Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

19072. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. опір матеріалів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 48 с.

19073. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 82 с.

19074. Тильман Е. Пятое время года. . , .

19075. Стейнбек Дж. Заблудившийся автобус. . , .

19076. Авраменко О. Сын Сумерек и Света. . , .

19077. Дэниелс Б. Баалинский вопрос. . , 1992.

19078. Бачило А. Рассказы. . , .

19079. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Індивідуальні завдання до лабораторних робіт з технологічних методів виробництва заготовок. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 34 с.

19080. Бах Р. Рассказы. . , .

19081. Етоев А. Обратная сторона Земли. . , .

19082. Торин А. Дурная компания. . , 1995.

19083. Бах Р. Иллюзии, или приключения вынужденного мессии. . , .

19084. Бакин Д. Стражник лжи. . , .

19085. Бейли Б. Одежды Кайана. . М., 1992.

19086. Бейли Б. Курс на столкновение. . М., 1992.

19087. Дяченко М., Дяченко С. Бастард. . , .

19088. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 355 с.

19089. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати" для студентів всіх форм навчання спеціальностей:. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 56 с.

19090. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 712 с.

19091. Баундс Сидней Дж. Одушевленные. . , .

19092. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 1033 с.

19093. Моисеев В. Будем жестокими. . , .

19094. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 322 с.

19095. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 642 с.

19096. Міждержавні стандарти, 2002. Держстандарт Украіни. Київ, 2002. 931 с.

19098. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Програма, методичні вказівки до з вивчення дисципліни "Основи обробки металів" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 12 с.

19099. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 14 с.

19100. Архангельский А. Я. Библиотека С++ Builder 5. БИНОМ. Москва, 2000. 288 с.

19101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Збірник завдань до курсового проекту з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 73 с.

19102. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 74 с.

19103. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 55 с.

19104. Ахметов К. С. Windows Me. Спутник пользователя. Русская Редакция. Москва, 2000. 320 с.

19105. Корепанов А. На сияющих вершинах. . , .

19106. Муркок М. Се - человек. . , .

19107. Белаш А. Охота на Белого Оленя. Правда. М., 1991. 217с.

19108. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 256 с.

19109. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт № 3 "Максимальний струмовий направлений захист ЛЕП" і № 4 "Диференційний захист силового трансформатора". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 18 с.

19110. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт № 5 "Автоматичне включення резерву", № 6 "Автоматичне повторне включення", № 7 "Автоматичне частотне розвантаження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 26 с.

19111. Бідзілля П. О., Бровко В. Г., Гордеєв Б. В., Дєдков М. В., Іващенко Ю. В., Катрия В. П. Історія України. Дике поле. Запоріжжя, 2002. 416 с.

19112. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до курсового проектування та лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація конструкторсько - технологічного проектування електричних апаратів" для студентів спеціальності 8.092206.. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 42 с.

19113. Больных А.Г. Желтый колокол. . , 1989.

19114. Вершинин Л. Сага воды и огня. . , .

19115. Сегаль В. Освобождение беллетриста Р.. . , .

19116. Джентл М. Золотые колдуны. . , .

19117. Попович В., Голубець В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. ВТД Університетська книга. Суми, 2002. 260 с.

19118. Волков А., Новиков А. Мир спящего колдуна. . , .

19119. Бишоф Д. Недетские игры. . , 1983.

19120. Лейбер Ф. Странник. . , .

19121. Горбовский А. Благодетели. . , .

19122. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2002. 240 с.

19123. Манова Е. Рукопись Бэрсара. . , .

19124. Бендел Д., Нейпир Р. Использование Linux. Вільямс. Москва, 2002. 784 с.

19125. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. Ника-Центр. Киев, 1998. 480 с.

19126. Бондарев Б. Н. Статистическая радиотехника. ЗНТУ. Запорожье, 2002. 84 с.

19127. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування електричних апаратів високої напруги для студентів спеціальності Електричні машини та апарати спеціалізації 8.092206.02 - Електричні апарати. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 34 с.

19128. Бухгалтерский учет. Полиграф. Запорожье, 2002. 200 с.

19129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електроніка і МСТ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 34 с.

19130. Хендерсон З. Стены. . , .

19131. Бессонов А. Мир в красном камне. . , 1997.

19133. Вечканов Г. С., Вечканов Г. В. Макроэкономика. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 224 с.

19134. Мирер А. Дом скитальцев. . , .

19135. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Мови об'єктно-орієнтованого програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 36 с.

19136. Олди Г.Л. Ожидающий на перекрестках. . , .

19137. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 31 с.

19138. Хаим С. Синдром Васкмута. . , .

19139. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Невский диалект. Санкт-Петербург, 2001. 352 с.

19140. Гикиш Л. В. Финансы. МАУП. Киев, 2001. 96 с.

19141. Казанцев А. Взрыв. . , .

19142. Гинзбург А. И. Страхование. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 176 с.

19143. Вязников П. Рассказы. . , .

19144. Гольдберг О. Д., Гурин Я. С., Свириденко И. С. Проектирование электрических машин. Высш. шк.. Москва, 2001. 430 с.

19145. Законодавство України про банкрутство. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 336 с.

19146. Арчел Н. Бетонные джунгли. . , .

19147. Законодавство України про сім'ю. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 384 с.

19148. Вайли Д. Служители королевства Арк. . , .

19149. Васильев В. Вояжер 1-2. . , .

19150. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Економіка праці" для студентів денного відділення спец. 7.050201, 6.050108. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 58 с.

19151. Воронцов К. Рассказы. . , 1996.

19152. Гофман Н. Ф., Маховикова Г. А. Основы внешнеэкономической деятельности. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 208 с.

19153. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент. МАУП. Киев, 2002. 160 с.

19154. Пищенко В. Миров двух между.... . , .

19155. Гришина Н. В. Психология конфликта. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 464 с.

19156. Найт Д. По ту сторону барьера. . , .

19157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисц. "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 55 с.

19158. Хеннеберг Н. Язва. . , .

19159. Деньги и кредит. ЗНТУ. Запорожье, 2002. 86 с.

19160. Больных А. Жил-был вор. . , .

19161. Дизели ряда 6Ч12/14. Машиностроение. Москва, 1975. 208 с.

19162. Брекетт Ли Большой прыжок. . , .

19163. Вэнс Дж. Большая планета. . , .

19164. Бигл Л. мл. Памятник. . , .

19165. Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Тесты и задачи по оценочной деятельности. Оценка стоимости, имущества и финансового состояния предприятия. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 128 с.

19166. Бигль П. Рассказы. . , .

19167. Биленкин Д. Рассказы. . , .

19168. Измайлов А. Предел напряжения. . , .

19169. Корабельников О. Башня птиц. . , .

19170. Кузнецов Д.Ю. Быстринка. . , .

19171. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. Одиссей. Харьков, 2001. 315 с.

19172. Запорожан А. Я. Все об акциях. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 256 с.

19173. Запорожченко Ю. А., Корнейук В. И. Букварь электронщика. Изд-ский центр ОНАС им. А.С.Попова. Одесса, 2002. 168 с.

19174. Зверев А. Ф. Социальное партнерство в предпринимательстве. Изд-во РУДН. Москва, 2001. 109 с.

19175. Зеленяк О. П. Практикум программирования наTurbo Pascal. Диа Софт. Киев, 2001. 320 с.

19176. Иванов В. Компьютерные коммуникации. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 224 с.

19177. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. ВЛАДОС. Москва, 2001. 176 с.

19178. Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контролинга в организациях. Финансы и статистика. Москва, 2002. 256 с.

19179. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. Высш. школа. Москва, 2001. 327 с.

19180. Копылов И. П. Электрические машины. Логос. Москва, 2000. 607 с.

19181. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2001. 288 с.

19182. Вейнбаум С. Черное пламя. . , .

19183. Кумарова М. Г. Новый бизнес английский. Курс деловой лексики английского языка. ЭКМОС. Москва, 1998. 400 с.

19184. Волков А. Гениальный пень. . , .

19185. Афанасьев Р. Хроники черного замка. . , .

19186. Кудрявцев Л. Черная стена. . , .

19187. Фрай М. Гугландские топи. . , .

19188. Васильев В. Клинки. . , .

19189. Фрай М. Возвращение Угурбадо. . , .

19190. Войскунский Е., Лукодьянов И. Черный столб. . , .

19191. Никитин Ю. Князь Владимир. . , .

19192. Васильев В. Черный камень Отрана. . , .

19193. Стульник С. Аз победиши или между землей и небом - война!. . , .

19195. Фрайер Р. Кровь героев. . , .

19196. Новиков Н. Карьерский оборотень. . , .

19197. Теплов Л. Вертикаль. . , .

19198. Михайлов В. Вариант "И". . , .

19199. Фрай М. Вершитель. . , .

19200. Вершинин Л. Рассказы. . , .

19201. Веллер М. Рассказы. . , .

19202. Вейнбаум С. Рассказы. . , .

19203. Ли Т. Белая ведьма 1-3. . , .

19204. Васильев В. Сборник рассказов. . , .

19205. Варшавский И. Рассказы. . , .

19206. Вэнс Дж. Рассказы. . , .

19208. Лавров К. Н., Цыплакова Т. П. Финансовая аналитика. MATLAB 6. ДИАЛОГ-МИФИ. Москва, 2001. 386 с.

19209. Саверский А. Кровь. . , .

19210. Грин А.С. Восход Голубой Луны. . , .

19211. Хэмбли Б. Те, кто охотится в ночи. "Александр Коржневский", "Русич". М., Смоленск, 1995.

19212. Уайт Т. Книга Мерлина. . , .

19213. Литвиненко Т. В. Visual Basic 6.0. Горячая линия-Телеком. Москва, 2001. 140 с.

19214. Каин Э. Рассказы из книги "Обманки". . , .

19215. Звягинцев В. Вихри Валгаллы. . , 1997.

19216. Вагнер К.Э. Дорога королей. . , .

19217. Фармер Ф. В разрушенное тело вернитесь. . , .

19218. Звягинцев В. Бои местного значения. ЭКСМО-пресс. , 1999.

19219. Ле Гуин У. Сборник рассказов. . , .

19220. Брин Д. Звездный прилив. . , .

19221. Туяр А. Логос. . , .

19222. Андерсон П. Нелимитированная орбита. . , .

19223. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента. МАУП. Киев, 2002. 360 с.

19224. Митчелл М., Оулден Д., Самьюэл А. Программирование для Linux. Вільямс. Москва, 2002. 288 с.

19225. Муркок М. Пес Войны и Боль Мира. . , .

19226. Пэджетт Л. Все тенали бороговы..... . , .

19227. Налоги и сборы. Полиграф. Запорожье, 2002. 192 с.

19228. Неббет Гэри Справочник по базовым функциям API Windows NТ/20. Вильямс. Москва, 2002. 528 с.

19229. Об отпусках и командировках. Полиграф. Запорожье, 2002. 174 с.

19230. Бояндин К. Рассказы. . , .

19231. Общая психология. ВЛАДОС. Москва, 2001. 448 с.

19232. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики. Дело и Сервич. Москва, 2002. 160 с.

19233. Пашигорева Г. И., Савченко О. С. Системы управленческого учета и анализа. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 176 с.

19234. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. Прогресс, Универс. Москва, 1994. 496 с.

19235. Бойе Э. Сердце дракона. . , .

19236. Брекетт Ли Марсианский гладиатор. Танцовщица с Ганимеда.. . , .

19237. Браславский Д. Рассказы. . , .

19238. Астахова Н. Хлеб для случайного путника. . , .

19239. Михайлов С. Брешь в стене. . М., 1991.

19240. Щербак-Жуков С. На мосту. . , .

19241. Бах Р. Мост через вечность. . , .

19242. Брин Д. Война за возвышение. . , 1986.

19243. Козинец Л. Полеты на метле. . , .

19244. Маклафлин Дин Братья по разуму. . , .

19245. Желязны Р. Бог Света. . Казань, 1986.

19246. Каплан В. Корпус. . , .

19247. Булычев Кир Рассказы и повести. . , .

19248. Каплун В. "Бурда-Моден". . , .

19249. Романецкий Н. Отягощенные счастьем. . , .

19250. Фармер Ф. Божье дело. . , .

19251. Диксон Г. Только человек!. . , .

19252. Буццати Д. Рассказы. . , .

19253. Смит Дж. Кэр Кабалла. . , .

19254. Клименко В. Котел колдуна. . , .

19255. Картер Л. Джандар с Каллисто 1-3. . , .

19256. Кард О. Игра Эндера. . , .

19257. Кард О. Говорящий от имени мертвых. . , .

19258. Берроуз Э. Тувия, дева Марса. . , .

19259. Берроуз Э. Марсианские шахматы. . , .

19260. Берроуз Э. Великий ум Марса. . , .

19261. Гаррет Р. Дело об опознании. . , .

19262. Щеглов С. Замок. . , .

19263. Ларионова О. Чакра Кентавра. . , .

19266. Пелевин В. Чапаев и пустота. . , 1996.

19267. Сташефф Р. Чародей 1-2, 6. . , .

19268. Черри К. Район Змеи. . , .

19269. Черри К. Русалка. . , .

19270. Павлов С. Чердак Вселенной. . , .

19271. Чернобровкин А. Кинслер отдыхает. Денница. Волхв. Скоморох. Мавка.. . , .

19272. Черри К. Рассказы. . , .

19273. Чешко Ф. Рассказы. . , .

19274. Честертон Г. Проклятая книга. . , .

19275. Пирс Э. Медь Химеры. . , .

19276. Лейбер Ф. Большое время. . , .

19277. Чопоров В. Рассказы. . , .

19278. Уэйс М., Хикмэн Т. Хроники Драконов. . , .

19279. Мартыненко В. Летопись одной цивилизации. . , .

19280. Сикорски Ян Фатальный хроноклазм. . , .

19281. Вершинин Л. Хроники неправильного завтра. . , .

19282. Булычев Кир Белое платье Золушки. . , .

19284. Корбут А. Гражданская война. . , 1993.

19285. Васильев В. Облачный край. . , .

19286. Келли Р. Люди облаков. . , .

19287. Хаецкая Е. Чудовище южных окраин. . , .

19288. Желязны Р., Сейберхэген Ф. Витки. . , .

19289. Зарубин А. Коллекционеры. . , .

19290. Говард Р., Спрэг Л. Цикл "Конан-варвар". . , .

19291. Легостаев А. Хонсепсия. . , .

19292. Андерсон П. Завоевать три мира. . , .

19293. Хаецкая Е. Завоеватели. . , .

19294. Козинец Л. Огонь в колыбели. . , .

19295. Борхес Х. Книга вымышленных существ. . , .

19296. Меррит А. Ползи, тень, ползи!. . , .

19297. Клемент Х. Критический фактор. . , .

19298. Желязны Р. Создания света - создания тьмы. . , .

19299. Волознев И. Крокки из Рода Барса, или Мир Оборотней. . , .

19300. О'Донохью Н. Перекресток I - III. . , .

19302. Андерсон П. Крестоносцы космоса. . , .

19303. Булычев Кир, Володин А., Данелия Г. А слезы капали..... . , .

19304. Виндж Дж. Хрустальный корабль. . , .

19306. Токарев С. А. Религия и истории народов мира. Политиздат. Москва, 1986. 576 с.

19307. По Р. Четвертая волна или сетевой маркетинг в ХХI веке. ФАИР-ПРЕСС. Москва, 2001. 416 с.

19308. Политическая социология. Феникс. Ростов н\Д, 2001. 640 с.

19309. Прикладная конфликтология. Харвест. Мн., 2001. 624 с.

19310. Колесников А. Н., Алехина Е. А., Горбачев М. И. Психология делового преуспевания. ВЛАДОС-ПРЕСС. Москва, 2001. 304 с.

19311. Кинг С. Кадж. . , .

19312. Роджерсон, Дейл Основы СОМ. Изд-ско-торговый дом "Русская Редакция". Москва, 2000. 400 с.

19313. Васильев В. Смерть или слава. . , .

19314. Мещерякова Ф. Дети Вечности. . , .

19315. Ручная и машинная вышивка. Легкая индустрия. Москва, 1980. 224 с.

19316. Михайлов С. Далекие огни. . , .

19317. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. [б. в.]. Москва, 1996. 222 с.

19318. Рычков В. Microsoft Excel 2000. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 320 с.

19319. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент. КНЕУ. Київ, 2001. 186 с.

19320. Далмас Дж. Фаглит. . , .

19321. Сафронов И. К. Бейсик в задачах и примерах. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2001. 224 с.

19322. Симкина Л. Г., Корнейчук Б. В. Микроэкономика. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 464 с.

19323. Табб Э. Домарест с Терры 1-3. . , .

19324. Желязны Р. Долина проклятий. . , .

19325. Структурообразование силикатных систем. Gaudeamus. Днепропетровск, 2000. 112 c.

19326. Муркок М. Чуждый зной. . , .

19327. Муркок М. Пустые земли. . , .

19328. Гаррет Р. Слишком много волшебников. . , .

19329. Фармер Ф. Дэйр. . , .

19330. Слэйд М. Головорез. . , .

19331. Хаецкая Е. Мракобес. . , .

19332. Спрэг де Камп Л. Да не опустится тьма. . , .

19333. Нортон э. Угрюмый дудочник. . , .

19334. Холли Дж. Темная планета. . , .

19335. Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика. Ника-Центр. Киев, 2002. 240 с.

19336. Перумов Н. Эльфийский клинок. . , .

19337. Холдсток Р. Темное колесо. . , .

19339. Волознев И. Дарт и агенты Рассадура. . , .

19340. Хэмбли Б. Дарват 1-2. . , .

19341. Дашков А. Рассказы. . , .

19342. Тарасенко Н. Г. Экономические районы Украины. Академия. Донецк, 2001. 72 с.

19343. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. НОЛИДЖ. Москва, 1998. 624 с.

19344. Ильенкова С. Д., Ильенкова Н. Д., Мхитарян В. С. Управление качеством. Банки и биржи, ЮНИТИ. Москва, 2000. 199 с.

19345. Левчук Л. Т., Гриценко В. С., Єфименко В. В. Історія світової культури. Либідь. Київ, 1999. 368 с.

19347. Льюис К. Плавание "Утреннего путника". . , .

19349. Фармер Ф. Мир дней 1-3. . , .

19350. Булычев Кир Смерть этажом ниже. . , .

19351. Кард О. Тысяча смертей. Соната без сопровождения.. . , .

19352. Савецкий А. Демиург. . , .

19353. Фэйст Р. Долина тьмы. . , .

19355. Панаско Е. Десант из прошлого. . , .

19356. Андерсен Л. Дети Вечности 1-3. . , .

19357. Соркин Э. Диагноз по старинке. . , .

19358. Бачило А. Проклятье Диавардов. . , .

19359. Меткалф Дж. Торжествующий мертвец. . , .

19360. Диков И. Рассказы. . М., 1997.

19361. Лэймон Р. Запруда Динкера. . , .

19362. Штерн Б. Записки динозавра. . , .

19363. Спиллейн М. Дип. . , .

