Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

341950. V. M. Ozirskiy, S. P. Lushchin Geothermal energy. . , . С. 433-434.

341951. Носенко М. І., Завєдєєв В. О. Розподіл здеформованого стану по об'єму порошкової заготовки при гарячому штампуванні. . , . С. 241.

341952. Lukashchuk Y. G., Lushchin S. P. Teslaphoresis. . , . С. 434-436.

341953. Широкобоков В. В. Анализ процесса вытяжки конусных деталей. . , . С. 242-243.

341954. Матюхин А. Ю., Горбенко О. І., Горбенко І. І. Визначення напружено-деформованого стану при гнутті прямокутної труби. . , . С. 243-244.

341955. Goncharenko D. V., Lushchin S. P. Stirling engine and it's usage. . , . С. 436-437.

341956. Гуляєва Л. В., Матвейшин М. В., Аубакірова М. Б. Контекстне навчання: фізика та устаткування ливарних цехів.. . , . С. 438-440.

341957. fizmat.7mile.net : [учебные материалы по физике, электротехнике, математике]. [б. в.]. [Б. м.], 2017-.

341958. Гуляєва Л. В., Кравчук А. Е., Бабайлова В. А. Фізичні знання у ливарному устаткуванні.. . , . С. 440-441.

341959. Чиж С. Ю., Манько В. К. Затухаючі механічні коливання (комп'ютерна лабораторна робота).. . , . С. 442.

341960. Афанасьєва А. Б. Порівняльний аналіз категорії роду англійської та української мов. . , . С. 443-444.

341961. Бикова Ю. О. Категорія визначеності та невизначеності в англійської та української мовах.. . , . С. 444-445.

341962. Ленок А. А. Моделирование напряженного состояния при двухраздельном течении металла. . , . С. 244-245.

341963. Войтенко С. В. Вивчення і аналіз синтаксичних конструкцій в науково-технічних текстах.. . , . С. 445-447.

341964. Широкобоков В. В., Ждан В. А. Сравнительная характеристика высотных размеров традиционных прессов и прессов с бесшатунным ГИМ. . , . С. 245-246.

341965. Жукова Н. M. Focus on grammar in ESP teaching context.. . , . С. 447-448.

341966. Широкобоков В. В., Бунько А. Р. Вытяжка изделий типа "КОНУС". . , . С. 247.

341967. Широкобоков В. В., Огнєв В. В. Система автоматизированного проектирования оснастки в обработке металлов давлением. . , . С. 248.

341968. Калантаєва О. О. Морфологические особенности научного стиля языка медицины.. . , . С. 448-449.

341969. Герцен А. И. Избранные философские произведения. ОШЗ. Москва, 1946. 357 с.

341970. Кузьменко В. Г. Морфологічна інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі.. . , . С. 450-451.

341971. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 204 с.

341972. Сивачук О. М. Засоби вираження модальності в англійських технічних текстах.. . , . С. 451-453.

341973. Герцен А. И. Избранные философские произведения. Госполитиздат. Москва, 1946. 339 с.

341974. Соболь Ю. О. Referencing in scientific writings.. . , . С. 453-454.

341975. Суворова Т. М. Аналіз особливостей заперечувальних конструкцій у науково-технічних текстах.. . , . С. 455-456.

341976. Мельник Ю. В. Вплив комплектування збройних сил україни за контрактом на професіоналізацію армії. . , . С. 2221-2222.

341977. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

341978. Павелко О. В. Науково-технічний та виробничий потенціал вітчизняного оборонпрому для створення конкурентоспроможних зразків озброєння. . , . С. 2222-2223.

341979. Хижняк Р. П. Підвищення живучості ствола пушки ЗТМ-1. . , . С. 2223-2225.

341980. Гупало А. Г., Радченко М. С. Визначення номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. . , . С.2225-2226.

341981. Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії : [перший рейтинг українських закладів вищої освіти у 2017 р.]. . , . С. 6.

341982. Петренко О. М., Верещака М. П. Побудова профілю траси радіозв'язку. . , . С. 2226-2227.

341983. Єлашко М. С. Використання артилерійських програм по підготовці даних зі стрільби і управління вогнем для планшетів на базі операційної системи ANDROID. . , . С. 2215-2216.

341984. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми " Загальні правила нанесення розмірів на креслениках" для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

341985. Федосов О. В. Педагогічні проблеми викладання тактико-спеціальних дисциплін. . , . С. 2216-2217.

341986. Потапенко В. М., Дерев'ягін М. В. Використання коректувальників артилерійського вогню в зоні проведення АТО. . , . С. 2217-2218.

341987. Полторак Л. М., Самойленко Є. В. Рекомендації щодо ведення бойових дій. . , . С. 2219-2220.

341988. Альохін К. В., Коробов О. В. Основні напрямки роботи з особовим складом (МПЗ) на сучасному етапі оптимізації та реорганізації ЗС УКРАЇНИ. . , . С. 2213-2214.

341989. Погребна В. Л. Структурно-типологічні характеристики журналу "VIP CLUB". . , . С. 2126-2128.

341990. Шулікін Д. Про новації й особливості реєстрації : [про нюанси зовнішнього незалежного оцінювання 2018 р.]. . , . С. 7.

341991. Волинець Г. М. Трансформація жанрово-тематичних та змістових концепцій у журналі "МАЛЯТКО" протягом 1960-2017 РР.. . , . С. 2129-2131.

341992. Єськова К. В. Дискурс розвитку видання "COSMOPOLITAN". . , . С. 2131-2133.

341993. Калинич О. Роботи у школі й театр на уроці: канадська система освіти на власні очі. . , . С. 13.

341994. Панченко С. А. Публіцистика С. Петлюри у політичній комунікації10-х-20-х років ХХ ст.. . , . С. 2134-2135.

341995. Єльнікова А. М., Кравченко І. А. Свобода совісті та віросповідання в системі прав і свобод людини. . , . С. 160-163.

341996. Скуртул Г. С. Національні інформаційні агентства в соціальних мережах: особливості функціонування. . , . С. 2135-2137.

341997. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1949. 633 с.

341998. Конспект лекцій з дисципліни "Термодинаміка і кінетика фазових перетворень" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" (спеціалізація "Термічна обробка металів") денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 94 с.

341999. Іванов В. М., Кондратенко В. М. Захист прав і свобод людини і громадянина в контексті європейських інтеграційних процесів. . , . С. 163-166.

342000. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1950. 652 с.

342001. Конспект лекцій з дисципліни "Термодинаміка і кінетика фазових перетворень" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" (спеціалізація "Термічна обробка металів") денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 94 с.

342002. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1950. 626 с.

342003. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1950. 640 с.

342004. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1950. 644 с.

342005. Коверзнева Г. П. Реалізація урядом прав громадян на доступ доі нформації. . , . С. 166-168.

342006. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1951. 643 с.

342007. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1951. 643 с.

342008. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1951. 645 с.

342009. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1951. 645 с.

342010. Кондратенко В. М. Зміст адміністративно-правового статусу осіб з інвалідністю в умовах євроінтеграції України. . , . С. 169-171.

342011. Корнієнко-Зєнкова Н. М., Ющик О. І. Право людини на правову інформацію в контексті європейських стандартів. . , . С. 171-174.

342012. Костроміна О. Г. Проблема забезпечення безпеки життєдіяльності в Україні. . , . С. 174-175.

342013. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 642 с.

342014. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 642 с.

342015. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 630 с.

342016. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 669 с.

342017. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 655 с.

342018. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 651 с.

342019. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 671 с.

342020. Клименко Н. О. Портретне інтерв'ю як спроба моделювання іміджевої біографії (на матеріалі журналів для батьків). . , . С. 2137-2140.

342021. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1952. 631 с.

342022. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 619 с.

342023. Юнусов О. І., Коротя В. Ф., Афанасьева А. Б. Personal computer history: the first 25 years.. . , . С. 456-459.

342024. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 619 с.

342025. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 606 с.

342026. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 643 с.

342027. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 627 с.

342028. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 627 с.

342029. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 635 с.

342030. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1953. 618 с.

342031. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 629 с.

342033. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 652 с.

342034. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 664 с.

342035. Шлямнев А. П. Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 232 с.

342036. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 660 с.

342037. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 627 с.

342038. Мілова Т. М. Окремі аспекти інституту конституційної скарги та необхідність їх законодавчої регламентації в Україні. . , . С. 176-178.

342039. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 653 с.

342040. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 645 с.

342041. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1954. 534 с.

342042. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 669 с.

342043. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 650 с.

342044. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 665 с.

342045. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 670 с.

342046. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 666 с.

342047. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1955. 665 с.

342048. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 661 с.

342049. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1957. 648 с.

342050. Островська Н. В. Фреймінг як соціальнокомунікаційна технологія. . , . С. 2141-2142.

342051. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 657 с.

342052. Лукащук Ю. Г., Соболь Ю. О. The flat earth theory.. . , . С. 462-463.

342053. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 665 с.

342054. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 669 с.

342055. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 661 с.

342056. Хітрова Т. В. Медійні ефекти медіатизованої пам'яті. . , . С. 2142-2144.

342057. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1956. 670 с.

342058. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1957. 669 с.

342059. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1957. 669 с.

342060. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1949. 669 с.

342061. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1958. 680 с.

342062. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1957. 761 с.

342063. Тонкіх І. Ю. Функції візуального контенту у журналістському блозі. . , . С. 2145-2146.

342064. Філімоненко А. В., Соболь Ю. О. Modern research about the nature of the spark discharge.. . , . С. 464-465.

342065. Большая Советская энциклопедия. БСЭ. Москва, 1958. 460 с.

342066. Пода О. Ю. Образ жінки-воїна в національних медіа. . , . С. 2147-2148.

342067. Попазова Н. С., Максакова Р. М. Гарантії реалізації права свободи пересування та вільний вибір місця проживання за Конституцією України та конституціями країн ЄС. . , . С. 178-181.

342068. Турчина Н. М. Зображальний наратив у журналістиці. . , . С. 2148-2150.

342069. Яцура С. Ю., Соболь Ю. О. Experiment with two slots.. . , . С. 466-467.

342070. Раєвська К. І., Крайник Г. С. Забезпечення права на недоторканість приватного життя (прайвесі) в Україні. . , . С. 181-183.

342071. Шкапоїд М. В., Калантаєва. О. О. The future of the socket.. . , . С. 467-468.

342072. Кайсарова В. С. Засоби візуалізації в сучасном журналі "COSMOPOLITAN". . , . С. 2150-2152.

342073. Чупис М. О. Культурно-мистецькі проекції в карикатурах кінця хх ст. (на матеріалах журналу "Перець"). . , . С. 2152-2153.

342074. Розд. 2. Управління підприємницькою діяльністю. . , . С.100-284.

342075. Павленко В. М., Калантаєва О. О. Web browsers.. . , . С. 469-470.

342076. Саприкіна К. М. Жанрово-тематичні особливості рецензії (на матеріалах інтернет-видання "Тиждень. Ua"). . , . С. 2154-2155.

342077. Денисенко К. О., Калантаєва О. О. Energy. . , . С. 470-471.

342078. Титаренко Я. В., Калантаєва О. О. Artificial Іntelligence. . , . С. 471-472.

342079. Кузовова О. В. Особливості функціонування жанру статті у глянцевому виданні "COSMOPOLITAN". . , . С. 2155-2157.

342080. Тюриков О. В., Калантаєва О. О. The importance of Іnternet. . , . С. 472-473.

342081. Сибірцева Л. С., Соболь Є. Ю. Забезпечення рівного доступу дітей з особливими потребами на освіту, як важливий напрям державної політики у формуванні інклюзивної моделі освіти. . , . С. 184-186.

342082. Скуміна М. С., Коломієць Н. В. Базові цінності Європейського Союзу. . , . С. 186-189.

342084. Калініченко М. М. Специфіка подачі життєвої історії у жіночому журналі. . , . С. 2157-2158.

342085. Третяк А. І. Дотримання прав дітей в Україні: окремі аспекти. . , . С. 190-193.

342086. Вейль Г. Классические группы. Их инварианты и представления. Изд-во иностранной литературы. Москва, 1947. 408 с.

342087. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи по вивченню дисципліни "Математика міжнародних фінансів" для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

342088. Гедікова Д. Я. Специфіка представлення діяльності органів місцевої влади у регіональних друкованих ЗМІ. . , . С. 2158-2160.

342089. Внешняя политика Советского Союза. 1905 год.. Госполитиздат. Москва, 1949. 201 с.

342090. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Г. И. П. Л. М.. Москва, 1947. 790 с.

342091. Кириленко Л. М. ТРК "АЛЕКС" у Запорізькому телевізійному просторі. . , . С. 2160-2161.

342092. Байрамов Р. С. Специфіка жанрово-тематичного наповнення видання "Українська Літературна Газета". . , . С. 2161-2163.

342093. Хадієва Е. Р., Нітченко А. Г. Інститут громадянства України: поняття та сутність. . , . С. 193-195.

342094. Юдин В. В. Взятка в вузе глазами студентов. . , . С. 195-196.

342095. Медведєва Г. А. Специфіка створення авторської культурно-просвітницької радіопрограми. . , . С. 2163-2165.

342096. Всесоюзное научное инженерно-техническое общество металлургов. Сталинское областное отделение Труды Сталинского областного отделения ВНИТОМ. ВНИТОМ. Сталино-Донбасс, 1949. 120 с. : ил., табл., черт.

342097. Погребна О. В. Принципи моделювання контенту літературно-мистецького журналу. . , . С. 2165-2167.

342098. Новые материалы. Мисис. Москва, 2002. 738 с.

342099. Лупандіна П. М. Франчайзинг і українське телебачення. . , . С. 2168-2169.

342100. Донець А. М. Струкурні особливості ранкового радіошоу (на прикладі програми "Будильники на русском"). . , . С. 2170-2171.

342101. Бардах Ф. Ф. Інформаційне агентство "національний лгбт-портал україни": специфіка проблемно-тематичного наповнення. . , . С. 2171-2173.

342102. 1. Загальні засади менеджменту регіонального розвитку. . , . С. 6-50.

342103. Григорьев Н. В. Парусный спорт. Физкультура и спорт. Москва, 1950. 189

342104. Чепінога В. В. Авторська радіопрограма на радіо: особливості використання формоутворювальних засобів. . , . С. 2173-2175.

342105. Новосьолова А. І. Функціональна характеристика прес-фотографії в друкованих ЗМІ. . , . С. 2175-2177.

342106. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

342107. Макарова Д. А. "Шалений автостоп" (новий канал) як приклад телевізійної тревел-програми. . , . С. 2178-2179.

342108. Бесараб С. Г. Принципи перевірки інформації в проекті "STOPFAKE". . , . С. 2180-2181.

342109. 2. Регіональна економічна ефективність підприємства. . , . С. 51-120.

342110. Газнюк Л. М., Могильова С. В., М'яснікова Н. О., Салтан Н. М Естетика. "Кондор". Київ, 2011. 124 c.

342111. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 128 с.

342112. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 268 с.

342113. Арабаджи Н. Б. Щодо питання реформування системи органів охорони правопорядку. . , . С. 197-199.

342114. Арабаджиєв Д. Ю., Бабарикіна Н. А. Децентралізація як детермінанта трансформації політичної системи. . , . С. 199-201.

342115. Герцен А. И. Письма об изучении природы. ОШЗ. Москва, 1946. 314 с.

342116. Цвітанська Ю. М. Преса українських профспілок в системі інформаційної діяльності професійних організацій. . , . С. 2181-2183.

342117. Доценко А. В. Публіцистичний блог на Youtube-каналі. . , . С. 2183-2185.

342118. Сабала О. Ю. "Мовна гра" як публіцистичний прийом образності медіатексту. . , . С.2185-2186.

342119. Ісаченко Д. О., Калантаєва О. О. Early design. . , . С. 473-474.

342120. Яремко І. О., Калантаєва О. О. Power Station. . , . С. 474-475.

342121. Білошапка В. С., Калантаєва О. О. Industrial inits and power sets. . , . С. 476.

342122. Атрошенкова А. О., Калантаєва О. О. Measuring Yung modulus for deformed carbon steel in wire tension. . , . С. 477-478.

342123. Козаченко А. И., Соболь Ю. О. Relay. . , . С. 479-480.

342124. Пеклов Е. В., Соболь Ю. О. AС induction motor. . , . С. 480-481.

342125. Аушев Д. О., Соболь Ю. О. Power supply. . , . С. 481-482.

342126. Кисельова К. О., Сивачук О. М. Development of Internet Marketing in Ukraine. . , . С. 482-484.

342127. Постол А. В. Особливості висвітлення теми хореографії як виду мистецтва в інтернет-змі. . , . С. 2187-2188.

342128. Загірняк М. В. Наукова діяльність Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. . , . С. 26-28.

342129. Загирняк М. В., Родькин Д. И., Коренькова Т. В. Анализ процессов преобразования энергии в электромеханическом комплексе. . , . С. 30-36.

342130. Ильенков Ю. М., Феоктистов В. П., Бредихина Я. А. Плановое импульсное регулирование возбуждения электродвигателей постоянного тока. . , . С. 37-39.

342131. Якімцова Ю. С. Функції фотографії як засобу візуальної комунікації у мережі "INSTAGRAM". . , . С. 2188-2190.

342132. Сировєшкіна В. О. Жанрово-тематичні особливості висвітлення проблем культури у блозі М. Прокопенко. . , . С. 2190-2191.

342133. Пересада С. М., Трандафилов В. Н. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах. . , . С. 40-44.

342134. Рак О. М. Завдання і функції розважального контенту в інтернет-змі. . , . С. 2192-2193.

342135. Пода О. Ю., Довгань М. Р. Журнал "Життя й революція": особливості тематичного репертуару в 1926-1929 рр.. . , . С. 2194-2198.

342136. Пода О. Ю., Хлєбнікова А. І. Український журнал про культуру 1920-х-1930-х рр. як канал пропаганди. . , . С. 2198-2206.

342137. Клименко Н. О., Шемчук О. Л. Специфіка функціонування сатири в українському політичному щотижневику "Новое время". . , . С. 2206-2208.

342138. Толочко О. І., Божко В. В. Особливості векторного керування синхронними двигунами з постійними магнітами при врахуванні втрат сталі. . , . С. 45-47.

342139. Kiselychnyk O., Pushkar M. Critical loads of induction generators with series self-excitation = Критичні навантаження асинхронних генераторів з послідовним самозбудженням. . , . P. 48-52.

342140. Клименко Н. О., Волох Ю. В. Таблоїдизація друкованих змі: зміни у формі подачі матеріалів. . , . С. 2209-2210.

342141. Герасимяк Р. П., Бабійчук О. Б., Савич С. П. Покращення динамічних режимів кранових електромеханічних систем з асинхронним електроприводом. . , . С. 53-55.

342142. Островська Н. В., Зубенко Д. В. Сучасні підходи до розуміння поняття "Фактчекінг". . , . С. 2211-2212.

342143. Берестенко О. Г. Культура професійного спілкування. ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. Луганськ, 2013. 300 c.

342144. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації. АртЕк. Київ, 2008. 252 c.

342145. Бочелюк В. Й. Самоактуалізація психолога в професійній діяльності. . , . С. 2042-2045.

342146. Гайворонська Т. О. Інноваційна освіта в україні: сучасний стан і перспективи. . , . С. 2045-2048.

342147. Дергач М. А. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих. . , . С. 2049-2050.

342148. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Основи діяльності суб'єктів товарного ринку" для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спец. 075 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 38 с.

342149. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи діяльності суб'єктів товарного ринку" для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спец. 075 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

342150. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Бренд-менеджмент" для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спец. 075 "Маркетинг"ОС "Бакалавр" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

342151. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Бренд-менеджмент" для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спец. 075 "Маркетинг" ОС "Бакалавр" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 22 с.

342152. Пересада С. М., Дымко С. С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношений момент-ток в условиях токового управления. . , . С. 56-60.

342153. Пушкар О. І., Грабовський Є. М. Інформаційне забезпечення видавничої діяльності. «ІНЖЕК». Харків, 2010. 128 c.

342154. Ерашов В. П. Бессмертные люди. Воениздат. Москва, 1978. 318 с.

342155. Ерашов В. П. На фронт мы не успели. Молодая гвардия. Москва, 1971. 509 с.

342156. Полилов Е. В., Батрак А. М. К вопросу выбора гиперповерхностей скольжения в релейных системах. . , . С. 61-67

342157. Ерашов В. П. Навсегда, до конца. Политиздат. Москва, 1984. 414 с.

342158. Ерашов В. П. Навсегда, до конца. Политиздат. Москва, 1978. 412 с.

342159. Островерхов М. Я., Бурик М. П. Експериментальне дослідження закону керування швидкістю електропривода при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій. . , . С. 68-69.

342160. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність. Університет «Україна». Київ, 2013. 416 c.

342161. Ерашов В. П. Тогда и после. Советский писатель. Москва, 1988. 512 с.

342162. Rodkin D., Mosiundz D. Concerning the problem of nonlinearity identification in electromechanical systems = Про задачі ідентифікації нелінійностей в електромеханічних системах. . , . P. 70-71.

342163. Хододнюк А. В., Коцюбинський В. С. Синтез главного электропривода черновой клети с учетом упругости кинематической передачи. . , . С. 72-74.

342164. Шевченко И. С., Самчелеев Ю. П., Дрючин В. Г., Белоха Г. С. Электромагнитно совместимый частотно-токовый асинхронный электропривод. . , . С. 75-77.

342165. Польовий Є. В., Садовой О. В. Вентильний реактивний електропривод у режимі тягового навантаження. . , . С. 78-80.

342166. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки з оформлення технологічної документації в курсових проектах та магістерських роботах для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 70 с.

342167. Макрієва К. М., Сивачук О. М. Features of the inflationary process in Ukraine. . , . С. 484-485.

342168. Фесечко Я. М., Сивачук О. М. Inconsistencies of globalization. . , . С. 486.

342169. Фащевська А. В., Сивачук О. М. Design and operation of oil transformers. . , . С. 487-488.

342170. Тюнін О. О., Адаменко О. В. Web textese. . , . С. 489.

342171. Трошина Н. Є., Адаменко О. В. Internet slang. . , . С. 490.

342172. Філобок Є. В., Бикова Ю. О. A brief history of computer viruses. . , . С. 491.

342173. Яремченко Є. В., Бикова Ю. О. Classes in C++. . , . С. 492-493.

342174. Дерец А. Л., Садовой А. В. Синтез параметров регулятора положения оптимальной по быстродействию релейной системы управления электроприводом с упругой связью методом N-i переключений. . , . С. 81-85.

342175. Архипов А. С., Бикова Ю. О. Assembly language. . , . С. 493-495.

342176. Барский В. А., Быканов Р. А. Опыт разработки, производства и применения серии устройств плавного пуска типа РУПП. . , . С. 86-89.

342177. Волков А. В., Косенко И. А. Исследование особенностей прогнозирующего управления асинхронным электроприводом с автономным инвертором тока. . , . С. 90-93.

342178. Бостан С. К. Інтегративні основи науки про державу. . , . С. 201-204.

342179. Бомбіна А. Ю., Суворова Т. М. From fantasy to reality. . , . С. 495-496.

342180. Білан О. О., Соболь Ю. О. Worldwide trends of electric power industry introduction. . , . С. 496-498.

342181. Закуцька В. О., Жукова Н. М. 3D printing and the role of this technology. . , . С. 498-499.

342182. Леонов Р. С., Жукова Н. М. Modern electric vehicles and their application in everyday life. . , . С. 499-500.

342183. Пересада С. М., Коноплінський М. А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна. . , . С. 94-96.

342184. Солдатенко А. В., Калантаєва О. О. Device driver. . , . С. 500-501.

342185. Бульбах В. А., Чиркова М. Ю. Актуальні проблеми антикорупційної політики України в контексті інтеграційних процесів. . , . С. 204-208.

342186. Антіпова А. А., Калантаєва О. О. "Smart" house. . , . С. 502.

342187. Висоцька І. Б. Монетарна політика держави як інструмент державного управління процесами економічного відтворення. . , . С. 208-211.

342188. Ревуцька К. В., Рябенко Г. А. Korruption: die Ehrlichen sind die Dummen. . , . С. 503-504.

342189. Сидоренко К. С., Рябенко Г. А. Jugendarbeitslosigkeit: sozialer sprengstoff. . , . С. 504-505.

342190. Попов. В. В. Вибір критеріїв оцінки ефективності цехових мереж. . , . С. 506-507.

342191. Марущак Я. Ю., Мороз В. І., Кушнір А. П. Електромеханічні системи з комбінованим керуванням за задавальною дією. . , . С. 97-99.

342192. Лепин А. В. Мариупольские грейферы для перегрузки сыпучих грузов и металлолома : [о продукции мариупольского предприятия - ООО "ОЛМИС"]. . , . С. 2-4.

342193. Висоцький В. М. Електронне урядування як ключовий чинник забезпечення реформування державного управління. . , . С. 211-213.

342194. Еремеев А. Ф. и Руткевич М. Н. Век науки и искусство. Молодая гвардия. Москва, 1965. 267 с.

342196. Шлянин С. М. Система ККРУ-10 дистанционного радиоуправления краном : [про запорожский ООО "Завод Кранкомплект" и выпускаемую им продукцию]. . , . С. 5-6.

342197. Маляр В. С., Мадай В. С., Добушовська І. А. Залежність пускового моменту синхронного двигуна від типу величини опору в контурі збудження. . , . С. 99-101.

342198. Еремеев П. В. Обиход. Современник. Москва, 1990. 282 с.

342199. Руднев Е. С. Практическая реализация и исследование робастных алгоритмов управления синхронным электроприводом. . , . С. 102-107.

342200. Еременко В. В. Другого варианта не будет. Современник. Москва, 1985. 287 с.

342201. Хорошун А. А. Системы смазки канатов : [технические характеристики канатов, состав устройства смазки, преимущества и применение]. . , . С. 7-8.

342202. Грицай І. О. Гендерне квотування: зарубіжний та вітчизняний досвід. . , . С. 213-217.

342203. Морозов Д. І. Шевченко І. С., Капрук І. А. Система синхронного обертання асинхронних електроприводів на базі джерел струму в їх роторних колах. . , . С. 108-110.

342204. Степанов В. Н., Полнарев С. Я. "Четыре кирпича" основания рискологии : [о рискологии в общем, и применительно к подъемным сооружениям]. . , . С. 9-10.

342205. Горалько О. В. Монетарне управління економікою (економіко-правовий аспект). . , . С. 217-220.

342206. Бородулькіна Т. О. Відповідність віку розвитку пізнавальної сфери молодших школярів як критерій їхнього психічного здоров'я. . , . С. 2050-2052.

342207. Бабіч П. М., Анікієнко В. І. Про вантажну стійкість підйомних споруд. . , . С. 11-13.

342208. Бородулькіна Т. О., Вертеба В. І. Завдання практичного психолога в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в експериментальному навчальному закладі. . , . С 2052-2054.

342209. Панченко Б. Я., Карплюк Л. Ф. Режими роботи системи підпорядкованого керування із селективною корекцією. . , . С. 111-113.

342210. Волошина Н. В. Стереотипи в генезі етнічного конфлікту. . , . С. 2055-2057.

342211. Котляров В. О., Жилеская Л. А. Синтез наблюдателей с редуцированными моделями электропривода. . , . С. 114-115.

342212. Черепєхіна О. А. Професіоналізму майбутнього психолога у сучасному вимірі. . , . С. 2057-2059.

342213. Гриценко В. Г. Щодо модернізації управлінської та штатної роботи правоохоронних органів. . , . С. 220-223.

342214. Деев С. Г. Многодвигательный электропривод автомобиля с гибридной силовой установкой. . , . С. 116-118.

342215. Хрустальова М. С. Уявлення про старість сучасних українських студентів. . , . С. 2059-2062.

342216. Григоров О. В. К.К.Д., витрати енергії у регульованому гідростатичному та електромеханічному приводах. . , . С. 14-17.

342217. Хасилев П. Бруклинский Терминал армии. История и современность. Часть 1 : [история создания и современные особенности гиганского складского и транспортного комплекса Brooklyn Army Terrminal]. . , . С. 18-21.

342218. Тисячник І. В. Мотиваційна готовність до науково-дослідницької діяльностістудентів вищих навчальних закладів. . , . С. 2062-2063.

342219. Залуговська Г. П., Ткаченко О. Г. Напрямки реформування державної кримінально-виконавчої служби України. . , . С. 224-225.

342220. Клепиков В. К., Кутовой Ю. Н., Пшеничников Д. А. К созданию мехатронных систем электромобилей. . , . С. 120-124.

342221. Кайзер К.-Х., Бешта А. С., Ермолаев И. А. Состояние и перспективы развития электроприводов трубопроводной арматуры. . , . С. 125-127.

342222. Качан Ю. Г., Николенко А. В., Кузнецов В. В. Усовершенствование средств защиты асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии. . , . С. 128-132.

342223. Волчек Н. В. Опыт модернизации зарубежных башенных кранов : [фирма Liebherr модернизировала две модели быстромонтируемых башенных кранов 81 К.1 и 65 К.1. Приведены их технические характеристики]. . , . С. 22-25.

342224. Волчек Н. В. Несколько из самых необычных лифтов в мире. . , . С. 26-27.

342225. Антонюк В. Ринок праці промисловості України в контексті цілей сталого розвтку: стан, проблеми та пріоритети їх вирішення. . , . С. 3-11.

342226. Панов М. С. Професійна реадаптація практичного психолога до умов сучасного соціуму. . , . С. 2064-2066.

342227. Еременко В. Н. Поколение. Современник. Москва, 1985. 542 с.

342228. Еременко В. Н. Поколение. Современник. Москва, 1984. 528 с.

342229. Земсков Д. Д., Бабарикіна Н. А. Процес децентралізації як умова ефективного місцевого самоврядування. . , . С. 225-227.

