Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

353974. Орінда Е. Н. Забезпечення права на доступ до лікарських засобів як інструмент боротьби з епідеміями і пандеміями. . , . С. 192-196.

353975. Бондар В. Виступ заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря на IV з'їзді лісівників : [про сильні та слабкі сторони вітчизняного лісівництва. Наведено деякі показники роботи галузі]. . , . С. 2-10.

353976. Марчук Ю. Виступ голови Товариства лісівників України Юрія Марчука на IV з'їзді лісівників : [про стан та перспективи розвитку державного лісового фонду. Проблеми фінансування. Деякі показники]. . , . С. 11-18.

353977. Москаль Г. Лісове господарство упродовж багатьох століть - це стратегічна галузь для Закарпаття : [виступ голови Закарпатської обласної державної адміністрації Г. Москаля на IV з'їзді лісовиків України]. . , . С. 19-21.

353978. Авиаинформ. Академия наук Авиация и Воздухоплавания. М., 2012. 184 с.

353979. [матеріали IV з'їзду лісівників України, який проходив 25 вересня 2018 р.: виступи учасників, резолюція з'їзду, звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України]. . , . С. 2-47.

353980. Богдан Т. П. Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості. . , . С. 7-27.

353981. Павлюк К. В., Камінська О. С. Методи та інструменти кількісного і якісного оцінювання науково-дослідної праці. . , . С. 28-43.

353982. Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості. . , . С. 44-53.

353983. Ястремський О. І. Фіскальний стрес-тест: ґенеза, класифікація, застосування, розвиток. . , . С. 54-69.

353984. Іваницька О. М., Федорова Н. О. Фінансове забезпечення системи охорони здоров'я в Україні. . , . С. 70-81.

353985. Олійник О. М. Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС. . , . С. 82-96.

353986. Терещенко Г. М. Перспективи та пріоритети використання фінансово-кредитного інструментарію Світового банку. . , . С. 111-127.

353987. Крим. Таврия. Симферополь, 1979. 320 с.

353988. Крим. Таврия. Симферополь, 1982. 320 с.

353989. Крымов Ю. С. Танкер "Дербент". Маяк. Одесса, 1972. 188 с.

353990. Крымов Ю. С. Танкер "Дербент". Гослитиздат. Москва, 1963. 327 с.

353991. Крымов Ю. Танкер "Дербент". Худож. лит.. Москва, 1950. 200 с., 1 л. ил., 1 л. портр. : ил.

353992. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2018. 68 с.

353993. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

353994. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

353995. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2018. 116 с.

353996. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 52 с.

353997. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

353998. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 44 с.

353999. Резание и инструмент. МВТУ. Москва, 1974. 162 с.

354000. Крымова Н., Погодин А. Халлдор Лакснесс. Советский писатель. Москва, 1970. 216 с.

354001. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

354002. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 268 с.

354003. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 128 с.

354004. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2018. 52 с.

354005. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

354006. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

354007. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 192 с.

354008. Гогаев К. А., Воропаев B. C., Вдовиченко A. B., Подрезов Ю. Н., Гадзыра Н. Ф., Евич Я. И. Влияние режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов системы Al-Mg-X. III. Влияние содержания наноразмерного порошка SiC и деформационной обработки на свойства порошкового композита на основе сплава АМг5. . , . С. 3-11.

354009. Луговской Ю. Ф., Зорин В. А., Назаренко В. А., Спиридонов С. А., Нищенец В. Н. Механические свойства при циклическом нагружении прокатанных материалов с организованной структурой на основе непрерывного металлического волокна. I. Упругость и рассеяние энергии. . , . С. 12-21.

354010. Бошицький Ю. Л. Деякі актуальні питання реалізації права інтелектуальної власності в системі Національної академії наук України. . , . С. 197-205.

354011. Yamanoglu R. Pressureless Spark Plasma Sintering: A Perspective from Conventional Sintering to Accelerated Sintering without Pressure = Іскро-плазмове спікання без прикладання тиску: від методів традиційного спікання до прискореного вільного спікання. . , . P. 22-36.

354012. Роик Т. А., Гавриш O. A., Вицюк Ю. Ю. Закономерности формирования функциональных свойств композиционных антифрикционных материалов на основе шлифовальных отходов силумина. . , . С. 37-46.

354013. Марич М. В., Баглюк Г. А., Мамонова A. A., Грипачевский А. Н. Влияние технологических режимов синтеза на фазовый состав, структуру и свойства высокоэнтропийного сплава системы Ti-Cr-Fe-Ni-Cu. . , . С. 47-57.

354014. Ткаченко Ю. Г., Юрченко Д. З., Бритун В. Ф., Васильковская М. А. Влияние условий активационной предобработки порошковых смесей В4С и SiC с Al на процессы формирования фазового состава, структуры и свойств горячепрессованных композиций. . , . С. 58-68.

354015. Жунковский Г. Л., Мосина Т. В., Нешпор И. П., Григорьев О. Н., Котенко В. А. Контактное взаимодействие диборида циркония с никелем и его сплавами. I. Особенности контактного взаимодействия в системе ZrB2-Ni. . , . С. 69-75.

354016. Ващинець І. І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на межі суб'єктивних авторських прав. . , . С. 205-209.

354017. Крымова Н. А. Имена. Искусство. Москва, 1971. 230 с.

354018. Сильченко С. С., Гедык П. К. Малая механизация в машиностроении. Машгиз. Москва, 1955. 355 с.

354019. Halil Arik, Cengiz Bagci Effects of Nitridation Time and Precursor Particle Size on Yield of в-SiAlON Synthesized from Calcined Kaolinite = Вплив часу застосування та розміру частинок прекурсора на вихід в-SiAlON, синтезованого з кальцинованого каолініту. . , . P. 76-83.

354020. Крымова Н. А. Владимир Яхонтов. Искусство. Москва, 1978. 318 с.

354021. Крюи П. Борьба с безумием. Издательство иностранной литературы. Москва, 1960. 229 с.

354022. Fatih Aydin, Yavuz Sun, Emre Turan The Effect of TiB2 Content on Wear and Mechanical Behavior of AZ91 Magnesium Matrix Composites Produced by Powder Metallurgy = Вплив вмісту TiB2 на характер зношування та механічні властивості магнієвих матричних композитів AZ91, отриманих методом.... . , . P. 84-93.

354023. Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов 1865-1936. Музыка. Москва, 1966. 108 с.

354024. Крюков А. Н. Музыкальная жизнь сражающегося Ленинграда. Советский композитор. Ленинград, 1985. 120 с.

354025. Крюков В. И. Возраст мудрости. Современник. Москва, 1982. 400 с.

354026. Крюков В. И. Свет любви. Воениздат. Москва, 1971. 247 с.

354027. Крюков В. И. У истоков судьбы. Советский писатель. Москва, 1990. 352 с.

354028. Кузьмич І. І. Міжнародно-правові акти у сфері правової охорони інтелектуальної власності на біотехнології. . , . С. 209-216.

354029. Журавльов B. C., Сидоренко Т. В., Карпець М. В., Коваль О. Ю. Контактні та капілярні процеси в перспективних для паяння системах "евтектичні розплави ніобію з кобальтом, нікелем і залізом - неметалеві матеріали систем Аl2О3-SiO2 та AlN-TiN". . , . С. 94-104.

354030. Коваль В. А., Мумзи Г. Ф. Поршневые прямодействующие паровые насосы. Машгиз. Киев, 1958. 124 с.

354031. Лясникова А. В., Дударева О. А., Лясников В. Н., Гришина И. П., Маркелова О. А. Структурно-морфологические и физико-химические характеристики биокомпозитных покрытий титан-сереброзамещенный трикальцийфосфат. . , . С. 105-110.

354032. Симсон А. Э. Газотурбинный наддув дизелей. Машгиз. Москва, 1958. 195 с.

354033. Заїкіна О. В., Хоружа В. Г., Корнієнко К. Є., Мелешевич К. А., Павлючков Д. В., Великанова Т. Я. Фазові рівноваги у потрійній системі Al-Ti-Pt. І. Поверхня солідуса системи Al-Ti-Pt в області складів 0-50% (ат.) Pt. . , . С. 111-123.

354034. Мартинич М. К. Освіта як ключовий чинник у сприянні захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні : [вивчено міжнародний досвід на прикладі Словаччини]. . , . С. 216-221.

354035. Лавренко B. A., Щур Д. В., Золотаренко Ан. Д., Золотаренко Ал. Д. Электрохимический синтез персульфата аммония (NH4)2S208 с применением получаемых методами порошковой металлургии пористых серебряных катодов, деполяризуемых кислородом воздуха. . , . С. 124-136.

354036. Временные технические условия на ремонт, сборку и испытание двигателя ЗИС-120 (автомобиля ЗИС-150). Гослесбумиздат. Москва, 1951. 64 с.

354037. Швед О. В., Булик І. І., Мудрий С. І., Борух І. В., Кононюк О. П. Особливості взаємодії з воднем фаз Лавеса TAl2-xNix (Т = Zr, Hf). . , . С. 137-146.

354038. Yahya Hisman Celik, Erol Kilickap Hardness and Wear Behaviours of Al Matrix Composites and Hybrid Composites Reinforced with B4C and SiC = Особливості твердості і зносу алюмоматричних композитів та гібридних композитів, зміцнених B4C і SiC. . , . P. 147-158.

354039. Бутиліна О. Основні вимоги з охорони праці для слюсаря-ремонтника : [дії при аварійних ситуаціях та допомога в разі нещасного випадку, перша допомога при переломах, вивихах, забоях]. . , . С. 8-12.

354040. Использование полупроводниковых приборов в узлах электронной аппаратуры. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 176 с.

354041. Быков М. А., Грацианский И. Н., Кифер И. И., Кутяшова Е. М., Левин М. И., Прытков В. Т., Стрекалов И. А., Талицкий А. В., Харченко Р. Р., Шумиловский Н. Н. Курс электрических измерений. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 431 с.

354042. У центрі уваги - людина! : [засоби індивідуального захисту]. . , . С. 14-16.

354043. Федоренко М. Охорона праці медіапрацівників : [порядок відрядження медіапрацівників у місця надзвичайних подій, відшкодування журналістам заподіяної внаслідок нещасного випадка шкоди]. . , . С. 20-25.

354044. Потурай К. С. Проблемптика забезпечення балансу інтересів суспільства, авторів та інших правовласників при створенні і використанні твору кінематографії як складного комплексного об'єкта інтелектуальної власності. . , . С. 221-227.

354045. Крюков М. В. Этот таинственный остров Эроманга. Наука. Москва, 1989. 128 с.

354046. Крюков Ф. Д. Офицерша. Книжное издательство. Краснодар, 1990. 362 с.

354047. Лукьянов В. О сохранении здоровья и работоспособности. Медгиз. Москва, 1954. 216 с.

354048. Крючков Н. А. Чем жив человек. Молодая гвардия. Москва, 1987. 175 с.

354049. Крючкова В. А. Социология искусства и модернизм. Изобазительное искусство. Москва, 1979. 215 с.

354050. Крячко Б. Битые собаки. Ээсти раамат. Таллин, 1989. 224 с.

354051. Кто написал "Тихий Дон"?. Книга. Москва, 1989. 192 с.

354052. Федулов И. Ф., Киреев В. А. Учебник физической химии. Госхимиздат. Москва, 1954. 487 с.

354053. Романюк Т. В. Порівняльний аналіз систем захисту корисних моделей: ключові аспекти : [захист корисних моделей в таких країнах як Німеччина, Австрія, Чехія, Фінляндія, франція, Італія та Китай]. . , . С. 227-232.

354054. Либ Г., Шенигер В. Синтез органических препаратов из малых количеств веществ. Госхимиздат. Ленинград, 1957. 163 с.

354055. Кучук-Яценко С. І., Зяхор І. В., Наконечний А. О., Завертанний М. С, Капітанчук Л. М. Контактне стикове зварювання опором алюмініду титина y-TiAl зі сплавов BT5. . , . С. 3-8.

354056. Позняков В. Д., Завдовеев А. В., Гайваронский А. А., Денисенко А. М., Максименко А. А. Влияние режимов импульсно-дуговой сварки на параметры металла шва и ЗТВ сварных соединений, выполненных проволокой СВ-08Х20Н9Г7Т. . , . С. 9-16.

354057. Филоненко-Бородич М. М. Теория упругости. Физматгиз. Москва, 1959. 364 с.

354058. Покляцкий А. Г., Головатюк Ю. В., Лабур Т. М., Осташ О. П., Мотрунич С. И. Показатели конструкционной прочности сварных соединений сплава Д16Т, полученных сваркой трением с перемешиванием. . , . С. 17-22.

354059. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Кореляційний аналіз та побудова математичної моделі впливу конструктивних параметрів інструменту на його стійкість. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

354060. Синдецька А. В. Проблемні аспекти спадкування прав на винаходи: аналіз теорії та практики. . , . С. 232-236.

354061. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Оцінка надійності різального інструменту на основі законів розподілення. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

354062. Стройко І. А. Актуальні проблеми використання технології блокчейн для захисту суміжних прав організацій мовлення. . , . С. 236-240.

354063. Борисов Ю. С., Кислица А. Н., Войнарович С. Г., Кузьмич-Янчук Е. К., Калюжный С. Н. Исследование электрических и энергетических характеристик плазмотрона при микроплазменном напылении проволочными материалами. . , . С. 23-28.

354064. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

354065. Економіка України за січень - жовтень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 5.

354066. Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М., Фомакин А. А., Несена И. С. Применение электрошлаковой сварки в строительстве. . , . С. 29-34.

354067. Перемитько В. В., Сухомлин В. И., Косинская О. Л., Панфилов А. И. Влияние легирующей шихты и внешнего магнитного поля на структуру и свойства наплавленного металла. . , . С. 35-40.

354068. Lullier V. Le droit de communication au public en matiere de droit d'auteur: ses sources leurs articulations = Право спілкування з громадськістю в авторському праві: правові джерела та їх артикуляція (на прикладі Франції). . , . P. 240-253.

354069. Соловьев В. Г., Кусков Ю. М. Управление процессом проплавления основного металла при торцевой электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе. . , . С. 41-47.

354070. Чейлях Я. А., Чейлях А. П. Моделирование фазово-структурного состояния и управление свойствами металла системы легирования Fе-Сг-Мп, наплавленного на низкоуглеродистую конструкционную сталь. . , . С. 48-55.

354071. Стаховський А. Організація безпечної експлуатації обладнання (посудин), що працює під тиском на виробництві : [охорона праці, безпечна експлуатація та ремонт обладнання під тиском]. . , . С. 26-35.

354072. Куценов В. А., Штейнгауз Е. О. Вопросы технико-экономического проектирования крупных гидростанций в энергосистемах. Госэнергоиздат. Москва, 1953. 383 с.

354073. Кто с мечом. Молодая гвардия. Москва, 1973. 128 с.

354074. Ларичев Л. С., Советов В. Н. Памятка для лечащихся и отдыхающих на курортах Украины. Госмедиздат УССР. Киев, 1959. 39 с.

354075. Кулинич П. Ф. Питання правової теорії та практики оренди землі в умовах завершення земельної реформи в Україні. . , . С. 254-257.

354076. Данько Н., Теличко К. Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. Група змішаних методів : [числова шкала оцінки наслідків та їх поєднання для визначення рівня ризику, оцінка ризику HRA та аналіз методу "краватка-метелик"]. . , . С. 44-53.

354077. Заєць О. І. Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні. . , . С. 257-260.

354078. Кулинич А. П. Особливості права комунальної власності на землю в об'єднаних територіальних громадах. . , . С. 261-265.

354079. Рожков А. Заходи щодо забезпечення гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. . , . С. 54-61.

354080. Трошина С. Щоб новорічні свята минули без неприємних пригод! : [протипожежна безпека]. . , . С. 62-67.

354081. Семичаєвський С. Протипожежні заходи під час встановлення та експлуатації систем опалення на промислових підприємствах. . , . С. 68-74.

354082. Кан Г. С. Гигиена и организация умственного труда. Лениздат. Ленинград, 1954. 36 с.

354083. Дюбюк Н. Е. Пища и здоровье. Медгиз. Москва, 1959. 56 с.

354084. Недосека А. Я, Недосека С. А., Маркашова Л. И., Алексеенко Т. А. Исследование методом акустической эмиссии кинетики накопления повреждений при разрушении материалов. . , . С. 3-13.

354085. Громоздов Г. Г., Подрудков А. А. Как сохранить здоровье. Воениздат. Москва, 1960. 114 с.

354086. Острый П. П. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности импульсными регуляторами. Госэнергоиздат. Москва, 1954. 148 с.

354087. Измерение влажности твердых материалов и газов. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. Москва, 1960. 123 с.

354088. Комплектное крупноблочное электрооборудование. ЦБТИЭ. Москва, 1959. 316 с.

354089. Давыдов Е. А., Дядин В. П., Шекеро А. Л. О терминологических особенностях в обозначении ультразвуковых волн, образующихся при первом критическом угле. . , . С. 14-26.

354090. Сучков Г. М., Плеснецов С. Ю., Мещеряков С. Ю., Юданова Н. Н. Новые разработки электромагнитно-акустических преобразователей (обзор). . , . С. 27-34.

354091. Дрозд В. Зразки готових документів з ОП (на прикладі будівельного управління) Частина 1 : [Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці у будівельному управлінні]. . , . С. 2-47.

354092. Криворучко В.Т., Навальнев Н. И. Автоматизация геодезического мониторинга оборудования компрессорных станций. . , . С. 35-42.

354093. Силовое резание металлов. Машгиз. Москва, 1953. 280 с.

354094. Хорошевська О. І. Класифікація правовідносин у сфері паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. . , . С. 266-269.

354095. Веренев В. В., Баглай А. В., Белодеденко С. В. Особенности вибрационных измерений в прокатных клетях. . , . С. 43-46.

354096. Бондаренко Ю. К., Ковальчук О. В. Ідентифікація ризиків при виробництві зварних конструкцій для впровадження ризик-менеджменту на підприємстві. . , . С. 47-57.

354097. Микийчук М., Стадник Б., Яцишин С., Луцик Я. Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем. . , . С. 3-16.

354098. Тексти лекцій з дисципліни "Культурна проблематика ЗМІ" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 - Журналістика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

354099. Тексти лекцій з дисципліни "Культурна проблематика ЗМІ" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 - Журналістика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 90 с.

354100. Дорожовець М., Никипанчук О. Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень. . , . С. 17-21.

354101. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354102. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354103. Матвіїв Р. Удосконалення структурних методів коригування адитивних похибок калібраторів напруги постійного струму. . , . С. 22-28.

354104. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354105. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354106. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354107. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354108. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354109. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354110. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354111. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354112. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354113. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1992. 72 с.

354114. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354115. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354116. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354117. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354118. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354119. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354120. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354121. История энергетической техники. Госэнергоиздат. Москва, 1957. 728 с.

354122. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354123. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354124. Горват А., Молнар О., Мінькович В. Дослідження діелектричних властивостей речовин у діапазоні радіочастот. . , . С. 29-34.

354125. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354126. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354127. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1991. 72 с.

354128. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354129. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354130. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354131. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354132. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354133. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354134. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354135. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354136. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354137. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354138. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1990. 72 с.

354139. Паламар М., Поіхало А., Стрембіцький М., Кругльов В. Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем. . , . С. 35-39.

354140. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354141. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354142. Стадник Б., Яцишин С. Основи квантової термометрії. . , . С. 40-47.

354143. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354144. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354145. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354146. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354147. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354148. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354149. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354150. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354151. Кторова А. Лицо Жар-Птицы. Худож. лит.. Москва, 1990. 298 с.

354152. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354153. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1989. 72 с.

354154. Мельник С., Петріченко Г., Тулузов І. Нові методи теплової томографії, а також фільтрації тепловізійних зображень. . , . С. 48-57.

354155. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354156. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354157. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354158. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354159. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354160. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354161. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354162. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354163. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354164. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354165. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1988. 72 с.

354166. Кубанев В. М. "Если за плечами только восемнадцать". Молодая гвардия. Москва, 1973. 254 с.

354167. Кубинские народные сказки. Худож. лит.. Москва, 1966. 295 с.

354168. Групповая технология в машиностроении и приборостроении. Машгиз. Москва, 1960. 379 с.

354169. Кубинский рассказ 20 века. Молодая гвардия. Москва, 1981. 335 с.

354170. Кубка Ф. Мюнхен. Воениздат. Москва, 1981. 239 с.

354171. Крайовський В. Дослідження термометричного матеріалу HF1-xErxNiSn. . , . С. 58-65.

354172. Кублицкий Г. Фритьоф Нансен. Его жизнь и необыкновенные приключения. Детгиз. Москва, 1961. 348 с.

354173. Лопатко О., Микитин І. Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом. . , . С. 65-70.

354174. Василиха Х., Яцук В., Здеб В., Яцук Ю. Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів. . , . С. 70-79.

354175. Кублицкий Г. И. Вчера со скандинавами. Молодая гвардия. Москва, 1970. 239 с.

354176. Кублицкий Г. И. Все мы - открыватели.... Мысль. Москва, 1968. 271 с.

354177. Дорожовець М., Бурдега М. Дослідження впливу методичної та інструментальної складових похибки на точність реконструкції температурного поля на поверхні стінки. . , . С. 79-86.

354178. Клим Г., Костів Ю, Чалий Д., Івануса А., Ткачук Т. Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань. . , . С. 87-93.

354179. Хорошевська 0.1 Класифікація правовідносин у сфері паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. . , . С. 266-268.

354180. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354181. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354182. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354183. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354184. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354185. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354186. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354187. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354188. Кривенчук Ю., Микитин І., Сегеда О. Експериментальні дослідження залежності вимірюваної температури від частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла для AL2O3. . , . C. 94-98.

354189. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354190. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354191. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354192. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354193. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354194. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354195. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354196. Кочан О. Корекція похибок дрейфу та набутої неоднорідності у термоелектричному перетворювачі з керованим профілем температурного поля. . , . С. 99-109.

354197. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354198. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354199. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354200. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354201. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354202. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354203. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1986. 72 с.

354204. Дейнека Р. Накладний індуктивний перетворювач для магнітної дефектометрії. . , . С. 109-114.

354205. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1987. 72 с.

354206. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354207. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354208. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354209. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354210. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354211. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354212. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354213. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354214. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354215. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354216. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354217. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1984. 72 с.

354218. Череміс О.О. Правове регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Європі та рецепція європейських норм законодавством України. . , . С. 269-275

354219. Ахмедов В. А. Об'єкт злочинів проти правосуддя як одна з підстав їх наукової класифікації: сучасні теоретичні підходи і практичне значення. . , . С. 276-279.

