Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

337937. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337938. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337939. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337940. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 176 с.

337941. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1971. 192 с.

337942. Семін І. Є. Управління персоналом промислових підприємств з іноземними інвестиціями. . , . С. 254-260.

337943. Станасюк Н. С. Методологічні аспекти оцінювання промислового потенціалу. . , . С. 261-267.

337944. Яцура В., Бевз Р. Функція бачення у стратегічному управлінні в умовах непередбачуваності і швидких змін зовнішнього середовища. . , . С. 268-275.

337945. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 176 с.

337946. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 200 с.

337947. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 176 с.

337948. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 184 с.

337949. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 216 с.

337950. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 206 с.

337951. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 230 с.

337952. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 200 с.

337953. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 206 с.

337954. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 214 с.

337955. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 192 с.

337956. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1966. 216 с.

337957. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337958. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337959. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337960. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337961. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 184 с.

337962. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337963. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337964. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1967. 192 с.

337965. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

337966. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

337967. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

337968. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 200 с.

337969. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 200 с.

337970. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

337971. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 200 с.

337972. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 200 с.

337973. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 184 с.

337974. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

337975. Плотнік Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек в нових умовах. . , . С. 9-13.

337976. Кулін А. Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету : [функції підсистем ВНС реалізовано на базі програмних продуктів хмарних сервісів MS Microsoft, системи Moodle та програмних модулів власного виробництва]. . , . С. 3-10.

337977. Каук В., Гребенюк В., Шкіль О. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів : [способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle]. . , . С. 11-17.

337978. Гаращук О., Куценко В. Інформаційно-інноваційні технології - передумова розбудови конкурентоспроможності освіти. . , . С. 18-23.

337979. Герасименко І. Використання технологій дистанційного навчання. . , . С. 23-30.

337980. Мосоров В., Панський Т. Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів. . , . С. 31-39.

337981. Доманецька І., Красовська Г. Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів. . , . С. 39-46.

337982. Domanetska I., Krasovska H. Features of the formation of a unified information - educational space for geografically and organizationally distributed universities. . , . P. 45-58.

337983. Жежнич П., Морушко О., Химиця Н. Аналіз використання інтерактивних комп'ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці. . , . С. 59-66.

337984. Колодій Р., Ромашко С., Ромашко І. Використання комп'ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі". . , . С. 66-71.

337985. Краснюк І., Кривич М. Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп'ютерних технологій. . , . С. 72-77.

337986. Михайлів Н., Сав'юк Л. Аналіз сучасного стану розвитку комп'ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об'єктів. . , . С. 78-84.

337987. Федасюк Д., Гоц Н., Микийчук М. Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації. . , . С. 47-58

337988. Узлов К. І. Сучасні напрямки розвитку теорії зсувно-дифузійної перекристалізації аустеніту у залізовуглецевих сплавах. . , . С. 6-12.

337989. Mazur А. V., Mazur V. І., Gasik М. М. The features of phase equilibrium in the system Al-Si with microheterogeneous liquid phase = Особливості фазової рівноваги в системі Al-Si с микрогетерогенною рідкою фазою. . , . С. 12-19.

337990. Вінтюк Ю. Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп'ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних праціників. . , . С. 84-91.

337991. Чернихівський Є., Колодій Р. Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження. . , . С. 92-97.

337992. Пригунова А. Г., Петров С. С., Пригунов С. В. Структурні та фазові перетворення в доевтектичних сплавах системи Al - Si - Fe, оброблених в рідкому стані однополярним імпульсним електричним струмом. . , . С. 20-25.

337993. Шелестова А. Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті"). . , . С. 97-103.

337994. Ревенчук І., Шатовська Т., Чуприна А. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти. . , . С. 103-108.

337995. Щербак Н. Метод оцінювання якості тестових завдань. . , . С. 109-116.

337996. Грин А. С. Бегущая по волнам. Худож. лит.. Москва, 1989. 286 с.

337997. Зорін В., Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н. Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання. . , . С. 116-121.

337998. Грин А. С. Бегущая по волнам. Башк. книжное издательмтво. Уфа, 1990. 492 с.

337999. Гірін О. Б., Жданов С. І., Королянчук Д. Г. Фазовий склад металів, електрокристалізованих на твердому і рідкому металевих катодах однакового хімічного складу. . , . С. 26-33.

338000. Левченко О. Методика імпортування тестових питань за однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки. . , . С. 122-129.

338001. Іонова Л. Ю. Області формування повністю та обмежено метастабільних подвійних евтектик, що не відображуються у метастабільних діаграмах. . , . С. 33-37.

338002. Миронова Т. М., Семенова І. О. Вплив структурних особливостей на графітизацію в сталях та чавунах. . , . С. 37-42.

338003. Куцова В. З., Ковзель М. А., Гребенева А. В. Формування структури та трибологічні властивості високохромистих сплавів. . , . С. 43-48.

338004. Грин А. С. Блистающий мир. Бегущая по волнам. Золотая цепь. Таврия. Симферополь, 1980. 423 с.

338005. Грин А. С. Блистающий мир. Бегущая по волнам. Золотая цепь. Таврия. Симферополь, 1983. 376 с.

338006. Куцова В. З., Котова Т. В., Стеценко Г. П. Текстурні дослідження деформованої ультранизьковуглецевої сталі після крутіння під гідростатичним тиском. . , . С. 49-53.

338007. Губенко С. І., Беспалько В. М., Нікульченко І. О. Особливості швидкого плавлення і твердіння неметалевих включень при лазерній обробці. . , . С. 54-59.

338008. Грин А. С. Блистающий мир. Волго-Вятское кн. изд.. Киров, 1989. 304 с.

338009. Федоркова Н. М., Балакін О. А. Використання термоциклічної обробки під час кристалізації для подріблення структурних складових інструментальних сталей. . , . С. 59-64.

338010. Карпов В. Ю., Карпов В. В. Формування структури виливків газарів з декількома кристалізаторами. . , . С. 65-68.

338011. Грин А. С. Блистающий мир. Золотая цепь. Дорога никуда. Правда. Москва, 1991. 492 с.

338012. Грин А. С. Крысолов. РАЛИ. Москва, 1991. 62 с.

338013. Грин А. С. Психологические новеллы. Сов. Россия. Москва, 1988. 448 с.

338014. Олійник А. Традиція врядування як основа суспільного розвитку Запорізької спільноти. . , . С. 96-107.

338015. Грин Ж. Полночь. Радуга. Москва, 1992. 224 с.

338016. Грин Э. В стране Ивана. Советский писатель. Ленинград, 1972. 784 с.

338017. Грин Э. В стране Ивана. Советский писатель. Ленинград, 1969. 752 с.

338018. Грин Э. Другой путь. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 479 с.

338019. Грин Э. Другой путь. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 655 с.

338020. Репан О. Взаємини гарнізону Старосамарського ретраншементу з місцевим населенням: коні та навколо них : [російська присутність у Запорізьких Вольностях та характер взаємин російських солдат та офіцерів з посполитим і козацьким населенням Запоріжжя]. . , . С. 157-163.

338021. Грин Э. Проийденные болота. Советский писатель. Москва, 1966. 639 с.

338022. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 226 с.

338023. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 244 с.

338024. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 188 с.

338025. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 208 с.

338026. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 192 с.

338027. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 192 с.

338028. Грин Г. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1986. 541 с.

338029. Грин Г. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1986. 589 с.

338030. Бойко П. "Именные списки старшин и казаков бывшего войска Запорожского... 1776 года" як джерело з історичної демографії Степової України. . , . С. 170-178.

338031. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 228 с.

338032. Грин Г. Капитан и враг. Радуга. Москва, 1991. 175 с.

338033. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 200 с.

338034. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 180 с.

338035. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 208 с.

338036. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 200 с.

338037. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1963. 200 с.

338038. Грин Г. Меня создала Англия. Брайтонский лединец. "Эй-Ди-Лтд". Москва, 1994. 462 с.

338039. Грин Г. Монсеньор Кихот. Молодая гвардия. Москва, 1989. 238 с.

338040. Грин Г. Наш человек в Гаване. Комедианты. Основа. Харьков, 1990. 478 с.

338041. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 186 с.

338042. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 200 с.

338043. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 196 с.

338044. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 208 с.

338045. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 212 с.

338046. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 232 с.

338047. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 200 с.

338048. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 200 с.

338049. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 224 с.

338050. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 212 с.

338051. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1964. 208 с.

338052. Грин Г. Наш человек в Гаване. Комедианты. Доктор Фишер из Женевы или ужин с бомбой. "Эй-Ди-ЛТД". Москва, 1994. 574 с.

338053. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 174 с.

338054. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 192 с.

338055. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 188 с.

338056. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 212 с.

338057. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 200 с.

338058. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 208 с.

338059. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 208 с.

338060. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 212 с.

338061. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 224 с.

338062. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 232 с.

338063. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 208 с.

338064. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1965. 196 с.

338065. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 194 с.

338066. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 208 с.

338067. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 196 с.

338068. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338069. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338070. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338071. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338072. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338073. Захарченко С. Зайнятість населення як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів (оцінка за методологією IMD-LAUSANNE). . , . С. 3-7.

338074. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338075. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 208 с.

338076. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 198 с.

338077. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1961. 200 с.

338078. Олійник О. Тенденції розвитку інфраструктури ринку праці в Україні. . , . С. 8-13.

338079. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 196 с.

338080. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338081. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338082. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338083. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338084. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338085. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338086. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338087. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338088. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338089. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338090. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1962. 208 с.

338091. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 176 с.

338092. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 184 с.

338093. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 200 с.

338094. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 192 с.

338095. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 192 с.

338096. Известия Академии наук СССР. Механика. Наука. Москва, 1965. 208 с.

338097. Кравцова О. Образ запорізького козака у наративних джерелах початку ХХ ст. (за творами Я. П. Новицького). . , . С. 197-206.

338098. Корнацький І. Бахмут і Запоріжжя у ХVІІІ столітті : [комплексний аналіз запорозько-бахмутських (нині - Артемівськ Донецької області) стосунків впродовж ХVІІІ ст. в різноманітних їх виявах]. . , . С. 207-213.

338099. Грин Г. Почетный консул. Капитан и враг. Монсеньор Кихот. "Эй-Ди-ЛТД". Москва, 1994. 558 с.

338100. Петренко Ю., Барабаш Ю. Характеристика змісту та напрямів соціальної реабілітації (адаптації) осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення. . , . С. 14-19.

338101. Терехова О., Сало Я. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні. . , . С. 20-27.

338102. Грин Г. Путешествие без карты. Географгиз. Москва, 1961. 230 с.

338103. Лебеда М. Система характеристик і чинників економічного потенціалу ФОП щодо сплати податку з доходів. . , . С. 28-32.

338104. Близнюк В., Яценко Л. Економічна оцінка втрат трудового потенціалу внаслідок впливу соціально-демографічних чинників. . , . С. 33-43.

338105. Грин Г. Путешествие без карты. Прогресс. Москва, 1989. 454 с.

338106. Манцуров І., Рудченко О., Новиков В. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні. . , . С. 44-51.

338107. Грин Г. Путешествие с моей тетушкой. Юрид. лит.. Москва, 1990. 269 с.

338108. Грин Г. Путешествие с моей тетушкой. Стамбульский экспресс. Лениздат. Ленинград, 1989. 460 с.

338109. Грин Г. Сила и слава. Суть дела. "Эй-Ди-ЛТД". Москва, 1994. 462 с.

338110. Киридон А. Запорізька Січ як топос пам'яті : [складний шлях від Запорізької Січі в координатах реально-історичного простору до символічного простору пам'яті]. . , . С. 3-15.

338111. Грин Г. Сила и слава. Путешествие с тетушкой. Почетный консул.. Радуга. Москва, 1990. 608 с.

338112. Грин Г. Стамбульский экспресс. Путешествие с моей тетушкой. "Эй-Ди-Лтд". Москва, 1994. 462 с.

338113. Архипов О., Козленко О. Застосування інформаційної онтології для проектування та аналізу КСЗІ. . , . С. 110-118.

338114. Грин Г. Суть дела. Изд. иностр. лит.. Москва, 1961. 303 с.

338115. Вирський Д. Козацьке Запорожжя за описами М. Пашковського (1615) та С. Шимановського (1642). . , . С. 16-30.

338116. Сокиро О. Матеріальне забезпечення генеральної артилерії козацького гетьманату в середині ХVІІ-ХVІІІ ст.. . , . С. 31-41.

338117. Грин Г. Тихий американец. Прогресс. Москва, 1986. 189 с.

338118. Грин Г. Человеческий фактор. Междунар. отношения. Москва, 1989. 269 с.

338119. Гринберг И. Поэзия в пути. Знание. Москва, 1966. 48 с.

338120. Мохор В., Бакалинский А., Богданов А., Цуркан В. Дескриптивный анализ аналогий между системами управления информационной безопасностью и массового обслуживания. . , . С. 119-126.

338121. Гринберг И. Л. Творчество Николая Тихонова. Советский писатель. Москва, 1972. 480с.

338122. Кривошея І. Неурядова старшина Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст.. . , . С. 42-93.

338123. Гринберг И. Л. Труд и вдохновение. Современник. Москва, 1983. 463с.

338124. Гринберг И. Л. Над картой советской поэзии. Знание. Москва, 1974. 64 с.

338125. Грибовський В. Запорозький зимівник і ногайське кишло: спроба співставлення. . , . С. 106-118.

338126. Олексійчук А., Поремський М. Нижні межі інформаційної складності кореляційних атак на потокові шифри над полями порядку 2'. . , . C.126-131.

338127. Самойленко Д. Часова складність різних реалізацій диспетчера доступу мережевого ресурсу. . , . С. 132-136.

338128. Ткач Ю., Казмірчук С., Мехед Д., Базилевич В. Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу. . , . С. 137-142.

338129. Манько О., Шматок О., Петренко А. Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку та мережах. . , . С. 143-147.

338130. Корченко О., Казмирчук С., Ахметов Б. Метод формирования кортежей для аналитико-синтетической кортежной модели информационной безопасности. . , . С. 148-154.

338131. Сидоренко В., Гнатюк С., Юдін О. Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об'єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації. . , . С. 155-172.

338132. Гулак Г., Бурячок В., Складанний П. Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни. . , . С. 173-177.

338133. Рябова Л., Гизун А., Дуксенко О. Задача цветоуказания в системе видеонаблюдения. . , . С. 178-183.

338134. Самойлик Є. Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності. . , . С. 184-192.

338135. Грибанов Ю. Банковский сервис для малого бизнеса: клиентский опыт директора. . , . С. 40-42.

338136. 7 уроков клиентского опыта от гуру маркетинга. . , . С. 42-44.

338137. Гринберг Н. Л. Два крыла литературы. Советский писатель. Москва, 1982. 367 с.

338138. Гурова Д. Д. Особливості вивчення курсу "Історія розвитку світового туризму". . , .

338139. Гринвуд Д. Маленький обрвыш. Дет. лит.. Ленинград, 1967. 192 с.

338140. Институт физики металлов Труды.... АН СССР Уральский филиал. Свердловск, 1946. 84 с. : ил.,табл., черт.

338141. Гурова Д. Д. Поняття "моніторинг" при вивченні курсу "Моніторинг туристського ринку". . , .

338142. Гринин С. Е. Пристанище. Худож. лит.. Москва, 1991. 124 с.

338143. Федорова Н. В. Центр обработки данных на базе решения SDN. . , . С. 6-10.

338144. Кротов В. Д., Мартинюк В. В., Малих В. В. Дослідження властивостей лінійних рекурентних регістрів. Методика знаходження коефіцієнтів примітивного поліному за 2n суміжними елементами його вихідної послідовності. . , . С. 11-18.

338145. Лазаренко С. В. Формулировка частной задачи зондирования пространства электромагнитными волнами вокруг охраняемых объектов в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера. . , . С. 19-23.

338146. Гриноп Ф. С. О том, кто странствовал в одиночку. Наука. Москва, 1989. 260 с.

338147. Гурова Д. Д. Стратегічний аналіз діяльності підприємств туристської сфери. . , .

338148. Ільїн О. О., Сєрих С. О. Когнітивна модель управління інформаційною безпекою вищого навчального закладу. . , . С. 24-29.

338149. Гурова Д. Д. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Японії. . , .

338150. Гринченко Б. В темную ночь. Под тихими вербами. Гослитиздат. Москва, 1961. 398 с.

338151. Грифцов Б. Как работал Бальзак. Советский писатель. Москва, 1937. 155 с.

338152. Козачок В. А., Рой А. А., Бурячок Л. В. Технології протидії шкідливим програмам та завідома фальшивому програмному забезпеченню. . , . С. 30-34.

338153. Гришаев В. Н. Капель пробивает лед. Воениздат. Москва, 1965. 357 с.

338154. Недашківський О. Л. Принципи побудови мереж передачі даних для надання VPN і Інтернет послуг. . , . С. 35-41.

338155. Козачок В. А., Діхтяр М. В., Семко О. В. Особливості ідентифікації та авторизації в сучасних корпоративних інформаційно-телекомунікаційних системах. . , . С. 42-48.

338156. Zybin S. The efficiency estimate method for formation of complex security information programs = Метод оцінювання ефективності при формуванні комплексних програм інформаційної безпеки. . , . P. 49-55.

338157. Бєлікова М. В. Запровадження інноваційних технологій в музеях України. . , .

338158. Гришина Л. И. К неведомым горам. Мысль. Москва, 1971. 64 с.

338159. Бєлікова М. В. Аналіз відвідуваності історико-архітектурного музею-заповідника "Садиба Попова" Запорізької області. . , .

338160. Барановский О. К., Горбадей О. Ю., Зеневич А. О., Василиу Е. В., Лимарь И. В. Квантовый метод безопасного распределения ключей шифрования. . , . С. 56-64.

338161. Гулак Г. М., Козачок В. А., Складанний П. М., Бондаренко М. О., Вовкотруб Б. В. Системи захисту персональних даних в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах. . , . С. 65-71.

338162. Кондратьєв І. Батьківщина запорозько гетьмана Івана Сулими село Рогоша. . , . С. 140-148.

338163. Сайко В. Г., Казіміренко В. Я., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. Канал широкосмугового радіодоступу в терагерцевому діапазоні для радіосистем виявлення прихованих об'єктів. . , . С. 72-78.

338164. Невойт Я. В. Аналіз загроз інформаційної безпеки в період 2015-2016 років. . , . С. 79-84.

338165. Бєлікова М. В., Безхлібна А. П. Аналіз маркетингу та менеджменту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. . , .

338166. Борсуковський Ю. В., Бурячок В. Л., Борсуковська В. Ю. Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів. . , . С. 85-89.

338167. Аносов А. О., Платоненко А. В. Модель перехоплення та захисту інформації в бездротових мережах. . , . С. 90-94.

338168. Шевченко С. М., Жданова Ю. Д., Спасітєлєва С. О., Адамович О. В. Статистична обробка експериментальних даних як одна з форм науково-дослідної роботи студентів спеціальності "Кібербезпека". . , . С. 95-103.

338169. Віднянський С. В. Актуалізація "русинського питання" в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України. . , . С. 8-17.

338170. Бєлікова М. В., Гресь-Євреінова С. В. Якість послуг музеїв техніки м. Запоріжжя. . , .

338171. Кресіна І. О. Національно-культурна автономія: правовий шлях вирішення русинської проблеми : [національні менщини в Україні]. . , . С. 18-23.

338172. Яворська Г. М. Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні : [мовні конфлікти в Україні]. . , . С. 24-30.

338173. Федака С. Д. Русини: етнонім і його наповнення. . , . С. 31-38.

338174. Гришко-Юровская О. Ф. В четверг по вечерам. Алт. кн. изд.. Барнаул, 1991. 445 с.

338175. Степико М.Т., Наконечний В. С. Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності. . , . С. 39-46.

338176. Мищак І. М. "Русинське питання" у контексті дотримання прав людини в Україні. . , . С. 47-53.

338177. Артемов В. Ю., Жалубак В. М. Оперативний ризик у діяльності спецслужб у ході протидії деструктивним впливам регіональних автономістських (сепаратистських) рухів. . , . С. 54-56.

338178. Гроза двенадцатого года. Молодая гвардия. Москва, 1991. 605 с.

338179. Громкая тишина. ДОСААФ. Москва, 1989. 751 с.

338180. Громов В. А. Софья Гиацинтова. Искусство. Москва, 1976. 208 с.

338181. Белей Л. О., Белей Л. Л. Неорусинство у контексті сучасної України : [поширення сепаратистських ідей]. . , . С. 57-61.

338182. Зан М. П. Неорусинство на Закарпатті як латентний фактор дезінтеграційної загрози єдності українського етнонаціонального простору. . , . С. 62-71.

338183. Громов Е. С. Всегда в поиске. Молодая гвардия. Москва, 1971. 239 с.

338184. Позняк О. В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України. . , . С. 72-76.

338185. Громов Е. С. Духовность экрана. Искусство. Москва, 1976. 255 с.

338186. Дегтеренко А. М. Аналіз чинників етнополітичних конфліктів в Україні на грунті русинської проблематики. . , . С. 77-84.

338187. Бобинець М. М. Пошук механізмів вирішення русинської проблеми на Закарпатті. . , . С. 85-89.

338188. Головка А. А. Роль та вплив "русинського фактора" в процесі інформаційної агресії Росії. . , . С.90-93.

338189. Громов Е. С. Художественное творчество. Политиздат. Москва, 1970. 263 с.

338190. Громов П. А. Блок. Его предшественники и современники. Советский писатель. Москва, 1966. 570 с.

338191. 2. Початок заселення : [історія заселення Чернігівського району Запорізької області]. . , . С. 5-6.

338192. 3. Розвиток виробництва : [історія Чернігівського району Запорізької області]. . , . С. 7-9.

338193. Бєлікова М. В., Зацепіна Н. О. Менонітські поселення: історія формування та розвитку ностальгійного туризму в Україні. . , .

338194. Бєлікова М. В., Безхлібна А. П. Менеджмент "Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс". . , .

338195. Цехоцкий К. А., Ивщенко Л. И., Глушко А. В. Математическое моделирование интенсивности изнашивания плоско-параллельных трибосопряжений при двухкомпонентном динамическом нагружении. . , . С. 27-29.

338196. Зеленина Е. А., Ершов А. В., Лоскутов С. В., Мацюк С. Н. Когезионная прочность плазменного покрытия ПРНХ15СР2. . , . С. 47-49.

338197. Громов П. П. О стиле Льва Толстого: "Диалектика души" в " Войне и мире". Худож. лит.. Ленинград, 1977. 484 с.

338198. Громов П. П. О стиле Льва Толстого. Становление "диалектики души". Худож. лит.. Ленинград, 1971. 389 с.

338199. Кацимон С. Ю., Комочкін М. С. Методика дослідження зносостійкості бандажних полиць ГТД. . , . С. 59-60.

338200. Березовский Е. К. Исследования динамических процессов при испытании авиационного двигателя с широкоходным вентилятором. . , . С. 65-68.

338201. Громыко М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского, 1850-1854 гг.. Наука. Новосибирск, 1985. 168 с.

338202. Гропянов Е. В. В Камчатку. Дальневост. кн. изд.. Владивосток, 1990. 351 с.

338203. Гроcсман В. С. Годы войны. Правда. Москва, 1989. 460 с.

338204. 4. Гуманітарна сфера життя : [історія релігії, освіти та медицини Чернігівського району Запорізької області]. . , . С. 10-14.

338205. Гроcсман В. С. Добро вам!. Советский писатель. Москва, 1967. 280 с.

338206. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Книжная палата. Москва, 1988. 830 с.

338207. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 782 с.

338208. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Дальневосточное кн. изд.. Владивосток, 1990. 720 с.

338209. Березовский Е. К. Определение частот и форм собственных колебаний широкоходной лопатки вентилятора. . , . С. 68-71.

338210. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Книжное издательство. Куйбышев, 1990. 751 с.

338211. Маньков С. А., Прибора Т. И. Математическое моделирование при оценке прочности технологического оборудования в производстве авиационной техники. . , . С. 71-74.

338212. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Вышейш. шк.. Минск, 1990. 670 с.

338213. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Известия. Москва, 1990. 463 с.

338214. Бабенко О. Н. Анализ виброчастотных характеристик лопаток компрессора в процессе длительной эксплуатации и методы их регулирования. . , . С. 76-79.

338215. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Известия. Москва, 1990. 392 с.

338216. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Советский писатель. Москва, 1990. 670 с.

338217. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Лиесма. Рига, 1990. 732 с.

338218. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Юж.-Урал. кн. изд.. Челябинск, 1990. 765 с.

338219. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Кн. изд.. Томск, 1991. 348 с.

338220. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Кн. изд.. Томск, 1991. 522 с.

338221. Гроcсман В. С. За правое дело. Советский писатель. Москва, 1989. 685 с.

338222. Бєлікова М. В., Гресь-Євреінова С. В. Музейний менеджмент в Україні та світі: проблеми та перспективи. . , .

338223. Бут Т. В. Соціально-економічний розвиток регіону: поняття і зміст.. . , .

338224. Овдиенко Е. А., Старостин Д. С., Кривых Ю. И. Аутентичность компонентов воздушных суден. . , . С. 85-87.

338225. Овдиенко Е. А., Старостин Д. С., Кривых Ю. И. Вопросы дальнейшей эксплуатации вертолетов Ми-8Т. . , . С. 90-91.

338226. Двирник Я. В., Павленко Д. В. Влияние пылевой эрозии на газодинамическую устойчивость осевого компрессора. . , . С. 102-105.

338227. Бут Т. В. Вибір методів діагностування розвитку економіки регіону. . , .

338228. Ефанов В. С., Мыленко А. А., Прокопенко А. Н., Овчинников А. В. Снижение шероховатости ионно-плазменных покрытий. . , . С. 107-109.