342230. Репецька А. В. Екзистенціальний досвід: сутність, функції, структура. . , . С. 2067-2069.

342231. Шубертій Н. Г. Завдання та зміст тренінгу "Управління змінами в організації". . , . С. 2070-2071.

342232. Семенцова О. М. Психологічні розбіжності спілкування з дорослими та однолітками дітей старшого дошкільного віку. . , . С. 2072-2073.

342233. Серветник А. А., Волошина Н. В. Психологічні аспекти формування ритму дій балістичного типу. . , . С. 2073-2075.

342234. Еремин А. А. Волжская крепость. Волгл-Вятское книжное издательство. Горький, 1971. 278 с.

342235. Кравченко Ю. Ф., Бочелюк В. Й. Психологічні особливості готовності дітей 5-6 років до школи. . , . С. 2075-2076.

342236. Куліченко Д. О., Пелех І. В. Органи місцевого самоврядування та державної влади: порівняльний аналіз та характеристика. . , . С. 227-229.

342237. Дергач М. А., Панченко Д. В. Ставлення до свого тіла як чинник формування харчової поведінки. . , . С. 2076-2078.

342238. Дергач М. А., Доценко Є. Ю. Мотивація навчання людей дорослого віку. . , . С. 2078-2079.

342239. Максакова Р. М. Ідеї суверенітету в умовах глобалізації та інтеграційних процесів. . , . С. 229-234.

342240. Еремин Д. И., Северный П. А, Шишов А. Ф. Золотой пояс. Московский рабочий. Москва, 1970. 526 с.

342241. Хрустальова М. С., Руденко Г. О. Особистісна зрілість та ставлення студенток до ідеального віку початку материнства. . , . С. 2080-2081.

342242. Хрустальова М. С., Кондрашков С. С. Темперамент та креативний потенціал особистості. . , . С. 2082-2083.

342243. Еремин Д. И. Золотой пояс. Современник. Москва, 1977. 272 с.

342244. Еремин Д. И. Тигровый круг. Советский писатель. Москва, 1969. 480 с.

342245. Хрустальова М. С., Кривобок О. О. Індивідуальні розбіжності ставлення до сім'ї та шлюбу в підлітковому віці. . , . С. 2083-2085.

342246. Еремин П. Н. А. Ф. Писемский. Знание. Москва, 1956. 32 с.

342247. Никифоренко В., Табанова А. Кластерний аналіз ринку праці України за показниками зайнятості, безробіття та індексу дисиміляції. . , . С. 12-18.

342248. Олійник В. М., Наливайко Л. Р. Ознаки принципів взаємодії судової влади та інститутів громадянського суспільства в Україні. . , . С. 234-237.

342249. Носіков О., Тимошек Т. Науково-практичний вимір оновлення нормативної бази кадрового забезпечення соціальної сфери. . , . С. 19-28.

342250. Шамілева Л., Шастун А. Розвиток трудової сфери на засадах соціальної відповідальності: тенденції, закономірності та втрати. . , . С. 29-37.

342251. Сіняєва Л. Удосконалення методичних підходів до оцінки якості життя населення України. . , . С. 38-45.

342252. Токарський Т. Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу. . , . С. 46-50.

342253. Хрустальова М. С., Кононенко В. В. Психологічні наслідки втрати роботи. . , . С. 2085-2086.

342254. Комарічина Д. І. Оптимізація компенсації реактивної потужності. . , . С. 507-508.

342255. Шрам О. А., Авдєєв І. В. Вплив статичної стійкості синхронного генератора на роботу ЕС. . , . С. 508-509.

342256. Дьяченко В. В. Оптимізація вибору перерізів провіднків електричної мережі. . , . С. 509-510.

342257. Махлін П. В. Визначення втрат потужності у мережі випрямленного струму потужних ЕП. . , . С. 511.

342258. Климко О. М. Визначення умов підтримки несамостійного розряду при атмосферному тиску. . , . С. 512.

342259. Немикіна О. В. Ефективність роботи частотно-регульваного приводу портального крану у. . , . С. 513.

342260. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році : Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1378. . , . С. 49-98.

342261. Орлов С. В., Бабарикіна Н. А. Використання імітаційних ігор в соціально-політичних дослідженнях. . , . С. 237-239.

342262. Заболотний А. П. , Федоша Д. В. Алгоритм вибору силових розподільчих пунктів в ділянках мережі систем цехового електропостачання радіальної топології. . , . С. 513-515.

342263. Прихно В. Л. Эффективность модернизации высоковольтных выключателей 6-10 кВ. . , . С. 515-516.

342264. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 526 с.

342265. Эпштейн И.И. Высокоэффективный электропривод шахтных подъемных машин с асинхронными двигателями. . , . С. 133-134.

342266. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

342267. Попов В. В., Явуз Кенан., Фетхала Аюб., Мохамад Джабер Хаттаб . Впровадження надпровідності у електротехнічне обладнання. . , . С. 516-518.

342268. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році : Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1378. . , . С. 99-103.

342269. Плинокос Д. Д. Державне регулювання в умовах євроінтеграції та трансформація судової системи України. . , . С. 239-241.

342270. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/ або фізичних здібностей вступників : Затрверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085. . , .

342271. Попов. В. В., Омесь Д. С., Троян С. Л. Дослідження впливу техніко-економіних показників цехових мереж на вибір оптимального варіанту електропостачання. . , . С. 518-519.

342272. Ерлашова С. М. Керамика и чеканка Грузии. Аврора. Ленинград, 1975. 164 с.

342273. Заболотний А. П., Булда Б. В., Ансімов В. С. Модернизация систем уличного освещения. . , . С. 520.

342274. Велісєвич М. К., Поспішна О. В., Красновидов О. В. Аспекти імплементації європейського законодавства щодо громадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. . , . С. 2-8.

342275. Кузнецов Б. И., Пелевин Д. Е. Бовдуй И. В., Коломоец В.В., Котляров Д. А. Компенсация искажений магнитного поля промышленной частоты. . , . С. 135-136.

342276. Хрустальова М. С., Недвига А. Ю. Психологічні фактори ефективності роботи перукаря. . , . С. 2087-2088.

342277. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 38 с.

342278. Хрустальова М. С., Терещенко І. Г. Асертивність та сепарація від батьків. . , . С. 2089-2091.

342279. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Воронко А. Б., Пристура Д. Л. Стравнительное экспериментальное тестирование системы бездатчикового управления асинхронними двигателями. . , . С. 137-141.

342280. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2017. 60 с.

342281. Дьяченко В. В., Британов Є. О. , Гречка О. О. , Литкін В. В. Комбінацій обїєднання вузлів електричної мережі з її джерелами живлення. . , . С. 521-523.

342282. АртемчукТ. М., Хрустальова М. С. Характерологічні особливості студентів-психологів. . , . С. 2091-2092.

342283. Сінолиций А. П., Осадчук Ю. Г., Козакевич І. А. Підвищення якості компенсації "мертвого часу" автономного інвертора напруги баздатчикового векторного керування на низькій швидкості. . , . С. 142-144.

342284. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 132 с.

342285. Махлін П. В., Ситенко Д. В., Тонких М. І. Обчислювальна модель провідників електричної мережі. . , . С. 523-524.

342286. Кисловський П. В., Пуха В. М., Ященко В. М. Перспективи використання гібридних приводів на автомобілях : [розглядається їх економічність і безпечність для довкілля]. . , . С. 9-11.

342287. Похильченко І. М., Капітаненко Н. П. Правовий захист конфіденційної інформації підприємства в Україні. . , . С. 241-244.

342288. Волошина Н. В., Буянкова Е. В. Особливості відчуття самотності в жінок. . , . С. 2093-2096.

342289. Rusek A. Computer simulation of electromechanical system of a selection of the transport roller line = Імітаційне комп'ютерне моделювання роботи багатомасової електромеханічної системи секції рольгангу. . , . P. 145-149.

342290. Ерлашова С. М. Манаба Магомедова. Советский художник. Москва, 1982. 135 с.

342291. Садикіна А. С. Місце інтуїції в роботі психолога. . , . С. 2096-2098.

342292. Припхан І. І. Моральна культура публічних службовців. . , . С. 244-247.

342293. Махлін П. В. , Фірсов І. І., Суінов В. А. Дослідження режимів роботи системи електропостачання феросплавного заводу. . , . С. 524-525.

342294. Жаболенко А. А. Проблема співвідношення особливостей нервової системи та уваги у молодших школярів (теоретичний аспект). . , . С. 2098-2099.

342295. Баранник Н. М. Образ жінки в рекламі парфумерної продукції. . , . С. 2100-2102

342296. Ермаш Ф. Т. Экран революции. Политиздат. Москва, 1979. 191 с.

342297. Авилов А. И. Развитие концепции колеса военных колесных машин транспортировки мобильного беспилотного комплекса. . , . С. 11-15.

342298. Махлін П. В., Альошин А. О., Килимиченко С. А. Про втрати потужності електроенергії в мережі електролізного цеху. . , . С. 525-526.

342299. Бабенко О. В. Стильові відмінності педагогічного спілкування та ролі вербального впливу вчителя на уроці в загальноосвітній та вальдорфській школах. . , . С. 2102-2104.

342300. Ермилов В. Избранные работы. Гослитиздат. Москва, 1955. 468 с.

342301. Ермилов В. Избранные работы. Госхудиздат. Москва, 1956. 394 с.

342302. Кулагін Д. О., Никифоренко К. П., Сидоренко В. О., Сидоренко В. В. Розрахунок теплових втрат у баці силового трансформатора викликаних вищими гармонічними складовими. . , . С. 526-527.

342303. Камінський В. В., Семенцова О. М. Проблематика запитів клієнтів "телефону довіри". . , . С. 2104-2105.

342304. Ермилов В. Избранные работы. Госхудиздат. Москва, 1955. 565 с.

342305. Кулагін Д. О., Смородін А. А., Стоєва В. Д., Кулян А. К., Плєвако В. В. Актуальні напрямки розвитку та модернізації релейного захисту на Україні. . , . С. 528-529.

342306. Гройсман В. Директор Кабмина : [интервью с Премьер-министром Украины В. Гройсманом о проблемах и достижениях Украины в 2017 г. / записали М. Бутченко, А. Юхименко]. . , . С. 18-21.

342307. Ермилов В. А. П. Чехов. Советский писатель. Москва, 1951. 510 с.

342308. Нагайчук В. М., Вирожемський В. К., Кіщинський С. В., Копинець І. В. Цементоорганобетонні суміші - ефективний матеріал для дорожнього будівництва. . , . С. 16-21.

342309. Золотарьов В. О., Єфремов С. В., Корюк В. П. Перший досвід оцінки сегрегації асфальтобетонних сумішей за європейським методом. . , . С. 21-28.

342310. Павленко А. Миссис Америка: [телезвезда-миллиардер Опра Уинфри превращается в мечту современной Америки об идеальном президенте]. . , . С. 30-33.

342311. Литвиненко А. С. Про найважливіший недолік чинного методу статичного зондування як польового методу випробування грунтів. . , . С. 28-32.

342312. Вирожемський В. К., Беленчук О. В. Безпека пішоходів на дорогах : [проведено аналіз ДТП за видом "Наїзд на пішохода", визначено першочергові засоби захисту пішоходів на дорогах для зниження рівня їхнього травматизму]. . , . С. 32-34.

342313. Шрам О. А., Карпович Н. В., Смирнова О. П. Дослідження перехідних процесів в цехових підстанціях. . , . С. 529-530.

342314. Метельський В. П., Іващук С. А. Сухі енергозберігаючі трансформатори. . , . С. 531-532.

342315. Ермилов В. Антон Павлович Чехов 1860-1904. Молодая гвардия. Москва, 1949. 438 с.

342316. Ермилов В. А. П. Чехов. Советский писатель. Москва, 1946. 446 с.

342317. Картер Э. Война и мир : [интервью с Эштоном Картером, главой Пентагона при Бараке Обаме, который оценивает расстановку сил в самых горячих точках мира, рассказывает о международной политике США / записал И. Верстюк]. . , . С. 35-37.

342318. Ермолаев А. Е. "Служба как служба...". Молодая гвардия. Москва, 1987. 125 с.

342319. Баршацька Г. Ю. Соціальне сирітство: головні причини. . , . С. 2106-2107.

342320. Петренко Л. О. Основні напрямки соціальної роботи з жертвами сімейного насильства. . , . С. 2107-2109.

342321. Немикіна О. В., Сап'яник С. О. Использование программного обеспечения Мatlab для моделирования ЧРП на снове igbt-транзистора. . , . С. 532-533.

342322. Ермолаева В. Н. Борьба за реалистическое искусство и гуманизм в эстетике США 60-70 гг. 20 в.. Наука. Москва, 1979. 278 с.

342323. Lashchenko V. O. The elektronic brain for intellectual systems and robots. . , . P. 3-17.

342324. Федоша Д. В., Гончаров С. В. Формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології з використанням силових розподільчих пунктів. . , . С. 533-534.

342325. Петренко Л. О., Колесник В. В. Бездоглядність і безпритульність дітей як основна соціальна проблема в Україні. . , . С. 2109-2111

342326. Ермолова В. И. В грозу на качелях. Дніпро. Киев, 1986. 179 с.

342327. Агарков О. А., Захарова Д. Є. Соціальна робота з дітьми-інвалідами. . , . С. 2112-2113.

342328. Ермолова В. И. И жизни пир веселый. Радянський письменник. Киев, 1990. 333 с.

342329. Корба Г. Власть хаоса : [о книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость", в которой автор рассказывает о приходе нового Призедента США Д. Трампа и о новых порядках в Белом доме]. . , . С. 45-47.

342330. Ермолова В. И. Мужские прогулки. В грозу на качелях. Радянський письменник. Киев, 1984. 352 с.

342331. Петренко Л. О., Логвін В. В. Плюси і мінуси різних моделей подружніх відносин. . , . С. 2114-2115.

342332. Костенко В. О. , Лазуткін М. І., Головізнін С. Г. Організація живлення сигналізації в мережі ЛЕП. . , . С. 535-536.

342333. Ермолова В. И. Мужские прогулки. Дніпро. Киев, 1990. 542 с.

342334. Петренко Л. О., Мироненко К. В. Соціальна допомога по безробіттю. . , . С. 2116-2118.

342335. Боюн В. П., Яковлев Ю. С. Интеллектуальная распределенная система памяти с иерархическими кольцевыми шинами. . , . С. 18-32.

342336. Ермолович Н. Н. Маршальский жезл в солдатском ранце. Дет. лит.. Москва, 1971. 112 с.

342337. Агарков О. А., Солоха М. А. Проблеми працевлаштування молоді у контексті сучасного ринку зайнятості населення. . , . С. 2119.

342338. Ерофеев В. В. Тело Анны, или Конец авангарда. Московский рабочий. Москва, 1989. 61 с.

342339. Сметанин И. Н., Захарова М. В. Мониторинг миграции абонентов в кластере фрагмента сотовой сети. . , . С. 537-538.

342340. Кузьмін В. В., Яковенко О. К. Дискримінація жінок в сучасному українському суспільстві. . , . С. 2120-2121.

342341. Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых вопросов. Советский писатель. Москва, 1990. 447 с.

342342. Петренко Л. О., Червона Ю. Д. Актуальні питання дозвіллєвої роботи з дітьми. . , . С. 2121-2123.

342343. Ероховец А. С. Други-недруги. Книжное издательство. Красноярск, 1989. 429 с.

342344. Кузьмін В. В., Кузьміна М. О. Інтеграційні стратегії осіб із сирітським дитинством у компетентностях соціального працівника. . , . С. 2124-2125.

342345. Майстренко С. Я., Ковалец І. В., Беспалов В. П., Загреба Т. О., Хурцелава К. В. Прототипна версія системи "повітря" для розрахунку зон уражень внаслідок викидів небезпечних речовин в атмосферу на основі використання скринінгових моделей та WEB-технологій. . , . С. 33-41.

342346. Дмитренко В. П., Романенко С. М. , Молочко П. Д. Дослідження метаматеріалу зі спіральними розсіювачами. . , . С. 539-540.

342347. Ершов В. И.. Искусство. Москва, 1966. 399 с.

342348. Смирнов А. Бодигард : [кроссовер Volvo XC60 - известный передовик в сфере безопасности]. . , . С. 58-59.

342349. Нагорна. Н. М. Аналіз роботи моделей сигма-дельта модуляторів при зміненні рівнів квантування. . , . С. 541-542.

342350. Шама О. Путь из варяг в укранцы : [Днепровско-Бугский канал: история и современность]. . , . С. 60-64.

342351. Малишев В. О. Метамодель життєвого циклу наради : [моделювання діяльності наради]. . , . С. 42-53.

342352. Василенко О. В. Modeling of multidomain ACS in ECAD. . , . С. 543-545.

342353. Касім А. М. Склад і структура клієнт-серверної системи моделювання поведінки навігаційно-моніторингових комплексів змінного призначення. . , . С. 54-67.

342354. Шульга О., Юхименко А. Руки делают ноги : [из-за резкого оттока трудовых кадров из Украины вырос спрос на квалифицированных рабочих и специалистов низового уровня]. . , . С. 23-25.

342355. Колєчкина Л. М., Нагірна А. М. Математична модель багатокритеріальної оптимізації на множині сполучень при побудові комп'ютерних мереж. . , . С. 68-75.

342356. Сніжной Г. В., Ольшанецький В. Ю., Сніжной В. Л. On the influence of magnetic field on formation of martensite phases at deformation оf austenitic steels. . , . С. 545-547.

342357. Латвия : [статьи к 100-летию государственности Латвии знакомят с достопримечательностями страны, экономикой, политикой, международными связями, а также рассказывают о работе известных в мире латвийских предприятий]. . , . С. 27-61.

342358. Рева В. І. Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію. . , . С. 547-549.

342359. Матюшин. В. М., Стокіз А. О. Дослідження самодифузії в мідних плівках під дією н. . , . С. 549-551.

342360. Василенко О. В., Гавриленко Д. В. Розробка моделі крокового двигуна для моделювання CAУ в ECAD. . , . С. 551-553.

342361. Соколов А. В., Жавжаров Є. Л., Вакула П. В. Проектирование DDS-генератора. . , . С. 553-555.

342362. Ершов К. Г. Киносъемочная техника. Машиностроение. Ленинград, 1988. 271 с.

342363. Жавжаров Є. Л., Вакула П. В., Луц С. В. Системи "Smart House" бюджетного рівня. . , . С. 555-557.

342364. Ершов Л. Т. Скрипнула калитка. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1989. 216 с.

342365. Ершов Л. Ф. История русской советской литературы. Высш. школа. Москва, 1988. 655 с.

342366. Арабаджиєв Д. Ю. Громадська активність як базис партисипативної демократії. . , . С. 2025-2026.

342367. Жалдаков Д. О., Нагорна Н. М. Модель імпульсного зворотноходового перетворювача у програмі TINA-TI. . , . С. 557-559.

342368. Баранов К. П., Нагорна Н. М. Проектування і аналіз SEPIC-перетворювача. . , . С. 559-561.

342369. Томашевський. О. В., Сніжной Г. В. Якість метрологічного обслуговування на промислових підприємствах. . , . С. 562.

342370. Коротун А. В., Вакула П. В. Використання принципів світлохвильової електроніки для аттосекундного контролю та метрології. . , . С. 563-564.

342371. Трушевський В. Е., Науменко В. В., Веремеєнко Л. А. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях : [запропоновано зміни до нормативних документів з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод через подвіне тлумачення положень Правил дорожнього руху]. . , . С. 35-38.

342372. Ершов Л. Ф. Русский советский роман. Наука. Ленинград, 1967. 340 с.

342373. Астахов Д. С. Політичний аспект сучасного антирейдерського законодавства. . , . С. 2027-2028.

342374. Павленко А. Президент с мячом : [Джордж Веа, футбольная звезда 1990-х, стал президентом нищей Либерии]. . , . С. 64-67.

342375. Ершов П. П. Конек-горбунок. Худож. лит.. Москва, 1974. 108 с.

342376. Коротун. А. В., Шагіданова Д. А. Вплив температури на вимірювальні можливості скануючої тунельної мікроскопії. . , . С. 565-566.

342377. Ершов П. П. Конек-горбунок. Радянська школа. Киев, 1987. 80 с.

342378. Ершов Я. Витя Коробков - пионер - партизан. Крымиздат. Симферополь, 1964. 290 с.

342379. Григоренко Д. Г., Сніжной Г. В. Якість реконструкції будівлі інженерно лабораторного корпусу науково-дослідного інституту силової електроніки "перетворювач" з метою досягнення споживчої привабливості. . , . С. 566-568.

342380. Винниченко Т. Кларк Гейбл: однажды ночью : [Гейбл Кларк Уильям (1901-1960) - американский актёр, кинозвезда и секс-символ 1930—1940-х годов, носивший прозвище «Король Голливуда»]. . , . С. 6-27.

342381. Томашевський О. В., Наймушина А. В. Сучасні методи автоматичного контролю у виробництві електроніки. . , . С. 568-569.

342382. Яковина B. Бунт, который лопнул : [массовые протесты против власти в Иране в январе 2018 г.]. . , . C. 68-71.

342383. Градецький Н. М. Багатопартійність як умова функціонування політичної системи Німеччини. . , . С. 2029-2031.

342384. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

342385. Есенберлин И. Золотая орда. Жазушы. Алма-Ата, 1989. 506 с.

342386. Чавкіна С. В. "Артефактні" форми громадської думки. . , . С. 2031-2033.

342387. Шило Г. М., Лопатка Ю. А., Куляба-Харитонова Т. І. Розробка програмного комплексу для автоматизації теплового проектування блоків РА. . , . С. 570-571.

342388. Волобуєв В. В.. Інноваційний чинник розвитку політологічної освіти. . , . С. 2033-2034.

342389. Шама О. София спасенная : [история древнейшего храма Украины Софии Киевской]. . , . С. 82-85.

342390. Слепко Ю. С. Соціальна інтеграція вимушених переселенців. . , . С. 2035-2036.

342391. Арєшкін Є. К., Шаптала С. В., Якименко С. А. Дослідження динаміки нагріву радіоелектронних приладів. . , . С. 572-573.

342392. Гриненко Ю. В. Якість виборця в Україні: стан та проблеми. . , . С. 2036-2037.

342393. Глєбова Ю. Р. Кореляційний зв'язок між типом партійної системи та роллю політичних партій. . , . С. 2037-2039.

342394. Есенин С. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 314 с.

342395. Есенин С. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 400 с.

342396. Есенин С. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 279 с.

342397. Чуприна А. Наследие основателей Вальдгейма : [туристические уголки Запорожской области - "Меннонитская усадьба" во Владовке]. . , . С. 12, 29.

342398. Есенин С. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 339 с.

342399. Есенин С. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1962. 455 с.

342400. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 415 с.

342401. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 327 с.

342402. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1967. 327 с.

342403. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1968. 374 с.

342404. Петухова О. Жан-Поль Сартр: "Я сам своя свобода" : [Сартр Жан-Поль (1905-1980) - французский философ, писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года (отказался от неё)]. . , . С. 28-43.

342405. Есенин С. А. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1970. 383 с.

342406. Бутакова Е. Карен Бликсен: "Полюбить свою судьбу" : [Бликсен Карен (1885-1962) - датская писательница]. . , . С. 44-63.

342407. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1977. 429 с.

342408. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1977. 240 с.

342409. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1978. 288 с.

342410. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1978. 317 с.

342411. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1979. 398с.

342412. Есенин С. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1980. 509 с.

342413. Есенин С. А. Собрание сочинений. Советская Россия. Москва, 1990. 477 с.

342414. Голуб С. В., Мартинова Г. І., Голуб М. С. Моделювання діалектного тексту в технології багаторівневого інформаційного моніторингу. . , . С. 76-82.

342415. Кривогуб А. М., Новодережкіна К. В. Вплив ендоренних змінних на розвиток маталургійної галузі України у програмі Global Trade Analysis Project. . , . С. 84-96.

342416. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи порошкової металургії" для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка, спеціалізації "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

342417. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання та виготовлення штампів" для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка, спеціалізації "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування" всіх форм. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

342418. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання та виготовлення штампів" для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка, спеціалізації "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування" всіх форм. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

342419. Малий О. Ю. Конструктивні методи боротьби з наносекундними завадами в мікроконтролерних платах керування потужними навантаженнями. . , . С. 574-576.

342420. Есенин С. А. Собрание сочинений. Советская Россия. Москва, 1990. 381 с.

342421. Рябко А. Ю. Поняття та особливості слідів запаху (криміналістична одорологія). . , . С. 247-250.

342422. Фурманова Н. І., Поспеєва І. Є., Краснокутський М. Г. Особливості підготовки інженерів з радіотехніки та телекомунікацій на рівні світових стандартів. . , . С. 576-578.

342423. Есенин С. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1988. 703 с.

342424. Есенин С. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1991. 703 с.

342425. Есенин С. А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1955. 322 с.

342426. Есенин С. А. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1972. 335 с.

342427. Евлоев Р. Майя Чибурданидзе: охотница на королей : [Майя Григорьевна Чибурданидзе (род. 1961г.) - грузинская шахматистка. 6-я чемпионка мира по шахматам с 1978 по 1991 год. Девятикратная победительница шахматных Олимпиад]. . , . С. 64-81

342428. Есенин С. А. Избранная лирика. Молодая гвардия. Москва, 1965. 32 с.

342429. Холодєєва А. Р. Парламентська законотворчість як результат артикуляції суспільних інтересів. . , . С. 2039-2040.

342430. Есенин С. А. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1983. 432 с.

342431. Furmanova N. I. Using english as the medium of instruction for students of radio engineering pecialities. . , . С. 578-580.

342432. Есенин С. А. Златой посев. Воениздат. Москва, 1976. 270 с.

342433. Мороховський Правова держава її ознаки. . , . С. 2040-2041.

342434. Есенин С. А. Плеск голубого ливня. Молодая гвардия. Москва, 1975. 366 с.

342435. Есенин С. А. Синь, упавшая в реку. Правда. Москва, 1985. 732 с.

342436. Голос України. Київська правда. К., 2018.

342437. Назаренко П. Г., Корхова О. І. Поняття гарантій у кримінальному судочинстві. . , . С. 1993-1994.

342438. Малий О. Ю., Фурманова Н. І., Піроженко О. О. Технологія розпізнавання схем електричних принципових з наступним втоматизованим створенням креслень схем та конструкцій плати. . , . С. 580-582.

342439. Дубинянская Я. Диана, принцесса Уэльская: Пасьянс Червонной Дамы : [принцесса Диана (1961-1997) - первая жена принца Уэльского Чарльза. По данным опроса Диана заняла 3 место в списке ста величайших британцев в истории]. . , . С. 82-103.

342440. Есенин С. А. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1973. 382 с.

342441. Есенин С. А. Стихотворения. Советская Россия. Москва, 1978. 158 с.

342442. Есенин С. А. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1982. 480 с.

342443. Ковтунець В. Коледжі подвійного призначення : [інтерв'ю з першим заступником міністра освіти і науки України В. Ковтунцем про майбутнє фінансування та державне замовлення для технікумів й коледжів/ розмовляла А. Луканська]. . , . С. 4.

342444. Фурманова Н. І., Поспеєва І. Є., Степура Р. О. Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів. . , . С. 582-584.

342445. Есенин С. А. Стихотворения и поэмы. Детская литература. Москва, 1971. 192 с.

342446. Бердник М. Г. Метод рішення просторової узагальненої крайової задачі Неймана теплообміну циліндра за допомогою нового інтегрального пертворення. . , . С. 97-105.

342447. Есенин С. А. Стихотворения и поэмы. Детская литература. Москва, 1972. 191 с.

342448. Есенин С. А. Стихотворения и поэмы. Веселка. Киев, 1974. 182 с.

342449. Фурманова Н. І., Цапко Д. Ю. Особливості розробки сайту кафедри вищого навчального закладу. . , . С. 584-585.

342450. Есенин С. А. Стихотворения и поэмы. Худож. лит.. Москва, 1975. 304 с.

342451. С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1986. 542 с.

342452. С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Худож. лит.. Москва, 1986. 440 с.

342453. Фурманова Н. І., Школяренко М. О. Веб-дизайн інформаційних сайтів вищих навчальних закладів. . , . С. 586-587.

342454. Есенина А. А. Родное и близкое. Советская Россия. Москва, 1968. 85 с.

342455. Ливанова М. Андре Моруа: во что он верил : [Моруа Андре (1885-1967) - известный французский писатель-прозаик, историк, литературовед. Классик жанра романизированной биографии и мастер короткого иронично-психологического рассказа]. . , . С. 104-121.

342456. Гаев Ю. Нестор Махно: роль "батьки" в истории Украины : [неизвестные странички истории из биографии о руководителе повстанческого движения на юго-востоке Украины Н. И. Махно]. . , . С. 31.

342457. Есенков В. Н. Три дня в августе. Современник. Москва, 1989. 320 с.

342458. Farafonov O. Yu., Marzouk A. R. Quadcopter prototype developing. . , . С. 587-588.

342459. Савельев М. В. О сложности одной задачи комбинаторной оптимизации. . , . С. 106-110.

342460. Фурманова Н. І., Костяной П. А. Розробка універсальної системи оплати транспортних послуг в міському транспорт. . , . С. 589-590.

342461. Назаренко П. Г., Грушко О. В. Інститут відводу у кримінальному процесі України: шляхи гармонізації. . , . С. 1995-1996.

342462. Сапіга М. Я., Ткаченко О. Г. Щодо дисциплінарної відповідальності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за порушення антикорупційного законодавства. . , . С. 250-252.

342463. Лапач С. Н. Робастные планы эксперимента. . , . С. 111-121.

