Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

60262. Кудря С.О., Яценко Л.В. Заходи стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні. . , . С. 1-3 (Додаток).

60263. Щокін А.Р., Колесник Ю.В. Аналіз перспективи використання горючих газів у регіонах України. . , . С. 3-8 (Додаток).

60264. Грищенко В. Клітинна терапія - надія ХХІ століття: [Стовбурні клвтини. Проблема впровадження й використання клітинної терапії на Україні]. . , . С. 2-5.

60265. Івченко В. Творив, боровся і любив: [Жінка в житті Т.Г.Шевченка]. . , . С. 6-7.

60266. Голованенко В. Смерть з океану: [Землетрус та цунамі в Південно-Східній Азії наприкінці 2004 р.]. . , . С. 8-9.

60267. Панченко В. Міська геральдика Низу та Нового Запоріжжя. . , . С. 20-21.

60268. Золотницький М.Ф. Улюбленець Магомета й емблема "самозакоханих" - нарцис [Легенди, повір'я, лікарські властивості, особливості розведення і вирощування]. . , . С. 28-29.

60269. Міщенко Н. "...І тому що стояв на плечах гігантів": [Наукова діяльність І.Ньютона]. . , . С. 30-31.

60270. Бевз С.М. Енергозбереження - фінансові механізми та можливості міжнародної співпраці. . , . С. 4-6.

60271. Осинов Н.В., Письмак В.П. Вода - энергоноситель, способный заменить нефть. . , . С. 23-26.

60272. Яременко В. "Людей і ... не прокляв!" (До проблеми Шевченківського трактування теодицеї): [Тема Бога у творчості Т.Г.Шевченка]. . , . С. 108-115.

60273. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка. . , . С. 117-124.

60274. Метельова Т. Світотворче слово Олеся Бердника: [Творчість українського письменника О.Бердника, його романи "Корсар", "Камертони"]. . , . С. 125-133.

60275. Болтышев Н.А., Петров Б.В. Совершенствование процессов обеспечения работоспособности автомобилей. ЦБНТИ. М., 1988. 60 с.

60276. Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по элементарной математике. Наука. М., 1974. 576 с.

60277. Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по элементарной математике. Наука. М., 1972. 592 с.

60278. Болтянский В. Г. Математические методы оптимального управления. Наука. М., 1969. 408 с.

60279. Болтянский В. Г. Математические методы оптимального управления. Наука. М., 1966. 307 с.

60280. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2005.

60281. Кремень В. Академія має достатній науковий потенціал, щоб модернізувати освіту: [Члени АПН України про розбудову та модернізацію освіти в Україні, новий зміст навчання, наближення до Болонського процесу]. . , . С. 4-5, 9.

60282. Болтянский В. Г., Ефремович В. А. Наглядная топология. Наука. М., 1982. 148 с.

60283. Болтянский В.Г. Огибающая. Физматгиз. М., 1961. 76 с.

60284. Болтянский В.Г., Гохберг И.Ц. Разбиение фигур на меньшие части. Наука. М., 1971. 88 с.

60285. Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України по Міністерству освіти і науки України за 2004 рік. . , . С. 9.

60286. Болтянский В.Г., Виленкин Н.Я. Симметрия в алгебре. Наука. М., 1967. 283 с.

60287. Освіта. Київська правда. К., 2005.

60288. Болтянский В.Г., Гохберг И.Ц. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии. Наука. М., 1965. 108 с.

60289. Болховитинов Н. Ф., Болховитинова Е. Н. Атлас макро- и микроструктур металлов и сплавов. Машиностроение. М., 1964. 103 с.

60290. Жук Ю. Треба вміти дивитись у вічі, або в Болонський процес слід входити з українським позитивним досвідом, враховуючи реалії: [Що в українській освіті слід враховувати при входженні в Болонський процес]. . , . С. 4-5.

60291. Болховитинов В. Ф. Пути развития летательных аппаратов. Оборонгиз. М., 1962. 131 с.

60292. Лесковець С. Про деякі зміни в оплаті праці освітян: [Починаючи з 1 січня 2005 року - узагальнення]. . , . С. 14.

60293. Болховитинов Н.Ф., Болховитинова Е.Н. Атлас макро- и микроструктур металлов и сплавов. Машгиз. М., 1959. 88 с.

60294. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ МОН України від 24 лютого 2005 р. № 118. . , . С. 14.

60295. Болховитинов Н.Ф., Болховитинова Е.Н. Атлас нормальных микроструктур металлов и сплавов. Машгиз. М., 1955. 94 с.

60296. Болховитинов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка. Машгиз. М., 1958. 431 с.

60297. Болховитинов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка. Машгиз. М., 1961. 463 с.

60298. Болховитинов Н. Ф. Металловедение и термическая обработка. Машиностроение. М., 1965. 503 с.

60299. Болховитинов Н. Ф. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургиздат. Москва, 1946. 320 с., 1 л. ил., 1 л. схем. : ил., табл., диагр.

60300. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменьшення корисності активів" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.04 № 817. . , . С. 3-8.

60301. Зубілевич С. Зменьшення корисності активів. . , . С. 9-13.

60302. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 № 141 (зі змінами від 24.12.04 № 818). . , . С. 14-18.

60303. Пархоменко В. Бухгалтерський облік операцій з податку на додану вартість. . , . С. 19-22.

60304. Морозов О., Єремейченкова Ю., Морозов Т., Мікулін В. Проблеми обліку об'єктів інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 23-29.

60305. Сікора І. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів. . , . С. 30-35.

60306. Кисельова О. Концептуальні засади реформування податку на прибуток. . , . С. 36-42.

60307. Габрук О. Коментар до Закону України про держбюджет 2005 року щодо податків. . , . С. 43-46.

60308. Краснокутська Л. Зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб у 2005 році. . , . С. 49-51.

60309. Пантелейчук Л., Буданова Т. Деякі види соціальної допомоги за рахунок фонду соціального страхування в 2005 році. . , . С. 53-55.

60310. Петрик О. Аудиторський висновок і його види. . , . С. 56-62.

60311. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2005.

60312. Каменська Т.О. Класифікація різних видів собівартості підприємств олійно-жирової галузі. . , . С. 9-11.

60313. Білик Р.Р. Незалежність в аудиторській професії: історія і сучасність. . , . С. 16-20.

60314. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з розділу "Диференційні рівняння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

60315. Болховитинов Н. Ф. Металлография и термическая обработка. Металлургиздат. Москва ; Ленинград ; Свердловск, 1933. 696 с. : ил., табл., диагр., черт.

60316. Болховитинов Н. Ф. Свойства и применение листовой стали для холодной штамповки. Машгиз. М., 1962. 84 с.

60317. Болховитинова Е.Н. Влияние дробеструйного наклепа на свойства стальных деталей. Машгиз. М., 1953. 92 с.

60318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Графічне та геометричне моделювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 52 с.

60319. Больцман Л. Лекции по теории газов. Гостехиздат. М., 1953. 554 с.

60320. Больцман Л. Статьи и речи. Наука. М., 1970. 406 с.

60321. Большаков А. С., Радин А. А. Экспресс-курс по созданию и организации деятельности фирмы. Питер. СПб., 2000. 487 с.

60322. Большаков В.А., Попов В.Н. Гидравлика. Общий курс. Выща шк.. К., 1989. 215 с. : ил.

60323. Большаков В. И. Теория и практика загрузки доменных печей. Металлургия. М., 1990. 254 с.

60324. Большаков В.И., Стародубов К.Ф., Тылкин М.А. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. Металлургия. М., 1977. 200 с.

60325. Большаков Г.Ф., Глебовская Е,А., Каплан З.Г. Инфракрасные спектры и рентгенограммы гетероорганических соединений. Химия. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1967. 168 с.

60326. Большаков И.А., Ракошиц В.С. Прикладная теория случайных потоков. Сов. радио. М., 1978. 248 с.

60327. Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума. Сов. радио. М., 1969. 464 с.

60328. Большие интегральные схемы запоминающих устройств. Радио и связь. М., 1990. 286 с.

60329. Бурков В. Н., Данев Б., Еналеев А. К. Большие системы. Наука. М., 1989. 146 с.

60330. Большов В.М. Радиолюбительские усилители низкой частоты. Госэнергоиздат. М., 1961. 127 с.

60331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Графічне та геометричне моделювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 50 с.

60332. Бом Д. Квантовая теория. Наука. М., 1965. 727 с.

60333. Бом Д. Общая теория коллективных переменных. Мир. М., 1964. 152 с.

60334. Застосування міжнародних стандартів для інформаційного забезпечення аудиту. . , . С. 21-23.

60335. Шевченківські дні в Україні: [Життя і смерть Т.Г.Шевченка]. . , . С. 31-32.

60336. Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 248 с.

60337. Михеев В. Российско-китайские отношения: успехи и новые вызовы России. . , . С. 2-5.

60338. Бом Д. Специальная теория относительности. Мир. М., 1967. 285 с.

60339. Бомарше П.О.К. Избранные произведения. Худож. лит.. М., 1966. 453 с.

60340. Бомарше П.О.К. Избранные произведения. Худож. лит.. М., 1966. 520 с.

60341. Другов А. Конец эпохи Мегавати Сукарнопутри: [Новый президент Индонезии - бывший генерал Сусило Бамбанг Юдхойоно]. . , . С. 6-10.

60342. Бомко А. С. Микро-ЭВМ в системах управления производством. Техніка. К., 1984. 127 с.

60343. Бомштейн Б.Д., Киселев Л.К., Моргачев Е.Т. Методы борьбы с помехами в каналах проводной связи. Связь. М., 1975. 242 с.

60344. Кузнецов В. Тайвань перед лицом глобализации: [Экономика Тайваня в эпоху глобализации]. . , . С. 11-15.

60345. Арунов М. Афганистан на перепутье: [Политика Афганистана]. . , . С. 16-18.

60346. Западные СМИ о президенте Грузии: [Президент Грузии М. Саакашвили]. . , . С. 19-20.

60347. Файзуллаев Д. Туркменистан: стратегия и тактика освоения газовых ресурсов: [Экономика Туркменистана]. . , . С. 21-24.

60348. Сумбатян Ю., Адеронке А. Экологические проблемы Африки: [Экологический кризис в Африке]. . , . С. 25-28.

60349. Решетов И. Есть у эволюции начало...: [О новой программе японских коммунистов]. . , . С. 29-31.

60351. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи "Вивчення будови та принципу дії кондуктора для збирання обичайки з фланцем та методики проектування клинових притискувачів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 10 с.

60352. Телляль Э. Российско-турецкие отношения прежде и теперь. . , . С. 42-44.

60353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін "Фізика надійності виробів електроніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 15 с.

60354. Ледков А. Непал далекий и близкий: [50 лет провозглашения непальской демократии]. . , . С. 52-58.

60355. Абдухалимов А. Терроризм и экстремизм в политическом конфликте. . , . С. 78-79.

60356. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. металлореж. станков и инструм. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Технология инструментального производства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

60357. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. металлореж. станков и инструм. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Технология инструментального производства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 44 с.

60358. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рисунок". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 58 с.

60360. Слабошпицький М. Вундеркинд: [Творчість української поетики О.Лятуринської]. . , . С. 138-143.

60361. Ковалевський О. Український комплекс "вірності-зради" у контексті ліро-епічних творів Ліни Костенко : [аналіз романів Ліни Костенко "Маруся Чурай", Берестечко", поеми "Скифська Одісея"]. . , . С. 145-150.

60362. Курс лекцій з лінгвокраїнознавства французької мови як другої іноземної для студентів 2 курсу спеціальності “Переклад”. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 46 с.

60363. Жикол А. У колі десятому, або вічний перипатетик: [Повість українського письменника Т.Осьмачки в українській літературі]. . , . С. 153-156.

60364. Підгора В. Шлях до себе і досконалості: [Творчість українського скульптора В.Корчового]. . , . С. 183-192.

60365. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2005. 62 с.

60367. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2005. 160 с.

60369. Радиотехника. Радиотехника. М., 2005. 88 с.

60370. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2005. 80 с.

60371. Ровесник. Молодая гвардия. М., 2005.

60372. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологический центр. Харьков, .

60373. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологический центр. Харьков, 2005. 78 с.

60374. The economist. . Великобритания, 2005.

60375. Бондарь Б.Г., Письменецкий В.А., Хорунжий В.А. Микроэлектроника. Вища школа. К., 1981. 257 с.

60376. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 96 с.

60377. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2004. 248 с.

60378. Бондарь Б. Г. Основы микроэлектроники. Вища школа. К., 1987. 310 с.

60379. Бондаренко О. Е., Федотов Л. М. Конструктивно-технологические основы проектирования микросборок. Радио и связь. М., 1988. 136 с.

60380. Бомштейн Б.Д., Бурда Л.Я., Фарбер Ю.Д. Настройка многоканальных систем уплотнения кабелей связи. Связь. М., 1967. 367 с.

60381. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 48 с.

60382. Бонгард М. М. Проблемы узнавания. Наука. М., 1967. 320 с.

60383. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 48 с.

60384. Бондарев Б. И., Напалков В. И., Тарарышкин В. И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. Металлургия. М., 1979. 223 с.

60386. Склад видатків на освіту : [джерела фінансування освіти ; структура видатків. Принципи державної політики в галузі освіти]. . , . С. 319-325.

60387. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2005. 224 с.

60388. Надання платних послуг державними навчальними закладами освіти. . , . С. 348-352.

60389. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 148 с.

60390. Бондарев В. А., Процкий А. Е., Гринкевич Р. Н. Общая теплотехника. Вышэйш. школа. Минск, 1967. 319 с.

60391. Бондарев В. А., Процкий А. Е., Гринкевич Р. Н. Теплотехника. Вышэйшая школа. Минск, 1976. 383 с.

60393. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2005. 128 с.

60394. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. Київ, .

60395. Босак М.П., Мисак Й.С. Утримання споруд технічного водопостачання виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС. . , . С. 21-24.

60396. Видатки на науково-дослідні роботи : [обсяги фінансування ; приоритетні напрями фінансування]. . , . С. 352-360.

60397. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2005. 48 с.

60398. Фінансове забезпечення охорони здоров'я : [в Україні]. . , . С. 373-377.

60399. Видатки на фізичну культуру : [основні напрями фінансування в галузі фізичної культури в Україні]. . , . C. 389-390.

60400. [Сборник нормативных документов по персонифицированному учету]. . , . С. 3-22.

60401. Велика хартія університетів (Болонья,1988). . , . С. 7-9.

60402. Конвенція про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997). . , . С. 10-33.

60403. Сорбоннська спільна декларація про узгодження системи вищої освіти в Європі (Париж, Сорбонна, 1998). . , . С. 31-33.

60404. Спільна декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 1999). . , . С. 34-37.

60405. Колесников Н. Скоринг: абстрактно и конкретно: [Разработка и реализация скоринговой модели. Скоринговая оценка]. . , . С. 32-34.

60406. Крылова О. Особенности платежных систем на основе пластиковых карточек. . , . С. 53-55.

60408. Державний комітет статистики України Соціально-економічне становище України за 2004 рік. . , . С. 3-41.

60409. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Фондовий ринок України - 2004. . , . С. 42-47.

60410. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2005.

60411. Задорожний В. Слово про вченого-історика: [Біографія та наукова діяльність відомого українського історика В.В.Грабовецького]. . , . С. 1-3.

60412. Струкевич О. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. . , . С. 4-5.

60415. Антонович А.В., Черноусенко О.Ю., Елизаренко Г.Н., Бурдейный А.М., Титко А.И. Концептуальные основы создания автоматизированоной системы диагностики технологических ежимов и оборудования энергоблоков АЭС Украины. Технологическая часть, структура и эффективность. . , . С. 25-34.

60419. Риск и эффективность предпринимательской деятельности :[Виды риска. Количественные параметры риска. Кривые потерь. Венчурная деятельность]. . , . С. 70-118

60420. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста. . , . С. 9-35.

60421. Информационная потребность и способы ее реализации. . , . С. 39-40.

60422. Розділ 5.5. Театральне мистецтво у вимірах естетики. . , . С. 86-91.

60423. Розділ 5.4. Театральне мистецтво у вимірах психології. . , . С. 83-86.

60424. Розділ 8. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні: [Способи комунікативного впливу; стратегії взаємодії в педагогічному спілкуванні]. . , . С.129-146.

60425. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2005. 32 с.

60429. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2005.

60430. Улітич Ю.І. Стан теплової енергетики України: перспективи їїоновлення та модернізації. . , . С. 9-13.

60431. Процес формування цінової політики підприємства у ринковій економіці : [Торговельне підприємство]. . , . С. 6-37.

60434. Давидович К.Г., Синякевич Б.Г. О работе ТЄС в новых условиях. . , . С. 14-18.

60435. Маркетингові дослідження цінової політики підприємства. . , . С. 59-86.

60437. Удосконалення цінової політики підприємства на основі маркетингу. . , . С. 87-132.

60439. Вольчин И.А., Потапов А.А., Горбунов В.С., Зотов Ю.Н., О европейском подходе к выдаче природоохранных разрешений. . , . С. 21-28.

60441. Борисов Н.А. Проблемы реконструкции ТЭС Украины и пути их решения. . , . С. 39-45.

60442. Кодекс законов о труде Украины. . , . С. 4-134.

60443. О порядке разрешения коллективных трудовых споров : Закон Украины. . , . С. 135-153.

60444. Яковенко А. Возможности моделирования двигателя внутреннего сгорания с применением системы T-FLEX CAD 3D. . , . C. 78-80.

60445. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 48 с.

60446. Касперски К. Как защищают программное обеспечение. . , . С. 38-41.

60447. Известия Российской Академии наук. Металлы. НПП "ЭЛИЗ". М., 2005. 118 с.

60448. Телевизор или монитор: [Сравнительная характеристика LCD-телевизоров]. . , . С. 28-39.

60449. Всегда хочется большего. Тестирование настольных фотопринтеров для формата А4. . , . С. 40-55.

60450. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2004. 96 с.

60451. Ожиганов Н.В., Ожиганов С.Н. О новых инструкциях по охране труда (заметки энергетиков). . , . С. 27-30.

60452. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2005. 80 с.

60453. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2005. 60 с.

60454. Общественные науки и современность. Наука. М., 2005. 176 с.

60455. Авторское право на ПО : [Как защитить программное обеспечение]. . , . С. 9-20.

60456. Продажа и покупка ПО : [Бухучет программного обеспечения]. . , . С. 34-45.

60457. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2005. 72 с.

60458. Перечень сведений по авторскому праву, составляющих коммерческую тайну производителя ПО. . , . С. 88-89.

60459. Положение о структуре производителя ПО. . , . С. 89-91.

60460. Образец типового положения о структурном подразделении : [Производителя программного обеспечения]. . , . С. 92-93.

60461. Авторский договор со штатным работником и внештатным автором : [По созданию программного обеспечения]. . , . С. 109-114.

60462. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2005. 128 с.

60463. Социологические исследования. Наука. Москва, 2005. 160 с.

60464. Электричество. Знак. Москва, 2005. 72 с.

60465. Электричество. Знак. Москва, 2005. 72 с.

60466. Минеев А. Итог Братиславы: разногласия есть, но общего больше: [Встреча президента России и США в Братиславе]. . , . С. 16-19.

60467. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2005.

60468. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких іншіх законодавчих актів України : Закон України від 25.03.05 № 2505-IV. . , . С. 4-23.

60469. Бондарев Г.С. Датчики и приборы автоматического контроля для транспортировочных устройств. Госэнергоиздат. М., 1961. 49 с.

60470. Краснянсукий М.Е. Энергосбережение - фактор экологической и экономической безопасности Украины: [Возобновляемые источники энергии: ветроэнергетика, геотермоэнергетика и др. Новые энерготехнологии]. . , . С. 54-65.

60471. Бондарев К.Т. Состояние и тенденции развития производства стеклянной тары за рубежом. ВНИИЭСМ. М., 1972. 108 с. : ил.

60472. Бондарев Л. Г. Микроэлементы - благо и зло. Знание. М., 1984. 144 с.

60473. Бондаревский Д.И. Эксплуатация и ремонт трамвайных вагонов и тролейбусов в депо. Изд-во коммунального хозяйства. РСФСР. М., 1962. 182 с.

60474. Сборник нормативных документов по персонифицированному учету]. . , . С. 3-22.

60475. Бондаренко А.А. Импульсные устройства. Рекламинформбюро ММФ. М., 1975. 104 с.

60476. Бондаренко А.Д. Современная технология. Вища шк.. К.; Донецк, 1985. 172 с.

60477. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2005. 186 с.

60478. Бондеренко А.И., Романюк А.В. Методы и технические средства для проведения испытаний промышленных роботов. ВНИИТЭМР. М., 1990. 60 с.

60479. Бондаренко А. Л. Исследование фазового и структурного состояния зернограничных зон ферритных нержавеющих сталей. Львовский политехн. ин-т. Львов, 1972. 25 с.

60480. Бондаренко Б.И., Курганский Н.П., Пекач В.Ф. Восстановительно-обезуглероживающий отжиг металлических порошков. Наук. думка. Киев, 1991. 324 с.

60481. Бондаренко Б. И., Святенко А. М. Восстановление железа в пульсирующем режиме. Наук. думка. К., 1983. 152 с.

60482. Бондаренко Б. И. Восстановление окислов металлов в сложных газовых системах. Наукова думка. Киев, 1980. 386 с.

60483. Кукин С. Морской перевал: [Экономическая деятельность, основные показатели работы украинских торговых портов]. . , . С. 22-26.

60484. Бондаренко В. Д. Культура общения с природой. Агропромиздат. М., 1987. 174 с.

60485. Бондаренко В.М. Вопросы анализа нелинейных электрических и электронных цепей. Наук. думка. Киев, 1967. 159 с.

60486. Бондаренко В.М., Ахметов Б.С. Логико-электрическое моделирование больших схем. ФАН. Ташкент, 1989. 108 с.

60487. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2005. 100 с.

60488. Бондаренко В.М., Судницын А.И., Назаренко В.Г. Расчет железобетонных и каменных конструкций. Высш. шк.. М., 1988. 304 с.

60489. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005.

60490. Бондаренко В.П., Фрейдин Г.Ю., Мендельсон В.С. Прессование заготовок из твердосплавных смесей. Техніка. Киев, 1974. 139 с.

60491. "Криворожсталь": опыт организации современной системы сбыта. . , . С. 42-49.

60492. Ангелин Д. Потомки Канта: [Система среднего и высшего образования в Германии]. . , . С. 80-85.

60493. Бондаренко В.П., Аронин И.Я., Мендельсон В.С. Проектирование пресс-форм для изделий из твердых сплавов. Наук. думка. К., 1983. 184 с.

60495. Физика и химия обработки материалов. Интерконтакт Наука. Москва, 2005. 104 с.

60496. Шейко А. Китайский рынок металлопродукции. . , . С. V-VII/

60497. Бондаренко В.П., Коба Н.Ф., Романчук В.Н. Справочник по монтажу кабельных сетей. Техніка. Киев, 1981. 184 с.

60498. Гнатуш В. Украинский рынок металлопродукции. . , . С. VIII-Х.

60499. Бондаренко В.П., Плетник М.И. Справочник электромонтажника. Будівельник. Киев, 1967. 398 с.

60500. Попов В. Украинская внешняя торговля. . , . С. ХIV-XIX.

60501. Бондаренко В. П. Триботехнические композиты с высокомодульными наполнителями. Наукова думка. К., 1987. 232 с.

60502. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2005. 136 с.

60503. Бондаренко В.С., Соболев Л.Г., Якшевич Е.В. Автоматизация морских судов. Знание. М., 1975. 64 с.

60504. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2005. 56 с.

60505. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Цифрові ЕОМ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

60506. Про Міністерство України у справах молоді та спорту: Указ Президента України від 26 лютого 2005 р. № 381/2005. . , . С. 9-10.

60507. Функціональні повноваження Першого віце-прем'єр-міністрів України : додаток до постанови КМУ від 3.03.05 № 175. . , . С. 26-29.

60508. Бондаренко В.С., Зоренко В.П., Чкалова В.В. Акустооптические модуляторы света. Радио и связь. М., 1988. 134 с.

60509. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці : затверджено Наказом МОЗ України від 13.12.04 № 614. . , . С. 45-59.

60510. Полис (политические исследования). Наука. М., 2005. 190 с.

60511. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові ЕОМ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 48 с.

60512. Схема посадових окладів керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем..., яким підвищено посадові оклади... : затверджено Наказом Мінкультури України від 24.02.05.. (див. анотацію). . , . С. 80-81.

60513. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2005. 72 с.

60514. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2005. 32 с.

60515. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2005. 128 с.

60516. Защита металлов. Наука. Москва, 2005. С. 1-112

60517. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 62 с.

60518. Коновальчик П.М., Иванов А.И. Методы организации параллельно - конвеерных вычислений для решения расчетоемких задач. . , . С. 38-43

60521. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2005. 40 с.

60522. Положення про сертифікацію екологічних аудиторів : затверджено Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12.01.05 № 8. . , . С.97-101.

60523. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2005. 50 с.

60524. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ МОН України від 24.02.05 № 118. . , . С. 129-131.

60526. Подолянец В. Полным ходом: [Модернизация "Запорожстали" - привлечение собственных средств и кредитных ресурсов. Некоторые крупные проекты по модернизации предприятия]. . , . С. 6-7.

60527. Бахур А. Как может измениться менеджмент: [Перспективы развития менеджмента]. . , . С. 4-13.

60528. Федин М. Стратегическое управление издержками: [Как сокращать издержки предприятия и не потерять при этом все]. . , . С. 14-17.

60529. Бреслав Е. Финансовое прогнозирование: [Прогнозирование доходов, описание ошибок, которые возникают в процессе прогнозирования]. . , . С. 18-22.

60530. Петров М. Информационные технологии как инструмент управления финансового директора: [Определение роли и функций финансового директора предприятия]. . , . С. 23-28.

60531. Королев В. Системно-процессное моделирование как инструмент управления компанией: [Успешные приемы управления компанией]. . , . С. 29-40.

60532. Цлаф В. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях: [Изменения в деятельности предприятия, приводится 5 типов процессов изменений]. . , . С. 47-52.

60533. Маркушина Е. Правда о CRM: [Алгоритм действий при выборе CRM-решения. Работа службы логистики на предприятии]. . , . С. 53-58.

60534. Арбатов А. Ядерное сдерживание и распространение: диалектика "оружия судного дня": [Проблемы международной безопасности]. . , . С. 3-15.

60535. Калядин А. В поисках эффективной стратегии принуждения в сфере нераспространения ОМУ. . , . С. 16-24.

60536. Куклина И. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности. . , . С. 25-33.

60537. Ознобищев С. Россия-США: невыполненная повестка дня. . , . С. 34-44.

60538. Торкунов А., Денисов В. Россия-Корея: взгляд из прошлого в настоящее: [История русско-корейских отношений и современность]. . , . С. 45-54.

60539. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США: [Экономика США]. . , . С. 55-65.

60540. Пищик В. Европейская конституция и ее роль в валютной интеграции. . , . С. 66-74.

60541. Субботин А. Перспективы глобального рынка: [Границы рынка, их прогнозирование. Мировые рынки отдельных видов товаров]. . , . С. 75-80.

60542. Небогатова О. Индия: экономический рост в эпоху глобализации. . , . С. 89-94.

60543. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ. . , . С. 95-99.

60544. Кухарская Н. Украина и Европейский Союз. . , . С. 100-106.

60545. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2003.

60546. Motor news. Мотор Прес. К., 2005. 112 с.

60547. Motor news. Мотор Прес. К., 2005. 112 с.

60549. Бондаренко В. С. Сохранность информации при автоматизированной обработке. Знание. М., 1981. 63 с.