354220. Івах Р., Хома В., Хома Ю., Питель І. Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів. . , . С. 115-120.

354221. Кричевець О. Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем. . , . С. 121-126.

354222. Кисилевська А., Коєва Х., Тонкус О. Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецю у мінеральних водах. . , . С. 127-135.

354223. Гальцова О. В. Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засуджених до позбавлення волі. . , . С. 280-284.

354224. Юзевич Л. Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми. . , . С. 136-142.

354225. Калініна О., Байцар Р. Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції. . , . С. 144-147.

354226. Бойко Т., Сищук О. Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг : [розроблено класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати навчальний процес на всіх його етапах]. . , . С. 148-155.

354227. Каневский А. С.ублицкий Г. И. Про Волгу, берега и годы. Советская Россия. Москва, 1971. 447 с.

354228. Сусол Н., Микийчук М. Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства. . , . С. 156-164.

354229. Обшта А., Сорока І., Руда М. Антропогенна трансформація властивостей екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту : [на прикладі Львівської залізниці]. . , . С. 165-176.

354230. Горбань Н. С. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення. . , . С. 284-289.

354231. Трембач Б., Кочан Р. Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розводіленою системою звукової артилерійської розвідки. . , . С. 177-182.

354232. Перелигіна Р. В., Мирт Б. М. Щодо окремих аспектів кримінальної відповідальності за провокацію підкупу. . , . С. 289-292.

354233. Остап'юк С. Встановлення параметрів мікробіологічних ризиків у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва пастеризованого молока. . , . С. 183-187.

354234. Мідик І., Чабан О. Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів. . , . С. 188-196.

354235. Філіппов C. O. Кримінологічна політика у сфері транскордонних відносин.. . , . С. 292-296.

354236. Ницкевич Е. А. Проектирование котельных агрегатов малой и средней промышленности. Госэнергоиздат. Москва, 1951. 403 с.

354237. Косса Б. Кибернетика. Ин. лит.. Москва, 1958. 122 с.

354238. Синицын В. И. Радиактивный кобальт. Госатомиздат. Москва, 1961. 58 с.

354239. Бутченко М. Голая правда : [VoxUkraine проанализировала более 4000 высказываний основных кандидатов в президенты Украины (Ю. Тимошенко, П. Порошенко, А. Гриценко, Ю. Бойко, О. Ляшко, В. Рабинович, А. Садовый) и определил идеологию их риторики]. . , . С. 16-20.

354240. Энергосектор Украины - потенциал развития : [балансовые запасы энергоресурсов, места залежей энергоресурсов в Украине. Прогноз структуры и потребления энергии согласно энергостратегии Украины (2015 и 2035 гг.)]. . , . С. 28-29.

354241. Юхименко А., Шульга О. Двадцатка для доверия : [топ-20 самых надежных банков Украины, некоторые показатели их работы]. . , . С. 30-35.

354242. Пасховер А. Как пить дать : [система водоснабжения и водоочистки Украины пришла в негодность, она сверхэнергозатратна и представляет угрозу национальной безопасности. Главные источники загрязнения воды в р. Днепр на разных участках]. . , . С. 38-42.

354243. Иванова Е. Мадам президент : [биографические данные, политические взгляды Саломе Зурабишвили, избранной в 2018 г. президентом Грузии]. . , . С. 44-47.

354244. Бондарев А. Великолепная десятка : [о наиболее интересных новинках на автомобильном рынке Украины. Описание этих автомобилей: Tesla Model 3, BMW 8 Series, Jaguar I-Pace, Audi Q8, Volvo XC40, Mazda CX-9, Hyindai Santa Fe, Rivian R1T, Suzuki Jimny, Toyota Camry]. . , . С. 58-62.

354245. Небесный тихоход : [американская компания Lockheed Martin по заказу NASA приступила к созданию самого тихого сверхзвукового пассажирского самолета в мире - X-59 QueSST. Краткое описание новинки]. . , . С. 6.

354246. Бердинских К., Бутченко М. В состоянии полувойны : [10 фактов об ограниченном военном положении, которое приняла ВР Украины с подачи президента страны]. . , . С. 30-33.

354247. Верстюк И. На что жить будем : [какие риски есть в принятом недавно госбюджете Украины на 2019 г., что в этом документе позитивного. Сравнительная характеристика бюджета-2018 и бюджета-2019]. . , . С. 36-38.

354248. Угнива С. Большая жатва : [в 2018 г. в Украине собран рекордный урожай зерновых, при том, что цены на них на мировом рынке сейчас стабильны. Что заработает Украина на экспорте. Некоторые показатели мирового рынка зерновых]. . , . С. 44-47.

354249. Бондарев А. Пятеро смелых : [индустрия высоких технологий-2018. Наиболее выдающиеся достижения: гибкие смартфоны, часы с кардиограммой, геймерские смартфоны нового поколения, технологии "умного дома" и др. Новая информация о производителях современных гаджетов]. . , . С. 54-56.

354250. Шама О. Тяжелая вода Днепра : [история строительства Северо-Крымского канала]. . , . С. 60-64.

354251. Захарова А. В. Заходи безпеки під час використання комп'ютерної техніки. . , . С. 27-28.

354252. Болюк З. А. Булінг, або шкільне цькування: виклики та протидія. . , . С. 29-30.

354253. Балинець О. В. Порядок створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. . , . С. 37.

354254. Бойко В. В. Специфіка детермінації тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров'я особи в особливо великих містах України. . , . С. 297-302.

354255. Куваев О. М. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1988. 525 с.

354256. Куваев О. М. Избранное. Молодая гвардия. Москва, 1988. 492 с.

354257. Куваев О. М. Дневник прибрежного плавания. Физкультура и спорт. Москва, 1988. 352 с.

354258. Куваев О. М. Каждый день, как последний. Молодая гвардия. Москва, 1976. 368 с.

354259. Дерновий В. В. Особливості здійснення міжнародно-правової допомоги у кримінальних провадженнях, пов'язаних із розслідуванням злочинів, вчинених із залученням іноземців. . , . С. 302-306.

354260. Методичні рекомендації про застосування діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей фахівцями психологічної служби у системі освіти : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від... див. анот.. . , . С. 30-35.

354261. Куваев О. М. Территория. Профиздат. Москва, 1978. 463 с.

354262. Куваев О. М. Территория. Прапор. Харьков, 1981. 257 с.

354263. Куваев О. М. Территория. Профиздат. Москва, 1984. 464 с.

354264. Кувшинов И. С нами не соскучишься. Московский рабочий. Москва, 1981. 143 с.

354265. Овсюк О. М. Мораль і міжнародний захист прав людини. . , . С. 307-312.

354266. Кульгутинов Д. Н. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 558 с.

354267. Кульгутинов Д. Н. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 447 с.

354268. Кульгутинов Д. Н. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1988. 512 с.

354269. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2000. 72 с.

354270. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354271. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354272. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354273. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354274. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354275. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354276. Магеррамов О. М. Общественное телевидение и радиовещание как один из видов информационных ресурсов и средств массовой информации. . , . С. 313-317.

354277. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354278. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354279. Кудиевский К. И. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1983. 471 с.

354280. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354281. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354282. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354283. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1999. 72 с.

354284. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354285. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354286. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354287. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354288. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354289. Кудиевский К. И. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1983. 534 с.

354290. Кудиевский К. И. Горькие туманы Атлантики. Дніпро. Киев, 1987. 384 с.

354291. Барцось Г. В. Міжнародно-правові зобов'язання Європейського Союзу щодо боротьби з тютюном. . , . С. 317-321.

354292. Кудиевский К. И. Горькие туманы Атлантики. Радянський письменник. Киев, 1974. 391 с.

354293. Кудиевский К. И. Легенды о летучем голландце. Радянський письменник. Киев, 1979. 392 с.

354294. Кудиевский К. И. Летние сны в зимние ночи. Радянський письменник. Киев, 1982. 320 с.

354295. Методичні рекомендації для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : затверджено наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2018 № 1150. . , . С. 36-40.

354296. Кудиевский К. И. Назовите ураган "Марией". Радянський письменник. Киев, 1969. 211 с.

354297. Кудиевский К. И. Обгоняющий ветер. Молодь. Киев, 1957. 135 с.

354298. Кудиевский К. И. Окнами в звезды. Радянський письменник. Киев, 1988. 351 с.

354299. Кудиевский К. И. Песня синих морей. Дніпро. Киев, 1972. 405 с.

354300. Кудинов И. П. Деревенский дом. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1978. 456 с.

354301. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : рекомендації Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 № 1/9-650. . , . С. 41-77.

354302. Кудинов И. П. Избранное. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1991. 560 с.

354303. Кудинов И. П. Окраина. Современник. Москва, 1980. 383 с.

354304. Кудинов И. П. Переворот. Современник. Москва, 1990. 415 с.

354305. Кудеватых Л. А. Радость встреч. Советский писатель. Москва, 1976. 624 с.

354306. Голос України. Київська правда. К., 2018.

354307. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354308. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354309. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354310. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII : [з додатками]. . , . С. 5-60.

354311. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354312. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354313. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354314. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 1998. 72 с.

354315. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1996. 48 с.

354316. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354317. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354318. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354319. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354320. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354321. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354322. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354323. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1995. 48 с.

354324. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1996. 48 с.

354325. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354326. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354327. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354328. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354329. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354330. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354331. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354332. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354333. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1993. 48 с.

354334. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

354335. Кулик Н. Академія наук: сто років потому : [ювілей 100-річчя Національної академії наук України - історія створення і досягнення]. . , . С. 10-11.

354336. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354337. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354338. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354339. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354340. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354341. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354342. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1992. 48 с.

354343. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354344. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354345. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354346. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354347. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354348. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354349. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354350. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354351. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354352. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354353. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354354. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1991. 48 с.

354355. Кудравец А. П. Сочинение на вольную тему. Советский писатель. Москва, 1986. 398 с.

354356. Кудреватых Л. А. На жизненных перекрестках. Советский писатель. Москва, 1970. 270 с.

354357. Кудрявцев Ф. Ф. Примечания к анкете. Московский рабочий. Москва, 1990. 478 с.

354358. Кудряшов Н. Н., Кудряшов А. Н. Любительский кинофильм. Искусство. Москва, 1974. 336 с.

354359. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Математичне моделювання процесів технічних систем" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

354360. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни "Математичне моделювання процесів технічних систем" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 16 с.

354361. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

354362. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни "Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій" для студентів спец-ті 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 17 с.

354363. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354364. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354365. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354366. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354367. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354368. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354369. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354370. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354371. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354372. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354373. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354374. Инженер. Техника молодежи. Москва, 1990. 48 с.

354375. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

354376. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 174 с.

354377. Мазуренко В. В. Погляди П.Є. Казанського на міжнародне приватне право : [творчі здобутки українського правознавця П. Є. Казанського]. . , . С. 321-326.

354378. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2018. 48 с.

354379. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 57 с.

354380. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 32 с.

354381. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 168 с.

354382. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2018. 76 с.

354383. Авиаинформ. Академия наук Авиация и Воздухоплавания. М., 2018. 184 с.

354384. Назарова І. В. Принцип добросовісності в міжнародному публічному і міхнародному приватному праві. . , . С. 326-332.

354385. Кудусов Э. А. Остаюсь на зимовку. Мысль. Москва, 1977. 175 с.

354386. Дыхне Е. "Развитие авиаотрасли выносит на повестку дня новый вызов - рост спроса на квалифицированный авиаперсонал" : [интервью с первым заместителем генерального директора аэропорта "Борисполь" Е. Г. Дыхне о проблемах совершенствования... см. аннот.]. . , . С. 22-24.

354387. Рагимов К. А. Критерий эффективности национального официального расследования факта смерти человека. . , . С. 332-339.

354388. Рябовол Л.Т. Тестування загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК): деякі дискусійні аспекти проблеми. . , . С. 340-345.

354389. Малицкий В. Изменение формы собственности "Укрзалізниці": что имеем и чего ожидаем : [преобразования и изменения компании]. . , . С. 32-34.

354390. Каткевич Г. Риски контейнерных перевозок: юридические аспекты. . , . С. 37-42.

354391. Gorgoshadze М. В. The Essence and the Place of the Preamble in the Structure of the Normative-legal Act = Сутність і місце преамбули в структурі нормативно-правового акта. . , . P. 346-349.

354392. Калита П. Как обеспечить устойчивое развитие Украины : [представлена концептуальная модель обеспечения устойчивого развития Украины, основанная на современном системном менеджменте]. . , . С. 50-53.

354393. Сторінки історії Запорізького національного технічного університету. АА Тандем. Запоріжжя, [2018]. 22 с.

354394. Камель Г. І., Гасило Ю. А., Івченко П. С., Романюк Р. Я. Контроль якості зварювання. ДДТУ. Кам'янське, 2018. 241 с.

354395. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичний вказівки до підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності: 152 "Метрологія та інформаційо-вимірювальна техніка" (освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

354396. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2018. 240 с.

354397. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальностей: 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (освітня програма. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 32 с.

354398. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

354399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки для виконання лабораторних робот з дисципліни "Інформаційні системи забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 44 с.

354400. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Економічні аспекти якості" для студентів спеціальності 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" денної і заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

354401. Земка Е. Г. Енергетика Запоріжжя - проблеми та здобутки. . , . С. 7.

354402. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2017.

354403. Ващенко Г. В. Акцент у роботі Держаудитслужби - на попередження правопорушень у фінансовій сфері : [інтерв'ю з начальником управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Г. В. Ващенко про розвиток цієї структури]. . , . С. 10.

354404. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2018. 116 с.

354405. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2018. 76 с.

354406. Спецпроект Новоого времени : Дарница. Медиа-ДК. Киев, 2018. 35 с.

354407. Хижняк A. B., Томченко О. В., Дьяченко Т. М., Федоровський О. Д. Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації. . , . С. 124-132.

354408. Шевчук P. M. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину. . , . С. 133-137.

354409. Рекламные исследования: как состыковать коммуникатора и целевую аудиторию рекламы (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 14-20.

354410. Соснюк О. Пока существует реклама, потребность в исследованиях не исчезнет. . , . С. 22-25.

354411. В 2018 году потребление видео онлайн достигнет одного часа в день : [интернет-реклама, прогноз Zenith по потреблению видео онлайн]. . , . С. 26-27.

354412. Коршевнюк Л. Рекламные исследования приводят к изменениям рекламных кампаний и позволяют повысить отклик. . , . С. 28-31.

354413. Nielsen: понятие удобства становиться ключевым для покупателя в его решении о покупке : [проанализировано, как меняются предпочтения потребителей и их нужды в разных сферах жизни]. . , . С. 32-33.

354414. Украинское радио: тенденции и прогнозы : [онлайн-радио, реклама на радио]. . , . С. 34-39.

354415. Исследования в наружной рекламе готовы к новому технологическому витку. . , . С. 40-43.

354416. Главные медиа-тренды 2018 года : [сравнительный анализ потребления новостей по всему миру за 2018 год]. . , . С. 44-51.

354417. Кучук-Яценко С. И., Миленин А. С, Великоиваненко Е. А., Антипин Е. В., Дидковский А. В. Математическое моделирование процесса нагрева металла при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением : [стыковая сварка железнодорожных рельсов]. . , . С. 3-10.

354418. Позняков В. Д., Завдовеев А. В., Жданов С. Л., Максименко А. В. Влияние термического цикла сварки на структуру и механические свойства металла ЗТВ высокопрочной стали контролируемой прокатки. . , . С. 11-16.

354419. Селиванов Г. Е., Казанцев М. Е. Сборник задач и упражнений по резанию металлов и режущему инструменту. ГНТИМЛ. Москва, 1961. 148 с.

354420. Аношин В. А., Илюшенко В. М. Влияние поверхностно-активных элементов на образование кристаллизационных трещин. . , . С. 17-26.

354421. Єлагін В. П., Царюк А. К, Дунаєвська Н. І., Перетятько B. А. Особливості технології ремонтного зварювання турбоагрегатів ТЕС після довготривалої експлуатації. . , . С. 27-31.

354422. Полухин В. В., Прокофьев А. С, Ромашко Д. В., Рымар C. В., Губатюк Р. С. Влияние активирующих веществ на качество спиральношовных труб, полученных с применением высокочастотной сварки. . , . С. 32-39.

354423. Шейхетов С. В поисках глубинных инсайтов : [исследование психологии поведения потребителей]. . , . С. 52-61.

354424. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г., Лентюгов И. П., Жданов В. А. Электрошлаковая наплавка слоев разной толщины в стационарном токоподводящем кристаллизаторе. . , . С. 40-44.

354425. Борисов Ю. С, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н., Кузьмич-Янчук Е. К Применение методов газотермического напыления для изготовления резистивных покрытий (Обзор). . , . С. 45-49.

354426. Красносельская Е. Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности в сварочном производстве : [сотрудничество предприятия Триада-Сварка с ЗНТУ (кафедра сварки) в научно-исследовательской, конструкторско-технологических работах, помощи... см. анот.]. . , . С. 63-64.

354427. Сискос Е., Дарвіду К. Зовнішня торгівля ЄС товарами і послугами та нова протекціоністська політика США. . , . С. 249-268.

354428. Гуменюк Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки. . , . С. 269-278.

354429. Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад. . , . С. 8-14.

354430. Куриляк В., Сохацький О. Пріоритетні напрями фінансування національної безпеки в умовах гібридних воєн: глобальний і український контексти. . , . С. 279-296.

354431. Булатова О., Чентуков Ю., Чентуков І. Інтеграційні процеси та глобальні регіони. . , . С. 297-309.

354432. Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових шахтарських регіонів України. . , . С. 310-344.

354433. Менюк Д. О. Перегляд судових рішень як елемент змісту права на справедливий суд з огляду на практику Європейського Суду з прав людини. . , . С. 350-355.

354434. Федорук М., Загвойська Л. Моделювання процесу екологізації інвестицій в енергозбереження в житлових і громадських будівлях міст методом системної динаміки. . , . С. 345-357.

354435. Божко О., Андрій Ширяев Витребування відомостей, документів і речей стороною обвинувачення як самостійний спосіб збирання доказів у кримінальному провадженні. . , . С. 7-23.

354436. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисципліни "Електротехніка та електроніка" для студентів заочної форми навчання спеціальності №136 "Металургiя". Програма курсу і контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 35 с.

354437. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисципліни " Електротехніка, електроніка та МПТ " для студентів заочної форми навчання спеціальності №131 Прикладна механiка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 37 с.

354438. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисципліни "Електротехніка та електроніка" для студентів заочної форми навчання спеціальностi № 132 Прикладне матеріалознавство. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 36 с.

354439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до самостійних робіт та до виконання РГЗ з дисципліни " Основи електроніки " для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності №132 "Прикладне Матеріалознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 22 с.

354440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропривод і системи керування ПТБДМ" для студентів усіх форм навчання спеціальності № 133 Металургiя. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 91 с.

354441. Рибалко В. Запобігання правозастосовним помилкам у тлумаченні оцінних понять. . , . С. 24-34.

354442. Чернієнко А. Процесуальні права особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, в контексті законодавчих змін. . , . С. 35-45.

354443. Бортун М. Забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах сьогодення. . , . С. 46-57.

354444. Гладун О., Зелінський О. Повідомлення про підозру: кримінальна процесуальна дихотомія : [це розбиття цілого (чи множини) на дві частини (підмножини)]. . , . С. 58-72.

354445. Єрьоменко І. Нові законодавчі підходи до визначення строків досудового розслідування. . , . С. 73-85.

354446. Зіньковський І. Строки досудового розслідування: проблеми застосування оновлених норм Кримінального процесуального кодексу України. . , . С. 86-96.

354447. Гловюк І., Торбас О. Новий порядок залучення експерта за Кримінальним процесуальним кодексом України: здобутки та прорахунки. . , . С. 97-108.

354448. Туркот М., Ганова Г. Особливості досудового розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби. . , . С. 109-122.

354449. Пестрецова Л., Шульга І., Клочок Т. Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1991-2000 рр.. . , . С. 15-21.

354450. Головащук А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле. . , . С. 22-27.

354451. Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2013. 500 c.

354452. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів. ХНУВС. Харків, 2014. 516 c.

354453. Ганова Г. О. Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві з відшкодування завданої злочином шкоди. Національна академія прокуратури України. Київ, 2012. 186 c.

354454. Стрішенець Н. EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA. . , . С. 35-36.

354455. Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України. ХНУ. Хмельницький, 2007. 299 c.

354456. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 156 с.

354457. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2018. 128 с.

354458. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

354459. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 200 с.

354460. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 184 с.

354461. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера. Знання. Київ, 2005. 442 c.

354462. Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) : [офіційний сайт ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром]. [б. в.]. [Б. м.], 1998-.

354463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

354464. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті" для студентів 3 курсу, денної форми навчання, спеціальності: 061 - "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 32 с.

354465. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

354466. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

354467. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

354468. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2018. 90 с.

354469. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, .

354470. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

354471. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2018. 42 с.

354472. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 40 с.

354473. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 62 с.

354474. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

354475. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2018. 124 с.

354476. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 128 с.

354477. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 174 с.

354478. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 242 с.

354479. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 96 с.

354480. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 64 с.