19364. Спрэг де Камп Л., Прэтт Ф. Дипломированный чародей или Приключения Гарольда Ши 1-3. Северо-Запад. , .

19365. Савченко В. Открытие себя. . , .

19366. Светлогорко В. Отщепенец мелкого масштаба. . , .

19367. Притыкин Л. М., Большаков В. И., Лукиенко Т. В., Любченко А. Н. Теория физико-химического описания адгезионных свойств органических соединений(цианакрилатные адгезивы). Basilian Press. Canada, 1999. 172 с.

19368. Теория финансов. ЗНТУ. Запорожье, 2002. 107 с.

19369. Ле Гуин Обездоленный. . , .

19370. Желязны Р. Сборник рассказов и повестей. . , .

19371. Крон Р. Врач. . , .

19372. Романецкий Н. Убьем в себе Додолу. . , .

19373. Иванов Б. Ночь пса. . , 1998.

19374. Мирер А. Главный полдень. . , .

19375. Дональдсон С. Проклятие Лорда Фаула. . , .

19376. Дональдсон C. Война Иллеарта. . , .

19377. Клименко С. А., Муковоз Ю. А., Полонский Л. Г., Мельничук П. П. Точение износостойких защитных покрытий. Техніка. Киев, 1997. 142 с.

19378. Дональдсон С. Золотня - огонь. . , .

19379. Дональдсон С. Хроники Томаса Кавинанта Неверующего. . , .

19380. Ермолаев Т. Дети Судного Дня. . , .

19381. Уэллс Г. Дверь в стене. . , .

19382. Желязны Р. Двери в песке. . , .

19383. Вартанов С. Белая дорога. . , .

19384. Диксон Гордон Р. Дорсай 1-4. . , .

19385. Дуглас Н. Южный ветер. . , .

19386. Варшавский И. Солнце заходит в Дономаге. Молодая Гвардия. М., 1966.

19387. Черри К. Подвальная станция. . , .

19388. Юрьев А. Те, кого ждут. . , .

19389. Китаева А. Век Дракона. . , .

19390. Хэмбли Б. Драконья погибель. . , .

19391. Казменко С. Знак дракона. . , .

19392. Диксон Гордон Р. Дракон 1-2. . , .

19393. Пирс Э. Золото Дракона. . , .

19394. Филлипс П. Сновидения - святое дело. . , .

19395. Берк Дж. Театр доктора Страха. . , .

19396. Коул Д. Знак драконьей крови. . , .

19397. Боллард Дж. Затонувший мир. . , .

19398. Дункан Д. Седьмой меч. . , .

19399. Васильев В. Два шага на Данкартен. . , .

19400. Кузин Ф. А. Диссертация. Ось-89. М., 2000. 320 с.

19401. Дюрренматт Ф. Подельники. . , .

19402. Трускиновская Д. Дверинда. . , .

19403. Дяченко Марина и Сергей Ведьмин век. . , .

19404. Дяченко Марина и Сергай Рассказы. . , .

19405. Вэнс Дж. Умирающая Земля. . , .

19406. Фортенбери Т. Проектирование виртуальных частных сетей в среде Windows 2000. Вильямс. Москва, 2002. 320 с.

19407. Хабрейкен Джо Изучи Microsoft Word 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2002. 224 с.

19408. Харламов Ю. А., Будагьянц Н. А. Физика, химия и механика поверхности твердого тела. ВУГУ. Луганск, 2000. 624 с.

19409. Хейз Дидре Освой самостоятельно HTML и XHTML. 10 минут на урок. Вільямс. Москва, 2002. 224 с.

19410. Чистов Л. М. Экономика строительства. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 256 с.

19411. Эффективность государственного управления. Консалт-банкир. Москва, 1998. 848 с.

19412. Юркин А. Г. Задачник по программированию. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 192 с.

19413. Янковский К. П., Мухарь И. Ф. Управленческий учет. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 128 с.

19414. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичний комплекс з курсу "Релігієзнавства" для студ. усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 108 с.

19415. Бигль П. Последний единорог. . , .

19416. Шерред Т. Попытка. . , .

19417. Ле Гуин У. Земноморье 1-4. . , .

19418. Вирен Г. Путь единорога. . , .

19419. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Методичні вказівки до виконання робіт з дисц. "Банківські операції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

19420. Сейберхэген Ф. Разоренные земли. . , .

19421. Клугер Д. Непредвиденные обстоятельства. . , .

19422. Сейберхэген Ф. Черные горы. . , .

19423. Кучма Е. История Умбара. . , .

19425. Сейберхэген Ф. Мир Арднеха. . , .

19426. Старцев А. Путешествие на черную ухуру. . , .

19427. Густяков Б. Приключения Дика Киллмена. . , 1998.

19428. Локхард Дж. К востоку от Эдема. . , .

19429. Свержин В. Закон Единорога. . , .

19431. Етоев А. Бегство в Египет. . , .

19432. Желязны Р. Кладбище слонов. . , .

19433. Асприн Р. Боевая элита империи. . , .

19434. Эддингс Д. Хроники королевства Эления 1-3. . , .

19435. Муркок М. Город мечты. . Ленинград, 1989.

19436. Муркок М. Возвращение мертвого Бога. . , .

19437. Васильев В. Роман о несбывшемся. . , 1997.

19438. Уоллес Ф. Из двух зол. . , .

19439. Корнблат С. Две судьбы. . , .

19440. Иванов С. Двое. . , .

19441. Брэкетт Л. Твинер. . , .

19442. Тортлдав Г. Император для легиона. . , .

19443. Тортлдав Г. Пропавший легион. . , .

19444. Михайлов С. Тупик, или Праздник Святого Габриэля. . , 1989.

19445. Аверченко Л. К. Управление общением: теория и практикумы для социального работника. ИНФРА-М. М., Новосибирск, 2001. 216 с.

19446. Больных А.Г. Смарагдовые звезды. . , 1990.

19447. Асмус В. Ф. Античная философия. Высшая школа. Москва, 2001. 400 с.

19448. Сладкий Н. Последняя загадка тунгусского метеорита. . , .

19449. Андерсон П. Возмутители спокойствия. . , .

19450. Латынина Ю. Колдуны и министры. . , .

19451. Трофимов Я. Вечная ночь. История вероятного мира. . , 1999.

19452. Симмонс Д. Эндимион 1-2. . , .

19453. Никитин Ю. Трое. . , .

19454. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организаторские и коммуникативные качества личности. ВЛАДОС. Москва, 2001. 176 с.

19455. Хаецкая Е. Обретение Энкиду. . , 1996.

19456. Павон Ф.Г. Когда стены стали прозрачными. . , .

19458. Эрл Дж. Боги Вселенной. . , .

19459. Манова Е. Побег. . , .

19460. Тревор У. Еще два рыцаря. . , .

19461. Батаршев А. В. Темперамент и характер: психологическая диагностика. ВЛАДОС-ПРЕСС. Москва, 2001. 336 с.

19462. Михайлов С. Трещина. . , 1988.

19463. Карсак Ф. Бегство Земли. . , .

19464. Предпоследний эскапист. . , .

19465. Етоев А. Рассказы. . , .

19466. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лошаков Д. Г. Социология. ИНФРА-М. Москва, 2002. 304 с.

19467. Эверс Г. Рассказы. . , .

19468. Миловидов Б. Каждому свое. . , .

19469. Маринин Г. Одержимые злом. . , .

19470. Бланк И. А. Управление денежными потоками. Ника-Центр, Эльга. Киев, 2002. 736 с.

19471. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики. МАУП. Киев, 2001. 168 с.

19472. Бороздина Г. В. Психология делового общения. ИНФРА-М. Москва, 2002. 295 с.

19473. Рей А. Западня. . , 1988.

19474. Мэй Дж. Изгнанники в плиоцен 2-4. . , .

19475. Вольф Х. Опыт на себе. . , .

19476. Никитин Ю. Зубы настежь. . , .

19478. Купер Э. Транзит. . , .

19479. Мистер А. Транссферы. . , .

19480. Лазарчук А. Транквилиум. . , .

19482. Валентинов А. Око силы 1-4. . , .

19483. Зензинов А., Забалуев В. Поезд 666, или число зверя. . , 1999.

19484. Вэнс Дж. Глаза верхнего мира. . , .

19485. Бабенко В. ТП (повесть временных лет). . , .

19486. Лиман В., Нефедьев Л. Быстрые сны. . , .

19487. Меррит А. Лик в бездне. . , .

19490. Фармер Ф. Легендарное судно. . , .

19491. Фармер Ф. Рассказы. . , .

19492. Муркок М. Город в осенних звездах. . , .

19494. Фармер Ф. Последний дар времени. . , .

19495. Торопов Е. Рассказы. . , .

19496. Лазарчук А. Там вдали, за рекой...... . , .

19497. Холт К. Тризна по женщине. . , .

19498. Паншин А. Судьба Мильтона Гомрата. . , .

19499. Николаев А. Коридор судьбы. . , .

19500. Булычев Кир Любимец. . , .

19501. Федоров И. Рассказы. . , .

19502. Фиалковский К. Бессмертный с Веги. . , .

19504. Корепанов А. Найти Эдем. . , .

19505. Финней Дж. Рассказы. . , .

19506. Виндж Дж. Пылающий корабль. . , .

19507. Варакута С. А., Егоров Ю. Н. Связи с общественностью. ИНФРА-М. Москва, 2001. 246 с.

19508. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология. ИНФРА-М. Москва, 2002. 240 с.

19509. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. Гардарики. Москва, 2002. 432 с.

19510. Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. АСТ, Харвест. Москва, 2002. 976 с.

19511. Гетманова А. Д. Логика. ВЛАДОС. Москва, 1998. 336 с.

19512. Гетманова А. Д. Учебник по логике. ЧеРо. Москва, 2000. 304 с.

19514. Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов. Феникс. Ростов н\Д, 2001. 512 с.

19515. Томас Т.Л. Клон. . , .

19516. Толкиен Дж. Рассказы. . Ленинград, 1987.

19517. Манова Е. Дорога в сообитание. . , .

19518. Ткачук Л. Рассказы. . , .

19519. Пурнель Дж. Тинкер. . , .

19520. Тенн У. Огненная вода. . , .

19521. Лазарчук А. Жестяной бор. . , .

19522. Фирсов В. Рассказы. . , .

19523. Андерсон П. Настанет время. . , .

19524. Вульф Дж. Пятая голова Цербера. . , .

19525. Желязны Р., Томас Т. Вспышка. . , .

19526. Нортон А. Ключ из глубины времен. . , .

19527. Стейнбек Дж. Квартал Тортилья - флэт. . , .

19528. Валентинов А. Флегетон. . , .

19529. Фармер Ф. Плоть. . , .

19530. Нортон А. Патруль не сдается!. . , .

19531. Нортон А. Покоренный корабль. . , .

19532. Нортон А. Торговцы во времени. . , .

19533. Андерсон П. Патруль времени. . , .

19534. Джейкс Д. Врата времени. . , .

19535. Тильман К. Грань желания. . , .

19536. Казаков В. Полет над гнездом лягушки. Сирена. Ольденбург, . 240с.

19537. Копти А. Полет. . , .

19538. Ланжелен Дж. Муха. . , .

19539. Холли Дж. Летящие глаза. . , .

19540. Андерсон П. Полет в навсегда. . , .

19542. Хай Ф. Запрещенная реальность. . , .

19543. Тильман К. Вторая попытка. . , .

19544. Нортон А. Дзанта из унии воров. . , .

19545. Рид К Автоматический тигр. . , .

19546. Вэнс Дж. Вечная жизнь. . , .

19547. Деннинг Т. Алый легион. . , .

19548. Деннинг Т. Охота на дракона. . , .

19549. Дональдсон С. Лорд Фаул Презренный. . , .

19550. Пухов М. Брошен ввысь. . , .

19551. Фоулер К. Увядшие розы. . , .

19552. Хоук С. Железный трон. . , .

19553. Фрейн М. Оловянные солдатики. . , .

19554. Корепанов А. Раздумья атланта. . , .

19555. Барон А. Те, кто старше нас. . , .

19556. Рас Д. Рассказы. . , .

19557. Перевозник С. Театр. . , .

19558. Шелли М. Франкенштейн, или современный прометей. Художественная литература. М., 1965. с.27-242

19559. Спринский В. То, что приходит на зов. . , .

19560. Тертлдав Г. Дело о свалке токсичных заклинаний. . , .

19561. Никитин Ю. Далекий светлый терем. . , .

19562. Олдридж Р. Освободитель 1-3. . , .

19563. Кук Г. Десять поверженных. Северо Запад. , 1984.

19564. Андерсон П. Выполненное задание. . , .

19565. Фюман Ф. Рассказы. . , .

19566. Огай И. Повелитель грядущего. . , .

19567. Булычев Кир Великий дух и беглецы. . , .

19568. Табб Э. Эвейна. Ваза эпохи мин. . , .

19569. Потапов В. Гаденыш. . , .

19570. Авраменко О. Принц Галии 1-3. . , .

19571. Гамильтон Л. Обет колдуньи. . , .

19572. Ганн Дж. Рассказы. . , .

19573. Плэтт Ч. Свалка. . , .

19574. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала. МАУП. Киев, 2002. 248 с.

19575. Столяров А. Сад и канал. . , .

19576. Сент - Клер М. Садовник. . , .

19577. Смирнов И. Гармана. . , .

19578. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций. МАУП. Киев, 2002. 186 с.

19579. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология. ИНФРА-М. Москва, 2002. 232 с.

19580. Ермакова Е. Е. Философия. Высш. шк.. Москва, 2000. 272 с.

19581. Андреев Л. Г., Косиков Г. К., Пахсарьян Н. Т. Зарубежная литература второго тысячелетия, 1000 - 2000. Высш. шк.. Москва, 2001. 335 с.

19582. Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. ВЛАДОС. Москва, 1997. 384 с.

19583. Гаррет Р. Рассказы. . , .

19584. Кук Г. Приключения Гаррета 1-6. . , .

19587. Коулсон Р., Вис Ж. Врата Вселенной. . , .

19588. Фармер Ф. Врата времени. . , .

19589. История философии. Феникс. Ростов н\Д, 2001. 576 с.

19590. Геммел Д. Нездешний 1-2. . , .

19591. Герасимов С. Рассказы. . , .

19592. Казанджан П. К., Тихонов Н. Д., Шулекин В. Т. Теория авиационных двигателей. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики газотурбинных двигателей. Транспорт. Москва, 2000. 287 с.

19593. Первушин А. Свора Герострата. Охота на Герострата.. . , .

19594. Грай Т. Гетто для ангелов. . , .

19595. Гейман А. Рассказы. . , .

19596. Ходжсон В. Пираты - призраки. . , .

19597. Колпиков А., Мусаев Э. Дар менестреля. . , .

19598. Информатика и системы управления. Амурский гос. ун-т. Благовещенск, 2002. 126 с.

19599. Гилфорд К.Б. Великодушный призрак. . , .

19600. Светлов Р. Гильгамеш. . , .

19601. Шварц А. Странствующий теллуриец. . , .

19602. Андерсон П. Тау ноль. . , .

19604. Берроуз Э. Тарзан 1-13. . , .

19605. Ллорд Дж. Ристалища Таллаха. . , .

19606. Трускиновская Д. Сказка о каменном талисмане. . , .

19607. Голубев Г. Тайна пирамиды Хирена. . , .

19608. Тенн У. Сборник рассказов. . , .

19609. Фармер Ф.Ж. Отвори, сестра моя. . , .

19610. Сыч Е. Все лишнее. . , .

19611. Олди Г.Л. Путь меча. . , .

19612. Роберсон Дж. Легенды о Тигре и Дел 1-4. . , .

19613. Олди Г.Л. Мечи. . , .

19614. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. Изд-во АСТ. Москва, 2002. 480 с.

19615. Лауэри Б. Опухоль. . , .

19616. Суэнвик М. Дочь железного дракона. . , .

19617. Свиридов А. Рассказы. . , .

19618. Бушков А. Сварог 1-2. . , .

19619. Кондауров В. И., Страданченков А. С. Социология. Инфра-М. Москва, 2001. 144 с.

19620. Кола Доминик Политическая социология. Весь Мир. Москва, 2001. 405 с

19621. Кравченко А. И. Социология. Академический Проект. Москва, 2002. 508 с.

19622. Васильев В. Хирурги. . , .

19623. Купер Э. Далекий закат. . , .

19624. Черри С.Дж. Угасающее солнце: кутат. . , .

19625. Вартанов С. Рассказы. . , .

19626. Стульник С. Рассказы. . , .

19627. Конвиц Д. Страж 1-2. . , .

19628. Михайлов С. Стрела архата. . М., 1990.

19629. Етоев А, Пещное действо. . , .

19630. Фармер Ф.Ж. Пробуждение каменного бога. . , .

19631. Краткий курс по экономике предприятия. Генеза. Киев, 1998. 424 с.

19632. Столяров А. Рассказы. . , .

19633. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. Эксмо-Пресс. Москва, 2002. 224 с.

19635. Мареев С. Н., Мареева Е. В., Арсланов В. Г. Философия ХХ века. Академический проект. Москва, 2001. 463 с.

19636. Олди Г.Л. Пасынки восьмой заповеди. . , .

19637. Малютин С. Ступени. . , .

19638. Коул А. Стэн 1-4. . , .

19639. Лукина Л., Лукин Е. Сталь разящая. . , .

19640. Клемент Х. Звездный свет. . , .

19641. Маркетинговые исследования. Студцентр. Харьков, 2001. 352 с.

19642. Силверберг Р, Стархевен. . , .

19643. Мартынов А. И. Археология. Высшая школа. Москва, 2000. 439 с.

19644. Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 400 с.

19645. Макдевитт Д. К черту звезды. . , .

19646. Прост С. Жертвы звездного храма. . , .

19647. Андерсон П. Звездный туман. . , .

19648. Становкина Л. Рассказы. . , 1992.

19649. Спринский В. Рассказы. . , .

19650. Крайтон М. Сфера. ТРЕК. Екатеринбург, 1987.

19651. Мирам Г. Э. Переводные картинки. Профессия: переводчик. Ника-Центр, Эльга. Киев, 2001. 336 с.

19652. Трускиновская Д. Ускоритель. . , .

19653. Некрасов А. И. Основы социологии. Одиссей. Харьков, 2002. 256 с.

19654. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: теория и практика. ВЛАДОС. Москва, 2001. 192 с.

19655. Нерсесянц В. С. Философия права. НОРМА. Москва, 2001. 652 с.

19656. Подбельский В. В. Язык СИ++. Финансы и статистика. Москва, 2001. 560 с.

19657. Позняк Л. А. Инструментальные стали. Наук. думка. Киев, 1996. 487 с.

19658. Пролеев С. В. История античной философии. Рефл-бук. Москва, 2001. 512 с.

19660. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень. ИНФРА-М. Москва, 2002. 400 с.

19661. Рогов Е. И. Психология общения. ВЛАДОС. Москва, 2001. 336 с.

19662. Михайлов В. Люди приземелья. . , .

19663. Воннегут К. Рассказы. . , .

19664. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 720 с.

19665. Хьюсон П. Сувенир. . , .

