Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

347963. Рибіцька А. В. Управління капіталом підприємства на основі оптимізації структури позикового капіталу. . , .

347964. Бідник О. І. Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства. . , .

347965. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Дидактичні матеріали до лекційних занять з курсу "Фізика" для студентів денної прискореної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

347966. Бондар Н. Р. Управління капіталом підприємства. . , 2017.

347967. Хэ Цзун Отважный покоритель морских глубин : [о возможностях обитаемого подводного аппарата для океанических исследований "Глубоководный храбрец", разработанного и построенного в Китае и сданного в эксплуатацию в 2017 г.]. . , . С. 48-49.

347968. Данилова К. Кондиционирование: на стыке традиций и современности : [использование приборов для охлаждения помещений в Китае, в частности, кондиционеров. Альтернатива кондиционерам]. . , . С. 54-57.

347969. Ту Цзин Идиомы, отражающие диалектическое мышление : [китайская грамота]. . , . С. 72-73.

347970. Чорна О. М. Економічний зміст та проблематика управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні. . , 2013. С. 48-56.

347971. Босак А. Комунікація в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. . , 2009. С. 21-31.

347972. Доклад о государственном имидже Китая : [основные показатели 2016-2017 г.]. . , . С. 12-13.

347973. Коретчук Н., Шведа Н. Проблеми управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України. . Тернопіль, 2016. С. 52-53.

347974. Vuzlib : [экономико-правовая библиотека]. [б. в.]. [Б. м.], 2005-2017.

347975. Ілюхін О. О. Ефективність виявлення та урахування економічних та організаційних передумов раціонального управління капіталом промислового підприємства. . Донецьк, 2011. С. 49-51.

347976. Масюк Ю. В., Бровко Л. І. Особливості оптимізації управління капіталом в умовах кризи. УжНУ. Ужгород, 2011. С. 181-185.

347977. Си Лу Фундаментальные исследования - основа инноваций : [основные направления развития науки в Китае]. . , . С. 24-25.

347978. Кучменко В. О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури. . , 2017.

347979. Цзе Ло Самое важное в ходе научно-технического развития : [важнейшие научно-технические проекты современного Китая]. . , . С. 29-31.

347980. Лесков Н. С. Повести. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1973. 560 с.

347981. Франко И. Я. Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется. Худож. лит.. Москва, 1971. 783 с.

347982. Русская поэзия XIX века. Худож. лит.. Москва, 1974. 528 с.

347983. Голос України. Київська правда. К., 2018.

347984. Акутагава Р. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1974. 703 с.

347985. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

347986. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2018. 104 с.

347987. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 44 с.

347988. Курган В. Ювілей флагмана агробіологічної освіти : [35-річний ювілей Національного університету біоресурсів і природокористування]. . , . С. 5.

347989. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

347990. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Приклади розв'язання типових завдань розрахункових робіт з вищої математики з тем: "Елементи теорії поля", "Диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

347991. Европейская поэзия XIX века. . , 1977. 928 с.

347992. Санд Ж. Мопра. Орас. Худож. лит.. Москва, 1974. 574 с.

347993. Плутовской роман. Худож. лит.. Москва, 1975. 560 с.

347994. Голос України. Київська правда. К., 2018.

347995. Поэзия социалистических стран Европы. Худож. лит.. Москва, 1976. 831 с.

347996. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження методів виготовлення, класифікації, та ситового аналіізу порошкових матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

347997. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Дослідження структури і властивостей сплавів на мідній основі" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

347998. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Дослідження алюмінієвих сплавів, які застосовуються в якості антифрикційних, фрикційних та зносостійких матеріалів" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

347999. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Аналіз і освоєння способів прогнозування та управління структурно-фазовим станом вуглецевих сталей" з дисципліни "Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

348000. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Вибір та розрахунок режимів зварювання і наплавлення, розрахунок витрат осн., доп. матеріалів та ел.енергії при проектуванні процесів звар. констр. і відновлення деталей машин наплавленням". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

348001. Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Худож. лит.. Москва, 1968. 735 c.

348002. Кейрош де Э. Преступление Падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса. Худож. лит.. Москва, 1970. 620 с.

348003. Салтыков - Щедрин М. История одного города. Господа Головлевы. Сказки. Худож. лит.. Москва, 1975. 608 с.

348004. Бунин И. А. Рассказы. Повести. Худож. лит.. Москва, 1973. 351 с.

348005. Воронцов П. Східний форпост юридичної освіти : [25-річний ювілей Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка]. . , . С. 4.

348006. Советская поэзия. Худож. лит.. Москва, 1977. 911 с.

348007. Положення про Державну службу якості освіти України : затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 14.03.2018 №168. . , . С. 5-11.

348008. Методика обчислення частки енергії, виробленої насосами з відновлюваних джерел : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.03.2018 р. № 52. . , . С. 68-74.

348009. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році : Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 р. № 270. . , . С. 75-98.

348010. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи № 7 дисципліни "Основи метрології та електричні вимірювання" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

348011. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical guides for laboratory work №7 on course "Fundamentals of metrology and electrical measurement" students towards the specialty 141 - Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics of all forms of learning. ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 14 p.

348012. Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 р. № 291. . , . С. 99-101.

348013. Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного (річний звіт) : схвалено рішенням Вченої ради закладу вищої освіти. . , . С. 87-93.

348014. Национальный морской рейтинг Украины 2017 : [рекорды судовых поставщиков, морских агентов, экспедиторов, инженерные достижения]. . , . С. 9-23.

348015. Авіаційні правила України "Правила сертифікації суб'ктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 15.03.2018 р. № 231. . , . С. 103-109.

348016. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018). . , . С. 14-16.

348017. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2018). . , . С. 17.

348018. Гарантийный платеж по договору аренды. . , . С. 21-28.

348019. Вилегжаніна Т. Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях сьогодення. . , . С. 4-5.

348020. Арендатор компенсирует коммунальные платежи арендодателю: бухгалтерский и налоговый учет. . , . С. 29-40.

348021. Ржегак О. Бібліотечна площина: реформа в дії. . , . С. 6-7.

348022. Томаш М., Жимолостнова М. Налоговые разницы при амортизации ОС, МНМА, НМА : [основных средств, малоценных необоротных материальных активов, нематериальных и непроизводственных активов]. . , . С. 44-47.

348023. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України :...[див. анотац.]. . , . С. 2-7.

348024. Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Худож. лит.. Москва, 1968. 687 с.

348025. Льюис С. Бэббит. Эроусмит. Худож. лит.. Москва, 1973. 798 с.

348026. Треніна А. С. Залізничний переїзд - зона небезпеки! : [основні причини трагічних випадків]. . , . С. 23-24.

348027. Ільченко Н. В. Сигнал "увага всім" : [цивільний захист: дії громадян у випадку надзвичайної ситуації]. . , . С. 25.

348028. Бояриноква О., Пашкова В. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек. . , . С. 7-9.

348029. Тищенко А. Стресостійкість. Як і для чого її використовувати в життєвих ситуаціях?. . , . C. 27.

348030. Розколупа Н. Питання оплати праці працівників публічних бібліотек. . , . С. 9-11.

348031. Вадатурский А. "Нибулон" - самый большой инвестор в воднотранспортную инфраструктуру Украины : [интервью с гендиректором компании "Нибулон" А. Вадатурским о развитии речного транспорта Украины / беседовал К. Ильницкий]. . , . С. 26-31.

348032. Голос України. Київська правда. К., 2018.

348033. Горбатенко В., Кресіна І., Стойко О., Кресін О, Батанов О, Малишев О, Батанова Н., Ходаківський М., Кукуруз О., Явір В. Scopus замість науки: чи потрібно це Україні? : [недоліки упровадження даної бази даних в Україні]. . , . С. 4-5.

348034. Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Губарєва І. О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу. . , . С. 7-18.

348035. Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д. В. Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об'єднаної територіальної громади. . , . С. 19-40.

348036. Хомин І. П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік. . , . С. 41-55.

348037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

348038. Сушко Н. І., Даниленко С. В. Удосконалення регулювання державних видатків на послуги вищої освіти : [обгрунтовано потребу в перегляді структури витрат освітньої послуги та розробленні методології калькулювання ії планової й фактичної собівартості, вдосконаленні обліку]. . , . С. 56-74.

348039. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладне програмне забезпечення" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

348040. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 32 с.

348041. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 28 с.

348042. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 12 с.

348043. Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. . , . С. 75-92.

348044. Горбатюк В. І., Матузка Я. В. Суспільна довіра в системі управління державними фінансами. . , . С. 93-106.

348045. Оніщенко Н. М. Честь і гідність особи: декларації та реалії : [досвід нормативного закріплення гарантії права на людську гідність]. . , . С. 3-12.

348046. Швыдченко В. "Перспективы порта связаны с перевалкой зернового экспорта Бессарабии" : [интервью с руководителем ГП "МТП Усть-Дунайск" В. Швыдченко о причинах упадка предприятия и возможности его возрождения / беседовал К. Ильницкий]. . , . С. 32-35.

348047. Rybak T. Legal and institutional aspects of accounting development in the Republic of Belarus in the context of international integration = Правові та інституційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь у контексті між...[див. анотац]. . , . С. 107-114.

348048. Келлер Г. Зеленый Генрих. . , 1972. 736 с.

348049. Русская поэзия XIX века. Худож. лит.. Москва, 1974. 734 с.

348050. Краус Н. М. Інституціональний зріз дихотомії старих і нових інститутів розвитку сфери фінансів в умовах інноватизації : [еволюція фінансових інститутів]. . , . С. 115-126.

348051. Петефи Ш. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1971. 622 с.

348052. Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Худож. лит.. Москва, 1971. 733 с.

348053. Гольдони К. Комедии. . , 1971. 799 с.

348054. Капустіна Н. Міжнародний проект "Бібліотекознавець Л. Б Хавкіна поза часом і кордоном". . , . С. 11-15.

348055. Серебріян О. "Букфест" - присвята письменнику М. Івасюку. . , . С. 15-16.

348056. Амельченко Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд. . , . С. 17-19.

348057. Талалаєвська М. Нові бачення просторових рішень бібліотек (за матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел). . , . С. 20-22.

348058. Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ. . , . С. 23-25.

348059. Муза О. В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України : [правове регулювання надання послуг законодавчого консалтингу у роботі Верховної Ради України]. . , . С. 12-23.

348060. Скаченко О. Бібліотрансформер - сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек. . , . С. 25-27.

348061. Приймак С. Відображення історії театру корифеїв у документах із фонду ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. . , . С. 27-29.

348062. Турбаніст Т. Заради дитини працюємо і творимо 50 років поспіль. . , . С. 30-33.

348063. Здановська В. "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" (науково-практичний семінар). . , . С. 33-35.

348064. Здановська В. Маленькі шедеври власноруч. . , .

348065. Поэзия Африки. Худож. лит.. Москва, 1973. 687 с.

348066. Голубятников Н. Порты и медико-санитарная служба : [нарушение санитарных норм в украинских портах]. . , . С. 40-42.

348067. Муравский А., Баженов М. Большим портам - большие глубины : [инвестиционные планы по развитию портов Украины и дноуглубительным работам на 2018 г.]. . , . С. 44-45.

348068. Муравский А. Речное дноуглубление - 2018: на что хватит денег : [перспективы решения проблем речного судоходства Украины. Источники финансирования, подрядчики, статьи расходов]. . , . С. 46-47.

348069. Украина удерживает лидерство в Черноморском регионе : [доли стран Черноморского региона в общем объеме переработки груженых контейнеров в 2017 г.; рейтинги контейнерных линий в Черноморском регионе (Россия, Болгария, Украина, Румыния и Грузия]. . , . С. 48-51.

348070. Цзин Хуан Рост числа городов с триллионным валовым продуктом : [на данный момент в Китае насчитывается 14 таких городов. Об экономике этих городов]. . , . С. 36-37.

348071. Фадеев А. А. Разгром. Молодая гвардия. Худож. лит.. Москва, 1971. 783 с.

348072. Чапек К. Война с саламандрами. Худож. лит.. Москва, 1976. 655 с.

348073. Топ-15 контейнерных портов Европы : [по итогам 2017 года]. . , . С. 52.

348074. Шевченко Т. Г. Кобзарь. Худож. лит.. Москва, 1972. 655 с.

348075. Морские порты нарастили перевалку на 1,1% : [статистические данные по грузообороту морских портов Украины в 1-м квартале 2018 г.]. . , . С. 54-56.

348076. Ауэзов М. Путь Абая. Худож. лит.. Москва, 1971. 687 с.

348077. Цзе Хань, Цюнъюань Юй, Хунся Лю, Чжисинь Ю Вклад АБИИ в глобальную инфраструктуру : [в январе 2016 г. после 27 месяцев подготовки начал свою работу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Итоги его работы за 2 с лишним года]. . , . С. 38-39.

348078. Тимошенко В. І. Сучасні соціальні трансформації в Україні і злочинність. . , . С. 23-34.

348079. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь - март 2018 года : [грузооборот морских торговых портов, включая Бердянский]. . , . С. 58-60.

348080. Рагуля А. В., Крячек В. М., Чернышев Л. И., Гудименко Т. В. Материалы на основе нитридов - традиционные и новые решения. Наукова думка. Киев, 2017. 555 с.

348081. Клейст Г. Драмы. Новеллы. . , 1969. 623 с.

348082. Калевала. . , 1977. 574 с.

348083. Яворский В. Отечественный рынок самосвалов : [о рынке в целом и сегменте в частности. Статистические данные по отечественным производителям и импортному ввозу машин]. . , . С. 26-33.

348084. Ся Ли Мегапроект : [об уникальном проекте - строительстве моста Сянган-Чжухай-Аомэнь в Китае, длившемся 15 лет. Как это было]. . , . С. 48-53.

348085. Чун Чун Идиоматические выражения об упорстве и настойчивости : [китайская грамота]. . , . С. 72-73.

348086. Альтернатива всегда есть! : [карьерный самосвал МТ86 от GMG - возможности, преимущества и анализ рынка дизельного топлива]. . , . С. 34-36.

348087. Косович В. М. Техніко-технологічні засоби створення правових законів: загальнотеоретичні аспекти. . , . С. 34-46.

348088. Січевлюк В. А. До питання про розуміння категорії "правова суб'єктність" в юридичній науці. . , . С. 46-58.

348089. Гоцуляк Ю. В. Міфологія правового буття в античності: "помста права" : [онтолологічна природа протиправної поведінки]. . , . С. 59-72.

348090. Андросова О. Ф. Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах. . , .

348091. Тучіна О. М. Подолання номенклатурного правового нігілізму силою тиску громадянського суспільства: практичні аспекти. . , . С. 72-89.

348092. Бондаренко С. Рынок металлопроката с покрытием : [немного аналитики в области отечетсвенного рынка тонколистовой стали с покрытием, 2010-2018 гг]. . , . С. 37-47.

348093. Голуб О. А. Гендерна рівність як складова розвитку соціальної держави. . , . С. 89-96.

348094. Олійник Т. О., Сліпко В. Ю. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону. . , .

348095. Майдак Т. Славний шлях бібліотеки (до 125-річчя Центральної міської бібліотеки ім. М. Горького м. Кременчука). . , . С. 36-38.

348096. Зелинская А. Строительство очистных сооружений для предприятий : [специфика промышленных отходов, процедура проектирования очистных сооружений, современные решения и отечественные реалии]. . , . С. 48-53.

348097. Федин К. А. Города и годы. Братья. Худож. лит.. Москва, 1974. 687 с.

348098. Костер Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавныхи достославных деяниях во Фландрии и других краях. . , 1967. 517 с.

348099. Ремарк Эрих Мария Возлюби ближнего. Триумфальная арка. Книга и бизнес. Москва, 1992. 735 с.

348100. Бабенко-Левада В. Г., Попадюк А. А. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП "Пенсія". . , .

348101. Шолом - Алейхем Тевье - Молочник. Худож. лит.. Москва, 1969. 687 с.

348102. Сьюзен Ж. Суперплоть (Долина кукол). Дайджест. Минск, 1992. 384 с.

348103. Кіндюк Б. В. Моніторинг кількісних показників КК УРСР 1960 р. : [Кримінальний кодекс УРСР]. . , . С. 97-110.

348104. Набатова Ю. О., Богуславська А. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів. . , .

348105. Головкін О. В., Сказко І. Р. Суб'єкти забезпечення національної безпеки в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект. . , . С. 111-123.

348106. Набатова Ю. О., Шостак А. П. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України. . , .

348107. Поэзия и проза древнего Востока. Худож. лит.. Москва, 1973. 735 с.

348108. Рудик П. А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України. . , . С. 124-134.

348109. Фейхтвангер Л. Успех. Худож. лит.. Москва, 1973. 751 с.

348110. Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. Худож. лит.. Москва, 1967. 607 с.

348111. Корнієнко-Зєнькова Н. М. Забезпечення права кожного знати свої права та обов'язки в кримінальному процесі України. . , . С. 134-147.

348112. Лу Синь Повести. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1971. 495 с.

348113. Лакснесс Х. Самостоятельные люди. Исландский колокол. Худож. лит.. Москва, 1977. 767 с.

348114. Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні. . , . С. 3-9.

348115. Островська О. Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та перспективи входження в соціокультурний простір. . , . С. 9-18.

348116. Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. . , . С. 20-27.

348117. Добко Т., Дуднік О. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.). . , . С. 34-44.

348118. Манн Т. Будденброки. Худож. лит.. Москва, 1969. 639 с.

348119. Мартен Р. Г. Семья Тибо. Худож. лит.. Москва, 1972. 799 с.

348120. Смоллет Т., Голдсмит О. Путешествие Хамфри Клинкера. Худож. лит.. Москва, 1972. 567 с.

348121. Низами Пять поэм. Худож. лит.. Москва, 1968. 863 с.

348122. Фатюха Н. Г., Карлюга О. Є. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства. . , .

348123. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

348124. Туренко А., Каслін М. Університети - лідери формування їх мережі як центрів досконалої освіти : [оптимізація і інтеграція вищої школи]. . , . С. 2.

348125. Классическая проза Дальнего Востока. . , 1975. 895 с.

348126. Песни южных славян. Худож. лит.. Москва, 1976. 480 с.

348127. Коваленко О. І дистанційно, і персонально : [застосування новітніх інформаційних технологій на прикладі Української інженерно-педагогічної академії (УІПА)]. . , . С. 3.

348128. Фатюха Н. Г. Прогнозування доходної частини місцевих бюджетів Запорізької області. . , .

348129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі туризму для студентів усіх форм навчання на тему: Food, culture and tourism. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

348130. Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації знаннями. . , . С. 3-10.

348131. Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення. . , . С. 10-24.

348132. Фатюха Н. Г., Циганок Д. В. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу. . , .

348133. Нємазенко, Культенко О. В., Бабак Я. Т. Мобільний зв'язок і здоров'я людини: потреба в застосуванні принципу обережності. . , . С. 148-159.

348134. Руссо Ж. Ж. Юлия, или Новая Элоиза. Худож. лит.. Москва, 1968. 775 с.

348135. Утопический роман XVI-XVII веков. Худож. лит.. Москва, 1971. 494 с.

348136. Советская поэзия. Худож. лит.. Москва, 1977. 911 с.

348137. Поэзия народов СССР IV-XVIII веков. Худож. лит.. Москва, 1972. 862 с.

348138. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. Худож. лит.. Москва, 1976. 655 с.

348139. Лошицький М. В., Короєд С. О. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України. . , . С. 160-172.

348140. Борцевич П. С. Правові засади статусу свідка в господарському процесі. . , . С. 172-182.