338229. Гнатенко М. О., Матковская М. В., Наумик В. В. Изготовление литейной оснастки для литья по выплавляемым моделям с применением аддитивных технологий. . , . С. 110-112.

338230. Віндюк А. В. Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму. . , .

338231. Марков И. Б., Селиверстов А. Г., Петрик И. А., Овчинников А. В. Моделирование аддитивного процесса восстановления деталей компрессора из титановых сплавов с использованием различных источников нагрева. . , . С. 114-115.

338232. 5. Українська революція та боротьба за незалежність : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 15-17.

338233. 6. Голод 1921-1923 рр. та його наслідки. НЕП : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 18-19.

338234. Віндюк А. В. Сучасний стан професійної підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи в країнах Західної Європи. . , .

338235. Скуйбеда Е. Л. Разработка ресурсо- и энергосберегающей технологии повышения качества алюминиевых сплавов для потребностей авиадвигателестроительной промышленности. . , . С. 139-141.

338236. 7. Голодомор 1932-1933 рр. : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 19-20.

338237. Матюхин А. Ю. Моделирование процесса пластического формоизменения деталей типа "кольцо" в расчетном комплексе ANSYS. . , . C. 143-145.

338238. Перекрест Т. В. Оцінювання економічної ефективності туризму: науково-практичний аспект. . , .

338239. Уланов С. А. Влияние вида обработки на параметры поверхностного слоя пера лопатки. . , . С. 145-147.

338240. Марченко Ю. А., Петрик И. А., Овчинников А. В., Марченко Г. В. Перспективы применения аддитивных технологий выращивания для изготовления деталей газотурбинных двигателей. . , . С. 161-164.

338241. 8. Наш край у Другій світовій війні : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 21-23.

338242. 9. Відбудова народного господарства. Повоєнний голод 1946-1947 : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 24.

338243. Зеленина Е. А., Ершов А. В., Лоскутов С. В., Мацюк С. Н. Влияние режима напыления на термонапряжения в плазменных покрытиях. . , . С. 181-183.

338244. Быков И. О., Жеманюк П. Д., Овчинников А. В., Басов Ю. Ф., Леховицер З. В., Скребцов А. А. Некоторые аспекты синтеза порошковых сложнолегированных титановых сплавов типа ВТ8. . , . С. 191-192.

338245. 10. Наші досягнення : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 25-28.

338246. Михайловская А. М., Наумик В. В., Гнатенко О. В. Жаропрочный сплав ЖС32-ВИ и оптимизация химического состава по танталу. . , . С. 196-198.

338247. 11. Культурно-мистецьке життя : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 28-30.

338248. Підковинська У. В., Савченко В. О. Вплив складу електроліту на дисперсність порошку міді. . , . С. 198-200.

338249. 12. Наші земляки - учасники міжнародних конфліктів : [на прикладі Запорізького краю]. . , . С. 30.

338250. 13. Боротьба за незалежність України. Російська агресія. . , . С. 31.

338251. Фролов Р. А., Сахно А. С., Ріжова А. В. Поышение механических свойств вторичного алюминия наследственным модифицированием. . , . С. 207-208.

338252. Голос України. Київська правда. К., 2017.

338253. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. . , . С. 10-22.

338254. Гроcсман В. С. За правое дело. Изд. Рост. ун та. Ростов н/Д, 1989. 655 с.

338255. Гроcсман В. С. Несколько печальных дней. Современник. Москва, 1989. 432 с.

338256. Шелеметьєва Т. В. Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України. . , .

338257. Гроcсман В. С. Старый учитель. Советский писатель. Москва, 1962. 524 с.

338258. Гроcсман В. С. Степан Кольчугин. Худож. лит.. Москва, 1966. 360 с.

338259. Гроcсман В. С. Степан Кольчугин. Худож. лит.. Москва, 1966. 456 с.

338260. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження і регулювання регуляторів циклу зварювання РЦС-403" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338261. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338262. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження датчиків неузгодженості в індикаторному та трансформаторному режимах" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338263. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження магнітного підсилювача" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338264. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Дослідження магнітодіодів" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338265. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Елементи запам'ятовування і витримки часу" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

338266. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Дослідження ємнісних датчиків" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338267. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 "Дослідження принципу дії зварювальних контакторів" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338268. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 "Дослідження безконтактних індуктивних вимикачів" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338269. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 "Дослідження терморезисторів" з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338270. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338271. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

338272. Економіка України. Преса України. Київ, 2017. 98 с.

338273. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 88 с.

338274. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2017. 128 с.

338275. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2017. 64 с.

338276. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2017. 72 с.

338277. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2017. 32 с.

338278. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2017. 76 с.

338279. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 72 с.

338280. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2017. 160 с.

338281. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2017. 170 с.

338282. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2017. 28 с.

338283. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2017. 64 с.

338284. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2017. 104 с.

338285. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2017. 64 с.

338286. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 50 с.

338287. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2017. 60 с.

338288. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 309-364

338289. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2017. 52 с.

338290. Строительный учет. УБА. Киев, 2017. 70 с.

338291. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2017. 72 с.

338292. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 66 с.

338293. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

338294. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

338295. Гроcсман В. С. Жизнь и судьба. Советский писатель. Москва, 1990. 688 с.

338296. Гроссман Л. П. Достоевский. Молодая гвардия. Москва, 1965. 605 с.

338297. Гроcсман Л. П. Записки д'Аршика. Пушкин в театральных креслах. Худож. лит.. Москва, 1990. 460 с.

338298. Гроссман Л. П. Николай Семенович Лесков. Знание. Москва, 1956. 32 с.

338299. Гроссо А Гости. Радуга. Москва, 1990. 88 с.

338300. Гроссо А Ослепительно голубое небо. Прогресс. Москва, 1967. 192 с.

338301. Украинские корни будущего гения моторостроения : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 7-19.

338302. Гроха Л. Бекеша. Гуморески. Радянський письменник. Киев, 1959. 109 с.

338303. Начало инженерной деятельности : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 20-23.

338304. Грубешлиева М. Заботы и радости. Худож. лит.. Москва, 1965. 271 с.

338305. Нюрнбергский период конструкторской и изобретательской деятельности : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 24-38.

338306. Деятельность после переезда в Берлин : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , .

338307. Грубиян М. М. Письмена на листьях. Советский писатель. Москва, 1981. 143 с.

338308. Грузии сыны. Молодая гвардия. Москва, 1961. 615 с.

338309. Грузинские романтики. Худож. лит.. Москва, 1989. 286 с.

338310. Деятельность на благо Отечества : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 43-70.

338311. Создание аэроплана : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 71-86.

338312. Деятельность после окончания Первой мировой войны : [биография гениального инженера, конструктора, изобретателя, уроженца Запорожской области Б. Г. Луцкого]. . , . С. 87-103.

338313. Грум-Гржимайло Т. Н. О Шостаковиче. Знание. Москва, 1990. 55 с.

338314. Грушас Ю. Карьеристы. Советский писатель. Москва, 1986. 320 с.

338315. Грэй А. Падение Келвина Уокера. Радуга. Москва, 1990. 221 с.

338316. Грэй Д. Женщины с Венеры, мужчины с Марса: они такие разные, что им нужно учиться понимать друг друга. София. Киев, 2004. 400 с.

338317. Грюммер Г. Скитания. Воениздат. Москва, 1982. 432 с.

338318. Грюн Макс фон дер. Жар под золой. Прогресс. Москва, 1981. 272 с.

338319. Грюн Макс Лавина. Радуга. Москва, 1989. 272 с.

338320. Грюн Макс фон дер. Местами гололед. Худож. лит.. Москва, 1974. 96 с.

338321. Грюн Макс фон дер. Светляки и пламя. Профиздат. Москва, 1972. 207 с.

338322. Грязев А. А. Грех игумена. Сев.-Зап. кн. изд.. Архангельск, 1990. 174 с.

338323. Грязев В. Н. Огненная губерния. Книжное издательство. Ставрополь, 1990. 542 с.

338324. Грязневич П. А. В поисках затерянных городов. Наука. Москва, 1978. 344 с.

338325. Грязневич П. А. В поисках затерянных городов. Наука. Москва, 1978. 344 с.

338326. Начало жизненного пути : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 10-11.

338327. Сыромятников и Гаккель : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 12-13.

338328. Служащий Балтийского завода : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 14-15.

338329. Губанов П. П Побуждение. Воениздат. Москва, 1990. 316 с.

338330. Семья : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 16-23.

338331. Первый заведующий Воздухоплавательного отдела Балтийского завода : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С.28-29.

338332. Дирижабль "Гигант" : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 29-31.

338333. Незаменимый специалист : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 32-33.

338334. Губарев В. Г. Повести - сказки. Детская литература. Москва, 1972. 304 с.

338335. Губарев В. Г. Павлик Морозов. Молодая гвардия. Москва, 1976. 112 с.

338336. Дух патриотизма : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 34-35.

338337. Губарев В. Г. Павлик Морозов. Алтайское кн. изд.. Барнаул, 1978. 56 с.

338338. Авиамоторостроительная промышленность Российской империи : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 44-47.

338339. Губарев В. С. Век космоса. Советский писатель. Москва, 1985. 672 с.

338340. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження захисного заземлення та методика його розрахунку" з дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 32 с.

338341. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження суміщеного освітлення виробничого приміщення" з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 36 с.

338342. Губарев В. С. Зарево над Припятью. Записки журналиста. Молодая гвардия. Москва, 1987. 239 с.

338343. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Дослідження вогнегасних властивостей первинних засобів пожежогасіння, визначення їх типів та розрахунок кількості" з дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для студентів усіх спеціальностей та. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

338344. Губарев В. С. Ужин на рассвете. Советская Россия. Москва, 1985. 304 с.

338345. Губер П. К. Донжуанский список Пушкина. Прометей. Москва, 1990. 223 с.

338346. Завод авиационных двигателей Александровского Отделения Акционерного общества электромеханических сооружений "ДЕКА" (бывш. Товарищество "Дюфлон", Константинович и Ко) : [биография П. Н. Сыромятникова]. . , . С. 48-55.

338347. Перспективы развития производства на заводе в Алескандровске : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 56-57.

338348. Губин А. Т. Молоко волчицы. Советская Россия. Москва, 1975. 574 с.

338349. Губин А. Т. Молоко волчицы. Книжное изд.. Ставрополь, 1989. 718 с.

338350. Строительство завода : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 58-59.

338351. Первый авиамоторный двигатель в Александровске : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 60-63.

338352. Губин Л. И. Камень-уголье. Радянський письменник. Киев, 1981. 320 с.

338353. Губин Л. И. Камень-уголье. Днипро. Киев, 1991. 342 с.

338354. Губчевский П. Ф. Государственный Эрмитаж. Советский художник. Ленинград, 1965. 44 с.

338355. Сыромятниковы в Александровске : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 72-74.

338356. Гугнин А. А. Современные писатели ГДР. Знание. Москва, 1986. 64 с.

338357. Завод авиационных двигателей "ДЕКА" в г. Александровске на сентябрь 1917 года : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 75-83.

338358. Гудрайтис - Гузявичус А. Братья. Гослитиздат. Вильнюс, 1956. 757 с.

338359. Авиастрелы Сыромятникова : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 84-89.

338360. Гуданец Н. Л. Покинутые во Вселенной. Спридитис. Рига, 1990. 199 с.

338361. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. Просвещение. Москва, 1966. 543 с.

338362. Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. С. Т. Аксаков. Семья и окружение. Башкир. книга. Уфа, 1991. 390 с.

338363. Гуковский М. А. Леонардо да Винчи. Искусство. Ленинград, 1967. 179 с., 15 вкл. илл.

338364. Гулар Д. История мафии. Альфа-интер. Москва, 1991. 64 с.

338365. Гулев Д. Темные алтари. Радуга. Москва, 1984. 272 с.

338366. Гулиа Г. Д. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1969. 639 с.

338367. Гулиа Г. Д. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1969. 576 с.

338368. Гулиа Г. Д. Ганнибал, сын Гамилькара. Советский писатель. Москва, 1984. 176 с.

338369. Гулиа Г. Д. Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце. Молодая гвардия. Москва, 1962. 254 с., 9 л. илл., порт.

338370. Гулиа Г. Д. Долгий путь в Видигейру. Советский писатель. Москва, 1990. 459 с.

338371. Гулиа Г. Д. Пока вращается земля... Каштановый дом. Водоворот. Худож. лит.. Москва, 1964. 583 с.

338372. Гулиа Г. Д. Сулла. Советский писатель. Москва, 1972. 459 с.

338373. Гулиа Г. Д. Фараон Эхнатон. Советский писатель. Москва, 1969. 398 с.

338374. Гулиа Г. Д. Фараон Эхнатон. Известия. Москва, 1980. 461 с.

338375. Гулиа Г. Д. Человек из Афин. Советский писатель. Москва, 1970. 296 с.

338376. Гулиев Г. М. НТР, литература, герой. Знание. Москва, 1977. 63 с.

338377. Мастиновский Ю. В. Термоупругие волны в полом круговом цилиндре. . , .

338378. Мастиновский Ю. В. Математическая модель нестационарного термоупругого деформирования многослойных демпфирующих покрытий в радиоэлектронной аппаратуре. . , .

338379. Гулиев Г. М. Струясь из сердца в сердце.... Знание. Москва, 1988. 64 с.

338380. Гулинская З. К. Бедржих Сметана. Молодая гвардия. Москва, 1959. 271 с.

338381. Mastynovsky Y. V. Thermo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials = Термопружні хвилі у двошаровій смузі, складеної з різнорідних матеріалів. . , .

338382. Гулыга А. В. Искусство в век науки. Наука. Москва, 1978. 182 с.

338383. Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Адріковський Д. С. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону. . , .

338384. Гулыга А. В. Уроки классики и современность. Худож. лит.. Москва, 1990. 381 с.

338385. Гуль Р. Б. Красные маршалы. Молодая гвардия. Москва, 1990. 254 с.

338386. Гуль Р. Б. Ледяной поход. Молодая гвардия. Москва, 1990. 317 с.

338387. Гулям Г. Озорник. Еш гвардия. Ташкент, 1970. 182 с.

338388. Гуляшки А. Ведрово. Изд. лит. на иностр. языках. София, 1960. 724 с.

338389. Гуляшки А. Приключения Аввакума Захова. Правда. Москва, 1988. 478 с.

338390. Гуляшки А. Три жизни Иосифа Динова. Пресс. София, 1980. 276 с.

338391. Гумбольтд А. Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 г.г.. Мысль. Москва, 1964. 655 с.

338392. Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Замбурська О. С. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону. . , .

338393. Работники завода : [биография П. Н. Сыромятникова - директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье). Выдающиеся деятели и Запорожье]. . , . С. 90-93.

338394. Гумбольтд А. Картины природы. Географгиз. Москва, 1959. 268 с.

338395. Гумилев Н. С. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1991. 590 с.

338396. Гумилев Н. С. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1991. 478 с.

338397. Один из первых изобретателей Отечественного самолета с двигателем внутреннего сгорания - Григорий Герасимович Чечет. . , . С. 94-102.

338398. Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Атаманюк К. В. Аналіз інноваційної активності машинобудівного комплексу Запорізького регіону. . , .

338399. Гумилев Н. С. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1991. 429 с.

338400. Гумилев Н. С. В огненном столпе. Советская Россия. Москва, 1991. 412 с.

338401. Пуліна Т. В., Коротунова О. В. Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об'єднань підприємств : [досліджено показники інноваційної активності підприємств Запорізького регіону]. . , .

338402. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань для студентів факультету КНТ денної форми навчання за темою "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" з дисципліни "Вища математика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 65 с.

338403. Гумилев Н. С. Избранное. Советская Россия. Москва, 1989. 491 с.

338404. Гумилев Н. С. Драматические произведения. Искусство. Ленинград, 1990. 404 с.

338405. Нечипоренко Н. А., Коротунова Е. В. О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба. . , .

338406. Гумилев Н. С. Золотое сердце России. Лит. артистикэ. Кишинев, 1990. 733 с.

338407. Гумилев Н. С. Огненный столп. Ростов кн. издательство. Ростов на-Дону, 1989. 350 с.

338408. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Современник. Москва, 1990. 381 с.

338409. Гумилев Н. С. Проза. Современник. Москва, 1990. 126 с.

338410. Гумилев Н. С. Стихи. Письма о русской поэзии. Худож. лит.. Москва, 1989. 447 с.

338411. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. изд. СП "Вся Москва". Москва, 1990. 316 с.

338412. Полтавець Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем. . , . С. 3-5.

338413. Ціна держави : [сайт присвячений новинам в обасті бюджету України та державних підприємств]. CASE Україна. Київ, 2009-.

338414. 1. Чинники впливу на працездатність паливної системи літаків : [очікуванні умови експлуатації; застосовувані палива та їхні властивості; вода в паливах для газотурбінних двигунів]. . , . С. 6-34.

338415. Гумилевский Л. И. Чужие крыши. Советская Россия. Москва, 1991. 237 с.

338416. 2. Вимоги норм льотної придатності літаків до паливних систем : [вимоги до трубопроводів і арматури, до паливних фільтрів, до системи дренажу паливних баків, до системи аварійного зливання палива]. . , . С. 35-41.

338417. Гуммер И. Граница всегда граница. ДОСААФ СССР. Москва, 1989. 232 с.

338418. Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Клімуш Г. С. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства : [на прикладі підприємства металургійної галузі ПАТ "Запоріжсталь"]. . , .

338419. 3. Запас палива на політ і його розміщення на літаку. . , . С. 42-48.

338420. Гуральник У. А. Советская литература и кино. Знание. Москва, 1968. 48 с.

338421. 4. Принципи побудови та структура паливної системи літаків : [на прикладі таких моделей: Ан-24, Ан-140, Ан-70, Ан-124, Ту-204, Боїнг-747, А-310]. . , . С. 49-76.

338422. Гуральник У. А. Фильмы, рожденные книгой. Знание. Москва, 1973. 48 с.

338423. Анпилогов Д. И. Тестирование упрощённой модификации прямого метода граничных элементов. . , .

338424. Гуревич Г. И. Древо тем. Молодая гвардия. Москва, 1991. 298 с.

338425. Гуревич Г. И. Учебники для волшебника. Знание. Москва, 1985. 192 с.

338426. 5. Методика гідравлічних розрахунків паливної системи літаків : [розрахунки, пов'язані з вибором підкачувальних насосів; живлення двигунів за вироблення палива самопливом]. . , . С. 77-96.

338427. Гуро И. Р. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1985. 528 с.

338428. Гуро И. Р. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1985. 591 с.

338429. Гуро И. Р. Арбатская излучина. Московский рабочий. Москва, 1979. 336 с.

338430. 6. Конструктивні елементи паливної системи літаків : [паливні насоси, керівні та запірні пристрої, арматура]. . , . С. 97-117.

338431. Анпилогов Д. И. Бимодальные изгибные колебания консольного стержня. . , .

338432. 7. Магістралі заправки та зливання палива : [конструктивні елементи, розрахунок заправки, магістральні зливання, розрахунок аварійного зливання]. . , . С. 118-152.

338433. Гуро И. Р. Всем сердцем с вами. Молодая гвардия. Москва, 1979. 174 с.

338434. Гуро И. Р. Горизонты. Политиздат. Москва, 1979. 407 с.

338435. Гуро И. Р. Горизонты. Политиздат. Москва, 1977. 407 с.

338436. Гуро И. Р. Дорога на Рюбецаль. Молодая гвардия. Москва, 1966. 303 с.

338437. 8. Системи дренажу паливних баків : [розрахунок системи дренажу]. . , . С. 153-177.

338438. Гуро И. Р. Дорога на Рюбецаль. Советская Россия. Москва, 1977. 256 с.

338439. Вовк Н. Новітні маркетиногові стратегії просування бібліотечних установ. . , . С. 7-9.

338440. Гуро И. Р. Московские бульвары. Советский писатель. Москва, 1966. 248 с.

338441. 9. Комплекс вимірювання, керування та контролю паливної системи. . , . С. 178-187.

338442. Розділ 1. Системи автоматизованого проектування в технологічній підготовці виробництва літальних апаратів. . , . С. 9-21.

338443. Анпилогов Д. И. Оценка сдвиговой деформации приводной шестерни авиационного двигателя. . , .

338444. Розділ 2. Теоретичні основи формоутворення поверхонь під час проектування літаків : [методи моделювання поверхонь у літакобудуванні]. . , . С. 22-48.

338445. Розділ 3. Моделювання поверхонь : [перехідні поверхні: закінцівка крила; обтічник шасі; поверхні Кунса]. . , . С. 4-62.

338446. Гуро И. Р. На жестоком берегу. Политиздат. Москва, 1983. 399 с.

338447. Гуро И. Р. На суровом склоне. Советский писатель. Москва, 1984. 400 с.

338448. Розділ 4. Розрахунок перерізів поверхонь у конструкціях літального апарата. . , . С. 63-71.

338449. Гуро И. Р. Ольховая аллея. Политиздат. Москва, 1976. 415 с.

338450. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження технології виготовлення порошкових дротів" з дисципліни "Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338451. Гуро И. Р. Путь сибирский дальний. Детгиз. Москва, 1959. 270 с.

338452. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 "Дослідження технології виготовлення флюсів" з дисципліни "Виробництво матеріалів для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338453. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 "Контроль якості покритих електродів та аналіз причин браку на різних стадіях виробництва" з дисципліни "Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338454. Конспект лекцій з дисципліни "Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 70 с.

338455. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338456. Гуртуев Э. Похвала добродетели. Советская Россия. Москва, 1989. 381 с.

338457. Гуру П. Азия. Иностранная литература. Москва, 1956. 466 с.

338458. Гурьян О. М. Побег. Детская литература. Москва, 1964. 174 с.

338459. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження структури та властивостей (твердість і мікротвердість) металу наплавленого стандартними матеріалами" з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

338460. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 "Дослідження здатності до самозміцнення і зносостійкості в умовах абразивного зношування металу наплавленого стандартними матеріалами" з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338461. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 "Аналіз та дослідження електродних та порошкових матеріалів для металізації і напилення та нанесених ними поверхневих шарів" з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

338462. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Дослідження флюсів для зварювання та наплавлення" з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338464. Гус М. С Во имя человека. Советский писатель. Москва, 1975. 392 с.

338465. Анпілогов Д. І. Визначення частот плоских згинальних коливань консольного стержня. . , .

338466. Гусаров Д. Я. За чертой милосердия. Цена человеку. Известия. Москва, 1984. 720 с.

338467. Гусаров Д. Я. Партизанская музыка. Современник. Москва, 1988. 332 с.

338468. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Вивчення пристрою і принципу дії промислового робота для зварювання типу ПР-601/60" з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338469. Розділ 5. Проектування траєкторії руху інструмента для програмного оброблення поверхні технологічного оснащення. . , . С. 72-91.

338470. Гусев А. И., Хачатурова Н. А. Виргилиус Норейка. Музыка. Москва, 1982. 32 с.

338471. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 "Вивчення системи енергоживлення і керування роботом типу ПР-601/60" з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338472. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 "Вивчення пристрою та принципу дії промислового роботу МП-9С" з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338473. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Розробка програми керування траєкторією маніпулювання промислового робота та його настройка" з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338474. Гусев А. М. В снегах Антарктиды. Изд-во АН СССР. Москва, 1961. 190 с.

338475. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 "Дослідження РТК листового штампування" з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

338476. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338477. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338478. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338479. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування зварювальних цехів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338480. Розділ 6. Технологія підготовки програм оброблення до верстатів із числовим програмним керуванням : [розкрій листових матеріалів; організація процесу конструювання в системі Pro/ENGINEER]. . , . С. 92-104.

338481. Shyshkanova G., Zaytseva Т., Frydman О. The distance learning in the organization of students' self-study of mathematical courses = Дистанційне навчання в організації самостійної роботи студентів по математичним курсам. . , .

338482. Розділ 7. Організація процесу проектування програм оброблення до верстатів із числовим програмним керуванням у системі Pro/ENGINEER. . , . С. 105-109.

338483. Розділ 8. Характеристики верстатів із числовим програмним керуванням. . , . С. 109-122.

338484. Гусев Б. С. Выход из окружения. Жамсаран и его дочь. Советский писатель. Ленинград, 1989. 381 с.

338485. Истоки. Начало трудовой и политической деятельности : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 5-14.

338486. Начало инженерной деятельности : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 15-24.

338487. Дружба и сотрудничество с выдающимся конструктором и изобретателем Б. Г. Луцким : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 25-41.

338488. Гусев Б. С. От кольца до кольца. Советский писатель. Ленинград, 1978. 413 с.

338489. Гусев Б. С. Открытие. Советский писатель. Ленинград, 1983. 302 с.

338490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. та порошк. матеріалів і технологій Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338491. Гусев В. Б. Не просто выжить. Молодая гвардия. Москва, 1989. 189 с.

338492. Деятельность после начала Первой мировой войны : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 42-53.

338493. Организация авиамоторного производства на заводе "ДЕКА" в Александровске : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 54-68.

338494. Гусев В. И. Горизонты свободы. Политиздат. Москва, 1980. 358 с.

338495. Гусев В. И. Легенда о синем гусаре. Политиздат. Москва, 1976. 389 с.

338496. Гусев В. И. Спасское-Лутовиново. Советский писатель. Москва, 1990. 685 с.

338497. Гусев - Оренбургский С. И. Повести и рассказы. Гослитиздат. Москва, 1958. 566 с.

338498. Гусейнов Ч. Г. Семейные тайны. Советский писатель. Москва, 1991. 381 с.

338499. Гусейнов Ч. Г. Фатальный фатали. Советский писатель. Москва, 1983. 463 с.

338500. Гусман М. Л. Тень каудильо. Худож. лит.. Москва, 1964. 207 с.