342464. Градецький А. В., Серкова О. В. Проблеми кримінально-виконавчої системи України щодо прав засуджених. . , . С. 1997-1998.

342465. Никоненко А. "В Украине трансплантацию органов "тормозит" отсутствие оборудования" : [интервью с академиком НАМН Украины, ректором ЗМАПО, заведующим кафедрой госпитальной хирургии ЗГМУ, основателем центра кардиохирургии А. Никоненко о истории... см. аннот.]. . , . С. 35.

342466. Арєшкін Є. К., Лопатка Ю. А., Кузьменко О. В. Создание виртуальной лаборатории с помощью интерактивной среды Unity3D. . , . С. 591-592.

342467. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

342468. Малий О. Ю., Кроленко С. Р., Скрипник В. В. Використання цифрових прийомо-передавачів nRF24L01 для організації мережі озуючих пристроїв на підприємствах. . , . С. 593-594.

342469. Марданов М. Дж., Рзаев Р. Р. Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках QS-технологии ранжирования высших учебных заведений. . , . С. 122-133.

342470. Семінікова А. С., Ганзенко О. О. Напрями удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади в контексті євроінтеграційних процесів. . , . С. 253-255.

342471. Лех В. А., Козiна Г. Л. Клептографічна атака на алгоритм цифрового підпису ECDSA. . , . С. 595-596.

342472. Шкарупа С. В Запорожском районе для Мелитополя выращивают "мелитопольскую черешню", а для Запорожья - розы и березы : [про ЧАО "Высокогорное" - единственнный действующий в Запорожском регионе частный плодопитомник]. . , . С. 12.

342473. Горбань И. И. Пороговые функции для измерения интервала статистической устойчивости. . , . С. 134-141.

342474. Сировий О. В. Проблема визначення місця Антимонопольного комітету України в системі органів державної влади України. . , . С. 256-258.

342475. Градецький А. В., Ковбасюк Ю. М. Гарантії забезпечення трудових прав мобілізованих працівників. . , . С. 1999-2000.

342476. Исследования в области краностроения. ВНИИПТМАШ. М., 1986. 120 с.

342477. Федухин А. В., Пасько В. П. К вопросу о моделировании надежности двухканального невосстанавливаемого вычислительного комплекса специального назначения. . , . С. 142-145.

342478. Леоненко Т. Є., Щербіна М. Г. Особа злочинця в умовах сучасного розвитку правової держави та серед малолітніх. . , . С. 2001-2003.

342479. Улицу Совецкую переименовали в улицу Академика Чабаненко. Чем он знаменит? : [названия улиц г. Запорожья. Краткая биография уроженца Запорожской области В. Чабаненко]. . , . С. 32.

342480. Струк Є. О., Козинець О. Г. Форма державного правління в Україні - досвід пошуку. . , . С. 258-261.

342481. Сеспедес Гарсиа Н. В. Достоверность работы компьютерных систем. . , . С. 146-151.

342482. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Розрахунково-графічні завдання з вищої математики для студентів інженерно-фізичного та транспортного факультетів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

342483. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Розрахунково-графічні завдання з вищої математики для студентів інженерно-фізичного та транспортного факультетів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

342484. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Практикум з вищої математики для студентів інженерно-фізичного факультету денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

342485. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Практикум з вищої математики для студентів інженерно-фізичного факультету денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

342486. Редя В. "Перед святыней музыки амбиции отступают" : [интервью с главным дирижером Запорожского академического симфонического оркестра, народным артистом Украины В. Редей о его творческом пути и достижениях/ записала А. Чуприна]. . , . С. 37-38.

342487. Карпович О. Я., Онищенко О. А. Вентильно-индукторный электропривод с адаптивной системой управления для компрессоров малых холодильных установок. . , . С. 150-152.

342488. Мельников В. О. Оцінка та корекція енергетичних режимів роботи системи бездатчикового векторного керування несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна. . , . С. 153-157.

342489. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

342490. Запорожский 700-летний дуб: "Будем жить!" : [краткая справка по истории жизни дерева и по его нынешнему состоянию]. . , . С. 11.

342491. Торопов А. В., Абдураманов Д. А. Особенности простроения систем позиционирования в упаковочных автоматических установках на базе серийных преобразователей частоты Lenze. . , . С. 158-160.

342492. Назарова Е. С. Исследование системы оптимального управления напряжением полосы холодной прокатки. . , . С. 161-162.

342493. Коцур М. И., Андриенко П. Д., Коцур И. М., Олейниченко Н. Н. Особенности работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором. . , . С. 163-165.

342494. Кузнецов Б. И., Никитина Т. Б., Волошко А. В., Хоменко В. В., Виниченко Е. В. Исследование робастного управления главными приводами прокатных станов на стенде двухмассовой электромеханической системы. . , . С. 166-167.

342495. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

342496. Фіданян О. "Будь-яка зміна завжди піде на користь особистого розвитку людини" : [інтерв'ю з директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації О. Федан]. . , .

342497. Короденко М. Відчути енергію змін : [розгляд питань, присвячених пріоритетним напрямам змін у вищій освіті, реформуванню фінансування і підготовці фахівців за дуальною формою]. . , . С. 8-9.

342498. Кулик Н. Лицар української справи : [біографія одного з найталановитіших літературознавців і публіцистів першої половини ХХ століття, громадського і політичного діяча А. Ніковського]. . , . С. 14-15.

342499. Освіта. Київська правда. К., 2017. 8 с.

342500. Звітує Інститут педагогіки : [розглядаються питання про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту педагогіки НАПН України за 2013-2017 рр. та перспективи його розвитку]. . , . С. 6-7.

342501. Абраменко Л. А., Лизунов С. И. Устройство съема информации "PoisonTap". . , . С. 596-598.

342502. Варібрус Д. О. Вина викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання. . , . С. 2002-2004.

342503. Верещака М. П., Лизунов С. И. Тестирование Wi-Fi сетей с помощью Kali Linux. . , . С. 598-599.

342504. Скидан К. В. Об'єкт незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. . , . С. 2004-2006.

342505. Коса Д. О. Європейський досвід захисту прав національних меншин. . , . С. 2006-2008.

342506. Леоненко Т. Є., Петльова О. М. Проблеми об'єктивної сторони незаконного проведення дослідів над людиною. . , . С. 2008-2009.

342507. Шиян О. Ю., Квітко В. В. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язання. . , .

342508. Вовкостріл А. І., Лізунов С. І. Метод викрадення інформації з комп'ютерів, ізольованих від мережі. . , . С. 599-600.

342509. Притула А. О., Безрук Є. А., Неласа Г. В. Аналіз можливостей використання алгебраїчної бібліотеки NTL в криптографічних астосуваннях. . , . С. 601.

342510. Дьяченко А. В., Неласа Г. В. Стартап Friends Reminder в області інтернет-речей. . , . С. 602.

342511. Столяренко Є. Ю., Неласа Г. В. Веб-сервіс калькулятор арифметики скінчених полів. . , . С. 603.

342512. Матвейчук О. В., Кузьменко А. В., Неласа Г. В. Використання штучних нейронних мереж в системах захисту інформації. . , . С. 604.

342513. Воскобойник В. А., Черевко А. О. Обеспечение безопасности функционирования системы IP-телефонии. . , . С. 605-606.

342514. Чайкивский А. В., Воскобойник В. А. Разработка портативного блокиратора мобильной связи на базе микроконтроллера. . , . С. 607-608.

342515. Данілов А. І., Куцак С. В. Реалізація захищеного мережного сервісу обміну повідомленнями. . , . С. 608-610.

342516. Шиян О. Ю., Квітко В. В. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язання. . , . С. 2010-2011.

342517. Бобир М. А., Куцак С. В. Реалізація криптографічного захисту даних в SQL Server 2016. . , . С. 610-612.

342518. Шиян О. Ю., Балибердіна В. Ф. Дослідження доказів у цивільному процесі. . , . С. 2011-2013.

342519. Войтiх М. I., Грицев. В. I., Куцак С. В. Приховане під'єднання до оптоволоконної лінії зв'язку. . , . С. 612-613.

342520. Надієнко О. І., Іскендеров І. М. Ціна як істотна умова договору купівлі-продажу. . , . С. 2013-2015.

342521. Морозовський І. В., Корольков Р. Ю. Аналіз алгоритму розпізнавання обличь Eigenface і його реалізація в середовищі Мatlab. . , . С. 614-615.

342522. Надієнко О. І., Квітко В. В. Сучасні тенденції у сфері корпоративного управління товарства з обмеженою відповідальністю. . , . С. 2015-2016.

342523. Котович В. Перевірки контролюючими органами: основні правила. . , . С. 24-27.

342524. Литовка Т. В., Щекотихин О. В. Усовершенствованный метод маскировки линейного кода. . , . С. 615-616.

342525. Морозовский И. В., Щекотихин О. В. Защита информации методами структуризации. . , . С. 617-618.

342526. Ющенко А. О. Мета позбавлення волі неповнолітнього у кримінально-виконавчому законодавстві. . , . С. 2017-2018.

342527. Бараннік Р. В., Маркарян А. О. Закріплення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю на локальному рівні. . , . С. 2019-2020.

342528. Яцкий О. В., Щекотихин О. В. Полное внутреннее отражение света в оптоволокне и методы его нарушения при НСИ. . , . С. 618-619.

342529. Нагорний О. Фінзвітність: склад і строки подання. . , . С. 6-9.

342530. Бараннік Р. В., Ліщинська Ж. А. Підстави та умови застосування примусових заходів виховного характеру. . , . С. 2021-2022.

342531. Гуменяк Д. В., Никулищев Г. И. Сравнение современных подразделений кибербезопасности Украины. . , . С. 620-621.

342532. Якимащенко В. Єдиний податок: критерії та ставки. . , . С. 40-43.

342533. Гайтота Є. В., Чуницька В. В., Нікуліщев Г. І. Аналіз доктрини інформаційної безпеки України. . , . С. 622-623.

342534. Целуйко О. Перелік офшорних зон : [територія з особливими умовами ведення бізнесу для нерезидентів, а саме: низькі податки, прості правила корпоративної звітності та управління]. . , . С. 84-85.

342535. Cкрипник В. В. Особливості міжнародного гуманітарного права у стародавній греції. . , . С. 2023-2024.

342536. Демидова А. Види митних режимів : [в Україні]. . , . С. 97-103

342537. Шкарупа И. В., Москаленко В. И., Савченко Д. К. Анализ защищенности беспроводных каналов передачи шифрованных данных. . , . С. 624-625.

342538. Корольков Р. Ю., Куцак С. В., Логачова Л. М. Використання завадостійкого кодування для передачі конфіденційних повідомлень. . , . С. 626-627.

342539. Пшеничний П. В., Куцак С. В. Аналіз факторів, що впливають на захищеність мовної інформації в розподілених нформаційних системах. . , . С. 628-629.

342540. Ігнатенко К. В., Лізунов С. І., Лапутько А. В. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі системи "Лоза-1". . , . С. 630-631.

342541. Таган Д. А., Лізунов С. І., Лапутько А. В. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі комплексу "Гриф". . , . С. 631-632.

342542. Гужва А. А., Лізунов С. І., Лапутько А. В. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі Windows. . , . С. 632-633.

342543. Трохименко Д. О., Ткаченко О. Г. Актуальні проблеми реформування пенітенціарної системи України. . , . С. 261-264.

342544. Першин Є. О., Лізунов С. І., Лапутько А. В. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі "Лоза-2". . , . С. 634-635.

342545. Леоненко Т. Є. Соціальна природа релігійних конфліктів та їх наслідки. . , . С. 1975-1976.

342546. Кукушкін В. О., Лізунов С. І., Лапутько А. В. Формалізована модель засобів негласного знімання інформації. . , . С. 635-636.

342547. Надієнко О. І. До питання про загальні функції державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення. . , . С. 1977-1978.

342548. Тунтула А. С. Новая доктрина механизма передачи власти от избирателей субъектам властных полномочий. . , . С. 264-267.

342549. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як спеціальний вид покарання. . , . С. 1979-1980.

342550. Градецький А. В. Історичний досвід правового регулювання праці засуджених. . , . С. 1981-1982.

342551. Романенко С. Н., Дмитренко В. П., Тверденко А. В. Моделирование эффекта сверхразрешения в плоском слое метаматериала. . , . С. 637-638.

342552. Шиян О. Ю. До проблеми об'єкту нецільового використання бюджетних коштів. . , . С. 1983-1984.

342553. Пасько А. Н., Мудрак Р. И. Программный комплекс TELARM как технологический инструмент верификации поведения элементов системы SMART GRID в распределительных сетях 6-35 кВ. . , . С. 2-8.

342554. Карпуков Л. М., Щекотихин О. В., Савченко Д. К. Защита информации на уровне акусто-оптического канала. . , . С. 639-640.

342556. Анпілогов Д. І. Врахування відцентрових сил інерції при оцінці кутових деформацій кільця. . , . С. 641.

342557. Коротунова О. В., Нечипоренко Н. О. Про відновлення функції, яка має задане число внутрішніх екстремумів. . , . С. 642.

342558. Шишканова Г. А. Актуальність введення інноваційних інформаційних технологій до процесу навчання вищій освіті. . , . С. 643-644.

342559. Мізерна О. Л. Дослідження напружено-деформованого стану амортизатора з композитною ставкою. . , . С. 644-645.

342560. Шишканова Г. А., Щербина О. А. Про можливість застосування змішаного навчання до математичних дисциплін у ВНЗ. . , . С. 645-646.

342561. Левада В. С. Про розривні розв'язки в задачах механіки деформівного твердого тіла. . , . С. 647.

342562. Шатіло В. А. Питання інституційності конституційного механізму державної влади України. . , . С. 271-273.

342563. Пожуєва І. С., Левицька Т. І. Аналіз механічного поводження нестаціонарного навантаження армованого композита.. . , . С. 647-649.

342564. Мязін О. О. Деформація тонкого поверхневого шару металевих матеріалів.. . , . С. 649-650.

342565. Шейда В. Ю., Ганзенко О. О. Інтеграція України в ЄС як прояв процесів глобалізації. . , . С. 273-275.

342566. Грушко С. С., Арапин Д. В. Экспериментальное исследование способов оптимизации автомата Мура в базисе CPLD. . , . С. 651.

342567. Кузнецов Б. И., Никитина Т. Б., Волошко А. В., Хоменко В. В., Виниченко Е.В. Исследование робастного управления главными приводами прокатных станов на стенде двухмассовой электромеханической системы. . , . С. 166-167.

342568. Shkarupylo V. V. An approach to devs-driven simulation of software-defined networks. . , . С. 652.

342569. Арапин Д. В., Зеленева И. Я. Экспериментальное исследование эффективности применения методов структурной редукции в совмещенных автоматах. . , . С. 653-655.

342570. Точилин С. Д. Четырехканальный кроссплатформенный виртуальный вольтметр-регистратор. . , . С. 655.

342571. Сгадов С. А. О решении задачи определения вхождения слова в словарь с использованием микроконтроллеров. . , . С. 656.

342572. Сирота А. В. Новое направление в облачных технологиях. . , . С. 657-658.

342573. Голуб Т. В., Тягунова М. Ю. Систематизация больших объемов данных. . , . С. 658-659.

342574. Назаренко П. Г. Актуальні питання застосування судами умовно-дострокового звільнення. . , . С. 1985-1986.

342575. Шершень Н. Б. Державна служба України в умовах європейської інтеграції. . , . С. 276-279.

342576. Тимчук О. Л. Кримінологічна концепція Габріеля Тарда. . , . С. 1987-1988.

342577. Філей Ю. В. Система та структура регіональних та місцевих прокуратур. . , . С. 1989-1990.

342578. Ткаченко А. А., Осичев А. В. Анализ динамических процессов в регулируемом асинхронном электроприводе скребкового конвейера СР72. . , . С. 168-171.

342579. Бараннік Р. В. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. . , . С. 1991-1992.

342580. Пирожок А. В. Синтез полиномиального регулятора напряжения полосы. . , . С. 172-174.

342581. Овчар А. О., Киричек Г. Г. Захист мережних даних. . , . С. 659-662.

342582. Зайцева Я. О. Міжнародні та європейські стандарти у сфері права на свободу мирних зібрань. . , . С. 1913-1915.

342583. Ісаєв О. М. Поняття парламентського контролю в Україні. . , . С. 1915-1917.

342584. Бабак М. А. Поняття і зміст інституту конституційної скарги в Україні. . , . С. 1917-1919.

342585. Дмітрієнко І. І. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення територіальних громад соціальними послугами в Україні. . , . С. 1920-1981.

342586. Таран А. С. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина в Україні. . , . С. 1922-1925.

342587. Бабенко О. П. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці у країнах Європи. . , . С. 1925-1927.

342588. Кискин В. А., Зеленева И. Я. Кроссплатформенная система электронной коммерции на основе Rest-архитектуры. . , . С. 662-665.

342589. Соловьян В. А., Зеленева И. Я., Паромова Т. А. Системы поиска и сравнения изображений на основе бинаризации. . , . С. 665-667.

342590. Серый С. В. Определение части речи слова в тексте.part of speech tagging. . , . С. 668-669.

342591. Коса А. В. Характерні риси та особливості західноєвропейського федералізму. . , . С. 1927-1928.

342592. Крупа Д. В. Конституційно-правові основи органів виконавчої влади австрійської республіки та королівства Бельгія. . , . С. 1929-1930.

342593. Сергеев А. Д. Позиционирование в сетях Wi-Fi с высокой точностью. . , . С. 670-671.

342594. Попазова Н. С. Правові засади на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. . , . С. 1930-1932.

342595. Баїк О. І. Про різновиди відповідальності за порушення податкового законодавства України. . , . С. 280-283.

342596. Книш Р. Ю. Статут як локальний акт територіальної громади. . , . С. 1932-1933.

342597. Ніколюк А. А. Досвід європейських держав з сучасних виборчих систем. . , . С. 1934-1935.

342598. Тищенко В. О., Тименко А. В. Собственный протокол шифрования Google. . , . С. 672-673.

342599. Бурденюк І. О. Проблеми та перспективи розвитку подвійного громадянства. . , . С. 1935-1937.

342600. Шевченко О. А. Питання правового режиму земель водного фонду. . , . С. 1937-1938.

342601. Буканов Г. М. Актуальні проблеми реформування податкового права в Україні. . , . С. 283-285.

342602. Нагорний О. О. Адміністративні правопорушення у галузі лісового законодавства. . , . С. 1939-1940.

342603. Калітін О. Г., Касьян К. Н. WEB-система бронювання та купівлі авіаквитків з використанням технології аj. . , . С. 674-675.

342604. Зозуля К. А., Касьян К. Н. DDoS - атаки на базе IoT - устройств: нападение и защита. . , . С. 676-677.

342605. Воронова О. В. Захист інформації з обмеженим доступом про особу (персональні дані): досвід Німеччини. . , . С. 285-288.

342606. Храмцова В. О., Касьян К. Н. Анализ использования облачных вычислений по модели SaaS. . , . С. 678-680.

342607. Шолтис Т. В., Шкарупило В. В. Огляд взаємодії високорівневих бізнес-процесів. . , . С. 681.

342608. Баденко А. Ю. Політико-правові ідеї просвітництва у декларації прав людини і громадянина 1789 р.. . , . С. 1940-1943.

342609. Бурикін М. М. Правовий статус людини і громадянина в законодавстві УНР. . , . С. 1943-1944.

342610. Kotsur D. S., Shkarupylo V. V. An approach to handwritten digits recognition based on mnist dataset. . , . С. 682-683.

342611. Sokolova Yu., Polska O. V. Software defined networking: past, present and future. . , . С. 684-686.

342612. Данілов С. О., Касьяненко Л. М., Ратушняк Т. В. Інформатизація податкових правовідносин: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 288-291.

342613. Shilkina N. M., Kudermetov R. К. Road signs recognition using opencv. . , . С. 686-689.

342614. Пупков А. М. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. . , . С. 1945-1946.

342615. Ісенко К. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності іноземців. . , . С. 1946-1947.

342616. Коваленко І. В. Особливості ісламського права як правової системи. . , . С. 1947-1949.

342617. Дараганова Н. В. Публічне управління охороною праці: сфера трудового чи адміністративного права. . , . С. 291-293.

342618. Shilkina N. M., Polska O. V., Kudermetov R. К. Review of the internet iot technologies to make life smarter. . , . С. 689-692.

342619. Грабова А. В. Основні концепції поділу права на публічне і приватне. . , . С. 1949-1951.

342620. Dudek D., Штефуник Я. Сучасні конструкції ізоляційних систем високих та надвисоких напруг. . , . С. 9-17.

342621. Колпакова Т. О. Модель оцінювання конкуруючих агентів. . , . С. 693-694.

342622. Твердохліб Ю. В. Обчислювальні методи комплексного оцінювання параметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів. . , . С. 695-696.

342623. Левада І. В. Лямбда-числення і сучасні мови програмування. . , . С. 696-698.

342624. Гладкова О. М., Пархоменко А. В. Дослідження рекомендаційних систем в області проектування вбудованих систем правління рухомими платформами. . , . С. 698-699.

342625. Богданович Е. Горячая точка : [Музей современного искусства Африки в Кейптауне - Zeitz MOCAA]. . , . С. 50-56.

342626. Федорончак Т. В. Патерни проектування та архітектура веб-застосунків. . , . С. 699-700.

342627. Олійник А. О., Субботін С. О. Редукція великих масивів даних на основі паралельного мультиагентного підходу. . , . С. 701-703.

342628. Субботін С. О., Благодарьов О. Ю., Гофман Є. О. Паралельний метод побудови нейро-нечітких діагностичних моделей з гешувальним перетворенням. . , . С. 703-705.

342629. Тимошенко Н. В. Загальна характеристика правового статусу особи. . , . С. 1951-1952.

342630. Кіпа М. В. Республіка як форма правління. . , . С. 1952-1954.

342631. Бєгма В. І. Охорона праці молоді в Україні. . , . С. 1954-1955.

342632. Величко А. В. Визначення природи трудового договору. . , . С. 1955-1956.

342633. Пришляк М. Ю., Субботин С. А., Олейник А. А. Анализ моделей и методов обучения глубоких машин Больцмана. . , . С. 705-707.

342634. Жартовська А. Ю. Зміст і сфера дії колективного договору й угод. . , . С. 1957-1958.

342635. Джос Д. О., Ліпинський В. В. Проблеми застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил. . , . С. 294-295.

342636. Субботін С. О. Редукція великих даних на основі фрактального анализу. . , . С. 707-709.

342637. Subbotin S. A. Key principles of young researchers training. . , . С. 709-711.

342638. Дукач О. І., Шамрук Н. Б. Особливості сучасного тлумачення поняття "корупція". . , . С. 295-298.

342639. Скачко Л. П. Підсистема обліку успішності студентів. . , . С. 711-712.

342640. Хращук М. В. Використання терміну "інвалід" у чинному законодавстві України. . , . С.1958-1959.

342641. Гришун О. О. Визначення нових тенденцій щодо умов трудового договору. . , . С. 1959-1961.

342642. Ткачук А.А., Кривовяз В. К. Системы плавных пусков высоковольтных электроприводов центробежных механизмов. . , . С. 175-179.

342643. Рисіков В. П., Степаненко О. О., Федорченко Є. М. Автоматизована система управління підприємством та основні концепції її побудови сучасних умовах. . , . С. 712-714.

342644. Ткач Ю. О. Поняття та особливості охорони праці жінок. . , . С. 1961-1962.

342645. Зливко С. В. Характеристика управлінської ролі керівника в умовах реформування пенітенціарної системи України. . , . С. 298-300.

342646. Білоус О. О. Види трудових договорів та їх регулювання в законодавстві про працю. . , . С. 1963-1964.

342647. Кузнецов Б. И., Никитина Т. Б., Волошко А. В., Хоменко В. В., Виниченко Е. В. Эффективность робастного управления двухмассовыми электромеханическими системами. . , . С. 180-181.

342648. Горовой Є. В. Повноваження трудового колективу. . , . С. 1964-1965.

342649. Стадніченко О. В. Представництво працівників у соціальному діалозі у сфері праці. . , . С. 1966-1967.

342650. Пархоменко А. В., Соколянський О. В., Туленков А. В. Інженерія програмно-апаратної платформи для систем розумний будинок. . , . С. 714-715.

342651. Тарасова А. О. Особливості форм державного правління монархічних країн Європейського союзу. . , . С. 1967-1969.

342652. Болюх Ю. П. Органи і служби ювенальної юстиції в країнах континентальної правової сім'ї. . , . С.1969-1970.

342653. Кулагін Д. О. Особливості європейських стандартів теріторіальної організації місцевого смоврядування. . , . С. 1971-1972.

342654. Бовкун С. А. Лінійна перспектива. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 116 с.

342656. Степанова А. Г. Органи та служби з захисту прав дитини в країнах англосаксонської правово сім'ї. . , . С. 1972-1974.

342657. Табунщик Г. В., Притула А. В., Калініна М. В. Гейміфікація при навчанні програмуванню. . , . С. 717-718.

342658. Твердохліб Ю. В., Біруля І. І. Параметрична модель ЕКГ сигналу виявлення серцевого ритму плоду у абдомінальній електрокардіографії. . , . С. 719-720.

342659. Горкунов Б. М., Кипенский А. В., Львов С. Г. Электромагнитный преобразователь для контроля напряженно-деформированного состояния узлов оборудования электропривода. . , . С. 182-185.

342660. Саміло Г. О. Деякі аспекти тлумачення права в англо-американській правовій системі. . , . С. 1901-1902.

342661. Чавычалов М. В. Бездатчиковое управление вентильно-индукторными электрическими машинами. . , . С. 188-189.

342662. Зливко Я. С., Сикал М. М. До питання щодо підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. . , . С. 301-304.

342663. Денисенко В. В. ГАТТ: принципи митної політики. . , . С. 1903-1905.

342664. Канафоцький М. Ю., Ікол С. О. Практика застосування вейвлет-аналізу до пошуку схожих зображень. . , . С. 721-722.

342665. Баєва Л. В. Громадська ініциатива як вид гарантування місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 1905-1906.

342666. Хоменко В. І., Нізімов В. Б. Дослідження аварійних режимів автономної генеруючої установки. . , . С. 190-191.

342667. Буканов Г. М. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в Україні. . , . С. 1907-1908.

342668. Купін А. П. Удосконалення правового механізму протидії адміністративним правопорушенням. . , . С. 1909-1910.

342669. Хілов В. С. Система керування з нелінійною корекцією за завданням потужності привода обертання шарошкового верстата. . , . С. 192-193.

342670. Твердохліб Ю. В., Кожушаний C. І. Спосіб діагностики роботи двигуна шляхом реєстрації фізичних параметрів з подальшою їх обробкою на основі вейвлет-перетворення. . , . С. 722-725.

342671. Смолярова М. Л. Риси правового стимулювання. . , . С. 1910-1912.

342672. Ісенко К. В., Купін А. П. Реформування адміністративного законодавства у сфері адміністративної відповідальності в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. . , . С. 304-306.

342673. Полєжаєв Ю. Г. Ділове листування у професійній підготовці фахівців сфери туризму. . , . С. 1874-1875.

342674. Гуревич В. И. Проблема преднамеренных электромагнитных деструктивных воздействий на электроэнергетические системы. . , . С. 18-24.

342675. Дубровін В. І., Денисенко Ю. В. Оцінка хаотичності елементів електрокардіограми. . , . С. 725-726.

342676. Осадчий В.В., Батраченко И. В., Мыкытюк Д. В. Регулируемый электропривод дебалансного вибровозбудителя. . , . С. 194-197.

342677. Капітаненко Н. П. Адміністративно-правовий захист авторських прав: стан законодавства в Україні. . , . С. 307-308.

342678. Барский В. А., Фришман А. Е., Лысенко А. Ю. Адаптивная система управления тягодутьевыми механизмами агрегатов ЭКО-3. . , . C. 199-201.

342679. Новіков В. П. Аксиологическое измерение текстов англоязычных тревел-журналов. . , . С. 1875-1877.

342680. Кривов'яз А. О., Твердохліб Ю. В. Система прогнозування наявності серцевих хвороб на основі неінвазивного аналізу. . , . С. 727-728.

342681. Клепиков В. Б., Коротаев П. А. Влияние параметнов пуска электропривода насосного агрегата на давление в водопроводной сети как линии с распределенными параметрами. . , . С. 202-204.

342682. Аксиологическое измерение текстов англоязычных тревел-журналов. . , .

342683. Ялова А. М., Сусідко А. М., Сусідко А. В. Нетрадиційна енергетика. . , . С. 25-28.

342684. Оленченко І. І., Дубровін В. І. Фільтрація зашумлених сигналів за допомогою перетворень Фур'є. . , . С. 728-730.

342685. Ікол С. О., Грабовська Ю. О. Кодування та декодування кольорових зображень з використанням вейвлет та фрактальних методів стиснення. . , . С. 730-732.

342686. Абрамов В. І. Методика розрахунку параметрів силового вузла полімерного ізолятора. . , . С. 29-32.

342687. Андрющенко О. А., Бойко А. О., Бібік А. В., Бабійчук О. Б. Енергетичні показники електроприводу пасажирського ліфту з двошвидкісним асинхронним двигуном. . , . С. 205-208.

342688. Крюков О. В., Степанов С. Е. Пути модернизации электроприводных газоперекачивающих агрегатов. . , . С. 209-212.

342689. Водолазкіна К. О., Ананченко Є. М. Багатокритеріальна система підтримки прийняття рішень вибору типів розміщення майданчиків реакторів. . , . С. 732-734.

342690. Волков В. А. Методика оценки энергоэфективности использования силового активного фильтра. . , . С. 213-215.

342691. Дубровін В. І., Тютюнник Е. О. Адаптивні методи придушення заважаючих сигналів на основі wavelet-перетворення. . , . С. 734-735.

