Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

358075. Пономарева И. А. Теоретические разногласия в РСДРП (1907-1910). Моск. ун-т. Москва, 1991. 88 с.

358076. Галахова Н. М. Болгари Запорізького краю. Історія та сучасність. . , . С. 269-273.

358077. Политическая мысль Европы конца ХІХ - начала ХХ века. Уральский ун-т. Екатеринбург, 1991. 244 с.

358078. Неделько С. Развитие технологий использования беспилотных летательных аппаратов в Украине : [применение дронов в гражданской сфере. Развитие беспилотной авиации]. . , . С. 36-39.

358079. Голос України. Київська правда. К., 2019.

358080. Dassault Systemes и Cognata объявляют о стратегическом партнерстве с целью ускорить разработку более безопасных автономных транспортных средств : [симуляционные инструменты для тестирования беспилотного автомобиля в виртуальной среде]. . , . С. 40-41.

358081. Петренко Е. Л. Карл Каутский : очерк социалистических воззрений. Знание. Москва, 1991. 64 с.

358082. Положення про сертифікацію педагогічних працівників : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1190. . , . С. 53-59.

358083. Співаковський О. Реформі сфери захисту авторських прав бути ? : [новий законопроект "Про авторське право і суміжні права"]. . , . C. 1, 4-5.

358084. Бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 4. . , . С. 67-68.

358085. Бюджет Фонду соціального страхування України на 2019 рік : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 16. . , . С. 69.

358086. Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2019 р. № 17. . , . С. 70-71.

358087. Технічний регламент обладнання, що працює під тиском : затверджено Постановою кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27. . , . С. 90-147.

358088. Бостан С. К., Спасюк О. В. Інститут президента в постсоціалістичних країнах Євросоюзу та його "взаємодія" з виконавчою владою. . , . С. 25-28.

358089. Денисенко В. В. Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав. . , . С. 29-32.

358090. Токарєва В. В. Французька "Декларація прав людини і громадянина1789 року" як джерело інтеграції прав людини. . , . С. 32-34.

358091. Бурденюк І. О. З досвіду інстуціоналізації тоталітарного політичного режиму. . , . С. 35-37.

358092. Драгунова Т. А. Зовнішня міграція населення Півдня України на сучасному етапі. . , . С. 282-285.

358093. Измерения в процессах моделирования социально-экономических систем. ЛФЭИ. Ленинград, 1991. 103 с.

358094. Мельников Є. О. Міграція як актуальна проблема етнополітики України. . , . С. 286-289.

358095. Изменения и дополнения к Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. Экономика. Москва, 1990. 111 с.

358096. Котигоренко В. С. Етнічний аспект політичних відносин в Україні: фактори конфліктогенності. . , . С. 289-293.

358097. Авіаційні правила України "Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів" : затверджено Наказом Державної авіаційної служби України від 27.12.2018 р. № 1374. . , . С. 61-66.

358098. Каткевич Г. Упрощение процедур, оцифровка, внедрение стандартов - инструменты совершенствования контейнерного рынка : [внедрение концепции "единого окна"]. . , . С. 52-54.

358099. Микольченко В. С. Ісламський радикальний рух: можливість розвитку на Півдні України. . , . С. 293-295.

358100. Машаду де Ассиз Ж. М. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1989. 557 с.

358101. Правила спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України від 19.12.2018 р. № 5755. . , . С. 72-85.

358102. Ротар Н. Ю. Проблеми етнонаціонального розвитку у передвиборному дискурсі політичних партій України. . , . С. 295-300.

358103. Іванова О. М. Мовно-освітні проблеми української меншини в Російській Федерації та російської меншини в Україні (90-ті роки ХХ століття). . , . С. 301-305.

358104. Калита П. Некачественный бизнес или доступно об одной системной проблеме и ее последствиях для украинской экономики : [вопрос деловой конкурентоспособности украинских предприятий]. . , . С. 56-59.

358105. Концепція реформування системи забезпечення населення культурними послугами : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. № 27-р. . , . С. 90-94.

358106. Положення про ліцензування банків : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. № 149. . , . С. 150-223.

358107. Машаду де Ассиз Ж. М. Дон Касмурро. Гослитиздат. Москва, 1961. 319 с.

358108. Машбаш И. С. Гошевнай. Современник. Москва, 1990. 461 с.

358109. Машбаш И. С. Сотвори добро. Советская Россия. Москва, 1989. 400 с.

358110. Гаррі Ф. Штучний інтелект і інтелектуальна власність : [інтерв' ю з генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) Френсісом Гаррі]. . , . С. 4-8.

358111. Машбиц - Веров И. Поэмы Маяковского. Советский писатель. Москва, 1963. 509 с.

358112. Грунічева Ю. В. Соціальна цінність права як основного регулятора суспільних відносин. . , . С. 38-40.

358113. Макаришева Т., Тимошенко О. Об'єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі. . , . С. 9-16.

358114. Давильно-обкатная обработка металлов роликами. ЦИНТИАМ. Москва, 1962. 28 с.

358115. Васильєв О., Чьочь В. Оцінка перспективності використання графенових матеріалів за результатами патентних досліджень. . , . С. 17-22.