338501. Деятельность после Октябрьской революции : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 69-97.

338502. Деятельность после окончания Второй мировой войны : [биография изобретателя, выдающегося деятеля Запорожья Б. Н. Воробьева]. . , . С. 98-108.

338503. Горбатий І. Дослідження впливу параметрів орбіти космічного апарата на характеристики радіотехнічної чи телекомунікаційної системи. . , . С. 221-227.

338504. Нечипоренко Н. А., Белая Н. И. Об одной задаче восстановления монотонных функций. . , .

338505. Притула М. Оптимізаційні задачі модернізації газотранспортної системи. . , . С. 308-316.

338506. Нечипоренко Н. А., Белая Н. И. Численное дифференцирование сеточных функций, заданных с погрешностью. . , .

338507. AgroPortal : [онлайн-ресурс эксклюзивной, актуальной, качественной и полезной информации об агропромышленном комплексе Украины]. [б. в.]. [Б. м.], 2015-.

338508. Коротунов С. Ю., Коротунова О. В., Нарівський О. Е. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора. . , .

338509. Міністерство аграрної політики та продовольства України : [довідковий інформаційний ресурс Мінагрополітики: моніторинг АПК, програми розвитку АПК, доступ до публічної інформації]. [б. в.]. Київ, 1997-.

338510. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 1281-1410

338511. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 1157-1280

338512. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 1129-1252

338513. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 1025-1126

338514. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 897-1020

338515. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 789-896

338516. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 649-788

338517. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 537-646

338518. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 409-536

338519. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 285-408

338520. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 141-282

338521. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1963. С. 1-140

338522. Гуськов С. В. Если останусь жив.... Политиздат. Москва, 1989. 221 с.

338523. Тлумачний фінансовий словник з практичними завданнями до змістового модуля № 3 "Наукова комунікація як складова фахової діяльності" з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 94 с.

338524. Навчальний російсько-український словник базової транспортної термінолексики з практичними завданнями до змістового модуля №3 "Наукова комунікація як складова фахової діяльності" з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

338525. Гуськов С. В. Одна солдатская медаль. Политиздат. Москва, 1975. 215 с.

338526. Навчальний тлумачний українсько-російський словник-довідник літературознавчої термінології з практичними завданнями для самостійної роботи студентів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

338527. Матвієнко О., Цивін М. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": чи буде збрежена бібліотечна професія?. . , . С. 10-12.

338528. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 1403-1518

338529. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. та заг. мовн. підг. Методичні матеріали з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів 1 курсу факультету міжнародного туризму та управління персоналом спеціальності "Туризм" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 54 с.

338530. Гуськов С. В. Пути и перепутья. Молодая гвардия. Москва, 1986. 479 с.

338531. Гуськов С. В. Шагни первым. Молодая гвардия. Москва, 1967. 309 с.

338532. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 1295-1400

338533. Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифровування фондів бібліотек України. . , . С. 12-15.

338534. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

338535. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 1163-1294

338536. Гутгарц Н. М. Записки рядового. Укрполиграфиздат. Москва, 1990. 64 с.

338537. Синякова О. "Не боюся брати участь у найпрестижніших світових конкурсах вокалістів, адже певна - рідна Запорізька філармонія забезпечує мені надійні тили" : [інтерв'ю з видатною запорізькою оперною співачкою, солісткою Запорізької обласної... див. анот.]. . , . С. 26.

338538. Гуцало Е. П. Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый. Советский писатель. Москва, 1989. 282 с.

338539. Гуцало Е. П. Шутили с Катериной. Молодая гвардия. Москва, 1982. 336 с.

338540. Гуцало Е. П. Школьный хлеб. Молодая гвардия. Москва, 1974. 109 с.

338541. Гушанская Е. М. Александр Вампилов. Советский писатель. Ленинград, 1990. 318 с.

338542. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

338543. Шевченко В. Вирок для поета : [історія трагічної долі запорізького поета і байкаря О. Сеника, відомого під псевдонімом Олекса Запорізького]. . , . С. 8.

338544. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 1045-1162

338545. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 913-1044

338546. Гущин В. Г. Правая сторона. Алтайское кн.издательство. Барнаул, 1977. 496 с.

338547. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 769-912

338548. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 645-768

338549. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 525-642

338550. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 393-524

338551. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 281-392

338552. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 137-280

338553. Порохня В. М., Радєва М. М., Кузнецов В. І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі. . , . С. 22-25.

338554. Гырылова С. С. Босая в зеркале. Помилуйте посметно!. Современник. Москва, 1989. 347 с.

338555. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1964. С. 1-132

338556. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. С. 174

338557. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 142 с.

338558. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 160 с.

338559. Порохня В. М., Шерстенников Ю. В. Методологістичний підхід до моделювання часових параметрів розвитку структури та властивостей малого підприємства. . , . С. 26-33.

338560. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 110 с.

338561. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 116 с.

338562. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 112 с.

338563. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 114 с.

338564. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 118 с.

338565. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 128 с.

338566. Круглікова В. В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi на світовому ринку. . , . С. 34-38.

338567. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 132 с.

338568. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 134 с.

338569. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1959. 152 с.

338570. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 148 с.

338571. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 110 с.

338572. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 136 с.

338573. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 162 с.

338574. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 152 с.

338575. Дюжева К. Особливості моделювання лонгрідів. . , . С. 15-17.

338576. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 110 с.

338577. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 150 с.

338578. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 136 с.

338579. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 136 с.

338580. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 165 с.

338581. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 170 с.

338582. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1960. 148 с.

338583. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 130 с.

338584. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 112 с.

338585. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 126 с.

338586. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 118 с.

338587. Московцева В. Чого б ти не вчився - ти вчишся для себе : [як зміни в освітній сфері торкнулися Запорізької області]. . , . С. 28-29.

338588. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 106 с.

338589. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 118 с.

338590. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 114 с.

338591. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 112 с.

338592. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 136 с.

338593. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 168 с.

338594. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 162 с.

338595. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1961. 146 с.

338596. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 1317-1444

338597. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 1209-1316

338598. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 455 с.

338599. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 1089-1206

338600. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 961-1088

338601. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 837-960

338602. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 344 с.

338603. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 713-834

338604. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 585-712

338605. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 474-584

338606. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 361-472

338607. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 295 с.

338608. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 241-358

338609. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 117-238

338610. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1962. С. 1-114

338611. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 630 с.

338612. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

338613. Маковецька О. Наукові сенсації поляків Запоріжжя : [діяльність національно-культурних товариств Запорізької області]. . , . С. 24-25.

338614. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 318 с.

338615. Бірюкович Л. О. Кристалохімія тугоплавких сполук. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 112 с.

338616. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 439 с.

338617. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 439 с.

338618. Лобода П. І., Карасевська О. П., Троснікова І. Ю. Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 140 с.

338619. Гюго В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1972. 400 с.

338620. Капралюк О. Використання бази даних реферативного журналу "Аргопромисловий комплекс України" для формування тематичного випуску "Рибне господарство". . , . С. 18-19.

338621. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1953. 593 с.

338622. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 719 с.

338623. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 669 с.

338624. Зеленина Е. А., Лоскутов С. В., Ершов А. В., Мацюк С. Н. Напряжение и деформация плазменного покрытия при изгибе подложки. . , . С. 39-42.

338625. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1954. 685 с.

338626. Штефан Т. А., Засовенко А. В. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок. . , . С. 50-55.

338627. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1953. 543 с.

338628. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1953. 548 с.

338629. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

338630. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1954. 461 с.

338631. Стрілець С. Діють обласні програми розвитку, зростає продуктивність галузі : [розвиток тваринництва Запорізької області]. . , . С. 7.

338632. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1955. 346 с.

338633. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження чавунів, які застосовуються в якості антифрикційних, фрикційних та зносостійких матеріалів" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338634. Двирник Я. В., Павленко Д. В. Влияние пылевой эрозии на газодинамические характеристики осевого компрессора ГТД. . , . С. 56-66.

338635. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1955. 479 с.

338636. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 "Дослідження структури і зносостійкості інструментальних сталей" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338637. Качан А. Я., Кравцов В. В. Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов. . , . С. 76-79.

338638. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 "Дослідження структури і властивостей твердих сплавів" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338639. Голос України. Київська правда. К., 2017.

338640. Березюк Н. Микола Федорович Сумцов - перший бібліограф етнографічної науки в Україні. . , . С. 40-44.

338641. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Дослідження структури і властивостей бабітів" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

338642. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 447 с.

338643. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338644. Конспект лекцій з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

338645. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 571 с.

338646. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338647. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 652 с.

338648. Тихомиров В. Від "Юнаціких братств" до ЦеСУСу (до 95-річчя створення в еміграції Центрального союзу українського студентства). . , . С. 12.

338649. Гюго В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 766 с.

338650. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудлитиздат. Москва, 1956. 825 с.

338651. Гюго В. Собрание сочинений. Госхудиздат. Москва, 1956. 570 с.

338652. Гюго В. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1952. 874 с.

338653. Гюго В. Девяносто третий год. Худож. лит.. Москва, 1963. 424 с.

338654. Павленко Д. В. Методология обработки давлением спеченных сплавов при изготовлении деталей газотурбинных двигателей. . , . С. 83-92.

338655. Гюго В. Девяносто третий год. Худож. лит.. Москва, 1972. 400 с.

338656. Березовский Е. К. Влияние технологических методов упрочняющей обработки на долговечность образцов из титанового сплава ВТ6. . , . С. 93-96.

338657. Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани. Худож. лит.. Москва, 1973. 719 с.

338658. Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України. . , . С. 44-49.

338659. Маньков С. А., Прибора Т. И. Анализ статической и динамической прочности установки для проведения виброударного упрочнения поверхностного слоя изделия. . , . С. 97-100.

338660. Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани. Худож. лит.. Москва, 1984. 430 с.

338661. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 1968. 160 с.

338662. Пухальская Г. В., Петрик И. А., Селиверстов А. Г., Гликсон И. Л., Степанова Л. П. Исследование применения метода обработки шариками в магнитном поле для упрочнения сварных швов при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов. . , . С. 101-109.

338663. Гюго В. Лирика. Худож. лит.. Москва, 1971. 191 с.

338664. Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект. . , . С. 10-14.

338665. Наконечний М. В., Степаняк М. В. Синтез регулятора швидкості руху автомобіля методом розміщення полюсів. . , . С. 69-77.

338666. Гюго В. Отверженные. Гослитиздат. Москва, 1948. 778 с.

338667. Гюго В. Отверженные. Гослитиздат. Москва, 1948. 571 с.

338668. Зніщенко М., Соляник Л., Острікова Н. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій. . , . С. 14-17.

338669. Медведєва В. Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань. . , . С. 17-19

338670. Известия Академии наук СССР. Металлы. Наука. Москва, 1973. 240 с.

338671. Ольшанецький В. Е., Качан А. Я., Овчинников А. В., Джуган А. А. Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов. . , . С. 110-113.

338672. Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. Наука. Москва, 1969. 184 с.

338673. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1969. C. 557-650

338674. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 1970. 104 с.

338675. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

338676. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

338677. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1973. 192 с.

338678. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1970. 192 с.

338679. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

338680. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

338681. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1969. 192 с.

338682. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 192 с.

338683. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 1968. 200 с.

338684. Мозговой В. Ф., Качан А. Я., Панасенко В. А. Технология обработки резанием деталей ГТД из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ. . , . С. 114-119.

338685. Богданов Г. Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції формування їхніх фондів. . , . С. 20-23.

338686. Ефанов В. С., Прокопенко А. Н., Овчинников А. В., Внуков Ю. Н. Эрозионная стойкость лопаток компрессора вертолетных ГТД с различными типами покрытий. . , . С. 120-123.

338687. Кравцов В. В. Влияние шлифовальной операции на точность изготовления элементов зацепления зубчатых колес главных вертолетных редукторов. . , . С. 124-129.

338688. Назровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства. . , . С. 23-27.

338689. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з виробничої практики для студентів спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

338690. Гайдук С. В., Кононов В. В. Прогнозирование параметров структурной стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 139-148.

338691. Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Наумик В. В. Структура и свойства жаропрочного сплава CMSX-4PLUS для монокристаллических отливок. . , . С. 149-155.

338692. Іванов В. Г. Дослідження структури поршневих кілець з високоміцного чавуну після експлуатації у двотактному двигуні. . , . С. 156-160.

338693. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

338694. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки. Практикум з математики (середня школа - ВНЗ). ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 94 с.

338695. Егорова И. На бульваре Шевченко появилась яркая семейная инсталляция : [новости благоустройства г. Запорожья]. . , . С. 4.

338696. Гюго В. Отверженные. Гослитиздат. Москва, 1960. 759 с.

338697. Гюго В. Отверженные. Гослитиздат. Москва, 1960. 590 с.

338698. Гюго В. Отверженные. Детгиз. Киев, 1961. 598 с.

338699. Павленко Д. В. Оценка газонасыщения титановых сплавов, синтезируемых из порошков с применением винтовой экструзии. . , . С. 46-59.

338700. Коваленко Б. Огромная помощь самым маленьким запорожцам : [планы по приображению реанимобилей для новорожденных в в Запорожской городской многопрофильной детской больнице №5]. . , . С. 6.

338701. Гюго В. Отверженные. Правда. Москва, 1979. 800 с.

338702. Гюго В. Отверженные. Правда. Москва, 1979. 800 с.

338703. Гюго В. Отверженные. Нар. асвета. Минск, 1989. 719 с.

338704. Гюго В. Отверженные. Правда. Москва, 1979. 751 с.

338705. Гюго В. Собор Парижской богоматери. Г.И.Х.Л. Литовск. ССР. Каунас, 1950. 428 с.

338706. Гюго В. Собор Парижской богоматери. Худож. лит.. Москва, 1977. 526 с.

338707. Гюго В. Собор Парижской богоматери. Правда. Москва, 1984. 560 с.

338708. Гюго В. Собор Парижской богоматери. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 416 с.

338709. Гюго В. Собор Парижской богоматери. Чуваш. кн. изд.. Чебоксары, 1990. 412 с.

338710. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

338711. Шатрова М. "Вісник Книжкової палати" - один із провідних часописів теоретичного книгознавства в Україні. . , . С. 27-30.

338712. Гюго В. Труженики моря. Держлітвидав. Киев, 1956. 466 с.

338713. Гюго В. Труженики моря. Правда. Москва, 1957. 495 с.

338714. Гюго В. Труженики моря. Гослитиздат. Москва, 1960. 464 с.

338715. Гюго В. Труженики моря. Прапор. Харьков, 1990. 428 с.

338716. Гюго В. Человек, который смеется. Госхудиздат. Москва, 1955. 678 с.

338717. Коваленко Б. Теплые гнездышки для детишек : [социальная помощь детским домам г. Запорожья]. . , . С. 20.

338718. Гюго В. Человек, который смеется. Молодь. Киев, 1956. 654 с.

338719. Гюго В. Человек, который смеется. Кыргызстан. Фрунзе, 1970. 670 с.

338720. Гюго В. Человек, который смеется. Кыргызстан. Фрунзе, 1971. 672 с.

338721. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

338722. Давидова І. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку. . , . С. 30-34.

338723. Гюго В. Человек, который смеется. Лумина. Кишинев, 1970. 592 с.

338724. Гюго В. Человек, который смеется. Приок. изд.. Тула, 1989. 591 с.

338725. Некрашевич А., Сливинская О., Шилин Д. Строить - значит созидать : [развитие строительной отрасли г. Запорожья]. . , . С. 2, 4.

338726. Гюго В. Эрнани. Искусство. Москва, 1953. 143 с.

338727. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

338728. Гюнтекин Р. Н. Зеленая ночь. Гослитиздат. Москва, 1963. 254 с.

338729. Гюнтекин Р. Н. Птичка певчая. Зеленая ночь. Basarabia. Кишинев, 1991. 475 с.

338730. Гюнтекин Р. Н. Птичка певчая: Чалыкушу. Прапор. Харьков, 1991. 377 с.

338731. Шурма Р. И. У нас сильные, умные, профессиональные - лучшие люди! : [интервью с генеральным директором "Запорожстали" Р. Шурмой о последних пяти годах развития предприятия: успехи, достижения, модернизация и инвестиции/ записал Д. Шилин]. . , . С. 1-3.

338732. Гюнтекин Р. Н. Птичка певчая. Изд. университета. Ростов на-Дону, 1991. 382 с.

338733. Шрамко Е. Мы сделаем завод европейского уровня : [интервью с директором Запорожского литейно-механического завода (ЗЛМЗ) Е. Шрамко о достижениях предприятия/ записал Д. Шилин]. . , . С. 4.

338734. Гюрпынар Х. Р. Неслыханное дело. Гослитиздат. Москва, 1959. 127 с.

338735. Давидков И. Прощай, Акрополь!. Пресс. София, 1980. 150 с.

338736. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація діяльності туристичних фірм" для студентів напряму підготовки 8.242 "Туризмознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

338737. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Ризики і економічна безпека турфірм" для студентів напряму підготовки 6.242 "Туризм" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 54 с.

338738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічний маркетинг в туризмі" для магістрів напряму підготовки 8.242 "Туризмознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

338739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Корпоративне управління в туризмі" для магістрів напряму підготовки 8.242 "Туризмознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

338740. Давидович А. Такие дела. Центр-Чернозем. кн. изд.. Воронеж, 1991. 110 с.

338741. Давыденко В. М. "Дипломат" с секретом. Донбасс. Донецк, 1989. 207 с.

338742. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

338743. Буцанова Д. У "Дубовому Гаю" рятують велике озеро : [реконструкція центрального парку м. Запоріжжя]. . , . С. 3.

338744. Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України. . , . С. 8-12.

338745. Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття. . , . С. 12-15.

338746. Рабаданова Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва. . , . С. 15-19.

338747. Білоус В., Лазаренко Н., Коломієць А. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір. . , . С. 19-23.

338748. Давыдов В. Т. На берегах Мечигмена. Советская Россия. Москва, 1971. 208 с.

338749. Шорр Л. Запорізька дитяча залізниця - екосистема, створена дітлахами : [про визначну пам'ятку Запорізького краю - дитячу залізницю]. . , . С. 5.

338750. Голос України. Київська правда. К., 2017.

338751. Давыдов Д. В., Дурова Н. А. Сочинения. Правда. Москва, 1987. 637 с.

338752. Давыдов Д. В. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1984. 240 с.

338753. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII. . , . С. 10-15.

338754. Давыдов Д. В. Стихотворения. Проза. Дурова Н. А. Записки кавалерист - девицы. Правда. Москва, 1987. 640 с.

338755. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

338756. Давыдов З. С. Беруны. Из гощи гость. Детская литература. Москва, 1971. 512 с.

338757. Давыдов З. С. Разоренный год. Историческая повесть. Детская литература. Москва, 1971. 204 с.

338758. Економіка України за січень-серпень 2017 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

338759. Давыдов И. Ю. Бойцы ушли на задание. Воениздат. Москва, 1966. 215 с.

338760. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

338761. Вагіс О. А. Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за І півріччя 2017 року. . , . С. 26-27.

338762. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

338763. Давыдов Ю. В. Вечера в Колмове. И перед взором твоим.... Книга. Москва, 1989. 332 с.

338764. Давыдов Ю. В. Волонтер свободы. Известия. Москва, 1988. 366 с.

338765. Коваленко А. От планов - к реализации : [о реконструкции и преображении запорожского аэропорта. Создание современного пассажирского терминала]. . , . С. 1-2.

338766. Кочеров М. Оподаткування доходів членів трудового колективу під час реформування друкованих ЗМІ. . , . С. 37-39.

338767. Прокопенко Л. Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів. . , . С. 24-29.

338768. Переможці творчих конкурсів отримали нагороду НСЖУ на Хортиці : [Національна спілка журналістів України м. Запоріжжя]. . , . С. 9.

338769. Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни. . , . С. 29-31.

338770. Загуменна В., Гранчак Т. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі. . , . С. 45-47.

338771. Корнієнко В. Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за кордоном (з елементами порівняльного аналізу). . , . С. 47-52.

338772. Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК. . , . С. 3-9.

338773. Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського). . , . С. 19-24.

338774. Давыдов Ю. В. Глухая пора листопада. Молодая гвардия. Москва, 1975. 558 с.

338775. Шумілова А., Сінельников К. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. . , . С. 24-28.

338776. Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення. . , . С. 28-32.

338777. Буцанова Д. По гарячих слідах: як працюють наші пліжі : [про стан пляжів м. Запоріжжя]. . , . С. 16-17.

338778. Давыдов Ю. В. Две связки писем. Политиздат. Москва, 1983. 463 с.

338779. Давыдов Ю. В. Две связки писем. Судьба Усольцева. Известия. Москва, 1984. 605 с.

338780. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

338781. Гавриленко И. Первый запорожский трамвай уже возит горожан по маршруту №3 : [о развитии общественного электротранспорта в г. Запорожье]. . , . С. 1-2.

338782. Давыдов Ю. В. Завещаю вам, братья.... Политиздат. Москва, 1975. 382 с.

338783. Давыдов Ю. В. Завещаю вам, братья.... Политиздат. Москва, 1977. 382 с.

338784. Давыдов Ю. В. Иди полным ветром. Молодая гвардия. Москва, 1961. 207 с.

338785. Давыдов Ю. В. На скаковом поле, около бойни. Политиздат. Москва, 1975. 335 с.

338786. Давыдов Ю. В. Неунывающий теодор. Политиздат. Москва, 1986. 286 с.

338787. Давыдов Ю. В. Новое небо. Дет. лит.. Москва, 1967. 190 с.

338788. Давыдов Ю. В. Соломенная сторожка. (Две связки писем). Советский писатель. Москва, 1990. 520 с.

338789. Назаровець М. Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія. . , . С. 33-36.

338790. Давыдов Ю. В. Три адмирала. Патриот. Москва, 1991. 602 с.

338791. Давыдов Ю. Н. Бегство от свободы. Худож. лит.. Москва, 1978. 365 с.

338792. Шумілова А., Сінельник К. Клафікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. . , . С. 22-27.

338793. Матвієнко О., Цивін М. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи. . , . С. 27-30.

338794. Кушнаренко Н., Євсеєнко С. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний анліз наукового доробку В. Шейка (до 75-річчя від дня народження). . , . С. 37-43.

338795. Бондар Н., Циборовська-Римарович І. Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. . , . С. 25-30.

338796. Ковальчук С. Блог НБУ ім. Ярослава Мудрого "Публічна бібліотека об'єднаної територіальної громади". . , . С. 13-14.

338797. Давыдова Н. М. Выбор оружия. Политиздат. Москва, 1984. 269 с.

338798. Давыдова Т. Т. Проза Средней Азии и Казахстана. Знание. Москва, 1989. 63 с.

338799. Ткачук И. "В Одесском порту нужно сделать один центр управления и принятия решений" : [интервью с начальником Администрации Одесского морского порта об искусстве прорыва, компромиссах и проблематике порта / беседовала В. Михайлова]. . , . С. 16-19.

338800. Работнев В. "Нужен закон, либерализация рынка, преференции, гарантированные именно законом" : [интервью с замдиректора Морской поисково-спасательной службы В. Работневым о новой версии законопроекта "О внутреннем водном транспорте"/ беседовал А. Муравский]. . , . С. 20-22.

338801. Давыдова Н. М. Сокровища на земле. Советский писатель. Москва, 1985. 480 с.

338802. Дадье Б. Б. Клембье. Худож. лит.. Москва, 1964. 216 с.

338803. Дажина В. Д. Рафаэль и его время. Знання. Москва, 1983. 56 с.

338804. Дайнеко Л. М. Меч князя Вячки. Тропой Чародея. Мастац. літ.. Минск, 1990. 605 с.

338805. Дайнеко Л. М. Футбол на заменированном поле. Советский писатель. Москва, 1986. 336 с.

338806. Дайо М. Р. Индонезийские сказки и легенды. Изд. ин. лит.. Москва, 1958. 219 с.

338807. Дайреджиев Б. Л. О "Тихом Доне". Советский писатель. Москва, 1962. 292 с.

338808. Ильницкий К. Масло сулит портам рост и развитие : [переработка и портовая перевалка растительных масел в Украине. Статистические данные]. . , . С. 24-27.

338809. Шлепакова Т. Місце бібліотек у сучасному світі. . , . С. 14-16.

338810. Дайс Д. Вашингтонская история. Гослитиздат. Москва, 1958. 287 с.

338811. Михайлова В. Соседи по морю: от Стамбула до Трабзона : [как Турция развивает транспортную инфраструктуру Черноморья]. . , . С. 28-32.

338812. Ницевич А., Ремесло А. Особенности ареста судов в Черноморье : [о морском законодательстве стран Черноморского региона. Примеры Турции и Грузии. Арест судов в Украине]. . , . С. 34-35.

338813. Богданова О. Цифрові технології і читання. . , . С. 16-18.

338814. Нагорна Н. Працюємо разом, упроваджуємо нове, досягаємо більшого.... . , . С. 18-20.

338815. Борзенко Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді. . , . С. 20-22.

338816. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

338817. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII. . , . С. 7-11.

338818. Дакенов З. М. Вышка. Московский рабочий. Москва, 1991. 141 с.

338819. Далекий Н. А. За живой и мертвой водой. Дніпро. Киев, 1975. 431 с.

338820. Далекий Н. А. За живой и мертвой водой. Дніпро. Киев, 1990. 793 с.

338821. Далекий Н. А. Ромашка. Кн.-журн. издательство. Львов, 1960. 224 с.

338822. Далекому другу. Дет. лит.. Москва, 1989. 376 с.

338823. Шевченко М. Hutchison Ports может зайти в "Черноморск" до конца года : [возможное сотрудничество китайского глобального оператора контейнерных терминалов Hutchison Ports и украинского ГП "Морской торговый порт "Черноморск"]. . , . С. 36-37.

