Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

335926. Грибанов С. В. Полгода из жизни капитана Карсавина. Воениздат. Москва, 1990. 320 с.

335927. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Захист операційного середовища систем інтернет голосування. . , . С. 56-66.

335928. Грибачев Н. М. Собрание сочинений. Художественная литература. Москва, 1971. 718 с.

335929. Грибачев Н. М. Собрание сочинений. Художественная литература. Москва, 1971. 544 с.

335930. Грибачев Н. М. Собрание сочинений. Художественная литература. Москва, 1972. 670 с.

335931. Грибачев Н. М. Собрание сочинений. Художественная литература. Москва, 1972. 640 с.

335932. Грибачев Н. М. Собрание сочинений. Художественная литература. Москва, 1973. 590 с.

335933. Грибачев Н. М. Избранные произведения. Госполитиздат. Москва, 1960. 455 с.

335934. Грибачев Н. М. Избранные произведения. Госполитиздат. Москва, 1960. 471 с.

335935. Грибачев Н. М. Избранные произведения. Госполитиздат. Москва, 1960. 495 с.

335936. Грибачев Н. М. Августовские звезды. Советский писатель. Москва, 1960. 264 с.

335937. Грибачев Н. М. Выбор века. Правда. Москва, 1983. 336 с.

335938. Грибачев Н. М. И ветер с четырех сторон.... Советский писатель. Москва, 1968. 115 с.

335939. Грибачев Н. М. Лирика. Советский писатель. Москва, 1973. 136 с.

335940. Шелест М., Гнатюк С., Жмурко Т., Кінзерявий В., Юбузова Х. Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань. . , . С. 67-79.

335941. Грибачев Н. М. Любовь, и тревога, и бой. Воениздат. Москва, 1966. 335 с.

335942. Гончарук Р. Квантовий однонаправлений суматор. . , . С. 80-85.

335943. Грибачев Н. М. Любовь моя шальная. Советский писатель. Москва, 1967. 335 с.

335944. Грибачев Н. М. Стихотворения и поэмы. Гослитиздат. Москва, 1958. 327 с.

335945. Грибачев Н. М. Стихотворения и поэмы. Гослитиздат. Москва, 1958. 231 с.

335946. Tuychiev G. The encryption algorithms GOST28147-89-IDEA8-4 and GOST28147-89-RFWKIDEA8-4 = Алгоритми шифрування ГОСТ 28147-89-IDEA8-4 и ГОСТ28147-89-RFWKIDEA8-4. . , . P. 86-94.

335947. Харченко В., Корченко О., Гнатюк С. Мультирівнева модель даних для ідентифікації забезпеченості вимог відповідно нормативно-правовому забезпеченню кібербезпеки цивільної аварії. . , . С. 95-104.

335948. Семенюк Е. П., Котляревський Я. В., Князєв С. І., Мельников О. В. Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату. . , . С. 5-21.

335949. Березовський Ю. В. Технічні рішення процесу переробки лляної сировини. . , . С. 25-37.

335950. Файнзильберг Л. С. Новые возможности фазаграфии в практической медицине. . , . С. 41-56.

335951. Кашковський В. І., Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Вахрін В. В. Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів. . , . С. 57-69.

335952. Аралова Н. І., Кияшко О. Є. Щодо одного методу оцінки технологій на основі вдосконаленого витратного підходу : [вартість окремих об'єктів інтелектуальної власності]. . , . С. 73-85.

335953. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 120 с.

335954. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 144 с.

335955. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 144 с.

335956. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 112 с.

335957. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 112 с.

335958. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 112 с.

335959. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 152 с.

335960. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 120 с.

335961. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 112 с.

335962. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 104 с.

335963. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 136 с.

335964. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1973. 128 с.

335965. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 1411-1536

335966. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 1307-1408

335967. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 1195-1304

335968. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 1059-1192

335969. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 931-1056

335970. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 811-928

335971. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 691-808

335972. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 547-688

335973. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 411-544

335974. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 283-408

335975. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 139-280

335976. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1972. С. 1-136

335977. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 - Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи). ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

335978. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 112 с.

335979. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 96 с.

335980. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 88 с.

335981. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 96 с.

335982. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335983. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335984. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335985. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335986. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 112 с.

335987. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 112 с.

335988. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335989. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1980. 104 с.

335990. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 104 с.

335991. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 104 с.

335992. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 104 с.

335993. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 96 с.

335994. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 104 с.

335995. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 112 с.

335996. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 112 с.

335997. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 96 с.

335998. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 112 с.

335999. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 96 с.

336000. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 96 с.

336001. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1979. 128 с.

336002. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336003. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336004. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336005. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336006. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336007. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336008. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336009. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336010. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336011. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336012. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336013. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1987. 96 с.

336014. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336015. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336016. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336017. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336018. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336019. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336020. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336021. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336022. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336023. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336024. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 96 с.

336025. Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і України. . , . С. 5-26.

336026. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 1371-1498

336027. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 1243-1368

336028. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 1107-1242

336029. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 947-1106

336030. Федухін О. В., Лутов С. Д., Муха А. А., Сеспедес Гарсія Н. В., Гедз О. В. Система інформаційного сповіщення для залізничних переїздів "Благовіст" : [висвітлено проблему створення безпеки руху на залізничних переїздах]. . , . С. 29-35.

336031. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 763-946

336032. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 651-762

336033. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 443-554

336034. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 315-442

336035. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 219-314

336036. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 97-216

336037. Шаповалов Є. В., Коляда В. О., Топчев Д. Д., Луценко Н. Ф., Мангольд А. М. Розробка апаратного та програмного забезпечення системи дистанційного контролю геометричних параметрів колісних пар залізничних вагонів. . , . С. 36-47.

336038. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. С. 1-96

336039. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 112 с.

336040. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 144 с.

336041. Грибов А. Н. Правда образа. Молодая гвардия. Москва, 1979. 125 с.

336042. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 144 с.

336043. Глущук Н. И., Гордиенко Э. Ю., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В., Мирошниченко Л. Г., Колотилов Н. Н. Результаты исследования аномальных тепловых полей человека при облучении. . , . С. 48-58.

336044. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 120 с.

336045. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 128 с.

336046. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 136 с.

336047. Туров В. В., Крупська Т. В., Головань А. П., Андрійко Л. С., Картель М. Т. Композитні системи пролонгованої дії на основі подрібнених лікарських рослин та нанокремнеземів. . , . С. 59-67.

336048. Грибоедов А. С. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1988. 750 с.

336049. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 160 с.

336050. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 144 с.

336051. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 136 с.

336052. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 120 с.

336053. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 128 с.

336054. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1978. 112 с.

336055. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 1249-1342

336056. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 1121-1248

336057. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 1025-1120

336058. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 881-1024

336059. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 785-880

336060. Шульга О. В., Янишевська Л. М. 195 років історії Миколаївської обсерваторії: події і люди. . , . С. 5-10.

336061. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 657-784

336062. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

336063. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 555-656

336064. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 411-552

336065. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 299-408

336066. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 194-296

336067. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 114-192

336068. Тишаков Н. Дмитровка - село на раздорожье : [про экономико-социальное развитие с. Дмитровка Бердянского р.]. . , . С. 12, 29.

336069. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1968. С. 1-112

336070. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 1123-1228

336071. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 995-1118

336072. Сибірякова Є. С., Шульга О. В., Вовк В. С., Калюжний М. П., Бушуєв Ф. І., Куліченко М. О., Халолєй М. І., Чернозуб В. М. Спостереження штучних супутників землі з використанням комплексу телескопів НДІ "МАО". . , . С. 11-16.

336073. Андрук В. Н., Пакуляк Л. К., Головня В. В., Шатохина С. В., Ижакевич Е. М., Процюк Ю. И., Еглитис И., Еглите М., Казанцева Л. В., Рельке Е., Йулдошев К. Х., Муминов М. М. О фотометрии звезд с оцифрованных астронегативов. . , . С. 17-27.

336074. Грибоедов А. С. Сочинения. Правда. Москва, 1971. 383 с.

336075. Грибоедов А. С. Сочинения. Правда. Москва, 1971. 383 с.

336076. Помазан А. В., Майгурова Н. В. Первые результаты фотометрических наблюдений избранных астероидов на телескопе КТ-50 комплекса Мобител НИИ "НАО". . , . С. 28-33.

336077. Грибоедов А. С. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1953. 771 с.

336078. Иваненко Н. В., Базей А. А. Некоторые динамические характеристики двойных астероидов, сближающихся с Землей. . , . С. 34-37.

336079. Грибоедов А. С. Сочинения в стихах. Советский писатель. Ленинград, 1951. 306 с.

336080. Грибоедов А. С. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1978. 431 с.

336081. Грибоедов А. С. Горе от ума. Огиз. Москва, 1946. 144 с.

336082. Mazhaev A. UkrVO ASTRONOMICAL WEB SERVICE = АСТРОНОМІЧНІ ВЕБ-СЕРВІСИ УкрВО. . , . P. 38-44.

336083. Грибоедов А. С. Горе от ума. Гослитиздат Украины. Киев, 1954. 108 с.

336084. Грибоедов А. С. Горе от ума. Худож. лит.. Москва, 1974. 831 с.

336085. Грибоедов А. С., Гоголь Н. В., Островский А. Н. Горе от ума. Худож. лит.. Ленинград, 1976. 256 с.

336086. Грибоедов А. С. Горе от ума. Правда. Москва, 1979. 144 с.

336087. Калюжний М. П., Бушуєв Ф. І., Сибірякова Є. С., Шульга О. В., Шакун Л. С., Безруков В., Кулішенко В. Ф., Москаленко С. С., Малиновський Є. В., Балагура О. А. Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення. . , . С. 45-49.

336088. Бодрягин Д. В., Бондарчук Л. Е., Майгурова Н. В. Астрономические наблюдения избранных звезд каталога ЦВІ. . , . С. 50-54.

336089. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1980. 448 с.

336090. Eglitis I., Eglite M. Space research at the Baldone observatory = Космічні дослідження в обсерваторії Балдоне. . , . P. 55-57.

336091. Процюк Ю. І., Ковальчук О. М., Мажаєв О. Е. Каталог положень та власних рухів зір навколо розсіяних скупчень. . , . С. 58-69.

336092. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 859-992

336093. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 755-856

336094. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 619-752

336095. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 499-616

336096. Вовк В. С., Шульга О. В., Сибірякова М. П., Бушуєв Ф. І., Куліченко М. О. Низькотехнологічні високоефективні радіотехнічні рішення для спостережень метеорів та супутників. . , . С. 70-74.

336097. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 428-496

336098. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 323-424

336099. Майгурова Н. В., Чернетенко Ю. А., Крючковский В. Ф. Влияние системы опорных каталогов на положения астероидов в базе данных МРС. . , . С. 75-82.

336100. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 203-320

336101. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

336102. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 91-200

336103. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1967. С. 1-88

336104. Куличенко Н. А., Шульга А. В., Сибирякова Е. С., Козырев Е. С. Базисные наблюдения телескопических метеоров в г. Николаеве. . , . С. 83-88.

336105. Грива Ж. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 461 с.

336106. Процюк Ю. И., Ковылянская О. Э., Процюк С. В., Ижакевич О. М., Андрук В. Н., Головня В. В., Йулдошев К. Результаты современной обработки фотографических наблюдений Урана и Нептуна из архивов УкрВО. . , . С. 89-94.

336107. Грива Ж. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 637 с.

336108. Шак В. Приморск - город с косой, в котором можно встретить... двухголовую бабу : [история, достопримечательности и культурное наследие г. Приморска Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

336109. Kuzkov V., Sodnik Z., Kuzkov S. Direct measurements of laser communication point-ahead angles frоm the artemis geostationary satellite through clouds = Пряме вимірювання... див. анотацію. . , . P. 95-101.

336110. Кожухов А. М., Майгурова Н. В. Наблюдения астероидов на телескопе АЗТ-8 НЦУИКС. . , . С. 102-108.

336111. Грива Ж. Дни далекие, дни близкие. Политизад. Москва, 1972. 367 с.

336112. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. Polaris: history of pulsation activity since discovery = Полярна: історія пульсаційної активності після її відкриття. . , . P. 109-113.

336113. Грива Ж. Убийство в фиолетовом рассвете. Советский писатель. Москва, 1985. 448 с.

336114. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 1411-1520

336115. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 1291-1408

336116. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 1163-1288

336117. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 1035-1160

336118. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 908-1032

336119. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 787-904

336120. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 675-784

336121. Гривнина А. Антонин Славичек. Искусство. Ленинград, 1962. 46 с.

336122. Григ Н. Избранное. Худлитиздат. Москва, 1956. 199 с.

336123. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 547-672

336124. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 428-544

336125. Григоренко А. Н. Дела на октябрь. Молодая гвардия. Москва, 1990. 238 с.

336126. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 283-424

336127. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. С. 107-280

336128. Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці. . , . С. 3-26.

336129. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 1395-1544

336130. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 1251-1392

336131. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 1115-1248

336132. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 971-1112

336133. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 843-968

336134. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 715-840

336135. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С 595-712

336136. Харазішвілі Ю., Шевченко А. Концепція модернізації сталого розвитку залізничного транспорту з позицій економічної безпеки. . , . С. 27-43.

336137. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 475-592

336138. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 363-472

336139. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 237-360

336140. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 123-232

336141. Штань М. Державне стимулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації. . , . С. 44-54.

336142. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1971. С. 1-120

336143. Отрошко О. Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів : [характерні риси командної та ринкової економічних систем]. . , . С. 55-60.

336144. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 104 с.

336145. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 104 с.

336146. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 104 с.

336147. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 96 с.

336148. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. С. 96

336149. Волошенко А. Необхідність і методологія розробки моделі антикорупційного дирижизму. . , . С. 61-73.

336150. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 96 с.

336151. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

336152. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. С. 104

336153. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 88 с.

336154. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 96 с.

336155. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 88 с.

336156. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 104 с.

336157. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1985. 88 с.

336158. Бечко П., Барабаш Л., Колотуха С. Ефективність використання оборотних активів сільськогосподарських підприємств. . , . С. 74-86.

336159. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 96 с.

336160. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 96 с.

336161. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 96 с.

336162. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 96 с.

336163. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 80 с.

336164. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 96 с.

336165. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 104 с.

336166. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 104 с.

336167. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 112 с.

336168. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 112 с.

336169. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 104 с.

336170. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1986. 104 с.

336171. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 112 с.

336172. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 112 с.

336173. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336174. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336175. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336176. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336177. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 112 с.

336178. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336179. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336180. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 96 с.

336181. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 88 с.

336182. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1984. 88 с.

336183. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 120 с.

336184. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 112 с.

336185. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 128 с.

336186. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 112 с.

336187. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 112 с.

336188. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 128 с.

336189. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 144 с.

336190. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 128 с.

336191. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 160 с.

336192. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 112 с.

336193. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 128 с.

336194. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1974. 128 с.

336195. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 136 с.

336196. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 112 с.

336197. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336198. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 144 с.

336199. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336200. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 144 с.

336201. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336202. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336203. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336204. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 112 с.

336205. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1975. 128 с.

336206. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 120 с.

336207. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336208. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336209. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 112 с.

336210. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336211. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 136 с.

336212. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 152 с.

336213. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336214. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336215. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336216. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 128 с.

336217. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1976. 136 с.

336218. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 96 с.

336219. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 96 с.

336220. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 96 с.

336221. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 88 с.

336222. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 104 с.

336223. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 104 с.

336224. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 112 с.

336225. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 104 с.

336226. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 112 с.

336227. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 112 с.

336228. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 112 с.

336229. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1981. 104 с.

336230. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 112 с.

336231. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 96 с.

336232. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 104 с.

336233. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 96 с.

336234. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 104 с.

336235. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 96 с.

336236. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 96 с.

336237. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 96 с.

336238. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 104 с.

336239. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 104 с.

336240. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 104 с.

336241. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 104 с.

336242. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336243. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336244. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336245. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336246. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336247. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336248. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 104 с.

336249. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 104 с.

336250. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 96 с.

336251. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 104 с.

336252. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1983. 104 с.

336253. Шак В. Созрела особая черешня, которой во времена СССР лакомились кремлевские партбоссы : [о сельском хозяйстве г. Мелитополя]. . , . С. 4.

336254. Бобиль В., Дронь М. Нова концепція антикризового управління банківськими ризиками. . , . С. 87-101.

336255. Волошин І. Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів. . , . С. 102-109.

336256. Григоренко А. Н. Лето смуты и гнева. Современник. Москва, 1990. 362 с.

336257. Григорович Д. В. Антон-горемыка. Деревня. Бобыль. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 223 с.

336258. Григорович Д. В. Гуттаперчивый мальчик. Веселка. Киев, 1978. 32 с.

336259. Карчева Г., Лернатович Р., Кавецький В. Використання технології "блокчейн" як фактор підвищення ефективності фінансової сфери. . , . С. 110-119.

336260. Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Гослитиздат. Москва, 1961. 214 с.

336261. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

336262. Григорович Д. В. Повести и рассказы. Сов. Россия. Москва, 1975. 287 с.

336263. Григорович Д. В. Повести и рассказы. Правда. Москва, 1990. 287 с.

336264. Гернего Ю. Обгрунтування джерел фінансування інноватизації виробництва. . , . С. 120-126.

336265. Шак В. В Веселовском районе "Миг" поднялся под облака : [о достижениях предприятия ООО "Химические авиационные технологии" (ООО "ХиАТ"), расположенного в с. Широком Запорожской области]. . , . С. 12, 29.

336266. Григорович Д. В. Роман. Худож. лит.. Москва, 1966. 548 с.

336267. Григорович Н., Стерлигов А. Искусство Африки. Знание. Москва, 1962. 48 с.

336268. Григорьев В. В. Десант в Берлин. ДОСААФ СССР. Москва, 1989. 182 с.

336269. Григорьев В. П. Антонидо Мачадо. Высш. школа. Москва, 1971. 95 с.

336270. Григорьев В. С. Григорий Шелихов. Советский писатель. Москва, 1961. 566 с.

336271. Куцик П., Гелей С. Львівському торговельно-економічному університету - 200 років. . , . С. 7-23.

336272. Григорьев В. Ю. Кароль Липиньский. Музыка. Москва, 1977. 168 с.

336273. Барна М., Семак Б. Львівський торговельно-економічний университет - визнаний науковий центр з економіки та торгівлі : [історія становлення та розвитку університету. Наукові кадри. Наукова робота. Наукові школи]. . , . С. 24-33.

336274. Яцунь О. Університетська освіта: шлях від ревізії до світоглядного переосмислення та визначення нових векторів розвитку : [майбутнє вищої освіти. Онлайн-освіта, її позитивні та негативні сторони, їх вплив на економіку]. . , . С. 34-47.

336275. Дараган Т., Тимошенко Н., Власюк О. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи : [зміст інтернаціоналізації вищої освіти. Академічна мобільність як один із різновидів інтернаціоналізації. Міжнародна діяльність]. . , . С. 48-54.

336276. Григорьев К. Не могли иначе. Радянський письменник. Киев, 1983. 360 с.

336277. Атака инноваторов : [прогноз развития человечества до 2025 г.]. . , . С. 6-7.

336278. Машевская К. Куда подует ветер инноваций? : [будущее цифровой экономики Украины]. . , . С. 10-12.

336279. Дикаленко М. Энергоновации : [инновационное развитие украинского энергосектора]. . , . С. 14-15.

336280. Васильева Н. Испытательный фармполигон : [для разработки и создания новых лекарственных средств "Фармак" создал "завод в миниатюре", что позволит заместить дорогой импорт качественными украинскими аналогами]. . , . С. 16-17.

336281. Силивончик А. Буря в стакане : [цены на молочное сырье - тема вечных разногласий между производителями и переработчиками молока]. . , . С. 36-37.

336282. Дикаленко М. Болтун - находка для шпиона : [анализ пользователей Viber]. . , . С. 40-43.

336283. Самые креативные офисы мира. . , . С. 48-49.

336284. Григорьев Л., Платенк Я. Еговы. Сов. композитор. Москва, 1983. 280 с.

336285. Качмар О. Освіта як дієвий механізм профілактики й подолання агресивної поведінки особистості. . , . С. 55-64.

336286. Головенкін В. Ще раз про систему оцінок у вищій школі : [проведено аналіз шкал оцінювання результатів навчання у системі освіти України. Обгрунтовано доцільність запровадження національної шкали оцінок замість європейської шкали ЄКТС]. . , . С. 65-72.

336287. Григорьев Н. К. Тайна Мерусалимского храма. Проминь. Днепропетровск, 1990. 172 с.

336288. Корсак О. Світовий тренд з вимірювання якості середньої і вищої освіти: зарубіжний і національний досвід. . , . С. 73-82.

336289. Бебко С. Система вищої освіти як об'єкт наукового дослідження. . , . С. 83-89.

336290. Григорьев Н. Ф. Избранное. Детская литература. Ленинград, 1986. 366 с.

336291. Возняк О. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі. . , . С. 90-97.

336292. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

336293. Карпунцов В. Компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення. . , . С. 5-10.

336294. Семків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України : [боротьба з корупцією]. . , . С. 11-16.

336295. Сидоров Є., Полегенька О. Доцільність і перспективи створення в Україні війського суду. . , . С. 17-22.

336296. Сергей Александрович Григорьев. Изобразительное искусство. Москва, 1981. 128 с.

336297. Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції. . , . С. 23-29.

336298. Григорьев С. Т. Собрание сочинений. Детгиз. Москва, 1959. 479 с.

336299. Чубко Т. Безпека держави в умовах глобалізації. . , . С. 30-37.

336300. Григорьев С. Т. Собрание сочинений. Детгиз. Москва, 1960. 480 с.

336301. Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав. . , . С. 38-47.

336302. Григорьев С. Т. Собрание сочинений. Детгиз. Москва, 1961. 463 с.

336303. Григорьев С. Т. Собрание сочинений. Детгиз. Москва, 1961. 487 с.

336304. Головкін О., Дюжилова Н., Бєляков М. Адаптація національного законодавства до міжнародних екологічних стандартів. . , . С. 48-55.

336305. Григорьев С. Т. Александр Суворов. Книжное издательство. Куйбышев, 1960. 307 с.

336306. Григорьев С. Т. Александр Суворов. Малахов курган. Правда. Москва, 1986. 592 с.

336307. Загиней З., Пєнязькова О. Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України. . , . С. 56-63.

336308. Кваша О., Ониськів А. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження. . , . С. 64-70.

336309. Амелін О., Чумак К. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку. . , . С. 71-79.

