Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

345961. Ивасюк М. Г. Баллада о всаднике на белом коне. Советский писатель. Москва, 1984. 448 с.

345962. Болібрух Н. Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв'язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів. . , . C.417-421.

345963. Бондюк А. Аналіз наукових підходів до визначення поняття "судовий розсуд". . , . С. 422-426.

345964. Гузела М. До питання про суд присяжних за кримінальним процесуальним законодавством України. . , . С. 427-431.

345965. Гула Л. Характеристика організації будівельно-ремонтних робіт як об'єктів будівельно-технічної експертизи з визначення характеру їх виконання. . , . С. 432-439.

345966. Доліновський Ю. Криміналістична характеристика злочинів, що їх вчиняють під час публічних закупівель у сфері охорони здоров'я. . , . С. 440-446.

345967. Ивашева В. В. На пороге ХХІ века. Худож. лит.. Москва, 1979. 318 с.

345968. Канцір В., Серкевич І. Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об'єднань. . , . С.447-453.

345969. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Інженерне проектування електричних машин та трансформаторів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

345970. Ивашева В. В. Творчество Диккенса. Издательство московского университета. Москва, 1954. 471 с.

345971. Галата С. Study in Ukraine: корупція не пройде : [про досягнення, плани та проблеми українських вишів у роботі з іноземними студентами]. . , . С. 7.

345972. Ивашева В. В. Эпистолярные диалоги. Советский писатель. Москва, 1983. 367 с.

345973. Коваль М. Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції. . , . С. 454-460.

345974. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інженерне проектування електричних машин та трансформаторів" та контрольні завдання (розділ "Трансформатори") для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

345975. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спец-ті 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електричні машини і апарати") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

345976. Кушпіт В., Цилюрік І. Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості. . , . С. 461-469.

345977. Ланцедова Ю., Щличек О. Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними. . , . С. 470-475.

345978. Леоненко Т. Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному грунті як соціально-правового явища. . , . С. 476-485.

345979. Марисюк К. Ознаки транснаціональних злочинних організацій. . , . С. 486-490.

345980. Остапенко О. Про безпеку при затриманні правопорушника. . , . С. 491-500.

345981. Палюх А. Участь прокурора в доказауванні обставин, які обгрунтовують застосуванням запобіжних заходів. . , . С.501-507.

345982. Ивашкевич Я. Красные щиты. Мать Иоанна от Ангелов. Правда. Москва, 1989. 480 с.

345983. Ромців О. Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового реглювання. . , . С. 508-513.

345984. Ивашкевич Я. Люди и книги. Радуга. Москва, 1987. 472 с.

345985. Рудницький І. Криміналістична характеристика способів контрабнди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи. . , . С. 514-521.

345986. Ивашкевич Я. Хвала и слава. Худож. лит.. Москва, 1974. 590 с.

345987. Сподарик Н. Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти житття і здоров'я особи. . , . С. 522-527.

345988. Ивашкевич Я. Хвала и слава. Худож. лит.. Москва, 1974. 558 с.

345989. Шиян О. Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками. . , . С. 528-534.

345990. Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект. . , . С 535-539.

345991. Ивашкевич Я. Шопен. Молодая гвардия. Москва, 1963. 304 с.

345992. Богів Я. Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету. . , . С. 540-547.

345993. Кириченко А. Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины. . , . С. 548-553.

345994. Ивашкин А. В. Святослав Кнушевицкий. Музыка. Москва, 1977. 24 с.

345995. Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використаня європейського досвіду. . , . С. 554-559.

345996. Сорока В. Емоційна освіта : [про розвиток емоційного інтелекту у дитини - по книжці психолога Дж. Готтмана у співавторстві із Дж. Деклер]. . , . С. 10.

345997. Медведик Л. Правовий статус судових органів України як суб'єктів юрисдикційних відносин. . , . С. 560-566.

345998. Яремчук С. Інститут відповідальності держави перед особю як форма реалізації гарантій прав і свобод людини т громадянина. . , . С. 567-573.

345999. Сорока В. Історія сендвіча, або коли в учнів горять очі : [сторітеллінг - технологія подання інформації у вигляді історії, що прийшла в освіту з бізнесу та реклами]. . , . С. 12-13.

346000. Кулик Н. Освіта на зламі епох : [публічна лекція письменника і знавця київської старовини М. Кальницького "Розвиток освіти у Києві ХІХ - початку ХХ століття"]. . , . С. 14-15.

346001. Иващенко А. Ф. Джон Рид. Знание. Москва, 1958. 32 с.

346002. Дацій Н. В., Алієва Л. Е. Тенденції зміни мотивації управлінського персоналу на сучасних підприємствах. . , . С. 7-12.

346003. Ивбулис В. Я. Моя золотая Бенгалия. Наука. Москва, 1988. 134 с., 4 л. ил.

346004. Євтушенко В. А. Соціально відповідальні пріоритети розвитку України в умовах глобалізації. . , . С. 13-21.

346005. Чернихівська А. В. Впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 22-29.

346006. Ивин М. У порога великой тайны. Детгиз. Ленинград, 1961. 223 с.

346007. Ивлев Д. Д. Поэма В. В. Маяковского " Владимир Ильич Ленин". Высш. школа. Москва, 1986. 109 с.

346008. Игбуна О. Б. Дело о женитьбе. Молодая гвардия. Москва, 1967. 159 с.

346009. Шедяков В. Є. Стратегічна культура проведення трансформацій: можливості та загрози. . , . С. 30-41.

346010. Игин И. И. Улыбка Светлова. Аврора. Ленинград, 1971. 50 с.

346011. Лантух-Лященко А. І. До нової редакції ДБН "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ". . , . С. 26-32.

346012. Игнатович Е. А. Зенитное братство Севастополя. Политиздат Украины. Киев, 1986. 264 с.

346013. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Худож. лит.. Москва, 1959. 600 с.

346014. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Худож. лит.. Москва, 1959. 454 с.

346015. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Госхудиздат. Москва, 1955. 587 с.

346016. Игнатьев О. К. Амазонка глазами москвича. Молодая гвардия. Москва, 1974. 288 с.

346017. Вініченко О. М. Аналіз стану та вибір напрямків соціально-економічного розвитку промислових підприємств машинобудівної галузі. . , . С. 98-107.

346018. Дегтярьова О. О., Чернова В. В., Дубілей О. М. Огляд галузі виробників кабельно-провідникової продукції (КПП) та перспективи її подальшого розвитку. . , . С. 108-124.

346019. Игра без козырей. Книжное издательство. Ставрополь, 1990. 526 с.

346020. Князєва О. А., Дем'янчук М. А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки. . , . С. 125-132.

346021. Игры в сумерках. Радуга. Москва, 1990. 378 с.

346022. Ковтуненко К. В., Коломіна О. Б. Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства. . , . С. 133-139.

346023. Солтани-Али А. Влияние зиккуратов на формирование и развитие торговых площадей на Ближнем и Среднем Востоке : [история и современные принципы городской планировки и архитектуры мусульманских стран]. . , . С. 33-35.

346024. Идашкин Ю. В. Грани таланта. Худож. лит.. Москва, 1983. 230 с.

346025. Кот О. В., Нікітіна О. В. Контролінг як сучасна комплексна система управління підприємством. . , . С. 140-147.

346026. Идашкин Ю. В. Постижение подвига. Просвещение. Москва, 1980. 158 с.

346027. Идашкин Ю. В. Юрий Бондарев. Худож. лит.. Москва, 1987. 272 с.

346028. Станкевич І. В., Тігарева В. А. Методології моделювання бізнес-процесів підприємств сфери зв'язку та інформатизації: обґрунтування вибору. . , . С. 172-185.

346029. Антохов А. А. Глобалістичні виклики розвитку регіональної економіки в нових глобалізаційних умовах. . , . С. 208-220.

346030. Заяць Т. А., Дяконенко О. І., Кравцова Т. Г., Заяць В. С. Сільські поселення України: потенціал продуктивності. . , . С. 221-229.

346031. Папіж Ю. С. Методологічні засади створення кластерів в контексті розвитку регіональної економіки у часі. . , . С. 256-262.

346032. Дагіль В. Г. Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" : [досвід Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України]. . , . С. 36-38.

346033. Пашкевич М. С. Методологічні засади поліпшення інвестиційного клімату в регіонах. . , . С. 263-283.

346034. ролро. . , .

346035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості і напруженості праці" з дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для студентів усіх спец-тей та усіх форм навчан. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 44 с.

346036. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Прогнозування та профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань" з дисципліни "Цивільний захист та охорона праці в галузі" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

346037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження прожекторного освітлення" з дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

346038. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Визначення типу технічних систем для нормалізації параметрів повітряного середовища" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 23 с.

346039. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях" з дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 21 с.

346040. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторного заняття "Вимірювання параметрів шуму і дослідження звукоізолюючої спроможності акустичного екрану" з дисципліни "Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці" для студ. усіх спец-тей та усіх форм навчан. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 16 с.

346041. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисциплін "Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці", "Цивільний захист і охорона праці в галузі" для усіх спеціальностей та форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 56 с.

346042. Идеологическая борьба в литературе и эстетике. Худож. лит.. Москва, 1972. 333 с.

346043. "Идет война народная"!. Лениздат. Ленинград, 1985. 480 с.

346044. Данильченко Ю. М., Горбатенко Ю. П., Закора О. В. Закономірності зміни динамічних властивостей ескалаторів з проміжним розміщенням приводу залежно від конструктивно-експлуатаційних характеристик : [схеми ескалатора з проміжним приводом]. . , . С. 39-42.

346045. Йенсен И. В. Избранное. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 320 с.

346046. Йерби Ф. Золотой ястреб. ВАГРИУС. Москва, 1995. 510 с.

346047. Йерби Ф. Сарацинский клинок. ВАГРИУС. Москва, 1998. 478 с.

346048. Из жизни мужчин. Таир. Москва, 1992. 190 с.

346049. Henry O. Stories. State text book publishing house. Leningrad ; Moscow, 1949. 104 p. : il.

346050. Из испанской поэзии 17 века. Худож. лит.. Ленинград, 1983. 192 с.

346051. Из итальянских поэтов. Издательство иностранной литературы. Москва, 1958. 116 с.

346052. Из кинолетописи Великой Отечественной 1941-1945. Искусство. Москва, 1985. 334 с.

346053. Абрашкевич Ю. Д., Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. Вплив конструкції привідної машини на зносостійкість абразивного інструмента. . , . С. 43-45.

346054. Из копилки детектива. Юридическая литература. Москва, 1991. 270 с.

346055. Из поэзии Нидерландов 17 века. Худож. лит.. Ленинград, 1983. 304 с.

346056. Захариев З. Из современной болгарской поэзии. Прогресс. Москва, 1976. 380 с.

346057. Шац Я. Ю. Стопорение резьбовых соединений. Оборонгиз. Москва, 1946. 168 с. : ил., черт.

346058. Йенсен И. В. Из современной датской поэзии. Радуга. Москва, 1983. 220 с.

346059. Из современной поэзии народов Югославии. Прогресс. Москва, 1972. 463 с.

346060. Поликовский В. И., Левин В. Р. К вопросу о балансе производительности откачивающей и нагнетающей масляных помп авиационного мотора. Схемы откачки масла и рациональный запас производительности откачивающей помпы авиационного мотора. Оборонгиз. [Б. м.], 1946. 8 с. : ил., черт.

346061. Кено Р., Мишо А., Тардье Ж., Шар Р. Из современной французской поэзии. Прогресс. Москва, 1973. 398 с.

346062. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

346063. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

346064. Изаков Б. Р. В наш романтический век. Советская Россия. Москва, 1977. 320 с.

346065. Харитонов Є., Харитонова О. Сутність ІТ-права: пошук парадигми : [право інформаційних технологій]. . , . С. 18-29.

346066. Спецпроект Новоого времени : STYLE НВ. Медиа-ДК. Киев, 2018. 34 с.

346067. Стефанчук Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? : [аналіз стану готовності правової системи до змін соціальних відносин, що відбуваються у результаті бурхливого розвитку ІТ]. . , . С. 30-50.

346068. "Изборник". Худож. лит.. Москва, 1969. 799 с.

346069. Сімсон О. ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання : [аналіз сучасних підходів до вивчення ІТ-права в українському та міжнародному вимірах. Розуміння права інформаційних технологій у процесі викладання та наукових досліджень]. . , . С. 51-62.

346070. Избранные литературно-критические статьи. Дніпро. Киев, 1976. 264 с.

346071. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 80 с.

346072. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 96 с.

346073. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1975. 216 с.

346074. Избранные произведения писателей Ближнего Востока. Радуга. Москва, 1983. 258 с.

346075. Система бухгалтерского учета. Полиграф. Запорожье, 2000. 94 с.

346076. Кохановська О. Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект). . , . С. 63-71.

346077. Избранные произведения писателей Южной Азии. Худож. лит.. Москва, 1980. 686 с.

346078. Славетний син Закарпаття. До 85-річчя від дня народження О. В. Мишанича : [Олекса Васильович Мишанич - видатний український науковець, професор, доктор філологічних наук]. . , . С. 26-39.

346079. Кодинець А. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов'язань: проблеми теорії та практики. . , . С. 72-80.

346080. Избранные страницы. Известия. Москва, 1988. 540 с.

346081. Савченко Н. А. Анатомия необъявленной войны: Крым. Севастополь. Флот 1991-199.... Укр. перспектива. Киев, 1997. 344 с.

346082. Избранные страницы. Известия. Москва, 1989. 576 с.

346083. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

346084. Яворська О. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. . , . С. 81-90.

346085. Извеков В. М. Реквием для пастушьей дудки. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1991. 320 с.

346086. Цыганков В. Д. Психотропное оружие и безопасность России. Синтег. Москва, 1999. 152 с.

346087. Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп'ютерній відеогрі. . , . С. 91-102.

346088. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Електричні апарати" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

346089. Бойко И. П., Демин А. А., Октябрьский П. Я. Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт. СПб. ГУ. Санкт-Петербург, 1999. 344 с.

346090. Тарасенко Л. Інтернет-сайт як об'єкт ІТ-права: [охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет]. . , . С. 103-113.

346091. Селіванов М. Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень. . , . С. 114-122.

346092. Людина і праця. Юрінком Інтер. Київ, 1997. 336 с.

346093. Радутний О. Суб'єктність штучного інтелекту у кримінальному праві. . , . С. 123-136.

346094. Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій. . , . С. 137-145.

346095. Богуш Л. Г. Розвиток системи освіти України в рамках стратегії підвищення якості її послуг та конкурентоспроможності національної економіки. . , . С. 295-317.

346096. Шевченко В. "Рынок логистики необходимо привести к общему знаменателю" : [интервью с В. Шевченко, генеральным директором ZAMMLER о ситуации в отрасли транспортной торговли, перспективах развития логистических услуг на внутреннем и внешнем рынках]. . , . С. 8-13.

346097. Измайлов Л. М., Чебуров В. В. Четыре мушкетера. Советский писатель. Москва, 1989. 240 с.

346098. Изюмский Б. В. Дальние снега. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1990. 397 с.

346099. Кант И. Сочинения. Мысль. Москва, 1963. 543 с.

346100. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. Радио. Москва, 1997. 528 с.

346101. Ийеш Д. В ладье Харона. Прогресс. Москва, 1978. 525 с.

346102. Ийеш Д. Шандор Петефи. Радуга. Москва, 1984. 480 с.

346103. Тарасенко В. И. Социология потребления. Наукова думка. Киев, 1993. 166 с.

346104. Йильстер С. Волна за волной. Мысль. Москва, 1965. 142 с.

346105. Кросс-докинг: технология эффективная, но доступная не всем (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 20-24.

346106. Политическая культура населения Украины. Наукова думка. Киев, 1993. 135 с.

346107. Пилипенко В. Е. Социальная регуляция трудового поведения. Наукова думка. Киев, 1993. 127 с.

346108. Волченко Н. В. Детермінанти доступності та вразливості продовольчої безпеки України: теоретичні аспекти та поточний стан. . , . С. 318-327.

346109. Икаса Х. Человек из Кито. Худож. лит.. Москва, 1966. 192 с.

346110. Нестеренко А. Кросс-докинг - прогрессивная логистическая технология, имеющая свои преимущества и недостаткти. . , . С. 26-28.

346111. Сумец А. М. Кросс-докинг - эффективная технология в логистике складирования. . , . С. 30-33.

346112. Бачинський Т. Аналіз юридичних ризиків господарської діяльності ІТ-компаній у Львові. . , . С. 146-153.

346113. Мартинюк Р. Змішана республіка - напівпрезидентська форма правління?. . , . С. 172-183.

346114. Мота А. Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами державної прикордонної служби України. . , . С. 184-195.

346115. Технологическая эффективность кросс-докинга. . , . С 34-38.

346116. Икрами Д. Признаю себя виновным.... Худож. лит.. Москва, 1989. 620 с.

346117. Икрамов К. А. Все возможное счастье. Политиздат. Москва, 1983. 383 с.

346118. Икрамов К. А. Дело моего отца. Советский писатель. Москва, 1991. 302 с.

346119. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 160 с.

346120. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 412 с.

346121. Дроздов О. Кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами. . , . С. 196-213.

346122. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

346123. Гарасим П. М., Лобода Н. О., Гарасим М. П. Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах. . , . С. 328-337.

346124. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

346125. Метод оцінки резерву зниження енерговитрат на виробничо-технологічні потреби газотранспортної системи. ХПІ. Харків, 2018. 88 с.

346126. Илемницкий П. Поле невспаханное. Госхудиздат. Москва, 1955. 339 с.

346127. Бабич Т. О. Інвестиційні перспективи економічного прогресу України. . , . С. 374-383.

346128. Денисов В., Фалалєєва Л. Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції. . , . С. 214-231.

346129. Кравчук Н. М. Вибір оптимальної форми для крос-доку : [логістичні стратегіі крос-докінгу]. . , . С. 39-45.

346130. Гнаткович О. Д., Подвірна Х. Є. Роль Карпатського єврорегіону у підвищенні туристичного потенціалу України. . , . С. 389-396.

346131. Обновленный слоган бренда GEFCO отображает новые амбиции группы : [группа GEFCO, мировой провайдер услуг по обслуживанию цепей поставок]. . , . С. 49-51.

346132. Пять ключей к развитию высокоэффективных менеджеров по продажам 3PL-услуг. . , . С. 52-57.

346133. Гриценко С. І. Розвиток аграрної логістики України під впливом угоди про асоціацію з ЄС. . , . С. 397-407.

346134. Маслак О. О., Удовиченко Т. Є., Дорошкевич К. О. Значення інвестицій для пожвавлення інноваційного розвитку промисловості в умовах активізації її кластеризації. . , . С. 408-414.

346135. Буяджи Г. Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять. . , . С. 232-250.

346136. Пархомець М. К., Кукла О. Л. Розвиток галузі племінного конярства України в умовах глобалізації. . , . С. 415-426.

346137. Пенцак Є. Я. Оцінка ризику інвестицій у портфель високоризикових активів. . , . С. 427-436.

346138. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2017. 74 с.

346139. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

346140. Евгений Александрович Чудаков. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1947. 32 с., 1 л. портр.

346141. Илемницкий П. Хроника. Прогресс. Москва, 1976. 251 с.

346142. Иллеш Б. Обретение Родины. Прогресс. Москва, 1976. 623 с.

346143. Иллеш Б. Тисса горит. Гослитиздат. Москва, 1959. 667 с.

346144. Иллюстрации советских художников к произведениям Л. Н. Толстого. Советский художник. Москва, 1960. 118 с.

346145. Иллюстрации советских художников к произведениям Л. Н. Толстого. Советский художник. Москва, 1960. 118 с.

346146. Йльвес М. А. Маршрутами Черноморья. Маяк. Одесса, 1979. 175 с.

346147. Ильин А. А. Скажи, зачем?. Советский писатель. Москва, 1989. 323 с.

346148. Ильин Д. П. "Роковая любовь", или Вечные истины?. Современник. Москва, 1988. 223 с.

346149. Ильин И. А. История искусства и эстетика. Искусство. Москва, 1983. 288 с.

346150. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

346151. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

346152. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

346153. Ильин М. Избранные призведения. Гослитиздат. Москва, 1962. 611 с.

346154. Ильин М. Избранные призведения. Гослитиздат. Москва, 1962. 597 с.

346155. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

346156. Ильин М. Избранные призведения. Гослитиздат. Москва, 1962. 667 с.

346157. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

346158. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 140 с.

346159. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 48 c.

346160. Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин. Правда. Москва, 1989. 480 с.

346161. Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин. Госиздатхудлит. Москва, 1957. 367 с.

346162. Голосніченко І. До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні. . , . С. 251-264.

346163. Ильин Я. Воспоминания современников. Советский писатель. Москва, 1967. 352 с.

346164. Ильина Е. А. Четвертая высота. Веселка. Киев, 1979. 503 с.

346165. Задорожний О. До питання захисту прав інвесторів у разі розірвання договору купівлі-продажу приватизованого майна. . , . С. 265-279.

346166. Ильина Е. А., Космодемьянская Л. Т., Кошевая Е. Н. Четвертая высота. Радянська школа. Киев, 1984. 445 с.

346167. Ильина Н. И. Дороги. Советский писатель. Москва, 1983. 335 с.

346168. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346169. Константинова В. Запорізьких школярів навчатимуть створювати віртуальну реальність : [Комунарський районний центр молоді та школярів та ЗНТУ підписали творчу угоду про співпрацю з розвитку STEM-освіти в Запоріжжі]. . , . С. 7.

346170. Ильина Н. И. Дороги и судьбы. Советский писатель. Москва, 1985. 560 с.

346171. Ильина Н. И. Дороги и судьбы. Московский рабочий. Москва, 1991. 654 с.

346172. Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. Искусство. Москва, 1984. 319 с.

346173. Ильина Т. В. История искусств. Высшая школа. Москва, 1983. 317 с.

346174. Ильинский И. К мастерству!. Профиздат. Москва, 1960. 64 с.

346175. Ильинский И. Сам о себе. Всероссийское театральное общество. Москва, 1961. 372 с.

346176. Ильинский И. Сам о себе. Искусство. Москва, 1973. 527 с.

346177. Ильинский Ю. Б. Застава "Турий Рог". Советский писатель. Москва, 1990. 440 с.

346178. Ильичев А. А. Дойти до горизонта. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск, 1990. 301 с.

346179. Ильичев М. И. Друзья - рядом. Московский рабочий. Москва, 1983. 224 с.

346180. Гавриленко І. Запорізькі діти більше не бояться лікувати зуби : [про розвиток Запорізької дитячої міської стоматологічної поліклініки]. . , . С. 24.

346181. Ильичев С. И., Нащекин Б. Н. Кинолюбительство: истоки и перспективы. Искусство. Москва, 1986. 109 с.

346182. Илькин Г. Северный ветер. Язычы. Баку, 1988. 400 с.

346183. Гнеденко Б. В. Как математика изучает случайные явления. АН Украинской ССР. Киев, 1947. 76 с. : табл., черт.

346184. Ильф И. и Петров Е. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 559 с.

346185. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346186. Ильф И. и Петров Е. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 542 с.

346187. Ильф И. и Петров Е. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 595 с.

346188. Вергун С. Что привлекло архитекторов разных стран в Запорожье : [выставка "Баухаус. Запорожье". В ней собраны уникальные работы и документальные материалы из истории застройки Запорожья]. . , . С. 18.

346189. Федулова Л. І., Миколайчук І. П. Світові тенденції інвестування та перспективи інвестиційної політики в контексті сталого розвитку економіки України. . , . С. 437-445.

346190. Ильф И. и Петров Е. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 743 с.

346191. Хаджинов І. В., Сириченко Н. С. Розвиток економіки України під впливом інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання в умовах глобалізації. . , . С. 446-454.

346192. Ильф И А.. и Петров Е. П. Веселящаяся единица. Книжное издательство. Мурманск, 1990. 223 с.

346193. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Экономика. Москва, 1982. 632 с.

346194. Сборник стихотворений немецких поэтов. Учпедгиз. Москва, 1948. 96 с. : портр.

346195. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Издательство литературы и искусства. Ташкент, 1982. 304 с.

346196. Супчик Люськи Турлиной : [рассказ запорожской очевидецы послевоенного голодомора (1946-1947 годов) Л. Н. (Турлиной) Заварзиной о том, как получилось выжить]. . , . С. 27.

346197. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Беларусь. Минск, 1983. 526 с.