348141. Соколов О. М. Статус внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект. . , . С. 182-193.

348142. Соколов В. Використання електронних експозицій у роботі музею історії бібліотеки. . , . С. 24-33.

348143. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ "Мотор Січ". . , .

348144. Шарова С. В., Бойко Т. О. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управління підприємством. . , .

348145. Зінченко О. В. Функціонування криптовалют: проблеми теорії і практики. . , . С. 194-203.

348146. Фатюха Н. Г. Транспортно-логістичні кластери: теоретичний аспект. . , .

348147. Коваленко Т. О. Правові аспекти маркування органічної сільськогосподарської продукції за законодавством ЄС. . , . С. 204-215.

348148. Онищенко О., Дубровіна Л. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як цент підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямків у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993-2018). . , . С. 48-58.

348149. Гараба С. С., Патяка К. О. Заходи щодо фінансової безпеки у 2017 році. . , .

348150. Шиллер Ф. Драмы. Стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1975. 862 с.

348151. Зубачова І. С. Державна підтримка розвитку органічного виробництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення. . , . С. 216-225.

348152. Гараба С. С., Арешина І. О. Фінансові ризики використання бюджетних коштів у 2017 року. . , .

348153. Ахмедов В. А. Злочини, які порушують принцип невідворотності юридичної відповідальності за законодавством Азербайджанської Республіки та України. . , . С. 226-236.

348154. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до виконання магістерської дипломної роботи студентів спеціальності 035.04 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

348155. Гараба С. С., Прищенко І. Р. Аналіз управління державним боргом та збалансування видатків Пенсійного фонду України 2017 року. . , .

348156. Гараба С. С., Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року. . , .

348157. Гараба С. С., Тертиця О. А. Аналіз реформи бюджетної децентралізації 2017 року. . , .

348158. Гараба С. С., Новікова К. Є. Націоналізація ПАТ "Приватбанк" в контексті оздоровлення банківської системи України. . , .

348159. Рабская поэзия средних веков. . , 1975. 767 с.

348160. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Худож. лит.. Москва, 1976. 527 с.

348161. Тагор Р. Стихотворения. Рассказы. Худож. лит.. Москва, 1973. 783 с.

348162. Куцевич В. В. Проектування і будівництво закладів загальної середньої освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід. . , . С. 2-9.

348163. Гуйван П. Д. Окремі питання про визначеність правових норм у сфері їх застосування. . , . С. 237-250.

348164. Русская поэзия XVIII века. Худож. лит.. Москва, 1972. 734 с.

348165. Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени. Худож. лит.. Москва, 1972. 767 с.

348166. Пушкин А. С. Стихотворения. Поэмы. Сказки. Худож. лит.. Москва, 1977. 783 с.

348167. Пуйманова М. Люди на перепутье. Игра с огнем. Жизнь против смерти. Худож. лит.. Москва, 1976. 895 с.

348168. Коцюбинский М. Повести и рассказы. . , 1968. 702 с.

348169. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з дисципліни "Соціальна відповідальність" (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ заочної форми навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

348170. Кулько А. В. Міжнародні організації, які забезпечують співробітництво держав річкового басейну Рейну в сфері використання й охорони транскордонних прісних вод. . , . С. 251-262.

348171. Отрош В. М. Перебування Ордену іоаннітів (госпітальєрів) на Кіпрі (1291-1310 рр.), Родосі (1310-1522 рр.) і Мальті (1530-1798 рр.) та поступове набуття ним елементів міжнародної правосуб'єктності. . , . С. 262-275.

348172. Райнис Я. Стихотворения. Пьесы. Худож. лит.. Москва, 1976. 639 с.

348173. Мицкевич А. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1968. 742 с.

348174. Мартен Р. Г. Семья Тибо. Худож. лит.. Москва, 1972. 912 с.

348175. Твардовский А. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1971. 687 с.

348176. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

348177. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 348 с.

348178. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 220 с.

348179. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

348180. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

348181. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

348182. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 52 с.

348183. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

348184. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 132 с.

348185. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 74 с.

348186. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2018. 32 с.

348187. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

348188. Навои А. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1972. 815 с.

348189. Гараба С. С., Овсянік А. П. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківської системи України. . , .

348190. Набатова Ю. О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування. . , .

348191. Набатова Ю. О. Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування. . , .

348192. Набатова Ю. О. Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машиинобудування. . , .

348193. Шарова С. В. Комерційна нерухомість: проблеми і перспективи розвитку. . , .

348194. Шарова С. В., Виноградчий В. Основні проблеми будівельного ринку в Україні та шляхи їх подолання. . , .

348195. Шарова С. В. Аналіз регіону як соціально-економічної системи. . , .

348196. Шарова С. В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу. . , .

348197. Шарова С. В. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження. . , .

348198. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Боргова безпека України : стан та її оцінка. . , .

348199. Каверин В. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1977. 624 с.

348200. Каверин В. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1977. 766 с.

348201. Каверин В. А. Два капитана. Веселка. Киев, 1985. 607 с.

348202. Каверин В. А. Два капитана. Худож. лит.. Москва, 1979. 368 с.

348203. Каверин В. А. Два капитана. Худож. лит.. Москва, 1979. 288 с.

348204. Федорченко М. Про нові Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. . , . С. 8-19.

348205. Каверин В. А. Два капитана. Рад. школа. Киев, 1957. 672 с.

348206. Гук Я. С. Про доповнення до чинних ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" : [наведено карту-схему 2-х температурних зон України. Дослідження дають характеристику необхідних температурних параметрів Карпат]. . , . С. 10-17.

348207. Чижик І. Проблеми метрологічної діяльності у сфері охорони праці : [атестація робочих місць за умовами праці]. . , . С. 20-23.

348208. Каверин В. А. Летящий почерк. Худож. лит.. Москва, 1986. 413 с.

348209. Каверин В. А. Освещенные окна. Советский писатель. Москва, 1974. 288 с.

348210. Слободян Ф. Основні вимоги для кондуктора громадського транспорту. . , . С. 24-31.

348211. Каверин В. А. Письменный стол. Советский писатель. Москва, 1985. 272 с.

348212. Каверин В. А. Силуэт на стекле. Московский рабочий. Москва, 1989. 272 с.

348213. Каверин В. А. Скандалист, или Вечера на Васильевском острове. Исполнение желаний. Правда. Москва, 1991. 555 с.

348214. Каверин В. А. Эпилог. Московский рабочий. Москва, 1989. 538 с.

348215. Кавторин В. В. Утро третьего дня. Советский писатель. Ленинград, 1988. 592 с.

348216. Каган А. Я. Преступление и совесть. Советский писатель. Москва, 1990. 381 с.

348217. Каган С. Кремлевский волк. Прогресс. Москва, 1991. 304 с.

348218. Роллан Р. Жан-Кристоф. Худож. лит.. Москва, 1970. 703 с.

348219. Фирдоуси Шах-Наме. Худож. лит.. Москва, 1972. 798 с.

348220. Каганович А. Л. Медный всадник. Искусство. Ленинград, 1982. 191 с.

348221. Кагарлицкий В. Г. Валерий Золотухин. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. Москва, 1987. 64 с.

348222. Поэзия Латинской Америки. Худож. лит.. Москва, 1975. 719 с.

348223. Кагарлицкий Ю. И. Вглядываясь в грядущее. Книга. Москва, 1989. 351 с.

348224. Ниценко В. В., Кулагин Д. А., Данильченко Д. А. О перспективах использования дифференциально-фазной защиты шин распределительных установок электрических станций и подстанций. . , . С. 31-35.

348225. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторної робіти із дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" скороченої форми навчання. Основи програмування на мові Сі. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

348226. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань із дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

348227. Матченко Т. І., Матченко П. Т Удосконалення ДСТУ Б В.2.6-210:2016 "Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються". . , . С. 18-24.

348228. Кагарлицкий Ю. И. Шекспир и Вольтер. Наука. Москва, 1980. 111 с.,4 л. ил.

348229. Дрозд В. Робоче місце. Водій автотранспортних засобів. Загальні умови. . , . С. 32-42.

348230. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні Вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу "Інформаційні системи і технології в торгівлі" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

348231. Пур Омид М. Влияние энергоэффективного оборудования на архитектуру современного жилья средней этажности. . , . С. 25-30.

348232. Безпека праці у замкненому просторі : [безпека праці в комунальному госпородастві, на нафтопереробних, нафтохімічних (газопереробних) заводах та інш.]. . , . С. 44-47.

348233. Бєлятинський А. О., Бадах В. М., Головко Ю. С., Першаков В. М. Утилізація автошин методом гідроабразивної деструкції гуми. . , . С. 31-33.

348234. Задорожна М. Алергія на професію, або Що треба знати про алергію та її профілактику на виробництві. . , . С. 58-64.

348235. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року). . , . С. 35-43.

348236. Стоєцький В. Заходи пожежної безпеки під час жнив иа зберігання зерна. . , . С. 66-72.

348237. Каграманова Г. А. Золотая скала. Советский писатель. Москва, 1991. 552 с.

348238. Кадлец Й. Возвращение из Будапешта. Виола. Баллада о мрачном боксере. Радуга. Москва, 1983. 288 с.

348239. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

348240. Кадыров П. Звездные ночи. Известия. Москва, 1980. 496 с.

348241. Стоєцький В., Трошина С. Все про пожежну безпеку об'єктів готельно-ресторанного бізнесу. . , . С. 2-52.

348242. Шулікін Д. Про вищу технічну освіту і нову модель управління університетами. . , . С. 8-9.

348243. Кузнєцова Н. С. Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. . , . С. 6-8.

348244. Казакевич И. И. Московское зрядье. Искусство. Москва, 1977. 207 с.

348245. Власенко А. Твердиня духу : [віхи історії Троїцького монастиря-фортеці у Межирічі (Волинська область)]. . , . С. 112-115.

348246. Казакевич Э.Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1985. 815 с.

348247. Дубовик О. Місто над Теретенією : [історичні і пам'ятні місця Житомирщини]. . , . С. 126-129.

348248. Заграй І. С. Деякі питання здійснення систематизації законодавства, проблеми та можливі шляхи їх вирішення. . , . С. 26-28.

348249. Гарантійна угода (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 червня 2017 р. : ратифіковано Законом України від 05.04.2018 р. № 2395-VII. . , . С. 13-34.

348250. Кулько А. В. Міжнародні організації,. . , .

348251. Средневековый роман и повесть. Худож. лит.. Москва, 1974. 638 с.

348252. Положення про систему професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 302. . , . С. 42-43.

348253. Казакевич Э. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 447 с.

348254. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367. . , . С. 96-104.

348255. Порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 324. . , . С. 33-38.

348256. Казакевич Э. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 476 с.

348257. Прево А. Ф., Лакло Ш. Манон Леско. Опасные связи. Худож. лит.. Москва, 1967. 527 с.

348258. Фурманов Д. А., Серафимович А. С., Островский Н. А. Чапаев. Железный поток. Как закалялась сталь. Худож. лит.. Москва, 1967. 757 с.

348259. Січевлюк В. А. До питання про зміст та структуру категорії "правова суб'єктність" у загальній теорії права. . , . С.30-36.

348260. Казакевич Э. Г. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1974. 544 с.

348261. Інструкція з організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та...[див. анотац.]. . , . С. 659-664.

348262. Казакевич Э. Г. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1974. 536 с.

348263. Казакевич Э. Г. Дом на площади. Худож. лит.. Москва, 1969. 447 с.

348264. Казакевич Э. Г. Сердце друга. Воениздат. Москва, 1990. 317 с.

348265. Сервантес С. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Худож. лит.. Москва, 1970. 541 с.

348266. Казакевич Э. Г. Синяя тетрадь. Гослитидат. Москва, 1961. 147 с.

348267. Толстой Л. Н. Анна Каренина. Худож. лит.. Москва, 1976. 798 с.

348268. Казакевич Э. Г. Синяя тетрадь. Советский писатель. Москва, 1991. 167 с.

348269. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. Худож. лит.. Москва, 1969. 367 с.

348270. Казакевич Э. Г. Слушая время. Советский писатель. Москва, 1990. 525 с.

348271. Франс А. Преступление Сильвестра Бонара. Остров пингвинов. Боги жаждут. Худож. лит.. Москва, 1970. 623 с.

348272. Мопассан Г. Жизнь. Милый друг. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1970. 791 с.

348273. Театр французского классицизма. Худож. лит.. Москва, 1970. 605 с.

348274. Унамуно М. Туман. Авель Санчес. Худож. лит.. Москва, 1973. 847 с.

348275. Роллан Р. Жан-Кристоф. Худож. лит.. Москва, 1970. 783 с.

348276. Леонов Л. М. Русский лес. Худож. лит.. Москва, 1974. 678 с.

348277. Чехов А. П. Рассказы. Повести. Пьесы. Художественная литература. Москва, 1974. 751 с. с.

348278. Казаков В. Б. Небо помнит.... Молодая гвардия. Москва, 1988. 253 с.

348279. Сервантес С. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Худож. лит.. Москва, 1970. 559 с.

348280. Чернышевский Н. Г. Что делать?. Худож. лит.. Москва, 1969. 445 с.

348281. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Худож. лит.. Москва, 1973. 783 с.

348282. Флобер Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. Худож. лит.. Москва, 1971. 734 с.

348283. Казаков В. Б. Право на честь. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1990. 477 с.

348284. Некрасов Н. А. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1971. 702 с.

348285. Купер Д. Ф. Шпион. Последний из Могикан. Худож. лит.. Москва, 1974. 702 с.

348286. Цюра В. В. Реалізація загальноправових та галузевих принципів права в інституті представництва. . , . С. 38-43.

348287. Авіаційні правила України "Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання" : затверджено Наказом Державної авіаційної...[див. анотац.]. . , . С. 151-159.

348288. Казаков Ю. П. Арктур - гончий пес. Детская литература. Москва, 1985. 271 с.

348289. Лісніченко А. С. Особливості правового регулювання статусу Київської міської державної адміністрації. . , . С. 44-47.

348290. Казаков Ю. П. Во сне ты горько плакал. Современник. Москва, 1977. 368 с.

348291. Казаков Ю. П. Двое в декабре. Молодая гвардия. Москва, 1966. 270 с.

348292. Горький А. М. Детство. В людях. Мои университеты. Худож. лит.. Москва, 1975. 558 с.

348293. Казаков Ю. П. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1985. 599 с.

348294. Конспект лекцій з дисципліни "Соціальна робота в сфері зайнятості населення" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 "Соціальна робота" (для 1 семестру вивчення дисципліни). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 94 с.

348295. Казаков Ю. П. Поедемте в Лопшеньгу. Советский писатель. Москва, 1983. 557 с.

348296. Садовяну М. И. Рассказы. Митря Кокор. Худож. лит.. Москва, 1976. 702 с.

348297. Поэзия Трубадуров. Поэзия Миннезингеров. Поэзия Вагантов. Худож. лит.. Москва, 1974. 576 с.

348298. Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 281-р. . , . С. 16-19.

348299. Мильтон Д. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон - борец. Худож. лит.. Москва, 1976. 573 с.

348300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Прикладні соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика" для студентів 5 курсу денного та заочного відділень спеціальності 061 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

348301. Казаков Ю. П. Рассказы. Известия. Москва, 1983. 476 с.

348302. Богатирьова О. І. Пенітенціарна наука як складова реформування кримінально-виконавчої системи України. . , . С. 49-53.

348303. Авіаційні правила України. Частина 92 "Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. № 270/126. . , . С. 101-112.

348304. Казакова Р. Ф. Елки зеленые. Молодая гвардия. Москва, 1969. 175 с.

348305. Інструкція про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян : затверджено Наказом Центрального Управління Служби безпеки України від 10.04.2018 р. № 532. . , . С. 135-145.

348306. Сколько стоит фронт лайн в промоушен: шестая волна исследований ставок полевого персонала. . , . С. 4-7.

348307. Фильдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. Худож. лит.. Москва, 1973. 879 с.

348308. Мельник Т. Креативні тенденції відеореклами у соціальних мережах. . , . С. 8-25.

348309. Советский рассказ. Худож. лит.. Москва, 1975. 718 с.

348310. Ангелова С., Давліканова О. Сексуальнісь та сексизм в рекламі: чи продає секс та як впливає сексизм на суспільство. . , . С. 26-31.

348311. Упит А. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1970. 702 с.

348312. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 р. № 333. . , . С. 47-77.

348313. Лилик І., Губернюк А. Кейс: стратегія просування нового продукту на ринку кави. . , . С. 32-36.

348314. Лессинг Г. Э. Драмы. Басни в прозе. Худож. лит.. Москва, 1972. 511 с.

348315. Щаслива Л., Пашков А., Стецька І. Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію. . , . С. 5-7.

348316. Романовская А. Как протолкнуть покупателя аптеки в воронку продаж?. . , . С. 37-45.

348317. Колодко Г. В. Соціалізм чи капіталізм? Tertium datur : [характеристика економічних систем країн Європи і Китаю, перехідний період від однієї формації до іншої]. . , . С. 7-36.

348318. Неруда Я. Стихотворения. Рассказы. Малостранские повести. Худож. лит.. Москва, 1975. 494 с.

348319. Шолохов М. А. Тихий Дон. Худож. лит.. Москва, 1968. 783 с.

348320. Зозульов О. В. Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на промисловому ринку. . , . С. 46-54.

348321. Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку...[див. анотац.]. . , . С. 180-182.

348322. Яцишина Л., Ющук Ю. Маркетингові стратегії для малого підприємства на рику пивоваріння. . , . С. 55-62.

348323. Методика оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби : затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 березня 2018 р. № 71. . , . С. 184-186.

348324. Правила улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки : затверджено Наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 03.04.2018 р. № 140. . , . С. 187-199.

348325. Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 357. . , . С. 22-31.

348326. Концепція реформування інституту саморегулювання в Україні : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 308-р. . , . С. 53-55.

348327. Поэзия народов СССР XIX - начала XX века. Худож. лит.. Москва, 1977. 831 с.

348328. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 310-р. . , . С. 59-63.

348329. Положення про систему електронної пошти Національного банку України : затверджено Постановою Правління Національного баноку України від 17.04.2018 р. № 42. . , . С. 140-143.

348330. Зубковський Ю. Конкурентний маркетинг ринку легкових автомобілів України. . , . С. 63-68.

348331. Чегодаев А. Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18-20 вв.. Искусство. Москва, 1978. 268 с.

348332. Інструкція щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України... [див. анотац.]. . , . С. 194-201.

348333. Андерсон П. Три сердца и три льва. Операция "ХАОС". Основа. Харьков, 1991. 430 с.

348334. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України від 20.04.2018 р. № 184. . , . С. 203-210.

348335. Приседський Ю. Вплив флуоридно-сульфітного забруднення ґрунту на біомасу рослин деяких видів родини Poaceae L.. . , . С. 12-13.

348336. Лук'янихін В., Тесленко І. Формування ефективних комунікацій у системі "університет студент роботодавець" через призму дуальної освіти : [на прикладі Сумського державного університету]. . , . С. 69-71.

348337. Шолохов М. А. Тихий Дон. Худож. лит.. Москва, 1968. 687 с.

348338. Литво. Металургія.2018. ФО-П Систерова Н. О.. Запоріжжя, 2018. 328 с.

348339. Будівельні конструкції. Теорія і практика. КНУБА. Київ, 2018. 222 с.

348340. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2018. 116 с.

348341. Sidenko V. R. Global structural transformations and trends in Ukrainian eсonomy = Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. . , . P. 37-57.

348342. Казакова Р. Ф. Набело. Советский писатель. Москва, 1977. 160 с.

