Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

351974. Коновалов Г. И. Воля. Современник. Москва, 1989. 494 с.

351975. Коновалов Г. И. Истоки. Воениздат. Москва, 1983. 607 с.

351976. Коновалов Г. И. Истоки. Пофиздат. Москва, 1988. 752 с.

351977. Коновалов Г. И. Предел. Советский писатель. Москва, 1975. 350 с.

351978. Коновалов Г. И. Университет. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1975. 272 с.

351979. Коновалов Е. М., Липец Ю. Г. Малави. Мысль. Москва, 1966. 150 с.

351980. Коновалов М. А. Гаян. Удмуртия. Ижевск, 1989. 208 с.

351981. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

351982. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 60 с.

351983. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

351984. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 83 с.

351985. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2018. 72 с.

351986. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

351987. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 369-428

351988. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 429-484

351989. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2018. 68 с.

351990. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

351991. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

351992. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

351993. Коновко А. Н. Пора перемен. Молодая гвардия. Москва, 1988. 261 с.

351994. Кононенко И. В. Не вернуться назад.... Советская Россия. Москва, 1987. 272 с.

351995. Кононов А. Повесть о верном сердце. Детгиз. Москва, 1962. 734 с.

351996. Бутерко Я. Потенціал як психодуховна даність особистості. . , . С. 68-82.

351997. Конопницкая М. Ю, Избранное. Г.И.Х.Л.. Москва, 1950. 643 с.

351998. Затонацька Т.Г., Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні. . , . С. 91-105.

351999. Хайрулін О. Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі. . , . С. 83-108.

352000. Конопницкая М. Ю, Рассказы. Госиздатхудлит. Москва, 1954. 365 с.

352001. Олейнікова Л. Г., Точиліна І. В. Податкові інструменти підтримки освітньої галузі в Україні. . , . С. 106-125.

352002. Конорев Л. Ф. Росные травы. Черноземное книжное издательство. Воронеж, 1989. 256 с.

352003. Костюк Д. До УААСП - останній акорд на високій ноті : [згідно з Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", Українське агентство з авторських та суміжних прав ліквідується]. . , . С. 4-9.

352004. Lypka А. Responsibility of personality in coordinates of psychological analysis = Відповідальність особистості в координатах психологічного аналізу. . , . P. 109-117.

352005. Конрад Д. Избранное. Гослитиздат. Москва, 1959. 591 с.

352006. Конспект лекцій з дисципліни "Риторика" для студентів 5 курсу спеціальності "Германські мови та літератури" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 105 с.

352007. Конрад Д. Избранное. Гослитиздат. Москва, 1959. 679 с.

352008. Конрад Д. В зеркале морей. Маяк. Одесса, 1979. 224 с.

352009. Конрад Д. Лорд Джим. Тайфун. Фрейя Семи Островов. Правда. Москва, 1989. 480 с.

352010. Конрад Д. Ностромо. Худож. лит.. Москва, 1985. 528 с.

352011. London J. White fang. Znannia. Kyiv, 2015. 238 p.

352012. Конрад Д. Тайный сообщник. Наука. Новосибирск, 1991. 160 с.

352013. Гірняк А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії. . , . С. 118-126.

352014. Ягольник О. Як ГО "УААСП" врятувала Україну для світу авторського права : [про заснування Громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав" та прийняття її до Міжнародної конфедерації CISAC]. . , . С. 10-12.

352015. Болтівець С. Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії. . , . С. 127-130.

352016. Сердюк І. Плата за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти : [дослідження питань визначення розмірів зборів за дії з об'єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ); зарубіжний досвід]. . , . С. 13-29.

352017. Андрощук Г. Інструменти підтримки патентування винаходів та комерціалізації технологій: досвід для України : [сучасні патентні фонди]. . , . С. 30-41.

352018. Черепов Л. Медична реформа і інтелектуальна власність : [охорона прав на винаходи і корисні моделі]. . , . С. 42-53.

352019. Конрад К. Отбой!. Худож. лит.. Москва, 1964. 311 с.

352020. Конспект лекцій з дисципліни " Новітні технології заготівельного виробництва " для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавс-тво" (спеціалізації "Прикладне матеріалознавство" та "Термічна обробка металів") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 76 с.

352021. Конспект лекцій з дисципліни " Новітні технології заготівельного виробництва " для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавс-тво" (спеціалізації "Прикладне матеріалознавство" та "Термічна обробка металів") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 48 с.

352022. Лессиг Л. Свободная культура : [пиратство в сфере интеллектуальной собственности. Копирайт как вид собственности]. . , . С. 62-67.

352023. Калениченко П. Щодо змін компенсації за порушення авторського та суміжних прав : [в Україні]. . , . С. 68-71.

352024. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

352025. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

352026. Хлебніков С. Як правильно визначити норму щодо присудження компенсації, враховуючи дію закону в часі ? : [компенсації за порушення авторського права або суміжних прав]. . , . С. 71-73.

352027. Глива Є. Гіпнотерапевтична інтервенція у глибини людської психіки: джерело внутрішньої травми та її вплив на людину. . , . С. 131-142.

352028. Relojo D. Dimentions of improvement the physical health of people with mental illness = Виміри вдосконалення фізичного здоров'я у людей з розумовими вадами. . , . P. 143-154.

352029. Челецька М. Кілька "іскорок блакитних" з литовської пустелі Юрги Іванускайте : [творчість сучасної литовської поетеси Ю. Іванускайте]. . , . С. 147-151.

352030. Поліщук Я. Поезія і доля Зузанни Гінчанки : [Зузанна Поліна Ґінзбург (22 березня 1917 — січень 1945) — польська поетеса міжвоєнного періоду. Її життєвий і творчий шлях]. . , . С. 152-158.

352031. Голос України. Київська правда. К., 2018.

352032. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України № 2541-VIII від 6.09.2018 р.. . , . С. 4-5.

352033. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

352034. Фініков Т. За новим досвідом - до Польщі : [стартувала четверта фаза міжнародного проекту "Інноваційний університет і лідерство". Про реалізацію і досягнення проекту, подібність і відмінність викликів, які стоять перед вищою освітою в Україні й Польщі]. . , . С. 6-7.

352035. Константинов В., Рацер Б. Разлука без печали. Искусство. Ленинград, 1964. 108 с.

352036. Гончарук (Чолач) Т., Джугла Н. Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого. . , . С. 155-162.

352037. Шулікін Д. Наука озброює і захищає : [ХV Міжнародна виставка "зброя та безпека 2018" - досягненання українських науковців у вітчизняній "обороні"]. . , . С. 8-9.

352038. Константинов М. П., Исакович Г. Г. Ленинский мемориал. Знание. Москва, 1974. 48 с.

352039. Короденко М. Університет набирає висоту : [Національний авіаційний університет відсвяткував 85-ту річницю]. . , . С. 10.

352040. Васильків О. Понятійні виміри соціально-психологічної допомоги населенню. . , . С. 163-170.

352041. Заяць Т., Дяконенко О. Соціальна стандартизація оплати праці в Україні. . , . С. 3-12.

352042. Кулик Н. Невтомний українець : [про видатного педагога, історика і громадсько-політичного діяча, державного секретаря освіти у Західноукраїнській Народній Республіці О. Барвінського]. . , . С. 14-15.

352043. Скринченко В. Павло Скоропадський, останній лицар гетьманщини : [3(15) травня 1873 р. - 28 квітня 1945 р., гетьман України з 29.04.1918 р. до 14.12.1918 р.]. . , . С. 175-184.

352044. Полунін О. Поведінка платника податків: пропозиція із розширення моделі "слизького схилу". . , . С. 171-186.

352045. Ткачук О., Полисаєва О. Структурно-функціональна модель формування художніх здібностей. . , . С. 187-194.

352046. О'лір О. Невтомний садівник людської доброти. Спогад про Всеволода Ткаченка : [В. Ткаченко - вдомий український перекладач]. . , . С. 185-188.

352047. Подорожна Т. С. 27 річниця з дня проголошення незалежності України : здобутки та перспективи. . , . С. 6-8.

352048. Хренова Ю. О. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування як додатковий захід фінансового контролю. . , . С. 28-30.

352049. Оніщенко Н. М. Правова психологія в контексті сприйняття права. . , . С. 32-35.

352050. Константиновский Д. Л. Последние известия. Советский писатель. Москва, 1988. 313 с.

352051. Константиновский И. Д. Время и судьбы. Советский писатель. Москва, 1988. 480 с.

352052. Константиновский И. Д. Как свеча от свечи.... Московский рабочий. Москва, 1990. 314 с.

352053. Константиновский И. Д. Караджале. Молодая гвардия. Москва, 1970. 288 с.

352054. Константиновский М. А. Коапп! Коапп! Коапп!. Искусство. Москва, 1978. 127 с.

352055. Цюра В. В. Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки. . , . С. 37-43.

352056. Новіцький В. В. Вплив концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки. . , . С. 45-49.

352057. Ільченко Н., Фреюк О. Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України. . , . С. 5-14.

352058. Антонюк Д. А., Антонюк К. І. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції. . , . С. 124-131.

352059. Волчок Ю.П., Иванова Е.К., Кацнельсон Р.А., Лебедев Ю.С. Конструкции и форма в советской архитектуре. Стройиздат. Москва, 1980. 264 с.

352060. Новое египетское чудо : [в Египте началось строительство самого высокого небоскреба (300 м) в Африке по проекту иракско-британского архитектора Захи Хадид. Краткое описание здания. Информация о трех самых высоких зданиях Африки]. . , . С. 6.

352061. Верстюк И., Духнич О., Бердинских К. Задачи на пятилетку : [задачи для нового президента Украины на ближайшие 5 лет, по мнению высокопоставленных западных чиновников и дипломатов]. . , . С. 20-23.

352062. Свистільник В. Інструменти інформаційної асиметрії на ринках споживчих товарів і послуг : [учасники ринкових відносин володіют різним обсягом інформації, необхідної для здійснення ними економічного вибору]. . , . С. 14-23.

352063. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

352064. Бутченко М. Чужие здесь ходят : [с открытием европейских границ в Украине значительно вырос поток нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Что делать с этим трудовым потенциалом ]. . , . С. 26-29.

352065. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

352066. Бондарев А. Wi-Fi для фараонов : [некоторые сведения о Древнем царстве (2686-2181 до н. э.). Новые факты о секретах конструкции и назначении египетских пирамид]. . , . С. 52-57.

352067. Смирнов А. Сундук в стиле Уорхола : [новый Citroen C3 Aircross: описание, некоторые технические характеристики]. . , . С. 64-65.

352068. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

352069. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

352070. Курс лекцій з дисципліни "Корекційна педагогіка" для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

352071. Курс лекцій з дисципліни "Спортивний менеджмент" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

352072. Курс лекцій з дисципліни "Основи фізичної реабілітації" для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

352073. Пиза Д. М., Бугрова Т. И., Лаврентьев В. Н., Семенов Д. С. Метод формирования классифицированной обучающей выборки при пространственной обработке сигналов в условиях воздействия комбинированной помехи. . , . С. 420-428.

352074. Мастиновский Ю. В., Анпилогов Д. И. Распространение волн в слоистых вязко-упругих конструкциях. . , . С. 7-15.

352075. Шаповал Е. Кто владеет Крещатиком : [топ-10 владельцев нежилой недвижимости на Крещатике. Характеристика зданий, их владельцы]. . , . С. 32-37.

352076. Jasinska A. Crisis as determinant of organization's development = Криза як детермінанта розвитку організації. . , . P. 24-35.

352077. Андриевский М. В., Митиков Ю. А., Шамровский Д. А. Особенности регулирования ракетного двигателя закрытой схемы, работающего на экологически чистых компонентах топлива. . , . С. 16-21.

352078. Мельниченко С., Штанова А. Сервісна політика компаній - кінодемонстраторів. . , . С. 36-45.

352079. Бутиліна О. Основні вимоги з охорони праці для слюсаря-ремонтника : [вимоги безпеки до, під час, та після виконання робіт, дії при аварійних ситуаціях та при пожежі]. . , . С. 14-27.

352080. Контон У. Африканец. Прогресс. Москва, 1966. 215 с.

352081. Трубей О. Вітчизняна роздрібна торгівля на ринку FMCG : [ринок товарів повсякденного попиту]. . , . С. 46-57.

352082. Катренко М. А., Панченко А. А. Исследование границ устойчивой подачи топлива в камеру с противодавлением : [влияние на границы устойчивой подачи компонентов на режимах дросселирования ракетного двигателя]. . , . С. 22-26.

352083. Кончаловская Н. П. Волшебство и трудолюбие. Советский писатель. Москва, 1989. 317 с.

352084. Стаховський А. Правила охорони праці під час експлуатації мобільних підйомників. . , . С. 28-36.

352085. Ільїн С. В., Чейлитко А. О., Матказіна P. P. Дослідження надлишкового тиску масла в обмотках трансформаторів з шириною радіального каналу в 1 мм. . , . С. 27-33.

352086. Федоренко М. Охорона праці медіапрацівників : [нормативне регулювання вимог охорони праці, права та обов'язки журналістів]. . , . С. 38-44.

352087. Зубко Т., Лаптєва В. Індикатори кадрової безпеки підприємства. . , . С. 57-67.

352088. Данько Н., Теличко К. Огляд міжнародніх стандартів з управління ризиками. Група якісних методів. . , . С. 56-61.

352089. Кончаловская Н. П. Кладовая памяти. Советская Россия. Москва, 1980. 304 с.

352090. Росицький В. Основні напрями та проблеми пожежної безпеки в метрополітенах України. . , . С. 62-67.

352091. Кончаловская Н. П. Стихотворения. Советский писатель. Москва, 1985. 112 с.

352092. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1961. 110 с.

352093. Кончаловская Н. П. Сын земли сибирской. Знание. Москва, 1961. 62 с.

352094. Даниленко Є. SEO - інструменти у формуванні поведінки покупців легкових автомобілів : [розглянуто алгоритм оцінювання інтернет-поведінки потенційних покупців]. . , . С. 68-84.

352095. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1970. 104 с.

352096. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1971. 81 с.

352097. Кончаловская Эдит Пиаф. Музична Украина. Киев, 1988. 94 с.

352098. Коваль А. Пятилетнее путешествие "Пояса и Пути" : [о международной инициатива Китая "Один пояс, один путь" или концепции "Пояса и Пути", ставшей за 5 лет существования ключевым элементом китайской внешней политики. Ключевые направления реализации проектов]. . , . С. 38-41.

352099. Верба Д. Економічні передумови та динаміка рівня матеріального добробуту домогосподарств із дітьми в Україні. . , . С. 13-22.

352100. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1971. 101 с.

352101. Охримчук Д. Все про електрозахисні засоби : [класифікація і загальні вимоги, експлуатаційні випробування, застосування електрозахисних засобів тощо]. . , . С. 2-49.

352102. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1972. 136 с.

352103. Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г. И. Носова Сборник научных трудов .... Магнитогорский горнометаллургический институт. Свердловск, 1974. 153 с.

352104. Угнива С. Арабская Мрия : [история крупнейшего агрохолдинга Украины Мрия, проданного государственной компании из Саудовской Аравии в 2018 г.]. . , . С. 42-43.

352105. Кончин Е. В. Найдена картина.... Знание. Москва, 1989. 56 с.

352106. Ресурс на обочине : [как утилизируются использованные пластиковые бутылки в Украине; перспективы такого бизнеса]. . , . С. 44-45.

352107. Коныхов Л. А. Ах, но все-таки.... Прометей. Москва, 1989. 123 с.

352108. Конь с розовой гривой. Правда. Москва, 1988. 480 с.

352109. Павленко А. Большое яблоко Азии : [привлекательный экономическими и правовыми свободами Гонконг стал точкой притяжения капиталов из Китая и других стран мира. Десять городов мира с самой высокой концентрацией богатых людей]. . , . С. 46-49.

352110. Конюшев В. Ф. Такое голубое небо. Политиздат. Москва, 1973. 397 с.

352111. Коняев Н. М. Марсиане. Молодая гвардия. Москва, 1991. 286 с.

352112. Коняев Н. М. Пригород. Советский писатель. Ленинград, 1990. 350 с.

352113. Коняев Н. М. У тихой воды. Советский писатель. Ленинград, 1989. 250 с.

352114. Шама О. Два цвета Зеленого Клина : [о том, как после свержения российского императора украинцы Дальнего Востока попытались объявить в регионе национальную автономию]. . , . С. 62-65.

352115. Коняхин В. И. Микрорайон. Молодая гвардия. Москва, 1981. 127 с.

352116. Назарова К., Задніпровський О. Аудит оцінки фінансових інструментів : [достовірність оцінки фінансових інструментів]. . , . С. 85-97.

352117. Коняхин Г. П. А. И. Куинджи. Знание. Москва, 1961. 103 с.

352118. Лучшие компании розничной торговли и ТРЦ Украины по итогам 2017-18 годов : [по итогам конкурса "Ритейлер года", который ежегодно проводится Ассоциацией ритейлеров Украины]. . , . С. 18-19.

352119. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Глобальні тенденції економічного і соціального розвитку та їх вплив на гідну працю в Україні. . , . С. 23-29.

352120. Безверхий К. Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств. . , . С. 97-107.

352121. Олійник О. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування безпечних умов праці. . , . С. 30-35.

352122. Коонен А. Г. Страницы жизни. Искусство. Москва, 1975. 455 с.

352123. Lang F. P. Structure of a "new society " conceivable for the digital revolution = Структура "нового суспільства", здатного до цифрової революції. . , . C.108-118.

352124. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1957. 243 с.

352125. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1957. 259 с.

352126. Копейко В. Три письма на Север. Промінь. Днепропетровск, 1985. 158 с.

352127. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1960. 147 с.

352128. Копелев Л. З. Хранить вечно. Вся Москва. Москва, 1990. 687 с.

352129. Панькова О., Касперович О. Основні напрями та способи модернізації системи соціально-трудових відносин у промисловості на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу. . , . С. 36-43.

352130. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1962. 236 с.

352131. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1962. 251 с.

352132. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1961. 287 с.

352133. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1962. 256 с.

352134. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1963. 177 с.

352135. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1963. 262 с.

352136. Институт металлургии им. А. А. Байкова Труды ... Металлургия, металловедение, физико-химические исследования. АН СССР. Москва, 1963. 163 с.

352137. Коптелов А. Л. Большой зачин. Известия. Москва, 1970. 336 с.

352138. Коптелов А. Л. Великое кочевье. Книжное издательство. Новосибирск, 1990. 432 с.

352139. Щекотихин О. В. "Пресвятая Покрова" . Боевые походы казацких чаек. Статус. Запорожье, 2018. 240 с.

352140. Коптелов А. Л. Возгорится пламя. Советский писатель. Москва, 1966. 383 с.

352141. Коптелов А. Л. Возгорится пламя. Известия. Москва, 1970. 704 с.

352142. Заюков І. Вплив професійного стресу на умови праці та здоров'я зайнятого населення України. . , . С. 44-51.

352143. Бочаров О. П., Доліна Н. Л., Коломієць Є.П. IP-телефонія, як сучасний засіб корпоративного зв'язку ПАТ "Укрзалізниця". . , . С. 5-12.

352144. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. ФОРТ. Харків, 2018. 264 с.

352145. Коптелов А. Л. Возгорится пламя. Советский писатель. Москва, 1970. 352 с.

352146. Коптелов А. Л. Возгорится пламя. Советский писатель. Москва, 1970. 352 с.

352147. Коптелов А. Л. Точка опоры. Известия. Москва, 1984. 688 с.

352148. Коптелов А. Л. Точка опоры. Советский писатель. Москва, 1977. 382 с.

352149. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Автомобільні кузови" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

352150. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 283 с.

352151. Кодекс цивільного захисту України. Центр учбової літератури. Київ, 2017. 90 с.

352152. Самарська А. В., Зеленько Ю. В. Закономірності поширення та акумуляції важких металів у грунтах залізничної інфраструктури : [в якості об'єкта досліджень обрана ділянка залізничної інфраструктури між станціями Вільногірськ та Ерастівка регіональної філії "Придніпровська залізниця"]. . , . С. 13-21.

352153. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1961. 294 с.

352154. Шкіря Н. Л., Нікульникова Т. Г., Залізняк Н. В. Аудит. Магнолія 2006. Львів, 2016. 224 с.

352155. Савчин М. Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи. . , . С. 13-29.

352156. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1962. 383 с.

352157. Коптяева А. Д. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1972. 704 с.

352158. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1963. 364 с.

352159. Коптяева А. Д. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 446 с.

352160. Коптяева А. Д. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 574 с.

352161. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1963. 333 с.

352162. Коптяева А. Д. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1975. 584 с.

352163. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1963. 306 с.

352164. Демченко С. М., Татуревич А. А. Технічні вимоги до безпідкладкових анкерних пружних проміжних скріплень : [експлуатаційні та динамічні випробування]. . , . С. 22-29.

352165. Леонец В. А. Бортовой измерительный комплекс БВК-6 : [описание прибора, конструктивные особенности, инструментальная погрешность измерительного канала и область применения]. . , . С. 30-39.

352166. Институт электромеханики Сборник работ по вопросам электромеханики. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1961. 283 с.

352167. Коптяева А. Д. Дерзание. Советский писатель. Москва, 1965. 512 с.

352168. Коптяева А. Д. Дерзание. Известия. Москва, 1985. 512 с.

352169. Коптяева А. Д. Иван Иванович. Куйбышевское книжное издательство. [Б. м.], 1955. 467 с.

352170. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем. Магнолія 2006. Львів, 2016. 228 с.

352171. Коптяева А. Д. Иван Иванович. Современник. Москва, 1984. 398 с.

352172. Коптяева А. Д. Чистые реки. Советский писатель. Москва, 1969. 311 с.

352173. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1959. 70 с.

352174. Комаров В. В. Моделювання впливу форми обичайки та силової стойки вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт - дозвуковий вхідний пристрій" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на її аеродинамічні характеристики. . , . С. 34-39.

352175. Ігнатов Г. С., Богун I. A., Гамбарян Г. Р., Зюков A. A. Система контролю нагріву букс дизель-поїзда ДПКр-2. . , . С. 40-52.

352176. Грищенко С. Г. Александр Бородин - ученый, инженер-новатор и организатор железнодорожного транспорта. . , . С. 55-58.

352177. Березовский Е. К. Повышение эксплуатационных характеристик вентилятора ТРДД с широкохордными рабочими лопатками. . , . С. 40-44.

352178. Борисенко В. Д., Устенко С. А., Устенко І. В. Геометричне моделювання S-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів. . , . С. 45-52.

352179. Степовой М. С., Прибора Т. И. Анализ эволюции конструкции замкового соединения рабочих колес осевых компрессоров ГТД. . , . С. 53-59.

352180. Безух О. Технічне регулювання у сфері господарювання : [стандартизація та система оцінки і підтвердження відповідності й метрології]. . , . С. 30-45.

352181. Ліллемяе О. Концепція поняття "державна допомога" : [у сучасній науці господарського права]. . , . С. 46-59.

352182. Щукіна Л. П., Болюх В. Ф., Лігезін С. Л., Захаров А. В., Противень О. С. Вплив методу консолідації порошків на фазоутворення технічної кераміки. . , . С. 3-7.

352183. Дзевочко О. М., Подустов М. О. Нові гофровані насадкові елементи для використання в абсорбційних системах. . , . С. 8-17.

352184. Тесленко М. Г. Автоматизация дослідження імперсійного змочування методом визначення часу протікання із використанням алгоритму аналізу зображення. . , . С. 18-26.

352185. Копшицер М. И. Савва Мамонтов. Искусство. Москва, 1972. 253 с.

352186. Алексахин А. А., Гордиенко Е. П., Сыров М. В., Фещенко Р. С. Особенности утепления групп зданий при централизованном теплостабжении. . , . С. 27-34.

352187. Зельдіна О. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку. . , . С. 60-70.

352188. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1957. 78 с.

352189. Копшицер М. И. Валентин Серов. Искусство. Москва, 1972. 399 с.

352190. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1957. 102 с.

352191. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1957. 102 с.

352192. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1957. 76 с.

352193. Корабельников О. С. К востоку от полночи. Книжное издательство. Красноярск, 1989. 352 с.

352194. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1955. 79 с.

352195. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

352196. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1961. 94 с.

352197. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1961. 50 с.

352198. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1963. 106 с.

352199. Институт машиноведения Труды ... Семинар по точности в машиностроении и приборостроении. АН СССР. Москва, 1965. 131 с.

352200. Кравченко О. В., Суворова И. Г., Баранов И. А., Велигоцкий Д. А. Влияние водорода на течение и теплообмен в системе "трещина горной породы - флюид". . , . С. 35-46.

352201. Павлюченко Ю. Завдання і засоби державного регулювання аграрного ринку. . , . С. 71-84.

352202. Корабли мысли. Книга. Москва, 1986. 304 с.

352203. Хавин Г. Л., Хоу Дживень Эффективность сверления полимерных композиционных материалов сверлами, отличными по конструкции от спирального. . , . С. 47-53.

352204. Кораблинов В. А. Жизнь Кольцова. Молодая гвардия. Москва, 1959. 352 с.

352205. Кораблинов В. А. Лесов таинственная сень. Молодая гвардия. Москва, 1960. 224 с.

352206. Тихомирова Т. С., Філенко М. О., Шестопалов О. В., Горбунова О. В., Дуюн О. А. Досвід поєднання STEM та інклюзивної освіти в літньому таборі на базі технічного вищого навчального закладу. . , . С. 54-59.

352207. Коралов Э. Неоновые солнца. София-пресс. София, 1970. 164 с.

352208. Ноженко Д. С., Прибора Т. И. Математическое моделирование болтовых соединений в роторах отечественных ГТД : [при расчетах роторов авиационных двигателей методом конечных элементов]. . , . С. 60-66.

352209. Корбач И. М. Впереди грома. Молодь. Киев, 1990. 253 с.

352210. Кравцов В. В. Виды контактных повреждений зубчатых колес главных вертолетных редукторов в процессе их эксплуатации. . , . С. 67-72.

352211. Пацурія Н. Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю. . , . С. 85-100.

352212. Кресанов Ю. С., Качан А. Я., Клочихин В. В., Уланов С. А. Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД : [на основании проведенных исследований на АО "Мотор Сич"]. . , . С. 73-82.

352213. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 204 с.

352214. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 108 с.

352215. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 102 с.

352216. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 96 с.

352217. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 210 с.

352218. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

352219. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

352220. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 32 с.

352221. Резнікова В., Стефанчук Р. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними : [правове управління ризиками]. . , . С. 101-115.

352222. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

352223. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 58 с.

352224. Гермашев А. И., Беликов С. Б., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. Автоматизация процесса выбора режимов фрезерования тонкостенных элементов деталей. . , . С. 83-91.

352225. Мозговой В. Ф., Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Зубарев А. Е. Формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании в условиях автоколебаний. . , . С. 92-100.

352226. Сімейний кодекс України. Паливода А. В.. Київ, 2017. 108 с.

352227. Історія на шпангоутах. Дике Поле. Запоріжжя, 2016. 368 с.

352228. Луговий В. І., Слюсаренко 0. М., Таланова Ж. В. Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року : [послаблення вищої освіти України і впровадженння відповідного державного політоко-стратегічного реагування]. . , . С. 5-22.

352229. Корделл А. Поругание прекрасной страны. Издание иностранной литературы. Москва, 1962. 326 с.

352230. Товканець О. С. Менеджмент освіти в умовах глобалізації: завдання і перспективи розвитку. . , . С. 23-32.

352231. Корейс М., Фолл Д. Школа вежливости. АРТИЯ. Прага, 1963. 24 с.

352232. Петрочко Ж. В. Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні : [визначено проблеми соціально-психологічного розвитку вихованців закладів інституційного догляду]. . , . С. 33-41.

352233. Корейская классическая поэзия. Гослитиздат. Москва, 1958. 319 с.

352234. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1955. 98 с.

352235. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1955. 71 с.

352236. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1955. 71 с.

352237. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1956. 74 с.

352238. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1956. 83 с.

352239. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1956. 63 с.

352240. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1956. 62 с.

352241. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1957. 76 с.

352242. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1957. 85 с.

352243. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1957. 66 с.

352244. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1957. 77 с.

352245. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1958. 70 с.

352246. Jankowska D. Emancipation potential of dialogue in academic education at the beginning of the 21st century = Емансипаційний потенціал діалогу в академічній освіті на початку ХХІ століття. . , . P. 42-49.

352247. Корейские предания и легенды из средневековых книг. Худож. лит.. Москва, 1980. 286 с.

352248. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 44 с.

352249. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1958. 90 с.

352250. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1959. 68 с.

352251. Корецкая И. В. А. И.Куприн. Знание. Москва, 1970. 31 с.

352252. Корецкий Д. А. Акция прикрытия. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 372 с.

352253. Ларин В. Б. О построении центросимметричных и антицентросимметричных решений матричных управлений Сильвестра. . , . С. 5-9.

