Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

339941. Диковский С. В. Приключения катера "Смелый". Книжное издательство. Хабаровск, 1974. 128 с.

339942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетингові дослідження" для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 "Маркетинг" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

339943. Дилов Л. Жестокий эксперимент. Незавершенный роман студентки. СП "Интерпринт". Москва, 1990. 382 с.

339944. 5 запитань нотаріусу : [щодо права набуття власності, порядку спадкування та державної реєстрації прав на нерухоме майно]. . , . С. 6-10.

339945. Дилов Л. Япомню эту весну. Издательство литературы на иностранных языках. София, 1966. 285 с.

339946. Бугрій Н. М. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та участь у такому контролі професійних спілок та їх об'єднань. . , . С. 26-28.

339947. Димаров К. В. Золотая пряжа. Дніпро. Киев, 1991. 430 с.

339948. Малишко В. М. Приватирство як правовий і організаційний інститут та його вплив на еволюційний розвиток першої Британської Імперії (1583-1783 рр.) : [розвиток правового та організаційного інституту комерційного піратства]. . , . С. 30-39.

339949. Чердинцев Ю. Г. Проблемні аспекти передачі повноважень у сфері державної реєстрації прав та бізнесу і шляхи їх подолання. . , . С. 40-44.

339950. Димаров А. А. И будут люди. Советский писатель. Москва, 1988. 430 с.

339951. Стельмащук О. В. Актуальні аспекти вдосконалення правового регулювання кримінально-процесуальних правовідносин. . , . С. 45-50.

339952. Димов Д. Табак. Прогресс. Москва, 1975. 540 с.

339953. Димов Д. Табак. Прогресс. Москва, 1975. 416 с.

339954. Дейнека К. О. Кодифікаційна техніка: деякі особливості прийомів та засобів проведення : [приведення українського законодавства до європейських стандартів]. . , . С. 51-55.

339955. Димов Д. Табак. Пресс. София, 1974. 736 с.

339956. Димов Д. Табак. Худож. лит.. Москва, 1969. 565 с.

339957. Димчевский Н. В. В пору скошенных трав. Советский писатель. Москва, 1990. 360 с.

339958. Динамов С. Зарубежная литература. Гослитиздат. Москва, 1960. 452 с.

339959. Алексеевский Д. Г., Андриенко П. Д., Турышев К. О. , Панкова О. О. Определение рабочей области ИППН в составе электромеханической системы ВЭУ с переменной скоростью вращения. . , . С. 79-85.

339960. Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів за версією журналу "Гроші" : [складений на основі опитування роботодавців. Оплата праці випускників гуманітарних, юридичних, аграрних, будівельних, технічних, економічних спеціальностей вишів]. . , . С. 7-20.

339961. Дзвінчук Д., Петренко В. Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої стратегії в Україні. . , . С. 21-30.

339962. Диргела П., Диргела П. Шалфейная гора. Молодая гвардия. Москва, 1982. 270 с.

339963. Ткаченко В. Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки - важливий інструмент модернізації освітнього процесу та запорука національної безпеки України. . , . С. 31-39.

339964. Яримбаш Д. С., Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. Особливості розподілення магнітних потоків у режимі неробочого ходу силових трансформаторів. . , . С. 5-12.

339965. Дараган Т., Тимошенко Н., Власюк О. Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені Законом України "Про вищу освіту". . , . С. 41-45.

339966. Загірняк М., Чорний О., Сергієнко С., Несен М. Комп'ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки і формусання компетентного фахівця. . , . С. 46-56.

339967. Базилевич В., Гражевська Н., Вірченко В., Лозова А. Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації. . , . С. 57-85.

339968. Ткаченко Н. Концептуальна модель формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: методологічні, теоретичні та практичні засади реалізації. . , . С. 86-98.

339969. Порядок забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від.... . , . С. 108-110.

339970. Остренко М. В., Тиховод С. М. Расчет потерь в элементах конструкции силовых трансформаторов и реакторов методом конечных элементов с граничными условиями импедансного типа. . , . С. 33-42.

339971. Інвентаризація. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 140 с.

339972. Длин Н. А. Аравийский полуостров. Мысль. Москва, 1973. 25 с.

339973. Ярымбаш Д. С., Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. Особенности трехмерного моделирования электромагнитных полей асинхронного двигателя. . , . С. 43-50.

339974. Длин Н. А. Каир. Госгеографиздат. Москва, 1957. 37 с.

339975. Андрієнко П. Д., Шило С. І., Каплієнко О. О. Дослідження динамічних режимів електродвигуна послідовного збудження з імпульсними схемами регулювання електроприводу. . , . С. 51-58.

339976. Для диких животных места нет. Кайнар. Алма-Ата, 1989. 656 с.

339977. Податкове право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 183 с.

339978. Ніценко В. В., Кулагін Д. О., Махлін П. В. Дослідження похибок трансформаторів струму у системах релейного захисту в усталених та перехідних режимах енергосистеми. . , . С. 59-71.

339979. Ипотека объектов незавершенного строительства : [правовые вопросы, учет и налогообложение]. . , . С. 16-23.

339980. Доморощин С. В., Махлін П. В. Визначення спрацьованого ресурсу елегазового вимикача типу HGF 100/2 B, CGECALSTHOM за нечіткою моделлю. . , . С. 72-81.

339981. Адміністративне судочинство. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 185 с.

339983. Дмитревский В. И. Ветер в старых липах. Советский писатель. Ленинград, 1975. 263 с.

339984. Малюшевська А. П., Ющишина Г. М. Вплив морфологічних особливостей конденсаторних полімерних плівок на їх деформаційні властивості. . , . С. 13-18.

339985. Ivankov V. F., Basova A. V. Calculation of CFD-thermal models of oil-cooled transformer equipment = Розрахунок теплових CFD-моделей трансформаторного устаткування з. . , . P. 19-32.

339986. Дмитренко А. М. Долина смерти. Советский писатель. Москва, 1990. 474 с.

339987. Малюшевська А. П., Топоров С. О., Гунько В. І. Довготривала електрична міцність полімерних плівок під дією електричного поля. . , . С. 12-17.

339988. Кривов'язюк І. В. Економіка інноваційного підприємства. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2016. 344 с.

339989. Качан Ю. Г., Візер А. А., Сибір А. В. Застосування просторових електричних полів задля створення теплових перешкод у камерних печах. . , . С. 18-23.

339990. Дмитриев В. Г. По стране Литературии. Московский рабочий. Москва, 1987. 237 с.

339991. Дзензерский В. А., Житник Н. Е., Плаксин С. В., Лисунова В. В. Разработка алгоритма автоматизированного контроля электрохимических накопителей энергии. . , . С. 39-47.

339992. Волков В. А. Оптимизация времен разгона и торможения позиционных частотнорегулируемых асинхронных электроприводов. . , . С. 48-60.

339993. Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя. Наука. Москва, 1970. 255 с.

339994. Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя. Наука. Москва, 1977. 313 с.

339995. Житловий кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 96 с.

339996. Баула О. В., Божедарнік Т. В., Вісина Т. М., Галазюк Н. М., Зелінська О. М., Кравчук О. Я., Кравчук П. Я., Корольчук Л. В., Лютак О. М., Никитюк Т. Л., Савош Л. В., Урбан О. А. Європейська та євроатлантична інтеграція. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2016. 376 с.

339997. Кузіна Р. В. Облік у галузях економіки. ОЛДІ-ПЛЮС. Харків, 2017. 508 с.

339998. Муніципальне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 206 с.

339999. Завадських Г. М. Регіональна економіка. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 556 с.

340000. Хмельнюк М. Г., Яковлева О. Ю., Остапенко О. В. Енергетичний менеджмент і аудит. ФОП Грінь Д. С.. Херсон, 2016. 224 с.

340001. Кодекс адміністративного судочинства України. Видавець Паливода А. В.. Київ, 2017. 216 с.

340002. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу. ОЛДІ-ПЛЮС. Київ, 2015. 336 с.

340003. Дмитриев Ю. А. Искусство цирка. Знание. Москва, 1964. 80 с.

340004. Белоус К. В., Афанасьєва О. К. Менеджмент. Практикум. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 118 с.

340005. Соломенко Л. І. Екологія людини. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 120 с.

340006. Дмитриев Ю. А. Цирк в России. Искусство. Москва, 1977. 415 с.

340007. Маслак О. І., Воробйова Л. Д. Економіка промислового підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 172 с.

340008. Дмитриев Ю. А. Эстрада и цирк глазами влюбленного. Искусство. Москва, 1971. 207 с.

340009. Красовська Ю. О., Магро В. І. Впровадження цифрового телебачення DVB-T2 на 9 каналі в місті Дніпро. . , . С. 7-15.

340011. Суліма С. В., Скулиш М. А. Гібридна система управління ресурсами для віртуалізованих мережевих функцій. . , . С. 16-23.

340012. Кондратець В. О., Мацуй А. М. Віртуальне визначення характеристик потоку в пісковому жолобі односпіральних класифікаторів. . , . С. 24-32.

340013. Конституційне право зарубіжних країн. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 206 с.

340014. Левин В. И. Метод моделирования поведения функций с помощью раздетерминизации. . , . С. 33-41.

340015. Дмитриева Н. Абрам Ефимович Архипов (1862-1930). Искусство. Москва, 1952. 31 с.

340016. Судова реформа України, 2016. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 159 с.

340017. Маслак А. А., Моисеев С. И., Осипов С. А., Поздняков С. А. Исследование точности измерения латентной переменной в зависимости от диапазона варьирования набора индикаторов. . , . С. 42-49.

340018. Авраменко В. В., Шелехов И. В., Зарецкий Н. А. Оперативное распознавание эталонного сигнала при его искажении нелинейным устройством с экспоненциальной статической характеристикой. . , . С. 50-55.

340020. Ходак М. В., Кучеренко Е. И., Трохимчук С. Н. Прикладные аспекты исследования интеллектуальных процессов на основе критериев надежности. . , . С. 66-73.

340021. Дмитриева Н. Изображение и слово. Искусство. Москва, 1962. 314 с.

340022. Ходаков В. Є., Кірюшатова Т. Г., Захарченко Р. М. Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 344 с.

340023. Zhengbing Hu, Bodyanskiy Y. V., Tyshchenko O.K., Samitova V. O. Fuzzy data clustering in the rank scale based on a double neo-fuzzy neuron = Нечітка кластеризація даних у ранговій шкалі на основі подвійного нео-фаззі нейрону. . , . Р. 74-82.

340024. Агаджанян А. Р., Лоза Е. И., Нариманова Е. В. Формирование и анализ сигналов ЭКГ с патологиями. . , . C. 83-90.

340025. Вовк С. М. Декомпозиция суммы гауссиан, искаженных импульсным шумом. . , . С. 91-99.

340026. Богуцький Ю. П. Формування культурного простору в Україні: проблеми на тлі суспільно-політичних трансформацій. . , . С. 4-7.

340027. Удод О. А. Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам'яті. . , . C. 8-13.

340028. Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України. . , . С. 25-29.

340029. Ганжуров Ю. С. Комунікативний ресурс законотворення у формуванні національної пам'яті. . , . C. 14-24.

340030. Киридон А. М. Простір пам'яті: експлікація поняття. . , . C. 25-32.

340031. Тріщук О., Фіголь Н. Людина-епоха в українській журналістиці : [дослідницька та організаторська діяльність професора Володимира Різуна. Його роль в сучасному українському журналістикознавстві]. . , . С. 30-32.

340032. Гороховатский В. А. Методы определения релевантности изображений на основе медианной обработки структурных описаний. . , . С. 100-106.

340033. Дудатьєв А. В., Войтович О. П. Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційоною безпекою. . , . С. 107-114.

340034. Євсєєв С. П., Рзаєв Х. Н., Остапов С. Е., Ніколаєнко В. І. Оцінка обміну даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості обслуговування мережі. . , . С. 115-128.

340035. Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е., Родинко М. Ю., Головко И. А., Жариков И. И., Корниенко М. А., Кулеба М. В. Экспериментальные данные по определению динамических показателей прихода блочных симметричных шифров к состоянию случайной подстановки. . , . С. 129-141.

340036. Бушуев С. Д., Веренич Е. В., Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. Формальная модель ментального пространства проекта или программы. . , . С. 153-160.

340037. Потапенко Я. О. Базові інтерпретаційні наративи культурного простору сучасної України в контексті функціонування амбівалентних політик пам'яті. . , . С. 33-40.

340038. Дорофеев Ю. И., Любчик Л. М. Подавление "эффекта хлыста" в цепях поставок с помощью децентрализованного управления запасами на основе метода инвариантных эллипсоидов. . , . С. 161-170.

340039. Вашкевич В. М. Культурно-історична традиція та історична свідомість. . , . С. 41-51.

340040. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Искусство. Москва, 1987. 318 с.

340041. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Искусство. Москва, 1987. 318 с.

340042. Дмитриева Н. А. Борис Михайлович Неменский. Советский художник. Москва, 1971. 110 с.

340043. Долбенко Т. О., Бондар І. С., Горбань Ю. І., Русавська В. А. Магістерська робота: методика підготовки. Ліра-К. Київ, 2017. 140 с.

340044. Дмитриева Н. Я. Вид на Москву. Советский писатель. Москва, 1990. 400 с.

340045. Господарський процесуальний кодекс України. Паливода А. В.. Київ, 2017. 108 с.

340046. Дмитриева Н. Я. Почти все, что я знаю о них. Советский писатель. Москва, 1982. 286 с.

340047. Попик В. І. Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентації пам'яті про видатних співвітчизників. . , . C. 52-60.

340048. Господарське право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 222 с.

340049. Купін А. І., Музика І. О., Кузнєцов Д. І. Структура експертної системи інтелектуального регулювання мікроклімату житлових приміщень. . , . С. 171-177.

340050. Цивільний процесуальний кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 148 с.

340051. Зобов'язальне право. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 192 с.

340052. Дмитрук А. В. Следы на траве. Молодая гвардия. Москва, 1990. 251 с.

340054. Дневник Нины Вишняковой. Сред. Урал. книжное издательство. Свердловск, 1990. 256 с.

340055. Господарський кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 150 с.

340056. Громик Ю. В. Український правопис. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 140 с.

340057. Дневники братства. Жазуши 1989. Алма-Ата, 1970. 256 с.

340058. Трудове право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 172 с.

340059. Днепр. Кн. газ. изд.. Київ, 1962. 333 с.

340060. Юридичне документознавство. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 162 с.

340061. Кримінальний процесуальний кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 262 с.

340062. Днепров В. Д. С единой точки зрения. Советский писатель. Ленинград, 1989. 376 с.

340063. Матяш І. Б Архіви як установи пам'яті. . , . С. 61-69.

340064. Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.). . , . С. 32-39.

340065. Днепров М. Полвека в оперетте. Искусство. Москва, 1961. 167 с.

340066. Калакура О. Я. Полікультурний вимір історичної пам'яті України : [історична пам'ять у контексті етнонаціональної політики України]. . , . С. 70-79.

340067. Стус Д. В. Постать Тараса Шевченко в культурному просторі сучасної України. . , . С. 80-83.

340068. Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2016. 248 с.

340069. Заброцький М. М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія. Лекції. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 466 с.

340070. Гавриленко І. М., Недюха М. П., Яковенко Ю. І. Соціальний розвиток. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2017. 580 с.

340071. Біловус Л. Націєтворчі аспекти дотримання традицій українцями в діаспорі (на базі україномовного публіцистичного матеріалу США). . , . С. 49-52.

340072. Сенченко М. Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті. . , . С. 3-9.

340073. До последнего дыхания. Правда. Москва, 1985. 400 с.

340074. Добин Е. Гамлет. Искусство. Ленинград, 1967. 212 с.

340075. Добин Е. С. Поэзия Анны Ахматовой. Советский писатель. Ленинград, 1968. 250 с.

340076. Договірне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 192 с.

340077. Добровольский В. А. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1988. 452 с.

340078. Добровольский В. А. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1988. 666 с.

340079. Добровольский В. А. Босиком по лужам. И дух наш молод. Дніпро. Киев, 1978. 640 с.

340080. Добровольский В. А. И дух наш молод. Прапор. Харьков, 1971. 416 с.

340081. Історія України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 186 с.

340082. Сімейний кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 72 с.

340083. Жигун Т. Аналіз стану доставлення обов'язкових примірників видань України у 2016 році. . , . С. 11-17.

340085. Добровольский В. А. Крымские персики. Дніпро. Киев, 1986. 232 с.

340086. Добровольский В. А. Мера пресечения. Советский писатель. Москва, 1985. 272 с.

340087. Ярошенко Р. Формування розвитку сучасної видавничої організації: базисні стратегії. . , . С. 17-20.

340088. Корпоративне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 255 с.

340089. Судові та правоохоронні органи України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 200 с.

340090. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Історія економіки та економічної думки" для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

340091. Михеев Г. В. Секреты Стирлинга. Акцент. Запоріжжя, 2014. 52 с.

340092. Гнесин Г. Г. Очерки истории неорганических материалов. Наукова думка. Киев, 2017. 208 с.

340093. Сенченко О. Інформаційно-мережеві війни: феномен "керованого хаосу". . , . С. 31-37.

340094. Морозов Ю. П. Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах. Наукова думка. Киев, 2017. 200 с.

340095. Добровольский В. А. Новогодние пожелания. Прапор. Харьков, 1989. 253 с.

340096. Подлевський Б. М., Хлобистов В. В. Чисельні методи багатометричних спектральних задач. Наукова думка. Київ, 2017. 148 с.

340097. Добровольский В. А. Текущие дела. Прапор. Харьков, 1980. 335 с.

340098. Солдатенко В. Ф. Деміурги революції. Нарис партійної історії України 1917-1920 рр.. Наукова думка. Київ, 2017. 748 с.

340099. Добровольский Е. Н. Греческий царь Леонид. Молодая гвардия. Москва, 1970. 144 с.

340100. Венгеров И. Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы. Наукова думка. Киев, 2017. 432 с.

340101. Добровольский Е. Н. Испытательный пробег. Московский рабочий. Москва, 1986. 558 с.

340102. Васьківська О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917-1920 рр.). . , . С. 43-51.

340103. Онищук М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв. . , . С. 36-37.

340104. Процах Н. П., Пташник Б. Й. Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності. Наукова думка. Київ, 2017. 280 с.

340105. Мусієнко Ю. Засоби електронних комунікацій та їхнє використання в системі інформаційно-документного забезпечення релігійних організацій. . , . С. 38-40.

340106. Добровольский Е. Н. Чужая боль. Политиздат. Москва, 1988. 335 с.

340107. Добровольский Е. Н. Чужая боль. Политиздат. Москва, 1978. 334 с.

340108. Жаркин А. Ф., Денисюк С. П., Попов В. А. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации. Наукова думка. Киев, 2017. 232 с.

340109. Трачук О. В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов'ян на території України (друга половина V-X ст.). Центр учбової літератури. Переяслав-Хмельницький, 2017. 308 с.

340110. Сенченко О. Новий виклик людству - гібрідна війна. . , . С. 41-45.

340111. Щорічний звіт Генерального секретаря. NATO/OTAN. Bruxelles, 2016. 121 с.

340112. Доброклонский М. В. Рисунки итальянской школы 15 и 16 вв. Академия наук СССР. Москва, 1940. 164 с.

340113. Добролюбов Н. А. Избранные статьи. Детская литература. Москва, 1972. 319 с.

340114. Біловус Л. Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію української діаспори як способу збереження національної ідентичності. . , . С. 46-50.

340115. Добролюбов Н. А. Избранные статьи. Гослитиздат. Москва, 1956. 61 с.

340116. Добролюбов Н. А. Литературная критика. Худож. лит.. Москва, 1972. 361 с.

340117. Добролюбов Н. А. Литературная критика. Худож. лит.. Москва, 1979. 445 с.

340118. Сазонова Ю. Зародження та формування київської спортивної преси (кінець XIX ст. - 1917 р.). . , . С. 32-36.

340119. Добролюбов Н. А. Литературная критика. Худож. лит.. Москва, 1984. 400 с.

340120. Добролюбов Н. А. Литературная критика. Худож. лит.. Москва, 1984. 520 с.

340121. Добролюбов Н. А. Литературно - критические статьи. Учпедгиз БССР. Минск, 1953. 250 с.

340122. Добролюбов Н. А. Статьи об Островском. Гослитиздат. Москва, 1956. 268 с.

340123. Самосвалы MAN - надежная и высокопроходимая техника : [технические характеристики самосвалов TGX, TGS, TGM, TGL]. . , . С. 16-18.

340124. Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина?. Гослитиздат. Москва, 1956. 48 с.

340125. Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року. . , . С. 3-10.

340126. Добронравов Н. Н. Стихотворения. Советский писатель. Москва, 1986. 128 с.

340127. Зелинская А. Суперспособности навесного оборудования : [механизация процессов разрушения зданий с помощью специализированного навесного оборудования. Отечественные заводы-производители такого оборудования, их ассортимент]. . , . С. 19-22.

340128. Поляков В. И. Латунные шаровые краны. Особенности конструкций : [серии шаровых кранов VALTEC]. . , . С. 24-25.

340129. Левчук О. Украинский рынок отопительных технологий : [сравнительная характеристика стоимости различных энергоносителей. Перспективы перехода на системы автономного теплоснабжения. Отечественный рынок котлов. Особенности спроса. Перспективы отрасли]. . , . С. 26-29.

340130. Бондаренко С. Отечественный рынок защитных ЛКМ : [ЛКМ - лакокрасочные материалы. Мировой и украинский рынки средств антикоррозионной защиты (АКЗ). Украинские нормы защиты металлоконструкций от коррозии]. . , . С. 30-36.

340131. Proceeding of the 9-th International Conference "Microelectronics and Computer Science" & The 6-th Conference of Physicists of Moldova. Technical University of Moldova. Chisinau, 2017. 551 p.

340132. Колесник І. І. "Місця пам'яті" в культурному просторі історіографії. . , . С. 84-93.

340133. Яворский В. Отечественный рынок экскаваторов : [общие тенденции и прогнозы рынка. Динамика импорта экскаваторов (2011-2016 гг.). Долевое соотношение дорожно-строительной техники в импорте (2016 г.). Основные страны-поставщики зкскаваторов в Украину в 2015, 2016]. . , . С. 38-45.

340134. Буряк Л. І. Пам'ять у культурному просторі міста (Київський контекст). . , . C. 94-102.

340135. Бондаренко С. Состояние рынка теплоизоляционных материалов в Украине : [основные показатели рынка в 2010-2016 гг.. Лидеры рынка. Динамика цен на утепление фасадов, крыш, перекрытий и др. (2013-2016 гг.)]. . , . С. 46-52.

340136. Никонова А. А., Ляшко А. В. Формы сохранения повседневной городской культуры в памяти поколений : [проанализирован опыт проекта "Если ты ленинградец...", ориентированный на изучение культуры Ленинграда 1950-80-х гг.]. . , . С. 103-110.

340137. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні комунікації в будівництві" для студентів спеціальності 192 "Будівництво і цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове і цивільне будівництво") всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

340138. Левченко Л. Л. До історії створення архівних установ у середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія). . , . С. 111-123.

340139. Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX - початку XX толіття. . , . С. 34-38.

340140. Чередник Л. Особливості діловодства XVIII-XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз. . , . С. 38-42.

340141. Яворский В. Рынок самосвалов Украины: итоги первого полугодия 2017 г. : [долевое соотношение самосвалов различных категорий в импорте. Динамика прдаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2010-2017 гг.. Экспорт и импорт самосвалов (2012-2017). Перспективы]. . , . С. 18-26.

340142. Зелинская А. Ситуация на отечественном рынке быстровозводимых зданий : [основные показатели рынка. Ожидания и прогнозы]. . , . С. 28-32.

340143. Олейник А. Украинский рынок стеновых материалов : [основные факторы развития. Основные показатели рынка: объемы производства стеновых материалов (2014-2016), кирпича, блоков (2017), др.. Сравнительная характеристика различных стеновых материалов]. . , . С. 34-38.

340144. Мірило правовладдя. ТОВ "Компанія "BAITE". Страсбург, 2017. 163 c.

340145. Бондаренко С. Рынок ССС Украины: итоги и прогнозы : [ССС - современные строительные смеси. Структура и объем рынка. Помесячная динамика производства ССС в Украине (2013-2017). Структура продаж ССС в Украине (2015-2016). Сравнительная динамика цен, др.]. . , . С. 39-45.

340146. Автомобіль на підприємстві: правові аспекти утримання, обліку, використання. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 232 с.

340147. Добротворский П. И. В глуши Башкирии. Башкирское книжное издательство. Уфа, 1989. 253 с.

340148. Черкес Н. Энергоэффективные технологии в современном строительстве : [на отопление жилых домов тратится около 40% всей произведенной тепловой энергии. Мировой и украинский опыт эффективного использования тепловой энергии]. . , . С. 46-50.

340149. Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. Мысль. Москва, 1990. 64 с.

340150. Бутко С. В. Масштаби нацистської насильницької мобілізації працездатного населення з Чернігівської області на примусові роботи до Німеччини, на теріторії її союзників та окупованих ними інших держав у 1941-1943 рр.. . , . С. 98-102.

340151. Добрушин Д. С. От Волги до Єльбы. Дніпро. Киев, 1978. 312 с.

340152. Сущук О. П. Репатріаційна політика радянських карально-репресивних органів на території Волинської області у 1944-1953 рр.. . , . С. 103-112.

340153. Чернявський В. В. Особливості відображення досвіду примусової праці в щоденниках східних робітників 1942-1945 рр.. . , . С. 113-121.

340154. Добряков В. А. Острова в океане. Веселка. Киев, 1985. 30 с.

340155. Добычин Л. И. Город Эн. Худож. лит.. Москва, 1989. 221 с.

340156. Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності. . , . С. 9-20.

340157. Ярошенко І. Принцип пропорційності у цивільному процесуальному праві: забезпечення балансу публічного і приватного інтересів. . , . С. 21-26.

340158. Довженко А. Я принадлежу к лагерю поэтическому. Советский писатель. Москва, 1967. 404 с.

340159. Довлатов С. Д. Зона. Записки надзирателя. Компромис. Заповедник. ПИК. Москва, 1991. 349 с.

340160. Землянська С. В. Висвітлення теми "остарбайтерів" у музейній експозиції Чернігівського Історичного музею ім. В. В. Тарновського. . , . С. 122-130.

340161. Остапенко В. В. Економіка майбутнього - економіка інтелектуального капіталу, культури та любові. . , . С. 3-7.

340162. Довлатов С. Д. Чемодан. Московский рабочий. Москва, 1991. 333 с.

340163. Земельний кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 104 с.

340164. Еткіна І. І. Тема примусового вивезення окупантами жителів сіл на примусові роботи на сторінках щоденника учителя с. Авдіївки Понорницького району Чернігівської області Дмитра Браженка. . , . С. 131-139.

340165. Криміналістика. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 199 с.

340166. Лисенко О. Є. Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам'яті. . , . С. 140-167.

340167. Захарченко В. І., Топалова І. А. Основні аспекти сучасного процесу зіставлення кредитоспроможності регіонів. . , . С. 8-14.

340168. Вєдєнєєв Д. В. Збереження пам'яті про перемогу у Великій Вітчизнянній війні 1941-1945 рр.: до проблеми наукового забезпечення. . , . С. 168-183.

340169. Коротаєва Ю. В. Формування та використання потенціалу будівельної галузі : [на прикладі України]. . , . С. 15-19.

340170. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 149 с.

340171. Пожуєва Т. О. Розвиток готельно-ресторанної галузі Запоріжжя та питання міграції як основоположні цього процесу. . , . С. 20-23.

340172. Пилявець Р. І. Пам'ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму. . , . С. 184-201.

340173. Потьомкін Д. М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи. . , . С. 24-28.

340174. Ткаченко А. М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. . , . С. 29-33.

340175. Василина Н. Судове примирення сторін: новела цивільного процесуального законодавства України. . , . С. 27-32.

340176. Жилінська Л. О. Методи та інструменти управління забезпеченням розвитку промислових підприємств. . , . С. 34-42.

340177. Пожуєва Т. О. Причини виникнення та шляхи подолання рейдерства в Україні. . , . С. 43-47.

340178. Силенко С. А. Скоринг як метод антикризового менеджменту на металургійних підприємствах. . , . С. 48-53.

340179. Шмиголь Н. М., Цокур В. Ю. Організаційно-економічні методи управління підприємством з використанням інформаційних систем. . , . С. 54-58.

340180. Ізарова І. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження. . , . С. 33-44.

340181. Бікулов Д. Т. Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад. . , . С. 59-63.

340182. Гнезділова О. М. Бухгалтерські та податкові аспекти формування резерву відпусток на підприємстві. . , . С. 64-69.

340183. Голян В., Петруха С., Забловський А. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення. . , . С. 8-17.

340184. Швайдак В., Лехіцький А., Гриценко А. Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу. . , . С. 21-25.

340185. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 544 с.

340186. Муха Н., Вишневский Н., Дудко С. Управление реактивной мощностью автономных генераторных установок. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, 2014. 146 c.

340187. Ткачук О. Спрощене провадження - новела цивільного процесу: правова природа, ознаки, процедура. . , . С. 45-56.

340188. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 560 с.

340189. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 580 с.

340190. Гранчак Т. Ю. Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам'яті в умовах поширення електроих технологій. . , . С. 124-132.

340191. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 516 с.

340192. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 607 с.

340193. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 479 с.

340194. Доде А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1965. 608 с.

340195. Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості. . , . С. 133-141.

340196. Доде А. Бессмертный. Гослитиздат. Москва, 1959. 255 с.

340197. Сачовський І. До особливостей динаміки сільськогосподарського виробництва в Івано-Франківській області : [за 1990-2015 роки]. . , . С. 26-29.

340198. Петровський А. Фахівець у певній галузі знань як суб'єкт доказування в контексті реформи цивільного процесуального законодавства України. . , . С. 57-64.

340199. Доде А. Малыш. [б. и.]. Пермь, 1957. 244 с.

340200. Электротехнические и компьютерные системы. Техника. Киев, 2014. 484 с.