336310. Столяр Т. Умисне вбивство та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони: огляд правового регулювання в зарубіжних країнах. . , . С. 80-87.

336311. Абламський С. Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін. . , . С. 88-94.

336312. Положення про наставництво : затверджено Постановою КМУ від 4 липня 2017 р. № 465 : [стосується соціального захисту дітей-сиріт]. . , . С. 12-13

336313. Положення про інклюзивно-ресурсний центр : затверджено Постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 545. . , . С. 9-11.

336314. Григорьев С. Т. Александр Суворов. Мысль. Москва, 1990. 317 с.

336315. Хрущ О. Діяльність прокурора під час відкриття матеріалів кримінального провадження за законодавством України та зарубіжних країн : [Казахстан, Молдова, Азербайджан, Білорусь]. . , . С. 95-100.

336316. Черняк О. Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів. . , . С. 101-107.

336317. Неділько В. Герменевтичні підходи до визначення категорії негайності при звільненні осіб, що тримаються під вартою. . , . С. 108-113.

336318. Брус І. Виховний вплив прокурора в системі кримінальної юстиції. . , . С. 114-119.

336319. Григорян В. В. Вечное возвращение. Век потерь. Советский писатель. Москва, 1989. 320 с.

336320. Шевченко В. Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов'язків у зоні АТО. . , . С. 120-127.

336321. Григорян В. В. Красный снег. Молодая гвардия. Москва, 1986. 318 с.

336322. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

336323. Кулик Н. Страта за українство : [Іван Матвійович Стешенко - видатний співвітчизник, талановитий педагог, літературознавець, перший міністр освіті в уряді УНР, який розпочав українізацію шкільної освіти]. . , . С. 14-15.

336324. Кур-Корольов К., Кухер К., Себта Т., Сінкевич Н. Трофеї війни: історія вивезеної з Кеєва грамоти Петра І та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р.. . , . С. 39-54.

336325. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

336326. Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року : схвалено розпорядженням КМУ від 12 липня 2017 р. № 482-р. . , . С. 11-12.

336327. Sidenko V. The crisis processes in the EU development: origins and prospects = Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС: витоки та перспективи. . , . P. 7-30.

336328. Білоусова О. С. Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки. . , . С. 31-43.

336329. Яровий В. Д. Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності. . , . С. 44-57.

336330. Григорян Г. Л. История Гуру Солололакского. Советский писатель. Москва, 1991. 333 с.

336331. Григорян Л. Р. Армен Ждигарханян. Искусство. Москва, 1983. 160 с.

336332. Григулис А. Андрей Упит. Знание. Москва, 1977. 63 с.

336333. Григурко И. С. Канал. Дніпро. Киев, 1976. 216 с.

336334. Гримайло Я. В. Кавалер ордена слави. Молодь. Киев, 1955. 356 с.

336335. Прокопа І. В., Демчак І. М. Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України. . , . С. 58-71.

336336. Крисанов Д. Ф., Варченко О. М. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. . , . С. 72-91.

336337. Прокопенко К. О., Удова Л. О. Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату. . , . С. 92-107.

336338. Гримайло Я. В. Очарованный восходом. Советский писатель. Москва, 1977. 318 с.

336339. Бабич М. М. Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі. . , . С. 108-127.

336340. Юхимець Р. С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України. . , . С. 128-145.

336341. Гримм Я., Гримм В. Семеро храбрецов. Умная Эльза. Дет. лит.. Москва, 1985. 16 с.

336342. Кузьменко О. В., Каща М. О. Моделювання діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу. . , . С. 146-157.

336343. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

336344. Порядок про проведення державної атестації наукових установ : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540. . , . С. 7.

336345. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541. . , . С. 7.

336346. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Худож. лит.. Москва, 1978. 509 с.

336347. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Худож. лит.. Москва, 1991. 319 с.

336348. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Веселка. Киев, 1985. 150 с.

336349. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Таврия. Симферополь, 1987. 155 с.

336350. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Правда. Москва, 1989. 487 с.

336351. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Библиотека альманаха "Пакт". Рыбинск, 1991. 384 с.

336352. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Библиотека альманаха "Пакт". Рыбинск, 1991. 384 с.

336353. Гриммельсгаузен , Ганс Якоб Кристоффель Симплициссиумус. Худож. лит.. Москва, 1976. 559 с.

336354. Ломотько Д. В., Листопад М. С. Шляхи підвищення рівня сервісу в умовах експлуатації швидкісних залізничних магістралей. . , . С. 4-11.

336355. Чмельова О. С., Шапірко В. Г. Оцінка економічної ефективності окремого сегменту інноваційних процесів : [реформування ПАТ "Укрзалізниця"]. . , . С. 12-16.

336356. Ловська А. О. Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи з контейнерами при перевезенні на залізничному поромі. . , . С. 16-20.

336357. Овчаренко С. М., Стегній Т. О., Василькова Л. В., Овчаренко О. О. Розвиток системи аналізу графіка виконаного руху пасажирських та приміських поїздів в ПАТ "Укрзалізниця". . , . С. 21-24.

336358. Мілянич А. Р. Оптимізація складових засобів транспорту при їх проектуванні. . , . С. 25-31.

336359. Бабаєв А. М., Шапошник В. Ю. Візуальний контроль граничних зносів вузлів вагонів. . , . С. 32-38.

336360. Батюшин І. Є., Гончаорв О. М., Пустовгар В. О. Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів вантажних вагонів. . , . С. 39-44.

336361. Кунанець Н., ЛипакГ., Пасічник В. Формування консолідованого інформаційного ресурсу "розумного міста": бібліотечний аспект. . , . С. 3-8.

336362. Даніленко Е. І., Йосифович Р. М., Молчанов В. М., Черніцький Р. Р, Олійник О. А., Сорока О. О. Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих. . , . С. 45-54.

336363. Мойсеєнко К. В., Суслов В. М., Татуревич А. А. Обгрунтування необхідності скасування обмеження застосування скріплення типу КПП-5 за критерієм вантажонапруженості. . , . С. 55-64.

336364. Гордієнко Т. М. Дослідження відпрвідності показників надійності швидкісного електропоїзду Екр-1 встановленим технічним вимогам. . , . С. 64-75.

336365. Афанасьєв І. Ю. Історія PR. Алерта. Київ, 2016. 139 с.

336366. Голов С. Багатоликий Пачолі : [розглянуто внесок Луки Пачолі у розвиток бухгалтерського обліку]. . , . С. 2-7.

336367. Муравський В. Облік і контроль відпрацьованого часу та заробітної плати з використанням автоматизованої системи ідентифікації працівників. . , . С. 8-18.

336368. Ізмайлов Я., Бошко А., Овдіна Н. Вплив комп'ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку на формування обліково-аналітичної інформації, прогнозування і прийняття управлінських рішень. . , . С. 19-32.

336369. Семенова С. Аналітичний облік та статистична звітність банків за новими правилами. . , . С. 33-48.

336370. Безмилов М. Традиції і сучасний стан підготовки баскетбольного резерву в країнах колишньої Республіки Югославії. . , . С. 3-10.

336372. Boiko I. Olympic education in the preparation of the volunteers of international sports competitions. . , . P. 11-14.

336373. Ільченко С. Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей. . , . С. 15-19.

336374. Коваленко Я., Болобан В. Побудова змагальних композицій групових вправ у художній гімнастиці. . , . С. 20-23.

336375. Сянлінь К., Пенчен Г. Реакція організму на повторні тренувальні навантаження, спрямовані на підвищення працездатності кваліфікованих веслувальників Китаю. . , . С. 24-30.

336376. Павленко Ю., Єрмолова В. Історико-статистичний аналіз участі українських спортсменів в Олімпійських іграх 1952-1992 рр.. . , . С. 31-35.

336377. Шерзад Афанді Р., Шкребтій Ю. Особливості застосування втягуючих мікроциклів у підготовці плавців високої кваліфікації. . , . С. 36-40.

336378. Совенко С. Варіанти тактики подолання дистанції і кінематичні характеристики техніки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивній ходьбі на 20 км. . , . С. 41-46.

336379. Баннікова Р., Керестей В., Магнушевський Ю. Сучасний погляд на фізичну реабілітацію наслідків гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді. . , . С. 47-52.

336380. Захарченко М. Формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді за допомогою занять з фізичного виховання. . , . С. 53-56.

336381. Марченко О., Коваленко Т. Передпологова психологічна реабілітація при токофобії. . , . С. 57-61.

336382. Бабайцев А. В., Моргачев В. О., Паршин В. Д., Ушкалов В. А. История науки и техники. Феникс. Ростов на-Дону, 2013. 173 с.

336383. Ковальова Н. Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників. . , . С. 62-67.

336384. Оріховська А. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у системі фізичного виховання студентської молоді з вадами слуху. . , . С. 68-73.

336385. Пальчук М., Антоненко Р. Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу з фізичного виховання на основі здоров'язберігаючих технологій. . , . С. 74-77.

336386. Семененко В., Михальчук А., Доценко Ю. Сучасні педагогічні підходи до диференціації процесу фізичного виховання учнів початкової школи. . , . С. 78-81.

336387. Зубов А. Велика, але не тільки Вітчизняна : [російський історик про основні віхи Другої світової війни]. . , . С. 3-6.

336388. Голян В. Экономика Украины в 2014-2017 годах: кризис управления. . , . С. 7-12.

336389. Єгупов Ю. Система планів сучасного промислового підприємства. . , . С. 13-21.

336390. Морозов О. Групи симетрій в економічному просторі збалансованого розвитку : [соціально-економічна еволюція стійкого, збалансованого розвитку]. . , . С. 24-34.

336391. Голос України. Київська правда. К., 2017.

336392. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 року №2136-VIII. . , . С. 10-15.

336393. Ейтутіс Г., Зіць О., Бакалінський О. Методика кваліметричного оцінювання ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць : [на прикладі регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"]. . , . С. 35-39.

336394. Ткаченко С. А. Інтенсифікація спрямованості системної діагностики на пропорції оцінки економічної ефективності (якості). . , . С. 4-5.

336395. Васіна А. Ю. Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики. . , . С. 6-13.

336396. Чупіков А. А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовплив. . , . С. 14-20.

336397. Дяченко О. В. Птахівництво яєчного напрямку - динаміка, проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 21-26.

336398. Фостолович В. А., Ковальчук І. В., Гловюк А. С. Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. . , . С. 27-34.

336399. Григораш Т. Ф., Зінченко О. М. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через IPO підприємствами України : [IPO - Initial Public Offering - первинна публічна пропозиція]. . , . С. 35-39.

336400. Кафка С. М. Облік витрат на ремонт та інше поліпшення основних засобів. . , . С. 40-51.

336401. Костакова Л. Д., Воловик В. М. Роздрібний товарооборот України та його тенденції. . , . С. 52-60.

336402. Головатий С. Рада Європи і людські права : [уривки з лекції 17 у кн.: Головатий С. Про людські права. Лекції. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016 - 760 с.]. . , . С. 9-25.

336403. Рабінович П. Професор Герш Лаутерпахт - перший проектант спеціального органу ООН з контролю за дотриманням її Міжнародного білля прав людини. . , . С. 26-33.

336404. Карпачова Н. Європейська конвенція з прав людини - фундамент формування захисту прав людини в Україні. . , . С. 34-54.

336405. Гудима Д. Законність обмеження права на свободу й особисту недоторканність у практиці Страсбурзького суда. . , . С. 55-65.

336406. Панкевич О. Захист права на приватність: динаміка світоглядно-методологічних основ (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини). . , . С. 66-75.

336407. Гончаров В. Ex tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини. . , . С. 76-85.

336408. Дудаш Т. Особливості аргументування рішень Європейського суду з прав людини (до характеристики методологічних підходів). . , . С. 86-96.

336409. Рабінович С., Панкевич О. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти. . , . С. 97-107.

336410. Фалалеева Л. Особливості застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу. . , . С. 108-116.

336411. Добрянський С. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи. . , . С. 117-125.

336412. Головатий С. Розуміти людські права за західною правничою традицією : [лекція доктора юридичних наук Сергія Головатого]. . , . С. 126-140.

336413. Федотов О. Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування. . , . С. 142-153.

336414. Ягунов Д. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини : [скорочення центрального апарату пенітенціарної служби, створення служби пробації]. . , . С. 154-160.

336415. Лазукова О. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання. . , . С.161-170.

336416. Петришин О., Погребняк С. Система права: загальнотеоретична характеристика. . , . С. 9-17.

336417. Федоренко В. Система конституційного права України: поняття, генезис і структура. . , . С. 18-26.

336418. Кузнєцова Н. Предмет і система сучасного цивільного права України. . , . С. 27-35.

336419. Пилипенко П. Про систему трудового права України. . , . С. 36-43.

336420. Гетьман А. Розуміння верховенства права в системі екологічного законодавства України. . , . С. 44-62.

336421. Кулинич П. Проблеми визначення системи земельного права як галузі правової системи України. . , . С. 63-70.

336422. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: генеза і поняття. . , . С. 71-79.

336423. Кучерявенко М. До питання щодо системності фінансово-правової галузі : [проблемні аспекти предмета та методу фінансового права]. . , . С. 80-87.

336424. Баулін Ю., Пономаренко Ю. Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавстві. . , . С. 88-95.

336425. Москвич Л. Система судового права : [ідея відокремлення судового права]. . , . С. 96-101.

336426. Комаров В. Вчення про предмет цивільного процесуального права. . , . С. 102-111.

336427. Нор. В., Бобечко Н. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування. . , . С. 112-121.

336428. Софінська І. Людиноцентризм в інституті громадянства (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини). . , . С. 124-130.

336429. Буяджи Г. Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції. . , . С. 131-138.

336430. Фурманская Э. Ответ знает Агата Кристи : [биография и творческий путь английской писательницы А. Кристи (1890-1976)]. . , . С. 6--27.

336431. Турлова Ю. Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні. . , . С. 139-147.

336432. Стефанчук М. Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції. . , . С. 148-160.

336433. Петухова О. Сергей Трубецкой: Честь имею отступить : [Сергей Петрович Трубецкой (1790-1860) - герой Отечественной войны 1812 года, декабрист]. . , . С. 28-47.

336434. Чубар Т. Правове регулювання відносин неспроможності (банкрутства): співвідношення зарахування зустрічних однорідних вимог і мораторію на задоволення вимог кредиторів. . , . С. 161-169.

336435. Винниченко Т. Зинаида Серебрякова: Умереть в Париже : [биография и творчество русской художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967)]. . , . С. 48-73.

336436. Романенко В., Лебедева Л. Промисловість у стійкому розвитку економіки України. . , . С. 5-19.

336437. Ніколаєць К. Внутрішня трудова міграція в Україні у 2014-2016 рр.. . , . С. 19-28.

336438. Ганін В., Соляр В., Дяченко Н. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України. . , . С. 29-37.

336439. Мельниченко С., Кудлай Т. Готельна мережа: вибір форми управління. . , . С. 38-47.

336440. Федулова Л. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі. . , . С. 48-64.

336441. Новікова Н., Зубко Т. Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства. . , . С. 64-81.

336442. Гамова І. Автоматизовані підсистеми управління маркетинговою діяльністю підприємств електронної торгівлі. . , . С. 82-93.

336443. Ливанова М. Юрий Власов: Богатырь без ратной подготовки : [Юрий Петрович Власов (1935-) - советский тяжелоатлет, русский писатель, российский политический деятель]. . , . С. 74-91.

336444. Севрук Є. Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України. . , . С. 94-104.

336445. Пенюк В. Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу. . , . С. 105-115.

336446. Чугунов І., Козарезенко Л. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. . , . С. 116-130.

336447. Гнидюк І. Фінансова стійкість бюджету Вінницької області. . , . С. 133-145.

336448. Шекет Ю. Ричард Фрэнсис Бертон: 1001 приключение : [Бертон Ричард Фрэнсис (1821-1890) - британский путешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизёр, фехтовальщик и дипломат]. . , . С. 92-107.

336449. Ланг С. Модель системи управління фінансовими ризиками страховика. . , . С. 146-158.

336450. Воронова М. Каталина де Эрасо: Код судьбы : [Эрасо Каталина (1592-1650) - испанская полулегендарная женщина-конкистадор]. . , . С. 108-123.

336451. Катран М. Конкуренція на ринку пива. . , . С. 159-166.

336452. Рибачок О. Європейська цифрова бібліотека (Єврпіана): створення та приорітети розвитку (2000-2020). . , . С. 8-16.

336454. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

336455. Шилин Д. Третья доменная готовится стать в строй : [на ПАО "Запорожсталь" закончили строительство доменной печи №3]. . , . С. 2.

336456. Олейник С. Сюжет на заборе : [в Запорожье появилась новая достопримечательность - забор на улице Лизы Чайкиной в Заводском районе, превратился в картинную галерею]. . , . С. 14.

336457. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

336458. Захарова Н. Силачи носили тыжелые баллоны, гири и шины : [запорожские соревнования богатырей]. . , . С. 11.

336459. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

336460. Економіка України за січень-червень 2017 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

336461. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

336462. Кошкалда О. Свято место уже не пусто : [на Хортице презентовали новый туристический объект - "Святилище у балки Карайкайка"]. . , . С. 11.

336463. Замотаев Д. Чтобы в тебя поверили, надо "засветиться"! : [интервью с запорожцем Д. Замотаевым, завоевавшим бронзу на чемпионате Европы по боксу о своих успехах/ записала Б. Коваленко]. . , . С. 12.

336464. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336465. Коваленко А. Для реконструкции проспекта Маяковского применяли комплексный подход : [благоустройство территорий г. Запорожья]. . , . С. 2-3.

336466. Буряк В. Сделаем дорогу в аэропорт и приступим к строительству нового терминала : [повышенное внимание городского головы В. Буряка к инфраструктуре г. Запорожья]. . , . С. 3.

336467. Звегинцев А. Городские парки сменят имидж : [интервью с главой Вознесеновского района А. Звегинцевым о благоустройстве и реконструкции парков в центре Запорожья/ записала И. Гаврилекно]. . , . С. 5.

336468. Авраменко Н. Настоящий вундеркинд : [интервью с одним из умнейших детей Украины, нашим земляком, победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии Н. Авраменко о своих достижениях/ записала И. Гавриленко]. . , . С. 10.

336469. Оніщенко Н. М. Гласність і обізнаність у праві: соціальна необхідність чи особиста потреба. . , . С. 4-7.

336470. Андрусяк Т. Г. Михайло Драгоманов - ключова постать української правової думки другої половини ХІХ ст.. . , . С. 6-13

336471. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336472. Антошкіна В. К. Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм. . , . С. 14-19.

336473. Праведники из барака : [биография семьи запорожских диверсантов Ельниковых]. . , . С. 4-5.

336474. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336475. Городские дороги ремонтируют по новым технологиям : [масштабные работы по среднему ремонту дорог в г. Запорожье]. . , . С. 2.

336476. Кабанець О. С. До питання про ціннісно-правові аспекти сучасної демократії. . , . С. 20-24.

336477. Кахнич В. С. Деякі аспекти функціонування юридичного факультету в Львівському університеті (1920-1930-х рр.). . , . С. 25-29.

336478. Костенко І. В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (ХVІ-ХVІІІ ст.). . , . С. 30-33.

336479. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336480. Титко А. В. Концептуальні підходи до визначення "дифамації" в загальній доктрині права : [порушення честі, гідності, репутації, особистої і сімейної таємниці]. . , . С. 33-36.

336481. Гавриленко И. Запорожским байдарочникам завидует вся Украина : [развитие спорта в Запорожской области]. . , . С. 11.

336482. Гавриленко І. Сучасні фіброгастроскопи та фібробронхоскопи з'явилися в 5 лікарні : [нове медичне оснащення для Запорізької міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги]. . , . С. 20.

336483. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336484. Гавриленко И. 50-и туроператорам Украины будут продавать "Запорожье" : [о перспективах развития туристического бизнеса в Запорожской области]. . , . С. 5.

336485. Буцанова Д. Їдемо на море: скільки коштує відпочинок на найбільшому Азовському курорті : [туризм Запорізької області]. . , . С. 8.

336486. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336487. Перший запорізький "ЕКО ФОРУМ-2017" перевершив усі сподівання : [екологічні заходи]. . , . С. 3-6.

336488. Гончар Д. В. Міжнародні стандарти надання безоплатної правової допомоги та їх вплив на національний правопорядок. . , . С. 37-39.

336489. Дубинянская Я. Нефертити: солнце прекрасной : [биография древнеегипетской царицы Нефертити, супруги фараона Эхнатона]. . , . С. 6-21.

336490. Демиденко В. О. Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні. . , . С. 40-44.

336491. Журавльова Г. С. Конституційний принцип заборони дискримінації та обгрунтованість відмінного ставлення до особи. . , . С. 44-48.

336492. Крнієнко П. С. Правозахисна діяльність адвокатури як ефективний спосіб запобігання свавіллю держави. . , . С. 49-53.

336493. Винниченко Т. Лопе де Вега: комедия плаща и пера : [биография и творческий путь испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де Вега (1562-1635)]. . , . С.22-39.

336494. Ливанова М. Михаил Кузмин: последний символист : [биография и творческий путь русского поэта и прозаика Серебряного века, переводчика, композитора М. Кузмина (1872-1936)]. . , . С. 40-59.

336495. Мартьянова Т. С. Пряма дія Конституції України як умова незалежності судової влади. . , . С. 54-56.

336496. Миколаенко В. А. Європейський досвід удосконалення організації та діяльності прокуратури у контексті конституційної модернізації. . , . С. 57-60.

336497. Подорожна Т. С. Верховенство Конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку. . , . С. 61-64.

336498. Прокопенко І. П., Доронін В. Є. Правовий аналіз захисту прав та свобод у Росії та України. . , . С. 64-67.

336499. Дубас В. В. Європейські стандарти конституційної скарги (за позиціями Венеціанської комісії). . , . С. 67-71.

336500. Сподинський О. О. Набуття і припинення (позбавлення ) громадянства: історія та сучасність. . , . С. 71-74.

336501. Гедзюк О. В. До питання кваліфікації доходу, що впливає на зміни у майновому стані суб'єкта декларування. . , . С. 75-78.

336502. Евлоев Р. Александр фон Гумбольдт: евангелист от науки : [биография и достижения немецкого естествоиспытателя, географа и путешественника Александра фон Гумбольдта (1742-1806)]. . , . С. 60-75.

336503. Карпунцов В. В. Проблемні питання розмежування процесуальної компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення. . , . С. 79-82.

336504. Москаленко С. І. Система органів державної влади, що здійснюють регулювання цивільної авіації в Україні. . , . С. 82-85.

