Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

355975. Гончаренко В. В. "Зручний прапор" судна: сутність та причини появи : ["зручний прапор" - прапор країни, яка дозволяє реєстрацію суден, що перебувають під іноземним управлінням, на своїй території, на умовах, які є зручними для осіб, що реєструють судно]. . , . С. 4-7.

355976. Рахманов И. В., Погодилов К. М. Учебник немецкого языка. Иногиз. Москва, 1958. 164 с.

355977. Дмитришин М. В. Проблеми та перспективи залучення європейського туриста на Прикарпаття. . , . С. 8-11.

355978. Nahorny V. V., Lavrov E. A., Fedotova N. A., Kuznetsov E. G. Control of technical systems based on prediction of their individual resource = Управління технічними системами на основі прогнозування їх індивідуального ресурсу. . , . P. 174-182.

355979. Кулинч А. В. Михаил Шолохов. Вища школа. Київ, 1984. 191 с.

355980. Кирій С. Тема житла для українського села в роботах Володимира Заболотного : [біографія видатного українського архітектора В. Г. Заболотного (1898-1962)]. . , . С. 33-35.

355981. Крамчанінова М. Д., Бурко Я. В., Воротнєва М. Ю. Аналіз проблем оцінки ефективності управління та розробка шляхів їх вирішення. . , . С. 12-16.

355982. Сергій Костенко Доступ до професії прокурора в Україні: проблема ефективності законодавчої моделі. . , . С. 7-21.

355983. Кулис Э. Соло для лета. Молодая гвардия. Москва, 1989. 224 с.

355984. Учителя немецкого языка о своей работе. Иногиз. Москва, 1960. 110 с.

355985. Мурашева Е. И. Изучение и преподавание немецкой фонетики. Иногиз. Москва, 1961. 274 с.

355986. Turpak S. M., Taran I. O., Ostrohliad O. O. Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating = Удосконалення системи управління процесом розвантаження вагонів в умовах зміни температурного режиму роботи. . , . P. 183-191.

355987. Шейкус А. Р., Тришкин В. Я. Статическая оптимизация процессов ректификации с использованием подвижных управляющих воздействий. . , . С. 192-201.

355988. Сергій Люлько Передумови створення Державного бюро військової юстиції в Україні. . , . С. 22-36.

355989. Кремень О. І. Лаврентьєва Т. М. Сутність і особливості грошових потоків підприємства. . , . С. 17-20.

355990. Насібова О. В., Дзюба В. М. Теоретичні основи управління активами і пасивами підприємства. . , . С. 21-25.

355991. Шандова Н. В., Шульга М. О., Билим О. С. Управління розвитком екологічного туризму в Херсонській області. . , . С. 26-31.

355992. Дахнова О. Є., Куценко В. О. Аналіз стану системи охорони здоров'я України. . , . С. 32-35.

355993. Кулькин Е. А. Вдовий сенокос. Нижне-Волжское книжное издательство. Волгоград, 1990. 368 с.

355994. Безкровний Є. Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді.. . , . С. 37-49.

355995. Зміна №1 ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. . , . С. 37-47.

355996. Дмитриев В. С. Вплив термічної обробки на вольт-амперну характеристику та інжекційні властивості гетеропереходу Ag/n-n+GaAs. . , . С. 7-13.

355997. Жиров Г. Б., Лєнков Є. С. Алгоритми моделювання процесів технічного обслуговування за станом складних радіоелектронних об'єктів. . , . С. 14-21.

355998. Теоретичні аспекти реалізації принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами у господарському та цивільному судочинстві. . , . С. 50-63.

355999. Lamtyugova S. N., Sidorov M. V., Sytnykova I. V. Method of numerical analysis of the problem of mass transfer of a cylindrical body with the uniform translational flow = Метод чисельного аналізу задачі масообміну циліндричного тіла з рівномірним поступальним потоком. . , . P. 22-29.

356000. Бісікало О. В., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Оптимізація класифікатора автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування. . , . С. 30-43.

356001. Dovbysh A. S., Velykodnyi D. V., Protsenko O. B., Zimovets V. I. Optimization of parameters of machine learning of the system of functional diagnostics of the electric drive of a shaft lifting machine = Оптимізація параметрів машинного навчання системи функціонального діагностування електроприводу шахтної підйомно. . , . P. 44-50.

356002. Kovalevska О. S., Kovalevskyy S. V. Application of acoustic analysis in control systems of robotic machine tools = Застосування акустичного аналізу в системах управління верстатів-роботів. . , . P. 51-59.

356003. Oliinyk A., Subbotin S., Lovkin V., Ilyashenko M., Blagodariov O. Parallel method of big data reduction based on stochastic programming approach = Паралельний метод редукції великих даних на основі стохастичного програмування. . , . P. 60-72.

356004. Alguliyev R. M., Aliguliyev R. M., Imamverdiyev Y. N., Sukhostat L. V. An improved ensemble approach for dos attacks detection = Покращений підхід виявлення dos атак з використанням ансамблю. . , . P. 73-82.

356005. Akhmetov B. B., Lakhno V. A., Malyukov V. P. Model of investment strategies in cyber security systems of transport situational centers = Модель стратегій інвестування в системи кибербезпеки ситуаційних центрів транспорту : [на прикладі Казахстану та України]. . , . P. 83-89.

356006. Гадецька С. В., Гороховатський В. О. Методи структурної класифікації зображень на засадах баєсовської теорії прийняття рішень. . , . С. 90-97.

356007. Dadenkov S. A. The simulation of p-persistent CSMA algorithm of unequal random multiple access = Моделювання алгоритму нерівноправних случайного множинного доступу p-persistent CSMA. . , . P. 98-107.

356008. Копп А. М., Орловский Д. Л. Подход к анализу и оптимизации моделей бизнес-процессов в нотации BPMN. . , . С. 108-116.

356009. Мальмгрен Э., Раевская Е. Сборник упражнений по переводу немецкой научно-технической литературы. Иногиз. Москва, 1957. 188 с.

356010. Mіrosсhnyk M. A., Pakhomov Y. V., Shkil A. S., Kulak E. N., Kucherenko D. Y. Design automation of easy-tested digital finite state machines = Автоматизація проектування легкотестованих цифрових автоматів. . , . С. 117-124.

356011. Panin V. V., Doronin V. V., Aleynikov V. M. Application of the system analysis of implementation of the instrumental method of navigation on inland waterways of Ukraine = Застосування системного аналізу впровадження інструментального методу навігації на внутрішніх водних шляхах України. . , . P. 125-134.

356012. Загиней З. Засуджений та особа, яка відбуває покарання, як суб'єкти ухилення від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі: нотатки на полях судового рішення. . , . С. 64-76.

356013. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

356014. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2019. 98 с.

356015. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

356016. Часопис Київського університету права. Київський ун-т права НАН України. Київ, 2018. 360 с.

356017. Книженко О. Кваліфікація ухилення від покарання, узгодженого сторонами. . , . С. 77-85.

356018. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

356019. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

356020. Комлев Н. Г. Deutsches Heute in Gesprachen. Учпедгиз. Москва, 1961. 247 с.

356021. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 366 с.

356022. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 256 с.

356023. Мінченко С. Регіональні особливості корупції в Україні. . , . С. 86-98.

356024. Попов Г. Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід Королівства Швеція. . , . С. 99-108.

356025. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Бездротові технології" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Мережі WiFi. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

356026. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Бездротові технології" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Модуляція сигналів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

356027. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Моделювання мереж. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

356028. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Моделювання мереж. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

356029. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 220 с.

356030. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 140 с.

356031. Економіка України. Преса України. Київ, 2018. 188 с.

356032. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 230 с.

356033. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

356034. Держава і право. Серія: Юридичні науки. Юридична думка. Київ, 2018. 346 с.

356035. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2019. 128 с.

356036. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2019. 66 с.

356037. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2019. 56 с.

356038. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

356039. Дяченко В. Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів. . , . С. 109-119.

356040. Культура и искусство античного мира. Аврора. Ленинград, 1971. 208 с., ил.

356041. Prots'ko I. O., Teslyuk V. M. Development of WFTA based on the hashing array = Розвиток АВПФ на основі твірного масиву. . , . С. 135-142.

356042. Тарасенко Ю. Стан злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні. . , . С. 120-127.

356043. Куляшов П. Ф. Шалые люди. Удмуртия. Ижевск, 1989. 480 с.

356044. Куманичкин А. С. Чтобы жить. Молодая гвардия. Москва, 1987. 335 с.

356045. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. Гос. уч.-пед. изд-во. Москва, 1957. 463 с.

356046. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. Просвещение. Москва, 1975. 464 с.

356047. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. Нар. асвета. Минск, 1989. 461 с.

356048. Кун Н. А., Нейхардт А. А. Легенды и мифы древней Греции и Древнего Рима. Литера. [Б. м.], 1998. 608 с.

356049. Faure E. V., Shcherba A. I., Kharin A. A. Factorial code with a given number of inversions = Факторіальні коди з заданим числом інверсій. . , . P. 143-153.

356050. Рассказы современных австрийских писателей. Иногиз. Москва, 1960. 150 с.

356051. Федасюк Д. В., Чопей Р. С. Алгоритм побудови графу потоку керування за текстом програми мовою С. . , . С. 154-161.

356052. Кунин В. В. Интердевочка. Ретур. Ленинград, 1991. 195 с.

356053. Девекин В., Урицкий Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка. Иногиз. Москва, 1960. 235 с.

356054. Кунин В. В. Пилот первого класса. Молодая гвардия. Москва, 1974. 303 с.

356055. Шитикова Е. В., Табунщик С. С., Табунщик Г. В. Метод формирования объема работ для программ испытаний на основе нечеткого вывода. . , . С. 162-168.

356056. Кунин И. Ф. Н. Я. Мясковский. Советский композитор. Москва, 1981. 192 с.

356057. Домашнев А. И., Ярнатовская В. Е. Путешествия и поездки за границу. Учпедгиз. Ленинград, 1960. 84 с.

356058. Овсянников Ю. Философия синергии энергосбережения : [развитие энергоэффективности перегрузочных терминалов в Украине]. . , . С. 20-21.

356059. Эрлих Э. Б., Тримм А. Я., Вольф Л. Г. Учебник немецкого языка. Иногиз. Москва, 1958. 388 с.

356060. Кунин И. Ф. Римский - Корсаков. Молодая гвардия. Москва, 1964. 240 с.

356061. Святный В. А., Иванов А. Ю., Иванов Ю. А. Исследование циклического расписания для модели сетевого динамического объекта реального времени. . , . С. 169-176.

356062. Firsov S. N., Pishchukhina O. A. Intelligent support of multilevel functional stability of control and navigation systems = Інтелектуальна підтримка багаторівневої функціональної стійкості систем управління та навігації. . , . P. 177-183.

356063. Школьный театр. Учпедгиз. Москва, 1961. 139 с.

356064. Кунин И. Ф. Николай Андреевич Римский - Корсаков. Музыка. Москва, 1988. 128 с.

356065. Кунин И. Ф. Петр Ильич Чайковский. Молодая гвардия. Москва, 1958. 367 с.

356066. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова" (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньої програми "Фізичне виховання" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

356067. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова " (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 24 с.

356068. Куницын В. Г. Верноость правде. Знание. Москва, 1980. 63 с.

356070. Куницын Г. И. Еще раз о партийности художественной литературы. Худож. лит.. Москва, 1979. 344 с.

356071. Французско-русский радиотехнический словарь. Гостехиздат. Москва, 1956. 379 с.

356073. Кункейро А. Человек, который был похож на Ореста, и другие истории. Радуга. Москва, 1990. 557 с.

356074. Кунцевич М. Тристан 1946. Прогресс. Москва, 1977. 284 с.

356075. Французско-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь. Внешнеторгиздат. Москва, 1959. 398 с.

356077. Парчевский К. К., Ройзенблит Е. Б. La langue Franqaise. Учпедгиз. Москва, 1961. 174 c.

356078. Литвиненко С. Л. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Кондор. Київ, 2018. 150 с.

356079. Озерова Н. В., Ройтенберг Ф. Е., Смирнова С. А. Пособие по развитию навыков устной речи. Иногиз. Москва, 1960. 170 с.

356081. Куняев С. Ю. Огонь, мерцающий в сосуде.... Советская Россия. Москва, 1989. 304 с.

356083. Купала Я. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 527 с.

356084. Купала Я. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 527 с.

356085. Моно М. Облако. Иногиз. Москва, 1961. 61 с.

356087. Купала Я. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1982. 368 с.

356088. Купала Я. Стихотворения и поэмы. Павлинка. Якуб Колас. Худож. лит.. Москва, 1969. 687 с.

356089. Руденко О. М. Історія та теорія місцевого самоврядування. . , 2017. 224 с.

356096. Купер Д. Ф. Браво, или в Венеции. Пресса. Москва, 1992. 400 с.

356098. Лаффит Ж. Nous retournerons cueillir les jonquilles. Учпедгиз. Москва, 1955. 107 с.

356099. Купер Д. Ф. Зверобой, или Первая тропа войны. Молодь. Киев, 1981. 520 с.

356101. Лаффит Ж. Сопротивление. Иногиз. Москва, 1960. 54 с.

356102. Купер Д. Ф. Зверобой, или Первая тропа войны. Прапор. Харьков, 1986. 448 с.

356104. Купер Д. Ф. Зверобой, или Первая тропа войны. Харьков - Новости. Харьков, 1992. 463 с.

356106. Купер Д. Ф. Красный Корсар. Правда. Москва, 1990. 382 с.

356108. Купер Д. Ф. Красный Корсар. Маяк. Одесса, 1990. 381 с.

356109. Купер Д. Ф. Красный Корсар. Глобус. Киев, 1993. 375 с.

356110. Краснянський М. Енергозбереження. . , 2018. 136 с.

356111. Костецкая Е. О., Кардашевский В. И. Грамматика французского языка. Иногиз. Москва, 1967. 330 с.

356112. Куцик П., Апопій В. Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торговлі України. . , . С. 17-23.

356113. Ткачев В. Проблемы железнодорожных перевозок зерновых : [на примере "Укрзалізниці"]. . , . С. 22-23.

356114. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Кашинская Н. А. Учебник французского языка. Иногиз. Москва, 1961. 512 с.

356115. Потоцкая Н. П., Елагина В. В., Каменская М. П. Учебник французского языка. Иногиз. Москва, 1959. 308 с.

356116. Вецкаганс Р. Позитивные сдвиги в портовом хозяйстве : [интервью с руководителем Администрации морских портов Украины Р. Вецкагансом о итогах работы АМПУ: прирост грузооборота, дноуглубление, строительство причалов, корпоратизация и проблемы портов на Азове]. . , . С. 24-26.

356117. Купер Д. Ф. Мерседес из Кастилии, или путешествие в Китай. Маяк. Одесса, 1985. 398 с.

356118. Купер Д. Ф. Мерседес из Кастилии. Краснокожие. Вік. Киев, 1992. 292 с.

356119. Муравский А. Грузы вприглядку : [как Украина и Беларусь развивают речное сообщение]. . , . С. 38-40.

356120. Купер Д. Ф. "Морская волшебница", или бороздящий океаны. Маяк. Одесса, 1982. 376 с.

356121. Купер Д. Ф. Пионеры, или У истоков Саскуиханны. Советакан Грох. Ереван, 1981. 445 с.

356122. Геращенко А. Из варяг в греки : [возможность развития водной инфраструктуры и товарооборота между Украиной и Беларусью]. . , . С. 42-43.

356123. Постан М. Паром на Батуми : [проблемы обеспечения экономической безопасности Украины в сфере морского судоходства и пути их решения в свете создания нового Великого шелкового пути]. . , . С. 44-47.

356124. Гороховський І. Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності. . , . С. 24-31.

356125. Купер Д. Ф. Пионеры, или У истоков Саскуиханны. Молодь. Киев, 1985. 439 с.

356126. Купер Д. Ф. Пионеры, или У истоков Саскуиханны. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1990. 410 с.

356127. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Правда. Москва, 1978. 384 с.

356128. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Юнацтва. Минск, 1983. 288 с.

356129. Потоцкая Н. П., Елагина В. В., Каменская М. П. Учебник французского языка. Иногиз. Москва, 1954. 656 с.

356130. Ярцева В. Н. Исторический синтаксис английского языка. АН СССР. Москва, 1961. 306 с.

356131. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Молодь. Киев, 1983. 328 с.

356132. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Юнацтва. Минск, 198. 270 с.

356133. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Правда. Москва, 1985. 384 с.

356134. Купер Д. Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио. Правда. Москва, 1981. 496 с.

356135. Купер Д. Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио. Молодь. Киев, 1984. 456 с.

356136. Купер Д. Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1991. 448 с.

356137. Купер Д. Ф. Последний из Могикан или Повествование о 1757 годе. Худож. лит.. Москва, 1990. 303 с.

356138. Купер Д. Ф. Шпион. Повесть о нейтральной территории. Юнацтва. Москва, 1990. 301 с.

356139. Купер Р., Купер Д. Шедевры искусства Китая. Белфакс. Минск, 1997. 128 с.

356140. Купер С. А. Признание. Лениздат. Ленинград, 1956. 503 с.

356141. Куплевахский В. Е. Суетность пристрастия. Молодая гвардия. Москва, 1990. 349 с.

356142. Морщенок Т. С. Краудмаркетинг: сутність та роль у розвитку бізнесу. . , . С. 151-153.

356143. Куприн А. В. Натюрморт. Пейзаж. Советский художник. Москва, 1971. 13 л. илл.

356144. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1991. 521 с.

356145. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композ. матеріалів, хімії та технологій Індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних та контрольних завдань з технологічних методів виробництва заготовок для студентів спеціальностей: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна т. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 35 с.

356146. Куприн А. И. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 591 с.

356147. Куприн А. И. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 583 с.

356148. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композ. матеріалів, хімії та технологій Прейскурант для техніко-економічного обґрунтування вибору оптимальної технології виробництва заготовок при виконанні розрахунково-графічних та контрольних завдань з дисциплін з технологічних методів виробництва заготовок. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

356149. Куприн А. И. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 790 с.

356150. Куприн А. И. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1958. 790 с.

356151. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 511 с.

356152. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 511 с.

356153. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 494 с.

356154. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 486 с.

356155. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1972. 512 с.

356156. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 623 с.

356157. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 622 с.

356158. Куприн А. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1973. 336 с.

356159. Куприн А. И. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1981. 351 с.

356160. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1971. 152 с.

356161. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1971. 152 с.

356162. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356163. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356164. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356165. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356166. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356167. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1978. 152 с.

356168. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356169. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356170. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356171. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356172. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356173. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1981. 152 с.

356174. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356175. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356176. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356177. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356178. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356179. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1980. 152 с.

356180. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 144 с.

356181. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 152 с.

356182. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 152 с.

356183. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 152 с.

356184. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 152 с.

356185. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1977. 152 с.

356186. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 160 с.

356187. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 152 с.

356188. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 152 с.

356189. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 152 с.

356190. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 152 с.

356191. Кибернетика. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1976. 152 с.

356192. Ігнатуша О. М. Срганізація місцевої влади Української автокефальної православної церкви (20-ті рр. XX ст.). . , . С. 180-185.

356193. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум. . , 2016. 428 с.

356194. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Лабораторний практикум. . , 2016. 192 с.

356195. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з'єднань на персональних комп'ютерах. . , 2016. 176 с.

356196. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. . , 2016. 412 с.

356197. Куприн А. И. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1981. 351 с.

356198. Куприн А. И. Избранное. Правда. Москва, 1977. 456 с.

356199. Куприн А. И. Избранное. Вища школа. Харьков, 1980. 456 с.

356200. Куприн А. И. Избранное. Вища школа. Харьков, 1981. 432 с.

356201. Куприн А. И. Избранное. Правда. Москва, 1990. 571 с.

356202. Куприн А. И. Гранатовый браслет. Олеся. Книжное издательство. Краснодар, 1979. 160 с.

356203. Куприн А. И. Гранатовый браслет. Худож. лит.. Москва, 1984. 335 с.

356204. Куприн А. И. Листригоны. Таврия. Симферополь, 1975. 254 с.

356205. Куприн А. И. Повести и рассказы. Каменяр. Львов, 1984. 423 с.

356206. Шевалдышев А. Н., Вахмистров В. В., Преображенский В. В., Шевцова С. В. Учебник английского языка. Иногиз. Москва, 1957. 292 с.

356207. Сущность торгово-экономических отношений КНР и США : [экспорт товаров из США в Китай (2001-2017 гг.), торговля между Китаем и США, соотношение импорта из Китая и уровня безработицы в США, ставки таможенных пошлин на импорт товаров США и Китая и др.]. . , . С. 12-13.

356208. Шевченко М. Мировой урожай: чуть хуже прошлых сезонов : [статистические данные по глобальному производству и торговле зерновыми]. . , . С. 52-53.

356209. Мин Б. Международная импортная выставка : [о Первой Китайской международной импортной выставке (Шанхай, 5-10 ноября 2018 г.): ее формате и главных мероприятиях]. . , . С. 22-25.

356210. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-ноябрь 2018 года : [статистические данные]. . , . С. 58.

356211. Байчуань С. Китай в мировой экономике открытого типа : [внешняя торговля Китая: общий объем за последние 40 лет, тенденции и перспективы]. . , . С. 26-28.

356212. Суй Ю. Как отношения КНР, РФ и США влияют на мир : [трехсторонние отношения между Китаем, Россией и США имеют особое влияние на мировую обстановку]. . , . С. 36-37.

356213. Фан В. Щэньян идет по пути инноваций : [Шэньян - центр тяжелой промышленности Китая, как развивается эта отрасль]. . , . С. 40-43.

356214. Кунькунь Ч. Финансирование - залог сотрудничества : [китайско-казахстанское экономическое сотрудничество: финансовый аспект]. . , . С. 44-45.

356215. Цзинь Ч. "Мужская экономика" : [потребительский рынок Китая: предпочтения мужчин]. . , . С. 50-51.

356216. Цинцин В., Цзюньлин В. Может, поженимся : [институт семьи в Китае: современное состояние, тенденции]. . , . С. 56-57.

356217. Чжен Ч. Литература онлайн : [сетевая литература в Китае развивается уже 20 лет. об этом перспективном направлении творчества]. . , . С. 60-61.

356218. Кунькунь Ч.. Традиционная китайская бумага : [бумажное производство в Китае: история и современность]. . , . С. 62-64.

356219. Яту Ч. О лекарях и языке : [китайские идиомы о болезнях, исцелении и врачевателях, история их происхождения]. . , . С. 72-73.

356220. По ту сторону Луны : [краткая информация о китайском лунном зонде Chang'e 4 (Чанъэ-4), который впервые в истории освоения космоса совершил посадку на обратной, невидимой с Земли стороне Луны]. . , . С. 6.

356221. Доброе имя : [топ-10 самых распространенных имен для новорожденных в Украине (в 2004-2017 гг.). Самые распространенные имена по регионам страны и в разных странах мира]. . , . С. 16-17.

356222. Стройки века : [главные стройки страны. Топ-10 национальных инфраструктурных проектов. 4 самые крупные стройки Киева]. . , . С. 28-30.

356223. Шаповал Е. Время больших проектов : [в Украине - большой инфраструктурный подъем: строятся новые дороги, мосты, аэропорты]. . , . С. 32-33.

356224. Павленко А. Золотые слова : [бум изучения английского языка в мире. На английском языке уже говорит пятая часть человечества. Уровень знания английского языка в некоторых странах мира]. . , . С. 34-37.

356225. Голос украинского национализма : [выдержки из интервью со С. Бандерой, лидером ОУН, которое вышло на немецком радио в 1954 г.]. . , . С. 60-63.

356226. Ткаченко Ю. М. Перспективи використання матричних кодів (QR- кодів) в освітньому процесі. . , . С. 8-9.

356227. Ільченко Н. В. Вплив радіації на організм людини. . , . С. 21-23.

356228. Ільченко Н. В. Що ви повинні знати про небезпеку : [природний радіоактивний газ]. . , . С. 23-24.

356229. Литвинов В. В. Рекомендовані заходи з профілактики виробничого травматизму у рамках упровадження концепції "нульового травматизму". . , . С. 25-26.

356230. Рибальченко Є. Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні : [класифікація твердих побутових відходів (ТПВ). Сучасний стан перероблення ТПВ в Україні]. . , . С. 8-9.

356231. Решетюк О., Терлецький В. Актуалізація екологічного туризму в умовах глобалізації суспільного життя : [основні завдання та основні складники екотуризму за визначенням міжнародної організації екотуризму (TIES). Історичні факти про розвиток екотуризму, сучасний стан]. . , . С. 10-13.

356232. Бурковський О., Височин М. Площі заповідних зон національних природних та регіональних ландшафтних парків мають бути регламентовані законом. . , . С. 18-20.

356233. Паньків З. Грунтові ресурси Львівської області та екологічні проблеми грунтокористування. . , . С. 21-23.

356234. Лотоцька О., Кондратюк В., Паничев В. Вміст нітратів у воді колодязів Тернопільської області : [деякі показники по окремих селах]. . , . С. 24-25.

356235. Тарасенко Г., Мудрак О. Європейська та східна системи освіти. Інвайроментальний підхід до екологічного виховання дітей у контексті культурного діалогу. . , . С. 26-29.

356236. У Запоріжжі громада піднялася на захист міського скверу : [ЕКО Коаліція Запоріжжя очолила цей рух]. . , . С. 32.

356237. Чернецький С. С. Проблеми примусового стягнення у процедурі банкрутства. . , . С. 30-32.

356238. Загиней С. А., Кваша О. О. Щодо імунітету від кримінального переслідування за незаконне збагачення окремих високопосадовців. . , . С. 34-40.

356239. Дубінко Д. О. Сутність та головні напрями демократизації українського судочинства. . , . С. 41-45.

356240. Шляхов І. С. Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні. . , . С. 46-52.

356241. Бостан С. К. Ціннісний вимір держави. . , .

356242. Куприн А. И. Повести и рассказы. Правда. Москва, 1989. 476 с.

356243. Куприн А. И. Поединок. Худож. лит.. Москва, 1966. 256 с.

356244. Куприн А. И. Поединок. Худож. лит.. Москва, 1970. 256 с.

356245. Буканов Г. М., Купін А. П. Проблема історії розвитку акцизного податку. . , .

356246. Куприн А. И. Поединок. Худож. лит.. Москва, 1979. 365 с.

356247. Куприн А. И. Рассказы. Правда. Москва, 1981. 511 с.

356248. Куприн А. И. Рассказы и повести. Худож. лит.. Москва, 1977. 559 с.

356249. Куприн А. И. Река жизни. Лениздат. Ленинград, 1986. 704 с.

356250. Куприн А. И. Чудесный доктор. Веселка. Киев, 1985. 16 с.

356251. Куприна К. А. Куприн - мой отец. Худож. лит.. Москва, 1979. 287 с.

356252. Куприна К. А. Куприн - мой отец. Советская Россия. Москва, 1971. 252 с.

356253. Купін А. П. Щодо громадської моралі як елемента адміністративно-правового регулювання. . , .

356254. Куприна - Иорданская М. Годы молодости. Советский писатель. Москва, 1960. 239 с.

356255. Самоварова Д. С. Английский язык для судовых механиков. Морской транспорт. Москва, 1961. 209 с.

356256. Куприна - Иорданская М. Годы молодости. Худож. лит.. Москва, 1966. 384 с.

356257. Купцов И. И. Всегда на страже. Молодая гвардия. Москва, 1986. 143 с.

356258. Haggard Rider H. King Solomon's Mines. State text-book publishing house of the ministry of education of the RSFSR Leningrad branch. Leningrad, 1958. 91 p.

356259. Купцов И. И., Рактитн В. И. Многонациональная советская живопись. Знание. Москва, 1968. 158 с.

356260. Тарлопов І. О. Ринок споживчих товарів України: проблеми та перспективи розвитку. . , . С.4-8.

356261. Бостан С. К. Філософія держави. . , .

356262. Єпіфанова І. М. Реалізація основної функції лізингу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі. . , . С. 9-14.

356263. Учителя английского языка о своей работе. Учпедгиз. Москва, 1962. 104 с.