358116. Машина рвется вперед. Дет. лит.. Ленинград, 1975. 112 с.

358117. Жарінова А. Нові старі фінансові інструменти для права інтелектуальної власності. . , . С. 29-34.

358118. Кистерский Л. Л., Славинский В. А., Степаненко В. А., Гайдучок И. Г., Голубев Г. Г., Зленко В. А., Ключников И. К., Колыбанов В. А., Краснощек Ю. Т., Малько Н. Ф., Полунеев Ю. В., Пузанов И. И., Рогач А. И., Слензак А. О., Федосов В. М., Шульга В. Ф. Интернационализация противоречий капиталистической системы хозяйства. Наукова думка. Киев, 1990. 240 с.

358119. Основы политологии. ИННОЦЕНТР. Киев, 1991. 144 с.

358120. Арабаджиев Д. Ю. Територіальна організація влади в Україні: компаративний аналіз. . , . С. 47-49.

358121. Иванов М. М., Колупаева С. Р., Кочетков Г. Б. США : управление наукой и нововведениями. Наука. Москва, 1990. 216 с.

358122. Бабарикіна Н. А. Моделі децентралізації: компаративний аналіз. . , . С. 49-52.

358123. Глазьев С. Ю., Микерин Г. И., Тесля П. Н., Ковалева Г. Д., Николов И. Г. Длинные волны. Наука. Новосибирск, 1991. 224 с.

358124. Бекдамирова Л. З. Нормативно-правові аспекти регулювання прав національно-культурних товариств України в умовах євроінтеграції. . , . С. 52-56.

358125. Еннан Р. Електронні платіжні системи в сфері електронної комерції: правові засади в умовах формування Інтернет-економіки. . , . С. 34-44.

358126. Лессиг Л. Свободная культура : [особенности создания и распространения контента при помощи цифровых технологий. Притеснение новаторов и творцов]. . , . С. 54-64.

358127. Андрощук Г. Законодавчі зміни в сфері ІВ у Республіці Казахстан : [ІВ - інтелектуальна власність]. . , . С. 70-72.

358128. Дифференциация трудового вознаграждения в условиях перехода к рыночной экономике. Ярославский гос. ун-т. Ярославль, 1991. 128 с.

358129. Андрощук Г. Розгляд доменних спорів в домені .UA за процедурою UDRP. . , . С. 73-75.

358130. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами : затверджено Наказо Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 р. № 1047. . , . С. 2-5.

358131. Ковач Л. Л. Мовно-освітня ситуація в Автономній Республіці Крим: тенденції останніх років. . , . С. 305-309.

358132. Машинский С. И. "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Худож. лит.. Москва, 1966. 139 с.

358133. Дементьев Н. П. Магистральные свойства моделей экономической динамики с потреблением. Наука. Новосибирск, 1991. 168 с.

358134. Машинский С. И. "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Худож. лит.. Москва, 178. 117 с.

358135. Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. Просвещение. Москва, 1971. 512 с.

358136. Мосюкова Н. Г. Польська національна меншина Дніпропетровська в роки незалежності України: етноконфесійна складова. . , . С. 309-313.

358137. Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. Просвещение. Москва, 1979. 432 с.

358138. Машинский С. И. Чемодан Адеркаса. Детская литература. Москва, 1968. 136 с.

358139. Машкин Г. Н. Письменная работа. Молодая гвардия. Москва, 1985. 287 с.

358140. Ляшенко О. І. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи. . , . С. 5-11.

358141. Мшков И. И. Избранные произведения. Советский художник. Москва, 1984. 50 с.

358142. Юридична Україна. Юрінком Інтер. Київ, 2018. 68 с.

358143. Макушинська Г. П. Модель формування сучасної української нації в контексті державної політики гармонізації етнічних відносин. . , . С. 319-323.

358144. Машковцев В. И. Золотой цветок - одолень. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск, 1990. 416 с.

358145. Сугробова Ю. Ю. Переваги молоді в соціокультурному просторі України. . , . С. 323-326.

358146. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2019. 56 с.

358147. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 64 с.

358148. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 80 с.

358149. Машковцев Н. Г. Из истории русской художественной культуры. Советсий художник. Москва, 1982. 324 с.

358150. Григорьев О. И. Капитализм и рабочий класс на пороге ХХІ века. Ленинградский ун-т. Ленинград, 1991. 216 с.

358151. Машуровский Д. Скульптор Сергей Коненков. Знание. Москва, 1961. 30 с.

358152. Іонова 0. М. Антропософськи-орієнтований підхід до освіти дорослих : [программа New Adult Learning Movement (NALM) - рух за оновлення освіти дорослих]. . , . С. 12-19.

358153. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 463 с.

358154. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 478 с.

358155. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2019. 28 с.

358156. Ткаченко Ю. М. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту. . , . С. 17.

358157. Кузнецов О. Тактика нового мира. Как банки и финтехи учатся сотрудничеству : [развитие новых финансовых технологий]. . , . С. 2-3.

358158. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 480 с.

358159. Мороко В. В. Періодизація партійного будівництва в сучасній Україні та формування партійних структур (1996-2009 рр.). . , . С. 326-331.

