Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

343957. Аннотированный указатель литературы. . , .

343958. Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д., Ванкевич П. І., Яковлев М. Ю. Оптимізація режимів високотемпературної індукційної обробки нелінійних електропровідних тіл. . , . С. 98-104.

343959. Стратегія інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року : затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2018 р. № 1012-р. . , . С. 290-294.

343960. Глущенко Н. В. Принципи спортивного тренування, як одна зі складових побудови програми кондицийних тренувань з плавання. . , . С. 1577-1578.

343961. Андрющенко І. Є., Ільченко Г. А. Удосконалення механізму функціонування інвестиційного ринку : [на прикладі бюджету Запорізької області]. . , . С. 63-74.

343962. Аннотированный указатель литературы "Итоги науки". . , .

343963. Житие сказочника. Евгений Щварц. Книжная палата. Москва, 1991. 364 с.

343964. Аннотированный библиографический указатель. . , .

343965. Житинский А. Н. Потерянный дом, или разговоры с милордом. Советский писатель. Ленинград, 1989. 584 с.

343966. Диффузионная сварка. . , .

343967. Стратегія інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 12.2017 р. № 1012-р.. . , . С. 290-294.

343968. Гидропривод и гидропередачи. . , .

343969. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз перспектив та сучасних аспектів трансформації страхового ринку України на шляху стабілізації й адаптації до фінансово-економічних змін. . , . С. 75-84.

343970. Бабанли Р. Формування вказівок щодо призначення покарання як перспективний напрям удосконалення каральнох політики у державах європейсько-континентальної системи права. . , . С. 205-212.

343971. Razavi S. M. J., Ferro P., Berto F. Fatigue assessment of Ti-6Al-4V circular notched specimens produced by selective laser melting = Утомна міцність плоских зразків із двосторонніми напівкруглими вирізами зі сплаву Ti-6Al-4V, виготовлених за технологією вибірної лазерної плавки. . , . Р. 105-114.

343972. Вибрация в технике. . , 1985.

343973. Вибрация в технике. . , 1985.

343974. Вибрация в технике. . , 1985.

343975. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 92 с.

343976. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

343977. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 204 с.

343978. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 76 с.

343979. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 52 с.

343980. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1962. С. 1409-1536

343981. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 1971. 192 с.

343982. Сампара Н. М. Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов'язання за цивільним законодавством України. . , . С. 150-153.

343983. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 1971. 208 с.

343984. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 1971. 184 с.

343985. Марущак П. О., Коноваленко І. В., Чаусов М. Г., Пилипенко А. П. Пошкодженість та руйнування титанового сплаву ВТ22 за статичного розтягу після підвантаження силовим імпульсом. . , . С. 115-125.

343986. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 1971. 48 с.

343987. Автомобильная промышленность. Машгиз. Москва, 1972. 48 с.

343988. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1971. 64 с.

343989. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1972. 64 с.

343990. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1972. 64 с.

343991. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1973. 64 с.

343992. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 54 с.

343993. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343994. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343995. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343996. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343997. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343998. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

343999. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

344000. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

344001. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 1974. 64 с.

344002. Ємельянова А. Р., Арсентьєва Г. О. Психологiя образи. . , . С. 1497-1499.

344003. Брильов Є. С., Арсентьєва Г. О. Філософія маски. . , . С. 1499-1501.

344004. Федічкін І. О., Арсентьєва Г. О. Феноменологія сприйняття М.Мерло-Понті. . , . С. 1501-1502.

344005. Фролова А. Ю., Арсентьєва Г. О. Философия Ницше и музыка Вагнера. . , . С. 1502-1504.

344006. Жихарев О. В. Завтрашний город. Прапор. Харьков, 1991. 230 с.

344007. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1011-р. . , . С. 295-300.

344008. Жихарев О. В. Седьмая грань. Дніпро. Киев, 1991. 279 с.

344009. Стратегія державної підтримки з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 10-р. . , . С. 302-305.

344010. Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес. . , . С. 213-219.

344011. Жмыр В. Ф. Шевченко в Киеве. Мистецтво. Киев, 1988. 127 с.

344012. Фролов О. Щляхи удосконалення регулювання міжнародного комерційного арбітражу. . , . С. 220-237.

344013. Lyukevich I.N. On money as phenomenon: coherence, material and pure essence = Про гроші як феномен: когерентність матеріальної та абстрактної сутності. . , . P. 6-14.

344014. Жоли Ф. География Марокко. Издательство иностранной литературы. Москва, 1951. 150 с.

344015. Кущ А. В., Арсентьєва Г. О. Проблема выбора в "трех превращениях". . , . С. 1504-1506.

344016. Пущина І. В. Спеціальна освіта в україні та модернізація освітньої галузі. . , . С. 1579-1580.

344017. Жубер Ж. Красные сабо. Радуга. Москва, 1983. 392 с.

344018. Бірюков О. А., Дєвочкіна Н. М. Особливості використання штучного інтелекту в різних галузях знань. . , . С. 1506-1507.

344019. Скворцов І.Б., Загорецька О. Я., Гришко В. А. Обгрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів і робочої сили. . , . С. 15-23.

344020. Шемберко Ю. А., Дєвочкіна Н. М. Вплив релігійних та філософських уявлень на формування професійних навичок студентів-програмістів. . , . С. 1508-1509.

344021. Порада О. В. Сучасні форми навчання у ВНЗ. . , . С. 1581-1582.

344022. Кікоть В. І., Дєвочкіна Н. М. Філосософське осмислення поняття "іновація". . , . С. 1510-1511.

344023. Захарова О. М. Етапи формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. . , . С. 1583-1584.

344024. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

344025. Зайцева О. Л. Перспективні концепти формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. . , . С. 1584-1585.

344026. Лимарів І. О., Дєвочкіна Н. М. Основні компетенції студентів-програмістів. . , . С. 1512-1513.

344027. Сметанін С. В. Використаня мережевих інформаційних ресурсів в практиці підготовки фахівців галузі фізичного виховання. . , . С. 1586-1587.

344028. Ndiaye G., Helian X. Impact of china's FDI on economic growth of African countries = Вплив китайських ПІІ на економічне зровтання Африканських країн : [ПІІ - прямі іноземні інвестиції]. . , . P. 24-34.

344029. Бицюк В. В. Аналіз засобів виявлення рівня професійної суб'єктності фахівців різних категорій. . , . С. 1588-1589.

344030. Візіренко С. В., Шмигля Я. О. Удосконалення аудиту зобов'язань контрагентів. . , . С. 85-97.

344031. Чадаєва А. К., Дєвочкіна Н. М. Основні мотиваційні ознаки сучасного студента програміста. . , . С. 1513-1515.

344032. Богомолов Д. А., Шамардина Г. Н. Силовая тренировка в спортивном фитнесе. . , . С. 1590-1591.

344033. Галь В. Є., Шуба Л. В. Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання учнів 5-6 класів у сільській місцевості. . , . С. 1591-1592.

344034. Зубко Е. О., Дєвочкіна Н. М. Вплив Інтернет технологій на формування компетентності студента. . , . С. 1515-1517.

344035. Захаров С. М., Мазін В. М. Розвиток силових якостей у юних борців 13-14 років. . , . С. 1592-1594.

344036. Ефременко В. Г., Чабак Ю. Г., Карандзалис А. Е., Лекату А., Вакуленко И. А., Мазур В. А., Федун В. И. Упрочнение износостойкого высокохромистого чугуна при поверхностном модифицировании плазменной обработкой. . , . С. 126-135.

344037. Саман М. В., Дєвочкіна Н. М. Вплив пізнавальних процесів на формування компетентнісних характеристик студентів комп'ютерних спеціальностей. . , . С. 1517-1519.

344038. Іщенко С. С., Дєвочкіна Н. М. Філософія інженерної діяльності. . , . С. 1519-1520.

344039. Вибрация в технике. . , 1985.

344040. Вибрация в технике. . , 1985.

344041. Андрієнко К. В., Лукьянова О. І. Психічний стан та емоційно-вольові процеси в діяльності студентів. . , . С. 1520-1522.

344042. В помощь научной и дипломной работе. . , .

344043. Вагоноопрокидыватели. . , .

344044. Левченко Н. М. Організація контролю правильності облікового відображення орендних операцій бюджетних установ. . , . С. 148-157.

344045. Ленинские премии 1960 года. . , .

344046. Теплюк С. Застереження про публічний порядок як підстава відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення: підходи міжнародних уніфікованих документів. . , . С. 238-244.

344047. Вильчур Н. А. Советские журналы по технике. . , .

344048. Анисимова В. О., Лукьянова О. І. Передумови виникнення життєвих криз. . , . С. 1522-1524.

344049. Олійник Т. О. Теоретичні засади обліку доходів від різних видів діяльності підприємства. . , . С. 158-171.

344050. Вопросы проектирования и эксплуатации. . , .

344051. Боголюбов А. Н. Развитие проблем механики машин. . , .

344052. Чередниченко Н. О. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу. . , . С. 186-195.

344053. Логанов Є. Запоріжжя має амбітні плани на цей рік : [реформи Запорізької області 2018 р.]. . , . С. 6.

344054. Skufina T. P., Baranov S. V., Samarina V. P. Yhe influence of strong eathquakes on global economy: facts, trends, forecast = Вплив потужних землетрусів на глобальну економіку: факти, тренди, прогноз. . , . P. 35-42.

344055. Шестопалова О. В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків. Шляхи її досягненя. . , . С. 196-206.

344056. Артеменкова О. К., Лукьянова О. І. Життєва компетентність людини. . , . С. 1524-1525.

344057. Буяджи С. Перспективи правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні. . , . С. 245-251.

344058. Строкач І. І. Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики. . , . С. 154-158.

344059. Ushakov D. S. Business liberalization and economic growth (XXI century evidences) = Лібералізація бізнесу та економічне зростання (фактологія ХХІ сторіччя). . , . P. 43-52.

344060. Набатова Ю. О., Ус Т. В. Аналіз планування та прогнозування показників доходів та видатків місцевого бюджету Вільнянського району за 2013-2015 роки. . , . С. 230-243.

344061. Губар К. С., Лукьянова О. І. Процес управління пам'яттю. . , . С. 1525-1527.

344062. Кучер Н. К., Самусенко А. А. Оценка характеристик упругости и параматров прочности однонаправленных полимерных композитов при высоких температурах. . , . С. 136-148.

344063. Ткаченко М. О. Правова сутність поняття "мирова угода" : [нотаріально посвідчена угода за заявою сторін]. . , . С. 159-163.

344064. Вибрация в технике. . , 1981.

344065. Вибрация в технике. . , 1978.

344066. Чижов Д. А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні. . , . С. 163-167.

344067. Вибрация в технике. . , 1978.

344068. Довгоноженко А. В., Лукьянова О. І. Війни ХХ століття: психологічна боротьба. . , . С. 1527-1529.

344069. Нестеренко Ж. К., Черномаз К. Г. Вплив податкової системи на формування дохідної частини місцевих бюджетів : [на прикладі бюджету Запорізької області]. . , . С. 244-255.

344070. Marchenko O. S., Yarmak O. V. Disfunction of legal services business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming = Дисфункція юридичного бізнесу в Україні: зміст, наслідки, подолання. . , . P. 53-61.

344071. Чубар Т. М. Поняття та загальнотеоретичні умови застосування зарахування зустрічних однорідних вимог. . , . С. 167-172.

344072. Щербина Б. С. Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України. . , . С. 172-175.

344073. Фатюха Н. Г. Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. . , . С. 284-293.

344074. Гросул В. А., Круглова О. А., Рачкован О. Д. Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі. . , . С. 62-74.

344075. Корінь К. І., Лук'янова О. І. Суб'єкти конфліктних відносин та причини конфліктів. . , . С. 1529-1531.

344076. Букетов А. А., Долгов Н. А., Сапронов А. А., Нигалатий В. Д., Бабич Н. В. Механические характеристики эпоксидных нанокомпозитных покрытий с частицами ультрадисперсного алмаза. . , . С. 149-157.

344077. Рассомахіна О. А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав. . , . С. 176-182.

344078. Корольова А. О., Лукьянова О. І. Вплив гендерних і сімейних цінностей на особистість. . , . С. 1532.

344079. Будка Р. В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці. . , . С. 182-186.

344080. Коваль О. А. Можливості страхового захисту земель сільськогосподарського призначення в Україні. . , . С. 338-347.

344081. Крашевська І. В., Лук'янова О. І. Ділове спілкування: добір способів. . , . С. 1533-1535.

344082. Лузан А. В. Проблеми державного управління об'єктами патентного права та шляхи їх подолання в сучасній Україні. . , . С. 186-190.

344083. Klokar O. O. Description and correction of factors' influence on management decisions of financial controllers at agricultural enterprises = Характеристика та корегування впливу факторів на прийняття управлінських рішень фінансовими контролерами ...[див. анотац.]. . , . P. 75-81.

344084. Музыка Н. Р., Ламашевский В. П. Оценка эксплуатационной надежности листовых упругопластических материалов по параметрам твердости. . , . С. 158-166.

344085. Пахомова І. Г., Дзівіцький І. А, Перспективи трансформації світового валютного ринку. . , . С. 348-358.

344086. Лисенко А. І., Лукьянова О. І. Підвищення ефективності ділового спілкування. . , . С. 1536-1537.

344087. Попова О. І., Лукьянова О. І. Поняття про натхнення. . , . С. 1537-1538.

344088. Портна А. А., Лукьянова О. І. Професійна самосвідомість: поняття та генезис. . , . С. 1539-1540.

344089. Матвейчук О. В., Ємельяненко Є. О. Конфлікт прийняття та відторгнення античної раціональності в арабській та європейській середньовічній філософії. . , . С. 1541-1542.

344090. Ковальова М. В., Глущенко Н. В. Плавання, як оптимальний засіб підвищення рухової та функціональної підготовленості студентів. . , . С. 1594-1595.

344091. Кузьменко А. В., Ємельяненко Є. О. Специфіка поєднання вчень даосизму та буддизму у філософії Давнього Сходу. . , . С. 1543-1544.

344092. Притула А. О., Ємельяненко Є. О. Філософські ідеї та ідеали відродження у живописі Рафаеля Санті. . , . С. 1544-1545.

344093. Мірошниченко В. О., Шуба Л. В. Оптимізація уроків фізичної культури дітей 9-10 років при використані методу колового тренування. . , . С. 1596-1597.

344094. Калініченко Д. В., Ємельяненко Є. О. Свобода людини у філософії нового часу та просвітництва. . , . С. 1545-1546.

344095. Осоненко М. Ю., Шуба Л. В. Оптимізація навчально-тренувального процесу на етапі попередньої базової підготовки у плавців. . , . С. 1597-1598.

344096. Саввова О. В., Бабіч О. В., Воронов Г. К., Рябінін С. О. Високомірні сподуменові еклокристалічні матеріали. . , . С. 167-175.

344097. Носач Д. С., Ємельяненко Є. О. Трансформація грошових відносин як чинник сталого розвитку суспільства. . , . С. 1547-1548.

344098. Шамардіна Г. М., Захарова О. М. Методичні принципи навчально-тренувального процесу на витривалість. . , . С. 1598-1599.

344099. Шамардіна Г. М., Шуба Л. В. Системи оздоровчих занять для жінок 30-35 років. . , . С. 1600.

344100. Стройко І. А. Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі інтернет. . , . С. 190-195.

344101. Сорокопуд Г. С., Ємельяненко Є. О. Проблема відчуженості теорії та практики в сучасній освіті. . , . С. 1548-1550.

344102. Шепель А. Г., Шуба Л. В. Використання фітнес-технологій для формування тілобудови жінок першого зрілого віку. . , . С. 1601.

344103. Шкудун Є. О., Шуба Л. В. Розвиток фізичних якостей дітей 5-6 років, які займаються плаванням. . , . С. 1602.

344104. Іващенко В. В., Ємельяненко Є. О. До проблеми межі технологічного прогресу. . , . С. 1551-1552.

344105. Троян А. Є., Ємельяненко Є. О. Проблема істини в історико-філософському контексті. . , . С. 1552-1554.

344106. Жук Н. И., Передерий В. Ф. Великая поэтесса Украины. Знание. Москва, 1963. 30 с.

344107. Кириченко В. М. Право на охорону здоров'я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах. . , . С. 1555-1556.

344108. Кириченко Ю. В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на звернення в європейських державах. . , . С. 1556-1558.

344109. Жуков А. И. Высоко в небе лебеди. Современник. Москва, 1990. 251 с.

344110. Шавырина, О. В. Важнейший приоритет социально-экономической политики белорусского государства - строительство жилья. . , . С. 267-271.

344111. Жуков А. И. Незаконченное дело. Советский писатель. Москва, 1991. 349 с.

344112. Жуков А. Н. Позади будущее. Советский писатель. Москва, 1991. 332 с.

344113. Рєзанова Н. О. Нова легітимація політичної влади:зміни у відносинах еліти та громадян. . , . С. 1558-1559.

344114. Жуков А. Н. Судить Адама. Современник. Москва, 1989. 541 с.

344115. Соколенко Ю. М. Типологія партійних систем. . , . С. 1560-1561.

344116. Давлєтова Г. В. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх подолання. . , . С. 1561-1562.

344117. Жуков В. Н. Хроника парохода "Гюго". Молодая гвардия. Москва, 1974. 366 с.

344118. Шарова С. В. Фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку. . , . С. 359-372.

344119. Кириченко В. М., Полівода О. В. Застосування зарубіжного досваіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю. . , . С. 1563-1564.

344120. Рєзанова Н. О., Ліпіліна О. С. До питання категоріального визначення "політична культура". . , . С. 1564-1566.

344121. Гараба С. С. Створення нових технологій, як нематеріальних активів. . , . С. 384-388.

344122. Соколенко Ю. М., Скорик С. В. Держава як інститут політичної системи. . , . С. 1566-1567.

344123. Давлєтова Г. В., Багрій Т. О. Типологія правових систем. . , . С. 1567-1569.

344124. Барабаш Ю. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації : [вища юридична освіта України]. . , . С. 9-19

344125. Кубич В. И., Юдиценко А. В., Блощинская Н. В. Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС. . , .

344126. Жуков Д. А., Пушкарев Л. Н. Русские писатели 18 века. Молодая гвардия. Москва, 1972. 336 с.

344127. Шевченко О. С. Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії й перспективи. . , . С. 195-200.

344128. Кубіч В. І., Курликов Д. А., Марущак М. М. Стан трибологічної системи "ВЧ50 - моторна олива - АО20-1" в умовах недостатнього мащення. . , .

344129. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". . , . С. 201-204.

344130. Жуков И. И. Доверие к жизни. Молодая гвардия. Москва, 1980. 126 с.

344131. Злий Я. В. Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні. . , . С. 204-209.

344132. Кулинич А. П. Міська територіальна громада як суб'єкт земельних правовідносин. . , . С. 209-214.

344133. Комаров В. Вища юридична освіта України: нові виміри : [акцентовано увагу на методологічному значенні компетентнісного підходу, покладеному в основу оновлення стандартів вищої юридичної освіти в сучасних умовах]. . , . С. 20-37.

344134. Маленко Я. В. Правова сутність територіального планування: вітчизняний та європейський досвід. . , . С. 214-219.

344135. Кубіч В. І., Марущак М. М., Курликов Д. А. Стан трибологічної системи "ШХ15-"мастильне середовище" - ШХ15" підшипника кочення при ступінчастому навантаженні. . , .

344136. Жуков И. И. Фадеев. Молодая гвардия. Москва, 1989. 333 с.

344137. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

344138. Жуков Л. В. Злая фортуна. Советский писатель. Москва, 1990. 269 с.

344139. Шулікін Д. Енергосервіс для вишів : [проблеми термомодернізації будівель закладів вищої освіти, та шляхи їх вирішення]. . , . С. 5.

344140. Жуков Н. Н. Николай Николаевич Жуков. Изобразительное искусство. Москва, 1979. 26 с., 59 л. ил., цв. ил.

344141. Ісаєнко В. Успіх можливий лише завдяки системності : [інтерв'ю з в.о. ректором Національного авіаційного університету В. Ісаєнко про стратегічні завдання університету та співпрацю із закордонними колегами і військово-промисловим комплексом/ записав Короденко М]. . , . С. 6.

344142. Жуков Ю. Без языка. Советский писатель. Москва, 1964. 352 с.

344143. Пацурківський П. Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті. . , . С. 38-55.

344144. Жуковский В. А. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 431 с.

344145. Жуковский В. А. Избранное. Худож. лит.. Ленинград, 1973. 455 с.

344146. Кращенко Ю. За покликом душі : [інтерв'ю з головою Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Ю. Кращенко про проблеми і перспективи розвитку молодих українських науковців/ записав М. Короденко]. . , . С. 8.

344147. Жуковский В. А. Стихотворения и баллады. Дет. лит.. Москва, 1976. 128 с.

344148. Кубич В. И., Cлынько Г. И., Юдиценко А. В. Методика оценки параметров молекулярной связи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро-поршневой группы ДВС. . , .

344149. Мельник Р., Шаблій О., Шлоер Б. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні : [розглядаються проблеми, пов'язані з відсутністю єдиних стандартів підготовки юристів]. . , . С. 56-65.

344150. Чернета О. Г., Кубіч В. І., Скорняков Є. С. Аналіз механізмів зміцнення середнєвуглецевих сталей. . , .

344151. Матат Д. Металургія може стати екологічнішою : [про дослідницький проект "Розробка способів використання в металургії вуглецевих матеріалів, отриманих з поновлювальної сировини", розроблений асистентом кафедри металургійного... див. анот.]. . , . С. 9.

344152. Кузнєцова Н. Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід'ємна складова реформування юридичної освіти. . , . С. 66-72.

344153. Кубич В. И., Юров В. М. Термодинамический аспект пленочного голодания в трибосопряжениях. . , .

344154. Жуковский С. Ю. Альбом репродукций. Изобразительное искусство. Москва, 1972. 24 с.с ил., 44 ил.

344155. Дудченко Л. Г., Кривенко В. В. Плодовые и ягодные растения - целители. Наукова думка. Киев, 1987. 112 с.

344156. Жулинский Н. Г. Человек в литературе. Наукова думка. Киев, 1983. 303 с.

344157. Вибрация в технике. . , 1978.

344158. Вибрация в технике. . , 1978.

344159. Жур П. В. Дума про огонь. Советский писатель. Ленинград, 1989. 269 с.

344160. Жур П. В. Третья встреча. Худож. лит.. Ленинград, 1973. 299 с.

344161. Андросова О. Ф., Нестеренко Г. В. Облік і аналіз кредитних операцій. . , .

344162. Іванків І. Зміна підходів до викладання у юридичній освіті як основна передумова формування професійного правника. . , . С. 73-81.

344163. Журавлев Н. А. Звонкие согласные. Сев.-Зап. книжное издательство. Архангельск, 1991. 234 с.

344164. Вибрация в технике. . , 1975.

344165. Вибрация в технике. . , 1975.

344166. Сухомлинська О. Той, кого не торкнулася "відлига" : [біографія раніше відомого і геть забутого тепер учителя, викладача вищої школи, літератора і дидакта Б. Манжоса]. . , . С. 14-15.

344167. Вибрация в технике. . , 1977.

344168. Вибрация в технике. . , 1977.

344169. Вибрация в технике. . , 1977.

344170. Вибрация в технике. . , 1977.

344171. Вибрация в технике. . , 1977.

344172. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

344173. Сивий Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в університеті міста Данді. Шотландія). . , . С. 82-94.

344174. Подольчак Н. Ю., Вішка І. С. Управління розривом інтересів стейкхолдерів. . , . С. 82-91.

344175. Журавлева А. А., Ковалева А. Н. Михаил Шолохов. Просвещение. Москва, 1975. 215 с.

344176. Vetrakova M., Benova V. Employee's development and retention in a multinational company = Розвиток та утримання персоналу в міжнародних компаніях. . , . P. 92-99.

344177. Ковалів І. ЗНО-2018: і на слух, і на дотик : [внесені зміни]. . , . С. 5.

344178. Голос України. Київська правда. К., 2018.

344179. Журавлева А. А. Писатели-прозаики в годы Великой Отечественной войны. Просвещение. Москва, 1978. 128 с.

344180. Дружиніна В. В., Алексєєва Н. Ф., Залуніна О. М. Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення. . , . С. 100-112.

344181. Залізко В. Д., Мартиненков В. І., Луценко І. О. Інноваційа модель аграрного устрою українського села. . , . С. 113-124.

344182. Хайн П. Якісна юридична освіта та надмірна кількість випускників юридичних вишів і межі реформи юридичної освіти в Японії. . , . С. 95-101.

344183. Захарчин Г. М., Поплавська Ж. В. Управління персоналом в контексті сучасних викликів. . , . С. 125-133.

344184. Журавлиный брод. Сов. Россия. Москва, 1989. 448 с.

344185. Андросова О. Ф., Бойченко Г. В. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві. . , .

344186. Амаду Ж. Лавка чудес. Радуга. Москва, 1986. 336 с.

344187. Журандир Д. Парковая линия. Изд. иностранной литературы. Москва, 1963. 575 с.

344188. Manurung A., Damaris A., Wimbaningrum N. Authentic personal branding as a mediator of influence of heroic leadership and positive psychological capital on work life quality = Унікальний особистий брендинг як проміжна ланка у впливі героїчного лідерства та позитивного... [див. анотац.]. . , . P. 134-142.

344189. Журахович С. М. Киевские ночи. Советский писатель. Москва, 1966. 454 с.

344190. Журахович С. М. Кто твой друг. Политиздат. Москва, 1967. 175 с.

344191. Журахович С. М. Нам было тогда по двадцать. Советский писатель. Москва, 1972. 302 с.

344192. Журахович С. М. Одним счастьем меньше. Советский писатель. Москва, 1967. 323 с.

344193. Рабінович П., Стецик Н. Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права і держави (львівський досвід). . , . С. 102-107.

344194. Журахович С. М. Шрам на сердце. Советский писатель. Москва, 1987. 448 с.

344195. Nizhegorodtsev V. O. Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile = Моніторингове оцінювання попиту та пропозицій на фахівців економічного профілю. . , . P. 143-148.

344196. Кучеренко Т. За результатами інформаційного марафону Запоріжжя серед лідерів : [про енергоефективність та відновлювальну енергетику на користь запорізькій громаді]. . , . С. 8.

344197. Petrushenko Y. M., Zamora O. M., Vorontsova A. S. Analysis of the impact of social sphere budget financing on economic development: case study of Ukraine = Аналіз впливу бюджетного фінансування соціальної сфери на економічний розвиток: на прикладі України. . , . P. 149-159.

344198. Ємець В. В. Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу. . , . С. 160-165.