348343. Казакова Р. Ф. Русло. Худож. лит.. Москва, 1979. 430 с.

348344. Казакова Р. Ф. Сойди с холма. Советский писатель. Москва, 1984. 160 с.

348345. Казакова Р. Ф. Страна любовь. Молодая гвардия. Москва, 1980. 207 с.

348346. Казандзакис Н. Христа распинают вновь. Гослитиздат. Москва, 1962. 470 с.

348347. Закон України Про освіту. Парламентське видавництво. Київ, 2017. 127 с.

348348. Казанов Б. М. Полынья. Советский писатель. Москва, 1984. 352 с.

348349. Казанова Д. История моей жизни. Московский рабочий. Москва, 1990. 732 с.

348350. Казанова Д. История моей жизни. Московский рабочий. Москва, 1991. 732 с.

348351. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

348352. Новости маркетинговых исследований в Украине : [тренды ритейла 2018, сфера интернет-маркетинга, автоматизация продаж, рынок украинского вина, рейтинг популярности сайтов]. . , . С. 8-14.

348353. Казанова Д. Мемуары Казановы. Советский писатель. Москва, 1991. 461 с.

348354. Казанцев А. П. Дар Каиссы. Физкультура и спорт. Москва, 1983. 271 с.

348355. Каплінський В. В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 80 с.

348356. Казанцев А. П. Донкихоты Вселенной. Молодая гвардия. Москва, 1991. 475 с.

348357. Казанцев А. П. Клокочущая пустота. Молодая гвардия. Москва, 1988. 637 с.

348358. Чиглинцев С. Что поможет бренд-менеджеру, если не исследования? : [маркетинговые исследования в бренд-менеджменте]. . , . С. 15-17.

348359. Казанцев А. П. Мост дружбы. Молодая гвардия. Москва, 1985. 526 с.

348360. Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 470 с.

348361. Казанцев А. П. Подводное солнце. Советская Россия. Москва, 1970. 429 с.

348362. Колпакчи О. С. Арт-терапія: курс лекцій. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 288 с.

348363. Скрипниченко М. І., Яценко Г. Ю. Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні : [розрив між фактичним реальним та потенційним ВВП за період з 2000 р. до 2017 р.]. . , . С. 58-75.

348364. Казанцев А. П. Пылающий остров. Дет. лит.. Москва, 1987. 509 с.

348365. Економіка будівельного підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 363 с.

348366. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 292 с.

348367. Смольницька О., Стріха М. Максим Рильський і його переклад "Кармен" Безе. . , . С. 277-280.

348368. Кралюк П. М., Шкрібляк М. В. Історія релігієзнавства в Україні. КНТ. Київ, 2017. 160 с.

348369. Історія Великої Британії. КНТ. Київ, 2017. 206 с.

348370. Конахович Г. Ф., Прогонов Д. О., Пузиренко О. Ю. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 558 с.

348371. Єржиківська Н. "Людський голос" Юзефа Чеховича : [про творчість польського поета, перекладача (15.03.1903 - 09.09.1939]. . , . С. 285-288.

348372. Советский рассказ. Худож. лит.. Москва, 1975. 607 с.

348373. Лі Ц. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 184 с.

348374. Ковтуненко К. В., Коваленко О. М., Станіславик О. В., Захарченко В. І., Карпенко Л. М., Яценко М. С., Швагірева В. С., Аверіхіна Т. В.,Мамонтенко Н. С., Лапін О. В., Бундюк А. М., Продіус Ю. І., Гутарева Ю. В., Коломіна О. Б., Ковалик О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів). Центр учбової літератури. Київ, 2018. 505 с.

348375. Интуиция - хорошо! Но без маркетинговых исследований бренд-менеджеру не обойтись! : [результаты блиц-опроса экспертов]. . , . С. 18-29.

348376. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю., Іванова Н. В., Олійченко І. М., Оліфіренко Л. Д., Т. В. Пепа, С. В. Повна, Попело О. В., Самійленко Г. М., Трейтяк О. В., Харченко Ю. П., Шабардіна Ю. В., Шевченко О. М. Менеджмент інвестиційної діяльності. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 480 с.

348377. Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі. КНТ. Київ, 2017. 225 с.

348378. Набережнєва Т. Є. Переклад у банківській галузі. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 252 с.

348379. Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів. КНТ. Київ, 2017. 185 с.

348380. Соснюк О. Исследования как точка опоры и источник вдохновения бред-менеджеров. . , . С. 30-33.

348381. Казанцев В. И. Выше радости, выше печали. Молодая гвардия. Москва, 1980. 190 с.

348382. Мандриченко Ю. О. Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 200 с.

348383. Казанцев В. И. Прорыв. Современник. Москва, 1977. 239 с.

348384. Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 232 с.

348385. Казарин В. Н. Ранняя межень. Книжное издательство. Куйбышев, 1989. 223 с.

348386. Ворон О. П., Ворон О. П. Становлення та функціонування Римо-католицької церкви в незалежній Україні (1991-2016 роки). Центр учбової літератури. Київ, 2018. 200 с.

348387. Попадюха Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 656 с.

348388. Фиалко Н. М., Куликов П. М., Савенко В. И., Доценко С. И., Меранова Н. О., Терещук Н. А., Черных Л. Ф. Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережения и энергоменеджмента. Центр учебной литературы. Киев, 2018. 472 с.

348389. Пустотин В. Три орешка для золушки : [маркетинговые исследования с помощью фокус-групп]. . , . С. 34-38.

348390. Цзя Я. Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 230 с.

348391. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 624 с.

348392. Ткаченко І. В. Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 104 с.

348393. Сазанський Л. Й. Моделі оптимізації структури промислового виробництва в Україні : [порівняльний аналіз значень показника частки валової доданої вартості у випуску промисловості України і держав - членів ЄС]. . , . С. 79-95.

348394. Коноваленко В. Юридичне "очищення" творів від прав третіх осіб : [охорона авторських прав]. . , . С. 9-15.

348395. Жарінова А. Депонування результатів інтелектуальної діяльності як захист авторських прав. . , . С. 16-19.

348396. Андрощук Г. Шедеври музеїв можна фотографувати безоплатно? : [заборона на фотографування в музеях - це захист прав інтелектуальної власності, однак все більше галерей відмовляються від цього правила'. . , . С. 20-25.

348397. Кондратюк С. Чому потрібна патентна реформа щодо лікарських засобів в Україні? : [реформа призведе до гармонізації патентного законодавства України з Європейською Патентною Конвенцією]. . , . С. 26-31.

348398. Кайякс В. К. Город, которого нет. Советский писатель. Москва, 1989. 384 с

348399. Венгер Е. Хороший бренд-менеджер не станет отрицать роль исследований : [маркетинговые исследования в бренд-менеджменте]. . , . С. 39-41.

348400. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 132 с.

348401. Лессинг Л. Свободная культура : [Л. Лессинг, американский общественный активист, профессор права в Стэнфордском университетета, пишет о том, как медиаконцерны используют технологии и законы для того, чтобы душить культуру и контролировать творчество]. . , . С. 42-56.

348402. Рид Д. Восставшая Мексика. Десять дней, которые потрясли мир. Америка 1918. Худож. лит.. Москва, 1968. 663 с.

348403. Каземи М. М. Страшный Тегеран. Туркменгосиздат. Ашхабад, 1960. 536 с.

348404. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 116 с.

348405. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 120 с.

348406. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 136 с.

348407. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 148 с.

348408. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 160 с.

348409. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 164 с.

348410. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 170 с.

348411. Чумаков А. Г. Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету : [фундаментальний аналіз фінансових ринків]. . , . С. 98-110.

348412. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 148 с.

348413. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 152 с.

348414. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 136 с.

348415. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1960. 144 с.

348416. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 152 с.

348417. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 144 с.

348418. Попова Т. Без маркетинговых исследований бренд-менеджмент невозможен. . , . С. 44-46.

348419. Стельмахова А. Маркетинговые исследования помогают в принятии решений собственниками брендов. . , . С. 47-49.

348420. Международный бренд или локальный производитель: что выбирает украинский потребитель?. . , . С. 50-51.

348421. Research & Branding Group: в ближайшее время выехать на работу за границу планируют 14% украинцев : [результаты исследования]. . , . С. 58-61.

348422. Яненкова І. Г., Ципліцька О. О. Оцінка можливостей експорту української продукції до США та Канади. . , . С. 111-119.

348423. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 116 с.

348424. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 144 с.

348425. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 136 с.

348426. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 136 с.

348427. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 136 с.

348428. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 152 с.

348429. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 144 с.

348430. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 156 с.

348431. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 136 с.

348432. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1959. 132 с.

348433. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2018. 162 с.

348434. Корнєєва Ю. В. Роль держави у спріянні інвестиціям у розвиток цифровової економіки. . , . С. 120-134.

348435. Самойлов Ю. Візи під час безвізу : [топ-10 держав світу за кількістю оформлених шенгенських віз протягом 2017 р., показники видачі шенгенських віз громадянам України, громадянам третіх країн консульствами європейських держав, інші показники щодо видачі віз]. . , . С. 14-18.

348436. Вінюков-Прощенко А. Україна: на шляху до лідерства : [топ-40 авіакомпаній на європейському ринку: динаміка пропозиції крісел у літньому сезоні 2017/2018 р.; топ-14 європейських аеропортів, які у 2017 р. подолали рубіж в 1 млн. пасажирів, інші показники]. . , . С. 22-25.

348437. Самойлов Ю. МАУ: дорога до Індії : [ціни у сполученні між Києвом та Делі, Мумбаєм; вартість перельоту між Делі та європейськими дестинаціями через різні хаби]. . , . С. 26-31.

348438. Самойлов Ю. Пора змін: чи на краще? : [туристичні офіси іноземних держав почали процес відкріплення України від своїх московських представництв. Чи сприятиме це збільшенню туристичних потоків із України на цих напрямках]. . , . С. 58-61.

348439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія, розрахунок та проектування компресорів АД та ЕУ" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

348440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи надійності авіаційних двигунів" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

348441. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи теорії та робочих процесів ПРД" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

348442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія та робочі процеси ПРД" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

348443. Казиморовский С. Н. Три свидания. Советский писатель. Ленинград, 1989. 384 с.

348444. Павличко Д. В. Вірші з Майдану. Основи. Київ, 2014. 175 с.

348445. Визначення індексів УДК для наукових документів. Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова. Київ, 2017. 32 с.

348446. Конспект лекцій з дисципліни "Текст і текстова комунікація в аспекті перекладу" для студентів 5 курсу спеціальності 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 88 с.

348447. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Текст і текстова комунікація в аспекті перекладу" для студентів 5 курсу спеціальності 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 32 с.

348448. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Текст і текстова комунікація в аспекті перекладу" для студентів 5 курсу спеціальності 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 32 с.

348449. Терлецький В. В. І. Н. (Вибору іншого немає). Кальварія. Львів, 2017. 160 с.

348450. Смит У. Неудержимые как море. Книжній клуб "Клуб Семейного Досуга". Харьков, 2001. 400 с.

348451. Казыбеков Н. Сын охотника. Советский писатель. Москва, 1990. 276 с.

348452. Бурковський О. Всеукраїнська екологічна ліга: шлях до створення об'єктів ПЗФ на Донеччині. . , . С. 14-15.

348453. Терлецький В. Кілька років зими. Кальварія. Львів, 2016. 240 с.

348454. Прядко О., Арап Р., Берест З., Андрієвська О., Волохова О. Долина річки Любки в НПП "Голосіївський" - середовище існування цінного біорізноманіття. . , . С. 16-18.

348455. Совгіра С. Рекреаційне використання природоохоронних територій та об'єктів. . , . С. 19-20.

348456. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

348457. АрселорМиттал - крупнейший иностранный инвестор в Украине : [завершает один из крупнейших инвестпроектов в Кривом Роге - строительсьво двух коксовых батарей. Краткая информация об этом проекте]. . , . С. 28-29.

348458. Омельяненко Т., Міщенко В., Маковецька Ю. Проблеми обліку та інвентаризації полігонів ТПВ в Україні. . , . С. 21-23.

348459. Бондарев А. Пооклятие великих ханов : [интересные факты о походе Чингисхана на западные земли и причинах внезапного возвращенния его войска в Монголию. Краткая информация о военноначальниках Чингисхана]. . , . С. 58-63.

348460. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

348461. Мудрак О. Джуринський отрутомогильник - екологічна "бомба" сповільненої дії. . , . С. 27-28.

348462. Сокровища Рокфеллера : [7 самых дорогих картин из коллекции Дэвида Рокфеллера и его жены: иллюстрации, краткая информация о картинах]. . , . С.18-19.

348463. Економіка України за січень-квітень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

348464. Мирна Л. Формування професійної компетентності вчителя на засадах збалансованого розвитку. . , . С. 31-32.

348465. Павленко А. Пиковая дама : [о Меланье Трамп, нынешней первой леди США, секретах ее популярности. Краткая информация о ее предшественницах - женах президентов США прошлых лет]. . , . С. 32-35.

348466. Эндо С. Молчание. Самурай. Радуга. Москва, 1989. 445 с.

348467. Бондаренко Ю. Н., Скляров В. Ф., Аникеев В. В. Есть ли место NBIC-технологиям в энергетике Украины?. . , . С. 4-14.

348468. Шама О. Месть слепа : [послевоенная история Европы. Отношение жителей стран, пострадавших от нацизма, к немцам и коллаборантам]. . , . С. 62-65.

348469. Бутченко М. Закрытый клуб олигархов : [топ-20 самых богатых украинцев в ежегодных рейтингах за последние 11 лет]. . , .

348470. Печорна О. Грішниця. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2016. 288 с.

348471. Зуб'юк Ю. П. Стосовно терміна гелікоптер, який вживав видатний українець І. І. Сікорський. . , . С. 15-18.

348472. Каинчин Д. В юртах - сердце гор. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1990. 317 с.

348473. Редферн Н. Секретные досье ФБР. Тайны НЛО становятся явными. Урал LTD. Челябинск, 1998. 421 с.

348474. Корній Д. Тому, що ти є. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2016. 240 с.

348475. Каинчин Д. У родных очагов. Советская Россия. Москва, 1989. 268 с.

348476. Гуменюк Н Танець білої тополі. Клуб сімейного дозвілля. Харків, 2016. 302 с.

348477. Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках. Советский писатель. Москва, 1983. 368 с.

348478. Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках. Советский писатель. Москва, 1985. 510 с.

348479. Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках. Советский писатель. Москва, 1985. 752 с.

348480. Павлишин Р. 50 історій про життя. ЛА "Піраміда". Львів, 2014. 236 с.

348481. Корба Г. Искатели приключений : [топ-100 путешественников, посетивших больше всего стран и регионов мира]. . , . С. 40-48.

348482. Смирнов А. Миллениал в сапогах : [описание новой модели кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, его основные технические характеристики ]. . , . С. 64-65.

348483. Назарова І. О., Шаповал Б. А., Гут В. О. Безвитратна система захисту від корозії турбіни теплової електростанції методом продувки сухим повітрям. . , . С. 21-24.

348484. Ратнер В. М., Иванова Е. В., Кириенко А. С. Инвестиционная целесообразность возведения солнечных электростанций для индивидуальных домов. . , . С. 25-30.

348485. Лис В. С. Камінь посеред саду. ПВД "Твердиня". Луцьк, 2005. 224 с.

348486. Роздобудько І. Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя. Фоліо. Харків, 2008. 287 с.

348487. Бибиш Ток шоу для простодушной. Азбука-классика. Санкт-Петербург, 2005. 256 с.

348488. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Способы уменьшения сечения экрана кабеля напряжением 6 кВ и выше и ускорения действия защит от двойных, многоместных и однофазных коротких замыканий. . , . С. 36-38.

348489. Корба Г. Умные, но непрактичные : [изобретательство в Украине. Показатели регистрации патентов и изобретений в Украине (2007-2017); где патентуют изобретения украинцы; кто патентуется в Украине и др.]. . , . С. 18-21.

348490. Корній Д. Щоденник Мавки. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2016. 304 с.

348491. Брукс Т. Бережіть янголів своїх. Аргумент-Принт. Харків, 2015. 224 с.

348492. Шама О. Забытый геноцид : [история Второй мировой войны: участие Венгрии. Карательные операции венгров на севере Украины]. . , . С. 60-64.

348493. Корній Д., Владмирова Т. Крила кольору хмар. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2015. 314 с.

348494. Котовський А. Потопельник у рожевих рукавичках. Арій. Київ, 2016. 272 с.

348495. Коломійчук Б. Таємниця Єви. Фоліо. Харків, 2014. 249 с.

348496. Маринина А. Б. Замена объекта. Эксмо. Москва, 2006. 286 с.

348497. Маринина А. Б. Замена объекта. Эксмо. Москва, 2006. 286 с.

348498. Лис В. С. Століття Якова. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2016. 238 с.

348499. Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках. Советский писатель. Москва, 1989. 543 с.

348500. Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках. Советский писатель. Москва, 1989. 816 с.

348501. Каипбергенов Т. Последний бой. Дочь Каракалпакии. Зеница ока. Худож. лит.. Москва, 1989. 831 с.

348502. Популярная экскурсия по Антарктике : [показатели, свидетельствующие о росте популярности этого туристического направления во многих странах, в т. ч. в Китае ]. . , . С. 12-13.

348503. Бибиш Танцовщица из Хивы, или история простодушной. Азбука-классика. Санкт-Петербург, 2005. 256 с.

348504. Кокотюха А. А. Адвокат із Личаківської. Фоліо. Харків, 2015. 283 с.

348505. Манилов А. М. Избирательная токовая защита от двойных замыканий на землю на линиях напряжением 6-35 кВ : [прилагается электрическая схема защиты от однофазных и двойных замыканий на землю]. . , . С. 38-39.

348506. Куріс Ю. В. Методологія оцінки професійного ризику з точки зору позицій охорони праці в галузі. . , . С. 40-43.

348507. Илун Янь Современная система управления : [на очередной сессии ВСНП был одобрен проект реформы аппарата Государственного совета Китая, что ознаменовало начало реформы партийных и государственных органов. Суть реформы]. . , . С. 26-29.

348508. Как хорошо уметь читать. Малыш. Москва, 1986. 16 с.

348509. Кунин В. Русские на Мариенплац. Иванов и Рабинович. Новый Геликон. Санкт-Петербург, 2002. 496 с.

348510. Кайко Т. Горькое похмелье. Прогресс. Москва, 1975. 320 с.

348511. Лис В. С. Графиня. Клуб сімейного дозвілля. Харків, 2017. 220 с.

348512. Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2015. 224 с.

348513. Кайко Т. С высоты Токийской башни. Прогресс. Москва, 1984. 272 с.

348514. Саган Ф. Ангел-хранитель. Эксмо. Москва, 2006. 688 с.

348515. Потаніна І. Білявки мого чоловіка. Гамазин, Зелений пес. Київ, [2006]. 384 с.

348516. Коломійчук Б. В'зниця душ. Фоліо. Харків, 2015. 220 с.

348517. Какая ты, Армения?. Известия. Москва, 1989. 544 с.

348518. Какишев Т. Сакен Сейфуллин. Молодая гвардия. Москва, 1972. 222 с.

348519. Хади Искалеченная. РИПОЛ классик. Москва, 2009. 288 с.

348520. Доляк Н. Шикарне життя у Вупперталі. КМ-БУКС. Київ, 2017. 368 с.

348521. Калашников И. Т. Дочь купца Жолобова. Камчалка. Изгнанники. Книжное издательство. Краснодар, 1989. 496 с.

348522. Хорошая ретутация невозможна без PR. Даже если вы порядочны и выпускаете хорошую продукцию (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 9-23.