358160. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 527 с.

358161. Тищенко А. Можливість використання гідродинамічної кавітації в очищенні стічних вод. . , . С. 23-24.

358162. Жадько В. А. Сутнісний зміст мовної політики держави. . , . С. 339-343.

358163. Вінюков-Прощенко А. Хто в Європі кращий? : [топ-15 показників зростання провізних ємностей європейських аеропортів та авіакомпаній на ринках держав європейського субконтиненту (2017-2018 рр.)]. . , . С. 13.

358164. Финтех для детей: тотальный контроль или ценный опыт? : [цифровые банковские технологии для детей]. . , . С. 4-6.

358165. Неправська Н. Як просувати напрямок? Підкаже Каталонія" : [креативний підхід Каталонії (Іспанія) до просування своїх туристичних об'єктів. Топ-5 туристичних напрямків Євросоюзу за показниками туристичних ночівель]. . , . С. 34-35.

358166. Акулич М. Брендинг и бренд в кризис : [брендинг - стратегический инструмент управления]. . , . С. 7-12.

358167. Самойлов Ю. Знову про силу паспортів : [рейтинг паспортів держав за показниками безвізового в'їзду до іноземних держав, спрощеного оформлення віз іноземних держав та стандартної процедури оформлення віз іноземних держав (грудень 2018 р.)]. . , . С. 40-42.

358168. Сергеев А. Как Uber, только в финтехе: история первого мобильного банка Number26. . , . С. 13-21.

358169. Деркач Н. В. Мовні проблеми в Україні: історія та сучасність (на прикладі Запорізької області). . , . С. 334-339.

358170. Теренко 0. 0. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді. . , . С. 20-26.

358171. Самойлов Ю. Як побудувати київський стоповер : [стоповер — це зупинка у пункті трансферу більш як на добу з можливістю цікаво провести кілька днів в транзитній країні]. . , . С. 46-49.

358172. Жадько В. А. Сутнісний зміст мовної політики держави. . , .

358173. Герасименко С. С. Статистическое обоснование. Вища школа. Киев, 1991. 134 с.

358174. Доши Н., Макгрегор Л. Измерение эффективности: не меняйте игроков - меняйте правила игры : [адаптивная и тактическая эффективность компании]. . , . С. 22-30.

358175. Рецепт эффективного управления рисками : [роль менеджеров по управлению рисками. Культура управления рисками]. . , . С. 31-39.

358176. Пашков В. В. Двомовність як фактор національної освітньої політики в Україні. . , . С. 343-346.

358177. Сухарев А. Правда и ложь о кэшбэк-сервисах : [финансовые проблемы продажи в интернет]. . , . С. 40-42.

358178. Савицкий Д., Сингер М. Директор по маркетингу: второе рождение : [как повысить эффективность выполнения обязанностей деректору по маркетингу]. . , . С. 43-49.

358179. Ближе к звездам : [краткое описание космического отеля Aurora Station, который к 2021 году намерена построить и ввести в эксплуатацию американская компания Orion Span]. . , . С. 6.

358180. Бердинских К. Рентген для претендентов : [кандидаты в президенты Украины В. Зеленский, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, А. Гриценко, О. Ляшко, и др.: чем владеют, что обещают электорату, за счет чего собираются побеждать, насколько реалистичны их программы]. . , . С. 16-22.

358181. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2018. 108 с.

358182. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2018. 88 с.

358183. Захист інформації. Національний авіаційний ун-т. Київ, 2018. C. 132-200

358184. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 144 с.

358185. Угнива С. Потянулись к знаниям : [оживающая экономика приводит все больше слушателей в аудитории бизнес-школ.Топ-20 бизнес-школ мира. Школы, занимающие лидерские позиции в регионах мира. Лучшие бизнес-школы Украины]. . , . С. 32-36.

358186. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2019. 202 с.

358187. Иванова Е. Сало с маслом : [Украина возглавила европейский рейтинг по смертности от неправильного питания. Страны с самой высокой и самой низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний]. . , . С. 44-48.

358188. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2019. 64 с.

358189. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2019. 92 с.

358190. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2019. 64 с.

358191. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2019. 76 с.

358192. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2019. 70 с.

358193. Корягин А. Г., Фролов Б. И. Социальная утопия Дж. Гэлбрейта. Мысль. Москва, 1978. 246 с.

358194. Шульгина И. В. Инфраструктура науки в СССР. Наука. Москва, 1988. 160 с.

358195. Бутченко М. Рада-шарада : [президентские выборы в Украине - прелюдия к осенней парламентской кампании. Ее итог покажет, чем займется новый глава государства - бессмысленной войной с депутатами или воплощением в жизнь своих планов]. . , . С. 20-23.

358196. Пасховер А. Поставить на карту : [Украина пытается остановить запуск Nord Stream-2, чтобы спасти национальную газотранспортную систему от разорения. Топ-7 стран Европы по объему подземных газовых хранилищ. Объемы импорта российского газа в страны Европы]. . , . С. 24-28.

358197. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 566 с.

358198. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 454 с.