342692. Кривенко Д. С., Твердохліб Ю. В. Практика застосування вейвлет - аналізу до гравітаційного поля місяця. . , . С. 736-737.

342693. Воинова С. А. Избыточное обновление изношенных технических объектов. . , . С. 33-36.

342694. Лисечко О. О., Дейнега Л. Ю. Ранжування сайтів за допомогою ланцюга Маркова. . , . С. 737-739.

342695. Клепиков В. Б., Гончар А. С. Рекуперативные режимы электпровода электромобиля с суперконденсаторами. . , . С. 216-218.

342696. Брутман А. Б. Content - based learning in ukrainian educational environment. . , . С. 1877-1878.

342697. Леощенко С. Д., Дейнега Л. Ю. Реалізація методу січних площин на мові програмування Julia. . , . С. 739-741.

342698. Сінолиций А. П., Кольсун В. А., Філіпп Ю. Б., Сірманов Р. І. Особливості формування реактивної потужності в установках з ударно-циклічними навантаженнями. . , . С. 219-221.

342699. Сінолиций А. П., Кольсун В. А., Козлов В. С. Математичний апарат системи верифікації енергетичної моделі електроспоживача. . , . С. 222-224.

342700. Кравченко А. Г. Класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсі викладача іноземної мови. . , . С. 1879-1880.

342701. Шейко О. С. "Чудесный мир детства" - практическое занятие по английскому языку для студентов-психологов. . , . С. 1880-1881.

342702. Муц. Л. Ф. Social changes as a source for new words. . , . С.1882-1883.

342703. Прохорова П. В. Напрямки сучасної лінгвокультурології. . , . С. 1883-1885.

342704. Горлачова В. В., Назимок Л. В. Тема пригод в сучасній англомовній туристичній рекламі. . , . С. 1886-1887.

342705. Грибко В. В. New words in the sphere of fashion. . , . С. 1887-1888.

342706. Кулага О. Ю. Скорочення в інтернет-спілкуванні (на матеріалі англійської мови). . , . С. 1888-1890.

342707. Василенко Г. В., Кльопка Г. В. Кінетична лексика англомовної туристичної брошури. . , . С.1890-1892.

342708. Бабин А. С. Тематическое содержание текстов журнала "National geographic". . , . С.1892-1893.

342709. Дейнега Л. Ю., Біруля І. І. Система тестування рівня знань. . , . С. 741-742.

342710. Люди та звичаї: книга-путівник стилем життя. Вавілон. Київ, 2018. 169 с.

342711. Кузьменко С. А. Вірші. Мокшанов В. В.. Запоріжжя, 2017. 360 с.

342712. Кузьменко С. А. Осень. Мокшанов В. В.. Запорожье, 2017. 152 с.

342713. Кузьменко С. А. Берегите матерей. Кругозор. Запорожье, 2016. 172 с.

342714. Лутковська В., Щепоткіна В., Капустинський В., Бабанли Р., Хім'як Ю., Бруско М., Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. Precedent UA - 2016. КВІЦ. Київ, 2017. 326 с.

342715. Дейнега Л. Ю., Грабовська Ю. О. Система дистанційного тренування навичок програмування. . , . С. 742-744.

342716. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во Львівської політехніки. Львів, 2016. 224 с.

342717. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во Львівської політехніки. Львів, 2016. 548 с.

342718. Котлер Ф., Карен Ф. А. Фокс Стратегічний маркетинг для навчальних закладів. УАМ, Вид. Хімджест. Київ, 2011. 580 с.

342719. Дейнега Л. Ю., Леміш К. А. Використання теорії вейвлетів при багаторівневому аналізі кардіографічного сигналу. . , . С. 744-745.

342720. Левин М. Б., Одуло А. Б., Розенберг Д. Е., Фельдман М. С., Фирсов Г. И. Методическое и программное обеспечение автоматизированного эксперимента в динамике машин. Наука. Москва, 1989. 294 с.

342721. Звезда Рождества. Акцент ПП. Днепр, 2016. 240 с.

342722. Цикало А. Ю., Качан О. І. Система моніторингу та прогнозування стану здоров'я пацієнта. . , . С. 746-747.

342723. Авдеенко С. И. Три подвига Василия Петрова. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2017. 204 с.

342724. Авдеенко С. И. Распятый Собор. Люкс. Мелитополь, 2017. 76 с.

342725. Авдеенко С. И. Колокола памяти Святослава Футоровича. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2017. 84 с.

342726. Авдеенко С. И. Предсказание Иоанна Кронштадского. Люкс. Мелитополь, 2016. 169 с.

342727. Кисельов Д. О., Кондратенко В. М. Деякі особливості збору, опрацювання та використання податкової інформації в Україні. . , . С. 310-312.

342728. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2017. 110 с.

342729. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2017. 254 с.

342730. Неласа Г. В., Лисенко М. Е. Розробка багатокористувацької інтелектуальної онлайн гри-вікторіни. . , . С. 748.

342731. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2017. 238 с.

342732. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2017. 60 с.

342733. Канафоцький М. Ю., Табунщик Г. В. Мобільна система навігації на основі BLE 4.0. . , . С. 749-750.

342734. Льовкін В. М., Дубонос А. С. Розроблення крос-платформного інтерактивного програмного забезпечення на снові використання програмних рушіїв. . , . С. 750-752.

342735. Льовкін В. М., Денисенко Ю. В. Особливості проектування та розроблення ігрових десктопних додатків. . , . С. 752-754.

342736. Ковганич К. С., Крайник Г. С. Корупція як один з головних елементів існування організованной злочинності. . , . С. 312-313.

342737. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2017. 60 с.

342738. Авдеенко С. И. Победа Виктора Толочко. Мелитопольская городская типография. Мелитополь, 2017. 50 с.

342739. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2017. 252 с.

342740. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 432 с.

342741. Єрьоменко В. С., Субботін С. О. Інструменти аналітики та просування послуг в пошукових і соціальних мережах. . , . С. 754-755.

342742. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 508 с.

342743. Будівельні конструкції. Теорія і практика. КНУБА. Київ, 2017. 208 с.

342744. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 128 с.

342745. Строительный учет. УБА. Киев, 2018. 74 с.

342746. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

342747. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

342748. Субботін С. О., Бережна А. С. Розробка гри в аркадному жанрі. . , . С. 755-756.

342749. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2017. 72 с.

342750. Екологічна безпека та природокористування. Ін-телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Київ, 2017. 172 с.

342751. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2017. 52 с.

342752. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2017. 96 с.

342753. Федорончак Т. В., Леміш К. А. Багатокритеріальне порівняння програмних засобів для вирішення задачі розпізнавання графічних образів. . , . С. 756-757.

342754. Камінська Ж. К., Тарасенко Д. О., Калоян К. А. Предпроектний аналіз при проектуванні екологічного інтерфейсу тренажера правління. . , . С. 758-759.

342755. Вища школа. Знання. Київ, 2017. 128 с.

342756. Сердюк С. М., Зінов'єв С. Д., Шинкарьов А. О. Автоматичний генератор блок-схем алгоритмів із вихідного коду програми. . , . С. 760-761.

342757. Вища школа. Знання. Київ, 2017. 128 с.

342758. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2017. 128 с.

342759. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

342760. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2017. 40 с.

342761. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2017. 64 с.

342762. Корнієнко О. В., Пархоменко А. В. Використання програмно-апаратної платформи LEGO MINDSTORMS для навчання робототехніці. . , . С. 762.

342763. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2017. 40 с.

342764. Економіка України. Преса України. Київ, 2017. 96 с.

342765. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2017. 28 с.

342766. Часопис Київського університету права. Київський ун-т права НАН України. Київ, 2017. 350 с.

342767. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

342768. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2017. 116 с.

342769. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2017. 86 с.

342770. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2017. 66 с.

342771. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2017. 40 с.

342772. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2017. 24 с.

342773. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 50 с.

342774. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2017. 50 с.

342775. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. 128 с.

342776. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Підприємства автомобільного транспорту" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку "Транспортні технології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 83 с.

342777. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. 128 с.

342778. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2017. 76 с.

342779. Строительный учет. УБА. Киев, 2017. 70 с.

342780. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 68 с.

342781. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 64 с.

342782. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2017. 180 с.

342783. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

342784. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

342785. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

342786. Ярова А. В., Соколянський О. В., Пархоменко А. В. Технології відео-стрімінгу для віддаленої лабораторії. . , . С. 763.

342787. Булачок І. І., Пархоменко А. В., Калініна М. В. Розширення функціональних можливостей системи 1С підприємство. . , . С. 764.

342788. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

342789. Селевич Г. С., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. Програмне забезпечення для людей з вадами зору. . , . С. 765.

342790. Щадних В. А., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. Автоматизована система контролю та управління опаленням. . , . С. 766.

342791. Ларін Є. Д., Соколянський О. В., Пархоменко А. В. Автоматизована система управління веб-проектами. . , . С. 767.

342792. Леощенко С. Д., Зайко Т. А. Методи захисту програм та даних. . , . С. 768-769.

342793. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2017. 66 с.

342794. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 425-488

342795. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 489-544

342796. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2017. С. 545-604

342797. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2017. 52 с.

342798. Зайко Т. А., Сухаревскі Н. Л. Використання ТВВЗ методів при розробці програмного забезпечення. . , . С. 770-771.

342799. Каврін Д. А., Субботін С. О. Метод відбору оптимальних стратегій штучного відновлення балансу класів в незбалансованих вибірках. . , . С. 771-773.

342800. Корнієнко О. В., Субботін С. О. Нейромодель залежностей параметрів випробувань авіадвигунів. . , . С. 773-774.

342801. Каплієнко Т. І., Жук Р. Д. Застосування CodeIgniter для розроблення Internet-магазину. . , . С. 774-776.

342802. Fulbright Ukraine at 25. АДЕФ-Україна. Київ, 2017. 256 с.

342803. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Сучасні методи в електроенергетиці" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

342804. Кириченко Ю. В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 540 с.

342805. Каплієнко Т. І., Кравченко В. М. Розробка інформаційно-аналітичної конфігурації 1С для комплексної автоматизації сервісного підприємства. . , . С. 776-777.

342806. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Релейний захист та автоматика в системах електропостачання" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

342807. Крупко Я. М. Умови впровадження й реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами. . , . С. 314-315.

342808. Макаренко А. П., Максименко І. Я.., Меліхова Т. О., Зоря О. П. Державний фінансовий контроль. ЗДІА. Запоріжжя, 2017. 280 с.

342809. Макаренко А. П., Зоря О. П., Максименко І. Я.., Меліхова Т. О. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект. ЗДІА. Запоріжжя, 2017. 200 с.

342810. Тіховська Т. М. Чому дзвенять цикади. Логос. Київ, 2018. 200 с.

342811. Каюнко Ю. С., Каплієнко Т. І. Розробка додатку адміністрування новин для сайтів на платформі Magento. . , . С. 778-779.

342812. Пархоменко А. В., Туленков А. В., Соколянський О. В., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям Інтернету речей. Дике Поле. Запоріжжя, 2017. 120 с.

342813. Каплієнко Т. І., Кравець А. Р. Розробка програмного забезпечення для зміни контрасту зображення. . , . С. 780-782.

342814. Климова І. Г. Правомірна поведінка як передумова формування громадянського суспільства в умовах новітніх глобальних викликів для України. . , . С. 44-46.

342815. Станкевич Д. І., Каплієнко Т. І. Розробка застосування для інтеграції продуктів Аtlassian. . , . С. 782-783.

342816. Корнієнко С. К., Леощенко С. Д., Лисечко О. О. Інформаційне забезпечення WEB-порталу образотворчого мистецтва. . , . С. 784-785.

342817. Корнієнко С. К., Дубонос А. С. Автоматизована графічна система підтримки тренерського процесу. . , . С. 786-787.

342818. Корнієнко С. К., Романюта І. В. Автоматизована стеганографічна система. . , . С. 788-789.

342819. Корнієнко С. К., Охмак В. О. Адміністратор аукціонних торгів. . , . С. 790.

342820. Федорченко Є. М., Корнієнко О. В. Підсистема прогнозування захворювань. . , . С. 791-792.

342821. Кубрак Т. О., Ніщимна С. О. Окремі проблеми управління державним боргом України. . , . С. 315-318.

342822. Антонюк К. І. Модернізація економіки України в процесі євроінтеграції шляхом гармонізації інтересів суспільства й підприємництва на засадах сталого споживання. . , . С. 87-89.

342823. Пархоменко А. В., Гладкова О. М., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. Інженерія вбудованих систем. Дике Поле. Запоріжжя, 2017. 220 с.

342824. Степаненко О. О., Федорченко Є. М., Фердман П. М. Система зберігання та формування списків покупок Smart Shopping List для Аndroid-смартфонів. . , . С. 792-793.

342825. Степаненко О. О., Федорченко Є. М., Філатов С. О. Мобільний Аndroid додаток "аптечна довідка". . , . С. 794-795.

342826. Блощинська Н. В., Миронова Н. О. Дилема в'язня. . , . С. 796-797.

342827. Назаренко В. Р. Заголовочные предложения в новостях онлайн ресурса BBC. . , . С. 1893-1894.

342828. Сьомик А. Ю., Миронова Н. О. Розробка модулю аналізу замовлень для інтернет-магазинів на платформі Мagento. . , . С. 797-798.

342829. Купін А. П. Особливості управління адміністративно-політичною діяльністю в умовах оновлення предмета адміністративного права. . , . С. 318-320.

342830. Конєв В. І., Миронова Н. О. Розробка підсистеми переатестації працівників підприємства. . , . С. 798-799.

342831. Кривов'яз А. О., Миронова Н. О. Розробка веб-застосунку для ведення нотаток. . , . С. 799-801.

342832. Шаманський Р. В., Зубрицький Б. В., Миронова Н. О. Розробка системи розпізнавання акордів музичного твору. . , . С. 801-803.

342833. Корольков В. В. Динаміка розвитку економіки України і Польщі в глобальному середовищі. . , . С. 114-115.

342834. Твердохліб Є. Р., Миронова Н. О., Кеберле Н. Г. Дослідження методів розпізнавання акценту людини. . , . С. 804.

342835. Макієнко А. А., Ніщимна С. О. Сучасний стан та перспективи здійснення валютного регулювання та валютного контролю в Україні. . , . С. 320-322.

342836. Верещак К. К., Миронова Н. О. Розробка сценаріїв автоматичного тестування веб - застосунків. . , . С. 805-806.

342837. Олефіренко Г. Е., Миронова Н. О. Теорія обчислювального навчання. . , . С. 806-807.

342838. Козицька Г. В, Розвиток туристичного потенціалу Запорізького регіону: проблеми та перспективи. . , . С. 145-147.

342839. Медведик Л. О. Ознаки та особливості адміністративної юрисдикції суду за проектами нових процесуальних кодексов (частина 1: Цивільний процесуальний кодекс України). . , . С. 322-325.

342840. Байрамов Р. С. Verbalization of "brexit" in contemporary news discourse. . , . С. 1894-1895.

342841. Чунашвили Б. М., Кобалия М. И., Церетели К. О., Петросян А. М. Повышение энергетических показателей асинхронных многодвигателей электроприводов. . , . С. 225-226.

342842. Neuburger M., Schmidt N., Neuberger N. Auxiliary power supply - based on photovoltaic energi = Допоміжне електроживлення на базі фотогальванічної енергії. . , . C. 227-231.

342843. Пузирна Н. С. Адміністративна діяльність Державної служби України з питань праці: від форми до змісту. . , . С. 325-328.

342844. Кущенко Я. Є. Sectors of travel industry in term of practical application of foreign languages. . , . С.1895-1897.

342845. Шейко О. С., Жаболенко А. А. Значение слова "успех" и его синонимы в английском языке. . , . С. 1897-1898.

342846. Тарачкова А. В. Тематична класифікація англіцизмів в сучасній німецькій мові. . , . С. 1899-1900.

342847. Морозов Д. М. Деякі особливості використання бібліотеки arcgis api for arcgis api for python в гіс-технологіях. . , . С. 1861-1862.

342848. Домашенко С. В. Роль геоінформаційних систем у розвитку туристського ринку. . , . С. 1862-1864.

342849. Леощенко С. Д., Олійник А. О. Методи виявлення семантичної близькості. . , . С. 808-809.

342850. Голофєєв В. В., Табунщик Г. В. Підсистема керування мультиконтентною інформацією. . , . С. 810-811.

342851. Падалкін Є. Д., Шило Г. М. Програмне забезпечення для розпізнавання підводних об'єктів. . , . С. 811-813.

342852. Юрєчко В. З. К питанню можливостей застосування гіс-технологій arcgis. . , . С. 1864-1865.

342853. Міщенко М. Є., Шило Г. М. Програмне забезпечення для кодування потокового відео. . , . С. 813-815.

342854. Морозов Д. М., Гнєздовський О. В. Інформаційні системи в діяльності бірж. . , . С. 1866-1867.

342855. Васільєв В. І., Шило Г. М. Експертна система "кулінарні рецепти". . , . С. 815-817.

342856. Морозов Д. М., Юрєчко В. З. Використання програмних засобів для створення торговельних роботів. . , . С. 1868-1869.

342857. Пінчук О. Є., Неласа Г. В. Український блог веб-розробки "Face2WEB". . , . С. 817-819.

342858. Домашенко С. В., Жилко С. О. Використання гіс-систем в туристичному бізнесі. . , . С. 1869-1871.

342859. Самарцева О. О., Неласа Г. В. Автоматизована система автомату продажу цукерок. . , . С. 819-820.

342860. Бурік М. Д., Дейнега Л. Ю. Розробка мобільного застосунку "тестування з ЗНО". . , . С. 820-821.

342861. Богданова Є. М. Поиск эквивалентных напряжений для дискретного элемента в нелинейном случае. . , . С. 822-824.

342862. Смогилев К. А. Радиоприемники СВЧ. Воениздат. Москва, 1967. 556 с.

342863. Домашенко С. В., Бельтюков В. І. Якісні трудові ресурси як фактор інноваційного розвитку України. . , . С. 1871-1873.

342864. Кочнова І. В. Особливості маркетингового забезпечення агропромислового виробництва. . , . С. 147-149.

342865. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Советское радио. Москва, 1978. 272 с.

342866. Беженарь Т. В. Проблема вибору методики дослідження на регіональному рівні. . , . С. 1750-1751.

342867. Біленко О. В. Розвиток людського капіталу в Україні. . , . С. 1751-1753.

342868. Терещенко Э. В., Корнеева Е. В., Рябенко А. Е. Влияние вида допустимого решения на свойство полноты двукритериальной задачи. . , . С. 824-826.

342869. Денисенко О. І., Рябенко А. Є. Оптимізація геометричних параметрів теплообмінних елементів. . , . С. 826-827.

342870. Пархоменко Л. А. Анализ структурного состояния частиц в фазодисперсном материале. . , . С. 827-829.

342871. Глацких Н. Н., Корнич Г. В. Применение метода молекулярной динамики для моделирования бомбардировки кристалла CU(100) ионами аргона. . , . С. 829-830.

342872. Бойченко В. C. Аналіз інвестицій в складові людського капіталу. . , . С. 1753-1755.

342873. Лифар В. В. Впровадження єврологістики для забезпечення ефективного руху товарних потоків. . , . С. 149-151.

342874. Бакурова А. В., Нагулов С. В. Застосування логічних методів класіфікації для аналізу панельних даних. . , . С. 830-832.

342875. Будицька Ю. О. Сутнісні характеристики інноваційного розвитку. . , . С. 1755-1756.

342876. Бакурова А. В., Васильковський О. О. Використання методів теорії графів для моделювання децентралізації фінансових потоків. . , . С. 832-834.

342877. Василичев Д. В. Сучасні технології рекрутінгу торгового персоналу. . , . С. 1757-1758.

342878. Васильєва О. О. Мотивація персоналу як фактор зростання продуктивності праці. . , . С. 1759-1760.

342879. Бакурова А. В., Коротіна О. В. Аналіз динаміки індексів цін на металопродукцію. . , . С. 834-836.

342880. Ващенко Є. О. , Пахомова І. Г. Інфраструктура фондового ринку, сучасні тенденції у світі і в Україні. . , . С. 837-839.

342881. Коваль О. А. , Фріцман М. Р. Результати реформ нарахування, обліку та адміністрування єдиного соціального внеску. . , . С. 839-841.

342882. Павлішина Н. М. Вплив маркетингово-логістичного управління на конкурентоспроможність підприємства. . , . С. 153-155.

342883. Андросова О. Ф., Безродна І. О. Кредитоспроможність підприємства та кредитне забезпечення залучення позичкового капіталу. . , . С. 842-844.

342884. Соколова Ю. О. До проблеми розвитку споживчого ринку України. . , . С. 155-157.

342885. Андросова О. Ф., Шлендер К. О. Чистий грошовий потік підприємства як основне джерело внутрішнього фінансування. . , . С. 844-846.

342886. Фатюха Н. Г., Безродна І. О. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні. . , . С. 846-848.

342887. Фатюха Н. Г., Колєснік В. І. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі. . , . С. 848-850.

342888. Фатюха Н. Г., Шлендер К. О. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом. . , . С. 850-852.

342889. Шестопалова О. В., Стеблюк А. І. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні. . , . С. 852-854.

342890. Есенский Я. Демократы. Худож. лит.. Москва, 1990. 479 с.

342891. Есин С. Н. Гладиатор. Молодая гвардия. Москва, 1987. 363 с.

342892. Есин С. Н. Константин Петрович. Советский писатель. Москва, 1987. 255 с.

342893. Тесленок І. М., Діброва Е. О. Сутність і роль інтернет-брендінгу в розвитку підприємства. . , . С. 157-159.

342894. Есин С. Н. Сам себе хозяин. Советский писатель. Москва, 1985. 272 с.

342895. Есин С. Н. Типы. Советский писатель. Москва, 1990. 603 с.

342896. Есиненку Н. Дерево нашей жизни. Известия. Москва, 1989. 676 с.

342897. Шмиголь Н. М., Павлюк Т. С. Тарифні квоти між Україною та ЄС за умов зони вільної торгівлі: аналіз сучасного стану та тенденції подальшого застосування. . , . С. 159-161.

342898. Шестопалова О. В., Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях:. . , . С. 854-856.

342899. Півень О. С., Бабенко-Левада В. Г. Механізм удосконалення автострахування в умовах кризи в Україні. . , . С. 857-859.

342900. Набатова Ю. О., Назаренко М. О. Аналіз змін банківського сектору на сучасному етапі економічних кризових явищ в економіці України. . , . С. 860-861.

342901. Набатова Ю. О., Черкасова О. С. Інноваційні банківські технології, продукти та послуги. . , . С. 862-863.

342902. Левченко Н. М. Удосконалення методики нарахування амортизації. . , . С. 864-865.

342903. Галан О. Є. Організаційно-економічна модель оцінки та формування трудового потенціалу підприємства. . , . С. 1761-1763.

342904. Если открыть всем глаза. Дет. лит.. Москва, 1961. 285 с.

342905. Максименко І. Я. Роль державного фінансового контролю в здійсненні діяльності бюджетних установ. . , . С. 866-867.

342906. Лищенко О. Г. Облік дебіторської заборгованості підприємства, організаційний аспект. . , . С. 868-869.

342907. Візіренко С. В. Аудит операцій з інвестиційною нерухомістю. . , . С. 869-871.

342908. Панченко О. М. Трансформація фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. . , . С. 871-873.

342909. Левченко Н. М. , Ширяєва Т. В. Удосконалення документального відображення операцій з інвестиційною нерухомістю. . , . С. 873-875.

342910. Левченко Н. М., Бойко О. В. ЄСВ: обліковий аспект. . , . С. 875-877.

342911. Левченко Н. М. , Гвінджилія К. А. Особливості обліку доходів грального бізнесу. . , . С. 877-879.

342912. Левченко Н. М. , Скиданенко А. І. Облік доходів підприємств оптової торгівлі. . , . С. 879-881.

342913. Синчук И. О., Омельченко И. О., Шокарев Д. А. Моделирование динамических режимов работы двухфазного тягового асинхронного электропривода рудничного электропривода. . , . С. 232-235.

342914. Левченко Н. М. , Шаров О. А. Обліково-інформаційне забезпечення управління процесом реалізації медикаментів. . , . С. 881-883.

342915. Левченко Н. М. , Скрипник К. Л. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції рослинництва. . , . С. 883-885.

342916. Соколовский О. Ф. Визначення межі енергозберігаючих властиворстей інтерактивного керування в насосних установках. . , . С. 239-241.

342917. Петрушин В. С., Якимец А. М., Ермолаев В. В. Ставнительный анализ различных способов пуска асинхронного короткозамктутого двигателя. . , . С. 242-246.

342918. Очеретько Л. М., Кравченко З. С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства. . , . С. 885-887.

342919. Очеретько Л. М., Кляхіна А. С. Удосконалення обліку доходів екологічної діяльності. . , . С. 887-888.

342920. Гіль Л. А. Питання ментальності трудових відносин і формування організаційної культури вітчизняних підприємств. . , . С. 1763-1765.

342921. Петрушин В. С., Каленик О. В. Анализ механических показателей асинхронного двигателя при различных способах пуска. . , . С. 247-249.

342922. Ґудзь М. В. Розвиток людського капіталу як стратегія економічного зростання України. . , . С. 1765-1767.

342923. Очеретько Л. М., Оберемок Н. М. Облік операцій по розрахунках з працівниками з використанням сучасного програмного забезпечення. . , . С. 889-890.

342924. Карпенко А. В. Формування та розвиток креативності персоналу в Україні. . , . С. 1767-1769.

342925. Колб А. А. Гибридные фильтры в устройствах управления качеством электроэнергии. . , . С. 250-253.

342926. Карпенко Н. М. Прозорість компаній як основа розвитку соціальної відповідальності в Україні. . , . С. 1769-1771.

342927. Мільчева А. О. Регулятивні заходи держави по покращенню демографічної ситуації в регіонах (на прикладі Запорізької області). . , . С. 1772-1773.

342928. Плинокос Д. Д. Сучасні тенденції в регулюванні міжнародних міграційних процесів. . , . С. 1774-1775.

342929. Пругло О. В. Assessment center: сучасна технологія оцінювання песоналу. . , . С. 1775-1776.

342930. Селіверстов В. В. Особивості монетарної політики центральних банків провідних країн світу. . , . С. 1777-1779.

342931. Соколов А. В. Державна підтримка сімей з низькими доходами. . , . С. 1780-1781.

342932. Очеретько Л. М., Лакота Д. С. Фінансові активи: особливості їх класифікації. . , . С. 891-892.

342933. Максименко І. Я., Піддубна І. Г. Особливості обліку орендних операцій підприємства. . , . С. 893-894.

342934. Максименко І. Я., Крівошеєва А. С. Нематеріальні активи підприємства - як об'єкт бухгалтерського обліку. . , . С. 895-896.

342935. Максименко І. Я., Зінченко Л. К. Особливості відображення в обліку електронних грошей. . , . С. 896-898.

342936. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

342937. Жадан М. І., Добишева М. Л. Удосконалення обліку кредитних операцій. . , . С. 898-901.

342938. Жадан М. І., Рудєва Н. Д. Адміністрування акцизного податку. . , . С. 901-903.

342939. Лищенко О. Г. , Прохоренкова М. А. Облік розрахунків з органами соціального страхування. . , . С. 903-905.

342940. Лищенко О. Г., Самарська І. М. Організація обліку і оподаткування доходів бізнесу. . , . С. 905-906.

342941. Шевцов А. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації : [інтерв'ю з директором департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки А. Шевцовим про академічну свободу й оцінювання якості наукових досліджень]. . , . С. 6-7.

342942. Лищенко О. Г., Сердюк А. А. Удосконалення обліку витрат підприємства. . , . С. 907-908.

342943. Лищенко О. Г., Стрілець Н. В. Облік та контроль відходів виробництва. . , . С. 909-910.

342944. Візіренко С. В., Марценюк Г. А. Методичні підходи до організації аудиту розрахунків за виплатами працівникам. . , . С. 910-912.

342945. Філас В. М. Живопис та влада: академія мистецтв в системі управління російської імперії. . , . С. 1781-1783.

342946. Візіренко С. В., Пелехун І. І. Організація аналітичного обліку витрат на виконання робіт та надання послуг. . , . С. 912-914.

342947. Біленко О. В., Желтова О. І. Людський капітал як соціально-економічна категорія. . , . С. 1784-1785.

342948. Візіренко С. В., Пімкіна Г. В. Організація обліку нерозподіленого прибутку підприємства. . , . С. 914-916.

342949. Есть такой фронт. Каменяр. Львов, 1989. 656 с.

342950. Біленко О. В., Зайцева А. А. Проблеми та перспективи сучасного розвитку трудового потенціалу в Україні. . , . С. 1786-1787

342951. Візіренко С. В., Біленко К. С. Організація обліку розрахунків за податками та платежами. . , . С. 916-918.

342952. Біленко О. В., Міщенко Ю. С. ІЛР як узагальнюючий показник розвитку країни. . , . С. 1788-1789.

342953. Ефетов М. С. Валдайские колокольцы. Звери на улице. Дет. лит.. Москва, 1970. 352 с.

342954. Біленко О. В., Селюкова О. Ю. Молодь на ринку праці України: перехід від навчання до роботи. . , . С. 1790-1791.

342955. Mykailichenko D., Chernyshev A. The IGB-transistor exciter of synchronous machine = IGB-транзисторний збудник синхронної машини. . , . P. 254-255.

342956. Візіренко С. В., Цукан Л. А. Процедури аудиторської перевірки власного капіталу підприємства. . , . С. 918-919.

342957. Сорока В. Місія - космос : [біографія першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка]. . , . С. 14-15.