60550. Бондаренко Г.П. Исследование вихревой камеры Дизеля. Машгиз. М., 1959. 74 с.

60551. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 48 с.

60553. Бондаренко Е. М., Дорофеев Б. Г., Стукалкин А. Н. Электрические сопротивления : проектирование. Энергия. М., 1967. 120 с.

60554. Межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Саки : затверджено Постановою Верховної Ради України від 11.01.05 № 2306-IV. . , . С. 14-20.

60555. Бондаренко И.И., Малкович А.Р., Момот Н.С. Интенсификация транспортного обслуживания машиностроительного производства. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 20 с.

60557. Шишков Ю. Хрупкая экосистема Земли и безответственное человечество: [Этапы эволюции планеты Земля; атмосфера и биосфера Земли]. . , . С. 2-6.

60558. Шишков Ю. Агрессивный Homo sapiens: [Вред, нанесенный человечеством природе]. . , . С. 6-9.

60559. Бондаренко И. К., Дейнега Г. А., Маграчев З. В. Автоматизация измерений параметров СВЧ трактов. Советское радио. М., 1969. 304 с.

60560. Шишков В. Как выбраться из тупика?: [Создание экологически чистых производств - одно из главных направлений выхода из экологического кризиса]. . , . С. 9-11.

60561. АСД/ACD: Архитектура. Строительство. Дизайн. Архитектура. Строительство. Дизайн. Москва, .

60562. Иваницкий Г. Удивительно, когда прогнозы сбываются: [Создание искусственных материалов для тканевой инженерии; биотехника (биокомпьютер) - история развития вопросов, современное состояние и перспективы]. . , . С. 13-16.

60563. Бондаренко И.Н. Разработка и внедрение перлитного ковкого чугуна для отливок высоковольтных линий электропередач. ЗМИ. Запорожье, 1986. 23 с.

60564. АСД/ACD. Архитектура. Строительство. Дизайн. Архитектура. Строительство. Дизайн. М., 2005. 96 с.

60565. Бондаренко И.Н. Разработка и внедрение перлитного ковкого чугуна для отливок высоковольтных линий электропередач. ЗМИ. Запорожье, 1985. 197 с.

60566. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2005. 96 с.

60567. Белоконева О. Молекулярный "дворник" для белкового мусора: [Нобелевские лауреаты в области биохимии А.Цихановер, А.Хершко, И.Роуз]. . , . С. 30-31.

60568. Бондаренко И.П., Бударова Н.В. Основы дозиметрии и защиты от излучений. Высш. школа. М., 1962. 298 с.

60569. Бондаренко И. Ф., Трененков Е. М. Соревнуются московские автомобилестроители. Из опыта организации соц. соревнования на Московском автозаводе им. И. А. Лихачева. НИИНАвтопром. М., 1967. 34 с.

60570. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2003.

60571. Павукоподібна модель ринкової рівноваги. . , . С. 26-30.

60572. Динаміка мультиплікаторів. . , . С. 31-38.

60574. Бондаренко М. Ф., Осыка А. Ф. Автоматическая обработка информации на естественном языке. УМКВО. К., 1991. 142 с.

60575. Лозовская Е. Штрих-код запаха: [Обоняние; механизм распознования запахов. Нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины Р.Аксель, Л.Бак]. . , . С. 31.

60576. Факторні моделі економічного розвитку. . , . С. 115-125.

60577. Бондаренко Н.Н., Братолюбов В.Б. Низковольтные преобразователи для гальванотехники и электрохимических станков. Энергоатомиздат. М., 1987. 183 с.

60578. Векслер А. Археологические раскопки в московском Манеже. . , . С. 52-57.

60579. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2005. 52 с.

60583. Иоффе Г. Генерал Деникин: "...народ снизу доверху пал так низко...": [Политический портрет генерала Деникина]. . , . С. 60-63.

60584. Шеватов Б. Царев изограф - Симон Ушаков: [Иконопись Симона Ушакова]. . , . С. 90-93.

60585. Макроекономічні моделі в системі прогнозування і планування. . , . С. 137-144.

60586. Динамічні міжгалузеві моделі. . , . С. 145-171.

60587. Ольшанский В. Алессандро Вольта и Луиджи Гальвани: неоконченный спор: [История научных открытий великих ученых А.Вольта и Л.Гальвани, их спор о "животном электричестве"]. . , . С. 102-109.

60588. Моделі розширювальної економіки : [Модель Неймана]. . , . С. 172-185.

60589. Бондаренко П. С. Автоматизация процессов доменного производства с применением счетно-решающих устройств. Госэнергоиздат. М., 1960. 143 с.

60590. Бондаровский В.П., Корнеев Г.В. Детали машин и подъемно-транспортные машины. Машгиз. М.; К., 1962. 551 с.

60592. Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы. Машиностроение. М., 1985. 152 с.

60597. Прозоровский В. Железа нужно столько, сколько нужно: [Процесс усвоения железа; железосодержащие продукты; железодефицитная анемия - симптоматика, лечение]. . , . С. 112-115.

60598. Белоконева О. Прогноз болезни: [Проблемы и достижения современной онкологии. Прогнозирование рака; диагностика; терапия]. . , . С. 40-43.

60601. Опарин И. Стонхендж: [Памятник прошлого. Знаменитые в мире камни "Восьмое чудо света"]. . , . С. 4-9.

60602. Француаза Буше: [Биография и творчество французскоо художника Ф. Буше]. . , . С. 3-30.

60603. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005. 32 с.

60604. Кислый П.С., Неронов В.А., Прихна Т.А., Бевза Ю.В. Бориды алюминия. Наук. думка. К., 1990. 190 с.

60609. Виникнення класичної школи в економічній науці : [В. Пеффі, А.Сміт, Д.Рікардо, фізіократи]. . , . С. 15-34.

60611. Персонал. МАУП. Київ, 2005. 96 с.

60612. Еволюція класичної школи в першій половині XIX ст. : [Економічні теорії Ж-Б. Сея, Д.-С. Мілла]. . , . С. 35-43.

60614. Критика класичної школи : [Т.Р. Мальтус, Ф. Ліст, соціалісти-утописти]. . , . С. 44-60.

60615. Бондарь Б.Г., Кащеев Б.Л. Метеорная связь. Техніка. Киев, 1968. 120 с.

60616. Бондарь В.А. Генераторы линейно изменящегося напряжения. Энергоатомиздат. М., 1988. 160 с.

60617. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2005. 94 с.

60618. Кейнсіанский напрямок економічної теорії : [Кейнс Д.М., посткейнсіанство]. . , . С. 110-129.

60619. Бондарь В.Х., Массовер И.Е. Сварка на строительно-монтажных работах. Будівельник. К., 1966. 64 с.

60620. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2005. 72 с.

60621. Жорнова О. Залежність сформованості студентів як суб'єктів соціальної діяльності від набутого досвіду прилюдної репрезинтації повсякденної активності. . , . С. 257-262.

60622. Інституціональний напрямок у сучасній економічній науці : [Д.Р. Коммонс, Д.К. Гелбрейт, Ф. Перру, Р. Коуз, Д. Бьюкенен, Г.Мюрдаль]. . , . С. 158-182.

60623. Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д. Справочник сварщика-строителя. Будівельник. К., 1982. 239 с.

60624. Мазаракі А. Навчання і виховання - органічно єдиний процес: [Про Київський національний торговельно-економічний університет розповідає його ректор - Анатолій Мазаракі]. . , . С. 3-30.

60625. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2004. 80 с.

60627. Жорнова О. Професійно- педагогічна підготовка фахівця до культуротворчості в університеті: постановка проблеми. . , . С. 263-269.

60629. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації. . , . С. 32-39.

60630. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм :[Ф. Хайек]. . , . С. 130-157.

60631. Бондарь М.П., Орликов М.Л., Лопата А.Я. Наладка токарных автоматов и полуавтоматов. Машгиз, Укр. отд-ние. Киев-Москва, 1956. 342 с.

60633. Степко М. Вища технічна освіта і наука України як фактори суспільного розвитку та інтеграції України у світове співтовариство: [Освітня науково-технічна система України]. . , . С. 40-53.

60635. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці. . , . С. 54-61.

60636. Бондарь М.П. Наладка токарных автоматов и полуавтоматов. Машгиз. К.; М., 1950. 274 с.

60638. Бондарь М. П. Новое в конструировании механизмов. Гостехиздат. К., 1960. 192 с.

60639. Товажнянський Л. Система безперервної освіти на базі дистанційної технології навчання і кредитно-модульної організації навчального процесу. . , . С. 62-65.

60641. Бориды и материалы на их основе. ИМП. К., 1986. 200 с.

60642. Рудавський Ю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України в європейській освітній простір. . , . С. 66-69.

60643. Бондарь М. П., Лопата А. Я., Орликов М. Л. Токарные автоматы и полуавтоматы. Машгиз. К.; М., 1959. 451 с.

60644. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2005. 160 с.

60645. Півняк Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації. . , . С. 70-73.

60647. Бондарь М. П. Токарные автоматы и полуавтоматы. Конструирование и расчет. Машгиз. Киев; Москва, 1953. 256 с.

60648. Борийчук Г. И., Булыч В. И. Радиолюбителю о телевизионных антеннах. ДОСААФ. М., 1977. 80 с.

60649. Бондарь Н.Г. Как работают мосты. Наук. думка. К., 1986. 120 с.

60650. Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес. . , . С. 80-85.

60651. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2004. 48 с.

60652. Бондарь Н. Г. Некоторые автономные задачи нелинейной механики : метод переменного масштаба. Наукова думка. К., 1969. 304 с.

60653. Бондарь Н.Г. Нелинейные автономные задачи механики упругих систем. Будівельник. К., 1971. 140 с.

60654. Бондарь Н.Г. Нелинейные автономные системы строительной механики. Стройиздат. М., 1972. 127 с.

60656. Бондарь Н.Г. Нелинейные колебания, возбуждаемые импульсами. Вища школа. Киев; Донецк, 1978. 213 с.

60657. Левківський К., Сухарников Ю. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу: [Програми якості у вищому навчальному закладі]. . , . С. 86-106.

60658. Бондарь Н.Г. Нелинейные стационарные колебания. Наукова думка. К., 1974. 212 с.

60659. Борин Л.Л., Карелин А.И. Термодинамика окислительно-восстановительных процессов и технологии актиноидов. Атомиздат. М., 1977. 232 с.

60660. Хоменко М., Іщенко Т. Прогностичні тенденції підготовки фахівців для аграрного сектору економіки. . , . С. 107-114.

60661. Облік, податки, аудит в Україні. НПА "Довкілля". К., 2005. 58 с.

60662. Бондарь Н.Г. Устойчивость и колебания упругих систем в современной технике. Вища шк.. К., 1987. 200 с.

60663. Суденко Р.В. Коментар до Закону України "Про держбюджет на 2005 рік". . , . С. 5-12.

60665. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках. . , . С. 17-21.

60666. Бондарюк М.М., Ильяшенко С. Прямоточные воздушнореактивные двигатели. Оборонгиз. М., 1958. 392 с.

60667. Боринский М.Л., Степанов В.С. Свободная ковка на молотах. Машгиз. М.; Свердловск, 1961. 66 с.

60669. Бонди Г. Относительность и здравый смысл. Мир. М., 1967. 163 с.

60670. Олійник О.О. Способи іпотечного рефінансування та можливості їх використання в Україні. . , . С. 22-25.

60672. Бондин И. Н. Контроль качества сварных соединений и конструкций. Машгиз. Москва, 1962. 160 с.

60673. Борисевич А.И., Ковешников В.Г., Романский О.Ю. Словрь терминов и понятий по анотомии человека. Высш. шк.. М., 1990. 271 с.

60674. Теория экономических отношений собственности : [Собственность на производственные ресурсы и власть. Управление как экономическая функция собственности]. . , . С. 8-73.

60675. Нідзельська І.А. Обґрунтування необхідності створення системи супроводу кредитів. . , . С. 25-27.

60676. BUSINESS COMMUNICATION. . , .

60677. Борисевич В.Н. Балансировка якорей малогабаритных электрических машин. Машгиз. М., 1961. 119 с.

60678. Озерський І.В. Тіньовий сегмент економіки. . , . С. 28-31.

60679. BUSINESS COMMUNICATION. . , 2004.

60680. Практические выводы из теории собственности : [Отношение большевиков к собственности на природные ресурсы. Акционерная собственность. Государственно-монополистическая собственность]. . , . С. 74-174.

60681. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2005. 68 с.

60683. Шлухин Н.Л. К вопросу о правовых нормах защиты участников ОРД: [ОРД - оперативно-розыскная деятельность]. . , . С. 31-34.

60684. Озерська А.В. Екстрадиція в кримінальному праві України : [екстрадиція - взаємна видача країнами збіглих злочинців]. . , . С. 34-37.

60685. Котляров Н.Н. Риски для национального хозяйства в условиях глобализации мировой экономики (взгляд из Китая). . , . С. 2-5.

60686. Мун Д.В. Концепция управления рисками и страхования в топливно-энергетическом комплексе. . , . С. 28-34.

60687. Ищенко А.А. Правовые аспекты межотраслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов. . , . С. 35-39.

60688. Андронов В.В. Корпоративные отношения: специфика формирования. . , . С. 45-53.

60689. Цветкова Л.И., Иванов В.В. Методологические основы управления инвестиционными рисками: [Классификация, анализ, страхование инвестиционных рисков]. . , . С. 55-63.

60690. Бондин И.Н. Справочник сварщика. Машиностроение. М., 1965. 400 с.

60691. Бондин И.Н. Справочник сварщика. Машгиз. М., 1959. 268 с.

60692. Борисенко А. И., Тарапов И. Е. Векторный анализ и начала тензерного исчисления. Вища школа. Харьков, 1986. 215 с.

60693. Бондырева Т. Н. Секретарское дело. Высш. школа. Москва, 1989. 382 с.

60694. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензерного исчисления. Изд-во ун-та. Харьков, 1972. 255 с.

60695. Бонн Андре Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге. Транспорт. М., 1985. 86 с.

60696. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензерного исчисления. Изд-во ун-та. Харьков, 1959. 238 с.

60698. Бонни Э.А., Зукроу М.Д., Бессерер К.У. Аэродинамика. Реактивные двигатели. Практика конструирования и расчета. Физматгиз. М., 1960. 672 с.

60699. Борисенко А. И. Газовая динамика двигателей. Оборонгиз. М., 1962. 793 с.

60700. Боно Ф., Гатланд К. Перспективы освоения космоса. Машиностроение. М., 1975. 215 с.

60701. Бонч-Бруевич А. М., Быков В. Л., Чинаев П. И. Бесконтактные элементы самонастраивающихся систем. Машиностроение. М., 1968. 292 с.

60702. Борисенко А. И., Хашковский С. В. Защита изделий из ниобиевых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии. Наука. Ленинград, 1986. 40 с.

60703. Бонч-Бруевич А.М. Применение электронных ламп в экспериментальной физике. Гостехиздат. М., 1955. 654 с.

60704. Борисенко А. И., Костиков О. Н., Яковлев А. И. Охлаждение промышленных электрических машин. Энергоатомиздат. М., 1983. 297 с.

60705. Бонч-Бруевич А.М. Радиоэлектроника в экспериментальной физике. Наука. М., 1966. 768 с.

60706. Бонч-Бруевич В.Л., Звягин И.П., Миронов А.Г. Доменная электрическая неустойчивость в полупроводниках. Наука. М., 1972. 414 с.

60707. Борисенко А.И., Вященко К.А. Повышение антикоррозионных свойств защитных покрытий. Наука. Ленинград, 1983. 40 с.

60708. Бонч-Бруевич В.Л., Тябликов С. Метод функций Грина в статистической механике. Физматгиз. М., 1961. 312 с.

60709. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С. Физика полупроводников. Наука. М., 1990. 686 с.

60710. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. Наука. М., 1977. 672 с.

60711. Борисенко А. П. Разработка и исследование устройства для измерения бесконтактным способом абсолютной вибраци ротора турбины. Харьк. политехнический ин-т им. В.И. Ленина. Харьков, 1967. 20 с.

60712. Бонч-Бруевич Е.В. Первая помощь при ожогах. Медицина. М., 1968. 31 с.

60713. Бонч-Бруевич М.А. Собрание трудов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1956. 526 с.

60714. Борисенко А. С., Бавыкин Н. И. Технология и оборудование для производства микроэлектронных устройств. Машиностроение. М., 1983. 320 с.

60715. Бонч-Осмоловский М.А., Набатов В.Ф. Методы оптимального комплектования подшипников. Специализир. информ. центр. подшипниковой пром-сти. М., 1968. 97 с.

60716. СТИН. Станки и инструмент. Учеба МИСиС. Москва, 2005. 40 с.

60717. Борисенко В. А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах. Наукова думка. К., 1984. 212 с.

60718. Борисенко В. И. Эквивалентные преобразования схем потока данных. ИК. К., 1981. 48 с.

60719. Борисенко И.Г. В открытом космосе. Машиностроение. М., 1984. 176 с.

60721. Борисенко И.Г. На космических стартах и финишах. Знание. М., 1975. 159 с.

60730. Техника молодежи. Техника молодежи. Москва, 2005. 64 с.

60732. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2005. 48 с.

60733. Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. Машиностроение. М., 1974. 144 с.

60734. Вопросы философии. Наука. М., 2005. 160 с.

60737. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2005. 352 с.

60739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з французької мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 32 с.

60740. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2004.

60741. Бончев П.Р. Введение в аналитическую химию. Химия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 496 с.

60743. Литейное производство. Фолиум. М., 2005. 40 с.

60744. Бонштедт Б.Э., Маркович М.Г. Фокусировка и отклонение пучков в электронно-лучевых приборах. Сов. радио. М., 1967. 272 с.

60746. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 2005. 88 с.

60747. Боон К. Паскаль для всех. Энергоатомиздат. М., 1988. 188 с.

60748. Мораль як соціальний феномен. . , . С. 41-71.

60749. Етичні проблеми національних відносин. . , . С. 80-88.

60750. Добро і зло : [Моральне зло - його походження, сутність. Проблема взаимовідношення добра і зла]. . , . С. 124-149.

60751. Щастя як категорія моральної свідомості. . , . С. 209-220.

60752. Сенс життя і становлення до смерті. . , . С. 150-182.

60753. Моральна самосвідомость : Честь і гідність, совість, сором, розкаєння. . , . С. 221-258.

60755. Моральні виміри спілкування : [Толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов]. . , . С. 328-364.

60757. Борисенко И. Г. Неравнопрочность стали как резерв прочности деталей машин. Днепропетр. металлург. ин-т. Днепропетровск, 1968. 15 с.

60758. Борисенко С. Д., Косолапов В. И., Оболенский А. Ю. Устойчивость процессов при непрерывных возмущениях. Наук. думка. К., 1988. 200 с.

60759. Борисенко Т. И. Кактусы. Наукова думка. К., 1986. 286 с.

60760. Борисенков Е.П. Изменение климата и человека. Знание. М., 1990. 62 с.

60761. Борисенко Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. Мысль. М., 1988. 522 с.

60763. Борискин О. Ф. Автоматизированные системы расчета колебаний методом конечных элементов. Иркутский ун-т. Иркутск, 1984. 188 с.

60764. Борисов А. Н., Вилюмс Э. Р., Сукур Л. Я. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ : информационное, математическое и програмное обеспечение. Зинатне. Рига, 1986. 195 с.

60765. Борисов Б.П. Исследование рабочего процесса дизель компрессора со свободно движущимися поршнями (СПДК). Моск. авиац. ин-т им С. Орджоникидзе. М., 1956. 15 с.

60766. Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов. Машгиз, [Южн. отд-ние]. М.; К., 1963. 80 с.

60768. Козловский Е. А. Компьютер для носорога. ABF. Москва, 1994. 476 с.

60769. Борисов В. Основы термодинамики и статической физики. Знание. М., 1965. 48 с.

60770. Бор К. Практическое руководство по сплайнам. Радио и связь. М., 1985. 304 с.

60771. Бор Н. Избранные научные труды. Наука. Москва, 1970. 583 с.

60772. Борисов В.А. Электрические аппараты релейной защиты. ЧГУ. Чебоксары, 1977. 108 с.

60773. Бор Н. Избранные научные труды. Наука. М., 1970. 583 с.

60774. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. Изд-во иностр. литературы. М., 1961. 151 с.

60775. Борисов В. А., Орехов Л. А. Продольные дифференциальные защиты линий с проводными каналами связи. Энергоатомиздат. М., 1988. 168 с.

60776. Бор, кальций, ниобий и цирконий в чугуне и стали. Металлургиздат. М., 1961. 456 с.

60777. Майменскул М. Канада ніколи не забувала про Україну: [Політичні і економічні стосунки України і Канади]. . , . С. 3-11.

60778. Бор-Раменский А.Е., Воронецкий Б.Б., Святославский В.А. Быстродействующий электропривод. Энергия. М., 1969. 168 с.

60779. Борисов В. А. Электрические аппараты : введение в специальность. ЧГУ. Чебоксары, 1980. 107 с.

60780. Про деяуі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 8 лютого 2005 р. № 208/2005. . , . С. 21-23.

60781. Бор-Раменский А.Е. Технологические и технические модули автоматизированных производств. Наука. Ленинград, 1989. 227 с.

60782. Порядок нагородження і вручення ювілейної медалі "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг." : затверджено Указом Президента України від 21 лютого 2005 р. № 290/2005. . , . С. 24-25.

60783. Борбат А. М. Интересно об оптике. Вища школа. Киев, 1980. 96 с.

60784. Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці : затверджено Наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15. . , . С. 190-197.

60785. Борисов Б. П., Вагин Г. Я. Электроснабжение электротехнологических установок. Наукова думка. К., 1985. 248 с.

60786. Типові Тематичний план і Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб : додаток до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони... (див. анотацію). . , . С. 201-207.

60787. Перелік робіт з підвищеною небезпекою : затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.05 № 15. . , . С. 209-213.

60788. Борбат В. Ф., Семенова О. Н. Поведение платиновых металлов при растворении платинусодержащих анодов. Цветметинформация. М., 1977. 35 с.

60789. Правила охорони праці в архівних установах : затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.02.05 № 22. . , . С. 239-248.

60790. Борисов В. А. Технология электроаппаратостроения. ЧГУ им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1981. 107 с.

60791. Борбели А. Тайна сна. Знание. М., 1989. 190 с.

60792. Форма паспорта міського та приміського автобусного маршруту загального користування : затверджено Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.04 № 1142. . , . С. 250-254.

60793. Борголовки шлифовальные. МН 2163-61-МН 2164-61. Изд. стандартов. М., 1962. 24 с.

60794. Форма паспорта міжміського автобусного маршруту загального користування : затверджено Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.04 № 1142. . , . С. 255-259.

60795. Бордюков А.П., Гинзбург-Шик Л.Д. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций. Энергия. М., 1978. 272 с.

60796. Інструкція про порядок складання та ведення паспортів міського, приміського, міжміського та міжнародного автобусних маршрутів загального користування : затверджено Наказом... (див. анотацію). . , . С. 260-261.

60797. Боревич З. И. Определители и матрицы. Наука. М., 1970. 200 с.

60798. Борисов В.Б. Матричная форма упруго-пластического расчета статически неопределимых стержняных систем методом проб и итеграций. Днепр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1980. 22 с.

60799. Про затвердження критеріїв оцінки, основних параметрів та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: ... (див. анотацію). . , . С.264-301.

60800. Сутність економічного ризику : [Поняття, класифікація, особливості прояву]. . , . С. 7-19.

60801. Борисов В.В. Макромолекулы белков. Энание. М., 1987. 64 с.

60802. Основні види економічних ризиків : [Ризики фірми ; зовнішньоекономічної діяльності ; спеціальні види]. . , . С. 20-41.

60803. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками : затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8.02.05 № 3519. . , . С. 363-365.

60804. Оцінка ризику : [Загальні та спеціальні методи]. . , . С. 58-88.

60805. Борисов В.В. Неустановившиеся поля в волноводах. ЛГУ. Л., 1991. 152 с.

60806. Метод Монте-Карло і його застосування до оцінки стратегій, пов'язаних із ризиком. . , . С. 150-158.

60807. Борисов В.В. Неустановившиеся электромагнитные волны. ЛГУ. Ленинград, 1987. 240 с.

60808. Про затвердження критеріїв оцінки, основних параметрів та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: ... (див. анотацію). . , . С.264-301.

60809. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2005. С. 289-432

60810. Экономические проблемы США в начале ХХІ века. . , . С. 3-19.

60811. Борисов В. И. Общая методология конструирования машин. Машиностроение. М., 1978. 120 с.

60812. Вишневский М.Л. Отношение африканских стран к политике США: [Отношение африканцев к американской "борьбе с терроризмом", к военной акции против Ирака, к экономической политике США в Африке]. . , . С. 34-46.

60813. Боревич З.И., Шафаревич И.Р. Теория чисел. Наука. М., 1964. 566 с.

60814. Ким О.В. Кризисное управление в США: теория и реальность: [Конкуренция на международной арене. Международный политический кризис. Период "холодной войны". Новая концепция национальной безопасности США]. . , . С. 47-60.

60815. Судакова Н.А. Налоговый менеджмент в американских корпорациях. . , . С. 110-127.

60816. Борель Э., Дельтейль Р., Юрон Р. Вероятности, ошибки. Статистика. М., 1972. 176 с.

60817. Радиотехника. Радиотехника. М., 2005. 104 с.

60818. Борисов В.И. Лабораторный практикум по металловедению и термической обработке. Высш. школа. М., 1962. 152 с.

60819. Борель Э. Вероятность и достоверность. Наука. М., 1969. 110 с.

60820. Новій Україні - нову зовнішню політику. . , . С. 12-24.

60821. Борель Э. Вероятность и достоверность. Наука. М., 1964. 119 с.

60822. Борисов В.И. Повышение стройкости инструмента для холодновысадочных автоматов. Горьк. политехн. ин-т им. А.А. Жданова. Горький, 1952. 7 с.

60823. Герасименко М.В. Конкурентноспособность образовательных услуг с применением интернет-технологий (взгляд из России на американский опыт): [Интернет-образование в России - сущность, преимущества, затраты, качество]. . , . С. 87-98.

60824. Боренштейн Ю.П. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1982. 232 с.

60825. Саган О. Духовна імперія Алексія ІІ. Православ'я в Россії: міфи і реалії. . , . С. 25-36.

60826. Боренштейн Ю.П. Исполнительные механизмы со сложным движением рабочих органов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 120 с.

60827. Борисов В.Г. Знай радиоприемник. ДОСААФ. М., 1986. 125 с.

60828. Боренштейн Ю.П. Механизмы для воспроизведения сложного профиля. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 231 с.

60829. Борисов В.Г. Знай радиоприемник. ДОСААФ. М., 1972. 111 с.

60830. Богданович В. Що ж буде після паузи? Стратегія Росії у боротьбі за Україну: найближче завдання - вибори 2006 року. . , . С. 37-40.

60831. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів транспортного факультету (2 етап навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 15 с.

60832. Боресков Г.К. Некоторые проблемы катализа. знание. М., 1981. 63 с.

60833. Борисов В. Г. Кружок радиотехнического конструирования. Просвещение. Москва, 1990. 224 с.

60834. Борздыка А. М. Методы горячих механических испытаний металлов. Металлургиздат. М., 1962. 488 с.

60835. Борисов В.Г. Почему замолчал приемник?. Энергия. М., 1969. 64 с.

60836. Борздыка А.М. Методы горячих механических испытаний металлов. Металлургиздат. М., 1955. 352 с.