19666. Современный словарь по логике. Современное слово. Минск, 1999. 768 с.

19667. Андрущенко В. П., Афанасенко В. С., Волович В. И. Социальная философия. Единорог. К.- Харьков, 2002. 736 с.

19668. Социология. Маркетинг. Москва, 2002. 1036 с.

19669. Социология. НОРМА-ИНФРА. Москва, 2002. 912 с.

19671. Спицнадель В. Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. Бизнесс-пресса. Санкт-Петербург, 2002. 394 с.

19672. Стерлинг Д. Д. Техническое руководство по волоконной оптике. ЛОРИ. Москва, 2001. 288 с.

19673. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Мови низькорівневого керування апаратними засобами обчислювальних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 70 с.

19674. Таранов П. С. Золотая философия. АСТ. Москва, 1999. 544 с.

19675. Таранов П. С. Энциклопедия высокого ума. АСТ. Москва, 2000. 592 с.

19676. Тихонравов Ю. В. Философия. ИНФРА-М. Москва, 2001. 269 с.

19677. Торговая деятельность. Полиграф. Запорожье, 2002. 172 с.

19678. Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. Рефл-бук. Москва, 2002. 480 с.

19679. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 752 с.

19680. Философия. ВЛАДОС. Москва, 2001. 384 с.

19681. Философия. Юристь. Москва, 2002. 520 с.

19682. Философия. Феникс. Ростов на Дону, 2002. 576 с.

19683. Философия ХХ века. Знание. Москва, 1997. 288 с.

19684. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Об'єктно-орієнтоване програмування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 74 с.

19685. Сальников В. П., Сандулеса Ю. А., Гуцериев Х. С., Кальной И. И. Философия для аспирантов. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 512 с.

19686. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методічни вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи телебачення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 24 с.

19687. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 48 с.

19688. Фейст Р. Волшебник 1-2. . , .

19689. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Експлуатація електроустановок" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 14 с.

19690. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Монтаж та експлуатація електрообладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 25 с.

19691. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 56 с.

19692. Осадчук В. С., Осадчук О. В., Вербицький В. Г. Температурні та оптичні мікроелектронні частотні перетворювачі. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2001. 195 с.

19693. Вульф Дж. Песнь преследования. . , .

19694. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технічне діагностування та сертифікація металорізального обладнання" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 12 с.

19695. Соломатов А. "Г". . , .

19696. Демов О. Д. Планування електроспоживання промислових підприємств та управління ним. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2001. 104 с.

19697. Лазарчук А. Солдаты Вавилона. . , .

19698. Савуляк В. І. Синтез зносостійких композиційних поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2002. 161с.

19699. Мокін Б. І. Час сподівань. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2001. 384 с.

19700. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 32 с.

19701. Соколов А. Крик ястреба. . , .

19702. Брайан Д. Песня снегов. . , .

19703. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. радиотехн. Контрольная работа по курсу "Основы защиты информации". ЗНТУ. Запорожье, 2002. 24 с.

19704. Хуберат М.С. Ты вернулся, Снеогг, я знала. . , .

19705. Смушкович Д. Рассказы. . , .

19706. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Контрольна робота з дисципліни "Основи захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 24 с.

19707. Смотриков А. Рассказы. . , .

19708. Философский энциклопедический словарь. ИНФРА-М. Москва, 2002. 576 с.

19709. Медленная ночь со вторника на среду. . , .

19710. Фролов С. С. Социология. Гардарики. Москва, 2001. 344 с.

19711. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніко-інформаційне та математичне забезпечення САПР". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 42 с.

19712. Слизар Г. Рассказы. . , .

19713. Дженкинс Д. Берег скелетов. . , .

19714. Спирит С. Сказы о.... . , 1997.

19715. Чанышев А. Н. Философия древнего мира. Высш.шк.. Москва, 1999. 703 с.

19716. Брекетт Ли Сага о Скэйте 1-3. . , .

19717. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира. Высш.шк.. Москва, 2001. 703 с.

19718. Ситников К. Рассказы. . , .

19719. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. ВЛАДОС. Москва, 2001. 512 с.

19720. Полежаева Ю. Эльфийский синдром. . , .

19721. Янковский К. П., Мухарь И. Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 448 с.

19722. Брекетт Ли Тайна Синхарата. . , .

19723. Симон Э. Рассказы. . , 1978.

19724. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Цифрові пристроі та мікропроцесори. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 55 с.

19725. Тайрд-Боффин Э. Преподаватель симметрии. журнал "Юность". , .

19726. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Нейронні мережі та нейроінформатика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 60 с.

19727. Симмонс Д. Гиперион. . , .

19728. Bhatt N. D. Elementary engineering drawing (plane and solid geometry). Vallabh Viduanagar. Anand, 1991. 600 p.

19729. Kurosh A. Higher algebra. Mir Publisher. Moscow, 1980. 428 p.

19730. General chemistry in Formulas, Definitions and Diagrams. Mir Publishers. Moscow, 1990. 462 p.

19731. Matveev A. N. Electricity and Magnetism. Mir Publishers. Moscow, 1986. 448 p.

19732. Internal combustion engines. Mir Publishers. Moscow, 1990. 341 p.

19733. Pritulenko P. V. Plane figures and sections. How to construct them given specific conditions. Mir Publishers. Moscow, 1980. 162 p.

19734. Vonsovsky S. V. Magnetism of elementary particles. Mir Publishers. Moscow, 1975. 295 p.

19735. Sedov E. Entertaining electronics. Mir Publishers. Moscow, 1973. 351 p.

19736. Suvorov I. Higher mathematics. Peache Publishers. Moscow, 1966. 318 p.

19737. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Methodical instructions for executions the courcse disign on Electronics and Microcircuitry for the students of speciality 8.092206.02 for all study forms. ZNTU. Zaporozhye, 2002. 30 p.

19738. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки і індивідуальні завдання до лабораторних робіт та самостійним заняттям з курсу "Інформатика" та "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 52 c.

19739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з курсу "Вищої математики" для студ. радіоприладобудівних спец. денної форми навчання. Ряди. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 16 с.

19740. Заповедник гоблинов. Мир. М., 1978.

19741. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Розрахунок і проектування приводу машин" з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 39 с.

19742. Пирс Э. Серебро змея. . , .

19743. Ибнейзер Э. Серебряный кабель. . , .

19744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Розрахунок і проектування приводу машин" з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 39 с.

19745. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу всіх технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 134 с.

19746. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 75 с.

19747. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з іспанської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 47 с.

19748. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для всіх спеціальностей 1-го курсу. Розмовні теми. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 33 с.

19749. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з особливостей перекладу граматичних конструкцій в англійській та українській мовах. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 56 с.

19750. Ильин В. Пока молчат оракулы. . , .

19752. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до проведення практичних занять (аудиторних і контрольованої самостійної роботи) дисципліни "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 54 с.

19754. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Програмування мовою Visual Basic. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 35 с

19755. Описание микроконтроллеров 8051, 8052 и 80С51. . , . 41 с.

19756. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Українсько-російсько-англійсько-китайський термінологічний словник з інформатики для студентів-іноземців всіх спеціальностей, які навчаються на підготовчому відділенню. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 20 с.

19757. Описание микроконтроллеров 8051, 8052, 80С51. . , . 41 с.

19759. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Системи управління базами даних методичні вказівки по курсовій роботі для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091.501 - Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі. ЗНТУ. Запоріжжя, 1998. 54 с.

19760. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань з дисц. "Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння" та "Автомобілі і трактори - основи конструкціі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 66 с.

19761. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи управління базами даних" для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.091.501 - Комп'ютерні системи та мережі. ЗНТУ. Запоріжжя, 1998. 52 с.

19762. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисц. "Автомобілі і трактори - основи конструкціі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 66 с.

19763. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Елементна база електронних апаратів. Методичні вказівки до курсового проектування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 78 с.

19764. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. хімії та екології Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисц. "Хімія " для студ. техн.спец.. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 66 с.

19765. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні рекомендаціі з планами семінарських занять з дисц. "Історія України" для студ. усіх спец. всіх. форм навч.. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 51 с.

19766. Запорожск. гос. техн. ун-т Екзаменаційні білети для спеціальності "Компьютерные системы и сети" по предмету "Компьютерная электроника". ЗДТУ. Запоріжжя, 1990. 15 с.

19768. Учебно - отладочный стенд EV 8031. . , . 55 с.

19771. Микроконтроллеры. . , . 60 с.

19772. Запорожск. гос. техн. ун-т. Каф. радиотехн. Проектирование микропроцессорных средств и систем. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 39 с.

19773. Микропроцессоры семейства М68К. . , . 40 с.

19774. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Організація функціонування комп'ютера. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ЗДТУ. Запоріжжя, 1999. 21 с.

19775. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Організація функціонування комп'ютера. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ЗДТУ. Запоріжжя, 1999. 28 с.

19776. Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения СБИС К1816ВЕ51. . , . 49 с.

19777. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Політологія - студенту в запитаннях та відповідях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 118 с.

19778. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Політологія - студенту в запитаннях та відповідях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 88 с.

19779. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи". ЗДТУ. Запоріжжя, 1998. 104 с.

19781. Баймуратов М. О. Міжнародне право. Одіссей. Харків, 2001. 672 с.

19782. Бардачов Ю. М., Соколова Н. А., Ходаков В. Є. Дискретна математика. Вища школа. Київ, 2002. 287 с.

19783. Бойко О. Д. Історія України. Академія. Київ, 2001. 656 с.

19784. Бойко О. Д. Історія України. Академія. Київ, 2002. 656 с.

19785. Периферийные устройства. . , .

19786. Бондаренко Б. І., Безуглий В. К. Потенціали компонентів фізико-хімічних систем. Академперіодика. Київ, 2002. 125 с.

19788. Боярська З. І. Історія держави і права України. КНЕУ. Київ, 2001. 280 с.

19789. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системна інтеграція та модернізація ЕОМ". ЗНТУ. Запоріжжя, 1999. 30 с.

19790. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини. МАУП. Київ, 2002. 232 с.

19791. Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальні системи i комплекси". ЗНТУ. Запоріжжя, 1999. 78 с.

19792. Заброцький М. М. Педагогічна психологія. МАУП. Київ, 2002. 100 с.

19793. Іванцов І. О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 р.р.. Академперіодика. Київ, 2002. 289 с.

19794. Тези. . , .

19795. Історичний календар, 2002. Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв. Київ, 2002. 427 с.

19796. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Нова книга. Вінниця, 2001. 271 с.

19797. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Нова книга. Вінниця, 2001. 303 с.

19798. Технология программирования. . , . 10 с.

19799. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Нова Книга. Вінниця, 2001. 448 с.

19800. Закон України "Про інформацію". . , . 17 с.

19801. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. МАУП. Київ, 2001. 256 с.

19802. Закон України "Про державну таємницю". . , . 12 с.

19804. Закон України "Про захист інформації в АС". . , . 17 с.

19805. Малиновський Б. Н. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні. Академперіодика. Київ, 2001. 214 с.

19807. Митна справа в Украіні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 448 с.

19808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Менеджмент та маркетинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 23 с.

19809. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з предмету "Контроль якості зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 71 с.

19810. Кузьмiнський Є. В., Колбасов Г. Я., Тевтуль Я. Ю., Голуб Н. Б. Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії. Академперіодика. Київ, 2002. 182 с.

19811. Опєкунов В. В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованних сировинних компонентів. Академперіодика. Київ, 2001. 215 с.

19812. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А. Основи перекладу. Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин. Ельга. Київ, 2002. 240 с.

19814. Редько В. Н., Брона Ю. Й., Буй Д. Б., Поляков С. А. Реляційні бази даних. Академперіодика. Київ, 2001. 196 с.

19816. Скороход В. В., Уварова І. В., Рагуля А. В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурах. Академперіодика. Київ, 2001. 180 с.

19817. Соціологія. Академія. Київ, 2002. 560 с.

19818. Стрижак П. С. Детермінований хаос в хімії. Академперіодика. Київ, 2002. 286 с.

19819. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки. ЖІТІ. Житомир, 2001. 612 с.

19820. Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія. Академія. Київ, 2001. 576 с.

19821. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження лінійних електричних кіл постійного та змінного струму у комп"ютерному класі з дисц. ТОЕ, ОТК, ТЕ і ЕК. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 52 с.

19823. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електрообладнання автомобіля". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 64 с.

19824. Zaporozhye National Technical University. Physics Training aids for laboratory assignments on course of physics for all specialties students. ZNTU. Zaporozhye, 2002. 110 p.

19825. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Операційний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 9 с.

19826. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 22 с.

19827. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу "Теорія механізмів і машин". "Розрахунок механізмів авіаційних двигунів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 24 с.

19828. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Міжнародна інформація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 47 с.

19829. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Психологія управління та конфліктологія» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 26 с.

19831. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Вантажознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 43 с.

19832. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Транспортно-експедиційна робота". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 35 с.

19833. Толкиен Дж. Сильмариллион. . , .

19834. Плэтт Ч. Человек из кремния. . , .

19835. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Податкова система України" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 22 с.

19836. Силецкий А. Рассказы. . , .

19837. Лебедев А. Молчание белого тигра. . , 1994.

19838. Щеголев А. Сборник рассказов. . , .

19839. Штерн Б. Сборник рассказов. . , .

19840. Штейнмюллер А., Штейнмюллер К. Рассказы. . , .

19841. Мазова Н. Киносъемки. . , .

19842. Елисеев Н. Отстрел гномов. . , .

19843. Шмиц Д. Рассказы. . , .

19844. Шитова Н. Дерзкая. . , .

19845. Меррит А. Корабль иштар. . , .

19846. Щербаков А. Сдвиг. . , .

19847. Андерсон П. Щит времен. . , .

19848. Михайлов С. Шестое чувство. . , 1990.

19849. Шнейдер В. Ближнего твоего.... . , 1993.

19850. Писанко А. Шанс. . , .

19851. Легостаев А. Шахриярская царица. . , .

19852. Степанов С. Чужие тени. . , .

19853. Локхард Д. Время для драконов. . , 1998.

19854. Балмер К. Шаар - скиталец будущего. . , .

19855. Дрозд Е. Семь с половиной минут. . , .

19856. Шумилов П.Р. Иди, поймай свою звезду. . , 1997.

19857. Сергеев Д. Рассказы. . , .

19858. Сорокин В. Сердца четырех. . М., 1994.

19859. Херберт Д. Гробница. . , .

19860. Андерсон П. Чувствительный человек. . , .

19861. Дашков А. Странствия Сенора 1-3. . , .

19863. Гвин Уаймен Планерята. . , .

19864. Типтри Дж. Человек, который шел домой. . , .

19865. Брайан Д. Диадема Богини. . , .

19866. Никитин Ю. Семеро Тайных. . , .

19867. Сэлинджер Д. Рассказы. . , .

19868. Романецкий Н. Прозрение крота. . , .

19869. Васильев В. Око Всевышнего. . , .

19870. Третьяков В. Увидеть дракона.... . , .

19871. Никитин Ф. Золотая шпага. . , .

19872. Гордон Дж. Честность - лучшая политика. . , .

19874. Крегер А. Второе пришествие. . , .

19875. Савченко В. Вторая экспедиция на странную планету. . , 1998.

19876. Гайдамака Н. Зеленое на черном. . , .

19877. Холдмен Д. Времена года. . , 1989.

19878. Третьяков В. Игра в Грааль. . , .

19879. Никитин Ю. Святой Грааль. . , .

19880. Гринлиф У. Инцидент на Тартаре. . , .

19881. Больных А.Г. Сын дракона, внук дракона. . , 1991.

19882. Щербатых Ю. Рассказы. . , .

19883. Щербинин Ю. Сборник. . , 1998.

19884. Савеличев М. Тигр, тигр, светло горящий!. . , 1996.

19885. Больных А.Г. "Руки вверх, мистер Гремлин". . Екатеринбург, 1989.

19886. Робсон К. Человек из бронзы. . , .

19887. Гайп Дж. Гремлины. . , .

19888. Эмшвиллер К. Субботний отдых на берегу моря. . , .

19889. Макинтайр В. Поиски сатаны. . , .

19890. Йолин Дж. Карты печали. . , .

19891. Меррит А. Семь шагов к Сатане. . , .

19892. Кублицкая И. Год Грифона. . , .

19893. Сапковский А. Рассказы. . , .

19894. Громов Д. Сборник рассказов и повестей. . , .

19895. Сапковский А. Башня ласточки. . , .

19896. Гуданец Н. Покинутые во Вселенной. . , .

19897. Иванов Б., Щербатых Ю. Кай Сэнди 1-4. . , .

19898. Энвил К. История с песчанкой. . , .

19899. Гуларт Р. Рассказы. . , .

19900. Хлумов В. Санаторий. . , 1986.

19901. Самусь Ю. Рассказы. . , .

19903. Павленко Ю. В., Руда С. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному. культурному та освітньому контекстах. Академперіодика. Київ, 2001. 420 с.

19904. Саберхаген Ф. Маскарад в красном смещении. . , .

19906. Никитин Ю. Князь Рус. . , .

19907. Марш Н. Ру-ру. . , 1979.

19908. Желязны Р. Имя мне - легион. . , .

19909. Романецкий Н. Рубикон, или мир в латах. . , .

19910. Морфетт Т. Корзинка для мусора. . , .

19911. Дэвидсон А. Рорк!. . , .

19912. Моргнер И. Канат над городом. . , .

19913. Романецкий Н. Рассказы. . , .

19915. Булычев Кир Рассказы о Великом Гусляре. . , .

19916. Роэн М.С. В погоне за утром. . , .

19917. Рогов К. Взхоббит против тьмы. . , 1999.

19918. Васильев В. Веселый Роджер на подводных крыльях (Боевик со стрельбой в ритмах абордажа). . , .

19919. Хаецкая Е. Сборник рассказов и повестей. . , .

19920. Чешко Ф. Долина звенящих камней. . , .

19921. Лукин Е. Катали мы ваше солнце. . , .

19922. Ле Гуин Планета Роканнона. . , .

19923. Райт Г. Дорога на запад. . , .

19924. Желязны Р. Знаки дороги. . , .

19925. Олди Г.Л. Дорога. . , .

19926. Волков А., Новиков А. Дорога. . , .

19927. Фармер Ф.Ж. Темный замысел. . , .

19929. Найт Д. Ритианский террор. . , .

19930. Паншин А. Обряд перехода. . , .

19931. Хлумов В. Мастер дымных колец. . , .

19932. Рыбин В. Рассказы. . , .

19933. Хаецкая Е. Возвращение в Ахен. . , .

19934. Хаецкая Е. Человек по имени Беда. . , .

19935. Хаецкая Е. Хальдор из Светлого города. . , .

19936. Хаецкая Е. Исангард и Кода: чудовище южных стран. . , .

19937. Хаг Е. Рассказы. . , .

19938. Ле Гуин У. Хайнский цикл. Полярис. , 1997.

19939. Хэмбли Б. Башня Тишины. . , .

19940. Хэмбли Б. Силиконовый маг. . , .

19941. Раткевич Э. Палач Мерхины. . , .

19942. Желязны Р. Возвращение палача. . , .