352254. Зуб С. С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела. . , . С. 10-28.

352255. Головченко Г. 0. Витоки та тенденції розвитку медіаосвіти США в історичній ретроспективі. . , . С. 50-59.

352256. Корецкий Д. А. Антикиллер. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 528 с.

352257. Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 703. . , . С. 7-11.

352258. Корецкий Д. А. Антикиллер. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 480 с.

352259. Губарев В. Ф., Романенко В. Л., Милявский Ю. Л. Идентификация в когнитивных картах в режиме импульсных процессоров при полной информации. . , . С. 29-42.

352260. Сиско Н. М. Стажування як одна зі складових системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти : [на прикладі Хмельницької області]. . , . С. 60-67.

352261. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1960. 63 с.

352262. Корецкий Д. А. Ментовская работа. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 406 с.

352263. Корецкий Д. А. Опер по прозвищу "Старик". ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 480 с.

352264. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1961. 162 с.

352265. Корецкий Д. А. Оперативный псевдоним. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 406 с.

352266. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1962. 80 с.

352267. Институт машиноведения Труды ... Семинар по теории машин и механизмов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1961. 168 с.

352268. Корецкий Д. А. Пешка в большой игре. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 390 с.

352269. Корецкий Д. А. Секретные поручения. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1998. 464 с.

352270. Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженеррних систем для забезпечення такого обліку : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 09.08.2018 р. № 206. . , . С. 25-27.

352271. Корецкий Д. А. Смягчающие обстоятельства. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1989. 267 с.

352272. Алєксєєнко Т. Ф. Проблема цінностей в інтерпретації конфлікту батьків і дітей у Теорії поколінь : [класифікація поколінь на основі домінуючих цінностей і типологічних характеристик]. . , . С. 68-76.

352273. Опалюк Т. Л. Дидактико-методичні матеріали для написання соціапьно-педагогічного есе. . , . С. 77-84.

352274. Корин. Изобразительное искусство. Москва, 1983. 28 с.

352275. Корин П. Д. Альбом репродукций. Аврора. Ленинград, 1972. 19 с., 24 ил.

352276. Коринец Ю. Суббота в понедельник. Дет. лит.. Москва, 1966. 192 с.

352277. Кормер В. Ф. Наследство. Советский писатель. Москва, 1991. 367 с.

352278. Семенов В. В. Модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств. . , . С. 43-53.

352279. Грабова У. З. Аппроксимативные свойства тригармонических интегралов Пуассона на классах Гельдера. . , . С. 54-61.

352280. Корн И., Корн В. Мавр и лондонские грачи. Дет. лит.. Москва, 1987. 383 с.

352281. Харкевич Ю. И. Асимптотические разложения верхних граней отклонений функций класса Wr от их обобщенных интегралов Пуассона. . , . С. 62-72.

352282. Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 712. . , . С. 30-49.

352283. Корнейчук А. Е. Пьесы. Советский писатель. Москва, 1967. 636 с.

352284. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою... [див. анотацію]. . , . С. 54-59.

352285. Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 629-р. . , . С. 105-108.

352286. Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2018 р. : Постанова Правління Національного банку України від 14.08.2018 р. № 94. . , . С. 134-139.

352287. Химич А. Н., Декрет В. А., Попов А. В., Чистяков А. В. Численное исследование устойчивости композитных материалов на компьютерах гибридной архитектуры. . , . С. 73-88.

352288. Текстильные стропы по европейским стандартам от компании СКИФ ИНВЕСТ : [предоставлена информация о продукции и компании]. . , . С. 2-4.

352289. Оборский Г. А., Бундюк А. Н., Тарахтий О. С. Система управления когенерационной энергетической установкой при частичных электрических нагрузках. . , . С. 89-94.

352290. Шлянин С. М. Кран мостовой электрический двухбалочный грузоподъемность 10+10 т "Завода Кранкомплект". . , . С. 5.

352291. Стасюк А. И., Гончаренко Л. Л. Математические модели и методы организации интеллектуальных компьютерных сетей управления электроснабжением и оптимизацией электропотребления железных дорог. . , . С. 96-110.

352292. Корниенко А. К. Применение гидроприводов на гидротехнических сооружениях: особенности, требования и тенденции : [на примере компании АО "СПКТБ "Запорожгидросталь]. . , . С. 7-9.

352293. Корни и звезды. Радуга. Москва, 1988. 287 с.

352294. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 27 с.

352295. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 39 с.

352296. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 28 с.

352297. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 45 с.

352298. Корнилов В. Г. Избранное. Современник. Москва, 1990. 570 с.

352299. Корнилов В. Г. Избранное. Современник. Москва, 1990. 590 с.

352300. Корнилов В. Н. Демобилизация. Московский рабочий. Москва, 1990. 379 с.

352301. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 23 с.

352302. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт Сборник трудов .... Отдел технической информации. Москва, 1960. 31 с.

352303. Корнилов В. Н. Сказать не желаю.... Политиздат. Москва, 1973. 415 с.

352304. Корнилова Н. Г. Пантера. ЭКСМО-ПРЕСС. Москва, 1998. 462 с.

352305. Турченко О. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежніть. . , . С. 116-135.

352306. Корнилович К. На берегах Невы. Искусство. Москва, 1964. 151 с.

352307. Волчек Н. В. Иновационные модели анемометров : [техническое описание прибора]. . , . С. 12-13.

352308. Попов В. А., Радченко В. С. Комплексный подход при анализе причин раннего трещинообразования в крановых металлоконструкциях. . , . С. 14-17.

352309. Попова А. Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти : [економіко-правове забезпечення]. . , . С. 136-150.

352310. Бондаренко В. Г. Метод композиции для схем с распределенными параметрами. . , . С. 111-119.

352311. Корнюшин Л. Г. Прозрение и надежды. Современник. Москва, 1978. 480 с.

352312. Ивохин Е. В., Науменко Ю. А. О формализации процессов распространения информации на основе гибридных моделей диффузии. . , . С. 120-127.

352313. Корнюшин Л. Г. Прозрение и надежды. Современник. Москва, 1990. 606 с.

352314. Волчек Н. В. Ремонт и модернизация: замена или восстановление? Подход к решению этих вопросов за рубежом : [приминительно к грузоподъемной технике]. . , . С. 18-20.

352315. Шоринов А. В., Маркович С. Е. Восстановление корпусных деталей из легких сплавов холодным газодинамическим напылением : [для авиационной техники]. . , . С. 101-106.

352316. Волчек Н. В. Мобильные краны военного назначения. . , . С. 21-23.

352317. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальності 141 всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

352318. Коробейников М. П. Ненадежное время. Современник. Москва, 1991. 410 с.

352319. Павленко Д. В. Закономерности уплотнения титановых прессовок. . , . С. 107-116.

352320. Коробов Василий Шукшин. Современник. Москва, 1984. 286 с.

352321. Коробова Н. Ю. Берега моей реки. Приок. кн. издательство. Тула, 1991. 411 с.

352322. Кравцов В. В. Двойная химико-термическая обработка зубчатых колес главных вертолетных редукторов. . , . С. 117-122.

352323. Вишнепольский Е. В., Павленко Д. В. Формирование качества поверхности деталей из сплава на основе алюминидов титана, полученных по технологии slm алмазным выглаживанием. . , . С. 123-131.

352324. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

352325. Кулик Н. Провідник українського руху : [біографія Г. Голоскевича - одного з найвидатніших українських мовознавців, автора найпершого і найповнішого орфографічного словника української мови]. . , . С. 15.

352326. Ефанов В. С., Клочихин В. В., Педаш А. А., Шило В. Г. Влияние технологии изготовления катодов на качество покрытий лопаток турбины : [на примере серийного производства АО "Мотор Сич"]. . , . С. 132-137.

352327. Ефанов В. С., Овчинников А. В., Петрик И. А., Мыленко А. А. Снижение шероховатости многослойных жаростойких покрытий на проточных поверхностях лопаток ГТД. . , . С. 138-143.

352328. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

352329. Економіка України за січень - серпень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 5.

352330. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

352331. Павко А., Курило Л. Університетська педагогічна освіта. В чому перспективи?. . , . С. 4.

352332. Олюха В. Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу : [інструмент управління підприємством]. . , . C. 151-163.

352333. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

352334. Мітяєв О. А., Волчок І. П., Лоза К. М., Концур О. О. Високоякісні поршневі сплави вітчизняного виробництва : [дослідження властивостей експериментального нового сплаву виробництва АТ "Мотор Січ" та порівняння з кращими світовими аналогами Росії та Німеччини]. . , . С. 144-151.

352335. Загальна характеристика : [законодавство і політика в сфері позашкільної освіти в Україні]. . , . С. 2-3.

352336. Статистика : [статистичні дані по розвитку позашкільної освіти в Україні]. . , . С. 4-5.

352337. Ершов А. В., Зеленина Е. А., Мацюк С. Н. Влияние мощности плазмотрона на качество бескамерных титановых покрытий. . , . С. 152-157.

352338. Концептуальні основи : [сутність поняття "позашкільна освіта", її системи, основи та структура]. . , . С. 8-9.

352339. Стратегічні вектори : [стратегія розвитку позашкільної освіти в Україні]. . , . С. 10-11.

352340. Деревянко Б. Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти ("майнінгом") та здійсненням операцій із нею. . , . С. 164-175.

352341. Сиротинский Л. И. Техника высоких напряжений. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 368 с.

352342. Коровиков В. И. Оазис в океане. Мысль. Москва, 1983. 143 с.

352343. Кифоренко Б. Н., Васильев И. Ю., Ткаченко Я. В. Эффективность использования дросселируемых ракетных двигателей малой тяги при выполнении околоземных орбитальных перелетов. . , . С. 128-136.

352344. Шарова С. В., Рудьковський Д. О. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності. . , .

352345. Гаврилюк Р. Зумовленість правової природи медіації буттєвим устроєм людського світу. . , . С. 181-195.

352346. Слободянюк П. Захист прав людини від злочинних посягань - новий доктринальний підхід. . , . С. 196-206.

352347. Банщиков А. В. Исследование влияния управляющих сил на устойчивость спутника с гравитационным стабилизатором средствами компьютерной алгебры. . , . С. 137-147.

352348. Коровин В. И. "И жил так точно, как писал...". Знание. Москва, 1987. 63 с.

352349. Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку. . , . С. 207-223.

352350. Блажівська Н. Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини : [правовий захист нематеріальних активів]. . , . С. 224-238.

352351. Коровин В. И. Русская поэзия 19 века. Знание. Москва, Б. г.. 128 с.

352352. Коровин К. Альбом. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 21 с.

352353. Королев А. В. Ожог линзы. Советский писатель. Москва, 1988. 365 с.

352354. Королев А. П. "...В надежде дружеской". Московский рабочий. Москва, 1991. 317 с.

352355. Королев В. В. На трех буграх. Молодая гвардия. Москва, 1990. 364 с.

352356. Мошак Г. Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина. . , . С. 239-251.

352357. Королева Н. В. Декабристы и театр. Искусство. Ленинград, 1975. 264 с.

352358. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

352359. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2018. 32 с.

352360. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

352361. Королева Лебедь. Витурис. Вильнюс, 1987. 413 с.

352362. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

352363. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

352364. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 142 с.

352365. Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Сборник научных трудов .... Металлургиздат. Свердловск, 1962. 306 с.

352366. Данілов А. Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого. . , . С. 252-267.

352367. Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов Труды .... ВНИИ электроизмерительных приборов. Москва, 1959. 208 с.

352368. Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов Труды .... ВНИИ электроизмерительных приборов. Москва, 1961. 176 с.

352369. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1953. 381 с.

352370. Гаращенко Ф. Г., Кулян В. Р., Петрович В. Н., Юнькова Е. А. Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов. . , . С. 148-156.

352371. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 495 с.

352372. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 334 с.

352373. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 494 с.

352374. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 398 с.

352375. Конспект лекцій з дисципліни "Основи комп'ютерного конструювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (освітня програма "Технології машинобудування") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

352376. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни "Основи комп'ютерного конструювання" для студентів зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

352377. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи комп'ютерного конструювання" для студентів зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

352378. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (освітня програма "Технології машинобудування") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

352379. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни "Комп'ютерне моделювання " для студентів зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

352380. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

352381. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 525 с.

352382. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1971. 424 с.

352383. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 621 с.

352384. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 630 с.

352385. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 720 с.

352386. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 656 с.

352387. Короленко В. Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 590 с.

352388. Короленко В. Г. Избранное. Каменяр. Львов, 1980. 304 с.

352389. Короленко В. Г. Избранные произведения. Радянська школа. Киев, 1950. 381 с.

352390. Короленко В. Г. Без языка. Советская Россия. Москва, 1979. 128 с.

352391. Короленко В. Г. Земли! Земли!. Советский писатель. Москва, 1991. 219 с.

352392. Короленко В. Г. Повести и рассказы. Г.И.Х.Л.. Москва, 1950. 638 с.

352393. Короленко В. Г. Повести и рассказы. Худож. лит.. Москва, 1966. 551 с.

352394. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни "Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності" для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 32 с.

352395. Короленко В. Г. Повести.... Худож. лит.. Москва, 1966. 471 с.

352396. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності" для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

352397. Короленко В. Г. Повести и рассказы. Худож. лит.. Москва, 1978. 366 с.

352398. Короленко В. Г. Повести и рассказы. Дніпро. Киев, 1984. 480 с.

352399. Короленко В. Г. Слепой музыкант. Госиздат Карело-Финской ССР. Москва, 1949. 128 с. : ил.

352400. Короленко В. Г. Слепой музыкант. Советская Россия. Москва, 1978. 173 с.

352401. Короленко В. Г. Убивец. Гослитиздат. Москва, 1957. 56 с.

352402. Короленко В. Г. Убивец. Ат - Даван. Парадокс. ОГИЗ Гослитиздат. Москва, 1957. 144 с.

352403. Корольков Ю. М. Кио ку мицу! Совершенно секретно. ДОСААФ. Москва, 1988. 684 с.

352404. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки з розробки, виконання та оформлення комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Металорізальні верстати та системи" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 96 с.

352405. Корольков Ю. М. Не пропавший без вести.... Политиздат. Москва, 1972. 120 с.

352406. Корольков Ю. М. Тайны войны. Держлітвидав України. Київ, 1962. 732 с.

352407. Шарова С. В., Сокур В. В. Проблеми та шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків. . , .

352408. Корольков Ю. М. Тайны войны. Держлітвидав України. Київ, 1961. 832 с.

352409. Корольков Ю. М. Феликс - значит счастливый. Политиздат. Москва, 1974. 463 с.

352410. Корольченко А. Ф. Атаман Платов. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1990. 319 с.

352411. Коромыслов Б. И. Букет цветов. Госместпромиздат. Москва, 1962. 16 с., 2 л. илл.

352412. Шарова С. В., Кузьменко Г. О. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах. . , .

352413. Коронатова Е. И. Изба под рябинами. Книжное издательство. Новосибирск, 1989. 174 с.

352414. Коротич В. А Лицо ненависти. Правда. Москва, 1983. 192 с.

352415. Коротич В. А Метроном. Советский писатель. Москва, 1988. 416 с.

352416. Короткевич В. С. Дикая охота короля Стаха. Лениздат. Ленинград, 1990. 411 с.

352417. Шарова С. В. Методичні засади формування комплексної системи оподаткування нерухомості. . , .

352418. Короткий Е. В. Черный театр лилипутов. Всесоюзный молодежный книжный центр. Москва, 1990. 313 с.

352419. Смук М. М. Професія нотаріуса: 25 років служіння незалежній Україні. . , . С. 6-8.

352420. Корочанцев В. Бой тамтамов будит мечту. Мысль. Москва, 1986. 270 с.

352421. Корочанцев В. Остров гипотез, загадок и открытий. Мысль. Москва, 1982. 206 с.

352422. Petrov V. V., Ie Z., Kryuchyn A. A., Shanoylo S. M., Fu M., Beliak Ie. V., Manko D. Yu., Lapchuk A. S., Morozov Ye. M. Long-term storage of digital information. Akademperiodyka. Kyiv, 2018. 148 p.

352423. Шарова С. В. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів. . , .

352424. Корсуков В. А. Где же ты, Сашка?. Книжное издательство. Кемерово, 1991. 151 с.

352425. Кортасар Х. Выигрыши. Прогресс. Москва, 1976. 462 с.

352426. Кортасар Х. Другое небо. Худож. лит.. Москва, 1971. 270 с.

352427. Кортасар Х. 62. Модель для сборки. Радуга. Москва, 1985. 496 с.

352428. Ющенко М. В. Порядок усиновлення та отримання свідоцтва про народження : [в Україні]. . , . С. 32-37.

352429. Кортасар Х. Экзамен. Известия. Москва, 1990. 253 с.

352430. Коруджиев Д. Невидимый мир. Радуга. Москва, 1986. 222 с.

352431. Еременко А. П. Поняття заповіту та його правова природа. . , . С. 38-40.

352432. Помулєва В. М. Електронні грошіі: сутність, облік та оподаткування. . , .

352433. Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України : Наказ МОН України від 22.05.2018 року №509. . , . С. 3-15.

352434. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисціпліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352435. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352436. Корчак Я. Избранное. Рад. письменник. Київ, 1983. 528 с.

352437. Корчак Я. Король Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Правда. Москва, 1989. 480 с.

352438. Корчак Я. Годы огневые. Политиздат. Киев, 1979. 327 с.

352439. Коршунов Е. А. Амаль. Советский писатель. Москва, 1985. 335 с.

352440. Коршунов Е. А. И придет большой дождь... (Операция "Золотой лев"). Молодая гвардия. Москва, 1974. 240 с.

352441. Коршунов Е. А. Операция "Хамелеон". Молодая гвардия. Москва, 1971. 320 с.

352442. Коршунов Е. А. Операция "Хамелеон". Ипридет большой дождь. Наемники. Лумина. Кишинев, 1989. 638 с.

352443. Пашкова В. Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства). . , . С. 15-17.

352444. Коршунов Е. А. Призрак зовется "Зейтун". Агенство печати им. Сабашниковых. Москва, 1991. 243 с.

352445. Максименко І. Я., Зоря О. П., Крівошеєва А. С. Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством. . , .

352446. Коршунов М. П. Афтограф. Советский писатель. Москва, 1985. 240 с.

352447. Коршунов М. П. Избранное. Дет. лит.. Москва, 1974. 544 с.

352448. Коршунов М. П. Мальчишник. Советский писатель. Москва, 1990. 542 с.

352449. Коршунов М. П. Повести. Молодая гвардия. Москва, 1978. 464 с.

352450. Корявин Л. А. Минареты и небоскребы. Известия. Москва, 1973. 255 с.

352451. Корякина М. С. Надежда горькая, как дым. Молодая гвардия. Москва, 1989. 251 с.

352452. Розколупа Н. Установчі документи талокальні акти публічних бібліотек. . , . С. 17-19.

352453. Потапчук О. В. Компаративний аналіз юридичної техніки природоохоронних актів деяких союзних республік СРСР : [РРФСР, Української, Білоруської, Молдавської РСР]. . , . С. 42-47.

352454. Муравйова В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України імені Івана Федорова). . , . С. 19-22.

352455. Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д. І. Чижевського). . , . С. 22-25.

352456. Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України. . , . С. 27-30.

352457. Косарев Г. И. Сердце прощает. Современник. Москва, 1978. 223 с.

352458. Косенко Н. В. Холодное пламя заката. Современник. Москва, 1989. 207 с.

352459. Максименко І. Я., Вайло Т. В. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством. . , .

352460. Косенко П. Письма друга, или Щедрый хранитель. Жазушы. Алма-Ата, 1990. 336 с.

352461. Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб'єктів голосування : [послаблення потенціалу економічного зростання в Україні в умовах постійних політичних і економічних криз]. . , . С. 3-19.

352462. Косихин В. А. Последний рейс. Молодая гвардия. Москва, 1987. 301 с.

352463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фізика твердого тіла" для студентів спеціальностей: 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма: "Якість, стандартизація та сертифікація";. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

352464. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур" для студентів спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка",. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 122 с.

352465. Максименко І. Я., Черевко П. Б. Особливості відкриття електронних рахунків в Казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. . , .

352466. Цяпло Л., Білута Н., Байбула Л., Іленьків О. "Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова". . , . С. 30-33.

352467. Кремньова О. Діти та книги - без кордонів!: [про проведення другого українсько-литовського дитячого фестивалю "ETNOBOOK-2018. Україна - Литва"]. . , . С. 33-34.

352468. Богуш Т. Адвокація у стилі ЕТНО: [результати VІ Всеукраїнської літньої школи адвокації для бібліотекарів]. . , . С. 35-37.

352469. Пашкова В. Бібліотеки - партнери в досягненні сталого розвитку. Глобальне зібрання в рамках Міжнародної програми з адвокації ІФЛА в м. Нью-Йорку. . , . С. 37-38.

352470. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Принципи інженерної творчості" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітня програма "Металорізальні верстати та системи" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352471. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Принципи інженерної творчості" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітня програма "Металорізальні верстати та системи" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352472. Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. Дет. лит.. Москва, 1972. 623 с.

352473. Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. ДОСААФ. Москва, 1980. 159 с.

352474. Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. Лениздат. Ленинград, 1984. 256 с.

352475. Костенко А. И. Леся Украинка. Молодая гвардия. Москва, 1971. 384 с.

352476. Кругляк Ю. А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si и Ge- аналогов. Механизмы истощения озонового слоя Земли и озонобезопасные фреоны. ТЭС. Одесса, 2018. 170 с.

352477. Кругляк Ю. А. Физика и моделирование нанотранзисторов. ТЭС. Одесса, 2018. 314 с.

352478. Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях. Худож. лит.. Москва, 1967. 519 с.

352479. Крыжановская В.И. Месть еврея. Маги. Райдуга. Харків, 1993. 472 с.

352480. Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях. Молодая гвардия. Москва, 1975. 527 с.

352481. Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях. Худож. лит.. Москва, 1983. 431 с.

352482. Костиков В. В. Вернисаж. Советский писатель. Москва, 1990. 397 с.

352483. Костиков В. В. Мистраль. Международные отношения. Москва, 1988. 262 с.

352484. Костиков В. В. Наследник. Советский писатель. Москва, 1985. 223 с.

352485. Костин А. Ю. Предупреждение путешествующим в тумане. Московский рабочий. Москва, 1989. 188 с.

352486. Костин В. И., Кейдан Л. Источник творчества. Искусство. Москва, 1964. 80 с.

352487. Бенцони Ж. Марианна и неизвестный из Тосканы. Издатель. Запорожье, 1992. 328 с.

352488. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 380 с.

352489. Костин В. И., Юматов В. А. Язык изобразительного искусства. Знание. Москва, 1978. 112 с.

352490. Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів : Наказ МОН України 04.07.2018 № 707. . , . С. 78-84.

352491. Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : Лист МОН України від 15.08.2018 року № 1/11-8681. . , . С. 85-89.

352492. Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України №652. . , . С. 90-95.

352493. Костин В. И. Михаил Мхайлович Черемных. Советский художник. Москва, 1957. 88 с

352494. Костин И. А. Острова сокровищ. Советская Россия. Москва, 1991. 192 с.

352495. Сварка и наплавка. Газстройсервис. [Б. м.], [2018]. 122 с.

352496. Сварочные материалы производства. Газстройсервис. [Б. м.], [2018]. 164 с.

352497. Загірняк М., Сергієнко С.,Троцко О. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України : [проведено аналіз найпоширеніших в Україні рейтингів: інтернет-ресурсу OSVITA.UA, "Топ-200 Україна", "Scopus", " Webometrics" тощо]. . , . С. 7-21.

352498. Пинчук С. И. Химия твердого тела. ООО "Издат. дом АртЕк". Киев, 2018. 120 с.

352499. Пінчук С. І., Чигиринець О. Е. Хімія твердого тіла. АртЕк. Київ, 2018. 124 с.

352500. Сокольська Т., Юхименко П., Білик О. Роль освіти в реалізації реформи децентралізації в Україні : [роль навчальних закладів у формуванні регіональної системи підготовки посадових осіб місцевого самоврядування як потенціалу розвитку сільських територій]. . , . С. 22-31.

352501. Іванков В. Ф., Басова А. В., Хімюк І. В. Методи моделювання трансформаторів та реакторів. Ін-т електродинаміки НАН України. Київ, 2017. 490 с.

352502. Мельник Є. Ю. Навчання написання зв'язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції ( на матеріалі французької мови). . , . С. 3-9.

352503. Форум гірників - 2016. НГУ. Дніпро, 2016. 271 с.

352504. Костина Е. Федор Федорович Федоровский. Советский художник. Москва, 1960. 239 с.

352505. Форум гірників - 2016. НГУ. Дніпро, 2016. 271 с.

352506. Моторин Р., Приходько К. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження. . , . С. 32-50.

352507. Криворучко С. В. Успіх в бізнесі. ЛАТ&К. Київ, 2018. 464 с.

352508. Костинский А. М. Тигренок, который говорил "р-р-р!" и его друзья. Веселка. Киев, 1979. 32 с.

352509. Костолани Д. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1986. 543 с.

352510. Костылев В. И. Иван Грозный. Госхудиздат. Москва, 1955. 471 с.

352511. Голос України. Київська правда. К., 2018.

352512. Костылев В. И. Иван Грозный. Госхудиздат. Москва, 1955. 358 с.

352513. Мазур В. Мораль і етика в науці та освіті - це питання національної безпеки держави (до дискусії про ініціативи Міністерства освіти і науки України) : [пошук ефективних шляхів боротьби з академічною недоброчесністю в науці]. . , . С. 10.

352514. Федоренко Л. О. Підвищення мотивації та комунікативної спрямованості занять з німецької мови з використанням автентичних відеоматеріалів і сучасних положень нейродидактики. . , . С. 10-14.

352515. Костылев В. И. Иван Грозный. Правда. Москва, 1991. 637 с.

352516. Костылев В. И. Иван Грозный. Правда. Москва, 1991. 636 с.

352517. Костюковский Б. А., Табачников С. М. Время не властно. Политиздат. Москва, 1989. 398 с.

352518. Костюковский Б. А. Главный университет. Политиздат. Москва, 1975. 367 с.

352519. Техника и наука. Техника молодежи. Москва, .

352520. Инженер. Техника молодежи. Москва, .

352521. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Кабанова М. Р. Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі. . , . С. 15-22.

352522. Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 673. . , . С. 29-34.

352523. Костюковский Б. А., Табачников С. М. И нет счастливее судьбы. Политиздат. Москва, 1982. 335 с.

352524. Фатюха Н. Г., Здорова К. О. Подолання бідності в Україні. . , .

352525. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 692. . , . С. 77-80.

352526. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій : затверджено Наказом Міністерства внутрішнфх справ України від 06. 08.2018 р. № 658. . , . С. 125-142.

352527. Костюковский Б. А., Табачников С. М. И не счастливее судьбы. Политиздат. Москва, 1984. 335 с.

352528. Порядок реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх споав України від 05.09.2018 р. № 732. . , . С. 144-145.

352529. Патрикеєва О., Лозова О., Горбенко С. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні : [обгрунтовано проблему підготовки вчителя-новатора]. . , . С. 51-57.

352530. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

352531. Костюковский Б. А. Нить Ариадны. Молодая гвардия. Москва, 1975. 320 с.

352532. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 43 с.

352533. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205... [див. анотац.]. . , . С. 147-208.

352534. Костюковский Б. А., Табачников С. М. Русский Марат. Политиздат. Москва, 1976. 350 с.

352535. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

352536. Фатюха Н. Г. Теоретичні основи формування транспортно-логістичних кластерів. . , .

352537. Костяной С. П. Над нами небо синее. Молодь. Киев, 1988. 224 с.

352538. Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2018 р.№ 176. . , . С. 209-210.

352539. Косцинский К. В. Труд войны. Советский писатель. Ленинград, 1956. 237 с.

352540. Косынка Г. М. Вечерние тени. Советский писатель. Москва, 1991. 256 с.

352541. Шарова С. В., Косарева В. М. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств. . , .

352542. Котельников В. М. Проект 240. Московский рабочий. Москва, 1984. 224 с.

352543. Коткин А. С. Печорская история. Современник. Москва, 1990. 330 с.

352544. Котляревский И. П. Енеида. Госхудиздат. Москва, 1955. 256 с.

352545. Шарова С. В., Кузьменко Г. О. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів. . , .

352546. Боровик П., Колотуха С. Тенденції розвитку вітчизняного пенсійного страхування. . , . С. 58-67.

352547. Потапчук Т. До розгляду сутності феномену "сім'я". . , . С. 68-75.

352548. Шарова С. В., Ніколаєнко Т. Д. Оцінка фінансової стійкості підприємств. . , .

352549. Саламанська декларація та рамки дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами : [новий підхід до освіти осіб з особливими освітніми потребами; керівні принципи діяльності на національному, регіональному і міжнародному рівнях]. . , . С. 76-97.