60837. Борздыка А.М., Гецов Л.Б. Релаксация напряжений в металлах и сплавах. Металлургия. М., 1978. 256 с.

60838. Борздыка А.М., Гецов Л.Б. Релаксация напряжений в металлах и сплавах. Металлургия. М., 1972. 304 с.

60839. Борисов В. Г. Практикум начинающего радиолюбителя. ДОСААФ. Москва, 1983. 144 с.

60840. Борздыка А.М., Цейтлин В.З. Термическая обработка жаропрочных сталей и сплавов. Машиностроение. М., 1964. 247 с.

60841. Історія виникнення та розвитку Державного казначейства. . , . С. 7-27.

60842. Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. Радио и связь. М., 1983. 103 с.

60843. Борзенко И. М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами. Энергоатомиздат. М., 1984. 144 с.

60846. Правові засади забезпечення функціонування Державного казначейства в Україні. Функції, повноваження та організаційна структура Державного казначейства України. - С. 40-52.. . , . С. 40-52.

60848. Малярчук В. Помаранчева революція та європейський фактор: [Фальсифікація результатів президентских виборів в Україні. аналіз політичних документів місій спостерігачів від ЄС, Ради Європи, СНД]. . , . С. 41-47.

60850. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. Энергия. М., 1979. 478 с.

60851. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. Радио и связь. М., 1986. 439 с.

60852. Борисов В.М. Разработка пакетов программ вычислительного типа. МГУ. М., 1990. 124 с.

60853. Єременко С.В. Чорноморський регіон і "розширена Європа": [Міжнародні відносини в морському регіоні, проблеми чорноморської безпеки]. . , . С. 48-55.

60854. Борисов В. П., Иванчук Б. Н., Колосков И. И. Стабилизаторы напряжения с переключаемыми регулирующими элементами. Энергоатомиздат. М., 1985. 80 с.

60855. Розділ 8. Досвід виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів: [На прикладі діяльності Київського національного торговельно-економічного університету]. . , . С.48-58.

60856. [Гл.] Студентське самоврядування у вищій школі, його суть, форми і розвиток в умовах трансформації суспільства: [На прикладі роботи студентського самоврядування у КНТЕУ]. . , . С.54-58.

60857. Положення про звання "Зразковий музей" при закладі освіти системи Міністерства освіти України : затверджено Наказом Міністерства освіти України від 20.05.07 № 153. . , . С.37-38.

60858. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України : затверджено Наказом Міністерства освіти України від 20.05.97 № 151. . , . С. 29-32.

60859. Борисов Ю. М., Соколов М. М. Электрооборудование подъемно-транспортных машин. Машиностроение. Москва, 1971. 376 с.

60860. Борисов В. Т. Теория двухфазной зоны металлического слитка. Металлургия. М., 1987. 224 с.

60861. Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України : затверджено Наказом Міністерства освіти України від 20.05.97 № 152. . , . С. 32-33.

60862. Про програму протидії поширенню наркоманії та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки : затверджено Постановою КМУ від 4.06.03 № 877. . , . С. 4-20.

60863. Борисов Г.П. Влияние технологических параметров литья под низким давлением на напрвленность затвердевания протяженных отливок. АН УССР. К., 1976. 11 с.

60865. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 26 с.

60866. Білан В.М. Чи є в терористів батьківщина?: [Проблеми боротьби з тероризмом]. . , . С. 56-59.

60867. Борисов Г. П. Давление в управлении литейными процессами. Наук. думка. К., 1988. 272 с.

60868. Борисов Ю. М., Липатов Д. Н., Зорин Ю. Н. Электротехника. Энергоатомиздат. М., 1985. 552 с.

60869. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2003.

60870. Борисов Ю.П. Математическое моделирование радиосистем. Сов. радио. М., 1976. 296 с.

60871. Борисов Г.П. Исследование свойств формовочных смесей, содержащих жидкое стекло и глину. Киевский политехн. ин-т. К., 1964. 15 с.

60872. Борисов Е.Б., Пятнова И.И. Ключ к солнцу: Рассказы... о полупроводниках. Молодая гвардия. М., 1964. 304 с.

60874. Капітоненко М. У термінах сили: [Визначення сили в міжнародних відносинах]. . , . С. 60-66.

60875. Борисов Е.Г., Самодуров Д.В. Аппаратура для озвучивания любительских фильмов. Госэнергоиздат. М., 1963. 23 с.

60876. Організація касового виконання державного бюджету за доходами. . , . С. 75-97.

60877. Мединська Т. У статусі світового лідера. США в сучасних процесах глобалізації: виклики та наслідки: [Лідерство США у глобальній економіці]. . , . С. 67-74.

60878. Борисов Е.Г. Малая бытовая электроника. Энергия. М., 1979. 46 с.

60879. Організація систем управління державними платежами : [Механізм функціонування казначейства. Казначейський рахунок : організаційна структура, межі охоплення]. . , . С .53-74.

60880. Храбан І. Коли війни стають не можливими. Концепції колективної та кооперативної міжнародної безпеки: [Створення нової системи європейської безпеки]. . , . С. 75-80.

60881. Борнацкий И. И. Основы физической химии. Металлургия. М., 1979. 239 с.

60882. Борисов Е.Г. Малая бытовая электроника. Энергия. М., 1972. 32 с.

60883. Організація касового виконання державного бюджету за видатками. . , . С. 98-120.

60884. Борнацкий И. И. Теория металлургических процессов. Вища школа. Киев, 1978. 287 с.

60886. Управління бюджетним дефіцітом і державним боргом в умовах вітчизняної економіки. . , . С. 121-140.

60888. Борзенко С.А., Денисов Н.Н. Первый космонавт. Политиздат. М., 1969. 142 с.

60889. Борисов К.Н. Основы авиационного электропривода. Оборонгиз. М., 1962. 204 с.

60891. Борзяк А.Ф. Нормирование и оплата многостаночных работ. Машгиз. М., 1961. 64 с.

60893. Борисов К.Н., Нагорский В. Электропривод летательных аппаратов. Основы авиационного электропривода. Машиностроение. М., 1967. 436 с.

60894. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2005. 176 с.

60895. Борвяк Ю. Г., Зайков М. А., Наний В. П. Электродвигатели с катящимся ротором. Техніка. К., 1982. 119 с.

60898. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2005. 80 с.

60900. Борисов Л.Г. Устройства автоматического регулирования для бытовых электроприборов. Информиздат. М., 1990. 52 с.

60901. Борисов Л.П., Гужас Д.Р. Звукоизоляция в машиностроении. Машиностроение. М., 1990. 256 с.

60902. Борисов Г. П. Влияние гидравлического удара при литье под низким давлением на качество поверхности отливок из алюминиевых сплавов. АН УССР, Ин-т проблем литья. К., 1976. 8 с.

60904. Борисов Н. И. Стандартизация параметров автомобилей. Издательство стандартов. М., 1973. 241 с.

60905. Борисов М.В., Павлов И.А., Постников В.И. Ускоренные испытания машин на износостойкость как основа повышения их качества. Изд-во стандартов. М., 1976. 352 с.

60906. Volchok I. P., Belikov S. B., Yegorov A. A. Material Science and Technology. ZNTU. Zaporozhye, 2004. 117 p.

60907. Ейсмонт А.Є. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності. . , . С. 7-12.

60909. Застосування міжнародних стандартів для інформаційного забезпечення аудиту. Застосування пояснень управлінського персоналу для отримання аудиторських доказів. . , . С. 20-21.

60911. Дрогобецький І.Ф. Сучасні аспекти здійснення міжнародного податкового аудиту. . , . С. 23-27.

60912. Борисов Н. И. Стандартизация параметров автомобилей. Издательство стандартов. М., 1965. 182 с.

60913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до вивчення курсу "Бренд-менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 16 с.

60914. Борисов Н.М. Автоматические устройства контроля и управления. Энергия. М., 1976. 86 с.

60916. Борисов Р. И. Многоцелевая оптимизация решений проектирования и управления режимами электрических сетей. ТПИ. Томск, 1979. 87 с.

60917. Борисов С.В., Подберезская Н.В. Стабильные катионные каркасы в структурах фторидов и оксидов. Наука. Новосибирск, 1984. 64 с.

60920. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до вивчення курсу "Бренд-менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 14 с.

60921. Борисов С. Г., Эглит И. М., Овчаров И. Т. Муфты сцепления тракторов. НИИНАвтопром. М., 1967. 96 с.

60925. Борисов С. Г., Эглит И. М. Муфты сцепления тракторов. Машиностроение. М., 1972. 208 с.

60926. Борисов С.Г., Тараненко П.И. Установки для стендовых и гусеничных машин. НИИНАвтопром. М., 1967. 84 с.

60931. Борисов С.И. Производство труб на установках с автоматическими и пилиримовыми станами. Металлургиздат. Харьков, 1959. 330 с.

60935. Борисов С. М. Одноковшовые универсальные строительные экскаваторы. Машгиз. М., 1961. 211 с.

60936. Борисов С.М. Пневмокамерные фрикционные муфты. Машиностроение. М., 1964. 135 с.

60938. Борисов С. М. Фрикционные муфты и тормоза строительных и дорожных машин. Машиностроение. М., 1973. 168 с.

60939. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2005. 212 с.

60940. Борисов С.Н., Воронков М.Г., Лукевиц Э.Я. Кремнеэлементоорганические соединения. Производные неорганогенов. Химия. Ленинград, 1966. 542 с.

60943. Борисов Ю. Лазер служит человеку. Энергия. М., 1973. 73 с.

60944. Шателен М.А., Нейман Л.Р., Зайцев И.А., Лурье А.Г. Выдающийся русский ученый- электрик академик Владимир Федорович Миткевич. . , . С. 65-67.

60945. Борисов Ю.Д. Исследование процесса гибки-формовки деталей из листа резиной. Моск. авиационный ин-т. М., 1966. 17 с.

60946. Борисов Ю.П., Цветнов В.В. Математическое моделирование радиотехнических систем и устройств. Радио и связь. М., 1985. 176 с.

60947. Эймс В. Шпионские программы: риск и ответственность: [Защита информации]. . , . С. 42-47.

60948. Борисов Ю.П., Пенин П.И. Основы многоканальной передачи информации. Связь. М., 1967. 435 с.

60949. Борисов Ю. С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудования. Машиностроение. М., 1978. 360 с.

60950. Золотухіна Т.Д. Розділ 2.2. Організація проведення практичної підготовки студентів з економічних дисциплін. . , . С. 87-90.

60951. Маги С., Тиль Д. Стандарты на процессы программной инженерии: сегодня и завтра. . , . С. 48-54.

60952. Борисов Ю.С., Борисова А.Л. Плазменные порошковые покрытия. Техніка. К., 1986. 222 с.

60953. Мандрик М.С. Розділ 2.4. Роль комп'ютерних технологій у покращенні рівня практичного навчання. . , . С.94-98.

60954. Статистика перевозок грузов и пассажиров. . , . С .32-138.

60956. Борисов Ю. С., Благовещенский Ю. Н. Совершенствование методов прогноза ресурсов изделий, разрушающихся от усталости: использование банка данных. Машиностроение. Москва, 1990. 56 с.

60957. Статистика оборотного капитала на предприятиях транспорта. . , . С. 219-241.

60958. Статистика финансовых результатов деятельности предприятий транспорта. . , . С. 318-344.

60959. Миронов С. Электронные архивы для промышленности: [О переводе конструкторской, технической и технологической документации в электронный вид]. . , . С. 56-59.

60960. Борисов Ю.Я., Макаров Л.О. Ультразвук в технике настоящего и будущего. . М., 1960. 88 с.

60961. Борисова А.Л. Совместимость тугоплавких соединений с металлами и графитом. Наук. думка. К., 1985. 247 с.

60962. Ляпіна Т.С. Розділ 3.4. Організація психологічної допомоги студентам. . , . С. 109-117.

60963. Розділ 5.2. Сучасні технології навчання: [Модульна технологія; технологія ситуативного навчання; технологія повного засвоєння; імітаційні, ігрові та інші технології]. . , . С. 149-167.

60964. Борт О.П. Розділ 6.2. Забезпечення методичними матеріалами самостійної роботи студентів. . , . С. 192-196.

60965. Горбань Ю. А., Білик Б. І., Дячук Л. В. Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-ХХ століть. Вікар. Київ, 2003. 435 с.

60966. Єгоров Я. О., Бєліков С. Б., Улітенко О. М. Теоретичні основи теплотехніки у системах машинобудування. Дике поле. Запоріжжя, 2004. 286 с.

60967. Энциклопедия грузовых автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции. Книжно-журнальное изд-во "За рулем". Москва, 2001. 576 с.

60968. Баранов Д. А. Повышение качества чугуна путем механического и теплового воздействия. ДНТУ. Донецк, 2004. 134 с.

60969. Слынько Г. И. Развитие основ структурообразования и управление свойствами фосфористых чугунов, работающих в условиях циклических нагрузок и повышенных температур. ЗНТУ. Запорожье, 2004. 331 с.

60970. Фомин Г. С., Фомина О. Н. Воздух. Протектор. Москва, 2002. 432 с.

60971. Борисова З. У., Бычков Е. А., Тверьянович Ю. С. Взаимодействие металлов с халькогенидными стеклами. ЛГУ. Л., 1991. 251 с.

60972. Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1983. 344 с.

60973. Борисова М.Э., Койков С.Н. Физика диэлектриков. ЛГУ. Ленинград, 1979. 240 с.

60974. Борисова Т.А., Юшков Ю.В., Бароненкова Р.П. Поверхностные и структурные дефекты эпитаксиальных слоев элементарных полупроводников. Ин-т "Цветметинформация". М., 1977. 35 с.

60975. Урядовий кур'єр:Орієнтир. Преса України. К., 2005.

60976. Борисовский Г. Б. Красота и стандарт. Изд-во стандартов. М., 1968. 144 с.

60977. Автомобільний транспорт в Україні. КНТ, АТІКА. К., 2004. 504 с.

60978. Борисовский Г. Б. Эстетика и стандарт. Изд-во стандартов. М., 1982. 232 с.

60979. Борисовский Г. Б. Эстетика и стандарт. Изд-во стандартов. М., 1983. 232 с.

60980. Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента : затверджено Постановою Камінету Міністрів України від 31.12.04р. № 1791. . , . С. 10-13.

60981. Борисоглебский Л.А. Квантовая механика. Университетское. Минск, 1988. 623 с.

60982. Борисоглебский Л.А. Квантовая механика. Краткий курс. БГУ. Минск, 1981. 544 с.

60983. Борисполец Ю.В., Геращенко В.Е. Безопасная организация сварочных работ в строительстве. Будівельник. К., 1984. 72 с.

60984. Борисюк А. А. Матричные системы отображения информации. Техника. Киев, 1980. 223 с.

60985. Борисюк Н. В., Ломанов О. А. Автомобильные пути сообщения. Знание. М., 1978. 63 с.

60986. Боришанский В.В., Гольденберг Е.И. Организация технологической подготовки производства на машиностроительном предприятии. Машгиз. М., 1959. 83 с.

60987. Борман В. Д., Максимов Л. А., Николаев Б. И. Взаимодействие молекул газа с поверхностью. МИФИ. М., 1982. 44 с.

60988. Борн М. Атомная физика. Мир. М., 1970. 484 с.

60990. Борн М. Атомная физика. Мир. М., 1965. 483 с.

60991. Борн М. Моя жизнь и взгляды. Прогресс. М., 1973. 176 с.

60992. Борн М. Эйнштейновская теория относительности. Мир. М., 1972. 368 с.

60993. Борн М. Эйнштейновская теория относительности. Мир. М., 1964. 452 с.

60994. Борнапильники. МН2227-61-МН 2250-61. Стандартгиз. М., 1962. 28 с.

60995. Борнацкий И. И. Десульфурация металла. Металлургия. М., 1970. 320 с.

60996. Борнацкий И. И. Краткий справочник сталеплавильщика. Металлургиздат. М., 1962. 286 с.

60997. Борнацкий И. И. Основы физической химии. Металлургия. М., 1989. 320 с.

60998. Борнацкий И.И. Основы физической химии. Металлургия. М., 1971. 342 с.

60999. Борнацкий И. И., Котровский М. М., Яргин А. П. Первый подручный сталевара на мартеновских печах. Металлургиздат. М., 1959. 365 с.

61000. Белогуров В. П. Основы управления. Консум. Харьков, 2003. 240 с.

61001. Шестопалов К. К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Мастерство. Москва, 2002. 320 с.

61002. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Логічне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 70 с.

61003. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Логічне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 47 с.

61004. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до вивчення курсу "Маркетингові дослідження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 18 с.

61005. Аксютин Л.Р. Грузовой план судна. ЛАТСТАР. Одесса, 1999. 140 с.

61006. Бажин И.И. Логистика. Консум. Харьков, 2003. 240 с.

61007. Боровский Ю. Ф., Шацких М. И. Формовочные и стержневые смеси. Машиностроение. Ленинград, 1980. 86 с.

61008. Комплексная система безопасности банкоматов NCR. . , . С. 24-27.

61009. Боровских Ю.И., Гутенев Н.И. Электрооборудование автомобилей. Выща шк.. Киев, 1988. 166 с.

61010. Боровиков В. А., Косарев В. К., Ходот Г. А. Электрические сети энергетических систем. Энергия. Ленинград, 1977. 392 с.

61011. Трофимова Е. Банковские системы стран СНГ: разные перспективы, но общие риски. . , . С. 36-44.

61012. Расследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Факт. Харьков, 2002. 171 с.

61013. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2005. 73 с.

61014. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 571-586

61015. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2005. 30 с.

61016. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2005. 192 с.

61017. Людина і праця. Соцінформ. К., 2005. 48 с.

61018. Организация строительного проектирования. . , . С. 4-14.

61019. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2005. 144 с.

61020. Ценообразование в строительстве : [Структура сметной стоимости. Системы сметных цен и нормативов. Расценки. Формы сметной документации]. . , . С. 15-117.

61021. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2005. 82 с.

61022. Каспэ С.И. Апология центра: о забытом методологическом ресурсе политической науки: [Модели общественного развития, в которых рассматривается роль центра. Социология Э.Шилза]. . , . С. 5-23.

61023. Пастухов В.Б. Украина - не с Россией: причины и последствия стратегических просчетов российской политики по отношению к Украине: [Взаимоотношение Украины и России в свете украинских выборов и революции]. . , . С. 25-35.

61024. Гельман В.Я. Уроки украинского: [Анализ избирательной кампании в Украине в 2004 г.]. . , . С. 36-49.

61025. Лапкин В.В., Пантин В.И. Освоение институтов и ценностей демократии украинским и российским массовым сознанием: [Отношение России к политическим событиям в Украине]. . , . С. 50-62.

61026. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 151 с.

61027. Кынев А.В. Эффекты "майдана": политическая система Украины после кризиса 2004 г.. . , . С. 63-71.

61028. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2005. 144 с.

61029. Транспорт України : Нормативне регулювання. Юнікон-Прес. Київ, 2005. 34 с.

61030. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. Харьков, 2001. 640 с.

61031. Сухарев М.В. Движение цивилизаций: Россия и Запад: [Новый культурологический подход, рассматривающий цивилизацию как систему связанных друг с другом идей, принадлежащих общественному сознанию]. . , . С. 72-93.

61032. Кертман Г.Л. Интерес к политике по-российски: мотивы явные и скрытые: [Социологические исследования интереса к политике граждан России]. . , . С. 94-107.

61033. Голосов Г.В. Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г.: [Избирательная компания в России]. . , . С. 108-119.

61034. Шевченко Ю.Д. Институционализация государственной думы и участие депутатов третьего созыва в парламентских выборах 2003 г.: [Избирательная кампания в России]. . , . С. 120-134.

61035. Овсеевич О.И., Черноусько Ф.Л. Свойства оптимальных эллипсоидов, приближающих области достижимости систем с неопределенностями. . , . С. 8-18

61036. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. Транспорт. Москва, 1997. 252 с.

61037. Бранец В.Н., Клаб Д., Кнутов А.С., Микрин Е.А. Развитие вычислительных систем с элементами искусственного интеллекта, применяемых в системах управления космическими аппаратами. . , . С. 146-149

61038. Лихтенштейн А.В., Яргомская Н.Б. Эквилибриум дюверже в условиях ограниченной конкуренции: думские выборы 2003 г.. . , . С. 135-154.

61039. Борнацкий И. И., Михневич В. Ф., Яргин С. А. Производство стали. Металлургия. М., 1991. 399 с.

61040. Песков Д.Н. Мировая политика, или бег на месте: [Международные отношения]. . , . С. 156-160.

61041. Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Современные направления синтеза систем автоматического управления ЛА. . , . С. 126-136

61042. Борнацкий И. И. Физико-химические основы сталеплавильных процессов. Металлургия. М., 1974. 319 с.

61043. Чихарев Н.А. Многомерность мировой политики: к современным дискуссиям. . , . С. 161-172.

61044. Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом. Дело и Сервис. Москва, 2002. 544 с.

61045. Борнацкий И. И. Физическая химия основного мартеновского процесса. Металургиздат. М., 1961 с.. 292 с.

61046. Бурлай И.В. Определение пространственного движения нелинейных систем на основе коцепции обратных задач динамики. . , . С. 14-23

61047. Борников Н.В. Инжекционные гетеролазеры видимого диапазона. ЦНИИ"Электроника". М., 1987. 64 с.

61048. Невзоров Л. А., Гудков Ю. И., Полосин М. Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. Издат. центр Академия. Москва, 2002. 448 с.

61049. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 47 с.

61050. Борноволоков Э.П., Борисов В.Г., Казанский И.В. "Радио"-радиолюбителям. Энергия. М., 1980. 128 с.

61051. Борноволоков Э. П., Фролов В. В. Радиолюбительские схемы. Техніка. К., 1985. 264 с.

61052. Борноволоков Э.П., Фролов В.В. Радиолюбительские схемы. Техніка. Киев, 1982. 383 с.

61053. Борноволоков Э. П., Фролов В. В. Радиолюбительские схемы. Техніка. Киев, 1979. 399 с.

61054. Борноволоков Э., Светлаков Л. Электроника для фотолюбителя. Знание. М., 1963. 62 с.

61055. Боровик Е.С., Мильнер А.С., Еременко В.В. Лекции по магнетизму. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1972. 248 с.

61056. Боровик Л.И., Пыженков В.И., Меринов В.П. Расчет упругих деформаций и выбор диаметров валков многовалковых станов. Металлургия. М., 1991. 143 с.

61057. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

61058. Боровик Л.И., Лобронравов А.И. Технология подготовки и эксплуатации валков тонколистовых станов. Металлургия. М., 1984. 104 с.

61059. Пятак И.А. Временная привязка потоков измерений в условиях помех. . , . С. 147-151

61060. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2003.

61061. Боровик Л.И. Эксплуатация валков станков холодной прокатки. Металлургия. М., 1968. 232 с.

61062. Боровик С.С., Бродский М.А. Ремонт и регулировака бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Вышэйш. шк.. Минск, 1989. 319 с.

61063. Тенденции и проблемы развития мировой экономики на рубеже XX-XXI веков. . , . С. 15-21.

61064. Субъекты современной мировой экономики. Типология стран мира : [Индустриальные, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой]. . , . С. 21-34.

61065. Велищанский М.А., Крищенко А.П., Ткачев С.Б. Синтез алгоритмов переориентации космического аппарата на основе концепции обратной задачи динамики. . , . С. 156-163

61066. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства. . , . С. 37-50.

61067. Соскін О. Правда та міфи Донбасу: соціально-економічний аналіз. . , . С. 6-9.

61068. Адамович В. Роль та місце компаній зі страхування життя у здійсненні пенсійної реформи в Україні. . , . С. 10-13.

61069. Березний А. Економічні наслідки розширення НАТО для України. . , . С. 14-17.

61070. Штаудт К. Україна на шляху до світової економіки: глобалізація як можливість забезпечити макроекономічну стабільність. . , . С. 18-20.

61071. Нікітюк В. Розвиток відносин Україна - НАТО: особливості сучасного етапу. . , . С. 21-22.

61072. Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Решение задачи оптимального разворота сферически - симметричного космического аппарата с ограниченным импульсным управлением при произвольных граничных условиях. . , . С. 165-176

61088. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 223 с.

61089. Вамраак Т. Моделювання структури оборонних витрат: досвід Норвегії. . , . С. 23-24.

61090. Кондратюк С. Перспективи різних вимірів відносин Україна - НАТО в контексті європейської безпеки. . , . С. 25-26.

61093. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Знання-Прес. Київ, 2003. 206 с.

61096. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Знання. Київ, 2004. 348 с.

61098. Промышленно развитые страны и их роль в мировой экономике. . , . С.51-58.

61100. Грабовський М. Система оподаткування в країнах Вишеградської групи: основні напрями реформ та їх значення для України: [До Вишеградськоъ групи входять: Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина]. . , . С. 27-30.

61102. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. . , . С. 58-65.

61103. Ярошенко М. Економічне становлення Лівійської Джамахирії та перспективи співробітництва з Україною (до 35-річчя Лівійської революції): [Україна - Лівія]. . , . С. 33-35.

61105. Особенности экономического развития стран с переходной экономикой. . , . С. 65-70.

61106. Международные корпорации и их роль в мировой экономике. . , . С. 123-156.

61107. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) в умовах євроінтеграційних процесів. . , . С. 15-18.

61108. Международные экономические организации как регулирующие органы в мировой экономике. . , . С. 160-207.

61109. Международная торговля товарами и услугами в мировом хозяйстве. . , . С. 222-261.

61110. Власенко І.В., Федоркин А.Ю. Аналіз емоцій осіб, які працюють в екстремальних умовах, та попередження причин нещасних випадків: [емоційний стан та деякі психофізіологічні особливості працюючих в екстремальних умовах]. . , . С. 25-29.

61111. Грабовський В.А. Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля. . , . С. 32-36.

61112. Международное научно-техническое и производственное сотрудничество в мировой экономике. . , . С. 271-302.

61113. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 254 с.

61114. Полищук В.Б. Программирование: от мануфактур к индустрии: [Создание индустрии программного обеспечения в Украине: основные проблемы]. . , . С. 5-9.

61115. Мендзебровський И., Цыбко А. Стратегия развития украинского ИТ-аутсортинга. Декабрь. К., . С. 10-15.

61116. Гладун А.Я. Электронное правительство: стандарты и архитектура ИТ: [Координирующая роль стандартов в реализации открытой архитектуры е-правительства]. Декабрь. К., . С. 16-21.

61118. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси. Видавничий Дім "Професіонал". Київ, 2005. 336 с.

61119. Сидоров Н.А. Инженерия ПО - дисциплина или бакалаврат?: [Образование в области инженерии программного обеспечения: мировой и украинский опыт]. Декабрь. К., . С. 22-27.

61120. Жданов Б. Стратегии развития холдингов: [Материалы конференции "Эффективные стратегии развития холдингов" (Киев, 3-4 марта, 2005 г.)]. Декабрь. К., . С. 28-31.

61123. Мельник М. Комплексная система управления информационным обменом: [Внутриведомственные электронные документы: распространение, обмен]. Декабрь. К., . С. 43-46.

61124. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту. Каравела. Київ, 2004. 568 с.

61125. Микрюков И. ИТ-консалтинг и аудит информационных систем. Декабрь. К., . С. 70-71.

61126. Коноваленко В. Авторское право на компьютерную программу: [Объективная форма компьютерной программы. Можно ли продать программу, т. п.]. Декабрь. К., . С. 75-80.

61127. Боровиков В.А., Кинбер Б.Е. Геометрическая теория дифракции. Связь. М., 1978. 247 с.

61128. Боровиков В.А. Дифракция на многоугольниках и многогранниках. Наука. М., 1966. 456 с.

