. . , . С. 35-37.

325303. Єгоров О. Б. Вибір місць встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності в електричній мережі. . , . С. 38-39.

325304. Пазій В. Г., Сиротенко М. О., Мірошник О. О. Обґрунтування вибору оптимальної кількості та місць встановлення покажчиків місць коротких замикань в ПЛ 10 кВ на базі PLC технологій. . , . С. 40-42.

325305. Щербак І. Є. Дослідження навантаження трансформаторів міських розподільних мереж. . , . С. 43-45.

325306. Попадченко С. А. Аналіз світових тенденцій модернізації електричних підстанцій на сучасному етапі розвитку. . , . С. 46-48.

325307. Немировський І. А., Федорчук С. О. Використання концепції інтелектуальних мереж у енергосистемі України. . , . С. 49-51.

325308. Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Остапчук О. В. Модель дослідження станів системи електробезпеки від дії електромагнітного поля ліній електропередачі 330-750 кВ. . , . С. 52-54.

325309. Рубаненко О. О. Мікроелектромережі як засіб підвищення надійності електропостачання підприємств АПК. . , . С. 55-58.

325310. Гриб О. Г., Шевченко С. Ю., Гапон Д. А.., Ієрусалімова Т. С. и др. Дослідження високочастотних перенапруг, що виникають в мережі. . , . С. 59-60.

325311. Кузнецова М. О. Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі. . , .

325312. Андрощук Г. Глобальний інноваційний індекс 2016: місце України : [дослідження світового ринку інновацій. Країни-лідери в галузі інновацій]. . , . С. 9-17.

325313. Медведєва Л. Захист авторського права і суміжних прав у науково-дослідних установах. . , . С. 20-22.

325314. Потоцький М. Тривале використання позначення як обставини, що враховується на користь реєстрації знака для товарів і послуг : [охорона прав на знаки для товарів і послуг]. . , . С. 23-29.

325315. Хвостенко В. Трансфер технологій: семантика, сутність, складові : [охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності]. . , . С. 33-40.

325316. Кузнецова М. О. Системна організація концептосфери саги Дж. Р. Р. Мартіна "А Song оf Ice аnd Fire". . , .

325317. AIPORTAL : [cтатьи и файлы по основным направлениям исследований в области искусственного интеллекта, описание и виды различных роботов]. [б. в.]. [Б. м.], 2009-2018.

325318. Мизуками П. Н., Кастро О., Монкау Л. Р., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [реформа авторского права, национальный совет по борьбе с пиратством в США]. . , . С. 41-48.

325319. Дахно І. Інтелектуальна власність і шизофренія : [питання реформування "Управління економіки промислової власності України"]. . , . С. 59-61.

325320. Лут К. А. Гіпербола як засіб прагматичного впливу в англомовному економічному дискурсі. . , .

325321. Nielsen M. Neural Networks and Deep Learning : [бесплатная (английская) онлайн книга, посвященная нейронным сетям]. Determination Press. [Б. м.], 2015-2017.

325322. ДСТУ 7302:2013. Статична електрика. Терміни та визначення основних понять. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 23 с.

325323. Лут К. А. Міжмовна кореляція евфемізмів у сучасному економічному дискурсі. . , .

325324. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

325325. ДСТУ EN 50470-1:2010 (EN 50470-1:2006, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 82 с.

325326. ДСТУ IEC 60044-1:2008 (IEC 60044-1:2003, IDT). Трансформатори вимірювальні. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 45 с.

325327. Остаповец А. "Наша главная перспективная задача в текущем году - продление срока эксплуатации третьего энергоблока" : [интервью с Генеральным директором ОП ЗАЕС о перспективах развития запорожской энергетики]. . , . С. 7.

325328. Перович С. Чорногорська література: духовність слов'янсько-середземноморської вдачі. . , . С. 263-275.

325329. Запорожская АЭС: производство в цифрах : [статистические данные за 2016 г.]. . , . С. 7.

325330. Павличко Д. Чорногорська поезія - образ людини і народу. . , . С. 276-287.

325331. ДСТУ IEC 60050-300-313:2006 (IEC 60050-300:2001, IDT). Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 21 с.

325332. Мустафін О. Як Дукля стала Чорногорією. Мандрівка середньовічною історією. . , . С. 288-297.

325333. ДСТУ IEC 60050-551:2007 (IEC 60050-551:1998, IDT). Електротехнічний словник термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 115 с.

325334. ДСТУ IEC 60050-604:2004 (IEC 60050-604:1987, IDT). Словник електротехнічних термінів. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 60 с.

325335. Коваль М. П., Мольков Ю. В. Застосування оптико-цифрових методів для визначення ширини розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях. . , . С. 8-17.

325336. ДСТУ IEC 60050-845:2012 (IEC 60050-845:1987, IDT). Міжнародний словник електротехнічних термінів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2013. 213 с.

325337. Іванова Л. В., Величко В. М. Оцінювання експлуатаційної надійності будівельних конструкцій вантового покриття критого ринку у м.Черкаси. . , . С. 18-22.

325338. Буцанова Д. Без р"з"аботы: 5 хлебов от власти: [о безработице Запорожской области. Данные за 2016 г.]. . , . С. 8-9.

325339. ДСТУ IEC 61140:2005 (IEC 61140:2001, IDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 21 с.

325340. Петруняк М. В., Бідношея В. Я. Спосіб отримання негорючого декоративного суспендованого матеріалу для покриття стін будівлі. . , . С. 23-28.

325341. ДСТУ IEC 61558-1:2010 (IEC 61558-1:2005, IDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 21 с.

325342. Ерофеев А. В., Муравьев Е. А. Сравнительная характеристика технологий и стоимости облицовки фасадов различными отделочными материалами. . , . С. 29-32.

325343. ДСТУ IEC 61850-9-1:2014 (IEC 61850-9-1:2003, IDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 24 с.

325344. ДСТУ IEC 61850-9-2:2014 (IEC 61850-9-2:2011, IDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 28 с.

325345. ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 (IEC/TS 61850-2:2003, IDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 56 с.

325346. Ривкин А. Лицей "Логос" делает ставку на ранее развитие творческих способностей учащихся : [интервью с А. Ривкиным, директором лицея "Логос" о перспективах развития и приоритетах одной из лучших школ г. Запорожья/ записала И. Гавриленко]. . , . С. 10.

325347. Воронин И. Д. Полежаев. Гослитиздат. Москва, 1954. 78 с.

325348. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 8 с.

325349. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 142 с.

325350. Лут К. А. Міфологічні алюзії у сучаcному англомовному економічному дискурсі. . , .

325351. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 12 с.

325352. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 20 с.

325353. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 72 с.

325354. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 20 с.

325355. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 32 с.

325356. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 36 с.