346198. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346199. Шторм Т. Павел-балаганщик. Иногиз. Москва, 1947. 96 с. : портр.

346200. Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 9 місяців 2017 року. . , . С. 6-7.

346201. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346202. Рассказы немецких антифашистских писателей. Учпедгиз. Москва, 1949. 96 с. : ил.

346203. Харченко Ю. Найбільший стадіон відкрився на Бородинському мікрорайоні : [на базі Запорізької спеціалізованої школи №100]. . , . С. 1-2.

346204. Константинова В. Міський центр соціальних служб майже на європейському рівні : [розвиток можливостей Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді]. . , . С. 4.

346205. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Экономика. Москва, 1986. 632 с.

346206. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Правда. Москва, 1987. 669 с.

346207. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Чувашское книжное издательство. Чебоксары, 1988. 288 с.

346208. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Волго-Вятское книжное издательство. Горький, 1989. 269 с.

346209. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1989. 589 с.

346210. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Правда. Москва, 1989. 400 с.

346211. Буцанова Д. Бути психологом живої природи : [про Запорізький обласний центр з гідрометеорології]. . , . С. 15.

346212. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Худож. лит.. Москва, 1990. 622 с.

346213. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Маяк. Одесса, 1990. 605 с.

346214. Шорр Л. Юні козаки зі всієї України билися за кубок Нестора Махна : [у спорткомплексі ЗНТУ відбулися відкриті змагання за Кубок України з українського рукопашного бою "Спас"]. . , . С. 17.

346215. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Издательство университета. Саратов, 1991. 525 с.

346216. Ильф И А.. и Петров Е. П. Двенадцать стульев. Правда. Москва, 1991. 398 с.

346217. Ильф И А. Записные книжки. Советский писатель. Москва, 1957. 216 с.

346218. Ильф И А.. и Петров Е. П. Золотой теленок. Правда. Москва, 1989. 415 с.

346219. Ботнарева М. З їх допомогою на світ з'явилися 75 тисяч Запоріжців : [25-річний ювілей Запорізького пологового будинку №3]. . , . С. 24.

346220. Ильф И А.. и Петров Е. П. Золотой теленок. Волго-Вятское книжное издательство. Горький, 1990. 271 с.

346221. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346222. Олійник П. "До Запоріжжя привезли скарби Тибету" : [виставка буддійського мистецтва "Скарби Тибету" в Запорізькому обласному художньому музеї]. . , . С. 15.

346223. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

346224. Ильф И А.. и Петров Е. П. Золотой теленок. Советская Россия. Москва, 1991. 383 с.

346225. Ильф И А.. и Петров Е. П. Золотой теленок. Центрум. Таллин, 1991. 318 с.

346226. Ильф И А.. и Петров Е. П. Необычные истории из жизни города Колоколамска. Книжная палата. Москва, 1989. 494 с.

346227. Ильф И А.. и Петров Е. П. Одноэтажная Америка. Книжное издательство. Калининград, 1966. 347 с.

346228. Ильф И А.. и Петров Е. П. Одноэтажная Америка. Тоня. Правда. Москва, 1989. 491 с.

346229. Ильф И А.. и Петров Е. П. Рассказы, фельетоны, статьи. Правда. Москва, 1985. 416 с.

346230. Ильченко А. Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь - Молодица. Известия. Москва, 1985. 701 с.

346231. Ильченко А. Е. Петербургская осень. Гослитиздат. Москва, 1961. 331 с.

346232. Ильченко Л. А. Зона комфорта. Лениздат. Ленинград, 1989. 221 с.

346233. Ильясов Я. Месть Анахиты. Советский писатель. Москва, 1991. 574 с.

346234. Гавриленко І. Інвестуючи в дітей, місто інвестує в майбутнє : [відкриття дитячого садку "Запорожець" №144]. . , . С. 1-2.

346235. Институт физики металлов Труды .... АН СССР. Москва, 1958. 164 с.

346236. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1960. 309 с.

346237. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1959. 324 с.

346238. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1959. 524 с.

346239. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1959. 402 с.

346240. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1959. 324 с.

346241. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1956. 260 с.

346242. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1959. 254 с.

346243. Институт истории естествознания и техники Труды .... АН СССР. Москва, 1960. 376 с.

346244. Днепропетровский металлургический институт Научные труды .... Днепропетровский металлургический институт. Днепропетровск, 1959. 129 с.

346245. Харченко Ю. 110 років колективу, що не втрачає надію : [юбілей АТ "Мотор Січ"]. . , . С. 15.

346246. Буцанова Д. Боги війни: влучно в ціль, і ні кроку назад! : [про запорізьку військову 55-у окрему артилерійську бригаду]. . , . С. 16-17.

346247. Ильяшенко Г. Лето тревог и надежд. Радянський письменник. Киев, 1990. 295 с.

346248. Илюшин В. В. Письма осени. Хабаровское книжное издательство. Благовещенск, 1989. 192 с.

346249. Буцанова Д. Книжкова толока 2017: гострі теми та нові шедеври : [головна культурна подія осені - третя Запорізька книжкова толока]. . , . С. 24-25.

346250. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 620 с.

346251. Илялов Р. И. Детектив вторгается. Татарское книжное издательство. Казань, 1991. 221 с.

346252. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

346253. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

346254. Иманов М. А. Обязательное бытие. Молодая гвардия. Москва, 1990. 430 с.

346255. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1958. 80 с.

346256. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

346257. Иманов М. А. Чистая сила. Современник. Москва, 1988. 398 с.

346258. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

346259. Именем закона. Советский писатель. Москва, 1989. 732 с.

346260. Именем закона. Советский писатель. Москва, 1991. 480 с.

346261. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2018. 80 с.

346262. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1959. 170 с.

346263. Имерманис А. А. Древо познания. Советский писатель. Москва, 1984. 104 с.

346264. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1972. С. 257-384

346265. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1959. С. 1-128

346266. Заводская лаборатория. Металлургиздат. Москва, 1969. С. 529-640

346267. Имерманис А. А. Призраки отеля "Голливуд". Гамбургский оракул. Дружба народов. Москва, 1991. 557 с.

346268. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1960. 182 с.

346269. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1960. 265 с.

346270. Инбер В. М. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1958. 400 с.

346271. Инбер В. М. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1958. 439 с.

346272. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

346273. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1958. 306 с.

346274. Инбер В. М. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1958. 575 с.

346275. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1960. 251 с.

346276. Шулікін Д. Про наукові кадри, базове фінансування і конкурс проектів : [пропозиції щодо атестації наукових кадрів, цьогорічного конкурсного відбору проектів, досліджень та розробок, методики державної атестації закладів вищої освіти]. . , . С. 5.

346277. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1960. 152 с.

346278. Инбер В. М. За много лет. Советский писатель. Москва, 1964. 493 с.

346279. Инбер В. М. Избранная проза. Худож. лит.. Москва, 1971. 512 с.

346280. Короденко М. Цитування "В один клік" і гарні історії : [семінар "Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти"]. . , . С. 6-7.

346281. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 283 с.

346282. Инбер В. М. Страницы дней перебирая.... Советский писатель. Москва, 1967. 358 с.

346283. Инбер В. М. Страницы дней перебирая.... Советский писатель. Москва, 1977. 382 с.

346284. Индеец с тротуара. Молодая гвардия. Москва, 1983. 334 с.

346285. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 67 с.

346286. Индийские рассказы ХХ века. Худож. лит.. Москва, 1990. 430 с.

346287. Индийские рассказы ХХ века. Худож. лит.. Москва, 1990. 607 с.

346288. Индийские сказки и легенды. Наука. Москва, 1966. 259 с.

346289. Индране Илзе Донатов топор. Советский писатель. Москва, 1990. 363 с.

346290. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

346291. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1958. 86 с.

346292. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 44 с.

346293. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 64 с.

346294. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 64 с.

346295. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 80 с.

346296. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 60 с.

346297. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 133 с.

346298. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1959. 64 с.

346299. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1960. 86 с.

346300. Инин А. Я., Осадчук Л. В. В ожидании чуда. Искусство. Москва, 1989. 110 с.

346301. Инин А. Я. Вот и лето прошло.... Советский писатель. Москва, 1990. 408 с.

346302. Инин А. Я., Осадчук Л. В. Свадьба по-деловому. Прапор. Харьков, 1979. 111 с.

346303. Инин А. Я., Осадчук Л. В. На повестке дня. Советская Россия. Москва, 1974. 88 с.

346304. Иноземцева Г. В. Народный танец. Знание. Москва, 1971. 48 с.

346305. Иностранец в деревне. Молодая гвардия. Москва, 1990. 191 с.

346306. Интегральное скерцо. Музыка. Москва, 1989. 319 с.

346307. Интегральное скерцо. Музыка. Москва, 1990. 317 с.

346308. Интезаров А. Альбом репродукций. Изобразительное искусство. Москва, 1979. 17 репр.

346309. Днепродзержинский вечерний металлургический институт им. Арсеничева Сборник трудов .... Изд-во ун-та. Харьков, 1960. 184 с.

346310. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Аннотации работ за 1959 год. ОТИВНИИ. Москва, 1960. 62 с.

346311. Всесоюзное совещание по основным проблемам теории машин и механизмов. 2-е, Москва, 1958 Труды ... Теория машин автоматического действия и теория точности в машиностроении и приборостроении. Машгиз. Москва, 1960. 220 с.

346312. Морозов А. Нігілізм і псевдодуховність: людство на роздоріжжі. . , . С. 5-15.

346313. Ильченко В. И. Применение фотоколориметрического анализа для определения фосфолра, кремния, меди, никеля, валадия, молибдена и титана в сталях и чугунах. ЦБТИНИИ. Москва, 1959. 12 с.

346314. Шип Н. Практичне слов'янофільство Івана Сергійовича Аксакова : [Аксаков І. С. (1823-1886) - російський письменник-публіцист, юрист, журналіст, громадський діяч, ідеолог слов'янофільства]. . , . С. 15-33.

346315. Ліпін Н. Потестарні механізми виробництва "картини світу". . , . С. 33-44.

346316. Герб М. А. Изображения в чертежах машиностроения. Машгиз. Москва, 1960. 160 с.

346317. Гудков С. Філософія економіки: праксеологічне значення для України. . , . С. 45-55.

346318. Йовков Й. Старопланинские легенды. Худож. лит.. Москва, 1990. 367 с.

346319. Гердт А. А. Немецко-русский разговорник. Учпедгиз. Москва, 1959. 214 с.

346320. Борис Иогансон. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 20 с.

346321. Изоляция электрических машин. НИИЭ. Москва, 1958. 318 с.

346322. Боровська Л. Евристичний потенціал концепту "особистість" в альтернативних дискурсах. . , . С. 55-67.

346323. Иогансон Б. В. Государственная третьяковская галлерея - сокровищница русского искусства. Знание. Москва, 1953. 44 с.

346324. Саракун Л. Кіберпростір як середовище формування космополітичної світоглядної системи. . , . С. 67-77.

346325. Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Сборник научных трудов .... Металлургиздат. Свердловск, 1960. 280 с.

346326. Левкулич В. Справедливість як предмет дискурсу і діалогу. . , . С.77-87.

346327. Иогансон Б. В. Государственная третьяковская галлерея - сокровищница русского искусства. Знание. Москва, 1956. 30 с.

346328. Шніцер М. Образно-символічна природа метафори. . , . С. 88-97.

346329. Всесоюзное совещание по основным проблемам теории машин и механизмов. 2-е, Москва, 1960 Труды ... Динамика машин. Машгиз. Москва, 1960. 240 с.

346330. Иогансон Б. В. Как понимать изобразительное искусство. Знание. Москва, 1960. 54 с.

346331. Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов Труды .... ВНИИ электроизмерительных приборов. Москва, 1960. 174 с.

346332. Йокаи А. Что с вами, дорогая Киш?. Радуга. Москва, 1989. 335 с.

346333. Йокаи М. Венгерский набоб. Правда. Москва, 1988. 448 с.

346334. Кравченко А. Відповідальність у трансформаціях ідентичності: ціннісний аспект. . , . С. 98-108.

346335. Йокаи М. Золотой человек. Худож. лит.. Москва, 1990. 398 с.

346336. Бабіна С. Маска та самоідентичність особистості. . , . С. 109-118.

346337. Лімонченко В. Творчість та інновація: пам'ять vs інтерпретація. . , . С. 119-130.

346338. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 37 с.

346339. Хоружий Г. Компетентнісні модели у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід : [на прикладі країн Європи, США, Японії та Китаю]. . , . С.131-147.

346340. Красільнікова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти. . , . С. 147-156.

346341. Йокаи М. Сыновья человека с каменным сердцем. Худож. лит.. Москва, 1990. 471 с.

346342. Йокаи М. Черные алмазы. Худож. лит.. Москва, 1971. 510 с.

346343. Йокаи М. Черные алмазы. Худож. лит.. Москва, 1987. 399 с.

346344. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 50 с.

346345. Йон Р. Memento. Радуга. Москва, 1989. 364 с.

346346. Ільїна Г. "Візуальна грамотність" у контексті когнітивних та освітніх процесів. . , . С. 156-166.

346347. Зиновкин В. В., Антонов Н. Л., Крисан Ю. А. Влияние нестационарных электромагнитных процессов на электромеханические параметры в синхронном электроприводе. . , . С. 6-17.

346348. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 46 с.

346349. Zirka S. E., Moroz Y. I., Arturi C. M., Bonnman D. Topological transient models of three-phase five-limb transformer. . , . P. 18-25.

346350. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 159 с.

346351. Макаренко М. В., Даниленко О. В. Бюджетування, як фактор удосконалення корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця". . , . С. 6-10.

346352. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 42 с.

346353. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

346354. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

346355. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

346356. Волков В. А. Аналитический расчет основных электромагнитных потерь энергии частотнорегулируемого асинхронного двигателя при позиционировании. . , . С. 26-37.

346357. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 108 с.

346358. Мацуй А. М., Кондратець В. О. Теоретичне і експериментальне дослідження магнітоелектричної системи, що сприймає крупність пісків односпірального класифікатора. . , . С. 38-49.

346359. Даніленко Е. І., Карпінський С. Л., Молчанов В. М. Поздовжня стійкість рейкових плітей Р65 при скріпленнях безпідкладкового (КПП-5, КПП-1) та підкладкового типу (КБ). . , . С. 12-20.

346360. Словарь технических терминов по механике грунтов и фундаментостроению на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. Физматгиз. Москва, 1958. 140 с.

346361. Яновський П. О. Передумови формування сучасної системи контролю за якістю транспортних послуг. . , . С. 20-29.

346362. Мямлін С. В., Мурадян Л. А., Подосьонов Д. О. Підвищення надійності п'ятникового вузла вантажного вагону. . , . С. 34-41.

346363. Ион Э. Введение в эстетику. Прогресс. Москва, 1964. 167 с.

346364. Регламент Конституційного Суду України : ухвалено Постановою Конституційного Суду України від 22.02.2018 р. № 1-пс/2018. . , . С. 36-73.

346365. Авторское право на литературные произведения. Госюриздат. Москва, 1953. 136 с.

346366. Аксененко Б. Н. Предлоги английского языка. Изд-во лит-ры на иностр. яз.. Ленинград, 1956. 320 с.

346367. Конспект лекцій з дисципліни "Місцеві фінанси" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 98 с.

346368. Агаркова Н. А., Ступина Н. А., Прижина К. Ф. Учебное пособие по французскому языку. Киевский Ордена Ленина политехн. ин-т. Киев, 1959. 112 с.

346369. Аналитический контроль производства в азотной промышленности. ГХИ. Москва, 1957. 144 с.

346370. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

346371. Строительный учет. УБА. Киев, 2018. 66 с.

346372. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теплопостачання" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Енергетичний менеджмент"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 29 с.

346373. Йон Я. Мудрый Энгельберт. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 382 с.

346374. Жигарев Ф. М., Жилин В. К., Зимелев Г. В., Мамлеев А. И., Ротенберг Р. В., Рудаков Л. Ф., Фрумкин А. К. Автомобиль: описательный курс. Машгиз. Москва, 1955. 552 с.

346375. Сильченко С. С. Гидравлическое оборудование металлорежущих станков. Машгиз. Москва, 1958. 172 с.

346376. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм" для магістрів зі спеціальності 262. "Правоохоронна діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

346377. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм" для магістрів зі cпеціальності 262. Правоохоронна діяльність. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

346378. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм" для магістрів зі спеціальності 262. Правоохоронна діяльність. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 40 с.

346379. Алексеевский Е. В., Гольц Р. К., Мусакин А. П. Количественный анализ. Госхимиздат. Ленинград, 1963. 640 с.

346380. Большаков С. А. Токарные работы. Лениздат. Ленинград, 1957. 200 с.

346381. Современная математика для инженеров. Ин. лит.. Москва, 1958. 500 с.

346382. Словарь русского языка. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1959. 992 с.

346383. Паталах Д. Г., Тиховод С. М., Корнус Т. М. Численный безитерационный метод моделирования электромеханических процессов в асинхронных двигателях. . , . С. 50-55.

346384. Международный электротехнический словарь. Физматгиз. Москва, 1959. 335 с.

346385. Сиротинский Л. И. Техника высоких напряжений. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 368 с.

346386. Синхронные генераторы. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 192 с.

346387. Ярцева В. Н. Историческая морфология английского языка. АН СССР. Москва, 1960. 194 с.

346388. 500 английских пословиц и поговорок. Иногиз. Москва, 1960. 32 с.

346389. Попова Е. К. Техника перевода с английского языка на русский. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1959. 102 с.

346390. Лондон Джек Два рассказа. Изд-во лит-ры на иностр. яз.. Москва, 1960. 30 с.

346391. Лапидус Б. А., Шевцова С. В. Так говорят по-английски. Учпедгиз. Москва, 1960. 216 с.

346392. Яримбаш Д. С., Яримбаш С. Т. Розрахунок параметрів головних шинних пакетів секцій печей графітації змінного струму. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 156 с.

346393. Пиза Д. М., Семенов Д. С., Бугрова Т. И. Проектирование радиолокационных систем. ЗНТУ. Запорожье, 2017. 122 с.

346394. Бондаренко О., Ємельяненко Є. Спеціальні розділи філософії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 320 с.

346395. Дойль А. К. Приключения Жерара. Учпедгиз. Ленинград, 1959. 84 с.

346396. Ионеско Э. Лысая певица. Известия. Москва, 1990. 220 с.

346397. Терьохіна О. Л. Формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування у процесі фахової підготовки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 238 с.

346398. Ионин С. Н. Берестяные паруса. Советский писатель. Москва, 1991. 299 с.

346399. Книга для чтения на английском языке для строительных вузов. Иногиз. Москва, 1960. 104 с.

346400. Ионин С. Н. Если любишь.... Современник. Москва, 1989. 236 с.

346401. Ігнаткін В. У., Томашевський О. В., Матюшин В. М. Основи метрології. Издательство стандартов. Запоріжжя, 2017. 120 с.

346402. Иорданский В. Б. Африканскими дорогами. Наука. Москва, 1976. 304 с.

346403. Димент А. Л., Тер-Ованесова С. А. Пьесы, игры, диалоги, короткие рассказы, стихотворения, песни, загадки, головоломки на английском языке. Учпедгиз. Москва, 1960. 140 с.

346404. Ванюк А. И., Ванюк Д. В. Тактическая и физическая подготовка либеро и связующего. ЗНТУ. Запорожье, 2017. 64 с.

346405. Драйзер Т. Машина и девушка. Иногиз. Москва, 1960. 71 с.

346406. Электроника. Инлитиздат. Москва, 1958. 167 с.

346407. Харди Т. Отчаянные средства. Иногиз. Москва, 1960. 222 с.

346408. Внуков Ю. Н., Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Черновол Н. Н. Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей. ЗНТУ. Запорожье, 2017. 208 с.

346409. Будниченко В. Б., Краснокутська З. І., Покшевницька Т. В. Основні тенденції оновлення парку трамвайних вагонів в Україні. . , . С. 41-47.

346410. Кошель О. О., Титорчук Р. І., Ліщинський О. В. Вдосконалення системи контролю технічного стану несучих конструкцій рухомого складу шляхом застосування неруйнівних методів контролю. . , . С. 47-53.

346411. Крюков Д. О., Хміль М. В. Порівняльний аналіз акустичних характеристик чорнових і механічно оброблених осей колісних пар рухомого складу залізниць. . , . С. 54-57.

346412. Матяш В. О., Бова М. М. Підвищення ефективності роботи тепловоза серії 2ТЕ116 шляхом його модернізації : [порівняльні технічні характеристики секції тепловозів серій 2ТЕ116 і 2ТЕ10МП GE]. . , . С. 57-63.

346413. Дивчук Т. Е., Ярымбаш Д. С., Ярымбаш С. Т., Килимник И. М., Коцур М. И., Безверхняя Ю. C. Подход к определению токов холостого хода силовых трехфазных трансформаторов с плоскими стержневыми магнитными системами. . , . С. 56-66.

346414. Засідання науково-технічної ради ПАТ "Укрзалізниця" : [визначено пріоритетну модель тепловозу для оновлення магістрального локомотивного парку]. . , . С. 64-65.

346415. Лаврич Ю. М., Погоріла Л. М., Подчасов А. Ю. Методологічний підхід до побудови енергоощадної системи аварійного освітлення. . , . С. 67-73.

346416. Капіца М. І., Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол. . , . С. 66-71.

346417. Рассказы о животных. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 162 p.

346418. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 716 с.

346419. Калинская Т. Л., Критская О. В., Морен М. К. Сборник письменных работ на французском языке. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 176 с.

346420. Иоселиани О. Ш. Звездопад. Известия. Москва, 1983. 554 с.

346421. Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до складання Державної підсумкової атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших... [див. анотц.]. . , . С. 79-85.

346422. Вимоги до оформлення дисертації : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. №40. . , . С. 86-93.

346423. Иоселиани О. Ш. Черная и голубая река. Советский писатель. Москва, 1991. 298 с.

346424. Дивчук Т. Е., Ярымбаш Д. С., Ярымбаш С. Т., Килимник И. М., Коцур М. И., Безверхняя Ю. C. Подход к определению токов холостого хода силовых трехфазных трансформаторов с плоскими стержневыми магнитными системами. . , . С. 56-66.

346425. Ипатова О. М. Ветер над кручей. Молодая гвардия. Москва, 1980. 224 с.

346426. Кизлевич Ю. "Задача - выйти на уровень перевалки в 4 млн. тонн за год" : [интервью с директором СП ООО "Трансбалктерминал" Ю. Кизлевичем о рекордах компании прошлого года и планах на будущее/ беседовал К. Ильницкий]. . , . С. 22-25.

346427. Ипатова О. М. За морем Хвалынским. Советский писатель. Москва, 1991. 239 с.

346428. Харлов С. В. Hyster: крепкие погрузчики, надежные партнеры : [об украинской компании Hyster - ведущем поставщика вилочных погрузчиков. Инновационная разработка ричстакера HysterRS45-31 CH]. . , . С. 28-29.

346429. Немецко-русский океанографический словарь. Гостехиздат. Москва, 1957. 240 с.

346430. Теплоэнергетические установки. Иногиз. Москва, 1959. 130 с.

346431. Лаврич Ю. М., Погоріла Л. М., Подчасов А. Ю. Методологічний підхід до побудови енергоощадної системи аварійного освітлення. . , . С. 67-73.

346432. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 268 с.

346433. Шутенко О. В. Анализ динамики изменения критериев, используемых для интерпретации результатов АРГ, в исправных высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения. . , . С. 74-83.

346434. Лобов В. Й., Лобова К. В., Даць А. В. Управління газоповітряною енергетичною установкою промислового підприємства. . , . С. 84-95.

346435. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

346436. Шулікін Д. Юридична освіта: на якому світі? : [аналітичне дослідження розвитку вищої правничої освіти України]. . , . С. 8-9.

346437. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством...[див. анотац.]. . , . С. 173-174.

346438. Вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи "Фонд енергоефективності" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 138. . , . С. 186-187.

346439. Шамраї Н. В. ЦНАПи як система платформ для максимального спрощення надання послуг громадянам : {Центри надання адміністративних услуг]. . , . С. 6-10.

346440. Статут державного підприємства "Енергоринок" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 922 (в редакції Постанови КМУ від 28.02.2018 № 145). . , . С. 207-220.

346441. Методика розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінвансуються державною установою "Фонд енергоефективності" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 149. . , . С. 224.

346442. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 1023-р. . , . С. 259-266.