336505. Петухова О. Николай Коперник: тихая революция вселенной : [биография и достижения польского астронома, математика, механика, экономиста, каноника эпохи Возрождения Н. Коперника (1473-1543)]. . , . С. 76-93.

336506. Німко О. Б., Мамчур С. М. Історія виникнення реадмісії та аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання реадмісії : [взаємні зобов'язання держав, які закріплюються в міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також осіб без громадянства]. . , . С. 86-91.

336507. Эртель Д. Фрида Кало: "Как я люблю тебя, жизнь..." : [биография и творческий путь мексиканской художницы Ф. Кало (1907-1954)]. . , . С. 94-123.

336508. Охотнікова О. М. Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні. . , . С. 92-95.

336509. Винниченко Т. Сальвадор Дали: откровения гения : [биография и творческий путь испанского живописца, графика, скульптора, режиссёра, писателя Сальвадора Дали (1904-1989)]. . , . С. 6-25.

336510. Панасюк Р. П. Камералістика в системі регулювання господарських правовідносин : [камералістика — це напрям у розвитку німецької економічної думки XVII—XVIII ст., що передувала буржуазній політичній економії]. . , . С. 95-98.

336511. Дубинянская Я. Оскар Уайльд: счастливый принц : [биография и творческий путь английского философа, эстета, писателя, поэта О. Уайльда (1854-1900)]. . , . С. 26-45.

336512. Пожидаєва М. А. Перехід від валютних обмежень до правової регламентації як сприятлива умова для ефективного функціонування платіжних систем в Україні. . , . С. 98-103.

336513. Шекет Ю. Тридцать имен Хокусая : [биография и творческий путь японского художника, иллюстратора, гравёра периода Эдо Кацусика Хокусая (1760-1849)]. . , . С. 46-67.

336514. Бутакова Е. Федор Тютчев: сердце, полное тревоги : [биография и творческий путь русского поэта, дипломата, консервативного публициста Ф. Тютчева (1803-1873)]. . , . С. 68-84.

336515. Ливанова М. Игнатий Лойола: хромой генерал : [биография католического святого, основателя ордена иезуитов, видного деятеля контрреформации Игнатия де Лойола (1491-1556)]. . , . С. 84-101.

336516. Чернадчук Т. О., Сокоренко Н. В. Аналіз правових засад фінансування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. . , . С. 104-107.

336517. Орлова Н. Анри Брокар: пленивший душу красоты : [биография и достижения российского предпринимателя-парфюмера Генриха (Анри) Афанасьевича Брокара (1836-1900)]. . , . С. 102-121.

336518. Шинкарук О. В., Співаков І. І. Державний контроль як форма захисту виборчих відносин. . , . С. 107-111.

336519. Майданевич Г. А. Особливості підстав адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів. . , . С. 111-115.

336520. Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб'єкта захисту права власності. . , . С. 116-119.

336521. Паніотов Є. К. Адміністративно-правові відносини в діяльності Національного центрального бюро Інтерполу. . , . С. 119-123.

336522. Курило М. П. Цивілістичний процес в умовах проведення судово-правової реформи. . , . С. 124-128.

336523. Пашков В. М., Олефір А. О. Зарубіжний досвід правового регулювання реклами лікарських засобів. . , . С. 129-135.

336524. Бірюков І. А. До законодавчого визначення поняття шлюбу. . , . С. 136-140.

336525. Дадашев Б. А.., Гордієнко В. П., Обливанцов В. В. Регіональна економіка: структурно-логічний навчальний посібник. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 202 с.

336526. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 286 с.

336527. Василина Н. В., Круковес В. В. Правовий статус заявників та заінтересованих осіб у справах про встановлення факту проживання однією сім'єю человіка та жінки без шлюбу. . , . С. 140-144.

336528. Великанова М. М. Методична складова пізнання юридичного ризику : [дослідження юридичних ризиків у цивільних правовідносинах]. . , . С. 144-150.

336529. Балабанова Л. В., Юзик Л. О. Рекламний менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 392 с.

336531. Горбань Н. С. Договор страхування життя. . , . С. 150-155.

336532. Дерій О. О. Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом. . , . С. 155-158.

336533. Кожевникова В. О. Законодавче обмеження права на укладення релігійного шлюбу в Україні. . , . С. 158-161.

336534. Макаренко Н. А. Особливості розгляду позовів про захист честі та ділової репутації. . , . С. 161-165.

336535. Надьон В. В. Зв'язок суб'єктивного цивільного обов'язку з нормою права та правовідносинами. . , . С. 166-169.

336536. Островська Б. В. Право на життя в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та науково-технічного прогресу в біомедицині. . , . С. 170-173.

336537. Похиленко І. С. Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг. . , . С. 174-178.

336538. Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: генеза та особливості функціонування. . , . С. 26-34.

336539. Шкребець Д. В. Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві. . , . С. 178-182.

336540. Мокроусова О. Бібліотека П. О. Альошина: шляхи формування. . , . С. 35-40.

336541. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2017. 40 с.

336542. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2017. 52 с.

336543. Вища школа. Знання. Київ, 2017. 128 с.

336544. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2017. 48 с.

336545. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2017. 58 с.

336546. Економіка України. Преса України. Київ, 2017. 178 с.

336547. Економіка України. Преса України. Київ, 2017. 100 с.

336548. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 86 с.

336549. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2017. C. 1-104

336550. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

336551. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2017. 56 с.

336552. Психологія і суспільство. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2017. 148 с.

336553. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2017. 38с.

336554. Світ геотехніки. ДП НДІБК. Київ, 2017. 34 с.

336555. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. 176 с.

336556. Бойко А. О. Функції завдатку в контексті динаміки зобов'язальних правовідносин. . , . С. 183-187.

336557. Верхола Ю. В. Джерела правового регулювання договору водопостачання та водовідведення. . , . С. 187-191.

336558. Данилова І. О. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. . , . С. 191-195.

336559. Майка Н. В. Проблеми інституційної належності права володіння та прав з обмеженою речовою природою. . , . С. 196-200.

336560. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2017. 120 с.

336561. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 68 с.

336562. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2017. 64 с.

336563. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2017. 44 с.

336564. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2017. 44 c.

336565. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2017. 124 с.

336566. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2017. 62 с.

336567. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2017. 200 с.

336568. Строительный учет. УБА. Киев, 2017. 74 с.

336569. Університетські наукові записки. Хмельницький ун-т управління та права. Хмельницький, 2017. 274 с.

336570. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. 128 с.

336571. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. 128 с.

336572. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2017. 114 с.

336573. Муляр М. С. Стан вітчизняних цивілістичних досліджень правовідносин споживчого кредитування. . , . С. 201-206.

336574. Панченко О. І. Проблема визначення розміру відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірними діями поліцейських в Україні. . , . С. 207-211.

336575. Строкач І. І. Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі. . , . С. 218-220.

336576. Чабан О. А. Пасивні суб'єкти права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я. . , . С. 220-222.

336577. Чекіта В. Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом аліментних договорів. . , . С. 223-230.

336578. Бошицький Ю. Л. Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ : [ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності]. . , . С. 231-237.

336579. Андрусів У. Б. Особливості правового статусу кабельних провайдерів. . , . С. 237-243.

336580. Рассомахіна О. А. Положення міжнародних договорів щодо підстав для відмови у наданні правової охорони описовим позначенням. . , . С. 243-248.

336581. Гибадуллин И. С. Южмормонтаж - работаем под ключ : [о современных технических направлениях развития крановой и перегружающей техники реализованных с участием ЧАО "Южмормонтаж"]. . , . С. 2-3.

336582. Опыт производства мостовых рудных и угольных грейферных перегружателей на ПАО "НКМЗ". . , . С. 4-6.

336583. Демченко Я. О. Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб'єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав. . , . С.. 249-257.

336584. Усанов В. Н. Универсальные и надежные приборы безопасности : [наличие специальных средств защиты от опрокидывания в результате перегрузки на грузоподъемных кранах]. . , . С. 12.

336585. Новый экономичный универсальный кран фирмы Liebherr : [экономичный, универсальный, четырехосный кран модели LTM]. . , .

336586. Вилегжаніна Т. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі. . , . С. 4-6.

336587. Новый экономичный универсальный кран фирмы Liebherr : [экономичный, универсальный, четырехосный кран модели LTM 1090-4.2 - его технические характеристики]. . , . С. 13-14.

336588. Безтелесна Л. І., Пляшко О. С. Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці. Кондор. Київ, 2017. 183 с.

336589. Фролова Л. В., Голобородько А. Ю. Злиття та поглинання підприємств. Кондор. Київ, 2013. 240 с.

336590. Лісова Т. В. Відновлення земель: економічний та правовий аспекти. . , . С. 258-261.

336591. Дудар М. І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні. . , . С. 262-268.

336592. Волчек Н. В. Телескопический гусеничный кран Liebherr LTR 1220 на строительстве водохранилища для инновационной энергоаккумулирующей системы. . , . С. 15-16.

336593. Дударенко В. В. Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу : [зобов'язання особи придбати базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому]. . , . С. 268-271.

336594. Попов В. А., Гудошник В. А., Лодягин М. В. Оценка риска и механика структурного разрушения : [предотвращение изменений металлоконструкций кранов]. . , . С. 17-22.

336595. Розколупа Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля. . , . С. 6-8.

336596. Корнілов Л. В. Землевпорядне проектування. Кондор. Київ, 2011. 150 с.

336597. Жмудінський В. П. Правові категорії суб'єктів аграрного права. . , . С. 272-276.

336598. Символ оптимизма : [мост Харбор-Бридж в Сиднеи. История строительства]. . , . С. 23-26.

336599. Менейлюк А. И., Никифоров А. Л. Обоснование гипотезы оптимизации методов управления предприятиями по строительству и реконструкции элеваторов. . , . С. 2-7.

336600. Заічко О. В. Поняття та сутність явища незаконної порубки лісу. . , . С. 276-282.

336601. Матченко П. Т. Визначення залишкового ресурсу будівель і споруд, що експлуатуються, за запасами стійкості до техногенних дій. . , . С. 8-15.

336602. Бенке Й. З., Дем'ян М. Л., Козарь О. П., Стащук М. Г. Збірник тестів з інженерної графіки. Технічне креслення. Кондор. Київ, 2010. 184 с.

336603. Сьомка С. В. Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі. . , . С. 16-24.

336604. Гук Я. С., Найбауер І. Ф., Новак Е. Й. Порівняння досліджених середніх висот снігового покриву на метеостанції Плай з обчисленими аналогічними параметрами за методикою чотирьох напрямків між початковими метеостанціями: Берегове, Ужгород, Великий Березний, Хуст і кінцевою... див. анот.. . , . С. 25-28.

336605. Стороженко Л. І., Гасій Г. М. Особливості будови та базові положення щодо проектування й виробництва просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції. . , . С. 29-33.

336606. Косач І. А., Ладонько Л. С. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами. Кондор. Київ, 2016. 217 с.

336607. Литовченко Г. О., Козерук Ю. В., Лазаренко М. Г., Трояновська М. М. Основи фізичного виховання людей різного віку. Кондор. Київ, 2016. 224 с.

336608. Лісовський П. М. Суспільна риторика. Кондор. Київ, 2015. 244 с.

336609. Кагановский Л. О. Космическая крупногабаритная ферменная трансформируемая конструкция Кагановского. . , . С. 34-37.

336610. Вачевський М. В., Мадзігон В. М., Прокопенко І. Ф., Левченко Г. Є., Вачевський О. М., Примаченко Н. М. Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів. Кондор. Київ, 2011. 486 с.

336611. Пур Омуд М. Основные аспекты проектирования зданий с энергосберегающими технологиями. . , . С. 38-42.

336612. Абрашкевич Ю. Д., Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. Зменшення енергетичних витрат при різанні металопрокату на монтажних ділянках. . , . С. 43-46.

336613. Кулинич А. П. Правові аспекти розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями в умовах децентралізації влади. . , . С. 282-286.

336614. Вороной О. Перспективная стратегия "Южного": быть на шаг впереди : [интервью с начальником отдела стратегического развития морского порта "Южный" О. Вороным о крупных проектах и достижениях порта/ беседовала В. Михайлова]. . , . С. 10-14.

336615. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості. Кондор. Київ, 2015. 206 с.

336616. Публічне управління та адміністрування. Кондор. Київ, 2016. 178 с.

336617. Верещака Н. "До конца года планируется подписать кредитное соглашение на ремонт шлюзов" : [интервью с руководителем Укрводпути Н. Верещакой о проблемах обеспечения безопасности внутренних водных путей страны/беседовал А. Муравский]. . , . С. 16-18.

336618. Кочерга М. М. Розвиток екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України: теорія, методологія, практика. Кондор. Київ, 2013. 308 с.

336619. Шаблистий В. В. Безвідповідальні зловживання та перевищення влади, службова недбалість: що далі?. . , . С. 287-291.

336620. Падакин Д. "Засветить" всю реку : [интервью с руководителем Госгидрографии Д. Падакиным о развитии внутренних водных путей Украины/ беседовал С. Урсов]. . , . С. 20-21.

336621. Борисова О. В. Соціальна антропологія. Кондор. Київ, 2016. 224 с.

336622. Бочко О. Ю., Проскура В. Ф. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери. Кондор. Київ, 2015. 218 с.

336623. Михайлова В. "Рисоил Терминал" наращивает мощности : [об успехах терминала и планах по дальнейшему развитию]. . , . С. 22-23.

336625. Гончаров С. М., Кузнєцов Т. В., Лесняк О. Ю. Основи економічної безпеки підприємства. Кондор. Київ, 2015. 216 с.

336626. Лісовський П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація. Кондор. Київ, 2017. 156 с.

336627. Біленчук П. Д., Обіход Т. В. Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму : [розкрадання або придбання радіоактивного матеріалу, напад або диверсія на ядерних енергетичних установках]. . , . С. 292-296.

336628. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2017. 56 с.

336629. Вісник Вищого адміністративного суду України. Юрінком Інтер. Київ, 2017. 112 с.

336630. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2017. 142 с.

336631. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2017. 221 с.

336632. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2017. 28 с.

336633. Бобрик К. Ю. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених злочинною організацією. . , . С. 296-299.

336634. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2017. 264 с.

336635. Ильницкий К. Почем рынок портовых услуг: попытка подсчета №1 : [портовые сборы; услуги лоцманов, стивидорных компаний, портофлота; экспедирование; агенские услуги; фумигация; бункеровка; судовые постаки; численность персонала и прочие услуги]. . , . С. 24-30.

336636. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. 136 с.

336637. Каліновський О. В., Школьнніков В. І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. . , . С. 300-303.

336638. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2017. 57 с.

336639. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2017. 62 с.

336640. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2017. 68 с.

336641. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2017. 44 с.

336642. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2017. 72 с.

336643. Мельник Л. В., Акімова Л. М., Кондрацька Н. М., Бесараба О. А., Заячківська О. В., Котик О. В., Ляхович О. О., Меліхова Т. Л., Мельник Л. М., Миськовець Н. П., Пивоварчук Л. В., Подлевський А. А., Полінчук О. П., Притула М. Ю., Рейнська В. Б. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Кондор. Київ, 2016. 170 с.

336644. Базалук О. О., Юхименко Н. Ф. Філософія освіти. Кондор. Київ, 2016. 164 с.

336645. Нестеренко Г. И., Яновский П. А., Литвиненко С. Л., Габриэлова Т. Ю. Техническая спецификация интероперабельности для перевозки инвалидов и пассажиров с ограниченной подвижностью. Кондор. Київ, 2013. 198 с.

336646. Кислюк К. В., Панков Г. Д. Культурологія. Кондор. Київ, 2017. 186 с.

336647. Мудрак І. В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження. . , . С. 303-307.

336648. Назарук О. І., Ковальова Р. Я. Режим відеоконференції у кримінальному процесі: переваги та недоліки. . , . С. 307-311.

336649. Ніколаєнко Т. Б. Поняття, ознаки покарань, пов'язаних з ізоляцією особи військовослужбовця. . , . С. 311-316.

336650. Запорожець Р. А. Загальносоціальні заходи запобігання вчиненню шахрайств у сфері іпотечного кредитування. . , . С. 321-325.

336651. Чуваков О. А. Деякі питання щодо видових об'єктів злочинів проти основ національної безпеки України. . , . С. 316-321.

336652. Карпова Н. Ю. Суддя як суб'єкт злочину, передбаченого ч.1 ст. 374 КК України. . , . С. 325-328.

336653. Олійник Д. О. Поняття та види корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур. . , . С. 329-333.

336654. Ониськів А. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції. . , . С. 333-337.

336655. Михайлова В. Мультимодальные перевозки: чего стоит стратегическое направление : [шансы Украины сохранить лидерство на рынке паромных перевозок в Черноморье. О "Транскаспийском международном транспортном маршруте" (ТМТМ)]. . , . С. 34-37.

336656. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Університет "Україна". Київ, 2017. 116 с.

336657. Психологія життєтворення особистості в сучасному світі. Міленіум. Київ, 2016. 320 с.

336658. Кругляк Ю. А. Квантовая химия. ТЭС. Одесса, 2016. 668 с.

336659. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ., олімп. та не олімп. видів спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання". Основи рукопашного бою. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

336660. Соколов В., Соколко К. Моряк для дрона : [перспективы внедрения в Украине беспилотных судов и судно-роботов]. . , . С. 38-39.

336661. Усатова Т. І. Основні стратегічні напрями запобігання злочинам, пов'язаним зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом. . , . С. 337-342.

336662. Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики. Алерта. Київ, 2017. 494 с.

336663. Харкевич О. О. Детермінанти, що впливають на зростання злочинів, які вчиняються злочинними організаціями. . , . С. 342-347.

336664. Притика Ю. Д. Уніфікація процедур надання міжнародної правової допомоги в межах Європейського Союзу. . , . С. 348-352.

336665. Моделярство. ОНТВУ. Харків : Одеса, 1933. 298 с. : іл., табл., кресл.

336667. Попко В. В. Система місцевого самоврядування в королівстві Норвегія. . , . С. 353-358.

336668. Політична наука в Україні 1991-2016. Парлам. вид-во. Київ, 2016. 704 с.

336669. Політична наука в Україні 1991-2016. Парлам. вид-во. Київ, 2016. 656 с.

336670. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2017. 168 с.

336671. Шевченко М. Китайский план Маршалла : [китайский проект Нового шелкового пути]. . , . С. 40-43.

336672. Рыженкова Н. Рейтинг портов Черноморско-Азовского бассейна : [статистические данные грузооборота морских портов]. . , . С. 46-48.

336673. Тропін З. В. Сучасна основа вирішення міжнародних спорів: принцип мирного вирішення міжнародних спорів чи принцип захисту прав та інтересів суб'єктів міжнародних правовідносин. . , . С. 358-362.

336674. Рыженкова Н. Итоги работы российских портов в 2016 году : [статистические данные по грузообороту и перевалке грузов российских портов]. . , . С. 50-56.

336675. Харчук О. О., Білий О. О. Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій. . , . С. 362-366

336676. Толмачев С. Н. К вопросу о соответствии классов и марок бетона по прочности. . , . С. 2-4.

336677. Фенко А. Г. Влияние неравномерно распределенных по поперечному сечению собственных напряжений на прочность бетона при растяжении. . , . С. 5-8.

336678. Грачова В. В. Поняття універсальних антитерористичних договорів : [міжнародне співробітництво держав у боротьбі з тероризмом]. . , . С. 366-69.

336679. Шалый Е. Е., Ким Л. В. Вероятностный подход к оценке карбонизации бетона в морских сооружениях. . , . С. 9-11.

336680. Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 № 599. . , . С. 33-70.

336681. Горик О. В., Ковальчук С. Б., Рижкова Т. Ю. Теоретичні передумови моделювання напружено-деформованого стану композитних брусів : [наведенні схеми композитного бруса та його зовнішнє навантаження]. . , . С. 12-23.

336682. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Нормування технологічних операцій" з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

336683. Хмельова І. Є Визнання урядів: класичні підходи та сучасні тенденції. . , . С. 370-373.

336684. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Розрахунок кількості устаткування" з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

336685. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Вибір і розрахунок необхідної кількості цехового транспорту та створення планів цехів та дільниць". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

336686. Конспект лекцій з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 78 с.

336687. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605. . , . С. 72-82.

336688. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336689. Янін О. Є. Урахування залишкових деформацій основи при розрахунку прямокутних залізобетонних дорожніх плит : [навантаження плити штампом, графік залежності деформації від тиску на основу, епюра згинальних моментів]. . , . С. 24-26.

336690. Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки (див. анотацію). . , . С. 84-88.

336691. Ткач Д. І. Угорська національна меншина в Україні - політико-правовий аспект. . , . С. 378-382.

336692. Грецький Д. В. Аналіз існуючих технологій кріплення глибоких котлованів. . , . С. 27-30.

336693. Ореховський М. Л., Коломієць В. А. Як судді допомагають слідчим та прокурорам унікати судового контролю за вилученим майном. . , . С. 383-385.

336694. Кліменко В. З. Нормативна база з проектування дерев'яних будівельних конструкцій в Україні : [класи міцності деревени сосни]. . , . С. 2-13.

336695. Гвагвалія М. М. Спрощений порядок захисту прав осіб в цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект. . , . С. 386-388.

336696. Кукса Т. В. Підстави виникнення сімейних правовідносин. . , . С. 389-391.

336697. Мусієнко Н. С. Правонаступництво як підстава переходу права на арбітражну угоду. . , . С. 391-394.

336698. Недошовенко А. О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання. . , . С. 394-399.

336699. Непийвода І. В. Правове забезпечення комерційних послуг із транспортування вантажів на навколоземну орбіту у США. . , . С. 399-404.

336700. Панасюк К. В. Проблемні питання судового розгляду справ за нововиявленими обставинами. . , . С. 405-408.

336701. Дворкін Л. Й., Лаповська С. Д. Будівельне матеріалознавство. Кондор. Київ, 2017. 448 с.

336703. Богдан Т. П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: система сутність, функції, структурні елементи. . , . С. 7-25.

336704. Башко В. Й. Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні. . , . С. 26-37.

336705. Писменна А. О. Характеристика взаємодії держави та церкви як сили, яка регулює суспільні відносини: історичні етапи. . , . С. 409-413.

336706. Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств : [аналіз ефективності механізму приватизації державних підприємств у контексті структурних зрушень на світових фінансових ринках]. . , . С. 38-55.

336707. Сушко Н. І. Становлення державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами : [місія, мета, пріоритети діяльності служби]. . , . С. 56-73.