342958. Балобржевський О. В. Аналіз процесу розподілу енергії в режимі гальмування машини постійного струму з підключенням якоря до конденсаторного накопичувача. . , . С. 256-260.

342959. Войтенко В. А., Водічев В. А. Оптимізація параметрів кондексаторної батареї автономного джерела живлення електропривода електромобіля. . , . С. 261-263.

342960. Ефимов А. В Из истории великих русских географических открытий. Гос. Издательство географической литературы. Москва, 1950. 317 с.

342961. Біленко О. В., Начальна Ю. В. Трудовий потенціал та його економічна сутність. . , . С. 1792-1793.

342962. Бойченко В. C., Заярченко С. А. Аналіз соціальних чинників впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України. . , . С. 1793-1794.

342963. Бойченко В. C., Зудіна О. О. Дослідження регіональних чинників впливу на трудові ресурси країни. . , . С. 1795-1796.

342964. Панченко О. М., Багнич О. В. Особливості обліку доходів бюджетних установ. . , . С. 920-921.

342965. Ефимов Б. Работа, воспоминания, встречи. Советский художник. Москва, 1963. 195 с.

342966. Бойченко В. C., Кривошеєв І. В. Аналіз інтелектуальної складової людського капіталу. . , . С. 1796-1798.

342967. Задорожний Н. А., Пономарев Д. С. Формирование амплитудной частотной характеристики электромехавнической системы дебалансного вибровозбудителя на основе принципа электромеханической совместимости. . , . С. 264-266.

342968. Бойченко В. C., Сандул В. В. Дослідження соціальної складової людського капіталу. . , . С. 1798-1799.

342969. Борис Ефимов в " Известиях". Известия. Москва, 1969. 240 с.

342970. Васильев Б. Ю. Повышение энергоефективности транспортировки природного газа средствами электроприводных газоперекачивающих агрегатов. . , . С. 267-268.

342971. Дорошенко О. І., Медук І. В. Про економічність синхронних двигунів як пристроїв компенсації реактивного навантаження споживачів. . , . С. 269-271.

342972. Задорожний Н. А., Задорожняя И. Н. Взаимосвязи и оптимизация динамических параметров электромеханической системы с активным подавлением упругих колебаний. . , . С. 272-275.

342973. Панченко О. М., Коврига І. А. Організація обліку операцій з руху товарів. . , . С. 922-923.

342974. Панченко О. М., Маковоз С. М. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва. . , . С. 924-925.

342975. Панченко О. М., Шелудько Д. В. Облік витрат інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 926-927.

342976. Панченко О. М., Оденець А. П. Класифікація обліку соціального пакеу підприємства. . , . С. 928-929.

342977. Панченко О. М., Гончаренко Н. Г. Облік пдв в операціях з придбання запасів. . , . С. 930-931.

342978. Панченко О. М., Гура І. Організація обліку розрахунків за соціальним страхуванням. . , . С. 932-933.

342979. Пуліна Т. В. Управління регіоном на основі кластерної моделі розвитку. . , . С. 934-935.

342980. Ефимов Б. Е. На мой взгляд. Искусство. Москва, 1987. 207 с.

342981. Гудзь П. В. Платформа SMART-CITY як базова стратегія розвитку та трансформації місць. . , . С. 935-937.

342982. Василичев Д. В., Баштова О. Ю. Методика KPI в оцінці персоналу сфери інформаційних технологій. . , . С. 1800-1801.

342983. Василичев Д. В., Сухарев А. Ю. Дослідження методів оцінки персоналу органів поліції у різних країнах. . , . С. 1802-1803.

342984. Василичев Д. В., Сухарева А. М. Реформування кадрової політики в органах національної поліції України. . , . С. 1804-1805.

342985. Василичев Д. В., Торосян С. П. Ефективність співбесіди в процесі рекрутінгу персоналу торгових компаній. . , . С. 1805-1807.

342986. Корольков В. В. Реформування системи соціального страхування в Україні. . , . С. 937-939.

342987. Кутідзе Л. С. Міжнародне співробітництво як механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. . , . С. 940-942.

342988. Пупков А. Н., Купін А. П. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства. . , . С. 328-330.

342989. Васильєва О. О., Андріанов І. О. Система мотивації праці персоналу банківської установи. . , . С. 1807-1809.

342990. Нечаєва І. А. Огляд сучасних підходів та методів оцінювання ефективності менеджменту. . , . С. 942-944.

342991. Васильєва О. О., Герасименко Ю. А. Оцінка персоналу. . , . С. 1809-1810.

342992. Ефимов П. Степь донецкая. Донецкое книжное издательство. [Б. м.], 1962. 326 с.

342993. Ткачук А. Е. Децентрализация как инструмент устранения побочных эффектов земельной реформы в Запорожском регионе. . , . С. 944.

342994. Ефимов Є. М. Замсел - фильм-зритель. Искусство. Москва, 1987. 270 с.

342995. Васильєва О. О., Голобородько С. В. Здоров'я населення як чинник відтворення трудового потенціалу. . , . С. 1811-1812.

342996. Шак В. Почему Запорожье не освободили от немцев 14 октября 1943 года? : [неизвестные страницы истории Запорожской области]. . , . С. 31.

342997. Тесленок І. М. Сучасна парадигма управління розвитком регіональної економіки. . , . С. 945-946.

342998. Ефремов Г. О. Из железного плеча. Чуваш. кн. изд.. Чебоксары, 1985. 160 с.

342999. Синчук О. Н., Лосина Е. И. Исследование основного уравнения движения троллейбуса с учетом зависимости сопротивления движения. . , . С. 276-277.

343000. Риженко О. М. Організація простої та ефективної системи фінансового менеджменту для керівників. . , . С. 947-948.

343001. Васильєва О. О., Крючков В. О. Система мотивації персоналу на підприємстві ПАО "Запоріжсталь". . , . С. 1813-1814.

343002. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1986. 574 с.

343003. Панкова А. Ю. Ефективність євроінтеграційних процесів в регіонах України. . , . С. 949-950.

343004. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1986. 414 с.

343005. Соріна О. О. Механізм управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами проекту. . , . С. 950-951.

343006. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1987. 478 с.

343007. Gudz P., Jankowska E. Ksztaltowanie sie dlugu publicznego w Polsce na przelomie ostatnich 5 lat = Формування державного боргу в Польщі на рубежі останніх 5 років. . , . S. 162-164.

343008. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1988. 664 с.

343009. Кунаєв А. Ю. Оцінка ефективності управління підприємством на основі використання процесного підходу. . , . С. 951-953.

343010. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1989. 366 с.

343011. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1989. 462 с.

343012. Shchur I., Rusek A., Koverko T. An onboard power feeding system for electric vehicles using ultracapacitors = Бортова система живлення електромобіля з використанням суперконденсаторів. . , . P. 278-282.

343013. Хандога М. М. Менеджмент ХХІ століття: нові уявлення про лідерство. . , . С. 953-955.

343014. Ефремов И. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1989. 494 с.

343015. Gudz P., Glonke E. Zrodla finansowania obiektow kultury i ocena ich efektywnosci = Джерело фінансування об'єктів культури та оцінка їх ефективност. . , . S. 164-166.

343016. Попова М. В. Структура реального сектору економіки Запорізького регіону з позицій моделей індустріального розвитку. . , . С. 955-957.

343017. Романов В. П. Досвід Швейцарії у здійсненні контролю обігу дорогоцінних металів і виробів з них. . , . С. 330-333.

343018. Ефремов И. А. Звездные корабли. Туманность Андромеды. Худож. лит.. Москва, 1987. 399 с.

343019. Ефремов И. А. Туманность Андромеды. Молодая гвардия. Москва, 1984. 395 с.

343020. Муха Н. И., Павленко С. С., Дудко С. А. Компенсация реактивной энергии в судовой электроэнергетической системе при пусках асинхронних двигателей. . , . С. 283-287.

343021. Кутідзе Л. С., Сокол Н. Є. Механізм впровадження гнучкої системи IT- аутсорсингу на підприємствах. . , . С. 957-959.

343022. Нечаєва І. А., Шостак М. Д. Роль малого підприємництва в розвитку економіки України. . , . С. 170-172.

343023. Ефремов И. А. Туманность Андромеды. Дет. лит.. Москва, 1988. 366 с.

343024. Васильєва О. О., Кузьменко А. Г. Сучасний стан трудового потенціалу в сільській місцевості. . , . С. 1815-1816.

343025. Кутідзе Л. С., Сенчукова В. С. Методи формування мотиваційних механізмів розвитку персоналу. . , . С. 960-962.

343026. Ефремов И. А. Туманность Андромеды. Патриот. Москва, 1991. 334 с.

343027. Ефремов И. А. Час быка. Центрально-Черноземнное книжное издательство. Воронеж, 1989. 428 с.

343028. Кутідзе Л. С., Бренер А. В. Формування стратегії розвитку будівельно-проектного підприємства з використанням маркетингового підходу. . , . С. 962-964.

343029. Панкова А. Ю., Горпініч С. Ю. Децентралізація влади як запорука сучасної концепції публічного управління. . , . С. 173-174.

343030. Ґудзь П. В., Ледях Б. С. Характеристика форм мотивації персоналу на сучасному переробному підприємстві. . , . С. 964-965.

343031. Ефремов И. А. Час быка. Северо-Западное книжное издательство. Архангельск, 1990. 592 с.

343032. Ефремов И. А. Час быка. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск, 1990. 428 с.

343033. Ґудзь П. В., Оболадзе А. Н. Аналіз сучасних методів мотивації на прикладі провідної компанії Starbucks. . , . С. 966-967.

343034. Ефремов И. А. Час быка. Правда. Москва, 1991. 428 с.

343035. Ефремов И. А. Час быка. Карелия. Петрозаводск, 1991. 428 с.

343036. Ґудзь П. В. , Власова А. В. Стратегічний аналіз діяльності концерну Volkswagen Group. . , . С. 967-969.

343037. Пуліна Т. В., Келлер М. С. Шляхи вдосконалення адміністрування діяльності об'єднаних територіальних громад шляхом підвищення якості персоналу. . , . С. 175-176.

343038. Ґудзь П. В., Галич Т. С. Стилі та методи вирішення конфліктів на прикладі нічного клубу Crowbar. . , . С. 969-970.

343039. Сарыбаева А. Н. Проблемы кодификации административного законодательства в трудах А. П. Коренева. . , . С. 333-336.

343040. Ґудзь П. В., Подакова Г. Ю. Ефективний механізм мотивації на прикладі всесвітньо відомої компанії Procter&Gamble. . , . С. 971.

343041. Риженко О. М, Проблеми впровадження електронного урядування на місцевому рівні. . , . С. 177-178.

343042. Backo M., Kovac D. Algorithm for heating device and its alternative sources of energy = Алгоритм вибору обігріваючого пристрою та його альтернативні джерела енергії. . , . P.288-292.

343043. Ґудзь П. В., Рощина Д. С. Управлінські проблеми в організації та шляхи їх вирішення методами тайм-менеджменту. . , . С. 972-973.

343044. Еще одна попытка выжить. Радуга. Москва, 1988. 314 с.

343045. Усенко А. В., Пасько О. В. Использование накопителей энергии для повышения параметров локомотивов. . , . С. 293-296.

343046. Гудзь П. В., Кулагін В. М. Види і форми управління у старому заповіті. . , . С. 973-974.

343047. Ґудзь П. В., Рибалко К. О. Тайм-менеджмент як інструмент розвитку підприємства. . , . С. 974-976.

343048. Ґудзь П. В., Лавріненко В. О. Аналіз компетентностей в ідентифікації успішних менеджерів ХІХ-ХХІ ст.. . , . С. 976-978.

343049. Ґудзь П. В., Чебан Л. В. Технології управління персоналом провідної інформаційно-пошукової компанії Google. . , . С. 978-979.

343050. Ґудзь П. В., Богузов Д. В. Інновації в управлінні міським автотранспортом. . , . С. 980.

343051. Потапенко Е. М., Шийка А. А. Оптимальное широкодиапазонное управление скоростью асинхронного электропривода. . , . С. 298-301.

343052. Ґудзь П. В., Шувакіна К. Г. Сильні і слабкі сторони політики просування компанії BMW. . , . С. 981-982.

343053. Ґудзь П. В., Котенкова В. В. Види і форми управління в новому заповіті. . , . С. 982-984.

343054. Шавёлкин А.А., Мирошник Д. Н. Повышение быстротродействия при регулировании момента в частотно-регулируемом тяговом асинхронном электроприводе с питанием от аккумуляторной батареи. . , . С. 302-304.

343055. Гудзь П. В., Бєлухов Д. О. Мотиваційні важелі в управлінні персоналом на прикладі British American Tobacco PLC. . , . С. 984-985.

343056. Старостін С. С. Ідентифікація та використання динамічних параметрів регулюрования моментоутворюючого струму електропривода. . , . С. 305-308.

343057. Панкова А. Ю., Загіченко Ю. М. Підготовка кадрів місцевого самоврядування в умовах започаткування діяльності об'єднаних територіальних громад.. . , . С. 986-987.

343058. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

343059. Толочко О. И. Чекавский Г. С., Розкаряка П. И. Скалярное частотное управление асинхнонным электроприводом с улучшеными динамическими характеристиками. . , . С. 309-312.

343060. Алимов С. Местонахождение картины не известно... : [про феодосийского художника К. Богаевского и его картины, посвященные строительству Днепрогэса]. . , . С. 30.

343061. Тесленок І. М., Гладун А. О. Дослідження методів вирішення конфліктів на підприємстві. . , . С. 988-990.

343062. Ткач О.О., Кравченко І. А. Державне управління трансплантації органів в Україні. . , . С. 336-338.

343063. Шамардина В. Н., Лемешко С. М. Исследование работы контура динамического регулирования напряжения тягового генератора электропередачи тепловоза 2М62УК при имитации нестационарных режимов работы. . , . С. 313-315.

343064. Тесленок І. М., Діброва Е. О. Роль бренд-менеджменту у стратегічному розвитку підприємства. . , . С. 990-992.

343065. Соріна О. О. Україна в контексті світових тенденцій: доктрина збалансованого розвитку "Україна 2030". . , . С. 179-180.

343066. Тесленок І. М., Квач Ю. О. Мережеві структури та їх роль в економічному розвитку регіонів. . , . С. 992-993.

343067. Шак В. В честь запорожца в Беларуси четырежды звучал гимн Украины : [о спортивных достижениях ветерана-гиревика, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, уроженца Запорожской области Т. Косенко]. . , . С. 34.

343068. Тесленок І. М., Воровська К. А. Огляд конкурентного середовища підприємства з продажу сантехнічних виробів. . , . С. 994-995.

343069. Тесленок І. М., Маланіна Д. К. Аналіз методів розрахунку валового регіонального продукту. . , . С. 996-998.

343070. Тесленок І. М., Буренко О. А. Управління системою закупівель і розподілу на прикладі КТ "ЗЗВА". . , . С. 998-999.

343071. Чайковська Є. В., Ніщимна С. О. Проблеми фінансового стану Пенсійного фонду України та шляхи його подолання. . , . С. 338-341.

343072. Ткачук О. Ю., Черкез К. А. Публічне адміністрування ринку сільськогосподарського страхування. . , . С. 181-182.

343073. Кутідзе Л. С. Міжнародне співробітництво як механізм стимулювання економічного розвитку регіону. . , . С. 194-196.

343074. Чорна М. В., Соболь Є. Ю. Мета адміністративно-правового регулювання діяльності органів публічної влади у сфері лхорони земель. . , . С. 342-344.

343075. Lyfar W., Pliszka T. Katastrofy ksztaltuja rzeczywistosc przyrodnicza i spoleczna = Катастрофи складають природну і соціальну реальність. . , . S. 222-223.

343076. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Тонкі методи дослідження структури матеріалів" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

343077. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Кольорові метали і сплави" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

343078. Тесленок І. М., Тихоновський А. С. Визначення напрямків розвитку та готовності підприємства АТ"Мотор Січ" до змін. . , . С. 1000-1001.

343079. Ткачук О. Ю., Наньєва В. А. Фактори підвищення ролі сфери послуг в економіці Запорізького регіону. . , . С. 1002-1003.

343080. Черный А. П., Родькин Д. И. Комплексная задача управления качеством преобразования энергии электромеханическими системами. . , . С. 316-319.

343081. Пуліна Т. В., Келлер М. С. Публічне управління стратегічним розвитком регіону. . , . С. 1003-1005.

343082. Пуліна Т. В., Єськов К. О. Інвестиційне забезбечення розвитку підприємства. . , . С. 1005-1006.

343083. Пуліна Т. В., Сіленко О. Е. Шляхи підвищення ефективності виробництва на підприємстві. . , . С. 1007-1008.

343084. Соріна О. О., Бренер А. В. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах використовуючи досвід Японії. . , . С. 1009-1010.

343085. Соріна О. О., Шевченко Ю. О. Проблеми та особливості операційного менеджменту в сфері послуг. . , . С. 1011-1012.

343086. Жабинская А. "Барсуня" и другие рассказы. Прогресс. Москва, 1971. 135 с.

343087. Нечаєва І. А., Воробець М. В. Продуктивність та рентабельність праці як основні показники ефективності управління підприємством. . , . С. 1013-1014.

343088. Агарков О. В., Шевчук К. Я., Іванина Ю. І. Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів : [програма з обладнання вантажівок екологічними та високоефективними силовими установками]. . , . С. 2-7.

343089. Жабинская А. Джоли и ее друзья. Из жизни Варшавского зоопарка. Прогресс. Москва, 1968. 135 с.

343090. Нечаєва І. А., Амелькина А. О. Особливості управління нематеріальними ресурсами підприємства в сучасних умовах. . , . С. 1014-1016.

343091. Инженерная теория пластичности. Наука и техника. Минск, 1985. 288 с.

343092. Жабский М. И. Кино на этапе демократизации. Знание. Москва, 1990. 63 с.

343093. Шаган В. В., Шамрук Н. Б. Особливості адміністративно-правового статусу біженців в Україні. . , . С. 344-345.

343094. Горошков Б. И. Элементы радиоэлектронных устройств. Радио и связь. Москва, 1989. 178 с.

343095. Жажда смерти. Вече. Москва, 1993. 477 с.

343096. Жажда смерти. Вече. Москва, 1993. 448 с.

343097. Жажда человечности. Молодая гвардия. Москва, 1978. 415с.

343098. Нечаєва І. А., Кабак М. В. Огляд сучасних технологій менеджменту. . , . С. 1016-1018.

343099. Гольденберг С. И., Моз Л. З., Нейман З. Б., Пекне В. З. Синхронные компенсаторы. Вопросы проектирования, монтажа и эксплуатации. Энергия. Москва, 1969. 287 с.

343100. Нечаєва І. А., Шостак М. Д. Особливості розвитку малого підприємства в сучасних умовах. . , . С. 1018-1019.

343101. Жаков К. Ф. Под шум северного ветра. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1990. 460 с.

343102. Нечаєва І. А., Біденко І. П. Управлінські аспекти формування та ефективного використання трудового потенціалу підприємства. . , . С. 1020-1022.

343103. Федоров В. В., Яновський В. В., Ященко Д. М. Однокамерний реактивний глушник шуму зі змінною частотною характеристикою. . , . С. 8-12.

343104. Синтез активных RC-цепей. Современное состояние и проблемы. Связь. Москва, 1975. 296 с.

343105. Нечаєва І. А., Трубачова Є. О. Витрати з оплати праці в системі управління витратами підприємства. . , . С. 1022-1024.

343106. Нечаєва І. А., Богатирьова М. В. Методи та інструменти управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства. . , . С. 1024-1027.

343107. Иванов А. Б., Сосновкин Л. Н. Импульсные передатчики СВЧ. Советское радио. Москва, 1956. 614 с.

343108. Риженко О. М., Васильєва К. В. Управління фінансовими ризиками компанії. . , . С. 1027-1029.

343109. Жаколио Л. Собрание сочинений. Фолио. Харків, 1993. 382 с.

343110. Жаколио Л. Месть каторжника. АО Книга и бизнес. Москва, 1992. 492 с.

343111. Нормативы капитальных вложений. Экономика. Москва, 1990.

343112. Жаколио Л. Пожиратели огня. Книжное издательство. Пермь, 1991. 495 с.

343113. О'Рурк Таблицы умножения. Статистика. Москва, 1980. 336 с.

343114. Шашкова А. О., Соболь Є. Ю. Сутність реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 347-350.

343115. Астахов Д. С. Політологічний аспект адаптації трудового права країн Європейського Союзу у розрізі інтеграційних процесів в Україні. . , . С. 351-352.

343116. Бабенко О. П., Бостан С. К. Актуальні питання правового регулювання трудових відносин в країнах Західної Європи. . , . С. 352-356.

343117. Жернаков В. В. Щодо реалізації соціально-трудових прав в умовах інтеграційних процесів. . , . С. 356-359.

343118. Воронова М. Принцесса Эболи в заложницах эпохи : [Ана де Мендоса, принцесса Эболи (1540-1592) - испанская аристократка XVI века, прославившаяся, несмотря на отсутствие одного глаза, своей красотой]. . , . С. 48-65.

343119. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 316 с.

343120. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

343121. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 74 с.

343122. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

343123. Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров : [Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953 г. р.) - русский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный писатель]. . , . С. 66-83.

343124. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 20 с.

343125. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

343126. Риженко О. М., Глибченко К. В. Антикризове управління діяльністю підприємства. . , . С. 1029-1030.

343127. Панкова А. Ю., Чебикін М. М. Класичні теорії управління розвитком просторової економіки. . , . С. 1031-1032.

343128. Панкова А. Ю., Ярмола А. В. Методи регіональних досліджень: їх класифікація та характеристика. . , . С. 1032-1033.

343129. Павлішина Н. М., Безверхая В. О. Оцінка соціально-економічного потенціалу регіону: теоретичный аспект. . , . С. 1034-1035.

343130. Жанкола Ж. П. Кино Франции. Пятая республика (1958-1978). Радуга. Москва, 1984. 405 с.

343131. Павлішина Н. М., Кузьмінова Н. Е. Причини невдач у торгівельній діяльності. . , . С. 1036-1037.

343132. Кочнова І. В., Милосердова А. К. Використання гендерних відмінностей в маркетингу. . , . С. 1038-1039.

343133. Черняк Р. Є., Дунь С. В., Павленко О. В. Покращення техніко-експлуатаційних показників автомобілів-самоскидів КрАЗ великої вантажності : [модельний ряд та порівняльна таблиця технічних характеристик автомобілів-самоскидів]. . , . С. 12-21.

343134. Заюков І. В. Прийняття Трудового кодексу як важливий крок активізації інтеграції України до ЄС. . , . С. 359-362.

343135. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Контакти та електродинамічні зусилля в електричних апаратах: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

343136. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

343137. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Дослідження теплових явищ в електричних та електронних апаратах. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 33 с.

343138. Жапризо С. Ловушка для Золушки. Дама в очках и с ружьем в автомобиле. Вост.-Сиб. книжное издательство. Иркутск, 1991. 303 с.

343139. Жапризо С. Убийственное лето. Мастацкая литература. Минск, 1992. 668 с.

343140. Войтків С. В., Курач Б. В., Нємий С. В. Програма розвитку вітчизняного автобусо-тролейбусо- та електробусобудування для потреб міських і приміських перевезень пасажирів. . , . С. 22-28.

343141. Козицька Г. В., Макрієва К. М. Використання марочних стратегій при просування продукції на ринок. . , . С. 1040-1041.

343142. Економіка України за 2017 рік : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

343143. Киян В. Я. Особливості понятійного апарату щодо трудових спорів. . , . С. 362-364.

343144. Жар мечты. Молодая гвардия. Москва, 1970. 255 с.

343145. Орлова Н. Г. Шодо вимоги до стану здоров'я працівників водного транспорту. . , . С. 364-366.

343146. Козицка Г. В., Милосердова А. К. Емпіричний маркетинг як інструмент сучасного маркетингу. . , . С. 1042-1043.

343147. Фиалков Д. Амедео Модильяни: не утопивший жажды : [биография и творческий путь итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни (1884-1920]. . , . С. 84-107.

343148. Соколова Ю. А., Степанова А. А. Вірусний маркетинг. . , . С. 1044-1045.

343149. Асмолова Л. В. Синтез релейного регулятора условно неустойчивой электромеханической системы для устранения срывных фрикционных колебаний. . , . С. 320-323.

343150. Славін В. В. Паливна характеристика автомобіля з несправними виконавчими елементами електронної системи керування двигуном. . , . С. 28-31.

343151. Жариков А. Д. Мальчишки были на войне. ДОСААФ. Москва, 1970. 157 с.

343152. Лифар В. В. , Кунчева К. С. Сутність і значення інтегрованих маркетингових комунікацій. . , . С. 1046-1047.

343153. Пузирний В. Ф. Неробочі дні за трудовим законодавством України: історія становлення та перспективи вдосканалення. . , . С. 367-368.

343154. Жариков А. Д. На ладожском берегу. Лениздат. Ленинград, 1990. 239 с.

343155. Sinchuk O., Mykhailichenko D. Algorithms of high-voltage frequency converters control and assessment of their influence on parameters of filter-compensating devices = ... (див. анотацію). . , . P. 324-327.

343156. Лифар В. В. , Парій М. О. Партнерський маркетинг: лідогенерація та моделі закупки реклами. . , . С. 1048-1049.

343157. Жариков Л. М. Повесть о суровом друге. Молодая гвардия. Москва, 1957. 327 с.

343158. Ливанова М. Виктор Некрасов: баловень жизни : [биография и литературное творчество русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987) ]. . , . С. 108-123.

343159. Атаманюк С. І. Використання фітнес-технологій для формування у студенток ВНЗ мотивації до здорового способу життя. . , . С. 1050-1051.

343160. Редченко В. П. Динамічні випробування мостів: нормативне забезпечення. . , . С. 32-35.

343161. Жариков Л. М. Повесть о суровом друге. Молодая гвардия. Москва, 1965. 363 с.

343162. Солодкий С. Й., Думич І. Ю. Натурні випробування бетонних дорожніх покриттів : [дослідження коефіцієнта динамічності монолітних бетонних покриттів залежно від типу основи]. . , . С. 35-38.

343164. Сеньків І. М., Киян В. Я. Поняття та характеристика відносин, пов'язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмету трудового права. . , . С. 368-371.

343165. Маковський Ю. А. Рівні обслуговування в довгострокових контрактах на поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг. . , . С. 39-44.

343166. Толмачов С. М. До питання застосування пісних бетонів, ущільнюваних котками в основах доріг. . , . С. 45-50.

343167. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

343168. Жариков Л. М. Повесть о суровом друге. Молодая гвардия. Москва, 1979. 303 с.

343169. Литвиненко Д. Г., Акимов Л. В. Комплексный подход к улучшению динамики электроприводов постоянного и переменного тока методами полиномиальных уравнений и диаграм качества управления. . , . С. 328-330.

343170. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

343171. Жариков Л. М. Судьба Илюши Барабанова. Калужская повесть. Дет. лит.. Москва, 1971. 400 с.

343172. Ванюк О. І. Підвищення працездатності школярів засобами фізичної культури. . , . С. 1051-1053.

343173. Золотарьов В. О., Маляр В. В., Корюк В. П., Свінарьов М. О. Визначення вмісту в щебені зерен пластинчатої форми за EN 933-3. . , . С. 51-55.

343174. Жариков Л. М. Чевонные сабли. Молодая гвардия. Москва, 1971. 303 с.

343175. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 400 с.

343176. Жариков Л. М. Шахтерское сердце. Молодая гвардия. Москва, 1961. 320 с.

343177. Баран П. І., Буряк К. О. Ефективні перехідні криві для транспортних споруд : [порівняльний аналіз сучасних перехідних кривих (клотоїди, кадіоїди і тріоїди) для проектування та реконструкції автодоріг і залізниць з мінімізацією зміщень траси в межах земляного полотна]. . , . С. 55-60.

343178. Мазуренко Л. І., Джура О. В., Романенко В. І., Динник Л. М., Білик О. А. Машинно-вентильне джерело постійнох напруги для автономних енергосистем. . , . С. 331-335.

343179. Гавриленко В. В. Шляхи підвищення якості навчання студентів на заняттях з рукопашного бою. . , . С. 1053-1054.

343180. Голєва Н. П. Формування стрілецьких якостей у процесі фізичного виховання. . , . С. 1055-1056.

343181. Грищенко Л. Я. Вдосконалення у виконанні елементів техніки пострілу у стрільбі кульовій. . , . С. 1057-1058.

343182. Данильченко С. І. Фізична культура особистості студента. . , . С. 1059-1060.

343183. Дудник Ю. І. Методичні особливості розвитку швидкісно-силових здібностей у студентів. . , . С. 1060-1062.

343184. Жержерунов О. А Вплив занять баскетболом на організм студентів. . , . С. 1062-1063.

343185. Жук В. С. Організація і проведення учбово-тренувальних занять студентів, що займаються футзалом. . , . С. 1063-1065.

343186. Журавльов Ю. Г. Фізичні навантаження у практиці профілактики серцево-судинних захворювань. . , . С. 1066-1067.

343187. Смалій Ю. П., Гораєв А. О. Сучасні проблеми випробування при прийомі на роботу та шляхи їх вирішення. . , . С. 371-374.

343188. Івахненко А. А. Координованость рухів глухих дітей молодшого шкільного віку та її корекція засобами фізичного виховання. . , . С. 1067-1069.

343189. Кемкіна В. І. Голбол як вид спорту у вищих навчальних закладах. . , . С. 1069-1071.

343190. Кириченко О. В. Вплив дихальної гімнастики йоги на фізичний стан студентів спеціальної медичної групи. . , . С. 1072-1073.

343191. Кокарева С. М. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами вищих навчальних закладів. . , . С. 1073-1075.