344199. Ємельянов В. П. Актуальні питання визначення поняття "Кримінальне право України". . , . С. 220-224.

344200. Андросова О. Ф. Побудова сучасної моделі промислового комплексу України. . , .

344201. Капелюш А. А., Задорожня Л. А. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні. . , . С. 166-171.

344202. Надточеева Н. Н., Белянчикова Т. В., Аверченко О. Д. Оценка эффективности взаимодействия банков и страховых компаний: методика и критерии. . , . С. 172-182.

344203. Каміньська Б., Квілінський О. До питання потенційного розвитку у віртуальному регіоналізмі. . , . С. 13-15.

344204. Галан Л. В., Щуровська А. Ю. Вплив фактору якості на поведінкову модель споживача прслуг мобільного зв'язку. . , . С. 183-193.

344205. Підюков П. П., Калиновський О. В., Конюшенко Я. Ю. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення. . , . С. 224-228.

344206. Людвік В. Д. Окремі напрями запобігання економічним злочинам : [в Україні]. . , . С. 228-231.

344207. Маломуж А. І. Злочини проти правосуддя: окремі проблемні питання кваліфікації. . , . С. 231-236.

344208. Мартьянова Т. С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання. . , . С. 236-239.

344209. Палюх Л. М. Зміст поняття "особа, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг" у кримінально-правових нормах. . , . С. 240-244.

344210. Du Danning, Xu Hengzhou The impact of rural land transfer on farmers' income from the perspective of farmer differentiation: an empirical study based on household questionnaire survey in Tianjin city, PRC = Вплив передачі земель на заробітки фермерів з... [див. анотац]. . , . P. 194-202.

344211. Андросова О. Ф. Причини створення технополісів, їх економічна природа. . , .

344212. Жуланов Є. Є., Борисова О. В. Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі. . , . С. 203-214.

344213. Філіппов С. О. Бар'єрність кордону VS транскордонна злочинність?. . , . С. 245-250.

344214. Жултек С., Ковальська К. Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету. . , . С. 108-119.

344215. Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві : [проект нового Господарського процесуального кодексу України]. . , . С. 146-153.

344216. Журба П. Т. Александр Матросов. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 463 с.

344217. Журядан - Моранж Э. Мои друзья музыканты. Музыка. Москва, 1966. 266 с.

344218. Жуховицкий Л. А. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1984. 568 с.

344219. Жуховицкий Л. А. Ключ от города. Профиздат. Москва, 1980. 352 с.

344220. Жуховицкий Л. А., Хесслинд Л. О любви. Худож. лит.. Москва, 1989. 367 с.

344221. Жуховицкий Л. А. Открытое письмо читателю. Педагогика. Москва, 1989. 366 с.

344222. Білецький А. В. Взаємодія донорів та національних громадських організацій у заходах запобігання корупції. . , . С. 250-254.

344223. Болгов Р. О. Приватна детективна (розшукова) діяльність в країнах Європейського Союзу: сучасний стан правового регулювання. . , . С. 254-259.

344224. Денисенко Г. В. Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні. . , . С. 259-262.

344225. Вибрация в технике. . , 1977.

344226. Вибрация в технике. . , 1977.

344227. Ізай І. М. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за погрозу вбивством, насильством, або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України). . , . С. 262-266.

344228. Вибрация в технике. . , 1981.

344229. Заболоцький Т. М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику. . , . С. 215-225.

344230. Кадыров А., Кунаев В., Ногаев К. Экономическое обоснование применения фрезерного рыхлителя гидрофобизированного шлакового щебня в дорожном строительстве. . , . С. 226-234.

344231. Борисенко О., Макушинська Г. Предмети польського походження з фондової колекції Національного заповідника "Хортиця" в Запоріжжі. . , . С. 15-19.

344232. За горами. Сред.-Урал. книжное издательство. Свердловск, 1990. 464 с.

344233. Карпова Н. Ю. Кримінально-правова охорона права на представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. . , . С. 267-271.

344234. Вибрация в технике. . , 1981.

344235. Вибрация в технике. . , 1975.

344236. За Землю Русскую. Молодая гвардия. Москва, 1983. 525 с.

344237. За киноэкраном. Знание. Москва, 1981. 48 с.

344238. Medvedieva M. Sovereignty, jurisdiction and responsibility in the era of climate change = Суверенітет, юрисдикція та відповідальність в еру зміни клімату. . , . P. 272-275.

344239. Раков С., Терещенко В. Впровадження тесту загальної навчальної правничої компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору всупників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право". . , . С. 120-129.

344240. Ганберов Д. М. Основные принципы обеспечения права на объединение : [государственные гарантии на обеспечение права на объединение]. . , . С. 275-279.

344241. За край свой насмерть стой. Воениздат. Москва, 1974. 303 с.

344242. Мушак Н. Б. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору. . , . С. 279-282.

344243. Попко В. В. Шведська модель місцевого самоврядування. . , . С. 282-287.

344244. Винарчук В. Р. Зовнішня підтримка державотворчих зусиль України та Польщі періоду розпаду європейських імперій початку XX ст.. . , . С. 19-21.

344245. Кортукова Т. О. Співробітництво ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики. . , . С. 287-291.

344246. За линией фронта. Воениздат. Москва, 1989. 480 с.

344247. Буяджи Г. Новели міжнародно-правового регулювання підсудності спорів, що виникають із трастів : [міжнародна підсудність та визнання і виконання рішень із цивільних і торговельних справ]. . , . С. 159-169.

344248. Peterfalvi A., Revesz B. The significance of freedom of information in the function of rule of law in Hungary. . , . P. 292-296.

344249. Винарчук Т. В. Національний проект: історичний досвід України та Польщі початку XX ст.. . , . С. 22-24.

344250. Safarov A. T. Some aspects of protection of copyrights on the internet = Деякі аспекти захисту авторських прав в Інтернеті. . , . P. 296-300.

344251. Похиленко І. С. Особливості соціалізації в Київському університеті права НАН України. . , . С. 301-304.

344252. За мир и социальный прогресс. Плакат. Москва, 1989. 216 с.

344253. Воронкова В. Г. Філософія управління складними соціальними системами в умовах інформаційного суспільства. . , . С. 24-26.

344254. Базов В. Міжнародне кримінальне право як юридична основа міжнародного кримінального правосуддя. . , . С. 170-176.

344255. Андросова О. Ф. Проблеми ефективності інновацій у виробництві. . , .

344256. Votyakova M. A., Sorokina M. E. Requirements for the language teaching profession in the process of contemporary education of university students : [вимоги до професії мовного навчання в процесі сучасної освіти студентів університету]. . , . P. 26-28.

344257. За стеной Кавказа. Молодая гвардия. Москва, 1989. 557 с.

344258. Геєць В. М. Особливості взаємозв'язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України. Частина І. Від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку. . , . С. 3-17.

344259. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

344260. Карпунцов В. Єдність і централізація органів прокуратури: порівняльно-правовий аналіз. . , . С. 177-188.

344261. Амоша О. І., Череватський Д. Ю., Петрова І. П. Щодо класифікації державно-приватного партнерства у сфері вуглевидобування. . , . С. 18-30.

344262. Lullier V. Les rapports entre les juges Europeens dans le domaine de la protection des donnees a caractere personnel = Взаємовідносини між європейськими суддями у сфері захисту даних особистого характеру. . , . P. 305-312.

344263. Андросова О. Ф., Михайлова І. В. Проблеми обліку та аудиту кредитних операцій комерційних банків України. . , .

344264. Вишневська А. А. Вплив правосвідомості на ефективність виконання рішень суду. . , . С. 312-316.

344265. Звєряков М. І., Жердецька Л. В. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв'зків і детермінант розвитку. . , . С. 31-48.

344266. Гомола О. А. Право на оскарження судових рішень у доктрині цивільного процесу : [в Україні]. . , . С. 316-319.

344267. Задорожній О. О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві : [Протокол до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання стосовно космічного майна]. . , . С. 319-323.

344268. Забавные рассказы. Издательство иностр. литературы. Москва, 1958. 239 с.

344269. Полубатко В. В. Принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації. . , . С. 323-327.

344270. Ревуцька Т. В. Актуальні проблеми та напрями вдосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці. . , . С. 327-331.

344271. Забелин И. М. Возвращение к потомкам. Мысль. Москва, 1988. 331 с.

344272. Бойчук А. Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні. . , . С. 189-201.

344273. Скічко К. І. Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок. . , . С. 331-334.

344274. Бутко М. П. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу : [децентралізація владних повноважень є безальтернативним вектором державної політики України]. . , . С. 49-64.

344275. Забелин И. М. Встречи, которых не было. Мысль. Москва, 1966. 324 с. с ил., карт.

344276. Гречана С. І., Рогозян Ю. С. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об'єднаних територіальних громад : [Луганська область]. . , . С. 65-73.

344277. Кудряшов В. П. Політика державних видатків у ЄС у післякризовий період. . , . С. 74-90.

344278. Забелин И. М. И не будет конца. Советский писатель. Москва, 1989. 603 с.

344279. Перун Т. Значення адміністративної відповідальності в системі заходів забезпечення інформаційної безпеки. . , . С. 202-209.

344280. Забелло Ю. И. Пятеро на борту. Веселка. Киев, 1977. 64 с.

344281. Єфименко Т. І. Фіскальний простір і стабілізація державних фінансів. . , . С. 7-28.

344282. Ганошенко Ю. А. "Лексикон сучасної польської та української активної фразеології" (з досвіду подолання проблеми безеквівалентності). . , . С. 28-30.

344283. Козюк В. В. Кредитування останньої інстанції та слабкі інститути: погляд з позиції теорії ігор. . , . С. 29-52.

344284. Забила Н. Ясочкина книжка. Веселка. Киев, 1985. 30 с.

344285. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

344286. Міщенко В. І., Науменкова С. В., Льон І. М. Світові тенденції монетизації економіки. . , . С. 53-74.

344287. Андросова О. Ф., Каменщик О. А. Проблеми фінансового лізингу в комерційних банках України. . , .

344288. Горлач В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "схематизація". . , . С. 30-32.

344289. Мельник В. М., Кощук Т. В. Підвищеня податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню. . , . С. 75-86.

344290. Андросова О. Ф. Ринок інтелектуальної продукції та його особливості в авіадвигунобудуванні .Оцінка ефективності промислових інновацій. . , .

344291. Іванов С. М., Клименко К. В., Савостьяненко М. В. Актуальні питання реалізації програм фінансової допомоги ЄС в Україні. . , . С. 87-111.

344292. Жадько В. А., Макушинська Г. П. Феномен жіночої святості в умовах сучасних глобальних викликів. . , . С. 33-36.

344293. Олійник Я. В. Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності : [адаптація законодавства ЄС з питань корпоративної звітності до українського законодавства]. . , . С. 112-128.

344294. Калюжний В. С. Амбівалентність толерантності : [амбівалентність - співіснування протилежних відносин або почуттів до людини, об'єкта чи ідеї; невизначеність або нерішучість, яким напрямком слідувати чи як вчинити]. . , . С. 36-38.

344295. Забирко В. С. Вариант. Войнуха. Радянський письменник. Киев, 1991. 253 с.

344296. Заболотская Н. С. Веласкес. Советский художник. Ленинград, 1965. 48 с., 5 л. ил.

344297. Вибрация в технике. . , 1974.

344298. Вибрация в технике. . , 1974.

344299. Кудряшов В. П. Фінансування державного бюджету в період подолання наслідків рецесії. . , . С. 7-26.

344300. Горбатюк В. І., Матузка Я. В. Інституціональні засади становлення електронного бюджетування на принципах відкритості та прозорості. . , . С. 27-42

344301. Олейнікова Л. Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні. . , . С. 43-62.

344302. Капітаненко Н. П. Питання правової культури особистості в контексті філософсько-правового дискурсу в умовах новітніх глобальних викликів для України. . , . С. 38-40.

344303. Гаврилюк О. В. Глобальна інфраструктура: політика versus економіка. . , . С. 63-85.

344304. Вибрация в технике. . , 1973.

344305. Василенко Ю. В. Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні. . , . С. 86-109.

344306. Вибрация в технике. . , 1973.

344307. Терещенко Г. М., Клименко К. В. Компенсаційні механізми захисту інвесторів: зарубіжний досвід та українські реалії. . , . С. 110-126.

344308. Капріцин І. І. Релігійно-державні відносини в Польщі та Укріїні: порівняльний аналіз. . , . С. 40-42.

344309. Вибрация в технике. . , 1973.

344310. Вибрация в технике. . , 1974.

344311. Вибрация в технике. . , 1974.

344312. Вибрация в технике. . , 1974.

344313. Вибрация в технике. . , 1974.

344314. Вибрация в технике. . , 1974.

344315. Вибрация в технике. . , 1978.

344316. Вибрация в технике. . , 1975.

344317. Вибрация в технике. . , 1977.

344318. Вибрация в технике. . , 1976.

344319. Влияние редкоземельных металлов. . , 1970.

344320. Петришин О. В. Завдання Національної академії правових наук України у розбудові правової державності та національної правової системи. . , . С. 6-8.

344321. Вопросы повышения производительности. . , 1972.

344322. Захарова О. В. Особливості проведення антикорупційної експертизи. . , . С. 22-24.

344323. Загиней З. А., Гладун О. З. Конфлікт інтересів під час голосування за обрання на адміністративну посаду в колегіальному органі. . , . С. 26-31.

344324. Вибрация в технике. . , 1981.

344325. Вибрация в технике. . , 1976.

344326. Огнев'юк Г. З. Правова визначеність як юридична категорія. . , . С. 32-36.

344327. Катаєв С. Л. Україна як периферія: взаємовідносини з Польщею. . , . С. 42-44.

344328. Малишко В. М. Вплив англійської церковної Реформації на релігійний фактор розвитку піратства і приватирства. . , . С. 37-42.

344329. Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві: методологічна основа дослідження. . , . С. 43-48.

344330. Вибрация в технике. . , 1981.

344331. Вибрация в технике. . , 1981.

344332. Колдунов Я. В. Збереження дикої природи як проблема сучасності. . , . С. 46-48.

344333. Тайнопись жизни. . , 1974.

344334. Заболотских Б. В. Во славу российского флага. Советский писатель. Москва, 1990. 277 с.

344335. Заболоцкий Н. А. Стихотворения. Гослитиздат. Москва, 1957. 199 с.

344336. Завадская Н. Любимые песни военных лет. Советский композитор. Москва, 1987. 120 с.

344337. Завадская Н. П. Людмила Зыкина. Музыка. Москва, 1978. 24 с.

344338. Абдуліна І. Висновки стосовно колективного управління авторськими та суміжними правами в Україні. . , . С. 9--11.

344339. Що думають фахівці про законопроекти з колективного управління авторськими та суміжними правами : [наведено порівняльну таблицю положень проекту закону та зауважень до них від ГО "Автор". Позиція CISAC і ICMP]. . , . С. 11-24.

344340. Завалишина В. М., Смешнов Н. А. Двойная западня. Политиздат. Киев, 1967. 158 с.

344341. Завальнюк Л. А. Стихотворения. Молодая гвардия. Москва, 1990. 176 с.

344342. Завещание Джеффри. Мысль. Москва, 1990. 317 с.

344343. Молева С, Моляков Л., Васильев И. Завещанное. Советский писатель. Ленинград, 1989. 280 с.

344344. Заворотчева Л. Г. Шутиха - Машутиха. Советский писатель. Москва, 1989. 428 с.

344345. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи з дисципліни "Термо-газодинамічні процеси в ДВЗ" для студентів спеціальності "Двигуни внутрішнього згорання" за напрямом підготовки 133 - галузеве машинобудування усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 8 с.

344346. Заговоренный бубен. Советский писатель. Москва, 1990. 171 с.

344347. Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року. . , . С. 30-38.

344348. Андрощук Г. Спори у сфері службових винаходів в зарубіжній практиці : [Австралія. Кому належать права на винаходи штатних наукових співробітників університетів]. . , . С. 39-41.

344349. Загорчинов С. День последний. Гослитиздат. Москва, 1960. 454 с.

344350. Загорчинов С. День последний. Худож. лит.. Москва, 1989. 446 с.

344351. Загорчинов С. Ивайло. Издательство литературы на иностранных языках. София, 1964. 479 с.

344352. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи надійності системи ВАДС" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

344353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Використання комп'ютерних технологій при діагностиці автомобілів" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

344354. Загорчинов С. Праздник в Бояне. Худож. лит.. Москва, 1964. 291 с.

344355. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи ергономіки і дизайну автомобіля" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве ма-шинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

344356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Методи випробування та основи сертифікації автомобілів" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навч. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

344357. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи ремонту автомобілів" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобуду-вання (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

344358. Загоскин М. Н. Аскольдова могила. Современник. Москва, 1989. 638 с.

344359. Загоскин М. Н. Аскольдова могила. Кузьма Рощин. Вечер на Хопре. Дніпро. Киев, 1990. 429 с.

344360. Загоскин М. Н. Избранное. Советская Россия. Москва, 1989. 333 с.

344361. Загоскин М. Н. Избранное. Советская Россия. Москва, 1991. 333 с.

344362. Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1612 году. Гослитиздат. Москва, 1955. 504 с.

344363. Лян Л., Сундарам Р., Айенгар П., Чадда С., Джейн Н., Ли Ж., Зайди А. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [Индия]. . , . С. 48-61.

344364. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 44 с.

344365. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

344366. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

344367. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 60 с.

344368. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

344369. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 98 с.

344370. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 252 с.

344371. Москалевский В. Кондитер президента : [интервью с В. Москалевским, руководителем Roshen, о кондитерском рынке Украины / записал О. Гавриш]. . , . С. 28-31.

344372. Корба Г. Миллиардер быстного приготовления : [Фам Нят Выонг - создатель Мивины, самый богатый человек Вьетнама]. . , . С. 32-35.

344373. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Німеччини. . , . С. 75.

344374. Иванова Е. Поколение Y : [миллениалы - самоуверенная молодежь, не считающаяся с авторитетами. Трудовые приоритеты современного поколения]. . , . С. 42-45.

344375. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Гослитиздат. Москва, 1956. 272 с.

344376. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Известия. Москва, 1961. 288 с.

344377. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Худож. лит.. Москва, 1967. 296 с.

344378. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Картя Молдованяске. Кишинев, 1989. 629 с.

344379. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Правда. Москва, 1989. 320 с.

344380. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Панорама. Москва, 1991. 235 с.

344381. Загребельний П. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 703 с.

344382. Андросова О. Ф. Стратегічні тактичні інновації в розвиток світової авіаційної промисловості. . , .

344383. Андросова О. Ф., Дядченко А. І. Проблеми дохідності комерційних банків України. . , .

344384. Загребельний П. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 494 с.

344385. Загребельний П. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 646 с.

344386. Фатюха Н. Г., Шевченко В. О. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни. . , .

344387. Загребельний П. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 717 с.

344388. Загребельний П. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 638 с.

344389. Садовой А. В., Назарова Е. С., Бондаренко В. И., Пирожок А. В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем станов холодной прокатки. Просвіта. Запорожье, 2014. 144 с.

344390. Загребельний П. А. День для грядущего. Молодая гвардия. Москва, 1966. 349 с.

344391. Загребельний П. А. Добрый дьявол. Молодая гвардия. Москва, 1970. 240 с.

344392. Загребельний П. А. Евпраксия. Первомост. Известия. Москва, 1981. 688 с.

344393. Загребельний П. А. Евпраксия. Львиное сердце. Худож. лит.. Москва, 1984. 688 с.

344394. Руденко М. Д. Энергия прогресса. Михайлюта А. А.. Киев, 2010. 544 с.

344395. Загребельний П. А. Европа, 45. -Европа - Запад. Советский писатель. Москва, 1967. 603 с.

344396. Фатюха Н. Г., Журавльова Т. І. Аналіз боргової безпеки України. . , .

344397. Загребельний П. А. Разгон. Советский писатель. Москва, 1982. 687 с.

344398. Загребельний П. А. Разгон. Днипро. Киев, 1990. 684 с.

344399. Фатюха Н. Г., Демьяненко Я. Ю. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку. . , .

344400. Дислокации в кристаллах. . , 1960.

344401. Фатюха Н. Г. Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. . , .

344402. Вибрация в технике. . , 1983.

344403. Вибрация в технике. . , 1975.

344404. Вибрация в технике. . , 1975.

344405. Вибрация в технике. . , 1983.

344406. Вибрация в технике. . , 1978.

344407. Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт Запорізької області: статистична оцінка та проблеми розвитку. . , .

344408. Вибрация в технике. . , 1979.

344409. Вибрация в технике. . , 1985.

344410. Зильберминц Библиография советской технической библиографии. . , .

344411. Вибрация в технике. . , 1980.

344412. Вопросы качества промышленной продукции. . , 1971.

344413. Борьба с загрязнением воздуха. . , 1968.

344414. Борьба с производственным и коммунальным шумом. . , 1970.

344415. Атмосферная коррозия металлов. . , 1971.

344416. Вибрация в технике. . , 1975.

344417. Вибрация в технике. . , 1975.

344418. Вибрация в технике. . , 1975.

344419. Вибрация в технике. . , 1975.

344420. Вибрация в технике. . , 1975.

344421. Вибрация в технике. . , 1978.

344422. Вибрация в технике. . , 1982.

344423. Вибрация в технике. . , 1982.

344424. Вибрация в технике. . , 1982.

344425. Вибрация в технике. . , 1975.

344426. Бартусяк П. І. Правова природа грошей. . , . С. 4-12.

344427. Деледивка С. Г. Договір про розміщення реклами як різновид непоіменованого договору : [договори, що не врегульовані законодавством]. . , . С. 13-18.

344428. Міловська Н. В. Правова природа договору перестрахування : [в Україні]. . , . С. 19-26.

344429. Библиографический указатель отечественной и переводной литературы. . , .

344430. Хоменко В. О. Припинення зобов'язань господарського товариства як правовий наслідок ліквідації. . , . С. 27-35.

344431. Барікова А. А. Наднаціональний вимір систематизації права електронних комунікацій : [досліджено місце права електронних комунікацій в системі адміністративного права]. . , . С. 36-44.

344432. Механические методы упрочнения. . , 1966.

344433. Бондарчук Н. В. Концепт "державне управління" в національній правовій традиції. . , . С. 45-50.

344434. Крючковский Рационализатору и изобретателю. . , 1974.

344435. Хрімлі К. О., Гостєва О. Ю. Правові проблеми залучення інвестицій в економіку України. . , . С. 51-54.

344436. Семенюк О. Г. Управління діяльністю з охорони державної таємниці та її елементи. . , . С. 55-63.

344437. Бараш Є. Ю. Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка. . , . С. 64-67.

344438. Zhuravel M. V. Corporate governance in essence. Corporate governance in the United Kingdom = Корпоративне регулювання. Корпоративне регулювання в Об'єднаному Королівстві Великобританії. . , . P. 68-74.

344439. Базов О. В. Поняття та генезис міжнародного кримінального права. . , . С. 75-83.

344440. Загребельний П. А. Роксолана. Советский писатель. Москва, 1980. 574 с.

344441. Загребельний П. А. Роксолана. Советский писатель. Москва, 1982. 637 с.

344442. Загребельний П. А. Роксолана. Дніпро. Киев, 1983. 583 с.

344443. Загребельний П. А. Роксолана. Советский писатель. Москва, 1983. 639 с.

344444. Третяк Т. О. Конфлікти прав власників сусідніх земельних ділянок. . , . С. 84-93.

344445. Загребельний П. А. С точки зрения вечности. Профиздат. Москва, 1972. 477 с.

344446. Трунова Г. А. Окремі проблеми правового регулювання розслідування нещасного випадку на виробництві. . , . С. 94-101.

344447. Лещенко Г. А., Хавкіна О. М. Business studies. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 231 с.

344448. Загребельний П. А. С точки зрения вечности. Известия. Москва, 1974. 478 с.

344449. Загребельний П. А. Шепот. Воениздат. Москва, 1969. 376 с.

344450. Загребельний П. А. Южный комфорт. Советский писатель. Москва, 1990. 332 с.

344451. Загребельний П. А. Я, Богдан (исповедь во славе). Советский писатель. Москва, 1985. 512 с.

344452. Кушнір І. М. Правові механізми фінансування будівництва через призму публічної фінансової діяльності: питання теорії та практики. . , . С. 102-110.

344453. Научно-техническая информация в СССР. . , .

344454. Нелін О. І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України. . , . С. 111-115.

344455. Соснін О. В. Юридична освіта: проблеми формування системи. . , . С. 116-122.

344456. Индукционный нагрев. . , .

344458. Загянская Г. А. А. В. Фонвизин. Советский художник. Ленинград, 1970. 77 с., ил.

344459. Задереев С. К. Небесный посланник. Молодая гвардия. Москва, 1991. 270 с.

344460. Монорельсовые дороги. . , .

344461. Модернизация оборудования. . , .

344462. Задонский Н. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1981. 742 с.

344463. Александр Александрович Байков. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1945. 48 с., 1 л. портр.

344464. Задонский Н. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1981. 606 с.

344465. Конструкции и производство шин. . , .

344466. Задонский Н. А. Внук декабриста. Молодая гвардия. Москва, 1963. 96 с.

344467. Задонский Н. А. Донская либерия. Сов. Россия. Москва, 1967. 396 с.

344468. Задонский Н. А. Донские вечера. Центр.-чернозем. книжное издательство. Воронеж, 1967. 207 с.

344469. Задонский Н. А. Жизнь Муравьва. Современник. Москва, 1985. 445 с.

344470. Задонский Н. А. Кондратий Булавин. Молодая гвардия. Москва, 1959. 207 с.

344471. Институт проблем литья Перечень работ, выполненных в 1970 г.. . , .

344472. Надежность и долговечность. . , 1967.

344473. Антонова О. Р. Конституційно-правові засади шлюбу і сім'ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення. . , . С. 4-11.

344474. Крючковский С. Рационализатору и изобретателю. . , 1980.

344475. Дислокации в кристаллах. . , 1961.

344476. Яценко І. С. Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща. . , . С. 12-20.

344477. Цопіна Н. Л. Майно як об'єкт договору довічного утримання. . , . С. 21-26.

344478. Барбара В. П. Соціальна сутність правових відносин. . , . С. 27-35.

344479. Абдулкадірова Е. Е. Поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією. . , . С. 36-41.

344480. Шевченко А. О. Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади. . , . С. 42-47.

344481. Попович Т. Г. Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду. . , . С. 48-54.

344482. Средства механизации и автоматизации. . , 1969.

344483. Хрімлі К. О., Гостєва О. Ю. Щодо співвідношення понять "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість". . , . С. 55-59.