346443. Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.01.2018 р. № 77. . , . С. 289-366.

346444. Кулик Н. Професор чужих мов : [біографія українського сходознавця, автора першого підручника з японської мови, талановитого дослідника і педагога Ф. Пущенка]. . , . С. 14-15.

346445. Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 р. № 503. . , . С. 596-602.

346446. Гончар М. Ф. Науково-методичний підхід з розвитку соціально-психологічних інструментів формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. . , . С. 4-8.

346447. Порядок надання первинної медичної допомоги : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 р. № 504. . , . С. 603-609.

346448. Сборник текстов для чтения и пересказа. Иногиз. Москва, 1959. 182 с.

346449. Ирано - таджикская поэзия. Худож. лит.. Москва, 1974. 620 с.

346450. Немецкая хрестоматия по химии. Московский ун-т. Москва, 1958. 96 с.

346451. Иранская сказочная энциклопедия. Худож. лит.. Москва, 1977. 446 с.

346452. Filyppova S., Malin O., Sherstnyova O. Marketing and information technologies as tools to ensure financial and economic security of hotel and restaurant business. . , . C. 9-11.

346453. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1955. 383 с.

346454. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1955. 383 с.

346455. Торсуев Г. П. Вопросы акцентологии современного английского языка. АН СССР. Москва, 1960. 92 с.

346456. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 583 с.

346457. Черепанова В. О. Методичне забезпечення ділового консультування у сфері інжинірингових послуг. . , . С. 12-15.

346458. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 639 с.

346459. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 507 с.

346460. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 487 с.

346461. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 526 с.

346462. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 583 с.

346463. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 620 с.

346464. Ирасек А. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 620 с.

346465. Гриджук Д. М. Роль конкурентного середовища на ринку банківських послуг у забезпеченні ефективності банківської діяльності. . , . С. 16-22.

346466. Ирасек А. Исторические произведения. Правда. Москва, 1989. 573 с.

346467. Бернацька Н. І. Реформування у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. . , . С. 20-21.

346468. Маломан В. "Основной наш конкурент - Китай" : [интервью с директором ГП "Паллада" В. Маломаном о перспективах украинской судостроительной отрасли, конкурентах и достижениях/ беседовал А. Муравский]. . , . С. 30-31.

346469. Ільченко Н. В. Всесвітній день цивільної оборони : [історія свята]. . , . С. 3.

346470. Січевлюк В. А. Категорія "правова суб'єктність" у філософії права та у теорії права. . , . С. 22-27.

346471. Смук М. М. Закон України про народну законодавчу ініціативу: науково-теоретична концепція. . , . С. 29-34.

346472. Вовдюк Л. В. Сучасні інтерактивні методи проведення занять : [розглянуті метод мозгової атаки, "круглий стіл", дискусія, ситуаційний аналіз, метод "кейс-стаді", робота в малих групах, метод "займи особисту позицію", тренінг, прес-метод, "мікрофон", "коло ідей"]. . , . С. 11-14.

346473. Заєць В. А., Нещадим Л. П. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу. . , . С. 26-28.

346474. Ільченко Н. В. Що потрібно знати про аміак? [безпечне поводження з хімічними речовинами]. . , . С. 29-30.

346475. Ільченко Н. В. Такий небезпечний - хлор! : [безпечне поводження з хімічними речовинами. Заходи безпеки під час роботи з хлором]. . , . С. 30-31.

346476. Ковтуненко Ю. В., Шацков В. В., Бадігон В. О. Аналіз природного механічного руху населення Одеської області. . , . С. 23-25.

346477. Добрянський В. І. Номофобія - хвороба ХХІ століття : [страх залишитись без мобільного зв'язку]. . , . С. 33-34.

346478. Муравский А. Грузоперевозки по реке выросли на четверть : [итоги грузоперевозок на внутренних водных путях Украины за 2017 г.]. . , . С. 34-35.

346479. Озерський І. В. Застосування процедури медіації в юрисдикційному процесі: переваги та прогалини проекту Закону України " Про медіацію" (№ 3665 від 17.12.2015 р.) : [альтернативні способи вирішення конфліктних ситуацій]. . , . С. 26-31.

346480. Лящук О. Найдужча у світі : [інтерв'ю з чемпіонкою світу зі стронгмену українською спортсменкою О. Лящук про її спортивний шлях / записав Є. Будько]. . , . С. 24-28.

346481. Сталеве серце України : [Кривий Ріг запрошує на найцікавіші маршрути індустріального туризму]. . , . С. 114-115.

346482. Шаповал Л. П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві. . , . С. 32-35.

346483. Власенко А. Волинська проща : [храми і монастирі Волині. Саме у цей край після проповіді Андрія Первозванного прийшли провісники християнської віри]. . , . С. 116-121.

346484. Станіславик О. В., Коваленко О. М. Моделі корпоративного управління українських компаній. . , . С. 36-40.

346485. Мирошниченко Н., Гадецкая Е. Международные санкции и Украина : [санкции, налагаемые ООН, Евросоюзом и Украиной при осуществлении международных морских перевозок]. . , . С. 42-43.

346486. Соколов В. Біблітечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень. . , . С. 17-20.

346487. Тимошенко В. І. Соціальна основа злочинності : [сукупність соціальних факторів, що сприяють злочинності]. . , . С. 35-39.

346488. Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення. . , . С. 21-28.

346489. Попелюк В. ГЧП как оптимальный формат для инвестиций в порты : [государственно-частное партнерство, как возможность привнести в портовую отрасль инновации и нетерпимость к корупции]. . , . С. 44-45.

346490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 4 курсу з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" для спеціальності "Фінанси" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 41 с.

346491. Ирвинг В. Альгамбра. Худож. лит.. Москва, 1989. 448 с.

346492. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" за темою "Marketing" для спеціальностей "Маркетинг", "Організація торгівлі та комерційна логістика" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

346493. Спорт. Иногиз. Москва, 1959. 106 с.

346494. Ирвинг В. Альгамбра. Худож. лит.. Москва, 1990. 446 с.

346495. LOT заходить в Запоріжжя та збільшує частотність до Харкова : [LOT - польський національний авіаперевізник]. . , . С. 9.

346496. Ирвинг В. Жизнь Магомета. Кавказский край. Ставрополь, 1992. 286 с.

346497. Ирвинг В. Новеллы. Правда. Москва, 1985. 352 с.

346498. Шевченко М. Контейнерное судоходство: больше слияний, хороших и разных : [индустрия контейнерных перевозок: прогноз по отрасли и перспективы консолидации]. . , . С. 46-51.

346499. Иркутский рассказ. Восточно-Сибиркое книжное издательство. Иркутск, 1991. 231 с.

346500. Кучерук В. Аеропорт - це бізнес : [інтерв'ю з директором міжнародного аеропорту "Херсон" В. Кучеруком про показники роботи підприємства / записав В. Гончаров]. . , . С. 18-20.

346501. Рудницьких М. І. Особливості системи виконання покарань королівства Данія. . , . С. 40-45.

346502. Самойлов Ю. Авіаційна галузь: погляд із Зеленого континенту : [деякі матеріали австралійського авіаційного рейтингу, які стосуються України: рейтинги компаній, що здійснюють польоти в Україну, мають представництва в Україні, т. ін. ]. . , . С. 26-31.

346503. Ирошникова И. И. Избранное. Советская Россия. Москва, 1986. 560 с.

346504. Ирошникова И. И. Москва - Крутоборск. Советский писатель. Москва, 1987. 288 с.

346505. Птахів С. Хто у Business Travel кращий? : [американське спеціалізоване видання Ceoworld Magazine опубліковало рейтинг кращих авіаперевізників для ділових подорожей]. . , . С. 32.

346506. Scott W. Quentin Durward. State text-book publishing house of the ministry of education of the RSFSR Leningrad branch. Leningrad, 1959. 160 p.

346507. Флот сверхкрупных контейнеровозов растет на глазах : [статистические данные по крупнейшим владельцам "мегамаксов"]. . , . С. 52.

346508. Исаакс Х. Мария. Худож. лит.. Москва, 1989. 255 с.

346509. Тенденції галузі від Amadeus : [Amadeus - один з найбільших провайдерів IT-послуг для тревел-індустрії, яка є лідером у Східній і Південній Європі, у т. ч. в Україні, надає дані про стан української тревел-галузі]. . , . С. 34-35.

346510. Лидеры контейнерных перевозок : [анализ мирового контейнерного сегмента за 2017 г.]. . , . С. 54-56.

346511. Патлачук О. В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм КК УРСР 1960 р.. . , . С. 47-53.

346512. Самойлов Ю. Європейська авіагалузь: як самопочуття : [цифри, які демонструють зростання української і європейської авіаційної галузі]. . , . С. 36-38.

346513. Исабаев К. Зарок. Айкыз. Худож. лит.. Москва, 1989. 510 с.

346514. Рыженкова Н. Пятерка лидеров - 2017 : [лидеры в рейтинге перевозок груженых контейнеров]. . , . С. 57.

346515. Достопримечательности Украины. Госполитиздат УССР. Киев, 1960. 800 с.

346516. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

346517. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

346518. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 78 с.

346519. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

346520. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 74 с.

346521. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

346522. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 48 с.

346523. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація "Електричні машини і апарати") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

346524. Соколов М. М. Электрооборудование общепромышленных механизмов. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 416 с.

346525. Исаев В. А., Озолинг В. В. Катар. Мысль. Москва, 1984. 116 с.

346526. Исаев В. Н. На краю. Молодая гвардия. Москва, 1991. 318 с.

346527. Динаміка української BSP за 2015-17 рр. : [BSP - система взаєморозрахунків по продажах авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA]. . , . С. 39.

346528. Исаев В. Н. Первые и последние. Советский писатель. Москва, 1990. 238 с.

346529. Исаев Е. А. Жизнь прожить. Молодая гвардия. Москва, 1979. 222 с.

346530. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь 2018 года : [статистические данные по грузообороту и номенклатуре грузов]. . , . С. 58.

346531. Исаев Е. А. Забвенью не подлежит. Советский писатель. Москва, 1986. 96 с.

346532. Золотая тонна : [Национальный морской рейтинг Украины - 2017: рекорды грузооборота, рейтинг операторов терминалов континентальных морских портов Украины, обновление флота, поставщики перегрузочной техники, экспедитор года, контейнерный рейтинг]. . , . С. 10-21.

346533. Исаев Е. А. Колокол света. Правда. Москва, 1984. 320 с.

346534. Исаев Н. П. Гений на островах. Молодая гвардия. Москва, 1987. 190 с.

346535. Исаков И. С. Таллин, Балтика - 1917. Ээсти раамат. Таллин, 1989. 152 с.

346536. Семенец Н. Л. Некоторые пути образования глагольных фразеологических единиц в английском языке. Днепропетровский инженерно-строительный ин-т. Днепропетровск, 1959. 36 с.

346537. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1981. 431 с.

346538. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1981. 590 с.

346539. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1981. 567 с.

346540. Птахів С. Фам-туризм: держпідтримці - бути! : [перспективи подієвого, культурного, фестивального туризму в Україні. Карта фестивалів України у 2018 році]. . , . С. 56-63.

346541. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 398 с.

346542. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 334 с.

346543. Сборник текстов на английском языке для студентов филологического факультета. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1959. 76 с.

346544. Французско-русский строительный словарь. Госиздат физико-мат. лит-ры. Москва, 1959. 507 с.

346545. Роганов Є. 2017: авіаційні тенденції : [підсумки 2017 р. у порівнянні з 2016 роком]. . , . С. 16-18.

346546. Як себе почувають європейські аеропорти : [динаміка зростання пасажиропотоків через аеропорти європейського субконтиненту у 2016-2017 рр.]. . , . С. 20-21.

346547. Немецко-русский словарь водного транспорта. Госиздат физико-мат. лит-ры. Москва, 1959. 622 с.

346548. Никонова О. Н. Фонетика немецкого языка. Изд-во лит. на иностр. языках. Москва, 1958. 344 с.

346549. Птахів С. IATA: навантаження бортів зростає : [Міжнародна асоціація повітряного транспорту опубліковала результати моніторингу показника населеності пасажирських літаків по всьому світу за 1990-2017 р.. Графік представлено в даній публікації]. . , . С. 22.

346550. Балашов В. П. Раздельный привод в механизмах передвижения мостовых кранов. ОНТИ. Москва, 1959. 120 с.

346551. Неправська Н. Круїзи: кращі з кращих : [топ-5 річкових круїзних напрямків у Європі, у Західному та Східному Середземномор'ї, у Балтійському морі та Скандинавії, у Західній Європі та на Британських островах. Топ-10 круїзних лайнерів, їх короткий опис]. . , . С. 30-35.

346552. Птахів С. Де відпочивати дешевше? : [вартість проживання та базових послуг на популярних серед українців світових курортах у 2017 р.]. . , . С. 36-38.

346553. Бізнес-клімат: яка країна краща : [топ-80 найкращих держав світу (Україна на 69 місці). Держави з найкращим бізнес-кліматом (Україна на 67 місці)]. . , . С. 39.

346554. Ісаєнко Т., Мартинюк В. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. . , . С. 35-38.

346555. Сейдуманов Ж., Туякова С. Библиотека - территория толерантности : [Опыт Национальной библиотеки Республики Казахстан]. . , . С. 50-52.

346556. Юридична енциклопедія. Укр. енциклопедія. Київ, 2002. 720 с.

346557. Юридична енциклопедія. Укр. енциклопедія. Київ, 2001. 792 с.

346558. Теплюк М. О. Теоретико-правові основи введення закону в дію. Парламентське видавництво. Київ, 2013. 480 с.

346559. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). Логос. Київ, 2006. 368 с.

346560. Самойлов Ю. Чий паспорт "сильніший" : [рейтинг "потужності" паспортів країн світу (український на 31 місці). Держави світу, до яких громадяни України мають можливість полегшеного в'їзду]. . , . С.40-42.

346561. Неправська Н. Чиє громадянство найбажаніше : [рейтинг бажаності громадянства (Україна на 92 місці)]. . , . С. 44-45.

346562. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1968. 407 с.

346563. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1968. 335 с.

346564. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1969. 415 с.

346565. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1969. 527 с.

346566. Исаковский М. В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1961. 486 с.

346567. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1975. 156 с.

346568. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1975. 176 с.

346569. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1975. 191 с.

346570. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1975. 108 с.

346571. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1974. 158 с.

346572. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1974. 164 с.

346573. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1974. 172 с.

346574. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1974. 180 с.

346575. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1973. 172 с.

346576. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1973. 152 с.

346577. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1973. 166 с.

346578. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1973. 128 с.

346579. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1972. 146 с.

346580. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1972. 146 с.

346581. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1972. 192 с.

346582. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1972. 174 с.

346583. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1971. 160 с.

346584. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1971. 142 с.

346585. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1971. 158 с.

346586. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1971. 176 с.

346587. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1970. 156 с.

346588. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1970. 170 с.

346589. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1970. 148 с.

346590. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1970. 160 с.

346591. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем ДВЗ" для студентів спеціальності "Двигуни внутрішнього згорання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 24 с.

346592. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1982. 104 с.

346593. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1982. 112 с.

346594. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1982. 112 с.

346595. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1982. 112 с.

346596. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1981. 110 с.

346597. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1981. 112 с.

346598. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1981. 112 с.

346599. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1981. 112 с.

346600. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1980. 112 с.

346601. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1980. 128 с.

346602. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1980. 124 с.

346603. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1980. 128 с.

346604. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1979. 128 с.

346605. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1979. 128 с.

346606. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1979. 128 с.

346607. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1979. 128 с.

346608. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності" для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

346609. Душко Т. Атестація робочих місць за умовами праці. Що змінилося?. . , . С. 6-12.

346610. Литвинов В. Щодо навчання керівників з питань охорони праці. . , . С. 14-17.

346611. Єрмолаєв Г. Електрична дуга. Матеріал спецодягу як фактор захисту : [спецодяг для електрозахисту]. . , . С. 16-29.

346612. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. . , . С. 5-25.

346613. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : затверджено Постановою Кабінету... : [див. анотац.]. . , . С. 28-513.

346614. Схема финансирования строительных проектов с помощью инвестиционных договоров. . , . С. 21-23.

346615. Лимитно-заборные карты у подрядчика : [особенности применения данных учетных регистров в первичном учете строительного предприятия]. . , . С. 24-31.

346616. Попадюк Е. Увольнение за прогул: памятка работодателю. . , . С. 45-49.

346617. Чаплян С. Суперфиций как вещное право. Тонкости правового регулирования. . , . С. 55-64.

346618. Финансирование строительства с помощью целевых облигаций. . , . С. 28-29.

346619. Нові технології на захисті слуху : [захист від шуму на виробництві]. . , . С. 30-33.

346620. Расчет больничных в 2018 году : [в т. ч. налогообложение больничных, расчет больничных для совместителей]. . , . С. 43-50.

346621. Особенности трудоустройства инвалидов : [обязанности работодателя, документы при трудоустройстве, создание рабочего места]. . , . С. 52-56.

346622. Переваги та ефективність використання багаторазових напівмасок для захисту дихання працівників від аерозолів. . , . С. 34-37.

346623. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1978. 178 с.

346624. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1978. 180 с.

346625. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1978. 158 с.

346626. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1978. 146 с.

346627. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1977. 154 с.

346628. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1977. 160 с.

346629. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1977. 160 с.

346630. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1977. 156 с.

346631. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1976. 148 с.

346632. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1976. 140 с.

346633. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1976. 152 с.

346634. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1976. 196 с.

346635. Шаповал К. Вкус денег : [экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины: если бы торговали не сырьем, а продуктами переработки, прибыль была бы значительно больше]. . , . С. 24-26.

346636. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1990. 120 с.

346637. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1990. 96 с.

346638. Пасховер А. Непаханое поле : [внедрение информационных и высоких технологий в сельском хозяйстве Украины и мира приведет к значительному росту производительности, увеличению урожаев. На повестке дня вопрос качества продукции агросектора]. . , . С. 32-36.

346639. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1990. 120 с.

346640. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1990. 112 с.

346641. Агробизнес в Украине: большая игра : [роль агробизнеса в экономике Украины и мира. Структура и подразделения крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов Украины]. . , . С. 38-39.

346642. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1989. 112 с.

346643. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1989. 112 с.

346644. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1989. 104 с.

346645. Смирнов А. Китовая акула : [о новой модели легкового автомобиля Mazda CX-9, пятиметрового семиместного кроссовера. Краткая характеристика и описание модели]. . , . С. 58-59.

346646. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1989. 120 с.

346647. Шама О. Гибридная оккупация : [история и причины того, как после капитуляции Германии в 1945 году советские войска заняли датский остров Борнхольм]. . , . С. 60-64.

346648. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1988. 112 с.

346649. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1988. 112 с.

346650. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1988. 112 с.

346651. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1988. 120 с.

346652. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1987. 104 с.

346653. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1987. 112 с.

346654. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1987. 96 с.

346655. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1987. 128 с.

346656. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1986. 112 с.

346657. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1986. 100 с.

346658. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1986. 112 с.

346659. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1986. 112 с.

346660. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1985. 104 с.

346661. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1985. 112 с.

346662. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1985. 112 с.

346663. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1985. 112 с.

346664. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1984. 112 с.

346665. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1984. 112 с.

346666. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1984. 112 с.

346667. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1984. 112 с.

346668. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1983. 112 с.

346669. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1983. 112 с.

346670. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1983. 112 с.

346671. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1983. 112 с.

346672. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1995. 112 с.

346673. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1995. 112 с.

346674. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1995. 112 с.

346675. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1994. 112 с.

346676. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1994. 112 с.

346677. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1994. 112 с.

346678. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1994. 112 с.

346679. Трансформація політики в право: різні традиції та досвід. Право. Харків, 2006. 288 с.

346680. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Юрінком Інтер. Київ, 2008. 632 с.

346681. Адміністративне право України. Істина. Київ, 2010. 480 с.

346682. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. АТІКА. Київ, 2011. 944 с.

346683. Радовецька Л. В. Суб'єкти забезпечення державної безпеки України: теоретико-правові аспекти. Національна академія СБУ. Київ, 2017. 208 с.

346684. Прокурорський нагляд в Україні. Одіссей. Харків, 2008. 240 с.

346685. Тихомиров О. О., Мікуліна М. М., Іванов Ю. А., Породько В. В., Барчук В. Б., Косілова О. І., Радовецька Л. В., Солодка О. М., Полонська О. І., Череватий В. В. Теорія держави і права. Кондор. Київ, 2016. 332 с.

346686. Зінченко А., Янковська О., Саприкіна М. Корпоративна соціальна відповідальність у конфліктні часи. Юстон. Київ, 2017. 60 с.

346687. Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. Аудит-Оптим. Москва, 1999. 148 с.

346688. Олійник Д. І. Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад (на прикладі формування мережевої інфраструктури). НІСД. Київ, 2017. 48 с.

346689. Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. Аудит-Оптим. Москва, 1999. 148 с.

346690. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2017. 124 с.

346691. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2017. 164 с.

346692. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 116 с.

346693. Исаковский М. В. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1974. 192 с.

346694. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 576 с.

346695. Высоко лежит : [об одной из жемчужин архитектуры - комплексе Raffles City Chongqing в Китае - строении из 8-ми башен с горизонтальным небоскребом на 250-метровой высоте, строительство которого завершится в 2019 г.]. . , . С. 6.

346696. Исаковский М. В. На Ельнинской земле. Молодая гвардия. Москва, 1973. 576 с.

346697. Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. Аудит-Оптим. Москва, 1999. 148 с.

346698. Стовбун А. Соціальний захист працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах : [право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах. Показники та критерії, що визначають пільгові умови виходу на пенсію.Недоліки та проблеми системи]. . , . С. 38-40.

346699. Исаковский М. В. На Ельнинской земле. Советский писатель. Москва, 1975. 576 с.

346700. Исаковский М. В. На Ельнинской земле. Известия. Москва, 1978. 590 с.

346701. Исаковский М. В. Стихи и песни. Худож. лит.. Москва, 1966. 223 с.

346702. Исарова Л. Т. Тень Жар-птицы. Молодая гвардия. Москва, 1983. 175 с.

346703. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1993. 112 с.

346704. Исаченко А Г., Шляпников А. А. Ландшафты. Мысль. Москва, 1989. 503 с.

346705. Мировой арсенал : [крупнейшие мировые экспортеры и импортеры оружия: кто сколько и куда поставляет и кто сколько и у кого приобретает]. . , . С. 16-17.

346706. Куражинський В. Хоча деталі обставини не встановлені, проте... : [аналіз причин виробничого травмавтизму]. . , . С. 42-49.

346707. Павленко А. Королева Европы : [о четырежды канцлере Германии, одной из самых влиятельных женщин планеты Ангеле Меркель. Биография, политическая карьера]. . , . С. 32-36.

346708. Иванова Е. Где работать хорошо : [о коворкинге, популярном западном формате организации рабочего места. Перспективы коворкинга в Украине]. . , . С. 38-39.

346709. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1993. 112 с.

346710. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1993. 112 с.

346711. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1992. 112 с.

346712. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1992. 112 с.

346713. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1992. 112 с.

346714. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1992. 112 с.

346715. Исбах А. Ромен Роллан. Знание. Москва, 1966. 48 с.

346716. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1991. 112 с.

346717. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1991. 112 с.

346718. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1991. 112 с.

346719. Исбах А. Луи Арагон. Знание. Москва, 1957. 32 с.

346720. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1991. 112 с.

346721. Бондарев А. Города из будущего : [информация о пяти умных городах мира, использующих технологии завтрашнего дня уже сегодня: Сингапур, Масдар (ОАЕ), Токио (Япония), Милтон-Кинс (Великобритания), Иньчуань (Китай)]. . , . С. 50-58.

346722. Исбах А. Луи Арагон. Советский писатель. Москва, 1962. 340 с.

346723. Исбах А. А. На литературных баррикадах. Советский писатель. Москва, 1964. 368 с.

346724. Исбах А. А. Рассказы о Ленине. Политиздат. Москва, 1965. 118 с.

346725. Исбах А. А. Фурманов. Молодая гвардия. Москва, 1968. 336 с.

346726. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 270 с.

346727. Исикава Т. Тростник под ветром. Гослитиздат. Москва, 1960. 639 с.

346728. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2018. 130 с.

346729. Искандер Ф. А. Собрание сочинений. Молодая гвардия. Москва, 1991. 525 с.