336708. Подворна К. І. Деякі аспекти заповіту з умовою. . , . С. 413-416.

336709. Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика. . , . С. 74-86.

336710. Суліма Ю. О. Проблемні питання оскарження в адміністративних судах адміністративних актів суб'єктів публічної адміністрації. . , . С. 417-421.

336711. Богуслаев В. А., Варяник О. В. Александр Федорович Можайский - изобретатель первого в мире самолета. Мотор Сич. Запорожье, 2015. 86 с.

336712. Леоненко П. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки. . , . С. 87-108.

336713. Топча А. С. Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів. . , . С. 422-424.

336714. Богуслаев В. А., Варяник О. В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). . , 2017. 124 с.

336715. Шелудько Н. М., Кудряшов В. П. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки. . , . С. 109-121.

336716. Булат А. Ф., Лукінов В. В., Безручко К. А. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах. Наукова думка. Київ, 2017. 250 с.

336717. Энерго- и ресурсосберегающие технологии в энергетике и энергомашиностроении. Наукова думка. Киев, 2017. 272 с.

336718. Матченко П. Т. Розрахунок зварних з'єднань сталевих конструкцій, що відносяться до першої та другої груп за можливістю крихкого та в'язкого руйнування. . , . С. 14-22.

336719. Ніконець І.І., Івасюк М. О., Мартинюк І. М. Термічний аналіз портландцементів, гідратованих від однієї доби до одного року. . , . С. 23-25.

336720. Амеліна Н. О., Петрикова Є. М., Бердник О. Ю. Вибір оптимальних газоутворювачів для виробництва ніздрювато-бетонних виробів. . , . С. 26-28.

336721. Пур Омид М. Роль энергосберегающих технологий в формировании архитектуры жилья. . , . С. 29-31.

336722. Куцевич В. В. О. І. Заваров - архітектор, організатор інституту нового типу, науковець, педагог (до 100-річчя від дня народження) : [біографія та досягнення українського архітектора, кандидата архітектури О. І. Заварова (1917-2003)]. . , . С. 32-38.

336723. Система стандартизації та нормування у будівництві : Основні положення : [ДБН А.1.1-1-2009. Зміна №1]. . , . С. 39-41.

336724. Иц Ю. Холодная логистика является инвестоемким направлением. . , . С. 22-23.

336725. Лобанов Н. Холодовая цепь - это беспрерывно функционирующая система : [о логистике таких грузов как медицинские препараты и продукты питания]. . , . С. 24-26.

336726. Сумець О. М. Генеза логістики: розуміння вченими та практиками. . , . С. 27-35.

336727. Козыренко О. Холодовая цепь в поставке лекарственных препаратов. . , . С. 36-40.

336728. Козодой Д. С. Упровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі залізничного транспорту України. . , . С. 21

336729. Макаренко В. Д., Хропост В. І., Кузьменко М. О. Корозійно-механічні руйнування зварювальних з'єднань екологічно небезпечних металоконструкцій аграрнопереробного виробництва. . , . С. 22-24.

336730. Брагарник М. М. Створення об'єктів інтелектуальної власності як спосіб виживання в сучасній Україні. . , . С. 25-26.

336731. Блонський І. В., Кадан В. М. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах. Наукова думка. Київ, 2017. 189 с.

336732. Русин Б. П., Лисак Ю. В., Луцик О. А., Косаревич Р. Я. Тривимірна реконструкція в задачах технічної діагностики і дистанційного зондування. Наукова думка. Київ, 2016. 176 с.

336733. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2017. 186 с.

336734. Льготы и субсидии для жильцов в ОСМД. . , . С. 23-26.

336735. Участие застройщика в развитии социальной инфраструктуры : [практический аспект уплаты паевого взноса на примере г. Киева]. . , . С. 28-37

336737. Полюх А. Как Киеву избежать транспортного каллапса : [результаты первого большого исследования подвижности киевлян. Логистика пассажироперевозок]. . , . С. 41-47.

336738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження дугового розряду між вугільними електродами" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

336739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження дугового розряду між металевими електродами" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336740. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження вольт-амперної характеристики оксидних катодів електричної дуги" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336741. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження пороутворення в металі при ручному дуговому зварюванні низьковуглецевих сталей" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх ф. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Дослідження переносу електродного металу при ручному дуговому зварюванні плавленням" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм нав. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336743. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Дослідження переносу електродного металу при напівавтоматичному дуговому зварюванні плавленням" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" ус. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

336744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Дослідження впливу режиму наплавлення і основності керамічного флюсу на перехід легуючих елементів в наплавлений метал" з дисципліни "Теорія процесів зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336745. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 "Дослідження зміни складу металу шва при ручному електродуговому зварюванні" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336746. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 "Дослідження процесу легування метала шва при автоматичному зварюванні під флюсом" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навча. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336747. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 "Дослідження металургійних процесів при зварюванні в атмосфері захисних газів" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336748. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 "Дослідження якості захисту при аргоно-дуговому зварюванні титану" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336749. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 15 "Дослідження опірності сталей утворенню холодних тріщин при зварюванні" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

336750. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 16 "Дослідження структури зварних з'єднань" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

336751. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

336752. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичної роботи № 1 "Розрахунок зварюваності металів" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

336753. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання РГЗ № 1 "Розрахунок напрямку протікання хімічних реакцій" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

336754. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання РГЗ № 2 "Оцінка окислювальної здібності газової фази при зварюванні за допомогою пружності дисоціації оксидів" з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

336755. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

336756. Разгуляев В. Организация бизнес-процесса подпитки зоны быстрого отбора. . , . С. 48-54.

336757. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2017. 68 с.

336758. Стратегічна панорама. Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2017. 96 с.

336759. Клименко Є. В. Наукові основи експлуатації будівель та споруд старої забудови. . , . С. 6-9.

336760. Митинский В. М., Бараник С. В. Геотехническое обоснование строительства зданий повышенной этажности в г. Одессе. . , . С. 10-13.

336761. Осадчий В. С., Бондаренко А. С. Оценка напряженно-деформированного состояния системы "основание-гидротехническое сооружение". . , . С. 14-18.

336762. Суханов В. Г., Выровой В. Н., Лысенко Е. В. Потемкинская лестница: по ступеням сквозь время (реставрация 2016-2017 г.г.) : [история архитектуры г. Одессы]. . , . С. 19-21.

336763. Сук Л., Сук П. Зарахування зустрічних вимог : [використання активно-пасивних рахунків для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами]. . , . C. 2-11.

336764. Нуждін Л. В., Нуждін М. Л., Павлюк К. В. Врахування впливу деформаційної анізотропії при розрахунку осідання фундаментів. . , . С. 22-27.

336765. Шкода В. В., Сьомчина М. В., Шкода А. В. Досвід експлуатації цегляних п'ятиповерхових будівель в м. Запоріжжі. . , . С. 28-32.

336766. Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства. . , . С. 12-20.

336767. Франк Р. Общее представление Еврокода 7 "Геотехническое проектирование" : [данные принципы относятся к расчету геотехнических воздействий на конструкции и к проектированию элементов структуры, контактирующих с грунтом]. . , . С. 4-16.

336768. Яценко В. Міждисциплінарний підхід до організації обліку процесу "постачання" в координатах процесної концепції. . , . С. 21-29.

336769. Жусупбеков А. Ж., Оразова Д. Оценка надежности эксплуатируемой ВЭУ по результатам натурных наблюдений на примере Ерейментауской ВЭС : [показано место ветроэнергетики среди возобновленных источников энергетики и состояния данного вопроса в республике Казахстан]. . , . С. 17-21.

336770. Кривошеєв П. І., Корнієнко М. В., Сенаторов В. М., Козелецький П. М. Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об'єднань. . , . С. 22-26.

336771. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Книжкова Палата України. Київ, 2016. 504 с.

336772. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Книжкова Палата України. Київ, 2016. 507 с.

336773. Мірошниченко І. В. Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими грунтами. . , . С. 27-37.

336774. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Кн. палата України ім. Івана Федорова. Київ, 2016. 528 с.

336775. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Кн. палата України ім. Івана Федорова. Київ, 2016. 689 с.

336776. Даньків Й., Макарович В. Ефективність діяльності підприємства: аналітичні аспекти. . , . С. 30-36.

336777. Муравйова О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: кращі традиції юридичної освіти і науки : [навчально-бібліотечний комплекс університету]. . , . С. 172-176.

336778. Дмитрик В. В., Конкин В. Н., Гордиенко В. П., Артемова С. В. К улучшению исходной структуры сварных соединений из разнородных сталей. . , . С. 2-7.

336779. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 463 с.

336780. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 483 с.

336781. Карп І. М., Сміхула А. В. Проект концепції модернізації теплової енергетики України. . , . С. 8-19.

336782. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 448 с.

336783. Олейник А. Деньги из мусора : [переработка и утилизация строительных отходов: опыт Европы и отечественные реалии. Рециклинг и второе использование]. . , . С. 22-26.

336784. Пархоменко В. Евронормы - один из способов защитить потребителя : [интервью с главным инженером компании "Прушинськи" В. Пархоменко о рынке кровельных и фасадных материалов из тонколистного металла. Как ограничить ввоз в Украину некачественной продукции]. . , . С. 28-29.

336785. Дударева Н. Состояние и перспективы отечественного рынка НВФ : [основные показатели рынка навесных вентилируемых фасадов (НВФ); предпосылки к росту рынка наружных теплоизоляций фасадов]. . , . С. 30-36.

336786. Карпенко Д. С., Шкляр В. И., Дубровська В. В. Економічна доцільність використання безакумуляторної фотоелектричної системи з охолодженням. . , . С. 22-25.

336787. Бондаренко С. Рынок ЛКМ Украины: первые результаты 2017 года : [основные показатели рынка лакокрасочных материалов Украины за январь-май 2017 г.]. . , . С. 37-42.

336788. Левчук О. Борьба за чистоту! : [очистные сооружения для предприятий: отечественный и зарубежный рынок. Технологический аспект строительства]. . , . С. 44-49.

336789. Воинов А. П., Воинова С. А. Энергосбережение на предприятиях сельскохозяйственного производства. Аналитико-управленческий аспект.. . , . С. 26-31.

336790. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. . , . С. 7-24.

336791. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 400 с.

336792. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 479 с.

336793. Зелинская А. Рынок аренды спецтехники: мировые тенденции и украинские реалии. . , . С. 50-52.

336794. Грин А. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 408 с.

336795. Грин А. С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 702 с.

336796. Грин А. С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 655 с.

336797. Грин А. С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 73 с.

336799. Опарін В. М., Пйонтко Н. Б. Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання : [механізм фінансування регіонального розвитку. Динаміка фінансування державного фонду протягом 2012-2017 рр. Показники використання коштів фонду. Напрями їх використання]. . , . С. 25-42.

336800. Татомир І. Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів : [перспективні ніши для венчурного інвестування. Заходи, які сприяють залученню "бізнес-ангелів" та портфельних інвесторів до розвитку національного ринку онлайн-освіти]. . , . С. 43-55.

336801. Свідерська І. М., Дребіт Г. М. Планування грошових потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній України : [динаміка та структура вхідного та вихідного грошового потоку протягом 2010-2015 рр. Динаміка середнього відпускного тарифу на електроенергію]. . , . С. 56-75.

336802. Брус С. І., Бублик Є. О. Зменшення обсягів проблемних кредитів в Україні в умовах обмеженого інструментарію. . , . С. 76-90.

336803. Ткаченко С. А. Сутність різних підходів до організації інтегрованої (єдиної) економічної діагностики в системі керування. . , . С. 4-5.

336804. Липчук В. В., Тофан І. Ф. Страховий ринок Польщі: стан та тенденції. . , . С. 91-101.

336805. Єпіфанова І. М., Союменко А. С. Прибуток сільськогосподарських підприємств: основні фактори подальшого зростання. . , . С. 6-12.

336806. Сторожук Т. М., Дружинська Н. С. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту підприємств лісового господарства. . , . С. 102-108.

336807. Яременко В. Г., Педченко Ю. Ю. Ефективне управління місцевими фінансами як запорука соціально-економічного розвитку регіонів : [на прикладі Харківської області]. . , . С. 13-15.

336808. Шелудько Н. М., Кудряшов В. П. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки. . , . С. 109-121.

336809. Заволока Л. О., Клокова Л. О., Тумасян К. Г. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств. . , . С. 16-20.

336810. Хомутенко В. П., Мотигін Д. В. Актуалізація судово-економічних експертиз в умовах тіньової економіки. . , . С. 21-25.

336811. Костакова Л. Д. Модель формування та функціонування системи управління витратами на гірнічно-збагачувальних підприємствах. . , . С. 26-28.

336812. Кремень В. Г. Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2016 р. та в період 2012-2016 рр. і завдання подальшого розвитку. . , . С. 5-13.

336813. Лежепьокова В. Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС. . , . С. 29-33.

336814. Овчарук О. В. Рамка компетентностей для демократичної культури: шлях до демократизації освіти у країнах Ради Європи : [розглянуто чотири блоки компетентностей: цінності, ставлення, навичики, знання та критичне розуміння]. . , . С. 14-19.

336815. Масленніков Є. І., Томак В. В. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства. . , . С. 34-37.

336816. Шитікова С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні. . , . С. 20-27.

336817. Матросова Л. М., Охрімчук Я. Є. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України. . , . С. 38-41.

336818. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2016 року. . , . С. 54-63.

336819. Гільорме Т. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю., Михалочкіна М. О. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб'єктів господарювання. . , . С. 42-44.

336820. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади конструювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. . , . С. 28-38.

336821. Матросова Л. М., Панченко В. С. Податкові важелі формування доходів державного бюджету. . , . С. 45-47.

336822. Скрипник Н. А., Скалозуб М. І. Диверсифікація як елемент управління підприємством. . , . С. 48-50.

336823. Смульсон М. Л. Задача в інтелектуальній діяльності : [психолого-педагогічна теорія задач]. . , . С. 40-48.

336824. Тарасевич В. М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ. . , . С. 3-21.

336825. Панок В. Г. Прикладна психологія: узмістовлення : [специфіка прикладної психології. Взаємозв'язки видів наукової і прикладної психології. Місце прикладної психології в системі психологічного знання. Порівняння позанаукової, прикладної та побутової психології]. . , . С. 50-62.

336826. Вишневський В. П., Князєв С. І. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми. . , . С. 22-37.

336827. Рябініна Л. М. Проблеми теоретичної обгрунтованості ряду визначень у законодавчих та нормативних документах з банківництва. . , . С. 38-48.

336828. Клименко О. В. Стійкість і стабільність ринків небанківських фінансових послуг України. . , . С. 49-63.

336829. Голос України. Київська правда. К., 2017.

336830. Погорєлов В. С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації. . , . С. 64-73.

336831. Колодійчук В. А., Яців І. Б. Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів. . , . С. 74-82.

336832. Скрипник В. Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р.. . , . С. 6-7.

336833. Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених. . , . С. 7.

336834. Мельникова М. В., Градобоєва Є. С. Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій. . , . С. 83-91.

336835. Хвесик М. А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку. . , . С. 92-94.

336836. Коваленко-Кобилянська І. Г. Вплив актуалізації метакогнітивних здібностей на психологічне здоров'я у старості. . , . С. 63-68.

336837. Отич Д. Д. Проблема релігійного копінгу у сучасній психології : [стратегії подолання життєвих труднощів людиною шляхом її звернення до релігії]. . , . С. 69-73.

336838. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 160 с.

336839. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 176 с.

336840. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 168 с.

336841. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 164 с.

336842. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 156 с.

336843. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1978. 162 с.

336844. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 128 с.

336845. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 112 с.

336846. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 108 с.

336847. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 124 с.

336848. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 140 с.

336849. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1979. 156 с.

336850. Тарадайко С. Щодо "раціо". . , . С. 207-212.

336851. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів. Просвіта. Запоріжжя, 2017. 408 с.

336852. Дічек Н. П. Індивідуалізація шкільного навчання і практична психологія в Україні: на перетині століть : [шлях гуманізації шкільної освіти в Україні в період з 1990 до початку 2000-х рр. за допомогою засобів практичної психології]. . , . С. 74-82.

336853. Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті : [право інтелектуальної власності у бібліотеках]. . , . С. 4-7.

336854. Гайдук С. В., Кононов В. В., Куренкова В. В. Применение комплексной расчетно-аналитической методики для многокритериальной оптимизации составов литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 44-52.

336855. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336856. Буряк В. "Развиваться даже в самых сложных условиях" : [интервью с Запорожским городским головой В. Буряком о прогнозах развития и преображения города]. . , . С. 5.

336857. Науменко В. Д. Современное состояние разработок магнетронов миллиметрового диапазона волн. Обзор. . , . С. 181-205.

336858. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336859. Вергун С. Три причины посетить Бердянск или почем отдых на Азове? : [туризм Запорожской области]. . , . С. 23.

336860. Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб'єкта суміжного права. . , . С. 8-20.

336861. Харченко Ю. Городские власти занялись развитием школы ушу : [развитие детского и юношеского спорта в г. Запорожье]. . , . С. 28.

336862. Андрущенко В. Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту в Україну : [виклики глобалізації та необхідність вивчення філософії в університеті. Філософська освіта і наука в сучасній Україні]. . , . С. 5-17.

336863. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 108 с.

336864. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 108 с.

336865. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 116 с.

336866. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 136 с.

336867. Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів. . , . С. 18-22.

336868. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 156 с.

336869. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1980. 136 с.

336870. Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності : [педагогічна цивілізація. Педагогічна парадигма. Педагогічні формації. Педагогічна дійсність та освіта як суспільний інститут на глобальному рівні. Етапи розвитку вітчизняної освіти]. . , . С. 23-31.

336871. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336872. Андрощук Г. Про обсяг правової охорони промислового зразка. . , . С. 21-25.

336873. Кірик Т. Філософія освіти про гуманізм, неогуманізм, ноогуманізм у вищій школі України-ХХІ. . , . С. 32-38.

336874. В городе открывается свой диализный центр : [развитие медицины в Запорожской области]. . , . С. 1, 3.

336875. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 128 с.

336876. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 128 с.

336877. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 132 с.

336878. Возобновляем сотрудничество с городом Ичан (КНР) : [международное сотрудничество Запорожской области]. . , . С. 4.

336879. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 128 с.

336880. Говоров Ф. П., Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. Модель информационно-управляющих систем автоматизированных систем управления технологическими процессами на электростанции. . , . С. 32-37.

336881. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 128 с.

336882. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1981. 128 с.

336883. Коваленко А. В частный сектор приходит асфальт : [дорожно-ремонтные работы г. Запорожья в 2017 году]. . , . С. 5.

336884. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 136 с.

336885. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 112 с.

336886. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 124 с.

336887. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 116 с.

336888. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 148 с.

336889. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1982. 132 с.

336890. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 168 с.

336891. Ткачук О. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційнихї знаків для товарів і послуг : [об''ємні знаки для товарів і послуг]. . , . С. 26-32.

336892. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 168 с.

336893. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 176 с.

336894. Артемов Б. Камни забытых могил версии судеб : [о руководителе Запорожского городского штаба обороны летом-осенью 1941 г, секретаре горкома П. Комарове и памятнике его могилы]. . , . С. 26-27.

336895. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 160 с.

336896. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 152 с.

336897. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1972. 168 с.

336898. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 188 с.

336899. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 180 с.

336900. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 180 с.

336901. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 176 с.

336902. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 188 с.

336903. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1973. 172 с.

336904. Тарасов Д. Європейська реформа права інтелектуальної власності. . , . С. 33-45.

336905. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 136 с.

336906. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 172 с.

336907. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 192 с.

336908. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 172 с.

336909. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 172 с.

336910. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1974. 180 с.

336911. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1975. 188 с.

336912. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1975. 174 с.

336913. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1975. 170 с.

336914. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1975. 168 с.

336915. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1975. 160 с.

336916. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 172 с.

336917. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 172 с.

336918. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 174 с.

336919. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 160 с.

336920. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 180 с.

336921. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1976. 172 с.

336922. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 172 с.

336923. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 156 с.

336924. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 156 с.

336925. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 160 с.

336926. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 180 с.

336927. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1977. 180 с.

336928. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 160 с.

336929. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 160 с.

336930. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 180 с.

336931. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 192 с.

336932. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 176 с.

336933. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1965. 184 с.

336934. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 184 с.

336935. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 168 с.

336936. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 156 с.

336937. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 168 с.

336938. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 194 с.

336939. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1966. 180 с.

336940. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336941. Міськрада активно розвиває спортивне життя міста : [розвиток спорту у м. Запоріжжі]. . , . С. 4.

336942. Эстония готова поделиться с Запорожьем опытом и инвестициями : [развитие международных связей города]. . , . С. 6.

336943. Куріс Ю. В., Матяшева О. Б., Беренда Н. В. Дослідження показників виробничого травматизму і профзахворювань робітників гірничо-енергетичного комплексу. . , . С. 38-42.

336944. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

336945. Кравчун А. Главные учителя в бизнесе - это конкуренты! : [интервью с председателем совета компании "Прогресс" А. Кравчуном о его предпринимательской деятельности/ записал Р. Владимиров]. . , . С. 8-9.

336946. Институт черной металлургии АН УССР Труды.... АН УССР. Киев, 1948. 168 с., 1 л. номограм. : ил., табл., схем., черт.

336947. Силадій І. Основні напрями наукової активності педагога-новатора. . , . С. 39-45.

336948. Институт черной металлургии АН УССР Труды.... АН УССР. Киев, 1946. 160 с. : ил., табл., схем., черт.

336949. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 156 с.

336950. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 180 с.

336951. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 192 с.

336952. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 172 с.

336953. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 176 с.

336954. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1967. 162 с.

336955. Институт черной металлургии Труды.... АН УССР. Киев, 1950. 124 с., 1 л. номограм., 1 л. табл. : ил., черт.

336956. Вернудіна І. В. Філософсько-методологічні аспекти державної політики та політичної влади в контексті гуманітарних технологій ХХІ ст.. . , . С. 5-12.

336957. Кіндрат Л. Р. Концептуальні засади та сутнісні характеристики демократії участі : [участь в управлінні державою всіх громадян]. . , . С. 13-20.

336958. Shvets V. The new model of fedbask between students and e-learning platform MOODLE = Нова модель зворотних зв'язків між студентом і платформою дистанційного навчання MOODLE. . , . P. 46-51.

336959. Полегенько С. В. Генеза теоретико-методологічних підходів до сутності публічної політики. . , . С. 21-28.