344484. Соснін О. В., Повидиш В. В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико-правові та праксеологічні аспекти. . , . С. 60-66.

344485. Литвиненко Є. Ю. Європейський досвід кодифікації адміністративно-процедурного законодавства. . , . С. 67-74.

344486. Базов О. В. Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок. . , . С. 75-78.

344487. Вибрация в технике. . , 1988.

344488. Кохан Н. В. Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин. . , . С. 79-84.

344489. Вибрация в технике. . , 1988.

344490. Назарко Ю. В. Генеза права на охорону здоров'я людини і громадянина в Україні та світі. . , . С. 85-91.

344491. Вибрация в технике. . , 1988.

344492. Вибрация в технике. . , 1988.

344493. Гелич А. О. Правові засади регулювання господарської діяльності банків Національним банком України. . , . С. 92-98.

344494. Тараненко К. Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України : [невизначеність податкового законодавства]. . , . С. 99-108.

344495. Задорнов М.Н. По вопросам зрителей. Дон. Ростов на-Дону, 1990. 174 с.

344496. Вибрация в технике. . , 1988.

344497. Задорнов Н. П. Амур - батюшка. Советская Россия. Москва, 1970. 431 с.

344498. Вибрация в технике. . , 1988.

344499. Вибрация в технике. . , 1988.

344500. Вибрация в технике. . , 1988.

344501. Вибрация в технике. . , 1988.

344502. Вибрация в технике. . , 1988.

344503. Вибрация в технике. . , 1988.

344504. Задорнов Н. П. Война за океан. Латвийское гос. издательство. Рига, 1963. 730 с.

344505. Вибрация в технике. . , 1987.

344506. Вибрация в технике. . , 1987.

344507. Вибрация в технике. . , 1987.

344508. Вибрация в технике. . , 1987.

344509. Вибрация в технике. . , 1987.

344510. Задорнов Н. П. Война за океан. Книжное издательство. Хабаровск, 1990. 509 с.

344511. Вибрация в технике. . , 1987.

344512. Вибрация в технике. . , 1987.

344513. Вибрация в технике. . , 1987.

344514. Вибрация в технике. . , 1987.

344515. Вибрация в технике. . , 1987.

344516. Вибрация в технике. . , 1987.

344517. Гранский В. И., Крючковский С. А. Рекомендательный указатель. . , .

344518. Задорнов Н. П. Гонконг. Советский писатель. Москва, 1982. 366 с.

344519. Грузовые автомобили. . , .

344520. Задорнов Н. П. Далекий край. Молодая гвардия. Москва, 1952. 254 с.

344521. Голос України. Київська правда. К., 2018.

344522. Задорнов Н. П. Далекий край. Лиесма. Рига, 1989. 301 с.

344523. Задорнов Н. П. Капитан Невельской. Советский писатель. Москва, 1960. 632 с.

344524. Ваганова Л. Ю. Полупроводниковые лазеры. . , .

344525. Задорнов Н. П. Капитан Невельской. Книжное издательство. Хабаровск, 1989. 576 с.

344526. Згуровський М. "Острів прориву" науки та інновацій : [про проблеми розвитку української науки]. . , . С. 8.

344527. Задорнов Н. П. Первое открытие. Лиесма. Рига, 1989. 431 с.

344528. Задорнов Н. П. Симода. Советский писатель. Москва, 1980. 415 с.

344529. Задорнов Н. П. Хэда. Советский писатель. Москва, 1979. 432 с.

344530. Задорнов Н. П. Цунами. Советский писатель. Москва, 1972. 375 с.

344531. Задорнов Н. П. Цунами. Советский писатель. Москва, 1974. 383 с.

344532. Зазубрин В. Я. Общежитие. Новосибирское книжное издательство. Новосибиск, 1990. 416 с.

344533. Зайко Ж. Человек в камышах. Радуга. Москва, 1986. 302 с.

344534. Зайцев А. С. Беседы о рисунке. Советская Россия. Москва, 1969. 79 с.,8 л. ил.

344535. Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098. . , . С. 57-62.

344536. Вибрация в технике. . , 1986.

344537. Вибрация в технике. . , 1986.

344538. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1013-р. . , . С. 64-72.

344539. Вибрация в технике. . , 1989.

344540. Зайцев Б. К. Голубая звезда. Московский рабочий. Москва, 1989. 576 с.

344541. Зайцев Б. К. Далекое. Советский писатель. Москва, 1991. 511 с.

344542. Вибрация в технике. . , 1986.

344543. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України ... [див. анотац.]. . , . С. 216-226.

344544. Вибрация в технике. . , 1976.

344545. Вибрация в технике. . , 1976.

344546. Новочеркасский Ордена Трудового Красного знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе Аннотированный указатель рукописных. . , .

344547. Вибрация в технике. . , 1976.

344548. Вибрация в технике. . , 1976.

344549. Вибрация в технике. . , 1979.

344550. Вибрация в технике. . , 1977.

344551. Вибрация в технике. . , 1980.

344552. Порядок взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища ... [див. анотац.]. . , . С. 241-277.

344553. Зайцев Б. К. Дальний край. Современник. Москва, 1990. 660 с.

344554. Вибрация в технике. . , 1980.

344555. Зайцев Б. К. Земная печаль. Лениздат. Ленинград, 1990. 494 с.

344556. Вибрация в технике. . , 1980.

344557. Вибрация в технике. . , 1980.

344558. Зайцев Б. К. Люди божии. Советская Россия. Москва, 1991. 432 с.

344559. Зайцев Б. К. Осенний свет. Советский писатель. Москва, 1990. 544 с.

344560. Вибрация в технике. . , 1976.

344561. Вибрация в технике. . , 1980.

344562. Вибрация в технике. . , 1980.

344563. Вибрация в технике. . , 1980.

344564. Зайцев Б. К. Преподобный Сергий Радонежский. Современник. Москва, 1991. 126 с.

344565. Вибрация в технике. . , 1980.

344566. Зайцев Б. К. Улица Святого Николая. Худож. лит.. Москва, 1989. 398 с.

344567. Вибрация в технике. . , 1979.

344568. Зайцев В. Г. За Волгой земли для нас не было. Современник. Москва, 1981. 109 с.

344569. Вибрация в технике. . , 1979.

344570. Зайцев В. И. Мой первый пароход. Таврия. Симферополь, 1989. 256 с.

344571. Вибрация в технике. . , 1980.

344572. Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. № 1095. . , . С. 10-18.

344573. Типове положення про філію закладу освіти : затверджено Наказом МОНУ від 06.12.2017 р. № 1568. . , . С. 110-112.

344574. Зайцев В. Н. Черты эпохи в песне поэта. Знание. Москва, 1990. 63 с.

344575. Зайцев Л. М., Скульский Г. М. Белые скалы. Воениздат. Москва, 1960. 510 с.

344576. Зайцев Л. М. Ханчула. Ээсти раамат. Таллин, 1989. 397 с.

344577. Зайцев М. С. На своей земле. Современник. Москва, 1990. 518 с.

344578. Зайцев С. М. До третьей стражи. Мастацкая література. Минск, 1991. 302 с.

344579. Зоріна Н., Коваленко С. Авторитені файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору. . , . С. 10-16.

344580. Зак М. Е. Зримый образ фильма. Знание. Москва, 1986. 48 с.

344581. Зак М. Е. Кино: личность и личное. Искусство. Москва, 1980. 232 с.

344582. Зак М. Е. Михаил Ромм и его фильмы. Искусство. Москва, 1988. 303 с.

344583. Зак М. Е. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. Искусство. Москва, 1975. 280 с. с фотоил.

344584. Зак М. Х. Экран и ты. Искусство. Москва, 1966. 143 с.

344585. Вибрация в технике. . , 1980.

344586. Закин Р. М. На пути к творчеству. Художник РСФСР. Ленинград, 1971. 226 с.

344587. Вибрация в технике. . , 1976.

344588. Заклятие Даоса. Наука. Москва, 1982. 334 с.

344589. Податковий кодекс України: станом на 01.01.2018 р., із посиланнями на підзаконні акти та алфавітним покажчиком термінів: затверджено Законом України від 07.12.2017. . , . С. 3-399.

344590. Вибрация в технике. . , 1976.

344591. Вибрация в технике. . , 1976.

344592. Вибрация в технике. . , 1976.

344593. Експортна стратегія України ("дорожня карта" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. . , . С. 15-47.

344594. Вибрация в технике. . , 1976.

344595. Голос України. Київська правда. К., 2018.

344596. Типові правила благоустрою території населеного пункту : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. № 310. . , . С. 49-59.

344597. Заколдованная буква. Детская литература. Москва, 1988. 320 с.

344598. Заколдованные леса. Наука. Москва, 1984. 248 с.

344599. Співаковський О. Що принесли нам реформи? : [про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту"]. . , . С. 4.

344600. Закруткин В. А. На золотых песках. Современник. Москва, 1989. 336 с.

344601. Закруткин В. А. Сотворение мира. Советский писатель. Москва, 1984. 480 с.

344602. Закруткин В. А. Сотворение мира. Советский писатель. Москва, 1984. 592 с.

344603. Закруткин В. А. Сотворение мира. Советский писатель. Москва, 1984. 624 с.

344604. Закруткин В. А. Сотворение мира. Советский писатель. Москва, 1979. 670 с.

344605. Статут державної установи "Фонд енергоефективності" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1099. . , . С. 14-25.

344606. Семь схем продажи квартир в новостройках : [рассмотрены популярные схемы финансирования строительства жилья, их положительные и отрицательные аспекты]. . , . С. 19-27.

344607. Налогово-юридические аспекты функционирования ФОН : [ФОН - фонд операций с недвижимостью]. . , . С. 33-46.

344608. Маркетинговые тенденции 2018 года: надежды на оживление при условии - надо пахать больше (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 8-13.

344609. Исполнительная документация в строительстве. . , . С. 46-51.

344610. Тонкости временного исполнения обязанностей директора : [зарплата, передача полномочий, ответственность за ведение расчетных операций]. . , . С. 52-62.

344611. Шехайтли К. 2018 год для украинского маркетинга станет годом размывания границ : [тенденции развития маркетинговых технологий]. . , . С. 14-15.

344612. Федоришина Е. Иррациональный Нобель: история премий за исследования поведенческой экономики. . , . С. 16-18.

344613. Закушняк А. Я. Вечера рассказа. Искусство. Москва, 1984. 343 с.

344614. Дичка Н. Війна без приводу війни. Смолоскип. Київ, 2015. 80 с.

344615. Українська мова за професійним спрямуванням. Центр учбової літератури. Київ, 2015. 186 с.

344616. Закшевский В. По ленинским местам. Художественно-графическое издательство. Краков, 1963. 78 с., 96 л. ил.

344617. Фомішин С. В., Шутак І. Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності. . , 2014. 454 с.

344618. Тодорова О. Треды в корпоративном контенте : [интернет-маркетинг]. . , . С. 20-21.

344619. Залата Ф. Д. Жизнь и смерть. Проминь. Днепропетровск, 1990. 317 с.

344620. Малыш А. 2018 год станет годом аналитики и омниканальных коммуникаций : [развитие маркетинговых коммуникаций. Омниканальность — маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему]. . , . С. 22-23.

344621. Ландар Р. Основные тренды маркетинга 2018 года. . , . С. 24-25.

344622. Залата Ф. Д. На юге. Советский писатель. Москва, 1966. 854 с.

344623. Залата Ф. Д. На юге. Дніпро. Киев, 1974. 744 с.

344624. Залата Ф. Д. Он сделал все, что мог. Проминь. Днепропетровск, 1984. 127 с.

344625. Залка М. Избранное. Советский писатель. Москва, 1951. 419 с.

344626. Ромат Е. Глобальные тенденции развития современной рекламы. . , . С. 26-35.

344627. Залка М. Повесть о вечном мире. Худож. лит.. Москва, 196. 567 с.

344628. Матэ Залка - писатель, генерал, человек. Советский писатель. Москва, 1968. 259 с.

344629. Рынок маркетинговых сервисов: итоги 2017-го и прогнозы на 2018 год. . , . С. 36-38.

344630. Заломов П. А. Запрещенные люди. Правда. Москва, 1985. 526 с.

344631. Вибрация в технике. . , 1989.

344632. Пустотин В. Идентичность бренда: что это и как ее создать? : [рекламные исследования]. . , . С. 40-46.

344633. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Советский писатель. Москва, 1989. 589 с.

344634. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Советский писатель. Москва, 1989. 607 с.

344635. Вибрация в технике. . , 1985.

344636. Вибрация в технике. . , 1985.

344637. Вибрация в технике. . , 1985.

344638. Тренды - 2018 в Е-Commerce : [электронная коммерция]. . , . С. 47-49.

344639. Вибрация в технике. . , 1988.

344640. Вибрация в технике. . , 1989.

344641. Вибрация в технике. . , 1989.

344642. Вибрация в технике. . , 1989.

344643. Вибрация в технике. . , 1989.

344644. Вибрация в технике. . , 1989.

344645. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Советский писатель. Москва, 1990. 647 с.

344646. Вибрация в технике. . , 1989.

344647. Вибрация в технике. . , 1989.

344648. Вибрация в технике. . , 1989.

344649. Главное о судебной строительно-технической экспертизе. . , . С. 63-65.

344650. Вибрация в технике. . , 1985.

344651. Вибрация в технике. . , 1986.

344652. Вибрация в технике. . , 1986.

344653. Вибрация в технике. . , 1986.

344654. Вибрация в технике. . , 1986.

344655. Топ-10 технотрендов 2018 года : [Ericsson ConsumerLab представила седьмой выпуск ежегодного отчета, посвященного десяти основным потребительским трендам]. . , . С. 50-51.

344656. Вибрация в технике. . , 1986.

344657. Вибрация в технике. . , 1986.

344658. Вибрация в технике. . , 1986.

344659. Вибрация в технике. . , 1989.

344660. Вибрация в технике. . , 1987.

344661. Сморжанюк Т. П., Шрам Т. В., Труш В. Є. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом. Кондор. Київ, 2015. 284 с.

344662. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1989. 781 с.

344663. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 495 с.

344664. Бадло С. Сборник публикаций. . , 2017.

344665. Артемов Б. В. Семейные портреты на фоне эпохи. Городской благотворительній фонд Еврейской общины. Запорожье, 2014. 74 с.

344666. Артемов Б. В. Герои смутных времен. Просвіта. Запорожье, 2017. 160 с.

344667. Ивановский Н. В., Голиков С. П., Черный С. Г. Электронавигационные приборы. Кондор. Киев, 2016. 217 с.

344668. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

344669. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 168 с.

344670. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

344671. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

344672. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2018. 84 с.

344673. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

344674. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

344675. Издания издательства "Энергия". . , .

344676. Износ и стойкость режущего инструмента. . , .

344677. Залыгин С. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 590 с.

344678. Залыгин С. П. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1973. 664 с.

344679. Залыгин С. П. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1973. 624 с.

344680. Залыгин С. П. Комиссия. Южноамерианскаий вариант. Известия. Москва, 1978. 669 с.

344681. Залыгин С. П. Критика, публицистика. Современник. Москва, 1987. 383 с.

344682. Залыгин С. П. Литературные заботы. Худож. лит.. Москва, 1979. 366 с.

344683. Залыгин С. П. После бури. Советский писатель. Москва, 1986. 431 с.

344684. Залыгин С. П. После бури. Советский писатель. Москва, 1988. 638 с.

344685. Залыгин С. П. Проза. Публицистика. Молодая гвардия. Москва, 1991. 476 с.

344686. Залыгин С. П. Соленая падь. На Иртыше. Известия. Москва, 1970. 606 с.

344687. Залыгин С. П. Соленая падь. Воениздат. Москва, 1970. 446 с.

344688. Залыгин С. П. Три пункта бытия. Молодая гвардия. Москва, 1988. 604 с.

344689. Замок Ужаса. Молодая гвардия. Москва, 1991. 350 с.

344690. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

344691. Заморий Т. П. Современный русский рассказ. Наукова думка. Киев, 1968. 256 с.

344692. Замойский П. И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 791 с.

344693. Замойский П. И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 592 с.

344694. Боднарчук О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України. Центр учбової літератури. Київ, 2016. 462 с.

344695. Замойский П. И. Лапти. Советская Россия. Москва, 1989. 720 с.

344696. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2017 рік : [інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету]. . , . С. 5-11.

344697. Труш В. Є., Калінська Т. А., Алексєєва Т. А., Дмітрієнко І. О. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. ХДТУ. Херсон, 2010. 149 с.

344698. Замятин Е. И. Сочинения. Книга. Москва, 1988. 574 с.

344699. Технология и оборудование для намотки. . , .

344700. Ремизова К. И. Автоматизация производства. . , .

344701. Замятин Е. И. Избранные произведения. Советская Россия. Москва, 1990. 538 с.

344702. Кудрявцева Л. А., Курочкин В. Б. Технология и оборудование для намотки. . , .

344703. Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сівашенко Т. В., Туз О. І. Управління інвестиціями та інноваціями. Кондор. Київ, 2015. 184 с.

344704. Замятин Е. И. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1990. 527 с.

344705. Неклюдова Н. А. Автоматизация производства. . , .

344706. Контроль электрических параметров. . , .

344707. Мальська М. П., Бордун О. Ю., Жук І. З. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 234 с.

344708. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми : [найменування головного розпорядка коштів державного бюджету за 2017 рік]. . , . С. 12-44.

344709. Замятин Е. И. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1990. 410 с.

344710. Марочкина М. А. Подгонка резисторов. . , .

344711. Замятин Е. И. Избранное. Правда. Москва, 1989. 463 с.

344712. Замятин Е. И. Мы. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 639 с.

344713. Замятин Е. И. Мы. Современник. Москва, 1989. 560 с.

344714. Марочкина М. А. Резисторы микросхемы. . , .

344715. Замятин Е. И. Мы. Худож. лит.. Москва, 1989. 351 с.

344716. Марочкина М. А. Резисторы. . , .

344717. Замятин Е. И. Мы. Книжное издательство. Ставрополь, 1990. 427 с.

344718. Будза Л. А. Герметизация конденсаторов. . , .

344719. Автоматизация производства танталовых. . , .

344720. Замятин Е. И. Мы. Молодая гвардия. Москва, 1990. 365 с.

344721. Автоматизация производства керамических. . , .

344722. Замятин Е. И. Мы. Сред.-Урал. книжное издательство. Свердловск, 1991. 588 с.

344723. Замятин Е. И. О том как исцелен был отрок Ерази. Книга. Москва, 1989. 46 с.

344724. Новые промышленные каталоги. . , .

344725. Издательство "Машиностроение" за 1989 год. . , .

344726. Занднер К. Ночь без милости. Худож. лит.. Москва, 1969. 143 с.

344727. Издательство "Машиностроение" за 1987 год. . , .

344728. Издательство "Машиностроение" за 1986 год. . , .

344729. Занин А. И. Белая лебеда. Юж.-Урал. книжное издательство. Челябинск, 1991. 250 с.

344730. Издательство "Машиностроение" за 1985 год. . , .

344731. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

344732. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

344733. Издательство "Машиностроение" за 1964 год. . , .

344734. Хомяков В. І., Бєлінська В. М., Федоренко О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Кондор. Київ, 2011. 432 с.

344735. Издательство "Машиностроение" за 1965 год. . , .

344736. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 52 с.

344737. Издательство "Машиностроение" за 1976 год. . , .

344738. Філіпенко А. С. Теорія міжнародної економічної політики. Академвидав. Київ, 2013. 216 с.

344739. Издательство "Машиностроение" за 1984 год. . , .

344740. Издательство "Машиностроение" за 1982 год. . , .

344741. Шлянин С. М. Надежный захват грузов: грейферы "Кранкомплект" : [о продукции ООО "Завод Кранкомплект"]. . , . С. 3.

344742. Издательство "Машиностроение" за 1981 год. . , .

344743. Издательство "Машиностроение" за 1980 год. . , .

344744. Издательство "Машиностроение" за 1979 год. . , .

344745. Издательство "Машиностроение" за 1978 год. . , .

344746. Издания за 1939-1966 годы. . , .

344747. Козловые краны. . , .

344748. Консервация котлов. . , .

344749. Четыре тренда нового маркетинга : [четыре тенденции продвижения товаров в цифровой среде]. . , . С. 52-57.

344750. Сильченко Ю. А., Шевченко Д. А. Перспективы развития и производства экскаваторного оборудования на ЧАО "НКМЗ". . , . С. 4-5.

344751. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Рискология подъемных сооружений. . , . С. 8-10.

344752. Венгер Е. Спецпроекты в Инстаграм - ключевой тренд 2018 года : [маркетинговые тренды]. . , . С. 58-59.

344753. Каталог 1973. . , .

344754. Каталог 1969. . , .

344755. Аверкиев Ю. А. Холодная штамповка. Формоизменяющие операции. Издательство ун-та. Ростов на-Дону, 1984. 288 с.

344756. Каталог 1969. . , .

344757. Каталог 1974. . , .

344758. Волчек Н. В. Портативный дисплей Trimble для мониторинга беспроводных датчиков крана. . , . С. 11.

344759. Винокурова Н. Как собрать команду для разработки OMNI-канального решения? : [омниканальность — маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему. Создание команды для обеспечения плавного запуска проекта]. . , . С. 60-62.

344760. Волчек Н. В. Модернизация мостовых кранов : [на примере фирмы Dearborn Crane & Engineering Co. Inc. (США) - тенденции, проблемы перегрузки крана, решения по технической модернизации]. . , . С. 12-15.

344761. Каталог 1974. . , .

344762. Каталог 1974. . , .

344763. Каталог 1974. . , .

344764. Інженер-машинобудівник. . , 2017. 4 с.

344765. Козлова М. Н. Победа Прометея. . , .

344766. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 198 с.

344767. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 210 с.

344768. Мартиненко В. Відкриття меморіальної дошки : [ЗНТУ вшанував 90-річчя від дня народження засновника кафедри зварювання Попова В. С.]. . , . С. 1.

344769. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 120 с.

344770. Колесникова Н. С. Что читать о научно-техническом прогрессе. . , .

344772. Павленко Д. Відкриття нової лабораторії ЗНТУ : [лабораторія новітніх авіаційних технологій]. . , . С. 2.

344773. Неразрушающие методы контроля. . , .

344774. Канюк Г. І., Фурсова Т. М. Питання енерго- і ресурсозбереження при вивченні спеціальних дисциплін. . , . С. 2-8.

344775. Методы определения деформаций и напряжений. . , .

344776. Господарське право України. Центр учебной литературы. Київ, 2016. 208 с.

344777. Механизация и автоматизация сборочных работ. . , .

344778. Вибрация в технике. . , 1984.

344779. Воловик Ю. И. Разделение издержек на топливо при комбинированном производстве электрической и тепловой энергии. . , . С. 9-19.

344780. Качество, надежность и долговечность изделий. . , .

344781. Капиллярные методы дефектоскопии. . , .

344782. Капиллярные методы дефектоскопии. . , .

344783. Наседкина В. А. Мир современной биологии. . , .

344784. Вибрация в технике. . , 1978.

344785. Вибрация в технике. . , 1985.

344786. Джинова З. П. Вездесущая химия. . , .

344787. Проблемы стыкования железных дорог. . , .

344788. Пластические упрочняющие методы. . , .

344789. Анодно-механическая и электроконтактная обработка. . , .

344790. Автоматизация и механизация чугуно- и сталелитейных цехов. . , .

344791. Автоматизация отделочных операций. . , .

344792. Обработка металлов давлением. . , .

344793. Указатель статей к трудам. . , .

344794. Сводный каталог переводов. . , .

344795. Систематический указатель статей. . , .

344796. Ультразвуковая обработка материалов. . , .

344797. Станы для прокатки. . , .

344798. Термическая обработка крупногабаритных деталей. . , .

344799. Термическая обработка сортового проката. . , .

344800. Автомобильные газовые турбины. . , .

344801. Автоматические и полуавтоматические шлифовальные станки. . , .

344802. Автоматизированный электропривод. . , .

344803. За здоровый образ жизни. . , .

344804. Алмазная и абразивная обработка. . , .

344805. Вибрация в технике. . , 1981.

344806. Западноевропейская живопись. Изобразительное искусство. Москва, 1976. 48 репрод.

344807. Западноевропейская живопись. Аврора. Ленинград, 1977. 16 откр.

344808. Співпраця ЗНТУ з підприємствами Запоріжжя : [КП НВК "Іскра"]. . , . С. 3.

344809. Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Борисенко Є. О., Краснояружський А. А. Моделювання передаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактально-кластерної теорії. . , . С. 20-26.

344810. Воропаєва В. Я., Локтіонов І. К., Мироненко Л. П.,Турупалов В. В. Чисельні методи комп'ютерного аналізу. Магнолія 2006. Львів, 2016. 224 с.

344811. Электрошлаковый переплав. . , .

344812. Вибрация в технике. . , 1981.

344813. Вибрация в технике. . , 1981.

344814. Вибрация в технике. . , 1982.

344815. Вопросы качества промышленной продукции. . , .

344816. Вибрация в технике. . , 1984.

344817. Вибрация в технике. . , 1984.

344818. Вибрация в технике. . , 1984.

344819. Вибрация в технике. . , 1984.

344820. Вибрация в технике. . , 1984.

344821. Вибрация в технике. . , 1984.

344822. Вибрация в технике. . , 1984.

344823. Вибрация в технике. . , 1984.

344824. Вибрация в технике. . , 1984.

344825. Вибрация в технике. . , 1982.

344826. Вибрация в технике. . , 1981.

344827. Вибрация в технике. . , 1981.

344828. История техники. . , 1962.

344829. История техники. АН СССР. Москва, 1952. 199 с.

344830. История техники. АН СССР. Москва, 1950. 127 с.

344831. История техники. АН СССР. Москва, 1950. 163 с.

344832. История техники. . , 1955.

344833. История техники. . , 1963.

344834. Алексеев В. "Мы изготавливаем и поставляем именно то грузоподъемное оборудование, которое заказчику необходимо" : [интервью с генеральным директором ООО "Харьковский экспериментальный завод подъемно-траснпортного машиностроения" о перспективах предприятия]. . , . С. 2-3.

344835. Анахов П. В. Швидке оцінювання доцільності використання енергетичного потенціалу власних коливань водойми. . , . С. 27-32.

344836. Пугачева Е. Е. Итоги 2017 года ХЗПТО: достижения и ожидания : [ ХЗПТО - OOO «Харьковский завод подьемно-транспортного оборудования»]. . , . С. 6, 8.

344837. Голомовзий Є. М. Нові вимоги і підходи у стандартизації підіймальної техніки. . , . С. 9.

344838. Мехович С. А. Інноваційна парадигма регіональних міжгалузевих зв'язків. . , . С. 33-40.