352550. Шарова С. В., Тарасюк Н. Ю. Переваги досудової санації. . , .

352551. Котляров Б. Шутки добрые и злые. Харьковское областное издательство. [Б. м.], 1958. 130 с.

352552. Котовский В. Ф. Место для дома. Таврия. Симферополь, 1985. 176 с.

352553. Андрущенко В. Освіта як чинник подолання духовної кризи сучасної цивілізації. . , . С. 5-13.

352554. Кторн Н. Президенты и секс. Интер Дайджест. Минск, 1997. 312 с.

352555. Мамутов В. К. Заінтересованість і самопосилення : [модернізація господарського законодавства є невід'ємним елементом поступального розвитку економіки]. . , . C. 20-34.

352556. Котыш Н. Т. Иванова Одиссея. ДОСААФ. Москва, 1975. 126 с.

352557. Правила спортивних змагань з грпепплінгу : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2018 р. № 3152. . , . С. 212-251.

352558. Котыш Н. Т. Люди трех океанов. Воениздат. Москва, 1968. 343 с.

352559. Шарова С. В., Черкасова О. С. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в Україні за 2012-2016 рр.. . , .

352560. Даньшина Ю. В. Мережева взаємодія суб'єктів в управлінні системою надання адміністратитвних послуг. . , . С. 35-45.

352561. Бобало Ю. Інформаційні параметри системи забезпечення якості в закладах вищої освіти : [на прикладі Національного університету "Львівська політехніка"]. . , . С. 14-28.

352562. Шарова С. В. Фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку. . , .

352563. Порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658. . , . С. 22-41.

352564. Патяка К. О., Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні: теоретичний аспект. . , .

352565. Луніна І. О., Білоусова О. С. Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів. . , . С. 46-58

352566. Воробієнко П. Удосконалення практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти : [запропоновано ввести в систему вищої освіти дослідницько-виробничі університети]. . , . С. 29-33.

352567. Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 700 (в редакеції Постанови від 22.08.2018 р. № 663). . , . С. 42-45.

352568. Концепція Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2019-2021 рр. : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 578-р. . , . С. 47-49.

352569. Коулмен Дж. Во власти денег. Прогресс. Москва, 1989. 416 с.

352570. Бондарук Т. Г., Вінницька О. А. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України. . , . С. 59-75.

352571. Феодосьев В. И., Синярев Г. Б. Ведение в ракетную технику. Оборонгиз. Москва, 1961. 506 с.

352572. Типова форма рішення про місцевий бюджет : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 р. № 668. . , . С. 84-93.

352573. Кузняк Б. Я. Органічне виробництво - основа здоров' я людей і природи. . , . С. 76-83.

352574. Положення про Українську цифрову бібліотеку : затверджено Наказом Міністерства культури України від 08.08.2018 р. № 684. . , . С. 106-108.

352575. Гавриленко Б. А., Минин В. А., Оловников Л. С. Гидравлические тормоза. Машгиз. Москва, 1961. 244 с.

352576. Силин В. П., Рухадзе А. А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. Госатомиздат. Москва, 1961. 244 с.

352577. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України... [див. анотац.]. . , . С. 39-40.

352578. Коултер К. Неистовый барон. АСТ. Москва, 2000. 400 с.

352579. Коуп Д. Прекрасный дом. Издательство иностранной литературы. Москва, 1960. 389 с.

352580. Коуп Д. Прекрасный дом. Правда. Москва, 1991. 389 с.

352581. Коцюбинский М. М. Повести и рассказы. Худ. лит.. Москва, 1968. 702 с.

352582. Коцюбинський М. М. Чему они обрадовались?. Веселка. Киев, 1985. 11 с.

352583. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Елементи електромеханічних систем автоматизації та електропривода" і контрольні завдання для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 31 с.

352584. Кочар Р. Дети большого дома. Худ. лит.. Москва, 1989. 766 с.

352585. Кочетков А. С. С любимыми не расставайтесь. Советский писатель. Москва, 1985. 144 с.

352586. Кочетов А. В. Бумеранг. Современник. Москва, 1991. 188 с.

352587. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 728 с.

352588. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1974. 480 с.

352589. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1974. 480 с.

352590. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1975. 536 с.

352591. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1975. 608 с.

352592. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1976. 824 с.

352593. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 463 с.

352594. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 462 с.

352595. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 463 с.

352596. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1987. 543 с.

352597. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 510 с.

352598. Кочетов В. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1989. 678 с.

352599. Кочетов В. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1982. 703 с.

352600. Кочетов В. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1982. 470 с.

352601. Кочетов В. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1982. 455 с.

352602. Кочетов В. А. Братья Ершовы. Лениздат. Ленинград, 1958. 482 с.

352603. Кочетов В. А. Журбины. Лениздат. Ленинград, 1977. 383 с.

352604. Кочетов В. А. Журбины. Известия. Москва, 1986. 464 с.

352605. Кочетов В. А. С кем ты пойдешь в разведку. Молодая гвардия. Москва, 1972. 647 с.

352606. Кочетов В. А. Секретарь обкома. Молодая гвардия. Москва, 1963. 608 с.

352607. Кочетов В. А. Угол падения. Молодая гвардия. Москва, 1968. 420 с.

352608. Кочин Н. И. Семен Пахарев. Современник. Москва, 1981. 416 с.

352609. Кочнев М. Х. Дело всей России. Современник. Москва, 1982. 416 с.

352610. Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617. . , . С. 50-51.

352611. Кочнев М. Х. Отпор. Советская Россия. Москва, 1971. 542 с.

352612. Кочин М. Х. Потрясение. Советская Россия. Москва, 1964. 936 с.

352613. Устименко О. М. Структура і зміст дисципліни "Проектна технологія навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти". . , . С. 23-34.

352614. Ніколаєва С. Ю., Майєр Н. В. Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії. . , . С. 35-47.

352615. Фабричная Я. І. Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі з теми "Global education development". . , . С. 48-58.

352616. Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 652. . , . С. 107-110.

352617. Коржева С. П. Комплекс мультимедійних вправ для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичним відеоматеріалом. . , . С. 59-61.

352618. Конспект лекцій з дисципліни "Управління якістю". Для студентів спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Металорізальні верстати та системи"; 131 Прикладна механіка - освітня програма "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 154 с.

352619. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Управління якістю". Для студентів спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Металорізальні верстати та системи";. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

352620. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Управління якістю". Для студентів спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Металорізальні верстати та системи"; 131. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

352621. Кочнева И. С., Яковлева А. С. Вокальный словарь. Музыка. Ленинград, 1988. 68 с.

352622. Кочура А. Ф. Золотая грамота. Крымиздат. Симферополь, 1963. 615 с.

352623. Кочура П. Апостолы правды. Воениздат. Москва, 1990. 415 с.

352624. Кочура П. Из искры - пламя. Советский писатель. Москва, 1978. 623 с.

352625. Кош Э. "Великий маг" и рассказы. Издательство иностранной литературы. Москва, 1963. 216 с.

352626. Кош Э. Это проклятое писательское ремесло. Прогресс. Москва, 1989. 428 с.

352627. Кошевая Е. Н. Повесть о сыне. Дет. лит.. Москва, 1985. 207 с.

352628. Кошевая Е. Н. Повесть о сыне. ДОСААФ. Москва, 1986. 158 с.

352629. Максименко І. Я., Сопілко О. А. Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та аналізу діяльності бюджетних установ. . , .

352630. Кошкаров П. П., Романов А. Д. Две жизни. Молодая гвардия. Москва, 1989. 335 с.

352631. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Политиздат. Москва, 1978. 1032 с.

352632. Максименко І. Я., Зоря О. П., Горлачова Г. Р. Інвентаризація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством. . , .

352633. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Политиздат. Москва, 1978. 508 с.

352634. Максименко І. Я., Зоря О. П., Березін Є. О. Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти. . , .

352635. Левченко Н. М., Антонова Л. В., Белинська С. М. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності. . , .

352636. Горбулін В. П., Шеховцов В. С., Шевцов А. І. Реформування та переорієнтація оборонних підприємств України на співробітництво з компаніями країн НАТО. . , . С. 3-11.

352637. Шаповал Е. Наследники де Рибаса : [кто владеет нежилой недвижимостью на Дерибасовской улице в Одессе. Топ-5 владельцев]. . , . С. 28-35.

352638. Шама О. Три попытки Чемберлена : [о том, как британский премьер Н.Чемберлен встречался с Гитлером в 1938 г., пытаясь предотвратить войну в Европе]. . , . С. 62-65.

352639. Левченко Н. М., Силенко О. М., Гапонова А. Л. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг. . , .

352640. Харченко В.В., Чирков А. Ю., Кобелевский С. В., Кравченко В. И. Особенности расчета на сопротивление патрубковой зоны корпуса реактора АЭС. . , . С. 5-18.

352641. Шаров О. М. Деякі аспекти зовнішньої політики України щодо вибору геоекономічних пріоритетів. . , . С. 12-19.

352642. Американский тризуб : [описание дизельного локомотива GE TE33A Тризуб (производитель GE Transportation США). В 2018 г. Украина приобрела 30 таких локомотивов]. . , . С. 6.

352643. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія нагрівання та нагрівальне обладнання" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка,. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

352644. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та розрахунок штампового оснащення для гарячого штампування" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка,. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

352645. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, .

352646. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сучасні напрямки розвитку прокатки" для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка,. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

352647. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технологія гарячого штампування" і "Проектування та розрахунок штампового оснащення для гарячого штампування" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка,. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

352648. Трощенко В. Т., Хамаза Л. А. Стадии усталостного разрушения металлов и сплавов и критерии перехода то одной стадии к другой. . , . С. 19-32.

352649. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

352650. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

352651. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

352652. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

352653. Матвеев В. В., Онищенко Е. А., Богинич О. Е. Вибродиагностика наличия поперечных трещин в стержнях разного поперечного сечения при продолных колебаниях. . , . С. 33-51.

352654. Левченко Н. М., Самарська Т. С. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків. . , .

352655. Олійник Д. І. Оновлена парадигма європейської політики в контексті розгортання інтелектуальної мережевої інфраструктури. . , . С. 20-28.

352656. Воронова М. Изабелла Валуа: зерна истины : [Елизавета Валуа (1545-1568) - французская принцесса и королева Испании, третья жена короля Испании Филиппа II]. . , . С. 6-23.

352657. Левченко Н. М., Шаров О. А. Організаційно-методологічні аспекти обліку операцій з реімбурсації за урядовою програмою "Доступні ліки". . , .

352658. Бутченко М. С крестом или на кресте : [история православной церкви Украины. Борьба за автокефалию. Православные церкви в мире (количество верующих)]. . , . С. 16-23.

352659. Кравец М. С. Открытый вопрос. Каменяр. Львов, 1985. 129 с.

352660. Кравец М. С. Угол Пекарской и Котовского. Советский писатель. Москва, 1989. 336 с.

352661. Зиньковский А. П., Токарь И. Г. Влияние локального поверхностного повреждения на собственные частоты высших форм изгибных колебаний консольных стержней. . , . С. 52-61.

352662. Левченко Н. М., Помулєва В. М., Боровських О. В. Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток. . , .

352663. Кравцов А. А. Рабочий десант. Молодая гвардия. Москва, 1980. 47 с.

352664. Кравцова Н. Ф. Вернись из полета. Воениздат. Москва, 1979. 367 с.

352665. Левченко Н. М., Силенко О. М., Гвінджилія К. А. Імплементація світового досвіду оподаткування лотерейного бізнесу у вітчизняну практику. . , .

352666. Кравцова Н. Ф. Повести. Советская Россия. Москва, 1990. 349 с.

352667. Кравченко А. И. Юноша в красном. Радянський письменник. Киев, 1991. 381 с.

352668. Кравченко Б. Е. Дополнительное расследование. Карелия. Петрозаводск, 1989. 256 с.

352669. Кравченко В. Приключение в "Зеленом береге". Беларусь. Минск, 1967. 248 с.

352670. Кравчук Л. В., Буйских К. П., Гусарова И. А., Потанов А. М.. Феофентов Н. Н. Методы моделирования условий аэродинамического нагрева элементов конструкций многоразовых космических аппаратов. . , . С. 62-73.

352671. Кравченко В. В. Личное дело следователя Дудникова. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж, 1990. 206 с.

352672. Якимчук О. Роль освіти в становленні національної свідомості українського народу (на основі творчості М. Пирогова, М. Драгоманова, І. Франка). . , . С. 34-38.

352673. Кравченко Г. С. Мозаика прошлого. Искусство. Москва, 1971. 144 с.

352674. Кравченко Ф. Т. Любовь и гнев. Политиздат. Москва, 1970. 374 с.

352675. Левченко Н. М., Силенко О. М., Артюх С. О. Механізм оподаткування доходів ІТ-бізнесу та вектори його удосконалення. . , .

352676. Корсак К. Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій : [у статті детально розглянуто кілька сучасних інформаційних епідемій - азбестова лихоманка, глобальне потепління і кількісне оцінювання наукової продукції з використанням h-індексу Хірша]. . , . С. 39-46.

352677. Кучер Н. К., Самусенко А. А. Математическое прогнозирование прочности аблирующих полимерных однонаправленных композитов в трансверсальном направлении и при сдвиге вдоль и поперек волокон. . , . С. 74-84.

352678. Бердинских К., Верстюк И. Слово о мове : [языковой вопрос в Украине сегодня]. . , . С. 24-28.

352679. Пасховер А. Легкость бытия : [рейтинг привлекательности украинских областей для внешних и внутренних инвесторов в 2018 и 2017 гг.]. . , . С. 34-36.

352680. Родічев Ю. М., Веєр Ф. А., Сорока О. Б., Шабетя О. А. Конструкційна міцність термічно зміцненого скла. . , . С. 85-100.

352681. Пяшенко О. М. Дисгармонія економічної свободи України : [залежність економічного зростання та добробуту суспільства від економічної свободи, яку визначають як відсутність урядового втручання або перешкодування виробництву, розподілу та споживання товарів і послуг]. . , . С. 29-37.

352682. Новиков А. Н., Цыбанев Г. В. Оценка стадий усталостного повреждения сталей в концентраторах напряжений с учетом кинетики неупругого деформирования. . , . С. 101-113.

352683. Сав'як М. П., Мельник О. Б., Васильківська М. А., Тимофеєва І. І., Івченко В. І., Уварова І. В. Особливості механосинтезу боридів танталу та моделювання процесу утворення твердих розчинів бору в танталі. . , . С. 3-15.

352684. Герасимчук О. М. Застосування модифікованої КТ-діаграми для оцінки втомної міцності за наявності концентратора напружень. . , . С. 114-127.

352685. Візіренко С. В., Пасєвіна М. Ю. Аудит виробничих запасів: методичний аспект. . , .

352686. Кравченко Ф. Т. Семья Наливайко. Дніпро. Киев, 1977. 344 с.

352687. Кравченко Ф. Т. Семья Наливайко. Воениздат. Москва, 1960. 288 с.

352688. Зимняя звезда : [в Китае к зимним Олимпийским играм-2022 будет построен крупнейший в мире крытый горнолыжный центр Wintastar Shanghai. Описание проекта]. . , . С. 6.

352689. Кравчук А. Нерон. Радуга. Москва, 1989. 294 с.

352690. Sahin O., Erturun V. The effect of magnesium additives on aluminum-based composites structure = Вплив добавок магнію на структуру композитиів на основі алюмінію. . , . P. 16-24.

352691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Вивчення приладів та техніки випробувань матеріалів на мікротвердість на приладі ПМТ-3" з дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

352692. Гогаев К. А., Воропаев В. С., Подрезов Ю. Н., Евич Я. И., Коваль А. Ю., Потипака Е. А. Влияние режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов системы Al-Mg-X. . , . С. 25-33.

352693. Nesterova M. Implementation of the jean monnet module "Social cohesion in education and governance: european studies" = Імплементація модуля Жана Моне "Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: європейські студії". . , . P. 47-59.

352694. Драч І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності. . , . С. 60-65.

352695. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню та проведення порівняльного аналізу схем та конструкцій приладів та установок. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

352696. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Аналіз та освоєння способів металографічних досліджень" з дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

352697. Візіренко С. В., Фененко І. О. Удосконалення організації обліку капітальних інвестицій підприємства. . , .

352698. Скороход В. В. Воспоминания о Якове Евсеевиче Гегузине : [профессоре, выдающемся ученом-физике, непревзойденном лекторе и популяризаторе науки ХХ столетия]. . , . С. 34-40.

352699. Борщевський В. В., Волошин В. І., Бабій Г. Я. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст. . , . С. 38-45.

352700. Гетьман О. И., Капитанчук Л. М. Возникновение диффузионной пористости в пленках импрегнированных WBa-термокатодов М-типа и ее влияние на эмиссионные характеристики катодов. . , . С. 51-64.

352701. Краснянський М. Вища освіта в США : [проаналізовано переваги, особливості та недоліки]. . , . С. 66-70.

352702. Крайний Л. Радуга над полигоном. ДОСААФ. Москва, 1989. 272 с.

352703. Kaganovskii Yu.S., Paritskaya L. N. Size-dependent effects in low-temperature sintering and alloying of nanopowders = Розмірні ефекти при низькотемпературному спіканніі та легуванні нанорозмірних порошків. . , . P. 65-75.

352704. Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн. . , . С. 71-77.

352705. Сергієнко Є. Смислові аспекти управління сучасним університетом : [на прикладі чеського закладу вищої освіти - Остравського університету та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки]. . , . С. 78-83.

352706. Візіренко С. В., Єрмакова О. О. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства. . , .

352707. Крайтон М. Штамм "Андромеда". МП Все для вас. Москва, 1992. 384 с.

352708. Візіренко С. В., Пелехун І. І. Організація обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт. . , .

352709. Крайтон Р. Камероны. Прогресс. Москва, 1975. 527 с.

352710. Бондарев А. Всплытие покажет : [о 10-ти наиболее впечатляющих находках в подводной археологии]. . , . С. 48-53.

352711. Correia J. A. E. O., Huffman P. J., De Jesus A. M. P., Lesiunk G., Castro J. M., Calcada R. A. B., Berto F. Probabilistic Fatigue Crack Initiation and Propagation Fields Using the Strain Energy Density = Построение вероятностных полей зарождения и роста усталостных трещин по критерию плотности энергии деформации. . , . P. 128-145.

352712. Кружанов В. С. Современное производство порошковых изделий с высокой плотностью и прочностью методом прессования-спекания. . , . С. 76-97.

352713. Пасховер А. Неправильные книги : [цензура в СССР (60-е годы ХХ ст.). Процессы над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем]. . , . С. 60-63.

352714. Власюк О. С. Фінансова система інформаційної економіки. . , . С. 46-55.

352715. Смирнов А. Красотка из спортклуба : [описание, некоторые технические характеристики автомобиля Infiniti Q50]. . , . С. 64-65.

352716. Крамной Н. Н. Вкус зеленых орехов. ДОСААФ. Москва, 1988. 229 с.

352717. Крамской И. Н. Альбом. Изобразительное искусство. Москва, 1973. 54 с.

352718. Крамской И. Н. Письма, статьи. Искусство. Москва, 1965. 628 с.

352719. Иван Крамской. Аврора. Ленинград, 1987. 13 откр.

352720. Иван Николаевич Крамской (1837-1887). Искусство. Москва, 1945. 35 с.

352721. Sharma N., Kumar K., Singh G., Sharma P. Wear characterization of biomedical porous alloy (Ni 50-x Ti 50 Cux) at elevated temperature = Зношування біомедичного пористого сплаву (Ni 50-x Ti 50 Cux) при підвищенних температурах. . , . P. 98-110.

352722. Покровский В. В., Сидяченко В. Г., Ежов В. Н. Рост усталостных трещин в основном металле в сварном шве корпуса камеры сгорания авиационного газотурбинного двтгателя. . , . С. 146-155.

352723. Порядок здійснення державного моніторингу вод : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758. . , . С. 84-102.

352724. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2018 р. № 660-р. . , . С. 119-123.

352725. Крандиевская - Толстая Н. В. Вечерний снег. Советский писатель. Ленинград, 1972. 134 с.

352726. Положення про мистецьку школу : затверджено Наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686. . , . С. 169-179.

352727. Lada P., Miazga A., Bazarnik P., Konopka K., Szafran M. Zirconia-titanium interface in ceramic based composite = Межа поділу цирконій-титан у композиті на основі кераміки. . , . P. 111-118.

352728. Бородій М. В., Адамчук М. П., Стрижало В. О. Конкретизація параметрів експоненціального ядра спадковості ендохронної теорії при опису ратчетингу за двовісного навантаження. . , . С. 156-167.

352729. Ткаченко Ю. Г., Юрченко Д. З., Тимофеева И. И., Бритун В. Ф. Влияние состава электродов из сплавов системы TiC -(Fe-Cr-Al-Si) на формирование, фазовый состав и свойства износо-и-жаростойких электроискровых покрытий на стали. . , . С. 119-129.

352730. Судавцова В. С., Пастушенко К. Ю., Шевченко М. О., Іванов М. І., Кудін В. Г. Термодінамічні властивості та фазові рівноваги в сплавах системи Ce-Sn. . , . C. 130-137.

352731. Веліканова Т. А., Гайворонський М. В., Заславський О. М., Кіндрачук М. В. Нова метастабільна тернарна фаза Fe7,5MoC1,5 : нанорозмірні стани та Mn-подідний поліморфізм. . , . С. 138-149.

352732. Zeki Aydin, Selvin Turgut, Hatice Zehra Akbas Structural differences of BaTiO3 ceramics modified by ultrasonic and mechanochemical methods = Структурні відмінності кераміки BaTiO3 деагломерованої ультразвуковим та механохімічнім методами. . , . P. 150-159.

352733. Красавин Ю. В. Великий мост. Современник. Москва, 1990. 448 с.

352734. Красавин Ю. В. Полоса отчуждения. Советский писатель. Москва, 1990. 464 с.

352735. Юрків Н. Я., Клюзко О. І. Фінансове забезпечення життєздатності підприємств реального сектору економіки України. . , . С. 65-73.

352736. Маслей В. Н., Крищук Н.Г., Цыбенко А. С. Анализ характеристик гармонических колебаний композитной сотопанели сканера космического аппарата. . , . С. 168-178.

352737. Dvigun A., Metelenko N. Dezentralization of power:financial problems and priority development directions = Децентралізація влади: фінансові проблеми та пріоритетні напрями розвитку. . , . P. 74-80.

352738. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656. . , . С. 181-198.

352739. Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656. . , . С. 199-208.

352740. Красильников В. А. Великий мост. Современник. Москва, 1990. 448 с.

352741. Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656. . , . С. 209-211.

352742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 "Маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

352743. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 "Маркетинг" ОС "Магістр" (підготовка, написання, захист). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

352744. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Гідравліки, гідро- та пневмоприводи" та розділу "Гідравліка" дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки" для студентів, що навчаються за спеціальностями. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

352745. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 2592 с.

352746. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 428 с.

352747. He T., Liu H., Shi X., Huo Y., Li M., Pan T. Effect of Si and Mn on Microstructure and Mechanical Properties of Vacuum Suction Casting Al-4,5Cu Alloy = Влияние Si и Mn на микроструктуру и механические свойства сплава Al-4,5Cu, полученного литьем методом вакуумного всасывания. . , . С. 179-188.

352748. Красильщиков В. И. В начале будущего. Политиздат. Москва, 1973. 455 с.

352749. Красильщиков В. И. Звездный час. Политиздат. Москва, 1987. 430 с.

352750. Красильников В. А. А. С. Новиков-Прибой: Жизнь и творчество. Советский писатель. Москва, 1966. 315 с.

352751. Ismail Ali A., Al-Habardi K. Optimum Plans of Step-Stress Life Tests Using Failure-Censored Data Form Burr Type-XII Distribution = Оптимальное планирование частично ускоренных испытаний с цензурированием по времени для распределения Бурра XII типа. . , . С. 189-202.

352752. Радиотехника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, .

352753. Краснов И. М. Джон Рид: правда о Красной России. Советская Россия. Москва, 1987. 302 с.

352754. Краснов Н. В. Беседы по искусству в начальной школе. Искусство. Москва, 1965. 207 с., 19 л. илл.

352755. Краснова Г. Дастин Хофман. Киноцентр. Москва, 1988. 64 с.

352756. Костюченко В., Малиновська А., Мамонова А. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні. . , . С. 2-14.

352757. Парицкая Л. Н., Кагановский Ю. С. Яков Евсеевич Гегузин (К 100-летию со дня рождения). . , . С. 41-50.

352758. Українська культура. Національне газетно-журнальне видавництво. Київ, .

352759. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

352760. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

352761. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 62 с.

352762. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

352763. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

352764. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2018. 194 с.

352765. Озеран А. Звіт керівництва та інша нефінансова інформація: структура і зміст. . , . С. 15-28.

352766. Красноперов А. Ф. Сыновья. Марийское книжное издательство. Йошкар-Ола, 1990. 443 с.

352767. Хомин П. Гіпотеза облікової парадигми : [подвійний запис господарських операцій]. . , . С. 29-41.

352768. Правила про безпеку постачання електричної енергії : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 р. № 448. . , . С. 117-123.

352769. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження структури газотермічних покриттів" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352770. Романів Р. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект. . , . С. 42-49.

352771. Андрощук Г. Державна підтримка патентуваня винаходів: зарубіжний досвід для України : [субсидування в Іспанії, Польщі, Молдові, Казахстані та Росії]. . , . С. 12-17.

352772. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Реакційне напилення покриття" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352773. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження процесів автовакуумування та сублімації в герметичних об'ємах при контакті різнорідних металів" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

352774. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Поверхнева обробка металів лазером" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352775. Макаришева Т., Декуша Г. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів : [охорона промислової власності]. . , . С. 18-22.

352776. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Поверхневе плазмове зміцнення" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352777. Краснощекова Е. А. "Обломов" И. А. Гончарова. Худож. лит.. Москва, 1970. 94 с.

352778. Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у соціальних мережах у контексті віртуалізації суспільного життя. . , . С. 23-32.

352779. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Технологія гальванічного нанесення покриття" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352780. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Вивчення мікроструктури поверхневих шарів після хіміко-термічної обробки" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352781. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 "Технологія алітування" з дисципліни "Інженерія поверхні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352782. Красный С. Контрасты. Советский писатель. Москва, 1990. 172 с.

352783. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352784. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

352785. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 79 с.

352786. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 77 с.

352787. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерія поверхні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 28 с.

352788. Устинович Е. Опыт законодательного регулирования анонимности в Интернете и судебная практика. . , . С. 33-36.

352789. Гоц А. Финтех против банков: кто победит? : [финтех против классических банков]. . , . С. 2-3.

352790. Демьяненко В. Координация усилий при управлении изменениями : [стратегическое управление]. . , . С. 3-7.

352791. Красов В. И. Сочинения. Северо-Западное издательство. Архангельск, 1982. 188 с.

352792. Лессинг Л. Свободная культура : [история становления института авторского права. Книгоиздательства и авторское право]. . , . С. 49-62.

352793. Юрків Н. Я. Фінансове забезпечення життєздатності підприємств реального сектору економіки України. . , . С. 65-73.

352794. Дятлов С., Щугорева В., Лобанов О. Оценивая эффективность риск-менеджмента : [информационные технологии в банковском деле]. . , . С. 8-14.

352795. Недава О. Фінансуваня природоохоронних заходів в Україні : проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання : [деякі показники. Пропозиції щодо покращення]. . , . С. 2-5.

352796. Варналій З. С. Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України. . , . С. 81-88.

352797. Волощук М., Іванишин О. Глобальний характер загрози сучасної деградації грунтів. . , . С. 6-10.

352798. Бутченко М. Останется один : [предвыборные стратегии каждого из ключевых кандидатов в президенты Украины в 2019 г.]. . , . С. 20-23.

352799. Шаповал Е. Львовский квадрат : [топ-5 владельцев нежилой недвижимости на главной площади Львова]. . , . С. 26-31.

352800. Фогель М. Україна захлинається відходами! Екологічна катастрофа на горизонті... : [як запровадити ефективну систему управління відходами]. . , . С. 11-12.

352801. Рябцев Г. Л. Проблеми й перспективи розвитку нафтопереробної галузі України. . , . С. 89-96.

352802. Чаран Р. Плохое исполнение принятых решений: как преодолеть пассивность? : [социальное взаимодействие в коллективе]. . , . С. 15-22.

352803. Горбатенко Є., Братасюк І. Гідротехніка природних парків і рекреаційних зон : [як вирішити проблеми з їх відновлення]. . , . С. 13-14.

352804. Главные квартиросдатчики : [топ-25 крупнейших застройщиков Киева и области по количеству сданных квартир за 2017-2018 гг.]. . , . С. 34-35.

352805. Гетьман В. Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем : [території Луганського та Українського степового природних заповідників]. . , . С. 15-18.

352806. Биометрические технологии в финтехе и банкинге : [защита информации в банках]. . , . С. 23-29.