348523. Лэй Ч. Китайская модель борьбы с коррупцией : [создание Государственной надзорной комиссии, которая наделена особыми полномочиями в борьбе с коррупцией]. . , . С. 30-32.

348524. Деревянко Е. Репутация: реальность и спекуляции: [концептуальный подход к управлению репутацией]. . , . С. 24-26.

348525. Калашников Ю. С. Театральная этика Станиславского. Всероссийское театральное общество. Москва, 1972. 72 с.

348526. Потаніна І. Історія однієї істерії. Зелений пес. Київ, 2007. 352 с.

348527. Попова Т. Репутация компании - один из ее основных нематериальных активов. . , . С. 27-29.

348528. Загнитко Л. Продуманная репутация - действенный интрумент для развития и процветания компании. . , . С. 30-32.

348529. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

348530. Шевченко А. Грамотный PR - это диалог компании с вашей целевой аудиторией. . , . С. 34-35.

348531. Ширина А. Основа положительной репутации - это достойное поведение компании. . , . С. 36-37.

348532. Чжоу Ю. Формирование новой парадигмы открытости : [открытость экономики Китая ведет к высокому экономическому росту]. . , . С. 35-37.

348533. Степанова А. Репутация бизнеса - ключевое конкурентное преимущество. . , . С. 38-39.

348534. Конспект лекцій з дисципліни "Фахова компетентність сучасного перекладача" для магiстрантiвспеціальності 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

348535. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Фахова компетентність сучасного перекладача" для магістрантів спеціальності 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

348536. Марлоу В. В постели с дьяволом. Клуб семейного досуга. Харьков, 2009. 318 с.

348537. Калашников Ю. С. Эстетический идеал К. С. Станиславского. Наука. Москва, 1965. 238 с.

348538. Бянь Ю., Цзя Ц. Предотвратить финансовые риски : [развитие финансовой системы Китая]. . , . С. 38-39.

348539. Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост. Советский писатель. Москва, 1991. 407 с

348540. Калве А. Селия, берег зеленый. Молодая гвардия. Москва, 1989. 268 с

348541. Кокотюха А. А. Привід із Валової. Фолио. Харків, 2015. 283 с.

348542. Білокопитов М. Камасутра в тролейбусі. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2015. 120 с.

348543. Чэнь Ц. Драйверы экономического развития : [инновационное развитие экономики Китая]. . , . С. 40-42.

348544. Аль-Баз Рания Изуродованная. РИПОЛ классик. Москва, 2010. 240 с.

348545. Калевала. Худож. лит.. Москва, 1977. 574 с.

348546. Матей Я. Марьяна. Проданная в рабство. Клуб семейного досуга. Харьков, 2011. 288 с.

348547. Калевала. Гослитиздат. Москва, 1956. 285 с.

348548. Білявський М. Для розвитку репутаційного капіталу слід реалізовувати системний підхід. . , . С. 40-41.

348549. Якубович Л. По чуть-чуть.... Вагриус. Москва, 2010. 384 с.

348550. Короденко М. Український індекс наукового цитування : [перспективи впровадження]. . , . С. 10.

348551. Калевипоэг. Госхудиздат. Москва, 1956. 498 с.

348552. Капранов В. В., Капранов Д. В. Забудь-річка. Нора-Друк. Київ, 2016. 544 с.

348553. Лампсос П. Непокоренная. Моя жизнь с Саддамом Хусейном. РИПОЛ классик. Москва, 2011. 400 с.

348554. Вертійов С. А. Характерні риси нових правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відпвідного обладнання. . , . С. 2-3.

348555. Евсеев О. Н. Кран мостовой электрический специальный г/п 5+5 тонн, пролетом 28 м с поворотной тележкой : [общий вид и конструкция крана. Технические характеристики]. . , . С. 4-5.

348556. Шлянин С. М. Модернизация систем управления и электропривода крановых механизмов на частотный привод. . , . С. 6-7.

348557. Волчек Н. В. Стресс при работе машинистов башенных кранов. . , . С. 11-13.

348558. Терехов А. В. О стрессоустойчивости машинистов башенных кранов. . , . С. 14-15.

348559. Андриенко Н. Н., Корень В. Л., Лайко А. И. Риск и прибыль : [менеджмент риска подъемных сооружений с оконченным сроком службы]. . , . С. 18-22.

348560. Волчек Н. В. Тренажер для обучения машинистов мобильных кранов : [программа обучения; моделирование работы крана]. . , . С. 23.

348561. Лифтовые изюминки : [подборка о самых оригинальных лифтах мира]. . , . С. 25-27.

348562. Ло Ц. Из истории идиом : [китайская грамота]. . , . С. 72-73.

348563. Огиенко Е. Чтобы сформировать желаемую репутацию, ее нужно формировать. . , . С. 42-43.

348564. Мартынова Н. Управление репутацией - это непрерывный процесс : [репутация компании]. . , . С. 44-45.

348565. Кулик Н. Печать геніальності : [біографія видатного українського математика, засновника кількох сучасних напрямів теорії чисел Г. Вороного]. . , . С. 14-15.

348566. Robb C. A Trust Betrayed. ARROW. London, 2001. 315 p.

348567. Каледин С. Е. Смиренное кладбище. Стройбат. Советский писатель. Москва, 1991. 169 с.

348568. Календарь памятных дат по зарубежной художественной литературе на 1970 год. Книга. Москва, 1969. 48 с.

348569. Калинин А. В. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1976. 509 с.

348570. Калинин А. В. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1976. 541 с.

348571. Калинин А. В. Вешенское лето. Современник. Москва, 1975. 158 с.

348572. Калинин А. В. Возврата нет. Современник. Москва, 1985. 237 с.

348573. Калинин А. В. Время "Тихого Дона". Советская Россия. Москва, 1978. 190 с.

348574. Калинин А. В. Лунные ночи. Молодая гвардия. Москва, 1967. 512 с.

348575. Калинин А. В. Запретная зона. Молодая гвардия. Москва, 1989. 286 с.

348576. Калинин А. В. Запретная зона. Молодая гвардия. Москва, 1962. 160 с.

348577. Ніжегородцева-Кириченко Л. О. Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови). КДЛУ. Київ, 2000. 21 с.

348578. Калинин А. В. Романы. Современник. Москва, 1988. 383 с.

348579. Фогель Г. Б. Структура, семантика та лексикографічна презентація англійської автомобільної термінології. ЗНУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

348580. Олійник Т. С. Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові. КНУ. Київ, 2001. 21 с.

348581. Калинин А. В. Цыган. Молодая гвардия. Москва, 1969. 303 с.

348582. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80 ті-90 ті роки XX століття. КУ ім. Т. Шевченка. Київ, 1999. 32 с.

348583. Калинин А. В. Цыган. Молодая гвардия. Москва, 1991. 576 с.

348584. Клименко О. Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2000. 19 с.

348585. Калинин А. В. Эхо войны. Советский писатель. Москва, 1975. 704 с.

348586. Калинин А. В. Эхо войны. Возврата нет. Советская Россия. Москва, 1975. 144 с.

348587. Антонченко Т. М. Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів. КДЛУ. Київ, 2000. 229 с.

348588. Калинина А. М. Как ты ко мне добра.... Советский писатель. Москва, 1985. 504 с.

348589. Калинина А. М. Как ты ко мне добра.... Известия. Москва, 1990. 525 с.

348590. Калинина А. М. По образу и подобию. Советский писатель. Москва, 1989. 416 с.

348591. Калиничев С. С. Вызов судьбе. Радянський письменник. Киев, 1985. 303 с.

348592. Калиничев С. С. Год неспокойного солнца. Радянський письменник. Киев, 1978. 284 с.

348593. Калиничев С. С. Невенчанная губерния. Дніпро. Киев, 1991. 574 с.

348594. Балюн О., Кашпур А. Як перетворити кризу на перемогу. Методика багатовекторного динамічного моделювання взаємодій стейкхолдерів репутації. . , . С. 46-49.

348595. Колядюк Р. І., Сосновський Д. О. Інвестиційний проект у LOFT- технології стратегічного маркетингу як інструмент входження в зарубіжні ринки. . , . С. 50-55.

348596. Білявська Ю. Категорійний менеджмент: сьогодення, постулати та філософія : [технології роздрібної торгівлі]. . , . С. 16-23.

348597. Бардась В. Логистическая составляющая категорийного менеджмента весьма существенна : [технологии розничной торговли]. . , . С. 24-25.

348598. Ильченко Н. Новые подходы к категорийному менеджменту : [технология бизнес-процессов в розничной торговле]. . , . С. 26-29.

348599. Пустовит И. Логистика для категорийного менеджмента : [технологии розничной торговли]. . , . С. 30-33.

348600. Поповиченко И. Проблемы украинского категорийного менеджмента определяются состоянием отечественной экономики. . , . С. 34-38.

348601. Потапова Н. Применение категорийного менеджмента должно основываться на объективной необходимости. . , . С. 40-41.

348602. Манишин Д. Кто же такой категорийный менеджер?. . , . С. 42-44.

348603. Кочубей Д. Особенности управления цепями поставок в розничной торговле. . , . С. 46-50.

348604. Ткачев В. Основные логистические проблемы зернового рынка Украины. . , . С. 52-55.

348605. Рыженко С. Инсайты потребителя в местах продаж (на примере подарочной акции "Подарунки для всієї родини"). . , . С. 58-62.

348606. Калитин Н. И. "Голосует сердце...". Худож. лит.. Москва, 1968. 127 с.

348607. Калитин Н. И. "Голосует сердце...". Худож. лит.. Москва, 1965. 150 с.

348608. Шлянин С. М. Стреловой кран на рельсовом ходу для монтажа коксовых батарей выпущен заводом Кранкомплект : [представлены основные части и технические данные крана]. . , . С. 3-5.

348609. Калитин Н. И. Искусство видеть и слышать. Знание. Москва, 1965. 127 с.

348610. Лепин А. В. Мариупольские грейферы для эффективной перегрузки зерна с различной насыпной плотностью : [технические характеристики канатных грейферов]. . , . С. 6-7.

348611. Смоляков А. А. Проблема реконструкции кранов АЭС Украины может быть успешно решена с участием отечественных предприятий : [на примере АО "СПКТБ "Запорожгидросталь"]. . , . С. 9-12.

348612. Калитин Н. И. Когда происходит чудо. Зритель и театр. Искусство. Москва, 1964. 142 с.

348613. Попов В. А. "Его Величество - БОЛТ" : [история и широкая область применения резьбовых крепежных изделий в краностроении]. . , . С. 14-17.

348614. Калитин Н. И. Слово и время. Советский писатель. Москва, 1967. 400 с.

348615. Калитина Н. Н. Музеи Парижа. Искусство. Ленинград, 1967. 224 с., 8 л. ил.

348616. Калитина Н. Н. Музеи Парижа. Искусство. Ленинград, 1986. 238 с.

348617. Калитина Н. Н. Стейлен. Искусство. Москва, 1959. 53 с., 12 ил.

348618. Калитина Н. Н. Французская пейзажная живопись 1870 - 1970. Искусство. Ленинград, 1972. 263 с.

348619. Калитина Н. Н. Французский портрет 19 века. Искусство. Ленинград, 1985. 279 с.

348620. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Что есть истина? : [новые подходы к методам расчета и нормам по безопасности и рискам подъемных сооружений]. . , . С. 18-22.

348621. Каллаган М. Любимая и потерянная. Молодая гвардия. Москва, 1972. 304 с.

348622. Каллаген М. Радость на небесах. Тихий уголок. И снова к солнцу. Радуга. Москва, 1982. 524 с.

348623. Каллас Т. В. Гордские голоса. Сов. писатель. Москва, 1987. 384 с.

348624. Liebherr: самый высокий годовой оборот в истории концерна : [увеличение финансовых показателей краностроительной компании в 2017 г.]. . , . С. 22-24.

348625. Охріменко М. Г. Методи роз'язування некоректно поставлених задач. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 166 с.

348626. Пєтков С. В. Охорона громадського порядку. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 120 с.

348627. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем" для студентів спеціальності 141 "Електроенегетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

348628. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання курсового проекту з проектування синхронних машин з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 44 с.

348629. Нужний Є. М., Клименко І. В., Акімов О. О. Інструментальні засоби електронного офісу. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 296 с.

348630. Чернявська О. В. Словник фахівця фондового ринку. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 76 с.

348631. Кацавець Р. С. Ділова мова: сучасний вимір. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 190 с.

348632. Добавко О. В. Английский язык: экономика и финансы. . , 2017. 176 с.

348633. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 132 с.

348634. Лаврик Г. В. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 208 с.

348635. Лиходєєва Г. В. Комп'ютерний практикум з математичної статистики. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 98 с.

348636. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2018. 42 с.

348637. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 48 с.

348638. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Центр учбової літератури. Київ, 2018. 101 с.

348639. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

348640. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 66 с.

348641. Методика оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агенстві України з питань державної служби : затверджено наказом Національного агенства України з питань державної служби 30 березня 2018 року №71. . , .

348642. Кацавець Р. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 112 с.

348643. Калугин Ю. А. "Он между нами жил...". Крымиздат. Симферополь, 1962. 278 с.

348645. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

348646. Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 240 с.

348647. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 141 -"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

348648. Моторина Т. М., Моторин Р. М. Національне рахівництво. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 216 с.

348649. Мотузка К. Н., Терешко В. А. Английский язык для индустрии гостеприимства. СВАРОГ. Киев, 2017. 188 с.

348650. Калугин Ю. А. Жена декабриста. Держлітвидав. України. Киев, 1963. 358 с.

348651. Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична Є. І., Цапко Т. П. Українська мова для іноземців. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 240 с.

348652. Кальма Н. Большими шагами. Молодая гвардия. Москва, 1974. 208 с.

348654. Артамонова Н. С., Акулюшина М. О. Управління витратами. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 116 с.

348655. Кальман В. Помнишь ли ты?. Радуга. Москва, 1989. 173 с.

348656. Имре Кальман. Советский композитор. Москва, 1980. 192 с.

348657. Евлоев Р. Бенджамин Франклин: олицетворение долга : [Бенджамин Франклин (1706-1790) - американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США]. . , . С. 6-25.

348658. Останній кобзар : [біографія і творчість українського кобзаря Івана Йовича Кучугури-Кучеренка (1878-1937)]. . , . С. 25-33.

348659. Винниченко Т. Наталья Гончарова: "Павлиньих красок бред и пенье" : [Гончарова Наталья Сергеевна (1881-1962) - русская художница-авангардист, график, сценограф. Представительница лучизма (направление в живописи русского авангарда в искусстве 1910-х годов)]. . , . С. 26-49.

348660. Степановский Ю. Стивен Хокинг: гений поневоле : [Стивен Уильям Хокинг (1942-2018) - английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета]. . , . С. 50-67.

348661. Воронова М. Лукавое бессмертие герцогини Альба : [Мария дель Пилар Тереса Каэтана де Сильва и Альварес де Толедо (1762-1802) - 13-я герцогиня Альба, наследница многочисленных титулов и владений этого семейства]. . , . С. 68-85.

348662. Шелест В. Вацлав Нижинский: отделяясь от земли : [Вацлав Фомич Нижинский (1889-1950) - российский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева]. . , . С. 86-107.

348663. Душа карпатської музики: [біографія і творчість українського композитора Мирослава Михайловича Скорика (р. н. 1938)]. . , . C. 34-45.

348664. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

348665. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 117-180

348666. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 181-244

348667. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 108 с.

348668. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

348669. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 78 с.

348670. Петухова О. Иоганн Кеплер: "Я бился о тысячу стен..." : [Иоганн Кеплер (1571-1630) - немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы]. . , . С. 108-123.

348671. "Дитя людське": [біографія і творчість польського педагога і письменника Януша Корчака (1878-1942)]. . , . C. 46-58.

348672. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 76 с.

348673. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

348674. Ливанова М. Просто Майкл Фарадей : [Майкл Фарадей (1791-1867) - английский физик-экспериментатор и химик. Член Лондонского королевского общества]. . , . С. 124-139.

348675. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 572 с.

348676. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

348677. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

348678. Дубинянская Я. Пол Ньюман: "А я только счастлив" : [Пол Леонард Ньюман (1925-2008) - американский актёр, кинорежиссёр]. . , . С. 140-159.

348679. Строительный учет. УБА. Киев, 2018. 82 с.

348680. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2018. 48 с.

348681. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

348682. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

348683. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

348684. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2018. 160 с.

348685. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 96 с.

348686. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2018. 72 с.

348687. Бутакова Е. Эдвард Григ: могучий дух Норвегии : [Эдвард Хагеруп Григ (1843-1907) - норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижёр]. . , . С. 160-175.

348688. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2018. 40 с.

348689. Поет і міністр: [біографія і творчість українського громадського діяча і письменника Івана Матвійовича Стешенка (1873-1918)]. . , . С. 59-73.

348690. Дибров Р. Генрих V Ланкастер: полтора короля : [Генрих V (1386-1422) - король Англии с 1413 года, из династии Ланкастеров, один из величайших полководцев Столетней войны]. . , . С. 176-191.

348691. На захисті українського слова : [біографія і творчість українського письменника, громадського діяча Антона Володиславовича Крушельницького (1878-1937)]. . , . C. 74-90.

348692. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 132 с.

348693. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 132 с.

348694. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 152 с.

348695. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 124 с.

348696. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 136 с.

348697. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 136 с.

348698. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 136 с.

348699. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 128 с.

348700. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 128 с.

348701. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 142 с.

348702. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 120 с.

348703. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1958. 134 с.

348704. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 140 с.

348705. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 116 с.

348706. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 132 с.

348707. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 124 с.

348708. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 132 с.

348709. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 128 с.

348710. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 136 с.

348711. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 128 с.

348712. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 132 с.

348713. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 124 с.

348714. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 112 с.

348715. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1963. 124 с.

348716. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 114 с.

348717. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 128 с.

348718. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 140 с.

348719. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 132 с.

348720. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 128 с.

348721. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 128 с.

348722. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 132 с.

348723. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 136 с.

348724. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 112 с.

348725. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 116 с.

348726. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1962. 128 с.

348727. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 132 с.

348728. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 128 с.

348729. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 124 с.

348730. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 116 с.

348731. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 128 с.

348732. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 124 с.

348733. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 116 с.

348734. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 128 с.

348735. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 128 с.

348736. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 120 с.

348737. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 124 с.

348738. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства. Центр учбової літератури. К., 2017. 184 с.

348739. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1961. 124 с.

348740. Каманин Л. Г. Первые исследователи дальнего востока. Географгиз. Москва, 1946. 80 с. : карты, портр.

348741. Камбулов Н. И. Разводящий еще не пришел. Советский писатель. Москва, 1966. 342 с.

348742. Ковальченко М. С., Куликов Л. М., Иващенко В. И., Тимофеева И. И. Вклад Г. В. Самсонова в создание и развитие материаловедения тугоплавких соединений : [достижения Григория Валентиновича Самсонова (1918-1975) - советского ученого в области химии и технологии неорганических материалов]. . , . С. 1-11.

348743. Каменкович З. Б., Хачатурян Ч. Т. Его уже не ждали. Книжно-журнальное издательство. Львов, 1963. 344 с.

348744. Бурау Н. И., Кулиш Э. В. Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений. Центр учебной литературы. Киев, 2017. 142 с.

348745. Упадхая Г. Ш. Профессор Григорий Валентинович Самсонов - истинный ученый-материаловед. . , . С. 12-16.

348746. Каменкович З. Б. Ночь без права сна. Каменяр. Львов, 1980. 278 с.