354481. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 881-1050

354482. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 705-880

354483. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 529-704

354484. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 353-528

354485. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 177-352

354486. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1-176

354487. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 881-1050

354488. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 705-880

354489. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 529-704

354490. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 353-528

354491. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 177-352

354492. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1987. С. 1-176

354493. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 881-1056

354494. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 705-880

354495. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 529-704

354496. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 353-528

354497. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 177-352

354498. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1-176

354499. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 881-1056

354500. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 705-880

354501. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 529-704

354502. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 353-528

354503. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 177-352

354504. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1988. С. 1-176

354505. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 881-1056

354506. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 705-880

354507. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 529-704

354508. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 353-528

354509. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 177-352

354510. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1-176

354511. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 881-1056

354512. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 705-880

354513. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 529-704

354514. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 353-528

354515. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 177-352

354516. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1989. С. 1-176

354517. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 961-1152

354518. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 769-960

354519. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 577-768

354520. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 385-576

354521. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 193-384

354522. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 1-192

354523. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 961-1152

354524. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 769-960

354525. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 577-768

354526. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 385-576

354527. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 193-384

354528. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1980. С. 881-1056

354529. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 961-1152

354530. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 769-960

354531. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 577-768

354532. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 385-576

354533. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 193-384

354534. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 1-192

354535. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 961-1152

354536. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 769-960

354537. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 577-768

354538. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 385-576

354539. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 193-384

354540. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1979. С. 1-192

354541. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 881-1056

354542. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 721-880

354543. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 545-720

354544. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 353-544

354545. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 177-352

354546. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1-176

354547. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 881-1056

354548. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 705-880

354549. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 529-704

354550. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 353-528

354551. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 177-352

354552. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1990. С. 1-176

354553. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 961-1152

354554. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 769-960

354555. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 577-768

354556. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 385-576

354557. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 193-384

354558. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 1-192

354559. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 961-1152

354560. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 193-384

354561. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1981. С. 1-192

354562. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 881-1056

354563. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 705-880

354564. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 529-704

354565. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 353-528

354566. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 177-352

354567. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 1-176

354568. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 881-1056

354569. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 705-880

354570. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 529-704

354571. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 353-528

354572. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 177-352

354573. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1983. С. 1-176

354574. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 881-1056

354575. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 705-880

354576. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 529-704

354577. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 353-528

354578. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 177-352

354579. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 1-176

354580. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 881-1056

354581. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 705-880

354582. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 529-704

354583. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 353-528

354584. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 177-352

354585. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1982. С. 1-176

354586. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 881-1056

354587. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 705-880

354588. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 529-704

354589. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 353-528

354590. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 177-352

354591. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 1-176

354592. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 881-1056

354593. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 705-880

354594. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 529-704

354595. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 353-528

354596. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 177-352

354597. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1986. С. 1-176

354598. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 881-1056

354599. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 705-880

354600. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 529-704

354601. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 353-528

354602. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 881-1056

354603. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 177-352

354604. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 1-176

354605. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 705-880

354606. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 529-704

354607. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 353-528

354608. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 177-352

354609. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1985. С. 1-176

354610. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 881-1056

354611. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 705-880

354612. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 529-704

354613. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 353-528

354614. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 177-352

354615. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 1-176

354616. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 881-1056

354617. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 705-880

354618. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 529-704

354619. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 353-528

354620. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 177-352

354621. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1984. С. 881-1056

354622. Лилик І. Гендерний діалог в рекламній галузі: від відображення до формування. . , . С. 6-14.

354623. Сміллі Е., Давліканова О. Гендерні стереотипи в рекламі: зображення, сприйняття та шкода : переклад звіту управління з рекламних стандартів (Великобритания) та синопсис з редакторськими правками та прикладами. . , . С. 15-36.

354624. Бучинська О. Гендерні образи сучасної реклами. . , . С. 37-41.

354625. Голос України. Київська правда. К., 2018.

354626. Кириленко І. Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки. . , . С. 4.

354627. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Програма стажування магістрів для студентів спеціальності: "133 Галузеве машинобудування" освітньої програми "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" галузі знань "Механічна інженерія" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

354628. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 485-548

354629. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 961-1152

354630. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 769-960

354631. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 569-768

354632. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 377-568

354633. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 193-376

354634. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 1-192

354635. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 961-1152

354636. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 761-960

354637. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 577-760

354638. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 385-576

354639. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 193-384

354640. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1977. С. 1-192

354641. Хобта С. Гендерні стереотипи та уявлення про гендерну дискримінацію онлайн-користувачів України. . , . С. 42-46.

354642. Машина Ю., Кривещенко В. Крос-девайс комерция: стан та перспективи розвитку в Україні : [електронна комерція]. . , . С. 50-57.

354643. Кулакова В. Механізми формування корпоративної культури. . , . С. 58-63.

354644. Чайка Є. Ринок кіберспорту: стан та структура : [кіберспорт - це нова сфера економічних відносин на межі спорту, медіа-бізнесу та кіберсередовища]. . , . С. 64-71.

354645. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт № 1, 2, 3, 4, 5 "Побудова верхнього рівня автоматизації на базі контролерів S7-200 фірми SIEMENS та SCADA" з дисципліни "Комп'ютерні технології автоматизації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 74 с.

354646. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування у електроприводах" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

354647. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування у електроприводах" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

354648. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи автоматизованого проектування у електроприводах" для студентів спеціальностей 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 27 с.

354649. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та системи керування" для студентів спеціальності 173 - "Авіоніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

354650. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та системи керування" для студентів спеціальності 173 - "Авіоніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 69 с.

354651. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Бази даних та системи керування" для студентів спеціальностей 173 -"Авіоніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 27 с.

354652. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

354653. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

354654. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

354655. Іноземні мови. Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2018. 64 с.

354656. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 75 с.

354657. Бажмина Э. А., Найдёнова Н. В., Школа Е. А. Использование MIND MAPS в обучении. . , .

354658. Зуб'юк Ю. П. Електротехнік Іван Пулюй і його українські терміни електрики. . , . С. 2-8.

354659. Життя - гра. До 80-річчя від дня народження В. В. Лобановського : [Валерій Васильович Лобановський (1939-2002) - видатний радянський та український футболіст і футбольний тренер]. . , . С. 30-37.

354660. Бажмина Э. А. Построение аксонометрического чертежа. . , .

354661. Савченко Е. В. Рекомендации секции электростаций Совета специалистов по релейной защите (РЗА) Минэнергоугля Украины. . , . С. 9-14.

354662. Бажмина Э. А. Тонкости построения чертежей. . , .

354663. Манилов А. М., Шевченко С. Г. О необходимости заземления экрана с одного конца кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. . , . С. 15.

354664. Зберігачі вічності. До 100-річчя Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова". . , . С. 38-47.

354665. Бажміна Е. А. Блог з інженерної графіки у вищій школі. . , .

354666. Єфременко Б. В. Структуроутворення в наплавлених Fe-Cr-Ni-C сплавах, призначених для використання в умовах високотемпературного зношування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

354667. Сотніков Є. Г. Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 20 с.

354668. Сотніков Є. Г. Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 193 с.

354669. Манилов А. М., Богомольный А. С. О выборе метода расчета молниезащиты подстаций. . , . С. 16-18.

354670. Єфременко Б. В. Структуроутворення в наплавлених Fe-Cr-Ni-C сплавах, призначених для використання в умовах високотемпературного зношування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 233 с.

354671. Президент-визволитель. До 210-річчя від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865) : [Лінкольн - американський державний діяч, 16-й президент Сполучених Штатів Америки (1861-1865) і перший від Республіканської партії]. . , . С. 48-58.

354672. Манилов А. М., Давыдюк А. В. Всегда ли целесообразна параллельная работа возобновляемых источников электроэнергии и ОЭС?. . , . С.19.

354673. Манилов А. М., Савватеев А. С. Логические токовые защиты обратной последовательности от двухфазного короткого замыкания трансформатора с выключателями или с предохранителями в его цепи. . , . С. 20-22.

354674. Манилов А. М., Савватеев А. С. Повышение надежности релейной защиты путем симбиоза микропроцессорных устройств. . , . С. 23.

354675. Сніжко Н. В. Організація самостійної роботи з вищої математики студентів прискореної форми навчання. . , .

354676. Камертон української музики. До 130-річчя від дня народження Л. М. Ревуцького (1889-1977) : [Лев Миколайович Ревуцький - український композитор, педагог, музичний і громадський діяч]. . , . С. 59-68.

354677. Сніжко Н. В. Аналіз поля переміщень кільця при рівномірному обертанні. . , .

354678. Манилов А. М., Тарнавский Я. В. Выбор сечения экрана кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена по условию нагрева при коротком замыкании. . , . С. 24-25.

354679. Манилов А. М., Каленюк А. О. Способ повышения надежности электроснабжения применением неселективной отсечки без выдержки времени на линиях. . , . С. 28-29.

354680. Сніжко Н. В. Про граничні значення деяких сингулярних інтегралів. . , .

354681. Майстер сумного гумору. До 160-річчя від дня народження Шолом-Алейхем. (1859-1916) : [Шолом-Алейхем (Соломон Наумович (Шолом Нохумович) Рабинович) - єврейський письменник, драматург. Один із основоположників сучасної художньої літератури мовою ідиш. . , . С. 69-79.

354682. Замицький О. В., Бондар Н. В. Модель термогазодинамічних процесів в контактних повітроохолоджувачах турбокомпресора. . , . С. 30-32.

354683. Сніжко Н. В. Оцінка згасання коливань методом найменших квадратів. . , .

354684. Куріс Ю. В. Місце та роль знань з безпеки життєдіяльності людини в сучасному світі : [безпека життєдіяльності в професійній діяльності людини]. . , . С. 33-36.

354685. Сніжко Н. В., Онуфрієнко В. М. Диферінтегральні рівняння дробового порядку в програмі математичних курсів для магістрантів. . , .

354686. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 961-1152

354687. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 769-960

354688. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 577-768

354689. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 385-576

354690. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 193-384

354691. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 1-192

354692. Сніжко Н. В. Розв'язки диферінтегральних рівнянь законів універсального відгуку. . , .

354693. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 961-1152

354694. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 769-960

354695. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 577-768

354696. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 385-576

354697. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 193-384

354698. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1976. С. 1-192

354699. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 961-1160

354700. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 761-960

354701. Апостол українського націоналізму. До 110-річчя від дня народження Ю. Г. Блохіна (1909-2002) : [Юрій Гаврилович Бойко-Блохін - український літературознавець, театрознавець, славіст. Громадський і політичний діяч]. . , . С. 80-90.

354702. Сніжко Н. В. Граничні умови для диферінтегральних рівнянь законів універсального відгуку. . , .

354703. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 577-760

354704. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 393-576

354705. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 201-392

354706. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 1-200

354707. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 953-1144

354708. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 769-952

354709. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 577-768

354710. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 385-576

354711. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 193-384

354712. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1975. С. 1-192

354713. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 953-1152

354714. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 769-952

354715. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 577-768

354716. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 385-576

354717. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 193-384

354718. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 1-192

354719. Сніжко Н. В., Онуфрієнко В. М. Диферінтегральні рівняння в програмі курсу математики для магістрів. . , .

354720. Сніжко Н. В. Про наближений розв'язок бісингулярних інтегральних рівнянь спеціального виду. . , .

354721. Толочко О. Н., Бажутин Д. В. Гашение горизонтальных упругих колебаний конструкции мостового крана. . , . С. 336-339.

354722. Сніжко Н. В. Наближене розв'язання бісингулярних інтегральних рівнянь методом редукції. . , .

354723. Сніжко Н. В. Про наближене розв'язання бісингулярних інтегральних рівнянь зі сталими коефіцієнтами в узагальнених просторах Гельдера. . , .

354724. Сніжко Н. В. Об ограниченности сингулярного интеграла с ядром Коши на вещественной оси в обобщённых пространствах Гёльдера. . , .

354725. Мороз В. І., Головач І. Ш., Паранчук Я. С. Вплив методу дискретизації на поведінку систем цифрового керування. . , . С. 340-341.

354726. Anpilogov D. I., Snizhko N. V. Identification of oscillation parameters by least squares method spaces = Ідентифікація параметрів коливань методом найменших квадратів. . , .

354727. Snizhko N. V. Some function approximations on the real axis in the spaces of summable functions = Наближення функцій на дійсній осі в просторах сумовних функцій. . , .

354728. Плахтина О. Г., Куцик А. С., Мальцев М. О., Чумак В. П. Аналіз методом математичного моделювання динаміки паралельної роботи турбогенераторів південно-української атомної електростанції. . , . С. 342-344.

354729. Snizhko N. V. Bisingular integral equations with the constant coefficients in generalized H?lder spaces = Бісингулярні інтегральні рівняння зі сталими коефіцієнтами в узагальнених просторах Гельдера. . , .

354730. Snizhko N. V. The stressed-strain state of a rotating ring = Напружено-деформований стан кільця, що обертається. . , .

354731. Черно А. А., Гуров А. П., Новогрецкий С. Н. Системное управление электромагнитным приводом и динамическим виброгасителем трехмассовой вибрационной установки. . , . С. 345-349.

354732. Snizhko N. V. The Border Problem of the Ring Domain Deformation = Гранична задача деформування кільцевої області. . , .

354733. Дан О. Ю. Становлення козацтва як соціального стану на Брацлавщині. . , . С. 18-23.

354734. Чермалых В. М., Чермалых А. В., Майданский И. Я. Системы управления положением рабочего органа роторного экскаватора. . , . С. 350-354.

354735. Сніжко Н. В. Деформування кільця нерівномірно розподіленим моментом. . , .

354736. Майданский И. Я., Чермалых В. М., Чермалых А. В. Оптимизация системы позиционного управления клетевыми подъемными установками глубоких шахт. . , . С. 355-359.

354737. Алехин С. И., Рочняк Д. С. Анализ работы электропривода лифта в переходных режимах с учетом упругости канатов. . , . С. 360-362.

354738. Сніжко Н. В. Про проблеми викладання курсу вищої математики англійською мовою. . , .

354739. Anpilogov D. I., Snizhko N. V. On one border problem of ring domain deformation = Про граничну задачу деформування кільцевої області. . , .

354740. Клименко А. К. О возможности использования дискретной обратной модели в задаче управления движения подводного турбопровода. . , . С.364-365.

354741. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 961-1152

354742. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 769-960

354743. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 577-768

354744. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 385-576

354745. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1974. С. 193-384

354746. Тимошенко А. В. Система реализации максимума тяги рудничного электровоза. . , . С. 366-369.

354747. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 701-844

354748. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 565-698

354749. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 425-562

354750. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 285-422

354751. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 141-282

354752. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 1-140

354753. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 701-840

354754. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 561-700

354755. Бекбаев А. Б., Акпанбетов А. Б., Жумаев А. К. Оптимальное управление многодвигательным электроприводом. . , . С. 370-372.

354756. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 421-560

354757. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 281-420

354758. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 141-280

354759. Петренко І. М. Роль духовних правлінь у шлюбно-сімейних відносинах українців II половини XVIII ст.. . , . С. 23-26.

354760. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1965. С. 1-140

354761. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 144 с.

354762. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 138 с.

354763. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 142 с.

354764. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 138 с.

354765. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354766. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354767. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354768. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354769. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354770. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354771. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354772. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1963. 140 с.

354773. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354774. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354775. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354776. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354777. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 144 с.

354778. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 142 с.

354779. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 142 с.

354780. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354781. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 144 с.

354782. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 138 с.

354783. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 140 с.

354784. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1962. 138 с.

354785. Шумило М, Андрушко О. Держава як суб'єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі. . , . С. 15-33.

354786. Гонтаренко В. И. Повышение чистоты электрошлаковой стали ШХ15СГШ по неметаллическим включениям. . , .

354787. Кучинська О., Циганюк Ю. Актуальні питання пред'явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз. . , . С. 34-47.

354788. Гловюк І., Марченко Т. Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій. . , . С. 48-59.

354789. Kroll P. Rzeczpospolita wobec kozaczyzny w XVI-XVII wieku = Річ Посполита проти козацтва в XVI-XVII століттях. . , . S, 26-32.

354790. Аленін Ю., Малахова О. Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею. . , . С. 60-71.

354791. Капліна О. Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі закінчення досудового розслідування. . , . С. 72-84.

354792. Погорецький М., Старенький О. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання. . , . С. 85-106.

354793. Дуда В. И., Бялик Г. А., Гонтаренко В. И. Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров. . , .

354794. Сергєєва Д. Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. . , . С. 107-122.

354795. Кравченко С., Яновська О. Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum. . , . С. 123-138.

354796. Лобойко Л., Глинська Н. Письмове касаційне провадження в кримінальному процесі України. . , . С. 139-149.

354797. Hop В., Бобечко Н. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування. . , . С. 150-172.

354798. Титова Н. Ф. Культура речи в начальном обучении. АПН. Москва, 1960. 232 с.

354799. Корнякова Т., Юзікова Н. Кримінологічне значення соціальних протиріч у системі криміногенної детермінації в умовах демократичного суспільства. . , . С. 183-194.

354800. Перун Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання. . , . С. 195-203.

354801. Савінок О. О., Гонтаренко В. І., Сергієнко О. С. Технології 3D друку у ливарному виробництві. . , .

354802. Калюга К. Криміналістикою покликаний (присвячується до 70-річчя від дня народження видатного вченого-криміналіста Віталія Лукашевича). . , . С. 223-226.

354803. Пугач С. А. Некоторые вопросы культуры речи. ХПИ им. В. И. Ленина. Харьков, 1959. 50 с.

354804. Луначарский А. В. Ленин и народное образование. АПН РСФСР. Москва, 1960. 167 с.

354805. Кривошея І. І. Графи Потоцькі в польській еміграції XVIII-XIX століть. . , . С. 33-37.

354806. Сборник законодательства об изобретательстве и рационализации. Госюриздат. Москва, 1960. 154 с.

354807. Шульте Ю. А., Гонтаренко В. И., Титаренко В. А. Металлургические факторы и свойства стали. . , .

354808. Избирательные системы стран мира. Политиздат. Москва, 1961. 335 с.

354809. Максимчук Н. Г. Заселення старообрядцями села Велика Знам'янка : [Кіровоградська область]. . , . С. 37-39.

354810. Гонтаренко В. И., Бажмина Э. А., Карась А. А. Неметаллические включения и свойства подшипниковой стали. . , .

354811. Мойсієнко А. К. Фонічний компонент у експресивній системі поетичного тексту. . , . С. 3-9.

354812. Yermolenko S. S. Linguistic description of eponymy: parameters and problems = Лінгвістичний опис епонімії: параметри і проблеми : [Епонім - божество, видатна людина або герой, на честь якого одержав своє ім'я який-небудь географічний об'єкт]. . , . P. 10-26.

354813. Гонтаренко В. І., Бялік Г. А., Марченко Д. М., Бажміна Е. А. Виплавка сталі з використанням вторинної сировини з домішками кольорових металів. . , .

354814. Телюпа С. О. Значення явища чумацтва у культурному процесі Південної України. . , . С. 41-44.

354815. Доркин А. И., Ткач З. А. Права и обязанности изобретателей и рационализаторов. Госюриздат. Москва, 1961. 151 с.

354816. Тургенєв К. О. Специфіка історичного розвитку мережі духовних навчальних закладів в Південній Україні 1 1734-1881 рр.. . , . С. 45-49.

354817. Тищенко О. M. Комісія словника живої української мови у справі СВУ: Григорій Костянтинович Голоскевич. . , . C. 27-39.

354818. Шведова М. О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові. . , . С. 40-53.

354819. Межжеріна Г. В. Неофіційні антропоніми XIIст. : Добрыня Долгыи, Иванко Степановичь, Матій Шибутовичь : [Антропоніми - власні імена людей: особисті імена, патроніми, прізвища, родові імена, прізвиська і псевдоніми (індивідуальні або групові)]. . , . С. 54-69.

354820. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Госиздат ин. и нац. словарей. Москва, 1955. 699 с.

354821. Бажмина Э. А., Гонтаренко В. И., Гаркавенко В. Р. Расширение методики обучения студентов в вузах. . , .

354822. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Госиздат ин. и нац. словарей. Москва, 1956. 683 с.

354823. Радчук О. В. Учення П. О. Лавровського крізь призму когнітивно-дискурсивного аналізу. . , . С. 70-75.

354824. Горбик В. С. Структура и алгоритмы управления асинхронным электроприводом с обеспечением максимального быстродействия по контуру тока (момента) для горных машин. . , . С. 373-374.

354825. Авдєєва (Любанська) О. С. Офіційна церква по відношенню до сектантів Північного Приазов'я (кінець XVIII - перша половина XIX ст.). . , . С. 49-52.

354826. Тимочко Б. В. Назви свояцтва в українсько-молдавських грамотах XIV-XV ст. : [Свояцтво - відносини, що виникають між родичами осіб, які одружилися]. . , . С. 76-83.

354827. Бажміна Е. А., Гонтаренко В. І., Герасименко В. В. Аспекти використання 3D. . , .

354828. Александрова Т. Е., Лазаренко А. А., Зейн А. В. Структурно-параметрический синтез цифрового электромеханического стабилизатора поля прибора наблюдения. . , . С. 375-377.

354829. Маліцька Ю. Г. Акультурація естонських шведів у мультикультурному середовищі Півдня Російської імперії (1781 р.- I половина XIX ст.): межітнічні відносини із сусідами. . , . С. 52-56.

354830. Столяров В. М. Електромеханічна система з керуванням за вектором прогнозних змінних стану. . , . С. 378-379.

354831. Чередник Ю. Н., Квашнин В. О. Построение и исследование модели системы прямого управления моментом для минимизации пульсаций электромагнитного момента. . , . С. 380-382.

354832. 1.4. Структура та основні напрями профорієнтаційної роботи : [професійна освіта та виховання; професійна консультація і діагностика; профпідбір та профвідбір; професійна адаптація]. . , . С. 20-27.

354833. На подъеме. Иногиз. Москва, 1952. 55 с.

354834. Зиновкин В. В., Кулинич Є. М., Байша А. И., Мирный В. О. Оптимальное управление многопараметрическим процессом приготовления гозобетона. . , . С.383-385.

354835. 2.1.1. Розвиток профорієнтації у філософських, педагогічних та психологічних системах наукового знання. . , . С. 28-33.

354836. Худяев А. А. Механика и электродинамика комбинированного трехканального следящего электропривода подачи для тяжелого станка особо высокой точности. . , . С. 386-392.

354837. Тема 3. Особливості організації профорієнтаційної роботи зі школярами. . , . С. 61-79.

354838. Бойко В. В. Ціноутворення та його чинники на регіональному ринку Таврійської губернії у другій половині XIX століття. . , . С. 60-66.

354839. Волянский Р. С., Садовой А. В. Нормирование функции Ляпунова. . , . С. 393-394.

354840. Вєтрова Г. В. Формування промислового робітництва на Півдні України у другій половині XIX ст.. . , . С. 66-71.

354841. Ефименко Н. В., Луценко Н. В. Определение параметров углового движения космического аппарата по информации звездного датчика с использованием динамического уравнения вращательного движения твердого тела в параметрах Родрига-Гамильтона. . , . С. 95-102.

354842. Ребедак О. А., Сухомуд А. В. Оптимизация работы механизма изменения вылета стреловой системы портального крана средствами современного электропривода. . , . С. 395-399.

354843. Рахманов И. В., Погодилов К. М., Грабарь-Пассек М. Е., Кирзнер В. М. Учебник немецкого языка. Иногиз. Москва, 1951. 416 с.

354844. Ніколаєнко А. В., Тарасов А. В. Євреї в учнівському опозиційному русі Півдня України (друга половини XIX ст.). . , . С. 71-74.

354845. 6.3. Мотиви вибору професії та професійного навчання. . , . С. 143-146.