325357. Воронин М. Я. Первый номер. Молодая гвардия. Москва, 1980. 206 с.

325358. Шмуклер В. С., Бугаевский С. А., Коваленко А. Н., Штефан О. Н. Определение прочности торкрет-бетона. . , . С. 2-6.

325359. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 36 с.

325360. Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя : Повідомлення. . , . С. 11.

325361. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 54 с.

325362. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 78 с.

325363. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1976. 64 с.

325364. Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Экспериментально-теоретические исследования упруго-пластичных характеристик бетонов по идеализированным структурным схемам исходя из его состава и свойств компонентов. . , . С. 7-12.

325365. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 52 с.

325366. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 56 с.

325367. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 30 с.

325368. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 126 с.

325369. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 140 с.

325370. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 92 с.

325371. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1979. 52 с.

325372. Дворкін Л. Й., Степасюк Ю. О., Ковальчук Т. В. Вплив дисперсного армування на властивості бетону, виготовленого на малоклінкерному шлакопортландцементі. . , . С. 13-18.

325373. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 28 с.

325374. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 52 с.

325375. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 64 с.

325376. Воронин С. Две жизни. Лениздат. Ленинград, 1980. 352 с.

325377. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 44 с.

325378. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 86 с.

325379. Славчева Г. С., Ким Л. В., Шалій Е. Е., Дев А., Мелехова Е. А. Прочность бетонов шельфовых сооружений в зависимости от температурно-влажностного состояния. . , . С. 19-23.

325380. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 44 с.

325381. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 16 с.

325382. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 38 с.

325383. Петруняк М. В., Бідношея В. Я. Створення без нагріву внутрішнього полімерного покриття в трубі або апараті. . , . С. 24-28.

325384. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 74 с.

325385. Серга Н. В. Французькі науково-технічні метафоричні терміни та особливості іх перекладу. . , .

325386. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 16 с.

325387. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 20 с.

325388. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1980. 76 с.

325389. Янін О. Є. Використання комп'ютерного середовища MathCAD для розрахунку залізобетонних балок згідно з вимогами сучасної нормативної бази. . , . С. 29-33.

325390. Ботнарева М. День студента: какими они были 100 лет назад? : [история г. Александровска. Училища, студенты и их досуг]. . , . С. 23.

325391. Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам'яті. . , . С. 7-14.

325392. Воронин С. А. Деревянные пятачки. Советский писатель. Ленинград, 1978. 656 с.

325393. Бугаевский С. А., Задорожный А. А., Бых А. Н., Береза Ю. В. Применение торкрет-технологии в современных условиях строительства. . , . С. 2-11.

325394. Дворкін Л. Й, Кочкарьов Г. В. Вплив дисперсного армування на властивості полістиролбетонних сумішей. . , . С. 12-16.

325395. Мустафин А. А., Богданов Р. Р., Ибрагимов Р. А. Модифицированный самоуплотняющийся бетон как долговечная гидроизоляция плоских кровель зданий. . , . С. 17-19.

325396. Смолин С. Кто поставил в затон запорожскую ладью? Или "ход конем" президента : [интервью с С. Смолиным, директором Запорожского шахматного клуба "Думка" о проблемах вверенного ему заведения/ записал Ю. Харченко]. . , . С. 28.

325397. Коваль М. П., Демків М. М. Ефективність опорного анкерування болтовими з'єднаннями сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах. . , . С. 20-26.

325398. Чеканович М. Г., Романенко С. М., Андрієвська Я. П. Ефективні способи підсилення залізобетонних балок. . , . С. 27-30.

325399. Сиянов А. И. Исследования и перспективы развития в области конструирования и расчета металлических однослойных цилиндрических стержневых покрытий. . , . С. 31-34.

325400. Воронин С. А. Жизнеописание Ивана Петровича Павлова. Сов. Россия. Москва, 1989. 345 с.

325401. Воронин С. А. Жизнеописание Ивана Петровича Павлова. Советский писатель. Ленинград, 1984. 320 с.

325402. Серга Н. В., Д'яченко К. О. Структурно-семантичні особливості французьких термінів у сфері інформаційно- комунікаційних технологій та способи їх перекладу. . , .

325403. Воронин С. А. Заброшенная вышка. Известия. Москва, 1989. 496 с.

325404. Павлов Г. В., Обрубов А. В. Резонансные преобразователи в энергоэффективных электротехнических системах. . , . С. 2-12.

325405. Воронин С. А. Родительский дом. Современник. Москва, 1987. 526 с.

325406. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

325407. Терещенко Т. О., Пічкальов Є. С. Ресурсозберігаюче керування напівпровідниковими перетворювачами гібридних систем електроживлення. . , . С. 13-18.

325408. Воронин С. А. Родительский дом. Сов. Россия. Москва, 1978. 524 с.

325409. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Conditionnel de probabilitе у французьких науково-технічних текстах та способи його перекладу. . , .

325410. Кириленко О. В., Павловський В. В. Моделювання роботи системи автоматичного регулювання частоти та потужності з урахуванням динаміки групових регуляторів станцій. . , . С. 19-25.

325411. Буцанова Д. Жизнь как нескончаемый экзамен : [биография Бориса Терентьевича Кузьменко, почётного гражданина Запорожья, начальника управления строительства второй очереди "ДнепроГЭС" и начальника управления "Днепрострой"]. . , . С. 23.

325412. Кунанець Н., Липак Г. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів. . , . С. 15-20.

325413. Бачурин П. А., Коробков Д. В., Харитонов С. А., Хлебников А. С. Система электропитания постоянного тока с магнитоэлектрическим генератором : [о потреблении электрической энергии бортовым оборудованием летательных аппаратов]. . , . С. 26-33.

325414. Воронин С. А. Сто рассказы. Лениздат. Ленинград, 1991. 541 с.

325415. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу. . , .

325416. Ромашко В. Я., Вербицький Є. В., Киричик Є. І. Недоотримана енергія при пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї. . , . С. 34-40.

325417. Воронин С. А. Таежная развязка. Советский писатель. Ленинград, 1982. 640 с.

325418. Лук'яненко Л. М. Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій. . , . С. 41-45.

325419. Воронин С. А. Тихие люди. Советский писатель. Ленинград, 1989. 432 с.

325420. Колосов В. І., Васечко Є. В. Випробування AC-DC / DC-AC перетворювальної системи в режимі ціркуляції енергії. . , . С. 46-53.

325421. Воронин С. В. Рабочий класс Шри Ланки. Наука. Москва, 1979. 280 с.

325422. Воронина Л. А. Основные эстетические категории Аристотеля. Высш. школа. Москва, 1975. 126 с.

325423. Барський В. О., Уфімцев І. В., Маляр А. В. Преобразовательная часть безредукторной газотурбиной электростанции мощностью 2500 кВт. . , . С. 54-57.