336960. Мизуками П., Кастро О., Монкау Р., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [защита прав интеллектуальной собственности в Бразилии]. . , . С. 60-69.

336961. Матвейчук Л. О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн. . , . С. 29-35.

336962. Хребтій І. В. Використання дуалістичного підходу до поняття "регіон" у публічному управлінні. . , . С. 36-41.

336963. Рачинська М. П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці. . , . С. 42-50.

336964. Онуфрієнко О. В. Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізація. . , . С. 51-60.

336965. Волик В. С. Нормативно-правове забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. . , . С. 61-67.

336966. Ворона П. В. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України. . , . С. 68-75.

336967. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи Великої Британії. . , . С. 79.

336968. Сокіл В. В., Дегтярьова І. О. Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об'єкта публічного управління. . , . С. 76-83.

336969. Горбатюк С. Є. Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки. . , . С. 84-90.

336970. Антонова О. Р. Основні тенденції розвитку сімейної політики в Україні за участю держави і громадськості. . , . С. 91-96.

336971. Луценко В. В. Сфера релігії як об'єкт державної політики: специфіка управлінського впливу держави. . , . С. 97-103.

336972. Ступак С. Реалізація суміжних прав через інститут колективного управління правами : [колективне управління пркавами інтелектуальної власності в Україні]. . , . С. 4-10.

336973. Слободян В. Я. Соціокультурна роль релігії та церкви в державотворчому дискурсі українського консерватизму. . , . С. 104-111.

336974. Розпутенко І. В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації. . , . С. 112-122.

336975. Бєльська Т. В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій. . , . С. 123-130.

336976. Гапочка В. Помилкове викладання ознак корисної моделі, яке призводить до визнання ії промислово непридатною (за результатами розгляду конкретних заявок). . , . С. 11-16.

336977. Івженко І. Б. Системна самоорганізація як ключова властивість функціонування волонтерських рухів. . , . С. 131-141.

336978. Дутчак Г. О. Україна і Французька Республіка: історія співробітництва в галузі культури за радянських часів. . , . С. 142-146.

336979. Нестеряк Ю. В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння. . , . С. 147-153.

336980. Самофалова О. Ю. Регулювання засобів масової комунікації у структурі державної правозахистної політики в Україні. . , . С. 154-159.

336981. Приліпка О. В., Цизь О. М. Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 384 с.

336982. Холявко В. В., Владимирський І. А., Жабинська О. О. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 100 с.

336983. Холявко В. В., Владимирський І. А., Жабинська О. О. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 156 с.

336984. Амеліна С. М. Інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 160 с.

336985. Бутко І. М., Бутко М. П., Дерій Ж. В., Дітковська М.Ю., Задорожна С. М., Зосименко Т. М., Іванова Н. В., Мініна О. В., Мурашко М. І., Олійченко І. М., Оліфіренко Л. Д., Панченко О. І. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 528 с.

336986. До 125-річчя електротехнічної освіти і науки у Львівській політехниці : [1891-2016]. . , . С. 2-11.

336987. Шевченко В. Пропозиції раціоналізаторів як об'єкт депонування. . , . С. 17-21.

336988. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Організація наукових досліджень. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 136 с.

336989. Ленчевський Є. А., Шляпін В. А. Новий підхід у вирішенні питання щодо керування режимом Рівненської і Хмельницької АЕС, при змінах поточного навантаження на підстанції ПС 750 кВ "Київська". . , . С. 12-19.

336990. Булгаков В. М., Яременко В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г. Теоретична механіка. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 640 с.

336991. Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 336 с.

336992. Бурау Н. И., Кулиш Э. В. Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений. Центр учебной литературы. Киев, 2016. 142 с.

336993. Губар К. А. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615-1920 рр.). Центр учбової літератури. Київ, 2016. 240 с.

336994. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 380 с.

336995. Гаврильчик В. Стратегії з управління ІВ у технологічних стартапах США : [управління інтелектуальною власністю]. . , . С. 22-25.

336996. Фокс Дж. Торговельна політика США - час почати спочатку. . , . С. 16-30.

336997. Геєць В. М. Чому знову настав час починати спочатку? : [економічна політика характеризується відходом від ідеології неолібералізму і відповідним переходом до політики протекціонізму, заснованому на принципах реалізації національних економічних інтересів]. . , . С. 31-38.

336998. Гриценко А. А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку : [соціальна спрямованість змін]. . , . С. 39-57.

336999. Тарасов Д. Огляд реформи європейського права : [реформування авторського і суміжного права]. . , . С. 26-41.

337000. Сіденко В. Р. Нова торговельна політика США: глобальний антракт. . , . С. 58-66.

337001. Качмар О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті. . , . С. 52-57.

337002. Білорус О. Г. Інтровертний геоекономічний розворот США та його потенціальні глобальні наслідки. . , . С. 67-77.

337003. Єфименко Т. І. Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності. . , . С. 78-89.

337004. Кораблін С. О. Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти : [неоліберальна доктрина у міжнародних відносинах]. . , . С. 90-105.

337005. Коваленко О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. . , . С. 58-63.

337006. Яременко О. Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза. . , . С. 106-122.

337007. Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу. . , . С. 123-135.

337008. Осташко Т. О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України. . , . С. 136-150.

337009. Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва. . , . С. 64-70.

337010. Небрат В. В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики. . , . С. 151-169.

337011. Абліцов В. Український ВСЕ-СВІТ. "Моя Земля! Смуток, солодкість, тривога!" : [Київ у біографії Михайла Булгакова. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) - видатний російський письменник та драматург]. . , . С. 101-103.

337012. Андрощук Г. Штраф за бестселер, або Нелегкий день" спецназівця Метта Біссонета : [кримінальне переслідування за оприлюднення секретних відомостей]. . , . С.42-49.

337013. Мизуками П., Кастро О., Монкау Л., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся странах : [Бразилия]. . , . С. 50-58.

337014. Хілько Ю. Функції головних агентів соціалізації обдарованих дітей у загальноосвітніх школах Канади : [роль ментора та консультаната як агентів обдарованих учнів]. . , . С. 71-77.

337015. Фирстов С. А. Горбань В. Ф., Печковский Э. П. Новая методология обработки и анализа результатов автоматического индентирования материалов. Логос. Киев, 2009. 84 с.

337016. Авраменко В. Н., Юнеева Н. Т., Гуреева Т. М., Бабич Н. А. Тестовая модель ОЭС для сравнения компьютерных моделей анализа устойчивости и живучести ОЭС Украины. . , . С. 20-32.

337017. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

337018. Васильєв О. База даних FSTA (FDDD Scinge and Tecnology Abstracts). . , . . 71.

337019. Абліцов В. Президент довіряє тільки військовим медикам : [генерали В. Ткач, Р. Зайчук та адмірал В. Лукаш - вихідці з України, дбали про здоров'я господарів Білого Дому]. . , . С. 104-107.

337020. Мартинюк О. В. Дослідження впливу зростання тарифу на обсяг споживання електроенергії міським населенням. . , . С. 33-38.

337021. Подолякіна О. Проекти радікальної зміни дискурсу освіти: ідейні основи та дискурсивні і комунікативні концепції трансформацій педагогічної практики в системі філософії освіти. . , . С. 78-82.

337022. Сорока Б. С., Горупа В. В. Анализ процесса конденсации водяного пара в газовых атмосферах в продуктах сгорания. . , . С. 3-18.

337023. Кошкалда О. Реально боевые экспонаты : [открытие Музея боевой славы 55-й отдельной артиллерийской бригады в г. Запорожье]. . , . С. 1, 3.

337024. Безродний М. К., Притула Н. О., Гобова М. О. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту. . , . С. 19-26.

337025. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

337026. Коваленко Б. "Скорая" приедет быстрее! : [в Запорожье открылся долгожданный диспетчерский центр скорой помощи]. . , . С. 1-2.

337027. Шилин Д. Доклад за океаном : [ПАО "Запорожсталь" представил проект реконструкции ДП №3 на крупнейшей международной конференции в Лас-Вегасе]. . , . С. 4.

337028. Пархоменко Н. Концептуальні основи теорії джерел права. . , . С. 9-16.

337029. Снігур О. В., Праженнік Ю. Г., Марчук Ю. В., Бондаренко Б. І. Термодинамічне моделювання процесів газифікації горючої маси твердого палива. . , . С. 27-38.

337030. Бусько В. "Запорожогнеупор" ставит стальные рекорды : [интервью с генеральным директором предприятия В. Бусько о новой философии в работе запорожских огнеупорщиков и о перспективах роста завода и его сотрудников/ записала М. Копейкина]. . , . С. 11.

337031. Бондарь В. П., Жуков В. О., Жукова С. В. Минимум потерь эксергии в неравновесных процессах теплообмена рабочих сред. . , . С. 39-44.

337032. Олейник С. "После реставрации эта винтовка может и заработать!" : [со дна Днепра под Запорожьем подняли раритеты времен Второй мировой войны]. . , . С. 13.

337033. Теплюк М., Ющик О. До проблеми якості закону України як джерела права. . , . С. 17-26.

337034. Рудыка В. И. Потенциал технологий прямого восстановления железа и направления его использования в металлургическом производстве (Обзор). . , . С. 45-53.

337035. Браверман В. Я., Власюк В. В. Технологии утилизации твердых бытовых отходов как источник получения альтернативных энергетических ресурсов на примере Одесской области (Обзор). . , . С. 54-59.

337036. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

337037. Гомеля Н. Д., Глушко Е. В., Трохименко А. Г., Бутченко Л. И. Электролитическое извлечение ионов тяжелых металлов из солянокислых растворов. . , . С. 60-67.

337038. Тополевський Р. Система джерел права України: сучасний стан і перспективи розвитку. . , . С. 27-33.

337039. Олейник С. Две стороны Днепрогэса : [знаменитая плотина могла быть другой формы]. . , . С. 22.

337040. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

337041. Малишев Б. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні. . , . С. 34-38.

337042. Моделярство. ОНТВУ. Харків, 1933. 298 с.

337043. Пажо Даніель-Анрі Образотворчість (від культурних кліше до імажинарного) : [імагологія - вивчає можливості передачі літературних образів при перекладі з однієї мови на іншу]. . , . С. 178-197.

337044. Каратеева А. Новенькие полицейские машины разъедутся по области : [в Запорожье с рабочим визитом побывал министр внутренних дел Арсен Аваков]. . , . С. 2.

337045. Скрипнюк О., Батанов О. Актуальні проблеми теорії джерел конституційного права. . , . С. 39-52.

337046. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 243-310

337047. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2017. 16 с.

337048. Майданик Р. Вчення про джерела цивільного права України. . , . С. 53-63.

337049. Ярошенко О. До питання про місце майбутнього Трудового кодексу України в системі джерел трудового права. . , . С. 64-71.

337050. Коломоєць Т. Джерела адміністративного права: проблемні питання доктринального визначення, класифікації та системного аналізу. . , . С. 72-79.

337051. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

337052. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2017. 198 с.

337053. Олейник С. Расстрелянное искусство : [в советское время Запорожский обласной художественный музей собирал запрещенные картины]. . , . С. 11.

337054. Бородулькина Т. А. Психосемантический анализ отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике. . , .

337055. Бородулькіна Т. О. Розвивальний аспект викладання навчального курсу "Вступ до спеціальності: психологія". . , .

337056. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2017. 74 с.

337057. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2017. 40 с.

337058. Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років!. . , . С. 7-11.

337059. Приймак Т. М. Злегка вузький розріз очей? Українці, турки і татари : [проблеми етнічної належності та "расового" змішування]. . , . С. 198-201.

337060. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу. ДИКЕ ПОЛЕ. Запоріжжя, 2015. 250 с.

337061. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2017. 184 с.

337062. Табунщик Г. В., Каплієнко Т. І. Якість інформаційних систем. . , .

337063. Альтолагірре М. Федеріко Гарсіа Лорка, драматичний поет. . , . С. 202-206.

337064. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 58 с.

337065. SMIDA: Stock market infrastructure development agency of Ukraine (Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ)) : [інформаційно-консультаційний ресурс для всіх суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку]. [б. в.]. [Б. м.], 2010-2014.

337066. Артамонова Л., Нерід А. Побратим українських письменників (до 125-річчя від дня народження К. Г. Паустовського) : [Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) - російський письменник]. . , . С. 220-224.

337067. Поліщук В. Вища освіта у календарному соціальному вимірі : [етапи розвитку вищої освіти в Україні, починаючи з1991 р.]. . , . С. 12-22.

337068. Табунщик Г. В., Каплієнко Т. І. Якість інформаційних систем. . , .

337069. АТ "МОТОР СІЧ" : [офіційний сайт підприємства]. "Мотор Січ". Запоріжжя, 2017-.

337070. Корсак К., Корсак Ю. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього цивілізаційного внеску. . , . С. 23-31.

337071. Корниенко А. Н., Макаренко Н. А. У истоков механизации и автоматизации сварочного производства. . , . С. 3-7

337072. Мазур А. А., Маковецкая О. К., Пустовойт С. В. Основные тенденции развития автоматизации и роботизации в сварочном производстве (Обзор). . , . С. 8-14.

337073. Коротынский А. Е., Скопюк М. И. Интеллектуализация процессов контроля параметров дуговой сварки. . , . С. 15-19.

337074. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

337075. Цыбулькин Г. А. Некоторые проблемы роботизации дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа. . , . С. 20-25.

337076. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2017. 112 с.

337077. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2017. 92 с.

337078. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2017. 76 с.

337079. Економіка і прогнозування. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2017. 160 с.

337080. Юйхуэй Яо, Пелешенко С. И., Коржик В. Н., Хаскин В. Ю., Квасницкий В. В. Концепция создания усовершенствованной системы искусственного интеллекта и компьютеризированного тренажера для виртуальной сварки. . , . С. 26-34.

337081. Турык Е., Шуберт Л., Дудек С., Гробош В. Роботизированная сварка тонкостенных деталей способом TOPTIG с системой контроля режима сварки. . , . С. 35-39.

337082. Ланкин Ю. Н., Семикин В. Ф., Байштрук Е. Н. Стабилизация сварочного процесса контактных точечных машин при колебаниях напряжения питающей сети. . , . С. 40-42.

337083. Рябцев И. А., Соловьев В. Г., Ланкин Ю. Н., Бабинец А. А. Компьютерная система автоматического управления процессов дуговой наплавки электродными проволоками. . , . С. 43-45.

337084. Федяєва В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ - початку ХХІ ст.. . , . С. 32-40.

337085. Pfeifer T., Rozanski V., Grobosz W., Rykala J., Riabcev I. A. Technological aspects of the robotic TOPTIG surfacing of boiler steel tubes using alloy INCONEL 625 = Технологические аспекты роботизированной TOPTIG наплавки котельных стальных труб с использованием сплава INCONEL 652. . , . C. 46-53.

337087. Олешко Л. Д. Мутагенні фактори навколишнього середовища та їхній вплив на організм людини. . , . С. 3-4.

337088. Ромасюкова Т. Харчові добавки - користь чи шкода. . , . С. 25-26.

337089. Груник Н. В. Обережно, змії! : [надання допомоги людині, яку вкусила змія]. . , . С. 33-34.

337090. Запоріжці знову продемонстрували найактивнішу роботу : [фестиваль до Дня журналіста]. . , . С. 57.

337091. Лобанов Л. М., Шаповалов Е. В., Гончаров П. В., Долиненко В. В., Тимошенко А. Н., Скуба Т. Г. Технология роботизированной ТИГ-сварки элеменков конструкций из нержавеющих сталей. . , . С. 54-59.

337092. Долиненко В. В., Шаповалов Є. В. , Скуба Т. Г., Коляда В. О., Кун Ю. В., Галаган Р. М., Карпінскький В. В. Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією. . , . С. 60-67.

337093. Максимов С. Ю. Разработка технологии герметизации труб теплообменника автоматической мокрой подводной сваркой. . , . С. 68-71.

337094. Коржик В. В., Сидорец В. В., Шангуо Х., Бабич А. А., Гринюк А. А.,, Хаскин В. Ю. Создание роботизированного комплекса для гибридной плазменно-дуговой сварки тонкостенных конструкций. . , . С. 72-81.

337095. Скачков Г. О. Моніторинг технологічного процесу дугового роботизированого зварювання. . , . С. 83-86.

337096. Руденко П. М., Гавриш В. С., Кучук-Яценко С. И., Дидловский А. В., Антипин Е. В. Влияние параметров процесса стыковой контактной сварки оплавлением на прочностные характеристики стыков железнодорожных рельсов. . , . С. 87-90.

337097. Кир'янчук І. Коронування думки: постать Михайла Ореста в українській літературі : [Михайло Орест (Михайло Костьович Зеров) (1901-1963) - український поет, перекладач, педагог]. . , . С. 246-248.

337098. Коржик В. И., Войтенко А. Н., Пелешенко С. И., Ткачук В. И., Хаскин В. Ю., Гринюк А. А. Розработка автоматизированного оборудования для изготовления трехмерных металлических изделий на основе аддитивных технологий. . , . С. 91-97.

337099. Лендел И. В., Лебедев В. А., Максимов С. Ю., Жук Г. В. Автоматизация сварочных процессов с использованием механического сварочного оборудования. . , . С. 99-104.

337100. Вертецкая И. В., Коротынский А. Е. Использование дифференциального тейлоровского преобразования для моделирования процессов в резонансных источниках питания. . , . С. 105-107.

337101. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів. НГУ. Дніпропетровськ, 2015. 455 с.

337102. Запорізька область у цифрах 2007 року. ГУС. Запоріжжя, 2008. 241 с.

337103. Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Дніпропетровськ, 2009. 284 с.

337104. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

337105. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 66 с.

337106. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

337107. Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Дніпропетровськ, 2004. 320 с.

337108. Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Дніпропетровськ, 2009. 290 с.

337109. Білопольський М. Г., Мордвінцева Т. Е., Кленін О. Б., Толпежніков Р. О. Маркетингова діяльність металургійних підприємств. [б. и.]. Донецьк, 2010. 220 с.

337110. Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи. Акцент Інвест-трейд. Запоріжжя, 2014. 432 с.

337111. Загородня А. Тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі. . , . С. 41-47.

337112. Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л. М. Економіка та фінанси підприємства : [електронний навчальний посібник. Має розділ присвячений ефективності діяльності підприємства, її сутності та характеристиці]. . , .

337113. Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями міжнародної бази даних SCOPUS. . , . С. 8-55.

337114. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 58 с.

337115. Омельчук С. Мовна дослідницька компетентність студента-філолога. . , . С. 56-68.

337116. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

337117. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит. Новий Світ-2000. Львів, 2016. 432 с.

337118. Корольова І. Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менеджера освітньої галузі. . , . С. 69-77.

337119. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 226 с.

337120. Пятничук Т. Експеримент з упровадження елементів дуальної системи підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України : [на прикладі Київської, Львівської і Запорізької областей]. . , . С. 78-84.

337121. Яковлева С. До питання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзій. . , . С. 85-93.

337122. Страховой стаж для расчета больничных: что следует знать. . , . С. 22-23.

337123. Памятка по оформлению первичных документов в строительстве : [оформление первичной документации по учету строительства]. . , . С. 24-32.

337124. Правила хранения документов: шпаргалка для бухгалтера : [сроки хранения различных документов]. . , . С. 32-48.

337125. Панов М. Джерела кримінвльного права: поняття, види, правове значення. . , . С. 80-89.

337126. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

337127. Олейник И. Осведомлен - значит вооружен: как не попасть в график плановых проверок фискалов : [критерии отбора субъектов хозяйствования - юрлиц для проверки налоговиками]. . , . С. 67-72.

337128. Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу: новітні тенденції розвитку. . , . С. 90-97.

337129. Малихіна К. Алгоритм профорієнтації у взаємодії ВНЗ та школи. . , . С. 95-103.

337130. Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу: новітнітенденції розвитку. . , . С. 90-97.

337131. Шак В. Как запорожцы атомную подлотку строили: первую в СССР : [о наших прославленных земляках]. . , . С. 34.

337132. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

337133. Бородулькина Т. А. Метафора руки как проективный материал в работе практического психолога. . , .

337134. Гресик І. С. "Вдячна ворогам за досвід. Люблю творців, що втілюють свої ідеї" : [інтерв'ю з дизайнером, графіком, живописцем, акварелістом, заслуженим художником України І. С. Гресик о своїх творчих успіхах/ записала Чуприна А.]. . , . С. 12, 29.

337135. Волинець Г. М. Функціонування нульсуфіксальних дериватів у текстах українських ЗМІ як показник мовної економії. . , .

337136. Волинець Г. М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі. . , .

337137. Пріхно І. М. Механізм оцінки ефективності фінансування соціальної сфери. . , . С. 55-60.

337138. Карпаш А. М., Тацакович Н. Л., Карпаш М. О. Удосконалення методу визначення напруженого стану трубопроводів та посудин, що працюють під тиском. . , . С. 9-16.

337139. Волинець Г. М. Функціональні особливості сучасної абревіації (на матеріалі текстів друкованих ЗМІ). . , .

337140. Блінов Ю. М., Завальний Є. С., Лівончик Є. І. Особливості обстеження аварійних конструкцій висотних споруд та новітні технічні рішення по їх відновленню при реконструкції. . , .

337141. Волинець Г. М. Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі часопису "Український тиждень"). . , .

337142. Накормить полмира : [об одном из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений компании Syngenta. Инвестирует в инновации до $ 2 млн. в день]. . , . C. 18-19.

337143. Галущенко А. Езжайте на здоровье : [особенности страхования рисков в туристической отрасли]. . , . С. 20-21.

337144. Крижевский В. Второе дыхание апстрима : [добыча нефти и газа в Украине: статистика 2012-2016 гг., анализ]. . , . С. 24-25.

337145. Топливный баланс : [система нефтепродуктообеспечения Украины в 2017 г. Структура наполнения рынка бензинов и дизтоплива (страны-поставщики). Крупнейшие импортеры бензинов и ДТ в 2017 г.]. . , . С. 31.

337146. Волинець Г. М. Проблемно-тематичний та жанровий контент журналу "Пізнайко від 6". . , .

337147. Куюн С. Восстание переработки : [из семи НПЗ в Украине осталось два: Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Структура наполнения рынка Украины нефтепродуктами в 2013-2017 гг.]. . , . С. 32-33.

337148. Волинець Г. М. Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень". . , .

337149. Карлін М. І. Правові основи підприємництва. Кондор. Київ, 2014. 368 с.