340201. Доде А. Набоб. Правда. Москва, 1989. 556 с.

340202. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. КНУ ім. М. Остроградського. Кременчук, 2012. 660 с.

340203. Доде А. Набоб. Гослитиздат. Москва, 1953. 418 с.

340204. Доде А. Рассказы. Гослитиздат. Москва, 1957. 70 с.

340205. Морозов О. Відношення суб'єкт-об'єкт як "цілеспільний ефект" у структурі економічного простору : [взаємовідносини між суб'єктом управління економічним простором - людиною та об'єктом управління - економічним простором]. . , . С. 30-34.

340206. Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный. Худож. лит.. Москва, 1974. 527 с.

340207. Юдина А. Л. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный подход). СВАРОГ. Киев, 2017. 139 с.

340208. Доде А. Тартарен из Тараскона. Худож. лит.. Москва, 1977. 319 с.

340209. Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный. Московский рабочий. Москва, 1985. 638 с.

340210. Гадай О.Ю. Презентація радянського минулого в просторі: політика щодо пам'ятників радянським діячам (Центральна Україна). . , . С. 142-149.

340211. Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный. Худож. лит.. Москва, 1986. 430 с.

340212. Додерер Х. Ф. Избранное. Прогресс. Москва, 1981. 590 с.

340213. Березовська О. В. Спогади про минуле (на прикладі української мемуаристики ХІХ століття). . , . С. 150-155.

340214. Додж М. М. Серебряные коньки. Детгиз. Москва, 1960. 270 с.

340215. Бишевець Н. Г., Бишевець Г. А. Застосування технологій здоров'язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ. . , . С. 10-11.

340216. Світлишин Р. Д., Подобєд С. І. Пріоритети фінансового забезпечення державної служби з надзвичайних ситуацій : [наведено розподіл податків ДСНС України в 2016-2017 роках]. . , . С. 22-25.

340217. Чернета В. М. Шляхи покращення безпеки населення України в умовах сучасної гібридної війни. . , . С. 26-29.

340218. Миронець Н. І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки). . , . С. 156-165.

340219. Пашков А. П., Щаслива Л. А. Управління еколого-економічною безпекою на засадах ризик-орієнтованого підходу. . , . С. 32-35.

340220. Зайцев Ю. К., Москаленко О. М. Теоретико-методологічні проблеми використання міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях. . , . С. 8-18.

340221. Бондарчук В. В. Brexit: наслідки для торговельних відносин між ЄС та Великою Британією. . , . С. 19-25.

340222. Морозова С. Окрема ухвала суду: нові підходи до правового регулювання у цивільному судочинстві. . , . С. 65-75.

340223. Кондаурова Г. В. Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці історико-меморіального музею Михайла Грушевського. . , . С. 167-176.

340224. Гусаров К. Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели. . , . С. 76-82.

340225. Березовський О. М. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як інституція пам'яті. . , . C. 177-183.

340226. Полтавець О. М. Наукові та культурні осоредки української діаспори в США як репрезентанти політики пам'яті. . , . С. 184-190.

340227. Тищенко А. О. Всеукраїнський конкурс на створення кращого проекту Державного герба України (1991 р.). . , . С. 191-198.

340228. Сарапіна Є. В. Українська колективна ідентичність: співвідношення історичного спадку та середовища. . , . С. 199-207.

340229. Колпакова Г. М., Евдокимова Ю. В. Основные направления финансизации экономики в условиях глобализации. . , . С. 26-33.

340230. Іваненко А. О., Колибенко О. В. Місця памяті Переяславщини в історії та сьогоденні. . , . С. 208-215.

340231. Короленко Б. А. Вшанування памяті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991-2013 рр.). . , . С. 216-224.

340232. Розумний О. М. Комеморативні практики, присвячені Т. Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). . , . С. 225-232.

340233. Ведмідь Л. А, Постать Василя Стуса в національній пам'яті. . , . С. 233-239.

340234. Романюк Я., Майстренко Л. Проблеми розмежування адміністративної та цивільної судових юрисдикцій щодо земельних спорів: перспективи розв'язання унаслідок оновлення процесуального законодавства. . , . С. 83-99.

340235. Savenkovs K. The model of national innovation system for Latvia in the context of european countries experience = Модель інноваційної системи Латвії в контексті аналогічного досвіду європейських країн. . , . P. 34-41.

340236. Culkova K., Janoskova M., Senova A. Development of chosen macroeconomic indicators influencing the competitiveness of V4 countries = Динаміка окремих макроекономічних індикаторів, що впливають на конкурентоспроможність країн Вишеградської групи : [динаміка ВВП, інфляція]. . , . P. 42-49.

340237. Jurickova E., Pilik M., Hrusecka D. Measuring efficiency with DEA: application to Visegrad group countries = Вимірювання ефективності за допомогою аналізу середовища функціонування: у застосуванні до Вишеградської групи. . , . P. 50-60.

340238. Нотаріат України. Центр навчальної літератури. Київ, 2017. 331 с.

340239. Жукова Л. М. Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації : [вплив глобальних тенденцій на економічний розвиток України]. . , . С. 61-69.

340240. Антимонопольне конкурентне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 174 с.

340241. Доднесь тяготеет. Советский писатель. Москва, 1989. 592 с.

340242. Абдулрахман Раман Норі Особливості соціального середовища розвитку масового спорту в Курдистані. . , . С. 3-6.

340243. Zaitseva E. Correlation of venture capital and innovation clusters development = Взаємозв'язок венчурного капіталу та розвитку інноваційних кластерів. . , . P. 70-79.

340244. Додолев Ю. А. Биография. Современник. Москва, 1989. 302 с.

340245. Додолев Ю. А. Верю. Современник. Москва, 1978. 384 с.

340246. Митний кодекс України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 277 с.

340247. Додолев Ю. А. Просто жизнь. Современник. Москва, 1983. 359 с.

340248. Додолев Ю. А. Что было, то было. Молодая гвардия. Москва, 1988. 347 с.

340249. Семенда Д. К., Семенда О. В., Семенда О. В. Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України. . , . С. 80-89.

340250. Безмилов М. Система підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Литві. . , . С. 7-13.

340251. Привалко Т. В. Ювілейні традиції Національної академії наук України. . , . С. 240-249.

340252. Дрюков О. Організаційно-управлінські аспекти вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів у сучасних умовах розвитку України. . , . С. 14-19.

340253. Жбанкова О. Б. "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка : [Микола Корнилович Пимоненко (1862-1912) - український художник-живописець]. . , . С. 250-260.

340254. Strazovska L., Jancikova E. New regulations and their impact on small and medium enterprises in Slovak Republic = Вплив законодавчих змін на малий та середній бізнес Словачини. . , . P. 90-97.

340255. Дозорные западных рубежей. Политиздат Украины. Киев, 1972. 443 с.

340256. Пилявець Р. І. Східна (Кримська) війна (1853-1856 рр.) у пам'ятках і пам'яті. . , . С. 261-270.

340257. Когут І., Маринич В., Чебанова К. Загальні положення інклюзивної освіти як сучасного соціально-педагогічного феномену та підгрунтя для соціальної інтеграції спортсменів з інвалідністю. . , . С. 20-26.

340258. Адміністративне право України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 212 с.

340259. Козлова О., Мухаммед Фахмі Рабін Х, Система змагань з легкої атлетики (реформація, сучасний стан). . , . С. 27-31.

340260. Лозовий В. С. Історична пам'ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917). . , . С. 271-278.

340261. Дозорцев В. Л. Четыре проишествия. Лиесма. Рига, 1990. 472 с.

340262. Кропивницька Т., Краснянський К. Актуальні проблеми організації міжнародних комплексних змагань у неолімпійському спорті. . , . С. 32-37.

340263. Golovchanskaya E. E. Enterpreneurail functions of belarusian universities: organizational aspect = Підприємницькі функції університетів Білорусі: організаційний аспект. . , . P. 98-104.

340264. Завальнюк О. М. Участь вчених у виробленні політики УНР 1919-1920 рр. щодо збереження об'єктів культурно-історичного простору. . , . С. 279-286.

340265. Чжао Дун., Дяченко А. Вплив силової підготовленості на спеціальну працездатність кваліфікованих спортсменів Китаю у веслуванні академічному. . , . С. 38-42.

340266. Білоусов Ю. Суд як суб'єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства. . , . С. 100-108.

340267. Karpenko O. O., Budnyk V. A. Clustering maritime enterprises in Ukraine on the basis of private-public partnership = Кластеризація морегосподарських підприємств України на засадах державно-приватного партнерства. . , . P. 105-115.

340268. Дойль А. К. Собрание сочинений. Издательство Рост. университета. Ростов на-Дону, 1991. 346 с.

340269. Потоцкая В. В. Русско-французский словарь. ОГИЗ-ГИС. Москва, 1948. 590 с. ; 70х108/64

340270. Дойль А. К. Собрание сочинений. Интербук. Харьков, 1990. 517 с.

340271. Дойль А. К. Собрание сочинений. Интербук. Харьков, 1990. 509 с.

340272. Леске М., Редлов Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях. Политиздат. Москва, 1987. 287 с. ; 70х90 1/32

340273. Дойль А. К. Собрание сочинений. Интербук. Харьков, 1991. 444 с.

340274. Дойль А. К. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1966. 591 с.

340275. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Урожай. Киев, 1981. 586 с.

340276. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Палымя. Минск, 1984. 366 с.

340277. Кукушкина Е. И., Логунова Л. Б. Мировоззрение, познание, практика. Политиздат. Москва, 1989. 303 с. ; 70х90 1/32

340278. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Правда. Москва, 1986. 608 с.

340279. Филатов В. П. Научное познание и мир человека. Политиздат. Москва, 1989. 370 с. ; 70х90 1/32

340280. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Правда. Москва, 1989. 477 с.

340281. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Чуваш. книжное издательство. Чебоксары, 1989. 351 с.

340282. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств. . , . С. 116-122.

340283. Коршунов А. М., Мантатов В. В. Диалектика социального познания. Политиздат. Москва, 1988. 383 с. ; 70х90 1/32

340284. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Язычы. Баку, 1990. 560 с.

340285. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки № 2 до семінарських занять з курсу "Економічна теорія" (розділ 2 "Макроекономіка") для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент" і 281 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

340286. Селівон М. Майбутнє арбітражу в Україні в контексті реформи процесуального законодавства. . , . С. 109-121.

340287. Сумець О. М. Профільні логістичні стратегії забезпечення конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки. . , . С. 123-132.

340288. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Советский писатель. Москва, 1991. 301 с.

340289. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Советский писатель. Москва, 1991. 329 с.

340290. Дмитриев Е. В. Социальная природа творческого мышления. Наука и техника. Минск, 1989. 96 с. ; 70х90 1/32

340291. Kuosuwan B. Analysis of consumer choice factors in education services' marketing modernization = Аналіз чинників вибору при модернізації маркетингу освітніх послуг : [Таїланд]. . , . P. 133-139.

340292. Ханик-Посполітак Р. Запровадження електронного правосуддя у цивільному судочинстві України. . , . С. 122-129.

340293. Дойль А. К. Записки о Шерлоке Холмсе. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1991. 558 с.

340294. Дойль А. К. Затерянный мир. Молодь. Киев, 1956. 343 с.

340295. Prabowo H. A., Ghozaly F., Susilo A. Building strong brand equity in higher educatuon through marketing mix strategy: a research on private universities in Indonesia = Побудова потужного бренду у вищій освіті за допомогою маркетинг-міксу: на прикладі приватних університетів Індонезії. . , . P. 140-149.

340296. Дойль А. К. Затерянный мир. Ылым. Ашхабад, 1989. 493 с.

340297. Дойль А. К. Затерянный мир. Беларусь. Минск, 1989. 174 с.

340298. Дойль А. К. Затерянный мир. Правда. Москва, 1990. 508 с.

340299. Дойль А. К. Из досье Шерлока Холмса. Советский писатель. Москва, 1991. 172 с.

340300. Tran A. H. Factors of consumers acceptance of organic food = Чинники споживчого сприйняття органічних продуктів. . , . P. 150-157.

340301. Дойль А. К. Камень Мазарини. Верх.-Волж. книжное издательство. Ярославль, 1989. 268 с.

340302. Дойль А. К. Красным по белому. Укнтувчи. Ташкент, 1986. 464 с.

340303. Андрєєва О., Катерина У. Вплив занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості на базі навчально-оздоровчих комплексів на показники фізичного стану студентів. . , . С. 43-48.

340304. Дойль А. К. Маракотова бездна. Таврия. Симферополь, 1989. 298 с.

340305. Аймагамбетов Е. Б., Жайлауов Е. Б. Апробация комбинированного подхода к идентификации депрессивных регионов : [Казахстан]. . , . С. 158-167.

340306. Измалкова С. А., Тронина И. А., Головина Т. А. Методический инструментарий организации высокотехнологичного бизнеса в регионах. . , . С. 168-185.

340307. Навроцька Ю., Угриновська О. Тенденції електронізації цивільного судочинства в Україні. . , . С. 130-138.

340308. Князик Ю. М., Пирч М. І. Маркетингове дослідження ідентичності малого міста (на прикладі Новояворівська Львівської області). . , . С. 186-193.

340309. Дойль А. К. Маракотова бездна. Дальневосточное книжное издательство. Южно-Сахалинск, 1990. 189 с.

340310. Mekhum W., Rungsrisawat S. Local business for regional competitiveness: the case of Samut Songkhram, Thailand = Роль місцевого бізнесу в конкурентоспроможності регіону: на прикладі провінції Самут Сонгкрам, Таїланд. . , . P. 194-200.

340311. Дойль А. К. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1982. 368 с.

340312. Дойль А. К. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1990. 92 с.

340313. Етика та естетика. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 315 с.

340314. Дойль А. К. Рассказы. Молодая гвардия. Москва, 1991. 555 с.

340315. Ushakov D., Andreeva E. Evaluation of resorts' capacity as a factor for regional tourism traffic planning = Оцінювання курортного потенціалу як фактор планування регіонального туристичного потоку. . , . P. 201-208.

340316. Дойль А. К. Родни Стоун. Физкультура и спорт. Москва, 1986. 384 с.

340317. Дорохина Е. Ю., Максимов Д. А. Промышленная экология - недостижимый идеал устойчивого развития? : [пути экопромышленного развития]. . , . С. 209-216.

340318. Ткаченко В. С., Ващук О. В. Національні особливості поводження з побутовими та іншими відходами. . , . С. 217-227.

340319. Безтелесна Л. І., Василів В. Б., Печенюк А. В. Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України : [трактування суті конкурентоспроможності ВНЗ. Основні критерії при визначенні рейтингів ВНЗ України]. . , . С. 228-236.

340320. Риндзак О. Т. Удосконалення державної міграційної політики в системі захисту національних інтересів України : [на основі результатів соціологічного опитування безробітних Львівщини за три роки (2013-2015 рр.)]. . , . С. 237-244.

340321. Saksiriruthai S. Impact of time use for nonmarket work on wages of Thai people = Вплив часу, відведеного на позаринкову роботу, на заробітну плату: на прикладі Таїланду. . , . P. 245-252.

340322. Панич Н. Реформа цивільного процесу Німеччини: передумови, перебіг і перспективи. . , . С. 139-146.

340323. Setiawan K., Santoso B. Influence of managerial leadership, corporate culture and ERP implementation on corporate performance = Вплив управлінського лідерства, корпоративної культури та впровадження системи планування ресурсів підприємства на корпоративні показники. . , . P. 253-259.

340324. Жарова І., Грін С. Застосування заходів фізичної реабілітації у осіб з вогнепальними переломами надп'ятково-гомілкового суглоба та кісток гомілки на санітарно-курортному етапі лікування. . , . С. 49-53.

340325. Дойль А. К. Родни Стоун. Правда. Москва, 1990. 429 с.

340326. Дойль А. К. Этюд в багровых тонах. Дальневосточное книжное издательство. Петропавловск-Камчатский, 1991. 220 с.

340327. Кириченко К. В. Дія процентного каналу монетарної трансмісії в умовах трансформативної економіки України : [наведено рівень відсоткових ставок по банківській системі України у 2006, 2007, 2012, 2014, 2015 рр. по місяцях]. . , . С. 260-266.

340328. Дойль А. К. Этюд в багровых тонах. НПО "Квант". Петропавловск-Камчатский, 1991. 205 с.

340329. Кашуба В., Маслова О., Ричок Т. Аналіз рівня практичних умінь до здоров'яформуючої діяльност дітей та піллітків з вадами слуху. . , . С. 54-58.

340330. Сільвестрі Е. Процедура дрібних позовів: міркування та ідеї з Європи й Італії для українських реформ : [розглядаються основні характеристики Регламенту про впровадження процедури ЄС щодо дрібних позовів від 2007 р.]. . , . С. 147-153.

340331. Нєізвєстна О. В. Дослідження практики комплаєнс у страхових компаніях України : [комплаєнс - це сукупність вбудованих в кожний бізнес-процес організації функцій, спрямованих на дотримання внутрішніх стандартів ведення бізнесу]. . , . С. 267-273.

340332. Остроушко О. Особливості фізичної реабілітації при вогнепальних пораненнях плечового суглоба. . , . С. 59-62.

340333. Докусов А. М., Маранцман В. Г. Комедия Н. В. Гоголя "Ревизор" в школьном изучении. Просвещение. Ленинград, 1975. 190 с.

340334. Пальчук М., Кривчикова О., Антоненко Р. Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. . , . С. 63-67.

340335. Путьонний Ф., Попадюха Ю. ФІзична реабілітація при нестабільності плечового суглоба. . , . С. 68-70.

340336. Вебрайте В. Спеціальні процедури в цивільному процесі Литви та вплив на них законодавства Європейського Союзу. . , . С. 154-159.

340337. Русанов А. Застосування методу стабілографії у процесі фізичної реабілітаціїтьхворих після реконструкції передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба при артроскопічних оперативних втручаннях. . , . С. 71-75.

340338. Саїнчук М. Парадокси феномену та колізії легітимізації терміна "Фізична культура". . , . С. 76-85.

340339. Дуурсма-Кепплінгер Г. К. Деякі аспекти австрійського цивільного процесуального права як імовірна модель для нового українського цивільного процесуального законодавства. . , . С. 160-165.

340340. Спесивих О., Воронова В. Професійно значущі особистісні якості як основа відбору та прогнозування успішності спортсменів у спортивних танцях. . , . С. 86-89.

340341. Panjaitan R., Primianana I., Maysita D. Effect of foreign bank penetration on the banking stability in Indonesia = Вплив присутності іноземних банків на стабільність банківської системи Індонезії. . , . P. 274-281.

340342. Koshkina O. V., Onyusheva I. V., Mayer O. I. The impact of Eurasian Economic Union on capital flows in kazakhstan = Вплив Євразійського Економічного Союзу на потоки капіталу в Казахстані : [макроекономічні показники за 2008-2015 роки]. . , . P. 282-296.

340343. Gudz T. P. Mathematical gnostics for forecasting of enterprise financial equilibrium = Прогнозування фінансової рівноваги підприємства на основі математичного гностичного аналізу. . , . P. 297-304.

340344. Стефанчук М. Перспективи адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері правового регулювання ідентифікації фізичної особи. . , . С. 173-181.

340345. Кобрин М. В., Скичко В. В. Метод поддержки принятия решения при выборе облачного хранилища как инструмент повышения конкурентоспособности организации. . , . С. 305-315.

340346. Коць О. О., Бондаренко Л. П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах. . , . С. 316-324.

340347. Кравченко А. В., Макаренко М. В. Напрямки вдосконалення управління портами України на основі методів кореляційно-регресійного аналізу. . , . С. 325-330.

340348. Mahmood H., Khateeb T., Ahmad N. Impact of devalvation on industrial exports in Saudi Arabia: J-curve analysis = Вплив девальвації на промисловий експорт Саудівської Аравії: аналіз із застосуванням J-кривої : [дані за 1970-2015 рр.]. . , . P. 331-341.

340349. Нарушинська О. О., Теслюк В. М., Денисюк П. Ю. Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції. . , . С. 342-347.

340350. Буяджи Г. Траст і трастоподібні конструкції у країнах, що належать до змішаних правових систем : [правовий інститут довірчої власності]. . , . С. 182-192.

340351. Pavlova H., Pavlov M., Bakalar T. SAW method application in selection of roads construction suppliers = Застосування простого адиптивного зважування при виборі постачальників для будівництва доріг. . , . P. 348-356.

340352. Сергєєва Л. Н., Кучерова Г. Ю. Науково-методологічний підхід до моделювання життєздатності податкової системи України. . , . С. 357-366.

340353. Федулин А. А., Караулова Н. М., Лебедев К. А. Имитационное моделирование в системе управления персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. . , . С. 367-372.

340354. Святоцька А. Правові стандарти, стандартизація, стандартологія: загальнотеоретичні аспекти. . , . С. 193-204.

340355. Ткачук А. Зловживання процесуальними правами за проектом нової редакції Цивільного процесуального кодексу України: поняття, ознаки, шляхи протидії. . , . С. 205-214.

340356. Григоренко С. Сорти рослин як об'єкт інтелектуальної власності : [в Україні]. . , . С. 6-7.

340357. Урядовий проект про врегулювання питань авторського права і суміжних прав : [зміни, які пропонують внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо термінології. Перелік термінів, якими доповнений проект Закону]. . , . С. 8-15.

340358. Ступак С. Режим охорони і захисту суміжних прав : [правовий режим, який встановлюється національним законодавством держави]. . , . С. 15-21.

340359. Гаврильчик В. Високі стандарти якості патентів - причина втрати США технологічних переваг. . , . С. 22-24.

340360. Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання : [не санкціоноване правовласником постачання оригінальної продукції в ту чи іншу країну]. . , . С. 25-29.

340361. Разиграєва Н. Деякі аспекти вирішення доменних спорів : [недобросовісне використання доменного імені, яке відтворює або імітує торговельну марку]. . , . С. 30-31.

340362. Мизуками П. Н., Кастро О., Монкау Л., Лемос Р. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [Боливия. Музыка, кинофильмы]. . , . С. 43-57.

340363. Глухівський Л. Про футбол і інтелектуальну власність : [захист прав інтелектуальної власності УЄФА]. . , . С. 56-61.

340364. ООО "Вира-Сервис Интермаш": 85 лет развития и созидания : [вехи истории, современные достижения одного из крупнейших производителей кранов в Украине (г. Александрия, Кировоградская обл.)]. . , . С. 2-8.

340365. Сильченко Ю. А., Соловей Ю. Б. Оборудование ЧАО "НКМЗ" для гидросооружений и энергетики : [более 80 лет НКМЗ выпускает мостовые, козловые и полукозловые краны для обслуживания гидротехнических сооружений (Донецкая обл.)]. . , . С. 10-11.

340366. Шлянин С. М. Элеваторно-ковшовый разгрузчик вагонов С-492КК завода "Кранкомплект" : [завод в г.Запорожье]. . , . С. 12-13.

340367. Журавель С. В. Кран полукозловой электрический специальный грузоподъемностью 2х130 т. производства ООО "ХЗПТО" : [краткое описание]. . , . С. 14.

340368. Де професорам ведеться найкраще: скількі платять викладачам : [реферативний переказ книги: Как платят профессорам Глобальное сравнение систем вознаграждения и контроактов /сост.: Ф. Д. Альтбах, Л. Райсберг, Г. В. Андрущак и др. - М., 2012. -439 с.]. . , . С. 7-56.

340369. Козлов М. А. Природа изгибных напряжений в хвостовике крюка : [при подъеме груза кранами с одинарными канатными полиспастами с точки зрения надежности и безопасности работы]. . , . С. 16-17.

340370. Григоров О. В., Губский С. А. Силы распора, действующие на мостовые краны. . , . С. 18-19.

340371. Хоружий Г., Хоружа Л. Конструктивний підхід у навчанні:з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах. . , . С. 57-67.

340372. Дворкін Л. Й., Макарчук В. В., Прокопські Г. Дослідження впливу складу на властивості полістиролбетону. . , . С. 2-5.

340373. Существенное увеличение грузоподъемности за счет изменения конструкции новой стрелы в кранах фирмы Leibher. . , . C. 20-21.

340374. Вітченко А. Проектувння змісту комплексних освітніх програм як умова системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів. . , . С. 68-90.

340375. Мирюк О. А., Суботьялова В. П. Снижение материальных затрат при изготовлениии магнезиальных композиционных материалов. . , . С. 6-9.

340376. Поліщук В. Авторитарні механізми знецінення професійного та особистісного статусу громадянина. . , . С. 91-101

340377. Самые высокие ветровые турбины в мире: промышленная группа MAX BOGL монтирует современный энергоблок с использованием мобильного крана. . , . С. 22.

340378. Башенные краны Leibher на строительстве моста Queensferry Crossing Construction. . , . С. 23.

340379. Благініна С. Змагання парадигм у вищій освіті Німеччини (до 500 річчя Реформації). . , . С. 102-111.

340380. Гуйтур М., Коноваленко В., Коловський А. Як науковим (нуково-педагогічним) працівникам перетворити свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті. . , . С. 112-123

340381. Демяненко Ю.І., Ващенко Ю. І., Єрьомін О. С., Резнік П. А. Теоретичні та експериментальні дослідження напруженно-деформативного стану фрагменту сферичної оболонки покриття. . , . С. 10-25.

340382. Жилой фонд Запорожья: какие дома нуждаются в ремонте и сколько нужно денег (инфографика). . , . С. 26.

340383. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Иногиз. Москва, 1947. 592 с.

340384. Хохлин Д. А. Расчет каменных конструкций на основнии напряжений из конечно-элементной модели. . , . С. 26-32.

340385. Цезарь Г. Ю. Записки о войне с галлами. Изд-во лит. на иностр. яз.. Москва, 1946. 192 с., 2 карты : 11 ил.

340386. Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1948. 452 с., 2 л. рукоп., 6 л. портр.

340387. Кахана М. Г. Венгерско-русский словарь. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1946. 383 с.

340388. Краткий словарь иностранных слов. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1947. 480 с.

340389. Рубин Б. Г., Колесников Ю. С. Студент глазами социолога. Ростовский ун-т. Ростов на-Дону, 1968. 277 с. : табл. ; 60х84 1/32

340390. Инвентаризация строительной "незавершенки" : [оценка реального состояния объекта незавершенного строительства]. . , . С. 27-37.

340391. Дегтярев В. А. Влияние соотношения динамических и статических напряжений на сопротивление сварных соединений низколегированных сталей хрупкому разрушению. . , . С. 3-9.

340392. Крупская Н. К. Избранные педагогические произведения. Академия пед. наук РСФСР. Москва ; Ленинград, 1948. 360 с., 1 л. портр.

340393. Передача объекта незавершенного строительства на баланс коммунального предприятия. . , . С. 41-49.

340394. Право собственности на строительную "незавершенку" : [правовой статус объектов незавершенного строительства]. . , . С. 57-61.

340395. Шелягин В. Д., Бернацкий А. В., Хаскин В. Ю., Шуба И. В., Сиора А. В. Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда. . , . С. 10-16.

340396. Ефременко Б. В., Белик А. Г., Чейлях Я. А., Бахрами А. Исследование формирования структуры износостойкого сплава при наплавке порошковой лентой ПЛ-АН-111. . , . С. 17-22.

340397. Григоренко Г. М., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Капитанчук Л. М. Особенности структуры плазменно-дуговых покрытий, полученных при использовании порошковых проволок со стальной оболочкой и наполнителем из B4C b yfyjgjhjirf ZrO2. . , . C. 23-32.

340398. Маркашова Л. И., Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Бердникова Е. Н., Кушнарева О. С., Половецкий Е. В., Титков Е. П. Влияние структуры на свойства покрытий из механических смесей порошков Al2O3 Al (или Ti), полученных методом многокамерного детонационного напыления. . , . С. 33-39.

340399. Поповский В. В., Коляденко А. В. Метод обнаружения сигналов первичных пользователей в когнитивных радиосетях. . , . С. 7-15.

340400. Ципоренко В. В. Дослідження ефективності антенних решіток різної конфігурації для кореляційно-інтерферометричного пеленгування. . , . С. 16-24.

340401. Бердник М. Г. Математична модель і метод рішення просторової узагальненої крайової задачі теплообміну порожнього кусково-однорідного циліндра, який обертається. . , . С. 25-32.

340402. Жарикова М. В. Модель территориальной системы в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. . , . С. 33-43.

340403. Маляр М. М., Поліщук В. В., Шаркаді М. М. Модель інформаційної технології оцінювання ризику фінансування проектів різного походження. . , . С. 44-52.

340404. Погосов А. Ю., Деревянко О. В. Модели прикладной информатики учета кинетики кибернетических угроз в системе физической защиты АЭС. . , . С. 53-60.

340405. Москаленко В. В., Коробов А. Г. Інформаційно-екстремальний алгоритм функціонування системи розпізнавання об'єктів на місцевості з оптимізацією параметрів екстрактора ознак. . , . С. 61-69.

340406. Боровик О. В., Рачок Р. В., Дармороз М. М. Оцінка ефективності функціонування системи оптико-електронного спостереження. . , . С. 93-99.

340407. Кабанник С. Н., Цимбалюк В. А., Зиньковский А. П. Учет систематических погрешностей измерения аэродинамической силы при изгибных колебаниях лопаточного профиля. . , . С. 43-49.

340408. Березовский Е. К., Уланов С. А., Матказина Р. Р. Определение характеристик демпфирования колебаний при обработке нежестких деталей. . , . С. 80-82.

340409. Lakhno V. A. Development of a support system for managing the cyber security = Розробка системи підтримки рішень з управління кіберзахистом. . , . С. 109-116.

340410. Молодецька-Гринчук К. В. Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками. . , . С. 117-126.

340411. Сердюк М. Є., Беркут В. Г. Комп'ютерна система локалізації та видалення тіней. . , . С. 127-133.

340412. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" для студентів освітніх програм "Маркетинг" та "Організація торгівлі та комерційна логістика" (всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

340413. Трифонова К. О. Метод виявлення порушення цілісності цифрового зображення шумом Перліна. . , . С. 134-141.