346730. Искандер Ф. А. Запретный плод. Молодая гвардия. Москва, 1966. 256 с.

346731. Искандер Ф. А. Избранное. Советский писатель. Москва, 1988. 576 с.

346732. Искандер Ф. А. Кролики и удавы. Книжная палата. Москва, 1988. 288 с.

346733. Искандер Ф. А. Летний лес. Советский писатель. Москва, 1969. 102 с.

346734. Искандер Ф. А. Повести. Рассказы. Советский писатель. Москва, 1989. 416 с.

346735. Искандер Ф. А. Праздник ожидания праздника. Молодая гвардия. Москва, 1986. 480 с.

346736. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Советский писатель. Москва, 1991. 688 с.

346737. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Советский писатель. Москва, 1991. 640 с.

346738. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Московский рабочий. Москва, 1989. 479 с.

346739. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Московский рабочий. Москва, 1989. 480 с.

346740. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Московский рабочий. Москва, 1989. 463 с.

346741. Искандер Ф. А. Сандро из Чегема. Советский писатель. Москва, 1977. 479 с.

346742. Искандер Ф. А. Стоянка человека. Молодая гвардия. Москва, 1990. 286 с.

346743. Федоренко М. Розслідування дорожньо-транспортних пригод на виробництві. . , . С. 50-55.

346744. Искандер Ф. А. Стоянка человека. Правда. Москва, 1991. 480 с.

346745. Рожков А. Основні напрямки роботи керівників та посадових осіб підприємств у сфері техногенної безпеки. . , . С. 56-61.

346746. Искатель. Молодая гвардия. Москва, 1991. 128 с.

346747. Голова в облаках : [в Индии завершается строительство самой высокой статуи в мире - памятника борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю (высота 182 м). Основные характеристики статуи. Другие статуи-рекордсмены мира]. . , . С. 6.

346748. Искатель. Молодая гвардия. Москва, 1991. 128 с.

346749. Полет нормальный : [крупнейший в Европе и второй в мире ирландский лоукостер Ryanair выходит на украинский рынок. Краткая информация о 12 крупнейших лоукостерах мира]. . , . С. 16-17.

346750. Искатель. [б. и.]. Москва, 1990. 127 с.

346751. Євмєньєв Л. Горіти чи іїхати? : [пожежна безпека на громадському транспорті, алгоритм дії пасажирів при пожежі]. . , . С. 62-69.

346752. Верстюк И. Как черепахе стать тигром : [ВВП и его рост в государствах Центральной и Восточной Европы и в некоторых развивающихся странах (цифры). Что надо сделать, чтобы украинская экономика росла более интенсивно]. . , . С. 20-27.

346753. Искусство. Просвещение. Москва, 1969. 544 с., 196 л. ил.

346754. Горбенко Н. Шляхи активації видавничої діяльності бібліотек. . , . С. 23-26.

346755. Охримчук Д. Все про електрозахисні засоби. . , . С. 2-47.

346756. Смирнов А. Немец в кимоно : [информация о новой модели Infiniti QX30 - полноприводном хэтчбэке-полукроссовере с немецкой основой и японскими ингредиентами]. . , . С. 58-59.

346757. Смирнов А. Заводная девчонка : [краткая характеристика дизельной Mazda 6 - седан]. . , . С. 64-65.

346758. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1999. 88 с.

346759. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1999. 88 с.

346760. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1999. 84 с.

346761. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 1999. 80 с.

346762. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 142 с.

346763. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Опір матеріалів" для студентів галузі знань "Механічна інженерія" денної форми навчання 3 семестр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 37 с.

346764. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

346765. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Опір матеріалів" для студентів галузі знань "Механічна інженерія" денної форми навчання 3 семестр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

346766. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 128 с.

346767. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 40 с.

346768. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 52 с.

346769. Ван И Внешняя политика Китая вступает в новую эпоху : [инновации-2017 во внешней политике Китая]. . , . С. 20-23.

346770. Итоги 2017 года : [самые важные события 2017 г. в разных сферах жизни Китая. Рекорды-2017]. . , . С. 32-43.

346771. Чун Чун Фразеологизмы о собаках : [культура Китая]. . , . С. 72-73.

346772. Искусство зучащего слова. Советская Россия. Москва, 1973. 143 с.

346773. Искусство зучащего слова. Советская Россия. Москва, 1975. 110 с.

346774. Искусство и дети. Искусство. Москва, 1968. 272 с., 47 л. ил.

346775. Искусство и жизнь. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 347 с.

346776. Искусство и художник в русской прозе первой половины 19 века. ЛГУ. Ленинград, 1989. 1560 с.

346777. Искусство Индии. Наука. Москва, 1969. 222 с.

346778. Искусство Китая. Изобразительное искусство. Москва, 1988. 55 с., 176 репр.

346779. Искусство молодых художников. Изобразительное искусство. Москва, 1986. 216 с.

346780. Искусство молодых художников. Изобразительное искусство. Москва, 1988. 231 с.

346781. Искусство народу. Издательство Академиихудожеств СССР. Москва, 163. 359 с.

346782. Искусство, рожденное Октябрем. Советский художник. Москва, 1967. 144 с., 412 ил.

346783. Князьков С. Из прошлого русской земли. Время Петра Великого. Планета. Москва, 1991. 712 с. : ил.

346784. Искусство стран и народов мира. Советская энциклопедия. Москва, 1962. 696 с.,72 л. ил.

346785. Протыняк И. С., Луковенко И. В., Соловей Ю. Б. Новости производства подъемно-транспортного оборудования на ЧАО "НКМЗ" : [о стабильности работы предприятия]. . , . С. 6.

346786. Карамзин Н. М. История государства Российского. Книга. Москва, 1988. XIV с., 1330, [12] стб., [1 л.]

346787. Искусство стран и народов мира. Советская энциклопедия. Москва, 1981. 720 с.,52 л. ил.

346788. Исландские саги. Ирландский эпос. Худож. лит.. Москва, 1973. 863 с.

346789. Исландские саги. Госхудиздат. Москва, 1956. 783 с.

346790. Положення про Державну службу якості освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів Укераїни від 14.03.2018 р.№ 168. . , . С. 51-54.

346791. Испанская новелла Золотого века. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 780 с.

346792. Испанская новелла, 70-е годы. Радуга. Москва, 1982. 394 с.

346793. Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 182. . , . С. 89-90.

346794. Испанские повести и рассказы. Гослитиздат. Москва, 1958. 511 с.

346795. Испанские поэты 20 века. Худож. лит.. Москва, 1977. 718 с.

346796. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Хуан Руис де де Аларкон, Педро Кальдерон, Агустин Морето Испанский театр. Худож. лит.. Москва, 1969. 821 с.

346797. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.02.2018 р. № 17. . , . С. 109-120.

346798. Плоский В. О., Гетун Г. В., Тимофєєв М. В., Запривода В. І. Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд. Ліра-К. Київ, 2017. 190 с.

346799. Испытание. Лениздат. Ленинград, 1990. 269 с.

346800. Осадчиев В. А. Мостовой металлургический клещевой кран с поворотной тележкой г/п 50 т на клещах. . , . С. 8.

346801. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25. . , . С. 124-141.

346802. Перелік спеціальностей працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 28.02.2018 р. № 300. . , . С. 186-188.

346803. Карамзин Н. М. История государства Российского. Книга. Москва, 1989. [8 с.], 184 стб., [4 с.], 1148 стб., XLVII, [6] с.

346804. Перелік посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 28.02.2018 р. № 300. . , . С. 188-196.

346805. Найкращий друг дитини. До Міжнародного дня дитячої книги : [2 квітня - Міжнародний день дитячої киги]. . , . С. 40-44.

346806. Шлянин С. М. Краны мостовые магнитные завода Кранкомплект : [особенности конструкции и эксплуатации]. . , . С. 10.

346807. Волчек Н. В. Работа зарубежных башенных кранов при неблагоприятных условиях. . , . С. 14-17.

346808. Терехов А. В. Особенности работы строительных башенных кранов в Украине. . , . С. 18-19.

346809. Balzac H. de Le Pere Goriot. Editions en Langues etrangeres. Moscou, 1959. 292 p.

346810. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 128 с.

346811. Попов В. А. "Его Величество - БОЛТ" : [история и широкая область применения резьбовых крепежных изделий]. . , . С. 20-23.

346812. Співуча Полтавчанка. До 120-річчя від дня народження В. А. Любарт : [Любарт Варвара Антонівна (1898-1967) - видатна українська драматична актриса]. . , . С. 45-50.

346813. Соколовский З. М. Оценка заключений криминалистической экспертизы письма. Госюриздат. Москва, 1959. 77 с.

346814. Берегиня українського слова. До 190-річчя від дня народження Ганни Барвінок : [Ганна Барвінок (Олександра Михайлівна Білозерська-Куліш (1828-1911) - українська письменниця]. . , . С. 51-62.

346815. Судебные речи известных русских юристов. Госюриздат. Москва, 1958. 871 с.

346816. Стеклов В. Ю. Развитие электроэнергетического хозяйства СССР. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 115 с.

346817. Музичний геній. До 130-річчя від дня народження М. М. Вілінського : [Вілінський Микола Миколайович (1888-1956) - видатний український композитор, педагог]. . , . С. 63-69.

346818. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 128 с.

346819. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 120 с.

346820. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 124 с.

346821. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 124 с.

346822. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 128 с.

346823. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 112 с.

346824. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 120 с.

346825. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 116 с.

346826. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 124 с.

346827. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 116 с.

346828. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1984. 116 с.

346829. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 112 с.

346830. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 108 с.

346831. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 124 с.

346832. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 120 с.

346833. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 124 с.

346834. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 120 с.

346835. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 116 с.

346836. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 123 с.

346837. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 112 с.

346838. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 124 с.

346839. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 128 с.

346840. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1983. 143 с.

346841. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 1381-1479

346842. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 1265-1380

346843. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 1124-1264

346844. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 1005-1128

346845. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 881-1004

346846. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 749-880

346847. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 625-748

346848. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 505-624

346849. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 385-504

346850. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 253-384

346851. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 133-252

346852. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1982. С. 1-132

346853. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 1304-1420

346854. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 1181-1304

346855. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 1069-1180

346856. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 945-1068

346857. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 833-914

346858. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 717-832

346859. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 597-716

346860. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 469-596

346861. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 345-468

346862. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 233-344

346863. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 113-232

346864. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1981. С. 1-112

346865. Свет над Россией. Политиздат. Москва, 1960. 400 с.

346866. Истоки. Молодая гвардия. Москва, 1990. 366 с.

346867. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. . , . С. 5-10.

346868. Нескорена українка. До 135-річчя від дня народження О. В. Дучимінської : [Дучимінська Ольга Василівна - український педагог, поетеса, прозаїк, журналіст, публіцист, перекладачка, літературний критик]. . , . С. 70-82.

346869. Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України. . , . С. 9-25.

346870. Нестеряк Ю. В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989-1993 років). . , . С. 11-17.

346871. Барило О. Г. Показники порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту. . , . С. 18-24.

346872. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 1241-1348

346873. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 1121-1240

346874. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 1001-1120

346875. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 885-998

346876. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 773-884

346877. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 661-772

346878. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 549-660

346879. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 437-548

346880. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 325-436

346881. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 217-324

346882. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 113-216

346883. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1980. С. 1-112

346884. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 1053-1136

346885. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 957-1052

346886. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 853-956

346887. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 753-852

346888. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 661-752

346889. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 561-660

346890. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 469-560

346891. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 377-468

346892. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 285-376

346893. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 185-284

346894. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 89-184

346895. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1979. С. 1-88

346896. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 1269-1400

346897. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 1145-1268

346898. Шклярук М. Г. Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управаління : [протидія гібридній війни]. . , . С. 25-31.

346899. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 1033-1144

346900. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 917-1032

346901. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 801-916

346902. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 689-800

346903. Павлюк К. С. Зворотний зв'язок органів державної влади з громадськістю як чинник створення ефективного іміджу державної служби в системі забезпечення національної безпеки. . , . С. 32-37.

346904. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 573-688

346905. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 457-572

346906. Малюга А. В. Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів. . , . С. 38-44.

346907. Жиденко Н. А. Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща. . , . С. 45-51.

346908. Половцев О. В., Рачинський А. П. Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень у системі державного управління. . , . С. 52-60.

346909. Бєльська Т. В. "Передбачуване врядування" як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу. . , . С. 61-67.

346910. Потеряйко С. П. Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах. . , . С. 68-74.

346911. Калашник Н. С. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в реалізації політики внутрішньої національної безпеки (приклад Данії). . , . С. 75-80.

346912. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 345-456

346913. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 225-344

346914. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 109-224

346915. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1978. С. 1-108

346916. Дегтярьова І. О. Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій. . , . С. 81-91.

346917. Пірен М. І. Формування екологічної культури громадян шляхом просвітництва в територіальних громадах - важливий чинник соціально-гуманітарної політики. . , . С. 92-97.

346918. Горбатюк С. Є. Механізм політики ЄС у сфері соціогуманітарної безпеки: інституційний вимір. . , . С. 98-106.

346919. Кланца А. І. Громадське здоров'я як умова національної безпеки держави. . , . С. 107-113.

346921. Мартиненко Н. В. Модернізація суб'єктного складу солідарної пенсійної системи як передумова кодифікації пенсійного законодавства України. . , . С. 114-121.

346922. Истории из предыстории. Радуга. Москва, 1990. 509 с.

346923. Матвейчук Л. О. Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні. . , . С. 122-129.

346924. Историки античности. Правда. Москва, 1989. 623 с.

346925. Историки античности. Правда. Москва, 1989. 640 с.

346926. Историки Рима. Худож. лит.. Москва, 1970. 496 с.

346927. Андрущенко В., Силадій І. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях. . , . С. 5-10.

346928. Богданов І., Лисаков С., Немченко С., Крижко В. Ідея провідництва в управлінні вищою освітою. . , . С. 11-20.

346929. Мороз І., Стадник О. Реінжиніринг у системі освіти : [практичні пропозицій щодо поліпшення якості управління інфраструктурою університетів за рахунок використання методології реінжинірингу на різних рівнях. На прикладі Сумської області]. . , . С. 21-27.

346930. Матвієнко М. П. Проектування цифрових пристроїв. Ліра-К. Київ, 2018. 362 с.

346931. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до організації дипломування і оформлення дипломних робіт для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" (обладнання та технології ливарного вир-ва) та 136 "Металургія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

346932. Сташ Т.Д., Сотник М. І. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації. . , . С. 4-5.

346933. Ніколаєнко Н. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів. . , . С. 27-31.

346934. Городецька Т. Е., Засядько К. О., Яременко В. Г. Податок на доходи фізичних осіб як форма прибуткового оподаткування. . , . С. 6-8.

346935. Черняк І. Внесок О. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства. . , . С. 40-45.

346936. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Вимірювальна техніка" для підготовки бакалаврів усіх форм навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

346937. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Вимірювальна техніка" та контрольні завдання для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

346938. Nesterova M. European studies of social innovations in higher education: cognitive principles of social cohesion development = Європейські студії соціальних інновацій у вищій освіті: когнітивні принципи розвитку соціальної згуртованості. . , . P. 28-33.

346939. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 1293-1408

346940. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 1177-1292

346941. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 1065-1176

346942. Свидло Г. І. Статистичний аспект: дошкільна освіта, як складова освітнього процесу : [проаналізовано кількість дошкільних закладів, наявність вільних місць в дошкільних закладах України та охоплення дошкільними закладами дітей відповідного віку]. . , . С. 9-12.

346943. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 957-1064

346944. Исторические песни. Советский писатель. Ленинград, 1951. 436 с. ; 70х108/64

346945. Коваленко В. Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями. . , . С. 34-40.

346946. Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти. . , . С. 41-47.

346947. Захарченко К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі. . , . С. 48-54.

346948. Опанасюк Ю. Інноваційний тип прогресу як об'єкт дослідження філософії та науки. . , . С. 55-58.

346949. Герасимович І. А. Механізми і інструменти бухгалтерського інжинірингу в управлінні платоспроможністю підприємства. . , . С. 13-17

346950. Ситник Н. С., Баранова М. Б. Ефективність державних закупівель у сфері охорони здоров'я. . , . С. 18-23.

346951. Прокопенко Л. Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення документного потоку шведських видань. . , . С. 46-52.

346952. Ляшенко Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в Україні. . , . С. 59-66.

346953. Фроленко В. Дослідження особливостей оподаткування додаткових благ, наданих працівникам державного підприємства, та аналіз практики застосування норм податкового законодавства фіскальними органами при проведенні податкових перевірок правильності їх оподаткування. . , . С. 24-33.

346954. История английской литературы. Академия наук СССР. Москва, 1953. 392 с.

346955. Іваній І. Розвиток системи оцінювання якості вищої професійної фізкультурної освіти : [на прикладі навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка]. . , . С. 67-71.

346956. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1983. 584 с.

346957. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1984. 672 с.

346958. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1985. 816 с.

346959. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1987. 412 с.

346960. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1988. 783 с.

346961. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1989. 880 с.

346962. Кошельнік О. В., Долобовська О. В., Павлова В. Г. Розробка енергоперетворювальних комплексів з нетрадиційним теплоносієм для утилізації теплоти систем випарного охолодження скловарних печей. . , . С. 3-8.

346963. История всемирной литературы. Наука. Москва, 1991. 830 с.

346964. Федів В., Єгоренков А., Шинкура Л. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі. . , . С. 72-76.

346965. Оніщук І. Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України. . , . С. 77-82.

346966. Євстратов В. О., Кривільова С. П. Динамічне пресування - енергозберігаючий метод отримання нанокристалічного композиційного матеріалу апатитного складу для корекції структурних порушень скелету. . , . С. 9-14.

346967. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 841-956

346968. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 737-840

346969. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 613-736

346970. История зарубежной литературы, 1945-1980. Издательство МГУ. Москва, 1989. 413 с.

346971. История зарубежной литературы конца 19 - начала 20 века. Издательство университета. Москва, 1968. 566 с.

346972. История зарубежной литературы после октябрьской революции. Издательство университета. Москва, 1969. 590 с.

346973. Як створити університет світового рівня. Рецепти від Світового банку : [що означає бути таким університетом. Рейтинги кращих університетів 2008, 2016, Обсяги залучення приватного капіталу університетами. Порівняльний аналіз зарплати вчених, т. ін.]. . , . С. 7-42.

346974. Загірняк М., Сергієнко С., Загірняк Д. Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої освіти України : [розглядаються проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст". Характеристики прагматизму закладів Кременчуцького національного університету]. . , . С. 43-52.

346975. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 485-612

346976. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 365-484

346977. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 237-364

346978. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 125-236

346979. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1977. С. 1-124

346980. Корсак К. Формування умов для знищення "Монбланів" історичної неправди про України : [у статті висвітлено досягнення генетиків, фізиків та інших науковців у відновленні історії появи землеробства. Доведено, що українці є прямими нащадками трипільців]. . , . С. 53-66.

346981. Енгельс І. О. Вплив підвищення енергоефективності на результати енергозбереження суб'єктів господарювання. . , . С.34-37.

346982. Корсак Ю. Про ноонауки як основу ноофілософії і нооесхатології. . , . С. 67-76.

346983. Бобух А. О., Переверзєва А. М., Лобойко В. О. Розробка адаптивного алгоритму ідентифікації технологій виробництва кальцинованої соди аміачним способом. . , . С. 15-20.

346984. Вінницька О. А., Бержанір І. А., Гвоздей Н. І. Суть та фундаментальні напрями розвитку бюджетної політики на локальному рівні. . , . С.38-41.

346985. Безручко О. Перша лекція Олександра Довженка у Київському державному інституті кінематографії : [невідомі й маловідомі факти із творчої та педагогічної діяльності кінорежисера]. . , . С. 77-86.

346986. Чирчик С. До питання становлення та розвитку поняття "інтер'єр" : [визначено актуальність та методичну доцільність вивчення історичного контексту основних періодів розвитку поняття, що визначається розвитком художніх стилів й оснащенням будинку]. . , . С. 87-100.

346987. Західна О. Р., Мидлик Ю. І., Спалиляк М. В. Аналіз регламентованих змін структури видатків місцевих бюджетів та їх вплив на об'єднані територіальні громади. . , . С. 42-45.

346988. Букатенко О. І., Подустов М. О., Дзевочко О. М., Букатенко Н. О. Математична модель управління температурним режимом дистиляційної колони в содовому виробництві при змінних навантаженнях. . , . С. 21-29.

346989. Базилевич В., Ігнатюк А., Гражевська Н. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : [відображено хід обговорення та підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." (КНУ ім. Т. Шевченка, 2-3 листопада 2017 р.)]. . , . С. 101-125.

346990. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 1293-1405

346991. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 1149-1291

346992. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 1045-1148

346993. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 933-1044

346994. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 825-932

346995. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 709-824

346996. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 593-708

346997. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 473-592

346998. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 345-472

346999. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 221-344

347000. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 113-220

347001. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1968. С. 1-112

347002. Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами : [модель децентралізованого управління природними ресурсами. Норматитвно-правова база фінансово-економічного механізму]. . , . С. 3-20.

347003. Маляренко В. А., Ільченко М. Б. Наближений метод розрахунку витрат природного газу на виробничо-технологічні потреби газотранспортної системи. . , . С. 30-36.

347004. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 1281-1392

347005. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 1169-1280

347006. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 1053-1168

347007. Тимків Д. Ф., Горін П. В., Романова В. В. Моделювання процесу очистки шлейфів свердловин. . , . С. 37-44.

347008. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 947-1050

347009. Липов В. В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 1. Вихідні засади геоекономічного аналізу та прогнозування стратегії розвитку України в умовах глобалізації. . , . С. 21-35.

347010. Тарасевич В. М., Завгороадня О. О. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість. . , . С. 36-48.

347011. Залознова Ю. С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку : [здійснення неоіндустріалізації як сучасної концепції досягнення ефективності та конкурентоспроможності виробництва]. . , . С. 49-68.

347012. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 843-946

347013. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 737-840

347014. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 615-734

347015. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 501-614

347016. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 377-498

347017. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 237-376

347018. История искусств. Высшая школа. Москва, 1989. 448 с.

347019. История русского искусства. Изобразительное искусство. Москва, 1980. 399 с.

347020. Омниканальность и многоканальность - технологии непростые но эффективные (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 10-17.

347021. Омниканальный потребитель как новое явление : [оценка потребителей нового поколения]. . , . С. 18-19.

347022. История русского искусства. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1963. 708 с.

347023. История русского искусства. Наука. Москва, 1964. 670 с.

347024. Вергун Д. Успешность реализации омникальности в Украине сдерживается недостатками стратегического планирования. . , . С. 20-23.

347025. ДСТУ 3899:2013. Терміни та визначення основних понять. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 61 с.

347026. ДСТУ 3943-2000. Склад, виклад та зміст документації. Держстандарт України. Київ, 2000. 18 с.

347027. Мандибура В. О., Хижняк В. О. Основна суперечність відносин споживчого ринку та шляхи її подолання : [соціально-економічний і правовий захист прав споживачів]. . , . С. 69-88.

347028. Сухіна О. М. Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти. . , . С. 89-103.

347029. ДСТУ 3963-2000. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів. Держстандарт України. Київ, 2000. 19 с.

347030. Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Ціннісно-орієнтаційні компетентності як невід'ємна складова кваліфікацій : [аналіз тексту Закону України "Про освіту" 2017 р.]. . , . С. 5-19.

347031. Холод И. В омниканальность стремится весь украинский ритейл! : [маркетинговые коммуникации в розничной торговле]. . , . С. 24-26.

347032. Єфименко Е. І., Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави : [забезпечення звітності про платежі на користь держави підприємств надрокористування]. . , . С. 26-47.

347033. Попова Т. На сегодняшний день каждая вторая компания в Украине использует омниканальность : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 28-29.

347034. Фокин В. Интегрированность - основа омниканальности! : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 30-31

347035. Тименко В. П. Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти. . , . С. 20-30.

347036. История русской литературы второй половины 19 века. Просвещение. Москва, 1966. 694 с.

347037. ДСТУ 7233:2011. Основні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 5 с.

347038. Соколовська А. М., Петраков Я. В. Зарубіжні моделі фінансування науки : [на прикладі країн ЄС]. . , . С. 48-71.

347039. ДСТУ 7234:2011. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 8 с.

347040. История русской литературы 19 века (вторая половина). Просвещение. Москва, 1991. 512 с.