354846. 10.2. Психолого-педагогічні чинники та умови професійної самореалізації людини у період середньої дорослості. . , . С. 213-217.

354847. Seghers A. Fur Frieden und Freiheit. Staatsverlages fur Lehrbucher und Padagogik des Ministeriums fur Bildungswesen der RSFSR. Moskau, 1953. 162 S.

354848. Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки. . , . С. 4-12.

354849. Барабаш О. Поняття, межі та види посткримінальної поведінки. . , . С. 13-17.

354850. Березенко В. Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України. . , . С. 18-25.

354851. Березовська І. Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації". . , . С. 26-31.

354852. Claudius E. Menschen an unsrer Seite. Verlag fur Fremdsprachige Literatur. Moskau, 1953. 335 S.

354853. Гримм Я., Гримм В. Сказки. Иногиз. Москва, 1954. 104 с.

354854. "Нибулон" начал строить речной терминал в Терновке : [Запорожская область]. . , . С. 2.

354855. Заглянем в будущее. Иногиз. Москва, 1952. 55 с.

354856. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 c.

354857. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 136 с.

354858. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 с.

354859. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 с.

354860. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 144 с.

354861. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 с.

354862. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 с.

354863. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 144 с.

354864. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 144 с.

354865. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 140 с.

354866. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 144 с.

354867. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1961. 148 с.

354868. На пути к миру. Иногиз. Москва, 1953. 111 с.

354869. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 130 с.

354870. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 132 с.

354871. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 130 с.

354872. Трансформация в новые реалии: что ожидает дистрибуцию в будущем? (материалы блиц-опроса экспертов). . , . С. 6-11.

354873. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 130 с.

354874. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 122 с.

354875. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 122 с.

354876. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 118 с.

354877. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 114 с.

354878. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 92 с.

354879. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 94 с.

354880. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 120 с.

354881. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1958. 112 с.

354882. Клаудиус Э. Деревня у реки. Иногиз. Москва, 1952. 63 с.

354883. Мильченко Л. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні. . , . С. 10-15.

354884. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 122 с.

354885. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 126 с.

354886. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 114 с.

354887. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 114 с.

354888. Візіренко С. В., Цукан Л. А. Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства. . , .

354889. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости промышленной продукции. Машгиз. Москва, 1960. 256 с.

354890. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 126 с.

354891. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 114 с.

354892. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 122 с.

354893. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 122 с.

354894. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 128 с.

354895. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 120 с.

354896. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 156 с.

354897. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1959. 126 с.

354898. Гинзбург Е. Г. Экономика производственных процессов в цветной металлургии. Металлургиздат. Москва, 1961. 152 с.

354899. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 144 с.

354900. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 128 с.

354901. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 148 с.

354902. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 142 с.

354903. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 140 с.

354904. Богачев Т. "Технология REDIT позволяет восстановить причалы быстрее традиционных способов" : [интервью с гендиректором Holly Industrial Т. Богачевым о технологиях восстановления несущей способности грунтов / беседовал А. Муравский]. . , . С. 16-17.

354905. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 140 с.

354906. Мец Н. Д. Наш рубль. Соцэкгиз. Москва, 1960. 99 с.

354907. Ильченко К. Мультисенсорный маркетинг - особая парадигма бизнес-мышления : [маркетинг основанный на чувственных восприятиях потребителя]. . , . С. 22-26.

354908. Рибачук О. Механізми комунікації влади та суспільства в контексті віртуалізації сучасного соціально-політичного простору. . , . С. 23-28.

354909. Охрана труда в местной промышленности. Мин-во коммунального хоз-ва РСФСР. Москва, 1960. 527 с.

354910. Ильницкий К. Терминальная гонка продолжается : [интенсивное строительство новых терминалов (прежде всего, зерновых) в украинских морских портах. Статистические материалы]. . , . С. 18-22.

354911. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 142 с.

354912. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 150 с.

354913. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 146 с.

354914. Государственная комиссия по электрификации России ГОЭЛРО Труды .... Соцэкгиз. Москва, 1960. 307 с.

354915. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 168 с.

354916. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 138 с.

354917. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1960. 128 с.

354918. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 973-1156

354919. Овруцкая Т. Черноморские гавани готовы принять туристов : [участники круизного рынка и портовики Черноморья обсудили меры по возрождению туристического судоходства в регионе]. . , . С. 28-29.

354920. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 785-972

354921. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 605-784

354922. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 373-604

354923. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 181-372

354924. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 1-180

354925. Візіренко С. В., Якубина О. П. Теоретичні аспекти аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю. . , .

354926. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 961-1156

354927. Первенец индустриализации страны - Днепрогэс имени В. И. Ленина. Запор. кн.-газ. изд.. Запорожье, 1960. 287 с.

354928. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 773-960

354929. Калиниченко Л. Маркетинг ощущений - это авангардная движущая сила. . , . С. 28-29.

354930. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 581-772

354931. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 393-580

354932. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 197-392

354933. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1970. С. 1-196

354934. Дмитриева Н. Сенсорный маркетинг : [маркетинг ощущений]. . , . С. 30-31.

354935. Гиріна Т. Корифеї радіосправи української діаспорт у глобальному соціокультурному просторі. . , . С. 33-35.

354936. Виноградов Д. Не всякое раздражение вызывает ощущение : [сенсорный маркетинг]. . , . С. 32-34.

354937. Соединенные Штаты Америки. Госполитиздат. Москва, 1960. 611 с.

354938. Злобин И. Инновации сенсорного маркетинга. . , . С. 36-37.

354939. Візіренко С. В., Пімкіна Г. В. Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства. . , .

354940. Титаренко Т. Свободные тарифы или вольная трактовка : [что представляют собой свободные тарифы на практике и почему они приносят судовладельцам массу проблем]. . , . С. 30-31.

354941. Левченко Н. М., Плеханов Д. О. Механізм відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) за Урядовою програмою "Доступні ліки". . , .

354942. Шевченко М. Торговые войны и глобальные перевозки : [торговая война между США и Китаем - влияние на международное судоходство]. . , . С. 32-33.

354943. Шевченко М. Топливо из воды : [водород может сыграть важную роль в сокращении вредных выбросов в морской индустрии]. . , . С. 34-35.

354944. Рибачук О. Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку соціального партнорства. . , . С. 11-14.

354945. Овчинников П. Маркетинг ощущений: людьми движет жажда эмоций. . , . С. 38-40.

354946. Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика : [Лонгрід — жанр журналістики, якому притаманний великий обсяг контенту. Обсяг лонгріду може досягати обсягу роману]. . , . С. 24-28.

354947. Лищук Ю. Эффективность рекламы - ключи к успеху. . , . С. 41-43.

354948. Цуд В. Интернет-маркетинг в 2019-м: прогнозы и тенденции от SEO-studio.ua. . , . С. 44-49.

354949. Лищенко О. Г., Самарська І. М. Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами. . , .

354950. Рыженкова Н. Порты Украины сократили грузооборот на 1,7% : [статистические данные по переработке грузов украинскими морскими портами за 9 месяцев 2018 г.]. . , . С. 38-43.

354951. Денисевич О. Асоціативне поле слова-стимулу "газета" в мовній картині світу українців. . , . С. 29-31.

354952. Лищенко О. Г., Прохоренкова М. А. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском. . , .

354953. Ильина А. Иммерсивные DIY-исследования: инструкция по проведению : [иммерсивные исследования - погружение сотрудников компании-заказчика в процесс прямой коммуникации с целевой аудиторией]. . , . С. 50-52.

354954. Amazon занял третье место на рынке цифровой рекламы США. . , . С. 56-57.

354955. Греков Б. Д. Киевская Русь. Госполитиздат. [Б. м.], 1953. 566 с.

354956. Рыженкова Н. Контейнерооборот в украинских портах вырос на 14% : [переработка контейнеров в морских портах Украины за январь-сентябрь 2018 г.]. . , . С. 44-46.

354957. Панченко О. М., Пересипкіна А. В. Оцінка кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства. . , .

354958. Шевалдышев А. Н., Суворов С. П., Корндорф Б. Ф. Учебник английского языка. Иногиз. Москва, 1955. 512 с.

354959. Шлянин С. М. Грейфер четырехчелюстной одноканатный изготовлен на ООО "Завод Кранкомплект" для ООО "Трансальянсгрупп". . , . С. 6.

354960. Григоров О. В., Журавель А. В., Стрижак В. В., Пономарев О. Э. Автоматизированная расчетно-графическая система проектирования габаритных чертежей мостовых кранов. . , . С. 8-10.

354961. Назаренко П. Г. Участь перекладача у кримінальному процесі України: зміст та обсяг перекладу. . , .

354962. Попов В. А., Радченко В. С. Комплексный подход при анализе причин раннего трещинообразования в крановых металлоконструкциях. . , . С. 11-14.

354963. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Неопределенность - качественная мера опасности : [последствия полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания работы подъемных сооружений]. . , . С. 15-18.

354964. Назаренко П. Г. Доказ у кримінальному процесі України: історія розвитку та зміст поняття. . , .

354965. Резниченко О. А. О важности применения средств индивидуальной защиты на рабочем месте крановщика и стропальщика. . , . С. 19-20.

354966. Волчек Н. В. На башенных кранах фирмы Liebherr завершаются эксплуатационные испытания высокопрочных волоконных канатов. . , . С. 21.

354967. Бородулькина Т. А. Авторские метафорические ассоциативные карты "Руки" в психологической практике. . , .

354968. Волчек Н. В. Риски аварий при работе кранов в портах. . , . С. 22-23.

354969. Юрченко К., Роговий С. Конфлікт інтересів: запобігання та шляхи вирішення (на прикладі діяльності працівників Головного управління ДСНС України у м. Києві). . , . С. 6-13.

354970. Словарь английских и американских сокращений. Госиздат ин. и нац. словарей. Москва, 1953. 533 с.

354971. Шимановський O. B. Особливості убезпечення будівель та інженерних споруд при терористичних нападах. . , . С. 2-11.

354972. Робин Гуд. Иногиз. Москва, 1954. 120 с.

354973. Ліпчанська В. Відеоспостереження на підприємстві: як дотриматися законодавства. . , . С. 20-25.

354974. Омельяненко М. В., Ісаєнко Д. В. Досвід України з адаптації нормативного забезпечення у будівництві до вимог Європейського Союзу. . , . С. 12-14.

354975. Бородулькіна Т. О. Особливості дивергентного мислення молодших школярів в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі. . , .

354976. Ринок 313. стан і перспективи : [ринок засобів індивідуального захисту (одяг, взуття та інш.)]. . , . С. 26-28.

354977. London J. Stories. Учпедгиз. Москва, 1955. 100 с.

354978. Коянс А. А. Створення перших національно-культурних товариств в Запоріжжі (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття). . , .

354979. Голінько В., Черебячко С. Вибір ефективних засобів індивідуального захисту органів слуху. . , . С. 30-39.

354980. Голсуорси Дж. Бикет. Иногиз. Москва, 1951. 39 с.

354981. Як вижити під час пожежі? : [протипожежна безпека]. . , . С. 40-43.

354982. Мороз A. M. Страхування професійної відповідальності органів з оцінки відповідності. . , . С. 15-22.

354983. Менейлюк А. И., Никифоров А. Л. Проектный подход к обоснованию доходов при строительстве рассредоточенных разномасштабных объектов. . , . С. 23-29.

354984. Рожков А. Навчання персоналу підприємств діям та способам захисту в разі виникнення аварій. . , . С. 44-50.

354985. Симоненко В. К. Децентралізація як детермінант регіональної політики.. . , . С. 5-9.

354986. Коянс A. А. Татари на Запоріжжі: культурно-побутової аспект (кінець 20-х - 30-ті роки ХХ століття). . , .

354987. Жаліло Я. А. Проблеми формування інклюзивного розвитку регіонів України в умовах європейської інтеграції. . , . С. 10-20.

354988. Надрага В. І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. . , . С. 21-28.

354989. Коянс A. А. Участь і роль волзьких татар в індустріалізації Запоріжжя. . , .

354990. Конрад Дж. Аванпост прогресса. Иногиз. Москва, 1947. 40 с.

354991. Коломіє Проведення протипожежних навчань: досвід компанії ДТЕК. . , .

354992. Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. . , . С. 29-35.

354993. Коломієць О. Проведення протипожежних навчань: досвід компанії ДТЕК : [ДТЕК — стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в енергетичній галузі]. . , . С. 52-55.

354994. Чоха Ю. Наукові "щури": хто вони? : [інтелектуальна власність як результат наукової діяльності]. . , . С. 4-8.

354995. Кльоба С. М. Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад. . , . С. 36-43.

354996. Шимановський O. B., Котлубей Д. О., Шалінський В. В. Аварійна ситуація на мосту ім. Є. О. Патона та заходи щодо її вирішення. . , . С. 30-33.

354997. Дєдков M. В., Коянс A. A. Формування діаспори волзьких татар у Запорізькому краї (кінець ХІХ - перша половина ХХ сториччя). . , .

354998. Гончаренко Д. Ф., Гармаш A. A., Рюмін В. В., Бондаренко Д. О. Конструкція кріплення для відновлення каналізаційних тунелів із застосуванням вторинних полімерних композиційних матеріалів. . , . С. 34-38.

354999. Стоєцький В. Пожежна безпека у холодну пору року про що треба подбати : [практичні відпрацювання дій згідно з планами евакуації людей, забезпечення об'єктів первинними засобами пожежогасіння]. . , . С. 56-58.

355000. Диккенс Ч., Коллинз У. В тупике. Иногиз. Москва, 1954. 127 с.

355001. Душко Т. Аудит охорони праці - аутсорсинг та захист : [перевірка фактичного стану охорони праці на виробництві, призначення уповноваженого системи управління охороною праці, етапи проведення аудиту умов праці для реалізації програм безпеки]. . , . С. 60-68.

355002. Гезенцвей Е. И., Иосилевич Е. С. Технологичные технические решения при проектировании капитального ремонта строительных металлических конструкций здания доменной печи. . , . С. 39-43.

355003. Коноваленко В. Балада про УААСП або "риба гниє з голови" : [органи управління майновими правами інтелектуальної власності]. . , . С. 9-16.

355004. Русское литературное произношение и ударение. Госиздат ин. и нац. словарей. Москва, 1959. 709 с.

355005. Лесенко Г. Аудит відповідності СУОП статті 13 Закону України "Про охорону праці". Частина 1 : [переваги аудиту та функціонування СУОП на підприємстві, нормативні вимоги утримання будівель і споруд]. . , . С. 2-42.

355006. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки. . , .

355007. Басім К. М. Роль пасажирських терміналів у формоутворенні майбутніх аеровокзалів : [архітектура аеропортів]. . , . С. 44-47.

355008. Гегедош К. В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва. . , . С. 44-53.

355009. Коваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні : [охорона авторського права та суміжних прав в Україні. Стягнення компенсації за порушення авторських прав]. . , . С.17-19.

355010. Кукса Б. В. Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму. . , . С. 3-8.

355011. Корнєєва І. О. Система вправ для навчання майбутніх дизайнерів професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді. . , . С. 9-17.

355012. Виспінська Н. М. Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів. . , . С. 18-25.

355013. Бідак В. Я. Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні. . , . С. 54-61.

355014. Зінукова Н. В. Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному професійно орієнтованому перекладі. . , . С. 26-36.

355015. Андрющенко І. Є., Колєснік В. І. Проблеми стратегічного планування на підприємстві. . , .

355016. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 589-780

355017. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 393-588

355018. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 197-392

355019. Майєр Н. В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур. . , . С. 37-41.

355020. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 1-196

355021. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 957-1148

355022. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 769-956

355023. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 577-768

355024. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 385-576

355025. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти. Гостоптехиздат. Ленинград, 1962. 910 с.

355026. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 193-384

355027. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1969. С. 1-192

355028. Гаєвська А. Є. Позакласний ігровий захід з англійської мови для учнів початкової школи. . , . С. 42-43.

355029. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 965-1152

355030. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 773-964

355031. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 577-772

355032. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 381-576

355033. Бурдейна Є. І. Фрагмент практичного заняття з угорської мови з формування в студентів другого курсу граматичної компетентності з використанням автентичного пісенного матеріалу. . , . С. 44-46.

355034. Андрощук Г. Патентний ландшафт у системі економічного аналізу: методика проведення. . , . С. 20-24.

355035. Патон Б. Є. Сучасні дослідження та розробки ІТЗ ім. Є.О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій. . , . С. 5-18.

355036. Андрющенко І. Є., Белопольський М. Г. Концептуальні положення щодо життєздатності підприємств промислового сектору економіки України. . , .

355037. Загорський В. С. Теоретико-прикладні основи формування екополітики регіону в сучасних умовах децентралізації. . , . С. 62-69.

355038. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 190-380

355039. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 1-188

355040. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 957-1148

355041. Henry O. Stories. State Text-Book Publishing House. Leningrad Moscow, 1949. 104

355042. Pietras F., Weglowska A., Rams B. The FSW technology of non-ferrous metals - process conditions and examples of application = Технологія зварювання тертям з перемішуванням кольорових металів - умови процесу та приклади застосування. . , . С. 19-28.

355043. Лещух І. В. Інституційні засади використання податкових і митних інструментів сприяння розвитку просторових форм організації бізнесу в Україні. . , .

355044. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 768-956

355045. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 577-768

355046. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 385-576

355047. Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі : [правові проблеми віртуальної власності пов'язані з проблемою ігрового простору]. . , . С. 25-31.

355048. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 189-384

355049. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1968. С. 1-188

355050. Білоус Ю. О., Хмеленко М. Ю. Веб-квест "Лабіринт Мінотавра" для організації проектної діяльності студентів другого курсу з новогрецької мови і культури. . , . С. 47-51.

355051. Лещух І. В. Інституційні засади використання податкових і митних інструментів сприяння розвитку просторових форм організації бізнесу в Україні. . , . С. 70-80.

355052. Кулібаба А. І. Комплекс вправ для формування в студентів першого курсу лексичної компетентності в новогрецькій мові з використанням мультфільму. . , . С. 52-53.

355053. Андрющенко І. Є. Науково-методологічний підхід оцінювання життєздатності машинобудівного підприємства : [на прикладі ПАТ "Мотор Січ"]. . , .

355054. Афян А. Як роботизація робить юридичні послуги доступними. . , . С. 32-37.

355055. Черніков О. Д. Комплекс вправ для автономної роботи студентів третього курсу з формування лінгвосоціокультурної компетентності в німецькомовному читанні. . , . С. 54-57.

355056. Паршикова О. О., Паустовська М. В. Серія навчально-методичних комплексів "DU"для міжкультурного навчання німецької мови студентів-бакалаврів. . , . С. 58-62.

355057. Кльоба Т. Л. Регулювання фінансових дисбалансів у системі ендогенно орієнтовоного розвитку регіонів. . , . С. 81-87.

355058. Ніколаєва С. Ю. Рецензія на "Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур". . , . С. 63-64.

355059. Кучук-Яценко С. И. Технологии и оборудование контактной сварки рельсов: 60 лет непрерывных инноваций. . , . С. 29-45.

355060. Лессиг Л. Свободная культупа : ["масштаб" копирайта - это диапазон прав, предоставляемых законом] об авторском праве. . , . C. 47-60.

355061. Прунцева Г. О. Нанотехнології як фактор підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. . , . С. 88-96.

355062. Андрющенко І. Є. Обґрунтування сценаріїв розвитку життєздатності промислових підприємств. . , .

355063. Лобанов Л. М., Волков В. С. Тонкостінні зварні конструкції перетворюваного об'єму космічного призначення. . , . С. 46-57.

355064. Байдаченко В., Гамалій В., Шевчук О. Техніко-тактичні дії фехтувальників-шаблістів високої кваліфікації в різних умовах ведення поєдинку. . , . С. 3-7.

355065. Андрощук Г. Свобода Інтернету: стан в Україні. . , . С. 61-63.

355066. Вейлун В., Дяченко А. Специфічні характеристики спеціальної витривалості кваліфікованих веслувальників на байдарках на дистанції 1000 м. . , . С. 8-13.

355067. Шарова С. В., Кузьменко Г. О. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов'язаних з туристичною діяльністю в Україні. . , .

355068. Quan Giao Low stress distortion welding based on thermal tensioning effects = Зниження рівня бездеформаційних зварювальних напружень термічним натягом. . , . C. 58-68.

355069. Козлов К. Багаторічна підготовка легкоатлетів (узагальнення світового досвіду). . , . С. 14-19.

355070. Kohut I., Kropivnitskaya T., Goncharenko I., Marynych V., Matvieiev S. Adaptive sports: features of its origin and problems of development = Адаптивні види спорту: особливості його виникнення та проблеми розвитку. . , . P. 20-24.

355071. Максимова Ю., Юрченко Ю., Максимов С. Ідеомоторне тренування акробатів під час навчання базових елементів на етапі попередньої базової підготовки. . , . С. 25-28.

355072. Ильющенко А. Ф., Манойло Е. Д., Ловыгин С. И., Лецко А. И., Радченко А. А. Перспективные направления работ в области сварки и родственных технологий, развиваемые в ГНПО порошковой металлургии. . , . С. 69-77.

355073. Жабинець О. Й. Загрози функціонування в Україні агрохолдингових компаній та основні напрями їх нейтралізації. . , . С. 97-104.

355074. Шарова С. В., Лайкова К. М. Специфіка роботи залізничного транспорту та її вплив на фінансовий стан підприємства. . , .

355075. Квасницкий В. В., Квасницкий В. Ф., Hexing Chen, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. Диффузионная сварка и пайка разнородных материалов с управляемым напряженно-деформированным состоянием. . , . C. 78-85

355076. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Запорізькій області. . , .

355077. Шарова С. В. Вплив бюджетного дефіциту на формування бюджету та фінансову безпеку держави. . , .

355078. Ipekoglu G., Akcam O., Cam G. Effect plate thickness on weld speed in friction stir welding of AA6061-T6 Al-alloy plates = Вплив товщини пластин алюмінієвого сплаву AA6061-T6 на швидкість зварювання тертям з перемішуванням. . , . С. 86-92.

355079. Ющенко К. А., Задерий Б. А., Гах И. С, Звягинцева А. В. Перспективы создания сварных монокристаллических конструкций из жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 93-102.

355080. Нікітенко О. Інформативність комп'ютерних програм тестування когнітивних і психомоторних можливостей спортсменів у рукопашному бою. . , . С. 29-32.

355081. Шарова С. В., Тюха Д. О. Грошово-кредитний ринок України: кризові явища та шляхи їх подолання. . , .