356264. Шушкова Ю. В., Дронський В. А. Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого підприємництва в Україні. . , . С. 15-19.

356265. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 08.06.2018 №620. . , . С. 13-24.

356266. Кураев М. Н. Капитан Дикштейн. Советский писатель. Ленинград, 1988. 118 с.

356267. Буканов Г. М., Купін А. П. Форми взаємодії органів правопорядку з органами державної влади та місцевого самоврядування і населенням щодо охорони громадського порядку. . , .

356268. Кураев М. Н. Капитан Дикштейн. Профиздат. Москва, 1990. 118 с.

356269. Кураев М. Н. Ночной дозор. Современник. Москва, 1990. 330 с.

356270. Пумпянский А. Л. Чтение английской научной литературы. АН СССР. Москва, 1962. 88 с.

356271. Куранов Ю. Н. Тепло родного очага. Молодая гвардия. Москва, 1987. 255 с.

356272. Куратова Н. Н. Волчье лыко. Современник. Москва, 1989. 203 с.

356273. Курбанова Т. Желанная. Советский писатель. Москва, 1984. 464 с.

356274. Рассказы и диалоги. Ростовский гос. ун-т. Ростов на-Дону, 1961. 126 с.

356275. Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 10.10.2018 №1082. . , . С. 39-81.

356276. Пошивалова О. В., Михалочкіна М. О. Сучасні тенденції розвитку факторингових послуг в Україні та світі. . , . С. 20-22.

356277. Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасної Індії. . , .

356278. Озерський І. В. Правові позиції ЄСПЛ у контексті психологічного опосередкування права. . , . С. 23-26.

356279. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

356280. Кулик Н. Захисник української справи : [біографія українського правознавця і громадського діяча, теоретика правової держави Б. Кістяківського]. . , . С. 14-15.

356281. Правила спортивних змагань зі стрільби кульової : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 04.09.2018 р. № 4086. . , . С. 70-175.

356282. Денисенко В. В. Феціальне право у Стародавньому Римі. . , .

356283. Правила спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 24.10. 2018 р. № 4907. . , . С. 176-190.

356284. Порядок проведення рибоохоронних рейдів : затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.10.2018 р. № 512. . , . С. 196-201.

356285. Смолярова М. Л. Стимуляційні правовідносини як самостійний різновид трудових правовідносин. . , .

356286. Правила спортивних змагань з альпінізму : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.10.2018 р. № 4894. . , . С. 151-185.

356287. Гроссман Е. Я., Кричевская Е. Л. Пять бытовых тем. Учпедгиз. Москва, 1961. 251 с.

356288. Смолярова М. Л. Стимулювання професійного зростання працівників за законодавством про працю України. . , .

356289. Аверхіна Т. В., Резнік В. А., Аверхін М. М. Зарубіжний досвід використання інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств харчової промисловості. . , . С. 27-30.

356290. Методологія та методика проведення моніторингу у реалізації Національної стратегії у сфері прав людии до 2020 року та плану дій з її реалізації : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2018 р.№ 3745/5. . , . С. 196-199.

356291. Курганов О. И. Пурга. Советский писатель. Москва, 1989. 366 с.

356292. Курганов О. И. Солдат и строитель. Оставшиеся в живых. Запас прочности. Советский писатель. Москва, 1961. 366 с.

356293. Смолярова М. Л. Розвиток правових стимулів у законодавстві про працю радянської України (1917-1922р.р.). . , .

356294. Курило В. А. Тунис. Мысль. Москва, 1978. 48 с.

356295. Ткаченко С. А., Потишняк О. М. Завдання генерального об'єднання базисних балансів національної економічної (господарської') конструкції. . , . С. 31-33.

356296. Merry rhymes for little ones. State text-book publishing house of the Ministry of education of the RSFSR. Moscow, 1961. 70 с.

356297. Смолярова М. Л. Поняття та сутність стимулів у трудовому праві. . , .

356298. Курилов А. С. Виссарион Белинский. Знание. Москва, 1985. 64 с.

356299. Курилов А. С. Традиции русской критической мысли. Знание. Москва, 1974. 64 с.

356300. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. [б. в.]. Харків, 2018.

356301. Гольденберг Т. Я., Никольская Е. К. Сборник упражнений по грамматике французского языка. Иногиз. Москва, 1960. 271 с.

356302. Курков А. Добрый ангел смерти. Фолио. Харьков, 2000. 309 с.

356303. Курков А. Игра в отрезанный палец. Фолио. Харьков, 2000. 393 с.

356304. Курков А. Пикник на льду. Фолио. Харьков, 2000. 318 с.

356305. Табенська О. І. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства : [інноваційні тенденції розвитку туристичної сфери]. . , . С. 34-37.

356306. Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз. . , .

356307. Учебник китайского языка. Эпоха. Пекин, 1958. С. 387-780

356308. Курков А. Не приведи меня в Кенгаракс. Радянський письменник. Киев, 1999. 206 с.

356309. Давиденко О. О. Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень. . , .

356310. Головач В. В. Вагомий внесок професора В.В. Сопка щодо становлення аудиту та реформування бухгалтерського обліку в Україні.. . , . С. 39.

356311. Курляндский А. Е. Осень золотая и другие истории для взрослых ине очень.... Возвращение блудного попугая и другие истории для самых маленьких и самых больших ребят. Киноконцерт. Москва, 1989. 96 с.

356312. Саміло Г. О. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права. . , .

356313. Рогозін І. В, Новічонок С. М, Гнатов А. В, Рогозіна А. І. Спосіб розрахунку основних параметрів гібридного силового агрегату для спеціалізованих автотранспортних засобів. . , . С. 5-12.

356314. Курносенко В. В. Лента Мебиуса. Молодая гвардия. Москва, 1989. 201 с.

356315. Куропатов В. Ф. Безмолвствие. Книжное издательство. Кемерово, 1990. 252 с.

356316. Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасного Китаю. . , .

356317. Порядок здійснення професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. № 1010. . , . С. 17-20.

356318. Об'єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.10.2018 р.№ 1881. . , . С. 39-45.

356319. Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.12.2018 р. № 1879. . , . С. 93-95.

356320. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навчання (англійською мовою). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 86 с.

356321. Умови конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків : затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.12.2018 р. № 1889. . , . С. 98-99.

356322. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Математичний аналіз" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навчання (англійською мовою). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 82 с.

356323. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. . , . C. 67-223.

356324. Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 1024. . , . С. 270-276.

356325. Державна стратегія реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 р. : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1022. . , . С. 322-332.

356326. Денисенко В. В. Договір ісополітії як інститут міжнародного права Стародавньої Греції. . , .

356327. Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Понікаровська С. В. Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії. . , . С. 13-21.

356328. Порядок повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'эктів : затверджено Наказом Фонду державного майна України від 18.04.2018 р. № 1331. . , . С. 152-155.

356329. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 р. № 1096. . , . С. 162-209.

356330. Денисенко В. В. Договори щодо доступу іноземців до судового захисту у міжполісних відносинах Стародавньої Греції. . , .

356331. Гез Н. И., Штегеман Г. А. Методические указания к учебнику немецкого языка для 10 класса. Учпедгиз. Москва, 1961. 109 с.

356332. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році : затверджено Наказом Міністерства освіти України від 11.10.2018 р. № 1096. . , . С. 216-220.

356333. Конспект лекцій з дисципліни "Проектування виробів з порошкових і композиційних матеріалів" для студентів спеціальності 132 Матеріалознавіство спеціалізації Композиційні та порошкові матеріали, покриття усіх форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 78 с.

356334. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композ. матеріалів, хімії та технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів" для студентів спеціальностей:. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

356335. Курочкин В. Стихотворения. Статьи. Фельетоны. Гослитиздат. Москва, 1957. 714 с.

356336. Курочкин В. А. Записки народного судьи Семена Бузыкина. Современник. Москва, 1990. 334 с.

356337. Бажинов А. В, Бажинова Т. О. Визначення безпеки руху автомобіля по його індексу якості : [одержано методику визначення безпеки руху легкових автомобілів за енергетичними параметрами, які враховують експлуатаційні умови роботи]. . , . С. 22-27.

356338. Курочкин В. А. На войне как на войне. Современник. Москва, 1979. 352 с.

356339. Курочкин В. А. На войне как на войне. Дет. лит.. Ленинград, 1987. 111 с.

356340. Курочкин В. А. На войне как на войне. Правда. Москва, 1990. 477 с.

356341. Курочкин В. А. На войне как на войне. Худож. лит.. Москва, 1990. 302 с.

356342. Курочкин В. А. Осиновый край. Советский писатель. Ленинград, 1990. 509 с.

356343. Сараева И. Ю., Стародубцов А. А. Применение современных литий-ионных аккумуляторных батарей на электромобилях. . , . С. 28-35.

356344. Петрова А. В., Понтович С. В. Учебник английского языка. Иногиз. Москва, 1960. 368 с.

356345. Курочкин В. А. Повести и рассказы. Худож. лит.. Ленинград, 1978. 400 с.

356346. Партнерский маркетинг: понимание у всех разное.Но основа одна - партнерство! (Материалы блиц-опроса экспертов). . , . С. 16-23.

356347. Петрова А. В., Понтович С. В. Учебник английского языка. Иногиз. Москва, 1960. 368 с.

356348. Запорізький пейзаж - 2016. Привоз-принт. Запоріжжя, 2016. 80 с.

356349. Запорізький пейзаж - 2018: мистецький проект. Привоз-принт. Запоріжжя, 2018. 32 с.

356350. Полный гид по партнерскому маркетингу: как получить первые деньги : [партнерский маркетинг и интернет-продажи]. . , . С. 24-31.

356351. Запорізький пейзаж - 2017: мистецький проект. Привоз-принт. Запоріжжя, 2017. 76 с.

356352. Моэм С. Рассказы. Иногиз. Москва, 1958. 83 с.

356353. Еко book. Запорізька торгово-промислова палата. Запоріжжя, 2018. 70 с.

356354. Курочкин Н. В. Соседей не выбирают. Хабаровское книжное издательство. Благовещенск, 1991. 190 с.

356355. Курочкин Н. В. Уик-Энд на берегу. Амурское книжное издательство. Хабаровск, 1989. 352 с.

356356. Манойло В. М. Управление дроссельной заслонкой системы воздухоснабжения автотранспортного двигателя. . , . С. 36-41.

356357. Михалевич Н. Г, Сильченко Н. Н. Усовершенствование параметров модели электродвигателя механизма переключения передач в трансмиссии автотранспортных средств. . , . С. 42-47.

356358. 10 років процесуальної діяльності. . , 2018. 88 с.

356359. Бучинський М. Я. Основи творення машин. . , 2017. 448 с.

356360. Куртад П. Джимми. Издательство иностранной литературы. Москва, 1953. 299 с.

356361. Статут Державної іпотечної установи : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 768 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12 2018 р. № 1068). . , . С. 67-71.

356362. Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 989-р. . , . С. 90-96.

356363. Правила етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ..[див. анотац]. . , . С. 191-192.

356364. Типова програма для кривдників : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 01.10.2018 р. № 1434. . , . С. 287-292.

356365. Куртин А. И. Антимодные развлечения. Промінь. Днепропетровск, 1982. 95 с.

356366. Методика здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики Українивід 19.12.2018 р. № 1910. . , . С. 298-300.

356367. Уэлс Г. Первые люди на Луне. Иногиз. Москва, 1956. 68 с.

356368. Куцман А. С. А. К. Глазунов. Музыка. Москва, 1977. 126 с.

356369. Бармотина К. Партнерский маркетинг - тайное оружие рынка e-commerce : [продажи в интернет]. . , . С. 32-34.

356370. Пронин С. В. Использование интеллектуальных агентов в задачах обмена информацией между транспортными средствами. . , . С. 48-53.

356371. Порядок та умови складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 19.12.2018 р. № 1913. . , . С. 313-314.

356372. Фіскальний чек - чому це важливо для споживача? : [захист прав споживачів]. . , . С. 35.

356373. Правила техногенної безпеки : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.11.2018 р. № 879. . , . С. 14-23.

356374. Денисенко В. В. Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав. . , .

356375. Методика оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 р. № 1008. . , . С. 34-64.

356376. Положення про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 р. № 1008. . , . С. 65-66.

356377. Гинберг А. М. Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения. Машгиз. Москва, 1962. 136 с.

356378. Ніконов О. Я., Аврамов К. В., Успенський Б. В. Концепція розроблення транспортних засобів на основі конвергенції інтелектуальних критичних технологій. . , . С. 54-58.

356379. Про утворення Державної соціальної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1070. . , . С. 54.

356380. Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року : схвалено Розпорядженям Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1027-р. . , . С. 113-120.

356381. Дружинская Ю. Influencer Marketing - кейсы сети отелей Radisson Blu : [технологии эффективности рекламы]. . , . С. 36-43.

356382. Правила спортивних змагань з рукопашного бою : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2018 р. № 4509. . , . С. 158-183.

356383. Курчавов И. Ф. Болгарские этюды. Советская Россия. Москва, 1989. 304 с.

356384. Уайльд О. Сказки. Иногиз. Москва, 1956. 124 с.

356385. Буканов Г. М. Взаємодія поліції з населенням території обслуговування. . , .

356386. Курчавов И. Ф. Ольга и Сергей. Красуха. Советская Россия. Москва, 1973. 240 с.

356387. Курчавов И. Ф. Фронтовые были. Воениздат. Москва, 1965. 212 с.

356388. Положення про підрозділи поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2018 р. № 958. . , . С. 60-63.

356389. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні праціниками засобів індивідуального захисту на робочому місці : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. № 1804. . , . С.304-315.

356390. Сушков І. М, Дзюбенко О. А. Система допомоги при обгоні вантажних автомобілів : [представлена система, що допомагає водію виконати безпечний маневр обгону великогабаритного транспортного засобу на двосмугових дорогах. Проведено аналіз ситуацій на дорогах України]. . , . С. 59-65.

356391. Білявська Ю. Бірюзові організації: майбутнє менеджменту та маркетингу в контексті еволюції поколінь : [організації майбутнього]. . , . С. 44-49.

356392. Буканов Г. М. Система суб'єктів адміністративної юрисдикції та підходи до її реформування. . , .

356393. Мельник Р. Принцип законності VS. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади. . , . С. 14-31.

356394. London J. Martin Eden. State text-book publishing house of the ministry of education of the RSFSR Leningrad branch. Leningrad, 1954. 129 p.

356395. Ромат Є. В., Гавриленко Ю. В. Сучасні тенденції конвергенції публічного управління та маркетингу. . , . С. 50-52.

356396. Купін А. П. Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України. . , .

356397. Гетманцев Д. Взаємозв'язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов. . , . С. 32-52.

356398. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія різання". Для студентів спеціальностей: 131 Прикладна механіка - освітня програма "Технології машинобудування"; 133 Галузеве машинобудування усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 66 с.

356399. Слободян В. Как получить максимум от годового отчета? : [годовой отчет - это возможность подчеркнуть достижения на пути к реализации стратегии комипнии]. . , . С. 54-60.

356400. Курчавов И. Ф. Цветы и железо. Советская Россия. Москва, 1986. 352 с.

356401. Баєва Л. В. Підвищення якості судових експертиз в Україні. . , .

356402. Курчаткин А. Н. Вечерний свет. Советский писатель. Москва, 1989. 608 с.

356403. Баєва Л. В. Подолання конфлікту інтересів у адвокатській діяльності на досвіді США. . , .

356404. Курчаткин А. Н. Записки экстремиста. Молодая гвардия. Москва, 1990. 160 с.

356405. Курчаткин А. Н. Звезда бегущая. Молодая гвардия. Москва, 1986. 495 с.

356406. Курчаткин А. Н. Полоса дождей. Московский рабочий. Москва, 1989. 391 с.

356407. Курчаткин А. Н. Через Москву поездом. Советский писатель. Москва, 1981. 375 с.

356408. Буканов Г. М. Система забезпечення екологічної безпеки України. . , .

356409. Бостан С. К., Бостан Л. Н. К вопросу о периодизации всеобщей истории государства и права: традиции и новации в подходах. . , .

356410. Курьянов М. С. Крым. Гослитиздат. Москва, 1955. 108 с.

356411. Кутатели А. Н. Лицом к лицу. Известия. Москва, 1963. 848 с.

356412. Кутейщикова В. Н., Осповат Л. С. Новый латиноамериканский роман 50 - 70 годы. Советский писатель. Москва, 1983. 424 с.

356413. Лученко Д. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів публічної влади. . , . С. 53-64.

356414. Кутен А. Возвращение на Бикини. Наука. Москва, 1980. 189 с.

356415. Баранов О. Інформаційна сфера: реформування інституційної системи публічної влади. . , . С. 65-84.

356416. Голубничий А. Г., Конахович Г. Ф. Мультипликативно комплементарные бинарные сигнально-кодовые конструкции. . , . С. 551-565.

356417. Коломоєць Т. Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення. . , . С. 85-104.

356418. Тимощук В. Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади. . , . С. 105-118.

356419. Рапопорт В. Л., Семенова И. Г., Тыдман Л. В., Унанянц Н. Т. Кусково. Останкино. Архангельское. Искусство. Москва, 1981. 208 с.

356420. Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру. . , . С. 119-137.

356421. Кустов В. Н. Охота в Путоранах. Книжное издательство. Ставрополь, 1989. 238 с.

356422. Зависляк И. В., Попов М. А. Электродинамические характеристики Т-мод волноводов эллиптического сечения. . , . С. 566-576.

356423. Прусенко Г. Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі. . , . С. 141-150.

356424. Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Новічонок С. М., Войт О. В. Похибки приладів обліку електричної енергії : [проведено оцінку похибки вимірювальних трансформаторів різних класів точності. Сформульовано рекомендації по вибору вимірювальних трансформаторів, а також зазначені основні шляхи зменшення похибок]. . , . С. 66-74.

356425. Мота А. Адміністративно-процесуальні повноваження органів Державної прикордонної служби України з примусового повернення і видворення нелегальних мігрантів. . , . С. 151-168.

356426. Шелудченко Л. С. Функціональні ознаки автотранспортного потоку : [на підставі критерію неперервності кусочно-лінійної функції режимів руху автотранспортних засобів встановлено мінімальні значення щільності, інтенсивності та швидкості]. . , . С. 75-79.

356427. Федотов О., Левченко С. Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів. . , . С. 169-188.

356428. Кустодиев Б. М. Альбом. Аврора. Ленинград, 1971. 128 с. илл.

356429. Сабанеева Н. И. Electrical engineering. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 96 с.

356430. Васильєв С. Експертний висновок у галузі права: новація національного судочинства. . , . С. 189-202.

356431. Кустодиев Б. М.. Изобразительное искусство. Москва, 1979. 16 л.

356432. Абдулдмир Л. Ф. Кодовое разделение оптических каналов с многостанционным доступом при использовании пространственно-временного блочного кода на основе хаотической методики в системах атмосферной оптической связи. . , . С. 577-591.

356433. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності "Метрологія" та електротехнічних спеціальностей денної форми навчання. "Measuring Systems in Electronics". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 24 с.

356434. Горбатый И. В. Исследование свойств устройств для формирования и обработки сигналов на основе амплитудной модуляции многих составляющих. . , . С. 592-604.

356435. Бостан С. К., Бостан Л. М. Конституційне законодавство земель як джерело духовного відродження післявоєнної Німеччини. . , .

356436. Яременко О. Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки. . , . С. 3-18.

356437. Рєпіна І. М. Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні. . , . С. 19-27.

356438. Єфименко Т. І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки. . , . С. 28-46.

356439. Кудряшов В. П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики. . , . С. 47-59.

356440. Кустодиев Б. М. Портреты деятелей русской культуры. Изобразительное искусство. Москва, 1987. 160 с.

356441. Жибер Т. В. Тенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України. . , . С. 60-70.

356442. Зубик С. П. Накопичувальне пенсійне забезпечення як фактор розвитку економіки. . , . С. 71-81.

356443. Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Левенець А. О., Пілявець О. О. Енергозбереження в системах електропостачання : [розглянуто застосування об'єктно-діяльністної моделі для управління енергозбереженням. Оцінені можливі шляхи зменшення втрат в системах електропостачання]. . , . С. 80-89.

356444. Кустодиева Т. К. Сандро Ботичелли. Аврора. Ленинград, 1971. 102 с.

356445. Бостан С. К., Бостан Л. М. Міждисциплінарний підхід при вивчені фундаментальних юридичних дисциплін. . , .

356446. Сіденко В. Р. Мегатренди розвитку електронної торгівлі у контексті сучасної технологічної революції. . , . С. 82-103.

356447. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Майбутнє сільського сектору України - від екстрактивного використання до інклюзивного розвитку. . , . С. 104-121.

356448. Молдаван Л. В. Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність. . , . С. 122-135.

356449. Бистряков І. К. Просторовий концепт обгрунтування еколого-економічного розвитку. . , . С. 136-147.

356450. Плотніков О. В., Борзенко О. О., Панфілова Т. О. Фіскальні інститути у процесі трансформації Європейського Союзу. . , . С. 148-156.

356451. Харазішвілі Ю. М., Грішнова О. А. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози. . , . С. 157-171.

356452. Проверка Реглист Ж. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 1 с.

356453. Кутерницкий А. Д. Сочетание браком. Советский писатель. Ленинград, 1988. 256 с.

356454. Кутзее Д. М. Жизнь и время Михаэла К.. Худож. лит.. Москва, 1989. 463 с.

356455. Проверка Реглист К. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 1 с.

356456. Проверка Реглист Д. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 1 с.

356457. Кутузов Е. В. Вечные хлопоты. Лениздат. Ленинград, 1976. 376 с.

356458. Кутузов Е. В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки. Лениздат. Ленинград, 1991. 496 с.

356459. Кутузов Е. В. Право быть. Советский писатель. Ленинград, 1990. 607 с.

356460. Черновол О. В. Електромобіль як важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури : [на основі системного аналізу розглянуто сучасний рівень впровадження автомобілів з електричними силовими установками, їх місце в різних сферах функціонування суспільства]. . , . С. 90-97.

356461. Куусберг П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 558 с.

356462. Куусберг П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 654 с.

356463. Куусберг П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 510 с.

356464. Куусберг П. Одна ночь. Капли дождя. Советский писатель. Москва, 1991. 376 с.

356465. Голос України. Київська правда. К., 2019.

356466. Наумовець А. Національна академія наук України: розробки світового рівня. Водночас мінімальне фінансування і кадрове провалля. . , . С. 12.

356467. Кучаев А. Л. Блеск глаз. Советский писатель. Ленинград, 1991. 240 с.

356468. Кучборская Е. П. Творчество Бальзака. Высш. школа. Москва, 1970. 256 с.

356469. Кучер В. Голод. Радянський письменник. Киев, 1963. 397 с.

356470. Кучер В. Плещут холодные волны. Таврия. Симферополь, 1989. 352 с.

356471. Кучеренко Г. А. Героическое в искусстве. Изобразительное искусство. Москва, 1980. 272 с.

356472. Свириденко Г. В. Правомірна поведінка: необхідність системного осмислення. . , . С. 3-17.

356473. Батанов О. В., Миколаенко О. О. Актуальні проблеми конституційно-правового забезпечення соціальної інклюзії в Україні. . , . С. 18-30.

356474. Солодов В. Г., Авершин А. Г. Модель переноса атмосферных загрязнений в полосе насаждений возле автомобильной дороги. . , . С. 98-107.

356475. Кучеренко Г. А. Подвигом рожденное, к подвигу зовущее. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 160 с.

356476. Бучковскі Л. Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства. . , . С. 31-49.

356477. Рудик П. А. Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі. . , . С. 50-62.

356478. Сметана В. В. Методологія дослідження правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування. . , . С. 62-74

356479. Рагимов К. А. Конституционно-правовой механизм обеспечения права человека на жизнь в Украине и в Азербайджанской Республике. . , . С. 75-87.

356480. Кучеренко С. П. Сын тайги. Книжное издательство. Хабаровск, 1991. 316 с.

356481. Співак М. В. Законодавче забезпечення державної політики у сфері місцевого самоврядування : [в Україні]. . , . С. 88-99.

356482. Кучеров А. Я. Служили два товарища.... Советский писатель. Ленинград, 1989. 494 с.

356483. Нефедова А. В. Визначальні ознаки кваліфікації адміністративних проступків. . , . С. 99-110.

356484. Короед С. О. Тягар доведення в цивільному процесі: особливості розподілу обов'язків по доказуванню в договірних спорах. . , . С. 111-121.

356485. Горбань H. С. Про переваги медіації та мирової угоди у виконавчому провадженні. . , . С. 121-133.

356486. Кучиньская А. Прекрасное. Прогресс. Москва, 1977. 164 с.

356487. Бережняк Н. В. Правова сутність поняття зобов'язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. . , . С.134-145.

356488. Кучиньский М. Сельва. Мысль. Москва, 1977. 139 с.

356489. Гулик А. Г. До питання про понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства. . , . С. 146-157.

356490. Бороденко Ю. М. Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля : [описана процедура формування бази знань експертної системи. Наведено функціональну схему інтегрованої системи самодіагностики]. . , . С. 108-114.

356491. Головкін О. В., Стадник В. П. Правові особливості перерахунку пенсії працівникам органів прокуратури України. . , . С. 158-173.

356492. Сухоребра Т. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення у польському природоохоронному законодавстві. . , . С. 174-189.

356493. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 348 с.

356494. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 70 с.

356495. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 605-664

356496. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 665-730

356497. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2019. 112 с.

356498. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

356499. Скринченко В. Дума про гетьмана Івана Мазепу. . , . С. 220-228.

356500. Якубович І. І. Юридичні дефекти правового регулювання експорту зерна з України. . , . С. 190-201.

356501. Андрусяк Г. М. Достовірність експертної методики як властивість висновку експерта у кримінальному провадженні. . , . С. 202-213.

356502. Кубальський В. Н., Бойко О. О. Кримінально-правові проблеми протидії корупції у системі органів місцевого самоврядування. . , . С. 213-222.

356503. Митник У. М. Детермінація домашнього насильства : [сімейно-побутові відносини]. . , . С. 223-234.

356504. Плавич В. П. Системне застосування міжнародного права у внутрішньому (національному) правопорядку України. . , . С. 235-249.

356505. Фединяк Г. С. Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. . , . С.249-259.

356506. Могілевський В. С. Місцеве самоврядування як об'єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод. . , . С. 260-286.

356507. Яцишин М. Ю. "Інтернет речей" в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності. . , . С. 287-298.

356508. Кушнер А. С. Аполлон в снегу. Советский писатель. Ленинград, 1991. 512 с.

356509. Миркєєв Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини. . , . С. 299-309.

356510. Коллоди К. (Лорензини Карло) The adventures of Pinocchio. Учпедгиз. Москва, 1961. 72 с.

356511. Скрипнюк О. В. Контроль та проблеми його реалізації на сучасному етапі в Україні : [про науково-практичну конференцію "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади]. . , . С. 310-338.

356512. Астаф'єв О. Перекладацький доробок Ростислава Радишевського. . , . С. 229-234.

356513. Пархоменко І. Маловідомими шляхами Ірану. . , . С. 235-240.

356514. Скляренко В. Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 15. . , . С. 3-9.

356515. Кушниров М. А. Жизнь и фильмы Бориса Барнета. Искусство. Москва, 1977. 216 с.

356516. Селігей П. О. Про джерела і найдавніші етапи німецького пуризму. . , . С. 10-31.

356517. Кушхаунов А. Ш. Дождь и солнце. Современник. Москва, 1990. 303 с.

356518. Вербич С. О. Кельтська гідронімія в басейні Дністра. . , . С. 32-42.

356519. Іваночко К. М. Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови. . , . С. 43-58.

356520. Богуцький В. М., Голубовська І. О. Мовні моделі простору як національно-культурний феномен. . , . С. 59-67.

356521. Просяник О. П. Наукова концепція Ф. де Соссюра у світлі нових автографічних матеріалів. . , . С. 68-77.

356522. Кущевский И. А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин. Гослитиздат. Москва, 1958. 313 с.