358199. Угнива С. Наши куры полетели : [за три последних года Украина превратилась в третьего по объемам поставщика куриного мяса в Европу. Топ-10 стран-экспортеров курятины в мире. Какие страны покупают украинскую курятину]. . , . С. 30-33.

358200. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 400 с.

358201. Маяковский В. В. Собрание сочинений. Правда. Москва, 1968. 399 с.

358202. Павленко А. Век живи : [как дожить до 100 лет: правила долгожителей. 12 мест на карте мира, где люди живут особенно долго]. . , . С. 36-40.

358203. Патрикеева О. О., Горбенко С. Л., Василашко І. П., Лозова О. В. Методичні засади розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти. . , . С. 27-36.

358204. Кириченко В. І., Нечерда В. Б., Єжова О. О. Стан сформованості просоціальної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. . , . С. 37-43.

358205. Огієнко О. І. Вплив упровадження автономного освітнього менеджменту на культуру та управління закладом освіти в Сполучених Штатах Америки. . , . С. 44-51.

358206. Бондарев А. Копайте глубже : [семь важнейших археологических открытий последнего времени. 18 месяцев солнечного календаря ацтеков и их обряды. Древнейшая пирамида - на острове Ява, другие открытия]. . , . С. 52-57.

358207. Смирнов А. Круизный лайнер : [некоторые характеристики, описание большого кроссовера Toyota Highlander]. . , . С. 58-59.

358208. Турченко Ф. Г. "Общая история": наука чи політика?. . , . С. 346-359.

358209. Шама О. С песней по миру : [как сто лет назад в УНР создали капеллу Александра Кошица и отправили ее за рубеж представлять украинскую культуру]. . , . С. 60-64.

358210. Винарчук Т. В. Славістика між російським панславізмом та більшовицьким інтернаціоналізмом. . , . 359-363.

358211. Mirowska М. Providing the quality of the university educational process through the student potential development = Забезпечення якості університетського освітнього процесу через розвиток студентського потенціалу. . , . P. 52-59.

358212. Кон А. Проблема с пряниками: четыре причины, почему поощрения не дают результата : [глава из книги "Наказание наградой. Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками"]. . , . С. 50-55.

358213. Каганов Ю. О. Компаративний підхід в історії: витоки та еволюція становлення. . , . С. 363-371.

358214. Єршова Л. M. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти. . , . С. 60-64.

358215. Короткова Л. І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг : [на прикладі швейної професії]. . , . С. 65-71.

358216. Краткие технические характеристики советских тракторов. ОНТИ. Москва, 1962. 80 с.

358217. Шумихин А. А., Шабанов А. П. Совершенный редактор. НИИ культуры. Москва, 1990. 96 с.

358218. Яремчук 0. В. Наукова школа історичної психології І. Г. Білявського: історія та перспективи подальших досліджень. . , . С. 72-81.

358219. Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. Книга. Москва, 1990. 560 с.

358220. Полет Валькирии : [описание, основные характеристики, схема расположения помещений крупнейшей яхты в мире - Valkyrie, спроектированной корейским дизайнером Чулхун Парком и американской компанией Palmer Johnson. Информация о крупнейших яхтах мира]. . , . С. 6.

358221. Бердинских К., Пасховер А. Истинное лицо мистера Зе : [взгляды, связи и намерения Владимира Зеленского, который вдруг стал кандидатом №1 в президенты Украины]. . , . С. 18-22.

358222. Верстюк И. Юлина правда : [Новый курс Ю. Тимошенко. Каким видит будущее устройство власти в стране кандидат в президенты Украины Ю. Тимошенко]. . , . С. 24-27.

358223. Павленко А. Тихие американцы : [информация о пятерых топ-менеджерах ведущих компаний мира, которые смогли добиться грандиозных успехов: Сатья Наделла, Джефф Безос, Мэри Барра, Джейми Даймон, Тим Кук]. . , . С. 32-37.

358224. Иванова Е. Сестры Ким Кардашян : [успехи эстетической медицины в Украине. Самые популярные в мире процедуры эстетической медицины. Цены на эстетические процедуры в Киеве]. . , . С. 44-47.

358225. Парола К. Свет. Моск. рабочий. Москва, 1991. 95 с.

358226. Смирнов А. Япона отец : [описание, некоторіе технические характеристики нового универсала Outback компании Subaru]. . , . С. 64-65

358227. Входим в новый год с осторожным оптимизмом! (Материалы блиц-опроса экспертов) : [основные тренды украинского маркетинга 2019 года]. . , . С. 10-16.

358228. 45 % своих бюджетов бренды тратят на рекламу в мобильных приложениях. . , . С. 17.

358229. Проскуликов Е. Украинский маркетинг: что достигнуто и что впереди. . , . С. 18-21.

358230. Стрельцов А. Маркетинг все более интегрируется в бизнес-модель компаний. . , . С. 22-23.

358231. Степанова А. Центры принятия решений пока у нас вне маркетинга : [тренды украинского маркетинга в 2019 году]. . , . С. 24-25.

358232. Лосавио Г. С., Семенов Н. В. Способы облегчения пуска автомобильных карбюраторных двигателей при низких температурах. Автотрансиздат. Москва, 1962. 32 с.

358233. Маяковский В. В. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1973. 559 с.