347041. ДСТУ 7245:2011. Кодування зорової інформації. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 7 с.

347042. ДСТУ 7246:2011. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 5 с.

347043. История русской литературы 19 века. Просвещение. Москва, 1970. 567 с.

347044. ДСТУ 7247:2011. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 16 с.

347045. ДСТУ 7248:2011. Маховики і штурвали керування. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 8 с.

347046. ДСТУ 7249:2011. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 6 с.

347047. История русской советской литературы (1917 - 1940). Просвещение. Москва, 1983. 511 с.

347048. ДСТУ 7250:2011. Мнемосхеми. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2012. 8 с.

347049. ДСТУ 7251:2011. Вимоги дизайну та ергономіки. Номенклатура та порядок вибору. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 14 с.

347050. ДСТУ 7252:2011. Зал і кабіни операторів взаємне розміщення місць. Загальні вимоги ергономіки. Держспоживстандарт України. Київ, 2011. 6 с.

347051. ДСТУ 7299:2013. Робоче місце оператора Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 4 с.

347052. Корнєєва Ю. В. Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агенство. . , . С. 72-92.

347053. ДСТУ 7390:2013. Вимикачі й перемикачі поворотні. Загальні ергономічні вимоги. Мінекономрозвитку України. Київ, 2014. 8 с.

347054. ДСТУ 7950:2015. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 10 с.

347055. ДСТУ 7951:2015. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 13 с.

347056. Алексахін О. О., Єна С. В., Гордієнко О. П. Особливості визначення середніх тепловтрат трубопроводами розгалужених мереж теплопостачання. . , . С. 45-51.

347057. Кобец Е. В., Загребельная Л. И. Проверка устойчивости системы "двигательная установка - стабилизатор режима". . , . С. 52-55.

347058. Овчарук О. В. Рамка цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності у галузі цифрових технологій. . , . С. 31-37.

347059. Іванюк І. В. Етапи розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах Європейського Союзу. . , . С. 38-44.

347060. Tymkiv N. M. Interdisciplinarity in the professional training of future engineers for petroleum industry = Междисциплинарность в профессиональной подготовке будущих инженеров нефтегазовой отрасли. . , . P. 45-52.

347061. Горбань Л. В. Профорієнтована освіта як засіб запобігання маргіналізації населення. . , . С. 62-70.

347062. Чепелєва Н. В., Рудницька С. Ю. Психологічна характеристика особистості, здатної до самопроектування. . , . С. 71-77.

347063. Татомир І. Л. Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній : [процес академічного відокремлення університетських структур та утворення на їх основі нових високотехнологічних фірм]. . , . С. 93-108.

347064. Селецький А. В. Наукова діяльність педагогічної бібліотеки з інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі. . , . С. 78-87.

347065. Ященко М. Д. Теоретичні та методичні засади проведення "місячника знань правил безпеки життєдіяльності". . , . С. 12-15.

347066. Вовдюк Л. В. Дистанційне навчання : [переваги та недоліки навчання в Інтернеті]. . , . С. 16-17.

347067. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 316 с.

347068. Юшко С. В. Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету в Україні. . , . С. 109-128.

347069. Тищенко А. Харчові добавки з позначенням "Е". . , . С. 24.

347070. Треніна А. С. Отруєння медикаментами. . , . С. 25.

347071. Здановський В. Г. Удосконалення системи охорони праці в Україні на основі ризик-орієнтованої моделі. . , . С. 32-35.

347072. Пашков А. П., Мітюкова О. Г., Пашков С. І. Сучасний стан і досвід поводження з небезпечними відходами в Україні та за кордоном. . , . С. 36-38.

347073. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р.... див. анотацію. . , . С. 8-53.

347074. Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 197. . , . С. 56-58.

347075. Шехайтли К. Омніканальні стратегії телевізійних компаний : [створення телевізійного продукту]. . , . С. 32-34.

347076. Колотілова Ю. Цифрова бібліотека традиційних знань Індії (TKDL) та біопіратство : [проблема незаконного привласнення традиційних знань Індії у світі]. . , . С. 9-12.

347077. Бочарова Н. Критика сучасної системи інтелектуальної власності: нобелевський лауреат Д. Стігліц (до 75-річчя з дня народження) : [біографія видатного американського вченого]. . , . С. 21-29.

347078. Лессинг Л. Свободная культура : ["Свободная культура" Л. Лессинга - мировой бестселлер, отражающий новую эпоху в краткой истории информационного века. Автор предлагает действенную альтернативу нынешней системе авторских прав]. . , . С. 43-53.

347079. Калениченко П. Звіт IIPA щодо України: про що він і що це для нас означає : [охорона й захист авторських прав]. . , . С. 59-42.

347080. Васильєв О. CBNB - База даних Chemical Business NewsBase (комерційні новини хімічної промисловості). . , . С. 71.

347081. Гайдук С. В. Розвиток і застосування наукових принципів легування для розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими властивостями. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 40 с.

347082. Дояр І. О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

347083. Дояр І. О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення. ЗНТУ. Запорожье, 2018. 152 с.

347084. Гайдук С. В. Розвиток і застосування наукових принципів легування для розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими властивостями. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 405 с.

347085. Муштина И. Шаблонным решениям в реализации омниканальности нет места : [клиентский сервис в интернет]. . , . С. 36-37.

347086. Карпунцов В. Теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміністративно-процесуальної компетенції прокуратури України. . , . С. 5-14.

347087. Юрчишин В. Повноваження прокурора та слідчого судді щодо обмеження конституційних прав громадян у районі проведення антитерористичної операції. . , . С. 15-20.

347088. Бортун М. Координаційна діяльність прокурора відповідно до положень статті 25 Закону України "Про прокуратуру". . , . С. 21-26.

347089. Макаров Т. Омниканальность - это мировой тренд, и Украина имеет все возможности не отставать : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 38-39.

347090. Безкровний Є., Неворотіна С. Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури. . , . С. 27-33.

347091. Севрук О. Використання земель для ведення фермерського господарства: проблеми законності. . , . С. 34-41.

347092. Столітній А., Місюра Л. Реалізація прокурором повноважень з виявлення кримінальних правопорушень проти довкілля. . , . С. 41-49.

347093. Чайковська Н. Особливості здійснення права власності українського народу на ліси. . , . С. 50-56.

347094. Книженко О. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання. . , . С. 57-61.

347095. Криворучко І. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичної спрямованості. . , . С. 62-69.

347096. Подільчак О. Генетичні дослідження особи злочинця: сучасність і перспективи. . , . С. 70-77.

347097. Харитонов С. Визначення окремих ознак військових злочинів. . , . С. 78-84.

347098. Єні О. Процесуальні та тактичні особливості допиту обвинуваченого. . , . С. 85-92.

347099. Петриченко Н. Омниканальность - это ориентированность на клиента и подбор инструментов коммуникаций. . , . С. 40-41.

347100. Неділько В., Арманов М. Юридична оцінка невиконання засудженим процесуальних угод шляхом ухилення від відбування покарання. . , . С. 93-100.

347101. Лотюк Д. Сфера застосування статті 8 Європейської конвенції з прав людини: основні позиції ЄСПЛ : [право на повагу до приватного та сімейного життя]. . , . С. 101-105.

347102. Гуменюк Я При реализации омниканальности в фокусе - интересы клиента : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 42-43.

347103. Лук'янченко Є., Дяченко В. Використання емблеми Червоного Хреста за законодавством України та Норвегії. . , . С. 106-113.

347104. Михальченко Н. "Згода особи" у законодавчій конструкції статті 134 Кримінального кодексу України : [відповідальність за незаконне проведення аборту особою, що немає спеціальної медичної освіти]. . , . С. 114-121.

347105. Перешивко О. Діяння як ознака об'єктивної сторони підкупу особи, яка надає публічні послуги. . , . С. 122-127.

347106. Корнилов Д. Омниканальность в маркетинге : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 44-45.

347107. Слепцова Н. Омниканальность объединяет вокруг пользователя все каналы коммуникации : [маркетинговые коммуникации]. . , . С. 46-47.

347108. Романченко Т. Омниканальность не является панацеей для ритейлеров : [маркетинговые коммуникации в розничной торговле]. . , . С. 48-49.

347109. Лучечко Ю. Чому доцільно зменшувати податковий тиск на спиртову галузь. . , . С. 8-10.

347110. Голян В. Земельная децентрализация: институциональные и рентные предпосылки. . , . С. 11-16.

347111. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма навчальної практики студентів 1 курсу спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347112. Бардась В. Инвесторы делают ставки: что происходит с украинским ритейлом. . , . С. 17-18.

347113. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма навчальної практики студентів 1 курсу спеціальності 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347114. Новаковська І. Оптимізація системи землекористування. . , . С. 27-32.

347115. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма технологічної практики студентів 3 курсу спеціальності 6.07010102 "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347116. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма технологічної практики студентів 3 курсу спеціальності 6.07010101 "Транспортні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347117. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Робоча програма технологічної практики студентів 3 курсу спеціальності 6.07010104 "Організація і регулювання дорожнього руху". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

347118. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Програма стажування студентів-магістрів спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347119. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Програма стажування студентів-магістрів спеціальності 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347120. Олексієвич О. Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення Поліських адміністративних районів : [Рівненська область]. . , . С. 33-38.

347121. Морозов О. Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства. . , . С. 39-45.

347122. Журналу "Автоматическая сварка" 70 лет : [история журнала]. . , . С. 3-6.

347123. Позняков В. Д. Свариваемость высокопрочных легированных сталей с пределом текучести 590...785 МПа. . , . С. 7-12.

347124. Цыбулькин Г. А. Влияние собственных магнитных полей на электрические дуги при тандемной дуговой сварке. . , . С. 13-17.

347125. Дегтярев В. А. Сопротивление усталости сварных соединений сталей разной прочности с установившимися остаточными напряжениями. . , . С. 18-22.

347126. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

347127. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

347128. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2018. 98 с.

347129. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2018. 64 с.

347130. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2018. 60 с.

347131. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 62 с.

347132. История русской советской литературы (1917 - 1940). Просвещение. Москва, 1975. 496 с.

347133. История русской советской литературы 40 - 70 годы. Просвещение. Москва, 1980. 496 с.

347134. Сборник технических текстов на немецком языке. Иногиз. Москва, 1958. 100 с.

347135. История русской советской литературы 40 - 80 годы. Просвещение. Москва, 1983. 544 с.

347136. История русской советской литературы 40 - 70 годы. Высшая школа. Москва, 1974. 736 с.

347137. Дубоносов В. Л., Хрипунов Г. С., Кричковская Л. В, Эффективность упрочнения и износостойкости покрытий при применении нанокомпозитных материалов. . , . С. 56-61.

347138. Сборник технических текстов на немецком языке. Иногиз. Москва, 1958. 127 с.

347139. Пугачева Т. Н., Быкова Т. И. Мероприятия по реконструкции турбин типа ПТ-60-90/13 и ПТ-60-130/13 ЛМЗ. . , . С. 62-69.

347140. Истрати Л. Белые ландыши. Советский писатель. Москва, 1990. 349 с.

347141. Сборник технических текстов на немецком языке. Иногиз. Москва, 1959. 171 с.

347142. Истратова С. П. Литература - глазами писателя. Знание. Москва, 1990. 63 с.

347143. Бочкарев С. В., Кричковська Л. В., Трошин О. Г., Петік І. П., Бєлінська А. П. Розробка рецептури шоколадної пасти для харчування спортсменів. . , . С. 70-76.

347144. Истребитель ведьм. Молодая гвардия. Москва, 1990. 350 с.

347145. Вартанян В. М., Штенйнбрехер Д. О. Сучасні підходи до збереження знань на підприємствах ядерної галузі. . , . С. 77-87.

347146. Исхаков В. Э. Дерево в чужом саду. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1990. 317 с.

347147. Итальянская повесть, 70-е годы. Прогресс. Москва, 1982. 367 с.

347148. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 121-136

347149. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1967. С. 1-118

347150. Итальянские новеллы 1860-1914. Гослитиздат. Москва, 1960. 728 с.

347151. Итальянские сказки. Правда. Москва, 1991. 463 с.

347152. Их вечен с вольностью союз. Современник. Москва, 1983. 368 с.

347153. Синайский М. М. Пускорегулирующие сопротивления для крановых электродвигателей. Госэнергоиздат. [Москва], 1960. 20 с.

347154. Йылдыз Б. Признание в нелюбви. Молодая гвардия. Москва, 1984. 159 с.

347155. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

347156. Синайский М. М. Контроллеры для крановых электродвигателей переменного тока. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 49 с.

347157. Иызрюют Я. Мужские танцы. Советский писатель. Москва, 1986. 288 с

347158. Суяров Д. И. Профилировка и шлифовка листопрокатных валков. Металлургиздат. Свердловск, 1958. 62 с.

347159. Июльские холода. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1991. 221 с.

347160. Справочник технолога-машиностроителя. Машгиз. Москва, 1959. 660 с.

347161. Синтетические материалы и изделия из них. Гос. стандарты. Москва, 1959. 379 с.

347162. Шваб С. Л., Петриченко И. К., Анохин С. В. Влияние редкоземельных элементов на структуру и свойства сварных швов титанового сплава ВТ22. . , . С. 23-28.

347163. К неведомым землям. Московский рабочий. Рязань, 1989. 240 с.

347164. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів спеціальностей "Інженерія програмного забезпечення" (121.1, 121.2), "Комп'ютерні науки та інформаційні технології проектування" (122.1) та "Комп'ютерна інженерія" (123.1, 123.2). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

347165. К новой жизни. Прогресс. Москва, 1970. 340 с.

347166. К огню вселенскому. Правда. Москва, 1989. 574 с.

347167. Кабаков А.А. Невозвращенец. Вариант. Одесса, 1990. 44 с.

347168. Кабаков М. В. Зал ожидания. Советский писатель. Москва, 1984. 96 с.

347169. Кабо Л. Р. В трудном походе. Молодая гвардия. Москва, 1966. 384 с.

347170. Джаугин Г. Л., Морган М. Наследие Сакко и Ванцетти. Госюриздат. Москва, 1959. 436 с.

347171. Кабус - Намэ Перевод. Академия наук СССР. Москва, 1953. 276 с.

347172. Кабышев Г. Смех и слезы. Жазушы. Алма-Ата, 1990. 335 с.

347173. Кавабата Я Избранные произведения. Радуга. Москва, 1986. 590 с.

347174. Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии 1917-1921 гг.. Политиздат. Москва, 1958. 511 с.

347175. Кавафис К. Лирика. Худож. лит.. Москва, 1984. 159 с.

347176. Каверин В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1963. 479 с.

347177. Каверин В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1964. 573 с.

347178. Кони А. Ф. Избранные произведения. Госюриздат. Москва, 1959. 627 с.

347179. Кони А. Ф. Избранные произведения. Госюриздат. Москва, 1959. 536 с.

347180. Кони А. Ф. Избранные произведения. Госюриздат. Москва, 1956. 888 с.

347181. Калинин М. И. Выборы и советская демократия. Советская Россия. Москва, 1958. 160 с.

347182. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Нотаріат України" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

347183. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Нотаріат України" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347184. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Сімейне право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347185. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Сімейне право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 52 с.

347186. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Сімейне право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

347187. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Цивільне право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 68 с.

347188. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільне право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 123 с.

347189. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

347190. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 304 с.

347191. Как изменится облик розничной торговли к 2030 году : [маркетинговые исследования]. . , . С. 50-51.

347192. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

347193. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 44 с.

347194. Калинин М. И. Вопросы советского строительства. Политиздат. Москва, 1958. 712 с.

347195. Ромат Е., Пирогова Т. Образ женщины в рекламе 1950-х годов : [история развития рекламы]. . , . С. 56-64.

347196. Размышляев А. Д., Агеева М. В. О механизме измельчения структуры металла шва при дуговой сварке с воздействием магнитных полей (обзор). . , . С. 29-33.

347197. Майданчук Т. Б., Илюшенко В. М., Бпндаренко А. Н. Влияние режимов дуговой наплавки на межзеренное проникновение высокооловянной бронзы в сталь. . , . С. 34-37.

347198. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. Электрошлаковая наплавка электродом большого сечения на постоянном токе в токопроводящем кристаллизаторе. . , . С. 38-42.

347199. Пантелеймонов Е. А. К вопросу термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов. . , . С. 43-47.

347200. Афтаназів І. С., Струтинська Л. С., Андрусів С. В. Оптимізація територіального розміщення логістичних центрів та технопарків. . , . С. 3-11.

347201. Бек О. М., Петецький І. LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом. . , . С. 12-16.

347202. Ванькович Л. Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 17-24.

347203. Вербицька Г. Л., Пшик-Ковальська О. О. Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин. . , . С. 25-33.

347204. Бурлака В. В., Гулаков С. В., Поднебенна С. К. Стабілізатор дуги змінного струму для зварювальних трансформаторів. . , . С. 48-51.

347205. Пилярчик Я. Польский институт сварки в Гливицах : [история развития института]. . , . С. 54-57.

347206. Горбаль Н. І., Заремба М. М., Романишин С. Б. Основні проблеми функціонування ПАТ "Укрзалізниця" та рекомендовані шляхи їх вирішення. . , . С. 34-41.

347207. Гронська Н. С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності. . , . С. 42-50.

347208. Захарчин Г. М., Гладун С. О. Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства. . , . С. 51-56.

347209. Казарян А. А., Сударкіна С. П. Аналіз особливостей фінансової звітності на підприємствах малого та середнього бізнесу. . , . С. 57-62.

347210. Капраль О. Р. Вплив банківської системи на економіку країни. . , . С. 63-67.

347211. Лисенко А., Дудник В. Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботі бібліотечних, музейних та архівних установ. . , . С. 36-39.

347212. Касян С. Я. Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції до споживачів. . , . С. 68-76.

347213. Кіндій М. В., Гринів Н. Т., Білоконний І. О. Проблема масштабування та персоналізації PR-заходів підприємства. . , . С. 77-81.

347214. Кіржецький Ю. І., Ріжко Л. І., Кіржецька М. С. Функції галузевого лобіювання як елемент організаційно-економічного механізму взаємодії бізнесу та влади. . , . С. 82-87.

347215. Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова О. М. Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці. . , . С. 88-93.

347216. Косар Н. С., Гап'як Т. М. Федунь М. Р. Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки. . , . С. 94-100.

347217. Крикавський Є. В., Костюк О. С., Шандрівська О. Є. Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії. . , . С. 101-109.

347218. Леонова С. В., Довба М. О., Сопільник Л. І. Дослідження впливу людського чинника на ефективність робочого процесу. . , . С. 110-118.

347219. Медведєва А. Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів. . , . С. 40-43.

347220. Мамчин М. М., Патора Р. Підхід до раціоналізації розвитку продуктивних сил в Україні. . , . С. 119-123.

347221. Маргіта Н. О., Криницька М. Ю. Інноваційні інструменти ідентифікації потужності логістичної системи виробничого підприємства. . , . С. 124-133.

347222. Найчук-Хрущ М. Б., Гнилянська Л. Й., Притула О. М., Шеремета Б. О. Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств. . , . С. 134-142.

347223. Петрик І. В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок : [встановлено зв'язок між ефективністю діяльності мережі поставок та транспортної логістики, робочої сили та місцерозташування мережі]. . , . С. 143-149.

347224. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 1291-1410

347225. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 1171-1290

347226. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 1043-1170

347227. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 917-1040

347228. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 805-916

347229. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 689-804

347230. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 593-688

347231. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 485-592

347232. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 353-482

347233. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 237-350

347234. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 117-236

347235. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1966. С. 1-116

347236. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 1316-1442

347237. Потапова Н. А. Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств. . , . С. 150-158.

347238. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. . , . С. 159-167.

347239. Руда М. В., Боднар Т. О. Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди. . , . С. 168-177.

347240. Русановська О. А., Висоцький М. Прийняття стратегічних логістичних рішень у стохастичних ринкових умовах. . , . С. 178-184.

347241. Савченко Ю. Т. Дослідження маркетингових каналів розподілу на ринку систем протипожежного захисту. . , . С. 185-191.

347242. Ситник Й. С. Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління. . , . С. 192-203.

347243. Стець О. М. Створення цінностей для клієнта : [обгрунтовано основні цінності, які підприємство може запропонувати для клієнта]. . , . С. 204-212.

347244. Фалович В. А. Структурування ланцюга поставок у контексті ідентифікації джерел формування емерджентних властивостей. . , . С. 213-232.

347245. Юськів В. М., Сороківський О. І., Соколовський І. Б. Системи матеріального забезпечення діяльності автосервісного підприємства вантажних автомобілів : [на прикладі української компанії СТО "Аверс"]. . , . С. 233-244.

347246. Ахвердова М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації. . , . С. 43-45.

347247. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

347248. Сорока В. Учімо мову порозуміння! : [педагогічні праці Хаїма Гінотта, що сприяли "революційним змінам" у стосунках дорослих (батьків, педагогів) і дітей]. . , . С. 10-11.

347249. Сорока В. Ані батога, ані пряника : [про педагогічну працю "Покарання нагородою" психолога, дослідника у галузі освіти та поведінки людини Альфі Кона]. . , . С. 14-15.

347250. Сухонос Р. Ф., Мазин В. А. Коэффициент теплоотдачи выпускного коллектора ДВС. . , .

347251. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Енергетичне балансування V-подібного двигуна що працює за циклом Стірлінга. . , .

347252. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

347253. Петрушенко М. За якими критеріями оцінювати діяльність університетів? : [на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД)]. . , . С. 5.

347254. Слынько Г. И., Сухонос Р. Ф., Пиковец Е. С., Тымченко Е. В. Сравнение характеристик двигателя Д-75, работающего на различных видах топлива. . , .

347255. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Перспективи використання електрогенераторних установок з двигунами Стірлінга. . , .

347256. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Особливості використання стаціонарних установок з двигунами Стірлінга. . , .

347257. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Двигун Стірлінга розробки СКБ Mazin. . , .

347258. Слинько Г. І., Сухонос Р. Ф. Особливості визначення складу паливоповітряної суміші двопаливного ДВЗ. . , .

347259. Кононенко В., Кордюкова О. Персональна бібліографія - складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. . , . С. 29-32.

347260. Якимишин Л. Я. Формування ланцюга поставок на основі ідентифікації споживчих потреб. . , . С. 245-258.

347261. Мороз М. Причини, методи та ефекти блокування online-реклами. . , . С. 259-266.

347262. Раганович К., Склодовська М. Маркетинг інвестиційного потенціалу міста. На прикладі Любліна, Польща. . , . С. 267-272.

347263. Бучинська Н. Соціальні медіа як елемент у комунікаційному процесі брендів. . , . С. 273-278.

347264. Кудлак І., Огурек В. Вплив КСВ на сучасні корпорації - приклади з Польщі. . , . С. 279-284.

347265. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Концепція сучасного двигуна Стірлінга вітчизняного виробництва. . , .

347266. Мариняк А. Економічні, екологічні, маркетингові і логістичні ефекти інтеллектуального капіталу в результаті імплементації "зелених" ланцюгів потавок. . , . С. 285-294.

347267. Смалей О. Способи прийняття рішень про купівлю представниками покоління Z та покоління Y - порівняльний аналіз. . , . С. 295-299.

347268. Сухонос Р. Ф., Гапоненко О. М. Підвищення ефективності поршневих ДВЗ при роботі на спиртових паливах. . , .

347269. Сухонос Р. Ф., Алмаєв В. І. ДВЗ з розрізами як наочний посібник і засіб навчання студентів технічних спеціальностей. . , .

347270. Сухонос Р. Ф., Дерновий М. О. Двотактний бензиновий двигун з покращеними економічними і екологічними властивостями. . , .

347271. Сухонос Р. Ф., Марков С. І. Сертифікаційні вимоги до товарних палив ДВЗ. . , .

347272. Anpilogov D., Snizhko N. The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces = Кутові деформації кільця з урахуванням відцентрових сил. . , .

347273. Анпилогов Д. И., Снижко Н. В. Деформирование кольца неравномерно распределённым моментом. . , .

347274. Анпілогов Д. І. Приклад застосування закону збереження імпульсу. . , .

347275. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Історія фізичної культури" для студентів І курсу спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 104 с.

347276. Коваль Н., Благірєва І. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ"). . , . С. 32-34.

347277. Медведєва В. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж. . , . С. 35-37.

347278. Муравйова В., Набхан Ю. Загальні та спеціальні визначники: їх застосування. . , . С. 37-38.