19943. Эллисон Х. Рассказы. . , .

19944. Зимняя Н. Ненависть. . , .

19945. Желязны Р., Шекли Р. Принеси мне голову Прекрасного принца. . , .

19946. Васильев В. Сердца и моторы. . , .

19947. Мак Дональд Дж. Бал в небесах. . , .

19948. Ачасоев Д. Хэллоуин. . , .

19949. Найт Д. Мостовые ада. . , .

19950. Дашков А. Звезда ада. . , .

19951. Хаецкая Е. Хелот из Лаенгедока. . , .

19952. Голд Г. Герой. . , .

19953. Ланье С. Иеро. . , .

19954. Перумов Н. Летописи Хьерварда. . , .

19955. Раткевич Э. Наемник мертвых богов. . , .

19956. Чилсон Р. По образу и подобию. . , .

19957. Торопов Е. В мире хищных зверей. . , .

19958. Барнс Дж. История мира в 10 1/2 главах. . , .

19959. Льюис К. Мерзейшая мощь. . , .

19960. Хлумов В. Рассказы. . , .

19961. Хобот В. Рассказы. . , .

19962. Холдмен Д. Рядовая война рядового Джекоба. . , .

19964. Пищенко В. Замок ужаса. . , .

19965. Нортон Э. Корона из сплетенных рогов. . , .

19966. Успенский М. Чугунный всадник. . , .

19967. Михайлов В. Ночь черного хрусталя. . , .

19968. Серафимов К. Планета для охоты. . , .

19970. Никитин Ю. Я живу в этом теле!. . , .

19972. Рубинов А. Слезы льда. . , .

19974. Бабенко В. Игоряша "Золотая рыбка". . , .

19975. Логинов С. Многрукий Бог Далайна. . , .

19976. Волски П. Наваждение. . , .

19977. Спринский В. Я - дорога..... . , .

19978. Желязны Р. Этот Бессмертный. . , .

19979. Никитин Ю. Империя Зла. . , .

19980. Никитин Ю. Ингвар и Ольха. . , .

19981. Фармер Ф. Внутри и снаружи. . , .

19982. Пелевин В. Жизнь насекомых. . , .

19983. Латынина Ю. Инсайдер. ОЛМА-Пресс. М., 1999.

19984. Когсвелл Т. Инспектор - призрак. . , .

19985. Казменко С. Нашествие. . , .

19986. Мосийчук А. Изобретатель. . , .

19987. Ипатова Н. Большое драконье приключение. . , .

19988. Свиридов А. Человек с железного острова. . , .

19989. Фармер Ф. Летающие киты Исмаэля. . , .

19990. Андерсон П., Броксон М. Демон острова Скаттери. . , .

19991. Райт Дж. Охота за островом. . , .

19992. Желязны Р. Умереть в Италбаре. . , .

19993. Иторр К. Рассказы. . , .

19994. Блэтти У. Изгоняющий дьявола. . , .

19995. Желязны Р. Джек из Тени. . , .

19996. Нортон Э. Суд на Янусе. . , .

19997. Хэмбли Б. Дети Джедаев. . , .

19998. Трускиновская Д. Жонглер и Мадонна. . , .

19999. Джордан Р. Колесо времени. . , .

20001. Маринин Е. Прыжок. . , .

20002. Пристли Дж. 31 июня. . , .

20003. Чирков В. Замок на стыке миров. . , .

20004. Нортон Э., Мэдли Д. Мир звездного коота. . , .

20005. Амнуэль П. Каббалист. . , .

20006. Норман Дж. Тарл Кэбот на Горе 1-3. . , .

20008. Спрэг де Камп Рассказы. . , .

20009. Кэмпбелл Дж. Рассказы. . , .

20010. Спрэг де Камп Башня гоблинов. . , .

20011. Каннингем П.Е. Убить Дракона. . , .

20012. Кононенко М. Рассказы. . , .

20013. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

20014. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Сучасні інформаційні технології. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

20015. Каплан В. Рассказы. . , .

20016. Кублицкая И. Карми. . , .

20017. Кэррол Дж. Грусть деталей. . , .

20018. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з курсів "Інформатика" та "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

20019. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для лабораторних робіт з курсів "Інформатика" та "Обчислювальна техніка та програмування" по темі: "Використання програми Advanced Grapher. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 27 с.

20020. Картер Л. Рассказы. . , .

20021. Картер Л. Тонгор и Пираты Таракуса. . , .

20022. Казменко С. Сборник рассказов и повестей. . , .

20023. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи автоматизації ПТБД машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 31 с.

20024. Кэр К. Заклинание клинка. . , .

20025. Дубов И. Харон обратно не перевозит. . , .

20026. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни “Економетрика ”. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 50 с.

20027. Герролд Д. Война протв Кторра. . , .

20028. Васильев В. Техник большого Киева. . , .

20029. Фармер Ф.Д. Убить бога. . , .

20030. Вэнс Дж. Машина смерти. . , .

20031. Трускиновская Д. Королевская кровь. . , .

20032. Кирпичев В. Рассказы. . , .

20033. Лэрд Дж. Колокола Киртана. . , .

20034. Желязны Р. Кладбище сердца. . , .

20035. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Прикладна механіка" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 "Електричні машини і апарати",8.090403 "Ливарне виробництво чорних і. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 62 с.

20036. Волознев И. Последняя ночь Клеопатры. . , .

20037. Клименко В. Рассказы. . , .

20038. Клинков В. Рассказы. . , .

20039. Ключевский В. Рассказы. . , .

20040. Климов Г. Князь Мира Сего. . , .

20041. Борхес Х. Сборник рассказов. . , .

20042. Лукин Е. Рыцари кувалды. . , .

20043. Широков Н. Комплекс. . , .

20044. Кобер В. Рассказы. . , .

20045. Бадигин К.С. Кольцо Великого Магистра. . , .

20046. Комаров В.Н. Рассказы. . , .

20047. Херберт Дж. Копье. . , .

20048. Карр Терри Повелитель войн Кор. . , .

20052. Лард Дж. Корнуолльский кровосос. . , .

20053. Королев С. Рассказы. . , .

20054. Ричмонд У, Ричмонд Л. Коровы не едят траву. . , .

20055. Косенков В. Рассказы. . , .

20056. Котенко О.Н. Рассказы. . , .

20057. Козлов А. Путь Бога 1-2. . , .

20058. Коулсон Дж. Цитадель бога смерти. . , .

20059. Гаррисон Г., Холм Дж. Молот и крест 1-4. . , .

20060. Криворучко П. Рассказы. . , .

20061. Бакстер С. Ксили 1-2. . , .

20062. Кудрявцев Л. Сборник рассказов и повестей. . , .

20063. Кук Р. Мозг. . , .

20064. Легостаев А. Трон Валузин. Северо-Запад. Спб., 1998.

20065. Купер Э. Рассказы. . , .

20066. Купцов В. Рассказы. . , .

20067. Кунин В. Кыся. . , .

20068. Тексти (конспект) лекцiй з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 82 с.

20069. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Облік та аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 20 с.

20070. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 19 с.

20071. Каплун В. Шпоры для Лабы. . , .

20072. Сильверберг Р. Человек в лабиринте. . , .

20073. Кудрявцев Л. Лабиринт снов. . , .

20074. Лавкрафт Г. Рассказы. . , .

20075. Тенн У. Лампа для медузы. . , .

20076. Вэнс Дж. Языки Пао. . , .

20077. Лазарчук А. Рассказы. . , .

20078. Еськов К. Последний кольценосец. . , .

20079. Вэнс Дж. Последний замок. . , .

20080. Купер Э. Последний континент. . , .

20081. Иванова Ю. Последний эксперимент. . , .

20082. Федорцев Д. Последнее задание. . , .

20083. Латынина Ю. Повесть о золотом государе. . , .

20086. Локхард Дж. Диктаторы. . , .

20087. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Ділове спілкування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 27 с.

20088. Лебедев А. Рассказы. . , .

20090. Ле Гуин У. Левая рука Тьмы. Полярис. , 1997.

20091. Хицкова И. Наследство. . , .

20092. Светлов Р. Легенда о тевтобургском лесе. . , .

20093. Климов Г. Имя мое легион. . , .

20094. Лейбер Ф. Мечи Ланкмара. . , .

20095. Васильев И. Три дня от Лео. . , .

20096. Дель Рей Лестер Рассказы. . , .

20097. Уайт Э. Час разгрузки. . , .

20098. Лазарчук А. Опоздавшие к лету. . , .

20099. Льюис К. Племянник чародея. . , .

20100. Льюис К. Серебряное кресло. . , .

20101. Лейбер Ф. Рассказы. . , .

20102. Булычев Кир На днях землетрясение в Лигоне. . , .

20103. Зайдель Я. Предел. . , .

20104. Линн Э. Хроники Торнора 1-2. . , .

20105. Олди Г.Л. Живущий в последний раз (обрывки). . , .

20106. Лукьяненко С. Звездная тень. . , .

20107. Локхард Дж. Основание скалы. . , .

20108. Ван Логен М. Фигурное шоу. . , .

20109. Логинов С. Сборник рассказов и повестей. . , .

20110. Смит Дж. Королевы и ведьмы Лохлэнна. . , .

20111. Андерсон П. Долгая дорога домой. . , .

20112. Лазарчук А., Успенский М. Посмотри в глаза чудовищ. . , .

20113. Казменко С. Повелитель марионеток. . , .

20115. Жураковска П. Цветок лотоса. . , .

20116. Уотт - Эванс Л. Один из парней. . , .

20117. Романецкий Н. Обреченный на любовь. . , .

20118. Федорова Л. Ловелас. . , .

20119. Уэйнер Э. Везунчик. . , .

20120. Лукьяненко С. Тени снов. . , .

20121. Лукина Л., Лукин Е. Сборник рассказов и повестей. . , .

20122. Берроуз Э. Полая луна 1-3. . , .

20123. Лапин Б.Ф. Лунное притяжение. . , .

20124. Трускиновская Д. ЛЮС - А - ГАРД. . , .

20125. Маар К. Три дезертира. Флокс. Нижний Новгород, 1993.

20126. Кудрявцев Л. Серый маг 1-2. . , .

20127. Макеева Н. Рассказы. . , .

20128. Гаркушев Е. Человек, который знался с эльфами. . , .

20129. Никитин Ю. Человек, изменивший мир. . , .

20130. Манова Е. Рассказы и повести. . , .

20131. Вульф Дж. Марионетки. . , .

20132. Булычев Кир Марсианское зелье. . , .

20133. Уайт Т. Отдохновение миссис Мэшем. . , .

20134. Бессонов А. Маска власти. . , .

20135. Желязны Р., Томас Т. Томас Маска Локи. . , .

20136. Желязны Р. Мастер снов. . , .

20137. Шалаев М. Владыка вод. . , .

20138. Мазова Н. Рассказы. . , .

20139. Макдевит Д. Военный талант. . , .

20140. Гайдамака Н. Меченая молнией. . , .

20141. Никитин Ю. Мегамир. . , .

20142. Никитин Ю. Владыки Мегамира. . , .

20143. Мельников А. Рассказы. . , .

20145. Нортон Э. Зеркало Мерлина. . , .

20147. Меррит А. Сборник рассказов и повестей. . , .

20148. Меррит А. Обитатели миража. . , .

20149. Во Ивлин Мерзкая плоть. . , .

20150. Амнуэль П. День последний - день первый. . , .

20151. Меррит А. Металлическое чудовище. . , .

20152. Мезозойский Э., Синев Э. Рассказы. . , .

20153. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Машиностроение. Москва, 2001. 872 с.

20154. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Машиностроение. Москва, 2001. 448 с.

20155. Резание и инструмент в технологических системах. Изд-во ун-та. Харьков, 2002. 220 с.

20156. Резание и инструмент. Изд-во ун-та. Харьков, 2002. 220 с.

20157. Резание и инструмент. Изд-во ун-та. Харьков, 2002. 206 с.

20158. Булычев Кир Глубокоуважаемый микроб. . , .

20159. Блиш Дж. Век лета. . , .

20160. Филимонов Е. Мигранты. . , .

20161. Михановский В. Око Вселенной. . , .

20162. Миллер У. мл. Банк крови. . , .

20163. Холли Дж. Похитители умов. . , .

20166. Пэнгборн Э. Зеркало для наблюдателей. . , .

20168. Дональдсон С. Зеркало ее сновидений. . Мосвка, 1994.

20169. Лукина Л., Лукин Е. Миссионеры. . , .

20170. Мистер А. Атлантида Сумрачного Солнца. . , .

20171. Латынина Ю. Повесть о благонравном мятежнике. . , .

20172. Трускиновская Д. Монах и кошка. . Рига, 1996.

20173. Трускиновская Д. Охота на обезьяну. . , .

20174. Вэнс Дж. Монстры на орбите. . , .

20175. Павлов С. Лунная радуга. . , .

20177. Столяров А. Монахи под луной. . , .

20178. Найлз Д. Темные силы над Муншаез. . , .

20179. Черри К. Дж. Моргейн 1-3. . , .

20180. Ситников К. Санитар морга. . , .

20181. Фрайер Р. Спасибо, Морфей..... . , .

20182. Бабенко А. П., Христенко Е. В. Американский вариант английского языка. ИМП Рубикон. Харьков, 1991. 256 с.

20183. Гаєвський Б. А. Основи науки управління. МАУП. Київ, 1998. 112 с.

20184. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 28 с.

20185. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. радиотехн. Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам "Основы автоматизации проектирования радиоэлектронных устройств", "Машинный анализ и проектирование схем". ЗНТУ. Запорожье, 2002. 28 с.

20186. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до контрольних та курсових робіт з дисциплін "Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 19 с.

20187. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. радиотехн. Методические указания к контрольным и курсовым работам по дисциплинам "Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры" и "Машинный анализ и проектирование схем". ЗНТУ. Запорожье, 2002. 16 с.

20188. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" Аналіз та обробка даних у системі Statistica® for Windows®. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 54 с.

20189. Стейнбек Дж. О мышах и людях. . , .

20190. Торопов Е. Место под солнцем. . , .

20191. Никитин Ю. Мрак. . , .

20192. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 15 с.

20194. Гаррет Р. Неразбериха с Вайдой. . , .

20195. Муркок М. Хозяева ямы. . , .

20196. Муркок М. Рунный Посох. . , .

20197. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Металообробне обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 46 с.

20200. Муркок М. Конец всех песен. . , .

20201. Муркок М. Рассказы. . , .

20202. Социология. Санкт-Петербургский ун-т МВД России. Санкт-Петербург, 2001. 416 с.

20203. Биггл Л.мл. Музыкодел. . , .

20204. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. МАУП. Київ, 1999. 184 с.

20205. Найт Д. Будь моим гостем. . , .

20206. Волков В. Великая тайна. . , .

20207. Асприн Р. Мифы. . , .

20209. Найт Д. Рассказы. . , .

20210. Биковський О. Г., Лутов Д. М., Піньковський І. В. Технологія та обладнання електричного контактного зварювання. Техніка. Київ, 2001. 240 с.

20212. Назаров В. Нарушитель. . , .

20213. Писерчи Д. Наваждение. . , .

20214. Пузий В. Немой учитель. . , .

20215. Лукьяненко С. Планета, которой нет. . , .

20216. Лэрд Дж. Пришелец из великой пустоты. . , .

20217. Грабар І. Г. Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування. ЖІТІ. Житомир, 2002. 312 с.

20218. Федоров И. Новое небо 1-3. . , .

20219. Галкин А. Нежилец. . Москва, 1998.

20220. Щеголев А. Ночь навсегда (игра в кошмар). . , .

20221. Фармер Ф. Ночь Света. . , .

20222. Нортон Э. Ночь масок. . , .

20223. Щеголев А. Ночь, придуманная кем - то. . , .

20224. Желязны Р. Ночь в тоскливом октябре. "ТП" Москва. , 1995.

20225. Симмонс Д. Лето ночи. . , .

20227. Никитин Ю. Рассказы. . , .

20228. Прокоп Г. Нимб. . , .

20229. Мирер А. У меня девять жизней. . , .

20230. Брин Д. Прыжок в солнце. . , .

20231. Рихтер - Фрих Э. Бессмертные карлики. . , .

20232. Хайнлайн Р. Не убоюсь зла. . , .

20233. 10 років. Український союз промисловців і підприємців. ВІРА Інсайт. Київ, 2002. 160 с.

20234. Державна та комунальна власність в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 448 с.

20235. Черноморченко А. Интерферотрон Густава Эшера. . , .

20236. Вэнс Дж. Дома Исзма. . , .

20237. Вэнс Дж. Сын дерева. . , .

20238. Кэппс К. Забыть о Земле. . , .

20239. Нортон Э. Сын звездного человека. . , .

20240. Нортон Э. Камень предтеч. . , .

20241. Нортон Э. Неведомые звезды. . , .

20242. Нортон Э. Предтеча: приключение второе. . , .

20243. Нортон Э. Луна трех колец. . , .

20244. Нортон А. Последняя посадка. . , .

20245. Нортон А. Звездный охотник. . , .

20246. Нортон А. Звездная стража. . , .

20247. Нортон А. Опасные сны. . , .

20248. Нортон А. Предтечи. . , .

20249. Нортон Э. Рассказы. . , .

20250. Купцов В. Записки Виктора Толстых. . , .

20251. Новакович Н. Рассказы. . , .

20252. Михайлов С. Оборотень. . , .

20253. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Центр продуктивності. Краматорськ, 2001. 269 с.

20254. Звягинцев В. Одиссей покидает Итаку 1-5. . , .

20255. Вюль С. Одиссея для двоих. . , .

20256. Фармер Ф. Одиссея Грина. . , .

20257. Сегаль В. Охотники до любви. . , .

20258. Єдина система конструкторської документации. Основні положення. Леонорм-стандарт. Львів, 2001. 272 с.

20259. Михайлов С. Охотники за мраком. . , .

20262. Олди Г.Л. Вложить душу. . , .

20265. Пелевин В. Омон Ра. . , .

20266. Манова Е. Один из многих на дорогах тьмы..... . , .

20267. Лэфферти Р. Рассказы. . , .

20268. Бах Ричард и Лесли Единственная. . , .

20269. Олди Г.Л. Жертвы. . , .

20270. Олди Г.Л. Жрецы. . , .

20271. Андерсон П. Операция "Хаос". . , .

20272. Орлов В. Нравится всем - выживают еденицы. . , .

20273. Кард О. Рассказы. . , .

20275. Кук О. Рассказы. . , .

20276. Запорожск. гос. техн. ун-т. Каф. электрич. аппаратов Методичні вказівки до лаб. робіт з дисципліни "Техніко-інформаційне та математичне забезпечення САПР". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 42 с.

20277. Лазарчук А. Кесаревна Отрада. Между славой и смертью.. . , .

20278. Зенин И. Отречение. . , .

20280. Корепанов А. Без маски. . , .

20281. Овчинников О. Рассказы. . , .

20283. Свиридов А. Десять минут за дверью. . , .

20284. Панченко Г. Псы и убийцы. . , .

20285. Панченко Г. Рассказы. . , .