338824. Даль В. И. Повести. Рассазы. Очерки. Сказки. Гослитиздат. Москва, 1961. 463 с.

338825. Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження. . , . С. 4-9.

338826. Даль Г. В краю мангров. Мысль. Москва, 1966. 148 с.

338827. Російсько-український словник термінолексики кримінального та кримінального процесуального права з комплексом тренувальних, креативних і контрольних завдань для студентів юридичних спеціальностей денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 110 с.

338828. Даль Г. Последняя река. Двадцать лет в дебрях Колумбии. Мысль. Москва, 1973. 190 с.

338829. Заменит ли анализ социальных медиа традиционные исследования?. . , . С. 10-11.

338830. Даль М. Т. Голос над миром. Искусство. Москва, 1966. 280 с.

338831. Рыженкова Н. Порты Украины увеличили перевалку грузов на 5% : [статистические данные по грузообороту морских портов Украины]. . , . С. 40-44.

338832. Дальцева М. З. Счастливый кит. Политиздат. Москва, 1979. 335 с.

338833. Дальцева М. З. Хорошие знакомые. Советский писатель. Москва, 1976. 432 с.

338834. Даманхури Х. Любовь и долг. Прогресс. Москва, 1966. 111 с.

338835. Дана Ричард Генри Два года на палубе. Прогресс. Москва, 1986. 389 с.

338836. Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real Contacts Audit). . , . С. 12-14.

338837. Tesla выросла на 32% став самым быстрорастущим автомобильным брендом в мире со стоимостью бренда в 5,9 милд долларов : [BrandZ топ-10 самых ценных автомобилей 2017. Toyota лидирует]. . , . С. 15-22.

338838. Рыженкова Н. Контейнерооборот в портах Украины вырос на 4,7% : [статистические данные по структуре переработки контейнеров в морских портах Украины]. . , . С. 46-48.

338839. Мельников Н., Гадецкая Е. Штрафные санкции в английском праве : [английское право в сфере судоходства]. . , . С. 50-51.

338840. Пустотин В. Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя?. . , . С. 23-27.

338841. Лупан А. Ямарок бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді". . , . С. 22-23.

338842. Лобозова В. Обласна патріотична акція "Герої ХХІ століття": шануємо живих, пам'ятаємо про полеглх. . , . С. 24-25.

338843. Зворський С. Талановитий організатор бібліотечної справи - Аполонія Кровицька. . , . С. 26-29.

338844. Heydari Vini M., Sedighi M., Farhadipour P. Effect of Al2O3 Particles on Bond Strengtn in the Roll Bonding Process of Al-1050 Bi-Layers = Вплив частинок Al2O3 на міцність зв'язку отриманих прокаткою двошарових алюмінієвих сплавів Al-1050. . , . С. 3-9.

338845. Стельмахова А. Мозги на продажу, как стимулировать ИТ-разработчиков работать на украинские компании?. . , . С. 28-31.

338846. Селютин А., Самойленко О., Емец Р. Искусство буксировки: правовые аспекты : [тонкости заключения договора буксировки. Внутрипортовая буксировка. Аренда государственных буксиров. Буксировка на международных рейсах]. . , . С. 52-53.

338847. Луговской Ю. Ф., Подрезов Ю. Н., Назаренко В. А., Вербило Д. Г., Коваль А. Ю. Механические свойства и механизмы разрушения слоистого технически чистого железа, полученного совместной прокаткой лент. . , . С. 10-19.

338848. Шірінян А. С., Білогородський Ю. С., Макара В. А. Про можливість розмірно-незалежного температурного гістерезису фазового перетворення першого роду в нанодисперсному порошку металу. . , . С. 20-34.

338849. Квахненко К., Златова І. Гейміфікація як інстумент формування лояльних клієнтів та персоналу : [реалізація ігрових стратегій в бізнесі]. . , . С. 32-38.

338850. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-июнь 2017 года : [статистические данные по грузообороту и номенклатуре морских торговых портов Украины, в т.ч. Бердянского]. . , . С. 54-56.

338851. Sharma P., Sharma S., Kumar Garg R., Paliwal K., Khanduja D., Dabra V. Effect of Graphite Content on Mechanical Properties and Friction Coefficient of Reinforced Aluminum Composites = Вплив вмісту графіту на механічні властивості і коефіцієнт тертя зміцнених алюмінієвих композитів. . , . С. 35-45.

338852. Максименко О. Взаимодействие рынка труда и сферы образования - залог успеха формирования института профессинальных управителей. . , . С. 51-58.

338853. Діяльність індустріального гендерного комітету з реклами: співпраця з органами влади : [попередження проявів дискримінаційних інформаційних повідомлень]. . , . С. 59-71.

338854. Sattari S., Jahani M., Atrian A. Effect of Volume Fraction of Reinforcement and Milling Time on Physical and Mechanical Properties of Al7075-SiC Composites Fabricated by Powder Metallurgy Method = Вплив об'ємного вмісту зміцнюючої фази і часу подрібнення на фізичні ...[див. анотац.]. . , . С. 60-71.

338855. Шлянин С. М. Приборы и устройства безопасности : [история создания, продукция завода ООО "Кранкомплект", г. Запорожье]. . , . С. 2-3.

338856. Дангулов А. С., Дангулов С. А. Легендарный Джон Рид. Советская Россия. Москва, 1978. 223 с.

338857. Полішко І. О., Бродніковський Є. М., Бродніковський Д. М., Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Шевченко С. М., Чедрик В. І. Андрейчук М., Васильєв О.Д. Вплив поруватості на міцність і електричну провідність композиту NiO-3,5YSZ та його кермету Ni-3,5YSZ. . , . С. 72-86.

338858. Білик О. Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів (Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу"). . , . С. 33-36.

338859. Шубин В. М., Смоляков А. А. СПКТБ "Запорожгидросталь" вносит свою лепту в развитие гидроэнергетики на всех континентах : [о достижениях предприятия]. . , . С. 4-5.

338860. Скрипка К., Плаунова О. Популяризація європейських цінностей у бібліотеках Чернігівщини. . , . С. 36-37.

338861. Збанацька О. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи (ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців). . , . С. 37-38.

338862. Ковальчук С., Семінар "Розвиток сучасних бібліотек: від класичної бібліотеки до бібліотеки майбутнього". . , . С. 38.

338863. Борисов Ю. С., Борисова А. Л., Коломыцев М. В., Масючок О. П., Тимофеева И. И., Васильковская М. А. Высокоскоростное воздушно-газовое плазменное напыление плакированного порошка (Ti, Cr) C-32% (мас.) Ni. . , . С. 87-100.

338864. Дангулов С. А. Братина. Воениздат. Москва, 1990. 525 с.

338865. Дангулов С. А. Братина. Молодая гвардия. Москва, 1986. 670 с.

338866. Дангулов С. А. Двенадцать дорог на Эгль. Советская Россия. Москва, 1970. 511 с.

338867. Вилегжаніна Т. Соціальне спрямування діяльності публічних бібліотек України. Регіональний аспект. . , . С. 4-6.

338868. Пашечко М. І., Монтусєвич Ю., Дзєдзіц К., Юзвік Ю. Багатокритеріальна оцінка зносостійкості евтектичних покриттів Fe-Mn-C-B, легованих Si, Ni та Cr. . , . С. 101-109.

338869. Герилів С. Наші Атланти: незмірна чаша милосердя. ВБММД. Мелітополь, 2016. 275 с.

338870. Герилів С. Наші Атланти: жертовність во ім'я спасіння. Навчальна книга - Богдан. Тернопіль, 2015. 292 с.

338871. Герилів С. Наші Атланти: вистояти і перемогти!. ВБММД. Мелітополь, 2017. 240 с.

338872. Агравал П. Г., Древаль Л. А., Турчанин М. А. Взаимодействие компонентов аморфообразующих расплавов системы Cu-Fe с титаном, цирконием и гафнием. ІІ. Температурно-концентрационная зависимость термодинамических функций смещения. . , . С. 110-122.

338873. Шевченко М. О., Судавцова В.С., Кудін В. Г., Романова Л. О., Іванов М. І. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Al-Nd. . , . С. 123-148.

338874. Дангулов С. А. Заутреня в Рапалло. Худож. лит.. Москва, 1987. 270 с.

338875. Картузов В. В., Быстренко А. В. Моделирование процесса кристаллизации борид-боридных эвтектик. . , . C. 149-158.

338876. Дангулов С. А. Кузнецкий мост. Советский писатель. Москва, 1980. 467 с.

338877. Дангулов С. А. Кузнецкий мост. Советский писатель. Москва, 1980. 527 с.

338878. Дангулов С. А. Кузнецкий мост. Советский писатель. Москва, 1977. 607 с.

338879. Кресіна І. О. Відновлення територіальної цілісності держави - основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні. . , . С. 6-10.

338880. Дангулов С. А. Кузнецкий мост. Советский писатель. Москва, 1975. 487 с.

338881. Баглюк Г. А., Куровский В. Я. Влияние состава и свойств порошковых брикетированных модификаторов на особенности их растворения в расплаве валкового чугуна. . , . С. 3-12.

338882. Дангулов С. А. Новый прсол. Советский писатель. Москва, 1985. 416 с.

338883. Загорный М. Н. Нанодисперсные порошки как наполнители фотоактивных композитов (обзор). . , . С. 13-36.

338884. Летать по-катарски : [на украинский рынок вышла катарская авиакомпания Qatar Airways. Краткая информация о ней, основные показатели работы ]. . , . С. 6.

338885. Дангулов С. А. Пятнадцать дорог на Эгль. Советская Россия. Москва, 1975. 480 с.

338886. Гурц О., Мироненко В. Восточные миражи : [перспективы экономческого сотрудничества Украины с Катаром, влияние на них конфликта стран Ближнего Востока и Персидского залива с Катаром]. . , . С. 10-12.

338887. Younes A., Bacha N. E., Zergoug M., Dilmi N. Structural and Magnetic Properties of Fe-Co/Al2O3 Nanocomposite Powder by Mechanical Alloying = Структурні і магнітні властивості нанокомпозитного порошку Fe-Co/Al2O3, отриманого методом механічного легування. . , . С. 37-48.

338888. Семенюк В. Ф. Подъемно-транспортной академии наук Украины (ПТАНУ) 20 лет : [о местных отделениях академии, в том числе о Запорожском]. . , . С. 7-10.

338889. Свитек И. Когда управляешь такой огромной структурой, не можешь позволить себе фокусироваться только на одном векторе : [интервью с СЕО "Альфа-Групп Украина" И. Свитеком об инновационных сервисах в банковском секторе и др. / записал И. Плотников]. . , . С. 14-16.

338890. Федоренко В. Л., Собін О. К. Інформація як доказ, або як захищати свої права, честь і гідність в глобальній мережі Інтернет. . , . С. 20-22.

338891. Гриньков Д., Галущенко А. На малых оборотах : [состояние кредитования малого и среднего бизнеса украинскими банками]. . , . С. 20-22.

338892. Дудко В. Четвертый пошел : [мобильные операторы активно готовятся к внедрению 4G. Топ-10 стран с самыми высокоскоростными сетями 4G]. . , . C. 24-25

338893. Кершис О., Гош А. Неигрушечный бизнес : [о датской семейной компании LEGO Group, основанной в 1932 году, истории ее становления и секретах успеха]. . , . С. 28-30.

338894. Мушкин Е. Поживем - увидим : [руководитель "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) о перспективах развития крупнейшего выставочного центра страны. План-карта центра, прогнозные показатели работы]. . , . С. 32-33.

338895. Суббот А. І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції). . , . С. 24-27.

338896. Неформальная учеба : [17 программ бизнес-образования на 2017-2018 гг., краткое описание каждой]. . , . С. 34-41.

338897. Бондарь А. Виртуальная парта : [тренды онлайн-образования. В 2016 году онлайн учились 58 млн. человек во всем мире. Мировые вузы делают ставку на удаленные курсы]. . , . С. 46-48.

338898. Музика А. А. Потерпілий від злочину має набути у кримінальному праві реального статусу. . , . С. 29-33.

338899. Андриенко Н. Н. Барьеры безопасности для предотвращения, контроля или смягчения нежелательных событий : [управление безопасностью подъемной техники и устройств]. . , . С. 11-15.

338900. Козлов М. А. О некоторых специфических проблемах безопасности и надежности работы грузоподъемных машин. . , . С. 16-19.

338901. Прокопов С.В. Экономико-математическое моделирование П80 в производственном менеджменте. ИМСО. Киев, 2017. 438 с.

338902. Волчек Н. В. Применение синтетических и пластических материалов в краностроении. . , . С. 22-23.

338903. Кирвас Ю. А. Кластерный подход - основа устойчивого развития лифтовой инфраструктуры Украины. . , . С. 25-27.

338904. Ромащенко В. А. Численный анализ динамики и прочности многослойных композитных сфер при внутреннем взрыве. . , . С. 5-17.

338905. Бєліков Сергій Борисович : [доктор технічних наук, професор, ректор Запорізького національного технічного університету, академік Транспортної академії України, академік Української академії наук, академік Академії наук вищої освіти України]. . , . С. 127-128.

338906. Torabi A. R., Compagnolo A., Berto F. Large-Scale Yielding Failure Prediction of Notched Ductile Plates by Means of the Linear Elastic Notch Fracture Mechanics = Прогнозирование разрушения при полномасштабном течении в пластинах с надрезом на основе линейной упругой механики разрушения. . , . Р. 18-29.

338907. Внуков Юрій Миколайович : [доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, дійсний член Академії інженерних наук України, проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету]. . , . С. 159.

338908. Фирсов С. А., Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Карпец М. В., Костенко А. Д. Износостойкость высокоэнтропийных сплавов. . , . С. 49-58.

338909. Самофалов Л. П., Шевченко Д. М. Формування готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої поведінки. . , . С. 35-39.

338910. Неудовлетвлрительно : [рэнкинг "Лучшие университеты мира" еженедельника Times Higher Education (THE). Ведущие вузы Украины в конце списка]. . , . С. 6.

338911. Давидчук Н. К., Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г. Взаємодія карбіду хрому з оксидом вольфраму та вплив синтезованих продуктів на зносостійкість створених металоматричних композитів. . , . С. 59-66.

338912. Волчок Іван Петрович : [доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології металів Запорізького національного технічного університету, академік Академії вищої освіти України]. . , . С. 164.

338913. Лобанов Л. М., Пащин Н. А., Тимошенко А. Н., Гончаров П. В., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю М. Влияние электродинамической обработки на долговечность сварных соединений алюминиевого сплава АМг6. . , . С. 30-35.

338914. Цюра В. В. Закон як підстава виникнення відносин представництва : [забезпечення реалізації прав і законних інтересів осіб, які внаслідок певних причин не можуть це робити самостійно]. . , . С. 40-45.

338915. Перегрин Г. Р., Башмакова Л. И., Поспеева И. Е., Сорина О. А. Инженерные ошибки. ЗНТУ. Запорожье, 2005. 302 с.

338916. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до проходження професійного тесту "Загальні поняття мережної взаємодії. Технології та стандарти локальних мереж" з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

338917. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. Наука. Москва, 1987. 303 с.

338918. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для магістрів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", освітні програми "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Комп'ютерні системи та мережі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

338919. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту з дисциплiни "Проектування комп'ютерних мереж" для магістрів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", освітні програми "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Комп'ютерні системи та мережі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 54 с.

338920. Longlong D., Wenge C., Lintao H., Nan D., Chengchao Z. W-Cu System: Synthesis, Modification, and Applications = Система W-Cu: синтез, модифікация, застосування. . , . С. 67-83.

338921. Юр Г., Хасанова М. Подарит ли Гройсман рынок Третьякову? : [передел украинского рынка лотерей. Нынешнее состояние рынка, перспективы. Положение на мировом рынке лотерей. Социальная значимость лотерей. Государственная политика по отношению к лотереям в разных странах]. . , . С. 10-15.

338922. Рудь Б. М., Тельников Е. Я., Марчук А. К., Тимофеева И. И., Мелешевич К. А., Фиялка Л. И., Влияние условий формирования гранулированных толстых пленок на основе дисперсного Со3В на их фазовый состав и магнитосопротивление. . , . С. 84-90.

338923. Борисов Ю. С., Борисова А. Л., Цымбалистая Т. В. Исследование межфазного взаимодействия в смеси порошков на основе системы Fe-Al методом дифференциального термического анализа. . , . С. 91-99.

338924. Веденьова О. А. Гендерна рівність в контекті розвитку громадянського суспільства : [проблеми представництва жінок у суспільно-політичному житті]. . , . С. 47-51.

338925. Как стать еретиком. Карелия. Петрозаводск, 1991. 365 с.

338926. Дудко В. Дом для лоукостера : [для привлечения в Украину бюджетных авивперевозчиков необходима модернизация региональных аэропортов. Динамика и структура пассажиропотока по аэропортам Украины]. . , . С. 18-19.

338927. Воеводин В. Н., Змий В. И., Руденький С. Г. Высокотемпературные жаростойкие покрытия для защиты тугоплавких металлов и их сплавов (обзор). . , . C. 100-117.

338928. Тернопільська область : [екологічний стан]. . , . С. 4.

338929. Артюх Станіслав Федорович : [заслужений діяч науки і техніки України, уроженець Запорізької області, професор кафедри "Електричні станції" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"]. . , . С. 113.

338930. Семенова О. Л., Петюх В. М., Фомічов О. С. Діаграма стану квазібінарної системи ZrCo-ZrNi. . , . C. 118-130.

338931. Закарпатська область : [екологічний стан]. . , . С. 5.

338932. Силивончик А. Заземление : [к чему приведет планируемое открытие рынка земли в Украине. Сделки последних лет в сельхозсекторе (агросекторе) Украины]. . , . С. 24-26.

338933. Розколупа Н. Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах. . , . С. 7-11.

338934. Дронова О. Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій : [архітектура міста]. . , . С. 8-11.

338935. Нить в лабиринте. Карелия. Петрозаводск, 1988. 278 с.

338936. Мечты сбываются : [история создания, показатели работы агрохолдинга "Мрия"]. . , . С. 30-31.

338937. Сторчак-Федюк А. М., Артюх Л. В., Гриців А. В., Агравал П. Г., Турчанін М. А., Великанова Т. Я. Фазові рівноваги в системі Cu-Ti-Zr при температурі 750 град. С. ІІ. Ізотермічний переріз при вмісті міді від 50 до 100% (ат.). . , . С. 131-142.

338938. Галущенко А. Беспечный урожай: [агрострахование в Украине. Некоторые показатели рынка (2012-2016 гг.)]. . , . С. 38-39.

338939. Дерзкие формулы творчества. Карелия. Петрозаводск, 1987. 269 с.

338940. Правила игры без правил. Карелия. Петрозаводск, 1989. 280 с.

338941. Черкаська область : [екологічний стан]. . , . С. 6.

338942. Дьяков В. А. Перспективи розширення Національного парку "Святі Гори". . , . С. 12-14.

338943. Шевченко Н. Средства изменения рынка : [история М&А (слияний и поглощений) на мировом рынке агрохимии. Ситуация на мировом и украинском рынках средств защиты растений (СЗР)]. . , . С. 42-44.

338944. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі. ЗДІА. Запоріжжя, 2017. 240 с.

338945. Мазуренко О. Мандрівка шляхами Геродота та Святослава Хороброго (Національний природний парк "Білобережжя Святослава"). . , . С. 15-18

338946. Yanagisawa Y., Kishi Y., Sasaki K. Analysis og Residual Stresses during Heat Treatment of Large Forged Shafts Considering Transformation Plasticity and Creep Deformation = Анализ остаточных напряжений при термообработке больших кованых валов с учетом изменения ...[см. аннотац.]. . , . Р. 36-48.

338947. Мироненко В. Душа Феттеля : [описание новой модели кроссовера Infiniti QX60. Приведены некоторые технические характеристики]. . , . С. 46-49.

338948. Болайто Р., Вест Р. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови. "Видавництво "Сталь". Київ, 2017. 154 с.

338949. Клетьонкін В. Г., Тупіков А. І. Чинники антропічного впливу на природні комплекси різних функціональних зон Національного природного парку "Дворічанський". . , . С. 19-21.

338950. Адамчук М. П., Бородій М. В. Визначення усталеної швидкості ратчетингу за двовісного навантаження на основі параметра непропорційності циклу. . , . С. 49-55.

338951. Привроцька І. Б. Прдукти харчування як джерело впливу на організм людини. . , . С. 22-23

338952. Кулик В. В., Ленковський Т. М., Осташ О. П. Циклічна тріщиностійкість колісної сталі за нормального відриву і поперечного зсуву. . , . С. 56-63.

338953. Добровольський В. В. Інсоляційні переваги локального енергозбереження на Півдні України. . , . С. 24-26.

338954. Агравал П. Г., Древаль Л. А., Турчанин М. А. Взаимодействие компонентов аморфообразующих расплавов системы Cu-Fe с титаном, цирконием и гафнием. І. Калориметрическое исследование энтальпий смешения. . , . С. 143-153.

338955. Bolitho R, Richard W. The internationalisation of Ukrainian universities:bthe English language dimension. "Steel". Kiev, 2017. 134 c.

338956. Мюллер Дж. Visual Studio 6. Полное руководство. Издат. группа ВНУ. Киев, 1999. 672 c

338957. Сістук В. О. Удосконалення методики розрахунку норм витрат моторного мастила. . , . С. 7-10.

338958. Ревун М. П., Башлій С. В., Чижов С. Є., Курило Н. С. Методика розрахунку параметрів імпульсного опалення. . , . С. 11-14.

338959. Kim C. S. Variation of Mechanical Characteristics and Microstructural Evolution in AISI316 Austenitic Stainless Steel Subjected to Long-Term Thermal Aging at Elevated Temperature = Изменение механических характеристик и микроструктуры аустенит...[см. аннотац.]. . , . Р. 64-74.

338960. Филипковский С. В. Устойчивость и бифуркации колебаний ротора на шарикоподшипниках с предварительной осевой нагрузкой. . , . С. 75-83.

338961. Герасимов Ю. О., Чижов С. Є., Башлій С. В., Матказіна Р. Р. Дослідження і розробка методики теплового розрахунку сушки розливних ковшів. . , . С. 15-18.

338962. Астанин В. В., Щегель А. А. Вероятностный подход к задаче моделирования повреждения композиционных пластин при ударе. . , . С. 84-98.

338963. Фесенко А. М., Чорна В. О. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку. . , . С. 26-27.

338964. Гриньков Д. Долг обязывает : [Украина активизирует внешние заимствования, стремясь найти альтернативу МВФ]. . , . С. 10-11.

338965. Ковязин А. С. Обоснование толщины теплоизоляции внутренней трубы грунтового теплообменника. . , . С. 19-24.

338966. Соломатин В. М., Сухов Д. К. Электротехника и электросвязь. Речной транспотр. Москва, 1960. 348 с.

338967. Бородай Віталій Петрович : [доктор сільськогосподарських наук, уроженець Запорізької області, професор, завідувач кафедри птахівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України]. . , . С. 145.

338968. Заянчуковський С. Європейські механізми в діяльності українських ОКУ: реалії та перспективи : [організації колективного управління інтелектуальною власністю]. . , . С. 7-10.

338969. Юр Г. Лесная осада : [предлагаемая чиновниками передача лесов Украины в концессию может уничтожить лесную отрасль и работающий в ней бизнес]. . , . С. 12-14.

338970. Ласка Ірина Миколаївна. Запорізький обласний художній музей. Запоріжжя, [2017]. 234 с.

338971. Мошенцев Ю. Л., Гогоренко А. А. Формирование высокоэффективных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. . , . С. 25-31.

338972. Привроцька І. Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини. . , . С. 22-23.

338973. Ігнатенко О. П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості. . , . С. 28-29.

338974. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році". НІСД. Київ, 2017. 928 с.

338975. Минчев Д. С., Нагорный А. В. Использование расчетной сетки с переменным шагом по времени при синтезе рабочего процесса ДВС. . , . С. 32-38.

338976. Шевченко Н. Квартирное изобилие : [состояние украинского рынка недвижимости. Предложение значительно превышает спрос]. . , . С. 16-21.

338977. Шевченко В. Польський дворянин Фелікс Мовчановський: життя та діяльність. Дике Поле. Запоріжжя, 2017. 144 с.

338978. Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра. . , . С. 30-31.

338979. Горпинич Володимир Олександрович : [доктор філологічних наук, уроженець Запорізької області, професор, академік Академії наук вищої освіти України]. . , . С. 188.

338980. Литвин П., Гетц К., Гунделой М. ACCESS 2002. Разработка настольных приложений. Для профессионалов (+CD). Питер. Санкт-Петербург, 2002. 1008 с.

338981. Чинар М. ВременнОе окно для смены технологий становится все меньше - скорость изменений будет только нарастать : [интервью с директором телекоммуникационной группы Vega о перспективах развития / записал М. Дикаленко]. . , . С. 24-27.

338982. Ismail Ali. A. Planning Step-Stress Life Tests for the Generalized Rayleigh Distribution under Progressive Type-II Censoring with Binominal Removals = Планирование испытаний на долговечность при ступенчатой нагрузке на основе обобщенного распредел...[см. аннотац.]. . , . P. 99-115.

338983. Гаврильчик В. Екстремізм патентної якості - шлях до руйнування патентної системи? : [патентна система США, її реформування. Зростання кількості виданих патентів, їх якість]. . , . C. 14-18.

338984. Гайдуцький П. Не забуті реформи в Україні 1991-2017. ТОВ "ДКС-центр". Київ, 2017. 852 с.

338985. Дудко В. В Европу зеленым автобусом : [один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков FlixBus вышел на украинский рынок, запустив прямые рейсы в Чехию и Польшу. История компании, некоторые показатели работы]. . , . С. 28-30.