352807. Мокрий В. Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" : [Яворівський район Львівської області]. . , . С. 19.

352808. Радиотехника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2018. 178 с.

352809. Українська культура. Національне газетно-журнальне видавництво. Київ, 2018. 64 с.

352810. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 132 с.

352811. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

352812. Лотоцька О., Кондратюк В., Паничев В. Гігієнічні проблеми водопостачання в Тернопільській області : [деякі показники]. . , . С. 24-26.

352813. Волов Р. Взломать можно все? К чему надо быть готовыми банкам : [информационная безопасность банков]. . , . С. 30-31.

352814. Байназаров Н. Как много банки знают о своих клиентах и не опасно ли это? : [защита данных клиентов банков]. . , . С. 32-34.

352815. Словацька О. В. Хліб та зернові культури - основні та корисні продукти харчування людства : [історія виникнення хліба. Хліб та вірування слов'ян. Обрядовий хліб. Користь та шкода від вживання хліба]. . , . С. 18-23.

352816. Красовская В. М. История русского балета. Искусство. Ленинград, 1978. 231 с.

352817. Маркетинг для финансовых институтов : [типы и виды маркетинговых кампаний]. . , . С. 35-39.

352818. Уютная квартира. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 82 с.

352819. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1962. 1088 с.

352820. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1964. 1056 с.

352821. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 976 с.

352822. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1967. 1023 с.

352823. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1968. 975 с.

352824. Треніна А. С. Вогнегасник для авто : [причини загоряння автомобіля; який вогнегасник вибрати]. . , . С. 24-25.

352825. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1971. 1039 с.

352826. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1972. 1007 с.

352827. Краткая литературная энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1975. 1136 с.

352828. Тищенко А. Страх - специфічна реакція організму. . , . С. 29-30.

352829. Світлишин Р. Окремі аспекти фінансового забезпечення ДСНС України : [видатки ДСНС і їх частка у видатках зведеного бюджету України. Динаміка видатків споживання і видатків розвитку]. . , . С. 37-38.

352830. Кратохвил М. В. Европа кружилась в вальсе. Европа в окопах. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 445 с.

352831. Кратт И. Ф. Великий океан. Советский писатель. Ленинград, 1955. 554 с.

352832. Кратт И. Ф. Великий океан. Правда. Москва, 1989. 416 с.

352833. Херсонщина: приклад для всієї України : [перспективи розвитку регіону. Показники туристичного потоку до Херсонської області (2014-2018 рр.). Показники роботи аеропорту "Херсон"]. . , . С. 16-19.

352834. Самойлов Ю. "Пиріг" для авіаторів : [маршрутні мережі авіакомпаній-лоукостерів з аеропротів України. Порівняння вартості авіаційних квитків]. . , . С. 24-26.

352835. 2018: Україна на авіаційній мапі : [топ-12 напрямків із України на літній сезон-2018; топ-12 авіакомпаній, що здійснюють перевезення в Україну, із України, в Україні - 2018: (кількість запропонованих крісел)]. . , . С. 30-31.

352836. Крахмалева Н. В. Двое. Дніпро. Киев, 1986. 510 с.

352837. Крахмалева Н. В. Счастливый. Донбас. Донецк, 1974. 135 с.

352838. Паталаха В. Промисловий туризм : європейський досвід Кривого Рогу. . , . С. 42-45.

352839. Крашевский Ю. И. Брюль. Худож. лит.. Москва, 1980. 320 с.

352840. Неправська Н. Пляжно-екскурсійна екзотика : В'єтнам + М'янма : [туристичні маршрути, вартість авіаперельотів до цих країн, ціни проживання у готелях]. . , . С. 48-51.

352841. Норка Д. Экспертный подход в продажах и его составляющие: усиливаем позиции. . , . С. 40-44.

352842. Неправська Н. Коростень: деруни й не тільки : [туристична привабливість м. Коростень (Житомирська область)]. . , . С. 52-55.

352843. Кумар Виас Р. 7 ошибок, которые мешают банкам делать крутую рекламу в digital. . , . С. 45.

352844. Чижов Н. Критерии эффективности кадровой работы в компании. . , . С. 46-49.

352845. Птахів С. Соціальні перевезення: український шлях : [аналіз пасажирських перевезень в Україні різними видами транспорту: чи можливі "соціальні перевезення"]. . , . С. 72-75.

352846. Левківська О. Овруччина запрошує до співпраці : [туристичні місця України (Житомирська область)]. . , . С. 82-83.

352847. Артюх Е. Синдром самозванца: как руководителю поверить в себя. . , . С. 50-51.

352848. Черных А. Как не надо проводить интервью: 10 типовых ошибок : [как не стоит вести себя рекрутеру или руководителю на собеседовании с кандидатом]. . , . С. 52-55.

352849. Крашевский Ю. И. Графиня Козель. Мистецтво. Киев, 1992. 344 с.

352850. Ли Синь Перспективы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией : [прямые инвестиции между Россией и Китаем; доли Китая и других стран во внешней торговле с Россией]. . , . С. 20-23.

352851. Крашевский Ю. И. Дневник Серафимы. Худож. лит.. Москва, 1987. 590 с.

352852. Завгородня С. П. Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні. . , . С. 97-105.

352853. Крашевский Ю. И. Старое предание. Гослитиздат. Москва, 1956. 394 с.

352854. Крашенинников А. Д. Бронница. Книжное издательство. Пермь, 1991. 429 с.

352855. Сюй Полин Саммит Циндао: новая страница развития ШОС : [17 лет ШОС. Результаты саммита ШОС в Циндао]. . , . С. 24-26.

352856. Собкевич О. В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці. . , . С. 106-115.

352857. Ивент-маркетинг трансформируется вместе с рынком : (по результатам блиц-опроса экспертов). . , . С. 8-14.

352858. Катрулина А. Современный событийный маркетинг - это эффективный инструмент. . , . С. 16-17

352859. Антонюк В. П., Підоричева І. Ю. Пріоритетні вектори модернізації економіки України. . , . С. 116-123.

352860. Ю Шаньшань Обеспечить качество цифровой торговли : [рост электронной коммерции в Китае. Топ-10 стран по объему трансграничной торглвли B2C в 2015 г.]. . , . С. 48-50.

352861. Садыков А. Ивент - это в первую очередь инструмент : [ивент-маркетинг]. . , . С. 18-19.

352862. Сотник В. Современный ивент-маркетинг: есть проблемы. Даже у ивент-агентств. . , . С. 20-21.

352863. Чун Чун Принципы поведения : [китайские идиомы о решимости, опыте и гибкости в поведении]. . , . С. 72-73.

352864. Васильців Т. Г., Бойко В. В. Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення продовольчої безпеки України. . , . С. 132-138.

352865. Васильева О. Ивент-маркетинг - эффективная замена прямой рекламе. . , . С. 22-26.

352866. Максимович Я. О нетворкинге на ивентах : [маркетинговые технологии]. . , . С. 27-31.

352867. Voloshun V., Shekhlovych A. Innovative factors of strengthening the competitiveness of the national ekonomy in terms of combating the hybrid war = Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності національної економіки в умовах гібридної війни. . , . С. 139-144.

352868. Касьяненко С. Ивент-маркетинг: невероятный всплеск интереса. . , . С. 32-33.

352869. Пятыгина К. Ивент-маркетинг переживает возрождение. . , . С. 34-36.

352870. Выпускной. Искать работу : [трудоустройство китайских выпускников вузов. Приоритетные и проблемные специальности на рынке труда. Доходы выпускников вузов. Взаимосвязь профессии и семейного положения. Процент одиноких в разных отраслях]. . , . С. 12-13.

352871. Костянчук К. В., Зозульов О. В. Дослідження доцільності виведення на ринок нового товару : [маркетингові дослідження доцільності виведення на ринок електричних модулів теплопостачання]. . , . С. 46-53.

352872. Юхименко А. Встали на квартучет : [обзор столичного рынка новостроек в Украине]. . , . С. 36-39.

352873. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 270 с.

352874. Ши Дань Торговая война не сможет помешать Китаю : [США начали торговую войну против Китая. Отношение к этому в Китае. Международное разделение труда. Повышение уровня производства]. . , . С. 20-21.

352875. Павленко А. Богатые родственники : [история успека американца Сэма Уолтона, построившего крупнейшую в мире сеть розничных магазинов Walmart]. . , . C. 46-49.

352876. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

352877. Мэй Синьюй Пассивное сальдо : [торговая война между Китаем и США (2018 г.)]. . , . С. 22-23.

352878. Щербак А. В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії. . , . С. 3-15.

352879. Чжун Шань Обоюдный выигрыш : [место экономики Китая в мировой экономике. Китай в ВТО]. . , . С. 24-28.

352880. Мэй Синьюй По-прежнему смело и решительно : [в 2001 году Китай вступил в ВТО, выгоды от этого шага для национальной и мировой экономики]. . , . С. 28-29.

352881. Ло Либинь Открытость и обязанности : [интеллектуальная собственность в Китае. Улучшение сферы прав на интеллектуальную собственность в 2017 г.]. . , . С. 30-32.

352882. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 68 с.

352883. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2018. 68 с.

352884. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2018. 60 с.

352885. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 68 с.

352886. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

352887. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions for the computational and graphical assignment of the subject "Theory of the electric drive". Computation of the inclined lifting mechanism of the drive. ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 48 p.

352888. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions to laboratory works on "Theory of Electrical Drive" in English for students of the branch "Electrician" 141 (specialty "Electrical energy, electrical engineering and electromechanics"). ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 60 p.

352889. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Methodical instructions to laboratory works on "Theory of Electrical Drive" in English for students of the branch "Electrician" 141 (specialty "Electrical energy, electrical engineering and electromechanics"). ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 48 p.

352890. Син Хоюань Торговля услугами : [Китай в ВТО. Статистика по импорту-экспорту услуг (2008-2017). Рост торговли услугами в Китае содействовал развитию отечественной индустрии услуг]. . , . С. 33-35.

352891. Янковий О. Г., Янковий В. О. Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальність. . , . С. 16-29.

352892. Ануфрієва К. В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України. . , . С. 30-49.

352893. Слава С. С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні : [еволюція розвитку інноваційних моделей в Україні]. . , . С. 50-61.

352894. Лазебник Л. Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання. . , . С. 62-74.

352895. Снігова О. Ю. Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні. . , . С. 75-87.

352896. Геєць В. М., Гриценко А. А. Соціально-класова динаміка: актуальний дискурс. . , . С. 88-93.

352897. Амошао. І. Справедлива мінова вартість об'єктів. . , . С. 94-97.

352898. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

352899. Лінгвальні і соціолінгвальні параметри інновацій англійської мови початку ХХІ століття. . , . С. 5-68.

352900. Джерела і сфери поповнення розмовної лексики і фразеології: [англійська мова]. . , . С. 5-12.

352901. Шляхи і способи збагачення розмовної лексики : [англійська мова]. . , . С. 13-19.

352902. Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і "підводні камені" : [висновки круглого столу-дискусії "Професійно-технічна освіта - співпраця з підприємствами. Німецька модель дуальної освіти"]. . , . С. 8-9.

352903. Ши Дань, Чжан Ханъянь Рост и вызовы : [макроэкономические показатели экономики Китая за первую половину 2018 г.]. . , . С. 38-40.

352904. Бай Мин О замедлении роста внешней торговли : [темпы роста импорта и экспорта в первом полугодии 2018 г. в Китае. Развитие внешней торговли]. . , . С. 40-42.

352905. Галата С. Енергія відкритих дверей : [про усеукраїнський фестиваль інноваційних проектів Sikorsky Challenge, на базі Київської політехніки]. . , . С. 12-13.

352906. Кулик Н. Під прапором українства : [біографія укладачки термінологічних словників, авторки багатьох праць із української граматики, фонології, діалектології О. Курило]. . , . С. 15.

352907. Бамбуковые листья и здоровье человека : [лечебное действие экстракта бамбуковых листьев]. . , . С. 52-53.

352908. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології забезпечення якості" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

352909. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології статистичної обробки даних" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

352910. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Методологія організації державних систем стандартизації, сертифікації та управління якістю" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

352911. Лу Цзехуа, Чун Яту Борьба за ценных специалистов : [Китай: меры по привлечению квалифицированных специалистов со всего мира]. . , . С. 58-59.

352912. Чун Чун О настроении : [идиомы о психологическом состоянии человека]. . , . С. 72-73.

352913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до виконання лабораторних, самостійних і контрольних робіт з курсу "Агрегати та системи ГТД" для студентів спеціальностей 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" освітньої програми "Авіаційні двигуни та енергетичні установки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352914. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до лабораторних і самостійних робіт з курсу "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальностей 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" освітньої програми "Авіаційні двигуни та енергетичні установки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

352915. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Методичні вказівки до лабораторних і самостійних робіт з курсу "Сучасні технології двигунобудування" для студентів спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" освітніх програм "Авіаційні двигуни та енергетичні установки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

352916. Ильницкий К. Для повышения конкурентоспособности портов : [отчеты по первому полугодию 2018 г. работы портов Украины]. . , . С. 12-15.

352917. Муравский А. Буксирная "дочка" : [о дочерней компании крупнейшего мирового портового оператора DP World Group, работающей в порту "Южный"]. . , . С. 18-21.

352918. Ильницкий К. Торговый флот Черноморья: десять лет спустя : [анализ состояния торгового флота всех стран Черноморья]. . , . С. 26-29.

352919. Муравский А. Терминалы "второго эшелона" : [конкурентоспособность небольших терминалом, на примере "Максигрейн-Украина", "Ю-Порт Очаков" и "УкрТрансАгро"]. . , . С. 32-33.

352920. Муравский А. Главные тренды речной навигации : [анализ навигационного периода 2018 г. на Днепре. Перспективы развития речной инфраструктуры]. . , . С. 34-35.

352921. Муравский А. Каботажного флота прибыло : [об успеках транспортной компании GrainTransshipment, предоставляющей полный комплект услуг в сфере морского и речного транспорта]. . , . С. 36-37.

352922. Репетей В. Дноуглубительный флот: причины аварий. . , . С. 38-42.

352923. Украина лидирует по обороту контейнеров в Черноморском регионе : [анализ рынка морских контейнерных перевозок Украины за первое полугодие 2018 г. Статистические данные]. . , . С. 50-52.

352924. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-август 2018 года : [статистические данные]. . , . С. 53.

352925. Голос України. Київська правда. К., 2018.

352926. Співаковський О. Умови прийому-2019. Чого очікувати абітурієнтам, їхнім батькам та державі? : [освітня вступна політика та напрями її розвитку в Україні. Проблеми та шляхи їх подалання в педагогічній освіті]. . , . С. 1, 4.

352927. Бондаренко Б. І., Ільєнко Б. К. Інститут газу HAH України : Наукові здобутки останніх років та основні задачі подальшої діяльності (Обзор). . , . С. 3-10.

352928. Бойченко С. В., Кухаренок Г. М., Гершань Д. Г., Черняк Л. Н., Шкильнюк И. О. Влияние состава и свойств топлива на рабочий процесс двигателя. . , . С. 11-16.

352929. Манчук Н. М., Денисюк І. P. Адсорбція синтезованих сполук нікелю з модельних вуглеводневих розчинів на залізорудному концентраті та золошлаковому матеріалі. . , . С. 17-22.

352930. Алексєєнко В. В., Васечко О. О., Самокатов К. А., Сезоненко О. Б. Поводження з відпрацьованими мастилами. Досвід зарубіжних країн та українські розробки. . , . С. 23-30.

352931. Boichenko M. S., Vovk O. O., Boichenko S. V., Shamanskyi S. I. Perspectives of Membrane Bioreactors for Wastewater Purification from Waste of Pharmaceutical Products and Biogenic Elements = Перспективи мембранних біореакторів для очищення стічних вод від відходів фармацевтичних продуктів та біогенних елементів. . , . Р. 31-40.

352932. Вольчин И. А., Ращепкин B. A. Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения. . , . С. 41-50.

352933. Мовчанюк О. М., Гомеля М. Д. Оценка эффективности мембран на основе модифицированной целлюлозы. . , . С. 51-58.

352934. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження структури, твердості та зносостійкість цементованого шару сталей типу Х13 в залежності від параметрів процесу цементації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

352935. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження методів підвищення зносостійкості деталей шляхом пластичного деформування поверхні та твердого точіння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

352936. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Дослідження матеріалів та технології підвищення зносостійкості деталей машин комбінованим способом - наплавленням з наступним насиченням вуглецем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

352937. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження методів та технології управління структурою шляхом пошуку хімічного складу наплавленого металу, критична швидкість охолодження, якого б забезпечувала формування в умовах...". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

352938. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Аналіз та засвоєння методики управління структурою наплавленого металу технологічними способами для отримання достатньої кількості залишкового високовуглецевого аустеніту...". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352939. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Проведення порівняльного аналізу способів борування металів та дослідження структури і властивостей борованого шару". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

352940. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Прогнозування механізму і інтенсивності зношування на основі оцінки співвідношення твердості абразиву і матеріалу, що зношується". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

352941. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні методи підвищення зносостійкості деталей машин" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Металообробне обладнання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за освітньою програмою "Металорізальні верстати та системи" та "Обладнання та транспорт механообробних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

352943. Семейко К. В., Сидоренко H. A. Теплофизические характеристики реактора с электротермическим псевдоожиженным слоем и комбинированным способом нагревания. . , . С. 59-66.

352944. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Металообробне обладнання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за освітньою програмою "Металорізальні верстати та системи" та "Обладнання та транспорт механообробних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

352945. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Надійність технологічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за освітньою програмою "Металорізальні верстати та системи" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

352946. Крыжановский К. С. Система автоматического регулирования горения в газосжигающих установках по корректирующему параметру. . , . С. 66-71.

352947. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Вибір та дослідження матеріалів для наплавлення робочих поверхонь валів, які працюють в умовах ковзання метал по металу та фретинг-корозії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352948. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Явище самозміцнення поверхні тертя в процесі механічного зношування і його вплив на зносостійкість" з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352949. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Вибір та дослідження матеріалів для наплавлення робочих поверхонь штампотримачів, які працюють в умовах ковзання метал по металу з прошарком абразиву". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

352950. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Матеріали для наплавлення та напилення" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352951. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Вивчення методики відновлення деталей методом електролітичного нанесення заліза". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352952. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Вивчення методики відновлення деталей методом електромеханічного висадження та згладжування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

352953. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Залежність зносу спряжених деталей від їх твердості". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

352954. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Вплив гумових ущільнень та чохлів на знос спряжених з ними деталей". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

352955. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Технологічні методи підвищення терміну роботи вузлів тертя" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

352956. Шак В. "Убитое" здание бывшей типографии превратили... в храм : [про васильевский храм Покровы Пресвятой Богородицы в Запорожской области]. . , . С. 29.

352957. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

352958. Шак В. На свалке истории районного масштаба : [про КУ "Пологовский районный краеведческий музей"]. . , . С. 12, 29.

352959. Шак В. Украинский Шаляпин : [биография Сергиенко Павла Архиповича - оперного певца, второго баса России после Шаляпина, уроженца Запорожского края]. . , . С. 34.

352960. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

352961. Шак В. На Арабатской стрелке появилась мемориальная доска в честь десантника. . , . С. 4.

352962. Шак В. Токмак в депрессии : [низкие социально-экономические показатели развития района]. . , . С. 12, 29.

352963. Шак В. Андриан Кащенко: автор первой украинской книги Приднепровья : [Кащенко Адриан Феофанович — украинский писатель-историк, автор многочисленных исторических очерков и повестей о Запорожской Сечи]. . , . С. 34.

352964. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

352965. Шак В. Николай Кащенко из Вольнянского района: первый украинский академик. . , . С. 34.

352966. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

352967. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 123 с.

352968. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 558 с.

352969. Гаев Ю. Нестор Махно: роль "батьки" в истории Украины. . , . С. 34.

352970. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 44 с.

352971. Часопис Київського університету права. Київський ун-т права НАН України. Київ, 2018. 366 с.

352972. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

352973. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 160 с.

352974. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

352975. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

352976. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

352977. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 132 с.

352978. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2018. 340 с.

352979. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

352980. Пішванова Т. "Запорізька правда": перший ювілей (1945) : [сторінки історії розвитку газети]. . , . С. 2.

352981. Середа А. "Хліба дайте, хоч невеликий шматочок хліба!" : [голод на Запоріжжі у 1918-1920 рр.]. . , . С. 24-25.

352982. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

352983. Усманова С. Центр реабілітації дітей отримав домомогу : [про досягнення Запорізького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей]. . , . С. 5.

352984. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

352985. Воронцова О. Він плавив і закаляв сталь : [професійні досягнення В. А. Сацького - генерального директора металургійного комбінату "Запоріжсталь"]. . , . С. 26.

352986. Небо на все життя : [біографія відомого астронома, який прославив наш Запорізький край - Віктора Михайловича Чернова (1902-1983)]. . , . С. 27.

352987. Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков Труды ЭНИМС. Центр. бюро техн. инф-ции. Москва, 1947. 76 с. : ил., табл., схем., черт.

352988. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

352989. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

352990. Визначні події на Запоріжжі за 100 років : [історичний ракурс]. . , . С. 10.

352991. Единый тарифно-квалификационный справочник рабочих. Гостоптехиздат. Москва, 1961. 686 с.

352992. 25 часов в космическом полете. Правда. Москва, 1961. 384 с.

352993. Скляров П. Сделано запорожцами. Запорожское книжно-газетное изд-во. Запорожье, 1961. 52 с.

352994. Титан и его сплавы. АН СССР. Москва, 1961. 266 с.

352995. Кузнецова Т., Незнамова Т. Едут гости в Запорожье. Запорожское книжно-газетное изд-во. Запорожье, 1961. 36 с.

352996. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : [посібник охоплює історію розвитку від стародавніх часів і до кінця ХХ-го століття. Відображає основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, Росії та Західній Європі, основні події, роль історичних осіб]. "Астон". Тернопіль, 2004. 174 с.

352997. Совершенствование организации заработной платы. Экономиздат. Москва, 1961. 176 с.

352998. Палецкис Ю. И., Коновалов Н. Ф. Красота нашего быта. Госполитиздат. Москва, 1961. 80 с.

352999. Модзелевский А. А. Технология сборки подвижных соединений. Машгиз. Москва, 1961. 74 с.

353000. Чекрыгин И. Г. Пособие смазчику автомобилей. Автотрансиздат. Москва, 1961. 64 с.

353001. Всесоюзное совещание сталеплавильщиков. Металлургиздат. Москва, 1961. 504 с.

353002. Изоляция электрических машин. НИИЭ. Москва, 1961. 272 с.

353003. Ваврив Д. М., Науменко В. Д., Марков В. А. Магнетроны на пространственных гармониках с холодным вторично-эмиссионным катодом: современное состояние развития (обзор). . , . С. 371-382.

353004. Мискив В. М., Прудиус И. Н., Янкевич Р. В. Оптимизация кодовых конструкций класса двоичных последовательностей на основе их теоретико-множественного представления. . , . С. 383-397.

353005. Мохд К. Д., Ачанта Д. С, Налам В. К. Р., Пант Т. К. Сравнение методов оценки ТЕС при использовании сигналов S1 и L5 спутниковой системы навигации IRNSS : [на примере Индии]. . , . С. 398-410.

353006. Атаманский Д. В., Садовый К. В. Многопороговая процедура оценивания параметров метеообразований на фоне мешающих отражений от местных предметов в импульсных доплеровских метеорадиолокаторах. . , . С. 411-419.

353007. Донг Нингфей, Ванг Джанксин Донайквистова выборка и оценка параметров сигналов широкополосной ЛЧМ на основе дробного преобразования Фурье. . , . С. 431-441.

353008. Рогожников Е. В., Бабур-Карателли Г. П. Метод повышения точности оценки частотного сдвига в системах связи с OFDM модуляцией. . , . С. 442-451.

353009. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 80 с.

353010. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 146 с.

353011. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. КНТЕУ. Київ, 2018. 142 с.

353012. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2018. 40 с.

353013. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до навчально-педагогічної практики магістрів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент") для денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

353014. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 70 с.

353015. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до навчально-педагогічної практики магістрів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання") для денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 10 с.

353016. Спецпроект Новоого времени : STYLE НВ. Медиа-ДК. Киев, 2018. 34 с.

353017. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до стажування магістрів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент") для денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 13 с.

353018. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до стажування магістрів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання") для денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 13 с.

353019. Соколов С. В., Каменский В. В., Ковалев С. М. Стохастическая оценка эфемерид навигационных спутников на возмущенных орбитах. . , . С. 452-463.

353020. Голованов Д. Ю., Парфенов В. И. Эффективность обнаружения сигнала с неизвестным неэнергетическим параметром с использованием алгоритмов на основе теории Compressive Sensing. . , . С. 464-475.

353021. Кумар А., Сингх М. К. Планарная микрополосковая СШП антенна с Т-образной щелью с провалом в полосе пропускания. . , . С. 476-484.

353022. Степковські А., Банасюк Й. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: доктринальні основи. . , . С. 4-13.

353023. Смокович М. І. Незалежність судді чк складова принципу верховенства права : [в Україні]. . , . С. 14-20.

353024. Pokhodun Y. Termination of contractual agency by the ast of parties from a comp comparative perspective + Припинення договірного представництва за діями сторін: порівняльний аспект. . , . P. 21-31.

353025. Бортун М. І. Забезпечення ефективності досудового розслідування в контексті останніх змін до КПК України. . , . С.32-39.

353026. Ковальчук А. М. Проблемні питання примирення в межах закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. . , . С. 40-45.

353027. Клочков В. Г. Прокурорський нагляд за розглядом заяв, повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. . , . С. 46-52.

353028. Триньова Я. О. Роль кримінального права у вирішенні екологічних проблем. . , . С. 53-63.

353029. Алієва-Барановська В. М. Злочини у сфері інформаційної безпеки. . , . С. 64-74.

353030. Шемаєва Л. Г., Касперович Ю. В., Гладких Д. М. Зміцнення фінансової безпеки України шляхом посилення координації фіскальної та монетарної політики держави. . , . С. 56-64.

353031. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

353032. Якименко О. Мережа служби якості : [інтерв'ю з заступником Державної служби якості освіти О. Якименко про повноваження цієї організації, перші етапи її створення та набір працівників / записав М. Короденко]. . , . С. 4.

353033. Шулікін Д. Про базове фінансування і присудження наукових ступенів : [актуальні питання присудження наукових ступенів і досвід наукової діяльності Вінницького національного технічного університету]. . , . С. 6-7.

353034. Кулик Н. Антін Крушельницький: помилка ціною в життя : [біографія видатного українського письменника, публіциста, просвітника, міністра освіти УНР Антіна Крушельницького]. . , . С. 14-15.

353035. Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2019 рік : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 р. № 972. . , . С. 72.

353036. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

353037. Фролова А. Уникальная площадка на месте пустыря : [у юных футболистов Хортицкого района появилось особенное место для тренировок]. . , . С. 20.

353038. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

353039. Каратеева А. В Запорожье появился уникальный реанимобиль для новорожденных. . , . С. 2.

353040. Баранов О. А. Інтернет речей (ІоТ): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах : [можливість застосування правових норм для регулювання суспільних відносин між фізичною особою та роботом з ШІ як правового еквівалента фізичної особи]. . , . С. 75-95.

353041. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

353042. Белый Е. Путешествие по Запорожью начинайте с Google : ["Мандруй Запоріжжям" - новый ресурс для туристов]. . , . С. 4.

353043. Каратеева А. Банан почувствовал свободу : [в Запорожском ботсаду над тропическими растениями возвели огромный стеклянный дом]. . , . С. 11.

353044. Копейкина М. "Депутатский фонд-2017" - точка соприкосновения потребностей избирателей и возможностей депутатов : [утверждение Программы содействия выполнению депутатских полномочий депутатами Запорожского обласного совета]. . , . С. 12-13.

353045. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 660-р. . , . С. 73-80.

353046. Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08 2018 р. № 831. . , . С. 82-88.

353047. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2017.

353048. Шилин Д. На базе заброшенного помещения появился кроссфит-зал : [в Заводском районе открыли новый кроссфит]. . , . С. 12.

353049. Данченко Г. Каждый в школе мечтал играть на таком поле : [в Запорожье в Шевченковсом районе появился современный стадион с множеством тренажеров и спортивных площадок]. . , . С. 12.

353050. Кушнір І. М. Удосконалення господарського законодавства України у сфері будівельної діяльності (на прикладі скасування пайового внеску). . , . С. 96-104.

353051. Конспект лекцій (опорний) з дисципліни "Міжнародна економі-чна політика" для студентів спеціальності 292 "Міжнародні економіч-ні відносини" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

353052. Порядок проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 739. . , . С. 89-95.

353053. Конспект лекцій (опорний) з дисципліни "Європейська економічна інтеграція" для студентів другого магістерського рівня освіти галузі знань: 29 міжнародні відносини, спеціальності 292 міжнародні економічні відносини всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 44 с.