61130. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети и системы. Энергия, Ленингрд. отд-ние. Ленинград, 1968. 431 с.

61133. Луканин В. Н., Буслаев А. П., Яшина М. В. Автотранспортные потоки и окружающая среда - 2. ИНФРА-М. Москва, 2001. 646 с.

61135. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. радиотехн. Основи теории информации и кодирования. ЗНТУ. Запорожье, 2004. 20 с.

61138. Боровиков М.А. Расчет быстродействующих систем автоматизированного электропривода и автоматики. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1980. 389 с.

61139. Боровиков П.А., Бровко В.П. Человек живет под водой. Судостроение. Ленинград, 1974. 336 с.

61140. Бондар Н. М. Економіка підприємства. А.С.К.. Київ, 2004. 400 с.

61142. Боровин Г. К., Комаров М. М., Ярошевский В. С. Ошибки-ловушки при программировании на фортране. Наука. М., 1987. 144 с.

61143. Боровков А.А. Асимптотические методы в теории массового обслуживания. Наука. М., 1980. 381 с.

61144. Улейский Н. Т., Улейская Р. И. Холодильное оборудование. Феникс. Ростов н/Д, 2000. 320 с.

61147. Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания. Наука. М., 1972. 367 с.

61149. Освіта, технікуми, коледжі. Науково-методичний центр вищої освіти. К., 2004. 74 с.

61150. Экономическая сущность страхования : [Основные понятия, термины ; классификация]. . , . С. 5-35.

61151. Риски в страховании : [Рисковые обстоятельства и страховой случай ; управление риском]. . , . С. 63-80.

61152. Курылев Е. С., Оносовский В. В., Румянцев Ю. Д. Холодильные установки. Политехника. Санкт-Петербург, 2002. 576 с.

61153. Основы перестрахования : [Факультативное и облигаторное ; пропорциональное и непропорциональное перестрахование]. . , . С. 253-270.

61155. Платежеспособность страховщика : [Финансовая устойчивость страховщика ; страховые резервы]. . , . С. 271-295

61157. Финансовые основы страховой деятельности : [Доходы и расходы страховщика ; налоговый учет и т.д.]. . , . С. 319-340.

61160. Маркетинг в страхованиии. . , . С. 341-357.

61161. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2005. 80 с.

61163. Stuff. ООО КП-Друк. К., 2005. 96 с.

61164. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2005. 160 с.

61165. Ukrainian Market Review. . , .

61166. Ukrainian Market Review. . , 2003.

61168. FFI - необходимость или удобные гарантии: [Регулирование международных торговых отношений FIATA (международная федерация экспедиторских ассоциаций)]. . , . С. 22-25.

61169. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2005.

61170. Кульчицький С. "Вільні вибори" 1936-1938 рр. У світлі сьогодення: [Вибори до Верховної ради СРСР (1937р.)та УРСР (1938) у сітлі президентських виборів 2004 р.]. . , . С. 1-5.

61174. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2005. 46 с.

61181. Бизнес академия. . , 2004.

61184. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2005. 80 с.

61186. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2005. 168 с.

61187. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2005. 182 с.

61189. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2005. 64 с.

61193. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2005. 65 с.

61198. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 32 с.

61200. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 196 с.

61202. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2005. С. 211-310

61203. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2005. 60 с.

61204. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2005. 32 с.

61208. Крижанівський О., Крижанівська О. Церковно- релігійне життя у середні віки. . , . С. 6-9.

61210. Головатый И. Как в аптеке: Актуальность внедрения автоматизированных систем управления складом. . , . С. 36-38.

61211. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2002.

61216. Косолапов Н.А. Что это было? (Размышления о перестройке в свете ее когнитивных итогов): [Перестройка в России]. . , . С. 5-19.

61217. Яковлев А.А. Власть, бизнес и движущие силы России: до и после "дела ЮКОСа". . , . С. 35-44.

61218. Здравомыслов А.Г. Ответственность экономической элиты: мнения россиян. . , . С. 45-58.

61219. Васильчук Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека. . , . С. 69-78.

61232. Шугуров М.В. Правовая субъективнсть и инверсии современной культуры. . , . С. 79-94.

61233. Флиер А.Я. Культурология как гуманитарная наука. . , . С.160-168.

61234. Новиков В.И. Пушкин как книгоиздатель и предприниматель. . , . С. 163-176.

61236. Александров А. Цвет политической моды - оранжевый: [Революции в бывших республиках бывшего СССР - Украине, Молдове, Грузии, Киргизии]. . , . С. 5-9.

61237. Зеленин Д. 24 часа, которые потрясли Ливан: ["Кедровая революция" в Ливане]. . , . С. 18-20.

61238. Кульбицкий Г. Сказочник на все времена: [К 200-летию великогосказочника Г.Х.Андерсена]. . , . С. 26-31.

61239. Поляковский О. Славный король, оклеветаный Шекспиром: [Историческая основа трагедии В.Шекспира "Макбет"]. . , . С. 34-36.

61240. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2005.

61241. Комментарий к Закону Украины "О внесении изменений в Законе Украины "О государственном бюджете Украины на 2005 год" и некоторые другие законодательные акты" от 25.03.05 № 2505 - IV. . , . C. 5-15.

61242. О налоге на добавочную стоимость. . , . С. 16-41.

61243. География природных ресурсов и природопользования : [оценка воздействия на окружающую среду. Эколого-географическое районирование]. . , . С. 130-141.

61244. Справа "Бакай та інші проти України" (заява № 67647/01). . , . С. 42.

61245. Регионы и регионоведение. . , . С. 104-115.

61246. География природных ресурсов и природопользования. . , . С. 125-141.

61247. География населения. . , . С. 142-155.

61248. География городов. . , . С. 156-175.

61250. География хозяйства : [Модели размещения сельскохозяйственных предприятий, промышленности, предприятий сферы услуг]. . , . С. 176-191.

61251. Геополитика и геоэкономика :[Развитие геополитических идей и концепций. Геополитика времен холодной войны . Новая геополитика]. . , . С. 218-230.

61252. Диффузия нововведений. . , . С. 234-245.

61258. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 66 с.

61259. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 82 с.

61260. Боровков А.А. Курс теории вероятностей. Наука. М., 1972. 287 с.

61261. Васильев М. Простые ошибки при создании бренда. Где оступаются украинские брендостроители?: [Анализ ошибок, допускаемых при создании бренда продукта]. . , . С. 16-22.

61262. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2004.

61263. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

61265. Тарнавский В., Брацлавская Е. Что означает маркетинговые показатели на языке финансов?: [Анализ затрат на маркетинг]. . , . С. 24-29.

61266. Ким Е. Шпаргалка для организаторов акций. Несколько советов о том, как гарантированно повысить эффективность национальной промо- компании. . , . С. 30-34.

61267. Сін О. Політична стабільність - шлях до перемін: [Зі звіту щодо виконання обласного бюджету за 2004 рік, земельної реформи в області, промислового виробництва]. . , . С. 3.

61268. Тарнавский В. Body Shop: принципиальная компания: [Английская косметическая компания Body Shop: история, секреты успеха]. . , . С. 71-77.

61269. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2003.

61272. Телєга Ф. Політична стабільність - щлях до перемін: [З доповіді щодо земельної реформи та земельних відносин у Запорізькій області, наповнення бюджету - цифри]. . , . С. 3.

61273. Руководство FreeBSD. . , .

61274. Боровков А.А. Математическая статистика : Доп. главы. Наука. М., 1984. 143 с.

61275. Боровков А. А. Теория вероятностей. Наука. М., 1986. 432 с.

61276. Захаров М. Установка NetBSD 1.6.2 по com-порту. . , .

61277. Боровков А.А. Теория вероятностей. Наука. М., 1976. 352 с.

61278. Боровой А.А. 12 шагов нейтринной физики. Знание. М., 1985. 64 с.

61279. Литвин В. Соціальний бюджет - плата за програмні установки: [З виступу на пленарному засіданні Запорізької обласної ради - про проблеми, що існують в області]. . , . С. 4.

61280. Боровой А.А., Финкельштейн, Херувимов А.Н. Законы электромагнетизма. Наука. М., 1970. 168 с.

61281. Інформація про витрачання коштів Державного бюджету за 2004 рік по КВК 778 "Запорізька обласна адміністрація". . , . С. 6.

61282. Боровой А.А. Как регистрируют частицы : По следам нейтрино. Наука. М., 1981. 176 с.

61283. Захворювання населення на злоякісні новоутворення у 2004 році: [Цифри]. . , . С. 6.

61284. Боровой А.А., Ликин В.В. По гидроэлектростанциям Швейцарии. Госэнергоиздат. М., 1958. 55 с.

61285. Медичне обслуговування населення області у 2004 році: [Цифри]. . , . С. 6.

61287. Боровой В.Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем. Машиностроение. М., 1983. 141 с.

61288. Боровой Н.Е. Маршрутизация перевозок грузов. Транспорт. М., 1978. 216 с.

61289. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. Лениздат. Ленинград, 1984. 304 с.

61290. Боровский Б.Е., Попов М.Д. Водителю 2-го и 1-го класса. Лениздат. Ленинград, 1970. 767 с.

61291. Радеев В.В. Социология потребления: основные подходы. . , . С. 2-18.

61292. Боровский Б.Е., Попов М.Д., Пронштейн М.Я. Справочная книга автомобилиста. Лениздат. Ленинград, 1979. 332 с.

61293. Боровский Б. Е., Попов М. Д., Пронштейн М. Я. Справочная книга автомобилиста. Лениздат. Ленинград, 1964. 639 с.

61294. Боровский Б. Е., Попов М. Д., Пронштейн М. Я. Справочная книга автомобилиста. Лениздат. Ленинград, 1967. 656 с.

61295. Боровский Б. Е., Попов М. Д., Пронштейн М. Я. Справочная книга автомобилиста. Лениздат. Ленинград, 1973. 431 с.

61299. Про проблеми зайнятості на ринку праці області: [Цифри]. . , . С. 8.

61300. Историческая социология: опыт и перспективы. . , . С. 41-53.

61301. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

61302. Панченко О. Джури не жури: [Військово-патріотичне виховання у школі джур - інтерв'ю з верховним отоманом Війська Запорізького Низового]. . , . С. 4.

61303. Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности. . , . С. 18-25.

61304. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

61305. Абрамов Р.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре общества (по Парсону). . , . С. 54-66.

61306. Дроздовський Є. Форум молодості, досвіду і перспектив: [Виставка "Абітурієнт - 2005]. . , . С. 3.

61307. Боровский В.Р., Шелиманов В.А. Теплообмен цилиндрических тел малых радиусов и их систем. Наук. думка. К., 1985. 208 с.

61308. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Перспективы профессионализации российских врачей в реформирующемся обществе. . , . С. 66-77.

61309. Тарифи по наданню днржавними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру : затверджено... (див. анотацію). . , . С. 8.

61310. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

61311. Боровский Г.В. Высокопроизводительный лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов и его применение (зарубежный опыт). ВНИИТЭМР. М., 1988. 56 с.

61312. Боровский Г.В., Белостоцкий В.Л. Профильное шлифование. Машиностроение. Ленинград, 1987. 158 с.

61313. Боровский Е.В. Стоматология сегодня. Знание. М., 1985. 64 с.

61314. Боровский И. Б. Физические основы рентгеноспектральных исследований. Изд-во ун-та. М., 1956. 463 с.

61315. Боровских А.А., Щукин А.Г. Машинист гидравлического пресса. Машгиз. М.; Свердловск, 1962. 111 с.

61316. Боровских Ю.И., Буралев Ю.В., Морозов К.А. Устройство автомобилей. Высш. шк.. М., 1988. 287 с.

61318. Боровских Ю.И., Кленников В.М., Сабинин А.А. Устройство автомобилей. Высш. шк.. М., 1983. 159 с.

61319. Ставки по орендній платі за землю: [Проект. Приводиться відсоток до грошової оцінки землі залежно від цільового призначення земельної ділянки]. . , . С. 6.

61320. Аблегова И.Ф. Исследование мотивации социальных работников. . , . С. 78-81.

61322. Боровских Ю.И. Электрооборудование автомобилей. Транспорт. М., 1971. 192 с.

61323. Компьютерра. . , 2004.

61324. Михеев П.А. Динамика жизненных ценностей сельской молодежи. . , . С. 91-94.

61326. Шевченко И.О., Шевченко В.П. Большая семья - какая она?: [Социология семьи]. . , . С. 95-101.

61327. Боровских Ю.И., Бусыгин Б.П. Электрооборудование подъемно-транспортных машин. Машиностроение. М., 1979. 184 с.

61328. Боровских Ю. И., Бусыгин Б. П. Электрооборудование подъемно-транспортных машин. Машиностроение. М., 1971. 144 с.

61329. Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье: [Социология семьи]. . , . С. 102-104.

61330. Бородавченко П.М. Силовые статические преобразователи. ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информ., стандартиз. и нормализации в электротехнике. М., 1964. 76 с.

61331. Бородаев Д.А. Технические средства автоматизации машиностроительного производства. Машгиз. Москва; Свердловск, 1961. 128 с.

61333. Бородай И.А. Исследование динамики механизмов быстродействующих контакторов регуляторов напряжения трансформаторов. Всесоюз. электротехн. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1971. 36 с.

61338. Бородий Н. К. Алкоголь и здоровье. Здоров'я. К., 1986. 44 с.

61340. Бородин А.И., Бугай А.С. Биографический словарь деятелей в области математики. Радянська школы. К., 1979. 607 с.

61341. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. Радянська школа. К., 1987. 654 с.

61342. Бородин А.И. Советские математики. Вища школа. Киев; Донецк, 1982. 133 с.

61344. Бакулеев Г.П. Нормативные теории массовой коммуникации. . , . С. 105-114.

61346. Юдина Е.Н. Интерактивные опросы в теле- и радиоэфире: разработка сценария деловой игры. . , . С. 115-117.

61348. Норхина Н.Н. Тест как общенаучный диагностический метод: [Методы социологических исследований]. . , . С. 118-125.

61349. Бородин И. В. Изоляция и укладка стальных трубопроводов. Гостоптехиздат. Москва ; Ленинград, 1945. 56 с. : ил., схем., черт.

61350. Экономическая география в России, США и Нидерландах. . , . С. 254-259.

61352. Стрельникова А.В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа: [Методы социологических исследований]. . , . С. 126-131.

61355. Давыдов А.А. Компьтерные технологии для социологии (обзор зарубежного опыта). . , . С. 131-138.

61357. Бородин И. Н. Порошковая гальванотехника. Машиностроение. М., 1990. 240 с.

61358. Освіта. Київська правда. К., 2005.

61359. Бородин И.Н. Упрочнение деталей композиционными покрытиями. Машиностроение. М., 1982. 141 с.

61360. Бородин Л.Ф. Введение в теорию помехоустойчивого кодирования. Сов. радио. М., 1968. 408 с.

61362. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: [Виступ Міністра освіти і науки України - про проблеми вищої освіти, т.п.]. . , . С. 1-5.

61364. Бородин Ю.П. Машинист электрического крана. Металлургиздат. Свердловск, 1958. 190 с.

61366. Азаренкова Г. М., Самородова Н. М. Бухгалтерський облік. Знання. К., 2004. 415 с.

61367. Бородич С.В. Искажения и помехи в многоканальных системах радиосвязи с частотой модуляцией. Связь. М., 1976. 256 с.

61368. Бородич С. В. ЭМС наземных и космических радиослужб. Радио и связь. М., 1990. 272 с.

61369. Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д., Попова С. М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 300 с.

61371. Чинакова Л.И. Об отличительных признаках бедности и нищиты. . , . С. 139-141.

61372. Голов С. Ф. Управлінський облік. Лібра. Київ, 2004. 704 с.

61374. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2005.

61375. Звіт Національної академії наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2004 рік. . , . С. 13-14.

61376. Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Шило В. П., Брадул О. М. Бухгалтерський облік. Концептуальні основи теорії. ТОВ "Видавничий дім "Професіонал". К., 2004. 180 с.

61377. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2005. 192 с.

61378. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2005. 192 с.

61379. Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов... (див. анотацію). . , . С. 14.

61380. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

61381. Прядун Р. Пора раскошеливаться - других источников денег на социальные выплаты нет, считает Кабмин: [Как скажутся нововведения Кабмина на деятельности крупных промышленных предприятий Запорожья]. . , . С. 4.

61382. Разрешительная система на международных автомобильных перевозках. АСМАП. Москва, 2001. 44 с.

61383. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

61385. Порохня В. Економічна стратегія регіону на шляху до Європейського Союзу: [Основні стратегічні напрями розвитку промисловості області; сучасні проблеми в промисловості та економіці регіону; інвестиції]. . , . С. 4.

61386. Акимов Н. В., Андронова Н. Н., Гаврюшин Н. М., Дашевская Г. А. Упаковка грузов. Транспорт. Москва, 1992. 380 с.

61390. "Запорозька вольниця" : [нова науково-спортивна експедиція запорізького письменника і мандрівника В.Супруненка - маршрут та напрями дослідницько-пошукової роботи]. . , . С. 7.

61391. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

61392. Соболєв Ю. В., Дикань В. Л., Дейнека О. Г., Писаревський І. М. Єдина транспортна система. Олант. Харків, 2002. 288 с.

61397. Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста на 2005 рік : додаток до рішення Запорізької міської ради від 28.01.05 № 6. . , . С. 5.

61398. Бородкин А.С., Торопов В.А. Нормативный учет и себестроимость промышленной продукции. Тэхника. К., 1990. 152 с.

61400. Програма земельної реформи в місті Запоріжжі на 2005 рік : додаток до рішення Запорізької міської ради від 28.01.05 № 6. . , . С. 6.

61401. Бородкин А.С., Шевчук И.А. Учет в объединении и на предпричтии. Техніка. Киев, 1978. 174 с.

61402. Програма забезпечення молоді м. Запоріжжя житлом на 2005 рік : додаток до рішення Запорізької міської ради від 28.01.05 № 6. . , . С. 6.

61403. Бородкин А. С. Учет и анализ во вспомогательных цехах машиностроительных заводов. Машиностроение. М., 1973. 152 с.

61404. Ананьева Е. "For who we are?" или "For what we do?" внешнеполитическая полемика в США: [Истоки "исламского" терроризма, национальная безопасность США, ядерная опасность, демократизация]. . , . С. 18-32.

61405. Бородкин А. С. Учет издержек производства в системе хозяйственного расчета.. Вища школа : Изд-во при Киев. ун-те. Киев, 1975. 232 с.

61406. Колониальное общество (1607-1776). . , . С. 8-22.

61407. Бородкин А.С. Учет новой техники в объединении. Техніка. Киев, 1981. 160 с.

61408. Война за независимость и образование США (1776-1783). . , . С. 23-40.

61409. Иванов Ю. Трагедия в польских лагерях: [История российско- польских отношений: массовая гибель российских пленных в польских лагерях в 1919-1920г.и гибель в Катыни и Меднам польских офицеров]. . , . С. 33-46.

61410. Эра джексоновской демократии : [Экономический подъем и социальные следствия. Президент Джексон и его реформы]. . , . С. 41-60.

61411. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2005.

61412. Гражданская война и реконструкция (1861-1865). . , . С. 61-82.

61413. Бородкин В.И. Техническое нормирование в аппаратурных производствах. Изд-во Львовского ун-та. Ленинград, 1962. 285 с.

61414. От индустриального к постиндустриальному обществу (1930-1990 г.г.). . , . С. 140-152.

61415. Копелиович А. Заслуженный мастер спорта Татьяна Напалкова: "Я вся - в семье": [О преподавателе кафедры физической культуры и спорта ЗНТУ - бывшей выдающейся рапиристки СССР; достижения]. . , . С. 7.

61416. Этапы внешней политики : от колонии к сверхдержаве (XIX-XX век). . , . С. 152-173.

61417. Бородкин Ю. С., Грекова Т. И. Алкоголизм : причины, следствия, профилактика. Наука. Ленинград, 1987. 159 с.

61418. Петровский В. Казахстан в ООН. . , . С. 47-50.

61419. Бородкина М.М., Спектор Э.Н. Рентгенографический анализ текстуры металлов и сплавов. Металлургия. М., 1981. 271 с.

61420. Бородулин Г. М., Мошкевич Е. И. Нержавеющая сталь. Металлургия. М., 1973. 319 с.

61421. Бородулин Г. М. Применение кислорода в электрометаллургии стали. Металлургиздат. М., 1959. 84 с.

61422. Бородулин Ю. Б., Гусев В. А., Попов Г. В. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов. Энергоатомиздат. М., 1987. 264 с.

61423. Бороздин В. Отдать корабль в воздух. Мол. гвардия. М., 1979. 174 с.

61424. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2005.

61425. Бороздин И. Г. Сетевое планирование и управление строительством. Стройиздат. М., 1967. 139 с.

61426. Борок Б. А., Ольхов И. И. Порошковая металлургия черных и цветных металлов. Металлургиздат. Москва, 1948. 144 с. : ил.

61427. Алексеенко К., Карандак Е. Студенческие кафешки: чтобы поесть или чтобы повеселиться?. . , . С. 6.

61428. Бороненко С. Д. Опыт проектирования распределенных микропроцессорных систем. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 20 с.

61429. Бороненкова С.А., Бондарь Ю.Г. Экономический анализ-основа поиска резервов. Финансы и статистика. М., 1988. 91 с.

61430. Боронина Е. К. Соревнование на твердость. ОНТИ. Москва ; Ленинград, 1935. 56 с. : ил., табл., черт.

61431. Боронихин А. С. Контрольно-измерительные приборы. Лабораторная работа. Энергия. Москва, 1969. 176 с.

61432. Азимов А. Распутье ОБСЕ: [10-летие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе]. . , . С. 58-71.

61433. Боронихин А. С., Гризак Ю. С. Лабораторный практикум по основам автоматизации и контролю производства. Высш. школа. М., 1969. 206 с.

61434. Сивульский М.І. Проблеми становлення державного фінансового контролю в Україні. . , . С. 3-9.

61435. Паламарчук В.О. Основні чинники законотворчої діяльності міністерства фінансів України. . , . С. 13-15.

61436. Бордюжа Н. Организация договора о коллективной безопасности: [10-летие Организации Договора о коллективной безопасности]. . , . С. 72-82.

61437. Боронихин А. С. Основы автоматизации производства железобетонных изделий. Высш. школа. М., 1975. 286 с.

61438. Бурляй Я. МЕРКОСУР, ЛАИ и другие: [Интеграционные объединения: МЕРКОСУР - консолидация Южноамериканского общего рынка. ЛАИ - Латиноамериканская ассоциация интеграции]. . , . С. 83-92.

61439. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Плахотник О.Я. Сутність фінансів у контексті економічних відносин: [Визначення сутності фінансів]. . , . С. 16-22.

61440. Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин. . , . С. 23-31.

61441. Борота Ф.П. Решение некоторых краевых задач осесимметричной теории упругости с применением методов теории потенциала. Днепропетр. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. Днепропетровск, 1967. 12 с.

61442. Худавердієва В.А. Економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку. . , . С. 32-36.

61443. Борохов И.М., Ганшин А.С. Волокнистые и комбинированные сальниковые набивки. Машгиз. М., 1959. 182 с.

61444. Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування. . , . С. 37-43.

61445. Политическая психология. . , . С .103-104.

61446. Петренко М.О. Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету. . , . С. 44-47.

61447. Борохович А.И., Бариев Н.В., Дьяченко С.Н. Грузоподемные установки с ленточным тяговым органом. Машиностроение. М., 1980. 191 с.

61448. Нікітенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва. . , . С. 48-56.

61449. Власть : [Сущность и природа власти. Законность власти. Пути достижения власти. Свойства властвования]. . , . С .32-42.

61450. Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання: [Аналітико-математичний аналіз]. . , . С. 57-64.

61451. Бороян Р.Г. Простагланднны :взгляд на будущее. Знание. М., 1983. 96 с.

61452. Надворняк Я.М. Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області. . , . С. 65-71.

61453. Борсук П. А., Лясс А. М. Жидкие самотвердеющие смеси. Машиностроение. М., 1979. 255 с.

61454. Политическая культура. . , . С. 111-117.

61455. Политическое лидерство и политическая элита : [Типы политических лидеров. Культ личности]. . , . С. 123-132.

61456. Прісняков В.Ф. Детінізація економіки: [Зв'язок між окремими економічними показниками та тінізацією економіки. Динаміка тіньової економіки в Україні]. . , . С. 72-81.

61457. Хорнби А. С. Конструкции и обороты английского языка. Буклет. М., 1992. 336 с.

61458. Бортник И. М. Физические свойства и электрическая прочность элегаза. Энергоатомиздат. М., 1988. 80 с.

61459. Черников П. Чем изменить ООН? Об оценке эффективности международных организаций: [Анализ результативности деятельности ООН]. . , . С. 93-102.

61460. Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте. Выща шк.. К., 1988. 263 с.

61461. Венгер В.В. Державне регулювання цін на продукцію природних монополій. . , . С. 82-89.

61466. Блага Н.В. Інформаційна прозорість фондового ринку України. . , . С. 90-95.

61467. Стадник А.А. Відродження кредитних кооперативів. . , . С. 96-100.

61468. Мартюшев О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи стратегічного планування комерційного банку. . , . С. 101-106.

61469. Джулакідзе К.Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку. . , . С. 107-111.

61472. Климова О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України. . , . С. 112-116.

61474. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств. . , .

61475. Бортницкий П.И., Задорожный В.И. Тягово-скоростные качества автомобилей. Вища школа. К., 1978. 176 с.

61476. Чухліб О.А. Історичні передумови виникнення системи обліку за неповними затратами. . , .

61477. Бортничук Н. И., Крутянский М. Н. Плазменно-дуговые плавильные печи. Энергоиздат. М., 1981. 120 с.

61481. Теоретичні основи управління регіональним розвитком. . , . С. 5-48.

61482. Бортновский Г.А. Любительский телевизор с кинескопом 59ЛК2Б. Энергия. М., 1969. 32 с.

61483. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку. . , . С. 138-146.

61485. Управління регіональним природокористуванням. . , . С. 128-142.

61486. Бортновский Г.А. Печатные схемы в радиолюбительских конструкциях. Энергия. М., 1972. 65 с.

61488. Боруля В.Л. Именем жизни. Политиздат. М., 1972. 95 с.

61489. Борисов А. Российский бизнес за рубежом: [Российские компании: "Газпром", РАО "ЕЭС России", "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "Русский алюминий", "Норильский никель": экспансия на мировые рынки]. . , . С. 103-113.

61490. Борухман В.а., Кудрявцев А.А., Кузнецов А.П. Устройство для определения мест повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кв.. Энергия. М., 1980. 102 с.

61493. Борхерт Р, Юбиц В. Техника инфракрасного нагрева. Госэнергоиздат. М., 1963. 278 с.

61495. Борц А.Д., Закин Я.Х., Иванов Ю.В. Диагностика технического состояния автомобиля. Транспорт. М., 1979. 160 с.

61497. Борцов Ю. А., Юнгер И. Б. Автоматические системы с разрывным управлением. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 168 с.

61500. Остарков Н. Проблемы корпоративного управления в России. . , . С. 125-131.

61501. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємств. . , . С. 147-181.

61502. Чумакова М. Колумбия меж "двух огней" - наркобизнесом и терроризмом: [Колумбия - "горячая точка" латиноамериканского континента. Деформации в среде общественного сознания: насилие, убийства, наркоторговля и др.]. . , . С. 132-141.

61503. Гай-Нижник П.П. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання: [За гетьманату П.Скоропадського, 1918 р.]. . , . С. 152-155.

61504. Вопросы экономики. РАН. М., 2005.