325424. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2016 року. . , . С. 58-67.

325425. Воронихина Л. Н. Государственный Эрмитаж. Искусство. Ленингр. отд.. Ленинград, 1983. 456 с.

325426. Нефедов Ю. І. Тепло и электричество для дома без потребления энергии от внешних источников. . , . С. 2-7.

325427. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Латинські словотворчі форманти у сучасній французькій мові та особливості їх перекладу. . , .

325428. Воронина Л. Н. Лондон. Искусство. Ленинград, 1969. 246 с.

325429. Усмонов Н. О., Юсупалиев Р. М. Опытная электрокоагуляционная установка предварительной очистки природной воды для получения пара на ТЭС. . , . С. 8-12.

325430. Капустянський А. О. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України : [показники роботи паливно-енергетичного комплексу України в цілому та вугільної промисловості зокрема (2010-2015 рр.)]. . , . С. 13-21.

325431. Миллер Р. Ф. Устройство для повышения эффективности ветродвигателя с вертикальным валом. . , . С. 22-27.

325432. Мехович С. А. Інституційна складова у розвитку системи регіональних міжгалузевих зв'язків. . , . С. 28-36.

325433. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Бренд-менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

325434. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ОС "Бакалавр денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 32 с.

325435. Михайленко В. В., Святненко В. А., Чуняк Ю. М., Ходасевич В. О., Майкович І. В., Наухацька Т. А. Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги. . , . С. 37-41.

325436. Гавриленко И. В 4-й больнице нового оборудования на 2,4 млн грн : [о положительных изменениях в КУ "Центральная клиническая больница №4" г. Запорожья]. . , . С. 25.

325437. Андренко П. М., Клітной В. В., Погорєлов Д. С. Оцінка надійності універсального стенда для випробувань гідроапаратів. . , . С. 42-48.

325438. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2016 року. . , . С. 56-65.

325439. ДСТУ 4809:2007. Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 13 с.

325440. ДСТУ 4237-1-1:2014 (IEC 60332-1-1:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 9 с.

325441. ДСТУ 4237-1-2:2014 (IEC 60332-1-2:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 14 с.

325442. ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (ДСТУ EN 60332-3-10:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 17 с.

325443. ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (ДСТУ EN 60332-3-21:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 11 с.

325444. Делюкин Л. Логистические процессы и операции в торговых сетях. . , . С. 20-23.

325445. ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (ДСТУ EN 60332-3-22:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 12 с.

325446. ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (ДСТУ EN 60332-3-23:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 12 с.

325447. ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (ДСТУ EN 60332-3-24:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 12 с.

325448. ДСТУ EN 60332-3-25:2013 (ДСТУ EN 60332-3-25:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Мінекономрозвитку України. Київ, 2015. 11 с.

325449. Ильченко Н. Б. Управление логистическими бизнес-процессами на предприятиях оптовой торговли. . , . С. 24-30.

325450. Лобанов Н. Принципы работы с крупными сетевыми ритейлерами. . , . С. 32-37.

325451. ДСТУ IEC 60331-11:2008 (IEC 60331-11:1999, IDT). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 12 с.

325452. Федоришина Е. Главные логистические тренды 2016-2017. Уходящий год - будущему : [инновации с ориентацией на электронную коммерцию; складская роботизация; автономные системы управления автомобильными перевозками; глобализация сети поставок]. . , . С. 38-41.

325453. ДСТУ IEC 60331-12:2007 (ІЕС 60331-12:2002, IDТ). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 11 с.

325454. Кочубей Д. В. Оценка показателей эффективности логистических бизнес-процессов. . , . С. 42-48.

325455. Романченко Т. Логистическая составляющая маркетинговой стратегии сбыта : [Логистический радар трендов (Logistics trend radar). Основные направления признанных логистических трендов, развивающихся в Украине]. . , . С. 54-59.

325456. ДСТУ IEC 60331-21:2008 (IEC 60331-21:1999, IDТ). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 8 с.

325457. ДСТУ IEC 60331-23:2008 (IEC 60331-23:1999, IDT). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 8 с.

325458. ДСТУ IEC 60331-25:2007 (IEC 60331-25:1999, IDT). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 6 с.

325459. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

325460. ДСТУ IEC 60331-31:2008 (ІЕС 60331-31:2002, IDТ). Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Держспоживстандарт України. Київ, 2009. 9 с.

325461. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2017. 28 с.

325462. Forbes. Украинский Медиа Холдинг. Киев, 2017. 144 с.

325463. Буряк В. 2017 станет годом заботы о людях : [о стратегических планах развития Запорожской области на 2017 г.]. . , . С. 4.

325464. ДСТУ IEC 60794-1-1:2002 (IEC 60794-1-1:2000, IDT). Кабелі оптичні. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 42 с.

325465. Захарова Н. "Вот такой ширины, вот такой вышины": о новых стандартах киосков : [проект "О разработке единого архитектурного проекта для малых архитектурных форм для проведения предпринимательской деятельности в Запорожье". Постройка МАФов]. . , . С. 8.

325466. ДСТУ IEC 60794-3:2002 (IEC 60794-3:1998, IDT). Кабелі оптичні. Держспоживстандарт України. Київ, 2003. 16 с.

325467. Каліберда Н., Ясінська О., Півнюк О. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки. . , . С. 21-28.

325468. Клопота Є. Вдруге в Україні незрячий вчений захистив докторську : [інтерв'ю з Є. Клопотою, доцентом кафедри українознавства ЗНУ]. . , . С. 23.

325469. Воронкевич А. С. Выбираю жизнь!. Моск. рабочий. Москва, 1986. 64 с.

325470. Гавриленко И. Юные гимнасты получили снаряды олимпийского уровня : [о запорожской ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике для юношей]. . , . С. 28.

325471. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2017. 464 с.

325472. Податковий Кодекс України: з усіма змінами та доповненнями 2016 року. . , . С. 13-463.

325473. Вороноков В. И., Дворников В. И., Светлов В. А. Польская Народная Республика. Политиздат. Москва, 1984. 126 с.

325474. Бондаренко С. Рынок сэндвич-панелей Украины: динамика, анализ и прогноз : [о барьерах и факторах, тормозящих развитие украинского рынка сэндвич-панелей. Статистические материалы. Показатели компаний "Кингспан-Украина" и "Раута Групп"]. . , . С. 26-33.

325475. Левчук О. Украинский рынок штукатурок для отделки и не только... : [статистические данные по украинскому рынку сухих строительных смесей. Средние розничные цены на основной ассортимент штукатурок]. . , . С. 34-40.

325476. Зелинская А. Энергоэффективная альтернатива на пути к энергетической независимости : [альтернативная энергетика в Украине: революционные изменения, европейский опыт, игроки рынка. Особенности бизнеса по строительству альтернативных энергетических установок]. . , . С. 42-48.