348747. Лобода П. І. Формування структури та властивості армованих керамічних матеріалів, отриманих методом спрямованої кристалізації. . , . С. 17-34.

348748. Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. Аналіз фінансової звітності. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 268 с.

348749. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 122 с.

348750. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 124 с.

348751. Підручник водія. . , 2017. 196 с.

348752. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 120 с.

348753. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 128 с.

348754. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 128 с.

348755. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 128 с.

348756. Каменкович З. Б. Тайна Высокого замка. Каменяр. Львов, 1988. 471 с.

348757. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 128 с.

348758. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 132 с.

348759. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 136 с.

348760. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 128 с.

348761. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 124 с.

348762. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1966. 112 с.

348763. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 120 с.

348764. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 116 с.

348765. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 120 с.

348766. Каменкович З. Б. Каменный пояс. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск, 1989. 256 с.

348767. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 132 с.

348768. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 124 с.

348769. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 132 с.

348770. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 120 с.

348771. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 124 с.

348772. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 112 с.

348773. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 124 с.

348774. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 120 с.

348775. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1965. 124 с.

348776. Винокуров В. Б., Ковальченко М. С., Клименко Л. И., Бега Н. Д., Мосина Т. В. Кинетика неизотермического спекания порошка диборида циркония с добавкой карбидов бора и хрома под давлением в вакууме. . , . С. 35-49.

348777. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 184 с.

348778. Ковальченко М. С, Толочин А. И., Литвин Р. В. Динамика уплотнения мелкозернистого кермета WC + 25% (мас.) Со при низкотемпературном ударном спекании в вакууме. . , . С. 50-63.

348779. Вайнола Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу. . , 2017. 140 с.

348780. Лаптев А. В., Мысливченко А. Н., Толочин А. И., Карпец М. В., Силинская Т. А., Кузьменко Л. Н. Взаимодействие и фазообразование в системе WC-Fe2O3-NiO-C при нагреве в вакууме и аргоне. . , . С. 64-74.

348781. Лексико-грамматическая организация английского научного дискурса. . , 2017. 144 с.

348782. Максименко С. Д. Загальна психологія. Центр учбової літератури. К., 2018. 272 с.

348783. Турчанин М. А., Агравал П. Г., Великанова Т. Я., Водопьянова А. А. Прогнозирование концентрационных областей аморфизации многокомпонентных расплавов в рамках CALPHAD-метода. . , . С. 75-92.

348784. Григорьев О. Н., Панасюк А. Д., Подчерняева И. А., Нешпор И. П., Юречко Д. В. Механизм высокотемпературного окисления композиционной керамики на основе ZrB2 системы ZrB2-SiC-AIN. . , . С. 93-98.

348785. Cheng H., Song A., Liang M., Li J., Duan R., Wang X., Zhao C., Wang J. Dielectric properties of Sr-doped Na0.5Bi0.5TiO3-Ba(1-x)SrxTi0.995Zr0.005O3 ceramics synthesized by wet solid-state method = Діелектричні властивості легованої стронцієм кераміки складу Na0.5Bi0.5TiO3-Ba(1-x)SrxTi0.995Zr0.005O3... див. анот.. . , . P. 99-106.

348786. Лакиза С. М., Гречанюк М. І., Рубан О. К., Редько В. П., Глабай М. С., Милосердов О. Б., Дуднік О. В., Прохоренко С. В. Теплобар'єрні покриття: сучасний стан, пошук і дослідження. . , . С. 107-143.

348787. Заїкіна О. В., Хоружа В. Г., Корнієнко К. Є., Великанова Т. Я. Фазові рівноваги в алюмінієвому куті системи Al-Ti-Pt. . , . С. 144-158.

348788. Гербеда С. В. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 152 с.

348789. Системи сучасних інтенсивних технологій. . , 2017. 65 с.

348790. Холявко В. В., Владимирський І. А., Жабинська О. О. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 100 с.

348791. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 136 с.

348792. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 128 с.

348793. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 124 с.

348794. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 116 с.

348795. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 132 с.

348796. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 116 с.

348797. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 124 с.

348798. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 128 с.

348799. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 120 с.

348800. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 124 с.

348801. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 120 с.

348802. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1964. 116 с.

348803. Сиваш С. В. Индивидуальное психологическое консультирование. . , 2017. 146 с.

348804. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348805. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348806. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348807. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348808. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348809. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348810. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348811. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348812. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348813. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 160 с.

348814. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 152 с.

348815. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1975. 144 с.

348816. Педагогика від серця : [до 100-річчя від дня народження українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970)]. . , . С. 91-102

348817. Рябцев И. А., Переплетчиков Е. Ф., Бартенев И. А., Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Капитанчук Л. М. Влияние амплитуды и частоты колебаний плазмотрона на химическую и структурную неоднородность металла, наплавленного плазменно-порошковым методом. . , . С. 3-8.

348818. Дмитрик В. В., Глушко А. В., Сыренко Т. А., Григоренко С. Г. Особенности разупрочнения сварных соединений эксплуатируемых паропроводов. . , . С. 9-14.

348819. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348820. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348821. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348822. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348823. Серебряник И. П., Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Пузрин А. Л., Шевцов А. В. Свойства сталемедного биметалла, полученного напайкой в автономном вакууме. . , . С. 15-20.

348824. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 144 с.

348825. Чернышева Л. И., Лукьянчук Е. М. Управление персоналом. . , 2018. 166 с.

348826. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348827. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 152 с.

348828. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348829. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348830. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348831. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348832. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1974. 160 с.

348833. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348834. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348835. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348836. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348837. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348838. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348839. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348840. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 152 с.

348841. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348842. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 152 с.

348843. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348844. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1973. 160 с.

348845. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348846. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348847. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с .

348848. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 152 с.

348849. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348850. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348852. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348853. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 152 с.

348854. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 160 с.

348855. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 156 с.

348856. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1972. 156 с.

348857. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 156 с.

348858. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 144 с.

348859. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 148 с.

348860. Галаган В. І. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 160 с.

348861. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 140 с.

348862. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 148 с.

348863. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 132 с.

348864. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 132 с.

348865. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 140 с.

348866. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 144 с.

348867. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 140 с.

348868. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 132 с.

348869. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1971. 136 с.

348870. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 148 с.

348871. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Центр учбової літератури. К., 2018. 172 с.

348872. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 132 с.

348873. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 144 с.

348874. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 136 с.

348875. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 144 с.

348876. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 136 с.

348877. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 132 с.

348878. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 140 с.

348879. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 152 с.

348880. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 128 с.

348881. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 140 с.

348882. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1970. 140 с.

348883. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 44 с.

348884. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 108 с.

348885. Кусков Ю. М., Биктагиров Ф. К., Грищенко Т. И., Евдокимов А. И. Электрошлаковая наплавка высокохромистого чугуна на сталь 110Г13Л. . , . С. 21-24.

348886. Барвинко А. Ю., Барвинко Ю. П., Яшник А. Н., Мирянин В. Н. Применение критерия "утечка до разрушения" для предупреждения лавинного разрушения стенки вертикальных сварных резервуаров. . , . С. 25-33.

348887. Кусков Ю. М. Влияние электрических параметров наплавки дискретной присадкой в токоподводящем кристаллизаторе на скорость вращения шлаковой ванны. . , . С. 34-38.

348888. Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю. Современные аппаратно-программные комплексы для подготовки сварщиков : [рассмотрен достигнутый уровень развития технических средств обучения и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства]. . , . С. 39-45.

348889. К 175-летию Н. Н. Бенардоса - изобретателя электрической дуговой сварки. . , . С. 51-53.

348890. Мовчан Б. А., Яковчук К. Ю. Электронно-лучевая технология: современное состояние и перспективы. . , . С. 54-55.

348891. Шалева О. І. Електронна комерція. Центр учбової літератури. Київ, 2018. 216 с.

348892. Каменова А. Вблизи Софии. Издательство иностранной литературы. Москва, 1959. 323 с.

348893. Захарченко В. І., Меркулов М. М., Ширяєва Л. В. Економіка підприємства. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 144 с.

348894. Каменская М. Ф. Воспоминания. Худож. лит.. Москва, 1991. 382 с.

348895. Орлова Н. Кэтрин Хепберн: щит амазонки : [Кэтрин Хотон Хепбёрн (1907-2003) - американская актриса театра и кино]. . , . С. 6-31.

348896. Банківська справа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

348897. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2018. 48 с.

348898. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 72 с.

348899. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 152 с.

348900. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 136 с.

348901. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 132 с.

348902. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 136 с.

348903. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 144 с.

348904. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 132 с.

348905. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 140 с.

348906. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 136 с.

348907. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 140 с.

348908. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 140 с.

348909. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 148 с.

348910. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1969. 144 с.

348911. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 152 с.

348912. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 136 с.

348913. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 144 с.

348914. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 132 с.

348915. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 140 с.

348916. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 148 с.

348917. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 140 с.

348918. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 132 с.

348919. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 144 с.

348920. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 140 с.

348921. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 132 с.

348922. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1968. 144 с.

348923. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 146 с.

348924. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 132 с.

348925. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 128 с.

348926. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 144 с.

348927. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 132 с.

348928. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 140 с.

348929. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 136 с.

348930. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 156 с.

348931. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 136 с.

348932. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 128 с.

348933. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 136 с.

348934. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1967. 128 с.

348935. Каменский А. А. С. Т. Коненков. Искусство. Москва, 1975. 223 с.

348936. Каменский А. А. Марк Шагал и Россия. Знание. Москва, 1988. 56 с.

348937. Малышкина З. М. Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту. СВАРОГ. Киев, 2017. 118 с.

348938. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348939. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348940. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348941. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348942. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348943. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348944. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348945. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348946. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348947. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348948. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348949. Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий : [Сёрен Обю Кьеркегор (1813-1855) - датский религиозный философ и писатель. Основоположник экзистенциализма]. . , . С. 32-49.

348950. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1984. 128 с.

348951. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348952. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348953. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348954. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348955. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348956. Ливанова М. Мария Тальони: полет сильфиды : [Мария Тальони (1804-1884) - прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балетной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма]. . , . С. 50-71.

348957. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348958. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348959. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348960. Дубинянская Я. Алан Александр Милн: медведь и его писатель : [Алан Александр Милн (1882-1956) - английский писатель, автор повестей о «медведе с опилками в голове» — Винни-Пухе]. . , . С. 72-89.

348961. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348962. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348963. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348964. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1983. 128 с.

348965. Евлоев Р. Ада Лавлейс: "AL - как "алгоритм" : [Августа Ада Кинг (урождённая Байрон), графиня Лавлейс (1815-1852) - английский математик. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем]. . , . С. 90-106.

348966. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 112 с.

348967. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348968. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348969. Бутакова Е. Антонио Страдивари: рождение гармонии : [Антонио Страдивари (1644-1737) - итальянский мастер струнных инструментов, отличающихся особой чистотой звучания и изрядно ценятся знатоками]. . , . С. 108-121.

348970. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348971. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348972. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348973. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348974. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348975. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348976. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348977. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348978. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1982. 128 с.

348979. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348980. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348981. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348982. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348983. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348984. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348985. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348986. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348987. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348988. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348989. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348990. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1978. 160 с.

348991. Пєтков В. П. Санітарно-епідеміологічна безпека. . , 2017. 128 с.

348992. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348993. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348994. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348995. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348996. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348997. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348998. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

348999. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

349000. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

349001. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

349002. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

349003. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1977. 160 с.

349004. Кузьмін О. Є., Коць І. І. Теоретико-методологічні засади управління толінговими операціями на підприємствах. . , . С. 3-11.

349005. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349006. Горбаль Н. І., Куян М. М., Горбаль Ю. О. Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу. . , . С. 12-20.

349007. Дорошкевич К. О., Вороновська М. М., Салата І. З. Інноваційні методи стимулювання працівників машинобудівних підприємств. . , . С. 21-26.

349008. Нєнно І. М. Зменшення інтегрального ризику банкрутства підприємства за рахунок використання переваг ризик-менеджменту : [аналіз фінансових ризиків банкрутства за допомогою спектр-бального методу на прикладі Бердянського морського торговельного порту, 2012-2014]. . , . С. 27-34.

349009. Панченко А. В., Тимчишин І. Є. Обгрунтування та вибір оптимальних схем і механізмів фінансування неприбуткових проектів. . , . С. 35-41.

349010. Мельник О. Г., Мукан О. В., Яцишин О. І. Особливості застосування митного режиму "митний склад" під час імпорту нафтопродуктів. . , . С. 42-47.

349011. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349012. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349013. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349014. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349015. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349016. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349017. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349018. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349019. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349020. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349021. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1976. 160 с.

349022. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349023. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349024. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349025. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349026. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349027. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349028. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349029. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349030. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349031. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349032. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1981. 128 с.

349033. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349034. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349035. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349036. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349037. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349038. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349039. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349040. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349041. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349042. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349043. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349044. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1980. 128 с.

349045. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349046. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349047. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349048. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349049. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349050. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349051. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349052. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349053. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349054. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349055. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349056. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Белорусская Государственная политехническая академия. Минск, 1979. 128 с.

349057. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, .

349058. Каменский В. В. Степан Разин. Пушкин и Дантес. Правда. Москва, 1991. 636 с.

349059. Каменский В. В. Степан Разин. Современник. Москва, 1980. 55 с.

349060. Каменский В. В. Танго с коровами. Степан Разин. Звучаль веснеянки. Путь энтузиаста. Книга. Москва, 1990. 590 с.

349061. Каменский Ю. И. Был такой разведчик.... Молодая гвардия. Москва, 1978. 79 с.

349062. Каменский Ю. И. Солнечный свет в июне и декабре. Прометей. Москва, 1990. 144 с.

349063. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, .

349064. Каминский М. С. Большая мастерская. Советский писатель. Москва, 1987. 400 с.

349065. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 162 с.

349066. Каминский М. С., Лопусов Ю. А. Рабочий характер. Просвещение. Москва, 1975. 240 с.

349067. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 268 с.

349068. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1989. 88 с.

349069. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Комплексно-графічні системи" для студентів спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 34 с.

349070. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1989. 88 с.

349071. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1989. 80 с.

349072. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1980. 72 с.

349073. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349074. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1980. 64 с.

349075. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1980. 64 с.

349076. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1980. 56 с.

349077. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1977. 80 с.

349078. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1976. 58 с.

349079. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1976. 52 с.

349080. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1976. 76 с.

349081. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1976. 100 с.

349082. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1974. 84 с.

349083. Измерения. Контроль. Автоматизация. Издательство стандартов. Москва, 1974. 104 с.

349084. Каминский М. С. Старики на танцплощадке. Современник. Москва, 1990. 204 с.

349085. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 112 с.

349086. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349087. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349088. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 112 с.

349089. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349090. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349091. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 112 с.

349092. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349093. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349094. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 96 с.

349095. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 112 с.

349096. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1971. 112 с.

349097. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349098. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349099. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349100. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349101. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349102. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349103. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349104. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349105. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349106. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349107. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349108. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1974. 96 с.

349109. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349110. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349111. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349112. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349113. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349114. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349115. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349116. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349117. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349118. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349119. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349120. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1977. 96 с.

349121. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349122. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349123. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349124. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349125. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349126. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349127. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349128. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349129. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349130. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1978. 96 с.

349131. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до дисципліни "Алгебра та геометрія" по темі: "Елементи теорії лінійних просторів". Для студентів спеціальності 6.040303 - Системний аналіз денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

349132. Каминский Ю. М. Самое время. Радянський письменник. Киев, 1989. 285 с.

349133. Камов Б. Н. Обыкновенная биография. Молодая гвардия. Москва, 1971. 415 с.

349134. Камчатка. Дальневосточное книжное издательство. Петропавловск-Камчатский, 1988. 189 с.

349135. Камшалов А. И. Открывая мир. Молодая гвардия. Москва, 1979. 256 с.

349136. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349137. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349138. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349139. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349140. Камышинцев А. В. Начало осени. Советский писатель. Москва, 1989. 264 с.

349141. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349142. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349143. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349144. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349145. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349146. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349147. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349148. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1979. 80 с.

349149. Камю А. Сочинения. Прметей. М., 1989. 416 с.

349150. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349151. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349152. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349153. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349154. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349155. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349156. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349157. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349158. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349159. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349160. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349161. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1980. 80 с.

349162. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349163. Камю А. Избранное. Нар. асвета. Минск, 1989. 496 с.

349164. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349165. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349166. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349167. Камю А. Избранное. Правда. Москва, 1990. 496 с.

349168. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349169. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349170. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349171. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349172. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349173. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349174. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1973. 96 с.

349175. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349176. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349177. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349178. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349179. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349180. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349181. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349182. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349183. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349184. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349185. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349186. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1981. 80 с.

349187. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349188. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349189. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349190. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349191. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349192. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349193. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349194. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349195. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349196. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349197. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349198. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1982. 80 с.

349199. Камянов В. И. После затишья. Советский писатель. Москва, 1983. 264 с.

349200. Камянов В. И. Реальность без грима, или к возвращению опальных книг. Знание. Москва, 1991. 63 с.

349201. Камянский В. К. Лейтенант Атласов. Московский рабочий. Калинин, 1990. 240 с.

349202. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 104 с.

349203. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 96 с.

349204. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 96 с.

349205. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 104 с.

349206. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 100 с.

349207. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1958. 96 с.

349208. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 68 с.

349209. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 68 с.

349210. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349211. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349212. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349213. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349214. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 76 с.

349215. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349216. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 44 с.

349217. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349218. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349219. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1959. 64 с.

349220. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 72 с.

349221. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349222. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349223. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349224. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349225. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349226. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349227. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349228. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349229. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349230. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349231. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1960. 64 с.

349232. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 72 с.

349233. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349234. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349235. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349236. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349237. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349238. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349239. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349240. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349241. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349242. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349243. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1961. 64 с.

349244. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349245. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349246. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349247. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349248. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349249. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349250. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349251. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349252. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349253. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349254. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349255. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1962. 64 с.

349256. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349257. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349258. Корея. Корейская служба информации для зарубежных стран. [Сеул], 1993. 676 с.

349259. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349260. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349261. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349262. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349263. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349264. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349265. Русский язык для всех. Русский язык. Москва, 1990. 312 с.

349266. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349267. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349268. Русский язык для всех. Русский язык. Москва, 1990. 312 с.

349269. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349270. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1963. 64 с.

349271. Самохотская И. С., Витрешко Н. Л., Смирнова Н. В. Лексический минимум французского языка для гуманитарных факультетов вуза. Высш. школа. Москва, 1973. 98 с.

349272. Орфографический словарь русского языка. Русский язык. Москва, 1976. 480 с.

349273. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349274. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349275. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349276. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349277. Учебный словарь сочетаемости общественно-политических терминов. Русский язык. Москва, 1989. 394 с.

349278. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349279. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349280. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349281. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349282. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349283. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349284. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349285. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1964. 64 с.

349286. Учебное пособие по английскому языку для студентов-экономистов. МГУ. Москва, 1979. 288 с.

349287. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 112 с.

349288. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 132 с.

349289. Учебный русско-испанско-португальский словарь общетехнической лексики. Русский язык. Москва, 1990. 336 с.

349290. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 100 с.

349291. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 100 с.

349292. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 100 с.

349293. Шах-Назарова В. С. Практический курс английского языка. Американский вариант. Междунар. отношения. Москва, 1981. 272 с.

349294. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 100 с.

349295. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349296. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349297. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349298. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349299. Федотова И. Г. Ускоренный курс английского языка. Высш. школа. Москва, 1990. 228 с.

349300. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349301. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1967. 96 с.

349302. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 80 с.