356523. Дубровин М. И. Рассказы в картинках. Учпедгиз. Москва, 1961. 128 с.

356524. Marshall А. Australian Stories. State text-book publishing house of the ministry of education of the RSFSR Leningrad branch. Leningrad, 1961. 111 p.

356525. Сидоренко В. Хай живе королева! : [біографія англійської королева Єлизавети ІІ]. . , . С. 18-23.

356526. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 1043-1248

356527. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 835-1040

356528. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 643-831

356529. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 419-640

356530. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 227-416

356531. Михайлова Н. Дух і мандри Українки : [біографія Лесі Українки (Лариси Косач)]. . , . С. 106-109.

356532. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1976. С. 1-224

356533. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 1027-1248

356534. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 835-1024

356535. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 627-832

356536. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 419-624

356537. Онишко С. Рожеве диво : [про Генічеське, або Рожеве озеро (Херсонська область)]. . , . С. 118-123.

356538. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 227-416

356539. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1977. С. 1-224

356540. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 1027-1231

356541. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 835-1024

356542. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 627-832

356543. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 419-624

356544. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 211-416

356545. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1981. С. 1-208

356546. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 1027-1232

356547. Пасховер А., Бердинских К., Духнич О., Шаповал Е. Достоин ли Петр второго срока : [мнения экспертов по поводу выдвижения кандидатуры П. Порошенко на пост Президента Украины]. . , . С. 14-17.

356548. Сборник песен. Учпедгиз. Ленинград, 1962. 206 с.

356549. Шаповал Е. Домашняя работа : [дефицит кадров в Украине, связанный с трудовой миграцией населения. В каких странах какую работу предлагают украинцам. Топ-10 стран по объему частных денежных переводов из них в Украину, другие цифры]. . , . С. 28-31.

356550. Михельсон Т. Н., Успенская Н. В. Сборник упражнений по основным разделам грамматики английского языка. АН СССР. Москва, 1961. 227 с.

356551. Яковина И. Проклятие Мадуро : [внутреннее положение Венесуэлы. Политический переворот и его возможные последствия]. . , . С. 32-35.

356552. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 835-1024

356553. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 627-832

356554. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 401-624

356555. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 195-400

356556. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1982. С. 1-192

356557. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 475-632

356558. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 315-472

356559. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 179-312

356560. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 1-176

356561. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 819-1008

356562. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 651-816

356563. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 491-648

356564. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 315-488

356565. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 155-312

356566. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1972. С. 1-152

356567. Кыдрева К. Веселые приключения Хрючки, Мурлыки, Шаровара и Воробейки. Пресс. София, 1971. 137 с.

356568. Кычаков И. С. Волшебная стрела. Советский писатель. Ленинград, 1991. 335 с.

356569. Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине. Мир. Москва, 1964. 264 с.

356570. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 1031-1236

356571. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 823-1028

356572. Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине. Солнце - это еще не все. Правда. Москва, 1990. 477 с.

356573. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 615-820

356574. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 419-616

356575. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 211-416

356576. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1973. С. 1-208

356577. Кьюсак Д. Скажи смерти "нет". Черная молния. Полусожженное дерево. Правда. Москва, 1984. 704 с.

356578. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 1035-1232

356579. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 827-1032

356580. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 627-824

356581. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 427-624

356582. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 203-424

356583. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1974. С. 1-200

356584. Кэлсорп М. Красильня. Прогресс. Москва, 1966. 223 с.

356585. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 1035-1256

356586. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 835-1032

356587. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 627-832

356588. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 427-624

356589. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 219-424

356590. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1975. С. 1-216

356591. Кэптукэ Г. Маленькая Америка. Современник. Москва, 1991. 335 с.

356592. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 787-952

356593. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1971. С. 635-784

356594. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 795-944

356595. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 635-800

356596. Кэри Д. Дорогой мой Чарли. Худож. лит.. Ленинград, 1980. 344 с.

356597. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 475-632

356598. Кэри Д. Из любви к ближнему. Худож. лит.. Москва, 1966. 412 с.

356599. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 315-472

356600. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 155-312

356601. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1970. С. 1-152

356602. Кэри Д. Из первых рук. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 383 с.

356603. Кэри Д. Радость и страх. Прогресс. Москва, 1980. 490 с.

356604. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Маугли. Винни-Пух и все-все-все. Питер Пэн.. Дет. лит.. Москва, 1985. 542 с.

356605. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Дет. лит.. Москва, 1988. 144 с.

356606. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Правда. Москва, 1991. 544 с.

356607. Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. Наука. Москва, 1990. 360 с.

356608. Кэрью Я. Прикосновение Мидаса. Гослитиздат. Москва, 1963. 271 с.

356609. Кэсер У. Моя Антония. Сердце - одинокий охотник. Радуга. Москва, 1985. 496 с.

356610. Пасховер А. Поля чудес : [самые денежные футбольные клубы мира, доходы 20 первых в списке. Информация о самом дорогом стадионе Европы Tottenham Hotspur Stadium (Лондон), других самых дорогих аренах Великобритании. Английская Премьер-лига]. . , . С. 42-47.

356611. Кюлюмов К. Бессонные ночи. Воениздат. Москва, 1989. 286 с.

356612. Кюлюмов К. Разлом. Радуга. Москва, 1989. 286 с.

356613. Кюртис Ж. Л. Мыслящий тростник. Прогресс. Москва, 1975. 295 с.

356614. Кюхельбекер В. К. Сочинения. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 574 с.

356615. Иванова Е. Высокий класс : [о частных школах в Украине. 12 самых известных частных школ Киева и стоимость обучения в них. 0 лучших частных школ Украины по среднему балу ЗНО-2018. Как в них учат]. . , . С. 50-53.

356616. Кюхельбекер В. К. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1952. 5427 с.

356617. Шама О. Московский счет : [о всесоюзной переписи населения 1937 и 1939 гг.]. . , . С. 62-65.

356618. Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1198. . , . С. 38-48.

356619. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізичної терапії та ерготерапії Методичні вказівки з виконання контрольних робіт по дисципліні "Інформаційні технології в реабілітації" для бакалаврів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

356620. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізичної терапії та ерготерапії Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні технології в реабілітації" для бакалаврів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

356621. Ла Г. А. В конце сезона туманов. Прогресс. Москва, 1974. 174 с.

356622. Ла Г. А. Время сорокопута. Прогресс. Москва, 1980. 136 с.

356623. Ла Г. А. Избранное. Правда. Москва, 1985. 416 с.

356624. [добірка статей про родину Скоропадських. Описано їхнє родинне дерево. Спогади доньки Павла Скоропадського Олени. Автобіографія П. Скоропадського. П Скоропадський в еміграції. Кожна стаття представлена двома мовами - українською та німецькою]. . , . С. 6-70.

356625. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2019. 66 с.

356626. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни "Електричні апарати керування" для підготовки бакалаврів за спец-тю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханііка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 86 с.

356627. Коршунов Б. С. Абразивная заточка и доводка твердосплавного инструмента. Машгиз. Москва, 1950. 96 с. : ил., табл., черт.

356628. Кувейт : [об эмире Кувейта, главном городе страны Эль-Кувейте и его достопримечательностях, об экономике Кувейта , ее завтрашнем дне. Кувейт в международной политике. Интересные факты о Кувейте]. . , . С. 27-41.

356629. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році". НІСД. Київ, 2018. 688 с.

356630. Ла Г. А. И нитка, втрое скрученная.... Прогресс. Москва, 1966. 156 с.

356631. Ла Г. А. Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная.... Каменная страна. В конце сезона туманов. Прогресс. Москва, 1975. 539 с.

356632. Лабиш Э. Пьесы. Искусство. Москва, 1959. 620 с.

356633. Рябуха В. П., Цисарж В. В., Катюшиш Е. А., Зарицкий В. И. Оценка потенциальной эффективности межпериодной обработки когерентной пачки радиоимпульсов на фоне пассивных помех в импульсно-доплеровских РЛС со средней частотой зондирования. . , . С. 667-687.

356634. Лабулэ Э. Р. Избранные сказки. Банк культурной информации. Свердловск, 1991. 620 с.

356635. Лавренев Б. А. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1963. 724 с.

356636. Вайсберг К. Особливості формули винаходу, яка характеризує штам мікроорганізму : [охорона прав на винаходи]. . , . С. 6-8.

356637. Лавренев Б. А Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1963. 643 с.

356638. Лавренев Б. А Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1964. 494 с.

356639. Андрощук Г. Битва крокодилів (Lacoste vs Kaiman): захист добре відомих товарних знаків. . , . С. 9-17.

356640. Лавренев Б. А Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1964. 630 с.

356641. Лавренев Б. А Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 615 с.

356642. Шейх Т.А., Бора Дж., Хуссейн А. Суммарная скорость больших MlMO-систем с полуортогональной и произвольной выборкой пользователей в каналах с высоким рассеиванием. . , . С. 688-698.

356643. Лавренев Б. А Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1965. 607 с.

356644. Лавренев Б. А Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1972. 607 с.

356645. Лавренев Б. А Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1972. 551 с.

356646. Лавренев Б. А Большое сердце. Дет. лит.. Москва, 1975. 16 с.

356647. Надим И., Чой Д. Ю. Широкополосная полосковая патч-антенна в виде модифицированного прямоугольника с U-щелью в экране. . , . С. 699-709.

356648. Ма М., Цай С, Цзян Ц., Сун И. Высокоэффективная схема генератора подкачки заряда с перекрестными связями и четырьмя тактовыми сигналами. . , . С. 710-717.

356649. Кулик М. М., Згуровець О. В. Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах. . , . С. 3-11.

356650. Іванов Ю. В., П' ятничко О. І., Жук Г. В., Онопа Л. Р., Крушневич С. П., Вербовський О. В. Моделювання процесів вилучення С02 і H2S3 біогазу з використанням амінової та водної абсорбції. . , . С.11-22.

356651. Лавренев Б. А Ветер. Гослитиздат. Москва, 1960. 640 с.

356652. Марчевський В. М., Гробовенко Я. В. Кінетика процесу сушіння пасти діоксиду титану в оригінальному сушильному вихровому апараті та отримання тонкодисперсного порошку Ті02. . , . С. 23-29.

356653. Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі. . , . С. 18-26.

356654. Колесник В. В., Орлик В. М., Жайворонок В. А. Термодинамічна оцінка використання карбонатних сорбентів в сухих методах десульфуризації димових газів. . , . С. 29-34.

356655. Жарінова А. Складові комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, аспекти розвитку стартапів. . , . С. 27-30.

356656. Лавренев Б. А Ветер. Таврия. Симферополь, 1977. 496 с.

356657. Котов В. Г., Небесный A. A., Святенко A. M., Ховавко А. И., Филоненко Д. С. Получение углеродного наноматернала из продуктов воздушной конверсии метана с рециркуляцией отходящих газов. . , . С. 35-46.

356658. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2019.

356659. Економіка України за 2018 рік : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

356660. Лессинг Л. Свободная культура : [защита авторских прав в сети Интернет]. . , . С. 44-58.

356661. Сучасний стан, проблеми та перспективи реформування наглядової діяльності ДСНС : [матеріали круглого столу. Обговорювалися питання: ризики від провадження господарської діяльності; державноий нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, т. ін.]. . , . С. 6-13.

356662. Дрозд В. Перевезення небезпечних вантажів: основні вимоги : [вимоги до персоналу та транспорту, погодження маршруту руху транспортних засобів, комплектація транспортних одиниць, що перевозять небезпечні вантажі]. . , . С. 20-31.

356663. Демченко С. Атестація робочих місць: практика у будівництві : [основні нормативні документи, що регулюють процес атестації, організація робіт, приклади наказів про проведення атестації, т. ін.]. . , . С. 32-42.

356664. Голінько В., Чеберячко С., Клімов Д. Про проблеми застосування евакуаційних апаратів : [характеритики пристроїв для короткочасного використання в аварійних ситуаціях для виходу з небезпечної зони; міжнародний та український досвід з контролю якості ЗІЗОД; вибір саморятівника]. . , . С. 46-52.

356665. Данько Н., Теличко К. Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. Група кількісних методів : [визначення ризиків, які потребують якнайшвидшого реагування, вплив їх наслідків на виробничий процес. Значення єдиної методології організації управління ризиками]. . , . С. 54-67.

356666. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Основи ергономіки" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

356667. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Основи ергономіки" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

356668. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи ергономіки" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

356669. Лесенко Г. Аудит відповідності СУОП статті 13 Закону України "Про охорону праці". Частина 2 : [СУОП - система управління охороною праці. Усунення причин, що призводять до нещасних випадків, профзахворювань. Основні вимоги охорони праці для виробничих структур]. . , . С. 2-44.

356670. Микуленок И. О. Ресурсосберегающая технология изготовления древесно-нолимерных листов и профильных изделий. . , . С. 47-55.

356671. Тульський Г. Г., Ляшок Л. В., Османова М. П. Перероблення техногенних відходів псевдосплаву WC-Co. . , . С. 56-61.

356672. Сорен Д., Гхатак Р., Мишра Р. К., Поддар Д. Р. Прямоугольная диэлектрическая резонансная антенна в форме ковра Серпинского с использованием тефлона для Х-диапазона. . , . С. 718-726.

356673. Сигал И. Я., Смихула A. B., Сигал А. И., Марасин A. B., Кернажицкая Е. С. Особенности влияния рециркуляции продуктов сгорания на образование оксидов азота в котлах при сжигании природного газа. . , . С. 62-68.

356674. Патон Б. Є. Сучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є.О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій. . , . С. 5-18.

356675. Черногоренко І. Л. Ключові завдання і функції директорату правової політики в сфері судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів. . , . С. 6-8.

356676. Смолій В. А. 100 років Національній академії наук України: від зародження до сьогодення : [інтерв'ю з академіком-секретарем Відділення історії, філософії та права НАН України, директором Інституту історії України НАН України, академіком НАН України В. Смолієм]. . , . С. 20-23.

356677. Патлачук О. В. Юридична техніка природоохоронних норм "Руської правди". . , . С. 32-37.

356678. Малишко В. М. Правові засади каперської політики Британської Ост-Індської компанії (XVII-перша пол. XIX ст.). . , . С. 38-43.

356679. Недосека А. Я., Недосека С. А. Оценка энергии, расходуемой на образование повреждений при разрушении материалов, на основе данных акустической эмиссии. . , . С. 19-23.

356680. Мусієнко А. В., Мусієнко В. В. Деякі актуальні аспекти захисту прав людини при вилученні донорських анатомічних матеріалів в Україні. . , . С. 44-47.

356681. Кравченко А. В. Інститут гарантування задоволення грошових вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця. . , . С. 48-52.

356682. Белова Э. А., Лопатинская К. В., Кузьмина Л. М., Штауб Э. И. Хрестоматия по автомобилям и тракторам. Высш. школа. Москва, 1962. 119 с.

356683. Скальський В. Р., Мокрий О. М. Вплив заглибин поверхні елементів конструкцій на вимірювання швидкості поверхневих акустичніх хвиль. . , . С. 24-35.

356684. Реми Ж. Если парни всего мира .... Иногиз. Москва, 1961. 175 с.

356685. Акулич М. Брендинг и бренд в кризис : [брендинг - стратегический инструмент управления]. . , . С. 2-7.

356686. Долиненко В. В., Шаповалов Е. В., Куц Ю. В., Редька М. А., Учанин В. Н. Моделирование переходных процессов в измерительном канале вихретокового дефектоскопа. . , . С. 30-35.

356687. Lectures faciles. Учпедгиз. Москва, 1960. 59 p.

356688. Лавренев Б. А Гравюра на дереве. Правда. Москва, 1989. 511 с.

356689. Лавренев Б. А Звездный цвет. Просвещение. Москва, 1986. 304 с.

356690. Лавренев Б. А Разведчик Вихров. Советская Россия. Москва, 1989. 256 с.

356691. Солодкий В. Следующая волна в финтехе - не за новыми стартапами : [следующая волна в финтехе будет за слияниями и поглощениями, а не новыми стартапами]. . , . С. 8-14.

356692. Недосека С. А., Недосека А. Я., Шевцова М. А., Гурьянов А. Н., Вамболь А. А. Акустическая эмиссия при испытании композитных материалов. . , . С. 36-40.

356693. Алішов Г. Н. Сучасні тенденції діяльності міжнародних компаній, які оперують на ринку продуктів харчування України. . , . С. 4-12.

356694. Доценко В. Н., Навальнев Н. И. Определение работоспособности подшипника скольжения на основе контактного взаимодействия ротора и вкладыша. . , . С. 41-44.

356695. Демьяненко В. Координация усилий при управлении изменениями : [архитектура развития организации. Сетевые структуры. Команды управления изменениями. Агенты перемен и вовлечение сотрудников. Выравнивание между run и change]. . , . С. 14-21.

356696. Игнатов А. Банкинг будущего: цифра как конкурентное преимущество : [цифровизация стала стратегическим приоритетом для банковской индустрии в мире]. . , . С. 22-23.

356697. Сучков Г. М., Плеснецов С. Ю. Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 1). . , . С. 45-50.

356698. Байназаров Н. Цифровой банкинг: чего мы ожидали и что получили : [цифровая революция в банковской сфере в самом разгаре. Что мешает цифровому банкингу]. . , . С. 24-26.

356699. Рецепт эффективного управления рисками : [роль менеджеров по управлению рисками. Культура управления рисками]. . , . С. 27-33.

356700. Сацердотов А. О., Подыман Г. С., Носов О. П., Двойное Я. Г. Технология сушки вторичного измельченного полиэтилена. . , . С. 69-72.

356701. Жалило Б. Как оценить и скорректировать выполнимость плана продаж. . , . С. 40-42.

356702. Чемякин Е. Продвижение бренда компании на рынке: как выбрать стратегию. . , . С. 43-47.

356703. Коваль А. Как на самом деле работает медийная реклама. . , . С. 48-50.

356704. Кон А. Проблема с пряниками: четыре причины, почему поощрения не дают результата : [глава из книги "Наказание наградой. Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками"]. . , . С. 51-56.

356705. Куліш В. А., Крилов Е. С. Особливості контролю технічного стану несущих конструкций залізобетонних шахтних копрів. . , . С. 51-57.

356706. Морские порты Украины перевалили 121, 5 млн. тонн грузов за 11 месяцев [2018 г. Цифры]. . , . С. 10-11.

356707. По Днепру за 11 месяцев перевезли больше грузов, чем за весь 2017 год : [2018 г. Цифры]. . , . С. 11-12.

356708. Импорт нефтепродуктов через морские порты вырос с начала года на 9% - АМПУ : [2018 г. Цифры]. . , . С. 12.

356709. Дашкевич А., Возняк С., Лобанов Н., Потапова Н. Электронная коммерция: онлайн + офлайн + логистика. Все должно работать, как единый механизм (материал блиц-опроса экспертов). . , . С. 14-19.

356710. Гатаулин А. В основе успеха электронной логистики лежит отлаженная "традиционная" логистика. . , . С. 20-21.

356711. Береза Е. Основными элементами логистики для e-commerce являются fulfillment и транспортная логистика : [fulfillment - выполнение]. . , . С. 23-25.

356712. Фреюк О. В. Фулфилмент для электронной коммерции: плюсы и минусы. . , . С. 26-33.

356713. Yurdagul E. Providing intimate services in South Korea = Надання інтимних послуг у Південній Кореї. . , . P. 13-27.

356714. Яровая М. Как работает фулфилмент компании "Нова пошта". . , . С. 34-40.

356715. Фомюк Е. Какая логистика нужна интернет-магазину. . , . С. 41-43.

356716. Widyatama R. The impact of ambiguity regulation in Indonesia's television industry = Вплив двозначності державної політики на телевізійну індустрію Індонезії. . , . P. 28-38.

356717. Кочубей Д. В., Лысая С. С. Эффективность логистики в электронной торговле. . , . С. 44-48.

356718. Луцій К. М. Аналіз кон'юнктури ринку продукції м'ясопереробних підприємств. . , . С. 39-51.

356719. Сумец А. М. Особенности формирования заказов и организации поставок продукции "прямой импорт" "МЕТРО Кеш енд Керри Украина". . , . С. 52-55.

356720. Разгуляев А. Автоматизация многономенклатурных закупок без фиксирования периода между поставками. . , . С. 56-67.

356721. Барняк Ю. Возвратная логистика: новый центр прибыли. . , . С. 68-73.

356722. Lin Ch. The impact of enterprise resource planning (ERP) on their distribution and production management = Вплив планування ресурсів підприємства на їх розподіл і управління виробництвом. . , . P. 52-63.

356723. Izmaylov Y. O., Yegorova I. G. Integrated reporting of enterprises in national and global business environment = Інтегрована звітність підприємств у національному та глобальному бізнес-середовищі. . , . P. 64-78.

356724. Рынок кофе: основные предпочтения украинцев : [2018 г. Цифры]. . , . С. 8-9.

356725. Dubovyk T. Online-marketing communications in the context of ethics = Інтернет-маркетингові комунікації в контексті етики. . , . P. 79-87.

356726. Исследование пивных предпочтений украинцев : [2018 г.]. . , . С. 9.

356727. Рейтинг популярных сайтов и приложений в декабре 2018 г.. . , . С. 10-11.

356728. Исследования европейского рынка стационарной розничной торговли. . , . С. 12-13.

356729. Назван самый комфортный для жизни город мира : [2018 г. Вена]. . , . С. 13.

356730. Венгер Е., Калита П., Клименко Т., Колядюк Р., Кондакова О. Маркетингово-исследовательский рынок Украины: надеемся на лучшее и готовимся к худшему! (Материалы блиц-опроса экспертов). . , . С. 16-22.

356731. Рейтинг самых умных стран мира : [2018 г.]. . , . С. 23.

356732. Соснюк О. "Болевые точки" исследовательского рынка: 10 основных трендов 2018 года. . , . С. 24-28.

356733. Ильченко К. Нейромаркетинговый анализ новогодних роликов. . , . С. 29-33.

356734. Соловьев В. Ситуацию на исследовательском рынке будут определять технологичность и алгоритмизация. . , . С. 34-35.

356735. Ринок сухих готових сніданків в Україні: ситуація й тенденції. . , . С. 36-37.

356736. Ильина А. Иммерсивные DIY-исследования: инструкция по проведению : [методы проведения маркетинговых исследований]. . , . С. 38-41.

356737. Колядюк Р. Получение статистической информации в условиях динамичного изменения параметров генеральной совокупности. . , . С. 42-52.

356738. Исследование Viber: как украинцы общались в 2018 году. . , . С. 54-56.

356739. Бошицький Ю. Л., Загрішева H. B. Розвиток Київського університету права Національної академії наук України у 2018/2019 навчальному році: кроки до створення університету світового класу. . , . С. 4-9.

356740. Бондарук Т. І. Терни і зірки академіка ВУАН Оникія Малиновського (до 150-річчя від дня народження). . , . С. 10-14.

356741. Куян I. A., Андрушко І. П. Правовий патріотизм як оптимальна модель державницької ідеології України. . , . С. 15-21.

356742. Бігун B. C. Доброчесність як нормативно закріплена інституційна об'єктивація чесноти у сфері правосуддя. . , . С. 21-25.

356743. Кравець A. M., Євтушенко A. B., Почеква Р. Є., Лобозинський B. C. Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу - рейка". Результати експлуатаційних випробувань. . , . С. 4-10.

356744. Гайдулін О. О., Запорожченко A. B. Компаративна інтерпретація понять законодавчого регулювання та правової дискреції: досвід Казахстану та перспективи для України. . , . С. 26-29.

356745. Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права. . , . С. 29-32.

356746. Іванов О. Ю. Становлення централізованої державності в Японії (І-VII ст. ст.): історико-правовий аспект. . , . С. 32-36.

356747. Кривицький Ю. В. Правова реформа: теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми : [в Україхні]. . , . С. 37-41.

356748. Окіпяюк В. Т. Слідча діяльність органів державної безпеки УРСР (середина 1930-х - початок 1950-х років): історико-правовий аналіз. . , . С. 41-45.

356749. Демченко С. М., Курган A. M. Покращення конструкцій елементів верхньої будови колії на вузькоколійних залізницях з рейками типу Р43. . , . С. 11-19.

356750. Салюйленко О. О. Проблеми пенітенціарної системи на прикладі Київської губернії (кінець XIX - початок XX ст.). . , . С. 45-49.

356751. Токарчук О. В. Переяславський договір 1654 р. в оцінці вчених діаспори у 20-40 рр. XX ст. . , . С. 50-53.

356752. Цвєткова Ю. В. Від Аугсбургу до Аугсбургу: загальноімперські нормативно-правові акти, що регулювали свободу протестантського віросповідання в середині XVI ст.. . , . С. 54-57.

356753. Васін М. С. Правові аспекти взаємодії держави і релігійних організацій у сфері розвитку пенітенціарного капеланства. . , . С. 58-62.

356754. Головко А. Л. Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення охорони навколишнього природного середовища в Україні. . , . С. 62-66.

356755. Дубінко Д. О. Подолання практики втручання в процес функціонування судової влади. . , . С. 66-69.

356756. Левенець Б. Б. Типова модель судового правозастосування. . , . С. 69-72.

356757. Фляжнікова Я. В. Історичні витоки етичних правил у професії адвоката. . , . С. 73-76.

356758. Рудик П. А. Про стандарти добору кандидатів на посаду судді в основних міжнародних і європейських документах. . , . С. 77-81.

356759. Гаєва Н. П. Об'єднання громадян як суб'єкти громадського контролю: термінологічний аспект. . , . С. 81-85.

356760. Baluch H. Improvement of methods for planning railway superstructure repair = Удосконалення методів планування ремонту верхньої будови колії залізниці. . , . P. 20-26.

356761. Суржинський М. І. Громадянство Європейського Союзу: проблеми визначення. . , . С. 86-89.

356762. Петренко В. О., Буліч Д. І. Дослідження можливостей відновлення хребтової балки вантажних вагонів в районі шворневого вузла на основі вагона-зерновоза моделі 19-752. . , . С. 27-36.

356763. Сметана В. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування. . , . С. 89-95.

356764. Бухтіярова І. Г., Носова A. C. Громадські організації щодо функціонування інституту материнства в Україні.. . , . С. 96-100.

356765. Горбань Н. С. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним. . , . С. 100-104.

356766. Гусєва К. А., Мартынова M. B. Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації. . , . С. 104-108.

356767. Квітка Я. М., Дмитрик Р. В. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням. . , . С. 109-112.

356768. Харенко О. В. Адміністративний розсуд у діяльності суб'єктів публічного адміністрування. . , . С. 113-116.

356769. Фомін О. В., Прокопенко П. М. Оцінка залишкового ресурсу вантажних вагонів з терміном служби, який перевищує нормативний. . , . С. 37-48.

356770. Іванов Ф. О. Принципи правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні. . , . С. 116-120.

356771. Кеба Є. Г. Стан наукових досліджень та законодавства України щодо територіальної організації влади як об'єкта адміністративно-правового забезпечення. . , . С. 121-124.

356772. Лоюк I. A. Створення банку як предмет адміністративно-правового регулювання. . , . С. 125-129.

356773. Нефедова A. B. Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративних проступків: визначення і співвідношення понять. . , . С. 129-134.

356774. Романенко C. O. Досвід правового регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетній сфері на прикладі Федеративної Республіки Німеччина. . , . С. 134-138.

356775. Горобець В. Л., Коваленко В. В. Дослідження причин виникнення пожеж на локомотивах : [на прикладі електровозу ВЛ-80к]. . , . С. 52-58.

356776. Хамзін Т. Р. Деякі практичні аспекти застосування адміністративно-правової відповідальності за порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України. . , . С. 138-141.

356777. Яровий К. В. Адміністративно-правове регулювання принципів взаємодії Національної поліції України з суб'єктами публічної адміністрації на території проведення операції Об'єднаних сил. . , . С. 142-145.

356778. Лавренев Б. А. Седьмой спутник. Советская Россия. Москва, 1985. 192 с.

356779. Лавренев Б. А. Синее и белое. Воениздат. Москва, 1970. 496 с.

356780. Лавренев Б. А. Синее и белое. Книжное издательсто. Калининград, 1991. 494 с.