343192. Корнієнко Д. С. Фізична підготовка гандболістів. . , . С. 1075-1077.

343193. Луценко С. Г. Організація і методика проведення занять за спеціалізацією "волейбол". . , . С. 1077-1078.

343194. Напалкова Т. В., Мілкіна О. В. Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання студентів. . , . С. 1079-1080.

343195. Васильєва О. О., Москаленко Н. С. Особливості оцінки та мотивації науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів. . , . С. 1817-1818.

343196. Васильєва О. О., Сокол О. О. Вимоги до психологічних та фізіологічних особливостей здоров'я працівників будинків дитини. . , . С. 1818-1820.

343197. Ремешевський О. В. Практика довільного керування подихом. . , . С. 1080-1081.

343198. Рімар Ю. І. Проблематика фізичного виховання у ВНЗ. . , . С. 1082-1083.

343199. Сокол Л. Г Самоконтроль у процесі занять фізичною культурою. . , . С. 1084-1085.

343200. Терьохіна О. Л. Роль та методи фізичної реабілітації. . , . С. 1085-1087.

343201. Шеховцова К. В. Застосування спеціального устаткування на заняттях з фізичного виховання за системою "пілатес" та програми "пор де бра" зі студентами ВНЗ. . , . С. 1087-1089.

343202. Шипенко А. О. Витривалість, фізична працездатність і здоров'я. . , . С. 1089-1090.

343203. Щербій С. А. Кроссфіт як напрямок вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ. . , . С. 1090-1092.

343204. Мілкіна О. В., Напалкова Т. В. Проблеми вольової підготовки у процесі занять фізичними вправами. . , . С. 1092-1094.

343205. Ванюк О. І., Тарабичева Н. О. Застосування ігрового методу у фізичному вихованні студентів. . , . С. 1094-1095.

343206. Смолярова А. Д., Швець Н. М. Правові засади підвищення професійного рівня працівників в умовах євроінтеграції. . , . С. 374-377.

343207. Смолярова М. Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції. . , . С. 377-379.

343208. Голева Н. П., Рощина Д. С. Фізична реабілітація студентів спеціального медичного відділення з ВСД гіпертензивного типу. . , . С. 1095-1096.

343209. Собакарь А. О. Трудові гарантії прав працівників на безпечні умови праці. . , . С. 379-382.

343210. Грищенко Л. Я. , Котенкова В. В. Психологічний феномен "очікування пострілу" у стрільби кульовій. . , . С. 1097-1099.

343211. Цилюкова І. В., Заболотна Н. Я. Захист трудових прав громадян у Європейському Суді з прав людини. . , . С. 382-385.

343212. Губрієнко О. А. , Чубіч А. І. Фізіологічні стани організму під час виконання фізичних вправ. . , . С. 1099-1100.

343213. Васильєва О. О., Шуліна А. А. Особливості формування соціально-психологічного клімату у вищих навчальних закладах. . , . С. 1820-1821.

343214. Гіль Л. А., Бакінський А. О. Удосконалення методів професійного навчання на підприємствах енергетичної галузі. . , . С. 1822-1824.

343215. Данильченко С. І., Брижаха С. Ю. Виховання фізичної культури студентів. . , . С. 1101-1102.

343216. Гіль Л. А., Берладіна Г. Е. Питання діагностики соціально-психологічного клімату трудового колективу на підприємстві. . , . С. 1824-1825.

343217. Гіль Л. А., Зайцева А. А. Проблеми мотиваційної сфери особистості у психології праці. . , . С. 1826-1827.

343218. Дудник Ю. І. , Шанин В. А. Динаміка змін фізичної підготовленості студенток, що займаються фітбол-аеробікою. . , . С. 1102-1103.

343219. Журавльов Ю. Г., Островський Р. В. Вода як екологічний фактор, її вплив на анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухової системи та зміцнення здоров'я дітей шкільного віку. . , . С. 1104-1105.

343220. Івахненко А. А. , Кучеренко У. А. Організація навчальних занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. . , . С. 1106-1107.

343221. Кемкина В. І. , Толстикова В. О. Голбол для студентів спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах. . , . С. 1107-1109.

343222. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Системный спектральный анализ инфразвукового сигнала, сгенерированного Челябинским метеороидом. . , . С. 427-437.

343223. Пархоменко В. Деякі питання бухгалтерського обліку договорв з клиєнтами : [бухгалтерський облік доходів від виконання договорів]. . , . С. 2-4.

343224. Корнієнко Д. С. , Самсонова Є. В. Фізична підготовка волейболістів. . , . С. 1109-1110.

343225. Жаров А. Стихи. Песни. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1964. 477 с.

343226. Жванецкий М. Встречи на улицах. Искусство. Москва, 1980. 143 с.

343227. Бенотман Нуреддин Б., Элахмар С. Сжимающий канальный эквалайзер для сетей множественного доступа TH-UWB с многолучевым распространением при наличии многопользовательской интерференции. . , . С. 438-450.

343228. Сингх Пратап С., Ядав С., Кумар С. Модель на процессе Матерна для подавления межсотовой интерференции в системах многосотовой кооперации. . , . С. 451-459.

343229. Малишкін О., Крилова І., Процепова А. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення : [визначено тип методології розрахунку податку на прибуток підприємства протягом 1991-2016 років, розглянуто склад декларації польського підприємства у порівнянні з українським аналогом]. . , . С. 5-17.

343230. Григоренко Г. М., Позняков В. Д., Зубер Т. А., Костин В. А. Особенности формирования структуры сварных соединений микролегированной стали S460M. . , . C. 9-15.

343231. Луценко С. Г. , Корчебний Р. С. Профілактика травматизму на тренувальних заняттях і змаганнях з волейболу. . , . С. 1111-1112.

343232. Щербіна М. Г., Напалкова Т. В. Виховання студентської молоді у ВНЗ. . , . С. 1112-1114.

343233. Ремешевський О. В., Яровий В. С. Абсолютні показники фізичного розвитку важкоатлетів 11-12 років. . , . С. 1114-1115.

343234. Рімар Ю. І., Кохан О. В. Актуальність занять рукопашним боєм у ВНЗ. . , . С. 1116-1117.

343235. Сокол Л. Г., Аширов В. Р. Рухливі ігри з плавання для студентів на заняттях з фізичного виховання. . , . С. 1117-1118.

343236. Терьохіна О. Л., Філімоненко А. В. Роль фізичної культури в процесі навчання студентів у вищих навчальних закладах. . , . С. 1118-1120.

343237. Кириченко О. В., Періг А. В. Проблеми збалансованого харчування студентів ВНЗ. . , . С. 1121-1122.

343238. Горбань С. Ф., Соколова О. В. Регулювання розвитку ринку праці в україні. . , . С. 1828-1829.

343239. Мілкіна О. В., Щербіна М. Г. Роль фізичного виховання в житті студента. . , . С. 1122-1124.

343240. Гудзь М. В., Вінник Г. В. Проблеми та особливості мотивації та стимулювання праці виробничого персоналу. . , . С. 1830-1834.

343241. Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та директиви 2013/34/ЄС : [Франція, Іспанія]. . , . С. 18-32.

343242. Гудзь М. В., Назимок Л. В. Організаційно-структурні особливості системи управління трудовими ресурсами в Україні. . , . С. 1834-1836.

343243. 40-летие Опытного завода сварочных материалов ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины (история сварки). . , . С. 3-8.

343244. Енциклопедія Сучасної України. НАН України. Київ, 2016. 712 с.

343245. Дегтярев В. А. Эффективность различных методов упрочняющей обработки сварных соединений. . , . С. 17-27.

343246. Кокарева С. М., Бутенко Ю. Ю. Технології корекції статури за допомогою вправ різних видів аеробіки. . , . С. 1124-1126.

343247. Енциклопедія Сучасної України. НАН України. Київ, 2016. 712 с.

343248. Енциклопедія Сучасної України. НАН України. Київ, 2017. 712 с.

343249. Кокарева С. М., Фостій А. Є. Вплив спорту на психологічне здоров'я та особистість людини. . , . С. 1126-1128.

343250. Кокарева С. М. , Шмельова К. В. Актуальність алтимат фрізбі для студентів ЗНТУ. . , . С. 1128-1129.

343251. Кувшинова А., Безверхий К. Підходи до визначення економічної сутності поняття "додатковий капітал". . , . С. 33-37.

343252. Трифонов А. П., Корчагин Ю. Э., Титов К. Д. Оценка длительности сверхширокополосного квазирадиосигнала. . , . С. 460-471.

343253. Щербій С. А., Мирошниченко А. А. Тай-бо як різновид сучасного фітнес-тренування. . , . С. 1130-1131.

343254. Жданов В. В., Левченко Т. Г. Управління конфліктами на підприємстві. . , . С. 1836-1837.

343255. Иванченко И. А., Будиянская Л. М., Сантоний В. И., Смынтына В. А. Метод регистрации ИК-излучения неохлаждаемым фотоприемником. . , . С. 472-479.

343256. Губарь О. В. Інвестиції та їх вплив на економічний розвиток сучасної України. . , . С. 1132-1133.

343257. Колисниченко О. В., Тюрин Ю. Н., Товбин Р. Эффективность процесса напыления покрытий с использованием многокамерного детонационного устройства. . , . С. 28-34.

343258. Максимов П. П. Моделирование мощных лавинно-генераторных диодов 8-мм диапазона. . , . С. 480-488.

343259. Карпенко А. В., Басенко К. А. Використання психологічного портрету ідеального працівница в процессі підбору персоналу. . , . С. 1838-1840.

343260. Афендікова Н. О. Засади протидії рейдерству на ринку землі як основа забезпечення економічної безпеки країни. . , . С. 1134-1135.

343261. Карпенко А. В., Ільїна А. С. Вплив ментальності на економіку. . , . С. 1841-1842.

343262. Захаров А. В., Ильченко М. Е. Перестраиваемые варикапами узкополосные фильтры с расширенной полосой заграждения на основе П-образных микрополосковых резонаторов. . , . С. 491-502.

343263. Кригульська Т. Б. Розвиток теорії контрактів у сучасній економічній науці. . , . С. 1135-1137.

343264. Ждан В. Н. Введение в эстетику фильма. Искусство. Москва, 1972. 326 с.

343265. Юрченко В. І. Розвиток державного управління соціально-економічним розвитком регіонів. . , . С. 1137-1139.

343266. Колесник Р. В., Юрженко М. В., Кораб Н. Г., Шадрин А. А., Литвиненко Ю. В. Моделирование термомеханических процессов при сварке закладным элементом высокотехнологических пластмасс. . , . С. 35-42.

343267. Жданов В. В. Некрасов. Молодая гвардия. Москва, 1971. 496 с.

343268. Абрамов В. И., Зуйкова Э. М., Сергеев Д. А., Троицкая Ю. И., Ермошкин А. В., Казаков В. И. Поляризационный доплеровский радиоскаттерометр Х-диапазона для исследования рассеяния микроволнового излучения на взволнованной поверхности воды в лабораторных условиях. . , . С. 503-514.

343269. Чумак О. В. Прямі іноземні інвестиції - важливе джерело інноваційного розвитку національної економіки. . , . С. 1139-1141.

343270. Жданов И. Н. Ночь караула. Советский писатель. Москва, 1989. 352 с.

343271. Грузевич А. В. Эффективность применения субструктурно-упрочненных труб на поверхностях нагрева блоков котлов сверхкритического давления. . , . С. 43-51.

343272. Сидорук І. С. Методичні підходи до визначення модернізаційного потенціалу економіки регіонів України. . , . С. 1141-1143.

343273. Викулин И. М., Горбачев В. Э., Назаренко А. А. Радиационно чувствительный детектор на основе полевых транзисторов. . , . С. 515-520.

343274. Карпенко Н. М., Коляда Ю. Г. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу підприємства. . , . С. 1843-1844.

343275. Жданов Л. Г. Грозное время. Советский писатель. Москва, 1991. 365 с.

343276. Иванушкина Н. Г., Иванько Е. О., Карплюк Е. С., Чеснокова О. В., Чайковский И. А., Софиенко С. В., Мясников Г. В. Анализ электрокардиосигналов для формирования диагностических признаков посттравматической миокардиодистрофии. . , . С. 521-530.

343277. Елагин В. П. Влияние состава сварочной проволоки на качество шва сварных соединений разнородных сталей при механизированной сварке в защитном газе. . , . С. 52-55.

343278. Серпухов М., Мазоренко О. Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС. . , . С. 10-13.

343279. Жданов Л. Г. Последний фаворит. Петергоф. Ленинград, 1990. 365 с

343280. Волошан І. Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку. . , . С. 14-18.

343281. Домбровська С. І. Проблеми сталого економічного розвитку України. . , . С. 1143-1145.

343282. Олокид С. С., Заки С. Б. Б. М., Махюддин Н. М., Иан М. Ф., Ахмад З. А. Конструкция генератора Х-диапазона с диэлектрическим резонатором и отрицательной проводимостью. . , . С. 531-544.

343283. Лукьяненко А. О., Лабур Т. М., Покляцкий А. Г., Кулешов В. А., Баич Д. Р. Санитарно-гигиеническая характеристика процесса аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов 1201 и 1460. . , . С. 57-61.

343284. Сиволап Т. Г. Фінансова реструктуризація національної економіки та екобезпечний поступ людства. . , . С. 1145-1146.

343285. Морозов О., Шевченко М. Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами "спільних цілей". . , . С. 19-23.

343286. Федорченко О. К. Стратегічний підхід до інноваційного розвитку підприємств на кластерній основі. . , . С. 1146-1148.

343287. Коробов Ю. С., Шумяков В. И., Филиппов М. А., Пименова О. В., Балин А. Н. Вишневский А. А. Порошковые проволоки для износо- и жаростойкой наплавки и напыления. . , . С. 62-63.

343288. Лук'яненко Н. Е. Ефективність бюджетної децетралізації в Україні. . , . С. 1148-1150.

343289. Сизонець В. С., Кригульська Т. Б Міжнародний тероризм як економічна проблема сучасності. . , . С. 1150-1151.

343290. Сидоренко Є. В., Кригульська Т. Б. Характеристика міграційних процесів в Україні. . , . С. 1152-1153.

343291. Павлюченко А. В., Лошицкий П. П., Шеленговский А. И., Бабенко В. В. Дистанционная идентификация жидкости в закрытой диэлектрической емкости в миллиметровом диапазоне длин волн. 1. Принципиальная возможность. . , . С. 547-558.

343292. Клочко В. М., Кригульська Т. Б. Теоретичні основи дослідження проблеми безробіття. . , . С. 1154-1155.

343293. Кригульська Т. Б., Коляда Т. Г. Економічні перетворення у Північній Кореї. . , . С. 1155-1157.

343294. Велмуруган Т., Хара С., Нандакумар С., Сумаси Д. Непрерывная вертикальная передача обслуживания в гетерогенных беспроводных сетях с использованием алгоритма модифицированной оптимизации удаления ненужных данных. . , . С. 559-580.

343295. Кригульська Т. Б., Луців К. Й. Молодіжне безробіття в України. . , . С. 1845-1846.

343296. Мільчева А. О., Ямчук Г. М. Трудова міграція в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення.. . , . С. 1847-1848.

343297. Пругло О. В., Коляда Ю. Г. Адміністративна функція оцінки персоналу. . , . С. 1849-1850.

343298. Крейнделин В. Б., Бен Ребеж Т. Б. К. Нелинейный итерационный алгоритм прекодирования для многопользовательских систем MIMO. . , . С. 581-591.

343299. Соколов А. В., Ільїна А. С. Взаємодія держави, роботодавців та ВНЗ з питань професійної орієнтації молоді. . , . С. 1850-1851.

343300. Акимов А. В., Сирота А. А. Синтез и анализ алгоритмов распознавания цифровых сигналов в условиях деформирующих искажений и аддитивных помех. . , . С. 592-604.

343301. Соколов А. В., Кононенко Ю. С. Справедливість як базовий принцип соціальної політики. . , . С. 1852-1853.

343302. Лук'яненко Н. Е. , Біла В. С. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання. . , . С. 1157-1159.

343303. Жданов Л. Т. Майя Плисецкая. Искусство. Москва, 1966. 200 с.

343304. Лук'яненко Н. Е. , Охмак В. О. Глобальні економічні проблеми та шляхи вирішення. . , . С. 1159-1161.

343305. Карпук А., Шестак М. Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення. . , . С. 19-25.

343306. Афендікова Н. О. , Тельчаров Е. А. Безробіття як основна проблема соціально-економічного життя в Україні. . , . С. 1161-1162.

343307. Семененко І. М. Діяльність ООН задля сталого розвитку Луганської області. . , . С. 4-6.

343308. Афендікова Н. О. , Величко В. М. Проблеми подолання інфляції в Україні. . , . С. 1163-1164.

343309. Жданов М. М. Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" в школьном изучении. Просвещение. Ленинград, 1972. 496 с.

343310. Белоусов Л. Ю. Изобретательство и рационализаторство как форма творческой активности масс. Вища школа. Киев, 1989. 149 с.

343311. Чумак О. В., Чепурной В. І. Іноземне інвестування в Україні: проблеми та шляхи оптимізації. . , . С. 1164-1165.

343312. История СССР, 1861-1917. Просвещение. Москва, 1990. 463 с.

343313. Соколов А. В., Колюк Б. І. Людський розвиток як основна мета та критерій суспільного прогресу. . , . С. 1853-1855.

343314. Чумак О. В., Яковенко Р. В. Комунальна енергетика України: проблеми та шляхи підвищення її ефективності. . , . С. 1166-1167.

343315. Соколов А. В., Тимощенко Н. А. Мотивація працівників як фактор ефективності управління. . , . С. 1855-1856.

343316. Зотова Т. Ф., Савченко-Бельский К. А. Книга для иностранных учащихся профтехучилищ. Русский язык. Москва, 1985. 100 с.

343317. Чумак О. В., Савченко К. І. Особливості, проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні. . , . С. 1168-1169.

343318. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

343319. Соколов А. В., Чудновець В. О. Фундаментальні чинники розвитку та відтворення людського потенціалу. . , . С. 1857-1858.

343320. Білоусова О. С. Бюджетні видатки в контексті забезпечення розвитку економіки. . , . С. 7-12.

343321. Соколов А. В., Рубан К. А. Фактори формування корпоративної культури. . , . С. 1858-1860.

343322. Хозрасчет и самоуправление трудового коллектива. Профиздат. Москва, 1988. 287 с.

343323. Взаємодія держави, роботодавців та ВНЗ з питань професійної орієнтації молоді. . , .

343324. Чумак О. В., Шило А. О. Технології проактивного управління на підприємствах - важливий інструмент антикризового регулювання. . , . С. 1170-1171.

343325. Труд и зароботная плата в СССР. Экономика. Москва, 1984. 632 с.

343326. Голубка С., Білоскурський Р. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування. . , . С. 26-30.

343327. Войченко Е. Г. Планирование и организация работы отдела кадров. Вища школа. Киев, 1986. 343 с.

343328. Плечун В. Тваринники області нині тримають планку : [підсумки роботи тваринництва в Запорізькій області за жовтень 2017 р.]. . , . С. 6.

343329. Слепнева Т. А., Глушков Н. Т., Шкурский А. Г. Экономика цветной металлургии СССР. Металлургия. Москва, 1983. 384 с.

343330. Чудеснова О. Є., Сиволап Т. Г. 3D-друк як революційна технологія модернізації економіки України. . , . С. 1172-1173.

343331. Обзор технологий и оборудования для термической резки металлов (по результатам посещения Международного промышленного форума). . , . С. 3-6.

343332. Тараткевич М. В. Человек и его потребности. Беларусь. Минск, 1989. 205 с.

343333. Жданов Ю. Г. Мастера театра и кино, о времени, жизни, творчестве. Мистецтво. Киев, 1988. 150 с.

343334. Сопільняк А. П., Сиволап Т. Г. Реалізація та використання електромобілів в Україні. . , . С. 1174-1175.

343335. Пішванова Т. Він зіграв усього Моцарта : [біографія видатного піаніста, народного артиста Росії, уроженця Запорозької області М. С. Воскресенського]. . , . С. 22-23.

343336. Хозрасчет и самоуправление в трудовых коллективах колхозов и совхозов. Профиздат. Москва, 1988. 272 с.

343337. Жданович А. Я. Холодное утро. Советский писатель. Ленинград, 1990. 352 с.

343338. Сиволап Т. Г., Середа О. А. Контроль численности населения. . , . С. 1176-1177.

343339. Яковенко Е. Г., Гапоненко В. Ф., Карабасов Ю. С., Горбунов А. В. Экономическая эффективность управленческих и хозяйственных решений. Знание. Москва, 1984. 240 с.

343340. Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Бернацкий А. В., Максименко А. А., Сиора А. В. Влияние парматров дугового, лазерного и гибридного способов сварки на структуру и свойства стыковых сварных соединений высокопрочной стали S460M. . , . С. 7-14.

343341. Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект. . , . С. 31-37.

343342. Зайцева В. М. Управління підприємствами сфери туризму. . , . С. 1683-1684.

343343. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времини. Русский язык. Москва, 1977. 263 с.

343344. Жегалов Н. Н. М. Горький и мировая культура. Знание. Москва, 1968. 46 с.

343345. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времини. Русский язык. Москва, 1978. 255 с.

343346. Жегалов Н. Н. М. Горький и мировая культура. Знание. Москва, 1968. 46 с.

343347. Віндюк А. В. Грузія, як один з перспективних напрямків розвитку виїзного туризму в Україні. . , . С. 1684-1685.

343348. Жегалов Н. Н. Советская литература в борьбе за нового человека. Знание. Москва, 1962. 32 с.

343349. Гурова Д. Д. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. . , . С. 1686-1687.

343350. Кукліна Т. С. Сутність державного регулювання економіки міжнародного туризму. . , . С. 1688-1689.

343351. Гуменяк Д. В., Білоцерковський Є. О. , Сиволап Т. Г. Економія з системами "розумний будинок". . , . С. 1178-1179.

343352. Жегалова С. К. Русская народная живопись. Просвещение. Москва, 1975. 191 с.

343353. Лозова О. А. Світовий довід розвитку екологічного туризму. . , . С. 1689-1691.

343354. Бєлікова М. В. Відвідування музеїв особами з інвалідністю. . , . С. 1691-1692.

343355. Шевченко О. В. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. . , . С. 1693-1694.

343356. Мамотенко Д. Ю. Особливості інновацій у сфері туризму. . , . С. 1694-1696.

343357. Сиволап Т. Г., Липилина А. С. Новые методы переработки мусора в Запорожском крае. . , . С. 1180-1181.

343358. Сиволап Т. Г., Лелях І. С. Підвищення конкурентоспроможності в сфері послуг шляхом впровадження інноваційного проекту «Life Table». . , . С. 1182-1183.

343359. Сиволап Т. Г., Колодяжний В. А. Особливості машинобудування України. . , . С. 1184-1185.

343360. Федорченко О. К., Завальна Д. О. Зростання міграції в Україні 2015-2016, її причини та наслідки. . , . С. 1185-1186.

343361. Корнієнко О. М. Пpинцип фоpмування паpтнеpcьких вiдноcин туpиcтичних пiдпpиємcтв. . , . С. 1696-1697.

343362. Бобровникова Р. Г. Конкурентоспроможність підприємства за цінами та витратами. . , . С. 1187-1188.

343363. Шелеметьєва Т. В. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами туріндустрії. . , . С. 1697-1699.

343364. Гресь-Євреінова С. В. Аутсорсинг в медичному туризмі. . , . С. 1699-1701

343365. Тіховська Т. М. Математична статистика для економічних розрахунків. . , . С. 1188-1189.

343366. Зацепіна Н. О. Туристсько-рекреаційний потенціал палацово-садибної архітектури. . , . С. 1701-1703.

343367. Остапенко В. В. Проблеми та пріоритети політики інвестування в інтелектуальний капітал Запорізького регіону. . , . С. 1190-1191.

343368. Безхлібна А. П. Підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі Запорізького регіону. . , . С. 1703-1704.

343369. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

343370. Журавльова С. М. Сегментація ринку послуг гостинності. . , . С. 1705-1706.

343371. Круглікова В. В. Ефективність використання електроенергії промисловими підприємствами. . , . С. 1191-1192.

343372. Никоненко С. В. Вплив військових дій на розвиток внутрішнього та зовнішнього туризму в Україні. . , . С. 1706-1708.

343373. Ткаченко С. А. Формулювання цілі фунціклірування самостійної функціональної підсистеми економічної діагностики. . , . С. 13-15.

343374. Логанов Є. Комунальні заклади заощаджують мільйони : [поліпшення стану економіки Запорізької області за допомогою використання системи ProZorro]. . , . С. 10.

343375. Азаров І. І. Виробничі інвестиції в інноваційну діяльність. . , . С. 1193-1194.

343376. Прусс В. Л. Розвиток кейтерингового обслуговування у м. Запоріжжя. . , . С. 1708-1709.

343377. Булатов С. В. Активний туризм і виховання молоді. . , . С. 1710.

343378. Борисенко О. Є. Проблеми розвитку готельного бізнесу в Запорізькій області. . , . С. 1194-1195.

343379. Бут Т. В Використання туристичного потенціалу хортиці. . , . С. 1711-1712.

343380. Каптюх Т. В. Конкурентоспроможність як перспектива розвитку в ресторанному обслуговуванні. . , . С. 1712-1714.

343381. Логанов Є. На Запоріжжі у лавах Січових Стрільців воював син Великого Каменяра : [невідомі сторінки історії Запорізького краю]. . , . С. 11.

343382. Шитікова Л. В. Організація сервісу як способу забезпечення конкурентоспроможності потенціалу і розвитку підприємства. . , . С. 1196-1197.

343383. Тахірова А. К., Бут Т. В. Особливості езотеричного туризму. . , . С. 1714-1716.

343384. Лютий С. В. Циклічна політика держави - елемент розвитку економіки. . , . С. 1197-1199.

343385. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

343386. Табенська О. І. Сільський зелений туризм - значний соціальний внесок у розбудову української культури. . , . С. 16-19.

343387. Оліфер Я. О., Бут Т. В. Проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення. . , . С. 1716-1717.

343388. Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи : [презентація Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні]. . , . С. 5.

343389. Шевченко І. Ю. Молоді вчені - майбутнє вищої школи України: огляд інструментів державного стимулювання розвитку наукового потенціалу молодих дослідників. . , . С. 4-7.

343390. Курило Ю. А., Гурова Д. Д. Розвиток туризму в Одеській області. . , . С. 1718-1719.

343391. Сілкова А. О. Компаративістичні засади дослідження звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. . , . С. 20-25.

343392. Лелі Ю. Г. Тенденії розвитку готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 1199-1201.

343393. Тимощенко А. П., Булатов С. В. Маркетинг в індустрії гостинності. . , . С. 1720.

343394. Жежеленко М. Павел Кадочников. Искусство. Ленинград, 1964. 108 с.

343395. Ожгихіна Д. В., Безхлібна А. П. Управління ризиками туристичного підприємства. . , . С. 1721-1722.

343396. Сердюк Є. М. Умови фінансування в сектор економіки України - АПК. . , . С. 1201-1202.

343397. Рублевська Є. В., Гурова Д. Д. Аналіз розвитку туризму у місті Київ. . , . С. 1722-1724.

343398. Соломатіна А. В., Шелеметьєва Т. В. Проблеми, які створюють туристи для місцевих мешканців у місцях відпочинку. . , . С. 1724-1726.

343399. Онуфрієнко Н. Л. Законодавче підгрунття організації діяльності підприємств з надання готельних послуг. . , . С. 1202-1204.

343400. Кущенко Я. Е., Бєлікова М. В. Сайт "tripadvisor": про розваги в запорізькій області. . , . С. 1726-1727.

343401. Желдаков М. Е. Горячие дороги Ирана. Мысль. Москва, 1976. 143 с.

343402. Русак Є. І., Бєлікова М. В. Аналіз сайту "tripadvisоr": про музеї Запоріжжя. . , . С. 1728-1729.

343403. Шумілова О. А. Тенденції та напрямки розвитку ринку телекомунікацій у світі та Україні. . , . С. 1204-1206.

343404. Железников В. К. Повести. Дет. лит.. Москва, 1985. 510 с.

343405. Ханина Е. С., Виндюк А. В. Особенности работы службы приёма и размещения гостей. . , . С. 1729-1731.

343406. Бобровников В. А. Сучасні підходи до оцінювання ефективності та результативності управління підприємством. . , . С. 1206-1207.

343407. Вердієва К. Ю., Зацепіна Н. О. Створення ансамблевих музеїв як один з напрямів використання потенціалу палацово-садибної архітектури України. . , . С. 1731-1732.

343408. Мешкова Д. В., Бесхлебная А. П. Стратегии позиционирования на рынке туроператоров. . , . С. 1733-1734.

343409. Железнова И. Л., Лебедев И. А. Еще одно открытие Австралии. Мысль. Москва, 1989. 221 с.

343410. Пасечная Т. Ю., Виндюк А. В. Особенности создания сайта турагенства. . , . С. 1734-1736.

343411. Трубчанінова О. С., Лозова О. А. Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку сільських територій України. . , . С. 1736-1738.

343412. Железнова И. Л., Лебедев И. А. Киви. Мысль. Москва, 1966. 182 с.

343413. Парута В. А., Бринзін Є. В., Гнип О. П., Лавренюк Л. І. Экономическая эффективность применения автоклавного газобетона в строительном производстве. . , . С. 26-29.

343414. Шитікова Л. В., Великодна О. О. Заробітна плата як можливість реалізації економічних інтересів населення. . , . С. 1208-1209.

343415. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки : додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2017 р. № 980. . , . С. 14-22.

343416. Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г. Резистометрический способ измерения скорости сварки для тренажерных сварочных систем. . , . С. 15-21.