20287. Щеглов С. Часовой Армагеддона. . , .

20288. Столяров А. Мечта Пандоры. . , .

20289. Зайдеман М. Райский остров. . , .

20290. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Металообробне обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 42 с.

20291. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фінансовий ринок" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 47 с.

20292. Пашков А. Рассказы. . , .

20293. Пик М. Танец в полнолуние. . , .

20294. Печенежский А. Рассказы. . , .

20295. Пелевин В. Сборник. . , .

20296. Амнуэль П. Люди кода. . , .

20297. Олди Г.Л. Перекресток. . , .

20298. Мироненко И. Г., Суходольский В. Ю., Холуянов К. К. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами современных САПР. Высшая школа. Москва, 2002. 391 с.

20299. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Машиностроние. Москва, 2001. 920 с.

20300. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Машиностроние. Москва, 2001. 912 с.

20301. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Машиностроние. Москва, 2001. 864 с.

20302. Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. Рус.яз.. Москва, 2001. 784 с.

20303. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки по роботі з панорамним вимірювачем амплітудно-частотних характеристик. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 16 с.

20304. Баричев С. Г., Гончаров В. В., Серов Р. Е. Основы современной криптографии. Горячая линия-Телеком. Москва, 2002. 175 с.

20305. Басовский Л. Е. Менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2002. 216 с.

20306. Булер П. Термодинамика веществ при высоких давлениях. Янус. Санкт-Петербург, 2002. 176 с.

20307. Булер П. Физико-химическая термодинамика вещества. Янус. Санкт-Петербург, 2002. 192 с.

20309. Главбух и К. Полиграф. Запорожье, 2002. 168 с.

20310. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины. МАУП. Киев, 2001. 128 с.

20311. Дворжецкий А. В. SQL : Structured Qurery Language (Структуризированный язык запросов). Познавательная книга плюс. Москва, 2001. 416 с.

20312. Друян В. М., Гуляев Ю. Г., Чукмасов С. А. Теория и технология трубного производства. Днепр-ВАЛ. Днепропетровск, 2001. 544 с.

20313. Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Расчет допусков размеров. Машиностроение. Москва, 2001. 304 с.

20314. Ерышев А. А. Религиоведение. МАУП. Киев, 2001. 280 с.

20315. Жваколюк Ю. Дилинг для начинающих. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 160 с.

20316. Жидкокристаллические индикаторы фирмы DATA INTERNATIONAL. ДОДЗКА. Москва, 1999. 64 с.

20318. Иванов В. Н. Словарь-справочник по литейному производству. Машиностроение. Москва, 2001. 464 с.

20319. Информатика. Питер. Санкт-Петербург, 2000. 160 с.

20321. Комягин В. Б. 3D-Studio. Трехмерная компьютерная мультипликация. ЭКОМ. Москва, 1995. 416 с.

20322. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки к практичним заняттям з електротехніки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2001. 38 с.

20323. Кочетов Э. Г. Глобалистика как геоэкономика,как реальность, как мироздание. Новый ренесанс - истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. Издательская группа Прогресс. Москва, 2001. 704 с.

20324. Кривобоков В. А. Государственное строительство.Дворец или лачуга?. Фолио. Харьков, 2002. 318 с.

20325. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2001. 711 с.

20326. Кузнецов В. Н. Культура безопасности. Наука. Москва, 2001. 320 с.

20327. Ладлэм Р. Бумага Мэтлока. Грейди Д. Шесть дней Кондора. Поиск. Донецк, 1994. 400 с.

20328. Ярхо В. Н., Кацман Н. Л., Лифшиц И. А. Латинский язык. Высшая школа. Москва, 2002. 384 с.

20329. Левинзон Д. И. Современные направления электроники. ГУ ЗИГМУ. Запорожье, 2002. 124 с.

20330. Луис Дерк Bоrlаnd C++5. БИНОМ. Москва, 1997. 560 с.

20331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічноі роботи "Методи розрахунку лінійних кіл постійного струму" зі застосуванням математичного пакету MathCAD. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 22 с.

20332. Левин В. Н. Носители информации в цифровом веке. КомпьютерПресс. Москва, 2000. 256 с.

20333. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт у комп'ютерному класі з дисципліниТЗЕ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 47 с.

20334. Машиностроение. Машиностроение. Москва, 2000. 688 с.

20336. Диксон Г. Р., Ван-Вогт А. Е. Иной путь. Мир Нуль-А. Союзтеатр. Санкт-Петербург, 1993. 254 с.

20338. Головачев В. В. Огнетушитель дьявола. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2000. 480 с.

20339. Гладкий В. Д. Меч Вайу. Отечество. Донецк, 1995. 416 с.

20340. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація і ремонт штампового оснащення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2001. 51 с.

20341. Алексеев С. П. Рассказы о Суворове и русских солдатах. Повесть. Рассказы. Веселка. Киев, 1987. 255 с.

20343. Гаррисон Г., Скаландис А. Мир Смерти и твари из преисподней. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 512 с.

20345. Гете И. В. Избранные произведения. БГУ. Минск, 1977. 480 с.

20346. Моргунов В. Синдром усталости. ПКФ БАО. Донецк, 1996. 320 с.

20347. Нейронные сети: история развития теории. ИПРЖР. Москва, 2001. 840 с.

20348. Машиностроение. Машиностроение. Москва, 2001. 640 с.

20349. Збірник нормативно-правових актів України та організаційно-методичних документів з питань метрології. Держстандарт. Київ, 2002. 302 с.

20350. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Основа. Київ, 2001. 336 с.

20351. Корнійчук В. І., Мосорін П. Д. Волоконно-оптичні компоненти, системи передачі та мережі. Друк. Одеса, 2001. 364 с.

20352. Манойлова С. В. Методика використання комп'ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і переодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома". ЖІТІ. Житомир, 2001. 96 с.

20353. Матвієнко В. П. Роздуми банкіра. Наук. думка. Київ, 2002. 256 с.

20354. Міжгалузеві нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 243 с.

20355. Міжгалузеві нормативи часу на газове, газоелектричне та киснево-флюсове різання металів. Одиночне та серійне виробництво. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 114 с.

20356. Міжгалузеві нормативи часу на газове зварювання. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 55 с.

20357. Міжгалузеві нормативи часу на електрошлакове зварювання. Одиночне та малосерийне виробництво. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 67 с.

20358. Міжгалузеві нормативи часу на заготівельні роботи по металоконструкціям. Нац. центр продуктивності. Краматорськ, 1996. 222 с.

20359. Молодцова О. П. Управління якістю програмноі продукціі. КНЕУ. Київ, 2001. 248 с.

20360. Міжгалузеві нормативи часу на контактне зварювання. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 138 с.

20362. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Семестрове завдання з VBA для самостійної роботи з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 20 с.

20363. Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении. Контраст. Харьков, 2001. 196 с.

20364. Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении. Контраст. Харьков, 2001. 228 с.

20365. Машиностроение. Машиностроение. Москва, 2000. 744 с.

20367. Машиностроение. Машиностроение. Москва, 2000. 912 с.

20368. Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика персональных компьютеров. Горячая линия-Телеком. Москва, 2002. 312 с.

20369. Подбельский В. В., Фомин С. С. Программирование на языке Си. Финансы и статистика. Москва, 2002. 600 с.

20371. Пьянков В. П. Тексты лекций по элементарной математике. ЗНТУ. Запорожье, 2002. 110 с.

20375. Льюис К. Переландра. . , .

20376. Булычев Кир Перевал. . , .

20377. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Учебный экономический словарь. Рольф: Айрис Пресс. Москва, 1999. 416 с.

20378. Маккефри Э. Перн 1-11. . , .

20379. Перумов Н. Рассказы. . , 1997.

20380. Халяпин Д. Б. Вас подслушивают? Защищайтесь!. Мир безопасности. Москва, 2001. 320 с.

20381. Первушина Е. Позволь мне уйти!. . , .

20382. Акимов Л. В., Долбня В. Т., Клепиков В. Б., Пирожок А. В. Синтез упрощенных структур двухмассовых электроприводов с нелинейной нагрузкой. НТУ ХПИ, ЗНТУ. Харьков ; Запорожье, 2002. 160 с.

20383. Первушин А. Рассказы. . , .

20384. По Э. Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля. . , .

20385. Торстон Р. Путь воина. . , .

20386. Складской учет. Полиграф. Запорожье, 2002. 148 с.

20388. Смирнов Н. Н. Стратегический менеджмент. ПИТЕР. Санкт-Петербург, 2002. 128 с.

20389. Соколов А. В., Степанюк О. М. Защита от компьютерного терроризма. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2002. 496 с.

20390. Джакония В. Е., Гоголь А. А., Друзин Я. В. Телевидение. Горячая линия-Телеком. Москва, 2002. 640 с.

20391. Пирс Э. Фтор. . , .

20393. Никитин Ю. Княжеский пир. . , .

20394. Торопов Е. Хватит ли на всех пирацетама?. . , .

20395. Новаш Н. Переводные картинки из книги Тир. . , .

20396. Нортон А. Последняя планета. . , .

20398. Андерсон П. Планета, с которой не возвращаются. . , .

20399. Плэтт Ч. Рассказы. . , .

20400. Тема: Деловая корреспонденция. Дикта. Минск, 2000. 112 с.

20401. Булычев Кир Подземелье ведьм. . , .

20402. Мид Р. Поход изгоев. . , .

20403. Илюкович Б. М., Огурцов А. П., Нехаев Н. Е., Ершов С. В. Теоретические основы обработки металлов давлением. Дніро-ВАЛ. Днепропетровск, 2002. 485 с.

20404. Покровский В. Рассказы. . , .

20406. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям. Дело и Сервис. Москва, 2000. 80 с.

20407. Карпентер Л. Полководец. . , .

20408. Саакян А. К., Зайцев Г. Г., Лашманова Н. В., Дягилева Н. В. Управление персоналом в организации. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 176 с.

20409. Руссо Дж. Полночь. . , .

20410. Управление эффективностью и качеством. Модульная программа. Дело. Москва, 2001. 800 с.

20411. Управление эффективностью и качеством. Модульная программа. Дело. Москва, 2001. 608 с.

20412. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. Лаборатория Базовых Знаний. Москва, 2001. 616 с.

20413. Флора В. Д., Коробков Ю. С. Полупроводниковые устройства. МЭИ. Москва, 2002. 64 с.

20414. Чистик О. В. Экология. Новое знание. Минск, 2000. 248 с.

20415. Мухин А. В., Спиридонов О. В., Схиртладзе А. Г., Харламов Г. А. Производство деталей металлорежущих станков. Машиностроение. Москва, 2001. 560 с.

20416. Шахов В. В., Медведев В. Г., Миллерман А. С. Теория и управление рисками в страховании. Финансы и статистика. Москва, 2002. 224 с.

20417. Яновский Р. Г. Социальная динамика гуманитарных перемен. Книга и бизнес. Москва, 2001. 424 с.

20418. Книгсдорф Х. Полимакс. . , .

20419. Бачило А. Помочь можно живым. . , .

20420. Шрайберг Я. Л., Гончаров М. В., Шлыкова О. В. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек. Либерея. Москва, 2001. 72 с.

20421. Шрайберг Я. Л., Гончаров М. В., Шлыкова О. В. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек. Либерея. Москва, 2002. 104 с.

20422. Порджес А. Рассказы. . , .

20423. Elementary text-book on physics. Mir Publishers. Moscow, 1988. 557 p.

20424. Дворник А. Отруби по локоть. . , .

20425. Булычев Кир Поселок. . , .

20426. Брюханов В. Н., Косов М. Г., Протопопов С. П. Теория автоматического управления. Высш. шк.. Москва, 2000. 268 с.

20427. Михайлов В. Посольский десант 1-2. . , .

20428. Міжгалузеві норми часу на ручне дугове зварюання. Центр продуктивності. Краматорськ, 2000. 161 с.

20429. Павловський М. А. Теоретична механіка. Техніка. Київ, 2002. 512 с.

20430. По Великій Британії. Знання, КОО. К., 2002. 222 с.

20431. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 56 с.

20432. Примак Т. О. Маркетинг. МАУП. Київ, 2001. 200 с.

20433. Салтовський О. І. Основи соціальної екології. МАУП. Київ, 1997. 168 с.

20434. Соколенко О. І., Новик Г. А. Вища математика в прикладах і задачах. Либідь. Київ, 2001. 248 с.

20436. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. [б. в.]. Ужгород, 1999. 412 с.

20437. Типові укрупнені норми часу на роботи по ремонту підйомно-транспортного устаткуванння. Національний центр продуктивності. Краматорськ, 1997. 30 с.

20438. Словник-довідник для студентів університету з курсу "Конфліктологія і теорія переговорів" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 32 с.

20439. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. А.С.К.. Київ, 2002. 784 с.

20440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Фінансове право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 17 с.

20441. Козирев В. Х,, Юдін В. П., Брильов В. В., Скляревський О. М., Саксонов С. Г., Писаревський В. І., Борисова С. М., Шурло В. І. Транспортний факультет Запорізького національного технічного університету. Мотор Січ. Запоріжжя, 2001. 180 с.

20442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Програма з курсу "Фінансове право". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 15 с.

20443. Турчин В. М. Математична статистика. Академія. Київ, 1999. 240 с.

20445. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроприводу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 74 с.

20446. Пурнель Дж. Наемник. . , .

20447. Рындин Д. Мощь твоего меча. . , .

20448. Экономическая статистика. МАУП. Киев, 1999. 88 с.

20449. Бичко І. В., Бойченко І. В., Бойченко М. І. Філософія. Либідь. Київ, 2001. 406 с.

20450. Пауэрс Т. Врата Анубиса. . , .

20451. Прэтчетт Т. Люди Ковра. Корги Букс. Лондон, 1992.

20452. Льюис К. За пределы безмолвной планеты. . , .

20453. Хлумов В. Прелесть. . , .

20454. Кудрявцев Л. Претендент. . , .

20455. Прист К. Опрокинутый мир. . , .

20456. Страуб П. История с привидениями. . , .

20457. Дяченко М., Дяченко С. Скитальцы 1-3. . , .

20458. Лукин Е. Работа по специальности. . , .

20459. Робинсон К. Прогулка по хребту. . , .

20460. Щеглов С. Пролет. . , .

20461. Светлов Р. Прорицатель. . , .

20462. Хернади Д. Homo protesiensis. . , .

20463. Пухов М. Рассказы. . , .

20464. Федорова Л. Путешествие на Восток. . , .

20465. Пузий В. Рассказы. . , .

20466. Нортон Э., Гриффин П.М. Королева Солнца 1-5. . , .

20467. Андерсон П. Царица Ветров и Тьмы. . , .

20468. Квик У. Заложник вчерашнего дня. . , .

20469. Радутный Р. Рассказы. . , .

20470. Никитин Ю. Ярость. . , .

20471. Чешко Ф. В канун Рагнаради. . , .

20473. Лайк А. Синий, как море. . , .

20474. Калашник О. Рэйнджер. . , .

20475. Геворкян Э. Времена негодяев. . , .

20476. Корси Д. Цивилизация крыс. . , .

20477. Раткевич Э. Джет из Джетевена. . , .

20478. Хольгерсон И., Этлинг К. Знак Ворона. . , .

20479. Столяров А. Ворон. . , .

20480. Рощин С. Верная возможность. . , .

20481. Палек О. Реальная виртуальность. . , .

20482. Хайнлайн Р. Красная планета. . Москва, 1992.

20483. Фармер Ф. Чужое принуждение. . , .

20484. Трускиновская Д. Коза отпущения. . , .

20485. Ренар М. Тайна его глаз. . , .

20486. Лобин В. Возмездие. . , .

20487. Клименко В. Резервация "Земля". . , .

20488. Вершинин Л. Возвращение короля. . , .

20491. Резник М. Семь взглядов на Олдувайское ущелье. . , 1998.

20492. Коппел А. Бунтовщик из Рады. . , .

20494. ArchiCAD. . , .

20495. Брекетт Ли Шпага Рианона. . , .

20501. Фрин В. Москва - Подольск - Москва. . , .

20502. Ефремов И. Афанеор, дочь Ахархеллена. . , .

20503. Плутарх Жизнеописание Александра. . , .

20504. Аврелий Марк Размышления. . , .

20505. Бабель И. Рассказы. . , .

20507. Ян В.Г. Батый. . , .

20508. Башкуев А. Призванье варяга. . , .

20509. Рогова О.И. Богдан Хмельницкий. . , .

20510. Дейтон Л. Бомбардировщик. Воениздат. Москва, 1976.

20512. Балашов Д.М. Бремя власти. . , .

20513. Красницкий А.И. Гроза Византии. . , .

20515. Кард О. Искупление Христофора Колумба. Терра. Москва, 1999.

20516. Ян В.Г. Чингиз - хан. . , .

20517. Миллер Д, Командос: Формирование, подготовка. выдающиеся операции спецподразделений.. . , 1998.

20519. Костейн Т. Гунны. . , .

20520. Давыдов Д.В. Произведения. . , .

20521. Гриневский О. Тайна Великого Посольства Петра Великого. . , .

20522. Бородин С. Дмитрий Донской. . , .

20523. Дурова Н.А. Кавалерист - девица. . , .

20524. Ефремов И. Рассказы. . , .

20525. Голдинг У. Чрезвычайный посол. Книжная палата. Москва, 1990.

20526. Федоров Е. Ермак. . , .

20527. Ряховский В. Евпатий Коловрат. . , .

20528. Пикуль В. Фаворит. . , 1998.

20530. Тараторин В.В. История боевого фехтования: Развитие тактики ближнего боя от древности до начала XIX века. . , 1998.

20531. Фоменко Ф. Т. Математическая хронология библейских событий. . , .

20532. Кунгуров Г.Ф. Албазинская крепость. . , .

20533. Немировский А. Слоны Ганнибала. . , .

20536. Ведров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. . , .

20537. Гареев М. Маршал Жуков. . , .

20538. Террайль П. Цикл романов "Молодость короля Генриха". . Москва, 1992.

20544. Манн Г. Молодые года короля Генриха IV. Правда. , 1957.

20545. Крашевский И.И. Гетманские грехи. . , .

20546. High-Performance Networking Unleashed. Macmillan Computer Publishing. , .

20547. Демин В. Гиперборея - праматерь мировой культуры. . , .

20548. Глинка С.Н. Из записок о 1812 годе. Очерки Бородинского сражения.. . , .

20549. Мамедов Т. Когда боги спят. . , .

20550. Managing Multivendor Networks. Macmillan Computer Publishing. , .

20551. Maximum Security: A Hacker's Guide to Protecting Your Internet Site and Network. Macmillan Computer Publishing. , .

20552. Макиавелли Н. Государь. Худ. лит.. М., 1982.

20554. Гумилев Л.Н. Исторические труды. . , .

20555. История России от древнейших времен до начала ХХ века. . , .

20556. Ромашов А. Лесные всадники. . , .

20557. Садовяну М. Никоарэ Подкова. . , .

20558. Morrison Michael Teach Yourself Internet Game Programming with Java in 21 Days. . , .

20559. Любовцова М. Пирамида Хуфу. . , .