347279. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Грід обчислення та хмарні технології" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 64 с.

347280. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Новітнє покоління мереж на основі багатопротокольних технологій NGN IP/MPLS" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

347281. Фролова А. Новый спорткомплекс - просто чудо! : [в запорожской школе №33 открыли стадион для всех жителей Заводского района]. . , . С. 11.

347282. Фатюха Н. Г., Бован Є. В. Статистичний аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр.. . , .

347283. Егорова И. В Днепр выпустили сеголеток : [зарыбление Запорожской области в 2017 г.]. . , . С. 21.

347284. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 96 с.

347285. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 282 с.

347286. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

347287. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 86 с.

347288. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

347289. Пахомова І. Г., Ващенко Є. О. Сучасний стан фондових бірж України. . , .

347290. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 1183-1314

347291. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 1071-1182

347292. Пахомова І. Г., Ляшова Л. М. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні. . , .

347293. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія експерименту та методи обробки експериментальних да-них" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

347294. Фролова А. Заниматься спортом смогут все! : [развитие спорта в г. Запорожье. Строительство нового стадиона в школе №100]. . , . С. 3-4.

347295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

347296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 56 с.

347297. План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 03.2018 р. № 223. . , . С. 16-27.

347298. Порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 209. . , . С. 45-46.

347299. Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік : затверджено Указом Президента України від 28.03.2018 р. № 89/2018. . , . С. 25-106.

347300. Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 р. № 2072. . , . С. 109-117.

347301. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 р. № 62. . , . С. 118-241.

347302. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупрційні або пов'язані з корупцією правопорушення : затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018 р. № 166. . , . С. 302-310.

347303. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

347304. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 52 с.

347305. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2018. 66 с.

347306. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

347307. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 1-60

347308. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 61-116

347309. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

347310. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

347311. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 192 с.

347312. MAN: львиный прыжок в будущее : [краткая информация о новой модели автобуса, презентованного одним из крупнейших в мире автопроизводителей MAN]. . , . С. 32-33.

347313. Пасховер А. Внимание на экран : [страницы истории советского кино: вторая половина ХХ века]. . , . С. 62-65.

347314. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

347315. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

347316. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

347317. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 32 с.

347318. Бердинских К., Корба Г. Вооружены и очень богаты : [декларации-2017 о доходах президента и премьер-министра, наиболее богатых министров, депутатов Украины: кто чем владеет и в каких количествах]. . , . С. 16-21.

347319. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

347320. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 348 с.

347321. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

347322. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

347323. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

347324. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

347325. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

347326. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2018. 40 с.

347327. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 136 с.

347328. Миллс Ф. Статистические методы. Госстатиздат. Москва, 1958. 799 с.

347329. Нюрнбергский процесс. Госюриздат. Москва, 1954. 1155 с.

347330. Крупская Н. К. Педагогические сочинения. Академия пед. наук. Москва, 1957. 510 с.

347331. Душко Т. Актуальні питання державної політики України в галузі охорони праці. . , . С. 8-12.

347332. Макаренко А. С. О воспитании в семье. Учпедгиз. Москва, 1955. 319 с.

347333. Данько Н., Теличко К. Про перспективи державного нагляду в сфері охорони праці. . , . С. 14-25.

347334. Макаренко А. С. О коммунистическом воспитании. Учпедгиз. Москва, 1956. 579 с.

347335. Федоренко М. Декларація відповідності та матеріально-технична база : [виконання робіт підвищеної безпеки]. . , . С. 26-29.

347336. Нюрнбергский процесс. Госюриздат. Москва, 1951. 607 с.

347337. Пиза Д. М., Мороз Г. В. Методы формирования классифицированной обучающей выборки для адаптации весового коэффициента автокомпенсатора помех. . , . С. 47-54.

347338. Нюрнбергский процесс. Госюриздат. Москва, 1954. 935 с.

347339. Нюрнбергский процесс. Госюриздат. Москва, 1952. 831 с.

347340. Рожков А. Нова форма декларации відповідно матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання : [охорона праці, протипожежна безпека]. . , . С. 30-35.

347341. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. Учпедгиз. Москва, 1953. 638 с.

347342. Умелые руки. Молодая гвардия. Москва, 1954. 407 с.

347343. Стаховський А. Монтажник залізобетонних конструкцій : [організація робочого місця та охорона праці під час монтажних робіт]. . , . С. 36-45.

347344. Каски uvex pheos. Інновації досконалого захисту : [безпека праці, захисний одяг]. . , . С. 46-49.

347345. Задорожна М. Варикоз: причини, симптоми та профілактика на виробництві : [професійні захворювання]. . , . С. 60-65.

347346. Трошина С. Основні вимоги пожежної безпеки на об'єктах із масовим перебуванням людей. . , . С. 66-75.

347347. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Глобальна економіка" для студентів економіко-гуманітарного інституту факультету економіки та управління заочної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

347348. Рожков А. Все про надзвичайні ситуації : [надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру]. . , . С. 2-51.

347349. Днепропетровский государственный университет Сборник работ физико-математического факультета. Днепропетровский государственный университет. Днепропетровск, 1948. 172 с. : ил., табл.

347350. Про стратегічну екологічну оцінку : Закон України від 22.03.2018 р. № 2354-VIII. . , . C. 9-18.

347351. Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'зку : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 253. . , . С. 35-41.

347352. Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2018 р. № 241. . , . С. 108-110.

347353. Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2018 року включно : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2018 р. № 140. . , . С. 148-149.

347354. Основні дії при пожежі : [послідовність дій при виникненні пожежі]. . , . С.79.

347355. Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 1 січня 2019 року : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2018 р. № 140. . , . С. 150-151.

347356. Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України : затверджено Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 16.03.2018 р. № 7-рп. . , . С. 177-179.

347357. Скальський В. Р., Мокрий О. М. Оцінка пошкодженості феритно-перлітної стали за величиною зміни швидкості поздовжньої акустичної хвилі. . , . С. 3-7

347358. Абалкин Л. И., Медведев В. А., Булатов А. Е. Политическая экономия социализма. Мысль. Москва, 1989. 606 с.

347359. Стасюк С. З. Контроль технічного стану технологічних трубопроводів за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі. . , . С. 8-20.

347360. Приходько Ю. І. Теорія трансформації систем як засіб дослідження військової освіти. . , . С. 53-61.

347361. Финтех: модели и классификация : [инновационное развитие сферы финасовых технологий]. . , . С. 2-5.

347362. Учанін В. М., Мінаков С. М. Вплив механічних напружень на сигнал вихрострумового перетворювача магнітної анізотропії. . , . С. 21-26.

347363. Романов С. А. Мошенничество в России. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 752 с.

347364. Миленин А. С., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И., Химич А. Н., Сидорук В. А. Высокопроизводительные методы численных исследований для решения задач экспертизы работоспособности дефектных конструкций. . , . С. 27-33.

347365. Недосека А. Я., Недосека С. А., Яременко М. А., Овсиенко М. А. Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства. . , . С. 34-41.

347366. Зеньков А. 10 самых актуальных идей для банковской сферы: список American Banker : [главные проблемы и возможности, на которые банкам стоит сейчас обратить внимание]. . , . С. 6.

347367. Русских А. Банкинг и блокчейн: переход к полностью цифровой экономике : [криптовалюты на финансовом рынке. Банкам предстоит интегрировать блокчейн в структуру своей деятельности]. . , . С. 7-9.

347368. Могаяр У. Почему и как банки должны принять технологию Blockchain?. . , . С. 9-10.

347369. Блокчейн в банкинге: анализ ценности технологии для инвестиционных банков. . , . С. 11-15.

347370. Шевелева С. А., Аверьянова Л. В. Кредитные соглашения. МЕНАТЕП-ИНФОРМ. Москва, 1996. 96 с.

347371. Алексеев В. Страна выученных уроков: блокчейн - опыт первых пилотных проектов : [анализ]. . , . С. 16-19.

347372. Стамбулян И. М. Корректировочный курс по фонетике и интонации. Русский язык. Москва, 1988. 208 с.

347373. 5 главных тенденций банковских технологий в 2018 году : [API-сервис, мобильный банкинг, искусственный интеллект, биометрические системы, интернет вещей]. . , . С. 20-22.

347374. Болышев М. Siri, Алиса и финансовый чат-бот. Как робот-собеседник определит эмоциональное состояние вашего клиента? : [пришло время банкам поискать контакт с пользователями социальных сетей, сервисов WatsApp, Telegram, Viber]. . , . С. 23-26.

347375. Вовенарг Люк де Клапье де Введение в познание человеческого разума. Фрагменты, критические замечания, размышления и максимы. Наука. Ленинград, 1988. 439 с.

347376. Бонк Н. А., Котий Г. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 348 с.

347377. Бонк Н. А., Котий Г. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 684 с.

347378. Бонк Н. А., Котий Г. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 300 с.

347379. Бонк Н. А., Котий Г. А., Памухина Л. Г. Учебник английский языка. Фирма АРТ. Москва, 1992. 300 с.

347380. Плеснецов С. Ю., Сучков Г. М. Способ электромагнитно-акустического контроля металлоизделий без "метровой" зоны. . , . С. 42-46.

347381. Куліш В. А., Крилов Е. С. Контроль і оцінка технічного стану металевих конструцій будівель і споруд шахтної поверхні. . , . С. 47-52.

347382. Джала Р. М., Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Семенюк О. М., Червінка О. О. Мотодологія та апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів. . , . С. 53-58.

347383. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Загальна соціологічна теорія" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 59 с.

347384. Бевзенко В. Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв'язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого. . , . С. 11-25.

347385. Колпаков В. Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права. . , . С. 26-37.

347386. Бучик А. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві. . , . С. 39-53.

347387. Коломоєць Т., Лютіков П. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині. . , . С. 54-70.

347388. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2016. 282 с.

347389. 25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. ІПіЕД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2016. 552 с.

347390. Донбас в етнополітичному вимірі. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2014. 584 с.

347391. Лук'янець Д. Смислові колізії у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства в Україні : [визначення завдань адміністративного судочинства]. . , . С. 71-83.

347392. Мітков В. Болгари на Запорізькій землі: сторінки історії та культури. Інтер-М. Запоріжжя, 2017. 198 с., іл., карт.

347393. Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство. Світогляд. Київ, 2004. 530 с.

347394. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 268 с.

347395. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 44 с.

347396. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 78 с.

347397. Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Українська культура: цивілізаційний вимір. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2015. 496 с.

347398. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2018. 60 с.

347399. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

347400. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

347401. Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української цивілізації. Генеза. Київ, 2017. 560 с.

347402. Чекістське досьє окупованої України. Преса України. Київ, 2014. 1048 с.

347403. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 659-1068

347404. Чекістське досьє окупованої України. Преса України. Київ, 2015. 992 с.

347405. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 839-956

347406. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 725-838

347407. Чекістське досьє окупованої України. Преса України. Київ, 2015. 1216 с.

347408. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 605-724

347409. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 485-604

347410. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 365-482

347411. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 245-364

347412. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Просвіта. Запоріжжя, 2007. 560 с.

347413. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 121-244

347414. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1965. С. 1-120

347415. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. ЗНТУ, Облдержадміністрація. Запоріжжя, 2003. 244 с.

347416. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. ЗНУ. Запоріжжя, 2010. 500 с.

347417. Музейний вісник. [б. в.]. Запоріжжя, 2013. 422 с.

347418. Гетманцев Д., Блажівська Н. Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду : [проблеми правової доктрини як джерела права}. . , . С. 84-101.

347419. Хлібороб Н. Запровадження електронного адміністративного судочинства в Україні: інновації та перспективи. . , . С. 102-117.

347420. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 1269-1400

347421. Смокович М. Обмеження права суддів на судовий захист : [Кодексом адміністративного судочинства України Верховний Суд визначено як єдину касаційну інстанцію в Україні]. . , . С. 118-135.

347422. Кравчук В. Проблеми визначення складу суду касаційної інстанції : [Верховний Суд України]. . , . С. 136-147.

347423. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст." для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

347424. Квасницкий В. В., Квасницкий В. Ф., Chunlin D., Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. Напряженное состояние сварных и паяных узлов из однородных материалов с мягкой прослойкой при осевой нагрузке. . , . С. 7-13.

347425. Цвіркун Ю. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України. . , . С. 148-163.

347426. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

347427. Аношин В. А., Илюшенко В. М., Лукьянченко Е. П. Влияние основных примесей на образование трещин при сварке медно-никелевых сплавов и наплавке монель-металла на сталь. . , . С. 14-16.

347428. Кавуниченко А. В., Швец В. И., Антипин Е. В. Особенности контактной стыковой сварки железнодорожных крестовин с рельсовыми окончаниями. . , . С. 18-23.

347429. Некрасова И. М. Ленинский план электрификации страны и его осуществление в 1921-1931 гг.. АН СССР. Москва, 1960. 144 с.

347430. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 1157-1268

347431. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 1045-1156

347432. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 933-1044

347433. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 813-932

347434. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 685-812

347435. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 573-684

347436. Шершов С. Ф., Прузнер С. Л., Завадский И. М. Экономика и организация энергетического производства. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 464 с.

347437. Білак М. Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини судами України. . , . С. 170-184.

347438. Некрасов Н. Н. Экономика химической промышленности. Высш. школа. Москва, 1959. 479 с.

347439. Ежов М. Как машинное обучение помогает банкам и платежным системам : [нейросети в банковских учреждениях]. . , . С. 27-29.

347440. Первушин С. А., Рачковский С. Я., Гольбрайх С. Я., Малинова Р. Д., Быкова Т. Д. Экономика цветной металлургии СССР. Металлургиздат. Москва, 1960. 516 с.

347441. Мульфейт Я., Кости М. Позитивное лидерство на корпоративном уровне: как выстроить выигрышную культуру : [глава из книги "Вдохновляющий лидер. Команда. Смыслы. Энергия" ]. . , . С. 29-34.

347442. Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР. АН СССР. Москва, 1954. 555 с.

347443. Немировский И., Старожукова И. Как повысить личную эффективность и сбалансировать качества менеджера и руководителя? : [глава из книги "Выдающийся руководитель: Как обеспечить бизнес прорыв и вывести компанию в лидеры отрасли"]. . , . С. 35-44.

347444. Мельникова А. Кто такой маркетолог в компании и как оценить эффективность его работы?. . , . С. 45-47.

347445. Калинин М. И. О профсоюзах. 1919-1945. Профиздат. Москва, 1958. 397 с.

347446. Достижения советской власти за сорок лет в цифрах. Госстатиздат. Москва, 1957. 371 с.

347447. План электрификации РСФСР. Госполитиздат. Москва, 1955. 660 с.

347448. Луканина А. С. Кулинарные рецепты. Пищепромиздат. Москва, 1949. 136 с. : ил., табл.

347449. Кулик Н. Пророцтво Василя Липківського : [біографія відомого українського просвітника і церковного реформатора, автора публіцистичних статей та історичних розвідок, фундатора і першого очільника Української автокефальної церкви митрополита В. Липківського]. . , . С. 14-15.

347450. Буяджи Г. Особливості управління майном Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. . , . С. 185-198.

347451. Трепольский Д. 15 маркетинговых трендов 2018 года, которые вас выведут в топ. . , . С. 51-54.

347452. Ravljen M. Avoidance of the law in Geman legal theory and practice : [ухилення від виконання закону в теорії і практиці права Німеччини]. . , . C. 199-216.

347453. Розвиток культури Української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи (на матеріалі Південного Сходу України). ЗДТУ. Запоріжжя, 1995. 95 с.

347454. Вакуленко І. О., Плітченко С. О. Визначення параметрів режиму зварювання тертям з перемішуванням сплаву на основі алюмінію. . , . С. 24-30.

347455. Сперансов Н. Н. Горючее и смазочные масла. ОГИЗ : СЕЛЬХОЗГИЗ. Москва, 1947. 160 с. : ил., табл., черт.

347456. Чепрасов Д. П., Кузнецов Ю. А., Ледников Е. А. Автоматическая сварка под флюсом пролетных строений мостов из высококачественных сталей 10ХСНДА и 15ХСНДА в монтажных условиях. . , . С. 31-36.

347457. Борзунов А. Кадровый риск : [разработка алгоритма кадрового риска для передприятий]. . , . С. 54-56.

347458. Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Коротынский А. Е., Лавров С. И. Выбор технологии сварки при изготовлении и восстановительном ремонте спиралей подогревателей высокого давления энергоблоков АЭС. . , . С. 37-43.

347459. Лемак В. В. Конституційний суд України: основні проблеми і перспективи. . , . С. 6-8.

347460. Січевлюк В. А. Категорія "правова суб'єктність": усталені підходи до сприйняття і розуміння та потреба у їх перегляді. . , . С. 22-29.

347461. Звонков Є. Є. Категорія "справедливість" в контексті формування та розвитку природної школи права. . , . С. 30-34.

347462. Грабовий В. В. Правова охорона власності у період становлення незалежної України (1990-1992 рр.). . , . С. 35-41.

347463. Власюк В. В. Практика ЄСПЛ і кримінально-правовий захист діяльності представника особи від втручання. . , . С. 42-49.

347464. Мельничук В. В. Правомірне втручання в право на свободу інформації в практиці Європейського суду з прав людини. . , . С. 50-56.

347465. Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду справедливості Європейського Союзу : [інтеграційний правопорядок]. . , . С. 217-232.

347466. Петров Н. П. Гидродинамическая теория смазки. АН СССР. Москва, 1948. 552 с. : 1 л. черт., 2 л. портр. : табл., черт.

347467. Малишкін О. Звіт про управління - адаптація до євроформату звітності : [систематизовано вимоги українського законодавства і Директиви 2013/34/ЄС щодо нових звітів - про управління і звіту про корпоративне управління]. . , . С. 2-13.

347468. Ворончук А. П., Журда А. П., Петров А. В, Федосенко В. В. Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на химический состав и твердость наплавленного металла. . , . С. 44-48.

347469. Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінювання об'єктів бухгалтерського обліку. . , . С. 14-21.

347470. Сопко В., Августова О. Логістичні витрати в обліковій політиці підприємства. . , . С. 22-28.

347471. Безверхий К., Кувшинова А. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? : [досліджено економіко-правовий статус цифрової валюти на території України]. . , . С. 29-38.

347472. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Жданов В. А. Использование нетоковедущих расходуемых заготовок при электрошлаковой наплавке в токопроводящем кристаллизаторе. . , . С. 49-52.

347473. Мазаракі А., Волосович С. FinTech у системі суспільних трансформацій : [інноваційний розвиток фінансових технологій]. . , . С. 5-18.

347474. Тарасюк М. Бюджетне планування в Україні. . , . С. 19-31.

347475. Савлук С. Процентна політика центрального банку. . , . С. 32-46.

347476. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 453-572

347477. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 341-452

347478. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 229-340

347479. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 117-228

347480. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1972. С. 1-116

347481. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 1277-1396

347482. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 1169-1276

347483. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 1045-1168

347484. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 934-1044

347485. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 817-932

347486. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 693-816

347487. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 581-692

347488. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 461-580

347489. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 353-460

347490. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 237-352

347491. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 117-236

347492. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1971. С. 1-116

347493. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 1289-1396

347494. Івасів І., Грабар Є. Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків. . , . С. 47-55.

347495. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки з магістерської практики для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" за освітніми програмами "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

347496. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії інтелектуальних систем" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" за освітніми програмами "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

347497. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії інтелектуальних систем" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" за освітніми програмами "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347498. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Основи теорії інтелектуальних систем" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" за освітніми програмами "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347499. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Основи теорії інтелектуальних систем" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" за освітніми програмами "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

347500. Проблеми міцності. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, .

347501. Ткачук А. Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій. . , . С. 233-248.

347502. Аванесова І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг. . , . С. 55-66.

347503. Олейніков Ю., Сєрова Л. Детермінанти збалансованості валютного ринку України. . , . С. 67-79.

347504. Хоружий Д. Кризогенність та стресостійкість банківських систем. . , . С. 80-87.

347505. Кучеренко А. Інституційні інструменти стимулювання фінансового інжинірингу. . , . С. 88-99.

347506. Садиков С Валютні інтервенції Національного банку України. . , . С. 99-109.

347507. Липов В. В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. II. Конкурентна стратегія інтеграції Україніи у міжнародний економічний простір. . , . С. 3-17.

347508. Блакита Г., Карпенко І. Критерії пов'язаності осіб в обліку контрольованих операцій : [зв'язки між суб'єктами господарювання]. . , . С. 110-120.

347509. Тарасевич В. М., Завгородняя О. О. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість. . , . С. 18-29.

347510. Онищенко В. Глобальне управління у контексті міжнародної політичної економіки. . , . С. 121-136.

347511. Сердюк О. С. Обгрунтування напрямів модернізації об'єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків. . , . С. 30-45.

347512. Кастере Н. Моя жизнь под землей. Мысль. Москва, 1974. 302 с.

347513. Гусев А. М., Трешников А. Ф. В снегах Антарктиды. Заколдованный в лед. Мысль. Москва, 1973. 390 с.

347514. Афанасьєва М. А. Економічний контроль силами громадянського суспільства: інституціональний підхід. . , . С. 46-54.

347515. Фосетт П. Г. Неоконченное путешествие. Мысль. Москва, 1975. 382 с.

347516. Гасанов С. С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки : [наведено неофіційний переклад документу "Внутрішня і зовнішня могутність:фіскальна та національна безпека Америки" від 10.05.2016 р.]. . , . С. 7-23.

347517. Обручев С. В. В неизведанные края. Мысль. Москва, 1975. 366 с.

347518. Рерих Н. К. Алтай-Гималаи. Мысль. Москва, 1974. 350 с.

347519. Богдан Т. П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту й дефіциту в ЄС. . , . С. 24-42.

347520. Бомбар А., Блайт Ч. За бортом по своей воле. Немыслимое путешествие. Мысль. Москва, 1975. 366 с.

347521. Богдан І. В., Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики. . , . С.43-66.

347522. Папанин И. Д. Жизнь на льдине. Дневник. Мысль. Москва, 1972. 310 с.

347523. Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні. . , . С. 67-79.

347524. Паєнтко Т. В., Федосов В. М. Управління фінансами: контролінг на мікрорівні. . , . С. 80-96.

347525. Тазиев Г. Кратеры в огне. Вода и пламень. Встречи с дьяволом. Этна и вулканологи. Мысль. Москва, 1976. 382 с.

347526. Орлова В. К., Кафка С. М. Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства. . , . С. 55-62.

347527. Школьник І. О., Кремень В. М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. . , . С. 97-115.

347528. Мурзаев Э. М. Годы исканий в Азии. Мысль. Москва, 1973. 398 с.

347529. Веклич О. О. Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколішнього середовища: українська автентичність. . , . С. 63-75.

347530. Державний стандарт початкової освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87. . , . С. 3-32.

347531. Пири Р., Амундсен Р. Северный полюс. Южный полюс. Мысль. Москва, 1972. 550 с.

347532. Мисака Г. В., Дерун І. А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності. . , . С. 116-128.

347533. Бобко А. М. Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у системі економіки лісогосподарського менеджменту. . , . С. 76-85.

347534. Хейердал Т. Экспедиция "Кон-Тики". "Ра". Мысль. Москва, 1972. 486 с.

347535. Эрцог М., Нойс У. Аннапурна - первый восьмитысячник. Южное седло. Мысль. Москва, 1975. 494 с.

347536. Гржимек Б., Гржимек М., Лот А. Серенгети не должен умереть. В поисках фресок Тассили. Мысль. Москва, 1976. 398 с.

347537. За тайнами Нептуна. Мысль. Москва, 1976. 400 с.

347538. Мархинин Е. Цепь Плутона. Мысль. Москва, 1973. 334 с.

347539. Ушаков Г. А. По нехоженой земле. Мысль. Москва, 1974. 423 с.

347540. Фукс В., Хиллари Э. Через Антарктиду. Мысль. Москва, 1973. 294 с.

347541. Арсеньев В. К. Дерсу Узала. Сквозь тайгу. Мысль. Москва, 1972. 350 с.

347542. Городецкий В. Г. Идентификация нелинейных систем с аддитивным внешним воздействием. . , . С. 5-14.

347543. Болгарский ежегодник. Слов'янський ун-т. Киев, 1998. 312 с.

347544. Киселева Е. М., Притоманова О. М., Журавель С. В. Алгоритм решения непрерывной задачи оптимального разбиения с нейролингвистической идентификацией функций, входящих в целевой функционал. . , . С. 15-32.