344839. История техники. . , 1964.

344840. Мехович С. А., Гаврикова А. О. Формування організаційно-економічного механізму розвитку ринку електричної енергії. . , . С. 41-48.

344841. История техники. . , 1967.

344842. История техники. . , 1976.

344843. Шлянин С. М. Траверсы грузоподъемные: применение и виды : [продукция запорожского предприятия ООО "Завод Кранкомплект"]. . , . С. 10-11.

344844. Хорошун А. А. Пути существенного снижения износа контактной пары: колесо-рельс : [причины износа, требования к смазке и смазочным средствам, системы смазки]. . , . С. 12-14.

344845. Гагара В. Ф. Раціональне харчування різних категорій населення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 184 с.

344846. Козлов М. А. Динамические явления при работе механизмов подъема грузоподъемных машин : [определение величины и возможные пути снижения динамических нагрузок]. . , . С. 15-18.

344847. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2017. 60 с.

344848. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2017. 82 с.

344849. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. "Жесткие" и "мягкие" модели расчетов грузоподъемных кранов. . , . С. 19-21.

344850. Клепиков В. Б. К перспективам развития некоторых специальностей направления "Электромеханика". . , . С. 13-17.

344851. Бешта А. С. Об эффективном использовании электроэнергии. . , . С. 18-19.

344852. Калашников В. И., Левшов А. В., Ткаченко С. Н. Накопление возобновляемой электрической энергии - проблемы и перспективы развития. . , . С. 20-23.

344853. Полилов Е. В. Феномен всплеска в упралении динамическими системами. . , . С. 25-35.

344854. Лифар В. В., Куриленко І. І., Соколова Ю. О., Козицька Г. В., Гудзь П. В., Павлішина Н. М., Пуліна Т. В., Кочнова І. В., Слинько В. В. Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методвми маркетингового менеджменту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 298 с.

344855. Пересада С. М., Димко С. С. Стратегія векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування. . , . С. 36-40.

344856. Атаманюк С. І., Івахненко А. А., Кемкіна В. І. Конспект лекцій з основ здорового способу життя та фізичного виховання студентів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 86 с.

344857. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

344858. Сводный каталог неопубликованных библиографических работ. . , .

344859. Индукционный нагрев. . , 1968.

344860. Западноевропейская поэзия ХХ века. Худож. лит.. Москва, 1977. 846 с., 12 л. цв. ил.

344861. Западноевропейское искусство 18 века. Искусство. Ленинград, 1981. 231 с., ил.

344862. Западов А. Отец русской поэзии. Советский писатель. Москва, 1961. 282 с.

344863. Западов А. В. Забытая слава. Советский писатель. Москва, 1965. 352 с.

344864. Западов А. В. Забытая слава. Советский писатель. Москва, 1968. 335 с.

344865. Западов А. В. Подвиг Антиоха Кантемира. Советский писатель. Москва, 1988. 304 с.

344866. Запас прочности. Маяк. Одесса, 1982. 246 с.

344867. Бобух А. О., Переверзєва А. М. Розробка математичної моделі технології регенерації газів із розчинів виробництва кальцинованої соди. . , . С. 49-54.

344868. Федюшко А. Ю. Теоретические исследования параметров генератора с системой фазовой подстройки частоты. . , . С. 55-66.

344869. Зарево над Бугом. Маяк. Одесса, 1974. 200 с.

344870. Заринь М. Фальшивый Фауст. Известия. Москва, 1984. 400 с

344871. Костенко М. П., Пиотровский Л. Электрические машины. Госэнергоиздат. Москва, 1957. 464 с.

344872. Зарницкий С. В. Дюрер. Молодая гвардия. Москва, 1984. 351 с.

344873. Жигулин А., Жженов Г., Заболоцкий Н. Зарок. Молодая гвардия. Москва, 1989. 429 с.

344874. Заруба А. Л. Живите светло. Донбасс. Донецк, 1975. 128 с.

344875. Зарубежная литература. Издательство БГУ. Минск, 1973. 464 с.

344876. Островерхов Н.Я. Система векторного управления тяговым вентильно-индукторным электроприводом. . , . С. 41-44.

344877. Зарубежная литература. Просвещение. Москва, 1976. 640 с.

344878. Хасилев П. Бруклинский Терминал армии. История и современность. Часть 2 : [порт Нью-Йорка]. . , . С. 22-23.

344879. Зарубежная литература 17-18 века. Просвещение. Москва, 1982. 608 с.

344880. Синчук О. Н., Осадчук Ю. Г., Козакевич И. А. Бездатчиковое векторное управление на основе анизотропных свойств машины. . , . С. 45-47.

344881. Салихов Т. Н., Кан В. В., Юсупов Д. Т. Адсорбционная очистка трансформаторного масла силикагелем в сочетании керамических мембран. . , . С. 67-72.

344882. Оленюк А. А., Косулина Н. Г. Анализ систем электромагнитного излучения для обработки семян зерновых культур. . , . С. 73-76.

344883. Волчек Н. В. Модернизация мобильных телескопических кранов на примере кранов фирмы Tadano : [модель ATF 100G-4 с оптимизированными приводами. Новое конструктивное решение: асимметричное управление размером базы аутригеров; апробированная...: [см. аннотац.]. . , . С. 24-25.

344884. Воинов Н. П., Конев Б. Ф., Кицкий Б. П., Куняев Н. А., Облеухова О. С., Панфилов В. Т., Серов А. В., Хлюпин Д. Н., Шнейдер Г. К. Топливо и смазка отечественных легковых автомобилей. Гостоптехиздат. Москва ; Ленинград, 1951. 379 с.

344885. Кучерявенко Ю. Проблематика законотворчого процесу у сфері діяльності ОКУ авторським правом і суміжними правами : [організація колективного управління авторським правом і суміжними правами]. . , . С. 4-8.

344886. Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році. . , . С. 15-21.

344887. Андрощук Г. Роль експертів і консультантів у спеціалізованих судах з інтелектуальної власності. . , . С. 22-32.

344888. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень 2017 року. . , . С. 77-84.

344889. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2017 року. . , . С. 85-93.

344890. Зарубежная литература ХVIII века. Высш. школа. Москва, 1988. 416 с.

344891. Зарубежная литература ХVIII века. Высш. школа. Москва, 1988. 400 с.

344892. Зарубежная литература ХІХ век. Просвещение. Москва, 1976. 512 с.

344893. Зарубежная литература ХІХ века. Высш. школа. Москва, 1990. 384 с.

344894. Зарубежная литература ХХ века (1817-1917). Просвещение. Москва, 1979. 351 с.

344895. Зарубежная литература ХХ века (1917-1945). Просвещение. Москва, 1986. 400 с.

344896. Зарубежная литература ХХ века (1917-1945). Просвещение. Москва, 1986. 400 с.

344897. Лян Л., Сундарам Р., Айенгар П., Чадда С., Джейн Н., Ли Ж., Зайди А. Медиа-пиратсво в развивающихся экономиках : [Индия]. . , . С. 40-51.

344898. Зарубежная литература ХХ века (1945-1980). Просвещение. Москва, 1986. 368 с.

344899. Калениченко П. Захист прав інтелектуальної власності по-новому : [реформа судочинства у справах про захист прав інтелектуальної власності]. . , . С. 68-71.

344900. Зарубежная литература средних веков. Просвещение. Москва, 1975. 400 с.

344901. Зарубежная повесть. Прогресс. Москва, 1980. 765 с.

344902. Зарубежная повесть. Прогресс. Москва, 1985. 637 с.

344903. Зарубежная фантастическая проза прошлых веков. Правда. Москва, 1989. 605 с.

344904. Васильєв О. База даних PCT заявок - PCTFULL : [ця база даних є електронним довідковим масивом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (PCTFULL)]. . , . С. 75.

344905. Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. АН СССР. Москва, 1951. 426 с.

344906. Болюк З. А., Левицький Н. Б. Психологічний захист учасників АТО. . , . С. 12-14.

344907. Заплатинський В. З. Старослов'янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека". . , . С. 21-24.

344908. Зарубежные киносценарии. Искусство. Москва, 1976. 289 с.

344909. Зарубежные литературы и современность. Худож. лит.. Москва, 1970. 422 с.

344910. Зарубежный детектив. Голос. Москва, 1993. 352 с.

344911. Груник Н. В. Якщо розбився ртутний градусник: збираємо ртуть правильно. . , . С. 32.

344912. Зарубежный детектив. Голос. Москва, 1993. 364 с.

344913. Зарубежный детектив. Голос. Москва, 1993. 346 с.

344914. Зарубежный детектив. Сигма. Гомель, 1992. 311 с.

344915. Зарубежный детектив. Карелия. Петрозаводск, 1992. 463 с.

344916. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за серпень та 8 місяців 2017 року : [за оперативними даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України]. . , . С. 94-103.

344917. Бондаренко С. Рынок металлоконструкций: итоги и перспективы : [статистические данные по строительному рынку и доле стального строительства, по производству и потреблению металлоконструкций, по импорту и экспорту МК, по проблемам и перспективам рынка МК]. . , . С. 18-26.

344918. Бондаренко С. Отечественный рынок ЛКМ: итоги 2017 года : [макроэкономические показатели, емкость рынка лакокрасочных материалов, проблемы с сырьем и их решение]. . , . С. 27-36.

344919. Буцьо З. Ю. Стан та перспективи розвитку ОЕС України : [ОЕС - об'єднана енергетична система]. . , . С. 6-11.

344920. Богданович Л., Усик С. Вплив темпераменту на поведінку людини під час надзвичайної ситуації. . , . С.15-16.

344921. Олейник А. Новые тренды в сфере благоустройства : [зеленые кровли, экопарковки в крупных городах, обустройство дворов многоквартирных домов, детские площадки без песка]. . , . С. 38-41.

344922. Левчук О. Да будет свет! Возможности и перспективы светодиодного освещения : [зарубежный опыт, преимущества и недостатки технологии, отечественные реалии, нормативно-технические аспекты]. . , . С. 42-46.

344923. Корилкевич М. Рынок извести и известника для строительства в Украине : [интервью с президентом Украинской ассоциации известняковой промышленности М. Корилкевичем о современном состоянии и тенденциях развития отраслей добычи известняка/ записала А. Зелинская]. . , . С. 48-51.

344924. Тараборкин Л. А., Головко В. В. Расчетная модель формирования неметаллических включений многослойной морфологии в металле сварного шва. . , . С. 5-10.

344925. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спец. 071 "Облік і оподаткування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

344926. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

344927. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

344928. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Аудит" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 50 с.

344929. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Облік і аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

344930. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спец-ті 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

344931. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" за освітньо-професійною програмою "Фінанси і кредит" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

344932. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки щодо проходження навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 18 с.

344933. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. "Бухгалтерський облік" для здобувачів вищої освіти за освітньо-проф. програмою "Фінанси і кредит" зі спеці-ті 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 50 с.

344934. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

344935. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

344936. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

344937. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спец-сті 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

344938. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 82 с.

344939. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

344940. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

344941. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 58 с.

344942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Бухгалтерський облік" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Фінанси і кредит" зі спец-ті 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 66 с.

344943. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Бухгалтерський облік" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Фінанси і кредит" зі спец-ті 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

344944. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Облік і аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 42 с.

344945. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і оподаткування Методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни "Облік і аудит" для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за освітнім ступенем "бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 50 с.

344946. Маркашова Л. И., Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В. Алексеенко Т. А. Влияние структуры металла сварных соединений высокопрочных сталей, выполненных различными способами сварки, на их эксплуатационные свойства. . , . С. 11-18.

344947. Рижиков І. М. Стан діагностики та перспективи покращення рівня діагностики електрообладнання на підприємствах енергетики України. . , . С. 12-17.

344948. Приймак А.І., Халімовський О. М. Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента двигуна. . , . С. 48-51.

344949. Кныш В. В., Соловей С. А., Ныркова Л. И., Мирянин В. Н. Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность стыковых сварных соединений, упрочненных высокочастотной механической проковкой. . , . С. 19-24.

344950. Busher V., Yarmolovish V. Modeling and identification of systems with frakcional order integral and differential=Моделирование и идентификация параметров систем с дробными интегрально-дифференцирующими элементами. . , . P. 52-56.

344951. Марущак Я. Ю., Копчак Б.Л. Дробові стандартні форми для синтезу електромеханічних систем. . , . С. 57-60.

344952. Стефанив Б. В., Сабадаш О. М. Влияние структуры зоны соединения алмазного слоя с твердосплавной подложкой паяных резцов на их эксплуатационный ресурс. . , . С. 25-29.

344953. Лозинський О. Ю., Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним полегшеним резервуванням. . , . С. 61-65.

344954. Закладний О.О., Закладний О. М., Чермалих В.М. Методита засоби діагностики енергоефективності електромеханчних систем для створення системи енергоменеджменту. . , . С. 66-68.

344955. Волянский Р. С., Садовой А.В. Синтез оптимальной системы управления с нелинейной активационной функцией. . , . С. 69-71.

344956. Зарубежный детектив. Паритет. Запорожье, 1992. 592 с.

344957. Руденко С. С., Коліушко Д. Г., Коліушко Г. М. Реконструкція заземлюваних пристроїв електричних станцій та підстанцій згідно з вимогами до напруги дотику. . , . С. 23-29.

344958. Дерец А. Л., Садовой А. В. Адаптация системы оптимального по быстродействию управления позиционным электроприводом к изменению формы переходной траектории. . , . С. 72-74.

344959. Зарубежный детектив ХХ век. Мектеп. Фрунзе, 1990. 767 с.

344960. Позняков В. Д., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г.В., Козырев В. Б. Применение сварки для реставрации чугунного перильного ограждения моста Коцебу в Одессе. . , . С. 34-41.

344961. Зарубежный криминальный роман. Грэгори Пейдж. Москва, 1995. 473 с.

344962. Рубаненко О. Є., Плюшко Ю. П., Лабзун М. П. Обгрунтування наявності дефекту в силовому трансформаторі за результатами аналізу частотних характеристик. . , . С. 32-36.

344963. Борисов Ю. С. Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н., Глуховский В. Ю. Применение метода микроплазменного напыления для изготовления резистивного нагревательного элемента. . , . С. 42-47.

344964. Деев С. Г., Потапенко Е. М. Робастное управление электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами. . , . С. 75-78.

344965. Потапенко Е. М., Шийка А. А. Высокоточные энергооптимальные робастные асинхронные электроприводы. . , . С. 79-84.

344966. Пересада С. М., Благодір В.О., Диннік Т.В., Желінський М. М. Система векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором. . , . С. 85-88.

344967. Данилюк М. М. Модернізація науково-методичного інструментарію управління ризиками у процесі реструктуризації фінансових боргових зобов'язань. . , . С. 4-7.

344968. Андриенко П. Д., Андриенко Д. С., Коцур М. И., Калюжный С. В. Энергэффективное торможение протвовключением асинхронного двигателя с фазным ротором. . , . С. 89-91.

344969. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. Электрошлаковая наплавка торцов заготовок с использованием расходуемого и нерасходуемого электродов. . , . С. 48-52.

344970. Балецька З. В., Лапін О. В. Концептуальна модель організаційно-економічного забезпечення експортної діяльності виробничих підприємств в процесі виходу на нові ринки збуту. . , . С. 8-11.

344971. Максимов С. Ю., Мачуляк В. В. Порошковая проволока для мокрой подводной сварки. . , . С. 57-58.

344972. Ортинський В. Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки. . , . С. 4-10.

344973. Гарасимів Т., Дашо Т. Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України. . , . С. 11-20.

344974. Костакова Л. Д. Структуризація концепцій управління витратами. . , . С. 12-15.

344975. Кир'язова Т. О., Чулак Н. І. Податкові пільги: проблеми застосування та напрями їх вирішення. . , . С. 16-22.

344976. Марущак А. І. Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні. . , . С. 23-27.

344977. Маєвський В. А. Обов'язковість рішень органу з вирішення спорів світової організації торгівлі. . , . С. 28-31.

344978. Овсак О. П., Воркель М. В. Комерційна діяльність підприємства та управління ризиками її здійснення. . , . С. 32-35.

344979. Озерський І. В. Здирництво в закладах ресторанного господарства (соціально-правовий аналіз). . , . С. 36-39.

344980. Івашків Т., Федик Л. Правові погляди С.Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства. . , . С. 21-27.

344981. Стожок Л. Г. Соціальні ризики як соціально-економічна категорія. . , . С. 40-43.

344982. Зарудний М. Я. На белом свете. Молодая гвардия. Москва, 1967. 382 с.

344983. Зарудний М. Я. На белом свете. Уран. Советский писатель. Москва, 1987. 529 с.

344984. Зархи А. Г. О самом главном. Искусство. Москва, 1964. 95 с., 16 с. ил.

344985. Лисюк М. Служба ОП на підприємстві: організація та вимоги : [ОП - охорона праці. Особливості створення служби. Функції та права працівників служби. Перевірки дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці]. . , . С. 6-15.

344986. Рябцев И. А., Рябцев И. И., Бабинец А. А., Турык Э. В. Дефекты в наплавленном металле, их происхождение и меры борьбы с ними. Несплавления, непровары, отклонения формы и размеров и другие дефекты. . , . С. 6-8.

344987. Федоренко М. Безпечна експлуатація непромислових механізованих вантажних підйомників : [класифікація підіймальних механізмів. Нормативні вимоги. Вимоги до персоналу. Пожежна та електробезпека]. . , . С. 16-25.

344988. Зарьян Н. Давид Сасунский. Дет. лит.. Москва, 1984. 272 с.

344989. Слободян Ф. Безпека праці на транспорті : [безпека праці в окремих підрозділах транспортних підприємств. Документи транспортного засобу. Безпечна експлуатація рухомого складу]. . , . С. 26-33.

344990. Попова О. Ю., Хасан А. А. Метаеврістичний підхід як засіб мінімізації ризиків при розробці рекламної кампанії. . , . С. 44-48.

344991. Дрозд В. Робоче місце слюсаря-ремонтника : [основні вимоги безпеки. Основні інструменти, засоби захисту. Вимоги безпеки під час роботи. Пільги та компенсації]. . , . С. 34-42.

344992. Заседа И. И. Выстрел в снежной пустоши. Радянський письменник. Киев, 1985. 285 с.

344993. Крок за кроком, і тільки вперед! : [особливі вимоги до робочого взуття. Опис деяких моделей]. . , . С. 44-47.

344994. Бенедюк В., Стилик І., Осадчук М. Створення світлонаправляючого пожежного троса: проблеми та перспективи : [аналіз сучасного світлонаправляючого допоміжного устаткування]. . , . С. 48-53.

344995. Задорожна М. Кір в Україні: хто винен і що робити, або Вакцинуватись небезпечно хворіти : [основні симптоми захворювання. Шляхи розповсюдження та інфікування. Заходи профілактики. Імунізація]. . , . С. 60-66.

344996. Шейгас В. Вимоги до плану евакуації персоналу. . , . С. 68-69.

344997. Федоренко М. Хто і на підставі чого має складати Інструкцію з безпечної експлуатації обладнання : [зразок інструкції, пояснення]. . , . С. 71-74.

344998. Заседа И. И. Марафон. Радянський письменник. Киев, 1980. 223 с.

344999. Охримчук Д. Ще раз про включення норм охорони праці до технічного процесу : [зразок технологічної карти для підприємства енергетичної галузі]. . , . С. 75-77.

345000. Подлєсний С., Тарасов О., Періг О. Реформування технічної освіти України на основі застосування міжнародних стандартів EAFSG ТА CDIO. . , . С. 7-22.

345001. Панов В. И. Оценка технологической наследственности металла массивных конструкций перед их ремонтной сваркой. . , . С. 9-11.

345002. Заседа И. И. Столкновение. Молодь. Киев, 1987. 208 с.

345003. Стоєцький В., Трошина С. Все про пожежну безпеку дитячих закладів : [організація пожежної безпеки у дошкільних закладах, школах, інтернатах, літніх таборах відпочинку, т. ін. Система оповіщення про пожежу, управління евакуацією. Системи протипожежного захисту]. . , . С. 2-48.

345004. Дегтярьова І., Кращенко Ю. Міжнародний досвід адаптації студентів-переселенців : [зокрема релевантний для України досвід Грузії. Акцентована увага на ролі системи студентського самоврядування]. . , . С. 23-38.

345005. Заславский И. А. Исход. Радянський письменник. Киев, 1990. 430 с.

345006. Засодимский П. В. Грешница. Темные силы. Гослитиздат. Москва, 1959. 215 с.

345007. Засодимский П. В. На большой дороге. Перед потухшим камельком. Гослитиздат. Москва, 1960. 77 с.

345008. Засодимский П. В. Хроника села Смурина. Из жизни русского крестьянина. Гослитиздат. Москва, 1959. 319 с.

345010. Корсак К. Сучасні науки про особливості мислення підлітків та історичних діячів : [розглядається явище підліткової поведінки державних діячів у минулому (Карл ХІІ і Петро І) і в наш час. Використано нові досягнення етології та нейромолекулярної фізіології]. . , . С. 39-50.

345011. Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. Знание. Москва, 1971. 32 с.

345012. Рожков А. Новели в оцінці ризиків та періодичності заходів контролю : [органи Державної служби з надзвичайних ситуацій: планові та позапланові перевірки. Критерії оцінки ступенів ризику. Класи наслідків будівель і споруд. Періодичність заходів нагляду]. . , . С. 6-15.

345013. Данько Н., Теличко К. Оцінка ризиків. Метод Файна і Кінні : [необхідність оцінки ступеня ризику, методи і критерії його оцінки. Характеристика і застосування методу Файна і Кінні]. . , . С. 16-23.

345014. Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. Издательство университета. Москва, 1977. 320 с.

345015. Засурский Я. Н. Жизнь и творчество У. Уитмена. Знание. Москва, 1955. 29 с.

345016. Затонский Д. Герой и автор. Знание. Москва, 1962. 47 с.

345017. Затонский Д. Мир, человек, общество. Знание. Москва, 1963. 47 с.

345018. Федоренко М. Професія: охоронник : [класифікація об'єктів охорони. Шкідливі та небезпечні фактори. Характеристика та застосування засобів захисту. Особливості використання службових собак]. . , . С. 26-35.

345019. Вибираємо дерматологічні засоби захисту: на що звернути увагу : [критерії вибору. Захисні креми: опис деяких. Вибір очищувальної пасти. Гігієна рук]. . , . С. 36-42.

345020. Захаржевский В. П. Страницы из несожженного дневника. Дніпро. Киев, 1985. 285 с.

345021. Захаржевский В. П. Ученые. Радянський письменник. Киев, 1988. 245 с.

345022. Захариев З. Верность. Пресс. София, б. г.. 161 с.

345023. Стовбун А. Соціальний захист працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах : [право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах. Показники та критерії, що визначають пільгові умови виходу на пенсію.Недоліки та проблеми системи]. . , . С. 48-54.

345024. Махнин Н. М., Федоренко Н. С., Буряк В. Ю., Водолазский В. Е., Попов Д. С., Олияненко Д. С., Коротынский А. Е., Скопюк М. И. Автоматизация сварки неповоротных стыков трубопроводов : [способ автоматической орбитальной сварки в среде инертных газов (GTAW)]. . , . С. 12-21.

345025. Дрозд В. Наряд-завдання: складаємо за правилами : [підстави видачі письмових нарядів на виконання робіт, їхні переваги. Положення про порядок видачі нарядів. Ведення книги нарядів]. . , . С. 56-63.

345026. Захаркин А. Ф. Анион Павлович Чехов. Советская Россия. Москва, 1961. 158 с.

345027. Ейдельштейн Л. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в оповіщенні : [переваги систем "хмарних" обчислень. Вимоги до централізованих систем оповіщень. Програмно-апаратний комплекс "ОЗОН ЦЗН"]. . , . С. 64-68.

345028. Захаркин А. Ф. Русские поэты второй половины 19 века. Просвещение. Москва, 1975. 256 с.

345029. Захаров Я. И. Возвращение из неизвестности. Донбасс. Донецк, 1990. 350 с.

345030. Задорожна М. Як запобігти захворюванням нирок: профілактика і не тільки : [шкідливі фактори виробничого середовища. Вплив мікроклімату на нирки. Заходи профілактики на виробництві]. . , . С. 70-77.

345031. Захарченко В. Д. Наш цвет зеленый. Дет. лит.. Москва, 1974. 174 с.

345032. Заходер Б. В. В гостях у Винни - Пуха. Малыш. Москва, 1975. 16 с.

345033. Федоренко М. Безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт на виробництві : [класифікація вантажів. Безпека проведення вантажно-розвантажувальних робіт вручну та із застосуванням засобів механізації]. . , . С. 2-52.

345034. Заходер Б. В. Русачок. Дет. лит.. Москва, 1986. 32 с.

345035. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. . , . C.9-50.

345036. Заходер Б. В. Считалия. Малыш. Москва, 1986. 24 с.

345037. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 34-р. . , . С. 82-84.

345038. Зацепа Н. С. Хроника трудного неба. Молодая гвардия. Москва, 1982. 208 с.

345039. Защитим все живое. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1991. 438 с.

345040. Положення про Національну службу здоров'я України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1101. . , . С. 29-33.

345041. Вороніна М. Обгрунтування педагогічних умов розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів одягу. . , . С. 51-59.

345042. Тексти (конспект англійською мовою) лекцій з дисципліни "Вища математика. Спеціальні розділи" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні апарати" (англійською мовою). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

345043. Заяицкий С. С. Судьбе загадка. Московский рабочий. Москва, 1991. 381 с.

345044. Заяц А. С. Вся эта жизнь. Советский писатель. Москва, 1982. 111 с.

345045. Заяц В. А. Тяжелые тени. Радянський письменник. Киев, 1991. 301 с.

345046. Збанацький Ю. О. Волны. Малиновый звон. Советский писатель. Москва, 1974. 624 с.

345047. Збанацький Ю. О. Единственная. Воениздат. Москва, 1966. 270 с.

345048. Збанацький Ю. О. Малиновый звон. Молодая гвардия. Москва, 1962. 432 с.

345049. Збанацький Ю. О. Сеспель. Молодь. Киев, 1974. 448 с.

345050. Глебов О. Ю., Кащеев А. В., Киприч С. В., Колиушко Г. М., Колиушко Д. Г., Пличко А. В. К вопросу диагностики систем электроснабжения общественных зданий и промышленных предприятий. . , . С. 37-67.

345051. Збырчог В. Место под солнцем. Hyperion. Кишинев, 1991. 238 с.

345052. Жинжиков В. М., Истомин А. Е., Колиушко Д. Г., Понуждаева Е. Г. Установка для измерения пробивного напряжения жидких диэлектриков с блоком радиоканала. . , . С. 68-71.