356781. Лавренев Б. А. Сорок первый. Советская Россия. Москва, 1958. 240 с.

356782. Лавренев Б. А. Сорок первый. Худож. лит.. Москва, 1966. 77 с.

356783. Лавренев Б. А. Срочный фрахт. Маяк. Одесса, 1978. 285 с.

356784. Карпов Л. Д. Резервы экономии на погрузочно-разгрузочных работах в промышленности. Экономиздат. Москва, 1962. 320 с.

356785. Лаврентьев А. В. Золотое кольцо России. Профитиздат. Москва, 1984. 352

356786. Экстракция. Госатомиздат. Москва, 1962. 216 с.

356787. Экстракция. Госатомиздат. Москва, 1962. 380 с.

356788. Дорохов А. Это не мелочи!. Госполитиздат. Москва, 1961. 102 с.

356789. Лаврин А. П., Пластов М. А. Много поэтов хороших и разных. Знание. Москва, 1987. 61 с.

356790. Лаврененко В. Д., Беловол Н. Н. Колокола памяти. Политиздат Украины. Киев, 1986. 380 с.

356791. Василейский С. М. Лекционное преподавание в высшей школе. Гос. пед. ин-т им. М. Горького. Горький, 1959. 271 с.

356792. Лаврененко В. Д., Беловол Н. Н. Шпага чести. Политиздат Украины. Киев, 1980. 285 с.

356793. Лавров В. А. Человек. Время. Литература. Худож. лит.. Ленинград, 1981. 222 с.

356794. Лавров В. В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции. Молодая гвардия. Москва, 1989. 384 с.

356795. Семин С. И. Эффективность специализации и кооперирования в промышленности СССР. Госпланиздат. Москва, 1960. 174 с.

356796. Бондаренко С. Отечественный рынок сэндвич-панелей: проблемы и решения. . , . С. 24-36.

356797. Лавров К. Ю. "... И дум высокое стремленье". Лениздат. Ленинград, 1987. 866 с.

356798. Бондаренко С. Борьба с коррозией - это защита имеющихся активов и безопасность страны : [развитие службы систем антикоррозийной защиты строительных конструкций в Украине. Рынок антикоррозийных лакокрасочных материалов]. . , . С. 40-46.

356799. Вопросы экономики промышленности и организации производства. Львовский политехн. ин-т. Львов, 1962. 197 с.

356800. Вааг Л. А., Захаров С. И. Методы экономической оценки в энергетике. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 272 с.

356801. Математические методы в технико-экономических расчетах. АН СССР. Москва, 1961. 167 с.

356802. Лагерквист П. В мире гость. Молодая гвардия. Москва, 1972. 302 с.

356803. Ванат П. М. Моя доля: документальна розповідь. . , 2018. 208 с.

356804. Иойрыш А. Труд и коммунизм. Соцэкгиз. Москва, 1961. 165 с.

356805. Лагерквист П. В мире гость. Прогресс. Москва, 1981. 446 с.

356806. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і контрольних робіт із дисципліни "Кристалографія та дефекти кристалічної будови" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 82 с.

356807. Лагерлеф С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1991. 589 с.

356808. Лагерлеф С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1991. 544 с.

356809. Лагерлеф С. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1991. 555 с.

356810. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2019. 28 с.

356811. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 80 с.

356812. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 48 с.

356813. Музейний вісник. [б. в.]. Запоріжжя, 2018. 422 с.

356814. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2019. 76 с.

356815. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2018. 80 с.

356816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 72 с.

356817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

356818. Зелинская А. Тенденции рынка опалубочных систем : [технология монолитного строительства. Виды строительной опалубки]. . , . С. 48-52.

356819. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

356820. Встановлення посадового окладу доценту, який не має вченого звання. . , . С. 4.

356821. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки до самостійної роботи з ділової іноземної мови для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 26 с.

356822. Зуб'юк Ю. П. Українські термінологи і терміни електрики першої третини XX ст. До 90-ї річниці виходу у світ електротехнічного словника, укладеного Іваном Шелудьком. . , . С. 3-11.

356823. Давыденко Г. Г. Расчет режима нагрузки электротехнического оборудования главной схемы выдачи электроэнергии от блоков ЗАЭС в энергосистему. Деке поле. Запорожье, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-R)

356824. Шулікін Д. Сконцентруватися на якості : [результати виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень"]. . , . С. 5.

356825. Сорока В. Відчувати, думати, діяти як громадянин : [про наукову працю "Що таке державногромадянське виховання" німецького педагога Георга Кершенштейнера]. . , . С. 14-15.

356826. Жаркін А. Ф., Новський В. О., Палачов С. О. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових документів України у сфері забезпечення належної якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації. . , . С. 12-19.

356827. Гончаренко О. М. Питання мети, функцій та завдань саморегулівних організацій. . , . С. 146-150.

356828. Грамацький Е. М. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: проблемні питання. . , . С. 151-155.

356829. Гуйван П. Д. Феномен взаємних перебігів набувальної та позовної давностей : [набуття права власності внаслідок тривалого володіння чужим майном]. . , . С. 155-160.

356830. Гук Б. М. Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми. . , . С. 160-165.

356831. Кожевникова В. О. Межі та обмеження здійснення права на визначення та зміну імені дитини. . , . С. 165-169.

356832. Мазаракі H. A. Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут : [мирне вирішення спорів]. . , . С. 169-173.

356833. Доля О. Е. Внедрение наиболее эффективной системы защиты силовых трансформаторов при витковых замыканиях в обмотках. . , . С. 20-24.

356834. Плахотнюк Н. В., Григоренко М. В. Захист прав людини як пацієнта при трансплантації органів і тканин: міжнародний та національний рівень.. . , . С. 174-178.

356835. Скрипник В. Л. Тварини як джерело підвищеної небезпеки. . , . С 179-182.

356836. Аветисян М. Р. Зміст організаційно-правової форми господарювання : [в Україні]. . , . С. 183-188.

356837. Волкова А. О. Житлова сфера в Україні: стан та перспективи правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. . , . С. 189-196.

356838. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 1043-1244

356839. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 819-1040

356840. Киселев Я. Л. Охрана труда по советскому трудовому праву. Госюриздат. Москва, 1962. 223 с.

356841. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 611-816

356842. Джабурія О. О. Принципи організації і діяльності адвокатури та їх вплив на організаційні форми адвокатської діяльності в умовах реформування адвокатури України: постановка проблеми. . , . С. 197-201.

356843. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 419-608

356844. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 195-414

356845. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1980. С. 1-192

356846. Мельник I. A. Правова природа договору споживчого кредитування. . , . С. 201-204.

356847. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 1043-1248

356848. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 835-1040

356849. Хоменко В. О. Правові наслідки прийнятгя рішення про припинення господарського товариства. . , . С. 204-209.

356850. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 611-832

356851. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 419-608

356852. Коверзнєва Г. П., Коверзнєв М. С. Правове забезпечення трансляції в ефірі роликів з Youtube. . , . С. 210-212.

356853. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 195-416

356854. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1978. С. 1-192

356855. Ивановский Г. И. Развитие индустриального Запорожья. Экономиздат. Москва, 1961. 98 с.

356856. Будка Р. В. Окремі аспекти запровадження суду з інтелектуальної власності в Україні та зарубіжний досвід. . , . С. 212-215.

356857. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 1043-1248

356858. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 835-1040

356859. Своробин Д. С, Фоков А. А., Хорошилов С. В. Анализ целесообразности использования аэродинамического компенсатора при бесконтактном удалении космического мусора. . , . С. 4-11.

356860. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 627-832

356861. Вішар Ю. Ю. Міжнародно-правові акти у сфері правової охорони інтелектуальної власності на лікарські засоби. . , . С. 215-221.

356862. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 403-624

356863. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 211-400

356864. Чуковский К. Живой как жизнь. Молодая гвардия. Москва, 1962. 176 с.

356865. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1979. С. 1-208

356866. Ткачук Г. В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. . , . С. 222-226.

356867. Федчишин Д. В. Теоретичні питання процедури здійснення права на приватизацію земельних ділянок. . , . С. 227-230.

356868. Андрушко A. B. Проблеми кваліфікації захоплення заручників. . , . С. 231-235.

356869. Біленчук П. Д., Обіход Т. В. Кібербезпека і засоби запобігання та протидії кіберзлочинності й кібертероризму. . , . С. 235-239.

356870. Ревзин И. И. Модели языка. АН СССР. Москва, 1962. 191 с.

356871. Семиязычный словарь по электронике и волноводам. Физматгиз. Москва, 1961. 263 с.

356872. Лагерлеф С. Перстень Левенщельдов. Шарлотта Левенщельд. Анна Сверд. Худож. лит.. Ленинград, 1986. 552 с.

356873. Чернышева М. Г., Кузнецова Н. П., Давыдова Т. В. Немецкий язык. Высш. школа. Москва, 1961. 106 с.

356874. Авдєєв В. В. Стабілізація руху ракети в умовах невизначеності. . , . С. 12-18.

356875. Шендельс Е. И. Грамматика немецкого языка. Иногиз. Москва, 1958. 366 с.

356876. Аисса Д. О., Михайленко Т. П. Особенности теплообмена в камере подшипника газотурбинного двигателя. . , . С. 19-28.

356877. Трушляков Е. И., Радченко Н. И., Ткаченко В. С. Подход к анализу эффективности регулирования холодопроизводительности систем кондиционирования приточного воздуха. . , . С. 29-33.

356878. Мусатова Л., Виноградова Р. Здравоохранение в СССР и ГДР. Учпедгиз. Ленинград, 1961. 62 с.

356879. Бойчук Д. В. Проблеми законодавчого регулювання відсторонення від посади як заходу забезпечення кримінального провадження. . , . С. 240-245.

356880. Войтенко І. С. Банківські кредитні картки як засіб вчинення шахрайства. . , . С. 246-249.

356881. Волошина В. К. Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини. . , . С. 250-255.

356882. Кулик К. Д. Причини вчинення розбещення неповнолітніх в Україні. . , . С. 255-258.

356883. Миронюк Т. В., Король М. Г. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності. . , . С. 259-262.

356884. Падалка A. M. Удосконалення традиційних та розробка нових криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. . , . С. 263-265.

356885. Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. . , . С. 266-269.

356886. Віблий C. B. Деякі проблеми призначення покарання за незакінчений злочин. . , . С. 270-273.

356887. Данилова І. О. Щодо кримінального провадження на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. . , . С. 273-277.

356888. Дерновий B. B. Правова основа здійснення міжнародно-правової допомоги при проведенні процесуальних дій під час розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого особою шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців. . , . С. 277-280.

356889. Дзюба А. Ю. Виховання як основна ідея ювенального кримінального права ФРН. . , . С. 281-286.

356890. Куріпець П .A. Сутність поняття "пробація" та її завдання за кримінально-виконавчим законодавством України : [звільнення від відбування покарання]. . , . С. 287-289.

356891. Радченко А. М, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. Ефективність охолодження повітря на вході газотурбінної установки в умовах помірного і субтропічного клімату. . , . С. 34-38.

356892. Місюра Л. Ю. Актуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях у сфері довкілля. . , . С. 290-295.

356893. Селіверстов В. В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики. . , . С. 72-84.

356894. Радченко А. Н., Зубарев А. А., Остапенко А. В., Грич А. В. Повышение эффективности утилизации теплоты газового двигателя ступенчатой трансформацией. . , . С. 39-43.

356895. Шалапко Д. О. Непрямі методи дослідження ефекту використання малих домішок водню до основного палива. . , . С. 44-51.

356896. Тимошук B. C. Процесуальні дії, що проводяться під час з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами. . , . С. 295-299.

356897. Кондратьев А. В. Обзор и анализ существующих методологий оптимального проектирования композитных агрегатов ракетно-космической техники. . , . С. 52-66.

356898. Попко В. В. Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину. . , . С. 300-305.

356899. Савчук К. О., Проценко І. М. Міжнародні договори SOFA/SOMA: особливості укладення та змісту : [правомірна іноземна військова присутність на території певної держави]. . , . С. 306-310.

356900. Глущенко K. B. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО. . , . С. 310-314.

356901. Дев'яткіна М. С. Забезпечувальні заходи та пришвидшена процедура розгляду спору в новій редакції Регламенту МКАС при ТПП України: аналіз та пропозиції з удосконалення. . , . С. 314-318.

356902. Бойко Т. С. Формирование типовых профилей полетов самолета транспортной категории с учетом истории эксплуатации парка. . , . С. 67-75.

356903. Демчишина B. P. Правові інструменти регулювання співпраці України з Європейським Союзом у сфері міграції. . , . С. 318-322.

356904. Акуленко В. І. Дещо про нормативне регулювання "реституції" культурних цінностей з України : [повернення культурних цінностей ]. . , . С. 323-330.

356905. Коломієць H. A. Проблемні питання створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного суду в Україні крізь призму світового досвіду. . , . С. 331-334.

356906. Маалулі О. В. Доброчесність як одна із вимог сучасного антикорупційного законодавства. . , . С. 335-339.

356907. Макаренко О. О. Відповідальність за порушення у сфері прав інтелектуальної власності. . , . С. 339-341.

356908. Слюсарь Д. В., Колесник В. П., Чугай О. Н., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Абашин С. Л., Олейник С. В. Влияние различных факторов на морфологию поверхности покрытий типа WC, осажденных ионно-плазменным методом. . , . С. 76-82.

356909. Маліновська М. В. Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу з третіми країнами. . , . С. 341-345

356910. Легка О. О. Охорона прав інтелектуальної власності: актуальні проблеми. . , . С. 345-347.

356911. Третьякова М. В. Протидія неприхованій агресії РФ: політико-дипломатичний інструментарій України на тлі глобальних і регіональних викликів та загроз. . , . С. 348-352.

356912. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Метрологічне забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 20 с.

356913. Ingandarov I. A., Karimov S. M., Babayeva N. H. Methods and instruments for noncontact diagnostics of the tcas system = Методи та засоби для безконтактної діагностики системи TCAS. . , . P. 83-92.

356914. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Метрологічне забезпечення якості продукції" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 35 с.

356915. Рева А. Н., Насиров Ш. Ш., Мирзоев Б. М. Эффективность методов определения групповых систем предпочтений диспетчеров на опасности характерных ошибок, совершаемых в процессе управления воздушным движением. . , . С. 93-103.

356916. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Сучасні напрямки нанотехнологій" для студентів спеціальностей: 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (осв. програма "Якість, стандартизація та сертифікація");. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 70 с.

356917. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фізика напівпровідників" для студентів спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

356918. Григорьева А. С., Абрамова В. В., Лукин В. В., Кожемякина Н. В., Абрамов К. Д. Специфика оценивания характеристик сложных помех с учетом межканальной корреляции на гиперспектральных изображениях. . , . С. 104-114.

356919. Лагин Л. И. Голубой человек. Советский писатель. Москва, 1967. 319 с.

356920. Лагин Л. И. Голубой человек. Советский писатель. Москва, 1972. 319 с.

356921. Лагин Л. И. Голубой человек. Советский писатель. Москва, 1977. 320 с.

356922. Замицький О. В., Літовко Б. М., Шепеленко М. І. Дослідження моделі турбулентного потоку в відцентровому полі з відривним прикордонним шаром. . , . С. 25-27.

356923. Огляд страхового ринку України за 9 місяців 2018 року : [основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка]. . , . С. 4-15.

356924. Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за III квартал 2018 року : [розподіл звернень за видом подання скарг, за видами установ; загальний стан опрацювання звернень громадян. Структура звернень громадян]. . , . С. 16-17.

356925. Глобальний сектор страхування в 2018 році став жертвою низької рентабельності : [динаміка розвитку комерційного страхування в світі (2012-2018 рр.); комбіновані показники основних страхових ринків за рік (1975-2017 рр.), інші показники]. . , . С. 20-22.

356926. Письменный А. А., Гречко В. С. Применение автоматических регуляторов напряжения РПН трансформаторов как способ адаптации энергосистемы Украины к росту ВИЭ генерации. . , . С. 32-36.

356927. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсу "Психологія" для студентів заочної форми навчання спеціальності 022 "Дизайн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

356928. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації для організації і проведення семінарських занять з дисципліни "Психологія" для спеціальності 022 "Дизайн" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

356929. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Психологія" для спеціальності 022 "Дизайн" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

356930. Вобликов С. А. Масло SHELL DIALA S4 ZX-I для трансформаторного и реакторного оборудования всех классов напряжений. . , . С. 37-43.

356931. Ховрак І., Тринчук В. Соціальна відповідальність як стратегічний пріоритет розвитку страхового бізнесу. . , . С. 24-27.

356932. Страхування домашніх тварин. Досвід страховиків Іспанії: від чого страхують і скільки коштує?. . , . С. 33.

356933. Підсумки електронних продажів автоцивілки за 11 місяців 2018 року : [статистика продажів електронних договорыв ОСАЦВ на 10 грудня 2018 р.]. . , . С. 38-39.

356934. Манилов А. М., Давыдюк А. В. Способы повышения надежности электроснабжения путем усовершенствования релейной защиты и автоматики. . , . С. 45-46.

356935. Нуреев Р. М. Политическая экономия. Докапиталистические способы производства. МГУ. Москва, 1991. 96 с.

356936. Козуб І. Г., Шкурей О. А. Правовий аспект в питаннях охорони праці осіб зі зниженою працездатністю. . , . С. 4-11.

356937. Бевза А. С. Ринок цінних паперів як складова інформаційної безпеки. . , . С. 12-16.

356938. Соснін О. В. Безпекові проблеми іінформаційно-комунікаційної діяльності. . , . С. 17-27.

356939. Яценко С. С. Захист майнових прав та законних інтересів усунутих учасників у процедурі націоналізації господарського товариства. . , . С. 28-34.

356940. Zhuravel М. V. Analysis of the ways in which a permanent establishment may arise under article 5 of the OECD model tax convention and comparisons with the equivalent provision in the un model convention = Аналіз шляхів виникнення постійного ...[див.анотац.]. . , . P. 35-41.

356941. Черновський О. К., Турман Н. О. Тестова форма контролю, як складова підготовки кваліфікованого юриста. . , . С. 42-50.

356942. Верьовкіна Д. Корупція у сфері незаконного видобування бурштину. . , . С. 51-54.

356943. Гордієнко Д. Корупція і національна безпека : [корупція несе в собі загрозу національній безпеці]. . , . С. 55-59.

356944. Карпа В. Корупція і права людини. . , . С. 60-63.

356945. Гладіліна А. В. Корупція і судова реформа : [в Україні]. . , . С. 64-68.

356946. Комаров В. Основоположні принципи цивільного судочинства. . , . С. 14-49.

356947. Цувіна Т. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві. . , . С. 50-63.

356948. Калашников Ю. Н., Лавров С. Н., Перская В. В. Инвестиционное сотрудничество : рынок и цены. Внешнеторгиздат. Москва, 1991. 283 с.

356949. Сакара Н. Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст. . , . С. 64-85.

356950. Луспеник Д. Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики. . , . С. 86-101.

356951. Гулько Б. Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду. . , . С. 102-113.

356952. Бичкова С. Правовий статус учасників цивільної справи (у контексті новел процесуального законодавства України). . , . С. 114-128.

356953. Ізарова І., Вебрайте В., Флейшар Р. Case Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України. . , . С. 129-146.

356954. Чурпіта Г. Новели окремого провадження : [цивільне процесуальне законодавство України ]. . , . С. 147-159.

356955. Бойко І. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення). . , . С. 165-184.

356956. Скомороха Л. Про забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Моральний аспект професійної діяльності судді в Україні. . , . С. 185-197

356957. Берестова І. Висновок суду про суперечність закону Конституції України: ризики у процедурі звернення до Верховного Суду. . , . С. 198-210.

356958. Кадры (Подбор. Подготовка. Расстановка. Эффективность использования). Экономика образования. ВИНИТИ. Москва, 1991. 148 с.

356959. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. Вэсэлка. Киев, 1988. 399 с.

356960. Slusarczyk B., Lechwar M. Circular economy of Poland = Циркулярна економіка Польщі. . , . P. 5-20.

356961. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. Юридическая литература. Москва, 1990. 205 с.

356962. Мельник Т., Генералов О. Ф'ючерсний контракт: інструмент мінімізації валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 21-31.

356963. Лагоза И. В. Дело прекращается. Прапор. Харьков, 1977. 144 с.

356964. Ткаченко Т., Дупляк Т. Конвергентність ринку туристичних послуг. . , . С. 32-41.

356966. Бохан А. Новітні орієнтири архітектонізації екологічної дипломатії. . , . С. 42-54.

356967. Народное хозяйство СССР в 1990 г.. Финансы и статистика. Москва, 1991. 751 с.

356968. Самойленко Г., Селіванова А. Веб-технології у міжнародній торгівлі. . , . С. 55-61.

356969. Лагорио Д. Она и кошки. Радуга. Москва, 1991. 282 с.

356970. Воробей Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії. . , . С. 62-71.

356971. Налоги в механизме хозяйствования. Наука. Москва, 1991. 109 с.

356972. Fomina O., Slomchynska S. Investment property accounting through the lens of convergence of the national standards = Облік інвестиційної нерухомості в контексті конвергенції міжнародних стандартів. . , . P. 72-85.

356973. Barabash N., Ripa T. Analytical procedures for the audit of the competitiveness of trade enterprises = Аналітичні процедури аудиту конкурентоспроможності підприємств торгівлі. . , . P. 86-94.

356974. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

356975. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2019. 26 с.

356976. Геєць В. М. Економічну практику - на наукове підгрунтя. . , . С. 3-9.

356977. Звєряков М. І. Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії. . , . С. 10-31.

356978. Папава В. Про кризу в економічній науці та шляхи виходу з неї. . , . С. 32-52.

356979. Гриценко А. А. Економічна освіта: шлях від теорії до практики. . , . С. 53-70.

356980. Манцуров І. Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. . , . С. 71-87.

356981. Тарасевич В. М. Проблематика істини у світовій економічній науці : [у контексті еволюції класичної, некласичної та постнекласичної науки]. . , . С. 88-100.

356982. Мокичев С. В. Структура общественной собственности. Казанский ун-т. Казань, 1991. 147 с.

356983. Лагунов К. Я. Начнем сначала. Советский писатель. Москва, 1991. 399 с.

356984. Амоша О. І., Череватський Д. Ю. Розвиток вугільної промисловості в сучасних умовах. . , . С. 101-109.

356985. Лагунов К. Я. Одержимые. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1976. 408 с.

356986. Панченко Є. Г. Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики. . , . С. 110-126.

356987. Ладинский А. П. Анна Ярославна - королева Франции. Последний путь Владимира Мономаха. Картя молдовеняскэ. Кишинев, 1989. 622 с.

356988. Одотюк І. В. Крок уперед і два назад - декларації та реальність державної політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні : [основні параметри результативності інноваційного та науково-технологічного розвитку економіки України]. . , . C. 127-141.

356989. Ладинский А. П. В дни Каракллы. Советский писатель. Москва, 1961. 460 с.

356990. Модели развития региональных систем в изменяющихся условиях. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1991.

356991. Ладинский А. П. Когда пал Херсонес. Анна Ярславна - королева Франции. Последний путь Владимира Мономаха. Советский писатель. Москва, 1984. 704 с.

356992. Ладинский А. П. Когда пал Херсонес. Анна Ярславна - королева Франции. Наука и техника. Минск, 1989. 589 с.

356993. Ладинский А. П. Когда пал Херсонес. Анна Ярславна - королева Франции. Последний путь Владимира Мономаха. Правда. Москва, 1989. 799 с.

356994. Михайлова Е.В., Рожков Ю. В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков. ЛФЭИ. Ленинград, 1991. 120 с.

356995. Ладинский А. П. Последний путь Владимира Мономаха. Таврия. Симферополь, 1990. 400 с.

356996. Миско К. М. Ресурсный потенциал региона. Наука. Москва, 1991. 94 с.

356997. Козюк В. Таргетери і не-таргетери інфляції у багатих на ресурси економіках: чи є між ними структурні відмінності?. . , . С. 3-21.

356998. Дзюблюк О., Рудан В. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах кризових явищ в економіці України. . , . С. 22-48.

356999. Волошенко А., Ковальчук Т. Системна корупція: основні різновиди та державні імперативи запобігання і протидії. . , . С. 49-59.

357000. Куліш Л. Інституційні домінанти розвитку аграрного ринку України. . , . С. 60-68.

357001. Штань М. Макрофінансова політика в умовах глобальних дисбалансів. . , . С. 69-76.

357002. Ладлем Г. Капитан Скотт. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1972. 230 с.

357003. Бобиль В., Дронь М. Корпоративне управління як елемент економічної безпеки банку. . , . С. 77-93.

357004. Ладлем Г. Капитан Скотт. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1989. 287 с.

357005. Пасевич Д. Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві. . , . С. 94-101.

357006. Стеченко Д,, Сірик М. Управління знаннями у забезпеченні інноваційного регіонального розвитку економіки. . , . С. 102-119.

357007. Ладлэм Р. Рукопись Ченселора. Воениздат. Москва, 1990. 459 с.

357008. Леховицкий Д. И. Адаптивные решетчатые фильтры для систем пространственно-временной обработки нестационарных гауссовых процессов. . , . С. 607-644.

357009. Балашов Е. В., Коротков А. С, Румянцев И. А. Калибровка схем фазовращателей на основе векторного сложения сигналов. . , . С. 645-655.

357010. Когут А. Е., Когут Е. А., Доля Р. С., Носатюк С. О., Харьковский С. П., Хе Джаочан О повышении добротности планарных диэлектрических резонаторов с модами шепчущей галереи. . , . С. 656-664.

357011. Лазебник М. Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2018 і прогноз об'ємів ринку 2019 : експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції. . , . С. 4-10.

357012. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2018. C. 132-200

357013. Фокус на споживачів - дослідження споживчих настроїв від Genesys : [перше глобальне дослідження, проведене компанією Genesys, включає інсайти 1900 споживачів та більше 1300 користувачів в Америці, Європі, та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні]. . , . С. 16-26.

357014. Ковальчук C., Принько М. Сценарії співпраці підприємств реального сектору економіки з неприбутковими організаціями на засадах соціально- відповідального маркетингу. . , . С. 27-34.

357015. Споживчі настрої в Україні, листопад 2018: індекс склав 59,8. . , . С. 35-36.

357016. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання з курсу "Основи моделювання наносистем" для студентів другого (магістрського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 "Системний аналіз" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

357017. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання з курсу "Методи теоретичної фізики" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 "Системний аналіз" для всіх форм навчання. Механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 58 с.

357018. Методологические проблемы территориального развития РСФСР. СОПС. Москва, 1990. 215 с.

357019. Методы хозяйствования в условиях планово-рыночной экономики. НИИ управления. Москва, 1991. 102 с.

357020. Боде Л., Райжите Ж. Європейські рекламні стандарти та зображення жінок і чоловіків в рекламі: правила, тренди, ініціативи. . , . С. 37-46.

357021. Бучинська О. Еволюція жіночих та чоловічих образів в рекламі. . , . С. 47-64.

357022. Максименко О. Формування системи незалежного оцінювання професійних управителів та енергоменеджерів як відповідь на виклики сьогодення. . , . С. 65-69.

357023. Тимченко О. М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні. . , . С. 7-20.

357024. Богдан I. В., Свиридовська А. О. Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика. . , . С. 21-38.

357025. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 300 с.

357026. Іваницька О. М., Коїщук Т. В. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками. . , . С. 39-53.

357027. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Нац. ун. фіз. вихов. і спорту України "Олімпійська література". Київ, 2018. 128 с.

357028. Бортніков Г. П., Любіч О. О. Кредитне фінансування стартапів як складова державних програм стимулювання економічного зростання. . , . С. 54-75.

357029. Дробязко А. О., Беспалий С. Б. Роль банків за участю держави в капіталі у розвитку реального сектору економіки України. . , . С. 76-105.

357030. Новиков О. А., Щербаков В. В., Маховикова Г. А., Багиев Г. Л. Материально-техническое обеспечение : адаптация к рынку. ЛФЭИ. Ленинград, 1991. 131 с.