325477. Украинский рынок строительства и строительных материалов: результаты 9 месяцев 2016 года : [статистические данные]. . , . С. 52.

325478. Туниця Ю., Загвойська Л., Адамовський О. Економічний дискурс освіти для сталого розвитку : [розкривається необхідність освіти для сталого розвитку. Проаналізовано зміст, принципи, форми і методи, здобутки і завдання освіти сталого розвитку. Компетентність фахівця зі сталого розвитку]. . , . С. 7-27.

325479. Хоружий Г. Інституційні засади європейської вищої освіти : [проблеми формування, реформування та регулювання сучасної європейської системи вищої освіти. Структура та діяльність міністерств, відповідальних за організацію вищої освіти]. . , . С. 28-42.

325480. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

325481. Котенко О. Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи. . , . С. 43-53.

325482. Корсак О. Аналіз негативної спадщини у вивченні англійської мови : [особливості системи мовної освіти в Україні. Рейтинг володіння англійською мовою населенням різних держав світу у 2014 р.]. . , . С. 54-63.

325483. Шкарупа С. Вредное производство - за черту города! : [жители Днепрорудного взбунтовались против переработки опасных отходов. О пагубном влиянии на экологию г. Запорожья днепрорудненского завода строительно-отделочных машин (СОМ)]. . , . С. 8.

325484. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Нові аспекти політкоректності у сучасних французьких медіа. . , .

325485. Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків. . , . С. 64-73.

325486. Тупицька О. Історико-педагогічна ретроспектива підготовки фахівців ветеринарної медицини. . , . С. 74-82.

325487. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до проходження професійного тесту "Загальні поняття мережної взаємодії. Технології та стандарти локальних мереж" з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

325488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

325489. Шкарупа С. Самые дружные запорожцы в Веселовском районе : [о селе Запорожье. Его история, потери, победы и ближайшие планы]. . , . С. 10.

325490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", за осв. прогр. "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Комп'ютерні системи і мережі", заочної фор. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

325491. Лещенко Г. А. Один з алгоритмів перекладознавчого аналізу. . , .

325492. Сорос Д. Відкрите суспільство потребує захисту : [Джордж Сорос про міжнародну ситуацію в світі]. . , . С. 5-6.

325493. Обама Б. Про дії у відповідь на російську кіберактивність та спроби зашкодити інтересам США. . , . С. 4.

325494. Николаев И. О ситуации в РФ : [2016 - 2017: экономические итоги и перспективы в российской экономике]. . , . С. 7.

325495. Левковська Л., Мандзик В. Ідентифікація екологічних ризиків об'єктів малої гідроенергетики. . , . С. 8-12.

325496. Буйда К. Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України : [показники діяльності комерційних банків 2007-2015 рр. Динаміка основних показників банківської діяльності за 2007-2015 рр. Заходи щодо покращення управління активами банків]. . , . С. 18-21.

325497. Морозов О., Морозов Т. "Самоорганізована критичність" - наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання : [самоорганізована критичність економіко-інформаційних і виробничих процесів в економічних системах. Як виникає нова наукова парадигма. Умови її виникненя, зміст]. . , . С. 22- 28.

325498. Лапін П. Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті : [розглянуто показники пожеж та збитків від них. Виконано аналіз сучасного стану, тенденцій розвитку, методів і принципів управління системою... див. анот.]. . , . С. 4-9.

325499. Чуприна А. "Ударные - не просто ритмомеры" : [биография карьеры запорожца С. Хмирова, Заслуженного деятеля искусств Украины]. . , . С. 39.

325500. Нечипоренко О. Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату. . , . С. 10-14.

325501. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

325502. Лещенко Г. А. Особливості відтворення англійських паремій мовою перекладу. . , .

325503. Чуприна А. "Любимцы" и "поклонники" театра Магара : [о закулисных интригах, разгоревшихся за место директора Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени В. Магара]. . , . С. 8-9.

325504. Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи. . , . С. 15-18.

325505. Литовченко І., Жарська І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу. . , . С. 19-25.

325506. Задорожня Л. Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні. . , . С. 26-32.

325507. Тищенко Д. Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку : [аналіз деяких показників (2004-2015 рр.)]. . , . С. 33-37.

325508. Морозов О. Про поняття "ТОЧКА" економіко-інформаційного простору : [нематеріальні потужності економічних систем]. . , . С. 38-44.

325509. Приходько А. Н. Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов. . , .

325510. Наконечный Ю. "Вижу свою задачу в совершенствовании работы АМПУ" : [интервью с Ю. Наконечным, и. о. председателем Администрации морских портов Украины (АМПУ) о реформе госпредприятия и его участии в развитии портов/ записал К. Ильницкий]. . , . С. 10-13.

325511. Володин Д. "Предприятие рассчитывает только на молдавские грузопотоки" : [интервью с Д. Володиным, и. о. директором ГП "Ренийский морской торговый порт" об истории и перспективах порта]. . , . С. 18-19.

325512. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 (ГОСТ 7.50-2002, IDT). Консервація документів. Загальні вимоги. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 15 с.

325513. Ильницкий К. Терминальная гонка - 2 : [с ноября 2015 по ноябрь 2016-го терминальные зерновые мощности в украинских портах увеличились примерно на 8,77 млн тонн]. . , . С. 20-25

325514. Рейтинг зерновых терминалов Украины : [статистические данные по объемам и темпам роста перевалки хлебных грузов в 2015/16 МГ]. . , . С. 31.

325515. Шак В. В небе - "ХиАТ-650" : [об обществе с ограниченной ответственностью "Химические авиационные технологии" расположенном в с. Широкое Запорожской области. Первый украинский сверхлегкий коммерческий самолет]. . , . С. 11.

325516. Капацына В. Николаевский порт за последнее время освоил $500 млн инвестиций : [интервью с В. Капацыной, главой наблюдательного совета компании "Український будівельник" об опыте привлечения стратегических инвесторов]. . , . С. 32-35.

325517. Кущ Е. О., Костенко Г. М., Лазебна Н. В., Підгорна А. Б., Кузнєцова І. В. Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп'ютерних технологій. . , .

325518. Олейник А. В Мариупольском порту в 2017 году начнут строить зерновой терминал : [реалии и перспективы "Мариупольского МТП"]. . , . С. 36-37.

325519. Джулинский Д. Зерновой терминал: как повысить конкурентоспособность : [о системе управления Smart-Elevator, оптимизации маршрутов и увелечении пропускной способности]. . , . С. 38-40.

325520. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

325521. Тишаков Н. Бердянская горбольница шагнула в новый год, как в новый век : [существенные измения к лучшему]. . , . С. 8.

325522. Лазебна Н. В. Лінгвістичний потенціал візуально-графічних засобів англомовного комп'ютерного текстопростору. . , .