355082. Кривцун И. В Анодные процессы в сварочных дугах. . , . С. 103-117.

355083. Подгурський С. Особливості техніко-тактичної та швидкісно-силової підготовки кваліфікованих спортсменів у таїландському боксі. . , . С. 33-39.

355084. Назарчук З. Т., Скральський В. Р. Магнетоакустичне діагностування водневого пошкодження феромагнетиків. . , . С. 118-125.

355085. Ортинський В. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. . , . С. 4-9.

355086. Кейрош де Э. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1985. 767 с.

355087. Кейрош де Э. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1985. 711 с.

355088. Тракалюк Т., Єременко О. Ефективність диференційованої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки у спортивних танцях. . , . С. 40-45.

355089. Паньонко І., Коваль В. Сутність та система покарань у Київській Русі за Руською Правдою. . , . С. 10-17.

355090. Белоев М., Лолов Н. Некоторые технологические особенности выполнения монтажно-сварочных работ при сооружении изотермических резервуаров. . , . С. 126-133.

355091. Пальмер Гарольд Е. Устный метод обучения иностранным языкам. Учпедгиз. Москва, 1961. 165 с.

355092. Андреев М. А., Маркова Л. В. Структура и свойства износостойких ионно-лучевых вакуумных покрытий. . , . С. 134-141.

355093. Парпан У. Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII-XIX ст.). . , . С. 18-25.

355094. Новое в технике. Иногиз. Москва, 1956. 96 с.

355095. Нестеренков В. М., Хрипко К. С, Матвейчук В. А. Электронно-лучевые технологии сварки, наплавки, прототипирования - результаты и перспективы. . , . С. 142-150.

355096. Бабенко-Левада В. Г., Удовіченко А. В. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні. . , .

355097. Златогорская Р. Л. Веселые прибаутки для чтения и шутки. Учпедгиз. Ленинград, 1961. 72 с.

355098. Афанасьєв С., Бурдаєв К. Характеристика опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання. . , . С. 46-52.

355099. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 785-976

355100. Ахонин С. В. Тенденции развития специальной электрометаллургии титана в Украине. . , . С. 151-157.

355101. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 593-784

355102. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 421-592

355103. Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917-1921 рр.): законодавчий аспект. . , . С. 26-31.

355104. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 281-418

355105. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 147-280

355106. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 1-144

355107. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 701-844

355108. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 557-700

355109. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 417-548

355110. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 289-416

355111. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 145-288

355112. Бабенко-Левада В. Г., Шлендер К. О. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат "СК "ЮНІВЕС"). . , .

355113. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1967. С. 1-144

355114. Баннікова Р., Пархоменко М. Перспективи застосування оздоровчих технологій у профілактиці остеопорозу у віл-інфікованих. . , . С. 53-60.

355115. Гончарова Н. Соціально-педагогічні передумови розробки концепції здоров'яформуючих технологій у процесі фізичного виховання школярів. . , . С. 61-66.

355116. Kugukomeroglu T., Aktarer S. M., Ipekoglu G., Cam G. Effect of multi-pass friction stir processing on the microstructure and mechanical properties of dual phase steel = Вплив багатопрохідної обробки тертям з перемішуванням на мікроструктуру та механічні властивості двофазної сталі. . , . С. 158-163.

355117. Григор'єва Н., Поворознюк В., Баннікова Р., Рибіна О. Показники функціонального тестування та якості життя жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців. . , . С. 67-72.

355118. Коробейніков Г., Коробейнікова Л., Вольський Д., Шенпен Г. Функціональна асиметрія мозку і когнітивні стратегії у спортивних единоборствах. . , . С. 73-77.

355119. Нагорна А., Андрєєва О. Використання інформаційних технологій у процесі проектування профілактично-оздоровчих занять жінок зрілого віку. . , . С. 78-82.

355120. Корольков В. В. Анализ тенденций расширения применения электронных денег в международной денежной системе. . , .

355121. Gortz A. Mein Bruder Hans und Seine Freunde. Staatsverlages fur Lehrbucher und Padagogik des Ministeriums fur Bildungswesen der RSFSR. Leningrad, 1961. 135 S.

355122. Петровська Т., Імас Є., Сергієнко В. Модель позашкільних занять карате, спрямована на психофізичний та соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 83-88.

355123. Імас Є., Дутчак М., Катерина У. Організаційно-методичні засади розвитку студентського спорту, вітчизняний та зарубіжний досвід. . , . С. 89-97.

355124. Чернышевский Н. Г. Что делать?. Худож. лит.. Москва, 1980. 445 с.

355125. Корольков В. В. Информационный бизнес в Интернете - новая парадигма экономики. . , .

355126. Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв'язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944-1946 рр.). . , . С. 32-39.

355127. Сборник юмористических рассказов. Мин-во высшего, среднего спец. и проф. образования БССР. Минск, 1961. 60 с.

355128. Корольков В. В. Модель развития высоких технологий и национальные особенности процессов трансформации. . , .

355129. Рох Г. В петле. Иногиз. Москва, 1961. 72 с.

355130. Корольков В. В. Технологическая доминанта циклов экономического развития. . , .

355131. Семиязычный ядерный словарь. Физматгиз. Москва, 1961. 462 с.

355132. Экономическая жизнь СССР. Советская энциклопедия. Москва, 1961. 780 с.

355133. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 961-1152

355134. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 769-960

355135. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 577-768

355136. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 385-576

355137. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 198-384

355138. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 1-192

355139. Гарасимів Т. Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості. . , . С. 40-47.

355140. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 961-1152

355141. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 769-960

355142. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 577-768

355143. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 385-576

355144. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 193-384

355145. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1978. С. 1-192

355146. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 961-1144

355147. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 769-960

355148. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 577-768

355149. Дашо Т. Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу. . , . С. 48-55.

355150. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 385-576

355151. Корольков В. В. Управління розвитком високих технологій: економіко-кібернетичні аспекти. . , .

355152. Теория прокатки. Металлургиздат. Москва, 1962. 739 с.

355153. Корольков В. В. Развитие экономики знаний в Украине как основа построения высокотехнологичного сектора. . , .

355154. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 193-384

355155. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 1-192

355156. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 973-1168

355157. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 777-972

355158. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 585-776

355159. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 389-584

355160. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 193-388

355161. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1973. С. 1-192

355162. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 973-1160

355163. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 781-972

355164. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 585-780

355165. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 389-584

355166. Корольков В. В. Особенности формирования модели финансовой стратегии развития сектора высоких технологий. . , .

355167. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 197-388

355168. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 1-196

355169. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 965-1156

355170. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 773-964

355171. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 585-772

355172. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 393-584

355173. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 197-392

355174. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1972. С. 1-196

355175. Народное хозяйство Запорожской области. Госстатиздат. Сталино, 1961. 229 с.

355176. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 969-1152

355177. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 785-968

355178. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 601-784

355179. Черепахина А. Н. Благоустройство квартиры. Мин-во коммунального хоз-ва РСФСР. Москва, 1961. 88 с.

355180. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 401-600

355181. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 201-400

355182. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 1-200

355183. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 961-1152

355184. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 769-960

355185. Кельман М. Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника. . , . С. 61-67.

355186. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 577-768

355187. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 385-576

355188. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 193-384

355189. Инженерно-физический журнал. Наука и техника. Минск, 1971. С. 1-192

355190. Жаровська І. Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі. . , . С. 56-60.

355191. Магновський І. Особливості трактування сучасної системи джерел права України. . , . С. 68-74.

355192. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2019.

355193. Економіка України за січень - листопад 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

355194. Токарська А. Істина у метаантропологічному правокомунікативному контенті. . , . С. 75-79.

355195. Корольков В. В. Науково-технічна інтелектуальна власність як об'єкт ринку високих технологій. . , .

355196. Чорнобай О. Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти. . , . С. 80-87.

355197. Корольков В. В. Новая парадигма экономического роста в условиях интернационализации. . , .

355198. Корольков В. В. Науково-технологічна євроінтеграція України, як стратегія розвитку ринку високих технологій. . , .

355199. Чудин А. В. Расчет теплонапряженных частей и деталей летательных аппаратов на прочность и жесткость. ЛКВВИА. Ленинград, 1960. 105 с.

355200. Шай Р. Теоретичні аспекти функціонування громадських об'єднань в Україні. . , . С. 88-91.

355201. Корольков В. В. Технологічна домінанта концепції підходів і методів формування моделей сталого розвитку. . , .

355202. Шак А. Промышленная теплопередача. Металлургиздат. Москва, 1961. 524 с.

355203. Бабич В. Співробітництво Державної фіскальної сліжби України із внутрішньоєвропейською організацією податкових адміністрацій (ЮТА). . , . С. 92-97.

355204. Перегудова Т. Світові тренди еластичності зайнятості: уроки для України. . , . С. 3-8.

355205. Ситковский И. П. Пластические массы в железнодорожном деле. Трансжелдориздат. Москва, 1961. 181 с.

355206. Временные нормы расхода запасных частей к автомобилям ГАЗ-М-20, ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-93 (средние по СССР). Автотрансиздат. Москва, 1956. 108 с.

355207. Патон Б. Є. Сучасні дослідження та розробки ІТЗ ім. Є.О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій. . , . С. 5-18.

355208. Рісний О. Прогресивний Європейський досвід діяльності служб зайнятості: приклади для України : [на прикладі Швеції, Данії, Великобританії, Нідерландів, Австралії, США, Німеччини та Польщі]. . , . С. 9-15.

355209. Временные нормы расхода запасных частей к автомобилям ЗИС-150, ЗИС-151 и ЗИС-585 (средние по СССР). Автотрансиздат. Москва, 1956. 75 с.

355210. Патон Б. Е., Анохин С. В., Березос В. А. Развитие технологий электронно-лучевой плавки металлов в ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины. . , . С. 19-35.

355211. Бондаренко О. В. Сучасна "економічна людина" та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку. . , .

355212. Ладохин С. В., Вахрушева В. С. Применение электронно-лучевой плавки для получения сплавов циркония в Украине. . , . С. 36-41.

355213. Ковальчук В. П., Дубровин В. Н. Усовершенствование оборудования и технологии ремонта автомобильных шин наложением протектора. Автотрансиздат. Москва, 1962. 32 с.

355214. Сборник проспектов по образцам новой техники, разработанных ВНИИ в 1959-60 гг.. ВНИИ. Москва, 1960. 40 с.

355215. Біла В Правова форма як категорія науки адміністративного права. . , . С. 98-104.

355216. Сирота И. М. Переходные режимы работы трансформаторов тока. АН УССР. Киев, 1961. 192 с.

355217. Бортник Н., Єсімов С. Система концептуальних принципів національної платіжної системи України. . , . С. 105-111.

355218. Патон Б. Е., Григоренко Г. М., Маркашова Л. И., Шаповалов В. А., Бердникова Е. Н., Половецкий Е. В., Якуша В. В., Гниздыло А. Н. Структура крупных профилированных монокристаллов вольфрама, полученных аддитивным плазменно-индукционным наплавлением. . , . С. 42-51.

355219. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

355220. Костин В. А., Григоренко Г. М. Моделирование аддитивного процесса формирования тонкостенных цилиндрических оболочек. . , . С. 52-61.

355221. Шаров О. Умови прийому - 2019 : [інтерв'ю з генеральним директором Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН О. Шаровим про Умови прийому до закладів вищої освіти в 2019 р. / записав М. Короденко]. . , . C. 8-9.

355222. Кір'ян Т., Куліков Ю., Сало Я. Середній клас як пріоритетний напрям соціальної політики і чинник соціально-економічного прогресу. . , . С. 16-24.

355223. Бондаренко О. В. Соціогуманітарний вимір здібностей випускника сучасної вищої технічної освіти. . , .

355224. Городнов П. Т. Повышение жаростойкости стальных изделий методом алитирования. Машгиз. Москва, 1962. 112 с.

355225. Горячая штамповка. ЦИНТИМАШ. Москва, 1962. 55 с.

355226. Кроль І. Обізнаність школярів закладів загальної середньої освіти з питань культурної спадщини олімпійського руху. . , . С. 98-101.

355227. Бондаренко О. В. Особливості уявлень про релігію студента технічного університету України: спроба узагальнення. . , .

355228. Курников А. А. Оздоровление условий труда в очистно-обрубных отделениях литейных цехов. ЦИНТИ. Москва, 1961. 23 с.

355229. Круцевич Т., Саїнчук М., Підлетейчук Р. Наслідки руйнації конструкту фізична підготовленість в архітектоніці предмета фізична культура. . , . С. 102-109.

355230. Сейсенбеков Э., Тастанов А., Жумадилханов А., Жоксилмович М. Олимпийское образование в педагогическом процессе, направленное на воспитание подрастающего поколения. . , . С. 110-115.

355231. Гринвуд Дж. Маленький оборвыш. Иногиз. Москва, 1954. 271 с.

355232. Генри О. Короли и капуста. Иногиз. Москва, 1959. 95 с.

355233. Ковальчук Д. В., Григоренко Г. М., Туник А. Ю., Адеева Л. И., Григоренко С. Г., Степанюк С. Н. Особенности формирования структуры изделий, получаемых на электронно-лучевом 3D принтере с использованием проволоки из титанового сплава. . , . С. 62-69.

355234. Коллинз В. Х. Книга английских идиом. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 258 с.

355235. Конспект лекцій з дисципліни "Соціальна робота в сфері зайнятості населення" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 "Соціальна робота" (для 2 семестру вивчення дисципліни). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 86 с.

355236. Кобрина Н. А., Малаховский Л. В. Английская пунктуация. Иногиз. Москва, 1959. 110 с.

355237. Конспект лекцій з дисципліни "Соціальна психологія" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 58 с.

355238. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. соціальної роботи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна політика в Україні" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 "Соціальна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

355239. Джандиери Г. В., Горбенко И. Ф., Сахвадзе Д. В., Цирекидзе Т. И. Инновационная гидровакуумная технология грануляции металлических расплавов. . , . С. 70-74.

355240. Ємельяненко Є. О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального. . , .

355241. Книга для чтения на английском языке в 7 классе средней школы. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 60 с.

355242. Войтенко І. Особливості адміністративної відповідальності за порушення митних правил в Україні. . , . С. 112-117.

355243. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

355244. Дзявроиик О. Адміністративно-правовий механізм міграційних процесів у сфері конфесійних відносин. . , . С. 118-123.

355245. Ланченко Є. Організація оплати праці в державних сільськогосподарських підприємствах. . , . С. 25-30.

355246. Носіков О. "Наскрізні" професії на шляху трансформації змісту діяльності і кваліфікаційних вимог. . , . С. 31-41.

355247. Єсімов С. Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні. . , . С. 124-130.

355248. Верховод І. Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб підприємств сфери інтелектуального бізнесу. . , . С. 42-48.

355249. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2018.

355250. Кугуй Н. "Герої не вмирають, вони лише черговий міняють на безсмертний караул" : [у Новомиколаївському районі Запорізької області відкрили меморіальну дошку в честь загиблого воїна - Андрія Володимировича Сметаніна]. . , . С. 7.

355251. Красношапка В. А. Об одном методе упрощения динамических систем. . , . С. 5-12.

355252. Ємельяненко Є. О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу. . , .

355253. Горбийчук М. И., Сабат Н. В., Шуфнарович М. А. Построение полигармонических моделей с некратными частотами на принципах генетических алгоритмов для описания колебательных процессов. . , . С. 13-24.

355254. Ладиков-Роев Ю Л., Набивач В. Е. Возбуждение волн во вращающемся плазменном замагниченном цилиндре, окруженном плазменной атмосферой с учетом сжимаемости. . , . С. 25-40.

355255. Алексинська М. Тиха революція: як Україна стала чемпіоном "цифрової роботи". Де, як і чому працюють українські IT-фрілансери. . , . С. 49-51.

355256. Ємельяненко Є. О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти. . , .

355257. Московцева В. Вагітна жінка - цілий Космос для крихітного життя всередині : [про Запорізький обласний медичний центр репродукції людини]. . , . С. 20-21.

355258. Ємельяненко Є. О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи. . , .

355259. Наконечный А. Г., Зинько П. Н., Шевчук Ю. М. Гарантированные оценки нестационарных параметров разностных уравнений в условиях неопределенности.. . , . С. 41-54.

355260. Донец А. Г., Гурин А. Л. Задача о математическом сейфе с простым числом состояний замков. . , . С. 55-64.

355261. Давайте отдохнем. Учпедгиз. Москва, 1961. 79 с.

355262. Артюшенко М. В. Идентификация и интерпретация степенных распределений по спектральным данным дистанционного зондирования. . , . С. 65-80.

355263. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Медіаправо" для студентів 2 курсу денного та заочного відділень спеціальності 061 "Журналістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

355264. Ємельяненко Є. О. Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль. . , .

355265. Алиев Т. А., Мусаева Н. Ф., Газызаде Б. И. Алгоритмы применения моментов высокого порядка полезной составляющей как диагностического признака изменения технического состояния. . , . С. 81-94.

355266. Мелшов А. З., Пономаренко Л. А., Алиев И. А. Анализ и оптимизация моделей систем обслуживания-запасания с двумя типами заявок. . , . С. 103-118.

355267. Идрисов Ф. Ф. Приближенные модели финансовой разведки при неточно заданных моментах времени осуществления финансовых транзакций. . , . С. 119-131.

355268. Металловедение и термообработка. ВНИТОМАШ. Москва, 1948. 232 с.

355269. Ємельяненко Є. О. Поведінкові стратегії маргінальної особистості. . , .

355270. Светлова Н. Б., Стороженко В. А., Футорна O. A., Баданина В. А., Тищенко О. В., Ольшанский И. Т., Таран Н. Ю. Оценка перспективности использования модельных видов древесных растений для преодоления "городского острова тепла" по параметрам функционального состояния фотосинтетического аппарата. . , . С. 132-141.

355271. Справочник металлургиздата. Металлургиздат. Москва, 1947. 232 с., 6 л. ил. : ил.

355272. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2018. 88 с.

355273. Ємельяненко Є. О. Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття. . , .

355274. Ємельяненко Є. О. Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні. . , .

355275. Подземский А. Я. Библиографический указатель по вопросам черной металлургии. Металлургиздат. Москва ; Ленинград ; Свердловск, 1934. 428 с.

355276. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2018.

355277. Шак В. Пологи и... тоже Пологи : [про социально-экономическое развитие города]. . , . С. 30-31.

355278. Бабак Т. Г., Хавин Г. Л. Проектирование и расчет пластинчатых теплообменников с разной конфигурацией профиля каналов. . , . С. 3-10.

355279. Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018 р. № 1082. . , . С. 65-88.

355280. Черкащина Г. М., Рассоха О. М., Титаренко В. М. Розробка та дослідження екологічного та енергезберігаючого клею для взуттєвої промисловості. . , . С. 11-18.

355281. Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15.08.2018 р. № 910/412. . , . С. 90-101.

355282. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2018.

355283. Шак В. На поклон к Амвросию Оптинскому : [про мужской монастырь, названный в честь преподобного Амвросия Оптинского, расположенный в г. Токмаке Запорожской области]. . , . С. 11.

355284. Дубовец О. М., Подустов М. О., Дзевочко О. М., Букатенко О. І., Ворожбіян Р. М. Методи модернізації п'єзометричних щільномірів та рівнемірів. . , . С. 19-28.

355285. Cooper B. L., Rubalsky B. G. An advanced course of everyday english. Foreign languages publishing house. Moskau, 1957. 268 p.

355286. Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики № 117 від 22.06.1962 р.. . , . С. 101-105.

355287. Йосифович Д. Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. . , . С. 133-137.

355288. Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням від 22.03.1989 р.. . , . С. 106-133.

355289. Барабаш П. А., Соломаха А. С, Усенко В. И., Петренко В. Г., Боянивский В. П. Влияние режимных параметров на эффективность работы термоэлектрического теплового насоса АLТЕС-7005. . , . С. 29-33.

355290. [выпуск посвящен вопросам современного состояния авиационного двигателестроения, самолето- и вертолетостроения, зарубежного авиастроения]. . , . С. 5-184.

355291. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до практичної і самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згорання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 20 с.

355292. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Опорний конспект лекцій з дисципліни "Гідравліки, гідро- та пневмоприводи" та розділу "Гідравліка" дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки" для студентів, що навчаються за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна механіка",. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

355293. Герінбург О. В. Вивчення земськими лікарями Херсонської губернії медико-санітарного стану сільськогосподарських працівників. . , . С. 74-78.

355294. Йосифович Д. Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. . , . С. 131-137.

355295. Детали машин. Машгиз. Москва, 1962. 347 с.

355296. Русско-украинский словарь. [б. и.]. Москва, 1948. 799 с.

355297. Купер Ф. Следопыт. Иногиз. Москва, 1954. 147 с.

355298. Кузнец М. Д., Скребнев Ю. М. Стилистика английского языка. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 173 с.

355299. Дойль А. К. Голубой карбункул и другие рассказы. Иногиз. Москва, 1956. 111 с.

355300. Дойль А. К. Тайна Боскомской долины и другие рассказы. Иногиз. Москва, 1958. 126 с.

355301. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : [в журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених: перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки]. [б. в.]. Харків, 2011-.

355302. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

355303. Комарницька І. Адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності. . , . С. 144-150.

355304. порорп ппрроппп. [б. в.]. Харків, .

355305. Волонцевич Д. О., Ключка Р. В., Собко А. П., Стримовский С. В. Анализ режимов работы гибридной силовой установки с электромеханической трансмиссией на перспективном колесном бронетранспортере. . , . С. 34-47.

355306. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 48 с.

355307. Немецко-русский словарь по физике. МГУ. Москва, 1959. 508 с.

355308. Козадаев К. В., Козлова Е. И., Митрахович И. О., Киреева Е. И. Коррекция погрешности многолучевости в показаниях спутниковых навигационных систем на основе вейвлет-преобразования их сигналов. . , . С. 7-13.

355309. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 526 с.

355310. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 220 с.

355311. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 636 с.

355312. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 110 с.

355313. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 220 с.

355314. Tyurin S. Е, Grekov А. V. Study of the multi-input LUT complexity = Дослідження складності багаторозрядних LUT FPGA. . , . P. 14-21.

355315. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

355316. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. [б. в.]. Харків, 2018.

355317. Веремееенко Ф. С. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. Книжно-газ. изд-во. Запорожье, 1961. 30 с.

355318. Корчинський О. Принципи адміністративного судочинства як основа захисту прав людини і громадянина. . , . С. 151-156.