357031. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни "Електричні апарати" для освітньої програми "Електричні машини і апарати" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навч. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 32 с.

357032. Матыцин С. Л., Синицина И. С., Чудакова Н. А. Польша : трудный переход к рынку. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357033. Лях Л. В., Иванченко В. Г. Хозрасчетные методы управления деятельностью научно-технических организаций. Тэхника. Киев, 1991. 158 с.

357034. Литторин Свен-Отто Крушение социалистического мифа. Референдум : Полифакт. Москва, 1991. 80 с.

357035. Тарасов К. С., Булавин В. И., Синельщикова И. Г., Тесленко А. Ю., Харитонова Л. Н., Нутенко Л. А., Ларин С. К., Шкляр Н. А. Латинская Америка в мировой экономике. Наука. Москва, 1991. 222 с.

357036. Лангштейн М. С. Социалистический капитализм. Наукова думка. Киев, 1993. 146 с.

357037. Андреев С. С., Бабышев Л. С., Белова И. В., Волков В. Д., Дорофеев С. В., Дубинин С. К., Квятковский Л. Ю., Кожухов С. А., Кротов М. В., Новоселов Е. И., Покровский А. Н. Италия. Международные отношения. Москва, 1991. 192 с.

357038. Божко В. П., Брага В. В., Бубнова Н. Г., Клименко В. П., Поляков Л. А., Романов А. Н., Федосеев В. В., Херсонская О. О. Информатика : данные, технология, маркетинг. Финансы и статистика. Москва, 1991. 224 с.

357039. Дерлиця А. Ю. Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція. . , . С. 106-123.

357040. Ильин А. И. Личный фактор общественного производства и проблемы его активизации. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 184 с.

357041. Ельсуков В. П., Специан Л. М. Экономический словарь хозяйственника. Беларусь. Минск, 1991. 206 с.

357042. Евстратов С. Ю., Козлов Н. Б., Кузнецов А. И. Иностранные инвестиции в СССР. Финансы и статистика. Москва, 1991. 160 с.

357043. Ладыгина А. Б. Партийность и народность - основы советского искусства. Знание. Москва, 1974. 46 с.

357044. Кутырев Б. П., Митряшина И. В. Бывает ли зарплата незаработанной. Наука. Новосибирск, 1991. 156 с.

357045. Білорус О. Г., Власов В. І. Нові закономірності та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в глобальній економіці : [динаміка світового експорту та імпорту товарів та послуг по країнах і по роках; світовий торговий баланс (1989-2015 рр.); інші показники]. . , . С. 7-30.

357046. Кудряшов В. П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил. . , . С. 31-51.

357047. Лажесс М. Фонарь на бизань-мачте. Худож. лит.. Москва, 1990. 264 с.

357048. Богдан І. В., Коноваленко Д. В. Міжнародні порівняння продуктивності праці дослідників та макроекономічного ефекту досліджень і розробок. . , . С. 52-71.

357049. Бариніна М. В., Чумакова І. Ю. Функція внутрішнього аудиту в органах державного та комунального секторів економіки: оцінка прогресу реформ. . , . С. 85-106.

357050. Кругликов А. Г. Системный анализ научно-технических нововведений. Наука. Москва, 1991. 120 с.

357051. Сушко Н. І., Ларікова Т. В., Яблонько О. О. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання в закладах вищої освіти. . , . С. 107-119.

357052. Лажечков И. И. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1989. 542 с.

357053. Комплексные региональные исследования производственных сил СССР. СОПС. Москва, 1991. 180 с.

357054. Лажечков И. И. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1987. 686 с.

357055. Boiko A., Shkuropadska D. Compension mechanisms for ensuring the resilience of the economy = Компенсационные механизмы обеспечения устойчивости экономики. . , . P. 5-14.

357056. Лажечков И. И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1963. 567 с.

357057. Лажечков И. И. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1963. 731 с.

357058. Лажечков И. И. Басурман. Известия. Москва, 1961. 449 с.

357059. Guliaeva N., Vavdiichyk I., Matusova O. Investment projection of economic security = Інвестиційна проекція економічної безпеки. . , . P. 15-27.

357060. Лажечков И. И. Басурман. Правда. Москва, 1984. 448 с.

357061. Каминский Б. В., Лукашин А. Я. Советский промышленный концерн - что это такое?. Экономика. Москва, 1991. 239 с.

357062. Лажечков И. И. Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Советская Россия. Москва, 1989. 528 с.

357063. Евдокимова Т. Г., Маховикова Г. А. Краткий словарь делового человека. Финансы и статистика. Москва, 1991. 128 с.

357064. Лажечков И. И. Басурман. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1990. 383 с.

357065. Лажечков И. И. Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Советская Россия. Москва, 1991. 523 с.

357066. Журбин С. Как стать богатым и обеспечить себе жизнь, достойную человека. Олеся. Житомир, 1991. 80 с.

357067. Ефименков В. И. Экономика новых форм автоматизации производства. Наука. Москва, 1991. 88 с.

357068. Nedbalyuk O. Infrastructure of exchange trade in Ukraine = Інфраструктура біржової торгівлі в Україні. . , . P. 28-42.

357069. Лажечков И. И. Ледяной дом. Гослитиздат. Москва, 1959. 390 с.

357070. Лажечков И. И. Ледяной дом. Правда. Москва, 1979. 384 с.

357071. Лажечков И. И. Ледяной дом. Худож. лит.. Ленинград, 1982. 341 с.

357072. Есипов В. Е,. Маховикова Г. А. Ценообразование на мировом рынке. ЛФЭИ. Ленинград, 1991. 144 с.

357073. Prisyazhnyuk A., Khmurova V. Public-private partnership: theory and practice = Публічно-приватне партнерство: теорія і практика. . , . P. 43-51.

357074. Тарасевич В. Н. Эффективность общественного производства. Вища школа. Киев, 1991. 191 с.

357075. Лажечков И. И. Ледяной дом. Правда. Москва, 1985. 384 с.

357076. Сыч Е. Н. Транспортно-производственные комплексы. Наукова думка. Киев, 1991. 144 с.

357077. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Програма та контрольні завдання з дисципліни: "Експлуатація електричних та електронних апаратів" для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 - Електроенергетика електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

357078. Перканский А. Б., Чепраков С. В., Дубинин С. К. США : государство и рынок. Наука. Москва, 1991. 200 с.

357079. Zaporizhzhya National Technical University. EPA Methodical instructions for the laboratory works on the discipline "Exploitation of Electric and Electronic Apparatuses" for the students of the specialty 141 "Power, electric and electromechanical engineering". ZNTU. Zaporizhzhya, 2019. 28 p.

357080. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних та електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 29 с.

357081. Nepytaliuk A. Demographic systainability and economic growth: theory and methodology = Демографічна стійкість та економічне зростання: питання теорії і методології. . , . P. 52-66.

357082. Fedulova I. The balanced indicators system in the risk management = Збалансована система показників в управлінні ризиками. . , . P. 67-78.

357083. Sapoval M. Fiscal mechanizm for economic regulation = Бюджетний механізм регулювання економіки. . , . P. 79-90.

357084. Лажечков И. И. Ледяной дом. Худож. лит.. Ленинград, 1988. 316 с.

357085. Лажечков И. И. Ледяной дом. Правда. Москва, 1990. 379 с.

357086. Brukhanova G. Information environment of the university's for the training advertising professionals = Інформаційне середовище університету при підготовці фахівців з реклами. . , . P. 91-102.

357087. Лажечков И. И. Последний Новик. Худож. лит.. Москва, 1990. 510 с.

357089. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всей России чудотворца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. [Сергиев Посад], [1991]. 264 с., 8 л. ил. : ил.

357090. Лазар Э. Фокусник. Известия. Москва, 1987. 160 с.

357092. Редзюк А. М., Клименко О. А. Щодо стратегії підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом : [ретроспективний аналіз та прогноз споживання енергії і викидів СО2 дорожнім транспортом України на період до 2050 р.]. . , . С. 2-11.

357093. Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи (1452-1519) - художник. Знание. Москва, 1962. 32 с.

357096. Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи (1452-1519) - художник. Знание. Москва, 1969. 24 с., 4 л. ил.

357097. Берестова І. Е. Публічні інтереси у Конституції України. . , . С. 4-9.

357098. Бугайко Ю. О. Лексичні помилки в конституційному законодавстві України. . , . С. 10-14.

357099. Литвиненко Є. Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства. . , . С. 15-20.

357100. Фесенко Є. В. Гуманізація як принцип кримінального права України. . , . С. 21-25.

357101. Zhyrova P. O. International standards of prevention of trafficking in persons = Міжнародні стандарти запобігання торгівлі людьми. . , . P. 26-30.

357102. Дьомін Ю. М. Окремі аспекти використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій. . , . С. 31-39.

357104. Вінниченко В. А. Кримінальні процесуальні правовідносини між слідчим та підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. . , . С. 40-48.

357106. Селіна М. Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти. . , . С. 49-58.

357107. Васюта Ю. В. Корупція і земельний ринок. . , . С. 59-62.

357108. Кравченко Н. О. Корупція і судова реформа : [ в Україні]. . , . С. 63-66.

357110. Хортюк А. А. Боротьба з корупцією в цивільній авіації - запорука національної безпеки України. . , . С. 67-69.

357112. Якубовський В. В. Дискрекційні повноваження як один з корупційних ризиків у публічному управлінні : [комплекс прав і зобов'язань представників влади]. . , . С. 70-73.

357114. Фейт Н. Тайная деятельность швейцарских банков. Прогресс. Москва, 1986. 318 с.

357115. Ларарев Л. И. Военная проза Константина Симонова. Худож. лит.. Москва, 1974. 240 с.

357119. Федоров Б. Г. Валютная политика СССР. Финансы и статистика. Москва, 1990. 94 с.

357120. Ларарев Л. И. Поэзия военного поколения. Знание. Москва, 1966. 40 с.

357121. Территориальное прогнозирование, планирование и управление в новых условиях хозяйствования. СОПС. Москва, 1990. 198 с.

357122. Системные исследования. Наука. Москва, 1991. 267 с.

357123. Ковальов С. О. Розроблення електронної системи управління газовими ДВЗ із примусовим запалюванням, переобладнаними на базі дизелів для роботи на зрідженому нафтовому газі. . , . С. 12-18.

357124. Chubenko A. The experience of the United Cingdom in the development of national AML and anti-corruption system in Ukraine = Досвід Великобританії в побудові національних антилегалізаційної та антикорупційної систем в Україні. . , . P. 7-23.

357125. Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні. . , . С. 24-35.

357126. Загиней З. Викладацька діяльність vs участь у роботі екзаменаційних комісій : [встановлення належності до викладацької діяльності участі особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування]. . , . С. 36-53.

357127. Наулік Н. Правова дефініція статусу прокурора в Україні. . , . С. 54-65.

357128. Кравчук В. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурора за порушення правил професійної етики. . , . С. 66-80.

357129. Мінченко О. Правова аргументація: переосмислення підходу до розуміння. . , . С. 81-93.

357130. Ларарев Л. И. Это наша судьба. Советский писатель. Москва, 1978. 288 с.

357131. Мінченко С. Заходи запобігання наркоманії серед неповнолітніх в Україні. . , . С. 94-104.

357132. Эклунд Клас Эффективная экономика. Экономика. Москва, 1991. 349 с.

357133. Лазарев Л. Л. Пушки Красной Поляны. Московский рабочий. Москва, 1986. 126 с.

357134. Никифорчук Д., Кобець М., Никифорчук В. Взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції під час протидії злочинам у сфері банківських електронних платежів. . , . С. 105-116.

357135. Шухов Н. С. Политическая экономия социализма в 20-е годы. Наука. Москва, 1991. 311 с.

357136. Ізотов О., Ганова Г. Використання дерматогліфічних ознак людини при проведенні досудового розслідування. . , . С. 117-128.

357138. Шубалий О., Косінський П. Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону. . , . С. 23-37.

357139. Черниченко Ю. Земля и воля. ПИК. Москва, 1991. 253 с.

357140. Минаев Э. С., Винес А. Р., Забродина Л. Р., Бурков В. Н., Селиванов С. Н., Еропкин А. М., Песелева Р. И., Агеева Н. Г., Бойко В. В., Канащенков А. Н., Носов А. В. Хозяйственный механизм предприятия : концепция, методы, практика. МАИ. Москва, 1991. 208 с.

357141. Мержиєвський В. В., Пономарьова Ю. О. Галузевий словник: "спалини" : [наукове термінологічне визначення]. . , . С. 19.

357142. Нагайчук В. М., Ілляш С. І., Терещенко Т. А. Особливості гарячого ресайклінгу на дорозі зі зміною гранулометричного складу асфальтобетонної суміші. . , . С. 20-27.

357143. Kamonchaivanich K., Kubouama K., Ougizawa T. FEM Analysis and Experimental Study on the Bending Strength of Ceramic Tiles with the Top- and Back-Sided Polyurea Coating = Конечноэлементный анализ и экспериментальное исследование прочности при изгибе керамической плитки с с двусторонним покрыт.... . , . P. 5-13.

357144. Nagaychuk V. M., Illiash S. I., Tereshchenko T. A. Experience on implementation of hot in-place recycling of asphalt concrete in Ukraine = Досвід впровадження технологій гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі в Україні. . , . P. 28-36.

357145. Каредін В. С, Павленко Н. В. КРЕДО на службі у дорожників : [КРЕДО - баготофункційний комплекс для забезпечення автоматизованої обробки даних в геодезичних роботах, при інженерних вишукуваннях, підготовці даних для геоінформаційних систем, створення моделей... див. анот.]. . , . С. 37-46.

357146. Ye X. F., Ogai H., Kim C. W. Discrepancy Analysis of Load–Displacement in the Combination Space for Concrete Box Girder Assessment = Анализ отклонений напряженно-деформированного состояния в пространстве комбинаций при оценке состояния бетонной коробчатой балки. . , . P. 14-21.

357147. Рыночная экономика. СОМИНТЭК. Москва, 1992. 160 с.

357148. Рудницкий В. В. Культура общественной организации и экономические отношения. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 152 с.

357149. Alisjahbana S. W., Safrilah, Putra J. C. P., Asmi A., Alisjahbana I., Kiryu S., Gan B. S. Dynamic Response of Pavement Plates to the Positive and Negative Phases of the Friedlander Load = Динамическая реакция мостовых плит на положительные и отрицательные фазы нагрузки Фридлендера. . , . P. 22-30.

357150. Промышленность. Информационно-издат. центр. Москва, 1991. 242 с.

357151. Голомовзий Є. М. ГОСТ скасовано. Що робити? Актуальні питання застосування стандартів у галузі підіймальної техніки. . , . С. 2-5.

357152. Zhang C. C., Yang X. H., Gao H. XFEM Simulation of Pore-Induced Fracture of a Heterogeneous Concrete Beam in Three-Point Bending = Моделирование вызванного пористостью разрушения бетонной балки неоднородной структуры при трехточечном изгибе с помощью расширенного метода конечных.... . , . P. 31-44.

357153. Zhang J., Ma L., Zhang Z. X. Elastoplastic Damage Model for Concrete Under Triaxial Compression and Reversed Cyclic Loading = Модель упругопластического повреждения бетона при трехосном сжатии и знакопеременной циклической нагрузке. . , . P. 45-56.

357154. Производительные силы и производственные отношения современности. МГУ. Москва, 1991. 184 с.

357155. Long Y. C., Yu C. T. Numerical Simulation of the Damage Behavior of a Concrete Beam with an Anisotropic Damage Model = Численное моделирование поведения бетонной балки с помощью модели анизотропного повреждения. . , . P. 57-65.

357156. Шлянин С. М. Грейфер электромоторный двухчелюстной изготовлен на ООО "Завод Кранкомплект" : [процесс изготовления и основные технические характеристики]. . , . С. 6.

357157. Tian Z. G., An X. Y., Yang Y., Zhao L. K. Dynamic Stress Analysis of a Composite Electromagnetic Track = Анализ напряжений при динамической нагрузке композиционной электромагнитной направляющей. . , . P. 66-75.

357158. Андриенко Н. Н., Корень В. Л. Проблемы для дискуссий о будущем подъемных сооружений : [проблемы обоснования продления срока службы подъемных сооружений]. . , . С. 9-12.

357159. Волчек Н. В. Критический подъем. Факторы, снижающие грузоподъемность мобильных кранов : [конфигурация крана, неравномерная запасовка каната, неправильная установка аутригеров, слабый грунт, неровная установка крана, боковая нагрузка, увеличение вылета]. . , . С. 13-16.

357160. Проблемы регионального хозяйственного механизма. СОПС. Москва, 1990. 110 с.

357161. Sheng L. Y., Jiao J. K., Lai C. Assessment of the Microstructure and Mechanical Properties of a Laser-Joined Carbon Fiber-Reinforced Thermosetting Plastic and Stainless Steel = Оценка микроструктуры и механических свойств лазерного соединения нержавеющая сталь и реактопласт, арм.... . , . P. 76-88.

357162. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 74 с.

357163. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 30 с.

357164. Wang X. R., Yin B. Y., Luo W. B. Fatigue Damage Analysis of an Asphalt Mixture Based on Pseudostiffness = Анализ усталостного повреждения битумной смеси с использованием псевдожесткости. . , . P. 89-97.

357165. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

357166. Wan Z., Song C. C., Gao W.S. Elastoplastic Model of Sand Under Complex Loading = Упругопластичсская модель песка при сложном нагружении. . , . P. 98-106.

357167. Волчек Н. В., Терехов А. В. Новый башенный кран Comansa 21LC1050 без оголовка башни с максимальной грузоподъемностью 50 тонн. . , . С. 17-18.

357168. Luo W. B., Liu Y. P., Yin B. Y., Li Y., Liu X. Creep Lifetime Assessment of Pressure-Tight Pe100 Pipes Based on a Slow Fatigue Crack Growth = Ускоренная оценка срока службы до разрушения при ползучести трубы РЕ 100 под давлением на основе медленного усталостного роста трещин. . , . P. 107-114.

357169. Терехов А. В. О новом кране фирмы Comansa... и не только : [история создания, область применения, технические характеристики и конструкционные особенности кранов Flat Top (безоголовочные или краны быз оголовки)]. . , . С. 19-22.

357170. Yimit M., Ni L., Du Y., Bkan R. Mechanical and Aging Properties of Polypropylene and Styrene-Butadiene-Styrene Composites Under Outdoor and Indoor Conditions = Механические свойства и характеристики старения композитов из полипропилена и стирол-бутадиан-стирола в условиях наруж..... . , . P. 115-126.

357171. Wang Y. Q., Cheng P., Liu X. S., Bao Y. J., Gao H. Study on a Cracked Single-Layer 2D Woven Composite Plate: Fracture Mode and Damage Analysis = Исследование однослойной пластины из плоского тканого композита с трещинами: характер разрушения и анализ повреждений. . , . P. 127-134.

357172. Shen L. L., Shen Z. B., Cui H. R., Li H. Y., Zhi S. J. Effect of the Interfacial Transition Zone on Basic Mechanical Properties of a Solid Composite Propellant = Влияние зоны межфазного перехода на основные механические свойства композитного твердого ракетного топлива. . , . P. 135-146.

357173. Правовое регулирование валютных операций. ДЕ-ЮРЕ. Москва, 1991. 204 с.

357174. Li S., Zhang Q. D., Liu J. Y. Coupled Deformation and Diffusion Process at the Stainless Steel/Carbon Steel Interface in the Deformation Bonding Process = Процесс деформации и диффузии композитов на основе нержавеющей и углеродистой сталей вблизи межфазной границы в процессе.... . , . P. 147-152.

357175. ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 18 с.

357176. Sheng L. Y., Wang F. Y., Wang Q., Jiao J. K. Shear Strength Optimization of Laser-Joined Polyphenylene Sulfide-Based CFRTP and Stainless Steel = Оптимизация сдвиговой прочности лазерного соединения термопласта на основе полифениленсульфида, армированного углеродным волокном, и нержавеющей стали. . , . P. 153-160.

357177. ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015 Настанова з виготовлення і монтажу сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об'ємом від 100 м3 до 50 000 м3. Мінрегіон України. Київ, 2016. 127 с.

357178. Волчек Н. В. Экономичная транспортировка и быстрый монтаж телескопического крана Liebherr LТМ 11200-9-1 грузоподъемностью 1200 т. . , . C. 23.

357179. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015 Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд. Мінрегіон України. Київ, 2016. 147 с.

357180. Петрович Й. М., Новаківський І. І. Шляхи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки. . , . С. 3-12.

357181. Войцеховська Ю. В. Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем. . , . С. 13-17.

357182. Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України. . , . С. 18-26.

357183. Дудкін О. М. Стратегічні запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу у країнах Центральної Європи - їхня загальна характеристика та досвід функціонування. . , . С. 27-40.

357185. Поляк Г. Б. Финансы местных Советов. Финансы и статистика. Москва, 1991. 152 с.

357186. Карий О. І., Подвальна Г. В. Логістична інфраструктура України у світових рейтингах. . , . С. 41-49.

357187. Русский эрос, или Философия любви в России. Прогресс. Москва, 1991. 448 с.

357188. Бранский В. П., Корольков А. А., Ростошинский Е. Н., Караваев Г. Г., Симоненко Т. И., Пашков М. В., Астафьев А. К., Литвинова А. Л., Выжлецов Г. П., Гречаный В. В. Роль философии в научном исследовании. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1990. 120 с.

357189. Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій : [роль академічної спільноти та студентського лекторію у вирішенні питань соціальної нерівності. Розглянуто соціальне підприємництво, аутрич-діяльність університетів та соціально орієнтовані моделі навчання]. . , . С. 7-19.

357190. Кіндрацька Г. І., Кулиняк Ю. І. Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу. . , . С. 50-59.

357191. Кулиняк І. Я., Копець Г. Р. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів західної України. . , . С. 60-71.

357192. Мискін Ю. І., Мискіна О. О. Удосконалення концепції амортизаційної політики в Україні. . , . С. 72-78.

357193. Олексів І. Б., Харчук В. Ю., Лісович Т. Ю. Оцінювання результатів впровадження організаційних змін на машинобудівних підприємствах. . , . С. 79-87.

357194. Розанов В. В. Уединенное. Правда. Москва, 1990. 720 с.

357195. Просович О. П., Процак К. В. Ідентифікація та оцінка кредитного ризику комерційних банків. . , . С. 88-96.

357196. Угольков Є. О. Світові тенденції використання інструментів інтернет-маркетингу. . , . С. 97-104.

357197. Розанов В. В. Религия и культура. Правда. Москва, 1990. 639 с.

357198. Уголькова О. З. Ключові елементи системи краудфандингу. . , . С. 105-110.

357199. Howaniec H. B. The conditions of using of loyalty programs on the polish market = [Умови використання програм лояльності на польському ринку]. . , . P. 111-118.

357200. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Центр прикладных исследований. Москва, 1990. 64 с.

357201. Яремко І. Й., Лемішовська О. С. Процеси капіталізації корпорацій та їх відображення у звітності. . , . С. 119-125.

357202. Стремякова И. Р. Моральная атмосфера теоретико-методологические аспекты. Наука. Новосибирск, 1991. 174 с.

357203. Петрович Й. М., Савоніна Н. С. Забезпечення неперервного моніторингу процесів модернізації організування виробничої діяльності приладобудівних підприємств. . , . С. 126-134.

357204. Пияшева Л. И. Можно ли быть немножко беременной?. Полифакт. Минск, 1991. 144 с.

357205. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 110 с.

357206. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 268 с.

357207. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

357208. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2019. 40 с.

357209. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2019. 44 с.

357210. Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації : [аналізується стан імплементації європейських норм вищої освіти в Україні. Визначено кроки, необхідні для розбудови системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації]. . , . С. 20-30.

357211. Поперенко Л. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання : [на прикладі навчального процесу на кафедрі оптики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка]. . , . С. 31-48.

357212. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України. . , .

357213. Візіренко С. В., Агаркова О. В. Організація обліку процесу реалізації готової продукції. . , .

357214. ДБН Б.1.1-21_2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад. Мінрегіон України. Київ, 2018. 18 с.

357215. ДБН Б.1.1-22_2017 Містобудування. Склад та зміст плану зонування території. Мінрегіон України. Київ, 2018. 26 с.

357216. Лазарев В. Н. Профессия - художник. Знание. Москва, 1976. 103 с.; 8 л. ил.

357217. Лазарева О. П. Русский скульптур Федот Шубин. Искусство. Москва, 1965. 102 с.

357218. Лазарова К. Осиное гнездо. Издательство иностранной литературы. Москва, 1956. 494 с.

357219. Теребух А. А, Лісовська Л. С. Моделі обгрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств. . , . С. 135-145.

357220. Жук Л. В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи. . , . С. 146-153.

357221. Лазарчук А. Б. Зеркала. Орбита. Москва, 1990. 224 с.

357222. Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я., Васильців Н. М. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів в Україні. . , . С. 154-161.

357223. ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об'єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги. Мінрегіон України. Київ, 2016. 27 с.

357224. Лазарчук А. Б. Солдаты Вавилона. Универс. Красноярск, 1995. 604 с.

357225. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. Мінрегіон України. Київ, 2018. 193 с.

357226. Лазутин И. Г. Избранные произведения. Воениздат. Москва, 1984. 576 с.

357228. Ортинський В. Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі. . , . С. 4-11.

357229. Макарчук В. Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.). . , . С. 12-21.

357230. Паньонко І., Ряшко О. Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії. . , . С. 22-28.

357231. Лазутин И. Г. Избранные произведения. Воениздат. Москва, 1984. 496 с.

357232. Саракавік І. Вялікае Княства Літоускає: на шляху да феадальнай прававой дзяржавы = Велике Князівство Литовське: на шляху до феодально-правової держави. . , . С. 29-37

357233. Лазутин И. Г. Высота. Воениздат. Москва, 1990. 414 с.

357234. Stetsyk B. Judical system in times of national liberation movements in Ukraine (1917-1921) = Судова система в часи національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.). . , . P. 38-44.

357235. Лазутин И. Г. Крылья и цепи. Советская Россия. Москва, 1990. 496 с.

357237. Терлюк І. Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917-1921 рр.). . , . С. 45-50.

357238. Лазутин И. Г. Обрывистые берега. Советский писатель. Москва, 1988. 409 с.

357239. Тетерук А. Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння. . , . С. 51-55.

357240. Лазутин И. Г. Ордена павших. Московский рабочий. Москва, 1972. 208 с.

357241. Цюбченко А. Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід. . , . С. 56-61.

357242. Лазутин И. Г. Родник пробивает камни. Профиздат. Москва, 1981. 399 с.

357243. Лазутин И. Г. Суд идет. Московский рабочий. Москва, 1990. 477 с.

357244. Лазутин И. Г. Суд идет. Книжное издательство. Новосибирск, 1991. 454 с.

357245. Лазутин И. Г. Тысяча первый поединок. ДОСААФ. Москва, 1971. 144 с.

357246. Лазутин И. Г. Черные лебеди. Патриот. Москва, 1991. 507 с.

357249. Лайне С. В. Мариэтта Шагинян. Знание. Москва, 1988. 64 с.

357250. Барабаш О. Поняття та види делінквентної поведінки людини. . , . С. 62-66.

357251. Лакло Ш. Опасные связи. Худож. лит.. Москва, 1990. 318 с.

357252. Габаковська Х. Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід. . , . С. 67-73.

357253. Гарасимів Б. Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект. . , . С. 73-77.

357254. Голос України. Київська правда. К., 2019.

357255. Лакснесс Х. К. Атомная база. Брехкукотская летопись. Возвращенный рай. Прогресс. Москва, 1977. 558 с.

357256. Гарасимів Т. Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості. . , . С. 78-82.

357257. Лакснесс Х. К. Атомная база. Издательство иностранной литературы. Москва, 1954. 174 с.

357258. Ковальчук В., Панчук І. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України. . , . С. 83-89.

357260. Лакснесс Х. Самостоятельные люди. Героическая сага. Гослитиздат. Москва, 1954. 495 с.

357261. Ковальчук С. Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади. . , . С. 90-97.