358234. Ожидания зарубежных топ-маркетологов от 2019 года : [новые технологии в маркетинге]. . , . С. 26-27.

358235. Чугаев А. А. Высшая школа и производство. Вища школа. Киев, 1990. 147 с.

358236. Маяковский В. В. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1973. 526 с.

358237. Маяковский В. В. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1973. 576 с.

358238. Маяковский В. В. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 543 с.

358239. Маяковский В. В. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1982. 558 с.

358240. Маяковский В. В. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1981. 543 с.

358241. Шаров О. Умови прийому-2019 : [інтерв'ю-коментар генерального директора Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України / провів головний редактор газети "Освіта України" М. Короденко]. . , . С. 3-9.

358242. Маяковский В. В. Избранные сочинения. Худож. лит.. Москва, 1981. 558 с.

358243. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2019. 48 с.

358244. Маяковский В. В. Избранные произведения. Советский писатель. Москва, 1963. 667 с.

358245. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 р. № 1096. . , . С. 10-95.

358246. Маяковский В. В. Избранные сочинения. Госиздатхудлит. Москва, 1949. 498 с.

358247. Рыбалко В. И. Ответы на вопросы по охране труда и производственной среды. Донбас. Донецк, 1990. 143 с.

358248. Маяковский В. В. Владимир Ильич Ленин. Худож. лит.. Москва, 1969. 142 с.

358249. Маяковский В. В. Громада любовь. Молодая гвардия. Москва, 1977. 368 с.

358250. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 128 с.

358251. Розенталь Э. М. Эта вечная тема. Новости. Москва, 1990. 383 с.

358252. Маяковский В. В. Железный марш. Воениздат. Москва, 1977. 271 с.

358253. Статут Національного агентства кваліфікацій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029. . , . С. 3-12.

358254. Типова освітня програма організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки Укр...[див. анотац.]. . , . С. 18-27.

358255. Маяковский В. В. Клоп. Искусство. Москва, 1968. 80 с.

358256. Маяковский В. В. Лирика. Советская Россия. Москва, 1974. 287 с.

358257. Шлепаков А. Н., Забарко Б. М., Малинлвская Е. А., Сочнев В. В., Врадий В. А., Зленко В. А., Черников И. Ф., Толстов С. В., Пащук В. В., Булатецкий Ю. Е., Гулевич В. Н. Международная солидарность сил мира и прогресса, 1945-1955. Наукова думка. Киев, 1990. 320 с.

358258. Положення про сертифікацію педагогічних працівників : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1190. . , . С. 29-41.

358259. Порядок проведення державної підсумкової атестації : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369. . , . С. 67-77.

358260. Фролова М. Главная сложность для маркетолога - быть релевантным для аудитории. . , . С. 28-29.

358261. Конспект лекцій з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 93 с.

358262. Конспект лекцій з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 94 с.

358263. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2019. 66 с.

358264. Маяковский В. В. Мистерия Буфф. Клоп. Баня. Дет. лит.. Москва, 1971. 256 с.

358265. Конспект лекцій з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 50 с.

358266. За мир и безовасность народов. Междунар. отношения. Москва, 1990. 480 с.

358267. Конспект лекцій з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 55 с.

358268. Маяковский В. В. Поэмы. Советская Россия. Москва, 1974. 256 с.

358269. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н. р. : Лист Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 р. № 1/9-41. . , . С. 78-84.

358270. ВЦСПС Сборник постановлений .... Профиздат. Москва, 1990. 160 с.

358271. Богданов А. А. Вопросы социализма. Политиздат. Москва, 1990. 479 с.

358272. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні" Частина 1 для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" ОП "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 64 с.

358273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" ОП "Технології машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358274. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" ОП "Технології машинобудування" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 37 с.

358275. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2019. 16 с.

358276. Короденко М. Карта скарбів : [висновки круглого столу "Співпраця бізнесу і закладів професійної (професійно-технічної) освіти"]. . , . С. 10.

358277. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів : Закон України від 06.12.2018 р. № 2639-VIII. . , . С. 7-26.

358278. Ахмедзянов А. У. Иран, каким я его видел. Известия. Москва, 1990. 208 с.

358279. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 1. . , . С. 154-159.

358280. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2019.

358281. Економіка України за січень 2019 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

358282. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 2. . , . С. 160-170.

358283. Обминский Э. Е. Глобальные интересы и национальный эгоизм. Междунар. отношения. Москва, 1990. 304 с.

358284. Положення про валютний нагляд : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 р. № 13. . , . С. 234-242.

358285. Маяковский об Америке. Молодая гвардия. Москва, 1952. 159 с.

358286. Маяковский В. В. Стихи и поэмы. Дет. лит.. Москва, 1972. 480 с.

358287. Маяковский В. В. Стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1980. 255 с.

358288. Маяковский В. В. Стихотворения. Поэмы. Худож. лит.. Москва, 1975. 366 с.

358289. Зайченко Ю. І. Директорат стратегічного планування та євроінтеграції - головний "локомотив" та координатор стратегічних цілей Мінюсту : [був створений у 2017р. в рамках реформи державного управління. Основні завдання та функції підрозділу]. . , . С. 6-9.