353054. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачі другого магістерського рівня освіти галузі знань: 29 міжнародні відносини, спеціальності: 292 міжнародні економічні відносини, всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 52 с.

353055. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачі другого магістерського рівня освіти галузі знань: 29 міжнародні відносини, спеціальності: 292 міжнародні економічні відносини, всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 65 с.

353056. Бігунець І. М. Роль захисника у спеціальному досудовому розслідуванні. . , . С. 105-111.

353057. Гель А. П. Вітчизняне законодавство у сфері правового регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини. . , . С. 112-123.

353058. Артус М. М., Хижа Н. М. Бюджетна система Україн. Європейський Університет. Київ, 2005. 220 c.

353059. Эпицентр искусства : [в Тайване открылся крупнейший в мире центр искусств - National Kaohsiung Center for the Arts - площадью 141000 квадратных метров. Краткая информация об особенностях проекта]. . , . С. 6.

353060. Шаповал Е. Золотые времена : [топ-100 самых состоятельных украинцев, которые богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны, их ключевые активы. Краткая информация о первой десятке рейтинга]. . , . С. 22-26, 32-46.

353061. Демківський А. В. Гроші та кредит. Дакор. Київ, 2007. 528 c.

353062. Золото мира : [самые богатые люди разных стран по версии Форбс, размер их состояний, сфера деятельности]. . , . С. 28-29.

353063. Лютий І. О., Савич В. І., Калівошко О. М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. . Івано-Франківськ, 2009. 548 c.

353064. Шама О. Корпус глупцов : [краткая биография министра обороны США Р. Макнамаре, возглавлявшего ведомство с 1961 по 1968 гг., его негативном вкладе в ход американо-вьетнамской. . , . С. 60-64.

353065. Черепанова С. О. Філософія родознавства. Знання. Київ, 2008. 460 c

353066. Власенко Л. А., Руткас А. Г., Семенец В. В. Последовательные композиция и декомпозиция дескрипторных систем управления. . , . С. 5-18.

353067. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

353068. Либероль Б. Д., Руденко О. Г., Бессонов A. A. Исследование сходимости одношаговых адаптивных алгоритмов идентификации. . , . С. 19-32.

353069. Погребняк Ю. Образование в 2017 году получило самый большой "кусок пирога" : [доля финансирования образования в бюджете Запорожья за 2017 г.]. . , . С. 8.

353070. Донец Г. А., Гурин А. Л. Задача о математическом сейфе из замков с двумя состояниями. . , . С. 33-41.

353071. Палагин A. B., Петренко Н. Г. Методологические основы развития, становления и IT-поддержки трансдисциплинарных исследований. . , . С. 42-58.

353072. Петрик М. Р., Химич А. Н., Петрик М. М. Моделирование адсорбции и десорбции углеводородов в нанопористых катализаторах систем нейтрализации выхлопных газов с использованием нелинейной изотермы Ленгмюра. . , . С. 59-72.

353073. Яковлев С. В. О некоторых классах пространственных конфигураций геометрических объектов и их формализации. . , . С. 73-84.

353074. Харченко Ю. Запоріжжя взяло курс на підтримку малого та середнього бізнесу : [стан бізнес-клімату Запоріжжя у 2017 р. та перспективи розвитку в 2018 р.]. . , . С. 23.

353075. Броварец A. A., Човнюк Ю. В. Моделирование и анализ эффективных электромагнитных параметров капиллярной системы электропроводимости почв сельскохозяйственного назначения. Низкочастотные резонансы в пустых цилиндрах кругового сечения с идеальной проводимостью... [см. аннотац.]. . , . С. 85-90.

353076. Ушакова В. Медицина розвивається в інтересах городян : [о позитивних змінах системи охорони здоров'я Запоріжжя, розповідає директор департамента охорони здоров'я Запорізької міської ради В. Ушакова]. . , . С. 24-25.

353077. Панкратова Н. Д., Савченко И. А., Гайко Г. И., Кравец В. Г. Оценивание перспектив городского подземного строительства на основе модифицированного метода морфологического анализа. . , . С. 91-102.

353078. Бланк П. Чим запам'ятався нам спортивний рік? : [інтерв'ю з директором департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради П. Бланком про спортивні досягнення області за 2017 р. / записав Ю. Харченко]. . , . С. 29.

353079. Пужа Б., Хусаинов Д. Я., Новотна В., Шатырко A. B. Исследование устойчивости, равномерной по запаздыванию, ненулевого положения равновесия одной модели популяции. . , . С. 103-113.

353080. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

353081. Про бюджет міста на 2018 рік : [доходи, розподіл видатків та фінансування бюджету м. Запоріжжя]. . , . С. 1-8.

353082. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

353083. Перша інноваційна школа "ЕйдоС" - перлина в сфері освіти : [про інноваційний підхід розвитку запорізького навчального закладу та його умпіхи]. . , . С. 9.

353084. 100 років утворення архівних установ України : [історія винекнення архівного управління Запорізької міської ради]. . , . С. 10.

353085. Харченко Ю. Відкрився вже шостий багатофункціональний стадіон : [в Олександрівському районі, на базі Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради]. . , . С. 29.

353086. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2017.

353087. Киселева Е. М. Становление и развитие теории оптимального разбиения множеств n-мерного евклидова пространства. Теоретические и практические приложения. . , . С. 114-135.

353088. Буцанова Д. Зимова турбота : [про мешканців зоопарку Запорізької дитячої залізниці]. . , . С. 6.

353089. Ивохин Е. В., Апанасенко Д. В. Кластеризация совокупности составных нечетких чисел на основе множеств скалярного и векторного уровней. . , . С. 136-147.

353090. Доленко Г. А., Мановщкая Д. А., Винярская Е. А. Исследование статистических и динамических особенностей колебаний валютного курса украинской гривни к американскому доллару. . , . С. 148-156.

353091. ЛЕКЦИЯ 1 Зарождение техники и технологий в эпоху первобытности : [характеристика эпохи первобытности; техника палеолита, мезолита, неолита; накопление знаний в первобытную эпоху]. . , . С. 9-40.

353092. ЛЕКЦИЯ 2 Зачатки науки и развитие техники в Древнем мире : [специфика развития науки и техники в сакральных цивилизациях Древнего Ближнего Востока; наука и техника в Древней Индии и Китае; наука и техника античных обществ]. . , . С. 41-61.

353093. Андрєєв В.О. Організація складення присяги державного службовця. . , . С. 5-11.

353094. Магась Г. А. Концептуальні положення теорії мистецтва охорони державного кордону України (у контексті діяльності Державної прикордонної служби України). . , . С. 12-18.

353095. Рябець К. А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники. . , . С. 19-25.

353096. Серьогіна Т.В., Савченко Ю.А. Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги". . , . С. 26-31.

353097. Garakanidze Z., Garakanidze N. Economic separatizm and its detection = Економічний сепаратизм та його виявлення. . , . P. 32-42.

353098. Бузун О.В. Кооперація як інструмент розвитку сільських спільнот. . , . С. 43-54.

353099. Ворона П. В. Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід. . , . С. 55-62.

353100. Непомнящий О. М. Будівництво та експлуатація споруд як комплексна сфера управління ризиками на державному рівні. . , . С. 63-68.

353101. Олійник Н. І. Реформування житлового сектору України: алгоритм дій для органів місцевого самоврядування. . , . С. 69-73.

353102. Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. Рута. Кам'янець-Подільський, 2018. 304 с.

353103. Твоє майбутнє - земля за порогами. Терно-граф. Тернопіль, 2018. 248 с.

353104. Vivat, Ukraina!. Віпол. Київ, 2017. 1024 c.

353105. Год кризиса 1938-1939. Политиздат. Москва, 1990. 431 с.

353106. Vivat, Ukraina!. СІК ГРУП УКРАЇНА. Київ, 2015. 1064 c.

353107. Vivat, Ukraina!. СІК ГРУП УКРАЇНА. Київ, 2015. 816 c.

353108. ЛЕКЦИЯ 3 Техника и научные знания Средневековья (ХІ-ХVI вв.) : [техника и научные знания в эпоху раннего и позднего Средневековья, а так же в период расцвета]. . , . С. 62-103.

353109. ЛЕКЦИЯ 4 Научные знания и технические достижения средневековой Руси : [развитие техники и накопление научных знаний у древнейших славян; научные знания и совершенствование техники в Московской Руси]. . , . С. 104-126.

353110. Шах-Назарова В. С. Практический курс английского языка. Американский вариант. Междунар. отношения. Москва, 1981. 285 с.

353111. ЛЕКЦИЯ 5 Наука и техника Нового времени : [научная революция раннего Нового времени; европейская техника XVII-XVIII вв; наука, техника и образование в России XVIII в; вторая естественнонаучная революция и достижения науки и техники XIX в]. . , . С. 127-151.

353112. ЛЕКЦИЯ 6. Наука и техника в зарубежных странах и России с конца XIX в. до наших дней : [научные концепции и технические достижения XX-XXI вв]. . , . С. 152-171.

353113. Корниенко А. Н. Борис Евгеньевич Патон - выдающийся ученый, инженер, организатор науки, учитель и замечательный человек. . , . С. 4-9.

353114. Попова В. В. Застосування важелів державного управління в реалізації делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 74-84.

353115. Репп Г. І. Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік. . , . С. 85-90.

353116. Корниенко А. Н. 65 лет цельносварному автодорожному мосту им. Е. О. Патона : [история строительства автодорожного моста через р. Днепр в Киеве]. . , . С. 10-11.

353117. Сокіл В. В. Фінансовий розвиток України: виявлення тенденцій і чинників глобальної конкурентоспроможності. . , . С. 91-98.

353118. Соколовська Н. І. Зміцнення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів. . , . С. 99-103.

353119. Корниенко А. Н. Электрошлаковая сварка - достижение, достойное "Книги технических рекордов" : [история внедрения и применения электрошлаковой сварки. Биография ученого, технолога сварки Г. З. Волошкевича]. . , . С. 12-15.

353120. Федоренко Т. А. Питання методології дослідження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. . , . С. 104-111.

353121. Шиян О. І., Худоба О. В., Заяць Д. Д. Державна кадрова політика в системі вищої освіти: гендерний аспект (на прикладі Львівської області). . , . С. 112-118.

353122. Бабич О. Б. Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів : [на прикладі Запорізької державної інженерної академії]. . , . С. 119-130

353123. Патон Б. Е. Сварка в открытом космосе : [история применения сварочного универсального электронно-лучевого ручного инструмента в открытом космосе]. . , . С. 16-18.

353124. Гонюкова Л. В., Кармалюк С. П. Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві. . , . С. 131-137.

353125. Максимов С. Ю. К 85-летию первой публикации о подводной сварке в журнале "Сварщик". . , . С. 19-20.

353126. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

353127. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353128. Петухова О. Александр Флеминг: гениальная случайность : [Александр Флеминг (1881-1955) - британский бактериолог]. . , . С. 24-41.

353129. Бутакова Е. Михаил Фокин: "Новые пути всегда открыты" : [Фокин Михаил Михайлович (1880-1942) - русский и американский артист балета, хореограф, основатель современного классического романтического балета]. . , . С. 42-63.

353130. Горбатюк С. Є. Моніторинг у системі забезпечення державного управління у сфері соціогуманітарної безпеки. . , . С. 138-145.

353131. Іжа М. М., Курносенко Л. В. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості. . , . С. 146-156.

353132. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Обладнання спеціальних видів лиття" і "Обладнання спеціальних методів лиття" для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 136 "Металургія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

353133. Андрейчук В. С. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України. . , . С. 171-180.

353134. Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005-2014 рр.). . , . С. 181-188.

353135. Патон Б. Е. Сварка и родственные технологии в медицине. . , . С. 21-28.

353136. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

353137. Илюшенко В. М., Копылов Л. Н. Автоматическая сварка монтажных стыков поясных колонн ствола башни Киевского телецентра. . , . С. 29-31.

353138. Пірен М. І., Шманько О. В. Імплементація електронного урядування в Україні - ціннісна складова управлінської культури. . , . С. 189-193.

353139. Лащенко Г. И., Никитюк Ю. А., Гримальский Е. В. Расширение технологических возможностей контактной точечной и шовной сварки. . , . С. 32-37.

353140. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів по виконанню курсової роботи з ТЕКС "Знаходження відгуку лінійного електричного кола на заданий зовнішній вплив" зі застосуванням прикладного пакету MathCAD. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353141. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А. Керосинорезы "ЛУЧ" и "ЛУЧ-1". . , . С. 38-40.

353142. Економіка України за січень - квітень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

353143. Применение новейших технологий при сварке трубопроводов с использованием комплексов Kemppi Х8 MIG Welder и FAST MIG 450. . , . С. 41-43.

353144. Красносельская Е. Г. Сотрудничество компании "Триада-Сварка" и ЗНТУ. Шаг в будущее. . , . С. 54-55.

353145. Волосюк В. К., Жила С. С., Колесников Д. В. Феноменологічний опис когерентних радіолокаційних зображень на основі понять міри множини і стохастичного інтегралу. . , . С. 5-11.

353146. Перелыгин Б. В. Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в пространстве наблюдения системы гидрометеорологического мониторинга. . , . С. 12-18.

353147. Шелест В. Эмануил Ласкер: непревзойденный : [Ласкер Эмануил (1868-1941) - немецкий шахматист, представитель позиционной школы, второй чемпион мира по шахматам (1894—1921)]. . , . С. 64-81.

353148. Зборовський П. Руська путь - шлях християнства в Галичину : до 1030-х роковин хрещення України-Руси. . , . С. 11-15.

353149. Букет Є. Що нам відомо про "козацьку" митрополію?. . , . С. 27-29.

353150. Дубинянская Я. Нерон: выход артиста : [Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (15 декабря 37 г.- 9 июля 68 г.) - римский император c 13 октября 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев]. . , . С. 82-101.

353151. Тарчевська К. Собор Успіння Пресвятої Богородиці : [на території Києво-Печерської лаври. Собор було зруйновано у 1941 р.]. . , . С. 30-35.

353152. Ремаева O. A., Соколинский К. А. Определение среднего вдоль траектории луча показателя преломления воздуха на основе эффекта уширения линий поглощения молекул воздуха. . , . С. 19-22.

353153. Себта Т. Висвітлення загибелі Успенського Собору : [сторінки історії Києво-Печерської лаври у часи Другої світової війни]. . , . С. 41-62.

353154. Романюк В. А., Стародубцев С. О., Шаповалов С. В. Дослідження можливості підвищення точності вимірювань концентрації частинок вибухових речовин методами дистанційного зондування. . , . С. 23-28.

353155. Ливанова М. Кони: в суде и в сенате : [Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - российский юрист, судья, государственный и общественный деятель]. . , . С. 102-121.

353156. Мачехин Ю. П., Курской Ю. С., Гнатенко А. С. Принципы моделирования измерений в оптических нелинейных динамических системах. . , . С. 29-33.

353157. Кондрат В. В., Костенко О. І., Куценко В. В. Шляхи модернізації оптико-електронних засобів розвідки та прицілювання ОВТ. . , . С. 34-37.

353158. Шмелева Т. Р. Верификация шестиугольной коммуникационной решетки бесконечными сетями Петри. . , . С. 38-45.

353159. Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн. Ліра-К. Київ, 2018. 618 с.

353160. Савйовський В. В. Реконструкція будівель і споруд. Ліра-К. Київ, 2018. 320 с.

353161. Bobok I. I. Steganalysis method for detection of the hidden communication channel with low capacity. . , . P. 46-51.

353162. Савйовський В. В., Молодід О. С. Зведення спеціальних будівель і споруд. Ліра-К. Київ, 2018. 248 с.

353163. Савйовский В. В. Возведение и реконструкция сооружений. Лира-К. Киев, 2017. 268 с.

353164. Васильєв О. Програмування на С++ в прикладах і задачах. Ліра-К. Київ, 2017. 382 с.

353165. Дубинянская Я. Джина Лоллобриджила: звезда по имени Джина : [Лоллобриджида Джина (род. 4 июля 1927 г.) - итальянская актриса. Международную славу принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери»]. . , . С. 6-27.

353166. Дубинянская Я. Джина Лоллобриджида: звезда по имени Джина : [Лоллобриджида Джина (род. в 1927 г.) - итальянская актриса, фотожурналистка и скульптор. Трехкратная обладательница премии «Давид ди Донателло» за лучшую главную женскую роль]. . , . С. 6-27.

353167. Сахно Д. Г., Иванова Е. А., Горелов Д. Ю. Анализ пространственной структуры метеорных потоков и ассоциаций каталога ХНУРЭ. . , . С. 52-65.

353168. Гуцол Т. Д., Черенков О. Д., Семенець В. В. Аналіз системи пригнічення потужної вузькополосної перешкоди в радіометричному приймачі. . , . С. 66-72.

353169. Солонская С. В., Жирнов В. В. Обработка сигналов в интеллектуальных системах контроля малозаметных и малоподвижных воздушных объектов. . , . С. 73-78.

353170. Тулякова Н. О., Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. Адаптивный метод с шумо- и сигнально-зависимым переключением фильтров для подавления нестационарного шума в сигнале. . , . С. 79-96.

353171. Стогний Н. П., Климова Н. П., Бутенко Н. С. Особенности переходных процессов в серебряном нанопроводе с оптически динамической оболочкой. . , . С. 97-103.

353172. Чан Лю, Бондаренко И. Н., Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. Электродинамический сенсор определения состояния воды в биологических объектах. . , . С. 104-111.

353173. Евлоев Р. Ян Гус: зажигая свечу : [Гус Ян (1369-1415) - чешский проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Национальный герой чешского народа]. . , . С. 28-47.

353174. Ливанова М. Ален Бомбар: по своей воле : [Бомбар Ален (1924-2005) - французский врач, биолог, путешественник. Автор книги "За бортом по своей воле"]. . , . С. 48-65.

353175. Чернышов Н. Н., Слипченко Н. И., Белоусов А. В., Алкхавалдех М. А.Ф. Фотогальванический эффект при оптических переходах для ультраквантового предела между спиновыми зонами уровней Ландау. . , . С. 112-118.

353176. Меняйло А. Д., Рапин В. В. Автогенераторный следящий фильтр с нелинейной обратной связью. . , . С. 119-126.

353177. Бых А. И., Козин Ю. И., Леонидов В. И., Кравцов А. В., Бобнев Р. А. Построение систем частотной импедансометрии биотканей с использованием платформ "Arduino".. . , . С. 127-132.

353178. Андреев А. Н., Андреева О. Н., Лазаренко А. Г. Автоматизированный комплекс для градуировки терморезисторов и измерения их параметров. . , . С. 133-137.

353179. Бондаренко И. С., Богдан О. Н. Исследование влияния магнитного поля и ультразвука на биосистемы. . , . С. 138-146.

353180. Шмелев Ю. Н., Владов С. И., Крышан А. Ф., Гвоздик С. Д. Применение нейросетевых технологий в системе контроля технического состояния авиационного двигателя ТВЗ-117 в полетных режимах. . , . С. 147-154.

353181. Огійчук М. Ф., Утенкова К. О. Організація і методика аудиту. Алерта. Київ, 2016. 304 с.

353182. Бондаренко И. Н., Васильев Ю. С. Особенности формирования информационных сигналов резонансных измерительных преобразователей с апертурными и зондовыми чувствительными элементами. . , . С. 155-160.

353183. Винниченко Т. Надя Рушева: "Для будущих людей" : [Рушева Надежда (Надя) Николаевна (1952-1969) - советский художник-график]. . , . С. 66-83.

353184. Мельник Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум. Кондор. Київ, 2017. 269 с.

353185. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Ліра-К. Київ, 2018. 180 с.

353186. Кузьмін О. Є., Гончар М. Ф., Огерчук Ю. В. Особливості стрес-менеджменту на вітчизняних підприємствах. . , . С. 3-8.

353187. Дубинянская Я. Афра Бен, которая научила женщин говорить : [Афра Бен (1640-1689) - английская романистка и драматург, один из крупнейших авторов эпохи Реставрации. Считается первой профессиональной писательницей в истории Англии]. . , . С. 84-99.

353188. Адамів М. Є., Куцин А. Р. Розвиток теоретико-методологічних засад інжинірингової діяльності на підприємствах. . , . С. 9-15.

353189. Батченко Л. В. Теоретичні та прикладні засади реалізації толінгових операцій на вітчизняних підприємствах. . , . С. 16-21.

353190. Вербицька Г. Л. Сутність ризику і причини його виникнення в умовах міжнародних економічних відносин. . , . С. 22-29.

353191. Мельник О. Г., Адамів М. Є., Злотнік М. Л. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції. . , . С. 30-37.

353192. Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації. Ліра-К. Київ, 2018. 232 с., табл. 11, рис. 4, додадків 5

353193. Пилипенко Л. М., Князь С. В., Вінярська М. Р. Суть та класифікація витрат основної діяльності логістичного підприємства. . , . С. 38-43.

353194. Руда Т. П., Свиноус І. В., Гаврик О. Ю. Формування інформаційного забезпечення процесу управління витратами на підприємствах яєчного птахівництва. . , . С. 44-50.

353195. Евлоев Р. Томас Джефферсон: архитектор свободы : [Джефферсон Томас (1743-1826) - видный деятель Войны за независимость США, один из авторов Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801—1809 годах, один из отцов-основателей этого государства]. . , . С. 100-117.

353196. Рябкова О. В. Організаційний механізм моніторингу економічних показників результативності підприємств. . , . С. 51-58.

353197. Станасюк Н. С. Методичний підхід до оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу. . , . С. 59-66.

353198. Телішевська О. Б. Сутність та характеристика витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств. . , . С. 67-75.

353199. Петухова О. Джордж Беркли: мир его иллюзий : [Беркли Джордж (1685-1753) - влиятельный ирландский философ, англиканский епископ]. . , . С. 118-135.

353200. Ладанюк А. П., Луцька Н. М., Кишенько В. Д., Власенко Л. О., Іващук В. В. Методи сучасної теорії управління. Ліра-К. Київ, 2018. 368 с.

353201. Бутакова Е. Отто Лилиенталь: "Летать как птица" : [Карл Вильгельм Отто Лилиенталь (1848-1896) - немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц. Создал науку о планеризме]. . , . С. 136-149.

353202. Кравцова Н. Иосиф Тимченко: сумма счастья и печали : [Тимченко Иосиф Андреевич (1852-1924) - русский механик-изобретатель]. . , . С. 150-175.

353203. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 158 с.

353204. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

353205. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

353206. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 50 с.

353207. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 36 c.

353208. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

353209. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 88 с.

353210. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 62 с.

353211. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

353212. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2018. 116 с.

353213. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

353214. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

353215. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2018. C. 70-127

353216. Зайченко І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі. Ліра-К. Київ, 2018. 512 с.

353217. Тирпак І. В., Тирпак В. І., Жуков С. А. Основи економіки та організації підпрємництва. Кондор. Київ, 2018. 270 с.

353218. Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б., Сопілко І. М. Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі. Ліра-К. Київ, 2017. 520 с.

353219. Шевчук Л. Т. Соціальна географія. Знання. Київ, 2007. 349 c.

353220. Гудзь В. П. Землеробство. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 464 c.

353221. Ковешніков В. С., Ковешнікова О. В. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів. Ліра-К. Київ, 2018. 288 с.

353222. Габріелова Т. Ю., Литвиненко С. Л., Баннов О. В. Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів. Кондор. Київ, 2018. 416 с.

353223. Дороніна М., Григоренко А. Психологія управління. ХДЕУ. Харків, 2008. 548 c.

353224. Синьова Є. П. Тифлопсихологія : [розглядаються питання впливу зорових порушень на психічний розвиток особистості та особливості здійснення діяльності як наслідок цього впливу]. Знання. Київ, 2004. 213 c.

353225. Крупка Ю. М. Аграрне право України. Університет «Україна». Київ, 2006. 160 c.

353226. Заверуха І. Б. Банківське право. "Астролябія". Львів, 2002. 210 c.

353227. Бутакова Е. Жанна де Ламотт: Бог шельму метит : [графиня де Ламотт (1756-1791) - французская авантюристка, известная мошенническим делом под названием «дело о ожерелье». Прообраз героини из "Трех мушкетеров" А. Дюма - леди Винтер. . , . С. 176-191.

353228. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни " Перспективи розвитку енергозбереження " та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації " Енергетичний менеджмент ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 12 с.

353229. Ніндипова В. І., Соколова Я. А., Чайковська Н. П. Діяльність прокурора з протидії правопорушенням у сфері оплати праці. Національна академія прокуратури України. , 2012. 230 c.

353230. Пекарський Б. Г. Основи програмування. Кондор. Київ, 2018. 364 с.

353231. Карлін М. І., Івашко О. А., Проць Н. В. Фінанси України. Кондор. Київ, 2018. 332 с.

353232. Литвиненко С. Л., Нестеренко Г. І., Габріелова Т. Ю., Яновський П. О. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Кондор. Київ, 2018. 164 с.

353233. Гащук П. Автомобіль.Теорія колісного рушія. Кондор. Київ, 2018. 328 с.

353234. Матвієнко М. П. Основи електротехніки. Ліра-К. Київ, 2018. 228 с.

353235. Фінансово-економічна грамотність. Кондор. Київ, 2017. 1024 с.

353236. Тесак О. В. Оцінювання ефективності заходів щодо зниження ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб'єктами зовнішнього і внутрішнього середовища. . , . С. 76-81.

353237. Хома І. Б., Біла Г. І. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання технологічного рівня машинобудівних підприємств. . , . С. 82-92.

353238. Фещур Р. В., Кічор В. П., Копитко С. Б., Бабенко В. В. Класифікація економічних об'єктів у багатовимірному ознаковому просторі. . , . С. 93-100.

353239. Горбаль Н. І., Гошовська О. В., Шелест В. Т. Особливості дитячого маркетингу. . , . С. 101-107.

353240. Жежуха В. Й., Стасів Н. В., Горячка О. О. Сутнісна характеристика та основні принципи фандрайзингу. . , . С. 108-114.

353241. Мохняк В. С. Фінансова звітність кредитних спілок. . , . С. 115-119.

353242. Мороз М. Заснування багатоканального роздрібного інтернет-магазину: детермінанти розвитку та бар'єри імплементації. . , . С. 120-125.

353243. Тітаренко Г. Б. Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика. Кондор. Київ, 2016. 400 с.

353244. Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Чернобай Л. І., Романишин С. Б., Вацик Н. О. Соціальна відповідальність. Львівська політехніка. Львів, 2016. 328 с.

353245. Фінансово-економічна грамотність. Кондор. Київ, 2018. 440 с.

353246. Педаш О. О., Клочихін В. В., Мітіна Т. А., Шило В. Г. Вплив типу джерела енергії при 3D принтингу на структуру та властивості деталей зі сплаву Ti-6Al-4V : [стосовно виробництва деталей авіаційного призначення]. . , . С. 27-31.

353247. Підприємництво і торгівля. Кондор. Київ, 2018. 620 с.

353248. Петрик И. А., Чигилейчик С. Л., Митина Т. А., Марченко Ю. А, Гнатенко М. О. Оценка возможности применения технологии послойного формирования способом плазменной наплавки деталей из титановых сплавов узлов вертолетов и ГТД. . , . С. 45-51.

353249. Городня Т. А., Щербак А. Ф. Математичні методи в економічній діагностиці. Магнолія 2006. Львів, 2018. 200 с.

353250. Информационные системы в научных исследованиях. Кондор. Київ, 2018. 200 с.

353251. Сенів М. М., Яковина В. С. Безпека програм та даних. Львівська політехніка. Львів, 2015. 256 с.

353252. Батаєва К., Бурлачук В., Головаха-Хікс І., Захарченко М., Іваненко О., Каневська І., Кресіна І., Матяш І., Молчанов М., Рибщун О., Степаненко В. Історія української соціології. Кондор. Київ, 2018. 392 с.

353253. Десятничук І. Історія південних і західних слов'ян від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Кондор. Київ, 2018. 156 с.

353254. Лаговська О. А., Легенчук С. Ф., Кузь В. І., Кучер С. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Кондор. Київ, 2018. 418 с.

353255. Громик Ю. В. Український правопис. Кондор. Київ, 2018. 166 с.

353256. Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавриненко Л. М., Малишев О. М. Архітектура будівель та споруд. Рута. Кам'янець-Подільський, 2018. 750 с.

353257. Дворкін Л. Й. Бетони спеціального призначення. Кондор. Київ, 2018. 354 с.

353258. Крашенинников А. Д. Горюч - камень. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1990. 328 с.

353259. Крашенинников А. Н. Дороги в лучшие пространства. Советский писатель. Москва, 1990. 382 с.

353260. Крашенинников А. Н. Цепь. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1989. 176 с.

353261. Чугунов І., Макогон В. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. . , . С. 5-18.

353262. Крашенинников Н. А. Целомудрие. Советский писатель. Москва, 1991. 608 с.