349303. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 72 с.

349304. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349305. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349306. Русско-вьетнамский физический словарь. Русский язык. Москва, 1978. 590 с.

349307. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349308. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 72 с.

349309. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349310. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 56 с.

349311. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349312. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349313. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1965. 64 с.

349314. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349315. Лоскутов В. Н., Валуева Р. В., Полянский Б. Г. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами. Русский язык. Москва, 1978. 752 с.

349316. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349317. Словарь общегеографических терминов. Прогресс. Москва, 1975. 408 с.

349318. Словарь общегеографических терминов. Прогресс. Москва, 1976. 394 с.

349319. Каназов М. Экспресс из Полынной степи. Жазушы. Алма-Ата, 1989. 272 с.

349320. Рожкова И. М. Учебник русского языка для стажеров и аспирантов гуманитарного профиля. Русский язык. Москва, 1981. 464 с.

349321. Дергачова Г. И., Кузина О. С., Малашенко Н. М. Методика преподавания русского языка. Русский язык. Москва, 1986. 239 с.

349322. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349323. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349324. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349325. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349326. Канделаки Н. А. Выстрел на рассвете. Крутой подъем. Советский писатель. Москва, 1989. 368 с.

349327. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349328. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349329. Суржикова Н. Я. Как делаются слова. Русский язык. Москва, 1988. 160 с.

349330. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349331. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349332. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349333. Кандауров И. М. Земляки. Нижне-Волжское книжное издательство. Волгоград, 1989. 256 с.

349334. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1966. 96 с.

349335. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Русский язык. Москва, 1979. 216 с.

349336. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 96 с.

349337. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 112 с.

349338. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 96 с.

349339. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 112 с.

349340. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 103 с.

349341. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 112 с.

349342. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 100 с.

349343. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 100 с.

349344. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 100 с.

349345. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 104 с.

349346. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 104 с.

349347. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1968. 96 с.

349348. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349349. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349350. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349351. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349352. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349353. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349354. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349355. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349356. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349357. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349358. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349359. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1972. 96 с.

349360. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349361. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349362. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349363. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349364. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349365. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349366. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349367. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349368. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349369. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349370. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349371. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1983. 80 с.

349372. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349373. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 96 с.

349374. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349375. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349376. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 96 с.

349377. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349378. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 96 с.

349379. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349380. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 96 с.

349381. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349382. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 96 с.

349383. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1969. 112 с.

349384. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349385. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349386. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349387. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349388. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349389. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349390. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349391. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349392. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349393. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349394. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 96 с.

349395. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1970. 112 с.

349396. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349397. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349398. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349399. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349400. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349401. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349402. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349403. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349404. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349405. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349406. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1975. 96 с.

349407. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349408. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349409. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349410. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349411. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349412. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349413. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349414. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349415. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349416. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349417. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349418. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1976. 96 с.

349419. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349420. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349421. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349422. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349423. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349424. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349425. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349426. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349427. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349428. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349429. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349430. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1985. 72 с.

349431. Канделаки А. В. В шутку и кроме шуток. Советский художник. Москва, 1967. 96 с.

349432. Кандинский А. Оперы С. Рахманинова. Музыка. Москва, 1979. 48 с.

349433. Венжер В. Г. Как было, как могло быть. Как стало, как должно стать. Наука. Москва, 1990. 110 с.

349434. Кандрухин Е. С. Простить и проститься. Книжное издательство. Куйбышев, 1990. 174 с.

349435. Фатюха Н. Г. Основні зміни Бюджетного Кодексу України в контексті місцевого бюджету 2018 року. . , .

349436. Иллюстрированный англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана. Кредо. Москва, 1991. 272 с.

349437. А. Каневский. Советский художник. Москва, 1988. 79 с.

349438. Каневский А. С. Города и люди. Мысль. Москва, 1990. 275 с.

349439. Фелицына В. П. Русские фразеологизмы. Русский язык. Москва, 1990. 220 с.

349440. Фатюха Н. Г., Здорова К. О. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств. . , .

349441. Каневский З. М. Загадки и трагедии Арктики. Знание. Москва, 1991. 191 с.

349442. Каневский З. М. Между двух океанов. Политиздат. Москва, 1989. 87 с.

349443. Каневский З. М. Разгаданный полюс. Политиздат. Москва, 1973. 111 с.

349444. Шестопалова О. В. Проблеми та перспективи кредитування в Україні. . , .

349445. Каневский З. М. Это было в полярных широтах. Политиздат. Москва, 1985. 192 с.

349446. Канетти Э. Ослепление. Худож. лит.. Москва, 1988. 494 с.

349447. Канетти Э. Человек нашего столетия. Прогресс. Москва, 1990. 473 с.

349448. Канивец В. В. Крах диссидентки. Советский писатель. Москва, 1989. 283 с.

349449. Канивец В. В. Ульяновы. Советский писатель. Москва, 1972. 591 с.

349450. Канивец В. В. Утро гения. Советский писатель. Москва, 1982. 431 с.

349451. Канитель. Книжное издательство. Пермь, 1990. 313 с.

349452. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 70 с.

349453. Каннинг В. Проходная пешка. Клетка. На языке пламени. Днепркнига. Днепропетровск, 1991. 588 с.

349454. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2018. 82 с.

349455. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2018. 82 с.

349456. Соколовська А. М. Дискусійні апекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні. . , . С. 8-21.

349457. Кудряшов В. П. Використання ОВДП в управлінні державними запозиченнями. . , . С. 22-40.

349458. Іванов С. М., Клименко К. В., Савостьяненко М. В. Унормування співробітництва з МФО в контексті запобіганя дестабілізації національної економіки. . , . С. 41-55.

349459. Буряченко А. Є., Філімошкіна І. О. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 56-68.

349460. Мартьянов М. П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації. . , . С. 69-79.

349461. Дуб А. Р. Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб:світовий досвід і можливості для України. . , . С. 80-93.

349462. Мацук З. А. Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів. . , . С. 94-109.

349463. Леоненко П. М., Кузькін Є. Ю., Юхименко Я. В. Інституціональне середовище бюджетної системи. . , . С. 110-124.

349464. Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою. . , . С. 36-40.

349465. Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 р. № 507. . , . С. 500-503.

349466. Перспективи розвитку науки в Україні : [матеріали розширеного засідання в Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України у травні 2018]. . , . С. 4-17.

349467. Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у І кварталі 2018 року. . , . С. 22-28.

349468. Андрощук Г. Товарні знаки, що повністю або частково складаються з географічних зазначень. . , . С. 29-43.

349469. Лессинг Л. Свободная культура : [пиратство и авторская собственность]. . , . С. 58-68.

349470. Огляд страхового ринку України за 2017 рік. Звіт Нацкомфінпослуг : [статистичні матеріали]. . , . С. 4-15.

349471. Підсумки найбільших перестраховиків світу. Огляд збитків за 2017 рік. . , . С. 22-23.

349472. Майбутнє страхування. Перспективи і нові ризики штучного інтелекту. . , . С. 24-25.

349473. В яких банках МТСБУ зберігає фонди страховиків та як змінилася структура інвестицій в 2017 році?. . , . С. 32.

349474. Брандштеттер А. Недострахування ризиків та збереження даних про клієнтів - нові виклики для страховиків. . , . С. 33.

349475. Огляд ринку агрострахування України за 2017-2018 роки : [статистичні матеріали]. . , . С. 34-36.

349476. Кремер В., Чичкан І. Які наслідки для бізнесу несуть кіберризики і як їх можна мінімізувати?. . , . С. 38-40.

349477. Бутченко М. Последний и решительный суд : [в Украине появился Антикоррупционный суд: когда и как он заработает]. . , . С. 24-26.

349478. Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність. . , . С. 40-43.

349479. Граждане мира : [статистические данные о беженцах: из каких стран, сколько, куда следуют (2017 год)]. . , . С. 42-43.

349480. Павленко А. Бойцовский клуб : [краткая информация о некоторых всемирно известных успешных бизнесменах, о том, как им удалось добиться успеха]. . , . С. 66-72.

349481. Ковальчук Т. Економіка України: рух вперед чи до минулих епох?. . , . С. 3-10.

349482. Жук В., Салаєв К. Біхевіористичний підхід до формування селозберігаючої моделі розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки країни. . , . С. 11-23.

349483. Адрианов В. П., Бут Б. Н. Уникальное сооружение столицы Армении: (к 40-летию Ереванской телебашни) : [история строительства, особенности конструкции, краткие технические сведения]. . , . С. 2-6.

349484. Kulbach V. Conceptual design of Estonian longest strait crossing : [про проект нового мосту з острова Муху на Саарема (Естонія). Наведено схеми, креслення, технічні розрахунки]. . , . P. 7-11.

349485. Семка С. В. Современные аспекты формообразующего моделирования архитектурных пространств при помощи методики пропорционирования : [приведены примеры, фотографии]. . , . С. 12-20.

349486. Колодізєв О., Коцюба О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторінгу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. . , . С. 24-40.

349487. Черкашина К. Створення резерву під операційні ризики як напрям підвищення капіталізації банків. . , . С. 41-49.

349488. Олійник О. Інституційне забезпечення банківського нагляду в ЄС. . , . С. 60-79.

349489. Базилевич В., Ігнатюк А., Гражевська Н. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XX ст. : [підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XX ст", що відбулася на економічному факультеті Київського нац. університету ім. Т. Шевченка]. . , . С. 83-125.

349490. Рудешко І. В., Отрош Ю. А. Пустоти в будівлях - шляхи прихованого поширення пожежі : [вогнестійкість будівельних конструкцій]. . , . С. 21-25.

349491. Волошин І. Модель закритої економіки на основі енергетичного підходу Миколи Руденка * : [рух абсолютної додаткової вартості в закритій економіці, що продуктується у сільському гогсподарстві]. . , . С. 50-59.

349492. Гук Я. С. Дослідження максимальної глибини промерзання грунту для території українських Карпат у межах Чернівецької області. . , . С. 26-32.

349493. Ніконець І. І., Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стаднійчук О. М. Рентгенографічний аналіз клінкерів C2S, C3S та трьох видів цементів. . , . С. 35-40.

349494. Суббота І. С., Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Нагорна О. К. Використання місцевих легкоплавких глин у виробництві будівельної кераміки : [найбільш детально досліджено глинисту сировину Ірпанського родовища Київської області]. . , . С. 41-43.

349495. Капишін С. М. До ідеї верховенства права через призму практики міжнародних організацій. . , . С. 4-9.

349496. Абрашкевич Ю. Д., Мачишин Г. М., Тишковець В. П. Вплив зовнішніх факторів на ефективне використання абразивного інструмента. . , . С. 44-47.

349497. Морозов О., Сенюк Ю. Яка національна інноваційна система необхідна майбутньому України?. . , . С. 4-21.

349498. Іванова М., Іванов Ю. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності. . , . С. 43-47.

349499. Бардась В. Избыточная ликвидность: риски для гривны. . , . С. 22-24.

349500. Криворак А. Лексика в отображении экономической мысли. . , . С. 25-27.

349501. Шмаров Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети. . , . С. 28-34.

349502. Несторяк Ю. Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію. . , . С. 35-38.

349503. Найду П. В., Кумар А. Двухдиапазонная е-образная унипланарная печатная антенна с ACS питанием для современных приложений беспроводной связи. . , . С. 119-128.

349504. Гавва Д. С., Медведева Е. А., Иванова Е. А., Шарапова Е. В. Нелинейные эффекты в реконфигурируемой антенне. . , . С. 129-149.

349505. Мороз И. П., Гримальский В. В., Кошевая С. В., Коцаренко А. Н. Самовоздействие сильных миллиметровых волн в волноводах интегральными p-i-n-структурами. . , . С. 150-162.

349506. Остапчук Ю., Романуха З. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушеннями зору. . , . С. 48-50.

349507. Джеин П., Джоши А. М. Анализ влияния расширенной конфигурации n-МОП транзистора на параметры 4*1 мультиплексора. . , . С. 163-172.

349508. Ахвердова М., Діденко А. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК. . , . С. 50-51.

349509. Стрелковская И. В., Григорьева Т. И., Соловская И. Н. Обслуживание самоподобного трафика в СМО G/M/1 распределением Вейбулла. . , . С. 173-180.

349510. ЭльМашад М. Б., Тоима А. Х. Оценка характеристик беспроводной оптической связи с пространственным разнесением для каналов с атмосферной турбулентностью. . , . С. 183-208.

349511. Иванников И. А. Социально-правовое государство. . , . С.10-14.

349512. Біленко В. І. Поняття договору про допоміжні репродуктивні технології : [медичні послуги]. . , . С. 15-19.

349513. Семенов В. Ю. Метод демодуляции сигналов с непрерывной фазовой модуляцией на основе метода наименьших квадратов. . , . С. 209-212.

349514. Смокович М. І. Зразкові і типові справи як механізм забезпечення єдності судової практики. . , . С. 20-27.

349515. Бочарова Н. В. Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу. . , . С.28-34.

349516. Павлюченко А. В., Лошицкий П. П., Шеленговский А. И., Бабенко В. В. Дистанционная идентификация жидкости в закрытой диэлектрической емкости в миллиметровом диапазоне длин волн. 2. Линейное сканирование. . , . С. 213-225.

349517. Сингх А., Аниш М., Камакши К., Ансари Дж. А. Применение теории цепей для анализа патч-антенны с аперптурной связью для беспроводных приложений. . , . С. 226-238.

349518. Цай Лин-Чуан, Лай Вен-Ченг Широкополосная антенна со спиральными щелями и питанием копланарным волноводом для беспроводной связи. . , . С. 239-244.

349519. Клочко В. Г. Проблеми розгляду заяв, повідомлень про вчинення злочинів :. . , . С. 35-42.

349520. Вінник О. М. Цифровізація економіки: проблеми нормативно-правового забезпечення. . , . С. 43-51.

349521. Ющенко К. А., Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В., Капитанчук Л. М., Хаскин В. Ю. Эволюция структуры никелевых сплавов, упроченных наноразмерными оксидами, при сварке плавлением. . , . С. 3-11.

349522. Марченко А. Е., Трачевский В. В., Скорина Н. В. Влияние состава и структуры жидкого стекла на прочность покрытий низководородных электродов. . , . С. 12-23.

349523. Соловьев В. Г., Кусков Ю. М. Влияние технологических и электрических параметров ЭШН в токопроводящем кристаллизаторе на скорость плавления электрода и проплавление основного материала. . , . С. 24-32.

349524. Цыбулькин Г. А. Алгоритм "слежения" за линией соединения при тандемной дуговой сварке. . , . С. 33-37.

349525. Зельдіна О. Р., Гришко В. В. Податкові пільги як складова інвестиційної привабливості України. . , . С. 52-58.

349526. Фальченко Ю. В., Петрушинец Л. В. Современные способы получения трехслойных панелей из алюминиевых сплавов (Обзор). . , . С. 38-46.

349527. Попович Т. Г. Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду. . , . С. 59-65.

349528. Miara D., Matusiak J., Pietras A., Krystian M., Dyner M. High speed friction welding of titanium alloys - structure and properties of joints = Високошвидкісне ротаційне зварювання титанових сплавів - структура та властивості. . , . P. 47-50.

349529. Гетьманцева Н. Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад. . , . С. 66-73.

349530. Бондарчук Н. В. Проблеми реформування інституту нотаріату в Україні як об'єктивного явища в сучасній правничій парадигмі. . , . С. 74-80.

349531. Соснін О. В. Про потребу осягнути політико-правові загрози нової інформаційно-комунікаційної реальності. . , . С. 81-89.

349532. Zhonghua Wang, Genfeng Shang, Jian Lu, Jiangao Yang, Hang Wang Investigation of carbon source and atmosphere during reduction-carbonization process of synthesizing WC-Co composite powders via spray conversion method = Дослідження джерела вуглецю та середовища в процесі відновлення-карбідізації...[див. анотац.]. . , . P. 3-14.

349533. Шульга О. А. Стратегічні напрями аграрної політики України. . , . С. 3-22.

349534. Орлов О. О. Інновації у плануванні на основі концепції маржинального підходу. . , . С. 23-34.

349535. Мисака Г. В., Дерун І. А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. . , . С. 35-48.

349536. Крамаренко І. С., Козаченко Л. А. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект : [на прикладі АТ "Райффайзен Аваль"]. . , . С. 49-60.

349537. Кравців В. С., Жук П. В. Розвиток гірських територій України у парадигмі європейського досвіду. . , . С. 61-72.

349538. Дребот О. І., Гадзало А. Я. Інституціональне забезпечення природокористування: проблеми термінології. . , . С. 73-84.

349539. Миницкий А. В., Лобода П. И. Прессование длинномерных заготовок из порошка гидрита титана. . , . С. 15-22.

349540. Rahmatabadi D., Tayyebi M., Hashemi R., Faraji G. Evaluation of microstructure and mechanical properties of multilayer Al5052-Cu composite produced by accmulative roll bonding = Вивчення мікроструктури і механічних властивостей багатошарового композиту Al5052-Cu, отриманого методом... [див. анотац.]. . , . P. 23-34.

349541. Wei Feng, Qingyuan Wang, Qingquan Kong, Chenghua Sun, Xiaodong Zhu Effekt of spark plasma sintering on the structure and compressive strength of porous nickel = Вплив іскрового плазмового спікання на структуру та міцність пористого нікеля на стиск. . , . P. 35-42.

349542. Фирстов С. А., Рогуль Т. Г., Шут О. А. Особенности упрочнения при переходе к нанокристаллическому состоянию в чистых и твердых растворах (предельное упрочнение). . , . С. 43-61.

349543. Маслюк В. А., Караимчук Е. С., Подопригора М. И., Варченко В. Т., Ситник Я. А. Структура, физико-механические и триботехнические свойства порошковых материалов железо-высокоуглеродистый феррохром, легированных добавками Ni B. . , . C. 62-70.

349544. Косторнов А. Г., Фущич О. І., Чевичелова Т. М. Взаємодія структурних складових композиційного матерілу на основі титану у вакуумі при температурі 1150 С. . , . С. 71-76.

349545. Гогаев К. А., Барабаш В. А., Демидик А. Н., Быков А. И., Варченко В. Т., Сироватка В. Л. Износостойкие высокотемпературные композиционные подшипники скольжения на основе алюминидов титана. . , . С. 77-82.

349546. Jing Jing, Ma Yang Mscrostructural and mechanical properties of low alloy steel due to variations of temperatures = Мікроструктурні та механічні властивості низьколегованої сталі під впливом температурних змін. . , . P. 83-95.

349547. Стороженко М. С., Уманський О. П., Стельмах О. У., Пугачевська Є. П., Костенко О. Д., Бондаренко О.А. Вплив добавок молібдену на структуру композиційних матеріалів системи TiB2-(Fe-Mo). . , . C. 96-107.

349548. Гусарова І. О., Потапов О. М., Солодкий Є. В., Богомол Ю. І. Одержання композиту B4C-TiB2 з ізотропною евтектичною мікроструктурою та його властивості. . , . С. 108-116.

349549. Медюх В. К., Лабунець В. Ф., Медюх Р. М., Макаренко Г. М., Корбут Є. В., Загребельний В. В., Крушинська Л. А., Уварова І.В. Застосування подвійного дибориду титану-хрому для отримання захисних покриттів на нікелевій основі. . , . С. 117-123.

349550. Карпець М. В., Горбань В. Ф., Рокицька О. А., Крапівка М. О., Макаренко О. С., Самелюк А. В. Особливості високотемпературного окиснення високоентропійного сплаву AlCrFe3CoNiCu. . , . C.124-133.