20560. Teach Yourself Oracle 8 In 21 Days. . , .

20561. Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова. . , .

20562. Уайнбергер Э. Мечта об Индии. . , .

20563. Андреев Л. Иуда Искариот. . , .

20565. Домнин А. Поход на Югру. . , .

20566. Кац А. Евреи. Христианство. Россия. . , .

20567. Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками. . , .

20568. Крашевский А.А. Король халопов. . , .

20569. Ключевский В.О. Сочинения. . , .

20570. Воррес Й. Последняя Великая Княгиня. . , 1996.

20571. Ромашов А. Кондратий Рус. . , .

20572. Кураев М. Жребий 241. . , .

20574. Лебединский М.Ю. Труды. . , .

20576. Финжгар Ф. Под солнцем свободы. . , .

20577. Сегаль В. Десять лет спустя. . , .

20578. Мусаси М. Книга Пяти Колец. . , .

20579. Крашевский И.И. Маслав. . , .

20581. Балашов Д.М. Младший сын. . , .

20582. Ян В.Г. К "последнему" морю. . , .

20583. Абраимов Н. В., Елисеев Ю. С. Химико-термическая обработка жаропрочных сталей и сплавов. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 622 с.

20585. Акшенцева А. П. Структура и свойства никельмолибденовых коррозионностойких сплавов (с атласом микроструктур). СП Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 205 с.

20586. Аникин Б. А. Высший менеджмент для руководителя. ИНФРА-М. Москва, 2001. 144 с.

20587. Архангельский А. Я. Библиотека С++Builder5. БИНОМ. Москва, 2000. 256 с.

20588. Данилевский Г.П. Сожженная Москва. . , .

20589. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. Эдиториал УРСС. Москва, 2001. 360 с.

20590. Стендаль Жизнь Наполеона. . , .

20591. Батлук В. А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Афиша. Львов, 2001. 333 с.

20592. Биомолекулярные нейросетевые устройства. ИПРЖР. Москва, 2002. 224 с.

20593. Борисенко И. И., Евтушенко Л. И. Английский язык в международных документах: право, торговля, дипломатия. Логос. Киев, 2001. 480 с.

20594. Варламов В. Р. Современные источники питания. ДМК Пресс. Москва, 2001. 224 с.

20595. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть). Одиссей. Харьков, 2001. 288 с.

20596. Васильев В. А. Физико-химические основы литейного производства. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 336 с.

20597. Вороненко В. П., Схиртладзе А. Г., Брюханов В. Н. Машиностроительное производство. Высшая школа. Москва, 2001. 304 с.

20598. Солоневич И. Народная монархия. Феникс. Москва, 1991. 512с.

20599. Бушков А.А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы. . , 1998.

20600. Езерский М. Каменотес Нугри. . , .

20602. Воронин П. А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. Издательский дом Додэка-ХХ1. Москва, 2001. 384 с.

20603. Гаевик Д. Т. Смазка оборудования на металлургических предприятиях. Машиностроение. Москва, 1998. 328 с.

20604. Толчинский Б. Нарбонский вепрь. . , .

20605. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры. ИПРЖР. Москва, 2000. 528 с.

20606. Ганевский Г. М., Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. ПрофОбрИздат. Москва, 2002. 288 с.

20607. Иванов В.Д. Повести древних лет. . , .

20608. Гасик М. И., Лякишев Н. П. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов. СП Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 764 с.

20609. Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days. . , .

20610. Логинов С. Предтеча. . , .

20611. Герасимов В. А. Интегральные усилители низкой частоты. Наука и техника. Санкт-Петербург, 2002. 528 с.

20612. Силсфилд Ч. В прерии вокруг патриарха. . , .

20613. Гинзбург А., Милчев М., Солоницын Ю. Периферийные устройства. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 448 с.

20614. Man pages на русском. . , .

20616. Головко В. А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. ИПРЖР. Москва, 2001. 256 с.

20617. Медведев Ю. Протей. . , .

20618. Платонов О. Жизнь за царя. . , .

20619. Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань. . , .

20620. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. А.С.К.. Киев, 2002. 624 с.

20621. Грудев А. П. Захватывающая способность прокатных валков. Интермет Инжиниринг. Москва, 1998. 283 с.

20622. Грудев А. П. Теория прокатки. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 280 с.

20623. Дмитриевский В. А. Психологическая безопасность в учебных заведениях. Педагогическое общество России. Москва, 2002. 202 с.

20624. Договора в предпринимательской деятельности. Фактор. Харьков, 2002. 212 с.

20625. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. ТИД : ДС. Киев, 2001. 688 с.

20626. Дронова Н. Д. Оценка ювелирных изделий. Металлургия. Москва, 1996. 208 с.

20628. Зимин Ю. А. Экология кузнечно-штамповочного производства. Интермет Инжиниринг. Москва, 2002. 200 с.

20629. Зотов В. Ф. Производство проката. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 352 с.

20631. Иванова И. П., Чахоян Л. П., Беляева Т. М. История английского языка. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 512 с.

20633. Васильев В. А., Бех Н. И.., Гини Э. Ч., Петриченко А. М. Изготовление художественных отливок. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 303 с.

20634. Источники электропитания. РадиоСофт, Журнал Радио. Москва, 2001. 208 с.

20635. Иванов В.Д. Русь изначальная. . , .

20637. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. . , .

20638. Платонов А. Счастливая Москва. . , .

20639. Петров Э. Паруса в океане. . , .

20640. Сегаль В. Рассказы. . , .

20641. Симашко М. Рассказы. . , .

20642. Балашов Д.М. Симеон Гордый. . , .

20643. Фингарет С. Скифы в остроконечных шапках. . , .

20644. Биковський О. Г., Піньковський І. В. Довідник зварника. Техніка. Київ, 2002. 336 с.

20645. К вам пришли с проверкой. Полиграф. Запорожье, 2002. 150 с.

20646. Кабели силовые. Информэлектро. Москва, 2001. 48 с.

20647. Дюран Дж. Раб. . , .

20649. Біла Н.І., Коротунова О.В. Basic of Programming on Visual Basic (VB). ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 68 с.

20650. Славин И.Я. Минувшее - пережитое. . , .

20652. Семенова М. Поединок со змеем. . , .

20653. Пикуль В. Слово и дело. . , .

20654. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. Вільямс. Москва, 2001. 287 с.

20655. Каменецкий М. В., Заикин В. А. Радиотелефоны. Наука и техника. Санкт-Петербург, 2002. 464 с.

20656. Ильясов Я. Согдиана. . , .

20657. Карпов Б., Мирошниченко Н. Microsoft Visio 2002. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 256 с.

20658. Кацман М. М. Электрические машины автоматических устройств. ФОРУМ, ИНФРА-М. Москва, 2002. 264 с.

20659. Кирьянов Д. В. Самоучитель MathCad 2001. БХВ-Петеррбург. Санкт-Петербург, 2002. 544 с.

20660. Ковенский И. М., Поветкин В. В. Испытания гальванических покрытий. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 136 с.

20661. Ковенский И. М., Поветкин В. В. Металловедение покрытий. СП Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 296 с.

20662. Козлов Л. Я., Никулин С. А., Пилецкая Е. Г. Словарь по литейному производству (английский, русский, немецкий, французский). МИСИС. Москва, 2000. 240 с.

20663. Колмаков А. Г., Терентьев В. Ф., Бакиров М. Б. Методы измерения твердости. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 128 с.

20664. Батраков В. В., Батраков В. П., Пивоварова Л. Н., Соболь В. В. Коррозия конструкционных материалов. Газы и неорганические кислоты. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 344 с.

20665. Батраков В. В., Батраков В. П., Пивоварова Л. Н., Соболь В. В. Коррозия конструкционных материалов. Газы и неорганические кислоты. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 320 с.

20666. Костиков В. И., Варенков А. Н. Композиционные материалы на основе алюминиевых сплавов, армированных углеродными волокнами. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 446 с.

20667. Крупник А. Изучаем Си. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 256 с.

20668. Visual C++ 4 Unleashed. . , .

20669. Ленк Д 500 практических схем на популярных ИС. ДМК Пресс. Москва, 2001. 448 с.

20670. Либенсон Г. А., Лопатин В. Ю., Комарницкий Г. В. Процессы порошковой металлургии. МИСИС. Москва, 2001. 368 с.

20671. Бугір М. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні моделі. Академія. Київ, 1998. 272 с.

20672. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Екологія та охорона природи. Афіша. Львів, 2001. 272 с.

20673. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки. Юрінком Інтер. Київ, 2001. 192 с.

20674. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства"для студентів спеціальності 7.030507 "Переклад". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 52 с.

20675. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" до вивчення дисципліни "Пластична анатомія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 14 с.

20676. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до виконання вправ для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.020210 "Дизайн" з дисципліни "Кольорознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 8 с.

20677. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" до вивчення дисципліни "Рисунок". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 20 с.

20678. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" до вивчення дисципліни "Формальна композиція". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 23 с.

20679. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи композиції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 8 с.

20680. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" до виконання дисципліни "Академічний живопис". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 19 с.

20681. Ильясов Я. Пятнистая смерть. . , .

20682. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки, робоча навчальна програма та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 12 с.

20683. Штильмарк Р. Повесть о страннике российском. . , .

20684. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до виконання підготовчих вправ по роботі з папером. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 76 с.

20685. Зарина А. Скаредное дело. . , .

20686. Сатклифф Р. Меч на закате. . , .

20687. Експертизи в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 448 с.

20689. Ефремов И. Таис Афинская. . , .

20690. Демин В. Тайны русского народа: В поисках истоков Руси. . , .

20691. Павич М. Пейзаж, нарисованный чаем. . , .

20693. Куваев О. Территория. Профиздат. М., 1978.

20694. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до виконання підготовчих вправ на тему "Точка, лінія, площина". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 58 с.

20695. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки з дисципліни "Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та системи керування КШО". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 11 с.

20697. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Електротехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 58 с.

20698. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Зварка оптичних волокон" з дисципліни "Побудова сучасних систем на базі оптоволоконної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 16 с.

20700. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Програма, метод. вказівки з вивчення дисц. "Управління забезпеченням якості продукції" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 12 с.

20701. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки по обробці результатів вимірів і розрахунків на ПЕОМ з дисциплін: "Ізоляція установок високої напруги" та "Основи електроенергетики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 10 с.

20702. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 11 с.

20704. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Нерознімні з'єднання оптичних волокон" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 15 с.

20705. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу "Організація виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 35 с.

20706. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Основи банківського обліку і аналізу. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

20707. Основи права: тематичний словник [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 79 с.

20708. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Робоча навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 7 с.

20709. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Системне програмування та операційні системи. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту слухачів спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 36 с.

20710. Силсфилд Ч. Токеа и белая Роза. . , .

20711. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Сучасні інформаційні технології. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 64 с.

20712. Минкин А.А. Топонимы Мурмана. Мурманское книжное издательство. , 1976.

20713. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичної роботи "Розрахунки та побудова температурного поля при зварюванні та наплавленні" з дисципліни "Ремонт та відновлення деталей машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 18 с.

20714. Эко Умберто Имя розы. . , .

20715. Балашов Д.М. Великий стол. . , .

20716. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Термічне різання металів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 22 с.

20717. Триз Дж. Фиалковый венец. . , .

20718. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча навчальна програма та контрольні завдання з дисципліни "Товарознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 12 с.

20719. Войнич Г. Гарсон. . , .

20720. Сафонов В. Дорога на простор. . , .

20721. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисциплін "Металознавство", Матеріалознавство", "Металознавство та термічна обробка зварювальних з'єднань". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 61 с.

20722. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине. . , .

20723. Ян В.Г. Юность полководца. . , .

20724. Чаянов А. Повести. . , .

20725. Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. . , .

20726. Яковлев Н. Маршал Жуков (Страницы жизни). . , .

20727. Рид Д. Спор о Сионе (2500 лет еврейского вопроса). . Иоганнесбург, 1986.

20728. Калашников И. Жестокий век. . , .

20730. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. МАУП. Київ, 2002. 248 с.

20737. Зорина Т. Кулинария из FIDO. . , .

20738. Гост Э. Этикет. . , .

20739. Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах. Академія. Київ, 2002. 368 с.

20740. Лубенська Т. В., Чупаха Л. Д. Вища математика в таблицях. КНЕУ. Київ, 2002. 86 с.

20741. Мец В. О. Економічний аналіз: збірник практичних завдань і текстів за даними П/С/БО. КНЕУ. Київ, 2001. 236 с.

20745. Лоу Д. Internet Explorer 6 для "чайников". Диалектика. Москва, 2002. 288 с.

20746. Колпаков С. С., Кузнецова С. Б., Пилипенко А. В., Потемкин В. К. Маркетинг в листопрокатном производстве. СП Интермет Инжиниринг. Москва, 1998. 293 с.

20748. Куксенова Л. И., Лаптева В. Г., Колмаков А. Г., Рыбакова Л. М. Методы испытания на трение и износ. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 152 с.

20749. Минаев Ю. А., Яковлев В. В. Физико-химия в металлургии. Термодинамика, гидродинамика, кинетика. МИСИС. Москва, 2001. 320 с.

20750. Налог на добавленную стоимость на прибыль. Полиграф. Запорожье, 2002. 148 с.

20752. Ковалев Н.И. Современная русская кулинария. . , .

20753. Агеев А. Д., Балухто А. Н., Бычков А. В. Нейроматематика. ИПРЖР. Москва, 2002. 448 с.

20754. Немнюгин С., Перколаб Л. Изучаем Turbo Pascal. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 320 с.

20756. Низковольтные комплектные устройства. Информэлектро. Москва, 2001. 96 с.

20757. Низковольтные комплектные устройства. Информэлектро. Москва, 2001. 88 с.

20758. Низковольтные комплектные устройства. Информэлектро. Москва, 2001. 80 с.

20759. Низковольтные комплектные устройства. Информэлектро. Москва, 2001. 72 с.

20761. Низковольтные комплектные устройства. Информэлектро. Москва, 2001. 76 с.

20764. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов. Политехника. Санкт-Петербург, 2000. 382 с.

20765. Одесский П. Д., Ведяков И. И. Малоуглеродистые стали для металлических конструкций. Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 224 с.

20767. Панов В. С., Чувилин А. М. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. МИСИС. Москва, 2001. 428 с.

20768. Перельман Б. Л., Шевелев В. В. Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги. НТЦ Микротех. Москва, 2001. 375 с.

20769. Петрученко О. Латинско-русский словарь. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 704 с.

20770. Подосинов А. В., Козлова Г. Г., Глухов А. А. Латинско-русский словарь. Флинта; Наука. Москва, 2002. 376 с.

20771. Пясецкий В. В. Антенны телевизионные: конструкции, установка, подключение. Беларусь. Минск, 2000. 224 с.

20772. Работы по металлу (чеканка, ковка, литье). ВЕЧЕ. Москва, 2000. 176 с.

20774. Савченко Е. Единый налог. Фактор. Харьков, 2001. 200 с.

20775. Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. РД 3417.310-96. ДЕАН. Санкт-Петербург, 2001. 128 с.

20776. Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия Юсоф Нейроуправление и его приложения. ИПРЖР. Москва, 2000. 272 с.

20777. Силовые полупроводниковые приборы. Информэлектро. Москва, 2001. 64 с.

20778. Силовые полупроводниковые приборы. Информэлектро. Москва, 2001. 52 с.

20780. Соломенчук В Linux. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 288 с.

20781. Стали и сплавы. Марочник. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 608 с.

20782. Белянчиков Л. Н., Бородин Д. И., Валавин В. С., Гасик М. И. Сталь на рубеже столетий. МИСИС. Москва, 2001. 664 с.

20783. Старостин О. В. Зарубежные микропроцессоры и их аналоги. РадиоСофт. Москва, 2001. 544 с.

20784. Старостин О. В. Зарубежные микропроцессоры и их аналоги. ИП РадиоСофт. Москва, 2001. 576 с.

20785. Стрижко Л. С. Металлургия золота и серебра. МИСИС. Москва, 2001. 336 с.

20786. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 240 с.

20787. Третьяков А. В. Валки обжимных, сортовых и листовых станов. СП Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 80 с.

20788. Уайндер С. Справочник по технологиям и средствам связи. Мир. Москва, 2000. 429 с.

20789. Васильев В. А., Каландаришвили Ш. Н., Новиков В. А., Одиноков С. А. Управление качеством и сертификация. Интермет Инжиниринг. Москва, 2002. 416 с.

20790. Уткин Н. И. Производство цветных металлов. Интермет Инжиниринг. Москва, 2002. 442 с.

20791. Фаронов В. В. Турбо Паскаль. Нолидж. Москва, 2000. 576 с.

20792. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 397 с.

20794. Фриск В. В. Основы теории цепей. ИП РадиоСофт. Москва, 2002. 288 с.

20795. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2002. 224 с.

20796. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Excel 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2002. 192 с.

20797. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Office XP за 10 минут. Вільямс. Москва, 2002. 256 с.

20798. Харт Х. Введение в измерительную технику. Мир. Москва, 1999. 391с.

20799. Хозяйственное право. Юринком Интер. Киев, 2002. 912 с.

20800. Царев В. В., Кантарович А. А. Электронная коммерция. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 320 с.

20801. Щерба В. Н. Прессование алюминиевых сплавов. Интермет Инжиниринг. Москва, 2001. 768 с.

20802. Швыдкий В. С., Спирин Н. А., Ладыгичев М. Г Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломассопереноса. Интермет Инжиниринг. Москва, 1999. 520 с.

20803. Энциклопедический словарь по металлургии. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 412 с.

20804. Энциклопедический словарь по металлургии. Интермет Инжиниринг. Москва, 2000. 409 с.

20805. Абельский А. Прикладной маркетинг или самоучитель игры в маркетинг "Сфера малого и среднего бизнеса". Герда. Санкт-Петербург, 2000. 256 с.

20806. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений. МАУП. Киев, 2001. 232 с.

20807. Анин Б. Ю. Защита компьютерной информации. БХВ-Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 2000. 384 с.

20808. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении. Финансы и статистика. Москва, 2002. 368 с.

20809. Архангельский А. Я. Object Pascal в Delphi 5. БИНОМ. Москва, 1999. 224 с.

20811. Басовский Л. Е. Маркетинг. ИНФРА-М. Москва, 2001. 134 с.

20812. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. ИНФРА-М. Москва, 2002. 215 с.

20813. Бернет Дж., Мориати С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 864 с.

20814. Бибило П. Н. Основы языка VHDL. Солон-Р. Москва, 2000. 207 с.

20815. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Логос. Киев, 2001. 352 с.

20816. Бишоп Д. Эффективная работа. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 592 с.

20817. Браунси Кен Основные концепции структур данных и реализация в С++. Вільямс. Москва, 2002. 320 с.

20818. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 224 с.

20819. Волков О. И. Экономика предприятия. ИНФРА-М. Москва, 2002. 280 с.

20820. Ворожейкин И. Е. Управление социальным развитием организации. ИНФРА-М. Москва, 2001. 176 с.