61505. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2005.

61506. Гудзь И. Виктор Ющенко поможет Савину собрать чемоданы: [Протест студентов ЗНУ против политики ректора В.Савина]. . , . С. 8.

61508. Гамукин В. Новации бюдетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат: [Бюджет России]. . , . С. 4-22.

61509. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2005. 48 с.

61510. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005. 128 с.

61511. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005. 30 с.

61512. Дніпро (Мотор-січ). Мотор-січ. Запоріжжя, 2005. 144 с.

61513. Гареев Т., Жданов В., Федоров Г. Новая экономика Калининградской области. . , . С. 23-39.

61514. Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий. . , . С. 40-52.

61515. Марксово наследие и современная экономическая наука: [Материалы "круглого стола"]. . , . С. 118-140.

61516. Кочетков Ю. Экономика Латвии в условиях глобаллизации. . , . С. 141-143.

61517. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2005.

61518. Конеченков А. Відновлювана енергатика світу: [Вітроенергетика. енергія сонця виробництво біопалива з етанолу]. . , . С. 4-5.

61519. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2005. 80 с.

61520. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 68 с.

61521. Чуприна А. Подадут ли в отставку ректоры Колесник и Савин?: [Проверка ВУЗов Запорожья и возможная отставка ректора ЗНУ и ЗГМУ]. . , . С. 5.

61522. Компьютеры + программы: Практика информационных технологий. Декабрь. К., 2005. 80 с.

61523. Науковий світ. ВАК України. К., 2005. 32 с.

61524. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2005. 32 с.

61525. Комаринский А. Запорожский кремний: немецкий контракт выполнен!: [Кремниевое производство на ЗТМК]. . , . С. 20.

61526. Приводная техника. ОБРИС. М., 2005. 64 с.

61527. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2005. 160 с.

61528. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2005.

61529. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2005. 96 с.

61530. Силин Н.М. Защита окружающей среды - приоритетное направление развития "Запорожстали": [Достижение производства]. . , . С. 7.

61531. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2005. 48 с.

61532. Сойдутся ли в любви к театрам Евгений Григорьевич, Владимир Петрович и Юрий Анатольевич?: ["Круглый стол" для руководителей шести театральных коллективов города - проблемы, достижения, перспективы]. . , . С. 26-27.

61533. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 40 с.

61534. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2005. 158 с.

61535. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2005. 32 с.

61536. Економіка України. Преса України. Київ, 2005. 96 c.

61537. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2005. 41 с.

61538. Украинский химический журнал. Академпериодика. Киев, 2005.

61540. Персонал. МАУП. Київ, 2005. 94 с.

61541. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2005. 96 с.

61542. Антенны. Радиотехника. Москва, 2004. 80 с.

61543. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2005. 94 с.

61544. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2005. 56 с.

61545. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2005. 72 с.

61546. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2005. 64 с.

61547. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2005. 68 с.

61548. Оцінка трудового потенціалу. Регулювання зайнятості в регіоні. . , . С.149-153.

61549. Регулювання регіональних ринків праці. . , . С. 153-157.

61550. Управління розвитком міжгалузевих комплексів і виробничою інфраструктурою в регіоні. . , . С. 158-170.

61551. Регулювання розвитку соціальної інфраструктури в регіоні. . , . С. 171-188.

61552. Боярченков М. А., Черкашин А. Г. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. Высш. школа. М., 1976. 383 с.

61553. Регіональні ринки: становлення і регулювання сфери обігу. . , . С. 202-211.

61554. Бояринов Б. Е., Чупис Н. М. Новые металлы, металлические сплавы и соединения и полупроводниковые материалы. Изд-во ун-та. Харьков, 1965. 62 с.

61555. Бояринов И.М. Помехоустойчивое кодирование числовой информации. Наука. М., 1983. 196 с.

61556. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2005.

61558. Вопросы экономики. РАН. М., 2005. 160 с.

61559. Чаусовский Г. Спокойствие, только спокойствие...: [Новое изобретение доцента биологического факультета ЗНУ, ученого-изобретателя Г.Чаусовского - прибор для гармонизации душевного и телесного состояния]. . , . С. 29.

61560. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2005. 104 с.

61561. Сидоренко В. Владимир Сидоренко: энергодарский мини-Тайсон: [Интервью со знаменитым боксером, чемпионом мира В.Сидоренко/ Записал А.Виниченко]. . , . С. 28.

61562. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2005.

61563. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2005.

61565. Шкарупа С. "Газовая камера" - наш дом родной!: [Проблема экологического кризиса в Запорожье; рассматривается точка зрения о том, кому выгодно, чтобы город так и не вышел из него]. . , . С. 15.

61566. Виниченко А. Наш Владимир Сидоренко - чемпион мира!: [Завоевание украинским боксером титула чемпиона мира; достижения в любительском и профессиональном боксе]. . , . С. 28.

61567. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2005.

61568. Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладах: [ВНЗ І-ІІ, ІІІ-IV рівнів акредитації Миколаївської області]. . , . С. 3-7.

61569. Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладах: [ВНЗ м. Київа І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації]. . , . С. 7-12.

61570. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2005. 48 с.

61571. Освіта. Київська правда. К., 2005.

61572. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1973. 170 с.

61573. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1973. 144 с.

61574. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1974. 157 с.

61575. Основні підходи до реалізації завдань 12-річної освіти у процесі фізичного виховання та перспективи розвитку шкільного футболу: [Матеріали всеукраїнського семінару - розвиток шкільного футболу]. . , . С. 1-6.

61576. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1974. 150 с.

61577. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1975. 158 с.

61578. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1975. 140 с.

61579. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1976. 151 с.

61580. Zaporozhye National Technical University.TCE Methodical instructions to the fulfilling of calculation works on electrical engineering "The linear circuits of direct and alternating current" for speciality 7.030507. ZNTU. Zaporozhye, 2004. 22 p.

61581. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1976. 122 с.

61582. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1977. 138 с.

61583. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Знання. Київ, 2004. 409 с.

61584. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1977. 144 с.

61585. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2005. 50 с.

61586. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1978. 145 с.

61587. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2005. 112 с.

61588. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1979. 160 с.

61589. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1979. 132 с.

61590. Кліяненко Б., Большенко С. Вплив мотиваційного фактора на формування конкурентноспроможного трудового потенціалу регіону: [Фактори, що формують конкурентноспроможність трудового потенціалу регіону]. . , . С. 7-15.

61591. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1980. 136 с.

61592. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1980. 145 с.

61593. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1981. 144 с.

61594. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2005. 96 с.

61595. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1981. 131 с.

61596. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1982. 132 с.

61597. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1982. 144 с.

61598. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1983. 128 с.

61599. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1983. 124 с.

61600. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1984. 148 с.

61601. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1984. 129 с.

61602. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1985. 126 с.

61603. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1985. 136 с.

61604. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1986. 131 с.

61605. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1986. 129 с.

61606. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1987. 144 с.

61607. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1987. 136 с.

61608. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1988. 136 с.

61609. Башнянін Г. Про періодичну матрицю (карту) споживчих систем і проблему синтезу споживчих концепцій: [Економічні системи можуть бути періодизованими за характером використання грошового доходу; споживча система]. . , . С. 25-32.

61610. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1989. 131 с.

61611. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1989. 120 с.

61612. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1990. 123 с.

61613. Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України: [Статистичні матеріали, аналіз]. . , . С. 33-44.

61614. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1990. 130 с.

61615. Кухарська Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності. . , . С. 44-52.

61616. Машинная обработка информации. Изд-во ун-та. Киев, 1992. 112 с.

61617. Мікула Н. Теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів: [Аспекти транскордонного співробітництва, перспективи формування єврорегіонів в Україні]. . , . С. 53-63.

61618. Безугла В. Аналіз конкурентноспроможності регіонів України. . , . С. 64-68.

61619. Бояринцев К.Д. Оценка триботехнических характеристик коммутационных трибоузлов высоковольтных маслонаполненных электромеханических устройств. Книга. К., 1993. 27 с.

61620. Онищук І. Формування організаційно-інвестиційного механізму реалізації інноваційних проектів і програм: [Організаційна структура інноваційно-інвестиційної системи міського рівня]. . , . С. 73-80.

61621. Гайдуцький А. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки: [Сутність інвестиційної привабливості економіки]. . , . С. 81-86.

61635. Директор информационной службы. . , .

61636. Директор информационной службы. . , 2004.

61644. Харченко М. Удосконалення системи оплати праці працівників за видами промислової діяльності (на основі єдиних тарифних сіток). . , . С. 32-38.

61645. Бояринцев Ю.Е. Методы решения вырожденных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Наука. Новосибирск, 1988. 154 с.

61646. Іщук С. Удосконалення методології вибору інвестиційної стратегії розвитку виробничого потенціалу регіону: [Поняття інвестиційної стратегії. Економіко-математична модель вибору інвестиційної стратегії]. . , . С. 87-94.

61647. Павліха Н. Концептуальні засади просторового облаштування територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку: [Теоретико-методологічні положення та поняття концепції просторового облаштування територій]. . , . С. 95-105.

61648. Боярский А.Я. Математика для экономистов: (элементы анализа бесконечно малых, теории вероятностей и математической статистики). Госстатиздат. М., 1957. 367 с.

61649. Благун І. Моделювання стратегій розвитку регіону: [Соціально-еколого-економічна модель розвитку регіону]. . , . С. 105-115.

61650. Носа Н. Роль і місце міжнародних транспортних коридорів у розвитку інфраструктури прикордонного регіону. . , . С. 116-120.

61651. Боярский А. Я. Математика для экономистов. Госстатиздат. М., 1961. 464 с.

61652. Гулич О. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій та його концептуальні положення. . , . С. 120-126.

61653. Боярский Л.Т., Коршиков Н.П. Технология изготовления деталей и сборки металлообрабатывающих станков и автоматических линий. Машиностроение. М., 1968. 340 с.

61654. Боярский Л. Т., Коршиков Н. П. Технология кузнечно-прессового машиностроения. Машгиз. М., 1960. 432 с.

61655. Коніщева Н. Шляхи розвитку природно-заповідних територій Донецької області в концепції сталого туризму. . , . С. 127-139.

61656. Врублевська О. Вимірювання економічної вартості ресурсів довкілля: [Вартість як економічна категорія]. . , . С. 140-149.

61657. Боярский Л.Т., Коршиков Н.П. Технология станкостроения. Машгиз. Москва, 1959. 372 с.

61659. Мельник А., Кривокульська Н. Моніторинг екологічних проблем Тернопільської області у контексті перспектив сталого розвитку регіонів : додаток: таблиця коефіцієнтів концентрації забруднюючих речовин на одну особу населення (обл.). . , . С. 150-155.

61660. Боярский В.С., Боярская Л.В. Объемы, площади и нормы выхода пиломатериалов. Будивельник. К., 1975. 264 с.

61661. Швець В. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації. . , . С. 156-162.

61662. Лазаришина І. Дослідження маркетингового середовища економічного аналізу в Україні. . , . С. 157-181.

61663. Боярченков М. А., Васильев Н. П., Розенталь Ю. Д. Логические устройства на магнитных средах с управляемым движением доменов. Энергия. М., 1978. 160 с.

61664. Борцов Ю. А., Суворов Г. В. Методы исследования динамики сложных систем электропривода. Энергия. М.; Л, 1966. 160 с.

61665. Боярченков М. А. Магнитные элементы на разветленных сердечниках. Энергия. М., 1969. 200 с.

61666. Борцов Ю.А., Соколовский Г.Г. Тиристорные системы электропривода с упругими связями. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 160 с.

61667. Дейнега І. Інформаційне супруводження споживання основних засобів на підприємствах. . , . С. 181-187.

61668. Борцов Ю.А., Суворов Г.В., Шестаков Ю.С. Экспериментальное определение параметров и частотных характеристик автоматизированных электроприводов. Энергия. Ленинград, 1969. 104 с.

61669. Бояршинов С. В. Основы строительной механики машин. Машиностроение. М., 1973. 456 с.

61671. Брабец В.И. Проволка из тяжелых цветных металлов и сплавов (производство, свойства, применение). Металлургия. М., 1984. 296 с.

61672. Борцов Ю.А., Поляхов Н.Д., Путов В.В. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением. Энергоатомиздат. Ленинград, 1984. 215 с.

61673. Товкан О. Завдання державного регулювання розміщення підприємств. . , . С. 191-197.

61674. Борщев А. А. Слесарный инструмент и его изготовление. Гостехиздат. К., 1959. 106 с.

61675. Мельник О. Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичний аспекти. . , . С. 197-205.

61676. Браблик Я. Плавка металла ацетилено-кислородным пламенем по методу Отокара Влаха. Профиздат. М., 1956. 66 с.

61677. Борщев А. А. Слесарный инструмент и его изготовление. Гостехиздат. К., 1961. 106 с.

61678. Осадчук Р. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків Чернівецької області. . , . С. 205-211.

61680. Браверман Э. М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. Наука. Москва, 1976. 366 с.

61681. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2005.

61683. Борщевский В.И., Стенькина А.В. Опыт внедрения металлополимерных зубчатых колес, модульных шкивов и лентопротяжных звездочек в печатающих и счетно-решающих устройствах. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 19 с.

61687. Бравичев В.А. Гидравлические и пневматические автоматизирующие устройства металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1964. 263 с.

61692. Борщевский Ю.Т., Рудин С.Н. Управление турбулентным пограничным слоем. Вища школа. К., 1978. 320 с.

61693. Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним стахуванням від нещасного випадку на виробництві (Див. Анотації). . , . С. 45-48.

61694. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2004.

61696. Изменения в порядке налогообложения доходов физических лиц в связи с принятием Закона Украины от 25.03.05 № 2505 - IV "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2005 год". . , . С. 5-7.

61697. Борьба с авариями пароперегревателей. ГОНТИ. Москва ; Ленинград, 1939. 260 с., 1 л. черт.: ил., табл., схем., диагр.,черт

61698. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

61699. О применении порядка погашения задолженности предприятий, учреждений и организаций по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование путем оформления ее векселями: [С дополнениями]. . , . 20-22.

61700. Дуганов Г.В., Храмой А.И., Коган М.С. Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве. Техніка. К., 1984. 101 с.

61701. Об отпусках по уходу за ребенком: [Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 9.2.2005 № 036-45]. . , . С.50-51.

61702. Борьба с вибрацией на производстве. ВИНИИОТ. М., 1976. 128 с.

61703. Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить... (див. анотацію). . , . С. 52-53.

61704. Борьба с загрязнением окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности. Знание. М., 1976. 64 с.

61705. Об утверждении Условий приема в высшие учебные заведения Украины: Приказ МОН Украины от 18.03.05 № 164. . , . С. 55.

61706. Борьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Машиностроение. М., 1967. 208 с.

61707. Скуратовський В. Чи бути в Україні єдиній помісній церкві?: [Православ'я в Україні]. . , . С. 5-11.

61708. Вітренко В. Чи українська "українська православна церква"?. . , . С. 11-16.

61709. Борьба с коррозией двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок. Машгиз. Москва, 1962. 296 с.

61710. Дроздова О. Соціально-історичний роман "Чорна рада" Пантелеймона Куліша. . , . С. 17-20.

61711. Юдин Е. Я., Борисов Л. А., Горенштейн И. В. Борьба с шумом на производстве. Машиностроение. М., 1985. 400 с.

61712. Колотило Т. Міфологічні календарно-часові межі в народних казках. . , . С. 20-27.

61713. Григорьян Ф.Е., Михайлов Е.И., Ханин Г.А., Щевьев Ю.П. Борьба с шумом стационарных энергетических машин. Машиностроение. М., 1983. 160 с.

61714. Вакалюк Я.Ю. Народні назви хвороб на Прикарпатті. . , . С. 27-30.

61715. Скуратівський В. Вже треті півні проспівали... : [Півень в українських народних віруваннях]. . , . С. 31-34.

61716. Покальчук В. "Звідки тебе виглядати?" або старовинний обряд похорон дівчини на Волині. . , . С. 35-40.

61717. Борю Н.В. Вопросы изучения добавочных потерь в элементах конструкций силовых трансформаторов на физических масштабных моделях. ЛПИ. Ленинград, 1966. 16 с.

61718. Мушинка М. Володимир Січинський - дослідник і будівник українських церков на Пряшівщині. . , . С. 45-61.

61727. Курочкин О. Жебрак як традиційна фігура етнокультурного ландшафту: (до проблеми вивчення маргінальних груп): [Історія жебрацтва]. . , . С. 73-84.

61731. Сакара А.Н. Ватерлиния "Запорожкрана": [Новым руководством намечена стратегия и тактика не только возрождения производства, но и расширения рынков сбыта/Интервью с генеральным директором записал: Полнарев С.Я.]. . , . С. 8-9.

61732. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2004.

61742. Сурмін Ю. Моніторинг соціально-політичної ситуації в Україні: питання методології та організації. . , . С. 20-29.

61743. Бабінова О. Історичний розвиток та становлення демократії на теренах сучасної України в період виникнення перших державних утворень до початку козацької доби: [Державні утворення у скіфській... (див. анотацію)]. . , . С. 30-45.

61744. Жукова Л. Щодо термінології у сфері цивільного захисту. . , . С. 46-52.

61745. Коник С. Формування та становлення вищих органів державної влади Усрр на початку 1920-х років: організаційно-правовий аспект. . , . С. 86-96.

61746. Орда О., Долот В., Радиш Я. Державне управління системою забезпечення населення України стаціонарною медичною допомогою: генезис, стан та перспективи розвитку. . , . С. 135-144.

61748. Вестник связи. ИРИАС. Москва, .

61749. Вестник связи. ИРИАС. Москва, 2004.

61759. Байцим В. Напрями зниження рівня збитковості українських підприємств. . , . С. 144-150.

61760. Гаман М. Розвиток та сучасний стан інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 155-162.

61763. Гаман П. Забезпечення екологобезпечного режиму функціонування агропромислового комплексу: [Зв'язок сільськогосподарського виробництва з природним комплексом Запорізької області - цифри, заходи]. . , . С. 162-168.

61765. Горник В. Концепція та система управління інноваційним розвитком промисловості України. . , . С. 168-174.

61766. Дацій О. Формування моделі інноваційно активних підприємств. . , . С. 174-179.

61767. Демчак Р. Індикатори фінансового ринку в аспекті державного управління: фінансові рейтинги : [рейтинги при оцінці фінансових інструментів, їх характеристики]. . , . С. 179-185.

61768. Дудін Т. Економічна сутність інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин. . , . С. 185-191.

61769. Мартиненко В. Формування алгоритму мобілізаційної моделі інвестиційного процесу в Україні. . , . С. 198-206.

61770. Компьютерра. . , 2004.

61771. Мельниченко О. Методи оцінки масштабів тіньової економіки. . , . С. 207-213.

61773. Кириллов В. Методика визначення привабливості інвестицій та ризиків інвестиційних проектів. . , . С. 224-230.

61775. Огаренко В. Особливості управління маркетингом освітніх послуг в університеті: [Основні види організаційних структур управління; Якість освіти і вимоги ринку]. . , . С. 231-236.

61777. Паєнтко Т. Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду. . , . С. 236-242.

61778. Семененко В. Приватизаційні процеси як складова економічної політики України. . , . С. 242-252.

61780. Суходоля О. Дослідження організаційно-інституційних аспектів державного управління у сфері енергозбереження. . , . С. 252-260.

61782. Фролова М. Інституційний вимір державного регулювання економіки. . , . С. 260-217.

61784. Таршин С. Розвиток ринку соняшнику та продукції його переробки. . , . С. 270-280.

61785. Кризина Н. Право українського народу на фізичне й психічне здоров'я та його охорону: юридичні гарантії реалізації. . , . С. 276-280.

61786. Захарченко В. Процеси ринкової трансформації національного промислового комплексу. . , . С. 281-291.

61787. Корецька С. Державна політика на ринку праці. . , . С. 291-296.

61788. Дацій Н. Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні. . , . С. 296-301.

61789. Корецький М. Формування ринку сільськогосподарської техніки в ринкових умовах. . , . С. 306-315.

61804. Компьютерра. . , 2004.

61808. Вестник связи. ИРИАС. Москва, 2004.

61811. Компьютерра. . , 2004.

61814. Босенко Я.Ф. По автодорогам Украины. Реклама. К., 1971. 367 с.

61815. Бостан И.А. Зацепление для прецессионных передач. Штиинца. Кишинев, 1988. 132 с.

61816. Бостанджиян В.А. Определение плотности вероятности. Необходимый объем выборки. Наука. М., 1971. 160 с.

61818. Босый Н.Д. Каналы связи. Гостехиздат УССР. К., 1963. 392 с.

61819. Босый Н.Д. Многоканальные системы передачи информации. Техніка. К., 1971. 292 с.

61820. Босый Н.Д., Игнатов В.А. Многоканальные системы передачи информации. Знание. М., 1974. 64 с.

61821. Босый Н.Д. Электрические фидьтры. Гостехиздат. К., 1955. 516 с.

61822. Босый Н.Д. Электрические фильтры. Гостехиздат. К., 1957. 516 с.

61823. Блинова К.Ф., Борисова Н. А., Гортинский Г. Б. Ботанико-фармакогностический словарь. Высш. школа. Москва, 1990. 272 с.

61824. Ботанин С.П. Блюда из птицы. Агропромиздат. М., 1990. 175 с.

61825. Ботвина Л. Р. Кинетика разрушения конструкционных материалов. Наука. М., 1989. 229 с.

61826. Ботвинник М.М. О кибернетической цели игры. Сов. радио. М., 1975. 86 с.

61827. Ботвинник М. М., Шакарян Ю. Г. Управляемая машина переменного тока. Наука. М., 1969. 140 с.

61828. Козинський С. Політика приватизації: ідейно-теоретичні підстави в історичному контесті. . , . С. 315-321.

61829. Ботвич А.Н., Подопригора В.Г., Шабанов В.Ф. Комбинационное рассеяние света в молекулярных кристаллах. Наука. Новосибирск, 1989. 220 с.

61830. Керецман В., Петрище П. Регіоналізація: досвід Словацької Республіки та перспективи України. . , . С. 332-337.

61831. Ботнарь З.Д. Мы шьем сами. Кем. кн. изд-во. Кемерево, 1989. 159 с.

61832. Ботт Р., Ту Л. В. Дифференциальные формы в алгебраической топологии. Наука. М., 1989. 336 с.

61833. Грабовський В. Модель державно-громадського управління районною системою загальної середньої освіти з моніторинговим супроводом: [Педагогічна наука і управлінська практика в освітній системі - дослідження учених]. . , . С. 355-363.

61834. Ребкало М. Органи державного управління у сфері виконання покарань: організаційно-правовий аспект. . , . С. 384-390.

61835. Боттерилл Дж. Теплообмен в псевдоожиженном слое : Гидродинам. характеристики псевдоожиж. газом слоя и их влияние на его теплообмен свойства. Энергия. М., 1980. 343 с.

61836. Федай В. Проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні. . , . С. 404-408.

61837. Лопушинський І. Проблема державної двомовності в галузі освіти: уроки Білорусі для України: [Показано історичне коріння двомовності, європейський досвід розв'язання цієї проблеми]. . , . С. 409-415.

61838. Тронь В. Естетика, етика та психологічні особливості дослідника державного управління: [Визначення поняття "дослідник"; сутність професії дослідника; етичні та психологічні особливості діяльності]. . , . С. 443-449.

61839. Хаджирадєва С. Мовна і мовленнєва компетенція та компетентність державних службовців у контексті вивчення їх готовності до професійно-мовленнєвої комунікації. . , . С. 450-454.

61840. Боуден Ф.П., Иоффе А.Д. Быстрые реакции в твердых веществах. Изд. иностр. лит.. М., 1962. 243 с.

61841. Боуден Ф. П., Тейбор Д. Трение и смазка. Машгиз. М., 1960. 151 с.

61842. Богданович В., Єжеєв М., Левченко М. Обґрунтування критеріїв оцінки ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби в Збройних Силах України на контрактній основі. . , . С. 459-464.

61843. Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень. КНЕУ. Київ, 2003. 76 с.

61844. Боуден Ф. П., Тейбор Д. Трение и смазка твердых тел. Машиностроение. М., 1968. 543 с.

61845. Понеділко В. Об'єктивна необхідність координації роботи навчальних закладів з підготовки державно-управлінських кадрів та основні завдання її інституцій: [Підготовка з огляду на Болонський процес. Безперервна осв]. . , . С. 475-481.

61846. Боул А.Г., Джоунз К.Д. Пособие по использованию средств автоматической радиолокационной прокладки. Судостроение. Ленинград, 1986. 128 с.

61847. Боулер М. Гравитация и относительность. Мир. М., 1979. 215 с.

61848. Боум А. Квантовая механика : Основы и приложения. Мир. М., 1990. 720 с.

61849. Кузнєцова О.Ю., Сурова Н.А. Екологічні проблеми малих заповідних територій (на прикладі Карадазького природного заповідника. . , . С. 2-4.

61850. Синицин В. Кто купил Corel Linux? Обзор возможностей настольного дистрибутива Xandros. . , . С. 12-15.

61851. Боуэн Д., Мейстерс Е. Управление ядерными реакторами. Госатомиздат. М., 1961. 95 с.

61852. Гетьман В.І. Актуалістичне використання методів порівняльної екології при відтворенні оптимуму ландшафту. . , . С. 7-8.

61853. Марушевський Г.Б., Швецов А.О., Токман Л.В. Транскордонне співробітництво громадських екологічних організацій України, Росії і Білорусі в басейні Дніпра. . , . С. 16-17.

61854. Покрещук О. О., Юлдашев О. Х., Максименко З. В., Мостовий О. І. Державні закупівлі: тендери. Зовнішня торгівля, Автограф о. Київ, 2003. 383 с.

61855. Дмитриев Г. Почтовый сервер на базе Postfix. Защита от вирусов и нежелательной почты минимальными средствами. . , . С. 26-29.

61856. Бохманн Д., Постхоф Х. Двоичные динамические системы. Энергоатомиздат. М., 1986. 400 с.

61857. Мишина Л.А. Результаты использования энергоресурсов предприятиями Донецкой области в 2004 году. . , . С. 23-24.

61858. Бохнер С. Лекции об интегралах Фурье. С добавлением автора о монотонных функциях, интегралах Стильтьеса и гармонич. анализе. Физматгиз. М., 1962. 360 с.

61859. Преобразователи частоты для электроприводов переменного тока. . , . С. 12-15.

61860. Бохнер С., Мартин У.Т. Функции многих комплексных переменных. Изд-во Иностр. лит.. М-ва, 1951. 300 с.

61861. Перга Т.Ю. Україна в Інедксі Екологічно Усталеного Розвитку: реалії та перспективи на майбутнє. . , . С. 18-19.

61862. Бочаров Л.Н. Инверсное включение транзистора. Энергия. М., 1975. 56 с.

61863. Обзор источников света : [По материалам сайта http://www.brilux.ru]. . , . C. 32-33.

61864. Рябікова Г.В. Охорона природи і екологізація виробництва як передумова сталого розвитку: [Діяльність Міжнародного союзу охорони природи - МСОП, ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, Стокгольмська конференція]. . , . С. 20-21.

61865. Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна книга-Богдан. Тернопіль, 2004. 384 с.

61866. Бочаров Л.Н. Полевые транзисторы. Энергия. М., 1976. 79 с.

61867. Мудрак О.В., Кирилюк Л.М., Ворона Є.І. Перспективи створення національного природного парку "Подільське Полісся". . , . С. 22-24.

61868. Шевченко Р.Ю. Малий екологічний атлас України. . , . С. 26-31.

61869. Бочаров Л. Н. Полевые транзисторы. Радио и связь. М., 1984. 80 с.