353263. Пасічний М. Політика управління державним боргом. . , . С. 19-34.

353264. Власенко І., Шарко В., Семенюк І. Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України: адаптаційний потенціал. . , . С. 35-45.

353265. Мазаракі А., Мельниченко С., Даниленко М. Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі. . , . С. 46-58.

353266. Ткаченко Т., Гладкий О. Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу. . , . С. 59-70.

353267. Лабурцева О. Інструменти оцінювання задоволеності споживачів. . , . С. 71-83.

353268. Мельникович О., Юсупова О. Благодійні акції - інструмент маркетингових комунікацій. . , . С. 83-97.

353269. Лукашова Л. Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні. . , . С. 97-108.

353270. Шульга Н., Хоружий Д. Прогнозування стану кризогенності банківської системи України. . , . С. 109-123.

353271. Крейн Г., Полстон А. Савнта - Барбара -У. БАДППР. Минск, 1994. 488 с.

353272. Волосович С., Фоміна О. Технологічні інновації на страховому ринку : [запропоновано визначення дефініції InsurTech, обгрунтовано основні напрями розвитку та здійснено Swot-аналіз. Розкрито відмінності між послугами страхових компаній та онлайн-платформ]. . , . С. 124-137.

353273. Крейн С. Алый знак доблести. Худож. лит.. Москва, 1989. 670 с.

353274. Крелин Ю. З. Хочу, чтобы меня любили. Московский рабочий. Москва, 1989. 364 с.

353275. Антюшко Д., Прус Е. Метод асоціативного мислення в освіті : [проаналізовано сутність, роль і значення застосування асоціацій в інтелектуальній діяльності людини. Визначено основні переваги імплементації цього методу у закладах освіти, зокрема вищої]. . , . С. 138-146.

353276. Крелин Ю.З Хочу, чтобы меня любили. Советский писатель. Москва, 1991. 525 с.

353277. Крелин Ю.З На что жалуетесь, доктор?. Советский писатель. Москва, 1979. 320 с.

353278. Крелин Ю.З Суета. Советский писатель. Москва, 1987. 368 с.

353279. Кремлев И. Л. Большевики. Худож. лит.. Москва, 1970. 694 с.

353280. Кремлев И. Л. Большевики. Худож. лит.. Москва, 1970. 527 с.

353281. Ткаченко С. А., Потишняк О. М. Формування багатовимірного бухгалтерського обліку. . , . С. 4-6.

353282. Гільорме Т. В., Остроумова А. Д. Методичні аспекти удосконалення організації обліку запасів на торговельному підприємстві. . , . С. 7-11.

353283. Корнілова О. В., Борблік К. Е. Особливості розвитку туризму в Україні. . , . С. 12-16.

353284. Пошивалова О. В. Побудова економетричної моделі ринку тютюнових виробів в Україні. . , . С. 17-20.

353285. Дробязко С. І., Мельникова Ю. І. Особливості розвитку страхового ринку як сегменту фінансового ринку. . , . С. 21-25.

353286. Стороженко С. А. Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон: зарубіжний досвід. . , . С. 26-29.

353287. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" ОС "Магістр" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 31 с.

353288. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 "Маркетинг" ОС "Магістр" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

353289. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

353290. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353291. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. маркетингу та логістики Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Організація торгівлі та комерційна логістика). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

353292. Калюжна Н., Сторожчук В. Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед : [обгрунтовано необхідність використання Україною переваг приєднання до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноиорські преференційні правила походження товарів]. . , . С. 5-18.

353293. Онищенко В. Методологічний дискурс міжнародного економічного партнерства. . , . С. 19-31.

353294. Мельник Т., Варібрусова А. Національні бренди у глобальній економіці: компаративний аналіз. . , . С. 32-54.

353295. Бойко М., Ведмідь Н., Охріменко А. Транзитивність національної туристичної системи. . , . С. 55-69.

353296. Akinbola O. A., Alaka N. S., Kowo S. A. The relationship between the organization of personnel training and the level of competitiveness in foreign markets = Взаємозв'язок між організацією навчання кадрів та рівнем конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. . , . P. 70-86.

353297. Кремнев Б. Г. Шуберт. Молодая гвардия. Москва, 1964. 301 с.

353298. Кремнев С. В. Свет в твоем окне. Молодая гвардия. Москва, 1988. 158 с.

353299. Кремшевская Г. Наталия Дудинская. Искусство. Москва, 1964. 144 с.

353300. Корж М. Цінове оптимізаційне моделювання в міжнародному маркетингу. . , . С. 87-100.

353301. Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки. . , . С. 101-115.

353302. Откаленко О. Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції. . , . С. 116-129.

353303. Копчикова І. Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами. . , . С. 130-142.

353304. Кренделев Ф. П., Кондратов А. М. Безмолвные стражи тайн. Наукв. Новосибирск, 1990. 181 с.

353305. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

353306. Шак В. Как разминировали Днепрогэс в 1943 году. Почему следует отмечать день освобождения Запорожья 29 декабря. . , . С. 34-35.

353307. Кренц Д. Э. Золотой шанс. Новости. Москва, 1997. 512 с.

353308. Крепак Б., Крушинская Л. В поединках на высоте. Беларусь. Минск, 1989. 239 с.

353309. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

353310. Шак В. Явление Божией Матери в городе Энергодаре : [в энергодарском храме в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение" обновляется старинная, некогда пострадавшая от огня, икона "Покров Пресвятой Богородицы"]. . , . С. 12.

353311. Крепс В. , Минц К. Клуб знаменитых капитанов. Советская Россия. Москва, 1977. 304 с.

353312. Крепс В. , Минц К. Счастливого плавания, знаменитые капитаны! На волне знаменитых капитанов. Искусство. Москва, 1980. 477 с.

353313. Томилин Л. "Истерики" и "ремесленники" арт-Запорожья : [интервью с запорожским художником, графиком Л. Томилиным о реалиях художественной жизни города / записала А. Чуприна]. . , . С. 37.

353314. Крепс Е. М. "Витязь" в Индийском океане. Географгиз. Москва, 1963. 275 с.

353315. Крепс Е. М. Последняя экспедиция "Витязя". Мысль. Москва, 1983. 112 с.

353316. Крестовский В. В. Петербургские трущобы: (Книга о сытых и голодных). Худож. лит.. Ленинград, 1990. 702 с.

353317. Крестовский В. В. Петербургские трущобы: (Книга о сытых и голодных). Худож. лит.. Ленинград, 1990. 799 с.

353318. Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. Правда. Москва, 1990. 736 с.

353319. Крестовский В. В. Петербургские трущобы: Книга о сытых и голодных. Правда. Москва, 1990. 765 с.

353320. Крехов Б. П. Годы проходят, а память живет.... Советский писатель. Москва, 1991. 128 с.

353321. Крещение. Правда. Москва, 1991. 464 с.

353322. Кржижановский С. Д. Воспоминания о будущем. Московский рабочий. Москва, 1989. 463 с.

353323. Кржижановский С. Д. Сказки для вундеркиндов. Советский писатель. Москва, 1991. 698 с.

353324. Шак В. Недетская история детской писательницы Ольги Перовской : [биография запорожской детской писательницы]. . , . С. 37.

353325. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

353326. Шак В. Недетская история детской писательницы Ольги Перовской : [биография запорожской детской писательницы]. . , . С. 37.

353327. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2017.

353328. Шак В. Энергодар: город "теплой" энергии : [о развитии города и Запорожской ТЭС]. . , . С. 12, 29.

353329. Іванов С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України. . , . С. 7-24.

353330. Башко В. Й. Фундаментальні фактори валютного курсу в Україні. . , . С. 25-44.

353331. Павлюк К. В., Шапоренко О. О. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні. . , . С. 45-59.

353332. Коротун В. І., Кощук Т. В. Антидемпінговий механізм стабілізації податкових надходжень з тютюнових виробів. . , . С. 60-72.

353333. Дунаев Б. Б., Любіч О. О. Фінансове управління макроекономічними процесами. . , . С. 73-90.

353334. Кривин Ф. Д. Круги на песке. Карпати. Ужгород, 1983. 216 с.

353335. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Практичні заняття та методичні рекомендації з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

353336. Кривин Ф. Д. Миллион лет до любви. Карпати. Ужгород, 1985. 216 с.

353337. Швець С. М. Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України. . , . С. 91-111.

353338. Петраков Я. В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу. . , . С. 112-129.

353339. Лі А. К., Соловйов В. П. Щодо вдосконалення ринку прав інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 126-131.

353340. Тиліпська Р. Б., Передало Х. С., Мукан О. В. Етика бізнесу в умовах європейської інтеграції. . , . С. 132-139.

353341. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Міжнародна економічна політика: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 40 с.

353342. Фещур Р. В., Яворська Н. Р., Шишковський С. В., Яворський Р. Т. Інструменти оцінювання соціально-економічної взаємодії підприємств у бізнес-середовищі. . , . С. 140-148.

353343. Кривин Ф. Д. Полусказки. Закарпат. облиздат. Ужгород, 1964. 254 с.

353344. Кривин Ф. Д. Ученые сказки. Карпаты. Ужгород, 1967. 183 с.

353345. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Міжнародна економічна політика. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

353346. Яремко І. Й., Шквір В. Д. Економічний інструментарій в управлінні процесами капіталізації підприємства. . , . С. 149-155.

353347. Кривин Ф. Д. Хвост Павлина. Карпаты. Ужгород, 1988. 608 с.

353348. Віблий П. І., Бондаренко Л. П., Ільчук П. Г. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності. . , . С. 156-160.

353349. Кривицкий А. Ю. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 592 с.

353350. Григор'єв О. Ю., Тодощук А. В., Іллейш Н. Б. Проблеми введення мораторію на експорт лісу в Україні. . , . С.. 161-167.

353351. Кривицкий А. Ю. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 544 с.

353352. Кривицкий А. Ю. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 559 с.

353353. Когут І. В., Лебідь Т. В., Лучко Г. Й. Інструменти управління проектами у стратегічному розвитку підприємства. . , . С. 168-174.

353354. Турило А. М., Турило А. А. Фундаментальні передумови формування і забезпечення ефективної системи менеджменту підприємства на інноваційній основі. . , . С. 175-178.

353355. Кривицкий А. Ю. Как ловят крабов в Сан - Франциско. Советский писатель. Москва, 1977. 471 с.

353356. Тексти (конспекти) лекцій по темі "Технічне обслуговування, ремонт та зберігання засобів зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

353357. Тексти (конспекти) лекцій по дисципліні "Військово-спеціальна підготовка" (доповнення). Ремонтні підрозділи, їх оснащення та виробничі можливості. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

353358. Шпак Н. О., Литвин І. В., Томашевський М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні. . , . С. 179-187.

353359. Жук Л. В. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах : [на прикладі України]. . , . С. 188-191.

353360. Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 31.05.2018 р. № 485. . , . С. 93-180.

353361. Авіаційні правила України "Правила використання повітряного простору України" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11.05.2018 р. № 430/210. . , . С. 182-243.

353362. Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2018 р. № 1220. . , . С. 254-281.

353363. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.08.2018 р. № 1240. . , . С. 283-303.

353364. Блажівський Є. М., Козьяков І. М., Головкін О. В. та ін. Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля. Національна академія прокуратури України. Київ, 2012. 235 c.

353365. Криволуцкий А. К. Голубая планета. Мысль. Москва, 1985. 355 с.

353366. Кривоносов А. Ф. Поживем - увидим. Советский писатель. Москва, 1987. 560 с.

353367. Порядок обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства...[див. анотац.]. . , . С. 305-307.

353368. Авіаційниі правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 05.07.2018 р. № 682. . , . С. 45-322.

353369. Порядок відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів : затверджено Наказом Міністерства культури України від 10.09.2018 р. № 797. . , . С. 388-389.

353370. Кальман О. Г., Ярмиш Н. М., Куц В. М. та ін. Правові засоби протидії корупції : [на прикладі України]. ІПК Національної академії прокуратури України. Київ, 2012. 163 c.

353371. Новые иконы старого стиля : [итальянская Ferrari представила две новые модели суперкаров из линейки Icona. Краткое описание, некоторые характеристики этих моделей]. . , . С. 6.

353372. Угнива С. Поехали по миру : [украинские туристы стали на треть активнее ездить на отдых в европейские страны, наиболее популярны Германия, Словакия, Польша, Греция]. . , . С. 24-26.

353373. Руднева О. Женевское обозрение : [достопримечательности Женевы (Швейцария)]. . , . С. 27-33.

353374. Шаповал Е. На страже родины : [краткая информация о замках Швейцарии]. . , . С. 42-43.

353375. Павленко А. Апокалипсис завтра : [угрозы человечеству из-за изменения климата]. . , . С. 48-52.

353376. Павленко А. Королевство жестокости : [о нравах и традициях в Саудовской Аравии. Краткая информация об этой стране, ее позициях в мировой экономике]. . , . С. 54-57.

353377. Вашадзе Г. Григол, друг Михаила : [интервью с кандидатом в президенты Грузии, соратником М. Саакашвили Григолом Вашадзе о современной ситуации и перспективах Грузии / записал В. Федорин]. . , . С. 58-60.

353378. Чуев А. Оператор мультимодальных перевозок грузов: к вопросу правового позиционирования. . , . С. 14-16.

353379. Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. № 814. . , . С. 175-202.

353380. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 792. . , . С. 211-218.

353381. Модулі оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 797. . , . С. 233-266.

353382. Довгань В. Автоперевозки по европейским правилам: почему это так важно : [интервью с заместителем министра инфраструктуры по европейской интеграции В. Довганем о возможных путях решения проблем автоперевозчиков и обеспечения их конкурентосопособности]. . , . С. 20-22.

353383. Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 (в редакції Постанови від 03.10.2018 р. № 800). . , . С. 280-282.

353384. Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 802. . , . С. 288-317.

353385. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 710-р. . , . С. 356-361.

353386. Зубковський Г. Гіпертонія - розплата за прямоходіння. . , . С. 9-10.

353387. Гатауллін Р. Г. Звук і шум. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров'я людини. . , . С. 11-16.

353388. Ященко В. Грозопеленгація - об'єктивний аспект безпеки в період грозової активності. . , . С. 27-28.

353389. Усик С., Богданович Л. Харчові добавки в продуктах, або смертельна їжа. . , . С. 30-31.

353390. Щербина В. Право господарського видання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні. . , . С. 13-30.

353391. Коваль І. Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. . , . С. 31-42.

353392. Свенс Ф. КТО-2021: готовясь к будущим вызовам : [основная деятельность "Контейнерного терминала Одесса" (КТО), программа его развития]. . , . С. 16-17.

353393. Колоянов Р. Как развивается контейнерная индустрия : [современное состояние и тенденции развития контейнерного бизнеса, инновации, внедрение IT. Мировой спрос на контейнерные перевозки (1997-2019 гг.). Доли ведущих перевозчиков (2006-2018гг.), др. показатели]. . , . С. 18-20.

353394. Кто развивает порты Украины : [крупнейшие инвесторы в портовую инфраструктуру Украины за последние 5 лет]. . , . С. 28-33.

353395. Чалий Д. Мы работали с едва ли не пиковой загрузкой : [интервью с председателем правления ЧАО "УДП" (Украинское Дунайское пароходство) о достижениях предприятия / записал К. Ильницкий]. . , . С. 34-36.

353396. Ильницкий К. Четверть века совместной деятельности : [кто и как внедрял государственно-частное партнерство в морских портах Украины. Показатели работы Одесского порта (1989-2002 гг.)]. . , . С. 46-49.

353397. Шевченко М. Терминалы не спешат автоматизироваться : [по прогнозам, через пять лет лишь 14% глобальных портовых терминалов будут автоматизированы хотя бы частично]. . , . С. 52-53.

353398. Христич Д., Марченко Т. Осторожнее в выражениях : [почему письмо приравнивают к договору. Как решаются судебные споры в мировой практике без подписного договора. Оферта и акцепт]. . , . С. 54-55.

353399. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-сентябрь 2018 года : [ т. ч. Бердянского]. . , . С. 58-60.

353400. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інтегровані транспортні системи " для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

353401. Бохан С. "Болевые точки" логистики зернового рынка Украины. . , . С. 43-47.

353402. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Організація дорожнього руху" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.03 " Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 53 с.

353403. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Інтегровані транспортні системи" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 235.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 32 с.

353404. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Міські транспортні системи" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 235.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 28 с.

353405. Каткевич Г. Электронизация сферы грузовых перевозок: позиция ЕС и перспективы для Украины : [совершенствование системы электронного документооборота в сфере международных перевозок грузов]. . , . С. 54-58.

353406. Огляд страхового ринку України за 1 півріччя 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг : [показники діяльності страхового ринку та його динаміка]. . , . С. 4-15.

353407. Радзивілюк В. Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів. . , . С. 43-56.

353408. Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року. . , . С. 16-17.

353409. Калита П. "Белое пятно" и "черная дыра" в украинской экономике : [о социально-экономических проблемах Украины после перехода от дефицитного рынка к насыщенному]. . , . С. 60-62.

353410. АХА Страхування: новий етап розвитку в Україні - нові можливості для клієнтів : [АХА Group продає свої дочірні страхові компанії канадському холдингу Fairfax. Що чекає на клієнтів у зв'язку з цим]. . , . С. 18-19.

353411. Підсумки XVIII Міжнародного фінансового форуму. Про що говорили страховики, регулятори і депутати в Одесі : [успіхи і проблеми розвитку страхового ринку]. . , . С. 20-29.

353412. Шевченко В. Інновації покликані спростити процедури страхового врегулювання : [аналіз діяльності ринку автоцивільної відповідальності за перші 8 місяців 2018 р. Аналіз виплат за ДТП у 2017-2018 рр.]. . , . С. 30-31.

353413. Поєдинок В. Окремі проблеми правового становища суб'єктів господарювання державного сектора економіки. . , . С. 57-70.

353414. Підсумки електронних продажів ОСАЦВ в Україні: за лютий-жовтень 2018 р. продано майже 72 тис. е-полісів : [ТОП страховиків за кількістю проданих е-полісів ОСАЦВ, за розміром премій за електронною ОСАЦВ]. . , . С. 32-33.

353415. Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України. . , . С. 71-85.

353416. Липодаев В. П. Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" : [один из участников - зав. каф. ОТСП ЗНТУ Овчинников А. В.]. . , . С. 3-7.

353417. Анохин С. В., Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Шваб С. Л., Ерохин А. Г. Получение высокопрочного титанового сплава ВТ22 способом электронно-лучевой плавки. . , . С. 8-15.

353418. Ахонин С. В., Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. Особенности получения крупных слитков алюминидов титана в электронно-лучевых установках. . , . С. 16-19.

353419. Калинюк А. Н., Дереча А. Я., Тэлин В. В., Коляда А. Ф., Костенко В. И., Иванов Н. М. Особенности производства ленточных литых заготовок марок ВТ1-0 и GRADE 2 из низкосортного губчатого титана. . , . С. 20-26.

353420. Фирстов С. А., Горная И. Д., Подрезов Ю. Н., Бондарь А. А., Шереметьев А. В. Свойства сплавов на основе алюминидов титана y-TiAl/a2-Ti3Al при комплексном легировании. . , . С. 32-38.

353421. Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність. . , . С. 86-97.

353422. Григоренко Г. М., Костин В. А., Григоренко С. Г. Расчет равновесных диаграмм состояния и фазовых превращений титановых сплавов системы титан-алюминий. . , . С. 39-44.

353423. Ивасишин О. М., Марковский П. Е., Саввакин Д. Г., Бондарчук В. П., Стасюк А. А., Приходько С. В. Микроструктура и свойства многослойных материалов на основе сплава Ті-6Аl-4V, полученных по порошковой технологии. . , . С. 52-57.

353424. Бутирська І. Відповідальність осіб, що контролюють боржника, у справі про банкрутство. . , . С. 98-110.

353425. Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Наумик В. В. Структура и свойства образцов, полученных методом высокоскоростной направленной кристаллизации из жаропрочного сплава CMSX-4PLUS. . , . С. 7-13.

353426. Кологойда О., Стафійчук В. Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування : [право здійснювати примусовий викуп акцій в інших акціонерів товариства]. . , . С. 111-131.

353427. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія 3D моделювання". Для студентів спеціальностей: 131 Прикладна механіка - освітня програма "Технології машинобудування"; 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Металорізальні верстати та системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 94 с.

353428. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Теорія 3D моделювання". Для студентів спеціальностей: 131 Прикладна механіка - освітня програма "Технології машинобудування"; 133 Галузеве машинобудування -. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

353429. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Теорія 3D моделювання". Для студентів спеціальностей: 131 Прикладна механіка - освітня програма "Технології машинобудування";. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

353430. Смітюх А. Щодо співвідношення корпоративних прав, організаційно-господарських повноважень та організаційно-установчих повноважень власника. . , . С. 132-142.

353431. Лукач І. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про ассоціацію. . , . С. 143-153.

353432. Бєліков С. Б., Грешта В. Л., Ткач Д. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В., Климов О. В. Оцінка експлуатаційної надійності теплозахисних ущільнювальних покриттів деталей газотурбінних двигунів. . , . С. 14-17.

353433. Ефременко Б. В., Белик А. Г. Влияние микроструктуры на абразивно-эрозионную стойкость высокоуглеродистой хромо-никелевой наплавки. . , . С. 18-22.

353434. Захарченко П., Мірошниченко М. Політико-правові засади формування національної політики Української держави Гетьмана Павла Скоропадского (1918): до 100-річчя ії утворення. . , . С. 160-181.

353435. Зурнаджи В. И., Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Джеренова А. В. Влияние мартенсита на кинетику бейнитного превращения в сталях 60С2ХФА и 55С3Г2ХФМБА. . , . С. 23-27.

353436. Нетребко В. В. Особенности гидроабразивного изнашивания высокохромистых чугунов. . , . С. 28-31.

353437. Бєліков С. Б., Волчок І. П., Мітяєв О. А., Плескач В. М., Савченко В. О. Композиційні матеріали в авіабудуванні (oгляд). . , . С. 32-40.

353438. Богуцький П. Нелінійна раціональність системи права : [нелінійність характеризує вільний розвиток системи права]. . , . С. 182-194.

353439. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

353440. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 72 с.

353441. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

353442. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 320 с.

353443. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 184 с.

353444. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 36 с.

353445. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 160 с.

353446. Акуленко В. І. Глухівський слід в історії вітчизняної академічної науки: до 100-річчя НАН України : [розвиток української правової науки]. . , . С. 4-9.

353447. Бошицъкий Ю.Л. Нові завдання Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України. . , . С. 10-14.

353448. Усенко І. Б. Петро Омелянович Недбайло - вчитель наших вчителів : [життєвий і творчий шлях заслуженого діяча науки Української РСР, лауреата премії ООН "За видатні досягнення в галузі прав людини", члена-кореспондента Академії П. О. Недбайла]. . , . С. 15-22.

353449. Гетманцев Д. Об'єктивна істина vs поза разумним сумнівом про стандарти доказування у податкових спорах. . , . С. 195-209.

353450. Атаманчук І.В., Ковальчук Ю.І. Окремі аспекти уніфікації процессуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції. . , . С. 23-28.

353451. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 128 с.

353452. Бігун В.С. Доброчесність як принцип правосуддя: постановка проблеми та сучасний дискурс. . , . С. 29-33.

353453. Вовк О.Й. Литовська метрика: історичне джерело міського права України ХV-ХVІІІ століть. . , . С. 33-39.

353454. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 70 с.

353455. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 132 с.

353456. Університетські наукові записки. Хмельницький ун-т управління та права. Хмельницький, 2018. 314 с.

353457. Гайдулін О. О. Інтерпретація поняття "уразливий стан особи": законодавчі визначення та сучасний правовий дискурс. . , . С. 40-43.

353458. Костенко І .В. Українські університети у європейських країнах. . , . С. 44-47.

353459. Макаренко Л.О. Правосуб'єктність: проблеми і перспективи наукового пізнання. . , . С. 48-51.

353460. Кравченко С. Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя. . , . С. 210-228.

353461. Осауленко А.О. Реформування кримінально-виконавчої системи в перші роки існування України як незалежної держави (1992-1993 рр.). . , . С. 52-57.

353462. Софійська І.Д. Громадянство: зародження правової доктрини : [античний світ]. . , . С. 57-62.

353463. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

353464. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності доцента : [який порядок встановлення доплат за науковий ступінь, учене звання, надбавки за вислугу років доцентові за викладацьку роботу з погодинного розрахунку та за роботу... див. анот.]. . , . С. 4.

353465. Ковтунець В. Треба встановити однакові правила гри для всіх і стимулювати здорову конкуренцію : [інтерв'ю з кандидатом фізико-математичних наук В. Ковтунцем про філософію, закладену в нову модель фінансування закладів вищої освіти / спілкувався М. Короденко]. . , . С. 6-7.

353466. Міщенко В. Г., Булах О. І., Меняйло В. І. Поверхневе зміцнення хромистих мартенситно-феритних сталей типу 04...08Х18ч. . , . С. 41-45.

353467. Нагребельний В. П. Правове регулювання організації і діяльності наукових установ та організацій НАН України. . , . С. 3-22.

353468. Нарівський О. Е. Особливості селективного розчинення металів у метастабільних і стабільних пітингах сплаву 06ХН28МДТ у модельних оборотних водах. . , . С. 46-53.

353469. Львова О. Л. Межі толерантності українських законів: аналітико-правовий аналіз. . , . С. 23-36.

353470. Сунєгін С. О. Правова ідеологія в контексті ціннісної парадигми лібералізму : деякі проблеми розвитку. . , . С. 36-50.

353471. Назарова І. В. Окремі аспекти застосування принципу добросовісності у правовий системі України. . , . С. 51-64.

353472. Буяджи Д.Д. Одеський період правотворчої діяльності О.І. Загоровського : [творчий шлях українського юриста О.І. Загоровського ]. . , . С. 65-76.

353473. Буря А. И., Ли Ю., Калиниченко С. В., Ерёмина Е. А., Липко Е. А., Михайлова О. И. Оптимизация параметров переработки органопластиков на основе фенолформальдегидной смолы. . , . С. 54-57.

353474. Чабак Ю. Г. Використання металокерамічного твердого сплаву для імпульсно-плазмового нанесення зносостійких покриттів. . , . С. 58-61.

353475. Корнієнко П. С. Правозахисна діяльність в утвердженні соціальної держави в Україні :[ конституційна модернізація сучасної України]. . , . С. 77-85.

353476. Рагимов К. А. Человек как субъект права на жизнь: конституционно-правовой статус в Украине и в Азербайджанской Республике. . , . С. 85-104.

353477. Пономаренко А. М., Хандюк М. В. Технологія зміцнення деталей машин покриттями, синтезованими з газової фази. . , . С. 62-65.

353478. Скідін І. Е., Саітгареєв Л. Н.,Ткач В. В., Калінін Ф. Т., Жбанова Е. Н. Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС. . , . С. 66-70.

353479. Малинов Л. С., Бурова Д. В., Малышева И. Е. Способы повышения свойств стали 10Г2ФБ, обеспечивающие ее применение по новому назначению и энергосбережение. . , . С. 71-75.

353480. Короєд С. О., Прут Ю. А. Обмеженість предметної юрисдикції адміністративних судів ознаками публічно-правового спору як перешкода реалізації конституційного права на оскарження в суді всіх рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. . , . С. 105-116.

353481. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Електронне врядування" для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адмін". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

353482. Муза О. В. Реформування управлінської моделі у центральних органах виконавчої влади України. . , . С. 117-126.

353483. Лісовська Ю. П. Ентропійний процес інвестиційної діяльності сучасної України (адміністративно-правовий аналіз) : [інтелектуальна інвестиція повинна бути правомірно цінною]. . , . С. 127-139.

353484. Гулик А. В. Типологія сучасного цивільного судочинства в контексті вивчення проблем його оптимізації. . , . С. 140-152.

353485. Софіюк Т. В. Право на ознайомлення з особистими паперами: проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць. . , . С. 153-174.

353486. Матченко П. Т., Матченко Т. І. Визначення розрахунком несучої здатності на осьове вдавлювання або висмикування металевих висячих паль-оболонок. . , . С. 2-9.

353487. Малинов Л. С. Влияние нагрева в межкритическом или подкритическом интервалах температур перед окончательной термообработкой на свойства конструкционных сталей. . , . С. 76-81.

353488. Лесько А. О. Право на публічний розгляд справи як дотримання гарантії справедливого судового розгляду. . , . С. 174-186.

353489. Saliv S. Reforming the sphere of financial monitor[ng in terms of interaction with international financial organization = Реформування сфери фінансового моніторингу в умовах взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями. . , . С. 187-197.

353490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень енерговикористання" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

353491. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Маркетинг енергії та управління проектами енерговикористання" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізація "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. 26 с.

353492. Cheiliakh Ya. A., Cheiliakh A. P. The effect of carburizing and heat treatment on the increase mechanical properties of cost-saving wear-resistant Fe-Cr-Mn deposited metal = Вплив цементації та термічної обробки на підвищення механічних властивостей економнолегованого... (див. анот.). . , . P. 82-89.