358290. Маяковский В. В. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. Худож. лит.. Москва, 1969. 735 с.

358291. Маяковский В. В. Хрошо!. Веселка. Киев, 1976. 374 с.

358292. Кац Э. Надо учиться говорить с клиентом на понятном ему языке : [интернет-маркетинг]. . , . С. 30-31.

358293. Стечишин А. В. Депутатська діяльність К. Левицького в Австрійському парламенті : [наведено хронологію]. . , . С. 32-39.

358294. Маяковский и современность. Современник. Москва, 1977. 351 с.

358295. Сухоребра Т. І. Стан досліджень адміністративної відповідальності у сфері охорони природи: темпорально просторовий контекст. . , . С. 40-48.

358296. Виханский О. С. Проблемы развития управления общественным производством. МГУ. Москва, 1991. 139 с.

358297. Звонков Є. Є. Конфлікт концепції утилітаризму і правових реалій минулого та сьогодення. . , . С. 49-52.

358298. Шевченко Л. І., Дядищева-Росовецька Ю. Б. Проблеми наукової школи в харківській славістиці середини XIX ст.: О. О. Потебня і П. О. і П. О. Лавровський. . , . С. 3-10.

358299. "Меdiа Equivalence Study: Video": исследование эффективности видеорекламы. . , . C. 32-35.

358300. Пономаренко В. П. Етноніміка сучасних європейських мов і проблема національних стереотипів. . , . С. 11-19.

358301. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Теорія і проектування радiотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ОПП "Радіотехніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358302. Параллели. ФО СССР. Москва, 1991. 183 с.

358303. Муштина И. В маркетинге происходит изменение подходов и перераспределение бюджетов. . , . С. 36-39.

358304. Параллели. ФО СССР. Москва, 1991. 166 с.

358305. Панасюк А. Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров. Высш. школа. Москва, 1991. 79 с.

358306. Орлов В. В. Основы философии. Томский ун-т, Перм. отд-ние. Пермь, 1991. 448 с.

358307. Куценко В. И., Бойченко И. В., Прилюк Ю. Д., Мазур В. Н., Надольный Н. И., Рябенко В. А., Суименко Е. И., Рутковский Б. А. Общественные отношения (социально-философский анализ). Наукова думка. Киев, 1991. 288 с.

358308. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Основи САПР в автомобілебудуванні" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 82 с.

358309. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Основи САПР в автомобілебудуванні" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 82 с.

358310. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи САПР в автомобілебудуванні" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358311. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 74 с.

358312. Васильєва Л. П. Роль сучасних українсько-південнослов'янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури. . , . С. 20-29.

358313. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 74 с.

358314. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 86 с.

358315. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358316. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358317. Дель Гаудіо С. Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння. . , . С. 30-38.

358318. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 56 с.

358319. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 46 с.

358320. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 58 с.

358321. Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 66 с.

358322. Rychkova L. V., Stankevich A. Yu. Specialized language data base incorporating the texts of the regional Belarusian newspapers : [спеціалізована мовна база даних з використанням текстів білоруських регіональних газет]. . , . P. 39-45.

358323. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 58 с.

358324. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 66 с.

358325. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 62 с.

358326. 100-летие изобретения сварки по методу Н. Г. Славянова и современные проблемы развития сварочного производства. Пермский политех. инст.. Пермь, 1989. 221 с.

358327. Бутченко М. Портрет их избирателя : [характеристика электората В. Зеленского, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, А. Гриценко, Ю. Бойко, О. Ляшко]. . , . С. 16-21.

358328. Смирнова А. Три тренда: вода, напитки, коктейли : [позиционирование товара (мировые тренды напитков) вокруг конкретных мер сохранения природы]. . , . С. 40-44.

358329. 100-летие изобретения сварки по методу Н. Г. Славянова и современные проблемы развития сварочного производства. Пермский политех. инст.. Пермь, 1989. 227 с.

358330. Большинство онлайн-покупателей предпочитают бесплатную доставку быстрой. . , . С. 45.

358331. Бондарев А. Финал императора : [карта завоеваний Александра Македонского, хронология его жизни и войн, интересные факты из жизни, гипотезы о его смерти]. . , . С. 48-52.

358332. Шама О. В тени Суворова : [о русском полководце Александре Суворове]. . , . С. 54-58.

358333. Шейхетов С. Анализ данных качественных исследований : [методы маркетинговых исследований]. . , . С. 46-53.

358334. Купріянов Є. В., Любченко Т. П. Електронний словозмінний словник іспанської мови: його структура, зміст і параметризація. . , . С. 46-62.

358335. Грин А. С. Избранные произведения. Таврия. Симферополь, 1976. 462 с.

358336. Грин А. С. Избранные произведения. Крым. Симферополь, 1969. 542 с.

358337. Грин А. С. Избранные произведения. Правда. Москва, 1989. 496 с.

358338. Грин А. С. Алые паруса. Феерия. Симферополь, 1970. 158 с.

358339. Грин А. С. Алые паруса. Веселка. Киев, 1981. 158 с.

358340. Грин А. С. Бегущая по волнам. Блистающий мир. Крым. Симферополь, 1969. 541 с.