61870. Мельник М. Про автора "Слова...": ["Слово о полку Ігоревім"]. . , . С. 3-15.

61871. Бочаров Л.Н. Эквивалентные схемы и параметры полупроводниковых приборов. Энергия. М., 1973. 95 с.

61872. Бочаров Л.Н. Электронные приборы. Энергия. М., 1979. 368 с.

61873. Перелік показників щодо визначення основних параметрів розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : затверджено Наказом...(див. анотацію). . , . С. 28-34.

61874. Бочаров М. К. Наука управления. Новый подход : точка зрения ученого. Знание. М., 1990. 62 с.

61875. Бочаров Н.Ф., Курбатский М.И. Расчет автомобильных рам на прочность. МВТУ. М., 1977. 28 с.

61876. Попельницька О. Костел Святого Гіацінта XVII ст. в Києві: [Католицькі храми Києва]. . , . С. 16-23.

61877. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2005.

61878. Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. Машиностроение. Москва, 1976. 247 с.

61879. Бочаров Ю. А., Прокофьев В. Н. Гидропривод кузнечно-прессовых машин. Высш. школа. М., 1969. 247 с.

61880. Якубова Т. Фортеця Очаків у россійсько- польській війні 1654-1656 рр.. . , . С.24-30.

61881. Нікітюк Є. Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти: [Роль профспілок у вихованні учнівської молоді. Профспілки як виразники соціально-економічних та культурних інтересів]. . , . С. 6-7.

61882. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М., Нор К. Ф. Освітні технології. А. С. К.. Київ, 2004. 256 с.

61884. Пилипенко О. Система освіти в Україні на рубежі ХІХ-ХХ ст.. . , . С. 31-40.

61885. Бочаров Ю.А. Получение машиностроительных заготовок в условиях ГПС. ВНИИТЭМР. М., 1986. 44 с.

61886. Бочаров Ю.Г. Нормирование труда и производственных процессов в черной металлургии. Металлургия. М., 1981. 156 с.

61887. Гуляк А., Кейда Ф. Гайдамацький рух у романі М.Старицького "Останні орли". До 100-річчя від дня смерті Михайла Старицького. . , . С. 53-66.

61888. Бочарова М. Д. Электротехнические работы Б. С. Якоби. Госэнергоиздат. М., 1959. 230 с.

61889. Бочвар А. А. Исследование механизма и кинетики кристаллизации сплавов эвтектического типа. ОНТИ. Москва ; Ленинград, 1935. 84 с. : ил., табл., схем., диагр.

61890. Бочвар А. А. Металловедение. Металлургиздат. М., 1956. 495 с.

61891. Боченин В. И. Радиоизотопный контроль качества в металлургии. Металлургия. М., 1988. 213 с.

61892. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України. ТОВ ОВС. Харків, 2003. 272 с.

61893. Волков Ю.Г. Гуманистическая перспектива России как общенациональная цель: [Будущее справедливое гуманистическое общество в России]. . , . С. 3-35.

61894. Бочина Л. А., Подольский В. А. Сборник задач по курсу "Высшая математика". Теория вероятностей. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1972. 56 с.

61895. Бочкарев Б.А., Бочкарева В.А. Керметные пленки. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1975. 152 с.

61896. Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес. Освіта України. Київ, 2004. 31 с.

61897. Потрубач Н.Н. Экономическая политика государства на современном этапе: [Экономическая политика России]. . , . С. 36-51.

61898. Білоцерківський В. Поема "Канівський замок" Северина Гощинського. До 175-ї річниці видання: [С. Гощинський - представник "української школи" польської романтичної поезії]. . , . С. 67-73.

61899. Спасибенко С.Г., Губина С.А. О социологическом видении проблем образования и устойчивого развития: [Ответственность бизнеса, экономики, политики, образования и устойчивость развития социальной системы]. . , . С. 52-73.

61900. Девятова С.В., Купцов В.И. Культура, образование и демократия: [Взаимосвязь и взаиморазвитие этих категорий; исторический аспект и современное видение и состояние каждой из них]. . , . С. 74-89.

61901. Шапошников А. Древнейшая ономастика Таврического полуострова. Готия: [Из истории таврических готов, которые заселяли Причерноморье в древние времена]. . , . С. 74-115.

61902. Фадеева Т. Таврическо-трапезундские истоки геральдики двуглавого орла. XIV-XV вв.: [Символ двуглавого орла в российской геральдике]. . , . С. 116-127.

61903. Чесноков Г.Д. Людвиг Фейербах и его место в истории мировой философской мысли. . , . С. 90-107.

61904. Франчук В.И. Политическая система как средство выживания общества и основы ее реформирования: [Политическая система глазами социолога]. . , . С. 120-133.

61905. Козырев Г.И. Политика как общественное явление: [Общая теория политики. История политического учения]. . , . С. 134-142.

61906. Горбачев В.Г. Предпосылки становления и статус философской антропологии. . , . С. 143-155.

61907. Тимошик М. Роман Іванченко - книгознавець і редактор: [Біографія і творчість українського вченого - літературознавця, редактора Р. Іванченко]. . , . С. 161-166.

61908. Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревського в оцінці Сергія Єфремова. . , . С. 167-171.

61909. Васильев В.А. Г.Гегель о благе и воспитании добродетели. . , . С. 181-196.

61910. Бочкин О. И., Брук В. А., Никифорова-Денисова С. Н. Механическая обработка полупроводниковых материалов. Высш. школа. М., 1983. 112 с.

61911. Бочков Н.Г. Производство качественного металла на современных сортовых станах. Металлургия. М., 1988. 311 с.

61912. Хриенко Т.В. Динамика духовных ценностей современной молодежи. . , . С. 197-214.

61913. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Академвидав. Київ, 2004. 208 с.

61914. Бочков С. О., Субботин Д. М. Язык программирования Си для персонального компьютера. Радио и связь. М., 1990. 384 с.

61915. Филонич В.В. Экологизация аграрного производства как алгоритм решения проблем современного землепользования. . , . С. 215-223.

61916. Бонкова О.П., Шрейдер Е.Я. Спектральный анализ газовых смесей. Физматгиз. М., 1963. 307 с.

61917. Бошке Ф. Непознанное. Мол. гвардия. М., 1980. 240 с.

61918. Кобозин А.А. Генезис юридического образования и его значение в подготовке кадров правохранительных органов: [Исторический анализ системы развития юридического образования. Первый университет в Европе - Болонский]. . , . С. 235-249.

61919. Сахаров В.А. Должность Генерального секретаря ЦК РКП(б) в советской политической системе: [Актуальные страницы политической истории]. . , . С. 250-259.

61920. Здобувачу наукового ступеня. МАУП. Київ, 2002. 184 с.

61921. Семенова Р. У. Политические взгляды Н.Макиавелли: парадоксы нравственности : [история политического учения]. . , . С. 260-271.

61922. Бошкин А.В., Дубнер П.Н. Работа в ТУРБО СИ. НИВФ "ЮКИС" при участии-УЕЦ "ТРЭК", СП "ЛАНИТ". М., 1991. 183 с.

61923. Бошняк Л. Л., Бызов Л. Н. Измерение малых расходов жидкостей. Машгиз. М., 1961. 80 с.

61924. Минюшев Ф.И., Медведев Е.Н. Константы жизни человека: [Индивид в обществе - социальное существо, личность]. . , . С. 272-288.

61925. Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. Машиностроение. Ленинград, 1974. 447 с.

61926. Горбунов Б.А. Развитие эстетических потребностей в процессе художественного творчества: [Эстетические потребности, эстетическое творчество, эстетическая деятельность - сущность понятий]. . , . С. 289-296.

61927. Бошняк Л. Л., Бызов Л. Н. Тахометрические расходомеры. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 211 с.

61928. Духина Т.Н. Социальная адаптация и социологический дискурс: [Социальная среда и ее влияние на формирование индивида]. . , . С. 297-306.

61929. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Слово. Київ, 2004. 240 с.

61930. Оуэн Дж. Война и мир: стратегии бизнеса: [стратегический менеджмент - две школы менеджмента - интеллектуально- аналитическая и операционная]. . , . С. 4-6.

61931. Антонова Т.В. Проблема свободы в философских учениях эпохи Возрождения. . , . С. 331-337.

61932. Кох Р. Барьеры на входе и выходе: [Руководство компанией в условиях конкуренции]. . , . С. 7-11.

61933. Даргын-Оол Ч.К. Региональный аспект социальных процессов в современной России. . , . С. 338-346.

61934. Бошняков Е. Н. Аспирационно-технологические установки предприятий цветной металлургии. Металлургия. М., 1987. 158 с.

61935. Бошняков Е. Н. Аспирационно-технологические установки предприятий цветной металлургии. Металлургия. М., 1978. 199 с.

61936. Бошняков Е. Н. Вентиляция в цехах основных производств цветной металлургии. Металлургия. М., 1985. 159 с.

61937. Вища освіта в Україні. Форум. Київ, 2003. 950 с.

61938. Бошнякович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 295 с.

61939. Хруцкий В. Бюджетирование: особенности национального формата: [Причины неграмотности высшего руководства в вопросах управления финансами]. . , . С. 12-16.

61940. Бошнякович А.Д. Расчет проводов подстанций и больших переходов ЛЭП. Энергия. Ленинград, 1975. 246 с.

61941. Бошнякович Ф. Техническая термодинамика. ГЭИ. М., 1956. 255 с.

61942. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України. Прапор. Харків, 2003. 768 с.

61943. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. Радио и связь. М., 1985. 512 с.

61944. Бояджиев Х., Бешков В. Массоперенос в движущихся пленках жидкости. Мир. М., 1988. 136 с.

61945. Боязный Я.М., Кузьменко В.В. Бестраншейная прокладка силовых кабелей. Энергоатомиздат. М., 1985. 120 с.

61946. Боязный Я.М. Комплексная механизация прокладки силовых кабелей напряжением до 110 кв.. Энергоатомиздат. М., 1988. 117 с.

61947. Пятенко С. Выявление болевых точек бизнеса: [Основные методы антикризисного менеджмента проблемного предприятия]. . , . С. 17-19.

61948. Вища освіта України і Болонський процес. ТДПУ. Київ, 2004. 18 с.

61949. Уайт С. Ревизия маркетинга. . , . С. 21-23.

61950. Кросс Р. Семь постулатов процветания. Идеология управления доходами. . , . С. 24-32.

61951. Брагин А. А., Семенюк А. Л. Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов. Изд-во стандартов. М., 1989. 164 с.

61952. Полукаров В. Изучение клиентуры: ложь и статистика: [Описаны два исследования в отношении различных потребителей]. . , . С. 33-35.

61953. Брагин А.А., Михайловский В.Н. Телеизмерение радиоактивных излучений. АН УССР. К., 1963. 156 с.

61954. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця. Арістей. Київ, 2004. 232 с.

61955. Берлин В. Мифы и реалии общения с чиновниками: [Работа правоохранительных органов и юридическая деятельность]. . , . С. 36-40.

61956. Крымов А. Как тяжело расставаться...: [Увольнение сотрудников: 3 типа увольнений]. . , . С. 47-52.

61957. Боголіб Т. М. Принципи управління вузом. Т-во "Знання". К., 2004. 204 с.

61958. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. Гриф. Харків, 2003. 336 с.

61959. Брагин Б.Ф. Трубопроводная арматура для абразивных гидросмесей. Машиностроение. М., 1981. 103 с.

61960. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. Основа. Київ, 2004. 880 с.

61961. Заборовский В. Эволюция социальной структуры: перспектива поколений: [На примере Польши]. . , . С. 8-35.

61962. Брагин В.А., Турьян В.А. Производство самолетов. Сборка и испытания. Машиностроение. М., 1967. 318 с.

61963. Брагин В.В., Решетов Д.Н. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач. Машиностроение. М., 1991. 223 с.

61964. Карвацкий А., Антонович Д. Андеркласс и культура бедности в среде бывших государственных сельских хозяйств в контексте теоретических и интернациональных дискуссий: [Характеристика "андеркласса"-самой бедной социальной группы]. . , . C. 36-70.

61965. Брагин С.М. Электрический и тепловой расчет кабеля. Госэнергоиздат. М., 1960. 238 с.

61967. Брагинец Н. Г., Батманов А. И., Зельцер И. Г. Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов. Металлургия. М., 1980. 47 с.

61969. Брагинский В. А. Прессование. Химия. Ленинград, 1979. 176 с.

61970. Навойчик М. Рынок труда в Польше. Перспективы и проблемы в свете результатов Всеобщей национальной переписи 2002 года. . , . С. 71-83.

61971. Брагинский В.А. Усадка и точность деталей из пластмасс. ЛДНТП. Ленинград, 1964. 40 с.

61972. Бабинський Г. Национальные и етнические меньшинства в Польше в свете переписи населения 2002 года. . , . С. 84-95.

61973. Брагинский В.Б., Манукин А.Б. Измерение малых сил в физических экспериментах. Наука. М., 1974. 151 с.

61974. Стык Ю. Характеристика городского населения согласно данным Всеобщей национальной переписи 2002 года. . , . С. 96-104.

61975. Каминьский М.М. Есть ли прок для партий от манипуляций с избирательной системой? Положение о выборах и избирательнаяинженерия в Польше (1989-1993): [Избирательная система Польши]. . , . С. 105-132.

61977. Клочко М., Ордеушек П.К. Временные предпочтения: отбор или социализация (исследования украинских студентов): [Миграция населения Украины, временные предпочтения]. . , . С. 136-154.

61978. Резник А. Институциональные факторы стабильности слабоинтегрированного украинского общества: [Проблема территориальной целостности и регионализации в Украине]. . , . С. 155-167.

61979. Добронравова И., Финкель Л. Динамический хаос в социуме как среда социальной самоорганизации: [В состоянии динамического хаоса при критических обстоятельствах происходит согласование коллективного поведения, т.е. саморганизация]. . , . С. 168-180.

61980. Некрасова О. Профессия PR-советника: требования, условия и функции (методические вопросы). . , . С. 181-192.

61990. Товажнянський Л. Л., Сокол Є. І., Клименко Б. В. Болонський процес : цикли, ступені, кредити. ХПІ. Харків, 2004. 144 с.

61993. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2005. 104 с.

61994. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2005. 80 с.

61995. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2005. 64 с.

61996. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2005. 168 с.

61997. Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. Высш. школа. М., 1982. 182 с.

61998. Дзвін. Червона калина. Львів, 2005. 160 с.

61999. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2005. 64 с.

62001. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2005. 68 с.

62002. Ткаченко Н. Пропускные пункты интернета: [Подключение офиса к Интернет. Характеристика отдельных моделей маршруттизаторов]. . , . С. 18-23.

62003. Компьютерра. . , 2004.

62005. Вестник связи. ИРИАС. Москва, 2004.

62008. Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. Удивительная гравитация или как измеряют кривизну мира. Наука. М., 1985. 160 с.

62009. Система финансового менеджмента высшего учебного заведения. Юго-Восток, Лтд. Донецк, 2004. 602 с.

62010. Брадис В.М. Средства и способы элементарных вычислений. Учпедиздат. М., 1954. 227 с.

62012. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2005. 52 с.

62013. Лаборатория рекламы маркетинга и PR. . , .

62014. Лаборатория рекламы маркетинга и PR. . , 2004.

62015. Брадис В. Четырехзначные математические таблицы. Учпедгиз. М., 1946. 63 с.

62017. Жданенко И. Ценность - в сервисах: [Рынок учрежденческих АТС в Украине. Характеристики некоторых УАТС]. . , . С. 24-32.

62018. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Учпедгиз. М., 1956. 62 с.

62020. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2005. 162 с.

62021. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Учпедгиз. М., 1962. 96 с.

62022. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Учпедгиз. М., 1964. 96 с.

62023. Шоломко Д. На пути к насыщению: [Обзор украинского рынка услуг мобильной связи]. . , . С. 44-52.

62024. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Просвещение. М., 1966. 95 с.

62025. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Просвещение. М., 1970. 95 с.

62026. Брадис В. М. Четырехзначные математические таблицы. Просвещение. М., 1969. 95 с.

62027. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

62028. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Просвещение. М., 1968. 95 с.

62029. Брадис В. М. Четырехзначные математические таблицы. Просвещение. М., 1972. 95 с.

62030. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Просвещение. М., 1978. 95 с.

62031. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Для средней школы. Просвещение. М., 1982. 95 с.

62033. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2004. 108 с.

62034. Бранденбургский М. Г., Котляренко И. Я., Левертов В. М. Системы управления гидравлическими прессами и машинами для переработки пластмасс. НИИМАШ. М., 1975. 68 с.

62038. Каток В., Ковтун А., Руденко И. Волокно на весу-2: [Методики инсталляции волоконно- оптического кабеля методом подвеса]. . , . С. 70-78.

62039. Содружество. Запорожская торгово-промышленная палата. Запорожье, 2005. 38 с.

62040. Содружество. Запорожская торгово-промышленная палата. Запорожье, 2005. 18 с.

62041. Бражников Н. В., Бондаренко В. И., Чистов В. П. Автоматизация доменного и прокатного производства с применением цифровых счетно-решающих устройств. Металлургиздат, Свердл. отд-ние. Свердловск, 1962. 256 с.

62042. Бражников Н. В., Рапопорт И. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрического оборудования металлургических заводов. Металлургиздат. Свердловск, 1960. 335 с.

62043. Порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності... або до спільної власності... : затверджено... (див анотацію). . , . С. 5-6 (Додаток).

62044. Філоненко О. "Чи вигідний Україні Кіотський протокол?". . , . С. 6.

62045. Денис О. Геотермія. 100-річчя геотермальної енергетики: [Геотермальні електоростанції]. . , . с. 7-8.

62046. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області : додаток до рішення обласної ради від 31.03.05 № 19. . , . С. 6-7(Додаток).

62047. Лунд Дж. Електроенергія з геотермальних джерел: [Розвиток геотермальної енергетики у світі]. . , . С. 8-10.

62048. Компьютерра. . , 2004.

62049. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

62050. Карташов Е. Запорожье - город туристический: [Возможности для развития туристического бизнеса в регионе; туристический бизнес и поступления в бюджет]. . , . С. 4.

62055. Бражников Н.В., Рапопорт И.С. Эксплуатиция и ремонт электрооборудования металлургических заводов. Металлургия. М., 1979. 247 с.

62056. Бражников Н.И. Ультразвуковая фазометрия. Энергия. М., 1968. 272 с.

62057. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2005.

62058. Бражников Н.И. Ультразвуковые методы. Энергия. М., 1965. 248 с.

62060. Брай И.В., Кудинов Ю.А., Белявский И.Ю. Фильтры тонкой чистки дизельного топлива. Машгиз. М., 1963. 127 с.

62062. Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем. Транспорт. М., 1978. 126 с.

62063. Сушко К. "Засекреченный акт": [Почему 18 лет игнороровали важнейший документ, который определяет истинных хозяев Хортицы? Определение современных проблем заповедника/ Итервью записала В.Дорошенко]. . , . С.1-2.

62064. Брайнес Я.М. Введение в теорию и расчеты химических и нефтехимических реакторов. Химия. М., 1968. 248 с.

62066. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. Вінницький державний технічний університет. Вінниця, .

62067. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 587-594

62068. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 595-642

62069. Переддень західноєвропейського Середньовіччя : [Латинський світ у Vст. Загібель Західної Римскої імперії. Утворення варварських королівств]. . , . С. 39-63.

62070. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2005. 98 с.

62071. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2005. 98 с.

62073. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2004.

62074. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Иглмосс Юкрейд. К., 2005. 31 с.

62075. Держава франків. Народження середньовічної Європи. . , . С. 64-84.

62077. Суспільство : [Cуспільно-політична концепція . Духовенство. Рицарство. Селянство]. . , . С. 104-142.

62078. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2005.

62079. Війна. Дипломатія (V-XV ст.). . , . С. 189-209.

62080. Дорошенко В. Университет бурлит: [Предварительные выводы министерской комиссии, которая проверяла ЗНУ - коротко]. . , . С. 3.

62082. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2005. 32 с.

62083. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 64 с.

62084. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 144 с.

62085. Брайнин М.Л. Организация управления и развитие принципов хозрасчета на промышленных предприятиях. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 24 с.

62087. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2005. 152 с.

62088. Брайнин Т.Л., Иванов В.В. Устройство и монтаж осветительных и силовых сетей. Трудрезервиздат. М., 1959. 253 с.

62089. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2005. 144 с.

62090. Церковно-релігійне життя : [Монастирі. Папство. Інквізиція]. . , . С. 246-282.

62091. Брайчева Н.А., Черняк В.П., Щербань А.Н. Методы расчета температуры вентиляционного воздуха подземных сооружений. Наук. думка. К., 1981. 184 с.

62092. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2005. 80 с.

62093. Бракнер К. Теория ядерной материи. Некоторые вопросы теории многих тел. Мир. М., 1964. 302 с.

62094. Христові походи. . , . С. 283-301.

62095. Бракнер К., Джорна С. Управляемый лазерный синтез. Атомиздат. М., 1977. 144 с.

62096. Содружество. Запорожская торгово-промышленная палата. Запорожье, 2005. 18 с.

62097. Брамеллер А., Аллан Р., Хэмэм Я. Слабозаполненные матрицы : Анализ электроэнерг. систем. Энергия. М., 1979. 192 с.

62098. Політична думка. Ін-т посткомуністичного суспільства. Київ, .

62099. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 36 с.

62100. Брамм П., Брамм Д. Микропроцессор 80386 и его программирование. Мир. М., 1990. 447 с.

62101. Гладских Е., Иванов Д. Выйдя из подвалов, отечественный фитнес идет в лес: [Спрос на фитнес-услуги в Украине; фитнес-клубы]. . , . С. 58-61.

62102. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсная техника. Высш. шк.. М., 1985. 320 с.

62103. Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо плати за академічні звання : Закон України від 3.02.05 № 2420-IV. . , . С. 10.

62104. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсная техника. Высш. школа. М., 1976. 319 с.

62105. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсная техника. Высш. школа. М., 1971. 328 с.

62106. Брамсон М.А. Справочные таблицы по инфракрасному излучению нагретых тел. Наука. М., 1964. 318 с.

62107. Бранделис А.М. Автоматчик на токарных автоматах. Профтехиздат. М., 1961. 231 с.

62108. Прикладная физика (ФГУП "ВИМИ"). . , .

62110. Бранделис А.М. Усовершенствование технологии поточного производства на инструментальных заводах. Машгиз. М., 1958. 198 с.

62111. Брандин В.Н., Васильев А.А., Куницкий А.А. Экспериментальная баллистика космических аппаратов. Машиностроение. М., 1984. 264 с.

62113. Брандмюллер И., Мозер Г. Введение в спектроскопию комбинационного рассеяния света. Мир. М., 1964. 628 с.

62114. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти. Наук.-метод. центр вищої освіти. Київ, 2004. 304 с.

62116. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2005. 52 с.

62119. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2005. 82 с.

62124. 5 балів. ИНФОТЕРА. К., 2005. 34 c.

62126. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 68 с.

62127. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 324 с.

62128. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2005. 64 с.

62130. Геотермальна столиця Росії - Камчатка: [Геотермальні електростанції на Камчатці]. . , . С. 11-13.

62131. Хворов М., Музичук Г. Геотермальна енергетика України. . , . С. 13-14.

62132. Положення про прес-службу Президента України: Розпорядження Президента України від 8 лютого 2005 р. № 48/2005-рп. . , . С. 15-16.

62133. Положення про Кабінет Президента України: Розпорядження Президента України від 8 лютого 2005 р. № 47/2005-рп. . , . С. 14-15.

62134. Цимбаленко О. Енергія і вода: ігнорований зв'язок: [Глобальна водна криза у виробництві електроенергії]. . , . С. 16-17.

62135. Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України : затверджено Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.02.05 № 116. . , . С. 27-34.

62136. Кубайчук Ю. Економічне те, що екологічне!: [Вітроенергетика]. . , . С. 20-21.

62137. Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 25.03.03 № 287 "Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України" : Наказ МВС України від 24.02.05 № 124. . , . С.41-43.

62138. Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ : затверджено Наказом Державного казначейства України від 17.07.200 № 64 (у редакції від 21.02.05 № 30). . , . С. 56-67.

62139. Інструкція про зміст складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України : затверджено Наказом Міністерства охорони... (див. анотацію). . , . С. 68-164.

62140. Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента : затверджено Постановою КМУ від 31.12.04 № 1791. . , . С. 35-39.

62141. Брандон Д. Х. Организация работы на вычислительном центре. Статистика. М., 1970. 296 с.

62142. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. Физматгиз. М., 1963. 404 с. : ил.

62143. Брандт А.А., Ржевкин К.С. Техника монтажа и налаживания радиосхем. Изд. Моск. ун-та. М., 1966. 445 с.

62144. Брандт А.А., Ржевкин К.С. Техника монтажа и налаживания радиосхем. Изд. Моск. ун-та. М., 1965. 445 с.

62145. Брант Д., Ходж П. Астрофизика солнечной системы. Мир. М., 1967. 488 с.

62149. Брандт Н.Б., Мощалков В.В. Полуметаллы. Знание. М., 1979. 64 с.

62151. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Экспериментальные методы исследования энергетических спектров электронов и фонов в металлах. МГУ. М., 1983. 405 с.

62154. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Электронная структура металлов. Изд-во Моск. ун-та. М., 1973. 332 с.

62157. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Электроны и фононы в металлах. МГУ. М., 1990. 333 с.

62158. Брандштедт Б. Кислородно-флюсовая разделительная и поверхностная резка металлов. Машгиз. М., 1961. 111 с.

62159. Бранзбург Е.З., Каменский М.К., Хромченко Г.Е. Кабели с пластмассовой изоляцией и муфты для их монтажа. Энергоатомиздат. М., 1987. 160 с.

62162. Бранзбург Е.З., Сохранский С. Монтаж кабельных муфт на напряжение до 35 кв. Госэнергоиздат. М., 1961. 360 с.

62163. Директор информационной службы. . , 2004.

62164. Брановер Г.Г., Цинобер А.Б. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. Наука. М., 1970. 379 с.

62166. Брановский М. А., Сивков А. П. Балансировка роторов турбогенераторов в собственных подшипниках. Энергия. М., 1966. 143 с.

62167. Брановский М. А., Лисицын И. С., Сивков А. П. Исследование и устранение вибрации турбоагрегатов. Энергия. М., 1969. 232 с.

62168. Лоуренс Д. Г. England, My England. Знання. Київ, 2005. 182 с.

62169. Бранский В.П. Теория элементарных частиц как объект методологического исследования. ЛГУ. Ленинград, 1989. 256 с.

62170. Щокін А.Р., Колесник Ю.В. Біомаса деревних відходів - засіб збільшення частки використання альтернативних джерел енергії та покращення екологічного стану довкілля України. . , . С.1-8. Інф. додаток.

62171. Трибуна. Знання. Київ, .

62173. Бушуев В.В., Троицкий А.А. Об энергетической стратегии России и энергоэфективности. . , . С. 5-6.

62174. Білуха М. Хто може бути професором і доцентом в Україні: [Умови, за якими присуджуються вчені звання професора і доцента]. . , . С. 40-42.

62175. Бранский В.П. Философские основания проблемы синтеза релятивистских и квантовых принципов. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1973. 176 с.

62176. Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. Машиностроение. М., 1975. 160 с.

62178. Дмитришин В., Березанська В. Система контролю за використанням комп'ютерних програм у навчальних закладах України - вимога часу. . , . С. 4-8.

62179. Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. Машиностроение. М., 1966. 159 с.