355319. Щапов П. Ф., Коваль С. Н., Король Е. И., Томашевский Р. С, Магдалиц Т. И. Информативные параметры динамической нестационарности кардиосигналов. . , . С. 22-29.

355320. Шугальова І. М. Економічне забезпечення православного духовенства України в модерну добу. . , . С. 78-82.

355321. Стойчев В. М. Державний банк на півдні України у другий половині XIX - початку XX ст.. . , . С. 82-86.

355322. Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу. . , .

355323. Литвин Н. Інформаційне суспільство як головний пріоритет перспективного розвитку держави. . , . С. 157-162.

355324. Личенко 1. Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. . , . С. 163-169.

355325. Стародубцева И. В. Участие интеллигенции в становлении и развитии курортов юго-восточного региона Украины (XIX - начало XX века). . , . С. 86-91.

355326. Lexikon. Enzyklopadie. Leipzig, 1956. 1024 S.

355327. Бойко Я. В. Расселение русского этноса на юге Украины на рубеже ХIX-ХХ вв.. . , . С. 91-98.

355328. Савчук О. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби України. . , . С. 170-174.

355329. Kuzmin V., Kuzmina M., Ivanchenko A. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) = Психосоціальні траєкторії життя осиротілих осіб (на матеріалах повторного емпіричного дослідження). . , .

355330. Lexikon. Enzyklopadie. Leipzig, 1957. 1032 S.

355331. Макарець С. В. Технологія вирощування зернових культур у козацько-селянських господарствах Полтавщини на рубежі ХІХ-ХХ ст.. . , . С. 98-101.

355332. Середа В. В., Горін В. В Гідродинаміка і теплообмін під час конденсації пари робочих речовин у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз. Розрахунок тепловіддачі. . , . с. 48-56.

355333. Волос О. В. Метеорологічні дослідження земств степового Побужжя. . , . С. 101-105.

355334. Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work = Формування студентів з різних окремих соціальних груп як проблема соціальної роботи. . , .

355335. Крылов Н. В. К истории национальных общественных организаций Мелитополя. . , . С. 105-107.

355336. Коваль А. О., Мінка С. В. Аналіз нестаціонарності вихідного сигналу вимірювального каналу тиску технічно складних об'єктів. . , . С. 4-11.

355337. Українсько-російський словник. АН УРСР. Київ, 1953. 767 с.

355338. Карев А. И. Разработка технологии получения изделий строительного назначения из вторичных полиолефинов и агропромышленных отходов. . , . С. 57-62.

355339. Кулакевич Л. М., Петрушин О. О. Фактори зміни економічного потенціалу Півдня України упродовж ХVІІІ-ХІХ ст.. . , . С. 108-110.

355340. Словарь русского языка. Госиздат иностр. и нац. словарей. Москва, 1952. 848 с.

355341. Бєлінська А. П., Жирнова С. В., Овсяннікова Т. О., Мандзій Т. П. Вибір і обгрунтування жирової основи рослинного походження для крему. . , . С. 63-68.

355342. Войтків С. В. Шляхи покращення економічних показників перспективних міських електробусів. . , . С. 12-21.

355343. Орлова Н. О., Подчасова Г. О. Питання енергозбереження при поквартирному утепленні будівель. . , . С. 69-73.

355344. Тильчик О. Передумови віднесення протидії тінізації економіки до об'єкта адміністративно-правового регулювання (концептуальний вимір). . , . С. 175-181.

355345. Остапенко О. Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень. . , . С. 182-187.

355346. Кузьмін В. В. Концептуалізація соціально-психологічних процесів виникнення, формування й розвитку спільноти дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, їх інтеграція в сучасне суспільство. . , .

355347. Параниця С, Бабич В. Особливості адміністративно-правової класифікації видів вогнепальної зброї. . , . С. 188-192.

355348. Кузьмін В. В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект. . , .

355349. 60 років ФТІМС HAH України : [Фізико-технологічному інституту металів та сплавів HAH України 60 років, співробітники ФТІМС - члени Національної академії наук України, основні науково-технічні розробки ФТІМС HAH України, Наукові школи ФТІМС]. . , . С. 3-12.

355350. Константінова В. М. Специфіка етнічного складу населення міст Катеринославщини кінця ХІХ ст. (За матеріалами першого загального перепису населення Російської Імперії 1897 р.). . , . С. 110-116.

355351. Igot Yves Pierre et Marie Curie. Учпедгиз. Москва, 1961. 48 с.

355352. Ходак С. С., Сєрікова І. О. Шляхи підвищення ефективності керування електроприводом сучасного електромобіля. . , . C. 22-27.

355353. Попович Ю., Мартин В. Проблеми правового регулювання комерційного (фірмового) найменування за законодавством України. . , . С. 193-198.

355354. Кольман Э. Ленин и новейшая физика. Госполитиздат. Москва, 1961. 158 с.

355355. Полюляк В. М. Діяльність Д. І. Менделєєва та митно-тарифна політика Російської Імперії в кінці XIX - початку XX ст.. . , . С. 116-119.

355356. Никонов О. Я., Костикова М. В., Скрипина И. В., Усмонов Э. Р. Гелиомобили: современные технологии и перспективы развития. . , . С. 28-34.

355357. VII Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" : [доповіді]. . , . C. 26-40.

355358. Тацишин І. Особливості правового забезпечення функціонування соціальної держави. . , . С. 199-204.

355359. Кузнецов Б. Г. Принципы классической физики. АН СССР. Москва, 1958. 323 с.

355360. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

355361. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2018. 56 с.

355362. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2018. 86 с.

355363. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 118 с.

355364. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 549-604

355365. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2018. 32 с.

355366. Хомишин І. Сучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні. . , . С. 205-210.

355367. Савченко С. В. Взаємини православних місій та релігійних дисидентів півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століття: реєстр дослідницьких завдань. . , . С. 120-123.

355368. Кольман Э. Ленин и новейшая физика. Госполитиздат. Москва, 1959. 152 с.

355369. Пронин С. В. Использование мультиагентных систем в транспортной логистике. . , . С. 35-43.

355370. Назарова Є. П. Регіональний рух на Півдні України: спроби створення Південно-Руської Республіки в 1905 р.. . , . С. 124-137.

355371. Цьвок М. Про діяльність недержавних громадських організацій в Україні. . , . С. 211-218.

355372. История и методология естественных наук. МГУ. Москва, 1960. 222 с.

355373. Федорченко О. В. Вплив революції 1905-1907 рр. на діяльність поштової служби у Херсонській губернії. . , . С. 137-141.

355374. Турченко Г. Ф. Південноукраїнський регіон у сфері інтересів Троїстого Союзу: етнонаціональний вимір. . , . С. 145-150.

355375. Matsiy М. E., Aleksiyev O. P. Monitoring of transport communications = Моніторинг транспортних комунікацій. . , . P. 44-47.

355376. Кузьмін В. В. Понятійно-категоріальний апарат соціології кар'єри. . , .

355377. Кузьмін В. В. Кар'єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області). . , .

355378. Кондратюк С. Є., Щеглов В. М., Вейс В. І. Кристалізація і структура сталевих зливків за умов ендогенної вібраційної обробки. . , . С. 41-47.

355379. Сєріков Г. С., Щербак М.П. Сучасні системи теледиспетчеризації та gps моніторингу автомобільного транспорту та спецтехніки. . , . С. 48-55.

355380. Смірнов О. М., Верзілов О. П., Куберський С. В. Вплив періодичних коливань і флуктуацій рівня металу в кристалізаторі на процес безперервного розливання. . , . С. 48-56.

355381. Кузьмін В. В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар'єрних стратегій молоді, яка навчається. . , .

355382. Кузьмін В. В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема. . , .

355383. Кузьмін В. В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар'єрний аспект. . , .

355384. Кузьмін В. В. Генеза державної політики розвитку кар'єри студентської молоді на вузівському рівні. . , .

355385. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 40 с.

355386. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 74 с.

355387. Шинкар Т. Сутність процедур примирення у системі альтернативного вирішення юридичних конфліктів (спорів). . , . С. 219-226.

355388. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

355389. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2019. 98 с.

355390. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2019. 66 с.

355391. Сухий О. М., Лозинська І. Г. Становище українського населення в Галичині на початку Першої світової війни та репресії австрійської влади. . , . С. 151-155.

355392. Павленко В. М. Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів. . , . С. 56-62.

355393. Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовахглобалізації та інтеграційних процесів в охороні здоров'я. . , . С. 227-235.

355394. Бондаренко В. Г. Бондаренко В. Г. Гаврило Гордієнко - вільний козак з Олександрівська, науковець і громадсько-політичний діяч української діаспори. . , . С. 155-160.

355395. Прохоров Д. А. Етнополітіка і національно-конфесійні об'єднання в Криму в 1917-1920 рр.: проблеми історії кримських караїмських общин. . , . С. 160-164.

355396. Бек У., Добош 3. Особливості встановлення факту наявності трудових відносин у судовому порядку. . , . С. 236-243.

355397. Русско-английский ядерный словарь. Физматгиз. Москва, 1960. 334 с.

355398. Ромащенко В. В. Вплив зовнішнього чинника на державотворчу діяльність Директорії УНР (перша половина 1919 року). . , . С. 164-169.

355399. Бараняк В., Несімко О. Судовий експерт як суб'єкт судово-експертної діяльності. . , . С. 244-248.

355400. Попенко Я. В. Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (січень-червень 1920 р.). . , . С. 169-174.

355401. Кузнецова Т. Л., Бродніковський М. П., Рокицька О. А., Крапівка М. О. Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb-Ti-Al. . , . C.56-61.

355402. Кірієвський Б.А. Каспійське художнє литво з чавуну : [історія художнього лиття]. . , . С. 62-67.

355403. Гузела М., Палюх А. Поняття повідомлення про підозру в кримінальному провадженні. . , . С. 249-254.

355404. Ригер Л. Введение в космологию. Иногиз. Москва, 1959. 130 с.

355405. Кузьмін В. В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ. . , .

355406. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 80 с.

355407. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 44 с.

355408. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2019. 112 с.

355409. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 76 с.

355410. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2018. 64 с.

355411. Кузьмін В. В. Професійна кар'єра як фактор і показник самореалізації молоді в "суспільстві нерівних". . , .

355412. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 48 с.

355413. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 246 с.

355414. Українська культура. Національне газетно-журнальне видавництво. Київ, 2018. 70 с.

355415. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

355416. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

355417. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 78 с.

355418. Гула Л. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні. . , . С. 255-260.

355419. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

355420. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. КНТЕУ. Київ, 2018. 94 с.

355421. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2018. 72 с.

355422. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 166 с.

355423. Кузьмін В. В. Моделювання кар'єрних стратегій в теорії структурного функціоналізму. . , .

355424. Дегтярев П. А., Ионов П. П. "Катюши" на поле боя. Воениздат. Москва, 1991. 236 с.

355425. Словарь ракетных и артиллерийских терминов. Воениздат. Москва, 1989. 252 с.

355426. Носик М. О. Формування державної гілки органів контролю на Півдні України (1920-1923 рр.). . , . С. 174-179.

355427. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2018. 78 с.

355428. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

355429. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2018. 72 с.

355430. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

355431. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

355432. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2018. 48 с.

355433. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2018. 40 с.

355434. Уютная квартира. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 82 с.

355435. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 102 с.

355436. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

355437. Приватный дом. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 90 с.

355438. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 148 с.

355439. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

355440. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2018. 160 с.

355441. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 76 с.

355442. Бондаренко В. Умови ефективності застосування адміністративно-правових норм. . , . С. 32-37.

355443. Бортник Н., Єсімов С. Зміст адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. . , . С. 38-47.

355444. Бурка О. М. Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. . , .

355445. Великое переселение : [Топ-10 стран с наибольшим приростом и оттоком населения, другие результаты исследований Института Гэллапа (США) по вопросам миграции населения мира]. . , . С. 18-19.

355446. Дитюк В. Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України. . , . С. 48-56.

355447. Бердинских К. На осажденном положении : [современное экономическое положение города-порта Бердянск в контексте противостояния Украины и России]. . , . С. 26-29.

355448. Єрмолаєва А. В. Визначення особливостей гемодинамічних та рухових порушень при атеросклеротичній хронічній ішемії мозку для вибору засобів фізичної реабілітації. . , .

355449. АрселорМиттал - крупнейший иностранный инвестор в Украине : [с 2005 г. компания инвестировала в Украину более $9 млрд. Ключевые проекты инвестиционной программы до 2022 г.]. . , . С. 30-31.

355450. Трудные судьбы подростков - кто виноват?. Юрид. лит.. Москва, 1991. 336 с.

355451. Семчик В. И. Кооперация и право. Наукова думка. Киев, 1991. 146 с.

355452. Гумін О., Коваль Ю. Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України. . , . С. 261-268.

355453. Єрмолаєва А. В. Комплексна програма фізичної реабілітації при атеросклеротичній хронічній ішемії мозку у жінок. . , .

355454. Голева Н. П., Івахненко А. А. Здібність глухих дітей молодшого шкільного віку до координованості рухів та її корекція засобами фізичного виховання. . , .

355455. Дніпров О. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади. . , . С. 57-62.

355456. Канцір В. Міжнародний тероризм як "непереборна сила" для світової спільноти?. . , . С. 269-274.

355457. Єсімов С. Право на доступ до інформації – ключовий елемент громадського контролю. . , . С. 63-72.

355458. Штулер І. Ю. Онтологічна та гносеологічна сутність гомеостазису та дослідження його впливу на економічне життя людей : [визначення вектору економічного розвитку, що забезпечить стійкість та збалансованість економічної системи]. . , . С. 4-9.

355459. Бурик З. М. Особливості моніторингу процесів сталого розвитку. . , . С. 10-18.

355460. Івахненко А. А. Порівняльна характеристика розвитку психомоторної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх однолітків зі збереженим слухом. . , .

355461. Самедова Е. Р. Організація і управління бізнесом в Азербайджані. . , . С. 19-30.

355462. РСФСР. Съезд народных депутатов Сборник постановлений пятого (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР, 1--17 июля, 28 октября-2 ноября 1991 г.. Республика. Москва, 1991. 79 с.

355463. Можевенко Т. Ю.. Бережна В. І. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств. . , . С. 31-40.

355464. Камінська Н., Хлабистова К. Бізнес-обмеження для законодавців як люстраційний захід. . , . С. 73-78.

355465. Голева Н. П., Івахненко А. А., Мотуз С. А. Характерні особливості розвитку сприйняття часу глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання. . , .

355466. Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України. . , . С. 79-85.

355467. РСФСР. Верховный Совет Сборник постановлений Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР и других документов, 17 июня-30 июля 1991 г.. Сов. Россия. Москва, 1991. 80 с.

355468. Мороз Н. Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації. . , . С. 86-92.

355469. Правовое регулирование иностранных инвестиций в СССР. ДЕ-ЮРЕ. Москва, 1991. 368 с.

355470. Остапенко О. Деякі питання розгляду справ про військові адміністративні правопорушення. . , . С. 93-99.

355471. Решота В. Основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права”. . , . С. 100-108.

355472. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія гарячого штампування" для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка, освітньої програми "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

355473. Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі. . , . С. 109-115.

355474. Hsu C. C., Lo S. L. Analysis of input and output data for low-carbon technologies in the energy-industrial sectors of the economy = Аналіз вхідних і вихідних даних для низьковуглецевих технологій в енергоіндустріальних галузях економіки. . , . С. 41-50.

355475. Kovaleva O. V., Koshlya E. V., Kovalyova A. V., Maliarenko I. A. Innovative technologies in rehabilitation of antiterrorist operation victims = Інноваційні технології в реабілітації постраждалих в антитерористичній операції. . , .

355476. Марисюк К. V Міжнародний тюремний конгрес 1895 p.: основні ідеї та рішення. . , . С. 275-278.

355477. Кривобок П. В. Розвиток соціального підприємництва в Україні. . , . С. 51-61.

355478. Сорока С, Римарчук Р. Правова природа кримінально-процесуального доказування. . , . С. 279-283.

355479. Романюк І. Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження. . , . С. 284-289.

355480. Хомишин І. Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти. . , . С. 116-121.

355481. Байда Б. Конкуренція у сфері господарювання. . , . С. 122-129.

355482. Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену. . , . С. 130-135.

355483. Селиванов В. Н., Пронская Г. В., Танцюра Л. А. Отраслевое управление в республике. Наукова думка. Киев, 1991. 204 с.

355484. Шиян Д. Проблема застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням. . , . С. 290-295.

355486. Бадида А., Лемак В. Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів "глобального права". . , . С. 296-303.

355487. Габаковська Х. Характерні особливості впливу римського права на правові системи Західної Європи. . , . С. 136-141.

355488. Гарасимів Б. Генеза особистості: фундаментальна проблема буття індивіда. . , . С. 142-146.

355489. Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія “діяльність” та “активність”. . , . С. 147-151.

355490. Гарасимів Т., Базарник Б. Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції. . , . С. 152-157.

355491. Пасховер А. Рождение Гулливера : [рынок рекламы в Украине и интернет-ресурсы как инструмент этого рынка]. . , . С. 32-37.

355492. Павленко А. Макрон, выйди вон : [современное внутреннее положение во Франции. Акции протеста против президента Макрона, причины, породившие их]. . , . С. 38-41.

355493. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

355494. Іваниця В. Формула наукового успіху : [інтерв'ю з проректором з наукової роботи ОНУ, доктором біологічних наук В. Іваницей про досягнення та сучасний стан наукових досліджень в університеті / спілкувалася С. Олександренко]. . , . С. 7.

355495. Шама О. Французский "слуга народа" : [как в 1981 году популярный комик Колюш стал одним из самых рейтинговых кандидатов на пост президента Франции]. . , . С. 60-63.

355496. Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. Оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії дівчат 11-14-ти років з ослабленим зором : [дослідження проводилося на базі Запорізького класичного ліцею]. . , .

355497. Смирнов А. Лошадь самурая : [описание, технические характеристики новой модели автомобиля Mazda 6]. . , . С. 64-65.

355498. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2019. 98 с.

355499. Міхно А. Чарівники музейної магії : [інтерв'ю з директором педагогічного музею (Будинку учителя) у Києві О. Міхно про розвиток закладу / записувала С. Галата]. . , . С.13.

355500. Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. Динаміка показників спірографії школярів з ослабленим зором під впливом фізичного тренування та додаткових самостійних тренувань. . , .

355501. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 252 с.

355502. Однажды в галактике : [краткое описание американского летательного аппарата VSS Unity компании Virgin Galactic, который, как планируется, уже в следующем году будет осуществлять космические полеты с туристами на борту]. . , . С. 6.

355503. Банківська справа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

355504. Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. Динаміка морфофункціональних показників фізичного стану дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом аеробних вправ при комплексній фізичній реабілітації. . , .

355505. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

355506. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2019. 28 с.

355507. Кулик Н. Український Люм'єр : [біографія видатного українського механіка-винахідника Йосипа Тимченко]. . , . С. 14-15.

355508. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2019.

355509. Восточная арена : [описание стадиона Lusail Stadium в Катаре, строительство которого должно завершиться в 2021 г., а в 2022 г. там пройдет финал чемпионата мира по футболу]. . , . С. 6.

355510. Ладика В. "Жодна нація не зможе досягти процвітання, доки не усвідомить, що орати поле - таке саме гідне заняття, як і писати поему" : [інтерв'ю з ректором Сумського національного аграрного університету В. Ладикою про успіхи вищого закладу/ записав О. Вертіль]. . , . С. 5.

355511. Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. Динаміка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом фізичної реабілітації : [дослідження на базі Запорізького класичного ліцею]. . , .

355512. Угнива С. Время горячих смартфонов : [рост спроса на бытовую и электронную технику на украинском рынке в 2018 г. Наиболее популярные товары]. . , . С. 34-37.

355513. Иванова Е. Ударная волна : [Украина - родина великих боксеров. На начало 2019 г.в Украине сразу 4 действующих чемпиона мира по боксу. Легенды украинского бокса]. . , . С. 42-47.

355514. Гарасимів Т., Базарник М. Методологічна дилема дефініції "соціалізація" у філософсько-правових концепціях. . , . С. 158-162.

355515. Гарасимів Т., Ватаманюк Л. Феномен особистості у філософії неотомізму. . , . С. 163-167.

355516. Гарасимів Т., Вологіна А. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах. . , . С. 168-172.

355517. Гарасимів Т., Іванишин Т. Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму. . , . С. 173-176.

355518. Гарасимів Т., Мартинюк Н. Концепція особистісного становлення індивіда у філософсько-правових поглядах нового часу. . , . С. 177-181.

355519. Гарасимів Т., Матвійчук І. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм. . , . С. 182-185.

355520. Сельские рабочие-мигранты : [вклад в модернизацию Китая сельских рабочих-мигрантов. Приводится информация о том, как с годами меняется их положение, доходы, условия жизни и т. п. ]. . , . С. 12-13.

355521. Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок. . , . С. 186-192.

355522. Жаровська І. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки. . , . С. 193-198.

355523. Богів Я. Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект. . , . С. 304-312.

355524. "Один пояс и один путь" за пять лет : [место стран "пояса и пути" в системе мировой торговли, объем торговли Китая со странами "пояса и пути"]. . , . С. 28-31.

355525. Сотник І. М, Іаврилова В. В., Коваленко Є. В. Соціальне підприємництво як інструмент реалізації глобальних цілей сталого розвитку. . , . С. 62-73.

355526. Кунь Ч., Июань Ч. Внешние связи в рамках "пояса и пути" : [политические, инфраструктурные, торговые, финансовые и гуманитарные взаимосвязи]. . , . С. 32-34.

355527. Киевский ордена Ленина политехнический институт Известия .... КПИ. Киев, 1957. 368 с.

355528. Долинська М. Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу. . , . С. 313-319.

355529. Недбалюк І. Р. Адаптація організаційних моделей систем бюджетного контролю зарубіжних країн в українську практику. . , . С. 74-81.

355530. Біланич Л. В. Інформаційні ресурси соціального підприємництва в Україні. . , . С. 82-90.

355531. Іщук С. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері. . , . С. 320-328.

355532. Ковальчук В. Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади. . , . С. 329-337.

355533. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических величин, их логарифмов и логарифмов чисел. Геодезиздат. Москва, 1960. 176 с.

355534. Сірант М. Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України. . , . С. 338-346.

355535. Соколов Н. П. Пространственные матрицы и их приложения. Физматгиз. Москва, 1960. 300 с.

355536. Веретюк С. М., Пілінський В. В., Буценко Ю. П. Модель технологічного розриву між двома незалежними системами. . , . С. 91-107.