358341. Грин А. С. Бегущая по волнам. Советская Россия. Москва, 1977. 184 с.

358342. Nielsen connected commerce 2018, або Як розвивається ринок FMCG у цифровому світі : [онлайн-купівля запакованих та свіжих продуктів харчування]. . , . С. 54-55.

358343. Мгновения. ДОСААФ. Москва, 1989. 668 с.

358344. Мидивани Г. Киносценарии. Искусство. Москва, 1959. 351 с.

358345. Мидивани Г. Посланники вечности. Искусство. Москва, 1971. 110 с.

358346. Матвіїв Р., Яцук В., Микийчук М., Яцук Ю. Аналіз частотних характеристик коригування адитивних зміщень у калібраторах напруги постійного струму. . , . С. 3-9.

358347. Мегрели Б. Я. Без всяких полномочий. Советский писатель. Москва, 1985. 271 с.

358348. Мегрели Б. Я. Ответный шаг. Известия. Москва, 1989. 448 с.

358349. Мегрели Б. Я. Затянутый узел. Советский писатель. Москва, 1989. 632 с.

358350. Турчан А. Plan.Net: масса медиа вместо масс-медиа : [диджитал-сервис коммуникационных услуг]. . , . С. 56-57.

358351. Seredyuk B. Influence of the metallic impurities in A3B6 type layered semiconductors on their electrical, magnetic and structural properties = Вплив металічних домішок на електричні, магнітні та структурні властивості шаруватих ... (див. анотацію). . , . P. 10-15.

358352. Зозульов О. В., Половинкіна А. О. Формування оптимальної структури online-offline-збутової мережі підприємства на прикладі українського представництва компанії Happy Socks. . , . С. 58-64.

358353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

358354. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 14 с.

358355. Ліхновський І., Різник А., Питель І., Скоропад П. Аналіз зміни термоелектрорушійної сили термоелектродів внаслідок їх відносної деформації. . , . С. 16-19.

358356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в енергосистемах" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 38 с.

358357. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в енергосистемах" для студентів спеціальності 141 "Електроенерге-тика, електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійної програми "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 18 с.

358358. Пользователи негативно оценивают бренды с некачественными сайтами. . , . С. 65.

358359. Слово о молодежи. Политиздат. Москва, 1990. 315 с.

358360. Медведев В. В. Свадебный марш. Советская Россия. Москва, 1981. 208 с.

358361. Медведев В. В. Фантазии Баранкина. Советская Россия. Москва, 1985. 272 с.

358362. Медведев Г. У. Миг жизни. Советский писатель. Москва, 1988. 320 с.

358363. Лопатко О., Микитин І. Похибки прогнозування значення температури нейронними мережами за ідеальним перехідним процесом. . , . С. 20-24.

358364. Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов. МГУ. Москва, 1990. 288 с.

358365. Медведев Г. У. Энергоблок. Советский писатель. Москва, 1991. 350 с.

358366. Андрущенко В. Обличчям до школи : [суть проекту "Нова українська школа". Партнерська педагогіка]. . , . С. 5-14.

358367. Медведев Г. У. Ядерный загар. Книжная палата. Москва, 1990. 413 с.

358368. Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України. . , . С. 15-24.

358369. Кривенчук Ю., Кривенчук У. Аналітичний огляд методів та засобів вимірювання температури об'єктів малих розмірів. . , . С. 25-33.

358370. Десять секретов успеха компании в социальных сетях : [сервис для работы в соцсетях PublBox дает советы новичкам]. . , . С. 68-70.

358371. Озгович А., Панчук О. Методи і засоби вимірювання розподілу температури. . , . С. 34-41.

358372. Как продать ваш товар на внешнем рынке. Мысль. Москва, 1990. 364 с.

358373. В 2018 году украинцы потратили на видеоигры почти $180 млн. . , . С. 71.

358374. Медведев Д. Н. На берегах Южного Буга. Радянський письменник. Киев, 1962. 408 с.

358375. Курбатов С. Університетські рейтинги та проблема оцінки якості викладання і навчання : [проаналізовано, як оцінюється процес навчання в провідних сучасних системах міжнародних університетських рейтингах, з особливим акцентом на Європейські рейтинги викладання]. . , . С. 25-29.

358376. Медведев Д. Н. На берегах Южного Буга. Политиздат Украины. Киев, 1987. 382 с.

358377. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. Экономика. Москва, 1990. 207 с.

358378. Бойко О. Вдосконалення двопровідних терморезистивних перетворювачів з комутаційним інвертуванням зразкових струмів. . , . С. 42-47.

358379. Пять таргетингов, которые сделают рекламу эффективнее : [эффективность интернет-рекламы]. . , . С. 72-74.

358380. Корнаи Я. Путь к свободной экономике. Экономика. Москва, 1990. 149 с.

358381. Лозован В., Юзевич В. Нейронні мережі як засіб удосконалення метрологічних характеристик металоконструкцій з урахуванням міжфазних шарів. . , . С. 48-54.

358382. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Економічна теорія" для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 60 с.

358383. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Мікроекономіка" для студентів спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",075 "Маркетинг, 076 "Підприємництво, торгівля та ..". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 34 с.