340414. Гусев В. Б. Анализ решений на основе экспертных данных и рефлексивных процедур вывода. . , . С. 142-149.

340415. Данько К. А. Моделирование течения газа внутри тракта двухкамернойгорелки для сверхзвукового газопламенного напыления покрытий. . , . С. 130-138.

340416. Миронов А. Н., Егоров А. П., Потап О. Е., Тригуб И. Г. Моделирование процесса прокатки в двухниточной черновой группе клетей непрерівного мелкосортного стана. . , . С. 67-72.

340417. Дивак М. П., Порплиця Н. П., Маслияк Ю. Б., Пукас А. В., Мельник А. М. Метод ідентифікації моделей об'єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних. . , . С. 150-159.

340418. Гасанов С. С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ : [Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Транспарентність - прозорість бізнесу]. . , . С. 7-32.

340419. Лобов В. Й., Лобова К. В. Моделювання системи автоматичного регулювання швидкістю випалювальних візків конвеєрних машин. . , . С. 160-171.

340420. Хобін В. А., Левінский М. В. Принципи, алгоритми і результати підвищення ефективності самоналагоджувальної системи керування об'єктом технологічного типу. . , . С. 172-181.

340421. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна термодинаміка" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

340422. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технічна термодинаміка" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

340423. Богдан І. В., Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014 : [проблеми застосування міжнародних стандартів GFSM 2014 для складання статистичної звітності державних фінансів України за доходами]. . , . C. 33-57.

340424. Ловінська Л.Г. Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління. . , . С. 58-79.

340425. Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. Результаты внедрения орбитальной сварки при изготовлении и ремонте тонкостенных трубопроводов. . , . С. 48-51.

340426. Рябцев И. А., Розерт Р., Турык Е., Рябцев И. И. Классификация и характеристика дефектов наплавленных слоев по международному стандарту SO 6520-1:2007. . , . С. 52-58.

340427. Молтасов А. В. Расчет радиуса перехода шва к основному металлу стыкового сварного соединения по нормируемым параметрам. . , . С. 59-62.

340428. Киричок В. В., Тороп В. М. Інженерний підхід до визначення коефіцієнта інтенсивності напружень та параметрів росту осьової тріщини в кільцевому зварному шві трубопроводу. . , . С. 63-66.

340429. Кириленко О. П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні : [дослідження сутності та основних складових бюджетної прозорості на основі міжнародних стандартів і аналізу вітчизняної нормативної бази]. . , . С. 80-94.

340430. Дробязко А. О., Любіч О. О., Свистун А. О. Аналіз розвитку банківського бізнесу в Україні в першій половині 2017 року. . , . С. 95-115.

340431. Падерін І. А., Лисенко О. В. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства. . , . С. 116-126.

340432. Петр Великий в его изречениях. Худож. лит.. Москва, 1991. 115 с.

340433. Покаместов Д. А., Крюков Я. В., Рогожников Е. В., Абенов Р. Р., Демидов А. Я. Концепция физического уровня систем связи пятого поколения. . , . С. 367-382.

340434. Описание императорского столичного города Москвы..., собранное и изданное в свет для удовольствия общества, издателем "Описания Санкт-Петербурга" В. Г. Рубаном. Книга. Москва, 1989. 159 с.

340435. Чаухан Д. В., Бхалани Дж. К. Эффективность нелинейных обнаружителей при пространственном мультиплексировании для пространственно-коррелированных каналов. . , . С. 383-391.

340436. Государственный бюджет СССР, 1990. Финансы и статистика. Москва, 1990. 160 с. ; 70х90 1/32

340437. Атаманский Д. В. Пеленгация источников шумовых излучений в процессе обнаружения на их фоне воздушных целей в РЛС с ФАР. . , . С. 392-402.

340438. Фритц М., Юрза Г. Да здравствует жизнь!. Политиздат. Москва, 1988. 208 с. ; 70х90 1/32

340439. Гершуни А. Н., Нищик А. П. Испарительно-конденсационные системы охлаждения электронной аппаратуры. . , . С. 403-412.

340440. Мельник И. В. Моделирование энергетической эффективности триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с учетом температуры электронов и их подвижности в анодной плазме. . , . С. 413-424.

340441. Иванова Е. А., Шашнов С. А. Кооперативный уклад в экономике. Финансы и статистика. Москва, 1991. 175 с. ; 70х90 1/32

340442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія електропривода". Розрахунок привода піднімального механізму для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.050.702 " Електричні та електроні апарати ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

340443. Синьюй М. Стабилизатор мировой экономики : [устойчивый экономический рост Китая получил признание международного сообщества]. . , . С. 4.

340444. Долгий В. Г. Книга о счастливом человеке. Политиздат. Москва, 1970. 448 с.

340445. Долгий В. Г. Порог. Политиздат. Москва, 1974. 439 с.

340446. Долгий В. Г. Разбег. Политиздат. Москва, 1980. 390 с.

340447. Козакевич А. С. Демографічна та соціально-професійна характеристика жінок-керівників Рівненської області. . , . С. 11-16.

340448. Толпежникова Р.А. Применение нечетких оценок в рамках маркетингового обеспечения качества на предприятии. . , . С. 17-25.

340449. Саєнко О. С. Невизначеність, ризик і загроза як вхідні параметри системи економічної безпеки. . , . С. 801-806.

340450. Гришкін В. О. Феномен соціалізації в історії людства і національній економіці. . , . С. 26-35.

340451. Долгов В. В. На железном ветру. Чувашское книжное издательство. Чебоксары, 1990. 253 с.

340452. Долгов Г. Г. Белая лошадь в черной ночи. Современник. Москва, 1989. 240 с.

340453. Долгов Г. Г. Посторонний предмет в зарослях орешника. Московский рабочий. Москва, 1990. 301 с.

340454. Жувагіна І. О. Підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. . , . С. 807-811.

340455. Череп А. В. Аудит витрат на виробництво підприємств харчової промисловості. . , . С. 36-40.

340456. Коломийченко Д. В. Жизненный цикл предприятия и его стратегическое обеспечение. . , . С. 812-816.

340457. Оверчук А. В. Концептуальні засади використання інформацйних ресурсів в системі фінансового планування. . , . С. 817-821.

340458. Филатова Т. В. Финансовые проблемы привлечения инвестиций в человеческий капитал: региональный аспект. . , . С. 41-46.

340459. Клюєв С. В. Основні чинники розвитку факторингу у господарському обігу. . , . С. 47-52.

340460. Прохорова М.С. Теоретичні аспекти рекреації у регіональному розрізі. . , . С. 822-830.

340461. Стрішенець О. М. Металургійне виробництво правобережного Полісся України у XVII-XIX ст.. . , . С. 53-61.

340462. Крайчак Є. В. Вплив державних запозичень на економіку в контексті оптимізації політики управління зовнішнім боргом України. . , . С. 831-835.

340463. Ся Л. Уйти от традиционной геополитики : [обеспечить народам мир, безбедное сосуществование, взаимную выгоду государств]. . , . С. 5.

340464. Долгополов И. В. Мастера и шедевры. Изобразительное искусство. Москва, 1986. 720 с.

340465. Долгополов И. В. Мастера и шедевры. Изобразительное искусство. Москва, 1987. 750 с.

340466. Долгополов И. В. Мастера и шедевры. Изобразительное искусство. Москва, 1988. 784 с.

340467. Подольський Р. Ю. Умови інтерналізації економіки України у світове господарство. . , . С. 62-68.

340468. Внуков Ю. Н. Пам'яті проф. Семка М. Ф. : [до 100-річчя з дня народження засновника Харківської наукової школи різання матеріалів, багаторічного ректора Харківського політехнічного інституту, доктора технічних наук, професора Семка Михайла Федоровича]. . , . С. 119-121.

340469. Трехсотлетие Дома Романовых, 1613-1913. Современник. Москва, 1990. ХХ, 300 с., 1 л. портр. : ил., портр., рукоп.

340470. Провокатор. СПРУ Фонда возрождения Ленинграда. Ленинград, 1991. 348 с.

340471. Іванова М. Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек. . , . С. 7-11.

340472. Нечипоренко Н. О., Коротунова О. В., Мастиновський Ю. В. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування. . , .

340473. Розділ ІІІ. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні : [сутність товарної номенклатури, класифікація та кодування товарів; визначення країни походження товарів; міжнародні правила інтерпретації комерційних... див. анот.]. . , . С. 31-53.

340474. Зайцев С. А., Корниенко С. К. Операционная система реального времени для встраиваемых устройств. . , .

340475. Зайцев С. А., Корниенко С. К. Использование структур данных в планировщике операционной системы реального времени. . , .

340476. Лисяк Л. В. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній України. . , . С. 69-74.

340477. Черкавская Т. М., Колдунов Я. В. Изменение роли человека в воспроизводственном процессе в условиях развития НТП. . , . С. 75-80.

340478. Химченко А.Н. Малый бизнес как форма предпринимательства. . , . С. 81-87.

340479. Бондар Т. В. Потреби сільського населення у соціальних послугах: сутність та їх структура. . , . С. 88-95.

340480. Розділ ІV. Порядок нарахування та сплати митних платежів : [митні збори; ввізне мито; акцизний збір; податок на додану вартість]. . , . С. 54-65.

340481. Хомчук Т. А, Развитие сельского хозяйства Польши и аспекты его интеграции с аграрным сектором ЕС. . , . С. 96-109.

340482. Розділ V. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : [квотування та ліцензування; реєстрація-облік зовнішньоекономічних договорів; екологічний контроль; санітарно-епідеміологічний контроль; ветеринарний та фітосанітарний...див. анот.]. . , . С. 66-92.

340483. Бровкова Е. Г., Лата Т. Н., Великодный Д. А. Пути выхода предприятия из кризисной ситуации. . , . С. 110-115.

340484. Хорольський В. П., Хорольська О. В., Цуркан М.Л. Стратегія управління людськими ресурсами в умовах впровадження концепції гуманізації праці. . , . С. 116-129.

340485. Корнієнко С. К., Зайко Т. А. Автоматизована система обробки інформаційних потоків торговельного центру. . , .

340486. Третьяк М. В. Еще раз к вопросу о собственности : [собственность как экономичнская и правовая категория]. . , . С. 130-138.

340487. Куликов Ю. С., Нирковська Д. Д. Проблеми балансування активів і пасивів банку та пошук шляхів їх вирішення. . , . С. 139-144.

340488. Корниенко С. К., Зайко Т. А. Автоматизация управления информационными потоками торгового центра. . , .

340489. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 2228 с.

340490. Морока Д. Ю., Корнієнко С. К. Розробка методики багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел для пошуку гравців до спортивних клубів. . , .

340491. Головчук А. Ф. Основи теоретичних досліджень мобільних. . , . С. 67-68.

340492. Козирев В. Х. Поліпшення тягово-швидкісних властивостей за рахунок оптимізації передаточних чисел коробки передач автомобілів. . , . С. 69

340493. Розділ VI. Митний контроль та митне оформлення : [документи, що використовуються при переміщенні зовнішньоторгівельних вантажів; питання легалізації документів; декларування; порядок митного оформлення товарів та транспортних засобів... див. анот.]. . , . С. 93-131.

340494. Дубонос А. С., Корнієнко С. К. Автоматизована система "Trener". . , .

340495. Прокоф'єв О. А. Передумови переведення регіонів на модель сталого розвитку. . , . С. 145-149.

340496. Алексеев В. В. Инновационный характер предпринимательской деятельности. . , . С. 150-157.

340497. Бесенюк В. М. Ресурсний потенціал агроформувань у забезпеченні ефективного господарювання. . , . С. 158-167.

340498. Морока Д. Ю., Корнієнко С. К. Автоматизована система відбору спортсменів шляхом багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел. . , .

340499. Розділ II. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України : [порядок застосування митного режиму: імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад та ін.]. . , . С. 132-216.

340500. Корнієнко С. К., Леощенко С. Д., Лисечко О. О. Інформаційне забезпечення web-порталу образотворчого мистецтва. . , .

340501. Топіха В. І. Нові ефективні форми господарювання: проблеми та структура ринку продовольства в Ураїні. . , . С.168-172.

340502. Паюш О.Ф. Проблеми контролю оплати праці у системі закладів бюджетної сфери. . , . С. 173-177.

340503. Стринаглюк В. В. Сутність особистого селянського господарства та його функції. . , . С. 178-184.

340504. Подеряко А. Г. Экономическая безопасность как экономическая категория. . , . С. 185-190.

340505. Єфімов О.І. Планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику. . , . С. 191-196.

340506. Розділ VIII. Переміщення товарів та інших предметів під митним контролем. . , . С. 217-226.

340507. Корнієнко С. К., Дубонос А. С. Автоматизована графічна система підтримки тренерського процесу. . , .

340508. Розділ ІХ. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів та інших предметів, що належать громадянам. . , . С. 227-237.

340510. 11.4. Вивезення іноземної валюти, чеків за межі України юридичними особами на транспортних засобах. . , . С. 248-249.

340512. 11.5. Ввезення іноземної валюти в Україні юридичними особами на транспортних засобах. . , . С. 250.

340513. Розділ ХІІ. Порядок переміщення транспортних засобів та окремих номерних вузлів і агрегатів до них, які належать громадянам. . , . С. 254-261.

340514. Корнієнко С. К., Романюта І. В. Автоматизована стеганографічна система. . , .

340515. Апатова Н. В. Тенденции индивидуализации в информационной экономике. . , . С. 197-206.

340516. Корнієнко С. К., Охмак В. О. Адміністратор аукціонних торгів. . , .

340517. Чаянов А. Краткий курс кооперации. Книжная палата. Москва, 1989. 80 с.

340518. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Моделювання управління інноваційним розвитком продукту за наявності виробничої програми. . , .

340520. Фатюха Н. Г., Кривошей Р. В. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні. . , .

340521. Коренюк П. І. Концептуальні підходи до збалансованого розвитку продуктивних сил продовольчого комплексу та стабілізації природно-ресурсного потенціалу території. . , . С. 207-216.

340522. Марченко О. С. Экономический консалтинг как элемент инновационной инфраструктуры современной экономики. . , . С. 217-222.

340523. Кравчук Г. В. Механізм формування облікової політики підприємства. . , . С. 223-229.

340524. Фатюха Н. Г., Кривошей Р. В. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні. . , .

340525. Ту Ц. Где родился, там и пригодился : [возвращение в Китай выпускников зарубежных вузов]. . , . С. 6-7.

340526. На что тратит деньги китайский "средний класс"? : [исследование по благосостоянию жителей крупных и средних городов Китая]. . , . С. 12-13.

340527. Никонюк С. Г. Проблеми та перспективи інвестування аграрної сфери України. . , . С. 230-234.

340528. Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 112 с.

340529. Пентовска-Ляска Р. Производительность труда и управление человеческим фактором на польских предприятиях. . , . С. 235-241.

340530. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 436 с.

340531. Шибаева Н. В. Оппортунистическое поведение: причины и последствия распространения в постпереходной экономике. . , . С. 242-250.

340532. Фатюха Н. Г., Чеберко Д. С. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області. . , .

340533. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 604 с.

340534. Цзе Л. О чем договорились в Мар-а-Лаго : [встреча президента США Д. Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином 7 апреля 2017 года. Китайско-американские отношения]. . , . С. 18-20.

340535. Юньпин Ч. Сотрудничество нового типа : [концепция построения "пояса и пути" должна содействовать формированию нового международного порядка. Позиционирование китайских районов в рамках строительства "пояса и пути"]. . , . С. 26-29.

340536. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Дослідження факторів формування інноваційного процесу. . , .

340537. Гараба С. С. Створення нових технологій як нематеріальних активів. . , .

340538. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions for the computational and graphical assignment of the subject "Theory of the electric drive" computation of the inclined lifting mechanism of the drive for students of specialty 6.05070201 "Electrical machines and apparatuses". ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 30 p.

340539. Словарь иностранных слов. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1949. 805 с. : табл.

340540. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions to laboratory works on "Theory of Electric Drive" in English for students of the branch "Electrician" 6.050702 (specialty "Electrical machines and apparatus") for all forms of education. ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 64 p.

340541. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions to laboratory works on "Theory of Electric Drive" in English for students of the branch "Electrician" 6.050702 (specialty "Electrical machines and apparatus") for all forms of education. ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 50 p.

340542. Галущенко А. Некредитная история : [лизинг - альтернатива банковскому кредитованию. Рост спроса на услуги финансового лизинга в Украине. Некоторые показатели рынка ]. . , . С. 18-19.

340543. Версия "пояса и пути" 2.0 : [торговое, культурное, транспортное, туристическое сотрудничество стран вдоль "пояса и пути"]. . , . С. 30-35.

340544. Жаданова Ю. О., Пшоняк І. В. Глобалізація економіки та поглиблення інтеграції поштового зв'язку України до світового поштового простору. . , . С. 251-256.

340545. Гараба С. С., Багрова І. В. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств машинобудування України. . , .

340546. Дудко В. Онлайн-диктатура : [электронная коммерция. Доля он-лайн продаж в общей структуре ритейла неуклонно увеличивается. Топ-3 мировых игроков e-commerce]. . , . C. 20-21.

340547. Дудко В. Улететь в один клик : [в Украине стал доступен еще один сервис по поиску авиабилетов - Google Fligts. Динамика мирового рынка online-travel. Другие агрегаторы билетов на украинском рынке]. . , . С. 22-23.

340548. Чжуанчжи С. Двойной механизм : [стратегическая инициатива регионального сотрудничества "пояса и пути", а также планы регионального сотрудничества в рамках ШОС]. . , . С. 36-37.

340549. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Максимізація чистого прибутку в інноваційних перетвореннях на підприємстві машинобудування. . , .

340550. Гриньков Д. Банкир на связи : [особенности кредитования покупок, совершенных через интернет и возможности банков]. . , . С. 26-28.

340551. Шевченко Н. Вечная жизнь одноразовых : [рынок бумажной посуды в Украине, его перспективы, некоторые показатели. Объем производства одноразовой бумажной посуды в Украине]. . , . С. 30-33.

340552. Гараба С. С, Прушковский В. Г. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта : [инновационное развитие машиностроительной отрасли Украины]. . , .

340553. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Гідрогазодинаміка" для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Енергетичний менеджмент"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

340554. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Гідрогазодинаміка" для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Енергетичний менеджмент"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

340555. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу "Гідрогазодинаміка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

340556. Мироненко В. Голос улиц : [новая модель Hundai Creta: описание, некоторые технические характеристики]. . , . С. 47-49.

340557. Туристические предпочтения : [2017 год: самые посещаемые города мира; в каких городах туристы тратили больше всего; 10 наиболее перспективных городов мира с точки зрения притока туристов]. . , . С. 8

340558. Долглполов И. В. Певцы Родины. Молодая гвардия. Москва, 1980. 272 с.

340559. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Study of magnetic amplifiers: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "Fundamentals of the theory of electrical apparatus" for the students of the spec. 141: "Electrical Power, Electrical and Electromechanical Engineering". ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 26 p.

340560. Гараба С. С., Багрова И. В. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта. . , .

340561. Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus Study of Electromagnetic Systems. Methodical instruction for the laboratory works on the subject: "Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus" for the students of the spec. 141: "Electrical Power, Electrical and Electromechanical Engineering". ZNTU. Zaporizhzhya, 2017. 26 p.

340562. Долглполов М. Н. Звездное ожерелье. Известия. Москва, 1986. 368 с.

340563. Кершис А., Гош А. Связанные одной цепью: [как репутация бизнеса способствует привлечению капитала в страну: испанский опыт, чем он может быть полезен Украине]. . , . С. 12-17.

340564. Украина vs.репутация : [Украина заняла 45-е место в глобальном исследовании стран с самой высокой репутацией 2017 Country RepTrak. Основные факторы, формирующие отношение к странам]. . , . С. 18-19.

340565. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства. . , .

340566. Долинин А. А. История, одетая в роман. Книга. Москва, 1988. 315 с.

340567. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. матеріалів, хімії та технологій Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 132 - "Матеріалознавство", освітньої програми "Композиційні та порошкові матеріали, покриття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 52 с.

340568. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. матеріалів, хімії та технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи виробництва порошкових і композиційних матеріалів" для студентів денної форми навчання спец-ті 132 - "Матеріалознавство", освітньої програми "Композиційні та порошкові матеріали, покриття". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

340569. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства. . , .

340570. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств. . , .

340571. Инвесторы новой Украины : [топ-10 проектов, людей, компаний, краткая информация о каждом инвесторе]. . , . С. 24-33, 68-75.

340572. Галущенко А. London, goodbye : [города-финансовые центры мира, краткая информация о некоторых из них]. . , . С. 78-81.

340573. Долматовский Е. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1971. 464 с.

340574. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств. . , .

340575. Матвієнко М. П. Основи електроніки. Ліра-К. Київ, 2017. 364 с.

340576. Балабан П. Ю., Балабан М. П., Мітяєва Т. Л., Михайленко О. М., Попова Л. О., Хурса М. М. Комерційна діяльність. Світ книг. Харків, 2015. 451 с.

340577. Долматовский Е. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1971. 400 с.

340578. Долматовский Е. А. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1965. 551 с.

340579. Долматовский Е. А. Было. Советский писатель. Москва, 1982. 800 с.

340580. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність". . , .

340581. Криворучко О. В. Оцінка потенціалу держави як емітента єврооблігацій. . , . С. 836-841.

340582. Карась Ю. В., Очеретько Л. М. Проблеми та шляхи вдосконалення оподаткування малих підприємств в України. . , . С. 842-850.

340583. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни "Основи ергономіки" для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

340584. Товт К. С. Маркетингова діяльність на ринку послуг: теоретичні аспекти та особливості реалізації. . , . С. 851-858.

340585. Камінська В. М. Фактори інтеграції України в світове господарство. . , . С. 859-863.

340586. Шайкан А. В. Архітектура бази даних бухгалтерськго обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень. . , . С. 864-873.

340587. Нестеренко Ж. К., Дубовська Ж. В. Методологічні і практичні аспекти до визначення і оцінки фінансового стану підприємств. . , . С. 874-882.

340588. Долматовский Е. А. Было. Записки поэта. Советский писатель. Москва, 1973. 335 с.

340589. Долматовский Е. А. Было. Советский писатель. Москва, 1975. 608 с.

340590. Долматовский Е. А. Зеленая брама. Политиздат. Москва, 1989. 319 с.

340591. Долматовский Е. А. Было. Записки поэта. Советский писатель. Москва, 1979. 520 с.

340592. Долматовский Е. А. Всадники, песни, дороги. Воениздат. Москва, 1973. 470 с.

340593. Долматовский Е. А. Все только начинается. Советский писатель. Москва, 1961. 173 с.

340594. Долматовский Е. А. Зеленая брама. Политиздат. Москва, 1983. 303 с.

340595. Долматовский Е. А. Руки Гевары. Планета. Москва, 1974. 129 с. ил.

340596. Долт Ф. Французская акварель. Искусство. Москва, 1981. 176 с. ил., цв. ил.

340597. Дольд-Михайлик Ю. П. И один в поле воин. Держлітвидав. Киев, 1958. 550 с.

340598. Дольд-Михайлик Ю. П. И один в поле воин. Радянський письменник. Киев, 1965. 749 с.

340599. Макарова И. В. Влияние моратория на создание новых СЭЗ на инвестиционный климат в Украине. . , . С. 257-260.

340600. Дольд-Михайлик Ю. П. И один в поле воин. Промінь. Днепропетровск, 1986. 494 с.

340601. Нестеренко Ж. К. Ринок корпоративних цінних паперів і його можливості. . , . С. 261-268.

340602. Мінчак Н. Д. Окремі аспекти кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки. . , . С. 269-274.

340603. Супрунюк Ю.І. Інформаційний аспект кібернетичної моделі системи управління підприємством у ринковому середовищі. . , . С. 275-282.

340604. Солонінко К. С. Глобалізація і економічні проблеми України. . , . С. 283-291.

340605. Конащук В. Л., Маслов П. Н. Алгоритм та визначальні кроки формування цінової політики будівельних підприємств. . , . С. 292-299.

340606. Дом - музей А. С. Грина в Феодосии. Таврия. Симферополь, 1980. 16 с.

340607. Дом одинокого молодого человека. Молодая гвардия. Москва, 1990. 445 с.

340608. Головащук А. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації. . , . С. 11-14.

340609. Дом под чинарами. Мерани. Тбилиси, 1989. 324 с.

340610. Домашний альманах. Советский писатель. Москва, 1991. 395 с.

340611. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка в наукових дослідженнях" для студентів напряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

340612. Розділ 5 Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста на транспорті : [на прикладі автомобільного, залізничного, повітрянного та водного транспорта]. . , . С. 197-237.

340613. Домашний музей. Советский художник. Москва, 1982. 22 реп.

340614. Саатов Д. Корпоративні структури у галузі виробництва будматеріалів та шляхи залучення інвестиційного капіталу. . , . С. 300-303.

340615. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерна техніка в наукових дослідженнях" для студентів на-пряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

340616. Домашний музей. Советский художник. Москва, 1984. 24 с.

340617. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Комп'ютерна техніка в наукових дослідженнях" для студентів напряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 46 с.

340618. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення комп'ютерних систем" для студентів напряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 70 с.

340619. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмне забезпечення комп'ютерних систем" для студентів напряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 29 с.

340620. Аверихина Т. В., Харичков С.К. Экологические факторы оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий. . , . С. 311-320.

340621. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Програмне забезпечення комп'ютерних систем" для студентів напряму 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 56 с.

340622. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

340623. Овчинников А. Я бы в сварщики пошел, пусть меня научат... : [интервью с заведующим кафедрой "Оборудование и технологии сварочного производства" инженерно-физического факультета ЗНТУ - доктором технических наук, профессором А. Овчинниковым о... см. аннот.]. . , . С. 33.

340624. Омелян В. Вони просто не врахували, що я дуже вперта людина : [інтерв'ю з міністром інфраструктури України В. Омеляном про його діяльність на посту міністра, перспективи розвитку транспортної інфраструктури України / вели І. Чернявська та В. Дудко]. . , . С. 12-16.

340625. Гусев Ю. Разбег на месте : [Украина рискует попасть в ловушку медленного экономического роста. Прогнозы Всемирного банка относительно экономического развития Украины, в частности, ВВП, государственного и внешнего долга]. . , . С. 18-21.

340626. Дудко В. Докажите, что вы не робот : [использование чат-ботов в бизнесе. Сферы наиболее частого применения чат-ботов в мире]. . , . С. 32-33.

340627. Силивончик А. Курам на смех : [ситуация на рынке курятины в Украине. Структура потребления мяса, средние потребительские цены на мясо в Украине в 2017 г.. Перспективы рынка]. . , . С. 34-35.

340628. Домбровская М. Ночи и дни. Худож. лит.. Москва, 1964. 614 с.

340629. Домбровская М. Ночи и дни. Борсфен. Киев, 1995. 672 с.

340630. Дикаленко М. Европейская газовая война : [попытки передела газового рынка Европы. Сжиженный газ США против трубопроводного газа России. Место Украины в этом процессе. Некоторые цифры, касающиеся добычи и потребления газа в мире и в Украине]. . , . С. 12-15.

340631. Домбровская М. Утренняя звезда. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 396 с.

340632. Тема 7. Оформлення вантажної митної декларації (ВМД) і порядок сплати митних зборів з цією декларацією : [номінал фактурної вартості на товари. Помилки при заповненні ВМД. Розподіл оформленних аркушів ВМД. Митний збір за вантажною... див. анот.]. . , . С. 66-80.

340633. Мартынюк В. Н. Роль инвестиционного статуса субъекта в системе институциональных форм и предпосылок инвестирования. . , . С. 304-310.

340634. Домбровский А. Н. Красная Таврида. Таврия. Симферополь, 1987. 368 с.

340635. Тема 9. Визначення митної вартості товарів та інших предметів при перевезенні через митний кордон України. . , . С. 89-95.

340636. Домбровский А. Н. Оправдание. Таврия. Симферополь, 1989. 317 с.

340637. Домбровский Ю. О. Обезьяна приходит за своим черепом. Советский писатель. Москва, 1959. 415 с.

340638. Домбровский Ю. О. Обезьяна приходит за своим черепом. Казахстан. Алма-Ата, 1991. 400 с.

340639. Гл. 8.1.Роль промышленного транспорта в едином транспортном процессе. Гл. 8.2. Управление промышленным железнодорожным транспортом. . , . С. 271-282.

340640. Домбровский Ю. О. Обезьяна приходит за своим черепом. Правда. Москва, 1991. 477 с.

340641. Домбровский Ю. О. Смуглая леди. Советский писатель. Москва, 1985. 654 с.

340642. Домбровский Ю. О. Факультет ненужных вещей. Жазушы. Алма-Ата, 1989. 637 с.

340643. Домбровский Ю. О. Факультет ненужных вещей. Худож. лит.. Москва, 1989. 510 с.

340644. Домбровский Ю. О. Факультет ненужных вещей. Советский писатель. Москва, 1989. 715 с.

340645. Домбровский Ю. О. Факультет ненужных вещей. Кн. изд-во. Хабаровск, 1990. 521 с.

340646. Домбровский Ю. О. Хранитель древностей. Жазуши. Алма-Ата, 1989. 351 с.

340647. Тема 10. Базисні умови постачання вантажів через митний кордон України : [базисні умови постачання вантажів "Інкотермс"; умови постачання FAS, FOB, CFR, CIF, які використовуються тільки при морських перевезеннях через митний кордон... див. анот.]. . , . С. 99-118.

340648. Силивончик А. Кофейная зависимость : [рынок кофе в Украине. Структура реализации кофе в Украине в 2017 г., импорт кофе в Украину в 2017 г.. Наиболее крупные поставщики]. . , . С. 26-28.

340649. Тема 11. Документація, яка використовується при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України : [транспортні, комерційні, страхові, офіційні та фінансові документи]. . , . С. 119-124.

340650. Домбровский Ю. О. Хранитель древностей. Известия. Москва, 1991. 223 с.

340651. Дудко В. Продать себя. Дорого : [опыт краудфандинга: платформе Kickstarter (США) удалось аккумулировать миллиардные инвестиции на творческие проекты]. . , . С. 30-32.