345053. Литвин В. А. Применение новых видов диагностики электрооборудования в электропередающих компаниях. Предложения о внесении изменений в нормативные документы в части диагностики оборудования. . , . С. 72-77.

345054. Стратегія реформування системи державного нагляду (контролю) : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1020-р. . , . С. 61-64.

345055. Литвин В. А. Диагностика технического состояния изоляции линий и подстанций. . , . С. 78-84.

345056. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. . , . С. 71-88.

345057. Звегинцева И. А. Киноискусство Индии. Знанте. Москва, 1986. 48 с.

345058. Шаповал К. Миллиард на рельсы : [Киев заключил контракт с General Electric на 15 лет на обновление парка магистральных тепловозов. Выпускать их будут в Техасе]. . , . С. 14-15.

345059. Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М., Троценко Є. О. Вимірювання показників якості електроенергії в високовольтних електромережах з використанням подільників напруги : [технічні характеристики високовольтних подільників фазної напруги ВПН-220]. . , . С. 4-5.

345060. Звездный легион. Библиотека Звезды. Санкт-Петербург, 1992. 352 с.

345061. Звездный меч. ЛТД. Киев, 1992. 496 с.

345062. Каталог запасных частей автомобиля ГАЗ-51. Машгиз. Москва, 1949. 284 с. : ил., табл., черт.

345063. Пасховер А. Горючее предложение : [потенциал производства биогаза в Украине. Агроэнергетические предприятия в Европе и Украине]. . , . С. 34-37.

345064. Заяц А. С. Звездный час. Советский писатель. Москва, 1986. 448 с.

345065. Звездочтец. Советская Россия. Москва, 1990. 495 с.

345066. Павленко А. Весна на корейской улице : [зимние Олимпийские игры 2018 привели к потеплению отношений между Северной и Южной Кореей. Экономические и демографические показатели этих стран]. . , . С. 42-46.

345067. Смирнов А. Корейский городовой : [описание, некоторые технические характеристики новой модели Hyundai i30]. . , . С. 60-61.

345068. Сахно А. А., Конограй С. П. Диагностика высоковольтного оборудования с применением систем непрерывного контроля SAFE-Т. . , . С. 6-12.

345069. Письменный А. А., Письменный К. А. Моделирование электромагнитных процессов в системах индукционной термической обработки сварных соединений высокопрочных труб. . , . С. 22-27.

345070. Вайнштейн В. И., Смирнов Н. Я., Федоров П. Д. Особенности котактной конденсаторной сварки разнородных металлов в приборостроении. . , . С. 28-32.

345071. Сварочные агрегаты DENYO: практика применения и реальные преимущества : [высокотехнологические дизельные сварочные агрегаты и электростанции, производства компании DENYO CO. LTD (Япония)]. . , . С. 33-35.

345072. Зверев А. В. Ефимова держава. Современник. Москва, 1989. 364 с.

345073. Зверев А. М. Дворец на острие иглы. Советский писатель. Москва, 1989. 407 с.

345074. Зверев А. М. Звезды падучей пламень. Дет. лит.. Москва, 1988. 191 с.

345075. Зверев А. М. Джек Лондон. Знание. Москва, 1975. 64 с.

345076. Зверев И. Ю. Все дни, включая воскресенье.... Советский писатель. Москва, 1964. 383 с.

345077. Зверев И. Ю. Защитник Седов. Советский писатель. Москва, 1990. 476 с.

345078. Карельских Д. К., Апашев М. Д., Барский И. Б. Теория, конструкция и расчет тракторов. Машгиз. Москва, 1950. 236 с. : ил., табл., черт.

345079. Зверев И. Ю. Трамвайный закон. Молодая гвардия. Москва, 1966. 240 с.

345080. Зверев И. Ю. Что за словом?. Политиздат. Москва, 1965. 239 с.

345081. Фартушный В. Г., Илюшенко В. М. Обществу сварщиков Украины - 25 лет! : [история общественной организации "Общество сварщиков Украины"]. . , . С. 44-47.

345082. Зверев М. Охотники за барсами. Детгиз. Москва, 1960. 144 с.

345083. Звягинцев В. Д. Одисей покидает Итаку. Книжное издательство. Ставрополь, 1990. 490 с.

345084. Корниенко А. Н. Сооружение сложных пространственных конструкций - прорывные решения Института электросварки им. Е. О. Патона : [ч. 1. Перекрытия и высотные конструкции]. . , . С. 51-53.

345085. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу. Кондор. Київ, 2016. 238 с.

345086. Моторостроители. Сич. Днепропетровск, 1991. 191 с.

345087. Згорж А. Один против судьбы. Молодая гвардия. Москва, 1980. 208 с.

345088. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

345089. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

345090. Згорж А. Один против судьбы. Поавда. Москва, 1987. 493 с.

345091. Кривега Л. Д. Тенденції розвитку сучасного мистецтва. . , . С. 48-50.

345092. Тукало И. И. Диагностика мощных трансформаторов по вибрационному состоянию. . , . С. 13--14.

345093. Зуєва Л. Теоретичний концепт моделей психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти. . , . С. 60-73.

345094. Курок О., Кузнецова Г. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. . , . С. 74-88.

345095. Саюк В., Германчук І. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у світлі сучасної української освіти. . , . С. 89-96.

345096. Бережной В. Н. Методологические аспекты диагностики трансформаторного оборудования. . , . С. 15-29.

345097. Згуриди А. В мире животных. Искусство. Москва, 1961. 164 с.

345098. Згуришка З. Бичанка из Долины. Худож. лит.. Москва, 1964. 302 с.

345099. Брожик О. Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього учителя початкової школи. . , . С. 97-106.

345100. Здравствуй, грусть. Прада. Москва, 1990. 589 с.

345101. Здравствуй жизнь! Сборник пьес и инсценировок. Советская Россия. Москва, 1971. 160 с.

345102. Зегерс А. Восстание рыбаков в Санкт - Барбаре. Прогресс. Москва, 1974. 430 с.

345103. Будугай О. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з'їздів в Україні у ХІХ ст. : [про видатного новатора-методиста 60-80-х років ХІХ ст. на території сучасних Запорізької і Донецької областей України]. . , . С. 107-118.

345104. Зегерс А. Мертвые остаются молодыми. Правда. Москва, 1989. 589 с.

345105. Зегерс А. Мертвые остаются молодыми. Прогресс. Москва, 1971. 591 с.

345106. Журахівський А. В., Яцейко А. Я. Неперервний моніторинг стану електромереж 6-35 кВ щодо виникнення ферорезонансних процесів та принципи й пристрої захисту трансформаторів напруги. . , . С. 30-45.

345107. Зегерс А. Мертвые остаются молодыми. Прапор. Харьков, 1979. 592 с.

345108. Зегерс А. Свадьба на Гаити. Гослитиздат. Москва, 1957. 55 с.

345109. Зегерс А. Седьмой крест. Худож. лит.. Москва, 1975. 512 с.

345110. Зегерс А. Сила слабых. Девять рассказов. Прогресс. Москва, 1967. 190 с.

345111. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

345112. Прокопенко В. Л. Окупність інвестицій в розподільчі електричні мережі (на прикладі рішень щодо реконфігурації мереж 0,38-10 кВ). . , . С. 46-53.

345113. Зегерс А. Транзит. Гослитиздат. Москва, 1961. 277 с.

345114. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 268 с.

345115. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 96 с.

345116. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 28 с.

345117. Зегерс А. Транзит. Худож. лит.. Москва, 1978. 325 с.

345118. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2018. 42 с.

345119. Зегерс А. Транзит. Политиздат. Москва, 1991. 352 с.

345120. Зейтунцян П. А. Легенда 20 века. Советский писатель. Москва, 1985. 560 с.

345121. Зеленая книга фантастики. Юридическая литература. Москва, 1989. 265 с.

345122. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 92 с.

345123. Строительный учет. УБА. Киев, 2018. 66 с.

345124. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

345125. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

345126. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 46 с.

345127. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 62 с.

345128. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

345129. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти. . , . С. 119-123.

345130. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Поновлювальні та альтернативні джерела енергії" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

345131. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Електротехнологічні установки" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

345132. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Поновлювані та альтернативні джерела енергії" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

345133. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 80 с.

345134. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

345135. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

345136. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "електричні машини і апарати") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 48 с.

345137. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

345138. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

345139. Економіка України за січень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

345140. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

345141. Шулікін Д. Позитивна динаміка : [розвиток науки в університетах України]. . , . С. 8-10.

345142. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Технічна механіка рідини і газу" для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

345143. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Основи газової динаміки" для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

345144. Кулик Н. Пам'яті вченого : [про заслуги та досягнення видатного українського ученого і педагога, доктора фізико-математичних наук, президента Академії наук вищої школи В. І. Стріха]. . , . С. 12.

345145. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

345146. Андрущенко В. Високе покликання : [біографія та досягнення Івана Горбачука - вченого, професора, академіка АН Вищої освіти України, голови трудового колективу, заслуженного професора НПУ імені М. П. Драгоманова]. . , . С. 4.

345147. Гекалюк Л. Наставники для філігранного вихованця : [про створення та успіхи дошкільного факультету в Уманському державному педагогічному університеті імені павла Тичина]. . , . С. 5.

345148. Гессе Б. А., Бордиенко Г. И. О модернизации систем возбуждения синхронных генераторов. . , . С. 54-59.

345149. Воинов А. П., Воинова С. А. Развитие отечественной энергетики на органическом топливе. Проблематика, управление. . , . С. 60-64.

345150. Земенков Б. С. М. С. Щепкин в Москве. Искусство. Москва, 1984. 343 с.

345151. Рожков А. Правила пожежної безпеки в Україні: огляд змін до 2017 року. . , . С. 6-13.

345152. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2016. 196 с.

345153. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2017. 140 с.

345154. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2017. 80 с.

345155. Кубіч В. І., Коробочка О. М., Чернета О. Г. Питання експлуатації машин в законодавчих та нормативних актах. Автомобілі і трактори. ДДТУ, ЗНТУ. Кам'янське, 2018. 230 с.

345156. Земля - наш дом. Молодая гвардия. Москва, 1983. 319 с.

345157. Данько Н., Теличко К. 2017-2018: підсумки та перспективи. Реформа інспекційної системи : [Стратегія реформування системи державного назляду (контролю)]. . , . С. 14-21.

345158. Зоря О. Облік у банках. ФОП Мокшанов В. В.. Запоріжжя, 2018. 268 с.

345159. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

345160. Голиш Г. Взірець самовідданості : [біографія та професійні досягнення ветерана науково-педагогічної праці, фундатора й багаторічного очільника історичного факультету Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького О. Г. Перехреста]. . , . С. 10.

345161. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2017. 236 с.

345162. Земляк В. С. Впереди фронта. Молодая гвардия. Москва, 1979. 256 с.

345163. Богуслаев В. А., Кресанов Ю. С., Качан А. Я., Клочихин В. В., Чигиринский В. В. Точная горячая штамповка деталей ГТД. АО "Мотор Сич". Запорожье, 2017. 563 с.

345164. Земляк В. С. Лебединая стая. Зеленые млыны. Известия. Москва, 1978. 731 с.

345165. Земляков Л. Тайна погибшего коробля. Областное издательство. Одесса, 1956. 85 с.

345166. Україна у Другій світовій війні. Український ін-т національної пам'яті. Київ, 2015. 28 с.

345167. Земская И. М. Вулканы 6-го "Б". Молодая гвардия. Москва, 1971. 144 с.

345168. Чоп В., Лиман І. Місцями памяті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна. [б. в.]. Запоріжжя, 2017. 99 c.

345169. Земский К. Невидимые связи. Молодая гвардия. Москва, 1989. 158 с.

345170. Скасування наказу МОЗ України № 256: показка чи перемога?: [скасування Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовування праці жінок]. . , . С. 22-29.

345171. Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Наумик В. В. Исследование качества заготовки из жаропрочного никелевого сплава для монокристаллического литья CMSX-4PLUS (США). . , . С. 7-13.

345172. Жбанова О. М. Зниження хімічної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом в процесі кристалізації. . , . С. 14-16.

345173. Іванов В. Г. Вплив кремнію на графітизацію заевтектичного синтетичного чавуну. . , . С. 17-22.

345174. Гуляєва Т. В. Вплив зовнішнього тиску та легування міддю на структуроутворення та властивості компактів, спечених на основі швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-(C,В)-Cu. . , . С. 23-32.

345175. Буря А. И., Ерёменко А. В., Арламова Н. Т., Конг Л. Исследование влияния органических волокон на термостойкость полиарилата. . , . С. 33-41.

345176. Кравчина В. В., Шувалов Ю. Н. Конструювання, контроль параметрів та автоматизація технологічних процесів при формуванні пружної стрічки. . , . С. 42-47.

345177. Бєлоконь Ю. О., Жеребцов О. А., Бєлоконь К. В. Дослідження особливостей процесів отримання інтерметалідних титанових сплавів при нестаціонарних температурних умовах. . , . С. 48-51.

345178. Куражинський В. Безпека праці в лісовому господарстві. . , . С. 30-37.

345179. Бодосов Ю. Практические занятия в учебной шахте : [практические занятия по охране труда]. . , . С.38-40.

345180. Зигмонте Д. Дети и деревья тянуться к солнцу. Худож. лит.. Москва, 1969. 295 с

345181. Бондарев А. Все тайны раскрыты : [исчезновение мамонтов. Судьба народа наска. Причина гибели армии персидского царя Камбиса II. Флот Александра Македонского. Гибель экспедиции Франклина]. . , . С. 56-60.

345182. Зиедонис И. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1983. 287 с

345183. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Swimming: Texts with Assignments" для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт", 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

345184. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Track and Field Athletics: Texts with Assignments" для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт", 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

345185. Федоренко М. Безпечна експлуатація металорізальних верстатів : [верстати токарної, свердлильної, розточувальної, фрезерної груп, верстати стругальної, довбальної та протяжної дії, зуборізальні, пиляльні верстати ]. . , . С. 42-50.

345186. Звітність з охорони праці : [нормативні документи]. . , . С. 51.

345187. Пономаренко А. М., Хандюк М. В., Рога М. П. Технологія розмірного знімання металу при електролітно-плазмовій обробці циліндричних поверхонь. . , . С. 52-55.

345188. Захист органів дихання під час зварювальних робіт. . , . С. 52-55.

345189. Семичаєвський С. Пожежна безпека деревообробних підприємств. . , . С. 56-63.

345190. Задорожна М. Захворювання суглобів та їх профілактика : [запобігання професійним захворюванням]. . , . С. 64-69.

345191. Зеленина Е. А., Ершов А. В., Лоскутов С. В., Мацюк С. Н. Влияние скорости перемещения плазмотрона на термоупругие напряжения в плазменных покрытиях. . , . С. 56-59.

345192. Охримчук Д. Навчання персоналу, який виконує роботи з підвищеною небезпекою, електротехнічного та електротехнологічного персоналу на підприємстві. . , . С. 2-36.

345193. Зиедонис И. Эпифании. Советский писатель. Москва, 1977. 207 с

345194. Зика Я. В стране белого слона. Наука. Москва, 1985. 144 с.

345195. Де професорам ведеться найкраще: скільки платять викладачам : [реферативний переказ книги: Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов. На прикладі Ефіопії, Казахстану, Канади, Китаю, Колумбії... див. анот]. . , . С. 7-74.

345196. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. конституц., адмін. та труд. права Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 "Право" та 262 "Правоохоронна діяльність" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

345197. Зильберквит М. А. Международные музыкальные конкурсы. Знание. Москва, 1985. 48 с.

345198. Носова Т. В., Калинин А. В. Получение нанокристаллических композиций на основе титана плазмохимическим синтезом. . , . С. 60-62.

345199. Зильберквит М. А. Музыкально-исполнительское искусство. Знание. Москва, 1982. 56 с.

345200. Зименко В. М. Советская историческая живопись. Советский писатель. Москва, 1970. 151 с.

345201. Айкин Н. Д., Шаломеев В. A., Цивирко Э. И., Клочихин В. В. Разработка и оптимизация химического состава нового магниевого сплава для авиационного литья. . , . С. 63-66.

345202. Зингер Е. М. Между полюсом и Европой. Мысль. Москва, 1975. 206 с.

345203. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальний менеджмент" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

345204. Корсак К. Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens : [викладено частину законів етології (еволюційної психології) і нейромолекулярної біології. На прикладі стосунків України і Росії]. . , . С. 75-86.

345205. Зингер Л. С. Автопортрет в советской живописи. Знание. Москва, 1986. 56 с.

345206. Зингер Л. С. Советская портретная живопись 1917 - начала 1930 - х годов. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 295 с.

345207. Зингер Л. С. Советский живописный портрет. Знание. Москва, 1976. 53 с.

345208. Зингер М. Э. Ходили мы походами. Советский писатель. Москва, 1966. 296 с.

345209. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

345210. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

345211. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 100 с.

345212. Зиновьев А. А. Гомо советикус. Мой дом - чужбина. Коринф. Москва, 1991. 320 с.

345213. Зиновьев А. А. Гомо советикус. Пара беллум. Московский рабочий. Москва, 1991. 412 с.

345214. Зиновьев А. А. Зияющие высоты. ПИК. Москва, 1990. 320 с.

345215. Зиновьев А. А. Зияющие высоты. ПИК. Москва, 1990. 320 с.

345216. Зискинд Я. М. Анонимное письмо. Советский писатель. Москва, 1987. 272 с.

345217. Злато слово. Молодая гвардия. Москва, 1986. 462 с.

345218. Златовратский Н. Н. Воспоминания. Госхудиздат. Москва, 1956. 577 с.

345219. Златовратский Н. Н. Устои. Госиздатхудлит. Москва, 1951. 539 с.

345220. Зленко Г. Д. Берег Пушкина. Маяк. Одесса, 1987. 240 с.

345221. Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти в минулому і в наш час : [розглядається еволюція середньої і вищої школи, вказані їхні витоки і провідні тенденції розвитку. Порівнюються структури системи освіти Німеччини та України]. . , . С. 87-99.

345222. Злобин А. П. Демонтаж. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 429 с.

345223. Злобин А. П. Бонжур, Антуан!. Профиздат. Москва, 1986. 285 с.

345224. Злобин А. П. Все спешат календари.... Советская Россия. Москва, 1979. 80 с.

345225. Злобин А. П. Горячо-холодно. Советский писатель. Москва, 1988. 570 с.

345226. Книш І., Кочубей Н. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій : [про off-line та on-line освіту. Використання таких освітніх парадигм: структурування тексту у вигляді таблиць, TASC-аналіз, Fishbone, стратегія "Insert", Cinquain, Coaching... див. анот.]. . , . С. 100-115.

345227. Злобин А. П. Самый далекий берег. Советская Россия. Москва, 1965. 342 с., 1 л. портр.

345228. Злобин С. Степан Разин. Советский писатель. Москва, 1952. 569 с.

345229. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 288 с.

345230. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 128 с.

345231. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

345232. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 330 с.

345233. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

345234. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань для студентів факультету КНТ денної форми навчання за темою "Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення" з дисципліни "Вища математика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 65 с.

345235. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (перекладацької) практики студентів денної та заочної форм навчання 6.020303 Філологія. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

345236. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (науково-перекладацької) практики студентів денної та заочної форм навчання 6.020303 Філологія. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

345237. Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки : [представлено приклади використання засобів наочності (навчальна екскурсія, вивчення музейних експозицій) у зарубіжній та вітчизняній педагогічній практиці]. . , . С. 116-125.

345238. Злотников Н. М. Запоздалая благодарность. Молодая гвардия. Москва, 1979. 110 с.

345239. Полещук В. М., Бровкин В. Л., Витер Т. О. Определение термических напряжений в непрерывнолитом слитке с жидкой сердцевиной. . , . С. 67-69.

345240. Злыгостев П. Н. Черновой вариант. Молодая гвардия. Москва, 1990. 234 с.

345241. Знаменский А. Д. Завещанная река. Советская Россия. Москва, 1980. 432 с.

345242. Сочава А. І., Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Кримов Є. С., Фролов Р. О. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень. . , . С. 70-76.

345243. Знаменский А. Д. Красные дни. Советская Россия. Москва, 1991. 556 с.

345244. Чигиринский В. В., Ленок А. А. Напряженное состояние пластической среды при сложном пространственном воздействии. . , . С. 77-83.

345245. Знаменский А. Д. Красные дни. Советская Россия. Москва, 1991. 544 с.

345246. Знаменский А. Д. Красные дни. Современник. Москва, 1990. 541 с.

345247. Знаменский А. Д. Красные дни. Современник. Москва, 1990. 543 с.

345248. Знаменский А. Д. Красные дни. Сов. Кубань. Краснодар, 1991. 510 с.

345249. Знаменский А. Д. Красные дни. Сов. Кубань. Краснодар, 1991. 478 с.

345250. Знаменский А. Д. Там, за Кубанью. Книжное идательство. Краснодар, 1989. 267 с.

345251. Зов моря. Маяк. Одесса, 1982. 255 с.

345252. Лимонов Л. Г., Кравцов А. А., Потапов С. В. Управление многодвигательным частотно-регулируемым взаимосвязанным асинхронным электроприводом. . , . С. 92-95.

345253. Пожуєв В. І., Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею. . , . С. 84-91.

345254. Казурова А. Е. Высокоточное управление многомассовой неопределенной упругой системой. . , . С. 96-98.

345255. Задорожняя И. Н., Задорожний Н. А. Исследование влияния степени электромеханической связи надемпфирующее действие электропривода с упругими связями. . , . С. 99-103.

345256. Антонов М. Л. Асинхронний електропривод на онові трирівневого безпосереднього перетворювача частоти зі скалярним керуванням. . , . С. 104-106.

345257. Конспект лекцій з дисциплін "Основи проектування ливарних цехів", "Проектування ливарних цехів" для студентів спеціальності 136 "Металургія" та "Основи проектування ливарних цехів", "Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

345258. Конспект лекцій з дисциплін "Основи проектування ливарних цехів", "Проектування ливарних цехів" для студентів спеціальності 136 "Металургія" та "Основи проектування ливарних цехів", "Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

345259. Золотарев Б. Ю. Нам позвонят.... Советский писатель. Москва, 1986. 304 с.

345260. Золотарев Б. Ю. Простое окончание. Советский писатель. Москва, 1989. 329 с.

345261. Золотарев Б. Ю., Тюрин Ю. Тайный советник. Современник. Москва, 1986. 688 с.

345262. Кузнецов Б, И., Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Татарченко М. О., Хоменко В. В. Стохастическая мультиагентная оптимизация анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем. . , . С. 107-109.

345263. Дядя С. И. Исследование механизма возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенного элемента детали. . , . С. 92-100.

345264. Золотарев Г. А. Неужели прощай?. Донбас. Донецк, 1990. 277 с.

345265. Лавриченко Т.С., Назаренко О. А. Про аспекти викладання польської мови як рідної для національно-культурної спільноти поляків Запоріжжя. . , . С. 50-52.

345266. Золотая паутина. Кыргызстан. Фрунзе, 1989. 159 с.

345267. Недоля А. В. Мультифізичні моделі: температурні умови формування та випаровування емітера. . , . С. 101-106.

345268. Золотая подкова. Основа. Харьков, 1993. 350 с.

345269. Makushynskyi V. Sizifowa praca kina ukrainskiego. Problemy ukrainskiej branzy filmowej, mozliwe sposoby rozwoju : [Сизифова робота українського кіно. Проблеми української кіноіндустрії, можливі шляхи розвитку]. . , . С. 52-55.

345270. Золотая птица. Московский рабочий. Москва, 1989. 541 с.

345271. Решевская Е. С., Науменко Д. А., Широкорад Д. В., Харченко Е. В. Конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния эластомерных конструкций на основе современных компьютерных технологий. . , . С. 107-111.

345272. Золотая рыбка. Дет. лит.. Москва, 1985. 32 с.

345273. Загірняк М., Некрасов А., Бахарєв В. Уніфікація та детермінація вимог до підготовки PhD-дисертації: недоцільне ускладнення чи необхідна умова? : [на прикладі наукового ступеня "доктор філософії". Проведено вибірковий критичний аналіз авторефератів дисертацій, захищених у 2015-2016 рр.]. . , . С. 7-18.

345274. Золотницкая Р. Л. По дорогам неведомого Туркестана. Мысль. Москва, 1978. 94 с.

345275. Христо П. Е. Исследование возможности оптимизации работы насосной установки. . , . С. 110-113.

345276. Ольшанецький В. Ю., Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Про формування двофазних мартенситних сумішей (мартенситів) в аустенітних сталях систем Fe-Cr-Ni та Fe-Mn при холодній деформації стисненням. . , . С. 112-113.

345277. Золотницкая Р. Л. Н. А. Северцов - географ и путешественник. Геогразгиз. Москва, 1953. 211 с.

345278. Коренькова Т. В. Методология энергоресурсосбережения в электрогидравлических комплексах. . , . С. 114-120.

345279. Хилов В. С., Фофанов К. П. Динамічні властивості зовнішнього контуру привода пересування великовантежного транспортного засобу. . , . С. 122-124.

345280. Герасимяк В. Г. Системы активной безопасности в многодвигательных электротранспортных средствах. . , . С. 125-128.

345281. Золотницкая Т. Д. Фанни Снеткова. Искусство. Ленинград, 1973. 152 с.

345282. Плескач В. М., Ольшанецький В. Ю. Терміни нових технологій у порошковій металургії. . , . С. 114-115.

345283. Войтенко В. А. Требования к параметрам асинхронного тягового двигателя электромобиля. . , . С. 129- 131.

345284. Мазур В. І. Дніпропетровська наукова школа металознавства і Ю. Н. Таран. . , . С. 116-119.

345285. Ткаленко К. Проблемні питання колективного управління майновими правами суб'єктів ринку образотворчого мистецтва в Україні. . , . С. 19-27.

345286. Бубликов В. Б., Берчук Д. М., Бачинський Ю. Д., Нестерук О. П. Ефективність FeSiMg лігатур при модифікуванні у ливарній формі. . , . С. 5-9.

345287. Золото, Конь и Человек. Иностранная литература. Москва, 1961. 357 с.

345288. Обруч И. В., Кутовой Ю. Н. Нейросетевая система управления электропривода электровоза. . , . С. 132-135.

345289. Золотов В. А. Заманиха. Московский рабочий. Рязань, 1990. 334 с.

345290. Кращенко Ю., Жебчук Р., Дегтярьова І. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки. . , . С. 28-43.

345291. Кондратюк С. Є., Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. Структура і властивості спадково модифікованих сталей. . , . С. 10-18.