358384. Колодій З., Су Ц., Яцишин С. Вплив стану досліджуваної системи на дисперсію рівноточних вимірювань. . , . С. 55-60.

358385. Медведев Д. Н. Сильные духом. Политиздат Украины. Киев, 1978. 472 с.

358386. Медведев Д. Н. Сильные духом. Молодая гвардия. Москва, 1979. 478 с.

358387. Когут А. Е. Экономическая метрология. Наука. Ленинград, 1990. 192 с.

358388. Медведев Д. Н. Сильные духом. Политиздат Украины. Киев, 1980. 467 с.

358389. Медведев Д. Н. Сильные духом. ДОСААФ. Москва, 1984. 477 с.

358390. Sus B., Hunkalo A. ARDUINO based automated temperature controller system for cryostat = Автоматизована система управління температурою кріостата на платформі ARDUINO. . , . P. 61-64.

358391. Медведев Д. Н. Сильные духом. Правда. Москва, 1989. 512 с.

358392. Медведев Д. Н. Сильные духом. Донбас. Донецк, 1990. 421 с.

358393. Корягина Т. И. Платные услуги в СССР. Экономика. Москва, 1990. 160 с.

358394. Горбунова Л. Трансверсальна самість в епоху глобалізації (до обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти) : [релевантна методологія дослідження та транскультурний простір самості.Трансформативне навчання]. . , . С. 30-37.

358395. Корогодин И. Т. Качество труда. Воронежский ун-т. Воронеж, 1990. 224 с.

358396. Кравцова Г. И., Ткачук М. И., Шашковский А. В. Финансы промышленности. Вышейш. школа. Минск, 1990. 223 с.

358397. Медведев Д. Н. Этобыло под Ровно. Детгиз. Москва, 1957. 214 с.

358398. Якимчук О. Значення "Національної доктрини розвитку освіти у ХХТ столітті" як засадничого документу для української освітньої системи. . , . С. 38-43.

358399. Медведев Д. Н. Этобыло под Ровно. Конец "осиного гнезда". Правда. Москва, 1987. 496 с.

358400. Медведева И. Н. "Горе от ума" А. С. Грибоедова. Худож. лит.. Москва, 1974. 112 с.

358401. Кузьмин С. А. Эффективная занятость населения. Экономика. Москва, 1990. 144 с.

358402. Захаренко К. Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта. . , . С. 44-49.

358403. Нікогосян Л., Науменко І., Красна О., Бербек В. Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів. . , . С. 50-55.

358404. Кузнецова А. П. Социальные отношения производства. Экономика. Москва, 1990. 168 с.

358405. Куликов В. В., Ожерельев О. И. Экономика : вектор обновления. Политиздат. Москва, 1990. 95 с.

358406. Череп А. В., Корженевська В. М. Особливості процесу формування рішень в області антикризового управління промисловими підприємствами. . , . С. 45-54.

358407. Кулибанов В. С. Территориально-отраслевые комплексные программы интенсификации производства. Высш. школа. Москва, 1990. 95 с.

358408. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальностей 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 153 "Мікро- та наносистемна техніка" денної й заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 118 с.

358409. Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності. . , . С. 56-61.

358410. Вахрамеев А. В., Иванов Ю. Н., Онежский А. Л., Шабалин А. Я. Курсом перемен. Политиздат. Москва, 1990. 239 с.

358411. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання "Розробка пристрою на базі контролера з архітектурою 8051" з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальності 152 "Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2019. 63 с.

358412. Важливі цифри 2019 року : [прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, максимальна величина бази нарахування ЄСВ, мінімальний страховий внесок, розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ, розміри податкової соціальної пільги, санкції за порушення]. . , . С. 5-9.

358413. Экономические методы регулирования развития крупных городов. Наука. Ленинград, 1990. 104 с.

358414. Мареев С. Н., Панченко В. И., Покрытан А. К., Солодков Г. П. Экономическая теория - хозяйственной практике. Экономика. Москва, 1990. 238 с.

358415. Эколого-экономическая стратегия развития региона. Наука. Новосибирск, 1990. 184 с.

358416. Страховий стаж для лікарняних. . , . С. 32-33.

358417. Що робити, якщо згідно штатного розпису є посади, які відсутні у класифікаторі професій. . , . С. 37-39.

358418. Якуша Ю. Г. Противоречия формирования общественной стоимости в условиях социализма. Наукова думка. Киев, 1990. 176 с.

358419. Цыничко А. Н. Новый механизм формирования эффективности. Экономика. Москва, 1990. 192 с.

358420. Соціальні відпустки працівникам, які мають дітей. . , . С. 39-40.

358421. Шагалов Г. Л. Внешнеэкономическое сотрудничество СССР в условиях перестройки. Экономика. Москва, 1990. 240 с.

358422. Що таке сумісництво та як правильно його оформити? : [сумісництво, суміщення, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника: у чому різниця]. . , . С. 42.

358423. Кравченко Т. Все, що потрібно знати про матеріальну відповідальність праціників ОМС : [ОМС - орган місцевого самоврядування. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником унаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час керування службовим автомобілем]. . , . С. 42-46.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.