20821. Воскресенский Д. И. Антенны с обработкой сигнала. САЙНС-ПРЕСС. Москва, 2002. 80 с.

20822. Гаевская О. Б. Управление международным сотрудничеством. МАУП. Киев, 1999. 168 с.

20824. Глушаков С. В., Коваль А. В., Смирнов С. В. Язык программирования С++. Фолио: АСТ. Харьков, 2001. 500 с.

20825. Григорьева В. 1C бухгалтерия и 1C торговля. Невский Диалект. Санкт-Петербург, 2001. 288 с.

20826. Громыко Г. Л. Теория статистики. ИНФРА-М. Москва, 2001. 160 с.

20827. Гусейнов Р. М., Горбачева Ю. В., Рябцева В. М. История экономических учений. ИНФРА-М. Москва, 2001. 252 с.

20828. Дудихин В. В., Дудихина О. В. Конкурентная разведка в Internet. ДМК Пресс. Москва, 2002. 192 с.

20829. Дюканова Н. М. Английский язык для секретарей-референтов. ИНФРА-М. Москва, 2001. 152 с.

20830. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). ЧеРо. Москва, 1999. 348 с.

20831. Законодательство Украины о местном самоуправлении. Одиссей. Харьков, 2002. 448 с.

20832. Иванова Н. Г., Маковник Т. Д. Казначейская система исполнения бюджетов. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 208 с.

20833. Инновационный менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2002. 238 с.

20834. Ишкова Э. А. С++. Начала программирования. БИНОМ. Москва, 2001. 352 с.

20835. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). МАУП. Київ, 2001. 312 с.

20836. Калина Н. Ф. Основы психоанализа. Рефл-бук. Москва, 2001. 352 с.

20837. Карпов Б. Delphi. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 688 с.

20838. Карпов Б., Завацкий М., Жданов А. Dreamweaver 4. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 352 с.

20839. Киселев Ю. Н. Электронная коммерция: практическое руководство. ДиаСофтЮП. Санкт-Петербург, 2001. 224 с.

20840. Культурология. Центр. Москва, 2001. 304 с.

20841. Лапуста М. Г. Предпринимательство. ИНФРА-М. Москва, 2002. 224 с.

20842. Маэстри Д. Секреты анимации персонажей. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 224 с.

20843. Мельников И. В. Практические советы автолюбителю. Харвест. Минск, 2000. 256 с.

20844. Микляев А. Все настройки BIOS Setup. Подробное описание всех опций, рекомендации по установке и оптимизации параметров.. Альтекс-А. Москва, 2002. 191 с.

20845. Плотников А. Ю. Новый ИНКОТЕРМС-2000. ПРИОР. Москва, 2002. 48 с.

20846. Полякова Т. Ю. Английский язык для диалога с компьютером. Высшая школа. Москва, 2001. 190 с.

20847. Попова Р. Г., Самонова И. Н., Добросердова И. И. Финансы предприятий. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 224 с.

20848. Пугачев В. П. Политология. Филологическое общество "СЛОВО"; ООО "Фирма "Издательство АСТ". Москва, 1999. 576 с.

20849. Ромат Е. В. Реклама. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 176 с.

20850. Румянцев П. В. Азбука программирования в Win 32API. Горячая линия-Телеком. Москва, 2001. 312 с.

20851. Рычков В. Microsoft Word 2000. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 288 с.

20852. Смирнов Э. А. Управленческие решения. ИНФРА-М. Москва, 2001. 264 с.

20853. Сотникова С. И. Управление карьерой. ИНФРА-М. Москва, 2001. 408 с.

20854. Осмоловский В. В., Кравченко Л. И., Русак Н. А. Теория анализа хозяйственной деятельности. Новое знание. Минск, 2001. 318 с.

20855. Тимофеевская М. Изучаем программирование. Программирование - это очень просто!. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 384 с.

20856. Траут Дж. Большие бренды - большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках !. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 240 с.

20857. Трудовые споры. Полиграф. Запоріжжя, 2002. 154 с.

20858. Управление производством. ИНФРА-М. Москва, 2001. 219 с.

20859. Фатхутдинов Р. А. Организация производства. ИНФРА-М. Москва, 2001. 255 с.

20860. Финансовый менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2002. 284 с.

20861. Фландерс Й. АSP-взгляд изнутри. ДМК. Москва, 2001. 144 с.

20862. Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Си++. Горячая линия-Телеком. Москва, 2001. 232 с.

20863. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Одиссей. Харьков, 2002. 80 с.

20864. Хопкинс Том Умение продавать для "чайников". Диалектика. Киев, 2000. 224 с.

20865. Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством. МАУП. Киев, 2002. 192 с.

20866. Элиенс А. Принципы объектно-ориентированной разработки программ. Вільямс. Москва, 2002. 496 с.

20867. Эстетика. Университетская книга. Сумы, 1999. 302 с.

20868. Иконников А. В., Каган М. С., Пилипенко В. Р., др. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. Стройиздат. Москва, 1990. 335 с.

20869. Максимов В. М. Линии передачи СВЧ-диапазона. САЙНС-ПРЕСС. Москва, 2002. 80 с.

20870. Родкина Т. А. Информационная логистика. Экзамен. Москва, 2001. 288 с.

20871. Глущик С. В., Дияк.О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. А. С. К.. Київ, 2002. 400 с.

20872. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. МАУП. Київ, 2002. 176 с.

20873. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. А.С.К.. Київ, 2002. 266 с.

20874. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. МАУП. Київ, 2000. 160 с.

20875. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. МАУП. Київ, 2001. 312 с.

20876. Жильцов О. Б., Торбін Г. М. Вища математика з елементами інформаційних технологій. МАУП. Київ, 2002. 408 с.

20877. Земельний кодекс України: за станом на 15 листопада 2001 року. Одіссей. Харків, 2001. 112 с.

20878. Кашенко О. Л. Екологічна сутність економічних категорій. Довкілля. Суми, 2001. 132 с.

20879. Кашенко О. Л. Системне уявлення фінансів. Довкілля. Суми, 2001. 98 с.

20880. Макарова М. В. Електронна комерція. Академія. Київ, 2002. 272 с.

20881. Місцеве самоврядування в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 448 с.

20882. Назарук М. М., Сенчина Б. В. Практикум із основ екології та соціоекології. Афіша. Львів, 2000. 116 с.

20883. Неміш В. М., Процик А. І., Березька К. М. Вища математика. Економічна думка. Тернопіль, 2001. 258 с.

20884. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. МАУП. Київ, 2002. 128 с.

20885. Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку. Довкілля. Суми, 2001. 336 с.

20886. Політологія. Академія. Київ, 2001. 526 с.

20887. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту Украіни. Поліграф-книга. Київ, 1999. 240 с.

20890. Осейко Н. И. Excel 5.0... для пользователя. ВНУ. Киев, 1994. 414 с.

20891. Воротилин Е. А., Лейст О. Э., Меликова М. Ф. История политических и правовых учений. Юрид. лит.. Москва, 1991. 527 с.

20892. Шифрина А.И. Герои и судьбы. Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков: 60 монологов. Дикое поле. Запорожье, 2000. 432с.

20893. Литвин О. Ф. Табличный процессор SuperCalc 4. Финансы и статистика. Москва, 1991. 143 с.

20894. Правила дорожного движения. Кобза. Киев, 2002. 64 с.

20895. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності. Наук.думка. Киев, 1994. 262 с.

20896. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. Либідь. Київ, 2000. 296 с.

20897. Панчишин С. Макроекономіка. Либідь. Київ, 2001. 616 с.

20898. Приватна власність в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 416 с.

20899. Судові експертизи в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2002. 416 с.

20900. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 43 с.

20901. Кузнецов Д. П., Лясников А. В., Кудрявцев В. А. Технология формообразования выдавливанием полостей деталей пресс-форм и штампов. Политехника. Санкт-Петербург, 1995. 184 с.

20902. Біла Н. І., Коротунова О. В. Basic of Programming on Visual Basic (VB). ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 68 c.

20903. Паршин А. М., Тихонов А. Н. Коррозия металлов в ядерном энергомашиностроении. Политехника. Санкт-Петербург, 1994. 96 с.

20904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки і індивідуальні завдання до лабораторних робіт та самостійним заняттям з курсу "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 52 с.

20905. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Цифрові вольтметри". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 14 с.

20906. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Засоби вимірювань та випробувань електричних схем у програмі "Electronics Workbench" з дисципліни "Аналогова та цифрова електроніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 19 с.

20907. Юденич М. Я отворил пред тобою дверь. Эксим. Москва, 1999. 301с.

20910. Конспект лекций по дисциплине "Управление качеством". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 120 с.

20911. Джеймс С. Любовь под луной. АСТ. Москва, 2001. 318 с.

20912. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Технологічні розрахунки. Метод. вказівки до практ. занять і курсового проектування з дисц.н "Теоретичні основи формоутворення" і "Технол. лив. вир-ва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 65 с.

20913. Акунин Б. Пелагия и белый бульдог. АСТ. Москва, 2002. 399 с.

20914. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження трифазних кіл та перехідних процесів в електричних колах" у комп'ютерному класі з дисциплін ТОЕ, ОТК, ТЕіЕК. ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 51 с.

20915. Линдсей Д. Любовь и гром. АСТ. Москва, 2002. 350 с.

20916. Литвинова А. В., Литвинов С. В. Отпуск на тот свет. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 317 с.

20919. Никодеми Г. Б. Рисунок. Акварель и темпера. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 112 с.

20920. Никодеми Г. Б. Рисунок. Школа рисунка. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 160 с.

20921. Чейтер Л. Дьявол по имени Любовь. АСТ. Москва, 2001. 350 с.

20922. Андреев О. Россия: Телевидение. Олимп; АСТ. М., 2002. 317с.

20923. Кауи В. Звонок из преисподней. ЭКСМО-Пресс. М., 2002. 382 с.

20924. Деревянко И. В. Зачистка территории. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 382 с.

20925. Знаменская А. Колыбельная для Волчонка. АСТ. Москва, 2002. 318 с.

20926. Лагутина Е. Не было бы счастья..... АСТ. М., 2002. 254 с.

20927. Грэм Х. Высокий, сильный, опасный. АСТ. Москва, 2002. 319 с.

20928. Бессонов А. И. Алые крылья огня. ЭКСМО-Пресс. Москва, 2002. 383 с.

20930. Воронин А., Гарин М. Комбат. Точка кипения. Современный литератор. Минск, 2002. 383 с.

20931. Джойс Б. Опасное влечение. АСТ. Москва, 2002. 299 с.

20932. Берд Д. Романс о розе. АСТ. Москва, 2000. 333 с.

20933. Стоун К. Красотки из Бель-Эйр. АСТ. Москва, 2001. 362 с.

20934. Асприн Р. Корпорация М.И.Ф. в действии. АСТ. Москва, 2000. 302 с.

20935. Смит Б. Запретная страсть. АСТ. М., 2001. 318 с.

20937. Асприн Р. Сладостный МИФ, или МИФтерия жизни. АСТ. Москва, 2000. 302 с.

20938. Уинзор К. Роберт и Арабелла. АСТ. Москва, 2000. 318 с.

20939. О'Делл Т. Прекрасная саксонка. АСТ. Москва, 2001. 317с.

20940. Серова М.С. Курортные развлечения. ЭКСМО-Пресс. М., 2002. 319с.

20941. Кроуфорд Э. Речная нимфа. АСТ. Москва, 2001. 317 с.

20942. Таманцев А. Россия. Разборка. Олимп: АСТ. Москва, 2002. 316 с.

20943. Мартин К. Креольская честь. АСТ. Москва, 2002. 318 с.

20944. Клейпас Л Куда заводит страсть. АСТ. Москва, 2002. 317с.

20945. Фокс Э. Танцы, и не только. АСТ. Москва, 2002. 349 с.

20946. Шитов В. К. Век подлецов. АСТ. Москва, 2001. 349 с.

20947. Незнанский Ф. Убийство в состоянии аффекта. Олимп. Москва, 2002. 240 с.

20948. Таманцев А. Успеть, чтобы выжить. Олимп: АСТ. Москва, 2002. 382 с.

20949. Крылик А. В. Тяжелый юмор. [б. в.]. Запоріжжя, 1996. 47 с.

20950. Гуцало Є. П. Імпровізації плоті. Книговидавничий центр "Посредник" Ltd. Київ, 1993. 192 с.

20951. Марія Заньковецька. Легенда української сцени. Бібліотека українця. Київ, 1998. 119 с.

20952. Ватикан у репродукційних гравюрах ХІХ ст.. ВАТ Укртелеком. Київ, 2001. 36 с.

20953. Франс А. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 574 с.

20954. Франс А. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 591 с.

20955. Франс А. Твори. Дніпро. Київ, 1977. 525 с.

20956. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Об'єктно-орієнтоване програмування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 38 с.

20957. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Об'єктно-орієнтоване програмування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

20959. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни "Прикладна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 70 с.

20960. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни “Економетрика ”. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 33 с.

20961. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Задачі синтезу і аналізу механізму двигуна внутрішнього згоряння. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 75 с.

20963. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Функціональне програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 24 с.

20965. Абе Кобо Спалена карта. Молодь. Київ, 1969. 205 с.

20968. Абрагамс П. Дорогою грому. Дніпро. Київ, 1973. 230 с.

20970. Авдєєнко А. П. Хімія і неорганічна хімія. ІСДО. Київ, 1993. 234 с.

20971. Авдєєнко О. О. Кордон. Дніпро. Киев, 1978. 234 с.

20972. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Програма, методичні вказівки до з вивчення дисципліни "Технологія конструкц. матеріалів" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 18 с.

20973. Авдєєнко О. Над Тисою. Держлітвидав. К., 1956. 172 с.

20974. Авдєєнко Ю. М. Очікування шторму. Молодь. Київ, 1985. 432 с.

20975. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Проектування баз данних. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 66 с.

20976. Авраменко Л. А., Максимович В. О. Практичні заняття з курсу "Деталі машин". Держтехвидав УРСР. Київ, 1959. 178 с.

20978. Авраменко О. І. Солодка чара гіркоти. Дніпро. Київ, 1983. 296 с.

20980. Автоматизація технологічних процесів та промислова екологія. ІСДО. Київ, 1995. 107 с.

20981. Лавінський Г. В., Оболенська Т. Є., Маринченко Б. В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. Вища школа. Київ, 1995. 287 с.

20982. "Автоматика-98", укр. конференц. з автоматичн. упраління (5. 1988. Київ) Праці п'ятої української конференції з автоматичного управління "Автоматика-98", присвяченої 100-річчю Київського політехн. ін-ту. Вид-цтво НТУУ Київський політехн. ін-т. Київ, 1998. 348 с.

20983. "Автоматика-98", укр.конференц. з автоматичн. упраління (5. 1988. Київ) Праці п'ятої української конференції з автоматичного управління "Автоматика-98", присвяченої 100-річчю Київського політехн. ін-ту. Вид-цтво НТУУ Київський політехн. ін-т. Київ, 1998. 246 с.

20984. "Автоматика-98", укр. конференц. з автоматичн. упраління (5. 1988. Київ) Праці п'ятої української конференції з автоматичного управління "Автоматика-98", присвяченої 100-річчю Київського політехн. ін-ту. Вид-цтво НТУУ Київський політехн. ін-т. Київ, 1998. 376 с.

20985. Тимченко І. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Муждобаєв М. Р. Автомобільні двигуни. Основа. Харків, 1995. 464 с.

20986. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1972. 116 с.

20987. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1972. 160 с.

20988. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1973. 168 с.

20989. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1973. 176 с.

20990. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1991. 144 с.

20991. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1990. 118 с.

20992. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1993. 112 с.

20993. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1994. 158 с.

20994. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Будівельник. Київ, 1996. 126 с.

20995. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Техніка. Київ, 1997. 182 с.

20996. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. УТУ. Київ, 1998. 112 с.

20997. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. УТУ. Київ, 1998. 156 с.

20999. Автомонов П. Ф. В розвідку - тільки з тобою. Рад. письменник. Київ, 1990. 555 с.

21000. Автомонов П. Ф. Коли розлучаються двоє. Держлитвидав. Київ, 1960. 748 с.

21004. Автомонов П. Ф. Партизани. Дніпро. 1943. Політвидав. Київ, 1973. 104 с.

21008. Авторське право. Політвидав. Київ, 1981. 301 с.

21009. Автоцистерни калібровані. Держстандарт України. Київ, 1996. 13 с.

21010. Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану. Знання. Київ, 2000. 158 с.

21011. Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану. Знання. Київ, 1999. 160 с.

21012. Аграрне законодавство України. ЮрІнком. Київ, 1996. 302 с.

21013. Адамс П. Ангели по десять шилінгів. Рад. письменник. Київ, 1974. 238 с.

21014. Адвокатура в Україні. Юрінком Інтер. Київ, 2000. 208 с.

21015. Забарний Г. Г., Колюжний Р. А., Терещук В. О. Адміністративне право України. Вид. Паливода А. В.. Київ, 2001. 194 с.

21016. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект). Ін Юре. Київ, 2001. 159 с.

21018. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки. ЕКСПЕРТ-Про. Київ, 2000. 492 с.

21019. Азархін В. А., Горський В. С. Коперник. Бруно. Галілей. Наукова Думка. Київ, 1974. 200 с.

21020. Азбука домашнього господарювання. Техніка. Київ, 1974. 423 с.

21022. Блажко Е. О., Барановський М. Й., Володарська Д. М. Азбука домашнього господарювання. Техніка. Київ, 1980. 367 с.

21023. Азбука домашнього господарювання. Техніка. Київ, 1983. 374 с.

21025. Азімов А. Я, робот. Веселка. Київ, 1987. 271 с.

21026. Академічне релігієзнавство. Світ Знань. Київ, 2000. 862 с.

21027. Академія наук УРСР. Центральна наукова бібліотека Довідник. Наукова думка. Київ, 1973. 88 с.

21028. Акінфієва Л. Ю., Юрокін А. І., Ягодзінський В. А. Теоретична механіка. Статика. Кінематика. НМК ВО. Київ, 1990. 224 с.

21029. Акредитація аналітичних, вимірювальних та випробувальних лабораторій. Держстандарт України. Київ, 1996. 24 с.

21031. Актуальні питання економічної теорії і практики. Інститут економіки АН УРСР. Київ, 1972. 166 с.

21035. Акціонерні товариства: залучення інвестицій. Інвестиційна газета. Київ, 1997. 414 с.

21036. Акціонерні товариства: організація та діяльність. Українська інвестиційна Газета. Київ, 1997. 342 с.

21037. Алейникова Л. Й. Кому загрожує інфаркт міокарда. Здоров'я. Київ, 1977. 88 с

21038. Александров О. Г., Заруба І. І., Піньковський І. В. Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням. Техніка. Киев, 1998. 176 с.

21039. Александрова В. Д. Рослини-хижаки. Веселка. Київ, 1975. 48 с.

21040. Александрова В. П., Щедріна Т. І. Наука - Виробництву. Знання. Київ, 1985. 48 с.

21041. Алексапольский Д. Я., Борисенко О. І., Дедусенко Ю. М. Георгій Федорович Проскура. Наук. думка. Київ, 1979. 68 с.