337150. Филипповский И. Плюс труба, минус цены : [особенность топливного рынка Украины - диверсифицированная система поставок. Виды поставок; крупнейшие направления отгрузок "трубопроводного" дизтоплива в 2017 г. Поставки ДТ по нефтепроводу "Прикарпатзападтранс"]. . , . С. 36-37.

337151. Островська Н. В. Медіакритичні аспекти дослідження політичних ток-шоу. . , .

337152. Терлецький В. П'ята пора року. Крок. Тернопіль, 2014. 148 с.

337153. Амброжевич А. В., Ищенко С. А., Кравченко И. Ф., Крашаница Ю. А., Кудрявцев В. А., Лупкин Б. В., Павленко В. Н., Яковенко П. А. О фундаментальной подготовке специалистов авиакосмической отрасли в национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" : [сравнительный анализ США, Германии, Китая и Украины]. . , . С. 4-18.

337154. Куюн А. Морской арбитр : [украинские порты: структура поставок бензина и дизтоплива в 2017 г. по портам; крупнейшие компании-поставщики; импорт нефтепродуктов через порты в 2014-2017гг.; поставка авиатоплива 2014-2017гг.(по странам)]. . , . С. 38-39.

337155. Куюн С. От акциза к НДС : ["топливные" налоги в Украине]. . , . С. 40-41.

337156. Болтівець С. Людяне безмежжя Георгія Балла : [Георгій Балл (1936-2016) - видатний український психолог]. . , . С. 9-12.

337157. Мочалов Е. Голый пистолет'2017 : [Топ-10 крупнейших АЗС по объему реализации топлив]. . , . С. 42-44.

337158. Куюн А. В поисках порядка : [рынок сжиженного углеводородного газа: потребление в Украине (2007-2017гг.), поставки СУГ на рынок Украины (по странам)]. . , . С. 54-55.

337159. Андреев А. В., Гайдачук В. Е., Кондратьев А. В., Орлов О. В. Концепция технологического обеспечения создания эффективных конструкций отечественных гражданских самолетов из полимерных композиционных материалов в современных условиях. . , . С. 64-76.

337160. Гайворонський В. А., Гиль О. О., Мірошниченко В. М. Програмування автоматизованого обладнання. Кондор. Київ, 2015. 290 с.

337161. Балл Г. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології : [особливості свідомості "здорових самоактуалізаційних осіб", а також трансцендерів]. . , . С. 16-32.

337162. Галущак М. П., Оксентюк А. О., Гевко І. Б. Організація виробництва у прикладах та задачах. Кондор. Київ, 2015. 214 с.

337163. Трач Р. Гуманістична течія у психології : [три головні течії у сучасній західній психології: природничо-наукова психологія (експериментальна та когнітивна психологія), психоаналіз З. Фрейда та його наступників, гуманістична психологія]. . , . С. 33-40.

337164. Мічурін Є. О. Методологія цивільного права: системно-структурний метод. . , . С. 6-13.

337165. Савич С. С. Суб'єктивний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Республіки Польща. . , . С. 14-22.

337166. Трач О. М. Здійснення особами, які беруть участь у справі, цивільних процесуальних прав у касаційному провадженні. . , . С. 23-34.

337167. Мягченков И. Батарейки, нефть и Украина : [в развитых странах принята программа энергосбережения, важная ее составляющая - производство электромобилей. Количество электромобилей, выпущенных в Украине и мире (2012-2016гг.)]. . , . С. 58-60.

337168. Чорна Ж. Л. Окремі питання участі малолітніх і неповнолітніх осіб у майнових відносинах за цивільним законодавством України. . , . С. 35-43.

337169. Андрушко А. В. Баланс інтересів учасників трудових відносин. . , . С. 44-58.

337170. Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Проблеми правового регулювання діяльності сімейних фермерських господарств у сучасних умовах. . , . С. 59-70.

337171. Гнап Д. Д. Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі. . , . С. 71-78.

337172. Шокін Ю. Конституційна норма щодо міжнпродно-правових звичаїв: обгрунтовання доцільності і змісту : [співвідношення Конституції України з міжнародним правом]. . , . С. 98-105.

337173. Нікіфорова Т. І. Проблеми призначення покарання за сукупністю вироків. . , . С. 79-92.

337174. Бондарь А. Уволить нельзя оставить : [роль маркетинга и маркетинг-директора в организации. Нужен ли в перспективе маркетинг-директор]. . , . С. 62-64.

337175. Плисюк Н. М. Потерпілий у складі умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. . , . С. 93-102.

337176. Бабанли Р. Ш. Перспективи наукового вирішення проблем призначення покарання в Україні. . , . С. 102-109.

337177. Піддубна М. В. Об'єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України. . , . С. 110-122.

337178. Федулова І. М. Відмежування складу злочину, передбаченного статтею 206 Кримінального кодексу України, від суміжних складів злочинів. . , . С. 123-135.

337179. Жолнович І. В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики. . , . С. 136-142.

337180. Пальмира первенства : [инвестиционный климат Одесской области, показатели промышленного производства, доля портов одесского региона в общей перевалке грузов, транзит грузов через морские порты]. . , . С. 10-11.

337181. Меланчук А. В. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов'язків. . , . С. 143-155.

337182. Плотников И., Мироненко В. Бессарабские бароны : [кто и как управлял Одессой и областью последние два десятилетия]. . , . С. 12-15.

337183. Ференець О. Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури. . , . С. 156-165.

337184. Дикаленко М. Жемчужины и море : [промышленность Одесской области, структура предприятий по типам, количество предприятий, финансовый результат деятельности предприятий, наиболее прибыльные отрасли]. . , . С. 16-18.

337185. Мартинюк О. Г. Деякі питання сучасного відомчого правового регулювання адміністративної діяльності в органах прокуратури. . , . С. 166-174.

337186. Прушківська Е. В. Секторальна структура національної економіки: теорія, методологія, практика формування. Просвіта. Запоріжжя, 2013. 375 с.

337187. Кучин С. П. Сучасні напрями державної культурної політики в Україні. . , . С. 175-182.

337188. Родом из Одессы : [краткая информация об известных бизнесменах-уроженцах Одесской области]. . , . С. 20-21.

337189. Маланчій М. О. Концептуальні засади розвитку системи кадрового менеджменту державної прикордонної служби України. . , . С. 183-194.

337190. Цыбулькин Г. А. Определение структуры системи с саморегулированием скорости плавления элетрода. . , . С. 3-7.

337191. Савицький В. Т. Інформаційна безпека в системі національної безпеки України. . , . С. 195-207.

337192. Силивончик А. Одесский колорит : [краткая информация о перспективных одесских компаниях, которые могут заинтересовать инвесторов]. . , . С. 22-23.

337193. Кулинич Р. О. Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні. . , . С. 208-217.

337194. Маркашова Л. И., Поздняков В. Л., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А., Кушнарева О. С., Половецкий Е. В. Структура и эксплуатационные свойства сварных соединений высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов. . , . С. 8-17.

337195. Синчак В. П. Податкова культура суспільства як чинник економічної компоненти національної безпеки. . , . С. 218-230.

337196. Дмитрик В. В., Глушко А. В., Сиренко Т. О. Структурні зміни в металі зварних з'єднань паропроводів після тривалої експлуатації. . , . С.19-23.

337197. Шевчук І. В. Рейдерство та корпоративний шантаж (грінмейл) як загроза економічній безпеці України. . , . С. 231-240.

337198. Мостова К. В. Організаційно-правові засади прикордонного контролю в пунктах перетину державного кордону України. . , . С. 241-254.

337199. Бережная Е. В., Кузнецов В. Д., Кассов В. Д., Гавриш П. А. Исследование микропластической деформации металла, наплавленного электроконтактным методом. . , . С. 24-28.

337200. Коржик В. Н. Гибридная плазменно-дуговая сварка тонкостенных панелей из алюминиевого сплава. . , . С. 29-33.

337201. Куліш Н. С. Невоцерковленість у контексті проявів релігійності сучасних віруючих Українців. . , . С. 255-262.

337202. stockmarket : [на сайті представлена загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів]. [б. в.]. [Б. м.], 2007-2015.

337203. Шевченко Н. Дела базарные : [об одесском рынке "7-й километр"]. . , . С. 30-32.

337204. Гриньков Д. Приморский капитал : [Одесса - один из главных финансовых центров страны]. . , . С. 33-34.

337205. Банк Південний : [основные показатели работы банка]. . , . С. 35.

337206. Шевченко Н. Время собирать часы : [история и современность, перспективы развития Киевского часового завода - единственного производителя украинских часов]. . , . С. 38-41.

337207. Борисов Ю. С., Войнарович С. Г., Кислина А. Н., Кузьмич-Янчук К. К., Масючок О. П., Калюжный С. Н. Разроботка технологии напыления для восстановления локальных повреждений эмалевых покрытий. . , . С. 35-41.

337208. Лебедев Б. А., Жук Г. В., Лендел И. В. Применение регулируемых электроприводов с бесколлекторными электродвигателями при дуговой сварке. . , . С. 42-47.

337209. Дудко В. Не взлетим, так поплаваем : [перспективы развития речных грузоперевозок в Украине]. . , . С. 42-43.

337210. Украинское судоходство в цифрах : [речное судоходство]. . , . С. 44.

337211. Перемитько В. В., Панфилов А. И. Дуговая наплавка слоев металла переменного состава и различной твердости. . , . С. 48-51.

337212. Ахонин С. В., Вржижевский Э. Л., Белоус В. Ю., Петриченко И. К. Влияние предварительного подогрева и локальной термообработки на структуру и свойства соединений дисперсионно-упрочненных легорованных кремнием титановых сплавов, выполненных ЭЛС. . , . С. 53-58.

337213. Галущенко А. Другая Одесса : [необычные места Одессы, которые могли бы привлечь туристов: краткая информация]. . , . С. 46-48.

337214. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку : [офіційний сайт з нормативною базою та доступом до публічної інформації]. [б. в.]. [Б. м.], 2010-.

337215. Гусельцева М. Раціогуманістичний підхід Г. О. Балла: психологія свободи і творчого синтезу : [раціоналізм, гуманізм і культура.Проблема свободи, уявлення про культуру і розвиток особистості в рамках підходу]. . , . С. 41-55.

337216. М'ясоїд П. Психологія та епістемологія : [відмінні і спільні характеристики пізнання у його природничо-науковій і власне психологічній формах. Наукова раціональність психололга, котрий мислить про людину. Місце психології серед інших наук]. . , . С. 56-73.

337217. Артемов Б. Черно-белая судьба. ЗГБФ Еврейской общины центр "Мазаль Тов". Запорожье, 2013. 72 с.

337219. Захарчук-Чугай Р. В., Антонович Є. А. Українське народне декоративне мистецтво. Знання. Київ, 2012. 342 с.

337220. Завгородня О. Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості : [зміст становлення особистості. Особистість та індивід: спільне і відмінне. Культура і особистість. Індивідуалізація. Типи особистості]. . , . С. 74-92.

337221. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Магнолія 2006. Львів, 2015. 216 с.

337222. Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ. . , . С. 133-144.

337223. Ципрас А. Трудности с украинским бизнес-климатом испытывают не только греки, но и другие европейские предприниматели : [интервью с премьер-министром Греции А. Ципрасом / записала Т. Омельченко]. . , . С. 11-13.

337224. Галущенко А. "Автогражданка" на связи : [о подготовке страхового рынка Украины к продаже электронных полисов "автогражданки". Валовые страховые премии и выплаты по "автогражданке" (2015-2017 гг.)]. . , . С. 18-19.

337225. Катеринчук К. Специфіка об'єктивної сторони окремих складів злочинів при посяганнях на здоров'я особи. . , . С. 145-151.

337226. Ормоцадзе М. Игра в кошелек : [инновационные платежные решения на финансовом рынке Украины-2017]. . , . С. 20-22.

337227. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

337228. Марченко М. Кримінологічний портрет сучасного корупціонера в Україні. . , . С. 152-158.

337229. Кирилова Г. Кожен із районів області має бути в полі зору обласної ради : [проблеми та перспективи розвитку Новомиколаївського района. Робоча поїздка голови Запорізької обласної ради Г. Самардака]. . , . С. 4.

337230. Шевченко Н. На позитиве : [металлургическая промышленность Украины. Некоторые металлургические компании вышли из убытков и начали получать прибыль. Финансовые показатели некоторых металлургических компаний. . , . С. 24-25.

337231. Пішванова Т. Вони слави не шукали. Преса Запоріжжя: 1904-2017 рр. : [у Запорізькій універсальній науковій бібліотеці працює виставка, що висвітлює історію запорізької преси періоду 1904-2017 років]. . , . С. 22-23.

337232. Міронова Н. Г., Білецька Г. А. Екологічна стандартизація і сертифікація. Новий Світ-2000. Львів, 2017. 140 с.

337233. Самойленко О. "Землі Таврійській - гімн мистецький" : [про школу-інтернат "Дивосвіт" та різноманітні мистецькі форуми в с. Мала Білозерка Запорізької області]. . , . С. 26-27.

337234. Ващук О. Питання верифікації та валідації у кримінальному провадженні: методи пізнання невербальної інформації : [методи перевірки інформації під час кримінального провадження. . , . С. 159-163.

337235. Піддубна О. Гостей області манить не лише море : [туризм Запорізької області]. . , . С. 26-27.

337236. Фролов О. Реформа національного процесуального законодавства: пропозиції до законопроекту №6232 в частині міжнародного комерційного арбітражу. . , . С. 164-192.

337237. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

337238. Євгеньєва В. Місця сили - очевидне, та все ж неймовірне : [туристичні природні об'єкти Запорізької області: Кам'яна Могила, Терпіннівські джерела, Курган-Куляб-Могила, Бердянський гранітний масив і Миколаївський Лабіринт]. . , . С. 24-25.

337239. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 168 с.

337240. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 156 с.

337241. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 176 с.

337242. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 170 с.

337243. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 176 с.

337244. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1968. 182 с.

337245. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 180 с.

337246. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 160 с.

337247. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 162 с.

337248. Кобилянський О. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей. ВНТУ. Вінниця, 2014. 263 с.

337249. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 170 с.

337250. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 170 с.

337251. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1969. 172 с.

337252. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 164 с.

337253. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 158 с.

337254. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

337255. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 172 с.

337256. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 176 с.

337257. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 156 с.

337258. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1970. 170 с.

337259. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 178 с.

337260. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 180 с.

337261. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 170 с.

337262. Порошенко П. О. "Наш сценарій - оптимістичний, і назва цього сценарію: "Успішна європейська Україна успішних українців" : Послання Президента України до Верховної Ради "Про внутрішне та зовнішнє становище України в 2017 році". . , . С. 2-4.

337263. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 164 с.

337264. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 184 с.

337265. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1971. 160 с.

337266. Терлецкий В. Ключи от сумерек. РА "Тандем-У". Запорожье, 2003. 110 с.

337267. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 158 с.

337268. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 154 с.

337269. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 192 с.

337270. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 168 с.

337271. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 196 с.

337272. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1958. 188 с.

337273. Воронцова О. Культову споруду доби бронзи на Хортиці відкрили для відвідування : [унікальний об'єкт - святилище, що датується IV-III тисячоліттям до н.е. - доби бронзи]. . , . С. 24-25.

337274. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 216 с.

337275. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 202 с.

337276. Воронко Р. М., Редченко К. І., Благун І. Г. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту. Магнолія 2006. Львів, 2015. 522 с.

337277. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 172 с.

337278. Рынок консалтинговых услуг : [структура рынка, основные отрасли-потребители консалтинговых услуг. Соотношение объема рынка услуг и ВВП стран Европы и Украины]. . , . С. 32-33.

337279. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 150 с.

337280. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 154 с.

337281. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1959. 142 с.

337282. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 178 с.

337283. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 166 с.

337284. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 182 с.

337285. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 168 с.

337286. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 184 с.

337287. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1960. 174 с.

337288. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 132 с.

337289. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 212 с.

337290. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 176 с.

337291. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 166 с.

337292. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 176 с.

337293. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1961. 194 с.

337294. Галій М. С. Мова права - основний стильовий феномен української літературної мови. . , . С. 3-11.

337295. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 162 с.

337296. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 176 с.

337297. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 196 с.

337298. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 172 с.

337299. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 174 с.

337300. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1962. 170 с.

337301. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 166 с.

337302. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 160 с.

337303. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 152 с.

337304. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 172 с.

337305. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 188 с.

337306. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1963. 182 с.

337307. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 158 с.

337308. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 170 с.

337309. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 176 с.

337310. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 180 с.

337311. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 186 с.

337312. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 1964. 176 с.

337313. Сунєгін С. О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства : системний вимір. . , . С. 11-24.

337314. Силивончик В. Не одной "четверкой" едины : [рынок консалтинговых услуг в Украине]. . , . С. 33-35.

337315. Російчук Т. Феноменологічне розуміння суб'єктивності та його значення для психології. . , . С. 93-103.

337316. Силивончик А. Оттаявшие надежды : [украинский рынок мороженого: показатели 2014-2017 гг. Структура предпочтений потребителей по видам мороженого. Структура экспорта и импорта]. . , . С. 36-38.

337317. Рибалка В. Психологічна теорія особистості Г. О. Балла. . , . С. 104-118.

337318. Колюх В. В. До питання щодо предмета політології та науки конституційного права. . , . С. 25-34.

337319. Корнієнко П. С. Поняття та особливості конституційної правозахисної діяльності. . , . С. 34-43.

337320. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

337321. На ЗЗФ прибутки залишили нерозподіленими : [підсумки роботи ПАТ "Запорізький завод феросплавів" за 2013-2016 рр]. . , . С. 7.

337322. Головкін О. В., Сказко І. Р. Місце і роль органів прокуратури у системі забезпечення національної безпеки України. . , . С. 43-55.

337323. Бойко В. Конституційно-правовий статус вченого. . , . С. 55-67.

337324. Огляд глобальних тенденцій на ринку страхування та технічної допомоги в світі : [перелік зовнішніх факторів, що впливають на ринок страхування]. . , . С. 4-5.

337325. Яким буде страхування безпілотних автомобілів? : [людство стоїть на порозі епохи безпілотного автотранспорту. Специфіка страхування]. . , . С. 6-8.

337326. Позняков В. Д., Завдовеев А. В., Жданов С. Л., Максименко А. В. Влияние высокотемпературного нагрева на механические cвойства и структуру металла ЗТВ сталей S355J2 S460М. . , . С. 6-10

337327. Ринок цінних паперів України : [електронна версія науково-практичного видання з питань фінансових ринків. Фахове видання з економіки. Архів номерів з 2011 р.]. [б. в.]. Київ, 2011-.

337328. 10 невідкладних інновацій у страхуванні відповідальності. . , . С. 22-23.

337329. Огляд страхового ринку України. Звіт Нацкомфінпослуг за І квартал 2017 року : [ринок страхових послуг - другий за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків]. . , . С. 24-35.

337330. Пластун М. С. Історичні передумови формування антикорупційної правової політики. . , . С. 67-76.

337331. Электронный банк 4.0 : [эволюция банкинга]. . , . С. 2-4.

337332. Цифровой банкинг: прогнозы : [число пользователей цифрового банкинга растет. Банки сворачивают филиальную сеть]. . , . С. 5-6.

337333. Реймер Д. Цифровой банк: с чего начать : [целевые задачи Цифрового банка, как их осуществить]. . , . С. 7-8.

337334. Ворона Т. Как будут выглядеть банки будущего : [какие кардинальные изменения ждут в ближайшие два десятилетия банковский сектор]. . , . С. 9-10.

337335. Солодкий В. Пять новых способов получить деньги для бизнеса : [онлайн-факторинг]. . , . С. 11-13.

337336. Миронов И. Эффективность риск-менеджмента: формула "40 на 60" : [формирование риск-ориентированной культуры компании]. . , . С. 14-19.

337337. Брагинский О. Отделение как продукт эволюции банкинга : [трансформации в банковском обслуживании в ближайшем будущем]. . , . С. 19-22.

337338. Зайцев Е. Стратегические сессии: как перестать фантазировать о светлом будущем : [пошаговый алгоритм подготовки и проведения стратегических сессий, посвященных развитию бизнеса]. . , . С. 23-27.

337339. Исаев Р. Организация и управление проектами развития в коммерческом банке : [понятие системы управления проектами. Классификация проектов, проекты развития. Стандарты и методика управления проектами. Роли, функции и обязанности в проекте]. . , . С. 28-34.

337340. Алексеев В. Как создать и развить эффективную ДБО-систему : [ДБО - дистанционное банковское обслуживание]. . , . С. 35-37.

337341. Швыдченко Ю. Как банку снизить расходы на ИТ в пять раз : [оптимизация обслуживания клиентов банка с точки зрения затрат и повышения надежности оборудования]. . , . С. 38-39.

337342. Лащенко Г. И. Сварка металлов и сплавов трением. Особенности образования соединения при конвенционном и инерционном процессах. . , . С. 11-16.

337343. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А. Формирование факела подогревающего пламени в резаках и горелках большой мощности. . , . С. 17-23.

337344. Вергун Д. Digital-реклама в банковском секторе : [как привести в банк новых клиентов]. . , . С. 45-46.

337345. Губенко О. Типологізація особистостей в контексті кризи суспільних норм. . , . С. 119-126.

337346. Касаткин О. Г., Царюк А. К., Скульский В. Ю., Гаврик А. Р., Моравецкий С. И. Причины локальных повреждений соединений трубопроводов АЭС. . , . С. 24-27.

337347. Фаулер С. Мотивация - это навык. Как "активировать" себя и других : [мотивация персонала]. . , . С. 47-56.

337348. Андрєєв О. Етапи особистісного зростання. . , . С. 127-134.

337349. Бондаренко Ю. К., Ковальчук О. В. Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів системи управління якістю і проведення комплексу випробувань. . , . С. 28-32.

337350. Хлебников С. В., Дубовецкий С. В., Можаев С. В., Плющ Л. В., Шершенюк А. Е. Роботизировання дуговая сварка рельсовых окончаний железнодорожных крестовин. . , . С. 34-35.

337351. Фурман А. Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла). . , . С. 135-145.

337352. Батанов О. В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституції України). . , . С. 6-8.

337353. Чтиво : [електронна бібліотека книг на різноманітну тематику]. [б. в.]. [Б. м.], [2015?].

337354. Мазур А. А., Снежко В. И. Мосты Патона : [история сварки]. . , . С. 46-49.

337355. Ширшова Г. И. Создание электродуговой сварки и организация сварочного производства : [об изобретателе электрической сварки Н. Н. Бенардосе]. . , . С. 50-53.

337356. Пекарчук В. М. Трансформація органів державної влади України у сфері виконання покарань: тенденції 1990-2000-х років. . , . С. 20-25.