338986. Колодко Гжегож В. Економіка і політика конверсії злотого на євро. . , . С. 3-13.

338987. Филатов В. Э., Зиньковский А. П., Подгорский К. Н., Гликсон И. Л. К методике определения механических характеристик материалов при испытании образцов на растяжение при повышенных температурах. . , . С. 116-122.

338988. Силивончик А. В саду ягода : [ягодная отрасль Украины: некоторые показатели работы. Компания "Украинская ягода", показатели ее работы]. . , . С. 32-34.

338989. Склепус С. Н. Численно-аналитический метод исследования характеристик ползучести и длительной прочности многослойной оболочки. . , . C.123-131.

338990. Sarfarazi V., Haeri H., Shemirani A. B., Zhu Z. Shear Behavior of Non-Persistent Joint under High Normal Load = Поведение нестабильного соединения при сдвиге при воздействии интенсивной нормальной нагрузки. . , . P.132-148.

338991. Ободан Н. И., Адлуцкий В. Я., Громов В. А. Оценка уязвимости нагруженных тонкостенных оболочек при импульсном внешнем воздействии. . , . C.149-157.

338992. Гігняк Ф. Ф., Масло О. М. Взаємозв’язок пошкодження сталi 10ГН2МФА з параметрами жорсткого малоциклового навантаження за рiзних частот деформування. . , . C.158-164.

338993. Демченко В. Ф., Бои У., Кривцун И. В., Шуба И. В. Действующие значения электродинамических характеристик процесса сварки неплавящимся электродом с импульсной модуляцией тока дуги. . , . С. 3-14.

338994. Кершис О., Гош А., Под прицелом КСО : [корпоративная социальная ответственность. Анализ мировых трендов КСО, проекты украинских компаний в этом направлении. Как репутация влияет на компанию и ее продукт]. . , . С. 36-41.

338995. Коломоєць Тетяна Олександрівна : [доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету]. . , . С. 288.

338996. Тарасевич В. М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ. . , . С. 14-28.

338997. Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу. . , . С. 19-24.

338998. Єщенко П. С. Стагнація української економіки: незавершеність реформ чи продумана політика?. . , . С. 29-46.

338999. Гринюк І. М. Стратегії упрвління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтагазових підприємств України). . , . С. 47-59.

339000. Підгорний А. З., Корольова Т. С. До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні. . , . С. 60-72.

339001. Андрощук Г. Захист фотографій, розміщених у соціальних мережах, на прикладі справи фотографа Морела : [захист авторських прав у мережі Інтернет]. . , . С. 25-31.

339002. Колпаков Валерій Костянтинович : [доктор юридичних наук, почесний професор Запорізького державного університету, начальник кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ]. . , . С. 289.

339003. Полонская Е. Л. Язык HTML. Самоучитель. Издат. дом "Вильямс". Москва, 2003. 320 c.

339004. Разиграєва Н. Аналіз судової практики щодо захисту прав у мережі Інтернет : [в Україні]. . , . С. 32-46.

339005. Максимова С. В., Воронов В. В., Ковальчук П. В. Припой без бора и кремния для пайки жаропрочного никелевого сплава. . , . С.15-21.

339006. Київ. Мистецтво. Київ, 2004. 208 с.

339007. Котляревський Марк Борисович : [доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої освіти України, професор Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету]. . , . С. 300.

339008. Гайворонский А. А., Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Шишкевич А. С., Ящук В. А., Клапатюк А. В. Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению металла зоны термического влияния при наплавке железнодорожных колес. . , . С. 22-28.

339009. Мизуками П., Кастро О., Монкау Л., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [Мексика]. . , . С. 58-63.

339010. Борисов Ю. С., Кузнецов М. В., Ткаченко Б. Т., Волос А. В., Задоя В. Г., Капитанчук Л. М., Гудыменко А. И., Горбань В. Ф. Исследование процесса получения структуры и свойств магнетронных нанослойных FeAl-покрытий. . , . С. 29-36.

339011. Небрат В. В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв'язків України (XVI-XVII ст.). . , . С. 73-85.

339012. Лобанов Л. М., Пащин Н. А. Разработка технологии и оборудования для снижения остаточных напряжений и правки сварных конструкций с использованием электродинамической обработки. . , . С. 37-46.

339013. Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств : [у Радянському Союзі]. . , . С. 66-69.

339014. Андрущенко В. Л. Фінансова інфраструктура - основа цивілізаційного розвитку України. . , . С. 86-89.

339015. Качинский В. С., Кучук-Яценко С. И. Формирование соединений при сварке толстостенных труб из высокопрочных сталей дугой, управляемой магнитным полем. . , . С. 47-54.

339016. Бондарь А. 48 часов в Тбилиси : [достопримечательности, особенности города, грузинская кухня, сувениры]. . , . С. 62-65.

339017. Рябцев И. А., Бабинец А. А., Коржик В. Н., Ситко А. И., Чжан Юйпэн. Оборудование и технология антикоррозионной электрошлаковой наплавки двумя лентами. . , . С. 55-60.

339018. Васильєв О. База даних патентів на промислові зразки Global Design Database. . , . C. 75.

339019. Жук С. Я., Семибаламут К. М., Литвинцев С. Н. Многоступенчатая адаптивная компенсация активных шумовых помех с блочной ортогонализацией сигналов компенсационных каналов. . , . С. 311-326.

339020. Троицкий В. А., Михайлов С. Р., Пастовенский Р. О. Современные достижения в радиационном контроле (Обзор). . , . С. 61-67.

339021. Зельниченко А. Международная конференция "Роботизация и автоматизация сварочных процессов". . , . С. 69-70.

339022. Хармоуч А., Хармоуч В., Ахмад А., Кенаан М., Флор Ж.-М. О миниатюризации эффективной сверхширокополосной печатной антенной решетки квази-Яги. . , . С. 327-335.

339023. Липодаев В. Н. Встреча в ИЭС с руководством Украинско-Арабского Делового Совета. . , . С. 71-72.

339024. Абдулхамид Моханад Ф. Сравнительный анализ алгоритмов распределенного регулирования мощности в системах CDMA. . , . С. 336-347.

339025. Кравчун Павло Григорович : [доктор медичних наук, уроженець Запорізької області, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету]. . , . С. 304.

339026. Каримов А. В., Рахматов А. З., Скорняков С. П., Ёдгорова Д. М., Каримов А. А., Кулиев Ш. М. О механизме радиационной чувствительности падения прямого напряжения силового диода. . , . С. 348-352.

339027. Земляк А. М. Применение принципа максимума для оптимизации цепей. . , . С. 353-364.

339028. Сайко В. Г., Казіміренко В. Я., Лисенко Д. О., Грищенко Л. М. Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні. . , . С. 5-11.

339029. Омельянчик Людмила Олександрівна : [доктор фармацевтичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри хімії та декан біологічного факультету Запорізького національного університету]. . , . С. 376-377.

339030. Тарангул Д. О. Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні. . , . С. 4-8.

339031. Ткаченко С. А. Пошук критерію оцінки економічної ефективності підсистеми інтегрованої економічної діагностики функціонально розвинутих систем стратегічного управління діяльністю підприємств і об'єднань на базі багатоцільового теоретико-методологічного аспекту. . , . С. 9-10.

339032. Янковська В. А. Організація внутрішнього аудиту в банках. . , . С. 11-13.

339033. Захарченко В. І., Пірієв В. А. Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства. . , . С. 14-17.

339034. Селіванова Н. М., Янковська О. А. Облік єдиного соціального внеску на загальнодержавне страхування у країнах світу. . , . С. 18-20.

339035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Автоматизована система обліку та керування в енергозбережені" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

339036. Пащенко Ю. Є., Любезна І. І. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки : [аналітичні дослідження найбільш важливих макроекономічних показників в Україні: рівень та якість життя населення, рівень валового внутрішнього продукту, промисловість і транспортна галузь]. . , . С. 3-8.

339037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку в електроенергетиці" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 44 с.

339038. Панченко М. О., Ілінчук М. В. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України. . , . С. 21-24.

339039. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку в електроенергетиці" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 30 с.

339040. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт №5 "Автоматичне включення резерву", №6 "Автоматичне повторне включення", №7 "Автоматичне частотне розвантаження" з дисцинліни "Релейний захист та автоматика в системах електропостачання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

339041. Лайс Л. Предпринимательский университет как новая форма образовательного учреждения. . , . С. 25-30.

339042. Сірик А. Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку ринку туристичних послуг України. . , . С. 9-13.

339043. Гнидюк І. В., Діхтяренко М. О. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні. . , . С. 31-33.

339044. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизована система обліку та керування в енергозбережені" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

339045. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт "Релейний захист на базі інтегральних мікросхем" з дисципліни "Релейний захист та автоматика в системах електропостачання" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 34 с.

339046. Гільорме Т. В., Доценко Н.І. Облікове-аналітичне забезпечення електронної форми торгівлі субє'ктів господарювання в Україні. . , . C. 34-37.

339047. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторної роботи "Мікропроцесорні пристрої релейного захисту та автоматики" з дисцинліни "Релейний захист та автоматика в системах електропостачання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 38 с.

339048. Богма О. С. Класифікація видів бюджетної безпеки країни. . , . С. 38-40

339049. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторної роботи "Автаматизована система комерційного обліку електроенергії ЗНТУ" з дисципліни "Сучасні методи обліку в електроенергетиці" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

339050. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку в електроенергетиці" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 58 с.

339051. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Релейний захист та автоматики в системах електроспоживання" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 17 с.

339052. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни "Системи керування в електроенергетиці" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 19 с.

339053. Проблемы структурно-вероятностного анализа языков. МВиССО СССР. Днепропетровск, 1975. 118 с.

339054. Павленко Анатолій Іванович : [доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти]. . , . С. 382.

339055. Головня О. М. Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки. . , . С. 41-43.

339056. Шевченко А. Ю. Посадова інструкція як основа формування навчальних планів підготовки фахівців економічних спеціальностей для підприємств автомобільного транспорту. . , . С. 44-48.

339057. Наконечный В. С., Терещенко А. И. Метод синтеза функции качества для оптимизации данных о параметрах процесса и продукции при реализации стратегии "качество на этапе разработки". . , . С. 12-19.

339058. Череп Алла Василівна : [доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів і кредиту Запорізького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України]. . , . С. 514-516.

339059. Головач В. В. Роль аудиту в детінізації економіки. . , . С. 49-50.

339060. Бутинець Т. А. Тіньова економіка і бухгалтерський облік : [гармонізація бухгалтерського обліку та системи національних рахунків]. . , . С. 51-52.

339061. Заєць В. М., Бондарчук А. П., Сеньков О. В. Необхідність використання конвергентних білінгових систем. . , . С. 20-23.

339062. Острох С. І., Ярош В. О., Власенко В. О., Зіненко Ю. М. Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів. . , . С. 24-30.

339063. Круліковський О. В., Галюк С. Д., Політанський Л.Ф. Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей. . , . С. 31-40

339064. Наконечний А. Й., Верес З. Є. Інтернет речей і сучасні технології. . , . С. 3-9.

339065. Андреева Н. А., Дружинин В. А., Зуев В. А. Приемник для волоконно-оптических систем коммуникаций с высокой фоточувствительностью. . , . С. 41-44.

339066. Недашківський О. Л. Інтернет - нове світове телекомунікаційне середовище. . , . С. 45-50

339067. Горбенко І. Д., Єсіна М.В. Методи, методики та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно з ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014. . , . С. 9-22.

339068. Лазаренко С. В. Использование некоторых математических закономерностей при обработке радиолокационной информации в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера. . , . С. 51-57.

339069. Артюх Станіслав Федорович : [стисла біографія відомого ученого, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області А. С. Федоровича]. . , . С. 15.

339070. Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Крет Т. Б. Універсальна платформа створення системи захисту інформації у багаторівневих інтелектуальних системах керування. . , . С. 23-28.

339071. Лебідь Є. В., Бєляков Р. О., Шишацький О. В. Метод компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти. . , . С. 58- 68.

339072. Шефер О. В. Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій. . , . С. 69-75.

339073. Бабійчук А. А., Сирота О.П. Аналіз методів візуального відстеження об'єктів для використання в системах реального часу. . , . С. 76-81.

339074. День незалежності України : [історія свята]. . , . С. 2-3.

339075. День Державного Прапора України [історія свята]. . , . С. 3-4.

339076. Видиборець Ю. Встановлення випробування при прийнятті на роботу: крок за кроком. . , . С. 33-36.

339077. Кириченко В. О., Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесів : [удосконалення існуючих та розроблення нових моделей та методів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах]. . , . С. 82-86.

339078. Біловус М. Забезпечення норм безпеки праці на підприємствах автомобільного транспорту. . , . С. 59-63.

339079. Баєв Станіслав Віталійович : [стисла біографія відомого доктора технічних наук, академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області С. В. Баєва]. . , . С. 21.

339080. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний олімпійський та спортивний рух" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт виховання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

339081. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт виховання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

339082. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

339083. Курс лекцій з дисципліни "Міжнародний олімпійський та спортивний рух" для студентів спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

339084. Курс лекцій з дисципліни "Міжнародний олімпійський та спортивний рух" для студентів спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 50 с.

339085. Ткачов В. М. Модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання в умовах відсутності апріорної інформації про характер Big Data. . , . С.87-96.

339086. Курс лекцій з дисципліни "Олімпійський спорт" для студентів спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт виховання" 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

339087. Курс лекцій з дисципліни "Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

339088. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Курс лекцій з дисципліни "Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті" (частина третя) для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

339089. Лабжинський В. А. Сучасні механізми побудови хмарних технологій як пріоритетний напрямок вдосконалення розподілених систем обробки даних. . , . С. 97-103.

339090. Бєліков Сергій Борисович : [стисла біографія відомого ученого у галузі матеріалознавства, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області С. Б. Бєлікова]. . , . С. 28.

339091. Богуслаєв В'ячеслав Олександрович : [стисла біографія генерального директора ВАТ "Мотор Січ", почесного академіка АН ВШ України В. О. Богуслаєва]. . , . С. 36.

339092. Сушко М. Ю. Аналіз впливу державної антикризової політики на промислову галузь України (на прикладі промислового комплексу Запорізького регіону). . , . С. 14-21.

339093. Даненбург В. И. Берег детства. Советский писатель. Москва, 1991. 329 с.

339094. Даненбург В. И. Путь без привала. Молодая гвардия. Москва, 1986. 478 с.

339095. Внуков Юрій Миколайович : [стисла біографія відомого вченого в галузі машинобудування, почесного академіка АН ВШ України Ю. М. Внукова]. . , . С. 50.

339096. Воловик Віталій Іванович : [стисла біографія відомого доктора філосовських наук, завідувача кафедрою філософії і суспільно-гуманітарних дисциплін, професора кафедри філософії ЗДУ В. І. Воловика]. . , . С. 51-52.

339097. Даниельссон Б. Бумеранг. Мысль. Москва, 1964. 215 с.

339098. Картленд Б. Прекрасная авантюристка. Залог любви. Вече. Москва, 1997. 464 с.

339099. Картленд Б. Опасность для сердец. Вече. Москва, 1997. 384 с.

339100. Картленд Б. На крыльях любви. Брак по расчету. Вече. Москва, 1997. 528 с.

339101. Картленд Б. Любить запрещается. Прелестные наездницы. Вече. Москва, 1997. 432 с.

339102. Картленд Б. Золотая гондола. Чарующее зло. Вече. Москва, 1997. 448 с.

339103. Картленд Б. Заветное желание. Темный поток. Вече. Москва, 1997. 416 с.

339104. Картленд Б. Долг чести. Неотразимый кавалер. Вече. Москва, 1997. 448 с.

339105. Голон А., Голон С. Анжелика и султан. Анжелика в мятеже. АДА. Москва, 1992. 416 с.

339106. Голон А., Голон С. Анжелика и Демон. ЦК КПТ. Ашхабад, 1991. 556 с.

339107. Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П., Вівчар О. І. Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах. . , . С. 39-44.

339108. Голон А., Голон С. Анжелика и заговор теней. Слог. Москва, 1993. 240 с.

339109. Голон А., Голон С. Искушение Анжелики. Издательско-полиграфическое объединение им. Г. Гуляма. Ташкент, 1992. 432 с.

339110. Антонюк А .А., Сьомченко А. А. Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. . , . С. 45-50.

339111. Волчок Іван Петрович : [стисла біографія відомого матеріалознавця, ученого у галузі розробки ливарних сплавів для деталей, що працюють в екстремальних умовах, почесного академіка АН ВШ України І. П. Волчка]. . , . С. 53.

339112. Даниельссон Б. Позабытые острова. Наука. Москва, 1965. 168 с.

339113. Максимович В., Шевчук М., Мандрона М. Дослідження генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей на основі LFSR. . , . C. 29-34.

339114. Голон А., Голон С. Анжелика в Квебеке. Валдас. Кишинев, 1992. 576 с.

339115. Даниельссон М., Даниельссон Б. Отравленный рай. Прогресс. Москва, 1989. 288 с.

339116. Голон А., Голон С. Анжелика и ее победа. РКРИЦ "Пресса". Кишинев, 1992. 224 с.

339117. Мороз Л., Гринчишин А., Мірецька Я. Прості алгоритми ділення чисел з плаваючою комою. . , . С. 35-38.

339118. Приймак С. Професійні зустрічі: Літня школа молодих бібліотекарів Кіровоградщини. . , . С. 11-12.

339119. Вагілевич А. А. Використання методології скринінгу в процесі обгрунтування податкових методів державного регулювання національної економіки. . , . С. 51-55.

339120. Голон А., Голон С. Анжелика в Новом Свете. МП "Райдуга". Киев, 1992. 512 с.

339121. Яцук Ю. В., Іванюк О. О., Влах-Вигриновська Г. І. Система регулювання температури з одноканальним під-регулятором на основі техноглогії SCADA. . , . C. 39-44.

339122. Гладких Володимир Андрійович : [стисла біографія члена Президії НМК з напряму "Металургія", відповідального секретаря фахової ради з напряму "Гірництво та металургія" МОН України, уроженця Запорізької області В. А. Гладких]. . , . С. 58.

339123. Грищак Віктор Захарович : [стисла біографія відомого ученого у галузі прикладної математики, механіки і техніки, почесного академіка АН ВШ України В. З. Грищака]. . , . С. 70.

339124. Голон А., Голон С. Анжелика. Дорога надежды. Анжелика и ее победа. "Дружба". Ереван, 1992. 576 с.

339125. Голон А., Голон С. Путь в Версаль. Анжелика и король. РИО "Издатель". Запорожье, 1991. 560 с.

339126. Голон А., Голон С. Анжелика в любви. Ирис-МП "Райдуга". Киев, 1992. 336 с.

339127. Голон А., Голон С. Анжелика. "Донбас". Донецк, 1991. 496 с.

339128. Дю Морье Д. Французова бухта. Социально-комерческая фирма "Человек". Санкт-Петербург, 1992. 224 с.

339129. Лукьяненко С. В. Лабиринт отражений. АСТ. Москва, 2006. 413 с.

339130. Данилевич Л. В. Дмитрий Шостакович. Сов. композитор. Москва, 1980. 301 с.

339131. Буркин Ю., Громов А., Кудрявцев Л., Каганов Л., Калугин А., Лукин Е., Лукьяненко С., Скирюк Д. Фантастика 2002. АСТ. Москва, 2002. 534 с.

339132. Токарева В. Террор любовью. АСТ. Москва, 2006. 319 с.

339133. Олди Г.Л., Дяченко М., Дяченко С., Валентинов А., Дашков А., Герасимов С., Зорич А., Васильев В. Украинская фантастика-2008. Фолио. Харьков, 2007. 443 с.

339134. Олди Г.Л., Дяченко М., Дяченко С., Валентинов А., Зорич А. Украинская фэнтастика-2005. Фолио. Харьков, 2005. 445 с.

339135. Картленд Б. Люцифер и ангел. Карма любви. АСТ. Москва, 1998. 496 с.

339136. Нейл Д., Харт Д., Бэрд Ж. Фатум. Издательский центр "Эль-Фа". Нальчик, 1994. 432 с.

339137. Бронте Ш. Джен Эйр. Харьков - Новости. Харьков, 1993. 439 с.

339138. Картланд Б. Неразгаданное сердце. Звезды в волосах. Культ-информ-пресс Человек. Санкт-Петербург, 1992. 384 с.

339139. Павельчак А. Г., Самотий В. В., Держило Ю.І. Еволюційна модель оптимізації тиристорної системи керування мотором постійного струму з послідовним збудженням. . , . С. 45-55.

339140. Смолл Б. Ворон. КРОН-ПРЕСС. Москва, 1996. 480 с.

339141. Вудивис К. Пепел на ветру. АСТ. Москва, 2001. 320 с.

339142. Вудивис К. Пепел на ветру. АСТ. Москва, 2001. 320 с.

339143. Мельник В. А., Кіт А. Ю. Підхід до організації функціонування самоконфігуровної комп'ютерної стстеми на основі OC GNU/LINUX. . , . С. 56-61.

339144. Грегори Д. Долго и счастливо. АСТ. Москва, 1999. 432 с.

339145. Браун С. Любовь Лаки. . , 1997. 544 с.

339146. Роджерс Р. Невеста плантатора. АСТ. Москва, 2003. 528 с.

339147. Фейзер Д. Безжалостное обольщение. АСТ. Москва, 2002. 350 с.

339148. Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Антонів У. С. Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. . , . С. 62-68.

339149. Смолл Б. Рабыня страсти. АСТ. Москва, 2003.

339150. Кривчик Генадій Георгійович : [стисла біографія відомого доктора історичних наук, професора, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області]. . , . С. 143.

339151. Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне. 1939-1945. ЗАО Издательство Центрполиграф. Москва, 2013. 574 с.

339152. Данилевский Г. П. Беглые в Новороссии. Гослитиздат. Москва, 1956. 495 с.

339153. Данилевский Г. П. Беглые в Новороссии. Воля. Княжна Тараканова. Правда. Москва, 1983. 624 с.

339154. Данилевский Г. П. Беглые в Новороссии. Худож. лит.. Москва, 1984. 479 с.

339155. Данилевский Г. П. Княжна Тараканова. Сожженная Москва. Дніпро. Киев, 1987. 368 с.

339156. Данилевский Г. П. Княжна Тараканова. Кн. изд-во. Томск, 1990. 384 с.

339157. Данилевский Г. П. Мирович. Сожженная Москва. Правда. Москва, 1981. 671 с.

339158. Данилевский Г. П. Мирович. Княжна Тараканова. Сожженная Москва. Дагучпедгиз. Махачкала, 1989. 736 с.

339159. Данилевский Г. П. Мирович. Княжна Тараканова. Худож. лит.. Москва, 1990. 492 с.

339160. Данилевский Г. П. Сожженная Москва. Моск. рабочий. Москва, 1979. 256 с.

339161. Джойс Б, О'брайен Д., Кейн К., Парр Д. Когда сбываются мечты. АСТ. Москва, 2002. 316 с.

339162. Мэтьюз П. Сердце язычницы. АСТ. Москва, 2000. 384 с.

339163. Патни М. Д. Повеса. АСТ. Москва, 2000. 384 с.

339164. Сьюзен Ж. Девственница. Интер Дайджест. Москва, 1993. 352 с.

339165. Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Костів І. А. Слідкуючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач. . , . С. 77-82.

339166. Онофрійчук Н. Вебінар - сучасна форма підвищення кваліфікації бібліоечних працівників. . , . С. 13-14.

339167. Райли Ю. Скажи мне люблю. Книжный клуб. Харьков, 2004. 320 с.

339168. Бажкова В. Бібліотерапія (з досвіду Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія). . , . С. 14-15.

339169. Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки. . , . С. 16-20.

339170. Руденко Л. "Арт-Підвал": бібліотека для молоді - молодь для бібліотеки. . , . С. 20-21.

339171. Аліференко І. Рік англійської мови в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка. . , . С. 22-24.

339172. Моторний Віталій Павлович : [стисла біографія відомого ученого-математика, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області В. П. Моторного]. . , . С. 186.

339173. Муковський Іван Тимофійович : [стисла біографія відомого ученого у галузі військової історії України періоду Другої світової війни, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області І. Т. Муковського]. . , . С. 187-188.

339174. Нейковський Степан Іванович : [стисла біографія відомого ученого-хіміка, доктора хімічних наук, професора, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області С. І. Нейковського]. . , . С. 192.

339175. Ніколаєв Віктор Олександрович : [стисла біографія відомого ученого у галузі металургії, завідувача кафедрою Запорізької державної інженерної академії, почесного академіка АН ВШ України В. О. Ніколаєва]. . , . С. 196.

339176. Острик Петро Миколайович : [стисла біографія відомого ученого у галузі порошкової металургії, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області П. М. Острика]. . , . С. 204-205.

339177. Погонець О. Співпраця Національної парламентської бібліотеки України та клубу прихільників книги "Субота у бегемота". . , . С. 25-28.

339178. Савін Валерій Васильович : [стисла біографія відомого вченого-металурга, доктора фізико-математичних наук, професора, почесного академіка АН ВШ України В. В. Савіна]. . , . С. 243.

339179. Бенцони Ж. Катрин. Прапор. Харьков, 1994. 671 с.

339180. Бенцони Ж. Катрин. Прапор. Харьков, 1993. 622 с.

339181. Бенцони Ж. Катрин. Прапор. Харьков, 1994. 623 с.

339182. Толок В'ячеслав Олександрович : [стисла біографія відомого ученого у галузі механіки деформованого твердого тіла та прикладної математики, почесного академіка АН ВШ України, уроженця Запорізької області В. О. Толока]. . , . С. 273-274.