340652. Тема 12. Міжнародні поштові відправлення, переміщувані через митний кордон України. . , . С. 125-128.

340653. Нестеренко Ж. К., Гараба С.С. Дослідження факторів формування інноваційного процесу. . , . С. 5-39.

340654. Кершис О., Гош А. Uberи правила : [компания Uber - популярный сервис частных перевозок. Работает в 632 городах мира, его стоимость оценивается в 60 млрд. долларов. Репутация. Опыт работы]. . , . С. 34-37.

340655. Левченко Н.М. Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства. . , . С. 40-49.

340656. Чернявская И. 48 часов в Ереване : [об особенностях столицы Армении, ее достопримечательностях. Информация для туристов]. . , . С. 46-49.

340657. Фатюха Н. Г., Шевченко В. О. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни. . , . С. 50-70.

340658. Шевченко Н. Красота в ударе : [история, опыт работы одной из старейших косметических компаний мира Avon (США). Интересные факты об Avon. Нынешние финансовые проблемы, перспективы]. . , . С. 14-16.

340659. Тема 3. Загальні відомості про металеві конструкції : [історичний огляд розвитку металевих конструкцій]. . , . С. 22-25.

340660. Тема 4. Основні вимоги до металевих конструкцій : [переваги та недоліки, типізація, будівельні сталі та алюмінієві сплави, марки сталі, сортамент профілів для проектування конструкцій]. . , . С. 26-36.

340661. Финансовый Оскар'2017. Первое полугодие : [краткая характеристика нынешней банковской системы Украины. Подборка материалов о лучших представителях банковского и страхового рынка Украины. Рейтинги банков по номинациям]. . , . С. 22-40.

340662. Тема 5. Робота сталі та алюмінієвих сплавів : [центрально-розтягнуті, позацентрово-розтягнуті елементи; розрахунок згинаних елементів; розрахунок позацентрово-стиснутих і стиснуто-зігнутих стержнів]. . , . С. 37-48.

340663. Буй Т. Банки 2020: революция : [перспективы партнерства банков с финтех-компаниями. Основные тренды в развитии банков и банковской системы]. . , . С. 42-44.

340664. Мироненко В. Разрушитель легенд : [новая модель автомобиля Renault Megane: описание, технические характеристики]. . , . С. 46-48.

340665. Нестеренко Ж. К., Гриценко К. О. Порівняльний аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків. . , . С. 71-90.

340666. Домогацких М. Г. Последний штурм. Советский писатель. Москва, 1987. 399 с.

340667. Домогацких М. Г. Южнее реки Бенхай. Известия. Москва, 1987. 464 с.

340668. Домострой. Советская Россия. Москва, 1990. 304 с.

340669. Домострой. Худож. лит.. Москва, 1991. 319 с.

340670. Тема 6. Зварні з'єднання : [стикові з'єднання та з'єднання кутовими швами - основи розрахунку і конструювання. ]. . , . С. 49-58.

340671. Муравский А. Логистика "Интерпайпа": нестандартно и экономно : [отточенные логистические схемы позволяют крупнейшему в Украине производителю труб и колесных пар экономить на доставке товаров клиентам]. . , . С. 18-19.

340672. Тема 7. З'єднання на болтах та заклепках. . , .

340673. Тема 8. Суть залізобетону та його властивості : [структура бетону; фізико-механічні властивості; міцність бетону при стиску, розтягу та при зсуву (зрізу)]. . , . С. 64-75.

340674. Овсянников Ю. "Мы идем по пути автоматизации всех процессов" : [интервью с советником ООО "Новотех-Терминал" Одесского порта Ю. Овсянниковым об инновациях в стивидорной деятельности / записала В. Михайлова]. . , . С. 22-25.

340675. Дон - Аминадо Поезд на третьем пути. Книга. Москва, 1991. 330 с.

340676. Рудь А. Рынок бункеровки: суда без топлива : [интервью с экспертом бункерного рынка А. Рудем о причинах сокращения бункеровки в украинских портах / записал К. Ильницкий]. . , . С. 26-29.

340677. Коваль Т., Туровська Л. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек. . , . С. 15-17.

340678. Шамаев В. Стратегия развития портов требует актуализации : [основные положения Национальной транспортной стратегии до 2030 года]. . , . С. 32-33.

340679. Тема 9. Деформативні властивості бетону : [усадка, повзучість, класи і марки бетону для залізобетонних конструкцій]. . , . С. 76-80.

340680. Мирошниченко Н., Гадецкая Е. Демередж: платить или не платить : [понятие, практические рекомендации]. . , . С. 36-37.

340681. Шевченко М. Крупнейшие круизные гавани мира : [15 крупнейших круизных портов мира в 2016 году]. . , . С. 38-39.

340682. Шевченко М. Глобальный контейнерооборот: результаты полугодия : [мировые гавани продемонстрировали рекордные показания. Приведены некоторые показатели работы за январь-июнь 2017 г.]. . , . С. 40.

340683. Тема 10. Арматура : [класифікація, механічні властивості, застосування в конструкціях. Арматурні зварні вироби. З'єднання арматури]. . , . С. 81-87.

340684. Донжашвили Т. Гонджаура. Советский писатель. Москва, 1990. 270 с.

340685. Украина утратила лидерство в контейнерном сегменте Черноморья : [приведены некоторые показатели первого полугодия 2017 г., рейтинг контейнерных линий в Черноморском регионе (2016-2017 гг.)]. . , . С. 46-49.

340686. Мельников Н., Селиванов М. Морское судно как актив для взыскания задолженности. . , . С. 50-51.

340687. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-август 2017 года : [в том числе Бердянского]. . , . С. 52.

340688. Донскова Т. П. На пограничной заставе. ДОСААФ. Москва, 1972. 126 с.

340689. Тема 11. Розрахунок згинаних елементів (плит, балок) на міцність (по І групі граничних станів). . , . С. 88-103.

340690. Тема 12. Згинані елементи таврового профілю. . , . С. 104-116.

340691. Дориа Д. М. Царская семья. Худож. лит.. Москва, 1991. 206 с.

340692. Тема 13. Розрахунок міцності похилих перерізів. . , . С. 117-125.

340693. Андрющенко І. Є. Вдосконалення теоретико-методичних підходів до оцінки економічного потенціалу промислових підприємств. . , . С. 110-125.

340694. Андросова О. Ф., Ярковой А. Ю. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів. . , . С. 126-155.

340695. Андрющенко І. Є., Касьян О. С., Палько А. В. Внутрішньофірмове управління економічним потенціалом. . , . С. 156-176.

340696. Доризо Н. К. Внукам нашей победы. Молодая гвардия. Москва, 1986. 254 с.

340697. Шарова С. В. Методичні засади формування комплексної системи оподаткування нерухомості. . , . С. 177-204.

340698. Олійник Т.О., Шеремет Т. В. Управління фінансовою стійкістю підпрємства та фактори, що впливають на неї. . , . С. 205-228.

340699. Доризо Н. К. Место действия - Россия. Молодая гвардия. Москва, 1971. 174 с.

340700. Доризо Н. К. Меч победы. Воениздат. Москва, 1975. 351 с.

340701. Пахомова І. Г.,Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі. . , . С. 229-251.

340702. Зоря О. П. Дослідження динаміки розвитку банківської системи України. . , . С. 252-271.

340703. Дорога к счастью. Худож. лит.. Москва, 1978. 574 с.

340704. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив розвитку фондового ринку України. . , . С. 315-347.

340705. Бабенко-Левада В. Г., Ночвай О. І. Розвиток системи медичного страхування в умовах фінансово-економічної кризи: проблеми та шляхи вирішення. . , . С. 296-314.

340706. Дорога миров. Молодая гвардия. Москва, 1990. 303 с.

340707. Набатова Ю. О. Оцінка ефективності управління ресурсозбереженням на рівні підприємства на основі системи показників. . , . С. 348-360.

340708. Коваль О. А. Можливості стратегії дій регіонального оператора матеріального резерву на фінансових ринках з метою мінімізації наслідків фінансових криз. . , . С. 361-380.

340709. Антонюк О. Міжнародні чинники впливу на процес формування національної пам'яті українського народу. . , . С. 3-11.

340710. Максименко І. Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ. . , . С. 381-398.

340711. Шестопалова О. В. Шляхи удосконалення планування оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання. . , . С. 399-415.

340712. Майборода О. Історіі етнічних спільнот у колективній пам'яті українського суспільства: проблема ідентифікації і коадаптації. . , . С. 11-18.

340713. Киридон А., Троян С. Кордони, історична пам'ять та ідентичність у сучасній Європі: динамічне поле взаємодії. . , . С. 19-29.

340714. Чередниченко Н. О. Аналіз стану та перспектив розвитку державного бюджету України. . , . С. 416-431.

340715. Пахомова І. Г., Сірія Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України. . , . С. 272-295.

340716. Фатюха Н. Г., Дем'яненко Я. Ю. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку. . , . С. 91-109.

340717. Тема 14. Елементи, що працюють на стиск. Особливості конструювання. . , . С. 126-131.

340718. Піляєв І. Концептуальні засади консолідації українського народу навколо європейських цінностей. . , . С. 29-46.

340719. Дорошко М. Колективна амнезія як інструмент державної політики комуністичного і посткомуністичного режимів (на прикладі України й Білорусі). . , . С. 47-52.

340720. Тема 16. Характер руйнування стиснутих елементів. . , . С. 139-150.

340721. Дорога на Смоленск. Прогресс. Москва, 1985. 472 с.

340722. Дорогами приключений. Книжное издательство. Новосибирск, 1989. 479 с.

340723. Дорогами приключений. Книжное издательство. Новосибирск, 1990. 525 с.

340724. Дорогами приключений. Книжное издательство. Новосибирск, 1991. 464 с.

340725. Дороги, которые мы выбираем. НПО "Модуль". Москва, 1991. 351 с.

340726. Дорогов Р. М. Цветы на бетоне. Профиздат. Москва, 1980. 223 с.

340727. Дорогова Л. Н. Декоративно-прикладное искусство. Знание. Москва, 1986. 368 с.

340728. Заклінська Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури. . , . С. 18-21.

340729. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

340730. Дорогой ценой.... Современник. Москва, 1989. 410 с.

340731. Пазюк С. Підготовка до життя в суспільстві : [інтерв'ю з директором Баранівецького НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" про систему освіти Нідерландів, принципи фінансування середньої освіти та роль місцевих органів влади]. . , . С. 10-11.

340732. Дорофеев Э. Д. Погоня на рассвете. Приок. кн. изд.. Тула, 1989. 175 с.

340733. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронні системи ДВЗ" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 54 с.

340734. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електронні системи ДВЗ" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 48 с.

340735. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теплотехніки та гідравліки" для студентів спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 59 с.

340736. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Основи теплотехніки та гідравліки" для студентів спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 47 с.

340737. Сорока В. "Підхід до кожного учня" : [про педагогічне видавництво, створене "Товариством взаїмної помочі українського вчительства", та працю С. Сірополка "Дальтон-плян в шкільному вихованню та навчанню"]. . , . С. 14-15.

340738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування", 136 "Металургія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 31 с.

340739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування", 136 "Металургія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 44 с.

340740. Дорохов А. В. Деревянная лошадка. Молодая гвардия. Москва, 1990. 173 с.

340741. Ожеван М. Культурополітика національної пам'яті в епоху глобалізаці: діалектика "пригадування" й "забування". . , . С. 52-64.

340742. Бовсунівський П. Досвід використання пам'яттєвого сегменту в американсько-в'єтнамському примиренні. . , . С. 65-74.

340743. Коржик Н. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів. . , . С. 21-24.

340744. Ринок нафти і нафтопродуктів : [видобуток нафти, виробництво нафтопродуктів, закупівлі нафти та нафтопродукиів, спроживання нафтопродуктів та ін.]. . , . С. 39-56.

340745. Ринок електроенергії : [виробництво, споживання, експорт/імпорт електроенергії, ціноутворення на ринку електроенергії]. . , . С. 72-109.

340746. Дорогош Е. Я. Дождь пополам с солнцем. Советский писатель. Москва, 1990. 733 с.

340747. Шипота Г. Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень. . , . С. 28-32.

340748. Дорошенко Л. Зоя Михайловна Гайдай. Держмузвидав. Киев, 1960. 28 с.

340749. Головченко В. Конфліктогенність міжнародних відносин на Балканах у контексті історичної пам'яті. . , . С. 75-85.

340750. Досвитный О. Нас было трое. Худож. лит.. Москва, 1990. 396 с.

340751. Досжанов Д. Шелковый путь. Известия. Москва, 1983. 606 с.

340752. Доспанбетов У. А. Мелодия старого кобыза. Советский писатель. Москва, 1989. 320 с.

340753. Горобець І. Національна пам'ять і врегулювання Придністровського конфлікту. . , . С. 85-98.

340754. Маркова В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікації. . , . С. 33-35.

340755. Якубова Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості. . , . С. 36-41.

340756. Костунович Т. Особливості формування національної самосвідомості в контексті сучасних наднаціональних процесів : [розвиток національної самосвідомості в умовах глобалізації]. . , . С. 98-106.

340757. Блажкевич А. Інформаційно-аналітична діяльність Національної юридичної бібліотеки НБУВ у кентексті правового розвитку сучасного українського суспільства. . , . С. 25-27.

340758. Рубець В. Офіційна персоніфікація південнокорейських героїв Корейської війни 1950-1953 рр. як сегмент національної пам'яті Техан Мінгук. . , . С. 106-118.

340759. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1972. 519 с.

340760. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1972. 527 с.

340761. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1972. 543 с.

340762. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1972. 326 с.

340763. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1973. 423 с.

340764. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1973. 416 с.

340765. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1973. 511 с.

340766. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1974. 528 с.

340767. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1974. 520 с.

340768. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1974. 415 с.

340769. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1975. 275 с.

340770. Скороход Ю. Конфлікт колективних пам'ятей як чинник Ліванськоїї кризи : [Ливанський конфлікт 1975-1990 рр.]. . , . С. 116-126.

340771. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1975. 456 с.

340772. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1976. 512 с.

340773. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

340774. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1976. 624 с.

340775. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1976. 440 с.

340776. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1979. 359 с.

340777. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1979. 359 с.

340778. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1980. 552 с.

340779. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1981. 407 с.

340780. Курс лекцій з дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 50 с.

340781. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1981. 424 с.

340782. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1982. 518 с.

340783. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1983. 470 с.

340784. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1984. 464 с.

340785. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1985. 550 с.

340786. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1985. 616 с.

340787. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1986. 574 с.

340788. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1986. 374 с.

340789. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1988. 413 с.

340790. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1990. 430 с.

340791. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1988. 462 с.

340792. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1988. 591 с.

340793. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1988. 575 с.

340794. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2017. 60 с.

340795. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1989. 784 с.

340796. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2017. 86 с.

340797. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2017. 180 с.

340798. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1989. 575 с.

340799. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2017. 70 с.

340800. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1989. 670 с.

340801. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1990. 845 с.

340802. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Наука. Ленинград, 1990. 814 с.

340803. Достоевский Ф. М. Cобрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 683 с.

340804. Кравцов В. В. Влияние ультразвукового упрочнения на качество изготовления зубчатых колес главных вертолетных редукторов. . , . С. 138-142.

340805. Достоевский Ф. М. Cобрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 664 с.

340806. Березовский Е. К., Уланов С. А. Определение параметров динамического демпфера при фрезеровании лопаток ГТД. . , . С. 143-148.

340807. Достоевский Ф. М. Cобрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 611 с.

340808. Достоевский Ф. М. Cобрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 599 с.

340809. Достоевский Ф. М. Cобрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 635 с.

340810. Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Некрасова Л. П., Луганская О. В. Спектрофотометрическое определение никеля, марганца, кобальта из одной навески в припое ВПР-4. . , . С. 153-157.

340811. Достоевский Ф. М. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1990. 604 с.

340812. Достоевский Ф. М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова. Правда. Москва, 1981. 384 с.

340813. Маринина А. Н., Степаненко С. М., Харченко В. Г. Анализ контекста авиадвигателестроительной организации согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015. . , . С. 169-173.

340814. Достоевский Ф. М. Бедные люди. Книжное издательство. Мурманск, 1981. 236 с.

340815. Жуковский Н. Е. Избранные сочинения. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 422 с., 1 л. портр. : ил., табл., черт.

340816. Достоевский Ф. М. Белые ночи. Неточка Незванова. Худож. лит.. Ленинград, 1968. 255 с.

340817. Достоевский Ф. М. Бесы. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 669 с.

340818. Достоевский Ф. М. Бесы. Книжное издательство. Новосибирск, 1989. 656 с.

340819. Достоевский Ф. М. Бесы. Карелия. Петрозаводск, 1990. 687 с.

340820. Достоевский Ф. М. Бесы. Правда. Москва, 1990. 699 с.

340821. Достоевский Ф. М. Бесы. Нар. асвета. Минск, 1990. 684 с.

340822. Достоевский Ф. М. Бесы. Удмуртия. Ижевск, 1990. 716 с.

340823. Достоевский Ф. М. Бесы. Приок. кн. издательство. Тула, 1991. 653 с.

340824. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Гослитиздат. Москва, 1958. 536 с.

340825. Сборник статей № 1. Динамика и прочность авиадвигателей. Оборонгиз. Москва, 1949. 123 с. : ил., табл., черт.

340826. Косич М. В. Влияние деятельности монополий на благосостояние общества. . , . С. 33-39.

340827. Череп А. В., Юзько О. В. Проблема оцінки господарських ризиків. . , . С. 40-44.

340828. Єфремова Н. Ф., Лизлова О. С. Модернізація податкової системи та її вплив на розвиток економіки. . , . С. 45-49.

340829. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Ленинград, 1970. 382 с.

340830. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Ленинград, 1970. 527 с.

340831. Карамбович І. М. Приховані методи протекціонізму як особлива група інструментів зовнішньоекономічної політики держави. . , . С. 50-54.

340832. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Москва, 1972. 536 с.

340833. Михайловська О.В. Дослідження процесів самоорганізації в умовах глобально-інформаційної економіки. . , . С. 55-61.

340834. Олійник Т. О., Чорненька К. М. Переваги та недоліки подання звітності з ПДВ в електронному вигляді. . , . С. 62-70.

340835. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Москва, 1973. 815 с.

340836. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Современник. Москва, 1981. 368 с.

340837. Череп А. В,, Кириченко Л. А. Проблемні питання діагностики фінансової платоспроможності підприємства. . , . С. 71-76.

340838. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Москва, 1989. 335 с.

340839. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Худож. лит.. Москва, 1989. 446 с.

340840. Кузьмін О. Є., Кудря Я. В. Функціональний підхід у науці і практиці управління корпораціями в машинобудуванні України: сутність впровадження й застосування. . , . С. 77-86.

340841. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Правда. Москва, 1991. 416 с.

340842. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Правда. Москва, 1991. 529 с.

340843. Достоевский Ф. М. Возвращение человека. Сов. Россия. Москва, 1989. 558 с.

340844. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Современник. Москва, 1989. 555 с.

340845. Цимбал І. А. Українська мова як чинник суспільно-політичних трансформацій : [роль мови у формуванні української нації]. . , . С. 95-101.

340846. Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Записки из под подполья. Вечный муж. Кроткая. Лениздат. Ленинград, 1989. 573 с.

340847. Достоевский Ф. М. Идиот. Худож. лит.. Москва, 1971. 647 с.

340848. Достоевский Ф. М. Идиот. Картя молдовеняскэ. Кишинев, 1970. 642 с.

340849. Достоевский Ф. М. Идиот. Правда. Москва, 1981. 640 с.

340850. Достоевский Ф. М. Идиот. Худож. лит.. Москва, 1983. 607 с.

340851. Плаксий Т. В., Билега О. В. Наукове забезпечення використання стратегічного менеджменту в підприємствах будівельної індустрії. . , . С. 87-92.

340852. Фещенко О. М., Кунавіна Н. В. Перспективи видавничої справи України в умовах економічної та фінансової кризи. . , . С. 93-99.

340853. Рева Т. М. Напрями удосконалення пільгового оподаткування. . , . С. 883-888.

340854. Попкова К.О., Покатаєва К.П. Управління ризиками підприємств-операторів міжнародних транспортних коридорів як фактор підвищення надійності виконння зовнішньоекономічних контрактів. . , . С. 100-103.

340855. Швецова-Водка Г. Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять ". . , . С. 28-34.

340856. Достоевский Ф. М. Избранная проза. Правда. Москва, 1990. 464 с.

340857. Достоевский Ф. М. Подросток. Гослитиздат. Москва, 1961. 610 с.

340858. Достоевский Ф. М. Подросток. Худож. лит.. Москва, 1972. 589 с.

340859. Конспект лекцій з дисципліни "Проблеми тлумачення правових норм" для студентів спеціальності 081 - "Право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 136 с.

340860. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Худож. лит.. Москва, 1970. 528 с.

340861. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Худож. лит.. Москва, 1971. 560 с.

340862. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Проблеми тлумачення правових норм" для студентів спеціальності 081 - "Право" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 37 с.

340863. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Худож. лит.. Ленинград, 1975. 560 с.

340864. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Вища школа. Харків, 1983. 480 с.

340865. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Худож. лит.. Москва, 1983. 400 с.

340866. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 37 с.

340867. Достоевский Ф. М. Рассказы. Правда. Москва, 1989. 461 с.

340868. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни "Історія держави і права України" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 41 с.

340869. Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели. Карелия. Петрозаводск, 1981. 214 с.

340870. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни "Митне право" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 28 с.

340871. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Детская литература. Москва, 1975. 384 с.

340872. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Худож. лит.. Ленинград, 1977. 372 с.

340873. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Московский рабочий. Москва, 1981. 352 с.

340874. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Правда. Москва, 1979. 368 с.

340875. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 364 с.

340876. Достоевский в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1964. 440 с.

340877. Достоевский в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1964. 520 с.

340878. Достоевский в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1990. 622 с.

340879. Достоевский в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1990. 622 с.

340880. Достоевский Ф. М. в русской критике. Госхудлитиздат. Москва, 1956. 470 с.

340881. Доценко В. Н. Тридцатого уничтожить. ВАГРИУС. Москва, 1997. 479 с.

340882. Дочанашвили Г. Только один человек. Мерани. Тбилиси, 1989. 445 с.

340883. Вєдєнєєв Д. В. Активізація та конструювання в Республіці Польща "пам'яті про Волинську трагедію 1943-1944 років: до питання про причини та соціально-політичну спрямованість. . , . С. 155-172.

340884. Иванов С. В. Организационно-операционные аспекты планирования и контроля на предприятии. . , . С. 889-897.

340885. Куцинська М. В., Величко О. Г., Король Г. О. Удосконалення управлінського обліку та контролю ефективності функціонування кафедр вищого навчального закладу. . , . С. 898-908.

340886. Передерій І., Вощенко В. Інстуціональний репозитарій як конструктивна модель організаціїідкритого доступу до інформації. . , . С. 34-37.

340887. Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України. . , . С. 38-43.

340888. Зуб В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів - важливий чинник удосконалення нормаивно-правового забезпечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України. . , . С. 46-49.

340889. Бережна К. Інформаційний сервіс публічних бібліотек України: напрями розгортання в комунікаційному просторі. . , . С. 9-12.

340890. Гончаренко М. Л., Белоус Ю. С. Экономическая роль амортизации в обеспечении расширенного воспроизводства. . , . С. 104-108.

340891. Товма Н.А. Проблемы развития корпоративной социальной ответственности в Казахстане. . , . С. 109-115.

340892. Носов О.Ю. Проблеми підвищення незалежності центральних банків та ефективності грошово-кредитної політики. . , . С. 116-120.

340893. Назаровець С. 3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія". . , . С. 12-13

340894. Андруханенко Є.Е. Дослідження структури складних організаційних систем методом аналізу ієрархій. . , . С. 909-919.

340895. Бугай В. З., Куриленко І.В. Особливості формування і використання видатків місцевого бюджету м. Мелітополя. . , . С. 121-126.

340896. Дідківська Л.В. Роль кооперації в розвитку сільського господарства постсоціалістичних країн. . , . С. 127-136.

340897. Безпалько О. В., Скригун Н. П. Шляхи подалання рекламної кризи для підприємств харчової промисловості. . , . С. 920-925.

340898. Євчук Л. А., Рудь І. Ю. Основні стратегічні напрями підвищення конкурентноспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу. . , . С. 137-142.

340899. Дубинянская Я. Жан Габен: совсем как в жизни : [биография и творчество французского актера Ж. Габена]. . , . С. 5-21.

340900. Бутакова Е. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" : [биография одного из последних византийских императоров династии Комнинов]. . , . C. 22-35.

340901. Якубова Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ. . , . С. 44-48.

340902. Зуб В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів - важливий чинник удосконалення нормативно-правового збеспечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України. . , . С. 49-52.

340903. Виходець О.М. Концепція корпоративної культури управління. . , . С. 143-148.

340904. Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости : [биография и творчество российского художника В. Верещагина (1842-1904)]. . , . C. 36-59.

340905. Миронова Л.Г. О рациональном управлении продукцией и основными ресурсами предприятий. . , . С. 149-153.

340906. Семенов А. Г., Скляр Н. В. Удосконалення аудиту розрахунків з оплати праці на підприємствах. . , . С. 154-164.

340907. Кавтиш О. П. Сучасні підходи до визначення та дослідження трансформаційної економіки. . , . С. 165-173.

340908. Іваніченко В. В. Нормативно-правові аспекти організації системи контролю у сфері вищої освіти України. . , . С. 174-180.

340909. Нестеренко Ж. К., Федько О. Б. Амортизаційний фонд є власним джерелом фінансування, тож має бути в пасиві балансу. . , . С. 181-186.

340910. Історія розвитку та становлення Української Технологічної Академії. . , . С. 5-15.

340911. Жабін С. О., Васильєв Г. С., Казьміна О. П., Соснов О. С., Білецький О. О. Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"). . , . С. 19-37.

340912. Решетило В. П., Чухланцева Ю. А. Качество жизни и факторы его повышения в трансформационной экономике. . , . С. 187-194.

340913. Хмеленко Г. Г., Хмеленко І. І. Антикризове управління - напрямок подолання кризових явищ на підприємствах України. . , . С. 195-200.

340914. Пахомова І. Г., Соловйова К. Ю. Облік і аналіз операцій з цінними паперами. . , . С. 201-207.

340915. Фиалков Д. Роберт Льюис Стивенсон: посейдон чернильного моря : [биография и творчество английского писателя шотландского происхождения Р. Стивенсона] (1850-1894)]. . , . C. 60-77.

340916. Бірюк П. В., Сморжанюк Т. П. Визначення термінології - амортизація як економічний механізм: підходи, проблеми та завдання. . , . С. 208-212.

340917. Назаровець С. А. Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014-2016 рр.. . , . С. 38-43.

340918. Стогній Б. С., Кириленко О. В., Павловський В. В., Стелюк А. О., Лук'яненко Л. М. Створення засобів визначення параметрів аварійних режимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дністровської ГАЕС. . , . С. 47-54.

340919. Дроздов О. В. Апаратно-програмний комплекс для визначення параметрів міцності композиційних матеріалів і елементів конструкцій ракетно-космічної техніки. . , . С. 55-66.

340920. Лех Г., Швецова-Водка Г. Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки. . , . С. 28-30.

340921. Чехун В. Ф., Лук'янова Н. Ю., Борікун Т. В., Бездєнєжних Н. О., Шепеленко І. В., Базась В. М., Клюсов О. М. Клінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 ТА -200b у хворих на рак молочної залози. . , . С. 67-74.

340922. Шапуров О. О. Концептуальний підхід до управління виробничо-господарською діяльністю машинобудівного підприємства. . , . С. 926-935.

340923. Жарков І. П., Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І., Насєка В. М. Розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур'є-спектрометра Bruker 70V. . , . C. 77-82.

340924. Лямець А. Модулі комплектування фондів у складі автоматизованих систем арабських бібліотек. . , . С. 31-36.

340925. Мудроха В. Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом. . , . С. 36-38.

340926. Popovych A. S., Kostritsa E. P. Restoring the scientific potential of ukrainian science: necessity and real prospects = Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи. . , . P. 5-12.

340927. Медведєва В. Виникнення інформаційних шумів та шляхи їхнього усунення. . , . С. 38-40.

340928. Орищенко І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-1930 рр.). . , . С. 41-43.

340929. Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков Электрооборудование. ЭНИМС. Москва, 1948. 23 л. : черт.

340930. Горбачова І. В., Осовська Г. В. Кадровий потенціал організації та його оцінка. . , . С. 936-941.

340931. Бєляєва М. В. Класифікація факторів зовнішнього впливу на діяльність підприємств торгівлі. . , . С. 942-947.

340932. Volchyn I. A., Kolomiets A. M. Use of ammonia semidry technology for flue gas desulfurization in coal power plants = Використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях. . , . P. 19-26.

340933. Баранець Г. В., Соломіна Г. В. Напрями активізації інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування на ринку фінансових послуг України. . , . С. 948-952.

340934. Шелест В. Анри де Тулуз-Лотрек: "скорбь смеха, ад веселья" : [биография и творчество французского художника А. Лотрека]. . , . С. 98-122.

340935. Смірнов О. М., Куберський С. В., Проценко М. Ю. Фізичне моделювання процесу обтиснення безперервнолитих слябів та блюмів під час їх кристалізації. . , . С. 3-13.

340936. Alpatov A. P., Paliy O. S., Skorik O. D. The development of structural design and the selection of design parameters of aerodynamic systems for deorbiting upper-stage rocket launcher = Розробка конструктивної схеми та вибір проектних параметрів аеродинамічної системи... див. анот.]. . , . P. 29-39.

340937. Кондратюк С. Є., Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. Вплив параметрів термочасової обробки розплаву на характеристики литої структури. . , . С. 14-19.

340938. Скотт В. Айвенго. Радянська школа. Київ ; Львів, 1948. 176 с.

340939. Романова Н. С. До питання про механізм зростання і морфології первинних кристалів кремнію в заевтектичних силумінах. . , . С. 20-27.