349551. Григорьев О. Н., Коновал В. П., Панасюк А. Д., Хорунов В. Ф. Взаимодействие композитов на основе двойного борида (Ti,Cr)В2 с никелевым сплавом. . , . С. 134-140.

349552. Солонин Ю. М., Галий О.З., Грайворонская Е. А., Самелюк А. В., Полишко И. А. Влияние размера выдержанных на воздухе частиц сплава Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклическую стойкость металлогидридных аккумуляторных электродов. . , . С. 141-149.

349553. Безымянный Ю. Г., Вишняков Л. Р., Мазная А. В., Высоцкий А. Н., Комаров К. А., Нешпор А. В. Прогнозирование защитных свойств ударостойких комбинированных керамико-полимерных материалов с помощью акустических неразрушающих методов. . , . С. 150-160.

349554. Погореловська І. Міжнародна система стандартної нумерації книг (ISBN) у контексті розвитку національного книговидання. . , . С. 13-18.

349555. Сандул О. Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у РБД "Україніка наукова". . , . С. 38-41.

349556. Муравйова В., Солодовнык В. Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК. . , . С. 41-42.

349557. Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту. . , . С. 43-46.

349558. Капралюк О. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності. . , . С. 46-49.

349559. Тимошенко С. П., Лессельс Дж. Прикладная теория упругости. Гостехиздат. Ленинград, 1931. 392 с. : 391 ил., 96 табл.

349560. Шестопалова О. В., Лащенкова А. М. Розвиток споживчого кредитування в Україні. . , .

349561. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньоекономічної діяльності. . , .

349562. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

349563. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 44 c.

349564. Спориш К., Харламов П. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів - 2018. . , . С. 7-22.

349565. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України. . , .

349566. Липов В. Комплементарна зумовленість інституціональних систем і реформування вищої освіти в Україні. . , . С. 23-48.

349567. Сафонов Ю., Дараган Т., Власюк О., Тимошенко Н. Основні критерії оцінювання якості освіти. . , . С. 49-57.

349568. Поліщук В. Розвивальне навчання у вищій школі: вихідні пізнавальні принципи. . , . С. 58-69.

349569. Безручко О. Специфіка лекцій Олександра Довженка для студентів Київського кіноінституту в неформальній обстановці. . , . С. 70-79.

349570. Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх харизматичних лідерів з менеджменту соціокультурної сфери. . , . С. 80-88

349571. Коноваленко В. Юридичне "очищення" творів від прав третіх осіб. . , . С. 89-100

349572. Гарєєва Ф. Системи навчання видатних педагогів : [стаття присвячена дослідженню педагогічних систем таких відомих педагогів, як А. Макаренко, К. Станіславський та А. Мінаков]. . , . С.101-104.

349573. Кучеренко Т., Ратушна О., Підлубна О. Об'єкти обліку етапів інноваційного процесу суб'єкта господарювання. . , . С.2-8.

349574. Гуменюк А., Школенко О. Аналіз впливу ризиків на банківську систему. . , . С. 9-17.

349575. Медвідь Л., Левкович А. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття управлінських рішень. . , . С. 25-39.

349576. Мельничук Ю. Аналіз факторів впливу на ринок страхових послуг зі страхування життя. . , . С. 18-24.

349577. Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування. . , .

349578. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 192 с.

349579. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 394 с.

349580. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 58 с.

349581. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

349582. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2018. 94 с.

349583. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 208 с.

349584. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 92 с.

349585. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 264 с.

349586. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств. . , .

349587. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 316 с.

349588. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 174 с.

349589. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

349590. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2018. 96 с.

349591. Бабенко-Левада В. Г. RMA як можливий шлях розвитку агрострахування в Україні. . , .

349592. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 126 с.

349593. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2018. 76 с.

349594. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

349595. Галата С. Стартапи "в капелюсі" : [про наукові успіхи та досягнення Стартап-школи Sikorsky Challenge у Київській політехніці]. . , . С. 8-9.

349596. Онищенко О., Дубровіна Л. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікаціїта розвитку наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993-2018). . , . С. 3-11.

349597. Безродний М. К., Притула Н. О., Ословський С. О. Аналіз комбінованої теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря та стічних вод будинку. . , . С. 3-10.

349598. Коваль О. А. Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення. . , .

349599. Набатова Ю. О. Економічний вплив державного бюджету 2018 року на фінансові показники добробуту України. . , .

349600. Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому. . , .

349601. Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності. . , .

349602. Лобузина К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій. . , . С. 12-17.

349603. Чередниченко Н. О. Аналіз основних показників автотранспортного страхування в Україні. . , .

349604. Шарова С. В. Оптимізація оподаткування як пріоритетний напрям стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. . , .

349605. Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК. . , . С. 3-10.

349606. Андросова О. Ф. Визначення і сутність корпоративної культури в сучасному управлінні. . , .

349607. Андросова О. Ф. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні. . , .

349608. Набатова Ю. О., Осьмуха Т. О. Податковий тиск на економіку держави у 2015-2017 роках. . , .

349609. Пахомова І. Г., Величко О. П. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку. . , .

349610. Голівець В., Сегол Р. Редакторське опрацювання соціальних мереж: підходи до створення контенту з метою формування позитивного іміджу компанії. . , . С. 17-20.

349611. Снігур О. В., Праженнік Ю. Г., Марчук Ю. В., Бондаренко Б. І. Термодинамічний аналіз методів забезпечення автотермічності процесів повітряної газифікації комбінованих палив. . , . С. 21-30.

349612. Костогриз К. П., Жайворонок В. А., Хвастухін Ю. І., Роман С. М. Отримання вапна з високою реакційною здатністю в апараті з псевдозрідженим шаром інертного матеріалу. . , . С. 31-36.

349613. Семейко К. В. Исследование характеристик и свойств пироуглеродных покрытий. . , . С. 37-42.

349614. Прокоф'єва Г. М., Пісаненко Д. А., Сеннік А. С., Книш Н. В. Дослідження екологічно чистих технічних мийних засобів. . , . С. 43-47.

349615. Жук Г. В., Нікітін Є. Є., Сміхула А. В., Дутка О. В., Іванів О. С. Визначення оптимальних схем поводження з твердими побутовими відходами міст України. . , . С. 48-61.

349616. Гомеля Н. Д., Иванова В. П. Оценка эффективности баромембранных методов при очистке воды от ионов тяжелых металлов. . , . С. 62-68.

349617. Коржик В. Н., Колесник В. В., Орлик В. Н., Шевченко В. Е., Косташ С. М. Термодинамический анализ процесса нейтрализации сильнотоксичных стоков. . , . С. 69-73.

349618. Шарова С. В., Кузьменко Г. О. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи. . , .

349619. Медведєва В. Використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі. . , . С. 27-30.

349620. Boichenko S.V., Yakovlieva A. V., Gryshchenko O. V., Zinchuk F. M. Prospects of Using Different Generations Biofuels for Minimizing Impact of Modern Aviation on Environment = Перспективи використання біопалив різних поколінь для мінімізації впливу сучасної авіації на навколишнє середовище. . , . P. 11-20.

349621. Якубова Т. Унікальні книжкові знаки у виданнях із фондів французькою та польською мовами НБУВ. . , . С. 30-34.

349622. Ахвердова М., Набхан Ю. Особливості застосування запозичених нотацій та загальних визначників основних характеристик в УДК. . , . С. 34-35.

349623. Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Смоляков В. К., Муценко Л. П., Попов В. Е., Олияненко Д. С. Процессы и оборудование для подготовки под сварку неповоротных стыков трубопроводов. . , . С. 6-14.

349624. Позняков В. Д., Жданов С. Л. Напряженно-деформированное состояние и сопротивляемость образованию холодных трещин жестко закрепленных сварных соединений стали 14ХГ2САФД. . , . С. 15-19.

349625. Панов В. И., Кандалов С. В. Ремонтная сварка конструкций сложной формы с позиций системологии и системотехники. . , . С. 20-24.

349626. Чайка Д. В. Основные тенденции развития оборудования для термической обработки. . , . С. 25-27.

349627. Лобанов Л. М., Коротынский А. Е., Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г., Попов В. Е., Олияненко Д. С. Применение информационных технологий при подготовке сварочного персонала. Методология и технические средства. . , . С. 30-40.

349628. Шарова С. В., Черкасова О. О. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах. . , .

349629. Левченко О. Г., Каштанов С. Ф., Олейник А. П. Инновационные разработки в сфере безопасности труда. . , . С.49-52.

349630. Корниенко А. Н., Макаренко Н. А. Е. О. Патон "пробил" путь автоматической сварке. . , . С.53-57.

349631. Вовк Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 43-48.

349632. Хао Ч. Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю. . , . С. 48-52.

349633. Plakhtii A., Shkarupylo V., Byelikov B. The system for control and accounting of working time = Система контролю та обліку робочого часу. . , .

349634. Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її нзавершена діяльність. . , . С. 18-22.

349635. Shkarupylo V. V., Tomicic I., Kasian K. M., Alsayaydeh , J. A. J. An Approach to increase the Effectiveness of TLC Verification with Respect to the Concurrent Structure of TLA+ Specification = Підхід до підвищення ефективності TLC верифікації стосовно паралельної структури TLA+ специфікації. . , .

349636. Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз. . , . С. 28-40.

349637. Сокур О. Семінар "Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні приорітети та завдання розвитку в 2008 році". . , . С. 43-44.

349638. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

349639. Магістратура: пробне тестування : [у Запорізькому національному університеті розробили та провели безкоштовні пробні тести за принципом ЗНО для студентів-бакалаврів, які планують вступити в магістратуру]. . , . С. 2.

349640. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

349641. Губа М. О., Полійчук М. В. Ризики в банківській системі України. . , . С. 4-9.

349642. Бухтіарова А. Г., Войтович А. В., Мордовець Є. В. Науково-методичні підходи до трактування поняття корупція у системі публічних фінансів. . , . С. 10-14.

349643. Аверіхіна Т. В., Аверіхін М. М. Управління логістичними ризиками при перевезенні вантажів морським транспортом : [на прикладі України]. . , . С. 15-18.

349644. Клименко А. О. Інституціоналізація інноваційного підприємництва: теоретичний аспект. . , . С. 19-22.

349645. Locali P. A. S. International trade in services: BRICS analysis = Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС. . , . P. 23-28.

349646. Радіонов Ю. Д. Бюджетні видатки у забезпеченні суспільного розвитку. . , . С. 29-34.

349647. Majka S. A. Study on LEGO group's CSR communication on social media = Дослідження комунікації КСВ LEGO Group у соціальних ЗМІ. . , . P. 35-38.

349648. Волошина С. В. Програмні вимоги до розвитку теорії людського капіталу як бази глобальної концепції людського розвитку. . , . С. 39-41.

349649. Головата О. В., Голюк В. Я. Організація міжнародного проекту для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. . , . С. 42-44.

349650. Засовенко А. В. Контактне деформування балки кінцевої довжини на односторонній інерційній основі. . , .

349651. Засовенко А. В. Про дію рухомого навантаження на пружно-пластичну балку. . , .

349652. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

349653. Слободян Ф. Безпека праці на громадському транспорті. Водій : [основні вимоги до обладнання робочого місця водія. Комплектація транспорту при відправленні у рейс. Вимоги до салону. Безпека пасажирів]. . , . С. 12-16.

349654. Стаховський А. Схеми організації робочих місць. Монтажник залізобетонних конструкцій. . , . С. 18-29.

349655. Федоренко М. Безпечне переміщення сходовим маршем у місцях загального користування : [параметри сходинок, сходові майданчики, перильна огорожа, сходи для маломобільних груп населення]. . , . С. 30-37.

349656. Данильченко Д. В., Засовенко А. В., Мастиновский Ю. В. Торцевой удар по оболочке с криволинейной осью. . , .

349657. Нові окуляри uvex - довершеність, якість, комфорт і безпека! : [опис деяких моделей, особливості кожної з них]. . , . С. 38-41.

349658. Задорожна М. Кондиціонер: друг чи ворог? Або як уникнути проблем зі здоров'ям на виробництві. . , . С. 50-53.

349659. Трошина С. Дотримання вимог пожежної безпеки у закладах відпочинку : [кого призначають відповідальним за пожежну безпеку. Організація роботи відповідальної особи]. . , . С. 54-62.

349660. Рожков А. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об'єктів. . , . С. 64-72.

349661. Федоренко М. Журнал відповідає читачам: Як діяти при заміні обладнання. Яке освітлення безпечне для підрозділів машинобудівної галузі. . , . С. 74-77.

349662. Зоря О. П., Малюченко Д. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах. . , .

349663. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

349664. Зоря О. П., Бучакчійська Т. І. Методологічні засади відображення в обліковій системі міжбанківських кредитних операцій. . , .

349665. Рожков А. Зразки основних інструкцій про заходи пожежної безпеки : [протипожежний режим на об'кті. Які інструкції слід розробляти. Як діяти в разі виникнення пожежі та надавати домедичну допомогу]. . , . С. 2-48.

349666. Деякі питання освітнього омбудсмена : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. №491. . , . С. 9.

349667. Державна цільва економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 382. . , . С. 11-53.

349668. Никулин С. Схема развития порта "Южный" : [возможности развития акватории для субъектов хозяйствования на долгосрочную перспективу]. . , . С. 10-14.

349669. Зоря О. П., Кіщенко Ю. О. Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського обліку в банку. . , .

349670. Перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 354. . , . С. 121-122.

349671. Муравский А. Перевалка органического зерна: инфраструктура и перспективы : [в портах Украины ожидается рост специализированных мощностей для перевалки органического зерна]. . , . С. 30-31.

349672. Машино-места и парко-места: учет и налогообложение : [речь идет о машино-местах и парко-местах, которые сооружаются (выделяются) при строительстве жилой или коммерческой недвижимости]. . , . С. 17-31.

349673. Договорные схемы при продаже машино-мест : [особенности инвестирования]. . , . С. 32-41.

349674. Налоги на землю и недвижимость для машино-мест : [налог на недвижимое имущество и на землю]. . , . С. 42-45.

349675. Шевченко М. Дноуглубление: неисчерпаемый ресурс : [крупнейшие мировые дноуглубительные проекты 2018 года]. . , . С. 38-41.

349676. Как выигрывать налоговые споры - примеры и рецепты. . , . С. 54-59.

349677. Рыженкова Н. Контейнерооборот портов Украины вырос на 14% : [на примере контейнерных терминалов "Одесса", "Бруклин-Киев Порт", "ТИС КТ" и Ильичевского рыбного порта]. . , . С. 44-47.

349678. Рыженкова Н. Контейнерные мощности России : [статистические данные перевалки контейнеров в морских портах России в 2017 г.]. . , . С. 48-50.

349679. Леманинець В. М. Роль ДП "Центр оцінки та інформації" в регулюванні тарифів та вартості продукції енергетичних підприємств. . , . С. 6-8.

349680. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-апрель 2018 года : [статистические данные]. . , . С. 56.

349681. Кузьменко О. М. Реалізація права на державну службу : [в Україні]. . , . С. 26-30.

349682. Данич О. Ф. Вплив глобалізації на соціальну функцію сучасної держави: деякі аналітичні роздуми. . , . С. 32-38.

349683. Фірсова І. В. Призначення стратегічного планування : [призначення стратегічного планування в діяльності органів державної виконавчої влади в сучасних умовах]. . , . С. 39-42.

349684. Лісніченко А. С. Правові аспекти здійснення місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операції. . , . С. 43-48.

349685. Папінова О. Страхування життя працівників : [розглянуто особливості оподаткування платежів, пов'язаних зі страхуванням життя працівників (з особистим страхуванням)]. . , . С. 59-63.

349686. Омельницька З. Навчання працівника за рахунок коштів роботодавця. . , . С. 68-70.

349687. Во власти Морфея : [краткая информация с иллюстрациями о построенном в 2013-2018 гг. в Макао фешенебельном отеле по проекту Захи Хадид. Характеристики строения]. . , . С. 6.

349688. Верстюк И., Корба Г. Рождение Химеры : [о презентации предвыборной программы Ю. Тимошенко "Новый курс" (Киев, 15.07.2018 г.). Ключевые моменты программы. О программах, с которыми выступала Ю.Тимошенко в предыдущие годы в качестве премьер-министра, кандидата в президенты]. . , . С. 14-19.

349689. Зелинская А. Многообещающая отрасль. Строительство в агросекторе : [потенциал строительства новых объектов и реновации имеющегося фонда аграрно-промышленного комплекса Украины]. . , . С. 14-24.

349690. Шаповал Е. Встали на крыло : [лоукостеры в Украине: пассажиропотоки растут. Пассажиропоток крупнейших аэропортов Украины и ее соседей в 2017 г.]. . , . С. 24-26.

349691. Філіппова А. Файне місто : [про Краків, першу столицю Польщі: опис міста, цікаві місця, історичні пам'ятки]. . , . С. 30-33.

349692. Макаревич М. Повсталі з попелу : [презентація п'яти найцікавіших замків Польщі, які перетворені нині на сучасні готелі та культурні центри, що зберігають середньовічну та ренесансну атмосферу]. . , . С. 36-39.

349693. "Пояс и путь" в цифрах : [развитие политических и экономических связей стран-участниц проекта]. . , . С. 43-45.

349694. Зоря О. П., Максименко І. Я., Добренька Я. О. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством. . , .

349695. Смирнов А. Кроссовер 4G : [описание новой модели автомобиля Porsche Cayenne, некоторые технические характеристики]. . , . С. 62-63.

349696. Зоря О. П., Хотько В. В. Удосконалення облікової політики НБУ та складання звітності. . , .

349697. Зоря О. П., Семенова Н. В. Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ "Райффайзен Банк Аваль" за станом на 01.01.2014 р.. . , .

349698. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2018. 82 с.

349699. Уютная квартира. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 82 с.

349700. Уютная квартира. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 82 с.

349701. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2018. 44 с.

349702. Зоря О. П., Шевченко Н. В. Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій ПАТ "ВТБ Банк". . , .

349703. Зоря О. П., Савченко Н. Р. Бухгалтерський облік витрат податку на прибуток банківської установи. . , .

349704. Лищенко О. Г., Герасименко Ю. А. Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю. . , .

349705. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установках та будівлях" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (усіх форм навчання),. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 14 с.

349706. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до розрахункових робіт з вищої математики. Розділи "Кратні інтеграли", "Криволінійні та поверхневі інтеграли" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

349707. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

349708. Лищенко О. Г., Козік А. Ю. Алгоритм підготовки управлінської звітності. . , .

349709. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

349710. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

349711. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

349712. Лищенко О. Г., Олонець С. А. Організація обліку витрат в умовах бюджетування. . , .

349713. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

349714. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. . , . С. 6-7.

349715. Лищенко О. Г., Павленко І. Є. Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу. . , .

349716. Лищенко О. Г., Пасічник А. В. Удосконалення обліково- інформаційного забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю з метою її реструктуризації. . , .

349717. Панченко О. М., Пивоваров М. Г., Лищенко О. Г. Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва. . , .

349718. Панченко О. М., Черевко А. Б. Удосконалення обліку забезпечень та резервів підприємства в умовах реформування національного господарства України. . , .

349719. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

349720. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 58 с.

349721. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

349722. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

349723. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

349724. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

349725. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 130 с.

349726. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 44 с.

349727. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2018. 116 с.

349728. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

349729. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2018. 64 с.

349730. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

349731. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2018. 32 с.

349732. Часопис Київського університету права. Київський ун-т права НАН України. Київ, 2018. 322 с.

349733. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2018. 72 с.

349734. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 76 с.

349735. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 48 с.