345292. Дєордіца Т. До проблеми оцінювання результатів учіння : [висвітлюються ключові положення психологічної теорії навчальних задач]. . , . С. 44-54.

345293. Крапівка М. О., Карпець М. В., Рокицька О. А. Вплив швидкості кристалізації на формування квазікристалічної фази в сплаві системи Ti-Cr-Al-Si. . , . C. 19-24.

345294. Кугай Н., Калініченко М. Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни "методи оптимізації". . , . С. 55-71.

345295. Золототрубов А. М. След торпеды. Современник. Москва, 1991. 381 с.

345296. Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар'єрним шаром TIN. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, . С. 25-30.

345297. Золототрубов А. М. Флотоводец. Воениздат. Москва, 1991. 479 с.

345298. Золотусский И. П. Тепло добра. Советская Россия. Москва, 1970. 238 с.

345299. Корсак К. Про засади правильного мислення у темі глобального потепління. . , . С. 72-81.

345300. Золотусский И. П. Фауст и физики. Искусство. Москва, 1968. 120 с.

345301. Золотухин В. С. Печаль исмех моих крылечек. Современник. Москва, 1989. 310 с.

345302. Золотые россыпи. Маяк. Одесса, 1967. 316 с.

345303. Золотые россыпи. Книжное издательство. Одесса, 1961. 230 с.

345304. Прадій Т., Крамаренко І. Методичні засади викладання історії біохімії як фундаментальної основи медико-біологічної науки. . , . С. 82-88.

345305. Зонин А. И. Жизнь адмирала Нахимова. Советский писатель. Ленинград, 1956. 494 с.

345306. Зорза Р., Зорза В. Путь к смерти: Жить до конца. Прогресс. Москва, 1990. 248 с.

345307. Шипицин С. Я., Кучеренко П. М., Лиховей Д. І., Жорник В. І. Вплив дисперсійного нітритного зміцнення на формування структури високовуглецевих сталей. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, . С. 31-39.

345308. Зорин Д. И. Русская земля. Советский писатель. Москва, 1967. 551 с.

345309. Гавриленко В. Роль ХДУ в об'єднанні зусиль і впровадженні європейських природоохоронних директив та ініціатив на Херсонщині (погляд зі сторони) : [проаналізовано успіхи Херсонського державного університету]. . , . С. 89-92.

345310. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 662 с.

345311. Савицький О. М., Савицький М. М. Вплив структури на властивості зварних з'єднань сталей. . , . С. 40-47.

345312. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 385 с.

345313. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 550 с.

345314. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 752 с.

345315. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи міцності та довговічності автомобіля" та до виконання контрольних завдань для студентів освітнього ступеня "магістр" спец-сті 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

345316. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Автомобілі. Основи конструкції" та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

345317. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1964. 549 с.

345318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

345319. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 734 с.

345320. Золя Э. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1966. 646 с.

345321. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 275 с.

345322. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 287 с.

345323. Калюжний П. Б., Слюсаров В. А., Калашник Д. О. Армування виливків за технологією лиття за моделями, що газифікуються. . , . С. 48-53.

345324. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 283 с.

345325. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 307 с.

345326. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 367 с.

345327. Єфименко Т. І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави. . , . С. 7-30.

345328. Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. Клатратні напівпровідникові мультифероїки, синтезовані в системі GaSe-NaNo2-FeSo4. Вплив коінтеркаляції. . , . С. 7-19.

345329. Пиза Д. М., Семенов Д. С., Мороз Г. В. Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех. . , . С. 20-27.

345330. Котречко О. О. Нові методи визначення ударної твердості і мікротвердості кольорових металів та сплавів. . , . С. 54-57.

345331. Шамардина В. Н., Ярово Г. И., Лемешко С. М. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 136-139.

345332. Wright K. Portfolio change management in the public sector = Управління портфелем змін у державному секторі. . , . С. 31-34.

345333. Возняк О. Про доцільність впровадження дисципліни "Криміналістична хімія" для вишів системи ВМС України. . , . С. 93-105.

345334. Иньков Ю. М., Синчук О. Н., Захаров В. Ю., Сменова Л. В. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 140-147.

345335. Буряковский С. Г., Захарченко В. В., Маслий Ар. С., Маслий Ан. С. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 148-150.

345336. Kudrjashov V., Balakin R. Managing public finances using change management approaches = Управління публічними фінансами з використанням підходів менеджменту змін. . , . С. 35-46.

345337. Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар'єрним шаром TIN. . , . С. 25-29.

345338. Шипицин С. Я., Кучеренко П. М., Лиховей Д. І., Жорник В. І. Вплив дисперсійного нітридного зміцнення на формування структури високовуглецевих сталей. . , . С. 31-39.

345339. Ципоренко В. В., Ципоренко В. Г., Хоменко М. Ф. Дослідження швидкодії безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням. . , . С. 28-35.

345340. Герасимяк Р. П., Махортова Д. О., Савич С. П. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 151-154.

345341. Братусь О. В. Система підтримки прийняття рішень з адаптивними блоками відновлення та прогнозування сонячних радіофлюксів. . , . С. 36-43.

345342. Вовк С. М. Метод численного дифференцирования зашумленных данных с выбросами. . , . С. 44-52.

345343. Печеник М. В., Бур'ян С. О., Наумчук Л. М. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 155-158.

345344. Куцик А. С., Семенюк М. Б., Тутка В.В. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 159-161.

345345. Бур'ян С.О., Печеник М. В. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 162-164.

345346. Корба Г. Соцсеть, которая надоела : [стремительная потеря сторонников и молодой аудитории соцсети Facebook]. . , . С. 22-26.

345347. Андреїшин А. С., Маляр А. В., Калужний Б. С., Головач І. Р. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 165-168.

345348. Касянчук М. Н. Построение модифицированной совершенной формы системы остаточных классов с использованием факторизации. . , . С. 53-59.

345349. Нечай О.М. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 165-168.

345350. Иванова Е. Создание сверхчеловека : [биохакинг - новуая медицинская и оздоровительная практика, зародившуюся в США]. . , . С. 34-40.

345351. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 403 с.

345352. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 323 с.

345353. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 351 с.

345354. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 415 с.

345355. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 275 с.

345356. Чопоров С. В. Гибридное представление сплошных тел с использованием неявных и параметрических функций. . , . С. 60-70.

345357. Золя Э. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1957. 383 с.

345358. Ткачук М. Стихия воды : [интервью с гендиректором IDS Borjomi, создавшим самый дорогой украинский бренд М. Ткачуком о достижениях и проблемах компании / записала Е. Шаповал]. . , . С. 48-51.

345359. Золя Э. Госпожа Сурдис. Госхудиздат. Москва, 1955. 46 с.

345360. Золя Э. Дамское счастье. Правда. Москва, 1983. 416 с.

345361. Золя Э. Дамское счастье. Пороги. Днепропетровск, 1992. 411 с.

345362. Луніна І. О., Булана О. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів. . , . С. 47-61.

345363. Чуб І. А., Новожилова М. В., Матухно В. В. Моделювання надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші. . , . С. 71-77.

345364. Золя Э. Деньги. Худож. лит.. Москва, 1953. 449 с.

345365. Золя Э. Деньги. Госиздат Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1955. 425 с.

345366. Золя Э. Деньги. Правда. [Б. м.], 1956. 443 с.

345367. Нечай О. М. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 169-172.

345368. Золя Э. Деньги. Чувашское книжное издательство. Чебоксары, 1991. 383 с.

345369. Золя Э. Жерминаль. Вища школа. Харьков, 1986. 456 с.

345370. Золя Э. Жерминаль. Вища школа. Харьков, 1987. 456 с.

345371. Золя Э. Жерминаль. Донбас. Донецк, 1989. 383 с.

345372. Гороховатский В. А., Путятин Е. П., Столяров В. С. Исследование результативности структурных методов классификации изображений с применением кластерной модели данных. . , . С. 78-85.

345373. Золя Э. Жертва рекламы и другие рассказы. Гослитиздат. Москва, 1958. 192 с.

345374. Чермалых В. М., Чермалых А. В., Майданский И.Я. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 173-177.

345375. Бондарев А. Конец империи зла : [история гибели цивилизации ацтеков]. . , . С. 54-58.

345376. Худяев А. А., Поленок В.В. Двухканальный электропривод механизма подачи для металлорежущих станков особо высокой точности. Техника. Киев, . С. 178-181.

345377. Золя Э. Западня. Жерминаль. Худож. лит.. Москва, 1988. 783 с.

345378. Смирнов А. Гаджет : [некоторые техничексие характеристики и описание автомобиля Range Rover Velar]. . , . С. 64-65.

345379. Золя Э. Западня. Правда. Москва, 1990. 508 с.

345380. Золя Э. Карьера Ругонов. Московский рабочий. Москва, 1955. 334 с.

345381. Ястремський О. І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй. . , . С. 62-71.

345382. Юшко С. В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування. . , . С. 72-87.

345383. Золотые имена : [рейтинг самых дорогих брендов мира]. . , . С. 14-15.

345384. Пасховер А. Умри, но не сейчас : [обзор топливного рынка Украины]. . , . С. 26-30.

345385. Павленко А. Северное сияние : [социальная стабильность в современной Финляндии]. . , . С. 32-35.

345386. Олійник Я. В. Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління. . , . С. 88-99.

345387. Корба Г. Чужие здесь в моде : [брачные агенства в Украине. Количество заключенных союзов украинок с иностранцами. Брачные тенденции]. . , . С. 36-39.

345388. Куликов В. В. Монтаж аппаратуры высокочастотных каналов по линиям электропередачи. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1959. 336 с.

345389. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Металознавство" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

345390. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Металознавство" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 60 с.

345391. Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон. Эльбрус. Нальчик, 1989. 512 с.

345392. Куцневич В. М. Минимизация воздействия ограниченных возмущений на нелинейные дискретные системы. . , . С. 5-21.

345393. Журавська І. М., Мусієнко М. П. Синтез маршрутів суб-роїв безпілотних апаратів з використанням нейронної мережі Хопфілда для обстеження територій. . , . С. 86-94.

345394. Банге Б. О., Васильев Г. Т., Камнев П. В., Кац А. С. Общие сведения для кузнецов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1958. 116 с.

345395. Бондарев А. Просто космос : [о миллионере-изобретателе Илоне Маске и его достижениях в космической отрасли]. . , . С. 48-52.

345396. Хусаинов Д. Я., Диблик Й., Баштинец Я., Шатырко А. В. Исследование динамики одной слаболинейной системы с запаздыванием. . , . С. 22-37.

345397. Шама О. Румба в перчатках : [история олимпийских рекордов кубинских боксеров]. . , . С. 62-65.

345398. Губарев В. Ф., Фатенко В. В. Геометрический и вариационные методы редукции порядка модели. Сравнительный анализ. . , . С. 38-52.

345399. Наконечный А. Г., Мащенко С. О., Чикрий В. К. Управление движением в условиях противодействия. . , . С. 53-71

345400. Куліков Г. Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники. . , . С. 3-15.

345401. Раппопорт И. С. Достаточные условия гарантированного результата в дифференциальной игре с терминальной функцией платы. . , . С. 72-84.

345402. Lofting H. The advetures of Dr. Dolittle. State text-book publishing house of the Ministry of education of the RSFSR. Moscow, 1948. 78 p. : ill.

345403. Липчук В. В., Войнича Л. Й. Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу : [проведено оцінку еволюції розвитку організації виробництва як науки, починаючи з механізованого і завершуючи "ощадливим виробництвом*]. . , . С. 16-27.

345404. Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Нич М. О. Особливості прогнозування результатів матчів у кіберспорті. . , . С. 95-105.

345405. Стасюк А. И., Гончарова Л. Л. Дифференциальные математические модели компьютерного исследования аномальных и переходных режимов систем электроснабжения железных дорог. . , . С. 85-92.

345406. Мудрак Р. М., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна - ЄС". . , . С. 28-39.

345407. Степаненко А. В., Омельченко А. А. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку. . , . С. 40-53.

345408. Сухіна О. М. Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища. . , . С. 54-70.

345409. Мозговий О. М., Субочев О. В., Юркевич О. М. Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів. . , . С. 71-81.

345410. Ладиков-Роев Ю. П., Набивач В. Е. Возбуждение волновых процессов в плазменном цилиндре с однородными токами и завихренностью при наличии радикального потока тепла. . , . С. 93-103.

345411. Балтабєков М. Д. Австралійський та міжнародний досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку. . , . С. 82-91.

345412. Ткаченко А. И. Селекция маркеров при полетной геометрической калибровке. . , . С. 104-109.

345413. Стефанюк І. Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю. . , . С. 100-111.

345414. Золя Э. Разгром. Доктор Паскаль. Эльбрус. Нальчик, 1990. 572 с.

345415. Золя Э. Рассказы и статьи. Молодая гвардия. Москва, 1952. 237 с.

345416. Золя Э. Страница любви. Илим. Иркутск, 1991. 280 с.

345417. Золя Э. Страница любви. Доктор Паскаль. Ильим. Иркутск, 1991. 280 с.

345418. Терещенко О. О., Іващенко А. І. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів. . , . С. 112-124.

345419. Зелык Я. И., Черный С. В., Подгородецкая Л. В. Отбор участков земной поверхности для послестартовой радиометрической калибровки спутниковых оптико-электронных сенсоров наблюдения земли. . , . С. 110-123.

345420. Матченко Т. І., Матченко П. Т. Недоліки державних будівельних норм щодо визначення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. . , . С. 2-13.

345421. Золя Э. Творчество. Худож. лит.. Москва, 1959. 400 с.

345422. Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль. Худож. лит.. Москва, 1975. 623 с.

345423. Зорич А. Капитан дальнего плавания. Облиздат. Одесса, 1957. 434 с.

345424. Зорич А. А. Не спешите обвинять молодых. Радянський письменник. Киев, 1989. 303 с.

345425. Зорич А. А. Не только попутный ветер. За пеленой тумана. Дніпро. Киев, 1975. 344 с.

345426. Кондратов В. Т. Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии информации сквозь материал или вещество. Часть 1. Философские аспекты теории. . , . С. 124-136.

345427. Копытко М. И., Левкив Г. Я., Виничук М. В. Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления. . , . С. 137-145.

345428. Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2017 р. № 5232/1746. . , . С. 95-99.

345429. Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду Україн : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 77. . , . С. 28-32.

345430. Бєлов І. Д., Кліменко В. З. Ретро-погляд на конструкційну деревину в останні дев'яносто років : [основи розрахунку на міцність, тимчасові опори пород дерев за Бауманом та Баушингером, вплив вологості, допустимі напруження]. . , . С. 14-27.

345431. Идрисов Ф. Ф. Приближенные алгоритмы выделения трендов в задачах финансовой разведки. Часть 2. Моменты появления элементов финансового потока неизвестны. . , . С. 146-155.

345432. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 р. № 2268-VIII. . , . C. 7-17.

345433. Державний стандарт початкової освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87. . , . С. 32-53.

345434. Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушеня : затверджено Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 15.02.2018 р. № 44. . , . С. 78-84.

345435. Порядок формування спроможниж мереж надання первинної медичної допомоги : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018 р. № 178. . , . С. 86-90.

345436. Омід М. Основи класифікації житла з застосуванням технологій енергозбереження. . , . С. 28-31.

345437. Мироненко Д. Дослідження творчості Юрія Сергійовича Асєєва (1917-2005) : [біографія українського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, педагога]. . , . С. 32-33.

345438. Данильченко А. О. Розпаралелювання модифікованого методу гілок та меж для розв'язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами. . , . С. 106-112.

345439. Имамвердиев Я. Н., Сухостат Л. В. Обнаружение аномалий в сетевом трафике на основе информативных признаков. . , . С. 113-120.

345440. Кузьма К. Т. Обчислювальна технологія перевірки рівня знань на основі методу послідовного аналізу. . , . С. 121-129.

345441. Зоркая Н. М. Иван Мозухин. Искусство. Москва, 1990. 55 с.

345442. Зоркая Н. М. Советские фильмы на зарубежном экране. Знание. Москва, 1987. 47 с.

345443. Зоркая Н. М. Иван Мозухин. Искусство. Москва, 1990. 55 с.

345444. Зоркое око. Правда. Москва, 1990. 460 с.

345445. Фауре Э. В. Факториальное кодирование с исправлением ошибок. . , . С. 130-138.

345446. Oliinyk A., Subbotin S., Skrupsky S., Lovkin V., Zaiko T. Information technology of diagnosis models synthesis based on parallel computing = Інформаційна технологія синтезу діагностичних моделей на основі паралельних обчислень. . , . P. 139-151.

345447. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року). . , . С. 34-43.

345448. Зорьян С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 463 с.

345449. Yelmanova E. S., Romanyshyn Y. M. No-reference quantitative assessment of generalized contrast for complex images = Кількісна оцінка без еталону для узагальненого контрасту складних зображень. . , . Р. 152-160.

345450. Зорьян С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1974. 478 с.

345451. Зорьян С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1974. 444 с.

345452. Зорьян С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1976. 512 с.

345453. Луценко И. А., Фомовская Е. В., Оксанич И. Г., Сердюк О. Ю. Разработка метода верификации критерия для оптимизации операционных процессов с распределенными параметрами. . , . С. 161-174.

345454. Зорьян С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1976. 542 с.

345455. Нолле О., Нойбергер Н., Бешта О. С., Куваєв М. В. Електромеханічна система промислового преса малої потужності. . , . С. 182-185.

345456. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

345457. Чудаков Е. А. Циркуляция мощности в системе бездифференциальной тележки с жесткими колесами. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1947. 184 с., 5 л. табл. : табл., черт.

345458. Олейник С. "Для нас бабушка была героиня, как Павка Корчагин" : [в Запорожье открыли выставку к 85-летию Днепрогэса]. . , . С. 23.

345459. Браун А. Е., Коптелов Р. П., Тикоцкий А. Е., Корнеев В. А. Внедрение систем автоматизации на непрерывном стане холодной прокатки "1700" "Мриупольского металлургического комбината". . , . С. 186-189.

345460. Morkun V. S., Morkun N. V., Tron V. V. Automatic control of the ore suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound = Автоматизоване управління параметрами твердої фази залізорудної пульпи з використанням високоенергетичного ультразвуку. . , . Р. 175-182.

345461. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

345462. Нагорный В. В. Автоматизированное управление режимами резания на основе прогноза индивидуального ресурса режущего инструмента. . , . С. 183-191.

345463. Каратеева А. Хороша черешня мелитопольская... из-под Запорожья : [про развитие запорожского плодопитомника "Высокогорное"]. . , . С. 23.

345464. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

345465. Некрашевич А. Собирают настоящих роботов : [в Запорожье прошел фестиваль юных изобретателей]. . , . С. 22.

345466. Купчак М., Саміло А., Шишко В. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування. . , . С. 28-34.

345467. Макарчук В., Терлюк І. Львівська політехніка: генеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статуту (1816-2016). . , . С. 35-43.

345468. Терлюк І. Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання четверть XVI - перша половина XVII ст.). . , . C. 44-50.

345469. Шиян Д. Історія розвитку ураження прав узаконодавстві, що діяло на українських землях в XI-XVIII століттях. . , . C. 51-57.

345470. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 234 с.

345471. Паранчук Я. С., Мацигін А. Б. Моделювання та длслідження режимів трифазної системи регулювання потужності дуг дугової сталеплавильної печі на основі нейрорегулятора у миттєвих координатах.. . , . С. 190-193.

345472. Логистика. Журнал "Тара и упаковка". М., 2018. 58 с.

345473. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

345474. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345475. Харченко Ю. Всі рекорди він присвятив Україні : [у Запоріжжі на Алеї Слави відкрили пам'ятник Леоніду Жаботинському - символу цілої спортивної епохи]. . , . С. 1.

345476. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345477. Вергун С. Єдиний у Європі дитячий театр з'явився в Запоріжжі : [унікальний творчий заклад для дитячого розвитку - театр "Свія"]. . , . С. 17.

345478. Зотов Б. И. Повесть о Митрофане Грекове. Воениздат. Москва, 1982. 208 с.

345479. Сафоник А. П., Клепач М. І., Таргоній І. М. Дослідження та автоматизація реакторів біологічного очищення стоків при контролі концентрації кисню. . , . С. 192-197.

345480. Гавриленко И. Благодійники передали комфортні меблі у пологовий будинок №4 : [про медичне оснащення пологового будинку]. . , . С. 25.

345481. Зотта О. Все ребята хороши, все ребята плохи. Издательство им. Иоана Крянгэ. Бухарест, б. г.. 292 с.

345482. Зощенко М. М. Голубая книга. Дніпро. Київ, 1988. 432 с.

345483. Новости маркетинговых исследований в Украине : [исследование рынков бытовой техники, медийной интернет-рекламы за 2017 год, исследование имущественной самоидентификации и радиопрослушивания в 2017 году, рейтинг популярных сайтов в январе 2018 года]. . , . С. 8-11.

345484. Артемов Б. Шлюзы капитана Перри : [неизвестные странички истории Запорожского края - планы покорения Днепровских порогов]. . , . С. 27.

345485. Зощенко М. М. Голубая книга. Правда. Москва, 1989. 622 с.

345486. Яновська О. Г. Судова реформа в Україні: перші кроки Верховного Суду. . , . С. 6-8.

345487. Константинова В. На базі гімназії №71 відкрили багатофункціональний стадіон : [розвиток дитячого спорту в Запорізькій області]. . , . С. 29.

345488. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345489. У Запорізької мерії з'явився новий офіційний портал : [офіційний сайт запорізької мерії]. . , . С. 2.

345490. Зощенко М. М. Голубая книга. Дониш. Душанбе, 1989. 320 с.

345491. Усенко І. Б. Акт 22 січня 1919 року крізь призму історико-правового аналізу : [інтерв'ю про Акт злуки Української Народної Респкубліки і Західноукраїнської Народной Республіки 22 січня 1919 р. з істориком, юристом І. Б. Усенком]. . , . С. 22-24.

345492. Константинова В. Ботанічний сад потребує грошей на реконструкцію : [програми розвитку та інвестування Ботанічного саду]. . , . С. 2.

345493. Зощенко М. М. Избранное. Марийское книжное издательство. Йошкар-Ола, 1989. 430 с.

345494. У шосту лікарню придбали нове медичне обладнання : [ініціативи запорізької влади по розвитку медичних закладів міста]. . , . С. 3.

345495. Зощенко М. М. Избранное. Картя Молодовеняскэ. Кишинев, 1990. 560 с.

345496. Зощенко М. М. Исповедь. Политиздат Украины. Киев, 1989. 331 с.

345497. Ботнарева М. Польський досвід у розробці запорізької стратегії розвитку. . , . С. 4.

345498. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [исследование глабальных рекламных расходов в 2018 году экспертами Warc, исследования Nielsen значения фабричного клейма made in]. . , . С. 11-12.

345499. Зощенко М. М. Нервные люди. Книжное издательство. Мурманск, 1991. 254 с.

345500. Константинова В. У STEM-центрі діти виготовляли роботів та бавилися з живою книгою : ["STEM-центр" на базі Комунарського районного центру молоді та школярів]. . , . С. 5.

345501. Зощенко М. М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца. Московский рабочий. Москва, 1989. 541 с.

345502. Зощенко М. М. Повесть. Таврия. Симферополь, 1990. 350 с.

345503. Зощенко М. М. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1987. 111 с.

345504. Зощенко М. М. Рассказы. Калм. книжное издательство. Элиста, 1990. 286 с.

345505. Мужчины и женщины разные. В исследованиях это надо учитывать! (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 14-23.

345506. Запорожский центр кардиохирургии четверть века спасает жизни запорожцев. . , . С. 6.

345507. Зощенко М. М. Рассказы и повести. Туркменистан. Ашхабад, 1988. 528 с.

345508. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345509. Зощенко М. М. Рассказы разных лет. Голубая книга. Издательство Университета. Красноярск, 1989. 654 с.

345510. Соснюк О. Где у нее "кнопка"? 10 тезисов о женщине-потребителе. . , . С. 24-28.

345511. КП "Водоканал" модернізує насосні станції питної води та каналізації. . , . С. 3.

345512. Зощенко М. М. Уважаемые граждане. Книжная палата. Москва, 1991. 664 с.

345513. Зубенко И. А. На солнечной стороне. Книжное издательство. Краснодар, 1989. 334 с.

345514. Зубов А. А. Человек заселяет свою планету. Географгиз. Москва, 1963. 173 с.

345515. Зульфикаров М. Вулкан. Жазушы. Алма-Ата, 1991. 319 с.

345516. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

345517. Дроздова А. Различия в покупательском поведении женщин и мужчин существут. . , . С. 30-31.

345518. Кулик Н. На науковій передовій : [про український Національний антарктичний науковий центр та його експедиції]. . , . С. 6.

345519. Абрамович А. А., Каширский И. С., Поддубный В. А. Метод обработки отраженных сигналов вихретоковых импульсных преобразователей. . , . С. 7-14.

345520. Сорока В. Здобутки і перспективи : [розширене засідання колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, на якому йшлося про освоєння бюджетних коштів у 2017 році та плани на 2018-й]. . , . С. 8-9.

345521. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Експлуатація електроустановок" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

345522. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Монтаж електроустановок" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

345523. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Використання кількісних показників у моніторингу Кримінального кодексу України 2001 р.. . , . С. 30-34.

345524. Буцанова Д. У центрі міста - трояндовий рай : [реконструкція алеї у Вознесенівському районі]. . , . С. 7.

345525. Голос України. Київська правда. К., 2018.

345526. Зульфикаров М. Вулкан. Жазушы. Алма-Ата, 1991. 319 с.

345527. Зульфикаров Т. К. Земные и небесные странствия поэта. Молодая гвардия. Москва, 1990. 445 с.

345528. Свердлина С. Женщины лучше ориентируются в продуктах эмоцианального выбора : [покупательское поведение женщин]. . , . С. 32-33.

345529. Зульфикаров Т. К. Мудрецы. Цари. Поэты. Известия. Москва, 1983. 432 с.

345530. Google: современные женщины "старшего" поколения открыты для экспериментов : [интернет помогает пользоватетям-женщинам старше 50 лет решать актуальные проблемы]. . , . С. 34-37.

345531. Зульфикаров Т. К. Первая любовь Ходжи Насредина. Советский писатель. Москва, 1989. 703 с.

345532. Зульфия. Советский писатель. Москва, 1974. 166 с.

345533. Таланчук П. Вага устремлінь перемагає цинізм і непорядність : [про особливості та пріоритети надання освітніх послуг Університету "Україна"]. . , . С. 4-5.

345534. Глубинное обучение позволяет достичь сверхточной персонализации в рекламе. . , . С. 38-39.

345535. Зупанчич Б. Поминки. Прогресс. Москва, 1964. 245 с.