339183. Шаповалов Віталій Павлович : [стисла біографія відомого ученого-фізика, почесного академіка АН ВШ України В. П. Шаповалова]. . , . С. 302.

339184. Дороніна О. А., Якименко К. П. Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України. . , . С. 57-61.

339185. Главный сайт об агробизнесе : [онлайн-ресурс об украинском растениеводстве, животноводстве, трейдинге, финансах и рынке земли]. Latifundist Media. [Б. м.], 2013-.

339186. Морщ Я. І. Реалізація фіскальної та соціальної політики України: точки дотику з реальністю. . , . С. 62-66.

339187. Дугієнко Н. О., Дьякова С. І. Еколого-економічні проблеми використання земель у сільському господарстві України. . , . С. 67-74.

339188. Сьомченко В. В., Патенко І. В. Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в Україні. . , . С. 75-80.

339189. Ванько В., Клепач Н. Особливості контролю якості електроенергії вимірювальними системами в установлених режимах мережі. . , . С. 83-87.

339190. Боубаа А., Буаіта С. Відношення досліджень та розробок (P&D) до появи нових продуктів : [роль інноваційних досліджень та розроброк як стратегічного варіанта ефективного творчого розвитку економічного потенціалу компанії]. . , . С. 81-85.

339191. Агаркова В. Особистості, які творили історію бібліотеки. . , . С. 28-31.

339192. Донцова Д. А. Уха из золотой рыбки. ЭКСМО. Москва, 2007. 352 с.

339193. Джоансен А. Золотой вихрь. ЭКСМО. Москва, 1997. 336 с.

339194. Смолл Б. Обрести любимого. КРОН-ПРЕСС. Москва, 1996. 560 с.

339195. Стил Д. Дар. Эксмо-Пресс. Москва, 2001. 400 с.

339196. Стюарт Г. Великодушные враги. ЭКСМО. Москва, 1997. 592 с.

339197. Маринина А. Б. Реквием. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2000. 320 с.

339198. Маринина А. Б. Реквием. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2000. 320 с.

339199. Маринина А. Б. Смерть ради смерти. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2001. 352 с.

339200. Картленд Б. Голубоглазая ведьма. Охотник за приданным. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 384 с.

339201. Картленд Б. Там, где правит любовь. АСТ. Москва, 2001. 256 с.

339202. Картленд Б. Тайный поцелуй. Мой милый звездочет. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2000. 384 с.

339203. Папано М. Вкус греха. ЭКСМО. Москва, 2002. 384 с.

339204. Климов В. Жемчужина Таврии - Аскания-Нова. ООО "Тимекс". Херсон, 2014. 80 с.

339205. Бабій Л. Цілющі плоди Франкового саду: [досвід ОУНБ ім. І. Франка проведення просвітницьких проектів до 160-річчя від дня народження Івана Франка]. . , . С. 31-33.

339206. Борисов М. Интуиция. АСТ. Москва, 2007. 223 с.

339207. Мень А. Мир Библии. Книжная палата. Москва, 1990. 144 с., 1 л. портр. ; 60х90 1/32

339208. Дресслер В. А. Как вкусно есть и великолепно выглядеть. Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга". Харьков, 2007. 192 с.

339209. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з дисципліни "Основи теорії зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

339210. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи теорії зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

339211. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

339212. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичної роботи №2 з дисципліни "Основи теорії зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

339213. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи теорії зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

339214. Костяк М. Ю., Пархуць Л. Т. Особливості проектування захищених інформаційних мереж спеціального призначення. . , . С. 88-92.

339215. Буцьо З. Ю. Стан та перспективи розвитку ОЕС України. . , . С. 6-10.

339216. Олефір Д. О. Інформаційне забезпечення електроенергетичної галузі України та перспективи тренажерної підготовки диспетчерського персоналу. . , . С. 11-13.

339217. Самойленко Д. М. Створення безпечних шаруватих структур мовою PHP / Secure layers construction on PHP. . , . C. 93-98.

339218. Турти М. В., Нужний С. М., Гунченко А. П. Розроблення блока прийняття рішень для АСАСОД ДССЗЗІ. . , . С. 99-104.

339219. Білий Л. А., Шпак О. Л. Єдиний алгоритм розрахунку перехідних процесів та статичної стійкості енергетичних систем. . , . С. 14-15.

339220. Шпак О. Л. Трансформатори з просторовою магнітною системою. . , . С. 16-23.

339221. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

339222. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

339223. Касьянов Ю. І., Нужний С. М. Оцюнювання ефективності генаратора реальної мовоподібної завади за критерієм розбірливості мови. . , . С. 105-110.

339224. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Electromagnets Calculations: Methodical Instructions to Perform the course work: "Fundamentals of Electrical Apparatuses Theory" for the students studying on the direction 141- Electromechanics. ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 18 р.

339225. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Розрахунок електромагнітів. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

339226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Дослідження характеристик електромагнітів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

339227. Крайовський В. Керування характеристиками термометричного матеріалу TiNiSn1-x Gax. . , . С. 111-117.

339228. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Основи теорії електричних апаратів: Програма дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

339229. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Розрахунок теплових режимів електричних апаратів: Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни: "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх фо. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

339230. Кулик В. В., Вишневський С. Я. Керування перетіканнями активної потужності в електричних системах з дальніми електропередачами на підставі компенсації їх поперечної неоднорідності. . , . С. 24.

339231. Совин Я. Р., Наконечний Ю. М., Стахів М. Ю. Особливості криптографічних акселераторів у мікроконтролерах загального призначення. . , . С. 118-129.

339232. Банах Р. І., Піскозуб А.. З., Стефінко Я. Я. Автоматизація розгортання WI-FI точки доступу як зовнішнього елемента системи приманки. . , . С. 130-136.

339233. Равлик О. М., Равлик Н. О. Цифровой комплекс "REK" для аналізу процесів в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики. . , . С. 25-28.

339234. Равлик О. М., Равлик Н. О., Сабадаш І. О. Математичне моделювання і аналіз перенапруг в мережах 6-35 кВ з метою їх обмеження. . , . С. 29-31.

339235. Олійник Г. В., Литвинов В. А., Грибков С. В. Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки WEB-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень. . , . С. 137-142.

339236. Лежнюк П. Д., Комар В. О., Кравчук С. В. Визначення ємності накопичувача на основі аналізу стабільності генерування фотовольтаїчних електростанцій. . , . С. 32-37.

339237. Калимон Ю. І. Досвід впровадження програмного комплексу ДАКАР в Західній ЕС. . , . С. 38-39.

339238. Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. Особливості оцінки знань оперативного персоналу ТЕС і АЕС в автоматизованих системах навчання. . , . С. 40-42.

339239. Данилин Ю. И. Жизнь и творчество Мопассана. Худож. лит.. Москва, 1968. 256 с.

339240. Данилин Ю. И. Забытый памфлетист. Наука. Москва, 1971. 148 с.

339241. Гуреев В. А. Пути создания современной системы тренажерной подготовки и повышения квалификации персонала с использованием технологии электронного обучения и распределенной среды моделирования энергосистем Украины. . , . С. 43-47.

339242. Данилин Ю. И. Поэт июльской революции. Наука. Москва, 1978. 176 с.

339243. Драб Я. М. Програма психофізіологічної підготовки. Досвід застосування при аварійних ситуаціях в енергетиці. . , . С. 48-49.

339244. Левкевич Л. Рекомендації для керівників, працівники яких виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують професійного добору, щодо використання результатів ПФЕ. . , . С. 50-53.

339245. Левкевич Л. Психофізіологічні якості електротехнічного персоналу. Чи можуть компенсувати набуті психофізіологічні навики - вроджені психофізіологічні якості. . , . С. 54-56.

339246. Данилов С. Манчары. Дет. лит.. Москва, 1971. 159 с.

339247. Данилов-Ивушкин И. А. Типун на язык. Современник. Москва, 1981. 175 с.

339248. Данилов-Ивушкин И. А. Шиворот - навыворот. Советский писатель. Ленинград, 1989. 319 с.

339249. Данилов-Ивушкин И. А. Щелчком по лбу. Лениздат. Ленинград, 1990. 145 с.

339250. Данилова А. В. Бронзовое облако. Эксмо. Москва, 2008. 320 с.

339251. Данилова А. В. Когда меня не стало. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 432 с.

339252. Главное о дисциплинарных взысканиях : [какие бывают дисциплинарные взыскания, права работодателя]. . , . С. 58-59.

339253. Данилова Э. П. Золотая "Валерия". Молодая гвардия. Москва, 1990. 190 с.

339254. Данильченко А. Б. Метелица. Современник. Москва, 1988. 493 с.

339255. Данильченко А. Б. Счастливый. Ниж. - Волж. кн. изд.. Волгоград, 1990. 350 с.

339256. Данинос П. Записки майора Томпсона. Некий господин Бло. Прогресс. Москва, 1970. 318 с.

339257. Даниэль Ю. М. Говорит Москва. Московский рабочий. Москва, 1991. 318 с.

339258. Данте А. Божественная комедия. Гослитиздат. Москва, 1961. 782 с.

339259. Данте А. Новая жизнь. Божественная комедия. Худож. лит.. Москва, 1967. 686 с.

339260. Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції. . , . С. 4-6.

339261. Скаченко О. Наіонально-патріотичне виховання молоді в бібліотеці вишу (з досвіду Наукової бібліотеки КНУКіМ). . , . С. 6-9.

339262. Костенко Л. Соціокультурні заходи правової тематики як чинник набуття користувачами юридичних знань (з досвіду роботи Полтавської облості бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного). . , . С. 9-12.

339263. Nyemkova E., Shandra Z. Investigation of phase portraits of noise of electronic devices = Дослідження фазових портретів шуму електронних пристроїв. . , . P. 143-148.

339264. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу Методичні вказівки з проходження та захисту навчально-ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 18 с.

339265. Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі. . , . С. 12-13.

339266. Проць Р. В., Семянистий К. С., Ничай Г. Г. Переналаштовувальні генератори гармонічних коливань на основі гіратора. . , . С. 155-162.

339267. День Конституції України : [історія свята]. . , . С. 2.

339268. Мартинов А. Як українська книга відвойовує ринок у російської. . , . С. 14-15.

339269. Тишик І.Я., Груздєва Ю. К. Моделювання реалізації загроз інформаційній системі на рівнях стеку ТСР/ІР. . , . С. 163-168.

339270. Крат М. Сільські бібліотеки - стратегічний ресурс держави в умовах кризи. . , . С. 16-18.

339271. Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України. . , . С. 19-23.

339272. Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення. . , . С. 23-27.

339273. Данте и славяне. Наука. Москва, 1965. 271 с.

339274. Чаплян С. Риски при покупке имущественных прав. . , . С. 67-70.

339275. Попович О. С., Костриця О. П. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи. . , . С. 5-13.

339276. Перелік науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2017 році : додаток до розпорядження Президії НАН України від 29.03.2017 № 229. . , . С. 15-17.

339277. Кашковський В. І., Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Вахрін В. В. Зольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина. . , . С. 53-63.

339278. Вольчин І. В., Коломієць О. М. Використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях. . , . С. 21-29.

339279. Алпатов А. П., Палій О. С., Скорік О. Д. Розробка конструктивної схеми та вибір проектних параметрів аеродинамічної системи відведення з орбіти розгінних ступенів ракет-носіїв. . , . С. 33-45.

339280. Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. Система для оперативного дистанційного контролю та спостереження за радіаційною обстановкою на базі безпілотного літального апарату. . , . С. 46-52.

339281. Степаняк М. В., Степаняк М.М. Метрологічна перевірка шунтів високої точності з номінальним значенням опору, не кратним 10 [у степені n]. . , . С. 169-174.

339282. День молоді : [історія свята]. . , . С. 4.

339283. Урядом створено усі передумови для успішної реалізації пенсійної реформи. . , . С. 5-6.

339284. Данько Л. Сергей Сергеевич Прокофьев 1891 - 1953. Музыка. Москва, 1966. 110 с.

339285. Дар Валдая. Современник. Москва, 1989. 413 с.

339286. Лопіт І. І. Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам'яті в архітектуру ПЛІС методом словника. . , . С. 175-181.

339287. Дарваш Йожеф Победитель турок. Худож. лит.. Москва, 1971. 330 с.

339288. Негрейчук І. До 100-річчя українського бібліографічного репертуару: аспекти створення. . , . С. 27-31.

339289. Дарваш Йожеф Победитель турок. Худож. лит.. Москва, 1991. 301 с.

339290. Кузьо І. В. Львівська політехніка і прикладна механіка. Історія і сьогодення : [хронологія захисту докторських і кандидатських дисертацій]. . , . С. 3-8.

339291. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль". Изд. географ. лит.. Москва, 1954. 574 с.

339292. Вікович І. А. Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумно-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом. . , . С. 9-18.

339293. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль". Географиздат. Москва, 1959. 574 с.

339294. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль". Мысль. Москва, 1983. 432 с.

339295. Вікович І. А., Шевчук Л. І., Строган О. І. Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії. . , . С. 19-25.

339296. Гурський В. М. Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям. . , . С. 25-32.

339297. Дівеєв Б., Опалко В., Черчик Г. Вібронавантаженість різьбових з'єднань у конструкції сівалки. . , . С. 33-45.

339298. Кузьо І. В., Кунта О. Є., Харченко Є. В. Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість. . , . С. 45-53.

339299. Ланець О. С., Качмар Р. Я., Боровець В. М. Обгрунтування параметрів вібраційного бункерного живильнка з електромагнітним приводом. . , . С. 54-76.

339300. Дарда В. И. Его любовь. Советский писатель. Москва, 1984. 424 с.

339301. Даррелл Дж. Гончие Бафута. Мир. Москва, 1982. 288 с.

339302. Даррелл Дж. Зоопарк в моем багаже. Поместье зверинец. Мысль. Москва, 1978. 246 с.

339303. Даррелл Дж. Мясной рулет. Мысль. Москва, 1989. 236 с.

339304. Даррелл Дж. Моя семья и другие звери. Мир. Москва, 1986. 480 с.

339305. Даррелл Дж. Перегруженный ковчег. Гончие Бафута. Три билета до Эдверчен. Путь кенгуренка. Мысль. Москва, 1991. 590 с.

339306. Даррелл Дж. Под пологом пьяного леса. Земя шорохов. Три билета до Эдверчен. Поместье-зверинец. Правда. Москва, 1990. 588 с.

339307. Даррелл Л. Александрийский квартет. Маунтолив. Симпозиум. Санкт-Петербург, 2003. 416 с.

339308. Дарьялова Н. А. За чертой отчуждения. Молодая гвардия. Москва, 1989. 206 с.

339309. Датская новелла 19 - 20 веков. Худож. лит.. Ленинград, 1967. 591 с.

339310. Дача на Петергофской дороге. Современник. Москва, 1986. 463 с.

339311. Макрейчук Т., Лупан А., Білан І. Бібліотечної справи майстри. . , . С. 34-38.

339312. Дашдоров С. Синие горы вдали. Прогресс. Москва, 1976. 192 с.

339313. Дашкова Е. Р. Записки княгини Дашковой. Сов. Россия. Москва, 1991. 592 с.

339314. Дашкова Е. Р. Записки 1743-1810 гг.. Наука. Ленинград, 1985. 286 с.

339315. Дашкова П. В. Легкие шаги безумия. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 462 с.

339316. Дашкова П. В. Место под солнцем. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 462 с.

339317. Дашкова П. В. Никто не заплачет. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 446 с.

339318. Дашкова П. В. Образ врага. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 448 с.

339319. Дашкова П. В. Чеченская марионетка, или Продажные твари. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2001. 320 с.

339320. Басюк Т. М., Василюк А. С. Фактори ранжування інтеренет-ресурсів пошуковою системою Google. . , . C. 3-19.

339321. Верес О. М. Вибір хмарної технології в проекті СППР з керування великими даними. . , . С. 11-20

339322. Два брата. Маяк. Одесса, 1990. 254 с.

339323. Два веса, две мерки. Радуга. Москва, 1984. 464 с.

339324. Две столицы. Современник. Москва, 1990. 526 с.

339325. Дворецкий Л. С. Одна в поле - воин. ВАГРИУС. Москва, 1998. 462 с.

339326. Дворцов Н. Г. Человек большого сердца. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1989. 340 с.

339327. Дворчик В. Здравствуй, Таити!. Наука. Москва, 1988. 206 с.

339328. Вінтоняк С. М., Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А. Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор. . , . С. 21-41

339329. Hnatushehko V, V., Shedlovska Y, І. Shadow detection and removal from urban high resolution remote sensing images. . , . P. 42-49.

339330. Грицюк Ю. І., Грицюк М. Ю. Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг. . , . С. 50-62.

339331. Жолубак І. М., Глухов В. С. Визначення розширенного поля Галуа GF(Dм) з найменшою апаратною складністю помножувача. . , . С. 63-69.

339332. Кордіяк Д. А., Шаховська Н. Б. Аналітичний огляд мобільних медичних діагностичних систем. . , . С. 70-79.

339333. Кравчишин В. С., Медиковський М. О., Галущак М.О. Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції. . , . С. 80-87.

339334. Литвин В. В., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда. . , . С. 88-97.

339335. Ушаков К. А. Аэродинамический расчет осевого вентилятора. Центральный аэро-динамич. ин-т им. проф. Н. Е. Жуковского. Москва, 1936. 58 с. : черт.

339336. Марасанов В. В.,Шарко О. В.,Шарко А. О. Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів. . , . С. 98-107.

339337. Парубочий В. О., Шувар Р. Я. Реалізація гібрідної архітектури кластерних обчислень. . , . С. 108-118.

339338. Пасічник В. В., Савчук В. В., Єгорова О.І. Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях. . , . С. 119-137.

339339. Приймак М. В., Дмитроца Л. П., Олійник М. З. Аналітичні способи задання функцій зі змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур'є. . , . С. 138-148.

339340. Шаховська Н. Б., Худоба Б. П. Система заохочення молодих людей до наукової роботи. . , . С. 149-160.

339341. Шелевицький І. В., Ткаченко Є. В. ВОХ метод ідентифікації прямх на растрових зображеннях. . , . С. 161-169.

339342. Шелевицький І. В., Ткаченко Є. В. ВОХ метод ідентифікації прямих на растрових зображеннях. . , . С. 161-169.

339343. Шелевицький І. В., Шелевицька В. А., Семенов Б. С. Частотно - часовий аналіз серцевих звуків у сплайнових базисах. . , . С. 170-177.

339344. Шулькевмч Т. В., Селін Ю. М. Математичний апарат для прогнозування аномальних припливів (цунамі). . , . С.:178-184

339345. Бісікало О. В., Висоцька В. А. Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту. . , . С. 185-204.

339346. Деблин А. Берлин Александерплац. Гослитиздат. Москва, 1961. 535 с.

339347. Дебют. Книжное издательство. Новосибирск, 1980. 339 с.

339348. Деверо Д. Мститель. ОЛМА-Пресс. Москва, 1997. 416 с.

339349. Девушка в тюрбане. Радуга. Москва, 1991. 480 с.

339350. Девятаев М. П. Побег из ада. Татарск. книжное издательство. Казань, 1988. 240 с.

339351. Девяткин Г. П. За месяц до весны. Дальневост. книжное издательство. Петропавловск-Камчатский, 1989. 168 с.

339352. Борисова Н. В., Кочуєва З. А., Оліфенко І. В. Метод автоматизованої лематизації дієслів німецької мови. . , . С. 204-209.

339353. Девять встреч. Наука. Москва, 1988. 267 с.

339354. Дегтев В. И Будьте счастливы!. Центр.-Чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1990. 236 с.

339355. Якуб Б. М. Тепловые электрические станции. ОНТИ. Москва ; Ленинград, 1938. 367 с., 1 л. диагр. : табл., диагр., черт.

339356. Крак Ю. В., Лозинська О.В., Пасічник В. В., Тернов А.С., Шкільнюк Д. В. Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови. . , . С. 210-227

339357. Вольпин М. Д., Гемке Р. Г., Еремеев А. И., Зимин В. И., Каплан М. Я., Рабинович И. Н., Федоров В. П., Хаккен П. А., Юксик Р. А. Обмотки электрических машин. ОНТИ. Ленинград ; Москва, 1937. 471 с., 1 л. табл. : ил., табл., черт.

339358. Кушнір О. С., Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваницький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українських, російських і англійських корпусах. . , . С. 228-239.

339359. Дедков И. А. Василь Быков. Советский писатель. Москва, 1980. 288 с.

339360. Дедков И. А. Живое лицо времени. Советский писатель. Москва, 1986. 392 с.

339361. Хомицька І.Ю., Теслюк В. М. Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів. . , . С. 240-248.

339362. Бойко Н. І., Михайлишин В. Ю. Ефективність застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимізованих рішень. . , . С. 249-257.

339363. Дедов П. П. Березовая елка. Детская литература. Новосибирск, 1991. 190 с.

339364. Дедов П. П. Светозары. Книжное издательство. Новосибирск, 1990. 525 с.

339365. Приборы для проверки электрооборудования автомобиля. Воениздат. Москва, 1945. 91 с. : ил., табл.

339366. Дедюхин Б. В. В братстве без обиды. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1989. 525 с.

339367. Ловейкін В. С., Почка К. І. Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку. . , . С. 77-83.

339368. Кунанець Н. Е., Небесний Р. М., Мацюк О. В. Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах "розумних міст". . , . С. 257-274 .

339369. Медведев В. А., Береман Г. А., Гурвич Л. В., Васильев В. П., Юнгман В. С., Колесов В. П., Кострюков В. Н., Резницкий Л. А., Гальченко Г. Л., Алексеев В. И., Смирнова Н. Л., Воробьев А. Ф., Байбуз В. Ф., Мицкевич С. В., Пауков И. Е., Свицын Р. А. Термические константы веществ. АН СССР.. Москва, 1971. 530 с. : табл.

339370. Дейли Р. Год дракона. Берсерк. Санкт-Петербург, 1994. 494 с.

339371. Kornedii V. M., Furdas Yu. V., Bushko O. S. Investigation of influence of inclination angles of sail-type blades on the starting torque of horizontal-axis wind-wheel. . , . P. 83-93.

339372. Марковець О. В., Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р.Б. Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі. . , . С. 274-281.

339373. Дейнегина Т. А. Последний день одиночества. Молодь. Киев, 1990. 480 с.

339374. Угрин Д. І., Демчук А.Б., Наум О.М. Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл. . , . С. 282-291.

339375. Дзюбик А., Назар І., Дзюбик Л., Палаш Р., Саковець А. Забезпечення технологічної міцності зварних стиків осадних труб. . , . С. 94-102.

339376. Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа. Детгиз. Москва, 1959. 296 с.

339377. Шулима О. В., Шендрик В.В, Шестак М.О. Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем. . , . С. 291-297

339378. Дзюбик А. Р., Войтович А. А., Дзюбик Л. В. Оптимізація технології наплавлення зносостійких шарів на плоскі елементи конструкцій. . , . С. 103-107.

339379. Днйч А. И. Ломикамень. Дет. лит.. Москва, 1971. 192 с.

339380. Ступницький В. В., Долиняк Я. В. Аналіз результатів імітаційного моделювання щодо впливу температурних чинників на стан поверхонь у процесі їх формоутворення. . , . С. 108-117.

339381. Ступницький В. В., Ступницький С. В. Багатокритеріальна оптимізація функціонально-орієнтованого технологічного процесу механічного оброблення загартованих поверхонь деталей прес-форм. . , . С. 118-127.

339382. Дейч Г. М. Все ли мы знаем Пушкине?. Советская Россия. Москва, 1989. 268 с.

339383. Юринець З. В., Юринець Р. В. Теоретико-ігровий піідхід до оптимізації інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. . , . С. 298-306.

339384. Мануляк І. З., Мельничук С. І. Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії. . , . С. 128-136.

339385. Декабристы. Худож. лит.. Ленинград, 1975. 495 с.

339386. Декабристы. Худож. лит.. Ленинград, 1975. 448 с.

339387. Декабристы. Правда. Москва, 1987. 541 с.

339388. Декабристы. Правда. Москва, 1987. 559 с.

339389. Маркс К. Теория прибавочной стоимости. Партиздат ЦК ВКП(б). [Б. м.], 1936. 384 с.

339390. Андруник В. А., Висоцька В. А., Чирун Л.В. Особливості формування електронних дайджестів. . , . С. 3-14.

339391. Базилевич Р., Андрієнко В. Ієрархічне острівкування енергетичних мереж. . , . С. 15-18.

339392. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Прогресс. Москва, 1973. 343 с. : ил., табл.

339393. Делибес М. Письма шестидесятилетнего жизнелюбца. Радуга. Москва, 1988. 232 с.

339394. Делиль Ж. Сады. Наука. Ленинград, 1987. 227 с.

339395. Дело №... Летопись горького времени. Жазуши. Алма-Ата, 1989. 428 с.

339396. Дело серьезное. Советский писатель. Москва, 1986. 527 с.

339397. Варенко В., Добровольська Л. Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування. . , . С. 5-9.

339398. Дельва В. А. В грозном зареве сорок первого. Прапор. Харьков, 1990. 360 с.

339399. Івануса О. Маніфестація індивідуально-авторської картини світу в творчості американського письменника індіанського походження Скотта Момадея. . , . С. 9-14.

339400. Дементьев А. В. Наедине с совестью. Московский рабочий. Москва, 1965. 96 с.

339401. Кульчицький В. Функціонально орієнтований підхід до дослідження словотворної моделі німецької мови. . , . С. 14-20.

339402. Дементьев А. В. Характер. Молодая гвардия. Москва, 1986. 208 с.

339403. Демиденко М. И. Девочка из детства. Лениздат. Ленинград, 1989. 512 с.

339404. Демидов П. П., Суханов Г. К. Вспоминай и дальше.... Политизад. Москва, 1983. 303 с.