353493. Гук Я. С., Найбауер І. Ф., Новак Е. Й., Гук О. С. Методика визначення тривалості снігового покриву за спрощеними формулами з районуванням території Закарпатської області. . , . С. 10-21.

353494. Зеленина Е. А., Лоскутов С. В., Ершов А. В., Шевченко В. Г. Определение разрушающих термонапряжений цилиндрического плазменного покрытия. . , . C. 90-94.

353495. Омид М. П. Современные аспекты формирования жилья с энергосберегающими технологиями : [вопросы формирования архитектурно-планировочных решений жилых домов, оснащенных энергоэффективным и энергосберегающим оборудованием]. . , . С. 22-24.

353496. Лебедев В. А. Определение объёма переносимой капли электродного металла в условиях колебаний ванны и электрода при дуговой механизированной сварке. . , . С. 95-99.

353497. Патлачук О. В. Юридична техніка Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" 1992 р.. . , . С. 198-211.

353498. Світла Н. В.Г. Заболотний - фундатор Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (до 120-річчя від дня народження В.Г. Заболотного) : [біографія доктора архітектури, першого президента Академії архітектури УРСР, громадського діяча В. Г. Заболотного]. . , . С. 25-27.

353499. Лебедев В. А., Новиков С. В. Гипотеза формирования структуры наплавленного металла при наплавке на основе применения прогностического алгоритма управления скоростью подачи электродной проволоки. . , . С. 100-102.

353500. Горбайчук Л. В. Правові аспекти ефективного використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в умовах децентралізації. . , . С. 211-226.

353501. Мартовицький Л. М., Сочава А. І., Глушко В. І., Шаніна З. М., Клименко Г. В., Фролов Р. О. Розширення функціональності промислових роботів. . , . С. 103-106.

353502. Беликов С. Б., Гермашев А. И., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. Особенности концевого фрезерования сложнопрофильных тонкостенных деталей. . , . С. 107-113.

353503. Плахтій А. Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні: термінологічний аналіз. . , . С. 15-19.

353504. Зміна №4 ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. . , . С. 29-31.

353505. Зміна № 1ДБН В.2.3-15:2007 Будинки і споруди. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. . , . С. 32-34.

353506. Berezin A., Mokhnach R. The application of novel coupling method for detection of micro vesicles: the role of the advanced bright-field light optical polarization microscopy = Застосування нового методу виявлення микровезикул з використанням удосконаленої оптичної поляризац. . , . P. 114-117.

353507. Шендрик О. Науково-теоретичні підходищодо міжнародної співпраці публічних бібліотек України: бібліотекознавчий аспект. . , . С. 19-22.

353508. Чреміс О. О. Система та компетенція органів, що мають юрисдикційні повноваження, щодо земельних правопорушень у сфері містобудування. . , . С. 227-240.

353509. Муравйова В., Діденко А. Побудова індексів із загальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література". . , . С. 23-24.

353510. Koudelkka Z. International criminal court and criminal liability of the president of the Republik in Bohemia, Moravia and Silesia = іжнародний кримінальний суд і кримінальна відповідальність президента Республіки Богемія, Моравія і Силезія. . , . С. 241-249.

353511. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Інформаційні системи забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 17 с.

353512. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Менеджмент якості та сертифікація" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (освітня прогр "Якість, стандартизація та сертифікація"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 25 с.

353513. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Управління технологічними системами при забезпеченні якості продукції" для студен-тів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

353514. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторного практикуму та самостійної роботи з дисципліни "Статистичні методи управління якістю продукції" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353515. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Вивчення будови та принципу дії кондуктора для збирання листових конструкцій та методики розрахунку і проектування важільно-пневматичних притискачів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

353516. Плескач В. М. Сучасні технології у порошковій металургії. досягнення і перспективи. . , . С. 118-121.

353517. Ольшанецкий В. Е. Об оценке надежности ортогональных планов при моделировании функциональных зависимостей. . , . С. 121-123.

353518. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Практичні заняття та методичні рекомендації з дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

353519. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Практичні заняття та методичні рекомендації з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управл. та адміністр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 57 с.

353520. Зміна № 1 ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. . , . С. 39-40.

353521. Економіка і прогнозування. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2018. 160 с.

353522. Зміна №1 ДБН 6.2.2-5:2011 Благоустрій територій. . , . С. 41-42.

353523. Василенко Ю. В. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльний аспект). . , . С. 250-261.

353524. Горох О. П. Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути?. . , . С. 261-274.

353525. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів заочної форми навчання транспортного факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353526. Будагов Э. М. Объективные и субъективные признаки хищения : [законодательство Азербайджанской Республики]. . , . С. 275-285.

353527. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт з вищої математики, розділ "Математична статистика" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

353528. Савчук К.О. Проблеми законодавчого регулювання прав людини в сфері міграції. . , . С. 286-297.

353529. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 72 с.

353530. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 262 с.

353531. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 70 с.

353532. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 132 с.

353533. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 40 с.

353534. Селіверстов В. В. Аналіз впливу монетарних інструментів на витрати на особисте споживання як фактора регулювання рівня цін. . , . С. 97-110.

353535. Проценко І. М. Перспективи зміни податкового законодавства України в умовах проведення операції ООН з підтримання миру на Донбасі. . , . С. 297-308.

353536. Тулба К. Г. Актуальні проблеми правового регулювання транскордонного руху осіб та шляхи їх вирішення. . , . С. 308-321.

353537. Мельникович Б. А. Необхідність та перспективи доповнення Конвенції ООН з морського права глобальним міжнародним договором із захисту морського середовища за межами національної юрисдикції. . , . С. 322-322.

353538. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

353539. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 394 с.

353540. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 72 с.

353541. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Системи керування в енергетичних системах" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 18 с.

353542. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

353543. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни "Типовий електропривод" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електро-механіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

353544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації ковальсько-штампувального виробництва" для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка,. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

353545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Проектування та розрахунок штампового оснащення для гарячого штампування" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

353546. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Наскрізна програма практик бакалаврів та стажування магістрів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (за освітньою програмою (спеціалізація) "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування") всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

353547. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. № 845. . , . С. 28-34.

353548. Про реорганізацію Запорізької державної інженерної академії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р.. . , . С. 38.

353549. Абдуліна І. Директива ЄС про авторське право в умовах цифрового ринку : [створення єдиного цифрового ринку на території країн ЄС і встановлення правових основ його функціонування]. . , . С. 8-12.

353550. Васильєв О. Початковий етап патентних досліджень для обраного об'єкта військової техніки. . , . С. 13-16.

353551. Brexit: наслідки для прав інтелектуальної власності : [вихід Великобританії з Європейського Союзу і захист прав інтелектуальної власності]. . , . С. 17-23.

353552. Фірсова Л. Участь України у міжнародних програмах і проектах : [інноваційні програми, що реалізуються Європейським Союзом]. . , . С. 24-27.

353553. Лессинг Л. Свободная культура : [архив интернета..Охрана прав интеллектуальной собственности в сети Интернет]. . , . С. 37-53.

353554. Бутенко А. П. Роль молодих юристів у формуванні стратегії правоосвітньої роботи. . , . С. 6-8.

353555. Заграй І. С. Деякі питання реалізації громадянами права на звернення. . , . С. 24-25.

353556. Кривошлык М. Г. Исторические анекдоты из жизни русских замечательных людей. АНС - Принт. Москва, 1991. 142 с.

353557. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. № 620. . , . С. 272-278.

353558. Крижанова - Бриндзова Г. Связной. Дет. лит.. Москва, 1974. 192 с.

353559. Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10 2018 р. № 819. . , . С. 49-54.

353560. Кіндюк Б. В. Внесок К. Левицького у захист української мови в часи австрійського панування на Галичині : [творчий шлях українського правознавця]. . , . С. 28-34.

353561. Кризи Д. Слишком молоды для смерти. Урал-Пресс. Пермь, 1991. 269 с.

353562. Кризи Д. Тайны "Кукабурры". Свитязь. Днепропетровск, 1991. 160 с.

353563. Кризи Д. Тайны "Кукабурры". СПРУ. Ленинград, 1991. 189 с.

353564. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

353565. Шумна Л. П. Праця засуджених за трудовим договором чи цивільно-правовим договором: новації кримінально-виконавчого законодавства. . , . С. 35-39.

353566. Крипалани К. Рабиндранат Тагор. Молодая гвардия. Москва, 1983. 287 с.

353567. Журнал європейської економіки. Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2018. С. 247-360

353568. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2018. 86 с.

353569. Крипалани К. Рабиндранат Тагор. Молодая гвардия. Москва, 1989. 285 с.

353570. Осядла М. В. Аналітична діяльність як інструмент правореалізації : [правова аналітика]. . , . С. 40-43.

353571. Кристи А. Собрание сочинений. Венда. Бишкек, 1991. 509 с.

353572. Назарова І. В. Окремі теоретичні аспекти застосувння принципу добросовісності в праві. . , . С. 45-50.

353573. Кристи А. Сочинения. Моск. штаб-квартира Междунар. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1990. 335 с.

353574. Кристи А. Сочинения. Моск. штаб-квартира Междунар. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1990. 349 с.

353575. Кристи А. Сочинения. Моск. штаб-квартира Междунар. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1990. 351 с.

353576. Кристи А. Сочинения. Моск. штаб-квартира Междунар. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1990. 333 с.

353577. Кристи А. Сочинения. Новости. Москва, 1992. 348 с.

353578. Кристи А. Сочинения. Новости. Москва, 1992. 314 с.

353579. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

353580. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

353581. Матат Д. Механізми для якості освіти : [нові тенденції навчання і викладання обговорили на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"]. . , . С. 6-7.

353582. Жарликов Н. В. Конспект лекций по курсу "Проектирование металлорежущих инструментов". Запорожский машиностроительный ин-т. Запорожье, 1972. 40 л.

353583. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Основи теплотехніки та гідравліки" для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

353584. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Теплотехніка та гідравліка" для студентів, що навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

353585. Концепція Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. № 728-р. . , . С. 74-77.

353586. Правила спортивних змагань з хокею з шайбою : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.07.2018 р. № 3098. . , . С. 78-130.

353587. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

353588. Федчишин Д. В. Розвиток правового регулювання здійснення прав на землю в Україні до початку ХХ століття. . , . С. 63-67.

353589. Руденко Ю. Маловідомі імена великих : [видатні українські вчені: Григорій із Сянока (Григорій Сяноцький), Іван Турзо і Степан Рускай]. . , . С. 6-7.

353590. Порядок технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.09.2018 р. № 433. . , . С. 74-86.

353591. Правила спортивних змагань з літакового спорту (вищий пілотаж на поршневих літаках : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 14.09.2018 р. № 4288). . , . С. 96-115.

353592. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

353593. Головіна О. Інклюзія - шанс для всіх : [про навчання вчителів шкіл та фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). Підвищення їх кваліфікації]. . , . С. 5.

353594. Цвєткова Ю. В. Правове забезпечення свободи віросповідання як чинник утворення І Речі Посполитої. . , . С. 67-71.

353595. Мировой рынок спецтехники: промежуточные результаты : [мировой рынок фронтальных погрузчиков в 2013-2022 гг.]. . , . С. 25-26.

353596. Кудла Ю. Volvo из коммуны Белле : [модельный ряд, выпускаемый на предприятии. План-схема сборочного цеха]. . , . С. 27-29.

353597. Кристи А. Берег удачи. Волго-Вятское книжное издательство. Горький, 1990. 382 с.

353598. Кристи А. В 4.50 из Паддингтона. Берег удачи. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1989. 462 с.

353599. Кристи А. В 4.50 из Паддингтона. МИГ- МРУ. Москва, 1991. 174 с.

353600. Шаркова І. М. Типологія уразливих груп населення: історико-правова реконструкція. . , . С. 71-75.

353601. Кристи А. Вилла "Белый конь". Книжное издательство. Ставрополь, 1990. 382 с.

353602. Надежное грузоподъемное оборудование европейского качества для выполнения всех видов производственных задач : [краткая история становления ООО "Киевский завод ПТО"]. . , . С. 2-4.

353603. Кристи А. Возвращение "Кохинора". Международный книжный Дом. Минск, 1997. 432 с.

353604. Кристи А. Восточный экспресс. Всеюз. творч.-произв. об-ние "Киноконцерт". Ленинград, 1990. 315 с.

353605. Кристи А. Десять негритят. Ставропольское книжное издательство. Ставрополь, 1989. 127 с.

353606. Протыняк И. С, Сильченко Ю. А., Соловей Ю. Б., Луковенко И. В. Рудно-грейферный перегружатель ЧАО "НКМЗ" - металлургам "Запорожстали". . , . С. 8.

353607. Кристи А. Десять негритят. Прейскурантиздат. Москва, 1991. 98 с.

353608. Бондаренко С. ЛСТК - реальная альтернатива традиционным способам строительства зданий : [ЛСТК - легкие стальные тонкостенные конструкции]. . , . С. 30-40.

353609. Кристи А. Детективные романы и повести. Книжное издательство. Томск, 1990. 559 с.

353610. Шлянин С. М. Грейфер пневматический для корпорации Интерпайп : [основные технические данные и характеристики грейфера]. . , . С. 10.

353611. Яворский В. Отечественный рынок самосвалов как часть рынка грузовиков : [показатели 2008-2018 гг.]. . , . С. 42-46.

353612. Семенюк В. Ф., Вудвуд А. Н. Оценка влияния характера силы торможения мостового крана на величину динамических нагрузок. . , . С. 11-13.

353613. Олейник А. Современное дробильное оборудование: отвечая на вызовы рынка : [ситуация на украинском и мировом рынках, перспективы]. . , . С. 47-53.

353614. Попов В. А., Радченко В. С. Комплексный подход при анализе причин раннего трещинообразования в крановых металлоконструкциях. . , . С. 14-17.

353615. Радимов С. Н., Горячев А. В. Влияние электромагнитной постоянной времени ротора асинхронного двигателя на динамические характеристики частотного привода ПТМ. . , . С. 18-21.

353616. Достоевский А. В. Пневмоколёсные контейнерные перегружатели RTG ПРАО "Конекрейнс Украина" : [технические характеристики]. . , . С. 22-24.

353617. Заоблачные мегаполисы : [краткая информация о самых высоких зданиях мира (более 150 м) в городах с наибольшим числом небоскребов]. . , . С. 16-17.

353618. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подготовки Комплексные контрольные работы по русскому языку для иностранных студентов 2 курса технических специальностей. ЗНТУ. Запорожье, 2018. 22 с.

353619. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. та заг. мовн. підг. Методичні вказівки та матеріали з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів 1 курсу факультету управління фізичною культурою та спортом денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

353620. Запорізька державна інженерна академія Гуманітарний вісник. ЗДІА. Запоріжжя, 2018. 230 с.

353621. Верстюк И. Атлант расправляет плечики : [начался рост экономики Украины: за счет чего? Украина в рейтинге ведения бизнеса занимает 71место из 190. Как растут экономики развивающихся стран]. . , . С. 22-27.

353622. Покровський К. Б., Маврін О. І., Шелех Ю. Л. Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов. . , . С. 71-75.

353623. Бостан С. К. Форми державного управління країн Європейського союзу. Центр навчальної літератури. Київ, 2018. 204 с.

353624. Лавріненко В. І. Надтверді матеріали. Академперіодика. Київ, 2018. 336 с.

353625. Волчек Н. В. Технология ЗD-печати уже используется для изготовления крановых компонентов : [моделирование грузовых крюков]. . , . С. 25.

353626. Кристи А. Загадка Ситтафорда. Мектеп. Алма-Ата, 1989. 544 с.

353627. Кристи А. Зло под солнцем. Имидж. Москва, 1991. 205 с.

353628. Підйомники для людей з інвалідністю. . , . С. 26-27.

353629. Кристи А. Красный сигнал. Эриманский вепрь. Прейскурантиздат. Москва, 1991. 96 с.

353630. Baryakhtar V. G., Bykovski Y. T., Baryakhtar I. V. Nuclear Project: Past and Present. Akademperiodyka. Kyiv, 2018. 66 p.

353631. Кристи А. Кровь на мостовой. Союзбланкоиздат. Москва, 1991. 48 с.

353632. Кристи А. Медовый месяц Аликс Мартин. Новости. Москва, 1991. 64 с.

353633. Шевченко В. Г., Слащев А. И. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ. Наукова думка. Киев, 2018. 287 с.

353634. Юхименко А., Леденев А. Не хватило скорости : [украинский рынок автомобилей-2018: продажи новых машин не растут и не падают. На рынок давят завезенные б/у иномарки с европейской регистрацией. Рейтинг самых продаваемых в Украине марок и моделей автомобилей]. . , . С. 22-26.

353635. Кристи А. Место назначения неизвестно. Асок-Пресс. Ставрополь, 1991. 224 с.

353636. Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. Наукова думка. Київ, 2018. 376 с.

353637. Кристи А. Месть Нофрет. Университетское. Минск, 1990. 652 с.

353638. Кристи А. Месть Нофрет. Университетское. Минск, 1991. 652 с.

353639. Бондаренко О. Брате мій : [у 1989 р. Мюнхен став для Києва містом-побратимом. Сьогодення, звичаї, побут цього баварського міста]. . , . С. 32-33.

353640. Жайворонок В. В. Антологія знаків Української етнокультури. Наукова думка. Київ, 2018. 760 с.

353641. Кристи А. Мисс Марпл. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1991. 512 с.

353642. Волошина Я. Л. Правове супроводження зовнішньоекономічної діяльності підприємства, установи, організації. . , . С. 75-79.

353643. Лев Б. І., Товкач О. М., Чернищук С. Б. Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії. Наукова думка. Київ, 2018. 365 с.

353644. Кристи А. Мужчина в коричневом костюме. ВААП-информ. Москва, 1991. 190 с.

353645. Рябчин О. Машини часу : [автомобілебудування у Німеччині: німецькі автогіганти пристають до ідеї розвитку e-car]. . , . C. 34-36.

353646. Кристи А. Мышеловка. Книжная палата. Москва, 1991. 411 с.

353647. Дацишин О. П., Панасюк В. В. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження. Наукова думка. Київ, 2018. 288 с.

353648. Ковальчук І. В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австро-Угорщини(1855-1918). . , . С. 80-87.

353649. Пасховер О. 4.0 на користь Німеччини : [Всесвітній економічний форум визнав промисловість Німеччини найінноваційнішою у світі. Топ-5 країн з найвисокотехнологічнішим експортом. Топ-10 країн з глобального рейтингу конкурентоспроможності]. . , . С. 42-44.

353650. Кристи А. Праздник смерти. Прейскурантиздат. Москва, 1991. 158 с.

353651. Кужелєв О. М. Класифікація правових послуг : класифікація правових послугза сферами надання: [на публічно-правові й приватноправові]. . , . С. 87-91.

353652. Кристи А. Произведения разных лет. Сов. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1990. 347 с.

353653. Иванова Е. Герои нашего времени : [современные требования к топ-менеджерам. Как распределяют свое время руководители крупных компаний, способы их коммуникации, содержание работы, планирование времени на встречи, другие мероприятия и т. п.]. . , . С. 48-51.

353654. Кристи А. Произведения разных лет. Сов. ассоц. детектив. и полит. романа. Москва, 1991. 318 с.

353655. Шама О. Деревья всей страны, подчиняйтесь! : [в 50-е годы в СССР стартовала программа по посадке лесополос в засушливых регионах для борьбы с засухами]. . , . С. 66-69.

353656. Кристи А. Расследование ведет мисс Марпл. Адиб. Душанбе, 1991. 415 с.

353657. Олейник Г. С. Структурообразование керамических материалов. Наукова думка. Киев, 2018. 350 с.

353658. Кристи А. Рождественская трагедия. Вся Москва. Москва, 1990. 75 с.

353659. Precedent UA - 2017. КВІЦ. Київ, 2018. 412 с.

353660. Ассирийское сокровище : [краткая информация о 3000-летней ассирийской скульптуре с изображением шумерского полубога Абгаллу, проданной в 2018 г. на аукционе Christie's в Нью-йорке за $31 млн. неизвестному покупателю]. . , . С. 6.

353661. Кристи А. Свидетель обвинения. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 32 с.

353662. Кристи А. Смерть в облаках. Прейскурантиздат. Москва, 1991. 162 с.

353663. Кристи А. Смерть приходит в конце. Логос. Кишинев, 1993. 320 с.

353664. Топ-100 самых дорогих брендов Украины : [указана отрасль, к которой относится бренд, его стоимость, динамика. Суммарная стоимость этой сотни - почти $6 млрд.]. . , . С. 18-19.

353665. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи оптимізації складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 49 с.

353666. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи функціонування та математичного забезпечення систем діагностики, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

353667. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теплові та гідравлічні розрахунки електричних машин" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 56 с.

353668. Жежера I. В. Забезпечення функціонально стійкого руху малого автономного літального апарату : [вдосконалення існуючого методу діагностування моделі безплатформної інерціальної навігаційної системи]. . , . С. 4-7.

353669. Корнієнко П. С. Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. . , . С. 92-96.

353670. Шаповал Е. Имя решает все : [как распределились самые дорогие украинские бренды по областям страны. Топ-50 самых дорогих брендов мира. Отрасли, бренды в которых наиболее подорожали и подешевели в 2018 г.]. . , . С. 20-25.

353671. Варбанець Р. А., Белоусов Є. В., Єриганов О. В., Кирнац В. І., Маулевич В. О., Александровська Н. I. Застосування методу безградіентної оптимізації при синхронізації даних моніторингу робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння. . , . С. 9-18.

353672. Кристи А. Спиритический сеанс. Советская Россия. Москва, 1991. 350 с.

353673. Кристи А. Таинственное происшествие в Стайлз. Книжное издательство. Новосибирск, 1990. 475 с.

353674. Бондарев А. Массовое самоубийство : [главные угрозы для дикой природы и планеты в целом от деятельности человечества. На то, чтобы остановить глобальную катастрофу, осталось 10-12 лет]. . , . С. 54-57.

353675. Радченко А. М, Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С. Визначення раціонального теплового навантаження градирень відведення теплоти у процесах охолодження повітря на вході енергоустановок. . , . С. 19-22.

353676. Кристи А. Третья девушка. Имидж. Москва, 1991. 224 с.

353677. Смирнов А. Французский брат : [описание, некоторые характеристики нового кроссовера Renault Koleos]. . , . С. 64-65.

353678. Кристи А. Убийство в Восточном экспрессе. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж, 1991. 510 с.

353679. Радченко Р. М., Портной Б. С, Кантор С. А., Ткаченко В. С, Зубарєв А. А. Отримання і використання конденсату при охолодженні повітря на вході енергоустановки та проблема сепарації крапельної вологи з аерозольної суміші в градирнях. . , . С. 23-27.

353680. Кристи А. Убийство Роджера Экройда. Отель "Бертрам". Бук Чембэр Интернэшнл. Москва, 1990. 398 с.

353681. Кристи А. Убийство Роджера Экройда. Прейскурантиздат. Москва, 1990. 131 с.

353682. Кристи А. Убийство Роджера Экройда. Книжное издательство. Хабаровск, 1991. 478 с.

353683. Кристи А. Убить легко. После похорон. Смерть в облаках. Интерграф сервис. Москва, 1990. 429 с.

353684. Барабаш П. А., Соломаха А. С, Усенко В. И., Петренко В. Г. Центробежные дистилляторы в системах жизнеобеспечения пилотируемых космических объектов. . , . С. 28-35.

353685. Кристи А. Эркюль Пуаро. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1991. 528 с.

353686. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

353687. Мартьянова С. М. Чинники ефективності судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. . , . С. 96-101.

353688. Пасховер А. Вылечат всех : [современное состояние фармацевтической индустрии мира, перспективы развития. Перечень 12-ти самых дорогих фармацевтических компаний мира. Научные исследования в области фармакологии]. . , . С. 18-22.

353689. Радченко Р. М., Пирисунько М. А. Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів. . , . С. 36-41.

353690. Бондарев А. Достаточно одной таблетки : [какие знаковые изменения ожидаются в фармацевтике в ближайшем будущем]. . , . С. 28-29.

353691. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 60 с.

353692. Шевцов А. П., Рижков С. С. Розробка високоефективної суднової системи очищення повітря від краплинної вологи. . , . С. 42-46.

353693. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

353694. Тяжело в лечении : [из истории развития фармацевтики и аптечного дела в России и Украине, начиная с XVII в.]. . , . С. 32-35.

353695. Афтаназів І. С, Шевчук Л. I., Строган О. І., Струтинська Л. Р. Підвищення міцності та надійності барабанів коліс літаків зміцнювальною обробкою. . , . С. 47-57.

353696. Панова І. Ю. Правовий статус старости як виборної посадової особи місцевого самоврядування. . , . С. 101-106.

353697. Копаневич Е. Г. Многократные зажимы с гидравлическими звеньями в приборостроении. Оборонгиз. Москва, 1953. 54 с.

353698. Богданова С. Д. Категорія "взаємодія" як фактор у контексті діяльності суб'єктів конституційного права. . , . С. 106-109.

353699. Сидоренко В. Бал геніїв : [як відбувається ушанування лауреатів Нобелівської премії. Опис церемонії. Лауреати премії-вихідці з України]. . , . С. 102-107.

353700. Дубовик О. Здравиця за оздоровницю : [про українське місто-курорт Моршин, його пам'ятки]. . , . С. 116-119.

353701. Кристофанелли Р. Дневник Микелланджело неистового. Радуга. Москва, 1985. 413 с.

353702. Кричевский И. По дорогам войны. Советский художник. Москва, 1969. 63 рис.

353703. Планковский С. И., Шипуль О. В., Трифонов О. В., Заклинский С. А. Алгоритм управления системой генерации смеси для прецизионной термоимпульсной обработки. . , . С. 58-66.

353704. Птахів С. Майбутнє авіагалузі в Європі : [деякі показники пасажиропотоків аеропортів "Бориспіль" (Київ), Шарль де Голль, Орлі (Париж), Схіпхол (Амстердам) у 2014-2018 рр. ]. . , . С. 18-22.

353705. Абрамов А. Д., Съедина Ю. В., Москаленко Т. П., Чжан Ю. Оценка числа действительных гармонических компонент наблюдений по ограниченному интервалу времени. . , . С. 67-73.

353706. Криштоф Е. Г. Для сердца нужно верить: (Круг гения). Таврия. Симферополь, 1988. 416 с.

353707. Криштоф Е. Г. Попытка старомодного романа. Таврия. Симферополь, 1983. 366 с.

353708. Криштоф Е. Г. Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой. Дет. лит.. Москва, 1985. 174 с.

353709. Криштоф Е. Г. Сто рассказов о Крыме. Таврия. Симферополь, 1985. 384 с.

353710. Вінюков-Прощенко А. Україна авіаційна: вже не околиця : [показники пасажиропотоків через аеропорт "Бориспіль" (1998-2017 рр.) та усі аеропорти України (2004-2017) рр., деякі інші показники з авіаперевезень]. . , . С. 24-27.

353711. Крлежа М. Возвращение Филиппа Латиновича. Худож. лит.. Москва, 1969. 224 с.

353712. Крлежа М. Знамена. Радуга. Москва, 1984. 720 с.

353713. Крлежа М. Знамена. Радуга. Москва, 1984. 672 с.

353714. Крлежа М. Избранное. Издательство иностранной литературы. Москва, 1958. 458 с.

353715. Крно М. Утренний ветер. Профиздат. Москва, 1971. 229 с.

353716. Фрішко В. Зимові перспективи вітчизняних туроператорів : [які напрямки пропонуватимуть туроператори своїм клієнтам взимку 2018-2019 рр.]. . , . С. 38-41.

353717. Бей А. И. Фильтрация сигналов на базе кумулянтов : [модернизация различных радиотехнических систем летательных аппаратов]. . , . С. 74-79.

353718. Кровавая жатва. Каламгер. Алма-Ата, 1991. 464 с.

353719. Неправська Н. Емірати: авіаційна оптимізація : [розвиток цього туристичного напрямку, порівняння вартості проживання в готелях ОАЕ у 2017 р. і пропонованої вартості у 2019 р.]. . , . С. 42-44.

353720. Самойлов Ю. Грузія: турпотік наситився : [показники в'їзного потоку до Грузії з деяких країн, у т. ч. України. Чому не збільшується кількість українських туристів на цьому напрямку]. . , . С. 46-51.

353721. Рева О. М., Борсук С. П., Мирзоєв Б. М., Мухтаров П. Ш. Проактивне визначення впливу досвіду управління повітряним рухом на ставлення до ризику : [організація безпеки польотів]. . , . С. 80-87.

353722. Кроллис Г. Э. Два цвета времени. Молодая гвардия. Москва, 1980. 127 с.

353723. Кроль А. Е. Джордж Морланд и его картины в эрмитаже. Издательство Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1963. 18 с., 24 л. ил.