343417. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

343418. Шитікова Л. В., Макрієва К. М. Вплив сучасної економічної ситуації на демографічний стан України. . , . С. 1210-1211.

343419. Шитікова Л. В., Милосердова А. К. Статистичне дослідження інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання. . , . С. 1212-1213.

343420. Стельмах Б. Запорізька книжкова толока - 2017: від релаксу до складних тем : [про одну з найбільших літературно-мистецьких подій України]. . , . С. 21.

343421. Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII : [з додатками]. . , . C. 11-193.

343422. Кулинич М. В., Безпальчук В. Н., Косинцев С. Г., Гусак А. М., Запорожец Т. В., Устинов А. И. Расчетно-экспериментальное исследование тепловых полей в нестационарном процессе пайки. . , . С. 22-28.

343423. Шитікова Л. В., Котенкова В. В. Статистична оцінка життєвого рівня населення України. . , . С. 1214-1215.

343424. Шитікова Л. В., Рощина Д. С. Статистична оцінка рівня доходів населення України. . , . С. 1215-1216.

343425. Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) : Закон України від 05.12.2017 № 2222-VIII. . , . C. 9-16.

343426. Типове положення про молодіжний центр : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1014. . , . С. 25-28.

343427. Сумарюк С. Г., Круглікова В. В. Оцінка конкурентоспроможності послуг широкосмугового доступу до інтернету провайдерів України. . , . С. 1217-1218.

343428. Типове положення про експертну раду при молодіжному центрі : затверджено Постановою Каінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014. . , . С. 28-29.

343429. Кругликова В. В., Строгонов Д. В. Сучасні проблеми нормування зварювальних робіт на виробицтві. . , . С. 1218-1219.

343430. Палійчук Т. В., Куницький К. С. Актуальні питання теорії та практики фіскальної децентралізації. . , . С. 30-36.

343431. Вимоги з ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій : затверджено Наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 01.12.2017 р. № 443. . , . С.192-197.

343432. Аснис А. Е., Терновой Е. Г., Великоиваненко Е. А., Миленин А. С., Розынка Г. Ф. Напряженно-деформированное состояние сварных соединений из алюминиевых сплавов в условиях, имитирующих открытый космос. . , . С. 29-33.

343433. Остапенко В. В., Дубонос А. С., Оленченко І. І. Економіка майбутнього - економіка интеллектуального капіталу, любові та культури. . , . С. 1220.

343434. Головко Т. В. Обгрунтування типу політики управління грошовими потоками у плановому періоді на підприємствах торгівлі. . , . С. 37-40.

343435. Бобровникова Р. Г., Гуразда Ю. В. Факторний аналіз економічних показників діяльності підприємства. . , . С. 1221-1222.

343436. Борисенко О. Є., Курликов Д. А., Марущак М. М. Переваги та недоліки використання відновленого пасажирського транспортного засобу. . , . С. 1222-1224.

343437. Онуфрієнко Н. Л., Сахаров Д. О. Використання електронних платіжних систем. . , . С. 1224-1226.

343438. Нестеренков В. М., Матвейчук В. А., Русыник М. О. Получение промышленных изделий с применением электронно-лучевых технологий для 3D печати. . , . С.34-39.

343439. Онуфрієнко Н. Л., Овчар А. О. Аналіз потенціалу розвитку мобільних екосистем. . , . С. 1226-1227.

343440. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. . , . C. 9-17.

343441. Созанський Л. Й. Методичні підходи до оцінки чинників ендогенного зростання регіонів України: критичний аналіз та пропозиції. . , . С. 8-11

343442. Рыжинская В. В., Никоненко С. В. Развитие гостиничной индустрии в Украине. . , . С. 1738-1739.

343443. Муравйова Т. Г., Журавльова С. М. Реклама як один з визначних чинників сучасного туризму. . , . С. 1740-1741.

343444. Цимбалюк І. В., Журавльова С. М. Використання брендінгу на підприємствах індустрії гостинності. . , . С. 1741-1743.

343445. Водоп'ян М. В. Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження. . , . С. 12-13.

343446. Петренко В. О., Гурова Д. Д. Розвиток туризму в Йорданії. . , . С. 1743-1744.

343447. Брагінець А. О., Прусс В. Л. Перспективи розвитку рекламної діяльності на ринку туристичних послуг. . , . С. 1745-1746.

343448. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

343449. Юрик П. Живуть і працюють для століть : [про підприємство ПрАТ "Високогірне", що займається плодорозсадником]. . , . С. 6.

343450. Нова пакувальна платформа дасть можливість дрібним та середнім виробникам Кам'янсько-Дніпровського району поставляти свою продукцію на прибуткові ринки збуту : [інновації в підприємницькій галузі Запорізької області]. . , . С. 7.

343451. Сидор І. П. Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні. . , . С. 41-48.

343452. Бєлоусов Я. І. Сучасні перспективи розвитку малих і середніх промислових підприємств легкої промисловості. . , . С. 49-52.

343453. Юрик П. Гарне, комфортабельне житло й степова природа тут - до ваших послуг : [про розвиток зеленого туризму Запорізької області. На прикладі громадської організації "Дивосвіт"]. . , . С. 21.

343454. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1075. . , . С. 158-166.

343455. Железнова И. Л., Лебедев И. А.. Эрин изумрудный. Мысль. Москва, 1970. 159 с.

343456. Железнова Н. Л. Борис Полевой. Худож. лит.. Москва, 1984. 272 с.

343457. Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів" : затверджено Наказом Державної авіаційноїслужби України від 06.11.2017 р. № 849. . , . С. 449-481.

343458. Белый А. И., Журда А. П., Дзыкович В. И., Петров В. В. Электроды для дуговой наплавки композиционных сплавов. . , . С. 40-43.

343459. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. . , . C. 16-46.

343460. Онуфрієнко Н. Л., Борисенко В. О. Електронний бізнес. . , . С. 1228-1229.

343461. Завора Т. М., Пальчик В. С. Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні. . , . С. 14-17.

343462. Онуфрієнко Н. Л., Павленко О. В. Дослідження українського IT-сектору. . , . С. 1229-1231.

343463. Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах Украіни : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071. . , . С. 55-137.

343464. Железняк А. В. Облепиха. Радянський письменник. Киев, 1990. 285 с.

343465. Кріворот К. А., Дудніков Д. О., Сердюк Є. М. Проблеми інвестування в Україні. . , . С. 1231-1232.

343466. Кусков Ю. М. Влияние состава флюса на процесс торцевой электрошлаковой наплавки с раздельной подачей присадочного материала. . , . С. 44-49.

343467. Іванова К. О. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів (показники оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів). . , . С. 18-23.

343468. Основные принципы использования ФФС в строительстве : [ФФС - фонды финансирования строительства]. . , . С. 21-27.

343469. Шумілова О. А., Горохов М. І. Сутність реінжинірингу бізнес-процесів. . , . С. 1232-1234.

343470. Желязны Р. Избранные произведения. Внешторгиздат. Киев, 1992. 314 с.

343471. Проблемы передачи сверхвысокого напряжения. . Москва, 1968.

343472. Соловьев В. Г. Интернет-база данных процесса дуговой наплавки порошковыми проволоками. . , . С. 50-54.

343473. Проблемы передачи сверхвысокого. . , 1970.

343474. Нестандартные ситуации в работе ФФС : [ФФС - фонды финансирования строительства]. . , . С. 28-37.

343475. Желязны Р. Ружья Авалона. Издательство Ростовского университета. Ростов на-Дону, 1991. 190 с.

343476. Долгополова О. В., Прусс В. Л. Вибір вектору розвитку туристичної індустрії України. . , . С. 1746-1747.

343477. Путеводитель по изданиям. . , 1976.

343478. Андрейчик В. В., Прусс В. Л. Развитие ресторанного бизнеса в Украине. . , . С. 1748-1749.

343479. Путевые машины. . , 1971.

343480. Подвесные грузонесущие. . , 1968.

343481. Костін О. Ю., Луценко І. С., Хомутенко В. П. Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні. . , . С. 24-29.

343482. Полупроводники. . , 1971.

343483. Шумілова О. А., Каркач П. С. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на розвиток України. . , . С. 1234-1235.

343484. Портальные краны. . , 1967.

343485. Желязны Р. Хроники Амбера. Пилигрим. Донецк, 1991. 352 с.

343486. Шумілова О. А., Борковських М. В. Методи реінжинірингу бізнес-процесів. . , . С. 1236-1237.

343487. Шпитальов Г. Г. Соціально-психологічні умови профілактики конфліктів на підприємстві. . , . С. 1670-1671.

343488. Юнацький О. В. Приватні охоронні організації у системі суб'єктів профілактики та попередження правопорушень. . , . С. 1671-1673.

343489. Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку. “Києво-Могилянська академія”. Київ, 2012. 515 c.

343490. Новые зарубежные журналы. . , 1971.

343491. Жаркова М. Может ли работник отказаться от отпуска?. . , . С. 70.

343492. Бобровникова Р. Г., Ремизова А. Д. Аналіз ефективності системи управління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". . , . С. 1237-1239.

343493. Курта Є. О. Міжнародний досвід надання приватних детективних послуг. . , . С. 1673-1675.

343494. Новые зарубежные журналы. . , 1975.

343495. Потайчук І. В. Державний контроль за діяльністю приватних охоронних підприємств. . , . С. 1675-1767.

343496. Немчанінов Г. Д., Сировий О. В. Побудова комплексної охорони торгівельно-розважального центру. . , . С. 1677-1678.

343497. Лавруша О. В., Сировий О. В. Окремі особливості діяльності групи супроводження щодо охорони вантажів. . , . С. 1679-1680.

343498. Жемайтис С. Г., Криворученко В. К. Под сенью Фудзиямы. Молодая гвардия. Москва, 1966. 152 с.

343499. Шевченко В. О., Шпитальов Г. Г. Фактори конструктивного вирішення конфліктів в трудовому колективі. . , . С. 1680-1682.

343500. Бобровникова Р. Г., Загребельнга К. Е. Оцінка ефективності господарської діяльності ПАТ"Запоріжсталь". . , . С. 1239-1240.

343501. Жемайтис С. С. Абстрактный человек. Прометей. Москва, 1991. 416 с.

343502. Применение новых материалов. . , 1969.

343503. Рутинський М. Й. Музеєзнавство. Знання. Київ, 2008. 428 c.

343504. Прушківська Е. В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці. . , . С. 1241-1242.

343505. Жемайтис С. С. Абстрактный человек. Прометей. Москва, 1991. 385 с.

343506. Применение новых материалов. . , 1971.

343507. Применение Эльбора. . , 1971.

343508. Применение математических методов. . , 1976.

343509. Надежность и долговечность. . , 1970.

343510. Хома І. Я. Історія української культури. Львівської політехніки. Львів, 2012. 356 c.

343511. Надежность и долговечность. . , 1969.

343512. Надежность и долговечность. . , 1969.

343513. Надежность и долговечность. . , 1969.

343514. Надежность и долговечность. . , 1968.

343515. Ковалко Н. М. Теоретико-правовий аналіз дефіцитного фінансуування: дискурсійний аспект : визначення поняття та місця дефіцитного фінансування у правовй та фінансовій сфері України. . , . С. 30-33.

343516. Бєлявцев М. І. Маркетингова цінова політика. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 330 c.

343517. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

343518. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

343519. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

343520. Ситников М. М. Міжнародний вимір проблеми соціалізації економічного процесу. . , . С. 1243-1244.

343521. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

343522. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

343523. Павлюк Т. С. Регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах глобалізації світового господарства. . , . С. 1245-1246.

343524. Лазнева І. О. Українські реалії впровадження системи електронних торгів. . , . С. 1247-1248.

343525. Надежность и долговечность. . , 1968.

343526. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 62 с.

343527. Єгоров А. О. Від'ємні процентні ставки, "пастка ліквідності" та перспективи трансформації світової фінансової системи. . , . С. 1249-1250.

343528. Надежность и долговечность. . , 1971.

343529. Сарнацький О. П. Паризький трактат 1856 р. Та його міжнародні наслідки. . , . С. 1250-1251.

343530. Надежность и срок службы. . , 1968.

343531. Нажимные устройства. . , 1971.

343532. Мелещенко А. І. Синергетичний ефект реструктуризації ТНКу сучасних умовах функціонування світового господарства. . , . С. 1252-1254.

343533. Низковольтная аппаратура. . , 1970.

343534. Новое оборудование. . , 1967.

343535. Некрасов Ю. А., Сытников Н. Н. Инвестиции в социальную сферу - важнейший инструмент создания социально ориентированной экономики. . , . С. 1254-1256.

343536. Новые зарубежные журналы. . , 1970.

343537. Корж Заземления. . , 1969.

343538. Жемчужников В. Б. Нечаянный интерес. Современник. Москва, 1987. 223 с.

343539. Котлы с газоплотными. . , 1969.

343540. Єгоров А. О., Жеронкін Б. О. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів. . , . С. 1256-1258.

343541. Прохоренко К. Паблік рілейшнз. Видавництво Львівської комерційної академії. Львів, 2008. 232 c.

343542. Лопатки паровых. . , .

343543. Жемчужников В. Б. Повесть о поселковом мастере. Вост.- Сиб. книжное издательство. Иркутск, 1990. 332 с.

343544. Механизация и автоматизация. . , .

343545. Механизация и автоматизация. . , 1968.

343546. Механизация и автоматизация. . , 1971.

343547. Механизация и автоматизация. . , 1970.

343548. Надежность и долговечность. . , 1968.

343549. Жемье Ф. Театр. Беседы, собранные Полем Гзелем. Искусство. Москва, 1958. 250 с.

343550. Коновальчук А. Ю., Лазнева І. О. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні. . , . С. 1258-1260.

343551. Надежность и долговечность. . , 1970.

343552. Надежность и долговечность. . , 1971.

343553. Єгоров А. О., Тімаревська В. В. Проблеми реформи світової валютної системи. . , . С. 1260-1262.

343554. Надежность и долговечность. . , 1971.

343555. Надежность и долговечность. . , .

343556. Мелещенко А. І., Баранова М. Д. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій. . , . С. 1262-1263.

343557. Цараненко Д. І., Лазнева І. О. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні. . , . С. 1264-1265.

343558. Вибрация в технике. . , .

343559. Гнатенко С. О., Павлюк Т. С. Розвиток грошової системи Німеччини. . , . С. 1266-1267.

343560. Вибрация в технике. . , .

343561. Вибрация в технике. . , .

343562. Жендов А. Рассказы и фельетоны. Издательство литературы на иностран. языке. София, 1966. 219 с.

343563. Вибрация в технике. . , .

343564. Вибрация в технике. . , 1977.

343565. Виновець О. В., Павлюк Т. С. Система оподаткування США. . , . С. 1267-1268.

343566. Вибрация в технике. . , 1983.

343567. Лохман Н. В. Консолідація бізнес-процесів в рамках інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 34-36.

343568. Женщина в озере. Скит. Москва, 1991. 409 с.

343569. Вибрация в технике. . , 1983.

343570. Полівода О. В., Лазнева І. О. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії. . , . С. 1269-1270.

343571. Вибрация в технике. . , .

343572. Пошивалова О. В. Застосування економетрического моделювання до прогнозування експорту та імпорту України. . , . С. 37-40.

343573. Вибрация в технике. . , 1983.

343574. Кобернюк Т. М. Стрес : [причини, фізіологія, види стресів]. . , . С. 5-7.

343575. Вибрация в технике. . , 1984.

343576. Жернаков Н. К. Слушайте нас, живые.... Сев.-Зап. книжное издательство. Архангельск, 1990. 232 с.

343577. Вибрация в технике. . , 1979.

343578. Жернаков Н. К. Фронтовая страда. Современник. Москва, 1987. 508 с.

343579. Вибрация в технике. . , .

343580. Вибрация в технике. . , .

343581. Ткаченко Ю. Case-study - інноваційний метод навчально-методичного забезпечення функціонального навчання у сфері цивільного захисту. . , . С. 8-9.

343582. Прибиль Д. М., Павлюк Т. С. Регулювання міжнародної міграції робочої сили. . , . С. 1271-1272.

343583. Вибрация в технике. . , .

343584. Зацарний В. В. Вивчення ризик-орієнтованого підходу у вищій школі. . , . С. 9-10.

343585. Вибрация в технике. . , 1979.

343586. Вибрация в технике. . , 1983.

343587. Вибрация в технике. . , 1983.

343588. Андросюк Я. Харчові добавки, або як ми ставимося до свого здоров'я : [класифікація харчових добавок, їх вплив на організм людини]. . , . С. 19-21.

343589. Вибрация в технике. . , 1983.

343590. Вибрация в технике. . , .

343591. Подолян Ю. О., Павлюк Т. С. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років. . , . С. 1272-1274.

343592. Вибрация в технике. . , .

343593. Вибрация в технике. . , 1979.

343594. Федор О. Т. "Тривожна валіза" у надзвичайній ситуації : [що повинно бути в екстренній валізі]. . , . С. 27-28.

343595. Вибрация в технике. . , 1983.

343596. Вибрация в технике. . , 1982.

343597. Вибрация в технике. . , 1982.

343598. Приходько А. Н. Когнитивно-дискурсивная парадигма как методологическая база современного переводоведения. . , . С. 1275-1276.

343599. Вибрация в технике. . , 1984.

343600. Вибрация в технике. . , 1982.

343601. Присяжнюк О. А. Принципова схема формування фітокомпозицій при різних захворюваннях. . , . С. 1603-1604.

343602. Вибрация в технике. . , 1982.

343603. Вибрация в технике. . , 1982.

343604. Вибрация в технике. . , 1982.

343605. Вибрация в технике. . , 1982.

343606. Волошук В. І. Структурно-семантичні особливості фінансових термінів в німецькій та англійській мовах. . , . С. 1277-1278.

343607. Ільченко Н. В. Актуально: про небезпеку ртуті...: [що робити, щоб не отруїтися її парами. Як правильно зібрати розлиту ртуть]. . , . С. 34-35.

343608. Иениш Е. В. Библиография. . , .

343609. Издательство Машиностроение. . , 1974.

343610. Кущ Е. О. Проблема розмежування понять "термінологія" та "терміносистема". . , . С. 1279-1280.

343611. Издательство Машиностроение. . , 1973.

343612. Издательство Машиностроение. . , 1971.

343613. Издательство Машиностроение. . , 1972.

343614. Издательство Машиностроение. . , 1970.

343615. Издательство Машиностроение. . , 1969.

343616. Кузнєцова І. В. Способи перекладу англійських податкових термінів українською мовою. . , . С. 1281-1282.

343617. Лут К. А. Особливості відтворення оцінної лексики при перекладі (на матеріалі дидактичних текстів). . , . С. 1282-1284.

343618. Касевич Н. М. Практикум із сестринської справи. Здоровя. Київ, 2008. 464 c.

343619. Лазебна Н. В. Англомовні терміни галузі біомедичної етики: структура, семантика, переклад. . , . С. 1284-1285.

343620. История техники. . , 1981.

343621. Кузнецова М. О. Морфологічний спосіб утворення термінів художньої гімнастики в англійській мові. . , . С. 1286-1287.

343622. Неразрушающие методы контроля. . , 1978.

343623. Неразрушающие испытания. . , .

343624. Харченко В. В., Чирков А. Ю., Кобельский С. В., Кравченко В. И. Совершенствование расчетного анализа напряженно-деформированного состояния и сопротивления разрушению узлов приварки коллекторов теплоносителя к корпусу парогенератора ПГВ-1000М АЭС. . , . С. 5-20.

343625. Хавкіна О. М. Особливості відтворення англійської термінології галузі психологічної допомоги українською мовою. . , . С. 1288-1289.

343626. Неразрушающие методы и приборы. . , 1987.

343627. Неразрушающие методы и приборы. . , 1985.

343628. Бондаренко О. М. Прагматичний аспект перекладу англомовних автомобільних рекламних текстів. . , . С. 1289-1290.

343629. Неразрушающие методы и приборы. . , 1983.

343630. Неразрушающие методы и приборы. . , 1982.

343631. Неразрушающие методы и приборы. . , 1981.

343632. Підгорна А. Б. Структурно-семантичні та функціональні характеристики англійських термінів сфери соціології. . , . С. 1290-1292.

343633. Неразрушающие методы и приборы. . , 1980.

343634. Неразрушающие методы и приборы. . , 1979.

343635. Кулабнєва О. А. Мовні засоби вираження концепту комічне в коротких англомовних оповіданнях. . , . С. 1292-1294.

343636. Тарасенко К. В. Специфіка функціонування безособових форм дієслова в текстах медичної галузі. . , . С. 1294-1296.

343637. Гура Н. П. Німецькі юридичні терміни та особливості їх перекладу українською мовою. . , . С. 1296-1297.

343638. Присяжнюк О. А., Толкачова О. В. Теоретичні і практичні аспекти застосування дермальних філерів в косметології. . , . С. 1605-1606.

343639. Марюхніч Н. В. Динаміка показників рейтингу постави під впливом фізичного виховання та додаткових самостійних тренувань при ослабленні зору у дівчат середнього шкільного віку. . , . С. 1607-1608.

343640. Рижкова М. В. Педагогічна майстерність в професійній діяльності реабілітолога. . , . С. 1608-1609.

343641. Шаповал Е. Чисто украинское убийство : [об уничтожении некогда суперпривлекательного госактива - компании Укртелеком]. . , . С. 30-33.

343642. Бурка О. М. Аналіз стану соматичного здоров'я студентів, що навчаються за спеціальністю "фізична реабілітація" та перспективи його покращення. . , . 1609-1610.

343643. Єрмолаєва А. В. Застосування новітніх технологій в фізичній реабілітації хворих з цереброваскулярною патологією. . , . С. 1611-1612.

343644. Сардак О. О. Рухова активність та якість життя. . , . С. 1612-1613.

343645. Маляренко Ю. А. Современное состояние вопроса физической реабилитации постинсультных пациентов. . , . С. 1613-1615.

343646. Голтвяниця Н. Ю., Серга Н. В. Структурно-семантичні характеристики французьких терміноодиниць мистецтва ХХІ століття та особливості їх перекладу українською мовою. . , . С. 1298-1299.

343647. Четвертак Є. О. Особливості перекладу термінів сфери бально-спортивного танцю. . , . С. 1299-1301.

343648. Костенко Г. М. Особливості перекладу наукової статті з філологічної тематики. . , . С. 1301-1302.

343649. Бережна О. О. Способи передачі структурно-семантичних особливостей термінології в англомовних текстах галузі урбаністики. . , . С. 1302-1305.

343650. Каширіна І. В. Мова науково-технічної літератури у перекладькій концепції С. Караванського. . , . С. 1306-1307.

343651. Лещенко Г. А. Структурно-семантичні особливості терміносфери урбаністики. . , . С. 1307-1309.

343652. Приходько А. М., Сотченко К. А. Терміносистема англійської мови в галузі комп'ютерної техніки. . , . С. 1309-1311.

343653. Волошук В. І., Фролова М. Ю. Порівняння англійської та німецької термінології фінансової галузі. . , . С. 1311-1312.

343654. Костенко Г. М., Рибак К. А. Засоби компенсації лінгвокультурних та соціокультурних лакун у тексті перекладу. . , . С. 1313-1314.

343655. Костенко Г. М., Стеценко А. А. Особливості передачі українських слів-реалій в англомовній політичній пресі ХХІ століття. . , . С. 1314-1315.

343656. Костенко Г. М., Карпович Є. О. Специфіка перекладу шекспіризмів українською мовою. . , . С. 1316-1317.

343657. Костенко Г. М., Земляна В. Л. Дейктичні маркери в науково-технічному тексті: лінгвістичний та перекладознавчий аспекти. . , . С. 1317-1319.

343658. Костенко Г. М., Пархоменко В. П. Дискурс науково-технічного спілкування та особливості його відтворення в перекладі. . , . С. 1319-1320.

343659. Підгорна А. Б., Медведєва Є. Ю. Труднощі перекладу багатокомпонентних словосполучень галузі біотехнології. . , . С. 1320-1322.

343660. Лещенко Г. А., Гирич А. В. Структурно-семантичні особливості англомовної урбаністичної термінолексики та особливості її перекладу. . , . С. 1322-1323.

343661. Лещенко Г. А., Тупозлєєва Ю. С. Терміносфера атомної енергетики: перекладацький аспект. . , . С. 1324-1325.

343662. Четвертак Є. О., Яремчук В. В. Способи утворення термінів у сфері біомедичної етики. . , . С. 1325-1326.

343663. Жеромский С. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 566 с.

343664. Рейкін В. С. Методика моделювання обсягів тіньової економіки із застосуванням нейро-нечітких технологій. . , . С. 41-46

343665. Четвертак Є. О., Рижкова Я. В. Особливості передачі скорочень галузі промислової екології українською мовою. . , . С. 1327-1328.

343666. Вибір вектору розвитку туристичної індустрії України. . , .

343667. Жеромский С. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 478 с.

343668. Жеромский С. История греха. Худож. лит.. Москва, 1987. 480 с.

343669. Жеромский С. Пепел. Худож. лит.. Москва, 1967. 812 с.

343670. Жертва. СКС. Москва, 1991. 494 с.

343671. Марченко М. В. Конституційно-правова природа права вето глави держави : [право вето і конституційний статус Президента України]. . , . С. 47-51.

343672. Романова Т. А. Альтернативні методики м. Фельденкрайза та т. Ханна, методологія розкриття потенціалу тілесності. . , . С. 1615-1617.

343673. Тарасенко К. В., Громова А. Ю. Поняття термінології в світлі сучасної лінгвістики: пріорітетні напрямки та проблематика. . , . С. 1330-1331.

343674. Козловська Н. М., Присяжнюк О. А. Комплексний підхід до корекцій форм тіла у дівчат 14-15 років засобами фізичної реабілітації. . , . С. 1617-1619.

343675. Тарасенко К. В., Литвин Є. В. Категорія пасивного стану в науково-технічних текстах в аспекті перекладу. . , . С. 1332-1333.

343676. Тарасенко К. В., Рижова В. В. Оніми як об'єкт лінгвістичних досліджень: проблеми та перспективи. . , . С. 1333-1335.

343677. Фокін С. Д., Присяжнюк О. А. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у пацієнтів після переломів нижніх кінцівок на поліклінічному етапі. . , . С. 1619-1620.

343678. Жестокая игра. Амур. Хабаровск, 1990. 80 с.

343679. Тарасенко К. В., Сметанко А. А. Перекладацький доробок Г. Хоткевича в свiтлі сучасних наукових інтерпретацій. . , . С. 1335-1337.

343680. Живая вода. Московский рабочий. Москва, 1981. 464 с.

343681. Мірошніченко О. О., Присяжнюк О. А. Обгрунтування доцільності використання засобів фізичної реабілітації у школярів 8-9 класів з короткозорістю. . , . С. 1620-1621.

343682. Хавкіна О. М., Михайліченко В. Р. Передача граматичних особливостей патентів при перекладі. . , . С. 1337-1339.

343683. Кузнєцова І. В., Чикуліна А. О. Запозичення як спосіб термінологічної номінації в англійській термінології живопису. . , . С. 1339-1340.

343684. Коробка О. О., Присяжнюк О. А. Ефективність використання фітнес програми для молодих жінок з надлишковою масою тіла в умовах тренажерного залу. . , . С. 1622-1623.

343685. Кузнєцова І. В., Бердік О. В. Словотворчі процеси на основі термінологізмів. . , . С. 1341-1342.

343686. Кузнецова М. О., Свириденко М. В. Чат як жанр комп'ютерно-опосередкованої комунікації. . , . С. 1342-1344.

343687. Кузнецова М. О., Багнюк С. Ю. Зображальні компоненти у структурі англомовного веб-коміксу: функціональний аспект. . , . С. 1344-1346.

343688. Кузнецова М. О., Колотило Д. С. Відтворення ономастичних реалій роману ДЖ. Р. Р. Мартіна українською мовою. . , . С. 1346-1348.

343689. Кущ Е. О., Новицька Л. Ю. Формування та розвиток англійської авіаційної термінології. . , . С. 1348-1350.

343690. Кущ Е. О., Удод К. О. Особливості розвитку банківської термінології в українській та англійській мовах. . , . С. 1350-1351.

343691. Щербина В., Рєзнікова В. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України. . , . С. 9-27.

343692. Лут К. А., Лисенко А. І. Причини комунікативних девіацій в авіаціному радіообміні англійською мовою. . , . С. 1352-1353.

343693. Лут К. А., Губар К. С. Полісемія термінів у текстах металургійної галузі. . , . С. 1354-1355.

343694. Лут К. А., Попова О. І. Реалізація мультимодальної метафори в англомовній автомобільній рекламі. . , . С. 1355-1357.

343695. Лут К. А., Фесечко Д. М. Труднощі перекладу омонімічних термінів з галузі ливарного виробництва. . , . С. 1357-1359.

343696. Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти. . , . С. 28-34.

343697. Лут К. А., Осуховська А. С. Терміни на позначення ливарного обладнання та способи їх перекладу. . , . С. 1359-1361.

343698. Лут К. А., Голубова К. Ю. Лексичні трансформації при перекладі текстів галузі ливарного виробництва. . , . С. 1361-1362.

343699. Сокрут О. О., Присяжнюк О. А. Застосування занять з аеробіки в комплексі засобів рекреації для зміцнення здоров'я дітей 5-6 років. . , . С. 1624-1625.

343700. Мирна А. І., Славич В. О. Застосування комплексного підходу до фізичної реабілітації з використанням аеробіки у дітей середнього шкільного віку з надлишково масою тіла. . , . С. 1625-1627.

343701. Подцерковний О. Потреба в адаптації та наближенні до практики новел проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 35-44.

343702. Лут К. А., Халецька Ю. С. Особливості перекладу термінів на позначення властивостей металів. . , . С. 1363-1364.