347545. Пикар Ж. Глубина 11 тысяч метров. Солнце под водой. Мысль. Москва, 1974. 399 с.

347546. Стецюк П. И., Савицкий В.В. О поиске дефектов в регулярных 3D-структурах. . , . С. 33-48.

347547. Боровиков В. П. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Филин. Москва, 1997. 608 с.

347548. Петрик М. Р., Химич А. Н., Петрик М. М., Фрессард Ж. Моделирование тепломассопереноса, адсорбации и десорбции углеводородов в нанопористых цеолит-катализаторах систем нейтрализации выхлопных газов. . , . С. 49-57.

347549. Бэйн С. Использование CorelDRAW. Диалектика. Київ, 1996. 526 с.

347550. Никитин А. В. Асимптотическая диссипативность случайных процессов с импульсным возмущением в схеме аппроксимации Леви. . , . С. 58-65.

347551. Гаращенко Ф. Г., Кудин Г. И. Задачи классификации средствами псевдообращения: преобразование пространства признаков, влияние возмущений исходной информации. . , . С. 66-77.

347552. Манзюк Э. А., Бармак А. В., Крак Ю. В., Касьянюк В. С. Определение информационного ядра при классификации документов. . , . С. 78-86.

347553. Сальников Н. Н., Губарев В. Ф., Мельничук С. В. Применение модифицированного эллипсоидального фильтра в комплексированной бесплатформенной инерциальной навигационной системе. . , . С. 87-104.

347554. Василев Я. Д., Дементиенко А. В., Горбунов С. Г. Производство жести методом двойной прокатки. Металлургия. Москва, 1994. 124 с.

347555. Шолохов А. В. Об одном робастном алгоритме эллипсоидального оценивания параметров ориентации искусственного спутника Земли. . , . С. 105-113.

347556. Василев Я. Д. Инженерные модели и алгоритмы расчета параметров холодной прокатки. Металлургия. Москва, 1995. 368 с.

347557. Гладун В. П. Эвристический поиск в сложных средах. Наукова думка. Киев, 1977. 166 с.

347558. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2018. 264 с.

347559. Диалектический материализм. Высш. школа. Москва, 1974. 328 с.

347560. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Политиздат. Москва, 1986. 64 с.

347561. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 1165-1288

347562. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 1045-1164

347563. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 941-1044

347564. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 825-940

347565. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 717-824

347566. Банщиков А. В., Ветров А. А., Данеев А. В., Русанов В. А. К юстировке параметров источника на геостационарной орбите. . , . С. 114-124.

347567. Голубка С. М., Голубка М. М. Некоторые экономические категории в системе основных научных понятий: попытка сравнительного анализа. . , . С. 125-132.

347568. Фолкнер У. Свет в августе. Особняк. Химия. Москва, 1975. 688 с.

347569. Танащук Е. А., Ковтуненко К. В., Ковтуненко Ю. В. Теоретико-методические основы управления структурой капитала в инновационной деятельности операторов телекоммуникаций. . , . С. 133-145.

347570. Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923. Puico4. Москва, 1990. 207 с.

347571. Ларошфуко Ф. , Паскаль Б., Лабрюйер Ж. Максимы. Мысли. Характеры. Худож. лит.. Москва, 1974. 544 с.

347572. Казанцев Т. А., Футорна О. А., Светлова Н. Б., Баданина В. А., Таран Н. Ю. Перспективы использования беспилотного летательного аппарата для оценки климатообразующих свойств парковых видов деревьев на примере ботанического сада имени академика А. В. Фомина. . , . С. 146-155.

347573. Олегу Григорьевичу Быковскому - 80! : [краткая биография видного ученого, известного специалиста в области сварки, доктора технических наук, профессора, председателя Запорожского отделения Общества сварщиков Украины О. Г. Быковского]. . , . С. 5.

347574. Мерзон С. Н. Русские глаголы в речи. Эдест. Генуя, 1986. 232 с.

347575. Рябцев И. А., Кусков Ю. Н., Кондратьев И. А., Рябцев И. И. Опыт применения дуговой полуавтоматической и автоматической наплавки при восстановлении изношенных деталей машин и механизмов. . , . С. 6-11.

347576. Чосер Д. Кентерберийские рассказы. Худож. лит.. Москва, 1973. 528 с.

347577. Баранов И. Н., Ватник П. А., Гальперин В. В. Методические указания по курсу "Введение в экономику". Экон. школа. Санкт-Петербург, 1992. 72 с.

347578. Панов В. И., Кандалов С. В. Разработки ПАО "Уралмашзавод" и уралмашевцев в области ремонтной сварки массивных конструкций. . , . С. 12-14.

347579. Моисеев А. В. Экономический словарь-справочник. Просвещение. Москва, 1985. 256 с.

347580. Васильев П. А, Шведов М. А., Смирнов В. М., Христофоров О. В., Григорьев В. С. Сварка трением с перемешиванием биметаллического соединения 6082-АМг5. . , . С. 15-17.

347581. Махлин Н. М., Федоренко Н. С., Буряк В. Ю., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Олияненко Д. С., Коротынский А. Е., Скопюк М. И. Автоматизация сварки неповоротных стыков трубопроводов. . , . С. 18-26.

347582. Мазур А. А., Пустовойт С. В., Петрик В. С., Петриенко О. И. Состояние рынка сварочной техники в Украине : [исследование рынка сварочной техники за 1995-2016 гг.]. . , . С. 27-32.

347583. Бєлєвцова Л. Період надання щорічної основної відпустки педпрацівникам: компромісний варіант від Мінсоцполітики. . , . С. 34-35.

347584. Лобанов Л. М., Коротынский А. Е., Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г., Попов В. Е., Олияненко Д. С. Применение информационных технологий при подготовке сварочного персонала. Современные тенденции : [профессионально-технические факторы труда сварщика; основные области применения информационных технологий при подготовке сварщиков]. . , . С. 45-50.

347585. Білова Н., Ушакова Л. Праця жінок: пільги та гарантії. . , . С. 39-42.

347586. Медовар Л. Б., Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Педченко Є. О., Зайцев В. А. Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП (Обзор). Повідомлення 1. Умови експлуатації рейок та їх дефекти. . , . С. 3-8.

347587. Вкладиші й дублікати трудових книжок: що важливо знати працівникам і роботодавцям. . , . С. 43.

347588. Про порядок звільнення за власним бажанням. . , . С. 47-49.

347589. Анохин С. В., Марковский П. Е., Березос В. А., Стасюк А. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Антонюк С. Л. Получение высокопрочного титанового сплава Ti-1,5AI-6,8Mo-4,5Fe способом ЭЛП. . , . С. 9-16.

347590. Розірвання трудового договору. Звільнення : [трудові відносини в Україні]. . , . С. 50-56.

347591. Білова Н. Виправляємо у трудовій книжці неправильні або неточні записи. . , . С. 59-61.

347592. Драйзер Т. Титан. Лениздат. Ленинград, 1988. 573 с.

347593. Костин В. А., Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Пикулин А. Н. Математическое моделирование процесса формирования многослойной 3D конструции аддитивным методом с использованием электродуговых источников тепла. . , . С. 17-27.

347594. Корниенко А. Н. У истоков прорывных технологий современности. К 100-летию со дня рождения Н. Г. Остапенко : [биография и профессиональные достижения выдающегося ученого Н. Г. Остапенко в области контактной сварки]. . , . С. 51-53.

347595. Майстренко О. О., Безродний М. К., Шаповал Б. А. Безвитратна система утримування основного обладнання теплової електростанції в резерві методом продувки сухим повітрям. . , . С. 2-4.

347596. Литвинчук В. А. Аналіз нормативних документів європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії щодо побудови системи частотного розвантаження в ОЕС України. . , . С. 5-12.

347597. Сосновский С. К., Кравченко В. П. Стандартные условия и эффективность водооборотных систем охлаждения с испарительными охладителями. . , . С. 13-20.

347598. Белаш И. П. К вопросу о мощности компенсирующих устройств. . , . С. 21-23.

347599. Курыс Ю. В. Дослідження системи управління охороною праці на промислових підприємствах. . , . С. 24-27.

347600. Гниздыло А. Н. Якуша В. В., Шаповалов В. А., Карусевич О. В., Никитенко Ю. А., Козуб Н. В. Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов. . , . С. 28-36.

347601. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Способы локализации аварии при замыкании в шкафу КРУ или КРУН напряжением 6-35 кВ. . , . С. 28-29.

347602. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Способы сохранения учета электроэнергии при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ. . , . С. 30-31.

347603. Лори А. Наследник Робинзона; Капитан Трафальгар. Редакция журнала "Всесвіт". Киев, 1992. 312 с.

347604. Дюма А. Женская война. Молодая гвардия. Москва, 1990. 445 с.

347605. Драйзер Т. Финансист. Народная асвета. Минск, 1987. 534 с.

347606. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з курсу "Управління розвитком організації" для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

347607. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Комунікації у публічному адмініструванні" для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

347608. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347609. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки з навчального практикуму для студентів заочного відділення спеціальності 131 "Прикладна механіка" (освітня програма "Технології машинобудування"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 25 с.

347610. Запорожский гос. техн. ун-т им. В. Я. Чубаря. Каф. "Оборудование и технология сварочного производства" Сборник научных трудов .... ЗГТУ им. В. Я. Чубаря. Запорожье, 1994. 78 с.

347611. Калашник Д. А., Шаповалов В. А., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В., Калюжный П. Б. Тепловое состояние закалочного диска в процессе экстракции из расплава при индукционной плавке в секционном кристаллизаторе. . , . С. 37-41.

347612. Верн Ж. Робур-завоеватель. Лениздат. Ленинград, 1987. 511 с.

347613. Шукла Д., Шарма М. Устойчивая система цифровых водяных знаков для видео на основе сцен при использовании трехуровневого DWT: концепция, оценка, эксперимент. . , . С. 5-21.

347614. Гречанюк Н. И., Гречанюк В. Г. Дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщение 1. Структура и фазовый состав. . , . С. 42-53.

347615. Пембертон М. Цветущий сад. Издательство АСТ. Москва, 2001. 416 с.

347616. Пембертон М. Далекий берег. Фирма "Издательство АСТ". Москва, 1999. 398 с.

347617. Зайцев С. В., Казимир В. В., Василенко В. М., Яриловец А. В. Адаптивный выбор параметров S-случайного перемежителя в беспроводных системах передачи данных с турбокодированием. . , . С. 22-32.

347618. Пембертон М. Богиня. Издательство АСТ. Москва, 2001. 446 с.

347619. Пембертон М. Не уходи. Издательство АСТ. Москва, 2000. 350 с.

347620. Пембертон М. Под южным солнцем. Фирма "Издательство АСТ". Москва, 2000. 448 с.

347621. Захаров А. В., Ильченко М. Е., Пинчук Л. С. Особенности взаимодействия ступенчато-импедансных полосковых резонаторов в гребенчатых фильтрах. . , . С. 33-46.

347622. Стрижаченко А. В. Электродинамическая модель композиционной цилиндрической структуры со слоистым диэлектриком. . , . С. 55-60.

347623. Трифонов А. П., Руднев П. Е. Оценка максимального правдоподобия времени прихода сверхширокополосного квазирадиосигнала с неизвестными амплитудой и фазой. . , . С. 63-72.

347624. Ширган С., Бомбале У. Анализ измерений занятости спектра с помощью широкополосной микрополосковой антенны для применения когнитивного радио. . , . С. 73-84.

347625. Боуазза Т. Х. Ч., Ноури К., Тао Дж., Боуазза Б. С., Вуонг Т.-Х. Шестивходовое устройство на основе многослойных интегрированных в подложку волноводов. . , . С. 85-95.

347626. Цыба Е. А., Голубева И. П., Казмиренко В. А., Прокопенко Ю. В. Комплексная эффективная диэлектрическая проницаемость микромеханически перестраиваемых микрополосковых линий. . , . С. 96-107.

347627. Дмитриев В. С., Дмитриева Л. Б., Швец Е. Я. Технологические особенности изготовления СВЧ прибора с барьерами Шоттки. . , . С. 108-116.

347628. Янке Е., Эмде Ф. Таблицы функций с формулами и кривыми. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 420 с., 1 вкл. л. : табл., карты, номогр., черт.

347629. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Розрахунок параметрів автоматичного зварювання під флюсом із застосуванням персонального комп'ютеру в діалоговому режимі" з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Розробка оптимального варіанту розкрою вхідної заготовки" з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347631. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Проведення автоматизованого розкрою листового матеріалу з застосуванням програми "АСТРА-Д" з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347632. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Розрахунок потрібної кількості робітників та обладнання для виробництва зварної деталі" з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347633. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Розрахунок витрат основних та допоміжних матеріалів і електроенергії при виробництві зварних виробів" з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347634. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання" з дисципліни "Схемотехніка зварювального обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347635. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження параметричного стабілізатора напруги" з дисципліни "Схемотехніка зварювального обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347636. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги на напівпровідникових приладах" з дисципліни "Схемотехніка зварювального обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

347637. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження характеристик тиристорів" з дисципліни "Схемотехніка зварювального обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347638. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Моделювання зварювання в захисних газах плавким електродом" з дисципліни "Моделювання технологічних процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347639. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Комп'ютерні розрахунки параметрів зварювання під флюсом" з дисципліни "Моделювання технологічних процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347640. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Моделювання контактного точкового зварювання" з дисципліни "Моделювання технологічних процесів зварювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347641. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження міцності зварних стикових з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347642. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Порівняльне дослідження міцності напускових і таврових зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347643. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження розподілення напружень у зварній двотавровій балці" з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347644. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження розподілення напружень в елементах зварної ферми" з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347645. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Розрахунки та проектування зварних конструкцій" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347646. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 "Технологія поверхневого гартування металів" з дисципліни "Газополуменева обробка матеріалів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347647. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 "Газополуменеве плавлення виробів" з дисципліни "Газополуменева обробка матеріалів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

347648. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

347649. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347650. Бухгейм Р. Руководство к фармакологии. В типографии Е. Я Федорова, Крещ. площ. собств. дом. Киев, 1880. [2] л., 636, IV с.

347651. Ганзелка И., Зикмунд М. Африка грез и действительности. Ин. лит.. Москва, 1956. 316 с.

347652. Ганзелка И., Зикмунд М. Африка грез и действительности. Ин. лит.. Москва, 1956. 278 с.

347653. Ганзелка И., Зикмунд М. Африка грез и действительности. Ин. лит.. Москва, 1956. 260 с.

347654. Конспект лекцій з дисципліни "Місцеві фінанси" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 90 с.

347655. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

347656. Економіка України за січень - березень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

347657. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української журналістики" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347658. Беляков Б. И., Галицкий Б. А. Технология компрессоростроения. Машгиз. Москва, 1949. 368 с., 4 л. черт. : ил., табл., черт.

347659. Экспериментальный Научно-исследовательский институт металлорежущих станков Пневматика. ЭНИМС. Москва, 1948. 45 л. : табл., черт.

347660. Голос України. Київська правда. К., 2018.

347661. Співаковський О. Управління університетом: які зміни нам потрібні? : [роздивляються три головні аспекти: управління закладами вищої освіти, фінансування вищої освіти, а також система освітніх вимірювань і забезпечення якості]. . , . С. 9.

347662. Погребняк В., Дашковська О., Солоденко А. Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації : [аналізуються результати спільної діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Науково-методичної ради МОН та науково-методичних комісій]. . , . С. 7-17.

347663. Бідасюк Н. Використання паралельних текстів для вивчення іноземної мови. . , . С. 18-29.

347664. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики. Розділ "Диференціальні рівняння", для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

347665. Французско-русский политехнический словарь. Гостехиздат. Москва, 1948. 654 с.

347666. Возняк О. Формування фахової компетентності майбутнього будівельника щодо використання нанотехнологій. . , . С. 30-40.

347667. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики. Розділ "Коливання та хвилі". Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

347668. Lushchin S. P. Course of Physics [Електронний ресурс]. ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 398 с.

347669. Ожеван М. А., Дубов Д. В. Homo ex machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства. НІСД. Київ, 2017. 272 с.

347670. Гальченко В. Я., Трембовецкая Р. В. Mathcad: математические методы и инструментальные средства оптимизации. ЧП Гордиенко Е. И.. Черкассы, 2018. 516 с.

347671. Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. . , . С. 4-25.

347672. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

347673. Галата С. ЗНО в магістратуру : [організація проведення вступних випробувань до магістратури в ВНЗ України в 2018 р.]. . , . С. 7.

347674. Зозульов О., Москаленко О. Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні сторінок : [нейромаркетингові технології в інтернет-маркетингу]. . , . С. 29-36.

347675. Шулікін Д. Ядерна перспектива : [про наукові розробки дослідження ядерного реактора Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України]. . , . С. 8-9.

347676. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Планування розвитку територій" для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

347677. Кулик Н. Одружений із наукою : [біографія забутого українського фізика, науковця і педагога Віктора Костянтиновича Бернацького]. . , . С. 15.

347678. Факти про веб сайти в 2018 році (і чому токенізація є гарною ідеєю для цієї галузі) : [оплата послуг онлайн]. . , . С. 37-41.

347679. Что год грядущий нам готовит? Итог 2017 года, прогноз МАМИ развития рынка маркетинговых сервисов на 2018. . , . С. 42-44.

347680. Папашев О., Сокол М. Маркетинговая стратегия развития автомобилестроения в Украине. . , . С. 45-55.

347681. Болтівець С. Архетипи інтроекції у вимірах вищої і високої освіти. . , . С. 41-50.

347682. Максименко О., Кулакова В. Аналіз сутності управління багатоквартирним будинком та необхідності підготовки менеджерів (управителів). . , . С. 56-64.

347683. Ляшенко Л. Тема "Англійська мова" у сфері досліджень науковців вищої школи України : [наведені дані щодо еволюції і зміни рейтингу міжнародних мов у Нові часи]. . , . С. 51-61.

347684. Сфера интернет маркетинг: динамика изменений и современное состояние : [исследование рынка вакансий интернет- маркетологов]. . , . С. 65-67.

347685. Бебко С. Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду. . , . С. 62-70.

347686. Базилевич В., Ігнатюк А., Гражевська Н. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : [стаття відображає хід обговорення та підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка]. . , . С. 71-90.

347687. Вимірювальна техніка та метрологія. Львівська політехніка. Львів, 2017. 128 с.

347688. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 352 с.

347689. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки... див. анот.. . , . С. 2-5.

347690. Слободян О. П., Заєць В. А., Нещадим Л. П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу. . , . С. 24-26.

347691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи права Європейського Союзу" для студентів заочної форми навчання спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347692. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Міжнародне право" для студентів заочної форми навчання спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347693. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини" для студентів магістратури спеціальності 262 "правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347694. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина" для студентів магістратури спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347695. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Міжнародне співробітництво в сфері правоохоронної діяльності" для студентів магістратури спеціальності 262 "правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347696. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Основи права Європейського Союзу" для студентів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347697. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини" для студентів магістратури спеціальності 262 "правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347698. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини" для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 262 "правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347699. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина" для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347700. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина" для студентів магістратури спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347701. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародне співробітництво в сфері правоохоронної діяльності" для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 262 "правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347702. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне співробітництво в сфері правоохоронної діяльності" для студентів магістратури спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347703. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Право інтелектуальної власності" для студентів заочної форми навчання спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347704. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Право інтелектуальної власності" для магістрів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347705. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Міжнародне право" для студентів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

347706. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Право інтелектуальної власності" для студентів магістратури спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347707. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2017. 124 с.

347708. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи римського приватного права" для студентів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347709. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Основи римського приватного права" для студентів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347710. Ільченко Н. В. Медичні аспекти аварії на ЧАЕС. . , . С. 30-32.

347711. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи римського приватного права" для студентів заочної форми навчання спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347712. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи права Європейського Союзу" для студентів спеціальності "правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347713. Ількова В. Роки боротьби з невидимим ворогом : [дослідження наслідків Чорнобильської катастрофи]. . , . С. 34-35.

347714. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне право" для студентів спеціальності "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347715. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української культури" для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 051 - "Економіка" освітня програма "Управління персоналом і економіка праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

347716. Концепція розвитку педагогічної освіти : [особливості професії; стан підготовки педагогічних працівників в Україні; модернізація вищої та фахової передвищої освіти за педагогічними спеціальностями]. . , . С. 91-111.

347717. Петухова О. Георгий Товстоногов: остаться собой : [Товстоногов Георгий Александрович (1915-1989) - советский театральный режиссёр и педагог]. . , . С. 6-25.

347718. Белов В. Омар Хайям: истины священное вино : [Омар Хайям Нишапури (1048-1131) - персидский философ, математик, астроном и поэт]. . , . С. 26-43.

347719. Ливанова М. Джонни Вайсмюллер: крик Тарзана : [Джонни Вайсмюллер (1904-1984) - американский спортсмен-пловец, пятикратный олимпийский чемпион. Также известен как актёр, наиболее знаменитая его роль — Тарзан в серии популярных приключенческих фильмов]. . , . С. 44-61.

347720. Дубинянская Я. Редингот Жорж Санд : [Редингот Жорж Санд (1804-1876) - французская писательница. Настоящие имя и фамилия - Дюпен Аврора]. . , . С. 62-81.

347721. Дмитренко В. Роберт Фултон: художник, изобретатель, конструктор : [Роберт Фултон (1765-1815) - американский инженер и изобретатель, создатель одного из первых пароходов и проекта одной из первых подводных лодок]. . , . С. 82-97.

347722. Бутакова Е. Эдвард Мунк: стремление к свету : [Эдвард Мунк (1863-1944) - норвежский живописец и график, театральный художник, теоретик искусства. Один из первых представителей экспрессионизма]. . , . С. 99-123.

347723. Немецко-русский химико-технологический словарь. Гостехиздат. Москва, 1949. 464 с.

347724. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

347725. Каратеева А. "Теперь рвану в Карпаты!" : [115 сертификатов успешным студентам ЗНТУ вручал мэр В. Буряк]. . , . С. 2.

347726. Степанова З. Л., Илия Л. И. Учебник французского языка. Иногиз. Москва, 1946. 308 с.

347727. Наука для космической промышленности. НАН Украины, ГП "КБ" "Южное". Днепропетровск, 2017. 104 с.

347728. Егорова И., Каратеева А., Некрашевич А. "Полумарафон станет брендом Запорожья" : [спортивное достояние города]. . , . С. 1, 12-13.

347729. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

347730. Ушел человек-легенда Виталий Антонович Сацкий : [биография и профессиональные достижения почетного горожанина Запорожья, многолетнего директора комбината "Запорожсталь" и научного деятеля В. А. Сацкого]. . , . С. 2-4.

347731. Каратеева А. Второй пошел : [на маршрут вышел еще один трамвай, собранный на "Запорожэлектротрансе"]. . , . С. 6.

347732. Фролова А. Человек планетарного масштаба : [в центре Запорожья открыли памятник Леониду Жаботинскому]. . , . С. 13.

347733. Егорова И. "Если затащат "Запорожец" на третий этаж, то долго оттуда не уберут" : [Степан Кравчун передал в музей ЗНТУ свой ЗАЗ-965]. . , . С. 22.

347734. Надежное размагничивание сердечников силовых трансформаторов. Новая функция СРС 100. . , . С. 2-3.

347735. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 126 с.

347736. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 252 с.

347737. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 126 с.

347738. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 700 с.

347739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

347740. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт із дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347741. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 128 с.

347742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

347743. Ленчевський Є. А., Шляпін В. О. Питання щодо ефективності формування у електромережі атомних станцій (АЕС) оперативного резерву маневрових генеруючих потужностей енергосистеми. . , . С. 4-9.

347744. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2018. 160 с.

347745. Економіка і прогнозування. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2018. 160 с.

347746. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

347747. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 16 с.

347748. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 304 с.

347749. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

347750. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

347751. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 62 с.

347752. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

347753. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 60 c.

347754. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Юридична психологія" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347755. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Юридична психологія" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347756. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне приватне право" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

347757. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародне приватне право" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347758. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

347759. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Кримінально-виконавче право" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347760. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Цивільне право України" для студентів спеціальності 081 "Право" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

347761. Ратнер В. М., Кириенко А. С. Влияние искусственных (техногенных) электростатических и электромагнитных полей на биологию челвека в быту. . , . С. 10-17.

347762. Манилов А. М., Каленюк А. А. Короткое замыкание в сети 0,4 кВ: пожара можно избежать. . , . С. 18-19.