349736. Метод оцінки резерву зниження енерговитрат на виробничо-технологічні потреби газотранспортної системи. ХПІ. Харків, 2018. 76 с.

349737. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

349738. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2018. 168 с.

349739. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

349740. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

349741. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 76 с.

349742. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 620 с.

349743. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка" для студентів спеціальності спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 60 с.

349744. Панченко О. М., Лищенко О. Г. Облік відтворення основних засобів в реалізації інноваційної моделі розвитку: зарубіжний досвід і вітчизняна практика. . , .

349745. Очеретько Л. М., Сімановська О. О. Удосконалення документального відображення операцій з капітальними інвестиціями. . , .

349746. Бюджетна бухгалтерія. . , 2017.

349747. Бюджетна бухгалтерія [Електронний ресурс]. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2017. 63 с.

349748. Очеретько Л. М., Балюта М. Ю. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління власним капіталом підприємства. . , .

349749. Очеретько Л. М., Солов'янова І. А. Обліково-інформаційне забезпечення формування дивідендної політики підприємства. . , .

349750. Матвєєва В. Читач загубив книжку та взамін приніс нову: оформлення та облік [Електронний ресурс] : [консультації фахівця щодо списання літератури, оформлення заміни втраченої книги, т. ін.. Наведено посилвння на законодавчі та нормативні документи з цих питань]. . , . С. 7-12.

349751. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

349752. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2018. 40 с.

349753. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2018. 40 с.

349754. Левченко Н. М., Желонкін С. С. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення. . , .

349755. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 128 с.

349756. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2018. 142 с.

349757. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

349758. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2018. 124 с.

349759. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 86 с.

349760. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 48 с.

349761. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 40 с.

349762. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 224 с.

349763. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

349764. Левченко Н. М., Животок К. С. Удосконалення методики моніторингу капіталізації банківської системи. . , .

349765. Левченко Н. М., Нікітченко М. В. Алгоритм визначення та зміни строку корисного використання основних засобів. . , .

349766. Очеретько Л. М., Красовська Н. В. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу. . , .

349767. Помулєва В. М., Ременюк Д. Д. Удосконалення обліку та оподаткування дивідендів. . , .

349768. Лищенко О. Г., Дейнега О. О. Процесс управління виробничими витратами підприємства. . , .

349769. Помулєва В. М. Курсові різниці: облік та відображення у звітності. . , .

349770. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

349771. Університетські наукові записки. Хмельницький ун-т управління та права. Хмельницький, 2018. 292 с.

349772. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

349773. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

349774. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2018. 40 с.

349775. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

349776. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 84 с.

349777. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2018. 72 с.

349778. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 28 с.

349779. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

349780. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

349781. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 320 с.

349782. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 142 с.

349783. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 428 с.

349784. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

349785. Канович Г. И нет рабам рая. Советский писатель. Москва, 1989. 272 с.

349786. Канович Г. И нет рабам рая. Вага. Вильнюс, 1989. 301 с.

349787. Канович Г. Козленок за два гроша. Известия. Москва, 1990. 542 с.

349788. Кант Г. Актовый зал. Выходные данные. Радуга. Москва, 1987. 718 с.

349789. Кант Г. Актовый зал. Молодая гвардия. Москва, 1968. 351 с.

349790. Кант Г. Выходные данные. Молодая гвардия. Москва, 1974. 413 с.

349791. Кант Г. Объяснимое чудо. Известия. Москва, 1982. 141 с.

349792. Кант Г. Остановка в пути. Радуга. Москва, 1987. 545 с.

349793. Кант Г. Рассказы и размышления. Радуга. Москва, 1984. 352 с.

349794. Кант У. Праздник нашего класса. Дет. лит.. Москва, 1971. 128 с.

349795. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2018. 214 с.

349796. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 225 с.

349797. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2018. 160 с.

349798. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 184 с.

349799. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 68 с.

349800. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

349801. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 77 с.

349802. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

349803. Кантор В. К. Историческая справка. Советский писатель. Москва, 1990. 432 с.

349804. Канторович В. Я. Глазами литератора. Советский писатель. Москва, 1970. 319 с.

349805. Канторович В. Я. Ты и вы. Политиздат. Москва, 1966. 127 с.

349806. Канцедикас А. С. Уроки народного искусства. Знание. Москва, 1986. 48 с.

349807. Капельгородский Ф. О. Аш хаду. Недоразумение. Шурган. Советский писатель. Москва, 1964. 448 с.

349808. Капитан звездного океана. СМАРТ. Ленинград, 1990. 430 с.

349809. Капица П. И. В дни разлуки. Советский писатель. Ленинград, 1956. 301 с.

349810. Капица П. И. В море погасли огни. Блокадные дневники. Советский писатель. Ленинград, 1974. 368 с.

349811. Капица П. И. Годы разлук. Лениздат. Ленинград, 1966. 464 с.

349812. Капица П. И. Завтра будет поздно. Советский писатель. Ленинград, 1968. 480 с.

349813. Капица П. И. Неслышный зов. Затемненные моря. Советский писатель. Ленинград, 1977. 576 с.

349814. Капица П. И. Оништурмовали Зимний. Детгиз. Ленинград, 1957. 309 с.

349815. Капланова С. Г. Новое о Кустодиеве. Избразительное искусство. Москва, 1979. 190 с.

349816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічна ефективність діяльності підприємства" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

349817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів бакалаврів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

349818. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічне управління підприємством" для студентів спеціальності 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітня програма "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

349819. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньої програми "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

349820. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

349821. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 112 с.

349822. Каплер А. Я. Избранные произведения. Искусство. Москва, 1984. 559 с.

349823. Каплер А. Я. Избранные произведения. Искусство. Москва, 1984. 607 с.

349824. Каплер А. Я. "Я" и "мы": Взлеты и падения рыцаря искусства. Книга. Москва, 1990. 221 с.

349825. Каплинская Е. С. Московский иллюзион. Профиздат. Москва, 1991. 478 с.

349826. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні до виконання контрольної роботи з дисципліни "Капітал підприємства: формування та оцінювання" для студентів спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

349827. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" для студентами спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

349828. Капралов Г. А. Западный кинематограф: супермены и люди. Знание. Москва, 1987. 56 с.

349829. Капралов Г. А. Игра с чертом и рассвет в урочный час. Искусство. Москва, 1975. 327 с.

349830. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

349831. Капралов Г. А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965 - 1980). Искусство. Москва, 1984. 397 с.

349832. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання практичної і самостійної роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 24 с.

349833. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

349834. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

349835. Капуана Л. Маркиз Роккавердина. Худож. лит.. Ленинград, 1987. 408 с.

349836. Капустин Ю. В. Музыкант и публика. Знание. Ленинград, 1976. 39 с.

349837. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 36 с.

349838. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання виробничої практики з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньої програми "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 16 с.

349839. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки для проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльності" освітньої програми "Економіка підприємства" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

349840. Капутикян С. Б. Избранные произведения. Худ. лит.. Москва, 1989. 655 с.

349841. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 57 с.

349842. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегії підприємства" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

349843. Капутикян С. Б. Избранные произведения. Худ. лит.. Москва, 1989. 567 с.

349844. Капутикян С. Б. Избранные произведения. Худ. лит.. Москва, 1978. 438 с.

349845. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" для студентів спеціальності 076 "Економіка підприємства" денного відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

349846. Капутикян С. Б. Избранные произведения. Худ. лит.. Москва, 1978. 383 с.

349847. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" для студентів спеціальності 076 "Економіка підприємства" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

349848. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" для студентів спеціальності 076 "Економіка підприємства" денного та заочного відділень. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

349849. Капутикян С. Б. Верность. Молодая гвардия. Москва, 1975. 160 с.

349850. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 076 "Економіка підприємства" денного відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

349851. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Методичні вказівки до до виконання практичних завдань з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 076 "Економіка підприємства" заочного відділення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 43 с.

349852. Капутикян С. Б. Меридианы карты и души. Известия. Москва, 1982. 336 с.

349853. Капутикян С. Б. Моя тропка на дорогах мира. Советский писатель. Москва, 1989. 664 с.

349854. Караваев Г. Н. Миндальная косточка. Советский писатель. Москва, 1991. 361 с.

349855. Караваева А. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1988. 591 с.

349856. Караваева А. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1988. 655 с.

349857. Караваева А. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1967. 527 с.

349858. Караваева А. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1967. 567 с.

349859. Караваева А. А. Золотой клюв. Современник. Москва, 1983. 400 с.

349860. Караван выходит на рассвете. Жазушы. Алма-Ата, 1989. 429 с.

349861. Каравелов Л. Болгары старого времени. Худож. лит.. Москва, 1977. 142 с.

349862. Караганов А. В. Киноискусство в борьбе идей. Политиздат. Москва, 1974. 416 с.

349863. Караганов А. В. Советское кино: проблемы и поиски. Политиздат. Москва, 1977. 215 с.

349864. Караганов А. В. Страницы киноленинианы. Просвещение. Москва, 1987. 144 с.

349865. Караганов А. В. Характеры и обстоятельства. Советский писатель. Москва, 1959. 396 с.

349866. Караджале И. Л. Потерянное письмо. Худож. лит.. Москва, 1974. 270 с.

349867. Караев А. Ноша. Советский писатель. Москва, 1991. 457 с.

349868. Караев Г. Н., Потресов А. С. Загадка Чудского озера. Молодая гвардия. Москва, 1966. 256 с.

349869. Караев Г. Н. Становление. Ир. орджоникидзе, 1989. 267 с.

349870. Каралийчев А. Избранные произведения. Болгарские писатели. София, 1957. 430 с.

349871. Карамазов В. Ф. Смотрите в глаза лемуру. Советский писатель. Москва, 1989. 415 с.

349872. Карамзин Н. М. Бедная Лиза. Худож. лит.. Ленинград, 1970. 142 с.

349873. Карамзин Н. М. Бедная Лиза. Худож. лит.. Ленинград, 1977. 69 с.

349874. Карамзин Н. М. И что была тогда Россия. Прапор. Харьков, 1990. 527 с.

349875. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Советская Россия. Москва, 1983. 512 с.

349876. Карамзин Н. М. Предания веков. Правда. Москва, 1989. 765 с.

349877. Карандаш Над чем смеется клоун. Искусство. Москва, 1987. 173 с.

349878. Карандаш (Румянцев М. Н.) На арене советского цирка. Искусство. Москва, 1977. 133 с.

349879. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Дослідження процесів зварювання термопластів газовим теплоносієм" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349880. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Дослідження процесів зварювання вініпласту пальниками з електропідігрівом газового теплоносія" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

349881. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Вивчення технологічних особливостей зварювання поліетилену екструдованою присадкою" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

349882. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 "Зварювання полімерів інфрачервоним випромінюванням" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 9 с.

349883. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 "Термоконтактне зварювання полімерів" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349884. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 "Дослідження процесу напилювання полімерних матеріалів" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

349885. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 "Дослідження процесів газополуменевого напилення полімерних матеріалів" з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349886. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Зварювання пластмас" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження технологічних особливостей склеювання металів" з дисципліни "Склеювання матеріалів" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349888. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни "Психологія творчості" для студентів денного відділення спеціальностей 022 "Дизайн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

349889. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни "Психологія творчості" для студентів денного відділення спеціальностей 022 "Дизайн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349890. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика та естетика" для студентів денного відділення спеціальності 022 "Дизайн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

349891. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни "Філософія" для студентів денного відділення спеціальностей 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносхемотехніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

349892. Караосманоглу Я. К. Дипломат поневоле. Международные отношения. Москва, 1978. 352 с.

349893. Карасева В. Е. Была война народная. Веселка. Киев, 1978. 68 с.

349894. Карасева В. Е. Рассказы. Веселка. Киев, 1975. 144 с.

349895. Караславов Г. Дни тревог и надежд. Прогресс. Москва, 1976. 416 с.

349896. Караславов Г. Орлиный камень. Дет. лит.. Москва, 1961. 256 с.

349897. Караславов Г. Орлиный камень. Родопская легенда для юношества. Пресс. София, 1976. 175 с.

349898. Караславов Г. Повести. Худ. лит.. Москва, 1964. 286 с.

349899. Караславов Г. Простые люди. Издательство иностранной литературы. Москва, 1958. 274 с.

349900. Караславов С. Х. Восставшие из пепла. Правда. Москва, 1990. 363 с.

349901. Караславов С. Х. Низверженное величие. Радуга. Москва, 1991. 335 с.

349902. Дубинянская Я. Дмитрий Хворостовский: право голоса : [Хворостовский Дмитрий Александрович (1962-2017) - российский оперный певец. Биография и творчество]. . , . С. 6-21.

349903. Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти. . , . С. 5-23.

349904. Пономаренко В. С. Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України. . , . С. 24-36.

349905. Карастоянов Г. Верность за верность. Пресс. София, 1970. 256 с.

349906. Курбатов С. В. Сучасні методологічні підходи до розробки університетських рейтингів. . , . С. 37-42.

349907. Саух П. Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу. . , . С. 43-49.

349908. Каратеев М. Д. Русь и Орда. Современник. Москва, 1991. 413 с.

349909. Бакіров В. С. Універсалізм і партикуляризм у рейтингуванні університетів. . , . С. 50-52.

349910. Каратеев М. Д. Русь и Орда. Современник. Москва, 1991. 492 с.

349911. Зіньковський Ю. Ф., Мірських Г. О. Психологічні властивості фахівця як умова його професійної успішності. . , . С. 53-59.

349912. Карау Г. Двойная игра. Воениздат. Москва, 1991. 311 с.

349913. Карацупа Н. Ф. Жизнь моя - граница. Книжное издательство. Хабаровск, 1983. 48 с.

349914. Карбелашвили Г. Л. Без родины счастья нет. Советский писатель. Москва, 1985. 320 с.

349915. Карбелашвили Г. Л. Пламенем испепеленные сердца. Советский писатель. Москва, 1982. 448 с.

349916. Карваш П. Юморески и другие пустячки. Молодая гвардия. Москва, 1991. 253 с.

349917. Sikora J. Dilemmas of pedagogical theory and practice in solving human problems in contemporari : [дилеми педагогічної теорії і практики у вирішенні сучасних проблем людини]. . , . С. 60-65.

349918. Чекстере О. Ю. Дослідження мотивації навчання в парадигмі когнітивної психології. . , . С. 66-71.

349919. Каргалов В. В. Святослав. Книжное издательство. Красноярск, 1989. 461 с.

349920. Школьник А. Г. Дифференциальные уравнения. Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. Москва, 1963. 198 с.

349921. Бакельман И. Я. Высшая геометрия. Просвещение. Москва, 1967. 368 с.

349922. Дічек Н. П. Англомовна макаренкіана у XX столітті: стан і методи інтерпретації : [висвітлено інтерпретаційні підходи до тлумачення ідей А. С. Макаренка й оцінювання його спадщини в англомовних студіях останнього десятиліття]. . , . С. 72-82.

349923. Кардин В. Минута пробуждения. Политиздат. Москва, 1984. 442 с.

349924. Кардин В. Открытый фланг. Советский писатель. Москва, 1975. 264 с.

349925. Кардин В. По существу ли эти споры?. Современник. Москва, 1989. 463 с.

349926. Краснов М. Л., Макаренко Г. И. Операционное исчисление. Устойчивость движения. Наука. Москва, 1964. 104 с.

349927. Андрущенко В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації : [аналізується місце і роль освіти в контексті еволюції таких форм духовно-практичного освоєння світу, як наука, культура, мистецтво, мораль, релігія тощо]. . , . С. 5-12.

349928. Хамітов Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату. . , . С. 13-18.

349929. Кардосо О. Коралловый конь. Гослитиздат. Москва, 1962. 156 с.

349930. Кардуччи Д. Избранное. Гослитиздат. Москва, 1958. 287 с.

349931. Карев Г. А. Зеленые орехи. Маяк. Одесса, 1985. 207 с.

349932. Дзюба С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти. . , . С. 19-27.

349933. Пунченко О. Архітектоніка матриці освіти сучасної цивилізації у її парадигмальному вимірі : [репрезентована ноосферно-інформаційна парадигма освіти сучасної цивілізації]. . , . С. 28-33.

349934. Компанеец А. С. Курс теоретической физики. Просвещение. Москва, 1975. 480 с.

349935. Карев Г. А. Твой сын Одесса. Маяк. Одесса, 1990. 295 с.

349936. Похресник А. Критичний аналіз пропозицій - 2017 Римського клубу щодо "нової філософії" і "нового просвітництва". . , . С. 34-41.

349937. Карелин Л. В. Головокружение. Что за стенами. Советский писатель. Москва, 1974. 230 с.

349938. Карелин Л. В. Землетрясение. Советский писатель. Москва, 1969. 280 с.

349939. Карелин Л. В. Землетрясение. Головокружение. Советский писатель. Москва, 1984. 288 с.

349940. Карелин Л. В. Надежда и любовь. Легкий человек Марина. Советский писатель. Москва, 1965. 238 с.

349941. Кондур О. Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку. . , . С. 42-47.

349942. Карелин Л. В. Пять романов. Советский писатель. Москва, 1990. 637 с.

349943. Карелин Л. В. Романы. Современник. Москва, 1990. 650 с.

349944. Карелин Л. В. Ступени. Известия. Москва, 1983. 544 с.

349945. Карелин Л. В. Три романа. Современник. Москва, 1987. 493 с.

349946. Микрюков В. Е. Курс термодинамики. Учпедгиз. Москва, 1960. 236 с.

349947. Сікорський П. Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті. . , . С. 48-56.

349948. Карелов В. И. Предел. Прометей. Москва, 1990. 250 с.

349949. Карим М. Деревенские адвокаты. Современник. Москва, 1989. 526 с.

349950. Карим М. Долгое - долгое детство. Коня диктатору! Пеший Махмут. Известия. Москва, 1984. 368 с.

349951. Карим М. Помилование. Известия. Москва, 1989. 304 с.

349952. Карим М. Радость нашего дома. Таганок. Дет. лит.. Москва, 1969. 222 с.

349953. Карим М., Воскресенская З., Крапивин В. Радость нашего дома. Таганок. Дет. лит.. Москва, 1972. 702 с.

349954. Карклинь Г. Лео Кокле. Советский художник. Москва, 1971. 79 с.

349955. Карлин А. С. Ключ Эльдорадо. Советский писатель. Москва, 1987. 518 с.

349956. Компанеец А. С. Курс теоретической физики. Просвещение. Москва, 1972. 512 с.

349957. Мисюркеев И. В. Сборник задач и упражнений по методам математической физики. Просвещение. Москва, 1964. 135 с.

349958. Олексенко Р., Окса М. Інноваційний досвід дидактиці А. С. Макаренка. . , . С. 57-62.

349959. Дударенко Л. Нові підходи до прогнозування майбутнього системи освіти : [прокоментовано поняття "форсайт", причини його все більш широкого застосування і доцільність звернення до новітніх ІКТ]. . , . С. 63-70.

349960. Кармен Р. Л. Макс Альперт. Планета. Москва, 1974. 120 с.

349961. Збірник задач з вищої математики. Киівський університет. Киев, 1967. 352 с.

349962. Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів : [розкрито результати наукового дослідження з формування соціальних почуттів у студентів у процесі навчальних занять як складової успішності підготовки фахівців у закладах вищої освіти]. . , . С. 71-76.

349963. Криштанович С. Сучасна модель професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. . , . С. 77-83.

349964. Кармен Р. Л. Героика борьбы и созидания. Знание. Москва, 1967. 64 с.

349965. Кармен Р. Л. О времени и о себе. Бюро проп. сов. киноискусства. Москва, 1969. 64 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 16 сек.