339405. Ляшук Н. Трансформація фольклорних стереотипів українців в українській класичній літературі. . , . С. 21-26.

339406. Носко І. Семантична переорієнтація лексики як основний метод творення англійських неологізмів. . , . С. 26-31.

339407. Демин В. П. Виктор Проскурин. ВТПО "Киноконцерт". Москва, 1988. 62 с.

339408. Ситар Г. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів). . , . С. 31-39.

339409. Харицька С. Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів. . , . С. 39-43.

339410. Аврамова В., Рибалка І. Фактор національного стереотипу у створенні героя-детектива : [на прикладі оповідань Гілберта Кіта Честертона про отця Брауна]. . , . С. 44-49.

339411. Базова В. Міфема лосося як носій національної сингулярності у контексті оповідання Шермана Алексі "Найкрутіший індіанець світу". . , . С. 49-54.

339412. Білякович Л. Історичний жанр як теоретико-літературна проблема. . , . С. 54-61.

339413. Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "видавнича справа та редагування". . , . С. 61-65.

339414. Кот С. Творчість Луїзи Ердік у контексті діалогу американського літературного мейнстриму та індіанської літератури: транскультурні виміри. . , . С. 66-72.

339415. Куницька І. Експресіоністський роман в українській літературі: проблема жанрової ідентифікації (на матеріалі романів В. Винниченка "Сонячна машина" та "Слово за тобою, Сталіне"). . , . С. 73-79.

339416. Литвинська С. Значення творчості Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі (60-і рр. ХХ ст.). . , . С. 79-84.

339417. Сушко С. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах "The gravitaty's rainbow" Т. Пінчона і "The Tunnel" В. Гасса. . , . С. 85-91.

339418. Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів. . , . С. 92-99.

339419. Дымов А. М. Технический анализ руд и металлов. Руководство для химических лабораторий. Металлургиздат. Москва, 1944. 316 с. : ил., табл.

339420. Шимчишин М. (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму. . , . С. 100-105.

339421. Толковый словарь русского языка. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1938. 1040 стб.

339422. Демин Л. М. Бруней. Мысль. Москва, 1973. 206 с.

339423. Штепенко О. Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк". . , . С. 105-110.

339424. Демин Л. М. В дальних странствиях. Наука. Москва, 1984. 110 с.

339425. Демин Л. М. Семен Дежнев. Молодая гвардия. Москва, 1990. 332 с.

339426. Сенченко М. Книга як засіб пкращення іміджу України в умовах інформаційних війн. . , . С. 3-8.

339427. Алмазов А. Украинские казачьи нежинские полковники и великороссийские нежинские воеводы в 1660-1680-е гг.: конфликты и сотрудничество. . , . С. 37-43.

339428. Дан О. Брацлавський, Кальницький, Уманський полки в боях за незалежність у 1657-1667 рр.. . , . С. 44-68.

339429. Дем'яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації. . , . С. 14-17.

339430. Демократия. Прогресс. Москва, 1989. 720 с.

339431. Кривошея В. Старшина Козелецької сотні Київського полку. . , . С. 69-87.

339432. Демченко А. С. Поднебесный гром. Московский рабочий. Смоленск, 1989. 240 с.

339433. Демченко В. Г. Песнь земле. Карпаты. Ужгород, 1982. 64 с.

339434. Демыкина Г. Н. Просторный человек. Советский писатель. Москва, 1980. 384 с.

339435. Денисова И. В. Традиции Маяковского в современной поэзии. Знание. Москва, 1968. 47 с.

339436. Глухов В., Костик А., Шняк М. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) : [GF(2 в ступені m) та GF(3 в ступені m)]. . , . C. 19-27.

339437. Денингхаус Ф. Театральное признание Бернарда Шоу. Прогресс. Москва, 1978. 328 с.

339438. Коман Б. П. Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в OC Android. . , . С. 28-34.

339439. День поэзии. 1956 - 1981. Советский писатель. Москва, 1982. 271 с.

339440. День поэзии. 1970. Советский писатель. Ленинград, 1970. 352 с.

339441. День поэзии. 1972. Кн. изд-во. Куйбышев, 1972. 176 с.

339442. Струк Є., Дубленич Р., Фабри Л. Автоматизація процесу поселення студентів у гуртожитки студмістечка. . , . С. 35-42.

339443. День поэзии. 76. Советский писатель. Ленинград, 1976. 352 с.

339444. Луняк Є. Віддзеркалення діяльності Павла Тетері у творах французьких авторів другої половини ХVII ст.. . , . С. 88-95.

339445. День поэзии. 1981. Советский писатель. Москва, 1981. 367 с.

339446. Марасанов В., Шарко А. Визначення координат джерел за об'ємної локалізації дефектів методом акустичної емісії. . , . С. 43-48.

339447. Васильєва О. Особовий склад гетьманського двору (1670-1730 рр.). . , . С. 108-121.

339448. День поэзии. 1984. Советский писатель. Ленинград, 1984. 256 с.

339449. Слісаренко О. Шведи в українському степу. . , . С. 122-127.

339450. День поэзии. 1985. Советский писатель. Ленинград, 1985. 352 с.

339451. Горобець С. Козацький рід Велігорських. . , . С. 128-139.

339452. Drymalyk R., Lotoshynska N. Research of production technologies of physical objects prototypes based on virtual 3D model using 3D printing. . , . P. 49-56.

339453. Казіміров Д. Козацтво Менської сотні в ревізіях та компутах Чернігівського полку середини XVIII ст.. . , . С. 140-149.

339454. Жиброва Т. Южные уезды России и донское казачество: из истории таможенного управления XVII - начала XVIII вв.. . , . С. 150-156.

339455. Кривошея О. Бунчуковий товариш Роман Іванович Янов. . , . С. 164-169.

339456. Толковый словарь русского языка. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1939. 1424 стб.

339457. Старостін В. Соціальна структура слободи Самарчук (Новоселиця) у 1740-1770-х рр.. . , . С. 179-185.

339458. ДідикС. Новослобідське козацтво у розвідувальних планах командування фортеці св. Єлизавети (до історії військової служби Новослобідського козацького полку (1753-1764 рр.). . , . С. 186-192.

339459. Корнієнко О. Список полковників, полкових і сотенних старшин і служителів Сумського слобідського козацького полку (1659-1766 рр.). . , . С. 214-236.

339460. Шмидт О. Ю. Высшая алгебра. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1933. 40 с. : черт.

339461. Деревенские летописи. Современник. Москва, 1990. 591 с.

339462. Огірко О., Крап-Спісак Н. Інформаційна технологія управління проектами. . , . С. 57-64.

339463. Деревенский дневник. Советский писатель. Москва, 1984. 704 с.

339464. Савків Л., Ладанівський Б. Модуль візуалізації первинних геофізичних даних. . , . С. 65-73.

339465. Різник О., Ковалик В., Повшук О. Відновлення пошкодженої інформації на основі завадостійких кодів. . , . С. 74-78.

339466. Ковальчук А. М., Попадинець К. С. Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення. . , . С. 79-83.

339467. Дерево свободы. Прогресс. Москва, 1972. 279 с.

339468. Кунанець Н. Е., Лозицький О. А., Пасічник В. В. Інформаційні технології озвучування українською мовою математичних формул для осіб з вадами зору. . , . С. 84-93.

339469. Григорович В. Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ. . , . С. 94-103.

339470. Деревянко И. В. Пальцы веером. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 316 с.

339471. Калініна Н. Є., Грекова М. В., Калінін В. Т., Кашенкова А. В. Ресурсозберігаюча технологія виготовлення кулебалонів з титанових сплавів : [в галузі авіабудування]. . , . С. 73-75.

339472. Киридон А. Запорозька Січ як топос пам'яті. . , . С. 3-15.

339474. Алфьоров О. Родові легенди дворян Новгород-Сіверського намісництва (1782-1797 рр.). . , . С. 119-139.

339475. Кривошея О. Жіноча біограма роду Марковичів (на прикладі Катерини Сакович). . , . С. 149-156.

339476. Вербова В. Особливості інфрмаційних потреб науковців Національної академії педагогічних наук України. . , . С. 18-20.

339477. Державин Г. Р. Водопад. Детская литература. Москва, 1977. 144 с.

339478. Державин Г. Р. Стихотворения. Советский писатель. Москва, 1947. 306 с.

339479. Іваненко А. Втручання російського царизму у кадрове формування корпусу козацьких реєстрових полків у першій чверті XVIII ст.. . , . С. 157-164.

339480. Державин Г. Р. Стихотворения. Худож. лит.. Ленинград, 1981. 285 с.

339481. Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду XX ст.. . , 2017. 92 с.

339482. Олійник О. Поняття "вольності" як відображення національної традиції. . , . С. 165-178.

339483. Державин Г. Р. Стихотворения. Правда. Москва, 1983. 224 с.

339484. Державин Н. С. Герцен А. И.. АН СССР. Москва, 1947. 129 с.

339485. Скляренко Н. В., Пасічник О. С. Макетування. Олег Філюк. Київ, 2015. 132 с.

339486. Вирський Д. Остання самостійна перемога козаків-гетьманців - бій з татарами під Власівкою і Городищем 15 лютого 1739 р.. . , . С. 179-189.

339487. Дери Т. Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале. Худож. лит.. Москва, 1989. 190 с.

339488. Дери Т. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1983. 349 с.

339489. Костюкевич В. М., Шевчик Л. М., Сокольвак О. Г. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті. КНТ. Київ, 2017. 256 с.

339490. Дерябин М. И. Чубаровы. Мордов. книжное издательство. Саранск, 1990. 367 с.

339491. Пєтков В. П., Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Норов В. М., Воробйов В. В., Курінний В. В., Макушев П. В., Москаленко С. І., Горлов Є. В., Сіренко Б. М., Мердова О. М., Дідик Н. І., Гриценко В. Г., Алімов Р. С. Екологічна безпека. КНТ. Київ, 2017. 215 с.

339492. Костюкевич В. М. Організація і проведення змагань із спортивних ігор. Костюкевич В. М.. Київ, 2017. 216 с.

339493. Markiv O. O. Peculiarities of the Dublin core use in the formation process of tourism documentation. . , . P. 104-107.

339494. Десница В. Зимние каникулы. Радуга. Москва, 1989. 336 с.

339495. Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні. КНТ. Київ, 2017. 184 с.

339496. Назаркевич М., Сидоренко Є. Експериментальні дослідження друку із захисними елементами на видах паперу відомих брендів. . , . С. 108-115.

339497. Десняк О. Десну перешли батальоны. Веселка. Киев, 1984. 223 с.

339498. Десятков С. Г. Персонных дел мастер. Лениздат. Ленинград, 1990. 668 с.

339499. Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу. КНТ. Київ, 2016. 130 с.

339500. Десятников В. А., Бычков Ю. А. С. Т. Коненков. Знание. Москва, 1973. 32 с.

339501. Киричек Г. Г. Ефективність розробки веб сервісів для забезпечення якості послуг. . , .

339502. Божко О., Калініч Г. Козацька проблематика в просторі пам'яті студентів (на прикладі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). . , . С. 190-205.

339503. Сєдих В. Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти. . , . С. 44-48.

339504. Десять операторских биографий. Искусство. Москва, 1978. 14 с.

339505. Якименко Л., Кривошея І. Надія Суровцева (1896-1985): у пошуках втраченого часу. КНТ. Київ, 2017. 200 с.

339506. Десять лет и одна ночь. Радуга. Москва, 1989. 310 с.

339507. Кушнаренко Н., Євсеєнко С. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу. . , . С. 48-22.

339508. Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків. КНТ. Київ, 2017. 282 с.

339509. Детвора. Перм. книжное издательство. Пермь, 1989. 377 с.

339510. Солдатенко В. Ф. Про культуру національної пам'яті (на прикладі ставлення до історії революції). . , . С. 3-64.

339511. Пєтков С. В., Наливайко Л. Р., Пєтков В. П., Наливайко Л. Р., Комісаров О. Г., Беляєва М. В., Алієв Р. В., Лісний Д. В. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина. КНТ. Київ, 2017. 312 с.

339512. Бойко О. Д. Феномен соціальної пам'яті: основні концептуальні підходи до аналізу та інтерпретації. . , . С. 65-108.

339513. Детектив. Детектив. Детектив.. Орбита. Москва, 1989. 368 с.

339514. Пєтков В. П., Пєтков С. В., Наливайко Л. Р., Комісаров О. Г., Менеджмент у державному управлінні: особлива частина. КНТ. Київ, 2017. 216 с.

339515. Буряк Л. І. Комеморативні практики у діяльності Історичної секції Всеукраїнської Академії наук : [аналізується зміст та механізм творення образів Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша за концепцією М. Грушевського]. . , . С. 109-126.

339516. Вашкевич В. М. Духовність та інтелектуальний потенціал в процесі формування історичної свідомості. . , . С. 127-134.

339517. Timashova I., Skachko I. Financial market forecasting using the fractal analysis. . , . P. 116-121.

339518. Детектив и политика. Новости. Москва, 1991. 352 с.

339519. Ведмідь Л. А. Формування образу дисидентів у радянській пресі (кінець 60-х-70-ті роки ХХ ст.). . , . С. 135-149.

339520. Вєдєнєєв Д. В. Формування суспільного розуміння збройного конфлікту у Західній Україні між радянською владою та націонал-самостійницьким рухом. . , . С. 150-167.

339521. Вишняк О. І. Соціологічний аналіз ставлення громадян України до історичних постатей. . , . С. 168-176.

339522. Детектив и политика. Новости. Москва, 1991. 350 с.

339523. Детектив и политика. Новости. Москва, 1991. 352 с.

339524. Детектив и политика. Новости. Москва, 1991. 352 с.

339525. Детектив и политика. Издательство Агенства печати "Новости". Москва, 1989. 351 с.

339526. Детектив и политика. Издательство Агенства печати "Новости". Москва, 1990. 351 с.

339527. Детектив и политика. Новости. Москва, 1990. 352 с.

339528. Детектив и политика. Новости. Москва, 1990. 352 с.

339529. Киричек Г. Г., Овчар А. О. Система захисту даних при передачі в мережі. . , .

339530. Детектив США. СП "Интербук". Москва, 1992. 446 с.

339531. Кащенко А. Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 488 с.

339532. Дети военной поры. Политиздат. Москва, 1988. 320 с.

339534. Кралюк П. М., Шкрібляк М. В. Історія релігієзнавства в Україні. КНТ. Київ, 2017. 160 с.

339535. Волянюк О. Я. Новітні візії політики пам'яті: державницький монолог vs демократичний полілог. . , . С. 177-186.

339536. Кричковська Т. Д. Психологія аномального розвитку. КНТ. Київ, 2016. 166 с.

339537. Ганжуров Ю. С. Національна пам'ять в контексті законотворення: пошуки дискурсивних мотивацій. . , . С. 187-202.

339538. Shkarupylo V., Skrupsky S., Oliinyk А., Kolpakova Т. Development of stratified approach to software defined networks simulation = Розробка стратифікованого підходу до імітаційного моделювання програмно-конфігурованих мереж. . , .

339539. Детская литература. Просвещение. Москва, 1989. 398 с.

339540. Герасименко Л. С. Ретроспекція українсько-польських відносин: від конфліктів до порозуміння. . , . С. 203-217.

339541. Зашкільняк Л. О. Історична пам'ять та історіографія: методологічні аспекти взаємодії. . , . С. 218-233.

339542. Любовець О. М. Актуальні питання політики пам'яті (на прикладі української революції 1917-1920 рр.). . , . С. 234-243.

339543. Дефо Д. Избранное. Правда. Москва, 1971. 511 с.

339544. Огієнко В. І. Парадигма пам'яті: поява та еволюція. . , . С. 244-252.

339545. Онишко Л. В. На шляху до історичної справедливості: до 80-х роковин голодомору. . , . С. 253-261.

339546. Пилявець Р. І. Історичні трагедії як соціальний феномен: сутність і класифікація. . , . С. 262-275.

339547. Дефо Д. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Синглтона. Молль Флендерс. Правда. Москва, 1990. 558 с.

339548. Яременко В. М. Періодика рейхскомісаріату "Україна" як засіб впливу на свідомість населення окупованих територій. . , . С. 276-294.

339549. Коропецька О. М. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості. КНТ. Київ, 2016. 438 с.

339550. Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. Книжное издательство. Новосибиск, 1989. 285 с.

339551. Никоненко Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики. Ю. П. Никоненко. Київ, 2017. 192 с.

339552. Дефо Д. Молль Флендерс. СП "Вся Москва". Москва, 1991. 319 с.

339553. Дефо Д. Молль Флендерс. Худож. лит.. Москва, 1991. 319 с.

339554. Моця О. П. Назва "Україна" в історичній пам'яті землеробів-автохтонів півдня Східної Європи. . , . С. 295-303.

339555. Ткаченко В. М. Державні ювілеї: між історією і політикою. До питання про походження Русі : [до 1150-ліття зародження російської державності]. . , . С. 304-327.

339556. Дефо Д. Робинзон Крузо. История полковника Джека. Худож. лит.. Москва, 1974. 527 с.

339557. Хламов С. В., Саваневич В. Є., Брюховецький А. Б., Оришич С. С. Підстановочний обчислювальний метод максимально правдоподібного виявлення ненульового видимого руху об'Єктів на серії ПЗЗ-кадрів. . , . С. 135-143.

339558. Завальнюк О. М. Валерій Степанков (силует особистості: до 65-річчя від дня народження) : [Степанков Валерій Степанович (р.н. 1947) - відомий український вчений-історик, дослідник українського козацтва XVII-XVIII]. . , . С. 328-347.

339559. Дефо Д. Робинзон Крузо. Худож. лит.. Москва, 1981. 240 с.

339560. Дефо Д. Робинзон Крузо. Маяк. Одесса, 1985. 296 с.

339561. Короленко Б. А. 125-літній ювілей Тараса Шевченка: комеморації 1939 року : [комеморація - ритуали з ушанування пам'яті]. . , . С. 348-367.

339563. Дефо Д. Робинзон Крузо. Новости. Москва, 1991. 232 с.

339564. Рожнятовська О. А. "Вибираю мистецтво..." (до 100-річчя від дня народження Андрія Сови) : [Сова Андрій Корнілович (1912-1994) - український актор, гуморист, майстер художнього слова]. . , . С. 368-377.

339565. Дефо Д. Робинзон Крузо. Худож. лит.. Москва, 1991. 304 с.

339566. Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам. Худож. лит.. Москва, 1972. 432 с.

339567. Солдатенко В. Ф. Трагедія тридцять третього: нотатки на історичному зрізі. . , . С. 3-92

339568. Бойко О. Д. Колективна пам'ять: природа, суть, структура. . , . С. 93-105.

339569. Вашкевич В. М. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації. . , . С. 106-117.

339570. Волянюк О. А. Memory studies у категоріях: пошук канонічних моделей та міждисциплінарних новацій. . , . С. 118-128.

339571. Ільюшин І. І. Нацистська політика і практика стосовно українського і польського народів на територіях їхнього спільного проживання в роки Другої світової війни. . , . С. 129-146.

339572. Дехтярь А. А. Наталья Нестерова. Советский художник. Москва, 1989. 96 с.

339573. Калініч Г. Ю. Інструменталізація поняття "покоління" в дослідженнях колективної пам'яті. . , . С. 147-157.

339574. Киридон А. М. Усна історія у просторі конструювання минулого. . , . С. 158-170.

339575. Колесник І. І. Концепт "пам'ять" як аналітична структура: український вимір. . , . С. 171-181.

339576. Джавахишвили Д. Дядя Сева. Дет. лит.. Москва, 1971. 24 с.

339577. Кривошея В. В. Родоводи як індивідуалізація колективної пам'яті (генеалогічні джерела козацької доби). . , . С. 182-226.

339578. Огієнко В. І. Травматична подія, індивідуальна пам'ять про неї та особистий наратив. . , . С. 227-244.

339579. Джавахишвили М. Арсен из Марабы. Худож. лит.. Москва, 1980. 400 с.

339580. Штоквиш О. А. Мова і пам'ять. Лінгвокультурологічний аспект проблематики memory studies. . , . С. 245-267.

339581. Доброхотова А. И. Болезни детского возраста. Медгиз. Москва, 1949. 371 с., 5 л. ил. : ил., табл.

339582. Джавахишвили М. Женская ноша. Литература и искусство. Тбилиси, 1964. 403 с.

339583. Яременко В. М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.). . , . С. 268-299.

339584. Джакоббе М. Дневник молодой учительницы. Молодая гвардия. Москва, 1959. 141 с.

339585. Вєдєнєєв Д. В. Документальна спадщина драматичного часу, роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму. . , . С. 300-330.

339586. Ганжуров Ю. С. Конфлікт інтерпретацій в контексті формування національної пам'яті. . , . С. 331-344.

339587. Буряк Л. І. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття : [Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) - український історик, археолог, етнограф, археограф; професор Київського університету з 1878 р]. . , . С. 345-371.

339588. Орлова Н. І. Реалії і перспективи створення бібліографічного покажчика "Шевченко-художник: 1839-2012 рр.": до 200-ліття від дня народження. . , . С. 372-388.

339589. Зайко Т. А., Олійник А. О, Субботін С. О. Індукція чисельних асоціативних правил з врахуванням індивідуальної значущості ознак. . , .

339590. Джелил Р. Пулат и Гульру. Известия. Москва, 1969. 528 с.

339591. Джалиль М. Избранная лирика. Воениздат. Москва, 1966. 111 с.

339592. Ленин И. М. Рабочие процессы и карбюрация в автомобильных двигателях. Машгиз. Москва, 1947. 360 с. : ил., табл., черт.

339593. Джалиль М. Костер над обрывом. Правда. Москва, 1987. 576 с.

339594. Ленин И. М. Автомобильные карбюраторные двигатели: тепловые процессы и питание. Машгиз. Москва, 1950. 206 с. : ил., табл., черт.

339595. Джалиль М. Пылай моя песня!. Советская Россия. Москва, 1989. 395 с.

339596. Джалиль М. Стихи. Молодая гвардия. Москва, 1974. 78 с.

339597. Джалиль М. Стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1986. 78 с.

339598. Журнал прикладной механики и технической физики. Наука. Новосибирск, 1986. 176 с.

339599. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 1957. 40 с.

339600. Буряк Л. І. Моделі національної пам'яті в українській історіографії 1920-х років: пошук компромісу та спроби адаптації. . , . С. 3-14.

339601. Вашкевич В. М. Історико-культурні та гносеологічні аспекти історичного знання. . , . С. 15-22.

339602. Вєдєнєєв Д. В. Виклики в гуманітарній сфері України і національна пам'ять. . , . С. 23-36.

339603. Волянюк О. Я. Закономірності суспільної пам'яті: політологічний аналіз : [встановлено залежність політичного життя від процесів пригадування і забуття у суспільстві]. . , . С.37-45.

339604. Вояковський Д. Минуле в сприйнятті етнічності та локальності на прикордонні. . , . С. 46-49.

339605. Гирич І. Б. Національна схема української історіографії кінця ХІХ - початку ХХ століття як ключовий елемент національної пам'яті. . , . С. 50-61.

339606. Головченко В. І. Історична й колективна пам'ять як складові національної свідомості. . , . С. 62-68.

339607. Дьякова О. В. Спогади дітей війни про Харків у часи нацистської окупації. . , . С. 69-75.

339608. Жив'юк А. А. Меморіальні місця тоталітарних репресій в Україні: проблеми локалізації, комеморації, інституціоналізації. . , . С. 76-86.

339609. Олейник А. А., Зайко Т. А., Субботин С. А. Факторный анализ транзакционных баз данных. . , .

339610. Зашкільняк Л. О. Національний метанаратив та його соціальні функції: між наукою та історичною пам'яттю. . , . С. 87-95.

339611. Киридон А. М. "Memory studies" Україні: статутність та особливості процесу становлення. . , . С. 96-106.

339612. Джамаль - Заде М., Хосроу Шахани и Тонкабони Ф. Трое под одной крышей. Худож. лит.. Москва, 1976. 304 с.

339613. Джамаль - Заде М., Сейид Мохаммад Али Чудеса в решете. Худож. лит.. Москва, 1989. 397 с.

339614. Джанцарбеков Б. Томирис. Жалын. Алма-Ата, 1990. 320 с.

339615. Аль-Джахиз Книга о скупых. Китаб аль-бухала. Наука. Москва, 1965. 287

339616. Любовець О. М. Місця пам'яті: інструменталізація поняття. . , . С. 107-112.

339617. Морозова О. С. Українсько-польські відносини у вимірі національної пам'яті. . , . С. 113-117.

339618. Parkhomenko A., Gladkova O., Kurson S., Sokolyanskii A., Ivanov E. Internet-Based Technologies for Design of Embedded Systems = Інтернет-технології для проектування вбудованих систем. . , .

339619. Краткая инструкция по запуску автомобильных двигателей при низких температурах окружающего воздуха. Воениздат Нар. Комиссариата Обороны. Москва, 1946. 21 с. : ил.

339620. Склокіна І. Є. Радянська політика пам'яті про колаборацію періоду нацистської окупації як інструмент національної політики: регіональний аспект. . , . С. 118-141.

339621. Троян В. С. Пам'ять і проблеми конструювання регіональних ідентичностей в Україні. . , . С. 142-149.

339622. Штовкиш О. А. Історична свідомість як об'єкт маніпуляційних технологій. . , . С. 150-157.

339623. Короленко Б. А. Україна і Крим: контроверсійність дискурсу. . , . С. 158-170.

339624. Parkhomenko A., Gladkova O., Ivanov E., Sokolyanskii A., Kurson S Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design = Розробка та застосування віддаленої лабораторії при проектуванні вбудованих систем. . , .

339625. Мороко В. В. Історична пам'ять - соціокультурний наратив чи соціополітичний дискурс?. . , . С. 171-181.