345536. Зурабов А. А. Тетрадь для домашних занятий. Политиздат. Москва, 1987. 231 с.

345537. Зурабов А. А. Тетрадь для домашних занятий. Родники. Советский писатель. Москва, 1989. 409 с.

345538. Гавриленко І. У місті відкрито філіал турецько-української бізнес-асоціації : [міжнародні зв'язки Запорізької області]. . , . С. 8.

345539. Зурба А. П. Интеграл. Советский писатель. Москва, 1985. 398 с.

345540. Зурба А. П. Притяжение земли. Советский писатель. Москва, 1989. 320 с.

345541. За что женщины любят брендированный контент в журналах : [рекламный прием, взаимоинтеграция бренда и развлекательного контента]. . , . С. 40-41.

345542. Зушин А. Д. Музвка дьявола. Редактор. Ленинград, 1989. 38 с.

345543. Зюзюкин И. И. Скрипка Ивана Гавриловича. Советский писатель. Москва, 1988. 478 с.

345544. Место работы в жизни человека : [работа, семья, хобби - поиск баланса между этими составляющими жизни]. . , . С. 42-45.

345545. И я открою землю.... Молодая гвардия. Москва, 1976. 160 с.

345546. Оніщенко Н. М. Ініціатива в праві: підходи до вивчення та розглду. . , . С. 36-39.

345547. Федоришин І., Погребисько А., Пронович Н. Споживач зажди правий? : [захист прав споживачів : маркетингові дослідження]. . , . С. 46-56.

345548. Ибаргуэнгойтиа Августовские молнии. Худож. лит.. Москва, 1970. 104 с.

345549. Базіло К. В. Принципи розрахунку електричного імпедансу коливального п'єзокерамічного диска в області середніх частот. . , . С. 15-25.

345550. Артемов Б. Лавуты. Четыре четверти пути : [история города Александровска (Запорожья)]. . , . С. 26-27.

345551. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2018. 48 с.

345552. Piza D. M., Bugrova T. I., Lavrentiev V. M., Semenov D. S. Selector of classified training samples for spatial processing of signals under the impact of combined clutter and jamming = Формувач класифікаційної навчальної вибірки при просторовій обробці радіолокаційних сигналів в умовах дії комбінованої завади. . , . Р. 26-32.

345553. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 76 с.

345554. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 52 с.

345555. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги... : [Украина в рейтингах : лучщих стран мира, экономической свободы, инклюзивного развития, инновационных экономик, верховенства права, свободы Freedom House, Democracy Index 2017 ]. . , . C. 57-61.

345556. Смук М. М. Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні. . , . С. 41-45.

345557. Веклич В. О. Взаємодія органів державної влади і громадянського суспільства при впровадженні концепції правової політики щодо подолання корупції в Україні. . , . С. 47-52.

345558. Базарник Б. Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл. . , . С. 58-62.

345559. Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.). . , . С. 3-14.

345560. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345561. Константинова В. Містяни зможуть контролювати рівень викидів на кабельному заводі : [екологічна модернізація на ПАТ "ЗКЗ" - Запорізькому кабельному заводі]. . , . С. 9.

345562. Лозинський О. Ю., Паранчук Я. С., Цяпа В. Б., Карплюк Л. Ф. Дослідження систем нечіткого керування електроприводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі. . , . С. 194-197.

345563. Алексеев Г. А., Аршинов В. А., Смольников Е. А. Расчет и конструирование режущего инструмента. Машгиз. Москва, 1951. 602 с.

345564. Синчук О. Н., Гузов Э. С., Синчук И. О., Кальмус Д.О. Энергоэффективные структуры тяговых электрических приводов в тормозных режимах. . , . С. 198-200.

345565. Сичук О. Н., Семочкин А. Б., Федотов В. А. Переходные процкссы электропривода асинхронного электропривода шахтного электровоза при его питании от реальной системы электроснабжения. . , . С. 201-204.

345566. Ми вірили, що переможемо : [історія визволення Запоріжжя зі спогадів ветерана Олександра Колпакова]. . , . С. 23.

345567. Синчук О. Н., Гузов Э. С., Дебелый В.Л., Дебелый Л. Л., Черная В. О. К вопросу бездатчикового контроля скорости движения рудничных электровозов. . , . С. 205-209.

345568. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345569. Samonov S., Dubovyk V. Perfection of auxiliary blower control system for marine low speed engine. . , . P. 210-211.

345570. Константинова В. Человек, который отстроил Запорожье : [про нашего прославленного земляка - Степана Сало, принимавшего участие в строительстве всех крупных заводов: "Коммунара", "Радиоприбора", "Алюминиевого" и пр.]. . , . С. 9.

345571. Анищенко Н. В., Тукалов И. О., Яровой Г. И., Кануников Р. В. Экспериментальное определение оптимальных пусковых параметров системы инверторного запуска дизель-генератора. . , . С. 212-214.

345572. Ибрагимбеков Р. Избранное. Азернешр. Баку, 1989. 407 с.

345573. Ярымбаш Д. С. Особенности оптимизации электрических режимов графитации. . , . С. 215-219.

345574. Лебедев В. "Собаку на сене" открыли для себя заново!" : [интервью с директором, режиссером и актером "Нового театра" В. Лебедевым о премьерах в новом творческом сезоне/ записала В. Шепелева]. . , . С. 15.

345575. Ибрагимбеков Р. Избранное. Азернешр. Баку, 1989. 373 с.

345576. Васльев Б.Ю. Структура и алгоритмы управления трехуровневым инвертором электропривода объектов транспортировки углеводородов. . , . С. 220-223.

345577. Ибрагимбеков Р. М. Парк. Советский писатель. Москва, 1982. 287 с.

345578. Борисенко В. Д., Устенко С. А., Устенко І. В. Геометричне моделювання просторових перехідних кривих залізничних колій. . , . С. 33-39.

345579. Журавчак Л. М., Забродська Н. В. Розв'язування пружнодинамічної задачі у пористому флюїдонасиченому кусково-однорідному півпросторі непрямим методом приграничних елементів. . , . С. 40-48.

345580. Волянский С. М., Волянская Я. Б. Повышение качества управления электроприводами движительно-рулевого комплекса подводных аппаратов. . , . С.224-227.

345581. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения Конвейеры со стальной лентой. Машгиз. Москва, 1950. 48 с. : ил., табл., черт.

345582. Орловский И. А., Санников Л. Н., Клочихин К. М. Об автоматизации протезов конечностей средствами электропривода. . , . С. 228-231.

345583. Ибрагимов Г. Г. Дочь степи. Глубокие корни. Советский писатель. Москва, 1957. 323 с.

345584. Gorkunov B., Sirenko M., Tyshchenko A., Gorkunova I. Computer control system of mtchanical hardening of cylindrical products. . , . P. 232-234.

345585. Покровський ярморок: естафета невмерущих традицій : [історія проведення ярморок у Запоріжжі]. . , . С. 16-17.

345586. Ибрагимов Г. Г. Наши дни. Советский писатель. Москва, 1980. 416 с.

345587. Осадчий В. В., Назарова Е. С., Васильева Е. В., Новомлинский В. А., Ткачев А. А. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси. . , . С. 235-239.

345588. Квашнин В. О., Косенко В. А. Анализ помтроения динамической модели асинхронного двигателя на основе расчетных и каталожных данных. . , . С. 241-244.

345589. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения Крановые тормозы с электрическим и гидравлическим управлением. Машгиз. Москва, 1950. 124 с. : ил., табл., номогр., черт.

345590. Квашнин В.О., Бабаш А. В. Анализ влияния различных методик определения параметров однофазных схем замещения асрнхронного двигателя на точность его статическких характеристик. . , . С. 245-248.

345591. Гармаш І. "У Запоріжжі повинен бути музей кіно!" : [інтерв'ю з президентом кіноклубу "Сходження" І. Гармашем про важливі віхи діяльності, творчі плани і свій погляд на розвиток кіноіндустрії в Україні і Запорожжі]. . , . С. 23.

345592. Эпштейн И. И. Схема замещения асинхронного двигателя-новый ракурс. . , . С. 249-251.

345593. Ибрагимов Г. Г. Наши дни. Советский писатель. Москва, 1966. 411 с.

345594. Петрушин В. С., Плоткмн Ю.Р., Еноктаев Р.Н., Николаев М. Б. Проектные ограничения при разработке регулируемых асинхронных двигателей. . , . С. 252-254.

345595. Черный А. П., Юдина А. Л., Бердай А. Оценка состояния асинхронных двигателей на основе функции когерентности. . , . С. 255-258.

345596. Горбулін В. П., Шеховцев В. С., Шевцов А. І. Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу SEA LAUNCH : [про світовий космічний комерційний ринок та внесок в нього ДП "ВО"Південмаш", що виготовляє ракети-носії "Зеніт-3SL"]. . , . С. 5-11.

345597. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 432 с.

345598. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 432 с.

345599. Ставинский А. А., Пальчиков О. О. Усовершенствование тихоходных биротативных асинхронных электроприводов на основе специальных контрроторных двигателей. . , . С. 259-261.

345600. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 510 с.

345601. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 526 с.

345602. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 448 с.

345603. Ибрагимов М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 511 с.

345604. Толочко О. И., Розкаряка П. И., Журов И. О, Моделирование асинхронного двигателя при обрыве фазы статора. . , . Ч. 262-266.

345605. Ибрагимов М. Слияние вод. Советский писатель. Москва, 1977. 735 с.

345606. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения Расчет пространственных стержневых систем на кручение. Машгиз. Москва, 1950. 112 с. : табл., черт.

345607. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения Однорельсовые тележки. Машгиз. Москва, 1950. 92 с., 2 л. черт. : табл., номогр., черт.

345608. Радченко С. Г. Корректное статистическое моделирование в условиях неполной исходной информации. . , . С. 49-56.

345609. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

345610. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения Методика испытаний крановых металлоконструкций. Машгиз. Москва, 1950. 116 с. : ил., табл., черт.

345611. Шигимага В. А., Мегель Ю. E., Коваленко С. В., Коваленко С. Н. Моделирование и анализ параметров электропорации мембраны биологической клетки в импульсном электрическом поле с изменяемой напряженностью. . , . С. 57-65.

345612. Буцанова Д. Врятувати лебедине озеро : [благоустрій парку "Дубовий гай". Розчистка великої водойми]. . , . С. 4.

345613. Брежнєва Т. В. Стійкість як ключовий елемент колективної оборони НАТО. . , . С. 12-21.

345614. Резнікова О. А. Забезпечення стійкості держави і суспільства до терористичної загрози в Україні та світі. . , . С. 22-28.

345615. Ибрагимова М. Имам Шамиль. Советский писатель. Москва, 1991. 600 с.

345616. Ибсен Н. Собрание сочинений. Искусство. Москва, 1958. 823 с.

345617. Ибсен Г. Драмы. Стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1972. 815 с., 12 л. ил.

345618. Синчук О. Н., Гузов Э. С., Удовенко О. А., Омельченко А. В, К вопросу самовозбуждения асинхронной машины в тормозном режиме тягового привода. . , . С. 267-270.

345619. Родькин Д. И., Ченчевой В. В. Характеристики и режимы асинхронного генератора при глубоком насыщении стали. . , . с. 271-276.

345620. Малиновська О. А. Безпека та небезпека подвійного громадянства : [в Україні]. . , . С. 29-35.

345621. Вишневский Д. Л. Цифровой регулятор напряжения асинхронного генератора. . , . С. 277-281.

345622. Харченко Ю. Місто збільшує масштаби озеленення : [благоустрій м. Запоріжжя]. . , . С. 5.

345623. Бегма В. М., Саганюк Ф. В., Лобко М. М. Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети. . , . С. 36-41.

345624. Иваниченко Ю. Я. Пик августа. Таврия. Симферополь, 1990. 288 с.

345625. Gatsuts A. Thermal processes control of ship diesel engine based on fuzzy plc. . , . P. 282-285.

345626. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження властивостей зварювального трансформатора ТД-300" з дисципліни "Зварювальні джерела живлення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

345627. Синчук О. Н., Синчук И. О., Гузов Э. С., Шокарев Д. А. Тяговые электромеханические комплексы шахтных контактных электровозов. . , . С. 286-291.

345628. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження властивостей зварювального трансформатору СТШ-500" з дисципліни "Зварювальні джерела живлення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

345629. Бобро Д. Г. Урахування проектних загроз у розбудові державної системи захисту критичної інфраструктури : [визначення проектної загрози ядерним установкам та ядерним матеріалам в Україні]. . , . С. 42-51.

345630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження властивостей зварювального випрямляча ВД-306" з дисципліни "Зварювальні джерела живлення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

345631. Кузнецов В. В., Николенко А. В., Иващенко В. П. Разработка и проверка адекватности динамической электромагнитной модели асинхронного двигателя, работающего в условиях некачественной электроэнергии. . , . С. 292-301.

345632. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження властивостей зварювального випрямляча типу ВСЖ-303" з дисципліни "Зварювальні джерела живлення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

345633. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм "Технології та устаткування зварювання" та "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

345634. Синчук О. Н., Гузов Э. С., Федотов В. А., Черная В. О. устройство для контроля и защиты от перегрева тяговых электродвигателей шахтных электровозов. . , . С. 302-305.

345635. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Вивчення приладів та техніки випробувань матеріалів на мікротвердість на приладі ПМТ-3" з дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

345636. Лутай С. Н., Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б., Булгакова И. В. Методы и анализ диагностики асинхронных электродвигателей. . , . С. 306-310.

345637. Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для зварювання" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

345638. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження зварювального випрямляча ВДУ-504"з дисципліни "Спеціальні джерела живлення для зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 10 с.

345639. Лутай С. Н., Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б. Точность прогнозирования остаточного ресурса асинхронного двигателя. . , . С. 311-314.

345640. Юрченко О. Н., Михайличенко Д. А. Модельный анализ пуска синхронного двигателя с широтно-импульсным преобразователем частоты. . , . С. 315-318..

345641. Дорошенко А. Л., Михальський В. М., Шаповал І. А. Дослідження алгоритмів керування електромагнітним моментом машини подвійного живлення за допомогою математичного моделювання. . , . С. 319-322.

345642. Конспект лекцій з дисципліни "Методи структурного аналізу матеріалів"для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 90 с.

345643. Заблодский Н. Н., Гртцюки В. Ю. Моделирование процессов в электромеханических преобразователях с магнитожидкостным заполнением. . , . С. 323-328.

345644. Барский В. А., Курдюмов Д. С., Маляр А. В. ВЫпрямительная установка тягового генератора для грузовых тепловозов. . , . С.329-333.

345645. Семенец Д. А., Коломиец В. В., Кобылянский Б. Б., Лутай С. Н. Компьютерная модель линейного индукционно-динамического преобразователя в режиме микроперемещений. . , . С. 334-336.

345646. Иванников А. Филька-африканец. Краснодарское книжное издательство. [Б. м.], 1960. 300 с.

345647. Иванов А. А. Билет туда и обратно. Советская Россия. Москва, 1985. 218 с.

345648. Иванов А. А. Король дзю-до. Физкультура и спорт. Москва, 1981. 119 с.

345649. Бакальчук В. О. Політика РФ щодо корінних народів на окупованій території АР Крим. . , . С. 52-58.

345650. Кулагін Д. О. Аналіз енергетичних потоків тягового перетворювача частоти. . , . С. 337-339.

345651. Самчелеев Ю. П., Дрючин В. Г., Белоха Г. С. Преобразователь частоты электромагнитно совместимый с сетью. . , . С. 340-343.

345652. Щербак Я. В., Плахтий А. А., Цеховской М. В. Улучшение электромагнитной совместимости преобразователей частоты путем применения активных выпрямителей. . , . С. 344-347.

345653. Бойко Н. І. Перспективні технології дослідження великих даних у розподілених інформаційних системах. . , . С. 66-76.

345654. Кондратенко Н. Р., Снігур О. О. Інтервальний нечіткий кластерний аналіз для моніторингу стану артезіанської свердловини. . , . С. 77-84.

345655. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних і електронних апаратів" для студентів спец-ті 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

345656. Рябцев Г. В. Проблема неформальних впливів у діяльності національних регуляторів і шляхи ії вирішення : [в Україні сформувалися передумови для потрапляння державних інституцій під контроль окремих суб'єктів господарювання]. . , . С. 59-66.

345657. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спец-ті 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 27 с.

345658. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних і електронних апаратів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

345659. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізація інженерних та проектних рішень обладнання енергоємних виробництв" для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 39 с.

345660. Oliinyk A., Subbotin S., Lovkin V., Blagodariov O., Zaiko T. The system of criteria for feature informativeness estimation in pattern recognition = Система критеріїв оцінювання інформативності ознак для розпізнавання образів. . , . Р. 85-96.

345661. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 52 с.

345662. Пелещак Р. М., Литвин В. В., Пелещак І. Р. Динаміка нелінійного осциляторного нейрона при дії зовнішнього нестаціонарного сигналу. . , . С. 97-105.

345663. Бабаков Р. М. Исследование аппаратурных затрат в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов. . , . С. 106-115.

345664. Даденков С. А., Даденков Д. А. Модель циклического алгоритма планирования задач в распределенной системе реального времени. . , . С. 116-123.

345665. Davydov M. V., Lozynska O. V., Pasichnyk V. V. Effective algorithm for parsing sentences using semantically attributed weighted affix context free = Ефективний алгоритм для синтаксичного аналізу речень з використанням семантичного позначених зважених афіксних контекстно-вільних граматик. . , . Р. 124-130.

345666. Козуля Т. В., Білова М. О. Інформаційно-аналітична система методів з комплексної оцінки стану складних об'єктів. . , . С. 131-138.

345667. Немудрый И. Ю., Метельский В. П. О выборе типа инвертора для преобразователя частоты ветроэлектростанций с аэродинамической мультипликацией. . , . С. 348-350.

345668. День працівника соціальної сфери : [перша неділя листопада в Україні]. . , . С. 2.

345669. День Захисника України : [14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва]. . , . С. 2-3.

345670. Иванов А. А. Плоды вдохновения. Советский писатель. Москва, 1983. 221 с.

345671. Иванов А. А. Февраль - дорожки кривые. Современник. Москва, 1988. 366 с.

345672. Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Кондратьєв Є. О. Особливості формування та аналізу контенту інтернет-газети музичних новин. . , . С. 139-150.

345673. Рачок Р. В., Боровик О. В., Боровик Л. В. Структурна оптимізація системи оптико-електронного спостереження. . , . С. 151-161.

345674. Иванов А. А. Рассказы о русских художниках. Просвещение. Москва, 1988. 128 с.

345675. Єщенко П. С. Від депресії до активізації зростання в економічній і соціальній сферах України. . , . С. 3.

345676. Смирнов А. Атипичный паркетник : [место кроссовера Mitsubishi ASX на рынке автомобилей. Описание, краткая техническая характеристика]. . , . С. 60-61.

345677. День визволення України від фашистських загарбників. . , . С. 3-4.

345678. Шама О. Письма инопланетянам : [история освоения космоса: в 1962 году СССР первым в мире послал радиосигнал на другую планету, позднее этому примеру последовали американцы]. . , . С. 62-64.

345679. Радіонов Ю. Д. Програмно-цільовий метод бюджетування: проблеми впровадження та перспективи розвитку. . , . С. 21-38.

345680. Кравчук І. С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України. . , . С. 39-49.

345681. Иванов А. Г. Экран судьбы. Роман жизни. Искусство. Ленинград, 1971. 295 с.

345682. Визволення Києва і битва за Дніпро. . , . С. 4-6.

345683. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. . , . С. 50-64.

345684. Мозговий О. М., Субочев О. В., Юркевич О. М. Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів. . , . С. 65-78.

345685. Иваненко О. Д. Сказки. Веселка. Киев, 1979. 350 с.

345686. Білорус О. Г. Теорія безпечного економічного розвитку. . , . С. 79-82.

345687. Иванов А. М. Если не я, то кто же. Нижне-Волжское книжное издательство. Волгоград, 1990. 331 с.

345688. Попович О. С. Ера комунікації для землян як шанс вижити. . , . С. 83-86.

345689. Кім М. М. Праця - джерело існування людини та основа її природної еволюції. . , . С. 87-88.

345690. Лікарняний під час відпустки: визначаємо гарантії для працівників. . , . С. 37-41.

345691. Розумний О. М. Російська політика пам'яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії. . , . С. 67-77.

345692. Табунщик Г. В., Каплиенко Т. И., Шитикова Е. В. Модель верификации систем с ограниченными ресурсами. . , . С. 162-167.

345693. Ляшенко О. М. Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні. . , . С. 78-86.

345694. Олійник Д. І. Міжнародний досвід високотехнологічного економічного розвитку на основі побудови Smart Grid. . , . С. 87-96.

345695. Иванов А. С. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1979. 511 с.

345696. Миюсов М. Перспективы подготовки и трудоустройства моряков : [о Национальном университете "Одесская морская академия". Крупнейшие страны-поставщики моряков на мировой рынок рабочей силы]. . , . С. 30-31.

345697. Иванов А. С. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1979. 719 с.

345698. Иванов А. С. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1980. 687 с.

345699. Верховен П. Как меняется управление портами в Европе : [интервью с управляющим директором Международной ассоциации портов и гаваней П. Верховеном о европейском подходе к управлению портами и портовой реформе]. . , . С. 36-37.

345700. Иванов А. С. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1981. 879 с.

345701. Иванов А. С. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1981. 448 с.

345702. Пиратство пошло на убыль : [активность морских пиратов в 2017 году снизилась до рекордно низкого за последние 22 года уровня]. . , . С. 38-41.

345703. Криворак А. Был ли Джон Мейнард Кейнс кейнсианцем? : [теория занятости]. . , . С. 8-10.

345704. Иванов А. С. Избранные произведения. Молодая гвардия. Москва, 1974. 654 с.

345705. Иванов А. С. Избранные произведения. Молодая гвардия. Москва, 1974. 736 с.

345706. Редзюк Є. Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України?. . , . С. 11-14.

345707. Иванов А. С. Вечный зов. Советский писатель. Москва, 1977. 486 с.

345708. Бардась В. Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році. . , . С. 15-17.

345709. Bobyr M. V., Milostnaya N. A. A soft fuzzy algorithm of the mobile robot control = Мягкий нечіткий алгоритм управління мобільним роботом. . , . С. 168-178.

345710. Иванов А. С. Вечный зов. Молодая гвардия. Москва, 1986. 432 с.

345711. Крисак А. Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підгрунтя та механізми реалізації. . , . С. 18-24.

345712. Рыженкова Н. Порты Украины наконец нарастили перевалку : [впервые с 2012 года морские порты показали рост, переработав 132, 6 млн. тонн грузов. Приведены показатели работы портов в 2016-2017 гг.]. . , . С. 46-51.

345713. Стешенко Л. Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації. . , . С. 25-27.

345714. Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Кадикова І. М., Чумаченко І. В. Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах. . , . С. 179-186.

345715. Зімчук І. В. Синтез цифрових регуляторів пониженого порядку для замкнутих систем управління неперервними об'єктами. . , . С. 187-192.

345716. Хоружий С. Г. Економічні та соціальні перспективи інформаційно-технологічного розвитку суспільства. . , . С. 97-104.

345717. Ключевые грузы, которые перерабатывали в портах в 2017 году : [5 ключевых грузов: хлебные, руда, черные металлы, уголь, контейнеры. Показатели переработки каждым из морских портов Украины]. . , . С. 52-54.

345718. Качан Ю. Г., Єрофєєва А. А. Інноваційне управління процесом нагрівання металу у печі з використанням просторового електричного поля : [експериментальні дослідження проведені на реальній камерній печі з викатним подом на ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"]. . , . С. 193-199.

345719. Рыженкова Н. Объемы контейнерных перевозок вернулись на уровень 2012 года : [в 2017 году контейнерооборот в украинских портах вырос на 6,4 %. Структура переработки контейнеров в морских портах Украины в 2017 г., другие показатели]. . , . С. 56-57.

345720. Vasyltsiv T., Lupak R.. Priorities and tools of the state regional policy of import substitution in the market of Ukraine's consumer goods : [регіональна політика імпортозаміщення на ринку товарів народного споживання]. . , . P. 105-112.

345721. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-декабрь 2017 года : [в т. ч. Бердянского]. . , . С. 58-60.

345722. Базарник М. Проблема девіантної особистості: історико-філософський та соціально-правовий аналіз. . , . С. 63-67.

345723. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу "Адміністрування публічних фінансів" для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

345724. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу "Адміністрування публічних фінансів" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

345725. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання самостійних та індивідуальних завдань з курсу "Адміністрування публічними фінансами" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

345726. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу "Фінансовий менеджмент" для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

345727. Иванов А. С. Вечный зов. Молодая гвардия. Москва, 1986. 225 с.

345728. Иванов А. С. Вечный зов. Молодая гвардия. Москва, 1986. 414 с.

345729. Иванов А. С. Вечный зов. Молодая гвардия. Москва, 1986. 400 с.

345730. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "Фінансовий менеджмент" для здобувачів вищої освіти. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

345731. Иванов А. С. Вечный зов. Воениздат. Москва, 1989. 847 с.

345732. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" для здобувачів вищої освіти. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

345733. Методика розроблення професійних стандартів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 року № 74. . , . С. 115-133.

345734. Иванов А. С. Жизнь на грешной земле. Современник. Москва, 1986. 61 с.

345735. Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2018 р. № 104. . , . С. 137-139.

345736. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення індивідуальних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки та економічна політика" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

345737. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки та економічна політика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

345738. Иванов А. С. Тени исчезают в полдень. Худож. лит.. Москва, 1971. 711 с.

345739. Павлюк А. П. Секторальна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку. . , . С. 113-124.

345740. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669. . , . С. 143-154.

345741. Иванов Б. В. Свой метр и ритм. Советская Россия. Москва, 1974. 160 с.

345742. Иванов В. Доделки-переделки. Художник РСФСР. Ленинград, 1960. 32 с.

345743. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32. . , . С. 155-159.

345744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення самостійних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки та економічна політика" для здобувачів вищої освіти. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

345745. Иванов В. Партизанские повести. Советский писатель. Москва, 1987. 416 с.

345746. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення індивідуальних занять з дисципліни "Регіональна політика ЄС" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

345747. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 720 с.

345748. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Регіональна політика ЄС" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

345749. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення самостійних занять з дисципліни "Регіональна політика ЄС" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

345750. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 624 с.

345751. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 496 с.

345752. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 447 с.

345753. Скаруффі П. Парадокс The Beatles: конформізм, ар'єргард, пристосуванство : [«Бітлз» (англ. The Beatles) — британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Найзнаменитіший та найпопулярніший музичний гурт за всю історію людства]. . , . С. 155-164.