340940. Соколов В. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.. . , . С. 44-49.

340941. Олексюк О. І. Ресурсне забезпечення і ринкове середовище розвитку підприємств меблевої промисловості. . , . С. 953-968.

340942. Бєлякова Т. Книжкові пам'ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан. . , . С. 21-25.

340943. Хом'як А. Ю. Фінансове обгрунтування сезонного розпродажу товарів. . , . С. 969-972.

340944. Zabulonov Y. L., Burtnyak V. M., Odukalets L. A. System for effective remonte control and monitoring of radiation situation based on unmanned aerial venicle = Система для оперативного дистанційного контролю та спостереження за радіаційною обстановкою на базі безпілотного літального апарату. . , . P. 40-45.

340945. Лазарєва О. В., Астремський А. В. Методологічні засади стратегії розвитку раціонального землекористування. . , . С. 978-985.

340946. Voloshenko S., Podrezov Y., Kholyavko V., Kovalenko M. Wear featupes of bainitic cast iron in agricultuar machineri = Особливості зношування бейнітного чавуну, використованого у сільськогосподарській техніці. . , . P. 28-33.

340947. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (частина I) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

340948. Ливанова М. Генрих VIII: жениться по любви : [исторический путь английского короля Генриха VIII (1491-1547гг.) и его взаимоотношения с женами]. . , . C. 78-97.

340949. Лобань О. В. Модель оптимізації ефективності енергопостачання. . , . С. 986-993.

340950. Косенко Л. В. Удосконалення методологічних підходів до управління витратами підприємств харчової промисловості. . , . С. 994-1002.

340951. Попов О. Є. Умови та особливості виникнення корпоративних відносин в акціонерному товаристві. . , . С. 1003-1010.

340952. Гнатенко М. К. Організаційно-методичне забезпечення контролю виконання інноваційних проектів. . , . С. 1011-1018.

340953. Михальчук Л. В., Макаренко Т. В. Управління виробничими запасами підприємства в умовах виробництва промислової продукції. . , . С. 213-222.

340954. Немецко-русский гидротехнический словарь. Гостехиздат. Москва, 1949. 347 с. : ил., черт.

340955. Kashkovsky V. I., Yevdokymenko V. A., Kamensky D. S., Tkachenko T. V., Vakhrin V.V. Ash and ash-slag waste as multifunctional raw material = Зольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина. . , . P. 46-55.

340956. Башкірова С. О. Аналіз правового та економічного розвитку франчайзингу в Україні та країнах ЄС. . , . С. 223-227.

340957. Бардус І. Є. Особливості оцінки сільськогосподарських угідь при іпотечному крадитуванні. . , . С. 228-235.

340958. Соколова Л. В., Єфанова О. В. Теоретичні підходи щодо дослідження ринку нерухомості, метод виділення сегмента. . , . С. 236-243.

340959. Слободянюк В. О. Оцінка конкурентноспроможності підприємств цукровї промисловості за показниками конкурентноспроможності продукції. . , . С. 244-249.

340960. Цаглов А. И., Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. Результаты испытаний эмиттера для микрокатодов. . , . С. 8-12.

340961. Хаустова А. Н. Усовершенствованный метод ОЭССК и методы диагностики скорости эрозии РК СПД. . , . С. 13-17.

340962. Погребна Н. Е., Куцова В. З., Ковзель М. А. Особливості формування дислокаційної структури під час циклічного навантаження будівельної сталі бейнітного класу. . , . C. 33-39.

340963. Филипковский С. В., Филипковская Л. А. Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного апарата. . , . С. 18-23.

340964. Савицький О. М., Савицький М. М. Вплив теплопровідності на схильність сталей до утворення зварних з'єднань. . , . С. 40-46.

340965. Товкач С. С. Безпровідні технології обміну інформацією в системах адаптивного керування авіаційних двигунів. . , . С. 24-28.

340966. Гнатуш В. А., Самарай В. П. Тренди світового ринку сталі на початку XXI століття. . , . С. 51-55.

340967. Сорогин Ф. Г. Метод расчета энергетических показателей ГТП. . , . С. 29-33.

340968. Пилипенко О. В., Прокопчук А. А., Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д., Писаренко В. Ю., Коваленко В. Н. Математическое моделирование и анализ устойчивости низкочастотных процессов в маршевом ЖРД с дожиганием генераторного газа : [ЖРД - жидкостный ракетный двигатель]. . , . С. 34-42.

340969. Нерубасский В. В., Волошина Н. П. САУ FADEC - Терминология, история и современное состояние : [краткая история развития систем управления авиационными двигателями - от простейших механических до современных цифровых электронных FADEC]. . , . С. 43-47.

340970. Миргород В. Ф, Деренг Е. В. Моделирование процесса деформации дроссельных характеристик газотурбинных двигателей в длительной эксплуатации. . , . С. 48-53.

340971. Коваленко А. Н., Павлов А. В., Блишун Ю. В., Осецкая А. А. Экспериментальное исследование параметров смесеобразования ЖРДМТ тягой 400Н : [ЖРДМТ - жидкостный ракетный двигатель малой тяги]. . , . С. 54-58.

340972. Тарабрін О., Капралюк О. Наукове дослідження системи виявлення та розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в США. . , . С. 50-52.

340973. Трачук Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек. . , . С. 23-25.

340974. Тодд Л., Драгунова Е., Цветкова З., Коф Е. Курс английского языка. Иногиз. Москва, 1947. 639 с. : ил., табл.

340975. Дуаиссиа Омар Хадж Аисса, Михайленко Т. П., Немченко Д. А., Петухов И. И. Моделирование потокораспределения в масляной полости опоры ротора ГТД. . , . С. 59-65.

340976. Петрова А., Понтович С. Учебник английского языка. Иногиз. Москва, 1947. 36 с. : табл.

340977. Кобченко К. А. "Війна пам'ятників" в Україні: протистояння пам'ятей як (пере)осмислення національної історії. . , . С. 38-46.

340978. Бадун О. П., Иванов Я. Н. Специальные испытания шарикоподшипников : [в составе жидкостного ракетного двигателя с турбонасосным агрегатом]. . , . С. 66-73.

340979. Михайлова Н. В. Визначення майбутьньої конкурентної позиції підприємства за різних рівнів управління. . , . С. 1019-1024

340980. Любовець О. М. Історія ОУН і УПА: конфлікт регіональних моделей пам'яті. . , . С. 47-58.

340981. Тельнов А. С. Структуризація механізму формування якості праці. . , . С. 1025-1030.

340982. Юшин С. О. Особливості імплантації інвестиційно-інноваційної моделі у систему управління розвитком сільського господарства. . , . С. 25О-256.

340983. Торкатюк В. І., Жовнір Н. М. Зв'язок регіональної інноваційної політики з показниками якості праці в регіоні. . , . С. 1031-1037.

340984. Івахно А. Ю. Регіональна екологічна політика. . , . С. 257-262.

340985. Трикоз І. В. Теоретичні аспекти становлення ринку медичних послуг. . , . С. 263-267.

340986. Герасимова О. Л., Щеглова О. Ю., Фісуненко П. А., Шапран Д. О. Вдосконалення процесів управління ризиками в інвестиційно-будівельних проектах. . , . С. 268-272.

340987. Єфремова Н. Ф., Циганок Я. О., Золотарьов В. В. Система управління ризиками споживчого кредитування та можливості мінімізації втрат. . , . С. 1038-1043.

340988. Чернега О. Б., Гаркушина І.Ю. Особливості розвитку виставкової діяльності країн ЄС. . , . С. 273-277.

340989. Гитис Т. П. Оценка индивидуального профессионального развития рабочих как процедура распознавания образов. . , . С. 1044-1048.

340990. Панчук А. С. Концептуальна модель стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств. . , . С. 278-285.

340991. Румянцев А. П., Боса А. А. Теоретичні аспекти формування маркетингової цінової політики на підприємстві. . , . С. 286-289.

340992. Подуфала Ю., Рябець І. Інформаційне забезпечення комплектування документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ. . , . С. 26-28.

340993. Савчук Р. В., Ковальчук К. Ф. Модель класифікації інвестиційних проектів на регіональному рівні. . , . С. 1049-1056.

340994. Шубенко І. А. Моделі пенсійного забезпечення: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. . , . С. 1057-1061.

340995. Мороко В. В. "Війна пам'ятників" на тлі штучної світоглядної біполярності в Україні. . , . С. 59-66.

340996. Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору. . , . С. 29-34.

340997. Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика. . , . С. 46-48.

340998. Борисов Н. А., Голубков О. Г., Парафейник В. П., Щербаков О. Н. Маслосистема газотурбинного компрессорного агрегата как источник утилизируемой теплоты для повышения его эффективности. . , . С. 74-80.

340999. Гольцов А. С., Редин И. И. Адаптивное управление тягой двигателя беспилотного летательного аппарата. . , . С. 81-85.

341000. Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 416 с.

341001. Буряченко А. Г., Ранченкo Г. С., Бурунов Д. С. Модификация типовой конструкции регулятора двигателя АИ-450М - сущность, процедуры и результаты. . , . С. 86-89.

341002. Долматов Д. А. Физико-химические процессы вблизи поверхности деформируемой капли керосина. . , . С. 90-97.

341003. Круш П. В., Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 288 с.

341004. Kipling R. Captains courageous. Garm - a hostage. State Text-Book Publishing House. Leningrad ; Moscow, 1948. 64 p., il.

341005. Тамаргазин А. А., Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. Повышение эксплуатационных свойств деталей уплотнения механических нагнетателей энергетических установок наземной авиационной техники. . , . С. 98-102.

341006. Савченко К. В., Зиньковский А. П., Токарь И. Г. Влияние моделирования угла радиального скоса контактных поверхностей бандажных полок лопаток на статическое напряженное состояние их венцов. . , . С. 103-107.

341007. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 240 с.

341008. Пєтухова О. М. Інвестування. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 336 с.

341009. Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 168 с.

341010. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 560 с.

341011. Світова економіка. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 328 с.

341012. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П., Мурашко М. І., Оліфіренко Л. Д., Пепа Т. В., Самійленко Г. М. Теорія прийняття рішень. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 360 с.

341013. Музичко О. Є. Одеса як місце війн пам'ятей та пам'ятників: історичний бекграунд та сучасні реалії. . , . С. 67-76.

341014. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2017. 196 с.

341015. Власюк О. С., Кононенко С. В. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни. НІСД. Київ, 2017. 304 с.

341016. Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine. NISS. Kyiv, 2017. 184 p,

341017. Наумова І. Б. Пам'ять про другу світову війну в Україні: у пошуках компромісу. . , . С. 75-79.

341018. Магдин Э. К., Оглих В. В., Розливан А. Б. Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами. . , . С. 108-111.

341019. Кислов О. В., Пижанкова Н. В. Конвертированный газотурбинный двигатель с перепуском воздуха из компрессора в свободную турбину. . , . С. 112-117.

341020. Потапенко Я. О. Політичні маніпуляції навколо моделей пам'яті в сучасному українському соціокультурному дискурсі : [Друга світова війна]. . , . С. 80-86.

341021. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

341022. Як вступатимуть на бакалавра і магістра : [про новації, передбачені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 р., які вже пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції]. . , . С. 4.

341023. Шулікін Д. Управління майном ПТНЗ, зміни до бюджетного кодексу і зарплата в рамковому законі : [засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти]. . , . С. 6.

341024. Салита О. О. Цивілізаційні архетипи історичної пам'яті українського народу. . , . С. 87-94.

341025. Антонюк Я. М. Польсько-український конфлікт 1942-1947 рр.: "війна пам'ятників". . , . С. 102-111.

341026. Вимірювальна техніка та метрологія. Львівська політехніка. Львів, 2016. 166 с.

341027. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 302 с.

341028. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2016. 80 с.

341029. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 580 с.

341030. Хом'як І. Самореалізуватися в науці : [інтер'ю з доцентом кафедри екології, природокористування та біології людини Житомирського державного університету імені Івана Франка І. Хом'яком про підготовку дітей до наукового майбутнього]. . , . С. 12-13.

341031. Бойко В. О. Відображення у польській науковій і публіцистичній дискусії питання Волинської трагедії як складової політики пам'яті. . , . С. 129-135.

341032. Професія - асистент : [про впровадження в Україні посади асистента вчителя інклюзивного навчання]. . , . С. 14-15.

341033. Голос України. Київська правда. К., 2017.

341034. В Університеті "Україна" обговорили проблеми інклюзивного навчання : [ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про... див. анот"]. . , . С. 18.

341035. Бойко О. Д. Генетичний код соціальної пам'яті. . , . С. 138-154.

341036. Вєдєнєєв Д. В. Активізація та конструювання в Республіці Польща "пам'яті" про Волинську трагедію 1943-1944 років: до питання про причини та соціально-політичну спрямованість. . , . С. 155-172.

341037. Шкабура В. А. Результаты исследований турбинной и компрессорной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях. . , . С. 118-121.

341038. Комаров В. В., Мiтрахович М. М. Моделювання в програмному комплексі ANSYS CFX впливу форми проточної частини вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт - дозвуковий вхідний пристрій кільцевого типу" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на... див. анот.. . , . С. 122-126.

341039. Турна Р. Ю., Чигрин В. С., Белогуб А. В. Инженерная оптимизация конструкции термогидравлического аккумулятора (ТГА) для использования в условиях невесомости. . , . С. 127-132.

341040. Лессинг Г. Э. Избранные произведения. Учпедгиз. Москва, 1950. 175 с., 1 л. портр. : ил.

341041. Кисляк М. И., Митрахович М. М. Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS. . , . С. 133-137.

341042. Медведєва В. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності. . , . С. 23-25.

341043. Драбкина А. В. Марина. Советский писатель. Ленинград, 1985. 408 с.

341044. Огієнко В. І. Волинська трагедія 1943 року: між примиренням та пробаченням. . , . С. 185-192.

341045. Левина З. И., Ширман А. Г. Учебник немецкого языка. Советская наука. Москва, 1949. 246 с. : ил.

341046. Драбкина Е. Я. Черные сухари. Советский писатель. Москва, 1961. 378 с.

341047. Полярус Е. Н., Уманский А. П., Стельмах А. У., Евдокименко Ю. И., Кисиль В. М., Субботин В. И. Влияние состава материалов на механизм их высокотемпературного газоабразивного изнашивания. . , . С. 149-152.

341048. Драбкина Е. Я. Черные сухари. Повесть о ненаписанной книге. Советский писатель. Москва, 1963. 378 с.

341049. Гусарова И. А., Потапов А. М., Солнцев В. П., Солнцева Т. А., Петраш К. Н., Назаренко В. А., Фролов Г. А., Манько Т. А. Разработка порошкового сплава на основе нихрома и технологии изготовления жаростойких конструкций возвращаемых аэрокосмических аппаратов. . , . С. 158-163.

341050. Калинина Н. Е., Калинин В. Т., Грекова М. В., Носова Т. В., Гученков М. В. Влияние шихтовых материалов на измельчение структуры алюминия дисперсными композициями. . , . С. 164-168.

341051. Келлер Г. Деревенские Ромео и Джульетта. Иногиз. Москва, 1949. 100 с.

341052. Драгунов Г. П., Крашенинников В. Л. Путешествие по Швейцарии. Мысль. Москва, 1987. 224 с.

341053. Келлер Г. Избранные произведения ( в отрывках). Учпедгиз. Москва, 1950. 106 с., 1 л. портр.

341054. Драгунов Г. П. Швейцария. Мысль. Москва, 1968. 85 с.

341055. Сойка-Машталэж Г. "Заграви у Бещадах" Яна Гергарда: історична правда і стереотип : [польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. у польській літературі]. . , . С. 202-210.

341056. Драгунский В. Ю. Девочка на шаре. Детская литература. Москва, 1985. 128 с.

341057. Грабарь-Пассек М. Е., Багдасариян Н. А., Горячко Е. С., Стиро О. А. Грамматика немецкого языка. Учпедгиз. Москва, 1946. 264 с. : табл.

341058. Драгунский В. Ю. Избранное. Детская литература. Москва, 1988. 334 с.

341059. Драгунский В. Ю. Он упал на траву.... Современник. Москва, 1989. 62 с.

341060. Гете И. В. Рейнеке-Лис. Учпедгиз. Москва, 1946. 88 с. : ил.

341061. Драгунский В. Ю. Третье место в стиле баттерфляй. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 46 с.

341062. Драйзер Т. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1950. 461 с.

341063. Буряченко А. Г., Рыбакова И. А., Немченко О. В. Переход от ISO 9001:2008 К ISO 9001:2015 как фактор повышения эффективности работы предприятия. . , . С. 174-179.

341064. Драйзер Т. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1953. 745 с.

341065. Драйзер Т. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1954. 621с.

341066. Гауф В. Три сказки. Учпедгиз. Ленинград ; Москва, 1947. 75 с. : ил.

341067. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальне виробництво" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 - Журналістика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

341068. Троян С. С. Особливості історичної пам'яті у країнах Центрально-Східної Європи. . , . С. 211-218.

341069. Кубіч В. І. Термінологічний словник-довідник з експлуатації транспортних засобів. Автомобілі і трактори. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 90 с.

341070. Розділ 5.2. Управління якістю проектів : [менеджмент якості, концепція total qualiti]. . , . С. 132-140.

341071. Розділ 8. Роль та місце ІТ-підрозділів у реалізації проектів. . , .

341072. Удод О. А. Україна і Польща у ХХ столітті: суперництво історичних пам'ятей. . , . С. 219-224.

341073. Розділ 6. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур. . , . С. 163-185.

341074. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи з дисципліни "Надійність технічних систем" для студентів спеціальності "Двигуни внутрішнього згорання" за напрямом підготовки 133 - галузеве машинобудування усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

341075. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 480 с.

341076. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 295 с.

341077. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 355 с.

341078. Bilyk Roman, Liudkevych Uliana, Mudry Stepan Structure and short range order of lliquid gallium. . , . P. 7-13.

341079. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 390 с.

341080. Хархун В. П. Війна пам'ятей у музеях комунізму : {Будинок терору в Будапешті, Музей комунізму в Празі, парк Грутаса (Литва)]. . , . С. 235-247.

341081. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 266 с.

341082. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 628 с.

341083. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1955. 396 с.

341084. Розділ 7. Інформатизація фінансового ринку : [ринок цінних паперів, структура ринку ФОРЕКС, позабіржові ІС фондового ринку та ін.]. . , . С. 188-212.

341085. Драйзер Т. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1955. 413 с.

341086. Бомба А., Бойчура М. Числовий метод комплексного аналізу розв'язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів. . , . С. 14-26.

341087. Драйзер Т. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1951. 346 с.

341088. Гайвась Б. Основні підходи в математичному моделюванні процесів сушіння капілярно-пористих та дисперсних матеріалів. . , . С. 27-50.

341089. Драйзер Т. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1973. 548 с.

341090. 2.1. Житлові будівлі і споруди : [основні габарити приміщень та техніко-економічні показники; типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла; типи розташування будинків у забудові та ін.]. . , . С. 18-41.

341091. Голубець Т. Дослідження рівноважного стану води і двохкомпонентної газової суміші сухого повітря та водяної пари при поверхні розділу фаз в умовах фазового перетворення. . , . С. 51-71.

341092. Козачок О. Вплив стисливої рідини на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок. . , . С. 72-81.

341093. Лопух Н. Аналіз моделі фільтрації газу із використанням дробових похідних за часом. . , . С.82-89.

341094. Мусій Р., Мельник Н. Вплив резонансних частот на термонапружений стан і несучу здатність біметалевого циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом. . , . С. 90-99.

341095. Нагірний Т., Червінка К. Структурна та приповерхнева неоднорідності у електропровідних півпросторі та шарі. . , . С. 100-112.

341096. Бруй О. Збалансована система показників як основа системи стратегічного управління в бібліотеках: теоретичні аспекти. . , . С. 26-30.

341097. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Енергетичні установки" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 40 с.

341098. 2.2. Громадські будівлі і споруди : [типи об'ємно-просторових структур та архітектурно-планувальних схем, структурні вузли і основні габарити приміщень громадських будівель і споруд]. . , . С. 42-47.

341099. Драйзер Т. Американська трагедія. Радянський письменник. Київ, 1953. 716 с.

341100. Драйзер Т. Американская трагедия. Худож. лит.. Москва, 1969. 839 с.

341101. Драйзер Т. Американская трагедия. Худож. лит.. Москва, 1978. 783с.

341102. Драйзер Т. Американская трагедия. Худож. лит.. Москва, 1986. 352с.

341103. Драйзер Т. Американская трагедия. Худож. лит.. Москва, 1986. 368 с.

341104. 2.3. Протипожежні заходи та безпека конструкцій будівель і споруд : [пожежно-технічна класифікація будівельних матеріалів та конструкцій; протипожежні перешкоди та обмеження поширення пожежі; забезпечення безпечної евакуації]. . , . С. 47-56.

341105. Драйзер Т. Сестра Керрі. Держвидхудліт. Київ, 1955. 432 с.

341106. Драйзер Т. Сестра Керри. Худож. лит.. Москва, 1978. 500 с.

341107. Драйзер Т. Сестра Керри. Худож. лит.. Москва, 1987. 383 с.

341108. Розділ 3 Формування архітектурного простору : [основні частини будівель, види навантажень, основні вимоги]. . , . С. 57-61.

341109. Драйзер Т. Стоик. Эстонское гос. изд.. Таллин, 1957. 381 с.

341110. Розділ 4 Архітектурно-конструктивна структура споруди : [несучі та огороджуючі конструкції. Несучий кістяк будівлі. Конструктивні схеми, стійково-балкова система, структура класичних ордерів]. . , . С. 62-81.

341111. Драйзер Т. Стоик. Держлітвидав. Київ, 1959. 386 с.

341112. Драйзер Т. Стоик. Оплот. Лениздат. Ленинград, 1989. 670 с.

341113. Драйзер Т. Стоик. Лит. Артистикэ. Кишинев, 1989. 365 с.

341114. Розділ 5 Конструктивні елементи житлових та громадських будівель : [фундаменти, стіни, перекриття, дах, вікна, двері, сходи, пандуси, ліфти та інженерне обладнання будинків]. . , . С. 82-132.

341115. Драйзер Т. Титан. Держлітвидав України. Киев, 1959. 590 с.

341116. Розділ 6 Сучасні тенденції в будівництві та архітектурі : [висотне будівництво; пром арт: концепції та перспективи використання промислових просторів]. . , . С. 133-148.

341117. Драйзер Т. Титан. Книжное издательство. Куйбышев, 1991. 567 с.

341118. Драйзер Т. Финансист. Латгосиздат. Рига, 1950. 520 с.

341119. Запорож. нац. техн. ун-т. Каф. механики Методичні вказівки і завдання до практичних робіт з курсу "Теоретична та прикладна механіка" для студентів денної форми навчання спеціальностей 132 "Матеріалознавство", 136 "Металургія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

341120. Драйзер Т. Финансист. Держлітвидав. Київ, 1959. 547 с.

341121. Запорож. нац. техн. ун-т. Каф. механики Методичні вказівки і завдання до практичних робіт з курсу "Технічна механіка" для студентів денної форми навчання спеціальностей 275-1 "Транспортні технології" (на залізничному транспорті), 275-2 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

341122. Драйзер Т. Финансист. Книжное издательство. Куйбышев, 1989. 522 с.

341123. Драйзер Э. Моя жизнь с Драйзером. Иностаниздат. Москва, 1953. 166 с.

341124. Дрампян Р. Г. Государственная картинная галерея Армении. Искусство. Москва, 1981. 274 с.

341125. Дрампян Р. Г. Мартирос Сергеевич Сарьян. Искусство. Москва, 1963. 128с.

341126. Дранов С. А. Героем приказала быть страна. Каменяр. Львів, 1982. 102 с.

341127. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Математичні задачі енергетики" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

341128. Древнерусская притча. Сов. Россия. Москва, 1991. 524 с.

341129. Авиационные материалы и технологии : [электронная версия журнала, предоставляющая актуальную информацию о результатах фундаментальных и прикладных научных исследований в области разработки, создания и внедрения материалов... см. аннот.]. ФГУП "ВИАМ". [Б. м.], 2000-.

341130. Древнерусское искусство. Советский художник. Москва, 1961. 87 с.

341131. Цзиньвэнь Ч., Ливэй Х., Цянь М. Передача наследия культуры шелка : [о Национальном музее шелка в Китае]. . , . С. 56-59.

341132. Янь Ч. Китай на Венецианской биеннале : [современное китайское искусство]. . , . С. 60-63.

341133. Цзиньвэнь Ч. Не только анимация : [Шанхайская анимационная киностудия: краткая история, современность. Перспективы китайской мультипликации]. . , . С. 64-67.

341134. Международная торговля в рамках "пояса и пути" : [основные показатели]. . , . С. 34-35.

341135. Научная электронная библиотека : [крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе... см. аннот.]. [б. в.]. [Б. м.], 2000-.

341136. Янь Ч. МГУ пришел в Китай : [создание, перспективы китайско-российского университета МГУ-ППИ]. . , . С. 50-51.

341137. Макарова М. Міжкультурні комунікації євроінтеграційних процесів ХХІ століття. . , . С. 24-28.

341138. Древние государственные регалии. Изобразительное искусство. Москва, 1979. 16 с.

341139. Перунін В. Княгиня Ольга - засновниця державності Київської Русі - рік 947. . , . С. 42-46.

341140. Древняя русская литература. Просвещение. Москва, 1988. 429 с.

341141. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Дидактичні матеріали до лекційних занять з курсу "Фізика" для студентів денної прискореної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

341142. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Історія зарубіжної літератури ХХ - початку ХХІ ст." для студентів усіх форм навчання спеціальності 035.04 "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

341143. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації" для студентів усіх форм навчання спеціальності 035.04 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 30 с.

341144. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

341145. Економіка України за січень-жовтень 2017 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

341146. Рижова І. С., Прусак В. Ф., Мигаль С. П., Рєзанова Н. О. Дизайн середовища. Простір-М. Львів, 2017. 360 с.

341147. Дрейден С. Д. Песнь песней революции. Советский композитор. Москва, 1988. 222 с.

341148. Дремджиев А. По пути древних мореплавателей. Мысль. Москва, 1982. 159 с.

341149. DayliTechInfo - Новости науки и технологий, новинки техники : [сайт содержит такие разделы: транспорт, военные и информационные технологии, космос, медицина, нанотехнологии, работатехнику, энергитику и электронику]. . , .

341150. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

341151. Дремов А. К. Партийность литературы и современность. Худож. лит.. Москва, 1980. 272 с.

341152. Дрилинго А. Баловень судьбы. Советский писатель. Москва, 1982. 239 с.

341153. Дробашенко С. В. Экран и жизнь. Искусство. Москва, 1962. 240 с.

341154. Склад и техника : [электронная версия журнала практической логистики]. ООО «РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС». [Б. м.], 2004-.

341155. Дробиз Г. Ф. Когда мы красивы. Молодая гвардия. Москва, 1968. 127 с.

341156. Дробков В. А. На перекрестке дорог, культур, истории. Мысль. Москва, 1989. 186 с.

341157. Дробот Г. В. Соловьиная ночь. Советский писатель. Москва, 1989. 270 с.

341158. Дрозд В.Г. Добрая весть. Политиздат. Москва, 1978. 311 с.

341159. Дрозд В.Г. Земля под копытами. Молодая гвардия. Москва, 1983. 398 с.

341160. Дрозд В.Г. Инна Сиверская, судья. Молодь. Киев, 1986. 216 с.

341161. Дрозд В.Г. Катастрофа. Спектакль. Советский писатель. Москва, 1989. 352 с.

341162. Дрозд В.Г. Солнцеворот. Известия. Москва, 1990. 431 с.

341163. Дроздов А. Таврические дни. Воениздат. Москва, 1962. 248 с.

341164. Дроздов И. В. Горячая верста. Современник. Москва, 1973. 302 с.

341165. Дроздов И. В. Покоренный "Атаман". Донбасс. Донецк, 1968. 211 с.

341166. Стандарты и качество : [научно-технический и экономический журнал для руководителей предприятий, научно-исследовательских институтов и вузов, специалистов служб стандартизации и качества]. . , .

341167. Березюк Н. Громадянський подвиг ученого-математика : [про Матвія Олександровича Тихомандрицького, відомого українського математика (1844-1921)]. . , . С. 50-52.

341168. Другие тени земли. Флокс. Нижний Новгород, 1991. 432 с.

341169. Егер Г. Бунт обреченных. Прогресс. Москва, 1967. 399 с.

341170. Другу, Брату, Освободителю!. Воениздат. Москва, 1975. 303 с.

341171. Строганов В. В., Шустин Н. А. Жизнь и творчество академика И. П. Павлова. Правда. Москва, 1949. 47 с. : ил.

341172. Дружинин А. В. Полинька Сакс. Правда. Москва, 1989. 432 с.

341173. Дружинин В. Н. Град Петра. Советский писатель. Ленинград, 1988. 496 с.

341174. Дружинин В. Н. Державы Российской посол. Советский писатель. Ленинград, 1982. 480 с.

341175. Бондар В. В. Історична політика в Україні: постановка і загальний огляд проблеми. . , . С. 5-12.

341176. Дружинин В. Н. Знак синей розы. Третий. Скрепка. Янтарная комната. Корвет "Бриль". Игрок. Лениздат. Ленинград, 1989. 574 с.

341177. Дружков Ю. М. Приключения карандаша и самоделкина. Детская литература. Москва, 1985. 159 с.

341178. Дружников Ю. И. Ангелы на кончике иглы. Культура. Пушкино, 1991. 556 с.

341179. Вашкевич В. М. Проблеми збереження та відтворення історчної пам'яті. . , . С. 13-19.

341180. Дружников Ю. И. Что такое "не везет". Молодая гвардия. Москва, 1971. 79 с.

341181. Друзина М. Шон О'кейси - драматург. Знание. Москва, 1963. 30 с.

341182. Друзья Пушкина. Правда. Москва, 1984. 640 с.

341183. Друзья Пушкина. Правда. Москва, 1984. 640 с.