325523. Воронкова Л. Ф. Алтайская повесть. Дет. лит.. Москва, 1973. 575 с.

325524. Голубев В. Для безопасности портового элеватора : [о вреде зерновой пыли и способах её ликвидации: магнитные сепараторы, взрыворазрядные панели, датчики системы мониторинга]. . , . С. 42-43.

325525. Воронкова Л. Ф. Алтайская повесть. Дет. лит.. Москва, 1970. 224 с.

325526. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. та заг. матем. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольної роботи "Невизначений та визначений інтеграли. Подвійний інтеграл. Криволінійні інтеграли. Теорія поля" для студентів заочної форми навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 98 с.

325527. Вачнадзе К., Гуртина Л. Портовые покрытия: проверка на прочность : [интервью с К. Вачнадзе, директором Европейского офиса технической поддержки компании Tensar и Л. Гуртиной, инженером ООО "Унипром" об эксплуатации дорожных покрытий]. . , . С. 44-45.

325528. Современные элеваторы от "Лубнымаш" : [о заводе и его продукции]. . , . С. 46.

325529. Белобров Е. Пожар на судне и терминале: что нужно знать : [современные технологии ликвидации пожаров зерновых, масличных и кормовых грузов на судах и портовых терминалах]. . , . С. 47.

325530. Лазебна Н. В. До питання формування фахової компетентності сучасного перекладача. . , .

325531. Ницевич А., Попелюк В. Аренда, концессия, приватизация портов: достоинства и недостатки. . , . С. 48-51.

325532. Klucka J. Economic effectiveness of investment in security = Економічна ефективність інвестування в безпеку : [економічна безпека на підприємствах]. . , . Р. 10-18.

325533. Кифак А. Отчисление в бюджет 75% прибыли АМПУ противоречит закону : [интервью с А. Кифаком, управляющим партнером юридической фирмы "АНК" о спорных нюансах, касающихся Закона Украины "О морских портах Украины"]. . , . С. 52-53.

325534. Мельник О. Г. Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем. . , . С. 19-28.

325535. Овсянников Ю. Третий глаз крановщика : [новое устройство GraneEye призвано повысить безопасность и эффективность грузовых работ]. . , . С. 54-55.

325536. Шевченко М. Рынок сжиженного газа бьет рекорды : [объемы мировой торговли на рынке сжиженного газа (LNG). Вместимость глобального флота LNG-танкеров. Доли стран мира на рынке сжиженного газа в 2015 г., %]. . , . С. 56-60.

325537. Проскуріна М. О. Економічний механізм культурних індустрій : [сфера культури як середовище економічної діяльності]. . , . С. 29-39.

325538. Украина удерживает лидерство в контейнерном секторе Черноморья : [рейтинг контейнерных линий Черноморского региона по итогам 9 месяцев 2015-2016 гг. Переработка импортных груженых контейнеров в Украине]. . , . С. 64-66.

325539. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-ноябрь 2016 года : [представлены статистические данные как по портам, так и по номенклатуре грузов]. . , . С. 68.

325540. Волошенко А. В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування. . , . С. 40-50.

325541. Прихода Я. Репертуар "Приватної колекції" у пропагуванні позитивного візерунка української літератури. . , . С. 3-7.

325542. Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. . , . С. 14-17.

325543. Румянцева Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства. . , . С. 18-23.

325544. Фісенко Т. Прояви гібрідної агресії на масовокомунікаційному рівні. . , . С. 26-29.

325545. Guzikova L. A., Lyukevich I. N. How to stop the flight of Russian capital? = Як зупинити втечу російського капіталу? : [Росія]. . , . Р. 51-61.

325546. Lansky J., Mares D. The influence of diesel prices on inflation = Вплив цін палива на інфляцію : [на прикладі економіки Чехії. Статистичні дані за 2004 - 2014 роки]. . , . Р. 62-69.

325547. Кулик Д. Інтелектуальна преса України: історіографія питання. . , . С. 30-35.

325548. Новак І. М., Новак Ю. В., Гоменюк М. О. Використання досвіду стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країни : [аналіз виконання програми розвитку українського села до 2015 р.. Інвестиційна стратегія держави]. . , . С. 70-80.

325549. Шульженко С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950-1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд. . , . С. 38-44.

325550. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

325551. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

325552. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

325553. Romanenko Y. O., Chaplay I. V. The essence and specifics of the services marketing system in the mechanisms of public administration = Сутність та особливості системи маркетингу послуг у механізмах державного управління. . , . Р. 81-89.

325554. Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році (станом на 1 грудня). . , . С. 3-9.

325555. Зелінська А. Ринок української біографічної книги в 2005-2009 рр.: основні статистичні показники. . , . С. 9-13.

325556. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

325557. Давидова Л. Вплив стратегії і технологій маркетингу на вибір організаційної структури університетського видавництва. . , . С. 14-16.

325558. Карандій В. Старт ЗНО-2017 : [про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА розповів директор УЦОЯО В. Карандій]. . , . С. 6-7.

325559. Іванова М., Іванов Ю. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек. . , . С. 22-25.

325560. Волошук В. І. Каламбур та перифраз як мовні засоби комічного в сучасному німецькому стислому оповіданні. . , .

325561. Тишаков Н. Старичок-маячок, или Как Бердянск с английской деревней породнился : [история создания бердянских маяков]. . , . С. 31.

325562. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2017. 128 с.

325563. Іншин М. І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців : [в Україні]. . , . С. 6-13.

325564. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 50 с.

325565. Бондаренко О. А. Видача витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян. . , . С. 32-34.

325566. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 122 с.

325567. Бараш Є. Ю,, Купрієнко Є. Є.. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засуджених : [в Україні, США та країнах Європи]. . , . С. 36-43.

325568. Stradinya S. On the issue of national innovation system formation by the government of Latvia = До питання формування урядом Латвії національної інноваційної системи. . , . Р. 90-96.

325569. Заєць О. І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання : [в Україні]. . , . С. 44-49.

325570. Юринець З. В., Леськів О. А. Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні. . , . С. 97-109.

325571. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 30 с.

325572. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 40 с.

325573. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 102 с.

325574. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 68 с.

325575. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 80 с.

325576. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 92 с.

325577. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 86 с.

325578. Новіцький В. В. Проблеми гарантування та захисту прав людини і громадянина в Україні. . , . С. 50-54.

325579. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 24 с.

325580. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 58 с.

325581. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 48 с.

325582. Мороз П. О. Антирейдерський закон. Новели : [в Україні]. . , . С. 12-13.

325583. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1981. 88 с.

325584. Wati L. N., Primiana I., Sudarsono R. Political connections of conglomerates: evidence form Indonesia stock exchange = Політичні зв'язки конгломератів: за даними фондової біржі Індонезії. . , . Р. 110-119.