345754. Гладких Д. М. Вплив банків з капіталом російського державного походження на фінансову безпеку України. . , . С. 125-133.

345755. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення індивідуальних занять з дисципліни "Управління регіоном" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

345756. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1959. 623 с.

345757. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Управління регіоном" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

345758. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 663 с.

345759. Коваль О. П. Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки. . , . С. 134-139.

345760. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни "Управління регіоном" для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем магістр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 94 с.

345761. Иванов В. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1960. 647 с.

345762. Павлюченко А. М., Шийко О. М. Комплексний метод розрахунку опору тертя і теплообміну на поверхні льотних осесиметричних об'єктів при польоті по траєкторії з наявністю в пристінному прикордонному шарі неізотермічності, стисливості, ламінарно-турбулентного переходу... див. анот.. . , . С. 4-27.

345763. Иванов В. В. Бронепоезд 14-69. Худож. лит.. Москва, 1964. 191 с.

345764. Барабаш О. Правосвідомість та ії вплив на поведінку людини. . , . С. 68-72.

345765. Коновалов Д. В., Кобалава Г. О. Проміжне охолодження циклового повітря в газотурбінних установках аеротермопресорами. . , . С. 29-36.

345766. Тимченко В. Л., Лебедев Д. О. Алгоритмические процедуры синтеза систем переменной структуры для управления морскими подвижными объектами. . , . С. 200-209.

345767. Иванов В. В. Кремль. У.. Советский писатель. Москва, 1990. 525 с.

345768. Брездень В. Методологічні підходи до розкриття екстремумів у професійній діяльності юриста. . , . С.73-82.

345769. Смольницька О., Стріха М. Трагічні обставини доби в дзеркалі одного оперного перекладу : [історія українського перекладу для музичного театру. Микола Зеров, Борис Петрушевський, Григорій Кочур, Максим Рильський]. . , . С. 165-170.

345770. Иванов В. В. Медная лампа. Молодая гвардия. Москва, 1984. 304 с.

345771. Ватаманюк Л., Гарасимів Т. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості. . , . С. 83-87.

345772. Ковалів Ю. Одіссея української літературної еміграції міжвоєнного двадцятиліття : [фрагменти з "Історії української літератури: Кінець ХІХ - поч. ХХІ ст." у 10-ти т.]. . , . С. 171-187.

345773. Артеменко З. П. Розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України. . , . С. 140-149.

345774. Брюховецька Л. Анджей Вайда: поліфонія сенсів і єдність мети : [А. Вайда (06.03.1926-09.10.2016) польський режисер театру і кіно, класик європейського авторського кіно]. . , . С. 188-200.

345775. Габаковська Х., Гарасимів Т. Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід. . , . С. 88-96.

345776. Гарасимів Б. Моделі громадянського суспільства: проблеми взаємовідносин людини та держави. . , . С. 97-104.

345777. Герасимів Т. Дефініція "громадянське суспільство": філософсько-правова парадигма. . , . С. 105-112.

345778. Дашко Т. Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія. . , . С. 113-121.

345779. Іванишин Т. Філософська концепція девіантності (кінець XIX - середина XX століття). . , . С.123-129.

345780. Кельман М. Методологія дослідження правотворчості у правовій державі. . , . С. 130-136.

345781. Коваль І. Менталітет у позитивно-правовому полі. . , . С.137-144.

345782. Власюк Т. В. Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України. . , . С. 150-162.

345783. Маценка С. Живе мистецтво Генріха Белля : [Генріх Теодор Белль, Генріх Бьолль (21.12.1917-16.07.1985), німецький письменник. Наведено перелік перекладів творів Г. Белля українською мовою]. . , . С. 201-210.

345784. Козак О., Гарасимів Т. Девіантна поведінка в умовах постмодернізму: філософсько-правові детермінанти. . , . С. 145-154.

345785. Кучеренко Н., Гарасимів Т. Генеза особистості через призму філософсько-правових детермінант. . , . С. 155-160.

345786. Дзьобань О. П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу. . , . С. 163-170.

345787. Мартинюк Н. Проблеми девіацій у правовій системі соціокультурних змін. . , . С. 161-169.

345788. Найдан М. Завданням новітнього перекладу "Тараса Бульби" я вбачаю деколонізацію (дерусифікацію) гоголівської мови : [бесіда з американським професором українознавства, письменником українського походження / бесіду вела Л. Коломієць ]. . , . С. 211-221.

345789. Скринченко В. Щоденник емігранта або наш земляк на Заході : [про автобіографічну книгу Д. Скринченка "Обрывки моего дневника". Біографія Д. Скринченка, російського і українського богослова, публіциста, історика, педагога, який емігрував до Югославії у 1919 р.]. . , . С. 222-232.

345790. Прудникова О. В. Ціннісне підгрунтя інформаційної культури суб'єктів віртуального простору. . , . С. 171-177.

345791. Митиков Ю. А., Соловьева Н. М., Крысько Б. А. Аммиачные системы наддува топливных баков двигательных установок ракет-носителей : [на примере І ступени РН "Зенит"]. . , . С. 37-42.

345792. Иванов В. В. Пархоменко. Оборониздат. Москва, 1955. 558 с.

345793. Иванов В. В. Повести и рассказы. Худож. лит.. Москва, 1980. 447 с.

345794. Иванов В. В. Похождения факира. Правда. Москва, 1990. 701 с.

345795. Иванов В. В. Путь к алмазной горе. Советский писатель. Москва, 1956. 494 с.

345796. Иванов В. В. У. Дикие люди. Книга. Москва, 1988. 399 с.

345797. Иванов В. В. По следу. Возвращение Ибадуллы. Правда. Москва, 1989. 494 с.

345798. Иванов В. Д. Русь великая. Советская Россия. Москва, 1981. 592 с.

345799. Иванов В. Д. Русь великая. Воениздат. Москва, 1990. 846 с.

345800. Иванов В. Д. Русь великая. Воениздат. Москва, 1991. 846 с.

345801. Иванов В. Д. Русь изначальная. Интербук. Харьков, 1991. 821 с.

345802. Запорожский машиностроительный институт Труды .... Харьковский ун-т. Харьков, 1959. 154 с.

345803. Иванов В. И. Идейно-эстетическоие принципы советской литературы. Худож. лит.. Москва, 1971. 470 с.

345804. Иванов В. И. Формирование идейного единства советской литературы 1917-1932. Гослитиздат. Москва, 1960. 372 с.

345805. Иванов В. Н. Огни в тумане. Советский писатель. Москва, 1991. 383 с.

345806. Иванов В. Н. Александр Пушкин и его время. Молодая гвардия. Москва, 1977. 446 с.

345807. Иванов В. Н. Самая дорогая роль. Донбас. Донецк, 1986. 111 с.

345808. Иванов В. П. Звездная атака. Молодая гвардия. Москва, 1989. 238 с.

345809. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни ТЕ і ЕК для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

345810. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу "Технології публічного адміністрування" для студентів денної форми навчання напряму під-ки 07 "Управління та адміністрування" з подальшим навчанням за спец-тю 073 "Менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 64 с.

345811. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу "Публічне адміністрування" для студентів денної форми навчання спеціальності 07 "Управління та адміністрування" з подальшим навчанням за спеціальністю 073 "Менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

345812. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занятьз курсу "Адміністрування проекту виконавчої влади"для студентів денної форми навчання напряму під-ки 07 "Управління та адміністрування" з подальшим навч-ям за спец-тю 073 "Менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 55 с.

345813. Тарадайко С. Інша філософія. Шопенгауер : [Артур Шопенгауер (1788-1860) - німецький філософ, відомий уявленням світу як волі і песимізмом]. . , . С. 233-241.

345814. Иванов В. С. Возвращение Будды. Чудесные похождения портного Фокина. Правда. Москва, 1991. 480 с.

345815. Онищенко О. Г., Онищенко В. О., Литвиненко С. Л., Коробко Б. О. Будівельна техніка. Кондор. Київ, 2017. 424 с.

345816. Синчук О. Н., Синчук И. О., Будников В. Н., Черная В. О. Выбор параметров фильтра-ограничителя всплеска напряжения в частотном преобразователе тягового электротехнического комплекса. . , . С. 351-355.

345817. Иванов Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. Книга. Москва, 1989. 574 с.

345818. Ткаченко В. Рукописи не горять, а воскресають, як Фенікс : [Григорій Порфирович Кочура (1908 - 1994) - поета, перекладача, історика і теоретика українського художнього перекладу]. . , . С. 242-251.

345819. Зуб'юк Ю. П. Електричні мережі: розподільчі vs розподільні. Важкий шлях повернення питомо українського суфікса. . , . С. 2-6.

345820. Иванов Д. Г. Стол на перекрестке. Советский писатель. Москва, 1977. 232 с.

345821. Иванов Д. К. Герой в соременной прозе. Знание. Москва, 1988. 64 с.

345822. Іванова М. "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек. . , . С. 18-23.

345823. Иванов Е. Негромкий выстрел. Молодая гвардия. Москва, 1977. 335 с.

345824. Иванов Е. Честь и долг. Молодая гвардия. Москва, 1987. 495 с.

345825. Матвійчук І. Методологічні домінанти правової антропології. . , . С. 170-178.

345826. Савайда О. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття. . , . С. 179-184.

345827. Сковронський Д. Взаємовплив та взаємозв'язок громадянського суспільства і держави як єдиної цілісності. . , . С. 185-192.

345828. Немыкина О. В. Сравнительный анализ остроения сети электропитания кранов с частотно-регулируемым приводом. . , . С. 357-359.

345829. Сливка С. Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі. . , . С.193-201.

345830. Бересан А. А., Радимов С.Н. Исследование электромагнитной совместимости станции испытания синхронных генераторов с питающей сетью. . , . С. 360-363.

345831. Иванов Е. П. Меткое московское слово. Московский рабочий. Москва, 1989. 320 с.

345832. Радченко А. М., Андреєв А. А., Корнієнко В. С. Забруднення поверхонь нагріву утилізаційних котлів при спалюванні водопаливних емульсій на основі малов'язких палив. . , . С. 43-46.

345833. Потапенко Е. М., Шийка А. А. М етоды энергооптимального управления асинхронным электроприводом. . , . С. 364-366.

345834. Степико М. Т., Черненко Т. В. Українська ідентичність як визначальна засада протидії російській агресії. . , . С. 178-183.

345835. Садовой А. В., Алексеев И. А. Экспериментальные исследования параметров резонансных трансформаторов в системе однопроводной передачи электрической энергии. . , . С. 367-369.

345836. Смірнова І. Розвиток особистості в системі соціальних спільнот: загальне в індивідуальному. . , . С. 202-207.

345837. Бешта А. С., Федорейко В. С., Балахонцев А. В., Албу А. А. Универсальная модель гальванической батареи как средство для расчетов электрических транспортных средств. . , . С. 370-374.

345838. Токарська А. Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста. . , . С. 208-212.

345839. Сінолиций А. П., Кольсун А. А., Козлов В. С. Екстремальний регулятор для силового активного фільтру струму. . , . С. 375-378.

345840. Дранкова А. О., Михайков С. С. Обзор методов и средств обеспечения єлектромагнитной совместимости судовых грузовых комплексов. . , . С. 379-382.

345841. Чорнобай О. Per argumentum від Саллюстия : [розвиток норм і категорій римського державного права у полемічних творах історика та політичного діяча Сллюстія]. . , . С. 213-218.

345842. Lytvynenko K. Humanitarian prerequisites of the emergence of separatist movements in independent Ukraine : [мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства]. . , . P. 184-191.

345843. Сінчук О. М., Бойко С. М. Електромеханічний комплекс автономної вітрової мініелектростанції для експлуатації в умовах залізорудних шахт. . , . С. 383-385.

345844. Шай Р. Перспективи модернізації правоохоронних органів в умовах глобалізації. . , . С. 219-224.

345845. Дорошенко О. І., Панчишин О. В., Петренко І. І. Про реактивне навантаження синхронних двигунів. . , . С. 386-390.

345846. Жук А. К., Запальский В. Н., Запальский К. Н. Усовершенствование регулируемого фильтрокомпенсирующего устройства. . , . С. 391-395.

345847. Баїк О. Про видову характеристику суб'єктів податкових правовідносин в України. . , . C. 225-231.

345848. Бойко Л. Г., Кислов О. В., Пижанкова Н. В. Метод расчета термогазодинамических параметров турбовального ГТД на основе повенцового описания лопаточных машин. Часть 1. Основные уравнения. . , . С. 48-58.

345849. Радченко Р. Н. Получение конденсата как сопутствующего продукта охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки. . , . С. 59-63.

345850. Радченко А. М., Радченко Р. М., Кантор С. А., Портной Б. С., Ткаченко В. С. Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резервну холодопродуктивність абсорбційної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі. . , . С. 64-69.

345851. Западня К. О., Гайденко О. А., Пуйденко В. А. Выбор и обоснование архитектуры виртуальной производственной системы для планируемого портфеля заказов. . , . С. 70-74.

345852. Бортник Н., Єсімов С. Гармонізація законодавства України і європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції. . , . С. 232-240.

345853. Иванов И. С. Не только пациенты.... Лениздат. Ленинград, 1985. 64 с.

345854. Волоско Я. Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави. . , . С. 241-245.

345855. Король С. В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму. . , . С. 396-398.

345856. Иванов К. К. Волшебство музыки. Молодая гвардия. Москва, 1983. 160 с.

345857. Гулак Л. Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування. . , . С. 246-251.

345858. Вишневский Л. В. Динамическая компенсация реактивной энергии судовой электростанции. . , . С. 399-401.

345859. Бурунсуз Е. С. Разработка элементов модели управления проектом создания плазмохимических устройств для энергетических установок. . , . С. 75-79.

345860. Демчик Н. Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства. . , . С. 252-256.

345861. Иванов Л. И. Влюбленные. Современник. Москва, 1975. 304 с.

345862. Глазева О. В., Бушер В.В. Расчет параметров пассивных фильтров в судовых электроприводах "Тиристорный преобразователь напряжения-асинхронный двигатель". . , . С. 402-406.

345863. Дніпров О. Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади. . , . С. 257-262.

345864. Иванов Л. И. Край любимый. Советский писатель. Москва, 1968. 264 с.

345865. Бесараб А. Н., Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю. Расчет периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в сложных схемах в произвольный момент времени. . , . С. 407-411.

345866. Иванов Л. И. Мартовские всходы. Советский писатель. Москва, 1970. 264 с.

345867. Єсімов С. Розвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правоий аспект. . , . С. 263-270.

345868. Иванов Л. И. Опять я в деревне. Современник. Москва, 1984. 336 с.

345869. Иванов Л. И. Притягательная сила. Современник. Москва, 1989. 379 с.

345870. Лавренюк М. С. Метод об'єктної постобробки карт класифікації з урахуванням специфіки кожного класу. . , . С. 80-91.

345871. Ковальчук В. Укренерго-2017: результати перших реформ. . , . С. 7-12.

345872. Иванов М. И плавился даже камень. Прогресс. Москва, 1984. 240 с.

345873. Авраменко В. М., Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. Аналіз низькочастотних електромеханічних коливань в ОЕС України з використанням програмного комплексу АВР-74. . , . С. 13-26.

345874. Кузнецов Б. Т., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. Синтез комбинированных систем активного экранирования техногенного магнитного пол япромышленной частоты. . , . С. 412-414.

345875. Иванов Н. Ф. "Алькор" принимает вызов. Патриот. Москва, 1991. 355 с.

345876. Иванов Н. Ф. Рассветы Саура. Современник. Москва, 1987. 240 с.

345877. Черутти Г. Картины с маслом : [крупнейший аукционный дом Christie's за последний год побил десятки мировых ценовых рекордов на предметы искусства]. Медиа-ДК. Киев, . С. 58-60.

345878. Люнгман Й. Фонд уполномочен заявить : [интервью с главой представительства Международного валютного фонда (МВФ) Й. Люнгманом о жизнеспособности украинской экономики/ записал И. Верстюк]. . , . С. 44-47.

345879. Когут В. Контроль як функція громадськості у забезпеченнні національного судочинства. . , . С. 271-277.

345880. Муха Н. И., Дранкова А. О. О практической подготовке судовых электромехаников и механиков. . , . С. 416-422.

345881. Лесько Н. Детермінанти, що обумовлюють насильство над дитьми. . , . С. 278-283.

345882. Ялова А. М., Сусідко А. М., Сусідко А. В. Електро та енергоефективність та оцінка її потенціалу для підземних залізорудних виробництв. . , . С. 27-30.

345883. Иванов Р. Ф. Дюбуа. Молодая гвардия. Москва, 1968. 240 с.

345884. Литвин О. Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів податкових правовідносин. . , . C 284-290.

345885. Иванов С. А. Из жизни Потапова. Современник. Москва, 1984. 285 с.

345886. Иванов С. Д. Рыжая Галка. Карпати. Ужгород, 1983. 152 с.

345887. Иванов Ю. Н. Золотая "Корифена". Мысль. Москва, 1966. 175 с.

345888. Золотаревский М. Христианское обращение с точки зрения Иудея. [б. и.]. Тель-Авив, 1999. 231 с.

345889. Магновський І. Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України. . , . С. 291-296

345890. Житие и подвиги Сергия Радонежского. Свято-Троице. Киев, 1989. 264 с.

345891. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятий. Лениздат. Ленинград, 1991. 128 с.

345893. Гуревич В. И. Повышение живучести системы оперативного постоянного тока электростанций при воздействии электромагнитного импульса. . , . С. 31-36.

345894. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку. Основи. Київ, 1999. 943 с.

345895. Иванов Ю. Н. Сестра морского льва. Молодая гвардия. Москва, 1973. 222 с.

345896. Иванов - Паймен В. З. Невыдуманные рассказы. Книжное издательство. Куйбышев, 1989. 208 с.

345897. Иванов - Радкевич И. М. Тень, покинувшая мост. Советский писатель. Москва, 1988. 293 с.

345898. Иванова В. С. В жизни и в кино. Искусство. Москва, 1988. 192 с.

345899. Иванова В. С. Лидия Смирнова. Искусство. Москва, 1972. 113 с.

345900. Загирняк М. В., Перекрест А. Л. Опыт внедрения и использования автоматизированной системы мониторинга температурных режимов и удаленного управления теплопотреблением Кременчугского национального университета. . , . С. 423-426.

345901. Черный А. П., Сивякова Г. А., Перекрест А. Л. Wев-технологии в международном сотрудничестве вузов в области науки и образования. . , . С. 427-429.

345902. Черный А. П., Муха Н. И., Кравец А. М. Виртуальный комплекс-тренажер для лабораторного практикума по теории электропривода. . , . С. 430-434.

345903. Дранкова А. О., Муха Н.И., Шестака А. И. Лаборатория микроконтроллерного управления и моделирования электромеханических систем. . , . С. 435-440.

345904. Бушер В. В., Калинин А. Г., Акшинцев Д. И., Бичев Д. В. Учебно-исследовательский макет причального контейнерного перегружателя с шаговым электроприводом. . , . С. 441-444.

345905. Гупалов С. А. Искусство быть в нужное время в нужном месте : [ООО "Транс-Логистик" - запорожская динамично развивающаяся компания, предоставляющая транспортные услуги перевозки грузов]. . , . С. 2-5.

345906. Ткачук О. Рекомендації щодо вибору логотипа для товарів та послуг як флагмана для вашого бізнесу. . , . С. 10-13.

345907. Шлянин С. М. Краны мостовые грейферные завода Кранкомплект : [о продукции запорожского предприятия ООО "Завод Кранкомплект"]. . , . С. 6.

345908. Андрощук Г. Охорона олімпійського символа чи введення в оману : [патентні спори між Польщею і Росією]. . , . С. 14-21.

345909. Бочарова Н. Новітня стратегія Євросоюзу щодо захисту прав інтелектуальної власності. . , . С. 24-27.

345910. Жарінова А. Бібліотека як сучасна платформа коворкінгу : [спільна робота, де в одному робочому просторі відбуваються різні види діяльності]. . , . С. 28-29.

345911. Балац Б. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [издатели-пираты. История пиратства в издательском деле]. . , . С. 42-54.

345912. Могилевський В. Чи корисна корисна модель? : [точка зору на новації у законодавчих актах України, які регулюють охорону винаходів та корисних моделей]. . , . С. 55-58.

345913. Андрощук Г. Щодо паралельного імпорту лікарських засобів. . , . С. 58-61.

345914. Андрощук Г. Щодо змін патентного мита в Російській Федерації : [введення нових мит направлено на компенсацію витратних процедур з перевірки патентоспроможності заявленої корисної моделі і видачу надійного патенту]. . , . С. 62-65.

345915. Мельнікова Л. В., Бушер В. В. Експериментальні дослідження процесів в системі вентиляції на лабораторному стенді з контролером SIMENS LOGO!. . , . C. 445-449.

345916. Иванова Н. Б. Проза Юрия Трифонова. Советский писатель. Москва, 1984. 296 с.

345917. Васильєв О. Dervent Innovation Index - міжнародна база даних патентів та корисних моделей : [коротка інформація про реферативно-бібліографічну базу даних, яка містить також кресленя та хімічні структурні діаграми]. . , . С. 75.

345918. Иванова Т. А. Посмертная судьба поэта. Наука. Москва, 1967. 206 с.

345919. Малиновский В. А., Пригода А. А. Модернизация полиспастов выдвижения стрелы : [изменения длины телескопической стрелы мобильного крана на примере компании НПП "Вира-Сервис Плюс"]. . , . С. 8-9.

345920. Андриенко Н. Н., Корень В. Л., Голомовзый Е. Н. Как измерить все, что угодно в применении к оценке состояния подъемной техники : [по методу Ферми. Определение неопределенности, риска и их показателей по Дугласу Хаббарду]. . , . С. 10-12.

345921. Козлов М. А. Проблема предотвращения аварий грузоподъемных машин при обрыве каната : [даются ссылки на результаты работы по созданию устройств безопасности, приводятся схемы и описания конструкций и работы некоторых из них]. . , . С. 13-16.

345922. Волчек Н. В. Ремонт и аренда грузоподъемных кранов за рубежом : [на примере немецкой фирмы Kohler и американской Montana Crane Service]. . , . С. 17-19.

345923. Лайко А. И., Полнарев С. Я. Лифтовая проблема Одессы в цифрах, делах и размышлениях : [динамика ресурсного обеспечения Городской целевой программы замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016-2020 г.г. (в тысячах грн.)]. . , . С. 20-25.

345924. Шимановський О. В., Котлубей Д. О., Шалінський В. В. Міст ім. Є. О. Патона - нинішній стан та перспективи : [характеристика моста, зображення фасада та поперечного перерізу, нинішній стан конструкцій моста]. . , . С. 2-9.

345925. Иванова Т. И. Клянусь на знамени веселом. Знание. Москва, 1990. 61 с.

345926. Иванова Т. И. Литература и перестройка. Знание. Москва, 1989. 63 с.

345927. Манилов А. М., Каленюк А. А. Способ повышения чувствительности к двухфазным коротким замыканиям с помощью дифференциальной микропроцессорной логической защиты обратной последовательности трансформатора (автотрансформатора). . , . С. 37.

345928. Ивантер Н. А. Поворот ключа. Советский писатель. Москва, 1985. 286 с.

345929. Ивантер Н. А. Снова август. Советский писатель. Москва, 1960. 282 с.

345930. Манилов А. М., Каленюк А. А. Способ использования приращения фазного тока при каскадном действии защит линии в кольцевой сети для быстродействия отключения короткого замыкания. . , . С. 38-39.

345931. Иванцов К. М. Старшая сестра. Донбас. Донецк, 1988. 150 с.

345932. Стовпник С. Н., Осипов А. С. Исследования флишевого породного массива в условиях строительства Бескидского тоннеля. . , . С. 10-18.

345933. Стороженко Л. І., Гасій Г. М. Дослідження просторової роботи та напружено-деформованого стану нової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції. . , . С. 19-22.

345934. Иванченко А. Л. Автопортрет с догом. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1990. 399 с.

345935. Мариняк Н. Удосконалення нормативно-правовго регулювання надання адміністративних послуг. . , . С. 297-303.

345936. Мота А. Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній миграції. . , . С. 304-311.

345937. Гончаренко Д. Ф., Гудилин Р. И. Возведение торгово-развлекательного центра в условиях исторически сложившейся городской среды г. Харькова : [схема монтажа здания одновременно двумя кранами]. . , . С. 23-25.

345938. Павлюк Н. Історіографічне дослідженння основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією Украни. . , . С. 312-319.

345939. Парпан У. Рефрмування юричиної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії. . , . С. 320-327.

345940. Перун Т. Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпеченння інформаційної безпеки в Україні. . , . С. 328-332.

345941. Сірант О. Цифрові докази, утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. . , . С. 333-340.

345942. Khomyshyn I. The notion fnd content of quality assurance of hicher education in Ukraine = Поняття та зміст забезпечення якості вищої освіти Україні. . , . P. 341-345.

345943. Цьвок М. Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні. . , . С. 346-353.

345944. Чопко Г. Застосування договору фінансового кредиту при наданні послуг населенню ломбардами України. . , . С. 354-359.

345945. Бек У. Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян. . , . С. 367-373.

345946. Волинець Т. Відумерла спадщина як підстава виникнення права комунальної власності. . , . С. 374-379.

345947. Иванченко Р. П. Гнев Перуна. Советский писатель. Москва, 1986. 462 с.

345948. Дмитренко Е., Дмитренко В. Виконання іпотечного зобов'язання: становлення та розвиток. . , . С. 380-386.

345949. Иванченко Р. П. Золотые стремена. Советский писатель. Москва, 1990. 320 с.

345950. Несімко О. Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст.246 - незаконна прорубка лісу. . , . С.387-394.

345951. Иванычук Р. И. Вода из камня. Советский писатель. Москва, 1986. 461 с.

345952. Иванычук Р. И. Мальвы. Худож. лит.. Москва, 1988. 687 с.

345953. Попадинець Г. Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товаристами. . , . С. 395-400.

345954. Иванычук Р. И. Манускрипт с улицы русской. Известия. Москва, 1983. 636 с.

345955. Римарчук Р. Поняття субсидіарної відповідольності: історично-правовий аспект. . , . С. 401-406.

345956. Иванычук Р. И. У столбовой дороги. Каменяр. Львов, 1966. 576 с.

345957. Бараняк В. Методи експертного дослідження мікрочастинок платини. . , . С. 407-410.

345958. Иванько С. С. Фенимор Купер. Молодая гвардия. Москва, 1990. 461 с.

345959. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

345960. Бойсан М. Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх. . , . С. 411-416.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.