341184. Єгрешій О. І. Й малорозбірливі рядки, й жива віра "між рядками" (Спроба "епістолярного" відтворення соціального портрета "малої людини" : [лист сина священнослужителя Любомира Сірецького адресований невідомій особі під іменем Віра]. . , . С. 20-26.

341185. Киридон А. М. "Війна пам'ятей" і моделі примирення: інтерпретація понять. . , . С. 27-37.

341186. Ольшанський В., Ольшанський С. Моделювання руху осцилятора з м'якою пружною характеристикою. . , . С. 113-124.

341187. Прокопишин І., Шахно С. Диференціально-різницеві ітераційні алгоритми декомпозиції області для задач про односторонній контакт багатьох пружних тіл. . , . С. 125-140.

341188. Станкевич В. Тривимірна динамічна задача теорії пружності про усталені крутні коливання біматеріалу "півпростір-шар з тріщиною". . , . С. 141-150.

341189. Чекурін В., Химко О. Математичні моделі для ідентифікації витоку в довгому газопроводі. Стаціонарний режим. . , . С. 157-169.

341190. Чернуха О., Білущак Ю. Комп'ютерне моделювання дифузії домішкових речовин у середовищі з пастками за каскадного розпаду частинок. . , . С. 170-186.

341191. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

341192. Шулікін Д. Готуємося до вступної кампанії : [умови вступу до ВНЗ у 2018 р.]. . , . С. 5.

341193. Ільченко М. П'ять інновацій з обкладинки : [інтерв'ю з академіком НАН України М. Ільченко про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ"]. . , . С. 8-9.

341194. Кулик Н. Украдена слава : [про українського ученого-геолога Ф. Лисенко]. . , . С. 13.

341195. Сорока В. За планом І "В добрім намірі" : [як радили виховувати дітей на початку минулого століття (1901 р.)]. . , . С. 14-15.

341196. Друнина Ю. В. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1977. 397 с.

341197. Друнина Ю. В. Метель. Советский писатель. Москва, 1988. 158 с.

341198. Друнина Ю. В. Окопная Звезда. Советский писатель. Москва, 1975. 144 с.

341199. Друнина Ю. В. Светлокосый солдат. Книжное издательство. Калининград, 1973. 224 с.

341200. Друнина Ю. В. Солнце - на лето. Советский писатель. Москва, 1988. 112 с.

341201. Друнина Ю. В. Я родом не из детства.... Современник. Москва, 1973. 127 с.

341202. Друц Е, Гесслер А. Цигане. Советский писатель. Москва, 1990. 336 с.

341203. Друцэ И. П. Белая церковь. Бремя нашей доброты. Молодая гвардия. Москва, 1983. 573 с.

341204. Друцэ И. П. Белая церковь. Мосты. Худож. лит.. Москва, 1989. 526 с.

341205. Друцэ И. П. Белая церковь. Бремя нашей доброты. Худож. лит.. Москва, 1990. 543 с.

341206. Друцэ И. П. Поле души человеческой. Советский писатель. Москва, 1977. 654 с.

341207. Дрыжакова Е. Н. В волшебном мире поэзии. Просвещение. Москва, 1978. 205 с.

341208. Дрюон М. Железный король. Саратовский университет. Саратов, 1990. 277 с.

341209. Дрюон М. Железный король. Узница Шато - Гайара. Ростовский университет. Ростов на Дону, 1991. 462 с.

341210. Дрюон М. Лилия и лев. Когда король губит Францию. Прогресс. Москва, 1979. 576 с.

341211. Дрюон М. Морис Дрюон. Дагестанское книжное издательство. Махачкала, 1990. 446 с.

341212. Дрюон М. Морис Дрюон. Дагестанское книжное издательство. Махачкала, 1990. 415 с.

341213. Дрюон М. Морис Дрюон. Дагестанское книжное издательство. Махачкала, 1991. 784 с.

341214. Дрюон М. Проклятые короли. Интербук-Украина. Харьков, 1992. 671 с.

341215. Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли". Советский писатель. Москва, 1991. 461 с.

341216. Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли". Советский писатель. Москва, 1991. 703 с.

341217. Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли". Советский писатель. Москва, 1991. 544 с.

341218. Дрюон М. Сильные мира сего. Прогресс. Москва, 1965. 351 с.

341219. Дрюон М. Сильные мира сего. Политиздат. Москва, 1991. 332 с.

341220. Дрюон М. Узница Шато - Гайара. Саратовский университет. Саратов, 1991. 217 с.

341221. Дрюон М. Узница Шато - Гайара. Яд и корона. Маяк. Одесса, 1992. 416 с.

341222. Дрюон М. Французская волчица. ДЭМ. Москва, 1991. 320 с.

341223. Дрюон М. Французская волчица. ДЭМ. Москва, 1991. 300 с.

341224. Дрюон М. Французская волчица. Ростовского университета. Ростов на Дону, 1991. 301 с.

341225. Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. Дружба народов. Москва, 1991. 288 с.

341226. Дрюон М. Яд и корона. Издательство университета. Саратов, 1991. 216 с.

341227. Дубашинский И. А. Вильям Шекспир. Просвещение. Москва, 1978. 144 с.

341228. Дубинский И. В. Собрание сочинений. Дніпро. Киев, 1987. 560 с.

341229. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Спортивний менеджмент" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт виховання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

341230. Дубинский И. В. Собрание сочинений. Дніпро. Киев, 1988. 494 с.

341231. Дубинский И. В. Золотая липа. Воениздат. Москва, 1983. 400 с.

341232. Дубинский И. В. Золотая липа. Худож. лит.. Ленинград, 1975. 407 с.

341233. Дубинский И. В. Колокол громкого боя. Три повести. Дніпро. Киев, 1975. 430 с.

341234. Дубинский И. В. Контрудар. Советский писатель. Москва, 1967. 383 с.

341235. Дубинский И. В. Особый счет. Воениздат. Москва, 1989. 255 с.

341236. Дубов Н. И. Собрание сочинений. Дет. лит.. Москва, 1970. 495 с.

341237. Дубов Н. И. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1989. 396 с.

341238. Дубов Н. И. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1989. 539 с.

341239. Дубов Н. И. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1990. 459 с.

341240. Дубов Н. И. Беглец. Мальчик у моря. Советский писатель. Москва, 1991. 252 с.

341241. Дубов Н. И. Горе одному. Молодая гвардия. Москва, 1970. 592 с.

341242. Дубов Н. И. Мальчик у моря. Молодь. Киев, 1980. 464 с.

341243. Курс лекцій з дисципліни "Декоративна косметологія" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

341244. Курс лекцій з дисципліни "Декоративна косметологія" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

341245. Дубов Н. И. Сирота. Детгиз. Москва, 1957. 396 с.

341246. Курс лекцій з дисципліни "Декоративна косметологія" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

341247. Дубов Н. И. Три повести. Веселка. Киев, 1977. 295 с.

341248. Курс лекцій з дисципліни "Декоративна косметологія" (частина четверта) для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 54 с.

341249. Курс лекцій з дисципліни "Декоративна косметологія" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

341250. Курс лекцій з дисципліни "Іміджелогія і PR в галузі" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

341251. Дубровин Е. П. Орнжевая электричка. Советский писатель. Москва, 1987. 216 с.

341252. Курс лекцій з дисципліни "Іміджелогія і PR в галузі" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

341253. Дубровин Е. П. Эксперимент "Идеальный человек". Молодая гвардия. Москва, 1977. 335 с.

341254. Курс лекцій з дисципліни "Іміджелогія і PR в галузі" (частина третя) для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

341255. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. спец. освіти та реабілітології Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

341256. Дубровин Л. И., Козловский А. М. Советские антарктические. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1991. 252 с.

341257. Дубровина И. М. Позиция писателя. Знание. Москва, 1968. 44 с.

341258. Дубровина И. М. Романтика в художественном произведении. Высш. школа. Москва, 1976. 256 с.

341259. Дубровский В. Г. Курс ведет к опасности. Крымиздат. Симферополь, 1962. 135 с.

341260. Дубровский В. Г. на форватерах Севастополя. Таврия. Симферополь, 1989. 222 с.

341261. Дугин Л. И. Полуденный край. Советский писатель. Москва, 1991. 366 с.

341262. Дудар Е. М. Коза напрокат. Советский писатель. Москва, 1990. 240 с.

341263. Дудин М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1976. 408 с.

341264. Дудин М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1976. 414 с.

341265. Дудин М. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1977. 472 с.

341266. Дудин М. А. Книга лирики. Худож. лит.. Ленинград, 1986. 680 с.

341267. Дудин М. А. Поле притяжения. Советский писатель. Ленинград, 1984. 400 с.

341268. Дудин М. А. Рубежи. Худож. лит.. Ленинград, 1975. 128 с.

341269. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки практичних занять з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальностей 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка" денної й заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 118 с.

341270. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та 153 "Мікро- та наносистемна техніка" денної й заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 113 с.

341271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформа-ційно-вимірювальна техніка" та 153 "Мікро- та наносистемна техніка" денної й заочної форм н. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 59 с.

341272. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Нормування технологічних операцій" з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

341273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Розрахунок кількості устаткування" з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

341274. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Вибір і розрахунок необхідної кількості цехового транспорту та створення планів цехів та дільниць" з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

341275. Конспект лекцій з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 78 с.

341276. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

341277. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей машин" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм на. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

341278. Конспект лекцій з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

341279. Конспект лекцій з дисципліни "Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 70 с.

341280. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Газове зварювання" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 6 с.

341281. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Газополуменеве наплавлення та напилення" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

341282. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Газополуменева обробка матеріалів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

341283. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки виконання до лабораторної роботи № 1 "Вивчення будови та принципу дії пристрою для збирання обичайки з фланцем та методики проектування клинових притискачів" з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювального виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

341284. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

341285. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Термічне різання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

341286. Дудинцев В. Д. Белые одежды. Книжная палата. Москва, 1988. 688 с.

341287. Дудинцев В. Д. Белые одежды. Советский писатель. Москва, 1988. 510 с.

341288. Дудинцев В. Д. Белые одежды. Современник. Москва, 1989. 606 с.

341289. Дудинцев В. Д. Белые одежды. Рус.я. Москва, 1988. 351 с.

341290. Дудинцев В. Д. Белые одежды. Книжное издательство. Хабаровск, 1989. 557 с.

341291. Дудинцев В. Д. Не хлебом единым. Худож. лит.. Москва, 1968. 408 с.

341292. Дудинцев В. Д. Не хлебом единым. Советский писатель. Москва, 1990. 413 с.

341293. Дукельская Л. А. Английская бытовая карикатура второй половины 18 века. Советский художник. Ленинград, 1966. 140 с.

341294. Думбадзе Н. Голос добрый. Правда. Москва, 1984. 224 с.

341295. Думбадзе Н. Закон вечности. Белые флаги. Книжная палата. Москва, 1988. 286 с.

341296. Думбадзе Н. Закон вечности. Худож. лит.. Москва, 1988. 591 с.

341297. Думбадзе Н. Закон вечности. Мерани. Тбилиси, 1989. 559 с.

341298. Думбадзе Н. Кукарача. Известия. Москва, 1989. 608 с.

341299. Думбадзе Н. Не бойся, мама!. Молодая гвардия. Москва, 1972. 238 с.

341300. Думбадзе Н. Я вижу солнце. Молодая гвардия. Москва, 1986. 319 с.

341301. Дунаевский А. М Иду за Гашеком. Сов. Россия. Москва, 1983. 256 с.

341302. Дунин М. С. По Афганистану, Пакистану, Индии. Географгиз. Москва, 1952. 382 с.

341303. Дункан Моя исповедь. Книжный дом. Москва, 1990. 266 с.

341304. Дункан А Танец будущего. Моя жизнь. Мистецтво. Киев, 1989. 349 с.

341305. Дурасов Д. Л. Обладатель дивной лебеды. Физкультура и спорт. Москва, 1982. 112 с.

341306. Дурасов Д. Л. Тропинки. Молодая гвардия. Москва, 1989. 270 с.

341307. Дурылин С. Н. В своем углу. Московский рабочий. Москва, 1991. 334 с.

341308. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова 1853-1928. Академия Наук. Москва, 1953. 40 с.

341309. Дурылин С. Н. Пушкин на сцене. Академия Наук СССР. Москва, 1951. 285 с.

341310. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Метрологічне забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформа-ційно-вимірювальна техніка", спеціалізація "Якість, стандартизація та сертифікація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

341311. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Метрологічне забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформацій-но-вимірювальна техніка", спеціалізація "Якість, стандартизація та сертифікація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

341312. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Нанофотоніка" для студентів спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", спеціалізація "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" денної й заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

341313. Душа дела. Книжная палата. Москва, 1987. 318 с.

341314. Душенков А. С. Погреб для прокурора. Московский рабочий. Москва, 1991. 207 с.

341315. Дуаль И. И. Дорога вдоль фасада. Профиздат. Москва, 1982. 304 с.

341316. Дуэль. Правда. Москва, 1990. 588 с.

341317. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з курсу "Економічна теорія" (Розділ 1 "Основи економічної теорії") для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент" і 281 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 62 с.

341318. Дыгасинский А. Маргеля Маргелька. Гослитиздат. Москва, 1961. 502 с.

341319. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2017. 16 с.

341320. Дыгат С. Прощание. Прогресс. Москва, 1971. 477 с.

341321. Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону : [законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні, звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для студентів сиріт]. . , . С. 5.

341322. Сорока В. Логістика управління освітою : [проект Концепції розвитку педагогічної освіти]. . , . С. 10-11.

341323. Гриневич Л. М. Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами... див. анот.. . , . С. 12-13.

341324. Кулик Н. Азбука дошкілля : [про працю "Теорія і практика дошкільного виховання", яка написана відомим педагогом, публіцистом, літературознавцем, професором педагогіки Українського педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова С. Русовою]. . , . С. 14-15.

341325. Дышев А. М. Человек в маске. РИпол Классик. Москва, 1999. 416 с.

341326. Дьявольские карты. МП Мальва. Тернополь, 1993. 288 с.

341327. Дьявол на рандеву. Рост. книжное издательство. Ростов на-Дону, 1992. 608 с.

341328. ИНТЕРНЕТ-ПУТЕВОДИТЕЛИ : [сайт содержит электронные путеводители по ресурсам Интернет, которые помогут в поиске необходимой информации. Темы путеводителей соответствуют наиболее частым и характерным запросам посетителей библиотеки]. [б. в.]. [Б. м.], [2000?].

341329. Школа личных финансов : [интернет-путеводитель создан повысить финансовую грамотность: научить эффективно и безопасно накапливать и расходовать деньги, осознанно выбирать финансовые продукты и услуги]. . , .

341330. Наука и образование в интернет : [интернет-путеводитель предлагает избранные каталоги веб-ресурсов, которые раскрывают научное и образовательное пространство Интернет]. . , .

341331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольної роботи. Розділ "Визначені та подвійні інтеграли" для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 74 с.

341332. Газовий сектор : [видобуток, закупівля, споживання, зберігання природного газу. Транзит природного газу територією України. Основні нормативні та законодавчі ініциативи]. . , . С. 7-38.

341333. Полнотекстовые электронные библиотеки : [путеводитель по ресурсам интернета предлагает ссылки на сайты, которые содержат коллекции полнотекстовых версий печатных изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, монографий... см. аннот.]. . , .

341334. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341335. Шак В. Девнинское... Маленькая Албания в большой степи Приазовья : [про историю, быт, культуру и социальное развитие села Девнинское в Приазовском районе Запорожской области]. . , . С. 34-35.

341336. Дъяконов Б. А. Потмки Прометея. Молодая гвардия. Москва, 1985. 335 с.

341337. Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)

341338. Катан Л. І., Демчук Н. І., Бабенко-Левада В. Г., Журавльова Т. О. Банківська система. Пороги. Дніпро, 2017. 444 с.

341339. Дэвидсон Б. Речные пороги. Издательство иностранной литературы. Москва, 1960. 279 с.

341340. Дэвидсон Б. Черная мать. Наука. Москва, 1964. 280 с.

341341. Зіновкін В. В. Різкозмінні навантаження та їх вплив на електротехнічне обладнання і методи дослідження. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 374 с.

341342. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341343. Шкарупа С., Шак В. Урожай вырастили неплохой, но в основном... "фуражный" : [интервью с главой Аграрного союза Запорожской области А. Тиховодом об успехах агрохозяйства "Ольвия"]. . , . С. 8.

341344. Дэвис Б. Возвращение Мартека Герра. Прогресс. Москва, 1990. 208 с.

341345. Федоша Д. В., Заболотный А. П. Синтез энергоэффективных структур систем цехового электроснабжения радиальной топологии. ЗНТУ. Запорожье, 2017. 126 с.

341346. Кузовов А. Ф., Иванов В. Г., Малый А. В. Технологические расчеты питания отливок. ЗНТУ. Запорожье, 2017. 76 с.

341347. Лазебна Н. В. Образність англомовного комп'ютерного текстопростору. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 206 с.

341348. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

341349. Романенко С. М., Дмитренко В. П., Карпуков Л. М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 282 с.

341350. Дэлано Л. Э Ветер гнева. Прогресс. Москва, 1966. 264 с.

341351. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2017.

341352. Яковлєв А. Як молодому фахівцеві одразу стати затребуваним : [українські ВНЗ набувають досвіду взаємодії навчання і практики]. . , . С. 5.

341353. Дюбуа У. Мансарат строит школу. Издательство иностранной литературы. Москва, 1963. 514 с.

341354. Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075. . , . С. 23-24.

341355. Дюбуа У. Цветные миры. Прогресс. Москва, 1964. 463 с.

341356. Голос України. Київська правда. К., 2017.

341357. Дюма А. Анж Питу. Поділля. Хмельницкий, 1993. 480 с.

341358. Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII : [з додатками]. . , . С. 1-56.

341359. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341360. Шкарупа С. Гендерный портрет области: чем больше ресурсы - тем меньше у власти женщин : [статистические данные по гендерным показателям представительства женщин и мужчин в органах местной власти Запорожской области]. . , . С. 9.

341361. Дюма А. Асканио. Правда. Москва, 1990. 477 с.

341362. Дюма А. Асканио. Правда. Москва, 1991. 477 с.

341363. Дюма А. Асканио. Коми кн. издательство. Сыктывкар, 1991. 431 с.

341364. Дюма А. Виконт де Бражелон, или десять лет спустя. Юж.-Урал. книжное издательство. Челябинск, 1991. 587 с.

341365. Давидова Л. Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівськи досвід. . , . С. 3-7.

341366. Дюма А. Виконт де Бражелон, или десять лет спустя. Гриф. Харьков, 1992. 574 с.

341367. Шак В. Особый район Запорожской области : [история населенных пунктов Запорожской области - Новозлатополе]. . , . С. 12, 29.

341368. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341369. Дюма А. Виконт де Бражелон, или десять лет спустя. Гриф. Харьков, 1992. 576 с.

341370. Дюма А. Виконт де Бражелон, или десять лет спустя. Гриф. Харьков, 1992. 608 с.

341371. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Жалын. Алма-Ата, 1989. 640 с.

341372. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Жалын. Алма-Ата, 1989. 592 с.

341373. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Чечено-Ингушское кн. изд.. Грозный, 1989. 560 с.

341374. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Чечено-Ингушское кн. изд.. Грозный, 1989. 527 с.

341375. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Дагестанское кн. изд.. Махачкала, 1989. 667 с.

341376. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Дагестанское кн. изд.. Махачкала, 1989. 620 с.

341377. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Правда. Москва, 1989. 704 с.

341378. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Правда. Москва, 1989. 640 с.

341379. Шак В. "Так испокон веков зовется село: Билибирка" : [биография классика еврейской литературы, уроженца Запорожского края Саула Черниховского]. . , . С. 8.

341380. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Краснодарское кн. изд.. Краснодар, 1989. 656 с.

341381. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Краснодарское кн. изд.. Краснодар, 1989. 606 с.

341382. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Приволж. книж. изд.. Саратов, 1989. 541 с.

341383. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Приволж. книж. изд.. Саратов, 1989. 511 с.

341384. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Кайнар. Алма-Ата, 1990. 638 с.

341385. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Правда. Москва, 1990. 701 с.

341386. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Кайнар. Алма-Ата, 1990. 592 с.

341387. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Правда. Москва, 1990. 637 с.

341388. Зеленюк Л. "Моя вера в то, что украинское кино было, есть и будет, бесконечна" : [интервью с директором КУ "Киноконцертный зал имени А. П. Довженко" Л. Зеленюк о ее биографии и профессиональных достижениях/ записала А. Чуприна]. . , . С. 34-35.

341389. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341390. Шак В. Там, где по берегу Гайчур-реки гуляет... поле : [история гуляйпольской революции]. . , . С. 34-35.

341391. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Издательство Саратовского университета. Саратов, 1991. 540 с.

341392. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Издательство Саратовского университета. Саратов, 1991. 510 с.

341393. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Советская Россия. Москва, 1991. 622 с.

341394. Дюма А. Граф Монте - Кристо. Советская Россия. Москва, 1991. 592 с.

341395. Дюма А. Графиня де Монсоро. Профиздат. Москва, 1991. 410 с.

341396. Дюма А. Графиня де Монсоро. Книжное издательство. Ставрополь, 1991. 670 с.

341397. Дюма А. Графиня де Монсоро. Прапор. Харьков, 1992. 799 с.

341398. Дюма А. Графиня де Шарни. Паритет. Харьков, 1992. 592 с.

341399. Дюма А. Двадцать лет спустя. Правда. Москва, 1990. 764 с.

341400. Дюма А. Двадцать лет спустя. Юж.-Урал. книжное издательство. Челябинск, 1990. 766 с.

341401. Дюма А. Двадцать лет спустя. Книжное издательство. Пермь, 1991. 684 с.

341402. Дюма А. Двадцать лет спустя. Альтаир. Запорожье, 1992. 704 с.

341403. Дюма А. Две Дианы. Ир. Орджоникидзе, 1989. 494 с.

341404. Дюма А. Две Дианы. Центр.-Чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1990. 494 с.

341405. Дюма А. Две Дианы. Книжное издательство. Краснодар, 1990. 606 с.

341406. Дюма А. Две Дианы. Правда. Москва, 1990. 623 с.

341407. Дюма А. Две Дианы. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1990. 572 с.

341408. Дюма А. Две Дианы. Адабият. Бишкек, 1991. 604 с.

341409. Дюма А. Две Дианы. Прапор. Харьков, 1991. 542 с.

341410. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

341411. Дюма А. Две Дианы. Навука. Минск, 1991. 606 с.

341412. Дюма А. Две Дианы. Правда. Москва, 1991. 620 с.

341413. Дюма А. Две Дианы. ВИМО. Москва, 1992. 606 с.

341414. Лебедев В. "Мы верим, что красота спасет мир, а все что нам нужно - это только Любовь" : [интервью с директором и актером "Нового Театра" В. Лебедевым о достижениях вверенного ему культурного центра/ записал В. Славин]. . , . С. 31.

341415. Дюма А. Женская война. Центр.-Чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1991. 444 с.

341416. Дюма А. Женская война. Сеймъ. Курск, 1991. 440 с.

341417. Дюма А. Женская война. Петергоф. Ленинград, 1991. 445 с.

341418. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Прогресс. Москва, 1991. 682 с.

341419. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Прогресс. Москва, 1991. 703 с.

341420. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Прогресс. Москва, 1992. 682 с.

341421. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Прогресс. Москва, 1992. 703 с.

341422. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Поділля. Хмельницкий, 1994. 700 с.

341423. Дюма А. Жозеф Бальзамо. Поділля. Хмельницкий, 1994. 688 с.

341424. Дюма А. Изабелла Баварская. Книжное издательство. Мурманск, 1991. 317 с.

341425. Дюма А. Изабелла Баварская. Книжное издательство. Красноярск, 1991. 399 с.

341426. Дюма А. Королева Марго. Центрально-черноземное издательство. Воронеж, 1990. 624 с.

341427. Дюма А. Королева Марго. Маориф. Душанбе, 1990. 490 с.

341428. Дюма А. Королева Марго. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1991. 479 с.

341429. Дюма А. Королева Марго. Книжное издательство. Калининград, 1991. 479 с.

341430. Дюма А. Королева Марго. Советская Россия. Москва, 1991. 543 с.

341431. Дюма А. Луиза Сан-Феличе. Полиграфкнига. Киев, 1991. 656 с.

341432. Дюма А. Луиза Сан-Феличе. Русский медведь. Шахты, 1992. 399 с.

341433. Мацюк Д. Економічна складова козацько-гайдамацьких взаємин на кордонах Бугогардівської паланки (за документами Архіву Коша Нової Запорізької Січі). . , . С. 193-196.

341434. Дюма А. Луиза Сан-Феличе. Полиграфкнига. Киев, 1991. 510 с.

341435. Дюма А. Могикане Парижа. Донеччина. Донецк, 1994. 384 с.

341436. Дюма А. Нельская башня. Мистецтво. Киев, 1981. 351 с.

341437. Дюма А. Ожерелье королевы. Центр.-Чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1990. 702 с.

341438. Дюма А. Ожерелье королевы. Беларусь. Минск, 1991. 703 с.

341439. Дюма А. Ожерелье королевы. Информатор. Воронеж, 1991. 702 с.

341440. Дюма А. Ожерелье королевы. Невское время. Ленинград, 1991. 586 с.

341441. Дюма А. Предание о графине Берте. Наука. Москва, 1991. 64 с.

341442. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

341443. Дюма А. Путешествие в Египет. Наука. Москва, 1988. 285 с.

341444. Дюма А. Рассказы. "Бук чембэр интернэшил". Москва, 1991. 80 с.

341445. Рубель А. Будівництво корпусу онкодиспансеру в Мелітополі йде за планом : [про вклад місцевої влади в розвиток медицина Запорозької області]. . , . С. 4.

341446. Дюма А. Соратники Иегу. Книжное издательство. Красноярск, 1990. 558 с.

341447. Дюма А. Тайный заговор. "Петергоф". Ленинград, 1991. 463 с.

341448. Дюма А. Тайный заговор. Альбатрос. Рига, 1992. 462 с.

341449. Дюма А. Три мушкетера. Правда. Москва, 1990. 718 с.

341450. Дюма А. Три мушкетера. Верх.-Волж. книжное издательство. Ярославль, 1991. 653 с.

341451. Дюма А. Три мушкетера. Арена. Москва, 1992. 663 с.

341452. Дюма А. Тысяча и один призрак. ИнфоАрт. Москва, 1992. 160 с.

341453. Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан. Правда. Москва, 1984. 448 с.

341454. Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан. Изд. университета. Казань, 1988. 320 с.

341455. Дюма А. Учитель фехтования. Мученики. Черный тюльпан. Поматур. Москва, 1991. 367 с.

341456. Дюма А. Черный тюльпан. Нижне-Волжское книжное издательство. Волгоград, 1989. 224 с.

341457. Дудек Л. Палац спорту "Юність" реконструюють вдвічі швидше, ніж планували : [основні етапи реконструкції]. . , . С. 6.

341458. Дюма А. Черный тюльпан. Худож. лит.. Москва, 1990. 286 с.

341459. Білий К. Китайський концерн "GoldSky" завершив сертифікацію товарів ЗТМК : [про сертифікацію продукції Запорізького титано-магнієвого комбінату]. . , . С. 7.

341460. Дюма А. Черный тюльпан. Верх.-Волж. книжное издательство. Ярославль, 1990. 269 с.

341461. Дюма А. Черный тюльпан. Рос. кн. собр.. Москва, 1991. 286 с.

341462. Дюма А. Шевалье д'Арманталь. Верх.-Волж. книжное издательство. Ярославль, 1991. 399 с.

341463. Дюма А. Шевалье д'Арманталь. Золотые ворота. Владимир, 1991. 399 с.

341464. Дюма А. Шевалье д'Арманталь. Издательство университета. Ростов на-Дону, 1991. 384 с.

341465. Дюма А. Шевалье д'Арманталь. Асем. Алма-Ата, 1991. 379 с.

341466. Дюма А. Шевалье д'Арманталь. Оригинал. Харьков, 1993. 416 с.

341467. Стельмак В. П. "БК "Запоріжжя-ZOG" порадує своїх шанувальників у новому сезоні" : [інтерв'ю з президентом БК "Запоріжжя-ZOG" В. П. Стельмаком про розвиток баскетболу в Запорізькій області]. . , . С. 30.

341468. Дафна М. Французова бухта. "Человек". Санкт-Петербург, 1992. 224 с.

341469. Дюпен, Холмс и другие. Книга. Москва, 1990. 400 с.

341470. Дюррематт Ф. Зимняя война в Тибете. Известия. Москва, 1990. 192 с.

341471. Дюррематт Ф. Правосудие. Грек ищет гречанку. Авария. Лунное затмение. Радуга. Москва, 1990. 492 с.

341472. Дюррематт Ф. Судья и палач. Прогресс. Москва, 1990. 64 с.

341473. Дягилев В. Я. Вечное дерево. Советский писатель. Ленинград, 1971. 342 с.

341474. Дягилев В. Я. Солдаты без оружия. Воениздат. Москва, 1957. 363 с.

341475. Дядя Ваня. Надежда. [Б. м.], 1991. 368 с.

341476. Дярфаш М. Был однажды такой театр. Радуга. Москва, 1989. 487 с.

341477. Голос України. Київська правда. К., 2018.

341478. Слюсаров О. С., Сербін Ю. Ю. Динамічні характеристики двигунів і трансмісій та їх вплив на тягово-швидкісні і паливно-економічні властивості автомобілів. . , . С. 70-72.

341479. Кубич В. И. Аспекты управления потоком смазочного материала в подшипнике скольжения. . , . С. 72-74.

341480. Куртєва К. Д., Бажміна Е. А. Від графічних зображень до автоматизованого проектування. . , .

341481. Співаковський О. Про вузьких фахівців широкого профілю : [нова українська концепція розвитку педагогічної освіти]. . , . С. 1, 4.