62181. Шамилов В. Запорожской ТПП - 10 лет: [Направления деятельности ЗТПП - выставочная, справочно-информационная, учебная, содействие международным экономическим связям, продвижение товаров, юридическая, оценочная]. . , . С. 3-7.

62183. Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності. . , . С. 13-21.

62184. Браславский Д.А. Расчет и конструкция авиационных приборов. Госиздатоборонпром. М., 1954. 581 с.

62186. Дармограй І. Досвід правової охорони географічних зазначень: [Зазначення походження товарів]. . , . С. 24-26.

62188. Артеменко Ю. Мост между властью и бизнесом: [Интервью с председателем Запорожской облгосадминистрации Ю.Артеменко: взаимоотношения власти и бизнеса в регионе/ Записал В.Сотников]. . , . С. 10-12.

62189. Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением. Энергоатомиздат. М., 1988. 224 с.

62191. Труд и здоровье. Труд и право. Москва, .

62192. Новіков С. Комунітарний патент: бути чи не бути?: [Кооперація у сфері охорони інтелектуальної власності]. . , . С. 26-28.

62193. Богацький І. С., Дюканова Н. М. Бізнес-курс англійської мови. ТОВ "ВП Логос". К., 2005. 352 с.

62194. Содействие развитию предпринимательства начинается с образования: [Образовательная функция ЗТПП]. . , . С. 16.

62195. Антонюк Н. Аспекти інформаційно- аналітичного забезпечення в системі інтелектуальної власності: [Патентно- інформаційна діяльність]. . , . С. 28-29.

62196. Работа с агропромышленным комплексом: [Деятельность ЗТПП в агропромышленном комплексе региона; динамика роста количества предприятий АПК среди членов ЗТПП]. . , . С. 17.

62197. Братийчук Н.С., Гусак Д.В. Граничные задачи для процессов с независимыми приращениями. Наук. думка. Киев, 1990. 263 с.

62198. Андрощук Г. Методика визначення знака добре відомим (на прикладі знака для товарів і послуг НО-ШПА): [Теорія товарних знаків]. . , . С. 30-40.

62199. Иванов Д. Клуб "Бизнес-лидеры": [Создание клуба в составе ЗТПП; предложения Клуба предпринимателям региона; условия, предъявляемые к учасникам программы]. . , . С. 19.

62200. Германова О. Плагіат в українському інформаційному просторі. . , . С. 41-44.

62201. Григорьев А. Евразийская патентная система накануне своего десятилетия. . , . С. 53-56.

62202. Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2004 року № 903. . , . С. 73-76.

62203. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Юрінком Інтер. Київ, 2005. 480 с.

62206. Воронка Г. Університети в Канаді та Великій Британії: навчально-освітні та науково- дослідні центри. . , . С. 10-11.

62209. Золотницький М.Ф. Відбиток ключів царства небесного - примула: [Повір'я, легенди, вірші про примулу, лікарські властивості, історія рослини. Друга назва - первоцвет]. . , . С. 28-30.

62210. Братко И. Программирование на языке пролог для искусственого интелекта. Мир. М., 1990. 559 с.

62211. Братков А.Л., Коробков В.И., Спектор А.Г. Современное зарубежное оборудование для термообработки деталей подшипников. науч.-исслед. ин-т информации автомоб. пром-сти. М., 1976. 77 с.

62212. Братковский Л.Е., Оришечко С.Ф. Мотоциклы. Техніка. К., 1984. 96 с.

62213. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2005.

62214. Братская дружба. Рассказы передовиков производства о творческом содружестве коллективов машиностроительных заводов Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Харькова. Обл. кн-газ изд-во. Харьков, 1954. 133 с.

62215. Братусь Н. Г., Каскевич В. А., Титаренко Л. В. Краны с трубчато-балочными пролетными строениями. Машиностроение. М., 1989. 183 с.

62216. Братута Э. Г. Диагностика капельных потоков при внешних воздействиях. Вища школа. Харьков, 1987. 144 с.

62217. Братцев В.Ф. Таблицы атомных волновых функций. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 456 с.

62218. Братчик И. М. Конструирование женской легкой одежды. Вища школа. К., 1984. 312 с.

62219. Братчик И.М. Легкая женская одежда. Прапор. Харьков, 1990. 290 с.

62220. Братчиков А.Я., Звоновских В.В., Бабошкин А.Ф. Ленточное глубинное шлифование-новый вид обработки. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 17 с.

62221. Рязанова Н. Про посилення соціального захисту сімей з дітьми: [Грошова допомога на дітей: коментар, приклади]. . , . С. 4-5.

62222. Метельова Т. Антропологічний потенціал філософії Маркса. . , . С. 36-45.

62223. Братчиков И. Л. Синтаксис языков программирования. Наука. М., 1975. 232 с.

62224. Оплата труда. Полиграф. Запорожье, 2005. 145 с.

62226. Латік В. Прожитковий мінімум - базовий державний стандарт. . , . С. 6-7.

62227. Братчиков С. Г. Металлургия стали. Конспект лекций по разделу "Теоретические основы процесса производства стали". Издание УПИ. Свердловск, 1976. 49 с.

62228. Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъемных машин. Машиностроение. Ленинград, 1978. 231 с.

62229. Хант Т.Н. Міжнародний ринок злиттів і поглинань: останні тенденції і перспективи росту: [Глобалізація с поглинання ТНК малих підприємств]. . , . С. 58-63.

62230. Брауде В. И., Семенов Л. Н. Надежность подъемно-транспортных машин. Машиностроение, Ленингр. отд.. Ленинград, 1986. 183 с.

62232. Брауде В.И. Надежность портальных и плавучих кранов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 155 с.

62234. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2004.

62235. Брауде В.И., Тер-Мхитаров М.С. Системные методы расчета грузоподъемных машин. Машиностроение. Ленинград, 1985. 181 с.

62238. Брауде Г.В. Коррекция телевизионных и импульсных сигналов. Связь. М., 1967. 246 с.

62239. Проект Державної програми приватизазії на 2005-2007 роки. . , . С. 3-9.

62240. Брауде М.З. Местная и общеобменная вентиляция сварочных цехов. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 27 с.

62241. Брауде С.Я., Конторович В.М. Радиоволны рассказывают о Вселенной. Наук. думка. К., 1982. 236 с.

62243. Васильєв В., Черноіванов В. Коментар допроектів Законів України "Про державну програму приватизації" та "Про внесення змін і доповнень до деяких законів з питань приватизації". . , . С. 9-11.

62244. Брауз П. Язык алгол и его применение к задачам исследования операций. Энергия. М., 1967. 96 с.

62245. Поляков А. Проблеми оцінки прав вимоги за борговими зобов'язаннями. . , . С. 33-36.

62246. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2005.

62247. Браун В. Настольная книга любителя природы. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1985. 280 с.

62248. Русаков А. Україна і її революція: [Політичні події в Україні в грудні 2004 р.]. . , . С. 1-7.

62249. Тимощик Л. Стан, проблеми та напрямки підвищення ефективності законодавчо-нормативного забезпечення процесів реструктуризації металургійних підпрємств в Україні. . , . С. 37-40.

62251. Брецко Ф. Основи адміністративного законодавства України у схемах і таблицях: [Адміністративні правовідносини, адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність]. . , . С. 11-14.

62252. Браун Д.А. Новые материалы в технике. Высш. школа. М., 1965. 195 с.

62253. Крижанівський О., Крижанівська О. Церковно-релігійне життя у середні віки. . , . С. 17-19.

62254. Командировочные расходы: что нового в новой инструкции?. . , . С. 33.

62255. Браун К. Печи заводов черной металлургии. Металлургиздат. М., 1961. 306 с.

62256. Пролеєв С. Кант проти Канта: автономія волі та упокорення владі. . , . С. 51-66.

62257. Лисий І. Навколо Сковороди (з філософського життя України початку ХХ сторіччя). . , . С. 67-82.

62258. Браун М. Теория и измерение технического прогресса. Статистика. М., 1971. 208 с.

62259. Култаєва М. Ідеально-типові конструкти філософського мислення. . , . С. 83-94.

62260. Браун М. П. Влияние легирующих элементов на свойства стали. Гостехиздат УССР. Киев, 1962. 192 с.

62261. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2004.

62262. Украинский рынок автобусостроения: [Характеристика каждого производителя и его продукции]. . , . С. 41-44.

62263. Бондаренко В.Г., Гребенніков В.О. Сучасні і майбутні інфокомунікаційні технології України. Радіоаматор. К., 2004. 160 с.

62264. Браун М. П. Влияние легирующих элементов на излом стали. Акад. Наук УССР. Киев, 1954. 63 с.

62265. Ясперс К. Техніки мислення: [Схоластична, експериментуюча, діалектична]. . , . С. 95-103.

62267. Браун М. П. Высоколегированные ферритные и аустенитные стали. Машгиз. К., 1954. 122 с.

62268. Браун М. П. Излом и хрупкость конструкционной легированной стали. Машгиз. Москва ; Киев, 1960. 252 с. : ил., табл., диагр., микрофактограм.

62269. Браун М. П. Комплекснолегированные конструкционные стали. Наукова думка. Киев, 1965. 292 с.

62270. Сизоненко О. Зоря і хрест Ліни Костенко. Есе: [Назустріч ювілею української поетеси Л.Костенко]. . , . С. 2-6.

62271. Браун М. П. Микролегирование стали. Наукова думка. К., 1982. 304 с.

62272. Браун М. П. Модифицированная быстрорежущая сталь. Машгиз. К.; М., 1956. 132 с.

62274. Браун М. П. Основные свойства хромомарганцевой конструкционной стали. Акад. наук УССР. К., 1953. 117 с.

62276. Сети и бизнес. . , .

62277. Браун М. П. Природа излома перегретой стали. Изд. Ак. Н.. К., 1954. 286 с.

62278. Сети и бизнес. . , 2004.

62280. Браун М. П. Свойства конструкционных стале в крупных сечениях. Машгиз. К.; М., 1954. 66 с.

62282. Браун М. П. Экономнолегированные стали для машиностроения. Наукова думка. Киев, 1977. 207 с.

62283. Браун П. Дж. Введение в операционную систему UNIX. Мир. М., 1987. 288 с.

62284. Сенченко М. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією: [Термін "ситуаційна етика" в теорії української національної культури. Формування споживацької свідомості]. . , . С. 70-112.

62285. Браун П. Обзор макропроцессоров. Статистика. М., 1975. 79 с.

62286. Ярмиш Ю. Великий казкар: [Життя і творчість Г.-Х. Андерсена]. . , . С. 134-136.

62287. Браун У.Ф. Микромагнетизм. Наука. М., 1979. 160 с.

62289. Браун Э. Д., Евдокимов Ю. А., Чичинадзе А. В. Моделирование трения и изнашивания в машинах. Машиностроение. М., 1982. 191 с.

62290. Кагарлицький М. До своїх героїв він іде серцем: [Творчість народного артиста України, провідного тенора Національної опери С.М.Фіцича]. . , . С. 137-142.

62291. Браунбек В. Методы измерений в ядерной физике. Госатомиздат. М., 1961. 87 с.

62292. Браут Р. Фазовые переходы. Мир. М., 1967. 288 с.

62293. Житний П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення. . , . С. 19-22.

62294. Столлингс В. Операционные системы. Вільямс. Москва, 2004. 848 с.

62295. Бондар О. До питання оцінки основних засобів підприємства в бухгалтерському обліку. . , . С. 23-28.

62296. Браух В. Программирование на фортране 77 для инженеров. Мир. М., 1987. 108 с.

62297. Білуха М., Лиско О. Логістика матеріальних потоків у будівництві, їх облік і контроль. . , . С. 29-34.

62298. Чайка В. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку та фінансової звітності : [основні моделі бухгалтерського обліку: континентальна, південноамериканська, ісламська]. . , . С. 49-54.

62299. Брацлавец П.Ф., Росселевич И.А., Хромов Л.И. Космическое телевидение. Связь. М., 1967. 136 с.

62301. Білуха М., Роздобудько В. Інтегровані бази даних в АРМ з обліку матеріально-технічних ресурсів. . , . С. 55-59.

62302. Брацлавский С.Х., Гершенгорн А.И., Лосев С.Б. Специальные расчеты электропередач сверхвысокого напряжения. Энергоатомиздат. М., 1985. 312 с.

62303. Брацыхин Е. А., Миндлин С. С., Стрельцов К. Н. Переработка пластических масс в изделиях. Химия. М., 1966. 400 с.

62304. Брацыхин Е. А. Технология пластических масс. Госхимиздат. Ленинград, 1963. 400 с.

62305. Бреббиа К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. Мир. М., 1987. 524 с.

62306. Бреббиа К., Уокер С. Применение метода граничных элементов в технике. Мир. М., 1982. 248 с.

62307. Брегер И. Д Справочник инструментальщика. Для мастеров и квалифицированных рабочих инструментальных цехов. Госиздат. Минск, 1958. 386 с.

62308. Брегман В. И., Михлин Г. З. Система машинной обработки информационных масивов. Статистика. Москва, 1972. 256 с.

62309. Брегман Дж. И. Ингибиторы коррозии. Химия. Ленингр. отд-ние. М., 1966. 310 с.

62310. Бредихин А. Н., Хачатрян С. С. Справочник молодого электромонтажника распределительных устройств и подстанций. Высш. шк.. М., 1989. 160 с.

62311. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності. . , . С. 3-10.

62312. Косміна Р. Деякі дискусійні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні: [Дискусійні питання теорії бухгалтерського обліку]. . , . С. 16-18.

62313. Кримінально-виконавче законодавство України. Юрінком Інтер. Київ, 2005. 431 с.

62314. Патюпкин А.В., Антонюк Д.А. Влияние легирования на кавитационно-коррозионную стойкость нержавеющих сталей и сплавов. . , . С. 16-18.

62315. Бредихин А.Н., Хомяков М.В. Электрические контактные соединения. Энергия. М., 1980. 168 с.

62316. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до виконання розрахунково–графічних завдань з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" ,"Чотириполюсники та їх частотні характеристики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

62317. Бреев Б.Т. Модернизация станков для скоростного шлифования. Машиностроение. М., 1982. 63 с.

62318. Брежнев А.П. Пирогов. Мол. гвардия. М., 1990. 476 с. : ил.

62319. Брезгунов А. М. Курс металлургии. Оборонгиз. Москва ; Ленинград, 1939. 192 с., 1 л. схем., 2 л. черт. : ил., табл., черт.

62320. Брейдо А.И., Анисимов Н.К. Организация, планирование и управление в хозяйстве сигнализации и связи. Транспорт. М., 1989. 247 с.

62322. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 59 с.

62323. Брейкин Г.А., Пазюк Е.И. Обработка деталей на крупных токарных станках. Машгиз. М., 1958. 108 с.

62324. Брейсуэлл Р. Преобразование Хартли : Теория и приложения. Мир. М., 1990. 174 с.

62325. Богуслаев В.А., Яценко В.К., Бень В.П., Жеманюк П.Д., Орлов М.П. Формирование характеристик поверхностного слоя пера лопаток компрессора комплексной обработкой. . , . С. 18-22.

62326. Брейтер Б.З., Спивак Л.М. Электроприводы переменного тока для металлообрабатывающих станков. Информэлектро. М., 1988. 55 с.

62327. Брейтман М.М., Шебеко Л.П. Экономика, организация и планирование сварочного производства. Машиностроение. М., 1970. 256 с.

62328. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 "Визначення коефіцієнтів концентрації напружень у зварних з’єднаннях" із дисципліни "Напруження та деформації при зварюванні та наплавленні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 16 с.

62329. Трушин А. Президент Чавес сдвигает Венесуэлу влево: [Политика, экономика Венесуэлы]. . , . С. 5-9.

62330. Брейтуэйт Е. Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия. Химия. М., 1967. 320 с.

62331. Бремер Дж. Сверхпроводящие устройства. Мир. М., 1964. 240 с.

62332. Жуков В.Б., Пухальская Г.В., Лукьяненко О.Л. Оценка влияния упрочнения на ударную прочность лопаток ГТД. . , . С. 29-35.

62333. Брем А. Жизнь животных. Деятель. Санкт-Петербург, 1914. XVII, [1], 720 с., 37 л. ил. : 127 ил.

62334. Кирей А.С. Предпосылки и направления реформирования НДС. . , . С. 3-7.

62335. Брем А. Жизнь животных. Деятель. Санкт-Петербург, [1914]. XVIII, 762 с., 65 л. ил , 2 л. карт. : 114 ил.

62338. Череп А.В. Стимулювання праці - необхідний елемент ринкової економіки, що впливає на витрати виробництва. . , . С. 7-10.

62341. Брем А. Жизнь животных. Деятель. Санкт-Петербург, [1913]. XX, 752 с., 51 л. ил. : 100 ил.

62342. Кодацкий В.П. Проблемы формирования местных бюджетов. . , . С. 10-15.

62343. Бремерман Г. Распределения, комплексные переменные и преобразования Фурье. Мир. М., 1968. 276 с.

62344. Черный Л.Е., Колесник В.В., Янель Ю.А. Стимулирующая функция налога на добавленную стоимость при осуществлении инвестиционной деятельности предприятия. . , . С. 16-19.

62345. Демьяненко И.И. Проблемы ипотечного кредитования. . , . С. 19-22.

62346. Бремикер К. Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками. Физматгиз. М., 1962. 664 с.

62347. Демьяненко А.Г. Формирование модели комплексного анализа эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. . , . С. 32-28.

62348. Озерський І.В. Економічні правопорушення і форми відповідальності. . , . С. 28-33.

62349. Бренев И.В. Начало радиотехники в России. Сов. радио. М., 1970. 256 с.

62350. Озерський І.В., Озерська А.В., Кащук І.О. Міжнародне співробітництво України в питаннях екстрадиції: [Екстрадиція: видача обвинувачених та засуджених між странами, які вклали угоду]. . , . С. 33-35.

62351. Бреслав И. С. Как управляется дыхание человека. Наука. Ленинград, 1985. 160 с.

62352. Бреслер П.И. Оптические абсорбионные газоанализаторы и их применение. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 163 с.

62353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Робоча програма виробничої практики з бухгалтерського обліку. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 23 с.

62354. Бреслер С.Е. Радиоактивные элементы. Гостехиздат. М., 1957. 550 с.

62355. Бретшнайдер Б., Курфюрст И. Охрана воздушного бассейна от загрязнений. Химия. Ленинград, 1989. 288 с.

62356. Павленко Д.В., Гончар Н.В., Ткаченко В.В., Яценко В.К. Применение теории подобия и размерностей для оценки несущей способности дисков компрессора. . , . С. 36-41.

62357. Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье. Физкультура и спорт. М., 1990. 207 с.

62358. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 81 с.

62360. Брехна Г. Сверхпроводящие магнитные системы. Мир. М., 1976. 704 с.

62361. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2005.

62362. Савицкая Л. Команда голиафов: [Нужна ли командная работа топ-менеджерам?]. . , . С. 16-23.

62363. Брехов А.М. Сетевое планирование и управление в судостроении. Судостроение. Ленинград, 1967. 363 с.

62364. Брехов К.И. Химическое и нефтяное машиностроение в восьмой пятилетке. Машиностроение. М., 1971. 56 с.

62365. Бреховских Л. М., Гончаров В. В. Введение в механику сплошных сред : в приложении к теории волн. Наука. М., 1982. 335 с.

62366. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. Наука. М., 1973. 343 с.

62367. Козак Н. Можно ли управлять ответственностью?: [Управление персоналом]. . , . С. 31-34.

62368. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. АН СССР. М., 1957. 502 с.

62369. Тексти лекцій з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 112 с.

62370. Бречко А.А. Исследование процесса перемешивания формовочных и стержневых смесей. СЗЗПИ. Ленинград, 1969. 24 с.

62371. Бречко А.А., Великанов Г.Ф. Формовочные и стержневые смеси с заданными свойствами. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1982. 216 с.

62372. Бржезинский Д.С. Исследование упругих систем постоянного усилия и их применение для виброизоляции машин ударного действия. Новосибир. электротехнич. ин-т. Новосибирск, 1969. 23 с.

62373. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спецрозділи електродинаміки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 33 с.

62374. Бригиневич Б.В., Зевакин А.И. Автоматическое управление электроприводами моталок в прокатных станах. Энергия. М., 1978. 145 с.

62375. Бриджмен П. Исследования больших пластических деформаций и разрыва. Влияние высокого гидростатического давления на механические свойства материалов. Изд-во ин лит.. М., 1955. 444 с.

62376. Бриджмен П. В. Новейшие работы в области высоких давлений. Ин. лит.. Москва, 1948. 299 с., 2 вкл. л. : ил.

62377. Бридлей-Рапатц Слитки и изложницы. Техника и производство. Ленинград, 1928. 184 с. : ил., табл., черт.

62378. Брик В. Б. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах. Наукова думка. К., 1985. 232 с.

62379. Брик Е. А. Техника постоянных запоминающих устройств. Сов. радио. М., 1973. 238 с.

62380. Брилах М.М., Горфинкель В.М. Модернизация вагранок. Машиностроение. М., 1966. 174 с.

62381. Толкач В. Каскад целей: [Как повысить готовность персонала учавствовать в реализации стратегии предприятия]. . , . С. 48-57.

62382. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2000. 48 c.

62383. Файзуллина Э. Время, пойманное в сети: [Планирование рабочего времени и контроль за соблюдением графика работ]. . , . С. 59-64.

62387. Тарнавский В. Губительная сила инерции: [История итальянской корпорации Fiat, причины кризиса]. . , . С. 72-79.

62388. Тарнавский В. Ликвидатор последствий автокатастрофы: [История, стратегия американской компании по производству шин Firestone]. . , . C. 80-85.

62389. Стожаров Н. Лиса и Лев: [Исторический портрет Наполеона]. . , . С. 86-91.

62390. Тарнавский В. Шоколадная республика из Бирмингема: [История, путь к успеху американской компании Cadbury, производителя кондитерских изделий]. . , . С. 92-96.

62391. Маслов Д.В., Ватсон П., Чилиши Н. Функциональная модель оценки менеджмента. . , . С. 24-28.

62392. Брилах М.М. Регулирование ваграночного процесса. Машгиз. М.; Свердловск, 1958. 106 с.

62393. Брилинг Н.Р. Быстроходные дизели. Машгиз. М., 1951. 520 с.

62394. Кочетков Е.П. Производство без потерь. Система методов: [Планирование качества продукции]. . , . С. 43-46.

62395. Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. Стройиздат. М., 1984. 256 с.

62396. Брилинг Р.С. Начертательные геометрия. Лекции, метод. указания и контрольные работы для студентов заоч. ин-тов. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1962. 217 с.

62397. Брилкина Т.Г., Шушунов В.А. Реакции металлоорганических соединений с кислородом и перекисями. Наука. М., 1966. 266 с.

62398. Бриллиантов Д. П. Конструирование любительских цветных телевизоров. Радио и связь. М., 1984. 128 с.

62399. Бриллиантов Д.П., Куликов Б.Н., Роксман М.А. Переносные цветные телевизоры. Радио и связь. М., 1989. 301 с.

62400. Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры. Радио и связь. М., 1985. 88 с.

62401. Бриллиантов Д.П. Портативные транзисторные телевизоры. Связь. М., 1969. 336 с.

62402. Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры. Связь. М., 1979. 184 с.

62403. Бриллиантов Д.П. Проектирование эффективных систем магнитного отклонения. Связь. М., 1975. 248 с.

62404. Тамбовцев В. Реформы российского образования и экономическая теория: [Образовательные услуги как экономические блага в экономической теории]. . , . С.4-19.

62405. Бриллиантов Д.П. Расчет и конструирование портативных транзисторных телевизоров. Связь. М., 1971. 150 с.

62406. Бриллиантов Д.П., Труфанов В.Ф. Телевизоры "Старт-6" и "Старт-308". Связь. М., 1972. 135 с.

62407. Гребнев Л. Образование: услуга или жизнь?: [Образовательные услуги с точки зрения экономической теории. Рынок преподавателей, рынок образовательных заведений. Образовательное воздействие на человека]. . , . С. 20-60.

62408. Бриллинджер Д.Р. Временные ряды : Обраб. данных и теория. Мир. М., 1980. 536 с.

62409. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. Физматгиз. М., 1960. 392 с.

62410. Скуфьина Т., Баранов С. Социально-экономическое прогнозирование: проблемы науки и преподавания: [На примере России]. . , . С. 41-60.

62411. Бриллюэн Л. Новый взгляд на теорию относительности. Мир. М., 1972. 142 с.

62412. Бриллюэн Л., Пароди М. Распространение волн в периодических структурах. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 458 с.

62413. Бриль А. Р. Экономика производства приборов и радиоэлектронной аппаратуры. ЛПИ. Ленинград, 1977. 80 с.

62414. Бримкулов У.Н., Круг Г.К., Саванов В.Л. Планирование экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. Наука. М., 1986. 152 с.

62415. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005.

62416. Бриндли К. Измерительные преобразователи. Энергоатомиздат. М., 1991. 144 с.

62417. Тарнавский В. Женственный бизнес Avon: [История американской компании по продаже косметики Avon, путь к успеху]. . , . С. 82-85.

62418. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2001. 48 c.

62419. Бриндли К. Электронные контрольно-измерительные приборы. Энергоатомиздат. М., 1989. 126 с.

62420. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2002. 48 c.

62422. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2003. 48 c.

62423. Бринза В.Н., Векшин Б.С., Потоцкий Е.П. Математическое моделирование условий труда в металлургии. Металлургия. М., 1983. 158 с.

62424. Король-Королевская А. Бизнесмед: [Рынок медицинских услуг на Украине; доля частных медицинских клиник; проблема бесплатного обслуживания, медицинского страхования]. . , . С. 118-121.

62425. Бринза В. Н. Охрана труда в прокатном производстве. Металлургия. Москва, 1986. 207 с.

62426. Бринза В. Н., Зиньковский М. М. Охрана труда в черной металлургии. Металлургия. Москва, 1982. 336 с.

62427. Бринза В.Н., Кошка А.П. Повышение производительности станов холодной прокатки тонколистовой стали. Металлургия. М., 1965. 139 с.

62428. Брискер А. С., Руга А. Д,, Шарле Д. Л. Городские телефонные кабели. Радио и связь. М., 1991. 207 с.

62429. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2005.

62430. Кремень В. Наукове забезпечення освіти: [АПН України - результати наукової діяльності за 2004 рік, напрями діяльності]. . , . С.10.

62431. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2000. 104 с.

62432. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2001. 106 с.

62433. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2002. 78 с.

62434. Бурлачков В. Денежное предложение: теория и организация: [Платежная система и денежное предложение. Сеньораж - доход эмитента денег]. . , . С. 48-60.

62435. Навой А. Введение полной конвертируемости, условия перехода к конвертируемости. Валютная либерализация. . , . С. 61-71.

62436. Броек Д. Основы механики разрушения. Высш. школа. М., 1980. 368 с.

62437. Лукша Н. Эволюция бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. . , . С. 72-82.

62438. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. Физматгиз. Москва, 1962. 608 с.

62439. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся втузов. Физматгиз. М., 1958. 608 с.

62440. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2003. 72 с.

62442. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся втузов. Наука. М., 1964. 608 с.

62443. Моисеев С. Неизвестный Фридмен: вклад великого монетариста в развал Бреттон-Вудса: [Известный американский ученый-экономист Милтон Фридмен и его вклад в развитие экономической науки и экономики США]. . , . С. 83-98.

62446. Брозе Д.Д. Сгорание в поршневых двигателях. Машиностроение. М., 1969. 248 с.

62447. Несветайлова А. Экономическое наследие Хаймана Мински: [Гипотеза финансовой хрупкости Х.Мински]. . , . С. 99-117.

62449. Бройде А.М., Тарасов Ф.И. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. Госэнергоиздат, Ростиздат. Ростов н/Д, 1962. 256 с.