337357. Крупнова Л. В. Адміністративна процесуальна правоздатність суб'єктів виконавчого провадження. . , . С. 77-87.

337358. Рахнянська Т. О. Науково-теоретичні підходи до суб'єктивного екологічного права. . , . С. 26-31.

337359. Івашев Є. В., Микитенко М. С. Досудова доповідь як елемент соціально-правової роботи з неповнолітніми, які опинилися у конфлікті із кримінальним законом. . , . С. 32-36.

337360. Марченко О. В. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності Міністерства юстиції України. . , . С. 37-42.

337361. Хопта С. Ф. Сутність правосвідомості судді: філософський та соціальний рівні. . , . С. 43-47.

337362. Петров В. В., Тарасенко А. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах. . , . С.88-101

337363. Освіта в Україні та за кордоном : [інформаційний портал з питань освіти]. «Плеяди». [Б. м.], 1998-.

337364. Шашенок Я. В. Форми державного фінансового контролю. . , . С. 48-54.

337365. Чернишов Д. В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина : [система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених]. . , . С. 6-8.

337366. Литвиненко Л. Ю. Реалізація прав та законних інтересів громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. . , . С. 22-24.

337367. Бойчук А. Ю. Правові засади охорони природи в КК УРСР 1960 р.. . , . С. 26-31.

337368. Пузирьов М. С. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід. . , . С. 32-38.

337369. Дейнека К. О. Кодифікаційна техніка: історичні витоки та генеза формування. . , . С. 39-46.

337370. Стельмащук О. В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення. . , . С. 47-52.

337371. Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник. Знання. Київ, 2008. 839 c.

337372. Пістунов І. М., Борщ Т. В. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 234 с.

337373. Медовар Л. Б., Педченко Е. А., Сибирь А. В., Волченков Е. А., Коломиец Д. В. К вопросу выбора материалов для водоохлаждения кристаллизаторов ЭШП и МНЛЗ. . , . С. 5-8.

337374. Протоковилов Н. В., Петров Д. А. Структура и свойства высокопрочного титанового сплава Ti-10-2-3 электрошлакового переплава. . , . С. 9-14.

337375. Анохин С. В., Пикулин А. Н., Березос В. А., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120. . , . С. 15-20.

337376. Дидикин Г. Г. ,Андрусишина И. Н., Литвин С. Е., Крушинская Л. А., Грабин В. В. Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag-NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе. . , . С. 22-27.

337377. Калашник Д. А., Шаповалов В. А., Никитенко Ю. А., Кожемякин В. Г. Поверхностное окисление расплавленного металла в процессе диспергирования при ИПСК. . , . С. 29-34.

337378. Хохлов М. А., Хохлова Ю. А., Синюк В. С., Никитенко Ю. А. Упрочнение магниевого сплава МЛ4 при легировании гелием. . , . С. 35-38.

337379. Биктагиров Ф. К., Шаповалов В. А., Гнатушенко В. В., Игнатов А. П., Скорина Н. В., Веретильник А. В. Выплавка титанового шлака для использования в сварочном производстве. . , . С. 39-43.

337380. Лісова Л. О., Стовпченко Г. П., Медовар Л. Б., Петренко В. І. Вплив витрат шлаку при ЕШП на склад металу та технологічні параметри процесу. . , . С. 3-10.

337381. Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки. . , . С. 11-16.

337382. Гречаник Н. И., Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Смашнюк Ю. А., Демчишин А. В., Фиск А. Э. Выплавка слитков титановых сплавов системы Ti-Nb-Si-Zr способом электронно-лучевой плавки. . , . С. 17-20.

337383. Устинов А. И., Демченков С. А., Фесюн Е. В. Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь. . , . С. 21-28.

337384. Авер'янова Є. В. Належний спосіб захисту при оскарженні рішень органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві. . , . С. 102-114.

337385. Кожемякин В. Г., Бурнашев В. Р., Шаповалов В. А., Грищенко Т. И., Калашник Д. А., Веретильник А. В. Легирование поверхностного слоя медных плит кристаллизаторов способом плазменно-дугового переплава. . , . С. 29-34.

337386. Григоренко Г. М., Костин А. В., Жуков В. В. Моделирование металлургического аддитивного процесса конструкций из стали 09Г2С. . , . С. 35-44.

337387. Костин В. А., Григоренко Г. М., Григоренко С. Г. Построение расчетных термокинетических диаграмм анизотермических превращений титановых сплавов на основе алюминидов. . , . С. 45-52.

337388. Курапов Ю. А., Крушинская Л. А., Борецкий В. В. Морфология поверхности и тонкая структура толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода. . , . С. 53-58.

337389. Короєд С. О. Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України. . , . С. 115-125.

337390. Федоришина И. Системный анализ потребителя и сегментация рынка. . , . С. 17-21.

337391. Степанюк А. Наука сенсорного маркетинга (как пять чувств оказывают влияние на покупательское поведение потребителя). . , . С. 22-24.

337392. Патоша О. И., Коробкова Н. Е. Исследование "нерациональных"эффектов поведения потребителей. . , . С. 25-29.

337393. Ромат Е. Неформальные вербальные маркетинговые коммуникации (НВМК). . , . С. 30-40.

337394. Муляр М. С. Правове регулювання діяльності кредитного посередника у споживчому кредитуванні в аспекті гармонізації законодавства України з правом ЄС. . , . С. 126-135.

337395. Домашева Е. А., Зозулев А. В. Алгоритмизация процесса разработки стратегии выведения на рынок нового для предприятия товара. . , . С. 42-48.

337396. Обзор видеоформата и видеорекламы на украинском digital-рынке. . , . C. 50-54.

337397. Левченко С. Сопровождение онлайн-бизнеса: в поисках идеальной команды : [подбор персонала в компанию]. . , . С. 56-57.

337399. Ромат Е., Пирогова Т. Образ женщины в рекламе 1930-х годов : [история рекламы]. . , . С. 68-73.

337400. Трунова Г. А. Проблеми захисту на випадок безробіття українських працівників-мігрантів, які працювали в країнах ЄС. . , . С. 136-147.

337401. Украинский рынок безалкогольных напитков: влияние цены и модные тренды. . , . С. 8

337402. Соснюк О. Современные исследовательские тренды в сфере Social Media Marketing. . , . C. 22-25.

337403. Кузнецова А. Анализ социальных медиа поможет избежать кризисов и предупредить их. . , . С. 26-29.

337404. Качкарда Ю., Шигаева Д. Digital - технологии открывают новые возможности исследований аудитории. . , . С. 30-32.

337405. Проводя исследования в соцсетях, нужно понимать, что их сущность - прежде всего общение. . , . С. 34-35.

337406. Исследование тенденций радиослушания в Украине. . , . С. 36-37.

337407. Не основной, но прибыльный - фриланс : [свободно удаленная работа]. . , . С. 38-40.

337408. Анализ украинского рынка наружной рекламы по итогам І квартала 2017 г.. . , . С. 42-45.

337409. Шуба Л. Обзор рынка замороженных и свежих ягод в Украине : [2016 год]. . , . С. 46-55.

337410. PWC: в 2017 году интернет-реклама обогнала ТВ-рекламу по доходности. . , . С. 56-59.

337411. Расходы на нативную рекламу за три года выросли на 600% : [исследование рынка нативной рекламы]. . , . С. 60-61.

337412. Семенюк О. Г. Вдосконалення організаційно-правових заходів перевірки благонадійності громадян, які потребують допуску та доступу до державної таємниці. . , . С. 148-158.

337413. Horbulin V. Ukrainian front of the hybrid world. . , . P. 3-6.

337414. Аблыцов В. Український ВСЕ-СВІТ : [видатні особистості в історії України. Біографія генерала білої гвардії Володимира Зеноновича Май-Маєвського та його адьютанта Павла Макарова, які стали прототипами головних героїв фільму "Адьютант його превосходительства"]. . , . С. 75-81.

337415. Абліцов В. "Украйна глухо волновалась..." : [Україна в біографії О. С. Пушкіна]. . , . С. 81-83.

337416. Ілля В. В річищі Великого Стилю чи поза ним : [народна поезія і книжкова поезія. Західноєвропейська і українська книжнопоетична традиція та народнопісенний поетичний звичай]. . , . С. 96-105.

337417. Коренчук О. С. Використання методів андрагогіки в навчальному процесі з функціонального навчання у сфері цивільного захисту : [зміст методу мозкової атаки, дискусії, ситуаційного аналізу, аналізу конкретних ситуацій, методу вправ, кейс-стаді та "круглого столу"]. . , . С. 32-36.

337418. На допомогу закладам освіти: особливості оснащення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту. . , . С. 37-38.

337419. Осадчук Л. В. Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій для непрацюючого населення. . , . С. 39.

337420. Земелєва Л. Г. Дидактичні засади активації діяльності студентів при вивченні дисципліни "Безпека життєдіяльності". . , . С. 40.

337421. Ступак С. "Гібридна війна піраній" за кошти організацій колективного управління : [колективне управління авторським правом і суміжними правами в Україні: бракує законодавчої бази]. . , . С. 4-12.

337422. Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року. . , . С. 13-24.

337423. Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів. . , . С. 25-32.

337424. Тарасов Д. Правила регулювання цифрових контрактів в ЄС : [охорона авторського та суміжних прав]. . , . С. 33-39.

337425. Мизуками П. Н., Кастро О., Монкау Л., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [Мексика]. . , . С. 49-61.

337426. Українські вчені, винаходами яких користується увесь світ : [Й. Тимченко, І. Сікорський, С. Корольов, П. Бобонич, Є. та Б. Патони, М. Амосов, А. Малихін, В. Петров, М. В'язовська ]. . , . С. 70-72.

337427. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США (Архівний файл). . , . С. 75

337428. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1982. 92 с.

337429. Яра О. С. Охорона і захист права інтелектуальної власності нормами кримінального права. . , . С. 158-168.

337430. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів : [специфіка гібридної війні, її приховані смисли]. . , . С. 7-16.

337431. Власюк О. С., Кононенко С. В. Актуальні аспекти вдосконалення моделі національної безпеки України. . , . С. 17-23.

337432. Козакова І. В. Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення. . , . С. 168-180.

337433. Kachur D., Rozumna O. Starting a dialog: ukrainian cultural diplomacy in South Africa = Початок діалогу української культурної дипломатії в Південній Африці. . , . P. 24-29.

337434. Коханов А. Б. Однополосная квадратурная модуляция. . , . С. 123-131.

337435. Джуймаа А., Титауйне М., Адуи И., де Соуза Т. Р., Нето А. Г., Бадро Г. Моделирование частотно-селективных поверхностей для многодиапазонных и двухполяризационных применений с помощью итерационного метода волнового представления. . , . С. 132-140.

337436. Вовк С. М., Борулько В. Ф. Определение амплитудных уровней кусочно-постоянного сигнала посредством полиномиальной аппроксимации. . , . С. 141-153

337437. Носков В. Я., Васильев А. С., Ермак Г. П., Игнатков К. А., Чупахин А. П. Флуктуационные характеристики автодинных радиолокаторов с частотной модуляцией. . , . С. 154-165.

337438. Костенко П. Ю., Слободянюк В. В., Барсуков А. Н. Скрытность аналитических хаотических сигналов. . , . С. 166-175.

337439. Лозовий В. С. Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолодації суспільства та примирення народів: досвід для України. . , . С. 30-35.

337440. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541. . , . С. 22-25.

337441. Павленко І. А. Вплив соціально-демографічних змін у РФ на її зовнішню політику. . , . С. 36-41.

337442. Суходоля О. М. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України. . , . С. 42-52.

337443. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, .

337444. Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України. . , . С. 53-60.

337445. Корнієвський О. А., Нечипоренко В. О. Сучасні виклики громадянському суспільству України в умовах політичної нестабільності. . , . С. 61-66.

337446. Сьомін С. В., Резнікова О. О. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України. . , . С. 67-73.

337447. Циганов В. В. Насильницькі способи зміни влади: порівняльна характеристика. . , . С. 74-79.

337448. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 114 с.

337449. Степико М. Т. Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу. . , . С. 80-94.

337450. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 154 с.

337451. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 180 с.

337452. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 164 с.

337453. Тертична А. А. Родовий та безпосередній об'єкти складу злочину, передбаченого статтею 382 КК України : [злочини проти правосуддя]. . , . С. 180-189.

337454. Конспект лекцій з курсу "Термінологія" для студентів 4 курсу спеціальності "Переклад" для усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 78 с.

337455. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 174 с.

337456. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 194 с.

337457. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 170 с.

337458. Котовська О. П. Ціннісно-смислові зміни в сучасних моделях публічного управління : [еволюція сучасних моделей публічного (державного) управління]. . , . С. 5-12.

337459. Йосипенко С. Т. Стадії медіації : [спосіб вирішення спорів]. . , . С. 190-201.

337460. Делія О. В. Становлення середовищної парадигми : [створення передумов для наукового аналізу ключових позицій теорії: умови, територія, простір, місце, кордон, які з часом були осмислені як категорії концепту "середовище"]. . , . С. 13-18.

337461. Ященко Т. М. Співвідношення понять "взаємодія" та "взаємовідносини" в системі державного управління. . , . С. 19-25.

337462. Кланца А. І. Здоров'я людини та параметри його збереження: теоретико-методологічний аналіз. . , . С. 26-33.

337463. Шкробанець О. І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин. . , . С. 34-41.

337464. Маловацький О. В. Акт незаконного втручання в безпеку цивільної авіації: теоретичні та нормативні підходи до поняття та визначення. . , . С. 202-218.

337465. Криштоф Н. С. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: роль держави. . , . С. 42-47.

337466. Пошедін О. І. Нове життя спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України. . , . С. 48-54.

337467. Тимошенко Т. О. Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі України як пріоритетний напрям державної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів. . , . С. 55-60.

337468. Лукашук Н. В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку. . , . С. 61-67.

337469. Кучерява К. Я. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі. . , . С. 68-73.

337470. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 200 с.

337471. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 192 с.

337472. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 188 с.

337473. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 182 с.

337474. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1958. 180 с.

337475. Бунчук М. М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму. . , . С. 74-78.

337476. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 158 с.

337477. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 184 с.

337478. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 194 с.

337479. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 184 с.

337480. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 158 с.

337481. Орлів М. С. Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України. . , . С. 87-94.

337482. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 168 с.

337483. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 158 с.

337484. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 162 с.

337485. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 170 с.

337486. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 180 с.

337487. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1959. 176 с.

337488. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 186 с.

337489. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 168 с.

337490. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 200 с.

337491. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 208 с.

337492. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 206 с.

337493. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 200 с.

337494. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 190 с.

337495. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 196 с.

337496. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 184 с.

337497. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1960. 196 с.

337498. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337499. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337500. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337501. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337502. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 193 с.

337503. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337504. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337505. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337506. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337507. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337508. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337509. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1972. 192 с.

337510. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337511. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337512. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337513. Карпа М. І. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби. . , . С. 95-103.

337514. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337515. Муравицька Г. В. Інформаційна база системи професійного навчання державних службовців. . , . С. 104-111.

337516. Безрук В. М. Тренінгові методики розвитку комунікативної компетентності державних службовців. . , . С. 112-117.

337517. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337518. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 193 с.

337519. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 193 с.

337520. Федорчак О. В. Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні. . , . С. 118-127.

337521. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

337522. Рижих В. М., Морозова Н. Г. Міграційні процеси на вітчизняному ринку праці в умовах соціально-економічних загроз. . , . С. 128-134.

337523. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337524. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337525. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337526. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337527. Горбатюк С. Є. Сутність і структура системи забезпечення соціогуманітарної безпеки : [в Україні]. . , . С. 135-142.

337528. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337529. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337530. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337531. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337532. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337533. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337534. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337535. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1974. 192 с.

337536. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337537. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337538. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337539. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337540. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337541. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337542. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337543. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337544. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337545. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337546. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337547. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1975. 192 с.

337548. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337549. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337550. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337551. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337552. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337553. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337554. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337555. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337556. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337557. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337558. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337559. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1976. 192 с.

337560. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337561. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337562. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337563. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337564. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337565. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337566. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337567. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337568. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 176 с.

337569. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337570. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337571. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1977. 192 с.

337572. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337573. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337574. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337575. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337576. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337577. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 161 с.

337578. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337579. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337580. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337581. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337582. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337583. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1979. 160 с.

337584. Симоненко В. К. Реформи: адміністративно-териториальна, адміністративна і децентралізації - триєдині. . , . С. 5-9.

337585. Мікловда В. П., Пітюлич М. І., Гоблик В. В. Економічна безпека регіону: трудоресурсний контекст : [на прикладі Закарпатської області]. . , . С. 10-15.

337586. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. . , . С. 16-22.

337587. Загорський В. С. Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки : [тенденції сучасної освіти. Особливості розвитку освіти в ХХ ст. Роль освіти у розвитку економіки]. . , . С. 23-30.

337588. Кузьмін О. Є., Яструбський М. Я. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ. . , . С. 31-38.

337589. Власюк О. С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи. . , . С. 39-45.

337590. Телюк К.Ф., Білокриницька М. С., Кравчук В. І. Енергозбереження як складоа системи вдосконалення суспільного виробництва. . , . С. 46-54.

337591. Прунцева Г. О. Вплив монетарної політики на систему продовольчої безпеки. . , . С. 55-61.

337592. Галиця І. О., Гетьман О. О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація : [особливості європейської та американської моделей забезпечення соціальної безпеки]. . , . С. 62-72.

337593. Біль М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання. . , . С. 73-79.

337594. Колодійчук І. А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами. . , . С. 80-88.

337595. Апопій В. В., Апопій Г. В. Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості. . , . С. 89-97.

337596. Гончаренко І. В., Богославська А. В. Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень. . , . С. 98-104.

337597. Залуцький І. Р. Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони. . , . С. 105-115.

337598. Tsymbalista N. A. Current state and problems of development of rural Ukraine: socioeconomic, institutional and legal aspects = Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інстутиційно-правовий аспект. . , . С. 116-123.

337599. Шевчук О. О. Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній. . , . С. 124-131.

337600. Луцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС. . , . С. 132-141.

337601. Лупак Р. Л. Імплементація в Україні світового досвіду державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузеві аспекти. . , . С. 142-149.

337602. Давимука С. А. Мар'ян Долішній: особистість, учений, громадянин. . , . С. 150-156.

337603. Парсяк В., Солесвік М. Сучасні реалії гібридного підприємництва. . , . С. 7-11.

337604. Сачовський І. До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини. . , . С. 12-14.

337605. Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року : [у вигляді таблиці]. . , . С. 15-16.

337606. Недосека А. Я., Недосека С. А. Акустическая эмиссия при растяжении биметаллических образцов. . , . С. 3-8.

337607. Карпаш А. М., Тапакович Н. Л., Карпаш М. О. Удосконалення методу визначення напруженого стану трубпроводів та посудин, що працюють під тиском. . , . С. 9-16.

337608. Кириленко А. А., Стешенко С. А., Деркач В. Н., Приколотин С. А., Кулик Д. Ю., Просвирнин С. Л., Мосьпан Л. П. Вращение плоскости поляризации двуслойными плоско-киральными структурами. Обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований. . , . С. 245-261.

337609. Осипов М. Ю. Исследование влияния структурного состояния сплавов на их сопротивляемость абразивному изнашиванию при повышенных температурах. . , .

337610. Шакер П. Ч., Сринивасулу А. Четыре новых генератора на базе трансимпедансного усилителя. . , . С. 262-273.

337611. Чен Ц., Яцкив В., Саченко А., Су Ц. Беспроводные сенсорные сети на основе модульной арифметики. . , . С. 274-286.

337612. Киричек Г. Г. Система автоматичного тестування та розгортання мережних сервісів. . , .

337613. Кислицын В. М., Воронин С. А. Оценка механических напряжений в металле контактно-резистивным методом. . , . С. 55-57.

337614. Троицкий В. А., Михайлов С. Р., Шило Л. С. Моделирование рентгеновских изображений цифровой рентгенотелевизионной системы на основе сцинтилляционного экрана и ПЗС-матрицы. . , . С. 17-22.

337615. Константинов А. И., Енученко М. С., Коротков А. С. Анализ эффективности методик расстановки взвешивающих элементов на кристалле унарного цифро-аналогового преобразователя. . , . С. 287-296.

337616. Манько І. Й. Аналіз вібраційного сигналу підшипникового вузла з розвинутим дефектом на основі методів статистики періодично корельованих випадкових процесів. . , . С. 23-32.

337617. Запорожец А. А., Свердлова А. Д. Особенности применения SMART GRID в системах мониторинга и диагностирования теплоэнергетических объектов. . , . С. 33-41.

337618. Савочкин Д. А., Гимпилевич Ю. Б. Повышение точности REID-локализации путем комбинирования нескольких алгоритмов, обрабатывающих измерительную информацию различных видов. . , . С. 297-310.

337619. Горобець К. Принципи права й авторитетність: міркування щодо нормативності. . , . С. 9-19.

337620. Турчина Л. В., Спудка І. М. Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження. . , .

337621. Бочаров Д. Правова позиція як форма конкретизації принципів права ("візуальна" інтерпретація). . , . С. 20-29.

337622. Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація. . , . С. 30-38.

337623. Погребняк С. Принципи пропорційності як загальний принцип права. . , . С. 39-46.

337624. Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина. . , . С. 47-55.

337625. Уварова О. Принципи недискримінації за ознакою статі в судовій практиці України. . , . С. 56-66.

337626. Борисова В. Принципи цивільного права. . , . С. 67-75.

337627. Романишин Р. І., Іваницький Я. Л., Кошовий В. В., Штаюра С. Т., Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак Н. М. Ультразвуковий метод оцінювання розсіяної пошкодженості матеріалу на основі зворотно-розсіяного сигналу. . , . С. 42-49.

337628. Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні. . , . С. 76-82.

337629. Волошук В. І. Вербалізація концепту "смерть" у стислому сучасному німецькому оповіданні. . , .

337630. Смичок Є. Вплив принципів податкового права на побудову галузі податкового законодавства. . , . С. 83-89.

337631. Рабкіна М. Л., Перепечай А. О., Перепечай І. І., Мутас В. В. Аналіз результатів технічного діагностування кожухотрубних теплообмінників для ранжування експлуатаційних дефектів та оцінки їх впливу на залишковий ресурс. . , . С. 50-54.

337632. Волошук В. І. Структуроутворююча роль мовних лейтмотивів у сучасному німецькому стислому оповіданні. . , .