357262. Лакснесс Х. К. Свет мира. Прогресс. Москва, 1969. 571 с.

357263. Козак І. Диференціація філософії правосуддя та філософії судочинства. . , . С. 98-102.

357264. Старшенбаум Г. В. Любовь против одиночества. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357265. Козак О. Детермінація дефініції поведінки:теоретико-правовий вимір. . , . С. 103-107.

357267. Маркович Х. Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз. . , . С. 108-115.

357268. Ортинська Н. Щодо національної моделі ювенальної юстиції. . , . С. 116-121.

357269. Бойко І. Київська держава : [Києво-Руська держава як фундамент для створення Української державності]. . , . С. 1, 5, 6-7.

357270. Павлів-Самоїл Н. Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті. . , . С. 122-128.

357271. Символи та атрибути Української державності : [Державний герб України. Державний прапор та гімн України. Історія українських грошей]. . , . С. 8-9.

357272. Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів. . , . С. 129-135.

357273. Софінська І. Філософсько-правові витоки громадянства. . , . С. 136-141.

357274. Соловьев В. С. Три разговора. А. Н. Сытин и К. : Пик. Москва, 1991. 192 с.

357275. Токарська А. Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки. . , . С. 142-146.

357276. Чорнобай О. Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації. . , . С. 147-154.

357277. Чорнописька В. Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект. . , . С. 155-162.

357278. Смолій В. Українська держава середини XVII століття. . , . С. 1, 10-11.

357279. Юрійчук О. Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму. . , . С. 163-168.

357280. Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. Политиздат. Москва, 1991. 432 с.

357281. Бліхар М. Фінансово-правова відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. . , . С. 169-176.

357282. Бортник Н., Єсімов С. Структура національної платіжної системи України. . , . С. 177-183.

357283. Войтенко І. Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів. . , . С. 184-189.

357284. Святоцький О. "Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення". . , . С. 1, 12-13.

357285. Горкава В. Aдміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти. . , . С. 190-197.

357286. Дембіцька С. Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення. . , . С. 198-204.

357287. Демчик Н. Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України. . , . С. 205-210.

357288. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 1043-1248

357289. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 835-1040

357290. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 627-832

357291. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 403-624

357292. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 195-400

357293. Коллоидный журнал. Наука. Москва, 1983. С. 1-192

357296. Кристаллография. Наука. Москва, .

357297. Космические исследования. Наука. Москва, .

357298. Завальна І. Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства. . , . С. 211-214.

357299. Сиренко В. Ф. Интересы-власть-управление. Наукова думка. Киев, 1991. 156 с.

357300. Єсімов С. Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні. . , . С. 215-223.

357301. Ковалів М., Мороз Н. Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні. . , . С. 224-229.

357302. Лакшин В. Я. Закон палаты. Советский писатель. Москва, 1989. 272 с.

357303. Ковалів М. Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками. . , . С. 230-235.

357304. Козюренко Р. Компетенція - основний елемент правового статусу суб'єкта адміністративно-деліктної юрисдикції. . , . С. 236-241.

357305. Комарницька І. Взаємодія суб'єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. . , . С. 342-348.

357306. Котормус Т. Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. . , . С. 249-256.

357307. Лакшин В. Я. "Новый мир" во времена Хрущева. Книжная палата. Москва, 1991. 266 с.

357308. Легенький М. Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою. . , . С. 257-266.

357309. Лакшин В. Я. Открытая дверь. Московский рабочий. Москва, 1989. 448 с.

357310. Лесько Н. Державна політика у сфері попередження насильства в сім'ї: поняття та сучасний стан. . , . С. 267-272.

357311. Литвин Н. Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів. . , . С. 273-278.

357312. Лалич М. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1989. 876 с.

357313. Симония Н. А. Что мы построили. Прогресс. Москва, 1991. 432 с.

357314. Лалич М. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1989. 524 с.

357315. Марушій О. Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади. . , . С. 279-283.

357316. Лалич М. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1989. 847 с.

357317. Мороз Н. Поняття інформації обмеженого доступу. . , . С. 284-289.

357318. Мота А. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень. . , . С. 290-295.

357319. Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України. . , . С. 296-302.

357320. Сивак А. Ф. Константин Леонтьев. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 88 с.

357321. Перун Т. Методологічні засади дослідження механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні. . , . С. 303-307.

357322. Сергеев К А., Слинин Я. А. Природа и разум : античная парадигма. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 240 с.

357323. Петрова І. Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України. . , . С. 308-315.

357324. Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права. . , . С. 316-324.

357325. Сало А. Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України. . , . С. 325-331.

357326. Тильчик О. Роль державного контролю у протидії тінізації економіки. . , . С. 332-337.

357327. Тімашов В. Причини та умови корупції в Україні. . , . С. 338-344.

357328. Семке В. Я. Умейте властвовать собой, или беседы о здоровой и больной личности. Наука. Новосибирск, 1991. 237 с.

357329. Федченко О. Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції. . , . С. 345-349.

357330. Лаллеман Ф. Пифей. Бортовой дневник античного мореплавателя. Прогресс. Москва, 1986. 256 с.

357331. Хомишин І. Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти. . , . С. 350-355.

357332. Лалу. Молодая гвардия. Москва, 1963. 254 с.

357334. Сафьянов В. И. Этика общения. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357335. Сведенборг Э. Основы учения. Swedenborg Foundation, Ins. : Hermitage Publishers. [Б. м.], 1991. 150 с.

357336. Пилипенко О. И. Всемирное хозяйство : опыт политико-экономического исследования. МГУ. Москва, 1991. 144 с.

357337. Чопко Г. Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню. . , . С. 356-361.

357338. Шутий М. Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту. . , . С. 362-365.

357339. Бабецька І. Поняття публічного інтересу у цивільному праві України. . , . С. 366-372.

357340. Байда Б., Левицька О. Укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання. . , . С. 373-378.

357341. Буряк Я. "Інтереси держави" у господарському процесі: поняття та судова практика. . , . С. 379-386.

357342. Волинець Т. Підстави припинення права комунальної власності. . , . С. 387-391.

357343. Ламакин В. В. По берегам и островам Байкала. Наука. Москва, 1965. 191 с.

357344. Ламбрино А. Солдат Авакум Харитон. Воениздат. Москва, 1962. 200 с.

357346. ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 94 с.

357348. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 146 с.

357349. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 80 с.

357351. Лампа, зажженная в полдень. Молодая гвардия. Москва, 1986. 271 с.

357352. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 95 с.

357353. Организация и планирование отраслей народного хозяйства. Лыбидь. Киев, 1991. 136 с.

357354. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 72 с.

357355. Лапедуза Д. Гепард. Держлітвидав. Киев, 1961. 182 с.

357356. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 103 с.

357357. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Мінрегіон України. Київ, 2017. 26 с.

357358. Ланге П. В. Великий скиталец: Жизнь Христофора Колумба. Мысль. Москва, 1984. 224 с.

357359. ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. Мінрегіон України. Київ, 2017. 44 с.

357360. Долинська М. Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні. . , . С. 392-397.

357361. Ланге П. В. Горизонты Южного моря. Прогресс. Москва, 1987. 228 с.

357362. Личенко І. Екологічна безпека як об'єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах. . , . С. 398-404.

357364. Марич Х. Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види. . , . С. 405-412.

357365. Німак М. Співвідношення понять "нотаріальна діяльність" та "реєстраційна діяльність нотаріуса". . , . С. 413-420.

357367. Ланге П. В. Подобно солнцу....: Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание. Прогресс. Москва, 1988. 240 с.

357368. Тарнавська М. Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов'язку його захищати. . , . С. 421-427.

357369. Куренков Ю. В., Смирнова С. А., Петров В. К., Гуськова О. В., Зайцева О. А., Попов В. В., Кедрова Г. В., Бромберг Ф. Л., Астров О. В., Капранов С. И.. Кондратьев В. Б. Материальное накопление в условиях рыночной экономики. Наука. Москва, 1991. 276 с.

357370. Ланге - Вайнерт М. Девичьи годы. Молодая гвардия. Москва, 1959. 224 с.

357372. Бараняк В. Проблеми протидії незаконній діяльності, пов'язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів. . , . С. 428-432.

357373. Ландо В. М. Разрешите обратиться. Лиесма. Рига, 1989. 104 с.

357375. Матросов В. М., Головченко В. Б., Носков С. И. Моделирование и прогнозирование показателей социально-экономического развития области. Наука. Новосибирск, 1991. 144 с.

357376. Гула Л. Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів. . , . С. 433-440.

357377. Ландшафт моих воображений. Современник. Москва, 1990. 621 с.

357378. Доліновський Ю. Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров'я. . , . С. 441-448.

357379. Ланина А. Г. Судьбы скрещенья. Современник. Москва, 1989. 239 с.

357380. Канцір В., Серкевич І. Сучасне розуміння поняття тероризму. . , . С. 449-456.

357381. Ланина Т. В. Александр Володин: драматург. Советский писатель. Ленинград, 1989. 317 с.

357383. Кушпіт В., Цилюрик І. Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід. . , . С. 457-462.

357384. Юнчик Л. Н., Усеня А. Н. Нахлебники. Беларусь. Минск, 1991. 208 с.

357385. Лановой В. С. Счастливые встречи. Молодая гвардия. Москва, 1983. 224 с.

357386. Марисюк К. ІІІ міжнародний тюремний конгрес 1885 р.. . , . С. 463-466.

357387. Лановой В. С. Счастливые встречи. Молодая гвардия. Москва, 1986. 222 с.

357388. Несімко О. Особливості висновків, які виносяться експертами. . , . С. 467-473.

357389. Палюх А. Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування. . , . С. 474-482.

357390. Римарчук Г., Сорока С. Регламентація заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав. . , . С. 483-488.

357391. Шевченко А. К. Культура. История. Личность. Наукова думка. Киев, 1991. 192 с.

357392. Ланской М. З. Две повести. Трудный поиск. Глухое дело. Советский писатель. Ленинград, 1969. 320 с.

357393. Ромців О. Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії. . , . С. 489-494.

357394. Ланской М. З. С двух берегов. Советский писатель. Ленинград, 1973. 622 с.

357395. Рудницький І. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами. . , . С. 495-501.

357396. Лану А. Когда море отступает. Прогресс. Москва, 1965. 269 с.

357397. Лану А. Майор Ватрен. Держлітвидав. Київ, 1960. 288 с.

357398. Лану А. Мопассан. Молодая гвардия. Москва, 1971. 390 с.

357399. Сибірна Р., Сибірний А., Хомів О. Місце судової експертизи у господарському процесі. . , . С. 502-506.

357401. Якимова С. Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв'язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами. . , . С. 507-512.

357402. Богів Я. Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні. . , . С. 513-520.

357404. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. Радуга. Москва, 1984. 404 с.

357405. Забокрицький І. Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. . , . С. 521-530.

357406. Шафаревич И. Р. Есть ли у России будущее?. Советский писатель. Москва, 1991. 560 с.

357407. Ланщиков А. П. Избранное. Современник. Москва, 1989. 615 с.

357408. Іщук С. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні. . , . С. 531-537.

357410. Ланщиков А. П. Славься, Отечество. Знание. Москва, 1978. 64 с.

357412. Лао Шэ Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1991. 701 с.

357414. Лао Шэ Последняя монета. Наука. Москва, 1965. 119 с.

357416. Лао Шэ Рикша. Гослитиздат. Москва, 1957. 230 с.

357417. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357418. Kamosinski S. The village fund as a form of inhabitants' participation in managaring subsidiary units of the commune = Фонд селища як форма участі населення в управлінні допоміжних підрозділів комуни. . , . P. 538-543.

357420. Крижова О. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини. . , . C. 544-549.

357421. Ковальчук В, Пивовар М. Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні. . , . С. 550-556.

357422. Честертон Г. К. Вечный человек. [б. и.]. Чикаго, 1989. 280 с.

357423. Ковальчук О. Закон України "Про місцеві вибори": недоліки та шляхи вдосконалення. . , . С. 557-562.

357424. Цебенко С. Гідність людини і міжнародні стандарти. . , . С. 563-569.

357432. Человек как философская проблема : Восток - Запад. УДН. Москва, 1991. 279 с.

357433. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

357434. Шулікін Д. В очікуванні закону : [основні положення українського проекту закону "Про фахову передвищу освіту", який буде визначати діяльність коледжів і технікумів у майбутньому]. . , . С. 6.

357435. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма. Правда. Москва, 1991. 560 с.

357436. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Высш. школа. Москва, 1991. 192 с.

357437. Лапин Б. М. Избранное. Советский писатель. Москва, 1958. 568 с.

357438. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Правда. Москва, 1990. 446 с.

357439. Философия и современный мир. Университетское. Минск, 1991. 96 с.

357440. Кулик Н. Забутий подвижник: життя і смерть Євгена Вирового : [біографія українського педагога, громадського та культурного діяча, просвітника, видавця і мецената, учасника українського національного відродження Є. Вирового]. . , . С. 14-15.

357441. О человеке. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357442. Ноосфера и человек. ИНТО. Москва, 1991. 364 с.

357443. Новые идеи в философии. Наука. Москва, 1991. 231 с.

357448. Гогаев К. А., Воропаев B. C., Вдовиченко A. B., Подрезов Ю. Н., Гадзыра Н. Ф., Евич Я. И. Влияние режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов системы Al-Mg-X. III. Влияние содержания наноразмерного порошка SiC и деформационной обработки на свойства порошкового композита на основе сплава АМг5. см. аннот.. . , . С. 3-12.

357451. Лапса Я. Я. Горечь. Советский писатель. Москва, 1988. 384 с.

357452. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати" для підготовки бакалаврів усіх форм навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 54 с.

357453. Лапский В. Ф. Охотники. Советский писатель. Москва, 1990. 362 с.

357454. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електрична частина станцій та підстанцій" для підготовки бакалаврів усіх форм навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 50 с.

357455. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електрична частина станцій та підстанцій" для підготовки бакалаврів усіх форм навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357456. Лепихин П. П., Ромащенко В. А., Бейнер О. С, Тарасовская С. А. Численное исследование влияния схем и углов армирования на напряженно-деформированное состояние и прочность композитных цилиндров при осесимметричном внутреннем взрыве ... (см. аннотацию). . , . С. 5-14.

357457. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електрична частина станцій та підстанцій " та контрольні завдання для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 26 с.

357459. Лаптухин В. В. Пять тысяч километров по Нигерии. Мысль. Москва, 1975. 128 с.

357461. Лапуж Ж. Битва при Ваграме. Худож. лит.. Москва, 1989. 357 с.

357462. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

357464. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2019. 58 с.

357465. Голос України. Київська правда. К., 2019.

357466. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 444 с.

357467. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 208 с.

357468. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2019. 96 с.

357469. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 48 с.

357471. Лапунова Н. Ф. Память героических лет. Изобразительное искусство. Москва, 1986. 248 с.

357472. Лапунова Н. Ф. В. Г. Перов. Искусство. Москва, 1968. 59 с., 6 л., илл.

357473. Лапунова Н. Ф. Иван Николаевич Крамской. Искусство. Москва, 1964. 111 с., 4 л., илл.

357474. Лапутин Е. Б. Памятник обманщику. Советский писатель. Москва, 1990. 277 с.

357476. Лапутин Е. Б. Рецепты безумия. Московский рабочий. Москва, 1991. 238 с.

357477. Лапшин М. А. Личность в литературе. Московский рабочий. Москва, 1973. 167 с.

357478. Ларин А. А., Вязовиченко Ю. А., Барканов Е., Ицков М. Экспериментальное исследование вязкоупругих свойств резинокордных композитов с учетом процесса их самонагревания. . , . С. 15-28.

357479. Співаковський О. Якісна освіта - шлях до гідного майбутнього України. З чого почнемо? : [стан законодавчого забезпечення, проблеми та напрями реформування вищої освіти України]. . , . С. 4-5.

357480. Гарт Э. Л., Гудрамович В. С. Применение проекционно-итерационной схемы метода локальных вариаций к решению задач устойчивости тонкостенных оболочечных конструкций при локализованных воздействиях. . , . С. 29-37.

357481. Круц В. А. Влияние жесткости упругой связи регулярной системы с повреждением на ее резонансные колебания. . , . С. 38-48.

357482. Родічев Ю. М., Сметанкіна Н. В., Шушков О. М., Угрімов С. В. Аналіз напружено-деформованого стану багатошарового скління кабін пілотів літальних апаратів під впливом статичних і динамічних навантажень. . , . С. 49-56.

357483. Антонюк Д. А., Антонюк К. І., Родіонова Т. А., Якубовський С. О. Розділ 4.2. Міжнародні механізми регулювання глобальної економіки. . , . С. 242-265.

357484. Саввова О. В., Топчий В. Л., Бабіч О. В., Бєляков Р. О. Вплив структури літій-силікатних стекол на механічні властивості високоміцних прозорих склокристалічних матеріалів. . , . С. 57-63.

357485. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстати та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Процеси та обладнання механообробки в технологічних системах ". Для студентів спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Двигуни внутрішнього згоряння" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 59 с.

357486. Балицький О. І., Іваськевич Л. М. Оцінювання водневої крихкості високолегованих хромо-нікелевих сталей та сплавів у водні за високих тисків і температур. . , . С. 64-72.

357487. Рудницкий Н. П. Прочность конденсированных материалов на основе меди при повышенных температурах. . , . С. 73-79.

357488. Музика М. Р. До оцінки пошкоджуваності матеріалу за параметром його пружних властивостей. . , . С. 80-88.

357489. Дегтярев В. А. Влияние динамической нагрузки на предельные напряжения и вторые критические температуры хрупкости стыковых сварных соединений. . , . С. 89-98.

357490. Лапшина Н. П. "Мир искусства". Искусство. Москва, 1977. 343 с.

357491. Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах. Юрид. лит.. Москва, 1991. 384 с.

357492. Лапшина Н. П. Федор Рокотов. Искусство. Москва, 1959. 254 с.

357493. Девин Л. Н. Особенности определения физико-механических характеристик хрупких материалов на образцах малых размеров. . , . С. 99-109.

357494. Лара Х. Янакуна. Издательство иностранной литературы. Москва, 1958. 381 с.

357495. Ларднер Р. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1975. 304 с.

357496. Ismail Ali A., Al-Harbi M. M. On estimating a constant stress life test model using time-censored data from the linear failure rate distribution = ... (см. аннотацию). . , . Р. 110-107.

357497. Факел. Политиздат. Москва, 1990. 320 с.

357500. Mirmohammad S. H., Safarabadi M., Karimpour M., Aliha M. R. M., Berto F. Study of composite fiber reinforcement of cracked thin-walled pressure vessels utilizing multi-scaling technique based on extended finite element method = ... (см. аннотацию). . , . P. 118-130.

357501. Левонтин Л. И. Автоматизация систем искусственного климата. Машгиз. Москва, 1962. 158 с.

357502. Секушин В. И. Отторжение. Лениздат. Ленинград, 1990. 96 с.

357503. Савченко П. Я. Минометчики. Прапор. Харьков, 1991. 159 с.

357504. Rafi M. M. Study of bond properties of steed rebars with recycled aggregate concrete. Experimental testing = Экспериментальное исследование адгезионных свойств железобетонных изделий с добавками повторно утилизированного бетона. . , . P. 131-145.

357507. Русское общество 40-50-х годов ХІХ в.. МГУ. Москва, 1991. 237 с.

357508. Русское общество 40-50-х годов ХІХ в.. МГУ. Москва, 1991. 254 с.

357509. Ребров М. Ф. Тени с острова Узедом. Воениздат. Москва, 1991. 317 с.

357510. Сазонов А. А. Когда рушится "образ врага". Знание. Москва, 1991. 64 с.

357511. Росляков М. Убийство Кирова. Лениздат. Ленинград, 1991. 127 с.

357512. Жилищное законодательство. Юрид. лит.. Москва, 1991. 416 с.

357513. Дмитриева И. К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов. МГУ. Москва, 1991. 166 с.

357514. Вольский В. И., Лезина З. М. Голосование в малых группах. Наука. Москва, 1991. 192 с.

357515. Витушко В. А. Жилищное законодательство в вопросах и ответах. Навука і тэхніка. Минск, 1991. 112 с.

357516. Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. Наука. Москва, 1990. 214 с.

357517. Антонюк Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України. . , . С. 49-62.

357519. [добірка систематизованих правових висновків у спорах, що виникають із земельних правовідносин, які викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду, Касаційного господарського та Касаційного цивільного суду (станом на 08.10.2018 р.)]. . , . С. 7-631.

357520. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Мінрегіон України. Київ, 2018. 68 с.

357521. Корсак К. Нооісторія про давні витоки українців і слов'янського світу. . , . С. 63-78.

357522. [Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI в кодифікованому вигляді, зі змінами, у т. ч. з урахуванням останніх змін, унесених Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VII]. . , . С. 19-431.

357525. Ларин В. И. Альтруист. Худож. лит.. Москва, 1990. 44 с.

357527. Ларин В. И. Равновесие. Лениздат. Ленинград, 1990. 318 с.

357529. Ларионов А. В. Заповеди блаженства: Михайловские встречи с С. С. Гейченко. Советский писатель. Москва, 1991. 253 с.

357530. Ларионов А. В. Рок. Современник. Москва, 1990. 555 с.

357532. Безвершук Ж. Природа підліткової конфліктності : [феномен ініціації; "підлітковий вік" у різних концепціях]. . , . С. 79-92.

357533. Трубавіна І. Теоретичні аспекти надання соціально-педагогічних послуг матерям з дітьми і вагітним в Україні. . , . С. 93-99.

357535. Ларионов А. М. Зеленй бункер мастера Михайлы. Современник. Москва, 1990. 360 с.

357536. Ларионова К. М. Душа океана. Московский рабочий. Москва, 1971. 376 с.

357537. Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1990. 144 с.

357538. Ларионова О. Н. Остров мужества. Лениздат. [Б. м.], 1971. 288 с.

357539. Ларичев В. Е. Азия далекая и таинственная. Наука. Новосибирск, 1968. 292 с.

357542. Авилина И. В. Как защитить свое право в суде. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357543. Пендзей І. Дослідник ЗУНР професор Олександр Карпенко - педагог, борець за національно-демократичний зміст вищої історичної освіти в Україні. . , . С. 100-117.

357545. Лармин О. В. Искусство и молодежь. Молодая гвардия. Москва, 1980. 191 с.

357546. Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України. . , . С. 3-10.

357547. Авилов Г. Е., Медведева Г. С. Предприятие, акция, работник. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357548. Калеко Д. М. К вопросу о контактном электрическом сопротивлении разновеликих поверхностей. . , . С. 11-17.

357549. Авакьян С. А. Депутат : статус и деятельность. Политиздат. Москва, 1991. 288 с.

357550. Дмитрик В. В., Гаращенко Е. С, Глушко А. В.,Соколова В. Н., Сыренко Т. А. Восстановительная термообработка паропроводов и их сварных соединений (Обзор). . , . С. 18-22.

357551. Якушик В. М. Государство переходного типа. Лыбидь. Киев, 1991. 199 с.

357552. Клочков І. М., Нестернков В. М., Бердникова О. М., Мотруніч С. І. Міцність та довговічність з'єднань високоміцного сплаву АА7056-Т351, виконаних електронно-променевим зварюванням. . , . С. 23-28.

357554. Марченко А. Е., Трачевский В. В., Скорина Н. В. Зависимость гигроскопичности покрытий низководородных электродов от состава и структуры жидкого стекла. . , . С. 29-39.

357555. Сборник Сборник нормативныхх актов об авторском вознаграждении за издание произведений науки, литературы и искусства. ВААП-ИНФОРМ. Москва, 1991. 342 с.

357556. Бакіров В. Харківський університет і Академія наук України : [історія співпраці]. . , . С. 118-122.

357557. Размышляев А. Д., Агеева М. В. Влияние магнитного поля на кристаллизацию швов при дуговой сварке. . , . С. 40-43.

357558. Антонов В. П., Артамонов Н. В., Арцибасов И. Н., Ахметшин Х. М., Богатырев В. Н., Вашкевич И. М., Гречуха В. Н., Дзюба В. А., Заика Л. М., Зюбин В. Р., Иванов Н. В., Казанчев Ю. Д., Казимиров Е. М., Котляров И. И., Кобликов А. С., Кузнецов Н. И. Основы советского права. Воениздат. Москва, 1991. 271 с.

357559. Keitel S., Muckenheim U., Wolski U., Lotz S., Muglitz J., Sigmund T. Robotic werding on tube nodes = Роботизированная сварка трубчатых узлов. . , . С. 44-49.

357560. ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 29 с.

357561. ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 23 с.

357562. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 24 с.

357563. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 48 с.

357564. ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016 Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 15 с.

357565. ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 23 с.

357566. ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 43 с.

357567. Иванов Р. Ф. Президентство в США. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357568. Кодекс о браке и семье РСФСР. Юрид. лит.. Москва, 1991. 320 с.

357570. Куражинський В. Усе про умови праці та медогляди водіїв. . , . С. 2-48.

357571. Семчук Р. Ми готові запобігти тим негативним наслідкам, які можуть бути, та надати допомогу : [форми проведення контролю за дотриманням законодавства про працю в Україні : інтерв'ю з начальником Головного управління Держпраці у Київській області Р. Семчуком]. . , . С. 6-14.

357572. Ларни М. Прекрасная свинарка или Неподдельные и нелицеприятные воспоминания экономической советницы Минны Карлссон-Кананен, ею самой написанные. Полигран. Москва, 1992. 176 с.

357573. Законы РСФСР о переходе к рынку. Прогресс. Москва, 1991. 112 с.

357574. Ларни М. Четвертый позвонок . Прекрасная свинарка. Лениздат. Ленинград, 1990. 462 с.

357575. Ларошфуко Ф. , Паскаль Б., Любрюйер Ж. Суждения и афоризмы. Политиздат. Москва, 1990. 384 с.

357577. Чекригін О. Електронні послуги ДСНС: новації на часі : [внесено зміни до Правил пожежної безпеки в Україні та Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях]. . , . С. 16-19.

357578. Ларрета Э. Слава дона Рамиро. Гослитиздат. Москва, 1961. 277 с.

357580. Душко Т. Концепцію підписано. Що далі? : [уряд затвердив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні: основні її положення]. . , . С. 20-26.

357581. Сидорова Л. Настання негативних наслідків від протиправних дій роботодавця - які відшкодування?. . , . С. 28-32.

357584. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Сирин. Москва, 1990. 415 с.

357587. Конспект лекцій з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 104 с.

357588. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

357589. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 22 с.

357590. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сирин. Москва, 1991. 446 с.

357591. Воронин В. Т., Разумовский О. С., Семенова Н. Н., Гражданников Е. Д., Кравец А. С., Ладыжец Н. С., Марков Ю. Г., Шмаков В. С. Методологические проблемы оптимизации в науке. Наука. Новосибирск, 1991. 255 с.

357592. Мамонова М. А. Запад и Восток. МГУ. Москва, 1991. 120 с.

357593. Ларри Я. Необыкновенные приключения Карика и Вали. Правда. Москва, 1991. 336 с.

357594. Ларцев В. Г. Космос в советской поэзии. Знание. Москва, 1977. 63 с.

357595. Ворончук А. П., Жудра А. П., Петров А. В., Кочура В. О. Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на их сварочно-технологические свойства. . , . С. 50-55.

357597. Новые источники питания Fronius для ручной TIG сварки. . , . C. 65-66

357598. Шалаевский И. Н. Роботизация сварочных производств - аргументы "ЗА". . , . С. 67-69.

357599. Цина А. Механізми та методики особистісно-професійної адаптації майбутніх учителів трудового навчання. . , . С. 19-27.

357602. Лас К. Б. История Индий. Наука. Ленинград, 1968. 472 с.

357604. Ласкин С. Б. Боль других. Молодая гвардия. Москва, 1967. 399 с.

357605. ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом. УкрНДНЦ. Київ, 2016. 109 с.

357606. Ласк Б. Штиль и шторм. Худож. лит.. Москва, 1985. 288 с.

357607. ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою речовиною. Проектування, монтування та експлуатування. УкрНДНЦ. Київ, 2017. 20 с.