339626. Чепела Ю. О. Дискусії щодо образу пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914). . , . С. 182-189.

339627. Parkhomenko A., Gladkova O., Sokolyanskii A., Shepelenko V., Zalyubovskiy Y. Implementation of Reusable Solutions for Remote Laboratory Development = Розробка рішень повторного використання для проектування віддаленої лабораторії. . , .

339628. Шаповал Ю. І. Політика національного примирення в Іспанії: що корисно для України. Суб'єктивні нотатки подорожнього. . , . С. 190-195.

339629. Корниенко С. К. Автоматизированная логистическая система. . , .

339630. Барвінська П. І. "Нова східна політика" Віллі Брандта та питання зміни образу Східної Європи в східноєвропейських історичних дослідженнях ФРН. . , . С. 196-205.

339631. Шумило В. В., Шумило С. М. Памятник культурной жизни Киева начала ХХ века: поэтический альбом схиигумении Софии Гриневой. . , . С. 206-218.

339632. Пєтков С. В., Армаш Н. О. ,Соболь Є. Ю. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 207 с.

339633. Пєтков С. В., Армаш Н. О. ,Соболь Є. Ю. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 148 с.

339634. Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 224 с.

339635. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 288 с.

339636. Мармоза А. Т. Економічна статистика. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 600 с.

339637. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж. КНТ. Київ, 2017. 396 с.

339638. Конахович Г. Ф., Чуприн В. М., Мачалін І. О., Ткаліч О. П. Експлуатація телекомунікаційних систем. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 372 с.

339639. Дубова С. В. Електронне урядування. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 144 с.

339640. Хамитов Н., Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. КНТ. Київ, 2017. 264 с.

339641. Верига Ю. А., Соболь А. О., Сухачева Н. С., Кулявец Н. А. Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках). Центр учебной литературы. Київ, 2017. 172 с.

339642. Дубова С. В. Комунікативні стратегії установи. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 56 с.

339643. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 269 с.

339644. Козак Ю. Г., Мацкул В. М., Мацкул М. В., Окара Д.В. та ін. Математичне моделювання для економістів: бакалавр - магістр - доктор філософії(PhD). Центр учбової літератури. Київ, 2017. 252 с.

339645. Степанчук А. М., Білик І. І. Матеріали для напилювання покриттів. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 236 с.

339646. Філиппова С. В., Харічков С. К., Акулюшина М. О., Панченко М. О., Городецька Т. Б., Кобальчинська Є. О. Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 176 с.

339647. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

339648. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

339649. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

339650. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Статистика" для здобувачів вищої освіти за освіт-нім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

339651. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 40 с.

339652. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фінансів, банк. справи та страхування Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" денної та заочної форм навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 90 с.

339653. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1947. С. 769-896

339654. Журавчак Л. Математичне моделювання розподілу гармонічного електромагнітного поля у півпросторі з локальною неоднорідністю. . , . С. 144-153.

339655. Зінчук Т. О., Ковальчук О. Д., Куцмус Н. М. та ін. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 512 с.

339656. Дубова С. В. Науково-технічна документація: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 54 с.

339657. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П., Білий Р. М. Охорона праці в галузі. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 322 с.

339658. Костюкевич В. М. Організація і проведення змагань із спортивних ігор. . Київ, 2017. 216 с.

339659. Костюкевич В. М., Шинкарук О. А., Воронова В. І., Борисова О. В. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спец.: 017 Фізична культура і спорт). ВДПУ. Київ, 2017. 634 с.

339660. Дахно І. І. Право Європейського союзу. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 416 с.

339661. Ліпінський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 184 с.

339662. Чаплинський В. Проблема духовного у світогляді людини. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 115 с.

339663. Савченко Л. О. Проектна діяльність у технологічній освіті. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 214 с.

339664. Скляренко Н. В., Романюк О. В. Соціальна реклама в контексті дизайну. Олег Філюк. Київ, 2017. 234 с.

339665. Степанчук А. М. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 336 с.

339666. Мироненко Є. В. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 272 с.

339667. Запорожець О. І., Бойченко С. В., Матвєєва О. Л., Шаманський С. Й., Дмитруха Т. І., Маджд С. М. Транспортна екологія. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 508 с.

339668. Удалова Л. Д. Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 168 с.

339669. Пасічник В., Савчук В. Системи баз даних та знань туристичних мобільних путівників.. . , . С. 154-164.

339670. Чекурін В., Бойчук Ю. Математична модель для оцінювання теплоізоляційних властивостей захисних покривів. . , . С. 165-172.

339671. Babichev S., Lytvynenko V., Taif M. А., Sharko Hybrid model of inductive clustering system of high-dimensional data based on the SOTA algorithm. . , . P. 173-179.

339672. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови, французької" (курс "Ділове мовлення"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

339673. Павлинов П. Я. Каждый может научиться рисовать. Советский художник. Москва, 1966. 104 с.

339674. Мамолат Є. Монументально-декоративне мистецтво. ДВОМ і МЛ УРСР. Київ, 1961. 40 с.

339675. Шанк Ф. А. Структуры двойных сплавов. Металлургия. Москва, 1973. 760 с.

339676. Сербинович П. П. Гражданские здания массового строительства. Высш. школа. Москва, 1975. 319 с.

339677. Общая органическая химия. Химия. Москва, 1984. 472 с.

339678. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1970. 510 с.

339679. Автомобиль Motor Car ЗАЗ-968 М. V/O AVTOEXPORT. Москва, 1984. 376 с.

339680. Ковальчук А. М. Використання квадратичних форм для підвищення стійкості шифрування зображень бінарними афінними перетвореннями. . , . С. 180-184.

339681. Pavliuk O. ANN deployment for the euro exchange rate forecast. . , . P. 185-188.

339682. Притула З. Математичне моделювання нелінійної динаміки у реакційно-дифузійних системах типу активатор-інгібітор із супердифузією. . , . С. 189-196.

339683. Рашкевич Ю., Пелешко Д., Ізонін І., Пелешко М., Батюк Д. Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій.. . , . С. 197-206.

339684. Поберейко С., Соколовський Я. Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану. . , . С. 207-212

339685. Troian O. Identification of the latent elements in the printed and electronik documents. . , . P. 213-220

339686. Цмоць І., Теслюк Т. Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці. . , . С. 228-237.

339687. Кушнір О. С., Рихлюк С.В., Кісь Я.П. Система населених пунктів України та її часова еволюція. . , . С. 238-250.

339688. Грицюк Ю., Грицюк П. Особливості генерування Qp-матриць Фібоначчі-ключів для реалізації криптографічних перетворень. . , . С. 251-263.

339689. Бубела Т., Федишин Т. Алгоритм оперативного оцінювання якості як елемент кіберфізичної системи моніторингу ефективності виробництва продукції. . , . С. 270-275.

339690. Кузьмін О., Федека В. Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації: LEACH та MCF. . , . C. 275-282.

339691. Гавриш В., Шкраб Р. Дослідження температурних режимів у шарі з чужорідним наскрізним включенням. . , . С. 283-287.

339692. Соколовський Я., Левкович М. Числовий метод дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною стрктурою. . , . С. 288-296.

339693. Приймак М., Дмитроца Л., Олійник М. Аналітичні способи задання функцій із змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур'є. . , . С. 296-307.

339694. Соколовський Я., Герасимчук О. Математичне моделювання просторового тепломасоперенесення в анізотропних капілярно-пористих матеріалах. . , . С.316-324

339695. Chekurin V., Sinkevych O. Direct variational method for solving of inverse problem for thermal identification of A tunnel cavity in a long cylinder = Прямий варіаційний метод розв'язування оберненої задачі теплової ідентифікації тунельної порожнини в довгому циліндрі.. . , . P. 325-334.

339696. Клювак А., Пелешко Д., Маковейчук О., Ізонін І. Двоетапне сенгментування зображення із складним фоном на основі методу Отсу. . , . С. 335-341.

339697. Різник О., Повшук О. Синтез моделей схем відновлення на основі нееквідистантних структур. . , . С. 342-346.

339698. Markiv V. Analysis of remote-piloted vehicles use and control system description. . , . P. 347-250.

339699. Міца О., Пецко В., Гече Ф., Коцовський В. Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом. . , . С. 351-356.

339700. Болюбаш Ю. Методи опрацювання Великих даних у федеративному сховищі даних. . , . С. 356-365.

339701. Івщенко Л. Й., Черкун В. Ю., Кубіч В. І., Черкун В. В. Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 116 с.

339702. Дейнега Л., Камінська Ж., Левада І., Сердюк С. Практичне програмування мовою VISUAL PROLOG. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 236 c.

339703. Козлов В. В., Набокова О. В. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 428 с.

339704. Джебар А. Избранное. Радуга. Москва, 1990. 521 с.

339705. Джебран Д. Х. Сломанные крылья. Гослитиздат. Москва, 1962. 286 с.

339706. Джеджула Ю. А. Новое небо. Радянський письменник. Киев, 1989. 400 с.

339707. Джеймс Г. Повести и рассказы. Худож. лит.. Москва, 1974. 432 с.

339708. Джеймс Л. Новый рай. Дремлет земля. МП "Ада". Москва, 1994. 400 с.

339709. Джекобсон Д. Сила любви. Западня. Худож. лит.. Москва, 1988. 319 с.

339710. Джером , Джером К. Трое на четырех колесах. МП "Скорина". Москва, 1991. 171 с.

339711. Дживелегов А. К. Леонардо да Винчи. Искусство. Москва, 1969. 219 с.

339712. Дживелегов А. К. Данте Алигиери. Гослитиздат. Москва, 1946. 410 с.

339713. Джигурда О. П. Теплоход "Кахетия". Подземный госпиталь. Тыловые будни. Записки военно-морского врача. Советский писатель. Москва, 1966. 470 с.

339714. Медведєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі. . , . С. 20-22.

339715. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Короткi теоретичні відомості i iндивiдуальнi завдання для самостiйної роботи з лінійної алгебри i аналітичної геометрії для студентів усіх спецiальностей денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 65 с.

339716. Джованьоли Р. Спартак. Укитувчи. Ташкент, 1985. 599 с.

339717. Джованьоли Р. Спартак. Промінь. Днепропетровск, 1985. 542 с.

339718. Джованьоли Р. Спартак. Худож. лит.. Москва, 1986. 541 с.

339719. Джованьоли Р. Спартак. Книжное издательство. Пермь, 1989. 526 с.

339720. Джонс Д. Отныне и вовек. Правда. Москва, 1989. 766 с.

339721. Джонс Д. Отсюди и в вечность. Воениздат. Москва, 1969. 552 с.

339722. Джонс Д. Только позови. Радуга. Москва, 1983. 444 с.

339723. Джонс Д. Тонкая красная линия. Воениздат. Москва, 1983. 400 с.

339724. Джохадзе М. Ш. Круг. Молодая гвардия. Москва, 1990. 191 с.

339725. Джумагельдиев Т. Земля помнит все. Худож. лит.. Москва, 1980. 414 с.

339726. Джурко О. С. Цезарь. Техническая книга. Ленинград, 1990. 48 с.

339727. Диб М. Кто помнит о море. Пляска смерти. Бог в стране варваров. Повелитель охоты. Радуга. Москва, 1989. 415 с.

339728. Дивин В. А. Великий русский мореплаватель А. И. Чириков. Географиздат. Москва, 1953. 277 с.

339729. Дивин В. А. В. М. Головин. Географиздат. Москва, 1952. 39 с.

339730. Дивин В. А. Повесть о славном мореплавателе. Мысль. Москва, 1976. 111 с.

339731. Дидро Д. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1951. 410 с.

339732. Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист. Гослитиздат. Москва, 1961. 543 с.

339733. Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин. Худож. лит.. Москва, 1973. 494 с.

339734. Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист. Политиздат Украины. Киев, 1986. 526 с.

339735. Дидро Д. Племянник Рамо. Госхудиздат. Москва, 1956. 103 с.

339736. Дидык П. В тылу врага. "Картя молдовеняскэ". Кишинев, 1965. 312 с.

339737. Диев В. Всеволод Вишневский. Знание. Москва, 1962. 30 с.

339738. Дик Ф. Бегущий по лезвию. Жить снова. РИПОЛ:ДЖОКЕР. Москва, 1992. 382 с.

339739. Институт черной металлургии Труды .... АН УССР. Киев, 1951. 122 с.

339740. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 754 с.

339741. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 519 с.

339742. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 519 с.

339743. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 502 с.

339744. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 508 с.

339745. Березко Л. О., Соколов С. Є. Особливості біотехнічних компонентів кіберфізичних систем. . , . С. 3-9.

339746. Бибель В. П., Глухов В. С., Пристопюк О.В. Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій. . , . С. 10-16

339747. Возна Н.Я. Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних. . , . С. 17-28.

339748. Лопіт І. І. Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних. . , . С. 29-36.

339749. Мельник А. О., Майстренко М. В. Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів. . , . С. 37-47.

339750. Мельник А. О., Козак Н. Б. Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача.. . , . С. 48-52.

339751. Мельник В. А. Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігурованих комп'ютерних систем. . , . С. 53-64.

339752. Міюшкович Є. Г., Гребеняк А. В., Парамуд Я. С. Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем. . , . С. 65-73.

339753. Пастернак І. І. Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери. . , . С. 74-81.

339754. Процько І. О. Огляд алгоритмів ефективного обчислення ДПФ на основі циклічних згорток. . , . С. 82-87.

339755. Трембач Б. Р. Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів. . , . С. 102-110

339756. Яркун В. І., Парамуд Я. С. Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів. . , . С. 111-118.

339757. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 511 с.

339758. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 647 с.

339759. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 767 с.

339760. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 558 с.

339761. Корнієнко С. К. Активізація навчального процесу при вивченні основ мікропроцесорної техніки. . , .

339762. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 526 с.

339763. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 496 с.

339764. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 507 с.

339765. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 535 с.

339766. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 536 с.

339767. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 526 с.

339768. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 512 с.

339769. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 564 с.

339770. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 580 с.

339771. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 727 с.

339772. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 558 с.

339773. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 484 с.

339774. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 466 с.

339775. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 520 с.

339776. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 520 с.

339777. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 488 с.

339778. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 663 с.

339779. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 662 с.

339780. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1963. 583 с.

339781. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1963. 424 с.

339782. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1963. 367 с.

339783. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 82 с.

339784. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 86 с.

339785. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 182 с.

339786. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 178 с.

339787. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2017. 80 с.

339788. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1973. 96 с.

339789. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1970. 96 с.

339790. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1970. 96 с.

339791. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1970. 96 с.

339792. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 727 с.

339793. Корнієнко С. К., Кусаков І. В., Скачко Л. П. Електронний англо-російсько-український глосарій з інформатики. . , .

339794. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1969. 96 с.

339795. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1969. 88 с.

339796. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1969. 96 с.

339797. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1969. 96 с.

339798. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1969. 96 с.

339799. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339800. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339801. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339802. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339803. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339804. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

339805. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 86 с.

339806. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339807. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339808. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339809. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339810. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339811. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339812. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339813. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339814. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339815. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

339816. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 1966. 94 с.

339817. Строительный учет. УБА. Киев, 2017. 74 с.

339818. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2017. 56 с.

339819. Економіка України. Преса України. Київ, 2017. 96 с.

339820. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2017. 42 с.

339821. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2017. 64 с.

339822. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2017. 40 с.

339823. Вища школа. Знання. Київ, 2017. 128 с.

339824. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

339825. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2017. 56 с.

339826. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2017. 56 с.

339827. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2017. 56 с.

339828. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2017. 128 с.

339829. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2017. 228 с.

339830. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 365-424

339831. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

339832. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

339833. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 528 с.

339834. Ткачев Э. И., Корниенко С. К. Многокритериальная оптимизация процесса проектирования печатного монтажа. . , .

339835. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 558 с.

339836. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1983. 735 с.

339837. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 767 с.

339838. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 751 с.

339839. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1985. 784 с.

339840. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 736 с.

339841. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 735 с.

339842. Диккенс Ч. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 375 с.

339843. Зайцев С. А., Корниенко С. К. Операционная система для встраиваемых устройств. . , .

339844. Диккенс Ч. Большие надежды. Детгиз. Москва, 1957. 408 с.

339845. Диккенс Ч. Большие надежды. Правда. Москва, 1984. 512 с.

339846. Диккенс Ч. Большие надежды. Юнацтва. Минск, 1990. 480 с.

339847. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 70 с.

339848. Корнієнко С. К., Зайко Т. А. Автоматизована система обробки інформаційних потоків торговельного центру. . , .

339849. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2017. 72 с.

339850. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 50 с.

339851. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2017. 396 с.

339852. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2017. 26 с.

339853. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2017. 90 с.

339854. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2017. 36 с.

339855. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 72 с.

339856. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2017. 40 с.

339857. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2017. 52 с.

339858. Вища школа. Знання. Київ, 2017. 128 с.

339859. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2017. 64 с.

339860. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2017. 56 с.

339861. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. 128 с.

339862. Соломко М. Т., Круліковський Б. Б. Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико - числовому базисі Радемахера. . , . С. 88-101

339863. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

339864. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 82 с.

339865. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

339866. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

339867. Яцук В. О., Матвіїв Р. О. Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму. . , . С. 119-125.

339868. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2017. 50 с.

339869. Клименко В. А., Клименко В. В., Корнієнко С. К. Програмний комплекс "Емулятор CPU i8080". . , .

339870. Земельне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 237 с.

339871. Солдатенко В. Ф. Історія і пам'ять: короткі суб'єктивні нотатки. . , . С. 3-33.

339872. Грінченко Г. Г. Примус ло праці: обриси зневолення : [окремі аспекти мобілізації й примушення до праці цивільного населення України на території Третього рейху]. . , . С. 34-53.

339873. Гальчак С.Д. Забутий соціум : [про упереджене ставлення радянської держави до колишніх невільників Третього рейху]. . , . С. 54-64.

339874. Пастушенко Т.В. Соціалізація у повоєнному Києві: досвід репатріанта. . , . С. 65-75.

339875. Шевченко М. Ю., Гедз В. А. Меморіалізація жертв нацистських переслідувань у дослідницькій та експозиційній діяльності співробітників меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни". . , . С.76-85.

339876. Антонюк Я. М. Остарбайтери та українські націоналісти: складні взаємини (на матеріалах Волині та Західного Полісся). . , . С. 86-97.

339877. Диккенс Ч. Домби и сын. Дніпро. Киев, 1978. 501 с.

339878. Диккенс Ч. Домби и сын. Дніпро. Киев, 1978. 501 с.

339879. Диккенс Ч. Жизнь и приключения Николаса Никльби. Правда. Москва, 1989. 432 с.

339880. Диккенс Ч. Жизнь и приключения Николаса Никльби. Правда. Москва, 1989. 448 с.

339881. Субботин С. А., Благодарев А. Ю., Гофман Е. А. Синтез нейро-нечетких диагностических моделей с хэширующим преобразованием в последовательном и параллельном режимах. . , . С. 56-65.

339882. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки 'Reading and Speaking Practice for Tourism Students' до самостійної роботи з дисципліни Іноземна мова в галузі усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

339883. Диккенс Ч. Из Американских заметок. Гослитиздат. Москва, 1950. 140 с.

339884. Oliinyk A. A.,Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Subbotin S. A. The model for estimation of computer system used resources while extracting production rules based on parallel computations = Модель оцінювання використовуваних ресурсів комп'ютерної системи при видобуванні продукційних правил (див. анотацію). . , . P. 142-152.

339885. Диккенс Ч. Крошка Доррит. Правда. Москва, 1957. 451 с.

339886. Диккенс Ч. Крошка Доррит. Азербайджанское гос. лит. издательство. Баку, 1956. 775 с.

339887. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1941. С. 1-166

339888. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1958. С. 1-166

339889. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

339890. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

339891. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

339892. Дефектоскопия. Наука. Свердловск, 1973. 144 с.

339893. Сукач М. К. Будівельні машини і обладнання. Ліра-К. Київ, 2018. 408 с.

339894. Зуб'юк Ю. П. Агов, свідомі електрики! Годі вживати росіянізми "Включення" і "Відключення"! [дискусійний матеріал щодо фахової електротехнічної термінології]. . , . С. 6-9.

339895. Субботин С. А. Метрики качества выборок данных и моделей зависимостей, основанные на фрактальной размерности. . , . С. 70-81.

339896. Oliinyk A. O., Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Blagodariov O. Yu. Parallel multiagent method of big data reduction for pattern recognition = Паралельний мультиагентний метод редукції великих масивів даних для розпізнавання образів. . , . P. 82-92.

339897. Kolpakova T., Oliinyk A., Lovkin V. Integrated method of extraction, formalization and aggregation of competitive agents expert evaluations in a group = Комплексний метод видобування, формалізації та агрегації експертних оцінок конкуруючих агентів у групі. . , . P. 100-108.

339898. Рокочинський А. М., Сапсай Г. І., Шалай С. В. Основи наукових досліджень. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 178 с.

339900. Лавріненко Ю. М., Савченко П. І., Синявський О. Ю., Войтюк Д. Г., Савченко В. В., Голодний І. М. Основи електропривода. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2016. 524 с.

339901. Золотаревский А. И., Лущин С. П. Исследование спектральной зависимости диэлектрической проницаемости некоторых полярных диэлектриков в диапазоне низких частот. . , . С. 6-11.

339902. Трегуб В. Г. Проектування систем автоматизації. Ліра-К. Київ, 2015. 344 с.

339903. Ярымбаш Д. С., Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания. . , . С. 24-30.

339904. Ратнер В. М., Кириенко А. С., Иванова Е. В. Некоторые аспекты перевода сельскохозяйственных сетей 10-0.4/0.23 кВ на режим эксплуатации "интеллектуальные электросети" (Smart Grid). . , . С. 10-17.

339905. Кочмарский В. З., Трофимчук И. П. Оценка эффективности очистки охладителей электростанций от отложений. . , . С. 18-20.

339906. Гуменюк Г. Д. Стандартизація. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 252 с.

339907. Анахов П. В. Застосування просторово-енергетичного дублювання телекомунікаційних каналів інформаційних систем енергетики. . , . С. 21-23.

339908. Куріс Ю. В., Матяшева О. Б. Дослідження негативного впливу викидів автомобільного транспорту на навколишнє середовище. . , . С. 24-27.

339909. Василенко О. В., Жавжаров Є .Л. Модель крокового двигуна для дослідження систем автоматичного позиціювання в ECAD. . , . С. 31-38.

339910. Замицький О. В., Шепеленко М. І. Моделювання контактного повітроохолоджувача турбокомпресора та дослідження процесу охолодження стисненого повітря в віртуальному просторі ANSYS. . , . С. 28-32.

339911. Воинова С. А., Воинов А. П. Обновление - высокопродуктивный метод повышения уровня эффективности функционирования объектов производства. . , . С. 33-36.

339912. Дивчук Т. Е., Мимоход Д. К., Кутилин С. А., Кузнецов А. Э., Гуразда Ю. В., Сырых И. С. Особенности определения параметров силовых трансформаторов методами схемно-полевого моделирования. . , . С. 61-70.

339913. Кредісов А. І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки : [капіталізація ринкової економіки]. . , . С. 3-18.

339914. Онищенко В. П. Соціальні передумови економічного розвитку України : [стаття публікується в рамках дискусії, започаткованої в № 8 за 2016 р.]. . , . С. 19-37.

339915. Касич А. О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду : [поняття, класифікація процесів модернізації. Показники модернізації країни. Динаміка модернізаційних процесів у країнах світу. Динаміка індексу модернізації країн світу (1960-2015 рр)]. . , . С. 38-58.

339916. Літвінов Д. О., Шлянін О. О., Бондарчук Т. В., Стремідловська О. В., Матар Ріхам Cхемно-польове моделювання теплових процесів в асинхронних двигунах. . , . С. 71-78.

339917. Диккенс Ч. Лавка древностей. Худож. лит.. Москва, 1978. 479 с.

339918. Безгін К. С. Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту. . , . С. 59-71.

339919. Диккенс Ч. Лавка древностей. Худож. лит.. Москва, 1978. 479 с.

339920. Диккенс Ч. Лавка древностей. Правда. Москва, 1983. 624 с.

339921. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Гослитиздат. Петрозаводск, 1957. 464 с.

339922. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Правда. Москва, 1981. 479 с.

339923. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Правда. Москва, 1981. 478 с.

339924. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Худож. лит.. Москва, 1984. 750 с.

339925. Кузняк Б. Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства. . , . С. 72-80.

339926. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Правда. Москва, 1990. 444 с.

339927. Богачов С. В., Мельникова М. В. Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях. . , . С. 81-91.

339928. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквинского клуба. Правда. Москва, 1990. 427 с.

339929. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Молодь. Киев, 1957. 475 с.

339930. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Худож. лит.. Москва, 1969. 685 с.

339931. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Высшая школа. Москва, 1984. 432 с.

339932. Голов С. Генезис управлінського обліку : [розглянуто сучасні концепції та глобальні принципи управлінського обліку. Показано формування управлінського обліку в США]. . , . С. 2-24.

339933. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Просвещение. Москва, 1985. 367 с.

339934. Огійчук М., Нежид Ю. Проблеми та практика інформаційного забезпечення виконання Закону України "Про оплату праці" та інших нормативних документів. . , . С. 25-34.

339935. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Лит. артистикэ. Кишинев, 1988. 444 с.

339936. Яценко В. Електронний документ: теорія та практичне використання. . , . С. 35-46.

339937. Диккенс Ч. Рождественские повести. Правда. Москва, 1990. 509 с.

339938. Микитенко Т., Міщенко Т. Внутрішній аудит якості надання адміністративних послуг. . , . С. 47-54.

339939. Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт. Худож. лит.. Москва, 1989. 381 с.

339940. Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт. Худож. лит.. Москва, 1989. 366 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 12 сек.