353724. Самойлов Ю. Туристичний зв'язок: нові часи : [способи отримання інтернету у зарубіжних поїздках; використання wi-fi, роумінгу. Як це працює, вартість послуг]. . , . С. 60-63.

353725. Крон А. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1990. 590 с.

353726. Вьонцек А. Велосипедний туризм: шанс для України : [як облаштувати велосипедну Україну, які обирати маршрути. Вигоди на перспективу]. . , . С. 68-71.

353727. Крон А. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 549 с.

353728. Крон А. А. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 605 с.

353729. Крон А. А. Бессонница. Капитан дальнего плавания. Советский писатель. Москва, 1991. 590 с.

353730. Крон А. А. Капитан дальнего плавания. Советский писатель. Москва, 1984. 208 с.

353731. Крон А. А. Капитан дальнего плавания. Политиздат Украины. Киев, 1989. 275 с.

353732. Крон А. А. Капитан дальнего плавания. Правда. Москва, 1990. 461 с.

353733. Кронин А. Д. Замок Броуди. Вища школа. Киев, 1989. 512 с.

353734. Кронин А. Д. Замок Броуди. Книжное издательство. Краснодар, 1990. 605 с.

353735. Кронин А. Д. Замок Броуди. Нар. асвета. Минск, 1990. 605 с.

353736. Кронин А. Д. Замок Броуди. Правда. Москва, 1990. 591 с.

353737. Кронин А. Д. Звезды смотрят вниз. Держлітвидав. Киев, 1957. 546 с.

353738. Кронин А. Д. Звезды смотрят вниз. Донбас. Донецк, 1990. 556 с.

353739. Кронин А. Д. Звезды смотрят вниз. Лениздат. Ленинград, 1990. 638 с.

353740. Глотка А. А., Овчинников А. В. Перспективы применения отечественных жаропрочных порошков в аддитивных технологиях. . , . С. 53-54.

353741. Кронин А. Д. Путь Шеннона. Издательство иностранной литературы. Москва, 1959. 272 с.

353742. Іванов В. Г. Вплив газонасиченості на структуроутворення чавунів. . , . С. 100-101.

353743. Каргинов В. П., Иванов В. Г. Технологические добавки ООО "НПП "Союз" для повышения конкурентности металлургической и литейной продукции. . , . С. 109-111.

353744. Кронин А. Д. Цитадель. Вычеркнутый из жизни. Правда. Москва, 1991. 672 с.

353745. Кронин А. Д. Цитадель. Волго-Вятское книжное издательство. Нижний Новгород, 1991. 334 с.

353746. Кропоткин П. А. Записки революционера. Московский рабочий. Москва, 1988. 543 с.

353747. Савінок О. О., Гонтаренко В. І., Сергієнко О. С. Технології 3D друку у ливарному виробництві. . , . С. 168-170.

353748. Сергієнко О. С., Петров Є. В., Войновська О. С. Перевірка емпіричних розрахунків ливникової системи за допомогою комп'ютерного моделювання. . , . С. 177-179.

353749. Skuibida O. L. Energy saving technology of heat treatment of recycled aluminum alloys = [Енергозберігаючі технології термообробки вторинних алюмінієвих сплавів]. . , . P. 181-183.

353750. Сокрута Я. О., Ситник В. А., Сергієнко О. С. Технології 3D друку у ливарному виробництві. . , . С. 185-187.

353751. Шульте Ю. А., Гонтаренко В. И., Титаренко В. А. Металлургические факторы и свойства стали. . , . С. 206-210.

353752. Якуб І. С., Сергієнко О. С. Вібро-вакуумування гіпсових форм для підвищення якості художніх виливків при литті за витоплюваними моделями. . , . С. 217-219.

353753. Яковець І. С., Лук'янченко Є. О. Роль суспільно корисних робіт у системі адміністративних стягнень. . , . С. 110-113.

353754. Вакарюк Л. В., Худик А. М. Принцип встановлення податків і зборів виключно законом та конституційні засади місцевого оподаткування в Україні. . , . С. 113-118.

353755. Німко О. Б., Дерманська О. В. Публікація в соціальній мережі, скріншот та електронне листування як докази для захисту прав у адміністративному судочинстві. . , . С. 118-122.

353756. Гбур Л. В. Органи публічної влади як суб"єкти адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання та охорони водних ресурсів. . , . С. 123-127.

353757. Макарчук Р. В. Вплив елементів податку на здійснення процедури його адміністрування (на прикладі екологічного податку). . , . С. 128-132.

353758. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 124 с.

353759. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 224 с.

353760. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 76 с.

353761. Saliy S. Reforming the taxation system in terms of interaction with internationai financial organisations = Реформування системи оподаткування в умовах взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями. . , . P. 132-136.

353762. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

353763. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 226 с.

353764. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2019. 92 с.

353765. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

353766. Кросс Я. Я. Императорский безумец. Советский писатель. Москва, 1984. 352 с.

353767. Кросс Я. Я. Императорский безумец. Дружба народов. Москва, 1991. 366 с.

353768. Кросс Я. Я. Между тремя поветриями. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 667 с.

353769. Кросс Я. Я. Между тремя поветриями. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 558 с.

353770. Кросс Я. Я. Раквереский роман. Уход профессора Мартенса. Советский писатель. Москва, 1989. 587 с.

353771. Кротов А. А. Седьмой сектор. Современник. Москва, 1987. 413 с.

353772. Забашта Г. Становлення спеціалізації "Художнє моделювання костюма" : [про стратегічний вектор розвитку Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука]. . , . С. 18-24.

353773. Крсманович М. Течет река Дрина. Воениздат. Москва, 1991. 380 с.

353774. Полтавець-Гуйда О. Бути бойчуківцями - висока честь і відповідальність : [у статті розглядаються шляхи становлення і проблеми вищого навчального мистецького закладу - Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука]. . , . С. 25-30.

353775. Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918-1919 рр.). . , . С. 39-43.

353776. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Електричні машини і апарати") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

353777. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи математичного моделювання складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

353778. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 56 с.

353779. Копайгоренко В. Святі лаврські пагорби - колиска Академії Михайла Бойчука : [проблема поєднання фахового та наївного мистецтва. Творчість народного майстра малярства М. Приймаченко. Шляхи розвитку Лаврських художніх майстерень]. . , . С. 31-35.

353780. Круг земной. Радуга. Москва, 1985. 232 с.

353781. Ступаченко В. До історії одного портрета. Жива традиція : [особливості розвитку портретного жанру в українському образотворчому мистецтві. Розглядається парадний портрет ХVІІ-ХVІІІ ст. і його вплив на сучасне мистецтво України. Творчість... див. анот.]. . , . С. 36-41.

353782. Круг чтения: Календарь 89. Политиздат. Москва, 1988. 144 с.

353783. Круг чтения: Календарь 90. Политиздат. Москва, 1990. 176 с.

353784. Круг чтения: Календарь 90. Политиздат. Москва, 1991. 176 с.

353785. Круглов А. Г. Навсегда. Советский писатель. Москва, 1988. 367 с.

353786. Солонська Н. Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства. . , . С. 46-52.

353787. Круглый год: Русский земледельческий календарь. Правда. Москва, 1989. 496 с.

353788. Владимирова О., Осадча О., Данченко М. Основні засади і методи викладання на кафедрі монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії імені Михайла Бойчука. . , . С. 42-52.

353789. Круглый год: Русский земледельческий календарь. Правда. Москва, 1991. 493 с.

353790. Клюшніченко О., Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2017 р.). . , . С. 3-10.

353791. Половинчак Ю. Сучасна бібліотека як суб'єкт національного гуманітарного простору. . , . С. 13-15.

353792. Шендрик О. Участь публічних бібліотек України у проекті "Креативна Європа" як чинник розвитку європейської співпраці. . , . С. 16-19.

353793. Зоріна Н. Відображення сучасної термінології в авторитетному файлі "Предметні заголовки". . , . С. 19-24.

353794. Вербова В. Галузеві біліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. . , . С. 24-28.

353795. Ахвердова М., Набхан Ю. Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики. . , . С. 28-29.

353796. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання науково-дослідного курсового проекту за фахом для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Електричні машини і апарати") всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 100 с.

353797. Мельник М. Костюм у контексті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну : [уточнюються поняття "дизайн" і "арт-дизайн", "модель" і "серійна річ"]. . , . С. 53-60.

353798. Островська О. Перспективи розвитку інформаційних ресурсів військових бібліотек України. . , . С. 30-34.

353799. Кияниця Є. Розроблення плану поінформованості регіональних громад про новації бібліотеки. . , . С. 35-38.

353800. Кушнаренко Н., Сєдих В. Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України (До 100-річчя від дня народження Є. Тамма). . , . С. 47-52.

353801. Левченко Н. Відкритий електронний архів - важливий чинник публікаційної активності науковців. . , . С. 3-7.

353802. Майданець-Баргилевич О. Художній текстиль у Київській академії імені Михайла Бойчука : [розглядається історичний аспект педагогічної діяльності колективу зі спеціалізації "Художній текстиль"]. . , . С. 61-68.

353803. Кірик Т. Вища освіта - XXI: трансгуманізм та інші загрози на ноогуманістичному шляху. . , . C. 69-80.

353804. Корсак К., Бойчук О. Аналіз сучасних наукових даних у темі "Інтелект людства". . , . С. 81-90.

353805. Джус О. Перші українські вчителі у північноамериканських громадах: проблеми підготовки й організації освітньої діяльності. . , . С. 91-100.

353806. Лякішева А. Материнське виховання у творчості Яна Амоса Коменського. . , . С. 101-108.

353807. Єгоров І. Ю. Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми. . , . С. 6-16.

353808. Мельник Н. В. Основні тенденції розвитку самоорганізації народу в Україні. . , . С. 17-23.

353809. Івановська А. М. Проблемні питання формування Конституційного Суду України. . , . С. 24-35.

353810. Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління. . , . С. 36-43.

353811. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 47 с.

353812. Костяшкін І. О. Причинно-наслідковий зв'язок між шкодою та діяльністю особи, пов'язаною із транспортним засобом, як умова виникнення зобов'язань. . , . С. 44-58.

353813. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень та новітні методи пошуку та обробки інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 47 с.

353814. Вартанян А. М. Сравнительно-правовой анализ института финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в Республике Беларусь и Украине. . , . С. 59-68.

353815. Нагнибіда В. І. Визначення здатності учасників міжнародних комерційних відносин до укладення арбітражної угоди. . , . С. 69-80.

353816. Бортник О. Ю. Предмет доказування у справах про визнання права власності на безхазяйне нерухоме майно. . , . С. 81-94.

353817. Романюк У. В. Правова природа та зміст договору про патронат. . , . С. 95-110.

353818. Бляхарський Я. С. Правові аспекти співвідношення понять "девелопмент нерухомості" та "девелоперська діяльність" та їхні характерні ознаки : [підприємницька діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів]. . , . С. 111-124.

353819. Діяльність ДП "Укрспирт" у цифрах. Ретроспектива та прогноз. . , . С. 7.

353820. Рим О. М. Право на страйк в Україні у контексті рішень Європейського суду з прав людини. . , . С. 125-135.

353821. Бардась В. Флуктуація фінансового ринку України зростає : [флуктуація (флюктуація) - коливання обмінного курсу]. . , . С. 12-13.

353822. Сторожук І. П. Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності. . , . С. 136-148.

353823. Труба Р. М. Особливості діяльності Державного бюро розслідувань в Україні: адміністративно-правові засади. . , . С. 137-140.

353824. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні машини і апарати") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

353825. Романюк X. І. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту. . , . С. 149-158.

353826. Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики. . , . С. 159-166.

353827. Сторожук Д. А. Онтологія правового прогресу через призму типології нраворозуміння. . , . С. 167-179.

353828. Андрєєва Н., Козловцева В. Організаціно-економічне забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти. . , . С. 14-19.

353829. Івченко В., Сенюк Ю., Морозов О. Україна в просторі міжнародного науково-технологічного та інноваційно-інвестиційного співробітництва. . , . С. 20-31.

353830. Мороз І. А. Міжнародно-правові аспекти доступу цивільного населення до життєво необхідних послуг в умовах збройного конфлікту. . , . С. 180-189.

353831. Меляков А. В., Кулініч О. В. Практика реалізації державної етнонаціональної політики: регіональні особливості : [просвітницькі заходи та розвиток громадянської освіти на прикладі Харківської області]. . , . С. 190-199.

353832. Бондар І. В. Об'єкти особистих немайнових правовідносин. . , . С. 141-145.

353833. Марущин Ю. В. Інструменти бюджетної підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад. . , . С. 200-210.

353834. Melnyk M. I., Yaremchuk R. Ye., Shchehlyuk S. D. The role of city centers in intensifying the endogenous developments of regions = Роль міських центрів у активізації ендогенного розвитку регіонів. . , . P. 3-14.

353835. Шевчук І. В. Сутність категорії "економічна безпека держави" в контексті захисту національних інтересів держави. . , . С. 211-219.

353836. Мартьянова Р. А. Удосконалення взаємодії органів державної міграційної служби України з органами влади щодо забезпечення державної безпеки всередині держави. . , . С. 220-236.

353837. Bilyk R. R., Shults S. L. Ensuring economic security as a systemic condition for the formation of competitive positions in the economy of the regions = Зміцнення економічної безпеки як системна умова формування конкурентних позицій в економіці регіонів. . , . P. 15-23.

353838. Бегма В. М., Врублевська О. А. Розвиток маркетингу технологій військового призначення і подвійного використання. . , . С. 237-244.

353839. Коненко В. В. Розробка концепції організації ефективного управління витратами житлово-комунальних підприємств України. . , . С. 245-258.

353840. Терещенко Т. В., Цімар Н. М. Детермінанти стратегічного управління розвитком інтелектуального капіталу регіону : [на прикладі Хмельницької області]. . , . С. 259-271.

353841. Бондаренко Н. В., Власюк С. А. Реалії та перспективи розвитку агрострахування в Україні. . , . С. 272-280.

353842. Vakhovych I. M., Zabedyuk M. S., Malimon V. V. Innovative technologies in ensuring the competitiveness of the regional market of medical tourism = Інноваційні технології у забезпеченні конкурентоспроможності регіонального ринку медичного туризму. . , . P. 24-31.

353843. Ткачук Н. М. Дослідження банківської системи з позицій синергетичної методології. . , . С. 281-290.

353844. Кобилинська Т. В. Застосування SWOT-аналізу для статистичної оцінки державних статистичних спостережень екологічних наслідків у сільськогосподарській галузі. . , . С. 291-302.

353845. Zhuk P. V. Achivements and problems of decentralization reform in Ukraine = Досягнення та проблеми реформи децентралізації в Україні. . , . P. 32-38.

353846. Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність. . , . С. 145-150.

353847. Malska M. P., Bilanyuk O. P. The concept of smart specialization as methodological basis for the development of cross-border tourist markets = Концепція смарт-спеціалізації як методологічна основа розвитку транскордонних туристичних ринків. . , . P. 39-43.

353848. Semiv L. K., Semiv A. R. The modern stage of the knowledge economy formation in Ukraine = Сучасний етап формування економіки знань в Україні. . , . P. 44-54.

353849. Sadova U. Ya., Hrynkevich O. S. Higher education development in Ukraine and its regions in the context of the 21st century challenges = Розвиток вищої освіти в Україні та її регіонах в умовах викликів XXI століття. . , . P. 55-68.

353850. Освіта. Київська правда. К., 2018. 8 с.

353851. Hryniv L. S., Khodyko D. I. Creation of the spatial model for sustainability: a physical economic approach = Формування просторової моделі для сталого розвитку:фізико-економічний підхід : [на прикладі Карпатського регіону]. . , . P. 69-74.

353852. Осипчук Н. Дуальна освіта - від теорії до практичних кроків : [німецький досвід на українському грунті]. . , . С. 5.

353853. Голос України. Київська правда. К., 2018.

353854. Popadynets N. M. Modern tendencies of internal consumer market development in Ukraine = Сучасні тенденції розвитку внутрішнього споживчого ринку України. . , . P. 75-79.

353855. Дорошенко Л. И. Поняття та сутність корпоративного договору. . , . С. 150-155.

353856. Бершеда Є. Вітчизняний феномен активного залучення науковців на службу держави. . , . С. 11.

353857. Круговых Н. П. Древо жизни. Мастацка література. Минск, 1991. 284 с.

353858. Bezpartochnyy M. H. Use of reengineering in business processes optimization at a region's wholesale enterprises = Використання реінжинірингу при оптимізації бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі регіону. . , . P. 80-88.

353859. Круговых Н. П. Звезды во мгле. Мастацкая література. Минск, 1982. 319 с.

353860. Крузи Д. Солги мне. АСТ. Москва, 1999. 480 с.

353861. Storonyanska I. Z., Prokopiuk A. The new model of regional development: Polish experience and vectors for Ukraine = Формування нової моделі регіонального розвитку: досвід Польщі та вектори для України. . , . P. 89-97.

353862. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

353863. Крумов Б. С моржами и тиграми на "ты". Мысль. Москва, 1987. 206 с.

353864. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Методика навчання гімнастичним вправам" з дисципліни "Гімнастика з методикою викладання" для студентів спеціальностей 6.01020101 "Фізичне виховання" і 6.01020302 "Фізична реабілітація" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

353865. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації "Фізкультурно-оздоровчі напрями сучасного фітнесу" до практичних занять з дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" для студентів спеціальності 6.01020101 "Фізичне виховання" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

353866. Pierscieniak A., Puchalska K., Grzebyk M. Characteristics of factors determining international cooperation between Poland and Ukraine in tourism area - Polish vision = Характеристика чинників, що визначають міжнародне співробітництво між Польщею та Україною у сфері туризму - погляд із Польщі. . , . P. 98-104.

353867. Кулик Н. З янголом на плечі : [про видатні наукові досягнення українського винахідника Любомира Романківа, який винайшов тонкоплівну магнітну голівку для запису інформації на жорскому диску]. . , . С. 14-15.

353868. Україно-англійський словник гімнастичних термінів до самостійних робіт з дисципліни "Гімнастика з методикою викладання" для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 90 с.

353869. Крунтяева Т. С. Бедржих Сметана 1824-1884. Музыка. Ленинград, 1976. 88 с.

353870. Крунтяева Т. С., Молокова Н. В. Словарь иностранных музыкальных терминов. Музыка. Ленинград, 1987. 136 с.

353871. Крунтяева Т. С., Молокова Н. В. Словарь иностранных музыкальных терминов. Музыка. Ленинград, 1988. 136 с.

353872. Куприн В. Н. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1991. 572 с.

353873. Куприн В. Н. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1991. 557 с.

353874. Куприн В. Н. Будем как дети. Худож. лит.. Москва, 1989. 316 с.

353875. Лукасевич-Крутник І. С. Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у системі цивільно-правових зобов'язань. . , . С. 155-159.

353876. Куприн В. Н. Кольцо забот. Молодая гвардия. Москва, 1982. 255 с.

353877. Куприн В. Н. Свет любви. Современник. Москва, 1990. 587 с.

353878. Крупник И. Н. Начало хороших времен. Советский писатель. Москва, 1989. 332 с.

353879. Крутилин С. А. Апраскин бор. Молодая гвардия. Москва, 1976. 496 с.

353880. Малярчук Л. С. Нові правила оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців під час звернення стягнення на майно боржника: переваги та недоліки. . , . С. 160-164.

353881. Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук A. B. Міжнародне митне співробітництво України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах європейської інтеграції. . , . С. 4-8.

353882. Ткаченко С. А., Потишняк О. М. Аргументованість підготовки навчального плану та програми освітнього ступеня "магістр" із вишколу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" у новітній час. . , . С. 9-12.

353883. Андрусяк Н. О. Сутність та складові еколого-економічної конкурентоспроможності регіону. . , . С. 13-16.

353884. Артамонова Н. С. Особливості застосуванння комунікативних технологій в управлінні моно- та мегаструктурних суб'єктів. . , . С. 17-20.

353885. Бровкова О. Г., Гоцуляк О. С., Троян А. І. Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю українських підприємств. . , . С. 21-26.

353886. Берестова І. Е. Публічні законні інтереси конституційного значення : [прагнення осіб до соціальних благ, оформлене нормами конституційного права]. . , . С. 4-10.

353887. Озерський І.В. Відшкодування моральної шкоди у цивільному судочинстві. . , . С. 27-30.

353888. Глуханчук О. В. Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України. . , . С. 11-17.

353889. Хрімлі К. О., Гостєва О. Ю. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України. . , . С. 18-25.

353890. Кушнір І. М. Особливості оподаткування будівельних операцій податком на додану вартість в Європейському Союзі. . , . С. 26-33.

353891. Вінницька O. A., Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання. . , . С. 31-34.

353892. Ковальчук А. М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн. . , . С. 34-40.

353893. Панов М. І., Панова С. В. Кримінологічна та кримінально-правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв'язків. . , . С. 41-47.

353894. Махновський Д. С. Законодавче регулювання спільної діяльності з проведення прикладних наукових досліджень та комерціалізації результатів розробок. . , . С. 48-53.

353895. Крутилин С. А. За косогором. Молодая гвардия. Москва, 1971. 288 с.

353896. Кірін Р. С. Легальне визначення поняття "охорона надр" : [правова основа охорони надр]. . , . С. 54-60.

353897. Крутилин С. А. За поворотом. Советский писатель. Москва, 1961. 229 с.

353898. Даниленко Б. В. Стратегія розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. . , . С. 61-69.

353899. Крутилин С. А. Косой дождь. Современник. Москва, 1986. 109 с.

353900. Бурячок В., Богуш В. Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки. . , . С. 72-78.

353901. Крутилин С. А. Лейтенант Артюхов. Советский писатель. Москва, 1970. 301 с.

353902. Крутилин С. А. Липяги. Советская Россия. Москва, 1986. 670 с.

353903. Крутилин С. А. Мастерская. Молодая гвардия. Москва, 1981. 541 с.

353904. Кручковский Л. Избранное. Издательство иностранной литературы. Москва, 1955. 583 с.

353905. Кручковский Л. Пьесы. Статьи. Искусство. Москва, 1974. 400 с.

353906. Мазаракі А. А., Харсун Л. Г. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики. . , . С. 3-12.

353907. Тарасенко Я. Експериментальне дослідження роботи програмного комплексу проведення атаки на лінгвістичну стегосистему. . , . С. 79-88.

353908. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства. . , . С. 13-25.

353909. Крылатые слова. Не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится. Госхудиздат. Москва, 1955. 447 с.

353910. Мельник Т. М. Зовнішня торгівля послугами у контексті постіндустріального розвитку України. . , . С. 26-36.

353911. Матійко А., Олексійчук А. Оцінки ймовірності помилкового розшифрування повідомлень у шифросистемі NTRUEncrypt при фіксованому ключі. . , . С. 89-94.

353912. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. . , . С. 37-49.

353913. Коваленко О. GERT-мережевий синтез технології тестування на вразливість WEB-додатків. . , . C. 95-103.

353914. Белецкий А. Оптимальные Уолша и Уолше-подобные базисы дискретного преобразования Фурье. . , . С. 104-119.

353915. Кыдыралина Л., Ахметов Б., Лахно В. Моделирование процедуры принятия решений по финансированию средств кибербезопасности информационно-образовательной среды университета. . , . С. 120-127.

353916. Бай С. І., Присяжнюк А. Ю. ІТ-кластери в Україні: економічний потенціал : [вплив IT-кластерів на економічний і соціальний розвиток регіонів України]. . , . С. 50-59.

353917. Блакита Г. В., Мельник В.В., Пурденко О. А. Економічна безпека приватних підприємств. . , . С. 60-73.

353918. Волосович С. В. Краудлендінг у системі FinTech. . , . С. 74-84.

353919. Новікова Н. Л., Науменко Р. А., Ільїна А. О. Маркери професійної компетентності державних службовців. . , . С. 85-98.

353920. Дєєва Н. Е., Хмурова В. В. Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін. . , . С. 99-111.

353921. Лукашова Л. В. Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні. . , . С. 112-122.

353922. Твердохлібова Д. В. Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості. . , . С. 7-47.

353923. Москаленко С. І. Систематизація адміністративно-правових норм у галузі цивільної авіації в Україні. . , . С. 165-168.

353924. Ткаченко Н. Б. Трансформація публічних закупівель в Україні. . , . С. 123-138.

353925. Терзі О. О. Система суб'єктів управління у сфері охорони здоров'я. . , . С. 168-173.

353926. Лабурцева О. І., Алданькова Г. В. Система маркетингових комунікацій підприємств роздрібної торгівлі. . , . С. 139-152.

353927. Yegorov I., Ryzhkova Y. Innovation policy and implementation of smart specialisation in Ukraine = Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні. . , . P. 48-64.

353928. Воронцова К. О. Особливості судового порядку захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я. . , . С. 174-178.

353929. Щербина В., Рєзнікова В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України. . , . С. 13-33.

353930. Bulana O. European state aid law and tax incentives in Ukraine = Європейське законодавство про державну допомогу суб'єктам господарювання та податкові пільги в Україні. . , . P. 65-78.

353931. Бринцев О. До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні. . , . С. 34-46.

353932. Никифорук О. І., Гусєв Ю. В., Чмирьова Л. Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. . , . С. 79-101.

353933. Міку В., Бутирський А. Судова реформа: досвід Республіки Молдова. . , . С. 47-57.

353934. Гичка К. І. Зміст судового рішення у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. . , . С. 178-183.

353935. Удова Л. О., Прокопенко К. О. Нішеві культури - нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі. . , . С. 102-117.

353936. Олефір В. К. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів. . , . С. 118-137.

353937. Крылов И. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1969. 448 с.

353938. Бутирська І. Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві. . , . С. 58-70.

353939. Трипольська Г. С., Киризюк С. В. Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС. . , . С. 138-159.

353940. Крылов И. А. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1969. 437 с.

353941. Фонова О. Особливості участі свідків у господарському процесі : [в Україні]. . , . С. 71-83.

353942. Степанова Т. Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві. . , . С. 84-94.

353943. Крылов И. А. Полное собрание сочинений. Правда. Москва, 1984. 430 с.

353944. Крылов И. А. Полное собрание сочинений. Правда. Москва, 1984. 497 с.

353945. Россильна О. Самопредставництво в господарському процесі України. . , . С. 95-102.

353946. Крылов И. А. Сочинения. Правда. Москва, 1956. 475 с.

353947. Устименко В., Яценко С. Процесуальні права та обов'язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді. . , . С. 103-114.

353948. Крылов И. А. Сочинения. Правда. Москва, 1956. 392 с.

353949. Крылов И. А. Избранное. Правда. Москва, 1986. 400 с.

353950. Ніколенко Л. Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві. . , . С. 115-129.

353951. Крылов И. А. Избранные сочинения. Детгиз. Москва, 1951. 270 с.

353952. Радзивілюк В. Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників. . , . С. 130-142.

353953. Крылов И. А. Избранные произведения. Веселка. Киев, 1985. 229 с.

353954. Крылов И. А. Басни. Лениздат. Ленинград, 1950. 104 с. : ил.

353955. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 192 с.

353956. Кологойда О., Стафійчук В. Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out). . , . С. 143-176.

353957. Крылов И. А. Басни. Академия наук СССР. Москва, 1956. 635 с.

353958. Крылов И. А. Басни. Советская Россия. Москва, 1972. 128 с.

353959. Крылов И. А. Басни. Веселка. Киев, 1981. 190 с.

353960. Крылов И. А. Басни. Дет. лит.. Москва, 1984. 32 с.

353961. Антонюк О. Юрисдикційний елемент права на доступ до суду у справах щодо захисту права власності. . , . С. 177-197.

353962. Крым А. И. Выбор. Радянський письменник. Киев, 1979. 335 с.

353963. Крым А. И. Выбор. Дніпро. Киев, 1983. 231 с.

353964. Otradnova O., Dmytruk O., Motuzenko O. Human Rights of Senior People in Ukraine: Current Reality and European Perspectives = Права людей похилого віку в Україні: сучасний стан та європейські перспективи. . , . P. 205-218.

353965. Крым А. И. Выбор. Граница дождя. Дніпро. Киев, 1989. 576 с.

353966. Крым А. И. Граница дождя. Радянський письменник. Киев, 1982. 256 с.

353967. Крым А. И. Девятый круг. Карпаты. Ужгород, 1989. 238 с.

353968. Блажівська Н. Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини. . , . С. 219-231.

353969. Крым А. И. Заложники отеля "Европа". Радянський письменник. Киев, 1991. 254 с.

353970. Кіндюк Б. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського. . , . С. 232-245.

353971. Сіренко В. До питання про виконання судових рішень про стягнення заборгованості з юридичних осіб. . , . С. 246-253.

353972. Гоголіна Г. В. Суб'єктний склад правочинів інтернет-аукціону. . , . С. 184-187.

353973. Мамедова С. М. Деякі питання стягнення пені та штрафу за порушення господарсько-правових зобов'язань. . , . С. 188-192.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 17 сек.