357608. Ласкин Б. С. Избранное. Советский писатель. Москва, 1990. 672 с.

357609. Ласкин Б. С. Друзья и соседи. Советский писатель. Москва, 1978. 447 с.

357610. Панкратова Н. Д. Системний аналіз. Наукова думка. Київ, 2018. 345 с.

357611. Ласкин Б. С. Спасибо за внимание. Советский писатель. Москва, 1968. 271 с.

357612. Ласкин Б. С. Что было, то было. Советский писатель. Москва, 1985. 336 с.

357613. Ласкин С. Б. Версия. Вечности заложник. Советский писатель. Ленинград, 1991. 448 с.

357614. Ласкин С. Б. Голос. Лениздат. Ленинград, 1990. 352 с.

357615. Ласкина А. Я. Оставаться в памяти. Советский писатель. Москва, 1991. 237 с.

357616. Ласков М. Р. Красная гвоздика. Промінь. Днепропетровск, 1969. 76 с.

357617. Борисова Т. Тенденції оновлення фахової підготовки викладачів закладів професійної освіти. . , . С. 28-35.

357618. Ласков М. Р. Повесть о вечном огне. Промінь. Днепропетровск, 1965. 138 с.

357619. Ласков М. Р. Яркий свет. Промінь. Днепропетровск, 1981. 175 с.

357620. Галамбош Г. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання до вивчення українських народних промислів. . , . С. 36-44.

357621. Латанский С. В. Самоцветы Запорожья. Промінь. Днепропетровск, 1981. 78 с.

357622. Латиноамериканская повесть. Худож. лит.. Москва, 1989. 541 с.

357623. Титаренко В. Підготовка вчителів технологій до забезпечення безпеки життєдіяльності учнів : [розглядаються питання професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання до безпечної роботи учнів]. . , . С. 45-50.

357624. Решетняк В. Про права, обов'язки та відповідальність спеціаліста з охорони праці: очікування та реалії. . , . С. 34-39.

357625. Федоренко М. Кваліфікаційна атестація: інструмент для роботодавця : [в яких випадках потрібна атестація. Організація і проведення: загальні вимоги. Покроковий порядок її проведення]. . , . С. 40-47.

357626. Окуляри uvex pheos сх2 sonic - ультралегкі, ультракомпактні, ультракомфортні! : [характеристики, опис моделі, рекомендації щодо використання]. . , . С. 48-50.

357627. Голінько В., Чеберячко С., Клімов Д. Про проблеми застосування евакуаційних апаратів : [технічні характеристики деяких фільтрувальних саморятівників та деяких ізольованих саморятівників для населення і роботи в шахті. Навчання робітників]. . , . С. 52-57.

357628. СІП-50 - надійність та довговічність : [саморятівник (протигаз) СІП-50: переваги над іншими моделями, рекомендації щодо застосування]. . , . С. 58.

357629. Срібна Ю. Використання елементів етнодизайну в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів технологій. . , . С. 51-59.

357630. Латиноамериканская повесть. Худож. лит.. Москва, 1990. 527 с.

357631. Хлопов А. Використання диференціального числення у підготовці вчителя освітньої галузі "Технології" : [розкривається роль дисципліни "Вища математика"]. . , . С. 60-66.

357632. Латинская Америка. Худож. лит.. Москва, 1983. 543 с.

357633. Латинская Америка. Худож. лит.. Москва, 1990. 558 с.

357634. Кудря О. Педагогічні умови ефективного навчання студентів основам технології швейних виробів : [доводиться актуальність проблеми якісної фахової підготовки студентів - майбутніх учителів трудового навчання]. . , . С. 67-75.

357635. Латтман Д. Братья. Радуга. Москва, 1989. 460 с.

357636. Хоменко Л. Використання технології Bring Your Own Device у підготовці майбутніх учителів освітньої галузі "Технології" : [на прикладі вивчення дисципліни "Основи інформаційних технологій"]. . , . С. 76-85.

357637. Латынин Л. А. В чужом городе. "Гример и Муза". Советский писатель. Москва, 1988. 224 с.

357638. Латынин Л. А. Образы народного искусства. Знание. Москва, 1983. 48 с.

357639. Философия человека : традиции и современность. ИНИОН АН СССР. Москва, 1991. 222 с.

357640. Латышев М. Т. Мышонок. Советский писатель. Москва, 1989. 117 с.

357641. Горелов И. Н., Житников В. Ф., Зюзько М. В., Шкатова Л. А. Умеете ли вы общаться?. Просвещение. Москва, 1991. 144 с.

357642. Калач Е. А., Притула А. В. Разработка геометрии перспективного экранно-выхлопного устройства вертолета. . , . С. 14-15.

357643. Гриценко Л., Поляков С. Інтерактивні засоби навчання у проектно-технологічній діяльності учнів : [розглянуті переваги застосування технології 3D-моделювання у середовищі програми SolidWorks]. . , . С. 86-102.

357644. Латышев М. Т. Осенние люди. Советский писатель. Москва, 1989. 148 с.

357645. Трофименко В., Волгин А. Поговорим об этикете. Московская правда. Москва, 1991. 95 с.

357646. Латышские народные сказки. Латгосиздат. Рига, 1952. 213 с.

357647. Латышские народные сказки. Гослитиздат. Москва, 1958. 283 с.

357648. Латышский детектив. Лиесма. Рига, 1989. 573 с.

357649. Латьева Л. В. Развод. Hyperion. Кишинев, 1990. 460 с.

357650. Титаренко В., Козирод О. Становлення та діяльність Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді в контексті розвитку позашкільної освіти. . , . С. 103-111.

357651. Лаумер К. Жил - был великан. Дьявол, которого вы не знали. Похитители во времени. Чужое небо. Разум вне времени. Дом Бируни. Москва, 1991. 307 с.

357652. Лаумер К. Укротитель времени. Селена. Челябинск, 1993. 559 с.

357653. Адо А. В., Александровская Н. Д., Андреев И. И., Аникеев Н. П., Антонова Е. В., Анцыферова Л. И., Апрышко П. П., Арзаканян Ц. Г., Асмус В. Ф., Баженов Л. Б., Баллер Э. А., Батищев Г. С., Безчеревных Э. В., Белов А. В., Беляев М. М. Философский словарь. Политиздат. Москва, 1991. 560 с.

357654. Лауреаты Ленинского комсомола. Молодая гвардия. Москва, 1967. 479 с.

357655. Природа человека и социализм. ИНИОН АН СССР. Москва, 1991. 203 с.

357656. Лауреаты Ленинского комсомола. Молодая гвардия. Москва, 1972. 350 с.

357657. Лауреаты Ленинской премии. Советский композитор. Москва, 1970. 222 с.

357658. Корченко А., Заріцький О., Паращук Т., Бичков В. Програмне забезпечення формування еталонів параметрів для систем виявлення кібератак. . , . С. 133-148.

357659. Титаренко О. Дизайн-діяльність студентів як засіб формування еколого-естетичних компетенцій. . , . С. 112-121.

357660. Ігнатенко С. Застосування послідовного методу для побудови статистичної атаки на шифросистему LPN-C над кільцем лишків за модулем 2N. . , . С. 149-154.

357661. Євмєньєв Л. Захист фарбувально-сушильних камер: збережіть гроші та життя : [як захистити камеру від пожежі, як правильно обрати пожежний сповіщувач. Переваги астоматичної системи аерозольного пожежогасіння (АСАПГ)]. . , . С. 60-69.

357662. Козленко О. Використання Q-аналізу для визначення захищеності інформаційної системи. . , . C. 155-160.

357663. Картавий О., Білько Т. Комплектація аптечки для надання домедичної допомоги (для виробничих підрозділів машинобудівної галузі). . , . С. 70-73.

357664. Питер Л. Дж. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось. Прогресс. Москва, 1990. 320 с.

357665. Белецкий А. Кодирование и декодирование систематических кодов Рида-Соломона по методу, альтернативному алгоритму Питерсона-Горенстейна-Цирлера. . , . С. 161-173.

357666. Усик С., Богданович Л. Засоби подолання стресів - копінг. . , . С. 7-8.

357667. Мороз О. О. Цілі, цінності та ідеали освіти в сучасному суспільстві та їхвідображення у парадигмах освітньої практики. . , . С. 14-16.

357668. Журиленко Б., Николаева Н. Вероятностная надежность защиты информации в зависимости от направления взлома. . , . С. 174-179.

357669. Пашков А. П. Аналіз впливу прогалин у реформах політиків в Україні на якість та екобезпеку життя українців. . , . С. 17-21.

357670. Печенкин А. А. Обоснование научной теории. Наука. Москва, 1991. 184 с.

357671. Тарута С. О. Програма кандидата у Президенти України від політичної партії "Основа" Сергія Олексійовича Тарути. . , . С. 4-6.

357672. Петров Ю. А. Азбука логичного мышления. МГУ. Москва, 1991. 104 с.

357673. Тарута С. Потенціал збалансованого розвитку України зосереджено у регіонах : [розписано можливості економічного розвитку регіонів України. Матриця ініціатив, які потребують впровадження для збалансованого розвитку. SWOT-аналіз економіки України]. . , . С. 7-14.

357674. Перцев А. В. Типы методологий историко-философского исследования. Урал. ун-т. Сверловск, 1991. 196 с.

357675. Тимошенко Ю. В. Новий курс України: передвиборна програма кандидата на пост Президента України Юлії Володимирівни Тимошенко. . , . С. 15-17.

357676. Бойко Ю. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Юрія Бойка. . , . С. 18-19.

357677. Гриценко А. С. Присягаю народу України: передвиборна програма кандидата на пост Президента України Анатолія Степановича Гриценка. . , . С. 20-22.

357678. Смешко І. Передвиборна програма кандидата в Президенти України "Сім перемог для України". . , . С. 23-25.

357679. Абдильдин Ж. М., Нысанбаев А. Н., Косиченко А. Г., Орынбеков М. С., Сабитов М. С., Колчигин С. Ю., Соловьева Г. Г., Кадыржанов Р. К., Хомидов А. А., Сулейманов Ф. М., Ергалиев И. Логико-гносеологический анализ науки. Гылым. Алма-Ата, 1990. 496 с.

357680. Замошкин Ю. А. Вызовы цивилизации и опыт США. Наука. Москва, 1991. 308 с.

357681. Диалектика. Творчество. Гуманизм. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 159 с.

357682. Лаури М. У подножия вулкана. Прогресс. Москва, 1972. 496 с.

357683. Грязнова А. Ф. Язык и деятельность. МГУ. Москва, 1991. 142 с.

357684. Лауринчюкас А. Невидимые небоскребы. Политиздат. Москва, 1988. 383 с.

357685. Лафонтен Ж. Любовь Психеи и Купидона. Наука. Москва, 1964. 137 с.

357686. Лафорет К. Нисто. Остров и демоны. Худож. лит.. Москва, 1969. 463 с.

357687. Лафтер Д. Директор департамента. Молодая гвардия. Москва, 1985. 182 с.

357688. Лафтер Д. Директор департамента. Молодая гвардия. Москва, 1988. 237 с.

357689. Чуприн В., Вишняков В., Комарницький О. Метод протидії атакам посередника у транспарентній системі інтернет голосування. . , . C. 180-187.

357690. Лаффит Ж. Весенние ласточки. Издательство иностранной литературы лит.. Москва, 1958. 266 с.

357691. Лаффит Ж. Командир Марсо. Издательство иностранной литературы лит.. Москва, 1955. 330 с.

357692. Лаффит Ж. Роз Франс. Издательство иностранной литературы лит.. Москва, 1952. 211 с.

357693. Терейковський І., Заріцький О.,Терейковська А., Погорелов В. Метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання комп'ютерних вірусів. . , . С. 188-199.

357694. Лацис В. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1954. 520 с.

357695. Лацис В. Собрание сочинений. Гослхудиздат. Москва, 1954. 678 с.

357696. Лацис В. Собрание сочинений. Гослхудиздат. Москва, 1955. 590 с.

357697. Лацис В. Собрание сочинений. Гослхудиздат. Москва, 1955. 664 с.

357698. Лацис В. Т. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1984. 478 с.

357699. Лацис В. Т. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1984. 599 с.

357700. Лацис В. Т. Бескрылые птицы. Латгосиздат. Рига, 1959. 717 с.

357701. Лацис В. Т. Буря. Гослитиздат. Москва, 1952. 493 с.

357702. Лацис В. Т. Буря. Гослитиздат. Москва, 1957. 483 с.

357703. Лацис В. Т. Буря. Гослитиздат. Москва, 1957. 623 с.

357704. Лацис В. Т. Буря. Гослитиздат. Москва, 1957. 645 с.

357705. Лацис В. Т. К новому берегу. Радянська школа. Киев, 1988. 414 с.

357706. Овдиенко Е. А., Кривых Ю. И. Применение вертолетов совместно с БПЛА для поражения наземных средств противника. . , . С. 39-41.

357707. Степовой М. С., Прибора Т. И. Анализ эволюции конструкции замкового соединения рабочих колес осевых компрессоров ГТД отечественного производства. . , . С. 78-81.

357708. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

357709. Матат Д. Ліки від ненависті : [профілактика та подолання булінгу в загальноосвітніх навчальних закладах. Дитяче насилля]. . , . С. 11.

357710. Лацис В. Т. Сын рыбака. Худож. лит.. Москва, 1968. 391 с.

357711. Двирник Я. В., Павленко Д. В. Предельное состояние осевого компрессора ГТД эксплуатируемого в условиях запыленной атмосферы. . , . С. 86-88.

357712. Лацис Р. Ото Скуме. Худож. лит.. Москва, 1959. 114 с.

357713. Ноженко Д. С., Прибора Т. И. Численные методы оценки болтовых соединений в роторах ГТД. . , . С. 104-106.

357714. Пузань В. И., Ивщенко Л. И., Комочкин Н. С. Способ измерения линейного износа бандажных полок рабочих лопаток турбины газотурбинных двигателей. . , . С. 109-111.

357715. Мекишев Б. М. Искусство и эстетическое воспитание студентов. [б. и.]. Алма-Ата, 1972. 49 с.

357716. Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий социалистического общества. Уральский ун-т. Свердловск, 1991. 212 с.

357717. Грицанов А. А., Овчаренко В. И. Человек и отчуждение. Вышэйш. школа. Минск, 1991. 128 с.

357718. Танченко С. В., Ивщенко Л. И., Глушко А. В. Конструкция установки для создания трехкомпонентного динамического нагружения плоско-параллельных трибосопряжений. . , . С. 111-113.

357719. Мексиканский реалистический роман XX века. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1960. 166 с.

357720. Гнатенко М. О., Петрик И. А., Чигилейчик С. Л., Наумик В. В., Овчинников А. В. Оценка возможности изготовления авиационных деталей методом плазменной наплавки из алюминиевых сплавов. . , . С. 128-130.

357721. Мекшен С. В. Заботы земные. Современник. Москва, 1982. 64 с.

357722. Горелов А. А. Расщепленный человек в расщепленном мире. Знание. Москва, 1991. 64 с.

357723. Меламед Ц. А. Безотказный бумеранг. Лиесма. Рига, 1990. 253 с.

357724. Богданов Б. В. У истоков ленинизма. Наука. Москва, 1991. 176 с.

357725. Меламуд Х. Г. Буковинский роман. Советский писатель. Москва, 1991. 294 с.

357726. Мелвилл Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1987. 639 с.

357727. Мелвилл Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1987. 454 с.

357728. Ефанов В. С., Клочихин В. В., Шило В. Г. Зависимость качества ионно-плазменных покрытий от способа получения катодов. . , . С. 130-132.

357729. Мелвилл Г. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1988. 480 с.

357730. Бирук М. К., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б., Панасенко В. А. Формирование интегрированной системы учёта управляющих программ для станков с ЧПУ и управления процессами их разработки в АО "Мотор Сич". . , . С. 138-141.

357731. Мелвилл Г. Белый бушлат. Наука. Ленинград, 1973. 392 с.

357732. Мелвилл Г. Билли Бад. Лениздат. Ленинград, 1986. 349 с.

357733. Gorbenko I. L., Kachko O. G., Gorbenko Y. I., Stelnik I. V., Kandyi S. O., Esina M. V. Methods of building general parameters and keys for NTRU prime Ukraine 5th-7th levels of stability. Product form = Методы построения общесистемных параметров и ключей для NTRU prime Ukraine 5-7 уровней стойкости. Product form. . , . Р. 5-16.

357734. Войчинский А. М., Лебедев О. Т., Юделевич М. А. Организационно-технологический базис и научно-технический прогресс. Высш. школа. Москва, 1991. 192 с.

357735. Мелвилл Г. Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания. Худож. лит.. Москва, 1966. 303 с.

357736. Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. Правда. Москва, 1982. 672 с.

357737. Клименко В. Ю., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б. Разработка технологии получения перфорационных отверстий сложной формы в лопатках ГТД. . , . С. 143-145.

357738. Мелвилл Г. Повести. Худож. лит.. Москва, 1977. 287 с.

357739. Мелвилл Г. Тайпи. Маяк. Одесса, 1984. 247 с.

357740. Мелвилл Г. Тайпи. Таврия. Симферополь, 1990. 333 с.

357741. Вильданов У. С., Файзуллин Ф. С. Методологические проблемы совершенствования системы планирования. Саратовский ун-т. Саратов, 1990. 176 с.

357742. Лазарева О. А., Сахнюк Н. В. Влияние финишной обработки на ударную прочность лопаток компрессора, полученных методом высокоскоростного фрезерования. . , . С. 150-152.

357743. Мелвилл Г. Энкантадас, или Очарованные острова. Дневник путешествия в Европу и Левант. Мысль. Москва, 1979. 223 с.

357744. Березовский Е. К. Технологическое обеспечение качества изготовления широкохордных рабочих лопаток вентилятора ТРДД с высокой степенью двухконтурности. . , . С. 159-162.

357745. Уланов С. А. Технологическое обеспечение качества изготовления деталей роторов осевых компрессоров ГТД. . , . С. 162-166.

357746. Gorbenko I. L., Alekseychuk A. N., Kachko O. G., Esina M. V., Bobukh V. A., Kandyi S. O., Ponomar V. A. Calculation of general parameters for NTRU prime Ukraine 6-7 levels of stability = Вычисление общих параметров для NTRU prime Ukraine 6-7 уровней стойкости. . , . P. 17-26.

357747. Semeryuk T., Bila A., Stepanov D. Minimization of the number of experiments by means of factor analysis at the study of polishing with polymer-abrasive тools = [Мінімізація кількості експериментів за допомогою факторного аналізу при дослідженні полірування ... (див. анотацію)]. . , . P. 166-167.

357748. Kachko O., Televnyi D. The Kupyna hash function cryptanalysis with Merkle tress signature schemes = Криптоанализ хеш-функции Купина при использовании в схемах подписи Меркла. . , . P. 27-31.

357749. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2019. 66 с.

357750. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2019. 72 с.

357751. Partnership for Sustainability Award - инновационный инструмент синергии общества : [инициатива 2018 г. Глобального договора ООН в Украине - конкурс партнерских проектов между различными группами для достижения устойчивого развития]. . , . С. 7-11.

357752. Валовой Д. В. Экономика абсурдов и парадоксов. Политиздат. Москва, 1991. 431 с.

357753. Мележ И. П. Дыхание грозы. Из полесской хроники. Известия. Москва, 1968. 509 с.

357754. Бочаров В. В., Попова Р. Г. Развитие финансово-кредитного механизма в инвестиционной сфере. ЛФЭИ. Ленинград, 1991. 97 с.

357755. Вишнепольский Е. В. Применение алмазного выглаживания для обработки материалов различных классов. . , . С. 172-174.

357756. Мерлікова Ю. Р., Кудрицька І. О., Тришин П. Р. Оцінка розмірного зношення полімерно-абразивних щіток. . , . С. 176-178.

357757. Целевой фонд безопасности дорожного движения ООН одобрил первые пилотные проекты : [пять экспериментальных проектов мобилизации ресурсов для безопасности дорожного движения]. . , . С. 12-13.

357758. Мерліков В. С., Гончар Н. В. Особливості зношення щіткового полімерно-абразивного інструменту. . , . С. 178-180.

357759. Мележ И. П. Люди на болоте. Беларусь. Минск, 1967. 383 с.

357760. Мележ И. П. Люди на болоте. Дыхание грозы. Советский писатель. Москва, 1970. 784 с.

357761. Мележ И. П. Минское напроавление. Советский писатель. Москва, 1973. 760 с.

357762. Быков И. О., Скребцов А. А., Леховицер 3. В., Овчинников А. В., Клочихин B. В. Исследование влияния интенсивной пластической деформации на структуру спеченного сплава типа ВТ8. . , . С.184-186.

357763. Kuznetsov A. A., Gorbenko Y. I., Lutsenko M. S., Prokopovych-Tkachenko D. I., Pastukhov M. V. NIST PQC: Code-based cryptosystems = NIST PQC: Кодові криптосистеми. . , . P. 32-40.

357764. Мелентьев В. Г. Разведка уходит в сумерки. Воениздат. Москва, 1964. 240 с.

357765. Платонов О. Совершенствование законодательного регулирования организационных и правовых основ мультимодальных перевозок. . , . С. 16-20.

357766. Мелентьев В. Г. Тихий участок. Воениздат. Москва, 1959. 283 с.

357767. Мелехов Б. Габон. Мысль. Москва, 1977. 64 с.

357768. Мкртчян Я. В., Мищенко В. Г., Челомбитько А. Н. Методы контроля насыщения углеродом и обезуглероживания с помощью дифференциального дилатометра. . , . С. 188-190.

357769. Мелик - Нубаров С. О. Я знаю слов набат.... Просвещение. Москва, 1980. 174 с.

357770. Чуев А. Концептуальные предпосылки и обязательные условия, подлежащие учету при подготовке качественных проектов законов Украины из области транспортного права (на примере проекта ЗУ "О мультимодальных перевозках"). . , . С. 21-26.

357771. Кривых Ю. И., Овдиенко Е. А. Композиционные материалы в современном авиастроении. . , . С. 190-192.

357772. Мельникова O. A., Джурик О. В., Маслєннікова А. О. Еліптичні криві Едвардса. Порівняння криптографічних бібліотек. . , . С. 41-45.

357773. Матковская М. В., Тёмкин Д. А., Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Наумик В. В., Бялик Г. А. Оптимизация технологии объемного модифицирования сплава ЖСЗДК-ВИ никель-иттриевой лигатурой. . , . С. 196-197.

357774. Мелик - Симонян А. С. Разноцветное небо. Советский писатель. Москва, 1988. 316 с.

357775. Горбенко І. Д., Кудряшов І. С., Онопрієнко B. B. Порівняльний аналіз постквантових стандартів електронного підпису на основі мультиваріативних квадратичних перетворень. . , . С. 46-60.

357776. Мелик - Шахназаров А. З. Олимпионик из Артаксаты. Физкультура и спорт. Москва, 1986. 125 с.

357777. Волчок И. П., Митяев А. А., Фролов Р. А., Сахно А. С. Энергоэффективная технология получения алюминиевых сплавов. . , . С. 198-200.

357778. Мелихов А. М. Весы для добра. Советский писатель. Ленинград, 1989. 441 с.

357779. Зеленина Е. А., Ершов А. В. Измерение модуля упругости отслоенного кольцевого покрытия при действии радиальной нагрузки. . , . С. 200-203.

357780. Павленко Д. В., Щетініна М. О. Закономірності пороутворення в титанових сплавах, синтезованих з порошків. . , . С. 203-204.

357781. Ратушняк В. Автомобильный транспорт и логистика: 2018 г. : [результаты, достижения и недостатки в сфере украинского автомобильного транспорта и логистики]. . , . С. 28-33.

357782. Меллерш Г. Е. Фицрой - капитан "Бигля". Гидрометеоиздат. Ленинград, 1975. 256 с.

357783. Мелочи жизни. Правда. Москва, 1990. 478 с.

357784. Кузнецов О. О., Горбенко Ю. І., Кіян A. C., Уварова А. О., Кузнецова Т. Ю. Порівняльні дослідження та аналіз ефективності гібридної кодової криптосистеми. . , . С. 61-69.

357785. Мельник В. К. Истребители. Дніпро. Киев, 1971. 240 с.

357786. Сотников Е. Г., Грешта В. Л., Ткач Д. В., Соломонов И. К. Повышение эксплуатационной надежности уплотнительных теплозащитных покрытий деталей ГТД. . , . С. 214-216.

357787. Мельников Е. З. Шаровая молния. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1989. 267 с.

357788. Кузнецов A. A., Колованова Е. П., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. Анализ и исследование свойств алгеброгеометрических кодов. . , . С. 70-88.

357789. Мельников И. А. Республика в Альпах: свет и тени. Политиздат. Москва, 1988. 366 с.

357790. Белых А. А. История советских экономико-математических исследований (1917-начало 60-х годов). Ленинградский ун-т. Ленинград, 1990. 144 с.

357791. Маяковский об Америке. Советский писатель. Москва, 1981. 168 с.

357792. Мейлах Б. А. С. Пушкин. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1949. 200 с., 1 л. портр. : ил., рукоп., портр.

357793. Горбенко Ю. І., Каптьол Є. Ю. Сутність та особливості реалізації методу Гровера на класичному комп'ютері для симетричного крипто аналізу. . , . С. 89-100.

357794. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2019. 98 с.

357795. Кузнецов A. A., Потий A. B., Полуяненко H. A., Стельник И. В. Нелинейные функции усложнения для потоковых симметричных шифров. . , . С. 125-137.

357796. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2019. 96 с.

357797. Афанасьев В. Н. Диалектика собственности. Ленинград. Ленинград, 1991. 248 с.

357798. Кузнецов A. A., Потий A. B., Полуяненко H. A., Вдовенко С. Г. Комбинирующие и фильтрующие функции на основе регистров сдвига с нелинейными обратными связями. . , . С. 101-112.

357799. Родінко М. Ю. Оцінка стійкості симетричного блокового шифру "Кирапис" до диференційного криптоаналізу. . , . С. 113-124.

357800. Аулов І. Ф., Лисицький К. Є. Засоби моделювання та аналізу ризиків в середовищі хмарних обчислень. . , . С. 138-143.

357801. Конюшок С. М. Дослідження k-вимірності булевої функції шифру LILI-128. . , . С. 144-149.

357802. Кузнецов A. A., Московченко И. В., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. Эвристические методы градиентного поиска криптографических булевых функцій. . , . С. 150-164.

357803. Романов А. Н., Титоренко Г. А., Гордон Б. Л., Серов Г. Д., Гусев В. И., Савичев Г. Д. АСУ-Труд. Экономика. Москва, 1991. 142 с.

357804. Ахмаметьева Г. В., Бвабва М. К. Стеганоанализ цифровых изображений в условиях различной степени наполненности контентов. . , . С.165-173.

357805. Мельников К. С. Архитектура моей жизни. Искусство. Москва, 1985. 311 с.

357806. Біліченко Д. Г., Вітюк К. Ю., Олійников Р. В. Порівняльний аналіз алгоритмів консенсусу для технології розподільних реєстрів. . , . С. 174-183.

357807. Мельников М. Н. Васюганье: путь в никуда?. Книжное издательство. Новосибирск, 1989. 192 с.

357808. Есин В. И., Вилигура В. В. Метод разработки баз данних, легко адаптируемых к изменениям в предметной области. . , . С. 184-192.

357809. Никифоров Л. В., Орловская С. К., Кузнецова Т. Е., Белякова З. Ф., Коровко П. А., Качура П. Л., Беленькая И. И., Сидорова М. И., Демидова Л. А., Петишкина С. Н., Стронгина М. Л., Караева Л. У., Русу Г. М. Аграрные отношения : выход из тупика. Наука. Москва, 1991. 248 с.

357810. Троцкий Л. Портреты революционеров. Моск. рабочий. Москва, 1991. 365 с.

357811. Кузнецов О. О., Стефанович О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І., Кузнецова К. О. 3D стеганографічнє приховування інформації. . , . С. 193-202.