343703. Мирна А. І., Калько Т. Д. Вплив сучасних методів фізичної реабілітації на підвищення рівня фізичного здоров'я у дітей молодшого шкільного віку, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. . , . С. 1627-1628.

343704. Конспект лекцій з дисципліни "Зовнішні впливи на електронні апарати та засоби захисту" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

343705. Живая вода неправды. Молодая гвардия. Москва, 1988. 635 с.

343706. Мирна А. І., Лисенко Ю. А. Вплив сучасних методів фізичної реабілітації при порушенні постави у дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 1629-1630.

343707. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Зовнішні впливи на електронні апарати та засоби захисту" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

343708. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Зовнішні впливи на електронні апарати та засоби захисту" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

343709. Бобкова А., Банасько О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 45-50.

343710. Мирна А. І., Безединова О. Ю. Інноваційніні методи фізичної реабілітації хворих після травм нижніх кінцівок. . , . С 1631-1632.

343711. Лут К. А., Анисимова В. О. Терміни на позначення сплавів та способи їх перекладу. . , . С. 1365-1366.

343712. Конспект лекцій з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

343713. Лут К. А., Синишина П. О. Особливості перекладу абсолютних конструкцій (на матеріалі текстів автомобільної галузі). . , . С. 1367-1368.

343714. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень", для магістрів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

343715. Бобровський І. В. Активізація творчого пошуку у дизайн проектуванні інтер'єрів та середовища громадського призначення. . , . С. 1369-1371.

343716. Живое слово. Дет. лит.. Москва, 1969. 750 с.

343717. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

343718. Пантус Н. М. Візуальні комунікації як складова предметного середовища. . , . С. 1371-1372.

343719. Клепікова О. Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 51-55.

343720. Пасічна Т. О. Декоративний підхід у формуванні світлового образу об'єкту штучним світлом. . , . С. 1372-1373.

343721. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Основи геометричного та графічного моделювання" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

343722. Демиденко О. І. Художній образ в дизайні інтер'єру. . , . С. 1374-1375.

343723. Конспект лекцій з дисципліни "Основи проектування електронної апаратури" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

343724. Потапенко Г. М. Методи та специфіка роботи дизайнера. . , . С. 1375-1376.

343725. Бутирський А. Проект Господарського процесуального кодексу України: крок уперед чи два назад. . , . С. 56-62.

343726. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Основи проектування електронної апаратури" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

343727. Рижова І. С. Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини. . , . С. 1377-1378.

343728. Пантус Н. М., Кімлач А. В. Новітні технології в проекті "комплексный эко-туалет "WC|НЯМ". . , . С. 1379-1380.

343729. Ніколенко Л. Уніфікація норм у проекті Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 63-69.

343730. Живой в царстве мертвых. Худож. лит.. Москва, 1971. 359 с.

343731. Пантус Н. М., Лісняк А. О. Інноваційний проект зупинкового комплексу. . , . С. 1380-1381.

343732. Бровко Б. А. Внесок Я. П. Новицького в розвиток статистики. . , . С. 1382-1383.

343733. Сигида Г. А. Формування мережі стаціонарної торгівлі південної України в першій половині ХІХстоліття. . , . С. 1384-1385.

343734. Живопись Украины. Аврора. Ленинград, 1976. 183 с.

343735. Коянс А. А. Етнодемографічна характеристика волзько-татарської діаспори в Запоріжжі у 20-30 роки ХХст.. . , . С. 1386-1387.

343736. Чумаченко О. А. Музей техніки АТ"Мотор Січ": від заснування до сучасності. . , . С. 1387-1389.

343737. Жигалкин В. А. Пирамиды. Книжное издательство. Новосибирск, 1990. 404 с.

343738. Онуфрієнко Г. С. Сфера функціонування галузевих термінологій як об'єкт кроснаукових досліджень. . , . С. 1390-1393.

343739. Производство и применение. . , .

343740. Сводный указатель. . , .

343741. Біленко Т. Г. Технічні терміни в структурі речень наукових текстів. . , . С. 1394-1395.

343742. Катиш Т. В. Типи дефініцій у науково-навчальній літературі з радіоелектроніки та телекомунікації. . , . С. 1396.

343743. Жигалов С. А. Сбор кукол в окресностях. Книжное издательство. Куйбышев, 1990. 430 с.

343744. Полежаєва Н. А. Способи дефініювання термінів на заняттях зі східнослов'янських мов в іноземній аудиторії. . , . С. 1397-1398.

343745. Ласкава Ю. В. Мовнокультурологічний потенціал факультативної роботи з Українознавства у ВНЗ. . , . С. 1399-1400.

343746. Жигулев А. М., Кузнецов Н. П. Слово в строю. Воениздат. Москва, 1982. 128 с.

343747. Жигулин А. В. Черные камни. Книжная палата. Москва, 1989. 240 с.

343748. Руколянська Н. В. Формальна структура базових термінів у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України. . , . С. 1401-1402.

343749. Бондарчук К. С. Сфера функціювання спеціальної економічної лексики. . , . С. 1402-1404.

343750. Миронюк Л. В. Функціонування галузевих термінів у науково-навчальних текстах (на прикладі підручників з машинобудування). . , . С. 1404-1405.

343751. Бринцев О. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи. . , . С. 70-76.

343752. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання до розрахункових робіт з вищої математики. Розділи "Елементи теорії поля", "Диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 70 с.

343753. Воронюк І. О. Термінолексика психології у структурі науково-навчального тексту. . , . С. 1406-1407.

343754. Єршова В. К. Функціонування іншомовної лексики в науково-навчальних текстах комп'ютерної галузі. . , . С. 1407-1408.

343755. Брацун О. І. Галузеві терміни в структурі науково-навчальних текстів (на матеріалі транспортної сфери). . , . С. 1409.

343756. Герасименко Ю. М., Мирна А. І. Сучасні підходи до фізичної раебілітації дітей дошкільного віку, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. . , . С. 1632-1634.

343757. Ланова І. В. Значення науково-технічного перекладу у формуванні мовної компетентності майбутнього фахівця. . , . С. 1410-1411.

343758. Маляренко Ю. А., Богдан А. Н. Триггерные точки. Определение, классификация, расположение и симптомы. . , . С. 1634-1636.

343759. Ільчук К. І. Особливості дефініювання спеціальних термінів на заняттях з російської мови як іноземної на основному етапі навчання. . , . С. 1412-1413.

343760. Сергієнко Г. О. Організація текстового матеріалу з точних наук у процесі навчання російської мови як іноземної на підготовчому факультеті. . , . С. 1413-1414.

343761. Сигида Г. А., Заїка В. В. Розвиток загальноосвітньої школи в Україні у повоєнний період (1944-1952 рр.). . , . С. 1415-1416.

343762. Коянс А. А., Комір М. О. Правозахисний рух в Україні в 70-початку 80 рр ХХ ст.. . , . С. 1417-1418.

343763. Венедіктова І. "Проарбітражні" зміни до Господарського процесуального кодексу України у контексті судової реформи : [арбітражна діяльність в проекті ГПК]. . , . С. 77-82.

343764. Спудка И. Н., Синепольская М. Б. Скифское золото. . , . С. 1419-1420.

343765. Сигида Г. А., Завальна Д. О. Амазонки та проблеми матріархату. . , . С. 1420-1422.

343766. Бобкова А., Новошицька В. Юрисдикція господарських судів : [у проекті ГПК України]. . , . С.. 83-93.

343767. Спудка І. М., Ісаченко Д. О. М. Хвильовий. Літературна дискусія 1925-1928 рр.. . , . С. 1422-1424.

343768. Спудка І. М., Онищук Д. В. Хортиця: маловідомі і цікаві міста. . , . С. 1424-1425.

343769. Чумаченко О. А., Гринь К. В. "Схід-Захід": протистояння чи діалог двох культур?. . , . С. 1426-1427.

343770. Онуфрієнко Г. С. , Крашевсьва І. В. Новітні лексичні запозичення з англійської мови в професійній комунікації спортсменів. . , . С. 1428-1429.

343771. Онуфрієнко Г. С. , Ловчікова М. С. Гіперо-гіпонімійні відношення в термінології дизайну як ознака її системної організації. . , . С. 1430-1431.

343772. Маляренко Ю. О., Горб С. В. Ефективність застосування методів фізичної реабілітації для корекції постави у студентів18-19 років. (на прикладі ДПТНЗ "Кам'янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів"). . , . С. 1636-1637.

343773. Маляренко Ю. А., Доновский Д. С. Применение комплекса реабилитационных программ для коррекции состояния здоровья детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. . , . С. 1638-1639.

343774. Маляренко Ю. О., Куксенко М. В. Усунення больового синдрому в області шиї у хворих на дегенеративно-дистрофічне ураження хребта за допомогою масажу та елементів йоги. . , . С. 1639-1640.

343775. Онуфрієнко Г. С. , Семьонова Ю. О. Графічна комунікація у професійній діяльності. . , . С. 1432-1433.

343776. Красницька А. В., Красницький В. О. Мова і право як форми суспільної свідомості. . , . С. 1434-1435.

343777. Катиш Т. В., Швед Д. І. Формування української військово-морської термінології. . , . С. 1436.

343778. Катиш Т. В., Шкарупа І. В. Інтернет як полігон розвитку природної мови. . , . С. 1437.

343779. Козак Л. В., Баде Є. В. Функціонування термінів в економічних текстах. . , . С. 1438-1439.

343780. Ласкава Ю. В., Колупаєв Д. А. Способи формування термінів-епонімів у мові математики та інших природничих наук. . , . С. 1440-1441.

343781. Бошицький Ю. Л. Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року. . , . С. 4-9.

343782. Полежаєва Н. А., Нетеплюк Д. О. Джерельна база та особливості функціонування термінології сфери сучасного міжнародного туризму. . , . С. 1441-1443.

343783. Жигулин А. В. Черные камни. Московский рабочий. Москва, 1989. 271 с.

343784. Жигулин А. В. Черные камни. Современник. Москва, 1990. 268 с.

343785. Полежаєва Н. А., Шмига О. Д. Сучасна українська видавнича термінологія в аспекті семантики. . , . С. 1443-1445.

343786. Жигунов В. В. Плюс семнадцать. Молодая гвардия. Москва, 1975. 31 с.

343787. Кулинич П. Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні. . , . С. 9-13.

343788. Бондарчук К. С., Макрієва К. М. Структура терміносполук у економічній термінології. . , . С. 1445-1447.

343789. Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. Московский рабочий. Москва, 1990. 635 с.

343790. Бондарчук К. С., Новосьолова О. А. Місце професіоналізмів у сфері бухгалтерського обліку. . , . С. 1447-1448.

343791. Жид А. Фальшивомонетчики. Тесные врата. Прогресс. Москва, 1991. 714 с.

343792. Усенко І. Б. С. С. Дністрянський: світоч західноукраїнської юриспруденції : [біографія видатного українського вченого правознавця С. С. Дністрянського]. . , . С. 14-19.

343793. Серебрякова Ю. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 94-100.

343794. Рєзнікова В. Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та заходи процесуального примусу. . , . С. 101-121.

343795. Гладкий С. О. Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти. . , . С. 20-24.

343796. Великанова М. М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині. . , . С. 24-29.

343797. Брацун О. І., Якуб І. С. Особливості функціонування термінів металургійної галузі. . , . С. 1449-1450.

343798. Дячук Л. В. Collatio legum Mosaicarum et Romanorum: зовнішня характеристика та норми про шлюб : [історія ранньовізантійського шлюбного права]. . , . С. 29-33.

343799. Брацун О. І., Ходан В. І. Кліше та сталі звороти в науково-технічних текстах. . , . С. 1451-1452.

343800. Єршова В. К., Крилащенко В. І. Лексико-семантичні групи неологізмів комп'ютерної сфери. . , . С. 1453-1454.

343801. Маляренко Ю. О., Останькович А. Р. Сучасні напрями фізичної реабілітації хворих на анорексію. . , . С. 1641-1642.

343802. Миронюк Л. В., Середа О. А. Функціонування віддієслівних іменників в українській науковій мові (на прикладі машинобудівної термінології). . , . С. 1454-1455.

343803. Маляренко Ю. А., Соловей М. В. Підвищення рівня фізичного здоров'я учнів середніх класів засобами фізичної реабілітації. . , . С. 1642-1644.

343804. Дєдков М. В., Коновальчук А. Ю. Аналіз співпраці України та Westinghouse Electric на ринку ядерного палива: перспективи та потенційні ризики. . , . С. 1456-1457.

343805. Терела Г. В. Організаційно-правове забезпечення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в Радянській Україні (1917-1920 рр.). . , . С. 34-38.

343806. Жизнеописание султана аз - Захира Бейбарса. Худож. лит.. Москва, 1975. 320 с.

343807. Дєдков М. В. , Виновець О. В. Банківська система Швейцарії. . , . С. 1458-1459.

343808. Джакоббе М. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции. Худож. лит.. Москва, 1958. 542 с.

343809. Дєдков М. В., Копоть І. С. Екологічна політика уряду Австралії на початку ХХІ ст.. . , . С. 1459-1461.

343810. Маляренко Ю. О., Гудим А. О. Застосування засобів фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу. . , . С. 1644-1646.

343811. Дєдков М. В., Малов В. В. Проблема біженців у ФРН на початку ХХІ ст.. . , . С. 1461-1462.

343812. Середа О. П., Короленко А. В. Логопедична робота з подолання порушень формування звуковимови у дітей з поєднанням порушень моторної та мовної сфер у старшому дошкільному віці. . , . С. 1646-1648.

343813. Дєдков М. В., Онищенко П. Г. Проблема переносу виробництва американських компаній за кордон. . , . С. 1463-1464.

343814. Середа О. П., Маньковська О. В. Логопедичні технології корекції мовленевого дихання при дизартрії у дітей дошкільного віку. . , . С. 1648-1649.

343815. Дєдков М. В., Гнатенко С. О. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі. . , . С. 1464-1465.

343816. Пущина І. В., Обелець Д. А. Корекційно-логопедична робота з дітьми при спастичній дизартрії. . , . С. 1649-1650.

343817. Гузенко Л. Н. Сравнительный анализ лексики трех уровней распределительного словаря (подъязыков электроники и телевидения на материале немецкого языка). . , . С. 98-99.

343818. Дєдков М. В., Хохлова Т. М. Особливості ведення бізнесу в країнах Східної Азії. . , . С. 1465-1467.

343819. Ермакова В. Н., Ревун Ю. Д,, Ильченко Е. А., Нефедова С. В. Сопоставительное описание лексики І и ІІ семантических уровней. . , . С. 99-101.

343820. [добірка матеріалу про центри лікувального та оздоровчого туризму]. . , . С. 10-123.

343821. Бондаренко О. В. "Поки живуть люди, філософія не може не бути". . , . С. 1468-1469.

343822. Степанова Т. Реформування інституту учасників господарського судового процесу : [віднесення свідків і секретаря судового засідання до кола учасників господарського процесу]. . , . С. 122-130.

343823. Оздоровча карта, або що де лікувати : [таблиця: види захворювань та курорти, де їх лікують]. . , . С. 106-107.

343824. Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстве. . , . С. 131-136.

343825. Арсентьєва Г. О. Філософи нового часу щодо феномену спілкування. . , . С. 1470-1471.

343826. Рим Т. Інститут забезпечення позову: новели законодавства : [проект Господарського процесуального кодексу України]. . , . С. 137-145.

343827. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів"для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми н. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 27 с.

343828. Толкачова Г. В. Проблеми виникнення, розвитку та реалізації прав і свобод дитини у світовій та вітчизняній історіографії (окремі аспекти). . , . С. 39-41.

343829. Лобанок А. Д. Реабілітація порушень постави при функціональних сколіозах методами прикладної кінезіології. . , . С. 1651-1652.

343830. Фетісова В. В., Коломоєць І. О., Кривиченко І. В. Комплексна фізична реабілітаця молодих жінок, хворих на нейроциркуляторну дистонію. . , . С. 1653-1654.

343831. Сварка лазером. . , .

343832. Сводный каталог. . , .

343833. Щербина В. С. Поняття засобів законодавчої техніки: аналіз новітніх наукових підходів. . , . С. 42-44.

343834. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

343835. Антонов В. О. Воєнна політика України: сучасні реалії та перспективи. . , . С. 45-48.

343836. Сводный каталог. . , .

343837. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

343838. Демиденко В. О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні. . , . С. 48-52.

343839. Жизнь в кино. Ветераны о себе и своих товарищах. Искусство. Москва, 1971. 391 с.

343840. Бондаревич І. М. Потенціал конкурентної спроможності вітчизняних вищих навчальних закладів. . , . С. 1471-1473.

343841. Сводный указатель. . , .

343842. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 45 с.

343843. Фетісова В. В., Глушко А. І., Кривиченко І. В. Корекція постави учнів 14-16 років за допомогою методів фізичної реабілітації. . , . С. 1655-1656.

343844. Специализация, нормализация, унификация. . , .

343845. Шаповал Е. Провинция догоняет : [рынок труда во Львове: зарплаты растут высокими темпами, наблюдается приток рабочей силы. Информация о зарплатах в крупнейших городах Украины]. . , . С. 38-39.

343846. Демченко І. С. Охорона здоров'я та права людини у практиці Конституційного Суду України. . , . С. 52-59.

343847. Фетісова В. В., Горб І. В., Кривиченко І. В. Ефективність засобів фізичної реабілітації на поліклінічному етапі при переломах кісток гомілки у хворих середнього віку. . , . С. 1656-1658.

343848. Семишин В. И., Семишина З. Ф. Литература по периодическому закону Д. И. Менделеева. . , .

343849. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та діагностика електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

343850. Жизнь Викрамы, или 32 истории царского трона. Изд. вост. лит.. Москва, 1960. 236 с.

343851. Корнієнко П. С. Правозахисні організації як основний елемент громадянського суспільства в Україні. . , . С. 59-63.

343852. Силовые бумажные. . , .

343853. Кінаш Н. Б. Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України. . , . С. 63-66.

343854. Фетісова В. В., Пташинський Д. А., Кривиченко І. В. Комплексне застосування засобів фізичної реабілітації на поліклінічному етапі при остеохондрозі шийного відділу хребта у осіб похилого віку. . , . С. 1658-1660.

343855. Дєвочкіна Н. М. Соціокультурний аспект політичних трансформацій. . , . С. 1473-1474.

343856. Чан Т. В. Инспекторская деятельность в туристической сфере Вьетнама. . , . С. 67-70.

343857. Синтез и физические свойства алмаза. . , .

343858. Гагара В. Ф., Шевченко І. В. Вивчення ефективності впливу комплексу методів фізичної реабілітації на стан стопи дітей молодшого шкільного віку з плоскостопістю. . , . С. 1660-1661.

343859. Шульга Є. В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин. . , . С. 70-74.

343860. Гагара В. Ф., Носенко Я. А. Застосування підібраного комплексу методів фізичної реабілітації для корекції сколіотичної постави підлітків. . , . С. 1661-1663.

343861. Жизнь, герой, литература. Советский писатель. Москва, 1961. 628 с.

343862. Коваль В. М. Оптимізації педагогічного процесу шляхом удосконалення методів і засобів. . , . С. 1474-1475.

343863. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Системи керування та діагностика електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

343864. Гагара В. Ф., Банах Ю. Ю. Використання масажу та вправ лікувальної фізичної культури для підвищення рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 1663-1664.

343865. Библиография по термоэлектричеству. . , .

343866. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

343867. Вибрация в технике. . , 1978.

343868. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження стажування студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 8 с.

343869. Малько К. В. Особливості застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства за законодавством України. . , . С. 74-78.

343870. Жизнь Есенина. Правда. Москва, 1988. 608 с.

343871. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація інженерного проекту-вання електричних та електронних апаратів"для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми на. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 27 с.

343872. Повзло О. М. Философия. ВУЗ. Общество. . , . С. 1476-1477.

343873. Смітюх Н. В. Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності: поняття та структура. . , . С. 79-85.

343874. Шило Є. П. Мета та завдання діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади. . , . С. 85-89.

343875. Зельдіна О. Р., Колесник Р. М. Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. . , . С. 90-93.

343876. Маковецкий В. Танец с гаджетами : [интервью с В. Маковецким, топ-менеджером и совладельцем компании Фокстрот о перспективах украинского и мирового рынка электроники]. . , . С. 40-43.

343877. Ємельяненко Є. О. Ескапізм в життєвих практиках маргінальної особистості: криза постсучасності. . , . С. 1478-1479.

343878. Кодинець А. О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання. . , . С. 93-97.

343879. Алмазная обработка в машиностроении. . , .

343880. Богданович Е. Снимать охота : [современное украинское кино. Самые успешные фильмы последних лет]. . , . С. 54-57.

343881. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації. . , . С. 97-101.

343882. Антошкіна В. К. Суб'єктний склад цивільно-правового тлумачення. . , . С. 101-105.

343883. Жизнь знаменитых детей. "Богдана, ЛТД". Киев, 1993. 254 с.

343884. Бабаскін А. Ю. Проблеми та перспективи запровадження інституту банківського комісійного кредиту в цивільному законодавстві України. . , . С. 105-109.

343885. Смирнов А. Суперуниверсал : [автомобиль Citroen SpaceTourer: описание, некоторые технические характеристики]. . , . С. 58-59.

343886. Циклонные топки. . , .

343887. Глацких М. М., Бондаренко О. В. Роль постмодернізму у сучасних науці та мистецтві. . , . С. 1480-1481.

343888. Жизнь и творчество М. Горького. Детгиз. Москва, 1951. 36 с.

343889. Шама О. Меморандум замедленного действия : [история: как США вели Украину, имевшую третий в мире по размеру ядерный арсенал, к отказу от ядерного оружия (1994 г.)]. . , . С. 60-64.

343890. Жизнь и творчество И. И.Левитана. Детгиз. Москва, 1961. 32 с.

343891. Бобырь Н. И., Коваль В. В. Фактор поврежденности в оценке напряженно-деформированного состояния в зонах концентрации напряжений. . , . С. 21-29.

343892. Формообразование металлов. . , .

343893. Бірюков І. А. Співвідношення життя фізичної особи як належного їй блага з правом на життя. . , . С. 109-114.

343894. Бондар І. В. Примусове виконання рішення про виселення боржника. . , . С. 115-117.

343895. Цехоцкий К. А., Бондаренко О. В. Феномен граффити в современном мире. . , . С. 1481-1483.

343896. Бондарєва М. В. Нотаріальний порядок визначення майна спадковим. . , . С. 117-121.

343897. Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р.. . , . С. 36-39.

343898. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Издательство университета. Воронеж, 1990. 544 с.

343899. Джавадов Х. А. Некоторые проблемные вопросы разграничения судебных юрисдикций в современных условиях. . , . С. 122-126.

343900. Андросова О. Ф., Єльманова О. А. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку. . , . С. 43-53.

343901. Лобанов Л. М., Пащин М. О., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. Вплив ударної дії електрода-індектора на напружено-деформований стан сплаву АМг6 при електродинамічній обробці. . , . С. 30-42.

343902. Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 154-161.

343903. Дика А. О. Сутність спору про право: матеріальний та процесуальний аспект. . , . С. 126-129.

343904. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Дет. лит.. Москва, 1985. 18 с.

343905. Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 1009-р. . , . С. 40-44.

343906. Гагара В. Ф., Мунтян В. Д. Оцінювання ефективності впливу підібраного комплексу методів фізичної реабілітації в оздоровленні дітей з церебральним паралічем. . , . С. 1665-1666.

343907. Корінь К. Ю., Бондаренко О. В. Філософія управління персоналом. . , . С. 1483-1484.

343908. Кожевникова В. О. Здійснення та обмеження права особи на материнство, батьківство: компаративістичний аспект. . , . С. 130-133.

343909. Жизнь и фильмы Владимира Скуйбина. Искусство. Москва, 1966. 288 с.

343910. Фетісова В. В., Чорна Т. С., Кривиченко І. В. Комплексний підхід до корекції плоскостопості у дітей дошкільного віку за допомогою засобів фізичної реабілітації з інноваційним методом. . , . С. 1666-1667.

343911. Цыбенко А. С., Рассамакин Б. М., Рыбалка А. А. Напряженно-деформированное состояние наноспутника POLYITAN-2 при квазистатических перегрузках на этапе выведения. . , . С. 43-50.

343912. Німко О. Б. Правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин. . , . С. 133-137.

343914. Білоконь Ю. В., Бондаренко О. В. Філософія проведення співбесід з добору кадрів. . , . С. 1485-1486.

343915. Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 № 141. . , . С. 299-309.

343916. Кириленко О. І., Бондаревч І. М. Динаміка проблеми поколінь. . , . С. 1486-1487.

343917. Pacana J., Witkowski W., Mucha J. FEM analysis of stress distribution in the hermetic drive flexspline = Скінченноелементний аналіз розподіду напружень у герметичному гармонічному редукторі з гнучким сплайном. . , . P. 51-62.

343918. Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва : [див. анотацію]. . , . С. 354-357.

343919. Богацька Н. Особливості апеляційного провадження відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України. . , . С. 162--166.

343920. Порядок використання документів через обмінні бібліотечні фонди : затверджено Наказом Міністерства культури України від 31.0.2017 р. № 1131. . , . С. 358-359.

343921. Фонова О. Спрощені провадження у господарському процесі : [Господарський процесуальний кодекс України]. . , . С. 167-175.

343922. Адамцев П. П., Бондаревч І. М. Інформаційна війна актуалізує питання інтелектуальної безпеки. . , . С. 1487-1488.

343923. Донецкий политехнический институт Труды .... . , .

343924. Целікова Є. Є. Криза кохання як загальнолюдська проблема. . , . С. 1488-1489.

343925. Поліщук С. С., Повзло О. М. Місце філософії в системі вищої освіти. . , . С. 1489-1490.

343926. Музика-Стефанчук О., Губерська Н., Ямненко Т. Розуміння прав, правомірної та неправомірної поведінки суб'єктів фінансових правовідносин. . , . С. 184-191.

343927. Сидоренко Є. В., Повзло О. М. Філософія управління освітянським процесом в технічному вузі. . , . С. 1491-1492.

343928. Diosdado-De la Pena J. A., Balvantin A. J., Limon-Leyva P. A., Perez-Olivas P. A. Analysis by finite element method to redesign a jointed-telescopic crane for elevation of personnel = Скінченноелементний аналіз перепроектування зчленовано-телекскопічного підйомного крана для підняття персоналу. . , . P. 63-77.

343929. Левченко Л. І., Аболімова О. О. Застосування методів та прийомів фізичної культури з метою корекції сколеотичної постави у дітей. . , . С. 1668-1669.

343930. Жизнь льется через край. Правда. Москва, 1991. 716 с.

343931. Шарій А. Г., Коваль В. М. Материнская любовь как аксиологическое понятие в философии. . , . С. 1492-1494.

343932. Карпінос Б. С., Куліш В. М. Вплив параметрів охолодження на термонапружений стан соплових лопаток газових турбін. . , . С. 78-89.

343933. Мазін В. М. Програма подвійного дипломування майбутніх тренерів-викладачів як перспективна форма професійної підготовки. . , . С. 1570-1571.

343934. Брухно Е. Л. Проблеми розвитку оздоровчого туризму в Україні. . , . С. 1571-1573.

343935. Закутська Т. М., Коваль В. М. Сенс життя, який пов'язаний з різними віковими перевагами. . , . С. 1494-1495.

343936. Котормус Т. І. Стан наукової розробки проблеми адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. . , . С. 137-141.

343937. Муляр М. С. Правовий статус споживача за договором споживчого кредиту в контексті новел Закону України "Про споживче кредитування". . , . С. 141-145.

343938. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Робоча програма та методичні вказівки щодо навчальної та виробничої практики для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (освітня програма "Двигуни внутрішнього згорання") всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

343939. Жиленко И. В. Концерт для скрипки, дождя и сверчка. Молодая гвардия. Москва, 1984. 62 с.

343940. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Робоча програма та методичні вказівки з проходження та захисту навчально-ознайомчої практики для студентів 1 курсу, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

343941. Пасайлюк І. В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України. . , . С. 145-150.

343942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Альтернативні конструкції двигунів внутрішнього згорання" для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

343943. Жилинскайте В. Аплодисменты. Советский писатель. Москва, 1990. 398 с.

343944. Урсулова Ю. В., Коваль В. М. Проблема несвідомого у філософії. . , . С. 1496-1497

343945. Жилинский Д. Д. Мир современника. Советский художник. Москва, 1971. 31 с.

343946. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094. . , . С. 15-23.

343947. Методика оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 7. . , . С. 272-283.

343948. Ермолаев Г. В., Мартыненко В. А., Олексеенко С. В., Лабарткава А. В. Влияние толщины жесткой прослойки на напряженно-деформированное состояние металллографитовых узлов при термическом нагружении. . , . С. 90-97.

343949. Чухланцева Н. В. Застосування інноваційних освітніх технологій у вищій школі. . , . С. 1573-1575.

343950. Бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 8. . , . С. 283-284.

343951. Жилище славных муз.. Московский рабочий. Москва, 1989. 571 с.

343952. Андросова О. Ф., Толмачьова А. С. Розвиток фондового ринку України в контексті європейського вибору. . , . С. 53-62.

343953. Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13. . , . С. 288-289.

343954. Чухланцева Н. В., Чухланцев А. І. Роль тьютора в процесі дистанційного навчання у вищих фізкультурних навчальних закладах. . , . С. 1575-1577.

343955. Пацурківський П., Савкіна О. Податково-правова доктрина України: між Скіллою етатизму і Харібдою людиноцентризму : [генетичні витоки і сучасний соціокод податково-правової доктрини України]. . , . С. 192-204.

343956. Жиркова Т. Н. Угол. ЛКК "Редактор". Ленинград, 1989. 32 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.