325585. Воронов А. А., Чистяков Ю. В. Аналитические методы выбора технических средств АСУ. Наука. Москва, 1976. 355 с.

325586. Онищенко Г. В. Понятійно-категоріальний апарат у сфері лібералізації візового режиму : [Україна - євроінтеграція]. . , . С. 16-19.

325587. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 118 с.

325588. Берназюк І. М. Реалізація стратегічних актів Президента України: питання теорії та практики. . , . С. 20-26.

325589. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 40 с.

325590. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 94 с.

325591. Vojtovic S., Belas J., Habanik J. Microenterprises' entrepreneurs' attitudes to managing financial risks = Ставлення мікропідприємців до управління фінансовими ризиками. . , . Р. 120-129.

325592. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 40 с.

325593. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 24 с.

325594. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 48 с.

325595. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 64 с.

325596. Дем'янчук Ю. В. Антикорупційні заходи в Україні: реалії та перспективи. . , . С. 27-31.

325597. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 60 с.

325598. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 19 с.

325599. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 12 с.

325600. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 59 с.

325601. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1986. 20 с.

325602. Demidenko D. S., Malevskaya-Malevich E. D. Features of enterprise's optimal innovation strategy development = Особливості розробки підприємством оптимальної інноваційної стратегії. . , . Р. 130-137.

325603. Воронов А. М. Проблемы научно-технического прогресса. Экономика. Москва, 1980. 151 с.

325604. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 68 с.

325605. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 32 с.

325606. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 64 с.

325607. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 48 с.

325608. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 28 с.

325609. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 104 с.

325610. Єрмак С. О., Бугаєнко О. В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку молокопереробного підприємства з урахуванням концепції "smart farm". . , . C. 138-146.

325611. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 80 с.

325612. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 96 с.

325613. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 128 с.

325614. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 56 с.

325615. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 52 с.

325616. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1985. 48 с.

325617. Воронов В. А. У Лебяжьей Косы. Современник. Москва, 1991. 253 с.

325618. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 188 с.

325619. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 64 с.

325620. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 68 с.

325621. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 111 с.

325622. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 64 с.

325623. Воронов Г. С. Штурм термоядерной крепости. Наука. Москва, 1985. 192 с.

325624. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 27 с.

325625. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 20 с.

325626. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 24 с.

325627. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 28 с.

325628. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 56 с.

325629. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 48 с.

325630. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1984. 47 с.

325631. Смук М. М. Моніторинг способу життя : [моніторинг способу життя посадовців в Україні. Антикорупційна політика]. . , . С. 32-36

325632. Андрущенко Т. С. Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили : [досліджується юридична природа виконавчого напису, як гаранта виконання аліментних зобов'язань]. . , . С. 37-42.

325633. Koresmaros E., Mura L., Hevesi A. Selected aspects of business networks = Обрані аспекти бізнес-мереж : [малий та середній бізнес Словаччини]. . , . Р. 147-156.

325634. Кот О. О. Практика застосування окремих способів захисту договірних прав. . , . С. 43-48.

325635. Парсяк В. Н., Жукова О. Ю. Типологія інжинірингового аутсорсингу в суднобудуванні. . , . С. 157-166.

325636. Звенигородський О. М. Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. . , . С. 49-53.

325637. Партин Г. О., Загородній А. Г. Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами. . , . С. 167-179.

325638. Тарасенко І. О. Перспективна модель управління маржинальним прибутком підприємства з урахуванням екологічних чинників. . , . С. 180-187.

325639. Романюк Я. М. Суб'єктивні і об'єктивні критерії тлумачення договору як вихідні засади судового тлумачення : [аналіз судової практики розгляду спорів, які виникають із правочинів договірних відносин]. . , . С. 54-59.

325640. Опанасюк Н. А. Туристичне право як галузь права України. . , . С. 60-65.

325641. Akhmetova M. I. Key determinants of socioeconomic territorial development: the innovative aspect = Ключові чинники соціально-економічного розвитку регіону: інноваційна складова : [Росія]. . , . Р. 188-198.

325642. Костинець В. В., Костинець Ю. В. Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингу територій : [стратегічний аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз туристичних регіонів (гірськолижні курорти Буковель, Закопане)]. . , . С. 199-205.

325643. Клованич С. Ф., Малышко Л Модель пластического течения пористого грунта : [сформулирована феноменологическая модель для грунтов в форме ассоциированной теории пластического течения, основанная на поверхности нагружения замкнутой формы]. . , . С. 4-11.

325644. Беспалов В. И., Котлярова Е. В., Парамонова О. Н. Методический подход к эколого-экономической оценке применения технологий очистки от токсичных компонентов отходящих и выхлопных газов объектов городской среды : [Россия]. . , . С. 206-214.

325645. Поклонский С. В. Оценка определения модуля деформации грунта при помощи лабораторных и полевых испытаний. . , . С. 12-14.

325646. Мєшкова І. Ю. Барети в умовах сил негативного тертя : [розглянуто випробування таких паль на будівельних майданчиках в м. Києві. Барети випробувалися за методикою Остерберга та масштабними тестами на буронабивних палях]. . , . С. 15-18.

325647. Фаренюк Г. Г., Кривошеєв П. І., Шокарев В. С. Стан та основні напрями вирішення науково-технічних проблем будівництва та есплуатації підземних споруд. . , . С. 19-23.

325648. Пронін К. К., Вержбицький П. С. Подземные инженерные сооружения улицы Генуэзской в г. Одессе : [рассмотрены история создания, проблемы изучения, техническое состояние и влияние на городскую территорию подземных инженерных сооружений]. . , . С. 24-27.

325649. Пронін К. К., Андрусишин В. В. Эволюция старых подземных выработок - "катакомб" и мероприятия по инженерной защите территории Одессы. . , . С. 28-31.

325650. Воронов Н. В., Короткая Е. Н. Жизнь и судьба скульптора Мухиной. Знание. Москва, 1989. 56 с.

325651. Dziura B. Green economy and blue economy as alternative economic models in China (PRC) = "Зелена" та "блакитна" економіки як альтернативні економічні моделі для Китайської Народної Республіки. . , . Р. 215-221.

325652. Добровольський В. В., Безсонов Є. М. Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 р. як база для дій місцевої влади та бізнесу. . , . С. 6-9.

325653. Воронов Н. В. Искусство и городская среда. Знание. Москва, 1982. 56 с.

325654. Волошук В. І. Мовні засоби створення лапідарності в тексті стислого німецького оповідання. . , .

325655. Zapara S. I., Strelnyk V. V. Environmental management system: mining company case study = Система екологічного управління: на прикладі гірничого підприємства. . , . Р. 222-229.

325656. Воронов Н. В. Люди, события, памятники. Просвещение. Москва, 1984. 208 с.