341482. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

341483. Гриневич Л. Ми продовжуємо інвестувати в освіту : [інтерв'ю з міністром освіти і науки України Л. Гриневич про тенденції розвитку освіти 2018 року/ підготувала С. Галата]. . , . С. 5.

341484. Евгеньев П. К. Бездна. Таткнигоиздат. Казань, 1956. 197 с.

341485. Мілютіна Г. С., Бажміна Е. А. Значення геометрії в житті людини. . , .

341486. Евдокимов Д. В. Добрые времена. Советский писатель. Москва, 1986. 368 с.

341487. Онуфрієнко В. М. Диферінтегральна модель розв'язку контактної задачі Герца з фрактальними властивостями середовища. . , . С. 249-250.

341488. Евдокимов И. В. Колокола. Московский рабочий. Москва, 1989. 734 с.

341489. Евдокимов Н. С. Происшествие из жизни.... Современник. Москва, 1988. 411 с.

341490. Онуфрієнко В. М., Онуфрієнко Л. М., Слюсарова Т. І. Модель фрактальних стоко-джерел в математичній теорії дифракції хвиль. . , . С. 251-252.

341491. Бюджет освіти і науки - 2018 : [експерти Аналітичного центру CEDOS дослідили, які видатки на освіту і науку закладені у головному кошторисі країни, а також як вони розподіляються]. . , . С. 6.

341492. Онуфрієнко В. М., П'янков В. П., Зіненко І. І. Математична модель і алгоритм розв'язування задачі фрактально конфігурованого полігонального випромінювача. . , . С. 253-254.

341493. Значення геометрії в житті людини. . , .

341494. Мілютіна Г. С., Бажміна Е. А. Значення геометрії в житті людини. . , .

341495. Сорока В. Підвищення кваліфікації - онлайн : [стартує онлайн-курс для вчителів початкової школи - перший в Україні, що є обов'язковим етапом підвищення кваліфікації педагогів]. . , . С. 8.

341496. Антоненко Н. М. Дослідження впливу механічних характеристик шару на розподіл напружень на берегах дископодібної щілини з наповнювачем у пружному шарі. . , . С. 254-255.

341497. Евлогиев И. Сокровище магов. Издательство литературы на иностранны языках. София, 1963. 224 с.

341498. Евпланов А. Я. Чужаки. Современник. Москва, 1990. 238 с.

341499. Засовенко А. В. Підхід до розв'язку динамічного деформування склеєних балок. . , . С. 256.

341500. Килимник І. М. Застосування методу дихотомії до пружно-пластичного розрахунку дисків змінної товщини при використанні деформаційної теорії пластичності. . , . С. 257-259.

341501. Сніжко Н. В. Аналіз поля переміщень кільця при рівномірному обертанні. . , . С. 259-261.

341502. Бажміна Е. А. E-learning у вищій освіті України. . , .

341503. Сніжко Н. В. Організація самостійної роботи з вищої математики студентів прискореної форми навчання. . , . С. 261-262.

341504. Бажміна Е. А. Актуальність E-LEARNING у вищій школі. . , .

341505. "Европеец". Наука. Москва, 1989. 563 с.

341506. Шанина З. М. Влияние статистических характеристик на тяговое сопротивление зубчатых рабочих органов. . , . С. 262-263.

341507. Shtefan Т. A. Development of numerical-analytical methods for determining the function of the energy of deformation. . , . С. 263-264.

341508. Европейская новелла Возрождения. Худож. лит.. Москва, 1974. 655 с.

341509. Европейская поэзия ХVII века. Худож. лит.. Москва, 1977. 928 с.

341510. Повзло О. М., Повзло В. М. Социально-философские аспекты глобализации, народонаселения и экологии. . , .

341511. Щербина А. В. Вплив кутів установки коліс на експлуатаційні показники автомобіля. . , . С. 74-75.

341512. Европейская поэзия ХІХ века. Худож. лит.. Москва, 1977. 927 с.

341513. Евсеенко И. И. Однодворец Калашников. Молодая гвардия. Москва, 1989. 348 с.

341514. Математичні машини і системи. Інст. проблем матем. машин і систем. Київ, 2016. 172 с.

341515. Кулик Н. Хранитель скарбів : [біографія та нелегкий професійний шлях представника української наукової інтелігенції, педагога, мистецтвознавця, музеєзнавця, історика та археолога М. Макаренко]. . , . С. 14-15.

341516. Щербина А. В. Вплив кутів установки колісного вузла на момент відбокової сили. . , . С. 75-77.

341517. Евсеенко И. И. Петушинные дворики. Центр.-Чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1990. 543 с.

341518. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2017. 52 с.

341519. Дударенко О. В. Поліпшення роботи демпфуючого елемента підвіски транспортного засобу за рахунок впровадження інерційно-фрикційних амортизаторів. . , . С. 77-78.

341520. Слюсарова Т. И. Интегродифференциальное исчисление в некоторых задачах электродинамики. . , . С. 264-265.

341521. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 128 с.

341522. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 86 с.

341523. Івановський О. В., ЄмельяновВ. О., Степанченков В. О. Центр крену та центр ваги трасових автомоделей. . , . С. 78-79.

341524. Фасоляк А. В. Динаміка циліндричної оболонки у пружному півпросторі, під дією нормальних вісесиметричних поверхневих навантажень. . , . С. 265-266.

341525. Інженер-машинобудівник. . , 2017. 4 с.

341526. Зиненко И. И. Расчет характеристик симметричных волноводных тройников в Е-плоскости. . , . С. 266-267.

341527. Курликов Д. А., Кубіч В. І. Оцінка турбулізації потоку моторного масла в системі змащування двз. . , . С. 80-82.

341528. Марущак М. М., Кубіч В. І. Мехатронний підшипник вузла маточини ходової частини вантажного автомобіля. . , . С. 82-84.

341529. Сумма В. С., Головчук А. Ф. Покращення експлуатаційних показників гальмівної системи за рахунок уточнення конструктивних параметрів елементів гальмівного механізму. . , . С. 84-85.

341530. Башова Н. П. Зв'язок максимальної 2-КНФ булевої функції, що задає топологію на скінченній множині, з базою цієї топології. . , . С. 268-269.

341531. Субботін С. Участь ЗНТУ у міжнародній конференції з інформаційних та цифрових технологій у Словаччині. . , . С. 2.

341532. Досягнення у науково-дослідній роботі студентів 2016/2017 Н.Р.. . , . С. 3.

341533. Евтушенко Е. А. Граждане, послушайте меня. Худож. лит.. Москва, 1989. 494 с.

341534. Евтушенко Е. А. Завтрашний ветер. Правда. Москва, 1987. 480 с.

341535. Евтушенко Е. А. Мама и нейтронная бомба и другие поэмы. Советский писатель. Москва, 1986. 272 с.

341536. Горпинич Г. В., Головчук А. Ф. Інформаційно-розрахункові системи аналізу та дослідження дорожньо-транспортних пригод. . , . С. 85.

341537. Степанова Л. П., Долженко Я. В. Дослідження структури і фазового складу покриття ПКХН15 на лопатках титанового сплаву ВТ 3–1. . , . С. 270-272.

341538. Івахненко Є. Інженерно-фізичний факультет : [історія розвитку інженерно-фізичного факультету ЗНТУ]. . , . С. 4.

341539. Інженер-машинобудівник. . , 2017. 4 с.

341540. Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А., Ненароков В. К. Про оптимізацію форми локальних порожнин в шарах порошкових матеріалів під впливом температурно-силових факторів. . , . С. 272-273.

341541. Вітаємо з ювілеєм! : [стисла біографія кандидата технічних наук, доцента кафедри "Технологія машинобудування" ЗНТУ В. В. Кононова]. . , . С. 3.

341542. Повзло О. М. Философский "ракурс" глобальных проблем современности. . , .

341543. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

341544. Повзло О. М. Социально-философский анализ "плюсов" и "минусов"глобализации. . , .

341545. Олейник С. Легче дышать! : [обновление материально-технической базы 5-й детской больницы г. Запорожья]. . , . С. 5.

341546. Шаломєєв В. А., Осадча К. О. Розробка ливарних магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей. . , . С. 274-275.

341547. Каратеева А. Откуда липы растут : [про продукцию запорожского КСП "Зеленхоз"]. . , . С. 13.

341548. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

341549. Муль О. О., Грабовський В. Я. Особливості фаз різного типу, що використовують для дисперсійного твердіння сталей та сплавів. . , . С. 275-276.

341550. Бурбовский О. Мужчина на острие жизни : [интервью с мэтром украинского фотоискусства, основателем Запорожского фотоклуба, заслуженным работником культуры О. Бурбовским/ записала С. Олейник]. . , . С. 12.

341551. Балук Н. Р. Теоретичні основи маркетингу страхових послуг. . , . С. 973-977.

341552. Березкін С. В., Вініченко В. С. Дослідження можливості підвищення властивостей вольмфрамоторієвих сплавів за допомогою математичних моделей. . , . С. 276-278.

341553. Ефанов В. С., Мыленко А. А., Прокопенко А. Н., Овчинников А. В. Турбины методом виброгалтовки. . , . С. 279-281.

341554. Каратеева А. Ближе к звездам : [в запорожском Дворце детского и юнешеского творчества торжественно открылся "Детский планетарий"]. . , . С. 1, 13.

341555. Ляхов В. О., Дударенко О. В. Підвищення ефективності гальмівного електрогідравлічного приводу автомобілів категорії М1. . , . С. 86.

341556. Skuіbida O. L. Emi teaching experience of occupational safety for future engineers. . , . C. 281-282.

341557. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства. . , .

341558. Гаркавенко К. Р., Щербина А. В. Дослідження керованості та стійкості автомобіля. . , . С. 86-88.

341559. Грицай С. В. Вплив способів усунення викидів у динамічних рядах вантажопотоків на їх статистичні характеристики. . , . С. 89.

341560. Білоконь Ю. В., Турпак С. М., Веремеєнко Л. А. Удосконалення зовнішніх перевезень пат "запоріжсталь" у власних вагонах. . , . С. 90-91.

341561. Каплуновська А. М., Огородник Є. С. Основні тенденції розвитку транспортного законодавства україни в сучасних умовах. . , . С. 91-92.

341562. Корінь К. Ю., Турпак С. М., Лебідь Г. О. Графічний аналіз вантажопотоків промислового підприємства. . , . С. 92-93.

341563. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств. . , .

341564. Лащених О. А., Турпак С. М., Грицай С. В. Розробка математичних модел ей планування тривалості маневрової роботи. . , . С. 94.

341565. Мирончак Д., Турпак С. М., Грицай С. В. Оптимізація транспортно-складських процесів на складі готової продукції пат "Запоріжсталь". . , . С. 95.

341566. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341567. Васильєва Л. О. Визначення факторів, які впливають на використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні металопрокату. . , . С. 95-97.

341568. Васильєва Л. О., Широкопояс О. О. Аналіз впливу параметрів металопродукції на коефіцієнт використання вантажопідйомності вагонів. . , . С. 97-99.

341569. Турпак С. М., Сидоренко Ю. Т. Аналіз залежності показників стану безпеки руху на залізничному транспорті промислового підприємства. . , . С. 100.

341570. Буряк В. "Городу необходимы большие автобусы и запорожские трамваи" : [интервью с городским головой г. Запорожья В. Буряком о проблеме общественного транспорта и путях ее решения/ записал А. Коваленко]. . , . С. 1-2.

341571. Каплуновська А. М., Сахник О. О. Переваги використання srp-упаковки для рітейлера, виробиника і транспортної компанії. . , . С. 100-101.

341572. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України. . , .

341573. Пузанов В. М. Джерела актуалізації термінології в сфері транспортних технологій. . , . С. 101-103.

341574. Тарасенко О. В. Інформаційне забезпечення результатів топографічного аналізу дтп. . , . С. 103-104.

341575. Артемов Б. Мишка и Валентина : [история обитателя зоопарка на запорожской Детской железной дороге бурого медведя Кузи]. . , . С. 10.

341576. Буката М. А., Билоник И. М. Повышение износостойкости оснастки порошковой металлургии финишной. . , . С. 282-283.

341577. Тарасенко О. В., Морозова О. І., Юзвук Н. С. Аналіз коливань рівня аварійності. . , . С. 104-105.

341578. Панова А. Д., Харченко Т. В. Сучасний стан і перспективи розвитку магістральних перевезень вантажів. . , . С. 106-107.

341579. Евтушенко Е. А. Отцовский слух. Советский писатель. Москва, 1978. 239 с.

341580. Евтушенко Е. А. Поилитика - привилегия всех. "Новости". Москва, 1990. 621 с.

341581. Евтушенко Е. А. Почти напоследок. Молодая гвардия. Москва, 1985. 191 с.

341582. Евтушенко Е. А. Утренний народ. Молодая гвардия. Москва, 1978. 207 с.

341583. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 686 с.

341584. Евтых А. Шуба из двенадцати овчин. Сов. писатель. Москва, 1989. 703 с.

341585. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2017. 40 с.

341586. Мягкий І. В., Попов С. М. Дослідження процесу зношування деталей. . , . С. 283-284.

341587. Горбенко В. Есть люди, которые слышат, как звезда со звездою говорит : [интервью с деканом факультета астрономии ЗНУ, кандидатом физико-математических наук, доцентом В. Горбенко/ записала И. Гавриленко]. . , . С. 20.

341588. Гамбург Л. С. Державний зміст конфедеративної форми у порівняльній характеристиці моделей складного політико-територіального устрою. . , . С. 5-8.

341589. Ганжуров Ю. С. Суб'єктне право законотворення в контексті української євроінтеграції. . , . С. 8-11.

341590. Молочков Д. Є., Попов С. М. Дослідження процесу зношування деталей шляхо-будівельного обладнання та. . , . С. 284-286.

341591. Еголин А. М. Освободительные и патриотические идеи русской литературы 19 века. Советский писатель. Москва, 1946. 411 с.

341592. Артемов Б. Наталья Ниловна : [о подвиге запорожского педагога во время Великой Отечественной войны Н. Ниловны]. . , . С. 30.

341593. Коханов І. В., Попов С. М. Механізм руйнації робочих поверхонь коксодробарок та вибір технології зміцнення. . , . С. 286-287.

341594. Егоров А. Г. Темные дворы. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1990. 207 с.

341595. Данькова Л. И. Роль судебного прецедента в условиях взаимодействия правових семей в рамках глобализации. . , . С. 11-16.

341596. Егоров Б. А. Карусель. Юморист. Советская Россия. Москва, 1974. 222 с.

341597. Егоров Г. В. Книга о разведчиках. Алтайское книжное издание. Барнаул, 1989. 464 с.

341598. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341599. Егоров И. М. Казимир Малевич. Знание. Москва, 1990. 56 с.

341600. Жиленко Т., Харченко Т. В. Методы оценки социально-экономического ущерба от ДТП. . , . С. 107-109.

341601. Демидова И. А. Общечеловеческие ценности как основа правовой интеграции. . , . С. 16-19.

341602. Трушевський В. Е. Особливості визначення напряму головної дороги на перехрестях з рухом по колу. . , . С. 109-110.

341603. Коротич Ю. С., Попов С. М. Розробка технологій зміцнення лопаток асфальтозмішувача. . , . С. 287-288.

341604. Егоров И. М. Федотов. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 47 с.

341605. Трушевський В. Е., Лізунов Д. О. Особливості застосування мобільного додатку "transitwand" для автоматизації підрахунку пасажирообміну в громадському транспорті. . , . С. 110-111.

341606. Гурський Ю. О., Попов С. М. Дослідження процесу зношування і розробка технології зміцнення лопатки. ЗНТУ. Запоріжжя, . С. 289-290.

341607. Кузькін О. Ф. Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в місті Запоріжжі. . , . С. 111-112.

341608. Кузькін О. Ф., Носач Д. С., Фролов В. С. Статистичний аналіз швидкості сполучення на міських автобусних маршрутах міста Запоріжжя. . , . С. 112-114.

341609. Переверза С. Г., Попов С. М. Дослідження процесу зношування деталей гусеничного рухомого обладнання тарозробка технології зміцнення. . , . С. 290-292.

341610. Впровадження моделі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. . , . С. 2.

341611. Куценко А. М., Турпак С. М., Падченко О. О. Удосконалення перевезень за контактними графіками на пат "Запоріжсталь". . , . С. 114.

341612. Шевченко В. Г., Чернявский Д. А., Яценко А. С. Способы улучшения свойств поверхности и конструкции дентальных титановых имплантатов. . , . С. 115-116.

341613. Сложные переломы костей таза больше не приговор : [об успехах травматологии Запорожской облбольницы]. . , . С. 4.

341614. Егоров Н. М. Как трудно сказать - прощайте. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1989. 300 с.

341615. Кружнова С. Ю., Сотник В. Нечеткие регуляторы на основе искусственных нейронных сетей. . , . С. 117-118.

341616. Фісюк А. В., Попов С. М. Утомне руйнування твердосплавних зубкiв шарошкових бурових долот. . , . С. 292-293.

341617. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341618. Титомир Ю., Сарибекян Л., Коляда А. Ф. О возможных путях совершенствования ходовых характеристик парусных яхт и катамаранов с точки зрения механики. . , . С. 118-119.

341619. Егоров Ф. Не склонив головы. Встретимся в Берлине. Казгослитиздат. Алм-Ата, 1963. 518 с.

341620. Доній Н. Є. Б. О. Кістяківський: філософування в прсторі "між" : [теза українського філософа Б.О. Кістяківського що Україна - це територія, яка перебуває на межі між Заходом і Сходом]. . , . С. 19-21.

341621. Гавриленко И. Как влюбить туристов в Запорожье : [развитие туризма Запорожской области]. . , . С. 8.

341622. Макаренков О. Л. Переосмислення концептуальних основ підходів до вивчення юридичної термінології в умовах подальшого насичення вітчизняного правового простору цінностями західної традиції права. . , . С. 22-25.

341623. Ежов А. В. Хрустальные звоны. Лениздат. Ленинград, 1989. 335 с.

341624. Езерский М. Сила земли. Детгиз. Москва, 1959. 166 с.

341625. Скребцов А. А., Петрущенко Б. В. Дослідження деформаційної обробки заготовок із спеченого титану. . , . С. 119-120.

341626. Риндюк В. І. Розвиток законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів: теоретичний аспект. . , . С. 25-28.

341627. Езерский Ф. С., Федоров В. И. Шаги в безсмертие. Лениздат. Ленинград, 1990. 219 с.

341628. Скребцов А. А. Проблеми отримання вітчизняних виробів з титанових сплавів адитивними методами. . , . С. 120-122.

341630. Кружнова С. Ю. Случайные колебания с большими амплитудами свободно опертой балки. . , . С. 122-124.

341631. Строгонов Д. В., Биковський О. Г. Вплив часу дробеструминної обробки напилюванної поверхні на мікрорельєф. . , . С. 296-297.

341632. Жила Т. А., Омельченко О. С., Повышение стабильности механических свойств сложнолегированного титанового сплава. . , . С. 124-127.

341633. Екатерина ІІ Сочинения. Современник. Москва, 1990. 557 с.

341634. Артемов Б. Первый пассажир : [странички истории ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод"]. . , . С. 26-27.

341635. Екатерина ІІ Сочинения. Советская Россия. Москва, 1990. 382 с.

341636. Попович О. Г., Шевченко В. Г. Розрахункова оцінка товщини зношеного шару на евольвентних поверхнях зубчатих коліс. . , . С.127-129.

341637. Екельчик Ю. Изобразительное мастерство в фотографии. Госкиноиздат. Москва, 1951. 92 с.

341638. Скрипка Ю. Ю., Волков Г. П., Камель Г. І. Особливості спрацювання деталей конічних трибосистем в екстремальних умовах. . , . С. 297-298.

341639. Слынько Г. И., Цокотун П. В. Теплотехнические методы обеспечения работоспособности уровнемера жидкости при высоких температурах. . , . С 130-132.

341640. Слинько Г. І. Гапоненко О. М. Визначення оптимального складу бензоетанольної суміші для забезпечення заданих технічних характеристик бензинового ДВЗ. . , . С. 132-133.

341641. Екимов Б. П. Донос. Современник. Москва, 1990. 428 с.

341642. Екимов Б. П. Рассказы. Частное расследование. Худож. лит.. Москва, 1991. 413 с.

341643. Слинько Г. І., Охрименко В. В. Визначення впливу метанолу на зміни крутного моменту та ефективної потужності бензинового ДВЗ. . , . С. 133-134.

341644. Слабко С. Н. Підходи до тлумачення верховенства права та правової держави у теоретико-правовій науці України та європейських держав. . , . С. 28-30.

341645. Акрытова Т. А., Савонов Ю. Н., Камель Г. И. Влияние термической обработки на состав и соотношение фаз наплавленного металла двухфазных аустенитно-ферритных сталей. . , . С. 299-300.

341646. Слинько Г. І., Марков С. І. Вдосконалення конструкції газорозподільного механізму ДВЗ серії МЕМЗ. . , . С. 135-136.

341647. Елаховский С. На лодках через снежные горы. Мысль. Москва, 1969. 173 с.

341648. Слинько Г. І., Проценко Д. О. Методи випробування плунжерних пар паливної апаратури дизельного двигуна. . , . С. 136-139.

341649. Косарев Е. О., Сиваков В. О., Савонов Ю. Н. Исследование питателей конических трибосистем гидравлической транспортно-загрузочной системы. . , . С. 301-302.

341650. Еленин М. С. Добрый деловой человек. Советский писатель. Ленинград, 1977. 350 с.

341651. Еленин М. С. Семь смертных грехов. Советский писатель. Ленинград, 1986. 783 с.

341652. Еленин М. С. Соль чужбины. Советский писатель. Ленинград, 1989. 471 с.

341653. Ющик О. О., Риндюк В. І. До визначення спортивного права в контексті інтеграційних процесів. . , . С. 31-33.

341654. Денисенко В. В. Міжнародні угоди як інститут міжнародного права у відносинах племінних народів з античними державами. . , . С. 34-37.

341655. Слинько Г. І., Кошель М. О. Аналіз сигналів вібрації двигунів внутрішнього згоряння. . , . С. 139-142.

341656. Слинько Г. І., Володін Д. А. Покращення економічних показників дизель-генераторів. . , . С. 142-144.

341657. Осаул Л. П., Незгода Л. М., Кроленко В. В., Лук'янчук А. А., Журибіда А. В. Зміни в геологічному кругообігу біосфери під впливом антропогенного кругообігу. . , . С. 303-304.

341658. Елеонский С. Ф. Книга А. Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". Знание. Москва, 1952. 31 с.

341659. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341660. Елесин В. Д. Надежда и метель. Сев.-Зап. книжное издательство. Вологда, 1989. 272 с.

341661. Мазин В. А. Методика расчета газодинамических эффектов в смесях газовых потоков. . , . С.144-145.

341662. Бостан Л. М., Маєцька З. С. Волонтерство як форма взаємовідносин між державою і суспільством: з історичного досвіду країн Європейського Союзу. . , . С. 37-41.

341663. Гавриленко И. Аптека, сохранившая традиции : [про развитие запорожского фармацевтического предприятия КП "Примула"]. . , . С. 24.

341664. Елесин В. Д. Надежда и метель. Молодая гвардия. Москва, 1991. 320 с.

341665. Мазин В. А., Проценко Д. О. Газодинамические процессы в смесях газовых потоков. . , . С. 146.

341666. Пономаренко Н. І., Сєкачов Д. О. Вплив енергетичних аспектів антропогенного кругообігу. . , . С. 305-306.

341667. Беженов С. О. Оцінювання ефективності технологічних методів підвищення ресурсу акустоемісійним методом. . , . С. 146-147.

341668. Канаки А. В., Гапоненко М. Ф. Твердые бытовые отходы. . , . С. 306-308.

341669. Андрющенко І. Є. Взаємозв'язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб'єкта господарювання. . , .

341670. Беженов С. О. Оцінювання ефективності технологічних методів підвищення ресурсу акустоемісійним методом. . , . С. 146-147.

341671. Масаревич Н. В. Магдебургское право как пример общеевропейской государственно-правовой интеграции. . , . С. 41-43.

341672. Повзло В. М. Влияние пассивации алюминия на скорость его питтинговой коррозии. . , . С. 309-310.

341673. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341674. Про сина вірного шумить Великий Луг : [біографія відомого вченого-мовознавця, письменника, доктора філологічних наук, академіка Академії наук Вищої школи України, уроженця Запорізької області В. А. Чабаненка]. . , . С. 4.

341675. Булатов Є. Г., Беженов С. О. Аналіз умов виникнення гідравлічного стрибка у відкритих каналах прямокутного перерізу. . , . С. 147-148.

341676. Елигулашвили Э. В. Современная грузинская поэзия. Знание. Москва, 1971. 32 с.

341677. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності. . , .

341678. Євсєєва Н. О. Фізико-математична модель охолодження заготовки циліндричної форм. . , . С. 148-149.

341679. Сохрякова Т. В. Якісний аналіз металів і сплавів. . , . С. 310-311.

341680. Елизаветина Г. Г. Н. А. Добролюбов. Знание. Москва, 1986. 64 с.

341681. Євсєєва Н. О., Гаджиев О. В. Аналіз термодинамічних циклів ДВЗ. . , . С. 150.

341682. Євсєєва Н. О., Третьякова Я. О., Подопригора О. І. Аналіз сучасних енергоефективних систем теплопостачання. . , . С. 151-153.

341683. Панкевич О. З., Яцик Т. Р. Угода про партнерство і співробітництво як важливий етап європейської інтеграції України. . , . С. 43-47.

341684. Елин Н. Л., Кашаев В. Г. Спортивная душа. Физкультура и спрот. Москва, 1985. 175 с.

341685. Юдиценко А. В., Кубич В. И. Экспериментальная оценка сопротивления сдвигу поверхностей в эксплуатационных ЦПГ ДВС. . , . С. 153-154.

341686. Лук'янова Т. В., Антипенко Є. Ю. Вплив та параметри технічного стану на вибір типу реновації ОНБ. . , . С. 312-313.

341687. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

341688. Готыч Л. Запорожская АЭС: открыт Тренажерный комплекс специальной подготовки ремонтного персонала, начинается период наладки и опытной эксплуатации. . , . С. 16-17.

341689. Елин П. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1962. 495 с.

341690. Елин П. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1962. 375 с.

341691. Поляк Ю. В., Кондратенко В. М. Історичний досвід державної етнополітики в Україні в контексті євроінтеграції. . , . С. 47-48.

341692. Івко А. В. Аналіз застосування моделей та методів віртуального офісу до організації логістики будівельних компаній. . , . С. 313-314.

341693. Пророченко В. В., Козинець О. Г. Варшавський договір 1920 р. та його політико-правові наслідки. . , . С. 49-51.

341694. Елкин А. С. Судьба книг и рукописей. Просвещение. Москва, 1976. 108 с.

341695. Вергун С. Человек-легенда художественной фотографии отметил юбилей : [известный запорожский фотохудожник О. Бурбовский]. . , . С. 18.

341696. Сухонос Р. Ф., Алмаєв В. І. ДВЗ з розрізами як наочний посібник і засіб навчання студентів технічних спеціальностей. . , . С. 155-156.

341697. Елкин В. Н. Дерево рассказывает сказки. Просвещение. Москва, 1971. 95 с.

341698. Гавриленко И. Рожать - не рожать? : [причины снижения показателей рождаемости в Запорожской области]. . , . С. 24.

341699. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства. . , .

341700. Цокотун П. В., Шевченко А. Д. Теоретичні витрати тепла на опалення комунальних та житлових будівель. . , . С. 156-157.

341701. Ельянов А. М. Заботы Леонида Ефремова. Советский писатель. Ленинград, 1975. 343 с.

341702. Іщенко О. Л. Інженерні мережі, як живильна система при реконструкції та будівництві. . , . С. 314-315.

341703. Рябошапка Н. Є., Полуведько С. Ю. Удосконалення системи запалювання інжекторних двигунів. . , . С. 157-159.

341704. Емельяненко В. Б. В военном воздухе суровом. Молодая гвардия. Москва, 1976. 480 с.

341705. Рябошапка Н. Є., Іванов П. Є. Використання нейронних мереж при діагностуванні ДВЗ. . , . С. 159-160.

341706. Попова Т. М. Проблеми та перспективи територіально-планувального розвитку м. Запоріжжя. . , . С. 316-317.

341707. Сухонос Р. Ф., Дерновий М. О. Двотактний бензиновий двигун з покращеними економічними і екологічними властивостями. . , . С. 161-162.

341708. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

341709. Емельянов А. В. Серебряный ветер. Современник. Москва, 1987. 429 с.

341710. Попов М. Є. Організаційна модель управління об'єднань багатоквартирних будинків в системі житлово-комунального господарства Запоріжжя. . , . С. 317-319.

341711. Кулік М. В. Особливості та перспективи розвитку автоматизації та роботизації будівельних процесів в Україні. . , . С. 319-321.

341712. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб'єкта господарювання. . , .

341713. Сухонос Р. Ф., Марков С. І. Сертифікаційні вимоги до товарних палив ДВЗ. . , . С. 163-164.

341714. Емельянов В. И. Риск. Удмуртия. Ижевск, 1989. 286 с.

341715. Рекеть Н. Н. Историко-правовой анализ результатов земельных реформ ХІХ-нач. ХХІ вв. в Украине и Беларуси. . , . С. 51-54.

341716. Короденко М. Університетська наука: якість, змагальність і чесність : [досягнення української університетської науки за 2017 р.]. . , . С. 6.

341717. Іщенко О. С. Удосконалення організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств. . , . С. 321-322.

341718. Шаломеев В. А. Модифицирование литого сплава системы MG-AL-ZN нанопорошком углерода. . , . С. 165.

341719. Якімцов Ю. В. Моделювання небезпечних та аварійних ситуацій у будівельному виробництві. . , . С. 323-324.

341720. Емельянов В. С. С чего начиналось. Советская Россия. Москва, 1979. 314 с.

341721. Емельянов Г. А. Пришельцы. Книжное издательство. Кемерово, 1991. 365 с.

341722. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств. . , .

341723. Яримбаш Д. С., Яримбаш С. Т. Особливості моделювання електромагнітних полів асинхронних двигунів малої отужності. . , . С. 325-326.