21042. Алєксєєв В. М., Ушаков Р. П. Математика. Вища школа. Київ, 1992. 496 с.

21043. Алєксєєв О. П., Анфімов В. О., Гудзинський М. М. Нова інформаційна технологія управління дорожньою галуззю. НМК ВО. Київ, 1992. 209 с.

21044. Алексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох. ЕксОб. Київ, 2000. 296 с.

21045. Алекторов В. О. Номограми для електротехнічних розрахунків. Техніка. Київ, 1967. 56 с.

21048. Альохіна С. В., Онкович Г. В., Шутенко С. М. Українська мова для іноземних студентів. Артек. Київ, 1998. 152 с.

21049. Альтерзон Г. С. Як хімія підвищує міцність і зносостійкість металу. [б. в.]. Київ, 1961. 16 с.

21050. Амаду Ж. Капітани піску. Молодь. Київ, 1977. 200 с.

21051. Американська новела ХІХ століття. Знання: КОО. Київ, 2000. 96 с.

21052. Американська новела. Дніпро. Київ, 1976. 440 с.

21053. Амірджибі Ч. І. Дата Туташхіа. Дніпро. Київ, 1984. 643 с.

21054. Андрусишин Б. І. Церква в Українській державі 1917-1920 р.р. (доба Директорії УНР). Либідь. Київ, 1997. 176 с.

21055. Аморім Е. Корраль Аб'єрто. Рад. письм.. Київ, 1958. 231с.

21056. Алексеєнко М.Д., Білошапка В.С., Большакова А.М. Аналіз діяльності комерційного банку. ПП"Рута". Житомир, 2001. 384 с.

21057. Ананійчук В. Б., Мартишевський М. А. Боротьба трудящих промислового Придніпров'я проти фашистської агресії (червень-вересень 1941 р.). Вид-во ун-ту. Київ, 1972. 95 с.

21058. Анастасьев В. Ф., Лимарев Д. І. Безстрашна юність. Маяк. Одеса, 1968. 72 с.

21059. Ангелов Г. В., Суркіс Л. Д. Критика буржуазних фальсифікацій історії Другої світової війни. Знання. Київ, 1984. 48 с.

21060. Ангелов Д. Сміливий чунг. Держлітвидав. Київ, 1960. 255 с.

21061. Англійська література. Знання. Київ, 1998. 160 с.

21062. Шпак В. К., Полулях В. Я., Кириченко З. Ф. Англійська мова. Вища школа. Київ, 1995. 239 с.

21064. Баландин Р. К., Маркин В. А. Сто великих географических открытий. Вече. Москва, 2001. 480 с.

21065. Шпак В. К., Полулях В. Я., Кириченко З. Ф., ін. Англійська мова для повсякденного спілкування. Вища школа. Київ, 1999. 302 с.

21066. Англійська на дозвіллі. Знання. Київ, 1998. 80 с.

21067. Басовский Л. Е. Маркетинг. ИНФРА-М. Москва, 2002. 219 с.

21068. Англійські вірші для школярів. Знання. Київ, 2000. 189 с.

21069. Англійські народні казки. Веселка. Київ, 1981. 151с.

21070. Англо-український словник. Освіта. Київ, 1994. 432 с.

21072. Англо-український словник. Рад. школа. Киев, 1978. 445 с.

21073. Англо-український словник. Рад. школа. Київ, 1963. 703 с.

21074. Англо-російсько-український словник з матеріалознавства. Либідь. Київ, 1995. 168 с.

21075. Англо-український словник з механіки. Либідь. Київ, 1995. 64 с.

21076. Англо-український, українсько-англійський словник. Феміна. Київ, 1995. 696 с.

21077. Англо-український фразеологічний словник. Радянська школа. Київ, 1969. 1052 с.

21078. Англо-українсько-російський словник. Освіта. Київ, 1993. 239 с.

21079. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки. Вища школа. Київ, 1995. 445 с.

21080. Англо-українсько-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 21 с.

21081. Англо-українсько-російський словник з хімії. Либідь. Київ, 1994. 326 с.

21082. Англо-українсько-російський словник з хімії. Либідь. Київ, 1994. 288 с.

21083. Анджєєвський Е. Попіл і діамант. Дніпро. Київ, 1967. 280 с.

21085. Андрєєв Г. Я., Гураль Л. Л., Лев А. Автоматизація в машинобудуванні. Вид-во ун-ту. Харків, 1968. 132 с.

21086. Андрєєв П. П., Буков К. И. Москва - місто-герой. Політвидав України. Київ, 1971. 195 с.

21087. Андрейцев В. І. Екологічне право. Вентурі. Київ, 1996. 208 с.

21089. Блажкин А. Т. Основы рудничной автоматики и телемеханики. Гос. науч.-техн. изд-во лит. по горному делу. Москва, 1959. 420 с.

21090. Бондаренко В. П., Плетник М. И. Справочник электромонтажника. Будівельник. Киев, 1976. 253 с.

21091. Андрійчук В. Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. КНЕУ. Київ, 1998. 314 с.

21092. Андріяшик Р. В. Думна дорога. Рад. письменник. Київ, 1982. 263 с.

21096. Вершигора Е. Е. Менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2002. 283 с.

21097. Андрощук Г. О., Криворученко В. О. Технічна творчість трудящих. Знання. Київ, 1987. 48 с.

21098. Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). Світ. Львів, 1998. 188 с.

21099. Андрухович Ю. Московіада. ЛілеяНВ. Івано-Франківськ, 2000. 139 с.

21100. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. Світ. Львів, 1995. 296 с.

21103. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Генеза. Київ, 1996. 368 с.

21104. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Генеза. Київ, 1993. 256 с.

21105. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Генеза. Київ, 1993. 317 с.

21106. Анісімов А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел. Модулярна арифметика великих чисел. Академперіодика. Київ, 2001. 153 с.

21109. Волоконная оптика в системах связи, промышленной автоматике и медицине. ЗНТУ. Запорожье, 2002. 124 с.

21124. Герасенко В. П. Прогнозирование и планирование экономики. Новое знание. Ростов н\Дону, 2001. 192 с.

21125. Старосветский стол. . , .

21126. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. Финпресс. Москва, 2000. 256 с.

21127. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Страхові послуги" для спеціальності 7.050104. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 30 с.

21131. Дополнение к сборнику нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности. НЦ ЭНАС. Москва, 2000. 146 с.

21133. Егоров В. В., Парсаданов Г. А. Прогнозирование национальной экономики. ИНФРА-М. Москва, 2001. 184 с.

21134. Ерышев А. А., Лукашевич Н. П., Сластенко Е. Ф. Логика. МАУП. Київ, 2000. 184 с.

21141. Економіка України. Преса України. Київ, 2002. 96 с.

21142. Єрохін Структурна трансформація. . , . С.55-58

21143. "Запорожсталь" имени Серго Орджоникидзе. Промсырьеимпорт. М., . 41 с.

21144. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2003.

21145. Про товариство Червоного Хреста України. . , . С. 14

21146. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2002.

21147. Стисла історія створення фдму. . , . С. 28.

21151. Конкурентноспроможність українських підприємств та розвиток екологічного підприємництва. . , . С. 238-299.

21152. Зенько Ф. Энергия пространства и время. [б. и.]. Запорожье-Москва, 1998. 138 с.

21153. Зенько Ф. Энергия пространства и время. [б. и.]. Запорожье-Москва, 1999. 77 с.

21157. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Плани семінарських занять з дисципліни "Державні фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 14 с.

21159. Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е. Основные фонды промышленных предприятий. Питер. Санкт-Петербург, 2002. 240 с.

21160. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Фінансовий аналіз". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 82 с.

21161. Качан Ю. Г. Нелинейные цепи и электромагнитное поле (теоретические основы). ЗГИА. Запорожье, 2001. 125 с.

21162. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для спеціальності 7.050104. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 58 с.

21163. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 19 с.

21165. Корниенко С. В. Ремонт японских автомобилей (заметки автослесаря). Издательство АСТ. Москва, 1999. 208 с.

21166. Антикомуністична сутність уніатсько-націоналістичної фальсифікації історії українського народу. Вища школа. Київ, 1984. 192 с.

21168. Кратко И. Г. Международное предпринимательство. ИНФРА-М. Москва, 2001. 272 с.

21170. Лондон знакомый и незнакомый. Рыбари. Москва, 2002. 95 с.

21171. Кулагин В. В. Теория ВРД. Совместная работа узлов и характеристики газотурбинных двигателей. КуАИ. Куйбышев, 1988. 240 с.

21172. Собственное дело. Издательско-консалтинговая корпорация "Фактор". Харьков, 2003.

21173. Савченко Е. Перерасчет подоходного налога. . , . С. 10-16.

21174. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу "Проектування автоматичних штампувальних одиниць (АШО)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 40 с.

21175. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки по проведенню лабораторних робот з курсу "Автоматизація роботизація у ковальсько-штампувальному виробництві". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 26 с.

21176. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з вивчення дисципліни "Конструювання та розрахунок автоматичних транспортуючи пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 16 с.

21179. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Організація та функціонування інформаційно-обчислювальних комплексів й систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 39 с.

21180. Страустрап Б. Введение в язык С++. . , 1995.

21182. Конкурентоспроможність українських підприємств та розвитьк екологічного підприємницьтва. . , . С. 238-299.

21183. Маслов В. В. Введение в Perl. . , .

21184. Громов Ю. Ю., Титаренко С. И. Программирование на языке СИ. . Тамбов, 1994.

21185. Закон України "Про вищу освіту". Міністерство освіти і науки. Київ, 2002. 323 с.

21186. Teach Yourself SQL in 21 Days, Second Edition. . , .

21188. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2002.

21189. Основы проектирования реляционных баз данных. . , .

21190. Зотов В.Д. Глобальная экологическая политика - категорический императив ХХІ века. . , . С.3-20

21191. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных. . , .

21192. Булах Е.В. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95. . , .

21193. Кикнадзе Т.Р. Социальное настроение и самочувствие женщин в Грузии. . , . С.162-174

21195. Вексельное законодательство Украины. . , . С.3-144.

21196. Мошков М. Учебник по СУБД INFORMIX. . , .

21197. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности. . , .

21204. Шнитман В.З., Кузнецов С.Д. Серверы корпоративных баз данных. . , .

21208. Гутман Б., Бэгвилл Р. Политика безопасности при работе в Интернете - техническое руководство. . , .

21213. Олифер Н. А., Олифер В. Г. Высокоскоростные технологии ЛВС. . , .

21214. Захарін С.В. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств. . , . С.13-20.

21215. Глоссарий сетевых терминов. . , .

21217. Олифер Н. А., Олифер В. Г. Локальные сети на основе коммутаторов. . , .

21218. Комер Д. Протоколы TCP/IP. . , .

21219. Брежнев А.Ф., Смелянский Р.Л. Семейство протоколов TCP/IP. . , 1994.

21222. Корпелла Дж. Изучение HTML 3.2 на примерах. . , .

21224. Рябченко О. Світовий досвід становлення іпотеки. . , . С. 23-27.

21225. UNIX Unleashed, System Administrator's Edition. . , .

21226. Чистилін Д. До питання стратегії економічного зростання України. . , . С. 52-59.

21227. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації. . , . С. 75-79.

21228. Windows NT 4 Server Unleashed. . , .

21229. Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України. . , . С. 18-22.

21230. Лук'янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності. . , . С. 32-35.

21231. Онищенко О. Ефективність господарств населення. . , . С. 60-69.

21232. Ярошенко Ф. Птахівництво України : проблеми становлення. . , . С. 70-74.

21233. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни "Теорія фінансів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 15 с.

21236. Мошков М. Введение в системное администрирование UNIX. Solaris 2.5. . , .

21237. Мошков М. Интерпретатор командного языка shell. . , .

21239. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2002.

21241. Зміни, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. . , . С. 79-81.

21242. Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'зкових платежів). . , . С. 317-325.

21243. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. . , . С. 328-340.

21244. Операционная система Linux передовая технология для всех. . , .

21245. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Програмування обчислень. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 26 с.

21246. Операционная система UNIX (руководство пользователя). . , .

21248. Руководство по администрированию UNIX System V. . , .

21250. Операционная система Unix. Инсталяция. . , .

21251. CGI - Common Gateway Interface. . , .

21252. Сорокин В. Тридцатая любовь Марины. . М., 1995.

21253. Беляева Ю., Бенилов Е. Рассказы. . , .

21255. Роллан Р. Кола Брюньон. Правда. М., 1983.

21256. Гамальская Т. Камея или Из истории одной любви. . , .

21257. Митчел М. Унесенные ветром. Правда. , 1991.

21259. Санд Ж. Рассказы. Мастацкая літаратура. Минск, 1989.

21261. Влад М. Красотка. . , .

21264. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та кредиту Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 62 с.

21265. Дарси Э. Женщина в сером костюме. . , .

21266. Мэтер Энн Ловушка Иуды. . , .

21267. Лэм Ш. Крещендо. . , .

21268. Робин Д. Слезы в раю. . , .

21269. Дайли Д. Я все снесу. . , .

21270. Уэнтворт С. Огненный остров. . , .

21271. Ричмонд Э. Строптивая любовь. . , .

21272. Эш Розали Свадьба колдуньи. . , .

21273. Уэллс А. Истерзанное сердце. . , .

21274. Мортимер К. Розыгрыш. . , .

21275. Грэхем Л. Крещение огнем. . , .

21277. Ли Роберта Двойная игра. . , .

21278. Гамильтон Д. Брак во спасение. . , .

21279. Бьянчин Х. Огненный вихрь. . , .

21280. Брукс Х. Нечаянная любовь. . , .

21281. Браунинг А. Пора любви. . , .

21282. Крейвен С. Бушующая стихия. . , .

21283. Уилсон П. Заговор сердец. . , .

21284. Дарси Э. Второй медовый месяц. Радуга. , 1998.

21285. Картер Р. Красавица и ковбой. Радуга. , 1998.

21286. Скулер К. Если бы юность занала.... Радуга. , 1998.

21287. Уэллс Р. Не родись красивой. Изд. "Радуга". , 1999.

21288. Картер Р. Я сдержу свое слово!. Радуга. , 1999.

21289. Хэдер Э. Околдованные любовью. Изд. "Радуга". , 1999.

21290. Ниле Беля Подарки фортуны. Радуга. , 1999.

21291. Антидемпінгова політика Європейського Союзу. Катран груп. Київ, 2001. 149 с.

21292. Ахтирська Н. М., Трофименко Н. С., Хряпінський П. В. Основи взаємовидносин суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності у суді. ЗІДМУ. Запоріжжя, 2001. 104 с.

21293. Блажкевич Б. І. Основні методи аналізу лінійних електричних кіл. АН Української РСР. Київ, 1961. 278 с.

21294. Божидарник В. В., Сулим Г. Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Світ. Львів, 1999. 945 с.

21295. Кэтрин Дж. Однажды в грозу.... Радуга. , 1997.

21296. Рис Э. Медовый месяц с похитителем. Изд. "Радуга". , 1997.

21297. Нэпьер С. Избранница Фортуны. Радуга. , 1997.

21298. Лэм Ш. Страстный любовник. Радуга. , 1997.

21299. Кэри С. В ореоле невинности. Радуга. , 1997.

21300. Рут Дж. Дейл Фейерверк. Радуга. , 1996.

21301. Лэм Ш. Жизнь за любовь. Радуга. , 1997.

21302. Пенни Дж. Лестница на седьмое небо. Радуга. , 1997.

21303. Бэгуэлл С. Тайное становится явным. Радуга. , 1997.

21304. Робертс Д. Перелом в судьбе. Радуга. , 1999.

21305. Леклер Д. Карьера? Нет, лучше любовь. Радуга. , 1999.

21306. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Математичне програмування. КНЕУ. Київ, 2001. 248 с.

21307. Рут Джин Дейл Неукротимые сердца. Радуга. , 1999.

21308. Львова М. Саня или двойная свадьба. . , .

21309. Куин Дж. Полночный вальс. АСТ - ЛТД. , 1997.

21310. Ги де Мопассан Жизнь. Изд. Худ. Лит.. , 1974.

21311. Ги де Мопассан Милый друг. Изд. Худ. Лит. , 1974.

21312. Ги де Мопассан Монт - Ориоль. Изд. Худ. Лит.. , 1974.

21313. Головні та базові організації метрологічної служби міністерства енергетики та електрофікації України. Правила проведення. Енергопрогрес. Київ, 1997. 16 с.

21314. Ги де Мопассан Пьер и Жан. Изд. Худ. Лит.. , 1974.

21315. Роллан Р. Очарованная душа. Правда. М., 1983.

21316. Агуреева Д. Без парашюта.... . , .

21319. Microsoft Corporation Межсетевое взаимодействие. Ресурсы Microsoft Windows 2000 Server. Русская Редакция. Москва, 2002. 736 с.

21320. Капианидзе В. Беда. . , .

21321. Бондарев И. Сборник. . , .

21322. Методы измерения температур в промышленности. Гос. научн.-техн. изд-во лит. по черной и цветной металлургии. Москва, 1952. 432 с.

21323. Мусский И. Сто великих дипломатов. ВЕЧЕ. Москва, 2002. 608 с.

21324. Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel 5.0 для квалифицированных пользователей. ЭКОМ. Москва, 1995. 304 с.

21325. Нормы испытания электрооборудования. Атомиздат. Москва, 1978. 304 с.

21326. Основы логистики. ИНФРА-М. Москва, 2002. 200 с.

21327. Букин М.С. Сборник рассказов. . , .

21328. Логинов С. Случайность. . , .

21330. Вудс Р. Конец мемуаров капитана Уильяма Дампира. . , .

21331. Салв Д. Стена моего путешествия. . , .

21332. Дьяченко А. Лирика. . , .

21333. Угрюмова В. Три эссе. . , .

21335. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу "Теорія механізмів і машин":"Розрахунок механізмів екскаваторів та підйомників". ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 27 с.

21336. Харитонов М. Способ существования. . , .

21337. Соколов К. Возьми в дорогу врача. . , .

21338. Кожевников В. Лирика. . , .

21340. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Просвіта. Запорожье, 2000. 250 с.

21341. Куприянов В. Башмак Эмпедокла. . , .

21342. Ернев О. Последний муж. . , .

21343. Лоуренс Д. Рассказы. . , .

21344. Моруа А. Письма незнакомке. . , .

21345. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніко-інформаційне та математичне забезпечення САПР". ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 42 с.

21346. Попов Е. П. Автоматическое регулирование. Основные понятия. Гос. изд-во физико-математ. лит.. Москва, 1959. 296 с.

21347. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Methodical instructions for term assignment on the subject "Simulation of images of spatial forms in AutoCAD environment" for the course of "Technique-information and Mathematical provisions of CAD". ZNTU. Zaporizhzhya, 2003. 42 p.

21348. Миллер Г. Избранное. ВиМо. М., 1995.

21349. Монтень М. Эссе. . , .

21350. Титов Р. И все - таки море. . , .

21351. Моррисон Дж. Глаз. . , .

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 1 сек.