325657. Абишева К. К., Асылбекова Л. У. Управление социальными рисками на разных уровнях общественного устройства : [Казахстан]. . , . С. 230-243.

325658. Воронов Н. В. Монументальное искусство вчера и сегодня. Знание. Москва, 1988. 53 с.

325659. Воронов Н. В. Советская монументальная скульптура 1960-1980. Искусство. Москва, 1984. 224 с.

325660. Apenko S. N., Romanenko M. A. Formation of personnel potential of innovative projects based on international professional standards = Формування кадрового потенціалу інноваційних проектів з урахуванням міжнародних професійних стандартів : [Росія]. . , . Р. 244-252.

325661. Воронов Н. В. Советское художественное стекло. Знание. Москва, 1984. 56 с.

325662. Долганова С. А., Брагін А. В. Нові підходи до управління водними ресурсами в басейні річки Південний Буг. . , . С. 10-11.

325663. Громадськість обговорює Проект реконструкції сталеплавильного виробництва ПАТ "Запоріжсталь". . , . С. 12-13.

325664. Delgadova E., Gullerova M. Women in management positions: Trencin region case studi = Жінки на управлінських посадах: на прикладі регіону Тренчін, Словаччина. . , . Р. 253-259.

325665. Гетьман В. І. Національний природний парк "Кременецькі гори": природа та історико-культурна спадщина : [Тернопільська область]. . , . С. 14-18.

325666. Фурдичко О. І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна. . , . С. 21-23.

325667. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : [нотатки з форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" (Київ, 22-23 листопада 2016 р.)]. . , . С. 24-25.

325668. Крисінська Д. О. Україна без сміття: який шлях розв'язання проблеми обрати?. . , . С. 28-31.

325669. Zivcicova E., Bulkova K. Subjective factors of work performance: online survey results = Суб'єктивні чинники продуктивності праці: за даними онлайн-опитування. . , . Р. 260-266.

325670. Колосюк А. М., Бегун С. І. Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи. . , . С. 267-273.

325671. Обзор логистического рынка межнародной доставки. . , . С. 60-61.

325672. Труш Ю. Л., Григорців М. В., Осадчук О. П. Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві. . , . С. 274-279.

325673. Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике. . , . С. 62-68.

325674. Міщук П. Організація логістики у підприємствах торгівлі споживчої кооперації. . , . С. 69-75.

325675. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 124 с.

325676. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 24 с.

325677. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 76 с.

325678. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 32 с.

325679. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 80 с.

325680. Budinsky P., Bezvoda M. CDS and bond spreads as two measures of credit risk = Спреди кредитних свопів на дефолт та спреди бондів як два способи оцінювання кредитного ризику. . , . Р. 280-290.

325681. Алексеев В., Синица Ю., Горелов Д. Модифицированный метод диграфов в задаче аутентификации пользователей по клавиатурному почерку. . , . С. 252-261.

325682. Koraus A., Stefko R., Dobrovic J. Decision-making satisfaction and behaviour of bank customers: survey results analysis = Прийняття рішень, задоволеність та поведінка клієнтів банку: аналіз результатів опитування. . , . Р. 291-301.

325683. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 90 с.

325684. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 92 с.

325685. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 24 с.

325686. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 24 с.

325687. Олексійчук А. Достатня умова стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів відносно певних атак зі зв'язаними ключами. . , . С. 261-268.

325688. Kofarmata Y. I., Hassan S., Applanaidu S. D. Determinants of microcredit supply to farmers in Kano State, Nigeria: a Tobit model approach = Чинники впливу на мікрофінансування фермерів штату Кано, Нігерія: аналіз тобіт-моделі. . , . Р. 302-310.

325689. Міщенко В. І., Науменкова С. В., Шаповал О. А. Сек'юритизація споживчих кредитів : [поглиблення теоретичних підходів та вдосконалення інструментарію сек'юритизації споживчих кредитів вітчизняними банками з метою зниження кредитних ризиків]. . , . С. 311-321.

325690. Кузнецов О., Пушкарьов А., Шевцов О., Кузнецова Т. Несиметричне криптографічне перетворення з використанням алгебраїчних блокових кодів. . , . С. 269-275.

325691. Рябова Л., Самойленко М., Бойко Ю. Препарирование изображений радужки при идентификации личности. . , . С. 276-282.

325692. Музика-Стефанчук О. А., Ковалко Н. М. Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасниі реалії та перспективи розвитку. . , . С. 322-329.

325693. Гура Н. П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: між Аполлоном та Діонісом. . , .

325694. Белецкий А., Лужецкий В. Синтез симметричных систем функций золотого сечения. . , . С. 283-292.

325695. Syadullah M., Pratama M. Y. Strengthening the role of ASEAN Infrastructure Fund (AIF) as a response to regional development and global initiative = Посилення ролі інфраструктурного фонду АСЕАН у відповідь на виклики регіонального та глобального розвитку. . , . Р. 330-340.

325696. Канарчук А. Железобетонные трубы. Перспективы производства : [интервью с А. Канарчуком, Главой правления ПАО "Комбинат Будиндустрии" о тенденциях украинского рынка железобетонных труб; ориентировочные цены на рынке / записал А. Олейник]. . , . С. 49-51.

325697. Ілляшенко К. В. Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності. . , . С. 341-348.

325698. Кузнецов О., Горбенко Ю., Шевцов О., Кузнецова Т. Дослідження криптографічних атак на схеми електронного цифрового підпису в фактор-кільцях зрізаних поліномів. . , . С. 293-300.

325699. Олексійчук А., Сергієнко Ю. Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням. . , . С. 301-307.

325700. Каплун В. В., Щербак В. Г. Багатокритеріальний факторний аналіз енергетичної ефективності будівель вищого навчального закладу : [на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну]. . , . С. 349-359.

325701. Воронов Н. П. Похитители солнца. Моск. рабочий. Москва, 1990. 476 с.

325702. Воронов Н. П. Человек-эхо. Советский писатель. Москва, 1985. 576 с.

325703. Фесенко А. Критерий обнаружения как влияющий фактор объема базы данных биометрических систем контроля доступа. . , . С. 308-313.

325704. Башинська І. О. Використання SMM промисловими підприємствами : [проаналізовано активність машинобудівних підприємств України в соціальних мережах]. . , . С. 360-369.

325705. Воронов Н. П. Юность в Железнодольске. Современник. Москва, 1990. 526 с.

325706. Корченко А., Казмирчук С., Дрейс Ю., Гололобов А. Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска. . , . С. 314-323.

325707. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі інтернет. . , . С. 323-335.

325708. Jager J. W., Jan M. T. Pre-flight expectations in the air transportation industry of South Africa: a confirmatory factor analytical approach = Передпольотні очікування в авіатранспортній галузі Південної Африки: підтверджуючий факторний аналіз. . , . Р. 370-377.