355537. Симонов Н. И. Прикладные методы анализа у Эйлера. Гостехиздат. Москва, 1957. 167 с.

355538. Каморкин А. Н., Костенко Н. А., Песочин С. М. Расчет зуборезных инструментов на ЭВМ МИР и "Промінь". . [Б. м.], 1976. 55 с.

355539. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2018.

355540. Николаенко Н. Он всегда смотрел в будущее : [к 80-летию Петра Ваната - украинского политика, председателя Запорожской областной организации Всеукраинского объединения демократических сил «Злагода», почетного гражданина Запорожья]. . , . С. 6.

355541. Kyei K. A., Moyo S., Antwi A. Determination of banks profitability: modeling some factors = Визначення рентабельності банків: моделювання деяких факторів. . , . С. 108-123.

355542. Веремеенко Ф. С. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. Запорожское кн.-газ. изд-во. Запорожье, 1961. 30 с.

355543. Хунхуэй Ц. Углубление финансовых связей : [в рамках "пояса и пути"]. . , . С. 40-42.

355544. Клапчук В. В., Присяжнюк О. А., Валівач К. М. Вплив спортивних бальних танців на рівень фізичного здоров'я підлітків середнього шкільного віку. . , .

355545. Запорожский машиностроительный институт Труды .... ХГУ. Харьков, 1959. 159 с.

355546. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2018.

355547. Грищук О. Філософія людської гідності у праві. . , . С. 14-28.

355548. Нань И. Три проекта : [в рамках инициативы "пояс и путь" инженерные предприятия Китая активно выходят на международный рынок с целью строительства основной инфраструктуры в странах "пояса и пути". Примеры деятельности Китайской железнодорожной корпорации]. . , . С. 48-49.

355549. Фролова А. Очередей в садики скоро не будет! : [решение социальных проблем дошкольного образования г. Запорожья. Появление новых и реконструкция старых детских садов]. . , . С. 6.

355550. Кириченко І., Присяжнюк О., Рижкова М. Ефективність реабілітаційних програм для жінок похилого віку з цукровим діабетом. . , .

355551. Кунькунь Ч. Бамбуковые ремесла сегодня : [Китай]. . , . С. 60-62.

355552. Кузаков Н. Д. Отзовитесь, лебеди. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1990. 320 с.

355553. Цзе Л. Не в деньгах счастье : [китайские идиомы о богатстве]. . , . С. 72-73.

355554. Запорожский машиностроительный институт Труды .... Запорожское обл. изд-во. Харьков, 1958. 127 с.

355555. Эль Машад М. Б. Преимущества новой стратегии для процессоров CFAR по сравнению с моделью Неймана-Пирсона при обнаружении флуктуирующих целей, описываемых распределением хи-квадрат с четырьмя степенями свободы. . , . С. 487-507.

355556. Давар П., Де А., Рагхава Н. С. Сверхширокополосная патч-антенна направленного действия с использованием S-образного метаматериала. . , . С. 508-521.

355557. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2018.

355558. Каратеева А. Новое качество семейной медицины : [про Центр первичной медико-санитарной помощи №9 на базе 9-й горбольницы г. Запорожья]. . , . С. 4.

355559. Прилепский Е. Д., Прилепский Я. Е. Оценивание оптимального параметра регуляризации восстановления сигнала. . , . С. 522-535.

355560. Савченко В. В. Критерий минимума среднего информационного отклонения для различения случайных сигналов с близкими характеристиками. . , . С. 536-548.

355561. ШОС с большими достижениями : [основные данные о странах-членах Шанхайской организации сотрудничества, о достижениях этих стран за 17 лет существования ШОС]. . , . С. 12-13.

355562. Шевчук С. Людська гідність у системі конституційних цінностей.. . , . С. 29-40.

355563. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 204 с.

355564. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 108 с.

355565. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

355566. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2019. 432 с.

355567. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

355568. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 44 с.

355569. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 128 с.

355570. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 68 c.

355571. Кудрявцев В. "Запорожкокс" подвел итоги работы за год : [отчет об объемах производства и социальных программах для сотрудников за 2017 г.]. . , . С. 5.

355572. Бинь Л., Чженъянь С., Цзянь С. Китайско-африканское "сообщество единой судьбы" : [об итогах Форума китайско-африканского сотрудничества, проходившего в Пекине в сентябре 2018 г.]. . , . С. 22-23.

355573. Кириченко І., Присяжнюк О., Кириченко О., Кириченко Л., Горпіняк А. Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ-ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів. . , .

355574. Каратеева А. Днепрорудное взял курс на масштабное обновление : [местные программы развития города Днепрорудное в Запорожской области]. . , . С. 11.

355575. Е Т. Освоение альтернативной энергетики : [перспективы освоения нетрадиционных энергоресурсов в Китае]. . , . С. 28-29.

355576. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2018.

355577. Билян Х. Опыт реформ и открытости : [достижения Китая за 40 лет курса реформ и открытости]. . , . С. 36-37.

355578. Куринной А. Когда есть мечта и поддержка людей - возможно любое чудо : [итоги 2017 г. для развития Запорожской инфраструктуры. Немного о реализованных масштабных социальных проектах]. . , . С. 4-5.

355579. Тенденция развития частных предприятий Китая : [показатели работы 500 ведущих частных предприятий Китая (2009-2017 гг.)]. . , . С. 42-43.

355580. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Физматгиз. Москва, 1961. 703 с.

355581. Рижкова М. В. Застосування Інтерактивних методів навчання у формуванні педагогічної майстерності реабілітологів. . , .

355582. Цзянь С. "Шесть стабилизаций" : [о стабилизации занятости, финансов, внешней торговли, иностранного капитала, инвестиций и ожиданий в Китае]. . , . С. 44-45.

355583. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2018.

355584. Рижкова М. В. Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації. . , .

355585. Харченко Ю. Запорожью возвращают футбольную славу. . , . С. 4-5.

355586. Комунальні стоматології - на вищому рівні : [розвиток запорізьких стоматологічних поліклінік]. . , . С. 6-7.

355587. Водянніков О. Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві.. . , . С. 41-56.

355588. Ту Ц. Воздержание от алчности : [китайские идиомы о жадности и истории их возникновения]. . , . С. 72-73.

355589. Хмиров С. "Без нот та інструментів ми грали, як могли, і робили це якісно" : [інтерв'ю з заслуженим діячем мистецтва України, ударником, почесним громадянином Запоріжжя С. Хмировим про свою творчу діяльність / записала В. Константинова]. . , . С. 18.

355590. Бурка О. М. Показники готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. . , .

355591. Шишкін В. Абсолютність права людської гідності (позиції Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина). . , . С. 57-75.

355592. В Запорожской облбольнице прошел первый украинско-польский симпозиум. . , . С. 25.

355593. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2018.

355594. Бурка О. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. . , .

355595. У Запоріжжі найкращі в Україні дитсадки : [розвиток дошкільної освіти у місті]. . , . С. 4-5.

355596. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2018.

355597. Кузин Н. Г. Плещеев. Молодая гвардия. Москва, 1988. 314 с.

355598. Burka O., Mazin V. Results of Future Physical Therapists' Training for Application of Fitness and Health-Improving Technologies = Результати підготовки майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. . , .

355599. Золотоноша О. "Основне завдання для всіх підрозділів запорізької поліції - безпека громадян" : [інтерв'ю з начальником Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про здобутки, результати роботи та плани на майбутнє / записав Ю. Харченко]. . , . С. 8.

355600. Кузин С. В. Мой жених - убийца. Отечество. Донецк, 1994. 383 с.

355601. Кузина Л. Н., Тюнькин К. И. "Воскресение" Л. Н. Толстого. Худож. лит.. Москва, 1978. 118 с.

355602. Irving W. Three legends. State text-book publishing house of the ministry of education of the RSFSR Leningrad branch. Leningrad, 1959. 107 p.

355603. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2018.

355604. Кохреидзе Г. К., Лаошвили Д. П., Мурджикнели Г. Г., Курашвили И. А., Пхакадзе Ш. А. Управление и оптимизация режимов параллельной работы гибридной автономной электроэнергетической системы и сети переменного тока. . , . С. 400-404.

355605. Кузмин М. А. Избранные произведения. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 573 с.

355606. Харченко Ю. Запорожский трамвай сейчас - лучший в Украине : [развитие городского транспорта в г. Запорожье]. . , . С. 1-2.

355607. Кузмин М. А. Стихи и проза. Современник. Москва, 1989. 430 с.

355608. Кузмин М. А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Худож. лит.. Москва, 1990. 141 с.

355609. Марушак Я. Ю., Копчак Б. Л., Копчак Л. С., Цяпа В. Б. Дослідження системи автоматичного керування автономного асинхронного генератора з регуляторами дробового порядку. . , . С. 405-407.

355610. Харченко Ю. В Ботаническом саду "вырос" новый дом для тропических растений : [Запорізький міський ботанічний сад]. . , . С. 3.

355611. Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной поляне. Мистецтво. Киев, 1987. 485 с.

355612. Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной поляне. Правда. Москва, 1986. 560 с.

355613. Кузнецов А., Пантюшкин Н. Повесть о молодых подпольщиках. Крымиздат. Симферополь, 1960. 316 с.

355614. Кузнецов А., Пантюшкин Н. Повесть о молодых подпольщиках. Крым. Симферополь, 1964. 357 с.

355615. Кузнецов А. А. Два пера горной индейки. Советский писатель. Москва, 1990. 379 с.

355616. Кузнецов А. А. Купина. Современник. Москва, 1986. 287 с.

355617. Кузнецов А. В. Бабий Яр. Радянський письменник. Киев, 1991. 350 с.

355618. Кузнецов А. В. Бабий Яр. Советский писатель. Москва, 1991. 334 с.

355619. Кузнецов А. В. Крестики - нолики. Молодая гвардия. Москва, 1988. 223 с.

355620. Кузнецов А. И. Отчего хлеб сладок. Башкирское книжное издательство. Уфа, 1989. 400 с.

355621. Кузнецов А. И. Отчего хлеб сладок. Башкирское книжное издательство. Уфа, 1989. 430 с.

355622. Вісник Вищого адміністративного суду України : Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 666 с.

355623. Кузнецов А. С. На весах судьбы. Советская Россия. Москва, 1990. 334 с.

355624. Кузнецов В. А. И проклинал себя, проклинал.... Современник. Москва, 1989. 256 с.

355625. Климович О. Сучасні тенденції конституційного права США з огляду права на приватність та гідність. . , . С. 76-97.

355626. Качура А. В., Кулик М. В., Съянов А. М. Исследование асинхронных двигателей с нелинейными элементами фазного ротора. . , . С. 408-411.

355627. Tales from Shakespeare. Учпедгиз. Москва, 1955. 104 p.

355628. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи. Атомиздат. Москва, 1959. 115 с.

355629. Дополнение (второе) к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи. Атомиздат. Москва, 1960. 68 с.

355630. дополнен. . , .

355631. Мазуренко Л. І., Романенко В. І., Джура О. В. Передаточна функція автономного асинхронного генератора з вентильним збудженням. . , . С. 412-415.

355632. Диккенс Ч. Оливер Твист. Иногиз. Москва, 1958. 88 с.

355633. Бібік О. В., Мазуренко,Л. І. Жуков Л. О. Дослідження квазістатичних режимів вентильно-індукторних двигунів з періодичним навантаженням. . , . С. 416-418.

355634. Грищук В. Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні. . , . С. 98-108.

355635. Кузнецов В. А. Жажда совершенства. Молодая гвардия. Москва, 1981. 238 с.

355636. Dickens C. Oliver Twist. State text-book publishing house of the Ministry of education of the RSFSR. Moscow, 1953. 126 p.

355637. Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады. Профиздат. Москва, 1959. 239 с.

355638. Кельман М., Коваль І. Методологія дослідження як наукове пізнання. . , . С. 199-204.

355639. Козак О. Інтеграційний вплив права Європейського Союзу на правові системи держав-членів. . , . С. 205-210.

355640. Колич О. Аналіз окремих напрямів наукових досліджень філософсько-правових ідей в українській полемічній літературі. . , . С. 211-217.

355641. Мороз В., Турич, О. Марущак Я. Новий алгоритм екстремального керування. . , . C. 419-420.

355642. Михальський В. М., Соболєв, В. М. Чопик В. В.,. Шаповал І. А Алгоритми керування матричними перетворювачами з розширеним діапазоном регулювання вхідної реактивної потужності та їх вплив на пульсації електромагнітного моменту асинхронних двигунів. . , . С. 421-424.

355643. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2018. 62 с.

355644. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 316 с.

355645. Кузнецов Е. В. Кудыкины горы. Молодая гвардия. Москва, 1991. 285 с.

355646. Галиновский А. М, Бабенко О. Ю., Ленская Е. А. Определение основных соотношений выпрямителей вентильных генераторов по результатам расчетов переходных режимов. . , . С. 425-430.

355647. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2019. 40 с.

355648. Кузиляк В., Яковчук Р., Саміло А., Повстин О., Шишко В. Підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. . , . С. 218-224.

355649. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 152 с.

355650. Кузнецов Е. В. Молчаливая история. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль, 1989. 303 с.

355651. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 160 с.

355652. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 144 с.

355653. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 152 с.

355654. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 152 с.

355655. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1975. 152 с.

355656. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355657. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355658. Лепех Ю. Питання про співвідношення понять “правотворчість” та “нормотворчість”. . , . С. 225-231.

355659. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355660. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355661. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355662. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1974. 152 с.

355663. Романова А., Козак О. Природно-правова гармонія існування людини у просторі. . , . С. 232-237.

355664. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 152 с.

355665. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 152 с.

355666. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 152 с.

355667. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 120 с.

355668. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 120 с.

355669. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1979. 128 с.

355670. Кузнецов И. К. Лестницы. Советский писатель. Москва, 1990. 270 с.

355671. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 156 с.

355672. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 152 с.

355673. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 152 с.

355674. Сковронський Д. Глобалізаційні процеси та розвиток соціальної держави. . , . С. 238-244.

355675. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 152 с.

355676. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 152 с.

355677. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1972. 148 с.

355678. Сливка С. Природне прагнення набуття чеснот: метаантропологічний вимір. . , . С. 245-252.

355679. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355680. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355681. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355682. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355683. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355684. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1973. 152 с.

355685. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 96 с.

355686. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 112 с.

355687. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 104 с.

355688. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 104 с.

355689. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 104 с.

355690. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1967. 104 с.

355691. Смірнова І. Ідея “індивідуальності”: філософсько-правовий концепт. . , . С. 253-258.

355692. Щур І. З., Ковальчук А. І. Квазіоптимальне дискретне регулювання навантаження синхронного генератора з постійними магнітами в безконтактній контрроторній автономній вітроустановці. . , . С. 431-434.

355693. Кузнецов Л. М. Цена манильской сигары. Наука. Москва, 1987. 175 с.

355694. Токарська А. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського). . , . С. 259-263.

355695. Чорнобай О. Доведення (доказ) і спростування як види аргументації. . , . С. 264-273.

355696. Чорнописька В. Відродження монастирів студійського уставу в контексті релігійно-культурного життя Східної Галичини (1912–1939 рр.). . , . С. 274-281.

355697. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія надійності і діагностики та ефективність електромеханічних систем" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньої програми 14 "Електрична інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 77 с.

355698. Шай Р. Проблеми функціонування політичних партій в Україні та шляхи удосконалення їхньої діяльності. . , . С. 282-286.

355699. Юрійчук О. Аксіологічний вимір правової культури. . , . С. 287-290.

355700. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія надійності і діагностики та ефективність електромеханічних систем" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньої програми 14 "Електрична інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 85 с.

355701. Кузнецов М. М. Пути развития советского романа. Знание. Москва, 1971. 159 с.

355702. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних занять з дисципліни "Теорія надійності і діагностики та ефективність електромеханічних систем" для усіх форм навчання спец-сті 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 39 с.

355703. Кузнецов М. М. Романы Константина Федина. Худож. лит.. Москва, 1973. 109 с.

355704. Ярмол Л. Загальнотеоретична характеристика співвідношення свободи вираження поглядів та свободи вираження думки. . , . С. 291-300.

355705. Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права. . , . С. 301-310.

355706. Кузнецов М. М. Художественная проза наших дней. Знание. Москва, 1968. 64 с.

355707. Stetsyuk B. The transformation of judicial system on ukrainian territories being a part of the Grand duchy Lithuanian. . , . P. 311-315.

355708. Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917–1921 рр.): законодавчий аспект. . , . С. 316-322.

355709. Кузнецов Н. Ф. Главный и Первый. Советский писатель. Москва, 1988. 256 с.

355710. Бліхар М. Правова характеристика стадій бюджетного процесу. . , . С. 323-328.

355711. Богів Я. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування. . , . С. 329-335.

355712. Кузнецов О. П. Тревожно. Дальневосточное книжное издательство. Южно-Сахалинск, 1990. 216 с.

355713. Гуменний О. Нові суб’єкти судової влади та їхні функції. . , . С. 336-341.

355714. Рабінович П. Універсальний канон людських прав : [Загальна декларація прав людини (1948 р.)]. . , . С. 109-123.

355715. Ковальчук В. Конституція та легітимація державної влади. . , . С. 342-347.

355716. Ковальчук О. Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні. . , . С. 348-353.

355717. Мельниченко Б. Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України. . , . С. 354-360.

355718. Ременяк О. Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації публічної влади. . , . С. 361-366.

355719. Баїк О. Сутність та ознаки податкових правовідносин в Україні. . , . С. 367-373.

355720. Порошкова металургія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УКраїни. Київ, 2018. 160 с.

355721. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2019. 72 с.

355722. Проблеми міцності. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН Україны. Київ, 2018. 166 с.

355723. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355724. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355725. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355726. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355727. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355728. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1968. 104 с.

355729. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Інвестиційний менеджмент" для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітньою програмою підготовки бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 39 с.

355730. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою підготовки бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 87 с.

355731. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання самостійних та індивідуальних завдань з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою підготовки бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 24 с.

355732. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Антикризове управління" для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

355733. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу "Антикризове управління" для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітньою програмою бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 33 с.

355734. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до виконання самостійних та індивідуальних завдань з дисципліни "Антикризове управління" для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою бакалавр. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

355735. Буряк Я. Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам’ятка архітектури місцевого значення: проблемні питання. . , . С. 374-378.

355736. Колективні людські права: деякі філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти (до ювілею Загальної декларації прав людини)... . , . С. 124-138.

355737. Ramsina T. A., Polidva M. A. Classroom Exercises. Russky Yazyk. Moskow, 1984. 216 p.

355738. Кузнецов Ф. Ф. Круг Д. И. Писарева. Худож. лит.. Москва, 1990. 926 с.

355739. Добрянський С. Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу.. . , . С. 140-150.

355740. Волинець Т. Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності. . , . С. 379-383.

355741. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр., інжен. та комп. графіки Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Загальні вимоги та правила оформлення графічної частини курсових та дипломних проектів" для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

355742. Кузнецов Ф. Ф. Нагилисты?. Худож. лит.. Москва, 1983. 598 с.

355743. Щур І. З., Білецький Ю. О. Енергоформуюче керування двомасовою електромеханічною системою у гамільтоновому представленні. . , . С. 435-438.

355744. Воробель У. Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України. . , . С. 384-388.

355745. Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу. . , . С. 389-397.

355746. Рабінович С. Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав. . , . С. 151-166.

355747. Кузнецов Ф. Ф. Родословная нашей идеи. Традиции русских революционных демократов и современность. Советский писатель. Москва, 1986. 560 с.

355748. Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи. . , . С. 398-403.

355749. Заболотна Н. Колективний договір: деякі проблеми юридичної техніки творення та тлумачення. . , . С. 404-409.

355750. Khavronina S. A., Shirochenskaya A. I. Homework Exercises. Russky Yazyk. Moskow, 1984. 296 p.

355751. Личенко І. Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності. . , . С. 410-417.

355752. Кузнецов Ф. Ф. Судьбы деревни в прозе и критике. Знание. Москва, 1975. 64 с.

355753. Ребедак О. А., Бакан С. А., Задорожний Н. А. Оптимизация режимов работы слябового подъемника машины непрерывного литья заготовок с целью ограничения динамических нагрузок. . , . С. 439-444.

355754. Кузнецов Э. Художник и книга. Художник РСФСР. Ленинград, 1964. 78 с.

355755. Маркович Х. Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства. . , . С. 418-423.

355756. Казурова А. Е. Робастное управление неопределенными многомассовыми объектами. . , . С.445-447.

355757. Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України. . , . С. 424-430.

355758. Кузнецов Э. Д. Звери и птицы Евгения Чарушина. Советский художник. Москва, 1983. 160 с.

355759. Навроцька Ю. Особливості процесу доказування в наказному провадженні. . , . С. 431-440.

355760. Кузнецов Э. Д. Павел Федоров. Искусство. Ленинград, 1990. 367 с.

355761. Остапенко Л. Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб’єктів трудових відносин в України. . , . С. 441-445.

355762. Джунгли. Иногиз. Москва, 1958. 163 с.

355763. Павлів-Самоїл Н. Методологія синергетики у дослідженні міграції. . , . С. 446-450.

355764. Bucko R., Kovac D. Mechatronic system and voice control = Мехатронна система та голосове керування. . , . С. 448-451.

355765. Джером К. Джером Юмористические рассказы. Иногиз. Москва, 1960. 80 с.

355766. Джером К. Джером Юмористические рассказы. Иногиз. Москва, 1959. 80 с.

355767. Кузнецов Ю. И. Голландская живопись XVII - XVIII веков в Эрмитаже. Аврора. Ленинград, 1979. 134 с.

355768. Кузнецов Ю. И. Голландская живопись XVII - XVIII веков в Эрмитаже. Искусство. Ленинград, 1984. 239 с.

355769. Радиотехника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2018. 264 с.

355770. Кузнецов Ю. И. Загадки "Данаи". Искусство. Ленинград, 1970. 84 с.

355771. История физико-математических наук. АН СССР. Москва, 1961. 489 с.

355772. Кузнецов Ю. И. Рисунки Рубенса. Искусство. Москва, 1974. 25 с. с портр.; 78 л. ил.

355773. История физико-математических наук. АН СССР. Москва, 1960. 526 с.

355774. Кузнецова А. А. Жизнь зовет. Честное комсомольское. Детгиз. Москва, 1960. 254 с.

355775. Кузнецова А. А. Земной поклон. Советский писатель. Москва, 1979. 511 с.

355776. Паньонко І., Ряшко О. Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської науки і культури (до 300-річчя від дня смерті). . , . С. 451-457.