341724. Солонечний П. Для продовольчої безпеки держави : [інтерв'ю з молодим ученим, старшим науковим співробітником лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН П. Солонечним про нові сорти ячменю та перспективи їх впровадження]. . , . С. 10.

341725. Середа А. М. Інституціоналізація судової влади Української Держави (1918 р.). . , . С. 54-57.

341726. Емельянов Л. И. Василий Шукшин. Худож. лит.. Ленинград, 1983. 152 с.

341727. Коцур І. М. Дослідження електромагнітних і енергетичних процесів в системі електроприводу з вентиляторним навантаженням. . , . С. 326-327.

341728. СкользнєваВ. В., Половинкіна Р. Ю. Права і свободи в контексті юридичної концепції людини епохи Західноєвропейського Середньовіччя. . , . С. 57-59.

341729. Куланіна Є. В. Проектування трансформатора типу ОМ-10. . , . С. 327-328.

341730. Літвінов Д. О. Дослідження інтенсивності часткових розрядів у кабелях високої напруги 6 та 10кВ. . , . С. 328-329.

341731. Солодовнікова Т. П. Аналіз впливу висоти обмотки низької напруги на розподіл полів розсіювання. . , . С. 329-331.

341732. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств. . , .

341733. Сорока В. Освіта проти "зашколеності" : [про науковий труд "Звільнення від шкіл" соціального філософа, мислителя, педагога І. Ілліча]. . , . С. 11.

341734. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України. . , .

341735. Емельянова И. Д. Аркадий Пластов. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 54 с.

341736. Шлянін О. О. Аналіз магнітного поля в повітряному зазорі машини постійного струму. . , . С. 331-334.

341737. Емлютин Д. В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага. Советская Россия. Москва, 1971. 176 с.

341738. Дівчук Т. Є., Савельєв В. Г. Визначення параметрів неробочого ходу силових трансформаторів засобами математичного моделювання. . , . С. 334-335.

341739. Емцев М. Т., Парнов Е. И. Три кварка. Мысль. Москва, 1969. 253 с.

341740. Гуразда Ю. В., Яримбаш С. Т. Визначення параметрів схеми заміщення силового трансформатора ТМН-1600/20 під час раптового короткого замикання. . , . С. 335-337.

341741. Сорока В. Альма-матер Антона Макаренка : [історія початку діяльності Полтавського учительського інституту - попередника Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка та історія підготовки вчителів на Полтавщині (1914-2014 рр.)]. . , . С. 14-15.

341742. Емцев М. Т., Парнов Е. И. Уравнение с Бледного Нептуна. Молодая гвардия. Москва, 1964. 256 с.

341743. Лютова О. В. Графічний аналіз зварюваності вторинних силумінів. . , . С. 166-167.

341744. Мамедов Б. Ш. Вивід формули тяги та польотного (тягового) ККД прямоточних повітря-реактивних двигунів (ППРД). . , . С. 167-168.

341745. Енджеяк В. И. Особая партизнско - диверсионнная. Политиздат Украины. Киев, 1977. 206 с.

341746. Сирих І. С., Яримбаш С. Т. Визначення розподілу магнітних потоків в магнітній системі трансформатора ТМН-1600/35 у режимі неробочого ходу. . , . С. 337-339.

341747. Енджеяк В. И., Кузнецов А. П. Особая диверсионнная. Крым. Симферополь, 1968. 205 с.

341748. Скоробогата М. В. Розвиток просторового мислення студентів при вивченні нарисної геометрії. . , . С. 168-169.

341749. Бовкун С. А. Перспективні зображення в картинах художників. . , . С. 169-170.

341750. Стремідловська О. В., Яримбаш С. Т. Визначення електромагнітних навантажень, що виникають в асинхронному двигуні змінного струму з короткозамкненим ротором серії 4А200М6У3 у режимі короткого замикання. . , . С. 339-340.

341751. Бажміна Е. А. E-learning у вищій освіті України. . , . С. 170-172.

341752. Корнієнко О. Б. Використання 3D-моделей. . , . С. 172-173.

341753. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, .

341754. Андрющенко І. Є. Сутність "життєздатності підприємств" як економічної категорії. . , .

341755. Маттар Р., Яримбаш С. Т. Magnetic field of induction motor of type AIR250S6Y3. . , . С. 340-341.

341756. Енеш В. Самое маленькое государство. Чуваш. кн. изд.. Чебоксары, 1990. 332 с.

341757. Чепець О. С., Пальченкова В. М. Організація державних нотаріальних контор роботи з кадрами в Україні в 1923-1940 рр. (історико-правовий аспект). . , . С. 59-62.

341758. Кузнецов О. Е., Яримбаш Д. С. Моделювання магнітного поля трансформатора типу ТМНС-6300/10-У1 методом кінчених елементів. . , . С. 342.

341759. Шаломєєв В. А., Айкін М. Д., Лук'яненко О. С. Біорозчинний магнієвий сплав для остеосинтезу. . , . С. 173-174.

341760. Еники А. Невысказанное завещание. Татарское книжное издательство. Казань, 1990. 479 с.

341761. Атрошенкова А. О., Мамедов Б. Ш. Визначення відстані від точки до площини, заданої слідами. . , . С. 174-175.

341762. Кутілін С. А., Яримбаш Д. С. Дослідження та аналіз магнітних полів трансформатора типу ТМН-6300/110-У1 в режимі неробочого ходу. . , . С. 343.

341763. Борщевская А. Э. Субъекты права на кассационное обжалование (опротестование) в гражданском процессе Республики Беларусь. . , . С. 63--66.

341764. Лютова О. В., Тарасенко С. А., Графічне моделювання впливу металургійних факторів виробництва на якість вторинних алюмінієвих сплавів. . , . С. 175-177.

341765. Мимохід Д. К., Яримбаш Д. С. Визначення параметрів трансформатора типу ТМН-1600/15-У1 методами польового моделювання. . , . С. 344.

341766. Бондарчук Т. В., Коцур І. М. Розрахунок теплового поля асинхронного двигуна з фазним ротором засобами математичного моделювання. . , . С. 345.

341767. Шестопалова О. В., Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. . , .

341768. Гудаліна О. С., Кондратенко В. М. Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу. . , . С. 66-68.

341769. Іванницький Н. С., Коцур І. М. Підвищення енергетичних показників електроприводу вентиляторних установок. . , . С. 346.

341770. Кравченко Д. О., Коцур І. М. Підвищення регулювальних властивостей електроприводу вентиляторів для головного провітрювання шахт. . , . С. 347.

341771. Гречкова Н. О., Яримбаш Д. С. Визначення параметрів короткого замикання трансформатора типу ТМН-6300/20-У1 методами польового моделювання. . , . С. 348.

341772. Калюжний А. П., Коцур І. М. Розрахунок засобами математичного моделювання теплового поля асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. . , . С. 349.

341773. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 174 с.

341774. Безверхня Ю. С. Постановка задачі щодо оптимізації конструктивних особливостей шинопроводів. . , . С. 350-351.

341775. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 104 с.

341776. Білошапка В. С., Скоробогата М. В. Розгортки багатогранних та кривих поверхонь. . , . С. 177-178.

341777. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 620 с.

341778. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

341779. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

341780. Kotsur M. I., Khomenko K. P. To research the processes of compensating the reactive power in the electric drive system. . , . С. 351.

341781. Kotsur M. I., Osinina A. S. To research of the distribution of electromagnetic field in the induction motor with the different construction. . , . С. 352-353.

341782. Корнус Т. М., Добров Б. С. Разработка алгоритма проверки СПП по рабочему току. . , . С. 353-354.

341783. Шестопалова О. В., Стеблюк А. І. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні. . , .

341784. Корнус Т. М., Логвин К. А. Разработка алгоритма проверки СПП по аварийному току. . , . С. 355-356.

341785. Корнус Т. М., Закуцька В. О. Розробка алгоритму автоматизованого вибору силового напівпровідникового приладу. . , . С. 356-357.

341786. Афанасьєв О. І., Леонов Р. С. Дослідження розподілу напруженості поля в залежності від структури системи екранування ВРП 750кв. . , . С. 358-359.

341787. Жорняк Л. Б., Остапарченко Р. М. Пристрій безперервної діагностики стану високовольтних вводів 330кВ. . , . С. 360.

341788. Фатюха Н. Г., Журавльова Т. І. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах. . , .

341789. Жорняк Л. Б., Пугач С. І. Методы диагностики изоляции высоковольтных вводов. . , . С. 361-362.

341790. Афанасьєв О. І., Леонов Р. С. Дослідження ефективності регулювання напруженості поля в ізоляційній покришці ізолятора трансформатора струму ТОГ-362. . , . С. 362-363.

341791. Фатюха Н. Г., Циганок Д. В. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису. . , .

341792. Снігірьов В. М., Лісняк Є. В. Дослідження перехідних процесів електроприводу постійного струму 500А 220В. . , . С. 364.

341793. Заярнюк О. В. Формування людського капіталу України в умовах глобалізації світової економіки. . , . С. 69-72.

341794. Жорняк Л. Б., Жежера І. І Electromagnet optimization of ac contactor. . , . С. 365-366.

341795. Коса А. В., Бостан С. К. Особливості адміністративно-територіального устрою постсоціалістичних унітарних країн Європейського Союзу. . , . С. 72-75.

341796. Фатюха Н. Г., Бован Є. В. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект. . , .

341797. Жорняк Л. Б., Рева Т. О. On-load tap changer RNOA 110/1000. . , . С. 366-367.

341798. Корниенко Е. Б., Бовкун С. А., Годес В. А., Ониськив А. Ю. Построение теней в перспективе. . , . С. 178-180.

341799. Крупа Д. В., Бостан С. К. Конституційно-правовий статус уряду Польщі. . , . С. 75-79.

341800. Куртєва К. Д., Бажміна Е. А., Від графічних зображень до автоматизованого проектування. . , . С. 180-182.

341801. Мілютіна Г. С., Значення геометрії в житті людини. . , . С. 182-183.

341802. Дядя С. І., Черновол Н. Н., Кучугуров М. В. Розробка постпроцесору для чотирьохкоординатного фрезерного верстата з СЧПУ WL4M в SIEMENS NX. . , . С. 184.

341803. Кулагін Д. О., Бостан С. К. Особливості організації місцевого самоврядування в деяких постсоціалістичних країнах Європейського Союзу. . , . С. 79-82.

341804. Жорняк Л. Б., Жарінов Р. А On-load tap changer PHTA 220/1250. . , . С. 367.

341805. Гончар Н. В. Введення слюсарного переходу в комплексну операцію обробки. . , . С. 185.

341806. Stepanov D. N., Semeryuk T. N. Research on the polymer-abrasive brush efficiency during processing without coolant. . , . С. 186.

341807. Казурова А. Є. Порівняльний аналіз методів керування невизначеними багатомасовими системам. . , . С. 368.

341808. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [електронна бібліотека книг та періодики на різноманітну тематику]. [б. в.]. Київ, 2013-.

341809. Фатюха Н. Г., Безродна І. О. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні. . , .

341810. Мелешко І. А. Моделі роботи гібридного фільтра використання пакету прикладних програм MATLAB/Simulinkпри побудові імітаційної. . , . С. 369.

341811. Логомінов В. О., Завєдєєв В. О. Сучасні адитивні технології отримання металевих виробів. Група BED DEPOSITION. . , . С. 186-187

341812. Шелест В. "Непостижимый Жан Кокто" : [Жан Морис Эжен Клеман Кокто (1889-1963) - французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссёр]. . , . С. 6-29.

341813. Деєв С. Г. Мінімізація втрат в електроприводі з СДПМ. . , . С. 370-371.

341814. Пухальська Г. В., Тепловий розрахунок лопатки турбіни 1-ї ступені двигуна д18-т, в програмі NX з застосуванням модулю САЕ. . , . С. 187-188.

341815. Фатюха Н. Г., Шлендер К. О. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом. . , .

341816. Дядя С. І. Дослідження впливу механічних властивостей оброблюваного матеріалу на його динамічні характеристики. . , . С. 189-190.

341817. Новомлинський В. О., Бондаренко В. І., Осадчий В. В. Система керування кутовим положенням дебаланса, що обертається відносно рухомої осі. . , . С. 372.

341818. Моїсеєнко Д. М., Бостан С. К. Загальні риси та особливості форми держави постсоціалістичних країн Євросоюзу. . , . С. 82-85.

341819. Дядя С. І., Старіков В. А. Пристрій для налаштування експериментальних кінцевих циліндричниї фрез з перемінним кроком зубів. . , . С. 191-192.

341820. OpenBook : [безкоштовна електронна бібліотека класичної української та світової літератури]. [б. в.]. [Б. м.], 2011-.

341821. Залужний М. Ю. Моделювання вольт-амперної характеристики дуги ДСП-100 при різкозмінному завантаженні. . , . С. 373.

341822. Ніколюк А. А., Бостан С. К. Євроінтеграційний досвід Словацької Республіки: трудності та досягнення. . , . С. 85-88.

341823. Сторожук О. В. Мотивація інноваційної праці викладачів в умовах модернізації освіти в Україні. . , . С. 88-91.

341824. Антонов М. Л., Морозов П. Ю. Розробка алгоритмiв керування електроприводом з полiпшеними динамiчними характеристиками на базi синхронного двигуна з постiйними магнiтами. . , . С. 374.

341825. Осадчий В. В., Назарова О. С., Шульженко С. С. Підвищення точності позиціювання двошвидкісного електропривода ліфта. . , . С. 375.

341826. Тарасова А. О., Бостан С. К. Форми державного правління країн Вишеградської групи. . , . С. 91-95.

341827. Лисенко К. С., Кондратенко В. М. Розвиток законодавства України за дотримання європейських стандартів. . , . С. 95-97.

341828. Стопчанський В. Ae Lib : [бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади]. [б. в.]. [Б. м.], 2003-2009.

341829. Попова О.Я., Удовика Л. Г. Україна крізь призму індексу недієздатності держав. . , . С. 98-101.

341830. Степанов Д. Н., Трішин П. Р., Кравец Н. Г. Визначення причин відриву полімерно-абразивних волокон дискового щіткового інструменту. . , . С. 192-193.

341831. Дядя С. І., Черновол Н. Н., Пиріг М. А. Визначення умов фрезерування сферичними і тороїдальними фрезами. . , . С. 194.

341832. Фатюха Н. Г., Колєснік В. І. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі. . , .

341833. Борисенко Н. Н. Изготовление лопаток турбины ГТД с применением нанотехнологий. . , . С. 195-196.

341834. Державна науково-технічна бібліотека України : [електронна бібліотека книг та періодики на різноманітну тематику]. [б. в.]. Київ, 1998-.

341835. Шавырина О. В. Важнейший приоритет социально-экономической политики Белорусского государства - строительство жилья. . , . С. 267-271.

341836. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Моделювання рівня боргової безпеки України. . , .

341837. Электронный архив журнала "Квант" : [электронное издание научно-популярного физико-математического журнала. Хронология выпуска с 1970 г.]. [б. в.]. [Б. м.], 2002-2017.

341838. Аніщенко М. А. Дотримання міжнародно-правових стандартів як основний принцип реформування законодавства України в сфері охорони здоров'я. . , . С. 105-106.

341839. Винниченко Т. Плутарх: жизнеописание жизнеописателя : [Плутарх (ок. 46-ок.127 н.е) - древнегреческий писатель и философ, общественный деятель]. . , . С. 30-47.

341840. Гайдук Д. Л. Методы исследования наноматериалов. . , . С. 196-197

341841. Назарова О. С., Мацола В. В Мікропроцесорні вимірювальні системи як засіб автоматизації технологічного роцесу. . , . С. 376-377.

341842. Крисан Ю. О., Залужний М. Ю., Шепель А. В., Шилов Б. В. Модернізація стенда дослідження теплових режимів роботи асинхронного ектродвигуна. . , . С. 377-379.

341843. Осадчий В. В., Назарова О. С., Брилистий В. В., Савілов Р. І. Дослідження системи керування позиційним електроприводом з дискретним давачем положення. . , . С. 379-380.

341844. Осадчий В. В., Назарова О. С., Морозов П. Ю. Лабораторний стенд для дослідження сигналів пошкодженого енкодера. . , . C. 381-382.

341845. Васильєва Є. В., Бабакін А. А. Аналіз цифрових фільтрів для обробки даних з давачів положення в системах cтабілізації. . , . С. 382-383.

341846. Герченова К. А Нанопокрытия при производстве деталей ГТД. . , . С. 197-198.

341847. Калиуш А. В. Изготовление деталей гтд из композиционных материалов на основе нанотехнологий. . , . С. 198.

341848. Антонова М. В., Штельваг Р. С. Синтез системи керування конусною дробаркою. . , . С. 383-384.

341849. Баєва Л. В. Роль та форми беспосередньої демократії та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування на рівні інтеграційних процесів. . , . С. 107-109.

341850. Лобиков М. Ю. Методы получения нанопорошков. . , . С. 199.

341851. Кови С. 4 правила успешного лидера. . , 2013. 59 с.

341852. Мороз Т. Ю. Изготовление лопаток компрессора ГТД с применением нанотехнологий. . , . С. 200-201.

341853. Вельможко І. І., Баєва Л. В. Поняття публічної відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні на досвіді зарубіжних країн : [Польща, Великобританія, США]. . , . С. 109-112.

341854. Уланов С. А. Изготовление деталей ГТД с применением интенсивной пластической деформации. . , . С. 201-202.

341855. Циганов В. В., Івщенко Л. Й. Методи керування зносостійкістю трибоз'єднань при багатоконтактному навантаженні. . , . С.203-204.

341856. Вільховська С. Ю., Гороховська О. В. Застереження до міжнародних договорів України. . , . С. 112-113.

341857. Денисов К. В. Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти, національна безпека. . , . С. 113-116.

341858. Михеев С.В. Основы инфракрасной техники. ИТМО. Санкт-Петербург, 2017. 130 с.

341859. Шестопалова О. В., Єськов К. О. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання. . , .

341860. Кісловський А. В., Мішина Н. В. Теоретичні проблеми розробки та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні. . , . С. 116-118.

341861. Кириченко А. А. Новая доктрина реформирования конституционного законодательства. . , . С. 118-121.

341862. Фролов М. В. Використання законів Вейбула та гама-розподілу для опису надійності різального інструменту. . , . С. 204-205.

341863. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

341864. Бойко І. А., Солоха В. В. Залежність зміни частот власних коливань шпиндельного вузла багатоцільового верстата від умов роботи. . , . С. 206-208.

341865. Логанов Є. На Запоріжжі у транспорті артерії вкладуть мільярди : [2018-й стане роком активізації дорожніх робіт]. . , . С. 6.

341866. Івщенко Л. Й., Глушко А. В. Розроблення математичної моделі для визначення основних трибологічних характеристик плоско-паралельних трибоз'єднань в умовах складного коливального навантаження. . , . С. 208-210.

341867. Штанкевич В. С., Дядя С. І. Технологічні методи зменшення інтенсивності автоколивань при фрезеруванні кінцевими фрезами. . , . С. 210-211.

341868. Фролов М. В., Липский В. А. Воспроизведение теоретического профиля червячной шлицевой фрезы на станках с ЧПУ. . , . С. 211-212.

341869. Штанкевич В. С., Фоменко К. О. Підвищення ефективності працездатності осьового ріжучого інструменту за рахунок діагностики зношування. . , . С. 213-214.

341870. Власов С.М., Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В. Бесконтактные средства локальной ориентации роботов. ИТМО. Санкт-Петербург, 2017. 172 с.

341871. Глушко А. В., Цехоцький К. А. Відновлення напрямних ковзання металообробного обладнання методами нанесення зносостійких покриттів. . , . С. 215-216.

341872. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення. . , .

341873. Книщ Р. Ю., Баєва Л. В. Роль статутів територіальних громад у нормотворчому процесі місцевого самоврядування з урахуванням іноземного досвіду. . , . С. 121-124.

341874. Андросова О. Ф., Ярковой А. Ю. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів. . , .

341875. Кукса О. О., Наливайко Л. Р. Проблема становлення інституту президентства : [в Україні]. . , . С. 124-125.

341876. Андросова О. Ф. Ефективність управління активами і пасивами на підприємстві енергетичного машинобудування. . , .

341877. Мішина Н. В. Організаційні форми місцевого самоврядування в Україні: перспективи удосконалення. . , . С. 126-127.

341878. Андросова О. Ф., Єльманова О. А. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку. . , .

341879. Комочкін М. С., Скрипник С. В. До методів дослідження напружено-деформованого стану та визначення навантаження в контакті робочих поверхонь бандажних полиць лопаток турбін ГТД. . , . С. 216-218.

341880. Назарова О. С., Єфименко Р. О. Особливості моделювання електромеханічних систем зі змінним моментом інерції. . , . С. 384-385.

341881. Арсеньєва С. І., Кожемякін К. С., Калядін А. А. Порівняльний аналіз використання поширень пакету matlab для розв'язання задач з проектування цифрових регуляторів. . , . С. 386.

341882. Комочкін М. С., Кацимон С. Ю. Визначення частот і форм власних коливань робочих лопаток ротора турбіни гтд і вплив їх на умови роботи бандажних. . , . С. 218-219.

341883. Пирожок А. В., Цетва І. М. Система керування мобільним роботом з гіроскопічним давачем. . , . С. 387.

341884. Андросова О. Ф., Ковальова Д. В. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази. . , .

341885. Тиховод С. М., Козлов В. В., Андриенко Б. Ю. Метод розрахунку перехідних процесів з використанням розкладання функцій за оліномом. . , . С. 388-390.

341886. Нестерович В. Ф. Конституційно-правове регулювання місцевої правотворчої ініціативи. . , . С. 128-131.

341887. Безотосний В. Ф., Козлов В. В., Набокова О. В. Розрахунок накладних перетворювачів при намагнічуванні двошарових матеріалів. . , . С. 391-392.

341888. Мартовицький Л. М., Сочава А. І., Глушко В. І., Клименко Г. В., Шаніна З. М. Критичний стан кранових металоконструкцій. . , . С. 220.

341889. Сочава А. І., Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Фролов Р. О. Вплив концентрації напружень на опір втомі низьковуглецевої сталі в умовах асиметрії циклу. . , . С. 221.

341890. Безотосний В. Ф., Романіченко Г. М. Реалізація частотно-балансового методу для контролю товщини електропровідних покриттів. . , . С. 393-394.

341891. Овчаренко К. О. Конституційно-правовий статус Президента України. . , . С. 131-133

341892. Задоя Н. О. Вплив інфрачервоного нагріву на затвердіння склопластиків. . , . С. 221-222.

341893. Волкова О. Г., Афанасьєва І. О. Методи діагностики розривних контактів електричних апаратів. . , . С. 395.

341894. Лятуринський В. О., Сидоренко М. В. Оптимізація технологічного стану поясних зварних з'єднань коробчастих балок. . , . С. 222-224.

341895. Тиховод С. М., Яценко О. В. Розрахунок нелінійних кіл постійного струму з застосуванням дискретних струмових моделей. . , . С. 396-398.

341896. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства. . , .

341897. Мороз А. М. Банківські операції : [електронний підручник]. . , .

341898. Волков Г. П. Особенности работы раздельного привода механизма передвижения козлового крана. . , . С. 224-226.

341899. Тиховод С. М., Левченко А. М. Відеоуроки як метод викладання технічних дисциплін майбутнього. . , . С. 399-400.

341900. Носенко М. І. Вплив здеформованого стану на ущільнення порошкового титану в процесі гарячої деформації. . , . С. 226-227.

341901. Явтушенко О. В. Развитие теории электродинамики привода кривошипного пресса. . , . С. 227-228.

341902. Андросова О. Ф., Лащенко А. О. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення. . , .

341903. Руднєв О. М. Промышленная безопасность и уровень подготовки научно-технических и управленческих кадров. . , . С. 228-229.

341904. Безотосний В. Ф., Чишко Д. І. Системи автоматичного зважування автотранспорту для споруджуваних і експлуатованих автомобільних доріг. . , . С. 400-401.

341905. Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Сочава А. І., Подолянчук С. Б. Стійкість стінок коробчастих прогінних кранових балок. . , . С. 229-230.

341906. Задоя Н. О., Єсін С. Ю. Комбінований спосіб виготовлення виробів із склопластиків. . , . С. 230-231.

341907. Зеленіна О. А., Єршов А. В., Лоскутов С. В. Пружні властивості холоднодеформованої сталі. . , . С. 402-403.

341908. Послєдова К. В., Наливайко Л. Р. Актуальні питання удосконалення окремих аспектів інституту професійної відповідальності адвокатів. . , . С. 133-135.

341909. Андросова О. Ф., Сажинська І. В. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості. . , .

341910. Камель Г. І., Носенко М. І., Полянський Д. А., Скрипка Ю. Ю. Особливості спрацювання деталей конічних трибосистем в екстремальних умовах. . , . С. 231-232.

341911. Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : [електронний підручник]. . , .

341912. Рябовол Л. Т. Дослідження конституційного ладу України: необхідність реалізації системного підходу. . , . С. 135-138.

341913. Камель Г. І., Волков Г. П., Устіменко М. С., Сіваков А. Ю. Комбінований спосіб відновлення деталей конічних трибосистем. . , . С. 233-234.

341914. Андросова О. Ф., Волощук Т. В. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України. . , .

341915. Явтушенко О. В., Трошин М. Ю. Ковзання клинопасових передач. . , . С. 234-235.

341916. Сапоговська І. О., Грицай І. О. Гендерна нерівність жинок і человіків у сфері працевлаштування України. . , . С. 139-142.

341917. Золотаревский А. И., Лущин С. П. Исследование спектральной зависимости диэлектрической проницаемости некоторых полярных диэлектриков в диапазоне низких частот. . , . С. 404-405.

341918. Диккенс Ч. Из детства Давида Копперфильда. Ин. лит.. Москва, 1946. 40 с.

341919. Свезеба Г. І., Буряк Я. Я. Медичне страхування в Україні: проблеми і шляхи подолання. . , . С. 142-145.

341920. Лущин С. П., Сокол Т. О. Интернационализация научной физической терминологии. . , . С. 406.

341921. Степаненко К. В. Деякі особливості сучасного теоретико-методологічного стану у сфері пізнання і формування правової системи України. . , . С. 145-147.

341922. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Учпедгиз. Москва, 1946. 703 с.

341923. Тульчевська М. М., Коваль А. А. Проблема подвійного громадянства: міжнародне та національне регулювання. . , . С. 147-149.

341924. Андросова О. Ф., Мамонова О. І. Управління ліквідністю банківської системи. . , .

341925. Золотаревский И. В., Щетинина М. О. К вопросу о Г--А преходе в инварных сплавах Fе-Ni и сплавах на их основе. . , . С. 407-408.

341926. Андросова О. Ф. Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування. . , .

341927. Камель Г. І., Волков Г. П., Рожко Г. Е., Таран Є. С. Изготовление рубашки конической трибосистемы фирмы "камюр" центробежным литьем. . , . С. 235-237.

341928. Батанов О. В. Людський вимір сучасного муніципального права: правозахисний аспект. . , . С. 150-153.

341929. Камель Г. І., Носенко М. І., Бігняк Р. В. Исследование материалов для изготовления деталей конических трибосистем. . , . С. 237-238.

341930. Соколов Є. П. Деякі питання методичного забезпечення шкільних олімпіад з фізики ІІІ-IV рівня. . , . С. 408-410.

341931. Лозовенко О. А. Наочне пояснення деяких парадоксів жорстких пружин. . , . С. 410-411.

341932. Гуляєва Т. В. Особливості впровадження фундаментальних досліджень у навчальний процес у вищій школі. . , . С. 411-412.

341933. Гуляєва Л. В. Самостійна робота студентів у вищому технічному навчальному закладі. . , . С. 413-414.

341934. Манько В. К., Корніч В. Г. Лабораторне вимірювання коефіцієнта тертя кочення. . , . С. 414-416.

341935. Фролов Р. О., Сидоренко М. В., Куліш А. І. Стенд для определения максимальных нагрузок в точках страховки систем для промышленного альпинизма на основе микроконтроллера STM32F. . , . С. 239-240.

341936. Андросова О. Ф. Бізнес-планування на промислових підприємствах. . , .

341937. Гайворонська Т. О. Український менталітет в контексті європейської системи цінностей. . , . С. 154-158.

341938. Зеленіна О. А., Єршов А. В., Лоскутов С. В. Міцність та пружність плазмового покриття на сталевій підкладці. . , . С. 416-417.

341939. Зеленіна О. А., Єршов А. В., Лоскутов С. В. Метод оцінки модуля пружності покриття на підкладці при вигині зразка. . , . С. 418-419.

341940. Paziuk K. V., Lushchin S. P. Solar photovoltaic modules in electrical systems. . , . С. 420-421.

341941. Діденко Т. І Підстави виникнення права спільної сумісної власності на спільне майно багатоквартирного будинку. . , . С. 158-160.

341942. Костусяк Я. В., Сейдаметов С. В. Оценка уровня сверхвысокочастотного излучения сотового телефона. . , . С. 422-424.

341943. Солодов В. Ю., Сейдаметов С. В. Дослідження електромагнітного випромінювання побутових електроприладів. . , . С. 424-425.

341944. Андросова О. Ф. Зростання рівня капіталізації банківської системи як перспектива її надійності. . , .

341945. Віхров О. П. Фінансове право : [електронний підручник]. . , .

341946. Атрошенкова А. А., Зеленіна О. А., Єршов А. В. Модуль Юнга деформованої вуглецевої сталі при розтягуванні дроту. . , . С. 426-427.

341947. Андросова О. Ф. Інтернет-технології комерційних банків та їх використання при наданні послуг. . , .

341948. Подопрігора А. О., Осипенко О. Д., Нечитайло А. В., Гуляева Т. В. Особенности использования дифференциальных уравнений в физике. . , . С. 428-430.

341949. Фокін Є. Р., Холоша С. Е., Соколов Є. П. Застосування світлодіодів у техніці, побуті й навчальному процесі. . , . С. 431-433.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 12 сек.