325709. Воронова О. П. Над Понтом Эвксинским. Сов. художник. Москва, 1982. 183 с.

325710. Винничук С., Корнейко А., Максименко Е. Методы извлечения корня с остатком из многоразрядных чисел для решения задач ассиметричной криптографии. . , . С. 336-345.

325711. Гомозова А. В., Демченко А. В., Колоколов А. А., Наришев А. В. Шляхи вдосконалення української системи сертифікації ракетно-космічної техніки у сучасних умовах. . , . С. 5-13.

325712. Одарченко Р. С., Тнрентьєва І. Є., Гнап Р. В., Михайленко К. О. Дослідження перспективних технологічних рішень для стільникових мереж сімейства стандартів 5G. . , . C. 14-19.

325713. Слива Ю., Снегірьова Д. Екологічні критерії для питної води фасованої відповідно до вимог ДСТУ ISO 14024:2002. . , . С. 19-22.

325714. Ismailova R. A., Misnik O. V., Baimagambetova Z. A. Forecasting the financial results from enterprise activity = Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства. . , . Р. 378-386.

325715. Костенко Г. М. Рецептивна поетика у перекладознавстві (на прикладі набоківського перекладу "Слова про Ігорів похід"). . , .

325716. Козловский В. Н., Антипов Д. В., Заятров А. В. Методология анализа и прогнозирования качества автомобилей в эксплуатации. . , . С. 387-398.

325717. Тексти (конспекти) лекцій по дисципліні "Військово-спеціальна підготовка" (доповнення). Ремонтні підрозділи, їх оснащення та виробничі можливості. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

325718. Kostrikov S. V., Sehida K. Y. GIS-modelling of regional commuting (a case study of Kharkiv region) = ГІС-моделювання маятникової трудової міграції в регіоні (на прикладі Харківської області) : [ГІС - геоінформаційні системи]. . , . Р. 399-410.

325719. Тексти (конспекти) лекцій по темі "Технічне обслуговування, ремонт та зберігання засобів зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

325720. Kostenko A. N. Ayn Rand and Vladimir Nabokov: the issue of literary dialogue = Айн Ренд і Володимир Набоков: проблема літературного діалогу. . , .

325721. Лемішко О. О. Вплив фінансової політики на результативність аграрного виробництва. . , . С. 411-424.

325722. Фаріон Н. О. Система дистанційного корпоративного управління в публічних акціонерних товариствах. . , . С. 425-438.

325723. Шаекина Ж. М., Тлеубердинова А. Т., Муканова Д. К. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости развития туризма от уровня социально-экономического развития Карагандинской области : [Казахстан]. . , . С. 439-448.

325724. Гура Н. П. Архетипна основа та ритуальна паралелі міфу про Іфігенію. . , .

325725. Яренко А. В., Раллє Н. В. Обґрунтування моделі управління мотивацією персоналу в кібернетичних системах. . , . С. 449-457.

325726. Гура Н. П., Бойко О. К. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна. . , .

325727. Поцелуйко М. П., Вдович В. Г., Вінник І. В., Давидченко А. І. Дослідження продуктів харчування українського виробництва на відповідність національним нормативним документам. . , . С. 22-26.

325728. Пашков Д. П., Прібилєв Ю. Б., Сакович Л. М. Вербальна модель складної технічної системи. . , . С. 26-31.

325729. Мусорін О. О. Особливості системи технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів. . , . С. 31-38.

325730. Кривоносенко О. А., Сущенко О. А., Прокоф'єва І. Ю., Савченко О. В. Динамічна атестація бортових вимірювальних пристроїв. . , . С. 39-45.

325731. Богом'я В. І., Черепков С. Т. Методика технічного діагностування обладнання : [комплексна система діагностики суднового обладнання]. . , . С. 46-49.

325732. Баранов Г. Л., Тихонов І. В., Соболевський Г. Г., Прохоренко О. М. Процесні перетворення моделей для діагностики й контролю функціонування об'єктів інтелектуальних транспортних систем. . , . С. 49-55.

325733. Руженцев І., Семенець В., Ставицька О., Нестерцов Р. Порівняльний аналіз методів визначення рейтингів університетів України. . , . С. 56-66.

325734. Шабайкович В. Чергова імітація бурхливої діяльності щодо підвищення якості навчання в середній школі : [недоліки в системі середньої освіти в Україні. Якість навчання. Управління освітою. Роль вчителя в школі. Зарубіжний досвід середньої освіти]. . , . С. 66-80.

325735. Гащук Л. П., Гащук П. М. Динамічність процесу рушання автомобіля : [вивчаються потенційні можливості інтенсифікації процесу рушання автомобіля з двигуном внутрішнього згорання і механічною трансмісією]. . , . С. 3-13.

325736. Гелетій В. М., Новіцький Я. М., Федик В. В. Комп'ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів з модифікованими роликами. . , . С. 13-20.

325737. Гура Н. П. Інтерпретація й трансформація міфу: міфопоетичний аспект. . , .

325738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки для практичних та контрольних робіт з дисципліни "Економіка за видами діяльності " для студентів спеціальностей "Енергетика" та "Електротехнічні системи електроспоживання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 28 с.

325739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 6.030507 "Маркетинг" денного відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

325740. Гура Н. П. Морально-психологічні аспекти інтерпретації образу ахейської царівни в драмі І. Лангнер "Іфігенія повертається". . , .

325741. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 27 с.

325742. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 28 с.

325743. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1983. 20 с.

325744. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 96 с.

325745. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 78 с.

325746. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 64 с.

325747. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 32 с.

325748. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 104 с.

325749. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 16 с.

325750. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 64 с.

325751. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 84 с.

325752. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 86 с.

325753. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 80 с.

325754. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 62 с.

325755. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1982. 58 с.

325756. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 96 с.

325757. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 32 с.

325758. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 64 с.

325759. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 32 с.

325760. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 60 с.

325761. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 72 с.

325762. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 56 с.

325763. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1991. 40 с.

325764. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 72 с.

325765. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 24 с.

325766. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 48 с.

325767. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 24 с.

325768. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 28 с.

325769. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 16 с.

325770. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 48 с.

325771. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 16 с.

325772. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 24 с.

325773. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 48 с.

325774. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 16 с.

325775. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1990. 48 с.

325776. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 76 с.

325777. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 52 с.

325778. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 48 с.

325779. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 12 с.

325780. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 72 с.

325781. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 112 с.

325782. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 80 с.

325783. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 36 с.

325784. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 104 с.

325785. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 56 с.

325786. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 24 с.

325787. Зібрання постанов Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Політвидав України. Київ, 1989. 16 с.

325788. ДБН А.1.1-1-2009. Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення. Мінрегіонбуд України. Київ, 2013. 10 с.

325789. ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення. Держкоммістобудування України. Київ, 1994. 37 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.