62450. Попов Е., Симонова В. Эндогенный оппортунизм в теории "принципала-агента": [Неоинституционная теория контрактов. Оппортунистическое поведение работников]. . , . С. 118-130.

62451. Мортиков В. К вопросу о сущности и типологии международных общественных благ: [Понятие международных оющественных благ (МОБ), их классификация, производство и потребление]. . , . С. 131-141.

62452. Бройде А.М. Электронные лампы и полупроводниковые приборы. Госэнергоиздат. М., 1958. 78 с.

62453. Бронштейн Л.А. Автотранспортный справочник. Машгиз. М., 1950. 614 с.

62454. Либман А. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институциональный аспект: [Понятие экономической интеграции в экономической теории. Особенности интеграции в постсоветском пространстве]. . , . С. 142-156.

62455. Брискер А.С., Руга А.Д., Шарле Д.Л. Городские телефонные кабели. Связь. М., 1979. 168 с.

62456. Бройдо Б. С. Синтез систем автоматического управления непрерывными станами холодной прокатки. Металлургия. Москва, 1978. 159 с.

62457. Чайковская А. Художник на распутье: [Биография и творчество русского художника Федотова П.А.]. . , . С. 86-92.

62458. Бриткин А. С., Видонов С. С. Выдаюшийся машиностроитель XVIII века А. К. Нартов. Машгиз. Москва, 1950. 184 с. : ил.

62459. Бритченко Г.И. Совершенствование информационных потоков в управлении предприятием. Вища школа. Киев; Донецк, 1978. 96 с.

62460. Бройдо Н.Ф. Приборы пневматической унифицированой системы в схемах автоматизации. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 143 с.

62461. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2000. 60 с.

62462. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2001. 60 с.

62463. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2002. 68 с.

62464. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт. Москва, 2003. 72 с.

62465. Брицын Н.Л. Нагрев в электрическом поле высокой частоты. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1965. 94 с.

62466. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2000. 66 с.

62467. Бройдо Н. Ф. Экономическая эффективность при проектировании промышленных систем автоматизаци. Стройиздат. Ленинград, 1969. 142 с.

62468. Брич З. С., Капилевич Д. В., Терехова О. Г. Программирование на Фортране ЕС ЭВМ в режиме разделения времени. Финансы и статистика. М., 1982. 192 с.

62469. Бристоль Б.Н. Конструирование приспособлений для металлорежущих станков. Машгиз. М.; К., 1959. 239 с.

62470. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2001. 74 с.

62471. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2002. 82 с.

62472. Бронзы оловянные. Методы анализа: ГОСТ 1953. 0-79 - ГОСТ 1953. 17-79. Изд-во стандартов. М., 1980. 95 с.

62473. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2003. 96 с.

62474. Бройль Луи де По тропам науки. Изд. иностр. лит.. М., 1962. 408 с.

62475. Бро Г. Г., Шнайдман Л. М. Математические методы экономического анализа на предприятии. Экономика. М., 1976. 183 с.

62476. Бровер Ю.М., Медведев А.В., Бараненко В.С. Уплотняющее устройство электропечей сопротивления. Энергоиздат. М., 1982. 86 с.

62477. Бройль Луи де Революция в физике. Атомиздат. М., 1965. 231 с.

62478. Бровер Ю.М., Маневич А.М., Перлин Л.С. Уплотняющее устройство электропечей сопротивления. Энергия. М., 1971. 87 с.

62479. Броверман М.В. Технология производства центробежных компрессорных машин. Машгиз. М., 1960. 224 с.

62480. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2000. 72 с.

62482. Брокмайер К. Индукционные плавильные печи. Энергия. М., 1972. 303 с.

62483. Бронкин Л.А., Гнездов Е.Н. Подготовка к испытаниям промышленных печей. Ивановский энергетич. ин-т. Иваново, 1983. 52 с.

62485. Бровко И.А., Гитлевич А.Д. Вспомогательное оборудование для сборочно-сварочных работ. ЦИНТИМАШ. М., 1961. 49 с.

62486. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2003. 72 с.

62487. Бровман М.Я. Применение теории пластичности в прокатке. Металлургия. М., 1965. 247 с.

62488. Бромберг А. А., Руденко Н. Ф. Подъемно-транспортные машины. Машгиз. Москва, [1950]. 314 с. : ил., табл., схем., черт.

62489. Бровман М.Я. Энергосиловые параметры непрерывных заготовочных станов. Металлургиздат. М., 1962. 150 с.

62490. Бровман Я. С., Каган В. Г., Кочубиевский Ф. Д. Электроприводы с полупроводниковым управлением. Системы с электромашинными преобразователями (ПМК-Г-Д). Энергия. М.Л., 1964. 88 с.

62491. Бровченко И.С., Курач А.П., Маслов М.П. Справочник по бухгалтерскому учету в НИИ и КБ. Финансы и статистика. М., 1981. 365 с.

62492. Брод И., Еременко Е. Тайны нефти. Госкультпросветиздат. М., 1952. 151 с.

62493. Світ після Другої світової війни. Основні тенденції суспільного розвітку сучасності : [Глобальні проблеми сучасності. Міжнародний тероризм]. . , . С. 5-32.

62494. Брода Э., Шенфельд Т. Применение радиоактивности в технике. Физматгиз. М., 1959. 444 с.

62495. Брода Э. Современное состояние радиохимии. Иностраниздат. М., 1953. 130 с.

62496. Бромберг Б. М. Современные радиально-сверлильные станки. Учпедгиз. М., 1958. 98 с.

62497. Бродецкий Г. Л. Об оптимальном управлении процессом решения задачи в системах с отказами и возможностью запоминания результатов. АН УССР. Мн-т кибернетики. К., 1975. 34 с.

62498. Бромберг П. В. Матричные методы в теории релейного и импульсного регуоирования. Наука. М., 1967. 323 с.

62499. Бромлей М. Ф. Вентиляция и отопление производственных помещений. Профиздат. М., 1954. 88 с.

62500. Бромлей М. Ф., Красилов Г. И. Отопление и вентиляция чугуннолитейных цехов. Профиздат. М., 1954. 284 с.

62501. Країни Центральної та Південно-східної Європи в системі тоталітаризму. . , . С. 33-55.

62502. Країни Балтії : Суспільно-політичний розвиток (1945-2002). . , . С. 52-72.

62503. Дебет-Кредит. Редакція газети "Дебет-Кредит". К., .

62504. Республіка Білорусь. . , . С. 73-84.

62505. Болгарія. . , . С. 85-110.

62506. Євтух О. Т. Концептуально про вартість : [новий підхід щодо формування системи знань про вартість]. . , . С. 3-16.

62507. Горобець О. Г. Державний борг України та його вплив на розподіл валового внутрішнього продукту. . , . С. 17-23.

62508. Велика Британія. . , . С. 111-136.

62509. Броди С.М., Власенко О.Н., Марченко Б.Г. Расчет и планирование испытаний систем на надежность. Наукова думка. Киев, 1970. 192 с.

62510. Іспанія : [історія ХХ століття]. . , . С. 137-150.

62511. Бромлей М.Ф., Щеглов В.П. Проектирование отопления и вентиляции производственных зданий. Стройиздат. М., 1965. 259 с.

62512. Богачук К. О. Застосування методів аналізу фондового ринку : [схема дослідження фондового ринку]. . , . С. 24-33.

62513. Брожин М.С., Мясников Э.Н., Марисова С.В. Поляритоны в кристаллооптике. Наук. думка. К., 1984. 200 с.

62514. Бродтн М.С., Блонский И.В. Экситонные процессы в слоистых кристаллах. Наук. думка. К., 1986. 254 с.

62516. Бродкин В.М. Конструирование бытового радиокомплекса. Энергия. М., 1975. 152 с.

62517. Бродкин В.М. Механизмы магнитофонов. Энергия. М., 1977. 79 с.

62518. Науменко М. А. Реформування системи відшкодування ПДВ : [обґрунтування необхідності внесення змін до системи стягнення ПДВ]. . , . С. 34-41.

62519. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2000.

62520. Бродкин В.М. Электропроигрывающие устройства. Энергия. М., 1980. 127 с.

62522. Італія. . , . С. 151-169.

62523. Стеценко Б. С. Законодавче регулювання процедури дострокового викупу корпоративних облігацій в Україні. . , . С. 42-48.

62524. Бродов А.А., Склокин Н.Ф., Полосина З.С. Экономические аспекты управления качеством металлопродукции в черной металлургии. Металлургия. М., 1986. 168 с.

62525. Канада. . , . С. 170-182.

62526. Черкашина К. Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до європейського фінансового ринку : [шляхи підвищення капіталу банків. Зарубіжний досвід]. . , . С. 49-55.

62527. Бродовский В.Н., Иванов Е.С. Приводы с частотно-токовым управлением. Энергия. М., 1974. 169 с.

62528. Бродский А. Д., Кан В. Л. Краткий справочник по математической обработке результатов измерений. Стандартгиз. М., 1960. 167 с.

62529. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2001.

62530. Рыбинцев В. А. Система рекламирования продуктов виноделия : [производство вин в Украине (1991-2003 гг.), проблемы реализации]. . , . С. 56-67.

62531. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2002.

62532. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2003.

62533. Бродский А.И. Физическая химия. Госхимизд. М., 1948. 488 с.

62534. Набока В.И., Иващенко В.П., Ковшов В.Н., Петренко В.А. Анализ газодинамического режима нижней зоны доменной печи ОАО МК "Запорожсталь". . , . С. 3-6.

62535. Бродский А. И. Физическая химия. Госхимиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 998 с. : ил., табл.

62536. Харламова Г. О. Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України. . , . С. 68-75.

62538. Мірошниченко І. В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України. . , . С. 76-84.

62539. Бродский А.И. Химия изотопов. . М., 1952. 352 с.

62540. Латинська Америка. . , . С. 183-208.

62541. Бродский А.И. Химия изотопов. АН СССР. М., 1957. 595 с.

62543. Білошкурський М. В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства. . , . С. 85-89.

62544. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2001.

62545. Країни Північної Європи : [Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія]. . , . С. 245-257.

62546. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2002.

62547. Євтух О. О. Нерухомість як об'єкт оцінки: сутність і класифікація. . , . С. 90-96.

62548. Польща. . , . С. 258-291.

62549. Бродский А.М., Урбах М.И. Электродинамика границы металл/электролит. Наука. М., 1989. 296 с.

62550. Корінєв В. Л. Обґрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію. . , . С. 97-103.

62551. Становский А.Л., Тонконогий В.М., Плачинда О.Е. Автоматизированная система управления нанесением износостойких покрытий на режущий инструмент. . , . С. 38.

62552. Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов. ДОСААФ. М., 1989. 168 с.

62553. Макаренко І. О. Алгоритм антикризового управління підприємством : [антикризове управління підприємством машинобудівного профілю]. . , . С. 104-109.

62554. Бродский А.Я. Технология дуговой электросварки в инертной среде. Машгиз. М., 1951. 165 с.

62555. Прищепа В. А. Применение метода бенчмаркетинга для совершенствования систем менеджмента качества испытательных центров и лабораторий : [типы бенчмаркетинга; этапы внедрения метода]. . , . С. 110-116.

62556. Гурей И.В. Поверхностное упрочнение деталей технологического оснащения. . , . С. 42-43.

62557. Бродский М.А. Бытовая радиоаппаратура. Полымя. Минск, 1980. 304 с.

62558. Російська Федерація. . , . С. 292-312.

62559. Цигилик І. І., Мозіль О. І., Кірдякіна Н. В. Контролінг в системі управління. . , . С. 117-123.

62560. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2003.

62561. Сполучені Штати Америки. . , . С. 332-381.

62562. Омельяненко Т. В., Останкова О. С. Кастомізація та віртуалізація як конститутивні ознаки підприємств інформаційної економіки. . , . С. 124-131.

62563. Шевчук О. О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій. . , . С. 132-143.

62566. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2000.

62567. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2001.

62568. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2002.

62569. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2003.

62570. Брон Л. С., Тартаковский В. Э. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий. Машиностроение. М., 1974. 327 с.

62571. Брон О. Б. Автоматы гашения магнитного поля. Госэнергоиздат. М., 1961. 138 с.

62572. Бродский В. З. Введение в факторое планирование эксперимента. Наука. М., 1976. 224 с.

62573. Брон О.Б., Сушков Л.К. Потоки плазмы в электрической дуге выключающих аппаратов. Энергия. Ленинград, 1975. 211 с.

62574. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2000.

62575. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2001.

62576. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Наука. М., 1980. 975 с.

62577. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2002.

62578. Брон О. Б., Сушков Л. К. Проблемы жидкостного охлаждения электрических аппаратов. ЦБТИ. М., 1959. 38 с.

62579. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2003.

62580. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Наука. М., 1981. 718 с.

62581. Бродский М.А., Камзолов А.П. Каталог запасных частей сельскохозяйственных тракторов. Машгиз. М., 1961. 931 с.

62582. Брон О. Б. Электрическая дуга в аппаратах управления. Госэнергоиздат. М.-Л., 1954. 532 с.

62583. Брон О. Б. Электрические аппараты с водяным охлаждением. Энергия. Ленинград, 1967. 264 с.

62584. Брон О.Б. Электромагнитное поле как вид материи. Госэнергоиздат. М., 1962. 260 с.

62585. Бродский М.А., Боровик С.С. Телевизоры и их ремонт. Вышэйш. шк.. Минск, 1986. 416 с.

62586. Брон Я.А., Сатановский С.Я. Трубчатые агрегаты для перегонки каменноугольной смолы. Металлургиздат. Х., 1961. 228 с.

62587. Шутов М. М., Дорофієнко В. В. Формування проблемно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах охорони здоров'я в контексті міжнародного досвіду : [закономірності і тенденції розвитку управління вищою медичною освітою]. . , . С. 144-149.

62588. Бродский М. А. Телевизоры цветного изображения. Вышэйшая школа. Минск, 1988. 304 с.

62589. Бродский С.И., Ковзан В.Б., Хаскович Л.Л. Оборудование для термической обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве. Энергия. М., 1969. 207 с.

62590. Голян В. А. Еколого-економічні аспекти оцінки ефективності господарської освоєності водноресурсного потенціалу. . , . С. 150-158.

62591. Брон Я.Л., Пономаренко В.Г. Автоматический контроль и регулирование технологических процессов в смолоперегонных цехах. Металлургия. М., 1964. 160 с.

62592. Бродягин В.Н., Данилов А.А., Ластовиря В.Н. Управление в лазерных технологических системах. Изд-во МГТУ. М., 1989. 34 с.

62593. Литвин В., Андрущенко В., Гуржій А., Довгий С., Зайчук В. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Навч. книга. Київ, 2004. 638 с.

62594. Бродянский В.М. Эксергетический метод термодинамического анализа. Энергия. М., 1973. 296 с.

62595. Бронгулеева М.Н., Городецкий С.С. Кабельные линии высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., Л., 1963. 512 с.

62596. Яремчук В. Дорогие "пирожки": [Обзор рынка коммерческих пикапов]. . , . С. 132-135.

62597. Брук С. И. Основы взаимозаменяемости и технические измерения. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1973. 173 с.

62599. Брон А.М. Обработка корпусных деталей на многоцелевых станках с ЧПУ. Машиностроение. М., 1986. 44 с.

62600. Бронер Д.Л. Транспорт города. Статистика. М., 1975. 64 с.

62601. Дикаленко М. Тихая паника: [Рынок вин на Украины]. . , . С. 171-178.

62602. Литвин В., Андрущенко В., Гуржій А., Довгий С., Зайчук В. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Навч. книга. Київ, 2004. 672 с.

62603. Бронин Ф.А., Чернов А.П. Ультразвуковая очистка деталей во фреоновых композициях. Машиностроение. М., 1978. 48 с.

62604. Броуде В.Л. Экситоны. Знание. К., 1968. 64 с.

62605. Бронзафт Н.К., Ходес-Поляновская Р.И. Молодежные карнавальные костюмы. Легкая индустрия. М., 1968. 130 с.

62606. Брудка Я., Лубиньски М. Легкие стальные конструкции. Стройиздат. М., 1974. 342 с.

62607. Брудник С.С. Автоматизация управления предприятием. Экономика. М., 1968. 48 с.

62608. Освіта, технікуми, коледжі. Науково-методичний центр вищої освіти. К., 2004. 94 с.

62609. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2000.

62610. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2001.

62611. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2002.

62612. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2003.

62613. Литвин В., Андрущенко В., Гуржій А., Довгий С., Зайчук В. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Навч. книга. Київ, 2004. 943 с.

62614. Брудник С. С. Интегрированная обработка информации по материально техническому снабжению. . М., 1971. 41 с.

62615. Литейное производство. Фолиум. М., 2000.

62616. Брудник С.С. Оценка экономической эффективности автоматизированной системы управления предприятием. Экономика. М., 1972. 52 с.

62617. Литейное производство. Фолиум. М., 2001.

62618. Брудник С.С. Экономические основы надежности АСУП. Машиностроение. М., 1975. 158 с.

62619. Литейное производство. Фолиум. М., 2002.

62620. Литейное производство. Фолиум. М., 2003.

62621. Брудно А. Л. Алгол. Наука. М., 1968. 71 с.

62622. Брудно А. Л. Введение в программирование в содержательных обозначениях. Наука. М., 1965. 148 с.

62623. Брудно А. Л., Каплан Л. И. Московские олимпиады по программированию. Наука. М., 1990. 208 с.

62624. Брудно А.Л. Теория функций действительного переменного. Избр. главы. Наука. М., 1971. 119 с.

62625. Бруевич А.Н., Евтянов С.И. Апроксимация нелинейных характеристик и спектры при гармоническом воздействии. Сов. радио. М., 1965. 344 с.

62626. Бруевич А.Н. Умножители частоты. Сов. радио. М., 1970. 248 с.

62627. Шелест П. "Справжній суд історії ще попереду". Генеза. Київ, 2004. 808 с.

62628. Бруевич Н.В., Брейтман З.М., Резников Ю.М. Технические измерения в подшипниковой промышленности. Машгиз. М., 1963. 200 с.

62629. Бруевич Н. Г., Мардер Б. О. Кинетостатика пространственных механизмов. Наука. М., 1981. 102 с.

62630. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2000.

62631. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2001.

62632. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2002.

62633. Металловедение и термическая обработка металлов. Машиностроение. М., 2003.

62634. Бруевич Н. Г., Доступов Б. Г. Основы теории счетно-решающих устройств. Советское радио. М., 1964. 817 с.

62635. Освіта. Київська правда. К., 2005.

62636. Бруевич Н. Г., Правоторова Е. А., Сергеев В. И. Основы теории точности механизмов. Наука. М., 1988. 236 с.

62637. Андрущенко В. Флагман педагогічної освіти в Україні: [До 170-ї річниці Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова - проблеми та перспективи розвитку університету та педагогічної освіти взагалі]. . , . С. 1-3.

62638. Скляревский А.Н., Денисенко А.И. К вопросу выбора модели нестационарных процессов в каналах гидроприводов. . , . С. 58-60.

62639. Богуслаев В.А., Яценко В.К., Жеманюк П.Д. Технологические особенности алмазного выглаживания деталей ГТД. . , . С. 74-82.

62640. Яценко В.К., Лукьяненко О.Л., Гликсон И.Л. Напрженно- деформированное состояние лопатки компрессора с повреждениями. . , . С. 83-88.

62641. Качан А.Я., Попенко А.И., Богуслаев А.В., Мозговой С.В. Аналитический метод определения параметров процесса динамического упрчнения ППД. . , . С. 89-98.

62642. Качан О.Я., Мозговий О.В., Тітов А.В., Богуслаєв О.В. Вплив деформаційної та ізотермічної обробки на амплітудну залежність внутрішнього тертя сталі 07Х12Н2МБФ. . , . С. 99-102.

62643. Бруевич Н. Г., Доступов Б. Г. Счетно-решающие устройства. ВВИА им. проф. Жуоквского. Москва, 1954. 410 с.

62644. Брук А.Д. Тягодутьевые установки в металлургии. Металлургия. М., 1965. 180 с.

62645. Брук Б.И. Радиоактивные изотопы в металлургии и металловедении сварки. Судпромгиз. Ленинград, 1959. 232 с.

62646. Гаврильченко Х. І., Полушкін С. П., Кропив'янський П. С., Овчинников П. П., Федорова Г. І. Вища математика. Техніка. Київ, 2004. 279 с.

62647. Пугина Е.В., Корнич Г.В. Распыление медных нанокластеров с поверхности монокристаллической меди. . , . С. 106-110.

62648. Брук Б.С. Полярографические методы. Энергия. М., 1965. 112 с.

62649. Брук В.А., Гаршенин В.В., Курносов А.И. Производство полупроводниковых приборов. Высш. школа. М., 1968. 288 с.

62650. Брук В. А., Гаршенин В. В., Курносов А. И. Производство полупроводниковых приборов. Профтехиздат. М., 1963. 295 с.

62651. Брук И.В. Гибкие производственные системы. Общие сведения. Машиностроение. М., 1990. 53 с.

62652. Брук И. С., Турбович И. Т.,Франкль Ф. И. Таблицы и графики функций Чаплыгина для газовых течений со сверхзвуковой скоростью. НИИ МАП. [Москва], 1948. 39 с. : табл., черт.

62653. Брук Л. Ц., Еремин Б. С. Справочник сталевара дуговой электропечи. Машгиз. М., 1963. 175 с.

62654. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2000.

62655. Boguslaev V.A., Yatsenko V.K., Pavlenko D.V., Peichev G.I., Jemanjuk P.D. Ensuring bearing capacity of compressor impeller vanes that are made of ЭК79-ИД alloy by using technological methods. . , . C. 111-115.

62656. Брук Э.Т., Фертман В.Е. "Еж" в стакане : Магнитные материалы : От твердого тела к жидкости. Вышэйшая школа. Минск, 1983. 253 с.

62657. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2001.

62658. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2002.

62659. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2003.

62660. Субботін С.О., Богуслаев О.В. Методи та алгоритми синтезу нейромереживих діагностичних і прогнозуючих моделей (анотований огляд матеріалів циклу наукових праць). . , . С. 145-149.

62661. Овчинников П. П., Кропив'янський П. С., Полушкін С. П., Рябець І. І., Кривий О. Ф. Вища математика. Техніка. Київ, 2004. 376 с.

62662. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2000. 80 с.

62663. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 606 с.

62664. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2002.

62665. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005. 128 с.

62666. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005.

62667. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2003.

62668. Брук-Левинсон Э.Т. Статистическая теория реальных кристаллов. Выш. шк.. Минск, 1989. 229 с.

62669. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2005. 192 с.

62670. Брукер Х.Р., Битсон Е.В. Пайка в промышленности. Оборонгиз. М., 1957. 294 с.

62671. Бруннек Н.И. Мелкие изделия из теста. Агропромиздат. М., 1990. 112 с.

62672. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2005. 79 с.

62674. Обзор украинского рынка. Держзовнишинформ. К., 2005. 80 с.

62675. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2005. 32 с.

62676. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2000.

62677. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2001.

62678. Брус Дж.У., Джиблин П.Дж. Кривые и особенности : Геометр. введ. в теорию особенностей. Мир. М., 1988. 262 с.

62679. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2002.

62680. Брусенцев Ф.А, Матемтические методы решения некоторых задач физики твердого тела и структурной химии с использованием ЭЦВМ. Наук. думка. Киев, 1973. 239 с.

62681. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2003.

62682. Брусенцов Л. В. Приборы для записи и анализа статистических данных. Метод теневого графика. Энергия. М., 1969. 81 с.

62683. Брусенцов Н. П., Маслов С. П., Рамиль А. Микрокомпьютерная система обучения "Наставник". Наука. Москва, 1990. 222 с.

62684. Брусенцов Н. П. Микрокомпьютеры. Наука. М., 1985. 206 с.

62685. Гайдук С.В., Кононов В.В., Петрик И.А., Налесный Н.Б. Влияние скорости кристализации и термической обработки на структуру и свойства монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов. . , . С. 150-153.

62686. Брусенцов Н. П. Миникомпьютеры. Наука. М., 1979. 271 с.

62687. Брон Л. Т., Тартаковский Ж. Э. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий. Машгиз. М., 1962. 295 с.

62688. Бунина Л.Н., Волчок И.П. Повышение качества стали для проводок. . , . С. 159-162.

62689. Брон Л. Т., Тартаковский Ж. Э. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий. Машиностроение. М., 1967. 356 с.

62690. Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. Україна. Київ, 2004. 285 с.

62691. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2005.

62692. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713 р.р.). Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". Київ, 2004. 288 с.

62693. Про трериторіальний устрій України: Проект Закону України. . , . С. 10-13.

62694. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст.. Січ. Дніпропетровськ, 2004. 229 с.

62695. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. ТОВ Спалах. Київ, 2004. 272 с.

62696. Салон. АОЗТ "Украинский Издательский Дом". К., 2005.

62697. Брусенцова В. Н., Зильберг Ю. Я., Лапшина О. С. Двухстороннее лужение сталеалюминиевых вкладышей. ОНТИ. М., 1961. 11 с.

62698. Брусиловский А. И. Генетика раскрывает тайну. Здоров'я. К., 1987. 146 с.

62699. Брусиловский А.И. Жизнь до рождения. Знание. М., 1984. 192 с.

62700. Брусиловский А. И. Жизнь до рождения. Знание. М., 1991. 224 с.

62701. Брусиловский К.А. Измерения искажений импульсов в системах передачи дискретной информации. Наука, Ленигр. отд-ние. М., 1965. 112 с.

62702. Брусиловский Э. М., Петунин В. В. Эксплуатация систем электроснабжения. ДОСААФ. М., 1983. 136 с.

62703. Брускин Д. М. Изготовление выплавляемых моделей. Высш. школа. М., 1979. 134 с.

62704. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины. Высш. шк.. М., 1987. 318 с.

62705. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины. Высш. шк.. М., 1987. 335 с.

62706. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины. Высш. шк.. М., 1979. 288 с.

62707. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины. Высш. шк.. М., 1979. 304 с.

62708. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины и микромашины. Высш. школа. М., 1990. 528 с.

62709. Карпов В. В., Табачник Д. В. Українська військова символіка. Либідь. Київ, 2004. 272 с.

62710. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2005.

62711. Гаташ В. Пропуском до ВУЗу стане тест: [Коментар до наказу Міністра освіти і науки України "Про умови прийому до вищих навчальних закладів України"]. . , . С. 19.

62712. Брускин Д. Э, Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины и микромашины. Высш. школа. М., 1981. 432 с.

62713. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2000.

62715. Брускин Д.Э., Синдеев И.М. Электроснабжение летательных аппаратов. Высш. шк.. М., 1988. 264 с.

62717. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура. Світ. Львів, 2004. 344 с.

62718. Брусник А.Г., Нейдинг М.М. Домашний мастер. Маяк. Одесса, 1989. 192 с.

62719. Брусницова Н.А. Радиационная обработка сточных вод. ЦНИИПИ. М., 1977. 64 с.

62720. Брусов В.С., Баранов С.К. Оптимальное проектирование летательных аппаратов. Многоцелевой подход. Машиностроение. М., 1989. 229 с.

62721. Брусов П.Н., Попов В.Н. Сверхтекучесть и коллективные свойства квантовых жидкостей. Наука. М., 1988. 215 с.

62722. Брусянцев Н. В., Калашников Н. В. Автомобильные консистентные смазки. Машлит. Москва, 1950. 188 с., 1 л. схема : ил., табл., схемы, граф.

62723. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців. Літера ЛТД. Київ, 2004. 400 с.

62724. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2003. 96 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.