355777. Кузнецова А. А. Моя мадонна. Советский писатель. Москва, 1987. 430 с.

355778. Попадинець Г. Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності. . , . С. 458-463.

355779. Москальская О. И. Грамматика немецкого языка. Иногиз. Москва, 1956. 394 с.

355780. Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин. . , . С. 464-469.

355781. Кузнецова А. А. Мы из Коршуна. Дет. лит.. Москва, 1966. 176 с.

355782. Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину. . , . С. 470-473.

355783. Москальская О. И. Грамматика немецкого языка. Иногиз. Москва, 1958. 394 с.

355784. Наконечна А. Міжнародний білль прав людини: потребовий вимір : [виявлено фіксацію людських потреб у Загальній декларації прав людини та міжнародних пактах ООН]. . , . С. 177-195.

355785. Держипільська А. Притягнення до відповідальності за вчинення злочинів проти людяності як спосіб захисту цінностей, закріплених у Загальній декларації прав людини.. . , . С. 196-213.

355786. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Надійність технологічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за освітньою програмою "Металорізальні верстати та системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 84 с.

355787. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Надійність технологічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" за освітньою програмою "Металорізальні верстати та системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

355788. Стивенсон Р. Черная стрела. Иногиз. Москва, 1956. 127 с.

355789. Кузнецова А. А. Свет-трава. Ночевала тучка золотая.... Советский писатель. Москва, 1974. 336 с.

355790. Кузнецова А. В. Созвездие Волопаса. Книжное издательство. Омск, 1991. 191 с.

355791. Французско-русский военный словарь. Воениздат. Москва, 1960. 824 с.

355792. Ряшко О., Остапенко Л. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Гегеля, Фіхте. . , . С. 474-480.

355793. Чунашвили Б. М. , Кобалия М. И. , Петросян А. М., Церетели К. О. Результаты исследований динамических процессов системы управления асинхронного частотного электропривода маятниковых подвесных канатных дорог с промежуточными опорами. . , . С. 452-453.

355794. Бойсан М. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх, що зловживають наркотичними засобами. . , . С. 481-486.

355795. Гузела М. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження: деякі аспекти міжнародного співробітництва. . , . С. 487-493.

355796. Антонов М. Л., Пачколін Ю. Е. , Бондаренко О. О. Система живлення індукційно-дугового сталеплавильного комплексу. . , . С. 454-455.

355797. Кузнецова А. С. Повесть о народном артисте. Московский рабочий. Москва, 1964. 303 с.

355798. Акімов Д. В. Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій складної конфігурації у екстремальних умовах експлуатації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 20 с.

355799. Кузнецова Г. Г. Холодный апрель. Советский писатель. Москва, 1989. 334 с.

355800. Кузнецова И. А. Национальная галерея в Лондоне. Искусство. Москва, 1983. 185 с.

355801. Капустян О. Є. Підвищення механічних і службових властивостей зварних з'єднань спеченого конструкційного титану. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 23 с.

355802. Капустян О. Є. Підвищення механічних і службових властивостей зварних з'єднань спеченого конструкційного титану. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 198 с.

355803. Кузнецова С. А. Стихотворения. Советский писатель. Москва, 1986. 416 с.

355804. Акімов Д. В. Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій складної конфігурацї у екстремальних умовах експлуатації. ЗНТУ. Запорожье, 2018. 159 с.

355805. Кузнечихин С. Д. Аварийная ситуация. Советский писатель. Москва, 1990. 368 с.

355806. Кузовлева Т. В. Тень яблони. Молодая гвардия. Москва, 1979. 221 с.

355807. Гула Л. Особливості виявлення груп негативного спрямування та їх лідерів у кримінально-виконавчих установах. . , . С. 494-501.

355808. Гвоздева, И. М. Миргород В. Ф. , Деренг Е. В. , Полищук П. И. , Глазева О. В. Преобразование математической модели динамики ветроэнергетической установки к нормированной форме. . , . С. 456-458.

355809. Некрасов А. В, Волканін Є. Є Моделювання чотириполюсного магнітного сепаратора. . , . C. 459-461.

355810. Кузьмин А. И. У истоков русского театра. Просвещение. Москва, 1984. 160 с.

355811. Гумін О., Римарчук Г. Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами. . , . С. 502-509.

355812. Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь). . , . С. 510-514.

355813. Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником. . , . С. 515-521.

355814. Несімко О. Суб’єкти експертизи заявок на об’єкти промислової власності. . , . С. 522-528.

355815. Сафонов А., Телеш А. Мельников, А., Палис Ф. Синтез динамической ходьбы антропоморфного робота с использованием предварительной оптимизации траекторий движения. . , . С.462-465.

355816. Кузьмин Б. А. О Гольдсмите, о Байроне, о Блоке. Худож. лит.. Москва, 1977. 310 с.

355817. Кузьмин В. Г. Мой дом - не крепость. Советская Россия. Москва, 1990. 397 с.

355818. Ткачук В. І., Біляковський І. Є. Генератор з постійними магнітами та U-подібним статором. . , . C. 466-468.

355819. Писарчук І. Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів, вчинених службовими особами. . , . С. 529-536.

355820. Якимова С. Окремі аспекти методики індивідуальної профілактики з неповнолітніми правопорушниками. . , . С. 537-541.

355821. Беляев В. Л., Радимов С. Н. Гармонический состав сетевого тока частотных электроприводов с широтно-импульсной модуляцией. . , . С. 469-471.

355822. Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні розділи матеріалознавства" і "Спеціальні розділи термодинаміки і кінетики фазових перетворень" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 84 с.

355823. Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні розділи матеріалознавства" і "Спеціальні розділи термодинаміки і кінетики фазових перетворень" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

355824. Кузьмин Н. В. Круг царя Соломона. Наши с Федей ночные полеты. Книга. Москва, 1990. 382 с.

355825. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали для роботи в екстремальних умовах ГТУ" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 100 с.

355826. Кузьмин Н. В. Рассвет. Политиздат. Москва, 1979. 454 с.

355827. Кузьмин Н. В. Страницы былого. Книга. Москва, 1984. 287 с.

355828. Кузьмин Н. В. Круг царя Соломона. Страницы былого. Советский художник. Москва, 1966. 208 с.

355829. Baranovskiy N. V., Yankovich E. P. Gis-technologies and mathematical simulation to predict lightning-caused forest fire danger = Геоінформаційні технології та математичне моделювання як інструмент прогнозування лісової пожежної небезпеки від гроз. . , . P. 30-40.

355830. Кузьмин Н. П. День ангела. Современник. Москва, 1978. 446 с.

355831. Кошевой Н. Д., Беляева А. А. Применение алгоритма оптимизации роем частиц для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента. . , . С. 41-49.

355832. Кузьмин Н. П. Меч и плуг. Политиздат. Москва, 1976. 411 с.

355833. Кузьмин Н. П. Меч и плуг. Политиздат. Москва, 1981. 398 с.

355834. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

355835. Кузьмин Н. П. Экзамен. Советский писатель. Москва, 1981. 360 с.

355836. Lamtyugova S. N., Sidorov M. V., Sytnykova I. V. Method of numerical analysis of the problem of stationary flow past bodies of revolution by viscous fluid = Метод чисельного аналізу задачі обтікання тіл обертання стаціонарним потоком в'язкої рідини. . , . P. 50-57.

355837. Галата С. Інклюзія: змінюємо суспільство : [про успіхи і складнощі впровадження інклюзивной освіти в Україні]. . , . С. 5.

355838. Кузьмина Е. А. О том, что помню. Искусство. Москва, 1976. 247 с.;16 л..ил., порт.

355839. Кулик Н. Шлях учителя : [біографія українського письменника, журналіста і педагога Степана Васильченка]. . , . С. 14-15.

355840. Кузьмина М. Т. Микеланджело Буонарроти. Знание. Москва, 1975. 56 с.

355841. Левин В. И. Полиинтервальная математика и оптимизация в условиях неопределенности. . , . С. 58-64.

355842. Ковалів М. Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України. . , . С. 138-143.

355843. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 152 с.

355844. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 152 с.

355845. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 152 с.

355846. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 104 с.

355847. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 104 с.

355848. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1969. 104 с.

355849. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355850. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355851. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355852. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355853. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355854. Кузьмичев А. П. Год рождения - сорок первый. Молодая гвардия. Москва, 1989. 208 с.

355855. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1965. 104 с.

355856. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355857. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355858. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355859. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355860. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355861. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1966. 104 с.

355862. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 152 с.

355863. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 144 с.

355864. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 144 с.

355865. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 144 с.

355866. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 152 с.

355867. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1970. 160 с.

355868. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1971. 152 с.

355869. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1971. 152 с.

355870. Козелков С. В., Сторчак К. П., Бондарчук А. П. Синтез математичної моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій системі. . , . С. 5-13.

355871. Yarymbash D. S., Yarymbash S. T., Kotsur M. I., Litvinov D. O. Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method = Комп'ютерне моделювання електромагнітного поля з використанням методу частотної адаптації. . , . P. 65-74.

355872. Волянский С. М. Анализ энергоэффективности системы управления движителями подводного аппарата методом компьютерного моделирования. . , . С. 472-473.

355873. Кузьмичев А. П. Южный бастион. Мастац. лiт.. Минск, 1991. 348 с.

355874. Бобер В. А. Математическая модель электрической машины переменного тока. . , . С. 474-479.

355875. Куиличи Ф. Океан. Мысль. Москва, 1976. 254 с.

355876. Куин Э. Неизвестная рукопись доктора Уотсона. Бук чембэр интернэшил. Москва, 1991. 95 с.

355877. Вишнівський В. В., Зінченко О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем. . , . С. 14-20.

355878. Мельник Ю. В., Хахлюк О. А., Зіненко Ю. М. Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв'язку. . , . С. 21-27.

355879. Novotarskyi M. A., Stirenko S. G., Gordienko Y. G. Simulation of 3D transient flow passing through an intestinal anastomosis by lattice-boltzmann method = Математичне моделювання тривимірного нестаціонарного потоку через анастамоз травного тракту решітчастим методом Больцмана. . , . P. 75-82.

355880. Шушура О. М. Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями. . , . С. 28-32.

355881. Tomcikova I. , Vansас M. Circuit simulation in MATLAB = Моделювання електричних кіл у середовищі MATLAB. . , . С. 480-483.

355882. Ткаченко О. М. Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього. . , . С. 33-39.

355883. Аронов А. О. Алгоритм виявлення застарілої інформації на основі даних сайту. . , . С. 40-45.

355884. Курченко О. А., Терещенко А. И. Кластеризация данных многомерных критических параметров процесса производства для оценки факторного влияния на атрибуты критического качества продукта. . , . С. 46-59.

355885. Архип Иванович Куинджи. Советский художник. Москва, 1966. 16 с.+29 л. ил.

355886. Заболотный А. П., Мамбаева В. С. , Федоша Д. В. Формализация процедуры выбора коэффициента контрастности рельефа потенциальной поверхности при синтезе структуры системы цехового электроснабжения. . , . С. 484-485.

355887. Кук Ф. А. Мое обретение полюса. Мысль. Москва, 1987. 348 с.

355888. Кременецкая Я. А., Жукова Е. Р., Градобоева Н. В., Любас Д. А., Саенко Б. В. Физические аспекты моделирования радиоканала и шумов в миллиметровом диапазоне. . , . С. 60-71.

355889. Кукал Э. Великие загадки Земли: Атлантида в свете современных знаний. Загадка Бермудского треугольника. Прогресс. Москва, 1988. 396 с.

355890. Ярымбаш Д. С. Идентификация параметров электродинамической стойкости короткой сети мощных электротехнических комплексов графитации переменного тока. . , . С. 486-490.

355891. Кукаркин А. Чарли Чаплин. Искусство. Москва, 1960. 327 с.

355892. Кукаркин А. В. Чарльз Чаплин и его фильмы. Наука. Москва, 1966. 246 с.

355893. Каврин Д. А., Субботин С. А. Методы количественного решения проблемы несбалансированности классов. . , . С. 83-90.

355894. Манукян О. С Розробка математичної моделі асинхронного двигуна з масивним феромагнітним ротором з урахуванням зовнішніх кіл. . , . С. 491-492.

355895. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до практичних занять та курсового проектування з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 63 с.

355896. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1971. 152 с.

355897. Куклин Г. О. Сквозь ветер. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1990. 446 с.

355898. Словарь английских и американских сокращений. Госиздат ин. и нац. словарей. Москва, 1957. 767 с.

355899. Кукрыниксы Втроем. Советский художник. Москва, 1975. 295 с.

355900. Кукрыниксы Сатира. Правда. Москва, 1966. 43 с.

355901. Кукрыниксы и Раскин А. Б. Это я?... Шаржи - Кукрыниксы. Искусство. Москва, 1968. 295 с.

355902. Макаренко А. О. Метод зниження кількості операцій цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих OFDM-систем 5 покоління для зниження пік-фактора і впливу імпульсних промислових завад. . , . С. 72-80.

355903. Куксов В. К. Я Кар-рл - ворон из Тауэра.... Московская типография. Москва, 1990. 184 с.

355904. Кукуев Л. А. Живые и мертвые. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1990. 543 с.

355905. Кукушкин В. Н. Хозяин. Советский писатель. Ленинград, 1977. 496 с.

355906. Аксак Н. Г. Разработка системы персонализации специализированного веб-портала. . , . С. 91-99.

355907. Козелков С. В., Лисиця Д. О., Семенов С. Г., Лисиця А. О. Імітаційна модель процесу генерації та реалізації засобів "тесту на проникнення". . , . С. 81-90.

355908. Козелков С. В., Коршун Н. В. Метод підвищення точності наведення антенних пристроїв радіотехнічного комплексу управління космічними апаратами. . , . С. 91-97.

355909. Кулагин С. В Киносъемочная и кинопроекционная аппаратура. Высш. школа. Москва, 1967. 236 с.

355910. Ghalumyan A. G. Desktop study of the effects of mobile number portability on mobile operators in Georgia and Belarus = Теоретичне дослідження впливу впровадження послуг переносу номеру на операторів мобільного звязку в Грузії та Білорусі. . , . P. 98-109.

355911. Кулаков М. М. Евпатория. Таврия. Симферополь, 1977. 143 с.

355912. Занимательные рассказы. Учпедгиз. Москва, 1960. 84 с.

355913. Кулаковский А. Н. Повести и рассказы. Мастацка література. Минск, 1991. 447 с.

355914. Hodulikova A. , Kovac D. Some metrological properties of an elastomagnetic sensor of pressure force = Деякі метрологічні властивості еластомагнітних датчиків сили натискання. . , . С. 493-496.

355915. Daudet A. La Belle-Nivernaise. Editions scolaires d'etat du Ministere de l'instruction publique de la RSFSR. Leningrad, 1961. 98 p.

355916. Шуклін Г. В., Барабанш О. В. Метод побудови стабілізаційної функції керування кібербезпекою на основі математичної моделі коливань під дією сил із запізненням. . , . С. 110-116.

355917. Отрох С. І. Завгородній В. В., Завгородня Г. А. Аналіз взаємозв'язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику. . , . С. 117-123.

355918. Кулешов А. П. Олимпийское беспокойство. Физкультура и спорт. Москва, 1981. 656 с.

355919. Кулешов А. П. Повесть о спортивном журналисте. Физкультура и спорт. Москва, 1979. 207 с.

355920. Кулешов А. П. 500000 километров в пути. Географгиз. Москва, 1960. 264 с.

355921. Кулешов А. П. Судьба велосипедиста. Физкультура и спорт. Москва, 1968. 656 с.

355922. Кулешов А. П. Шесть городов пяти континентов. Мысль. Москва, 1971. 199 с.

355923. Кулешов В. И. История русской литературы ХІХ века (70 - 90-е годы). Высш. школа. Москва, 1983. 400 с.

355924. Kovac D. , Perdulak J. Six phase boost converter with high efficiency of energy conversion = Шестифазний підвищуючий перетворювач з високою ефективністю перетворення енергії. . , . С. 497-501.

355925. Кулешова В. Н. Анатолий Кокорин. Советский художник. Москва, 1984. 24 с.

355926. Гумилева М. В., Евреинова М. Н. Книга для чтения по энергетике на немецком языке. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 104 с.

355927. Кулиев К. Ш. Живу среди людей. Советский писатель. Москва, 1976. 336 с.

355928. Першаков В. М., Білик С. І., Бакулін Є. А., Пилипенко 0. І. Конструктивні системи висотних будівель : [історія розвитку і сучасні концепції конструктивних систем висотного домобудування]. . , . С. 2-6.

355929. Кулиев К. М. Королева дикой степи. Советский писатель. Москва, 1991. 351 с.

355930. Демків Л. І. Дослідження двомасової системи, що складається з двох підсистем, при дії зовнішніх збурень. . , . С. 505-506.

355931. Кулиев К. М. Посол эмира. Запоздалое раскаяние. Худож. лит.. Москва, 1989. 829 с.

355932. Манн Г. Две новеллы. Иногиз. Москва, 1957. 28 с.

355933. Кулиев К. М. Суровые дни. Черный караван. Худож. лит.. Москва, 1970. 671 с.

355934. Першаков В. М., Білик С. І., Бакулін Є. А., Пилипенко 0. І. Конструктивні схеми багатоповерхових будівель : [типи та конструктивні особливості в'язів висотних будівель]. . , . С. 7-12.

355935. Корниенко А. Н. Борис Евгеньевич Патон - выдающийся ученый, инженер, организатор науки, учитель и замечательный человек. . , . С. 6-12.

355936. Бабаков Р. М. Обобщение математической модели микропрограммного автомата на счетчике. . , . С. 100-109.

355937. Банах Р. І. Визначення параметрів ключа методу автентифікації WPA/WPA2 для системи-приманки мережі стандарту IEEE 802.11. . , . С. 110-118.

355938. Мальмгрен Э., Раевская Е. Сборник упражнений по переводу немецкой научно-технической литературы. Иногиз. Москва, 1957. 159 с.

355939. Рябцев И. А. Разработки отдела "Физико-металлургических процессов наплавки износостойких и жаропрочных сталей" ИЭС им. Е.О. Патона. . , . С. 14-19.

355940. Berezsky O. M., Pitsun O. Y. Evaluation methods of image segmentation quality = Методи оцінки якості сегментації зображень. . , . P. 119-128.

355941. Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Водолазский В. Е, Попов В. Е., Коротынский А. Е., Жерносеков A. M, Скопюк М. И., Лавров С. И., Ковалюк A. B, Кудряшев В. Б. Технологии и отечественное оборудование для механизированной сварки трубопроводов высокого давления второго контура энергоблоков АЭС Украины. . , . С. 20-32.

355942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація технологічних комплексів" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

355943. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 42 с.

355944. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

355945. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання контрольної роботи дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

355946. Сварочный тренажер Virtual Welding компании Fronius: обучение сварке с персональным инструктором. . , . С. 34-35.

355947. Позняков В. Д., Демченко Ю. В., Денисенко A. M., Жук Г. В., Козырев В. Б. Особенности применения сварки при реставрации чугунного литья архитектурно-декоративных элементов перильного ограждения моста Коцебу в Одессе. . , . С. 37-43.

355948. Дегтерева Т. А., Чернышева И. И. Учебник немецкого языка. Иногиз. Москва, 1958. 246 с.

355949. Немецко-русский авиационный словарь. Оборонгиз. Москва, 1959. 411 с.

355950. Кулик С. Ф. Сафари. Путешнствия по Восточной, Центральной и Южной Африке. Мысль. Москва, 1971. 336 с.

355951. Лисицкий К. Е. Вырожденные S-блоки. . , . С. 129-138.

355952. Кулик С. Ф. Черный феникс. Мысль. Москва, 1988. 511 с.

355953. Molchanova V. S. The technique of homotopic skeletonization of bit-mapped drawings of parts of sea transport = Методика гомотопної скелетизації растрових креслень деталей морського транспорту. . , . P. 139-148.

355954. Куликов Б. Н. Облава. Советский писатель. Москва, 1990. 302 с.

355955. Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions = Определение оптимальной траектории управления с помощью распределений гибридных опционных функций. . , . P. 149-158.

355956. Куликов В. И. Убийство Листьева. Прометей. Тверь, 1995. 150 с.

355957. Куликова Г. М. Концы в воду. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2001. 320 с.

355958. Korniienko V. I., Matsiuk S. M., Udovyk I. M. Adaptive optimal control system of ore large crushing process = Адаптивна система оптимального керування процесом крупного дроблення руди. . , . P. 159-165.

355959. Куликова И. С. Философия и икусство модернизма. Политиздат. Москва, 1980. 272 с.

355960. Куликова И. С. Философия и икусство модернизма. Политиздат. Москва, 1974. 160 с.

355961. Учебник китайского языка. Эпоха. Пекин, 1958. 386 с.

355962. Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве. Наука. Москва, 1978. 183 с., 4 л. ил.

355963. Куликова К. Рассказы о первых русских комедиантах. Дет. лит.. Ленинград, 1966. 215 с.

355964. Дерев'янко В. М., Кондратьєва Н. В., Гришко Г. М. Особливості гідратації модифікованих гіпсових систем. . , . С. 13-18.

355965. Гердт А. А. Немецко-русский разговорник. Учпедгиз. Москва, 1958. 175 с.

355966. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А. Ручные газокислородные инжекторные горелки для сварки, пайки и нагрева. . , . С. 44-46.

355967. Гердт А. А. Немецко-русский разговорник. Учпедгиз. Москва, 1960. 215 с.

355968. Левченко О. Г., Каштанов С. Ф., Олейник А. П. Реле безопасности для систем управления производственным оборудованием. . , . С. 47-50.

355969. Матченко Т. І., Матченко П. Т. Розрахунок динамічної жорсткості основи під фундаментною плитою. . , . С. 19-26.

355970. Гук Я. С. Методика визначення висот горизонталей на топографічних картах Закарпатської області, що відповідають температурним параметрам зовнішнього повітря. . , . С. 27-32.

355971. Чешско-русский радиотехнический словарь. Физматгиз. Москва, 1960. 364 с.

355972. Мазур A. A., Любовная Л. Б., Маковецкая O. K., Снежко В. И. Сварочное производство Украины : [история развития электродуговой сварки]. . , . С. 56-57.

355973. Мамедов К. Ш., Мамедов Н. Н. Понятие гарантированного решения по функционалу для многомерной задачи о ранце и методы его построения. . , . С. 166-173.

355974. Учебное пособие по немецкому языку для студентов 1 и 2 курсов металлургических вузов. Иногиз. Москва, 1959. 191 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.