337633. Гололватий С. Принцип людських прав - один із основних принципів українського конституційного ладу : [лекція 30 із книги: Головатий С. Про людські права. Лекції. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016.- С.660-688.]. . , . С. 94-108.

337634. Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов'язань у цивільному праві : [в Україні]. . , . С. 109-123.

337635. Буяджи Г. Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визнання: перспективи для України. . , . С. 124-132.

337636. Катеринчук К. Здоров'я як додатковий безпосередній об'єкт складу злочинів : [Кримінальний кодекс України]. . , . С. 133-138.

337637. Саміло Г. О. Особливості правових систем сучасних африканських держав. . , .

337638. Ободовський О. Про призначення покарання неповнолітнім (на прикладі призначення покарання за крадіжку без обтяжуючих ознак). . , . С. 139-148.

337639. Крылов Э. Л., Кулиш В. А. Неразрушающий контроль и оценка технического состояния стальных технологических трубопроводов угольных предприятий. . , . С. 58-62.

337640. Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки. . , . С. 149-155.

337641. Баєва Л. В. Юридична природа рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз. . , .

337642. Андрейченко С. Особливості кодифікаційного розвитку норм про міжнародно-правову відповідальність міжнародних організацій. . , . С. 156-162.

337643. Святоцька В. Стандарти адвокатури: поняття, ознаки, класифікація, джерела. . , . С. 163-174.

337644. Баєва Л. В. Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні. . , .

337645. Данілов А. Проблемні питання здійснення повноважень арбітражного керуючого під час проведення інвентаризації майна боржника при банкрутстві. . , . С. 175-182.

337646. Рабінович П. Професор Петро Омелянович Недбайло - знаний український фахівець з теорії права. . , . С. 184-187.

337647. Федотов О. Щодо питань переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових те експрес-відправленнях. . , . С. 4-18.

337648. Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов'язаннях зі страхування. . , . С. 19-26.

337649. Корольков В. В. Особенности учета фактора технического прогресса в производственной функции. . , .

337650. Гриняк Т. Підстави звільнення від відповідальності перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом. . , . С. 27-33.

337651. Біленко В. Поняття договору про допоміжні репродуктивні технології. . , . С. 34-38.

337652. Дідовець О. Сек'юритизація активів як правова категорія: поняття та основні ознаки : [спосіб залучення фінансування шляхом випуску цінних паперів]. . , . С. 39-48.

337653. Кучаковська Н. Особливості суб'єктного складу зовнішньоекономічних правовідносин. . , . С. 49-57.

337654. Шереметьєва О. Поняття міжнародної фінансової організації. . , . С. 58-64.

337655. Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон. . , . С. 65-69.

337656. Куц В. Кримінально-правові аспекти звільнення від відповідальності у зв'язку з вчиненням корупційного злочину. . , . С. 70-74.

337657. Семенюк О. Причини й умови злочинності та їх відображення у мотивації злочинної поведінки. . , . С. 75-84.

337658. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337659. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337660. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337661. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 176 с.

337662. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337663. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337664. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337665. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337666. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337667. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337668. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1980. 160 с.

337669. Корольков В. В. Дослідження ґенези становлення моделі виробничої функції на різних історичних етапах. . , .

337670. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337671. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337672. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337673. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337674. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337675. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337676. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337677. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337678. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337679. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337680. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 160 с.

337681. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1984. 176 с.

337682. Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. . , . С. 85-93.

337683. Моца А. Аналіз стандартів якості міжнародної академічної мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи. . , . С. 94-102.

337684. Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України. . , . С. 103-110.

337685. Корольков В. В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції. . , .

337686. Корольков В. В. Прогнозування економічного розвитку регіону з використанням фактору технічного прогресу. . , .

337687. Середа Т. Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу. . , . С. 4-11.

337688. Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття в античності : [міф і міфологія. Міфологія як логіка і архітектура правового буття. Емоційність та юридична сила міфу]. . , . С. 12-20.

337689. Міловська Н. Нормативно-правові засади регулювання страхових відносин. . , . С. 21-28.

337690. Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням. . , . С. 29-33.

337691. Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики. . , . С. 34-40.

337692. Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України. . , . С. 41-48.

337693. Алієва-Барановська В. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 49-57.

337694. Семенюк О. Правова система охорони державної таємниці: історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування. . , . С. 58-66.

337695. Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів. . , . С. 67-72.

337696. Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін. . , . С. 73-80.

337697. Кушнір І. Правові аспекти оподаткування податком на прибуток договорів підряду в будівництві. . , . С. 81-89.

337698. Нечитайло О. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в 2016 р.: тези доповіді на Пленумі ВАСУ 13 березня 2017 року. . , . С. 3-11.

337699. Ільков В. Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості. . , . С. 12-19.

337700. Савчин М. Систематика судового захисту в світлі зобов'язальної природи прав людини. . , . С. 20-29.

337701. Кучів О. Ефективність розслідування скарг на жорстоке поводження в світлі практики ЄСПЛ : [Європейський Суд з прав людини]. . , . С. 30-40.

337702. Оврамець Ю. Поняття та сутність "публічних закупівель" в адміністративному праві України. . , . С. 41-49.

337703. Цуркан О. Зарубіжний досвід та перспективи запровадження інституту альтернативного вирішення адміністративних спорів в Україні. . , . С. 50-63.

337704. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у 2016 році. . , . С. 76-115.

337705. Огляд практики застосування адміністративними судами статті 267 Кодексу адміністративного судочинства України : [контроль адміністративого суду за виконанням рішень в адміністративних справах]. . , . С. 116-126.

337706. Крючкова І. В. Макроструктурне інституційне табло економіки України. . , . С. 7-30.

337707. Шовкун І. А. Локалізація виробництва - світова практика та висновки для України : [на прикладі країн: США, Узбекистану, Китаю, Бразилії]. . , . С. 31-56.

337708. Осташко Т. О., Лір В. Є., Венгер В. В., Оліфер В. К., Биконя О. С. Зміна традиційних позицій українського експорту. . , . С. 57-74.

337709. Трипольська Г. С., Подолець Р. З. Ринок біопального в Україні. . , . С. 75-92.

337710. Соколовська А. М., Райнова Л. Б. Гармонізація акцизного оподаткування тютюнових виробів : [політика гармонізації акцизного оподаткування сигарет у країнах ЄС. Особливості акцизної політики в Україні, напрями її удосконалення]. . , . С. 93-115.

337711. Шубравська О. В. Органічне сільське господарство в Україні. . , . С. 116-128.

337712. Петрик О. І., Дейсан І. М. Неоднорідний вплив монетарних важелів на показники кредитування та економічної активності. . , . С. 129-152.

337713. НБУ після Гонтарєвої: очікування політиків, фінансистів, вчених : [за матеріалами круглого столу, організованого відділом грошово-кредитних відносин Інституту спільно з ГО "Клуб банкірів" та комітетом ВРУ з питань фінансової політики]. . , . С. 153-155.

337714. Шелудько Н. М. Із наукових кабінетів - у практику реформ: [до 50-річчя заснування української наукової школи фінансово-монетарного регулювання]. . , . С. 156-159.

337715. Зайцева В. М. Шляхи вдосконалення систем страхування в туризмі. . , .

337716. Зайцева В. М. Ресторанний консалтинг, як складова сучасного маркетингу. . , .

337717. Зайцева В. М., Кукліна Т. С. Роль готельних підприємств Запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіону. . , .

337718. Кукліна Т. С., Корнієнко О. М. Дослідження якості послуг в закладах ресторанного господарства. . , .

337719. Кукліна Т. С., Гурова Д. Д. Формування попиту на ресторанні послуги серед студентської молоді. . , .

337720. Кукліна Т. С., Гурова Д. Д. Система управління пансіонатом "Запоріжсталь". . , .

337721. Кукліна Т. С., Гурова Д. Д. Диверсифікація бізнесу як система стратегічного варіанту розвитку турфірми. . , .

337722. Рябошлик В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики. . , . С. 1-28.

337723. Пикашов В. С., Великодний В. А. Особенности использования газов нефтепереработки для отопления печей и котлов. . , . С. 3-10.

337724. Пикашов В. С., Великодный В. А. Особенности использования газов нефтепереработки для отопления печей и котлов. . , . С. 3-10.

337725. Никитин Е. Е. Концептуальные положения модернизации существующих неэффективных систем централизованного теплоснабжения. . , . С. 11-21.

337726. Рудыка В. И., Малина В. П., Федак С. П., Цымбал А. А. Основные тенденции развития мирового коксохимического производства на современном этапе. . , . С. 22-29.

337727. Бондарь В. П. Условия минимальных потерь эксергии в неравновесных процессах теплообмена рабочих сред. . , . С. 30-34.

337728. Карп І. М., П'яних К. Є., Нікітін Є. Є. Проблема утилізації та знешкодження мулових осадів міських стічних вод та шляхи її вирішення (Огляд). . , . С. 35-48.

337729. Колесник В. В., Орлик В. М., Хвастухін Ю. И., Костогриз К. П., Жайворонок В. А. Кальцинація дрібнодисперсного вапняку в псевдозрідженому шарі інертного зернистого матеріалу. 1. Математичний опис процесу кальцинації частинки вапняку. . , . С. 49-58.

337730. Шаманский С. И., Бойченко С. В., Матвеева И. В. Технологические основы организации экологически безопасного функционирования системы водоотведения. . , . С. 59-66.

337731. Торчинский А. И., Ляшко А. Ю., Чичуа З. Модернизация туннельной печи обжига керамического кирпича ООО "Метехис карамика" (Грузия). . , . С. 67-72.

337732. Гурова Д. Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в Україні. . , .

337733. Долиняк Я. В. Дослідження процесу зношування за допомогою методу скінченних елементів. . , . С. 3-7.

337734. Стефанович Т. О., Щербовських С. В. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями. . , . С. 8-14.

337735. Ступницький В. В. Реологічна модель формування фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі під час її оброблення різанням. . , . С. 15-22.

337736. Смирнов І. Г., Гурова Д. Д. Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку. . , .

337737. Корендій В. М., Дмитренко П. Р., Новіцький Ю. Я. Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу. . , . С. 23-34.

337738. Настасенко В. О. Аналіз продуктивності черв'ячних фрез та їх прогресивних конструкцій. . , . С. 35-40.

337739. Гурова Д. Д. Проблеми розвитку туризму в Україні: шляхи їх вирішення. . , .

337740. Новіцький Ю. Я., Новіцький Я. М. Оптимізація параметрів пресового з'єднання вставних ножів збірних фрез. . , . С. 41-44.

337741. Прокопенко В. О., Клементьєва О. Ю. Характеристика муфти з торцевими канатами тангеніального розташування у режимах аверсу та реверсу. . , . С. 45-51.

337742. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

337743. Сліпчук А. М., Яким Р. С. Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення. . , . С. 52-60.

337744. Економіка України за січень-липень 2017 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 11.

337745. Тонконогий В. М., Зелинський С. А., Ткач А. Ж., Серебрій Ю. О. Зниження регенеративних коливань під час фрезерування маложорстких деталей за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата. . , . С. 61-68.

337746. Protos L. A., Lavrinenko V. I. Polishing tool witth cicloidal movement rotation for the manufacture of flat superfaces working element Li2B4O7. . , . C. 69-72.

337747. Литвиняк Я. М. Технологічна гнучкість операцій зубонарізання із застосуванням процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс. . , . С. 73-79.

337748. Луців І. В., Волошин В. Н., Буховець В. М. Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь. . , . С. 80-85.

337749. Андрійчук Ю. А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі. . , . С. 11-15.

337750. Біловодська О. А., Сигида Л. О. Маркетингова політика розподілу: принципи управління та показники ефективності. . , . С. 16-20.

337751. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2017. 52 с.

337752. Бочко О. Ю. Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період. . , . С. 21-24.

337753. Гурова Д. Д. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського туризму в АР Крим. . , .

337754. Андреева О. Л., Костиков А. О., Ткаченко В. И. Тепломассоперенос в подогреваемой снизу цилиндрической конвективной ячейке со свободной верхней границей при учете поверхностного натяжения. . , . С. 3-14.

337755. Вербицька Г. Л. Особливості маркетингової підтримки інновацій вітчизняних промислових підприємств в умовах міжнародних економічних відносин. . , . С. 36-41.

337756. Селихов Ю. А., Копаренко В. А., Горбунов К. А., Давыдов В. А. Возобнавляемые источники энергии для горячего водоснабжения и отопления частного дома. . , . С. 15-20.

337757. Бобух А. О., Дзевочко О. М., Подустов М. О., Переверзєва А. М. Синтез критеріїв оцінювання якості вибору структури математичних моделей хімічних технологій. . , . С. 21-26.

337758. Гурова Д. Д. Інноваційні технології в сучасній екскурсійній справі. . , .

337759. Мацегора А. И. Математическое моделирование образования отложения на поверхности теплопередачи пластинчатого теплообменника. . , . С. 27-37.

337760. Подустов М. О., Дзевочко О. М., Дудка С. В. Математичне моделювання процесу одержання мінеральних добрив. . , . С. 38-44.

337761. Бабіченко А. К., Подустов М. О., Кравченко Я. О., Лисаченко І. Г., Дзевочко О. М., Деменкова С. Д. Автоматизована система ідентифікації процесу теплообміну у випарниках блоку конденсації виробництв аміаку. . , . С. 45-53.

337762. Ситнік Н. С., Демидов І. М., Мазаєва В. С., Голодняк В. О. Дослідження впливу процесу переетерифікування на триацилгліцерольний склад жирової сировини з різним жирнокислотним складом. . , . С. 54-61.

337763. Пугановський О. В., Подустов М. О., Дзевочко О. М., Шутинський О. Г., Печенко Т. І. Визначення впливу окислювального та абсорбційного об'ємів на процес абсорбції NOх в технології нітратної кислоти. . , . С.62-69.

337764. Гончаренко П. Л., Щепцов О. В. Зміна якості вибухових речовин при довготривалому зберіганні. . , . С. 70-74.

337765. Тихомирова Т. С., Быканов С. Н., Горбунова О. В. Раздельный сбор твердых бытовых отходов: опыт и перспективы в Украине. . , . С. 75-81.

337766. Гальків Л. І., Миськів Г. В. Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу. . , . С. 42-47.

337767. Гурич Л. М. Маршрутизація перевезень з використанням новітніх технологій : [на прикладі ВАТ "Київхліб"]. . , . С. 48-53.

337768. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 136 с.

337769. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 144 с.

337770. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337771. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 176 с.

337772. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337773. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337774. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337775. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 144 с.

337776. Довгунь О. С. Трендові аспекти управління витратами та контролінгу на підприємствах. . , . С. 54-61.

337777. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337778. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337779. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337780. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1985. 160 с.

337781. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337782. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337783. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337784. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337785. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337786. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337787. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337788. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337789. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337790. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337791. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337792. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1978. 192 с.

337793. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 176 с.

337794. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337795. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337796. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337797. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337798. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337799. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337800. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337801. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337802. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337803. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1986. 160 с.

337804. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337805. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337806. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337807. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337808. Захарчин Г. М., Соболь І. Б. Оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства на засадах маркетингу. . , . С. 62-66.

337809. Іванова М. І. Етапи формування логістичної системи. . , . С. 67-72.

337810. Капраль О. Р. Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків". . , . С. 73-78.

337811. Крикавський Є. В., Наконечна Т. В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок. . , . С. 79-84.

337812. Лісовська Л. С., Гринів Н. Т. Забезпечення синергізму інноваційних процесів на підприємстві. . , . С. 103-109.

337813. Маргіта Н. О., Криницька М. Ю. Особливості управління логістичними ризиками на вітчизняних підприємствах та підходи до їх оцінки : [на прикладі ПАТ "Карлсберг Україна"]. . , . С. 110-119.

337814. Музиченко-Козловська О. В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій. . , . С. 121-125.

337815. Петрович Й. М. Модернізація промислових підприємств як важлива передумова підвищення їх технічного рівня і ефективності функціонування. . , . С. 126-131.

337816. Пилипчук В. П., Данніков О. В., Івасько І. М. Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу. . , . С. 132-141.

337817. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Контрверсії розвитку теплової електрогенерації в Україні. . , . С. 142-149.

337818. Скворцов І. Б., Загорецька О. Я., Гришко В. А. Складові цін виробників : [ціноутворення на підприємствах]. . , . С. 150-158.

337819. Солнцев С. О., Жигалкевич Ж. М. Розвиток ринкових відносин на основі квазіінтеграції. . , . С. 159-164.

337820. Струтинська Л. Р., Андрусів С. В. Критерії оцінювання ефективності технології водопідготовки водойм громадського використання. . , . С. 165-170.

337821. Фігун Н. В., Дзелендзяк Ю. А. Імітаційне моделювання зовнішньої та внутрішньої логістики медичного закладу. . , . С. 171-177.

337822. Шуляр Р. В. Інструменти оцінювання ефективності, гнучкості та адаптивності управління якістю підприємств. . , . С. 185-190.

337823. Яструбський М. Я. Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування. . , . С. 191-196.

337824. Кобилюх О. Я. Тенденції та перспективи розвитку формату self storage в Україні. . , . C. 197-203.

337825. Мних О. Б. Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їхньої діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту. . , . С. 204-213.

337826. Вороніна Р. М. Адаптація найкращого досвіду міської логістики для українських міст (аналіз досліджень та проектів міської логістики країн ЄС). . , . С. 214-221.

337827. Петрович В. М. Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації та їх кадрове забезпечення. . , . С. 3-9.

337828. Bondos I. E-channel migration strategy - double-edged sword? = Е-канал стратегія міграції - двосічний меч?. . , . P. 10-15.

337829. Бохонко І. В. Проблеми зменшення втрат електроенергії під час передавання. . , . С. 16-22.

337830. Борбулевич В. З. Засади формування програми інвестування модернізації підприємства. . , . С. 23-28.

337831. Бублик М. І., Бей М. Р. Особливості "зеленої" економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему. . , . С. 29-34.

337832. Вербицька Г. Л. Вплив чинників інвестиційного розвитку на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств. . , . С. 35-41.

337833. Войцеховська Ю. В., Мавріна А. О., Войцеховський В. В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні. . , . С. 42-48.

337834. Волоснікова Н. М. Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. . , . С. 49-54.

337835. Гавран В. Я., Середницька Х. Т. Дослідження особливостей формування прибутку організації в сучасних умовах господарювання : [на прикладі ПАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів" і ПАТ "Житомирський маслозавод"]. . , . С. 55-60.

337836. Гальків Л. І., Демчишин М. Я., Грищук Д. В. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці. . , . С. 61-68.

337837. Гальчак Х. Р. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності. . , . С. 69-74.

337838. Гвоздь М. Я., Горін У.З. Проблеми сучасного стану та перспектив модернізації вітчизняних теплоелектростанцій. . , . С. 75-80.

337839. Ємельянов О. Ю., Висоцький А. Л., Петрушка Т. О. Моделювання процесу ціноутворення на машинобудівному підприємстві. . , . С. 81-87.

337840. Єрмакова О. А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів. . , . С. 88-96.

337841. Карпа Н. І. Види стратегій та оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства. . , . С. 97-102.

337842. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337843. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337844. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337845. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337846. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337847. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337848. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 144 с.

337849. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1987. 160 с.

337850. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 136 с.

337851. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337852. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337853. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337854. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337855. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337856. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337857. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337858. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337859. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337860. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337861. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1982. 160 с.

337862. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337863. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337864. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337865. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337866. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337867. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337868. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337869. Кацемір Я. В. Теоретичні особливості інноваційної діяльності в сфері побутового обслуговування. . , . С. 103-106.

337870. Копець Г. Р., Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу. . , . С. 107-113.

337871. Лайко О. І. Концептуальні засади забезпечення сприятливого інституціонального середовища інвестиційної діяльності регіонів. . , . С. 114-123.

337872. Матвій І. Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи. . , . С. 124-129.

337873. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337874. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337875. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337876. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337877. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1981. 160 с.

337878. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337879. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337880. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337881. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337882. Nowacki R., Wasilik K. Innovative business services in creating competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland = Інноваційні бізнес-послуги в формуванні конкурентоспроможності малих і середніх підприємств Польщі. . , . P. 130-138.

337883. Piasecka A. Organizational innovation in managing a modern higher education institution = Організаційні інновації в управлінні сучасним вищим навчальним закладом. . , . P. 139-144.

337884. Процак К. В., Просович О. П. Сучасні проблеми функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. . , . С. 145-150.

337885. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337886. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337887. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337888. Рикованова І. С., Донець Д. М. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства. . , . С. 151-156.

337889. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337890. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337891. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337892. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1983. 160 с.

337893. Угольков Є. О. Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів. . , . С. 157-163.

337894. Уголькова О. З., Реверенда Н. Ю. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу. . , . С. 164-169.

337895. Фалович В. А. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок. . , . С. 170-177.

337896. Цогла О. О. Економічні методи управління охороною праці на промисловому підприємстві. . , . С. 178-182.

337897. Шабайкович В. А., Перепічка Є. В. Реформування податкової системи за новою економічною стратегією. . , . С. 183-192.

337898. Щербата Т. С. Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ. . , . С. 193-197.

337899. Воробець С. Й., Кічор В. П., Мищишин О. Л. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством. . , . С. 198-204.

337900. Дзюбіна К. О., Дзюбіна А. В. Дослідження сутності та моделювання систем функціонування поворотних та утилізаційно-рециклінгових матеріальних потоків. . , . С. 205-212.

337901. Карий О. І., Панас Я. В. Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем. . , . С. 213-219.

337902. Mendryk I. Polish employees. Sex vs. employees' engagement - a comparative analysis based on research results = Стать і заангажованість працівника: порівняльний аналіз на основі результатів досліджень польських працівників. . , . С. 220-224.

337903. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2017. 70 с.

337904. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2017. 82 с.

337905. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2017. 78 с.

337906. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2017. 160 с.

337907. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337908. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337909. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337910. Мірошник Р. О., Наливайко У. О. Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту. . , . С. 225-231.

337911. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337912. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337913. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337914. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337915. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

337916. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337917. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337918. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337919. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337920. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337921. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337922. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337923. Новаківський І. І. Реформування систем управління підприємством в умовах інформаційного суспільства. . , . С. 232-237.

337924. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337925. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337926. Процак К. В., Романів Л. В. Психологічні аспекти адаптації персоналу організації. . , . С. 238-243.

337927. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337928. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

337929. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337930. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337931. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337932. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337933. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337934. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337935. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337936. Сажинець С. Й. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємства з капітального інвестування. . , . С. 244-253.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 19 сек.