347763. Розділ 11. Методи педагогіки творчості. . , . С. 144-153.

347764. Розділ 13. Тренінг творчості у процесі навчання. . , . С. 159-174.

347765. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 19 с.

347766. Кравченко Р. І. Роз'яснення вимог пожежної безпеки до елементів систем електропроводки об'єктів цивільного призначення. . , . С. 20-26.

347767. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347768. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

347769. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 62 с.

347770. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

347771. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

347772. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2017. 284 с.

347773. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

347774. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

347775. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

347776. Строительный учет. УБА. Киев, 2018. 70 с.

347777. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

347778. Корченко О., Дрейс Ю., Романенко О., Бичков В. Модель класифікатора об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави. . , . С. 5-11.

347779. Ахметов Б. Совершенствование киберзащиты информационно-коммуникационных систем транспорта за счет минимизации обучающих выборок в системах выявления вторжений : [на примере транспортной отрасли Республики Казахстан]. . , . С. 12-17.

347780. Белецкий А., Конюшный Д., Полторацкий Д. Систематические байт-ориентированные коды. . , . С. 18-31.

347781. Голос України. Київська правда. К., 2018.

347782. Окунев Л. Я. Проблема резольвент Чеботарёва. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 36 с., 1 л. портр.

347783. Скуратовський Р. Побудова еліптичних кривих з нульвим слідом ендоморфізма Фробеніуса. . , . С. 32-41.

347784. Коломыцев М., Носок С., Мазуренко А. Модели многоуровневой безопасности баз данных. . , . С. 42-48.

347785. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, .

347786. Уютная квартира. Эдипресс Украина. Киев, .

347787. Ніколаєнко С Від Голосіївської весни - до весни загальноукраїнської : [про 120-річний ювілей Національного університету біоресурсів і природокористування України]. . , . С. 4.

347788. Kropachev A., Zuev D. Data center authority distribution and cyber-defense modeling = Моделювання процесів розподілу повноважень і забезпечення кіберзахисту центрів обробки даних. . , . P. 49-54.

347789. Ахметов Б., Корченко А., Казимирчук С., Коломиец М. Метод трансформирования интервалов в треугольные нечеткие числа для систем оценивания рисков информационной безопасности. . , . С. 55-60.

347790. Мехед Д., Ткач Ю., Базилевич В., Гур'єв В., Усов Я. Аналіз вразливостей корпоративних інформаційних систем. . , . С. 61-66.

347791. Хрестоматия по немецкой литературе 18-20 вв.. Иногиз. Москва, 1949. 884 с. : портр.

347792. Придибайло О. Б., Бондарчук А. П. Розробка інформаційних технологій для сервісно-орієнтовного проектування інформаційних систем. . , . С. 6-10.

347793. Savchenko V., Dovbeshko S., Matsko O. Commercial encryption protocols for military applications = Застосування комерційних криптографічних протоколів для вирішення військових завдань. . , . P. 11-16.

347794. Крючкова Л. П. Дослідження просторових характеристик ближнього поля рамкових антен : [проведені наукові дослідження в навчальному процесі при підготовці фахівців у сфері технічного захисту інформації]. . , . С. 17-22.

347795. Ахрамович В. М. Розрахунок електромагнітних екранів. . , . С. 23-27.

347796. Котенко А. М. Забезпечення конфіденційності інформації на об'єктах інформаційної діяльності за рахунок використання технічних систем охорони. . , . С. 28-32.

347797. Гребенніков А. Б., Щебланін Ю. М. Аналіз використання моделей зрілості процесів в ході оцінювання рівня інформаційної безпеки. . , . С. 33-37.

347798. Аносов А. О., Проценко М. М., Дубинко О. Л., Павлунько М. Я. Застосування вейвлет-перетворення для аналізу цифрових сигналів. . , . С. 38-42.

347799. Грищук Р. В., Молодецька-Гринчук К. В. Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах. . , . С. 43-53.

347800. Мельник Ю. В. Забезпечення цілісності інформації на мережевому рівні мультисервісних мереж зв'зку. . , . С. 54-58.

347801. Пшоннік В. О. Охоронні системи швидкого розгортання. Сучасний стан і тенденції розвитку. . , . С. 59-65.

347802. Нужний С. М. Удосконалена технологія оцінки ступеня захисту мовної інформації. . , . С. 66-73.

347803. Борсуковський Ю. В., Борсуковська В. Ю. Визначення сучасних вимог щодо політики використання засобів криптографічного захисту інформації на підприємстві. . , . С. 74-81.

347804. Свириденко В. П. Способ настройки двухконтурной автоматической системы регулирования (ДАСР) с дифференциатором по опережающему сигналу. . , . С. 27-37.

347805. Taj Dini M., Sokolov V. Penetration tests for Bluetooth Low Energy and ZigBee using the software defined radio = Тестування на проникнення для Bluetooth з низьким споживанням енергії і ZigBee, використовуючи радіо з програмним керуванням. . , . P. 82-89.

347806. Zhao L. H., Feng J. Z., Zheng S. L. Effect of Cyclic Stresses below the Endurance Limit on the Fatigue Life of 40Cr Steel = Влияние циклических напряжений ниже предела выносливости на усталостную долговечность стали 40Cr. . , . P. 7-16.

347807. Zhong Z. P., Liu H., Ma J. J. Fracture Assessment of the Weld-Base Metal Interface of High-Strength Steel Weld Joint = Оценка разрушения поверхности контакта между металлом сварного шва и основным металлом в сварном соединении высокопрочной стали. . , . P. 17-26.

347808. Peng T. B., Ni Y. H., Wu Y. C. Real-Time Substructure Tests and Numerical Simulation of Mechanical Characteristics of Natural Rubber-Laminated Bearings = Испытания нижнего строения мостов в реальных условиях эксплуатации и численное моделирование механических характеристик опор.... . , . P. 27-36.

347809. Jin H. R., Zhang L., Dai C., Yi Y. L. Numerical Simulation and Experimental Study on the Interface Bonding of Stainless Steel Clad Plate = Численное моделирование и экспериментальные исследования силы сцепления на поверхности раздела в пластине, плакированной нержавеющей сталью. . , . P. 37-49.

347810. Kim C. S. Assessment of the Low-Cycle Strain-Induced Martensite Transformation in AISI 316 Stainless Steel by Magnetic and Acoustic Nondestructive Methods = Оценка деформационного превращения мартенсита при малоцикловой усталости нержавеющей стали AISI 316.... . , . P. 50-55.

347811. Каращук О. Бібліотеки в комунікативному процесі. . , . С. 28-30.

347812. Wu G. C., Li Y. F., Wang G. L. Probabilistic Simulation of Shape Instability Based on the True Microstructure Model = Вероятностное моделирование формоизменения на основе модели реальной микроструктуры. . , . P. 56-64.

347813. Xu Q. Z., Yin J. P., Wang Z. J., Yi J. Y.,Dong F. D. Effect of a Liner Material on the Formation of the Wrapping Explosively-Formed Penetrator = Влияние материала слоев на формирование витого взрывного пенетратора. . , . P. 64-73.

347814. Bang H. S., Lee W. R., Hong S. M., Lee S. Y., Song J. H., Kim J. M., Bang H. S. Mechanical properties of Dissimilar A356/SAPH440 Lap Joints by the Friction Stir Spot Welding and Self-Piercing Riveting = Механические свойства разнородных соединений внахлестку А356/SAPH440, полученных точечной ротационной сваркой трением и.... . , . P. 74-83.

347815. Zhang K., Wang Z. Q., Wang D. G. Friction and Wear Behavior of Wear-Resistant Belts in Drill Joints for Deep and Ultra-Deep Wells = Трение и износ износостойких поясов в буровых разрезах для глубоких и сверхглубоких скважин. . , . P. 84-90.

347816. Guan B., Chen B. Y., Zang Y., Qin Q. Prediction of a High Temperature Bonding Condition at the Interface for the Hot-Rolled Stainless Steel Clad Plate on Rolling = Прогнозирование высокотемпературного сцепления на поверхности контакта горячекатаной пластины, плакированной нержавеющей... . , . P. 91-105.

347817. Wang C. P., Fan J. K., Li F. G., Liu J. C. Electron Backscatter Difraction Analysis of the Microstructure Fineness in Pure Copper under Torsional Deformation = Анализ дифракционной картины обратного рассеяния электронов для изучения микроструктуры чистой меди при деформации кручения. . , . P. 106-111.

347818. Haq A. U., Yang X. G., Shi D. Q. Isothermal Fatigue and Creep-Fatigure Interaction Behavior of Nickel-Base Directionally Solidified Superalloy = Изотермическая усталость и взаимодействие ползучести и усталости суперсплава на основе никеля, полученного направленной кристаллизацией. . , . P. 112-120.

347819. Yang L. Q., Lv Q. Q., Zhang H. M., Zhu C. H., Wang W. Z. Structural Strength and Service Life of the Extrusion Forming Die for Agricultural Engine Piston Heads = Конструкционная прочность и срок службы экструзионной головки для изготовления днищ поршня двигателя сельскохозяйственного оборудования. . , . P. 121-129.

347820. Yang F. Surface Effect on the Nanowire Forest Indentation = Влияние поверхности на индентирование нанопроволочного леса. . , . P. 130-137.

347821. Голос України. Київська правда. К., 2018.

347822. Jiang Q. Y., Zhao H. Y., Yang H. F. Numerical Simulation of the Thermomechanical Behavior of a Hot Stamping Die = Численное моделирование термомеханического поведения формы для горячей штамповки. . , . P. 138-143.

347823. Шурма В. Соціально відповідальні підприємства підвищують екологічну безпеку : [на ПАТ "Запоріжсталь" відбувся прес-брифінг з нагоди завершення екологічної модернізації агломераційної фабрики]. . , . С. 14.

347824. Jia W. H., Yin C. B., Li G., Sun C. L., Wang C., Feng H. Properties and Applications of the Electrohydraulic Servosystem of the Hydraulic Excavator = Свойства и применение электрогидравлической сервосистемы гидравлического экскаватора. . , . P. 144-150.

347825. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

347826. Li W., Ji L. L., Shi W. D., Ping Y. F., Zhou L., Jiang X. P. Effect of a Nonuniform Radial/AxialTip Clearance on the Flow Field in a Mixed-Flow Pump = Влияние неравномерного радиального/осевого зазора на поле течения в радиально-осевом насосе. . , . P. 151-160.

347827. Hou H. L., Li H. P., He L. F. Fracture Characteristics of B1500HS Steel Hot Blank Parts = Xарактеристики разрушения горячих заготовок стали B1500HS. . , . P. 161-165.

347828. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347). . , . С. 6-12.

347829. Liu C. H., Li W. Y., Rao W. Z., He K. Study on the Failure Mechanism of the Polymorphic Mixture for Remanifactured Machinery Parts = Изучение механизма разрушения полиморфной смеси для модифицированных деталей оборудования. . , . P. 166-172.

347830. He Y., Li G. F., Zhao Y. P., Sun Y., Jiang G. Z. Numerical Simulation-Based Optimization of Contact Stress Distribution and Lubrication Conditions in the Straight Worm Drive = Оптимизация распределения контактных напряжений и режимов смазки на основе численного моделирования для прямолинейного.... . , . P. 173-181.

347831. Zhang J. P., Liu L. M., Zhu Z. D., Zhang F. T., Cao J. Z. Flexural Fracture Toughness and First-Crack Strength Tests of Steel Fiber-Silica Fume Concrete and Its Engineering Applications = Испытания на вязкость разрушения при изгибе и прочность при изгибе при появлении первой трещины сталефибробетона.... . , . P. 182-192.

347832. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

347833. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

347834. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 605-716

347835. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 493-604

347836. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 357-492

347837. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 237-356

347838. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 117-236

347839. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1970. С. 1-116

347840. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

347841. Qing J. S., Duan X. D., Xiago M. F., Li J. Q., Liu M., Liu Q.,Shen H. F. Study on the Cracking Mechanism of YQ450NQRI High-Strength Weathering Steel = Изучение механизма образования трещин в высокопрочной стали YQ450NQRI, стойкой к атмосферной коррозии. . , . P. 193-201.

347842. Шулікін Д. Наукова перспектива й інтегрований курс : [перспективи розвитку науки в Україні, забезпечення діяльності Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій, а також стан впровадження педагогічного експерименту в старшій профільній школі]. . , . С. 5.

347843. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни "Рухливі ігри" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

347844. Sheng L. Y., Du B. N., Wang B. J., Xu D. K., Lai C., Gao Y., Xi T. F. Hot Extrusion Effect on the Microstructure and Mechanical Properties of a MG-Y-Nd-Zr Alloy = Влияние горячей экструзии на микроструктуру и механические свойства сплава MG-Y-Nd-Zr. . , . P. 202-211.

347845. Yang B., Dai S., Wu Y. Y., Liao Z., Liang S., Xiao S. N. Short Fatigue Crack Behavior of LZ50 Axle Steel under Rotating-Bending Cyclic Loading = Поведение короткой усталостной трещины осевой стали LZ50 в условиях циклического нагружения при изгибе с вращением. . , . P. 212-222.

347846. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 1297-1408

347847. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 1181-1296

347848. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 1061-1180

347849. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 933-1060

347850. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 813-932

347851. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 693-812

347852. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 581-692

347853. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 469-580

347854. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 357-468

347855. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 237-356

347856. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1969. С. 1-124

347857. Шулікін Д. Стратегія інноваційного розвитку, досвід вишів і базове фінансування : [про досвід науково-інноваційної діяльності в університетах України, роботу над Стратегією інноваційного розвитку і державну атестацію вишів]. . , . С. 6.

347858. Шевцов А. Ліцензування по-новому : [інтерв'ю з директором департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН А. Шевцовим про особливості Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти]. . , . С. 8-9.

347859. Pan Z. Y., Duan Q. F., Zhong Y. C., Li S. X., Cao D. F. Stacking Sequence Effect on the Fracture Behavior of Narrow L-Shaped Cross-Ply Laminates: Experimental Study = Влияние последовательности упаковки на характер разрушения узких уголков из перекрестно-армированных ламинатов: экспериментальное исслед.... . , . P. 223-230.

347860. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 1293-1420

347861. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 1173-1292

347862. Аладьев В. З., Шиленко В. Ф. Профессиональный персональный компьютер "Искра 1020". Архитектура и программное обеспечение. УРЕ. Киев, 1991. 484 с.

347863. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 1049-1168

347864. Zhou Z. A., Fu W. T., Zhang R. H., Qi J. J., Jin G. F., Wang Z. H., Sun S. H. Analysis of Gas Nitriding Characteristics under Different Cold Hardening and Nitriding Pressure Conditions Low-Carbon Low-Alloy Steel = Анализ характеристик газового азотирования при различных режимах холодного деформирования и давления .... . , . P. 231-237.

347865. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 933-1048

347866. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 821-932

347867. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 709-820

347868. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 598-708

347869. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 369-484

347870. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 249-368

347871. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 137-248

347872. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1976. С. 1-136

347873. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 1253-1364

347874. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 1137-1252

347875. Cheng J., Qing J., Shen H. F. Strain-Induced Precipitation Kinetics of Vanadium Carbonitride Precipitates with the Cubic Structure in High-Strength Weathering Steels = Кинетика деформационного осаждения фаз карбонитрида ванадия кубической структуры в высокопрочных сталях.... . , . P. 238-249.

347876. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 1025-1136

347877. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 909-1024

347878. Економіка і підприємництво, менеджмент. [б. в.]. Київ, 2015.

347879. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 801-908

347880. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 685-800

347881. Год кризиса 1938-1939. Политиздат. Москва, 1990. 555 с.

347882. Dong S. K., Cui A. Y., Wei H. K., Huang X. D., Liu Q., Pei G. X. A Simulation Study on the Effect of Cavity Shapes on the Penetration of Linear Shaped Charges with Curved Liners = Моделирование влияния формы выемки на проницаемость кумулятивных зарядов со сложнопрофильной облицовкой. . , . P. 250-255.

347883. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 565-684

347884. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 445-564

347885. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 341-444

347886. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 225-340

347887. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С. 113-224

347888. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1975. С 1-112

347889. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 1289-1400

347890. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 1173-1288

347891. Дубровин М. И. Англо-русский словарь. Просвещение. Москва, 1993. 317 с.

347892. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 1057-1072

347893. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 941-1056

347894. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 821-940

347895. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 701-820

347896. Попова Г. Н. Условные обозначения в чертежах и схемах по ЕСКД. Машиностроение. Ленинград, 1976. 208 с.

347897. Гнаткевич Ю. В., Гузенко Л. Н. Пособие для самостоятельной работы над лексическим аспектом немецких научных текстов по электронике. УМК ВО. Киев, 1989. 148 с.

347898. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 585-700

347899. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 477-584

347900. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 345-474

347901. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 121-228

347902. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1974. С. 1-120

347903. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 1285-1396

347904. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 1169-1284

347905. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 1057-1168

347906. Науковий блог - Національний університет "Острозька академія" : [це інтернет проект наукового спрямування. За допомогою даного ресурсу викладачі та студенти мають можливість публікувати свої наукові дослідження]. [б. в.]. [Б. м.], [2010?-2018].

347907. Мініч С. Управління капіталом підприємства : [у статті розглянуто сутність капіталу підприємства, визначено, що управління капіталом підприємства, як і весь процес управління являє систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень]. . , .

347908. Щеглов В. М., Кондратюк С. Є., Вейс В. І. Фізичне моделювання кристалізації зливків за умов ендогенної вібраційної обробки. . , . С. 3-8.

347909. Байстрюченко Н. О. Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні результати діяльності підприємства : [в дисертації обґрунтована необхідність визначення оптимальної структури капіталу підприємства з метою досягнення фінансово-економічних результатів]. СумДУ. Суми, 2010. 212 с.

347910. Верховлюк А. М., Сергієнко Р. А., Щерецький О. А., Потрух О. Г., Афанасієв М. В. Сучасні уявлення про структуроутворення у графітизованих чавунах (огляд). . , . С. 9-22.

347911. Упатов М. І., Богомол Ю. І., Болбут В. В., Лобода П. І. Вплив перемішування розплаву на структуру та властивості спрямовано закристалізованого сплаву Mo-17,5Si-8B. . , . С. 22-29.

347912. Лобачова Г. Г., Іващенко Є. В., Гурська В. М. Вплив послідовності нанесення титану та хрому при електроіскровому легуванні на структуру та властивості приповерхневих шарів сталі Ст.3. . , . С. 30-35.

347913. Шипицин С. Я., Жорник В. І., Кулик В. В., Лиховей Д. І., Кучеренко П. М. Втомна витривалість високовуглецевих сталей з різною морфологією цементитної фази. . , . С. 36-43.

347914. Васильєв О. Д., Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. Межі поділу та їх вплив на властивості полікритсталів. Частина 1 (огляд). . , . С. 44-52.

347915. Гущик Д. В., Юркова О. І., Бякова О. В., Наконечний С. О. Покриття з композиційного квазікристалічного сплаву на основі алюмінію. . , . С. 53-59.

347916. Ліпич Л. Г., Гадзевич І. О. Капітал в системі управління підприємством : [розглянуто сутність капіталу, його структуру, управління капіталом на рівні підприємства. З метою визначення оптимального варіанта аналізуються базові стратегії]. "Львівська політехніка". Львів, 2009. С.115-119

347917. Планковский С. И., Палазюк Е. С., Гарин В. О., Дьяченко Ю. В. Экспериментальное исследование влияния термоимпульсной обработки лопаток турбин ГТД на склонность к высокотемпературной газовой коррозии. . , . С. 4-13.

347918. Радченко А. М., Кантор С. А., Портной Б. С., Щербак Ю. Г. Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резерву холодопродуктивності абсорбційно-ежекторної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі. . , . С. 14-18.

347919. Шоринов А. В. Перспективы применения технологии холодного газодинамического напыления для защиты и восстановления деталей из магниевых сплавов : [выполнен анализ деталей авиационных двигателей производства АО "Мотор Сич"]. . , . С. 20-27.

347920. Корниенко В. С., Радченко А. Н., Андреев А. А., Щербак Ю. Г. Влияние загрязнения на тепловую эффективность поверхностей нагрева утилизационных котлов при использовании водотопливных эмульсий на основе маловязких топлив. . , . С. 28-32.

347921. Ильченко М. Е., Нарытник Т. Н., Рассомакин Б. М., Присяжный В. И., Капштык С. В. Создание архитектуры "распределенного спутника" для низкоорбитальных информационно-телекоммуникационных систем на основе группировки микро- и наноспутников. . , . С. 33-43.

347922. Харьков А. Ю., Лукин В. В. Автоматическая оценка дисперсии аддитивных помех для искаженных шумом сигналов в области ДКП. . , . С. 44-53.

347923. Федорович О. Е., Гайденко О. А., Пуйденко В. А. Использование компонентно-компетентностного подхода для формирования кооперации исполнителей инновационного заказа при создании сложной аэрокосмической техники. . , . С. 54-58.

347924. Бурунсуз Е. С. Оценка инвестиционной целесообразности проекта создания энергетического комплекса по плазмохимической переработке угля в условиях неопределенностей. . , . С. 59-63.

347925. Перепелицын А. Е. Метод разработки мультипараметризируемых проектов программируемой логики. . , . С. 64-70.

347926. Остроумов І. В. Оцінювання точності вимірювань дальномірного обладнання : [вимоги до точності навігаційних вимірювань літальних апаратів]. . , . С. 71-77.

347927. Шевченко І. Ю. Сферична модель формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на ринку автомобілів. . , . С. 4-6.

347928. Близнюк А. О. Аналіз причин виникнення та підвищення рівня безробіття в Україні. . , . С. 7-9.

347929. Селіхов С. В. Загальносвітові тенденції розвитку ринку вина. . , . С. 10-15.

347930. Блащук-Дев'яткіна Н. З., Петрик Л. О. Тенденції розвитку фондового ринку України. . , . С. 16-20.

347931. Теплінський Г. В., Жукова Ю. В. Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством. . , . С. 21-25.

347932. Бондаренко О. М., Гудима В. Ю. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. . , . С. 26-29.

347933. Озерський І. В. Порушення прав громадян України колекторськими компаніями або якими ще засобами "вибити" гроші. . , . С. 30-36.

347934. Бурлуцька К. В., Чуприна Л. В., Гриценко Л. В. Особливості формування та використання коштів бюджетних установ. . , . С. 37-39.

347935. Грабар М. В. Категоризація готелів в Україні: регіональний аспект. . , . С. 40-44.

347936. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2018. 284 с.

347937. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

347938. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

347939. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

347940. Китай - крупнейший в мире рынок мобильных игр : [доходы от игр, количество пользователей, рынок китайских игр за рубежом (2008-2017 гг.)]. . , . С. 12-13.

347941. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 929-1056

347942. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 821-928

347943. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 701-820

347944. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 589-700

347945. Яту Чун От смога до голубого неба : [статистические данные по качеству воздуха в Китае за 2017 г.. Качество воздуха в Пекине за последние 5 лет, за 2017 г.]. . , . С. 26-28.

347946. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 477-588

347947. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 373-476

347948. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 257-372

347949. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 121-256

347950. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 1973. С. 1-120

347951. Цзе Ло Новый транспорт - новая экология : [ужесточение требований к моторным транспортным средствам в Китае. Практика распространения автомобилей на новых источниках энергии]. . , . С. 31-33.

347952. Чун Чун Новый эффективный способ защиты окружающей среды : [экологические проблемы Китая. Национальная программа торговли квотами на выбросы. Национальный рынок квот на выбросы парниковых газов]. . , . С. 35-37.

347953. Юнцзу Бянь Стремление к прогрессу в условиях стабильности : [макроэкономические показатели Китая в 2017 г.. Особенности функционирования китайской экономики в 2017 г.]. . , . С. 41-42.

347954. "Пояс и путь" в цифрах : [развитие политических и экономических связей стран-участниц проекта]. . , . С. 43-45.

347955. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Кримінальний процес зарубіжних країн" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347957. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Кримінальний процес зарубіжних країн" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347958. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Судово-експертна діяльність" для студентів спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 12 с.

347959. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Кримінальний процес" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання (5 семестр). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 28 с.

347960. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Кримінальний процес" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

347961. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Криміналістика" для студентів спеціальності 081 "Право" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 12 с.

347962. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. кримінал., цивіл. та міжнар. права Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Криміналістика" для студентів спеціальності 081 "Право" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 31 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.