357812. Семененко В. И. В трудных поисках истины : по страницам советской и зарубежной литературы о Л. Д. Троцком и "троцкизме". Основа. Харьков, 1991. 216 с.

357813. Ісірова К. В., Потій О. В. Децентралізовані протоколи консенсусу: можливості та рекомендації щодо використання. . , . С. 203-208.

357814. Ретроспективная и сравнительная политология. Наука. Москва, 1991. 365 с.

357815. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Gymnastics: Texts with Assignments" для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт", 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

357816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Навчально-методичні рекомендації з англійської мови "Martial Arts: Texts with Assignments" для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт", 227 "Фізична терапія, ерготерапія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

357817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Макроекономіка" для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 48 с.

357818. Мариупольский и Бердянский морские порты - в зоне особого внимания : [блокирование работы украинских портов в акватории Азовского моря]. . , . С. 40-41.

357819. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Програмування " (II частина) для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

357820. Мариупольский морской порт : [итоги работы предприятия за 2018 г.]. . , . С. 42-44.

357821. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт із дисципліни "Програмування" (ІІ частина) для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 42 с.

357822. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 22 с.

357823. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 366 с.

357824. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357825. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 416 с.

357826. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 400 с.

357827. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 372 с.

357828. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 480 с.

357829. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 480 с.

357830. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 560 с.

357831. Бохан С., Медведская Ю., Жук А. Бердянский морской порт : [итоги работы предприятия за 2018 г.]. . , . С. 45-46.

357832. Мельников П. И. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1976. 432 с.

357833. Мельников П. И. Бабушкины россказни. Правда. Москва, 1989. 492 с.

357834. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з теорії ймовірностей для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 86 с.

357835. Мельников П. И. В лесах. Худож. лит.. Москва, 1989. 638 с.

357836. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання (1 семестр). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 94 с.

357837. Мельников П. И. В лесах. Худож. лит.. Москва, 1989. 574 с.

357838. Мельников П. И. В лесах. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж, 1991. 592 с.

357839. Мельников П. И. В лесах. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж, 1991. 558 с.

357840. Мельников П. И. Старые годы. Волго-Вятское книжное издательство. Горький, 1990. 558 с.

357841. Малицкий В. Введение военного положения - что следует знать железнодорожным перевозчикам : [особенности железнодорожных перевозок в условиях военного времени. Процедура применения форс-мажора]. . , . С. 51-54.

357842. Мельниченко И. М. Избранные произведения. Дніпро. Киев, 1990. 543 с.

357843. Мельниченко И. М. Припади к орлиному ключу. Радянський письменник. Киев, 1988. 343 с.

357844. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357845. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 26 с.

357846. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 22 с.

357847. Менандр Комедии. Город Мемиамбы. Искусство. Москва, 1984. 293 с.

357848. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 14 с.

357849. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 22 с.

357850. Рослик И. Контейнерный рынок Украины: итоги и перспективы : [статистические данные динамики роста контейнерных перевозок в 2018 г.]. . , . С. 55-56.

357851. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 Авіоніка для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 68 с.

357852. Каткова И. Бизнес с Китаем : [опыт бизнес-сотрудничества Китая и Украины. Несколько ценных советов]. . , . С. 62-64.

357853. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 Авіоніка для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 72 с.

357854. Мендельсон М. О. Марк Твен. Молодая гвардия. Москва, 1958. 383 с.

357855. Мендельсон М. О. Роман США сегодня. Советский писатель. Москва, 1977. 400 с.

357856. Мендельсон М. О. Роман США сегодня - на заре 80-х годов. Советский писатель. Москва, 1988. 415 с.

357857. Каткевич Г. Перспективы технологии blockchain для упрощения процедур торговли : [повышение прозрачности и контроля процессов в торговом финансировании, таможенном и пограничном контроле, организации логистики и транспорта]. . , . С. 68-71.

357858. Мендоса Э. Город чудес. Радуга. Москва, 1990. 427 с.

357859. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2019. 68 с.

357860. Меньшиков В. М. Встреча. Современник. Москва, 1990. 286 с.

357861. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2019. 114 с.

357862. Калита П. Деревья без корней не растут или о нынешней практике продвижения корпоративной социальной ответственности в странах СНГ. . , . С. 72-77.

357863. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2019. 128 с.

357864. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 324 с.

357865. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. КНТЕУ. Київ, 2019. 132 с.

357866. Голос України. Київська правда. К., 2019.

357867. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2019. 54 с.

357868. Вища школа. Знання. Київ, 2019. 128 с.

357869. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 368 с.

357870. Сокирко О., Патриляк І. "Університет, що відкривається в Києві, найменувати Університетом Святого Володимира..." : [історія розвитку Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка]. . , . С. 10.

357871. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 220 с.

357872. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2019. 96 с.

357873. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2019. 92 с.

357874. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2019. 160 с.

357875. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2019. 64 с.

357876. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2019. 52 с.

357877. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2019. 44 с.

357878. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 66 с.

357879. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Спеціальні методи зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

357880. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2019. 74 с.

357881. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 з дисциплін "Спеціальні методи зварювання тиском", "Відновлення та зміцнення поверхонь методами зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

357882. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 з дисципліни "Спеціальні методи зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

357883. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 з дисципліни "Спеціальні методи зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

357884. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисциплін "Спеціальні методи зварювання тиском", "Відновлення та зміцнення поверхонь методами зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

357885. Зинченко О. Экологичность и энергоэффективность - приоритеты развития аэропортовой инфраструктуры : [состояние энергоэффективности авиационной инфраструктуры. Использование аэропортами солнечной энергии]. . , . С. 3-6.

357886. Шевчишина В. О страховании ответственности оператора мультимодальной перевозки грузов. . , . С. 12-13.

357887. Чуев А. А у кого-то все идет согласно плану... : [взаимное позиционирование нормативно-правовых актов Украины (вариант транспортно-экспедиторской деятельности)]. . , . С. 14-19.

357888. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 10 с.

357889. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Електромеханічні апарати автоматики" для студентів спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 40 с.

357890. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроніки та мікросхемотехніки" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 26 с.

357891. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроніки та мікросхемотехніки" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

357892. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроніки та мікросхемотехніки" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 26 с.

357893. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Основи електроніки та мікросхемотехніки" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

357894. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 10 с.

357895. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу вищої математики за темою "Функції багатьох змінних" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

357896. Руководящие, нормативные и методические документы по переводу строительных организаций на полный хозяйственный расчет, самофинансирование, арендный подряд. Стройиздат. Москва, 1990. 591 с.

357897. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 35 с.

357898. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Математичне моделювання процесів технічних систем" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобуду-вання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 31 с.

357899. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

357900. Рисин И. Е. Эффективность управленческого труда. Воронежский ун-т. Воронеж, 1990. 118 с.

357901. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. та заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів із завданнями для студентів-іноземців підготовчого факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357902. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. та заг. мовн. підг. Робочий зошит з української мови як іноземної для студентів підготовчого факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

357903. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна експлуатація і ремонт транспортних засобів" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275.03 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 31 с.

357904. Республика Гвинея-Бисау. Наука. Москва, 1990. 152 с.

357905. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 14 с.

357906. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дис-ципліни "Автоматизація виробничих процесів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 19 с.

357907. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Контрольно вимірювальні прилади" та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 13 с.

357908. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни "Контрольно вимірювальні прилади" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 17 с.

357909. Реализация социалистической собственности в системе производственных отношений. Томский ун-т. Томск, 1990. 164 с.

357910. Мальченко В. М., Спичак Е. Н., Кононец Г. С., Калашникова Г. А. Развитие услуг в сфере материально-технического обеспечения. Тэхника. Киев, 1990. 111 с.

357911. Голощапова Є. О. Репресії проти євангельських християн-баптистів Південної України у 1930-ті рр.. . , . С. 185-191.

357912. Фролов М. О. Органи держбезпеки у політичній системі радянської України 20-30-х рр. XX ст.. . , . С. 191-204.

357913. Мерас И. На чем держится мир. Ничья длится мгновенье. Худож. лит.. Москва, 1966. 302 с.

357914. Бугулов В. Н. Ценообразование и инфляция. ЛФЭИ. Ленинград, 1990. 144 с.

357915. Мердок А. Под сетью. Худож. лит.. Москва, 1991. 334 с.

357916. Олейников В. Н., Зубков O. B., Карташов В. М., Корытцев И. В., Бабкин С. И., Шейко С. А. Исследование эффективности обнаружения и распознавания малоразмерных беспилотных летательных аппаратов по их акустическому излучению. . , . С. 209-217.

357917. Іванова І. А. Утворення колонізаційного фонду та землевпровадження єврейських колоній Півдня України у 20-ті рр. XX ст.. . , . С. 205-207.

357918. Мередит Д. Испытание Ричарда Феверела. Правда. Москва, 1990. 574 с.

357919. Мередит Д. Эгоист. Худож. лит.. Москва, 1970. 622 с.

357920. Алешина И. В., Брагина Е. А., Волков М. Я., Карагодин Н. А., Ковалев Е. В., Кофанов И. Т., Покатаева Т. С., Солоницкий А. С., Ульрих О. Д., Федотова Э. М., Хорос В. Г., Чаркселиани Р. А., Шейнис В. Л., Шмелев Н. П. "Третий мир" и судьбы человечества. Мысль. Москва, 1990. 202 с.

357921. Тоотс Э. Я. Год оптовой торговли. Экономика. Москва, 1989. 141 с.

357922. Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1990. 590 с.

357923. Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1990. 763 с.

357924. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2018. 64 с.

357925. Сысоев А. П., Буренкова Е. Н., Данилов-Данильян А. В., Каширин В. В., Медведев П. А., Нит И. В., Фрейнкман Л. М., Климович М. В., Тубольцев М. Н., Черник Д. Г., Манюшис А. Ю., Беспечная Р. Я., Вигушина Е. П., Винская Н. Г., Любовный В. Я. Территориальное управление : самоуправление, самофинансирование. Финансы и статистика. Москва, 1990. 224 с.

357926. Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1990. 763 с.

357927. Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1990. 671 с.

357928. Стародубровская И. В. От монополизма к конкуренции. Политиздат. Москва, 1990. 174 с.

357929. Мережковский Д. С. Избранное. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 542 с.

357930. Мережковский Д. С. Акрополь. Книжная палата. Москва, 1991. 352 с.

357931. Слуцкий Г. В., Молчанов А. В. Опыт повышения эффективности работы бригад. Машиностроение. Москва, 1990. 112 с.

357932. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

357933. Мережковский Д. С. "Больная Россия". Издательство ЛГУ. Ленинград, 1991. 272 с.

357934. Горбенко І. Д., Затула O. A., Вдовенко С. Г., Черниш В. І. Метод оцінки зрілості системи управління безпекою при організації повітряного руху. . , . С. 218-223.

357935. Мережковский Д. С. В тихом омуте. Советский писатель. Москва, 1991. 489 с.

357936. Скулкин М. Р. Экономические закономерности индустриального развития при социализме. Уральский ун-т. Свердловск, 1990. 175 с.

357937. Мережковский Д. С. Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи. Худож. лит.. Москва, 1990. 638 с.

357938. Мережковский Д. С. Павел 1. Московский рабочий. Москва, 1989. 768 с.

357939. Мережковский Д. С. Петр и Алексей. Книжное издательство. Краснодар, 1990. 430 с.

357940. Корицкий Э. Б., Амосова В. В., Бондарев Г. А., Джурабаева И. Т., Кавтарадзе Г. А., Лабудин А. В., Макс И. Я., Медников В. В., Мухин С. А., Нинциева Г. В., Писклюков В. В., Шмельков Н. Н., Кизиева Н. В. Система социалистического хозяйствования : концепции советских экономистов 20-х годов. ЛФЭИ. Ленинград, 1990. 205 с.

357941. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

357942. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2019. 80 с.

357943. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2018. 204 с.

357944. Мережковский Д. С. 14 декабря. Московский рабочий. Москва, 1990. 542 с.

357945. Попов И. М. Знакомство с Поднебесной. Жалын. Алма-Ата, 1990. 176 с.

357946. Проблемы развития и сбалансированности экономических систем. Казанский ун-т. Казань, 1990. 111 с.

357947. Политическая экономия. Политиздат. Москва, 1990. 607 с.

357948. Подряд в вопросах и ответах. Экономика. Москва, 1990. 78 с.

357949. Левченко В. В. Розвиток мережі науково-дослідних установ Одеси в 1920-х роках. . , . С. 208-212.

357950. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Вантажні автомобільні перевезення" для студентів денної та заочної форми навчання спеціалізація 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

357951. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Вантажні залізничні перевезення" для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті). ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 66 с.

357952. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Інформаційні системи і технології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 97 с.

357953. Повышение роли социалистического соревнования в ускорении научно-технического прогресса. Томский ун-т. Томск, 1990. 234 с.

357954. Петухов Р. М. Оценка эффективности промышленного производства. Экономика. Москва, 1990. 95 с.

357955. Павленко А. Ф., Беляев А. А., Пахомов Ю. Н., Самборский В. И., Федонин А. С., Терещенко Т. А., Романюк Т. П., Савченко А. В., Коровский А. В., Сытник В. Ф., Наконечный С. И., Гачик В., Райняк М., Брацюн А. Х., Стрешка Л., Залай К., Седлак М. Перестройка хозяйственного механизма : проблемы и перспективы. Вища школа. Киев, 1989. 199 с.

357956. Мери Л. Г. В поисках потерянной улыбки. Молодая гвардия. Москва, 1987. 334 с.

357957. Мериме П. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1957. 612 с.

357958. Кузнецов A. A., Сергиенко P. B., Уварова A. A. Нечеткий экстрактор на помехоустойчивых кодах для биометрической криптографии. . , . С. 224-234.

357959. Мериме П. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1979. 621 с.

357960. Мериме П. Избранное. Правда. Москва, 1986. 672 с.

357961. Мериме П. Избранные драматические произведения. Искусство. Москва, 1954. 428 с.

357962. Мериме П. Избранные сочинения. Гослитиздат. Москва, 1956. 611 с.

357963. Карташов В. М., Олейников В. Н., Шейко С. А., Бабкин С. И., Корытцев И. В., Зубков O. B. Особенности обнаружения и распознавания малых беспилотных летательных аппаратов. . , . С. 235-243.

357964. Мериме П. Кармен. Худож. лит.. Москва, 1974. 223 с.

357965. Парфенов В. А. Люди и цены в зеркале справедливости. Мысль. Москва, 1990. 266 с.

357966. Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго. Дет. лит.. Москва, 1985. 48 с.

357967. Белкин В. Д., Медведев П. А., Нит И. В., Славич-Приступа А. С., Самарина Т. П., Казьмин А. И., Лахман И. Л., Левин М. И., Полтерович Е. М., Нестерович Н. В., Власова И. П., Стругова С. Г., Тихончук И. С., Харланов И. И., Данилов-Данильян А. В. От фондирования к оптовой торговле. Экономика. Москва, 1990. 202 с.

357968. Мериме П. Новеллы. Держлітвидав України. Киев, 1955. 96 с.

357969. Мериме П. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1978. 348 с.

357970. Бялковская В. С., Бобков И. А., Васильев Г. А., Виленский М. А., Волков О. И., Горфинкель В. Я., Зайцев Б. Ф., Киперман Г. Я., Кошута А. А., Купряков Е. М., Павлова Л. П., Таксир К. И., Фатеева В. И. Организационно-экономические проблемы научно-технического прогресса. Высш. школа. Москва, 1990. 302 с.

357971. Овчаренко Д. В. Українці у національній структурі міст Півдня України за даними переписів населення 1920-1926 рр.. . , . С. 212-219.

357972. Мериме П. Новеллы. Лениздат. Ленинград, 1984. 335 с.

357973. Организация, нормирование и стимулирование труда. ЛИЭИ. Ленинград, 1990. 118 с.

357974. Рымарук А. И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность. Политиздат Украины. Киев, 1990. 270 с.

357975. Моргулець О. Б. Діалектичний зв'язок сервісології та сервіс-менеджменту. [б. в.]. Донецьк, . С. 188–192.

357976. Хандруев А. А. Гегель и политическая экономия. Экономика. Москва, 1990. 127 с.

357977. Франция. Междунар. отношения. Москва, 1990. 176 с.

357978. Федоренко Н. П. Вопросы оптимального функционирования экономики. Наука. Москва, 1990. 304 с.

357979. Юрженко М. В., Гохфельд В. Л., Кораб Н. Г., Шстопал А. К., Нестеренко Н. П. Отделу № 80 "Сварка пластмасс" Института электросварки им. Е.О. Патона HAH Украины 40 лет!. . , . С. 6-16

357980. Амоша А. И., Рубин В. С., Гурьянов В. В., Саломатина Л. Н., Дементьева Т. Н., Новикова М. П., Воловодова Е. В., Мартякова Е. В., Смирнов В. Н., Логачева Л. Н., Хазанова Н. Н., Загорулько Н. В., Валитова Н. И. Управление условиями труда : проблемы перестройки. Наукова думка. Киев, 1990. 216 с.

357981. Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу. Худож. лит.. Москва, 1965. 95 с.

357982. Мериме П. Письма к незнакомке. Наука. Москва, 1991. 414 с.

357983. Ефективна економіка : [електронний журнал]. ТОВ `ДКС Центр`. Дніпро, 2013.

357984. Максимов С. Ю., Гаврилюк A. A., Удод В. И. Техника механизированной дуговой сварки в защитных газах неповоротных стыковых соединений труб при реконструкции и ремонте магистральных газопроводов. . , . С. 18-21.

357985. Ведмідь Н. І. Тривимірна структура системи сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами. . , .

357986. Панкин Ю. Н., Москаленко A. A., Тюкалов В. Г. Электрошлаковая технология восстановления тяжелых молотков угольных мельниц. . , . С. 22-23.

357987. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2018. 136 с.

357988. Щорічний звіт Генерального секретаря. NATO/OTAN. Bruxelles, 2017. 116 с.

357989. Мериме П. Статьи о русских писателях. Госполитиздат. Москва, 1958. 86 с.

357990. Мериме П. Хроника царствования Карла ІХ. Худож. лит.. Москва, 1975. 350 с.

357991. "В інтересах іншої держави..." проблеми виявлення та протидії агентам впливу. . Київ, 2018. 46 с.

357992. Security factors of education policy: international Experience and Ukrainian Realities. . , 2018. 56 с.

357993. Меркель М. М. Вариации в зеркале. Искусство. Москва, 1980. 112 с.

357994. Меркель М. М. Вечное движение. Искусство. Москва, 1972. 165 с.

357995. Меркель М. М. Угол зрения. Искусство. Москва, 1980. 135 с.

357996. Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів. НІСД. Київ, 2018. 160 с.

357997. Громадянське суспільство України. . , 2018. 128 с.

357998. Абетка експортера. . , . 65 с.

357999. Меркулов А. Г. Белый сад. Повесть о тех, кто уходит в небо. Советская Россия. Москва, 1968. 191 с.

358000. Меркулов А. Г. В путь за косым дождем.... Повесть о тех, кто уходит в небо. Молодая гвардия. Москва, 1968. 238 с.

358001. Меркулов А. Г. Крылья земли. Книга рассказов. Молодая гвардия. Москва, 1957. 240 с.

358002. Algebra-algoritmic models and methods of parallel programming. . , .

358003. Меркулов А. Г. Поход на рубеж. Молодая гвардия. Москва, 1966. 251 с.

358004. Працюємо разом для розвитку бізнесу. . , 2018. 25 с.

358005. Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология - миллионные прибыли. Экономика. Москва, 1990. 238 с.

358006. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика. . , 2018. 312 с.

358007. Лащенко Г. И., Никитюк Ю. А. Состояние и перспективы развития вибрационной обработки сварных конструкций. . , . С. 24-32.

358008. Попов И. И., Сапожников Л. В., Поклад Г. Г. Программно-управляемая система обучения с игровым моделированием. Мектеп. Алма-Ата, 1989. 128 с.

358009. Опытному заводу сварочного оборудования им. Е.О. Патона 60 лет! : [исторические этапы развития завода]. . , . С. 33-35.

358010. Вахович І. М, Ропотан І. В. Регіональна конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку України. . , 2014. 219 с.

358011. Потапов В. М., Розенман М. И., Кочетова Э. К., Покровский Б. И. Поиск химической информации. МГУ. Москва, 1990. 174 с.

358012. Первый инвертор. История создания. Источник питания Hilark-250: инновации от Kemppi, определяющие будущее. . , . С. 36.

358013. Мерль Р. Мальвиль. Правда. Москва, 1990. 407 с.

358014. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве. . , 2009. 760 с.

358015. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А. Ручные инжекторные газокислородные резаки. . , . С. 41-44.

358016. Мерль Р. Остров. Мир. Москва, 1964. 430 с.

358017. Dortmund International Research Conference 2018. . , 2018. 256 p.

358018. Мерль Р. Остров. Уик-энд на берегу океана. Лумина. Кишинев, 1990. 572 с.

358019. Осипов А. Н. Библиография фантастики. МПИ. Москва, 1990. 224 с.

358020. Мерль Р. Разумное животное. Молодая гвардия. Москва, 1969. 384 с.

358021. Мигиренко Г. С. Мысли по педагогике высшей школы. Благовещенский технол. ин-т. Благовещенск, 1990. 72 с.

358022. Мерфи У., Сэпир Р. Дестроер. Крайний срок. Недостающее звено. Опасные игры. Гермес. Ростов на-Дону, 1995. 223 с.

358023. Бондаренко Ю. К., Логинова Ю. В., Ковальчук O. В., Артюх К. О. Оценка риска - ключ к созданию безопасного рабочего места в титановом производстве : [охрана труда: стандартизация]. . , . С. 45-46.

358024. Мерцялова М. Н. Поэзия народного костюма. Молодая гвардия. Москва, 1988. 224 с.

358025. Мессер Р. Жизнь в науке. Советский писатель. Москва, 1964. 334 с.

358026. Мельник В. М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. Знание. Киев, 1990. 48 с.

358027. Мазур A .A., Любовная Л. Б., Маковецкая O. K., Снежко В. И. Независимость Украины и перестройка ИЭС им. Е.О. Патона. Сварка в ракетно-космической технике. Сварка живых тканей. Справочно-информационная система ИЭС им. Е.О. Патона : [история ИЭС им. Е.О. Патона]. . , . С. 50.

358028. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

358029. Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап. Педагогика. Москва, 1990. 176 с.

358030. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2018 рік. . , . С. 5-51.

358031. Лысакова И. П. Тип газеты и стиль публикации. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1989. 184 с.

358032. Лахтин Г. А. Организация советской науки : история и современность. Наука. Москва, 1990. 224 с.

358033. Кустов Ю. А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы. Уральский ун-т. Свердловск, 1990. 120 с.

358034. Корниенко А. А., Корниенко А. В. Философские вопросы развития науки. Томск. ун-т. Томск, 1990. 228 с.

358035. Арсланова М. Р., Бавыкина Т. М., Бусыгина И. Г., Валк М. Ю., Глебова Ю. Д., Госина Л. И., Григоренко Л. А., Гулбе Д. И., Дубров А. П., Жарикова Л. А., Зинкина В. А., Климова В. П., Козлова Е. И., Комарова В. П., Красикова О. Л., Любошиц А. Б. Книжные фонды научных библиотек : проблемы комплектования , использования, сохранности. Информационно-библиотечный совет АН СССР. Москва, 1990. 188 с.

358036. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2019. 72 с.

358037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Поведінковий портрет за даними спостереження (на матеріалі художнього фільму)" з дисципліни "Практикум з загальної психології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 053 - "Психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 11 с.

358038. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Хронометраж особистого часу за даними самоспостереження" з дисципліни "Практикум з загальної психології" для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 - "Психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 20 с.

358039. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

358040. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Поведінковий портрет за даними спостереження" з дисципліни "Практикум з загальної психології" для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 - "Психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 12 с.

358041. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2019. 86 с.

358042. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2018. 102 с.

358043. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Хіміко-термічна обробка" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" ("Термічна обробка металів") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 66 с.

358044. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2019. 86 с.

358045. Дискин И. Е. Культура. Экономика. Москва, 1990. 109 с.

358046. Банковский менеджмент. Туз В. О.. Киев, 2018. 56 с.

358047. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисциплін "Сплави з особливими властивостями" та "Спеціальні сталі та сплави" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 76 с.

358048. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисциплін "Сплави з особливими властивостями" та "Спеціальні сталі та сплави" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 68 с.

358049. Давидюк С. Ф., Минтаиров М. С. Хозяйственный механизм в сфере науки. Наука. Ленинград, 1990. 112 с.

358050. Глинский Б. А. Философские и социальные проблемы информатики. Наука. Москва, 1990. 110 с.

358051. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2018. 86 с.

358052. Воробьев В. П., Калачанов В. Д. Ресурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования. ЛФЭИ. Ленинград, 1990. 119 с.

358053. Информационное моделирование научно-технических программ. Наука. Москва, 1986. 130 с.

358054. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2019. 56 с.

358055. Стешенко В. С., Чуйко Л. В., Хомра А. У., Грузин В. С., Пискунов В. П., Слюсар Л. И., Никитенко В. В., Лакиза-Сачук Н. Н., Доценко В. М., Глуханова Г. Л., Юдина С. П. Труд в демопроцессе. Наукова думка. Киев, 1990. 284 с.

358056. Фатхуллин М. Ф. Воспитание специалиста. Казанский ун-т. Казань, 1990. 149 с.

358057. Чернышев А. С., Степанов Н. С., Полонский И. С., Мягков И. Ф., Дымов Е. И., Крикунов А. С., Ходусов А. Н., Чертков Н. Н., Шанин Е. А., Гребеньков Н. Н., Воробьев А. Н. Студенческое самоуправление. Воронежский ун-т. Воронеж, 1990. 104 с.

358058. Смирнова І. Є. Вплив державної політики на динаміку змін національного складу населення Донбасу в 20-30-ті роки ХХ ст.. . , . С. 219-227.

358059. Физкультура для всей семьи. Физкультура и спорт. Москва, 1990. 463 с.

358060. Дерман І. П. Весільна та родильна обрядовість українського та болгарського населення Південної України в 20-х - на початку 40-х рр. ХХ ст. (на матеріалах усної історії). . , . С. 231-233.

358061. Ігнатуша О. О. Дніпробуд крізь призму мікроісторії: життєва драма американського громадянина Йосифа Маєвського. . , . С. 234-237.

358062. Караульна О. М. Етнокультурний процес як сегмент ідеологізації суспільства (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури у 30-х рр. ХХ ст.). . , . С. 237-240.

358063. Старостин Б. А. Становление историографии науки. Наука. Москва, 1990. 288 с.

358064. 2018 г. ознаменован устойчивым ростом пассажирских и умеренным спросом на грузовые авиаперевозки : [состояние рынка международных регулярных перевозок за 2018 г.]. . , . С. 24-26.

358065. Калашнікова В. Є. Історико-культурні цінності України в умовах "нового порядку" (1941-1944 рр.): теоретичний аспект. . , . С. 241-244.

358066. Михайлуца М. І. Антиукраїнськість релігійної політики румунської адміністрації в "Трансністрії" (1941-1944 рр.). . , . С. 245-248.

358067. Региональные автоматизированные информационные системы по общественным наукам. Наука. Ленинград, 1990. 176 с.

358068. Полянський Ф. І. Особливості господарювання німецької окупаційної влади у 1941-1944 рр. (за матеріалами Тернопільщини). . , . С. 248-252.

358069. Перестройка - семье, семья - перестройке. Мысль. Москва, 1990. 285 с.

358070. Штейнле О. Ф. Освітньо-культурний рівень владної верхівки Радянської України (1945-1953 рр.). . , . С. 257-263.

358071. Якубайтис Э. А. Информатика - электроника - сети. Финансы и статистика. Москва, 1989. 200 с.

358072. Макаренко Н. Ю. Напрями державної етнополітики в Криму у 1950-1980-х рр.: причини і наслідки етносоціальних змін. . , . С. 264-269.

358073. Саміло Г. О. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права. . , . С. 13-15.

358074. Гамбург Л. С. Територія держави: теоретичні проблеми смислу, змісту й організації. . , . С. 19-22.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 12 сек.